Canon | EOS M200 | User manual | Canon EOS M200 User manual

Canon EOS M200 User manual
Aloitusopas SUOMI
CEL-SX8AA260
Oppaat ja ohjelmisto
Lisätietoja kamerasta saat kamerassa näkyvästä toimintaopastuksesta sekä
Laajasta käyttöoppaasta, jonka voit ladata Canonin verkkosivustosta.
Lataa kameran ja objektiivin oppaat ja ohjelmisto
seuraavalta sivulta:
http://www.canon.com/icpd/
• Kun Internet-yhteys on muodostettu, siirry yllä mainittuun osoitteeseen.
• Avaa maasi tai alueesi sivusto.
• Oppaiden katseluun tarvitaan Adobe Reader.
• Voit katsoa ohjelmiston lataus- ja asennusohjeet ladatuista oppaista.
• Pääset oppaiden ja ohjelmiston verkkosivulle myös QR-koodilla, jonka
voit näyttää kamerassa. Voit näyttää QR-koodin valitsemalla MENU >
[ ] (Toimintoasetukset) > [Oppaan/ohjelmiston URL].
Sinun on ehkä annettava kameran
sarjanumero (rungon numero),
kun lataat oppaita tai ohjelmistoa.
Anna tässä tapauksessa näytön
taustapuolella oleva numero.
2
Alustavia huomautuksia ja lakitietoja
• Ota ensin muutama testikuva ja arvioi ne varmistaaksesi, että kuvat
tallennettiin oikein. Huomaa, että Canon Inc., sen tytäryhtiöt ja sisaryhtiöt
ja sen jälleenmyyjät eivät vastaa mistään välillisistä vahingoista,
jotka aiheutuvat kameran tai lisävarusteen, muistikortit mukaan lukien,
toimintahäiriöstä, josta seuraa tallennettavan kuvan vika tai tallentuminen
muodossa, joka ei ole koneellisesti luettavissa.
• Jos käyttäjä valokuvaa tai tallentaa (video ja/tai ääni) ihmisiä tai
tekijänoikeuksin suojattuja materiaaleja ilman lupaa, hän saattaa
loukata näiden ihmisten yksityisyydensuojaa ja/tai muiden laillisia
oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet.
Huomaa, että rajoitukset saattavat olla voimassa, vaikka tällainen
valokuvaaminen tai tallentaminen olisi tarkoitettu yksinomaan
henkilökohtaiseen käyttöön.
• Tietoja kameran takuusta tai asiakastuesta on kameran käyttöopassarjan
mukana toimitetuissa takuutiedoissa.
• Vaikka näyttö on valmistettu suurtarkkuusolosuhteissa ja yli
99,99 % pikseleistä täyttää suunnittelunormit, eräissä harvinaisissa
tapauksissa jotkut pikselit saattavat olla viallisia tai näkyä punaisina
tai mustina pisteinä. Tämä ei tarkoita kameran vikaa eikä vaikuta
tallennettuihin kuviin.
• Kun kameraa käytetään pitkän aikaa, se saattaa lämmetä.
Tämä ei tarkoita vikaa.
3
Turvallisuusohjeet
• Muista lukea nämä ohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti.
• Noudattamalla näitä ohjeita estät tuotteen käyttäjälle ja sivullisille
aiheutuvat vammat tai vahingot.
VAROITUS:
Tarkoittaa vakavan vamman tai
kuoleman vaaraa.
• Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta.
Henkilön kaulan ympärille kietoutunut hihna voi aiheuttaa kuristumisen.
Kameran tai lisävarusteiden osat tai toimitetut tarvikkeet ovat vaarallisia nieltynä. Jos niitä
on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
Akku on vaarallinen nieltynä. Jos se nielaistaan, on hakeuduttava välittömästi lääkäriin.
• Käytä vain tässä käyttöoppaassa tuotteen kanssa käytettäviksi määritettyjä virtalähteitä.
• Älä pura tai muunna tuotetta.
• Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
• Älä kosketa näkyvissä olevia sisäosia.
• Lopeta tuotteen käyttö, jos esiintyy jotain epätavallista, kuten savua tai voimakasta hajua.
• Älä käytä orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia, bentseeniä tai maalinohenteita,
tuotteen puhdistamiseen.
• Älä anna tuotteen kastua. Älä aseta vieraita esineitä tai nesteitä tuotteeseen.
• Älä käytä tuotetta paikassa, jossa voi olla syttyviä kaasuja.
Se voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
• Älä jätä objektiivia (tai kameraa, johon objektiivi on kiinnitetty) auringonvaloon ilman
objektiivisuojusta.
Objektiivi voi keskittää valon ja aiheuttaa tulipalon.
• Älä koske pistorasiaan kytkettyyn tuotteeseen ukonilmalla.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
• Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai toimitettuja akkuja.
- Käytä paristoja/akkuja vain niille tarkoitetun tuotteen kanssa.
- Älä kuumenna paristoja/akkuja tai altista niitä tulelle.
- Älä lataa paristoja/akkuja akkulatureilla, joita ei ole hyväksytty.
- Älä anna napojen likaantua tai koskettaa metalliesineitä.
- Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
- Kun hävität paristoja/akkuja, eristä navat teipillä tms.
Se voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
Jos paristo/akku vuotaa ja neste pääsee kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa,
huuhtele altistunut alue huolellisesti juoksevalla vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin,
huuhtele huolellisesti runsaalla määrällä puhdasta juoksevaa vettä ja hakeudu välittömästi
lääkärin hoitoon.
• Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta.
- Poista aika ajoin virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
- Älä kytke tai irrota tuotetta märin käsin.
- Älä käytä tuotetta, jos virtapistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.
- Älä anna virtapistokkeen ja napojen likaantua tai koskettaa metalliesineitä.
• Älä kosketa pistorasiaan liitettyä akkulaturia tai verkkolaitetta ukkosen aikana.
• Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, riko tai muuta virtajohtoa.
• Älä kiedo tuotetta liinaan tai muihin materiaaleihin käytön aikana tai pian käytön jälkeen,
kun tuote on vielä lämmin.
4
Turvallisuusohjeet
• Älä irrota tuotteen virtajohtoa vetämällä johdosta.
• Älä jätä tuotetta virtalähteeseen kytketyksi pitkäksi aikaa.
• Älä lataa akkuja lämpötilavälin 5–40 °C ulkopuolella.
Se voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
• Älä anna tuotteen koskettaa samaa ihoaluetta pitkiä aikoja käytön aikana.
Se voi aiheuttaa matalan lämpötilan kosketuspalovammoja, mukaan lukien ihon punoitusta
ja rakkuloita, vaikka tuote ei tuntuisi kuumalta. Jalustan tai vastaavan käyttö on suositeltavaa
kuumissa olosuhteissa sekä henkilöille, joilla on verenkierto-ongelmia tai vähemmän
herkkä iho.
• Katkaise tuotteen virta paikoissa, joissa sen käyttö on kielletty.
Muuten seurauksena voi olla muiden laitteiden toimintahäiriö sähkömagneettisten aaltojen
vaikutuksesta ja jopa tapaturmia.
HUOMIO:
Tarkoittaa vamman vaaraa.
• Älä laukaise salamaa silmien lähellä.
Se voi vahingoittaa silmiä.
• Älä katso näyttöön tai etsimen läpi pitkiä aikoja.
Tämä voi aiheuttaa matkapahoinvoinnin kaltaisia oireita. Lopeta tällaisessa tilanteessa tuotteen
käyttö välittömästi ja lepää hetki, ennen kuin jatkat käyttöä.
• Salaman lämpötila nousee korkeaksi käytön aikana. Pidä sormet, muut kehon osat
ja esineet etäällä salamayksiköstä kuvaamisen aikana.
Se voi aiheuttaa palovammoja tai salaman toimintahäiriön.
• Älä jätä tuotetta erittäin kylmiin tai kuumiin paikkoihin.
Tuotteesta voi tulla hyvin kuuma/kylmä, ja se voi aiheuttaa palovammoja tai vammoja,
kun sitä kosketetaan.
• Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain vartalolla. Hihnan, johon on kiinnitetty jokin tuote,
ripustaminen koukkuun tai vastaavaan voi vaurioittaa tuotetta. Älä myöskään ravistele
tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
• Älä kohdista suurta painetta objektiiviin äläkä anna minkään osua siihen.
Se voi aiheuttaa vammoja tai tuotteen vaurioitumisen.
• Kiinnitä tuote vain riittävän vankkaan jalustaan.
• Älä kanna tuotetta, kun se on kiinnitettynä jalustaan.
Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai onnettomuuden.
• Älä kosketa tuotteen sisällä olevia osia.
Tämä voi aiheuttaa loukkaantumisen.
• Jos tuotteen käytön aikana tai sen jälkeen ilmenee epänormaaleja iho-oireita tai
ihoärsytystä, vältä käyttämästä tuotetta enempää ja hakeudu lääkäriin.
5
Alkuvalmistelut
2 Lataa akku.
Hihnan kiinnittäminen
1 Kiinnitä mukana
toimitettu hihna hihnan
kiinnikkeeseen.

Valojen värit
- Ladataan: oranssi
- Täyteen ladattu: vihreä
3 Poista akku.
Akun lataaminen
1 Aseta akku laturiin.
Muistikortin
valmisteleminen
Voit käyttää seuraavia muistikortteja
(myydään erikseen). Kaikki
tallennuskapasiteetit soveltuvat.
• SD-muistikortit*1
• SDHC-muistikortit*1*2
• SDXC-muistikortit*1*2
*1 SD-standardien mukaisia kortteja.
Kaikkien muistikorttien toimintaa
kameran kanssa ei kuitenkaan ole
voitu varmistaa.
*2 Myös UHS-I-kortteja tuetaan.
6
Alkuvalmistelut
Akun asettaminen
ja poistaminen
Kortin asettaminen
ja poistaminen
1 Avaa kansi.
1 Avaa kansi.
2 Aseta akku paikalleen.
2 Aseta kortti paikalleen.
(1)
Poistaminen
Poistaminen
3 Sulje kansi.
3 Sulje kansi.
7
Alkuvalmistelut
Objektiivin
kiinnittäminen
4 Valmistaudu kuvaamaan.
1 Katkaise kamerasta
virta.
(2)
(1)

Paina (1) samalla,

Varmista, että näyttö on tyhjä.
2 Irrota objektiivin ja
kameran suojatulppa.
3 Kiinnitä objektiivi.

Kohdista objektiivissa oleva
valkoinen kiinnitysmerkki
vastaavaan kamerassa
olevaan merkkiin ja käännä
objektiivia nuolen osoittamalla
tavalla, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
8
kun käännät (2) kevyesti,
ja vapauta sitten (1).

Käännä (2) hieman lisää,
kunnes se napsahtaa.
Alkuvalmistelut
Objektiivin
irrottaminen
1 Katkaise kamerasta
virta.
Päiväyksen,
kellonajan,
aikavyöhykkeen ja
kielen asettaminen
1 Kytke kameraan virta.

Varmista, että näyttö on tyhjä.
2 Irrota objektiivi.
(3)
2 Aseta vyöhyke.
(2)
(1)

Paina (1) ja käännä objektiivia
samalla suuntaan (2),
kunnes se pysähtyy.

Irrota objektiivi suuntaan (3).
3 Kiinnitä objektiivin ja
kameran suojatulppa.

Valitse aikavyöhyke
painikkeilla <Y> <Z> ja
paina sitten <0>.
9
Alkuvalmistelut

Paina <0>.

Valitse [OK] ja paina
sitten <0>.
4 Aseta haluamasi kieli.

Valitse aikavyöhyke
<W> <X>-painikkeilla →
<0> → valitse [OK]
<Y> <Z>-painikkeilla
→ <0>

Valitse [KieliK] painikkeilla
<W> <X> ja paina
sitten <0>.
3 Valitse päivämäärä
ja aika.

Valitse kieli <V>-ristipainikkeilla
ja paina sitten <0>.

Siirry <Y> <Z>-painikkeilla
→ <0> → säädä
<W> <X>-painikkeilla
→ <0>
10
Kameran
kokeileminen
4 Tarkennus (paina
laukaisin puoliväliin).
Kuvaaminen
1 Poista objektiivin
suojatulppa ja kytke
kameraan virta.

Kamera antaa tarkennuksen
2 Siirry <A>-tilaan.
jälkeen kaksi äänimerkkiä.

Tarkennettujen alueiden
ympärillä näytetään
tarkennuspisteet.
3 Zoomaa tarvittaessa
Salaman käyttäminen
lähemmäs tai
kauemmas.

Jos [D] vilkkuu, nosta sisäinen
salama <D>-vivulla.

Käännä objektiivin
zoomausrengasta sormin ja
tarkkaile samalla näyttöä.
11
Kameran kokeileminen
5 Kuvaa (paina laukaisin
2 Valitse kuva.
pohjaan).
Videoiden tallentaminen

Videot on merkitty
[s1]-kuvakkeella.

[oREC] näkyy tallennuksen
aikana.

Voit lopettaa
tallentamisen painamalla
videokuvauspainiketta
uudelleen.
Videoiden toistaminen
Katseleminen
1 Paina <x>-painiketta.

Paina <0> kahdesti.

Voit säätää äänenvoimakkuutta
painamalla <W> <X>-painikkeita.
12
Tavaramerkit ja lisensointi
• SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
Rajoitukset
• Tämän oppaan luvaton jäljentäminen on kiellettyä.
• Tämän oppaan kuvat ja kuvakaappaukset voivat poiketa laitteen
todellisista ominaisuuksista.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja
akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen
lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti
painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku
sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium,
Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen
uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai
paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen
käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää
ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää
myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin
tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/weee,
tai www.canon-europe.com/battery.
HUOMIO
RÄJÄHDYSVAARA KÄYTETTÄESSÄ VÄÄRÄNTYYPPISIÄ AKKUJA.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
Kameran kanssa suositellaan käytettäväksi alkuperäisiä Canonin valmistamia lisävarusteita.
Kameran kanssa käytettäväksi suositellaan USB-kaapeleita, jotka ovat alkuperäisiä Canonlisävarusteita.
Käytä kaupallisesti saatavilla olevaa HDMI-kaapelia (kameran puoleinen liitin on D-tyyppinen).
Kameran kanssa suositellaan käytettäväksi enintään 2,5 metrin kaapeleita.
13
Mallin numero on PC2367 (sisältää WM601-mallin WLAN-moduulin ja BLE-moduulin).
Löydät oman laitteesi mallin kameran pohjassa tai kääntyvän näytön takana olevasta tarrasta.
Numeron alussa ovat kirjaimet PC.
Maat ja alueet, jotka sallivat langattoman toiminnon käytön
- Langaton toiminto on rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla, ja laiton käyttö
voi olla kansallisten tai paikallisten säädösten mukaan rangaistavaa. Tarkista Canonin
verkkosivustosta, missä langaton käyttö on sallittua, jotta langattoman käytön säädöksiä
ei rikota.
Huomaa, että Canon ei ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat langattoman toiminnon
käytöstä muissa maissa ja muilla alueilla.
Seuraavat toimet voivat johtaa juridisiin rangaistuksiin:
- tuotteen muuttaminen
- tuotteessa olevien sertifiointitarrojen poistaminen.
Älä käytä tämän tuotteen langatonta toimintoa lähellä lääketieteellisiä laitteita tai muita
elektronisia laitteita.
Langattoman toiminnon käyttäminen lähellä lääketieteellisiä laitteita tai muita elektronisia
laitteita voi vaikuttaa näiden laitteiden toimintaan.
Canon Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wi-Fi-taajuusalue: 2 412 – 2 462 MHz
Wi-Fi-enimmäislähtöteho: 12,67 dBm
Bluetooth-taajuusalue: 2 402 – 2 480 MHz
Bluetooth-enimmäislähtöteho: 9,67 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Valitse halutessasi valikon asetusvälilehdestä [Sertifiointilogon näyttö].
© CANON INC. 2019
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising