Canon | EOS M6 Mark II | User manual | Canon EOS M6 Mark II User manual

Canon EOS M6 Mark II User manual
SUOMI
Laajennettu käyttöopas
Johdanto
Lue seuraavat tiedot ennen kuvaamisen aloittamista
Vältä kuvausongelmat ja vahingot lukemalla ensin ”Käsittelyohjeet”
(=31) ja ”Turvaohjeet” (=28). Lue myös tämä opas huolellisesti,
jotta osaat käyttää kameraa oikein.
Tutustu kameran toimintoihin tämän käyttöoppaan avulla
kuvatessasi kameralla
Lukiessasi tätä opasta ota muutama testikuva ja katso, millaisia niistä tulee.
Näin opit ymmärtämään kameran toimintoja. Säilytä tämä opas huolellisesti,
jotta voit lukea sitä tarvittaessa.
Kameran testaaminen ennen kuvaamista ja vastuuvelvollisuus
Kun olet kuvannut, toista kuvat ja tarkista, että ne ovat tallentuneet oikein.
Jos kamera tai muistikortti on viallinen ja kuvien tallentaminen tai lataaminen
ei onnistu tietokoneella, Canon ei ole vastuussa menetetyistä kuvista tai
aiheutuneista ongelmista.
Tekijänoikeudet
Joissakin maissa tekijänoikeuslait voivat kieltää kameralla otettujen
kuvien (tai muistikortille siirretyn musiikin / musiikkia sisältävien kuvien)
käytön muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön. Ota myös huomioon,
että esimerkiksi joissakin julkisissa esityksissä tai näyttelyissä voi olla
kiellettyä ottaa valokuvia edes yksityisiin tarkoituksiin.
2
Tarkistuslista
Varmista ennen aloittamista, että kameran mukana on toimitettu kaikki
seuraavat tarvikkeet ja lisävarusteet. Jos jotakin puuttuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
Kamera
(ja runkotulppa)
Akku LP-E17
(mukana suojakotelo)
Akkulaturi
LC-E17E*
Hihna
* Akkulaturin LC-E17E mukana toimitetaan virtajohto.
zz Kameran mukana ei toimiteta muistikorttia (=11), liitäntäkaapelia tai HDMI‑kaapelia.
zz Lisätietoja Laajennetusta käyttöoppaasta ja Käyttöoppaista on kohdassa
”Käyttöoppaat” (=4).
zz Jos hankit objektiivipakkauksen, tarkista, että objektiivit ovat mukana.
zz Säilytä kaikki edellä mainitut tarvikkeet ja lisävarusteet.
zz Objektiivien käyttöoppaita voit tarvittaessa ladata Canonin sivustolta (=4).
zz Objektiivin käyttöoppaat (PDF-tiedostot) on tarkoitettu erikseen myytäville
objektiiveille. Huomaa, että kun ostat objektiivipakkauksen, jotkin mukana
toimitetut lisävarusteet eivät ehkä vastaa objektiivin käyttöoppaassa mainittuja.
3
Käyttöoppaat
Kameran mukana toimitetussa Käyttöoppaassa on
perustiedot kamerasta ja Wi-Fi-toiminnoista.
Laajennettu käyttöopas (tämä PDF-tiedosto), jossa on
täydelliset ohjeet, voidaan ladata Canonin sivustolta
tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen.
Laajennetun käyttöoppaan / Käyttöoppaiden lataaminen
Laajennettu käyttöopas ja objektiivien ja ohjelmistojen Käyttöoppaat
(PDF‑tiedostot) voidaan ladata Canonin sivustolta tietokoneeseen tai
muuhun laitteeseen.
zz Lataussivu
Laajennettu käyttöopas / Lisätietoja
www.canon.com/icpd
Objektiivin käyttöopas
www.canon.com/icpd
Ohjelmiston käyttöopas
www.canon.com/icpd
zz PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe PDF -lukuohjelma,
kuten Adobe Acrobat Reader DC (uusinta versiota suositellaan).
zz Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman voi ladata maksutta verkosta.
zz Avaa ladattu PDF-tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.
zz Ohjeita PDF-lukuohjelman käyttöön löytyy sen ohjeosiosta.
4
Käyttöoppaat
Laajennetun käyttöoppaan / Käyttöoppaiden lataaminen
QR‑koodin avulla
Laajennettu käyttöopas ja objektiivien ja ohjelmistojen Käyttöoppaat
(PDF‑tiedostot) voidaan ladata älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen
QR‑koodin avulla.
www.canon.com/icpd
zz QR-koodin lukemiseen vaaditaan sovellus.
zz Valitse maasi tai asuinpaikkasi ja lataa Laajennettu käyttöopas / Käyttöoppaat.
zz Valitse [5: Oppaan/ohjelmiston URL], niin QR-koodi näytetään kameran
näytössä.
5
Pikaopas
1
Aseta akku paikalleen
(=42).
zz Ostamisen jälkeen lataa akku
ennen käyttöä (=40).
2
Aseta kortti paikalleen
(=42).
zz Aseta kortti etikettipuoli kameran
etuosaa kohti.
3
Kiinnitä objektiivi (=49).
zz Kiinnitä objektiivi kohdistamalla
objektiivissa näkyvä valkoinen
kiinnitysmerkki kameran valkoiseen
kiinnitysmerkkiin.
zz Poista objektiivin suojatulppa.
4
Valmistaudu kuvaamaan.
(2)
6
(1)
zz Paina (1) samalla, kun käännät (2)
kevyesti, ja vapauta sitten (1).
zz Käännä (2) hieman lisää, kunnes
se napsahtaa.
Pikaopas
5
Käännä virtakytkin asentoon
<1> (=47).
6
Aseta tarkennustavan
valintakytkin asentoon <AF>.
zz <AF> tarkoittaa
automaattitarkennusta.
zz <MF> tarkoittaa
manuaalitarkennusta.
Automaattitarkennus ei toimi.
7
Käännä valintakiekko asentoon
<A> (=70).
zz Kamera valitsee kaikki tarvittavat
asetukset automaattisesti.
8
Tarkenna kohteeseen (=58).
zz [p] (AF-piste) näkyy tunnistettujen
kasvojen päällä.
zz Paina laukaisin puoliväliin, niin
kamera tarkentaa kohteeseen.
7
Pikaopas
9
10
Ota kuva (=58).
zz Ota kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
Tarkista kuva.
zz Juuri otettu kuva näkyy noin 2
sekuntia näytössä.
zz Näytä kuva uudelleen painamalla
<x>-painiketta (=304).
zz Otettujen kuvien katselemisesta on tietoja kohdassa ”Kuvan toisto”
(=304).
zz Lisätietoja kuvien poistamisesta on kohdassa ”Kuvien poistaminen”
(=327).
8
Tämä käyttöopas
Oppaan kuvakkeet
<6>
<5>
<W> <X> <Y> <Z>
<5>
<Q> <0>
*
: Tarkoittaa päävalintakiekkoa.
: Tarkoittaa pikavalitsinta.
: Tarkoittaa nuolipainikkeiden <V> vastaavaa suuntaa.
: Tarkoittaa säädinvalitsinta.
: Tarkoittaa pikavalintapainiketta/asetuspainiketta.
: Ilmaisee (* sekunteina) painamasi painikkeen
toiminnon keston siitä hetkestä alkaen,
kun vapautat painikkeen.
yyEdellä olevien lisäksi kameran painikkeissa käytettäviä kuvakkeita ja symboleita,
jotka näkyvät näytössä, käytetään myös tässä oppaassa kyseisiä toimia ja toimintoja
kuvattaessa.
M (sivujen
otsikoissa)
=***
: Toiminnot, jotka ovat käytettävissä vain luovissa
kuvaustiloissa (tila <t>, <d>, <s>, <f>
tai <a>) tai käsisäätöisellä valotuksella
kuvatuille videoille.
:Lisätietojen sivunumerot.
: Varoitus kuvausongelmien estämiseksi.
: Lisätietoja.
: Vihjeitä parempaan kuvaukseen.
: Vianmäärityksen neuvo.
9
Tämä käyttöopas
Perusoletuksia käyttöohjeille ja esimerkkikuvat
zz Ennen minkään ohjeiden noudattamista, varmista, että virtakytkin
on asennossa <1> (=47).
zz Oletuksena on, että kaikki valikkoasetukset ja valinnaiset toiminnot
ovat oletusarvoisia.
zz Oppaan esimerkkikuvissa kameraan on kiinnitetty EF-M15-45mm
f/3.5-6.3 IS STM -objektiivi.
zz Kamerassa näytetyt ja tässä käyttöoppaassa käytetyt valokuvat ovat
vain esimerkkejä.
zz EF- tai EF-S-objektiivia käytettäessä oletuksena on, että käytetään
kiinnityssovitinta.
10
Yhteensopivat kortit
Kamerassa voidaan käyttää seuraavia kortteja niiden tallennuskapasiteetista
riippumatta. Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa
kamerassa tai tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa (=490).
zz SD-/SDHC-/SDXC-muistikortit
UHS-II- ja UHS-I-kortit tuettuja.
Kortit, joille voi tallentaa videoita
Kun tallennat videoita, käytä suurikapasiteettista korttia, jonka suorituskyky
on riittävän hyvä (riittävän nopea luku- ja kirjoitusnopeus) videon
tallennuskoon käsittelyyn. Lisätietoja on kohdassa =579.
Tässä käyttöoppaassa kortilla tarkoitetaan SD-, SDHC- ja
SDXC‑muistikortteja.
* Kameran mukana ei toimiteta kuvien/videoiden
tallentamiseen soveltuvaa muistikorttia. Osta se erikseen.
11
Luvut
Johdanto
2
Valmistelu ja peruskäyttö
39
Peruskuvaus
69
Luova kuvaus
103
Kuvaaminen
115
Salamavalokuvaus
283
Toisto
301
Langattomat toiminnot
375
Asetus
481
Valinnaiset toiminnot / Oma valikko
525
Lisätietoja
549
12
Sisällys
Johdanto
2
Tarkistuslista...........................................................................................3
Käyttöoppaat...........................................................................................4
Pikaopas.................................................................................................6
Tämä käyttöopas....................................................................................9
Yhteensopivat kortit..............................................................................11
Luvut.....................................................................................................12
Sisällys..................................................................................................13
Toimintojen hakemisto..........................................................................23
Turvaohjeet...........................................................................................28
Käsittelyohjeet.......................................................................................31
Osien nimet...........................................................................................34
Valmistelu ja peruskäyttö
39
Akun lataaminen...................................................................................40
Akun ja kortin asettaminen/poistaminen...............................................42
Näytön käyttäminen..............................................................................46
Virran kytkeminen.................................................................................47
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen...............................................49
EF-/EF-S-objektiivien kiinnittäminen ja irrottaminen.............................51
Sähköisen etsimen (myydään erikseen) käyttäminen...........................54
Perustoiminnot......................................................................................57
Valikkotoiminnot ja -asetukset...............................................................62
Kosketusnäytön käyttö..........................................................................66
Pikavalinta.............................................................................................67
13
Sisällys
Peruskuvaus
69
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila
(täysin automaattinen)..........................................................................70
Erityiskohdetila (SCN)...........................................................................78
Omakuva-tila.........................................................................................80
Muotokuva-tila.......................................................................................81
Pehmeä iho -tila....................................................................................82
Maisemakuva-tila..................................................................................83
Urheilukuva-tila.....................................................................................84
Panorointi-tila........................................................................................85
Lähikuva-tila..........................................................................................87
Ruoka-tila..............................................................................................88
Öinen muotokuva -tila...........................................................................89
Yökuvaus käsivaralta -tila.....................................................................90
HDR-vastavalo-tila................................................................................91
<SCN>-tilojen varoitukset.....................................................................92
Luovien suotimien tila...........................................................................96
Luova kuvaus
103
Ohjelmoitu AE -tila (P).........................................................................104
Valotusajan esivalinta -tila (Tv)...........................................................106
Aukon esivalinta -tila (Av)....................................................................108
Käsisäätöinen valotus -tila (M)............................................................110
Joustava AE-esivalinta (Fv)................................................................112
14
Sisällys
Kuvaaminen
Stillkuvien kuvaus
115
116
Välilehtien valikot: Stillkuvien kuvaus..................................................117
Kuvan laatu.........................................................................................122
Stillkuvan kuvasuhde..........................................................................125
Kuvien esikatseluaika.........................................................................127
Objektin vääristymien korjaus.............................................................128
Kuvaustapa.........................................................................................133
Itselaukaisu.........................................................................................135
RAW-sarjatila......................................................................................137
Valotuksen korjaus..............................................................................140
Automaattivalotuksen haarukointi.......................................................141
ISO-herkkyysasetukset.......................................................................143
Automaattinen valotuksen optimointi..................................................149
Ensisijainen huippuvalotoisto..............................................................150
Mittaustapa.........................................................................................151
Mittausajastin......................................................................................153
Valotuksen simulointi...........................................................................154
Valkotasapaino....................................................................................155
Valkotasapainon korjaus/haarukointi..................................................160
Väriavaruus.........................................................................................162
Kuva-asetuksen valinta.......................................................................163
Kuva-asetusten mukauttaminen.........................................................166
Kuva-asetuksen tallentaminen............................................................169
Pitkän valotuksen kohinanpoisto.........................................................171
15
Sisällys
Kohinanpoisto suurella herkkyydellä...................................................172
Roskanpoistotiedon hakeminen..........................................................174
HDR-tila..............................................................................................176
Tarkennushaarukointi..........................................................................180
Kosketuslaukaisin...............................................................................184
Sulkimen vapautustapa.......................................................................186
Ajastin.................................................................................................187
Pitkät (aika) valotukset........................................................................190
Välkynnänpoisto..................................................................................193
Tarkennustoiminta...............................................................................195
Tarkennusmenetelmä..........................................................................198
Silmäntunnistus-AF.............................................................................209
Jatkuva tarkennus...............................................................................211
Kosketustarkennus.............................................................................212
Manuaalitarkennus objektiivista automaattitarkennuksen jälkeen......214
Tarkennuksen apuvalo........................................................................215
Kuvanvakaus......................................................................................216
Valotuksen lukitus (AE-lukitus)............................................................217
Manuaalitarkennus..............................................................................218
Manuaalisen tarkennuksen korostus (ääriviivojen korostaminen)......220
Tarkennustavan vaihtaminen..............................................................221
Videokoosteen tyyppi..........................................................................222
Kuvaus kauko-ohjauksella..................................................................223
Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset............................................224
16
Sisällys
Videotallennus
227
Välilehtien valikot: Videotallennus.......................................................228
Videokuvaustila...................................................................................232
HDR-videotila......................................................................................239
Videon tallennuslaatu..........................................................................241
Äänen tallennus..................................................................................248
Nopeutetut videot................................................................................250
Videokollaasit......................................................................................261
Miniatyyritehostevideo .......................................................................266
Videon digitaalinen IS.........................................................................268
Videoiden automaattinen suoristus.....................................................270
Videon servotarkennus.......................................................................271
Muut valikkotoiminnot.........................................................................276
Yleiset videokuvauksen varoitukset....................................................280
Salamavalokuvaus
283
Kuvaaminen sisäisellä salamalla........................................................284
Salamatoimintojen asetukset..............................................................289
Kuvaaminen ulkoisilla Speedlite-salamoilla........................................300
Toisto
301
Välilehtien valikot: Toisto.....................................................................302
Kuvan toisto........................................................................................304
Suurennettu kuvan näyttö...................................................................307
Kuvaluettelo (monen kuvan näyttö)....................................................308
17
Sisällys
Videon toisto.......................................................................................309
Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen leikkaaminen.............313
Kuvan sieppaus..................................................................................315
Videokoosteiden editoiminen..............................................................317
Stillkuvan sieppaus RAW-kuvasarjoista..............................................319
Toisto televisiossa...............................................................................321
Suojaa kuvat.......................................................................................323
Kuvien kääntäminen...........................................................................326
Kuvien poistaminen.............................................................................327
Tulostuksen tilaus...............................................................................331
Valokuvakirjan asetukset.....................................................................335
Luovat suotimet...................................................................................338
RAW-kuvan käsittely...........................................................................341
Luovan kuvauksen apu.......................................................................347
RAW-käsittelyn pikavalinta..................................................................349
Punasilmäkorjaus................................................................................350
Luo albumi..........................................................................................351
Rajaus.................................................................................................354
Koon muuttaminen..............................................................................356
Luokitus...............................................................................................358
Kuvaesitykset......................................................................................361
Aseta kuvien hakuehdot......................................................................363
Selaaminen päävalintakiekolla............................................................365
Toistotietojen näyttö............................................................................367
Ylivalotusvaroitus................................................................................369
AF-pistenäyttö.....................................................................................370
18
Sisällys
Toistoristikko.......................................................................................371
Näytä viimeksi katsottu.......................................................................372
Suurennus (noin)................................................................................373
Langattomat toiminnot
375
Välilehtien valikot: Langaton-välilehti..................................................376
Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden valitseminen.........................................377
Yhdistäminen älypuhelimeen..............................................................379
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta.......................................408
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta.............................................416
Kuvien lähettäminen Web-palveluun..................................................426
Wi-Fi‑yhteys tukiaseman kautta..........................................................441
Yhdistäminen langattomaan kauko ohjaimeen...................................446
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta...........................449
Useiden yhteysasetusten rekisteröinti................................................451
Wi-Fi-asetukset...................................................................................452
Bluetooth-asetukset............................................................................453
Lempinimen muuttaminen...................................................................454
Muista laitteista saatujen geotunnistetietojen lisääminen kuviin.........455
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen..................................458
Langattomien tiedonsiirtoasetusten palauttaminen
oletusasetuksiin..................................................................................460
Näytä tiedot -näyttö.............................................................................461
Virtuaalinäppäimistön käyttäminen.....................................................462
Virheilmoitusten käsitteleminen...........................................................463
Huomautuksia langattomasta tiedonsiirrosta......................................474
19
Sisällys
Suojaus...............................................................................................476
Verkkoasetusten tarkistaminen...........................................................477
Langattoman yhteyden tila..................................................................478
Asetus
481
Välilehtien valikot: Asetus...................................................................482
Valitse kansio......................................................................................484
Kuvanumerointi...................................................................................486
Automaattinen kääntö.........................................................................489
Alusta kortti.........................................................................................490
Tilaopas...............................................................................................492
Toiminto-opas......................................................................................493
Ekotila.................................................................................................494
Virransäästö........................................................................................495
Näytön kirkkaus..................................................................................496
Päiväys/aika/vyöhyke..........................................................................497
Kieli.....................................................................................................500
Tarkennustavan valintakytkin (AF/MF)................................................501
Videojärjestelmä..................................................................................502
Kennon puhdistus...............................................................................503
Kosketusohjaus...................................................................................507
Äänimerkki..........................................................................................508
HDMI-tarkkuus....................................................................................509
HDMI HDR -lähtö................................................................................510
Suljinpainikkeen toiminto videoissa....................................................511
Kuvaustietojen näyttö..........................................................................512
20
Sisällys
Näytön suorituskyky............................................................................515
Etsimen näytön muoto........................................................................515
Näyttöasetukset..................................................................................516
Peilikuva..............................................................................................517
Ohjetoiminnot......................................................................................518
Mukautetut kuvaustilat (C1/C2)...........................................................519
Nollaa kamera.....................................................................................520
Tekijänoikeustiedot..............................................................................521
Muut tiedot..........................................................................................523
Valinnaiset toiminnot / Oma valikko
525
Välilehtien valikot: Mukauttaminen......................................................526
Valinnaisten toimintojen määrittäminen...............................................527
Valinnaisten toimintojen asetukset......................................................528
Valinnaisten toimintojen asetusten nollaaminen.................................542
Välilehtien valikot: Oma valikko..........................................................543
Oman valikon tallentaminen................................................................544
Lisätietoja
549
Ohjelmisto...........................................................................................550
Kuvien tuominen tietokoneeseen........................................................552
Akun lataaminen kamerassa...............................................................554
Verkkovirtalisävaruste.........................................................................555
Vianmääritysopas................................................................................556
21
Sisällys
Virhekoodit..........................................................................................575
Suorituskyvyn tiedot............................................................................576
Tietonäyttö..........................................................................................583
Hakemisto...........................................................................................596
22
Toimintojen hakemisto
Virta
Näyttö
zz Akun lataaminen (=40)
zz Kallistaminen (=46)
zz Akun varaustaso (=48)
zz Kosketusohjaus (=66)
zz Ekotila (=494)
zz Toiminto-opas (=493)
zz Virransäästö (=495)
Kortit
zz Alustaminen (=490)
zz Videon tallennukseen sopivat kortit
(=579)
Objektiivi
zz Kiinnittäminen (=49, =51)
zz Irrottaminen (=50, =53)
zz Kuvan ottaminen ilman objektiivia
(=541)
Perusasetukset
zz Päiväys/aika/vyöhyke (=497)
zz Kieli (=500)
zz Äänimerkki (=508)
zz Kamera-asetusten nollaus
(=520)
zz Tekijänoikeustiedot (=521)
zz Kirkkaus (=496)
zz Sähköinen vesivaaka (=512)
zz Ohje (=518)
Automaattitarkennus
zz Tarkennustoiminta (=195)
zz Tarkenn.menetelmä (=198)
zz AF-pisteen valinta (=203)
zz Silmäntunnistus-AF (=209)
zz Jatkuva tarkennus (=211)
zz Kosketustarkennus (=212)
zz Sähköinen manuaalitarkennus
(=214)
zz Tarkennuksen apuvalo (=215)
zz Manuaalitarkennus (=218)
zz Manuaalisen tarkennuksen
korostuksen asetukset (=220)
Mittaus
zz Mittaustapa (=151)
Kuvaus
zz Maksimijakso (=124)
zz Kuvaustapa (=133)
zz Itselaukaisu (=135)
23
Toimintojen hakemisto
Kuvan tallennusasetukset
zz Kansion valitseminen/luominen
(=484)
zz Kuvanumerointi (=486)
Kuvan laatu
zz Kuvan laatu (=122)
zz Stillkuvan kuvasuhde (=125)
zz Objektiivin vääristymien korjaus
(=128)
zz ISO-herkkyys (stillkuvat) (=143)
Kuvaaminen
zz Kuvaustila (=36)
zz Pikavalinta (=67)
zz Luovan kuvauksen apu (=76)
zz Luovat suotimet (=96)
zz Syväterävyyden tarkistus (=109)
zz RAW-sarjatila (=137)
zz HDR-tila (=176)
zz Tarkennushaarukointi (=180)
zz Kosketuslaukaisin (=184)
zz Ajastin (=187)
zz Automaattinen valotuksen
optimointi (=149)
zz Aikavalotus (=191)
zz Ensisijainen huippuvalotoisto
(=150)
zz Kauko-ohjaus (=223)
zz Valkotasapaino (=155)
zz Väriavaruus (=162)
zz Kuva-asetukset (=163)
zz Pitkän valotuksen kohinanpoisto
(=171)
zz Kohinanpoisto suurella
ISO‑herkkyydellä (=172)
zz Välkynnänpoisto (=193)
24
zz Suurennettu näkymä (=205)
zz Kaukolaukaisin (=223)
zz Kuvaustietojen näyttö (=512)
zz Ristikkonäyttö (=513)
zz Virhekoodit (=575)
Toimintojen hakemisto
Valotus
zz Valotuksen korjaus M-tilassa
automaattisella ISO-herkkyydellä
(=111)
Videotallennus
zz Tallentaminen
automaattivalotuksella (=232)
zz Valotuksen korjaus (=140)
zz Tallentaminen käsisäätöisellä
valotuksella (=234)
zz Valotushaarukointi (=141)
zz HDR-video (=239)
zz Valotuksen simulointi (=154)
zz Videon tallennuskoko (=241)
zz AE-lukitus (=217)
zz Äänen tallennus (=248)
zz Varmuussiirto (=531)
zz Tuulisuoja (=248)
Salama
zz Sisäinen salama (=284)
zz Salaman valotuskorjaus (=286)
zz Salamavalotuksen lukitus (=287)
zz Sisäisen salaman toimintoasetukset
(=292)
zz Ulkoisen salaman toimintoasetukset
(=294)
zz Ulkoisen salaman valinnaiset
toiminnot (=298)
zz Ulkoinen salama (=300)
zz Vaimennus (=249)
zz Mikrofoni (=249)
zz Nopeutettu video (=250)
zz Videokollaasi (=261)
zz Videon servotarkennus (=271)
zz Videon servotarkennuksen
seurantaherkkyys (=273)
zz Videon servotarkennuksen nopeus
(=274)
zz Kuvaus kauko-ohjauksella
(=276)
zz ISO-herkkyys (video) (=277)
zz HDMI-lähtö (=278)
zz Automaattinen pitkä valotusaika
(=279)
25
Toimintojen hakemisto
Toisto
zz Kuvien esikatseluaika (=127)
Kuvien muokkaaminen
zz Luovat suotimet (=338)
zz Yhden kuvan näyttö (=304)
zz RAW-kuvan käsittely (=341)
zz Toisto koskettamalla (=306)
zz Punasilmäkorjaus (=350)
zz Suurennettu näkymä (=307)
zz Videokollaasialbumi (=351)
zz Luettelokuvanäyttö (=308)
zz JPEG-kuvan rajaaminen (=354)
zz Videon toisto (=309)
zz JPEG-kuvan koon muuttaminen
(=356)
zz Videon ensimmäisen ja viimeisen
kohtauksen leikkaaminen (=313)
zz Kuvan sieppaus (4K) (=315)
zz Stillkuvan sieppaus (RAWkuvasarjat) (=319)
zz Kuvien katselu televisiossa
(=321)
zz Suojaa (=323)
zz Kuvan kääntäminen (=326)
zz Poistaminen (=327)
zz Luokitus (=358)
zz Kuvaesitys (=361)
zz Kuvan hakuehtojen määrittäminen
(=363)
zz Kuvien selaus (selausnäyttö)
(=365)
zz Toistotietojen näyttö (=367)
zz Ylivalotusvaroitus (=369)
zz AF-pistenäyttö (=370)
zz Ristikkonäyttö (=371)
zz HDMI-tarkkuus (=509)
zz HDR-lähtö (=510)
zz Kuvaustietojen näyttö (=588)
26
Tulostuksen tilaus
zz DPOF-tulostus (=331)
zz Valokuvakirjan asetukset (=335)
Mukauttaminen
zz Mukautettu kuvaustila (=519)
zz Valinnaiset toiminnot (C.Fn)
(=526)
zz Mukautettavien painikkeiden
toiminnot (=535)
zz Mukautettavien valitsimien
toiminnot (=540)
zz Oma valikko (=544)
Toimintojen hakemisto
Kennon puhdistus ja roskanpoisto
zz Roskanpoistotiedon hakeminen
(=174)
zz Kennon puhdistus (=503)
zz Kennon puhdistus käsin (=505)
Ohjelmisto
zz Lataaminen ja asentaminen
(=550)
zz Ohjelmiston käyttöoppaat (=551)
Langattomat toiminnot
zz Yhteys älypuhelimeen (=379)
zz Kuvien lähettäminen
automaattisesti älypuhelimiin
(=394)
zz Kauko-ohjaus (EOS Utility)
(=408)
zz Kuvien lähettäminen
automaattisesti tietokoneisiin
(=413)
zz Tulostaminen Wi-Fi-tulostimilla
(=416)
zz Lähetä Web-palveluun (=426)
zz Yhdistä langattomaan kaukos.
(=446)
zz Geotunnistetietojen lisääminen
kuviin (=455)
zz Langattoman yhteyden asetusten
nollaaminen (=460)
27
Turvaohjeet
Lue nämä ohjeet, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
Noudata ohjeita, jotta vältytään tuotteen käyttäjään tai muihin kohdistuvilta
haitoilta tai loukkaantumisilta.
VAROITUS:
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman
vaaraa.
zz Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.
Kaulan ympärille kiedottu hihna voi aiheuttaa kuristumisen.
Kameran osat ja sen mukana toimitetut lisävarusteet ovat vaarallisia nielaistuna.
Jos se niellään, hakeudu välittömästi lääkäriin.
Paristo on vaarallinen nielaistuna. Jos se niellään, hakeudu välittömästi lääkäriin.
zz Käytä vain virtalähteitä, jotka on tässä käyttöoppaassa määritelty tuotteen kanssa
yhteensopiviksi.
zz Älä pura tai muuta tuotetta.
zz Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
zz Älä koske tuotteen sisäosiin.
zz Lopeta tuotteen käyttäminen, jos havaitaan jotain epätavallista, kuten savua tai
outoa hajua.
zz Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla, bensiinillä tai
maalinohenteella.
zz Älä anna tuotteen kastua. Älä laita tuotteen sisään vierasesineitä tai nesteitä.
zz Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa voi olla herkästi syttyviä kaasuja.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, räjähdykseen
tai tulipaloon.
zz Älä jätä objektiivia tai kameraa, jossa on objektiivi kiinnitettynä, siten, että objektiivin
suojatulppaa ei ole kiinnitetty.
Objektiivi saattaa keskittää valonsäteet ja aiheuttaa tulipalon.
zz Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä tuotetta ukonilman aikana.
Siitä voi aiheutua sähköisku.
zz Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät kaupallisesti saatavilla olevia paristoja
tai mukana toimitettuja akkuja.
• Käytä paristoja/akkuja vain tuotteessa, johon ne on tarkoitettu.
• Älä kuumenna paristoja/akkuja tai altista niitä tulelle.
• Älä lataa paristoja/akkuja akkulaturilla, jota ei ole tarkoitukseen hyväksytty.
• Älä päästä napoja likaantumaan tai kosketuksiin metallitappien tai muiden
metalliesineiden kanssa.
• Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
• Kun otat paristot/akun ulos laitteesta, eristä navat teipillä tai muilla keinoin.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, räjähdykseen
tai tulipaloon.
Jos paristo/akku vuotaa ja vuotanutta ainetta pääsee iholle tai vaatteille, huuhtele
altistunut alue huolellisesti juoksevalla vedellä. Jos ainetta menee silmään,
huuhtele huolellisesti runsaalla määrällä puhdasta juoksevaa vettä ja hakeudu
välittömästi lääkäriin.
28
Turvaohjeet
zz Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturi tai verkkolaitetta.
• Poista virtaliittimeen ja pistorasiaan kertynyt pöly säännöllisesti kuivalla liinalla.
• Älä kytke tai irrota tuotetta märin käsin.
• Älä käytä tuotetta, jos virtaliitintä ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
• Älä päästä virtaliitintä ja napoja likaantumaan tai kosketuksiin metallitappien
tai muiden metalliesineiden kanssa.
zz Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä akkulaturi tai verkkolaitetta ukkosmyrskyn aikana.
zz Älä laita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, riko tai muuta virtajohtoa.
zz Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaalin, kun se on käytössä, tai pian
käytön jälkeen, kun tuote on edelleen lämmin.
zz Älä irrota tuotteen virtajohtoa vetämällä johdosta.
zz Älä jätä tuotetta kiinni virtalähteeseen pitkiksi ajoiksi.
zz Älä lataa akkuja lämpötilassa, joka on lämpötila-alueen 5–40 °C ulkopuolella.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, räjähdykseen
tai tulipaloon.
zz Älä anna tuotteen olla käytön aikana pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa.
Tämä voi johtaa matalan lämpötilan palovammoihin, kuten ihon punoitukseen tai
rakkoihin, vaikka tuote ei tunnu kuumalta. On suositeltavaa käyttää jalustaa tai
vastaavaa ratkaisua, kun tuotetta käytettään kuumissa paikoissa tai jos henkilöllä
on verenkierron ongelmia tai aliherkkä iho.
zz Noudata annettuja ohjeita kameran sammuttamisesta paikoissa, joissa sen käyttö
on kielletty.
Jos näin ei toimita, voi jonkin toisen laitteen toiminta häiriintyä sähkömagneettisten
aaltojen vaikutuksesta ja seurauksena olla jopa onnettomuuksia.
29
Turvaohjeet
HUOMIO:
Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
zz Älä laukaise salamaa lähietäisyydeltä kohti silmiä.
Tämä voi vahingoittaa silmiä.
zz Älä katso näyttöä tai katso etsimen läpi pitkiä aikoja kerrallaan.
Tämä voi aiheuttaa matkapahoinvoinnin kaltaisen olon. Lopeta tällöin tuotteen
käyttö heti ja lepää hetki, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
zz Salama säteilee laukaistaessa kuumuutta. Kun otat kuvia, pidä sormet ja muut kehon
osat sekä esineet etäällä salamayksiköstä.
Seurauksena voi olla palovamma tai salaman toimintahäiriö.
zz Älä jätä tuotetta voimakkaalle kuumudelle tai kylmyydelle alttiisiin paikkoihin.
Tuote voi kuumeta tai kylmentyä hyvin voimakkaasti ja aiheuttaa palovammoja
tai loukkaantumisen sitä kosketettaessa.
zz Hihna on tarkoitettu vain kehoon kiinnitettäväksi. Hihnan ripustaminen koukkuun
tai muuhun esineeseen tuote kiinnitettynä voi vahingoittaa tuotetta. Älä myöskään
ravistele tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
zz Älä paina objektiivia kovalla voimalla tai päästä mitään osumaan siihen.
Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittaa tuotetta.
zz Käytä tuotetta varten vain riittävän tukevaa jalustaa.
zz Älä kanna tuotetta jalustaan kiinnitettynä.
Tästä voi aiheutua vammoja tai onnettomuus.
zz Älä kosketa mitään tuotteen sisällä olevia osia.
Siitä voi aiheutua vammoja.
zz Jos tämän tuotteen käytön aikana tai sen jälkeen ilmenee mitään epätavallisia
iho‑oireita tai -ärsytystä, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.
30
Käsittelyohjeet
Kameran hoitaminen
zz Tämä kamera on herkkä laite. Älä pudota sitä tai altista sitä iskuille.
zz Kamera ei ole vesitiivis, joten sitä ei saa käyttää veden alla. Jos kamera
kastuu, ota välittömästi yhteyttä Canon-huoltoon. Pyyhi vesipisarat pois
puhtaalla ja kuivalla liinalla. Jos kamera on altistunut suolapitoiselle
ilmalle, pyyhi kamera puhtaalla, kuivaksi puserretulla kostealla liinalla.
zz Jos kameraa käytetään paikassa, jossa on paljon likaa tai pölyä,
seurauksena voi olla toimintahäiriö.
zz On suositeltavaa puhdistaa kamera käytön jälkeen. Jos likaa, pölyä,
vettä tai suolaa jää kameraan, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
zz Älä koskaan jätä kameraa voimakkaita magneettisia sähkökenttiä
muodostavien esineiden tai laitteiden, esimerkiksi magneettien tai
sähkömoottorien, lähelle. Älä käytä äläkä säilytä kameraa voimakkaita
radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten suurien antennien,
läheisyydessä. Voimakkaat magneettikentät voivat aiheuttaa kamerassa
toimintavirheitä tai tuhota kuvatietoja.
zz Älä jätä kameraa kuumiin paikkoihin, esimerkiksi suorassa
auringonvalossa olevaan autoon. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa
kamerassa toimintavirheitä.
zz Kamera sisältää herkkiä elektronisia piirejä. Älä koskaan yritä
purkaa kameraa.
zz Älä estä sisäisen salaman tai suljinverhon toimintaa sormellasi tai millään
esineellä. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
zz Käytä erikseen hankittavaa puhallinharjaa pölyn poistamiseen
objektiivista tai muista osista. Älä käytä orgaanisia liuottimia sisältäviä
puhdistusaineita puhdistaessasi kameran runkoa tai objektiivia. Jos likaa
on vaikea poistaa, vie kamera lähimpään Canon-huoltoon.
zz Älä kosketa sormin kameran sähköliitäntöihin. Näin estät liitäntöjen
syöpymisen. Syöpyneet liittimet voivat aiheuttaa kamerassa toimintavirheitä.
zz Jos kamera tuodaan nopeasti kylmästä lämpimään huoneeseen,
kameran päälle ja sisäosiin voi tiivistyä vettä. Voit estää veden
tiivistymisen sulkemalla kameran tiiviiseen muovipussiin ja antamalla
sen sopeutua lämpimään, ennen kuin poistat sen pussista.
31
Käsittelyohjeet
zz Jos kameraan tiivistyy kosteutta, älä käytä kameraa tai poista objektiivia,
korttia tai akkua, ettei kamera vahingoitu. Katkaise kamerasta virta ja
odota, kunnes kosteus on haihtunut kokonaan, ennen kuin jatkat käyttöä.
Kun kamera on täysin kuivunut, mutta vielä sisältä kylmä, älä poista
objektiivia, korttia tai akkua ennen kuin kamera on lämmennyt
ympäristön lämpötilaan.
zz Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, poista akku ja säilytä kameraa
viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Vaikka kamera
olisi käyttämättömänä, varmista kameran toiminta painamalla laukaisinta
silloin tällöin muutaman kerran.
zz Älä säilytä kameraa paikassa, jossa olevat kemikaalit aiheuttavat
ruostumista ja korroosiota, kuten kemianlaboratoriossa.
zz Jos kamera on ollut käyttämättömänä tavallista kauemmin, testaa kaikki
sen toiminnot ennen käyttöä. Jos kameraa ei ole käytetty pitkän aikaan
tai edessä on tärkeä kuvaustilaisuus, tarkistuta kamera lähimmässä
Canon-huollossa. Voit tarkistaa myös itse, että kamera toimii oikein.
zz Kamera saattaa kuumentua toistuvan jatkuvan kuvauksen tai pitkään
jatkuvan stillkuvien/videon kuvauksen aikana. Kyseessä ei ole
toimintahäiriö.
zz Jos kuva-alueella tai sen ulkopuolella on kirkas valonlähde, kuvassa
voi näkyä haamukuvia.
Näyttö
zz Näytössä on käytetty erittäin tarkkaa tekniikkaa, jonka ansiosta yli
99,99 % pikseleistä on tehollisia. Jäljelle jäävissä alle 0,01 %:ssa
voi kuitenkin olla muutama toimimaton pikseli, jotka ovat jatkuvasti
esimerkiksi punaisia, mustia tai muunvärisiä. Kyseessä ei ole
toimintahäiriö. Ne eivät vaikuta tallentuviin kuviin.
zz Jos näyttö jätetään käyttöön pitkäksi aikaa, osia näytetystä kuvasta
voi jäädä näkyviin näyttöön. Tämä on kuitenkin väliaikaista ja häviää,
kun kamera on käyttämättömänä muutaman päivän.
zz Näyttö saattaa toimia hieman hitaasti alhaisissa lämpötiloissa tai
näyttää mustalta korkeissa lämpötiloissa. Se palaa normaaliksi
huoneenlämmössä.
32
Käsittelyohjeet
Kortit
Kortin ja tallennettujen tietojen suojaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:
zz Älä pudota, taivuta tai kastele korttia. Älä käsittele sitä kovakouraisesti
tai altista iskuille tai tärinälle.
zz Älä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliitäntöihin.
zz Älä kiinnitä korttiin esimerkiksi tarroja.
zz Älä säilytä tai käytä korttia lähellä voimakkaan magneettikentän luovaa
laitetta, kuten televisiota, kaiutinta tai magneettia. Vältä myös paikkoja,
joissa muodostuu staattista sähköä.
zz Älä jätä kortteja suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden läheisyyteen.
zz Säilytä kortti kotelossa.
zz Älä säilytä korttia kuumissa, kosteissa tai pölyisissä paikoissa.
Kuvakennossa olevat tahrat
zz Sen lisäksi, että kameraan voi tulla pölyä ulkopuolelta, joissakin
harvoissa tapauksissa kameran sisäosien voiteluainetta voi tarttua
kennon etuosaan. Jos kuvissa näkyy tahroja, puhdista kenno
Canon‑huollossa.
Objektiivi
zz Kun olet irrottanut objektiivin kamerasta, aseta se
takapää ylöspäin ja kiinnitä objektiivin takasuojatulppa,
jotta objektiivin linssi ja sähköliittimet eivät
naarmuuntuisi (1).
(1)
33
Osien nimet
(8) (9) (10)
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 11)
(19)
( 12)
( 13)
( 14)
(20)
( 15)
( 16)
( 17)
( 18)
( 21)
( 22) ( 23)
( 24)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
<5> Pikavalitsin
<B> Monitoimipainike
Laukaisin
<6> Päävalintakiekko
EF-M-objektiivin kiinnitysmerkki
Kahva
Liittimet
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
< > Valitsimen toimintopainike
Valintakiekko
Kuvakenno
Sisäinen salama
Hihnan kiinnike
<I> Salaman nostovipu
34
(14) Tarkennuksen apuvalo /
punasilmäisyyden vähennyksen /
itselaukaisimen /
kauko-ohjaimen valo
(15) Liitäntöjen kansi
(16) Objektiivin vapautuspainike
(17) Objektiivin lukitusnasta
(18) Objektiivin kiinnitys
(19) <Y> Ulkoisen mikrofonin
TULOLIITÄNTÄ
(20) <F> Kaukolaukaisimen liitäntä
(21) Jalustakierre
(22) Tasavirtaliittimen johdon aukko
(23) Korttipaikan/akkutilan kansi
(24) Runkotulppa
Osien nimet
(11)
(3)
(4)
(1)
(3)
(12)
(5) (6)
(2)
(13)
(10)
(14)
(15)
(16)
(9)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(8) (7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
<V> Polttotason merkki
Salamakenkä
Mikrofoni
Salamatäsmäyksen liittimet
Virtakytkin
Kaiutin
<S> Tarkennuspisteen
valintapainike
<A> AE-lukitus /
salamavalotuksen lukitus -painike
Sarjanumero (rungon numero)
Näyttö
<g> Digitaaliliitäntä
<D> HDMI-lähtöliitäntä
<B> Info-painike
(14) <W/O> Ylös / valotuksen korjaus
-painike
(15) <Y/j> Vasen / Kuvaustapa
-painike
(16) <X/L> Alas / Poista -painike
(17) <x> Toistopainike
(18) AF-käynnistyspainike
(19) Tarkennustavan valintakytkin
(20) Videokuvauspainike
(21) Käyttövalo
(22) <Z/I> Oikea / salamapainike
(23) <Q/0> Pikavalintapainike/
asetuspainike
(24) <V/5> Nuolipainikkeet/
säädinvalitsin
(25) <M> Valikkopainike
35
Osien nimet
Valintakiekko
Valintakiekko sisältää peruskuvaustilat, luovat kuvaustilat ja videokuvaustilan.
( 1)
(1) Peruskuvaus
Sinun tarvitsee vain painaa laukaisinta. Kamera määrittää asetukset
kuvausta varten kohteen tai tilanteen mukaan.
A/D : Älykkään automaattikuvauksen tila / hybridiautomaattitila
(=70)
8 : Erityiskohde (=78)
J
Omakuva (=80)
4
Lähikuva (=87)
2
Muotokuva (=81)
P
Ruoka (=88)
K
Pehmeä iho (=82)
6
Öinen muotokuva (=89)
3
Maisemakuva (=83)
F
Yökuvaus käsivaralta (=90)
5
Urheilukuva (=84)
G
HDR-vastavalo (=91)
r
Panorointi (=85)
U : Luovat suotimet (=96)
36
I
Rakeinen mustavalk. (=98)
c
Miniatyyritehoste (=99)
G
Pehmeäpiirto (=98)
A
HDR-taide, norm. (=99)
X
Kalansilmätehoste (=98)
B
HDR-taide, värik. (=99)
K
Vesiväritehoste (=98)
C
HDR-taide, kyll. (=99)
H
Lelukameratehoste (=98)
D
HDR-taide, koho (=99)
Osien nimet
( 2)
( 3)
( 4)
(2) Luova kuvaus
Näissä tiloissa voit vaikuttaa eri kohteiden kuvaamiseen haluamallasi tavalla.
t
Joustava AE-esival. (=112)
d
Ohjelmoitu AE (=104)
s
Valotusajan esivalinta (=106)
f
Aukon esivalinta (=108)
a
Käsisäätöinen valotus (=110)
(3) Mukautetut kuvaustilat
Voit määrittää toiminnot <t>, <d>, <s>, <f>, <a>, AF‑toiminta,
valikkotoiminnot ja paljon muuta kohtaan <w> tai <x> (=519).
(4) k: Videotallennus (=232)
37
Osien nimet
Akkulaturi LC-E17E
Laturi akulle LP-E17 (=40).
(4)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
Akun paikka
Täyden latauksen
merkkivalo
Latauksen
merkkivalo
Virtajohto
Virtajohdon liitäntä
(5)
Hihnan kiinnittäminen
Työnnä hihnan pää kameran hihnan
kiinnikkeeseen altapäin. Työnnä pää sitten
soljen läpi kuvan osoittamalla tavalla.
Vedä hihna sopivan kireäksi soljen ympäriltä
ja varmista, että hihna ei pääse löystymään.
38
Valmistelu ja
peruskäyttö
Tässä luvussa käsitellään kameran perustoimintoja ja
esivalmisteluja ennen kameran käyttöönottoa.
39
Akun lataaminen
akun mukana toimitettu
1Irrota
suojakotelo.
akku kokonaan akkulaturiin.
2Aseta
Toimi päinvastaisessa järjestyksessä,
kun poistat akun.
akku.
3zLataa
z Liitä virtajohto akkulaturiin ja työnnä
(1)
(2)
40
pistoke pistorasiaan.
zz Lataus alkaa automaattisesti, ja
latauksen oranssi merkkivalo (1) syttyy.
zz Kun akku on täysin ladattu,
täyden latauksen merkkivalo (2)
muuttuu vihreäksi.
zz Täysin tyhjän akun lataaminen
täyteen kestää noin 2 tuntia
huoneenlämpötilassa (23 °C).
Akun latautumisaikaan vaikuttavat
merkittävästi ympäristön lämpötila ja
akun jäljellä oleva varaustaso.
zz Turvallisuussyistä lataaminen matalissa
lämpötiloissa (5–10 °C) kestää
kauemmin (enintään noin 4 tuntia).
Akun lataaminen
zz Ostettaessa akku ei ole ladattu täyteen.
Lataa akku ennen käyttöä.
zz Lataa akku käyttöä edeltävänä päivänä tai käyttöpäivänä.
Ladatun akun lataus purkautuu vähitellen myös varastoinnin aikana.
zz Kun akku on ladattu, poista se laturista ja irrota laturin
virtajohto pistorasiasta.
zz Kun kamera ei ole käytössä, poista akku.
Jos akku jätetään kameraan pitkäksi aikaa, jonkin verran virtaa
poistuu, mikä johtaa akun purkautumiseen ja lyhentää akun kestoa.
Säilytä akku suojakotelo kiinnitettynä. Jos säilytät täyteen ladattua akkua,
sen suorituskyky voi laskea.
zz Akkulaturia voi käyttää myös ulkomailla.
Akkulaturi sopii virtalähteisiin, joiden jännite on 100–240 V, 50/60 Hz.
Kiinnitä tarvittaessa erikseen hankittava maa- tai aluekohtainen
pistokesovitin. Älä liitä akkulaturiin kannettavaa jännitteenmuunninta.
Tämä voi vahingoittaa akkulaturia.
zz Jos akku tyhjenee nopeasti jopa heti täyteen lataamisen
jälkeen, akku on kulunut loppuun.
Hanki uusi akku.
zz Kun olet irrottanut akkulaturin virtajohdon, älä koske kosketinnastoihin noin
5 sekuntiin.
zz Mukana toimitettu laturi on yhteensopiva vain akun LP-E17 kanssa.
41
Akun ja kortin asettaminen/poistaminen
Aseta täyteen ladattu akku LP-E17 kameraan.
zz Varmista, että kortin kirjoitussuojauskytkin (1) on asetettu ylös niin,
että kirjoittaminen ja poistaminen on mahdollista.
Asettaminen
korttipaikan/akkutilan kantta
1Liu'uta
ja avaa kansi.
akku paikalleen.
2Aseta
Aseta akku sähköliitännät edellä.
Työnnä akkua, kunnes se lukittuu
paikalleen.
(1)
kortti paikalleen.
3Aseta
Työnnä korttia kuvan mukaisesti
etikettipuoli kameran etuosaan päin,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
42
Akun ja kortin asettaminen/poistaminen
kansi.
4Sulje
Paina kantta, kunnes se napsahtaa kiinni.
zz Kamerassa ei voi käyttää muita akkuja kuin LP-E17.
zz Kun avaat korttipaikan/akkutilan kannen, varo kääntämästä sitä liikaa
taaksepäin. Se voi rikkoa saranan.
Poistaminen
(1)
korttipaikan/akkutilan kansi.
1Avaa
Käännä virtakytkin asentoon <2>.
Tarkista, että käyttövalo (1) ei pala,
ja avaa sitten kansi.
Jos näytössä näkyy [Tallennetaan...],
sulje kansi.
akku.
2Poista
Paina akun lukitsinta nuolen osoittamaan
suuntaan ja poista akku.
Estä oikosulkujen riski asettamalla
mukana toimitettu akun suojakotelo
(=40) paikalleen.
43
Akun ja kortin asettaminen/poistaminen
kortti.
3Poista
Poista kortti työntämällä sitä kevyesti
ja vapauttamalla se sitten.
Vedä kortti suoraan ulos.
kansi.
4Sulje
Paina kantta, kunnes se napsahtaa kiinni.
44
Akun ja kortin asettaminen/poistaminen
Kortin alustaminen
Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai
tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa (=490).
zz Mahdollisten otosten määrä vaihtelee muun muassa kortin käyttämättömän
kapasiteetin, kuvien laadun asetusten ja ISO-herkkyysasetuksen mukaan.
zz Kun käyttövalo palaa tai vilkkuu, kamera tallentaa kuvia korttiin,
lukee kuvia kortista, poistaa kuvia kortista tai siirtää tietoja. Älä avaa
korttipaikan/akkutilan kantta. Älä myöskään tee seuraavia toimintoja,
kun käyttövalo palaa tai vilkkuu. Muutoin kuvatiedot, kortti tai kamera
voivat vahingoittua.
yyKortin poistaminen.
yyAkun poistaminen.
yyKameran ravistaminen tai kolhiminen.
yyVirtajohdon irrottaminen tai liittäminen (kun käytetään verkkovirtaa
lisävarusteiden (myydään erikseen) avulla).
zz Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvanumerointi ei ehkä ala
arvosta 0001 (=486).
zz Jos näyttöön tulee korttiin liittyvä virheilmoitus, poista kortti ja aseta se
uudelleen. Jos virhe ei poistu, vaihda kortti.
Jos voit siirtää kortin kuvat tietokoneeseen, siirrä kuvat ja alusta kortti
kamerassa (=490). Kortti saattaa tämän jälkeen toimia normaalisti.
zz Älä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliittimiin. Älä altista liittimiä
pölylle tai vedelle. Jos liittimet likaantuvat, voi syntyä kosketushäiriö.
zz Multimediakortteja (MMC) ei voi käyttää. (Korttiin liittyvä virheilmoitus
tulee näyttöön.)
zz UHS-II microSDHC-/SDXC-korttien käyttäminen microSD-SD-sovittimen kanssa
ei ole suositeltavaa. Kun käytät UHS-II-kortteja, käytä SDHC-/SDXC‑kortteja.
45
Näytön käyttäminen
Voit muuttaa näytön suuntaa ja kulmaa.
Näytön kallistaminen alaspäin
Vedä näytön yläosaa alaspäin
itseäsi kohti.
näyttö aukeaa noin 45°.
Näytön kallistaminen ylöspäin
Näyttö nousee ylöspäin ja aukeaa
noin 180°.
Kun haluat ottaa itsesi mukaan
kuviin, voit katsoa peilikuvaa
itsestäsi kääntämällä näytön ympäri
kameran etupuolelle.
zz Kun kameraa ei käytetä, pidä näyttö suljettuna.
zz Älä avaa näyttöä väkisin liian paljon, sillä kamera voi vahingoittua.
46
Virran kytkeminen
<1>
Kameran virta kytkeytyy.
<2>
Kameran virta on katkaistu,
eikä kameraa voi käyttää.
Käännä virtakytkin tähän asentoon,
kun kamera ei ole käytössä.
Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen
Kun kytket virran virtakytkimestä ja päiväyksen/ajan/vyöhykkeen asetusnäyttö
tulee näkyviin, määritä päiväys/aika/vyöhyke =497 ohjeiden mukaan.
Käyttöliittymän kielen muuttaminen
Lisätietoja käyttöliittymän kielen muuttamisesta, =500.
Automaattinen kennon puhdistus
zz Kun asetat virtakytkimen asentoon <1> tai <2>, kennon puhdistus
suoritetaan automaattisesti. (Saatat kuulla vaimean äänen.) Kennon
puhdistuksen aikana näytössä näkyy [f].
zz Jos käännät virtakytkimen toistuvasti <1>- tai <2>-asentoon lyhyin
väliajoin, [f]-kuvake ei ehkä näy. Tämä ei ole häiriö, vaan normaalia.
zz Jos käännät virtakytkimen asentoon <2>, kun kuvaa tallennetaan kortille,
näyttöön ilmestyy teksti [Tallennetaan...] ja virta katkeaa, kun tallennus
on päättynyt.
47
Virran kytkeminen
Akun varauksen ilmaisin
: Akun varaustaso on riittävä.
: Akun varaustaso on matala,
mutta kameraa voi vielä käyttää.
: Akusta loppuu pian virta. (Vilkkuu)
: Lataa akku.
zz Seuraavien toimenpiteiden suorittaminen kuluttaa akun varausta tavallista
nopeammin:
yyLaukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
yyAutomaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
yyImage Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
yyWi-Fi- tai Bluetooth-toiminnon käyttäminen.
zz Mahdollisten otosten määrä voi laskea todellisten kuvausolosuhteiden mukaan.
zz Objektiivi saa käyttövirtansa kameran akusta. Tietyt objektiivit kuluttavat akkua
muita objektiiveja nopeammin.
zz Alhaisissa lämpötiloissa kuvaus ei ole ehkä mahdollista, vaikka akun
varaustaso olisi riittävä.
48
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Kamera on yhteensopiva kaikkien EF-M-objektiivien kanssa. Jos haluat
käyttää EF- ja EF-S-objektiiveja, kiinnitä lisävarusteena saatava EF-EOS M
-kiinnityssovitin.
Objektiivin kiinnittäminen
suojukset.
1Poista
Irrota objektiivin takasuojatulppa ja
runkotulppa kiertämällä niitä nuolten
osoittamaan suuntaan.
objektiivi.
2Kiinnitä
Aseta objektiivin ja kameran valkoiset
kiinnitysmerkit kohdakkain ja käännä
objektiivia nuolen osoittamalla tavalla,
kunnes se lukittuu paikalleen.
objektiivin etusuojatulppa.
3Poista
Valmistaudu
kuvaamaan.
4 Paina (1) samalla,
kun käännät (2)
(2)
(1)
kevyesti, ja vapauta sitten (1).
Käännä (2) hieman lisää,
kunnes se napsahtaa.
49
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Objektiivin irrottaminen
Paina objektiivin
vapautuspainiketta ja käännä
objektiivia nuolen suuntaan.
Käännä objektiivia, kunnes se pysähtyy,
ja irrota se.
Kiinnitä objektiivin takasuojatulppa
irrotettuun objektiiviin.
zz Älä katso aurinkoon objektiivin läpi. Se voi vahingoittaa näköä.
zz Kun kiinnität tai irrotat objektiivia, käännä kameran virtakytkin asentoon <2>.
zz Jos objektiivin etuosa (tarkennusrengas) liikkuu automaattitarkennuksen
aikana, älä koske liikkuvaan osaan.
zz Kuvauksen kuvakulma
-- Koska kuva-alue on kooltaan 35 mm:n filmimuotoa pienempi, tehollinen
kuvakulma vastaa objektiivin polttoväliä noin 1,6-kertaisesti.
Kuva-alue (noin) (22,3×14,8 mm)
35 mm:n filmimuoto (36×24 mm)
zz Ohjeita objektiivin käyttöön on objektiivin käyttöoppaassa (=4).
Vinkkejä tahrojen ja pölyn välttämiseen
Vaihda objektiivi nopeasti mahdollisimman pölyttömässä paikassa.
Kun säilytät kameraa ilman objektiivia, aseta runkotulppa paikalleen.
Puhdista runkotulppa pölystä, ennen kuin kiinnität sen.
50
EF-/EF-S-objektiivien kiinnittäminen
ja irrottaminen
EF- ja EF-S-objektiiveja voidaan käyttää kiinnittämällä kameraan
lisävarusteena saatava EF-EOS M -kiinnityssovitin.
Objektiivin kiinnittäminen
suojukset.
1Poista
Irrota objektiivin, sovittimen ja
rungon tulpat.
(1)
(2)
objektiivi sovittimeen.
2Kiinnitä
Kohdista objektiivin punainen tai
valkoinen kiinnitysmerkki sovittimen
vastaavaan kiinnitysmerkkiin ja käännä
objektiivia nuolen osoittamalla tavalla,
kunnes se lukittuu paikalleen.
(1)
(2)
(3)
Punainen merkki
Valkoinen merkki
sovitin kameraan.
3Kiinnitä
Aseta sovittimen ja kameran valkoiset
kiinnitysmerkit (3) kohdakkain ja käännä
objektiivia nuolen osoittamalla tavalla,
kunnes se lukittuu paikalleen.
51
EF-/EF-S-objektiivien kiinnittäminen ja irrottaminen
objektiivin tarkennustavan
4Aseta
valintakytkin asentoon <AF>.
<AF> tarkoittaa automaattitarkennusta.
<MF> tarkoittaa manuaalitarkennusta.
Automaattitarkennus ei toimi.
5Poista objektiivin etusuojatulppa.
52
EF-/EF-S-objektiivien kiinnittäminen ja irrottaminen
Objektiivin irrottaminen
objektiivin vapautuspainiketta
1Paina
ja käännä sovitinta nuolen
osoittamaan suuntaan.
Käännä sovitinta, kunnes se pysähtyy,
ja irrota se.
objektiivi sovittimesta.
2Irrota
Pidä sovittimessa olevaa objektiivin
vapautusvipua painettuna ja käännä
objektiivia vastapäivään.
Käännä objektiivia, kunnes se pysähtyy,
ja irrota se.
Kiinnitä objektiivin suojatulppa
objektiiviin sen irrottamisen jälkeen.
zz Objektiivin varotoimet, =50.
zz Kameran tarkennustavan valintakytkimellä ei ole vaikutusta EF- ja EF-Sobjektiiveja käytettäessä.
zz Kun käytät objektiivia, joka on kameraa painavampi, kannattele kameraa
objektiivista kuvaamisen tai kantamisen aikana.
zz Jos käytät EF-objektiiveja, joissa on jalustakiinnike (kuten superteleasentoobjektiiveja), kiinnitä jalusta objektiivin jalustakiinnikkeeseen. Kun käytät
objektiiveja, joissa ei ole jalustakiinnikettä, kiinnitä jalusta kiinnityssovittimen
jalustakiinnikkeeseen.
53
Sähköisen etsimen (myydään erikseen)
käyttäminen
Kuvaamista voi helpottaa käyttämällä valinnaista sähköistä etsintä,
jonka avulla on helpompaa keskittyä pitämään kohteet tarkennettuina.
Huomaa, että käytettävissä on vähemmän kuvia ja tallennusaikaa kuin
käyttäessäsi kameran takaosan näyttöä (nestekidenäyttöä).
että kamerasta
1Varmista,
on katkaistu virta.
sähköinen etsin
2Liitä
salamakenkään.
Poista salamakengän suojus.
Irrota etsimen suojus.
Aseta etsimen liitinosa salamakenkään
(=35) kuvassa osoitetulla tavalla,
ja paina sitä, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
sähköinen etsin haluttuun
3Säädä
kulmaan.
Voit säätää etsimen kulmaa jopa noin
90° sopimaan kuvaustilanteeseen
ja kuvaustapaasi.
54
Sähköisen etsimen (myydään erikseen) käyttäminen
kameraan virta ja vaihda
4Kytke
näytön ja etsimen käytön välillä
tarpeen mukaan.
Siirtämällä etsimen lähelle silmääsi voit
aktivoida sen näytön ja poistaa kameran
näytön käytöstä.
Siirtämällä etsimen kauemmas
silmästäsi voit poistaa sen näytön
käytöstä ja aktivoida kameran näytön.
diopteria.
5Säädä
Tarkenna etsimen kuvat teräviksi
kääntämällä valintakiekkoa.
EVF-DC1
EVF-DC2
olet valmis, irrota sähköinen
6Kun
etsin.
Irrota etsin kamerasta sammuttamalla
kameran virta ja painamalla etsimen
<UNLOCK>-painiketta samalla,
kun irrotat etsimen.
Kun et käytä etsintä, irrota se kamerasta
ja säilytä sitä erillään.
55
Sähköisen etsimen (myydään erikseen) käyttäminen
zz Etsimen näyttö ja kameran näyttö eivät voi olla käytössä yhtä aikaa.
zz Kameran näytön kosketustoimintoja ei voi käyttää, kun etsimen näyttö
on käytössä.
zz Vaikka etsin on valmistettu äärimmäisen tarkalla tekniikalla ja yli 99,99 %
pikseleistä toimii määritysten mukaisesti, joissakin harvinaisissa tapauksissa
osa pikseleistä voi olla viallisia tai näkyä punaisina tai mustina pisteinä. Tämä
ei tarkoita, että kamera olisi vaurioitunut, eikä se vaikuta tallennettuihin kuviin.
zz Joillakin kuvasuhdeasetuksilla (=125) näytön ylä- ja alareunassa tai
vasemmassa ja oikeassa reunassa näkyy mustat palkit. Näitä alueita
ei tallenneta.
zz Voit vaihtaa etsimen ja näytön välillä painamalla etsimen < >-painiketta.
zz Näyttöä ei aktivoida, kun siirrät silmäsi pois etsimestä, jos olet valinnut
[5: Näyttöasetukset] -kohdassa [Näytön hallinta] -asetukseksi [Käsinsäätö]
ja sitten [Man. näyttö] -asetukseksi [Etsin], joten aktivoi näyttö painamalla
etsimen < >-painiketta.
zz Kuvaustietojen näyttämistä ei säädetä, kun pidät kameraa pystysuunnassa,
jos olet valinnut [5: Kuvaustietonäyttö] ja sitten [Pysty etsinnäkymä]
-asetukseksi [Pois].
zz Voit määrittää näytön kirkkauden (=496) etsimelle ja kameran
näytölle erikseen.
zz Voit pienentää kuvausnäyttöä valitsemalla [5: Etsinnäk muoto] -asetukseksi
[Näyttö 2].
zz Kulman säätö ei ole mahdollista EVF-DC2:lla.
56
Perustoiminnot
Kameran piteleminen
Kuvauksen aikana voit säätää näyttöä kallistamalla sitä. Lisätietoja on
kohdassa =46.
Normaali kulma
Matala kulma
Korkea kulma
57
Perustoiminnot
Laukaisin
Laukaisin on kaksitoiminen. Voit painaa laukaisimen puoliväliin.
Sitten voit painaa laukaisimen kokonaan alas.
Laukaisimen painaminen puoliväliin
Tämä käynnistää automaattitarkennuksen
ja automaattivalotusjärjestelmän,
joka määrittää valotusajan ja aukon.
Valotusasetus (valotusaika ja aukon arvo)
näkyy noin 8 sekuntia tai mittausajastimelle
määritetyn ajan.*
* Oletuksena mittausajastimen asetus
on 8 sekuntia.
Laukaisimen painaminen
kokonaan alas
Tämä toiminto ottaa kuvan.
zz Kameran tärähtämisen estäminen
Käsivaraisen kameran liikahtamista valotuksen aikana kutsutaan
kameran tärähtelyksi. Seurauksena on epäteräviä kuvia.
Estä kameran tärähtely noudattamalla seuraavia ohjeita:
Pitele kameraa tukevasti.
Suorita automaattitarkennus painamalla laukaisin puoliväliin ja paina
laukaisin sitten hitaasti pohjaan.
58
Perustoiminnot
zz Jos painat laukaisimen kokonaan alas painamatta sitä ensin puoliväliin tai jos
painat laukaisimen ensin puoliväliin ja sitten heti kokonaan alas, kestää hetken,
ennen kuin kamera ottaa kuvan.
zz Voit siirtyä valikkonäytöstä tai kuvien toistosta kuvaustilaan painamalla
laukaisimen puoliväliin.
<6> Päävalintakiekko
Tarkkaile näyttöä ja käännä
<6>-valitsinta.
Tällä valitsimella voit määrittää esimerkiksi
valotusajan ja aukon arvon.
<5> Pikavalitsin
Tarkkaile näyttöä ja käännä
<5>-valitsinta.
Voit suurentaa kuvia tai siirtyä
kuvaluetteloon toiston aikana.
AF-käynnistyspainike
Luovissa kuvaustiloissa tällä on sama
vaikutus kuin laukaisimen painamisella
puoliväliin.
59
Perustoiminnot
<B> Monitoimipainike
Voit säätää ISO-herkkyyttä painamalla
<B>-painiketta ja kääntämällä
<5>-valitsinta.
<5> Säädinvalitsin
Kääntämällä säädinvalitsinta voit valita
asetuksia, vaihtaa kuvien välillä ja suorittaa
toimintoja. Lisäksi voit suorittaa useimmat
<W> <X> <Y> <Z>-painikkeilla
suoritettavat toiminnot.
Voit myös määrittää usein käytettyjä
toimintoja (=540).
60
Perustoiminnot
INFO-painike
Kukin <B>-painikkeen painallus vaihtaa
näytettyjä tietoja.
Seuraavassa on stillkuvien
esimerkkinäyttöjä.
61
Valikkotoiminnot ja -asetukset
(6)
(1)
(2)
(4) (7)
(5)
(3)
(1)
(2)
(3)
<B>-painike
Näyttö
<V> Nuolipainikkeet/
säädinvalitsin
(4)
(5)
(6)
(7)
<M>-painike
<0>-painike
Päävalintakiekko
Pikavalitsin
Peruskuvaustilojen valikkonäyttö
* Peruskuvaustiloissa jotkin välilehdet ja valikkokohdat eivät näy.
62
Valikkotoiminnot ja -asetukset
Luovien kuvaustilojen valikkonäyttö
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ensisijaiset välilehdet
Toissijaiset välilehdet
Valikkokohdat
z: Kuvaa
3: Toisto
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
k: Langattomat toiminnot
5: Asetus
8: Valinnaiset toiminnot
9: Oma valikko
Valikkoasetukset
Valikkoasetusten määrittäminen
valikkonäyttö.
1Näytä
Paina <M>-painiketta.
välilehti.
2Valitse
Vaihda päävälilehtien välillä painamalla
<B>-painiketta.
Valitse toissijainen välilehti
<6>-valitsinta kääntämällä.
63
Valikkotoiminnot ja -asetukset
vaihtoehto.
3Valitse
Valitse kohde <5>-valitsinta
kääntämällä ja paina sitten
<0>-painiketta.
vaihtoehto.
4Valitse
Valitse vaihtoehto kääntämällä
<5>-valitsinta.
Käytössä oleva asetus näkyy sinisenä.
vaihtoehto.
5Määritä
Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
asetuksesta.
6Poistu
Lopeta painamalla <M>-painiketta
ja valmistaudu kuvaamaan.
zz Tästä eteenpäin valikkoasetusten kuvauksissa oletetaan, että valikkonäyttö
on ensin avattu painamalla <M>-painiketta.
zz Voit käyttää valikkoa myös napauttamalla valikkonäyttöä, painamalla
<V>‑nuolipainikkeita tai kääntämällä säädinvalitsinta.
zz Peruuta toiminto painamalla <M>-painiketta.
64
Valikkotoiminnot ja -asetukset
Himmennetty valikkokohta
Esimerkki: Ensisijainen huippuvalotoisto
Himmeinä näkyviä valikkokohtia ei voi
määrittää. Valikkokohta näkyy himmeänä,
jos jonkin toisen toiminnon asetus
ohittaa sen.
Saat ohittavan toiminnon näkyviin
valitsemalla himmeänä näkyvän
valikkokohdan ja painamalla
<0>-painiketta.
Jos peruutat ohittavan toiminnon
asetuksen, himmeänä näkyvän
valikkokohdan voi määrittää.
zz Et ehkä näe ohittavaa toimintoa tietyille himmennetyille valikkokohdille.
zz [Perusasetukset] kohdassa [5: Nollaa kamera] mahdollistaa
valikkotoimintojen oletusasetusten palauttamisen (=520).
65
Kosketusnäytön käyttö
Voit käyttää kameraa napauttamalla tai vetämällä näytössä (kosketusnäyttö)
sormellasi.
Napautus
Esimerkkinäyttö (Pikavalinta)
Napauta näyttöä sormella (kosketa
näyttöä nopeasti ja nosta sormesi
näytöltä).
Esimerkiksi kun napautat kohtaa [Q],
pikavalintanäyttö tulee näkyviin.
Voit palata edelliseen näyttöön
valitsemalla [2].
Vetäminen
Esimerkkinäyttö (valikkonäyttö)
Vedä sormeasi, kun kosketat näyttöä.
zz Jos [5: Äänimerkki] -asetuksena on [Kosketa ], äänimerkkiä ei kuulu
kosketustoimintojen aikana (=508).
zz Kosketusohjauksen herkkyyttä voidaan säätää (=507).
66
Pikavalinta
Voit valita ja määrittää näytössä näkyviä asetuksia suoraan. Tätä kutsutaan
pikavalinnaksi (paitsi <A>-tilassa).
1Paina <Q>-painiketta (7).
asetus.
2Valitse
Valitse painamalla
<W> <X>‑painikkeita.
Kun vasemmalla näkyvä näyttö
avautuu, valitse painamalla
<W> <X> <Y> <Z>-painikkeita.
vaihtoehto.
3Valitse
Muuta asetus kääntämällä <6>‑
tai <5>-valitsinta tai painamalla
<Y> <Z> -painikkeita. Jotkin kohteet
määritetään painamalla tämän jälkeen
painiketta.
Voit viimeistellä asetuksen ja palata
edelliseen näyttöön painamalla
<0>-painiketta.
zz Voit valita pikavalinta-asetukset myös napauttamalla näyttöä (=66).
67
68
Peruskuvaus
Tässä luvussa kerrotaan, miten valintakiekon peruskuvaustiloja
voi käyttää parhaiten.
Peruskuvaustiloissa voit aloittaa kuvaamisen heti, sillä kamera
määrittää kaikki toiminnot automaattisesti.
69
Älykäs automaattikuvaus /
Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
<A> <D> on täysin automaattinen tila. Kamera analysoi
kuvaustilanteen ja optimoi asetukset automaattisesti. Se voi tunnistaa,
onko kohde liikkumaton vai liikkuva, ja säätää tarkennuksen automaattisesti.
<D>-toiminnolla voit kuvata lyhyen videon päivästä ottamalla
stillkuvia. Kamera tallentaa kohteista 2–4 sekunnin videoleikkeitä ennen
kuvan ottamista. Leikkeet voi myöhemmin yhdistää videokoosteeksi
(=222, =317).
valintakiekko asentoon
1Käännä
<A> tai <D>.
<0>-painiketta.
2zPaina
z Lue ilmoitus ja valitse [OK].
kamera
3Suuntaa
kuvauskohteeseen.
zz Kohteen ympärillä saattaa näkyä kehys
joissakin kuvausolosuhteissa.
zz AF-pisteet näkyvät tunnistettujen
kasvojen päällä.
70
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
kohteeseen.
4zTarkenna
z Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin.
zz Jos [D] vilkkuu, nosta sisäinen salama
vivulla <D>.
zz Voit tarkentaa myös napauttamalla
henkilön kasvoja tai muuta kohdetta
näytössä (kosketustarkennus),
kun [z: Jatkuva tark.] -asetuksena
on [Pois].
zz Vähäisessä valossa tarkennuksen
apuvalo (=215) aktivoituu
automaattisesti tarpeen mukaan.
zz Paikallaan pysyvien kohteiden
AF‑piste näkyy vihreänä, kun kohde
on tarkennettu, ja kamera antaa
äänimerkin. (vain Kertatark./<A>)
zz Liikkuvien kohteiden AF-piste näkyy
sinisenä (vain <A>) ja seuraa kohteen
liikettä. Kamera ei anna äänimerkkiä.
(Jatkuva tarkennus)
5zOtaz Otakuva.
kuva painamalla laukaisin
pohjaan asti.
zz Juuri otettu kuva näkyy noin 2 sekuntia
näytössä.
zz Jos et halua käyttää sisäistä salamaa,
paina se sormellasi takaisin kameraan.
zz Kohteen liikettä (riippumatta siitä, ovatko kohteet paikallaan vai liikkeessä) ei
ehkä havaita oikein joillekin kohteille tai joissakin kuvausolosuhteissa.
71
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
zz Tarkennustoiminta (kertatarkennus tai jatkuva tarkennus) asetetaan
automaattisesti, kun painat laukaisimen puoliväliin. Vaikka Kertatark.-asetus
olisi valittu automaattisesti, kamera ottaa käyttöön Jatkuva tark.- asetuksen,
jos kohteen havaitaan olevan liikkeessä, kun painat laukaisimen puoleenväliin
(vain <A>).
zz <A>-tilassa luonnon, maisemien ja auringonlaskun värit ovat vaikuttavia.
Jos et ole tyytyväinen värisävyihin, vaihda tilaksi jokin luova kuvaustila
(=37), valitse jokin muu kuva-asetus kuin [D] ja ota sitten kuva
uudelleen (=163).
D: Hybridiautomaattitila
zz Saat vaikuttavia videokoosteita suuntaamalla kameran kohteisiin noin neljä
sekuntia ennen stillkuvien ottamista.
zz Tässä tilassa akun kesto on lyhyempi kuin A-tilassa, koska jokaisesta
otetusta kuvasta tallennetaan videokooste.
zz Videokoostetta ei ehkä tallenneta, jos otat stillkuvan heti kameran
käynnistämisen jälkeen, <D>-tilan valitsemisen jälkeen tai muun kameran
toiminnon käyttämisen jälkeen.
zz Kameran tai objektiivin toiminnan aiheuttamat äänet ja värinät tallentuvat
videokoosteeseen.
zz Videokoosteiden kuvan laatu on NTSC-järjestelmissä [L6] ja PALjärjestelmissä [L5]. Tämä vaihtelee videojärjestelmän asetusten mukaan.
zz Ääniä ei toisteta, jos painat laukaisimen puoliväliin tai käytät kameran
itselaukaisua.
zz Videokoosteet tallennetaan seuraavissa tapauksissa erillisiksi videotiedostoiksi,
vaikka ne olisi tallennettu samana päivänä <D>-tilassa.
yyVideokoosteen tallennusaika saavuttaa noin 29 minuutin ja 59 sekunnin
lukeman. (Voidaan tallentaa myös erillisinä tiedostoina, jos tallennuskoko
on suurempi kuin noin 4 Gt.)
yyVideokooste on suojattu.
yyKesäajan, videojärjestelmän tai aikavyöhykkeen asetuksia muutetaan.
zz Tallennettuja suljinääniä ei voi muokata tai poistaa.
72
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
Epäterävien kuvien minimointi
zz Käytä tukevaa jalustaa, joka kestää kuvausvälineiden painon.
Kiinnitä kamera hyvin jalustaan.
zz Kaukolaukaisimen (myydään erikseen, =223) tai langattoman kaukoohjaimen (myydään erikseen, =223) käyttäminen on suositeltavaa.
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
zz Tarkennus ei onnistu (ilmaistaan oranssilla AF-pisteellä).
Kohdista kamera kohtaan, jossa kontrasti on selkeä, ja paina laukaisin
puoliväliin (=58). Jos olet liian lähellä kuvauskohdetta, siirry
kauemmas ja ota kuva uudelleen.
zz Monta AF-pistettä näytetään samanaikaisesti.
Jos samanaikaisesti näytetään monta AF-pistettä, kaikki nämä kohdat
on tarkennettu. Kunhan halutun kohteen kohdalla on yksi AF-piste,
voit ottaa kuvan.
zz Laukaisimen painaminen puoliväliin ei tarkenna kohdetta.
Jos nykyinen tarkennustapa on MF (käsintarkennus), aseta
tarkennustavaksi AF (automaattitarkennus).
zz Valotusajan näyttö vilkkuu.
Koska valoa on liian vähän, kameran tärähtäminen voi tehdä kuvasta
epäterävän. On suositeltavaa käyttää jalustaa tai Canonin EL-/EX-sarjan
Speedlite-salamaa (myydään erikseen, =300).
zz Ulkoista salamaa käytettäessä kuvan alaosa tallentui
luonnottoman tummana.
Jos objektiiviin on kiinnitetty vastavalosuoja, se voi häiritä salamaa.
Jos kohde on lähellä, irrota vastavalosuoja, ennen kuin kuvaat salamalla.
73
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
Kuvan sommitteleminen uudelleen
Sijoita kohde vasemmalle tai oikealle kuvauskohteen mukaan siten,
että saat kuvaan tasapainoisen taustan ja paremman perspektiivin.
Kun kohdistat liikkumattomaan kohteeseen ja painat laukaisimen puoliväliin,
tarkennus lukittuu kyseiseen kohteeseen. Sommittele kuva uudelleen pitäen
laukaisinta painettuna puoliväliin ja ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.
Tästä käytetään nimitystä ”tarkennuksen lukitus”.
Liikkuvan kohteen kuvaaminen (vain <A>)
Kun painat laukaisimen puoliväliin ja näkyviin tulee sininen AF-piste, kamera
havaitsee kohteen liikkeen ja tarkentaa käyttäen jatkuvaa tarkennusta.
Pidä kohde näytössä ja pidä laukaisin painettuna puoliväliin. Paina sitten
laukaisin kokonaan pohjaan haluamallasi hetkellä.
74
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
Tilannekuvakkeet
Kamera tunnistaa tilanteen tyypin ja
määrittää asetukset automaattisesti sen
mukaisesti. Tunnistettu aiheen tyyppi
näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa.
Lisätietoja kuvakkeista, =587.
Asetusten säätäminen näyttöä koskettamalla
Voit säätää asetuksia näpäyttämällä
kuvakkeita.
75
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
Kuvaaminen tehosteita käyttäen (Luovan kuvauksen apu)
<Q>-painiketta.
1zPaina
z Lue ilmoitus ja valitse [OK].
tehoste.
2zValitse
z Valitse tehoste <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
tehosteen taso ja muut tiedot.
3zValitse
z Aseta se <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Jos haluat nollata asetuksen, paina
<A>-painiketta ja valitse sitten [OK].
Luovan kuvauksen avun tehosteet
zz [
] Esivalinta
zz [
] Epäterävä tausta
Valitse jokin esimääritetyistä tehosteista.
Huomaa, että [Värikylläisyys], [Värisävy 1] ja [Värisävy 2] eivät
ole käytettävissä asetuksen [B&W] kanssa.
Säädä taustan sumennusta. Valitse suurempia arvoja, jos haluat tehdä
taustoista terävämpiä, tai pienempiä arvoja, jos haluat tehdä niistä
epäterävämpiä. [Automaatti] säätää taustan epäterävyyden vastaamaan
kirkkautta. Objektiivin kirkkaudesta (f/numero) riippuen jotkin asetukset
eivät ehkä ole käytettävissä.
76
Älykäs automaattikuvaus / Hybridiautomaattitila (täysin automaattinen)
zz [
] Kirkkaus
zz [
] Kontrasti
zz [
] Värikylläisyys
Säädä kuvan kirkkautta.
Säädä kontrastia.
Säädä värien eloisuutta.
zz [
] Värisävy 1
zz [
] Värisävy 2
zz [
] Mustavalko
Säädä keltaisen/sinisen värisävyä.
Säädä vihreän/magentan värisävyä.
Määritä mustavalkokuvauksen sävytystehoste. Määritä asetukseksi
[Pois], jos haluat ottaa värikuvia. [Värikylläisyys], [Värisävy 1] ja
[Värisävy 2] eivät ole käytettävissä, kun asetuksena on muu kuin [Pois].
zz [Epäterävä tausta] ei ole käytettävissä, kun salama on käytössä.
zz Nämä asetukset nollataan, kun vaihdat kuvaustilaa tai asetat virtakytkimen
asentoon <2>. Tallenna asetukset valitsemalla [z: Säilytä luovan
kuv. aputiedot] -asetukseksi [Päällä].
Tehosteiden tallentaminen
Voit tallentaa nykyiset asetukset kameraan painamalla <B>-painiketta
Luovan kuvauksen avun asetusnäytössä ja valitsemalla sitten [OK].
Enintään kolme esivalintaa voidaan tallentaa kohtaan [USER*]. Kun kolme
on tallennettu, olemassa oleva [USER*]-esivalinta on korvattava,
jos halutaan tallentaa uusi.
77
Erityiskohdetila (SCN)
Kamera valitsee automaattisesti sopivan asetuksen, kun valitset kuvaustilan
kohdetta tai tilannetta varten.
* <8> tarkoittaa erityiskohdetta.
valintakiekko
1Käännä
asentoon <8>.
2Paina <0>-painiketta.
kuvaustila.
3zValitse
z Valitse kuvaustila <W> <X> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Kunkin kuvaustilan varoitukset on lueteltu yhdessä (=92). Lue varoitukset
ennen kuvaamista.
zz Pikavalintanäyttö tulee esiin vaiheen 2 jälkeen, kun [5: Tilaopas] -asetuksena
on [Pois]. Valitse kuvaustila <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Ota ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
78
Erityiskohdetila (SCN)
8-tilassa käytettävissä olevat kuvaustilat
Kuvaustila
Sivu
Kuvaustila
=80
2
Muotokuva
=81
P
Ruoka
=88
K
Pehmeä iho
=82
6
Öinen muotokuva
=89
4
Lähikuva
Sivu
Omakuva
J
=87
3 Maisemakuva
=83
F
Yökuvaus käsivaralta
=90
5 Urheilukuva
=84
G
HDR-vastavalo
=91
r Panorointi
=85
zz Voit myös valita kuvaustilan kohdassa [z: Kuvaustapa], kun asetat
valintakiekon asentoon <8>.
79
Omakuva-tila
Jos haluat kuvata itseäsi, käytä [J] (Omakuva) -tilaa. Käännä näyttö
ympäri objektiivia kohti. Mukautetun kuvankäsittelyn avulla voit tasoittaa ihon
värisävyjä sekä säätää kirkkautta ja taustaa, jotta erotut entistä paremmin.
Kuvausvinkit
zz Määritä kirkkaus ja Pehmeä iho -tehoste.
[Kirkkaus] ja [Pehmeä iho -tehoste] voidaan määrittää viidellä tasolla.
[Tausta]-asetuksella voit säätää taustan epäterävyyden tasoa.
zz Ota kuva napauttamalla näyttöä.
Voit ottaa kuvan painamalla laukaisimen kokonaan pohjaan.
Jos olet ottanut Kosketuslaukaisin-asetuksen käyttöön
(näpäytä [y] vaihtaaksesi asetukseksi [x]), voit ottaa kuvan myös
näpäyttämällä näyttöä.
80
Muotokuva-tila
Tilassa [2] (Muotokuva) tausta epäterävöitetään, jotta kuvattu henkilö
korostuu. Myös ihonsävyt ja hiukset näyttävät pehmeämmiltä.
Kuvausvinkit
zz Valitse kuvauspaikka, jossa kohteen ja taustan välinen
etäisyys on suurin.
Mitä kauempana kohde on taustasta, sitä epäterävämmältä tausta näyttää.
Lisäksi kohde erottuu paremmin selkeää ja tummaa taustaa vasten.
zz Käytä teleobjektiivia.
Jos sinulla on zoom-objektiivi, kuvaa kohde vyötäröstä ylöspäin
käyttäen telepäätä.
zz Tarkenna kasvoihin.
Kun tarkennat, varmista, että kasvojen kohdalla oleva AF-piste palaa
vihreänä, ennen kuin otat kuvan. Kun kuvaat lähikuvia kasvoista,
voit määrittää [z: Silmäntunnistus-AF] -asetukseksi [Päällä],
niin kuvattaessa tarkennetaan kohteen silmiin.
zz Kuvaa jatkuvalla kuvauksella.
Oletusasetus on [i] (hidas jatkuva kuvaus). Jos pidät laukaisimen
painettuna pohjaan, voit ottaa kuvia jatkuvasti ja tallentaa kohteen ilmeitä
ja asentoja.
81
Pehmeä iho -tila
Käytä [K] (Pehmeä iho) -tilaa, niin iho näyttää paremmalta. Kuvankäsittely
saa ihon näyttämään pehmeämmältä.
Kuvausvinkit
zz Säädä kasvojen kokoa.
Ihon pehmennyksen pääkohteiksi arvioitujen kasvojen kohdalla näkyy
kasvokehykset. Voit säätää kokoa niin, että kehys näkyy kohteen
kasvojen päällä, jotta ihon pehmennys toimii tehokkaammin.
zz Tarkenna kasvoihin.
Kun tarkennat, varmista, että kasvojen kohdalla oleva AF-piste palaa
vihreänä, ennen kuin otat kuvan. Kun kuvaat lähikuvia kasvoista,
voit määrittää [z: Silmäntunnistus-AF] -asetukseksi [Päällä],
niin kuvattaessa tarkennetaan kohteen silmiin.
82
Maisemakuva-tila
Käytä [3] (Maisemakuva) -tilaa, kun kuvaat laajoja maisemakuvia tai
haluat tarkentaa sekä lähellä että kaukana olevat kohteet. Kirkkaat sinisen
ja vihreät sävyt, erittäin terävät ja runsaat kuvat.
Kuvausvinkit
zz Käytä zoom-objektiivin laajakulmaa.
Kun käytät zoom-objektiivia, aseta se laajakulmalle, kun haluat,
että sekä lähellä että kaukana olevat kohteet tarkentuvat.
Se myös leventää maisemia.
zz Pidä kamera vakaana, kun otat kuvia yöllä.
Kuvaaminen käsivaralta [3] voi aiheuttaa kameran tärähtelyä.
Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
83
Urheilukuva-tila
Valitse [5] (Urheilukuva), kun kuvaat liikkuvaa kohdetta, kuten juoksijaa
tai autoa.
(1)
Kuvausvinkit
zz Käytä teleobjektiivia.
On suositeltavaa käyttää teleobjektiivia, kun haluat kuvata kohteita etäältä.
zz Seuraa kohdetta AF-aluekehyksellä.
Oletuksena [z: Tarkenn.menetelmä] -asetukseksi on määritetty
[u+Seuranta]. AF-aluekehys (1) tulee näkyviin, kun painat laukaisimen
puoliväliin. Kun kohde on tarkennettu, AF-piste muuttuu siniseksi.
zz Kuvaa jatkuvalla kuvauksella.
Oletusasetus on [o] (nopea jatkuva kuvaus). Ota kuva ratkaisevalla
hetkellä painamalla laukaisin pohjaan. Kun haluat seurata kohdetta ja
kuvata sen liikkeitä, pidä laukaisin painettuna ja kuvaa jatkuvasti.
84
Panorointi-tila
Jos haluat ottaa kuvan, jossa on nopeuden tuntua ja epäterävä liiketehoste
kohteen taustalla, käytä asetusta [r] (Panorointi). Jos käytät objektiivia,
joka tukee [r]-tilaa, kohteen epäterävyys havaitaan ja sitä korjataan
ja vähennetään.
Kuvausvinkit
zz Käännä kameraa ja seuraa liikkuvaa kohdetta.
Kuvatessasi käännä kameraa tasaisesti, kun seuraat liikkuvaa kohdetta.
Tähtää tarkennuspiste liikkuvan kohteen siihen osaan, johon haluat
tarkentaa, ja paina sitten laukaisin puoliväliin ja pidä sitä alhaalla,
kun käännät kameraa kohteen nopeuden ja liikkeen mukaisesti.
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan asti samalla, kun käännät
kameraa. Jatka kohteen seuraamista kameralla.
85
Panorointi-tila
zz Aseta taustan epäterävöittämisen taso.
[Tehoste]-asetuksella voit määrittää taustan epäterävöittämisen
tason. [Suurin]-asetus määrittää pidemmän valotusajan, joka lisää
taustan epäterävyyttä kohteen ympärillä. Jos kohteen epäterävyys on
huomattava, voit vähentää sitä valitsemalla [Tehoste]-asetukseksi
[Keski] tai [Pienin].
zz Kuvaa jatkuvalla kuvauksella.
Oletusasetus on [i] (Jatkuva kuvaus). Ota kuva ratkaisevalla hetkellä
painamalla laukaisin pohjaan. Voit seurata liikkuvia kohteita panoroimalla
kameralla samalla, kun pidät laukaisimen painettuna pohjaan ja otat
kuvia jatkuvasti.
zz Katso [r]-tilaa tukevat objektiivit Canonin verkkosivustolta.
zz Käytettäessä objektiivia, joka tukee [r]-tilaa, kamera korjaa kohteen
epäterävyyttä ja säätää valotusaikaa ([Tehoste]-asetuksen mukaan)
automaattisesti riippumatta objektiivin IS-asetuksesta.
zz Tarkennusmenetelmäksi voidaan asettaa vain [1 pisteen AF] tai
[Vyöhyketark.]. Oletuksena on [Vyöhyketark.] ja näytön keskellä olevan
alueen tarkennus.
zz Kameran tärähtelyn estämiseksi on kuvia otettaessa suositeltavaa pitää
kamerasta kiinni molemmin käsin, painaa käsivarret kiinni vartaloon ja seurata
kohteen liikettä tasaisesti.
zz Tämä tehoste on parhaimmillaan kuvattaessa kohteita, jotka liikkuvat tasaisella
nopeudella yhteen suuntaan, esimerkiksi junia ja autoja.
zz Testikuvien ottaminen tai kuvan tarkistaminen toistamalla se heti kuvaamisen
jälkeen on suositeltavaa.
zz Vältä kameran tärähtelyä teleobjektiivilla kuvattaessa, sillä se aiheuttaa
kohteen epäterävyyttä. Voit välttää kameran tärähtelyä käyttämällä yksi- tai
kolmijalkaista jalustaa.
zz Jatkuva kuvaus [r]-tilassa ottaa enintään noin 4,0 kuvaa sekunnissa.
86
Lähikuva-tila
Kun haluat kuvata kukkasia tai pieniä kohteita läheltä, valitse [4] (Lähikuva)
-tila. Jos haluat suurentaa pieniä kohteita, käytä makro-objektiivia (lisävaruste).
Kuvausvinkit
zz Käytä yksinkertaista taustaa.
Selkeä tausta tuo pienet kohteet, kuten kukat, paremmin esiin.
zz Siirry niin lähelle kohdetta kuin mahdollista.
Tarkista objektiivin vähimmäistarkennusetäisyys. Objektiivin
vähimmäistarkennusetäisyys mitataan kameran yläosassa olevasta
<V> (polttotaso) -merkistä kohteeseen. Tarkennus ei onnistu,
jos olet liian lähellä.
zz Jos käytät zoom-objektiivia, käytä telepäätä.
Jos käytät zoom-objektiivia, telepään käyttäminen saa kohteen
näyttämään suuremmalta.
87
Ruoka-tila
Kun haluat kuvata ruokaa, käytä tilaa [P] (Ruoka). Kohde näyttää kirkkaalta
ja herkulliselta. Valonlähteen mukaan esimerkiksi punertavaa sävyä
vaimennetaan keinovaloissa otetuissa kuvissa.
Kuvausvinkit
zz Muuta värisävyä.
Voit muuttaa [Värisävy]-asetusta. Jos haluat lisätä ruoan punertavaa
sävyä, säädä väriä [Lämmin]-asetuksen suuntaan. Säädä väriä
[Kylmä]-asetuksen suuntaan, jos sävy on liian punainen.
88
Öinen muotokuva -tila
Kun haluat kuvata ihmisiä yöaikaan ja saada taustan valottumaan
luonnollisesti, valitse tila [6] (Öinen muotokuva). Huomaa, että
kuvaukseen tässä tilassa tarvitaan sisäisen salama tai ulkoinen
Speedlite-salama. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
Kuvausvinkit
zz Käytä laajakulmaobjektiivia ja jalustaa.
Jos käytät zoom-objektiivia, kuvaa laajakulmalla, kun haluat tallentaa
laajan yömaiseman. Koska kamera tärähtelee helposti kuvattaessa
käsivaralta, on suositeltavaa käyttää jalustaa.
zz Tarkista kuvan kirkkaus.
On suositeltavaa tarkistaa kuvan kirkkaus toistamalla kuva kuvaamisen
jälkeen. Jos kohde näyttää kuvassa liian tummalta, siirry lähemmäksi ja
ota uusi kuva.
zz Voit myös käyttää jotain muuta kuvaustilaa.
Koska kamera tärähtää helposti yökuvia otettaessa, on suositeltavaa
käyttää myös tilaa <A>.
zz Jos käytät itselaukaisua salaman kanssa, itselaukaisun merkkivalo syttyy
hetkeksi kuvan ottamisen jälkeen.
89
Yökuvaus käsivaralta -tila
Tilassa [F] (Yökuvaus käsivaralta) voit ottaa yökuvia myös käsivaralta.
Tässä kuvaustilassa kutakin kuvaa varten otetaan neljä kuvaa peräkkäin ja
tuloksena tallennetaan kuva, jossa kameran tärinän vaikutukset eivät näy.
Kuvausvinkit
zz Pitele kameraa tukevasti.
Pitele kameraa kuvauksen aikana tukevasti ja vakaasti. Tässä tilassa
neljä kuvaa kohdistetaan ja yhdistetään yhdeksi kuvaksi. Jos näiden
neljän otoksen kohdistukset vaihtelevat liikaa esimerkiksi kameran
tärähdysten vuoksi, otoksia ei ehkä pystytä kohdistamaan oikein.
90
HDR-vastavalo-tila
Kun kuvaat ympäristöä, jossa on sekä kirkkaita että tummia alueita, käytä
[G] (HDR-vastavalo) -tilaa. Kun otat tässä tilassa yhden kuvan, kamera
ottaa kolme kuvaa peräkkäin eri valotuksilla. Tuloksena saadaan kuva,
jossa on laaja sävyalue ja jossa vastavalon aiheuttama tummien kohtien
yksityiskohtien katoaminen on mahdollisimman vähäistä.
* HDR on lyhenne sanoista High Dynamic Range (laaja dynaaminen alue).
Kuvausvinkit
zz Pitele kameraa tukevasti.
Pitele kameraa kuvauksen aikana tukevasti ja vakaasti. Tässä tilassa
kolme kuvaa kohdistetaan ja yhdistetään yhdeksi kuvaksi. Jos näiden
kolmen otoksen kohdistukset vaihtelevat liikaa esimerkiksi kameran
tärähdysten vuoksi, otoksia ei ehkä pystytä kohdistamaan oikein.
91
<SCN>-tilojen varoitukset
J: Omakuva
zz Joissakin kuvausolosuhteissa muita alueita kuin ihmisten ihoa voidaan muuttaa.
zz [J]-tilassa määritettyjä [Pehmeä iho -tehoste] -asetuksia ei käytetä [K]-tilassa.
zz [Tausta] -asetukseksi määritetään [Automaatti], eikä sitä voi muuttaa
[I]‑salamatilassa, kun olet nostanut salaman.
K: Pehmeä iho
zz Joissakin kuvausolosuhteissa muita alueita kuin ihmisten ihoa voidaan muuttaa.
zz Asetustiedot [K]-tilassa eivät vaikuta [J]-tilaan.
3: Maisemakuva
zz Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
5: Urheilukuva
zz Kun kuvaat heikossa valaistuksessa ja kameran tärähtäminen on todennäköistä,
valotusajan arvo alavasemmalla vilkkuu. Pitele kameraa vakaasti ja ota kuva.
zz Sisäinen salama ei välähdä. Ulkoisen Speedlite-salaman käyttö hidastaa
jatkuvan kuvauksen nopeutta.
r: Panorointi
zz Valotusaika pitenee. Siksi tämä tila ei sovi muuhun kuvaukseen kuin panorointiin.
zz Oletusarvoksi on määritetty [i]. Huomaa, että asetusta [E] tai [o]
ei voi valita.
zz Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
zz Vaikka objektiivin kuvanvakausta käytetään kuviin, jotka otetaan [r]‑tilaa
tukevilla objektiiveilla, vaikutus ei näy näytössä kuvaamisen aikana.
(Kuvanvakain ja kohteen epäterävyyden korjaus aktivoidaan, kun kuvaat,
riippumatta objektiivin kuvanvakaimen asetuksesta.)
zz Jos objektiivi ei tue [r]-tilaa, kohteen epäterävyyttä ei korjata. Automaattista
valotusajan säätöä käytetään kuitenkin yksinään [Tehoste]-asetuksen mukaan.
zz Kun kuvataan kirkkaassa valossa, esimerkiksi aurinkoisena kesäpäivänä,
tai kun kuvataan hidasta kohdetta, panorointitehosteen asetettua tasoa ei
ehkä saavuteta.
92
<SCN>-tilojen varoitukset
r: Panorointi (jatkoa)
zz Jos käytät [r]-tilaa tukevaa objektiivia, kohteen epäterävyyttä ei ehkä korjata
kunnolla, kun kuvataan seuraavia kohteita tai seuraavissa kuvausolosuhteissa.
yyKohteet, joissa on pieni kontrasti.
yyHuonosti valaistut kohteet.
yyVoimakkaasti taustavalaistut tai valoa heijastavat kohteet.
yyKohteet, joissa on toistuva kuvio.
yyKohteet, joissa on vähän kuvioita tai monotonisia kuvioita.
yyKohteet, joissa on heijastuksia (lasista heijastuva kuva yms.).
yyVyöhykekehystä pienemmät kohteet.
yyKun vyöhykekehyksessä on useita liikkuvia kohteita.
yyKohteet, jotka liikkuvat eri suuntiin tai epätasaisella nopeudella.
yyKohteet, joiden liikkeet ovat osittain epäsäännöllisiä. (Esimerkiksi juoksijan
pystysuuntainen liike.)
yyKohteet, joiden nopeus muuttuu huomattavasti. (Esimerkiksi heti liikkeen
alkamisen jälkeen tai käännyttäessä kaarteessa.)
yyKun liikutat kameraa liian nopeasti tai hitaasti.
yyKun kameran liike ei vastaa kohteen liikettä.
yyKun objektiivin polttoväli on pitkä.
P: Ruoka
zz Kohteiden lämmin värisävy saattaa häipyä.
zz Jos näytössä on useita valonlähteitä, kuvan lämpimät värisävyt eivät
ehkä haalistu.
zz Jos käytät salamaa, [Värisävy]-asetukseksi asetetaan Normaali.
zz Jos kuvassa on ihmisiä, ihonsävyä ei ehkä toisteta oikein.
93
<SCN>-tilojen varoitukset
6: Öinen muotokuva
zz Kehota kuvattavia henkilöitä pysymään liikkumatta salaman välähdyksen
jälkeenkin.
zz Tarkennus voi olla vaikeaa, kun kohteiden kasvot näyttävät tummilta.
Aseta tässä tapauksessa tarkennustavaksi MF ja tarkenna manuaalisesti
(=7, =52).
zz Automaattitarkennus yöllä tai pimeässä voi olla vaikeaa, jos tarkennuspisteessä
on pistemäisiä valonlähteitä. Aseta tässä tapauksessa tarkennustavaksi MF
ja tarkenna manuaalisesti (=7, =52).
zz Kuvat näyttävät hieman erilaisilta kuin näytössä näytetty kuva.
zz Kun kuvattaessa on ylivalotuksen riski, kamera säätää valotusaikaa ja
ISO‑herkkyyttä automaattisesti salamalla otettavien kuvien yhteydessä.
Tällöin valoalueiden ylivalottuminen vähenee ja valotusaika on optimaalinen.
Valotusaika tai ISO-herkkyys, jotka näkyvät, kun painat laukaisimen
puoliväliin, eivät välttämättä vastaa salamalla otettavien kuvien asetuksia
kaikkien objektiivien yhteydessä. Tämä voi muuttaa salaman toiminta-alueen
ulkopuolella olevien taustojen kirkkautta.
F: Yökuvaus käsivaralta
zz Muihin kuvaustiloihin verrattuna kuva-alue on pienempi.
zz RAW-kuvanlaatua ei voi asettaa.
zz Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
zz Automaattitarkennus yöllä tai pimeässä voi olla vaikeaa, jos tarkennuspisteessä
on pistemäisiä valonlähteitä. Aseta tässä tapauksessa tarkennustavaksi MF
ja tarkenna manuaalisesti (=7, =52).
zz Kuvat näyttävät hieman erilaisilta kuin näytössä näytetty kuva.
94
<SCN>-tilojen varoitukset
F: Yökuvaus käsivaralta (jatkoa)
zz Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liikkeestä voi jäädä jälkikuvia tai
kohdetta ympäröivä alue voi näkyä tummana.
zz Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikön tai
raitoja) sisältävissä kuvissa, latteissa yksisävyisissä kuvissa tai otoksissa,
joissa kamera on tärähdellyt liikaa.
zz Kuvien tallentaminen korttiin kestää jonkin aikaa, koska ne yhdistetään
kuvaamisen jälkeen. [BUSY] näytetään kuvien käsittelyn aikana eikä kuvaus
ole mahdollista ennen käsittelyn päättymistä.
G: HDR-vastavalo
zz Muihin kuvaustiloihin verrattuna kuva-alue on pienempi.
zz RAW-kuvanlaatua ei voi asettaa.
zz Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
zz Huomaa, että kuvan välisävyt eivät välttämättä näytä pehmeiltä, ja niissä
saattaa olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zz HDR-vastavalo ei välttämättä toimi, jos vastavalo on hyvin voimakasta tai
kuvattavan kohteen kontrasti on hyvin suuri.
zz Kuvatessasi riittävän kirkkaita kohteita, kuten normaalisti valaistuja kohteita,
kuva voi näyttää luonnottomalta käytetyn HDR-tehosteen takia.
zz Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liikkeestä voi jäädä jälkikuvia tai
kohdetta ympäröivä alue voi näkyä tummana.
zz Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikön tai
raitoja) sisältävissä kuvissa, latteissa yksisävyisissä kuvissa tai otoksissa,
joissa kamera on tärähdellyt liikaa.
zz Kuvien tallentaminen korttiin kestää jonkin aikaa, koska ne yhdistetään
kuvaamisen jälkeen. [BUSY] näytetään kuvien käsittelyn aikana eikä kuvaus
ole mahdollista ennen käsittelyn päättymistä.
95
Luovien suotimien tila
Voit kuvata käyttäen valitsemiasi suodatuksia. Voit esikatsella suodatuksia
ennen kuvaamista.
1Käännä valintakiekko asentoon <U>.
2Paina <0>-painiketta.
suodatus.
3zValitse
z Käytä <W> <X> -painikkeita
suodatuksen (=98–=99)
valitsemiseksi ja paina sitten <0>.
zz Kuva näkyy näytössä
suodatuksen kanssa.
tehostetta ja ota kuva.
4zSäädä
z Paina <Q>-painiketta ja valitse [Luovat
suotimet] -kohdan alla oleva kuvake
(paitsi c, A, B, C tai D).
zz Säädä tehostetta <Y> <Z> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
96
Luovien suotimien tila
zz RAW ja RAW+JPEG eivät ole käytettävissä. Kun RAW-kuvanlaatu on asetettu,
kuvat tallennetaan 73-kuvanlaadulla. Kun RAW+JPEG-kuvanlaatu on
asetettu, kuvat tallennetaan määritetyllä JPEG-kuvanlaadulla.
zz Jatkuva kuvaus ei ole käytettävissä, kun [I], [G], [X], [K], [H] tai [c]
on asetettu.
zz Roskanpoistotietoa (=174) ei lisätä [X]-kuviin.
zz [I]-asetuksella rakeinen esikatselu eroaa jonkin verran kuviesi ulkoasusta.
zz [G]- tai [c]-asetuksella pehmeän piirron esikatselu eroaa jonkin verran
kuviesi ulkoasusta.
zz Histogrammia ei näytetä.
zz Suurennettu näkymä ei ole käytettävissä.
zz Seuraavat asetukset ovat käytettävissä luovissa kuvaustiloissa
Pikavalintanäytöstä: [I], [G], [X], [J], [K], [H] ja [c].
zz Ota ensin testikuvia, jotta saat varmasti haluamasi tulokset.
97
Luovien suotimien tila
Luovien suotimien ominaisuudet
zz I Rakeinen mustavalk.
Tekee kuvasta rakeisen ja mustavalkoisen. Voit muuttaa
mustavalkotehostetta säätämällä kontrastia.
zz G Pehmeäpiirto
Antaa kuvalle pehmeän ilmeen. Voit muuttaa pehmennystasoa
säätämällä epäterävyyttä.
zz X Kalansilmätehoste
Lisää kuvaan kalansilmäobjektiivin kaltaisen tehosteen. Kuvaan tulee
tynnyrivääristymä.
Tämän suodatustason muuttaminen vaikuttaa kuvan reunojen
leikkaantumiseen. Tämä suodatus suurentaa kuvan keskiosaa, joten
keskiosan tarkkuus voi heikentyä tallennettujen pikselien määrän
mukaan. Määritä siksi suodatus tarkkailemalla samalla lopputuloksena
olevaa kuvaa. Kamera käyttää yhtä keskelle kohdistettua AF-pistettä.
zz K Vesiväritehoste
Saa kuvan näyttämään vesivärimaalaukselta, jossa on pehmeät värit.
Voit muuttaa värikylläisyyttä säätämällä tehostetta. Huomaa, että yöllä tai
hämärässä otettujen kuvien välisävyt eivät välttämättä näytä pehmeiltä,
ja niissä saattaa olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zz H Lelukameratehoste
Säätää kuvan värejä lelukameroiden värimaailman mukaan ja tummentaa
kuvan neljää kulmaa. Värisävyä voidaan muuttaa värisävyasetuksilla.
98
Luovien suotimien tila
zz c Miniatyyritehoste
Lisää kuvaan dioraamavaikutelman.
Oletusasetuksella kuvattaessa kuvan keskiosa pysyy terävänä.
Voit siirtää terävänä näkyvää aluetta (kohdekehystä) kohdassa
”Miniatyyritehosteen käyttö” (=101) kuvatulla tavalla. Kamera käyttää
1 pisteen AF -tarkennusmenetelmää. Kuvaaminen AF-piste ja
kohdekehys kohdistettuna on suositeltavaa.
zz A HDR-taide, norm.
Lisää kuvan huippuvalo- ja varjoalueiden yksityiskohtia. Pienennetyn
kontrastin ja hillittyjen välisävyjen ansiosta lopputulos näyttää
maalaukselta. Kohteen ääriviivoissa on kirkkaat (tai tummat) reunat.
zz B HDR-taide värik.
Värit ovat kylläisemmät kuin [HDR-taide, norm.] -asetuksella, ja pieni
kontrasti ja hillityt välisävyt luovat kuvaan grafiikkataidetehosteen.
zz C HDR-taide, kyll.
Värit ovat kylläisemmät, mikä saa kohteen erottumaan selvästi ja kuvan
näyttämään öljymaalaukselta.
zz D HDR-taide, koho
Värikylläisyys, kirkkaus, kontrasti ja välisävyt ovat hillitympiä, mikä saa
kuvan näyttämään lattealta. Kuva näyttää haalistuneelta ja vanhalta.
Kohteen ääriviivoissa on kirkkaat (tai tummat) reunat.
zz [A]-, [B]-, [C]- ja [D]-tiloissa voit ottaa suuren dynaamisen alueen
kuvia, joissa suuren kontrastin huippuvalojen ja varjojen yksityiskohdat
säilyvät. Aina, kun otat kuvan, kamera ottaa kolme peräkkäistä kuvaa
erilaisilla kirkkaustasoilla ja yhdistää ne yhdeksi kuvaksi. Lue varoitukset
kohdassa =100.
99
Luovien suotimien tila
[A]-, [B]-, [C]- ja [D]-tiloja koskevia huomautuksia
zz Muihin kuvaustiloihin verrattuna kuva-alue on pienempi.
zz Suodatuksen esikatselut eivät näytä tarkalleen samanlaisilta kuin kuvasi.
zz Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohteen liikkeestä voi jäädä jälkikuvia tai
kohdetta ympäröivä alue voi näkyä tummana.
zz Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikön tai
raitoja) sisältävissä kuvissa, latteissa yksisävyisissä kuvissa tai otoksissa,
joissa kamera on tärähdellyt liikaa.
zz Vältä kameran tärähtelyä käsivaralta kuvattaessa.
zz Taivaan tai valkoisten seinien värisävyt eivät ehkä toistu oikein. Kuvassa voi
näkyä epäsäännöllisiä värejä, sen valotus voi olla epätasainen tai siinä voi
esiintyä kohinaa.
zz Kuvaaminen loisteputki- tai LED-valaistuksessa voi aiheuttaa luonnottoman
väritoiston valaistuilla alueilla.
zz Kuvien tallentaminen korttiin kestää jonkin aikaa, koska ne yhdistetään
kuvaamisen jälkeen. [BUSY] näytetään kuvien käsittelyn aikana eikä kuvaus
ole mahdollista ennen käsittelyn päättymistä.
zz Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
100
Luovien suotimien tila
Miniatyyritehosteen käyttö
AF-pistettä.
1zSiirrä
z Ota AF-pisteen liike käyttöön painamalla
<S>-painiketta kahdesti (AF-piste
muuttuu oranssiksi).
zz Siirrä AF-piste haluttuun tarkennuskohtaan
<V>-nuolipainikkeilla.
kohdekehystä.
2zSiirrä
z Jos AF-piste on kohdekehyksen
ulkopuolella, kohdista AF-piste
kohdekehykseen siirtämällä
kohdekehystä.
zz Tee kohdekehyksestä siirrettävä
(jolloin se näkyy oranssina) painamalla
<S>‑painiketta tai näpäyttämällä
[r]‑kuvaketta näytön oikeassa
alareunassa.
zz Voit myös vaihtaa kohdekehyksen
pysty‑ ja vaakasuunnan välillä
napauttamalla [T]-kuvaketta.
zz Kohdekehyksen suuntaa voidaan muuttaa
<Y> <Z>‑painikkeilla vaakasuunnassa
ja <W> <X>‑painikkeilla pystysuunnassa.
zz Siirrä kohdekehystä painikkeilla
<W> <X> tai <Y> <Z>. Voit keskittää
kohdekehyksen uudelleen painamalla
<B>-painiketta.
zz Vahvista kohdekehyksen sijainti
painamalla <0>-painiketta.
3Ota kuva.
101
102
Luova kuvaus
Luovien kuvaustilojen avulla voit kuvata
vapaasti eri tavoilla asettamalla haluamasi
valotusajan, aukkoarvon, valotuksen ja
paljon muuta.
zz Voit poistaa valintakiekon kääntämisen jälkeen näytettävän
kuvaustilan kuvauksen painamalla <0> (=492).
103
Ohjelmoitu AE -tila (P)
Kamera säätää valotusajan ja aukon kuvattavan kohteen kirkkautta
vastaavaksi automaattisesti.
* <d> tarkoittaa ohjelmaa.
* AE tarkoittaa automaattivalotusta.
1Käännä valintakiekko asentoon <d>.
kohteeseen.
2zTarkenna
z Siirrä AF-piste kohteen päälle ja paina
laukaisin puoliväliin.
näyttöä ja ota kuva.
3zKatso
z Valotus on normaali, kun valotusarvo
ei vilku.
zz Jos valotusaika ”30"” ja pienin f/-luku vilkkuvat, kamera varoittaa
alivalotuksesta.
Suurenna ISO-herkkyyttä tai käytä salamaa.
zz Jos valotusaika ”1/4000” ja suurin f/-luku vilkkuvat, kamera varoittaa
ylivalotuksesta.
Vähennä ISO-herkkyyttä tai käytä ND-suodatinta (myydään erikseen)
objektiiviin tulevan valon vähentämiseksi.
104
Ohjelmoitu AE -tila (P)
Erot <d>- ja <A>-tilan välillä
zz <A>-tilassa monet toiminnot, kuten tarkennusmenetelmä ja mittaustapa,
määritetään automaattisesti, jotta kuvat eivät epäonnistu. Määritettäviä
toimintoja on vähän. Toisaalta <d>-tilassa vain valotusaika ja aukko
määritetään automaattisesti. Voit määrittää tarkennusmenetelmän,
mittaustavan ja muut toiminnot vapaasti.
Ohjelman siirto
zz Voit säätää valotusajan ja aukon arvon yhdistelmää ja säilyttää
saman valotuksen painamalla laukaisimen puoliväliin ja kääntämällä
<6>-valintakiekkoa. Tämä toiminto on nimeltään ohjelman siirto.
zz Ohjelman siirto peruutetaan automaattisesti, kun mittausajastimen aika päättyy
(valotuksen asetusnäyttö sammuu).
zz Ohjelman siirtoa ei voi käyttää salaman kanssa.
105
Valotusajan esivalinta -tila (Tv)
Tässä tilassa voit määrittää valotusajan ja kamera määrittää aukon
automaattisesti ja säätää normaalivalotuksen kohteen kirkkauden
mukaiseksi. Lyhyempi valotusaika voi pysäyttää liikkuvan kohteen.
Pidemmällä valotusajalla kuvasta voidaan saada epäterävä, mikä antaa
vaikutelman liikkeestä.
* <s> tarkoittaa aika-arvoa.
Epäterävä liike
(Pitkä valotusaika: 1/30 sek.)
Pysäytetty liike
(Lyhyt valotusaika: 1/2000 sek.)
valintakiekko
1Käännä
asentoon <s>.
haluamasi valotusaika.
2zMääritä
z Määritä se kääntämällä <6>-valitsinta.
kohteeseen.
3zTarkenna
z Paina laukaisin puoliväliin.
näyttöä ja ota kuva.
4zKatso
z Valotus on normaali, kun aukkoarvo
ei vilku.
106
Valotusajan esivalinta -tila (Tv)
zz Jos pienin f/-luku vilkkuu, kyseessä on alivalotus.
Säädä valotusaikaa pidemmäksi <6>-valitsimella, kunnes aukon vilkkuminen
lakkaa, tai määritä suurempi ISO-herkkyys.
zz Jos suurin f/-luku vilkkuu, kyseessä on ylivalotus.
Säädä valotusaikaa lyhyemmäksi <6>-valitsimella, kunnes aukon vilkkuminen
lakkaa, tai määritä pienempi ISO-herkkyys.
Valotusajan näyttö
zz Esimerkiksi ”0"5” tarkoittaa 0,5 sekuntia ja ”15"” tarkoittaa 15 sekuntia.
107
Aukon esivalinta -tila (Av)
Tässä tilassa voit määrittää haluamasi aukon ja kamera määrittää
valotusajan automaattisesti, jotta normaali valotus olisi kohteen kirkkauteen
sopiva. Suurempi f/-luku (pienempi aukko) suurentaa sopivan tarkennuksen
aluetta etualalla ja taustalla. Toisaalta matalampi f/-luku (suurempi aukko)
pienentää sopivan tarkennuksen aluetta etualalla ja taustalla.
* <f> tarkoittaa aukkoarvoa (aukon kokoa).
Epäterävä tausta
(Pieni aukon f/-luku: f/5.6)
Etuala ja tausta näkyvät terävinä
(Suuri aukon f/-luku: f/32)
valintakiekko
1Käännä
asentoon <f>.
haluamasi aukko.
2zMääritä
z Määritä se kääntämällä <6>-valitsinta.
kohteeseen.
3zTarkenna
z Paina laukaisin puoliväliin.
näyttöä ja ota kuva.
4zKatso
z Valotus on normaali, kun valotusaika
ei vilku.
108
Aukon esivalinta -tila (Av)
zz Jos valotusaika ”30"”vilkkuu, kyseessä on alivalotus.
Määritä <6>-valitsimella suurempi aukko (pienempi f/-luku), kunnes
valotusajan vilkkuminen loppuu, tai määritä suurempi ISO-herkkyys.
zz Jos valotusaika ”1/4000” vilkkuu, kyseessä on ylivalotus.
Määritä <6>-valitsinta kääntämällä pienempi aukko (suurempi f/-luku),
kunnes vilkkuminen lakkaa, tai määritä pienempi ISO-herkkyys.
Aukkoarvon näyttö
zz Mitä suurempi f/-luku on, sitä pienempi on himmenninaukko. Kameran näyttämä
f/-luku vaihtelee käytettävän objektiivin mukaan. Jos kamerassa ei ole
objektiivia, aukon arvona on ”F00”.
Tarkennetun alueen tarkistaminenM
Paina painiketta, johon olet määrittänyt syväterävyyden tarkistuksen
(toiminnolla [8: C.Fn III-2: Mukauta painikkeita], (=535)), ja tarkista
nykyinen aukon asetus ja tarkennettu alue (terävyysalue).
zz Mitä suurempi aukkoarvo on, sen suurempi on tarkennettava alue etualalta
taustalle.
zz Valotus lukitaan (AE-lukitus), kun pidät terävyysalueen tarkistusta varten
määritettyä painiketta alhaalla.
zz Terävyysalueen tarkistukselle määritetyn painikkeen painaminen käynnistää
täysautomaattisen AI.B-etäisyysmittauksen, kun Speedlite 470EX-AI on liitetty
ja <X>-kytkin on asennossa <Z> (täysautomaatti).
109
Käsisäätöinen valotus -tila (M)
Tässä tilassa voit määrittää sekä valotusajan että aukon haluamaksesi.
Voit määrittää valotuksen valotustason ilmaisimesta tai käyttämällä erikseen
myytävää valotusmittaria.
* <a> tarkoittaa käsisäätöistä.
valintakiekko
1Käännä
asentoon <a>.
ISO-herkkyys (=143).
2zMääritä
z Kun käytössä on automaattinen
ISO‑herkkyys, voit määrittää valotuksen
korjauksen (=111).
valotusaika ja aukko.
3zMääritä
z Määritä valotusaika kääntämällä
<6>-valitsinta. Määritä aukko
kääntämällä <5>-valitsinta.
kohteeseen.
4zTarkenna
z Paina laukaisin puoliväliin.
zz Tarkista valotuksen tason
ilmaisimesta [N], miten kaukana nykyinen
valotustaso on vakiovalotustasosta.
(2) (1)
(1)
(2)
Normaalivalotuksen osoitin
Valotustason ilmaisin
valotus ja ota kuva.
5zMääritä
z Tarkista valotustason ilmaisin ja määritä
haluamasi valotusaika ja aukko.
110
Käsisäätöinen valotus -tila (M)
Valotuksen korjaus automaattisella ISO-herkkyydellä
Jos ISO-herkkyydeksi on määritetty [AUTO] käsisäätöisellä valotuksella
kuvattaessa, voit määrittää valotuksen korjauksen (=140) seuraavasti:
Kosketa valotustason ilmaisinta.
[z: Valot.korj/AEB]
Pikavalintanäyttö
zz Jos automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, ISO-herkkyysasetus muuttuu
siten, että normaalivalotus saavutetaan määritetyllä valotusajalla ja aukolla.
Tämän vuoksi haluttua valotustehostetta ei ehkä saada. Määritä tässä
tapauksessa valotuksen korjaus.
zz Kun kameraan on määritetty <a>-tila + automaattinen ISO-herkkyys + [q]
(arvioiva mittaus) ja [8: C.Fn I-7: AE-luk.mittaus tark. jälk.] on asetettu
oletusasetukseen (=531), laukaisimen pitäminen painettuna puoliväliin
lukitsee ISO-herkkyyden, kun tarkennus on saavutettu kertatarkennuksella.
zz Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, voit lukita ISO-herkkyyden
painamalla <A>-painiketta.
zz Kun haluat verrata nykyistä valotusta ja valotusta, kun painoit <A>-painiketta
aluksi manuaalisesti asetetulla ISO-herkkyydellä, paina <A>-painiketta,
sommittele kuva uudelleen ja tarkista valotustason ilmaisin.
zz Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty ja [8: C.Fn I-1:
Valotusaskelten muuttaminen] -asetuksena on [1/2 askelin], ISO‑herkkyyden
(1/3 askelen välein) ja valotusajan valotuksen korjaus suoritetaan 1/2 askelen
välein. Näytetty valotusaika ei kuitenkaan muutu.
111
Joustava AE-esivalinta (Fv)
Tässä tilassa voit asettaa valotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden
manuaalisesti tai automaattisesti ja yhdistää näitä asetuksia valitsemaasi
valotuksen korjaukseen. Kuvaaminen <t>-tilassa näitä asetuksia säätäen
vastaa kuvaamista tilassa <d>, <s>, <f> tai <a>.
* <t> tarkoittaa joustavaa arvoa.
valintakiekko
1Käännä
asentoon <t>.
valotusaika, aukko ja
2Aseta
ISO‑herkkyys.
zz Valitse asetettava kohde kääntämällä
<5>-valitsinta. [6]-kuvake ilmestyy
valitun kohteen vasemmalle puolelle.
zz Aseta vaihtoehto kääntämällä
<6>-valitsinta.
zz Palauta asetukseksi [AUTO] painamalla
<X>-painiketta.
valotuksen korjauksen määrä.
3zAseta
z Valitse valotustason ilmaisin kääntämällä
<5>-valitsinta. [6]-kuvake ilmestyy
valotustason ilmaisimen vasemmalle
puolelle.
zz Aseta vaihtoehto kääntämällä
<6>-valitsinta.
zz Palauta asetukseksi [±0] painamalla
<X>-painiketta.
112
Joustava AE-esivalinta (Fv)
Toimintojen yhdistelmät <t>-tilassa
Valotusaika
Aukon arvo
[AUTO]
[AUTO]
Käsivalinta
[AUTO]
[AUTO]
Käsivalinta
Käsivalinta
Käsivalinta
ISO-herkkyys
[AUTO]
Käsivalinta
[AUTO]
Käsivalinta
[AUTO]
Käsivalinta
[AUTO]
Käsivalinta
Valotuksen
korjaus
Kuvaustapa
Käytettävissä
Samanlainen
kuin <d>
Käytettävissä
Samanlainen
kuin <s>
Käytettävissä
Samanlainen
kuin <f>
Käytettävissä
―
Samanlainen
kuin <a>
zz Vilkkuvat arvot ilmaisevat, että asetetut arvot aiheuttavat yli- tai alivalotuksen.
Säädä valotusta, kunnes arvot lakkaavat vilkkumasta.
zz Hidasta täsmäystä ei käytetä heikossa valossa, kun on asetettu <t>-tila,
joka muistuttaa <f>- tai <d>-tilaa, vaikka [Hidas täsmäys] -asetuksena
kohdassa [z: Salamaohjaus] on [1/200-30 sek. autom.].
zz Valotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden arvot, joiden asetuksena on [AUTO],
on alleviivattu.
113
114
Kuvaaminen
Tässä luvussa kerrotaan kuvaamisesta ja Kuvaus ([z])
-välilehden valikkoasetuksista.
115
Stillkuvien kuvaus
zz M-kuvake sivun otsikon oikealla puolella ilmaisee, että toiminto on
käytettävissä vain luovissa kuvaustiloissa <t>, <d>, <s>, <f>
tai <a>.
116
Välilehtien valikot: Stillkuvien kuvaus
zz Kuvaus 1
=122
=125
=127
=128
=289
=133
=137
zz Kuvaus 2
=140, 141
=143
=277
=149
=150
zz Kuvaus 3
=151
=153
=154
117
Välilehtien valikot: Stillkuvien kuvaus
zz Kuvaus 4
=155
=158
=160
=162
=163, 166, 169
zz Kuvaus 5
=171
=172
=174
=176
=180
zz Kuvaus 6
=184
=186
=187
=190
=193
118
Välilehtien valikot: Stillkuvien kuvaus
zz Kuvaus 7
=195
=198
=209
=211
=212
=214
=215
zz Kuvaus 8
=220
=216
=270
=221
zz Kuvaus 9
=241
=248
=271
=279
zz [Kosketustarkennusasetukset] näytetään vain, kun sähköinen etsin
(lisävaruste) on kiinnitetty.
119
Välilehtien valikot: Stillkuvien kuvaus
Peruskuvaustiloissa näytetään seuraavat näytöt.
zz Kuvaus 1
=78, 96
=122
=125
=127
=289
=133
zz Kuvaus 2
=76
=184
=187
=222
zz [Kuvaustapa] ja [Tarkenn.menetelmä] ovat käytettävissä <8>- tai
<U>‑tilassa.
zz [Säilytä luovan kuv. aputiedot] on käytettävissä <A>-tilassa.
zz [Koost. tyyppi] on käytettävissä vain <D>-tilassa.
120
Välilehtien valikot: Stillkuvien kuvaus
zz Kuvaus 3
=198
=209
=211
=212
=215
zz Kuvaus 4
=220
=216
=270
=221
zz Kuvaus 5
=241
=248
=271
zz [Kosketustarkennusasetukset] näytetään vain, kun sähköinen etsin
(lisävaruste) on kiinnitetty.
zz [Man. tark. korost. aset.] on käytettävissä <8>- tai <U>-tilassa.
121
Kuvan laatu
Voit valita pikselimäärän ja kuvan laadun.
1Valitse [z: Kuvan laatu].
kuvan laatu.
2zAseta
z Valitse RAW-laatu kääntämällä
<6>-valitsinta ja JPEG-laatu
painamalla <Y> <Z> -painikkeita.
zz Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
zz Otettavissa olevien kuvien määrä, joka ilmaistaan muodossa [****]
kuvanlaatuasetusten näytössä, viittaa aina [3:2]-asetukseen riippumatta
todellisesta kuvasuhdeasetuksesta (=125).
zz Jos [–] on määritetty sekä RAW- että JPEG-kuvalle, asetukseksi
määritetään 73.
zz Jos valitset sekä RAW- että JPEG-muodon aina, kun kuvaat, sama kuva
tallennetaan kortille samanaikaisesti sekä RAW- että JPEG-kuvana
määritetyillä kuvantallennuslaaduilla. Nämä kaksi kuvaa tallennetaan samalla
kuvanumerolla (tiedostotunniste: .JPG JPEG-kuville ja .CR3 RAW-kuville).
zz b on 7 (tarkka) -laatuinen.
zz Kuvan laadun kuvakkeiden merkitys: 1 RAW, F Pakattu RAW, JPEG,
7 Tarkka, 8 Normaali, 3 Suuri, 4 Keskikoko, 6 Pieni.
122
Kuvan laatu
RAW-kuvat
RAW-kuvat ovat kuvakennon lähettämää raakatietoa, joka tallennetaan
muistikortille digitaalisesti 1-tiedostoina tai F-tiedostoina
(pienempiä kuin 1-tiedostot) valintasi mukaan.
RAW-kuvia voidaan käsitellä [3: RAW-kuvan käsittely] (=341)
-toiminnon avulla, ja lopputulokset voidaan tallentaa JPEG-kuvina.
Koska RAW-kuva ei itsessään muutu, voit käsitellä RAW-kuvaa eri tavoin
ja luoda sen pohjalta rajattomasti JPEG-kuvia eri käsittelytavoilla.
Voit käsitellä RAW-kuvia Digital Photo Professional -ohjelmistolla
(EOS‑ohjelma). Voit säätää kuvia eri tavoin sen mukaan, mihin niitä
on tarkoitus käyttää, sekä luoda JPEG-kuvia ja muuntyyppisiä kuvia,
joissa näkyvät näiden säätöjen tulokset.
RAW-kuvien käsittelyohjelmistot
zz Tietokoneella olevia RAW-kuvia kannattaa katsella Digital Photo Professional
-ohjelmistolla (tästä eteenpäin DPP, EOS-ohjelma).
zz DPP:n Ver.4.x vanhemmat versiot eivät pysty käsittelemään tällä kameralla
otettuja RAW-kuvia. Jos tietokoneeseesi on asennettu aiempi DPP
Ver.4.x, päivitä se hankkimalla ja asentamalla uusin DPP-versio Canon
verkkosivustosta (=550). (Vanhempi versio korvataan.) Huomaa, että DPP:n
Ver.3.x tai vanhemmilla ei voi käsitellä tällä kameralla otettuja RAW-kuvia.
zz Erikseen myytävät ohjelmistot eivät välttämättä pysty näyttämään
tällä kameralla otettuja RAW-kuvia. Yhteensopivuustietoja saat
ohjelmistovalmistajilta.
Kuvanlaadun asetusten ohje
Ohjeita tiedostokokoa, mahdollisten otosten määrää ja maksimijaksoa
koskien, =577.
123
Kuvan laatu
Jatkuvan kuvauksen maksimijakso
Arvioitu maksimijakso näkyy kuvausnäytön
yläosassa.
zz Jos maksimijakson arvona näkyy ”99”, voit ottaa vähintään 99 kuvaa
jatkuvasti. Arvo alkaa pienentyä, kun se saavuttaa 98 tai pienemmän luvun.
[BUSY]‑näyttö ilmaisee, että sisäinen muisti on täynnä ja kuvaus pysähtyy
hetkeksi. Jos lopetat jatkuvan kuvauksen, maksimijakso kasvaa. Kun kaikki
otetut kuvat on tallennettu kortille, voit jatkaa jatkuvaa kuvausta ja ottaa kuvia,
kunnes =577 taulukossa mainittu maksimijakso on saavutettu.
124
Stillkuvan kuvasuhde
Voit muuttaa kuvan kuvasuhdetta.
1Valitse [z: Stillkuvan kuvas.].
kuvasuhde.
2zAseta
z Valitse kuvasuhde ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz JPEG-kuvat
Kuvat tallennetaan asetetulla kuvasuhteella.
zz RAW-kuvat
Kuvat tallennetaan aina [3:2]-kuvasuhteella. Valitun kuvasuhteen tiedot
lisätään RAW-kuvatiedostoon. Kun käsittelet RAW-kuvaa Digital Photo
Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelma), voit luoda kuvan samalla
kuvasuhteella kuin mitä kuvaamiselle on määritetty.
125
Stillkuvan kuvasuhde
Kuvasuhde
4:3
16:9
1:1
zz Kun toistat RAW-kuvia, jotka on otettu kuvasuhteella [4:3], [16:9] tai [1:1],
kuvissa näkyy viivat, jotka osoittavat vastaavan kuvasuhteen. (Viivat eivät
tallennu kuviin.)
126
Kuvien esikatseluaika
Jos haluat, että otettu kuva jää näyttöön, valitse [Pito]. Jos et halua,
että otettu kuva näytetään, valitse [Pois].
1Valitse [z: Esikatseluaika].
2Valitse aikavaihtoehto.
zz Kun [Pito] on asetettu, kuvat näytetään kohdassa [5: Virransäästö]
määritetyn ajan.
127
Objektin vääristymien korjaus
M
Vinjetointi, kuvan vääristymä ja muut ongelmat voivat johtua objektiivin
optisista ominaisuuksista. Kamera pystyy korjaamaan näitä ilmiöitä,
kun käytetään [Obj.vääristymien korjaus] -toimintoa.
[z: Obj.vääristymien
1Valitse
korjaus].
2Valitse vaihtoehto.
[Päällä].
3zValitse
z Varmista, että kiinnitetyn objektiivin
nimi ja [Korjaustiedot käytettävissä]
(paitsi diffraktion korjauksessa) näkyvät.
zz Jos [Korjaustiedot puuttuvat] tai [ ]
näkyy näytössä, katso ”Digitaalinen
objektiivin optimoija” (=130).
128
Objektin vääristymien korjaus
Reunojen valaistuksen korjaus
Vinjetointi (tummat kuvan kulmat) voidaan korjata.
zz Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että kuvan reunoilla esiintyy kohinaa.
zz Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
zz Käytetty korjauksen määrä on pienempi kuin maksimikorjauksen määrä,
jonka voi määrittää Digital Photo Professional -ohjelmistossa (EOS-ohjelma).
zz Reunojen valaistus korjataan automaattisesti peruskuvaustiloissa,
kun korjaustiedot on rekisteröity kameraan.
Vääristymien korjaus
Vääristymä (kuvan vääntyminen) voidaan korjata.
zz Vääristymän korjaamiseksi kamera kuvaa kapeamman kuva-alueen kuin
kuvattaessa on näkyvissä. Näin kuvaa rajataan hieman ja sen tarkkuus
pienenee vähän.
zz Vääristymien korjauksen asettaminen saattaa muuttaa kuvakulmaa hieman.
zz Kun suurennat kuvan, vääristymien korjausta ei käytetä näytettävään kuvaan.
zz Vääristymien korjaus ei ole käytettävissä videotallennuksessa.
zz Kuviin, joihin on kohdistettu vääristymien korjaus, ei lisätä roskanpoistotietoja
(=174). AF-piste voi myös näkyä väärässä paikassa kuvaushetken mukaan.
129
Objektin vääristymien korjaus
Digitaalinen objektiivin optimoija
Erilaisia objektiivin optisten ominaisuuksien aiheuttamia virheitä voidaan
korjata, kuten myös diffraktio ja alipäästösuotimen aiheuttama selkeyden
heikentyminen.
Jos [Korjaustiedot puuttuvat] tai [ ] näytetään toiminnolle [Digit. objekt.
optimoija], voi lisätä objektiivin korjaustiedot kameraan EOS Utility
-ohjelmistolla. Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
zz Kuvausolosuhteiden mukaan korjaus voi voimistaa kohinaa. Myös kuvan reunat
saattavat korostua. Säädä tarvittaessa kuva-asetuksen terävyyttä tai määritä
[Digit. objekt. optimoija] -asetukseksi [Pois] ennen kuvaamista.
zz Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
zz [Digit. objekt. optimoija] ei ole näkyvissä videokuvauksessa.
(Korjaaminen ei ole mahdollista.)
zz [Digit. objekt. optimoija] -toiminto korjaa sekä väriaberraatiota että diffraktiota,
vaikka näitä vaihtoehtoja ei näytetä.
zz Digitaalista objektiivin optimointia käytetään automaattisesti
peruskuvaustiloissa, kun korjaustiedot on rekisteröity kameraan.
130
Objektin vääristymien korjaus
Väriaberraation korjaus
Väriaberraatio (kohteiden ääriviivojen värjäytyminen) voidaan korjata.
zz [Väriaberr. korjaus] -asetusta ei näytetä, kun [Digit. objekt. optimoija]
on käytössä.
Diffraktion korjaus
Diffraktio (aukon aiheuttama terävyyden heikentyminen) voidaan korjata.
zz Kuvausolosuhteiden mukaan korjaus voi voimistaa kohinaa.
zz Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
zz [Diffraktion korjaus] ei ole näkyvissä videokuvauksessa. (Korjaaminen ei
ole mahdollista.)
zz ”Diffraktion korjaus” korjaa alipäästösuotimesta johtuvan heikentyneen
tarkkuuden diffraktion lisäksi. Korjaus on täten tehokas myös lähes avoimen
aukon aikana.
zz [Diffraktion korjaus] -asetusta ei näytetä, kun [Digit. objekt. optimoija]
on käytössä.
131
Objektin vääristymien korjaus
Objektiivin vääristymien korjauksen yleiset varoitukset
zz Reunojen valaistuksen korjausta, väriaberraation korjausta, vääristymien
korjausta ja diffraktion korjausta ei voi käyttää jo otettuihin JPEG-kuviin.
zz Käytettäessä muuta kuin Canonin objektiivia korjauksen määrittäminen
arvoon [Pois] on suositeltavaa silloinkin, kun [Korjaustiedot käytettävissä]
näkyy näytössä.
zz Kuvan äärireunan suurentaminen saattaa näyttää kuvan osia, joita ei tallenneta.
zz Korjauksen määrä on pienempi (diffraktion korjausta lukuun ottamatta),
jos käytetyssä objektiivissa ei ole etäisyystietoja.
Objektiivin vääristymien korjauksen yleiset huomautukset
zz Objektiivin vääristymien korjauksen vaikutus vaihtelee objektiivin ja
kuvausolosuhteiden mukaan. Vaikutusta voi olla vaikea havaita käytetystä
objektiivista, kuvausolosuhteista ja muista tekijöistä riippuen.
zz Jos korjausta on vaikea havaita, suosittelemme kuvan suurentamista
ja tarkastamista kuvaamisen jälkeen.
zz Korjauksia voidaan käyttää, vaikka extender- tai life-size converter
-lisävarusteet olisi kiinnitetty.
zz Jos kiinnitetyn objektiivin korjaustietoja ei ole tallennettu kameraan, lopputulos
on sama kuin jos korjaus olisi asetettu arvoon [Pois] (diffraktion korjausta
lukuun ottamatta).
zz Tarvittaessa lisätietoja löytyy EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaasta.
132
Kuvaustapa
Kameran kuvaustavaksi voi määrittää yksittäiskuvan tai jatkuvan kuvauksen.
Voit valita kuvaustavan, joka sopii näkymään tai kohteeseen.
1Valitse [z: Kuvaustapa].
2Aseta kuvaustapa.
zz [u] Yksittäiskuva
Kun painat laukaisimen pohjaan saakka, kamera ottaa vain yhden kuvan.
zz [E] Nopea jatkuva kuvaus + / [o] Nopea jatkuva kuvaus
Kamera ottaa nopean kuvasarjan, kun laukaisin painetaan kokonaan
pohjaan. [E]-tilassa kamera ottaa enintään noin 14 kuvaa
sekunnissa ja [o]-tilassa enintään noin 7,0 kuvaa sekunnissa.
Jatkuvan kuvauksen suurin nopeus saattaa kuitenkin hidastua
seuraavissa olosuhteissa:
Kun asetettu vähentämään välkyntää:
Jatkuvan kuvauksen nopeus on enintään noin 5,2 kuvaa sekunnissa.
zz [i] Hidas jatkuva kuvaus
Kun pidät laukaisinta painettuna pohjaan, voit kuvata jatkuvasti enintään
noin 3,0 kuvaa sekunnissa niin kauan kuin pidät sitä painettuna.
133
Kuvaustapa
zz [m/Q] Itselaukaisu: 10 sek./kauko-ohjaus
zz [l/k] Itselaukaisu: 2 sek./kauko-ohjaus
zz [q] Itselaukaisu: Jatkuva kuvaus
zz Jatkuvan kuvauksen suurimman nopeuden ehdot (=133) [E]- tai
[o]-tilassa ovat seuraavat: kameralla kuvataan täyteen ladatulla akulla,
valotusajalla 1/1000 (tai lyhyemmällä) ja suurimmalla aukolla (arvo vaihtelee
objektiivin mukaan) huonelämpötilassa (23 °C) ilman välkynnänpoistotoimintoa.
zz Jatkuvan kuvauksen suurin nopeus nopeassa jatkuvassa kuvauksessa
[E]- ja [o]-tiloissa voi hidastua esimerkiksi seuraavien vuoksi: akun
varaustaso, lämpötila, välkynnänpoisto, valotusaika, aukon arvo, kohteen
olosuhteet, kirkkaus, tarkennustoiminta, objektiivin tyyppi, salaman käyttö
ja kuvausasetukset.
zz Jatkuvassa tarkennuksessa jatkuvan kuvauksen suurin nopeus voi hidastua
kohteen olosuhteiden ja käytettävän objektiivin mukaan.
zz Jos [z: Välkynnänpoisto] -asetuksena on [Päällä] (=193), kuvaaminen
välkkyvässä valossa voi hidastaa jatkuvan kuvauksen suurinta nopeutta.
Lisäksi jatkuvan kuvauksen aikaväli voi olla epäsäännöllinen ja kuvien
laukaisuviive voi pidentyä.
zz Jatkuvan kuvauksen nopeus voi hidastua myös hitaassa jatkuvassa
kuvauksessa riippuen kuvausolosuhteista.
zz Jos sisäinen muisti täyttyy jatkuvan kuvauksen aikana, jatkuvan kuvauksen
nopeus voi laskea, koska kuvaustoiminto on väliaikaisesti pois käytöstä (=124).
zz Kohteen seuranta on helpompaa [E]- tai [i]-asetuksella, sillä reaaliaikaiset
kuvat näytetään otosten välissä jatkuvassa kuvauksessa.
zz Lisätietoja itselaukaisusta, =135. Lisätietoja kauko-ohjauksesta, =223.
134
Itselaukaisu
Käytä itselaukaisua, kun haluat olla itse mukana kuvassa, kuten juhlakuvassa.
1Valitse [z: Kuvaustapa].
itselaukaisu.
2zMääritä
z m (Q): Ota kuva 10 s viiveellä
l (k): Ota kuva 2 s viiveellä
q: Ota määritetty määrä kuvia noin
10 sekunnin kuluttua*
* Määritä jatkuvan kuvauksen kuvamäärä
(2–10) kääntämällä <6>-valitsinta.
zz Q- ja k-kuvakkeet näytetään,
kun kamera on yhdistetty
langattomaan kauko-ohjaimeen
(myydään erikseen, =223).
kuva.
3zOtaz Tarkenna
kohde ja paina sitten
laukaisin pohjaan.
zz Tarkista toiminta katsomalla
itselaukaisun valoa, kuuntelemalla
äänimerkkejä tai katsomalla näytön
sekuntilaskuria.
zz Itselaukaisun valon vilkkuminen
nopeutuu ja kamerasta kuuluu
äänimerkkejä lyhyin välein noin
2 sekuntia ennen kuvan ottamista.
135
Itselaukaisu
zz [q]-asetuksella kuvausväli saattaa pidentyä joissakin olosuhteissa kuvan
laadun, ulkoisen salaman ja muiden kuvausolosuhteiden vuoksi.
zz [l]-asetuksella voit ottaa kuvia koskematta jalustaan kiinnitettyyn kameraan.
Tämä estää kameran tärinän, kun kuvaat asetelmia tai pitkällä valotuksella.
zz Kun olet kuvannut itselaukaisulla, kannattaa toistaa kuvat (=304) ja tarkistaa
tarkennus ja valotus.
zz Kun käytät itselaukaisua itsesi kuvaamiseen, lukitse tarkennus (=74)
kohteeseen, joka on yhtä kaukana kuin aiot itse olla.
zz Voit peruuttaa itselaukaisun sen käynnistyttyä napauttamalla näyttöä tai
painamalla <0>-painiketta.
zz Automaattista virrankatkaisuaikaa saatetaan pidentää, kun kamera on asetettu
kauko-ohjausta varten.
136
RAW-sarjatila
M
Mahdollistaa RAW-kuvien nopean jatkuvan kuvaamisen. Tällä toiminnolla
voit valita parhaan kuvan tallennettujen kuvien joukosta. Otetut kuvat
tallennetaan yhteen tiedostoon (rullaan). Voit tallentaa minkä tahansa kuvan
rullasta erillisenä kuvana (=319).
1Valitse [z: RAW-sarjatila].
2Valitse [RAW-sarjatila].
[Päällä].
3zValitse
z Kun [Päällä] on valittu, [
] näkyy
näytössä kuvaamisen aikana.
4Valitse [Ennakkokuvaus].
137
RAW-sarjatila
vaihtoehto.
5zMääritä
z [Päällä]: Kuvaaminen alkaa hieman
(enintään noin 0,5 sekuntia) ennen
laukaisimen painamista pohjaan,
kun laukaisin on ensin painettu
hetkeksi puoliväliin.
[ ] näkyy näytössä kuvaamisen aikana.
zz [Pois]: Kuvaaminen alkaa, kun painat
laukaisimen pohjaan saakka.
[ ] näkyy näytössä kuvaamisen aikana.
kuva.
6zOtaz Näytössä
oleva ilmaisin näyttää
puskurin tilan.
zz Kun painat laukaisimen kokonaan
pohjaan, kamera ottaa jatkuvasti kuvia,
kunnes puskuri täyttyy tai laukaisin
vapautetaan.
138
RAW-sarjatila
zz Käytä muistikortteja, joissa on vähintään 4 Gt vapaata tilaa.
zz Kuvat eivät ehkä tallennu oikein, jos kameran akku loppuu kuvan käsittelyn
aikana RAW-sarjatilassa ja kortti on hidas.
zz Näyttö pysähtyy, kun laukaisin painetaan puoliväliin.
zz Kameran tärinä tai kohteen liike voi aiheuttaa kuvan vääristymistä.
zz Autom. ISO -asetusta käytetään kuvattaessa <d>-, <s>- ja <f>-tiloissa.
zz Valotusajat, jotka ovat hitaampia kuin 1/30 sek., eivät ole käytettävissä <s>-,
<a>- tai <t> -tiloissa.
zz Kuvaamisessa käytetään noin 17,9 megapikseliä (5184×3456).
zz Kuvaamisessa käytetään elektronista suljinta. Ohjeiden ”Sulkimen
vapautustapa” (=186) lukeminen ennen kuvaamista on suositeltavaa.
zz Kuvien kuvakulma on hieman tavallista kapeampi.
zz Jos haluat tarkastella rullan kuvia tietokoneella, tallenna kuvat JPEG-muodossa
tai käytä EOS-sovellusta (Digital Photo Professional).
zz Jos liität kameran tietokoneeseen ja käytät EOS Utility -ohjelmistoa
(EOS‑ohjelma), määritä [z: RAW-sarjatila] -asetukseksi [Pois]. Jos [Päällä]
on valittu, kamera ei voi muodostaa yhteyttä tietokoneeseen.
zz Maksimijakso voi olla pienempi hämärässä valaistuksessa.
zz RAW-sarjatilassa aukon arvo muuttuu, jos käytät zoomausta laukaisimen
ollessa painettuna puoliväliin tai pohjaan ja zoom-objektiivin suurin aukko on
vaihtuva. Autom. ISO -asetuksen käyttäminen on suositeltavaa, jos haluat
säilyttää saman valotuksen <a>-tilassa.
zz RAW-sarjatilassa valotus voi muuttua, jos käytät zoomausta laukaisimen
ollessa painettuna puoliväliin tai pohjaan, vaikka zoom-objektiivin suurin aukko
ei olisi vaihtuva. Lisätietoja on Canonin verkkosivustossa.
zz UHS-II SD Speed Class 10 -muistikorttien (tai nopeampien) käyttäminen
on suositeltavaa.
zz RAW-kuvat tallennetaan yhteen tiedostoon (rullaan). Tiedostonimien alussa
on CSI_ ja tiedostopääte on .CR3.
zz Ensimmäiselle otokselle määritetyt kuva-asetukset, valkotasapaino ja Autom.
valotuksen optimointi -asetukset otetaan käyttöön, kun kuvaat.
zz Kamera ei anna äänimerkkiä kuvattaessa.
zz [RAW-sarjatila]-asetukseksi vaihtuu [Pois], kun virtakytkin käännetään
asentoon <2>.
139
Valotuksen korjaus
M
Valotuksen korjaus voi kirkastaa (lisätä) tai tummentaa (alentaa) kameran
normaalia valotusta.
Valotuksen korjaus voidaan määrittää kuvaustiloissa <t>, <d>,
<s>, <f> ja <a>. Voit määrittää valotuksen korjausta ±3 yksikköä
1/3 yksikön välein.
Lisätietoja valotuksen korjauksesta, kun sekä <a>-tila että automaattinen
ISO-herkkyys on asetettu, =111. Lisätietoja <t>-tilasta, =112.
korjauksen määrä.
1zMääritä
z Paina laukaisin puoliväliin, tarkkaile
näyttöä ja määritä asetus kääntämällä
<5>-valitsinta.
zz [O]-kuvake näytetään ja se ilmaisee
valotuksen korjauksen.
2zOtaz Voitkuva.
peruuttaa valotuksen korjauksen
asettamalla valotustason ilmaisimen
[N] normaalivalotuksen osoittimen
([C]) kohtaan.
zz Jos [z: Autom. valotuksen optimointi] -asetuksena (=149) on jokin muu
kuin [Pois], kuva voi näyttää kirkkaalta, vaikka matalampi valotuksen korjaus
olisi määritetty tummempaa kuvaa varten.
zz Valotuksen korjauksen määrä pysyy voimassa senkin jälkeen, kun virtakytkin
on asetettu asentoon <2>.
140
Automaattivalotuksen haarukointi
M
Voit ottaa kolme kuvaa eri valotusajoilla, aukon arvoilla ja ISO-herkkyyksillä,
jotka kamera asettaa. Tämä toiminto on nimeltään AEB.
* AEB tarkoittaa valotushaarukointia.
1Valitse [z: Valot.korj/AEB].
valotuksen haarukointialue.
2zMääritä
z Määritä valotuksen haarukointialue
(1)
(1) kääntämällä <6>-valitsinta.
Määritä valotuksen korjauksen määrä
<Y> <Z>-painikkeilla.
zz Määritä se painamalla <0>-painiketta.
zz Kun suljet valikon, valotuksen
haarukointialue näkyy näytössä.
kuva.
3zOtaz Kolme
haarukoitua otosta otetaan
määritetyn kuvaustavan mukaan
tässä järjestyksessä: normaali valotus,
lyhyempi valotus ja pidempi valotus.
zz Valotushaarukointia ei peruuteta
automaattisesti. Voit peruuttaa
valotushaarukoinnin poistamalla
valotushaarukointialueen näytön
käytöstä vaiheen 2 mukaisesti.
141
Automaattivalotuksen haarukointi
zz Jos [z: Autom. valotuksen optimointi] -asetuksena (=149) on jokin muu
kuin [Pois], valotushaarukoinnin vaikutus voi vähentyä.
zz [A] vilkkuu näytön vasemmassa alakulmassa valotushaarukoinnin aikana.
zz Jos kuvaustavaksi on määritetty [u], paina laukaisinta kolme kertaa kutakin
kuvaa varten. Kun [E], [o] tai [i] on asetettu ja pidät laukaisimen
pohjaan painettuna, kolme haarukoitua otosta otetaan peräkkäin ja kamera
lopettaa kuvaamisen automaattisesti. Kun [m] tai [l] on asetettu,
kolme haarukoitua kuvaa otetaan peräkkäin 10 sekunnin tai 2 sekunnin viiveen
jälkeen. Kun asetuksena on [q], jatkuvassa kuvauksessa otetaan kolme
kertaa määritetty määrä kuvia.
zz Voit määrittää valotushaarukoinnin yhdessä valotuksen korjauksen kanssa.
zz Valotushaarukointia ei voi käyttää salamakuvauksessa, käytettäessä
monikuvan kohinanvaimennusta, käytettäessä tarkennushaarukointia tai
HDR‑ tai RAW-sarjatilassa.
zz Valotushaarukointi peruutetaan automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
virtakytkin asetetaan asentoon <2> tai kun salama on kokonaan ladattu.
142
ISO-herkkyysasetukset
M
Määritä ISO-herkkyys (kuvakennon herkkyys valolle) ympäröivän
valaistuksen mukaan. Peruskuvaustiloissa ISO-herkkyys määritetään
automaattisesti.
Tietoja ISO-herkkyydestä videokuvauksen aikana, =277, =581.
<B>-painiketta (9).
1zPaina
z Kun kuva on näytössä,
paina <B>‑painiketta.
ISO-herkkyys.
2zMääritä
z Käännä <6>-valintakiekkoa.
zz Määritä ISO-herkkyys automaattisesti
valitsemalla [AUTO].
143
ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyyden ohje
zz Pienet ISO-herkkyydet vähentävät kuvan kohinaa, mutta saattavat lisätä
kameran/kohteen tärähtämisen riskiä tai pienentää tarkennusaluetta
(lyhyempi terävyysalue) joissakin kuvausolosuhteissa.
zz Suuret ISO-herkkyydet mahdollistavat kuvauksen heikossa valossa,
suuremmalla tarkennusalueella (syvempi terävyysalue) ja pitemmällä
salaman käyttöetäisyydellä, mutta saattavat lisätä kuvan kohinaa.
zz Kuvan kohina (kuten valopisteet tai vaakaviivat) voi lisääntyä ja tarkkuus
heikentyä H-asetuksella (vastaa herkkyyttä ISO 51200), sillä kyseessä on
laajennettu ISO-herkkyys.
zz Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetukseksi määritetään [Päällä] tai
[Parannettu] (=150), ISO 100/125/160 ja H (vastaa herkkyyttä ISO 51200)
eivät ole käytettävissä.
zz Jos kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, korkeassa lämpötilassa tai pitkällä
valotuksella, kuvassa voi näkyä kohinaa (kuten rakeita, vaaleita pisteitä
ja viivoja) ja epäsäännöllisiä värejä.
zz Kun kuvaat olosuhteissa, joissa kuviin tulee erittäin paljon kohinaa
(kuten suuren ISO-herkkyyden, korkean lämpötilan ja pitkän valotuksen
yhdistelmässä), kuvat eivät ehkä tallennu oikein.
zz Jos käytät lähikuvauksessa suurta ISO-herkkyyttä ja salamaa, seurauksena
voi olla ylivalottuminen.
144
ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyysalueen määrittäminen manuaalisesti
[z: zISO1Valitse
herkkyysasetukset].
2Valitse [ISO-herkkyysalue].
vähimmäisraja.
3zMääritä
z Valitse vähimmäisrajan ruutu ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
enimmäisraja.
4zMääritä
z Valitse enimmäisrajan ruutu ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
5Valitse [OK].
145
ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyysalueen määrittäminen automaattisesti
1Valitse [Autom. alue].
vähimmäisraja.
2zMääritä
z Valitse vähimmäisrajan ruutu ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
enimmäisraja.
3zMääritä
z Valitse enimmäisrajan ruutu ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten
<0>-painiketta.
4Valitse [OK].
zz [Pienin]- ja [Suurin]-asetukset toimivat myös ISO-varmuussiirron vähimmäisja enimmäisherkkyyksinä (=531).
146
ISO-herkkyysasetukset
Lyhimmän valotusajan määrittäminen automaattista
ISO‑herkkyyttä varten
Voit määrittää lyhimmän valotusajan automaattista ISO-herkkyyttä varten.
Tämä voi auttaa vähentämään kameran tärähtelyä ja kohteen
epäterävöitymistä <d>- ja <f>-tiloissa, kun kuvataan liikkuvia kohteita
laajakulmaobjektiivilla tai kun käytetään teleobjektiivia.
1Valitse [Lyhin suljinaika].
Automaattisesti asetettu
haluamasi lyhin
2Määritä
valotusaika.
zz Jos valitset asetuksen [Automaatt.],
valitse pitempi tai lyhyempi valotusaika
<6>-valitsimella ja paina sitten
<0>-painiketta.
Määritetään manuaalisesti
zz Jos valitset asetuksen [Manuaalinen],
valitse valotusaika <6>-valitsimella
ja paina sitten <0>-painiketta.
147
ISO-herkkyysasetukset
zz Jos oikeaa valotusta ei saada [Autom. alue] -asetuksella määritetyllä
ISO‑herkkyyden ylärajalla, käytetään [Lyhin suljinaika] -asetusta hitaampaa
valotusta, jotta saadaan normaali valotustaso.
zz Tämä toiminto ei ole käytössä salama- tai videokuvauksessa.
zz Kun [Automaatt.(Normaali)] on asetettu, lyhin valotusaika on käänteinen
objektiivin polttoväliin nähden. Yksi askel asetusten [Hitaampi] ja [Nopeampi]
välillä vastaa yhtä valotusajan askelta.
148
Automaattinen valotuksen optimointi
M
Kirkkaus ja kontrasti voidaan korjata automaattisesti, jos kuvat näyttävät
tummilta tai kontrasti on liian pieni tai liian suuri.
[z: Autom. valotuksen
1Valitse
optimointi].
2Valitse sopiva vaihtoehto.
zz Kohina saattaa lisääntyä ja selkeys muuttua joissakin kuvausolosuhteissa.
zz Jos Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi) -asetuksen
vaikutus on liian voimakas eikä lopputuloksen kirkkaus ole haluamallasi tasolla,
määritä asetukseksi [Matala] tai [Pois].
zz Jos asetuksena on jokin muu kuin [Pois] ja valotuksen tummentamiseen
käytetään valotuksen korjausta tai salaman valotuskorjausta, kuvasta saattaa
silti tulla kirkas. Jos haluat tummemman valotuksen, valitse asetukseksi [Pois].
zz Maksimijakso on pienempi asetuksella [Voimakas]. Kuvien tallentaminen
kortille kestää myös kauemmin.
zz Jos painat vaiheessa 2 <B>-painiketta ja poistat [X]-valintamerkin
[Ei manuaalivalotuksessa] -asetuksesta, [z: Autom. valotuksen
optimointi] -asetus voidaan määrittää myös <a>-tilassa.
149
Ensisijainen huippuvalotoisto
M
Voit vähentää ylivalottuneita, leikattuja huippuvaloja.
[z: Ensisijainen
1Valitse
huippuvalotoisto].
vaihtoehto.
2zMääritä
z [Päällä]: Parantaa huippuvalojen
sävytystä. Harmaiden ja kirkkaiden
kohtien välisävyt pehmenevät.
zz [Parannettu]: Vähentää ylivalottuneita
huippuvaloja vielä enemmän kuin
[Päällä] joissakin kuvausolosuhteissa.
zz Kohina saattaa lisääntyä hieman.
zz Käytettävissä oleva ISO-alue alkaa arvosta ISO 200. Laajennettuja
ISO‑herkkyyksiä ei voi määrittää.
zz [Parannettu] ei ole käytettävissä tallennettaessa videota.
zz [Parannettu]-asetuksella jotkin kohteet eivät ehkä näytä odotetun kaltaisilta.
150
Mittaustapa
M
Voit mitata kohteen kirkkautta yhdellä neljästä tavasta. Peruskuvaustiloissa
arvioiva mittaus määritetään automaattisesti.
1Valitse [z: Mittaustapa].
2Määritä mittaustapa.
zz [q] Arvioiva mittaus
Yleiskäyttöön tarkoitettu mittaustapa, joka sopii myös vastavalossa
olevien kohteiden kuvaamiseen. Kamera säätää valotuksen
automaattisesti kohteen mukaan.
zz [w] Osa-alamittaus
Tehokas silloin, kun tausta on kohdetta huomattavasti kirkkaampi
esimerkiksi vastavalon takia. Kattaa noin 4,5 % näytön alueesta keskellä.
Osa-alamittauksen alue ilmaistaan näytössä.
zz [r] Pistemittaus
Tätä mittaustapaa kannattaa käyttää kohteen tai maiseman tietyn
osan mittaamiseen. Kattaa noin 2,6 % näytön alueesta keskellä.
Pistemittauksen alue ilmaistaan näytössä.
zz [e] Keskustapainotteinen mittaus
Valo mitataan koko näytöstä, mutta näytön keskustan lukemia
painotetaan enemmän.
151
Mittaustapa
zz Oletusarvoisesti kamera asettaa valotuksen seuraavasti.
Kun [q] on käytössä, laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna
lukitsee valotusasetuksen (AE-lukitus), kun tarkennus on saavutettu
kertatarkennuksella. [w]-, [r]- ja [e]-tiloissa kamera säätää valotuksen
kuvan ottohetkellä. (Laukaisimen painaminen puoliväliin ei lukitse tarkennusta.)
zz Kun [8: C.Fn I-7: AE-luk.mittaus tark. jälk.] on asetettu, voit valita,
lukitaanko valotus (AE-lukitus), kun tarkennus saavutetaan kertatarkennuksella
(=531).
152
Mittausajastin
M
Voit määrittää, kuinka kauan mittausajastin juoksee (ja määrittää valotuksen
näytön / AE-lukituksen keston) sen jälkeen, kun toiminto, esimerkiksi
laukaisimen painaminen puoliväliin, käynnistää sen.
1Valitse [z: Mittausajastin].
2Valitse aikavaihtoehto.
153
Valotuksen simulointi
M
Valotuksen simulointi jäljittelee ja näyttää, miltä lopullisen kuvan kirkkaus
(valotus) näyttää.
1Valitse [z: Valot. Simulointi].
2Määritä vaihtoehto.
zz Päällä (g)
Näytettävän kuvan kirkkaus on lähes sama kuin lopputuloksena olevan
kuvan kirkkaus (valotus). Jos määrität valotuksen korjauksen, kuvan
kirkkaus muuttuu sen mukaisesti.
zz e valittu
Normaalisti kuva näytetään vakiokirkkaudella, jotta se on helppo nähdä
(E). Kuvan kirkkaus on lähellä otetun kuvan todellista kirkkautta
(valotusta) vain, kun pidät alhaalla painiketta, johon olet määrittänyt
toiminnon [Syväterävyyden tarkistus] (valikossa [8: C.Fn III-2 :
Mukauta painikkeita], (=535)) (g).
zz Pois (E)
Kuva näytetään vakiokirkkaudella, jotta se on helppo nähdä.
Vaikka määrittäisit valotuksen korjauksen, kuva näkyy vakiokirkkaudella.
154
Valkotasapaino
M
Valkotasapainon (WB) avulla valkoiset alueet saadaan näyttämään
valkoisilta. Yleensä automaattinen [Q] (Ympäristön etusija)- tai [Qw]
(Valkoisen etusija) -asetus riittää oikean valkotasapainon saamiseen.
Jos värit eivät toistu luonnollisina automaattisella asetuksella, voit valita
valkotasapainon valonlähteen mukaan tai säätää sen manuaalisesti
ottamalla kuvan valkoisesta esineestä.
1Valitse [z: Valkotasapaino].
2Valitse vaihtoehto.
(Noin)
Näyttö
Q
Qw
L
Tila
Automaattinen (ympäristön etusija,
=157)
Automaattinen (valkoisen etusija,
=157)
Päivänvalo
Värilämpötila (K: Kelvin)
3000–7000
5200
E
Varjo
7000
R
Pilvinen
6000
Y
Keinovalo
3200
U
Valkoinen loisteputki
S
Salama
O
Oma asetus (=158)
2000–10000
P
Värilämpötila (=159)
2500–10000
4000
Määritetään automaattisesti*
* Sopii Speedlite-salamoiden kanssa, joissa on värilämpötilan siirtotoiminto.
Muutoin arvoksi määritetään noin 6000 K.
155
Valkotasapaino
Valkotasapaino
Ihmissilmä näkee valkoiset kohteet valkoisina valaistuksesta huolimatta.
Digitaalikamerassa värinkorjaukseen käytettävä valkoinen määritetään
valaistuksen värilämpötilan mukaan, ja sitten väriä säädetään ohjelmistolla,
jotta valkoiset alueet näyttäisivät valkoisilta. Tällä toiminnolla voit ottaa
kuvia, joissa on luonnolliset värisävyt.
156
Valkotasapaino
[Q] Automaattinen valkotasapaino
Kun asetus on [Q], voit lisätä kuvan lämpimän värisävyn intensiteettiä
hieman, kun kuvaat hehkuvalossa.
Jos valitset [Qw]-asetuksen, voit vähentää kuvan lämpimän värisävyn
intensiteettiä.
1Valitse [z: Valkotasapaino].
[Q].
2zValitse
z Kun [Q] on valittu, paina
<B>‑painiketta.
3Valitse vaihtoehto.
Asetusta [Qw] koskevat varoitukset
zz Kohteiden lämmin värisävy saattaa häipyä.
zz Jos näytössä on useita valonlähteitä, kuvan lämpimät värisävyt eivät
ehkä haalistu.
zz Kun käytetään salamaa, värisävy on sama kuin asetuksella [Q].
157
Valkotasapaino
[O] Valkotasapainon säätö
Mukautetun valkotasapainon avulla voit asettaa valkotasapainon
manuaalisesti tietylle kuvauspaikan valonlähteelle. Muista tehdä nämä
toimet varsinaisella kuvauspaikalla valonlähteen alla.
valkoinen kohde.
1zKuvaa
z Osoita kamera tasaisen valkoiseen
kohteeseen niin, että valkoinen
täyttää näytön.
zz Tarkenna käsin ja määritä
normaalivalotus valkoiselle kohteelle.
zz Voit valita minkä tahansa
valkotasapainoasetuksen.
2Valitse [z: Valkotasapainon säätö].
valkotasapainon tiedot.
3zTuo
z Valitse vaiheessa 1 otettu kuva
<Y> <Z>-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
Tuo tiedot valitsemalla [OK].
4Valitse [z: Valkotasapaino].
valkotasapainon säätö.
5zValitse
z Valitse [O].
158
Valkotasapaino
zz Jos vaiheessa 1 saatu kuvan valotus eroaa paljon normaalista valotustasosta,
oikeaa valkotasapainoa ei ehkä saada.
zz Seuraavia kuvia ei voi valita: [Mustavalko]-kuva-asetuksella otetut kuvat sekä
kuvat, joissa on käytetty luovaa suodatinta ennen kuvaamista tai kuvaamisen
jälkeen, rajatut kuvat tai toisella kameralla otetut kuvat.
zz Kamera saattaa näyttää kuvia, joiden kanssa ei voida käyttää asetusta.
zz Valkoisen kohteen sijaan voit kuvata harmaakortin tai 18 %:n tavallisen
harmaakortin (myydään erikseen).
[P] Värilämpötila
1Valitse [z: Valkotasapaino].
värilämpötila.
2zMääritä
z Valitse [P].
zz Määritä haluttu värilämpötila
kääntämällä <6>-valitsinta ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Värilämpötila voidaan määrittää
100 K-asteen välein välillä 2500–10000 K.
zz Kun määrität keinovalon lähteen värilämpötilaa, määritä tarvittaessa
valkotasapainon korjaus (magentan tai vihreän asteikko).
zz Jos asetat [P]-arvon erikseen myytävällä värilämpötilamittarilla mitattuun
lukemaan, ota koekuvia ja säädä asetusta värilämpötilamittarilla saadun
lukeman ja kameran värilämpötilalukeman välisen eron kompensoimiseksi.
159
Valkotasapainon korjaus/haarukointi
M
Valkotasapainon korjauksella on sama vaikutus kuin erikseen hankittavan
värilämpötilanmuuntosuotimen tai värinkorjaussuotimen käytöllä.
Valkotasapainon korjaus
1Valitse [z: WB-siirto/haar].
valkotasapainon korjaus.
2zMääritä
z Siirrä <V>-nuolipainikkeilla [■]-merkki
Esimerkkiasetus: A2, G1
haluamaasi kohtaan.
zz B on sininen, A on keltainen,
M on magenta ja G on vihreä.
Kuvan väritasapainoa säädetään siirron
suuntaista väriä kohti.
Näytössä oikealla näkyvä [Siirto]
osoittaa suunnan ja korjauksen määrän.
zz Jos painat <B>-painiketta, kaikki
[WB-siirto/haar]-asetukset peruutetaan.
zz Poistu asetuksesta painamalla
<0>-painiketta.
zz Yksi sinisen ja keltaisen värin säätöyksikkö vastaa suunnilleen
värilämpötilanmuuntosuodattimen 5 mirediä. (Mired: värilämpötilan
mittayksikkö, joka ilmaisee esimerkiksi värilämpötilanmuuntosuodattimen
voimakkuuden.)
160
Valkotasapainon korjaus/haarukointi
Valkotasapainon automaattinen haarukointi
Valkotasapainon haarukoinnin (WB Bkt.) avulla voit ottaa kolme kuvaa
kerralla käyttäen eri värisävyjä.
B/A-asteikko ±3 yksikköä
Määritä valkotasapainon
haarukoinnin määrä.
zz Kun käännät <5>-valitsinta
”Valkotasapainon korjaus”
(=160)-asetuksessa vaiheessa 2,
näytön [■]-osoitin muuttuu
[■ ■ ■]-osoittimeksi (3 pistettä).
zz Voit säätää sinisen ja keltaisen (B/A)
haarukointia kääntämällä valitsinta
myötäpäivään ja magentan ja vihreän
(M/G) haarukointia kääntämällä valitsinta
vastapäivään.
Oikealla näkyvä [Haaruk.]
osoittaa haarukoinnin suunnan ja
korjauksen määrän.
zz Jos painat <B>-painiketta, kaikki
[WB-siirto/haar]-asetukset peruutetaan.
zz Poistu asetuksesta painamalla
<0>-painiketta.
zz Valkotasapainon haarukoinnin aikana jatkuvan kuvauksen maksimijakso
on lyhyempi.
zz Koska yhtä otosta varten tallennetaan kolme kuvaa, kuvan tallentaminen kortille
vie kauemmin.
zz Kuvat haarukoidaan seuraavassa järjestyksessä: 1. normaali valkotasapaino,
2. sininen (B) väritasapaino ja 3. keltainen (A) väritasapaino tai 1. normaali
valkotasapaino, 2. magenta (M) väritasapaino ja 3. vihreä (G) väritasapaino.
zz Voit myös säätää valkotasapainon korjauksen ja haarukointiasetuksen
yhdessä valkotasapainon haarukoinnin kanssa. Jos määrität valkotasapainon
haarukoinnin lisäksi myös valotushaarukoinnin, yhdestä kuvasta tallennetaan
yhteensä yhdeksän kuvaa.
zz Valkotasapainon kuvake vilkkuu, kun valkotasapainon haarukointi on määritetty.
zz [Haaruk.] tarkoittaa haarukointia.
161
Väriavaruus
M
Toistettavien värien aluetta kutsutaan nimellä ”väriavaruus”.
Tavalliselle kuvaukselle suositellaan sRGB-väriavaruutta.
1Valitse [z: Väriavaruus].
2Valitse väriavaruuden vaihtoehto.
Adobe RGB
Tätä väriavaruutta käytetään enimmäkseen painettavissa kuvissa ja
kaupallisiin tarkoituksiin. Suositeltava, kun käytetään sellaisia laitteita,
kuten Adobe RGB -yhteensopivia näyttöjä tai DCF 2.0 (Exif 2.21 tai
uudempi) -yhteensopivia tulostimia.
zz Jos stillkuva on otettu Adobe RGB -väriavaruudella, tiedostonimen
ensimmäinen merkki on alaviiva ”_”.
zz ICC-profiilia ei lisätä. ICC-profiilin kuvaukset löytyvät Digital Photo Professional
-ohjelmiston käyttöoppaasta (EOS-ohjelma).
zz Peruskuvaustiloissa [sRGB] on määritetty automaattisesti.
162
Kuva-asetuksen valinta
M
Valitsemalla kuva-asetuksen saat kuviin haluamasi kuvaominaisuudet,
jotka sopivat tavoittelemaasi kuvalliseen ilmaisuun tai kuvan kohteeseen.
1Valitse [z: Kuva-asetukset].
2Valitse kuva-asetus.
Kuva-asetusten ominaisuudet
zz [D] Automaatti
Värisävy säädetään automaattisesti kuvaustilanteen mukaan.
Taivaansininen, vihreä ja auringonlaskun värit näyttävät eloisilta
erityisesti luonto-, maisema- ja auringonlaskukuvissa.
zz Jos värisävy ei ole hyvä [Automaatti]-asetuksella, valitse jokin muu kuva-asetus.
zz [P] Normaali
Kuva näyttää värikkäältä, terävältä ja runsaalta. Tämä on yleinen
kuva‑asetus, joka sopii useimpiin kohteisiin.
zz [Q] Muotokuva
Luonnollinen ihonväri. Kuva näyttää pehmeämmältä. Sopii läheltä
otettuihin muotokuviin.
Muuttamalla [Värisävy]-asetusta (=167) voit säätää ihonvärin sävyä.
163
Kuva-asetuksen valinta
zz [R] Maisema
Kirkkaat sinisen ja vihreät sävyt, erittäin terävät ja runsaat kuvat.
Näyttävät maisemakuvat.
zz [u] Yksityiskohdat
Sopii kohteille, joissa on tarkkoja yksityiskohtia ja hienoja tekstuureja.
Värit ovat hieman normaalia eloisammat.
zz [S] Neutraali
Sopii kuvien käsittelyyn tietokoneella. Aidot värit ja korostumattomat
kuvat sekä kohtalainen kirkkaus ja värikylläisyys.
zz [U] Todellinen
Sopii kuvien käsittelyyn tietokoneella. Kun kohde kuvataan
auringonvalossa värilämpötilan ollessa 5200K, väri säädetään
kolorimetrisesti vastaamaan kohteen värejä. Korostumattomat kuvat
sekä kohtalainen kirkkaus ja värikylläisyys.
zz [V] Mustavalko
Mustavalkokuvausta varten.
zz JPEG-kuvia, jotka on kuvattu [Mustavalko]-kuva-asetuksella, ei voi palauttaa
värillisiksi.
zz [W] Oma asetus 1–3
Voit tallentaa perustyylin, kuten [Muotokuva],- [Maisema]- tai
kuva‑asetustiedoston, ja säätää sitä halutulla tavalla (=169).
Jokainen käyttäjän oma kuva-asetus, jota ei ole määritetty, käyttää
kuvattaessa [Automaatti]-kuva-asetuksen oletusarvoja.
164
Kuva-asetuksen valinta
Symbolit
Kuva-asetuksen valintanäytössä on kuvakkeet [Terävyys]-asetuksen
kohdille [Voimakkuus], [Hienous] tai [Raja-arvo] sekä [Kontrasti] ja muita
asetuksia. Numerot ilmoittavat näille asetuksille määritetyt arvot kyseisessä
kuva-asetuksessa.
Terävyys
g
A
Voimakkuus
B
Hienous
h
C Raja-arvo
Kontrasti
i
Värikylläisyys
j
Värisävy
k
Suodatus (Mustavalko)
l
Sävytystehoste (Mustavalko)
zz Videon toiston aikana [Terävyys]-asetuksen arvojen [Hienous] ja [Raja-arvo]
kohdalla näkyy asteriski "*". [Hienous]- ja [Raja-arvo]-asetuksia ei käytetä
videoille.
165
Kuva-asetusten mukauttaminen
M
Voit mukauttaa mitä tahansa kuva-asetusta muuttamalla sen
oletusasetuksia. Mukauta [Mustavalko]-asetusta, =168.
1Valitse [z: Kuva-asetukset].
kuva-asetus.
2zValitse
z Valitse säädettävä kuva-asetus ja paina
sitten <B>-painiketta.
vaihtoehto.
3zValitse
z Katso tietoja asetuksista ja niiden
vaikutuksista kohdasta ”Asetukset ja
vaikutukset” (=167).
166
Kuva-asetusten mukauttaminen
4Määritä tehosteen taso.
zz Tallenna säädetty asetus ja palaa
kuva‑asetuksen valintanäyttöön
painamalla <M>-painiketta.
zz Asetukset, joita on muutettu
oletusarvoista, näkyvät sinisinä.
Asetukset ja vaikutukset
Terävyys
g
A Voimakkuus
0: Heikkojen ääriviivojen
korostaminen
7: Voimakkaiden
ääriviivojen korostaminen
1
B Hienous*
1: Hieno
5: Rakeinen
1: Matala
5: Voimakas
–4: Pieni kontrasti
+4: Suuri kontrasti
–4: Pieni värikylläisyys
+4: Suuri värikylläisyys
–4: Punertava iho
+4: Kellertävä iho
C Raja-arvo*
h Kontrasti
i Värikylläisyys
j Värisävy
2
*1: Ilmaisee korostettavien ääriviivojen hienouden. Mitä pienempi numero on,
sen hienompia ääriviivoja voidaan korostaa.
*2: Määrittää, miten paljon ääriviivoja korostetaan käyttäen taustan ja kohteen välistä
kontrastieroa. Mitä pienempi numero on, sitä enemmän ääriviivoja korostetaan,
kun kontrasti on pieni. Kohina esiintyy kuitenkin yleensä enemmän, kun numero
on pienempi.
zz Videokuvauksessa [Terävyys]-valikon [Hienous]- ja [Raja-arvo]-asetuksia
ei voi määrittää (ne eivät ole näkyvissä).
zz Voit palauttaa kuva-asetuksen oletusparametrit valitsemalla [Oletusaset.]
vaiheessa 3.
zz Jos haluat ottaa kuvan muokatulla kuva-asetuksella, valitse muokattu
kuva‑asetus ja ota kuva.
167
Kuva-asetusten mukauttaminen
[V] Mustavalkoasetuksen säätö
Sivulla =167 mainittujen [Terävyys]-asetusten ([Voimakkuus],
[Hienous] ja [Raja-arvo]) sekä [Kontrasti]-asetusten lisäksi voit myös
määrittää [Suodatus]- ja [Sävytystehoste]-asetukset.
[k] Suodatus
Suodatin
N: Ei mitään
Ye: Keltainen
Or: Oranssi
R: Punainen
G: Vihreä
Kun käytät suodatusta mustavalkoisissa
kuvissa, voit korostaa valkoisia pilviä tai
vihreitä puita.
Esimerkkejä vaikutuksista
Normaali mustavalkokuva, jossa ei ole suodatusta.
Sininen taivas näyttää luonnolliselta ja valkoiset pilvet näkyvät
selkeästi.
Sininen taivas näyttää hieman tummemmalta. Auringonnousu näyttää
kirkkaammalta.
Sininen taivas näyttää melko tummalta. Syksyn lehdet näyttävät
teräviltä ja kirkkailta.
Ihon värisävyt ja huulet näyttävät haaleilta. Puiden vihreät lehdet
näyttävät teräviltä ja kirkkailta.
zz [Kontrasti]-asetuksen lisääminen korostaa suodatusta.
[l] Sävytystehoste
Sävytystehosteilla voit luoda yksivärikuvan
käyttäen valittua väriä. Tämä on tehokasta,
kun haluat luoda vaikuttavampia kuvia.
168
Kuva-asetuksen tallentaminen
M
Voit valita peruskuva-asetuksen, kuten [Muotokuva] tai [Maisema],
säätää sitä ja tallentaa sen kohtaan [Oma asetus1], [Oma asetus2],
tai [Oma asetus 3]. Tämä on hyödyllistä, kun luot useita kuva-asetuksia,
joilla on erilaiset asetukset.
Myös kuva-asetuksia, jotka on lisätty kameraan EOS Utility -ohjelmiston
(EOS-ohjelma) avulla, voi muuttaa tässä.
1Valitse [z: Kuva-asetukset].
[Oma asetus*].
2zValitse
z Valitse [Oma asetus*] ja paina
sitten <B>-painiketta.
<0>-painiketta.
3zPaina
z Kun [Kuva-asetukset] on valittu,
paina <0>-painiketta.
peruskuva-asetus.
4zValitse
z Valitse peruskuva-asetus.
zz Valitse kuva-asetukset tällä tavalla
myös, kun säädät kameraan EOS Utility
-ohjelmistolla (EOS-ohjelma)
tallennettuja kuva-asetuksia.
169
Kuva-asetuksen tallentaminen
5Valitse vaihtoehto.
tehosteen taso.
6zMääritä
z Lisätietoja on kohdassa ”Kuva-asetusten
mukauttaminen” (=166).
zz Tallenna säädetty asetus ja palaa
kuva‑asetuksen valintanäyttöön
painamalla <M>-painiketta.
Peruskuva-asetus näkyy kohdan
[Oma asetus*] oikealla puolella.
Sininen kuva-asetuksen nimi osoittaa,
että sen asetuksia on muutettu
oletuksista.
zz Jos kuva-asetus on jo tallennettu kohtaan [Oma asetus*],
peruskuva‑asetuksen muuttaminen poistaa aiemmin tallennetun käyttäjän
määrittämän kuva‑asetuksen parametrit.
zz Jos valitset [Perusasetukset] kohdassa [5: Nollaa kamera] (=520),
kaikki [Oma asetus*] -asetukset palautetaan oletusarvoihin.
zz Kun haluat kuvata tallennetulla kuva-asetuksella, valitse tallennettu
[Oma asetus*] ja aloita kuvaaminen.
zz Tietoja kuva-asetustiedoston tallentamisesta kameraan on EOS Utility
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
170
Pitkän valotuksen kohinanpoisto
M
Kun valotusaika on 1 sekunti tai pidempi, pitkän valotusajan aiheuttamaa
kohinaa (vaaleat pisteet ja juovat) voidaan vähentää.
[z: Pitkän valot.
1Valitse
kohinanpoisto].
2Valitse vähennyksen vaihtoehto.
zz [AUTO] Automaattinen
Kun valotusaika on vähintään 1 sekunti, kohinanpoisto otetaan käyttöön
automaattisesti, jos kuvassa on pitkästä valotusajasta johtuvaa kohinaa.
[Auto]-asetus on riittävän tehokas useimmissa tapauksissa.
zz [ON] Päällä
Kohinanpoiston vähennys tehdään aina, kun valotusaika on
vähintään 1 sekunti. [Päällä]-asetus saattaa vähentää kohinaa,
jota [Auto]-asetus ei tunnista.
zz Jos käytät asetuksia [Auto] tai [Päällä], kohinanvaimennusprosessi
kuvaamisen jälkeen voi kestää valotusaikaa vastaavan ajan.
zz Kuvat voivat näyttää rakeisemmilta [Päällä]-asetuksella kuin [Pois]- tai
[Auto]‑asetuksella.
zz [BUSY] näytetään kohinanpoiston aikana eikä kuvausnäyttöä näytetä ennen
prosessin valmistumista, jonka jälkeen voit taas kuvata.
171
Kohinanpoisto suurella herkkyydellä
M
Tämä toiminto vähentää kuvan kohinaa. Tämä toiminto on erityisen
tehokas suurilla ISO-herkkyyksillä kuvattaessa. Kun kuvataan matalalla
ISO-herkkyydellä, tummien alueiden (varjoalueiden) kohina vähenee
entisestään.
[z: Suuren herkk.
1Valitse
kohinanvaim.].
2Määritä taso.
zz [M] Monikuvan kohinanvaimennus
Tämä asetus tuottaa paremman kuvanlaadun kuin [Voimakas]-asetus.
Yhtä valokuvaa varten otetaan nopeasti neljä peräkkäistä otosta,
jotka kohdistetaan ja yhdistetään automaattisesti yhdeksi JPEG-kuvaksi.
Jos kuvan laaduksi on määritetty RAW tai RAW+JPEG,
[Monikuvan kohinanvaim.] -asetusta ei voi määrittää.
172
Kohinanpoisto suurella herkkyydellä
Monikuvan kohinanvaimennuksen määrittämistä koskevia
huomautuksia
zz Jos kuva on kohdistunut väärin kameran tärähdyksen vuoksi, kohinanpoiston
vaikutus voi vähentyä.
zz Jos kuvaat käsivaralta, pitele kameraa vakaasti, jottei se tärähdä.
Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
zz Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohde voi jättää jälkikuvia.
zz Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikkö tai
raitoja) sisältävissä kuvissa tai latteissa yksisävyisissä kuvissa.
zz Jos kohteen kirkkaus muuttuu neljän perättäisen kuvan ottamisen aikana,
kuvan valotus voi olla epätasainen.
zz Kuvien tallentaminen kortille kuvaamisen jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa
kohinanpoiston ja kuvien yhdistämisen vuoksi. [BUSY] näytetään kuvien
käsittelyn aikana eikä kuvaus ole mahdollista ennen käsittelyn päättymistä.
zz [Monikuvan kohinanvaim.] ei ole käytettävissä aikavalotuksessa, kuvattaessa
käyttäen valotuksen tai valkotasapainon haarukointia, kuvattaessa RAWtai RAW+JPEG-kuvia tai käytettäessä toimintoja, kuten pitkän valotuksen
kohinanpoisto tai HDR-tila.
zz Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
zz [Monikuvan kohinanvaim.] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä)
kuvattaessa videoita.
zz Kamera vaihtaa automaattisesti asetukseen [Normaali], jos käännät
virtakytkimen asentoon <2>, vaihdat akun tai kortin, vaihdat
peruskuvaustilaan tai vaihdat videokuvaukseen.
173
Roskanpoistotiedon hakeminen
M
Kuviin voidaan lisätä roskanpoistotieto, jota käytetään pölytäplien
poistamiseen siinä tapauksessa, että kennon puhdistus jättää kennoon
pölyä. Roskanpoistotiedon avulla pölytäplät voidaan poistaa automaattisesti
Digital Photo Professional -ohjelmistossa (EOS-ohjelma).
Valmistelu
zz Valmistele yksivärinen valkoinen kohde, kuten paperiarkki.
zz Määritä objektiivin polttoväliksi vähintään 50 mm.
zz Ota käyttöön manuaalitarkennus ja määritä tarkennus äärettömään (∞).
Roskanpoistotiedon hakeminen
1Valitse [z: Roskanpoistotieto].
[OK].
2zValitse
z Kun kennon itsepuhdistus on suoritettu,
näyttöön avautuu viesti. Puhdistuksen
aikana kuuluu sulkimen mekaaninen
ääni, mutta kuvaa ei oteta.
tasaisen valkoinen kohde.
3zKuvaa
z Kuvaa niin, että tasaisen valkoinen
kohde (kuten puhdas valkoinen
paperiarkki) täyttää ruudun 20–30 cm:n
etäisyydeltä.
zz Koska kuvaa ei tallenneta, tiedot voi
hakea, vaikka kamerassa ei olisi korttia.
174
Roskanpoistotiedon hakeminen
Kun kuva on otettu, kamera
alkaa hakea roskanpoistotietoa.
Kun roskanpoistotiedot on haettu,
näyttöön tulee viesti.
zz Jos tietojen hakeminen ei onnistu,
esiin tulee virheilmoitus. Noudata
kohdan ”Valmistelu” (=174) ohjeita,
valitse [OK] ja kuvaa sitten uudelleen.
Roskanpoistotiedon lisääminen
Kamera liittää lisätyt roskanpoistotiedot kaikkiin kuviin tästä lähtien.
Roskanpoistotietojen lisääminen ennen kuvaamista on suositeltavaa.
Lisätietoja pölytäplien poistamisesta Digital Photo Professional
-ohjelmistossa (EOS-ohjelma) automaattisesti on Digital Photo Professional
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
Kuviin lisätyt roskanpoistotiedot eivät käytännössä vaikuta tiedostokokoon.
zz Jos kohteessa on kuvioita, se voi vaikuttaa roskanpoistotietoon ja haitata
roskien poistamista Digital Photo Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
zz Roskanpoistotietoa ei lisätä kuviin [RAW-sarjatila].
175
HDR-tila
M
Voit kuvata stillkuvia leikatuilla huippuvaloilla ja vähennetyillä varjoilla,
jotta värisävyille saadaan suuri dynaaminen alue myös kohteissa, joissa on
suuri kontrasti. HDR-kuvaus sopii erityisen hyvin maisemien ja asetelmien
kuvaamiseen.
HDR-kuvauksessa jokaista kuvaa varten otetaan kolme peräkkäistä otosta
eri valotusarvoilla (normaali valotus, alivalotus ja ylivalotus) ja sitten kuvat
yhdistetään automaattisesti. HDR-kuva tallennetaan JPEG-kuvaksi.
* HDR on lyhenne sanoista High Dynamic Range (laaja dynaaminen alue).
1Valitse [z: HDR-tila].
[Säädä dyn. alue].
2zAseta
z Jos valitset [Auto]-asetuksen,
dynaaminen alue määritetään
automaattisesti kuvan yleisen
sävyalueen perusteella.
zz Mitä suurempi luku, sitä laajempi
dynaaminen alue.
3Aseta [Tehoste].
176
HDR-tila
Tehosteet
zz [P] Luonnollinen
Kuviin, joihin halutaan laaja sävyalue ja joiden kirkkaiden ja tummien
kohtien yksityiskohdat muutoin katoaisivat. Leikattuja huippuvaloja ja
varjoja vähennetään.
zz [A] Taide, normaali
Leikattuja huippuvaloja ja varjoja vähennetään enemmän kuin
[Luonnollinen]-asetuksella, mutta kontrasti on pienempi ja
välisävyt hillitymmät, mikä saa kuvan näyttämään maalaukselta.
Kohteen ääriviivoissa on kirkkaat (tai tummat) reunat.
zz [B] Taide, värikylläinen
Värit ovat kylläisemmät kuin [Taide, norm.] -asetuksella, ja pieni
kontrasti ja hillityt välisävyt luovat grafiikkataidetehosteen.
zz [C] Taide, kylläinen
Värit ovat kylläisemmät, mikä saa kohteen erottumaan selvästi ja kuvan
näyttämään öljymaalaukselta.
zz [D] Taide, koho
Värikylläisyys, kirkkaus, kontrasti ja välisävyt ovat hillitympiä, mikä saa
kuvan näyttämään lattealta. Kuva näyttää haalistuneelta ja vanhalta.
Kohteen ääriviivoissa on kirkkaat (tai tummat) reunat.
Taide,
normaali
Värikylläisyys
Ääriviivojen
korostus
Kirkkaus
Sävy
Taide,
värikylläinen
Taide,
kylläinen
Taide,
koho
Normaali
Voimakas
Korkeampi
Matala
Normaali
Heikko
Voimakas
Voimakkaampi
Normaali
Lattea
Normaali
Lattea
Normaali
Lattea
Tumma
Latteampi
zz Kutakin tehostetta käytetään valittuna olevien kuva-asetusten ominaisuuksien
perusteella (=163).
177
HDR-tila
[Jatkuva HDR] -vaihtoehto.
4zAseta
z Asetuksella [Vain 1 kuva] HDR‑kuvaus
peruutetaan automaattisesti,
kun kuvaus päättyy.
zz Asetuksella [Joka kuva] HDR-kuvaus
jatkuu, kunnes asetukseksi vaiheessa 2
määritetään [HDR pois].
[Aut. kuvien kohd.] ja ota kuva.
5zAseta
z Valitse käsivaralta kuvauksessa [Päällä].
Jos käytät jalustaa, valitse [Pois].
zz RAW HDR -kuvat tallennetaan kuvan laadulla JPEG 73. RAW+JPEG HDR
-kuvat tallennetaan määritetyllä JPEG-kuvan laadulla.
zz HDR-kuvaus ei ole mahdollista laajennetuilla ISO-herkkyyksillä (H).
HDR‑kuvaus on mahdollista herkkyysalueella ISO 100–25600 (vaihtelee
asetusten [Pienin] ja [Suurin] kohdassa [ISO-herkkyysalue] mukaan).
zz Valotushaarukoinnilla kuvaus ja salamavalokuvaus eivät ole käytettävissä.
zz Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohde voi jättää jälkikuvia.
zz HDR-kuvauksessa otetaan kolme otosta eri valotusajoilla, jotka määritetään
automaattisesti. Valotusaika muuttuu myös tiloissa <t>, <s> ja <a>
suhteessa määritettyyn valotusaikaan.
zz Estä kameran tärähtely määrittämällä asetukseksi suuri ISO-herkkyys.
178
HDR-tila
zz Jos HDR-kuvia kuvattaessa [Aut. kuvien kohd.] -asetuksena on [Päällä],
AF‑pistenäytön tietoja (=370) ja roskanpoistotietoja (=174) ei lisätä kuvaan.
zz Jos HDR-kuva otetaan käsivaralta, kun [Aut. kuvien kohd.] -asetuksena on
[Päällä], kuvan reunoja rajataan hiukan pois ja tarkkuus on hieman heikompi.
Jos kuvia ei voida kohdistaa oikein esimerkiksi kameran tärinän takia, kuvien
automaattinen kohdistus ei ehkä toimi. Huomaa, että erittäin kirkkaiden tai
tummien valotusasetusten kanssa kuvattaessa kuvien automaattinen kohdistus
ei ehkä toimi oikein.
zz Jos HDR-kuva otetaan käsivaralta, kun [Aut. kuvien kohd.] -asetuksena on
[Pois], kolmea kuvaa ei ehkä voida kohdistaa oikein ja HDR-tehoste saattaa
jäädä vähäiseksi. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
zz Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikkö tai
raitoja) sisältävissä kuvissa tai latteissa yksisävyisissä kuvissa.
zz Taivaan tai valkoisten seinien värisävyt eivät ehkä toistu oikein. Kuvassa voi
näkyä epäsäännöllisiä värejä, sen valotus voi olla epätasainen tai siinä voi
esiintyä kohinaa.
zz HDR-kuvaus loisteputki- tai LED-valaistuksessa voi aiheuttaa luonnottoman
väritoiston valaistuilla alueilla.
zz HDR-kuvauksessa kuvat yhdistetään ja tallennetaan korttiin, mikä saattaa
kestää jonkin aikaa. [BUSY] näytetään kuvien käsittelyn aikana eikä kuvaus
ole mahdollista ennen käsittelyn päättymistä.
179
Tarkennushaarukointi
M
Tarkennushaarukointi* mahdollistaa jatkuvan kuvauksen niin, että polttovälin
etäisyyttä muutetaan automaattisesti kunkin kuvan jälkeen. Voit sitten luoda
näistä kuvista yhden kuvan, jossa on laaja tarkennusalue, käyttämällä
sovellusta, joka tukee syvyysterävyyden muokkausta, kuten Digital Photo
Professional -ohjelmistoa (EOS-ohjelma).
* ”Haaruk.” tarkoittaa haarukointia.
1Valitse [z: Tarkennushaaruk.].
[Tarkennushaaruk.].
2zValitse
z Valitse [Päällä].
kuvien määrä.
3zMääritä
z Määritä yhtä kuvaa varten otettavien
kuvien määrä.
zz Voidaan asettaa alueelle [2]–[999].
180
Tarkennushaarukointi
[Tarkennuksen lisäys].
4zAseta
z Määritä, kuinka paljon tarkennusta
siirretään. Tätä määrää säädetään
automaattisesti kuvaushetken
aukkoarvoon sopivaksi.
Koska suuremmat aukkoarvot
lisäävät tarkennuksen siirtoa,
tarkennushaarukointi kattaa siinä
tapauksessa laajemman alueen
samoilla [Tarkennuksen lisäys]ja [Kuvien määrä] -asetuksilla.
zz Kun olet valinnut asetukset,
paina <0>-painiketta.
[Valot. pehmennys].
5zAseta
z Voit vähentää kuvan kirkkauden
muutoksia tarkennushaarukoinnin
aikana asettamalla [Valot. pehmennys]
-asetukseksi [Päällä], mikä säätää
erotusta suhteessa todelliseen
aukkoarvoon (todellinen f/-luku),
joka muuttuu tarkennuskohdan mukaan.
6zOtaz Joskuva.
haluat tallentaa kuvat uuteen
kansioon, napauta [
] ja valitse [OK].
zz Tarkenna haluamasi polttovälialueen
lähempään päähän ja paina sitten
laukaisin pohjaan.
zz Kun kuvaus alkaa, vapauta laukaisin.
zz Kamera kuvaa jatkuvasti siirtäen
tarkennuskohtaa ääretöntä kohti.
zz Kuvaus päättyy määrittämäsi
kuvamäärän jälkeen tai polttovälialueen
kauempana olevassa päässä.
181
Tarkennushaarukointi
zz Tarkennushaarukointi on tarkoitettu käytettäväksi kuvattaessa stillkuvia
jalustaa käyttäen.
zz On suositeltavaa kuvata käyttäen laajakulmaa. Syvyysterävyyden säätämisen
jälkeen voit rajata kuvaa tarpeen mukaan.
zz Seuraavia objektiiveja voidaan käyttää (tilanne huhtikuussa 2019).
yyEF16-35mm f/4L IS USM
yyEF24-70mm f/4L IS USM
yyEF100mm f/2.8L MACRO IS USM
yyEF180mm f/3.5L MACRO USM
yyEF-M28mm f/3.5 MACRO IS STM
yyEF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
yyEF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
yyEF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
yyEF-S60mm f/2.8 MACRO USM
yyEF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
zz Aseta [Valot. pehmennys] -asetukseksi [Pois] seuraavilla objektiiveilla,
koska ne voivat aiheuttaa muutoksia kuvan kirkkaudessa.
yyEF100mm f/2.8 L MACRO IS USM
yyEF180mm f/3.5 L MACRO USM
yyEF-S60mm f/2.8 MACRO USM
zz Sopivat [Tarkennuksen lisäys] -asetukset vaihtelevat kohteen mukaan.
Sopimaton [Tarkennuksen lisäys] -asetus voi aiheuttaa epätasaisuutta
yhdistetyssä kuvassa tai kuvaus voi kestää kauemmin, koska kuvia otetaan
useampia. Ota muutamia testikuvia, ja päätä sopiva [Tarkennuksen lisäys]
-asetus.
zz Kuvien yhdistäminen voi kestää jonkin aikaa, kun [Kuvien määrä] -asetus
on suuri.
zz Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
zz Välkkyvässä valossa kuvaaminen voi aiheuttaa epätasaisuutta kuvissa.
Tässä tapauksessa valotusajan pidentäminen voi antaa parempia tuloksia.
zz Asetuksella ei ole vaikutusta (tarkennuskohta ei muutu)
manuaalitarkennustilassa.
zz Kesken olevan kuvauksen peruuttaminen voi aiheuttaa valotusongelmia
viimeisessä kuvassa. Älä käytä viimeistä kuvaa, kun yhdistät kuvat Digital
Photo Professional -ohjelmistossa.
182
Tarkennushaarukointi
zz Jalustan, kaukolaukaisimen (myydään erikseen, =223) tai langattoman
kauko-ohjaimen (myydään erikseen, =223) käyttäminen on suositeltavaa.
zz Parhaat tulokset saat asettamalla aukkoarvoksi f/5.6–11 ennen kuvaamista.
zz Tiedot, kuten valotusaika, aukkoarvo ja ISO-herkkyys, määräytyvät
ensimmäisen kuvan olosuhteiden mukaan.
zz Peruuta kuvaus painamalla laukaisin kokonaan pohjaan uudelleen.
zz [Tarkennushaaruk.]-asetukseksi vaihtuu [Pois], kun virtakytkin käännetään
asentoon <2>.
zz Jos [z: Kuva-asetukset] -asetuksena on [Automaatti], kuvauksessa
käytetään asetusta [Normaali].
183
Kosketuslaukaisin
Voit tarkentaa ja ottaa kuvan automaattisesti napauttamalla näyttöä.
kosketuslaukaisin käyttöön.
1zOtaz Napauta
[y]-kuvaketta näytön
vasemmassa alakulmassa.
zz Kuvake vaihtuu jokaisella napautuksella
[y]- ja [x]-vaihtoehtojen välillä.
zz [x] (Kosketuslaukaisin: Päällä)
Kamera tarkentaa napauttamaasi
kohtaan ja kuva otetaan.
zz [y] (Kosketuslaukaisin: Pois)
Voit tarkentaa napauttamalla
tarkennettavaa kohtaa. Ota kuva
painamalla laukaisin pohjaan asti.
kuva napauttamalla näyttöä.
2zOtaz Napauta
kasvoja tai kohdetta näytöllä.
zz Kamera tarkentaa napauttamaasi
pisteeseen (kosketustarkennus)
määritetyllä tarkennusmenetelmällä
(=198).
zz Kun [x] on asetettu, AF-piste muuttuu
vihreäksi, kun tarkennus saavutetaan,
ja kuva otetaan automaattisesti.
zz Jos tarkennusta ei saavuteta, AF‑piste
muuttuu oranssiksi eikä kuvaa voi
ottaa. Napauta kasvoja tai kohdetta
näytöllä uudelleen.
184
Kosketuslaukaisin
zz Vaikka kuvaustavan asetuksena olisi [E], [o] tai [i], kamera kuvaa
yksittäiskuvatilassa.
zz Vaikka [Tarkennustoiminta]-asetus on [Jatkuva tark.], näytön napauttaminen
tarkentaa [Kertatark.]-toiminnolla.
zz Näytön napauttaminen suurennetussa näkymässä ei tarkenna tai ota kuvaa.
zz Jos kuvaat napauttamalla näyttöä, kun [z: Esikatseluaika] -asetuksena on
[Pito], voit ottaa seuraavan kuvan painamalla laukaisimen puoliväliin.
zz Napauta näyttöä kahdesti, jos haluat käyttää aikavalotusta. Ensimmäinen
napautus näytöllä aloittaa aikavalotuksen. Kun napautat uudelleen, aikavalotus
lopetetaan. Varo, ettei kamera tärähdä, kun napautat näyttöä.
185
Sulkimen vapautustapa
M
Voit valita, miten suljin vapautetaan.
1Valitse [z: Suljintila].
2Valitse vaihtoehto.
zz Mekaaninen
Kuvaaminen aktivoi mekaanisen sulkimen. Muista määrittää
[Mekaaninen], jos käytät TS-E-objektiivia (paitsi TS-E17mm f/4L
tai TS-E24mm f/3.5L II) ja teet objektiiviin siirtoliikkeitä tai jos käytät
loittorengasta. Asetuksella [Elektroninen] normaalia valotusta ei ehkä
saavuteta tai valotus voi olla epätasainen.
zz Elektroninen
Voit kuvata enintään 1/16000 sekunnin valotusajalla ilman suljinääntä.
Käytettävissä muilla kuvaustavoilla kuin [E], [o], [i] tai [q].
Kuvaaminen salamalla ei ole mahdollista.
zz Jos asetus on [Elektroninen], kameran tärinä tai kohteen liike voi aiheuttaa
kuvan vääristymistä.
zz Jos suljintilaksi asetetaan [Elektroninen] kuvattaessa välkkyvän valon alla,
kuvaan saattaa tallentua huomattavaa välkkymistä, vaakaraitoja (kohinaa) tai
epätasainen valotus.
186
Ajastin
Ajastinkuvauksessa voit asettaa kuvausvälin ja kuvien määrän,
niin että kamera ottaa yksittäisiä kuvia toistuvasti kuvausvälin mukaan,
kunnes määrittämäsi määrä kuvia on otettu.
1Valitse [z: Ajastin].
[Päällä].
2zValitse
z Valitse [Päällä] ja paina sitten
<B>‑painiketta.
kuvausväli ja otosmäärä.
3zMääritä
z Valitse määritettävä kohde (tunnit :
minuutit : sekunnit / kuvien määrä).
zz Paina <0>-painiketta, jotta [r]
tulee näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja
paina sitten <0>-painiketta.
(Palauttaa tilaan [s].)
zz Aikaväli
Voidaan asettaa alueelle [00:00:01]–[99:59:59].
zz Kuvien määrä
Voidaan asettaa alueelle [01]–[99]. Jos haluat, että ajastin jatkaa,
kunnes pysäytät sen, aseta [00].
187
Ajastin
(1)
(2)
[OK].
4zValitse
z Ajastinasetukset näkyvät
valikkonäytössä.
(1)
(2)
Aikaväli
Kuvien määrä
kuva.
5zOtaz Kamera
ottaa ensimmäisen kuvan ja
kuvaaminen jatkuu ajastimen asetusten
mukaisesti.
zz Ajastinkuvauksen aikana [H]
vilkkuu.
zz Kun määritetty kuvamäärä on otettu,
ajastinkuvaus päättyy ja peruutetaan
automaattisesti.
zz Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
zz On suositeltavaa ottaa muutama testikuva etukäteen.
zz Ajastinkuvauksen aikanakin voit ottaa kuvia normaalisti painamalla laukaisimen
pohjaan. Huomaa, että kamera valmistautuu seuraavaan ajastimella otettavaan
kuvaan noin 5 sekuntia etukäteen, jolloin et voi tilapäisesti tehdä toimintoja,
kuten kuvausasetusten säätö, valikkojen käyttö ja kuvien toisto.
zz Jos seuraavaa ajastimella otettavaa kuvaa ei voi ottaa, koska kameralla
kuvataan tai se käsittelee kuvia, se ohitetaan. Tämän vuoksi kuvia otetaan
vähemmän kuin määritetty määrä.
zz Ajastimen käytön aikanakin automaattinen virrankatkaisu toimii noin
8 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen, jos [Virrankatkaisu]-asetuksena
[5: Virransäästö] -kohdassa ei ole [Pois]. Kameran virta kytkeytyy takaisin
automaattisesti noin 1 minuutti ennen seuraavaa kuvaa.
zz Voidaan myös käyttää yhdessä valotushaarukoinnin, valkotasapainon
haarukoinnin ja HDR-tilan kanssa.
zz Voit lopettaa ajastinkuvauksen kääntämällä virtakytkimen asentoon <2>.
188
Ajastin
zz Joitakin objektiiveja käytettäessä tarkennuskohta voi muuttua,
jos automaattinen virrankatkaisu aktivoidaan ajastinkuvauksen aikana.
Lisätietoja on Canonin verkkosivustossa.
zz Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
zz Automaattitarkennukseen vaihtaminen estää kameraa ottamasta kuvaa,
jos kohteita ei ole tarkennettu. On suositeltavaa käyttää manuaalitarkennusta
ennen kuvaamista.
zz Jos kuvausaika on pitkä, suosittelemme verkkovirtalisävarusteiden
(myydään erikseen) käyttämistä.
zz Pitkät valotusajat tai kuvausväliä pitempien valotusaikojen käyttäminen
saattavat estää kuvaamisen tiettyä aikaväliä käyttäen. Tämän vuoksi kuvia
otetaan vähemmän kuin määritetty määrä. Myös valotusajat, jotka ovat lähes
kuvausvälin pituisia, saattavat vähentää kuvien määrää.
zz Jos korttiin tallentamiseen kuluva aika ylittää kuvausvälin ajan määritettyjen
kuvaustoimintojen tai kortin suorituskyvyn vuoksi, joitakin otoksia ei ehkä oteta
määrätyin väliajoin.
zz Jos käytät salamaa ajastinkuvauksessa, määritä kuvausväli salaman
latautumisaikaa pidemmäksi. Liian lyhyet välit saattavat estää salamaa
välähtämästä.
zz Liian lyhyet välit saattavat estää kuvaamisen tai automaattisen tarkentamisen.
zz Ajastinkuvaus peruutetaan ja asetukseksi määritetään [Pois], jos asetat
virtakytkimen asentoon <2>, asetat kuvaustilaksi <w/x> tai käytät
EOS Utility -ohjelmistoa (EOS-ohjelma).
zz Ajastinkuvauksen aikana kuvaus kauko-ohjaimella (=223) tai
kaukolaukaisinta ja Speedlite-salamaa käyttäen ei ole mahdollista.
189
Pitkät (aika) valotukset
M
Tässä tilassa suljin pysyy auki niin kauan kuin pidät laukaisinta kokonaan
pohjassa ja sulkeutuu, kun vapautat laukaisimen. Käytä aikavalotusta
yömaisemien, ilotulituksen, taivaan tai muiden pitkää valotusaikaa
edellyttävien kohteiden kuvaamisessa.
valintakiekko
1Käännä
asentoon <a>.
valotusajaksi [BULB]
2Aseta
(aikavalotus).
zz Määritä se kääntämällä <6>-valitsinta.
kuva.
3zOtaz Aikavalotus
jatkuu niin kauan kuin
laukaisinta pidetään painettuna pohjaan.
zz Kulunut valotusaika näkyy näytössä.
zz Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
zz Pitkä aikavalotus aiheuttaa kuvaan tavallista enemmän kohinaa.
zz Jos automaattinen ISO-herkkyys on valittu, ISO 400 -arvo määritetään (=576).
zz Kun kuvaat aikavalotuksella ja käytät itselaukaisua aikavalotuksen ajastimen
sijaan, pidä laukaisin painettuna kokonaan pohjaan.
190
Pitkät (aika) valotukset
zz Asetuksella [z: Pitkän valot. kohinanpoisto] voit vähentää pitkän
valotusajan aiheuttamaa kohinaa (=171).
zz Voit vähentää kameran tärinää käyttämällä jalustaa ja lisävarusteena saatavaa
kaukolaukaisinta (kaukolaukaisinta RS-60E3 tai langatonta kauko-ohjainta
BR-E1) tai aikavalotusta.
Aikavalotus
Aikavalotusta käytettäessä laukaisinta ei tarvitse pitää painettuna
valotuksen aikana.
Huomaa, että aikavalotus on käytettävissä ainoastaan <a>-tilassa
valotusajan asetuksen ollessa [BULB] (aikavalotus).
1Valitse [z: Aikavalotus].
[Päällä].
2zValitse
z Valitse [Päällä] ja paina sitten
<B>‑painiketta.
191
Pitkät (aika) valotukset
haluamasi valotusaika.
3zMääritä
z Valitse tunnit, minuutit ja sekunnit.
zz Paina <0>-painiketta, jotta [r]
tulee näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja
paina sitten <0>-painiketta.
(Palauttaa tilaan [s].)
4Valitse [OK].
kuva.
5zOtaz Paina
laukaisin pohjaan saakka.
Kuvaaminen alkaa, kun vapautat
laukaisimen.
zz [H] ja valotusaika tulevat näkyviin.
zz Keskeytä kuvaaminen painamalla
laukaisin pohjaan saakka ja
vapauttamalla se.
zz Voit peruuttaa ajastuksen määrittämällä
vaiheessa 2 asetukseksi [Pois].
zz Jos pidät laukaisimen pohjassa, aikavalotus jatkuu, vaikka asetettu
valotusaika kuluu.
zz Kuvaustilan vaihtaminen palauttaa aikavalotuksen asetukseksi [Pois].
192
Välkynnänpoisto
M
Jos otat kuvan lyhyellä valotusajalla esimerkiksi loistevalaisimen
valossa, valonlähteen välkkyminen voi aiheuttaa sen, että kuvan valotus
pystysuunnassa on epätasaista. Jos näissä olosuhteissa käytetään jatkuvaa
kuvausta, kuvat voivat olla epätasaisesti valottuneita tai kuvien värit voivat
olla epäsäännöllisiä. Välkynnänpoiston avulla voit ottaa kuvia, joissa
välkyntä vaikuttaa vähemmän valotukseen ja väreihin.
1Valitse [z: Välkynnänpoisto].
2Valitse [Päällä].
3zOtaz Kunkuva.
asetukseksi on määritetty
[Päällä] tai kun valonlähde vaihtuu,
tunnista välkyntä painamalla ennen
kuvausta <Q>-painiketta, valitsemalla
[Välkynnänpoisto] ja painamalla sitten
<B>-painiketta.
zz Kuva otetaan, kun välkynnän aiheuttama
valotuksen tai värisävyjen epätasaisuus
on pienimmillään.
193
Välkynnänpoisto
zz Kun asetuksena on [Päällä], laukaisuviive on pidempi, kun kuvaat välkkyvän
valonlähteen valossa. Lisäksi jatkuvan kuvauksen nopeus voi hidastua ja
kuvausväli voi muuttua epäsäännölliseksi.
zz Tämä toiminto ei ole käytössä videokuvauksessa.
zz Vain taajuuksilla 100 Hz tai 120 Hz tapahtuva välkyntä voidaan havaita.
Lisäksi, jos valon välkyntätaajuus muuttuu jatkuvan kuvauksen aikana,
välkynnän vaikutusta ei voida vähentää.
zz Jos tilassa <t>, <d> tai <f> valotusaika vaihtelee jatkuvan kuvauksen
aikana tai jos kuvaat useita otoksia samasta kohteesta eri valotusaikoja
käyttäen, värisävy voi vaihdella. Voit välttää värisävyjen vaihtelun käyttämällä
<t>-, <a>- tai <s>-kuvaustilaa ja kiinteää valotusaikaa.
zz Otettujen kuvien värisävyt voivat vaihdella asetuksilla [Päällä] ja [Pois].
zz Valotusaika, aukko ja ISO-herkkyys voivat muuttua, kun aloitat kuvauksen
(vaikka AE-lukitus on käytössä).
zz Jos kohteen tausta on tumma tai jos kuvassa on kirkas valonlähde,
kamera ei välttämättä havaitse välkyntää kunnolla.
zz Välkynnänpoisto ei ehkä ole mahdollista tietyissä valaistuksissa.
zz Valonlähteestä riippuen kamera ei välttämättä pysty havaitsemaan välkyntää.
zz Valonlähteestä ja kuvausolosuhteista riippuen tämän toiminnon käyttäminen
ei välttämättä johda odotettuun tulokseen.
zz On suositeltavaa ottaa muutama testikuva etukäteen.
zz Välkyntää ei vähennetä peruskuvaustiloissa.
zz Välkynnänpoisto toimii myös salamakuvauksessa. Haluttua lopputulosta
ei välttämättä saavuteta langatonta salamavalokuvausta käytettäessä.
194
Tarkennustoiminta
M
Voit valita kuvausolosuhteisiin tai kohteeseen sopivan tarkennustoiminnan.
1Valitse [z: Tarkennustoiminta].
2Valitse asetus.
zz Jos tarkennusta ei saavuteta, tarkennuspiste muuttuu oranssiksi. Jos näin
käy, kuvaa ei voi ottaa vaikka laukaisin painettaisiin kokonaan pohjaan.
Sommittele kuva uudelleen ja yritä tarkentaa. Voit myös lukea kohdan
”Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista” (=208).
195
Tarkennustoiminta
Kertatarkennus liikkumattomille kohteille (ONE SHOT)
Tämä tarkennustoiminta sopii liikkumattomien kohteiden kuvaamiseen.
Kun painat laukaisimen puoliväliin, kamera tarkentaa vain kerran.
zz Kun tarkennus on valmis, AF-piste muuttuu vihreäksi ja kuuluu äänimerkki.
zz Tarkennus pysyy lukittuna, kun painat laukaisimen puoliväliin,
ja voit sommitella kuvan uudelleen ennen kuvan ottamista.
zz Lisätietoja jatkuvan kuvauksen nopeudesta käytettäessä jatkuvaa
kuvausta, =133.
zz Jos [5: Äänimerkki] -asetuksena on [Pois], äänimerkkiä ei kuulu, kun kuva
on tarkennettu.
Jatkuva tarkennus liikkuville kohteille (SERVO)
Tämä tarkennustoiminta sopii liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
Kun pidät laukaisinta painettuna puoliväliin, kohdetta tarkennetaan jatkuvasti.
zz Kun tarkennus saavutetaan, AF-piste muuttuu siniseksi.
zz Kamera säätää valotuksen kuvan ottohetkellä.
zz Lisätietoja jatkuvan kuvauksen nopeudesta käytettäessä jatkuvaa
kuvausta, =133.
zz Riippuen käytetystä objektiivista sekä kohteen etäisyydestä ja vauhdista
kamera ei välttämättä aina saavuta oikeaa tarkennusta.
zz Jatkuvan kuvauksen aikana suoritettu zoomaus saattaa häiritä tarkennusta.
Zoomaa ensin, sommittele ja ota kuva.
zz Äänimerkkiä ei kuulu silloinkaan, kun tarkennus on saavutettu.
196
Tarkennustoiminta
Tarkennuksen apuvalo
Tarkennuksen apuvalo (=34) saattaa syttyä, kun painat laukaisimen
puoliväliin vähäisessä valaistuksessa tai vastaavissa olosuhteissa,
jotta automaattinen tarkennus olisi helpompaa.
zz Tarkennuksen apuvaloa ei käytetä, kun [z: Tarkennustoiminta] -asetuksena
on [Jatkuva tark.].
zz Jos käytät Speedlite-salamaa, jossa on tarkennuksen LED-apuvalo,
Speedlite‑salama käyttää tarkennuksen apuvaloa tarpeen mukaan.
197
Tarkennusmenetelmä
Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan tarkennusmenetelmän.
Kamera yrittää tarkentaa AF-pisteessä tai vyöhykekehyksessä
oleviin ihmisten kasvoihin. <A>-tilassa [u+Seuranta] määritetään
automaattisesti.
Lisätietoja tarkennusmenetelmän valitsemisesta, =200.
Tarkennusmenetelmä
: Kasvot+Seuranta
Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisten
kasvot. [p] (AF-piste) näkyy tunnistettujen
kasvojen päällä, minkä jälkeen
kasvoja seurataan.
Jos kasvoja ei havaita, koko AF-aluetta käytetään automaattiseen
tarkennuksen valintaan.
Jatkuvassa tarkennuksessa voit asettaa jatkuvan tarkennuksen alkupisteen
(=206). Tarkennus jatkuu niin kauan kuin AF-aluekehys pystyy
seuraamaan kohdetta kuvattaessa.
: Pistetarkennus
Kamera tarkentaa kapeammalle alueelle
kuin 1 pisteen AF -toiminnolla.
: 1 pisteen AF
Kamera tarkentaa käyttäen yhtä
AF‑pistettä [S].
198
Tarkennusmenetelmä
: Vyöhyketark.
Käyttää automaattista AF-valintaa
vyöhyketarkennuskehyksissä ja
kattaa laajemman alueen, mikä tekee
tarkennuksesta helpompaa.
Asettaa lähimmän kohteen tarkentamisen etusijalle. Myös vyöhykekehyksessä
mahdollisesti olevat ihmisten kasvot ovat etusijalla tarkennuksessa.
Tarkennetuissa AF-pisteissä näkyy [S].
199
Tarkennusmenetelmä
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan tarkennusmenetelmän.
Jos haluat mieluummin tarkentaa manuaalisesti, katso =218.
1Valitse [z: Tarkenn.menetelmä].
2Valitse asetus.
zz Voit asettaa tarkennusmenetelmän myös avaamalla tarkennusmenetelmän
näytön <S>-painikkeella ja painamalla sitten <B>-painiketta.
zz Kuvauksissa =201–=204 oletetaan, että Tarkennustoiminta-asetuksena
on [Kertatark.] (=196). Jos [Jatkuva tark.] (=196) on määritetty, AF‑piste
muuttuu siniseksi, kun tarkennus on saavutettu.
zz Kosketuslaukaisimeen (tarkennus ja sulkimen laukaisu kosketustoiminnolla)
liittyvät tiedot, =184.
200
Tarkennusmenetelmä
zz u(kasvot)+Seuranta: c
Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisen kasvot. Jos kasvot liikkuvat,
AF‑piste [p] seuraa kasvojen liikettä.
AF-piste.
1zTarkista
z [p] (AF-piste) näkyy tunnistettujen
kasvojen päällä.
zz Voit valita kasvot <Y> <Z>
-painikkeilla, kun [h] tulee näkyviin
sen jälkeen, kun painat <S>-painiketta.
kohteeseen.
2zTarkenna
z Kun painat laukaisimen puoliväliin
ja kohde on tarkennettu, AF-piste
muuttuu vihreäksi ja kamerasta
kuuluu äänimerkki.
zz Oranssi tarkennuspiste osoittaa,
että kamera ei pystynyt tarkentamaan
kohteisiin.
3Ota kuva.
201
Tarkennusmenetelmä
Kasvojen tarkentaminen napauttamalla
Tarkennettavien kasvojen tai kohteen napauttaminen vaihtaa AF-pisteen
muotoon [ ] ja tarkentaa napauttamaasi kohtaan.
Vaikka kasvot tai kohde liikkuisi näytössä, AF-piste [ ] liikkuu ja seuraa sitä.
zz Jos kohteen kasvoja ei voi tarkentaa kunnolla, kasvojentunnistus ei onnistu.
Säädä tarkennusta manuaalisesti (=218) niin, että kasvot havaitaan,
ja suorita sitten automaattitarkennus.
zz Kasvoiksi voidaan tunnistaa myös muu kohde kuin ihmisen kasvot.
zz Kasvontunnistus ei toimi, jos kasvot ovat kuvassa hyvin pienet tai suuret,
liian kirkkaat tai tummat tai osittain piilossa.
zz Automaattitarkennus ei pysty havaitsemaan näytön reunassa olevia kohteita
tai ihmisten kasvoja. Sommittele kuva uudelleen niin, että kohde on keskellä
tai lähempänä keskustaa.
zz [p] saattaa peittää vain osan kasvoista, ei koko kasvoja.
zz AF-pisteen koko vaihtelee kohteen mukaan.
202
Tarkennusmenetelmä
zz Pistetarkennus / 1-pisteen AF / Vyöhyketarkennus
Voit valita AF-pisteen tai vyöhykekehyksen manuaalisesti.
Tässä käytetään esimerkkinä 1 pisteen AF -näyttöjä.
AF-piste.
1zTarkista
z AF-piste (1) näkyy näytössä.
Vyöhyketarkennuksessa näytetään
vyöhyketarkennuksen kehys.
(1)
AF-pistettä.
2zSiirrä
z Paina <S>-painiketta.
zz Siirrä AF-piste kohtaan, johon
haluat tarkentaa, painamalla
<V>‑nuolipainikkeita (joitakin
objektiiveja käytettäessä AF-piste
ei ehkä mene näytön reunaan.)
zz Voit siirtää AF-pistettä myös
napauttamalla näyttöä.
zz Voit keskittää AF-pisteen tai
vyöhykekehyksen painamalla
<B>‑painiketta.
zz Suurenna näkymää kääntämällä
valitsinta <5>. Kukin <5>-valitsimen
käännös vaihtaa suurennussuhdetta.
203
Tarkennusmenetelmä
kohteeseen.
3zTarkenna
z Siirrä AF-piste kohteen päälle ja paina
laukaisin puoliväliin.
Kun tarkennus on valmis, AF-piste
muuttuu vihreäksi ja kuuluu äänimerkki.
Jos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste
muuttuu oranssiksi.
4Ota kuva.
zz AF-pisteet eivät ehkä seuraa kohteita joissakin kuvausolosuhteissa,
jos jatkuvaa tarkennusta käytetään vyöhyketarkennuksen kanssa.
zz Tarkentaminen tarkennuksen apuvalon avulla voi olla vaikeaa, kun käytetään
reunalla olevaa AF-pistettä. Valitse tässä tapauksessa keskellä oleva AF-piste.
zz Asetuksella [8: C.Fn II-2: Asentokoht. tarkennuspiste] voit asettaa erilliset
AF-pisteet pysty- ja vaakasuunnassa kuvaamiselle (=532).
204
Tarkennusmenetelmä
Suurennettu näkymä
Voit suurentaa kuvaa noin 5× tai 10× ja tarkastaa tarkennuksen
napauttamalla [u]. Suurennettu näkymä ei ole mahdollinen [u+Seuranta]toiminnon kanssa.
zz Suurennus keskitetään AF-pisteeseen [Pistetarkennus]- ja [1 pisteen AF]
-toiminnoissa ja vyöhykekehykseen [Vyöhyketark.]-toiminnossa.
zz Automaattitarkennuksessa käytetään suurennettua näyttöä, jos
painat laukaisimen puoliväliin, kun on asetettu [1 pisteen AF] tai
[Pistetarkennus]. Kun [Vyöhyketark.] valitaan, automaattitarkennus
suoritetaan normaalin näytön palauttamisen jälkeen.
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin jatkuvan tarkennuksen suurennetussa
näkymässä, näyttö palaa normaaliksi tarkennusnäytöksi.
zz Jos suurennetulla alueella on vaikeaa tarkentaa, palaa normaaliin näkymään
ja käytä automaattitarkennusta.
zz Jos automaattitarkennusta käytetään normaalissa näkymässä ja sitten näkymä
suurennetaan, tarkkaa tarkennusta ei ehkä saavuteta.
zz Automaattitarkennuksen nopeus vaihtelee normaalissa ja suurennetussa
näkymässä.
zz Jatkuva tarkennus ja videon servotarkennus eivät ole käytettävissä, kun näyttö
on suurennettu.
zz Suurennetussa näkymässä tarkentaminen voi olla vaikeaa kameran tärähtelyn
takia. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
205
Tarkennusmenetelmä
Jatkuvan tarkennuksen alkupisteen asettaminen
1.Määritä [8: C.Fn II-3: AF-alkuservotark.piste: c] -asetukseksi jokin
muu kuin [Autom.].
2.AF-aluekehys (1) ja AF-piste (2) näytetään.
(1)
(2)
3.Siirrä AF-piste tarkennettavaan kohtaan painamalla ensin <S>‑painiketta
ja käyttämällä sitten <6> <5> -valitsimia tai <V>‑nuolipainikkeita.
<B>-painikkeen painaminen palauttaa AF-pisteen näytön keskelle.
Voit siirtää AF-pistettä myös napauttamalla näyttöä.
4.<0>-painikkeen painaminen <S>-painikkeen painamisen jälkeen
asettaa nykyisen sijainnin jatkuvan tarkennuksen alkupisteeksi.
206
Tarkennusmenetelmä
AF-kuvausvinkkejä
zz Vaikka tarkennus olisi suoritettu, laukaisimen painaminen puoliväliin
tarkentaa uudelleen.
zz Kuvan kirkkaus saattaa muuttua automaattitarkennuksen vuoksi.
zz Kohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen tarkennus saattaa kestää
kauemmin tai jatkuvan kuvauksen nopeus saattaa hidastua.
zz Jos valonlähde vaihtuu kuvauksen aikana, näyttö voi vilkkua ja tarkennus
vaikeutua. Käynnistä siinä tapauksessa kamera uudelleen ja jatka kuvausta
automaattitarkennuksella siinä valaistuksessa, jota haluat käyttää.
zz Jos tarkennus ei onnistu automaattitarkennuksella, tarkenna
manuaalisesti (=218).
zz Kun näytön reunalla olevat kohteet ovat hieman epätarkkoja, yritä
keskittää kohde (tai AF-piste tai vyöhykekehys), jotta se tarkennetaan,
ja sommittele sitten kuva uudelleen ennen sen ottamista.
zz Tiettyjä objektiiveja käytettäessä automaattitarkennuksen saavuttaminen
voi kestää kauemmin tai tarkkaa tarkennusta ei välttämättä saavuteta.
207
Tarkennusmenetelmä
Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista
zz Kontrastiltaan heikot kohteet, kuten sininen taivas ja yksiväriset
tasaiset pinnat sekä kirkkaat tai varjoisat alueet, joiden yksityiskohdat
näkyvät huonosti.
zz Huonosti valaistut kohteet.
zz Kohteessa on juovia tai muita kuvioita ja kontrastia on vain
vaakasuunnassa.
zz Kohteet, joissa on toistuva kuvio (esimerkiksi pilvenpiirtäjien ikkunat
tai tietokoneiden näppäimistöt).
zz Ohuet viivat ja kohteiden ääriviivat.
zz Valonlähteen kirkkaus, väri tai kuvio muuttuu jatkuvasti.
zz Yömaisemat tai pistemäiset valot.
zz Kuva välkkyy loisteputki- tai LED-valaistuksessa.
zz Erittäin pienet kohteet.
zz Kuvan reunassa olevat kohteet.
zz Voimakkaasti taustavalaistut tai valoa heijastavat kohteet
(esimerkiksi auto, jonka maalipinta heijastaa valoa voimakkaasti).
zz Lähellä ja kaukana olevat AF-pisteen kattamat kohteet
(esimerkiksi eläin häkissä).
zz Kohteet, jotka liikkuvat AF-pisteen kohdalla ja joita ei voi tarkentaa
kameran tärähtelyn tai kohteen epäterävöitymisen vuoksi.
zz Automaattitarkennusta käytetään erittäin epätarkkaan kohteeseen.
zz Pehmeäpiirtoa käytetään pehmentävällä tarkennuslinssillä.
zz Erikoistehostesuodatinta käytetään.
zz Näytössä näkyy kohinaa (vaaleita pisteitä tai vaakaviivoja)
tarkennuksen aikana.
AF-alue
Käytettävissä oleva automaattitarkennuksen alue vaihtelee käytetyn
objektiivin ja kuvasuhteen sekä käytettyjen toimintojen (kuten videon
digitaalinen IS) mukaan.
208
Silmäntunnistus-AF
Kun tarkennusmenetelmänä on [u+Seuranta], kamera voi tarkentaa
ihmisten silmiin.
1Valitse [z: Silmäntunnistus-AF].
2Valitse [Päällä].
kamera kohteeseen.
3zTähtää
z AF-piste näytetään silmien ympärillä.
zz Voit napauttaa näyttöä ja valita silmän
tarkennusta varten.
zz Koko kasvot valitaan, kun napautat
muita kasvonpiirteitä, kuten kohteen
nenää tai suuta. Tarkennettavat silmät
valitaan automaattisesti.
zz [Silmäntunnistus-AF]-asetuksesta
riippuen voit valita tarkennettavan
silmän tai kasvot <Y> <Z>‑painikkeilla,
kun [h] tulee näkyviin
<S>‑painikkeen painamisen jälkeen.
4Ota kuva.
209
Silmäntunnistus-AF
zz Kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan kohteen silmiä ei aina tunnisteta oikein.
zz Voit poistaa Silmäntunnistus-AF-toiminnon käytöstä ilman valikkotoimintojen
käyttämistä painamalla näitä painikkeita peräkkäin: <S>, <B> ja <B>.
Voit jatkaa Silmäntunnistus-AF-toiminnon käyttöä painamalla <B>-painiketta
uudelleen.
210
Jatkuva tarkennus
Tämä toiminto pitää kohteet yleensä tarkennettuina. Kamera on valmis
tarkentamaan heti, kun painat laukaisimen puoliväliin.
1Valitse [z: Jatkuva tark.].
2Valitse [Päällä].
zz Tämän toiminnon käyttöönotto pienentää otettavissa olevien kuvien määrää,
koska objektiivia käytetään jatkuvasti ja se kuluttaa akkuvirtaa.
211
Kosketustarkennus
Voit siirtää AF-pisteitä tai vyöhykekehyksiä näyttöä koskettamalla tai
vetämällä samalla, kun katsot sähköisen etsimen (lisävaruste) läpi.
Kosketustarkennuksen ottaminen käyttöön
[z:
1Valitse
Kosketustarkennusasetukset].
[Kosketustark.].
2zValitse
z Valitse [Päällä].
Sijoitustapa
Voit määrittää, miten sijainnit määritetään koskettamalla tai vetämällä.
1Määritä sijoitustapa.
zz [Absoluuttinen]
Tarkennuspiste siirtyy kosketettuun tai vedettyyn näytön kohtaan.
zz [Suhteellinen]
Tarkennuspiste siirtyy vetämisen suuntaan vedon pituuden mukaisen
matkan riippumatta siitä, mitä kohtaa näytöstä kosketat.
212
Kosketustarkennus
Aktivoi näyttö
Voit määrittää näytön alueen, jota käytetään kosketus- ja vetämistoimintoihin.
1Määritä aktiivinen kosketusalue.
zz Näytön koskettaminen, kun [u+Seuranta] on asetettu, näyttää pyöreän
oranssin kehyksen [ ]. Kun nostat sormesi kohdasta, johon AF-piste siirretään,
[ ] näytetään ja kohdetta seurataan. Voit peruuttaa kohteen valinnan
painamalla <S>-painiketta.
213
Manuaalitarkennus objektiivista
automaattitarkennuksen jälkeen
M
Kun käytetään EF-M, EF- tai EF-S-objektiiveja, joissa on elektroninen
manuaalitarkennus, voit määrittää, miten manuaalitarkennuksen säätöä
käytetään kertatarkennuksessa.
[z: Objektiivin
1Valitse
sähköinen MF].
2Valitse vaihtoehto.
zz [
] Pois kertatark. jälkeen
zz [
] Päälle kertatark. jälkeen
Manuaalitarkennus, kun tarkennustoiminta on pois käytöstä.
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti tarkennustoiminnan jälkeen,
jos pidät laukaisinta painettuna puoliväliin.
zz Tietoja käytetyn objektiivin manuaalitarkennuksesta, on objektiivin
käyttöoppaassa.
214
Tarkennuksen apuvalo
Voit käyttää kameran tai Speedlite-salaman tarkennuksen apuvaloa.
[z: Tarkennuksen
1Valitse
apuvalo].
2Valitse vaihtoehto.
zz [ON] Päällä
Ottaa kameran tarkennuksen apuvalon tai Speedlite-salaman
tarkennuksen LED-apuvalon käyttöön tarpeen mukaan.
zz [OFF] Pois
Tarkennuksen apuvalo ei ole käytössä.
215
Kuvanvakaus
Voit säätää optisella kuvanvakaimella varustettujen objektiivien Kuvanvakain
(IS) -asetusta. Lisätietoja [k Digit. IS] -toiminnosta on sivulla =268.
1Valitse [z: Vakausaset.].
2Valitse [Vakaustoiminto].
3Määritä vaihtoehto.
zz [Pois]
Poistaa kuvanvakauden käytöstä.
zz [Päällä]
Kameran tärähtelyä korjataan.
zz Jos vakaustoiminto ei estä kameran tärinää, kiinnitä kamera jalustaan tai
pidä se jollakin muulla tavalla paikallaan. Kun pidät kameran paikallaan
jalustan avulla tai jollakin muulla tavalla, [Vakaustoiminto]-tilaksi kannattaa
asettaa [Pois].
216
Valotuksen lukitus (AE-lukitus)
M
Voit lukita valotuksen, kun haluat asettaa tarkennuksen ja valotuksen
erikseen tai kun haluat ottaa useita kuvia samalla valotusasetuksella.
Lukitse valotus <A>-painikkeella, sommittele kuva ja ota kuva.
Toiminto on käytännöllinen esimerkiksi vastavaloon kuvattaessa.
kohteeseen.
1zTarkenna
z Paina laukaisin puoliväliin.
<A>-painiketta (4).
2zPaina
z [A]-kuvake näytetään näytön
vasemmassa alakulmassa, ja se
ilmaisee, että valotus on lukittu
(AE‑lukitus).
zz Aina kun painat <A>-painiketta,
nykyinen valotusasetus lukitaan.
uudelleen ja ota kuva.
3zSommittele
z Jos haluat käyttää AE-lukitusta usean
kuvan ottamiseen, pidä <A>-painiketta
alhaalla ja ota toinen kuva painamalla
laukaisinta.
AE-lukitustehosteet
Mittaustapa
q
wre
AF-pisteen valintatapa
Automaattinen valinta
Tarkennettuun AF-pisteeseen
keskitetty valotus lukitaan.
Käsivalinta
Valittuun AF-pisteeseen keskitetty
valotus lukitaan.
Näytön keskustan valotus lukitaan.
* Kun manuaalitarkennusta käytetään [q]-tilassa, näytön keskustan valotus lukitaan.
217
Manuaalitarkennus
Jos tarkennus ei onnistu automaattitarkennuksella, voit suurentaa kuvaa
ja tarkentaa manuaalisesti.
tarkennustavan valintakytkin
1Aseta
asentoon <MF>.
zz Tarkenna ensin kääntämällä objektiivin
tarkennusrengasta.
suurennettava alue.
2zMääritä
z Aktivoi suurennettu näyttö painamalla
<S>-painiketta, ja siirrä se sitten
kohtaan, johon haluat tarkentaa,
käyttämällä <6>-valitsinta tai
<V>‑nuolipainikkeita.
zz Voit keskittää suurennetun alueen
painamalla <B>-painiketta.
kuvaa.
3zSuurenna
z Kukin <5>-valitsimen käännös
muuttaa näyttöä seuraavasti.
1× ↔ 5× ↔ 10×
(1) (2) (3)
218
(1)
(2)
(3)
AE-lukitus
Suurennetun alueen sijainti
Suurennus (noin)
Manuaalitarkennus
manuaalisesti.
4zTarkenna
z Katso suurennettua kuvaa ja
tarkenna kääntämällä objektiivin
tarkennusrengasta.
zz Palaa tarkennuksen jälkeen
normaaliin näkymään painamalla
<0>-painiketta.
5Ota kuva.
zz Jos käytät muuta kuin EF-M-objektiivia, aseta objektiivin tarkennustavan
valintakytkin asentoon <MF> vaiheessa 1.
zz Kun [AF] näkyy vaiheessa 1 videotallennuksen aikana EF-M-objektiivia
käytettäessä, voit vaihtaa sen [MF]-kuvakkeeksi napauttamalla kuvaketta.
Kamerasta ei kuulu käyttöääniä, joten voit vaihtaa manuaalitarkennukseen
ilman, että videoon tallentuu ylimääräisiä ääniä.
zz Vaikka tarkennat manuaalisesti, voit ottaa kuvan kosketuslaukaisimella.
219
Manuaalisen tarkennuksen korostus
(ääriviivojen korostaminen)
Manuaalisesti tarkennettujen kohteiden reunat voidaan näyttää värillisinä,
jotta tarkennus olisi helpompaa. Voit asettaa ääriviivojen värin ja säätää
reunan tunnistuksen herkkyyden (tason) (paitsi <A>-tilassa).
1Valitse [z: Man. tark. korost. aset.].
[Korostus].
2zValitse
z Valitse [Päällä].
taso ja väri.
3zAseta
z Aseta tarvittavalla tavalla.
zz Korostusnäyttöä ei näytetä suurennetussa näkymässä.
zz Manuaalisen tarkennuksen korostusta voi olla vaikea erottaa suurilla
ISO‑herkkyyksillä, erityisesti, kun ISO-laajennus on asetettu. Jos tarpeellista,
pienennä ISO-herkkyyttä tai aseta [Korostus]-asetukseksi [Pois].
zz Näytössä näkyvää korostusta ei tallenneta kuviin.
220
Tarkennustavan vaihtaminen
Voit ottaa käyttöön valikkopohjaisen tarkennustavan valitsemisen
poistamalla käytöstä EF-M-objektiivien tarkennustavan valintakytkimen.
1Valitse [5:
-kytkin (AF/MF)].
[Pois].
2zValitse
z [z: Tarkennustapa] -valikon
asetusta käytetään nyt tarkennustavan
valintakytkimen sijaan (tarkennustavan
valintakytkin ei ole käytössä).
3Valitse [z: Tarkennustapa].
asetus.
4zValitse
z [AF]: Automaattitarkennus
zz [MF]: Manuaalitarkennus
Huomaa, että joissakin
peruskuvaustiloissa käytetään
automaattitarkennusta tästä asetuksesta
riippumatta.
221
Videokoosteen tyyppi
Sekä stillkuvat että leikkeet tallennetaan kuvattaessa <D>-tilassa, mutta
voit määrittää, haluatko sisällyttää stillkuvat lopulliseen videokoosteeseen.
1Siirry <D>-tilaan.
2Valitse [z: Koost. tyyppi].
3Määritä vaihtoehto.
zz [Sis. stillkuv]
Videokoosteet sisältävät stillkuvat.
zz [Ei stillkuv.]
Videokoosteet eivät sisällä stillkuvia.
222
Kuvaus kauko-ohjauksella
Tämä kamera voidaan yhdistää langattomaan kauko-ohjaimeen BR-E1 tai
kaukolaukaisimeen RS-60E3 etäkuvausta varten (BR-E1 liitetään Bluetoothyhteydellä ja RS-60E3 johdolla; kumpikin laite myydään erikseen).
Langaton kauko-ohjain BR-E1
Voit kuvata enintään noin 5 metrin etäisyydeltä kamerasta.
Kun kamera ja BR-E1 (=446) on yhteensovitettu, aseta kuvaustavaksi
[Q] tai [k] (=135).
Tietoja toimenpiteistä on BR-E1:n käyttöoppaassa.
zz Automaattinen virrankatkaisu aktivoituu noin 2 minuutin kuluttua, kun kamera
on asetettu kauko-ohjausta varten.
zz Kaukolaukaisinta voi käyttää myös videokuvauksessa (=276).
Kaukolaukaisin RS-60E3
Kun yhdistät kameraan kaukolaukaisimen, voit etäkuvata langallisella
yhteydellä.
Tietoja toimenpiteistä on RS-60E3:n käyttöoppaassa.
1Avaa liitännän kansi.
liitin kaukolaukaisimen
2Liitä
liitäntään.
223
Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset
zz Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
Kuvan laatu
zz Kun kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, kohinaa (esimerkiksi vaaleita pisteitä
tai vaakaviivoja) voi esiintyä.
zz Kuvaaminen korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa kuvaan kohinaa
ja epäsäännöllisiä värejä.
zz Kuvien ottaminen tiheään pitkän aikaa voi nostaa kameran sisäistä lämpötilaa
ja vaikuttaa kuvan laatuun. Katkaise kameran virta aina, kun et kuvaa.
zz Jos kuvaat pitkällä valotuksella kameran sisäisen lämpötilan ollessa korkea,
kuvanlaatu voi heikentyä. Lopeta kuvaus ja odota muutama minuutti ennen
kuvaamisen jatkamista.
Valkoinen [s] ja punainen [E] sisäisen lämpötilan varoituskuvake
zz Jos kameran sisäinen lämpötila kohoaa, koska kuvausta jatketaan pitkään
tai kameraa käytetään kuumassa ympäristössä, valkoinen [s]-kuvake tai
punainen [E]-kuvake tulee näkyviin.
zz Valkoinen [s]-kuvake tarkoittaa, että stillkuvien kuvanlaatu heikkenee.
Lopeta kuvaus joksikin aikaa ja anna kameran jäähtyä.
zz Punainen [E]-kuvake ilmaisee, että kuvaus päättyy pian automaattisesti.
Kuvaaminen uudelleen ei onnistu ennen kuin kameran sisus on jäähtynyt,
joten lopeta kuvaaminen tilapäisesti tai katkaise kamerasta virta ja anna sen
jäähtyä hetken.
zz Pitkään jatkuva kuvaaminen kuumassa ympäristössä saa valkoisen
[s]-kuvakkeen tai punaisen [E]-kuvakkeen ilmestymään nopeammin.
Katkaise kameran virta aina, kun et kuvaa.
zz Jos kameran sisäinen lämpötila on korkea, suurella ISO-herkkyydellä tai
pitkällä valotuksella otettujen kuvien laatu voi heikentyä jo ennen kuin valkoinen
[s]-kuvake tulee näkyviin.
Kuvaustulos
zz Suurennetussa näkymässä suljinaika ja aukko näkyvät punaisina.
Jos otat kuvan näkymän ollessa suurennettuna, valotus ei ehkä onnistu.
Palaa normaaliin näyttöön ennen kuvaamista.
zz Vaikka kuvaisit suurennetussa näytössä, otettu kuva on normaalin
näytön mukainen.
224
Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset
Kuvat ja näyttö
zz Jos valaistus on heikko tai hyvin kirkas, näytetyn kuvan kirkkaus ei ehkä vastaa
otetun kuvan kirkkautta.
zz Heikossa valaistuksessa kohina voi olla huomattavaa kuvan näytössä jopa
pienillä ISO-herkkyyksillä, mutta otetuissa kuvissa on vähemmän kohinaa,
koska näytettyjen kuvien ja otettujen kuvien kuvanlaatu ei ole sama.
zz Näyttö tai valotuksen arvo saattavat välkkyä, jos valonlähde (valaistus)
muuttuu. Lopeta tässä tapauksessa kuvaaminen hetkeksi ja jatka kuvausta
siinä valaistuksessa, jota haluat käyttää.
zz Kameran osoittaminen eri suuntaan saattaa hetkeksi estää oikean kirkkauden
näytön. Odota kirkkaustason vakiintumista ennen kuvausta.
zz Jos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana näytössä.
Otetussa kuvassa kirkas alue näkyy kuitenkin oikein.
zz Jos määrität heikossa valaistuksessa [5: Näytön kirkkaus] -asetuksen
kirkkaaksi, kuvassa voi näkyä kohinaa tai epäsäännöllisiä värejä. Kohina tai
epäsäännölliset värit eivät kuitenkaan tallennu otettavaan kuvaan.
zz Kun suurennat kuvan, kuva voi näyttää terävämmältä kuin varsinainen
tallennettu kuva.
Objektiivi
zz Kuvanvakain on aina aktiivinen, vaikka laukaisinta ei paineta puoliväliin,
kun käytät EF-M-objektiivia [Vakaustoiminto]-asetuksen ollessa [Päällä]
kohdassa [z: Vakausaset.] tai kun käytät EF- tai EF-S-objektiivia objektiivin
kuvanvakaimen kytkimen ollessa <1>-asennossa. Image Stabilizer
(Kuvanvakain) kuluttaa akkuvirtaa ja voi vähentää otettavissa olevien kuvien
määrää kuvausolosuhteista riippuen. Jos Image Stabilizer (Kuvanvakain) ei ole
välttämätön (jos käytät esimerkiksi jalustaa), on suositeltavaa kääntää IS-kytkin
asentoon <2>.
zz EF-objektiiveja käytettäessä tarkennuksen esiasetus kuvauksen aikana on
käytettävissä vain, kun käytetään (super)teleobjektiiveja, joissa on tämä
toiminto ja jotka on julkaistu vuoden 2011 toisella puoliskolla tai sen jälkeen.
zz Käyttämällä lisävarusteena saatavaa HDMI-kaapelia (kameran päässä: tyyppi D)
voit katsella kuvia televisiossa (=321). Huomaa, että ääntä ei kuulu.
225
Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset
Tietonäyttö
Lisätietoja stillkuvien kuvauksessa näytettävistä kuvakkeista, =583.
zz Kun [g] näkyy valkoisena, se ilmoittaa, että kuva näytetään kirkkaudella,
joka on hyvin lähellä otettavan kuvan kirkkautta.
zz Jos [g] vilkkuu, se ilmoittaa, että näytettävän kuvan kirkkaus eroaa
todellisesta kuvaustuloksesta, koska kuvausympäristö on niin hämärä tai
kirkas. Valotusasetus näkyy kuitenkin tallennetussa kuvassa oikein. Huomaa,
että kohinaa voi näkyä enemmän kuin todellisessa tallennettavassa kuvassa.
zz Valotuksen simulointia ei ehkä voida tehdä joillakin kuvausasetuksilla.
[g]-kuvake ja histogrammi näkyvät harmaina. Kuva näytetään näytössä
vakiokirkkaudella. Histogrammi ei ehkä näy oikein heikossa tai hyvin kirkkaassa
valaistuksessa.
zz Histogrammi voidaan näyttää, kun [z: Valot. Simulointi] -asetuksena
on [Päällä] (=154).
226
Videotallennus
Käännä valintakiekko asentoon <k>
videokuvausta varten.
zz Voit kuvata videoita painamalla videokuvauspainiketta stillkuvien
kuvauksen aikana.
zz Voit myös määrittää videotallennuksen kohdassa [z: Kuvaustapa],
kun asetat valintakiekon asentoon <k>.
227
Välilehtien valikot: Videotallennus
zz Kuvaus 1
=232
=241
=248
=128
=223
=250
=261
zz Kuvaus 2
=140
=277
=149
=150
=153
zz Kuvaus 3
=155
=158
=160
=163
=172
228
Välilehtien valikot: Videotallennus
zz Kuvaus 4
=198
=209
=212
=214
zz Kuvaus 5
=220
=216
=270
=221
=278
zz Kuvaus 6
=271
=279
=273
=274
229
Välilehtien valikot: Videotallennus
[u]-tilassa näytetään seuraavat näytöt.
zz Kuvaus 1
=239
=248
=223
=261
zz Kuvaus 2
=198
=209
=212
zz Kuvaus 3
=220
=216
=221
230
Välilehtien valikot: Videotallennus
zz Kuvaus 4
=271
231
Videokuvaustila
Tallennus [Videon autom.valot.] -asetuksella
Automaattivalotuksen ohjaus sovittaa valotuksen ympäristön
kirkkauden mukaan.
valintakiekko
1Käännä
asentoon <k>.
2Paina <0>-painiketta.
[k].
3zValitse
z Valitse <W> <X> -painikkeilla
[k (Videon autom.valot.)] ja paina
sitten <0>-painiketta.
kohteeseen.
4zTarkenna
z Ennen kuin aloitat videon kuvaamisen,
tarkenna automaattitarkennuksella
tai manuaalitarkennuksella
(=200–=208, =218).
zz Oletuksena [z: Videon servotark.]
-asetuksena on [Päällä], jotta kamera
jatkaa aina tarkentamista (=271).
zz Kun painat laukaisimen puoliväliin,
kamera tarkentaa käyttäen valittua
tarkennusmenetelmää.
232
Videokuvaustila
video.
5zTallenna
z Aloita videon kuvaaminen painamalla
(1)
videokuvauspainiketta.
zz Videon kuvauksen aikana [oREC]
-merkki (1) näkyy näytön oikeassa
yläkulmassa.
zz Mikrofonit tallentavat äänen osoitetuista
kohdista (2).
zz Lopeta videon kuvaus painamalla
videokuvauspainiketta uudelleen.
(2)
zz Pikavalintanäyttö tulee esiin vaiheen 2 jälkeen, kun [5: Tilaopas] -asetuksena
on [Pois]. Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [k].
zz Voit lukita valotuksen (AE-lukitus) painamalla <A>-painiketta. Kun olet
käyttänyt AE-lukitusta videokuvauksessa, voit peruuttaa sen painamalla
<S>‑painiketta. (AE-lukituksen asetus on käytössä, kunnes painat
<S>‑painiketta.)
zz Valotuksen korjaus voidaan asettaa ±3 yksikön alueella.
zz ISO-herkkyyttä, valotusaikaa ja aukon arvoa ei tallenneta videon Exif-tietoihin.
zz Kamera on yhteensopiva Speedlite-salaman toiminnon kanssa, joka sytyttää
LED-valon automaattisesti heikossa valaistuksessa, kun kuvataan videoita
automaattivalotuksella. Katso lisätietoja LED-valolla varustetun Speedlitesalaman käyttöoppaasta.
ISO-herkkyys [Videot]-tilassa
ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti. Lisätietoja ISO-herkkyydestä,
=277, =581.
233
Videokuvaustila
Tallennus [Videon man.valotus] -asetuksella
Voit määrittää käsin videokuvauksen valotusajan, aukon ja ISO-herkkyyden.
valintakiekko
1Käännä
asentoon <k>.
2Paina <0>-painiketta.
[M].
3zValitse
z Valitse <W> <X> -painikkeilla
[M (Videon man.valotus)] ja paina
sitten <0>-painiketta.
ISO-herkkyys.
4zMääritä
z Paina <B>-painiketta.
zz Määritä asetus <Y> <Z> -painikkeilla.
234
Videokuvaustila
valotusaika (1) ja aukon
5Aseta
arvo (2).
zz Määritä valotusaika kääntämällä
<6>-valitsinta. Määritä aukon arvo
kääntämällä <5>-valitsinta.
zz Valotusaika voidaan asettaa alueelle
1/4000 sek.–1/8 sek.
(1)
(2)
ja kuvaa video.
6zTarkenna
z Toimi samoin kuin vaiheissa 4 ja
5 kohdassa ”Tallennus [Videon autom.
valot.] -asetuksella” (=232).
zz Pikavalintanäyttö tulee esiin vaiheen 2 jälkeen, kun [5: Tilaopas] -asetuksena
on [Pois]. Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [M].
235
Videokuvaustila
zz Kun siirryt stillkuvien kuvauksesta videokuvaukseen, tarkista kameran
asetukset ennen videoiden kuvaamista.
zz Vältä valotusajan tai aukon muuttamista videokuvauksen aikana. Valotuksen
muutokset voivat tallentua videoon tai kohinan määrä voi lisääntyä suurilla
ISO‑herkkyyksillä.
zz Kun kuvaat videolle liikkuvaa kohdetta, suositeltava valotusaika on noin
1/25 s–1/125 s. Mitä lyhyempi valotusaika, sitä vähemmän kohteen liike sumentuu.
zz Jos muutat valotusaikaa loisteputki- tai LED-valaistuksessa kuvatessasi,
tallennetussa kuvassa voi näkyä välkyntää.
zz Automaattista ISO-herkkyyttä käytettäessä valotuksen korjaus voidaan asettaa
±3 yksikön alueella.
zz Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, voit lukita ISO-herkkyyden
painamalla <A>-painiketta. Jos olet lukinnut ISO-herkkyyden videokuvauksen
aikana, voit peruuttaa lukituksen painamalla <S>-painiketta. (ISO-herkkyyden
lukituksen asetus on käytössä, kunnes painat <S>-painiketta.)
zz Jos painat <A>-painiketta ja sommittelet kuvan uudelleen, näet valotustason
ilmaisimessa valotustason eron verrattuna siihen, kun ensimmäisen kerran
painoit <A>-painiketta.
zz Kun kamera on valmis kuvaamaan [M]-tilassa, voit näyttää histogrammin
painamalla <B>-painiketta.
ISO-herkkyys [Videon man.valotus] -asetuksella
Voit asettaa ISO-herkkyyden manuaalisesti tai valita [AUTO]-asetuksen,
jolloin se asetetaan automaattisesti. Lisätietoja ISO-herkkyydestä,
=277, =581.
Stillkuvien kuvaus
Stillkuvia ei voi ottaa videokuvaustilassa. Jos haluat ottaa stillkuvia,
vaihda toiseen kuvaustilaan kääntämällä valintakiekkoa.
Tietonäyttö (videokuvaus)
Lisätietoja videokuvauksessa näytettävistä kuvakkeista, =585.
236
Videokuvaustila
Videokuvausta koskevat varoitukset
zz Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
zz Jos kuvaat kohdetta, jossa on tarkkoja yksityiskohtia, kuvassa voi näkyä
moiré‑ilmiötä tai värit voivat vääristyä.
zz Jos [Q] tai [Qw] on määritetty ja ISO-herkkyys tai aukko muuttuu
videokuvauksen aikana, myös valkotasapaino voi muuttua.
zz Jos kuvaat videota loistevalossa tai LED-valaistuksessa, videokuva voi välkkyä.
zz Jos tarkennat automaattisesti USM-objektiivilla kuvatessasi videota heikossa
valaistuksessa, videoon voi tallentua vaakaviivakohinaa. Samantyyppistä
kohinaa voi esiintyä, jos tarkennat käsin tietyillä objektiiveilla, jossa on
sähköinen tarkennusrengas.
zz On suositeltavaa tallentaa ensin muutama testivideo, jos aiot käyttää
zoomausta videotallennuksen aikana. Zoomaus videokuvauksen aikana
voi aiheuttaa valotuksen muutosten tai objektiivin äänten tallentumisen,
epätasaisen äänentason tai tarkennuksen menetyksen.
zz Suuret aukon arvot voivat viivästyttää tarkkaa tarkennusta tai estää sen.
zz Jos automaattitarkennusta käytetään videotallennuksen aikana, mitä tahansa
seuraavista voi tapahtua: tarkennus kohdistuu hetkeksi väärin, videon
kirkkauden muutokset tallentuvat, videon tallennus keskeytyy hetkeksi tai
objektiivin tuottamat mekaaniset äänet tallentuvat.
zz Vältä peittämästä sisäänrakennettua mikrofonia (=233) sormellasi tai
millään esineellä.
zz ”Yleiset videokuvauksen varoitukset”, =280–=281.
zz Lue tarvittaessa myös ”Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset” sivuilta
=224–=226.
237
Videokuvaustila
Videokuvausta koskevat huomautukset
zz Aina kun kuvaat videota, kortille luodaan uusi videotiedosto.
zz Videon kuva-alan peitto 4K-, Full HD- ja HD-videoissa on noin 100 %.
zz Voit tarkentaa myös painamalla AF-käynnistyspainiketta.
zz Jos haluat, että videotallennus voidaan aloittaa ja pysäyttää painamalla
laukaisin kokonaan pohjaan, määritä [Pohjaan]-asetukseksi [Al./lop. videotall]
kohdassa [5: Suljinpain. toiminto videoissa].
zz Kameran sisäänrakennettu mikrofoni tallentaa stereoääntä (=233).
zz Kameran ulkoisen mikrofonin tuloliitäntään liitettyjä ulkoisia mikrofoneja,
kuten suunnattu stereomikrofoni DM-E1 (myydään erikseen), käytetään
sisäänrakennettujen mikrofonien sijasta (=249).
zz Voit käyttää useimpia ulkoisia mikrofoneja, joissa on 3,5 mm:n miniliitin.
zz EF-objektiiveja käytettäessä tarkennuksen esiasetus videokuvauksen aikana
on käytettävissä, kun käytetään (super)teleobjektiiveja, joissa on tämä toiminto
ja jotka on julkaistu vuoden 2011 toisella puoliskolla tai sen jälkeen.
zz YCbCr 4:2:0 (8-bittinen) -värinäytteenottoa ja Rec. ITU-R BT.709 -väriavaruutta
käytetään 4K-, Full HD- ja HD-videoissa.
238
HDR-videotila
Voit kuvata suuren dynaamisen alueen videoita, joissa suuren kontrastin
huippuvalojen yksityiskohdat säilyvät.
valintakiekko
1Käännä
asentoon <k>.
2Paina <0>-painiketta.
[u].
3zValitse
z Valitse <W> <X> -painikkeilla
[u (HDR‑video)] ja paina sitten
<0>-painiketta.
HDR-video.
4zKuvaa
z Kuvaa video samalla tavalla kuin
normaali video.
zz Tietoja käytettävissä olevasta
tiedostokoosta ja tallennusajasta
on =580 taulukossa.
239
HDR-videotila
zz Koska HDR-video luodaan yhdistämällä useita kuvia, osa videosta voi näyttää
vääristyneeltä. Käsivaralla kuvauksen aikana kameran tärähtely saattaa
tehdä vääristymistä huomattavampia. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
Huomaa, että vaikka kuvauksessa käytettäisiin jalustaa, HDR-videon kuvien
toistossa yksitellen tai hidastetussa toistossa voi näkyä jälkikuvia tai enemmän
kohinaa kuin normaalissa toistossa.
zz Kuvan väri ja kirkkaus voivat muuttua huomattavasti hetkeksi, jos muutat
HDR‑kuvauksen asetuksia. Lisäksi videota ei päivitetä hetkeen ja kuva
pysähtyy hetkiseksi. Ota tämä huomioon, kun tallennat videoita ulkoiseen
laitteeseen HDMI:n kautta.
zz Tallennuskoko on L6X (NTSC) tai L5X (PAL).
zz ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti, kun kuvaat HDR-videoita.
240
Videon tallennuslaatu
Valitse [z: Videon tall.laatu] -välilehdellä
[Videon tall.koko] ja aseta videon koko,
kuvataajuus ja pakkausmenetelmä.
Video tallennetaan MP4-tiedostona.
[Videon tall.koko] -näytössä näkyvä
kuvataajuus vaihtuu automaattisesti
[5: Videojärjest.] -asetuksen mukaan
(=502).
zz Videoiden tallentamiseen tarvittava kortin kirjoitus- ja lukunopeus
(kortin suorituskykyvaatimukset) vaihtelevat videon tallennuskoon
mukaan. Ennen videoiden kuvaamista, tarkista kortin toimintavaatimukset,
=579.
Kuvan koko
zz [H] 3840×2160
Video tallennetaan 4K-laatuisena. Kuvasuhde on 16:9.
Käytettävissä vain, kun valintakiekko on asennossa <k>.
zz [L] 1920×1080
Video tallennetaan täysteräväpiirtolaatuisena (Full HD).
Kuvasuhde on 16:9.
zz [w] 1280×720
Video tallennetaan teräväpiirtolaatuisena (HD). Kuvasuhde on 16:9.
zz Jos muutat [5: Videojärjest.] -asetusta, aseta myös [Videon tall.koko]
uudelleen kohdassa [z: Videon tall.laatu].
zz Normaali 4K-videoiden ja L8/7-videoiden toisto ei ehkä onnistu muilla
laitteilla toiston suuren tietojenkäsittelykuormituksen takia.
zz Selkeys ja kohina vaihtelevat jonkin verran videon tallennuskoon ja käytetyn
objektiivin mukaan.
zz Videoita ei voi tallentaa VGA-laadulla.
241
Videon tallennuslaatu
4K-videotallennus
zz 4K-videoiden kuvaamiseen vaaditaan tehokas kortti.
Lisätietoja on kohdassa ”Kortit, joille voi tallentaa videoita” (=579).
zz 4K-videoiden kuvaaminen lisää prosessoinnin käsittelyä, mikä saattaa
saada kameran sisäisen lämpötilan nousemaan nopeammin ja
korkeammaksi kuin normaaleja videoita kuvattaessa. Jos punainen
[E]-kuvake tai [F] ilmestyy näkyviin videokuvauksen aikana,
kortti voi olla kuuma, joten pysäytä videokuvaus ja anna kameran
jäähtyä ennen kortin poistamista. (Älä poista korttia heti.)
zz Voit tallentaa minkä tahansa 4K-videon kuvan noin 8,3 megapikselin
(3840×2160) JPEG-stillkuvaksi kortille (=315).
242
Videon tallennuslaatu
Kuvataajuus (kuvia sekunnissa)
zz [2] 119,88 kuvaa/s / [8] 59,94 kuvaa/s /
[6] 29,97 kuvaa/s
Alueille, joilla TV-järjestelmä on NTSC (esimerkiksi Pohjois-Amerikka,
Japani, Etelä-Korea, Meksiko).
zz [3] 100,00 kuvaa/s / [7] 50,00 kuvaa/s /
[5] 25,00 kuvaa/s
Alueille, joilla TV-järjestelmä on PAL (esimerkiksi Eurooppa, Venäjä,
Kiina, Australia).
Pakkausmenetelmä
zz [X] IPB (normaali)
Pakkaa tehokkaasti useita kuvia samanaikaisesti kuvattaessa.
zz [W] ALL-I (editointi/I-only)
Käyttää ALL-I-pakkausta nopeutetun videon tallennukseen (=250).
Pakkaa yhden kuvan kerrallaan tallennusta varten. Tiedoston koko on
suurempi kuin IPB (normaali) -asetusta käytettäessä, mutta video sopii
paremmin muokattavaksi.
zz [
] IPB (kevyt)
Video tallennetaan pienemmällä bittinopeudella kuin IPB (normaali)
-asetuksella, joten tiedostokoko on pienempi kuin IPB (normaali)
-asetuksella ja video on yhteensopiva useamman toistojärjestelmän
kanssa. Tämä pidentää mahdollista kuvausaikaa pitemmäksi kuin
asetuksella IPB (normaali) (kun kortin kapasiteetti pysyy samana).
Videon tallennusmuoto
zz [C] MP4
Kaikki tällä kameralla kuvaamasi videot tallennetaan MP4-muotoisiksi
videotiedostoiksi (tunniste ”.MP4”).
243
Videon tallennuslaatu
Kortit, joille voi tallentaa videoita
Tietoja eri videon tallennuskokojen kanssa käytettävistä korteista, =579.
Kun kuvaat videoita, käytä suurikapasiteettista korttia, jonka luku- ja
kirjoitusnopeus (kortin suorituskykyvaatimuksissa määritetty) on taulukon
=579 mukainen tai vaadittua suurempi. Kokeile kortteja tallentamalla
muutama video ja varmistamalla, että ne tallentuvat oikein
määrittämässäsi koossa (=241).
zz Alusta kortit ennen 4K-videon kuvaamista (=490).
zz Jos käytät videokuvauksessa hidasta korttia, video ei ehkä tallennu oikein.
Samoin, jos toistat videon kortilla, jolla on hidas lukunopeus, kamera ei ehkä
toista videota oikein.
zz Kun kuvaat videoita, käytä suuren suorituskyvyn omaavaa korttia,
jonka kirjoitusnopeus on riittävästi bittinopeutta suurempi.
zz Jos videoiden tallentaminen ei onnistu normaalisti, alusta kortti ja yritä
uudelleen. Jos kortin alustaminen ei ratkaise ongelmaa, katso lisäohjeita
esimerkiksi kortin valmistajan sivustosta.
zz Kortin toiminnan parantamiseksi on suositeltavaa, että kortti alustetaan
kamerassa ennen videoiden kuvaamista (=490).
zz Tarkista kortin luku-/kirjoitusnopeus esimerkiksi kortin valmistajan sivustosta.
244
Videon tallennuslaatu
Suuri kuvataajuus
Voit kuvata Full HD -videoita suurella kuvataajuudella 119,88 kuvaa/s
tai 100,00 kuvaa/s määrittämällä [Suuri kuvataajuus] -asetukseksi
[Päällä] kohdassa [z: Videon tall.laatu]. Tämä sopii hyvin videoille,
jotka toistetaan hidastettuna. Videon enimmäistallennusaika on 7 minuuttia
29 sekuntia.
Tallennuksen peitto
(1)
Videot tallennetaan muodossa L2X
tai L3X. Tallennettaviin videoihin
rajataan alue kuvausnäytön keskeltä.
Videon servotarkennus- ja videon
digitaalinen IS -toiminnoilla ei ole vaikutusta,
kun kuvataan suuren kuvataajuuden
videoita. Automaattitarkennusta ei käytetä.
(1) Full HD -tallennus
(2) Suuren kuvataajuuden tallennus
(2)
Koska suuren kuvataajuuden videot tallennetaan videotiedostoina, joiden
kuvataajuus on 29,97 kuvaa/s tai 25,00 kuvaa/s, ne toistetaan hidastettuina
1/4-nopeudella.
zz Tarkista [Videon tall.koko] -asetus, jos palautat tämän asetuksen
arvoksi [Pois].
zz Näyttö saattaa vilkkua, jos tallennat suuren kuvataajuuden videoita loisteputkitai LED-valaistuksessa.
zz Kun käynnistät tai pysäytät suuren kuvataajuuden videon tallennuksen, videon
kuvaa ei päivitetä hetkeen ja kuva pysähtyy hetkellisesti. Ota tämä huomioon,
kun tallennat videoita ulkoiseen laitteeseen HDMI:n kautta.
zz Näytössä suuren kuvataajuuden videoiden tallennuksen aikana näkyvät videon
kuvataajuudet eivät vastaa videon tallennettua kuvataajuutta.
zz Ääntä ei tallenneta.
245
Videon tallennuslaatu
Videotiedostot, joiden koko ylittää 4 Gt
Vaikka kuvaamasi video ylittäisi 4 Gt:n koon, voit jatkaa kuvaamista
keskeytyksettä.
zz Kamerassa alustettujen SD-/SDHC-korttien käyttäminen
Jos alustat kameralla SD-/SDHC-kortin, kortti alustetaan FAT32-muotoon.
Jos kuvaat FAT32-muotoon alustetulle kortille videota ja tiedoston koko
ylittää 4 Gt, kamera luo uuden tiedoston automaattisesti.
Kun toistat videota, kukin videotiedosto on toistettava erikseen.
Videotiedostoja ei voi toistaa peräkkäisessä järjestyksessä automaattisesti.
Kun videon toisto loppuu, valitse seuraava video ja toista se.
zz Kamerassa alustettujen SDXC-korttien käyttäminen
Jos alustat kameralla SDXC-kortin, kortti alustetaan exFAT-muotoon.
Jos käytät exFAT-muotoon alustettua korttia, video tallennetaan yhteen
tiedostoon (useaksi tiedostoksi jakamisen sijaan), vaikka tiedoston koko
ylittäisi 4 Gt videokuvauksen aikana.
zz Kun tuot tietokoneelle videotiedostoja, joiden koko on suurempi kuin 4 Gt,
käytä joko EOS Utility -ohjelmaa tai kortinlukijaa (=553). Yli 4 Gt:n
kokoisia videotiedostoja ei ehkä voi tallentaa, jos yrität käyttää tietokoneen
käyttöjärjestelmän vakiotoimintoja.
246
Videon tallennuslaatu
Videon kokonaistallennusaika ja tiedostokoko/minuutti
Tietoja tiedostokoosta ja tallennusajasta kullakin tallennuskoolla, =580.
Videokuvauksen aikaraja
zz Kun tallennetaan muita kuin suuren kuvataajuuden videoita
Yhden videon enimmäistallennusaika on 29 minuuttia 59 sekuntia.
Kun videokuvausaika ylittää 29 minuuttia 59 sekuntia, tallennus pysähtyy
automaattisesti. Voit aloittaa videokuvauksen uudelleen painamalla
videokuvauspainiketta (joka tallentaa videon uutena tiedostona).
zz Kun tallennetaan suuren kuvataajuuden videoita
Yhden videon enimmäistallennusaika on 7 minuuttia 29 sekuntia.
Kun videokuvausaika ylittää 7 minuuttia 29 sekuntia, tallennus pysähtyy
automaattisesti. Voit aloittaa suuren kuvataajuuden videon tallennuksen
uudelleen painamalla videokuvauspainiketta (joka tallentaa videon
uutena tiedostona).
247
Äänen tallennus
Voit kuvata videoita ja samalla tallentaa
ääntä sisäänrakennetun stereomikrofonin
tai ulkoisen stereomikrofonin
avulla. Voit myös säätää äänen
tallennustasoa vapaasti.
Määritä äänen tallennustoiminnot kohdassa
[z: Äänen tallennus].
Äänen tallennus / äänen tallennuksen taso
zz Automaatti
Äänen tallennuksen taso säädetään automaattisesti. Automaattinen
tallennustason ohjaus toimii automaattisesti äänenvoimakkuuden mukaan.
zz Käsinsäätö
Voit säätää äänen tallennuksen tasoa tarvittaessa.
Valitse [Äänitaso] ja tarkastele tasomittaria samalla, kun säädät äänen
tallennuksen tasoa <Y> <Z> -painikkeilla. Katso huippuarvon pidon
osoitinta ja säädä tasoa niin, että tasomittari menee ajoittain arvon [12]
(–12 dB) oikealle puolelle voimakkaimpien äänten aikana. Jos lukema
ylittää arvon [0], ääni vääristyy.
zz Pois
Ääntä ei tallenneta.
Tuulisuoja
Määritä asetukseksi [Automaatti], kun haluat vaimentaa
tuulen ääntä automaattisesti, kun olet ulkona tuulisella säällä.
Aktivoidaan vain, kun kameran sisäänrakennettu mikrofoni on käytössä.
Tuulisuojatoiminto vaimentaa myös joitakin matalia bassoääniä.
248
Äänen tallennus
Vaimennus
Vaimentaa automaattisesti kovien taustaäänten aiheuttaman äänen
vääristymän. Vaikka määrittäisit kuvausta varten [Äänitys]-asetukseksi
[Automaatti] tai [Käsinsäätö], voimakkaat äänet saattavat silti vääristyä.
Tässä tapauksessa suositellaan asetusta [Päällä].
Ulkoinen mikrofoni
Normaalisti sisäänrakennettu mikrofoni tallentaa stereona.
Jos kameran ulkoisen mikrofonin tuloliitäntään kytketään ulkoinen mikrofoni,
jossa on ministereoliitin (halkaisija 3,5 mm), ulkoinen mikrofoni asetetaan
ensisijaiseksi. Suosittelemme suunnatun stereomikrofonin DM-E1 (myydään
erikseen) käyttämistä.
zz Sisäänrakennetut mikrofonit tai ulkoiset mikrofonit saattavat tallentaa Wi-Fitoimintojen ääniä. Äänen nauhoittamisen aikana ei suositella langattoman
toiminnon käyttämistä.
zz Kun liität kameraan ulkoisen mikrofonin, muista asettaa pistoke kokonaan sisään.
zz Kameran yhdysrakenteista mikrofonia tallentaa myös kameran toimintaäänet
sekä kameran mekaaniset äänet kuvauksen aikana. Suunnatun
stereomikrofonin DM-E1 (myydään erikseen) käyttäminen saattaa vähentää
näitä ääniä videossa.
zz Älä liitä kameran ulkoisen mikrofonin tuloliitäntään mitään muita laitteita.
zz Perustilassa tai [u]-tilassa käytettävissä olevat [Äänen tallennus] -asetukset
ovat [Päällä] tai [Pois]. Aseta [Päällä], niin tallennuksen taso säädetään
automaattisesti.
zz Ääni tuodaan myös, kun kamera yhdistetään televisioon HDMI:n kautta,
paitsi kun [Äänitys]-asetuksena on [Pois].
zz Äänenvoimakkuuden tasapainoa vasemman (L) ja oikean (R) välillä
ei voi säätää.
zz Tallennetun äänen näytteenottotaajuus on 48 kHz / 16 bittiä.
249
Nopeutetut videot
Tietyin väliajoin otetut stillkuvat voidaan yhdistää automaattisesti nopeutetun
4K- tai Full HD -videon luomiseksi. Nopeutettu video näyttää, miten
kohde muuttuu, lyhyemmässä ajassa kuin muuttumiseen todellisuudessa
kului. Se on kätevä, kun havainnoidaan kiinteästä pisteestä maiseman
muuttumista, kasvien kasvamista, tähtien liikkeitä yms.
Nopeutetut videot tallennetaan MP4-muodossa seuraavalla laadulla:
H6W (NTSC)/H5W (PAL) 4K-kuvauksessa ja L 6 W
(NTSC)/L 5 W (PAL) Full HD -kuvauksessa.
Huomaa, että kuvataajuus muutetaan automaattisesti [5: Videojärjest.]
-asetuksen mukaan (=502).
kuvaustila.
1zValitse
z Valitse [k] (=232) tai [M]
2
(=234).
Valitse [z: Nopeutettu video].
3Valitse [Nopeutettu].
aihe.
4zValitse
z Valitse kuvaustilanteeseen sopiva aihe.
zz Voit asettaa kuvausvälin ja kuvien
määrän vapaammin manuaalisesti,
kun valitset vaihtoehdon [Oma asetus].
250
Nopeutetut videot
kuvausväli.
5zValitse
z Valitse [Kuvien aikaväli].
zz Valitse [Aikaväli] (sek.). Aseta arvo
<Y> <Z>-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Katso kohtia [k: Tarvittava aika] (1) ja
[3: Toistoaika] (2) ja aseta numero.
Kun [Oma asetus] on asetettu
(1)
(2)
zz Valitse [Aikaväli] (min.:sek.). (Aikaväli
kerran sekunnissa ei ole käytettävissä.)
zz Paina <0>-painiketta, jotta [r]
tulee näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja
paina sitten <0>-painiketta.
(Palauttaa tilaan [s].)
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
kuvien määrä.
6zMääritä
z Valitse [Otosmäärä]. Aseta arvo
<Y> <Z>-painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Katso kohtia [k: Tarvittava aika]
ja [3: Toistoaika] ja aseta numero.
Kun [Oma asetus] on asetettu
zz Valitse numero.
zz Paina <0>-painiketta, jotta [r]
tulee näkyviin.
zz Määritä haluamasi numero ja
paina sitten <0>-painiketta.
(Palauttaa tilaan [s].)
zz Tarkista, että [3: Toistoaika]
ei näy punaisena.
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
251
Nopeutetut videot
zz [Näkymä**]-toimintoa käytettäessä käytettävissä olevat aikavälit ja kuvien
määrät on rajoitettu näkymään sopiviksi.
zz H6/H5-bittinopeus on noin 300 Mb/s ja L6/L5-bittinopeus
on noin 90 Mb/s. Käytä korttia, jonka lukunopeus on riittävän suuri.
zz Jos kuvien määrä on 3600, nopeutetun videon pituus on noin 2 minuuttia
NTSC-järjestelmässä ja noin 2 minuuttia 24 sekuntia PAL-järjestelmässä.
haluamasi videon
7Valitse
tallennuskoko.
zz H (3840×2160)
Video tallennetaan 4K-laatuisena. Kuvasuhde on 16:9. Kuvataajuus
on 29,97 kuvaa/s (6) NTSC-järjestelmässä ja 25,00 kuvaa/s (5)
PAL‑järjestelmässä ja videot tallennetaan MP4 (C) -muodossa ALL-I
(W) -pakkausta käyttäen.
zz L (1920×1080)
Video tallennetaan täysteräväpiirtolaatuisena (Full HD). Kuvasuhde
on 16:9. Kuvataajuus on 29,97 kuvaa/s (6) NTSC-järjestelmässä ja
25,00 kuvaa/s (5) PAL-järjestelmässä ja videot tallennetaan MP4 (C)
-muodossa ALL-I (W) -pakkausta käyttäen.
252
Nopeutetut videot
8Määritä [Autom.valotus].
zz Lukittu 1 ruutu
Kun ensimmäinen kuva otetaan, mittaus suoritetaan ja valotus asetetaan
automaattisesti vastaamaan kirkkautta. Ensimmäiselle kuvalle valittua
valotusta käytetään myös seuraavissa kuvissa. Muitakin ensimmäiselle
kuvalle valittuja asetuksia käytetään myös seuraavissa kuvissa.
zz Jokainen ruutu
Mittaus suoritetaan kullekin seuraavalle kuvalle ja valotus asetetaan
automaattisesti vastaamaan kirkkautta. Huomaa, että jos toimintojen,
kuten kuva-asetukset ja valkotasapaino, asetuksena on [Automaatti],
ne määritetään automaattisesti kullekin kuvalle.
9Määritä [Näytön auto.katk.].
zz Pois
Kuva näytetään myös nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
(Näyttö sammuu vain kuvauksen aikana.) Huomaa, että näyttö sammuu
noin 30 minuutin kuluttua kuvauksen aloittamisesta.
zz Päällä
Huomaa, että näyttö sammuu noin 10 sekunnin kuluttua kuvauksen
aloittamisesta.
zz Nopeutetun videon kuvaamisen aikana voit asettaa näytön päälle tai pois
painamalla <B>-painiketta.
253
Nopeutetut videot
äänimerkki.
10 zAseta
z Valitse [Äänim., kun kuva].
zz Jos valitaan [Pois], äänimerkkiä ei kuulu
kuvauksen aikana.
11 Tarkista asetukset.
(1)
(2)
(1) Tarvittava aika
Ilmoittaa ajan, joka tarvitaan kuvien ottamiseen määritetyllä kuvamäärällä
ja aikavälillä. Jos se on yli 24 tuntia, ”*** päivää” näytetään.
(2) Toistoaika
Ilmoittaa videon tallennusajan (videon toistoon tarvittavan ajan),
kun luodaan nopeutettu 4K- tai Full HD -video stillkuvista, jotka on
otettu tietyin väliajoin.
valikko.
12 zSulje
z Sulje valikkonäyttö painamalla
<M>‑painiketta.
254
Nopeutetut videot
ilmoitus.
13 zLue
z Lue ilmoitus ja valitse [OK].
testikuvia.
14 zOtaz Aseta
valotus ja kuvaustoiminnot
ja tarkenna painamalla laukaisin
puoliväliin samalla tavalla kuin stillkuvien
kuvauksessa.
zz Ota testikuvat painamalla
laukaisin pohjaan asti.
Stillkuvat tallennetaan kortille.
zz Jos testikuvissa ei ole ongelmia,
siirry seuraavaan vaiheeseen.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat ottaa
testikuvat uudelleen.
zz Testikuvat tallennetaan JPEG 73 -laadulla.
zz Voit asettaa enimmäisrajan automaattiselle ISO-herkkyydelle [k]-tilassa
tai [M]-tilassa automaattisen ISO-herkkyyden avulla [a autom. enint.]
-asetuksella kohdassa [z: kISO-herkkyysasetukset] (=277).
zz Jos olet asettanut [Puoliväliin]-asetukseksi kohdassa [5: Suljinpain.
toiminto videoissa] vaihtoehdon [Mitt.+k servotark], sen tilalle vaihdetaan
automaattisesti [Mittaus+kertatark.], kun määrität nopeutetun videon
kuvaamisen.
255
Nopeutetut videot
videokuvauspainiketta.
15 zPaina
z Kamera on valmis aloittamaan
nopeutetun videon kuvaamisen.
zz Jos haluat palata vaiheeseen 14, paina
videokuvauspainiketta uudelleen.
nopeutettu video.
16 zKuvaa
z Paina <B>-painiketta ja tarkista
(1)
256
(2)
uudelleen näytössä näkyvät kohdat
”Tarvittava aika (1)” ja ”Aikaväli (2)”.
zz Aloita nopeutetun videon kuvaaminen
painamalla laukaisin pohjaan.
zz Automaattinen tarkennus ei toimi
nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
zz Kun tallennetaan nopeutettua videota,
näytössä näkyy [oREC].
zz Kun määritetty otosmäärä on otettu,
nopeutetun videon kuvaaminen päättyy.
zz Peruuta nopeutetun videon
kuvaaminen asettamalla [Nopeutettu]asetukseksi [Pois].
Nopeutetut videot
zz Jos kortilla ei ole riittävästi vapaata tilaa määritetyn kuvamäärän tallentamiseen,
[Toistoaika] näkyy punaisena. Vaikka kamera pystyy jatkamaan kuvausta,
kuvaus pysähtyy, kun kortti tulee täyteen.
zz Jos videotiedoston koko ylittää 4 Gt [Otosmäärä]-asetuksilla eikä korttia
ole alustettu exFAT-muotoon (=491), [Toistoaika] näkyy punaisena.
Jos jatkat kuvaamista tässä tilanteessa ja videotiedoston koko saavuttaa 4 Gt,
nopeutetun videon kuvaaminen päättyy.
zz Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon
tai hyvin kirkkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran
kuvakennoa tai sisäisiä osia.
zz Nopeutettua videota ei voi kuvata, kun kamera on kytketty tietokoneeseen
liitäntäkaapelilla tai kun HDMI-kaapeli on kytketty.
zz Videon servotarkennus ei toimi.
zz Jos valotusaika on 1/30 sekuntia tai hitaampi, videon valotusta ei ehkä näytetä
oikein (se saattaa poiketa lopullisen videon valotuksesta).
zz Älä zoomaa objektiivia nopeutetun videon kuvaamisen aikana. Zoomaaminen
saattaa aiheuttaa sen, että kuva on epäterävä, valotus muuttuu tai objektiivin
vääristymien korjaus ei toimi oikein.
zz Kun kuvaat nopeutettua videota välkkyvän valon alla, kuvaan saattaa tallentua
huomattavaa välkkymistä, vaakaraitoja (kohinaa) tai epätasainen valotus.
zz Nopeutetun videon kuvauksen aikana näytetyt kuvat saattavat näyttää
erilaisilta kuin valmis video. (Niissä voi esimerkiksi olla välkkyvien
valonlähteiden aiheuttamaa epätasaista kirkkautta tai suuren ISO-herkkyyden
aiheuttamaa kohinaa.)
zz Kun kuvaat nopeutettua videota vähäisessä valossa, kuvauksen aikana näytetty
kuva saattaa poiketa videoon tallennettavasta kuvasta. Tässä tapauksessa
[g]-kuvake vilkkuu.
zz Jos liikutat kameraa vasemmalta oikealle (panorointi) tai kuvaat liikkuvaa
kohdetta nopeutettua videota kuvatessasi, kuva voi näyttää huomattavan
vääristyneeltä.
zz Automaattinen virrankatkaisu ei toimi nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
Et myöskään voi säätää kuvaustoimintoja ja valikkotoimintojen asetuksia tai
toistaa kuvia jne.
zz Nopeutettuun videoon ei tallenneta ääntä.
zz Nopeutettua videota kuvatessasi voit aloittaa tai pysäyttää videon kuvauksen
painamalla laukaisimen pohjaan riippumatta [5: Suljinpain. toiminto
videoissa] -asetuksesta.
zz Kun [Aikaväli] on alle 3 sekuntia, [Autom.valotus]-asetuksena on
[Jokainen ruutu] ja kirkkaus eroaa huomattavasti edellisestä ruudusta,
kamera ei ehkä kuvaa asetulla aikavälillä.
257
Nopeutetut videot
zz Jos valotusaika on pitempi kuin kuvausväli (kuten pitkää valotusaikaa
käytettäessä) tai jos hidas suljinnopeus asetetaan automaattisesti, kamera
ei ehkä voi kuvata määritetyin väliajoin. Lisäksi kuvaaminen ei ehkä onnistu
silloin, kun valotusaika ja kuvausväli ovat lähes samat.
zz Jos seuraavaa ajastettua kuvaa ei voi ottaa, se jätetään väliin. Tämä saattaa
vähentää nopeutetun videon tallennusaikaa.
zz Jos korttiin tallentamiseen kuluva aika ylittää kuvausvälin ajan määritettyjen
kuvaustoimintojen tai kortin suorituskyvyn vuoksi, joitakin otoksia ei ehkä oteta
määrätyin väliajoin.
zz Vaikka [Näytön auto.katk.] -asetuksena on [Pois], näyttö sammuu valotuksen
ajaksi. Huomaa myös, että kuvia ei ehkä näytetä, jos kuvien aikaväli on
liian lyhyt.
zz Otettuja kuvia ei tallenneta stillkuvina. Vaikka peruuttaisit nopeutetun videon
kuvaamisen vain yhden kuvan ottamisen jälkeen, se tallennetaan silti
videotiedostona.
zz Jos liität kameran tietokoneeseen liitäntäkaapelilla ja käytät EOS Utility
-ohjelmistoa (EOS-ohjelma), määritä [z: Nopeutettu video] -asetukseksi
[Pois]. Jos jokin muu vaihtoehto kuin [Pois] on valittu, kamera ei voi
muodostaa yhteyttä tietokoneeseen.
zz Image Stabilizer (Kuvanvakain) ei toimi nopeutetun videon kuvaamisen aikana.
zz Nopeutetun videon kuvaaminen päättyy ja asetukseksi vaihtuu [Pois],
jos virtakytkin asetetaan asentoon <2> tai automaattinen virrankatkaisu
aktivoituu.
zz Vaikka salama olisi valmiina, se ei välähdä.
zz Seuraavat toimenpiteet peruuttavat nopeutetun videon kuvaamisen valmiustilan
ja vaihtavat asetukseksi [Pois].
yyValitaan [Puhdista nytf] kohdassa [5: Kennon puhdistus] tai valitaan
[Perusasetukset] kohdassa [5: Nollaa kamera].
yyKäännetään valintakiekkoa.
zz Jos aloitat nopeutetun videon kuvaamisen, kun valkoinen [s] (=224) on
näkyvissä, nopeutetun videon kuvan laatu saattaa heikentyä. On suositeltavaa
aloittaa nopeutetun videon kuvaaminen, kun valkoinen [s] katoaa
(kameran sisäinen lämpötila laskee).
zz Kun [Autom.valotus]-asetuksena on [Jokainen ruutu], ISO-herkkyyttä,
valotusaikaa ja aukon arvoa ei ehkä tallenneta nopeutetun videon Exif-tietoihin
joissakin tiloissa.
258
Nopeutetut videot
zz Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
zz On suositeltavaa ottaa testikuvia, kuten vaiheessa 14, sekä kuvata testivideo
nopeutetusta videosta etukäteen.
zz Videon kuva-alan peitto nopeutetuissa 4K- ja Full HD -videoissa on noin 100 %.
zz Jos haluat peruuttaa meneillään olevan nopeutetun videon kuvaamisen,
paina laukaisin pohjaan tai paina videokuvauspainiketta. Siihen mennessä
kuvattu nopeutettu video tallennetaan kortille.
zz Jos kuvaamiseen tarvittava aika on yli 24 tuntia, mutta alle 48 tuntia, näytössä
näkyy ”2 päivää”. Jos tarvitaan 3 päivää tai enemmän, päivien määrä näytetään
24 tunnin jaksojen määränä.
zz Vaikka nopeutetun videon toistoaika olisi alle 1 sekunti, videotiedosto luodaan
silti. [Toistoaika]-tietona näkyy ”00'00"”.
zz Jos kuvausaika on pitkä, suosittelemme verkkovirtalisävarusteiden
(myydään erikseen) käyttämistä.
zz YCbCr 4:2:0 (8-bittinen) -värinäytteenottoa ja Rec. ITU-R BT.709 -väriavaruutta
käytetään nopeutetuissa 4K- ja Full HD -videoissa.
259
Nopeutetut videot
zz Voit aloittaa ja lopettaa nopeutetun videon tallennuksen langattomalla kaukoohjaimella BR-E1 (myydään erikseen).
Langaton kauko-ohjain BR-E1
yySuorita ensin langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 ja kameran yhteensovitus
(=446).
yyVarmista, että [z: Kauko-ohjaus] -asetus on [Päällä].
yyOta testikuvat ja sitten, kun kamera on valmis kuvaamaan (kuten vaiheessa 15,
=256), aseta BR-E1:n laukaisun ajoituksen / videokuvauksen kytkin
asentoon <o> (välitön laukaisu) tai <2> (laukaisu 2 sekunnin viiveellä).
yyJos kauko-ohjaimen kytkin on asetettu asentoon <k>, nopeutetun videon
kuvaamista ei voi aloittaa.
Kameran tila / kaukoohjauksen asetukset
Testikuvausnäyttö
Kuvausvalmius
Nopeutetun videon
kuvaamisen aikana
260
<o> välitön laukaisu
<2> 2 sekunnin viive
Testikuvaus
Aloittaa kuvaamisen
Kuvausvalmiustilaan
Testikuvausnäyttöön
Lopettaa kuvauksen
Lopettaa kuvauksen
<k> Videotallennus
Videokollaasit
Voit tallentaa sarjan lyhyitä videokollaaseja, jotka ovat muutaman sekunnin
mittaisia, ja kamera yhdistää ne ja luo videokollaasialbumin, jossa näytetään
nämä matkasi tai tapahtuman kohokohdat.
Videokollaasit ovat käytettävissä, kun videon tallennuskoko on L6X
(NTSC) / L5X (PAL).
Videokollaasialbumin voi myös toistaa taustamusiikin kanssa (=353).
Videokollaasialbumin luominen
Video
kollaasileike 1
Video
kollaasileike 2
Video
kollaasileike **
Videokollaasialbumi
kuvaustila.
1zValitse
z Valitse [k] (=232) tai [M] (=234).
2Valitse [z: Videokollaasi].
3Valitse [Päällä].
261
Videokollaasit
4Valitse [Albumin asetukset].
[Luo uusi albumi].
5zValitse
z Lue ilmoitus ja valitse [OK].
toistoaika.
6zMääritä
z Määritä videokollaasin toistoaika.
toistotehoste.
7zMääritä
z Tämä asetus määrittää, miten nopeasti
albumit toistetaan.
vaadittu tallennusaika.
8zTarkista
z Kunkin videokollaasin tarvittava
tallennusaika näytetään (1) toistoajan
ja tehosteen perusteella.
(1)
262
Videokollaasit
valikko.
9zSulje
z Sulje valikko painamalla
<M>‑painiketta.
zz Sininen palkki näyttää tallennusajan (2).
(2)
ensimmäinen videokollaasi.
10 zKuvaa
z Aloita kuvaaminen painamalla
videokuvauspainiketta.
zz Tallennusajan ilmaiseva sininen palkki
pienenee vähitellen, ja kuvaus pysähtyy
automaattisesti, kun määritetty aika
on kulunut.
zz Vahvistusviesti näytetään (=264).
videokollaasialbumina.
11 zTallenna
z Valitse [J Tallenna albumina].
zz Leike tallennetaan albumin
ensimmäisenä videokollaasina.
seuraavat videokollaasit.
12 zKuvaa
z Kuvaa seuraava videokollaasi
toistamalla vaihe 10.
zz Valitse [J Lisää albumiin].
zz Voit luoda toisen albumin valitsemalla
[W Tallenna uutena albumina].
zz Toista tarvittaessa vaihe 12.
263
Videokollaasit
videokollaasien kuvaaminen.
13 zLopeta
z Määritä [Videokollaasi]-asetukseksi
[Pois]. Jotta voit palata normaaliin
videokuvaukseen, varmista,
että määrität [Pois].
zz Sulje valikko ja palaa tavalliseen
videokuvaukseen painamalla
<M>‑painiketta.
Vaiheiden 11 ja 12 asetukset
Toiminto
JTallenna albumina (vaihe 11)
JLisää albumiin (vaihe 12)
WTallenna uutena albumina
(vaihe 12)
1Toista videokollaasi
(vaiheet 11 ja 12)
Kuvaus
Tallentaa leikkeen albumin ensimmäisenä
videokollaasina.
Lisää nykyisen videokollaasin viimeksi
tallennettuun albumiin.
Luo uuden albumin ja tallentaa leikkeen
ensimmäisenä videokollaasina. Tämä albumi
ei ole sama kuin viimeksi tallennettu albumi.
Toistaa juuri kuvatun videokollaasin.
rÄlä tallenna albumina (vaihe 11) Poistaa viimeksi kuvatun videokollaasin
tallentamatta sitä albumiin. Valitse
rPoista tallentamatta albumiin
vahvistusikkunassa [OK].
(vaihe 12)
zz Jos haluat tallentaa seuraavan videokollaasin heti, määritä [Kysy vahvistus]
-asetukseksi [z: Videokollaasi] -kohdassa [Pois]. Tämän asetuksen avulla
voit kuvata seuraavan videokollaasin heti ilman vahvistusviestin näyttöä.
264
Videokollaasit
Lisääminen olemassa olevaan albumiin
[Lisää jo olevaan albumiin].
1zValitse
z Valitse [Lisää jo olevaan albumiin]
=262 vaiheen 5 mukaisesti.
olemassa oleva albumi.
2zValitse
z Valitse olemassa oleva albumi
<Y> <Z>-painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Valitse [OK].
zz Jotkin vakautusasetukset päivitetään
vastaamaan olemassa olevan
albumin asetuksia.
valikko.
3zSulje
z Sulje valikko painamalla
<M>‑painiketta.
zz Videokollaasin kuvausnäyttö
tulee näkyviin.
videokollaasi.
4zTallenna
z Tallenna videokollaasi kohdan
”Videokollaasit” (=261) vaiheessa 10
kuvatulla tavalla.
zz Et voi valita toisella kameralla luotua albumiotosta.
Yleiset videokollaasin varoitukset
zz Ääntä ei tallenneta, kun määrität [Toistotehoste]-asetukseksi [1/2x nopeus]
tai [2x nopeus].
zz Videokollaasin kuvauskesto on likimääräinen. Se voi erota hieman toiston
aikana näytetystä todellisesta tallennusajasta kuvataajuuden ja muiden
tekijöiden vuoksi.
265
Miniatyyritehostevideo
Voit luoda vaikutelman pienoismallista videossa lisäämällä kuvan
epätarkkuutta valitun alueen ulkopuolella.
kuvaustila.
1zValitse
z Valitse [k] (=232) tai [M] (=234).
[c].
2zValitse
z Paina <0>-painiketta ja valitse
Pikavalintanäytössä [c] kohdassa [
kohdekehystä.
3zSiirrä
z Tee kohdekehyksestä siirrettävä
].
(jolloin se näkyy oranssina) painamalla
<S>‑painiketta tai näpäyttämällä
[r]‑kuvaketta näytön oikeassa
alareunassa.
zz Voit myös vaihtaa kohdekehyksen pysty‑
ja vaakasuunnan välillä napauttamalla
[T]-kuvaketta.
zz Kohdekehyksen suuntaa voidaan muuttaa
<Y> <Z>‑painikkeilla vaakasuunnassa
ja <W> <X> -painikkeilla
pystysuunnassa.
zz Siirrä kohdekehystä painikkeilla
<W> <X> tai <Y> <Z>. Voit keskittää
kohdekehyksen uudelleen painamalla
<B>-painiketta.
zz Vahvista kohdekehyksen sijainti
painamalla <0>-painiketta.
266
Miniatyyritehostevideo
AF-pistettä.
4zSiirrä
z Siirrä AF-piste haluttuun
tarkennuskohtaan <V>-nuolipainikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
5Tallenna video.
Arvioitu toistonopeus ja -aika yhden minuutin videolle
Nopeus
Toistoaika
Noin 12 sekuntia
Noin 6 sekuntia
Noin 3 sekuntia
zz Ääntä ei tallenneta.
zz Voit muuttaa nopeutta painamalla <B>-painiketta vaiheessa 2.
zz Jos haluat, että kuvan ihmiset ja kohteet liikkuvat nopeasti toiston aikana,
valitse [ ], [ ] tai [ ] ennen videon tallentamista. Kuva muistuttaa
pienoismallia.
267
Videon digitaalinen IS
Kameran kuvanvakain korjaa elektronisesti kameran tärähtelyä
videokuvauksen aikana. Tämän toiminnon nimi on ”Videon digitaalinen IS”.
Videon digitaalinen IS -toiminnolla kuvanvakausta voidaan käyttää, vaikka
käytetyssä objektiivissa ei ole Image Stabilizer (Kuvanvakain) -toimintoa.
Kun käytetään objektiivia, jossa on optinen Image Stabilizer (Kuvanvakain),
aseta objektiivin Image Stabilizer (Kuvanvakain) -kytkin asentoon <1>.
1Valitse [z: Vakausaset.].
2Valitse [k: Digit. IS].
3Valitse asetus.
zz Pois (v)
Videon digitaalinen IS on pois käytöstä.
zz Päällä (w)
Kameran tärähtelyä korjataan. Kuvaa suurennetaan hieman.
zz Parannettu (x) (ei näytetä stillkuvien kuvauksessa)
Tällä voidaan korjata voimakkaampaa tärähtelyä kuin
[Päällä]‑asetuksella. Kuvaa suurennetaan enemmän.
268
Videon digitaalinen IS
Yhdistelmäkuvanvakaus
Vielä tehokkaamman korjauksen voi saavuttaa käyttämällä objektiivia,
joka tukee videon digitaalista kuvanvakausta ja yhdistelmäkuvanvakausta,
jossa yhdistetään objektiivin ja kameran optinen ja digitaalinen kuvanvakaus.
zz Videon digitaalinen IS ei toimi, kun objektiivin optinen Image Stabilizer
(Kuvanvakain) -kytkin on asennossa <2>.
zz Kun objektiivin polttoväli on pidempi kuin 800 mm, videon digitaalinen IS ei toimi.
zz Videon digitaalinen IS -toiminnon vakautus voi olla vähemmän tehokasta
joitakin videon tallennuskokoja käytettäessä.
zz Mitä suurempi kuvakulma (laajakulma), sen tehokkaampi on kuvanvakaus.
Mitä pienempi kuvakulma (telepää), sen vähäisempää on kuvanvakaus.
zz Kun käytetään jalustaa, on suositeltavaa asettaa videon digitaalinen IS
-asetukseksi [Pois].
zz Kohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen kohde voi epäterävöityä huomattavasti
(kohde näyttää epätarkalta hetken ajan) videon digitaalinen IS -toiminnon
vaikutuksesta.
zz Kun käytetään TS-E-objektiivia, kalansilmäobjektiivia tai muuta kuin Canonin
objektiivia, on suositeltavaa asettaa videon digitaalinen IS -asetukseksi [Pois].
zz Koska kuvaa suurennetaan videon digitaalinen IS -toiminnossa, kuva näyttää
rakeisemmalta. Kohina, valopisteet yms. voivat myös näkyä selkeämmin.
zz Tietoja yhdistelmäkuvanvakauksen kanssa yhteensopivista objektiiveista on
Canonin sivustossa.
zz ”+” lisätään videon digitaalinen IS -kuvakkeeseen (=268), kun käytetään
objektiivia, joka on yhteensopiva yhdistelmäkuvanvakauksen kanssa.
269
Videoiden automaattinen suoristus
Automaattinen suoritus auttaa pitämään videot suorassa niitä tallennettaessa.
Kun tallennus alkaa, näyttöalue saattaa kaventua ja kohteet suurentua.
1Valitse [z: k aut. suorist.].
2Valitse [Päällä].
zz Käytettävissä, kun [k Digit. IS] -asetuksena on [Pois].
270
Videon servotarkennus
Kun tämä toiminto on käytössä, kamera tarkentaa kohteeseen jatkuvasti
videokuvauksen aikana.
1Valitse [z: Videon servotark.].
2Valitse [Päällä].
zz Kun [Päällä] on asetettu:
zz Kamera tarkentaa kohteeseen jatkuvasti, vaikka et painaisi
laukaisinta puoliväliin.
zz Kun haluat pitää tarkennuksen tietyssä kohdassa tai jos et halua
objektiivin mekaanisten äänten tallentuvan, voit pysäyttää videon
servotarkennuksen tilapäisesti koskettamalla kohtaa [Z] näytön
vasemmassa alakulmassa.
zz Kun videon servotarkennus keskeytetään ja palaat videokuvaukseen
painettuasi <M>- tai <x>-painiketta tai vaihdettuasi
tarkennusmenetelmää, videon servotarkennus jatkuu.
zz Kun [Pois] on asetettu:
zz Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin tai painamalla
AF‑käynnistyspainiketta.
271
Videon servotarkennus
Huomioitavaa, kun [Videon servotark.] -asetuksena on [Päällä]
zz Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista
yyKameraa kohti tai siitä poispäin nopeasti liikkuva kohde.
yyLähellä kameraa liikkuva kohde.
yyKäytettäessä suurempaa aukon f/-lukua kuvaamiseen.
yyKatso myös ”Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkentamista” (=208).
zz Koska objektiivi käy koko ajan ja akkuvirtaa kuluu, videon kuvausaika (=580)
lyhenee.
zz Tietyillä objektiiveilla tarkennuksen aikana kuuluva mekaaninen ääni saattaa
tallentua. Tässä tapauksessa suunnatun stereomikrofonin DM-E1 (myydään
erikseen) käyttäminen saattaa vähentää näitä ääniä videossa.
zz Videon servotarkennus poistuu tilapäisesti käytöstä zoomauksen tai
suurennetun näkymän ajaksi.
zz Jos kohde lähestyy tai liikkuu poispäin videokuvauksen aikana tai jos kameraa
liikutetaan pysty- tai vaakatasossa (panoroidaan), tallennettu videokuva saattaa
hetkellisesti laajentua tai kutistua (muutos kuvan suurennuksessa).
272
Videon servotarkennus
Videon servotarkennuksen seurantaherkkyys
Voit säätää seurantaherkkyyttä (yhteen seitsemästä arvosta), joka vaikuttaa
reagointiin, kun kohde siirtyy pois AF-pisteestä jatkuvan tarkennuksen
aikana esimerkiksi, kun häiritseviä kohteita liikkuu AF-pisteiden poikki tai
kun panoroit.
[z: Videon servotark.
1Valitse
seurantah].
zz Lukittu: –3/–2/–1
Tätä asetusta käytettäessä kamera
ei niin helposti seuraa eri kohdetta,
jos pääkohde liikkuu pois AF-pisteestä.
Mitä lähempänä asetus on miinusmerkkiä
(-), sitä epätodennäköisemmin kamera
seuraa toista kohdetta. Tästä on hyötyä,
jos haluat estää AF-pisteitä siirtymästä
seuraamaan nopeasti jotakin muuta kuin
haluttua kohdetta panoraamakuvauksen
aikana tai kun AF-pisteiden eteen
ilmestyy jokin este.
Herkkä: +1/+2/+3
Jos tämä asetus on käytössä, kamera seuraa herkemmin AF‑pisteen
peittävää kohdetta. Mitä lähempänä asetus on plusmerkkiä (+), sitä
herkempi kamera on. Tästä on hyötyä, jos haluat jatkaa liikkuvan
kohteen seuraamista, kun sen etäisyys kameraan muuttuu,
tai tarkentaa nopeasti johonkin toiseen kohteeseen.
zz Käytettävissä, kun [z: Videon servotark.] -asetuksena on [Päällä] ja
[z: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on [1 pisteen AF].
zz Käyttäminen, kun [z: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on jokin muu kuin
[1 pisteen AF], vastaa asetuksen [0] käyttämistä.
273
Videon servotarkennus
Videon servotarkennuksen nopeus
Voit määrittää videon servotarkennuksen nopeuden ja muut asetukset.
Toiminto on käytössä, kun videokuvauksessa käytetään hitaaseen
tarkennuksen siirtoon pystyvää objektiivia*.
[z: Videon servotark.
1Valitse
nopeus].
zz Milloin aktiivinen:
Voit määrittää [Aina päällä], jolloin
tarkennuksen säätönopeus on käytössä
aina videota kuvattaessa (ennen
videokuvausta ja sen aikana), tai
määrittää [Kuvauksen aikana], jolloin
tarkennuksen säätönopeus on käytössä
vain videokuvauksen aikana.
zz Automaattitarkennuksen nopeus:
Voit säätää automaattitarkennuksen
nopeutta (tarkennuksen
siirtymänopeutta) vakionopeudesta (0)
hitaaseen (yksi seitsemästä tasosta)
tai nopeaan (yksi kahdesta tasosta)
haluamasi videokuvaustehosteen
saamiseksi.
* Videokuvauksessa hidasta tarkennuksen siirtoa tukevat
objektiivit
Vuonna 2009 ja sen jälkeen markkinoille tuodut USM- ja STM-objektiivit
tukevat toimintoa. Lisätietoja on Canonin verkkosivustossa.
274
Videon servotarkennus
zz Joidenkin objektiivien kanssa automaattitarkennuksen nopeus ei muutu,
vaikka sitä säädetään.
zz Käytettävissä, kun [z: Videon servotark.] -asetuksena on [Päällä] ja
[z: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on [1 pisteen AF].
zz Käyttäminen, kun [z: Tarkenn.menetelmä] -asetuksena on jokin muu kuin
[1 pisteen AF], vastaa [AF-nopeus]-asetusta [Normaali (0)].
zz Asteriski [z: Videon servotark. nopeus] -asetuksen oikealla puolella
tarkoittaa, että oletusasetusta on muokattu.
275
Muut valikkotoiminnot
[z1]
zz Obj.vääristymien korjaus
Reunojen valaistus ja väriaberraatio voidaan korjata videoiden kuvauksen
aikana. Lisätietoja objektiivin vääristymien korjauksesta, =128.
zz Kuvaus kauko-ohjauksella
Kun asetuksena on [Päällä], voit käynnistää ja pysäyttää
videokuvauksen langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 avulla (myydään
erikseen). Suorita ensin BR-E1:n ja kameran yhteensovitus (=446).
Langaton kauko-ohjain BR-E1
Normaalia videotallennusta varten aseta BR-E1:n laukaisimen ajoituksen
/ videokuvauksen kytkin asentoon <k> ja paina vapautuspainiketta.
Lisätietoja nopeutetun videon kuvaamisesta, =260.
276
Muut valikkotoiminnot
[z2]
zz k ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyysM
[M]-tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden käsin. Voit valita
asetukseksi myös automaattisen ISO-herkkyyden.
ISO-herkkyysalue
Kun kuvaat videoita, voit asettaa manuaalisen ISO-herkkyyden
asetuksen alueen (pienin ja suurin).
Automaattinen enintään
Voit asettaa enimmäisrajan automaattiselle ISO-herkkyydelle
videotallennuksessa [k]-tilassa tai [M]-tilassa automaattisen
ISO‑herkkyyden avulla.
aAutomaattinen enintään
Voit asettaa enimmäisrajan automaattiselle ISO-herkkyydelle
nopeutetussa videotallennuksessa [k]-tilassa tai [M]-tilassa
automaattisen ISO-herkkyyden avulla.
zz ISO 25600 videotallennusta varten on laajennettu ISO-herkkyys
(ilmaistaan [H]‑merkillä).
zz Ensisijainen huippuvalotoisto
Voit vähentää ylivalotettuja, leikattuja huippuvaloja, kun kuvaat videoita.
Lisätietoja ensisijaisesta huippuvalotoistosta, =150.
zz [Parannettu] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä) tallennettaessa videoita
[z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksella.
277
Muut valikkotoiminnot
[z5]
zz HDMI-tietonäyttö
Voit määrittää tietonäytön HDMI-kaapelin
kautta vietävälle kuvalle.
Tietojen kanssa
Kuva, kuvaustiedot, AF-pisteet ja muut tiedot näytetään
HDMI‑kaapelilla yhdistetyssä laitteessa. Huomaa, että kameran näyttö
sammuu. Kuvatut videot tallennetaan kortille.
Puhdas/H-lähtö
HDMI-lähtö sisältää vain 4K-videoita. Kuvaustiedot ja AF-pisteet
näytetään myös kamerassa, mutta kuvaa ei tallenneta kortille.
Huomaa, että Wi-Fi-tiedonsiirto ei ole käytettävissä.
Puhdas/L-lähtö
HDMI-lähtö sisältää vain Full HD -videoita. Kuvaustiedot ja AF‑pisteet
näytetään myös kamerassa, mutta kuvaa ei tallenneta kortille.
Huomaa, että Wi-Fi-tiedonsiirto ei ole käytettävissä.
278
Muut valikkotoiminnot
[z6]
zz k Automaattinen pitkä valotusaika
Voit valita, kuvaatko videoita, jotka ovat
kirkkaampia kuin asetuksella [Pois],
pidentämällä valotusaikaa automaattisesti
heikossa valaistuksessa.
Käytetään, kun videon tallennuskoon
kuvataajuus on 8 tai 7.
Pois
Tämän avulla voit kuvata videoita, joissa liike on pehmeämpää
ja luonnollisempaa eikä kohteen tärinä vaikuta niin paljon kuin
asetuksella [Päällä]. Huomaa, että heikossa valossa videot voivat olla
tummempia kuin asetuksella [Päällä].
Päällä
Tämän avulla voit kuvata kirkkaampia videoita kuin asetuksella [Pois]
hidastamalla valotusaikaa automaattisesti enintään 1/30 sekuntiin
(NTSC) tai 1/25 sekuntiin (PAL) heikossa valossa.
zz On suositeltavaa määrittää asetukseksi [Pois], kun kuvataan liikkuvia kohteita
heikossa valossa tai kun saattaa esiintyä jälkikuvia tai juovia.
279
Yleiset videokuvauksen varoitukset
Sisäisen lämpötilan punainen [E]-varoituskuvake
zz Jos kameran sisäinen lämpötila kohoaa, koska videokuvausta jatketaan pitkään
tai koska ympäristön lämpötila on korkea, punainen [E]-kuvake tulee näkyviin.
zz Punainen [E]-kuvake ilmaisee, että videotallennus päättyy pian automaattisesti.
Tässä tapauksessa et voi jatkaa kuvausta, ennen kuin kameran sisäinen
lämpötila on laskenut. Katkaise virta ja anna kameran jäähtyä.
zz Pitkään jatkuva videotallennus korkeassa lämpötilassa tuo punaisen
[E]‑kuvakkeen näkyviin aikaisemmin. Katkaise kameran virta aina,
kun et kuvaa.
zz Jos [F] näkyy näytössä, katso =565.
Tallentaminen ja kuvan laatu
zz Kuvanvakain on aina aktiivinen, vaikka laukaisinta ei paineta puoliväliin,
kun käytät EF-M-objektiivia [Vakautustoiminto]-asetuksen ollessa
[Päällä] kohdassa [z: Vakausaset.] tai kun käytät EF- tai EF-S-objektiivia
objektiivin kuvanvakaimen kytkimen ollessa <1>-asennossa. Image
Stabilizer (Kuvanvakain) kuluttaa akun virtaa ja voi lyhentää videoiden
kokonaiskuvausaikaa kuvausolosuhteista riippuen. Jos Image Stabilizer
(Kuvanvakain) ei ole välttämätön (jos käytät esimerkiksi jalustaa),
on suositeltavaa kääntää IS-kytkin asentoon <2>.
zz Jos kirkkaus muuttuu, kun kuvaat videota automaattivalotuksella, video saattaa
näyttää pysähtyvän hetkeksi. Tässä tapauksessa kuvaa videot käsisäätöisellä
valotuksella.
zz Jos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana näytössä.
Videot tallennetaan lähes samanlaisina kuin ne näkyvät näytössä.
zz Kuvan kohinaa tai epäsäännöllisiä värejä saattaa esiintyä, kun kuvataan
suurilla ISO-herkkyyksillä, korkeassa lämpötilassa, pitkillä valotusajoilla tai
vähäisessä valaistuksessa. Videot tallennetaan lähes samanlaisina kuin ne
näkyvät näytössä, paitsi kun kuvataan nopeutettua videota.
zz Jos toistat videota muilla laitteilla, kuvan tai äänen laatu voi olla heikompi tai
toisto ei välttämättä onnistu (vaikka laitteet tukisivatkin MP4-muotoa).
280
Yleiset videokuvauksen varoitukset
Tallentaminen ja kuvan laatu
zz Jos käytät hidasta korttia, oikeassa yläkulmassa
saattaa näkyä ilmaisin videon kuvaamisen aikana. Se
ilmaisee, miten paljon tietoa on vielä kirjoittamatta kortille
(sisäisen muistipuskurin jäljellä oleva kapasiteetti).
Mitä hitaampi kortti, sitä nopeammin osoittimen taso
(1)
nousee. Jos ilmaisin (1) täyttyy, videokuvaus päättyy
automaattisesti.
zz Jos kortti on nopea, ilmaisin ei näy lainkaan tai näkyvän ilmaisimen taso
ei nouse juuri lainkaan. Ota ensin muutama testivideo, jotta näet tallentaako
kortti tarpeeksi nopeasti.
zz Jos ilmaisin osoittaa, että kortti on täynnä, ja videon kuvaaminen pysähtyy
automaattisesti, videon lopussa oleva ääni ei välttämättä tallennu oikein.
zz Jos kortin kirjoitusnopeus on hidas (pirstoutumisen vuoksi) ja ilmaisin tulee
näkyviin, kortin alustaminen voi kasvattaa kirjoitusnopeutta.
Äänen rajoitukset
zz Seuraavat rajoitukset ovat voimassa tallennettaessa videoita,
jotka sisältävät ääntä.
yyÄäntä ei tallenneta noin kahden viimeisen kuvan aikana.
yyKun videoita toistetaan Windows-tietokoneessa, videokuvan ja äänen
tahdistus ei välttämättä ole täysin oikea.
281
282
Salamavalokuvaus
Tässä luvussa on ohjeet sisäisellä salamalla tai ulkoisella
salamalla (EL/EX Speedlite -salamat) kuvaamiseen.
zz Salamaa ei voi käyttää videokuvauksen aikana.
zz Haarukointi ei toimi salamakuvauksen kanssa.
283
Kuvaaminen sisäisellä salamalla
Sisäisen salaman käyttäminen on suositeltavaa, kun näytössä näkyy
[I]‑kuvake, kun päivällä kuvattavat kohteet ovat vastavalossa tai kun
kuvataan hämärässä valaistuksessa.
<I>-vipua sisäisen salaman
1Käytä
nostamiseen.
laukaisin puoliväliin.
2zPaina
z Varmista, että [I]-kuvake
näkyy näytössä.
kuva.
3zOtaz Sisäinen
salama välähtää
[Salamatoiminto]-asetusten (=290)
mukaan.
zz Paina sisäinen salama käytön jälkeen
takaisin kameraan, niin että se
naksahtaa paikalleen.
Sisäisen salaman arvioitu toiminta-alue
(Suurin etäisyys metreinä/jalkoina)
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
ISO-herkkyys
(=143)
Laajakulmapää
f/3.5
f/6.3
400
2.6 / 8.6
1.5 / 4.8
3200
7.4 / 24.4
4.1 / 13.6
Telepää
* Vakiovalotuksen saavuttaminen ei ehkä ole mahdollista kuvattaessa kaukana olevia
kohteita suurella herkkyydellä tai tietyissä olosuhteissa.
284
Kuvaaminen sisäisellä salamalla
Valotusaika ja aukon arvo salamavalokuvauksessa
Kuvaustapa
d
Valotusaika
Automaattinen (1/200–30 sek.)*
s
Käsinsäätö (1/200–30 sek.)
f
Automaattinen (1/200–30 sek.)*
4
Käsinsäätö (1/200–30 sek.)
Aukon arvo
Automaattisesti
asetettu
Automaattisesti
asetettu
Määritetään
manuaalisesti
Määritetään
manuaalisesti
* Kun [Hidas täsmäys] kohdassa [z: Salamaohjaus] on [1/200-30 sek. autom.].
zz Älä käytä sisäistä salamaa, jos se ei ole täysin yläasennossa.
zz Kuvien alareuna voi jäädä tummaksi, jos objektiivin vastavalosuoja on sisäisen
salaman valon tiellä tai jos kohde on liian lähellä.
zz Jos kuvien alareuna on tumma superteleobjektiiveja tai suuren halkaisijan
objektiiveja käytettäessä, sinun kannattaa ehkä käyttää ulkoista Speedlitesalamaa (myydään erikseen, =300).
Salamavalokuvaus <f>-tilassa
Välähdystehoa säädetään automaattisesti määritetyn aukon arvon mukaan
sopivan salamavalotuksen saavuttamiseksi.
Hämärässä valaistuksessa pääkohde valaistaan automaattisella
salamamittauksella ja tausta pitkällä valotusajalla, jotta sekä kohteelle että
taustalle saadaan normaali valotus. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
285
Kuvaaminen sisäisellä salamalla
Salaman valotuskorjausM
Valotuksen korjauksen tavoin voit säätää myös sisäisen salaman
välähdystehoa.
1Paina <D>-painiketta.
2Paina <M>-painiketta.
3Valitse [2valot.korj.].
korjauksen määrä.
4zMääritä
z Voit tehdä salamavalotuksesta
kirkkaamman määrittämällä
korjauksen määrän kohti [Kirkas]asetusta (positiivinen korjaus) tai
tummemman määrittämällä korjauksen
määrän kohti [Tumma]-asetusta
(negatiivinen korjaus).
zz Palauta korjauksen määrä nollaan
kuvauksen jälkeen noudattamalla
vaiheita 1–4.
286
Kuvaaminen sisäisellä salamalla
zz Jos [z: Autom. valotuksen optimointi] -asetuksena (=149) on jokin
muu kuin [Pois], kuvat voivat näyttää kirkkaalta, vaikka negatiivinen korjaus
olisi määritetty.
zz Valotuksen korjauksen määrä pysyy voimassa senkin jälkeen, kun virtakytkin
on asetettu asentoon <2>.
zz Voit määrittää salamavalotuksen korjauksen myös [Sisäisen salaman asetus]
-kohdan [z: Salamaohjaus]-asetuksella (=292).
zz Voit määrittää ulkoisen Speedlite-salaman valotuksen korjauksen samalla
tavalla kuin sisäisen salaman valotuksen korjauksen.
Salamavalotuksen lukitusM
Salamavalon lukituksen käyttäminen antaa sopivan salamavalotuksen
kuvattavalle kohdealueelle.
<I>-vipua sisäisen salaman
1Käytä
nostamiseen.
laukaisin puoliväliin.
2zPaina
z Paina laukaisin puoliväliin ja varmista,
että [I]-kuvake näkyy näytössä.
287
Kuvaaminen sisäisellä salamalla
<A>-painiketta (8).
3zPaina
z Kohdista kohde näytön keskelle ja paina
sitten <A>-painiketta.
zz Esisalama välähtää ja tarvittava salaman
välähdysteho lukitaan.
zz [d] vilkkuu.
zz Aina, kun painat <A>-painiketta,
esisalama välähtää ja tarvittava salaman
välähdysteho lukitaan.
kuva.
4zOtaz Sommittele
ensin kuva ja paina sitten
laukaisin pohjaan asti.
zz [D]-kuvake vilkkuu, jos kohteet ovat liian kaukana ja ne näkyisivät kuvissa
tummina. Siirry lähemmäs kohdetta ja toista vaiheet 2–4.
288
Salamatoimintojen asetukset
Sisäisen salaman tai ulkoisten EL/EX-sarjan Speedlite-salamoiden toiminnot
voidaan määrittää kameran valikkonäytöissä.
Kiinnitä Speedlite-salama kameraan ja käynnistä Speedlite-salama ennen
ulkoisten Speedlite-salamatoimintojen asetusten määrittämistä.
Lisätietoja ulkoisen Speedlite-salaman toiminnoista on Speedlite-salaman
käyttöoppaassa.
1Valitse [z: Salamaohjaus].
2Valitse vaihtoehto.
289
Salamatoimintojen asetukset
Salamatoiminto
Määritä asetukseksi [a], niin
salama välähtää automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
Määritä asetukseksi [D], niin salama
välähtää aina kuvattaessa.
Määritä asetukseksi [b] poistaaksesi
salamatoiminnon käytöstä.
E-TTL II -salamamittausM
Jos haluat käyttää tavallista
salamavalotusta, valitse [Monilohko].
Jos [Keskiarvo] on määritetty, koko
mitatulle alueelle käytetään keskiarvoista
salamavalotusta.
Punasilmäisyyden vähennys
Määritä asetukseksi [Päällä], niin
punasilmäisyyden vähennysvalo syttyy
ennen salaman välähdystä ja vähentää
punasilmäisyyttä.
290
Salamatoimintojen asetukset
Hidas täsmäysM
Voit määrittää salamavalokuvauksen
salamatäsmäyksen nopeuden
<f> Aukon esivalinta- tai <d>
Ohjelmoitu AE -tilassa.
zz [
] 1/200-30 sek. autom.
zz [
] 1/200-1/60 sek. autom.
zz [
] 1/200 sek. (kiinteä)
Salamatäsmäys määritetään automaattisesti välillä 1/200–30 sekuntia
kuvauskohteen kirkkauden mukaan. Hidasta täsmäystä käytetään
joissakin kuvausolosuhteissa, heikosti valaistuissa paikoissa,
ja valotusaikaa lyhennetään automaattisesti.
Estää pitkän valotusajan automaattisen määrittämisen hämärässä, mikä
estää tehokkaasti kohteen epäterävöitymistä ja kameran tärähtelyä.
Vaikka salama valaisee kohteen oikein, tausta voi kuitenkin jäädä
tummaksi.
Salamatäsmäysaika on kiinteä 1/200 sekuntia. Tämä estää
kohteen epäterävöitymistä ja kameran tärähtämistä paremmin kuin
[1/200‑1/60 sek. autom.]. Hämärässä kohteen tausta on kuitenkin
tummempi kuin käytettäessä asetusta [1/200-1/60 sek. autom.].
zz Jos haluat käyttää hidasta täsmäystä <f>- tai <d>-tilassa, valitse
[1/200‑30 sek. autom.].
291
Salamatoimintojen asetukset
Sisäisen salaman toimintoasetuksetM
zz Salamatoiminto
Määritä asetukseksi [E-TTL II], jos haluat
kuvata täysautomaattisessa E-TTL II/E-TTL
-salamatilassa.
Määritä asetukseksi [Käsisäätö],
jos haluat valita salaman välähdystehon
manuaalisesti.
Käytettävissä <s>-, <f>-, <a>ja <t>-tilassa.
292
Salamatoimintojen asetukset
zz Suljintäsmäys
Määritä tähän normaalisti [1. verho],
jotta salama välähtää heti valotuksen
alkamisen jälkeen.
Määritä [2. verho] ja käytä pitkää
valotusaikaa, niin saat kuvattua liikevanoja
(kuten auton ajovaloja) luonnollisesti.
zz Jos käytät 2. verhon täsmäystä, määritä valotusajaksi 1/80 sek. tai hitaampi.
Jos sulkimen nopeus on 1/100 sekunti tai nopeampi, ensimmäisen verhon
täsmäystä käytetään automaattisesti, vaikka [2. verho] olisi asetettu.
zz Salamavalotuksen korjaus
Valotuksen korjauksen tavoin voit säätää
myös sisäisen salaman välähdystehoa
(=286).
293
Salamatoimintojen asetukset
Ulkoisen salaman toimintoasetuksetM
Näytetyt tiedot, niiden näyttökohta ja käytettävissä olevat asetukset
vaihtelevat Speedlite-salaman mallin, sen valinnaisten toimintojen
asetusten, salamatilan ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja toiminnoista
on salamayksikön käyttöoppaassa.
Esimerkkinäyttö
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
Salamatila
Langattomat toiminnot /
Väläytyssuhdeohjaus
Salamazoomaus
(salaman peittoalue)
(3)
(4)
(5)
(6)
Suljintäsmäys
Salamavalotuksen korjaus
Salamavalotuksen haarukointi
zz Toiminnot ovat rajoitettuja, kun käytetään EX-sarjan Speedlite-salamaa,
joka ei ole yhteensopiva salamatoimintojen asetusten kanssa.
294
Salamatoimintojen asetukset
zz Salamatila
Voit valita salamatilan, joka sopii haluamaasi salamavalokuvaukseen.
[E-TTL II] on EL-/EX-sarjan Speedlitesalamoiden vakiotila automaattisessa
salamavalokuvauksessa.
[Käsisäätö] -toiminnolla voit määrittää
Speedlite-salaman [Välähdysteho]asetuksen itse.
[CSP] (jatkuvan kuvauksen ensisijainen tila) on käytettävissä yhteensopivan
ulkoisen Speedlite-salaman kanssa. Tämä tila vähentää automaattisesti
välähdystehoa yhden yksikön ja lisää ISO-herkkyyttä yhden yksikön.
Tämä on hyödyllistä jatkuvassa kuvauksessa ja auttaa säästämään
salama akkuvirtaa.
Lisätietoja muista salamatiloista on kyseisen salamatilan sisältävän
Speedlite-salamalaitteen käyttöoppaassa.
zz Säädä valotuksen korjausta (=140) tarpeen mukaan, jos
salamavalokuvauksessa tulee ylivalotusta [CSP]-asetuksella tilassa <s>
tai <a>.
zz Kun [CSP] on käytössä, ISO-herkkyydeksi valitaan automaattisesti [Auto].
295
Salamatoimintojen asetukset
zz Langattomat toiminnot
Langaton salamavalokuvaus (useita
salamoita) on mahdollista radioyhteyttä tai
optista yhteyttä käytettäessä.
Katso lisätietoja langattomasta salamasta
langattoman salamavalokuvauksen
kanssa yhteensopivan Speedlite-salaman
käyttöoppaasta.
zz Väläytyssuhdeohjaus
Voit määrittää makrosalaman
väläytyssuhdeohjauksen.
Lisätietoja välähdyssuhteen ohjauksesta
on lähikuvaussalaman käyttöoppaassa.
zz Salamazoomaus (salaman peittoalue)
Jos Speedlite-salamassa on zoomaava
välähdyspää, voit määrittää salaman
peittoalueen.
296
Salamatoimintojen asetukset
zz Suljintäsmäys
Määritä tähän normaalisti [1. verhon täsmäys], niin että salama välähtää
heti valotuksen alkamisen jälkeen.
Määritä [2. verhon täsmäys] ja käytä pitkää valotusaikaa, niin saat
kuvattua liikevanoja (kuten auton ajovaloja) luonnollisesti.
Määritä asetukseksi [Nopea täsmäys] salamakuvattaessa pidemmällä
valotusajalla kuin salaman täsmäyksen suurin valotusaika. Tämä on
tehokasta, kun haluat kuvata avoimella aukolla <f>-tilassa ja pitää
kohteiden taustan epäterävänä, esimerkiksi ulkosalla päivänvalossa.
zz Jos käytät 2. verhon täsmäystä, määritä valotusajaksi 1/80 sek. tai hitaampi.
Jos sulkimen nopeus on 1/100 sekunti tai nopeampi, ensimmäisen verhon
täsmäystä käytetään automaattisesti, vaikka [2. verhon täsmäys] olisi asetettu.
zz Salamavalotuksen korjaus
Valotuksen korjauksen tavoin voit säätää
myös ulkoisen Speedlite-salamoiden
välähdystehoa.
zz Jos määrität salaman valotuskorjauksen Speedlite-salamassa, et voi määrittää
salaman valotuskorjausta kamerassa. Huomaa, että Speedlite-salaman asetus
ohittaa kameran asetuksen, jos molemmat on määritetty samanaikaisesti.
297
Salamatoimintojen asetukset
zz Salamavalotuksen haarukointi
Salamavalotuksen haarukoinnilla (FEB)
varustetut Speedlite-salamat voivat
muuttaa ulkoisen salaman välähdystehoa
automaattisesti, sillä kamera ottaa kolme
kuvaa kerralla.
Ulkoisen salaman valinnaisten toimintojen asetukset
Lisätietoja ulkoisen Speedlite-salaman
valinnaisista toiminnoista on Speedlitesalaman käyttöoppaassa.
zz Jos EL-/EX-sarjan Speedlite-salaman valinnainen toiminto [Salaman
mittaustapa] on määritetty arvoon [TTL-salamamittaus] (automaattisalama),
Speedlite välähtää aina täydellä salamateholla.
zz Ulkoisen Speedlite-salaman omia toimintoja (P.Fn) ei voi määrittää tai peruuttaa
kameran [z: Ulk. salaman C.Fn-asetukset] -näytössä. Määritä ne suoraan
ulkoisessa Speedlite-salamassa.
298
Salamatoimintojen asetukset
Salamatoimintojen asetusten poistaminen /
Salaman C.Fn‑asetuksetM
1Valitse [Nollaa asetukset].
nollattavat asetukset.
2zValitse
z Valitse [Nollaa sis. salaman aset.],
[Nollaa ulk. salaman aset.] tai [Nollaa
ulk. salaman C.Fn:t].
zz Valitse vahvistusnäytössä [OK].
Salaman asetukset tai valinnaisten
toimintojen asetukset nollataan.
299
Kuvaaminen ulkoisilla Speedlite-salamoilla
EL-/EX-sarjan Speedlite-salamat EOS-kameroille
Kamera tukee salamakuvausta EL-/EX-sarjan Speedlite-salamoiden
(myydään erikseen) kaikilla toiminnoilla.
Tietoja toimenpiteistä on EL-/EX-sarjan Speedlite-salaman käyttöoppaassa.
Muut kuin EL-/EX-sarjan Canon Speedlite -salamat
zz Kun EZ-/E-/EG-/ML-/TL-sarjan Speedlite on määritetty A-TTL- tai
TTL‑automaattisalamatilaan, salama välähtää vain täydellä teholla.
Määritä kameran kuvaustilaksi <a> tai <f> ja säädä aukon arvo
ennen kuvaamista.
zz Kun käytät Speedlite-salamaa, jossa on manuaalinen salamatila,
kuvaa käyttämällä manuaalista salamatilaa.
Muut kuin Canonin salamayksiköt
Täsmäysnopeus
Kamera pystyy synkronoimaan muut kuin Canonin salamayksiköt
enintään arvoon 1/200 sek. asti. Suurilla studiosalamayksiköillä salaman
kesto on pidempi kuin kompakteilla salamayksiköillä ja vaihtelee mallin
mukaan. Tarkista ennen kuvaamista, että salamatäsmäys on suoritettu
asianmukaisesti, kokeilemalla kuvaamista täsmäysnopeudella, joka on noin
1/60 sekuntia–1/30 sekuntia.
zz Paina sisäinen salama sisään ennen ulkoisen Speedlite-salaman kiinnittämistä.
zz Jos kuvaat ulkoisella Speedlite-salamalla, määritä [z: Suljintila]-asetukseksi
jokin muu kuin [Elektroninen] (=186).
zz Jos kameraa käytetään toiselle kameramerkille suunnitellun salamayksikön tai
salamatarvikkeen kanssa, kamera ei välttämättä toimi oikein ja siinä voi esiintyä
toimintahäiriöitä.
zz Älä kiinnitä suurjännitesalamaa kameran salamakenkään. Se ei ehkä välähdä.
300
Toisto
Tässä luvussa käsitellään toistoon liittyviä aiheita, kuten tallennettujen
stillkuvien ja videoiden toistoa, sekä kerrotaan Toisto ([x])
-välilehden asetuksista.
zz Tällä kameralla ei ehkä voi näyttää normaalisti kuvia, jotka on otettu
toisilla kameroilla, tai tällä kameralla otettuja kuvia, jotka on muokattu
tai nimetty uudelleen tietokoneessa.
zz Kamera saattaa näyttää kuvia, joiden kanssa ei voida käyttää tiettyjä
toisto-ominaisuuksia.
301
Välilehtien valikot: Toisto
zz Toisto 1
=323
=326
=327
=331
=335
=338
zz Toisto 2
=341
=347
=349
=350
=351
=354
=356
zz Toisto 3
=358
=361
=363
=365
zz [3: RAW-kuvan käsittely] ja [3: RAW-käsittelyn pikavalinta] ei näytetä
peruskuvaustiloissa.
302
Välilehtien valikot: Toisto
zz Toisto 4
=367
=369
=370
=371
=372
=373
303
Kuvan toisto
Yhden kuvan näyttö
kuva näyttöön.
1zTuo
z Paina <x>-painiketta.
kuva.
2zValitse
z Kun haluat toistaa uudempia kuvia,
paina <Z>-painiketta, ja kun haluat
toistaa vanhempia kuvia, paina
<Y>‑painiketta.
zz Aina kun painat <B>-painiketta,
näyttö vaihtuu.
Ei tietoja
Perustietojen
näyttö
Kuvaustietojen näyttö
kuvien toistosta.
3zPoistu
z Poistu kuvien toistosta painamalla
<x>-painiketta.
304
Kuvan toisto
Kuvaustietojen näyttö
Kun kuvaustietojen näyttö on näkyvissä, voit vaihtaa näytettäviä
kuvaustietoja painamalla <B>-painiketta. Voit mukauttaa näytettäviä
tietoja myös asetuksella [x: Toistotietojen näyttö] (=367).
305
Kuvan toisto
Toisto koskettamalla
Kamerassa on kosketusnäyttö, jota koskettamalla voi ohjata toistoa.
Tuetut kosketustoiminnot ovat samat kuin älypuhelimissa ja vastaavissa
laitteissa käytetyt. Valmistaudu ensin kosketustoistoon painamalla
<x>‑painiketta.
Kuvien selaus
Selausnäyttö
Luettelokuvanäyttö
Suurennettu näkymä
zz Voit myös suurentaa näytön kaksoisnapauttamalla sitä sormella.
306
Suurennettu kuvan näyttö
Voit suurentaa otetun kuvan.
kuvaa.
1zSuurenna
z Suurenna näkymää tai kuvaluetteloa
kääntämällä valitsinta <5>.
Suurennetussa näkymässä suurennetun
alueen sijainti (1) näkyy näytön oikeassa
alakulmassa.
(1)
kuvaa.
2zVieritä
z <V>-nuolipainikkeilla voit selata
suurennettua kuvaa pysty- ja
vaakasuunnassa.
307
Kuvaluettelo (monen kuvan näyttö)
kuvaluetteloon.
1zVaihda
z Käännä valitsinta <5> vastapäivään
kuvien toiston aikana.
zz Näyttöön tulee 4 kuvan kuvaluettelo.
Valittu kuva näkyy oranssissa
kehyksessä.
Kun käännät <5>-valitsinta lisää
vastapäivään, näytössä näkyy
vuorotellen 9, 36 ja 100 kuvaa.
Kun käännät valitsinta toiseen suuntaan,
näytössä näkyy vuorotellen 100, 36, 9 ja
4 kuvaa ja sitten yksi kuva.
B
B
B
kuva.
2zValitse
z Siirrä oranssia kehystä
B
<V>‑nuolipainikkeilla ja valitse kuva.
zz Paina kuvaluettelossa <0>-painiketta
valitun kuvan näyttämiseksi.
308
Videon toisto
kuva näyttöön.
1zTuo
z Paina <x>-painiketta.
video.
2zValitse
z Valitse toistettava video
<Y> <Z>‑painikkeilla.
zz Yksittäiskuvan näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyy [s1]-kuvake
videon merkkinä.
zz Luettelokuvanäytössä pikkukuvan
vasemmassa reunassa näkyvät
reikäkuviot osoittavat, että kyseessä
on video. Rullia ei voi toistaa
kuvaluettelossa, joten siirry yhden kuvan
näyttöön painamalla <0>-painiketta.
yhden kuvan näytössä
3Paina
<0>-painiketta.
309
Videon toisto
video painamalla
4Toista
<0>-painiketta.
zz Videon toisto alkaa.
zz Voit keskeyttää toiston ja näyttää
videotoistopaneeliin painamalla
<0>-painiketta. Jatka toistoa
painamalla painiketta uudelleen.
zz Voit myös säätää äänenvoimakkuutta
videon toiston aikana käyttämällä
<W> <X>-painikkeita.
(1)
(1)
310
Kaiutin
Videon toisto
Videotoistopaneeli
Asetus
7 Toista
8 Hidastus
T Siirry taaksepäin
3 Edellinen kuva
6 Seuraava kuva
v Siirry eteenpäin
X Editoi
I Kuvan sieppaus
y Taustamusiikki
mm’ ss”
Äänenvoimakkuus
Kuvien toisto
Toiston voi aloittaa ja pysäyttää <0>-painikkeella.
Voit säätää hidastetun toiston nopeutta <Y> <Z>‑painikkeilla.
Hidastetun toiston nopeus näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
Siirtyy noin 4 sekuntia taaksepäin aina, kun painat
<0>-painiketta.
Näyttää edellisen kuvan aina, kun painat <0>-painiketta.
Videota voi kelata taaksepäin pitämällä <0>-painiketta
painettuna.
Toistaa videota kuva kerrallaan aina, kun painat
<0>-painiketta. Videota voi kelata eteenpäin pitämällä
<0>-painiketta painettuna.
Siirtyy noin 4 sekuntia eteenpäin aina, kun painat
<0>-painiketta.
Tuo näkyviin muokkausnäytön (=313).
Käytettävissä, kun toistat 4K-videota tai nopeutettua
4K-videota. Tämän toiminnon avulla voit erottaa nykyisen
ruudun ja tallentaa sen JPEG-stillkuvana (=315).
Toistaa videon valitun taustamusiikin kanssa (=353).
Toiston edistyminen
Toistoaika (minuuttia:sekuntia)
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta <W> <X>-painikkeilla
(=309).
311
Videon toisto
Videotoistopaneeli (videokollaasialbumit ja videokoosteet)
Asetus
7 Toista
8 Hidastus
T Edellinen leike
3 Edellinen kuva
6 Seuraava kuva
v Seuraava leike
L Poista leike
Kuvien toisto
Toiston voi aloittaa ja pysäyttää <0>-painikkeella.
Voit säätää hidastetun toiston nopeutta <Y> <Z>‑painikkeilla.
Hidastetun toiston nopeus näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
Näyttää edellisen leikkeen tai videokollaasin
ensimmäisen kuvan.
Näyttää edellisen kuvan aina, kun painat <0>-painiketta.
Videota voi kelata taaksepäin pitämällä <0>-painiketta
painettuna.
Toistaa videota kuva kerrallaan aina, kun painat
<0>-painiketta. Videota voi kelata eteenpäin pitämällä
<0>-painiketta painettuna.
Näyttää seuraavan leikkeen tai videokollaasin ensimmäisen
kuvan.
Poistaa nykyisen leikkeen tai videokollaasin.
X Editoi
Tuo näkyviin muokkausnäytön (=317).
y Taustamusiikki
Toistaa albumin valitun taustamusiikin kanssa (=353).
Toiston edistyminen.
Toistoaika (minuuttia:sekuntia).
mm’ ss”
Äänenvoimakkuus
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta <W> <X>-painikkeilla
(=309).
zz Säädä äänenvoimakkuutta televisiosta, kun kamera on yhdistetty televisioon
videon toistoa varten (=321). (Äänenvoimakkuutta ei voi säätää
<W> <X>‑painikkeilla.)
zz Videon toisto saattaa pysähtyä, jos kortin lukunopeus on liian hidas tai
videotiedostoissa on virheellisiä ruutuja.
zz Tietoja käytettävissä olevasta videon tallennusajasta, =580.
312
Videon ensimmäisen ja viimeisen
kohtauksen leikkaaminen
Voit leikata videon ensimmäistä ja viimeistä kohtausta noin 1 sekunnin välein.
videon toisto.
1zKeskeytä
z Videotoistopaneeli tulee näkyviin.
2Valitse videotoistopaneelissa [X].
leikattavat kohdat.
3zMääritä
z Valitse joko [U] (leikkaa alku) tai [V]
(leikkaa loppu).
zz Toista kuvia yksitellen
<Y> <Z>‑painikkeilla.
zz Kun olet päättänyt, mistä kohdasta
leikkaat, paina <0>-painiketta.
Näytön alareunan viivalla merkitty
osa jää jäljelle.
muokattu video.
4zTarkista
z Voit toistaa muokatun videon
valitsemalla [7].
zz Voit muuttaa leikattavaa kohtaa
palaamalla vaiheeseen 3.
zz Peruuta muokkaus painamalla
<M>‑painiketta.
313
Videon ensimmäisen ja viimeisen kohtauksen leikkaaminen
kuva.
5zTallenna
z Valitse [W] (1).
(1) (2)
zz Tallennusnäyttö tulee näkyviin.
zz Kun haluat tallentaa uutena rullana,
valitse [Uusi tiedosto]. Kun haluat
tallentaa videon ja korvata alkuperäisen
videotiedoston, valitse [Korvaa].
] (2), kun haluat tallentaa
zz Valitse [
pakatun version tiedostosta. 4K-videot
muunnetaan Full HD -muotoon ennen
pakkaamista.
zz Tallenna muokattu video ja palaa
videon toistonäyttöön valitsemalla
vahvistusikkunassa [OK].
zz Koska leikkaus tehdään noin 1 sekunnin tarkkuudella (kohdan ilmaisee
[ ] näytön alareunassa), videon todellinen leikkauskohta saattaa poiketa
valitsemastasi kohdasta.
zz Tällä kameralla ei voi leikata jollakin toisella kameralla kuvattuja videoita.
zz Videota ei voi muokata, kun kamera on kytketty tietokoneeseen.
zz Pakkaus ja tallennus ei ole käytettävissä videotallennuskoossa L6V
(NTSC) tai L5V (PAL).
zz Lisätietoja videokollaasialbumien muokkauksesta on kohdassa ”Luo albumi”
(=351).
314
Kuvan sieppaus
Voit valita yksittäisiä kuvia 4K-videoista tai nopeutetuista 4K-videoista
ja tallentaa ne noin 8,3 megapikselin (3840×2160) JPEG-stillkuvina.
Toiminto on nimeltään ”Kuvan sieppaaminen (4K-kuvan tallentaminen)”.
kuva näyttöön.
1zTuo
z Paina <3>-painiketta.
4K-video.
2zValitse
z Valitse 4K-video tai nopeutettu 4K-video
<Y> <Z>-painikkeilla.
zz Kuvaustietojen näytössä (=590)
4K-videot ja nopeutetut 4K-videot
ilmaistaan [H]-kuvakkeella.
zz Vaihda kuvaluettelosta yhden kuvan
näyttöön painamalla <0>-painiketta.
yhden kuvan näytössä
3Paina
<0>-painiketta.
videon toisto.
4zKeskeytä
z Videotoistopaneeli tulee näkyviin.
tallennettava kuva.
5zValitse
z Valitse stillkuvaksi tallennettava kuva
videotoistopaneelista.
zz Videotoistopaneelin ohjeet, =311.
315
Kuvan sieppaus
[I].
6zValitse
z Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [I].
kuva.
7zTallenna
z Tallenna nykyinen kuva JPEGstillkuvana valitsemalla [OK].
näytettävä kuva.
8zValitse
z Tarkista kohdekansio ja kuvatiedoston
numero.
zz Valitse [Näytä alkuperäinen video] tai
[Näytä siepattu valokuva].
zz Kuvan sieppaaminen ei ole mahdollista Full HD -videoista, nopeutetuista
Full HD -videoista, HD-videoista tai eri kameralla kuvatuista 4K-videoista tai
nopeutetuista 4K-videoista.
316
Videokoosteiden editoiminen
<D>-tilassa tallennettuja erillisiä kohtauksia (leikkeitä) voidaan poistaa.
Ole varovainen leikkeitä poistaessasi, sillä niitä ei voi enää palauttaa.
kuva.
1zNäytä
z Paina <x>-painiketta.
videokooste.
2zValitse
z Valitse videokooste
<Y> <Z>‑painikkeilla.
zz Yksittäiskuvan näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyy [sD]-kuvake
videokoosteen merkkinä.
zz Vaihda kuvaluettelosta yhden kuvan
näyttöön painamalla <0>-painiketta.
yhden kuvan näytössä
3Paina
<0>-painiketta.
[D].
4zValitse
z Videokoosteen toisto alkaa.
videokooste painamalla
5Keskeytä
<0>-painiketta.
zz Videotoistopaneeli tulee näkyviin.
leike.
6zValitse
z Valitse leike valitsemalla [T] tai [v].
317
Videokoosteiden editoiminen
7Valitse [L].
[OK] ja paina sitten
8Valitse
<0>-painiketta.
zz Leike poistetaan ja videokooste
korvataan.
zz Myös videokollaasialbumeja voidaan muokata. Toiminnolla [x: Luo albumi]
luotuja albumeja ei voi muokata.
zz Lisätietoja videotoistopaneelin käyttämisestä videokoosteiden kanssa on
kohdassa ”Videotoistopaneeli (videokollaasialbumit ja videokoosteet)”
(=312).
318
Stillkuvan sieppaus RAW-kuvasarjoista
Voit siepata mitä tahansa kuvia (JPEG- tai RAW-muodossa)
RAW‑sarjatilassa kuvatuista sarjoista (rullista, =137).
kuva.
1zNäytä
z Paina <x>-painiketta.
rulla.
2zValitse
z Valitse rullatiedosto
<Y> <Z>‑painikkeilla.
zz Yksittäiskuvan näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyy [si]-kuvake
rullan merkkinä.
zz Vaihda kuvaluettelosta yhden kuvan
näyttöön painamalla <0>-painiketta.
yhden kuvan näytössä
3Paina
<0>-painiketta.
[i].
4zValitse
z Rulla tulee näkyviin.
kuva.
5zValitse
z Valitse siepattava kuva
<Y> <Z>‑painikkeilla.
zz Voit poistaa tarpeettomat osat
rullan alusta ja lopusta painamalla
<X>‑painiketta.
319
Stillkuvan sieppaus RAW-kuvasarjoista
6Paina <0>-painiketta.
ja tallenna siepattava kuva.
7zValitse
z Käytä <Y> <Z> -painikkeita
valitaksesi [Poimi: JPEG-muoto]
tai [Poimi: 1-muoto].
zz Jos teet sieppauksen [Poimi: JPEGmuoto] -vaihtoehdolla, voit valita [Editoi
ja tall.] ja käyttää RAW-kuvan käsittelyä
(=341) ennen tallentamista.
zz [Poimi: JPEG-muoto] -vaihtoehdolla tallennettujen kuvien laatu on [73]
(18 megapikseliä).
zz Luovat suotimet, rajaus ja koon muuttaminen eivät ole käytettävissä
JPEG‑kuville, jotka on siepattu RAW-kuvasarjoista tai käsitelty RAW-kuvista.
320
Toisto televisiossa
Voit katsoa kuviasi ja videoitasi televisiossa kytkemällä kameran siihen
HDMI-kaapelilla (pituus enintään 2,5 m ja kameran päässä D-tyypin liitin).
Jos kuva ei näy televisiossa, tarkista, että [5: Videojärjest.]
-asetukseksi on valittu [NTSC] tai [PAL] television videojärjestelmän
mukaan.
HDMI-kaapeli kameraan.
1zLiitä
z Liitä HDMI-kaapeli kameran
<D>-liitäntään.
HDMI-kaapeli televisioon.
2zLiitä
z Kytke HDMI-kaapeli television HDMI IN
-porttiin.
televisio ja valitse kytketty
3Avaa
liitäntä vaihtamalla television
videotuloa.
kameran virtakytkin
4Käännä
asentoon <1>.
<x>-painiketta.
5zPaina
z Kuva tulee televisioruutuun.
(Kameran näytössä ei näy mitään.)
zz Kuvat näytetään automaattisesti liitetyn
television parhaalla tarkkuudella.
321
Toisto televisiossa
zz Säädä videon äänenvoimakkuutta televisiosta. Äänenvoimakkuutta ei voi
säätää kamerasta.
zz Katkaise virta kamerasta ja sulje televisio ennen kameran ja television välisen
kaapelin kytkemistä tai irrottamista.
zz Kuvan reunat eivät ehkä näy kaikissa televisioissa.
zz Älä liitä muita laitteita kameran <D> -liitäntään. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
zz Jotkin televisiot eivät ehkä näytä kuvia epäyhteensopivuuden vuoksi.
zz Saattaa kestää hetken ennen kuin kuvat tulevat näkyviin. Voit välttää viiveen
valitsemalla [5: HDMI-tarkkuus] -asetukseksi [1080p] (=509).
zz Kosketusnäytön toiminnot eivät ole tuettuja, kun kamera on liitetty televisioon.
322
Suojaa kuvat
Voit suojata tärkeät kuvat vahingossa tapahtuvalta poistamiselta.
Yksittäisen kuvan suojaaminen
1Valitse [3: Suojaa kuvat].
2Valitse [Valitse kuvat].
kuva.
3zValitse
z Valitse suojattava kuva
<Y> <Z>‑painikkeilla.
(1)
kuva.
4zSuojaa
z Suojaa valittu kuva painamalla
<0>-painiketta. Näytön yläosaan
tulee [K]-kuvake (1).
zz Voit peruuttaa kuvan suojauksen
painamalla <0>-painiketta uudelleen.
[K]-kuvake poistuu näytöstä.
zz Jos haluat suojata toisen kuvan,
toista vaiheet 3 ja 4.
323
Suojaa kuvat
Suojattavan kuva-alueen määrittäminen
Kun katsot kuvia kuvaluettelossa, voit määrittää alueen ensimmäisen ja
viimeisen kuvan kaikille määritetyille suojattaville kuville kerralla.
[Valitse alue].
1zValitse
z Valitse [Valitse alue] kohdassa
[3: Suojaa kuvat].
kuva-alue.
2zValitse
z Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
zz Määritetyllä alueella olevat kuvat
suojataan ja [J]-kuvake tulee näkyviin.
zz Jos haluat valita lisää suojattavia kuvia,
toista vaihe 2.
324
Suojaa kuvat
Kaikkien kuvien suojaaminen kansiossa tai kortilla
Voit suojata kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun valitset [Kaikki kansion kuvat] tai
[Kaikki muistikortin kuvat] kohdassa
[3: Suojaa kuvat], kaikki kansion tai
kortin kuvat suojataan.
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla
[Poista kansion kuvasuojaus] tai
[Poista kortin kuvasuojaus].
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=363), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat] ja [Poista kaikk. suoj].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki
hakuehdoilla löydetyt kuvat suojataan.
Jos valitset [Poista kaikk. suoj], kaikkien
löydettyjen kuvien suojaus poistetaan.
zz Jos alustat kortin (=490), myös suojatut kuvat poistetaan.
zz Kun kuva on suojattu, sitä ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla.
Jos suojattu kuva halutaan poistaa, suojaus täytyy ensin peruuttaa.
zz Jos poistat kaikki kuvat kerralla (=330), vain suojatut kuvat jäävät jäljelle.
Tämä on käytännöllistä, kun haluat poistaa kaikki tarpeettomat kuvat kerralla.
325
Kuvien kääntäminen
Voit kääntää näytössä olevaa kuvaa eri suuntiin tällä toiminnolla.
1Valitse [3: Käännä kuvaa].
kuva.
2zValitse
z Valitse käännettävä kuva
<Y> <Z>‑painikkeilla.
kuvaa.
3zKäännä
z Joka kerta, kun painat <0>-painiketta,
kuva kääntyy myötäpäivään seuraavasti:
90° → 270° → 0°.
zz Jos haluat kääntää toista kuvaa,
toista vaiheet 2 ja 3.
zz Jos määrität [5: Autom. kääntö] -asetukseksi [PäälläzD] (=489) ennen
pystykuvien ottamista, kuvaa ei tarvitse kääntää tällä toiminnolla.
zz Jos käännetty kuva ei näy käännetyssä suunnassa kuvien toiston aikana,
määritä [5: Autom. kääntö] -asetukseksi [PäälläzD].
326
Kuvien poistaminen
Voit valita ja poistaa tarpeettomat kuvat joko yksitellen tai yhdessä erässä.
Suojattuja kuvia (=323) ei poisteta.
zz Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Varmista ennen kuvan
poistamista, että et enää tarvitse sitä. Voit estää tärkeiden kuvien
poistamisen vahingossa suojaamalla säilytettävät kuvat.
Yksittäisen kuvan poistaminen
poistettava kuva.
1zValitse
z Paina <x>-painiketta.
zz Valitse poistettava kuva
<Y> <Z>‑painikkeilla.
2Paina <L>-painiketta.
3Poista kuvat.
JPEG- tai RAW-kuvat tai videot
zz Valitse [Poista].
RAW+JPEG-kuvat
zz Valitse vaihtoehto.
327
Kuvien poistaminen
Samalla kertaa poistettavien kuvien merkitseminen
valintamerkillä [X]
Kun merkitset valintamerkin poistettaviin kuviin, voit poistaa kaikki valitut
kuvat kerralla.
1Valitse [3: Poista kuvat].
2Valitse [Valitse ja poista kuvat].
kuva.
3zValitse
z Valitse poistettava kuva
<Y> <Z>‑painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos haluat valita lisää poistettavia kuvia,
toista vaihe 3.
kuvat.
4zPoista
z Paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
328
Kuvien poistaminen
Poistettavan kuva-alueen määrittäminen
Kun katsot kuvia kuvaluettelossa, voit määrittää alueen ensimmäisen ja
viimeisen kuvan ja poistaa kaikki määritetyt kuvat kerralla.
[Valitse alue].
1zValitse
z Valitse [Valitse alue] kohdassa
[3: Poista kuvat].
kuva-alue.
2zValitse
z Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
3Paina <M>-painiketta.
kuvat.
4zPoista
z Valitse [OK].
329
Kuvien poistaminen
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien poistaminen
Voit poistaa kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun [3: Poista kuvat] -asetuksena
on [Kaikki kansion kuvat] tai [Kaikki
muistikortin kuvat], kaikki kansion tai
kortin kuvat poistetaan.
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=363), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki
hakuehdoilla löydetyt kuvat poistetaan.
zz Jos haluat poistaa kaikki kuvat, myös suojatut, alusta kortti (=490).
330
Tulostuksen tilaus
DPOF (Digital Print Order Format) -toiminnolla voit tulostaa korttiin
tallennetut kuvat tulostusmääritysten, kuten kuvan valinnan ja kopiomäärän,
mukaisesti. Voit tulostaa useita kuvia kerralla tai luoda kuvatilauksen
valokuvapalvelua varten.
Voit määrittää tulostusasetukset, kuten tulostustavan, päivämäärän
tulostuksen ja tiedostonumeron tulostuksen. Tulostusasetuksia käytetään
kaikissa tulostettavaksi määritetyissä kuvissa. (Tulostusasetuksia ei voi
määrittää kullekin kuvalle erikseen.)
Tulostustoimintojen määrittäminen
1Valitse [3: Tulostus].
2Valitse [Asetus].
haluamasi asetukset.
3zMääritä
z Määritä [Tulostustapa], [Päiväys] ja
[Tied. No.].
Tulostustapa
Päiväys
Tiedosto­
numero
K Normaali
Arkille tulostetaan yksi kuva.
L Hakemisto
Arkille tulostetaan useita pienoiskuvia.
K
Molemmat
Sekä normaali että luettelokuva tulostetaan.
L
Päällä
[Päällä] tulostaa tallennetun päivämäärän kuvaan.
Pois
Päällä
[Päällä] tulostaa tiedostonumeron.
Pois
331
Tulostuksen tilaus
asetuksesta.
4zPoistu
z Paina <M>-painiketta.
zz Määritä sitten tulostettavat kuvat
valitsemalla [Val. kuva] tai [Useita].
zz Jos tulostat kuvan suuressa koossa käyttämällä [Luettelokuva]- tai
[Molemmat]-asetusta (=331), luettelokuvaa ei ehkä voi tulostaa joillakin
tulostimilla. Muuta tässä tapauksessa kuvan kokoa (=356) ja tulosta sitten
luettelokuva.
zz Tulostimesta ja tulostustapa-asetuksesta riippuen päiväys ja tiedostonumero
eivät ehkä tulostu, vaikka [Päiväys]- ja [Tied. No.] -asetuksiksi on määritetty
[Päällä].
zz Et voi määrittää [Luettelokuva]-tulostuksessa yhtä aikaa sekä [Päiväys]- että
[Tied. No.] -asetukseksi [Päällä].
zz Kun tulostat DPOF-toimintoa käyttäen, käytä korttia, jonka tulostustiedot on
määritetty. Et voi tulostaa määritettyä tulostustilausta, jos vain purat kuvat
kortista tulostusta varten.
zz Jotkin DPOF-yhteensopivat tulostimet ja valokuvapalvelut eivät välttämättä
pysty tulostamaan kuvia määritettyjen asetuksien mukaan. Lue ohjeet
tulostimen käyttöoppaasta ennen tulostusta tai selvitä yhteensopivuus
valokuvapalvelusta, kun tilaat tulosteita.
zz Älä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien tulostusasetusten määrittämiseen,
joiden DPOF-asetukset on määritetty toisessa kamerassa. Tulostusasetus
saatetaan vahingossa korvata toisella. Lisäksi tulostus ei välttämättä onnistu
kaikilla kuvatyypeillä.
332
Tulostuksen tilaus
Tulostettavien kuvien määrittäminen
zz Kuvien valinta
Valitse ja määritä kuvat yksi kerrallaan.
Tallenna tulostusasetus muistikorttiin
painamalla <M>-painiketta.
zz Normaali/Molemmat
(1)
(2)
Tulosta näytössä näkyvä kuva
painamalla <0>-painiketta.
Voit määrittää tulostettavien kopioiden
määräksi enintään 99 painikkeilla
<W> <X>.
(1)
(2)
Määrä
Kuvia valittu yhteensä
zz Hakemisto
(3) (4)
Lisää valintaruutuun [X]-valintamerkki
painamalla <0>-painiketta.
Kuva otetaan mukaan
luettelotulostukseen.
(3)
(4)
Valintamerkki
Luettelokuvakuvake
zz Useiden kuvien lähettäminen
Valitse alue
Valitse kohdassa [Useita] vaihtoehto
[Valitse alue]. Kun valitset alueen
ensimmäisen ja viimeisen kuvan, kaikkiin
alueen kuviin merkitään valintamerkki [X]
ja yksi kopio kustakin kuvasta tulostetaan.
333
Tulostuksen tilaus
Kaikki kansion kuvat
Valitse [Merkitse kaikki kansion kuvat] ja valitse kansio.
Kansion kaikista kuvista määritetään tulostettavaksi yksi paperikopio.
Jos valitset [Poista kaikki kansion merkinnät] ja valitset kansion,
kansion kaikkien kuvien tulostus peruutetaan.
Kaikki muistikortin kuvat
Jos valitset [Merkitse kaikki kortin kuvat], kaikista kortin kuvista
tulostetaan yksi kopio.
Jos valitset [Poista merkinnät kortilta], kaikkien kortin kuvien
tulostus poistetaan.
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=363) ja valitset [Useita], näyttöön vaihtuu [Merkitse kaikki löydetyt
kuvat] ja [Poista kaikkien löyd. kuvien merk].
Kaikki löydetyt kuvat
Jos valitset [Merkitse kaikki löydetyt kuvat], kaikista hakuehdoilla
suodatetuista kuvista tulostetaan yksi kopio.
Jos valitset [Poista kaikkien löyd. kuvien merk], kaikkien
suodatettujen kuvien tulostus poistetaan.
zz RAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää tulostettavaksi. Huomaa, että
RAW‑kuvia tai videoita ei sisällytetä tulostukseen, vaikka valitset kaikki kuvat
kerralla asetuksella [Useita].
zz Jos käytät PictBridge-yhteensopivaa tulostinta, valitse tulostettavaksi kerralla
enintään 400 kuvaa. Jos valitset enemmän kuvia, kaikki valitut kuvat eivät
välttämättä tulostu.
334
Valokuvakirjan asetukset
Voit määrittää valokuvakirjaan enintään 998 kuvaa. Kun siirrät kuvat
tietokoneeseen EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma), valokuvakirjaan
määritetyt kuvat kopioidaan omaan kansioonsa. Tällä toiminnolla voi
kätevästi tilata valokuvakirjoja internetistä.
Yhden kuvan määrittäminen kerrallaan
1Valitse [3: Valokuvakirjan aset.].
2Valitse [Valitse kuvat].
määritettävä kuva.
3zValitse
z Valitse kuva <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Jos haluat valita lisää kuvia
valokuvakirjaan, toista vaihe 3.
335
Valokuvakirjan asetukset
Kuva-alueen määrittäminen valokuvakirjaan
Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen (ensimmäisen
ja viimeisen kuvan) kaikille valokuvakirjaan määritettäville kuville kerralla.
[Useita].
1zValitse
z Valitse kohdassa [3: Valokuvakirjan
aset.] vaihtoehto [Useita].
2Valitse [Valitse alue].
kuva-alue.
3zValitse
z Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
zz Kaikkiin ensimmäisen ja viimeisen kuvan
välisellä alueella oleviin kuviin lisätään
[X]-valintamerkki.
336
Valokuvakirjan asetukset
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien määrittäminen
Voit määrittää valokuvakirjaan kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Voit määrittää [x: Valokuvakirjan aset.]
-kohdan [Useita]-asetukseksi [Kaikki
kansion kuvat] tai [Kaikki muistikortin
kuvat], jolloin kaikki kansion tai muistikortin
kuvat määritetään valokuvakirjaan.
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla
[Poista kaikki kansion merkinnät] tai
[Poista merkinnät kortilta].
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=363) ja valitset [Useita], näyttöön vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat] ja
[Poista kaikkien löyd. kuvien merk].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat],
kaikki hakuehdoilla suodatetut kuvat
määritetään valokuvakirjaan.
Jos valitset [Poista kaikkien löyd. kuvien
merk], kaikkien suodatettujen kuvien
määritys valokuvakirjaan poistetaan.
zz RAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää valokuvakirjaan. Huomaa, että
RAW‑kuvia tai videoita ei sisällytetä valokuvakirjaan, vaikka valitset kaikki kuvat
kerralla asetuksella [Useita].
zz Älä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien valokuvakirja-asetusten
määrittämiseen, joiden valokuvakirja-asetukset on määritetty toisessa
kamerassa. Kaikki valokuvakirjan asetukset saatetaan korvata vahingossa.
337
Luovat suotimet
Voit lisätä kuvaan seuraavia suodattimia ja tallentaa kuvan erillisenä
kuvana: Rakeinen mustavalk., Pehmeäpiirto, Kalansilmätehoste, Taiteellinen
tehoste, Vesiväritehoste, Lelukameratehoste ja Miniatyyritehoste.
1Valitse [3: Luovat suotimet].
kuva.
2zValitse
z Valitse kuvat <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Voit valita kuvan kuvaluettelosta
kääntämällä <5>-valitsinta.
3Valitse suodatus (=339).
suodatusta.
4zSäädä
z Säädä suodatusta ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Jos käytät miniatyyritehostetta,
siirrä terävän alueen
ilmaisevaa valkoista kehystä
<W> <X> <Y> <Z>‑painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
338
Luovat suotimet
kuva.
5zTallenna
z Valitse [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja näytettävä
kuvatiedoston numero ja valitse
sitten [OK].
zz Jos haluat lisätä suodatuksia muihin
kuviin, toista vaiheet 2–5.
zz RAW+JPEG-kuvauksella otetuissa kuvissa suodatus lisätään RAW-kuvaan
ja tulos tallennetaan JPEG-muodossa.
zz Määritetyllä kuvasuhteella otetuissa RAW-kuvissa lopputuloksena oleva kuva
tallennetaan kyseisellä kuvasuhteella suodatuksen jälkeen.
zz Kuviin, joihin on lisätty kalansilmätehoste, ei lisätä roskanpoistotietoja (=174).
Luovien suotimien ominaisuudet
zz I Rakeinen mustavalk.
Tekee kuvasta rakeisen ja mustavalkoisen. Voit muuttaa
mustavalkotehostetta säätämällä kontrastia.
zz G Pehmeäpiirto
Antaa kuvalle pehmeän ilmeen. Voit muuttaa pehmennystasoa
säätämällä epäterävyyttä.
zz X Kalansilmätehoste
Lisää kuvaan kalansilmäobjektiivin kaltaisen tehosteen. Kuvaan tulee
tynnyrivääristymä.
Tämän suodatustason muuttaminen vaikuttaa kuvan reunojen
leikkaantumiseen. Tämä suodatus suurentaa kuvan keskiosaa, joten
keskiosan tarkkuus voi heikentyä tallennettujen pikselien määrän
mukaan. Määritä siksi suodatus vaiheessa 4 tarkkailemalla samalla
lopputuloksena olevaa kuvaa.
339
Luovat suotimet
zz J Taiteellinen tehoste
Saa kuvan näyttämään vesivärimaalaukselta, jossa kohde on
kolmiulotteinen. Voit säätää tehostetta muuttamalla kontrastia ja
värikylläisyyttä. Huomaa, että taivaan tai valkoisten seinien kaltaisten
kohteiden välisävyt eivät välttämättä näytä pehmeiltä, ja niissä saattaa
olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zz K Vesiväritehoste
Saa kuvan näyttämään vesivärimaalaukselta, jossa on pehmeät värit.
Voit muuttaa värikylläisyyttä säätämällä tehostetta. Huomaa, että yöllä tai
hämärässä otettujen kuvien välisävyt eivät välttämättä näytä pehmeiltä,
ja niissä saattaa olla epäsäännöllisyyksiä tai huomattavaa kohinaa.
zz H Lelukameratehoste
Säätää kuvan värejä lelukameroiden värimaailman mukaan ja tummentaa
kuvan neljää kulmaa. Värisävyä voidaan muuttaa värisävyasetuksilla.
zz c Miniatyyritehoste
Lisää kuvaan dioraamavaikutelman. Voit muuttaa kuvan terävänä
näkyviä alueita. Muuta terävän alueen (valkoinen kehys) suuntaa
vaakasuuntaisesta painamalla <Y> <Z> -painikkeita tai
pystysuuntaisesta painamalla <W> <X> -painikkeita vaiheessa 4
(tai napauttamalla [T] näytössä).
340
RAW-kuvan käsittely
M
Voit käsitellä 1- tai F-kuvia kameralla ja luoda niistä JPEG-kuvia.
Muutokset eivät vaikuta RAW-kuviin, joten voit käyttää erilaisia asetuksia
JPEG-kuvien luomiseen.
Voit myös käsitellä RAW-kuvia Digital Photo Professional -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma).
1Valitse [3: RAW-kuvan käsittely].
vaihtoehto ja valitse
2Valitse
sitten kuvat.
zz Voit valita käsiteltäväksi useita
kuvia kerralla.
Valitse kuvat
zz Valitse käsiteltävät kuvat
<Y> <Z>‑painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Paina <M>-painiketta.
Valitse alue
zz Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
zz Paina <M>-painiketta.
341
RAW-kuvan käsittely
haluamasi käsittelyehdot.
3Määritä
Käytä kuvausasetuksia
zz Kuvat käsitellään käyttäen
kuvausajankohdan kuva-asetuksia.
Mukauta RAW-käsittelyä
zz Valitse kohde painikkeilla
<W> <X> <Y> <Z>.
zz Muuta asetusta kääntämällä
<6>-valitsinta.
zz Valitse <0>, niin toimintojen
asetusten näyttö tulee näkyviin.
zz Jos haluat palauttaa kuvan ottamisen
aikana käytössä olleet asetukset,
paina <S>-painiketta.
Vertailunäyttö
zz Voit vaihtaa näyttöjen [Muut. jälkeen] ja
[Kuvausasetukset] välillä painamalla
<B>-painiketta ja kääntämällä
<5>-valitsinta.
zz [Muut. jälkeen] -näytössä oranssilla
näkyvät kohteet ovat kuvan ottamisen
jälkeen muokattuja kohteita.
zz Paina <M>-painiketta.
kuva.
4zTallenna
z Kun käytät asetusta [Mukauta
RAW‑käsittelyä], valitse [W] (Tallenna).
zz Lue ilmoitus ja valitse [OK].
zz Jos haluat käsitellä muita kuvia,
valitse [Kyllä] ja toista vaiheet 2–4.
342
RAW-kuvan käsittely
näytettävä kuva.
5zValitse
z Valitse [Alkup. kuva] tai
[Käsitelty kuva].
Suurennettu näkymä
Voit suurentaa [Mukauta RAW-käsittelyä] -toiminnon kuvia kääntämällä
<5>-valitsinta. Suurennus vaihtelee [Kuvan laatu]-asetuksen
mukaan. <V>-nuolipainikkeilla voit selata suurennettua kuvaa pystyja vaakasuunnassa.
Voit peruuttaa näkymän suurentamisen kääntämällä <5>-valitsinta
toiseen suuntaan.
Kuvat, joissa on määritetty kuvasuhde
JPEG-kuvat määritetyllä kuvasuhteella luodaan, kun käsittelet RAW-kuvia,
jotka on otettu muulla [z: Stillkuvan kuvas.] (=125) -asetuksella
kuin [3:2].
343
RAW-kuvan käsittely
RAW-kuvan käsittelyvaihtoehdot
zz [
] Kirkkauden säätö
zz [
] Valkotasapaino (=155)
zz [
] Kuva-asetukset (=163)
Kuvan kirkkauden säätöalue on enintään ±1 yksikköä 1/3 yksikön välein.
Voit valita valkotasapainon. Jos valitset [Q], voit valita
[Autom.: Ympäristön etus.] tai [Autom.: Valkoisen etusija].
Jos valitset [P], voit säätää värilämpötilaa.
Voit valita kuva-asetukset. Voit säätää terävyyttä, kontrastia ja
muita ominaisuuksia.
zz [
] Autom. valotuksen optimointi (=149)
zz [
] Kohinan poisto suurella herkkyydellä (=172)
Voit määrittää Automaattinen valotuksen optimointi -toiminnon.
Voit valita kohinan vaimennuksen suurilla ISO-herkkyyksillä.
Jos vaikutusta on vaikea havaita, suurenna kuvaa (=307).
zz [73] Kuvanlaatu (=122)
Kun luot JPEG-muotoisen kuvan, voit määrittää kuvanlaadun.
344
RAW-kuvan käsittely
zz [
] Väriavaruus (=162)
zz [
] Obj. vääristymien korjaus
Voit valita joko sRGB- tai Adobe RGB -väriavaruuden. Koska kameran
näyttö ei ole yhteensopiva Adobe RGB -väriavaruuden kanssa, muutosta
voi olla vaikea havaita, kun kumpi tahansa väriavaruus on valittu.
[
] Reunojen val. korjaus (=129)
[
] Vääristymien korjaus (=129)
[
] Digit. objekt. optimoija (=130)
Objektin optisista ominaisuuksista johtuva ilmiö, joka saa kuvan
kulmat näyttämään tummemmilta, voidaan korjata. Jos [Päällä] on
määritetty, korjattu kuva näytetään. Jos vaikutusta on vaikea havaita,
suurenna kuvaa (=307) ja tarkista neljä kulmaa. Kameran käyttämä
reunojen valaistuksen korjaus ei ole yhtä voimakas kuin
Digital Photo Professional -ohjelmiston (EOS-ohjelma) korjauksen
enimmäismäärällä tehty korjaus. Jos korjauksen vaikutukset eivät näy
selkeästi, tee reunojen valaistuksen korjaus Digital Photo Professional
-ohjelmistolla.
Objektiivin optisista ominaisuuksista johtuva kuvan vääristymä
voidaan korjata. Jos [Päällä] on määritetty, korjattu kuva näytetään.
Kuvan reunat rajataan korjatussa kuvassa.
Koska kuvan tarkkuus voi näyttää hieman heikentyneeltä, säädä
tarvittaessa kuva-asetuksen [Terävyys]-asetusta.
Korjaa objektiivin vääristymiä, diffraktiota ja alipäästösuotimesta
johtuvaa terävyyden heikkenemistä käyttämällä optisia
suunnitteluarvoja. Suurenna kuvia (=307) nähdäksesi tämän
toiminnon [Päällä]-asetuksen vaikutukset. Digit. objekt. optimoija
-toiminnon vaikutukset eivät näy ilman suurennusta. [Päällä]-asetus
korjaa sekä väriaberraatiota että diffraktiota, vaikka näitä vaihtoehtoja
ei näytetä.
345
RAW-kuvan käsittely
[
] Väriaberraation korjaus (=131)
[
] Diffraktion korjaus (=131)
Objektiivin ominaisuuksista johtuvaa väriaberraatiota (värien
vääristymiä kohteiden ympärillä) voidaan korjata. Jos [Päällä] on
määritetty, korjattu kuva näytetään. Jos vaikutusta on vaikea havaita,
suurenna kuvaa (=307).
Diffraktio, eli aukon aiheuttama terävyyden heikentyminen,
voidaan korjata. Jos [Päällä] on määritetty, korjattu kuva näytetään.
Jos vaikutusta on vaikea havaita, suurenna kuvaa (=307).
zz RAW-kuvien käsitteleminen kamerassa ei tuota aivan samanlaisia tuloksia
kuin RAW-kuvien käsitteleminen Digital Photo Professional -ohjelmistossa
(EOS‑ohjelma).
zz Jos suoritat [Kirkkauden säätö] -toiminnon, häiriöt, juovaisuus jne. saattavat
voimistua säädön vaikutuksesta.
zz Kun [Digit. objekt. optimoija] on määritetty, korjaus voi voimistaa kohinaa.
Myös kuvan reunat saattavat korostua. Säädä tarvittaessa kuva-asetuksen
terävyyttä tai määritä [Digit. objekt. optimoija] -asetukseksi [Pois].
zz Objektiivin vääristymien korjauksen vaikutus vaihtelee objektiivin ja
kuvausolosuhteiden mukaan. Vaikutusta voi olla vaikea havaita käytetystä
objektiivista, kuvausolosuhteista ja muista tekijöistä riippuen.
346
Luovan kuvauksen apu
Voit käsitellä RAW-kuvia käyttämällä suosikkitehosteitasi, ja tallentaa
ne sitten JPEG-kuvina.
1Valitse [3: Luovan kuvauksen apu].
kuva.
2zValitse
z Valitse käsiteltävät kuvat
<Y> <Z> painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
tehosteen taso.
3zValitse
z Valitse tehoste <Y> <Z> -painikkeilla.
zz Kun valitset [Esivalinta] ja painat
<0>-painiketta, voit valita tehosteen
[VIVID], [SOFT] tai jonkin muun
esimääritetyn tehosteen. [AUTO1],
[AUTO2] ja [AUTO3] ovat tehosteita,
joita kamera ehdottaa kuvan
ominaisuuksien perusteella.
347
Luovan kuvauksen apu
zz Voit säätää tehosteita, kuten
[Kirkkaus] tai [Kontrasti], painamalla
<0>-painiketta ja käyttämällä sitten
<Y> <Z>-painikkeita.
zz Paina <0>-painiketta, kun säätö
on valmis.
zz Voit nollata tehosteen painamalla
<A>‑painiketta.
zz Vahvista tehoste painamalla
<S>‑painiketta.
kuva.
4zTallenna
z Valitse [OK].
348
RAW-käsittelyn pikavalinta
M
Voit valita RAW-kuvan käsittelyn tyypin, joka suoritetaan Pikavalintanäytöstä.
[3: RAW-käsittelyn
1Valitse
pikavalinta].
vaihtoehto.
2zValitse
z Luovan kuvauksen apu
RAW-käsittely, joka käyttää haluamaasi
tehostetta (=347).
zz RAW-kuvan käsittely
RAW-käsittely määrittämiesi ehtojen
mukaan (=341).
349
Punasilmäkorjaus
Korjaa salaman aiheuttavan punasilmäisyyden vaivaamia kuvan osia
automaattisesti. Kuva voidaan tallentaa erillisenä tiedostona.
1Valitse [3: Punasilmäkorjaus].
kuva <Y> <Z> -painikkeilla.
2zValitse
z Kun olet valinnut kuvan, kosketa [E] tai
paina <0>-painiketta.
zz Korjattujen kuva-alueiden ympärillä
näytetään valkoiset kehykset.
kuva.
3zTallenna
z Valitse [OK].
zz Kuva tallennetaan erillisenä tiedostona.
zz Joitakin kuvia ei voi korjata oikein.
350
Luo albumi
Voit järjestää uudelleen, poistaa tai toistaa albumin videokollaasit.
1Valitse [3: Luo albumi].
muokattava albumi.
2zValitse
z <0>-painikkeen painaminen lisää
valintamerkin [X].
zz Paina valinnan jälkeen
<M>‑painiketta.
3Valitse [OK].
4Valitse muokkaustoiminto.
351
Luo albumi
Asetus
Kuvaus
T Järjestä
videokoll. uud.
Valitse siirrettävä videokollaasi <Y> <Z> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta. Siirrä se <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
L Poista
videokollaasi
Valitse poistettava videokollaasi <Y> <Z> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta. Valittujen videokollaasien kohdalla
näkyy [L]. Voit poistaa valinnan ja [L]-merkinnän painamalla
<0>-painiketta uudelleen.
7 Toista
videokollaasi
Valitse toistettava videokollaasi <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta. Säädä äänenvoimakkuutta
<W> <X>‑painikkeilla.
muokkaus.
5zLopeta
z Paina <M>-painiketta, kun haluat
lopettaa muokkauksen.
zz Valitse [W] (Lopeta muokkaus).
kuva.
6zTallenna
z Voit tarkistaa muokkaukset valitsemalla
[Esikatsele].
zz Jos haluat käyttää taustamusiikkia
albumin toiston aikana, valitse musiikki
vaihtoehdolla [Taustamusiikki]
(=353).
zz Kun valitset [Tallenna], muokattu albumi
tallennetaan uutena albumina.
zz Videokollaasialbumia voi muokata vain kerran.
352
Luo albumi
Taustamusiikin valitseminen
Albumit ja kuvaesitykset voidaan toistaa taustamusiikin kanssa, kun kopioit
musiikin kortille EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
[Taustamusiikki].
1zValitse
z Aseta [Taustamusiikki]-asetukseksi
[Päällä].
taustamusiikki.
2zValitse
z Valitse musiikki <W> <X> -painikkeilla
ja paina sitten <0>-painiketta.
[Kuvaesitys]-kohdassa voit valita
useita kappaleita.
näyte.
3zKuuntele
z Kuuntele näyte painamalla
<B>‑painiketta.
zz Säädä äänenvoimakkuutta
<W> <X>‑painikkeilla. Pysäytä toisto
painamalla <B>-painiketta uudelleen.
zz Jos haluat poistaa musiikin, valitse se
<W> <X>-painikkeilla ja paina sitten
<S>-painiketta.
zz Ohjeet taustamusiikin kopioimiseen muistikortille ovat EOS Utility -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
353
Rajaus
Voit rajata otetun JPEG-kuvan ja tallentaa sen uutena kuvana.
Vain JPEG‑kuvia voi rajata. RAW-kuvia ei voi rajata.
1Valitse [x: Rajaus].
kuva.
2zValitse
z Valitse rajattava kuva
<Y> <Z>‑painikkeilla.
määrittäminen.
3zRajauskehyksen
z Tuo rajauskehys näkyviin painamalla
<0>-painiketta.
zz Rajauskehyksen sisällä oleva kuva-alue
rajataan.
zz Rajauskehyksen koon muuttaminen
Muuta rajauskehyksen kokoa kääntämällä <5>-valitsinta. Mitä pienempi
rajauskehys on, sitä suurennetummalta rajattu kuva näyttää.
zz Kuvasuhteen ja suunnan muuttaminen
Valitse <5>-valitsimella [e
painamalla <0>-painiketta.
354
]. Muuta rajauskehyksen kuvasuhdetta
Rajaus
zz Rajauskehyksen siirtäminen
<V>-nuolipainikkeilla voit siirtää kehystä pysty- ja vaakasuunnassa.
Siirrä rajauskehystä, kunnes se peittää halutun kuva-alueen.
zz Kallistuksen korjaus
Voit korjata kallistusta ±10°. Valitse <5>-valitsinta kääntämällä [c] ja
paina sitten <0>-painiketta. Vertaa kallistusta ruudukkoon ja korjaa
kallistus kääntämällä <5>-valitsinta (0,1° välein) tai napauttamalla
vasenta tai oikeaa nuolta (0,5° välein) näytön oikeassa yläkulmassa.
Kun kallistuksen korjaus on valmis, paina <0>-painiketta.
rajattava kuva-alue.
4zTarkista
z Valitse <5>-valitsimella [b].
zz Rajattava kuva-alue näytetään.
kuva.
5zTallenna
z Valitse <5>-valitsimella [W].
zz Tallenna rajattu kuva valitsemalla [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston
numero ja valitse sitten [OK].
zz Jos haluat rajata toisen kuvan,
toista vaiheet 2–5.
zz Rajauskehyksen sijainti ja koko saattavat muuttua kallistuksen korjaukselle
määritetyn kulman mukaan.
zz Kun rajattu kuva on tallennettu, sitä ei voi enää rajata eikä sen kokoa voi muuttaa.
zz AF-pistenäytön tietoja (=370) ja roskanpoistotietoja (=174) ei liitetä
rajattuihin kuviin.
355
Koon muuttaminen
Voit muuttaa JPEG-kuvan kokoa vähentääksesi pikselimäärää, ja tallentaa
sen uutena kuvana. Koon muuttaminen on mahdollista vain kuville JPEG 3,
4 ja a. JPEG b- ja RAW-kuvien kokoa ei voi muuttaa.
1Valitse [3: Muuta kokoa].
kuva.
2zValitse
z Valitse <Y> <Z> -painikkeilla kuva,
jonka koko muutetaan.
haluamasi kuvakoko.
3zValitse
z Tuo kuvakoot esiin <0>-painikkeella.
zz Valitse haluamasi kuvakoko (1).
(1)
356
Koon muuttaminen
kuva.
4zTallenna
z Tallenna kuva, jonka kokoa on muutettu,
valitsemalla [OK].
zz Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston
numero ja valitse sitten [OK].
zz Jos haluat muuttaa toisen kuvan kokoa,
toista vaiheet 2–4.
zz Lisätietoja kuvakoosta, kun kuvan kokoa muutetaan, =582.
357
Luokitus
Voit luokitella kuvat asteikolla 1–5 (l/m/n/o/p). Toimintoa kutsutaan
luokitukseksi.
* Voit järjestää kuvat luokittelemalla ne.
Yksittäisen kuvan luokitus
1Valitse [3: Luokitus].
2Valitse [Valitse kuvat].
luokiteltava kuva.
3zValitse
z Valitse luokiteltava kuva
<Y> <Z>‑painikkeilla.
kuva.
4zLuokittele
z Paina <0>, niin näkyviin tulee sininen
korostuskehys vasemmalla olevan
näytön mukaisesti.
zz Valitse luokitusmerkintä
<W> <X>‑painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Kun lisäät kuvaan luokitusmerkinnän,
määritetyn luokituksen vieressä oleva
numero suurenee yhdellä.
zz Jos haluat luokitella toisen kuvan,
toista vaiheet 3 ja 4.
358
Luokitus
Luokitus määrittämällä alue
Kun katsot kuvia kuvaluettelossa, voit määrittää alueen ensimmäisen ja
viimeisen kuvan kaikille määritetyille luokiteltaville kuville kerralla.
[Valitse alue].
1zValitse
z Valitse [Valitse alue] kohdassa
[3: Luokitus].
kuva-alue.
2zValitse
z Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
zz Kaikkiin ensimmäisen ja viimeisen kuvan
välisellä alueella oleviin kuviin lisätään
[X]-valintamerkki.
3Paina <M>-painiketta.
kuva.
4zLuokittele
z Valitse luokitusmerkintä kääntämällä
<6>-valitsinta ja valitse sitten [OK].
zz Kaikki määritetyllä alueella olevat kuvat
luokitellaan (samalla luokituksella)
kerralla.
359
Luokitus
Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien luokitteleminen
Voit luokitella kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.
Kun valitset kohdassa [3: Luokitus]
asetuksen [Kaikki kansion kuvat] tai
[Kaikki muistikortin kuvat], kaikki kansion
tai kortin kuvat luokitellaan.
Valitse luokitus kääntämällä <6>-valitsinta
ja valitse sitten [OK].
Kun et luokittele kuvia tai poista luokituksia,
valitse [OFF].
Jos hakuehdot on asetettu toiminnolla [3: Aseta kuvien hakuehdot]
(=363), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat].
Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat],
kaikki hakuehdoilla suodatetut kuvat
luokitellaan määritetyn mukaisesti.
zz Luokitusten vieressä näytettävät arvot näytetään muodossa [###], jos yli
1 000 kuvalla on sama luokitus.
zz Asetuksilla [3: Aseta kuvien hakuehdot] ja [3: Kuvien haku 6] voit
näyttää vain tietyn luokituksen omaavat kuvat.
360
Kuvaesitykset
Voit näyttää korttiin tallennetut kuvat automaattisena kuvaesityksenä.
toistettavat kuvat.
1zMääritä
z Jos haluat toistaa kaikki kortin kuvat,
siirry vaiheeseen 2.
zz Jos haluat määrittää kuvaesityksenä
toistettavat kuvat, suodata kuvat
toiminnolla [3: Aseta kuvien
hakuehdot] (=363).
2Valitse [3: Kuvaesitys].
haluamasi toistoasetukset.
3zMääritä
z Valitse [Asetus].
zz Määritä asetukset [Kuvan näyttöaika],
[Toista] (jatkuva toisto), [Vaihtotehoste]
(tehoste kuvia vaihdettaessa)
stillkuvia varten.
zz Jos haluat käyttää taustamusiikkia,
valitse musiikki vaihtoehdolla
[Taustamusiikki] (=353).
zz Kun olet valinnut asetukset,
paina <M>-painiketta.
361
Kuvaesitykset
Kuvan näyttöaika
Toista
Vaihtotehoste
Taustamusiikki
kuvaesitys.
4zAloita
z Valitse [Aloita].
Kuvaesitys käynnistyy, kun [Kuvan
haku...] -viesti on näkynyt näytössä.
kuvaesitys.
5zLopeta
z Lopeta kuvaesitys ja palaa
asetusnäyttöön painamalla
<M>‑painiketta.
zz Keskeytä kuvaesitys painamalla <0>-painiketta. Kun toisto on keskeytettynä,
kuvan vasemmassa yläkulmassa näkyy [G]. Jatka kuvaesitystä painamalla
uudelleen <0>-painiketta.
zz Voit muuttaa näyttömuotoa automaattisen stillkuvien toiston aikana painamalla
<B>-painiketta (=304).
zz Äänenvoimakkuutta voi säätää videon toiston aikana käyttämällä
<W> <X>‑painikkeita.
zz Automaattisen toiston tai keskeytyksen aikana voit tuoda näyttöön toisen kuvan
<Y> <Z>-painikkeilla.
zz Automaattinen virrankatkaisu ei toimi automaattisen toiston aikana.
zz Kuvan näyttöaika saattaa vaihdella kuvan mukaan.
362
Aseta kuvien hakuehdot
Voit suodattaa kuvien näytön hakuehtojen mukaan. Kun olet asettanut
hakuehdot, voit toistaa ja näyttää vain löydetyt kuvat.
Voit myös suojata, luokitella, poistaa, toistaa kuvaesityksen ja käyttää muita
toimintoja suodatuille kuville.
[3: Aseta kuvien
1Valitse
hakuehdot].
hakuehdot.
2zAseta
z Valitse kohde <W> <X>-painikkeilla.
zz Määritä asetus <Y> <Z>-painikkeilla.
Kohteen vasemmalle puolelle
lisätään [X]-valintamerkki (1).
(Määritetty hakuehdoksi.)
zz Jos valitset kohteen ja painat
<B>‑painiketta, [X]-valintamerkki
poistetaan. (Hakuehto peruutetaan.)
(1)
Asetus
9Luokitus
Kuvaus
Näyttää valittua (luokitus)ehtoa vastaavat kuvat.
dPäiväys
Näyttää valittuna kuvauspäivänä otetut kuvat.
nKansio
Näyttää valitun kansion kuvat.
JSuojaa
Näyttää valittua (suojaus)ehtoa vastaavat kuvat.
fTiedostotyyppi
Näyttää valittua tiedostotyyppiä olevat kuvat.
363
Aseta kuvien hakuehdot
hakuehtoja.
3zKäytä
z Paina <0>-painiketta ja lue
näytetty viesti.
zz Valitse [OK].
zz Hakuehto määritetään.
löydetyt kuvat.
4zNäytä
z Paina <3>-painiketta.
zz Vain asetettuja hakuehtoja vastaavat
(suodatetut) kuvat näytetään.
zz Kun kuvat on suodatettu näyttöä varten,
näytössä näkyy keltainen ulkokehys (2).
(2)
Hakuehtojen poistaminen
Avaa vaiheen 2 näyttö ja paina <S>-painiketta, niin kaikki [X]-valintamerkit
poistetaan. Nollaa hakuehdot painamalla <0>-painiketta.
zz Jos hakuehtoja vastaavia kuvia ei ole, [OK] ei ole käytettävissä vaiheen 2
näytössä.
zz Hakuehdot saatetaan nollata, jos suoritat virtaan, korttiin tai
kuvanmuokkaukseen liittyviä toimintoja.
zz Automaattisen virrankatkaisun aikaa saatetaan pidentää, kun [3: Aseta
kuvien hakuehdot] -näyttö näytetään.
364
Selaaminen päävalintakiekolla
Yhden kuvan näytössä voi selata kuvia eteen- tai taaksepäin määritetyn
selaustavan mukaan kääntämällä <6>-valitsinta.
1Valitse [x: Kuvien haku6].
2Valitse selaustapa.
zz Asetusta [Ohita määrätty määrä kuvia] käytettäessä voit valita
<6>-valitsinta kääntämällä, kuinka monta kuvaa ohitetaan.
zz Kun valitset [Näytä kuvan luokituksen mukaan], määritä luokitus kääntämällä
<6>-valitsinta (=358). Jos selaat kuvia, kun 9 on valittuna, kaikki
luokitellut kuvat näytetään.
365
Selaaminen päävalintakiekolla
siirtymällä.
3zSelaa
z Paina <x>-painiketta.
zz Käännä yhden kuvan näytössä
<6>-valitsinta.
zz Voit selata määritetyllä tavalla.
(1)
(2)
(1)
(2)
Selaustapa
Toiston edistyminen
zz Voit etsiä kuvia kuvauspäivän mukaan valitsemalla [g: Päiväys].
zz Voit hakea kuvia kansion mukaan valitsemalla [h: Kansio].
zz Jos kortissa on sekä videoita että stillkuvia, voit valita näytettäväksi
jommatkummat valitsemalla [i: Videot] tai [j: Stillkuvat].
366
Toistotietojen näyttö
Voit määrittää näytöt ja tiedot, jotka näytetään kuvien toiston aikana.
1Valitse [3: Toistotietojen näyttö].
valintamerkki [X] näytettävien
2Lisää
näyttöjen numeron viereen.
zz Valitse numero <W> <X>-painikkeilla.
zz <0>-painikkeen painaminen lisää
valintamerkin [X].
zz Toista nämä vaiheet ja lisää
valintamerkki [X] kunkin näytettävän
näytön numeron viereen ja valitse
sitten [OK].
zz Valitsemasi tiedot voidaan
näyttää painamalla toiston aikana
<B>‑painiketta.
Histogrammi
Kirkkaushistogrammi näyttää
valotustason jakauman ja yleiskirkkauden.
RGB‑histogrammista voit tarkistaa
värikylläisyyden ja väriasteikon. Voit
vaihtaa näytettävän histogrammin
painamalla <B>-painiketta, kun [z]
näkyy vasemmassa alanurkassa näytössä
[x: Toistotietojen näyttö].
367
Toistotietojen näyttö
zz [Kirkkaus]-näyttö
Tämä histogrammi on kaavio, jossa näkyy kuvan
kirkkauden jakautuminen. Vaaka-akseli ilmaisee
kirkkaustason (tumma vasemmalla ja kirkas
oikealla) ja pystyakseli kunkin kirkkaustason
pikseleiden määrän. Mitä enemmän pikseleitä
on vasemmalla, sitä tummempi kuva on.
Mitä enemmän pikseleitä on oikealla,
sitä kirkkaampi kuva on. Jos vasemmalla
puolella on liikaa pikseleitä, kuvan tummien
alueiden yksityiskohdat näkyvät huonosti.
Jos oikealla puolella on liikaa pikseleitä, kuvan
valoisien alueiden yksityiskohdat näkyvät
huonosti. Välisävyt toistuvat normaalisti.
Kuvan kirkkaushistogrammissa näkyvät
valotustason säätökuvio ja sävyt.
Esimerkkejä
histogrammeista
Tumma kuva
Normaali kirkkaus
Kirkas kuva
zz [RGB]-näyttö
Tämä histogrammi on kaavio, jossa näkyy kunkin päävärin (RGB eli
punainen, vihreä ja sininen) kirkkaustason jakautuminen kuvassa.
Vaaka-akseli ilmaisee värin kirkkaustason (tumma vasemmalla ja
kirkas oikealla) ja pystyakseli kunkin kirkkaustason pikselimäärän
väreittäin. Mitä enemmän pikseleitä on vasemmalla, sitä tummempaa
ja vaatimattomampaa väri on. Mitä enemmän kuvapisteitä on oikealla,
sitä kirkkaampaa ja voimakkaampaa väri on. Jos vasemmalla puolella
on liikaa pikseleitä, vastaavat väritiedot puuttuvat. Jos oikealla
puolella on liikaa pikseleitä, väri on liian kylläistä eivätkä sävyt toistu.
Kuvan RGB‑histogrammissa näkyvät värien kylläisyys ja sävyt sekä
valkotasapaino.
368
Ylivalotusvaroitus
Voit määrittää, että ylivalottuneet huippuvalot vilkkuvat toistonäytössä.
Jotta saisit selkeämmät sävyt kuvan vilkkuville alueille, joille haluat
luonnollisen sävytyksen, määritä valotuksen korjauksen arvoksi negatiivinen
arvo ja ota kuva uudelleen, niin lopputulos on parempi.
1Valitse [3: Ylivalot.varoitus].
2Valitse [Päällä].
369
AF-pistenäyttö
Voit näyttää tarkennukseen käytetyt AF-pisteet, jotka näytetään punaisena
toistonäytössä. Jos automaattinen tarkennuspisteen valinta on asetettu,
useita AF-pisteitä saatetaan näyttää.
1Valitse [3: AF-pistenäyttö].
2Valitse [Päällä].
370
Toistoristikko
Voit näyttää ristikon toistonäytön yhden kuvan näytössä näytettyjen
stillkuvien päällä. Toiminnolla voidaan helposti tarkistaa kuvan vaaka- tai
pystysuuntainen kallistus sekä sommittelu.
1Valitse [3: Toistoristikko].
2Valitse vaihtoehto.
371
Näytä viimeksi katsottu
Voit määrittää, mikä kuva näytetään ensin, kun aloitat kuvien toiston.
1Valitse [3: Näytä viim. kats.].
vaihtoehto.
2zValitse
z [Päällä]: Toisto jatkuu viimeksi
näytetystä kuvasta (paitsi kun olet juuri
lopettanut kuvauksen).
zz [Pois]: Toisto jatkuu viimeisimmästä
kuvasta aina, kun kamera käynnistetään
uudelleen.
372
Suurennus (noin)
Voit valita alkuperäisen suurennussuhteen ja suurennetun näkymän
aloitussijainnin.
1Valitse [3: Suurennus (noin)].
2Valitse vaihtoehto.
zz 2x, 4x, 8x, 10x (suurenna keskeltä)
Suurennettu näkymä alkaa kuvan keskeltä valitulla suurennusasetuksella.
zz Todellinen koko (valitusta pisteestä)
Tallennetun kuvan pikselien näyttökoko on noin 100 %.
Suurennettu näkymä alkaa tarkentuneesta AF-pisteestä.
zz Sama kuin edellinen suurennus (keskeltä)
Suurennus on sama kuin silloin, kun suljit suurennetun näkymän
edellisen kerran <M>- tai <x>-painikkeella. Suurennettu näkymä
alkaa kuvan keskeltä.
zz Manuaalitarkennuksella tai ilman tarkennusta otettujen kuvien suurennettu
näkymä alkaa kuvan keskeltä, vaikka [Todell. koko (valit. pisteestä)]
olisi määritetty.
373
374
Langattomat toiminnot
Tässä luvussa kuvataan, kuinka kamera voidaan yhdistää
älypuhelimeen langattomasti Bluetooth®- tai Wi-Fi®-yhteydellä,
kuinka kuvia voidaan lähettää laitteisiin tai verkkopalveluihin ja
kuinka kameraa voidaan ohjata tietokoneelta tai langattomalla
kauko-ohjaimella. Luvussa on myös ohjeita muiden toimintojen
käyttämiseen.
Tärkeää
Huomaa, että Canon ei ole vastuussa mistään menetyksistä
tai vahingoista, jotka voivat aiheutua virheellisistä langattoman
tiedonsiirron asetuksista kameraa käytettäessä. Canon ei ole
myöskään vastuussa mistään kameran käytön aiheuttamista
menetyksistä tai vahingoista.
Kun käytät langatonta tiedonsiirtoa, käytä asianmukaista
suojausta omalla vastuullasi ja harkintasi mukaan. Canon ei
ole vastuussa mistään luvattoman käytön tai tietoturvamurtojen
aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.
375
Välilehtien valikot: Langaton-välilehti
zz Langaton 1
=377
=452
=453
=454
=455
=460
zz Langaton yhteys ei ole käytettävissä, kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen
tai muuhun laitteeseen liitäntäkaapelilla.
zz Muita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa yhdistämällä
ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistetty laitteisiin Wi-Fi-yhteydellä.
zz Kameraa ei voi yhdistää Wi-Fin kautta, jos kamerassa ei ole korttia
(paitsi [D]‑tilassa). Lisäksi tilassa [l] ja web-palvelua käytettäessä kameraa
ei voi yhdistää Wi-Fi-yhteydellä, jos kortille ei ole tallennettu kuvia.
zz Wi-Fi-yhteys katkeaa, jos asetat kameran virtakytkimen asentoon <2>
tai avaat korttipaikan/akkutilan kannen.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, kameran automaattinen virrankatkaisu
ei toimi.
376
Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden valitseminen
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Valitse
yhteys].
kohde, johon kamera
2Valitse
muodostaa yhteyden.
q Yhteys älypuhelimeen (=379)
Voit etäohjata kameraa ja selata kameran kuvia Wi-Fi-yhteyden kautta
älypuhelimen tai tabletin (viitataan tässä oppaassa yhteisesti nimellä
”älypuhelimet”) Camera Connect -sovellusta käyttämällä.
D Käytä EOS-ohjelman tai muiden tarkoitukseen
suunniteltujen ohjelmistojen kanssa (=408)
Liitä kamera tietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä ja käytä kameran etäohjausta
EOS Utility -ohjelmiston (EOS-ohjelma) avulla. Erillisellä Image Transfer
Utility 2 -sovelluksella kameran kuvat voidaan myös lähettää tietokoneeseen
automaattisesti.
l Tulosta Wi-Fi-tulostimella (=416)
Tulosta kuvat yhdistämällä kamera Wi-Fi-yhteydellä PictBridge-standardia
(langaton LAN) tukevaan tulostimeen.
377
Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden valitseminen
R Lähetä Web-palveluun (=426)
Voit jakaa kuvia perheelle ja ystäville sosiaaliseen mediaan tai Canonasiakkaille CANON iMAGE GATEWAY -verkkovalokuvapalveluun,
kun olet rekisteröitynyt jäseneksi (maksuton).
K Yhdistä langattomaan kaukosäätimeen (=446)
Tämä kamera voidaan myös yhdistää langattomaan kauko-ohjaimeen
BR-E1 (myydään erikseen) Bluetooth-yhteydellä etäkuvausta varten.
378
Yhdistäminen älypuhelimeen
Yhteensovittamalla kameran ja Bluetooth low energy -tekniikan
(tästä eteenpäin ”Bluetooth”) kanssa yhteensopivan älypuhelimen voit
tehdä seuraavia:
zz Muodostaa Wi-Fi-yhteyden vain älypuhelimen avulla (=381).
zz Muodostaa Wi-Fi-yhteyden kamerasta, vaikka siitä on katkaistu virta
(=387).
zz Merkitä kuviin geotunnistetiedot käyttäen älypuhelimella haettuja
GPS‑tietoja (=455).
zz Ohjata kameraa kauko-ohjauksella älypuhelimesta (=386).
Kun yhdistät älypuhelimeen Wi-Fi-yhteydellä, voit tehdä seuraavia:
zz Selaa kameran kuvia ja tallenna ne älypuhelimeen (=386).
zz Ohjata kameraa kauko-ohjauksella älypuhelimesta (=386).
zz Lähettää kameran kuvia älypuhelimeen (=395).
Bluetoothin ja Wi-Fin ottaminen käyttöön älypuhelimessa
Kytke Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön älypuhelimen asetusnäytössä.
Huomaa, että yhteensovitus kameran kanssa ei ole mahdollista
älypuhelimen Bluetooth-asetusten näytöstä.
zz Lisätietoja Wi-Fi-yhteyden muodostamisesta tukiaseman kautta on kohdassa
”Wi-Fi‑yhteys tukiaseman kautta” (=441).
379
Yhdistäminen älypuhelimeen
Camera Connect -sovelluksen asentaminen älypuhelimeen
Android- tai iOS-käyttöjärjestelmällä varustettuun älypuhelimeen
on asennettava erillinen Camera Connect -sovellus (maksuton).
zz Käytä älypuhelimen käyttöjärjestelmän uusinta versiota.
zz Voit ladata Camera Connect -sovelluksen Google Playsta tai
App Storesta. Google Play tai App Store on myös käytettävissä
käyttämällä QR-koodeja, jotka tulevat näkyviin, kun kamera
yhteensovitetaan tai yhdistetään Wi-Fin kautta älypuhelimeen.
zz Camera Connect -sovelluksen tukemat käyttöjärjestelmäversiot ovat
Camera Connect -lataussivustolla.
zz Näyttökuvaesimerkit ja muut tämän oppaan tiedot eivät ehkä vastaa todellisia
käyttöliittymän elementtejä kameran laiteohjelmiston, Camera Connect
-sovelluksen, Androidin tai iOS:n päivittämisen jälkeen.
380
Yhdistäminen älypuhelimeen
Yhdistäminen Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen
Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (1)
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
2Valitse [qYhteys älypuhelimeen].
[Lisää laite, johon
3Valitse
yhdistetään].
381
Yhdistäminen älypuhelimeen
vaihtoehto.
4zValitse
z Jos Camera Connect on jo asennettu,
valitse [Älä näytä].
zz Jos Camera Connect ei ole asennettuna,
valitse [Android] tai [iOS], skannaa
näytetty QR-koodi älypuhelimella,
mikä avaa Google Playn tai App Storen,
ja asenna Camera Connect.
[Yhdistä Bluetoothin kautta].
5zValitse
z Yhteensovitus alkaa.
zz Jos haluat yhteensovittaa kameran
toiseen älypuhelimeen, valitse [OK]
vasemmalla näkyvässä näytössä.
382
Yhdistäminen älypuhelimeen
Toimet älypuhelimessa (1)
6Käynnistä Camera Connect.
kameraa yhteensovitusta
7Napauta
varten.
zz Jos käytät Android-älypuhelinta,
siirry vaiheeseen 9.
kohtaa [Pair/Pari]
8Napauta
(vain iOS).
Toimet kamerassa (2)
9Valitse [OK].
383
Yhdistäminen älypuhelimeen
<0>-painiketta.
10 zPaina
z Yhteensovitus on nyt valmis, ja
kamera on yhdistetty älypuhelimeen
Bluetoothin kautta.
Bluetooth-kuvake näkyy Camera
Connect -päänäytössä.
zz Kameraa ei voi yhdistää kahteen tai useampaan laitteeseen samanaikaisesti
Bluetoothilla. Jos haluat vaihtaa toisen älypuhelimen Bluetooth-yhteyttä varten,
katso kohta =458.
zz Bluetooth-yhteys kuluttaa akkuvirtaa, vaikka kameran automaattinen
virrankatkaisu on aktivoitunut. Niinpä akun varaustaso saattaa olla alempi,
kun käytät kameraa.
Yhteensovituksen vianmääritys
zz Aiemmin yhteensovitettujen kameroiden tietojen säilyttäminen älypuhelimessa
estää sen yhteensovittamisen tämän kameran kanssa. Ennen kuin yrität
yhteensovitusta uudelleen, poista aiemmin yhteensovitettujen kameroiden
tiedot älypuhelimen Bluetooth-asetuksista.
zz Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, voit lähettää kuvia kamerasta
älypuhelimeen (=395).
384
Yhdistäminen älypuhelimeen
Toimet älypuhelimessa (2)
Camera Connect -toimintoa.
11 zNapauta
z Napauta iOS-järjestelmässä [Join/
Yhdistä], kun kamerayhteyden
vahvistamisviesti tulee esiin.
zz Tietoja Camera Connect -toiminnoista,
=386.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu,
valitun toiminnon näyttö avautuu.
zz [qWi-Fi päällä] näkyy kamerassa.
zz Bluetooth- ja Wi-Fi-kuvakkeet palavat
Camera Connect -päänäytössä.
Wi-Fi-yhteys Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeen on
nyt muodostettu.
zz Tietoja Wi-Fi-yhteyden katkaisemisesta on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyden
katkaiseminen” (=403).
zz Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen vaihtaa kameran yhteydeksi
Bluetooth‑yhteyden.
zz Yhdistä uudelleen Wi-Fin kautta käynnistämällä Camera Connect
ja napauttamalla käytettävää toimintoa.
385
Yhdistäminen älypuhelimeen
[qWi-Fi päällä] -näyttö
Katk, lopeta
zz Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Vahvista aset.
zz Voit tarkistaa asetukset.
Virheen tiedot
zz Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu, voit tarkistaa virheen tiedot.
Camera Connect -toiminnot
Images on camera (Kuvat kamerassa)
zz Kuvia voi selata, poistaa tai luokitella.
zz Kuvia voi tallentaa älypuhelimeen.
Remote live view shooting (Etäkuvaus näytöllä)
zz Mahdollistaa etäkuvauksen näyttämällä reaaliaikaisen kuvan
älypuhelimessa.
Auto transfer (Automaattinen siirto)
zz Voit säätää kameran ja sovelluksen asetukset niin, että kuvat lähetetään
älypuhelimeen automaattisesti, kun niitä otetaan (=394).
Bluetooth remote controller (Bluetooth-kaukolaukaisin)
zz Mahdollistaa kameran kauko-ohjauksen käyttämällä Bluetoothin
kautta yhteensovitettua älypuhelinta. (Ei käytettävissä, kun yhteys
muodostetaan Wi-Fin kautta.)
zz Automaattinen virrankatkaisu on pois käytöstä Bluetooth-kaukoohjauksen aikana.
Location information (Sijaintitiedot)
zz Ei tuettu tässä kamerassa.
Camera settings (Kameran asetukset)
zz Voit muuttaa kameran asetuksia.
386
Yhdistäminen älypuhelimeen
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen kameraan, jonka virta
on katkaistu
Kun laitteet on yhteensovitettu Bluetoothin kautta, voit käyttää älypuhelinta
Wi-Fin kautta yhdistämiseen, vaikka kameran virtakytkin olisi asetettu
asentoon <2>.
1Valitse [k: Bluetooth-asetukset].
[Säil. yht. kun pois]
2Määritä
-asetukseksi [Päällä].
zz Kun kameran virtakytkin on asennossa
<2>, muodosta Wi-Fi-yhteys
napauttamalla [Images on camera/
Kuvat kamerassa] -vaihtoehtoa
Camera Connect -valikossa.
zz Napauta iOS-järjestelmässä [Join/
Yhdistä], kun kamerayhteyden
vahvistamisviesti tulee esiin.
Kameran kuvat näytetään luettelona,
kun Wi-Fi-yhteys muodostetaan.
387
Yhdistäminen älypuhelimeen
zz Camera Connect -sovelluksella voit tallentaa kuvia älypuhelimeen
ja poistaa kamerassa olevia kuvia.
zz Katkaise Wi-Fi-yhteys napauttamalla [ ] Camera Connect -sovelluksen
päänäytössä (=403).
zz Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos langattoman tiedonsiirron asetukset nollataan
tai jos älypuhelinyhteyden tiedot poistetaan.
Yhteensovituksen peruuttaminen
Voit peruuttaa yhteensovituksen älypuhelimeen seuraavasti:
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Valitse
yhteys].
[qYhteys älypuhelimeen].
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=449), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
3Valitse [Muokkaa/poista laite].
388
Yhdistäminen älypuhelimeen
älypuhelin, jonka
4Valitse
yhteensovituksen haluat peruuttaa.
zz Kameraan yhteensovitettujen
älypuhelimien kohdalla on merkki [s].
5Valitse [Poista yhteystiedot].
6Valitse [OK].
kameran tiedot
7Poista
älypuhelimesta.
zz Poista älypuhelimen Bluetooth-asetusten
valikossa älypuhelimeen rekisteröidyt
kameran tiedot.
389
Yhdistäminen älypuhelimeen
Wi-Fi-yhteys ilman Bluetoothia
Toimet kamerassa (1)
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
[qYhteys älypuhelimeen].
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=449), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
[Lisää laite, johon
3Valitse
yhdistetään].
vaihtoehto.
4zValitse
z Jos Camera Connect on jo asennettu,
valitse [Älä näytä].
390
Yhdistäminen älypuhelimeen
5Valitse [Yhdistä Wi-Fin kautta].
(1)
(2)
SSID (verkon nimi)
6Tarkista
ja salasana.
zz Tarkista kameran näytössä näkyvä
SSID (1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään]
(=452).
zz Kun valitset [Vaihda verkkoa] vaiheessa 6, voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden
tukiaseman kautta (=441).
391
Yhdistäminen älypuhelimeen
Toimet älypuhelimessa
Älypuhelimen näyttö
(esimerkki)
Wi-Fi-yhteys
7Muodosta
älypuhelimella.
zz Ota älypuhelimen Wi-Fi-toiminto
käyttöön ja napauta sitten vaiheessa 6
tarkistettua SSID:tä (verkon nimi).
zz Kirjoita kohdassa 6 tarkistettu salasana.
Camera Connect ja
8Käynnistä
napauta Wi-Fillä yhdistettävää
kameraa.
Toimet kamerassa (2)
[OK].
9zValitse
z Voit määrittää katsottavissa olevat
kuvat painamalla <B>-painiketta.
Määritä ne =405 vaiheen 5
mukaisesti.
392
Yhdistäminen älypuhelimeen
zz Camera Connect -sovelluksen
pääikkuna näkyy älypuhelimessa.
Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen on nyt
muodostettu.
zz Käytä kameraa Camera Connect
-sovelluksesta (=386).
zz Tietoja Wi-Fi-yhteyden katkaisemisesta on kohdassa ”Wi-Fi-yhteyden
katkaiseminen” (=403).
zz Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, katso kohta ”Yhteyden
muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta” (=449).
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, voit lähettää kuvia älypuhelimen
pikavalintanäytöstä toiston aikana (=395).
393
Yhdistäminen älypuhelimeen
Automaattinen kuvien siirto kuvauksen aikana
Kuvat voidaan lähettää älypuhelimeen automaattisesti. Varmista ennen
näitä toimia, että kameralla ja älypuhelimella on Wi-Fi-yhteys.
1Valitse [k: Wi-Fi-asetukset].
[Läh. älypuhelimeen
2Valitse
kuv. jälk.].
[Lähetä autom.]
3Määritä
-asetukseksi [Päällä].
4Määritä [Lähetettävä koko].
5Ota kuva.
394
Yhdistäminen älypuhelimeen
Kuvien lähettäminen kamerasta älypuhelimeen
Voit käyttää kameraa kuvien lähettämiseen Bluetoothin kautta yhteensovitettuun
(vain Android-laitteet) tai Wi-Fin kautta yhdistettyyn älypuhelimeen.
1Tuo kuva näyttöön.
2Paina <Q>-painiketta.
[qLäh. kuvia
3Valitse
älypuhelimeen].
zz Jos teet tämän vaiheen, kun Bluetoothyhteys on käytössä, esiin tulee ilmoitus
ja yhteys vaihtuu Wi-Fi-yhteydeksi.
lähetysasetukset ja
4Valitse
lähetä kuvat.
395
Yhdistäminen älypuhelimeen
(1) Kuvien lähettäminen yksitellen
lähetettävä kuva.
1zValitse
z Valitse lähetettävät kuvat
<Y> <Z>‑painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit valita kuvat kuvaluettelosta
kääntämällä <5>-valitsinta
vastapäivään.
[Läh. tämä kuva].
2zValitse
z Kohdassa [Lähetettävä koko] voit valita
kuvan lähetyskoon.
zz Kun lähetät videoita, voit valita
lähetettävien videoiden kuvanlaadun
kohdassa [Lähetettävä laatu].
(2) Useiden valittujen kuvien lähettäminen
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Lähetä valitut].
396
Yhdistäminen älypuhelimeen
lähetettävät kuvat.
3zValitse
z Valitse lähetettävät kuvat
<Y> <Z>‑painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit valita kuvat kuvaluettelosta
kääntämällä <5>-valitsinta
vastapäivään. Palaa takaisin
yhden kuvan näyttöön kääntämällä
<5>-valitsinta myötäpäivään.
zz Kun olet valinnut lähetettävät kuvat,
paina <M>-painiketta.
kuvavalinnasta.
4zPoistu
z Valitse [OK].
[Lähetettävä koko].
5zValitse
z Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
397
Yhdistäminen älypuhelimeen
6Valitse [Lähetä].
(3) Valitulla alueella olevien kuvien lähettäminen
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Lähetä alue].
kuva-alue.
3zValitse
z Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
zz Toista tämä vaihe, jos haluat peruuttaa
valinnan.
zz Voit muuttaa kuvaluettelossa
näytettyjen kuvien määrää
kääntämällä <5>-valitsinta kumpaan
tahansa suuntaan.
398
Yhdistäminen älypuhelimeen
alue.
4zVahvista
z Paina <M>-painiketta.
kuvavalinnasta.
5zPoistu
z Valitse [OK].
[Lähetettävä koko].
6zValitse
z Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
7Valitse [Lähetä].
399
Yhdistäminen älypuhelimeen
(4) Kaikkien kortilla olevien kuvien lähettäminen
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Läh. koko kortti].
[Lähetettävä koko].
3zValitse
z Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
4Valitse [Lähetä].
400
Yhdistäminen älypuhelimeen
(5) Hakuehtoja vastaavien kuvien lähettäminen
Voit lähettää kaikki kohdassa [Aseta kuvien hakuehdot] määritettyjä
hakuehtoja vastaavat kuvat kerralla.
Tietoja [Aseta kuvien hakuehdot] -toiminnosta on kohdassa ”Aseta kuvien
hakuehdot” (=363).
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Läh. kaikki löyd].
[Lähetettävä koko].
3zValitse
z Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
zz Kun lähetät videoita, valitse kuvanlaatu
kohdassa [Lähetettävä laatu].
4Valitse [Lähetä].
401
Yhdistäminen älypuhelimeen
Kuvan siirron päättäminen
Kuvien lähettäminen kamerasta, kun se on yhteensovitettu Bluetoothin
kautta (Android)
zz Paina kuvan siirtonäytössä
<M>‑painiketta.
zz Valitse vasemmalla näkyvässä
näytössä [OK], joka päättää kuvan
siirron ja katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Kuvien lähettäminen kamerasta Wi-Fi-yhteyden kautta
zz Paina kuvan siirtonäytössä
<M>‑painiketta.
zz Lisätietoja Wi-Fi-yhteyden
katkaisemisesta on kohdassa ”Wi-Fiyhteyden katkaiseminen” (=403).
402
Yhdistäminen älypuhelimeen
zz Kuvaa ei voi ottaa kuvan siirtotoiminnon aikana, vaikka kameran laukaisinta
painettaisiin.
zz Voit peruuttaa kuvien siirron valitsemalla [Peruuta] siirron aikana.
zz Voit valita kerralla enintään 999 tiedostoa.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älypuhelimen virransäästötoiminnon
poistaminen käytöstä on suositeltavaa.
zz Pienennetyn koon valitseminen stillkuville koskee kaikkia kerralla lähetettäviä
stillkuvia. Huomaa, että b-kokoisia stillkuvia ei pienennetä.
zz Pakkauksen valitseminen videoille koskee kaikkia kerralla lähetettäviä videoita.
zz Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen
Tee jompikumpi seuraavista toimista.
Napauta Camera Connect -näytön
kohtaa [ ].
Valitse [qWi-Fi päällä] -näytössä
[Katk, lopeta].
zz Jos [qWi-Fi päällä] -näyttö ei
ole näkyvissä, valitse [k: Wi-Fi/
Bluetooth‑yhteys].
zz Valitse [Katk, lopeta] ja valitse sitten
vahvistusikkunassa [OK].
403
Yhdistäminen älypuhelimeen
Älypuhelimesta tarkasteltavissa olevien kuvien
määritysasetukset
Kuvat voi määrittää sen jälkeen, kun Wi-Fi-yhteys on katkaistu.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
[qYhteys älypuhelimeen].
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=449), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
3Valitse [Muokkaa/poista laite].
älypuhelin.
4zValitse
z Valitse sen älypuhelimen nimi,
jossa haluat kuvien olevan katsottavissa.
404
Yhdistäminen älypuhelimeen
5Valitse [Katselt. kuvat].
vaihtoehto.
6zValitse
z Avaa asetusnäyttö valitsemalla [OK].
[Kaikki kuvat]
Kaikki kortille tallennetut kuvat ovat katsottavissa.
[Viime päivien kuvat]
Määritä katsottavissa olevat kuvat
kuvauspäivien perusteella. Voit määrittää
enintään yhdeksän päivää sitten otetut
kuvat.
zz Kun valitset [Viime päivinä otetut
kuvat], voit määrittää, kuinka monta
päivää nykyisestä päivästä taaksepäin
otetut kuvat näytetään. Määritä päivien
lukumäärä painikkeilla <W> <X>.
Vahvista sitten valinta painamalla
<0>-painiketta.
zz Kun valitse [OK], katsottavissa olevat
kuvat määritetään.
zz Jos [Katselt. kuvat] -asetuksena on jokin muu kuin [Kaikki kuvat],
etäkuvaus ei ole mahdollista.
405
Yhdistäminen älypuhelimeen
[Valitse luokituksen mukaan]
Määritä katsottavissa olevat kuvat sen
perusteella, onko niille määritetty luokitus
vai ei, tai luokituksen tyypin mukaan.
zz Kun valitset luokituksen tyypin,
katsottavissa olevat kuvat määritetään.
[Tiedostonumeroalue] (Valitse alue)
(1)
406
(2)
Määritä katsottavissa olevat kuvat
tiedostonumeron mukaan valitsemalla
ensimmäisen ja viimeisen kuvan
tiedostonumero.
1. Tuo kuvien valintanäyttö näkyviin
painamalla <0>-painiketta.
Valitse kuva <Y> <Z> -painikkeilla.
Voit valita kuvat kuvaluettelosta
kääntämällä <5>-valitsinta
vastapäivään.
2. Valitse kuva aloituskohdaksi (1).
3. Valitse <Z>-painikkeella kuva
lopetuskohdaksi (2).
4. Valitse [OK].
Yhdistäminen älypuhelimeen
zz Jos Wi-Fi-yhteys katkaistaan tallennettaessa videota etäyhteydellä,
tapahtuu seuraavasti:
yyKesken oleva videon tallennus videokuvaustilassa jatkuu.
yyKesken oleva videon tallennus stillkuvien kuvaustilassa pysähtyy.
zz Kun Wi-Fi-yhteys älypuhelimeen on muodostettu, tietyt toiminnot eivät
ole käytettävissä.
zz Automaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
zz Yhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu
tapahtuu viiveellä.
zz Kun tallennat kuvia älypuhelimeen, et voi ottaa kuvia, vaikka painat kameran
laukaisinta. Myös kameran näyttö voi sammua.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, älypuhelimen virransäästötoiminnon
poistaminen käytöstä on suositeltavaa.
407
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Tässä osassa kuvataan, miten kamera yhdistetään tietokoneeseen Wi-Fin
kautta ja miten kameran toimintoja tehdään EOS-ohjelmalla tai muulla
erillisellä ohjelmistolla. Asenna ohjelmiston uusin versio tietokoneeseen
ennen Wi-Fi-yhteyden muodostamista.
Tietokoneen käyttöohjeet löytyvät tietokoneen käyttöoppaasta.
Kameran käyttö EOS Utility -ohjelmistolla
EOS Utility -ohjelmiston (EOS-ohjelma) avulla voit tuoda kuvia kamerasta,
ohjata kameraa ja suorittaa muita toimintoja.
Toimet kamerassa (1)
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
[DKauko-ohjaus
2Valitse
(EOS Utility)].
zz Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=449), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
[Lisää laite,
3Valitse
johon yhdistetään].
408
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
(1)
SSID (verkon nimi)
4Tarkista
ja salasana.
zz Tarkista kameran näytössä näkyvä
SSID (1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään].
Lisätietoja on kohdassa =452.
(2)
Toimet tietokoneessa (1)
Tietokoneen näyttö (esimerkki)
SSID ja syötä salasana.
5zValitse
z Valitse tietokoneen verkkoasetusten
näytössä kohdassa 4 tarkistettu SSID.
zz Kirjoita kohdassa 4 tarkistettu salasana.
409
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (2)
[OK].
6zValitse
z Seuraava viesti tulee näkyviin.
”******” tarkoittavat kytkettävän kameran
MAC-osoitteen kuutta viimeistä numeroa.
Toimet tietokoneessa (2)
7Käynnistä EOS Utility -ohjelmisto.
EOS Utility -ohjelmistossa
8Valitse
[Pairing over Wi-Fi/LAN /
Yhteensovitus Wi-Fi-/
lähiverkkoyhteydellä].
zz Jos näyttöön tulee palomuuria koskeva
viesti, valitse [Yes/Kyllä].
[Connect/Yhdistä].
9zNapsauta
z Valitse yhdistettävä kamera ja valitse
sitten [Connect/Yhdistä].
410
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (3)
Wi-Fi-yhteys.
10 zMuodosta
z Valitse [OK].
[DWi-Fi päällä] -näyttö
Katk, lopeta
zz Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
Vahvista aset.
zz Voit tarkistaa asetukset.
Virheen tiedot
zz Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu,
voit tarkistaa virheen tiedot.
Wi-Fi-yhteys tietokoneeseen on nyt muodostettu.
zz Käytä kameraa käyttämällä EOS Utility -ohjelmistoa tietokoneessa.
zz Jos haluat muodostaa Wi-Fi-yhteyden uudelleen, katso kohta ”Yhteyden
muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta” (=449).
411
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
zz
zz Jos Wi-Fi-yhteys katkaistaan tallennettaessa videota etäyhteydellä,
tapahtuu seuraavasti:
yyKesken oleva videon tallennus videokuvaustilassa jatkuu.
yyKesken oleva videon tallennus stillkuvien kuvaustilassa pysähtyy.
zz Kameran kuvaustoimintoja ei voi käyttää, kun olet vaihtanut EOS Utility
-sovelluksella stillkuvien kuvaustilasta videokuvaustilaan.
zz Kun Wi-Fi-yhteys EOS Utility -ohjelmistoon on muodostettu, tietyt toiminnot
eivät ole käytettävissä.
zz Automaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
zz Yhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu
tapahtuu viiveellä.
zz Etäkuvaus näytöllä -tilassa kuvansiirto on hitaampaa kuin liitäntäkaapeliyhteydellä.
Tämän vuoksi liikkuvien kohteiden liikkeet eivät toistu tasaisesti.
412
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Kameran kuvien lähettäminen automaattisesti
Erillisellä Image Transfer Utility 2 -ohjelmistolla voit lähettää kamerassa
olevia kuvia tietokoneeseen automaattisesti.
Toimet tietokoneessa (1)
tietokone tukiasemaan ja
1Yhdistä
käynnistä Image Transfer Utility 2.
zz Yhdistämisasetusten näyttö tulee
näkyviin, kun noudatat Image Transfer
Utility 2 -ohjelman ensimmäisellä
käynnistyskerralla näytettäviä ohjeita.
Toimet kamerassa (1)
[Lähetä kuvia autom.
2Valitse
tietokon.].
zz Valitse [k: Wi-Fi-asetukset].
zz Valitse [Lähetä kuvia autom.
tietokon.].
[Lähetä autom.]
3Määritä
-asetukseksi [Päällä].
413
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
4Valitse [OK].
tukiasemaan
5Yhdistä
Wi-Fi‑yhteydellä.
zz Muodosta Wi-Fi-yhteys kameran ja
tietokoneeseen yhdistetyn tukiaseman
välille. Katso yhdistämisohjeet
kohdasta ”Wi-Fi‑yhteys
tukiaseman kautta” (=441).
tietokone, johon kamerasta
6Valitse
muodostetaan pariliitos.
Toimet tietokoneessa (2)
pariliitos kameran ja
7Muodosta
tietokoneen välille.
zz Valitse yhdistettävä kamera ja valitse
sitten [Yhteensovitus].
414
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Toimet kamerassa (2)
[Lähetä kuvia autom.
8Valitse
tietokon.].
zz Valitse [k: Wi-Fi-asetukset].
zz Valitse [Lähetä kuvia autom. tietokon.].
9Valitse [Kuvien lähetysasetukset].
mitä lähetetään.
10 zValitse,
z Jos valitset [Valitut kuvat] kohdassa
[Lähetettävä alue], määritä lähetettävät
kuvat [Valitse lähetettävät kuvat]
-näytössä.
zz Kun asetukset on määritetty,
katkaise kamerasta virta.
Kameran kuvat lähetetään aktiiviseen tietokoneeseen automaattisesti,
kun kytket kameraan virran tukiaseman toimintasäteen sisällä.
zz Jos kuvia ei siirretä automaattisesti, kokeile käynnistää kamera uudelleen.
415
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tässä osassa selitetään kuvien tulostaminen, kun kamera yhdistetään suoraan
PictBridge-toimintoa (Langaton LAN) tukevaan tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä.
Tulostimen käyttöohjeet löytyvät tulostimen käyttöoppaasta.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
[lTulosta Wi-Fi-tulostimella].
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=449), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
[Lisää laite,
3Valitse
johon yhdistetään].
416
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
(1)
(2)
SSID (verkon nimi)
4Tarkista
ja salasana.
zz Tarkista kameran näytössä näkyvä
SSID (1) ja salasana (2).
zz Salasanaa ei näytetä eikä vaadita,
jos valitset [Wi-Fi-asetukset]-kohdan
[Salasana]-asetukseksi [Ei mitään]
(=452).
tulostin käyttövalmiiksi.
5zAseta
z Valitse käytettävän tulostimen Wi-Fi-
asetusvalikossa tarkistamasi SSID.
zz Kirjoita kohdassa 4 tarkistettu salasana.
tulostin.
6zValitse
z Valitse tunnistettujen tulostimien
luettelosta Wi-Fi-yhteydellä
yhdistettävä tulostin.
zz Jos haluamasi tulostin ei ole
luettelossa, toiminnon [Etsi uudestaan]
valitseminen saattaa auttaa kameraa
löytämään ja näyttämään sen.
zz Lisätietoja Wi-Fi-yhteyden muodostamisesta tukiaseman kautta on kohdassa
”Wi-Fi‑yhteys tukiaseman kautta” (=441).
417
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Kuvien tulostaminen
Kuvien tulostaminen yksitellen
tulostettava kuva.
1zValitse
z Valitse tulostettavat kuvat
<Y> <Z> painikkeilla ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit valita kuvat kuvaluettelosta
kääntämällä <5>-valitsinta
vastapäivään.
2Valitse [Tulosta kuva].
kuva.
3zTulosta
z Asetuksen toimenpiteiden ohjeet,
=421.
zz Valitse [Tulosta] ja sitten [OK],
niin tulostus alkaa.
418
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tulostaminen määritettyjen kuva-asetusten mukaisesti
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Tulostus].
tulostustoiminnot.
3zMääritä
z Asetuksen toimenpiteiden ohjeet,
”Tulostuksen tilaus” (=331).
zz Jos tulostus on määritetty ennen
Wi-Fi-yhteyden muodostamista,
jatka vaiheeseen 4.
[Tulosta].
4zValitse
z [Tulosta] voidaan valita vain, kun kuva
on valittu ja tulostin on tulostusvalmis.
5Määritä [Paperiasetus] (=421).
419
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
kuva.
6zTulosta
z Kun [OK] on valitaan, tulostaminen
alkaa.
zz Kuvaus ei ole mahdollista, kun on yhdistetty tulostimeen Wi-Fin kautta.
zz Videoita ei voi tulostaa.
zz Määritä paperikoko ennen tulostamista.
zz Kaikki tulostimet eivät ehkä pysty lisäämään tiedostonumeroa.
zz Jos [Kehystetty] on määritetty, jotkin tulostimet saattavat tulostaa
päivämäärän kehykseen.
zz Tulostimen mukaan päiväys voi näyttää haalealta, jos se tulostuu vaalealle
taustalle tai kehykseen.
zz RAW-kuvia tai videoita ei tulostaa valitsemalla [Tulostus]. Kun haluat tulostaa,
valitse [Tulosta kuva].
zz Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
zz Kuvan koon ja laadun mukaan tulostuksen käynnistyminen voi kestää jonkin
aikaa sen jälkeen, kun olet valinnut [Tulosta].
zz Voit pysäyttää tulostuksen painamalla <0>-painiketta, kun näytössä näkyy
[Pysäytä]. Valitse sitten [OK].
zz Jos tulostit valitsemalla [Tulostus], pysäytit tulostuksen ja haluat jatkaa jäljellä
olevien kuvien tulostamista, valitse [Jatka]. Huomaa, että tulostus ei jatku
seuraavissa tilanteissa:
yyOlet muuttanut tulostusta tai poistanut jonkin tulostettavista kuvista ennen
tulostuksen jatkamista.
yyOlet vaihtanut paperiasetusta ennen tulostuksen jatkamista, kun luettelokuva
on määritetty.
zz Jos tulostuksessa on ongelmia, katso =425.
420
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Tulostusasetukset
Näyttö ja asetukset vaihtelevat tulostimen mukaan. Jotkin asetukset
eivät ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
Tulostusasetusten näyttö
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Määrittää päiväyksen tai tiedostonumeron tulostuksen (=423).
Määrittää tulostustehosteet (=423).
Määrittää tulostettavien kopioiden määrän (=423).
Määrittää tulostusalueen (=424).
Määrittää paperikoon ja -tyypin sekä sivun asettelun (=422).
Palaa kuvavalintanäyttöön.
Käynnistää tulostuksen.
Määritetty paperikoko, paperityyppi ja asettelu näkyvät näytössä.
* Tulostimen mukaan jotkin asetukset eivät ehkä ole käytettävissä.
421
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Paperiasetus
zz Valitse [Paperiasetus].
[Q] Paperikoon määrittäminen
zz Valitse tulostimeen asetetun
paperin koko.
[Y] Paperityypin määrittäminen
zz Valitse tulostimeen asetetun
paperin tyyppi.
[U] Sivun asettelun määrittäminen
zz Valitse sivun asettelu.
zz Jos kuvan kuvasuhde poikkeaa tulostuspaperin kuvasuhteesta, kuva saattaa
rajautua huomattavasti reunuksettomassa tulostuksessa. Kuvat saatetaan
myös tulostaa pienemmällä tarkkuudella.
422
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
[I] Päiväyksen ja tiedostonumeron tulostus
zz Valitse [I].
zz Valitse, mitä tulostetaan.
[E] Tulostustehosteiden määrittäminen (kuvan optimointi)
zz Valitse [E].
zz Valitse tulostustehoste.
zz Jos laajennetulla ISO-herkkyydellä (H) otettujen kuvien kuvaustiedot
tulostetaan, oikea ISO-herkkyys ei välttämättä tulostu.
zz Tulostuksen tehosteiden ja muiden valintojen [Oletus]-asetus määräytyy
tulostimen valmistajan määrittämien oletusasetusten mukaan.
Tulostimen [Oletus]-asetukset löytyvät tulostimen käyttöoppaasta.
[R] Kopiomäärän määrittäminen
zz Valitse [R].
zz Valitse tulostettavien kopioiden määrä.
423
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
Kuvan rajaaminen
Määritä rajaus juuri ennen tulostusta.
Jos muutat muita tulostusasetuksia kuvien
rajauksen jälkeen, voit joutua rajaamaan
kuvat uudelleen.
1Valitse tulostusasetusten näytössä [Rajaus].
rajauskehyksen koko, paikka ja kuvasuhde.
2zMääritä
z Rajauskehyksen sisällä oleva kuva-alue tulostetaan. Kehyksen
muotoa (kuvasuhdetta) voidaan muuttaa [Paperiasetus]-kohdassa.
Rajauskehyksen koon muuttaminen
Muuta rajauskehyksen kokoa <5>-valitsimella.
Rajauskehyksen siirtäminen
<V>-nuolipainikkeilla voit siirtää kehystä pysty- ja vaakasuunnassa.
Rajauskehyksen suunnan vaihtaminen
Voit vaihtaa rajauskehystä pysty- ja vaakasuunnan välillä painamalla
<B>-painiketta.
rajauksesta painamalla <0>-painiketta.
3zPoistu
z Voit tarkistaa rajatun kuvan alueen tulostusasetusten näytön
vasemmasta yläkulmasta.
424
Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin kautta
zz Rajattu kuva-alue ei joissakin tulostimissa ehkä tulostu valitsemallasi tavalla.
zz Mitä pienempi rajauskehys on, sitä pienemmällä tarkkuudella kuvat tulostetaan.
Tulostinvirheiden käsitteleminen
zz Jos tulostus ei jatku, vaikka selvität tulostusvirheen (ei mustetta, ei paperia tms.)
ja valitset [Jatka], käytä tulostimen painikkeita. Lisätietoja tulostuksen
jatkamisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
Virheilmoitus
zz Jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe, kameran näyttöön tulee virheilmoitus.
Kun ongelma on ratkaistu, jatka tulostamista. Lisätietoja tulostusongelmien
ratkaisemisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
Paperihäiriö
zz Varmista, että paperi on lisätty oikein.
Värihäiriö
zz Tarkista tulostimen mustetaso ja käytetyn musteen säiliö.
Laitehäiriö
zz Tarkista mahdolliset muut tulostimen ongelmat kuin paperi- ja musteongelmat.
Tiedostovirhe
zz Valittua kuvaa ei voi tulostaa. Toisella kameralla otettuja tai tietokoneessa
muokattuja kuvia ei ehkä voi tulostaa.
425
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Tässä osassa kuvataan Web-palvelujen käyttäminen kuvien lähettämiseen.
Web-palveluiden rekisteröiminen
Voit lisätä käyttämäsi Web-palvelut kameraan älypuhelimella tai tietokoneella.
zz Tarvitset älypuhelimen tai tietokoneen, jossa on selain ja Internet-yhteys,
jotta voit suorittaa kameran asetukset CANON iMAGE GATEWAY
-palvelua tai muita Web-palveluita varten.
zz Katso CANON iMAGE GATEWAY -sivustolta lisätietoja selainversioista
(kuten Microsoft Internet Explorer) ja asetuksista, jotka tarvitaan
CANON iMAGE GATEWAY palvelun käyttöä varten.
zz Lisätietoja maista ja alueista, joissa CANON iMAGE GATEWAY on
käytettävissä, saat Canonin sivustosta (http://www.canon.com/cig/).
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeet ja asetustiedot löydät
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohjeesta.
zz Jos haluat käyttää CANON iMAGE GATEWAY -palvelun ohella muita
verkkopalveluja, sinulla on oltava tili myös niissä. Lisätietoja saat
rekisteröitävien Web-palvelujen sivustoista.
zz Internet-palveluntarjoajasi yhteydestä veloittamat maksut ja tukiaseman
käyttöön liittyvät maksut veloitetaan erikseen.
426
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun rekisteröiminen
Linkitä kamera ja CANON iMAGE GATEWAY toisiinsa lisäämällä
CANON iMAGE GATEWAY kameraan Web-palvelun kohteeksi.
Tietokoneessa tai älypuhelimessa käytetty sähköpostiosoite on syötettävä.
Toimet kamerassa (1)
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
2Valitse [RLähetä Web-palveluun].
3Valitse [Hyväksyn].
Wi-Fi-yhteys.
4zMuodosta
z Yhdistä tukiasemaan Wi-Fi-yhteydellä.
Siirry vaiheeseen 7 =442.
427
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
sähköpostiosoitteesi.
5zAnna
z Anna sähköpostiosoitteesi ja valitse [OK].
nelinumeroinen luku.
6zMääritä
z Määritä haluamasi nelinumeroinen
luku ja valitse [OK].
[OK].
7zValitse
z [R]-kuvakkeen tilalle vaihtuu [
428
].
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Toimet tietokoneessa tai älypuhelimessa
kameran verkkosivun linkki.
8zAseta
z Avaa ilmoitusviestissä mainittu sivu.
zz Viimeistele asetukset
kameralinkkiasetusten sivulla
noudattamalla ohjeita.
Toimet kamerassa (2)
CANON iMAGE GATEWAY
9Lisää
kohteeksi.
zz Valitse [ ].
CANON iMAGE GATEWAY on nyt lisätty.
429
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Muiden Web-palvelujen rekisteröiminen
Toimet tietokoneessa tai älypuhelimessa
käytettävä Web-palvelu.
1zMääritä
z Siirry CANON iMAGE
GATEWAY -sivustolle ja avaa
kameralinkkiasetusten sivu.
zz Noudata näytössä näkyviä ohjeita ja
viimeistele käytettävien Web-palvelujen
asetukset.
Toimet kamerassa
Web-palvelu, jonka määritit
2Lisää
kohteeksi.
zz Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
zz Valitse [ ].
430
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Kuvien lähettäminen
Voit jakaa kuvia perheen ja ystävien kanssa lähettämällä linkkejä
verkkoalbumeihin tai lähettämällä kuvia kamerasta web-palveluun,
joka on rekisteröity kameraan.
Yhdistäminen web-palveluihin Wi-Fin kautta
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
web-palvelu.
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=449), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
zz Näkyviin voi tulla näyttö kohteen
valitsemista varten valitsemasi
Web‑palvelun tyypin ja asetusten
mukaan (=444).
431
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Kuvien lähettäminen yksitellen
lähetettävä kuva.
1zValitse
z Valitse lähetettävät kuvat
<Y> <Z>‑painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Voit valita kuvat kuvaluettelosta
kääntämällä <5>-valitsinta
vastapäivään.
[Läh. tämä kuva].
2zValitse
z Kohdassa [Lähetettävä koko] voit valita
kuvan lähetyskoon.
zz Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja valitse
sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X>‑painikkeilla.
432
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Useiden valittujen kuvien lähettäminen
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Lähetä valitut].
lähetettävät kuvat.
3zValitse
z Valitse lähetettävät kuvat
<Y> <Z> painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Jos käännät <5>-valitsinta
vastapäivään, voit vaihtaa kolmen
kuvan näyttöön valitsemaan kuvat.
Palaa takaisin yhden kuvan näyttöön
kääntämällä <5>-valitsinta
myötäpäivään.
zz Kun olet valinnut lähetettävät kuvat,
paina <M>-painiketta.
433
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetettävä koko].
4zValitse
z Kun kohteeksi on valittu YouTube,
[Lähetettävä koko] -valinta ei
tule näkyviin.
zz Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
[Lähetä].
5zValitse
z Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja
valitse sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X>‑painikkeilla.
434
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Valitulla alueella olevien kuvien lähettäminen
Valitse kuva-alue, kun haluat lähettää kaikki alueella olevat kuvat kerralla.
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Lähetä alue].
kuva-alue.
3zValitse
z Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
zz Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta).
Kuvat valitaan ja [X] tulee näkyviin.
zz Toista tämä vaihe, jos haluat
peruuttaa valinnan.
zz Voit muuttaa kuvaluettelossa
näytettyjen kuvien määrää kääntämällä
<5>-valitsinta.
alue.
4zVahvista
z Paina <M>-painiketta.
435
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetettävä koko].
5zValitse
z Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
[Lähetä].
6zValitse
z Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja
valitse sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X>‑painikkeilla.
436
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Kaikkien kortilla olevien kuvien lähettäminen
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Läh. koko kortti].
[Lähetettävä koko].
3zValitse
z Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
[Lähetä].
4zValitse
z Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja
valitse sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X>‑painikkeilla.
437
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
Hakuehtoja vastaavien kuvien lähettäminen
Voit lähettää kaikki kohdassa [Aseta kuvien hakuehdot] määritettyjä
hakuehtoja vastaavat kuvat kerralla.
Tietoja [Aseta kuvien hakuehdot] -toiminnosta on kohdassa ”Aseta kuvien
hakuehdot” (=363).
1Paina <0>-painiketta.
2Valitse [Läh. kaikki löyd].
[Lähetettävä koko].
3zValitse
z Valitse avoimessa näytössä kuvan koko.
438
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
[Lähetä].
4zValitse
z Valitse kuvien lähetyksen jälkeen
näytössä [OK], niin Wi-Fi-yhteys
katkaistaan.
zz Kun [Käyttöehdot]-näyttö tulee
näkyviin, lue viesti huolellisesti ja
valitse sitten [Hyväksyn].
zz Voit vierittää näyttöä
<W> <X>‑painikkeilla.
439
Kuvien lähettäminen Web-palveluun
zz Kun Wi-Fi-yhteys Web-palveluun on muodostettu, kuvaa ei voi ottaa,
vaikka kameran laukaisinta painettaisiin.
zz Jos lähetät kuvan johonkin muuhun kuin CANON iMAGE GATEWAY
-palveluun, et välttämättä näe virheilmoitusta, vaikka kuvan lähetys webpalveluun olisi epäonnistunut. Kyseiset virheet voidaan tarkistaa CANON
iMAGE GATEWAY -sivustolla. Tarkista virheilmoituksen sisältö ja yritä sitten
lähettää kuva uudelleen.
zz Lähetettävien kuvien tyyppiä tai määrää ja videoiden pituutta voidaan rajoittaa
riippuen Web-palvelusta.
zz Joitakin kuvia ei ehkä voi lähettää käytettäessä asetusta [Lähetä alue],
[Läh. koko kortti] tai [Läh. kaikki löyd].
zz Kun pienennät kuvan kokoa, kaikkien samaan aikaan lähetettävien kuvien koko
muuttuu. Huomaa, että videoita tai stillkuvia, joiden koko on b, ei pienennetä.
zz [Pienennetty] on käytettävissä vain stillkuville, jotka on kuvattu kameralla,
joka on samaa mallia kuin tämä kamera. Muilla kameramalleilla otetut stillkuvat
lähetetään kokoa muuttamatta.
zz Kun siirryt CANON iMAGE GATEWAY -palveluun tietokoneella tai muulla
laitteella, voit tarkistaa niiden Web-palvelujen lataushistorian, joihin kuvia
on lähetetty.
zz Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
440
Wi-Fi‑yhteys tukiaseman kautta
Tässä osassa kuvataan, miten Wi-Fi-yhteys muodostetaan käyttäen WPS
(PBC-tila) -yhteensopivaa tukiasemaa.
Tarkista ensin WPS-painikkeen sijainti ja kuinka kauan sitä on painettava.
Wi-Fi-yhteyden muodostamiseen voi kulua noin yksi minuutti.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
vaihtoehto.
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=449), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
[Lisää laite, johon
3Valitse
yhdistetään].
zz Kun [qYhteys älypuhelimeen] on
valittu, vasemmalla näkyvä näyttö
näytetään. Jos Camera Connect on
jo asennettu, valitse [Älä näytä].
zz Valitse seuraavaksi näkyvässä
[Yhteys älypuhelimeen] -näytössä
[Yhdistä Wi-Fin kautta].
441
Wi-Fi‑yhteys tukiaseman kautta
[Vaihda verkkoa].
4zValitse
z Näkyvissä, kun [q], [D] tai [l]
on valittu.
5Valitse [Yhteys WPS:llä].
zz Tietoja vaiheessa 5 näkyvästä [Kamera tukiasemana] -vaihtoehdosta, =444.
[WPS (PBC-tila)].
6zValitse
z Valitse [OK].
tukiasemaan
7Yhdistä
Wi-Fi‑yhteydellä.
zz Paina tukiaseman WPS-painiketta.
zz Valitse [OK].
442
Wi-Fi‑yhteys tukiaseman kautta
[Automaattiasetus].
8zValitse
z Avaa Wi-Fi-toiminnon asetusnäyttö
valitsemalla [OK].
zz Jos [Automaattiasetus] -vaihtoehto
aiheuttaa virheen, katso =444.
9Määritä Wi-Fi-toiminnon asetukset.
[qYhteys älypuhelimeen]
Napauta älypuhelimen Wi-Fiasetusnäytössä SSID:tä (verkon nimeä),
joka näkyy kamerassa, ja kirjoita
sitten tukiaseman salasana yhteyden
muodostamiseksi.
Siirry vaiheeseen 8 =392.
[DKauko-ohjaus (EOS Utility)]
Siirry vaiheeseen 7 tai 8 =410.
[lTulosta Wi-Fi-tulostimella]
Siirry vaiheeseen 6 =417.
CANON iMAGE GATEWAY -palvelun
rekisteröiminen
Siirry vaiheeseen 5 =428.
443
Wi-Fi‑yhteys tukiaseman kautta
Lähetä kohteeseen -näyttö
Näkyviin voi tulla näyttö kohteen valitsemista varten valitsemasi
Web‑palvelun mukaan.
Kohteet voi rekisteröidä ja asetukset määrittää vain tietokoneella.
Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.
zz [Lähetä kohteeseen] -näyttö saattaa
tulla näkyviin.
zz Valitse kohde rekisteröityjen kohteiden
luettelosta.
zz Yhteyden muodostamisen ja kuvien
lähettämisen toimenpiteet ovat samat
kuin muissa web-palveluissa.
Kamera tukiasemana
Kamera tukiasemana on yhteystila,
jonka avulla kamera voidaan yhdistää
suoraan kaikkiin laitteisiin Wi-Fi-yhteydellä.
Tulee näkyviin, kun [q], [D] tai [l] on
valittu [Wi-Fi-toiminto]-kohdassa.
IP-osoitteen manuaalinen määritys
Kameran näyttämät asetukset vaihtelevat Wi-Fi-toiminnon mukaan.
[Käsinasetus].
1zValitse
z Valitse [OK].
444
Wi-Fi‑yhteys tukiaseman kautta
vaihtoehto.
2zValitse
z Valitse vaihtoehto numerosyötön
avaamiseksi.
zz Jos haluat käyttää yhdyskäytävää,
valitse [Päällä] ja valitse sitten [Osoite].
haluamasi arvot.
3zAnna
z Siirry ylemmän kirjoitusalueen
kirjoituskentissä <6>-valitsimella ja
valitse numero <Y> <Z>‑painikkeilla.
Kirjoita valitsemasi
numero <0>-painikkeella.
zz Määritä antamasi arvot ja palaa vaiheen
2 näyttöön valitsemalla [OK].
[OK].
4zValitse
z Kun olet määrittänyt kaikki tarvittavat
kohdat, valitse [OK].
zz Jos et tiedä, mitä näyttöihin on
kirjoitettava, katso lisätietoja kohdasta
”Verkkoasetusten tarkistaminen”
(=477) tai kysy lisätietoja verkon
pääkäyttäjältä tai muulta verkon
tuntevalta henkilöltä.
445
Yhdistäminen langattomaan
kauko ohjaimeen
Tämä kamera voidaan myös yhdistää langattomaan kauko-ohjaimeen
BR-E1 (myydään erikseen) Bluetooth-yhteydellä etäkuvausta varten
(=223).
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
[KYhdistä langattomaan
2Valitse
kaukos.].
[Lisää laite, johon
3Valitse
yhdistetään].
laitteet pariksi.
4zYhdistä
z Kun [Yhteensovitus]-näyttö tulee
näkyviin, paina ja pidä BR-E1:n
<W>- ja <T>-painikkeita painettuna
samanaikaisesti vähintään 3 sekuntia.
zz Kun näytössä näkyy vahvistus siitä,
että kamera on yhteydessä BR-E1:een,
paina <0>-painiketta.
446
Yhdistäminen langattomaan kauko ohjaimeen
kameran asetukset
5Määritä
etäkuvausta varten.
zz Kun otat stillkuvia, valitse kuvaustavaksi
[Q] tai [k] (=135).
zz Kun kuvaat videoita, määritä
[z: Kauko-ohjaus] -asetukseksi
[Päällä].
zz Lisätietoja yhteensovituksen
jälkeisistä toiminnoista on BR-E1:n
käyttöoppaassa.
zz Bluetooth-yhteys kuluttaa akkuvirtaa, vaikka kameran automaattinen
virrankatkaisu on aktivoitunut.
zz Kun et käytä Bluetooth-toimintoa, on suositeltavaa asettaa [Bluetooth-asetukset]
-arvoksi [Pois] vaiheessa 1.
447
Yhdistäminen langattomaan kauko ohjaimeen
Yhteensovituksen peruuttaminen
Ennen kuin yhteensovitat toisen BR-E1:n, poista aiemmin yhdistettyjen
kaukolaukaisinten tiedot.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
[KYhdistä langattomaan
2Valitse
kaukos.].
3Valitse [Poista yhteystiedot].
4Valitse [OK].
448
Yhteyden muodostaminen uudelleen
Wi-Fin kautta
Noudata näitä ohjeita, kun yhdistät uudelleen laitteisiin tai palveluihin,
joiden yhteysasetukset on tallennettu.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
vaihtoehto.
2zValitse
z Valitse Wi-Fi-yhteydellä yhdistettävä
kohde näytetystä historiasta.
Jos kohdetta ei näy, vaihda näyttöä
<Y> <Z>-painikkeilla.
zz Jos [Yhteyshistoria]-asetuksena on
[Piilota], historiaa ei näytetä (=452).
yhdistettyä laitetta.
3Käytä
[q] Älypuhelin
zz Käynnistä Camera Connect.
zz Jos älypuhelimen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta
Wi-Fi‑yhteys kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera
palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan älypuhelimeen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
449
Yhteyden muodostaminen uudelleen Wi-Fin kautta
[D] Tietokone
zz Käynnistä EOS-ohjelma tietokoneessa.
zz Jos tietokoneen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta Wi-Fi-yhteys
kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan tietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
[l] Tulostin
zz Jos tulostimen yhteyskohdetta on muutettu, muodosta Wi-Fi-yhteys
kameraan tai samaan tukiasemaan kuin kamera palauttamalla asetus.
Kun kamera yhdistetään suoraan tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä,
”_Canon0A” näkyy SSID:n lopussa.
450
Useiden yhteysasetusten rekisteröinti
Voit rekisteröidä langattoman tiedonsiirron toiminnoille enintään
10 yhteysasetusta.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
vaihtoehto.
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=449), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
zz Lisätietoja [qYhteys älypuhelimeen]
-toiminnosta on kohdassa ”Yhdistäminen
älypuhelimeen” (=379).
zz Lisätietoja [DKauko-ohjaus
(EOS Utility)] -toiminnosta on kohdassa
”Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin
kautta” (=408).
zz Lisätietoja [lTulosta Wi-Fitulostimella] -toiminnosta on kohdassa
”Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fin
kautta” (=416).
zz Lisätietoja kuvien lähettämisestä
Web-palveluun on kohdassa ”Kuvien
lähettäminen Web-palveluun” (=426).
zz Jos haluat poistaa yhteysasetukset, katso =458.
451
Wi-Fi-asetukset
1Valitse [k: Wi-Fi-asetukset].
2Valitse vaihtoehto.
zz Wi-Fi
Jos elektronisten ja langattomien laitteiden käyttö on kielletty esimerkiksi
lentokoneessa tai sairaalaympäristössä, määritä asetukseksi [Pois].
zz Salasana
Määritä [Ei mitään], kun haluat, että Wi-Fi-yhteyden voi muodostaa
ilman salasanaa (paitsi yhdistettäessä tukiasemaan Wi-Fi-yhteydellä).
zz Yhteyshistoria
Voit määrittää Wi-Fi-yhteydellä yhdistettyjen laitteiden historian
asetukseksi [Näytä] tai [Piilota].
zz Lähetä kuvia autom. tietokon.
Erillisellä Image Transfer Utility 2 -ohjelmistolla voit lähettää kamerassa
olevia kuvia tietokoneeseen automaattisesti (=413).
zz Läh. älypuhelimeen kuv. jälk.
Kuvat voidaan lähettää älypuhelimeen automaattisesti (=394).
zz MAC-osoite
Voit tarkistaa kameran MAC-osoitteen.
452
Bluetooth-asetukset
1Valitse [k: Bluetooth-asetukset].
2Valitse vaihtoehto.
zz Bluetooth
Jos et käytä Bluetooth-toimintoa, valitse [Pois].
zz Tarkista yhteystiedot
Voit tarkistaa yhteensovitetun laitteen nimen ja yhteyden tilan.
zz Bluetooth-osoite
Voit tarkistaa kameran Bluetooth-osoitteen.
zz Säil. yht. kun pois
Näytetään, kun kamera on yhteensovitettu älypuhelimen kanssa
Bluetoothin kautta.
Jos valitset [Päällä], voit katsella kameran kuvia ja ohjata kameraa
muilla tavoin yhdistämällä sen Wi-Fin kautta, vaikka kameran virta on
katkaistuna (=387).
453
Lempinimen muuttaminen
Voit muuttaa kameran lempinimen, joka näytetään älypuhelimissa ja
muissa kameroissa.
1Valitse [k: Lempinimi].
teksti
2Kirjoita
virtuaalinäppäimistöllä (=462).
zz Paina <M>-painiketta, kun teksti
on valmis.
454
Muista laitteista saatujen geotunnistetietojen
lisääminen kuviin
Voit lisätä kuviin geotunnisteita Bluetooth-yhteensopivalla älypuhelimella.
Määritä nämä asetukset, kun olet asentanut älypuhelimeen erillisen
Camera Connect -sovelluksen (=380).
käyttöön älypuhelimen
1Ota
paikannuspalvelut.
Bluetooth-yhteys.
2zMuodosta
z Yhdistä kamera älypuhelimeen
Bluetooth-yhteydellä (=381).
3Valitse [k: GPS-asetukset].
[GPS mobiilisti] -asetuksen
4Määritä
arvoksi [Päällä].
zz Kun asetukset on määritetty,
kännistä Camera Connect -sovellus.
kuva.
5zOtaz Kuviin
lisätään älypuhelimesta haetut
geotunnistetiedot.
455
Muista laitteista saatujen geotunnistetietojen lisääminen kuviin
GPS-yhteyden näyttö
Voit tarkistaa älypuhelimen sijaintitietojen haun tilan stillkuvauksen
ja videokuvauksen näytöissä näkyvästä GPS-yhteyskuvakkeesta
(=583 ja =585).
zz Harmaa: Paikannuspalvelut eivät ole käytössä
zz Vilkkuu: Sijaintitietoja ei voi hakea
zz Päällä: Sijaintitiedot noudettiin
Geotunnistetietojen lisääminen kuvaamisen aikana
Kuviin, joiden kuvauksen aikana GPS-kuvake on näkyvissä,
lisätään sijaintitiedot.
Geotunnistetiedot
Voit tarkistaa kuviin lisätyt sijaintitiedot kuvaustietojen näytössä
(=304, =367).
(1) Leveyspiiri
(2) Pituuspiiri
(3) Korkeus
(1)
(4) Yleisaika UTC
(2)
(3)
(4)
456
Muista laitteista saatujen geotunnistetietojen lisääminen kuviin
zz Älypuhelin voi noutaa sijaintitietoja vain, kun se on yhdistetty kameraan
Bluetooth-yhteydellä.
zz Suuntatietoja ei noudettu.
zz Sijaintitiedot saattavat olla epätarkkoja matkustusolojen ja älypuhelimen
tilan vuoksi.
zz Sijaintitietojen hakeminen älypuhelimesta saattaa kestää jonkin aikaa kameran
virran kytkemisen jälkeen.
zz Sijaintitietoja ei enää haeta seuraavien toimenpiteiden jälkeen.
yyYhteensovitus langattoman kauko-ohjaimen kanssa Bluetoothin kautta
yyKamerasta katkaistaan virta
yyCamera Connect -sovellus suljetaan
yyPaikannuspalvelut poistetaan käytöstä älypuhelimessa
zz Sijaintitietoja ei enää haeta seuraavien tilanteiden jälkeen.
yyKameran virta katkeaa
yyBluetooth-yhteys katkaistaan
yyÄlypuhelimen akku on vähissä
zz Yleisaika UTC on käytännössä sama kuin Greenwichin aika.
zz Videoihin lisätään aloitettaessa haetut GPS-tiedot.
457
Yhteysasetusten muuttaminen tai
poistaminen
Jos haluat muuttaa tai poistaa asetuksia, katkaise ensin Wi-Fi-yhteys.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
vaihtoehto.
2zValitse
z Jos näyttöön tulee historiatietoja
(=449), vaihda näyttöä
<Y> <Z>‑painikkeilla.
[Muokkaa/poista laite].
3zValitse
z Voit muuttaa Bluetooth-yhteyttä
valitsemalla älypuhelimen, jossa on
harmaa [s]-merkki. Kun [Yhteys
älypuhelimeen] -näyttö on näkyvissä,
valitse [Yhdistä Bluetoothin kautta]
ja paina sitten <0> seuraavassa
näytössä.
laite, jonka yhteysasetukset
4Valitse
muutetaan tai poistetaan.
458
Yhteysasetusten muuttaminen tai poistaminen
vaihtoehto.
5zValitse
z Muuta tai poista yhteysasetuksia esiin
tulevassa näytössä.
zz Muuta laitteen lempinimeä
Voit muuttaa laitteen lempinimen käyttämällä virtuaalinäppäimistöä
(=462).
zz Katseltavat kuvat (=404)
Näkyvissä, kun [qYhteys älypuhelimeen] on valittu. Asetukset tulevat
näkyviin näytön alaosaan.
zz Poista yhteystiedot
Jos poistat yhteensovitetun älypuhelimen yhteystiedot, poista myös
älypuhelimeen rekisteröidyt kameran tiedot (=388).
zz Kun haluat poistaa Web-palvelujen yhteysasetuksia, tee se CANON iMAGE
GATEWAY -sivustolla.
459
Langattomien tiedonsiirtoasetusten
palauttaminen oletusasetuksiin
Kaikki langattomat tiedonsiirtoasetukset voidaan poistaa. Poistamalla
langattomat tiedonsiirtoasetukset estät niiden tietojen paljastumisen,
kun lainaat tai annat kamerasi muille.
[k: Tyhjennä langattomat
1Valitse
asetukset].
2Valitse [OK].
zz [5: Kamera-asetusten nollaus] -toiminnon suorittaminen ei poista
langattomien tiedonsiirtoasetusten tietoja.
zz Jos olet yhteensovittanut kameran ja älypuhelimen, poista älypuhelimen
Bluetooth-asetusnäytössä sen kameran yhteystiedot, johon olet palauttanut
langattoman yhteyden oletusasetukset.
460
Näytä tiedot -näyttö
Voit tarkistaa virhetiedot ja kameran MAC-osoitteen.
1Valitse [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
<B>-painiketta.
2zPaina
z [Näytä tiedot] -näyttö avautuu.
zz Jos tapahtuu virhe, voit näyttää virheilmoituksen sisällön painamalla
<0>-painiketta.
461
Virtuaalinäppäimistön käyttäminen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
Syöttöalue tekstin syöttämiseen
Kohdistinpainikkeet syöttöalueella
liikkumiseen
Merkkien nykyinen määrä /
käytettävissä oleva määrä
Näppäimistö
(7)
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
Vaihda syöttötilaa
Välilyönti
Poista merkki syöttöalueelta
Lopeta tekstinsyöttö
zz Käytä <5> <5> -valitsimia tai <V> -nuolipainikkeita kohdissa 2 ja
4–7 liikkumiseen.
zz Paina <0>, kun vahvistat syötön tai vaihdat syöttötilaa.
462
Virheilmoitusten käsitteleminen
Jos tapahtuu virhe, tuo virheen tiedot näkyviin jollakin seuraavista tavoista.
Poista sitten virheen syy tässä luvussa kuvattujen esimerkkien avulla.
zz Paina [Näytä tiedot] -näytössä <0>-painiketta (=461).
zz Valitse [Virheen tiedot] -kohta [Wi-Fi päällä] -näytössä.
Siirry vastaavalle sivulle napsauttamalla seuraavassa kaaviossa näkyvää
virhekoodin numeron sivua.
11 (=464)
12 (=464)
21 (=465)
22 (=466)
23 (=467)
61 (=468)
63 (=469)
64 (=469)
65 (=470)
66 (=470)
67 (=470)
68 (=471)
69 (=471)
91 (=471)
121 (=471)
125 (=472)
126 (=472)
127 (=472)
141 (=472)
142 (=472)
151 (=473)
152 (=473)
zz Jos tapahtuu virhe, [Err**] näkyy [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys]-näytön oikeassa
yläkulmassa. Se poistuu näkyvistä, kun kameran virtakytkin asetetaan
<2>-asentoon.
463
Virheilmoitusten käsitteleminen
11: Yhteyden kohdetta ei löydy
zz Jos kyseessä on [q], onko Camera Connect -sovellus käynnissä?
BBMuodosta yhteys Camera Connect -sovellusta käyttämällä (=392).
zz Jos kyseessä on [D], onko EOS-ohjelma käynnissä?
BBKäynnistä EOS-ohjelma ja muodosta yhteys uudelleen (=410).
zz Jos kyseessä on [l], onko tulostimeen kytketty virta?
BBKytke tulostimeen virta.
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana
todennusta varten?
BBTämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen
todennustavan ollessa [Avoin järjestelmä].
Asetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten (=462).
12: Yhteyden kohdetta ei löydy
zz Onko kohdelaitteeseen ja tukiasemaan kytketty virta?
BBKytke virta kohdelaitteeseen ja tukiasemaan ja odota hetki.
Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, suorita yhteyden
muodostamiseen vaadittavat toimenpiteet uudelleen.
464
Virheilmoitusten käsitteleminen
21: DHCP-palvelin ei ole määrittänyt osoitetta
Kameran tarkistaminen
zz Kameran IP-osoiteasetuksena on [Automaattinen asetus].
Onko tämä oikea asetus?
BBJos DHCP-palvelinta ei käytetä, määritä asetukset sen jälkeen,
kun olet määrittänyt kameran IP-osoiteasetukseksi [Käsinasetus]
(=444).
DHCP-palvelimen tarkistaminen
zz Onko DHCP-palvelimeen kytketty virta?
BBKytke DHCP-palvelimeen virta.
zz Onko DHCP-palvelimella riittävästi osoitteita käytettäväksi?
BBLisää DHCP-palvelimen osoitteiden määrää.
BBLisää käytettävien osoitteiden määrää poistamalla laitteita,
jotka käyttävät DHCP-palvelimen myöntämiä osoitteita.
zz Toimiiko DHCP-palvelin oikein?
BBTarkista DHCP-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein
DHCP‑palvelimena.
BBJos tarpeen, pyydä verkon järjestelmänvalvojaa varmistamaan,
että DHCP-palvelin on käytettävissä.
465
Virheilmoitusten käsitteleminen
22: DNS-palvelin ei vastaa
Kameran tarkistaminen
zz Vastaako kameraan määritetty DNS-palvelimen IP-osoiteasetus
palvelimen todellista osoitetta?
BBMääritä IP-osoitteen asetukseksi [Käsinasetus]. Määritä sitten
kameraan IP-osoite, joka vastaa käytetyn DNS-palvelimen osoitetta
(=444, =477).
DNS-palvelimen tarkistaminen
zz Onko DNS-palvelimeen kytketty virta?
BBKytke DNS-palvelimeen virta.
zz Onko DNS-palvelimen IP-osoiteasetukset ja niitä vastaavat nimet
määritetty oikein?
BBVarmista DNS-palvelimessa, että IP-osoitteet ja niitä vastaavat nimet
on määritetty oikein.
zz Toimiiko DNS-palvelin oikein?
BBTarkista DNS-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein
DNS‑palvelimena.
BBPyydä tarvittaessa verkon järjestelmänvalvojaa varmistamaan,
että DNS-palvelin on käytettävissä.
Verkon tarkistaminen
zz Onko verkossa, johon yrität muodostaa Wi-Fi-yhteyden, reititin tai
vastaava laite, joka toimii yhdyskäytävänä?
BBPyydä tarvittaessa verkon järjestelmänvalvojalta verkon
yhdyskäytävän osoite ja määritä se kameraan (=444, =477).
BBVarmista, että yhdyskäytävän osoite on määritetty oikein kaikkiin
verkkolaitteisiin sekä kameraan.
466
Virheilmoitusten käsitteleminen
23: Valitussa verkossa on laite samalla IP-osoitteella
Kameran tarkistaminen
zz Onko kameralla ja jollain toisella samaan verkkoon Wi-Fi-yhteydellä
yhdistetyllä laitteella sama IP-osoite?
BBMuuta kameran IP-osoitetta, jotta se ei ole sama kuin jollain toisella
verkkolaitteella. Voit myös muuttaa IP-osoitetta laitteessa, johon on
määritetty jo käytössä oleva osoite.
BBJos kameran IP-osoiteasetuksena on [Käsinasetus] DHCP-palvelinta
käyttävässä verkkoympäristössä, vaihda asetukseksi [Automaattinen
asetus] (=443).
Virheilmoitusten 21–23 käsitteleminen
zz Tarkista myös seuraavat seikat virhenumeroiden 21–23 yhteydessä.
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana
todennusta varten?
yyTämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen todennustavan
ollessa [Avoin järjestelmä]. Asetuksen kirjainkoko on merkitsevä,
joten tarkista pienet ja isot kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu
oikea salasana todennusta varten (=462).
467
Virheilmoitusten käsitteleminen
61: Valitulla SSID:llä varustettua langatonta LAN-verkkoa ei löydy
zz Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?
BBSiirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä
yhteydessä kameraan (=474).
Kameran tarkistaminen
zz Vastaako kameraan määritetty SSID tukiaseman SSID:tä?
BBTarkista tukiaseman SSID ja määritä sitten kameraan sama SSID.
Tukiasemasta tarkistettavat asiat
zz Onko tukiasemaan kytketty virta?
BBKytke tukiasemaan virta.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella,
onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
BBRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=461).
468
Virheilmoitusten käsitteleminen
63: Langattoman LAN-laitteen todentaminen ei onnistu
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama todennustapa?
BBKamera tukee seuraavia todennustapoja: [Avoin järjestelmä],
[Jaettu avain] ja [WPA/WPA2-PSK].
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana
todennusta varten?
BBAsetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella,
onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
BBRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=461).
64: Langattomaan LAN-laitteeseen ei saada yhteyttä
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?
BBKamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella,
onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
BBRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=461).
469
Virheilmoitusten käsitteleminen
65: Langaton LAN-yhteys katkesi
zz Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?
BBSiirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä
yhteydessä kameraan (=474).
zz Wi-Fi-yhteys katkesi jostain syystä, eikä yhteyttä voi palauttaa.
BBMahdollisia syitä ovat seuraavat: toinen laite käyttää tukiasemaa ja
varaa sen resurssit, lähistöllä on mikroaaltouuni tai vastaava laite
(joka häiritsee IEEE 802.11b/g/n -yhteyttä (2,4 GHz:n kaista)) tai
sade tai liian kostea ilma aiheuttaa häiriön (=474).
66: Väärä langattoman LAN-verkon salasana
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana
todennusta varten?
BBAsetuksen kirjainkoko on merkitsevä, joten tarkista pienet ja isot
kirjaimet. Varmista, että kameraan on asetettu oikea salasana
todennusta varten.
67: Väärä langattoman LAN-verkon salaustapa
zz Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?
BBKamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES.
zz Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella,
onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?
BBRekisteröi käytetyn kameran MAC-osoite tukiasemaan.
MAC‑osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot] -näytöstä (=461).
470
Virheilmoitusten käsitteleminen
68: Yhteyttä langattomaan LAN-laitteeseen ei saatu.
Aloita uudelleen alusta.
zz Piditkö tukiaseman WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painiketta painettuna
tarvittavan ajan?
BBPidä WPS-painiketta painettuna tukiaseman käyttöoppaan
määrittämällä tavalla.
zz Yritätkö muodostaa yhteyden tukiaseman lähellä?
BBYritä muodostaa yhteys siten, että laitteet ovat lähellä toisiaan.
69: Langattomia LAN-laitteita löytyi useita. Yhteyttä ei voitu
muodostaa. Aloita uudelleen alusta.
zz Jotkin muut tukiasemat muodostavat parhaillaan yhteyttä WPS
(Wi-Fi Protected Setup) -toiminnon painikemääritys (PBC-tila) -tilassa.
BBOdota hetki ennen kuin yrität muodostaa yhteyden.
91: Muu virhe
zz On ilmennyt ongelma, jonka virhekoodin numero on muu kuin 11–69.
BBKäännä kameran virtakytkin pois-asentoon ja takaisin päälle.
121: Palvelimen tila ei riitä
zz Web-kohdepalvelimella ei ole riittävästi vapaata tilaa.
BBPoista web-palvelimelta tarpeettomia kuvia, tarkista vapaan tilan
määrä ja yritä sitten lähettää tiedot uudelleen.
471
Virheilmoitusten käsitteleminen
125: Tarkista verkon asetukset
zz Onko verkkoyhteys muodostettu?
BBTarkista verkkoyhteyden tila.
126: Yhteyttä palvelimeen ei saatu
zz CANON iMAGE GATEWAY -palvelussa on huoltokatkos tai palvelin
on väliaikaisesti ylikuormittunut.
BBYritä yhdistää web-palveluun myöhemmin.
127: On tapahtunut virhe
zz Web-palveluyhteyden aikana on ilmennyt jokin muu kuin virhekoodin
numero 121–126 ilmaisema ongelma.
BBYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys Web-palveluun.
141: Tulostin on varattu. Yritä yhdistää uudelleen.
zz Tulostaako tulostin parhaillaan jotakin?
BBYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys tulostimeen,
kun tulostusprosessi on päättynyt.
zz Onko tulostimeen yhdistetty toinen kamera Wi-Fi-yhteydellä?
BBYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys tulostimeen,
kun Wi-Fi‑yhteys toiseen kameraan on katkaistu.
142: Tulostimen tietoja ei saatu. Tarkista yhteys ja
yritä uudelleen.
zz Onko tulostimeen kytketty virta?
BBYritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys, kun tulostimeen on
kytketty virta.
472
Virheilmoitusten käsitteleminen
151: Siirto keskeytetty
zz Automaattinen kuvan siirto tietokoneelle keskeytyi jostain syystä.
BBJatka automaattista siirtoa asettamalla kameran virtakytkin asentoon
<2> ja asettamalla se sitten asentoon <1>.
152: Kortti kirjoitussuojattu
zz Onko kortin kirjoitussuojauskytkin asetettu lukittuun asentoon?
BBLiu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin kirjoitusasentoon.
473
Huomautuksia langattomasta
tiedonsiirrosta
Jos tiedonsiirtonopeus laskee, yhteys katkeaa tai langattomissa
tiedonsiirtotoiminnoissa ilmenee muita ongelmia, kokeile seuraavia
korjaustoimia.
Välimatka kameran ja älypuhelimen välillä
Jos kamera on liian kaukana älypuhelimesta, Wi-Fi-yhteyttä ei ehkä
muodosteta, vaikka Bluetooth-yhteys onnistuu. Tuo siinä tapauksessa
kamera ja älypuhelin lähemmäs toisiaan ja muodosta sitten Wi-Fi-yhteys.
Tukiaseman antennin asennuspaikka
zz Kun käytät laitetta sisätiloissa, asenna se samaan huoneeseen,
jossa käytät kameraa.
zz Sijoita laite niin, että ihmiset tai esineet eivät häiritse laitteen ja kameran
välistä yhteyttä.
Lähellä olevat sähkölaitteet
Jos Wi-Fi-yhteyden siirtonopeus laskee seuraavien sähkölaitteiden
aiheuttaman häiriön vuoksi, lopeta niiden käyttäminen tai siirry kauemmaksi
näistä laitteista, jotta tiedonsiirtoyhteys voidaan muodostaa.
zz Kamera käyttää Wi-Fi-yhteyttä IEEE 802.11b/g/n -standardin välityksellä.
Se käyttää radioaaltoja 2,4 GHz:n taajuudella. Tästä syystä Wi-Fiyhteyden tiedonsiirtonopeus heikentyy, jos lähellä on Bluetooth-laitteita,
mikroaaltouuneja, langattomia puhelimia, mikrofoneja, älypuhelimia,
muita kameroita tai vastaavia samaa taajuuskaistaa käyttäviä laitteita.
474
Huomautuksia langattomasta tiedonsiirrosta
Usean kameran käyttöä koskevia varoituksia
zz Kun yhdistät samaan tukiasemaan useita kameroita Wi-Fi-yhteydellä,
varmista, että kameroilla on eri IP-osoitteet.
zz Kun useita kameroita on yhdistetty samaan tukiasemaan
Wi-Fi‑yhteydellä, tiedonsiirtonopeus laskee.
zz Jos käytät useita IEEE 802.11b/g/n -tukiasemia (2,4 GHz:n taajuus),
jätä viisi kanavaa käyttämiesi Wi-Fi-yhteyden kanavien väliin, jotta häiriöt
radioaalloilla olisivat vähäisempiä. Käytä esimerkiksi kanavia 1, 6 ja 11
tai kanavia 2 ja 7 tai kanavia 3 ja 8.
Langattoman kauko-ohjaimen BR-E1 käyttäminen
zz BR-E1:tä ei voi käyttää, kun kamera on yhdistetty älypuhelimeen
Bluetoothin kautta. Vaihda kameran yhteys langattomaan
kauko‑ohjaimeen [KYhdistä langattomaan kaukos.] -asetuksella
kohdassa [k: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].
475
Suojaus
Jos suojausasetuksia ei ole määritetty oikein, seuraavat ongelmat
ovat mahdollisia.
zz Tiedonsiirron seuranta
Epärehelliset kolmannet osapuolet voivat seurata tiedonsiirtoja
Wi-Fi‑yhteyden kautta ja yrittää kaapata lähetetyt tiedot.
zz Luvaton verkon käyttö
Epärehelliset kolmannet osapuolet voivat käyttää verkkoa luvattomasti
tietojen varastamiseen, muuttamiseen tai tuhoamiseen. Tämän lisäksi
voit altistua luvattomalle käytölle, jota edustavat muun muassa toisena
henkilönä esiintyminen (joku tekeytyy toiseksi henkilöksi saadakseen
käyttöönsä tietoja ilman lupaa) tai ponnahduslautahyökkäykset
(joku käyttää verkkoa luvatta ponnahduslaitana peittääkseen jälkensä
tunkeutuessaan muihin järjestelmiin).
On suositeltavaa käyttää järjestelmiä ja toimintoja, joilla voit suojata verkkosi
huolellisesti, jotta tämän tyyppisiä ongelmia ei ilmene.
476
Verkkoasetusten tarkistaminen
zz Windows
Avaa Windowsin [Komentokehote], kirjoita ipconfig/all ja paina
<Enter>‑näppäintä.
Tietokoneen IP-osoitteen lisäksi näkyviin tulee aliverkon peite,
yhdyskäytävä ja DNS-palvelintiedot.
zz Mac OS
Avaa Mac OS X -järjestelmässä [Pääte]-sovellus, kirjoita ifconfig -a ja
paina <Return>-näppäintä. Tietokoneelle määritetty IP-osoite näytetään
kohdassa [en0] kohdan [inet] vieressä, muodossa ”***.***.***.***”.
* Tietoja [Pääte]-sovelluksesta on Mac OS X -ohjeessa.
Voit välttää saman IP-osoitteen määrittämisen tietokoneelle ja muille verkon
laitteille, kun muutat oikeanpuoleista numeroa määrittäessäsi kameran
IP‑osoitetta =444 ohjeiden mukaisesti.
Esimerkki: 192.168.1.10
477
Langattoman yhteyden tila
Langattoman yhteyden tila voidaan tarkistaa kameran näytöstä.
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
478
(2)
Wi-Fi-toiminto
Bluetooth-toiminto
Langattoman signaalin
voimakkuus
(2)
Langattoman yhteyden tila
Tiedonsiirron tila
Wi-Fi-toiminto
Näyttö
Langattoman signaalin
voimakkuus
Wi-Fi: Pois
Ei
yhdistetty
Pois
Wi-Fi: Päällä
Yhdistetään
(vilkkuu)
Yhdistetty
Tietojen lähetys
(fg)
Yhteysvirhe
(vilkkuu)
Bluetooth-toiminnon ilmaisin
Bluetooth-toiminto
[Päällä]
[Pois]
Yhteyden tila
Näyttö
Bluetooth yhdistetty
Bluetooth ei yhdistetty
s
s
Bluetooth ei yhdistetty
Ei näytetä
zz "Bluetooth ei yhdistetty" -tila näkyy, kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen,
tulostimeen tai Web-palveluun Wi-Fi-yhteydellä.
479
480
Asetus
Tässä luvussa kuvataan Asetus ([5]) -välilehden valikkoasetukset.
zz M-kuvake sivun otsikon oikealla puolella ilmaisee, että toiminto
on käytettävissä vain tiloissa <t>, <d>, <s>, <f>
tai <a>.
481
Välilehtien valikot: Asetus
zz Asetus 1
=484
=486
=489
=490
=492
=493
zz Asetus 2
=494
=495
=496
=497
=500
=502
=503
zz Asetus 3
=507
=508
=509
=510
=511
=501
482
Välilehtien valikot: Asetus
zz Asetus 4
=512
=515
=515
=516
=517
=518
zz Asetus 5
=519
=520
=521
=523
=523
=523
483
Valitse kansio
Voit vapaasti luoda ja valita kansion, johon otetut kuvat tallennetaan.
Kansion luominen
1Valitse [5: Valitse kansio].
2Valitse [Luo kansio].
3Valitse [OK].
484
Valitse kansio
Kansion valitseminen
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Valitse kansio kansion valinnan näytössä.
zz Otetut kuvat tallennetaan valittuun
kansioon.
(1)
(2)
(3)
(4)
Kansion kuvien lukumäärä
Pienin tiedostonumero
Kansionimi
Suurin tiedostonumero
Kansiot
zz Kansiossa voi olla enintään 9999 kuvaa (tiedostonumerot 0001–9999).
Kun kansio täyttyy, luodaan automaattisesti uusi kansio, jonka numero on
yhtä suurempi kuin edellisen kansion. Jos käytetään manuaalista nollausta
(=488), uusi kansio luodaan automaattisesti. Kansionumerot voivat
olla 100–999.
Kansioiden luominen tietokoneella
zz Kun kortti on avoimena näytöllä, luo uusi kansio nimeltä ”DCIM”.
Avaa DCIM‑kansio ja luo niin monta kansiota kuin tarvitset kuviesi tallentamiseen
ja järjestämiseen. Kansion nimen tulee noudattaa muotoa ”100ABC_D”.
Kolme ensimmäistä numeroa ovat aina kansion numero välillä 100–999.
Viimeiset viisi merkkiä voivat olla pienten ja isojen kirjainten (A–Z), numeroiden
ja alaviivan ”_” yhdistelmiä. Välilyöntiä ei voi käyttää. Huomaa, että kansioilla ei
myöskään voi olla samaa kolminumeroista lukua (esimerkiksi ”100ABC_D” ja
”100W_XYZ”), vaikka nimien viisi muuta merkkiä olisivat erilaiset.
485
Kuvanumerointi
Kansioon tallennetuille otetuille
kuville määritetään numero
väliltä 0001 ja 9999. Voit muuttaa
kuvanumeroinnin tavan.
(Esimerkki) IMG_0001.JPG
Tiedostonumero
1Valitse [5: Kuvanumerointi].
vaihtoehto.
2zMääritä
z Valitse [Numerointi].
zz Valitse [Jatkuva] tai [Auto.nollaus].
zz Jos haluat nollata kuvanumeroinnin,
valitse [Man. nollaus] (=488).
zz Valitse [OK], niin uusi kansio luodaan ja
kuvanumerointi alkaa numerosta 0001.
zz Jos kansion 999 tiedostonumero saavuttaa arvon 9999, kuvia ei voi ottaa,
vaikka kortti ei olisi vielä täynnä. Näyttöön tulee viesti, joka kehottaa
vaihtamaan kortin. Vaihda kortti uuteen.
486
Kuvanumerointi
Jatkuva
Kun haluat jatkaa kuvien numerointia juoksevana, vaikka kortti
vaihdettaisiin tai uusi kansio luotaisiin.
Vaikka vaihtaisit kortin tai loisit uuden kansion, kuvien numerointi jatkuu
juoksevana numeroon 9999 saakka. Tämä on käytännöllistä, kun haluat
tallentaa numeroilla 0001–9999 numeroituja kuvia useille korteille tai useita
kansioita yhteen kansioon tietokoneeseen.
Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin
tallennettuja kuvia, uusien kuvanumerointi saattaa jatkua kortilla olevien
kuvien mukaisesti. Jos käytät jatkuvaa kuvanumerointia, on suositeltavaa
käyttää joka kerta alustettua korttia.
Kuvanumerointi kortin
vaihtamisen jälkeen
Kortti 1
Kuvanumerointi kansion
luomisen jälkeen
Kortti 2
Kortti 1
100
0051
0052
101
0051
0052
(1)
(1)
Järjestyksessä seuraava tiedoston numero
487
Kuvanumerointi
Automaattinen nollaus
Kun haluat aloittaa kuvien numeroinnin uudelleen 0001:stä
aina, kun kortti vaihdetaan tai uusi kansio luodaan.
Kun vaihdat kortin tai luot kansion, uusien tallennettujen kuvien
kuvanumerointi alkaa uudelleen 0001:stä. Tämä on kätevää, jos haluat
järjestää kuvat korteittain tai kansioittain.
Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin
tallennettuja kuvia, uusien kuvanumerointi saattaa jatkua kortilla olevien
kuvien mukaisesti. Jos haluat tallentaa kuvat niin, että kuvanumerointi alkaa
aina numerosta 0001, käytä uutta alustettua korttia joka kerta.
Kuvanumerointi kortin
vaihtamisen jälkeen
Kortti 1
Kuvanumerointi kansion
luomisen jälkeen
Kortti 2
Kortti 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Kuvanumerointi alkaa alusta
Manuaalinen nollaus
Kun haluat nollata kuvien numeroinnin numeroon 0001 tai
aloittaa numerosta 0001 uudessa kansiossa.
Kun nollaat kuvanumeroinnin manuaalisesti, uusi kansio luodaan
automaattisesti ja siihen tallennettujen kuvien numerointi alkaa
numerosta 0001.
Tämä on hyödyllistä, jos esimerkiksi haluat, että eilen otetut kuvat tallentuvat
eri kansioon kuin tänään otetut.
488
Automaattinen kääntö
Voit muuttaa automaattisen käännön asetuksen,
joka kääntää pystysuunnassa otetut kuvat,
kun ne näytetään.
1Valitse [5: Autom. kääntö].
2Valitse vaihtoehto.
zz PäälläzD
Kääntää kuvat automaattisesti sekä kamerassa että tietokoneella
näytettäessä.
zz PäälläD
Kääntää kuvat automaattisesti vain tietokoneella näytettäessä.
zz Pois
zz Jos kuvien automaattisen käännön asetuksena oli kuvaushetkellä [Pois],
niitä ei käännetä automaattisesti toistoa varten, vaikka vaihtaisit asetukseksi
myöhemmin [Päällä].
zz Jos kuva otetaan kameran osoittaessa ylös- tai alaspäin, kuvan kääntäminen
automaattisesti oikeaan katseluasentoon ei välttämättä onnistu oikein.
zz Jos kuvia ei käännetä automaattisesti tietokoneessa, kokeile käyttää
EOS‑ohjelmaa.
489
Alusta kortti
Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai
tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa.
zz Kun kortti alustetaan, kaikki kortilla olevat kuvat ja tiedot poistetaan.
Myös suojatut kuvat poistetaan. Varmista, ettei korttiin ole tallennettu
mitään, minkä haluat säilyttää. Siirrä tarvittaessa kuvat ja tiedot
tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen ennen kortin alustamista.
1Valitse [5: Alusta kortti].
kortti.
2zAlusta
z Valitse [OK].
zz Täydellinen alustus suoritetaan lisäämällä
<B>-painikkeella <X>‑valintamerkki
[Täydellinen alustus] -kohtaan ja
valitsemalla sitten [OK].
zz Kortin alustusnäytössä näkyvä kortin tallennustila voi olla pienempi kuin kortilla
ilmoitettu tila.
zz Tämä laite sisältää exFAT-tekniikkaa, jonka lailliset oikeudet omistaa Microsoft.
490
Alusta kortti
Alusta kortti seuraavissa tapauksissa:
zz Kortti on uusi.
zz Kortti on alustettu eri kamerassa tai tietokoneessa.
zz Kortti on täynnä kuvia tai tietoja.
zz Korttivirhe tulee näkyviin (=575).
Täydellinen alustus
zz Tee täydellinen alustus, jos kortin kirjoitus- tai lukunopeus tuntuu hitaalta
tai jos haluat poistaa kaikki tiedot kortilta.
zz Koska täydellinen alustus poistaa kaikki kortin tallennussektorit,
se vie kauemmin kuin normaali alustus.
zz Alustuksen voi peruuttaa täydellisen alustuksen aikana valitsemalla
[Peruuta]. Tässäkin tapauksessa tavallinen alustus on suoritettu,
ja voit käyttää korttia normaalisti.
Kortin tiedostomuodot
zz SD-/SDHC-kortit alustetaan FAT32-tiedostojärjestelmällä.
SDXC‑kortit alustetaan exFAT-tiedostojärjestelmällä.
zz Kun tallennat videota kortille, joka on alustettu exFAT-muotoon, video
tallennetaan yhdeksi tiedostoksi (useaksi tiedostoksi jakamisen sijasta),
vaikka koko olisi yli 4 Gt. (Videotiedosto on suurempi kuin 4 Gt.)
zz Tällä kameralla alustettuja SDXC-kortteja ei ehkä voi käyttää toisessa
kamerassa. Huomaa myös, että exFAT-alustettuja kortteja ei ehkä tunnisteta
joissakin tietokoneen käyttöjärjestelmissä tai kortinlukijoissa.
zz Tietojen poistaminen kortilta tai kortin alustaminen ei hävitä tietoja kokonaan.
Muista tämä, kun myyt kortin tai heität sen pois. Jos heität muistikortin pois,
suojaa henkilökohtaiset tietosi tarpeen mukaan esimerkiksi tuhoamalla
kortti fyysisesti.
491
Tilaopas
Kuvaustilan lyhyt kuvaus voidaan näyttää, kun vaihdat kuvaustilaa.
1Valitse [5: Tilaopas].
2Valitse [Päällä].
valintakiekkoa.
3zKäännä
z Valitun kuvaustilan lyhyt kuvaus
näytetään.
zz Voit näyttää enemmän tietoja painamalla
<X>-painiketta.
zz Poista tilaopas näkyvistä painamalla
<0>-painiketta. <8>, <U>- tai
<k>-tilassa näytetään kuvaustilan
valintanäyttö.
492
Toiminto-opas
Lyhyt kuvaus toiminnoista ja kohteista voidaan näyttää, kun käytät
pikavalinta-asetusta.
1Valitse [5: Toiminto-opas].
2Valitse [Päällä].
zz Voit poistaa kuvauksen napauttamalla sitä tai jatkamalla toimintojen suorittamista.
493
Ekotila
Voit vähentää akun virrankulutusta kuvausnäytön ollessa esillä. Kun kamera
ei ole käytössä, näyttö sammuu akun säästämiseksi.
1Valitse [5: Ekotila].
[Päällä].
2zValitse
z Näyttö tummenee, kun kameraa
ei käytetään noin kahteen sekuntiin,
minkä jälkeen näyttö sammuu noin
10 sekunnin kuluttua.
zz Kun näyttö on sammutettuna,
voit ottaa näytön käyttöön ja
valmistautua kuvaamaan painamalla
laukaisimen puoliväliin.
494
Virransäästö
Voit säätää aikaa, jonka jälkeen näytöstä ja kamerasta katkaistaan virta
automaattisesti ([Näyttö pois] ja [Virrankatkaisu]).
1Valitse [5: Virransäästö].
2Valitse vaihtoehto.
zz Vaikka [Virrankatkaisu]-asetuksena on [Pois], näytöstä katkeaa virta
kohdassa [Näyttö pois] määritetyn ajan jälkeen.
zz [Näyttö pois] ja [Virrankatkaisu] eivät ole käytössä, kun Ekotila-asetukseksi
on määritetty [Päällä].
zz [Etsin pois] näkyy valikossa, jos käytät lisävarusteena saatavaa sähköistä
etsintä. Voit myös määrittää sähköisen etsimen sammutusajastimen.
495
Näytön kirkkaus
Voit säätää näytön kirkkautta. Jos käytät lisävarusteena saatavaa sähköistä
etsintä, voit säätää erikseen näytön ja etsimen kirkkautta.
1Valitse [5: Näytön kirkkaus].
säätö.
2zSuorita
z Tarkista harmaasävykartta, säädä
kirkkautta <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Kuvan valotuksen tarkistamiseen suositellaan histogrammia (=367).
496
Päiväys/aika/vyöhyke
Kun kytket virran ensimmäistä kertaa tai päiväys/aika/vyöhyke on nollattu,
aseta aikavyöhyke ensin seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kun asetat aikavyöhykkeen ensin, voit myöhemmin säätää tätä asetusta
tarpeen mukaan ja päiväys/aika päivitetään vastaamaan sitä.
Koska otettuihin kuviin lisätään kuvauspäivämäärän ja -ajan tiedot, muista
asettaa päiväys/aika.
1Valitse [5: Päiväys/aika/vyöh.].
aikavyöhyke.
2zMääritä
z Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[Aikavyöhyke].
zz Paina <0>-painiketta.
zz Valitse aikavyöhyke
<W> <X>‑painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Jos aikavyöhykkeesi ei ole luettelossa,
paina <M>-painiketta ja aseta ero
UTC-aikaan kohdassa [Aikaero].
497
Päiväys/aika/vyöhyke
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[Aikaero]-asetus (+/-/tunnit/minuutit) ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Aseta <W> <X> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
zz Kun olet syöttänyt aikavyöhykkeen tai
aikaeron, valitse <Y> <Z> -painikkeilla
[OK] ja paina sitten <0>-painiketta.
päiväys ja kellonaika.
3zMääritä
z Valitse kohde <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Aseta <W> <X> -painikkeilla ja paina
sitten <0>-painiketta.
kesäaika.
4zMääritä
z Aseta tarvittavalla tavalla.
zz Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [Y] ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse <W> <X> -painikkeilla [Z] ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Kun kesäajan asetuksena on [Z],
vaiheessa 3 määritetty kellonaika
siirtyy 1 tunnilla eteenpäin. Jos [Y]
on määritetty, kesäaika peruutetaan ja
kellonaika siirtyy 1 tunnilla taaksepäin.
asetuksesta.
5zPoistu
z Valitse <Y> <Z> -painikkeilla [OK].
498
Päiväys/aika/vyöhyke
zz Päiväys-, aika- ja vyöhykeasetukset voivat nollautua, jos säilytät kameraa
ilman akkua, jos kameran akku purkautuu tai jos kamera on alttiina pakkaselle
pitkään. Tässä tapauksessa aseta ne uudelleen.
zz Tarkista [Vyöhyke/aikaero]-asetuksen muuttamisen jälkeen, että oikea
päiväys/aika on asetettu.
zz Automaattisen virrankatkaisun aikaa voidaan pidentää, kun [5: Päiväys/aika/
vyöh.] -näyttö on näkyvissä.
499
Kieli
1Valitse [5: KieliK].
2Määritä kieli.
500
Tarkennustavan valintakytkin (AF/MF)
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä vaihtamisen manuaalitarkennuksen
ja automaattitarkennuksen välillä liitettyjen EF-M-objektiivien tarkennustavan
valintakytkimellä.
1Valitse [5:
-kytkin (AF/MF)].
vaihtoehto.
2zValitse
z Päällä
Tarkennustavan valintakytkintä
käytetään [z: Tarkennustapa] -valikon
asetuksen sijaan.
zz Pois
[z: Tarkennustapa] -valikon
asetusta käytetään tarkennustavan
valintakytkimen sijaan (tarkennustavan
valintakytkin ei ole käytössä).
501
Videojärjestelmä
Valitsee sisällön näyttämiseen käytettävän television videojärjestelmän.
Tämä asetus määrittää kuvataajuudet, jotka ovat käytettävissä
videokuvauksessa.
1Valitse [5: Videojärjest.].
vaihtoehto.
2zValitse
z NTSC
Alueille, joilla TV-järjestelmä on NTSC
(esimerkiksi Pohjois-Amerikka, Japani,
Etelä-Korea, Meksiko).
zz PAL
Alueille, joilla TV-järjestelmä on PAL
(esimerkiksi Eurooppa, Venäjä, Kiina,
Australia).
502
Kennon puhdistus
Kameran kennonpuhdistustoiminto puhdistaa kuvakennon etuosan.
Välittömän puhdistuksen aktivoiminen
1Valitse [5: Kennon puhdistus].
[Puhdista nytf].
2zValitse
z Valitse vahvistusikkunassa [OK].
503
Kennon puhdistus
Automaattisen puhdistuksen asettaminen
1Valitse [Autom.puhdistusf].
vaihtoehto.
2zValitse
z Valitse kohde <Y> <Z> -painikkeilla ja
paina sitten <0>-painiketta.
zz Parhaan tuloksen saat, kun asetat kameran puhdistamista varten pöydälle
tai muulle pinnalle.
zz Kennon puhdistaminen useaan kertaan ei paranna tulosta merkittävästi.
Huomaa, että [Puhdista nytf] -vaihtoehto ei välttämättä ole valittavissa
heti puhdistamisen jälkeen.
zz Otetuissa kuvissa tai kuvausnäytössä voi näkyä valopisteitä, jos kuvakennoon
osuu kosmisia säteitä tai vastaavia. Niiden esiintymistä voi vähentää
valitsemalla [Puhdista nytf] (=503).
504
Kennon puhdistus
Kennon puhdistus käsin
Pölyä, jota automaattinen kennon puhdistus ei pysty poistamaan,
voi poistaa käsin esimerkiksi erikseen ostettavalla puhaltimella.
Kuvakenno on erittäin herkkä. Jos kuvakenno on pyyhittävä puhtaaksi,
kamera kannattaa viedä Canon-huoltoon.
1Käännä virtakytkin asentoon <2>.
objektiivi ja puhdista
2Irrota
kuvakenno.
puhdistustilasta.
3zPoistu
z Kiinnitä objektiivin suojus tai runkotulppa.
505
Kennon puhdistus
zz Älä koskaan käännä virtakytkintä asentoon <1> kennon puhdistuksen
aikana. Se saa sulkimen liikkumaan, mikä voi vahingoittaa kuvakennoa
tai suljinverhoja.
zz Kuvakennon pinta on erittäin herkkä. Puhdista kenno varovasti.
zz Käytä harjatonta puhallinta. Harja voi naarmuttaa kennon.
zz Älä vie puhaltimen kärkeä kameran sisäpuolelle objektiivin kiinnitysrenkaan ohi.
Se voi vahingoittaa suljinverhoja.
zz Älä koskaan käytä paineilmaa tai kaasua kennon puhdistamiseen.
Paineilma voi vahingoittaa kennoa, ja suihkutettu kaasu voi jäätyä kennoon ja
naarmuttaa sitä.
zz Jos kuvakennoon jää likaa, jota ei voi poistaa puhaltimella, on suositeltavaa
puhdistuttaa kuvakenno Canon-huollossa.
506
Kosketusohjaus
1Valitse [5: Kosketusohjaus].
vaihtoehto.
2zValitse
z [Normaali] on tavallinen asetus.
zz Asetuksella [Herkkä] kosketusnäytön
vaste on parempi kuin asetuksella
[Normaali].
zz Voit poistaa kosketustoiminnot käytöstä
valitsemalla [Pois].
Kosketusohjaustoimintojen varoitukset
zz Älä käytä kynsiäsi, kuulakärkikyniä tai muita teräviä esineitä
kosketustoimintoihin.
zz Älä käytä kosketustoimintoja märillä sormilla. Jos näytöllä on kosteutta tai
sormesi ovat märät, kosketusnäyttö ei ehkä toimi tai se toimii virheellisesti.
Katkaise tässä tapauksessa virta ja pyyhi kosteus pois liinalla.
zz Erikseen hankittavan suojakalvon tai -tarran kiinnittäminen näyttöön voi tehdä
kosketustoiminnoista hitaampia.
zz Jos suoritat kosketustoiminnon nopeasti, kun [Herkkä]-asetus on määritetty,
toiminnon vaste voi olla heikompi.
507
Äänimerkki
Voit poistaa käytöstä kohteiden tarkennuksen ja muiden toimintojen äänimerkit.
1Valitse [5: Äänimerkki].
vaihtoehto.
2Valitse
Kosketa
Äänimerkin mykistys koskee vain
kosketustoimintoja.
Pois
Poistaa äänimerkin, joka kuuluu,
kun kohteet on tarkennettu,
kun kuvaat itselaukaisulla ja kun
käytät kosketustoimintoja.
508
HDMI-tarkkuus
Aseta kuvalähdön tarkkuus, jota käytetään, kun kamera yhdistetään
televisioon tai ulkoiseen tallentimeen HDMI-kaapelilla.
1Valitse [5: HDMI-tarkkuus].
vaihtoehto.
2Valitse
Auto
Kuvat näytetään automaattisesti liitetyn
television parhaalla tarkkuudella.
1080p
Lähtö tarkkuudella 1080p.
Valitse tämä, jos haluat välttää näytön
viiveen, kun kamera vaihtaa tarkkuutta.
509
HDMI HDR -lähtö
Voit katsoa RAW-kuvia HDR:nä kytkemällä kameran HDR-televisioon.
1Valitse [5: HDMI HDR -lähtö].
2Valitse [Päällä].
zz Kuvan käsittelytoimet, kuten RAW-käsittely, eivät ole käytettävissä
HDR‑näytön aikana.
zz Varmista, että HDR-televisio on määritetty käyttämään HDR-tuloa.
Lisätietoja television tulojen vaihtamisesta on television käyttöoppaassa.
zz Kuvat eivät ehkä näytä odotetunlaisilta kaikissa televisioissa.
zz Jotkut kuvatehosteet ja tiedot eivät ehkä näy HDR-televisiossa.
510
Suljinpainikkeen toiminto videoissa
Voit määrittää toiminnot, jotka suoritetaan, kun painat laukaisimen puoliväliin
tai pohjaan kuvatessasi videota.
[5: Suljinpain. toiminto
1Valitse
videoissa].
vaihtoehto.
2zValitse
z Puoliväliin
Määritä toiminto, joka tehdään,
kun laukaisin painetaan puoliväliin.
zz Pohjaan
Tämä kohde on näkyvissä,
kun valintakiekko on asennossa <k>.
Määritä toiminto, joka tehdään,
kun laukaisin painetaan pohjaan.
Kun [Pohjaan]-asetuksena on [Al./lop. videotall], voit aloittaa/
lopettaa videokuvauksen videokuvauspainikkeen lisäksi painamalla
laukaisimen kokonaan pohjaan tai käyttämällä kaukolaukaisinta RS-60E3
(myydään erikseen, =223).
zz Vaikka asetat [Pohjaan]-asetukseksi [Ei toimintoa], kamera aloittaa tai
lopettaa nopeutetun videon kuvaamisen, jos laukaisin painetaan pohjaan,
kun kamera on määritetty kuvaamaan nopeutettua videota.
511
Kuvaustietojen näyttö
Voit mukauttaa tiedot ja tietonäytöt, jotka näytetään kamerassa
kuvauksen aikana.
Valitse [5: Kuvaustietonäyttö].
Näytön tietojen mukauttaminen
1Valitse [Näytön tietoaset.].
näytöt.
2zValitse
z Valitse <W> <X>-painikkeilla kamerassa
näytettävät tietonäytöt.
zz Jos et halua näyttää tietoa, poista
<0>-painikkeella valintamerkki [X].
zz Voit muokata näyttöä painamalla
<B>-painiketta.
512
Kuvaustietojen näyttö
näyttöä.
3zMuokkaa
z Valitse <W> <X>-painikkeilla näytössä
näytettävät kohteet.
zz Jos et halua näyttää kohdetta, poista
<0>-painikkeella valintamerkki [X].
zz Tallenna asetus valitsemalla [OK].
Lisävarusteena saatavan sähköisen etsimen näytön määrittäminen
zz Valitse vaiheessa 1 [5: Etsim. tietojen/vaihdon aset].
zz Kohdassa [5: Pysty etsinnäkymä] voit valita, miten etsimen tiedot näytetään,
kun kuvaat stillkuvia pystysuunnassa.
Ristikkonäyttö
1Valitse [Ristikkonäyttö].
2Valitse vaihtoehto.
513
Kuvaustietojen näyttö
Histogrammin asettaminen
1Valitse [Histogrammi].
vaihtoehto.
2zValitse
z Valitse sisältö ([Kirkkaus] tai [RGB])
ja näytön koko ([Suuri] tai [Pieni]).
zz Vahvista asetus painamalla
<M>‑painiketta.
Asetusten nollaaminen
1Valitse [Nollaa].
2Valitse [OK].
514
Näytön suorituskyky
Stillkuvauksessa voit määrittää näytön tilaksi Sulava tai Virransäästö.
1Valitse [5: Näytön suoritusk.].
2Valitse vaihtoehto.
Etsimen näytön muoto
Jos käytät lisävarusteena saatavaa sähköistä etsintä, voit valita etsimen
näytön muodon.
1Valitse [5: Etsinnäk muoto].
vaihtoehto.
2zValitse
z Valitse kohde <W> <X>-painikkeilla.
zz Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
515
Näyttöasetukset
Jos käytät lisävarusteena saatavaa sähköistä etsintä, voit valita
kuvausnäyttöjen näyttötilan.
1Valitse [5: Näyttöasetukset].
vaihtoehto.
2zValitse
z Automaatti
Käyttää yleensä näyttöä, mutta vaihtaa
etsimeen, kun sen läpi katsotaan.
zz Käsinsäätö
Voit rajoittaa näytön vain joko näyttöön
tai etsimeen.
näyttö tai etsimen näyttö.
3zValitse
z Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
516
Peilikuva
Voit tuoda näkyviin peilikuvan, kun kuvaat näytön ollessa kohti kuvattavaa
kohdetta (kameran etuosaa kohti).
1Valitse [5: Peilikuva].
[Päällä].
2zValitse
z Valitse [Pois], jos et halua käyttää
peilikuvanäyttöä, kun näyttö käännetään
etuosaa kohti.
517
Ohjetoiminnot
Kun valikon alapuolella näkyy [zOhje], voit näyttää toiminnon kuvauksen
painamalla <B>-painiketta. Poistu ohjenäytöstä painamalla sitä
uudelleen. Voit vierittää näyttöä, kun vierityspalkki (1) näkyy oikealla,
painamalla <W> <X> -painikkeita tai kääntämällä <5>-valitsinta.
zz Esimerkki: [z: Suuren herkk. kohinanvaim.]
<B>
B
(1)
Ohjetekstin koko
Voit muuttaa ohjenäytön tekstin koon.
1Valitse [5: Ohjetekstin koko].
2Valitse vaihtoehto.
518
Mukautetut kuvaustilat (C1/C2)
M
Käytössä olevat kamera-asetukset, kuten kuvauksen ja valikkojen asetukset ja
mukautetut toimintoasetukset, voidaan tallentaa mukautettuina kuvaustiloina.
[5: Mukaut. kuvaustila
1Valitse
(C1, C2)].
2Valitse [Rekisteröi asetukset].
haluamasi kohteet.
3zTallenna
z Valitse [Rekisteröi asetukset]
-näytössä [Mukaut. kuvaustila: C*]
ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Valitse [OK]-vaihtoehto [Mukaut.
kuvaustila: C*] -näytössä.
Nykyiset kameran asetukset
tallennetaan kuvaustilaan C*.
Rekisteröityjen asetusten automaattinen päivitys
Jos muutat asetusta, kun kuvaat mukautetussa kuvaustilassa, tilaan
voidaan päivittää automaattisesti uusi asetus (automaattinen päivitys).
Ota tämä automaattinen päivitys käyttöön asettamalla [Autom. päivitys]
-asetukseksi [Päällä] vaiheessa 2.
Mukautettujen kuvaustilojen tallennuksen peruuttaminen
Jos valitset vaiheessa 2 [Poista asetukset], vastaavien tilojen
asetukset palautetaan oletusasetuksiinsa, eikä mukautettuja kuvaustiloja
ole tallennettuna.
zz Voit muuttaa myös kuvaus- ja valikkoasetuksia mukautetuissa kuvaustiloissa.
519
Nollaa kamera
M
Voit palauttaa kameran oletusasetukset <t> <d> <s> <f> <a>
<k> -tiloissa.
1Valitse [5: Nollaa kamera].
[Perusasetukset].
2zValitse
z Voit nollata muut asetukset valitsemalla
[Muut asetukset] ja valitsemalla
sitten kohteen.
3Valitse [OK].
zz Myös valinnaiset toiminnot (C.Fn) ja mukautetut säätimet nollataan toiminnolla
”Valinnaisten toimintojen asetusten nollaaminen” (=542).
zz Perusasetuksia, kuten [KieliK] ja [Päivä/aika/vyöh.], ei palauteta
oletusarvoihin.
520
Tekijänoikeustiedot
M
Kun määrität tekijänoikeustiedot, ne tallennetaan kuvaan Exif-tietoina.
1Valitse [5: Tekijänoikeustiedot].
2Valitse vaihtoehto.
teksti.
3zKirjoita
z Valitse merkki <V>-nuolipainikkeilla
tai <5>-valitsimella ja syötä se sitten
<0>-painikkeella.
zz Voit muuttaa kirjoitustilaa valitsemalla [ ].
zz Poista edellinen merkki valitsemalla
[ ] ja painamalla <0>-painiketta.
asetuksesta.
4zPoistu
z Paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
521
Tekijänoikeustiedot
Tekijänoikeustietojen tarkistaminen
Kun valitset [Näytä tekijänoik.tiedot]
vaiheessa 2, voit tarkistaa antamasi
[Tekijä]- ja [Tekijänoikeus]-tiedot.
Tekijänoikeustietojen poistaminen
Kun valitset [Poista tekijänoikeustiedot] vaiheessa 2, voit poistaa
[Tekijä]‑ ja [Tekijänoikeus]-tiedot.
zz Jos kohtaan ”Tekijä” tai ”Tekijänoikeus” on syötetty paljon tietoa,
tiedot eivät välttämättä näy kokonaisuudessaan, kun käytät toimintoa
[Näytä tekijänoik.tiedot].
zz Voit myös määrittää tai tarkistaa tekijänoikeustiedot EOS Utility -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma).
522
Muut tiedot
zz Oppaan/ohjelmiston URL
Voit ladata käyttöoppaat valitsemalla [5: Oppaan/ohjelmiston URL]
ja skannaamalla näytettävän QR-koodin älypuhelimellasi.
Voit myös ladata ohjelmiston tietokoneellasi näytössä näkyvästä
URL‑osoitteesta.
zz Sertifiointilogon näyttöM
Valitse [5: Sertifiointilogon näyttö], jolloin näkyviin tulee joitakin
kameran sertifiointilogoja. Muut sertifiointilogot löytyvät tästä
käyttöoppaasta, kameran rungosta ja kameran pakkauksesta.
zz LaiteohjelmistoM
Valitse [5: Laiteohjelmisto], kun haluat päivittää kameran tai kiinnitetyn
objektiivin laiteohjelmiston.
523
524
Valinnaiset toiminnot /
Oma valikko
Voit hienosäätää kameran asetuksia ja sen painikkeiden
ja valitsinten toimintoja kuvaustottumustesi mukaan.
Voit myös lisätä usein käyttämiäsi valikkokohtia ja valinnaisia
toimintoja Oma valikko -välilehdille.
525
Välilehtien valikot: Mukauttaminen
=528
=532
=534
=542
=542
526
Valinnaisten toimintojen määrittäminen
M
[C.Fn I: Valotus],
1Valitse
[C.Fn II: Autom.tarkennus] tai
[C.Fn III: Toiminnot/Muut].
(1)
valinnaisen toiminnon
2Valitse
numero.
zz Valitse asetettavan valinnaisen
toiminnon numero (1)
<Y> <Z>‑painikkeilla.
asetus haluamaksesi.
3zMuuta
z Valitse asetus (numero)
<W> <X>‑painikkeilla.
zz Voit asettaa toisen valinnaisen toiminnon
toistamalla vaiheet 2–3.
zz Valinnaisten toimintojen nykyiset
asetukset näkyvät kunkin toiminnon
numeron alapuolella näytön alaosassa.
zz Asetukset, joita on muutettu
oletusarvoista, näkyvät sinisinä.
asetuksesta.
4zPoistu
z Paina <M>-painiketta.
zz Vaiheen 1 näyttö tulee uudelleen
näkyviin.
527
Valinnaisten toimintojen asetukset
M
Voit mukauttaa kameran ominaisuuksia kuvausmieltymystesi mukaisiksi
[8]-välilehdellä.
C.Fn I: Valotus
C.Fn I-1: Valotusaskelten muuttaminen
Määrittää 1/2 aukon välin valotusajalle, aukolle, valotuksen korjaukselle,
valotushaarukoinnille, salaman valotuskorjaukselle jne.
zz 0: 1/3 askelin
zz 1: 1/2 askelin
zz Kun [1/2 askelin] on asetettu, näyttö on seuraavanlainen.
C.Fn I-2: ISO-herkkyyden muutos
Voit muuttaa manuaalisen ISO-herkkyyden kokonaisen aukon välein.
zz 0: 1/3 askelen välein
zz 1: 1 askelen välein
zz Vaikka asetuksena on [1 askelen välein], ISO-herkkyys määritetään
automaattisesti 1/3 askelen välein, jos automaattinen ISO-herkkyys on käytössä.
528
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn I-3: Haarukoinnin automaattinen peruutus
Voit määrittää, että valotushaarukointi ja valkotasapainon haarukointi
peruutetaan, kun virtakytkin käännetään asentoon <2>.
zz 0: Päällä
zz 1: Pois
C.Fn I-4: Haarukointijärjestys
Valotushaarukoinnin kuvausjärjestystä ja valkotasapainon
haarukointijärjestystä voidaan muuttaa.
zz 0: 0, –, +
zz 1: –, 0, +
zz 2: +, 0, –
– : Alivalotus
Valkotasapainon haarukointi
B/A-suunta
M/G-suunta
: Normaali
: Normaali
0
0
valkotasapaino
valkotasapaino
– : Sininen vahvistuu
– : Magenta vahvistuu
+ : Ylivalotus
+ : Keltainen vahvistuu
AEB
0 : Normaali valotus
+ : Vihreä vahvistuu
529
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn I-5: Haarukoitavien kuvien määrä
Valotushaarukoinnilla otettavaa kuvamäärää voidaan muuttaa.
Kun [Haarukointijärjestys] on [0, –, +], haarukoidut kuvat otetaan
oheisessa taulukossa esitetyllä tavalla.
zz 0: 3 kuvaa
zz 1: 2 kuvaa
zz 2: 5 kuvaa
zz 3: 7 kuvaa
(1 yksikön/askelen välein)
3: 3
kuvaa
2: 2
kuvaa
5: 5
kuvaa
7: 7
kuvaa
1. kuva
2. kuva
3. kuva
4. kuva
5. kuva
Normaali (0)
–1
+1
Normaali (0)
±1
Normaali (0)
–2
–1
+1
+2
Normaali (0)
–3
–2
–1
+1
6. kuva
7. kuva
+2
+3
zz Jos [2 kuvaa] on asetettu, voit valita puolen + tai - asettaessasi valotuksen
haarukointialuetta. Valkotasapainon haarukointi säätää jälkimmäistä kuvaa
B/A‑ tai M/G-asteikolla.
530
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn I-6: Varmuussiirto
Jos kohteen kirkkaus muuttuu eikä normaalia valotusta saavuteta
automaattisen valotuksen alueella, kamera vaihtaa automaattisesti
manuaalisesti valittuun asetukseen normaalin valotuksen saavuttamiseksi.
Kun asetuksena on [Suljinaika/aukko], tämä koskee tiloja <s> ja <f>.
Kun asetuksena on [ISO-herkkyys], tämä koskee tiloja <d>, <s>
ja <f>.
zz 0: Pois
zz 1: Suljinaika/aukko
zz 2: ISO-herkkyys
zz Vaikka kohdassa [z: ISO-herkkyysasetukset] muutetaan
[ISO‑herkkyysalue] tai [Lyhin suljinaika] muuksi kuin oletusasetukseksi,
varmuussiirto ohittaa sen, jos normaali valotus ei ole mahdollinen.
zz Varmuussiirron vähimmäis- ja enimmäisrajat ISO-herkkyyden kanssa
määritetään asetuksella [Autom. alue] (=146). Jos käsin asetettu
ISO‑herkkyys kuitenkin ylittää [Autom. alue] -asetuksen, varmuussiirto toimii
käsin asetetulla suuremmalla tai pienemmällä ISO-herkkyydellä.
zz Varmuussiirto toimii tarvittaessa myös salamaa käytettäessä.
C.Fn I-7: Mittaustavan AE-lukitus tarkennuksen jälkeen
Voit määrittää kullekin mittaustavalle,
lukitaanko valotus (AE-lukitus), kun kohteet
on tarkennettu kertatarkennuksella. Valotus
pysyy lukittuna (AE-lukitus), kun pidät
laukaisinta painettuna puoliväliin.
Valitse AE-lukituksen mittaustavat ja
lisää valintamerkki [X]. Tallenna asetus
valitsemalla [OK].
531
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II: Automaattitarkennus
C.Fn II-1: Rajoita AF-menetelmiä
Voit rajoittaa käytettävissä olevat
tarkennusmenetelmät niihin,
joita aiot käyttää.
Lisätietoja tarkennusmenetelmistä,
=198–=200.
Lisää valintamerkki [X] niiden
tarkennusmenetelmien kohdalle, jotka
haluat ottaa käyttöön. Tallenna asetus
valitsemalla [OK].
zz [X]-merkkiä ei voi poistaa kohdasta [1 pisteen AF].
C.Fn II-2: Asentokohtainen tarkennuspiste
Voit määrittää AF-pisteitä tai vyöhykekehyksiä eri kohtiin sen mukaan,
kuvaatko pysty- vai vaakasuunnassa.
zz 0: Sama vaaka/pystyasennolle
Samassa kohdassa olevia AF-pisteitä tai vyöhykekehyksiä käytetään
sekä pysty- että vaakasuunnassa.
zz 1: Erillinen tarkennuspiste: Vain piste
Erilliset AF-pisteiden tai vyöhykekehysten paikat voidaan määrittää
kullekin kameran suunnalle (1. vaakasuunta, 2. pystysuunta, kameran
otekahva ylhäällä, 3. pystysuunta, kameran otekahva alhaalla).
Hyödyllinen, kun vaihdetaan eri kohdissa oleviin AF-pisteisiin tai
vyöhykekehyksiin automaattisesti kameran suunnan mukaan.
Kullekin kolmelle kameran suunnalle määritetyt AF-pisteet tai
vyöhykekehykset säilytetään.
532
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn II-3: AF-alkuservotarkennuspiste: c
Voit asettaa aloittavan AF-pisteen jatkuvalle tarkennukselle,
kun tarkennusmenetelmänä on [u+Seuranta].
zz 0: Autom.
Aloittava AF-piste, josta jatkuva tarkennus aloittaa tilassa [u+Seuranta],
määritetään automaattisesti kuvausolosuhteisiin sopivaksi.
zz 1: AF-alkutarkennuspiste: c
Jatkuva tarkennus alkaa manuaalisesti valitusta AF-pisteestä,
kun tarkennustoimintana on [Jatkuva tark.] ja tarkennusmenetelmänä
on [u+Seuranta].
zz 2: AF-piste asetettu:
Jos vaihdat asetuksesta [Pistetarkennus] tai [1 pisteen AF] asetukseen
[u+Seuranta], jatkuva tarkennus alkaa AF-pisteestä, joka valittiin
manuaalisesti ennen vaihtoa. Hyödyllistä, kun jatkuva tarkennus
aloitetaan AF-pisteestä, joka on asetettu ennen vaihtamista asetukseen
[u+Seuranta].
533
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn III: Toiminnot/Muut
C.Fn III-1: Valitsimen kääntösuunta Tv/Av
Valitsimen kääntösuunta valotusaikaa ja aukkoa varten voidaan kääntää
päinvastaiseksi.
<a>-kuvaustilassa <6>- ja <5>-valitsinten kääntösuunta muuttuu
päinvastaiseksi. Muissa kuvaustiloissa vain <6>-valitsimen kääntösuunta
muuttuu päinvastaiseksi. <5>-valitsimen suunta <a>-tilassa vastaa
valotuksen korjauksen suuntaa tiloissa <d>, <s> ja <f>.
zz 0: Normaali
zz 1: Päinvastainen
534
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn III-2: Mukauta painikkeita
Voit määrittää usein käytettyjä toimintoja painikkeisiin, kuten <V> tai <B>.
Samaan painikkeeseen voidaan määrittää eri toiminnot stillkuvien kuvausta
ja videokuvausta varten.
1Valitse palkin osa.
määritettävä toiminto.
2zValitse
z Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
535
Valinnaisten toimintojen asetukset
Painikkeille käytettävissä olevat toiminnot
Toiminto
Mittaus ja AF-käynnistys
k
k
AF-pysäytys
k
k
AF-pisteen valinta
k
k
Aseta AF-piste keskelle
k
k
KertatarkennuszJatkuva tarkennus*1
k
k
Tarkennusmenetelmä*1
k
k
Kosketustarkennus
k
k
Autom.tark.
AF-pisteen suora valinta
Silmäntunnistus-AF*1
k
k
Korostus
k
k
AE-lukitus
k
k
AE-lukitus (pito)
k
k
AE-lukitus (painikkeella)
Valotus
Videot
536
L
k
O
g
AE-lukitus / salamavalotuksen lukitus*1
k
k
Valotuksen korjaus
k
k
k
k
Mittaustapa*1
k
k
Salamatoimintojen asetukset*1
k
k
Salamatoiminto*1
k
k
Salamavalotuksen lukitus*1
k
k
Videotallennus
k
k
Keskeytä videon servotarkennus
k
k
ISO-herkkyys
Mittauksen aloitus*1
k
k
k
Valinnaisten toimintojen asetukset
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
537
Valinnaisten toimintojen asetukset
Toiminto
Paina painikkeita suoraan
Q
L
Valikko
Valitsimen toimintoasetukset
k
k
Terävyysalueen tarkistus*1
k
k
Nollaa valittu kohde Fv-tilassa*1
k
k
Nollaa Tv/Av/ /ISO Fv-tilassa*1
k
k
Pikavalintanäyttö
k
k
Suurenna/pienennä
k
k
Valikkonäyttö
k
k
Kuvanlaatu*1
k
k
Stillkuvan kuvasuhde*1
k
k
Kuvaustapa*1
k
k
Autom. valotuksen optimointi
k
k
Kuva-asetukset
k
k
Kosketuslaukaisin*1
k
k
RAW-sarjatila*1
k
k
Valitse kansio
k
k
Luo kansio*1
k
k
Maksimoi näytön kirkkaus (tilapäinen)
k
k
Näyttö pois
k
k
Ekotila
k
k
Wi-Fi/Bluetooth-yhteys
k
k
Ei toimintoa (pois)
k
k
*1: Ei voi määrittää videokuvauksessa käytettävissä olevaksi toiminnoksi.
538
Valinnaisten toimintojen asetukset
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
539
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn III-3: Mukauta valitsimia
Voit määrittää usein käytettyjä toimintoja valitsimiin, kuten <5>, <6>
tai <5>.
1Valitse palkin osa.
määritettävä toiminto.
2zValitse
z Määritä se painamalla
<0>-painiketta.
Valitsimille käytettävissä olevat toiminnot
Toiminto
6
5
Valotusaika-asetus M-tilassa
k
k
Aukkoasetus M-tilassa
k
k
Muuta aukkoarvoa
k
Muuta valotusaikaa
k
Määritä ISO-herkkyys
k
Valotuksen korjaus
Ei toimintoa (pois)
540
5
k
k
k
k
Valinnaisten toimintojen asetukset
C.Fn III-4: Ota kuva ilman objektiivia
Voit määrittää, onko stillkuvien tai videon kuvaaminen mahdollista,
kun kamerassa ei ole objektiivia.
zz 0: Pois
zz 1: Päällä
C.Fn III-5: Objektiivi sisään sammut.
Kameraan kiinnitettyjen EF- tai EF-S-STM-objektiivien (esimerkiksi EF 40mm
f/2.8 STM) sisäänvetäytymismekanismin asetus. Voit määrittää, vedetäänkö
objektiivit automaattisesti sisään, kun katkaiset virran kamerasta.
zz 0: Päällä
zz 1: Pois
zz Automaattinen virrankatkaisu ei aktivoi sisäänvetoa (paitsi EF-M-objektiiveissa).
zz Varmista ennen objektiivin irrottamista, että se on vetäytynyt sisään.
zz Kun asetuksena on [0: Päällä], tämä toiminto toimii objektiivin tarkennustavan
valintakytkimen asetuksesta (AF tai MF) riippumatta.
541
Valinnaisten toimintojen asetusten
nollaaminen
zz Kaikkien valinnaisten toimintojen asetusten nollaaminen
Valitsemalla [8: Nollaa C.Fn-toiminnot] voit nollata kaikki muut
valinnaisten toimintojen asetukset paitsi [Mukauta painikkeita]
ja [Mukauta valitsimia].
zz [Mukauta painikkeita]- ja [Mukauta valitsimia] -asetusten
nollaaminen
Valitsemalla [8: Nollaa mukautetut asetukset] voit nollata
[Mukauta painikkeita]- ja [Mukauta valitsimia] -asetukset.
542
Välilehtien valikot: Oma valikko
=544
=547
=547
=548
543
Oman valikon tallentaminen
M
Oma valikko -välilehteen voit tallentaa sellaisia valikkokohtia ja valinnaisia
toimintoja, joiden asetuksia muutat usein.
Oma valikko -välilehden luominen ja lisääminen
1Valitse [Lisää Oma valikko -välilehti].
[OK].
2zValitse
z Voit luoda enintään viisi Oman valikon
välilehteä toistamalla vaiheet 1 ja 2.
Valikkokohtien rekisteröinti Oma valikko -välilehtiin
1Valitse [9: Määritä].
544
Oman valikon tallentaminen
2Valitse [Valitse rekisteröit. kohteet].
haluamasi kohteet.
3zTallenna
z Valitse asetus ja paina
<0>-painiketta.
zz Valitse vahvistusikkunassa [OK].
zz Voit rekisteröidä enintään kuusi
kohdetta.
zz Voit palata vaiheen 2 näyttöön
painamalla <M>-painiketta.
Oma valikko -välilehden asetukset
Voit lajitella ja poistaa välilehden kohteita,
nimetä välilehden uudelleen tai poistaa sen.
zz Lajittele rekisteröidyt kohteet
Voit muuttaa tallennettujen Oma valikko -kohteiden järjestystä.
Valitse [Lajittele rekist. kohteet], valitse kohde, jonka paikan
haluat vaihtaa, ja paina <0>-painiketta. Kun [z] on näkyvissä,
siirrä kohdetta <W> <X>-painikkeilla ja paina sitten <0>-painiketta.
zz Poista valitut kohteet / Poista kaikki välilehden kohteet
Voit poistaa tallennettuja kohteita. [Poista valitut kohteet] poistaa yhden
valikkokohdan kerrallaan ja [Poista kaikki välil. kohteet] poistaa kaikki
välilehdelle rekisteröidyt kohdat.
545
Oman valikon tallentaminen
zz Poista välilehti
Voit poistaa nykyisen Oma valikko -välilehden. Valitse [Poista välilehti],
kun haluat poistaa [MY MENU*] -välilehden.
zz Nimeä välilehti uudelleen
Voit nimetä Oma valikko -välilehden uudelleen valikossa [MY MENU*].
1Valitse [Nimeä välilehti uudelleen].
teksti.
2zKirjoita
z Poista tarpeettomat merkit painamalla
[ ]-painiketta.
zz Valitse merkki <V>-nuolipainikkeilla
tai <5>-valitsimella ja paina sitten
<0>-painiketta.
zz Voit muuttaa kirjoitustilaa valitsemalla [ ].
syötetty teksti.
3zVahvista
z Paina <M>-painiketta ja valitse
sitten [OK].
546
Oman valikon tallentaminen
Kaikkien Oma valikko -välilehtien poistaminen / kaikkien
kohteiden poistaminen
Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko
-välilehdet tai kaikki Oma valikko
-välilehdelle rekisteröidyt kohteet.
zz Poista kaikki Oma valikko -välilehdet
Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko -välilehdet. Kun valitset [Poista
kaikki Oma val. -välil], kaikki välilehdet [MY MENU1]–[MY MENU5]
poistetaan ja [9]-välilehti palautetaan oletusasetuksiinsa.
zz Poista kaikki kohteet
Voit poistaa kaikki [MY MENU1]–[MY MENU5] -välilehdille tallennetut
kohteet. Välilehti/-lehdet säilytetään. Kun [Poista kaikki kohteet]
valitaan, kaikki kohteet kaikista luoduista välilehdistä poistetaan.
zz Jos valitset [Poista välilehti] tai [Poista kaikki Oma val. -välil],
myös [Nimeä välilehti uudelleen] -toiminnolla määritetyt välilehdet poistetaan.
547
Oman valikon tallentaminen
Valikkonäytön asetukset
[Valikkonäyttö]-asetuksella voit valita sen
valikkonäytön, joka tulee ensin näkyviin,
kun painat <M>-painiketta.
zz Normaali näyttö
Tuo näkyviin viimeksi näytetyn valikkonäytön.
zz Näytä Oma valikko -välilehd.
Avaa näytön [9]-välilehti valittuna.
zz Näytä vain Oma valikko -välil
Pelkästään [9]-välilehti näytetään. (Välilehtiä [z], [3], [k], [5] ja
[8] ei näytetä.)
548
Lisätietoja
Tässä luvussa on lisätietoja kameran ominaisuuksista.
549
Ohjelmisto
EOS-ohjelman tai muiden tarkoitukseen suunniteltujen
ohjelmistojen lataaminen ja asentaminen
Asenna aina ohjelmiston uusin versio.
Päivitä aiemmin asennetut versiot korvaamalla ne uusimmalla versiolla.
zz Älä liitä kameraa tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjelmiston.
Muutoin ohjelmisto asentuu väärin.
zz Ohjelmistoa ei voi asentaa tietokoneeseen ilman Internet-yhteyttä.
zz Aiemmat versiot eivät pysty näyttämään tämän kameran kuvia oikein.
Lisäksi tämän kameran RAW-kuvien muokkaus ei ole mahdollista.
ohjelmisto.
1zLataa
z Muodosta tietokoneessa Internet-yhteys ja siirry seuraavalle
Canonin sivustolle.
www.canon.com/icpd
zz Kirjoita näytön taustapuolella oleva sarjanumero, ja lataa sitten
ohjelmisto.
zz Pura ohjelmisto tietokoneessa.
Windows
Käynnistä asennusohjelma napsauttamalla näytössä näkyvää
asennustiedostoa.
Macintosh
Dmg-tiedosto luodaan ja se tulee näkyviin. Käynnistä
asennusohjelma noudattamalla seuraavia ohjeita.
550
Ohjelmisto
(1) Kaksoisosoita dmg-tiedostoa.
BBTyöpöydällä näkyy aseman kuvake ja asennustiedosto.
Jos asennustiedosto ei ole näkyvissä, tuo se esiin
kaksoisosoittamalla asemaa.
(2) Kaksoisosoita asennustiedostoa.
BBAsennusohjelma käynnistyy.
2Asenna ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.
Ohjelmiston käyttöoppaiden lataaminen
Voit ladata ohjelmiston käyttöoppaat (PDF-tiedostot) tietokoneellesi Canonin
verkkosivustolta.
zz Ohjelmiston käyttöoppaiden lataussivusto
www.canon.com/icpd
zz Käyttöoppaiden (PDF-tiedostojen) lukeminen edellyttää Adobe PDF
-lukuohjelmaa, kuten Adobe Acrobat Reader DC (uusinta versiota
suositellaan).
zz Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman voi ladata maksutta verkosta.
zz Avaa ladattu käyttöopas (PDF-tiedosto) kaksoisnapsauttamalla sitä.
zz Ohjeita PDF-lukuohjelman käyttöön löytyy sen ohjeosiosta.
551
Kuvien tuominen tietokoneeseen
Voit tuoda kuvat kamerasta tietokoneeseen EOS-ohjelmalla.
Tähän on kolme tapaa.
Yhdistäminen tietokoneeseen liitäntäkaapelilla
1Asenna ohjelmisto (=550).
kamera ja tietokone
2Yhdistä
liitäntäkaapelilla IFC-100U
(myydään erikseen, tietokoneen
päässä USB tyyppi C -liitin).
zz Työnnä kaapelin liitin kameran
digitaaliliitäntään.
zz Kytke kaapelin liitin tietokoneen
USB‑liitäntään.
kuvat EOS Utility
3Tuo
-ohjelmistolla.
zz Lisätietoja on EOS Utility -ohjelmiston
käyttöoppaassa.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, kamera ei voi kommunikoida tietokoneen
kanssa, vaikka ne olisi yhdistetty liitäntäkaapelilla.
552
Kuvien tuominen tietokoneeseen
Kortinlukija
Voit tuoda kuvat tietokoneeseen kortinlukijan avulla.
1Asenna ohjelmisto (=550).
2Aseta kortti kortinlukijaan.
kuvat Digital Photo
3Tuo
Professional -ohjelmistolla.
zz Lisätietoja on Digital Photo Professional
-ohjelmiston käyttöoppaassa.
zz Jos lataat kuvia kamerasta tietokoneeseen kortinlukijalla ilman EOS-ohjelmaa,
kopioi kortin DCIM-kansio tietokoneeseen.
Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta
Voit liittää kameran tietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä ja tuoda kuvat
tietokoneeseen (=408).
553
Akun lataaminen kamerassa
Kun käytät USB-verkkolaitetta PD-E1 (myydään erikseen), voit ladata
akun LP-E17 poistamatta sitä kamerasta. Lataaminen pysähtyy,
jos käytät kameraa.
USB-verkkolaite.
1zLiitä
z Kun kameran virtakytkin on asennossa
<2>, työnnä USB-verkkolaitteen liitin
kokonaan digitaaliliitäntään.
virtajohto.
2zLiitä
z Liitä virtajohto USB-verkkolaitteeseen ja
työnnä toisen pään liitin pistorasiaan.
zz Lataaminen alkaa ja käyttövalo (1)
palaa oranssina.
zz Kun lataus on valmis, käyttövalo
sammuu. Irrota virtajohto pistorasiasta
ja irrota USB-verkkolaite kamerasta.
(1)
zz Akkujen suojaamiseksi ja niiden kunnon ylläpitämiseksi on vältettävä yli
24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.
zz Jos latauksessa on ongelmia, käyttövalo vilkkuu oranssina ja turvapiiri
pysäyttää latauksen. Irrota tässä tapauksessa virtapistoke pistorasiasta,
aseta akku uudelleen ja odota muutama minuutti ennen virtajohdon liittämistä
uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään
Canon-huoltoon.
554
Verkkovirtalisävaruste
zz Jos käyttövalo ei syty, kokeile irrottaa USB-virtasovitin ja kytkeä se takaisin.
zz Tarvittava latausaika ja latauksen määrä vaihtelevat ympäristön lämpötilan
ja jäljellä olevan varauksen mukaan.
zz Turvallisuussyistä lataaminen matalissa lämpötiloissa (0‒10 °C) kestää kauemmin.
zz Akkuja ei ladata, kun kamera on yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä tai kun korttipaikan/
akkutilan kansi on auki.
Verkkovirtalisävaruste
Voit liittää kameran verkkovirtaan käyttämällä tasavirtaliitintä DR-E17 ja
verkkolaitetta CA-PS700 (molemmat myydään erikseen). Ohjeita näiden
varusteiden käyttöön on DR-E17:n ja CA-PS700:n käyttöoppaissa.
zz Älä käytä muuta verkkolaitetta kuin CA-PS700-verkkolaitetta.
zz Älä liitä tai irrota virtajohtoa tai liitintä tai irrota tasavirtaliitintä, kun kameraan
on kytketty virta.
zz Irrota virtapistoke pistorasiasta kameran käytön jälkeen.
555
Vianmääritysopas
Jos kamerassa ilmenee ongelma, etsi ratkaisua ensin vianmääritysoppaasta.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa tämän vianmääritysoppaan avulla,
ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.
Virtaongelmat
Akkuja ei voi ladata laturilla.
zz Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canon-akkua LP-E17.
Latauksen merkkivalo vilkkuu hyvin nopeasti.
zz Jos (1) akkulaturissa tai akussa on ongelma tai (2) akun (muun kuin
Canon-akun) tietoja ei näy, oikosulkusuoja lopettaa lataamisen ja oranssi
merkkivalo vilkkuu. Tilanteessa (1) irrota laturin virtapistoke pistorasiasta.
Irrota akku ja kiinnitä se sitten uudelleen laturiin. Odota muutamia
minuutteja ja liitä virtapistoke uudelleen pistorasiaan. Jos ongelma ei
poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.
Latauksen merkkivalo ei vilku.
zz Jos laturiin asetetun akun sisäinen lämpötila on liian korkea, laturi ei
lataa akkua turvallisuussyistä (merkkivalo ei pala). Jos akku lämpenee
latauksen aikana liikaa, lataus keskeytyy automaattisesti (merkkivalo
vilkkuu). Kun akun lämpötila laskee, lataus jatkuu automaattisesti.
556
Vianmääritysopas
Akkuja ei voi ladata USB-virtasovittimella (myydään erikseen).
zz Akkuja ei ladata, kun kameran virtakytkin on asennossa <1>.
zz Kameran käyttäminen keskeyttää meneillään olevan latauksen.
Käyttövalo vilkkuu, kun ladataan USB-virtasovittimella.
zz Jos latauksessa on ongelmia, käyttövalo vilkkuu vihreänä ja turvapiiri
pysäyttää latauksen. Irrota tässä tapauksessa virtapistoke pistorasiasta,
aseta akku uudelleen ja odota muutama minuutti ennen virtajohdon
liittämistä uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään
tai lähimpään Canon-huoltoon.
Käyttövalo ei pala, kun ladataan USB-virtasovittimella.
zz Yritä irrottaa USB-virtasovitin ja kytkeä se uudelleen.
Kamera ei aktivoidu, vaikka virtakytkin on käännetty
asentoon <1>.
zz Varmista, että korttipaikan/akkutilan kansi on suljettu (=42).
zz Varmista, että akku on asetettu oikein kameraan (=42).
zz Lataa akku (=40).
Käyttövalo vilkkuu edelleen, vaikka virtakytkin on käännetty
asentoon <2>.
zz Jos virta katkaistaan, kun kuvaa tallennetaan kortille, käyttövalo palaa
tai jatkaa vilkkumista muutaman sekunnin ajan. Kun kuvan tallennus on
valmis, virta katkeaa automaattisesti.
557
Vianmääritysopas
[Onko akussa/akuissa Canon-logo?] tulee näkyviin.
zz Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canon-akkua LP-E17.
zz Poista akku ja aseta se takaisin paikalleen (=42).
zz Jos akun sähköliitännät ovat likaisia, puhdista ne pehmeällä liinalla.
Akku tyhjenee nopeasti.
zz Käytä täyteen ladattua akkua (=40).
zz Akun suorituskyky voi olla heikentynyt. Jos akun suorituskyky on heikko,
vaihda akku uuteen.
zz Seuraavat toimenpiteet vähentävät mahdollisten otosten lukumäärää:
Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
Image Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
Wi-Fi- / Bluetooth (langaton tiedonsiirto) -toiminnon käyttäminen.
Kameran virta katkeaa itsestään.
zz Automaattinen virrankatkaisu on käytössä. Poista automaattinen
virrankatkaisu käytöstä määrittämällä [Virrankatkaisu] -asetukseksi
[Pois] kohdassa [5: Virransäästö] (=495).
zz Vaikka [Virrankatkaisu]-asetuksena on [Pois], näyttö sammuu silti,
jos kameraa ei käytetä kohdassa [Näyttö pois] määritetyn ajan sisällä,
mutta kamerassa säilyy virta kytkettynä.
zz Määritä [5: Ekotila] -asetukseksi [Pois].
558
Vianmääritysopas
Kuvausongelmat
Objektiivia ei voi kiinnittää.
zz EF- ja EF-S-objektiivien kiinnittämiseen tarvitaan kiinnityssovitin.
Kamerassa ei voi käyttää RF-objektiiveja.
Kuvia ei voi ottaa eikä tallentaa.
zz Varmista, että kortti on asetettu oikein (=42).
zz Liu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin Kirjoita/Poista-tilaan (=42).
zz Jos kortti on täynnä, vaihda kortti tai vapauta tilaa poistamalla
tarpeettomat kuvat (=42, =327).
zz Kuvaus ei ole mahdollista, jos AF-piste muuttuu oranssiksi, kun yrität
tarkentaa. Tarkenna uudelleen automaattisesti painamalla laukaisin
puoliväliin tai käytä käsintarkennusta (=58, =218).
Korttia ei voi käyttää.
zz Jos korttiin liittyvä virheilmoitus tulee näkyviin, katso =45 tai =575.
Virheilmoitus näytetään, kun kortti asetetaan toiseen kameraan.
zz Koska SDXC-kortit alustetaan exFAT-muotoon, näyttöön saattaa tulla
virheilmoitus eikä korttia voida välttämättä käyttää, jos alustat kortin
tässä kamerassa ja asetat sen toiseen kameraan.
559
Vianmääritysopas
Kuva on epätarkka tai sumea.
zz Vaihda automaattitarkennustilaan (=7, =52).
zz Estä kameran tärähtäminen painamalla laukaisinta varovasti (=58).
zz Jos objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain), aseta IS-kytkin
asentoon <1>.
zz Heikossa valaistuksessa valotusaika voi pidentyä. Käytä lyhyempää
valotusaikaa (=106), määritä suurempi ISO-herkkyys (=143),
käytä salamaa (=283) tai käytä jalustaa.
zz Katso kohta ”Epäterävien kuvien minimointi”, =73.
En saa lukittua tarkennusta enkä voi sommitella kuvaa.
zz Aseta tarkennustoiminnaksi kertatarkennus. Kuvaaminen käyttäen
tarkennuksen lukitusta ei ole mahdollista jatkuvaa tarkennusta
käytettäessä (=74).
Jatkuva kuvaus toimii hitaasti.
zz Jatkuvan kuvauksen nopeus nopeassa jatkuvassa kuvauksessa voi
hidastua esimerkiksi seuraavien vuoksi: akun varaustaso, lämpötila,
välkynnänpoisto, valotusaika, aukko, kohteen olosuhteet, kirkkaus,
tarkennustoiminta, objektiivin tyyppi, salaman käyttö ja kuvausasetukset
(=134).
560
Vianmääritysopas
Jatkuvan kuvauksen maksimijakso on pienempi.
zz Jos kuvaat kohdetta, jossa on tarkkoja yksityiskohtia (kuten nurmikko),
tiedostokoko on suurempi ja maksimijakso voi olla pienempi kuin
=577 mainittu.
Vaikka vaihdan kortin, jatkuvan kuvauksen aikana näkyvä
maksimijakso ei muutu.
zz Näytetty maksimijakso ei muutu kortin vaihtamisen jälkeen, vaikka
kyseessä olisi nopea kortti. Taulukossa =577 oleva maksimijakso
perustuu Canonin testikorttiin. (Mitä nopeampi kortin kirjoitusnopeus
on, sitä suurempi todellinen maksimijakso on.) Tämän vuoksi näytetty
maksimijakso saattaa poiketa todellisesta maksimijaksosta.
Vaikka määrittäisin pienemmän valotuksen korjauksen,
kuva on kirkas.
zz Määritä [z: Autom. valotuksen optimointi] -asetukseksi [Pois]
(=149). Jos asetuksena on [Matala], [Normaali] tai [Voimakas],
kuva saattaa olla kirkas, vaikka valotuksen tai salaman valotuskorjausta
pienennettäisiin.
En voi määrittää valotuksen korjausta, kun sekä käsisäätöinen
valotus että automaattinen ISO-herkkyys ovat käytössä.
zz Tietoja valotuksen korjauksen määrittämisestä, =111.
561
Vianmääritysopas
Kaikkia objektiivin vääristymien korjauksia ei näytetä.
zz Vaikka [Väriaberr. korjaus] ja [Diffraktion korjaus] eivät näy,
kun [Digit. objekt. optimoija] -asetuksena on [Päällä], molempia
toimintoja käytetään kuvauksessa kuin ne olisivat [Päällä].
zz Vaihtoehtoja [Digit. objekt. optimoija] ja [Diffraktion korjaus]
ei näytetä videokuvauksen aikana.
Salaman käyttäminen <f>- tai <d>-tilassa hidastaa valotusaikaa.
zz Määritä [z: Salamaohjaus] -kohdassa [Hidas täsmäys] -asetukseksi
[1/200-1/60 sek. autom.] tai [1/200 sek. (kiinteä)] (=291).
Salama ei välähdä.
zz Varmista, että ulkoiset Speedlite-salamat on kiinnitetty kunnolla kameraan.
zz Salamalla kuvaaminen voi olla tilapäisesti pois käytöstä välähdyspään
suojaamiseksi, jos sisäistä salamaa käytetään toistuvasti lyhyin väliajoin.
Salama välähtää aina täydellä teholla.
zz Kun automaattisalamatilassa käytetään jotain muuta salamaa kuin EL‑EXsarjan Speedlite-salamaa, se välähtää aina täydellä teholla (=300).
zz Kun salaman valinnaisen toiminnon [Salaman mittaustapa] -asetuksena
on [TTL-salamamittaus] (automaattisalama), salama välähtää aina
täydellä teholla (=298).
Salaman valotuskorjausta ei voi määrittää.
zz Jos salamavalotuksen korjaus on jo määritetty Speedlite-salamassa,
salamavalotuksen korjausta ei voi määrittää kamerassa. Kun ulkoisen
Speedlite-salaman valotuskorjaus poistetaan (arvoksi määritetään 0),
salaman valotuskorjauksen voi määrittää kamerassa.
562
Vianmääritysopas
Määritetty valotus muuttuu, kun kuvaan Autom. ISO -asetuksella
ja salamalla.
zz Kun salamalla kuvattaessa on ylivalotuksen riski, kamera säätää
valotusaikaa ja ISO-herkkyyttä automaattisesti. Tällöin valoalueiden
ylivalottuminen vähenee ja valotusaika on normaali.
Kuvattaessa salamalla tietyillä objektiiveilla valotusaika tai ISO-herkkyys,
jotka näkyvät, kun painat laukaisimen puoliväliin, eivät välttämättä
vastaa käytettäviä asetuksia. Tämä voi muuttaa salaman toiminta-alueen
ulkopuolella olevien taustojen kirkkautta.
zz Aseta ISO-herkkyys manuaalisesti välttääksesi kuvaamisen muilla
kuin sillä valotusajalla tai ISO-herkkyydellä, joka näkyy, kun painat
laukaisimen puoliväliin <d>-, <s>-, <f>-, <a>- tai <t>-tilassa.
Kuvaus kauko-ohjauksella ei ole mahdollista.
zz Kun otat stillkuvia langattomalla kauko-ohjaimella, aseta
kuvaustavaksi [Q] tai [k] (=135). Kun kuvaat videoita,
määritä [z: Kauko‑ohjaus] -asetukseksi [Päällä] (=276).
zz Tarkista laukaisun ajoituskytkimen sijainti kaukolaukaisimessa.
zz Jos käytät langatonta kauko-ohjainta BR-E1, katso =223, =446.
zz Jos haluat käyttää kauko-ohjainta nopeutetun videon kuvaamiseen,
katso =260.
Kuvauksen aikana näkyy valkoinen s-kuvake tai punainen
E-kuvake.
zz Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea.
Stillkuvien laatu saattaa olla heikompi valkoisen [s]-kuvakkeen
näkyessä. Jos punainen [E]-kuvake näkyy, se tarkoittaa, että kuvaus
lopetetaan pian automaattisesti (=224).
563
Vianmääritysopas
Videokuvauksen aikana näkyy punainen E-kuvake.
zz Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Jos punainen
[E]-kuvake näkyy, se tarkoittaa, että videokuvaus lopetetaan pian
automaattisesti (=280).
Videokuvaus päättyy itsestään.
zz Jos kortin tallennusnopeus on hidas, videokuvaus saattaa loppua
automaattisesti. Tietoja korteista, joille voi tallentaa videoita, =579.
Kortin kirjoitusnopeuden voi tarkistaa esimerkiksi kortin valmistajan
verkkosivuilta.
zz Kun videon kuvausaika on 29 minuuttia 59 sekuntia, videon kuvaus
päättyy automaattisesti.
ISO-herkkyyttä ei voida asettaa videokuvaukselle.
zz Muissa kuvaustiloissa kuin [M]-tilassa ISO-herkkyys asetetaan
automaattisesti. [M]-tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden
manuaalisesti (=277, =581).
ISO 100 -arvoa ei voi määrittää eikä ISO-laajennusta valita
videokuvauksen aikana.
zz Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetus on [Päällä],
pienin ISO-herkkyys on ISO 200.
zz Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Päällä],
H (laajennettu ISO-herkkyys) ei ole käytettävissä.
zz Jos [z: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetuksena on [Pois],
voit määrittää arvon ISO 100/125/160 tai H (laajennettu ISO-herkkyys).
564
Vianmääritysopas
[F] näkyy näytössä.
zz [F] voi tulla näkyviin toistuvan videokuvauksen jälkeen
seuraavilla asetuksilla tai jos pidät kameran pitkään valmiustilassa
videokuvausta varten.
4K-videotallennus
Suuren kuvataajuuden videotallennus
Videotallennus Wi-Fi-yhteydellä
zz Kamera sammuu automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua, jos
jatkat tallentamista, kun [F] on näytössä. Kamera saattaa sammua
automaattisesti myös sen ollessa valmiustilassa videotallennusta varten,
kun [F] on näytössä.
zz Katkaise kamerasta virta, kun [F] on näytössä, ja anna kameran
jäähtyä.
Valotus muuttuu videokuvauksen aikana.
zz Jos muutat valotusaikaa tai aukkoa videokuvauksen aikana, valotuksen
muutokset saattavat tallentua.
zz On suositeltavaa kuvata ensin muutama testivideo, jos aiot käyttää
zoomausta videokuvauksen aikana. Zoomaus videokuvauksen aikana
voi aiheuttaa valotuksen muutosten tai objektiivin äänten tallentumisen,
epätasaisen äänentason tai tarkennuksen menetyksen.
Kuva välkkyy tai vaakajuovia näkyy videokuvauksen aikana.
zz Loisteputket, LED-lamput tai muut valonlähteet voivat aiheuttaa
välkyntää, vaakajuovia (kohinaa) tai epäsäännöllisen valotuksen
videokuvauksen aikana. Myös valotuksen (kirkkaus) tai värisävyn
heilahteluja voi tallentua. Ongelma saattaa pienentyä käytettäessä pitkää
valotusaikaa [M]-tilassa. Ongelma voi olla helpommin huomattavissa
nopeutetun videon kuvaamisessa.
565
Vianmääritysopas
Kohde näyttää vääristyneeltä videokuvauksen aikana.
zz Jos siirrät kameraa vasemmalle tai oikealle (panorointi) tai kuvaat
liikkuvaa kohdetta, kuva voi vääristyä. Ongelma voi olla helpommin
huomattavissa nopeutetun videon kuvaamisessa.
En voi ottaa stillkuvia videokuvauksen aikana.
zz Stillkuvia ei voi ottaa videokuvauksen aikana. Lopeta videokuvaus ennen
stillkuvien kuvausta ja valitse kuvaustilaksi stillkuvat.
566
Vianmääritysopas
Langattomien toimintojen ongelmat
Ei voi yhteensovittaa älypuhelimen kanssa.
zz Käytä älypuhelinta, joka on yhteensopiva Bluetooth-määrityksen
version 4.1 tai uudemman kanssa.
zz Kytke Bluetooth käyttöön älypuhelimen asetusnäytössä.
zz Yhteensovitus kameran kanssa ei ole mahdollista älypuhelimen
Bluetooth-asetusten näytöstä. Asenna älypuhelimeen erillinen
Camera Connect -sovellus (maksuton) (=380).
zz Älypuhelinta, joka on yhteensovitettu kameran kanssa aiemmin,
ei voi yhteensovittaa uudelleen, jos kameran rekisteröinti on tallessa
älypuhelimessa. Poista tässä tapauksessa kameran rekisteröinti
älypuhelimen Bluetooth-asetuksista ja yritä yhteensovitusta uudelleen
(=388).
Wi-Fi-toimintoa ei voi määrittää.
zz Jos kamera on yhdistetty tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen
liitäntäkaapelilla, Wi-Fi-toimintoja ei voi määrittää. Irrota liitäntäkaapeli
ennen asetusten määrittämistä (=376).
Liitäntäkaapelilla yhdistetyn laitteen käyttäminen ei onnistu.
zz Muita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa
yhdistämällä ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistetty laitteisiin
Wi-Fi-yhteydellä. Katkaise Wi-Fi-yhteys ennen liitäntäkaapelin liittämistä.
Esimerkiksi kuvaus ja toisto eivät onnistu.
zz Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, jotkin toimet, kuten kuvaus ja toisto,
eivät ehkä ole mahdollisia.
Katkaise Wi-Fi-yhteys ja suorita sitten toiminto.
567
Vianmääritysopas
Uuden yhteyden muodostaminen älypuhelimeen ei onnistu.
zz Vaikka kyse olisi samasta kamerasta ja älypuhelimesta, uuden
yhteyden muodostaminen ei ehkä onnistu edes saman SSID-tunnuksen
valitsemisen jälkeen, jos olet muuttanut asetuksia tai valinnut toisen
asetuksen. Poista tässä tapauksessa kameran yhteysasetukset
älypuhelimen Wi-Fi-asetuksista ja määritä yhteys uudelleen.
zz Yhteyttä ei ehkä voi muodostaa, jos Camera Connect -sovellus on
käynnissä, kun määrität yhteysasetukset uudelleen. Sulje tässä
tapauksessa Camera Connect hetkeksi ja käynnistä se sitten uudelleen.
Toimintaongelmat
Kosketusnäytön käyttö ei onnistu.
zz Varmista, että [5: Kosketusohjaus] -asetukseksi on määritetty
[Normaali] tai [Herkkä] (=507).
Kameran painike tai valitsin ei toimi odotetusti.
zz Tarkista videotallennuksen asetus [5: Suljinpain. toiminto videoissa]
(=511).
zz Tarkista [8: C.Fn III-2: Mukauta painikkeita]- ja [8: C.Fn III-3:
Mukauta valitsimia] -asetukset (=535, =540).
568
Vianmääritysopas
Näyttöongelmat
Valikkonäytössä näkyy vain muutamia välilehtiä ja vaihtoehtoja.
zz Joitakin valikon välilehtiä ja vaihtoehtoja ei näytetä peruskuvaustiloissa.
Valikkonäytön välilehdet ja vaihtoehdot ovat myös erilaiset stillkuville
ja videoille.
[9] Oma valikko -valikkonäyttö näytetään ensin tai ainoastaan
[9]-välilehti on näkyvissä.
zz [9]-välilehden [Valikkonäyttö]-asetukseksi on määritetty
[Näytä Oma valikko -välilehd.] tai [Näytä vain Oma valikko -välil].
Määritä [Normaali näyttö] (=548).
Tiedostonimen ensimmäinen merkki on alaviiva (”_”).
zz Määritä [z: Väriavaruus] -asetukseksi [sRGB]. Jos [Adobe RGB]
on määritetty, ensimmäinen merkki on alaviiva (=162).
Tiedostonimet alkavat ”MVI_”.
zz Kyseessä on videotiedosto.
Kuvanumerointi ei ala luvusta 0001.
zz Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvanumerointi ei ehkä ala
arvosta 0001 (=486).
569
Vianmääritysopas
Kuvauspäivä ja -aika ovat väärät.
zz Varmista, että oikea päiväys ja kellonaika on määritetty (=497).
zz Tarkista aikavyöhyke ja kesäaika (=497).
Päiväystä ja kellonaikaa ei näy kuvassa.
zz Kuvauspäivää ja -aikaa ei näy kuvassa. Päiväys ja kellonaika
tallennetaan kuvatietoihin kuvaustietoina. Voit tulostaa päiväyksen ja
kellonajan kuvaan käyttämällä kuvaustietoihin tallennettua päiväystä ja
kellonaikaa (=331).
Näytössä näkyy [###].
zz Jos kortin kuvamäärä ylittää kuvien enimmäismäärän, jonka kamera
voi näyttää, näytössä näkyy [###].
Kuva ei näy selkeästi näytössä.
zz Jos näyttö on likainen, puhdista se pehmeällä liinalla.
zz Näyttö saattaa toimia hieman hitaasti alhaisissa lämpötiloissa tai
näyttää mustalta korkeissa lämpötiloissa. Se palaa normaaliksi
huoneenlämmössä.
570
Vianmääritysopas
Toisto-ongelmat
Osa kuvasta vilkkuu mustana.
zz [3: Ylivalot.varoitus] -asetus on [Päällä] (=369).
Kuvassa näkyy punainen ruutu.
zz [3: AF-pistenäyttö] -asetuksena on [Päällä] (=370).
AF-pisteitä ei näytetä kuvien toiston aikana.
zz AF-pisteitä ei näytetä, kun toistetaan seuraavanlaisia kuvia:
Tiloissa <8: FG> otetut kuvat.
Monikuvan kohinanvaimennusta käyttäen otetut kuvat.
Rajatut kuvat.
Kuvat, jotka on otettu HDR-kuvauksella, kun [Aut. kuvien kohd.]
-asetuksena on [Päällä].
Kuvaa ei voi poistaa.
zz Jos kuva on suojattu, sitä ei voi poistaa (=323).
Stillkuvien ja videoiden toisto ei onnistu.
zz Kamerassa ei voi ehkä toistaa muilla kameroilla otettuja kuvia.
zz Tietokoneessa muokattuja videoita ei voi toistaa kamerassa.
Vain jotkin kuvat voidaan toistaa.
zz Toistettavat kuvat on suodatettu toiminnolla [3: Aseta kuvien
hakuehdot] (=363). Tyhjennä kuvien hakuehdot.
571
Vianmääritysopas
Käyttöääni ja mekaaninen ääni kuuluvat videon toiston aikana.
zz Jos muutat kameran valitsimen tai objektiivin asentoa videokuvaamisen
aikana, myös käyttöäänet tallentuvat. Suosittelemme suunnatun
stereomikrofonin DM-E1 (myydään erikseen) käyttämistä (=249).
Video näyttää pysähtyvän hetkeksi.
zz Jos valotus muuttuu äkillisesti videokuvauksen aikana
automaattivalotusta käytettäessä, tallennus pysähtyy hetkeksi, kunnes
kirkkaus tasaantuu. Kuvaa tässä tapauksessa [M]-tilassa (=234).
Televisiossa ei näy kuvaa.
zz Varmista, että [5: Videojärjest.] -asetukseksi on valittu [NTSC] tai [PAL]
television videojärjestelmän mukaan (=502).
zz Varmista, että HDMI-kaapelin liitin on asetettu kunnolla paikalleen
(=321).
Yksittäiselle videolle on useita videotiedostoja.
zz Jos videotiedoston koko saavuttaa 4 Gt, toinen videotiedosto luodaan
automaattisesti (=246). Jos kuitenkin käytät kameralla alustettua
SDXC-korttia, voit tallentaa videon yhdeksi tiedostoksi, vaikka sen koko
ylittää 4 Gt.
572
Vianmääritysopas
Kortinlukija ei tunnista korttia.
zz Kortinlukijan ja tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan SDXC-kortteja ei
ehkä tunnisteta oikein. Yhdistä tässä tapauksessa kamera ja tietokone
liitäntäkaapelilla ja tuo kuvat tietokoneeseen EOS Utility -ohjelmistolla
(EOS-ohjelma).
Kuvan kokoa ei voi muuttaa.
zz Tässä kamerassa et voi muuttaa JPEG b- ja RAW-kuvien kokoa (=356).
Kuvaa ei voi rajata.
zz Tässä kamerassa et voi rajata RAW-kuvia (=354).
Kuvassa näkyy valopisteitä.
zz Otetuissa kuvissa tai kuvausnäytössä voi näkyä valkoisia, punaisia tai
sinisiä valopisteitä, jos kuvakennoon osuu kosmisia säteitä tai vastaavia.
Niiden ilmestymistä voi vähentää suorittamalla [Puhdista nytf]
kohdassa [5: Kennon puhdistus] (=503).
573
Vianmääritysopas
Kennon puhdistusongelmat
Suljinääni kuuluu kennon puhdistuksen aikana.
zz Kun valitset kohdassa [5: Kennon puhdistus] vaihtoehdon
[Puhdista nytf], suljin päästää mekaanisen äänen puhdistuksen
aikana, mutta kuvaa ei tallenneta kortille (=174, =503).
Automaattinen kennon puhdistus ei toimi.
zz Jos käännät virtakytkimen toistuvasti asentoon <1> ja <2>
lyhyin väliajoin, kuvake [f] ei ehkä näy (=47).
Tietokoneyhteysongelmat
En voi tuoda kuvia tietokoneeseen.
zz Asenna EOS Utility (EOS-ohjelma) tietokoneeseen (=550).
zz Jos kamera on jo yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä, se ei voi kommunikoida
liitäntäkaapelilla yhdistetyn tietokoneen kanssa.
Tiedonsiirto kameran ja tietokoneen välillä ei toimi.
zz Kun käytät EOS Utility -ohjelmistoa (EOS-ohjelma),
määritä [z: Nopeutettu video] -asetukseksi [Pois] (=250).
574
Virhekoodit
(1)
Jos kamerassa on ongelma, virheilmoitus
näytetään. Noudata näytön ohjeita.
Jos ongelma ei poistu, kirjoita virhekoodi
(Err xx) muistiin ja ota yhteyttä
Canon‑huoltoon.
(1)
(2)
Virhenumero
Syy ja toimenpiteet
(2)
575
Suorituskyvyn tiedot
Stillkuvien kuvaus
zz Mahdollisten otosten määrä
Noin 305 kuvaa (huoneenlämpötilassa 23 °C)
• Perustuvat näytön ja täyteen ladatun akun LP-E17 käyttämiseen ja seuraaviin
CIPA (Camera & Imaging Products Association) -testausstandardeihin.
zz Automaattinen ISO-herkkyysalue
Kuvaustapa
t/d/s/f/a
Ei salamaa
ISO-herkkyys
Salaman kanssa
ISO 100–25600*
ISO 100–1600*
* Todellinen ISO-herkkyysalue määräytyy [Pienin]- ja [Suurin]-asetusten mukaan,
jotka on määritetty [Autom. alue] -asetuksella.
• Peruskuvaustiloissa ISO-herkkyys määritetään automaattisesti.
• Aikavalotuksessa arvoksi asetetaan automaattisesti ISO 400.
576
Suorituskyvyn tiedot
zz Kuvanlaadun asetusten ohje
Kuvan laatu
Tallennetut
pikselit
Tiedostokoko (Mt)
(Noin)
Mahdolliset
otokset
Maksimijakso
Normaali
Nopea
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
32M
15M
8.1M
3,8 M
11,1
2720
54
54
5,6
5380
54
54
5,8
5190
54
54
3,0
9860
54
54
3,6
8390
54
54
2,0
14600
54
54
1,6
18390
54
54
1
32M
35,6
850
23
23
F
32M
20,4
1490
34
36
1
73
32M
32M
35,6+11,1
650
23
23
F
73
32M
32M
20,4+11,1
960
34
36
RAW+JPEG
• Mahdollisten otosten määrä perustuu Canonin testausstandardeihin ja
32 gigatavun korttiin.
• Maksimijakso on mitattu niin, että olosuhteet ja SD-kortti vastaavat Canonin
testausstandardeja (normaali: 32 Gt:n kortti / nopea: 32 Gt:n UHS-II-kortti,
[o] nopea jatkuva kuvaus, 3:2-kuvasuhde, ISO 100, normaali kuva-asetus).
• Tiedostokoko, mahdollisten otosten määrä ja maksimijakso vaihtelevat
esimerkiksi kohteen, kortin valmistajan, kuvasuhteen, ISO-herkkyyden,
kuva‑asetusten ja valinnaisten toimintojen mukaan.
zz Vaikka käyttäisit nopeaa SD-korttia, maksimijakson ilmaisin ei muutu.
Sen sijaan käytetään taulukossa annettua maksimijaksoa.
577
Suorituskyvyn tiedot
zz Määritettyjen kuvasuhteiden pikselimäärä
(pikseleitä noin)
Kuvan laatu
3:2
4:3
1/F
6960×4640 (32,3 megapikseliä)
6960×4640 (32,3 megapikseliä)
3
6960×4640 (32,3 megapikseliä)
6160×4640* (28,6 megapikseliä)
a
4800×3200 (15,4 megapikseliä)
4256×3200* (13,6 megapikseliä)
a
3472×2320* (8,1 megapikseliä)
3072×2320* (7,1 megapikseliä)
b
2400×1600 (3,8 megapikseliä)
2112×1600* (3,4 megapikseliä)
Kuvan laatu
16:9
1:1
1/F
6960×4640 (32,3 megapikseliä)
6960×4640 (32,3 megapikseliä)
3
6960×3904* (27,2 megapikseliä)
4640×4640 (21,5 megapikseliä)
a
4800×2688* (12,9 megapikseliä)
3200×3200 (10,2 megapikseliä)
a
3472×1952* (6,8 megapikseliä)
2320×2320 (5,4 megapikseliä)
b
2400×1344* (3,2 megapikseliä)
1600×1600 (2,6 megapikseliä)
zz Tähdellä ”*” merkittyjen kuvasuhteiden kuva-alue voi poiketa hieman todellisesta
kuva-alueesta. Tarkkaile otettuja kuvia LCD-näytöltä kuvaamisen aikana.
zz Tähdellä ”*” merkittyjen kokojen kuvasuhde poikkeaa ilmaistusta kuvasuhteesta.
zz JPEG-kuvien tiedostokoot on esitetty arvoina sivulla =577.
Vastaavissa kuvausolosuhteissa tiedostokoot ovat pienempiä kuin silloin,
kun [z: Stillkuvan kuvas.] -asetus on [3:2].
578
Suorituskyvyn tiedot
Videotallennus
zz Kortit, joille voi tallentaa videoita
Videon tallennuskoko
H
L
w
SD-kortti
65
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 tai nopeampi
23
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 tai nopeampi
87
X
SD Speed Class 10 tai nopeampi
65
X
HDR-video
65
V
87
X
SD Speed Class 4 tai nopeampi
• Kun [k Digit. IS] ei ole käytössä.
• Tässä taulukossa ilmoitetaan kortin kirjoitus- ja lukunopeudet, jotka vaaditaan videon
tallennukseen (kortin suorituskyvyn vaatimukset).
579
Suorituskyvyn tiedot
zz Videon kokonaistallennusaika ja tiedostokoko/minuutti
Videon
tallennuskoko
H
Kokonaistallennusaika kortille
(Noin)
8 Gt
32 Gt
128 Gt
Tiedostokoko
65
X
8 min
35 min.
2 h 21 min.
860 Mt/min
23
X
8 min
35 min.
2 h 22 min.
858 Mt/min
87
X
17 min.
1 h 10 min.
4 h 43 min.
431 Mt/min
216 Mt/min
L 65 X
HDR-video
65 V
w 87
X
35 min.
2 h 20 min.
9 h 23 min.
1 h 26 min.
5 h 47 min.
23 h 11 min.
87 Mt/min
40 min.
2 h 42 min.
10 h 49 min.
187 Mt/min
• Kun [k Digit. IS] ei ole käytössä.
zz Kameran sisäisen lämpötilan nousu saattaa lopettaa videokuvauksen ennen
kuin taulukossa mainittu kokonaistallennusaika on saavutettu (=280).
zz Videokuvaukseen käytettävissä oleva kokonaisaika
Noin 80 min. (huoneenlämpötilassa 23 °C)
• Täyteen ladatulla akulla LP-E17.
• Kun [Videon tall.koko]. -asetuksena kohdassa [z: Videon tall.laatu] on
L6X (NTSC) tai L5X (PAL) ja [z: Videon servotark.]
-asetuksena on [Päällä].
580
Suorituskyvyn tiedot
ISO-herkkyys videokuvauksen aikana
[k]-tilassa
zz ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti alueelta ISO 100–12800.
zz Jos [z: kISO-herkkyysasetukset] -kohdassa asetetaan
[Autom. enint.]-asetukseksi [H (25600)] (=277), automaattisen
ISO-herkkyysasetuksen alue laajennetaan arvoon H
(vastaa arvoa ISO 25600).
[M]-tilassa
zz Jos ISO-herkkyydeksi valitaan [AUTO], herkkyys asetetaan
automaattisesti alueelta ISO 100–12800.
zz Jos Autom. ISO on asetettu ja [z: kISO-herkkyysasetukset]
-kohdassa asetetaan [Autom. enint.]-asetukseksi [H(25600)] (=277),
automaattisen ISO-herkkyysasetuksen alue laajennetaan arvoon H
(vastaa arvoa ISO 25600).
zz ISO-herkkyys soidaan asettaa manuaalisesti alueelta ISO 100–12800.
Huomaa, että kun [z: kISO-herkkyysasetukset] -kohdassa
asetetaan [ISO-herkkyysalue]-asetukseksi [H(25600)] (=277),
manuaalisen ISO-herkkyysasetuksen alue laajennetaan arvoon H
(vastaa arvoa ISO 25600).
581
Suorituskyvyn tiedot
Kuvien toisto
zz Kokovaihtoehdot alkuperäisen koon mukaan
Valittavana olevat koot
Alkuperäisen
kuvan laatu
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
b
k
a
zz Muutettujen kuvien koko
(pikseleitä noin)
Kuvan laatu
3:2
4:3
4
4800×3200 (15,4 megapikseliä)
4256×3200* (13,6 megapikseliä)
a
3472×2320* (8,1 megapikseliä)
3072×2320* (7,1 megapikseliä)
b
2400×1600 (3,8 megapikseliä)
2112×1600* (3,4 megapikseliä)
Kuvan laatu
16:9
1:1
4
4800×2688* (12,9 megapikseliä)
3200×3200 (10,2 megapikseliä)
a
3472×1952* (6,8 megapikseliä)
2320×2320 (5,4 megapikseliä)
b
2400×1344* (3,2 megapikseliä)
1600×1600 (2,6 megapikseliä)
zz Tähdellä ”*” merkittyjen kokojen kuvasuhde poikkeaa ilmaistusta kuvasuhteesta.
zz Kuvaa saatetaan rajata hieman koon muuttamisen ehdoista riippuen.
582
Tietonäyttö
Stillkuvien kuvausnäyttö
Aina kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
zz Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Käytettävissä oleva videon
tallennusaika
Maksimijakso
Mahdolliset otokset / sekuntia
itselaukaisuun
Tarkennushaarukointi / HDR /
monikuvan kohinanvaimennus /
aikavalotus / ajastin /
RAW‑sarjakuvaus
Kuvaustila/tilannekuvake
Tarkennusmenetelmä
Tarkennustoiminta
Mittaustapa
Kuvan laatu
Videon tallennuskoko
Stillkuvan kuvasuhde
AF-piste (1 pisteen AF)
Akun varaustaso
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(14) Tarkennushaarukoinnin /
ajastimen jäljellä olevat kuvat
(15) Lämpötilan varoitus
(16) Elektroninen vesivaaka
(17) Histogrammi
(18) Pikavalitsin
(19) Välkynnänpoisto
(20) Valkotasapaino /
valkotasapainon korjaus
(21) Kuva-asetukset
(22) Automaattinen valotuksen
optimointi
(23) Luovat suotimet
(24) Luo kansio
(25) Suurennuspainike
(26) Valotuksen simulointi
(27) GPS-vastaanottotila
583
Tietonäyttö
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(34)
(43)
(35)
(36)
(37)
(28) 1-ilmaisin
(29) Salaman valmiusvalo /
salamavalotuksen lukitus /
nopea täsmäys
(30) Elektroninen
(31) Kuvaustaajuus
(32) Kosketuslaukaisin
(33) AE-lukitus
(34) Valotusaika
(35) Aukon arvo
(44)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
Salamavalotuksen korjaus
Valotustason ilmaisin
Wi-Fi-toiminto
Wi-Fi-signaalin voimakkuus
Bluetooth-toiminto
ISO-herkkyys
Ensisijainen huippuvalotoisto
Valotuksen korjaus
Valotushaarukointi /
salamavalotuksen haarukointi
zz Voit määrittää, mitä näytetään, kun painat <B>-painiketta (=512).
zz Elektronista vesivaakaa ei näytetä, kun tarkennusmenetelmänä on
[u+Seuranta] tai kamera on yhdistetty HDMI:n kautta televisioon.
zz Muita kuvakkeita voidaan näyttää tilapäisesti asetusten muuttamisen jälkeen.
584
Tietonäyttö
Videon tallennusnäyttö
Aina kun painat <B>-painiketta, tietonäyttö muuttuu.
zz Näytössä näkyvät vain käytössä olevat asetukset.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
Elektroninen vesivaaka
Akun varaustaso
Videon tallennusaikaa
käytettävissä /
kulunut tallennusaika
(4) Videokuvaustila / nopeutettu
video / tilannekuvake
(5) Tarkennusmenetelmä
(6) Videon tallennuskoko
(7) Videon digitaalinen IS
(8) Äänen tallennuksen taso
(manuaalinen)
(9) Videon servotarkennus
(10) Lämpötilan varoitus
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(11) AF-piste (1 pisteen AF)
(12) Videotallennus estetty
(13) Histogrammi (käsisäätöisellä
valotuksella)
(14) Pikavalintapainike
(15) Valkotasapaino /
valkotasapainon korjaus
(16) Kuva-asetukset
(17) Automaattinen valotuksen
optimointi
(18) Luovat suotimet
(19) Videokollaasi
(20) GPS-vastaanottotila
(21) Suurennuspainike
585
Tietonäyttö
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(22) Äänen tallennuksen tason ilmaisin
(manuaalinen)
(23) AE-lukitus
(24) Valotusaika
(25) Aukon arvo
(26) Valotustason ilmaisin
(27) Videon tallennus meneillään
(32)
(33)
(34)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
AF-/MF-valinta
Wi-Fi-signaalin voimakkuus
Bluetooth-toiminto
ISO-herkkyys
Ensisijainen huippuvalotoisto
Wi-Fi-toiminto
Valotuksen korjaus
zz Voit määrittää, mitä näytetään, kun painat <B>-painiketta (=512).
zz Sähköistä vesivaakaa ei näytetä, kun tarkennusmenetelmänä on [u+Seuranta]
tai kamera on yhdistetty HDMI:n kautta televisioon.
zz Sähköistä vesivaakaa, ristikkoa tai histogrammia ei voi näyttää videokuvauksen
aikana. (Näyttö katoaa näkyvistä, kun videon kuvaaminen aloitetaan.)
zz Kun videokuvaus alkaa, jäljellä oleva videokuvausaika muuttuu
kuluneeksi ajaksi.
zz Muita kuvakkeita voidaan näyttää tilapäisesti asetusten muuttamisen jälkeen.
586
Tietonäyttö
Tilannekuvakkeet
Kuvaustilassa <A> kamera tunnistaa aiheen tyypin ja määrittää asetukset
sen mukaisesti. Tunnistettu aiheen tyyppi näkyy näytön vasemmassa
yläkulmassa.
Kohde
Muotokuva
Ei-muotokuva
Liikkees- Luonto-/
LiikLähikusä*1
ulkokuva keessä*1
va*2
Epät. tausta
Vaalea
Taustaväri
Harmaa
Vastavalo
Mukana sinistä
taivasta
Vaaleansininen
Vastavalo
*3
Auringonlasku
*3
oranssi
Kohdevalo
Tummansininen
Tumma
Jalustalla*1
* 4* 5
*3
* 4* 5
*3
*1: Ei näytetä videotallennuksen aikana.
*2: Näkyy, kun kameraan kiinnitetyssä objektiivissa on etäisyystietoja. Loittorengasta tai
makro-objektiivia käytettäessä näkyvä kuvake ei ehkä vastaa todellista tilannetta.
*3: Havaittavissa olevista tilanteista valitun tilanteen kuvake näytetään.
*4: Näkyy, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
Kuvaus tapahtuu hämärässä tai yöllä ja kamera on kiinnitetty jalustaan.
*5: Näkyy käytettäessä jotakin seuraavista objektiiveista:
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Image Stabilizer (Kuvanvakain) -toiminnolla varustetut objektiivit, jotka on
julkaistu 2012 tai myöhemmin.
*4+*5: Jos ehdot *4 ja *5 täyttyvät, valotusaika pitenee.
zz Joissakin tilanteissa tai kuvausympäristöissä näkyvä kuvake ei ehkä vastaa
todellista tilannetta.
587
Tietonäyttö
Toistonäyttö
zz Stillkuvien perustietonäyttö
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Wi-Fi-toiminto
Wi-Fi-signaalin voimakkuus
Akun varaustaso
Toiston numero /
kuvien kokonaismäärä /
löydettyjen kuvien määrä
Valotusaika
Aukon arvo
Valotuksen korjauksen määrä
Bluetooth-toiminto
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Lähetetty jo tietokoneeseen /
älypuhelimeen
Luokitus
Kuvan suojaus
Kansion numero - tiedostonumero
Kuvan laatu / muokattu kuva /
rajaus
Ensisijainen huippuvalotoisto
ISO-herkkyys
zz Jos kuva on otettu toisella kameralla, tietyt kuvaustiedot eivät välttämättä näy.
zz Tällä kameralla kuvattuja kuvia ei ehkä voi toistaa toisessa kamerassa.
588
Tietonäyttö
zz Stillkuvien tarkkojen tietojen näyttö
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(13)
(14)
(4)
(15)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Aukon arvo
Valotusaika
Kuvaustila
Valkotasapaino
Automaattinen valotuksen
optimointi
Valkotasapainon korjaus
Kuva-asetukset / asetukset
Valotuksen korjauksen määrä
Kuvauspäivä ja -aika
(16)
(10)
(11)
(12)
(13)
Histogrammi (kirkkaus/RGB)
ISO-herkkyys
Ensisijainen huippuvalotoisto
Salaman valotuskorjaus /
epäsuora salama / HDR-kuvaus /
monikuvan kohinanvaimennus
(14) Mittaustapa
(15) Tiedostokoko
(16) Kuvan laatu / muokattu kuva /
rajaus
* RAW-kuvan tiedostokoko näytetään RAW+JPEG-kuvanlaadulla otetuille kuville.
* Kuva-alue näytetään viivoilla, jos kuvat on otettu kuvasuhde-asetuksella (=125) ja
kuvan laaduksi on asetettu RAW tai RAW+JPEG.
* Jos salamavalokuvauksessa ei käytetä salamavalotuksen korjausta, [0] tulee näkyviin.
* [ ] näytetään epäsuoralla salamalla otetuille kuville.
* Tehosteen kuvake (=177) ja dynaamisen alueen säädön määrä näytetään
HDR‑tilassa otetuille kuville.
* [M] näytetään monikuvan kohinanvaimennuksella otetuille kuville.
* [u] näytetään kuville, jotka on luotu RAW-kuvan käsittelystä tai siepattu
RAW‑kuvasarjasta, joiden kokoa on muutettu tai jotka on rajattu tai tallennettu Luovan
kuvauksen apu -toiminnolla.
* [N] näytetään rajatuille ja sen jälkeen tallennetuille kuville.
589
Tietonäyttö
zz Videoiden tarkkojen tietojen näyttö
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
Videon toisto
Videokuvaustila / nopeutettu
video / videokollaasi
Kuvan koko
Kuvataajuus
(3)
(4)
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Pakkausmenetelmä
Videon digitaalinen IS
Tallennusaika
Videon tallennusmuoto
* [G] näytetään stillkuville, jotka on otettu nopeutetun videon testikuvina.
zz Videon toiston aikana [Kuva-asetukset]-kohdan [Terävyys]-asetuksen arvojen
[Hienous] ja [Raja-arvo] kohdalla näkyy ”*, *”.
590
Tavaramerkit
zz Adobe on Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkki.
zz Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
zz Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
zz SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
zz HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
zz Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi Protected Setup -merkki ovat Wi-Fi Alliancen
tavaramerkkejä.
zz Kameran asetusnäytössä ja tässä käyttöoppaassa mainittu WPS tarkoittaa Wi-Fi
Protected Setup -määritystoimintoa.
zz Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Canon Inc. käyttää niitä käyttöoikeuden
puitteissa. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.
zz Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
591
Tietoja MPEG-4-lisenssistä
”This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use
for MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (”AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Ilmoitus on annettu vaatimusten mukaisesti englanniksi.
Kolmannen osapuolen ohjelmisto
Tämä tuote sisältää kolmannen osapuolen ohjelmiston.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided ‘as is’ with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
592
● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS ”AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
593
● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS ”AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
594
Aitojen Canon-lisävarusteiden käyttöä suositellaan
Tämä tuote on suunniteltu erittäin suorituskykyiseksi käytettäessä aitojen
Canon-lisävarusteiden kanssa. Tämän vuoksi suosittelemme erityisesti
tämän tuotteen käyttämistä aitojen lisävarusteiden kanssa.
Canon ei ole vastuussa tuotteelle aiheutuvista vaurioista ja/tai
onnettomuuksista kuten toimintahäiriö, tulipalo jne., jotka aiheutuvat
muiden kuin aitojen Canon-lisävarusteiden vioista (esim. akun vuotaminen
ja/tai räjähtäminen). Huomaa, että korjaustakuu ei korvaa epäaitojen
lisävarusteiden toimintahäiriöstä aiheutuvia korjauksia, vaikka voit pyytää
maksullista korjausta.
zz Akku LP-E17 on tarkoitettu vain Canon-tuotteille. Sen käyttäminen
yhteensopimattomassa akkulaturissa tai tuotteessa voi johtaa toimintahäiriöön
tai onnettomuuksiin, joista Canon ei ole vastuussa.
595
Hakemisto
Numerolla alkavat
1 pisteen tarkennus : 198, 203
[4K] 3840×2160 (video) : 241
4K-kuvan sieppaaminen : 315
A
<A+> (Älykäs automaattikuvaus) : 70
Adobe RGB : 162
AEB (Valotushaarukointi) : 141
AE-lukitus : 217, 233, 531
AF
AF-aluekehys : 84, 206
AF-nopeus : 274
AF-pisteen valinta : 203
Asentokohtainen tarkennuspiste : 532
Jatkuva tarkennus : 211
Käsintarkennus : 218
Kosketustarkennus : 212
Objektiivin sähköinen
käsintarkennus : 214
Rajoita AF-menetelmiä : 532
Silmäntunnistus-AF : 209
Tarkennuksen apuvalo : 197, 215
Tarkennusmenetelmä : 198
Tarkennustoiminta : 195
Uudelleensommittelu : 74
Äänimerkki (merkkiääni) : 508
AF-aluekehys : 84, 206
AF-käynnistyspainike : 59
AF-pistenäyttö : 370
Aikavalotus : 190
Aikavalotus : 191
Aikavyöhyke : 497
Ajastin : 187
Akkulaturi : 38, 40
Akku → Virta
Albumi (videokollaasi) : 261, 351
ALL-I : 250
Alustaminen : 45, 490
596
Alustus (kortin alustus) : 45, 490
Arvioiva mittaus : 151
Asentokohtainen tarkennuspiste : 532
Asetusten nollaaminen : 520
Kuvaustietojen näyttö : 514
Mukautettu kuvaustila : 519
Aukon esivalinta : 108
Automaattinen kääntö : 489
Automaattinen nollaus : 488
Automaattinen suoristus : 270
Automaattinen valotuksen
optimointi : 149
Automaattinen virrankatkaisu : 495
Automaattitarkennus → AF
Av (Aukon esivalinta) : 108
B
Bluetooth-toiminto : 379, 446, 453
Osoite : 453
Yhdistäminen : 381
BUSY : 124
C
<C1>/<C2> (Mukautettu kuvaus) : 519
D
Diffraktion korjaus : 131, 346
Digitaaliliitäntä : 552
Digitaalinen objektiivin
optimoija : 130, 345
DPOF (Digital Print Order Format) : 331
E
Ekotila : 494
Ensimmäisen verhon täsmäys : 297
Ensisijainen huippuvalotoisto : 150
Erityiskohdetila (SCN) : 78
Err (virhekoodit) : 575
Esikatseluaika : 127
Hakemisto
Etsin
Näyttömuoto : 515
exFAT : 246, 491
F
FAT32 : 246, 491
FEB (Salamavalotuksen
haarukointi) : 298
[FHD] 1920×1080 (video) : 241
Fv (Joustava AE-esivalinta) : 112
G
GPS : 455
H
Haarukointi
AEB (Valotushaarukointi) : 141
FEB (Salamavalotuksen
haarukointi) : 298
Tarkennushaarukointi : 180
Valkotasapainon haarukointi : 161
[HD] 1280×720 (video) : 241
HDMI : 278, 321, 509
HDMI HDR : 510
HDMI-lähtö : 278
HDR-kuvaus : 176
HDR-taide, koho : 99
HDR-taide, kylläinen : 99
HDR-taide, normaali : 99
HDR-vastavalo : 91
HDR-videotallennus : 239
Herkkyys → ISO-herkkyys
Hidas jatkuva kuvaus : 133
Hihna : 38
Histogrammi : 367, 514
Huippuvalotoisto : 150
I
ICC-profiili : 162
INFO-painike : 61
IPB : 243
ISO-herkkyys : 143, 277
Automaattinen alue (stillkuvat) : 146
Automaattinen
ISO-herkkyysalue : 146, 576
ISO-herkkyysalue : 145, 277
Lyhin valotusaika automaattista
ISO‑herkkyyttä varten (stillkuvat) : 147
Itselaukaisu : 135
J
Jatkuva (kuvanumerointi) : 487
Jatkuva kuvaus : 133
Joustava AE-esivalinta : 112
JPEG : 577
K
Kaksoisnapautus : 306
Kalansilmätehoste : 98, 339
Kallistuksen korjaus : 355
Kamera
Asetusten nollaaminen : 520
Kameran piteleminen : 57
Kameran tärinän aiheuttama
epäterävyys : 136, 191
Kameran tärähtäminen : 58, 73
Kansion luominen/valitseminen : 484
Kasvot+Seuranta : 198, 201
Kaukolaukaisimen liitäntä : 223
Kaukolaukaisin : 223
Kennon puhdistus : 503
Kertatarkennus : 196
Keskikoko (kuvan laatu) : 122
Keskustapainotteinen mittaus : 151
Kesäaika : 498
Kieli : 500
Kohinanpoisto
Pitkät aikavalotukset : 171
Suuri ISO-herkkyys : 172
597
Hakemisto
Kohinanpoisto suurella
ISO-herkkyydellä : 172
Kontrasti : 149, 167
Koon muuttaminen : 356
Kortin vaatimukset : 244, 579
Kortit : 11, 33, 42
Alustaminen : 45, 490
Kirjoitussuojaus : 42
Täydellinen alustus : 490
Vianmääritys : 45, 559
Kosketusäänimerkki : 508
Kosketuskäyttö : 66, 306, 507
Kosketuslaukaisin : 184
Kuva-asetukset : 163, 166, 169
Kuvaesitys : 361
Kuvahaku : 363
Kuvakkeet : 9
Kuvan laatu : 122, 577
Kuvan sieppaaminen : 315
Kuvanvakaus : 216
Kuvasuhde → Stillkuvan kuvasuhde
Kuvat
AF-pistenäyttö : 370
Automaattinen kääntö : 489
Automaattinen nollaus : 488
Hakuehdot : 363
Histogrammi : 367
Jatkuva (kuvanumerointi) : 487
Kuvanumerointi : 486
Kuvaustiedot : 305, 589
Kuvien suojaaminen : 323
Kuvien suurentaminen : 307
Luettelokuvanäyttö : 308
Luokitus : 358
Manuaalinen kääntö : 326
Manuaalinen nollaus : 488
Poistaminen : 327
Selausnäyttö (kuvien selaus) : 365
Toisto : 301
598
Tuominen (tietokoneeseen) : 552
Ylivalotusvaroitus : 369
Kuvataajuus : 243, 502
Kuvaustapa : 133
Kuvaustietojen näyttö : 512, 583
Kuvaustila
<A+> (Älykäs automaattikuvaus) : 70
Av (Aukon esivalinta) : 108
[C1]/[C2] (Mukautettu kuvaus) : 519
Erityiskohdetila (SCN) : 78
HDR-vastavalo : 91
Lähikuva : 87
Maisema : 83
Muotokuva : 81
Omakuva : 80
Panorointi : 85
Pehmeä iho : 82
Ruoka : 88
Urheilukuva : 84
Yökuvaus käsivaralta : 90
Öinen muotokuva : 89
Fv (Joustava AE-esivalinta) : 112
Luovat suotimet : 96
HDR-taide, koho : 99
HDR-taide, kylläinen : 99
HDR-taide, normaali : 99
Kalansilmätehoste : 98
Lelukameratehoste : 98
Miniatyyritehoste : 99
Pehmeäpiirto : 98
Rakeinen mustavalkotehoste : 98
Vesiväritehoste : 98
M (käsisäätöinen valotus) : 110
P (Ohjelmoitu AE) : 104
Tv (Valotusajan esivalinta) : 106
Kuvaustilaopas : 492
Kuvien selaus (selausnäyttö) : 365
Hakemisto
Kuvien suojaaminen : 323
Kuvien suurentaminen : 205, 218, 307
Kuvien tuominen tietokoneeseen : 552
Kääntäminen (kuvat) : 326, 489
Käsintarkennus : 218
Käsisäätöinen valotus : 110, 234
Käyttövalo : 43
L
Laajennettu
ISO-herkkyys : 143, 145, 277, 581
Langaton tiedonsiirto : 375
Lataaminen : 40, 554
Laukaisimen painaminen
kokonaan alas : 58, 511
Laukaisimen painaminen
puoliväliin : 58, 511
Laukaisimen toiminnot : 511
Laukaisin : 58, 511
Leikatut huippuvalot : 369
Lelukameratehoste : 98, 340
Lisävarusteet : 3
Luettelokuvanäyttö : 308
Luokitus : 358
Luova kuvaus : 37
Luovan kuvauksen apu : 76, 347
Luovat suotimet : 96, 338
Lähikuva : 87
Lämpötilavaroitus : 224, 280
M
M (käsisäätöinen valotus) : 110
Mahdollinen tallennusaika (video) : 580
Mahdolliset otokset : 576
Maisema : 83
Maksimijakso : 124, 577
Manuaalinen nollaus : 488
Manuaalisen tarkennuksen
korostus : 220
MF (Manuaalitarkennus) : 218
M-Fn-painike : 34, 60
Mikrofoni : 233, 249
Miniatyyritehoste : 99, 101, 340
Miniatyyritehostevideo : 266
Mittausajastin : 153
Mittaustapa : 151
Monikuvan kohinanvaimennus : 172
MP4 : 243
Muistikortit → Kortit
Mukauta painikkeita : 536
Mukautettu kuvaustila : 519
Muotokuva : 81
Mustavalko : 164, 168
Muut kuin Canonin salamalaitteet : 300
N
Nopea jatkuva kuvaus : 133
Nopeutettu video : 250
Normaali (kuvan laatu) : 122
NTSC : 243, 502
Näyttö : 32, 46
Kirkkaus : 496
Kulman säätö : 46
Näyttöasetukset : 516
Näyttö pois : 495
O
Objektiivi : 49, 51
Diffraktion korjaus : 131, 346
Digitaalinen objektiivin
optimoija : 130, 345
Lukituksen vapautus : 50, 53
Optisen aberraation
korjaus : 128, 276, 345
Reunojen valaistuksen
korjaus : 129, 345
Tarkennustavan valintakytkin : 52, 219
Väriaberraation korjaus : 131, 346
Vääristymien korjaus : 129, 345
599
Hakemisto
Objektiivin sähköinen
käsintarkennus : 214
Ohje : 518
Tekstikoko : 518
Ohjelmisto : 550
Käyttöopas : 551
Ohjelmiston päivitys : 523
Ohjelmoitu AE : 104
Ohjelman siirto : 105
Oletusasetukset
Langaton tiedonsiirto : 460
Oma valikko : 547
Salamatoimintojen asetukset : 299
Toimintojen mukauttaminen : 542
Valinnaiset toiminnot : 542
Omakuva : 80
Oma valikko : 544
Osa-alamittaus : 151
Osien nimet : 34
P
P (Ohjelmoitu AE) : 104
PAL : 243, 502
Panorointi : 85
Pehmeä iho : 82
Pehmeäpiirto : 98, 339
Peruskuvaus : 36
Perustietojen näyttö : 588
Pienennetty näyttö : 308
Pieni (kuvan laatu) : 122
Pikavalinta : 67
Pikavalitsin : 34, 59
Pikselien määrä : 122, 577
Pistemittaus : 151
Pistetarkennus : 198, 203
Pitkän valotuksen kohinanpoisto : 171
Pitkät aikavalotukset : 190
Poistaminen (kuvat) : 327
Punasilmäesto : 290
Punasilmäkorjaus : 350
600
Päävalintakiekko : 34, 59
Päiväys/aika : 497
Q
[Q] (Pikavalinta) : 67
R
Rajaus (kuvat) : 354
Rakeinen mustavalkotehoste : 98, 339
RAW : 123
RAW+JPEG : 122, 577
RAW-kuvan käsittely : 341
RAW-sarjatila : 137
Reunojen valaistuksen korjaus : 129, 345
Ristikkonäyttö : 371, 513
Roskanpoistotieto : 174
Ruoka : 88
S
Salama
Salamavalotuksen korjaus : 286, 293
Salamakenkä : 35, 300
Salama (Speedlite)
FEB (Salamavalotuksen
haarukointi) : 298
Hidas täsmäys : 291
Langaton : 296
Manuaalinen salama : 292, 295
Punasilmäesto : 290
Salamaohjaus
(toimintojen asetukset) : 289
Salamavalotuksen korjaus : 293
Salamavalotuksen lukitus : 287
Sisäinen salama : 284
Suljintäsmäys (1./2. verho) : 293, 297
Toiminta-alue : 284
Täsmäysnopeus : 300
Ulkoiset salamayksiköt : 300
Valinnaiset toiminnot : 298
Salamatoiminto : 292, 295
Hakemisto
Salamavalotuksen korjaus : 286, 293
Salamavalotuksen lukitus : 287
<SCN> (Erityiskohdetila) : 36, 78
SD-/SDHC-/SDXC-kortit → Kortit
Seepia (mustavalkoinen) : 168
Selausnäyttö : 365
Sertifiointilogo : 523
Servo AF
SERVO : 196
Tarkennuksen aloituspiste : 533
Videon
servotarkennus : 271, 273, 274
SERVO (jatkuva tarkennus) : 196
Seurantaherkkyys : 273
Sijaintitiedot : 455
Silmäntunnistus-AF : 209
Sisäinen salama : 284
sRGB : 162
Stillkuvan kuvasuhde : 125, 578
Stillkuvan sieppaus : 319
Suljintäsmäys : 293, 297
Sulkimen vapautustapa : 186
Suodatus (mustavalko) : 168
Suurennus : 373
Suuri dynaaminen alue → HDR-kuvaus
Suuri (kuvan laatu) : 122
Sähköinen vesivaaka : 583, 584
Sävytystehoste (mustavalko) : 168
T
Taiteellinen tehoste : 340
Tarkennuksen lukitus : 74
Tarkennushaarukointi : 180
Tarkennustavan
valintakytkin : 7, 35, 52, 218, 221, 501
Tarkentaminen → Automaattitarkennus
Tarkka (kuvan laatu) : 122
Tasavirtaliitin : 555
Taustamusiikki : 311, 312, 353
Tekijänoikeustiedot : 521
Televisionäyttö : 321
Terävyys : 167
Terävyysalueen tarkistus : 109
Tiedostokoko : 246, 577, 580
Tiedostotunniste : 122, 243
Tilannekuvakkeet : 75, 587
Toiminnot : 34, 60
Toimintahäiriö : 556
Toiminto-opas : 493
Toisen verhon täsmäys : 293, 297
Toisto : 301
Tulostaminen
Tulostus : 331
Valokuvakirjan asetukset : 335
Turvaohjeet : 28
Tuulisuoja : 248
Tv (Valotusajan esivalinta) : 106
U
UHS-II/UHS-I : 11
Ulkoinen mikrofoni : 249
Ulkoinen Speedlite → Salama (Speedlite)
Urheilukuva : 84
USB-liitäntä (digitaaliliitäntä) : 552
UTC (yleisaika) : 457
V
Vaimennus : 249
Valikko : 62
Asetuksen toimenpiteet : 63
Himmeänä näkyvät valikkokohdat : 65
Langaton tiedonsiirto -toiminnot : 376
Oma valikko : 543
Stillkuvien kuvaus : 117
Toimintojen asetukset : 482
Toisto : 302
Valinnaiset toiminnot : 526
Videotallennus : 228
Valinnaiset toiminnot : 525
Valintakiekko : 36
601
Hakemisto
Valkoisen etusija (AWB) : 155, 157
Valkotasapainon säätö : 158
Valkotasapaino (WB) : 155
Automaattinen : 157
Haarukointi : 161
Korjaus : 160
Oma asetus : 158
Valkoisen etusija : 155
Värilämpötila-asetus : 159
Ympäristön etusija : 155, 157
Valokuvakirjan asetukset : 335
Valotuksen korjaus : 140
Valotuksen korjaus M-tilassa
automaattisella ISO-herkkyydellä : 111
Valotuksen simulointi : 154
Valotusajan esivalinta : 106
Valotusaskelten muuttaminen : 528
Valotustason ilmaisin : 584, 586
Varmuussiirto : 531
Verkkolaite : 555
Verkkovirta : 555
Vesiväritehoste : 98, 340
Vetäminen : 66
Vianmääritys : 556
Videojärjestelmä : 502
Videokollaasi : 261
Videokoosteet : 222, 317
Videot : 227
AE-lukitus : 233
Automaattinen pitkä valotusaika : 279
Automaattivalotuksella
tallentaminen : 232
Ensimmäisen ja viimeisen
kohtauksen leikkaus : 313
HDMI-lähtö : 278, 509
HDR-videotallennus : 239
Kortit, joille voi tallentaa videoita : 579
Kuvan sieppaaminen : 315
Kuvataajuus : 243
602
Käsisäätöisellä valotuksella
tallentaminen : 234
Mikrofoni : 233, 249
Muokkaaminen : 313, 317
Nopeutettu video : 250
Pakkausmenetelmä : 243
Ristikkonäyttö : 513
Tallennusaika : 247, 580
Tiedostokoko : 246, 580
Tietonäyttö : 585
Toisto : 309
Tuulisuoja : 248
Ulkoinen mikrofoni : 249
Vaimennus : 249
Videoiden automaattinen
suoristus : 270
Videokollaasi : 261
Videokoosteet : 222, 317
Videon digitaalinen IS : 268
Videon servotarkennuksen
nopeus : 274
Videon servotarkennuksen
seurantaherkkyys : 273
Videon
servotarkennus : 271, 273, 274
Videon tallennuskoko : 241
Äänen tallennus /
Äänen tallennustaso : 248
Virheilmoitukset : 575
Virransäästö : 495
Virta : 47
Akun varaustaso : 48
Automaattinen virrankatkaisu : 495
Lataaminen : 40, 554
Mahdolliset otokset : 576
Verkkovirta : 555
Vyöhyketarkennus : 199, 203
Välkynnänpoisto : 193
Väriaberraation korjaus : 131, 346
Hakemisto
Väriavaruus : 162, 345
Värikylläisyys : 167
Värilämpötila : 159
Värisävy : 88, 167
Vääristymien korjaus : 129, 345
Vaihda verkkoa : 442
Verkko : 391, 409, 417
Verkkoasetukset : 477
Virtuaalinäppäimistö : 462
Wi-Fi-asetukset : 452
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
-määritystoiminto : 441
Yhteensovitus : 382
Yhteyden muodostaminen
uudelleen : 449
Yhteyshistoria : 449, 452
W
WB (Valkotasapaino) : 155
Wi-Fi-toiminto : 375
Android : 380
Camera Connect : 380, 386
CANON iMAGE GATEWAY : 426
EOS Utility : 408
Hakuehtoja vastaavien kuvien
lähettäminen : 401, 438
Huomautuksia : 474
Image Transfer Utility 2 : 413
iOS : 380
IP-osoite : 444
Kaikkien kortilla olevien kuvien
lähettäminen : 400, 437
Kamera tukiasemana : 444
Katsottavissa olevat kuvat : 404
Kauko-ohjaus : 386
Kuvan koko : 394, 399, 434
Kuvien katsominen : 386
Langattomien tiedonsiirtoasetusten
poistaminen : 460
Lempinimi : 459
Lähetä valitut : 396, 433
MAC-osoite : 461
Muokkaa laitteen tietoja : 404, 458
Näytä tiedot -näyttö : 461
PictBridge : 416
Poista yhteystiedot : 459
Salasana : 452
SSID : 391, 409, 417
Tulostaminen : 418
Tulostin : 416
Tulostus : 421
Y
Yhden kuvan näyttö : 304
Yhdistelmäkuvanvakaus : 269
Yksittäiskuvaus : 133
Ylivalotusvaroitus : 369
Ympäristön etusija (AWB) : 155, 157
Yökuvaus käsivaralta : 90
Ä
Älykäs automaattikuvaus : 70
Äänen tallennus /
Äänen tallennustaso : 248
Äänenvoimakkuus
(videon toisto) : 311, 312
Äänimerkki (merkkiääni) : 508
Ö
Öinen muotokuva : 89
603
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japani
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Alankomaat
Tietoja paikallisesta Canon-toimistosta on takuukortissa ja osoitteessa
www.canon-europe.com/Support
Tuotteen ja siihen liittyvän takuun toimittaa Euroopan maissa Canon Europa N.V.
Tämän käyttöoppaan sisältö on ajantasaista heinäkuussa 2019. Jos tarvitset
tietoja yhteensopivuudesta tämän jälkeen valmistettujen tuotteiden kanssa,
ota yhteys mihin tahansa Canon-huoltoon. Käyttöoppaan uusin versio on
saatavilla Canonin sivustossa.
CEL-SX7WA260
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising