Canon | XA50 | Quick Start Guide | Canon XA50 Quick start guide

Canon XA50 Quick start guide
CEL-SX7QA260
4K-videokamera
PAL
Tämä opas sisältää vain tärkeimmät tiedot videokameran
käytön aloittamiseksi. Jos haluat ladata uusimman version
täydellisestä Käyttöoppaasta, katso sivu 2.
Pikaopas
Johdanto
: Videokameran käyttöoppaan (PDF-tiedosto) asentaminen
Tässä oppaassa on vain tärkeimmät tiedot, jotka tarvitaan videokameran käytön aloittamiseen. Muista lukea
täydellisen käyttöoppaan (PDF-tiedosto) uusin versio, jossa on lisää tietoja videokamerasta, tärkeistä käsittelyn
varotoimista sekä vianmääritysosio niitä tilanteita varten, kun näyttöön tulee virheviesti. Siirry seuraavaan
verkkosivustoon. Valitse maa/alue ja lataa PDF-tiedosto näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
2
http://www.canon.com/icpd/
Tärkeitä käyttöohjeita
Vesi ja kosteus – sähköiskun vaara – älä käytä tätä tuotetta lähellä vettä tai sateisissa/kosteissa olosuhteissa.
Esineiden ja nesteiden joutuminen sisään – älä koskaan työnnä mitään esineitä tämän tuotteen sisään siinä
olevista aukoista, sillä ne voivat koskettaa vaarallisia jännitteisiä osia tai oikosulkea osia, mistä voi aiheutua
tulipalo tai sähköisku. Varo läikyttämästä mitään nesteitä tuotteen päälle.
Virta katkaistaan irrottamalla verkkopistoke. Verkkopistokkeen on oltava hyvin käsillä, jotta se voidaan
irrottaa nopeasti hätätapauksessa.
CA-570-verkkolaitteen tunnistuslaatta on laitteen pohjassa.
Käytettäväksi vain EU- ja EEA-alueella (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi
(WEEE-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä
kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan merkin alapuolelle on paristoista ja akuista annetun direktiivin mukaisesti
painettu kemiallinen merkki, paristossa tai akussa käytetyn raskasmetallin (Hg = elohopea, Cd = kadmium,
Pb = lyijy) pitoisuus ylittää kyseisessä direktiivissä määritetyn raja-arvon.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa
tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen
keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä
ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää samalla luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai
käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/weee tai
www.canon-europe.com/battery.
Akkua koskevia varotoimenpiteitä
VAARA!
Käsittele akkua huolellisesti.
• Pidä akku kaukana tulesta (räjähdysvaara).
• Älä altista akkua yli 60 °C:n lämpötilalle. Älä jätä sitä esimerkiksi lämmittimien lähelle tai autoon
kuumalla ilmalla.
• Älä yritä purkaa akkua tai muuttaa sen rakennetta.
• Älä pudota akkua tai altista sitä iskuille.
• Älä anna akun kastua.
3
4
Tärkeää tietoa tallennusvälineestä
• Noudata seuraavia varotoimia, jos ACCESS-merkkivalo (A 10) palaa tai vilkkuu punaisena.
Muussa tapauksessa tiedot voivat hävitä pysyvästi.
- Älä irrota virtalähdettä tai katkaise videokamerasta virtaa.
- Älä avaa korttipaikan kantta.
- Älä muuta videokameran toimintatilaa.
- Kun USB-kaapeli on kytketty videokameraan, älä irrota USB-kaapelia.
Tuotteen sertifiointitietojen tarkastelu
Valitse valikosta
> [B Järjestelmäasetukset] > [Sertifiointitiedot], kun haluat katsoa tämän
videokameran sertifiointitietoja.
Tavaramerkkitietoja
• SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
• Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• macOS on Apple Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Muutkin kuin edellä mainitut nimet ja tuotteet voivat olla yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä.
• Tämä laite sisältää Microsoft lisensoimaa exFAT-teknologiaa.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a
personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Huomautus näytetään vaatimusten mukaisesti englanniksi.
• Tämä videokamera tukee Exif 2.3 -standardia (käytetään myös nimeä ”Exif Print”). Exif Print on standardi,
joka parantaa videokameroiden ja tulostimien välistä tiedonsiirtoa. Kun videokamera kytketään Exif Print
-yhteensopivaan tulostimeen, videokamera käyttää kuvaushetken tietoja ja optimoi tallennetun kuvan
tulostamista varten.
5
Sisällysluettelo
6
1. Johdanto 7
5. Ulkoiset liitännät 37
Mukana toimitetut lisävarusteet 7
Osien nimet 8
Kahvayksikkö 13
Liittäminen ulkoiseen näyttöön 37
Kytkentäohje 37
Leikkeiden käsitteleminen tietokoneessa 38
MP4-leikkeiden tallentaminen 38
XF-AVC-leikkeiden tallentaminen 38
2. Valmistelut 15
Virtalähteen valmisteleminen 15
Ferriittiytimen kytkeminen 15
Akun lataaminen 15
Videokameran valmisteleminen 18
Kahvayksikön kiinnittäminen 18
Vastavalosuojan kiinnittäminen 19
LCD-näytön käyttö 19
Käsikahvan hihna 20
Kauko-ohjain 20
Videokameran perustoiminnot 21
Videokameran virran kytkentä/katkaisu 21
Videokameran toimintatilan muuttaminen 22
Päiväyksen, ajan ja kielen asetukset 23
Päiväyksen ja ajan asettaminen 23
Kielen vaihtaminen 23
SD-korttien käyttäminen 24
Yhteensopivat SD-kortit 24
SD-kortin asettaminen ja poistaminen 25
SD-kortin valitseminen tallenteille 25
3. Tallentaminen 27
Videoiden ja valokuvien tallentaminen 27
Tallennus 27
Videomuotoasetusten valitseminen 29
Ruutunäytöt 29
Ohjelmointi 32
CUSTOM-valintakiekko ja -painike 32
Ohjelmoitavat painikkeet 32
4. Toisto 33
Toisto 33
Toiston kuvahakemisto 33
Tallenteiden toistaminen 34
Toiston säätimet 35
Äänenvoimakkuuden säätö 36
6. Lisätietoja 39
Turvaohjeet 39
Tekniset tiedot lyhyesti 40
Likimääräinen tallennusaika SD-kortille 41
Likimääräiset akun latausajat ja tallennusajat 41
Valinnaiset lisävarusteet 42
1
Johdanto
7
Mukana toimitetut lisävarusteet
Videokameran mukana toimitetaan seuraavat varusteet:
Verkkolaite CA-570
(sis. virtajohdon)
Ferriittiydin
Akku BP-820
Kahvayksikkö (sis. ruuvit)
Mikrofoniyksikön pidike
(sis. ruuvit)
Vastavalosuoja ja objektiivin suoja
Objektiivin suojus
Kauko-ohjain WL-D89
(sis. CR2025-litiumpariston)
Pikaopas
(tämä käyttöohje)
Osien nimet
Osien nimet
Videokamera
8
1
4 5
1
2
3
4
5
6
6
2
7 8 9
ND FILTER (ND-suodin) +/– -painikkeet
(; ND-suodin)
PRE REC (esitallennus) -painike
(; Esitallennus) / ohjelmoitava painike 3
(A 32)
u (tarkista tallenne) -painike
(; Viimeksi tallennetun videon katselu) /
ohjelmoitava painike 4 (A 32)
Objektiivin suojan kytkin (A 27)
Vastavalosuoja (A 19)
Tarkennus-/zoomausrengas
(; Tarkennuksen säätäminen,
; Zoomaus)
10
7
8
9
3
11
CUSTOM (muokattava) -valintakiekko (A 32)
CUSTOM (muokattava) -painike (A 32)
Tarkennus-/zoomausrenkaan kytkin
(; Tarkennuksen säätäminen,
; Zoomaus)
10 INFRARED (infrapuna) -kytkin
(; Infrapunatallennus)
11 DISP (näyttö) -painike (; Ruutunäytöt) /
BATT. INFO (akun tiedot) -painike
(; Akun lataaminen)
Osien nimet
1
2
3
5
9
4
6
7
9
8
10
1
2
3
4
5
DC IN -liitäntä (A 15)
REMOTE (kauko-ohjain) -liitäntä
Lisävarusteena saatavan kauko-ohjaimen
RC-V100 liittämistä varten
(; Lisävarusteena saatavan
kauko-ohjaimen RC-V100) tai alan liikkeestä
saatavien kauko-ohjainten käyttäminen.
Sisäänrakennettu kaiutin (A 36)
Vastavalosuojan vapautuspainike
Käsikahvan hihna
6
USB-liitäntä (; Lisävarusteena saatavan
GPS-vastaanottimen GP-E2 käyttäminen)
7 HDMI OUT -liitäntä (A 37)
8 × (kuulokkeet) -liitäntä
(; Kuulokkeiden käyttäminen)
9 u SDI OUT -liitäntä (A 37)
10 MIC (mikrofoni) -liitäntä
(; Äänen tallentaminen)
Osien nimet
8
10
1
2
3
9
10
4
11
12
5
13
6
14
7
1
2
3
4
5
6
7
Ohjain/SET-painike
(; Valikkojen käyttäminen)
MENU (valikko) -painike
(; Valikkojen käyttäminen)
Kauko-ohjaintunnistin (; Kauko-ohjain)
AF/MF-painike (; Tarkennuksen
säätäminen) / ohjelmoitava painike 1 (A 32)
POWERED IS (elektroninen kuvanvakaus)
-painike (; Kuvanvakaus) /
ohjelmoitava painike 2 (A 32)
LCD-kosketusnäyttö (A 19)
Sarjanumero
8
9
10
11
Etsin (; Etsimen käyttäminen)
ACCESS (kortin käyttö) -merkkivalo (A 4, 27)
Dioptrian korjausvipu
MAGN. (suurennus) -painike
(; Suurennus) /
ohjelmoitava painike 5 (A 32)
12 Hihnan kiinnike
13 REC (aloita/pysäytä videon tallennus) -painike
(A 27)
14 Akkukotelo (A 15)
Osien nimet
11
1
2
3
6
4
5
7 8
9
1
2
3
4
5
6
Kahvaliitosyksikkö (A 18)
POWER/CHG (virta/akun lataus) -merkkivalo
(A 15)
Virtakytkin (A 21)
Lisävarustekenkä/kahvaliitosyksikkö
Yhdysrakenteinen stereomikrofoni
(; Äänen tallentaminen)
Käsikahvan zoomausvipu (; Zoomaus)
7
8
9
10
11
10
11
Tilakytkin (A 22)
Korttipaikan kansi (A 25)
SD-korttipaikka 2
SD-korttipaikka 3
SD CARD (korttipaikan kannen avaaminen)
-kytkin (A 25)
Osien nimet
12
1 2
1
2
3
4
3
Kolo jalustan lukitusnastalle
Jalustan kiinnitys
Käytettäväksi enintään 6 mm:n kiinnitysruuvilla varustetun jalustan kanssa
BATTERY RELEASE (akun vapautus) -kytkin (A 16)
Silmäsuppilo (; Etsimen käyttäminen)
4
Osien nimet
Kahvayksikkö (A 18)
Lisätietoja äänen säädöistä on kohdassa ; Äänen tallentaminen
1
2
3
4
5
13
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
10 11
12
Lisävarustekenkä
Käsikahvan zoomausvipu (; Zoomaus)
REC-painikkeen lukitusvipu (C) (A 28)
REC (aloita/pysäytä videon tallennus) -painike
(A 27)
Äänitystason valintakiekot kanaville CH1 (vasen)
ja CH2 (oikea)
Äänentasokytkin kanaville CH1 (vasen)
ja CH2 (oikea)
AUDIO IN (äänitulon valinta) -kytkimet kanaville
CH1 (vasen) ja CH2 (oikea)
13
14
8
9
10
11
12
13
14
INPUT 1 (vasen) / INPUT 2 (oikea) -kytkimet
(äänilähteen valinta)
INPUT-liitännät: INPUT 1 (oikea),
INPUT 2 (vasen)
Infrapunavalo (; Infrapunatallennus)
Tallennuksen merkkivalo (A 27)
Ääniohjainten suojus
Kahvayksikön eturuuvi (A 18)
Kahvayksikön takaruuvit (A 18)
Mikrofoniyksikön pidike
1
2
3
1
2
3
Mikrofonin lukitusruuvi
Mikrofoniyksikön pidike
Mikrofonikaapelin pidike
Osien nimet
14
2
Valmistelut
15
Virtalähteen valmisteleminen
Videokameran virtalähteenä voi käyttää akkua, tai se voidaan kytkeä mukana toimitetun verkkolaitteen avulla
verkkovirtaan. Kun verkkolaite liitetään videokameraan akun ollessa kiinnitettynä, videokameran virta tulee
verkkolaitteesta.
Ferriittiytimen kytkeminen
Kytke mukana toimitettu ferriittiydin, ennen kuin kytket verkkolaitteen videokameraan.
1 Kiinnitä ferriittiydin kaapeliin noin 6 cm:n päähän DC-pistokkeesta
(DC IN -liitäntään kytkettävä pistoke).
2 Vie kaapeli ferriittiytimen keskuksen läpi ja kiedo se ytimen ympärille
(kuvassa näytetyllä tavalla). Sulje sitten yksikkö, kunnes se napsahtaa.
Akun lataaminen
Videokamerassa voi käyttää virtalähteenä mukana toimitettua akkua BP-820 tai lisävarusteena saatavaa akkua
BP-828. Molemmat akut ovat yhteensopivia älykkään järjestelmän kanssa, joten voit tarkistaa arvion akun jäljellä
olevasta käyttöajasta (minuutteina) näytöstä. Saat tarkat lukemat, kun akkua ensimmäistä kertaa käytettäessä
lataat sen ensin täyteen ja käytät sitten videokameraa, kunnes akku on täysin tyhjä.
1 Liitä verkkolaite videokameraan ja kytke virtajohto pistorasiaan.
2 Asenna akku videokameraan.
Virtalähteen valmisteleminen
3 Lataaminen alkaa, kun videokameran virta katkaistaan.
• POWER/CHG (lataus) -merkkivalo palaa punaisena, kun akku latautuu. Jos POWER/CHG-merkkivalo alkaa
vilkkua, katso ohjeita käyttöoppaasta.
; Vianmääritys
16
Palaa punaisena,
kun akku latautuu
4 Kun akku on latautunut täyteen, POWER/CHG-merkkivalo sammuu.
• Irrota verkkolaite videokamerasta ja virtajohto pistorasiasta.
Akun irrottaminen
1 Liu’uta BATTERY RELEASE -kytkintä nuolen suuntaan ja pidä
sitä pohjassa.
2 Liu’uta akkua alaspäin ja vedä se sitten ulos.
햳
햲
•
•
•
•
•
•
•
•
TÄRKEÄÄ
Älä liitä verkkolaitetta sellaiseen laitteeseen, jota ei nimenomaisesti suositella käytettäväksi tämän
videokameran kanssa.
Katkaise kamerasta virta, ennen kuin liität tai irrotat verkkolaitteen. Kun olet katkaissut videokamerasta virran,
tärkeät tiedot päivittyvät muistikortille. Odota, kunnes vihreä POWER/CHG-merkkivalo sammuu.
Kun käytät verkkolaitetta, älä kiinnitä sitä pysyvästi yhteen paikkaan, sillä siitä saattaa aiheutua toimintahäiriö.
Jotta välttäisit laitteiden rikkoutumisen ja liiallisen kuumentumisen, älä liitä mukana toimitettua verkkolaitetta
jännitemuuntimiin tai erikoisvirtalähteisiin, joita on käytössä mm. lentokoneissa ja laivoissa, DC-ACmuuntimiin tms.
HUOMIOITAVAA
Suosittelemme lataamaan akun lämpötilassa, joka on välillä 10 °C ja 30 °C. Jos joko ympäristön lämpötila
tai akun lämpötila on lämpötila-alueen 0–40 °C ulkopuolella, lataus ei ala.
Akkua varataan vain videokameran ollessa kytkettynä pois päältä.
Jos virtajohto irrotetaan akun latauksen aikana, varmista, että POWER/CHG-merkkivalo on sammunut,
ennen kuin kytket virran uudelleen.
Jos jäljellä oleva akun käyttöaika on tärkeä, voit käyttää videokameraa verkkolaitteen avulla, jotta akun
varaus ei vähene.
Virtalähteen valmisteleminen
• Ladatut akut purkautuvat itsestään. Akut kannattaa siksi ladata täyteen käyttöpäivänä tai sitä edeltävänä
päivänä.
• Suosittelemme pitämään mukana 2–3 kertaa enemmän akkukapasiteettia kuin uskot tarvitsevasi.
• Akun käsittelyä koskevat varotoimet sekä latausajat ja keskimääräisen käyttöajan täydellä akulla voit katsoa
käyttöoppaasta.
; Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet, ; Viitetaulukot
Jäljellä olevan akun varauksen tarkistaminen
Kun videokamerasta on katkaistu virta, paina BATT. INFO
-painiketta, jolloin näkyviin tulee noin 5 sekunnin ajaksi näyttö,
jossa näytetään akussa suunnilleen jäljellä oleva varaus.
Huomaa, että jos akun varaus on liian alhainen, akun
tietonäyttöä ei ehkä näytetä.
17
Videokameran valmisteleminen
Videokameran valmisteleminen
18
TÄRKEÄÄ
• Varo, ettet pudota videokameraa, kun kiinnität, irrotat tai säädät lisävarusteita. On suositeltavaa käyttää apuna
pöytää tai jotain muuta vakaata alustaa.
Kahvayksikön kiinnittäminen
Videokameraa voi käyttää myös ilman kahvayksikköä. INPUT-liitäntöjen, infrapunavalon ja tallennuksen
merkkivalon käyttäminen edellyttää kuitenkin, että kahvayksikkö on kiinnitetty oikein videokameraan.
1 Kiinnitä mikrofoniyksikön pidike kahvayksikköön.
• Käytä kaupoista saatavilla olevaa Phillips (”ristipää”)
-ruuvimeisseliä ja kahta mukana toimitettua ruuvia.
2 Kohdista kahvayksikkö kahvaliitosyksikköön ja liu'uta sitten
kahvayksikköä eteenpäin perille asti.
3 Kiristä etu- ja takaruuvit tiukasti.
• Voit kiristää takaruuvit kolikolla tai vastaavalla esineellä.
Videokameran valmisteleminen
Vastavalosuojan kiinnittäminen
Mukana toimitettu vastavalosuoja, jossa on objektiivin
suojus, vähentää tallennuksen aikana hajavaloa, joka voi
aiheuttaa heijastumia ja haamukuvia. Lisäksi suljettu
objektiivin suojus voi estää sormenjälkien ja lian
kertymistä objektiiviin.
19
햳
1 Irrota objektiivin suojus.
2 Aseta vastavalosuojassa oleva ura ja objektiivin
yläosassa oleva kohdistusmerkki kohdakkain (햲),
ja käännä sitten vastavalosuojaa myötäpäivään,
kunnes se pysähtyy naksahtaen (햳).
햲
• Varo vääntämästä vastavalosuojaa.
• Varmista, että vastavalosuoja on kohdistunut oikein
kierteeseen.
HUOMIOITAVAA
Tietoja objektiivin suojuksesta:
• Käytä mukana toimitettua objektiivin suojusta, kun kannat videokameraa tai viet sen säilytykseen käytön jälkeen.
• Objektiivin suojusta ja vastavalosuojaa ei voi käyttää samanaikaisesti. Jos aiot kiinnittää vastavalosuojan,
irrota ensin objektiivin suojus.
LCD-näytön käyttö
LCD-näyttö on kosketusnäyttö, jonka avulla voit seurata tallennusta ja muuttaa videokameran asetuksia.
Voit käyttää tallennuksen seurantaan myös etsintä.
; Etsimen käyttö
Avaa LCD-paneelia 90 astetta ja säädä katselukulmaa.
햳
햲
햳
HUOMIOITAVAA
• Voit säätää LCD-näytön kirkkautta asetuksilla
> [£ Näyttöasetukset] > [LCD-näytön kirkkaus]
ja [LCD:n taustavalo]. Kun videokamerassa on virta, voit myös painaa ja pitää DISP-painiketta alhaalla
vähintään 2 sekunnin ajan, jos haluat vaihtaa [LCD:n taustavalo] -asetusta kirkkaan ja normaalin välillä
tai himmeästä normaaliksi.
Videokameran valmisteleminen
20
• Näytön kirkkauden säätö ei vaikuta tallenteen kirkkauteen.
• Kirkkaan asetuksen käyttäminen lyhentää akun tehollista käyttöaikaa.
• Kun LCD-paneelia käännetään 180 astetta kohdetta kohti, voit määrittää
> [£ Näyttöasetukset]
-asetukseksi > [LCD-peilikuva], jos haluat kääntää kuvan vaakasuunnassa niin, että se näyttää kohteen
peilikuvana.
• Lisätietoja LCD-näytön asianmukaisesta käsittelystä on käyttöoppaassa.
; Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet, ; Puhdistaminen
Käsikahvan hihna
Kiinnitä käsikahvan hihna.
• Säädä käsikahvan hihna niin, että etusormesi ylettyy käsikahvan
zoomausvipuun ja peukalosi REC-painikkeeseen.
Kauko-ohjain
1 Paina kielekettä nuolen (햲) suuntaan ja vedä pariston
pidike ulos (햳).
햴
2 Aseta litiumnappiparisto pidikkeeseen +-puoli ylöspäin (햴).
3 Työnnä pariston pidike paikalleen (햵).
4 Kun painat kauko-ohjaimen painikkeita, suuntaa kaukoohjain videokamerassa olevaan kauko-ohjaintunnistimeen.
; Kauko-ohjain
햵
햲
햳
Videokameran perustoiminnot
Videokameran perustoiminnot
Videokameran virran kytkentä/katkaisu
Videokamerassa on kaksi toimintatilaa: CAMERA (
videoita. Valitse toimintatila virtakytkimellä.
) -tilassa kuvataan ja MEDIA (
) -tilassa toistetaan
Virran kytkeminen videokameraan
Aseta virtakytkin CAMERA-asentoon
-tilaa varten (A 27)
tai MEDIA-asentoon
-tilaa varten (A 33).
-tila
-tila
Virran katkaiseminen videokamerasta
Aseta virtakytkin asentoon OFF.
HUOMIOITAVAA
• Kun kytket virran videokameraan, POWER/CHG-merkkivalo syttyy vihreänä. Voit määrittää asetusvalikoissa
kohdassa
> [B Järjestelmäasetukset] > [POWER LED] asetukseksi [j Ei käytössä],
jolloin virtavalo ei syty.
21
Videokameran perustoiminnot
Videokameran toimintatilan muuttaminen
Kun kuvaat, voit muuttaa kameratilaa kuvaustyylisi mukaisesti.
; Videoiden ja valokuvien tallentaminen
22
(AUTO) -tila
Aseta tilakytkin asentoon N. Tässä tilassa videokamera huolehtii kaikista asetuksista ja voit
keskittyä kuvaamiseen. Tämä toimintatila sopii hyvin aloittelijoille tai henkilöille, jotka eivät halua
määrittää yksityiskohtaisia videokameran asetuksia.
(käsisäätö) -tila
Aseta tilakytkin asentoon n. Tässä tilassa käytössäsi ovat kaikki valikot, asetukset ja
lisätoiminnot.
Päiväyksen, ajan ja kielen asetukset
Päiväyksen, ajan ja kielen asetukset
Päiväyksen ja ajan asettaminen
Ennen kuin aloitat videokameran käytön, sinun on asetettava
päiväys ja aika. [Date/Time/Päivämäärä/aika]-näyttö
(päivämäärän ja ajan asetusnäyttö) tulee automaattisesti
näkyviin, jos videokameran kellon asetuksia ei ole määritetty.
Toimintatilat:
1 Kytke videokameraan virta.
• Näkyviin tulee [Date/Time/Päivämäärä/aika]-näyttö.
2 Kosketa kenttää, jota haluat muuttaa (vuosi, kuukausi, päivä, tunnit tai minuutit).
• Voit myös liikkua kenttien välillä painamalla ohjainta (ÏÐ).
3 Voit vaihtaa kenttää tarpeen mukaan koskettamalla [Í] tai [Î].
• Voit vaihtaa kenttää myös työntämällä ohjainta (Ý).
4 Aseta oikea päivämäärä ja aika muuttamalla kaikkia kenttiä samalla tavalla.
5 Valitse haluamasi päiväyksen muoto koskettamalla [Y.M.D/V.K.P], [M.D.Y/K.P.V] tai [D.M.Y/P.K.V].
• Voit myös valita halutun painikkeen työntämällä ohjainta ja vahvistaa valinnan painamalla SET. Sama pätee
kaikkiin tämän kohdan vaiheisiin.
• Joissain näytöissä päivämäärästä näytetään lyhyt muoto (numerot kuukausien nimien sijaan tai pelkästään
päivä ja kuukausi), mutta se seuraa kuitenkin valitsemaasi järjestystä.
6 Kosketa [24H], jos haluat käyttää 24 tunnin kelloa, tai jätä kohta valitsematta, jos haluat käyttää
12 tunnin kelloa (aamupäivä/iltapäivä).
7 Koskettamalla [OK] kello käynnistyy ja asetusnäyttö sulkeutuu.
Kielen vaihtaminen
Videokameran oletuskielenä on englanti. Voit valita jonkin 27 muusta kielestä. Jotkin asetukset ja ruutunäytöt
näkyvät englanninkielisinä kieliasetuksesta huolimatta. Lisätietoja valikossa liikkumisesta tämän toimenpiteen
suorittamiseksi on käyttöoppaassa.
; Asetusvalikot
Toimintatilat:
1 Valitse [Language H/Kieli].
> [B ! System Setup/Järjestelmäasetukset]
> [Language H/Kieli]
2 Valitse haluamasi kieli ja valitse sitten [OK].
3 Sulje valikko valitsemalla [X].
23
SD-korttien käyttäminen
SD-korttien käyttäminen
24
Videokamera tallentaa videoita ja valokuvia erikseen myytäville Secure Digital (SD) -korteille*. Videokamerassa
on kaksi SD-korttipaikkaa ja voit käyttää kahta SD-korttia (käyttöoppaassa ”SD-kortti A” ja ”SD-kortti B”) joko
samanaikaiseen tallentamiseen molemmille korteille tai vaihtamiseen automaattisesti yhdestä SD-kortista
toiseen, kun käytetty SD-kortti täyttyy.
Alusta uudet SD-kortit, kun käytät niitä ensimmäisen kerran tässä videokamerassa.
; SD-kortin alustaminen, ; Kaksoistallennus ja tallennusvälineen vaihto
* SD-kortille tallennetaan myös valikkoasetustiedostot.
Yhteensopivat SD-kortit
Tässä videokamerassa voidaan käyttää seuraavia SD-korttityyppejä1. Paikallisesta Canon-verkkosivustosta saat
uusimmat tiedot SD-korteista, jotka on testattu tässä videokamerassa käyttöä varten.
SD-korttityyppi:
.
/
0
SD-kortit
SDHC-kortit
SDXC-kortit
Nopeusluokka U1
Nopeusluokka U3
SD-nopeusluokka2:
UHS-nopeusluokka2:
1
2
Maaliskuusta 2019 lähtien videotallennustoimintoa on testattu Panasonicin, Toshiban ja SanDiskin valmistamilla SD-korteilla.
UHS- ja SD-nopeusluokka ovat standardeja, jotka ilmoittavat SD-korttien tietojen taatun vähimmäissiirtonopeuden.
Kun tallennat 4K-leikkeitä tarkkuudella 3 840 x 2 160 tai käytät Hidas ja nopea liike -tallennusta, suosittelemme UHSnopeusluokan U3 SD-korttien käyttöä. XF-AVC-leikkeiden tallennukseen suosittelemme SD-korttia, jonka SD-nopeusluokka on
10 tai UHS-nopeusluokka on U1 tai U3.
TÄRKEÄÄ
• Kun olet toistuvasti tallentanut, poistanut ja muokannut leikkeitä (jos SD-kortin tallennustila on pirstoutunut),
saatat huomata, että tietojen kirjoittaminen kestää kauemmin, ja tallennus saattaa jopa pysähtyä.
Tässä tapauksessa tallenna kuvaamasi videot ja alusta kortti videokameralla. Muista alustaa SD-kortit
etenkin ennen tärkeiden otosten ottamista.
• Tietoja SDXC-korteista: Tässä videokamerassa voi käyttää SDXC-kortteja, mutta ne alustetaan videokamerassa
käyttäen exFAT-tiedostojärjestelmää.
- Kun käytät exFAT-alustettuja kortteja muissa laitteissa (kuten digitaalisissa tallentimissa tai kortinlukijoissa),
varmista, että ulkoinen laite on exFAT-yhteensopiva. Lisätietoja yhteensopivuudesta saat tietokoneen,
käyttöjärjestelmän tai muistikortin valmistajalta.
- Jos käytät exFAT-alustettua korttia tietokoneessa, jonka käyttöjärjestelmä ei ole exFAT-yhteensopiva,
sinua saatetaan kehottaa alustamaan kortti. Tässä tapauksessa peruuta toiminto, jotta et menetä tietojasi.
HUOMIOITAVAA
• Moitteetonta toimintaa ei voida taata kaikkien SD-korttien kanssa.
SD-korttien käyttäminen
SD-kortin asettaminen ja poistaminen
1 Katkaise videokamerasta virta.
• Varmista, että POWER/CHG-merkkivalo on sammunut.
햲
25
2 Avaa korttipaikan kansi.
• Avaa kansi liu'uttamalla SD CARD -kytkintä nuolen suuntaan
niin pitkälle kuin se menee.
3 Aseta kortti korttipaikan pohjaan asti suorassa etiketti
videokameran käsikahvan hihnan puolta päin niin,
että se napsahtaa.
• Voit myös käyttää kahta korttia, yhtä kummassakin
korttipaikassa.
• Kun poistat kortin, varmista, että ACCESS-merkkivalo
ei pala, ja työnnä sitten korttia kerran sen vapauttamiseksi.
Kun kortti ponnahtaa ulos, vedä se kokonaan pois.
햳
햴
4 Sulje korttipaikan kansi.
• Älä sulje suojusta väkisin, jos kortti ei ole kunnolla paikallaan.
ACCESS (kortin käyttö) -merkkivalo
SD-kortin käytön merkkivalo
Kortin tila
Punainen (palaa tai vilkkuu)
Korttia/kortteja käytetään parhaillaan.
Ei pala
Kumpaakaan korttia ei käytetä tai videokamerassa ei
ole kortteja.
Jos asetat
> [ Järjestelmäasetukset] > [ACCESS-LED] -asetukseksi [j Ei käytössä],
ACCESS-merkkivalo ei syty.
TÄRKEÄÄ
• Katkaise videokamerasta virta ennen kuin asetat tai poistat kortin. Jos SD-kortti asetetaan tai poistetaan
videokameran ollessa päällä, tiedot voivat kadota pysyvästi.
• SD-korteissa on etu- ja kääntöpuoli, eikä kortteja voi kääntää. Jos asetat kortin videokameraan väärin päin,
videokameraan voi tulla häiriö. Varmista, että kortti on asetettu kohdan 3 ohjeiden mukaan.
HUOMIOITAVAA
• SD-korteissa on kytkin, joka estää kirjoittamisen kortille, jotta kortin sisältöä ei poisteta vahingossa.
Jos haluat kirjoitussuojata SD-kortin, aseta kytkin LOCK- tai C-asentoon.
SD-kortin valitseminen tallenteille
Voit valita, mille kortille videosi ja valokuvasi tallennetaan.
Toimintatilat:
1 Valitse [Tallennusväline].
> [3 " Tallennusasetukset] > [Tallennusväline]
2 Valitse haluamasi SD-kortti ([6 Muistikortti A] tai [7 Muistikortti B]) videoiden
([v Tallennusväline videoille]) ja/tai valokuvien ([{ Tallennusväline valokuville]) tallentamista varten.
3 Valitse [X].
• Kun valikko on suljettu, videoiden tallentamiseen valitun SD-kortin kuvake näkyy näytössä.
SD-korttien käyttäminen
26
3
Tallentaminen
27
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
Tässä osassa selitetään perustoiminnot leikkeiden* ja valokuvien tallentamiseksi. Lisätietoja äänen tallennuksesta
on käyttöoppaassa.
* ”Leike” tarkoittaa yhtä videoyksikköä, joka tallennetaan yhden tallennustoiminnon aikana.
; Äänen tallentaminen
Toimintatilat:
Tallennus
Kun kuvaat videotallenteita ja otat valokuvia
-tilassa, videokamera säätää automaattisesti eri asetuksia
puolestasi.
-tilassa voit säätää käsin tarkennusta, valotusta ja monia muita asetuksia tarpeidesi ja
mieltymystesi mukaisesti.
Objektiivin suojan kytkin
ACCESS-merkkivalo
tai
POWER/CHGmerkkivalo
Ohjelmoitava
näyttöpainike
1 Avaa objektiivin suoja.
• Aseta objektiivin suoja asetukseen OPEN.
2 Aseta tilakytkin haluttuun asentoon.
• Aseta se asentoon N (
-tila) tai n (
-tila), sen mukaan, miten haluat käyttää videokameraa.
3 Aseta virtakytkin asentoon CAMERA.
• POWER/CHG-merkkivalo syttyy palamaan vihreänä.
Videon tallentaminen
4 Aloita tallentaminen painamalla REC-painiketta.
• Tallennuksen aikana Ü (punaisena) tulee näytölle. Lisäksi, jos kahvayksikkö on liitetty videokameraan,
tallennuksen merkkivalo syttyy.
• Voit myös painaa kahvayksikön REC-painiketta tai mukana toimitetun kauko-ohjaimen START/STOPpainiketta.
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
5 Lopeta tallentaminen painamalla uudelleen REC-painiketta.
• Ü-kuvakkeen tilalle tulee Ñ (valkoisena), ja leike tallennetaan videoiden tallentamiseen valitulle kortille.
Lisäksi tallennuksen merkkivalo sammuu.
28
Valokuvien ottaminen
4 Kosketa tallennuksen valmiustilassa [PHOTO].
• Oletusarvon mukaan [
Photo] -toiminto on määritetty ohjelmoitavaan näyttöpainikkeeseen,
mutta voit vaihtaa määritettyä toimintoa tarpeen mukaan.
; Ohjelmoitavat painikkeet
• Vihreä g-kuvake näkyy näytön alalaidassa. Näytön oikeaan yläkulmaan tulee näkyviin {Ð sekä
valokuvien ottamiseen valitun kortin kuvake.
• Voit myös painaa mukana toimitetun kauko-ohjaimen PHOTO-painiketta.
Kun olet lopettanut tallentamisen
1 Sulje linssin suoja asettamalla linssin suojan kytkin CLOSED-tilaan.
2 Varmista, että ACCESS-merkkivalo ei pala.
3 Aseta virtakytkin asentoon OFF.
4 Sulje LCD-paneeli ja palauta etsin kiinni olevaan asentoon.
TÄRKEÄÄ
• Tallenna otoksesi säännöllisesti (A 38) etenkin tärkeiden tallenteiden kuvaamisen jälkeen. Canon ei ole
vastuussa tietojen katoamisesta tai vioittumisesta.
•
•
•
•
•
•
HUOMIOITAVAA
Kahvayksikön REC-painikkeessa on lukitusvipu, joka estää käytön vahingossa. Aseta lukitusvipu asentoon C,
kun et halua tallennuksen keskeytyvän vahingossa tai kun et aio käyttää tätä REC-painiketta. Palauta vipu
edeltävään asentoon, kun haluat taas käyttää REC-painiketta.
Yhden leikkeen suurin yhtäjaksoinen tallennusaika on 6 tuntia. Tämä jälkeen luodaan uusi leike automaattisesti
ja tallennus jatkuu uutena leikkeenä.
Kirkkaassa ympäristössä kuvattaessa LCD-näytön käyttäminen voi olla hankalaa. Käytä silloin etsintä tai säädä
näytön kirkkautta.
; Etsimen käyttö
Video tallennetaan erillisinä leikkeinä seuraavissa tapauksissa:
- Kun videokamera vaihtaa toiseen SD-korttiin videon tallennuksen aikana tallennusvälineen vaihtotoiminnon
vuoksi.
- Kun tallennetaan videoita SDHC-kortille, videotiedosto (bittivirta) jaetaan osiin noin 4 Gt:n välein.
Toisto videokameralla on kuitenkin tauoton.
Kun erilliset leikkeet on tallennettu tiedostoiksi tietokoneeseen, voit yhdistää tiedostot MP4 Join Tool -työkalulla
ja tallentaa ne yhdeksi videoksi (A 38).
Valokuvien tallentaminen:
- Valokuvat tallennetaan JPG-tiedostoina. Valokuvia voi tallentaa vain tallennuksen valmiustilassa.
- Valokuvia ei voi tallentaa, kun esitallennus on käytössä.
Jos kuvaat pitkään niin, että videokamera on jalustassa, voit sulkea LCD-paneelin ja käyttää vain etsintä,
jolloin akku kestää pidempään.
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
Videomuotoasetusten valitseminen
Voit määrittää videoiden kuvaamisessa käytettävät videomuotoasetukset. Valitse asetusten yhdistelmä,
joka sopii parhaiten kuvaustarpeisiisi.
; Videomuotoasetukset: videomuoto, tarkkuus, bittinopeus ja kuvataajuus
1 Valitse videomuoto.
> [3 ! Tallennusasetukset] > [Videon muoto] > haluttu vaihtoehto > [L]
2 Valitse tarkkuus ja bittinopeus.
> [3 ! Tallennusasetukset] > [¸ Tarkkuus] tai [
Tarkkuus] > haluttu vaihtoehto > [L]
3 Valitse kuvataajuus.
> [3 ! Tallennusasetukset] > [¸ Kuvataajuus] tai [
Kuvataajuus] > haluttu vaihtoehto
> [X]
Ruutunäytöt
Tässä luvussa käsitellään
-tilassa näkyvät erilaiset ruutunäytöt. Kullakin hetkellä näkyvissä olevat
ruutunäytöt vaihtelevat valikkoasetusten ja toimintatilan mukaan.
AF-kehykset
Saatat nähdä jonkin seuraavista AF-kehyksistä käytetyn tarkennustoiminnon mukaan.
; Tarkennuksen säätäminen
Jatkuvan tarkennuksen AF-kehys –
aina valkoinen.
AF-tehostettu MF-kehys – keltainen:
käsisäädön alue; valkoinen:
automaattisen säädön alue.
Kasvontunnistus:
Pääasiallinen kohde
Kasvontunnistus:
Muut kasvontunnistuksen kehykset
Näyttömerkki
Seuranta
29
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
Näytön yläosa
Kuvake/näyttö
N
30
Kuvaus
-tila (A 22)
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Kuvaustila (; Kuvaustilat)
;
Infrapunatallennus (; Infrapunatallennus)
00:00:00:00
Aikakoodi (; Aikakoodin asettaminen)
Ñ, Ü (punainen)
Tallennustoiminto (A 27)
Ñ – tallennuksen valmiustila, Ü – tallennus
z
Esitallennus (; Esitallennus)
¯,°,± (keltainen)
Kuvanvakaus (; Kuvanvakaus)
è, é, ê, ë (valkoinen),
ë (keltainen),
(punainen)
000 min
Jäljellä oleva akun käyttöaika
Kuvake ilmaisee arvion jäljellä olevasta varauksesta. Kuvakkeen vieressä ilmoitetaan jäljellä oleva
tallennusaika minuutteina.
• ë keltaisena: akku on lähes tyhjä.
punaisena: akku on tyhjä; vaihda akku.
• Käyttöolosuhteiden mukaan akun todellinen varaus ei välttämättä näy tarkasti.
{Ð6 / 7 (korttikuvake vihreä/
keltainen),
/
(punainen)
Valokuva tallennettu (A 28)
• 6 (tai 7) keltaisena: kortti on lähes täynnä.
kortin virheen vuoksi.
(tai
) punaisena: valokuvaa ei voi tallentaa
Näytön vasen puoli
Kuvake/näyttö
Kuvaus
=,
Infrapunavalo (; Infrapunatallennus)
F00
Himmenninaukon arvo (; Automaattivalotus himmenninaukon esivalinta,
manuaalinen valotus)
1/0000
Valotusaika (; Automaattivalotus: valotusajan esivalinta, manuaalinen valotus)
AE ±0 0/0
Valotuksen korjaus (; Valotuksen korjaus)
±0 0/0
Valotuksen lukitus (; Valotuksen lukitus (AE-lukitus))
00.0dB
Herkkyysvahvistusarvo (; Manuaalinen valotus)
00.0dB (arvo oranssina)
AGC-rajoitus (; Automaattisen vahvistuksensäädön (AGC) rajoitin)
ND 1/00
ND-suodin (; ND-suodin)
D,@
000m,
Tarkennus (; Tarkennuksen säätäminen)
• Tarkennusta säädettäessä arvioitu tarkennusetäisyys näytetään kuvakkeen vieressä.
}, ~
Kasvojentunnistus ja seuranta (; Kasvojentunnistus ja seuranta)
¼, É,
,
,
,
,
Valkotasapaino (; Valkotasapaino)
Look-tiedostot (; Look-tiedostojen käyttäminen)
Vastavalon korjaus (; Vastavalon korjaus)
O, N
Korostus (; Korostus)
z, {
Seeprakuvio (; Seeprakuvio)
GPS-signaali: palaa tasaisesti – satelliittisignaali havaittu; vilkkuu – satelliittisignaali puuttuu.
• Vain, kun lisävarusteena saatava GPS-vastaanotin GP-E2 on kytkettynä videokameraan.
; Lisävarusteena saatavan GPS-vastaanottimen GP-E2 käyttö
Digitaalinen telelisäke (; Digitaalinen telelisäke)
REC`, STBY`
Tallennuskomento (; [3 Tallennusasetukset] -valikko)
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
Näytön oikea puoli
Kuvake/näyttö
Kuvaus
6 / 7 000h00m,
Kortin jäljellä oleva tallennusaika (A 41)
6 / 7 Loppu (punainen kortin kuvake) 6 (tai 7) keltaisena: kortti on lähes täynnä; punaisena: kortti on täynnä (ei vapaata tilaa).
/
(punainen)
Ei SD-korttia tai SD-kortille ei voi tallentaa.
/
000h00m
Tallennusvälineen vaihto (; Kaksoistallennus ja tallennusvälineen vaihto)
Zoomauspalkki (; Zoomaus)
• Näkyy vain zoomauksen aikana. Vaaleansininen osa ilmaisee digitaalisen zoomausalueen.
x0.00,
x0000
Hidas ja nopea liike -tallennus (; Hidas ja nopea liike -tallennus)
¿, À, ¾
Kuvataajuus (; Kuvataajuuden valitseminen)
¸,
Videomuoto (; Videomuodon valitseminen)
0000x0000
Tarkkuus (; Tarkkuuden ja bittinopeuden valitseminen)
000Mbps
Bittinopeus
¾,¿
Lisävarusteena saatavalle muunto-objektiiville optimoidut asetukset
(; [v Kameran asetukset] -valikko)
å
Mikrofonin vaimennin (; Edistyneet äänitulon asetukset)
Äänirajoitin (; Äänitystason säätäminen )
Virtalähde MIC-liitännän kautta pois käytöstä (; Edistyneet äänitulon asetukset)
ƒ, š, Ÿ,
,
,
,
,
Näytön kanavat (; Äänilähtö)
,
MP4-äänimuoto (; Äänen tallentaminen)
^ (keltainen)
Suurennus (; Suurennus)
Näytön alareuna ja keskiosa
Kuvake/näyttö
Kuvaus
[FUNC]
Avaa FUNC-valikon (; FUNC-valikko, ; FUNC-valikko (
[
], [~], [^], [ ], [ ],
[±], [Å], [Ä], [<], [z],
[
], [
],
[œ], [
]
Ohjelmoitava näyttöpainike (; Ohjelmoitavat painikkeet)
• Oletuksena painikkeeseen on määritetty [
Valokuva] -toiminto (kuvan ottaminen).
[£], [
Seuranta (; Kasvojentunnistus ja seuranta)
]
-mode))
Valotuspalkki (; Manuaalinen valotus)
Äänentason mittari (; Äänitystason säätäminen)
(punainen)
Kauko-ohjain pois käytöstä (; [B Järjestelmäasetukset] -valikko)
HUOMIOITAVAA
• Painamalla DISP-painiketta voit poistaa näytöstä useimmat kuvakkeet ja näytöt seuraavassa järjestyksessä:
Kaikki näkyvissä  vain näyttömerkit (kun aktiivisia)  minimimäärä näkyvissä (tallennustoiminta yms.).
31
Ohjelmointi
Ohjelmointi
32
CUSTOM-valintakiekko ja -painike
Voit määrittää CUSTOM-painikkeeseen ja -valintakiekkoon jonkin usein käytetyistä toiminnoista
(esimerkiksi aukon arvon tai suljinajan säätäminen, valotuksen korjaus, AGC-rajoituksen asettaminen tms.).
Voit sen jälkeen säätää valittua toimintoa CUSTOM-painikkeella ja -valintakiekolla ilman valikkoa.
; CUSTOM-valintakiekko ja -painike
Ohjelmoitavat painikkeet
Videokameran rungossa on viisi ohjelmoitavaa painiketta ja näytössä yksi painike (kosketustoiminto),
joihin voit määrittää erilaisia toimintoja (ohjelmoitavat painikkeet). Määritä usein käytetyt toiminnot painikkeisiin,
jotka ovat mielestäsi helpoimmat käyttää ja mukauta videokamera tarpeidesi ja mieltymystesi mukaiseksi.
Videokamerassa näkyvät painikkeiden nimet ilmoittavat myös niiden oletusasetukset. Ohjelmoitava näyttöpainike
näyttää vain siihen kulloinkin määritetyn toiminnon kuvakkeen.
; Ohjelmoitavat painikkeet
4
Toisto
33
Toisto
Tässä luvussa kuvataan videoiden ja valokuvien toisto. Lisätietoja tallenteiden toistamisesta ulkoisessa näytössä
on käyttöoppaassa.
; Liittäminen ulkoiseen näyttöön
Toimintatilat:
Toiston kuvahakemisto
1 Aseta virtakytkin asentoon MEDIA.
• Videokamera siirtyy
tulee näyttöön.
-tilaan, ja videoiden kuvahakemisto
2 Etsi video, jonka haluat toistaa.
• Pyyhkäise vasemmalle/oikealle tai kosketa kohtaa [Ï]/[Ð],
kun haluat nähdä muita hakemistosivuja.
• Kun haluat katsoa valokuvia tai toistaa tallenteita toiselta
SD-kortilta, vaihda kuvahakemistoa.
3
1
2
2
4
1
2
3
4
y: Videoiden kuvahakemisto
}: Valokuvien kuvahakemisto.
Näytä seuraava/edellinen hakemistosivu.
Voit myös pyyhkäistä vasemmalle/oikealle näytössä.
Kuvahakemistopainike: Paina, jos haluat vaihtaa
hakemistonäyttöä.
[FUNC]-painike: Videon/valokuvan toiminnot.
(; Videon ja valokuvan toiminnot)
5
5
6
6
Vain MP4-videot/-valokuvat: Kansion nimi.
Neljä viimeistä numeroa tarkoittavat
tallennuspäivää (1103 = 3. marraskuuta).
Vain videot: Videon tiedot.
(; Videon tietojen näyttäminen)
Toisto
Kuvahakemiston vaihtaminen
Vaihda kuvahakemistoa, kun haluat toistaa erityyppisen tallenteen (y videot tai } valokuvat), eri muodossa
olevia videoita (¸ MP4-videot tai
XF-AVC-videot) tai eri kortilla olevia tallenteita (6 tai 7).
34
Valitse kuvahakemistopainike ja valitse sitten haluamasi kuvahakemisto.
• Voit avata kuvahakemiston valintanäytön myös painamalla mukana tulevan kauko-ohjaimen G-painiketta.
Tallenteiden toistaminen
1 Kosketa kuvahakemistossa haluttua tallennetta.
• Videot: Toisto alkaa valitusta videosta ja jatkuu kuvahakemiston viimeisen videon loppuun.
Valokuvat: Valittu kuva näytetään. Pyyhkäise vasemmalle/oikealle, kun haluat katsoa muita kuvia.
2 Saat toiston säädöt näkyviin koskettamalla näyttöä.
• Toiston säätimet häviävät videon tai valokuvan toiston aikana automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
Kosketa videotoiston tauon aikana näyttöä uudelleen, jos haluat piilottaa toiston säätimet.
67
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
17
1
[FUNC]-painike: Videon/valokuvan toiminnot
(; Videon ja valokuvan toiminnot)
2 Äänilähtökanavat (; Äänilähtö),
MP4-äänimuoto (; Äänen tallentaminen)
3 Look-tiedostot (; Look-tiedostojen
käyttäminen)
4 Videon toiston säätimet (A 35)
5 Äänenvoimakkuus (A 36)
6 Videon toiston toiminta (A 35)
7 Kauko-ohjain ei käytössä
8 Jäljellä oleva akun käyttöaika (A 30)
9 Aikakoodi (; Aikakoodin asettaminen)
10 Kuvataajuus (; Kuvataajuuden
valitseminen) ja videomuoto (;
Videomuodon valitseminen)
18
19
11 Tarkkuus ja bittinopeus (; Tarkkuuden
ja bittinopeuden valitseminen)
12 Videot: Videon numero
Valokuvat: Valokuvan numero /
kuvien kokonaislukumäärä
13 Vain MP4-videot/-valokuvat: Tiedostonumero
14 Hidas ja nopea liike (; Hidas ja nopea
liike -tallennus)
15 Toistoon valittu SD-kortti (A 34)
16 Tietokoodi (; [É Toistoasetukset] -valikko)
17 Palaa valokuvan kuvahakemistoon.
18 Kuvan ohitus (A 36)
19 GPS-tiedot* (; Lisävarusteena saatavan
GPS-vastaanottimen GP-E2 käyttö)
* Vain, kun lisävarusteena saatava GPS-vastaanotin GP-E2 oli käytössä kuvaa tallennettaessa.
Toisto
TÄRKEÄÄ
• Et välttämättä voi toistaa tällä videokameralla videoita, jotka on tallennettu SD-kortille muulla laitteella.
• Seuraavia kuvatiedostoja ei ehkä näytetä oikein:
- muulla laitteella kuin tällä videokameralla tallennetut kuvat
- tietokoneella muokatut kuvat
- kuvat, joiden tiedostonimiä on muutettu.
35
HUOMIOITAVAA
• Voit kytkeä tallennuspäivämäärän ja -ajan näytön pois päältä tai muuttaa näytettyjä tietoja
>
[É Toistoasetukset] > [Tietokoodi] -asetuksella. Asetuksen nimessä oleva kuvake ja käytettävissä olevat
vaihtoehdot määräytyvät toistettavan tallenteen tyypin mukaan.
• Tallennusolosuhteiden mukaan videokuvan tai äänen toistossa saattaa leikkeiden välissä olla havaittavissa
taukoja.
Toiston säätimet
Seuraavat toistotyypit ovat käytettävissä, kun käytetään näytön säätimiä. Käytä ohjainta, valitse haluttu painike
työntämällä ohjainta ja paina sitten ohjainta. Videon toistossa voit myös käyttää mukana toimitetun kaukoohjaimen toimintopainikkeita.
Videon toiston säätimet
Toiminta
Näytön
kuvake
Valitse toiston aikana [Ø] / [×].
• Valitsemalla toistuvasti voit kasvattaa toistonopeudeksi noin 5x → 15x → 60x
normaalinopeus.
• Valitse nopean toiston aikana [Ð], kun haluat palata toistoon normaalinopeudella.
x00×
Øx00
Toistotapa
Nopea toisto*
Hidas toisto*
Valitse [Ö] / [Õ].
• Valitsemalla toistuvasti voit muuttaa toiston nopeudeksi noin 1/4 → 1/8
normaalinopeudesta.
Kuva eteenpäin/taaksepäin*
Valitse toiston taukotilassa [
Hyppää nykyisen videon alkuun
Valitse [Ú].
—
Hyppää edellisen videon alkuun
Valitse [Ú] kahdesti (kaksoisnapautus).
—
Hyppää seuraavan videon alkuun
Valitse [Ù].
—
Pysäytä toisto / jatka toistoa
Pysäytä toisto valitsemalla toiston aikana [Ý].
Palaa toistotauolta normaalitoistoon valitsemalla [Ð].
Ý
Ð
Lopeta toisto
Lopeta toisto ja palaa kuvahakemistoon koskettamalla [Ñ].
—
* Tässä toistotilassa ei ole ääntä.
]/[
x1/0Õ
Öx1/0
].
Toisto
Valokuvan toiston säätimet
Toistotapa
36
Toiminta
Palaa valokuvan kuvahakemistoon
Valitse [f].
Kuvan ohitus
Näytä vierityspalkki valitsemalla [h]. Etsi haluamasi kuva valitsemalla [Ï] / [Ð] tai
vetämällä sormella vierityspalkkia. Palaa yhden valokuvan näkymään
valitsemalla [L].
HUOMIOITAVAA
• Nopean/hitaan toiston aikana toistettavassa videokuvassa saattaa ilmetä häiriöitä (palikoitumista, raitoja jne.).
• Näytössä näkyvä nopeus on suuntaa antava.
• Hidas taaksepäin toisto näyttää samalta kuin jatkuva ruutu taaksepäin -nopeus.
Äänenvoimakkuuden säätö
Toiston aikana ääni toistuu sisäisestä monokaiuttimesta. Voit liittää kuulokkeet × (kuuloke) -liitäntään
ja kuunnella ääntä stereona.
1 Koskettamalla näyttöä toiston aikana saat näkyviin toiston säätimet.
2 Valitse [Ó/ ].
3 Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla [Ø]/[Ô] tai [Ù]/[Õ] ja valitse sitten [K].
• Voit myös vetää sormella pitkin vastaavaa äänenvoimakkuuspalkkia.
HUOMIOITAVAA
• Voit valita äänikanavan lähdöksi × (kuuloke) -liitännän tai sisäänrakennetun kaiuttimen.
; Äänilähtö
5
Ulkoiset liitännät
37
Liittäminen ulkoiseen näyttöön
Kun liität videokameran ulkoiseen näyttöön (tallennuksen seurantaa tai toistoa varten), käytä HDMI OUT -liitäntää
(vain v) tai videokameran liitäntää, joka vastaa haluamaasi näytön liitäntää (vain u). Valitse sen jälkeen
videosignaalin ulostuloasetukset.
Toimintatilat:
Kytkentäohje
Suosittelemme, että käytät videokameran virtalähteenä verkkolaitetta.
HDMI-liitäntä
Huippunopea HDMIkaapeli HTC-100
(lisävaruste)
HDMI OUT liitäntä
SDI OUT -liitäntä
(vain u)
SDI-liitäntä
BNC-kaapeli
(saatavana alan liikkeistä)
HUOMIOITAVAA
• u Videokamera ei voi ohjata signaalia samanaikaisesti sekä SDI OUT- että HDMI OUT -liitäntöihin.
• Videokameran HDMI OUT -liitäntä on tarkoitettu vain lähtöliitännäksi. Älä liitä sitä ulkoisen laitteen HDMIlähtöliitäntään, sillä se saattaa vaurioittaa videokameraa.
Leikkeiden käsitteleminen tietokoneessa
Leikkeiden käsitteleminen tietokoneessa
38 MP4-leikkeiden tallentaminen
Videokameralla tallennetut videot kannattaa tallentaa tietokoneeseen. Tätä varten tarvitset tietokoneeseen
yhdistetyn kortinlukijan tai tietokoneen, jossa on SD-korttipaikka. Lisätietoja tiedostojen siirtämisestä SD-kortille
saat tietokoneen käyttöoppaasta tai käyttöjärjestelmän ohjemoduuleista.
Tietyissä tilanteissa videot voidaan jakaa ja tallentaa useana tiedostona. MP4 Join Tool -työkalun avulla voit
yhdistää osiin jaetut tiedostot ja tallentaa ne yhdeksi yhtenäiseksi videoksi.
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen
1 Aseta videot sisältävä SD-kortti tietokoneen SD-korttipaikkaan tai tietokoneeseen yhdistettyyn kortinlukijaan.
2 Noudata käyttöjärjestelmän näyttöön tulevia ohjeita.
3 Kopioi SD-kortilla olevat videot tietokoneeseen.
• Tallenteet ovat SD-kortilla DCIM-kansiossa olevissa kansioissa, joiden nimet ovat muotoa ”XXX_kkpp”.
XXX on kansion numero (100–999) ja kkpp on tallennuspäivämäärä.
Videokameran osiin jakamien videoiden yhdistäminen
Voit yhdistää MP4 Join Tool -työkalulla videot, jotka videokamera on jakanut osiin seuraavissa tilanteissa:
• Kun videokamera vaihtaa toiseen SD-korttiin videon tallennuksen aikana tallennusvälineen vaihtotoiminnon
vuoksi.
• Videotiedosto (bittivirta) jaetaan osiin noin 4 Gt:n välein.
MP4 Join Tool on ladattavissa ilmaiseksi (Windows- tai macOS-käyttöjärjestelmälle) paikallisesta Canonverkkosivustosta. Voit katsoa järjestelmävaatimukset ja ohjelmiston viimeisimmät tiedot lataussivulta.
Tarkat tiedot ohjelmiston asentamisesta ja asennuksen poistamisesta löytyvät ladattavassa pakatussa
tiedostossa olevasta ”Lue tämä ensin” -tiedostosta (Install-MP4 Join Tool.pdf). Lisätietoja ohjelmiston käytöstä
on ohjelmiston yhteydessä asennettavassa käyttöoppaassa (PDF-tiedostossa).
XF-AVC-leikkeiden tallentaminen
Käytä Canon XF Utility -ohjelmistoa XF-AVC-videoiden tallentamiseen ja järjestämiseen tietokoneessa.
Voit käyttää videoita helposti suoraan epälineaarisesta Avid-muokkausohjelmistosta (NLE-ohjelmasta)
käyttämällä Canon XF -laajennuksia. Ohjelmisto ja laajennukset ovat ladattavissa ilmaiseksi paikallisesta
Canon-verkkosivustosta. Voit katsoa järjestelmävaatimukset ja ohjelmiston viimeisimmät tiedot lataussivulta.
Tarkat tiedot ohjelmiston asentamisesta ja asennuksen poistamisesta löytyvät verkkosivustosta ladattavassa
pakatussa tiedostossa olevasta ”Lue tämä ensin” -tiedostosta (Install-XF Utility.pdf). Lisätietoja ohjelmiston
käytöstä on ohjelmiston yhteydessä asennettavassa käyttöoppaassa (PDF-tiedostossa).
Canon XF Utility (Windows/macOS): Ohjelmisto, jonka avulla voit tallentaa videoita tietokoneeseen, tarkistaa,
toistaa ja järjestellä videoita sekä kaapata stillkuvia videoista.
Canon XF Plugin for Avid Media Access (Windows/macOS): Laajennus, jonka avulla voit helposti tuoda
videoita SD-kortilta tai tietokoneen paikallisesta kansiosta yhteensopivaan Avid Media Composeriin
(NLE-sovellus, joka on yhteensopiva Avid Media Accessin kanssa) suoraan sovelluksessa.
6
Lisätietoja
39
Turvaohjeet
Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti. Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää
vaaratilanteet itsellesi ja muille käyttäessäsi tuotetta.
VAROITUS
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaaraa.
• Lopeta tuotteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai siinä on jotain muuta epänormaalia.
• Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
• Älä anna tuotteen kastua. Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä tuotteen sisään.
• Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä tuotetta ukonilman aikana. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä yritä purkaa tuotetta tai muuttaa sen rakennetta.
• Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
• Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai tuotteen mukana toimitettuja akkuja.
- Käytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
- Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
- Älä lataa paristoja/akkuja muulla kuin hyväksytyllä latauslaitteella.
- Älä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
- Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja. Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältämää ainetta joutuu iholle tai
vaatteille, huuhtele heti runsaalla vedellä. Jos sitä joutuu silmään, huuhtele silmä heti erittäin runsaalla vedellä
ja hakeudu lääkäriin.
- Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä. Tämä voi aiheuttaa
sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.
• Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
• Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta.
- Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
- Älä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
- Älä altista virtapistoketta tai liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai muiden
metalliesineiden kanssa.
- Älä laita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä muunnella virtajohtoa.
- Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti sen jälkeen, kun tuote
on vielä lämmin.
- Älä irrota tuotteen virtajohtoa vetämällä johdosta.
- Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
• Älä anna tuotteen olla pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa käytön aikana. Vaikka tuote ei tuntuisi
kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja, jotka ilmenevät ihon punaisuutena tai rakkoina.
Kun tuotetta käytetään kuumassa ympäristössä tai käyttäjällä on heikko verenkierto tai tavallista vähemmän
tuntoherkkä iho, tuotteen kanssa suositellaan käytettäväksi jalustaa tai vastaavaa apuvälinettä.
• Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.
• Poista säännöllisesti virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
Tekniset tiedot lyhyesti
40
HUOMIO
Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
• Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle. Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin,
että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja tai loukkaantumisen.
• Käytä tuotetta varten vain riittävän tukevaa jalustaa.
• Älä katso näyttöä tai katso etsimen läpi pitkää aikaa kerrallaan. Tämä voi aiheuttaa matkapahoinvoinnin
kaltaisen olon. Lopeta tällöin tuotteen käyttö heti ja lepää hetki, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Tekniset tiedot lyhyesti
Tässä olevat tekniset tiedot ovat lyhennetty versio videokameran täydellisistä teknisistä tiedoista. Lue kaikki
videokameraa koskevat tiedot käyttöoppaan täydellisestä versiosta.
; Tekniset tiedot

— Annetut arvot ovat likimääräisiä lukuja.
• Tallennusvälineet (eivät kuulu toimitukseen)
SD-, SDHC (SD High Capacity)- tai SDXC (SD eXtended Capacity) -kortti (2 paikkaa)
Katso likimääräiset tallennusajat lopussa olevasta taulukosta.
• Virtalähde: 7,4 V tasavirta (akku), 8,4 V tasavirta (DC IN)
• Tehonkulutus
3 840 x 2 160 tallennus kuvataajuudella 25.00P, automaattitarkennus käytössä, LCD-näytön kirkkaus normaali
u 5,0 W, v 4,8 W (MP4-videot: 150 Mb/s, XF-AVC-videot: 160 Mb/s)
• Käyttölämpötila: 0–40 °C
• Mitat [L x K x S] (ilman käsikahvan hihnaa)
Vain videokameran runko: 109 x 91 x 214 mm
Videokameran runko ja vastavalosuoja: 125 x 91 x 265 mm
Videokameran runko, vastavalosuoja ja kahvayksikkö: 140 x 216 x 265 mm
• Paino
Videokameran runko (sekä käsikahvan hihna): u 970 g, v 960 g
Tyypillinen käyttökokoonpano*:
u 1 445 g, v 1 435 g
* Videokamera, käsikahvan hihna, vastavalosuoja, kahvayksikkö ja mikrofoniyksikön pidike, akku BP-820 ja yksi SD-kortti.
Painot ja mitat ovat likimääräisiä. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia.
Tekniset tiedot lyhyesti
Likimääräinen tallennusaika SD-kortille
Viitteelliset likimääräiset ajat perustuen jatkuvaan tallennustoimintoon siihen asti, kunnes kortti on täysi.
MP4-leikkeet
41
[
[
AAC 16bit 2CH]
LPCM 16bit 4CH]
SD-kortti
Tarkkuus
(bittinopeus)
8 Gt
16 Gt
32 Gt
64 Gt
128 Gt
3 840 x 2 160 (150 Mb/s)
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
1 920 x 1 080 (35 Mb/s)
25 min
55 min
115 min
240 min
485 min
MP4-äänimuoto
1 920 x 1 080 (17 Mb/s)
55 min
120 min
245 min
495 min
995 min
3 840 x 2 160 (150 Mb/s)
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
1 920 x 1 080 (35 Mb/s)
25 min
50 min
110 min
220 min
445 min
1 920 x 1 080 (17 Mb/s)
45 min
100 min
205 min
420 min
845 min
XF-AVC-leikkeet
SD-kortti
Tarkkuus
(bittinopeus)
8 Gt
16 Gt
32 Gt
64 Gt
128 Gt
3 840 x 2 160 (160 Mb/s)
5 min
10 min
25 min
50 min
105 min
1 920 x 1 080 (45 Mb/s)
20 min
45 min
90 min
185 min
375 min
Likimääräiset akun latausajat ja tallennusajat
Videokameran mukana toimitetun akun BP-820 lataaminen täyteen käyttämällä videokameraa ja sen mukana
toimitettua verkkolaitetta CA-570 kestää noin 210 minuuttia. Likimääräiset tallennusajat täyteen ladatulla akulla
BP-820 oletusasetuksilla ovat seuraavanlaiset:
Tarkkuus
(bittinopeus)
u
Kuvataajuus
Tallennus
(enintään)
v
Tallennus
(tyypillisesti)*
Tallennus
(enintään)
Tallennus
(tyypillisesti)*
MP4-leikkeet
3 840 x 2 160 (150 Mb/s)
1 920 x 1 080 (35 Mb/s)
25.00P
1 920 x 1 080 (17 Mb/s)
145 min
80 min
150 min
85 min
165 min
90 min
170 min
95 min
165 min
90 min
170 min
95 min
145 min
80 min
150 min
85 min
165 min
90 min
170 min
95 min
XF-AVC-leikkeet
3 840 x 2 160 (160 Mb/s)
1 920 x 1 080 (45 Mb/s)
25.00P
* Likimääräiset tallennusajat ovat tallennukselle, jossa tehdään toistuvia toimintoja, kuten kuvauksen käynnistys ja pysäytys,
zoomaus sekä virran katkaisu ja kytkentä.
Valinnaiset lisävarusteet
Valinnaiset lisävarusteet
Suosittelemme aitojen Canonin lisävarusteiden käyttöä.
42
Jos käytät muuta kuin aitoa Canonin akkua, näyttöön tulee ilmoitus [Ongelma akun käytössä] ja käyttäjän
toimenpiteitä vaaditaan. Huomaa, että Canon ei ole vastuussa onnettomuuksista johtuvista vahingoista,
kuten toimintahäiriöistä tai tulipaloista, jotka aiheutuvat muiden kuin aitojen Canonin akkujen käytöstä.
Aidoissa Canon-videokameran lisävarusteissa on tämä merkki. Suosittelemme Canonvideolaitteiden kanssa käytettäväksi vain aitoja Canon-lisävarusteita tai tällä merkillä
varustettuja tuotteita.
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Tietoja paikallisesta Canon-toimistosta on takuukortissa tai osoitteessa
www.canon-europe.com/Support
Tuotteen ja siihen liittyvän takuun toimittaa Euroopan maissa Canon Europa N.V.
Tämän asiakirjan tiedot on tarkistettu oikeellisiksi maaliskuussa 2019. Oikeus muutoksiin pidätetään.
CEL-SX7QA260
DIE-0534-000
© CANON INC. 2019
PRINTED IN THE EU
0216W403
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising