Canon | XA40 | Quick Start Guide | Canon XA40 Quick start guide

Canon XA40 Quick start guide
CEL-SX7DA260
4K-videokamera
PAL
Tämä opas sisältää vain tärkeimmät tiedot videokameran käytön
aloittamiseksi. Jos haluat ladata uusimman version täydellisestä
Käyttöoppaasta, katso sivu 2.
Pikaopas
Videokameran täydellisen Käyttöoppaan (PDF-tiedosto)
lataaminen
Tässä oppaassa on esitetty videokameran perustoiminnot video-otosten tallentamista, valokuvien
ottamista ja tallenteiden toistoa varten (videokameran avulla tai liittämällä videokamera ulkoiseen
näyttöön). Kun haluat käyttää edistyneempiä toimintoja, lukea tärkeistä käsittelyn varotoimista sekä
tutkia vianmääritysosiota, kun näyttöön tulee virheviesti, lataa täydellinen Käyttöopas (PDF-tiedosto).
Siirry seuraavaan verkkosivustoon. Valitse maa/alue ja lataa PDF-tiedosto näyttöön tulevien
ohjeiden mukaisesti.
http://www.canon.com/icpd/
2
Tärkeitä käyttöohjeita
TEKIJÄNOIKEUSVAROITUS
Materiaalien luvaton tallennus voi loukata tekijänoikeuden haltijoiden oikeuksia ja rikkoa tekijänoikeuslakeja.
Vesi ja kosteus - Sähköiskun vaara - Älä käytä tätä tuotetta lähellä vettä tai sateisissa/kosteissa olosuhteissa.
Esineiden ja nesteiden joutuminen sisään - Älä koskaan työnnä mitään esineitä tämän tuotteen sisään siinä olevista aukoista,
sillä ne voivat koskettaa vaarallisia jännitteisiä osia tai oikosulkea osia, mistä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
Varo läikyttämästä mitään nesteitä tuotteen päälle.
Virta katkaistaan irrottamalla verkkopistoke. Verkkopistokkeen on oltava hyvin käsillä, jotta se voidaan irrottaa nopeasti
hätätapauksessa.
CA-570-tunnistuslaatta on laitteen pohjassa.
Käytettäväksi vain EU- ja EEA-alueella (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (WEEE-direktiivi,
2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät
tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan merkin alapuolelle on paristoista ja akuista annetun direktiivin mukaisesti painettu kemiallinen
merkki, paristossa tai akussa käytetyn raskasmetallin (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) pitoisuus
ylittää kyseisessä direktiivissä määritetyn raja-arvon.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa
tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle
haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää samalla luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön
tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/weee tai www.canon-europe.com/battery.
3
Akkua koskevia varotoimenpiteitä
VAARA!
Käsittele akkua huolellisesti.
• Pidä akku kaukana tulesta (räjähdysvaara).
• Älä altista akkua yli 60 °C:n lämpötilalle. Älä jätä sitä esimerkiksi lämmittimien lähelle tai autoon
kuumalla ilmalla.
• Älä yritä purkaa akkua tai muuttaa sen rakennetta.
• Älä pudota akkua tai altista sitä iskuille.
• Älä anna akun kastua.
Tärkeää tietoa tallennusvälineestä
• Kun ACCESS-merkkivalo palaa tai vilkkuu, noudata seuraavia varotoimia. Muussa tapauksessa tiedot voivat
hävitä lopullisesti tai muisti saattaa vahingoittua.
- Älä irrota virtalähdettä tai katkaise videokamerasta virtaa.
- Älä avaa SD-korttipaikan kantta.
- Älä muuta videokameran toimintatilaa.
- Kun USB-kaapeli on kytketty videokameraan, älä irrota USB-kaapelia.
Sertifiointilogon näyttäminen
Avaamalla näytön [B Järjestelmäasetukset] > [Sertifiointitiedot] voit katsoa tämän videokameran
sertifiointitietoja.
Tavaramerkkitietoja
•
•
•
•
•
•
•
•
4
SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
macOS on Apple Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Muutkin kuin edellä mainitut nimet ja tuotteet voivat olla yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
Tämä laite sisältää Microsoftin lisensoimaa exFAT-teknologiaa.
”Full HD 1080” tarkoittaa Canonin videokameroita, jotka ovat yhteensopivia 1 080 pystysuuntaisesta pikselistä
(skannausviivasta) muodostetun teräväpiirtovideokuvan kanssa.
This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4
compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted
or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Huomautus näytetään vaatimusten mukaisesti englanniksi.
Sukana toimitetut lisävarusteet
Sukana toimitetut lisävarusteet
Videokameran mukana toimitetaan seuraavat varusteet:
Verkkolaite CA-570
(sis. virtajohdon)
Ferriittiydin
Akku BP-820
Mikrofoniyksikön pidike
(sis. ruuvit)
Kahvayksikkö
(sis. ruuvit)
Vastavalosuoja ja objektiivin suoja
Objektiivin suojus
Pikaopas
(tämä käyttöohje)
5
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
6
05
Sukana toimitetut lisävarusteet
07
Osien nimet
12
Akun lataaminen
14
Normaalit valmistelutoimet
16
Päivämäärän/kellonajan ja kielen asettaminen
17
SD-korttien käyttäminen
18
Videoiden ja valokuvien tallennus
20
Videoiden ja valokuvien toistaminen ja tallentaminen
22
Liittäminen ulkoiseen näyttöön
23
Näytöt ja kuvakkeet
27
Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet
31
Muuta
32
Tekniset tiedot lyhyesti
33
Lisätietoja
Osien nimet
Osien nimet
Kuva vasemmalta sivulta
2
3
1
4
5
1
2
3
4
5
6
6
7
8
Objektiivin suojan kytkin
(; Videoiden ja valokuvien
tallennus)
SD-korttipaikka 2
SD-korttipaikka 3
(; SD-korttien käyttäminen)
u (tarkista tallenne) -painike
(; Videoiden ja valokuvien
tallennus) / ohjelmoitava painike 5
(; Ohjelmoitavat painikkeet)
Vastavalosuoja
(; Vastavalosuojan
käyttäminen)
Tarkennus-/zoomausrengas
(; Tarkennus-/zoomausrenkaan
käyttäminen,
; Käsitarkennus)
9
10
11
7
8
CUSTOM (muokattava) -valintakiekko
CUSTOM (muokattava) -painike
(; CUSTOM-valintakiekko
ja -painike)
9 INFRARED (infrapuna) -kytkin
(; Infrapunatallennus)
10 SD-korttipaikan kansi
11 DISP (näyttö) -painike
(; Ruutunäytöt) /
BATT. INFO (akun tiedot) -painike
(; Jäljellä olevan akun
varauksen tarkistaminen)
7
Osien nimet
Kuva oikealta sivulta
1
8
9
6
2
7
3
4
5
1
2
3
4
5
8
Sisäänrakennettu kaiutin
(; Äänenvoimakkuuden säätö)
MIC (mikrofoni) -liitäntä
(; Äänen tallentaminen)
HDMI OUT -liitäntä
(; HDMI OUT -liitännän
käyttäminen)
REMOTE (kauko-ohjain) -liitäntä
(; Lisävarusteena saatavan
kauko-ohjaimen RC-V100 käyttäminen)
s SDI OUT -liitäntä
(; SDI OUT -liitännän
käyttäminen)
6
7
8
9
× (kuulokkeet) -liitäntä
(; Kuulokkeiden käyttäminen)
USB-liitäntä
(; GPS-vastaanottimen GP-E2
käyttäminen)
DC IN -liitäntä
(; Akun lataaminen)
Käsikahvan hihna
(; Käsikahva ja hihnat)
Osien nimet
Kuva edestä
1
6
Kuva takaa
4
5
7
8
9
2
3
10 11 12
13 14
15
1
2
3
4
5
6
Instant AF -anturi
(; Automaattitarkennus)
AF/MF-painike (; Tarkennuksen
säätö) / ohjelmoitava painike 1
(; Ohjelmoitavat painikkeet)
PRE REC (esitallennus) -painike
(; Esitallennus) /
ohjelmoitava painike 2
(; Ohjelmoitavat painikkeet)
LCD-kosketusnäyttö
(; LCD-näytön säätäminen)
Tarkennus-/zoomausrenkaan kytkin
(; Tarkennus-/zoomausrenkaan
käyttäminen,
; Käsitarkennus)
Etsin
(; Etsimen käyttäminen)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dioptrian korjausvipu
(; Etsimen käyttäminen)
Ohjain/SET-painike
(; MENU-painikkeen ja
ohjaimen käyttäminen)
Hihnan kiinnike
(; Käsikahva ja hihnat)
Ohjelmoitava painike 3
Ohjelmoitava painike 4
(; Ohjelmoitavat painikkeet)
Akkukotelo (; Akun lataaminen)
START/STOP-painike
(; Videoiden ja valokuvien
tallennus)
MENU (valikko) -painike
(; Asetusvalikot)
Sarjanumero
9
Osien nimet
Kuva päältä
Kuva alta
3
9
4
5
1
6
2
7
10
11
12
8
1
2
3
4
5
6
10
Virtakytkin
(; Videokameran virran
kytkeminen/katkaiseminen)
POWER/CHG (lataus) -merkkivalo
(; Akun lataaminen)
Yhdysrakenteinen stereomikrofoni
(; Äänen tallentaminen)
Varusteluisti
Kameratilan kytkin
(; Kameratilan asettaminen)
Käsikahvan zoomausvipu
(; Zoomausvipujen
käyttäminen)
7
ACCESS (käyttö) -merkkivalo
(; Videoiden ja
valokuvien tallennus)
8 Käsikahvayksikkö
(; Kahvayksikön kiinnittäminen)
9 Vastavalosuojan kohdistusmerkki
10 Jalustan kiinnitys
Videokameran kiinnittämiseksi
jalustaan 6,5 mm:n tai lyhyemmällä
kiinnitysruuvilla.
11 BATTERY RELEASE
(akun vapautus) -kytkin
(; Akun lataaminen)
12 Silmäsuppilo
(; Etsimen käyttäminen)
Osien nimet
Kahvayksikkö
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13 14
Mikrofoniyksikön pidike
(; Äänen tallentaminen)
Mikrofonin lukitusruuvi
(; Äänen tallentaminen)
Varusteluisti
Käsikahvan zoomausvipu
(; Zoomausvipujen
käyttäminen)
START/STOP-lukituksen (C) vipu
START/STOP-painike
(; Videoiden ja valokuvien
tallennus)
Herkkyyden valintakytkimet tuloille
INPUT 1 ja INPUT 2
(; Äänen tallentaminen)
INPUT-liitännän ON/OFF-kytkin
(; Äänen tallentaminen)
15
9
10
11
12
13
14
15
16
16
Äänitystason kytkimet kanaville CH1
ja CH2 (; Äänen tallentaminen)
Äänitystason valintakiekot
kanaville CH1 ja CH2
(; Äänen tallentaminen)
Mikrofonikaapelin pidike
(; Äänen tallentaminen)
INPUT 1- ja INPUT 2 -liitännät
(yhteisesti ”INPUT-liitännät”)
(; Äänen tallentaminen)
Infrapunavalo
(; Infrapunatallennus)
Tallennuksen merkkivalo
(; Videoiden ja valokuvien
tallennus)
Kahvayksikön eturuuvi
Kahvayksikön takaruuvit
(; Kahvayksikön kiinnittäminen)
11
Akun lataaminen
Akun lataaminen
Videokameran virtalähteenä voidaan käyttää akkua tai mukana toimitettua verkkolaitetta CA-570.
Kun käytät verkkolaitetta, akun varaus ei vähene. Lataa akku ennen käyttöä.
1 Kiinnitä ferriittiydin kaapeliin noin 6 cm:n päähän
DC-pistokkeesta (DC IN -liitäntään kytkettävä
pistoke).
2 Vie kaapeli ferriittiytimen keskuksen läpi ja kiedo
se ytimen ympärille (kuvassa näytetyllä tavalla).
Sulje sitten yksikkö, kunnes se napsahtaa.
3 Liitä verkkolaite videokameraan ja kytke virtajohto
pistorasiaan.
DC IN -liitäntä
4 Asenna akku videokameraan.
• Paina akku varovasti akkukoteloon ja liu’uta sitä
eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
5 Lataaminen alkaa, kun videokameran
virta katkaistaan.
• POWER/CHG-merkkivalo palaa punaisena,
kun akku latautuu. Valo sammuu, kun akku on
ladattu. Jos POWER/CHG-merkkivalo alkaa
vilkkua, katso ohjeita käyttöoppaasta.
; Vianmääritys
12
POWER/CHG (lataus) -merkkivalo
Akun lataaminen
TÄRKEÄÄ
• Katkaise kamerasta virta, ennen kuin liität tai irrotat verkkolaitteen. Kun olet katkaissut videokamerasta
virran, tärkeät tiedot päivittyvät muistikortille. Odota, kunnes vihreä POWER/CHG-merkkivalo sammuu.
• Kun käytät verkkolaitetta, älä kiinnitä sitä pysyvästi yhteen paikkaan, sillä siitä saattaa aiheutua
toimintahäiriö.
• Älä kytke kameran DC IN -liitäntään tai verkkolaitteeseen sähkölaitteita, joita ei ole erikseen suositeltu
käytettäväksi tämän videokameran kanssa.
• Jotta välttäisit laitteiden rikkoutumisen ja liiallisen kuumentumisen, älä liitä mukana toimitettua verkkolaitetta
jännitemuuntimiin tai erikoisvirtalähteisiin, joita on käytössä mm. lentokoneissa ja laivoissa,
DC-AC-muuntimiin tms.
• Lisätietoja akun asianmukaisesta käsittelystä on kohdassa Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet (A 27).
HUOMIOITAVAA
• Suosittelemme lataamaan akun lämpötilassa, joka on välillä 10 °C ja 30 °C. Jos joko ympäristön lämpötila
tai akun lämpötila on lämpötila-alueen 0–40 °C ulkopuolella, lataus ei ala.
• Akkua varataan vain videokameran ollessa kytkettynä pois päältä.
• Jos virtajohto irrotetaan akun latauksen aikana, varmista, että POWER/CHG-merkkivalo on sammunut,
ennen kuin kytket virran uudelleen.
• Jos jäljellä oleva akun käyttöaika on tärkeä, voit käyttää videokameraa verkkolaitteen avulla, jotta akun
varaus ei vähene.
• Ladatut akut purkautuvat itsestään. Akut kannattaa siksi ladata käyttöpäivänä tai sitä edeltävänä päivänä,
jotta niissä on täysi lataus.
• Kun käytät akkua ensimmäisen kerran, lataa se ensin täyteen ja käytä videokameraa, kunnes akku on täysin
tyhjä. Siten varmistetaan, että jäljellä oleva tallennusaika näkyy tarkasti.
• Suosittelemme pitämään mukana 2–3 kertaa enemmän akkukapasiteettia kuin uskot tarvitsevasi.
• Latausajat ja likimääräiset käyttöajat ovat Käyttöoppaassa. ; Viitetaulukot.
13
Normaalit valmistelutoimet
Normaalit valmistelutoimet
Tässä luvussa kuvataan videokameran normaalit valmistelutoimet, kuten kahvayksikön
ja vastavalosuojan kiinnittäminen sekä etsimen ja LCD-näytön säätäminen.
TÄRKEÄÄ
• Varo, ettet pudota videokameraa, kun kiinnität, irrotat tai säädät lisävarusteita. On suositeltavaa
käyttää apuna pöytää tai jotain muuta vakaata alustaa.
Mikrofoniyksikön pidikkeen kiinnittäminen
Kiinnitä mikrofoniyksikön pidike kahvayksikköön mukana
toimitetuilla ruuveilla.
Kahvayksikön kiinnittäminen
1 Liu'uta kahvayksikön etuosa varusteluistiin kuvassa
näytetyllä tavalla. Liu'uta sitten kahvayksikköä
eteenpäin perille asti.
• Varmista, että etu- ja takaruuvit ovat koholla, kun liu'utat
kahvayksikköä.
2 Kiinnitä kahvayksikkö kääntämällä eturuuvia ja
kahta takaruuvia.
HUOMIOITAVAA
• Videokameraa voi käyttää myös ilman kahvayksikköä.
Jotkin äänitoiminnot, infrapunavalo ja tallennuksen merkkivalo
eivät kuitenkaan ole käytössä.
14
Normaalit valmistelutoimet
Vastavalosuojan, käsikahvan hihnan ja LCD-paneelin valmisteleminen
1 Irrota objektiivin suojus.
2 Aseta vastavalosuojassa oleva merkki ja videokameran
pohjassa oleva vastavalosuojan kohdistusmerkki
kohdakkain (1) ja käännä sitten vastavalosuojaa
myötäpäivään, kunnes se pysähtyy naksahtaen (2).
• Varo vääntämästä vastavalosuojaa.
• Varmista, että vastavalosuoja on kohdistunut oikein
kierteeseen.
• Irrota vastavalosuoja kääntämällä sitä vastapäivään.
3 Säädä käsikahvan hihna niin, että etusormesi
ylettyy käsikahvan zoomausvipuun ja peukalosi
START/STOP-painikkeeseen.
4 Avaa LCD-paneelia 90 astetta ja säädä kulmaa.
• Voit kääntää paneelia alaspäin tai objektiivia kohti
(esimerkiksi jos tallennat videokuvaa itsestäsi).
HUOMIOITAVAA
• Tietoja LCD-näytöstä ja etsimen näytöstä: Näyttöjen valmistuksessa käytetään suurtarkkuustekniikkaa.
Yli 99,99 % kuvapisteistä toimii määritysten mukaisesti. Joskus harvoin pikselit voivat syttyä väärin tai näkyä
pysyvästi valkoisina pisteinä. Tällä ei ole vaikutusta tallentuvaan kuvaan, eikä ilmiötä voida pitää
toimintavirheenä.
15
Päivämäärän/kellonajan ja kielen asettaminen
Päivämäärän/kellonajan ja kielen asettaminen
Kun kytket videokameran päälle ensimmäisen kerran, sinun on asetettava päivämäärä ja kellonaika
ennen videokameran käyttöä. Voit myös vaihtaa päivämäärän näyttömuodon ja aikavyöhykkeen.
(Voit tehdä nämä muutokset, kun olet ensin muuttanut kielen haluamaksesi.)
; Aikavyöhykkeen muuttaminen
1 Aseta virtakytkin asentoon CAMERA.
• Kun videokameran kelloa ei ole asetettu, näyttöön tulee
[Date/Time/Päivämäärä/aika]-näyttö.
2 Muuta päivämäärä/aika.
1 Valitse kenttä, jota haluat muuttaa.
2 Vaihda kenttää valitsemalla [Î] tai [Í].
3 Valitse haluamasi päivämäärän ja ajan muoto.
1 Valitse jokin [Date Format / Päivämäärän muoto] -painikkeista.
2 Valitse [24H] 24 tunnin kellon käyttämiseksi.
4 Valitse [OK].
5 Valitse valikoissa ja ruutunäytöissä käytettävä kieli.
> [B ! System Setup/Järjestelmäasetukset] > [Language
; Valikkojen käyttäminen
6 Valitse haluamasi kieli, valitse [OK] ja sulje sitten valikko.
Oletuskieli on englanti
HUOMIOITAVAA
• Jos olet vaihtanut kieltä vahingossa, etsi valikkoasetus, jossa on
16
-merkki.
/Kieli]
SD-korttien käyttäminen
SD-korttien käyttäminen
Käytä alan liikkeistä saatavia
SD-,
suuren kapasiteetin SDHC- tai
laajennetun
kapasiteetin SDXC-muistikortteja. Varmista, että käytät yhteensopivaa SD-korttia.
; SD-korttien käyttäminen
1 Katkaise videokamerasta virta.
• Varmista, että POWER/CHG-merkkivalo on sammunut (1).
햲
2 Avaa SD-korttipaikan kansi (2).
햳
3 Aseta SD-kortti SD-korttipaikan pohjaan asti suorassa etiketti videokameran etupuolta päin.
• Sulje SD-korttipaikan kansi. Älä sulje kantta väkisin, jos SD-kortti ei ole kunnolla paikallaan.
Naps!
SD-kortin tekstipuoli
objektiivin suuntaan
SD-kortin poistaminen
1 Varmista, ettei ACCESS-merkkivalo pala.
2 Paina SD-korttia kerran, jotta se vapautuu. Kun SD-kortti ponnahtaa ulos,
vedä se kokonaan pois.
TÄRKEÄÄ
• SD-korteissa on etu- ja kääntöpuoli, eikä kortteja voi kääntää. Jos asetat SD-kortin videokameraan
väärin päin, videokameraan voi tulla häiriö.
• Alusta uudet SD-kortit, kun käytät niitä ensimmäisen kerran tässä videokamerassa.
; SD-kortin alustaminen
HUOMIOITAVAA
• SD-korteissa on kytkin, joka estää kirjoittamisen kortille, jotta kortin sisältöä ei poisteta vahingossa.
Jos haluat kirjoitussuojata SD-kortin, aseta kytkin LOCK-asentoon.
17
Videoiden ja valokuvien tallennus
Videoiden ja valokuvien tallennus
Tässä osassa selitetään perustoiminnot videoiden* ja valokuvien tallentamiseksi
-tilassa.
Lisätietoja äänen tallennuksesta on käyttöoppaassa.
Ennen kuin kuvaat tärkeitä tallenteita ensimmäistä kertaa, kuvaa testitallenteita asetuksilla, joita
aiot käyttää, ja tarkista, että videokamera toimii oikein. Jos videokamera ei toimi asianmukaisesti,
katso ohjeita käyttöoppaasta.
; Äänen tallentaminen, ; Vianmääritys
* Video tarkoittaa yhtä videoyksikköä, joka tallennetaan yhden tallennustoiminnon aikana.
ACCESSmerkkivalo
1 Avaa objektiivin suoja.
• Aseta objektiivin suojan kytkin asetukseen OPEN.
2 Aloita videon tallentaminen painamalla
START/STOP-painiketta.
Objektiivin
suojan kytkin
• Paina painiketta uudelleen, kun haluat keskeyttää
tallennuksen ja tallentaa videon SD-kortille yhdeksi
videoksi. Videokamera siirtyy tallennuksen
valmiustilaan.
3 Tallennuksen valmiustilassa voit ottaa valokuvan
koskettamalla [PHOTO].
[PHOTO]
Kun olet lopettanut tallentamisen
Varmista ennen videokameran kytkemistä pois päältä, että kamera on lopettanut videoiden
tai valokuvien tallentamisen SD-kortille.
1
2
3
4
Sulje objektiivin suoja.
Varmista, että ACCESS-merkkivalo ei pala.
Aseta virtakytkin asentoon OFF.
Sulje LCD-paneeli. Palauta tarvittaessa etsin alkuperäiseen asentoonsa.
Tietoja
-tilasta
Kun käytät
-tilaa, videokamera säätää automaattisesti tarkennusta, valotusta
(aukkoa, valotusaikaa ja herkkyysvahvistusta), valkotasapainoa ja muita asetuksia
kuvausympäristön mukaan. Lisäksi jos videokamera havaitsee kasvot, se pitää kohteen
tarkennettuna automaattisesti ja säätää parhaan valotuksen.
TÄRKEÄÄ
• Tallenna videotallenteet säännöllisesti, erityisesti tärkeiden tallenteiden kuvaamisen jälkeen.
Canon ei ole vastuussa tietojen katoamisesta tai vioittumisesta. ; Videoiden tallentaminen
18
Videoiden ja valokuvien tallennus
HUOMIOITAVAA
• Hyödynnä
-tilaa valikkojen ja yksilöllisten asetusten määrittämisessä. ; Videoiden ja
valokuvien tallennus
Videomuotoasetusten valitseminen
Voit määrittää videoiden kuvaamisessa käytettävät videomuotoasetukset. Valitse tarkkuuden/
bittinopeuden ja kuvataajuuden yhdistelmä, joka sopii parhaiten kuvaustarpeisiisi.
; Videomuotoasetukset: Tarkkuus, bittinopeus ja kuvataajuus
1 Valitse tarkkuus ja bittinopeus.
> [3 ! [Tallennusasetukset] > [¸ Tarkkuus] > haluttu vaihtoehto > [X]
2 Valitse kuvataajuus.
> [3 ! [Tallennusasetukset] > [¸ Kuvataajuus] > haluttu vaihtoehto > [X]
19
Videoiden ja valokuvien toistaminen ja tallentaminen
Videoiden ja valokuvien toistaminen ja tallentaminen
Voit toistaa tallentamiasi videoita ja valokuvia. ; Toistaminen
Voit myös liittää videokameraan ulkoisen näytön (A 22).
1 Aseta virtakytkin asentoon MEDIA.
• Videokamera siirtyy
-tilaan, ja videoiden
kuvahakemisto tulee näyttöön.
2 Etsi video tai valokuva, jonka haluat toistaa.
• Pyyhkäise vasemmalle/oikealle tai valitse [Ï]/[Ð],
kun haluat nähdä muita hakemistosivuja.
• Kun haluat katsoa valokuvia tai toistaa tallenteita toiselta
SD-kortilta, vaihda kuvahakemistoa.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Videoiden kuvahakemisto
}: Valokuvan kuvahakemisto.
Näytä seuraava/edellinen hakemistosivu.
Voit myös pyyhkäistä vasemmalle/
oikealle näytössä.
Kuvahakemistopainike: valitse tämä,
jos haluat vaihtaa hakemistonäyttöä.
5
6
4
5
6
[FUNC]-painike: Videon/valokuvan toiminnot
(; Videoiden ja valokuvien
poistaminen sekä niiden kopioimien
SD-korttien välillä).
Kansion nimi. Neljä viimeistä lukua
tarkoittavat tallennuspäivää
(1025 = 25. lokakuuta).
Vain videot: Videon tiedot
(; Videon tietojen näyttäminen).
3 Aloita toisto valitsemalla haluamasi videon tai valokuvan pikkukuva.
Videot: Toisto alkaa valitusta videosta ja jatkuu kuvahakemiston viimeisen videon loppuun.
Koskettamalla näyttöä toiston aikana saat näkyviin toiston säätimet.
20
Videoiden ja valokuvien toistaminen ja tallentaminen
1
7
6
2
3
5
4
1 Voit piilottaa toiston säätimet koskettamalla
mihin tahansa muualle tai odottamalla
muutaman sekunnin.
2 Seuraava video
3 Nopea toisto* (toistonopeus lisääntyy,
kun valitset uudelleen)
4 Pysäytä
5 Äänenvoimakkuussäätimet
6 Tauko (jatka toistoa valitsemalla uudelleen)
7 Videon alku (valitsemalla kahdesti voit siirtyä
suoraan edellisen videon alkuun)
* Toiston tauon aikana nämä säätimet korvautuvat hitaan toiston säätimillä.
Valokuvat: Valittu kuva näkyy yhden kuvan näkymässä. Pyyhkäise vasemmalle/oikealle, kun haluat
katsoa muita kuvia. Saat toiston säädöt näkyviin koskettamalla näyttöä.
HUOMIOITAVAA
• Videoita toistettaessa voi tallennusolosuhteiden mukaan esiintyä lyhyitä pysähdyksiä kuvan tai äänen
toistossa videoiden välissä.
Videoidesi tallentaminen
Suosittelemme, että tallennat videosi ja valokuvasi säännöllisesti tietokoneelle.
Lisätietoja on Käyttöoppaassa.
; Videoiden käsitteleminen tietokoneessa.
21
Liittäminen ulkoiseen näyttöön
Liittäminen ulkoiseen näyttöön
Kun liität videokameran ulkoiseen näyttöön tallennuksen tai toistoa varten, käytä näytössä
olevaa liitäntää vastaavaa videokameran liitäntää (vain s) tai HDMI OUT -liitäntää.
Valitse sen jälkeen videosignaalin ulostuloasetukset.
; Liittäminen ulkoiseen näyttöön
HDMI OUT
-liitäntä
HDMI IN
-liitäntä
Huippunopea HTC-100
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
SDI OUT
-liitäntä*
SDI IN
-liitäntä
* Vain s
HUOMIOITAVAA
• Videokamera kannattaa kytkeä verkkolaitteeseen.
• Videokameran HDMI OUT -liitäntä on tarkoitettu vain lähtöliitännäksi. Älä liitä sitä ulkoisen laitteen
HDMI-lähtöliitäntään, sillä se saattaa vaurioittaa videokameraa.
• Video ei välttämättä toistu oikein kaikissa näytöissä.
22
Näytöt ja kuvakkeet
Näytöt ja kuvakkeet
Tallennus
Näyttömerkit
Kasvojentunnistuksen kehys Seuranta
Näytön vasen puoli
Kuvake/näyttö
Kuvaus
F00.0
Himmenninaukon arvo (; Aukon esivalinta (“))
ND1/0
ND-suodin (; ND-suodin)
=,
Infrapunavalo (; Infrapunatallennus)
1/00000
Valotusaika (; Valotusajan esivalinta (‚))
00.0dB
Herkkyysvahvistusarvo (; Käsisäätöinen valotus (n))
AE +/-0 0/0
+/-0 0/0
Valotuksen korjaus
Valotuksen lukitus (; Valotuksen säätäminen)
00.0dB
AGC-rajoitus (; Automaattisen vahvistuksensäädön (AGC) rajoitin)
=, ?, @, D
Tarkennus (; Tarkennuksen säätö)
0.0m, 000m, G
Tarkennusetäisyys
• Tarkennusta säädettäessä arvioitu tarkennusetäisyys näkyy näytössä.
}, ~
¼, É, È,
Kasvojentunnistus ja seuranta (; Kasvojentunnistus ja seuranta)
,
Valkotasapaino (; Valkotasapaino)
Vastavalon korjaus (; Vastavalon korjaus)
O, N
Korostus (; Korostus)
z, {
Seeprakuvio (; Seeprakuvion käyttäminen)
GPS käytössä (; GPS-vastaanottimen GP-E2 käyttö)
Vain, kun lisävarusteena saatava GPS-vastaanotin GP-E2 on kytkettynä videokameraan.
Digitaalinen telelisäke (; Digitaalinen telelisäke)
REC`, STBY`
Tallennuskomento (; Videoiden ja valokuvien tallennus)
23
Näytöt ja kuvakkeet
Näytön yläosa
Kuvake/näyttö
N
Kuvaus
-tila (; Videoiden ja valokuvien tallennus)
’, ‚, “, n, H,
I, Q, K, L, M,
R, S, T
Kuvaustila (; Kuvaustilat)
;
Infrapunatila (; Infrapunatallennus)
00:00:00:00
Aikakoodi (; Aikakoodin asettaminen)
Ñ, Ü
Tallennustoiminto (; Videoiden ja valokuvien tallennus)
Ñ Tallennuksen valmiustila, Ü Tallennus
z
Esitallennustila (; Esitallennus)
Å, Ä,
È (keltainen)
Kuvanvakain (; Kuvanvakaus)
,
,
,
(valkoinen),
(keltainen),
(punainen)
000 min
Jäljellä olevan akun varaus (; Jäljellä olevan akun varauksen tarkistaminen)
Kuvake ilmaisee arvion jäljellä olevasta varauksesta. Kuvakkeen vieressä ilmoitetaan
jäljellä oleva tallennusaika minuutteina.
• Kun
näkyy keltaisena, akku on lähes tyhjä.
• Kun
näkyy näytössä, vaihda akun tilalle täyteen ladattu akku.
• Käyttöolosuhteiden mukaan akun todellinen varaus ei välttämättä näy tarkasti.
{Ð6 (vihreä),
{Ð7 (vihreä)
{Ð6 (keltainen),
{Ð7 (keltainen)
(punainen),
(punainen)
Valokuva tallennettu (; Videoiden ja valokuvien tallennus)
• Kun kuvake näkyy keltaisena, sen ilmaisema kortti on lähes täynnä.
• Kun
(tai
) näkyy, valokuvaa ei voi tallentaa SD-kortin virheen vuoksi.
Näytön oikea puoli
Kuvake/näyttö
Kuvaus
6/7 000h00m
Jäljellä oleva tallennusaika
6/7 000h00m
(keltainen kuvake)
SD-kortti on lähes täynnä.
6/7 Loppu
(punainen kuvake)
SD-kortilla ei ole enää vapaata tilaa.
(punainen),
(punainen)
Ei SD-korttia tai SD-kortille ei voi tallentaa.
/
Tallennusvälineen vaihto (; Kaksoistallennus ja tallennusvälineen vaihto)
000h00m
Zoomauspalkki (; Zoomaus)
• Näkyy vain zoomauksen aikana. Vaaleansininen osa ilmaisee digitaalisen
zoomausalueen.
x0.0,
x0000
24
Hidastettu ja nopeutettu tallennustila sekä hitaan/nopean liikkeen nopeus
(; Hidas ja nopea liike -tallennus)
¿, ¾
Kuvataajuus (A 19)
¸
Videomuoto
0000x0000
Tarkkuus (A 19)
000Mbps
Bittinopeus (A 19)
Näytöt ja kuvakkeet
Kuvake/näyttö
Kuvaus
¾, ¿
Optinen lisävaruste (; [v Kameran asetukset] -valikko)
å,
Mikrofonin vaimennin (; Mikrofonin vaimennin (yhdysrakenteinen mikrofoni tai
MIC-liitäntä))
æ
Äänen huipputason rajoitin (; Äänitystaso (INPUT-liitännät))
MIC-teho (; Äänen tallentaminen)
CH0/0, CH0+0/0+0
Äänilähtökanava (; Audiolähtö)
Äänimuoto (; Äänen tallennusmuodon valitseminen)
Näytön alaosa
Kuvake/näyttö
Kuvaus
[FUNC]
Avaa FUNC.-valikon (; FUNC.-valikko)
B, ~, ^, ,
±, Å, Ä, <, z,
,
, œ,
Määritettävä näyttöpainike (; Määritettävät painikkeet)
• Oletuksena painikkeeseen on määritetty [
Valokuva] -toiminto
(kuvan ottaminen).
[
Seuranta (; Kasvojentunnistus ja seuranta)
]
Valotuspalkki (; Käsisäätöinen valotus (n))
Äänitystaso (; Äänitystaso (INPUT-liitännät), Äänitystaso (yhdysrakenteinen
mikrofoni / MIC-liitäntä))
25
Näytöt ja kuvakkeet
Toistaminen
Videot
Valokuvat
Näytön yläosa
Kuvake/näyttö
[FUNC]
Kuvaus
Avaa FUNC.-valikon (; FUNC.-valikko).
Ð, Ý, Ø, ×, Ö, Toistotoiminnot (; Toiston säätimet)
Õ, Ô, Ó
Ð: Toisto, Ý: Toiston taukotila, Ø/×: Nopea toisto,
Ö/Õ: Hidas toisto, Ô/Ó: Kuva taaksepäin/eteenpäin
CH0/0, CH0+0/0+0
Äänilähtökanava (; Audiolähtö)
Äänimuoto (; Äänen tallennusmuodon valitseminen)
6/7
SD-kortti käytössä.
00:00:00:00
Aikakoodi (; Aikakoodin asettaminen)
000000/000000
Nykyinen kuva / kuvien kokonaislukumäärä
x0.0,
x0000
Hidastettu ja nopeutettu tallennustila sekä hitaan/nopean liikkeen nopeus
(; Hidas ja nopea liike -tallennus)
¿, ¾
Kuvataajuus (A 19)
¸
Videomuoto
0000x0000
Tarkkuus (A 19)
000Mbps
Bittinopeus (A 19)
000000
Videon numero
000-0000
Tiedostonumero (; [MP4-video-/kuvanumerointi])
Näytön alaosa
Kuvake/näyttö
Ú, Ù, Ý, Ð, Ñ,
Ø, Ö, ×, Õ
Kuvaus
Videoiden toiston säätimet (; Toiston säätimet)
Kuulokkeiden/kaiuttimen äänenvoimakkuus (; Äänenvoimakkuuden säätö)
26
f, h
Valokuvien toiston säätimet (; Valokuvien toiston säätimet)
Aika ja päivämäärä
F00 1/00000
Tietokoodi (; [É Toistoasetukset] -valikko)
Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet
Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet
Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.
VAROITUS
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaaraa.
• Lopeta tuotteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai siinä on jotain muuta
epänormaalia.
• Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
• Älä anna tuotteen kastua. Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä tuotteen sisään.
• Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä tuotetta ukonilman aikana. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä yritä purkaa tuotetta tai muuttaa sen rakennetta.
• Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
• Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai tuotteen mukana
toimitettuja akkuja.
- Käytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
- Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
- Älä lataa akkuja muulla kuin hyväksytyllä latauslaitteella.
- Älä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai muiden
metalliesineiden kanssa.
- Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja. Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältämää ainetta joutuu
iholle tai vaatteille, huuhtele heti runsaalla vedellä. Jos sitä joutuu silmään, huuhtele silmä heti
erittäin runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku, räjähdys tai tulipalo.
• Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
• Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät latauslaitetta tai verkkolaitetta.
- Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
- Älä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
- Älä altista virtapistoketta tai liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen
tai muiden metalliesineiden kanssa.
- Älä laita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä muunnella
virtajohtoa.
- Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti sen jälkeen,
kun tuote on vielä lämmin.
- Älä irrota tuotteen virtajohtoa vetämällä johdosta.
- Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
• Älä anna tuotteen olla pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa käytön aikana. Vaikka tuote
ei tuntuisi kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja, jotka ilmenevät ihon
punaisuutena tai rakkoina. Kun tuotetta käytetään kuumassa ympäristössä tai käyttäjällä on heikko
verenkierto tai tavallista vähemmän tuntoherkkä iho, tuotteen kanssa suositellaan käytettäväksi
jalustaa tai vastaavaa apuvälinettä.
• Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.
• Poista säännöllisesti virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
27
Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet
HUOMIO
Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
• Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle. Tuote voi kuumeta
tai kylmetä niin, että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja tai loukkaantumisen.
• Käytä tuotetta varten vain riittävän tukevaa jalustaa.
• Älä katso näyttöä tai katso etsimen läpi pitkää aikaa kerrallaan. Tämä voi aiheuttaa
matkapahoinvoinnin kaltaisen olon. Lopeta tällöin tuotteen käyttö heti ja lepää hetki,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Videokamera
Noudata seuraavia varotoimia videokameran parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
• Tallenna otoksesi säännöllisesti. Muista siirtää tallenteesi tietokoneeseen (; Videoiden
tallentaminen) ja tallentaa ne säännöllisin väliajoin. Näin suojaat tärkeät tallenteesi mahdollisen
vahingon varalta ja saat lisää tilaa SD-kortille. Canon ei ole vastuussa tietojen katoamisesta.
• Älä käytä tai säilytä kameraa pölyisessä tai hiekkaisessa ympäristössä. Videokamera ei ole
vedenpitävä, joten varjele sitä vedeltä ja lisäksi mudalta ja suolalta. Jos jotain edellä mainituista
aineista pääsee videokameran sisään, ne voivat vahingoittaa kameraa ja/tai objektiivia.
• Älä käytä videokameraa vahvojen sähkömagneettisten kenttien lähellä. Tällaisia ovat tehokkaat
magneetit tai moottorit, magneettikuvauskoneet tai suurjännitteiset voimajohdot. Tällaisissa
paikoissa käyttö voi aiheuttaa videoon häiriöitä tai kohinaa ääneen tai videoon.
• Älä osoita objektiivia tai etsintä voimakkaisiin valonlähteisiin. Älä jätä kameraa niin, että sen objektiivi
jää osoittamaan kirkkaaseen kohteeseen. Olet erityisen varovainen, kun videokamera on kiinnitetty
jalustaan tai videokameraa kannetaan, sillä objektiivi tai etsin voivat kohdistua voimakkaisiin
valonlähteisiin. Kun videokameraa ei käytetä, varmista, että objektiivin suoja on suljettu.
• Älä kanna videokameraa LCD-paneelista. Sulje LCD-paneeli varoen. Kun käytät rannehihnaa,
älä anna videokameran heilua, jolloin se voi osua esineisiin.
• Käsittele kosketusnäyttöä varoen. Älä käytä liikaa voimaa äläkä käytä kuulakärkikynää tai muuta
terävää työkalua kosketusnäytöllä. Se voi vaurioittaa kosketusnäytön pintaa.
• Älä kiinnitä kosketusnäyttöön suojakalvoja. Videokamerassa on kapasitiivinen kosketusnäyttö,
joten lisäsuojakerroksilla varustettu kosketusnäyttö ei välttämättä toimi oikein.
• Kun asennat videokameran jalustalle varmista, että jalustan
6,5 mm
kiinnitysruuvi on lyhyempi kuin 6,5 mm. Muunlaisten jalustojen
käyttö voi vahingoittaa videokameraa.
• Kun tallennat videoita, yritä saada rauhallinen ja vakaa kuva.
Liiallinen videokameran liike kuvattaessa ja liian nopea zoomaus
ja panorointi voivat aiheuttaa levottomia ja tärähteleviä otoksia.
Pahimmassa tapauksessa tällaisten video-otosten katseleminen
voi aiheuttaa matkapahoinvoinnin kaltaisen olon. Jos tunnet olosi huonoksi, pysäytä toisto
ja pidä tauko.
Pitkäaikainen säilytys
Jos et aio käyttää videokameraa pitkään aikaan, säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa
korkeintaan 30 °C:n lämpötilassa.
28
Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet
Akku
VAARA!
Käsittele akkua huolellisesti.
• Pidä akku kaukana tulesta (räjähdysvaara).
• Älä altista akkua yli 60 °C:n lämpötilalle. Älä jätä sitä esimerkiksi lämmittimien lähelle tai autoon
kuumalla ilmalla.
• Älä yritä purkaa akkua tai muuttaa sen rakennetta.
• Älä pudota akkua tai altista sitä iskuille.
• Älä anna akun kastua.
• Likaiset liittimet saattavat aiheuttaa heikon kosketuksen akun ja kameran välille. Pyyhi liittimet
pehmeällä liinalla.
Pitkäaikainen säilytys
• Säilytä akkuja kuivassa paikassa enintään 30 °C:n lämpötilassa.
• Voit pidentää akun käyttöikää purkamalla sen varauksen kokonaan ennen säilytykseen asettamista.
• Lataa ja pura kaikki akut kokonaan vähintään kerran vuodessa.
Jäljellä oleva akun käyttöaika
Kun käytössä on Intelligent System -yhteensopiva akku ja akun jäljellä olevan käyttöajan näyttö
ei toimi oikein, lataa akku täyteen. Näyttöön ei välttämättä tule oikeaa käyttöaikaa, kun akkua on
käytetty usein, jos täysin ladattu akku on ollut käyttämättömänä tai jos akkua käytetään pitkän aikaa
korkeissa lämpötiloissa. Käytä näytössä olevaa aikaa suuntaa antavana tietona.
Muiden kuin Canonin akkujen käyttö
• Turvallisuutesi vuoksi et voi ladata muita kuin aitoja Canon-akkuja, vaikka liittäisit ne tähän
videokameraan tai lisävarusteena saatavaan CG-800E-akkulaturiin.
• Suosittelemme käytettäväksi aitoja Canon-akkuja, joissa on Intelligent
System -merkki.
• Jos liität videokameraan akkuja, jotka eivät ole aitoja Canon-akkuja, jäljellä oleva akun varaus ei näy.
SD-kortti
• Suosittelemme varmuuskopioimaan SD-kortilla olevat tallenteet tietokoneelle. Tiedot voivat
vaurioitua tai hävitä kortin vikojen tai staattiselle sähkölle altistumisen vuoksi. Canon ei ole
vastuussa tietojen katoamisesta tai vioittumisesta.
• Älä koske liitäntäpintoihin tai altista niitä lialle ja pölylle.
• Älä käytä SD-kortteja paikassa, jossa on voimakas magneettikenttä.
• Älä jätä SD-kortteja paikkaan, jossa ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila ovat korkeita.
• Älä pura, taivuta tai pudota SD-kortteja äläkä altista niitä iskuille tai anna niiden kastua.
• Tarkista, että asetat SD-kortin paikalleen oikeinpäin. SD-kortin pakottaminen paikalleen väärinpäin
saattaa vaurioittaa korttia tai videokameraa.
• Älä kiinnitä SD-korttiin etikettejä tai tarroja.
29
Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet
Ladattava yhdysrakenteinen litiumakku
Videokamerassa on yhdysrakenteinen ladattava litiumakku, jonka avulla päiväys ja aika sekä
muut asetukset säilyvät. Yhdysrakenteinen litiumakku latautuu, kun käytät sitä videokamerassa.
Se kuitenkin purkautuu täysin, jos et käytä videokameraa noin 3 kuukauteen.
Yhdysrakenteisen litiumakun lataaminen: liitä verkkolaite videokameraan 24 tunniksi kamera
sammutettuna.
Hävittäminen
Kun poistat videoita tai alustat SD-kortin, tiedostojen varaustaulukkoa muutetaan mutta tietoja ei
poisteta fyysisesti. Kun hävität SD-kortin tai annat jommankumman jollekulle toiselle, alusta kortti
ensin (; SD-kortin alustaminen). Täytä se vähemmän tärkeillä tallenteilla ja alusta se sitten
uudelleen. Näin alkuperäisten tallenteiden palauttaminen on erittäin hankalaa.
30
Muuta
Muuta
Kosteuden tiivistyminen
Kun kamera siirretään nopeasti kylmästä lämpimään tai päinvastoin, sen sisäpinnoille saattaa tiivistyä
kosteutta (vesipisaroita). Jos näin käy, keskeytä kameran käyttö. Käytön jatkaminen voi vahingoittaa
kameraa.
Kosteutta voi tiivistyä, jos:
• kamera siirretään kylmästä tilasta lämpimään tilaan
• kamera jätetään kosteaan tilaan
• kylmä huone lämmitetään nopeasti.
Kosteuden tiivistymisen ehkäiseminen
• Älä altista videokameraa nopeille ja suurille lämpötilanvaihteluille.
• Poista SD-kortit ja akku. Aseta videokamera sitten ilmatiiviiseen muovipussiin ja anna sen sopeutua
lämpötilamuutoksiin hitaasti, ennen kuin otat sen pois pussista.
Kun kosteutta on havaittu
Vesipisaroiden haihtumiseen kuluva aika määräytyy paikan ja sääolosuhteiden mukaan.
Yleensä kannattaa odottaa vähintään 2 tuntia, ennen kuin videokameraa käytetään uudelleen.
Videokameran käyttäminen ulkomailla
Virtalähteet
Voit käyttää verkkolaitetta ja ladata videokameran akkuja kaikissa maissa, joiden sähköverkon jännite
on 100–240 V AC (50/60 Hz). Kysy lisätietoja virtasovittimista sekä videokameran käyttämisestä
ulkomailla Canonin huoltokeskuksesta.
31
Tekniset tiedot lyhyesti
Tekniset tiedot lyhyesti
Tässä olevat tekniset tiedot ovat lyhennetty versio videokameran täydellisistä teknisistä tiedoista.
Lue käyttöoppaan täydellinen versio saadaksesi kaikki videokameraa koskevat tiedot.
; Tekniset tiedot

— Annetut arvot ovat likimääräisiä lukuja.
• Tallennusvälineet (eivät kuulu toimitukseen)
Katso likimääräiset tallennusajat lopussa olevasta taulukosta.
SD-, SDHC (SD High Capacity)- tai SDXC (SD eXtended Capacity) -kortti (2 paikkaa)
• Virtalähde (nimellisarvot)
7,4 V DC (akku), 8,4 V DC (verkkolaite)
• Tehonkulutus
s 4,1 W t 4,1 W (150 Mb/s, AF käytössä, LCD normaali kirkkaus)
• Käyttölämpötila: 0–40 °C
• Mitat [L x K x S] (ilman käsikahvan hihnaa)
Vain videokamera: 109 x 84 x 182 mm
Videokamera vastavalosuoja kiinnitettynä: 115 x 84 x 231 mm
Videokamera vastavalosuoja ja kahvayksikkö kiinnitettynä: 131 x 180 x 231 mm
• Paino
s
Vain videokamera: 740 g
Videokamera ja vastavalosuoja, akku BP-820, yksi SD-kortti, kahvayksikkö: 1 130 g
t
Vain videokamera: 730 g
Videokamera ja vastavalosuoja, akku BP-820, yksi SD-kortti, kahvayksikkö: 1 120 g
32
Lisätietoja
Lisätietoja
Likimääräiset tallennusajat
Videokamera käyttää video-otosten koodauksessa vaihtelevaa bittinopeutta (VBR), joten otosten
sisältö vaikuttaa käytettävissä oleviin tallennusaikoihin. Seuraavassa taulukossa ovat likimääräiset
tallennusajat yhdellä tallennustoiminnolla, ennen kuin SD-kortti tulee täyteen.
MP4-äänimuoto
[
[
Bittinopeus
LPCM 16bit 4CH] 150 Mb/s
AAC 16bit 2CH]
SD-kortti
8 Gt
16 Gt
32 Gt
64 Gt
128 Gt
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
35 Mb/s
25 min
50 min
110 min
220 min
445 min
17 Mb/s
45 min
100 min
205 min
420 min
845 min
150 Mb/s
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
35 Mb/s
25 min
55 min
115 min
240 min
485 min
17 Mb/s
55 min
120 min
245 min
495 min
995 min
Latausajat
Alla olevassa taulukossa ilmoitetut latausajat ovat suuntaa-antavia. Todelliset latausajat riippuvat
latausolosuhteista ja akun varauksesta latauksen alussa.
Akku→
BP-820
BP-828
Videokamerassa
210 min
300 min
Käytettäessä akkulaturia CG-800E
190 min
260 min
Latausolosuhteet↓
Likimääräiset käyttöajat
Ajat perustuvat oletukseen, että käytetään LCD-näyttöä ja mukana toimitettua (täyteen ladattua)
akkua BP-820. Akun tehollinen käyttöaika saattaa lyhentyä kylmissä oloissa tallennettaessa,
kirkasta näyttöasetusta käytettäessä jne.
s Videoiden tallentaminen
Tarkkuus/bittinopeus
Tallennus (enintään)
Tallennus (tyypillisesti)*
3 840 x 2 160 (150 Mb/s)
175 min
100 min
1 920 x 1 080 (35 Mb/s)
200 min
110 min
t Videoiden tallentaminen
Tarkkuus/bittinopeus
Tallennus (enintään)
Tallennus (tyypillisesti)*
3 840 x 2 160 (150 Mb/s)
175 min
100 min
1 920 x 1 080 (35 Mb/s)
205 min
115 min
* Likimääräiset tallennusajat käytettäessä toistuvasti kuvauksen käynnistystä ja pysäytystä, zoomausta
sekä virran katkaisua ja kytkentää.
33
Lisätietoja
Valinnaiset lisävarusteet
Canonilla on laaja valikoima videokameraasi sopivia lisävarusteita.
; Valinnaiset lisävarusteet
Suosittelemme aitojen Canonin lisävarusteiden käyttöä.
Tällä tuotteella on erinomainen suorituskyky, kun sen kanssa käytetään aitoja Canonin lisävarusteita.
Canon ei ole vastuussa tuotteelle aiheutuneista vaurioista ja/tai onnettomuuksista, kuten tulipaloista,
jotka aiheutuvat muiden kuin aitojen Canonin lisävarusteiden toimintahäiriöistä (esim. akun vuotamisesta ja/tai
räjähtämisestä). Huomaa, että takuu ei koske korjauksia, jotka johtuvat muiden kuin aitojen Canonin
lisävarusteiden toimintahäiriöistä. Korjaus voidaan toki pyydettäessä tehdä maksua vastaan.
Aidoissa Canonin videokameran lisävarusteissa on tämä merkki. Suosittelemme Canonin
videolaitteiden kanssa käytettäväksi vain aitoja Canonin lisävarusteita tai tällä merkillä
varustettuja tuotteita.
34
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Tietoja paikallisesta Canon-toimistosta on takuukortissa tai osoitteessa
www.canon-europe.com/Support
Tuotteen ja siihen liittyvän takuun toimittaa Euroopan maissa Canon Europa N.V.
Tämän asiakirjan tiedot on tarkistettu oikeellisiksi elmikuussa 2019.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
© CANON INC. 2019
0214W646
PRINTED IN THE EU
CEL-SX7DA260
DIE-0527-000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising