Canon | XF705 | Quick Start Guide | Canon XF705 Quick start guide

Canon XF705 Quick start guide
CEL-SX5VA260
4K-videokamera
Tämä opas sisältää vain tärkeimmät tiedot videokameran käytön
aloittamiseksi. Jos haluat ladata täydellisen Käyttöoppaan,
katso sivu 2.
Pikaopas
Johdanto
: Videokameran käyttöoppaan (PDF-tiedosto) asentaminen
Tässä oppaassa on vain tärkeimmät tiedot, jotka tarvitaan videokameran käytön aloittamiseen. Muista lukea
täydellisen käyttöoppaan (PDF-tiedosto) uusin versio, jossa on lisää tietoja videokamerasta, tärkeistä käsittelyn
varotoimista sekä vianmääritysosio niitä tilanteita varten, kun näyttöön tulee virheviesti. Siirry seuraavaan
verkkosivustoon. Valitse maa/alue ja lataa PDF-tiedosto näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
2
http://www.canon.com/icpd/
Tärkeitä käyttöohjeita
VAROITUS
KÄYTÄ AINOASTAAN VALMISTAJAN SUOSITTELEMIA LISÄVARUSTEITA SÄHKÖISKUVAARAN
JA TOIMINTAHÄIRIÖIDEN VÄLTTÄMISEKSI.
TEKIJÄNOIKEUSVAROITUS
Materiaalien luvaton tallennus voi loukata tekijänoikeuden haltijoiden oikeuksia ja rikkoa tekijänoikeuslakeja.
HUOMIO
IRROTA VIRTAJOHTO PISTORASIASTA, KUN KAMERA EI OLE KÄYTÖSSÄ.
HUOMIO
RÄJÄHDYSVAARA KÄYTETTÄESSÄ VÄÄRÄNTYYPPISIÄ AKKUJA.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
3
Akku ja litiumnappiparisto
VAARA!
4
Käsittele akkua huolellisesti.
• Pidä akku kaukana tulesta (räjähdysvaara).
• Älä altista akkua yli 60 °C:n lämpötilalle. Älä jätä sitä esimerkiksi lämmittimien lähelle tai autoon
kuumalla ilmalla.
• Älä yritä purkaa akkua tai muuttaa sen rakennetta.
• Älä pudota akkua tai altista sitä iskuille.
• Älä anna akun kastua.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi
(SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä
kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen
aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy)
enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa
tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen
keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä
ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin
tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/weee tai
www.canon-europe.com/battery.
KÄYTTÖALUEET: Malli ID0118 (PAL, A 15)
XF705 täyttää (marraskuussa 2018) oheisten alueiden voimassa olevat radiosignaaleja koskevat säädökset.
Tietoja käyttämisestä muilla alueilla saat Canonin huoltokeskuksesta.
ALUEET
Alankomaat, Australia, Belgia, Bulgaria, Espanja, Hongkong (S.A.R),
Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros,
Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali,
Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi,
Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Uusi-Seelanti, Viro
Venäjä, Singapore
Kielletyt radiokanavat ulkokäytössä
Kanavat 36–64
Ei kielletty
Lauseke EY-direktiivissä
Canon Inc. vakuuttaatäten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Langattoman lähiverkon tiedot
Taajuuskaistat: 2 401–2 483 MHz, 5 170–5 330 MHz
Suurin lähettimen radiotaajuusteho: 16,4 dBm
Malli
ID0118 (PAL): XF705
Joissakin maissa tai joillakin alueilla GPS:n käyttöä on voitu rajoittaa. Käytä GPS-vastaanotinta käyttömaan/
käyttöalueen lainsäädännön ja säädösten mukaisesti. Ole erityisen varovainen, kun matkustat kotimaasi
ulkopuolella.
Sertifiointilogojen näyttäminen
Valitse valikosta [B % System Setup/Järjestelmäasetukset] > [Certification Logos/Sertifiointilogot], kun haluat
katsoa tämän videokameran sertifiointitietoja.
5
Tavaramerkkitietoja
• SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
• Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Apple ja macOS ovat Apple Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Avid ja Media Composer ovat Avid Technology, Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 ja Wi-Fi Certified -logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.
• Videokameran asetuksissa, ruutunäytöissä ja tässä ohjekirjassa esiintyvä WPS-merkintä tarkoittaa
WPS-järjestelmää (Wi-Fi Protected Setup).
• Wi-Fi Protected Setup -tunnusmerkki on Wi-Fi Alliancen merkki.
• JavaScript on Oracle Corporation -yhtiön ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Muutkin kuin edellä mainitut nimet ja tuotteet voivat olla yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä
tai tavaramerkkejä.
• Tämä laite sisältää Microsoftin lisensoimaa exFAT-teknologiaa.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a
personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Huomautus näytetään vaatimusten mukaisesti englanniksi.
Sisällysluettelo
6
1. Johdanto 7
5. Ulkoiset liitännät 43
Tietoja tästä oppaasta 7
Käyttöohjeessa käytetyt merkinnät 7
Mukana toimitetut lisävarusteet 8
Osien nimet 9
Videokamera 9
Kauko-ohjain WL-D6000 16
Liittäminen ulkoiseen näyttöön 43
Videoiden käsitteleminen tietokoneessa 44
Videoiden tallentaminen tietokoneeseen 44
2. Valmistelut 17
7. Lisätietoja 47
Virtalähteen valmisteleminen 17
Akun käyttäminen 17
Videokameran valmisteleminen 20
Mikrofoniyksikön pidikkeen kiinnittäminen 20
Vastavalosuojan kiinnittäminen 20
Etsimen käyttäminen 21
LCD-näytön käyttö 22
Käsikahvan hihna 22
Mukana toimitettu kauko-ohjain 22
Videokameran perustoiminnot 23
Videokameran virran kytkeminen/
katkaiseminen 23
Päiväyksen, ajan ja kielen asetukset 24
Päiväyksen ja ajan asettaminen 24
Kielen vaihtaminen 25
SD-korttien käyttäminen 26
Yhteensopivat SD-kortit 26
SD-kortin asettaminen ja poistaminen 27
SD-korttipaikkojen vaihtaminen 28
Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet 47
Tekniset tiedot lyhyesti 49
Likimääräinen tallennusaika SD-kortille 49
Likimääräiset akun lataus- ja käyttöajat 50
Valinnaiset lisävarusteet 50
3. Tallentaminen 29
Videoiden ja valokuvien tallentaminen 29
Perustallennus 29
Ruutunäytöt 31
Ohjelmointi 36
Ohjelmoitavat painikkeet 36
Mukautetut kuva-asetukset 36
Videokameran asetusten tallentaminen ja
lataaminen 36
4. Toistaminen 37
Perustoisto 37
Videohakemisto 37
Tallenteiden toistaminen 39
Toiston säädöt 40
6. Verkkotoiminnot 45
Tietoa verkkotoiminnoista 45
1
Johdanto
7
Tietoja tästä oppaasta
Kiitos, että ostit Canon XF705 -videokameran. Lue tämä käyttöohje ja käyttöopas (PDF-tiedosto, A 2)
huolellisesti ennen videokameran käyttämistä ja säilytä molemmat vastaisen varalle. Jos videokamera ei toimi
asianmukaisesti, katso ohjeita käyttöoppaasta.
; Vianmääritys
Käyttöohjeessa käytetyt merkinnät
•
TÄRKEÄÄ: videokameran käyttöön liittyvät varotoimet.
•
HUOMIOITAVAA: lisätietoja videokameran käytöstä.
• A: viittaus tässä käyttöohjeessa olevaan sivunumeroon.
• ;: Viittaus täydellisen käyttöoppaan (PDF-tiedosto, A 2) lukuun tai osaan
• Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia termejä.
”Näyttö” viittaa LCD-näyttöön ja etsimen näyttöön.
”Kortti” viittaa SD-, SDHC- tai SDXC-korttiin.
”Merkkivalo” viittaa jompaankumpaan SD-kortin merkkivaloon tai molempiin niistä (SD CARD2/SD CARD3).
”Leike” viittaa yksittäiseen videoon, joka on tallennettu yksittäisen tallennustoiminnon aikana (esimerkiksi
REC-painikkeen painamisesta siihen, kun sitä painetaan uudestaan tallennuksen pysäyttämiseksi).
• Tämän oppaan kuvat ovat stillkameralla otettuja simuloituja kuvia. Osaa näytöistä on muutettu lukemisen
helpottamiseksi.
• Toimintatilojen kuvakkeet: Nämä kuvakkeet ilmaisevat videokameran kahta toimintatilaa (A 23).
Varjostettu kuvake (kuten
) ilmaisee, että kuvattua toimintoa voi käyttää näytetyssä toimintatilassa;
varjostamaton kuvake (kuten
) tarkoittaa, että toimintoa ei voi käyttää.
Toimintatilat:
• Valikkojen valinta ilmaistaan seuraavassa esitetyllä tavalla. Tarkat tiedot valikkojen käytöstä ja yhteenveto
käytettävissä olevista valikkotoiminnoista ja asetuksista löytyvät käyttöoppaasta.
; Valikkojen käyttäminen, ; Valikkovaihtoehdot
1 Valitse [Rec Format/Tallennusmuoto].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Tallennusvälineasetukset] > [Rec Format/Tallennusmuoto]
2 Valitse [XF-HEVC] tai [XF-AVC] ja paina sitten SET.
Suluissa [ ] näytetty teksti näkyy videokameran
näytössä (valikkovaihtoehdot, näytön painikkeet,
ilmoitukset yms.).
Tämä nuoli ilmaisee valikkohierarkian
alemman tason tai toimenpiteen
seuraavan vaiheen.
Mukana toimitetut lisävarusteet
Mukana toimitetut lisävarusteet
Videokameran mukana toimitetaan seuraavat varusteet.
8
Olkatuki*
Vastavalosuoja ja objektiivin suoja
Mikrofoniyksikön pidike
Verkkolaite CA-CP200 L
(sis. virtajohdon)
Akkulaturi CG-A20
Akku BP-A30
(ja liitäntöjen suojus)
Silmäsuppilo
Etsimen suojus
Objektiivin suojus*
SS-1200-olkahihna
Kauko-ohjain WL-D6000
(sis. CR2025-litiumpariston)
Pikaopas
(tämä käyttöohje)
* Toimitetaan valmiiksi videokameraan kiinnitettynä.
Osien nimet
Osien nimet
Videokamera
9
1 2
4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
7 8
9
3
10 11 12 13 14
Ilmanottoaukko
Polttotason merkki
ZOOM SPEED (kahvan zoomausvivun
zoomausnopeus) -kytkin ; Zoomaus
Vastavalosuoja (A 20)
Objektiivin suojan kytkin (A 29)
Tarkennusrengas ; Tarkentaminen
Zoomausrengas ; Zoomaus
Himmenninrengas ; Himmenninaukko
SHUTTER (valotusajan säätötila) -kytkin
; Valotusaika
15
10 PUSH AUTO IRIS (hetkellinen automaattinen
himmenninaukon säätö) -painike
; Himmenninaukko
11 GAIN (herkkyysvahvistustaso) -kytkin
; Herkkyysvahvistus
12 WHITE BAL. -kytkin (valkotasapaino)
; Valkotasapaino
13 Å (valkotasapainon säätö) -painike
; White Balance
14 Korttipaikkojen suojukset (A 27):
SD CARD2 (ylempi) ja SD CARD3 (alempi)
15 Ääniohjainten suojus ; Äänen tallentaminen
Osien nimet
p15
2
3 45
10
1
6
7
8
9 10 111213
14
16
1
ND FILTER (ND-suodin) +/– -painikkeet
; ND-suodin
2 PUSH AF (hetkellinen automaattitarkennus)
-painike ; Tarkentaminen
3 FOCUS (tarkennustila) -kytkin
; Tarkentaminen
4 POWERED IS (elektroninen kuvanvakaus) -painike
; Kuvanvakain /
ohjelmoitava painike Kamera 1 (A 36)
5 PEAKING (korostus) -painike ;
Tarkennusaputoimintojen käyttäminen /
ohjelmoitava painike Kamera 2 (A 36)
6 INFRARED (infrapuna) -kytkin
; Infrapunatallennus
7 FULL AUTO (täysautomaattitila) -kytkin (A 31)
8 AWB (automaattinen valkotasapaino) -kytkin
; Valkotasapaino
9 IRIS (himmenninaukon tila) -kytkin
; Himmenninaukko
10 ZOOM (zoomaussäätimen valinta) -kytkin
; Zoomaus
11 WFM (aallonmuotomonitori) -painike
; Aallonmuotomonitori / ohjelmoitava
painike Kamera 4 (A 36)
15
17 18
19
12 ZEBRA (seeprakuvio) -painike
; Seeprakuvioiden näyttäminen /
ohjelmoitava painike Kamera 3 (A 36)
13 AGC (automaattinen vahvistuksensäätö) -kytkin
; Vahvistus
14 SLOT SELECT (SD-kortin valinta) -painike
(A 28, 38)
15 – (äänitystaso) -kytkimet kanaville CH1
(ylempi) ja CH2 (alempi)
; Äänen tallentaminen
16 SD-korttipaikat (A 27): SD CARD2 (ylempi)
ja SD CARD3 (alempi)
Tässä oppaassa korttipaikkojen SD-kortteihin
viitataan nimillä ”SD-kortti A” ja ”SD-kortti B”.
17 Kortin käytön merkkivalot (A 27):
SD CARD2 (ylempi) ja SD CARD3 (alempi)
18 AUDIO STATUS ([Audio/Ääni]-tilanäyttöjen
näyttäminen) -painike
; Tilanäyttöjen näyttäminen
19 – (äänitystaso) -valintakiekot kanaville CH1
(ylempi) ja CH2 (alempi)
; Äänen tallentaminen
Osien nimet
1
2 3
4
5
6
7
11
8
1
2
3
4
5
6
Hihnan kiinnike ; Olkahihnan kiinnittäminen
INPUT 2 (äänitulon valinta) -kytkin
; Äänen tallentaminen
ANALOG (analoginen äänitulon valinta) -kytkin
INPUT 2 -liitännälle ; Äänen tallentaminen
Käsikahvan hihna (A 22)
INPUT 1 (äänitulon valinta) -kytkin
; Äänen tallentaminen
ANALOG (analoginen äänitulon valinta) -kytkin
INPUT 1 -liitännälle ; Äänen tallentaminen
9 10
7
11
12
Ruuvinreiät mikrofoniyksikön pidikkeen
kiinnitysruuveille (A 20)
8 Ilmanvaihdon ulostulo
9 INPUT 1 -liitäntä (XLR)
; Äänen tallentaminen
10 MIC (mikrofoni) -liitäntä
; Äänen tallentaminen
11 USB-liitäntä ; GPS-tietojen tallentaminen
(geomerkintä)
12 Vastavalosuojan lukitusruuvi (A 20)
Osien nimet
1
2
3
4
5
6
12
21
7
8
9
10
11
12
1
13
14
15
16
17
18
19
20
Yhdysrakenteinen stereomikrofoni
; Äänen tallentaminen
2 Varusteluisti
Varusteiden, kuten lisävarusteena saatavan
akkukäyttöisen videovalon VL-10Li II,
liittämistä varten.
3 Tallennuksen merkkivalo takana (A 29)
4 Käsikahvan zoomausvipu ; Zoomaus
5 MAGN. (suurennus) -painike
; Tarkennusaputoimintojen käyttäminen /
ohjelmoitava painike Kamera 6 (A 36)
6 u (tarkista tallenne) -painike
; Tallennuksen tarkistaminen /
ohjelmoitava painike Kamera 5 (A 36)
7 Ø (nopea toisto taaksepäin) -painike (A 40) /
ohjelmoitava painike Kamera 8 (A 36)
8 Ú (hyppää taaksepäin) -painike (A 40) /
ohjelmoitava painike Kamera 11 (A 36)
9 Ñ (pysäytys) -painike (A 39) /
ohjelmoitava painike Kamera 12 (A 36)
10 INDEX (hakemisto) -painike (A 38)
11 Ohjain ja SET-painike
; Valikkojen käyttäminen
12 Käsikahvan zoomausvipu ; Zoomaus
22
23 24 25
26
13 × (nopea toisto) -painike (A 40) /
ohjelmoitava painike Kamera 10 (A 36)
14 Ò (toisto/tauko) -painike (A 39) /
ohjelmoitava painike Kamera 9 (A 36)
15 Ù (hyppää eteenpäin) -painike (A 40) /
ohjelmoitava painike Kamera 13 (A 36)
16 MENU (valikko) -painike
; Valikkojen käyttäminen
17 CANCEL (peruuta) -painike
; Valikkojen käyttäminen
18 Kahvan REC-painikkeen lukitusvipu (A 29)
19 REC (aloita/pysäytä videon tallennus) -painike
(A 29)
20 MAGN. (suurennus) -painike
; Tarkennusaputoimintojen käyttäminen /
ohjelmoitava painike Kamera 7 (A 36)
21 Sisäinen kaiutin
22 Hihnan kiinnike ; Olkahihnan kiinnittäminen
23 MEDIA (toistotila) -painike (A 37)
24 Q (virta) kytkin (A 23)
25 Varustekanta
Varusteiden kiinnittämiselle 1/4”-20-ruuveilla
(syvyys 6,9 mm)
26 KEY LOCK (videokameran näppäinlukitustoiminto)
-kytkin ; Videokameran säätimien lukitus
Osien nimet
13
1
3
1
2
2
4
Varusteliittimet lisävarusteena saatavalle jalustan
sovittimelle TA-100 ; Jalustan käyttäminen
Olkatuen kiinnityskannat ja ruuvinreikä
; Olkatuen irrottaminen
3
4
Ruuvinreikä 1/4”-20-kiinnitysruuveille
(syvyys 8,8 mm)
Ruuvinreikä 3/8”-16-kiinnitysruuveille
(syvyys 10 mm)
Osien nimet
1
5 6
14
2
3
7
8
9
4
1
2
3
4
5
Mikrofonin lukitusruuvi
; Äänen tallentaminen
Mikrofoniyksikön pidike
; Äänen tallentaminen
Mikrofonikaapelin pidike
Ilmanottoaukko
Tallennuksen merkkivalo edessä (A 29)
6
7
8
9
Kauko-ohjaintunnistin (A 22) /
Infrapunavalo ; Infrapunatallennus
MIRROR (kuvan muuttaminen käänteiseksi)
-painike (A 22)
Objektiivin suoja (A 29)
Ohjelmoitava painike Kamera 14 (A 36)
Osien nimet
1
2
15
13
3
14
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
Etsin (A 21)
Silmän tunnistin (A 21)
Silmäsuppilo (A 21)
LCD-kosketusnäyttöpaneeli (A 22)
Dioptrian korjausvipu (A 21)
BATTERY RELEASE (akun vapautus) -painike
(A 19)
7 MENU (valikko) -painike
; Valikkojen käyttäminen
8 FUNC (päätoiminnot) -painike
; Suorasäätötilan käyttäminen
9 CUSTOM PICT. (mukautetut kuva-asetukset)
-painike ; Mukautetut kuva-asetukset
10 STATUS (tilanäytön näyttäminen) -painike
; Tilanäyttöjen näyttäminen
11 DISP. (näyttö) -painike (A 31)
12 Akkutila (A 18) /
mallin tunnistekilpi
13 REC (aloita/pysäytä videon tallennus) -painike
; Valikkojen käyttäminen
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
14 Ohjain ja SET-painike ; Valikkojen käyttäminen
15 CANCEL (peruuta) -painike
; Valikkojen käyttäminen
16 INPUT 2 -liitäntä (XLR) ; Äänen tallentaminen
17 SDI-liitäntä (A 43)
18 TIME CODE (aikakoodi) -liitäntä
; Synkronointi ulkoiseen laitteeseen
19 G-LOCK/SYNC (Genlock/synkronointi) -liitäntä
; Synkronointi ulkoiseen laitteeseen
20 × (kuulokkeet) -liitäntä ; Äänen tarkkailu
kuulokkeiden avulla
21 REMOTE B (kauko-ohjain) -liitäntä
Lisävarusteena saatavan kauko-ohjaimen
RC-V100 liittämiseen ; Lisävarusteena
saatavan kauko-ohjaimen RC-V100 käyttäminen
22
(Ethernet) -ilmaisin
23
(Ethernet) -liitäntä ; Yhdistäminen
langalliseen (Ethernet) verkkoon
24 HDMI OUT -liitäntä (A 43)
25 REMOTE A (kauko-ohjain) -liitäntä
Lisävarusteena saatavan RC-V100-kaukoohjaimen tai alan liikkeestä saatavien kaukoohjainten liittämistä varten.
26 DC IN -liitäntä ; Videokameran
kytkeminen pistorasiaan
Osien nimet
Kauko-ohjain WL-D6000
9
16
1
2
3
4
5
10
6
7
12
8
13
11
14
1
2
3
4
5
6
7
Tallennuksen sallimispainike: Kun käytät
START/STOP-painiketta tai ZOOM-painikkeita,
tätä painiketta on painettava samanaikaisesti.
PHOTO (valokuva) -painike (A 30)
SHOT1 (otosmerkki 1) -painike
; Otosmerkkien lisääminen tallennettaessa
CANCEL (peruuta) -painike
; Valikkojen käyttäminen
SET (asetus) -painike
; Valikkojen käyttäminen
INDEX (hakemisto) -painike (A 38)
Ò (toisto/tauko) -painike (A 39)
8
9
10
11
12
13
14
Ñ (pysäytys) -painike (A 39)
START/STOP (aloita/pysäytä videon tallennus)
-painike (A 29)
ZOOM (zoomaus) T/W -painikkeet
; Zoomaus
á/â/à/ß-painikkeet
MENU (valikko) -painike
; Valikkojen käyttäminen
Ø/× (nopea toisto taaksepäin/eteenpäin)
-painikkeet (A 40)
Ô/Ó (kuva eteenpäin/taaksepäin) -painikkeet
(A 40)
2
Valmistelut
17
Virtalähteen valmisteleminen
Videokameran virtalähteenä voi käyttää akkua, tai se voidaan kytkeä verkkolaitteen avulla verkkovirtaan.
Kun verkkolaite liitetään videokameraan akun ollessa kiinnitettynä, videokameran virta tulee verkkolaitteesta.
Akun käyttäminen
Videokamerassa voi käyttää virtalähteenä mukana toimitettua akkua BP-A30 tai lisävarusteena saatavaa akkua
BP-A60. Molemmat akut ovat yhteensopivia älykkään järjestelmän kanssa, joten voit tarkistaa arvion akun jäljellä
olevasta käyttöajasta (minuutteina) näytöstä. Saat tarkat lukemat, kun akkua ensimmäistä kertaa käytettäessä
lataat sen ensin täyteen ja käytät sitten videokameraa, kunnes akku on täysin tyhjä.
Akun lataaminen
Verkkolaite
Lataa akut käyttämällä mukana toimitettua akkulaturia CG-A20
ja verkkolaitetta CA-CP200 L. Poista akun liitäntöjen suojus
ennen lataamista.
햲
햳
1 Kytke virtajohto mukana toimitettuun verkkolaitteeseen
CA-CP200 L.
2 Liitä verkkolaitteen virtajohto pistorasiaan.
3 Liitä verkkolaitteen DC-pistoke akkulaturiin.
CHARGE-latausilmaisin
4 Kiinnitä akku akkulaturiin.
• Paina akkua kevyesti ja liu’uta sitä nuolen suuntaan,
kunnes se naksahtaa paikalleen.
• CHARGE (lataus) -ilmaisin alkaa vilkkua ja osoittaa samalla
akun ohjeellisen varaustason. Ilmaisin jää palamaan,
kun akku on ladattu.
햵
햴
noin 0–49 %: välähtää kerran 2 sekunnin välein
noin 50–74 %: välähtää kahdesti 2 sekunnin välein
noin 75–99 %: välähtää kolmesti 2 sekunnin välein
5 Kun akku on latautunut täyteen, irrota se akkulaturista.
6 Irrota DC-pistoke akkulaturista.
7 Irrota virtajohto pistorasiasta ja verkkolaitteesta.
TÄRKEÄÄ
• Älä kytke akkulaturia sellaiseen laitteeseen, jota ei nimenomaisesti suositella käytettäväksi tämän
videokameran kanssa.
• Kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta, älä kiinnitä sitä pysyvästi yhteen paikkaan, sillä siitä saattaa aiheutua
toimintahäiriö.
Virtalähteen valmisteleminen
18
• Suosittelemme akun lataamista 10–30 °C:n lämpötilassa. Lataus ei käynnisty lämpötila-alueen 0–40 ºC
ulkopuolella.
• Jotta välttäisit laitteiden rikkoutumisen ja liiallisen kuumentumisen, älä liitä mukana toimitettua akkulaturia tai
verkkolaitetta jännitemuuntimiin tai erikoisvirtalähteisiin, joita on käytössä mm. lentokoneissa ja laivoissa,
DC-AC-muuntimiin tms.
HUOMIOITAVAA
• Jos akkulaturiin, verkkolaitteeseen tai akkuun tulee toimintahäiriö, latausilmaisin sammuu ja lataus keskeytyy.
• Katso akun käsittelyä koskevat varotoimet käyttöoppaasta.
; Akku
• Täysin latautuneen akun likimääräiset lataus- ja tallennusajat ovat käyttöoppaassa.
; Viitetaulukot
• Ladatut akut purkautuvat itsestään. Akut kannattaa siksi ladata käyttöpäivänä tai sitä edeltävänä päivänä.
• Suosittelemme pitämään mukana 2–3 kertaa enemmän akkukapasiteettia kuin uskot tarvitsevasi.
• Akun toistuva lataaminen ja purkaminen lyhentää vähitellen sen käyttöikää. Voit tarkistaa akun käyttöajan
[Battery/Hour Meter/Akku ja tuntimittari] -tilanäytöstä (A ). Saat tarkimman tuloksen, kun lataat ensin akun
täyteen ja purat sen sitten täysin.
Akun kiinnittäminen
1 Pidä Q-kytkimen painiketta painettuna ja aseta
kytkin OFF-asentoon.
햲
2 Aseta akku kokonaan akkutilaan kuvassa näytetyllä tavalla
ja paina sitä varovasti alaspäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
햳
Virtalähteen valmisteleminen
Akun irrottaminen
1 Aseta Q-kytkin OFF-asentoon.
2 Pitäen BATTERY RELEASE -painiketta painettuna liu'uta
akkua ylöspäin ja vedä se ulos.
19
Videokameran valmisteleminen
Videokameran valmisteleminen
Tässä luvussa kuvataan videokameran normaalit valmistelutoimet, kuten mikrofoniyksikön pidikkeen
ja vastavalosuojan kiinnittäminen sekä LCD-näytön ja etsimen säätäminen.
20
Mikrofoniyksikön pidikkeen kiinnittäminen
Kiinnitä mikrofoniyksikön pidike kahvaan mukana
toimitetuilla ruuveilla.
Vastavalosuojan kiinnittäminen
Kiinnittämällä vastavalosuoja suojataan objektiivia ja vähennetään
objektiiviin mahdollisesti osuvaa hajavaloa. Lisäksi suljettu objektiivin
suojus voi estää sormenjälkien ja lian kertymistä objektiiviin.
Irrota vastavalosuoja ja kiinnitä objektiivin suojus paikoilleen aina,
kun kannat videokameraa tai viet sen säilytykseen käytön jälkeen.
햳
1 Irrota objektiivin suojus.
햲
• Objektiivin suojusta ja vastavalosuojaa ei voi käyttää
samanaikaisesti.
2 Aseta vastavalosuoja objektiivin eteen siten, että
lukitusruuvit osoittavat alaspäin (햲) ja käännä
vastavalosuojaa 90 astetta myötäpäivään (햳).
• Varo vääntämästä vastavalosuojaa.
• Varmista, että vastavalosuoja on kohdistunut
oikein kierteeseen.
3 Kiristä lukitusruuvi (햴).
햴
Videokameran valmisteleminen
Etsimen käyttäminen
Videokameran etsimessä on OLED-näyttö, joka kytkeytyy päälle automaattisesti, kun katsot etsimen läpi,
ja kytkeytyy pois päältä pian sen jälkeen, kun olet siirtänyt silmäsi kauemmas etsimestä.
21
Etsimen säätäminen
1 Säädä etsimen kulmaa tarvittaessa.
2 Kytke videokamera päälle ja säädä dioptrian
korjausvipua, kunnes etsimen kuva on terävä.
HUOMIOITAVAA
• Voit kytkeä etsimen pysyvästi päälle määrittämällä
asetuksen
> [¢ " Monitoring Setup/
Valvonta-asetukset] > [VF Eye Sensor/Etsimen
silmän tunnistin] arvoksi [Off/Pois].
햲
Dioptrian
korjausvipu
햳
Silmäsuppilon kiinnittäminen ja irrottaminen
Kiinnitä silmäsuppilo niin, että se peittää etsinyksikön
kumireunuksen. Irrota silmäsuppilo vetämällä se varovasti
pois aloittaen alhaalta.
• Kiinnitä suppilo vasemmalla silmällä katsomista varten niin,
että ulkoneva osa osoittaa vastakkaiseen suuntaan.
TÄRKEÄÄ
• Etsimen suuntaaminen kohti aurinkoa tai muuta kirkasta valonlähdettä
voi vahingoittaa sisäisiä osia. Muista kiinnittää etsimen suojus, kun et
käytä etsintä. Tämä suojaa etsintä myös naarmuuntumiselta ja lialta.
Kiinnitä etsimen suojus asettamalla se etsimen kumireunukseen.
Silmäsuppilo
Etsinyksikkö
Videokameran valmisteleminen
LCD-näytön käyttö
1 Vedä LCD-paneeli ulos 90° vasemmalle tai oikealle.
22
2 Säädä LCD-paneeli haluamaasi kulmaan.
•
•
•
•
HUOMIOITAVAA
Voit kääntää näytössä olevan kuvan LCD-paneelin
asennon mukaiseksi. Kun painat MIRROR-painiketta
-tilassa, näytön kuva vaihtuu alkuperäisen kuvan ja
pystysuunnassa käännetyn kuvan välillä. Kun painat
painiketta
-tilassa, näytön kuva vaihtuu
alkuperäisen kuvan ja sekä vaaka- että pystysuunnassa
käännetyn kuvan välillä.
Voit säätää LCD-näytön ja etsimen kirkkautta, kontrastia,
väriä, terävyyttä ja luminanssitasoa toisistaan riippumatta.
Näillä säädöillä ei ole vaikutusta tallennukseen.
; LCD-näytön tai etsimen säätäminen
Lisätietoja LCD-näytön ja etsimen asianmukaisesta
käsittelystä on käyttöoppaassa.
; Käsittelyn varotoimet, ; Puhdistaminen
Tietoja LCD-näytöstä ja etsimen näytöstä: Näyttöjen
valmistuksessa käytetään suurtarkkuustekniikkaa.
Yli 99,99 % kuvapisteistä toimii määritysten mukaisesti.
Joskus harvoin pikselit voivat syttyä väärin tai näkyä
pysyvästi. Tällä ei ole vaikutusta tallentuvaan kuvaan,
eikä ilmiötä voida pitää toimintavirheenä.
Käsikahvan hihna
Säädä käsikahvan hihna niin, että etu- ja keskisormesi
ylettyvät käsikahvan zoomausvipuun. Lisäksi peukalosi pitäisi
ylettyä REC-painikkeeseen.
TÄRKEÄÄ
• Varo, ettet pudota videokameraa, kun säädät käsikahvan hihnaa.
Mukana toimitettu kauko-ohjain
Pariston asettaminen paikoilleen
Aseta mukana toimitettu litiumnappiparisto CR2025 kauko-ohjaimeen
ennen käyttöä.
햴
1 Paina kielekettä nuolen (햲) suuntaan ja vedä pariston pidike ulos (햳).
2 Aseta litiumnappiparisto pidikkeeseen +-puoli ylöspäin (햴).
3 Työnnä pariston pidike paikalleen (햵).
4 Kun painat kauko-ohjaimen painikkeita, suuntaa kauko-ohjain
videokamerassa olevaan kauko-ohjaintunnistimeen.
; Mukana toimitetun kauko-ohjaimen käyttäminen
햵
햳
햲
Videokameran perustoiminnot
Videokameran perustoiminnot
Videokameran virran kytkeminen/katkaiseminen
Videokamerassa on kaksi toimintatilaa: CAMERA (
toistetaan videoita.
) -tilassa kuvataan ja MEDIA (
) -tilassa
Videokameran virran kytkeminen/katkaiseminen
Pitämällä Q-kytkimen painiketta painettuna ja siirtämällä
kytkimen ON-asentoon voit käynnistää videokameran
-tilassa. Voit katkaista videokamerasta virran siirtämällä
kytkimen OFF-asentoon.
Videokameran käynnistäminen
-tilassa
Pitämällä sekä MEDIA-painiketta että Q-kytkimen
painiketta painettuna ja siirtämällä kytkimen ON-asentoon voit
käynnistää videokameran suoraan
-tilassa.
Toimintatilan vaihtaminen
Painamalla MEDIA-painiketta voit siirtää videokameran
-tilasta
-tilaan ja päinvastoin.
23
Päiväyksen, ajan ja kielen asetukset
Päiväyksen, ajan ja kielen asetukset
Päiväyksen ja ajan asettaminen
24
Ennen kuin aloitat videokameran käytön, sinun on asetettava päiväys ja aika. Jos sisäistä kelloa ei ole asetettu tai
jos asetukset ovat hävinneet yhdysrakenteisen muistiakun tyhjentymisen vuoksi, [Date/Time/Päivämäärä/aika]näyttö tulee esiin automaattisesti valitun aikavyöhykkeen kanssa, kun käynnistät videokameran.
Toimintatilat:
1 Valitse aikavyöhyke painamalla ohjainta ylös/alas ja siirry seuraavaan kenttään painamalla itse
ohjainta (SET).
• Voit myös liikkua kenttien välillä painamalla ohjainta vasemmalle ja oikealle.
• Oletusaikavyöhyke on ostomaan/-alueen mukaan joko [UTC–05:00] (New York) tai [UTC+01:00]
(Keski-Eurooppa). Aikavyöhykkeet perustuvat Coordinated Universal Time (UTC) -aikaan.
2 Aseta muut kentät samalla tavalla.
3 Valitse [Set/Aseta] ja paina sen jälkeen SET, niin kello käynnistyy ja näyttö sulkeutuu.
•
•
•
•
HUOMIOITAVAA
Voit näyttää päivämäärän ja ajan
-tilassa käyttämällä asetusta
> [¢ % Monitoring Setup/
Valvonta-asetukset] > [Custom Display 2/Mukautettu näyttö 2] > [Date/Time/Päivämäärä/aika].
Alkuasetusten määrittämisen jälkeen voi muuttaa aikavyöhykettä, päivämäärää ja aikaa asetuksilla
> [B ! System Setup/Järjestelmäasetukset] > [Time Zone/Aikavyöhyke] ja [Date/Time/Päivämäärä/Aika].
Voit myös muuttaa päivämäärän muodon ja kellon muodon (12 tai 24 tuntia) asetuksella
> [B ! System Setup/Järjestelmäasetukset] > [Date Format/Päivämäärän muoto].
Kun kameran yhdysrakenteisen muistiakun varaus on loppu, päivä- ja aika-asetukset voivat hävitä. Lataa siinä
tapauksessa yhdysrakenteinen muistiakku uudelleen ja aseta aikavyöhyke, päivämäärä ja aika uudelleen.
; Yhdysrakenteinen litiumakku
Jos käytät lisävarusteena saatavaa GPS-vastaanotinta GP-E2, voit asettaa videokameran määrittämään ajan
automaattisesti GPS-signaalin UTC-tietojen päiväyksen/ajan perusteella.
; GPS-tietojen tallentaminen (geomerkintä)
Päiväyksen, ajan ja kielen asetukset
Kielen vaihtaminen
Videokameran oletuskielenä on englanti. Kieleksi voidaan vaihtaa saksa, espanja, ranska, italia, puola, portugali,
venäjä, yksinkertaistettu kiina, korea tai japani. Huomaa, että tietyt asetukset ja näytöt näkyvät englanninkielisinä
kieliasetuksesta huolimatta.
Toimintatilat:
1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse [B ! System Setup/Järjestelmäasetukset] painamalla ohjainta ylös/alas ja paina sitten SET.
3 Valitse [Language H/Kieli] samalla tavoin ja paina sitten SET.
4 Valitse kieli painamalla ohjainta ylöspäin/alaspäin.
5 Vaihda kieli painamalla SET ja sulje sitten valikko painamalla MENU-painiketta.
25
SD-korttien käyttäminen
SD-korttien käyttäminen
26
Videokamera tallentaa videoita ja valokuvia erikseen myytäville Secure Digital (SD) -korteille*. Videokamerassa on
kaksi SD-korttipaikkaa ja voit käyttää kahta SD-korttia joko samanaikaiseen tallentamiseen molemmille korteille
tai vaihtamiseen automaattisesti yhdestä SD-kortista toiseen, kun käytetty SD-kortti täyttyy.
Alusta uudet SD-kortit, kun käytät niitä ensimmäisen kerran tässä videokamerassa.
* SD-korttia käytetään myös mukautettujen kuva-asetustiedostojen ja valikkoasetustiedostojen tallentamiseen.
; SD-kortin alustaminen, ; Tallennusvälineen vaihto ja tallentaminen kahdelle kortille
Yhteensopivat SD-kortit
Tässä videokamerassa voidaan käyttää seuraavia SD-korttityyppejä1. Paikallisesta Canon-verkkosivustosta saat
uusimmat tiedot SD-korteista, jotka on testattu tässä videokamerassa käyttöä varten.
SD-korttityyppi:
.
/
0
SD-kortit
SDHC-kortit
SDXC-kortit
Nopeusluokka U1
Nopeusluokka U3
SD-nopeusluokka2:
UHS-nopeusluokka2, 3:
1
2
3
Maaliskuusta 2018 lähtien videoiden tallennustoimintoa on testattu Panasonicin, Toshiban ja SanDiskin valmistamilla SD-korteilla.
UHS- ja SD-nopeusluokka ovat standardeja, jotka ilmoittavat SD-korttien tietojen taatun vähimmäissiirtonopeuden.
Seuraavissa tilanteissa suositellaan käytettäväksi SD-kortteja, joilla on UHS-nopeusluokka U3:
- Kun
> [3 ! Recording/Media Setup/Tallennusvälineasetukset] > [Rec Format/Tallennusmuoto] -asetuksen arvoksi
on asetettu [XF-HEVC] ja [Resolution/Color Sampling/Tarkkuus/Värinäytteenotto]-asetuksen arvoksi on asetettu [3840x2160
YCC422 10 bit].
- Kun hidastustallennus on käytössä.
TÄRKEÄÄ
• Kun olet toistuvasti tallentanut, poistanut ja muokannut leikkeitä (jos muisti on pirstoutunut), saatat huomata,
että tietojen kirjoittaminen kestää kauemmin, ja tallennus saattaa jopa pysähtyä. Tässä tapauksessa tallenna
kuvaamasi videot ja alusta kortti videokameralla. Muista alustaa kortit etenkin ennen tärkeiden otosten ottamista.
• Tietoja SDXC-korteista: Tässä videokamerassa voi käyttää SDXC-kortteja, mutta ne alustetaan
videokamerassa käyttäen exFAT-tiedostojärjestelmää.
- Kun käytät exFAT-alustettuja kortteja muissa laitteissa (kuten digitaalisissa tallentimissa tai kortinlukijoissa),
varmista, että ulkoinen laite on exFAT-yhteensopiva. Lisätietoja yhteensopivuudesta saat tietokoneen,
käyttöjärjestelmän tai muistikortin valmistajalta.
- Jos käytät exFAT-alustettua korttia tietokoneessa, jonka käyttöjärjestelmä ei ole exFAT-yhteensopiva,
sinua saatetaan kehottaa alustamaan kortti. Tässä tapauksessa peruuta toiminto, jotta et menetä tietojasi.
HUOMIOITAVAA
• Moitteetonta toimintaa ei voida taata kaikkien SD-korttien kanssa.
SD-korttien käyttäminen
SD-kortin asettaminen ja poistaminen
1 Avaa korttipaikan suojus.
2 Aseta SD-kortti korttipaikkaan tekstipuoli etsimen
suuntaan siten, että se napsahtaa.
27
• Kun poistat SD-kortin, varmista, että kortin käytön
ACCESS-merkkivalo ei pala, ja työnnä sitten korttia
kerran sen vapauttamiseksi. Kun kortti ponnahtaa ulos,
vedä se kokonaan pois.
햲
3 Sulje korttipaikan suojus.
햳
• Älä sulje suojusta väkisin, jos kortti ei ole kunnolla
paikallaan.
Kortin käytön
merkkivalot
햴
Kortin käytön merkkivalot
SD CARD 2/ SD CARD 3
-merkkivalo
SD-kortin tila
Punainen
SD-korttia käytetään parhaillaan.
Vihreä
Korttipaikka on tällä hetkellä valittuna, ja kamera on valmiina tallentamaan/toistamaan (videot kummalla tahansa
kortilla, valokuvat vain SD-kortilla).
Ei pala
SD-korttia ei ole korttipaikassa, korttia ei parhaillaan käytetä, kortti on kirjoitussuojattu lukituskytkimellä (LOCK)
tai korttipaikka ei ole juuri nyt valittuna.
Jos asetat
> [B $ System Setup/Järjestelmäasetukset] > [LED] > [SD Card Access LED/SD-kortin
käytön merkkivalo] -asetuksen arvoksi [Off/Pois], kortin käytön merkkivalot eivät pala.
TÄRKEÄÄ
• Noudata seuraavia varotoimia, kun kortin käytön merkkivalo palaa punaisena. Muussa tapauksessa tiedot
saattavat kadota pysyvästi.
- Älä irrota virtalähdettä tai katkaise videokamerasta virtaa.
- Älä poista korttia.
• SD-korteissa on etu- ja kääntöpuoli, eikä kortteja voi kääntää. Jos asetat kortin videokameraan väärin päin,
videokameraan voi tulla häiriö. Varmista, että kortti on asetettu kohdan 2 ohjeiden mukaan.
HUOMIOITAVAA
• SD-korteissa on kytkin, joka estää kirjoittamisen kortille, jotta kortin sisältöä ei poisteta vahingossa. Jos haluat
kirjoitussuojata SD-kortin, aseta kytkin LOCK-asentoon.
SD-korttien käyttäminen
SD-korttipaikkojen vaihtaminen
28
Kamerassa on kaksi SD-korttipaikkaa: SD-korttipaikka A ja
SD-korttipaikka B. Jos kummassakin korttipaikassa on kortti,
voit vaihtaa kortista toiseen tarpeen mukaan.
Toimintatilat:
Paina SLOT SELECT -painiketta.
• Valitun SD-kortin käyttöosoitin palaa vihreänä.
HUOMIOITAVAA
• Jos kummassakin SD-korttipaikassa on SD-kortti ja avaat valitun korttipaikan suojuksen, videokamera siirtyy
automaattisesti käyttämään toista korttipaikkaa.
• SLOT SELECT -painikkeella ei voi vaihtaa SD-korttipaikasta toiseen tallentamisen aikana.
• Voit suorittaa tämän toiminnon myös etätoimintona käyttämällä Browser Remote -sovellusta yhdistetyssä
verkkolaitteessa.
3
Tallentaminen
29
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
Tässä osassa selitetään perustoiminnot videoiden* ja valokuvien tallentamiseksi. Valokuvia voi tallentaa vain
SD-kortille B.
Ennen kuin kuvaat tärkeitä tallenteita ensimmäistä kertaa, kuvaa testitallenteita asetuksilla, joita aiot käyttää,
ja tarkista, että videokamera toimii oikein. Jos videokamera ei toimi asianmukaisesti, katso ohjeita käyttöoppaasta.
* ”Video” tarkoittaa yhtä videoyksikköä, joka tallennetaan yhden tallennustoiminnon aikana.
; Vianmääritys
Toimintatilat:
Perustallennus
Tallennuksen merkkivalot
Objektiivin
suojan kytkin
Kortin käytön merkkivalot
1 Avaa objektiivin suoja.
• Aseta objektiivin suoja asetukseen OPEN.
2 Pidä Q-kytkimen painiketta painettuna ja aseta kytkin ON-asentoon.
• Videokamera käynnistyy
-tilassa ja siirtyy tallennuksen valmiustilaan.
• Kortilla varustettujen korttipaikkojen merkkivalot palavat hetken punaisina. Tämän jälkeen tallennukseen
valitun kortin merkkivalo muuttuu vihreäksi.
3 Aloita tallentaminen painamalla REC-painiketta.
• Tallennus alkaa. Tallennuksen merkkivalot syttyvät, ja tallennuksen ilmaisin [ÜREC] tulee näkyviin
näytön yläosassa.
• Voit käyttää käsikahvassa tai kädensijassa olevaa REC-painiketta.
• Voit suorittaa tämän toiminnon myös etätoimintona käyttämällä Browser Remote -sovellusta yhdistetyssä
verkkolaitteessa.
• Mukana toimitettua kauko-ohjainta käytettäessä on painettava START/STOP-painiketta ja tallennuksen
sallimispainiketta yhtä aikaa.
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
4 Lopeta tallentaminen painamalla REC-painiketta.
• Video tallentuu, ja videokamera siirtyy tallennuksen valmiustilaan. Lisäksi tallennuksen merkkivalot sammuvat.
Valokuvien ottaminen
30
1 Määritä ohjelmoitavaan painikkeeseen toiminnoksi [Photo/Valokuva] (A 36).
2 Voit ottaa valokuvan painamalla ohjelmoitavaa painiketta, kun videokamera on tallennuksen valmiustilassa.
• 7 ja jäljellä olevien valokuvien lukumäärä näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa. Näytössä näkyvä jäljellä
olevien valokuvien enimmäismäärä on 9 999.
• Käytön merkkivalo SD CARD 3 palaa punaisena, kun valokuvaa tallennetaan.
• Voit myös painaa mukana toimitetun kauko-ohjaimen PHOTO-painiketta.
Kun olet lopettanut tallentamisen
1 Sulje linssin suoja asettamalla linssin suojan kytkin CLOSED-tilaan.
2 Varmista, ettei ACCESS-merkkivalo pala.
3 Aseta virtakytkin asentoon OFF.
4 Sulje LCD-paneeli ja palauta etsin kiinni olevaan asentoon.
TÄRKEÄÄ
• Noudata seuraavia varotoimia, kun käytön merkkivalo palaa punaisena. Muussa tapauksessa tiedot saattavat
kadota pysyvästi.
- Älä avaa parhaillaan käytössä olevan kortin korttipaikan suojusta äläkä poista korttia.
- Älä irrota virtalähdettä tai katkaise videokamerasta virtaa.
• Tallenna videotallenteet säännöllisesti (A 44), erityisesti tärkeiden tallenteiden kuvaamisen jälkeen.
Canon ei ole vastuussa tietojen katoamisesta tai vioittumisesta.
HUOMIOITAVAA
• Kahvan REC-painikkeessa on lukitusvipu, joka estää käytön vahingossa. Aseta lukitusvipu asentoon C,
jos haluat estää tallentumisen käynnistymisen tai keskeytymisen vahingossa tai jos et aio käyttää kyseistä
REC-painiketta. Palauta vipu edeltävään asentoon, kun haluat taas käyttää REC-painiketta.
• Tarkistustoiminnon avulla voit toistaa edellisen tallennetun videon tai osan siitä tarvitsematta siirtyä
-tilaan.
; Tallennuksen tarkistaminen
• Jos määrität ohjelmoitavaan painikkeeseen [Add $ Mark/Lisää merkki] tai [Add % Mark/Lisää merkki]
(A 36), voit lisätä $- tai %-merkin edelliseen tallennettuun videoon painamalla painiketta.
• Videot jaetaan seuraavissa tapauksissa.
- Kun tallennusvälineen vaihto on käytössä ja valittu kortti on täynnä, tallennus jatkuu erillisenä otoksena
toiselle kortille.
- Kun tallennetaan leikkeitä SDHC-kortille, leikkeen videotiedosto (bittivirta) jaetaan osiin noin 4 Gt:n välein.
Toisto videokamerassa on tässäkin tapauksessa kuitenkin tauoton.
• Jos olet asettanut metatietoasetuksia, ne tallentuvat tallentamiesi videoiden mukana. Voit tallentaa myös
käytössä olevat mukautetut kuva-asetukset tallennettavien videoiden mukana.
; Mukautetun kuva-asetustiedoston upottaminen videoihin, ; Metatietojen käyttäminen
• Yhden leikkeen suurin yhtäjaksoinen tallennusaika on 6 tuntia. Tämä jälkeen luodaan uusi leike automaattisesti
ja tallennus jatkuu uutena leikkeenä.
• Valokuvia ei voi ottaa seuraavissa tapauksissa:
- kun esitallennus on otettu käyttöön
- kun hidastustallennus on käytössä
- kun Browser Remote -sovellus on käytössä.
• Jos SD-kortin lukituskytkin LOCK on kirjoittamisen estävässä asennossa, et voi tallentaa videoita etkä
valokuvia. Muuta LOCK-kytkimen asentoa ennalta.
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
• Videokamera voi videon mukaan säätää joitain asetuksia, jotta kuva sopii paremmin LCD-näytölle ja etsimeen.
- Kun mukautetun kuva-asetustiedoston [Gamma]-asetukseksi on määritetty jokin muu kuin [Canon Log 3],
videokamera tuottaa kuvan, joka vastaa likimäärin videota sellaisena kuin se näkyisi oikein määritetyssä
yhteensopivassa monitorissa.
- Kun mukautetun kuva-asetustiedoston [Gamma]-asetukseksi on määritetty [Canon Log 3], videokamera
tuottaa likimäärin BT.709-väriavaruuden värien mukaiset värit riippumatta tallennusta varten käytetystä
väriavaruudesta.
Tallentaminen täysautomaattitilassa
Aseta FULL AUTO -kytkin asentoon ON, jos haluat asettaa
videokameran täysautomaattitilaan. Täysautomaattitilassa
videokamera säätää automaattisesti himmenninaukon,
herkkyysvahvistuksen, valotusajan ja valkotasapainon. Videokamera
säätää kirkkautta ja valkotasapainoa automaattisesti jatkuvasti*.
Tarkennustilaa ei kuitenkaan aseteta automaattitarkennukseksi.
* Valonmittaustavaksi määritetään [Standard/Normaali], AE-tasoksi [±0]
ja AGC-rajaksi [Off/33 dB/Pois/33 dB].
Ruutunäytöt
Tässä luvussa käsitellään
-tilassa näkyvät erilaiset ruutunäytöt. Kullakin hetkellä näkyvissä olevat
ruutunäytöt vaihtelevat valikkoasetusten ja toimintatilan mukaan. Mukautetun näyttötoiminnon avulla voit piilottaa
yksittäisiä ruutunäyttöjä, joita et tarvitse. Alla olevassa taulukossa esitetään valikkokohdat, joilla kuvanäyttöjä
ohjataan (1: valikkokohta kohdassa
> [¢ % Monitoring Setup/Valvonta-asetukset]
> [Custom Display 1/Mukautettu näyttö 1] ja 2: valikkokohdassa [Custom Display 2/Mukautettu näyttö 2]).
; [Custom Display 1/Mukautettu näyttö 1], [Custom Display 2/Mukautettu näyttö 2]
31
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
AF-kehykset
Saatat nähdä jonkin seuraavista AF-kehyksistä valitun AF-kehyksen koon ja käytetyn tarkennustoiminnon mukaan.
; Tarkentaminen
32
Jatkuvan tarkennuksen AF-kehys – aina valkoinen
AF-tehostettu MF-kehys – keltainen: käsisäädön alue; valkoinen: automaattisen säädön alue
Automaattitarkennus kasvoihin:
Pääasiallinen kohde
Automaattitarkennus kasvoihin:
Muut kasvontunnistuksen kehykset
Seuranta: Kohteen valinta
Seuranta: Seurannan aikana
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
Näytön vasen puoli
Kuvake/näyttö
Kuvaus
Mukautettu näyttö
C
Näppäinlukitus. ; Videokameran ohjainten lukitus
1: [Key Lock/
Näppäinlukitus]
èé
êë
Jäljellä oleva akun käyttöaika
Kuvake ilmaisee arvion jäljellä olevasta varauksesta. Kuvakkeen vieressä
ilmoitetaan jäljellä oleva tallennusaika minuutteina.
• Kun
näkyy näytössä, vaihda akun tilalle täyteen ladattu akku.
• Käyttöolosuhteiden mukaan akun todellista varausta ei välttämättä
näytetä tarkasti.
2: [Remaining Battery/
Jäljellä oleva akun
käyttöaika]
(punainen)
0000 min
Kortin tila ja arvioitu jäljellä oleva tallennusaika
6, 7, 0000 min
Kortin tila: vihreä – voi tallentaa; keltainen – kortti lähes täysi; valkoinen – korttia
luetaan. Tallentamiseen valittu kortti on merkitty Ð-merkillä.
6, 7, END (punaisena)
Kortti on täynnä.
,
(punaisena)
Ei SD-korttia tai SD-kortille ei voi tallentaa.
,
Z 00/00
000 m tai 000 ft,
,
-
@, A
Zoomin asento. ; Zoomaus
• Voidaan näyttää zoomauspalkkina tai numeroarvona. Näkyy vain
zoomauksen aikana.
1: [Zoom Indicator/
Zoomausilmaisin]
(tyyppi), [Zoom Position/
Zoomin asento]
(näytetäänkö)
Keskimääräinen tarkennusetäisyys (vain käsitarkennuksella).
: tarkennus äärettömään,
-: äärettömän ylittävä tarkennus.
1: [Object Distance/
Kohteen etäisyys]
Tarkennustila. ; Tarkentaminen
1: [Focus Mode/
Tarkennustila]
Automaattitarkennus kasvoihin. ; Kasvojentunnistus
,
,
,
,
,
,
2: [Remaining Rec Time/
Jäljellä oleva
tallennusaika]
,
,
Mukautetut kuvan gamma-asetukset. ; Gammakäyrä ja värien pääasetukset 1: [Custom Picture/
Mukautettu kuva]
Mukautetun kuva-asetustiedoston yksityiskohtaiset kuva-asetukset ovat käytössä.
; Mukautetut kuva-asetukset
¯,°,± (keltaisena)
Kuvanvakaus. ; Kuvanvakaus
1: [Image Stabilizer/
Kuvanvakain]
Valonmittaustapa. ; Valonmittaustapa
1: [Light Metering/
Valonmittaus]
LUT:n katsominen. ; LUT:n käyttäminen näytöissä/videolähdöissä
1: [LUT/Hakutaulukko]
^ (keltaisena)
Suurennus. ; Suurennus
• Voit muuttaa suurennussuhdetta painamalla SET.
1: [Magnification/
Suurennus]
J, K (keltaisena)
Korostus. ; Korostus
1: [Peaking/Korostus]
b, `
Tuulettimen toiminta ja lämpötilavaroitus. ; Tuulettimen käyttäminen
2: [Temperature/Fan/
Lämpötila/Tuuletin]
• Kun videokameran sisäinen lämpötila nousee tietyn tason yläpuolelle, b näkyy
keltaisena. Jos lämpötila nousee entisestään, b näkyy punaisena.
• Kun ` näkyy punaisena, kyseessä on tuulettimeen liittyvä varoitus.
,
33
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
Näytön yläosa
Kuvake/näyttö
Kuvaus
,
Verkon tyyppi, verkkotoiminto ja yhteystila.
Valkoinen kuvake – toiminto valmiina käytettäväksi; keltainen – verkkoyhteyttä
muodostetaan tai katkaistaan; punainen – on tapahtunut virhe.
; Verkon tilan tarkistaminen
,
34
4
Mukautettu näyttö
2: [Network Functions/
Verkkotoiminnot]
Tallentaminen kahdelle kortille. ; Tallennusvälineen vaihto ja tallentaminen 2: [Recording Mode/
kahdelle kortille
Tallennustila]
Tallennustoiminto:
STBY, ÜREC
Videoiden tallennus: tallennuksen valmiustila, tallennus.
SLOW STBY,
ÜSLOW REC
Hidastustallennus: tallennuksen valmiustila, tallennus.
; Erikoistallennustilat
PRE REC STBY,
ÜPRE REC
Esitallennus: tallennuksen valmiustila, tallennus.
; Erikoistallennustilat
00.00P, 00.00i, 000/00.00P
Kuvataajuus. ; Kuvataajuuden valinta
• Hidastustallennuksen aikana näytetään myös kuvauksen kuvataajuusasetus.
2: [Frame Rate/
Kuvataajuus]
REC`, STBY`
Lähdön tallennuskomento. ; [3 Recording/Media Setup/
Tallennusvälineasetukset] -valikko
2: [Rec Command/
Tallennuskomento]
00:00:00.00, 00:00:00:00
R/P/F/E/H
Aikakoodi. ; Aikakoodin asettaminen
2: [Time Code/Aikakoodi]
Näytön oikea puoli
Kuvake/näyttö
7 0000,
Kuvaus
(punaisena) SD-kortille tallennettavien valokuvien likimääräinen määrä (A 30)
• Kun
näkyy punaisena, SD-korttipaikkaan ei ole asetettu korttia tai kortille
ei voi tallentaa.
Mukautettu näyttö
2: [Remaining Photos/
Kuvia jäljellä]
U
Genlock. ; Viitevideosignaalin käyttö (Genlock-synkronointi)
2: [Genlock]
YCC422 10 bit,
YCC420 8 bit
Värinäytteenotto. ; Tarkkuuden ja värinäytteenoton asetusten valitseminen
0000x0000
Tarkkuus. ; Tarkkuuden ja värinäytteenoton asetusten valitseminen
2: [Resolution/
Color Sampling/
Tarkkuus/
Värinäytteenotto.]
Videon muoto. ; Pääasiallisen videomuodon valitseminen
2: [Rec Format/
Tallennusmuoto]
Q
Käyttäjäprofiili. ; Metatietojen käyttäminen
2: [User Memo/
Käyttäjäprofiili]
T (punaisena)
Ruutunäyttöjen näyttäminen. ; Ruutunäyttöjen lisääminen näyttöihin/
videolähtöihin
2: [OSD Output/OSD-lähtö]
Kauko-ohjain ei käytössä (A 22)
2: [WL-D6000]
Äänen huipputason rajoitin. ; Äänen tallentaminen
2: [Audio Level Indicator/
Äänitystason ilmaisin]
,
(punainen)
Äänentason mittari. ; Äänen tallentaminen
,
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus. ; Äänenvoimakkuuden säätö
–
Päivämäärä/aika
–
2: [Date/Time/
Päivämäärä/aika]
CH0/CH0
Äänilähtökanavat. ; Äänilähtö
2: [Monitor Channels/
Näytön kanavat]
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
Näytön alaosa
Kuvake/näyttö
Kuvaus
Mukautettu näyttö
00 00 00 00
Nimitiedot. ; Nimitietojen asettaminen
2: [User Bit/Nimitiedot]
A001C001 - Z999D999
Videon tunniste. Sisältää videon tiedostonimessä olevat kameran tunnuksen, kelan
numeron ja videon numeron. ; Videon tiedostonimen asettaminen
2: [Reel/Clip Number/
Kelan/videon numero]
GPS-signaali: palaa tasaisesti – satelliittisignaali havaittu, vilkkuu – satelliittisignaali
puuttuu
• Näkyy vain, kun lisävarusteena saatava GPS-vastaanotin GP-E2 on kytkettynä
videokameraan.
; GPS-tietojen tallentaminen (geomerkintä)
2: [GPS]
Infrapunatallennus ja infrapunavalo. ; Infrapunatallennus
1: [IR Rec/IR-tallennus]
Digitaalinen telelisäke. ; Zoomaus
1: [Tele-converter/
Telelisäke]
TL-U58, WA-U58
Optisten lisävarusteiden optimointi. ; Optisten lisävarusteiden käyttäminen
1: [Conversion Lens/
Muunto-objektiivi]
@
Täysautomaattitila (A 31)
1: [Full Auto/
Täysautomaattitila]
ÅA , ÅB , ¼, É,
È,
,
Valkotasapaino. ; Valkotasapaino
1: [White Balance/
Valkotasapaino]
Zoomauksen painovoimakkuus. ; Käsikahvan zoomausvivun käyttäminen
• Tulee näkyviin vain käytettäessä käsikahvan zoomausvipua mukautetun
zoomausnopeuden ollessa valittuna.
1: [Grip Zoom Speed:
User/Kahvan
zoomausnopeus:
Käyttäjä]
Valotuspalkki. ; Valotuspalkki
• Näkyy vain, kun herkkyysvahvistuksen, himmenninaukon ja sulkimen asetuksina
on käsisäätö.
1: [Exposure Bar/
Valotuspalkki]
Automaattinen valotuksen siirto ; Valotuksen korjaus – automaattinen
valotuksen siirto
1: [AE Shift/Automaattinen
valotuksen siirto]
;
,=
,
,
0000 K ±0CC
AE ±0.00
ND-suodin ja ND-varoitus. ; ND-suodin
1: [ND Filter/ND-suodin]
E, F 0.0, closed/suljettu
E, 00.0 dB
Himmenninaukon arvo. ; Himmenninaukko
1: [Iris]
Herkkyysvahvistusarvo ; Herkkyysvahvistus
1: [Gain/
Herkkyysvahvistus]
E1/1000, 1/0000,
Valotusaika. ; Valotusaika
1: [Shutter/Suljin]
ND 1/00,
,
000.00 Hz, 000.00°
HUOMIOITAVAA
• Painamalla DISP-painiketta voit poistaa näytöstä useimmat kuvakkeet ja näytöt seuraavassa järjestyksessä:
Kaikki näkyvissä  vain näyttömerkit (kun aktiivisia)  minimimäärä näkyvissä (tallennustoiminta yms.).
35
Ohjelmointi
Ohjelmointi
36
Ohjelmoitavat painikkeet
Videokamerassa on useita painikkeita, joihin voi määrittää erilaisia toimintoja (ohjelmoitavat painikkeet).
Määritä usein käytetyt toiminnot painikkeisiin, jotka ovat mielestäsi helpoimmat käyttää ja mukauta videokamera
tarpeidesi ja mieltymystesi mukaiseksi.
Videokameran rungossa on 14 ohjelmoitavaa painiketta. Lisävarusteena saatavassa kauko-ohjaimessa RC-V100
on neljä ohjelmoitavaa lisäpainiketta, joita voi käyttää, kun kauko-ohjain on yhdistetty videokameraan.
Videokamerassa näkyvät painikkeiden nimet ohjelmoitavien painikkeiden 1–7 vieressä ilmoittavat myös niiden
oletusasetukset.
; Ohjelmoitavat painikkeet
Mukautetut kuva-asetukset
Voit muuttaa videokamerassa monia asetuksia, jotka vaikuttavat tuotetun kuvan eri ominaisuuksiin.
Näitä asetuksia käsitellään yhdessä yksittäisenä mukautettuna kuva-asetustiedostona. Kun olet muokannut
asetukset haluamiksesi, voit tallentaa enintään 20 mukautettua kuva-asetustiedostoa (videokameraan tai
SD-kortille) ja ladata ne myöhemmin, jotta voit käyttää täsmälleen samoja asetuksia. Vain SD-korttia B voi
käyttää mukautettujen kuva-asetustiedostojen tallentamiseen ja lataamiseen.
; Mukautetut kuva-asetukset
HUOMIOITAVAA
• Mukautetut kuva-asetustiedostot ovat yksinomaan yhteensopivia vain XF705-videokameroiden kanssa.
Videokameran asetusten tallentaminen ja lataaminen
Kun olet säätänyt valikkojen asetuksia, voit tallentaa nämä asetukset videokameraan tai SD-kortille. Vain SD-korttia
B voi käyttää videokameran asetustiedostojen tallentamiseen ja lataamiseen. Voit ladata asetukset myöhemmin tai
toiseen XF705-videokameraan, jos haluat käyttää kyseistä videokameraa samalla tavalla.
; Videokameran asetusten tallentaminen ja lataaminen
HUOMIOITAVAA
• Videokameran asetustiedostot ovat yksinomaan yhteensopivia vain XF705-videokameroiden kanssa.
4
Toistaminen
37
Perustoisto
Tässä luvussa kuvataan videoiden ja valokuvien toisto.
; Toisto, ; Valokuvien katselu
Toimintatilat:
Videohakemisto
Kun asetat videokameran
-tilaan, näyttöön tulee
kuvahakemisto. Kuvahakemistosta voit käyttää erilaisia
toistotoimintoja.
Jos valittu SD-kortti sisältää videoita, jotka on tallennettu muulla
kuin videokameran nyt käyttämällä järjestelmätaajuudella, et voi
toistaa näitä videoita. Vaihda siinä tapauksessa videokameran
järjestelmätaajuus kortilla olevien tallenteiden mukaiseksi.
; Järjestelmätaajuuden valitseminen
Aseta videokamera
-tilaan (A 23).
• Näyttöön tulee videoiden kuvahakemisto. Näyttöön tuleva kuvahakemisto määräytyy valittuna olevan
tallennusmuodon mukaan, mutta voit vaihtaa kuvahakemistoa (A 38).
8
9
10
11
12
1
2
3
4
13
5
14
15
6
7
16
17
18
Perustoisto
1
2
38
3
4
5
6
1
2
Näppäinlukitus ; Videokameran
ohjainten lukitus
Otosmerkki
; Merkkien lisääminen videoihin
tallennettaessa, ; Otosmerkkien lisääminen
ja poistaminen
$-merkki/%-merkki
; Merkkien lisääminen videoihin
tallennettaessa, ; $-merkkien tai
%-merkkien lisääminen
Oranssi valintakehys
Upotettu mukautettu kuva-asetustiedosto
; Mukautetun kuva-asetustiedoston
upottaminen videoihin
Videon tunnistetiedot (kameran tunnus,
kelan numero ja videon numero)
; Videon tiedostonimen määrittäminen
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tallennuksen päiväys ja aika
Videon pienoiskuva
SD-kortti (valittuna oleva näkyy valkoisena)
Näytössä oleva kuvahakemisto (A 38)
Verkkoyhteys ; Verkkotoiminnot /
FTP-siirto ; Videoiden siirtäminen (FTP-siirto)
Leikkeen numero / leikkeiden kokonaismäärä
Tallennuspäivä (vain kuukausi ja päivä) ja -aika
Videon alun aikakoodi
Leikkeen kesto
Hidastustallennus1 ; Hidastustallennus
Värinäytteenotto ja tarkkuus ; Tarkkuuden
ja värinäytteenoton asetusten valitseminen
Kuvataajuus2 ; Kuvataajuuden
valitseminen
Vain XF-HEVC-videot.
Hidastustallennuksella tallennetuissa videoissa näytetään sekä kuvauksen että toiston kuvataajuusasetukset.
SD-korttien vaihtaminen
Jos molemmissa korttipaikoissa on kortti, voit toistaa tallenteita
toiselta kortilta painamalla korttipaikan valintapainiketta
SLOT SELECT.
Kuvahakemistojen välillä siirtyminen
Kun siirryt
-tilaan, näyttöön avautuva kuvahakemisto määräytyy
käytössä olevien tallennusasetusten mukaan. Vaihtamalla
kuvahakemistoa voit toistaa valokuvia tai eri muodossa
tallennettuja videoita.
[XF-HEVC Index/XF-HEVC-kuvahakemisto]:
Valitulle kortille tallennettujen XF-HEVC-videoiden
kuvahakemisto.
[XF-AVC Index/XF-AVC-kuvahakemisto]:
Valitulle kortille tallennettujen XF-AVC-videoiden
kuvahakemisto.
[Photo Index/Valokuvien kuvahakemisto]:
SD-kortille B tallennettujen valokuvien kuvahakemisto (Vain).
1 Paina INDEX-painiketta.
• Kuvahakemiston valintavalikko avautuu näyttöön.
2 Valitse haluamasi kuvahakemisto ja paina sen jälkeen SET.
• Valittu kuvahakemisto avautuu näyttöön.
• Jos haluat peruuttaa toiminnon, valitse sen sijaan [Cancel/Peruuta].
Perustoisto
Tallenteiden toistaminen
1 Siirrä ohjainta käyttämällä oranssi valintakehys toistettavan videon tai valokuvan kohdalle.
2 Paina Ò-painiketta.
Videot:
• Toisto alkaa.
• Painamalla Ò-painiketta uudelleen voit siirtyä toiston taukotilaan tai poistua siitä.
• Kun valittu video päättyy, toisto jatkuu automaattisesti seuraavasta videosta. Kun kuvahakemisto viimeinen
video päättyy, toisto siirtyy taukotilaan.
Valokuvat:
• Valittu kuva näytetään yhden kuvan näkymässä.
• Siirry edelliseen/seuraavaan valokuvaan Ú/Ù-painikkeilla tai painamalla ohjainta vasemmalle/oikealle.
• Voit piilottaa ja näyttää ruutunäytöt painamalla DISP-painiketta.
3 Painamalla Ñ-painiketta voit palata kuvahakemistoon.
TÄRKEÄÄ
• Noudata seuraavia varotoimia, kun käytön merkkivalo palaa punaisena. Muussa tapauksessa tiedot saattavat
kadota pysyvästi.
- Älä irrota virtalähdettä tai katkaise videokamerasta virtaa.
- Älä avaa parhaillaan käytössä olevan kortin korttipaikan suojusta äläkä poista korttia.
HUOMIOITAVAA
• Videoiden välissä voi havaita lyhyen katkoksen videoita tai ääntä toistettaessa.
• Videokamera voi videon mukaan säätää joitain asetuksia, jotta kuva sopii paremmin LCD-näytölle ja etsimeen.
- Kun mukautetun kuva-asetustiedoston [Gamma]-asetukseksi on määritetty jokin muu kuin [Canon Log 3],
videokamera tuottaa kuvan, joka vastaa likimäärin videota sellaisena kuin se näkyisi oikein määritetyssä
yhteensopivassa monitorissa.
- Kun mukautetun kuva-asetustiedoston [Gamma]-asetukseksi on määritetty [Canon Log 3], videokamera
tuottaa likimäärin BT.709-väriavaruuden värien mukaiset värit riippumatta tallennusta varten käytetystä
väriavaruudesta.
5
6 7
8
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
1
2
19
3
4
22 23 24 25
26
20
21
39
Perustoisto
1
2
40
3
4
5
6
7
8
Näppäinlukitus ; Videokameran
ohjainten lukitus
Tuulettimen toiminta ja lämpötilavaroitus
; Tuulettimen käyttäminen
Ohjaimen opas (A 40)
Siirtovälin asetus (A 40)
Jäljellä oleva akun varaus (A 33)
Verkkoyhteys ; Verkon tilan tarkistaminen /
FTP-siirto ; Videoiden siirtäminen (FTP-siirto)
SD-kortti
Toistotoiminnot
Ð PLAY
Toistaminen
Ý PAUSE
Toiston taukotila
Ô/Ó
Kuva eteenpäin/taaksepäin
F FWD x5 × Nopea toisto
Ø F REV x5 Nopea toisto taaksepäin
30 s ×,
Siirry eteenpäin 30 sekuntia tai
10 % videon kestosta
10 % ×
Siirry taaksepäin 10 sekuntia tai
Ø 10 s,
10 % videon kestosta
Ø 10 %
Kuvataajuus1 ; Kuvataajuuden
valitseminen
10 Upotettu mukautettu kuva-asetustiedosto
; Mukautetun kuva-asetustiedoston
upottaminen videoihin
9
1
2
3
4
11 $-merkki/%-merkki
; Merkkien lisääminen videoihin
tallennettaessa, ; $-merkkien tai
%-merkkien lisääminen
12 Aikakoodi
13 Leikkeen numero / leikkeiden kokonaismäärä
14 Värinäytteenotto ; Tarkkuuden ja
värinäytteenoton asetusten valitseminen
15 Tarkkuus ; Tarkkuuden ja värinäytteenoton
asetusten valitseminen
16 Videomuoto ; Pääasiallisen videomuodon
valitseminen
17 Näytöt ulkoisella ruudulla ; Ruutunäyttöjen
lisääminen näyttöihin/videolähtöihin
18 Kauko-ohjain ei käytössä (A 22)
19 Äänentason mittari2
20 Äänilähtökanavat ; Äänen tallentaminen
21 Kuulokkeiden äänenvoimakkuus
; Äänenvoimakkuuden säätäminen
22 Valotusaika3 ; Valotusaika
23 Herkkyysvahvistus3 ; Herkkyysvahvistus
24 Himmenninaukon arvo3 ; Himmenninaukko
25 Nimitiedot ; Nimitietojen asettaminen
26 Tallennuspäivä ja -aika4
Hidastustallennuksella tallennetuissa videoissa näytetään sekä kuvauksen että toiston kuvataajuusasetukset.
Vain, kun
> [¢ $ Monitoring Setup/Valvonta-asetukset] > [Custom Display/Mukautettu näyttö] > [Audio Level
Indicator/Äänitystason ilmaisin] -asetuksen arvoksi on määritetty [On/Käytössä].
Vain, kun
> [¢ $ Monitoring Setup/Valvonta-asetukset] > [Custom Display/Mukautettu näyttö] > [Camera Data/
Kameran tiedot] -asetuksen arvoksi on määritetty [On/Käytössä].
Vain, kun
> [¢ $ Monitoring Setup/Valvonta-asetukset] > [Custom Display/Mukautettu näyttö] > [Date/Time/
Päivämäärä/Aika] -asetuksen arvoksi on määritetty [On/Käytössä].
Toiston säädöt
Videoiden toistossa voidaan käyttää videokameran painikkeita,
ohjainta ja ohjaimen opasta tai mukana toimitettua kauko-ohjainta.
Ohjaimen oppaan voi näyttää tai piilottaa painamalla
DISP-painiketta. Katso ohjeet seuraavasta taulukosta.
Perustoisto
Käytettävissä olevat toistotavat
Toistotapa
Toiminta
Nopea toisto
Toisto noin 5x
normaalinopeudella.
Painikkeet: Paina Ø- tai ×-painiketta.
Kauko-ohjain: Paina Ø- tai ×-painiketta.
Kuva eteenpäin/taaksepäin
Ohjain: Työnnä ohjainta ylös tai alas toiston taukotilan aikana.
Kauko-ohjain: Paina toiston taukotilassa Ô- Ó-painiketta.
Siirry videossa eteen- tai
taaksepäin
Ohjain: Työnnä ohjainta ylös tai alas toiston aikana.
Painamalla FUNC-painiketta voit vaihtaa siirtymisväliä [sec/sekunnit]-asetuksen (siirrytään 30 sekuntia
eteenpäin tai 10 sekuntia taaksepäin) ja [%]-asetuksen (siirrytään 10 % videon kestosta) välillä.
Hyppää seuraavan videon
alkuun
Painikkeet: Paina Ù-painiketta.
Ohjain: Paina ohjainta oikealle.
Kauko-ohjain: Paina ß-painiketta.
Painikkeet: Paina Ú-painiketta.
Hyppää nykyisen videon alkuun Ohjain: Paina ohjainta vasemmalle.
Kauko-ohjain: Paina à-painiketta.
Hyppää edelliseen videoon
Painikkeet: Paina Ú-painiketta kahdesti.
Ohjain: Paina ohjainta vasemmalle kahdesti.
Kauko-ohjain: Paina à-painiketta kahdesti.
Palaa normaaliin toistotilaan
Painikkeet: Paina Ò-painiketta.
Ohjain: Paina itse ohjainta (SET-painiketta).
Kauko-ohjain: Paina Ò-painiketta.
•
•
•
•
•
HUOMIOITAVAA
Yllä olevassa taulukossa mainittujen toistotapojen aikana ei kuulu ääntä.
Painamalla Ò-painiketta nopean toiston aikana voit palata toistoon normaalinopeudella.
Joidenkin toistotilojen aikana toistettavassa videokuvassa saattaa ilmetä häiriöitä (palikoitumista, raitoja jne.).
Näytössä näkyvä nopeus on suuntaa antava.
Yhden kuvan verran eteenpäin siirtymistä vastaava aika on pidempi kuin yhden kuvan taaksepäin siirtymisen,
ja tämä määräytyy käytetyn videomuodon mukaan: noin 0,5 sekuntia XF-AVC-videoilla ja 1 sekunti
XF-HEVC-videoilla.
41
Perustoisto
42
5
Ulkoiset liitännät
43
Liittäminen ulkoiseen näyttöön
Kun liität videokameran ulkoiseen näyttöön (tallennuksen seuraamista tai toistoa varten), käytä monitorissa
olevaa liitäntää vastaavaa videokameran liitäntää. Valitse sen jälkeen videosignaalin ulostuloasetukset.
; Videoulostulojen asetukset
Kytkentäohje
Suosittelemme, että käytät videokameran virtalähteenä verkkolaitetta.
SDI-liitäntä
BNC-kaapeli
(saatavana alan liikkeistä)
SDI-tulot
Ulkoinen näyttö
HDMI-kaapelilla
(saatavana alan liikkeistä)
HDMI-tulot
HDMI OUT -liitäntä
HUOMIOITAVAA
• HDMI OUT -liitäntä on tarkoitettu vain ulostuloliitännäksi. Älä liitä videokameraa toisen laitteen ulostuloliitäntään
HDMI OUT -liitännän kautta, sillä seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Oikeaa toimintaa ei voida taata, jos kamera liitetään DVI-näyttöön.
• Video ei välttämättä toistu oikein kaikissa näytöissä. Käytä tällöin toista liitäntää.
• Kun määrität sekä
> [3 " Recording/Media Setup/Tallennusvälineasetukset] > [Rec Command/
Tallennuskomento]- että [HDMI Time Code/HDMI-aikakoodi] -asetuksen arvoksi [On/Käytössä], voit käyttää
videokameran REC-painiketta myös HDMI OUT -liitäntään kytketyn ulkoisen tallentimen tallennustoiminnon
hallintaan. Videokameran aikakoodisignaali ohjataan myös liitäntään.
Videoiden käsitteleminen tietokoneessa
Videoiden käsitteleminen tietokoneessa
44
Videoiden tallentaminen tietokoneeseen
Käytä Canon XF Utility -ohjelmistoa videoiden tallentamiseen tietokoneeseen ja niiden järjestämiseen
tietokoneessa. Canon XF -laajennusten avulla voit käyttää videoita helposti suoraan Avidin kehittämästä
epälineaarisesta editointiohjelmasta (NLE-ohjelmasta). Jotta voit käyttää XF-HEVC-videoita Canon XF Utility
-ohjelmassa tai Canon XF -laajennuksissa, sinun on ladattava ja asennettava myös Canon XF-HEVC Decoder
-ohjelma. Ohjelmisto, laajennukset ja dekooderi ovat ladattavissa ilmaiseksi paikallisesta Canonverkkosivustosta. Lataussivulta voit katsoa järjestelmävaatimukset ja viimeisimmät tiedot.
Tarkat tiedot ohjelmiston asentamisesta ja asennuksen poistamisesta löytyvät verkkosivustosta ladattavassa
pakatussa tiedostossa olevasta ”Lue tämä ensin” -tiedostosta (Install-XF Utility.pdf). Lisätietoja ohjelmiston
käytöstä on ohjelmiston yhteydessä asennettavassa käyttöoppaassa (PDF-tiedostossa).
Canon XF Utility (Windows/macOS): Ohjelmisto, jonka avulla voit tallentaa videoita tietokoneeseen, tarkistaa,
toistaa ja järjestellä niitä ja kaapata stillkuvia niistä.
Canon XF Plugin for Avid Media Access (Windows/macOS): Laajennus, jonka avulla voit helposti tuoda videoita
SD-kortilta tai tietokoneen paikallisesta kansiosta yhteensopivaan Avid Media Composeriin (NLE-sovellus, joka on
yhteensopiva Avid Media Accessin kanssa) suoraan sovelluksessa.
Canon XF-HEVC Decoder (Windows/macOS): Dekooderi, jota tarvitaan XF-HEVC-videoiden toistamiseen
Canon XF Utility -ohjelman tai Canon XF -laajennusten avulla. Dekooderi on välttämätön, jotta XF-HEVC-videoita
voi käyttää tietokoneessa.
6
Verkkotoiminnot
45
Tietoa verkkotoiminnoista
Voit yhdistää videokameran langattomaan verkkoon tai yhteensopivaan verkkolaitteeseen Wi-Fi-yhteydellä tai
langalliseen verkkoon Ethernet-kaapelilla.
; Verkkotoiminnot
Verkkotoiminnot ja yhteystyypit
Verkkotoiminto
Kuvaus
Wi-Fi
Langallinen
verkko
Infrastruktuuri1
Kameran
tukiasema2
–
–
Ü
Browser Remote
Voit etäohjata videokameraa liitetyn laitteen
verkkoselaimella.
IP-virtautus
Voit virtauttaa videokameran suoraa
videosyöttöä ja ääntä IP-yhteyden kautta
yhteensopivaan IP-videodekooderiin,
joka on yhteydessä verkkoon.
Ü
–
–
FTP-tiedonsiirto
Voit siirtää videokameralla tallennettuja videoita
toiseen laitteeseen, joka on kytketty verkkoon
FTP-protokollan avulla.
Ü
Ü
–
1
2
Yhteys Wi-Fi-verkkoon ulkoisen tukiaseman (esimerkiksi langattoman reitittimen) kautta.
Suora yhteys yhteen Wi-Fi-yhteensopivaan laitteeseen, kun videokameraa käytetään Wi-Fi-tukiasemana.
Verkkotoimintojen käytön aloittaminen
Ennen kuin voit käyttää verkkotoimintoja, videokameraan on määritettävä erinäisiä asetuksia. Yleisesti ottaen
on suoritettava seuraavat 3 vaihetta:
Vaihe 1
Määritä ja tallenna asetusprofiilit verkoille, joita aiot käyttää. Videokamerassa on yksi
kameran tukiasemayhteys tallennettuna oletusarvoksi ja voit käyttää sitä mobiililaitteen
välittömään yhdistämiseen, niin voit aloittaa Browser Remote -sovelluksen käytön.
; Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon, ; Kameran tukiasema,
; Yhdistäminen langalliseen (Ethernet) verkkoon
Vaihe 2
Määritä toimintokohtaiset asetukset niille verkkotoiminnoille, joita aiot käyttää.
; Browser Remote -sovelluksen määrittäminen, ; IP-virtautuksen
asetukset, ; FTP-palvelimen ja siirron asetukset
Vaihe 3
Valitse verkkoprofiili ja aloita halutun verkkotoiminnon käyttö.
; Browser Remote -sovelluksen käynnistäminen, ; Videon virtautus
IP-yhteyden kautta, ; Videoiden siirtäminen (FTP-siirto)
• Käyttöoppaan ohjeissa oletetaan, että käytössä on oikein määritetty, toimiva verkko sekä verkkolaite (tai -laitteet)
ja/tai Wi-Fi-tukiasema. Katso tarvittaessa lisätietoja verkkolaitteiden mukana toimitetuista ohjeista.
• Verkkoasetusten määrittämien edellyttää riittäviä tietoja langallisten (Ethernet) ja/tai langattomien (Wi-Fi) verkkojen
määrittämisestä ja käyttämisestä. Canon ei voi antaa verkkoasetusten määrittämiseen liittyvää tukea.
TÄRKEÄÄ
• Verkon kautta siirrettäviä tietoja ei salata.
• Canon ei ole vastuussa tietojen häviämisestä eikä väärien verkkoasetusten käyttämisestä johtuvista vahingoista.
Canon ei myöskään ole vastuussa verkkotoimintojen käyttämisestä johtuvista tappioista tai vahingoista.
Tietoa verkkotoiminnoista
• Suojaamaton Wi-Fi-verkko voi paljastaa tietosi ulkoisille osapuolille. Videokameran mukana toimitetaan myös
oletussalasanat, jotta voit testata verkkotoimintoja mahdollisimman pian. Alkuperäisten asetusten muuttamista
suositellaan. Ota huomioon suojaamattoman verkon käyttöön liittyvät tietoturvariskit.
46
HUOMIOITAVAA
• Tietoja Wi-Fi-antennista: Kun käytät videokameran Wi-Fi-toimintoja, älä peitä
Wi-Fi-antennia kädelläsi tai muulla esteellä. Se voi häiritä langattomia signaaleja.
• Älä avaa korttipaikkojen suojuksia, kun käytät verkkotoimintoja.
• Älä aseta SDI- tai HDMI OUT -liitäntöihin kytkettyjä kaapeleita Wi-Fi-antennin
lähelle. Se saattaa häiritä langatonta tiedonsiirtoa Wi-Fi-verkon kautta.
Wi-Fi-antenni
7
Lisätietoja
47
Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet
Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti. Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää
vaaratilanteet itsellesi ja muille käyttäessäsi tuotetta.
VAROITUS
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaaraa.
• Lopeta tuotteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai siinä on jotain muuta epänormaalia.
• Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
• Älä anna tuotteen kastua. Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä tuotteen sisään.
• Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä tuotetta ukonilman aikana. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä yritä purkaa tuotetta tai muuttaa sen rakennetta.
• Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
• Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
• Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta.
- Älä kosketa akkulaturiin tai verkkolaitteeseen kytkettyä tuotetta ukonilman aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
- Älä irrota tuotteen virtajohtoa vetämällä johdosta.
- Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
- Älä laita raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä muunnella virtajohtoa.
- Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
• Älä altista virtapistoketta tai liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai muiden
metalliesineiden kanssa.
• Älä lataa akkua lämpötila-alueen 0–40 °C ulkopuolella.
• Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai tuotteen mukana toimitettuja akkuja.
- Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja. Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältämää ainetta joutuu iholle tai
vaatteille, huuhtele heti runsaalla vedellä. Jos sitä joutuu silmään, huuhtele silmä heti erittäin runsaalla vedellä
ja hakeudu lääkäriin.
- Käytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
- Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
- Älä lataa paristoja/akkuja muulla kuin hyväksytyllä latauslaitteella.
- Älä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
- Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä.
• Älä katso etsimen läpi aurinkoa, laservaloja tai muita voimakkaita valonlähteitä kohti.
• Älä jätä objektiivia auringonvaloon ilman suojusta Objektiivi voi keskittää valon ja aiheuttaa tulipalon.
• Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti sen jälkeen, kun tuote on
vielä lämmin.
• Älä anna tuotteen olla pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa käytön aikana. Vaikka tuote ei tuntuisi
kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja, jotka ilmenevät ihon punaisuutena tai rakkoina.
Kun tuotetta käytetään kuumassa ympäristössä tai käyttäjällä on heikko verenkierto tai tavallista vähemmän
herkkä iho, tuotteen kanssa suositellaan käytettäväksi jalustaa tai vastaavaa apuvälinettä.
• Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.
• Hihnan kietominen kaulan ympärille voi aiheuttaa kuristumisvaaran.
Turvaohjeet ja käsittelyn varotoimet
• Poista säännöllisesti virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
• Katkaise tuotteesta virta opastuksen mukaisesti paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä. Muuten laitteeseen
voi tulla toimintahäiriö sähkömagneettisten aaltojen vaikutuksesta, ja seurauksena voi olla jopa onnettomuus.
48
HUOMIO
Tarkoittaa loukkaantumisen vaaraa.
• Hihna on tarkoitettu vain vartalolla käytettäväksi. Jos tuotetta roikuttaa hihnan varassa koukusta tai muusta
esineestä, tuote voi vahingoittua. Älä myöskään ravista tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
Tämä voi aiheuttaa vammoja tai vahingoittaa tuotetta.
• Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle. Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin,
että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja tai loukkaantumisen.
• Käytä tuotetta varten vain riittävän tukevaa jalustaa.
Tekniset tiedot lyhyesti
Tekniset tiedot lyhyesti
Tässä olevat tekniset tiedot ovat lyhennetty versio videokameran täydellisistä teknisistä tiedoista. Lue kaikki
videokameraa koskevat tiedot käyttöoppaan täydellisestä versiosta.
; Tekniset tiedot
• Tallennusvälineet (eivät kuulu toimitukseen)
Likimääräiset tallennusajat ovat seuraavassa taulukossa
SD-, SDHC (SD High Capacity)- tai SDXC (SD eXtended Capacity) -kortti; 2 korttipaikkaa videoille,
vain SD-kortti B valokuville
• Virtalähde (nimellisvirta): 14,4 V tasavirta (akku), 24,0 V tasavirta (DC IN)
• Virrankulutus (tallennus käyttäen LCD-näyttöä ja SDI-liitännän ulostulon ollessa käytössä (3G-SDI))
XF-HEVC-videot, 3 840 x 2 160, 160 Mbps: 21,5 W (59.94P), 20,8 W (50.00P)
XF-HEVC-videot, 1 920 x 1 080, 60 Mbps:
20,6 W (59.94P), 19,9 W (50.00P)
XF-AVC-videot, 1 920 x 1 080, 45 Mbps:
19,1 W (59.94P), 18,8 W (50.00P)
• Käyttölämpötila: 0–40 °C
• Mitat (L x K x S)1
Vain videokameran runko: 162 x 210 x 378 mm
Videokameran runko, vastavalosuoja, mikrofoniyksikön pidike ja silmäsuppilo: 191 x 258 x 433 mm
1
•
Kaikki mitat ovat likimääräisiä.
Paino2
Videokameran runko (sekä olkatuki ja käsikahvan hihna): 2 710 g
Tyypillinen käyttökokoonpano*: 3 160 g
* Videokamera, olkatuki, käsikahvan hihna, vastavalosuoja, mikrofoniyksikön pidike, silmäsuppilo, akku BP-A30 ja yksi SD-kortti.
2
Kaikki painot ovat likimääräisiä.
Likimääräinen tallennusaika SD-kortille
Viitteelliset likimääräiset ajat perustuen yhteen tallennukseen, joka jatkuu, kunnes kortti on täysi.
Tarkkuus ja bittinopeus
SD-kortin kapasiteetti
32 Gt
64 Gt
128 Gt
256 Gt
3 840 x 2 160, (160 Mb/s)
25 min
50 min
105 min
210 min
3 840 x 2 160 (110 Mb/s)
35 min
75 min
150 min
305 min
1 920 x 1 080 (60 Mb/s)
65 min
140 min
280 min
565 min
1 920 x 1 080 (45 Mb/s)
90 min
185 min
375 min
755 min
49
Tekniset tiedot lyhyesti
Likimääräiset akun lataus- ja käyttöajat
Mukana toimitetun akun BP-A30 lataaminen täysin kestää noin 170 minuuttia mukana toimitetulla akkulaturilla
CG-A20. Täysin ladatun BP-A30-akun likimääräinen käyttöaika oletusasetuksilla on seuraavanlainen.
50
Videomuoto, tarkkuus ja bittinopeus
XF-HEVC-videot, 3 840 x 2 160, 160 Mbps
XF-AVC-videot, 1 920 x 1 080, 45 Mbps
Kuvataajuus
Tallennus (enintään)
Tallennus (tyypillisesti)
59.94P
120 min
65 min
50.00P
125 min
70 min
59.94P
135 min
80 min
50.00P
135 min
80 min
Painot ja mitat ovat likimääräisiä. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia.
Valinnaiset lisävarusteet
Suosittelemme aitojen Canonin lisävarusteiden käyttöä.
Näyttöön tulee ilmoitus [Battery communication error/Ongelma akun käytössä], jos käytät muuta kuin aitoa
Canonin akkua, ja vaaditaan käyttäjän toimenpiteitä. Huomaa, että Canon ei ole vastuussa onnettomuuksista
johtuvista vahingoista, kuten toimintahäiriöistä tai tulipaloista, jotka aiheutuvat muiden kuin aitojen Canonin
akkujen käytöstä.
Aidoissa Canonin videokameran lisävarusteissa on tämä merkki. Suosittelemme Canonin
videolaitteiden kanssa käytettäväksi vain aitoja Canonin lisävarusteita tai tällä merkillä
varustettuja tuotteita.
Canon Europa N.V.
52
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Tietoja paikallisesta Canon-toimistosta on takuukortissa tai osoitteessa
www.canon-europe.com/Support
Tuotteen ja siihen liittyvän takuun toimittaa Euroopan maissa Canon Europa N.V.
Tämän asiakirjan tiedot on tarkistettu oikeellisiksi elokuussa 2018. Oikeus muutoksiin pidätetään.
CEL-SX5VA260
DIE-0523-000
© CANON INC. 2018
0214W076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising