Canon | PIXMA MG2440 | User manual | Canon PIXMA MG2440 User manual

Canon PIXMA MG2440 User manual
MG2400 series
Online-käyttöopas
Vianmääritys
suomi (Finnish)
Sisällys
Vianmääritys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tulostamiseen liittyvät ongelmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tulostus ei käynnisty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Paperitukokset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Paperin syöttöhäiriö/"Ei paperia" -virhetilanne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kopiointi tai tulostus keskeytyy, ennen kuin tulostustyö on valmis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tulostuslaatuun liittyvät ongelmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Työ ei tulostu loppuun asti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ei tulostusjälkeä/Tuloste on epätarkka/Värit ovat vääristyneitä/Valkoisia raitoja. . . . . . . . . . . . . . . 16
Värit ovat epäselviä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Viivat tulostuvat vinoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Viiva ei tulostu tai tulostuu osittain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kuva ei tulostu tai tulostuu osittain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Tuloste on käpristynyt, tai siinä on mustetahroja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Paperi on tahriintunut/Tulostuspinta on naarmuinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Paperin kääntöpuoli tahriintuu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Värit ovat epätasaisia tai juovikkaita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Muste ei suihkua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Skannausongelmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Skannausongelmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Skanneri ei toimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
ScanGear (skanneriajuri) ei käynnisty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Virheilmoitus ilmestyy, eikä ScanGear (skanneriajuri) -näyttö avaudu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Useiden kohteiden skannaus yhdellä kertaa ei onnistu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Automaattinen skannaus ei skannaa oikein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Hidas skannausnopeus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Näyttöön tulee ilmoitus "Muisti ei riitä.". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tietokone lopettaa toiminnan skannauksen aikana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Skanneri ei toimi Windowsin päivityksen jälkeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Skannattu kuva ei avaudu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Skannausjälki ei ole tyydyttävä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Skannauslaatu (näytössä näkyvä kuva) on huono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Skannatun kuvan ympärillä on ylimääräisiä valkoisia alueita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Skannaus ei onnistu oikean kokoisena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kohde on asetettu oikein, mutta skannattu kuva on vinossa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Skannattu kuva suurennetaan (pienennetään) tietokoneen näytöllä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ohjelmisto-ongelmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Haluttu sähköpostisovellus ei ole näkyvissä sähköpostisovelluksen valintanäytössä. . . . . . . . . . . 52
Laitteeseen liittyvät ongelmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Laitteeseen ei tule virtaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Laitteen virta katkeaa odottamattomasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen ei onnistu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
FINE-mustekasetin pidike ei siirry vaihtamisasentoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Tulostimen tilan valvontatoiminto ei tule näyttöön. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Asennus-/latausongelmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
MP Drivers -ajurien asentaminen ei onnistu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Easy-WebPrint EX ei käynnisty, tai Easy-WebPrint EX-valikko ei tule näkyviin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Tietoja näytetyistä virheistä ja ilmoituksista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Virhetilanteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ilmoitus tulee näkyviin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Jos ongelma ei ratkea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Tukikoodiluettelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Tukikoodiluettelo (paperitukoksen tapahtuessa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Paperi on jäänyt kiinni laitteen sisälle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Muissa tilanteissa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
1403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
1485. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
1682. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
1684. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
1686. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1687. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
1688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
1701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5B01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
6800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6930. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6931. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6932. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
6933. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6936. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6937. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6942. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6943. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6945. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6946. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
B200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
B201. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Vianmääritys
Laitteeseen ei tule virtaa
Tulostus ei käynnisty
Paperin syöttöhäiriö/"Ei paperia" -virhetilanne
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä
Muste ei suihkua
Paperitukokset
Virhetilanteet
Toimintojen hakeminen
Tulostamiseen liittyvät ongelmat
Tulostuslaatuun liittyvät ongelmat
Skannausongelmat
Laitteeseen liittyvät ongelmat
Asennus-/latausongelmat
Tietoja näytetyistä virheistä ja ilmoituksista
Jos ongelma ei ratkea
5
Tulostamiseen liittyvät ongelmat
Tulostus ei käynnisty
Paperitukokset
Paperin syöttöhäiriö/"Ei paperia" -virhetilanne
Kopiointi tai tulostus keskeytyy, ennen kuin tulostustyö on valmis
6
Tulostus ei käynnisty
Varmista, että virtapistoke on kytketty, ja kytke sitten laitteeseen virta
painamalla KÄYTÖSSÄ (ON)-painiketta.
Tarkistus 1:
Kun KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo vilkkuu, laite suorittaa alustusta. Odota, kunnes KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo
lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.
Huomautus
• Suuren tietomäärän, kuten valokuvan tai grafiikan, tulostamisen aloittaminen voi kestää tavallista
kauemmin. Kun KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo vilkkuu, tietokone käsittelee tietoja ja lähettää niitä
laitteeseen. Odota, kunnes tulostus alkaa.
Tarkistus 2:
Varmista, että USB-kaapeli on kytketty kunnolla laitteeseen ja
tietokoneeseen.
Kun laite on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, tarkista seuraavat seikat.
• Jos käytät reititinlaitetta, kuten USB-keskitintä, irrota se, kytke laite suoraan tietokoneeseen ja yritä
tulostusta uudelleen. Jos tulostus alkaa normaalisti, reititinlaitteessa on ongelma. Pyydä lisätietoja
reititinlaitteen myyjältä.
• Myös USB-kaapelissa voi olla vikaa. Vaihda USB-kaapeli ja tulosta uudelleen.
Tarkistus 3:
Jos tulostat tietokoneesta, ja tulostusjonossa on tarpeettomia tulostustöitä,
poista ne.
Tarpeettomien tulostustöiden poistaminen
Tarkistus 4:
Varmista, että laitteen nimi on valittuna Tulosta-valintaikkunassa.
Laite ei tulosta oikein, jos käytössä on muun tulostimen tulostinajuri.
Varmista, että laitteen nimi on valittuna Tulosta-valintaikkunassa.
Huomautus
• Voit määrittää laitteen oletuslaitteeksi valitsemalla Aseta oletustulostimeksi (Set as Default Printer).
Tarkistus 5:
Määritä tulostinportin asetukset oikein.
Varmista, että tulostinportti on määritetty oikein.
1. Kirjaudu sisään käyttäjätilille, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
2. Tee seuraavat valinnat.
• Valitse Windows 8:ssa Asetukset (Settings) -oikopolusta Työpöytä (Desktop), Ohjauspaneeli
(Control Panel) > Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound) > Laitteet ja tulostimet (Devices and
Printers).
• Valitse Windows 7:ssä Käynnistä (Start) -valikossa Laitteet ja tulostimet (Devices and Printers).
• Valitse Windows Vistassa Käynnistä (Start) -valikko > Ohjauspaneeli (Control Panel) > Laitteisto ja
äänet (Hardware and Sound) > Tulostimet (Printers).
• Valitse Windows XP:ssä Käynnistä (Start) -valikko > Ohjauspaneeli (Control Panel) > Tulostimet ja
muut laitteet (Printers and Other Hardware) > Tulostimet ja faksit (Printers and Faxes).
3. Avaa laitteen tulostinajurin ominaisuudet.
7
• Kun käytössä on Windows 8 tai Windows 7, napsauta hiiren kakkospainikkeella "Canon XXX Printer" kuvaketta (XXX on laitteen nimi) ja valitse sitten Tulostimen ominaisuudet (Printer properties).
• Kun käytössä on Windows Vista tai Windows XP, napsauta hiiren kakkospainikkeella "Canon XXX
Printer" -kuvaketta (XXX on laitteen nimi) ja valitse sitten Ominaisuudet (Properties).
4. Tarkista portin asetukset valitsemalla Portit (Ports) -välilehti.
Varmista, että kohdassa Tulosta seuraaviin portteihin (Print to the following port(s)) on valittuna portti
"USBnnn" (jossa "n" on numero) ja Tulostin (Printer) -sarakkeessa näkyy "Canon XXX Printer".
• Jos asetus on väärä:
Asenna MP Drivers -ajuri uudelleen Asennus-CD-levyltä tai verkkosivustostamme.
• Tulostus ei käynnisty, vaikka laite on yhdistetty tietokoneeseen USB-kaapelilla ja portti "USBnnn" on
valittuna:
Käynnistä My Printer Windows 8:ssa valitsemalla Aloitus (Start) -näytössä My Printer. Jos My
Printer ei näy Aloitus (Start) -näytössä, valitse Hae (Search) -oikopolku ja hae "My Printer".
Aseta oikea tulostinportti kohdassa Diagnose and Repair Printer. Määritä oikea tulostinportti
noudattamalla näytön ohjeita ja valitse sitten laitteen nimi.
Napsauta Windows 7:ssä, Windows Vistassa tai Windows XP:ssä Käynnistä (Start) -painiketta ja
valitse Kaikki ohjelmat (All programs), Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer ja
valitse sitten Diagnose and Repair Printer. Määritä oikea tulostinportti noudattamalla näytön ohjeita ja
valitse sitten laitteen nimi.
Jos ongelma ei ratkennut, asenna MP Drivers -ajuri uudelleen Asennus-CD-levyltä tai
verkkosivustostamme.
Tarkistus 6:
Onko tulostettavien tietojen koko erittäin suuri?
Valitse tulostinajurin Sivun asetukset (Page Setup) -välilehdessä Tulostuksen asetukset (Print Options).
Aseta sitten näyttöön tulevassa valintaikkunassa Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data
Loss) -valintaruutu tilaan Käytössä (On).
* Tulostuslaatu saattaa alentua, kun Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data Loss) asetukseksi valitaan Käytössä (On).
Tarkistus 7:
Jos tulostat tietokoneesta, käynnistä tietokone uudelleen.
8
Paperitukokset
Jos tulostuksen aikana ilmenee paperitukos, Häiriö (Alarm)-merkkivalo vilkkuu oranssina ja tietokoneen
näyttöön tulee vianmääritysilmoitus. Toimi virheilmoituksessa kuvatulla tavalla.
Katso video
Lisätietoja paperitukoksen poistamisesta on kohdassa Tukikoodiluettelo (paperitukoksen tapahtuessa).
Huomautus
• Voit varmistaa virheiden vaatimat toimenpiteet hakemalla tietoja tietokoneen näyttämän tukikoodin
perusteella.
Käynnistä haku napsauttamalla tätä
9
Paperin syöttöhäiriö/"Ei paperia" -virhetilanne
Tarkistus 1:
Varmista, että tulostimessa on paperia.
Paperin asettaminen
Tarkistus 2:
Varmista seuraavat asiat, kun asetat tulostimeen paperia.
• Jos lisäät useita paperiarkkeja, kohdista arkkien reunat ennen tulostimeen asettamista.
• Jos lisäät useita paperiarkkeja, varmista, että paperipino ei ylitä paperin täytön ylärajaa.
Paperin tyypin tai olosuhteiden (erittäin korkean tai matalan lämpötilan tai ilmankosteuden) mukaan paperin
syöttö ei välttämättä onnistu oikein, kun käytetään edellä mainittuja enimmäismääriä. Vähennä tällöin
lisättävien arkkien määrää alle puoleen paperin täytön ylärajasta.
• Aseta paperi aina pystysuuntaiseksi tulostussuunnasta riippumatta.
• Aseta paperi niin, että tulostuspuoli on YLÖSPÄIN. Kohdista paperipino takalokeron oikeaa sivua vasten ja
liu’uta paperiohjainta niin, että se juuri ja juuri koskettaa paperipinon vasenta reunaa.
Paperin asettaminen
Tarkistus 3:
Tarkista, onko tulostuspaperi liian paksu tai käpristynyt.
Tulostusmateriaalit, joita ei voi käyttää
Tarkistus 4:
Varmista seuraavat asiat, kun asetat tulostimeen kirjekuoria.
• Kun tulostat kirjekuorille, katso lisätietoja kohdasta Paperin asettaminen ja valmistele kirjekuoret ennen
tulostamista.
Kun olet valmistellut kirjekuoret, aseta ne tulostimeen pystysuuntaisiksi. Jos kuoret asetetaan
vaakasuuntaisiksi, voi ilmetä syöttöhäiriö.
Varmista, että tulostusmateriaali- ja paperikokoasetukset vastaavat
laitteeseen lisättyä paperia.
Tarkistus 5:
Tarkistus 6:
Varmista, ettei takalokerossa ole vieraita esineitä.
Jos paperi repeytyy takalokerossa, poista se kohdan Paperitukokset ohjeiden mukaan.
Jos takalokerossa on vieraita esineitä, katkaise ensin laitteen virta, irrota virtajohto virtalähteestä ja poista sitten
vieras esine.
10
Tarkistus 7:
Puhdista paperinsyöttörulla.
Paperinsyöttörullan puhdistaminen
Huomautus
• Paperinsyöttörullan puhdistus kuluttaa telaa, joten tee tämä toimi vain tarvittaessa.
11
Kopiointi tai tulostus keskeytyy, ennen kuin tulostustyö on valmis
Tarkistus 1:
Onko tulostimeen asetettu paperia?
Varmista, että tulostimessa on paperia.
Jos paperi on loppunut laitteesta, lisää paperia.
Tarkistus 2:
Onko tulostettavissa asiakirjoissa paljon valokuvia tai muita kuvia?
Koska suuren tietomäärän, kuten valokuvien tai grafiikan, tulostuksen käsittelyyn kuluu aikaa laitteelta ja
tietokoneelta, voi näyttää siltä, ettei laite toimi.
Lisäksi laite voi pysähdellä, kun tulostetaan tavalliselle paperille jatkuvasti paljon mustetta kuluttavia tietoja.
Odota kummassakin tilanteessa, kunnes käsittely on valmis.
Huomautus
• Jos tulostat asiakirjaa, jonka tulostusalue on suuri, tai tulostat asiakirjasta useita kopioita, tulostus voi
keskeytyä, jotta muste ehtii kuivua.
Tarkistus 3:
Onko laite tulostanut jatkuvasti pitkän aikaa?
Jos laitteella on tulostettu kauan yhtäjaksoisesti, tulostuspää tai muut sen ympärillä olevat osat saattavat
ylikuumentua. Laite saattaa keskeyttää tulostuksen hetkeksi rivinvaihdon yhteydessä ja jatkaa sitten tulostusta.
Jos näin käy, odota hetki. Jos tulostus ei vieläkään jatku, keskeytä tulostus sopivalla hetkellä ja katkaise
laitteesta virta vähintään 15 minuutiksi.
Huomio
• Tulostuspää ja sitä ympäröivä alue voivat lämmetä erittäin kuumaksi laitteen sisällä. Älä koskaan kosketa
tulostuspäätä tai sen lähellä olevia osia.
Tarkistus 4:
Jos kopiointi keskeytyy ennen kuin tulostustyö on valmis, yritä kopioida
uudestaan.
Kun tietty aika on kulunut kopioinnin aikana ilmenneiden virheiden jälkeen, laitteen toiminta pysähtyy.
12
Tulostuslaatuun liittyvät ongelmat
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä
Muste ei suihkua
13
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä
Jos tulostusjälki ei ole tyydyttävä (tulosteessa on esimerkiksi valkoisia raitoja, kohdistumattomia viivoja ja
epätasaisia värejä), tarkista ensin paperi- ja tulostuslaatuasetukset.
Vastaavatko sivukoko- ja tulostusmateriaaliasetukset laitteeseen asetetun
tulostusmateriaalin kokoa ja tyyppiä?
Tarkistus 1:
Jos nämä asetukset ovat virheellisiä, tulostusjälki ei voi olla laadukasta.
Valokuvia tai kuvia tulostettaessa virheelliset paperityyppiasetukset voivat heikentää tulosteen värien laatua.
Lisäksi tulostuspinta voi naarmuuntua, jos tulostettaessa käytetään virheellistä paperityyppiasetusta.
Tarkista sivukoko ja tulostusmateriaali tulostinajurissa.
Tulostaminen perusasetuksilla
Tarkistus 2:
Varmista, että oikea tulostuslaatu on valittu käyttämällä tulostinajuria.
Valitse tulostuslaatuasetus, joka sopii tulostuksessa käytettävälle paperille ja tulostettavalle kuvalle. Jos huomaat
epätarkkuutta tai värien epätasaisuutta, kasvata tulostuslaatuasetusta ja yritä tulostaa uudelleen.
Voit tarkistaa tulostuslaatuasetuksen käyttämällä tulostinajuria.
Tulostuslaadun muuttaminen ja kuvatietojen korjaaminen
Tarkistus 3:
Jos tämä ongelma jatkuu, syy voi olla jokin muu.
Katso myös alla olevat kohdat:
Työ ei tulostu loppuun asti
Ei tulostusjälkeä/Tuloste on epätarkka/Värit ovat vääristyneitä/Valkoisia raitoja
Värit ovat epäselviä
Viivat tulostuvat vinoon
Viiva ei tulostu tai tulostuu osittain
Kuva ei tulostu tai tulostuu osittain
Tuloste on käpristynyt, tai siinä on mustetahroja
Paperi on tahriintunut/Tulostuspinta on naarmuinen
Paperin kääntöpuoli tahriintuu
Värit ovat epätasaisia tai juovikkaita
Jos tulostettu paperi on haalistunut
Värit voivat haalistua ajan myötä, jos tulostettu paperi jätetään pitkäksi aikaa.
Kun tulostus on valmis, anna paperin kuivua riittävästi, vältä korkeita lämpötiloja, korkeaa kosteutta ja
suoraa auringonvaloa. Säilytä tai pidä näkyvillä sisällä huoneenlämpötilassa ja normaalissa kosteudessa.
Suoran ilmakosketuksen välttämiseksi paperia suositellaan säilytettäväksi esimerkiksi albumissa,
muovikansiossa tai valokuvakehyksessä.
14
Työ ei tulostu loppuun asti
Tarkistus 1:
Valitse asetukseksi, ettei tulostustietoja pakata.
Jos valitset asetukseksi, ettei tulostustietoja pakata käytössä olevassa sovellusohjelmistossa, tulostusjälki
saattaa parantua.
Valitse tulostinajurin Sivun asetukset (Page Setup) -välilehdessä Tulostuksen asetukset (Print Options).
Valitse Älä salli sovelluksen pakata tulostettavaa tietoa (Do not allow application software to compress
print data) -valintaruutu ja napsauta sitten kohtaa OK.
* Poista valinta valintaruudusta, kun tulostus on valmis.
Tarkistus 2:
Onko tulostettavien tietojen koko erittäin suuri?
Valitse tulostinajurin Sivun asetukset (Page Setup) -välilehdessä Tulostuksen asetukset (Print Options).
Aseta sitten näyttöön tulevassa valintaikkunassa Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data
Loss) -valintaruutu tilaan Käytössä (On).
* Tulostuslaatu saattaa alentua, kun Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data Loss) asetukseksi valitaan Käytössä (On).
Tarkistus 3:
Onko tietokoneen kiintolevyllä riittävästi tilaa?
Vapauta levytilaa poistamalla tarpeettomia tiedostoja.
15
Ei tulostusjälkeä/Tuloste on epätarkka/Värit ovat vääristyneitä/
Valkoisia raitoja
Ei tulostusjälkeä
Tuloste on epätarkka
Värit ovat vääristyneitä
Valkoisia raitoja
Katso video
16
Tarkistus 1:
Oletko tarkistanut paperin ja tulostuslaadun asetukset?
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä
Tarkistus 2:
Tulosta suutintestikuvio ja tee tarvittavat huoltotoimet, kuten tulostuspään
puhdistus.
Tulosta suutintestikuvio, kun haluat selvittää, suihkuaako muste oikein tulostuspään suuttimista.
Lisätietoja suutintestikuvion tulostamisesta, tulostuspään puhdistuksesta, tulostuspään perusteellisesta
puhdistuksesta ja järjestelmän puhdistuksesta on kohdassa Himmeä tulostusjälki tai virheelliset värit.
• Jos suutintestikuvio ei tulostu oikein:
Tulostuspään puhdistuksen jälkeen tulosta suutintestikuvio ja tarkastele kuviota.
• Jos ongelma ei häviä, kun tulostuspää on puhdistettu kahdesti:
Puhdista tulostuspää perusteellisesti.
Jos tulostuspään perusteellinen puhdistus ei poista ongelmaa, katkaise laitteesta virta ja suorita
perusteellinen tulostuspään puhdistus uudelleen vuorokauden kuluttua.
• Jos ongelma ei poistu, vaikka tulostuspään perusteellinen puhdistus olisi tehty kaksi kertaa:
Muste saattaa olla lopussa. Vaihda FINE-mustekasetti.
Tarkistus 3:
Kun FINE-mustekasetin muste on lopussa, vaihda se uuteen.
Jos käytät paperia, jolla on vain yksi tulostettava puoli, varmista, että paperi
on asetettu tulostimeen tulostuspuoli ylöspäin.
Tarkistus 4:
Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin.
Katso paperin mukana toimitetusta käyttöoppaasta lisätietoja tulostuspuolesta.
Tarkistus 5:
Onko FINE-mustekasetti asennettu oikein?
Jos FINE-mustekasettia ei ole asennettu kunnolla, muste ei ehkä suihkua oikein.
Työnnä paperin luovutustaso ja luovutustason jatke sisään ja avaa sitten kansi. Irrota tämän jälkeen FINEmustekasetit.
Aseta sitten FINE-mustekasetit takaisin paikoilleen. Paina FINE-mustekasettia, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
Kun olet varmistanut, että FINE-mustekasetti on asennettu oikein, sulje kansi.
Kopioinnin yhteydessä katso myös alla olevat kohdat:
Tarkistus 6:
Onko taso likainen?
Puhdista taso.
17
Tason ja asiakirjakannen puhdistaminen
Tarkistus 7:
Varmista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu tasolle oikein.
Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen
Tarkistus 8:
Onko asiakirja asetettu tasolle kopioitava puoli alaspäin?
Tarkistus 9:
Kopioitko tällä laitteella tehdyn tulosteen?
Jos käytät alkuperäisenä asiakirjana tällä laitteella tehtyä tulostetta, tulostuslaatu saattaa heikentyä alkuperäisen
asiakirjan ominaisuuksien mukaan.
Tulosta uudelleen tietokoneesta, jos voit.
18
Värit ovat epäselviä
Katso video
Tarkistus 1:
Tulostuuko suutintestikuvio oikein?
Tulosta suutintestikuvio, kun haluat selvittää, suihkuaako muste oikein tulostuspään suuttimista.
Lisätietoja suutintestikuvion tulostamisesta, tulostuspään puhdistuksesta, tulostuspään perusteellisesta
puhdistuksesta ja järjestelmän puhdistuksesta on kohdassa Himmeä tulostusjälki tai virheelliset värit.
• Jos suutintestikuvio ei tulostu oikein:
Tulostuspään puhdistuksen jälkeen tulosta suutintestikuvio ja tarkastele kuviota.
• Jos ongelma ei häviä, kun tulostuspää on puhdistettu kahdesti:
Puhdista tulostuspää perusteellisesti.
Jos tulostuspään perusteellinen puhdistus ei poista ongelmaa, katkaise laitteesta virta ja suorita
perusteellinen tulostuspään puhdistus uudelleen vuorokauden kuluttua.
• Jos ongelma ei poistu, vaikka tulostuspään perusteellinen puhdistus olisi tehty kaksi kertaa:
Muste saattaa olla lopussa. Vaihda FINE-mustekasetti.
Tarkistus 2:
Kun FINE-mustekasetin muste on lopussa, vaihda se uuteen.
Tarkistus 3:
Onko FINE-mustekasetti asennettu oikein?
Jos FINE-mustekasettia ei ole asennettu kunnolla, muste ei ehkä suihkua oikein.
Työnnä paperin luovutustaso ja luovutustason jatke sisään ja avaa sitten kansi. Irrota tämän jälkeen FINEmustekasetit.
Aseta sitten FINE-mustekasetit takaisin paikoilleen. Paina FINE-mustekasettia, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
Kun olet varmistanut, että FINE-mustekasetti on asennettu oikein, sulje kansi.
Huomautus
• Tulostetut värit eivät ehkä vastaa näytön värejä, mikä johtuu kahden värientuottamistavan peruseroista.
Värinsäätöasetukset ja ympäristöjen erot voivat myös vaikuttaa siihen, miten värit näkyvät näytössä.
Siksi tulosteen värit voivat poiketa näytön väreistä.
19
Viivat tulostuvat vinoon
Tarkistus 1:
Oletko tarkistanut paperin ja tulostuslaadun asetukset?
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä
Tarkistus 2:
Suorita tulostuspään kohdistus.
Jos kohdistusviivat tulostuvat vinoon tai tulostusjälki on muuten heikko, säädä tulostuspään asentoa.
Tulostuspään kohdistaminen
Huomautus
• Jos ongelma ei ratkea tulostuspään kohdistuksen jälkeen, kohdista tulostuspää manuaalisesti kohdan
Tulostuspään asennon kohdistaminen tietokoneesta ohjeiden mukaan.
Tarkistus 3:
Paranna tulostuslaatua ja yritä tulostaa uudelleen.
Tulostuslaatuasetuksen parantaminen tulostinajurissa voi parantaa tulostuksen laatua.
20
Viiva ei tulostu tai tulostuu osittain
Tarkistus 1:
Käytetäänkö Sivun asettelutapa -tulostusta tai tulostusta sidontareunuksen
kanssa?
Kun käytetään Sivun asettelutapa -tulostusta tai tulostusta sidontareunuksen kanssa, viivat eivät ehkä tulostu.
Lisää viivojen leveyttä asiakirjassa.
Tarkistus 2:
Onko tulostettavien tietojen koko erittäin suuri?
Valitse tulostinajurin Sivun asetukset (Page Setup) -välilehdessä Tulostuksen asetukset (Print Options).
Aseta sitten näyttöön tulevassa valintaikkunassa Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data
Loss) -valintaruutu tilaan Käytössä (On).
* Tulostuslaatu saattaa alentua, kun Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data Loss) asetukseksi valitaan Käytössä (On).
21
Kuva ei tulostu tai tulostuu osittain
Tarkistus 1:
Valitse asetukseksi, ettei tulostustietoja pakata.
Jos valitset asetukseksi, ettei tulostustietoja pakata käytössä olevassa sovellusohjelmistossa, tulostusjälki
saattaa parantua.
Valitse tulostinajurin Sivun asetukset (Page Setup) -välilehdessä Tulostuksen asetukset (Print Options).
Valitse Älä salli sovelluksen pakata tulostettavaa tietoa (Do not allow application software to compress
print data) -valintaruutu ja napsauta sitten kohtaa OK.
* Poista valinta valintaruudusta, kun tulostus on valmis.
Tarkistus 2:
Onko tulostettavien tietojen koko erittäin suuri?
Valitse tulostinajurin Sivun asetukset (Page Setup) -välilehdessä Tulostuksen asetukset (Print Options).
Aseta sitten näyttöön tulevassa valintaikkunassa Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data
Loss) -valintaruutu tilaan Käytössä (On).
* Tulostuslaatu saattaa alentua, kun Tulostustiedon katoamisen esto (Prevention of Print Data Loss) asetukseksi valitaan Käytössä (On).
22
Tuloste on käpristynyt, tai siinä on mustetahroja
Tulosteessa on mustetahroja
Tuloste on käpristynyt
Tarkistus 1:
Oletko tarkistanut paperin ja tulostuslaadun asetukset?
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä
Tarkistus 2:
Jos voimakkuusasetus on suuri, pienennä voimakkuusasetusta ja tulosta
uudelleen.
Jos käytät tavallista paperia tulostaessasi tummia kuvia, paperi saattaa imeä liikaa mustetta ja alkaa aaltoilla,
mikä aiheuttaa paperin hankautumisen.
Voit tarkistaa voimakkuuden tulostinajurissa.
Voimakkuuden säätäminen
Tarkistus 3:
Käytetäänkö valokuvien tulostamisessa valokuvapaperia?
Kun tulostetaan hyvin värikylläisiä valokuvia tai kuvia, on suositeltavaa käyttää Photo Paper Plus Glossy II materiaalia tai muuta Canon -erikoispaperia.
Käytettävät tulostusmateriaalit
23
Paperi on tahriintunut/Tulostuspinta on naarmuinen
Paperi on tahriintunut
Paperin reunat tahriintuvat Tulostuspinta on tahriintunut
Tulostuspinta on naarmuinen
Tarkistus 1:
Oletko tarkistanut paperin ja tulostuslaadun asetukset?
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä
Tarkistus 2:
Käytetäänkö oikeantyyppistä paperia? Tarkista seuraavat asiat:
Tarkista, onko tulostuspaperi sopivaa tulostustarkoitukseesi.
Käytettävät tulostusmateriaalit
Tarkistus 3:
Aseta paperi tulostimeen, kun olet suoristanut sen.
Käyttämättömät paperit kannattaa sijoittaa takaisin paperipakkaukseen ja säilyttää vaakasuuntaisesti tasaisella
alustalla.
• Tavallinen paperi
Käännä paperi ylösalaisin ja aseta se uudelleen tulostimeen toiselle puolelle tulostamista varten.
Jos paperi jätetään takalokeroon pitkäksi ajaksi, paperi voi käpristyä. Jos näin käy, aseta paperi uudelleen
tulostimeen toinen puoli ylöspäin. Tämä voi ratkaista ongelman.
• Muu paperi
Jos paperin käpristymän korkeus ylittää 3 mm / 0,1 tuumaa (A), paperi saattaa tahriintua tai se ei kulje
hyvin. Poista tällaisessa tilanteessa käpristymät noudattamalla seuraavia ohjeita.
1. Rullaa paperi alla olevan kuvan mukaisesti käpristymiseen nähden vastakkaiseen suuntaan.
24
2. Tarkista, että paperi on nyt tasainen.
Suoristetuille papereille kannattaa tulostaa arkki kerrallaan.
Huomautus
• Tulostusmateriaalin tyypin mukaan paperi saattaa tahriintua tai ei kulje hyvin, vaikka se ei ole käpristynyt
sisäänpäin. Noudata seuraavia ohjeita ja taivuta paperia ennen tulostusta ulospäin niin, että käpristymän
korkeus on 3 mm / 0,1 tuumaa (B). Tämä saattaa parantaa tulostuslaatua.
(C) Tulostuspuoli
Ulospäin taivutetuille papereille kannattaa tulostaa arkki kerrallaan.
Tarkistus 4:
Jos voimakkuusasetus on suuri, pienennä voimakkuusasetusta ja tulosta
uudelleen.
Jos käytät tavallista paperia tulostaessasi tummia kuvia, paperi saattaa imeä liikaa mustetta ja alkaa aaltoilla,
mikä aiheuttaa paperin hankautumisen.
Pienennä tulostinajurin voimakkuusasetusta ja tulosta uudelleen.
1. Avaa tulostinajurin asetusikkuna.
Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen
2. Valitse Päävalikko (Main) -välilehdessä Manuaalinen (Manual) Väri/Voimakkuus (Color/Intensity) ja
valitse sitten Aseta... (Set...).
3. Säädä voimakkuutta Värin säätö (Color Adjustment) -välilehden Voimakkuus (Intensity) liukusäätimellä.
Tarkistus 5:
Ulottuuko tulostus suositellun tulostusalueen ulkopuolelle?
Jos tulostat tulostuspaperin suositellun tulostusalueen ulkopuolelle, paperin alareuna saattaa tahriutua
musteeseen.
Muuta alkuperäisen asiakirjan kokoa sovelluksessa.
Tulostusalue
Tarkistus 6:
Onko taso likainen?
Puhdista taso.
Tason ja asiakirjakannen puhdistaminen
Tarkistus 7:
Onko paperinsyöttörulla likainen?
Puhdista paperinsyöttörulla.
25
Paperinsyöttörullan puhdistaminen
Huomautus
• Paperinsyöttörullan puhdistus kuluttaa telaa, joten tee tämä toimi vain tarvittaessa.
Tarkistus 8:
Onko laitteen sisäpuoli likainen?
Kaksipuolisen tulostuksen yhteydessä laitteen sisäosat saattavat tahriintua musteeseen ja tahrata tulosteen.
Puhdista laitteen sisäpuoli tekemällä alalevyn puhdistus.
Laitteen sisäosan puhdistaminen (Alalevyn puhdistus)
Huomautus
• Voit ehkäistä laitteen sisäpuolen likaantumisen määrittämällä paperikoon oikein.
Tarkistus 9:
Aseta aika tulostetun pinnan kuivaamiseksi pitempään.
Tulostuspinta ehtii kuivua riittävästi, eikä paperi tahriinnu tai naarmuunnu.
1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
2. Avaa tulostinajurin asetusikkuna.
Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen
3. Valitse Ylläpito (Maintenance) -välilehti ja sitten Mukautetut asetukset (Custom Settings).
4. Aseta kuivumisaika vetämällä Musteen kuivumisaika (Ink Drying Wait Time) -liukusäädintä ja valitse
sitten OK.
5. Vahvista viesti ja valitse OK.
26
Paperin kääntöpuoli tahriintuu
Tarkistus 1:
Oletko tarkistanut paperin ja tulostuslaadun asetukset?
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä
Tarkistus 2:
Puhdista laitteen sisäpuoli tekemällä alalevyn puhdistus.
Laitteen sisäosan puhdistaminen (Alalevyn puhdistus)
Huomautus
• Kaksipuolisen tulostuksen yhteydessä tai tulostettaessa liikaa tulostimen sisäosat saattavat tahriintua
musteeseen.
27
Värit ovat epätasaisia tai juovikkaita
Värit ovat epätasaisia
Värit ovat juovikkaita
Katso video
Tarkistus 1:
Oletko tarkistanut paperin ja tulostuslaadun asetukset?
Tulostusjälki ei ole tyydyttävä
Tarkistus 2:
Tulosta suutintestikuvio ja tee tarvittavat huoltotoimet, kuten tulostuspään
puhdistus.
Tulosta suutintestikuvio, kun haluat selvittää, suihkuaako muste oikein tulostuspään suuttimista.
Lisätietoja suutintestikuvion tulostamisesta, tulostuspään puhdistuksesta, tulostuspään perusteellisesta
puhdistuksesta ja järjestelmän puhdistuksesta on kohdassa Himmeä tulostusjälki tai virheelliset värit.
• Jos suutintestikuvio ei tulostu oikein:
Tulostuspään puhdistuksen jälkeen tulosta suutintestikuvio ja tarkastele kuviota.
• Jos ongelma ei häviä, kun tulostuspää on puhdistettu kahdesti:
Puhdista tulostuspää perusteellisesti.
Jos tulostuspään perusteellinen puhdistus ei poista ongelmaa, katkaise laitteesta virta ja suorita
perusteellinen tulostuspään puhdistus uudelleen vuorokauden kuluttua.
• Jos ongelma ei poistu, vaikka tulostuspään perusteellinen puhdistus olisi tehty kaksi kertaa:
Muste saattaa olla lopussa. Vaihda FINE-mustekasetti.
28
Tarkistus 3:
Suorita tulostuspään kohdistus.
Tulostuspään kohdistaminen
Huomautus
• Jos ongelma ei ratkea tulostuspään kohdistuksen jälkeen, kohdista tulostuspää manuaalisesti kohdan
Tulostuspään asennon kohdistaminen tietokoneesta ohjeiden mukaan.
29
Muste ei suihkua
Tarkistus 1:
Kun FINE-mustekasetin muste on lopussa, vaihda se uuteen.
Tarkistus 2:
Onko FINE-mustekasetti asennettu oikein?
Jos FINE-mustekasettia ei ole asennettu kunnolla, muste ei ehkä suihkua oikein.
Työnnä paperin luovutustaso ja luovutustason jatke sisään ja avaa sitten kansi. Irrota tämän jälkeen FINEmustekasetit.
Aseta sitten FINE-mustekasetit takaisin paikoilleen. Paina FINE-mustekasettia, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
Kun olet varmistanut, että FINE-mustekasetti on asennettu oikein, sulje kansi.
Tarkistus 3:
Ovatko tulostuspään suuttimet tukossa?
Tulosta suutintestikuvio, kun haluat selvittää, suihkuaako muste oikein tulostuspään suuttimista.
Lisätietoja suutintestikuvion tulostamisesta, tulostuspään puhdistuksesta, tulostuspään perusteellisesta
puhdistuksesta ja järjestelmän puhdistuksesta on kohdassa Himmeä tulostusjälki tai virheelliset värit.
• Jos suutintestikuvio ei tulostu oikein:
Tulostuspään puhdistuksen jälkeen tulosta suutintestikuvio ja tarkastele kuviota.
• Jos ongelma ei häviä, kun tulostuspää on puhdistettu kahdesti:
Puhdista tulostuspää perusteellisesti.
Jos tulostuspään perusteellinen puhdistus ei poista ongelmaa, katkaise laitteesta virta ja suorita
perusteellinen tulostuspään puhdistus uudelleen vuorokauden kuluttua.
• Jos ongelma ei poistu, vaikka tulostuspään perusteellinen puhdistus olisi tehty kaksi kertaa:
Muste saattaa olla lopussa. Vaihda FINE-mustekasetti.
30
Skannausongelmat
Skannausongelmat
Skannausjälki ei ole tyydyttävä
Ohjelmisto-ongelmat
31
Skannausongelmat
Skanneri ei toimi
ScanGear (skanneriajuri) ei käynnisty
Virheilmoitus ilmestyy, eikä ScanGear (skanneriajuri) -näyttö avaudu
Useiden kohteiden skannaus yhdellä kertaa ei onnistu
Automaattinen skannaus ei skannaa oikein
Hidas skannausnopeus
Näyttöön tulee ilmoitus "Muisti ei riitä."
Tietokone lopettaa toiminnan skannauksen aikana
Skanneri ei toimi Windowsin päivityksen jälkeen
Skannattu kuva ei avaudu
32
Skanneri ei toimi
Tarkistus 1: Varmista, että skanneriin tai tulostimeen on
kytketty virta.
Tarkistus 2: Kytke USB-kaapeli tietokoneen toiseen USBporttiin.
Tarkistus 3: Jos USB-kaapeli on kytketty USB-keskittimeen,
irrota se USB-keskittimestä ja kytke se tietokoneen USBporttiin.
Tarkistus 4: Käynnistä tietokone uudelleen.
33
ScanGear (skanneriajuri) ei käynnisty
Tarkistus 1: Varmista, että MP Drivers -ajuri on asennettu.
Jos niitä ei ole asennettu, asenna MP Drivers -ajurit uudelleen Asennus-CD-levyltä tai
verkkosivustosta.
Tarkistus 2: Valitse skanneri tai tulostin sovelluksen valikossa.
Tärkeää
Jos skannerin tai tulostimen nimi näkyy useita kertoja, valitse nimi, johon ei sisälly
tekstiä WIA.
Huomautus
Toimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan.
Käytä WIA-ajuria, kun skannaat WIA-yhteensopivasta sovelluksesta.
Skannaus WIA-ajurilla
Tarkistus 3: varmista, että sovellus tukee TWAIN-käyttöä.
ScanGearia (skanneriajuria) ei voi avata sovelluksilla, jotka eivät tue TWAIN-käyttöä.
Tarkistus 4: Skannaa ja tallenna kuvat IJ Scan Utility -ohjelmalla
ja avaa tiedostot sovelluksessa.
34
Virheilmoitus ilmestyy, eikä ScanGear (skanneriajuri) näyttö avaudu
Tarkistus 1: Varmista, että skanneriin tai tulostimeen on
kytketty virta.
Tarkistus 2: Katkaise skannerin tai tulostimen virta, irrota USBkaapeli ja kytke se uudelleen. Irrota vielä laitteen virtajohto ja
kytke se uudelleen.
Tarkistus 3: Kytke USB-kaapeli tietokoneen toiseen USBporttiin.
Tarkistus 4: Jos USB-kaapeli on kytketty USB-keskittimeen,
irrota se USB-keskittimestä ja kytke se tietokoneen USBporttiin.
Tarkistus 5: Varmista, että MP Drivers -ajuri on asennettu.
Jos niitä ei ole asennettu, asenna MP Drivers -ajurit uudelleen Asennus-CD-levyltä tai
verkkosivustosta.
Tarkistus 6: Valitse skanneri tai tulostin sovelluksen valikossa.
Huomautus
Toimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan.
Tarkistus 7: Varmista, että sovellus tukee TWAIN-käyttöä.
ScanGearia (skanneriajuria) ei voi avata sovelluksilla, jotka eivät tue TWAIN-käyttöä.
Tarkistus 8: Sulje ScanGear, jos toinen sovellus käyttää sitä.
35
Useiden kohteiden skannaus yhdellä kertaa ei onnistu
Tarkistus 1: Varmista, että kohteet on sijoitettu oikein.
Kohteiden asettaminen (kun skannataan tietokoneesta)
Tarkistus 2: Tarkista, pystytkö skannaamaan yhden kohteen
oikein.
Kaikki sovellukset eivät tue useiden kuvien skannausta. Skannaa siinä tapauksessa
jokainen kohde erikseen.
36
Automaattinen skannaus ei skannaa oikein
Tarkistus 1: Varmista, että kohteet on sijoitettu oikein.
Kohteiden asettaminen (kun skannataan tietokoneesta)
Tarkistus 2: Useiden kohteiden skannausta ei ehkä tueta.
Kaikki sovellukset eivät tue useiden kuvien skannausta. Skannaa siinä tapauksessa
jokainen kohde erikseen.
37
Hidas skannausnopeus
Tarkistus 1: Jos haluat katsella kuvaa näytössä, aseta tulosteen
tarkkuudeksi noin 150 dpi. Tulostusta varten tarkkuudeksi
kannattaa valita noin 300 dpi.
Tarkkuus
Tarkistus 2: Määritä muun muassa Himmenemisen korjaus
(Fading Correction)- ja Rakeisuuden korjaus (Grain Correction)
-asetusten arvoksi Ei mitään (None).
Katso lisätietoja Online-käyttöopas-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Kuvaasetukset-välilehdestä.
Tarkistus 3: Poista IJ Scan Utility -sovelluksessa valinta Korjaa
vino tekstiasiakirja (Correct slanted text document)- / Tunnista
tekstitiedostojen suunta ja käännä kuvat (Detect the orientation
of text document and rotate image) -valintaruudusta ja skannaa
sitten uudelleen.
Asetukset (Asiakirjan skannaus) -valintaikkuna
Asetukset (Mukautettu skannaus) -valintaikkuna
38
Näyttöön tulee ilmoitus "Muisti ei riitä."
Tarkistus 1: Sulje muut sovellukset ja yritä uudelleen.
Tarkistus 2: Pienennä tarkkuutta tai tulostekokoa ja skannaa
uudelleen.
Tarkkuus
39
Tietokone lopettaa toiminnan skannauksen aikana
Tarkistus 1: Käynnistä tietokone uudelleen, pienennä
ScanGearin (skanneriajurin) tulosteen tarkkuutta ja skannaa
uudelleen.
Katso lisätietoja Online-käyttöopas-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta
Tulosteasetukset-kohdasta.
Tarkistus 2: Vapauta tarpeeksi kiintolevytilaa poistamalla
tarpeettomat tiedostot ja skannaa sitten uudelleen.
Näyttöön saattaa tulla virheilmoitus, jos skannaamiseen ja tallennukseen ei ole riittävästi
vapaata kiintolevytilaa, kun tiedosto on liian suuri (kuten skannattaessa suurta kohdetta
suurella tarkkuusasetuksella).
Tarkistus 3: Määritä IJ Scan Utility -sovelluksen Kansio, johon
tallennetaan tilapäistiedostoja (Folder to Save Temporary Files)
-asetukseksi kansio asemasta, jossa on tarpeeksi tilaa.
Asetukset (Yleiset asetukset) -valintaikkuna
Tarkistus 4: USB-liitäntöihin on mahdollisesti kytketty useita
laitteita.
Irrota muut laitteet skanneria tai tulostinta lukuun ottamatta.
40
Skanneri ei toimi Windowsin päivityksen jälkeen
Tarkistus: Irrota USB-kaapeli tietokoneesta, poista MP Drivers ajurin sekä IJ Scan Utility -ohjelman asennus ja asenna ne
sitten uudelleen.
• Vaihe 1: Poista MP Drivers-sovelluksen asennus.
Katso lisätietoja Online-käyttöopas-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta
Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen -kohdasta.
• Vaihe 2: Poista IJ Scan Utility -ohjelman asennus.
• Windows 8:
1. Valitse Asetukset (Settings)-oikopolku > Ohjauspaneeli (Control Panel) >
Ohjelmat (Programs) > Poista asennettu ohjelma (Uninstall a program).
2. Kaksoisnapsauta kohtaa Canon IJ Scan Utility.
3. Kun näyttöön tulee vahvistus, valitse Kyllä (Yes).
4. Kun asennus on poistettu, valitse OK.
IJ Scan Utility poistetaan.
Huomautus
Windows 8:ssä tai ssa näyttöön saattaa tulla vahvistusvalintaikkuna tai
suojausvaroituksen valintaikkuna ohjelmistoa käynnistettäessä,
asennettaessa tai asennusta poistettaessa.
Tämä valintaikkuna tulee näyttöön, kun tehtävän suorittaminen edellyttää
järjestelmänvalvojan oikeuksia.
Jos olet kirjautunut sisään järjestelmävalvojan tilille, noudata näytön
ohjeita.
• Windows 7 / Windows Vista:
1. Valitse Käynnistä (Start) -valikosta Ohjauspaneeli (Control Panel) >
Ohjelmat (Programs) > Poista ohjelman asennus (Uninstall a program).
2. Kaksoisnapsauta kohtaa Canon IJ Scan Utility.
3. Kun näyttöön tulee vahvistus, valitse Kyllä (Yes).
41
4. Kun asennus on poistettu, valitse OK.
IJ Scan Utility poistetaan.
Huomautus
Windows 7- ja Windows Vista -käyttöjärjestelmissä näyttöön saattaa tulla
vahvistus- tai varoitusvalintaikkuna, kun ohjelmisto asennetaan, sen
asennus poistetaan tai se käynnistetään.
Tämä valintaikkuna tulee näyttöön, kun tehtävän suorittaminen edellyttää
järjestelmänvalvojan oikeuksia.
Jos olet kirjautunut sisään järjestelmävalvojan tilille, noudata näytön
ohjeita.
• Windows XP:
1. Valitse Käynnistä (Start) -valikosta Ohjauspaneeli (Control Panel) > Lisää
tai poista sovellus (Add or Remove Programs).
2. Valitse Canon IJ Scan Utility ja valitse sitten Muuta tai poista (Change/
Remove).
3. Kun näyttöön tulee vahvistus, valitse Kyllä (Yes).
4. Kun asennus on poistettu, valitse OK.
IJ Scan Utility poistetaan.
• Vaihe 3: Asenna MP Drivers ja IJ Scan Utility uudelleen.
Jos niitä ei ole asennettu, asenna MP Drivers -ajurit ja IJ Scan Utility uudelleen
Asennus-CD-levyltä tai verkkosivustosta.
42
Skannattu kuva ei avaudu
Tarkistus: Jos sovellus ei tue tietomuotoa, skannaa kuva
uudelleen ja valitse tallentamiseen yleinen tietomuoto, kuten
JPEG.
Saat lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta. Ota yhteyttä sovelluksen valmistajaan, jos
sinulla on kysyttävää.
43
Skannausjälki ei ole tyydyttävä
Skannauslaatu (näytössä näkyvä kuva) on huono
Skannatun kuvan ympärillä on ylimääräisiä valkoisia alueita
Skannaus ei onnistu oikean kokoisena
Kohde on asetettu oikein, mutta skannattu kuva on vinossa
Skannattu kuva suurennetaan (pienennetään) tietokoneen näytöllä
44
Skannauslaatu (näytössä näkyvä kuva) on huono
Tarkistus 1: Kasvata skannaustarkkuutta, jos kuva on rosoinen.
Tarkkuus
Tarkistus 2: Määritä näyttökooksi 100 %.
Eräät sovellukset eivät näytä kuvia selvästi, jos näyttökoko on liian pieni.
Tarkistus 3: Jos kuvassa on läikettä (raitakuvio), suorita
seuraavat toimenpiteet ja skannaa uudelleen.
• Määritä IJ Scan Utility -ohjelman Asetukset (Asiakirjan skannaus) (Settings
(Document Scan)) -valintaikkunassa, Asetukset (Mukautettu skannaus) (Settings
(Custom Scan)) -valintaikkunassa tai Asetukset (Skannaa ja yhdistä) (Settings
(Scan and Stitch)) -valintaikkunassa jokin alla mainittu asetus. Skannaa tämän jälkeen
IJ Scan Utility -ohjelman päänäytöstä.
- Määritä Valitse lähde (Select Source) -asetukseksi Aikakauslehti (Magazine) ja
määritä Väritila (Color Mode)-asetukseksi Väri (Color)
- Valitse Kuvankäsittelyn asetukset (Image Processing Settings) -kohdassa
Vähennä läikettä (Reduce moire) -valintaruutu
Asetukset (Asiakirjan skannaus) -valintaikkuna
Asetukset (Mukautettu skannaus) -valintaikkuna
Asetukset (Skannaa ja yhdistä) -valintaikkuna
• Valitse ScanGearin (skanneriajurin) Perustila (Basic Mode) -välilehden Valitse lähde
(Select Source) -kohdasta Aikakauslehti (Väri) (Magazine (Color)).
Katso lisätietoja Online-käyttöopas-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Perustilavälilehdestä.
• Määritä ScanGearin Kehittynyt tila (Advanced Mode) -välilehden Kuva-asetukset
(Image Settings) -kohdan Rasterin poisto (Descreen) -asetukseksi KÄYTÖSSÄ
(ON).
Katso lisätietoja Online-käyttöopas-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Kuvaasetukset-välilehdestä.
Huomautus
Jos kuvassa on läikettä digitaalisia valokuvia skannattaessa, suorita edelliset
toimenpiteet ja skannaa uudelleen.
Tarkistus 4: Tarkista näytön värisyvyys.
Saat ohjeet näytön värisyvyyden tarkistamiseen Windowsin ohjeista tai näytön
käyttöohjeista.
45
Tarkistus 5: Puhdista taso ja asiakirjakansi.
Tarkistus 6: Jos asiakirja on huonossa kunnossa (kuten
likainen tai haalistunut) käytä ScanGearin Kehittynyt tila
(Advanced Mode) -välilehden Kuva-asetukset (Image Settings) kohdan toimintoja, kuten Vähennä pölyä ja naarmuja (Reduce
Dust and Scratches), Himmenemisen korjaus (Fading
Correction), Rakeisuuden korjaus (Grain Correction).
Katso lisätietoja Online-käyttöopas-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Kuvaasetukset-välilehdestä.
Tarkistus 7: Jos kuvien värisävy on erilainen kuin
alkuperäisessä asiakirjassa, suorita seuraavat toimenpiteet ja
skannaa uudelleen.
• Määritä ScanGearin Kehittynyt tila (Advanced Mode) -välilehden Kuva-asetukset
(Image Settings) -kohdan Kuvan säätö (Image Adjustment) -asetukseksi Ei mitään
(None).
Katso lisätietoja Online-käyttöopas-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Kuvaasetukset-välilehdestä.
• Määritä Värin sovitus (Color Matching) -asetus ScanGearin Määritykset
(Preferences) -valintaikkunan Väriasetukset (Color Settings) -välilehdessä.
Katso lisätietoja Online-käyttöopas-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta
Väriasetukset-välilehdestä.
46
Skannatun kuvan ympärillä on ylimääräisiä valkoisia
alueita
Tarkistus: Määritä skannausalue.
Voit tuoda rajatun kuvan (skannausalueen) näyttöön automaattisesti kohteen koon mukaan
napsauttamalla ScanGearin (skanneriajurin) kokokuvanäkymässä
rajaus) -kuvaketta.
(automaattinen
Voit määrittää skannausalueen myös manuaalisesti pienoiskuvanäkymässä tai kun
kohteessa (esimerkiksi valokuvassa) on valkoisia reunuksia tai kun haluat luoda
mukautettuja rajattuja kuvia.
Rajattujen kuvien säätäminen Kuvayhdistelmä-ikkunassa
47
Skannaus ei onnistu oikean kokoisena
Tarkistus: Varmista, että kohteet on sijoitettu oikein.
Kohteiden asettaminen (kun skannataan tietokoneesta)
48
Kohde on asetettu oikein, mutta skannattu kuva on
vinossa
Tarkistus: Jos kohteen tyypiksi on valittu Asiakirja (Document)
tai Aikakauslehti (Magazine), poista valinta Korjaa vino
tekstiasiakirja (Correct slanted text document) -valintaruudusta
ja skannaa kohde uudelleen.
Asetukset (Asiakirjan skannaus) -valintaikkuna
Asetukset (Mukautettu skannaus) -valintaikkuna
49
Skannattu kuva suurennetaan (pienennetään)
tietokoneen näytöllä
Tarkistus 1: Muuta näyttöasetusta sovelluksessa.
Saat lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta. Ota yhteyttä sovelluksen valmistajaan, jos
sinulla on kysyttävää.
Huomautus
Kuvakokoa ei voi pienentää Paintissa. Jos haluat pienentää näyttökokoa, avaa kuvat
sovelluksessa.
Tarkistus 2: Muuta ScanGearin (skanneriajurin)
tarkkuusasetusta ja skannaa uudelleen.
Mitä korkeampi tarkkuus on, sitä suurempi kuvasta tulee.
Tarkkuus
50
Ohjelmisto-ongelmat
Haluttu sähköpostisovellus ei ole näkyvissä sähköpostisovelluksen valintanäytössä
51
Haluttu sähköpostisovellus ei ole näkyvissä
sähköpostisovelluksen valintanäytössä
Tarkistus: Tarkista, että sähköpostisovelluksen MAPI-asetus on
valittuna.
Lisätietoja MAPI-asetuksen määrittämisestä on sähköpostisovelluksen käyttöohjeissa.
Jos ongelma ei ratkea, vaikka MAPI-asetus on käytössä, valitse sähköpostisovelluksen
valintanäytössä Ei mitään (liitä manuaalisesti) (None (Attach Manually)) ja liitä kuva
manuaalisesti lähetettävään sähköpostiviestiin.
52
Laitteeseen liittyvät ongelmat
Laitteeseen ei tule virtaa
Laitteen virta katkeaa odottamattomasti
Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen ei onnistu
FINE-mustekasetin pidike ei siirry vaihtamisasentoon
Tulostimen tilan valvontatoiminto ei tule näyttöön
53
Laitteeseen ei tule virtaa
Tarkistus 1:
Paina KÄYTÖSSÄ (ON)-painiketta.
Varmista, että virtapistoke on kytketty pitävästi laitteen virtajohdon liitäntään,
ja kytke virta sitten uudelleen.
Tarkistus 2:
Irrota laite pistorasiasta. Kytke sitten laite takaisin pistorasiaan ja käynnistä
laite aikaisintaan 2 minuutin kuluttua.
Tarkistus 3:
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
54
Laitteen virta katkeaa odottamattomasti
Tarkistus:
Poista käytöstä laitteen automaattisen virrankatkaisun asetus.
Laitteen virta katkaistaan automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, jos automaattisen virrankatkaisun asetus on
käytössä.
Jos et halua, että laitteen virta katkeaa automaattisesti, avaa tulostinajurin asetusikkuna ja valitse Ylläpito
(Maintenance)-välilehden Automaattinen virrankatkaisu (Auto Power) -kohdan Automaattinen
virrankatkaisu (Auto Power Off) -asetukseksi Poista käytöstä (Disable).
Huomautus
• Voit ottaa laitteen automaattisen virran kytkennän/katkaisun asetuksen käyttöön laitteen käyttöpaneelista
tai ScanGear-sovelluksesta (skanneriajurista).
• Laitteen käyttöpaneelista:
Virran kytkeminen ja katkaiseminen laitteesta automaattisesti
• ScanGear-sovelluksesta (skanneriajurista):
Skanneri-välilehti
55
Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen ei onnistu
Tulostus- tai skannausnopeus on hidas / Hi-Speed USB -yhteys ei toimi /
Näyttöön tulee ilmoitus "Tämä laite voi toimia nopeammin (This device can
perform faster)"
Jos käyttöympäristö ei ole täysin Hi-Speed USB -yhteensopiva, laite toimii hitaammalla USB 1.1 yhteyden tukemalla nopeudella. Tällöin laite toimii oikein, mutta tulostus tai skannaus voi hidastua
yhteysnopeuden vuoksi.
Tarkistus:
Varmista seuraavasti, että käyttöympäristö tukee Hi-Speed USB -liitäntää.
• Tukeeko tietokoneen USB-portti Hi-Speed USB -yhteyttä?
• Tukeeko USB-kaapeli tai USB-keskitin Hi-Speed USB -yhteyttä?
Käytä asianmukaista Hi-Speed USB -kaapelia. Kaapelin suositeltava pituus on enintään 3 metriä / 10
jalkaa.
• Tukeeko tietokoneen käyttöjärjestelmä Hi-Speed USB -liitäntää?
Hanki ja asenna tietokoneeseen uusin päivitys.
• Toimiiko Hi-Speed USB -ajuri oikein?
Hanki laitteiston kanssa yhteensopivan Hi-Speed USB -ajurin uusin versio ja asenna se tietokoneeseen.
Tärkeää
• Lisätietoja käyttöympäristön Hi-Speed USB -liitännästä saat tietokoneen, USB-kaapelin tai USBkeskittimen valmistajalta.
56
FINE-mustekasetin pidike ei siirry vaihtamisasentoon
Tarkistus 1:
Palaako KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo?
Tarkista, palaako KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo.
FINE-mustekasetin pidike ei siirry, ellei virtaa ole kytketty. Jos KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo ei pala, sulje kansi
ja kytke laitteeseen virta.
Tarkistus 2:
Vilkkuuko Häiriö (Alarm)-merkkivalo?
Sulje kansi, ja katso, miten monta kertaa Häiriö (Alarm)-merkkivalo välähtää. Korjaa sitten virhetilanne
asianmukaisin toimin ja avaa kansi uudelleen. Lisätietoja virheiden ratkaisemisesta on kohdassa
Tukikoodiluettelo.
Tarkistus 3:
Onko kansi ollut avoimena vähintään 10 minuuttia?
Jos kansi on avoinna yli 10 minuuttia, FINE-mustekasetin pidike siirtyy oikealle tulostuspään kuivumisen
ehkäisemiseksi. Palauta FINE-mustekasetin pidike vaihtamisasentoon varten sulkemalla kansi ja avaamalla se
uudelleen.
Tarkistus 4:
Onko laite tulostanut jatkuvasti pitkän aikaa?
Jos laite on tulostanut kauan keskeytyksettä, FINE-mustekasetin pidike ei ehkä siirry vaihtamisasentoon, koska
tulostuspää on ylikuumentunut.
Huomautus
• Älä avaa tai sulje kantta tulostuksen aikana. Muutoin laitteessa tapahtuu virhe.
57
Tulostimen tilan valvontatoiminto ei tule näyttöön
Tarkistus 1:
Onko tulostimen tilan valvontatoiminto käytössä?
Varmista, että Ota käyttöön Tilavalvonta (Enable Status Monitor) on valittuna tulostimen tilan
valvontatoiminnon Asetus (Option) -valikossa.
1. Avaa tulostinajurin asetusikkuna.
Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen
2. Valitse Ylläpito (Maintenance)-välilehdessä Näytä tulostimen tila (View Printer Status).
3. Valitse Asetus (Option) -valikosta Ota käyttöön Tilavalvonta (Enable Status Monitor), jos se ei ole valittuna.
58
Asennus-/latausongelmat
MP Drivers -ajurien asentaminen ei onnistu
Easy-WebPrint EX ei käynnisty, tai Easy-WebPrint EX-valikko ei tule näkyviin
59
MP Drivers -ajurien asentaminen ei onnistu
• Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, kun Asennus-CD-levy asetetaan tietokoneen
levyasemaan:
Aloita asennus alla olevien ohjeiden mukaan.
1. Tee seuraavat valinnat.
◦ Valitse Windows 8:ssa työpöydän (Desktop) tehtäväpalkista (Taskbar) Explorer-kuvake ja
valitse sitten vasemmalla olevasta luettelosta Tietokone (Computer).
◦ Valitse Windows 7:ssä tai Windows Vistassa Käynnistä (Start) ja sitten Tietokone
(Computer).
◦ Valitse Windows XP:ssä Käynnistä (Start) ja sitten Oma tietokone (My Computer).
2. Kaksoisnapsauta näyttöön tulevan ikkunan
CD-ROM-kuvaketta.
Jos CD-levyn sisältö tulee näkyviin, kaksoisnapsauta tiedostoa MSETUP4.EXE.
Jos et voi asentaa MP Drivers -ajureita Asennus-CD-levyltä, suorita asennus Canonin
verkkosivustosta.
Huomautus
• Jos CD-levy-kuvaketta ei näy, toimi seuraavasti:
• Poista CD-levy tietokoneesta ja aseta se uudelleen.
• Käynnistä tietokone uudelleen.
Jos symboli ei vieläkään näy, kokeile eri levyjä ja tarkista, näkyvätkö ne. Jos muut levyt näkyvät,
ongelma on Asennus-CD-levyssä. Ota tässä tapauksessa yhteys palvelukeskukseen.
• Jos eteneminen Tulostinyhteys (Printer Connection) -näytöstä ei onnistu:
60
Huomautus
• Tulostinta ei löydy. Tarkista liitäntä. (The printer is not detected. Check the connection.)
saattaa tulla näyttöön käytössä olevan tietokoneen mukaan.
Varmista, että USB-kaapeli on kytketty kunnolla laitteeseen ja
tietokoneeseen.
Tarkistus 1:
Tarkistus 2:
Yhdistä laite ja tietokone uudelleen seuraavien ohjeiden mukaan.
1. Katkaise laitteesta virta.
2. Irrota USB-kaapeli laitteesta ja tietokoneesta ja kytke se uudelleen.
3. Kytke laitteeseen virta.
Tarkistus 3:
Jos et edelleenkään saa ratkaistua ongelmaa, asenna MP Drivers -ajurit
uudelleen seuraavien ohjeiden mukaan.
1. Valitse Peruuta (Cancel).
2. Valitse Asennusvirhe (Installation Failure) -näytössä Aloita alusta (Start Over).
3. Valitse "PIXMA XXX" -näytössä (XXX on laitteen nimi) Lopeta (Exit) ja poista sitten CD-levy.
4. Katkaise laitteesta virta.
5. Käynnistä tietokone uudelleen.
6. Varmista, että muita sovelluksia ei ole käynnissä.
7. Aseta CD-ROM-levy uudelleen asemaan ja asenna sitten MP Drivers -ajuri.
• Muissa tilanteissa:
Asenna MP Drivers -ajuri uudelleen.
Jos MP Drivers -ajuri asennettiin väärin, poista MP Drivers -ajurin asennus, käynnistä tietokone
uudelleen ja asenna sitten MP Drivers -ajuri uudelleen.
Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen
Jos asennat MP Drivers -ajurin uudelleen, asenna MP Drivers -ajuri Asennus-CD-levyltä tai
verkkosivustostamme.
Huomautus
• Jos asennusohjelma keskeytyi Windows-virheen vuoksi, järjestelmä saattaa olla epävakaa eikä
ajurien asentaminen välttämättä onnistu. Käynnistä tietokone uudelleen ennen uutta asennusta.
61
Easy-WebPrint EX ei käynnisty, tai Easy-WebPrint EX-valikko ei
tule näkyviin
Jos Easy-WebPrint EX ei käynnisty tai sen valikko ei tule Internet Exploreriin, tarkista seuraavat seikat.
Näkyykö Canon Easy-WebPrint EX Internet Explorerin Näytä (View) valikon Työkalurivit (Toolbars) -valikossa?
Tarkistus 1:
Jos Canon Easy-WebPrint EX ei näy valikossa, Easy-WebPrint EX -sovellusta ei ole asennettu tietokoneeseen.
Asenna tietokoneeseen uusin Easy-WebPrint EX verkkosivustostamme.
Huomautus
• Jos Easy-WebPrint EX -sovellusta ei ole asennettu tietokoneeseen, työpöydän ilmaisinalueelle voi tulla
kehote asentaa se. Voit asentaa Easy-WebPrint EX -sovelluksen napsauttamalla kehotetta ja
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
• Kun Easy-WebPrint EX -sovelluksen lataus tai asennus on meneillään, Internet-yhteys on välttämätön.
Onko Canon Easy-WebPrint EX valittuna Internet Explorerin Näytä (View)
-valikon Työkalurivit (Toolbars) -valikossa?
Tarkistus 2:
Jos Canon Easy-WebPrint EX ei ole valittuna, Easy-WebPrint EX on poistettu käytöstä. Ota se käyttöön
valitsemalla Canon Easy-WebPrint EX.
62
Tietoja näytetyistä virheistä ja ilmoituksista
Virhetilanteet
Ilmoitus tulee näkyviin
63
Virhetilanteet
Jos tulostuksen aikana ilmenee virhe, kuten paperin loppuminen laitteesta tai paperitukos,
vianmääritysilmoitus tulee näyttöön automaattisesti. Toimi virheilmoituksessa kuvatulla tavalla.
Kun tapahtuu virhe, Häiriö (Alarm)-merkkivalo vilkkuu oranssina ja tietokoneen näytössä näytetään
tukikoodi (virhenumero). Joissain virheissä KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo ja Häiriö (Alarm)-merkkivalo
vilkkuvat vuorotellen. Katso merkkivalojen tila ja viesti, ja tee sitten tarvittava korjaustoimi.
Häiriö (Alarm)-merkkivalon välähdysten määrää vastaava tukikoodi
Esimerkiksi 2 välähdystä:
(A) välähtää
(B) sammuu
Välähdysten määrä Syy
Tukikoodi
2 välähdystä
Paperi on loppu takalokerosta.
1000
3 välähdystä
Kansi avataan tulostuksen aikana.
1203
Paperin luovutustasolla on paperitukos.
1300
4 välähdystä
FINE-mustekasettia ei ole asennettu oikein.
1687
5 välähdystä
FINE-mustekasettia ei ole asennettu.
1401
Asianmukaista FINE-mustekasettia ei ole asennettu.
1403, 1485
8 välähdystä
Musteen säiliö on lähes täynnä.
1700, 1701
9 välähdystä
FINE-mustekasetin pidikkeen suojamateriaali tai teippi voi olla kiinnitettynä
pidikkeeseen.
1890
11 välähdystä
Paperityypin ja paperikoon asetukset ovat väärät.
4102
12 välähdystä
CREATIVE PARK PREMIUM -sisällön tulostus ei onnistu.
4100
13 välähdystä
Muste voi olla lopussa.
1686
14 välähdystä
FINE-mustekasettia ei tunnisteta.
1684
15 välähdystä
FINE-mustekasettia ei tunnisteta.
1682
16 välähdystä
Muste on loppunut.
1688
64
KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalon ja Häiriö (Alarm)-merkkivalon vuorottaisten
välähdysten määrää vastaava tukikoodi
Esimerkiksi 2 välähdystä:
(A) välähtää
(B) sammuu
Välähdysten määrä
Syy
Tukikoodi
2 välähdystä
Tulostinvirhe.
5100
7 välähdystä
Tulostinvirhe.
5B00, 5B01
10 välähdystä
Laitteessa on tapahtunut virhe, joka B200, B201
vaatii yhteydenottoa
palvelukeskukseen.
Muut kuin edellä mainitut
Tulostinvirhe.
5011, 5012, 5200, 5400, 6000, 6800, 6801,
6930, 6931, 6932, 6933, 6936, 6937, 6938,
tapaukset
6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946
• Kun tietokoneen näyttöön tulee tukikoodi ja ilmoitus:
Huomautus
• Voit varmistaa virheiden vaatimat toimenpiteet hakemalla tietoja tietokoneen näyttämän tukikoodin
perusteella.
65
Käynnistä haku napsauttamalla tätä
Lisätietoja virheiden ratkaisemisesta ilman tukikoodeja on kohdassa Ilmoitus tulee näkyviin.
66
Ilmoitus tulee näkyviin
Tässä osiossa kuvataan laitteen virheitä tai ilmoituksia.
Huomautus
• Virheestä tai ilmoituksesta riippuen tietokoneen näytössä näytetään tukikoodi (virhenumero). Lisätietoja
virheistä ja tukikoodeista on kohdassa Tukikoodiluettelo.
Näyttöön tulee virtajohdon irtoamiseen liittyvä virheilmoitus
Kirjoitusvirhe/Tulostusvirhe/Tiedonsiirtovirhe
Muut virheilmoitukset
Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program -näyttö tulee näkyviin
Näyttöön tulee virtajohdon irtoamiseen liittyvä virheilmoitus
Virtajohto on saattanut irrota siinä vaiheessa, kun laitteen virta on ollut kytkettynä.
Tarkista tietokoneella näkyvä virheilmoitus ja valitse OK.
Laite aloittaa tulostuksen.
Lisätietoja virtajohdon irrottamisesta on kohdassa Huomautus virtajohdon irrottamisesta.
Kirjoitusvirhe/Tulostusvirhe/Tiedonsiirtovirhe
Jos KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo ei pala, varmista, että virtapistoke on
kytketty, ja kytke sitten laitteeseen virta.
Tarkistus 1:
Kun KÄYTÖSSÄ (ON)-merkkivalo vilkkuu, laite suorittaa alustusta. Odota, kunnes KÄYTÖSSÄ (ON)merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.
Tarkistus 2:
Varmista, että tulostimen portti on määritetty oikein tulostinajurissa.
* Seuraavassa ohjeissa "XXX" tarkoittaa laitteen nimeä.
1. Kirjaudu sisään käyttäjätilille, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
2. Tee seuraavat valinnat.
• Valitse Windows 8:ssa Asetukset (Settings) -oikopolusta Työpöytä (Desktop), Ohjauspaneeli
(Control Panel) > Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound) > Laitteet ja tulostimet (Devices
and Printers).
• Valitse Windows 7:ssä Käynnistä (Start) -valikossa Laitteet ja tulostimet (Devices and Printers).
• Valitse Windows Vistassa Käynnistä (Start) -valikko > Ohjauspaneeli (Control Panel) > Laitteisto
ja äänet (Hardware and Sound) > Tulostimet (Printers).
• Valitse Windows XP:ssä Käynnistä (Start) -valikko > Ohjauspaneeli (Control Panel) > Tulostimet
ja muut laitteet (Printers and Other Hardware) > Tulostimet ja faksit (Printers and Faxes).
3. Avaa laitteen tulostinajurin ominaisuudet.
• Kun käytössä on Windows 8 tai Windows 7, napsauta hiiren kakkospainikkeella "Canon XXX Printer"
-kuvaketta (XXX on laitteen nimi) ja valitse sitten Tulostimen ominaisuudet (Printer properties).
• Kun käytössä on Windows Vista tai Windows XP, napsauta hiiren kakkospainikkeella "Canon XXX
Printer" -kuvaketta (XXX on laitteen nimi) ja valitse sitten Ominaisuudet (Properties).
67
4. Tarkista portin asetukset valitsemalla Portit (Ports) -välilehti.
Varmista, että kohdassa Tulosta seuraaviin portteihin (Print to the following port(s)) on valittuna
portti "USBnnn" (jossa "n" on numero) ja Tulostin (Printer) -sarakkeessa näkyy "Canon XXX Printer".
• Jos asetus on väärä:
Asenna MP Drivers -ajuri uudelleen Asennus-CD-levyltä tai verkkosivustostamme.
• Tulostus ei käynnisty, vaikka laite on yhdistetty tietokoneeseen USB-kaapelilla ja portti "USBnnn" on
valittuna:
Käynnistä My Printer Windows 8:ssa valitsemalla Aloitus (Start) -näytössä My Printer. Jos My
Printer ei näy Aloitus (Start) -näytössä, valitse Hae (Search) -oikopolku ja hae "My Printer".
Aseta oikea tulostinportti kohdassa Diagnose and Repair Printer. Määritä oikea tulostinportti
noudattamalla näytön ohjeita ja valitse sitten laitteen nimi.
Napsauta Windows 7:ssä, Windows Vistassa tai Windows XP:ssä Käynnistä (Start) -painiketta ja
valitse Kaikki ohjelmat (All programs), Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer ja
valitse sitten Diagnose and Repair Printer. Määritä oikea tulostinportti noudattamalla näytön ohjeita
ja valitse sitten laitteen nimi.
Jos ongelma ei ratkennut, asenna MP Drivers -ajuri uudelleen Asennus-CD-levyltä tai
verkkosivustostamme.
Varmista, että USB-kaapeli on kytketty kunnolla laitteeseen ja
tietokoneeseen.
Tarkistus 3:
Kun laite on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, tarkista seuraavat seikat.
• Jos käytät reititinlaitetta, kuten USB-keskitintä, irrota se, kytke laite suoraan tietokoneeseen ja yritä
tulostusta uudelleen. Jos tulostus alkaa normaalisti, reititinlaitteessa on ongelma. Pyydä lisätietoja
reititinlaitteen myyjältä.
• Myös USB-kaapelissa voi olla vikaa. Vaihda USB-kaapeli ja tulosta uudelleen.
Tarkistus 4:
Varmista, että MP Drivers -ajuri on asennettu oikein.
Poista MP Drivers -ajurin asennus noudattamalla kohdan Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen ohjeita
ja asenna sitten MP Drivers uudelleen Asennus-CD-levyltä tai verkkosivustostamme.
Tarkistus 5:
Tarkista laitteen tila tietokoneessa.
Tarkista laitteen tila seuraavassa kuvatulla tavalla.
1. Avaa tietokoneen Laitehallinta alla kuvatulla tavalla.
Jos Käyttäjätilin hallinta (User Account Control) -ikkuna tulee näyttöön, noudata näytön ohjeita.
• Valitse Windows 8:ssa Asetukset (Settings) -oikopolusta Ohjauspaneeli (Control Panel),
Työpöytä (Desktop) > Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound) > Laitehallinta (Device
Manager).
• Valitse Windows 7:ssä tai Windows Vistassa Ohjauspaneeli (Control Panel), Laitteisto ja ääni
(Hardware and Sound) ja valitse sitten Laitehallinta (Device Manager).
• Valitse Windows XP:ssä Ohjauspaneeli (Control Panel), Suorituskyky ja ylläpito (Performance
and Maintenance), Järjestelmä (System) ja valitse Laitteisto (Device Manager) -välilehdellä
Laitehallinta (Hardware).
2. Kaksoisnapsauta USB-ohjaimet (Universal Serial Bus controllers) -kohtaa ja sitten USB-tulostuksen
tuki (USB Printing Support) -kohtaa.
68
Jos USB-tulostuksen tuki (USB Printing Support Properties) ei ole näkyvissä, tarkista, että laite on
kytketty oikein tietokoneeseen.
Tarkistus 3:
Varmista, että USB-kaapeli on kytketty kunnolla laitteeseen ja tietokoneeseen.
3. Tarkista, onko Yleinen (General) -välilehdessä viittausta laiteongelmaan.
Jos laitevirhe näkyy, katso Windowsin ohjeesta tietoja virheen korjaamiseen.
Muut virheilmoitukset
Tarkistus
Jos jokin virheilmoitus näkyy tulostimen tilan valvontatoiminnon ulkopuolella,
tarkista seuraavat asiat:
• "Taustatulostusjonon käsittely ei onnistunut, koska levytila ei riitä (Could not spool successfully
due to insufficient disk space)"
Lisää levyn vapaata tilaa poistamalla tarpeettomia tiedostoja.
• "Taustatulostusjonon käsittely ei onnistunut, koska muisti ei riitä (Could not spool successfully
due to insufficient memory)"
Lisää käytettävissä olevan muistin määrää sulkemalla kaikki muut käynnissä olevat sovellukset.
Jos tulostaminen ei vieläkään onnistu, käynnistä tietokone uudelleen ja yritä tulostamista uudelleen.
• "Tulostinajuria ei löydy (Printer driver could not be found)"
Poista MP Drivers -ajurin asennus noudattamalla kohdan Tarpeettoman MP Drivers -ajurin poistaminen
ohjeita ja asenna sitten MP Drivers uudelleen Asennus-CD-levyltä tai verkkosivustostamme.
• "Tulostaminen ei onnistu Sovelluksen nimi (Could not print Application name) - Tiedoston nimi"
Yritä tulostamista uudelleen, kun nykyinen tulostustyö on valmis.
Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program -näyttö tulee näkyviin
Jos mustesuihkutulostimen/skannerin/faksin Extended Survey Program on asennettuna, vahvistusnäyttö,
joka pyytää lupaa lähettää tulostimen ja sovelluksen käyttötietoja, tulee näkyviin joka kuukausi
kymmeneksi vuodeksi.
Lue näyttöön tulevat ohjeet ja toimi seuraavien ohjeiden mukaan.
69
• Jos haluat ottaa osaa kyselyohjelmaan:
Valitse Hyväksy (Agree) ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. Tulostimen käyttötiedot lähetetään
Internetin kautta. Jos noudatat näytön ohjeita, tiedot lähetetään automaattisesti toisesta kerrasta
alkaen, eikä vahvistusilmoitus enää tule näyttöön.
Huomautus
• Kun tietoja lähetetään, näyttöön saattaa tulla esimerkiksi Internet-tietoturvaan liittyvä
varoitusikkuna. Tarkista tällöin, että ohjelman nimi on IJPLMUI.exe ja salli sitten tietojen lähetys.
• Jos poistat Lähetä automaattisesti seuraavasta kerrasta alkaen (Send automatically from
the next time) -valintaruudun valinnan, tietoja ei lähetetä automaattisesti toisesta kerrasta
alkaen, ja vahvistusikkuna tulee näyttöön seuraavallakin kerralla. Jos haluat lähettää tiedot
automaattisesti, katso kohtaa Vahvistusnäytön asetusten muuttaminen:.
• Jos et halua ottaa osaa kyselyohjelmaan:
Valitse Älä hyväksy (Do not agree). Vahvistusnäyttö sulkeutuu, ja kysely ohitetaan tällä kertaa.
Vahvistusnäyttö näytetään uudelleen kuukauden päästä.
• Mustesuihkutulostimen/skannerin/faksin Extended Survey Program (Inkjet Printer/Scanner/Fax
Extended Survey Program) -ohjelman asennuksen poistaminen:
Voit poistaa Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program -ohjelman asennuksen valitsemalla
Poista asennus (Uninstall) ja noudattamalla sitten näytön ohjeita.
• Vahvistusnäytön asetusten muuttaminen:
1. Tee seuraavat valinnat.
◦ Valitse Windows 8:ssa Asetukset (Settings) -oikopolusta Työpöytä (Desktop) >
Ohjauspaneeli (Control Panel) > Ohjelmat (Programs) > Ohjelmat ja toiminnot
(Programs and Features).
◦ Jos käytössä on Windows 7 tai Windows Vista, valitse Käynnistä (Start) > Ohjauspaneeli
(Control Panel) > Ohjelmat (Programs) > Ohjelmat ja toiminnot (Programs and
Features).
70
◦ Valitse Windows XP:ssä Käynnistä (Start) -valikko > Ohjauspaneeli (Control Panel)>
Lisää tai poista sovellus (Add or Remove Programs).
Huomautus
• Windows 8:ssa, Windows 7:ssä tai Windows Vistassa näyttöön saattaa tulla
vahvistusvalintaikkuna tai suojausvaroituksen valintaikkuna ohjelmistoa käynnistettäessä,
asennettaessa tai asennusta poistettaessa.
Tämä valintaikkuna tulee näyttöön, kun tehtävän suorittaminen edellyttää
järjestelmänvalvojan oikeuksia.
Jos olet kirjautunut sisään järjestelmävalvojan tilille, noudata näytön ohjeita.
2. Valitse Canon mustesuihkutulostimen/skannerin/faksin Extended Survey Program (Canon
Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program) -ohjelma.
3. Valitse Muuta (Change).
Jos valitset Kyllä (Yes) -vaihtoehdon näytön ohjeiden noudattamisen jälkeen, vahvistusikkuna
tulee näyttöön seuraavalla kerralla.
Jos valitset Ei (No), tiedot lähetetään automaattisesti.
Huomautus
• Jos valitsetPoista asennus (Uninstall) (tai Poista (Remove) Windows XP:ssä),
mustesuihkutulostimen/skannerin/faksin Extended Survey Program-ohjelman asennus
poistetaan. Noudata näytön ohjeita.
71
Jos ongelma ei ratkea
Jos ongelma ei ratkea tämän luvun ohjeiden avulla, ota yhteyttä laitteen myyjään tai palvelukeskukseen.
Canonin huoltohenkilöstö on koulutettu antamaan teknistä tukea asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi.
Huomio
• Jos laitteesta kuuluu outoja ääniä, laite savuaa tai siitä tulee hajua, katkaise laitteen virta välittömästi.
Irrota virtajohto pistokkeesta ja ota yhteyttä myyjään tai Canonin palvelukeskukseen. Älä koskaan yritä
korjata tai purkaa laitetta itse.
• Jos asiakkaat yrittävät itse korjata tai purkaa laitteen, takuut raukeavat huolimatta siitä, onko takuuaika
vielä voimassa.
Ennen kuin otat yhteyttä palvelukeskukseen, selvitä seuraavat asiat:
• Tuotteen nimi:
* Laitteen nimi on asennusoppaan etukannessa.
• Sarjanumero: lisätietoja on asennusoppaassa
• Ongelman yksityiskohtainen kuvaus
• Toimet, joilla ongelmaa on yritetty korjata, ja niiden vaikutus
72
Tukikoodiluettelo
Tukikoodi näkyy tietokoneen näytössä, kun virhetilanne esiintyy.
Tukikoodi tarkoittaa virhenumeroa ja se näkyy virheilmoituksen yhteydessä.
Kun virhe tapahtuu, tarkista tietokoneen näytössä näkyvä tukikoodi ja suorita sen mukaiset toimenpiteet.
Tukikoodi näkyy tietokoneen näytössä
• 1000 - 1ZZZ
1000 1200 1203 1300 1401 1403
1485 1682 1684 1686 1687 1688
1700 1701 1890
• 2000 - 2ZZZ
2900 2901
• 4000 - 4ZZZ
4100 4102
• 5000 - 5ZZZ
5011 5012 5100 5200 5400 5B00
5B01
• 6000 - 6ZZZ
6000 6800 6801 6930 6931 6932
6933 6936 6937 6938 6940 6941
6942 6943 6944 6945 6946
• A000 - ZZZZ
B200 B201
Lisätietoja paperitukoksen tukikoodista on kohdassa Tukikoodiluettelo (paperitukoksen tapahtuessa).
73
Tukikoodiluettelo (paperitukoksen tapahtuessa)
Jos paperi on juuttunut laitteeseen, poista se noudattamalla tapauskohtaisia ohjeita.
Katso video (Windows)
Katso video (Mac)
• Jos näet juuttuneen paperin paperin luovutustasossa tai takalokerossa:
1300
• Jos paperi repeytyy etkä saa poistettua sitä paperin luovutustasosta tai takalokerosta:
Paperi on jäänyt kiinni laitteen sisälle
• Muut kuin edellä mainitut tapaukset:
Muissa tilanteissa
74
1300
Syy
Paperin luovutustasossa tai takalokerossa on paperitukos.
Toimi
Poista juuttunut paperi noudattamalla alla olevia ohjeita.
Katso video (Windows)
Katso video (Mac)
Huomautus
• Jos laitteen virta on katkaistava tulostuksen aikana paperitukoksen poistamiseksi, peruuta
tulostustyöt ennen laitteen virran katkaisemista painamalla Pysäytä (Stop) -painiketta.
1. Vedä paperi hitaasti ulos joko takalokerosta tai paperin luovutustasolta, sen mukaan,
kummasta paperin saa helpommin ulos.
Pidä paperista kiinni molemmilla käsilläsi ja vedä paperi hitaasti ulos niin, että se ei repeä.
Huomautus
• Jos paperi ei tule ulos vetämällä, katkaise laitteen virta ja käynnistä laite uudelleen. Tulostin
saattaa poistaa paperin automaattisesti.
• Jos juuttunut paperi repeytyy etkä saa poistettua sitä paperin luovutustasosta tai takalokerosta,
poista paperi laitteen sisältä.
Paperi on jäänyt kiinni laitteen sisälle
2. Aseta paperi uudelleen ja paina sitten laitteen Musta (Black)- tai Väri (Color)-painiketta.
Jos katkaisit laitteen virran vaiheessa 1, kaikki tulostusjonossa olleet työt peruutettiin. Tulosta ne
uudelleen tarvittaessa.
Huomautus
• Kun asetat paperia tulostimeen, tarkista, että käytät tulostukseen sopivaa paperia ja asetat sen
oikein.
• Muun kuin A5-kokoisen paperin käyttö on suositeltavaa valokuvia tai grafiikkaa sisältävien
asiakirjojen tulostukseen. Muuten tuloste voi käpristyä ja aiheuttaa paperitukoksen.
75
Jos paperin poistaminen ei onnistu tai paperi repeytyy ja osa siitä jää laitteen sisälle, tai jos
paperitukosvirhe toistuu paperin poistamisen jälkeen, ota yhteyttä palvelukeskukseen.
76
Paperi on jäänyt kiinni laitteen sisälle
Jos juuttunut paperi repeytyy etkä saa poistettua sitä paperin luovutustasosta etkä takalokerosta tai jos
juuttunut paperi on edelleen laitteen sisällä, poista paperi noudattamalla seuraavia ohjeita.
Katso video (Windows)
Katso video (Mac)
Huomautus
• Jos laitteen virta on katkaistava tulostuksen aikana paperitukoksen poistamiseksi, peruuta tulostustyöt
ennen laitteen virran katkaisemista painamalla Pysäytä (Stop) -painiketta.
1. Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
2. Työnnä paperin luovutustaso sisään ja sulje sitten kansi.
Tärkeää
• Älä koske kirkkaaseen kalvoon (A).
Jos paperi tai kätesi koskettaa kirkkaaseen kalvoon tai tekee siihen läiskän tai naarmun, laite voi
vahingoittua.
3. Varmista, ettei paperitukos ole FINE-mustekasetin pidikkeen alapuolella.
Jos paperitukos on FINE-mustekasetin pidikkeen alapuolella, siirrä FINE-mustekasetin pidike oikeaan tai
vasempaan reunaan, jotta voit poistaa paperin.
Kun siirrät FINE-mustekasetin pidikettä, pidä kiinni FINE-mustekasetin pidikkeestä ja liu'uta se hitaasti
oikeaan tai vasempaan reunaan.
77
4. Pidä juuttuneesta paperista kiinni molemmin käsin.
Jos paperi on rullalla, vedä se ulos.
5. Vedä paperi ulos hitaasti, ettei se repeä.
6. Varmista, että kaikki juuttunut paperi on poistettu.
Jos paperi repeytyy, osa siitä saattaa jäädä laitteen sisälle. Tarkista seuraava ja poista mahdollinen
paperin pala.
• Onko FINE-mustekasetin pidikkeen alla paperia?
• Onko laitteen sisään jäänyt paperia?
• Onko laitteen sisään jäänyt paperia oikean tai vasemman reunan tilaan (B)?
78
7. Sulje kansi.
Kaikki jonossa olevat tulostustyöt peruutetaan. Tulosta ne uudelleen tarvittaessa.
Huomautus
• Kun asetat paperia tulostimeen, tarkista, että käytät tulostukseen sopivaa paperia ja asetat sen
oikein. Jos ilmoitus paperitukoksesta näkyy tietokoneen näytössä, kun jatkat tulostusta
paperitukoksen poistamisen jälkeen, laitteen sisään on saattanut jäädä pala paperia. Varmista
tässä tapauksessa, ettei laitteen sisään ole jäänyt paperia.
Jos paperin poistaminen ei onnistu tai paperi repeytyy ja osa siitä jää laitteen sisälle, tai jos paperitukosvirhe
toistuu paperin poistamisen jälkeen, ota yhteyttä palvelukeskukseen.
79
Muissa tilanteissa
Tarkista seuraavat asiat:
Tarkistus 1:
onko paperin luovutustilan ympärillä vieraita esineitä?
Tarkistus 2:
onko takalokerossa vieraita esineitä?
Jos takalokerossa on vieraita esineitä, katkaise ensin laitteen virta, irrota virtajohto virtalähteestä ja poista sitten
vieras esine.
Tarkistus 3:
onko paperi käpristynyt?
Aseta paperi tulostimeen, kun olet suoristanut sen.
80
1000
Syy
Paperi on loppu takalokerosta.
Toimi
Lisää takalokeroon paperia ja paina sitten laitteen Musta (Black)- tai Väri (Color)-painiketta.
81
1200
Syy
Kansi on auki.
Toimi
Sulje kansi ja odota hetki.
Älä sulje sitä, jos olet vaihtamassa FINE-mustekasettia.
82
1203
Syy
Kansi avataan tulostuksen aikana.
Toimi
Jos laitteen sisään jää paperia, vedä paperi ulos varovasti kaksin käsin ja sulje sitten kansi.
Ohita virhe painamalla laitteen Musta (Black)- tai Väri (Color)-painiketta.
Laite syöttää tyhjän paperin ulos ja jatkaa tulostusta seuraavasta paperista.
Laite ei tulosta uudelleen sivua, joka tulostettiin kannen ollessa auki. Yritä tulostusta uudelleen.
Tärkeää
• Älä avaa tai sulje kantta tulostuksen aikana. Tämä saattaa vahingoittaa laitetta.
83
1401
Syy
FINE-mustekasettia ei ole asennettu.
Toimi
Asenna FINE-mustekasetti.
Jos virhe ei poistu, FINE-mustekasetti voi olla vahingoittunut. Ota yhteyttä palvelukeskukseen.
84
1403
Syy
Asianmukaista FINE-mustekasettia ei ole asennettu.
Toimi
Asenna asianmukainen FINE-mustekasetti.
Jos virhe ei poistu, FINE-mustekasetti voi olla vahingoittunut. Ota yhteyttä palvelukeskukseen.
85
1485
Syy
Tarvittavaa mustekasettia ei ole asennettu.
Toimi
Tulostusta ei voida suorittaa, koska mustekasetti ei ole yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
Asenna tarvittava mustekasetti.
Jos haluat peruuttaa tulostuksen, paina laitteen Pysäytä (Stop) -painiketta.
86
1682
Syy
FINE-mustekasettia ei tunnisteta.
Toimi
Vaihda FINE-mustekasetti.
Jos virhe ei poistu, FINE-mustekasetti voi olla vahingoittunut. Ota yhteyttä palvelukeskukseen.
87
1684
Syy
Mustekasettia ei voida tunnistaa.
Toimi
Tulostusta ei voi suorittaa, koska mustekasetti on ehkä asennettu väärin tai se ei ole yhteensopiva tämän
laitteen kanssa.
Asenna tarvittava mustekasetti.
Jos haluat peruuttaa tulostuksen, paina laitteen Pysäytä (Stop)-painiketta.
88
1686
Syy
Muste voi olla lopussa.
Toimi
Mustetason tunnistustoiminto poistetaan käytöstä, koska musteen määrää ei voida tunnistaa oikein.
Jos haluat jatkaa tulostusta ilman tätä toimintoa, paina laitteen Pysäytä (Stop) -painiketta vähintään 5
sekunnin ajan.
Canon suosittelee uusien ja alkuperäisten Canon-mustekasettien käyttämistä parhaan laadun
saavuttamiseksi.
Muista, että Canon ei ole vastuussa toimintahäiriöistä tai vioista, jotka aiheutuvat tulostamisesta muste
lopussa -tilassa.
89
1687
Syy
FINE-mustekasettia ei ole asennettu oikein.
Toimi
Työnnä paperin luovutustaso ja luovutustason jatke sisään ja avaa sitten kansi. Irrota tämän jälkeen
FINE-mustekasetit.
Aseta sitten FINE-mustekasetit takaisin paikoilleen. Paina FINE-mustekasettia, kunnes se napsahtaa
paikoilleen.
Sulje kansi asennuksen jälkeen.
90
1688
Syy
Muste on loppunut.
Toimi
Vaihda mustekasetti ja sulje kansi.
Jos tulostus on käynnissä ja haluat jatkaa tulostusta, paina laitteen Pysäytä (Stop) -painiketta vähintään
5 sekunnin ajan, kun kasetti on asennettu. Näin tulostus voi jatkua muste lopussa -tilassa.
Mustetason tunnistustoiminto poistetaan käytöstä.
Vaihda tyhjä mustekasetti uuteen heti tulostuksen jälkeen. Tulostuslaatu kärsii, jos tulostusta jatketaan
muste lopussa -tilassa.
91
1700
Syy
Musteen säiliö on lähes täynnä.
Toimi
Jatka tulostamista painamalla laitteen Musta (Black) - tai Väri (Color) -painiketta. Ota yhteyttä
palvelukeskukseen.
92
1701
Syy
Musteen säiliö on lähes täynnä.
Toimi
Jatka tulostamista painamalla laitteen Musta (Black) - tai Väri (Color) -painiketta. Ota yhteyttä
palvelukeskukseen.
93
1890
Syy
FINE-mustekasetin pidikkeen suojamateriaali tai teippi voi olla kiinnitettynä pidikkeeseen.
Toimi
Varmista, että FINE-mustekasetin pidikkeen suojamateriaali tai teippi ei jää kiinni pidikkeeseen.
Jos suojamateriaalia tai teippiä jää kiinni pidikkeeseen, työnnä luovutustason jatke ja paperin luovutustaso
sisään suojamateriaalin tai teipin irrottamiseksi.
Irrota suojamateriaali tai teippi vetämällä alaspäin.
Jos kansi on auki, sulje se.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
94
2900
Syy
Tulostuspään kohdistusarkin skannaaminen ei onnistu.
Toimi
Ohita virhe painamalla laitteen Musta (Black)- tai Väri (Color)-painiketta. Tarkista seuraavat asiat ja
suorita sitten automaattinen tulostuspään kohdistus uudelleen.
• Varmista, että tulostuspään kohdistusarkki on asetettu oikeaan kohtaan ja asentoon tasolla.
• Tarkista, ettei taso tai tulostuspään kohdistusarkki ole likainen.
• Varmista, että laitteeseen asetetun paperin tyyppi ja koko soveltuu tulostuspään automaattiseen
kohdistukseen.
Automaattista tulostuspään kohdistusta varten laitteeseen on aina asetettava yksi arkki A4- tai Letterkokoista tavallista paperia.
• Tarkista, ovatko tulostuspään suuttimet tukossa.
Tarkista tulostuspään tila tulostamalla suutintestikuvio.
Jos virhe ei ratkea, suorita manuaalinen tulostuspään kohdistus.
95
2901
Syy
Tulostuspään kohdistuskuvio on tulostettu ja laite odottaa arkin skannausta.
Toimi
Jatka skannaamalla tulostettu kohdistuskuvio.
1. Aseta tulostuspään kohdistusarkki tasolle.
Aseta tulostuspään kohdistusarkki tulostettu puoli alaspäin ja kohdista arkin vasemmassa yläkulmassa
oleva
-merkki kohdistusmerkkiin
.
2. Sulje asiakirjakansi varovasti ja paina laitteen Musta (Black)- tai Väri (Color)-painiketta.
Laite aloittaa tulostuspään kohdistusarkin skannaamisen. Tulostuspään asento säädetään
automaattisesti.
96
4100
Syy
Määritettyä tietoa ei voi tulostaa.
Toimi
Kun tulostat CREATIVE PARK PREMIUM -sisältöä, vahvista tietokoneen näyttöön tuleva ilmoitus ja
varmista, että alkuperäiset Canonin FINE-mustekasetit on asennettu laitteeseen oikein. Jatka sitten
tulostamista.
97
4102
Syy
Tulostusmateriaalia ja paperikokoa ei ole määritetty oikein.
Toimi
Voit peruuttaa tulostuksen painamalla laitteen Pysäytä (Stop)-painiketta. Tämän jälkeen voit vaihtaa
tulostusmateriaalin tai paperikoon asetusta ja yrittää sitten tulostusta uudelleen.
• Kun tulostusmateriaaliksi on määritetty Photo Paper Plus Glossy II, toimi seuraavasti:
Määritä paperikooksi 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) (Windows) / 4 x 6 (Mac) tai 13x18cm 5"x7"
(5"x7" 13x18cm) (Windows) / 5 x 7 (Mac).
• Kun tulostusmateriaaliksi on määritetty Glossy Photo Paper, toimi seuraavasti:
Määritä paperikooksi 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) (Windows) / 4 x 6 (Mac).
• Kun tulostusmateriaaliksi on määritetty Kirjekuori (Envelope), toimi seuraavasti:
Määritä paperikooksi Kirjekuori Com 10 (Envelope Com 10) (Windows) / Envelope #10 (Mac) tai
Kirjekuori DL (Envelope DL) (Windows/Mac).
98
5011
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
99
5012
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
100
5100
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Peruuta tulostus ja katkaise laitteen virta. Poista sitten paperitukos tai suojamateriaali, joka estää FINEmustekasetin pidikettä liikkumasta, ja käynnistä laite sitten uudelleen.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
Tärkeää
• Kun poistat paperitukoksen tai suojamateriaalin, joka estää FINE-mustekasetin pidikettä liikkumasta,
varo, että et koska laitteen sisäosiin. Laite ei välttämättä tulosta oikein, jos kosket niihin.
101
5200
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
102
5400
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
103
5B00
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Ota yhteyttä palvelukeskukseen.
104
5B01
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Ota yhteyttä palvelukeskukseen.
105
6000
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
106
6800
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
107
6801
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
108
6930
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
109
6931
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
110
6932
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
111
6933
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
112
6936
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
113
6937
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
114
6938
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
115
6940
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
116
6941
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
117
6942
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
118
6943
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
119
6944
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
120
6945
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
121
6946
Syy
Tulostinvirhe.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Kytke laite takaisin pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys palvelukeskukseen.
122
B200
Syy
Laitteessa on tapahtunut virhe, joka vaatii yhteydenottoa palvelukeskukseen.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Ota yhteyttä palvelukeskukseen.
123
B201
Syy
Laitteessa on tapahtunut virhe, joka vaatii yhteydenottoa palvelukeskukseen.
Toimi
Katkaise laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto virtalähteestä.
Ota yhteyttä palvelukeskukseen.
124
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising