Canon | PIXMA MG5450 | User manual | Canon PIXMA MG5450 User manual

Canon PIXMA MG5450 User manual
SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI
1
1 Öppna utmatningsfacket.
Utmatningsfackets förlängningsdel
öppnas automatiskt.
1 Åpne papirutmatingsbrettet.
Mottakerbrettforlengelsen åpnes
automatisk.
series
Uppstartsguide
Komme i gang
Før du begynder
Aloitusopas
• Windows är ett varumärke eller
registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• Windows Vista är ett varumärke eller
registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• Mac, Mac OS, AirPort och Bonjour är
varumärken som tillhör Apple Inc. och är
registrerade i USA och i andra länder.
Läs denna först!
Spara den för framtida bruk.
1 Åbn udbakken til papir.
Forlængeren til udbakken åbner
automatisk.
Les meg først!
Oppbevar meg for fremtidig
referanse.
Læs først!
Gem til senere brug.
Lue tämä opas ensin.
Säilytä opas myöhempää käyttöä
varten.
• Windows er et varemerke eller registrert
varemerke for Microsoft Corporation i
USA og/eller andre land.
• Windows Vista er et varemerke eller
registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
• Mac, Mac OS, AirPort og Bonjour er
varemerker for Apple Inc., registrert i
USA og andre land.
• Windows er et varemærke eller
registreret varemærke, der tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
• Windows Vista er et varemærke eller
registreret varemærke, der tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
• Mac, Mac OS, AirPort og Bonjour er
varemærker tilhørende Apple Inc.,
registreret i USA og andre lande.
1 Avaa paperin luovutustaso.
Luovutustason jatke avautuu
automaattisesti.
2
• Windows on Microsoft Corporation
-yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
• Windows Vista on Microsoft Corporation
-yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
• Mac, Mac OS, AirPort ja Bonjour ovat
Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
2
1
3
2 Öppna manöverpanelen. Ta bort den orange tejpen och skyddsmaterialet.
Modellnummer: K10384
Modellnummer: K10384
Modelnummer: K10384
Mallinumero: K10384
Placera enheten i närheten av åtkomstpunkten* och datorn när du ska konfigurera
enheten.
(* Krävs för trådlöst LAN)
Plasser maskinen i nærheten av tilgangspunktet* og datamaskinen før konfigureringen.
(* Nødvendig for trådløst LAN)
2 Åpne betjeningspanelet. Fjern den oransje tapen og beskyttelsematerialet.
2 Åbn kontrolpanelet. Fjern den orange tape og det beskyttende materiale.
2 Avaa käyttöpaneeli. Irrota oranssi teippi ja suojamateriaali.
3
3 Stäng manöverpanelen.
For at udføre opsætningen skal du placere maskinen i nærheden af adgangspunktet*
og computeren.
(* Påkrævet i forbindelse med trådløst LAN)
Aloita asennus asettamalla laite tukiaseman* ja tietokoneen lähelle.
(* Tarvitaan WLAN-yhteyden muodostamiseen)
3 Lukk betjeningspanelet.
3 Luk kontrolpanelet.
3 Sulje käyttöpaneeli.
4
4 Anslut strömkabeln.
Anslut inte USB-kabeln ännu.
4 Koble til strømledningen.
Ikke koble til USB-kabelen ennå.
Medföljande
delar
Elementer som
medfølger
Medfølgende
elementer
Toimitetut
tuotteet
4 Tilslut netledningen.
Kontrollera de medföljande delarna.
Kontroller elementene som følger med.
Kontroller de medfølgende elementer.
Tarkista toimitetut tuotteet.
Tilslut ikke USB-kablet endnu.
4 Kytke virtajohto.
Älä liitä USB-kaapelia vielä.
5
5 Tryck på knappen PÅ (ON).
5 Trykk på knappen PÅ (ON).
5 Tryk på knappen TIL (ON).
5 Paina KÄYTÖSSÄ (ON)
Nätverksanslutning:
Förbered nätverksenheter,
till exempel en router eller en
åtkomstpunkt.
USB anslutning:
En USB-kabel krävs.
Nettverkstilkobling:
Klargjør nettverksenhetene,
for eksempel en ruter eller et
tilgangspunkt, om nødvendig.
USB-tilkobling:
Krever USB-kabel.
Netværksforbindelse:
Klargør netværksenheder
som f.eks. en router eller et
adgangspunkt efter behov.
USB-forbindelse:
Der skal bruges et USBkabel.
-painiketta.
Verkkoyhteys:
Valmistele tarvittaessa
verkkolaitteet, kuten reititin tai
tukiasema.
USB-yhteys:
USB-kaapeli tarvitaan.
6
6 Välj språk och tryck på knappen
1
Förberedelse
Forberedelse
Forberedelse
OK.
Ändra språkinställningen genom att
trycka på knappen Bakåt (Back).
Valmistelu
6 Velg språk, og trykk deretter på
OK-knappen.
Ta bort skydden och tejpen.
Fjern beskyttelsesarkene og tapen.
Fjern beskyttelsesark og tape.
Irrota suojukset ja teippi.
2
Hvis du vil endre språkinnstillingen,
trykker du på knappen Tilbake (Back).
6 Vælg sprog, og tryk derefter på
knappen OK.
Tryk på knappen Tilbage (Back) for at
ændre sprogindstillingen.
1
6 Valitse kieli ja paina sitten OK-
painiketta.
Utmatningsfacket öppnas automatiskt när en utskrift startar. Se till att det inte finns några hinder vid enhetens front.
Jos haluat muuttaa kieliasetusta, paina
Takaisin (Back) -painiketta.
Papirutmatingsbrettet åpnes automatisk når utskriften starter. Sørg for at det ikke er noen hindringer foran maskinen.
Udbakken til papir åbnes automatisk, når udskrivningen starter. Sørg for, at der ikke er nogen genstande på den forreste del af
maskinen.
Paperin luovutustaso avautuu automaattisesti, kun tulostus alkaa. Älä aseta mitään esteitä laitteen eteen.
QT5-5703-V01
XXXXXXXX
© CANON INC. 2012
PRINTED IN XXXXXXXX
Knappen Bakåt (Back)
Knappen Tilbake (Back)
Knappen Tilbage (Back)
Takaisin (Back) -painike
7
7 Tryck på knappen OK när denna
1
skärm visas.
4
2
1
7 Når dette skjermbildet vises,
trykker du på OK-knappen.
7 Når dette skærmbillede vises, skal
du trykke på knappen OK.
7 Kun tämä näyttö tulee näkyviin,
paina OK-painiketta.
2
4 Sätt i och tryck ned bläckbehållaren i matchande färgfack.
Kontrollera att bläcklampan tänds och installera sedan nästa bläckbehållare.
4 Sett blekktanken ned i sporet med samme farge, og trykk den på plass.
Kontroller at blekklampen lyser, og installer deretter neste blekktank.
4 Isæt blækbeholderen, og skub den ned i den korrekte farveholder.
Kontroller, at blækindikatoren er tændt, og isæt derefter den næste blækbeholder.
4 Aseta ja paina mustesäiliö vastaavan väriseen aukkoon.
Tarkista, että mustesäiliön lamppu palaa, ja asenna sitten seuraava mustesäiliö.
2
1
5
5 Kontrollera att alla lamporna lyser.
5 Kontroller at alle lampene lyser.
Bläckbehållarna installeras i det här facket.
5 Kontroller, at alle indikatorer er
Rör inte insidan förrän rörelsen har avslutats.
tændt.
Blekktankene blir installert i denne holderen.
5 Tarkista, että kaikki lamput palavat.
Ikke rør noe på innsiden før bevegelsen stopper.
Blækbeholderne installeres i denne holder.
Stik ikke hånden ind i maskinen, før al bevægelse stopper.
Mustesäiliöt asennetaan tähän pidikkeeseen.
Älä koske sisäosiin, ennen kuin osat ovat pysähtyneet.
6
6 Kontrollera att den inre luckan
är stängd och stäng sedan
manöverpanelen.
Stäng inte utmatningsfacket ännu!
6 Kontroller at det innvendige
dekselet er lukket, og lukk deretter
betjeningspanelet.
Ikke lukk papirutmatingsbrettet ennå!
Inre lucka
Innvendig deksel
Indvendigt dæksel
Sisäkansi
1 Öppna manöverpanelen.
1 Åpne betjeningspanelet.
6 Kontroller, at det indvendige
dæksel er lukket, og luk derefter
kontrolpanelet.
Undlad at lukke udbakken til papir!
6 Tarkista, että sisäkansi on suljettu,
1 Åbn kontrolpanelet.
ja sulje sitten käyttöpaneeli.
1 Avaa käyttöpaneeli.
Älä sulje paperin luovutustasoa vielä.
2
2 Ta bort skyddsomslaget.
Ta bort den orange tejpen helt.
7
2 Fjern beskyttelsen rundt.
7 Efter ungefär 3 till 4 minuter
kontrollerar du att skärmen ändras
enligt bilden.
Fjern all oransje tape.
2
Om ett felmeddelande visas
kontrollerar du att bläckbehållarna har
installerats korrekt.
2 Fjern beskyttelsesfilmen.
1
Fjern al den orange tape.
2
7 Etter mellom 3 og 4 minutter kan
du se om skjermen har endret seg
som vist på figuren.
2 Irrota suojakelmu.
Irrota oranssi teippi kokonaan.
Hvis det vises en feilmelding,
kontrollerer du at blekktankene er riktig
installert.
3
7 Efter ca. 3 til 4 minutter skal du
kontrollere, at skærmen skifter som
vist i figuren.
2
Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal
du kontrollere, at blækbeholderne er
isat korrekt.
1
7 Tarkista noin 3–4 minuutin
kuluttua, että näyttö muuttuu kuvan
mukaisesti.
(A)
Jos virheilmoitus tulee näkyviin,
tarkista, että mustesäiliöt on asennettu
oikein.
(B)
8
8 Stäng utmatningsfacket.
Utmatningsfackets förlängningsdel stängs
automatiskt.
8 Lukk papirutmatingsbrettet.
3 Ta tag i det orange locket och dra det sakta utåt.
(A) Tryck inte på sidorna när den Y-formade skåran är blockerad.
(B) Vidrör inte denna!
3 Bøy fingrene under det oransje lokket og dra det langsomt ut.
(A) Ikke trykk på sidene når det Y-formede sporet er blokkert.
(B) Må ikke berøres!
3 Placér dine fingre under den orange hætte, og træk langsomt udad.
(A) Undlad at trykke på siderne, når den Y-formede fordybning er blokeret.
(B) Må ikke berøres!
3 Aseta sormet oranssin suojuksen alapuolelle ja vedä se irti varovasti.
(A) Älä paina säiliön sivuja, jos Y-kirjaimen muotoinen uurre on peitetty.
(B) Älä koske.
Mottakerbrettforlengelsen lukkes
automatisk.
8 Luk udbakken til papir.
Forlængeren til udbakken lukker
automatisk.
8 Sulje paperin luovutustaso.
Luovutustason jatke sulkeutuu
automaattisesti.
3
7
7 Tryck på knappen OK när denna
1
skärm visas.
Utför Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment).
7 Når dette skjermbildet vises,
trykker du på OK-knappen.
Utfør Justering av skrivehodet (Print Head Alignment).
Udfør Printhovedjustering (Print Head Alignment).
7 Når dette skærmbillede vises, skal
Tee Tulostuspään kohdistus (Print Head Alignment) -toiminto.
1
du trykke på knappen OK.
2
1 Dra ut kassetten (nedre).
7 Kun tämä näyttö tulee näkyviin,
paina OK-painiketta.
1 Dra ut kassetten (nedre).
1 Træk kassetten (nedre) ud.
1 Vedä kasetti (alempi) ulos.
2
2 Justera frontens pappersledare till
1
A4-format.
Skjut den högra pappersledaren ut
mot sidan.
2
Den vänstra och den högra
pappersledaren rör sig samtidigt.
8
8 Efter ungefär 6 minuter skrivs
ett blått och svart mönster ut.
Justering av skrivhuvud (Print
Head Alignment) är klar.
2 Juster den fremre papirføreren til
A4-størrelse.
Om ett felmeddelande visas trycker du
på knappen OK och fortsätter till .
Läs i Onlinehandbok om du vill göra
om Justering av skrivhuvud (Print Head
Alignment) efter installationen.
Dra den høyre papirføreren til side.
Venstre og høyre papirfører flytter seg
sammen.
2 Juster det forreste papirstyr til
8 Et blå-svart mønster skrives ut i
størrelsen A4.
løpet av ca. 6 minutter. Justering
av skrivehodet (Print Head
Alignment) er fullført.
Skub højre papirstyr ud til siden.
Venstre og højre papirstyr bevæger sig
sammen.
Hvis det vises en feilmelding, trykker
du på OK-knappen. Fortsett deretter
til . Når installasjonen er fullført, ser
du i Elektronisk manual for å gjenta
Justering av skrivehodet (Print Head
Alignment).
2 Säädä edessä oleva paperiohjain
A4-koon mukaiseksi.
Liu'uta oikea paperiohjain reunaan.
Vasen ja oikea paperiohjain liikkuvat
yhdessä.
8 Efter ca. 6 minutter udskrives
der et sort-blåt mønster.
Printhovedjustering (Print Head
Alignment) er fuldført.
3
3 Lägg i det medföljande MP-101-
papperet i kassetten.
Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal
du trykke på knappen OK og derefter
gå videre til . Når installationen er
gennemført, skal du se Vejledning
på skærmen for at gentage
Printhovedjustering (Print Head
Alignment).
3 Legg i det medfølgende MP-101-
papiret inn i kassetten.
3 Læg det medfølgende MP-101-
papir i kassetten.
8 Noin 6 minuutin kuluttua laite
tulostaa sinimustan kuvion.
Tulostuspään kohdistus (Print
Head Alignment) on valmis.
3 Lisää mukana toimitettu MP-101-
paperi kasettiin.
4
1
Jos virheilmoitus tulee näkyviin,
paina OK-painiketta ja siirry sitten
vaiheeseen . Kun asennus on tehty,
tee Tulostuspään kohdistus (Print Head
Alignment) -toiminto uudelleen oppaan
Kuvaruutukäyttöopas ohjeiden
mukaan.
4 Justera den högra pappersledaren
efter papperets storlek.
Lägg papperet mot frontens
pappersledare.
4 Juster den høyre papirføreren etter
papirstørrelsen.
4
Dra papiret mot den fremre
papirføreren.
4 Juster højre papirstyr, så det
2
passer til papirets størrelse.
Skub papiret ind mod forreste styr.
1
1 När skärmen visas stänger du
pappersutmatningsstödet.
1
1 Når dette skjermbildet vises, lukker
4 Säädä oikea paperiohjain paperin
du papirutmatingsstøtten.
koon mukaan.
Liu’uta paperi edessä olevaa
ohjainta vasten.
1 Når dette skærmbillede vises, skal
du lukke støtten til udbakken.
5
5 Skjut tillbaka kassetten (nedre).
1 Kun tämä näyttö tulee näkyviin,
5 Dra kassetten (nedre) tilbake.
sulje paperin luovutustuki.
5 Skub kassetten (nedre) tilbage.
2
5 Työnnä kasetti (alempi) sisään.
2
2 Lägg papperet i kassetten som visas i
Justera pappersledarna efter papperets storlek.
6
6 Öppna utmatningsfacket. Dra ut
pappersutmatningsstödet.
1
6 Åpne papirutmatingsbrettet. Dra ut
papirutmatingsstøtten.
2
støtten til udbakken ud.
6 Avaa paperin luovutustaso. Vedä
paperin luovutustuki esiin.
genom
-
.
2 Legg papiret inn i kassetten som beskrevet i
-
2 Læg papiret i kassetten som beskrevet i
-
gennem
2 Lisää paperi kasettiin vaiheiden
-
mukaisesti.
Juster papirførerne etter papirstørrelsen.
Juster papirstyret, så det passer til papirets størrelse.
-
Säädä paperiohjaimet paperin koon mukaan.
6 Åbn udbakken til papir. Træk
-
–
til og med
-
.
.
3
6
3 Tryck på knappen OK.
3 Trykk på OK-knappen.
3 Tryk på knappen OK.
1
1 Sätt i CD:n i datorn.
1 Sett inn CD-ROM-en
3 Paina OK-painiketta.
i datamaskinen.
1 Sæt cd-rom’en i computeren.
1 Aseta CD-levy tietokoneeseen.
• Mer information
om papper finns i
Onlinehandbok som
installeras senare.
• Skärmen stängs av om
enheten inte används
på ungefär 5 minuter.
Återställ skärmen
genom att trycka på
valfri knapp (dock inte
på knappen PÅ (ON))
på manöverpanelen.
Pappersstorlek
och Utskriftssida
• Hvis du vil vite mer
om papir, kan du se i
Elektronisk manual
som installeres senere.
• Skjermen slår seg
av når maskinen
ikke har vært i bruk
i ca. 5 minutter. Du
kan slå på skjermen
igjen ved å trykke på
en hvilken som helst
knapp (bortsett fra
knappen PÅ (ON)) på
betjeningspanelet.
Papirstørrelse
og trykt side
• Du kan finde
oplysninger om papir
i Vejledning på
skærmen, som bliver
installeret senere.
• Skærmen slukkes,
hvis maskinen
ikke anvendes i
omkring 5 minutter.
For at gendanne
skærmbilledet skal du
trykke på en hvilken
som helst knap
(undtagen knappen TIL
(ON)) på kontrolpanelet.
Papirstørrelse
og udskriftsside
• Lisätietoja papereista
on oppaassa
Kuvaruutukäyttöopas,
joka asennetaan
myöhemmin.
• Näytön virta katkeaa,
jos laitetta ei käytetä
noin 5 minuuttiin.
Näyttö palautuu, kun
painat mitä tahansa
käyttöpaneelin
painiketta (lukuun
ottamatta KÄYTÖSSÄ
(ON) -painiketta).
Om du redan har anslutit
USB-kabeln kopplar
du från den nu. Om ett
meddelande visas på
datorn klickar du på
Avbryt (Cancel).
Hvis USB-kabelen
allerede er tilkoblet,
kobler du den fra. Hvis
det vises en melding på
datamaskinen, klikker du
på Avbryt (Cancel).
Hvis USB-kablet allerede
er tilsluttet, skal du
frakoble det. Hvis der
vises en meddelelse på
computeren, skal du klikke
på Annuller (Cancel).
Jos USB-kaapeli on jo
kytketty, irrota se. Jos
tietokoneen näyttöön tulee
viesti, valitse Peruuta
(Cancel).
2
Paperikoko ja
tulostuspuoli
Bestäm vilken kassett du vill använda i enlighet med
pappersstorleken.
Lägg i papperet med den skrivbara sidan vänd nedåt.
Innan du skriver ut ska enhetsinställningarna för medietyp och
mediestorlek justeras. Mer information finns i Onlinehandbok som
installeras senare.
2 Följ instruktionerna på skärmen när du fortsätter.
Bestem hvilken kassett som skal brukes avheng av papirstørrelsen.
För att välja ett språk klickar du på Språk (Language).
Legg inn papiret med trykkesiden ned.
Endre maskininnstillingene for medietypen og -størrelsen før du skriver ut. Du finner mer informasjon i
Elektronisk manual som installeres senere.
Om CD-skivan inte körs automatiskt:
Dubbelklicka på Den här datorn ((My) Computer) > CD-ikonen > MSETUP4.EXE.
Dubbelklicka på CD-ikonen på skrivbordet.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette.
Afgør, hvilken kassette du ønsker at bruge i overensstemmelse med papirstørrelse.
Velg et språk ved å klikke på Språk (Language).
Ilæg papir med udskriftssiden nedad.
Før du udskriver, skal du ændre maskinindstillingerne for medietype og -størrelse. Du kan se oplysninger i
Vejledning på skærmen, som bliver installeret senere.
Hvis CD-ROM-en ikke starter av seg selv:
Dobbeltklikk på (Min) Datamaskin ((My) Computer) > CD-ROM-ikonet > MSETUP4.EXE.
Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet på skrivebordet.
2 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte.
Klik på Sprog (Language) for at vælge sprog.
Valitse käytettävä kasetti paperikoon mukaan.
Aseta paperi tulostuspuoli alaspäin.
Muuta laitteen tulostusmateriaalin tyypin ja koon asetuksia ennen tulostusta. Lisätietoja on oppaassa
Kuvaruutukäyttöopas, joka asennetaan myöhemmin.
Hvis cd-rom’en ikke starter automatisk:
Dobbeltklik på (Denne) Computer ((My) Computer) > cd-rom-ikonet > MSETUP4.EXE.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet på skrivebordet.
2 Jatka noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
Valitse kieli napsauttamalla kohtaa Kieli (Language).
Jos CD-levy ei käynnisty automaattisesti:
Kaksoisnapsauta valintoja (Oma) tietokone ((My) Computer) > CD-ROM-kuvake > MSETUP4.EXE.
Kaksoisosoita CD-ROM-symbolia työpöydällä.
5
Läsa Onlinehandbok på datorn
Les Elektronisk manual på
datamaskinen
För att ansluta trådlöst LAN väljer du Starta inställningar (Start setup) på skärmen och följer sedan
instruktionerna på skärmen.
Vid följande villkor:
• Om du vill använda en USB-anslutning
• Om du upplever problem med processen
Välj Avbryt för tillfället (Cancel for now) och fortsätt sedan till
Lue tietokoneeseen asennettu
Kuvaruutukäyttöopas
.
* Du kan genomföra en nätverksanslutning genom att följa instruktionen som visas på datorns skärm i
.
For å koble til trådløst LAN velger du Start oppsett (Start setup) på skjermen og følger instruksjonene som
vises.
I følgende tilfeller:
• Hvis du vil bruke USB-tilkobling
• Hvis du har problemer med fremgangsmåten
Velg Avbryt for nå (Cancel for now), og fortsett til
Læs den Vejledning på skærmen,
der vises på computeren
Kompatibla
bläckbehållare
Kompatible
blekktanker
Kompatible
blækbeholdere
Yhteensopivat
mustesäiliöt
.
* Du kan utføre nettverkstilkoblingen ved å følge instruksjonene som vises på dataskjermen, i
.
For at oprette forbindelse til trådløst LAN skal du vælge Start opsætning (Start setup) i skærmbilledet og
derefter følge vejledningen på skærmen.
Under de følgende betingelser:
• Hvis du ønsker at anvende USB-forbindelse
• Hvis du har problemer med fremgangsmåden
Vælg Annuller for nu (Cancel for now), og fortsæt derefter til
.
* Du kan oprette netværksforbindelse ved at følge vejledningen på skærmen i
.
Jos haluat muodostaa WLAN-yhteyden, valitse näytössä Aloita asetukset (Start setup) ja noudata sitten
näyttöön tulevia ohjeita.
Seuraavissa tilanteissa:
• Jos haluat käyttää USB-yhteyttä
• Jos toimenpiteen tekemisessä on ongelmia
Valitse Peruuta tällä kertaa (Cancel for now) ja siirry sitten vaiheeseen
M: CLI-551XL<M>, CLI-551<M>
BK: CLI-551XL<BK>, CLI-551<BK>
Y: CLI-551XL<Y>, CLI-551<Y>
PGBK: PGI-550XL<PGBK>, PGI-550<PGBK>
C: CLI-551XL<C>, CLI-551<C>
.
* Voit määrittää verkkoyhteyden noudattamalla tietokoneen näytössä näkyviä ohjeita vaiheessa
.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising