Canon | 8x20 IS | User manual | Canon 8x20 IS User manual

Canon 8x20 IS User manual
FIN
Käyttöohjeet
Kiitämme Canon-tuotteen
hankinnasta.
Canon 8x20 IS (8x) ja 10x20 IS (10x) -prismakiikarit on varustettu
objektiivisiirtotyyppisellä kuvanvakaimella.
Lue tämä käyttöohje ennen kuin käytät kiikaria, jotta osaat käyttää sitä
oikealla tavalla.
Pidä lisäksi tämä käyttöohje tallessa, jotta voit koska tahansa katsoa
siitä ohjeita.
zz ”IS” on lyhennys sanoista ”Image Stabilizer” (kuvanvakain).
Symbolit
Varoitus kiikarin toimintahäiriön tai vaurioitumisen
estämiseksi.
Lisävihjeitä kiikarin käyttöä varten.
Vakiovarusteet
Kiikarin mukana on toimitettu seuraavat varusteet:
Kotelo............................................................1
Hihna.............................................................1
Okulaarilinssien suojukset.............................2
CR123A-litiumparisto....................................1
Sisällys
Käyttöä koskevat varotoimet.........................FIN-2 - 4
Osien nimet...................................................FIN-5
Linssinsuojien käyttäminen...........................FIN-6
Hihnan asentaminen.....................................FIN-6
Paristojen asettaminen..................................FIN-7
Ennen käytön aloittamista.............................FIN-9
Kuvanvakaimen käyttäminen........................FIN-10
Kotelon käyttäminen......................................FIN-11
Vianmääritysopas..........................................FIN-12
Tärkeimmät tekniset tiedot............................FIN-13
FIN-1
Käyttöä koskevat varotoimet (Lue ennen käyttöä)
zz Lue tämä osio huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi kiikarin
asianmukaisen ja turvallisen käytön.
zz Seuraavat varotoimet on suunniteltu niin, että kiikaria voidaan käyttää
turvallisesti. Muista lukea varotoimet ja noudattaa niitä, jottei sinulle,
muille eikä myöskään kiikarille aiheutuisi vahinkoa.
Varoitus (kiikaria koskeva)
Tietoa riskeistä, jotka voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.
zz Älä koskaan katso kiikarilla aurinkoon.
Tämä saattaa aiheuttaa näön menetyksen.
zz Älä aseta kiikaria suoraan auringonvaloon. Muuten linssi saattaa keskittää
auringonsäteitä ja aiheuttaa tulipalon.
zz Pidä kiikarit ja sen varusteet pienten lasten ulottumattomissa.
zz Pidä pakkauksessa käytetyt muovipussit poissa pienten lasten ulottuvilta, sillä
lapset voivat tukehtua, jos he laittavat pussin päähänsä.
zz Hihnan kiertyminen vahingossa kaulan ympärille voi aiheuttaa kuristumisen.
Varoitus (paristoja koskeva)
Tietoa riskeistä, jotka voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.
zz Säilytä laitteessa käytettävät paristot poissa pienten lasten ulottuvilta.
Vältä myös paristojen vaihtamista tilanteissa, joissa pienet lapset pystyvät
seuraamaan menettelyä.
Paristojen nieleminen johtaa kehon sisällä tapahtuvaan kemialliseen
reaktioon ja on erittäin vaarallista. Paristojen jouduttua elimistöön on
hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.
zz Noudata seuraavia varotoimia käyttäessäsi paristoja.
Muutoin kiikari voi ylikuumentua, muodostaa savua tai syttyä palamaan ja
paristot voivat vuotaa tai räjähtää, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai
henkilövahinkoja.
1. Älä käytä paristoja, joiden nimellisjännite on 3,0 V tai suurempi tai
paristoja, joissa ei ole nimellisjännitetietoa.
2. Varmista, että paristojen napaisuus on oikein.
3. Älä käytä paristoa, joka vuotaa.
4. Poista paristot, jos huomaat jotain epätavallista, kuten savua tai
epätavallisia hajuja.
5. Älä yritä purkaa tai ladata paristoja (paitsi ladattavia), äläkä jätä niitä
kuumaan paikkaan, aseta oikosulkuun tai heitä tuleen.
FIN-2
Käyttöä koskevat varotoimet (Lue ennen käyttöä)
Huomio (kiikaria koskeva)
Tietoa riskeistä, jotka voivat aiheuttaa vamman tai aineellisia vahinkoja.
zz Älä aseta kiikaria epävakaalle alustalle. Muuten kiikari saattaa pudota, mikä
voi aiheuttaa henkilövahingon.
zz Älä käytä kiikaria kävellessäsi. Muuten voit törmätä johonkin tai kaatua, jolloin
seurauksena voi olla henkilövahinko.
zz Älä heiluta kiikaria hihnan varassa. Kiikari saattaa silloin osua ympärillä
oleviin ihmisiin ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa kiikaria.
zz Sormet saattavat jäädä puristuksiin, kun kiikarin leveyttä säädetään. Huomaa
tämä, kun pienet lapset käyttävät kiikaria.
zz Jos kiikari on vaurioitunut, älä koske vaurioituneeseen osaan tai tuotteen
sisälle.
zz Älä kastele tai päästä laitteen sisään nesteitä tai vieraita esineitä.
zz Älä säilytä erittäin kuumassa tai kylmässä ympäristössä. Muuten itse tuote
kuumenee tai kylmenee, mikä saattaa aiheuttaa palovammoja tai muita
vahinkoja kosketettaessa.
zz Kun kiikaria käytetään toistuvasti tai kauan yhtäjaksoisesti, kumiset silmäkupit
saattavat ärsyttää silmien ympärysihoa. Jos epäilet, että näin on tapahtunut,
mene lääkäriin.
Huomio (paristoja koskeva)
Tietoa riskeistä, jotka voivat aiheuttaa vamman tai aineellisia vahinkoja.
zz Poista paristot, kun kiikaria ei käytetä. Jos paristot jäävät sisälle, vuoto voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä, värjäytymistä tai tulipalon.
zz Jos paristojen sisältä valuvaa nestettä pääsee iholle, pese neste pois
huolellisesti. Älä myöskään hankaa silmiä tai suuta kummallakaan kädellä,
joka on ollut kosketuksissa paristonesteen kanssa.
Jos silmät tai suu altistuvat nesteelle, huuhtele huolellisesti puhtaalla,
kylmällä vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
zz Kun poistat tai hävität paristoja, eristä navat peittämällä ne teipillä, koska
kosketus muiden metallien kanssa voi aiheuttaa tulipalon tai pariston
rikkoutumisen.
FIN-3
Käyttöä koskevat varotoimet (Lue ennen käyttöä)
Huomautuksia käsittelystä
zz Noudata kaikkia ohjeita, jotka kieltävät tämän tuotteen käytön tietyissä
paikoissa.
zz Kiikari on tarkkuuslaite. Älä käsittele sitä kovakouraisesti, pudota sitä tai
altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle. Älä myöskään pura tai muunna
sitä.
zz Älä säilytä kiikaria autossa tai vastaavassa paikassa suorassa
auringonvalossa. Muuten kiikari lämpenee oletettua enemmän, mikä saattaa
vaurioittaa sitä.
zz Älä käytä tai säilytä sitä kosteassa, savuisessa tai pölyisessä ympäristössä.
Jos kiikaria säilytetään kosteassa paikassa, linsseihin saattaa muodostua
sienikasvustoa tai linssit saattavat sumentua. Jos kiikaria ei ole tarkoitus
käyttää pitkään aikaan, puhdista linssit ja runko huolellisesti ja varastoi kiikari
kuivaan paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto.
zz Kiikari ei ole vedenpitävä. Vältä kiikarin altistamista sateelle tai vesipärskeille.
Jos kiikari joutuu kosketuksiin veden kanssa, kuivaa se kuivalla ja puhtaalla
kankaalla. Jos kiikariin tarttuu likaa, pölyä tai suolaa, pyyhi se huolellisesti
puhtaalla, hyvin puristetulla kostealla kankaalla.
Jos kiikari kastuu tai sen sisään pääsee vettä tai arvelet, että kiikarin sisään
on mennyt likaa, pölyä, suolaa tms. vie kiikari viipymättä huoltoon.
zz Älä käytä orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia, ohennetta tai bentseeniä, kun
pyyhit kiikarin linssejä tai runkoa.
Jos linssi on likainen, poista ensin pöly tms. linssin pinnalta puhallinharjalla.
Pyyhi sitten linssi kevyesti pehmeällä, kuivalla liinalla varoen naarmuttamasta
sitä.
zz Jos kiikari viedään kylmästä ympäristöstä lämpimään, sen pinnalle ja
sisäosiin saattaa tiivistyä vettä nopeasta lämpötilanmuutoksesta johtuen.
Estä tiivistyminen laittamalla kiikari ilmatiiviiseen muovipussiin ennen kuin viet
sen lämpimään ympäristöön. Anna kiikarin lämmetä ja ota se sitten pois
pussista. Tee samoin, kun viet kiikarin lämpimästä ympäristöstä kylmään.
FIN-4
Osien nimet
(Kuvissa on malli 10x20 IS.)
Tarkennusnuppi
Merkkivalo
Kuvanvakaimen painike
Objektiivilinssit
Silmäkuppi
Paristokotelon kansi
Diopterinen korjausasteikko
Dioptrian säätörengas
Hihnan kiinnike
Okulaarilinssit
Okulaarilinssien suojukset
FIN-5
Linssinsuojien käyttäminen
Okulaarilinssien suojusten
irrottaminen
zz Irrota okulaarilinssien suojukset
silmäkupeista, kun käytät kiikareita.
Okulaarilinssien suojusten
kiinnittäminen
zz Kiinnitä okulaarilinssien suojukset
silmäkuppeihin kiikarien käyttämisen jälkeen.
Hihnan asennus
1
Kiinnitä hihna.
zz Aseta hihnan toinen pää hihnan
kiinnikkeen läpi, ja sitten alakautta
hihnaan kiinnitetyn lukon läpi.
hihnan lukko.
2 zTarkista
z Varmista, ettei hihna löysty lukossa,
kun vedät siitä.
zzKun käytät kiikaria, tarkista hihnan kunto (varmista, että hihna on
kunnolla asennettu, se ei ole kulunut (vaurioitunut) jne.).
FIN-6
Paristojen asettaminen
Kiikarissa on yhdellä CR123A-litiumparistolla toimiva kuvanvakain.
zzÄlä käytä paristoja, joiden nimellisjännite on 3,0 V tai suurempi, tai
paristoja, joissa ei ole nimellisjännitettä.
1
Avaa kansi.
zz Avaa paristolokeron kansi.
paristo paikalleen.
2 zAseta
z Avaa pinnalla olevat kiinnikkeet ja
käännä ne sivuun vasemmalle ja
oikealle.
zz Aseta paristo oikein [+] [–] päin
paristolokeron pohjasta löytyvän
merkinnän mukaisesti.
zz Aseta pariston miinusnapa [–]
paristolokeron jousielektrodia vasten ja
työnnä se pohjaan saakka.
paristo tukevasti
3 Kiinnitä
paikalleen pinnan kiinnikkeillä.
Pintakiinnikkeet
zz Kierrä ensin kuvan vasemmassa
reunassa näkyvä pintakiinnike pariston
ympärille ja kiinnitä paristo sitten lujasti
paikalleen kiertämällä oikeanpuoleinen
pintakiinnike sen ympärille ylhäältä.
Varmista, että pintakiinnikkeet ovat
tiukasti kiinni.
zz Kun paristo on paikallaan, sulje
paristolokeron kansi tiukasti.
että merkkivalo palaa.
4 zVarmista,
z Paina kuvanvakaimen painiketta ja
tarkista, että valo syttyy. (pidä painike
alhaalla yli sekunnin ajan).
FIN-7
Paristojen asettaminen
zzParistoja käsiteltäessä on luettava huolellisesti käyttöoppaan sivuilta 2–3
löytyvät kohdat
Varoitus (paristoja koskeva) ja
Huomio (paristoja
koskeva).
zzAsettaessasi paristoa varmista, että plusnapaelektrodi [+] ei tule ensin.
Tämän huomioimatta jättäminen voi johtaa siihen, että miinusnavan
jousielektrodi [–] taipuu tai muuten vahingoittuu.
zzKiinnitettäessä paristoa paikalleen pintakiinnikkeillä tarkista, että
kiinnikkeet ovat tiukassa ja ettei niissä näy kulumisen merkkejä
(vaurioita).
zzVaro, ettei vettä pääse paristokotelon kannen sisäpuolelle tai
paristokoteloon. Jos siellä on kosteutta, pyyhi se pois ja kuivaa kotelo
hyvin ennen kuin vaihdat paristot.
zzPysäytä kuvanvakain ennen paristojen poistamista.
Pariston käyttöikä (jatkuva käyttö) (Canonin testeihin perustuen)
CR123A-litiumparisto*
23 °C
–10 °C
Noin 12 tuntia
Noin 8 tuntia
* Paristojen käyttöikä saattaa vaihdella suuresti riippuen merkistä.
FIN-8
Ennen käytön aloittamista
1
Säädä silmäkupin asento.
zz Kun kiikaria käytetään silmälasien kanssa,
säädä korkeutta silmäkuppeja kääntämällä
niin, että katselu on miellyttävää.
kiikarin leveys.
2 zSäädä
z Kiikarin leveyden säätäminen mahdollistaa
riittävän suorituskyvyn ja vähentää silmien
väsymistä katselun aikana.
zz Katso kiikarista ja säädä okulaarien
kulmaa, kunnes oikeanpuoleinen ja
vasemmanpuoleinen kuva yhdistyvät.
zzKun säädät kiikarin okulaarivälin sopivaksi silmiesi välille, katso johonkin
kaukana olevaan kohteeseen.
diopteri.
3 zSäädä
z Tasaa vasemman ja oikean silmän
välisen näöntarkkuuden eroa.
zz Katso ensin vain vasemman okulaarin
läpi ja säädä tarkennusnupilla, kunnes
kohde näkyy terävänä.
zz Katso sitten vain oikeanpuoleisen
okulaarin läpi samaa kohdetta ja
käännä diopterin säätörengasta,
kunnes kohde näkyy terävänä.
tarkennus.
4 zSäädä
z Katso kiikarin läpi eri kohdetta molemmilla
silmillä ja käännä tarkennusnuppia,
kunnes kohde näkyy terävänä.
FIN-9
Kuvanvakaimen käyttö
Kun katsot kiikarin läpi, kuva voi täristä ja olla vaikeasti katsottava, koska
pitelet kiikaria käsin. Tällöin kuvanvakain voi auttaa vakauttamaan kuvan.
Kuvanvakainta voidaan käyttää seuraavilla tavoilla.
Viiden minuutin toiminta ja
pysäyttäminen
• Paina kuvanvakaimen painiketta ja
päästä se nopeasti vapaaksi, jolloin
kuvanvakain toimii yhtäjaksoisesti viiden
minuutin ajan.
• Jos haluat pysäyttää kuvanvakaimen,
paina kuvanvakaimen painikkeesta ja
vapauta se uudelleen.
Kuvanvakaintoiminnon käynnistäminen ja pysäyttäminen,
kun painiketta pidetään pohjassa
• Kuvanvakain toimii, kun kuvanvakaimen painiketta pidetään painettuna.
• Kuvanvakaimen toiminta loppuu heti, kun päästät painikkeen vapaaksi.
zzKun kuvanvakaimen painike on toiminnassa, merkkivalo syttyy.
zzJos merkkivalo ei syty, vaihda paristot uusiin.
zzKuvanvakain ei välttämättä pysty kompensoimaan, jos käyttäjän keho
heiluu voimakkaasti tai altistuu tärinälle tai käyttäjän kädet tärisevät
liikaa.
zzKuvanvakain pysähtyy, kun paristot tyhjenevät.
zzKiikaria voidaan käyttää, vaikka paristoa ei olisi asetettu paikalleen.
FIN-10
Kotelon käyttäminen
1
Aseta kiikarit koteloon.
zz Aseta kiikarit koteloon samalla,
kun annat hihnan ulottua kotelon
ulkopuolelle.
kotelon läppä.
2 zSulje
z Kun hihna on ulkopuolella, sulje kotelon
läppä.
zzTarkista, että merkkivalo ei pala, ennen kuin asetat kiikarit koteloon.
FIN-11
Vianmääritys
Jos kiikarin kanssa on ongelmia, katso ensin alla olevasta taulukosta,
voitko ratkaista ne itse. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltokeskukseen.
Ongelma
Kuva ei ole selkeä.
Mahdollinen syy
Ratkaisutapa
Linssi on likainen.
Poista pöly tms. linssin
pinnalta puhallinharjalla.
Pyyhi linssi sitten varovasti
pehmeällä, kuivalla
kankaalla.
Diopteria ei ole säädetty
oikein.
Säädä diopteri.
(Katso vaihe 3 sivulta 9)
Okulaariväli ei sovi silmien
väliselle leveydelle.
Säädä kiikarin leveys.
(Katso vaihe 2 sivulta 9)
Kiikaria ei ole tarkennettu
oikein.
Tarkenna kiikari.
(Katso vaihe 4 sivulta 9)
Kuvanvakain ei toimi. Paristoja ei ole asetettu.
Merkkivalo ei syty, kun
kuvanvakaimen painiketta
painetaan.
Asenna paristot, joiden teho
on riittävä.
(Katso sivun 7 kohta
”Paristojen asettaminen”)
Jos lamppu ei syty, paristot
ovat ehtyneet. Vaihda
paristot uusiin.
(Katso sivun 7 kohta
”Paristojen asettaminen”)
FIN-12
Tärkeimmät tekniset tiedot
8x20 IS
Tyyppi
Suurennus
Objektiivilinssien tehokas
halkaisija
Todellinen näkökenttä
8x
Näkökenttä 1 000 metrissä
6,6°
5,3°
49,5°
115 m
93 m
2,5 mm
2,0 mm
Katseluetäisyys
Tarkennusetäisyys
10x
20 mm
Näennäinen näkökenttä*
Lähtöpupillin halkaisija
10x20 IS
Prismakiikari
13,5 mm
Noin 2 metristä äärettömään
Pupillien välinen etäisyys
56 – 72 mm
Kuvanvakainjärjestelmä
Optinen korjaus objektiivinsiirrolla
Korjauskulma
Pariston varmistus
Virta
Käyttöympäristö
Mitat (L x S x K)
Paino (ilman paristoja)
±0,9°
Merkkivalo (LED) syttyy
1 CR123A-litiumparisto
Lämpötila: –10°C – +40°C
Kosteus: 90%
Noin 118 x 142 x 69 mm
Noin 420 g
* Laskettu standardin ISO 14132-1:2002 perusteella
FIN-13
Noin 430 g
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/
EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen
hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin
mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo
tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd =
kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman
määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen
uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai
paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen
käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat
sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan
jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.
FIN-14
CT1-B082-A
0619Ni
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising