Canon | LV-WX300UST | User manual | Canon LV-WX300UST User manual

Canon LV-WX300UST User manual
Käyttöohje
ENGLISH
MULTIMEDIAPROJEKTORI
Tekijänoikeudet
Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä
tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää materiaalia ei saa
monistaa ilman tekijän kirjallista lupaa.
© Tekijänoikeudet 2015
Vastuuvapauslauseke
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Valmistaja ei anna mitään esityksiä tai takuita tämän
asiakirjan sisällölle ja erityisesti sanoutuu irti kaikista epäsuorista takuista myytävyydestä tai soveltuvuudesta
johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Valmistaja pidättää oikeudet tarkistaa tätä julkaisua ja tehdä aika-ajoin muutoksia
sen sisältöön ilman velvoitetta ilmoittaa tällaisista tarkistuksista tai muutoksista kenellekään.
Tavaramerkkien tunnustaminen
Kensington on ACCO Brand Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki, jolla on julkaistuja
rekisteröintejä ja vireillä olevia hakemuksia muissa maissa eri puolilla maailmaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Kaikki muut tässä käyttöoppaassa käytetyt tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta, mikä täten
tunnustetaan.
Tekijänoikeudet-ilmoitus
Huomaa, että kuvan koon suurentaminen tai pienentäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai julkiseen esitykseen
saattaa loukata laillisesti suojattuja tekijänoikeuksia tai alkuperisen materiaalin tekijänoikeuden haltijan
tekijänoikeuksia.
Tietoja tavaramekeistä







Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja Aero ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja / tai muissa maissa.
Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Apple Inc.:in tavaramerkkejä, jotka on rekisteröityjä Yhdysvalloissa ja / tai
muissa maissa.
HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä, tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
PJLink on rekisteröity tavaramerkki, tai sovellus on esitetty tavaramerkiksi Japanissa, Yhdysvalloissa ja /
tai muissa maissa tai alueilla.
AMX on AMX Corporationin tavaramerkki.
Crestron® , Crestron RoomView® , ja Crestron Connected
Ver.:2
— i—
Huomautus projektorin asentamisesta

Aseta projektori vaaka-asentoon
Projektorin kallistuskulma ei saa olla yli 15 astetta eikä projektoria saa asentaa millään muulla tavoin
kuin pöytä- tai kattokiinnityksellä, muuten lampun käyttöikä saattaa lyhentyä merkittävästi, ja seurauksena
voi olla muita ennakoimattomia vahinkoja.

Jätä vähintään 50 cm:n tyhjä tila tuulettimen ilmanpoiston ympärille.


Varmista, etteivät ilmanottoaukot kierrätä poistoaukon kuumaa ilmaa.
Kun projektoria käytetään suljetussa tilassa, varmista, ettei suljetun tilan ilman lämpötila ylitä
käyttölämpötilaa projektorin ollessa käynnissä, ja ettei ilman otto- ja poistoaukkoja ole tukittu.
Tarkista asennuspaikka





Kytke korkean paikan tila päälle, kun laitetta käytetään korkean paikan alueilla
Projektorin voi asentaa vain pystyyn tai ylösalaisin.
Jos projektori asennetaan kannattimille, varmista, että painoraja ei ylity, ja että kannattimet on lujasti
kiinnitetty.
Vältä asentamista sijainteihin, joissa on korkea lämpötila, riittämätön jäähdytys ja runsaasti pölyä.
Pidä tuote etäällä loistelampuista estääksesi infrapunahäiriöstä aiheutuvia toimintahäiriöitä

VGA IN -liitin tulee liittää VGA IN -porttiin. Huomaa, että johto on liitettävä tiukasti kummallakin puolella
olevalla ruuvilla signaalijohdon kunnollisen liitännän varmistamiseksi, jotta saavutetaan optimaalinen
näytön toiminta.

AUDIO IN -liitin tulee liittää AUDIO IN -porttiin EIKÄ sitä saa liittää AUDIO OUT - tai muihin portteihin,
kuten BNC, RCA; muuten äänilähtö mykistyy, ja portti voi VAHINGOITTUA.

Virtajohto ja signaalikaapeli tulee liittää ennen kuin projektorin virta kytketään päälle. Ä lä liitä tai poista
signaalikaapelia tai virtajohtoa projektorin käynnistyksen ja käytön aikana välttääksesi projektorin
vahingoittumisen.
Jäähdytyshuomautukset
Ilmanpoisto
 Varmista, ettei ilmanpoiston edessä ole 50 cm:n etäisyydellä mitään esteitä kunnollisen jäähdytyksen
varmistamiseksi.
 Ilmanpoisto ei saa sijaita toisen projektorin linssin edessä, jotta vältytään kuvan vääristymiltä.
 Pidä ilmanpoisto vähintään 100 cm:n etäisyydellä muiden projektorien ilmanotoista

Projektori tuottaa käytön aikana hyvin suuren määrän kuumuutta. Sisäinen tuuletin haihduttaa projektorin
kuumuuden sammutettaessa, ja tämä prosessi kestää jonkin aikaa. Kun projektori siirtyy
VALMIUSTILAAN, paina vaihtovirtapainiketta kytkeäksesi projektorin pois päältä ja irrota virtajohto. Ä LÄ
irrota virtajohtoa sammutuksen aikana, se voi vahingoittaa projektoria. Viivästynyt lämmön säteily
vaikuttaa myös projektorin käyttöikään. Sammutusprosessi vaihtelee käytetyn mallin mukaan. Varmista
kuitenkin aina, että irrotat virtajohdon, kun projektori siirtyy VALMIUSTILAAN.
Ilmanotto
 Varmista, ettei mikään kohde estä ilmanottoa 30 cm:n etäisyydellä.
 Pidä ilmanotto etäällä lämmönlähteistä
 Vältä hyvin pölyisiä alueita
— ii—
Sähkö turvallisuus



Käytä vain toimitukseen kuuluvaa virtajohtoa.
Ä lä aseta mitään virtajohdon päälle. Aseta virtajohto paikkaan, jossa sen päältä ei kävellä.
Poista paristot kaukosäätimestä, kun varastoit sen tai et käytä sitä pitkään aikaan.
Lampun vaihtaminen
Lampun vaihtaminen voi olla vaarallista, jos se tehdään väärin. Katso luvun Projektorin lampun vaihtaminen
sivulta 52 tämän toimenpiteen selkeät ja turvalliset ohjeet. Ennen lampun vaihtamista:


Irrota virtajohto pistorasiasta.
Anna lampun jäähtyä noin tunti.
Varoitukset:
Varotoimepiteet, kun vaihdetaan lamppuja, jotka lopettavat toiminnan
 Jos valaisu äkillisesti pysähtyy, joko käynnistäessäsi projektorin, tai sen jälkeen kun se on ollut hetken
päällä, lamppu voi olla murtunut. Tässä tapauksessa älä milloinkaan yritä yksinään vaihtaa lamppua.
Kysy aina huoltoa Canonin asiakastukikeskuksesta. Lisäksi kattoon asennetuilla projektoreilla lamppu
voi heikentyä, kun avat lampun suojan, tai kun yrität vaihtaa sen.
 Vaihdon aikana seiso sivussa lampun suojasta, ei suoraan sen alla. Jos lamppu murtuu ja vahingossa
hengität tai saat paloja silmiisi tai suuhusi, ota yhteys lääkäriin välittömästi.
 Jos lamppu murtuu, pölyä ja kaasua (sisältäen elohopehöyryä) voi tulla ulos poistoaukoista. Jos tämä
tapahtuu, avaa välittömästi ikkunat ja ovet tuottamaan tuuletuksen huoneeseen. Jos hengität mitä
tahansa lampusta päässyttä kaasua, tai sitä on joutunut kosketukseen silmiesi tai suusi kanssa, ota
yhteys lääkäriin välittömästi.
Tietoja tästä käyttö oppaasta
Tämä käyttöopas on tarkoitettu loppukäyttäjille, ja oppaassa kuvataan, kuinka DLP-projektori asennetaan ja
kuinka sitä käytetään. Aina kun mahdollista, asiaan liittyvät tiedot, kuten kuvitus ja toiminnon kuvaus, on pidetty
yhdellä sivulla. Tämä tulostusystävällinen muoto on mukava ja säästää paperia suojellen siten ympäristöä. On
suositeltavaa tulostaa vain osat, jotka ovat merkityksellisiä tarpeittesi kannalta.
— iii—
Sisältö
TURVALLISUUSOHJEET ............................................................................................................................................................. 1
NÄ IN PÄ Ä SET ALKUUN .............................................................................................................................................................. 11
PAKKAUKSEN TARKISTUSLISTA ..................................................................................................................................................... 11
PROJEKTORIN OSIEN ESITTELY ....................................................................................................................................................... 12
Näkymä edestä oikealta ........................................................................................................................................................ 12
Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet ja merkkivalot. ............................................................................ 13
Näkymä takaa ......................................................................................................................................................................... 14
Näkymä alta ............................................................................................................................................................................ 16
KAUKOSÄ Ä DIN .............................................................................................................................................................................. 17
KAUKOSÄ Ä TIMEN KÄ YTTÖ ALUE.................................................................................................................................................... 18
PROJEKTORIN JA KAUKOSÄ Ä TIMEN PAINIKKEET ............................................................................................................................ 18
ASETUS JA KÄ YTTÖ ................................................................................................................................................................... 19
KAUKOSÄ Ä TIMEN PARISTOJEN ASETTAMINEN ............................................................................................................................... 19
PROJEKTORIN KÄ YNNISTÄ MINEN JA SAMMUTTAMINEN ................................................................................................................. 20
KÄ YTTÖ SALASANAN ASETTAMINEN (TURVALUKKO) .................................................................................................................... 21
PROJEKTORIN TASON SÄ Ä TÄ MINEN ............................................................................................................................................... 23
TARKENNUKSEN JA TRAPETSIKORJAUKSEN SÄ Ä TÖ ........................................................................................................................ 24
Ä Ä NENVOIMAKKUUDEN SÄ Ä TÖ ..................................................................................................................................................... 24
KUVARUUTUNÄ YTÖ N (OSD) VALIKKOASETUKSET ......................................................................................................... 25
OSD-VALIKON SÄ Ä TIMET .............................................................................................................................................................. 25
Kuvaruutuvalikossa navigointi .............................................................................................................................................. 25
NÄ YTTÖ VALIKON KIELEN VALINTA ............................................................................................................................................... 26
OSD-VALIKON YLEISKATSAUS ...................................................................................................................................................... 27
KUVAVALIKKO .............................................................................................................................................................................. 30
Lisäasetukset .......................................................................................................................................................................... 31
Värien hallinta ......................................................................................................................................................................... 32
TIETOKONEVALIKKO ..................................................................................................................................................................... 33
VIDEOVALIKKO ............................................................................................................................................................................. 34
Audio ........................................................................................................................................................................................ 35
ASENNNUS I -VALIKKO .................................................................................................................................................................. 36
Lisäasetukset .......................................................................................................................................................................... 37
ASENNNUS II -VALIKKO ................................................................................................................................................................. 38
Lisäasetukset .......................................................................................................................................................................... 39
OSD-valikon asetus ............................................................................................................................................................... 40
Lisälaitetesti ............................................................................................................................................................................ 40
Lamppuajan nollaus ............................................................................................................................................................... 41
3D ............................................................................................................................................................................................. 41
Verkkoasetukset ..................................................................................................................................................................... 42
Tehdasasetusten palautus .................................................................................................................................................... 51
Tila ............................................................................................................................................................................................ 51
KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS .................................................................................................................................... 52
PROJEKTORIN LAMPUN VAIHTAMINEN ........................................................................................................................................... 52
Lamppu-ajan nollaus ............................................................................................................................................................. 54
PROJEKTORIN PUHDISTAMINEN ...................................................................................................................................................... 55
Projektorin peilin puhdistaminen: ......................................................................................................................................... 55
FYYSISEN LUKON KÄ YTTÖ ............................................................................................................................................................. 56
®
Kensington -lukon käyttö ...................................................................................................................................................... 56
Turvapalkin käyttö .................................................................................................................................................................. 56
VIANETSINTÄ ................................................................................................................................................................................ 57
VIHJEITÄ VIANETSINTÄ Ä N ............................................................................................................................................................. 57
LED-VIESTIT ................................................................................................................................................................................. 58
KUVAONGELMAT ........................................................................................................................................................................... 58
LAMPPUONGELMAT ....................................................................................................................................................................... 59
KAUKOSÄ Ä DINONGELMAT ............................................................................................................................................................ 59
Ä Ä NIONGELMAT ............................................................................................................................................................................ 59
PROJEKTORIN TOIMITTAMINEN HUOLTOON.................................................................................................................................... 59
TEKNISET TIEDOT ....................................................................................................................................................................... 60
— iv—
TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT ......................................................................................................................................................... 60
ASENNUSETÄ ISYYS VS. PROJISOINTIKOKO ..................................................................................................................................... 61
Asennusetäisyys ja kokotaulukko ........................................................................................................................................ 61
AJOITUSTILATAULUKKO ................................................................................................................................................................ 62
PROJEKTORIN MITAT (LV-WX300UST)........................................................................................................................................ 64
PROJEKTORIN MITAT (LV-WX300UST I)....................................................................................................................................... 65
LIITE I .............................................................................................................................................................................................. 66
YHTEYS ......................................................................................................................................................................................... 66
— v—
Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen projektorin asentamista ja käyttöä.
Tämä projektori sisältää monia hyödyllisiä ominaisuuksia ja toimintoja. Kun projektoria käytetään
oikeaoppisesti, voit hallita sen ominaisuuksia ja säilyttää sen hyväkuntoisena monien vuosien ajan.
Virheellinen käyttö voi lyhentää tuotteen käyttöikää sekä johtaa toimintahäiriöihin, tulipalovaaraan tai
muihin onnettomuuksiin.
Jos projektorisi ei toimi virheettömästi, lue nämä ohjeet uudelleen, tarkista toiminnot ja kaapeliliitännät ja
pyri ratkaisemaan ongelmat ohjekirjan “Vianmääritys”-osion avulla. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä
Canon-asiakaspalveluun.
HUOMIO
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
HUOMIO:
ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKAOSAA) SÄHKÖISKUVAARAN
VÄLTTÄMISEKSI. VAIN PÄTEVÄ HUOLTOTEKNIKKO SAA HUOLTAA
LAITETTA.
TÄMÄ SYMBOLI ILMOITTAA TÄMÄN LAITTEEN VAARALLISESTA
JÄNNITTEESTÄ, JOKA AIHEUTTAA SÄHKÖISKUVAARAN.
TÄMÄ SYMBOLI ILMOITTAA, ETTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASSA ON TÄRKEITÄ
TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEITA.
HUOMIO
Ei saa käyttää tietokonehuoneessa elektronisten laitteiden / tiedonkäsittelylaitteiden suojelua koskevan
standardin ANSI / NFPA 75 mukaisesti.
Tekijänoikeudet
Kuvan koon suurentaminen tai pienentäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai julkisessa esityksessä voi
rikkoa laissa suojeltuja tekijänoikeuksia tai alkuperäisen materiaalin tekijänoikeuden haltijaa.
Lisätietoa tavaramerkeistä
• Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
• Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja Aero ovat Microsoft
Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
• Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• PJLink on Japanissa, Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa tai muilla alueilla rekisteröity
tavaramerkki, tai sen tavaramerkkihakemus on vireillä.
• Crestron®, Crestron RoomView® ja Crestron Connected™ ovat Crestron Electronics, Inc.:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Varotoimenpiteet
VAROITUS:
• TÄMÄ LAITE TULEE MAADOITTAA.
• ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA VESISATEELLE TAI KOSTEUDELLE TULIPALO- TAI
SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI.
• Tämä projektori tuottaa voimakkaan valon projektiolinssistä. Älä katso suoraan linssiin, muutoin
seurauksena voi olla silmävamma. Varmista, että lapset eivät katso suoraan säteeseen.
• Asenna projektori oikeaan asentoon. Muutoin seurauksena voi olla tulipalovaara.
• Älä peitä projektorin tuuletusaukkoja. Kerääntynyt lämpö voi lyhentää projektorin käyttöikää ja olla
vaarallista.
• Jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan, irrota projektori sähköverkosta.
• Älä näytä projektorilla samaa kuvaa pitkään.
DMD-paneeliin voi jäädä jälkikuva projektorin paneelin ominaisuuksien vuoksi.
KATTORIPUSTUSTA KOSKEVA VAROITUS
Kun projektori ripustetaan katosta, puhdista ilmanottoaukot ja projektorin yläosa säännöllisesti imurilla.
Jos projektoria ei puhdisteta pitkään aikaan, jäähdytyspuhaltimet voivat tukkiutua ja seurauksena voi olla
laitteen vaurioituminen tai onnettomuus.
ÄLÄ ASETA PROJEKTORIA RASVAISEEN, MÄRKÄÄN TAI SAVUISEEN PAIKKAAN,
KUTEN KEITTIÖÖN, LAITTEEN VAURIOITUMISEN JA ONNETTOMUUKSIEN
VÄLTTÄMISEKSI. JOS ÖLJYÄ TAI KEMIKAALEJA PÄÄSEE PROJEKTORIIN, SEN
KUNTO VOI HEIKENTYÄ.
LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OHJEKIRJA TULEVIA KÄYTTÖKERTOJA VARTEN.
Kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulee lukea ennen tuotteen käyttämistä.
Lue kaikki tämän ohjekirjan ohjeet ja säilytä ne tulevia käyttökertoja varten. Irrota tämä projektori
vaihtovirtalähteestä ennen puhdistusta. Älä käytä nesteitä tai suihkeita projektorin puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pyyhkeellä.
Noudata kaikkia projektoriin merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
Irrota projektori sähköverkosta ukkosmyrskyn aikana tai kun laitetta ei valvota tai käytetä pitkään aikaan.
Täten vältetään mahdolliset ukkosmyrskyn ja ylijännitteiden aiheuttamat vahingot.
Suojaa laite vesisateelta ja kosteudelta. Sitä ei saa käyttää esimerkiksi kosteassa kellarissa, uima-altaan
lähellä jne.
Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisäosia, muutoin voi syntyä vaaratilanteita.
Liikuta projektoria kärryillä varoen.
Äkkinäiset pysäytykset, liiallinen voima ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa kärryjen
ja laitteen kaatumisen.
Taka- ja etuosan ilmankiertoaukot varmistavat laitteen luotettavan toiminnan ja
suojaavat sen ylikuumenemiselta.
Aukkoja ei saa koskaan peittää kankaalla tai muulla materiaalilla. Ala-aukkoja ei saa
peittää asettamalla projektoria vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tätä
projektoria ei saa asettaa lämmittimen tai lämpölähteen lähelle tai päälle.
Tätä projektoria ei saa upottaa esimerkiksi kirjahyllyyn, ellei riittävää ilmankiertoa varmisteta.
Älä koskaan paina mitään esineitä tähän projektoriin aukkojen läpi, sillä ne voivat koskettaa vaarallisia
jännitteitä tai aiheuttaa oikosulkuja osissa, jolloin vaarana on tulipalo tai sähköisku. Älä koskaan roiskuta
projektoriin nestettä.
Älä asenna projektoria ilmastointijärjestelmien tuuletusaukkojen lähelle.
Tätä projektoria tulee käyttää vain tyyppikilpeen merkittyä virtalähdettä käyttäen. Jos et ole varma
syötetystä virtatyypistä, ota yhteyttä Canon-asiakaspalveluun tai paikalliseen sähköyhtiöön.
Älä ylikuormita pistorasioita ja virtajohtoja, muutoin vaarana on tulipalo tai sähköisku. Älä anna minkään
esineen olla virtajohdon päällä. Älä aseta tätä projektoria paikkaan, jossa johto voi vaurioitua ihmisten
kävellessä sen päälle.
Älä yritä huoltaa projektoria itse, sillä laitteen avaamisen tai kansien poistamisen yhteydessä olemassa on
vaarallisten jännitteiden vaara ja muita vaaroja. Vain pätevä huoltoteknikko saa huoltaa laitetta.
Irrota projektori sähköverkosta ja annan pätevän huoltoteknikon huoltaa laite seuraavissa tapauksissa:
a
Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai risainen.
b
Nestettä on roiskunut projektoriin.
c
Projektori on altistunut vesisateelle tai vedelle.
d
Projektori ei toimi oikein, vaikka käyttöohjeita on noudatettu. Säädä ainoastaan käyttöohjeissa
kuvattuja säätimiä, sillä muiden säätimien virheellinen säätö voi johtaa vahinkoon ja vaatii usein
pätevän teknikon laajoja toimenpiteitä projektorin normaalin käyttökunnon palauttamiseksi.
e
Projektori on pudotettu tai sen ulkokuori on vaurioitunut.
f
Projektorin suorituskyky on muuttunut, tämä on merkki huoltotarpeesta.
Kun osien vaihto on tarpeen, varmista, että huoltoteknikko käyttää valmistajan määrittämiä varaosia,
jotka vastaavat ominaisuuksiltaan alkuperäisiä osia. Valtuuttamattomat osien vaihdot voivat aiheuttaa
tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.
Kun tämän projektorin huolto tai korjaus on suoritettu, pyydä huoltoteknikkoa suorittamaan tavalliset
turvallisuustarkistukset projektorin käyttöturvallisuuden varmistamiseksi.
SUOMI
Älä aseta tätä projektoria epävakaaseen kärryyn, telineeseen tai epävakaalle tasolle. Projektori voi pudota
ja aiheuttaa vahinkoja lapselle tai aikuiselle. Projektoriin voi lisäksi tulla huomattavia vaurioita. Käytä
ainoastaan valmistajan suosittelemaa tai projektorin kanssa myytyä kärryä tai telinettä. Asenna projektori
seinään tai hyllyyn työkalua, kuten asennussarjaa käyttäen.
Vaihtovirtajohtoa koskevat vaatimukset
Tämän projektorin mukana toimitettu vaihtovirtajohto täyttää sen maan vaatimukset, jossa projektori on
hankittu.
PISTORASIAN TULEE OLLA LAITTEISTON LÄHELLÄ HELPPOPÄÄSYISESSÄ
PAIKASSA.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi
(SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY)
sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu
kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg =
elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen
uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai
paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen
käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat
sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan
jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.
Tämän ohjekirjan turvallisuusmerkit
Tässä osiossa kuvataan ohjekirjassa esiintyvät turvallisuusmerkit. Seuraavat merkit ilmoittavat tärkeistä
projektorin turvallisuusohjeista. Noudata aina näiden merkkien turvallisuusohjeita.
Varoitus
Ilmoittaa virheellisen käsittelyn aiheuttamasta kuoleman- tai vakavan
henkilövahingon vaarasta, jos ohjeita ei noudateta. Noudata näitä ohjeita aina
käyttöturvallisuuden takaamiseksi.
Huomio
Ilmoittaa virheellisen käsittelyn aiheuttamasta henkilövahingon vaarasta, jos
ohjeita ei noudateta. Noudata näitä ohjeita aina käyttöturvallisuuden
takaamiseksi.
Koska tämä osio sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen projektorin
käyttöönottoa sen turvallisen ja virheettömän käytön takaamiseksi.
Varoitus
Seuraavissa tapauksissa on laitteen virta katkaistava, pistoke irrotettava sähköverkosta ja otettava
yhteyttä Canon-asiakaspalveluun. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•
•
•
•
•
•
Laitteesta tulee savua
Laitteesta tulee poikkeavaa hajua tai ääntä
Laitteesta pääsee voimakasta ääntä ja valolähde sammuu
Projektoriin on päässyt vettä tai muuta nestettä
Projektoriin on päässyt metallia tai muuta vierasta materiaalia
Projektori on kaatunut tai pudonnut ja sen ulkokuori on vaurioitunut
Varoitus
Noudata seuraavia varotoimenpiteitä virtajohtoa käsitellessä. Jos seuraavia ohjeita ei noudateta,
seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
• Älä aseta esineitä virtajohdon päälle ja varmista, ettei johto jää projektorin alle. Virtajohto voi
vaurioitua.
• Älä peitä virtajohtoa matolla.
• Älä taita virtajohtoa liikaa, kierrä, vedä tai muuta sitä.
• Pidä virtajohto kaukana lämmityslaitteista ja muista lämpölähteistä.
• Älä käytä virtajohtoa, jos se on taittunut, kelattu rullalle tai sotkussa.
• Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä Canonasiakaspalveluun.
• Käytä ainoastaan virtajohtoa, joka vastaa tämän projektorin mukana toimitettua johtoa.
• Virtajohdon maajohdin on kytkettävä maadoitukseen. Muutoin seurauksena voi olla sähköisku.
• Kytke maajohdin ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan. Kun maajohdin irrotetaan, irrota
pistoke sitä ennen pistorasiasta.
Varoitus
Noudata seuraavia ohjeita, jotta lapset eivät voi vahingossa niellä pieniä osia.
• Pikkulapset voivat vahingossa niellä pieniä irto-osia, kuten kaukosäätimen paristoja, paristokotelon
pidikkeen ja säädettävät jalat, jolloin seurauksena voi olla tukehtuminen. Vanhempien/huoltajien on
pidettävä ne lasten ulottumattomissa. Jos lapset nielevät osia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
SUOMI
Käyttöä koskevat varotoimenpiteet
Varoitus
Noudata seuraavia virtalähdettä, pistoketta ja liittimen käsittelyä koskevia ohjeita. Muutoin
seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
• Älä käytä virtalähdettä, jos sen jännite poikkeaa tyyppikilven jännitteestä (AC 100 – 240 V).
• Älä vedä virtajohdosta ja pidä kiinni pistokkeesta tai liittimestä irrottamisen aikana. Muutoin
virtajohto voi vaurioitua.
• Älä aseta metalliesineitä pistokkeen tai liittimen kosketusosiin.
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen projektorin puhdistamista tai huoltoa.
• Älä irrota pistoketta tai liitintä märillä käsillä.
• Kiinnitä pistoke ja liitin paikoilleen koko syvyydeltä. Älä käytä vaurioitunutta pistoketta tai löysää
pistorasiaa.
• Jatkojohtoa käytettäessä tulee varmistaa, että kytkettyjen laitteiden kokonaisvirrankulutus ei ylitä
nimellisarvoa.
• Tarkista pistoke ja pistorasia säännöllisesti ja poista pistokkeen ja pistorasian välissä oleva pöly tai
lika.
Asennusta koskevat varotoimenpiteet
Varoitus
Noudata seuraavia asennusta ja projektorin käsittelyä koskevia ohjeita. Muutoin seurauksena voi olla
tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
•
•
•
•
Älä käytä projektoria kylpyhuoneessa tai suihkutilassa.
Älä käytä projektoria vesi- tai lumisateessa, meren rannalla tai vesilähteen lähellä.
Älä aseta nestettä sisältäviä astioita projektorin päälle.
Älä aseta projektoria paikkaan, jossa se voi altistua öljyiselle savulle tai höyrylle, kuten keittiön
työtasolle tai pöydälle jne.
• Älä kosketa itse projektoriin, sen virtajohtoon tai kaapeliin, jos salama on iskenyt,
Noudata seuraavia asennusta ja projektorin käsittelyä koskevia ohjeita. Muutoin seurauksena voi olla
tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
• Älä siirrä projektoria, ennen kuin olet kytkenyt virran pois päältä, poistanut pistokkeen pistorasiasta
ja irrottanut muut kaapelit.
• Älä poista projektorin ulkokuorta tai pura sitä. Projektorin sisäosa sisältää suurjännitteisiä osia sekä
kuumia osia. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun tai palovamman. Jos tarkistus, huolto tai korjaus on
tarpeen, ota yhteyttä Canon-asiakaspalveluun.
• Älä pura tai muuta projektoria (kulutusosat mukaan lukien) tai kaukosäädintä.
• Älä aseta esineitä projektorin aukkoihin, kuten ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin.
• Älä aseta paineenalaista purkkia ilmanpoistoaukkojen eteen. Purkin sisällön paine voi kasvaa
ilmanpoistoaukoista tulevan lämmön vuoksi ja seurauksena voi olla räjähdys.
• Projektorin käytön aikana laitteesta tulee voimakkaita valosäteitä, älä koskaan katso suoraan
projektorin linssiin. Muutoin seurauksena voi olla silmävamma. Varmista, että lapset eivät katso
linssiin.
• Kun pidät esitelmää projektorin edessä projektion aikana, pidä esitelmä paikasta, josta varjosi ei
heijastu näyttöön ja jossa projektorin valo ei häikäise sinua.
Huomio
Noudata seuraavia asennusta ja projektorin käsittelyä koskevia ohjeita.
• Jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta turvallisuuden takaamiseksi.
Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
• Ilmanpoistoaukkojen ympärillä ja yllä oleva ulkokuori voi kuumentua projektion aikana. Jos
kyseisiin alueisiin kosketetaan käytön aikana, vaarana ovat käsien palovammat.
Älä koske kyseisiin alueisiin. Muutoin vaarana ovat palovammat. Varmista, että lapset eivät kosketa
kyseisiin alueisiin. Älä myöskään aseta metalliesineitä kyseisille alueille. Projektorista tulevan
lämmön vuoksi vaarana on muutoin onnettomuus tai henkilövahinko.
Huomio
Noudata seuraavia asennusta ja projektorin käsittelyä koskevia ohjeita.
• Älä aseta raskaita esineitä projektorin päälle tai istu/seiso sen päällä. Varmista, että lapset eivät
toimi niin. Projektori voi kaatua ja seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai henkilövahinko.
• Älä aseta projektoria epävakaalle tai kaltevalle alustalle. Muutoin vaarana on projektorin
putoaminen tai kaatuminen, ja tämän seurauksena henkilövahinko.
• Älä aseta esineitä linssien eteen projektorin ollessa toiminnassa. Muutoin seurauksena voi olla
tulipalo.
• Kun puhdistat pölyä tai likaa projektorin linsseistä jne., älä käytä syttyviä suihkeita. Koska
projektorin sisällä olevan lampun lämpötila on korkea, se voi syttyä ja aiheuttaa tulipalon.
• Jos projektoria käytetään pitkään, sen sisälle voi kertyä pölyä. Seurauksena voi olla tulipalo tai
toimintahäiriö. Projektori on suositeltavaa huoltaa säännöllisesti. Pyydä lisätietoa huoltokuluista
ottamalla yhteyttä Canon-asiakaspalveluun.
SUOMI
Varoitus
Lamppua koskevat varotoimenpiteet
Projektori käyttää suuripaineista elohopealamppua, jota tulee käsitellä varoenja alla olevien ohjeiden
mukaisesti. Elohopealamppu on ominaisuuksiltaan seuraavanlainen.
• Lamppu tummenee vähitellen ajan mittaan.
• Isku, hankaus, tai kuluneiden lamppujen käyttö voivat aiheuttaa murtuman (seuraten äänekästä melua)
tai palamisen.
• Lamput ovat mitä todennäköisimmin murtumassa sen jälkeen, kun lampun vaihtoviesti on näytetty.
Vaihda lamppu uuteen niin pian kuin mahdollista.
• Lamppujen hyödyllinen käyttöikä vaihtelee lampusta toiseen riippuen käyttöympäristöstä. Jotkut lamput
saattava rikkoutua tai murtua heti kun niitä käytetään.
• Valmistaudu säilyttämään varalamppu.
Varoitus
Huomioi seuraavat varotoimet lampun vaihdon aikana, tai kun lamppu on murtunut.Virhe näin
tekemisessä voisi johtaa sähköiskuun tai henkilövammaan.
• Ennen lampun vaihtamista irrota projektorin pistoke ja odota vähintään tunnin ajan.
• Murtuneet lamput voivat levittää lasinsirpaleita projektorin sisälle. Ota yhteys Canonin
asiakaspalvelutukeen projektorin sisustan puhdistamista ja tarkastusta sekä lampun vaihtoa varten.
Varoitus
Varotoimepiteet, kun vaihdetaan lamppuja, jotka lopettavat toiminnan
• Jos valaisu äkillisesti pysähtyy, joko käynnistäessäsi projektorin, tai sen jälkeen kun se on ollut
hetken päällä, lamppu voi olla murtunut. Tässä tapauksessa älä milloinkaan yritä yksinään vaihtaa
lamppua. Kysy aina huoltoa Canonin asiakastukikeskuksesta. Lisäksi kattoon asennetuilla
projektoreilla lamppu voi heikentyä, kun avat lampun suojan, tai kun yrität vaihtaa sen.
• Vaihdon aikana seiso sivussa lampun suojasta, ei suoraan sen alla. Jos lamppu murtuu ja
vahingossa hengität tai saat paloja silmiisi tai suuhusi, ota yhteys lääkäriin välittömästi.
• Jos lamppu murtuu, pölyä ja kaasua (sisältäen elohopehöyryä) voi tulla ulos poistoaukoista. Jos
tämä tapahtuu, avaa välittömästi ikkunat ja ovet tuottamaan tuuletuksen huoneeseen. Jos hengität
mitä tahansa lampusta päässyttä kaasua, tai sitä on joutunut kosketukseen silmiesi tai suusi kanssa,
ota yhteys lääkäriin välittömästi.
Kaukosäätimen paristoa koskevat varotoimenpiteet
Varoitus
Noudata seuraavia pariston käsittelyä koskevia ohjeita. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai
henkilövahinko.
•
•
•
•
Älä aseta paristoa avotuleen tai kohdista siihen lämpöä, aseta paristoa oikosulkuun tai pura paristoa.
Älä yritä ladata paristoa uudelleen.
Aseta paristo oikein + / - -merkintöjen mukaisesti.
Jos paristosta vuotaa nestettä ja sitä pääsee iholle, pese se huolellisesti pois vedellä.
Huomio
Noudata seuraavia ohjeita 3D-sisältöä katsellessa.
• 3D-sisällön katselu ei ole suositeltavaa valoherkille potilaille, sydänvikoja omaaville potilaille,
raskaana oleville naisille, vanhuksille ja vakavasti sairaille ja/tai epilepsiapotilaille.
• 3D-sisällön katseleminen ei ole suositeltavaa, jos fyysinen kunto on heikko, lepo on tarpeen tai kun
alkoholia on nautittu.
• Lopeta 3D-sisällön katselu, jos seuraavia oireita esiintyy. Jos vastaava oire esiintyy, lopeta 3Dsisällön katselu välittömästi ja pidä tauko, kunnes oire menee ohi.
• Kuvat ovat kaksi kertaa epäselvempiä tai kuvaa ei nähdä kolmiulotteisesti.
• Väsymystä tai epämiellyttäviä tunteita esiintyy.
• Pidä taukoja, jos katselet 3D-sisältöä pitempään. Seurauksena voi olla silmien väsyminen. Jos 3Dsisältöä katsellaan pitkään tai kaltevasta kulmasta, silmät voivat rasittua.
• Vanhempien on oltava lasten kanssa ja lapsia on tarkkailtava, sillä lapset eivät osaa yhdistää
epämiellyttävää oloa 3D-sisällön katseluun. Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset eivät saa
katsella 3D-sisältöä.
• Optimaalinen 3D-katseluetäisyys näytöstä on noin 3 kertaa pystysuuntaiseen näytön kokoon nähden
tai sitä enemmän. Silmien tulee olla näytön tasolla.
Asennusta ja käsittelyä koskevat varotoimenpiteet
Varoitus
Älä asenna projektoria kosteaan paikkaan tai paikkoihin, joissa on paljon pölyä, öljyistä savua tai tupakan
savua. Se voi aiheuttaa optisten komponenttien, kuten linssin ja peilin likaantumisen, ja johtaa kuvan
laadun heikentymiseen. Lisäksi öljy voi heikentää muovia, mikä voi saada kattoon asennetun projektorin
putoamaan kiinnikkeestään.
• Älä käytä liimoja, voiteluaineita, öljyjä tai emäksisiä puhdistusaineita projektorin huoltoon. Ne tarttuvat
muoviin ja heikentävät sitä, mikä voi johtaa mahdollisesti projektorin putoamiseen, jos se on asennettu
kattoon.
• Varmista, että käytät kaikkia putoamisen eston toimenpiteitä asennettaessa projektoria korkeisiin
paikkoihin, esim. kun se asennetaan kattoon.
• Älä käytä linssin puhdistuspaperia tai linssin puhdistusainetta.
• Ennen kuin puhdistat linssiä, sammuta ensin projektori ja anna sen jäähtyä.
•
SUOMI
3D-sisällön katselua koskeva huomautus
Käyttöturvallisuus
Noudata seuraavia projektorin kuljetusta koskevia ohjeita.
• Projektori on tarkkuuslaite. Älä kaada sitä tai kohdista siihen iskuja. Muutoin seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
• Älä käytä uudelleen pakkaus- tai iskunvaimentavia materiaaleja, jotka toimitetaan projektorin
mukana sen kuljettamiseksi. Projektorin suojausta ei voida taata, jos pakkaus- tai iskunvaimentavia
materiaaleja käytetään uudelleen. Iskunvaimentavien materiaalien palaset voivat lisäksi päästä
projektorin sisään ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Irrota projektoriin liitetyt kaapelit. Jos projektoria käytetään kaapelit kytkettyinä, seurauksena voi
olla onnettomuus.
• Vedä säädettävät jalat sisään.
• Kiinnitä linssisuojus linssien suojaamiseksi.
Noudata seuraavia ohjeita projektorin asentamisen tai käytön aikana.
• Asenna projektori paikkaan, jossa ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen sekä seinän väliin jää yli
50 cm (1,6') vapaata tilaa. Muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Älä asenna projektoria paikkaan, jossa se altistuu kosteudelle, pölylle, rasvaiselle savulle tai
tupakansavulle. Muutoin optiset osat (esim. linssit ja peili) altistuvat kontaminaatiolle ja
seurauksena voi olla kuvalaadun heikentyminen.
• Älä kosketa linsseihin paljailla käsillä. Muutoin seurauksena voi olla kuvalaadun heikentyminen.
• Jos projektori siirretään nopeasti alhaisesta lämpötilasta korkeaan lämpötilaan, tai jos projektorin
käyttöympäristön lämpötila nousee nopeasti, ilmankosteus voi kondensoitua projektorin linssiin tai
peiliin. Seurauksena voi olla epäselvä kuva. Odota, kunnes kondensoitunut kosteus haihtuu ja kuva
palautuu normaaliksi.
• Älä asenna projektoria paikkaan, jonka ympäristölämpötila on korkea tai alhainen. Muutoin
seurauksena voi olla toimintahäiriö.
Käyttölämpötila: °C ( °F) - 40 °C (104 °F)
Kosteustaso: 10 % - 90 %
Säilytyslämpötila: -20 °C (-4 °F) - 60 °C (140 °F)
• Älä asenna projektoria suurjännitteisten sähkölinjojen tai sähkölähteen lähelle.
• Älä käytä projektoria pehmeällä alustalla, kuten matolla tai vaahtomuovialustalla jne. Muutoin
lämpöä voi kertyä projektorin sisälle ja seurauksena voivat olla toimintahäiriöt.
• Älä peitä jäähdytyspuhaltimen ilmanottoaukkoa tai ilmanpoistoaukkoja. Muutoin lämpöä voi kertyä
projektorin sisälle ja seurauksena voivat olla toimintahäiriöt.
• Älä aseta projektorin päälle esineitä, jotka voivat muuttaa muotoa tai väriä lämmön vuoksi.
• Kun projektoria käytetään yli 1500 m (4921') korkeudessa, kytke korkean käyttötila päälle.
• Älä harjaa tai hankaa projektorin yläkannen pintaa. Pinta voi vaurioitua.
NÄIN PÄÄSET ALKUUN
Pakkauksen tarkistuslista
Pura projektori varovasti pakkauksesta ja tarkista, että seuraavat nimikkeet ovat mukana:
LV-WX300UST
KAUKOSÄÄDIN
(YHDELLÄ 3 V CR2025-PARISTOLLA)
LV-WX300USTI
VIRTAJOHTO (1.8 M / 5.9')
TIETOKONEKAAPELI (1,8 M / 5.9')
(MINI D-SUB 15-NASTAINEN /
MINI D-SUB 15-NASTAINEN)
Warranty Card
CD-ROM
TÄRKEISTÄ TIEDOISTA
TAKUUKORTTI
(TÄMÄ KÄYTTÖOPAS)
Seuraavat KOHDAT koskevat vain mallia LV-WX300USTi
CD-ROM
(VUOROVAIKUTTEINEN OHJAIN JA
OHJELMISTO)
USB-KAAPELI
(A-TYYPPI - MINI-5,0 M)
KAKSI KYNÄT
(NELJÄ AAA-PARISTOA JA NELJÄ
KÄRKEÄ)
Ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään, jos jokin nimike puuttuu, näyttää vahingoittuneelta tai jos laite ei toimi.
On suositeltava säilyttää alkuperäinen pakkausmateriaali mahdollista laitteen tulevaa palautusta
takuuhuoltoon.
— 11—
Projektorin osien esittely
Näkymä edestä oikealta
1 2
KOHTA
3
4
5
7
6
MERKINTÄ
KUVAUS
KATSO SIVU:
1.
Lampun kansi
Poista suoja lamppumoduulin poisamiseksi / yksikkö ---> lamppu
2.
IR-vastaanotin
Vastaanottaa infrapunasignaalia kaukosäätimestä
3.
Linssi
Projisointilinssi
4.
Tarkennusrengas
Tarkentaa projisoidun kuvan.
5.
Toimintonäppäimet
Katso Näkymä päältä - OSD-näytön painikkeet
ja merkkivalot.
6.
Vuorovaikutteinen kamera
Vuorovaikutteisen toiminnon käyttö
*Ei käytettävissä mallissa LV-WX300UST
7.
Asfäärinen peili
Heijastaa kuvia
— 12—
13
Näkymä päältä - Kuvaruutunäytön (OSD) painikkeet ja merkkivalot.
1
2
6
3
7
4
8
5
9
12
10
11
KOHTA
1.
MERKINTÄ
VALIKKO
LÄ HDE
5.
OK
Antaa tai vahvistaa korostetun OSD-valikkokohteen
6.
AUTOMAATTINEN
Optimoi kuvakoon, sijainnin ja kuvan erottelukyvyn
7.
Siirtymiseen ja valintojen asettamiseen
kuvaruutuvalikossa
8.
Kuvaruutuvalikossa (OSD) navigointiin
Pikavalikko – Trapetsikorjaukseen
9.
Kytkee projektorin Päälle tai Pois
10.
LAMPUN LED
11.
Virran LED-merkkivalo
12.
LÄ MPÖ TILAN
MERKKIVALO
25
Siirry Lähdevalikkoon
Siirtymiseen ja valintojen asettamiseen
kuvaruutuvalikossa
4.
KATSO
SIVU:
Avaa ja sulkee OSD-valikot
Kuvaruutuvalikossa (OSD) navigointiin
Pikavalikko – Trapetsikorjaukseen
2.
3.
KUVAUS
Keltainen
Lamppuvirhe
Vilkkuu
Virhekoodi
Vihreä
Virta päälle, Virta pois
Vilkkuu
Jäähdytys, Virhekoodi
Punainen
Ylikuumentunut
— 13—
25
25
58
Näkymä takaa
2 3 4
1
19
KOHTA
MERKINTÄ
18
5 6 7 89
17 15 14 13 12
16
10
11
KUVAUS
KATSO SIVU:
1.
Turvapalkki
Turvallista ja valtuutettua käyttöä varten
2.
Kensington-lukko
Kiinnitä kiinteään esineeseen Kensington® lukkojärjestelmällä
3.
USB-VIRTA (5 V, 2 A)
4.
AUDIO L/R
(Video/ S-video)
5.
AUDIO IN
(VGA-1/ VGA-2)
Liitä AUDIO-kaapeli audiolaitteesta
6.
Ä Ä NILÄ HTÖ
Liitä AUDIO-kaapeli audiovahvistimeen
7.
MIC
Liitä mikrofoni käytettäväksi
8.
Mini-USB
Liitä USB-kaapeli PC. (interaktiivista toimintoa varten)
*ei käytettävissä mallissa LV-WX300UST
9.
USB
Tietokoneen USB-kaapelin liittämiseen
10.
AC IN
Virtakaapelin LIITTÄ MISEEN
11.
VGA – 2
Liitä RGB-kaapeli tietokoneesta tai komponenttilaitteesta
12.
VGA – 1
Liitä RGB-kaapeli tietokoneesta tai komponenttilaitteesta
13.
RS-232
Liitä kaukosäätimen RS-232-sarjaporttikaapeli kaukosäätimestä
14.
VGA OUT
Liitä RGB-kaapeli näyttöön
(Silmukoi vain VGA IN-1 kautta)
15.
S-VIDEO
Videolaitteen S-videokaapelin liittämiseen
16.
HDMI 2
HDMI-laitteen HDMI-kaapelin liittämiseen*
56
Liitä USB-kaapeli virtalähteeseen. (interaktiivista toimintoa varten)
*ei käytettävissä mallissa LV-WX300UST
*not available in LV-WX300UST
Liitä AUDIO-kaapeli audiolaitteesta
— 14—
20
KOHTA
MERKINTÄ
KUVAUS
17.
VIDEO
Videolaitteen komposiittikaapelin liittämiseen
18.
HDMI 1
HDMI-laitteen HDMI-kaapelin liittämiseen*
19.
RJ – 45
Lähiverkon Ethernet-kaapelin liittämiseen
KATSO SIVU:
* 3D-asetus on kytkettävä pois päältä, kun eräitä digitaalisia kameroita liitetään HDMI-yhteydellä.
Huomaa:
 Jos videolaitteessa on useita tulolähteitä, on suositeltavaa liittää ensisijaisesti HDMI/DVI, komponentti
(VGA:n kautta) tai komposiitti paremman kuvanlaadun varmistamiseksi.
 Kun MIC-sisäänlaitto laitteeseen, vain MIC-ääni.
— 15—
Näkymä alta
2
2
2 1
135,51
135.51
247,01
247.01
1
1
43,25
149,25
206,25
255,25
KOHTA
MERKINTÄ
KUVAUS
KATSO SIVU:
1.
Kallistuksen säädin
Säädä kulmaa kallistuksen säätimellä
2.
Kattotukireiät
Jos haluat asentaa projektorin kattoon, ota yhteys jälleenmyyjään
saadaksesi lisätietoja.
Varoitus:
Kattokiinnitys (osa nro: LV-WL02) tarvitaan projektorin asentamiseen seinälle.
Kysy neuvoja Canon-asiakastukikeskuksesta, jos haluat asentaa Seinäkiinnityksen.
— 16—
23
Kaukosäädin
12
15
3
14
13
12
4
11
6
10
7
5
9
8
Tärkeää:
1. Vältä käyttämästä projektoria kirkkaassa loistelamppuvalaistuksessa. Tietyt korkeataajuuksiset
loistevalot voivat häiritä kaukosäätimen toimintaa.
2. Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin välillä ole esteitä. Jos kaukosäätimen ja projektorin välillä on
esteitä, voit heijastaa signaalin joidenkin heijastavien pintojen, kuten projektorin valkokankaan, kautta.
3. Projektorin painikkeilla ja näppäimillä on samat toiminnot kuin kaukosäätimen vastaavilla. Tässä
käyttöoppaassa toiminnot kuvataan kaukosäätimeen perustuen.
— 17—
KOHTA
MERKINTÄ
KUVAUS
KATSO
SIVU:
1.
Ylä-nuoli
Siirtymiseen ja valintojen asettamiseen
kuvaruutuvalikossa
2.
Enter
Muuttaa asetuksia kuvaruutuvalikossa
3.
Virta
Kytkee projektorin Päälle tai Pois
20
4.
Oikea-nuoli
Siirtymiseen ja valintojen asettamiseen
kuvaruutuvalikossa
25
5.
Ä änenvoimakkuus +
Lisää äänenvoimakkuutta
6.
Ä änenvoimakkuus -
Vähennä äänenvoimakkuutta
7.
Mykistä
Mykistää sisäisen kaiuttimen
8.
Pysäytä
Kuvaruudun kuvan pysäyttämiseen/vapauttamiseen
9.
Lähde
Tunnistaa tulolaitteen
10.
Automaattinen
Taajuuden, seurannan, koon, sijainnin automaattinen säätö (vain RGB)
11.
Trapetsikorjaus ylä
Korjaa kuvan trapetsivirheen (yläosastaan leveämpi)
12.
Trapetsikorjaus ala
Korjaa kuvan trapetsivirheen (alaosastaan leveämpi)
13.
Ala-nuoli
Siirtymiseen ja valintojen asettamiseen
kuvaruutuvalikossa
14.
Vasen kohdistin
Siirtymiseen ja valintojen asettamiseen
kuvaruutuvalikossa
15.
Valikko
Avaa kuvaruutuvalikon
25
24
24
25
Kaukosäätimen käyttö alue
Kaukosäädin ohjaa projektoria infrapunalähetyksellä. Ei ole välttämätöntä osoittaa kaukosäätimellä suoran
projektoriin. Edellyttäen, ettet pidä kaukosäädintä kohtisuorassa projektorin sivuihin tai takaosaan nähden,
kaukosäätimen pitäisi toimia hyvin noin 7 metrin säteellä ja 15 astetta projektoritason ylä- ja alapuolella. Jos
projektori ei vastaa kaukosäätimen komentoihin, siirry hieman lähemmäs.
Projektorin ja kaukosäätimen painikkeet
Projektoria voi käyttää kaukosäätimellä tai projektorin päällä olevilla painikkeilla. Kaikki toiminnot voi suorittaa
kaukosäätimellä, mutta projektorin painikkeiden käytöllä on rajoituksia.
— 18—
ASETUS JA KÄ YTTÖ
Kaukosäätimen paristojen asettaminen
1.
Irrota paristolokeron kansi siirtämällä
kantta nuolen suuntaan (A). Vedä
kansi ulos (B)..
2.
Aseta paristo positiivinen puoli
ylöspäin.
3.
Aseta kansi takaisin.
Vaara:
1. Käytä ainoastaan 3 V litium-paristoa (CR2025).
2. Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti.
3. Poista paristot, kun projektoria ei käytetä pitkään aikaan.
— 19—
Projektorin käynnistäminen ja sammuttaminen
1.
Liitä virtajohto projektoriin. Liitä
johdon toinen pää pistorasiaan.
2.
Kytke liitetyt laitteet päälle
3.
Varmista, että VIRTA LED palaa
tasaisesti vihreänä. Paina sitten
kaukosäätimen VIRTA-painiketta
kytkeäksesi projektorin päälle.
Projektorin käynnistysnäyttö tulee
näkyviin ja liitetyt laitteet
tunnistetaan.
Katso Käyttösalasanan asettaminen
(Turvalukko) sivulla 21, onko
turvalukko otettu käyttöön.
4.
Jos useampia kuin yksi tulolaite on
liitetty, paina kaukosäätimen LÄ HDEpainiketta ja käytä ▲▼-näppäimiä
vierittääksesi laitteiden välillä.
(Komponentti on tuettu RGB:n kautta
KOMPONENTTISOVITTIMEEN.)




5.
VGA 1/VGA 2: Analoginen RGB
Komponentti: DVD-tulo YCbCr / YPbPr tai
HDTV-tulo YPbPr HD15-liitännän kautta
Komposiittivideo: Perinteinen komposiittivideo
S-video: Super video (Y/C-erotus)
HDMI1/HDMI2: HDMI, DVI
Kun ”Virta pois? /Paina Virtapainiketta uudelleen” -viesti tulee
näkyviin, paina VIRTA-painiketta.
Projektori sammuu.
Vaara:
Ä lä irrota virtajohtoa ennen kuin VIRTA LED palaa tasaisesti vihreänä ilmaisten, että projektori on
jäähtynyt.
— 20—
Käyttö salasanan asettaminen (Turvalukko)
Voit käyttää neljää (nuoli-) näppäintä salasanan asettamiseen ja estämään projektorin valtuuttamattoman
käytön. Otettuna käyttöön salasana on annettava, kun projektori käynnistetään. (Katso lisätietoja OSDvalikkojen käytöstä luvusta Kuvaruutuvalikossa navigointi sivulla 25 ja Näyttövalikon kielen valinta sivulla 26.)
Tärkeää:
Säilytä salasanaa turvallisessa paikassa. Ilman salasanaa et voi käyttää projektoria. Jos kadotat salasanan,
ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja salasanan tyhjentämisestä.
1.
Avaa OSD -valikko painamalla MENUpainiketta.
2.
Paina◄- tai ►-painiketta siirtyäksesi
Asennus I-valikkoon.
3.
Paina kohdistinpainiketta ◄- tai ►Lisäasetukset.
— 21—
4.
5.
Valitse Turvalukko painamalla
▲- tai ▼-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta ◄ tai ►
ottaaksesi turvalukkotoiminnon
käyttöön tai pois käytöstä.
Salasanaruutu tulee automaattisesti
näkyviin.
6.
Voit käyttää salasanan syöttämiseen
infrapunakaukosäätimen ▲▼◄►
-näppäimiä. Voit käyttää mitä tahansa
yhdistelmää mukaan lukien saman
nuolinäppäimen käytön viisi kertaa,
mutta ei alle viisi.
Paina kohdistinnäppäimiä salasanan
asettamiseksi. Paina MENU-painiketta
poistuaksesi valintaruudusta.
7.
Salasanan vahvistusvalikko tulee
näkyviin, kun käyttäjä painaa Virta
päälle -painiketta ja Turvalukko on
käytössä.
Anna salasana järjestyksessä, jonka
asetit vaiheessa 5. Jos olet unohtanut
salasanan, ota yhteys
huoltokeskukseen.
Palvelukeskus varmentaa omistajan ja
auttaa salasanan palauttamisessa.
— 22—
Projektorin tason säätäminen
Huomioi seuraavaa, kun asennat projektoria:



Projektorin pöydän tai telineen on oltava tasainen ja tukeva.
Sijoita projektori niin, että se on kohtisuorassa heijastusnäyttöön nähden.
Varmista, että kaapelit on sijoitettu suojattuun paikkaan. Muuten niihin voi kompastua.
Säätääksesi kuvan kulmaa, kierrä kallistuksensäädintä oikealle tai vasemmalle, kunnes
haluttu kulma on saavutettu.
— 23—
Tarkennuksen ja trapetsikorjauksen säätö
1.
Käytä Kuvan
tarkennus -ohjainta
(vain projektorissa)
projisoidun kuvan
terävöittämiseen
2.
Käytä kaukosäätimen
TRAPETSI-painikkeita
kuvan
trapetsivääristymän
korjaamiseen (leveämpi
ylä- tai alaosa)
.
3.
Trapetsikorjaussäädin
tulee näkyviin näyttöön.
Ä änenvoimakkuuden säätö
1.
Paina kaukosäätimen
Ä änenvoimakkuus +/-painikkeita.
Ä änenvoimakkuuden
säädin tulee näkyviin
näyttöön.
2.
Paina MYKISTYSpainiketta kytkeäksesi
äänen pois päältä.
(Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain
kaukosäätimessä).
— 24—
KUVARUUTUNÄ YTÖ N (OSD) VALIKKOASETUKSET
OSD-valikon säätimet
Projektorissa on OSD-valikko, jolla voit tehdä kuvasäätöjä ja muuttaa erilaisia asetuksia.
Kuvaruutuvalikossa navigointi
Voit käyttää kaukosäätimen kohdistinpainikkeita tai projektorin näppäimistöä navigointiin ja muutosten
tekemiseen kuvaruutuvalikossa.
4
6
1
1
4
2
2
2
3
6
5
1
1
2
3
5
1. Avaa OSD-valikko painamalla MENUpainiketta.
2. Valikkoja on viisi. Voit siirtyä valikkojen
välillä painamalla ◄- tai ►-painiketta.
3. Voit siirtyä valikossa ylös ja alas
painamalla ▲- tai▼-painiketta.
4. Muuta asetusten arvoa painamalla
◄- tai ►-painiketta.
5. Sulje OSD-valikko tai poistu alavalikosta
painamalla MENU-painiketta
Huomaa:
Videolähteen mukaan kaikki kuvaruutuvalikkokohteet eivät ole käytettävissä. Esimerkiksi
Vaaka-/pystyasento-kohteita Tietokone-valikossa voi muokata vain, kun projektori on liitetty
tietokoneeseen. Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät himmennettyinä.
— 25—
Näyttö valikon kielen valinta
Aseta näyttövalikkokieli haluamaksesi ennen kuin jatkat.
1. Paina MENU-painiketta. Paina ◄- tai ►-painiketta siirtyäksesi Asennus I-kohtaan.
2. Paina kohdistinpainiketta ▲ tai ▼, kunnes Kieli näkyy korostettuna.
3. Paina ◄- tai ►-kohdistinpainikkeita, kunnes haluamasi kieli näkyy korostettuna.
4. Sulje kuvaruutuvalikko painamalla kahdesti MENU-painiketta.
— 26—
OSD-valikon yleiskatsaus
Seuraavasta kuvasta löydät nopeasti asetuksen tai määrität asetuksen toiminta-alueen.
PÄ Ä VALIKKO ALAVALIKKO
ASETUKSET
Kuva
Kirkkaat värit
Standard, Esitys, sRGB, Elokuva,
Käyttäjä
0~10
Kirkkaus
0~100
Kontrasti
0~100
Terävyys
0~31
Gamma
2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8
Kuvatila
Lisäasetukset
Väriavaruus
Automaattinen, RGB, YUV
Värilämpötila
Alkuperäinen, 6500K, 7500K, 8200K
Värien hallinta
Punainen
Värisävy, värikylläisyys, vahvistus
Vihreä
Värisävy, värikylläisyys, vahvistus
Sininen
Värisävy, värikylläisyys, vahvistus
Syaani
Värisävy, värikylläisyys, vahvistus
Magenta
Värisävy, värikylläisyys, vahvistus
Keltainen
Värisävy, värikylläisyys, vahvistus
Valkoinen
Punainen, Vihreä, Sininen
Palautus
Tietokone
Vaaka-asento
-5~5
Pystyasento
-5~5
Jäljitys
0~31
Pisteitä Yhteensä
-5~5
Automaattinen PC
Video/Audio
Video AGC
Pois, Päälle
Värikylläisyys
0~100
Värisävy
0~100
Filmikuva
Automaattinen, Pois
Overscan-tila
Pois, Päälle
Ä äniteksti
Pois, Päälle
Audio
Ä änenvoimakkuus
0~8
Mykistä
Pois, Päälle
Nollaa
— 27—
PÄ Ä VALIKKO ALAVALIKKO
ASETUKSET
Asennus I
English, Français, Deutsch,
Español, Português, 簡体中文,
繁體中文, Italiano, Svenska,
Nederlands, Русский, Suomi,
한국어, ‫العربية‬, Türkçe, 日本語,
Dansk, Polski, Magyar, Čeština, ไทย
Musta, Punainen, Vihreä, Sininen,
Valkoinen
Etu, pöytä, Taka, pöytä,
Etu, katto, Taka, katto
Täyttö, 4:3, 16:9, Letter Box, Natiivi
Kieli
Tyhjä näyttö
Kuvan kääntö V/P
Kuvasuhde
Testikuvio
Pois, Ristiviivoitus, RGB-rampit,
Väripalkit, Askelpalkit, Shakkilauta,
Vaakasuorat viivat, Pystysuorat
viivat, Halkaisijaviivat, Vaakasuora
tamppi, Pystysuora ramppi,
Valkoinen, Musta
-40~40
Trapetsikorjaus
Lisäasetukset
Turvalukko
Pois, Päälle
Seinän väri
Ajastin
Pois, Vaaleankeltainen,
Vaaleanpunainen, Vaaleanvihreä,
Sininen, Liitutaulu
Pois, Päälle
Esiasetusaika
1-60
Esitysajastin
Ajastimen nollaus
D-zoomi
-10~10
Nollaa
— 28—
PÄ Ä VALIKKO ALAVALIKKO
ASETUKSET
Asennus II
Automaattinen haku
Pois, Päälle
Autom. sammutus
(min)
0~180
Suora käynnistys
Pois, Päälle
Tuuletintila
Normaali, Korkea paikka
Lampun tila
Virransäästö, Täysi teho
Lisäasetukset
OSD-valikon asetus
Lisälaitetesti
Valikon sijainti
Keskikohta, Alas, Ylös,
Vasemmalle, Oikealle
Läpikuultava valikko
0%, 25%, 50%, 75%, 100%
Valikon näyttö
10~20
Kauko-ohjaintesti
Väritesti
USB-testi
Lamppuajan nollaus
Matala virta -tila
3D
Päälle, Pois
3D
Off, DLP-linkki, IR
3D Sync Invert
Päälle, Pois
3D-muoto
Peräkkäiset ruudut, Ylä/Ala,
Rinnakkain, Ruutujen pakkaus
(vain 3D Ruutujen pakkaus
HDMI lähde)
RS-232
RS232, Verkko
Verkkoasetukset
Tehdasasetusten
palautus
Tila
Käytössäoleva lähde
Videotiedot
Lamppuaika
(Virransäästö, Täysi
teho)
Laiteohjelmistoversio
— 29—
Verkon tila
Katkaise yhteys, Yhdistä
DHCP
Pois, Päälle
IP-osoite
0~255, 0~255, 0~255, 0~255
Aliverkon peite
0~255, 0~255, 0~255, 0~255
Yhdyskäytävä
0~255, 0~255, 0~255, 0~255
DNS
0~255, 0~255, 0~255, 0~255
Käytä
Peruuta, OK
Kuvavalikko
Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Siiry Kuva Menu -valikkoon painamalla ◄- tai ►kohdistinpainiketta. Käytä ▲- tai ▼-painiketta Kuvavalikossa ylös ja alas siirtymiseen. Muuta asetusten
arvoa painamalla ◄- tai ►-painiketta.
KOHTA
KUVAUS
Kuvatila
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► aseta Kuvatila.
Kirkkaat värit
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► säädä Kirkkaat värit -arvoa.
Kirkkaus
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► säädä näytön kirkkautta.
Kontrasti
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► säädä näytön kontrastia.
Terävyys
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► säädä näytön tarkkuuden tasoa.
Gamma
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► säädä näytön gammakorjausta.
Lisäasetukset
Paina OK / ► -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon.
Katso luku Lisäasetukset sivulla 31.
Palautus
Paina OK / ► -painiketta palauttaaksesi kaikki asetukset oletusarvoihin.
— 30—
Lisäasetukset
Paina Menu-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina ◄- tai ►-painiketta siirtyäksesi Kuva-valikkoon. Paina
▼- tai ▲-painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon ja paina sitten OK- tai ►-painiketta. Käytä ▼- tai
▲-painiketta Lisäasetukset-valikossa ylös ja alas siirtymiseen.
KOHTA
KUVAUS
Väriavaruus
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► säädä väriavaruutta.
Värilämpötila
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► säädä värilämpötilaa.
Värien hallinta
Paina OK / ► -painiketta siirtyäksesi Värien hallinta -valikkoon.
Katso sivulta 32 lisätietoja toiminnosta Värien hallinta.
— 31—
Värien hallinta
Paina OK / ► -painiketta siirtyäksesi Värien hallinta -alivalikkoon.
KOHTA
KUVAUS
Punainen
Valitse siirtyäksesi punaisen värin hallintaan.
Paina ◄- tai ►-painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta.
Vihreä
Valitse siirtyäksesi vihreän värin hallintaan.
Paina ◄- tai ►-painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta.
Sininen
Valitse siirtyäksesi sinisen värin hallintaan.
Paina ◄- tai ►-painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta.
Syaani
Valitse siirtyäksesi syaanin värin hallintaan.
Paina ◄- tai ►-painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta.
Magenta
Valitse siirtyäksesi magentan värin hallintaan.
Paina ◄- tai ►-painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta.
Keltainen
Valitse siirtyäksesi keltaisen värin hallintaan.
Paina ◄- tai ►-painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta.
Valkoinen
Valitse siirtyäksesi valkoisen värin hallintaan.
Paina ◄- tai ►-painiketta säätääksesi värisävyä, värikylläisyyttä ja vahvistusta.
— 32—
Tietokonevalikko
Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina ◄- tai ►-painiketta siirtyäksesi Tietokone-valikkoon.
Käytä ▲-tai ▼-painiketta tietokonevalikossa ylös ja alas siirtymiseen. Muuta asetusten arvoa painamalla
◄- tai ►-painiketta.
KOHTA
KUVAUS
Vaaka-asento
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► säätääksesi näytön sijaintia vasemmalle tai oikealle.
Pystyasento
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► säätääksesi näytön sijaintia ylös tai alas.
Seuranta
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► säätääksesi A/D-näytteenottokelloa.
Pisteitä yhteensä
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► säätääksesi A/D-näytteenottopistettä.
Autom. PC
Paina OK / ► automaattiseen asetukseen vaihetta, jäljitystä, kokoa ja sijaintia varten.
— 33—
Videovalikko
Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Siirry Video-valikkoon painamalla kohdistinpainiketta
◄- tai ►. Käytä ▲-tai ▼-kohdistinpainiketta Video-valikossa ylös ja alas siirtymiseen. Muuta asetusten arvoa
painamalla ◄- tai ►-painiketta.
KOHTA
KUVAUS
Video AGC
Paina ◄- tai ►-painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä Automaattisen
lisäyksenohjauksen videolähdettä varten.
Värikylläisyys
Paina ◄- tai ►-painiketta säädä värikylläisyyttä.
Värisävy
Paina ◄- tai ►-painiketta säädä väritasoa/sävyä.
Filmikuva
Paina ◄- tai ►-painiketta valitaksesi eri filmikuvan.
Overscan-tila
Paina ◄- tai ►-painiketta ota Overscan-tila tila käyttöön tai pois käytöstä.
Closed Captioning
Paina ◄- tai ►-painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä Ä änitekstin.
ääni
Paina OK / ► -painiketta siirtyäksesi Audio-valikkoon.
Katso luku Audio sivulla 35.
Palautus
Paina OK / ► -painiketta palauttaaksesi kaikki asetukset oletusarvoihin.
Huomaa:
Videon sahalaitaisuutta saattaa ilmetä toistettaessa lomitettua videota. Tämän välttämiseksi avaa
Video-valikko ja säädä Filmikuva-toimintoa.
— 34—
Audio
Paina OK / ► -painiketta siirtyäksesi Audio-alivalikkoon.
KOHTA
KUVAUS
Ä änenvoimakkuus
Paina ◄- tai ►-painiketta siirtyäksesi säätämään audion äänenvoimakkuutta.
Mykistä
Paina ◄- tai ►-painiketta siirtyäksesi kytkemään kaiuttimen päälle tai pois.
— 35—
Asennnus I -valikko
Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina ◄- tai ►-painiketta siirtyäksesi Asennus I-valikkoon.
Paina kohdistinpainiketta ▲ tai ▼ siirtyäksesi ylös ja alas Asennus I-valikossa. Muuta asetusten arvoa
painamalla◄- tai ►-painiketta.
KOHTA
KUVAUS
Kieli
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► valitse eri lokalisoitu valikko.
Tyhjä näyttö
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► valitaksesi tyhjälle näytölle eri värin.
Kuvan kääntö V/P
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► valitaksesi neljästä Kuvan kääntö V/P menetelmästä:
Kuvasuhde
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► säädä videon kuvasuhdetta.
Testikuvio
Paina ◄- tai ►-painiketta valitaksesi eri testikuvion projektorin asennuksen
tarkistamista varten.
Trapetsi
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► säädä näytön trapetsikorjausta.
Lisäasetukset
Paina OK / ► -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon.
Katso luku Lisäasetukset sivulla 37.
Palautus
Paina OK / ► -painiketta nollataksesi kaikki asetukset (paitsi kieli) oletusarvoihin.
— 36—
Lisäasetukset
Paina Menu-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina ◄- tai ►-painiketta siirtyäksesi Asennus I-valikkoon.
Paina ▲- tai ▼-painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon ja paina sitten OK- tai ►-painiketta. Käytä▲tai ▼-painiketta ylös ja alas siirtymiseen Lisäasetukset-valikossa. Muuta asetusten arvoa painamalla◄- tai
►-painiketta.
KOHTA
KUVAUS
Turvalukko
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► ota turvalukko käyttöön tai pois käytöstä.
Seinän väri
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► ota seinän väri käyttöön tai pois käytöstä.
Esityksen ajastin
Paina OK / ► -painiketta siirtyäksesi Esityksen ajastin-valikkoon.
Katso Esitysajastin alla.
D-zoomi
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► säädä D-zoomi.
Esitysajastin
Esitysajastintoiminto näyttää esitysajan näytöllä, mikä helpottaa ajanhallintaa esityksiä esitettäessä.
KOHTA
KUVAUS
Ajastin
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► sta esitysajastin käyttöön tai pois käytöstä.
Esiasetusaika
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► valitaksesi Esiasetusajan (1–60 minuuttia)
Ajastimen nollaus
Paina OK / ► nollataksesi ajastinasetukset.
— 37—
Asennnus II -valikko
Paina MENU-painiketta valitaksesi OSD-valikon. Paina ◄- tai ►-painiketta siirtyäksesi Asennus II -valikkoon.
Paina kohdistinpainiketta ▲- tai ▼ siirtyäksesi ylös ja alas Asennus II-valikossa.
KOHTA
KUVAUS
Autom. haku
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► ota automaattinen lähteen tunnistus käyttöön tai pois käytöstä.
Autom. sammutus
(min)
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► kun signaalia ei ole, ota automaattinen lampun automaattinen
sammutus käyttöön tai pois käytöstä.
Suora käynnistys
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► ottaaksesi käyttöön tai pois käytössä automaattisen
käynnistyksen, kun laite saa virtaa.
Tuuletintila
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► vaihda normaalin ja korkean tuulettimen nopeuden välillä.
Huomaa: On suositeltavaa valita korkea nopeus, kun käyttöympäristö on yli 1 500 m korkeudella.
Lampun tila
Paina kohdistinpainiketta ◄-tai ► valitaksesi lampun tilan kirkkaammaksi tai lampun käyttöiän
pidentämiseksi himmeämmäksi.
Lisäasetukset
Paina OK / ► -painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon.
Katso luku Lisäasetukset sivulla 39.
Tehdasasetusten
palautus
Paina OK / ► -painiketta nollataksesi kaikki kohteet oletusarvoihin.
Tila
Paina OK / ► -painiketta siirtyäksesi Tila-valikkoon.
Katso sivulta 51 lisätietoja Tila-toiminnosta.
— 38—
Lisäasetukset
Paina Menu-painiketta avataksesi OSD-valikon. Paina ◄- tai ►-painiketta siirtyäksesi Asennus II -valikkoon.
Paina ▲- tai ▼-painiketta siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon ja paina sitten OK- tai ►-painiketta. Käytä ▲tai ▼-painiketta ylös ja alas siirtymiseen Lisäasetukset-valikossa. Muuta asetusten arvoa painamalla ◄- tai
►-painiketta.
KOHTA
KUVAUS
OSD-valikon asetus
Siirry OSD-asetusvalikkoon painamalla OK / ► -painiketta.
Katso sivulta 40 lisätietoja OSD-valikon asetus-toiminnosta.
Oheislaitetesti
Siirry Lisälaitetesti-valikkoon painamalla OK / ► -painiketta.
Katso sivulta 40 lisätietoja Lisälaitetesti-toiminnosta.
Nollaa lamppuaika
Lampun vaihtamisen jälkeen lampputuntilaskuri on nollattava.
Katso sivulta 41 lisätietoja Lamppuajan nollaus-toiminnosta.
Virransäästötila
Kytke Matala virta -tila päälle tai pois painamalla ◄- tai ►-painiketta.
3D
Paina OK / ► -painiketta siirtyäksesi 3D-valikkoon.
Katso sivulta 41 lisätietoja 3D -asetuksista.
RS-232
Paina ◄- tai ► valitaksesi RS232 (etä) - tai Verkko (LAN) -tila projektorin
liitäntätavan mukaan.
Verkkoasetus
Paina OK / ► -painiketta siirtyäksesi Verkko-valikkoon.
Katso sivulta 42 lisätietoja Verkkoasetukset-toiminnosta.
Huomautus:
Käyttääksesi 3D-toimintoa, ota ensin käyttöön Toista elokuva 3D:nä -asetus, joka on DVD-laitteen 3D-levyvalikossa.
Käyttääksesi Verkkotoimintoa Matala virta -valmiustilassa, aseta matala virta -valmiustila-asetukseksi Päällä
ja RS232-asetukseksi Verkko.
— 39—
OSD-valikon asetus
KOHTA
KUVAUS
Valikon sijainti
Paina ◄- tai ►-painiketta valitaksesi eri kuvaruutunäyttösijainnin.
Läpikuultava valikko
Paina ◄- tai ►-painiketta valitse OSD-valikon taustan läpikuultavuustaso.
Valikon näyttö
Paina ◄- tai ►-painiketta valitse OSD-valikon aikakatkaisuviive.
Lisälaitetesti
KOHTA
KUVAUS
Kauko-ohjaintesti
Paina OK / ► -painiketta testataksesi infrapunakaukosäätimen diagnostiikkaa varten.
Väritesti
Paina OK / ► -painiketta valitse näyttöön eri väri.
USB-testi
Paina OK / ► -painiketta testataksesi USB-yhteyttä liitetyn tietokoneen kanssa.
— 40—
Lamppuajan nollaus
Katso lisätietoja lampputuntilaskurin nollaamisesta luvusta Lamppu sivulla 54.
3D
KOHTA
KUVAUS
3D
Paina ◄- tai ► valitaksesi Pois, DLP-linkki tai IR.
3D-synkronoinnin
invertointi
Paina ◄- tai ► kytkeäksesi 3D-synkronoinnin invertointi päälle tai pois.
3D-muoto
Paina ◄- tai ► ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä 3D-muoto.
— 41—
Verkkoasetukset
KOHTA
KUVAUS
Verkon tila
Näyttää verkon liitännän tilan.
DHCP
Paina ◄- tai ► kytke DHCP päälle tai pois päältä.
Huomaa: Jos valitset DHCP pois päältä, täytä IP-osoite-, Aliverkon peite -,
Yhdyskäytävä- ja DNS-kenttä.
IP-osoite
Anna kelvollinen IP-osoite, jos DHCP on kytketty pois päältä.
Aliverkon peite
Anna kelvollinen aliverkon peite, jos DHCP on kytketty pois päältä.
Yhdyskäytävä
Anna kelvollinen yhdyskäytävän osoite, jos DHCP on kytketty pois päältä.
DNS
Anna kelvollinen DNS-nimi, jos DHCP on kytketty pois päältä.
Käytä
Paina OK / ► vahvista asetukset.
— 42—
Käytön yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi projektorissa on erilaisia verkko- ja etähallintaominaisuuksia.
Projektorin LAN/RJ45-verkkotoiminnolla voi hallita etänä toimintoja, kuten: Virta päälle/pois, kirkkaus- ja
kontrastiasetukset. Projektorin tilatiedot, kuten: Videolähde, äänen mykistys jne.
Projektori
(Ethernet)
Projektoria voi ohjata PC-tietokoneella (kannettavalla) tai muulla ulkoisella laitteella liittämällä sen projektorin
LAN/RJ45-porttiin.
Langallisen lähiverkon toiminnat
Projektorin kaukosäätö ja valvonta PC-tietokoneesta (tai kannettavasta) langallisella lähiverkolla on myös
mahdollista. Yhteensopivuus Crestronin / AMX:n (Laitteen havaitseminen) / Extron-ohjausrasian kanssa
mahdollistavat projektien kattavan hallinan verkossa lisäksi hallinnan PC-tietokoneen (tai kannettavan)
ohjauspaneelista selaimen näytöllä.
* Crestron on Crestron Electronics, Inc:in rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
* Extron on Extron Electronics, Inc:in rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
* AMX on AMX LLC:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
Tuetut ulkoiset laitteet
Tämä projektori on määritettyjen Crestron Electronics -ohjainkomentojen ja asiaan kuuluvan ohjelmiston
tukema (esim. RoomView ® ).
http://www.crestron.com/
Tämä projektori on AMX:n tukema (Laitteen havaitseminen).
http://www.amx.com/
Tämä projektori on yhteensopiva tukemaan Extron-laitteita.
http://www.extron.com/
— 43—
LAN RJ45
1. Liitä RJ45-kaapeli projektorin ja tietokoneen (kannettava) RJ45-portteihin.
2. Valitse PC-tietokoneessa (tai kannettavassa) Käynnistä → Ohjauspaneeli → Verkko ja internet.
— 44—
3. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Lähiverkko ja valitse Ominaisuudet.
4. Valitse Ominaisuudet-ikkunassa Verkkotyö skentely-välilehti ja valitse Internet-protokolla (TCP/IP).
5. Napsauta Ominaisuudet.
— 45—
6. Napsauta Käytä seuraavaa IP-osoitetta -kohtaa ja täytä IP-osoite ja aliverkon peite -kentät ja
napsauta OK-painiketta.
7. Paina projektorin Valikko-painiketta.
8. ValitseAsennus II →Lisäasetukset→Verkkoasetus → Verkon tila → Yhdistä
9. Kun olet Verkkoasetus-kohdassa, syötä seuraavat tiedot:
 DHCP: Pois
 IP-osoite: 10. 10. 10. 10
 Aliverkon peite: 255.255.255.0
 Yhdyskäytävä: 0.0.0.0
 DNS-palvelin: 0.0.0.0
10. Vahvista asetukset painamalla
OK / ► -painiketta.
11. Avaa web-selain (esimerkiksi Microsoft Internet Explorer ja Adobe Flash Player 9.0 tai uudempi).
12. Näppäile osoiteriville IP-osoite: 10. 10. 10. 10.
13. Paina
OK / ►.
Projektori on asetettu etähallintaan. LAN/RJ45-toimintosivu näyttää seuraavalta.
Perustuen verkon web-sivuun merkkijonon syöttämistä varten työ kalut-välilehdellä, syötteen pituuden
rajoitus on annettu seuraavassa luettelossa ("välilyönti" ja muut välimerkit mukaan lukien):
— 46—
LUOKKA
Crestron-ohjaus
Projektori
Verkkokonfigurointi
Käyttäjän salasana
Järjestelmänvalvojan
salasana
KOHTA
TULOPITUUS
IP-osoite
15
IP-tunnus
3
Portti
5
Projektorin nimi
10
Sijainti
10
Määritetty kohteelle
10
DHCP (käytössä)
(Ei sovellu)
IP-osoite
15
Aliverkon peite
15
Oletusyhdyskäytävä
15
DNS-palvelin
15
Käytössä
(Ei sovellu)
Uusi salasana
10
Vahvista
10
Käytössä
(Ei sovellu)
Uusi salasana
10
Vahvista
10
Katso lisätietoja osoitteesta http://www.crestron.com/.
— 47—
RS232 by Telnet -toiminto
RS232-liittymään liitetyn projektorin, jolla on "Hyper-pääte"-tiedonsiirtoon tarkoitukseen varatulla komentoohjauksella, lisäksi LAN/RJ45-liittymiä varten on olemassa vaihtoehtoinen RS232-komento-ohjausmenetelmä,
jota kutsutaan nimellä "RS232 by TELNET".
"RS232 by TELNET"-pikaopas
Tarkista ja hae IP-osoite projektorin kuvaruutunäytöstä.
Varmista, että kannettava/PC pystyy käyttämään projektorin web-sivua.
Varmista, että "Windowsin palomuuri"-asetus on pois käytöstä, jos kannettava/PC suodattaa "TELNET"toiminnon.
Käynnistä => Kaikki ohjelmat => Apuohjelmat => Komentokehote
— 48—
Syötä komento alla olevassa muodossa:
telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 ("Enter"-näppäin painettuna)
(ttt.xxx.yyy.zzz: projektorin IP-osoite)
Jos Telnet-yhteys on valmis ja käyttäjällä on käytettävissä RS232-komentosyöttö, tällöin "Enter"-näppäin
painettuna RS232-komento toimii.
TELNET:in käyttö ö notto Windows VISTA / 7:ssä
Oletus-Windows VISTA -asennuksessa "TELNET"-toiminto ei ole asennettu. Mutta loppukäyttäjä voi ottaa se
käyttöön "Windowsin ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä"-toiminnolla.
Avaa Windows VISTA:n "Ohjauspaneeli"
Avaa "Ohjelmat"
— 49—
Avaa valitsemalla "Kytke Windows-ominaisuudet päälle tai pois"
Valitse "Telnet-asiakas"-valinta ja paina sitten "OK"-painiketta.
"RS232 by TELNET"-toiminnon tekniset tiedot :
1.
Telnet: TCP
2.
Telnet-portti: 23
3.
Telnet-apuohjelma: Windows "TELNET.exe" (konsolitila)
4.
RS232-by-Telnet-ohjauksen yhteyden katkaiseminen normaalisti: Sulje Windows Telnet -apuohjelma heti,
kun TELNET-yhteys on valmis
5.
Rajoitus 1 Telnet-ohjaukselle: Yhdessä projektorissa Telnet-ohjaukselle on vain yksi yhteys
Rajoitus 2 Telnet-ohjaukselle: Telnet-ohjaussovelluksille on alle 50 tavua peräkkäisiä
verkkohyötykuormia varten.
Rajoitus 3 Telnet-ohjaukselle: Telnet-ohjaukselle on alle 26 tavua yhtä täydellistä RS232-komentoa
varten.
Rajoitus 4 Telnet-ohjaukselle: Minimiviiveen seuraavalle RS232-komennolle on oltava yli 200 (ms).
(*, Window sin sisäisessä "TELNET.exe"-apuohjelmassa "Enter"-näppäimen painaminen tuottaa
"Rivinvaihto"- ja "Uusi rivi"-koodin.)
— 50—
Tehdasasetusten palautus
Paina kohdistinpainiketta ▲- tai ▼ siirtyäksesi ylös ja alas Asennus II-valikossa. Valitse Tehdasasetusalavalikko ja paina OK / ►-painiketta nollataksesi kaikki valikkokohteet tehtaan oletusasetusarvoihin
(paitsi Kieli ja Turvalukko).
Tila
Paina kohdistinpainiketta ▲- tai ▼ siirtyäksesi ylös ja alas Asennus II-valikossa. Valitse
Tila alavalikko ja paina OK / ► -painiketta siirtyäksesi Tila-alavalikkoon.
KOHTA
KUVAUS
Käytössäoleva lähde
Näyttää aktiivisen lähteen.
Videotiedot
Näyttää RGB-videolähteen resoluutio/videotiedot ja videolähteen väristandardin.
Lamppuaika
(Virransäästö, Täysi teho)
Käytetty lamppuaika -tiedot näytetään.
Laiteohjelmistoversio
Näyttää järjestelmän laiteohjelmistoversion.
— 51—
KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS
Projektorin lampun vaihtaminen
Projektorin lamppu on vaihdettava, kun se on palanut. Sen saa vaihtaa ainoastaan sertifioituun vaihto-osaan,
jonka voi tilata paikalliselta jälleenmyyjältä. osat nro.LV-LP41
Varoitus:
 Jos valaisu äkillisesti pysähtyy, joko käynnistäessäsi projektorin, tai sen jälkeen kun se on ollut hetken
päällä, lamppu voi olla murtunut. Tässä tapauksessa älä milloinkaan yritä yksinään vaihtaa lamppua.
Kysy aina huoltoa Canonin asiakastukikeskuksesta. Lisäksi kattoon asennetuilla projektoreilla lamppu voi
heikentyä, kun avat lampun suojan, tai kun yrität vaihtaa sen.
 Vaihdon aikana seiso sivussa lampun suojasta, ei suoraan sen alla. Jos lamppu murtuu ja vahingossa
hengität tai saat paloja silmiisi tai suuhusi, ota yhteys lääkäriin välittömästi.
 Jos lamppu murtuu, pölyä ja kaasua (sisältäen elohopehöyryä) voi tulla ulos poistoaukoista. Jos tämä
tapahtuu, avaa välittömästi ikkunat ja ovet tuottamaan tuuletuksen huoneeseen. Jos hengität mitä
tahansa lampusta päässyttä kaasua, tai sitä on joutunut kosketukseen silmiesi tai suusi kanssa, ota
yhteys lääkäriin välittömästi.
Vaara:
Kun vaihdat lampun, sammuta projektori, odota kunnes jäähdytyspuhallin pysähtyy, irrota virtapistoke
sähköpistorasiasta, ja anna projektorin seistä vähintään 45 minuuttia. Muutoin saatat polttaa itseäsi, koska
pääyksikkö on erittäin kuuma välittömästi sen jälkeen, kun projektori on sammunut.
Vaara:
 Varmista, että käytät määriteltyä lamppua.
 Ota yhteys Canonin asiakaspalvelutukikeskukseen lisätietoja varten. Tämä voidaan ostaa myös Canonin
web-sivustolta.
 Ä lä kosketa sisällä olevaa lasin pintaa lamppua vaihtaessasi. Niin tekeminen voi aiheuttaa huononemisen
projektorin suorituskyvylle.
 Varmista, että käsittelet lamppua huolellisesti ja oikein, koska se voi rikkouta käytön aikana, jos sitä on
naarmutettu tai altistettu iskulle. Jos lamppu murtuu, ota yhteys Canonin asiakaspalvelutukikeskukseen.
 Kun vaihdat lampun, älä poista mitään muita kuin määritettyjä ruuveja.
1.
Irrota lamppuosaston
kannen kiinnitysruuvi.
— 52—
2.
Irrota lamppuosaston
kansi.
3.
Löysää lampun kahta
kiinnitysruuvia.
4.
Nosta moduulin kahva
ylös.
5.
Vedä lujasti moduulin
-kahvaa lampun
irrottamiseksi.
6.
Asenna uusi lamppu
toistamalla vaiheet 1-5
käänteisessä
järjestyksessä.
Suuntaa asentaessasi
lamppumoduuli
-liittimen kanssa ja
varmista, että se on
vaakasuorassa vahingon
välttämiseksi.
Huomaa:
Lamppumoduulin on oltava
tiukasti paikallaan ja
lampun liitin on liitettävä
oikein ennen ruuvien
kiristämistä.
— 53—
Lamppu-ajan nollaus
Kun olet vaihtanut lampun, lampputuntilaskuri tulee nollata. Katso tiedot seuraavasta:
1.
Avaa kuvaruutuvalikko painamalla MENUpainiketta.
2.
Paina◄- tai ►-painiketta siirtyäksesi
Asennus II -valikkoon.
Paina kohdistinpainiketta siirtyäksesi
kohtaan Lisäasetukset.
3.
Paina kohdistinpainiketta ▼- tai ▲
siirtyäksesi kohtaan Nollaa lamppuaika.
4.
Paina kohdistinta ► tai Enter-painiketta.
Viestinäyttö tulee näkyviin.
5.
Paina ▼▲◄►-painikkeita nollataksesi
lampputunnin.
6.
Paina MENU-painiketta siirtyäksesi
takaisin kohtaan Asennus II.
— 54—
Projektorin puhdistaminen
Projektorin pitäminen puhtaana pölystä ja liasta auttaa varmistamaan laitteen häiriöttömän toiminnan.
Projektorin peilin puhdistaminen:
Kun puhdistat projektorin linssiä, käytä yleisesti saatavissa olevaa ilmapuhallinta tai linssin
puhdisuspaperia. Linssin pinta on helposti vahingoittuvaa, eli älä käytä kovaa kangasta tai
pehmopapereita.
Vaara:
1. Kytke projektori aina pois päältä ja anna sen jäähtyä vähintään 30 minuuttia ennen puhdistusta.
Vaara:
1. Ä lä koskaan kosketa projektorin peiliä tai linssiä suoraan käsin.
2. Ä lä käytä hiovia puhdistusaineita, liuottimia tai muita karkeita kemiallisia puhdistusaineita.
— 55—
Fyysisen lukon käyttö
Kensington® -lukon käyttö
Jos olet huolissasi turvallisuudesta, kiinnitä projektori johonkin kiinteään kohteeseen turvakaapelilla
Kensington lukkokolosta.
Huomautus:
Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja sopivan Kensington-turvakaapelin ostamiseksi.
Turvapalkin käyttö
Salasanasuojauksen ja Kensington-lukon lisäksi, turvapalkki helpottaa projektorin suojausta
valtuuttamattomalta siirtämiseltä.
Katso seuraava kuva.
— 56—
VIANETSINTÄ
Vihjeitä vianetsintään
Kokeile kunkin ongelmakohtaisen osan vaiheita ehdotetussa järjestyksessä. Sen avulla voit ratkaista joitakin
ongelmia nopeammin.
Yritä paikallistaa ongelma ja välttää siten toimivien osien vaihtaminen.
Jos esimerkiksi vaihdat paristot ja ongelma ei poistu, aseta alkuperäiset paristot takaisin ja siirry seuraavaan
vaiheeseen.
Pidä kirjaa vaiheista, joita teet vikaa etsiessäsi: Nämä tiedot voivat olla hyödyllisiä, kun soitat tekniseen
tukeen, tai jos luovutat laitteen huoltohenkilökunnalle.
— 57—
LED-viestit
VIRTA-LED
VIHREÄ
LAMPPU-LED
KELTAINEN
LÄ MÖ T.-LED
PUNAINEN
Virta päällä
PÄ Ä LLÄ
POIS
POIS
Virta pois
PÄ Ä LLÄ
POIS
POIS
Jäähdytys
Vilkkuu
POIS
POIS
Ylikuumentunut
POIS
POIS
PÄ Ä LLÄ
4 vilkuntaa
POIS
POIS
POIS
PÄ Ä LLÄ
POIS
Tuuletin 1
6 vilkuntaa
1 vilkuntaa
POIS
Tuuletin 2
6 vilkuntaa
2 vilkuntaa
POIS
Tuuletin 3
6 vilkuntaa
3 vilkuntaa
POIS
Tuuletin 4
6 vilkuntaa
4 vilkuntaa
POIS
Lampun luukku auki
7 vilkuntaa
POIS
POIS
DMD-virhe
8 vilkuntaa
POIS
POIS
Väripyörävirhe
9 vilkuntaa
POIS
POIS
VIRHEKOODIVIESTIT
Lämpökatkaisun anturivirhe
Lamppuvirhe
Virheen ilmetessä irrota virtajohto ja odota yksi (1) minuutti ennen kuin käynnistät projektorin uudelleen. Jos
Virran tai Lampun LED-merkkivalot vilkkuvat edelleen tai ilmenee jokin muu tilanne, jota ei ole lueteltu yllä
olevassa kaaviossa, ota yhteys huoltokeskukseen.
Kuvaongelmat
Ongelma: Näytölle ei ilmesty kuvaa
1. Varmista kannettavan tai pöytätietokoneen asetukset.
2. Sammuta kaikki laitteet ja käynnistä ne uudelleen oikeassa järjestyksessä.
Ongelma: Kuva on epätarkka
1. Paina projektorin Tarkennus-painiketta.
2. Paina kaukosäätimen Auto-painiketta.
3. Varmista, että projektorin etäisyys heijastusnäytöstä on määritetyllä alueella.
4. Tarkista, että projektorin linssi on puhdas.
Ongelma: Kuva on leveämpi ylhäällä tai alhaalla (Trapetsivääristymä)
1.
Sijoita projektori niin, että se on mahdollisimman kohtisuorassa heijastusnäyttöön nähden.
2. Korjaa ongelma painamalla kaukosäätimen Trapetsikorjaus-painiketta.
Ongelma: Kuva näkyy käänteisenä
Tarkista Kuvan kääntö V/P -asetus kuvaruutuvalikon Asennus I -valikossa.
Ongelma: Kuvassa näkyy jälkivarjostusta
1. Aseta Taajuus- ja Pisteitä yhteensä -asetukset kuvaruutuvalikon Tietokonevalikossa
oletusasetuksiin.
2.
Varmista, ettei ongelma aiheudu liitetyn tietokoneen videokortista liittämällä toinen tietokone.
Ongelma: Kuva on litteä ja ilman kontrastia
Säädä Kontrasti-asetusta OSD:n Kuva-valikossa.
Ongelma: Projisoidun kuvan väri ei vastaa lähteen kuvan väriä.
1. Säädä Gamma-asetusta OSD:n Kuva-valikossa.
2. Säädä Värilämpö tila-asetuksia OSD:n Kuva->Lisävalinnat-valikosta.
— 58—
Lamppuongelmat
Ongelma: Projektorista ei tule valoa.
1. Varmista, että virtakaapeli on kiinnitetty tiukasti.
2. Varmista virtalähteen kunto käyttämällä toista sähkölaitetta.
3. Käynnistä projektori oikeassa järjestyksessä ja varmista, että virran Virran LED -merkkivalo palaa.
4. Jos olet vaihtanut lampun hiljattain, kokeile lamppuliitäntöjen tekemistä uudelleen.
5. Vaihda lamppu.
6. Aseta vanha lamppumoduuli takaisin projektoriin ja toimita projektori huoltoon.
Ongelma: Lamppu sammuu
1. Virtapiikit voivat aiheuttaa lampun sammumisen. Irrota ja liitä virtajohto uudelleen. Kun Virran LEDmerkkivalo palaa, paina virtapainiketta.
2. Vaihda lamppu.
3. Aseta vanha lamppumoduuli takaisin projektoriin ja toimita projektori huoltoon.
Kaukosäädinongelmat
Ongelma: Projektori ei vastaa kaukosäätimeen.
1. Osoita kaukosäätimellä projektorin etätunnistinta.
2. Varmista ettei kaukosäätimen ja tunnistimen välillä ole esteitä.
3. Sammuta kaikki huoneen loistelamput.
4. Tarkista onko paristojen napaisuus oikein.
5. Vaihda paristo.
6. Sammuta muut lähellä olevat infrapunatoimintoa käyttävät laitteet.
7. Toimita kaukosäädin huoltoon.
Ä äniongelmat
Ongelma: Ä äntä ei kuulu
1. Säädä kaukosäätimellä äänenvoimakkuutta.
2. Säädä äänilähteen äänenvoimakkuutta.
3. Tarkista audiokaapeliliitännät.
4. Testaa äänilähteen audiolähtö toisilla kaiuttimilla.
5. Toimita projektori huoltoon.
Ongelma: Ä äni on vääristynyt
1. Tarkista audiokaapeliliitännät.
2. Testaa äänilähteen audiolähtö toisilla kaiuttimilla.
3. Toimita projektori huoltoon.
Projektorin toimittaminen huoltoon
Jollet pysty ratkaisemaan ongelmaa, projektori on toimitettava huoltoon. Pakkaa projektori alkuperäiseen
pakkaukseensa. Liitä mukaan kuvaus ongelmasta ja listaus vaiheista, jotka suoritit yrittäessäsi korjata
ongelmaa: Näistä tiedoista voi olla hyötyä huoltohenkilöstölle. Saadaksesi huollon, palauta projektori
liikkeeseen, josta ostit sen.
— 59—
TEKNISET TIEDOT
Tuotteen tekniset tiedot
Mallin nimi
LV-WX300UST / LV-WX300USTi
Näytä järjestelmä
1 siru DLP-järjestelmä
Optinen järjestelmä
Aikajako värinsaanti, peräkkäisnäyttö
Näyttölaite
Tyyppi
DMD x1
Koko / Kuvasuhde
0,65 tyyppi / 16:10
Näyttö laite
Pisteiden lukumäärä
1,024,000
(=Pisteiden kokonaislukumäärä)
Projisointilinssi
Toiminta
Zoomi: kiinnitetty, tarkennus: manuaalinen
Polttoväli / F-lukumäärä
5,1 mm / 2,5
Projisoint
Heittosuhde
0.35:1
ilinssi
Projektioetäisyys
60,5 - 70,5 cm
Linssinsiirto
75 %, kiinnitetty
Valolähde
230 W huippukorkean paineen elohopealamppu
Kuvakoko
80 - 100 tyyppi
Värien lukumäärä
16 770 000 (täysväri)
Kirkkaus *1
3 000 lumenia (esitystilassa)
Kontrastisuhde *1
2300:1 (Täysin valkoinen:täysin musta, esitystila)
Kirkkauden suhde kehällä keskelle *1
80%
Kaiutin
10 W x2 (stereo)
Maksimituloresoluutio
1 600x1 200
Kuvasignaali
PC (analoginen)
WXGA, UXGA, SXGA+, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
PC (digitaalinen)
UXGA, SXGA+, WXGA+, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA
Kuvasign
Digitaalinen video
1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
aali
Komponenttivideo
1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Video / S-video
NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60
Audio-signaali
Impedanssi = 47 kΩ tai enemmän
Pääte (tulo/lähtö/ohjaus)
VGA in -1, 2
Analoginen PC, komponenttivideo (mini D-sub15-nastainen)
HDMI -1, 2
Digitaalinen PC, digitaalinen video
S-VIDEO
S-video
Tulo
VIDEO
Video
AUDIO IN(R,L)
Audiotulo (2RCA)
AUDIO IN
Audiotulo (3,5φ stereo-minijakki)
VGA OUT
Monitori ulos (mini D-sub15-nastainen)
Lähtö
Ä Ä NILÄ HTÖ
Audiolähtö (3,5φ stereo-minijakki)
USB
USB tyyppi B, mini-USB (interaktiivinen käyttö)
RS-232
Sarjaliityntä
Ohjaus
RJ45
Verkkoliityntä
Melutaso
33/29 dB
Käyttö lämpö tila
5°C - 40°C
Virtalähde
AC 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Virrankulutus
300 W, 240 W (Lampputila: Täysteho, tehonsäästäjä)
Valmiustehonkulutus
6,0 W, 0,5 W (Verkko / RS232)
LV-WX300UST
W: 287,5 mm ×K: 167,6 mm ×L: 374,5 mm (sisältäen projektion)
Mitat
LV-WX300USTi
W: 287,5 mm ×K: 193,7 mm ×L: 374,5 mm (sisältäen projektion)
Paino
5,0 kg
Varusteet
Kaukosäädin, kaukosäätimen paristo, virtakoodi, VGA-kaapeli, Käyttäjän käsikirja (CD-ROM), Tärkeitä tietoja,
Takuukortti
Vuorovaikutteinen ohjelmisto (CD-ROM), 2 vuorovaikutteista kynää, vuorovaikutteisten kynien paristot, mini-USB-kaapeli
*1 Yhdenmukaisuus ISO21118-2012:n kanssa
— 60—
Asennusetäisyys vs. projisointikoko
Kuvan korkeus
Asennusetäisyys
Asennusetäisyys ja kokotaulukko
WXGA
16:10
Halkaisija
80"
87"
97"
100"
Etäisyys
282,3+/-20mm
340,3+/-20mm
421,4+/-20mm
445,8+/-20mm
Kuvan leveys
1723mm
1874mm
2088mm
2154mm
Kuvan korkeus
1077mm
1171mm
1305mm
1346mm
280+/-50mm
300,2+/-50mm
325,5+/-50mm
336,9+/-50mm
H
— 61—
Ajoitustilataulukko
Projektori pystyy näyttämään kuvaa useilla näyttötarkkuuksilla. Seuraavassa taulukossa esitetään tarkkuudet,
joita projektorilla voi näyttää.
VAAKATAAJ PYSTYTAAJ
SIGNAALI
RESOLUUTIO
UUS
(KHZ)
UUS
(HZ)
NTSC
PAL/SECAM
—
—
720 x 400
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
* 800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
** 800 x 600
1024 x 576
1024 x 600
1024 x 600
* 1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
** 1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
* 1280 x 720
* 1280 x 720
1280 x 768
* 1280 x 768
* 1280 x 800
1280 x 800
1280 x 800
** 1280 x 800
*** 1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 1024
*** 1280 x 960
1280 x 960
**** 1280 x 1470
*** 1366 x 768
*** 1400 x 1050
1440 x 900
*** 1440 x 900
15,734
15,625
37,9
31,5
37,9
37,5
43,3
35,2
37,9
46,9
48,1
53,7
76,3
35,8
37,3
41,5
48,4
56,5
60,0
68,7
97,6
99,0
67,5
45,0
90,0
47,4
47,8
49,7
62,8
71,6
101,6
64,0
80,0
91,1
60,0
85,9
—
47,7
65,3
55,5
55,9
60,0
50,0
85,04
60,0
72,8
75,0
85,0
56,3
60,3
75,0
72,2
85,1
120,0
60,0
60,0
65,0
60,0
70,1
75,0
85,0
120,0
120,0
75,0
60,0
120,0
60,0
59,9
59,8
74,9
84,9
119,9
60,0
75,0
85,0
60,0
85,0
60,0
59,8
60,0
59,9
59,9
VESA
— 62—
KOMPOSIITTI KOMPONENTTI
O
O
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ANALOGINEN
HDMI
PC
—
—
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
—
O
O
O
O
—
—
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
VAAKATAAJ PYSTYTAAJ
SIGNAALI
Apple
Macintosh
SDTV
EDTV
HDTV
RESOLUUTIO
UUS
(KHZ)
UUS
(HZ)
1440 x 900
1600 x1200
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1200
1920 x 1080
**** 1920 x 2205
640 x 480
832 x 624
1024 x 768
1152 x 870
480i
576i
576p
480p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
70,6
75,0
64,7
65,3
74,0
67,5
—
35,0
49,7
60,2
68,7
15,734
15,625
31,3
31,5
37,5
45,0
33,8
28,1
27
28
33,7
67,5
56,3
75,0
60
59,9
60,0
60,0
60,0
23,97
66,7
74,5
74,9
75,1
60,0
50,0
50,0
60,0
50,0
60,0
60,0
50,0
24
25
30
60,0
50,0
KOMPOSIITTI KOMPONENTTI
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ANALOGINEN
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
PC
O
O
O
O
O
O
—
O
O
O
O
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
HDMI
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O : Tuettu taajuus
—: Taajuutta ei tueta
3D-huomautus:
"" Tarkoittaa, että ajoitus voi tukea ei-3D- ja 3D-signaalia Frame Sequential - ja Top-Bottom-muodolla.
"" Tarkoittaa, että ajoitus voi tukea ei-3D- ja 3D-signaalia Frame Sequential -muodolla.
"" Tarkoittaa, että ajoitus voi tukea ei-3D- ja 3D-signaalia Top-Bottom-muodolla.
"" Tarkoittaa, että ajoitus voi tukea 3D-signaalia Frame Packing -muodolla.
Siellä 3D-ajoituksen näkyminen riippuu EDID-tiedostosta ja näyttökortista. On mahdollista, että käyttäjä ei voi
valita yllä esitettyjä 3D-ajoituksia näyttökortilla.
Paneelin kuvatarkkuus on 1 280 x 800. Muu kuin natiivikuvatarkkuus voi näkyä tekstin tai viivojen
epätasaisena kokona.
— 63—
Projektorin mitat (LV-WX300UST)
— 64—
122.6mm
374.5mm
Projektorin mitat (LV-WX300USTi)
— 65—
LIITE I
Yhteys
Baudinopeus:
Databittejä:
Pariteettitarkistus:
Pysäytysbitti:
9600
8
Ei mitään
1
Vuonohjaus
Ei mitään
Ohjauskomentorakenne
Komentojen rakenneosat ovat ylätunnistekoodi, komentokoodi, datakoodi ja lopetuskoodi. Useimmat
komennot ovat rakenteisia, paitsi eräät yhteensopivuusongelmien vuoksi muiden projektorien
kanssa.
HEX
ASCII
Ylätunnistekoodi Komentokoodi
7Eh
Command
‘~’
Command
Datakoodi
Data
Data
Lopetuskoodi
0Dh
CR
Komennon siirto käyttäen RS232(etä) ja/tai verkkoa (LAN) ei ole käytettävissä tehosnsäästötilassa.
Ohjausjakso
Projektori voi lähettää palautuskoodin saatuaan komennon. Jos komentoa ei ole vastaanotettu
oikein, projektori ei lähetä palautuskoodia
Käyttökomento
Käyttökomennot suorittavat tämän projektorin perustoiminta-asetuksen.
Toiminta
ASCII
HEX
Power On
※
~ P N CR ※
7Eh 50h 4Eh 0Dh
Power Off
~ P F CR
7Eh 50h 46h 0Dh
Auto Image
~ A I CR
7Eh 41h 49h 0Dh
Lamp Hour Reset
~ R L CR
7Eh 52h 4Ch 0Dh
Input Select RGB
~ S R CR
7Eh 53h 52h 0Dh
Input Select RGB2
~ S G CR
7Eh 53h 47h 0Dh
Input Select DVI
~ S D CR
7Eh 53h 44h 0Dh
Input Select Video
~ S V CR
7Eh 53h 56h 0Dh
Input Select S-Video
~ S S CR
7Eh 53h 53h 0Dh
Input Select Component
~ S Y CR
7Eh 53h 59h 0Dh
Input Select HDMI
~ S H CR
7Eh 53h 48h 0Dh
Input Select HDMI2
~ S I CR
7Eh 53h 49h 0Dh
※
Virta päälle -komento toimii ainoastaan järjestelmän valmiustilassa.
※
CR : Rivinvaihto.
— 66—
Etäkomento
Etäkomennot simuloivat infrapunakaukosäätimen lähettämää koodia.
Painikkeen nimi
UP arrow
DOWN arrow
LEFT arrow
RIGHT arrow
POWER
EXIT
INPUT
AUTO
KEYSTONE+
KEYSTONEMENU
STATUS
MUTE
ZOOM+
ZOOMBLANK
FREEZE
VOLUME+
VOLUMEEnter
ASCII
~ r U CR
~ r D CR
~ r L CR
~ r R CR
~ r P CR
~ r E CR
~ r I CR
~ r A CR
~ r K CR
~ r J CR
~ r M CR
~ r S CR
~ r T CR
~ r Z CR
~ r Y CR
~ r B CR
~ r F CR
~ r V CR
~ r W CR
~ r N CR
HEX
7Eh 72h 55h 0Dh
7Eh 72h 44h 0Dh
7Eh 72h 4Ch 0Dh
7Eh 72h 52h 0Dh
7Eh 72h 50h 0Dh
7Eh 72h 45h 0Dh
7Eh 72h 49h 0Dh
7Eh 72h 41h 0Dh
7Eh 72h 4Bh 0Dh
7Eh 72h 4Ah 0Dh
7Eh 72h 4Dh 0Dh
7Eh 72h 53h 0Dh
7Eh 72h 54h 0Dh
7Eh 72h 5Ah 0Dh
7Eh 72h 59h 0Dh
7Eh 72h 42h 0Dh
7Eh 72h 46h 0Dh
7Eh 72h 56h 0Dh
7Eh 72h 57h 0Dh
7Eh 72h 4Eh 0Dh
ASCII
~ s B ? CR ※
~ s C ? CR
~ s R ? CR
~ s N ? CR
~ s A ? CR
~ s T ? CR
~ s J ? CR
~ s H ? CR
HEX
7Eh 73h 42h ?h 0Dh
7Eh 73h 43h ?h 0Dh
7Eh 73h 52h ?h 0Dh
7Eh 73h 4Eh ?h 0Dh
7Eh 73h 41h ?h 0Dh
7Eh 73h 54h ?h 0Dh
7Eh 73h 4Ah ?h 0Dh
7Eh 73h 48h ?h 0Dh
Aseta arvo -komento
NIMIKE
Brightness
Contrast
Color
Tint
Scaling
Color Temperature
Projection Mode
Sharpness
※
*? : ASCII-data
Data-alue
NIMIKE
Brightness
Contrast
Color
Tint
Scaling
Color Temperature
Projection Mode
Sharpness
Aseta data-alue
0 ~ 100
0 ~ 100
0 ~ 100
0 ~ 100
0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box
4 :Native
0 :Native 1: 6500K2:7500K 3: 8200K
0: Rear Table 1: Front Table
2: Rear Ceiling 3: Front Ceiling
0~31
Huomio: Data-alue voi olla erilainen eri malleilla
Esimerkki 1. Säädä kirkkausarvoksi 100
Lähetä komento: ~sB100CR
Esimerkki 2. Säädä värilämpötilaksi Lämmin
Lähetä komento: ~sT2CR
— 67—
Lähde
ALL
ALL
Video/S-Video/Component
Video/S-Video/Component
ALL
ALL
ALL
ALL
Kyselykomento
NIMIKE
Software Version
Power State
Input Select
Lamp Hours
Brightness
Contrast
Color (Video)
Tint (Video)
Scaling
Color Temperature
Projection Mode
Sharpness
Volume
Freeze Status
Mute Status
Blank Status
ASCII
~ q V CR
~ q P CR
~ q S CR
~ q L CR
~ q B CR
~ q C CR
~ q R CR
~ q N CR
~ q A CR
~ q T CR
~ q J CR
~ q H CR
~ q M CR
~ q Z CR
~ q U CR
~ q K CR
HEX
7Eh 71h 56h 0Dh
7Eh 71h 50h 0Dh
7Eh 71h 53h 0Dh
7Eh 71h 4Ch 0Dh
7Eh 71h 42h 0Dh
7Eh 71h 43h 0Dh
7Eh 71h 52h 0Dh
7Eh 71h 4Eh 0Dh
7Eh 71h 41h 0Dh
7Eh 71h 54h 0Dh
7Eh 71h 4Ah 0Dh
7Eh 71h 48h 0Dh
7Eh 71h 4Dh 0Dh
7Eh 71h 5Ah 0Dh
7Eh 71h 55h 0Dh
7Eh 71h 4Bh 0Dh
Vastausviesti
NIMIKE
Software Version
Power State
Input Select
Vastausviestiesimerkkejä
…..
Lamp Hours
Brightness
Contrast
Color (Video)
Tint (Video)
Scaling
Color Temperature
Projection Mode
2000
100
100
100
100
Fill 4:3 16:9 LetterBox Native
Native 6500K 7500K 8200K
Rear Table Front Table
Rear Ceiling Front Ceiling
31
8
Sharpness
Volume
Freeze Status
Mute Status
Blank Status
On Off
RGB1 RGB2 DVI Video S-Video
Component HDMI
On Off
On Off
On Off
Esimerkki 1. Hae kirkkausarvo
Lähetä komento: ~qBCR
Vastaus: 100
Esimerkki 2. Hae värilämpötila
Lähetä komento: ~qTCR
Vastaus: 6500K
— 68—
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7454-003
©CANON INC.2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising