Canon LV-WU360 User manual

Canon LV-WU360 User manual
MULTIMEDIAPROJEKTORI
LV-WU360/LV-WX370/LV-X350
Käyttöohje
Rakenne ja ominaisuudet
Tämä projektori on suunniteltu kannettavaksi, kestäväksi ja helppokäyttöiseksi. Tässä
projektorissa on sisäänrakennettuja multimediaominaisuuksia ja se tukee LCDteknologiaa 1,07 biljoonan värin värisyvyyttä.
Helppo asennus
tietokonejärjestelmään
Multi-scan -järjestelmänsä avulla
projektori mukautuu useimpien
tietokoneiden lähtösignaaleihin nopeasti.
Jopa WUXGA tarkkuus hyväksytään.
Automaattinen asetustoiminto
Tällä toiminnolla voit hakea tulolähteitä,
suorittaa AUTOM. PC -säädön ja
AUTOM. Trapetsivääristymän korjauksen
yhdellä kaukosäätimessä olevan
AUTO-painikkeen painalluksella.
Esityksille hyödyllisiä ominaisuuksia
Digitaalisen zoomaustoiminnon avulla
voit tarkentaa kuvaa ja keskittyä
esityksen aikana tärkeimpiin tietoihin.
Väritaulutoiminto
Värilliselle seinälle suunnatun
yksinkertaisen projektion aikana voit
valita valkoiselle näytölle heijastetun
kuvan väriä vastaavan värisen kuvan
valitsemalla seinän väriä vastaavan värin
neljästä esiasetetusta värivaihtoehdosta.
Lampun ohjaus
Voit valita projektorilampun
kirkkaustason.
Virranhallinta
Virranhallintatoiminto vähentää
virrankulutusta ja pidentää lampun
käyttöikää.
Logotoiminto (LV-WX370, LV-X350)
Logotoiminnon avulla voit mukauttaa
näytöllä näkyvän logon mieleiseksesi.
Voit kaapata minkä tahansa näytöllä
näkyvän kuvan.
Closed caption
Tämä on ohjelman äänien ja muiden
tietojen tekstiversio, joka näytetään
näytöllä. Voit ottaa ominaisuuden käyttöön
ja vaihtaa kanavia.
Monikielinen valikkonäyttö
Projektorin näyttövalikko on saatavilla 26
kielellä: englanti, saksa, ranska, italia,
espanja, puola, ruotsi, hollanti, portugali,
japani, yksinkertainen kiina, perinteinen
kiina, korea, venäjä, arabia, turkki, suomi,
norja, tanska, indonesia, unkari, tšekki,
kazakki, vietnam, thai ja farsi.
Kätevät huoltotoiminnot
Lampun ja suodattimen huoltotoimintojen
ansiosta voit huoltaa ja ylläpitää
projektoria tehokkaammin.
Turvallisuustoiminnot
Turvallisuustoimintojen avulla voit
projektorin suojauksen ja turvallisuuden.
Näppäinlukkotoiminnon avulla voit voit
lukita laitteen käytön ohjauspaneelissa tai
kaukosäätimellä. Salasanalukitustoiminto
estää projektorin luvattoman käytön.
Huomio:
- Käyttöohjeen näyttövalikko ja ohjeessa olevat kuvat voivat poiketa hieman itse tuotteen valikosta
ja kuvista.
- Käyttöohjetta voidaan muuttaa ilman erillistä etukäteen tehtävää ilmoitusta.
2
Sisältö
Rakenne Ja Ominaisuudet .................... 2
Sisältö ......................................................... 3
Turvallisuusohjeet ................................... 5
Turvallisuusohjeet .............................. 5
Kattoripustusta Koskeva Varoitus....... 5
Lue Tämä Käyttöohje Ja Säilytä Se
Myöhempää Käyttöä Varten................ 6
Vaihtovirtajohtoa Koskevat
Vaatimukset......................................... 8
Käyttöoppaassa Esiintyvät
Turvallisuusmerkit .............................. 9
Varotoimenpiteet Käyttöä Varten....... 10
Turvallista Käyttöä Varten.................. 17
Ennen Asentamista............................ 20
Avoimen Lähdekoodin
Ohjelmisto........................................... 24
Lisävarusteet...................................... 25
Projektorisi Nimi Ja Sen Toiminta..... 26
Etuosa / Yläosa................................. 26
Takaosa............................................. 26
Pohja................................................. 26
Liitännät............................................ 27
Ohjauspaneelin Yläosa Ja
Ilmaisinvalot...................................... 28
Kaukosäädin..................................... 29
Aseta Paristot Kaukosäätimeen........ 30
Kaukosäätimen Käyttöetäisyys......... 30
Asennus.............................................. 31
Aseta Ja Valmistele Projektorisi........ 31
Säädä Heijastettua Kuvaa................ 32
Tietokoneeseen Yhdistäminen.......... 33
Videolaitteisiin Yhdistäminen............ 34
Äänilaitteisiin Yhdistäminen.............. 35
Yhdistäminen Usb:llä........................ 36
Vaihtovirtajohdon Yhdistäminen........ 37
Peruskäyttö......................................... 38
Käynnistä Projektorisi....................... 38
Sammuta Projektorisi........................ 39
Näin Käytät Osd:tä............................ 40
Valikon Yleiskatsaus......................... 41
Säädä Projektorin Zoomausta Ja
Tarkennusta...................................... 42
Automaattinen Asetustoiminto.......... 43
Trapetsivääristymän Korjaaminen..... 43
V/P muodon korjaus.......................... 43
Äänenvoimakkuuden Säätäminen.... 44
Valikon Käyttäminen.......................... 44
Kaukosäätimen Käyttäminen............ 45
Tulosignaalin Valinta......................... 47
Näyttö.................................................. 49
Automaattinen Tietokoneen Säätö.... 49
Hienosäätö........................................ 49
V-asento............................................ 49
P-asento............................................ 50
V-kokoa............................................. 50
Kuvasuhteen Valitseminen................ 50
Projektin väylä................................... 51
Valikon Sijainti................................... 52
Taustanäyttö...................................... 52
Järjestelmä........................................ 53
Värien Säätäminen............................. 55
Kuvatilan Valitseminen...................... 55
Värien Säätäminen........................... 56
Asetus................................................. 57
Autom. käynnistys............................. 57
Valmiustila......................................... 57
Tuulettimen säätö.............................. 58
Lampun ohjaus................................. 58
Nopea Jäähdytys.............................. 59
Closed caption.................................. 59
Näppäinlukko.................................... 60
Iris (Himmennin)................................ 60
Ääni................................................... 60
Hdmi-Tuloväli.................................... 61
Edistynyt............................................. 62
Kieli................................................... 62
Autom. asetus................................... 63
Muodon korjaus................................ 63
Logo.................................................. 66
Suojaus............................................. 67
Virranhallinta..................................... 68
Suodattimen laskuri.......................... 69
Testikuvio.......................................... 70
Verkkoon Yhdistäminen.................... 71
Tehdasasetukset............................... 71
Lampun laskin................................... 72
Memory Viewer .................................. 73
Aloita Diaesitys................................. 73
Dian siirtotehoste.............................. 73
Lajittelujärjestys................................ 73
Käännä.............................................. 74
Parhaiten sopiva............................... 74
3
Sisältö
Toista................................................. 74
Käytä................................................. 74
Tiedot................................................... 75
Verkkohallinta..................................... 76
Hyödylliset toiminnot......................... 90
Memory Viewer................................. 90
USB-näyttötoiminto........................... 92
Huolto ja puhdistaminen...................... 95
Warning -ilmaisinvalo........................ 95
Puhdista linssi................................... 96
Puhdista projektorisi kotelo............... 96
Puhdista suodatin............................. 97
Nollaa Suodattimen laskuri............... 97
Lampun vaihtaminen......................... 98
Lamppu............................................. 98
Liite........................................................... 100
Vianmääritys................................... 100
Valikkojärjestelmä........................... 101
Ilmaisinvalojen tilat.......................... 106
Tuetut signaalityypit........................ 107
Liitäntätyypit.................................... 108
Mitat................................................ 109
Tekniset tiedot..................................110
RS232-hallintatila.............................112
4
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
Varoitus:
• TÄMÄ LAITE PITÄÄ MAADOITTAA.
• ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA VESISATEELL TAI KOSTEUDELLE
TULIPALO- JA SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI.
•T
ämä projektori tuottaa voimakasta valoa projektiolinssistä. Älä katso suoraan
linssiin, muutoin seurauksena voi olla silmävamma. Varmista etenkin, että lapset
eivät katso suoraan valosäteeseen.
•A
senna projektori oikeaan asentoon. Muutoin seurauksena voi olla tulipalovaara.
•Ä
lä peitä projektorin tuuletusaukkoja. Kerääntynyt lämpö voi lyhentää projektorisi
käyttöikää ja voi olla vaarallista.
• J os projektoria ei käytetä pitkään aikaan, irroita se sähköverkosta.
•Ä
lä heijasta projektorilla samaa kuvaa pitkään.
LCD-paneeleihin voi jäädä jälkikuva projektorin paneelien ominaisuuksien vuoksi.
KATTORIPUSTUSTA KOSKEVA VAROITUS
Kun projektori ripustetaan katosta, puhdista ilmanottoaukot ja projektorin
yläosa säännöllisesti imurilla. Jos projektoria ei puhdisteta pitkään aikaan,
jäähdytyspuhaltimet voivat tukkeutua pölystä ja seurauksena voi olla laitteen
vaurioituminen tai onnettomuus.
ÄLÄ ASETA PROJEKTORIA RASVAISEEN, MÄRKÄÄN TAI SAVUISEEN
PAIKKAAN, KUTEN KEITTIÖÖN, LAITTEEN VAURIOITUMISEN JA
ONNETTOMUUKSIEN VÄLTTÄMISEKSI. JOS PROJEKTORIIN PÄÄSEE
ÖLJYÄ TAI KEMIKAALEJA, SEN KUNTO VOI HEIKENTYÄ.
5
Turvallisuusohjeet
■ LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE JA SÄILYTÄ SE
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.
Kaikki Suojaus- ja käyttöohjeet tulee lukea ennen tuotteen käyttämistä.
Lue kaikki tämän käyttöohjeen ohjeet ja säilytä ne tulevia käyttökertoja varten.
Irrota tämä projektori vaihtovirtalähteestä ennen puhdistusta. Älä käytä nesteitä tai
suihkeita projektorin puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla pyyhkeellä tai liinalla.
Noudata kaikkia projektoriin merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
Irrota projektori sähköverkosta ukkosmyrskyn aikana tai kun laitetta ei valvota
tai käytetä pitkään aikaan. Näin voit välttää mahdolliset ukkosmyrskyn ja
ylijännitteiden aiheuttamat vahingot.
Suojaa laite vesisateelta, äläkä käytä sitä märissä tai kosteisa paikoissa,
esimerkiksi kosteassa kellarissa tai uima-altaan lähellä jne.
Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisäosia, muutoin voi syntyä
vaaratilanteita.
Älä aseta tätä projektoria epävakaaseen kärryyn, telineeseen tai epävakaalle
tasolle. Projektori voi pudota ja aiheuttaa vahinkoja lapselle tai aikuiselle.
Projektoriin voi lisäksi tulla huomattavia vaurioita. Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemaa tai projektorin kanssa myytyä kärryä tai telinettä. Asenna projektori
seinään tai hyllyyn valmistajan ohjeiden mukaisesti valmistajan hyväksymää
asennussarjaa käyttäen.
Liikuta projektoria kärryillä varoen.
Äkkinäiset pysäytykset, liiallinen voima ja epätasaiset pinnat voivat
aiheuttaa kärryjen tai laitteen kaatumisen.
Kotelon taka- ja etuosan ilmankiertoaukot varmistavat laitteen
luotettavan toiminnan ja suojaavat sen ylikuumenemiselta.
Aukkoja ei saa koskaan peittää kankaalla tai muulla materiaalilla, eikä ala-aukkoja
ei saa peittää asettamalla projektoria vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle
vastaavalle pinnalle. Tätä projektoria ei saa asettaa lämmittimen tai lämpölähteen
lähelle tai päälle.
Tätä projektoria ei saa upottaa esimerkiksi kirjahyllyyn, ellei riittävää ilmankiertoa
varmisteta.
6
Turvallisuusohjeet
Älä koskaan paina mitään esineitä tähän projektoriin kotelon aukkojen läpi, sillä
ne voivat koskettaa vaarallisia jännitekohtia tai aiheuttaa oikosulkuja osissa, jolloin
vaarana on tulipalo tai sähköisku. Älä kaada projektorin päälle tai projektoriin
nestettä.
Älä asenna projektoria ilmastointijärjestelmien tuuletusaukkojen lähelle.
Tätä projektoria tulee käyttää vain tyyppikilpeen merkittyä virtalähdettä käyttäen.
Jos et ole varma syötetystä virtatyypistä, ota yhteyttä Canon-asiakaspalveluun tai
paikalliseen sähköyhtiöösi.
Älä ylikuormita pistorasioita ja virtajohtoja, muutoin vaarana on tulipalo tai
sähköisku. Älä anna minkään esineen olla virtajohdon päällä. Älä aseta tätä
projektoria paikkaan, jossa johto voi vaurioitua ihmisten kävellessä sen päälle.
Älä yritä huoltaa projektoria itse, sillä laitteen avaamisen tai kansien poistamisen
yhteydessä voit altistua vaarallisille jännitteille ja muille vaaroille. Vain pätevä
huoltoteknikko saa huoltaa laitetta.
Irroita tämä projektori sähköverkosta ja annan pätevän huoltoteknikon huoltaa laite
seuraavissa tapauksissa:
a. Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai risainen.
b. Nestettä on roiskunut tai kaatunut projektoriin.
c. Projektori on altistunut vesisateelle tai vedelle.
d. Projektori ei toimi oikein, vaikka käyttöohjeita on noudatettu. Säädä ainoastaan
käyttöohjeissa kuvattuja säätimiä, sillä muiden säätimien virheellinen säätö voi
johtaa vahinkoihin ja vaatii usein pätevän teknikon laajoja toimenpiteitä projektorin
normaalin käyttökunnon palauttamiseksi.
e. Projektori on pudotettu tai sen kotelo on vaurioitunut.
f. P
rojektorin suorituskyky on muuttunut, tämä on merkki huoltotarpeesta.
Kun osien vaihto on tarpeen, varmista, että huoltoteknikko käyttää valmistajan
määrittämiä varaosia, jotka vastaavat ominaisuuksiltaan alkuperäisiä osia.
Valtuuttamattomat osien vaihdot voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
henkilövahinkoja.
Kun tämän projektorin huolto tai korjaus on suoritettu, pyydä huoltoteknikkoa
suorittamaan tavanomaiset turvallisuustarkistukset projektorin käyttöturvallisuuden
varmistamiseksi.
7
Turvallisuusohjeet
Vaihtovirtajohtoa koskevat vaatimukset
Tämän projektorin mukana toimitettu vaihtovirtajohto täyttää sen maan vaatimukset,
jossa projektori on hankittu.
PISTORASIAN TULEE OLLA LAITTEISTON LÄHELLÄ HELPPOPÄÄSYISESSÄ
PAIKASSA.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja
Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista
annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö
kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti
painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku
sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy)
enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi
kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai
viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen
keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen
käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia
aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös
luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys
kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön
tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/weee, tai
www.canon-europe.com/battery.
8
Turvallisuusohjeet
Käyttöoppaassa esiintyvät turvallisuusmerkit
Tässä osiossa kuvataan käyttöohjeessa käytettävät turvallisuusmerkit. Seuraavat
merkit ilmoittavat tärkeistä projektorin turvallisuusohjeista. Noudata aina näiden
merkkien turvallisuusohjeita.
Varoitus
Huomautus
Ilmoittaa virheellisen käsittelyn aiheuttamasta kuoleman- tai
vakavan henkilövahingon vaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
Varmista turvallinen käyttö noudattamalla aina näitä ohjeita.
Ilmoittaa virheellisen käsittelyn aiheuttamasta henkilövahingon
vaarasta, jos ohjeita ei noudateta. Varmista turvallinen käyttö
noudattamalla aina näitä ohjeita.
Ilmoittaa virheellisen käsittelyn aiheuttamasta sähköiskun
vaarasta, jos ohjeita ei noudateta. Varmista turvallinen käyttö
noudattamalla aina näitä ohjeita.
Ilmoittaa virheellisen käsittelyn aiheuttamasta palovammojen
vaarasta, jos ohjeita ei noudateta. Varmista turvallinen käyttö
noudattamalla aina näitä ohjeita.
Ilmoittaa kielletyistä toimista.
Kielto
Huomautus
Ilmoittaa, että toimintoa vaaditaan tai että ohjeita pitää
noudattaa.
9
Turvallisuusohjeet
Varotoimenpiteet käyttöä varten
Koska tämä osio sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, lue seuraavat ohjeet
huolellisesti ennen projektorin käyttöönottoa sen turvallisen ja virheettömän käytön
takaamiseksi.
Varoitus
Virtalähde
Pidä projektorin pistoke asennuksen aikana paikassa, jossa pääset siihen helposti
käsiksi, jotta voit irroittaa projektorin sähköverkosta tarpeen vaatiessa välittömästi
tai pysy pääsulakkeen katkaisijan läheisyydessä. Seuraavissa tilanteissa laitteen
virta on katkaistava, pistoke on irrotettava sähköverkosta ja sinun on otettava
yhteyttä Canon-asiakaspalveluun. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai
sähköisku.
• Laitteesta tulee savua
• Laitteesta tulee poikkeavaa hajua tai ääntä
• Laitteen sisään on päässyt vettä tai muuta nestettä
• Laitteen sisään on päässyt metallia tai muuta vierasta
materiaalia
• Projektori on kaatunut tai pudonnut ja sen kotelo on
vaurioitunut
Noudata seuraavia virtalähdettä, pistoketta ja liittimen käsittelyä koskevia
varotoimenpiteitä. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Kielto
• Älä aseta esineitä virtajohdon päälle, äläkä anna sen jäädä
jumiin projektorin alle.
• Älä peitä virtajohtoa matolla.
• Älä taita, kierrä, vedä tai niputa virtajohtoa liikaa tai muokkaa
sitä.
• Pidä virtajohto kaukana lämmityslaitteista ja muista
lämpölähteistä.
• Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto on
vaurioitunut, ota yhteys Canon-asiakaspalveluun.
• Älä käytä virtalähdettä, jonka jännite on eri, kuin osoitettu
jännite (AC 100 – 240 V).
• Älä aseta metalliosia pistokkeen tai liittimen kontaktiosiin.
• Tämän projektorin mukana tuleva virtajohto on tarkoitettu
käytettäväksi ainoastaan tämän tuotteen kanssa. Älä käytä
tätä johtoa muiden tuotteiden kanssa.
• Älä irroita pistoketta tai liitintä märillä käsillä.
10
Turvallisuusohjeet
Varoitus
Noudata seuraavia virtalähdettä, pistoketta ja liittimen käsittelyä koskevia
varotoimenpiteitä. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Huomautus
• Kiinnitä pistoke ja liitin tukevasti ja työnnä ne kokonaan
sisään.
Älä käytä vaurioitunutta pistoketta tai löysää pistorasiaa.
• Älä irroita pistoketta virtajohdosta vetämällä. Pidä aina
kiinni pistokkeesta kun irroitat sen. Virheellinen käsittely voi
vahingoittaa virtajohtoa.
• Jatkojohtoa käytettäessä tulee varmistaa, että kytkettyjen
laitteiden kokonaisvirrankulutus ei ylitä nimellisarvoa.
• Älä ylitä pistorasian nimellisarvoa (esimerkiksi kytkemällä
siihen enemmän kuin yhden laitteen), joka voi johtaa
ylikuumenemisesta johtuvaan tulipalovaaraan.
• Tarkista pistoke ja pistorasia säännöllisesti ja poista
pistokkeen ja pistorasian välissä oleva pöly tai lika.
• Älä koske virtajohtoon, kaapeliin tai itse projektoriin jos
salama on iskenyt.
• Älä siirrä projektoria ennen kuin olet sammuttanut sen,
irroittanut pistokkeen virtalähteestä ja irroittanut kaikki muut
kaapelit.
• Irroita projektori sähkövirrasta ennen puhdistusta tai huoltoa.
11
Turvallisuusohjeet
Varoitus
Asennus ja käyttö
Noudata seuraavia projektorin asentamista ja käsittelyä koskevia varotoimenpiteitä.
Muutoin seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
Kielto
• Älä käytä projektoria paikasssa, jossa se voi kastua, kuten
ulkona, kylpyammeessa tai suihkussa.
• Älä aseta nestettä sisältäviä astioita projektorin päälle.
• Älä asenna projektoria paikkaan, joka on kostea tai pölyinen
tai paikkaan, jossa se voi altistua öljyiselle savulle tai höyrylle.
Öljy voi heikentää muoviosia, mikä voi johtaa kattoon
ripustetun projektorin irtoamiseen ja putoamiseen.
• Varmista, että käytät kaikkia putoamisen estäviä keinoja,
kuten kiinnityksen varmistavaa vaijeria, kun asennat
projektorin korkeaan paikkaan, kuten esimerkiksi kattoon.
• Älä poista projektorin koteloa tai pura sitä. Projektorin
sisäosat sisältävät korkeajännitteisiä komponentteja ja
kuumia osia. Jos laite pitää tarkistaa, huoltaa tai korjata, ota
yhteys Canon-asiakaspalveluun.
• Älä pura tai muuta projektoria (mukaan lukien kulutusosia) tai
kaukosäädintä.
• Älä katso suoraan tuuletusaukkoihin käytön aikana.
• Älä aseta esineitä projektorin aukkoihin, kuten ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin.
• Älä aseta paineenalaista purkkia tuuletusaukkojen eteen.
Purkin sisällön paine voi kasvaa ilmanpoistoaukoista tulevan
lämmön vuoksi ja seurauksena voi olla räjähdys.
• Älä käytä tulenarkaa tai herkästi syttyvää suihketta kun
puhdistat pölyä projektorin osista, kuten linssistä tai
suodattimesta. Kuumenevat sisäosat voivat syttyä palamaan
ja aiheuttaa tulipalon.
• Älä käytä projektorin huollossa liimoja, voiteluaineita, öljyjä
tai emäksisiä puhdistusaineita. Tällaiset aineet saattavat
tarttua laitteen koteloon ja vahingoittaa sitä, mikä saattaa
johtaa projektorin putoamiseen ja onnettomuuteen tai
henkilövahinkoihin.
• Käytön aikana projektorista tulee voimakkaita valonsäteitä,
joten älä katso suoraan projektorin linssiin. Muutoin
seurauksena voi olla silmävamma.
Varmista erityisesti, että lapset
eivät katso linssiin.
12
Turvallisuusohjeet
Varoitus
Noudata seuraavia projektorin asentamista ja käsittelyä koskevia varotoimenpiteitä.
Muutoin seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
Kielto
Huomautus
• Projektorista tuleva valo on luokiteltu Riskiryhmään 2 (RG2)
IEC 62471-5:2015 -standardin mukaisesti.
• Älä aseta optisia välineitä (kuten suurennuslaseja, heijastimia
tai silmälaseja) projektorista tulevan valon tielle. Jos heijastettu
valo taittuu tai heijastuu ihmisten silmiin, seurauksena voi olla
silmävamma.
• Projektorista heijastuvalle valonsäteelle ei saa missään
tapauksessa altistua suoraan.
• Kun asetat projektorin korkealla olevaan paikkaan, varmista,
että sen alusta on sileä ja vakaa.
• Älä käytä projektoria pehmeällä alustalla, kuten matolla tai
vaahtomuovimatolla, jne.
• Pyydä kattoripustukseen ja muihin asennustöihin apua
pätevältä teknikolta tai Canon-asiakaspalvelulta. Huonosti
tehty asennustyö voi johtaa onnettomuuteen.
• Vältä tippuvien osien kaltaisia vaaroja kattoon ripustetun
projektorin linssiä vaihdettaessa pyytämällä apua pätevältä
teknikolta tai Canon-asiakaspalvelusta.
• Älä käytä projektoria paikassa, jossa saattaa olla syttyviä tai
räjähdysherkkiä kaasuja.
Projektorin lamppu kuumenee ja aiheuttaa syttyessään
tulipalovaaran.
13
Turvallisuusohjeet
Varoitus
Lamppu
Tämä projektori käyttää suuripaineista elohopealamppua. Elohopealamppu on
ominaisuuksiltaan seuraavanlainen.
• Lamppu tummuu ajan kuluessa.
• Iskut, hankaus tai lampun käyttö käyttöiän päätyttyä voi vahingoittaa lamppuja
(tämän yhteydessä voi kuulua voimakasta ääntä) tai aiheuttaa niiden palamisen.
• Kun lampun vaihtoa koskeva ilmoitus on tullut näkyviin, lampun rikkoutumisvaara
on suurempi (katso kohta "Lampun vaihtaminen" (Sivu 98). Vaihda lamppu uuteen
mahdollisimman pian.
• Lamppujen käyttöikä vaihtelee suuresti käyttöympäristön mukaan. Jotkin lamput
voivat palaa loppuun tai rikkoutua pian ensimmäisen käyttökerran jälkeen.
• Pidä aina varalamppu valmiina.
Noudata seuraavia ohjeita, kun lamppu vaihdetaan tai kun lamppu vaurioituu.
Huomautus
• Jos lamppu on vaurioitunut, tuuletusaukoista voi tulla lampun
sisällä olevaa kaasua (sisältää elohopeaa) ja pölyä. Jos
näin käy, avaa välittömästi huoneen ikkunat ja ovet riittävän
tuuletuksen takaamiseksi. Rikkoutuneet lamput voivat
levittää lasinsiruja projektorin sisään. Ota yhteys pätevään
teknikkoon tai Canon-asiakastukeen projektorin sisäosien
puhdistamiseksi ja tarkistamiseksi sekä lampun vaihtamiseksi.
• Jos hengität lampusta tulevaa kaasua tai sen siruja pääsee
silmiisi tai suuhusi, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
Noudata seuraavia ohjeita, kun vaihdat lamppuja, jotka eivät enää toimi. Muutoin
seurauksena voi olla henkilövahinkoja.
Huomautus
• Jos valo yhtäkkiä sammuu joko silloin kun käynnistät
projektorin tai kun se on ollut päällä jonkin aikaa, lamppu on
saattanut rikkoutua. Älä tällöin missään tapauksessa yritä
vaihtaa lamppua itse. Pyydä aina apua pätevältä teknikolta tai
Canon- asiakaspalvelusta.
• Kattoon ripustetun projektorin lamppu voi tippua kun avaat
lampun suojuksen tai vaihdat lamppua. Kun vaihdat lamppua,
varmista, ettei kukaan ole projektorin alla ja että seisot itse
lampun suojuksen sivussa, etkä suoraan sen alla.
14
Turvallisuusohjeet
Varoitus
Kaukosäätimen paristot
Noudata seuraavia paristojen käsittelyä koskevia varotoimenpiteitä. Muutoin
seurauksena voi olla tulipalo tai henkilövahinkoja.
• Älä kuumenna paristoja, aseta niitä oikosulkuun, pura niitä tai
aseta niitä avotuleen.
• Älä yritä ladata kaukosäätimen mukana tulleita paristoja
uudelleen.
Kielto
• Poista paristot kun ne on kulutettu loppuun tai kun
kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaa.
• Vaihda samanaikaisesti molemmat paristot.
Älä käytä samanaikaisesti kahta erityyppistä paristoa.
Huomautus
• Aseta paristot oikein + ja – -merkintöjen mukaisesti.
• Jos paristosta vuotaa nestettä ja sitä pääsee iholle, pese se
pois huolellisesti.
Huomautus
Käsittely
Noudata seuraavia projektorin asentamista ja käsittelyä koskevia varotoimenpiteitä.
Huomautus
• Irroita pistoke pistorasiasta turvallisuuden takaamiseksi jos
projektoria ei käytetä pitkään aikaan. Muutoin seurauksena
voi olla tulipalovaara, mikäli pistokkeeseen tai pistorasiaan
kerääntyy pölyä.
• Älä kytke kuulokkeita AUDIO OUT -liitäntään (äänen
lähtöliitäntä). Muutoin seurauksena voi olla kuulovaurio.
• Älä aseta äänenvoimakkuutta liian korkealle heti aluksi.
Muutoin seurauksena voi olla kuulovaurio voimakkaiden ja
yhtäkkisten äänten vuoksi. Laske äänenvoimakkuutta ennen
projektorin sammuttamista ja nosta sitä hitaasti käynnistämisen
jälkeen.
• Älä kosketa kotelon tuuletusaukkojen yläpuolella tai lähellä
olevia osia, jotka voivat kuumentua projektorin käytön aikana.
Varmista erityisesti, että lapset eivät koske näihin osiin.
Älä aseta metalliesineitä tuuletusaukkojen lähelle tai niiden
yläpuolelle. Projektori saattaa kuumentaa tällaisia esineitä,
mikä voi johtaa palovammoihin tai muihin vammoihin.
15
Turvallisuusohjeet
Huomautus
Noudata seuraavia projektorin asentamista ja käsittelyä koskevia varotoimenpiteitä.
Kielto
• Älä aseta projektorin päälle painavia esineitä tai istu / seiso
sen päällä. Varmista erityisesti, että lapset eivät katso linssiin.
Projektori saattaa kaatua ja se voi johtaa laitevaurioihin tai
henkilövahinkoihin.
• Älä aseta projektoria epävakaalle tai vinolle alustalle.
Muutoin projektori saattaa pudota tai kaatua, mikä voi johtaa
henkilövahinkoihin.
• Älä aseta esineitä linssin eteen heijastamisen
aikana. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
Noudata seuraavia ohjeita kun käsittelet lamppua.
Huomautus
• Älä käsittele lamppua heti sen jälkeen kun lamppu on
ollut käytössä. Sammuta laite ja odota noin 1 tunnin ajan,
että lamppu ja projektori viilenevät tarpeeksi. Muutoin
seurauksena voi olla lampun tai projektorin kuumuudesta
johtuva palovamma.
16
Turvallista käyttöä varten
Huomautus
Kuljetus ja asentaminen
Noudata seuraavia ohjeita kun kannat tai muutoin kuljetat projektoria.
Huomautus
• Tämä projektori on tarkkuuslaite. Älä kaada sitä tai kohdista siihen
iskuja. Muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Vedä säädettävät jalat sisään ennen kuin siirrät projektoria. Jalkojen
jättäminen ulos voi aiheuttaa vahinkoja.
• Älä koske linssiin paljain käsin. Linssissä olevat tahrat ja sormenjäljet
voivat vaikuttaa kuvan laatuun.
• Projektorin suojausta ei voida taata, jos pakkaus- tai iskunvaimentavia
materiaaleja käytetään uudelleen. Iskunvaimentavien materiaalien
palaset voivat lisäksi päästä projektorin sisään ja aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
17
Turvallista käyttöä varten
Huomautus
Noudata seuraavia ohjeita kun asennat projektorin tai käytät sitä.
• Varo kosteuden tiivistymistä.
Jos projektori viedään yhtäkkiä lämpimämpään paikkaan tai jos
huoneen lämpötila nousee yllättävän nopeasti, ilmassa oleva kosteus
voi tiivistyä linssiin tai peiliin ja vaikuttaa heijastettuihin kuviin. Jos
näin käy, odota hetki ja varmista, että kosteus on haihtunut ennen
käytön jatkamista.
• Älä asenna projektoria paikkaan, jossa lämpötila on korkea tai
alhainen. Muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriö. Käyttö- ja
säilytysympäristön suosituslämpötilat ovat seuraavat.
• Käyttöympäristö: 0°C (32°F) to 40°C (104°F), 20% to 85% RH
• Säilytysympäristö: -20°C (-4°F) to 60°C (140°F)
Huomautus
• Kun projektoria käytetään yli 1,400 m (4,593.2') korkeudessa:
Säädä projektorin asennusasetuksia valikossa (S 147). Muutoin
seurauksena voi olla lampun käyttöiän lyheneminen tai lampun
vahingoittuminen.
• Älä asenna projektoria kohdistettuna väärään suuntaan. Asenna
projektori niin, että se on kallellaan etu- tai takasuunnassa /
vasemmalle tai oikealle enintään 10°. Muutoin seurauksena voi olla
lampun käyttöiän lyheneminen tai lampun vahingoittuminen.
• Älä tuki ilmanotto- tai tuuletusaukkoja. Aukkojen tukkiminen voi
johtaa kuuman ilman jäämiseen projektorin sisään, mikä voi lyhentää
optisten komponenttien tai muiden osien käyttöikää ja vahingoittaa
projektoria.
• Asenna projektori paikkaan, jossa ilmanotto- ja tuuletusaukkojen ja
seinän väliin jää vähintään 50 cm (1,6') / 100 cm (3.3') vapaata tilaa
projektorin molemmille puolille. Jätä projektorin pohjan ja sen alustan
väliin vähintään 0.5 cm (0.2") kokoinen aukko. Projektorin pohjassa on
ilmanottoaukko. Liian pieni tila aukkojen ja seinän tai alustan välillä voi
johtaa kuuman ilman kerääntymiseen projektorin sisään ja projektorin
vahingoittumiseen.
Suurempi
kuin5050cm
com Suurempi
kuin100
100 cm
cm
Greater
than
Greater than
Suurempi
kuin100
100cm
cm
Greater
than
Suurempi
kuin0.5
0,5 cm
cm
Greater than
Sivut ja pohja
Takaosa
18
Turvallista käyttöä varten
• Älä aseta projektorin päälle esineitä, jotka saattavat muuttaa väriä
tai muotoa kuumuuden vuoksi.
• Älä asenna projektoria korkeajännitteisten sähkölinjojen tai
sähkölähteen lähelle. Seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti (S 207). Pöly, joka kerääntyy
sisäosiin laitteen ollessa pitkään puhdistamatta voi ajan kuluessa
vahingoittaa projektoria tai tai vaikuttaa kuvan laatuun.
• Jälkikuvia voi ilmestyä, kun kuva vaihtuu edellisen kuvan
oltua heijastettuna jonkin aikaa. Tämä johtuu LCD-paneelien
ominaisuuksista, eikä ole merkki toimintaongelmasta. Jälkikuva
häviää jonkin ajan kuluttua normaalin heijastuksen aikana.
10°
10°
10°
10°
ÄLÄ kallista projektoriasi 10 astetta
enempää.
ÄLÄ kallista projektoriasi 10 astetta
enempää.
ÄLÄ aseta projektoria heijastamaan
pystysuorassa asennossa.
ÄLÄ aseta projektoria heijastamaan
ylösalaisin.
ÄLÄ aseta projektoria heijastamaan
vaakatasossa.
19
Ennen asentamista
Projektorin kantamista / toimittamista koskevat
ohjeet
Valmistele projektori alla kuvatulla tavalla ennen kantamista.
Huomautus
• Irroita projektoriin kytketyt johdot. Projektorin kantaminen johdot
kiinnitettynä voi aiheuttaa onnettomuuden.
• Vedä säädettävät jalat sisään ennen kuin siirrät projektoria.
Jalkojen jättäminen ulos voi aiheuttaa vahinkoja.
• Älä altista projektoria koville iskuille tai tärähtelyille.
Asennusta koskevat ohjeet
Lue kohdat "Turvallisuusohjeet" ja "Turvallista käyttöä varten" (S 5 – S 19).
Noudata myös seuraavia ohjeita asennuksen aikana.
Huomautus
• Älä lyö projektoria tai altista sitä iskuille. Muutoin seurauksena voi
olla toimintahäiriö.
• Älä asenna projektoria vain toisen sivun päälle tai muihin
epävakaisiin asentoihin. Projektori saattaa vahingoittua, mikäli se
kaatuu.
■Ä
lä käytä seuraavissa paikoissa
Huomautus
• Paikoissa, joissa laite altistuu pahasti kosteudelle, pölylle,
öljyiselle savulle tai tupakansavulle
Näiden aineiden tarttuminen linssiin, peiliin tai muihin optisiin osiin
voi heikentää kuvan laatua.
Lisäksi öljy voi heikentää muoviosia, mikä voi johtaa kattoon
ripustetun projektorin irtoamiseen ja putoamiseen.
• Lähellä korkeajännitteisiä sähkölinjoja tai sähkölähteitä
Seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Pehmeillä alustoilla, kuten matoilla tai pehmustetuilla matoilla
Seurauksena voi olla tulipalo tai projektorin vahingoittuminen.
• Todella kuumissa tai kosteissa paikoissa
• Paikoissa, joissa laitteeseen voi kohdistua tärähtelyä tai
iskuja
• Lämpö-, palo- ja savuhälyttimien läheisyydessä
• Meren lähellä tai ilmanvaihtoaukkojen läheisyydessä
• Paikoissa, joissa saattaa olla syövyttäviä kaasuja, kuten
kuumista lähteistä peräisin olevaa rikkikaasua
Se voi vahingoittaa projektoria. Hyväksyttävät käyttö- ja
säilytyslämpötilat ja -kosteustasot ovat seuraavat.
* Käyttölämpötila ja -kosteustaso koskee tilanteita, joissa
projektori heijastaa tai on valmiustilassa.
Käyttölämpötila
Käyttökosteustaso
Säilytyslämpötila
0°C (32°F) – 40°C (104°F)
20% – 85%
-20°C (-4°F) – 60°C (140°F)
20
Ennen asentamista
lä koske linssiin paljain käsin
■Ä
Huomautus
Älä koske linssiin paljain käsin. Linssissä olevat tahrat ja
sormenjäljet voivat vaikuttaa kuvan laatuun.
■ Asenna laite tarpeeksi kauas seinistä ja muista
esteistä
Huomautus
Jos ilmanotto- tai tuuletusaukot on
tukittu, projektorin sisään kerääntyy
kuumaa ilmaa, mikä saattaa johtaa
projektorin käyttöiän lyhenemiseen
tai toimintahäiriöihin. Älä
myöskään asenna laitetta huonosti
ilmastoituun, kapeaan ja suljettuun
paikkaan.
Asenna projektori paikkaan, jossa
ilmanotto- ja tuuletusaukkojen ja
seinän väliin jää vähintään 50 cm
(1,6') / 100 cm (3.3') vapaata tilaa.
Jätä projektorin pohjan ja sen
alustan väliin vähintään 0.5 cm
(0.2") kokoinen aukko.
aro kosteuden tiivistymistä
■V
Ilmanotto
Tuuletus
(lämmön poistamista varten)
Jos huoneen lämpötila nousee odottamattoman nopeasti, ilmassa oleva kosteus
voi tiivistyä projektorin linssin tai peilin pintaan, minkä vuoksi kuva saattaa olla
sumea tai epäselvä. Odota, kunnes tiivistynyt kosteus on haihtunut ja kuva palautuu
normaaliksi.
■ Säädä asetuksia 1400 m (4,593.2') ylittävässä
korkeudessa
Projektorin asetuksia on säädettävä kun projektoria käytetään 1400 m (4,593.2')
korkeudessa tai ylempänä. Katso [Korkeaa sijoituspaikkaa] koskevat ohjeet (S 58)
[Asetus]-valikossa.
21
Ennen asentamista
un käytät kattoon ripustettua laitetta
■K
Huomautus
Kun projektori on ripustettu kattoon tai
asennettu korkeaan paikkaan, ilmanottoja tuuletusaukot ja ilmansuodattimen
ympärillä oleva alue on puhdistettava
säännöllisesti. Ilmanotto- tai
tuuletusaukkoihin kerääntyvä pöly
voi heikentää ilmanvaihtoa, mikä
nostaa laitteen sisäistä lämpötilaa
ja voi aiheuttaa vaurioita tai
tulipalovaaran. Puhdista pöly ilmanottoja tuuletusaukoista pölynimurilla tai
vastaavalla keinolla.
22
Ennen asentamista
Tekijänoikeusilmoitus
Ota huomioon, että kuvan koon suurentaminen tai pienentäminen kaupallisia
tarkoituksia tai julkista esitystä varten saattaa loukata alkuperäisen
kuvamateriaalin tekijänoikeuden haltijan lain suojaamia tekijänoikeuksia.
Varmista verkon Suojaus
Varmista verkon Suojaus. Huomioi, että Canon ei ole millään tavalla korvaustai vastuuvelvollinen verkkoturvalisuusonnettomuuksien tai -tapahtumien,
kuten luvattoman käytön, aiheuttamista suorista tai epäsuorista tappioista tai
menetyksistä.
Määritä projektorin, tietokoneen ja verkkoturvallisuuden asetukset huolellisesti
ennen käyttöä.
• Aseta projektorin yhteydet vain suojatun verkkosi sisällä, palomuurin tai
vastaavan takana, suorien Internet-yhteyksien sijaan.
Tietoja tavaramerkeistä
• Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
• Microsoft ja Windows ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat tavaramerkkejä
tai HDMI Licensing, LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• PJLink on JBMIA:n rekisteröity tavaramerkki ja se odottaa vahvistusta joissakin
maissa.
• PJLink on rekisteröity tavaramerkki tai sen rekisteröintihakemus on lähetetty
Japanissa, Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa tai alueilla.
• AMX on Harman International Industries, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
• Crestron®, Crestron RoomView® ja Crestron Connected™ ovat Crestron
Electronics, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
23
Ennen asentamista
Avoimen
lähdekoodin ohjelmisto
Tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistomoduuleja.
Lisätietoja löydät tiedostoista, jotka voit hankkia kohdasta "Tässä tuotteessa
käytetty ohjelmisto" lataussivustolla (https://global.canon/iprj/). Katso jokaisen
moduulin lisenssitiedot jotka ovat vastaavassa tiedostossa.
Jotkin kolmannen osapuolen ohjelmistot sallivat ohjelmistomoduulien jakamisen
konekielisessä muodossa vain sillä ehdolla, että tällaisten moduulien lähdekoodi
tuodaan vapaasti saataville. Lisätietoja siitä, miten voit hankkia tällaisten kolmannen
osapuolen ohjelmistojen lähdekoodin, saat ottamalla yhteyttä jakelijaan, jolta ostit
tuotteen.
24
Ennen asentamista
Lisävarusteet
Ennen kuin käytät laitetta, varmista, että seuraavat varusteet ovat mukana
pakkauksessa.
Kaukosäädin
(tyyppinumero: LV-RC12)
Paristot (AAA*2)
Virtajohto
1.8 m (70.8'')
Huomio: Vaihtovirtajohdon tiedot
riippuvat projektorisi sijainnista.
Tietokonekaapeli
1.5 m (59.1")
Tärkeää tietoa
Takuukortti
25
Projektorisi nimi ja sen toiminta
① Tarkennusrengas
oomausrengas
②Z
③ Yläosan ohjauspaneeli
④ Tuuletusaukko
⑤ K aukosäätimen vastaanotin
(Etuosa)
⑥ Heijastuslinssi
Etuosa / Yläosa
①
③
②
⑥
⑤
④
⑬
⑭
⑦ Kaiutin
⑧ Turvapalkki
⑨ Virtajohdon liitin
⑩ K aukosäätimen vastaanotin
(takaosa)
⑪ Varkaudenestolukon aukko
uodattimen suojus
⑫S
⑬ LED-ilmaisinvalot
⑭ Lampun suojus
⑫
⑩
⑪
⑦⑧
⑨
⑮ Säädettävä jalka
Pohja
!
Huomio:
Älä laita käsiäsi tai muita esineitä
tuuletusaukon läheisyyteen:
●A
ukosta tulee kuumaa ilmaa.
Älä laita käsiäsi, kasvojasi
tai lämpöherkkiä esineitä
tuuletusaukon läheisyyteen.
Pysy vähintään 3" (100 cm)
etäisyydellä tai seurauksena voi
olla palovamma tai vauriot.
⑮
26
Projektorisi nimi ja sen toiminta
②
Liitännät
③
④
⑤
⑥
⑦
①
⑧
⑨
ONO(L/R) -liitäntä
①M
MoNo-äänisignaali (Yksi audioliitäntä) tulee
yhdistää MONO (R / L) -liitäntään.
UDIO OUT -liitäntä
②A
Yhdistä ulkoiset äänilaitteet tähän liitäntään.
DMI-1/HDMI-2 -liitäntä
③H
Yhdistä digitaaliset HDMI1-lähtösignaalit
tai digitaaliset HDMI2-lähtösignaalit tähän
liitäntään
OMPUTER IN
④C
Yhdistä RGB tähän liitäntään.
ONTROL
⑤C
Kun käytät projektoria RS232-toiminnolla,
yhdistä sarjaviestintä tähän liitäntään.
SB B -liitäntä
⑥U
Kun käytät "USB Display" toimintoa, yhdistä
tietokoneesi tähän liitäntään USB-kaapelilla.
⑩
⑪
⑫
⑬
IDEO IN -liitäntä
⑧V
Yhdistä videon lähtösignaali tähän liitäntään.
⑨A
UDIO IN -liitäntä
Yhdistä tietokoneen äänisgnaali tähän liitäntään.
⑩M
ONITOR OUT -liitäntä
Yhdistä liitännän ④ lähtö näyttölähtöä varten
muihin näyttöihin.
⑪K
aukosäätimen vastaanotin (takaosa)
Käytä projektoria kaukosäätimellä.
⑫V
arkaudenestolukon aukko
Varkaudenestovaijeri (ei sisälly pakkaukseen)
voidaan kiinnittää tähän.
⑬L
AN -liitäntä
Yhdistä kaapeli tähän liitäntään, kun käytät
projektoriasi verkkohallinnan kautta.
⑦U
SB A -liitäntä
Kun käytät "Memory Viewer" toimintoa, aseta
USB-muisti suoraan tähän liitäntään.
27
Projektorisi nimi ja sen toiminta
Ohjauspaneelin yläosa ja ilmaisinvalot
②
③
④
①
⑤
⑦
⑥
OWER
①P
Käynnistä tai sammuta projektori.
▲
▲
/YLÖS/ALAS/VOL-/VOL+
uolet▲▼
②N
- Valitse kohteita tai säädä tietoja OSD-valikossa.
- Siirrä kuvaa"Digitaalinen zoom +/-" -tilassa.
- Säädä äänenvoimakkuutta.
ARNING -ilmaisinvalo
③W
- Ilmaisinvalo vilkkuu punaisena kun projektorin sisäinen lämpötila ylittää käyttörajan.
④P
OWER -ilmaisinvalo
- POWER-ilmaisinvalo on tasaisen punainen kun projektori on valmiustilassa.
- POWER-ilmaisinvalo on tasaisen vihreä kun projektori on käytössä.
- POWER-ilmaisinvalo vilkkuu vihreänä kun projektori on virranhallintatilassa.
- POWER-ilmaisinvalo vilkkuu punaisena kun projektori on jäähdytystilassa.
- POWER-ilmaisinvalo on tasaisen oranssi kun projektorin virta toimii epänormaalisti.
ENU
⑤M
Avaa tai sulje OSD-valikko.
K
⑥O
- Valitse vaihtoehtoja OSD-valikossa.
⑦ I NPUT
Avaa tai sulje TULOLÄHDEVALIKKO.
28
Projektorisi nimi ja sen toiminta
Kaukosäädin
▲
▲
②
uolet▲▼
⑧N
– Valitse kohteita tai säädä tietoja OSD-valikossa.
– Valitse näyttöalue digitaalisessa zoom+ -tilassa.
①
⑨ O K
Siirry OSD-valikkoon tai valitse siellä vaihtoehtoja.
③
⑤
⑥
④
⑦
⑩ I MAGE
Valitse kuvatila.
⑨
⑪ K EYSTONE
Trapetsivääristymän kalibrointi.
⑧
⑩
⑪
⑭
⑮
⑫
⑬
⑱
⑲
⑳
⑯
⑰
⑫ S CREEN
Siirry näytön ruutukoon säätövalikkoon.
⑬ L AMP
Valitse LAMP-tila.
⑭ F REEZE
Pysäytä heijastetut kuvat.
⑮ PATTERN
Valitse projektorisi sisäänrakennettu testikuvio.
㉑
① POWER
Käynnistä tai sammuta projektorisi.
② INPUT
Avaa tai sulje TULOLÄHDEVALIKKO.
③ V GA
Valitse VGA-tulolähde.
④ A UTO
Siirry automaattiseen säätötilaan.
⑤ V IDEO
Valitse VIDEO-tulolähde.
⑥ HDMI
Valitse HDMI 1/HDMI 2-tulolähde.
⑦ M ENU
Avaa tai sulje OSD-valikko.
!
⑯ I NFO.
Näytä tiedot projektorisi tämänhetkisestä tilasta.
⑰ M UTE
Mykistä äänet tilapäisesti.
⑱ D.ZOOM +
Zoomaa heijastettua kuvaa isommaksi.
⑲ D.ZOOM Zoomaa heijastettua kuvaa pienemmäksi.
⑳ V OLUME +
Nosta äänenvoimakkuutta.
V OLUME Laske äänenvoimakkuutta.
B LANK
Pimennä näytöllä olevat kuvat tilapäisesti.
TIMER
Ota ajastintoiminto käyttöön.
Kaukosäätimen PATTERN -painike ei toimi kun valitset tulosignaaliksi USB-näytön,
Memory Viewer ja Verkon.
29
Projektorisi nimi ja sen toiminta
Aseta paristot kaukosäätimeen
❶
Avaa paristotilan kansi.
❷
❸
Aseta sinne uudet paristot.
Kaksi AAA-paristoa
Aseta kansi takaisin
paikoilleen.
Aseta paristot oikeaan asentoon
anodi- ja katodimerkintöjen (+
ja -) mukaisesti. Varmista, että
molemmat navat ovat kiinteästi
kosketuksissa paristotilan liitinten kanssa.
Noudata seuraavia turvallista käyttöä koskevia ohjeita:
!
•K
äytä kahta AAA-paristoa.
•V
aihda samanaikaisesti molemmat paristot.
•Ä
lä käytä samanaikaisesti yhtä uutta ja yhtä vanhaa paristoa.
•P
idä kaukosäätimesi kaukana vedestä ja muista nesteistä.
•Ä
lä altista kaukosäädintäsi korkealle kosteustasolle tai lämpötiloille.
•Ä
lä pudota kaukosäädintäsi.
• J os paristosta vuotaa paristotilaan liuosta, puhdista se huolellisesti
ennen kuin vaihdat paristotilaan uudet paristot.
•M
uiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen paristotyyppien
käyttäminen voi aiheuttaa räjähdysvaaran. "Lampun vaihtaminen"
(Sivu 98)
•H
ävitä vanhat paristosi noudattamalla paristossa olevia ohjeita tai
paikallisia kierrätysohjeita.
Kaukosäätimen käyttöetäisyys
30°
Osoita kaukosäätimesi kohti projektorisi infrapunavastaanotinta.
30°
8M
8M
30°
30°
Kaukosäätimesi enimmäiskäyttöetäisyys on noin
30° kaari ja noin 8 metriä.
30°
30°
30°
30°
8M
30
8M
Asennus
Aseta ja valmistele projektorisi
• Ympäristön kirkkaus voi vaikuttaa heijastamasi kuvan laatuun. Parhaan
kuvanlaadun takaamiseksi suosittelemme, että pyrit hallitsemaan ympäristösi
kirkkautta.
• Alla olevan kuvan arvot ovat vain arvioita. Oikeat arvot voivat poiketa näistä
arvoista.
LV-WU360
Näytönkoko (LxP) m
16:10 kuvasuhde
Heijastuksen etäisyys
(enimmillään)
Heijastuksen etäisyys
(vähimmillään)
Näytönkoko (LxP) m
16:9 kuvasuhde
Heijastuksen etäisyys
(enimmillään)
Heijastuksen etäisyys
(vähimmillään)
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
0,65x0,40 1,72x1,08 2,15x1,35 2,59x1,62 3,23x2,02 4,31x2,69 6,46x4,04
0,87m
2,36m
2,96m
3,56m
4,45m
5,95m
8,93m
1,05m
2,85m
3,56m
4,28m
5,36m
7,15m
10,74m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
0,90m
2,43m
3,04m
3,66m
4,58m
6,11m
9,18m
1,08m
2,92m
3,66m
4,40m
5,51m
7,35m
11,03m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
LV-WX370
Näytönkoko (LxP) m
16:10 kuvasuhde
Heijastuksen etäisyys
(enimmillään)
Heijastuksen etäisyys
(vähimmillään)
Näytönkoko (LxP) m
16:9 kuvasuhde
Heijastuksen etäisyys
(enimmillään)
Heijastuksen etäisyys
(vähimmillään)
0,65x0,40 1,72x1,08 2,15x1,35 2,59x1,62 3,23x2,02 4,31x2,69 6,46x4,04
0,94m
2,55m
3,20m
3,84m
4,81m
6,42m
9,65m
1,14m
3,07m
3,85m
4,62m
5,79m
7,72m
11,60m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
0,97m
2,63m
3,29m
3,95m
4,95m
6,60m
9,92m
1,17m
3,16m
3,96m
4,75m
5,95m
7,94m
11,92m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
LV-X350
Näytönkoko (LxP) m
4:3 kuvasuhde
Heijastuksen etäisyys
(enimmillään)
Heijastuksen etäisyys
(vähimmillään)
Näytönkoko (LxP) m
16:9 kuvasuhde
Heijastuksen etäisyys
(enimmillään)
Heijastuksen etäisyys
(vähimmillään)
0,61x0,46 1,63x1,22 2,03x1,52 2,44x1,83 3,05x2,29 4,06x3,05 6,10x4,57
0,89m
2,41m
3,02m
3,63m
4,54m
6,06m
9,10m
1,07m
2,90m
3,63m
4,36m
5,46m
7,28m
10,94m
30"
80"
100"
120"
150"
200"
300"
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
0,97m
2,63m
3,29m
3,95m
4,95m
6,60m
9,92m
1,17m
3,16m
3,96m
4,75m
5,95m
7,94m
11,92m
31
Asennus
Säädä heijastettua kuvaa
Säädä heijastetun kuvan sijaintia
1. Sijoita projektori niin, että se on mallin mukaisesti kohtisuorassa näyttöön
nähden.
2. Nosta projektorin etuosa ja paina projektorin jalkalukkoa.
Jalkalukon avulla voit lukita säädettävän jalan. Pyöritä säädettävää jalkaa
säätääksesi korkeutta.
Säädettävän jalan pyörittäminen kuvan (2) näyttämään suuntaan pidentää sitä ja
jalan pyörittäminen päinvastaiseen suuntaan vetää sen takaisin sisään säätäen
näin projektorin kulmaa pystysuunnassa.
Enimmäiskulma
Max Angle
(10°)
(10°)
Enimmäispituus
Max
length
(41 mm)
(41mm)
Säädettävän jalan lukko
Kuva (1)
Kuva (2)
32
Asennus
Tietokoneeseen yhdistäminen (digitaalinen ja analoginen RGB)
Yhdistämiseen vaaditut kaapelit:
● Tietokonekaapeli
●H
DMI-kaapeli*
(* Tämä kaapeli ei kuulu pakkaukseen.)
VGA
-Signaalin tulo
● Sarjakaapeli (Ristimallinen)*
HDMI
VGA-Signaalin
DigitaalisenSignaalin
Lähtö
Lähtö
RS232 -Lähtö
Sarjakaapeli
(Ristimallinen)
VGA -Signaalin HDMI Digitaalisen
VGAlähtö
Signaalin Tulo SignaalinTulo
!
RS232-Tulo
Irroita projektorisi virtajohdot ja kaikki ulkoiset laitteet ennen kuin kiinnität niihin
kaapeleita.
33
Asennus
Videolaitteisiin yhdistäminen
Yhdistämiseen vaaditut kaapelit:
● VIDEO-kaapeli*
(* Tämä kaapeli ei kuulu pakkaukseen.)
VIDEOLähtöSignaali
VIDEOTuloSignaali
!
Irroita projektorisi virtajohdot ja kaikki ulkoiset laitteet ennen kuin kiinnität niihin
kaapeleita.
34
Asennus
Äänilaitteisiin yhdistäminen
Yhdistämiseen vaaditut kaapelit:
●A
udiokaapeli*
(* Tämä kaapeli ei kuulu pakkaukseen.)
Ulkoiset äänilaitteet
Audio-Lähtö
(R) (L)
Audio-Tulo
!
Audiokaapeli
!
Huomio:
Vasen ja oikea
kanava (L & R) Audiokaapeli
(Stereo)
yhdistetään kun
vain L (mono) on
yhdistetty.
(R) (L)
Audio-Tulo
Audio-Lähtö
Audio-Lähtö
Audiokaapeli
(Stereo)
Audio-Tulo
Irroita projektorisi virtajohdot ja kaikki ulkoiset laitteet ennen kuin kiinnität niihin
kaapeleita.
35
Asennus
Yhdistäminen USB:llä
Yhdistämiseen vaaditut kaapelit:
● usb-A tai usb-b -kaapeli*
(* Tämä kaapeli ei kuulu pakkaukseen.)
USB-B -Lähtö
USB-muisti
USB-B -Tulo
!
Irroita projektorisi virtajohdot ja kaikki ulkoiset laitteet ennen kuin kiinnität niihin
kaapeleita.
36
Asennus
Vaihtovirtajohdon yhdistäminen
Projektorisi käyttämä standardijännite on AC 100-240V. Se mukautuu tästä poikkeavaan
syöttöjännitteeseen automaattisesti. Projektorisi käyttää yksivaiheistavirtajohtoa, jossa on
neutraali maajohdin.
Älä käytä muunlaisia virtajohtoja tai seurauksena saattaa olla sähköiskuvaara. Jos olet
epävarma käyttämäsi virtajohdon mallista, pyydä apua valtuutetulta myyjältä tai tukipalvelusta.
Yhdistä kaikki ulkoiset laitteet ennen kuin käynnistät projektorisi.
!
Huomio:
Pidä projektorisi vaihtovirtapistorasian
lähellä, jotta voit tarvittaessa nopeasti
irroittaa tai kiinnittää pistokkeen.
Huomio:
Irroita turvallisuuden vuoksi
vaihtovirtajohto silloin, kun projektori ei
ole käytössä. Projektorisi käyttää pienen
määrän virtaa kun se on valmiustilassa ja
yhdistettynä vaihtovirtaverkkoon.
Yhdistä pakkauksen mukana tullut
vaihtovirtajohto projektoriisi.
Virtajohtoa koskevat ohjeet
Vaihtovirtajohtosi tulee noudattaa projektorisi käyttömaan / -alueen sääntöjä ja säännöksiä.
Varmista, että pistoketyyppi vastaa alla olevan kuvan mallia. Varmista, että käytät ehjää
vaihtovirtajohtoa.
Jos pakkauksen mukana tullut vaihtovirtajohto ei vastaa sijaintisi vaihtovirtapistorasian
mallia, pyydä korvaava johto myyjältäsi.
Projektorin puoli
Yhdistä vaihtovirtapistorasiaan
Maadoituspää
Yhdistä projektorisi virtajohtoliittimeen
Yhdistä vaihtovirtapistorasiaan
Huomio:
● Viallisen virtajohdon käyttäminen voi haitata tuotteen suoritustehokkuutta tai johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja muihin tapaturmiin. Käytä tuotteen mukana tullutta johtoa
vastaavaa virtajohtoa suoritustehon ja käyttöturvallisuuden varmistamiseksi.
37
Peruskäyttö
Käynnistä projektorisi
1. Yhdistä kaikki ulkoiset laitteet projektoriisi (esim.
tietokone tai kamera) ennen kuin käynnistät sen.
2. Yhdistä projektorisi vaihtovirtajohto
vaihtovirtapistorasiaan. Power-ilmaisinvalo syttyy
punaisena.
3. Paina Power-painiketta yläosan
ohjauspaneelissa tai kaukosäätimessä.
Power-ilmaisinvalo muuttuu vihreäksi ja
jäähdytyspuhallin käynnistyy.
4. Jos projektoriisi on asetettu salasanasuojaus,
salasanaikkuna avautuu. Syötä salasanasi alla
olevien ohjeiden mukaisesti.
Salasana
Huomio:
● Mikäli "Logon valinta" -vaihtoehto on
asetettu asentoon POIS, näytöllä ei
näytetä tervetulokuvaa.
● Tervetulokuvan näyttämisaikana et voi
tehdä muuta kuin sammuttaa projektorisi.
0
1
2
3
4
5
Aseta
6
7
9
Peruuta
OK :Syötä salasana
:----
8
MENU
:Edellinen
Salasana
Syötä salasana
Valitse numero painamalla
-painikkeita ja paina
sitten -painiketta syöttääksesi numeron ja
siirtääksesi osoitinta. Syöttämäsi numero näytetään
muodossa " ". Jos haluat muokata syöttämääsi
numeroa, paina -painiketta siirtääksesi osoittimen
muokattavan numeron kohdalle ja paina
painiketta valitaksesi oikean numeron.
0
1
2
3
*
5
6
7
8
9
*
Aseta
:Siirrä
4
Peruuta
OK :Valitse
MENU :Nollaa
Siirrä osoitin Aseta-painikkeen päälle
ja paina sitten OK -painiketta.
Toista tämä vaihe syöttääksesi kolmenumeroisen
numerosarjan.
Siirrä osoitin kohtaan ASETA kun olet syöttänyt
kolmenumeroisen numerosarjan. Paina OK-painiketta.
Projektorisi on nyt käyttövalmis.
Jos salasana on virheellinen, se näytetään punaisena
ja muodossa " ". Yritä uudelleen oikealla
salasanalla.
!
Sinun salasanasi on kolmenumeroinen numerosarja. Jos haluat lisätietoja projektorin
suojaamisesta salasanalla, katso tiedot PIN-koodilukko-toiminnosta asetusvalikossa
sivulla 67.
Salasanan käyttöä koskevat ohjeet
Et voi käyttää salasanalla suojattua projektoria ilman oikeaa salasanaa. Aseta uusi
salasana ja säilytä käyttöohjeesi turvallisessa paikassa. Jos salasana hukkuu tai
unohtuu, katso ohjeita kohdasta Peruuta salasana sivulla 67.
38
Peruskäyttö
Sammuta projektorisi
1. Paina Power-painiketta yläosan
ohjauspaneelissa tai kaukosäätimessä.
"Virta pois?" -viesti näytetään.
2. Paina Power-painiketta uudestaan 4
sekunnin kuluessa siitä kun näit "Virta
pois?" -viestin. POWER-ilmaisivalo
vilkkuu punaisena ja jäähdytyspuhallin
pysyy käynnissä. Älä irroita virtajohtoa
ennen kuin jäähdytyspuhallin sammuu.
Muutoin seurauksena voi olla projektorisi
käyttöiän lyheneminen tai virtakatkokset ja
toimintahäiriöt.
Virta pois?
"Virta pois?" -viesti katoaa 4 sekunnin
kuluttua.
3. POWER-ilmaisinvalo lakkaa vilkkumasta
kun projektori on jäähtynyt tarpeeksi ja on
jälleen valmis käynnistettäväksi.
!
Projektorin sammuttaminen vasta
kun se on ollut käynnissä vähintään
5 minuuttia pidentää lampun
käyttöikää.
Älä käytä projektoriasi tauotta.
Muutoin lamppusi käyttöikä saattaa
lyhentyä. Sammuta projektorisi
vähintään kerran 24 tunnissa ja anna
sen olla joutilaana tunnin ajan.
Huomio:
●● Jos "Autom. käynnistys" -toiminto on asennossa "Päällä", projektorisi käynnistyy kun se
yhdistetään vaihtovirtapistorasiaan (katso lisätietoja sivulta 57).
●● Jäähdytyspuhaltimen nopeus vaihtelee projektorisi sisäisen lämpötilan mukaisesti.
●● Älä laita projektoriasi minkäänlaiseen laatikkoon ennen kuin se on täysin jäähtynyt.
●● Jos Warning-ilmaisinvalo vilkkuu punaisena, katso ohjeet kohdasta "Ilmaisinvalojen tilat"
(Katso lisätietoja sivulta 106)
●● POWER-ilmaisinvalo vilkkuu kun lamppu jäähtyy. Älä käynnistä projektoriasi tänä
aikana. Käynnistä projektorisi vasta, kun POWER-ilmaisinvalo muuttuu punaiseksi.
●● Irroita virtajohto kun jäähdytyspuhallin on sammunut.
39
Peruskäyttö
OSD:n käyttäminen
Kaukosäädin
Voit säätää tai asettaa projektorin näytöllä
näkyvässä valikossa.
Valikon rakenne on monikerroksinen. Jokainen
päävalikko on jaettu useaan alavalikkoon ja
jokainen alavalikko on edelleen jaettu useaan
alavalikkoon.
MENU

Katso kukin asetus- ja säätömenetelmä tämän
käyttöohjeen oikeista osioista.
OK
Yläosan ohjauspaneeli

POWER
MENU
OK
INPUT
1. P
aina MENU-painiketta yläosan
ohjauspaneelissa tai kaukosäätimessä ja
OSD avautuu.
2. Paina
-painikkeita valitaksesi jonkin
päävalikon kohteen tai suorittaaksesi sille
toiminnon. Paina -painiketta tai OK
-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.
OSD-valikko
Näyttö
3. Paina
-painiketta valitaksesi haluamasi
alavalikon ja paina sitten OK -painiketta tai
-painiketta asettaaksesi tai syöttääksesi
vaihtoehdon.
4. Paina
-painikkeita valitaksesi asetuksia
tai liikkuaksesi vahtoehtojen välillä ja paina
sitten OK -painiketta suorittaaksesi kohteelle
toiminnon ja poistuaksesi.
5. Paina  -painiketta palataksesi
päävalikkoon. Paina MENU -painiketta
kaukosäätimessä tai ohjauspaneelissa
poistuaksesi OSD:stä.
40
Autom. tietokoneen säätö
Hienosäätö
0
V-asento
0
P-asento
0
V-kokoa
Kuvasuhde
0
Normaali
Projektin väylä
Etuosa
Valikon sijainti
Vasen yläkulma
Taustanäyttö
järjestelmä
Sininen
-----
Peruskäyttö
Valikon yleiskatsaus
Päävalikko
Alavalikko
①
Näyttö
②
Hienosäätö
0
③
V-asento
0
P-asento
0
Autom. tietokoneen säätö
V-kokoa
0
④
Kuvasuhde
Projektin väylä
Etuosa
⑤
Valikon sijainti
Vasen yläkulma
⑥
järjestelmä
Normaali
Taustanäyttö
Sininen
-----
Näyttövalikko
● Valitse kohdat Autom. tietokoneen säätö, Hienosäätö, V-asento, P-asento, V-kokoa
säätääksesi asetukset vastaamaan VGA-muotoa.
● Näkymä: Autom., 16:9 (*), Edistynyt (*), Täysi. *Vain malleille LV-WX370 / LV-X350
● Projektin väylä: valitse Ei lainkaan / Takana / Kattoon ripustettu / Takana, katossa / Autom.
katossa / Auto Katto/Takaosa.
● Valikon sijainti: aseta näyttövalikon sijainti näytöllä.
● Taustanäyttö: Asettaa heijastusnäytön taustavärin.
● Järjestelmä: Valitse tulolähteellä yhteensopiva järjestelmäsignaali.
Värisäätövalikko
Kuvatilavalikossa saatavilla olevat vaihtoehdot ovat Esitys, Vakio, Elokuva, Liitutaulu (vihreä),
Väritaulu tai Käyttäjän kuva.
● Videon tulosignaalille saatavilla olevat värisäätövaihtoehdot ovat: Kontrasti, Kirkkaus,
Väritaso, Väritasapaino, Valkotasapaino (punainen, vihreä, sininen) ja Terävyys.
● Videon tulosignaalille saatavilla olevat värisäätövaihtoehdot ovat:Kontrasti, Kirkkaus,
Värilämpötila, Valkotasapaino (punainen, vihreä, sininen) ja Terävyys.
Asetusvalikko
Projektorin peruskäytön ja toimintojen määrittäminen: Autom. käynnistys, Valmiustila,
Tuulettimen säätö, Lampun ohjaus, Nopea jäähdytys, Closed caption, Näppäinlukko,
Iris (himmennin), Ääni ja HDMI- Asetukset.
Edistynytvalikko
Saatavilla olevat säätövaihtoehdot ovat Kieli, Automaattinen Asetus, Muodon korjaus, Logo,
Suojaus, Virranhallinta, Suodattimen laskuri, Testikuvio, Verkko, Tehdasasetukset ja Lampun
laskin.
Memory Viewer valikko
Valitse Asetuksista Aloita diaesitys, Dojen siirtymistehoste,Lajittelujärjestys, Käännä, Sovita,
Toista, Käytä.
Tietovalikko
Näytä projektorin tiedot.
41
Peruskäyttö
Säädä projektorin zoomausta ja tarkennusta
1. Säädä heijastettu kuva haluamaasi kokoon
zoomausrenkaalla.
2. Käännä tarkennusrengasta säätääksesi
kuvan polttoväliä ja säädä se kirkkaaksi
näytöllä olevan sisällön perusteella.
ZOOM
TARKENNUS
Säädä projektorin zoomia
Säädä projektorin tarkennusta
42
Peruskäyttö
Automaattinen asetustoiminto
Paina AUTO-painiketta kaukosäätimessäsi
suorittaaksesi automaattisesti asetuksia, jotka
löytyvät Lisäasetusvalikon Automaattiasetuksista
(mukaan lukien tulolähteiden haku, Autom.
tietokoneen säätö ja Autom. muodon korjaus).
Trapetsivääristymän korjaus
Kaukosäädin
AUTO
Noudata alla olevia vaiheita korjataksesi heijastetun
kuvan trapetsivääristymän manuaalisesti.
Paina kaukosäätimessäsi olevaa KEYSTONEpainiketta. Trapetsivääristymän korjausikkuna
avautuu (mukaan lukien V/P Muodon korjaus,
Kulman säätö, Muodon korjaus, Palauta
arvo), paina  -painikkeita korjataksesi
trapetsivääristymän.
Kaukosäädin
Voit tallentaa trapetsivääristymän korjausasetuksesi.
V/P muodon korjaus.... Säädä heijastettua kuvaa kun
projektorissa on vaakatason
tai pystysuunnan Muodon
korjaus.
Kulman säätö.............. Säädä heijastettua kuvaa
kun projektorissa on neljän
kulman Muodon korjaus.
KEYSTONE
Muodon korjaus............Säädä heijastettua kuvaa
kun projektori ei ole
suorassa tai heijastetut kuvat
taipuvat vaakatasossa tai
pystysuunnassa.
Palauta arvo.................Korjaus- ja säätöarvot
palautetaan tehdasasetuksiin



V/P muodon korjaus

V/P muodon korjaus
●● Nuolimerkki näyttää valkoiselta kun
trapetsivääristymän korjausta ei ole.
●● Korjaussuuntaa ilmaiseva nuolimerkki muuttuu
punaiseksi.
●● Nuolimerkki katoaa kun korjauksen enimmäisraja
on saavutettu.
43
Kulman korjaus
Kaaareva korjaus
Palauta arvo
LV-WX370/LV-X350
Peruskäyttö
●● Trapetsivääristymän kehoteikkuna
katoaa jos painat KEYSTONEpainiketta uudestaan kun
se on näkyvissä. Paina OKpainiketta uudestaan vaihtaaksesi
korjauskohteita.
●● S ä ä t ö v ä l i r i i p p u u t u l o s i g n a a l i n
lähteestä.
V/P muodon korjaus
Kulman korjaus
Palauta arvo
LV-WU360
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voimakkuus
Paina kaukosäätimen Volume +/- -painikkeita
säätääksesi äänenvoimakkuutta.
MYKISTÄ
Paina kaukosäätimen Mute-painiketta valitaksesi
asetuksen "PÄÄLLÄ". Voit poistaa äänet käytöstä
tilapäisesti. Paina Mute-painiketta uudestaan
valitaksesi asetuksen "POIS" tai paina Volume
+/- -painikkeita ottaakksesi äänitehosteet jälleen
käyttöön.
Mykistystoiminto on tehokas myös audioliitäntöjen
kanssa käytettynä.
Valikon käyttäminen
Menu
Mute
Volume +/-
Äänivalikko
1. Paina MENU-painiketta yläosan
ohjauspaneelissa tai kaukosäätimessä ja OSD
avautuu.Paina
-painikkeita siirtyäksesi
asetusvalikkoon ja paina sitten OK tai
-painiketta.
2. Paina
OK tai
Kaukosäädin
-painikkeita valitaksesi äänen, paina
-painiketta siirtyäksesi.
Asetus
Ääni
Voimakkuus
12
Mykistys
Pois
Asetus
Pois
Autom. käynnistys
3. Paina
-painiketta valitaksesi
äänenvoimakkuuden tai mykistyksen.
Säästö
Valmiustila
Pois
Tuulettimen säätö
Voimakkuus............. Paina -painiketta
nostaaksesi
äänenvoimakkuutta.
Paina -painiketta
laskeaksesi
äänenvoimakkuutta.
Mykistä.................... Paina
-painiketta
vaihtaaksesi asetukseen
Päällä tai Pois.
4. Paina OK -painiketta tehdäksesi valinnan.
44
Lampun ohjaus
Nopea jäähdytys
Normaali
Closed caption
Pois
Näppäinlukko
Päällä
Iris
Ääni
HDMI-asetus
...
Peruskäyttö
Kaukosäätimen käyttäminen
Pysäytä (FREEZE)
Paina kaukosäätimen FREEZE -painiketta
pysäyttääksesi kuvan ja mykistääksesi äänen.
Pysäytys-kuvake ilmestyy näytölle. Paina
FREEZE-painiketta tai mitä tahansa painiketta
peruaksesi pysäytystoiminnon ja kuvan toisto
sekä ääni palautuvat.
Mykistys (MUTE)
Paina kaukosäätimen Mute-painiketta
poistaaksesi äänet käytöstä. Poista
mykistystoiminto painamalla Mute- tai Volume
+/- -painiketta.
VOIMAKKUUS +/- (VOLUME +/-)
Paina kaukosäätimen Volume +/-painikkeita nostaaksesi tai laskeaksesi
äänenvoimakkuutta.
Kaukosäädin
Image
Freeze
Lamp
INFO.
Mute
BLANK
Volume+/-
KUVA (IMAGE)
Paina kaukosäätimen IMAGE-painiketta
valitaksesi tarvittavan kuvatilan.
LAMPPU (LAMP)
Paina kaukosäätimen Lamp-painiketta
muuttaaksesi näytön kirkkautta.
Normaali.......... Normaali kirkkaus.
Säästäväinen... V
ähennä kirkkautta
ja energiankäyttöä
pidentäen samalla lampun
käyttöikää.
INFO. (INFO.)
Paina kaukosäätimen Info. -painiketta
näyttääksesi heijastetun kuvan tiedot ja
projektorin toimintatilan.
BLANK
TYHJÄ (BLANK)
Paina kaukosäätimen BLANK -painiketta ;
tyhjä näyttöruutu korvaa näytetyn kuvan. Paina
BLANK -painiketta tai mitä tahansa muuta
painiketta palauttaaksesi kuvan.
Paina BLANK-painiketta vaihdellaksesi näyttösi
tilaa alla kuvatulla tavalla:
TYHJÄ → Normaali → TYHJÄ → Normaali →......
Huomio:
Muiden painikkeiden kuvauksia löydät seuraavalta sivulta.
45
Peruskäyttö
Ajastin (TIMER)
Paina kaukosäätimessä olevaa TIMERpainiketta. Ajastinanimaatio (00:00) näytetään
oikeassa alakulmassa ja ajastaminen alkaa
muodossa (00:00-59:59).
Pysäytä ajastus painamalla TIMER-painiketta.
Paina TIMER-painiketta uudestaan poistaaksesi
ajastintoiminnon käytöstä.
Kaukosäädin
02 :02
Ajastinnäyttö
Digitaalinen Zoom + (D.ZOOM+)
Paina kaukosäätimen D.ZOOM+ -painiketta
siirtyäksesi digitaaliseen zoomaustilaan.
Kun OSD-valikko katoaa, näytöllä näytetään
tiedot digitaalinen zoom + -tiedot.
*Vain jos tulona on VGA tai RGBHV ja jos näytön
kokoasetus on Normaali tai Laaja.
Digitaalinen Zoom - (D.ZOOM-)
Paina kaukosäätimen D.ZOOM-painiketta
siirtyäksesi digitaaliseen zoomaustilaan.
Kun OSD-valikko katoaa, näytöllä näytetään
tiedot digitaalinen zoom - -tiedot.
Paina mitä tahansa muuta painiketta
poistuaksesi Digitaalinen Zoom + / - -tilasta
Näytön koon valitseminen (SCREEN)
Paina kaukosäätimen SCREEN-painiketta
valitaksesi vaaditun KUVASUHTEEN.
46
Screen
Zoom+/-
Timer
Peruskäyttö
Tulosignaalin valinta
Peruskäyttö
Kaukosäädin
Paina INPUT-painiketta ohjauspaneelissa tai
kaukosäätimessä valitaksesi yhden seuraavista
tuloista: VAG 1,Video,HDMI-1,HDMI-2, Memory
VieweR, Verkko tai USB Display. Voit myös
painaa kaukosäätimen VGA, HDMI tai VIDEO
-painiketta valitaksesi kohdan VAG 1, HDMI-,
HDMI-2 tai Video.
Valikon käyttäminen
1. Paina kaukosäätimen INPUT -painiketta
siirtyäksesi tulolähdevalikkoon.
2. Paina
-painikkeita valitaksesi yhden
seuraavista tuloista: VAG 1, Video,
HDMI-1, HDMI-2, Memory VieweR, Verkko
tai USB Display ja paina sitten OK-painiketta
valitaksesi tulolähteen.
Input
Yläosan ohjauspaneeli
Input
VAG 1
Valitse tulolähde Tietokone jos tietokone on
yhdistetty VAG 1 IN -liitäntään.
Tulolähdevalikko
HDMI-1
VAG 1
Valitse tulolähde HDMI-1 jos laite on yhdistetty
HDMI-1 -liitäntään.
HDMI-1
HDMI-2
Video
Lähiverkko
HDMI-2
Memory Viewer
Valitse tulolähde HDMI-2 jos laite on yhdistetty
HDMI-2 -liitäntään.
Video
Valitse tulolähde Video jos laite on yhdistetty
VIDEO-liitäntään.
47
USB Display
Peruskäyttö
Verkko
Valitse tulolähde Verkko jos laite on yhdistetty
LAN -liitäntään.
Memory VieweR
Valitse tulolähde Memory VieweR jos laite on
yhdistetty USB-A -liitäntään.
USB Display
Valitse tulolähde USB Display jos laite on
yhdistetty USB-B -liitäntään.
Huomio:
●● Jos "Tulolähteiden haku" -toiminto AutomaattiAsetuksissa on asetettu asentoon
"Päällä", projektori hakee tulosignaaleja automaattisesti kun painat AUTO-painiketta.
AUTOMAATTINEN hakutoiminto ei välttämättä toimi tulolähteille "USB Display", "Memory
Viewer" ja "Verkko".
●● Seuraavat toiminnot eivät toimi: Pysäytys, Näkymä, Autom. asetus, Testikuvio ja
Digitaalinen zoom, kun "USB Display", "Memory Viewer" tai "Verkko" on valittu
tulosignaaliksi.
●● Lisätietoja USB-muistin tarkastelutoiminnosta löydät sivuilta 73-74 ja 90-92.
●● Lisätietoja USB-näyttötoiminnosta löydät sivuilta 92-94.
48
Näyttö
Autom. tietokoneen säätö
Valitsemalla Autom. PC -säätötoiminnon voit säätää automaattisesti kohdat Hienosäätö, V-asento,
P-asento ja V-kokoa yhteensopiviksi tietokoneen kanssa.
Valikon käyttäminen
AUTOM. PC -säätövalikko
Autom. tietokoneen säätö
Näyttö
Paina <MENU> -painiketta kaukosäätimessä tai tai
ohjauspaneelissa näyttääksesi OSD-valikon. Paina
-painikkeita valitaksesi Näyttövalikon ja paina
sitten <OK> tai -painiketta.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Autom.
TIEtokoneen säätö] -valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
Autom. tietokoneen säätö
Hienosäätö
0
V-asento
0
P-asento
0
V-kokoa
Kuvasuhde
0
Normaali
Projektin väylä
Etuosa
Valikon sijainti
Vasen yläkulma
Taustanäyttö
järjestelmä
Sininen
-----
Hienosäätö
(Vain tietokoneen tulosignaalille)
Säädä kuva parhaaseen mahdolliseen tilaan kun
kuva tärisee tai sen rajat himmenevät.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Hienosäätö]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita säätääksesi Hienosäätöä.
Säätöväli on 0 - +31. Säädä, kunnes häiriöitä on
mahdollisimman vähän.
V-asento
(Vain tietokoneen tulosignaalille)
Edellyttäen, että sekä projektori että näyttö on
sijoitettu ja asetettu oikein, voit siirtää kuvan
vaakatason sijaintia jos näytölle heijastetun kuvan
sijaintia muutetaan.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [V-asento]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita säätääksesi kuvan Vasemointia.
Säätöväli on -5 - +5.
49
Huomio:
● Projektori suorittaa Autom. PC
-säätötoiminnon automaattisesti
kun sen tietokoneen tulosignaali
yhdistetään ensimmäisen kerran.
● Autom. PC -säätötoiminto
ei välttämättä toimi, jos
tietokonemalli ei ole
yhteensopiva tulosignaalin
kanssa.
● Autom. PC -säätötoiminto ei
toimi, kun tulo on HDMI.
● Autom. PC -säätötoiminto
ei välttämättä toimi,
jos valitset seuraavan
järjestelmäsignaalimuodon: 720
x 480i, 720 x 576i, 720 x 480p,
720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x
1080i, 1920 x 1080p.
Näyttö
P-Asento
(Vain tietokoneen tulosignaalille)
Edellyttäen, että sekä projektori että näyttö on
sijoitettu ja asetettu oikein, voit siirtää kuvan
pystysuoraa sijaintia jos näytölle heijastetun kuvan
sijaintia muutetaan.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [P-Asento]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita säätääksesi kuvan Pasemointia.
Säätöväli on -5 - +5.
V-kokoa
(Vain tietokoneen tulosignaalille)
Voit säätää ja vähentää heijastettujen pystysuorien
viivakuvioiden aiheuttamia häiriöitä. Seuraavat
heijastetut kuviot voivat aiheuttaa ympyrän
muotoisen kuvion (Kohinaa). Säädä häiriömäärä
vähimmilleen. Käyttäjät voivat osoittaa kelloa
säätääkseen kuvia.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [V- koko]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
painikkeita säätääksesi V- kokoa.
Säätöväli on -15 - +15.
Näkymä
Säädä kuva näytön kokoon sopivaksi ja pidä
tulosignaalin Näkymä samalla muuttumattomana.
Paina <MENU> -painiketta kaukosäätimessätai yläosan
ohjauspaneelissa näyttääksesi OSD-valikon. Paina
-painikkeita valitaksesi Näyttö valikon ja Paina
sitten <OK> tai -painiketta.
1) Paina
painikkeita valitaksesi [ Näkymä ] -valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painiketta valitaksesi haluamasi kohteen.
Autom.............Käytä suurinta mahdollista heijastuskokoa
samalla kun pidät tulosignaalin
kuvasuhteen muuttumattomana.
16:9….............Heijasta kuvat kuvasuhteella 16:9.
Täysi...............Heijasta kuvat suurimmassa
mahdollisessa koossa.
● Vain tietokoneen (VGA) tulosignaalille.
Edistynyt......... Näyttökuvien liittäminen.
● Vain tietokoneen (VGA) tulosignaalille.
50
Näkymä-valikko
Näyttö
Autom. tietokoneen säätö
Hienosäätö
0
V-asento
0
P-asento
0
V-kokoa
Kuvasuhde
0
Normaali
Projektin väylä
Etuosa
Valikon sijainti
Vasen yläkulma
Taustanäyttö
järjestelmä
Sininen
-----
Näyttö
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [ Näkymä ]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
painikkeita valitaksesi [ Edistynyt ]
-valikon.
4) P
aina <OK> -painiketta.
5) Paina
-painiketta valitaksesi haluamasi
kohteen.
Vaaka yhteensä...........Aseta Vaaka yhteensä
ja kuvat jaetaan
pystysuunnassa asetetun
arvon mukaisesti.
Säätöväli on 1 - 5
laajakuvassa.
Pysty yhteensä........... Aseta Vaaka yhteensä ja
kuvat jaetaan vaakatasossa
asetetun arvon mukaisest
Säätöväli on 1 - 5
laajakuvassa.
V-asento..................... Aseta projektori vaakatason
asentoon.
Säätöväli on 1 nykyisestä
V-kokonaisarvosta.
P-asento..................... Aseta projektori vaakatason
asentoon.
Säätöväli on 1 nykyisestä
V-kokonaisarvosta.
Projektin väylä
Heijastuksen suunnan valikko
Valitse tämä toiminto asettaaksesi heijastuksen
suunnan.
Muuta heijastuksen suuntaa, jos OSD -näyttö näkyy
takaperin tai väärinpäin.
PAINA <MENU> -painiketta kaukosäätimessä tai tai
ohjauspaneelissa näyttääksesi OSD-valikon. Paina
-painikkeita valitaksesi Näyttövalikon ja paina sitten
<OK> tai -painiketta.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Projektin väylä]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi suuntaa.
Etuosa: kun projektori on asetettu pöydälle ja heijastaa
näytön edessä.
Takana: kun projektori on asetettu pöydälle ja heijastaa
näytön takana (kun käytetään läpinäkyvää näyttöä).
Kattoon ripustettu: kun projektori nostetaan pidikkeen
avulla (valinnainen) näytön eteen.
Katto/Takaosa: kun projektori nostetaan pidikkeen avulla
(valinnainen) näytön taakse (kun käytetään läpinäkyvää
näyttöä).
Auto Katto/Etuosa: kun projektori nostetaan pidikkeen
avulla (valinnainen) näytön eteen automaattisesti
kattoripustustilaan asetettuna.
Auto Katto/Takaosa: kun projektori nostetaan pidikkeen
avulla (valinnainen) näytön taakse automaattisesti
kattoripustustilaan asetettuna.
51
Näyttö
Autom. tietokoneen säätö
Hienosäätö
0
V-asento
0
P-asento
0
V-kokoa
Kuvasuhde
0
Normaali
Projektin väylä
Etuosa
Valikon sijainti
Vasen yläkulma
Taustanäyttö
järjestelmä
Sininen
-----
Näyttö
Valikon sijainti
Valikon sijainti -valikko
Aseta OSD-valikon sijainti tälllä toiminnolla.
Paina <MENU> -painiketta kaukosäätimessä tai tai
ohjauspaneelissa näyttääksesi OSD-valikon. Paina
-painikkeita valitaksesi Näyttövalikon ja paina
sitten <OK> tai -painiketta.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Valikon sijainti]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita muuttaaksesi valikon
sijaintia.
Näyttö
Autom. tietokoneen säätö
Hienosäätö
0
V-asento
0
P-asento
0
V-kokoa
Kuvasuhde
0
Normaali
Projektin väylä
Etuosa
Valikon sijainti
Vasen yläkulma
Taustanäyttö
järjestelmä
Sininen
-----
Vasen yläkulma......Valikko Näytetään Näytön
vasemmassa yläkulmassa.
Oikea yläkulma.......Valikko Näytetään Näytön
oikeassa yläkulmassa.
Keskellä....................OSD-valikko Näytetään Näytön
keskellä.
Vasen alakulma......Valikko Näytetään näytön
vasemmassa alakulmassa.
Oikea alakulma......Valikko Näytetään näytön
oikeassa alakulmassa.
Taustanäyttö
Tällä toiminnolla voit säätää näytön taustaväriä.
PAINA <MENU> -painiketta kaukosäätimessä tai tai
ohjauspaneelissa näyttääksesi OSD-valikon. Paina
-painikkeita valitaksesi Näyttövalikon ja paina
sitten <OK> tai -painiketta.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Taustanäyttö]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painiketta valitaksesi haluamasi
kohteen.
Sininen...... K
oko heijastusalue näytetään sinisenä.
Musta........ K
oko heijastusalue näytetään
mustana.
Huomio:
Tämä toiminto ei toimi, kun valitset tulosignaaliksi
USB-näytön, Memory Viewer tai Verkon.
52
Taustanäyttö-valikko
Näyttö
Autom. tietokoneen säätö
Hienosäätö
0
V-asento
0
P-asento
0
V-kokoa
Kuvasuhde
0
Normaali
Projektin väylä
Etuosa
Valikon sijainti
Vasen yläkulma
Taustanäyttö
järjestelmä
Sininen
-----
Näyttö
Järjestelmä
Signaalin muodon valitseminen
Jos tulosignaalin lähteeksi on valittu Tietokone (PC), projektorisi havaitsee sen signaalimuodon
ja mukautuu siihen automaattisesti. Kuva voidaan näyttää oikein ilman erillisiä asennustoimia.
Projektorisi näyttää yhden seuraavista:
Auto
-----
Autom. PC -säätötoiminto
suorittaa projektorillesi tarpeelliset
säädöt kuvien näyttämiseksi. Jos
kuvat eivät näy oikein, säädä
asetuksia manuaalisesti.
Järjestelmä -valikko
Näyttö
järjestelmä
1024 x 768,60Hz
1280 x 800,60Hz
1920 x 1200,60Hz
Tietokone (PC) -signaaleja ei
havaittu. Tarkista projektorisi ja
tietokoneesi välinen yhteys.
-------------
Valittu tulosignaali näytetään
Järjestelmä -valikossa.
Huomio:
Projektorisi voi tallentaa Autom. PC
-säätötoiminnon luomia tietoja.
Valitse Järjestelmä manuaalisesti.
1. Paina kaukosäätimen MENU -painiketta ja
OSD-valikko avautuu. Paina
-painikkeita
osoittamaan tulolähdekuvaketta ja paina
-painikkeita tai OK-painiketta ja tulolähdevalikko
avautuu.
2. Paina
-painikkeita valitaksesi
kohdanSignaalin muoto ja paina sitten OKpainiketta.
53
Huomio:
Järjestelmä -valikko poistuu käytöstä
kun HDMI-1, HDMI-2, Memory
VieweR, LAN tai USB Display on
valittu.
Näyttö
Video
Tällä toiminnolla voit asettaa tulosignaalin
tarkkuuden yhteensopivaksi tietokoneen kanssa.
Aseta Videon tulosignaalin värijärjestelmä tai
Komponentin tulosignaalin skannaustila.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Järjestelmä]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painiketta valitaksesi haluamasi
järjestelmän.
Järjestelmä -valikko
Näyttö
Järjestelmä
AUTO
PAL
SECAM
NTSC
NTSC4.43
PAL-M
PAL-N
PAL60
Tietokoneen tulosignaali
1024x768 60 Hz, jne.: näytä yhteensopivan
tulosignaalin nimi.
Auto: Kun projektori ei vastaanota yhteensopivaa
tulosignaalia siihen yhdistetystä tietokoneesta,
tietokone voi säätää toimintaansa
automaattisesti ja Auto ilmestyy näkyviin
järjestelmässä. Jos kuva ei heijastu oikein,
säädä se manuaalisesti yhteensopivaksi
tietokoneesi kanssa.
- - - -: Tietokoneesta ei tule tulosignaalia.Tarkista
yhteydet.
Videon tulosignaali
Auto: Kun projektori valitsee tulosignaalin
värijärjestelmän automaattisesti, aseta
[PAL-M] tai [PAL-N] manuaalisesti.
[PAL] / [SECAM] / [NTSC] / [NTSC4.43] / [PAL-M] /
[PAL-N] / [PAL60]:Kun projektori ei voi näyttää
kuvia oikein tilassa [Auto],
aseta tulosignaalin muoto
manuaalisesti.
54
Järjestelmä -valikko kun tulolähteenä
on Video.
Värien säätäminen
Kuvatila
Valitse Värien säätäminen asettaaksesi kuvatilan ja säätääksesi heijastetun
kuvan laatua
Suora käyttäminen
Paina kaukosäätimen Image Select-painiketta
valitaksesi tarvittavan kuvatilan.
Kaukosäädin
Valikon käyttäminen
Image
PAINA <MENU> -painiketta kaukosäätimessätai
yläosan ohjauspaneelissa näyttääksesi OSDvalikon. Paina -painikkeita valitaksesi Värien
säätämisvalikon ja paina sitten <OK> tai -painiketta.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Kuvatila]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painiketta valitaksesi haluamasi
kohteen.
Esitys
Kuvatila, joka sopii pääasiassa tekstin näyttämiseen
kirkkaasti valaistussa huoneessa.
Kuvatila (Tietokoneelle)
Värisäätö
Vakio
Kuvatila
32
Kontrasti
32
Kirkkaus
Keski
Värilämpötila
Punainen
32
Vihreä
32
Sininen
32
Terävyys
0
Vakio
Projektorisi oletustila, voi toimia luonnollisilla väreillä.
Elokuva
Rikastettu harmaasävy elokuvien katsomista varten.
Liitutaulu (vihreä)
Kuvatila taululla (vihreä) näyttämistä varten.
Parantaa taululle (vihreä) heijastetun kuvan laatua.
Tämä kuvatila on nimensä mukaisesti suunniteltu
käytettäväksi vihreän, ei mustan, taulun kanssa.
Väritaulu
Punaiselle, siniselle, keltaiselle tai vihreälle seinälle
heijastamista varten tarkoitettu kuvatila.Paina <OK>
-painiketta siirtyäksesi väritauluvalikkoon ja paina
sitten
-PAINIKKEITA valitaksesi värin Punainen,
Sininen, Keltainen tai Vihreä JA Paina <OK>
-painiketta.
Käyttäjän kuva
Käyttäjät voivat mukauttaa värisäätöjä.
55
Väritaulu
Värisäätö
Väritaulu
Punainen
Sininen
Vihreä
Keltainen
Värien säätäminen
Värien säätäminen
PAINA <MENU> -painiketta kaukosäätimessätai
yläosan ohjauspaneelissa näyttääksesi OSDvalikon. Paina -painikkeita valitaksesi Värien
säätämisvalikon ja paina sitten <OK> tai -painiketta.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi haluamasi
kohteen.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita säätääksesi asetusarvoa.
Kontrasti
Paina-painiketta vähentääksesi kontrastia. Säätöväli
on0 - +63.
Paina  -painiketta lisätäksesi kontrastia. Säätöväli on
0 - +63.
Kirkkaus
Paina-painiketta vähentääksesi kirkkautta. Säätöväli
on 0 - +63.
Paina-painiketta lisätäksesi kirkkautta. Säätöväli on
0 - +63.
Värilämpötila (PC / HDMI -tulosignaaleille)
Paina -painikkeita valitaksesi vaaditun
värilämpötilan (Matala, Keskitaso ja Korkea).
Korkea lämpötila: Muuttuu asteittain siniseksi.
Keskitason lämpötila: sopiva luonnollinen väri.
Matala lämpötila: Muuttuu asteittain punaiseksi.
Väritaso (Videon tulosignaalille)
Paina -painiketta vähentääksesi värikylläisyyttä, ja
paina -painiketta lisätäksesi värikylläisyyttä.
Väritasapaino (Videon tulosignaalille)
Paina -painiketta valitaksesi vaaditun sävyn.
Punainen
Paina -painiketta vähentääksesi punasävyä ja
-painiketta lisätäksesi sitä.
Vihreä
Paina -painiketta vähentääksesi vihreän sävyä ja
-painiketta lisätäksesi sitä.
Sininen
Paina -painiketta vähentääksesi sinisävyä ja 
-painiketta lisätäksesi sitä.
Terävyys
Paina  -painiketta pehmentääksesi kuvaa ja 
-painiketta terävöittääksesi sitä.Säätöväli on 0 - +15.
56
Värien säätäminen (PC / HDMI)
Värisäätö
Kuvatila
Vakio
32
Kontrasti
32
Kirkkaus
Värilämpötila
Keski
Punainen
32
Vihreä
32
Sininen
32
Terävyys
0
Värien säätäminen (Video)
Värisäätö
Kuvatila
Vakio
Kontrasti
32
Kirkkaus
32
Väritaso
32
Väritasapaino
32
Punainen
32
Vihreä
32
Sininen
32
Terävyys
0
Asetus
Projektorissa on Asetustoiminto. Voit valita muita toimintoja, jotka on kuvattu
alla.
Valikon käyttäminen
PAINA <MENU> -painiketta kaukosäätimessätai
yläosan ohjauspaneelissa näyttääksesi OSDvalikon. Paina -painikkeita valitaksesi
Asetusvalikon ja paina sitten <OK> tai -painiketta.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi haluamasi
kohteen.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita asettaaksesi haluamasi
vaihtoehdot.
Autom. käynnistys
Voit käynnistää projektorin pelkästään virtajohdon
yhdistämällä.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [ Autom.
käynnistys ] -valikon.
Asetusvalikko
Asetus
Autom. käynnistys
Valmiustila
Tuulettimen säätö
Pois
Säästö
Pois
Lampun ohjaus
Nopea jäähdytys
Closed caption
Normaali
Pois
Näppäinlukko
Iris
Päällä
Ääni
HDMI-asetus
Autom. käynnistys
Asetus
Autom. käynnistys
Valmiustila
Tuulettimen säätö
2) Paina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painiketta valitaksesi haluamasi
kohteen.
Lampun ohjaus
Pois...... Siirry Valmiustilaan.
Päällä... K
äynnisty välittömästi.
Ääni
Nopea jäähdytys
Closed caption
Pois
Säästö
Pois
Normaali
Pois
Näppäinlukko
Iris
Päällä
HDMI-asetus
Valmiustila
Aseta virrankulutus valmiustilassa riippumatta siitä,
koska projektoriasi käytetään verkon kautta.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Valmiustila]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita säätääksesi tasoja.
Valmiustila
Asetus
Autom. käynnistys
Valmiustila
Tuulettimen säätö
Nopea jäähdytys
Wake On Lan.... Tämä tila vähentää virrankulutusta
ja odottaa herätystä Wake
on Lan magic packet
-verkkoliikennepaketilla.
Ääni
Säästäväinen.... Vain RS-232C-sarjaviestintä on
käytettävissä.
57
Pois
Lampun ohjaus
Normaali........... Verkkotoimintoa ja
sarjaviestintätoimintoa ei rajoiteta
valmiustilassa.
Verkko ja RS-232C-sarjaviestintä
eivät ole käytettävissä tämän tilan
aikana, VIRTA PÄÄLLE -komentoa
lukuun ottamatta.
Pois
Säästö
Closed caption
Normaali
Pois
Näppäinlukko
Iris
HDMI-asetus
Päällä
Asetus
Tuulettimen säätö
Voit muuttaa jäähdytyspuhaltimen nopeutta
projektorisi käyttökorkeuden mukaisesti.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Tuulettimen
säätö] -valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita valitaksesi vaaditun valikon.
Tuulettimen säätö
Asetus
Autom. käynnistys
Valmiustila
Tuulettimen säätö
Pois
Säästö
Pois
Lampun ohjaus
Nopea jäähdytys
Pois:
Normaali nopeus: Aseta käyttöön
vaihtoehto POISkun käytät projektoria
paikassa, joka ei ole erityisen korkealla.
Closed caption
Päällä:suurempi nopeus kuin POIS -tilassa. Aseta
käyttöön vaihtoehto PÄÄLLÄ kun käytät
projektoria huomattavan korkealla.
HDMI-asetus
Normaali
Pois
Näppäinlukko
Iris
Päällä
Ääni
Huomio:
●● Aseta käyttöön korkeusvaihtoehto PÄÄLLÄ,
kun käytät projektoria 1400-2700 metrin
korkeudessa.
Lampun ohjaus
Muuta lampun kirkkautta projektorisi käyttöympäristön
ja -tarkoituksen mukaisesti.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Lampun ohjaus]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi haluttuun
valikkoon.
Normaali............... N
ormaali kirkkaus.
Säästäväinen........ V
ähennä kirkkautta ja
energiankäyttöä pidentäen
samalla lampunkäyttöikää.
58
Lampun ohjaus
Asetus
Autom. käynnistys
Valmiustila
Tuulettimen säätö
Pois
Säästö
Pois
Lampun ohjaus
Nopea jäähdytys
Closed caption
Normaali
Pois
Näppäinlukko
Iris
Ääni
HDMI-asetus
Päällä
Asetus
Nopea jäähdytys
Valitse projektorin sammuttamisen jälkeinen
jäähdytysaika.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Nopea jäähdytys]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi haluttuun
valikkoon.
Normaali............ Toimii normaalilla tavalla.
60 Sek................Toimii nopeammin, mutta
kovaääneisemmin kuin
normaalitilassa.
Välitön................Tämä toiminto antaa sinun irroittaa
vaihtovirtajohdon heti sammuttamisen
jälkeen, odottamatta projektorin
jäähtymistä.
Nopea jäähdytys
Asetus
Autom. käynnistys
Valmiustila
Tuulettimen säätö
Pois
Säästö
Pois
Lampun ohjaus
Nopea jäähdytys
Closed caption
Normaali
Pois
Näppäinlukko
Iris
Päällä
Ääni
HDMI-asetus
Huomio:
●● Kun valitset vaihtoehdon [Välitön], projektorin
uudelleenkäynnistysaika sammuttamisen
jälkeen on tavanomaista pidempi.
●● Joskus lampun jäähtyminen korkeasta
lämpötilasta voi kestää tavanomaista
pidempään, ennen kuin se syttyy jälleen.
Closed caption
Tekstitystä käytetään näyttämään ohjelman
äänitehosteita ja muuta tietoa näytöllä. Valitse
tämä toiminto vaihtaaksesi kanavan tekstityksen
tulosignaaliin.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Closed caption ]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi haluttuun
valikkoon.
POIS: Ei tekstitystä.
CC1...... N
äytä CC1-tiedot.
CC2...... N
äytä CC2-tiedot.
CC3...... N
äytä CC3-tiedot.
CC4...... N
äytä CC4-tiedot.
Closed caption
Asetus
Autom. käynnistys
Valmiustila
Tuulettimen säätö
Nopea jäähdytys
Closed caption
59
Normaali
Pois
Näppäinlukko
Iris
HDMI-asetus
Huomio:
Pois
Lampun ohjaus
Ääni
●● Kuvake näytetään harmaana, mikäli
Tekstitystoimintoa ei voi käyttää.
●● Tekstitystoiminto ei ole käytettävissä kun
OSD-vallikko ja Ajastin ovat näytöllä.
Pois
Säästö
Päällä
Asetus
Näppäinlukko
Lukitse tai avaa ohjauspaneelin tai kaukosäätimen
näppäimistö tällä toiminnolla.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Näppäinlukko]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi haluttuun
valikkoon.
Näppäinlukko
Asetus
Pois
Autom. käynnistys
Säästö
Valmiustila
Pois
Tuulettimen säätö
Lampun ohjaus
Nopea jäähdytys
Normaali
Closed caption
Pois.................Ohjauspaneeli tai kaukosäätimen
näppäimistö on käytössä.
Projektori........ O
hjauspaneelin näppäimistö ei
ole käytössä.
Kaukosäädin....Kaukosäätimen näppäimistö ei ole
Pois
Näppäinlukko
Päällä
Iris
Ääni
HDMI-asetus
Huomio:
●● Jos lukitset yläosan ohjauspaneelin,
eikä sinulla ole kaukosäädintä tai
kaukosäätimessä on jotain vikaa, ota yhteyttä
myyjääsi tai tukipalveluun.
IRIS
Iris
Asetus
Säädä kuvasignaaliin tulevan valon määrää ja suorita
heijastuksia kontrastia painottaen.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Iris] -valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita säätääksesi tasoja.
POIS............ E I korjausta.
PÄÄLLÄ....... Korjaa iris.
Pois
Autom. käynnistys
Säästö
Valmiustila
Pois
Tuulettimen säätö
Lampun ohjaus
Nopea jäähdytys
Normaali
Closed caption
Pois
Näppäinlukko
Päällä
Iris
Ääni
HDMI-asetus
Ääni
Valitse tämä toiminto säätääksesi ääntä.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Ääni] -valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi vaadittuun
valikkoon.
Voimakkuus........Paina  -painiketta lisätäksesi
äänenvoimakkuutta, säätöväli on 0~
+25.
Paina  -painiketta vähentääksesi
äänenvoimakkuutta, säätöväli on 0~
+25.
Mykistys..............
-painikkeita kääntääksesi
Mykistystoiminnon päälle tai pois.
PÄÄLLÄ: ei ääniä.
Pois: Äänet käytössä.
60
Ääni
Asetus
Pois
Autom. käynnistys
Säästö
Valmiustila
Pois
Tuulettimen säätö
Lampun ohjaus
Nopea jäähdytys
Normaali
Closed caption
Pois
Näppäinlukko
Päällä
Iris
Ääni
HDMI-asetus
...
Asetus
HDMI-asetus
Kun ulkoinen laite on yhdistetty projektorin HMIliitäntään, eikä kuvia voida heijastaa normaalisti,
vaihda Kuva- tai Ääniasetus päälle.
PAINA <MENU> -painiketta kaukosäätimessätai
yläosan ohjauspaneelissa avataksesi OSD-valikon.
Paina -painikkeita valitaksesi Asetusvalikon
ja paina sitten <OK> tai -painiketta siirtyäksesi
alavalikkoon.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [HDMI-asetus]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
● Näyttää [HDMI-asetus] välittömästi.
3) Paina
-painikkeita valitaksesi kohdan [Kuva] tai
[Ääni].
4) P
aina <OK> -painiketta.
HDMI-asetus
Asetus
Pois
Autom. käynnistys
Säästö
Valmiustila
Pois
Tuulettimen säätö
Lampun ohjaus
Nopea jäähdytys
Normaali
Closed caption
Pois
Näppäinlukko
Iris
Päällä
Ääni
HDMI-asetus
...
Huomio:
●● HDMI -vaihtoehto voidaan valita vain HDMI-1
ja HDMI-2 -kanavissa.
HDMI-tuloväli
Auto
Rajoitettu
Täysi
Aseta signaalin taso automaattisesti.
Syötä rajoitettu signaalitaso väliltä 16 - 235.
Syötä täysi signaalitaso väliltä 0 - 255.
Huomio:
●● Projektorin parhaat mahdolliset asetukset saattavat vaihdella hieman ulkoisesta
lähtöläitteestasi riippuen.
●● Lisätietoa ulkoisesta lähdöstä saat ulkoisen laitteen käyttöä koskevista ohjeista.
ÄÄNI
HDMI
Audio I/F
Kun HDMI-kaapeli on yhdistetty kuvan ja äänen lähettämiseksi, eikä käyttäjien
tarvitse yhdistää erikseen äänisignaaliin.
Kun ulkoinen äänisignaali kytketään sisään AUDIO IN -liitännän kautta.
EQ-asetukset
TILA 1-4
Muuta HDMI-vastaanottotasoa HDMI-tuloliitäntään yhdistetyn AV-laitteen
mukaisesti. Jos kuva ei näy tai siinä esiintyy kohinaa, muuta asetuksia.
61
Lisäasetukset
Projektorissa on Lisäasetustoiminto. Voit valita muita toimintoja, jotka on
kuvattu alla.
Valikon käyttäminen
Paina <MENU> -painiketta kaukosäätimessätai
yläosan ohjauspaneelissa näyttääksesi
OSD-valikon. Paina -painikkeita valitaksesi
Lisäasetusvalikon ja paina sitten <OK> tai
-painiketta.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi haluamasi
kohteen.
2) Paina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita asettaaksesi haluamasi
vaihtoehdot.
4) Paina <OK> -painiketta.
Edistynytvalikko
Edistynyt
Kieli
Autom. asetus
Muodon korjaus
Logo
Suojaus
Virran hallinta
Suodattimen laskuri
Testikuvio
Verkko
Tehdasasetukset
Lampun laskin
KIELI
Käyttäjät voivat valita näytöllä näytettävän kielen.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Kieli] -valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita valitaksesi haluamasi kielen.
4) P
aina <OK> -painiketta.
Valikoiden nimet, asetukset, OSD, painikkeet, jne.
voidaan näyttää halutulla kielellä.
Kieli
Edistynyt
Kieli
Autom. asetus
Muodon korjaus
Logo
Suojaus
Virran hallinta
Suodattimen laskuri
Testikuvio
Projektorisi tukee useita kieliä. Voit valita haluamasi
kielen seuraavista: englanti, saksa, ranska, italia,
espanja, puola, ruotsi, hollanti, portugali, japani,
yksinkertainen kiina, perinteinen kiina, korea, venäjä,
arabia, turkki, suomi, norja, tanska, indonesia, unkari,
tšekki, kazakki, vietnam, thai ja farsi.
62
Verkko
Tehdasasetukset
Lampun laskin
...
Lisäasetukset
Autom. asetus
Paina kaukosäätimessäsi olevaa AUTO-painiketta
suorittaaksesi seuraavat toiminnot: Tulolähteiden haku, Autom.
tietokoneen säätö Ja Autom. muodon korjaus.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Autom. asetus] -valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita valitaksesi haluamasi kohteet.
Tulolähteiden haku:
Autom. tietokoneen
säätö
Autom. muodon
korjaus:
Autom. asetus
Edistynyt
Autom. asetus
Sisääntulon haku
Päällä
Autom. tietokoneen säätö
Päällä
Autom. muodon korjaus
Pois
Valitse tämä toiminto havaitaksesi
signaalin ja heijastaaksesi sitten kuvia
automaattisesti.
VALITSEalitse tämä toiminto
säätääksesi kohtia [Hienosäätö],
[V-asento], [P-asento] ja [V-Kokoa]
automaattisesti kun projektorin
tulosignaalit ovat analogisia.
Valitse tämä toiminto korjataksesi
heijastetussa kuvassa näkyviä
pystysuoria vääristymiä
automaattisesti.
Huomio:
●● Vähintään Yhden vaihtoehdoista Tulolähteiden haku,
Autom. tietokoneen säätö tai Autom. muodon korjaus
tulee olla Päällä.
●● Säädä projektoria manuaalisesti, jos näytetty kuva
on epänormaali, vaikka olet valinnut käyttöön Autom.
trapetsivääristymän korjaustoiminnon.
●● Autom. muodon korjaus -toiminto ei toimi, kun
Projektin väylä -toiminnon asetus on Kattoon
ripustettu tai Takana katossa ja käyttäjät asettavat
projektorinsa kattotilaan.
●● Autom. muodon korjaus -toiminto ei toimi, kun
Projektin väylä -toiminnon asetus on Autom. katossa
tai Auto Katto/Takaosa ja KÄYTTÄJÄT asettavat
projektorinsa kattotilaan.
Muodon korjaus
PAINA <MENU> -painiketta kaukosäätimessätai
yläosan ohjauspaneelissa näyttääksesi OSD-valikon.
Paina -painikkeita valitaksesi Lisäasetusvalikon
ja paina sitten <OK> tai -painiketta siirtyäksesi
valikkoon.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Muodon korjaus]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita valitaksesi haluamasi
kohteet.
4) P
aina <OK> -painiketta.
63
Muodon korjaus
Edistynyt
Kieli
Autom. asetus
Muodon korjaus
Logo
Suojaus
Virran hallinta
Suodattimen laskuri
Testikuvio
Verkko
Tehdasasetukset
Lampun laskin
...
Lisäasetukset
Muodon korjaus
● Käytä tätä toimintoa vain kun vaihtoehto Autom.
muodon korjaus ei ole Päällä.
Trapetsivääristymän alavalikko
Edistynyt
Talleta............Talleta Trapetsivääristymän korjaus
projektorin sulkemisen jälkeen tai kun
olet irroittanut vaihtovirtajohdon.
Nollaa............Kun nollaus on asetettu,
trapetsivääristymän korjaustoiminto
perutaan projektorin sulkemisen tai
vaihtovirtajohdon irroittamisen jälkeen.
Muodon korjaus
Muodon korjaus
Tallenna
V/P muodon korjaus
Kulman korjaus
Kaaareva korjaus
Palauta arvo
V/P Muodon korjaus
Tällä toiminnolla voit korjata heijastettuja kuvia
vaakatasossa ja pystysuunnassa.
Paina -painiketta
vähentääksesi
yläosan leveyttä
Paina -painiketta
vähentääksesi
alaosan leveyttä
Paina -painiketta
vähentääksesi
vasemman puolen
leveyttä
Paina -painiketta
vähentääksesi
oikean puolen
leveyttä
Kulman säätö
Valitse tämä toiminto korjataksesi vääristymät heijastettujen kuvien
neljässä kulmassa.
Paina
-painikkeita korjataksesi trapetsivääristymät näytön
neljässä kulmassa. Kulmat on asetettu sarjaan alla kuvatussa
järjestyksessä:
Kulman säätö
Vasen yläosa
Oikea yläosa
Oikea alaosa
Huomio:
●● Valkoinen nuoli ilmaisee, että korjausta ei ole.
●● Punainen nuoli ilmaisee Trapetsivääristymän suuntaa.
●● Nuoli katoaa kun korjauksen enimmäisraja on saavutettu.
64
Vasen alaosa
Lisäasetukset
Kaaareva korjaus (LV-WX370 ja LV-X350)
Valitse tämä toiminto korjataksesi heijastetut
kuvat, jotka eivät ole suorassa tai joissa esiintyy
taipumishäiriöitä pystysuunnassa tai vaakatasossa.
Paina
 -painikkeita säätääksesi vaihtoehtoja.
Kohde
Kaaareva korjaus
X-/Y-taso
Kaaareva korjaus
X-kompensointi
Kaaareva korjaus
Y- kompensointi
Käyttö
Säätäminen
Paina 
Säädä tilasta B tilaan A
Paina 
Säädä tilasta A tilaan B
Paina 
Säädä tilasta B tilaan A
Paina ▼
Säädä tilasta A tilaan B
Paina 
Säädä oikealla olevaa
vääristymää
Säädä vasemmalla olevaa
vääristymää
Säädä ylhäällä olevaa
vääristymää
Säädä alhaalla olevaa
vääristymää
Paina 
Paina 
Paina ▼
A
B
A
B
Huomio:
●● Kun V/P Trapetsivääristymän arvoja on ksäädetty, jos käyttäjät säätävät Kulman säätöä
ja Muodon korjausta, V/P Trapetsivääristymän arvotnollataan. Kulman säädön ja muodon
korjauksen arvojen säätämisen jälkeen, jos käyttäjät säätävät V/P Trapetsivääristymää,
Kulman säädön arvot nollataan.
●● Muodon korjauksen X-kompensointia ja Muodon korjauksen Y-kompensointia ei voi
säätää erikseen. Säädä Muodon korjauksen X-kompensointia ja Muodon korjauksen
Y-kompensointia kun olet säätänyt X/Y Muodon korjausta.
●● Paina kaukosäätimessä olevaa KEYSTONE-painiketta ja trapetsivääristymän OSD-valikko
avautuu (valikko sisältää seuraavat: V/P muodon korjaus, Kulman säätö, Muodon korjaus
ja Palauta arvo),ja paina ▲▼ -painikkeita vaihtaaksesi neljän vaihtoehdon välillä.
●● Trapetsivääristymän enimmäissäätöväli on ±30° pystysuunnassa ja ±15° vaakatasossa.
Kuvanlaatu kuitenkin heikkenee ja tarkentamien vaikeutuu säätämisen myötä. Asenna
projektori pienimmillä mahdollisilla korjausarvoilla.
●● Näytön koko muuttuu eri V/P Trapetisvääristymän säätöjen myötä.
●● Muodon korjaus saattaa vaikuttaa kuvan kuvasuhteeseen.
Palauta arvo
Tällä toiminnolla voit palauttaa säätöarvot takaisin
tehdasasetuksiin.
1) Paina
 -painikkeita valitaksesi
[Palauta arvo] -vaihtoehdon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
● Säädetty Trapetsivääristymän arvo nollataan ja
palautetaan.
65
Lisäasetukset
Logovalikko
Logo
Edistynyt
Logo (mukan lukien Logo ja Logon salasanalukituksen
asetukset). Tällä toiminnolla voit valita Logonäytön,
Logon salasanalukituksen, muuttaa salasanan
vahvuutta ja asettaa oletusarvoisen logonäytön.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Logo] -valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita valitaksesi haluamasi
kohteet.
Logon valinta
Valitse tämä asettaaksesi logonäytön, joka näkyy
käynnistät projektorisi:
Oletus.................Näytä oletusarvoinen logonäyttö.
Käyttäjä*..............Näytä kaapattu logonäyttö.
Pois.....................Näytä laskennan sisältävä
logonäyttö.
*Vain malleille LV-WX370 / LV-X350
Logo
Logon valinta
Oletus
Kaappaus
Logon PIN-koodin lukitus
Pois
Logon PIN-koodin vaihto
Huomio:
●● Kun Logon salasana on vaihdettu
uuteen numeroon, varmista, että
muistat sen ja pidät sen turvassa.
Logon salasanaa ei voi muuttaa
uudestaan, mikäli uusi salasana
hävitetään tai unohdetaan.
Kaappaa (LV-WX370 / LV-X350)
Mahdollistaa heijastettujen kuvien kaappaamisen ja niiden käyttämisen käynnistysnäytössä tai
esitysten välissä.
Kun kaappaat heijastetun kuvan, paina OK-painiketta ja vahvistusikkuna avautuu. Valitse Kyllä
kaapataksesi kuvan.
Kun olet kaapannut heijastetun kuvan, siirry kohtaan "Valitse logo" ja aseta se kohtaan "Käyttäjä".
Tämän jälkeen kapattu kuva näytetään kun projektori käynnistetään seuraavan kerran.
Logon PIN-koodin lukitus
LOGON PIN-koodin lukitus
Tämä toiminto auttaa suojaamaan logonäytön luvatta tehdyiltä muutoksilta.
POIS.... L
ogonäyttöä voidaan muuttaa Logovalikon kautta.
Päällä... E
t voi muuttaa logonäyttöä ilman Logon salasanaa.
Muuta Logon salasanasuojausta painamalla OK-näppäintä ja Logon salasanan muuttamisikkuna
avautuu. Noudata alla olevia vaiheita syöttääksesi logonäytön salasanan.
●P
aina  -painikkeita valitaksesi numeron ja paina sitten OK -painiketta syöttääksesi sen ja
siirrä osoitinta. Syöttämäsi numero näytetään muodossa "*". Jos haluat muokata syöttämääsi
numeroa, painaVALIKKO-painiketta siirtääksesi osoittimen muokattavan numeron kohdalle ja
paina
-painiketta valitaksesi oikean numeron.
●T
oista tämä vaihe syöttääksesi kolmenumeroisen numerosarjan. Siirrä osoitin kohtaan ASETA
kun olet kirjoittanut kolmenumeroisen numerosarjan. Paina OK -painiketta.
● J os salasana on virheellinen, muodossa "***" näytetty salasana on punainen. Yritä uudelleen
oikealla salasanalla..
●K
un olet syöttänyt oikean logonäytön salasanan, voit painaa -painikkeita asettaaksesi
toiminnon asentoon Päällä tai Pois.
Logon PIN-koodin vaihto
Voit muuttaa Logon salasanaksi minkä tahansa haluamasi kolmenumeroisen numerosarjan. Paina
OK-näppäintä valitaksesi Logon
PIN-koodin vaihto. Logon salasanan muutosikkuna avautuu. Paina -painikkeita syöttääksesi
uuden kelvollisen koodin. Uusi Logon salasana -asetusikkuna avautuu. Aseta uusi Logon
salasana, tarkista asetusikkunan sisältö, valitse Kyllä. Uusi salasana on nyt asetettu.
Muista uusi salasanasi ja pidä se turvassa.
Voit perua logon salasanan palauttamalla asetukset tehdasasetuksiin.
66
Lisäasetukset
Suojaus
Turvallisuusvalikko
Ehkäise projektorisi luvaton käyttö valtuuttamattomien
henkilöiden toimesta lukitsemalla projektorisi
salasanalla. Kun projektori on päällä, [Salasana]-näyttö
avautuu.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Suojaus]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi haluttuun
kohteeseen.
Edistynyt
Suojaus
PIN-koodilukko
Pois
PIN-koodin vaihto
PIN-koodilukko
PIN-koodilukko
Tällä toiminnolla voit estää projektorisi luvattoman käytön.
POIS...... S
alasanalukitustoiminto ei ole käytössä.
Päällä..... [Salasana]-näyttö avautuu kun projektori on päällä. Jos haluat muuttaa
Salasanalukituksen Tai salasanan (kolme numeroa), sinun on syötettävä salasana.
Tehdasasetusten oletussalasana on "111".
PIN-koodin vaihto
● Voit muuttaa salasanaa. Paina [OK]-painiketta ja valitse kohta [Muuta salasana]. Kun
[Salasana]-asetusikkuna avautuu, syötä kelvollinen salasana painamalla [← / →] -painikkeita
ja valitse [Aseta] avataksesi [Uusi salasana] -asetusikkunan. Aseta uusi salasana, vahvista
asetusikkunan sisältö ja valitse Aseta asettaaksesi uuden salasanan.
●K
irjoittamasi numero näytetään muodossa "*". Jos haluat muokata syöttämääsi numeroa,
paina VALIKKO -painiketta siirtääksesi osoittimen muokattavan numeron kohdalle ja paina 
-painikkeita valitaksesi oikean numeron.
●T
oista tämä vaihe syöttääksesi kolmenumeroisen numerosarjan.
●S
yötä kolmenumeroinen numerosarja ja siirrä osoitin kohtaan "Aseta". Paina OK-painiketta. Voit
aloittaa projektorisi käyttämisen.
● J os salasana on virheellinen, muodossa "***" näytetty salasana on punainen. Yritä uudelleen
oikealla salasanalla..
uista uusi salasanasi ja pidä se turvassa.
●M
Salasanan peruminen
(1) Paina samanaikaisesti [POWER]-painiketta ja [OK]-painiketta pääyksikössä, kiinnitä virtajohto
pääyksikköön ja odota, kunnes LED-valo lopettaa välähtelyn ja muuttuu tasaiseksi.
(2) Kun [POWER]-painike on painettu pohjaan ja sen valo palaa, salasanan syöttämisnäyttö
avautuu. Syötä numerot "111".
(3) Valitse OSD-valikossa kohta Suojaus>> Salasana>> "Päällä". Kun syöttämisikkuna avautuu
uudelleen, syötä oletusarvo (111) ja aseta salasana asentoon "Pois" tai aseta uusi salasana.
67
Lisäasetukset
Virranhallinta
Virrankulutusta vähentääkseen ja lampun käyttöikää
lisätäkseen virranhallintatoiminto sammuttaa
heijastuslampun, jos projektorisi ei vastaanota
signaaleja vähään aikaan.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Virranhallinta]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi haluttuun
kohteeseen.
Valmis.............................POWER-ilmaisinvalo
vilkkuu vihreänä kun
lamppu on täysin jäähtynyt.
Lamppu syttyy jälleen, jos
tulosignaali yhdistetään tai
mitä tahansa
painiketta (paitsi
power-virtapainiketta)
takapaneelissa tai
kaukosäätimessä
painetaan tänä aikana.
Sammuta........................Projektori sammuu kun
lamppu on täysin jäähtynyt.
Pois.................................Poista virranhallintatoiminto
käytöstä.
Ajastin.............................Kun tulosignaali on
keskeytetty, eikä
näppäimiä ole painettu
30 sekuntiin sen jälkeen,
"Ei signaalia" -viesti
näytetään ajastimessa.
Ajastin jatkaa laskemista,
kunnes lamppu sammuu.
Paina nuolinäppäintä
asettaaksesi ajastimen 1 ~
30 minuutin aikavälillä.
Valmis lähTÖlaskenta.....●Aseta aikaväli valmiina
olosta valmiustilaan
(0 - 30 minuuttia).
Ajan asettaminen
0 minuuttiin estää
projektoriasi siirtymästä
automaattisesti.
● Paina Power-näppäintä
muuttaaksesi projektorisi
tilan valmiina olosta
valmiustilaan ja mitä
tahansa muuta näppäintä
käynnistääksesi sen.
Virranhallintavalikko
Edistynyt
Virran hallinta
Valmis
Sammutus
Pois
Ajastin
5 Min
Valmis lähtölaskenta
5 Min
Virranhallinta
Ei signaalia
01:20
Jäljellä oleva aika ennen
lampun sammuttamista.
Huomio:
●● Tehdasasetusten oletusarvoinen valmiustilan aika: 5 minuuttia. Laskenta valmis-tilaan:
5 minuuttia.
68
Lisäasetukset
Suodattimen laskuri
Tällä toiminnolla voit nollata suodattimen käyttöajan ja
asettaa varoitusnäytön.
1) P aina
-painikkeita valitaksesi [Suodattimen
laskuri] -valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi haluttuun
kohteeseen.
SUODATTIMEN AJASTIMEN
VALIKKO
Edistynyt
Suodattimen laskuri
Suodattimen laskuri
1H
Ajastin
200H
Suodatinlaskurin nollaus
Suodattimen tarkistus
O
Kun projektori saavuttaa käyttäjän asettaman
puhdistusajan, näytölle ilmestyy suodattimen
varoituskuvake, joka ilmoittaa, että käyttäjän pitää
puhdistaa projektorin suodatin. Varmista, että
valitset alkutilan ja asetat ajastimen suodattimen
puhdistamisen jälkeen. Kun Suodattimen laskuri on
nollattu, suodattimen varoituskuvake poistuu.
Suodatin................... Näyttää suodattimen
käyttöajan.
Ajastin..................... Aseta aika, jolloin
varoituskuvake näytetään.
Suodattimen
Nollaa Suodattimen laskuri.
ajastimen
nollaaminen............
Suodattimen
Tarkista projektorin sisäinen
tarkistus................... lämpötila ja toimi vaaditulla
tavalla.
Päällä: Tarkista suodatin.
● Kun projektori
on tarkistanut
mahdolliset
suodatinongelmat,
näytöllä näkyy
varoituskuvake
"Suodatinvaroitus!
Vaihda suodatin!".
Pois: ÄLÄ tarkista
suodatinta.
Huomio:
●● Näytöllä näkyy kuvake "Suodatinvaroitus!
Vaihda suodatin!" kun projektori on tehnyt
tarkistuksen ja löytänyt varoitettavaa.
Varoituskuvake katoaa 30 sekunnin kuluttua
automaattisesti ja vain POWER-painike on
käytettävissä tänä aikana.
69
Suodatinlaskurin nollaus?
Kyllä
Siirrä
Ei
OK
Suodatinvaroitus
Valitse
MENU
Takaisin
Lisäasetukset
Testikuvio
Valitse tämä toiminto näyttääksesi projektorin
sisäänrakennetun testikuvion.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Testikuvio]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi haluttuun
kohteeseen.
4) P
aina <OK> -painiketta.
Harmaasävy 1 / Harmaasävy 2 / Harmaasävy 3 /
Harmaasävy 4 / Väripalkki / Punainen / Vihreä /
Sininen / Ristiviivoitus (Cross hatch) / Valkoinen/
Musta / Rasterinharmaa: Käytä OSD-valikkoa
näyttääksesi testikuvion.
TESTIKUVIOVALIKKO
Edistynyt
1/2
Testikuvio
2/2
Harmaasävyt 1
Harmaasävyt 2
Harmaasävyt 3
Harmaasävyt 4
Väripalkki
Punainen
Vihreä
Sininen
Cross luukku
Edistynyt
Valkoinen
Musta
Rasterinharmaa
70
Testikuvio
Pois
Lisäasetukset
Verkko
Valmistelu
1. Vaaditut varusteet: Projektori, tietokone, verkkokaapeli
2. Yhteys:
Yhdistä projektorisi reitittimeen tai kytkimeen LAN-verkossa normaalilla verkkokaapelilla
tai väliverkkokaapelilla. Jos normaali verkkokaapeli yhdistä onnistuneesti, käytä sen
sijaan välikaapelia.
3. Käynnistä tietokone. Tietokoneen ja projektorin LAN-portti vilkkuu, kun projektori
käynnistetään.
Vaiheet
1. Käynnistä projektorisi.
2. Hanki IP-osoite niin, että DHCP on Päällä ja
Autom. IP-osoitteen jakaminen on Päällä (Voit
asettaa DCHP:n asentoon Pois ja asettaa IPosoitteen manuaalisesti).
3. Siirry verkkoasetusten valikkoon
(1) Paina MENU-painiketta kaukosäätimessä
tai yläosan ohjauspaneelissa ja paina
-painikkeita valitaksesi verkkokuvakkeen.
Verkkovalikko
Edistynyt
Lähiverkko
Verkkoasetus
Verkon tiedot
(2) Paina
-painikkeita valitaksesi Verkon
määritys ja paina OK-painiketta siirtyäksesi
valikkoon.
MAC -osoite.....Näytä yhdistetyn verkon
MAc-osoite.
IP-osoite...........Näytä yhdistetyn verkon IPosoite.
(3) Paina
-painikkeita asettaaksesi DHCP:n
Päälle ja hankkiaksesi IP-osoitteen, aliverkon,
yhdyskäytävän ja DNS:n automaattisesti.
Vahvista sitten toimi painamalla
OK-painiketta.
7C:6F:F8:4E:B9:2F
IP-osoite
192.168.1.100
Lähiverkko
Verkkoasetus
DHCP-palvelin
Päällä
IP-osoite
.
.
.
Aliverkko
.
.
.
Yhdyskäytävä
.
.
.
.
.
.
DNS-palvelin
Aseta
Siirrä
OK
Peruuta
Seuraava
Lähiverkko
Paina
-painikkeita asettaaksesi DHCP:n
asentoon Pois. Paina sitten
OK-painiketta syöttääksesi IP-osoitteen
ja paina sitten  -painiketta valitaksesi
aliverkon, Yhdyskäytävän ja DNS:N
automaattisesti.Paina lopuksi
OK-painiketta vahvistaaksesi toimen.
MAC-osoite:
Takaisin
MENU
Verkkoasetus
DHCP-palvelin
Pois
IP-osoite
192 . 168 . 1 . 100
Aliverkko
255 . 255 . 255 . 0
Yhdyskäytävä
192 . 168 . 1 . 1
DNS-palvelin
192 . 168 . 1 . 1
Aseta
Siirrä
OK
Seuraava
Peruuta
MENU
Takaisin
MENU
Takaisin
Tehdasasetukset
Tämä toiminto nollaa kaikki asetuksesi ja palauttaa ne
tehdasasetuksiin.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Tehdasasetukset]
-valikon.
2) P
aina <OK- tai > -painiketta.
3) Paina  painikkeita valitaksesi KYLLÄ ja paina
sitten <OK> -painiketta.
71
Palaa tehdasasetuksiin?
Kyllä
Siirrä
Ei
OK
Valitse
Lisäasetukset
Lampun laskin
Varmista, että nollaat lampun ajastimen kun vaihdat
lampun. Tämän jälkeen WARNING-ilmaisinvalo
sammuu ja lampun vaihtamisen kuvake katoaa.
1) Paina
-valikon.
Suodattimen ajastimen valikko
Edistynyt
Lampun laskin
-painikkeita valitaksesi [Lampun laskin]
Lampun laskin
1H
Lamppu laskuri nollataan
2) P
aina <OK- tai > -painiketta.
3) Paina
-painikkeita valitaksesi kohdan "Lampun
vaihdon nollaus?" ja paina <OK> -painiketta.
Näkyviin ilmestyy" Lampun vaihdon ajastimen
nollaus?" -viesti. Valitse Kyllä jatkaaksesi.
4) V
alitse Kyllä toisessa asennusikkunassa
nollataksesi suodattimen ajastimen.
Huomio:
●● ÄLÄ nollaa lampun ajastinta, ellei lampun
vaihtaminen ole tarpeellista.
Lampun
Lamp replacement
vaihdon ajastimen
counter nollaus?
Reset?
Yes
Kyllä
Move
Siirrä
No
Ei
OK
OK
Select
Valitse
MENUMENU
Takaisin
Back
Lampun vaihdon ajastimen nollaus?
Kyllä
OK ?
Kyllä
Move
Siirrä
72
Ei
OK
OK
Select
Valitse
MENUMENU
Takaisin
Back
Memory Viewer
Kun projektoriin asetetaan USB-muisti, USB-muistin
tarkastelutoiminto voi heijastaa USB-muistille
tallennettuja kuvia ja videoita.
Paina<MENU> -painiketta kaukosäätimessä
näyttääksesi OSD-valikon. Paina  -painikkeita
valitaksesi USB- Muistin tarkastelun valikon, paina
sitten <OK> tai  -painiketta.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi haluamasi
kohteen.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita asettaaksesi haluamasi
vaihtoehdot.
4) P
aina <OK> -painiketta.
Aloita diaesitys
Valitse tämä toiminto näyttääksesi dioja.
1) P
aina -painikkeita valitaksesi tiedoston.
2) Paina
-painikkeita valitaksesi
[Aloita diaesitys] -valikon.
3) P
aina <OK- tai > -painiketta.
● Koko ruudun näyttö
● Paina <OK> palataksesi pikkukuvaan.
Memory ViewER valikko
Memory Viewer
Määritä dia
Dian siirtotehoste
Dia oikea
Lajittelujärjestys
Nimijärjestys
Pyöritä
Ei pyöritystä
Parhaiten sopiva
Pois
Toista
Pois
Käytä
Dian siirtotehoste
Tämä toiminto asettaa diojen toistotehosteen ja
-suunnan kun dioja vaihdetaan.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Dian
siIrtotehoste] -valikon.
2) P
aina <OK- tai > -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi haluttuun
kohteeseen.
Siirrä alas........... V
aihda diat ylhäältä alas.
Siirrä oikealle..... V
aihda diat vasemmalta oikealle.
Lajittelujärjestys
Tämä toiminto asettaa diojen järjestyksen.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Lajittelujärjestys]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi haluttuun
kohteeseen.
Laajennettu järjestys.... Järjestele tiedostojen tai
kansioiden laajennettujen
nimien perusteella.
Kokojärjestys................ Järjestele tiedoston tai
kansion koon perusteella.
Aikajärjestys................. Järjestele tiedoston tai
kansion ajan perusteella.
Nimijärjestys................. Järjestele tiedoston tai
kansion nimen perusteella.
73
!
Huomio:
●●Kun valitset tulosignaaliksi
[Memory Viewer], "Memory
Viewer" -valikko on käytettävissä.
●●"Aloita diaesitys" -valikon lisäksi,
vaikka muuttaisit asetuksia,
muutosten asetusarvot eivät
toimi, jos et ota [Sovellusta]
käyttöön.
Memory Viewer
Käännä
Säädä kuvien kääntösuuntaa.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Käännä] -valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi haluttuun kohteeseen.
Ei kääntöä....... K
ääntäminen ei ole kelvollinen.
270 astetta....... Käännä 270 astetta vastapäivään.
180 astetta....... Käännä 180 myötäpäivään.
90 astetta......... K
äännä 90 myötäpäivään.
Parhaiten sopiva
Säädä kuva yhteensopivaksi heijastusnäytön kanssa.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Parhaiten sopiva]
-valikon.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi haluttuun
kohteeseen.
Päällä..... Näytä kuvat näytön kuvasuhteen perusteella.
Pois........ Näytä kuvat normaalin pikselimäärän
perusteella.
Toista
Valitse tämä toiminto näyttääksesi dioja
toistuvasti.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Toista]
-valikon.
2) P
aina <OK- tai > -painiketta.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi haluttuun
kohteeseen.
Päällä.....Toista ensimmäinen asiakirja tai kuva
kun viimeinen asiakirja tai kuva on
näytetty.
Pois........Palaa pikkukuva-näyttöön kun
viimeinen asiakirja tai kuva on
näytetty.
Käytä
Tarkoitettu käytettäväksi vain dioja toistettaessa.
1) Paina
-painikkeita valitaksesi [Käytä]
-valikon.
2) P
aina <OK- tai > -painiketta.
74
Info.
Valitse Info. -Toiminto havaitaksesi heijastetun kuvan signaalin ja projektorin toimintatilan.
Valikon käyttäminen
Paina <Info.> -painiketta kaukosäätimessä tai
<MENU> -painiketta ohjauspaneelissa näyttääksesi
OSD-valikon. Paina -painikkeita valitaksesi Info.
-Valikonlikon ja paina sitten <OK>- tai -painiketta.
Info. -valikko.
Tiedot
Sisääntulo
HDMI-1
V-synkr. taajuus
--- KHZ
P-synkr. taajuus
---
---HZ
Lampun tila
Lampun laskin
Info. -Näyttö on seuraavanlainen:
Virran hallinta
0 tuntia
Pois
5 Min
Tulo: Näytä valittu tulolähde.
Kuvatila
V-synkr. Taajuus...... N
äytä V-synkr. Tulosignaalin
taajuus KHz -yksikköinä. Näytä
"---KHz" kun signaaleja ei ole.
P-synkr. Taajuus..... Näytä TULOSIGNAALIN
P-synkr. Tulosignaalin taajuus
KHz -yksikköinä. Näytä "---KHz"
kun signaaleja ei ole.
Lampun tila.............. Näytä valittu Lamppu.
Lampun laskin......... Näytä lampun käyttöaika.
Virranhallinta............ Näytä Valittu Virranhallintatila.
Kuvatila.................... Näytä valittu KUVATILA.
75
Vakio
Verkkohallinta
Verkkohallinnan käyttäminen
Käyttötaroitus: tämä toiminto on tarkoitettu samassa LAN-verkossa olevan tietokoneen etähallinnointiin.
Valmistelu
1. V
aaditut varusteet: Projektori, tietokone, verkkokaapeli
2. Yhteys:
Yhdistä projektorisi reitittimeen tai kytkimeen LAN-verkossa normaalilla verkkokaapelilla
tai väliverkkokaapelilla. Jos normaali verkkokaapeli yhdistä onnistuneesti, käytä sen
sijaan välikaapelia.
3. K
äynnistä tietokone. Tietokoneen ja projektorin LAN-portti vilkkuu, kun projektori
käynnistetään.
Vaiheet
1. K
äynnistä projektorisi.
Edistynyt
Lähiverkko
Verkkoasetus
2. H
anki IP-osoite niin, että DHCP on Päällä
ja Autom. IP-osoitteen jakaminen on Päällä
(voit asettaa DCHP:n asentoon Pois ja
asettaa IP-osoitteen manuaalisesti, jos tunnet
verkkoympäristöt ja niiden käytön).
Verkon tiedot
MAC-osoite:
7C:6F:F8:4E:B9:2F
IP-osoite
192.168.1.100
3. S
iirry verkkoasetusten valikkoon
(1) P
aina MENU-painiketta kaukosäätimessä
tai yläosan ohjauspaneelissa ja paina
-painikkeita valitaksesi verkkokuvakkeen.
(2) P
aina ENTER-painiketta tai
ja verkkovalikko avautuu.
Lähiverkko
Verkkoasetus
DHCP-palvelin
-painiketta
Päällä
IP-osoite
.
.
.
Aliverkko
.
.
.
Yhdyskäytävä
.
.
.
DNS-palvelin
.
.
.
Aseta
(3) P
aina
-painikkeita valitaksesi Verkon
määritys ja ENTER vahvistaaksesi
toimen.
(4) P
aina
-painikkeita asettaaksesi
DHCP:n Päälle ja vahvista toimi
painamalla OK-painiketta.
(5) P
aina
-painikkeita valitaksesi kohdan
Aseta, paina OK-painiketta ja odota,
kunnes "Odota ole hyvä." -viesti katoaa.
Siirrä
OK
Peruuta
Seuraava
Lähiverkko
Verkkoasetus
DHCP-palvelin
Pois
IP-osoite
192 . 168 . 1 . 100
Aliverkko
255 . 255 . 255 . 0
Yhdyskäytävä
192 . 168 . 1 . 1
DNS-palvelin
192 . 168 . 1 . 1
Aseta
Siirrä
OK
Seuraava
Peruuta
MENU
Huomio:
●● Jos käytät langatonta verkkoyhteyttä, tarkista SSID / ESSID ja langaton IP-osoite
Verkkoasetusten Tilasta ja kirjoita tiedot muistiin.
76
Takaisin
MENU
Takaisin
Verkkohallinta
Käyttö selaimen kautta
1) K
äynnistä tietokoneen verkkoselain.
2) S
yötä projektorin IP-osoite verkkoselaimen URL-osoitekenttään.
3) S
yötä salasana kohdassa [Salasana] ja paina sitten [Sisäänkirjautuminen].
"*"Tehdasasetusten oletusarvoinen käyttäjänimi on: "Järjestelmänvalvoja"
(järjestelmänvalvojan oikeudet), salasana: "Järjestelmänvalvoja".
4) Napauta kohtaa [Sisäänkirjautuminen]
HUOMIO:
Käyttäjät voivat napauttaa verkkoselainnäytön oikeaa yläkulmaa valitakseen näytön kielen.
Älä käynnistä useita verkkoselainasetuksia tai hallintoja samanaikaisesti. Käytä vain yhtä
tietokonetta hallinnoidaksesi projektoria tai säätääksesi sen asetuksia.
Muuta salasanasi.
Jos verkko ei näy näytön ohjaimissa, kysy neuvoja verkkosi järjestelmänvalvojalta. Jokaisen
vaihtoehdon kuvaus.
①
②
③
④
⑤
①J
ärjestelmän
②Y
leiset
③
Tila: Napauta tätä vaihtoehtoa näyttääksesi [Järjestelmän tila] -sivun.
asetukset: Napauta tätä vaihtoehtoa näyttääksesi [Yleiset asetukset] -sivun.
Kuvan määrittäminen: Napauta tätä vaihtoehtoa näyttääksesi [Kuvan määrittäminen]
-sivun.
④ Kuvan
⑤V
erkon
määritys: Napauta tätä vaihtoehtoa näyttääksesi [Kuvan määritys] -sivun.
määritys: Napauta tätä vaihtoehtoa näyttääksesi [Verkon määritys] -sivun.
77
Verkkohallinta
[Järjestelmän Tila] -sivu
①
②
①V
ersiot:
Näyttää projektorin firmware-version.
②L
AN-Tila:
Näyttää LAN-yhteyden tilan.
[Yleiset Asetukset] -sivu
①
②
③
④
⑤
⑥
①S
yötä
vanha salasana: Syötä asetusten vanha salasana.
②S
yötä
uusi salasana: Syötä uusi salasana.
③V
ahvista
④V
irta
uusi salasana: Vahvista uusi salasana syöttämällä se uudestaan.
& Lähde: Päivitä asetukset.
⑤
V
irta: Käännä projektorin virta päälle / pois.
⑥
Lähteen valinta: Vaihda projektorin tulolähdettä.
[Kuvan määRittäminen] -sivu
①
②
③
④
⑤
⑥
①K
irkkaus:
Säädä heijastetun kuvan kirkkautta.
②K
ontrasti:
Säädä heijastetun kuvan kontrastia.
③
T
erävyys: Säädä heijastetun kuvan terävyyttä.
④V
ärikylläisyys:
⑤S
ävy:
Säädä heijastetun kuvan värikylläisyyttä.
Säädä heijastetun kuvan sävyä.
⑥V
äriLämpötila:
Säädä heijastetun kuvan värilämpötilaa.
78
Verkkohallinta
[Kuvan määritys] -sivu
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
①
Näkymä: Vaihda heijastetun kuvan kuvasuhdetta.
②
Hienosäätö: Säädä heijastetun kuvan vaihekulmaa.
③
V-asento: Säädä heijastetun kuvan sijaintia vaakatasossa.
④P-asento:
⑤
Säädä heijastetun kuvan sijaintia pystysuorassa.
V-kokoa: Säädä heijastetun kuvan kokoa vaakatasossa.
⑥
Pysäytä: Valitse tämä toiminto kääntääksesi näytön pysäytyksen päälle ja pois.
⑦
Autom. tietokoneen säätö: Ota tietokoneen automaattinen säätötoiminto käyttöön.
⑧
P-Muodon korjaus: Korjaa pystysuunnan Muodon korjaus.
⑨
V-Muodon korjaus: Korjaa vaakatason Muodon korjaus.
⑩
Muodon korjaus*: Korjaa heijastetun kuvan neulatyyny- ja tynnyrivääristymät.
⑪
Kulman säätö: Korjaa heijastetun kuvan neljä kulmaa.
* Vain malleille LV-WX370 / LV-X350
79
Verkkohallinta
[Verkon määritys] -sivu
①
②
① Verkon
määritys
Jos haluat ottaa DCHP-asiakasohjelman käyttöön, valitse IP-osoite automaattisesti.
IP-osoite:
Syötä IP-osoite kun et käytä DCHP-palvelinta.
Aliverkko:
Syötä aliverkon peite, kun et käytä DHCP-palvelinta.
Yhdyskäytävä::
Syötä yhdyskäytävä kun et käytä DCHP-palvelinta.
DNS:
Syötä DNS-osoite kun et käytä DCHP-palvelinta.
Käytettävissä olevat merkit: digitaaliset (0 - 9) ja piste (.)
(Esimerkiksi: 192.168.0.253)
② Käytä
Päivitä asetukset.
80
Verkkohallinta
Verkkonäyttö
Kun LAN on valittu tulosignaalin lähteeksi, verkkoa käytetään heijastamaan tietokoneen kuvia.
Kun projektorin IP-osoite on syötetty pääkäyttöliittymän verkkosivulle, napauta"Lataa" ja lataa
vastaava PwPresenter-ohjelmisto projektorillasi.
Napauta
-kuvaketta siirtyäksesi pwPresenter-ohjelmistoon.
Windowsin palomuuri
Windowsin palomuuriasetuksistasi riippuen seuraava varoitus saatetaan näyttää, kun käynnistät
ohjelmiston ensimmäisen kerran.
Ota viestiminen projektorien kanssa käyttöön valitsemalla kaikki ruudut ja napauttamalla kohtaa [Salli
pääsy].
Muuta asetuksia suljettuasi varoituksen avaamalla [Käynnistä]-valikko ja valitsemalla kohta
[Ohjauspaneeli]> [Järjestelmä ja suojaus]> [Windowsin palomuuri]> [Salli sovelluksen pääsy Windowsin
palomuurin läpi].
Valitse [pwpresenter.exe] sallittujen sovellusten ja ominaisuuksien luettelosta ja valitse sitten jokainen
ruutu.
81
Verkkohallinta
⑥
①
②
③
④
⑤
① Etsi verkkonäyttöä
Kun hakuehdot ovat tyhjät, napauta "Etsi" etsiäksesi, valitse haluamasi projektori ja yhdistä.
Voit myös syöttää projektorin IP-osoitteen (esimerkiksi: 192.168.1.100) ja painaa "Yhdistä".
HUOMIO
· Ennen kuin käytät pwPresenter-hakua, vaihda tulosignaalin lähteeksi verkko.
② Kuvakaappauksen käynnistys tai keskeytys
Käynnistä tai keskeytä valitut kuvat.
③ Valitse kaappaustila
Valitse kuvakaappaustila vaihtoehdoista "kaikki", "kiinteä koko" tai "vaihteleva koko" ja
aseta heijastuksen koko.
82
Verkkohallinta
④ Asetukset
Perusasetukset: Kieli, Kaapattavan
alueen koko, jne.
Edistynyt: JPEG-Kuvan määritys, Verkon
porttiasetukset, Valkoinen lista ja Musta
lista, jne.
Laajat asetukset: Kaukosäätimen asetukset,
Äänen kaappaus ja Ruusun kaappaus, jne.
Multicast-asetukset:
Äänenvoimakkuusasetukset, Kaistalaajuus,
Näytteenottotaajuus, jne.
83
Verkkohallinta
⑤ Verkkonäytön hallinta
Aseta PwPresenter-verkon käyttäjänimi ja
salasana, jne.
⑥ Pysäytä kaikki yhteydet
84
Verkkohallinta
Projektorin hallinta etänä verkkoselaimen kautta (e-Control®)
Kun sinulla on projektorin oikea IP-osoite ja projektori on päällä ja valmiustilassa, voit hallita projektoria
millä tahansa tietokoneella, joka on samassa lähiverkossa.
Kun käytät tätä toimintoa, Adobe Flash Playerin on oltava asennettuna tietokoneellesi. Lataa Adobe
Flash Playerin uusin versio Adobe Systems Incorporatedin verkkosivustolta.
Suositellut käyttöjärjestelmät: Win7, Win8.1, Win10,Mac OS X v10.5 ~ v10.14.
1. Syötä projektorin IP-osoite selaimesi osoitepalkkiin ja paina enteriä. (esimerkiksi http://192.168.0.146)
Suositellut selaimet: IE11, Chrome 44.0 ja aiemmat.
2. Etäverkkohallinnan sivu avautuu. Tämän sivun avulla voit hallita projektoria samalla tavalla kuin
käyttäisit projektorin kaukosäädintä tai ohjauspaneelia.
i
ii
i
Paina / paljastaaksesi
lisää painikkeita.
▼
▼
i
i. N
ämä painikkeet toimivat samalla tavalla kuin OSD-valikkojen tai kaukosäätimen painikkeet. Katso
lisätietoja kohdasta "2. VALOKUVA -valikko" sivulla 40 ja "Kaukosäädin" sivulla 29.
ii. Vaihda tulolähdettä napauttamalla haluamaasi lähdettä.
Kun käytät projektorin ohjauspaneelia tai kaukosäädintä muuttaaksesi OSD-valikon asetuksia, näiden
muutosten synkronointi verkkoselaimella projektorin kanssa voi kestää jonkin aikaa.
3. Näiden Työkalujen avulla voit hallinta projektoria, määrittää LAN-verkon hallinta-asetuksia ja
varmistaa etäverkkohallinnan turvallisen pääsyn tällä projektorille.
i
ii
iv
iii
v
vi
i. K
un käytät Crestron Control System -hallintajärjestelmää, katso asetusohjeet Crestron Control
System -käyttöohjeesta.
ii. Voit nimetä projektorin ja seurata sen sijaintia ja projektorista vastaavaa henkilöä. Tämä sarake sallii
enintään 22 yksibittistä merkkiä.
85
Verkkohallinta
iii. V
oit säätää LAN-asetuksia.
iv. K
un se on asetettu, pääsy tämän projektorin etäverkkohallinnan sivu on suojattu salasanalla.
Ota tämä toiminto käyttöön valitsemalla kohdan "Ota Käyttöön" edessä oleva ruutu ja kirjoita haluamasi
salasana Uusi salasana -sarakkeeseen. Vahvista uusi salasana kirjoittamalla se uudestaan
Vahvista -sarakkeeseen. Poista salasanasuojaus käytöstä poistamalla valintasi ruudusta.
v. K
un se on asetettu, pääsy Työkalut-sivulle on suojattu salasanalla. Katso ohjeet salasanatoiminnon
käyttämiseen vaiheesta iv.
vi. Paina poistu siirtyäksesi takaisin etäverkkohallinnan sivulle.
•
•
•
- Paina projektorin MENU ja
Oikealle -painikkeita ja pidä ne pohjassa 3 sekunnin ajan.
- Salasana on nyt nollattu.
Ohjelmisto on saatavilla englannin kielellä.
Kun DHCP on päällä, verkkosivujen yhteys voidaan mahdollisesti katketa. Jos näin käy, tarkista projektorin uusi IPosoite ja syötä uusi osoite muodostaaksesi yhteyden uudestaan.
▼
•
un olet tehnyt säädöt, paina Lähetä-painiketta ja tiedot tallennetaan projektoriin.
K
Kun salasana on asetettu, Kirjaudu ulos -painike ilmestyy Työkalut-painikkeen viereen.
Kirjoita valitsemasi salasana muistiin etukäteen tai heti syötettyäsi sen, jotta se on tallessa siltä varalta, että joskus
unohdat sen.
Jos et kirjoita salasanaasi muistiin, etkä millään muista sitä, voit nollata salasanan seuraavalla tavalla.
- Avaa e-Control -kirjautumissivu selaimellasi.
•
•
4. Info-sivu näyttää tämän projektorin tiedot ja tilan.
i
ii
i
iii
i. T
yökalut-sivulla syöttämäsi tiedot näkyvät täällä ja nämä sarakkeet ovat tyhjiä kun käytät
e-Control™ -ohjelmaa ensimmäisen kerran.
ii. Seuraavat tiedot näytetään, kun projektori toimii epänormaalisti.
Kun projektori toimii normaalisti tai sellaisella epänormaalilla tavalla, jota ei mainita alla, Virhetilasarake on "0: Ei
virhettä".
Virhetila
Kuvaus
3: Lampun virhe
Lamppu ei syty tai sammuu käytön aikana.
3: Ylikuumeneminen
Projektorin lämpötila on liian korkea tai sitä ei voida havaita.
3: Puhallinlukitus
Puhaltimen pyörimisnopeutta ei voida asettaa tai havaita.
3: Lamppu vanhentunut
Lamppu on edelleen käytössä, vaikka lampun varoitusviestit on
näytetty.
86
Verkkohallinta
(3 = virhe)
iii. Paina poistu siirtyäksesi takaisin etäverkkohallinnan sivulle.
5. Kun olet painanut ‘Tuki’ -painiketta, Otsikkoikkuna avautuu oikeaan yläkulmaan. Voit toimittaa viestejä
RoomView™ -ohjelmistoon, joka on yhdistetty samaan lähiverkkoon.
Lisätietoja läydät osoitteista http://www.crestron.com ja www.crestron.com/getroomview.
Projektorin hallinta PJLink™ -sovelluksella
Projektori tukee ohjaamiseen ja hallintaan tarkoitettua standardiprotokollan PJLink™ -sovellusta ja voit
hallita ja valvoa projektorin toimintaa samalla sovelluksella eri valmistajien ja eri mallisten projektorien
välillä.
Tietoja PJLink™ -sovelluksesta
• PJLink™ -toiminnon käyttäminen edellyttää PJLink™ -sovellusohjelmistoa.
• PJLink™ -ohjelmiston tekniset tedot löydät siirtymällä Japan Business Machinen ja Information System
Industries Associationin (JBMIA) verkkosivustoille. (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
• Tämä projektori noudattaa täysin JBMIA PJLink™ luokan 1 määritelmiä. Se tukee kaikkia PJLink™
luokan 1 määrittämiä komentoja ja noudattaminen on varmistettu PJLink™ standardimääritelmillä Versio
1.4.
Salasanatoiminnon käyttäminen
Projektori tarjoaa keinon asettaa salasanasuojauksen, jotta voit estää luvattomat yhteydet projektoriin
PJLink™ -sovelluksen kautta. Salasanan asettaminen:
1. Avaa verkkosivustolle vievä linkki ja siirry Verkkonäyttöjärjestelmään: valitse Verkon määritys -valikko.
2. Valitse PJLink-asetusten vaihtoehdoista kohta Ota salasana käyttöön.
3. Syötä salasana sarakkeeseen Syötä salasana -vaihtoehdon jälkeen.
4. Syötä vaihdettava salasana ja valitse numeroista 0-9.
5. Syötä vaihdettava salasana uudestaan sarakkeeseen Vahvista salasana -vaihtoehdon jälkeen ja paina
Käytä vahvistaaksesi toimen.
Jos unohdat salasanasi, käytä salasanaa "projectorcontroller".
87
Verkkohallinta
PJLink™ tuetut komennot
Alla oleva taulukko näyttää komennot, joilla voit hallita projektoria PJLink™ -protokollalla.
Komento
POWR
Kuvaus
Virran hallinta
Asetus
0 = Virta pois
1 = Virta päälle
0 = Valmiustila
POWR?
Kysely virran tilasta
1 = Virta päälle
2 = Jäähtyy
3 = Lämpenee
11 = TIETOKONE
INPT
Tulolähteen vaihtaminen
21 = VIDEO
31 = HDMI-1
32 = HDMI-2
INPT?
Kysely tulolähteen vaihtamisesta
41 = USB-tarkastelu
51 = USB Display
52 = LAN
10 = TYHJÄ Pois
AVMT
Mykistyksen hallinta
11 = TYHJÄ ota käyttöön
20 = Poista äänen mykistys käytöstä
21 = Ota äänen mykistys käyttöön
AVMT?
Kysely mykistystilasta
30 = TYHJÄ poista äänen mykistys käytöstä
31 = TYHJÄ ota äänen mykistys käyttöön
1 bitti: Puhallinvirhe 0 tai 2
2 bitti: Lamppuvirhe 0 tai 2
3 bitti: Lämpötilavirhe 0 tai 2
ERST?
Kysely virhetilasta
4 bitti: Aina 0
5 bitti: Aina 0
6 bitti: Muut virheet 0 tai 2
* 0 tai 2 tarkoittavat seuraavaa:
0 = Virhettä ei havaittu, 2 = Virhe
1 arvo (1 - 4 numeroa): Kumulatiivinen lampun
käyttöaika (tämä kohde nayttää lampun käyttöajan (tunneissa),
LAMP?
Kysely lampun tilasta
INST?
Kysely saatavilla olevasta
NAME?
Kysely projektorista
INF1?
Kysely valmistajan nimestä
"Canon" palautetaan.
INF2?
Kysely mallin nimestä
"LV-WU360" tai "LV-WX370" tai "LV-X350" palautetaan.
INFO?
Kysely muista tiedoista
"Versionumero" palautetaan.
CLSS?
•
Kysely
luokkatiedoista
laskettuna sillä oletuksella, että Lampputila on Säästötila)
2 arvo: 0 = Lamppu pois, 1 = Lamppu päällä
Seuraava arvo palautetaan.
"11 21 31 32 41 51 52"
Komento vastaa projektorin nimellä,
joka on määritetty Työkalut-sivulla.
"1" palautetaan.
PJLinkin "INPT?" -komentoon vastataan vain kun lähde näytetään näytöllä. Kun signaalia ei ole, vain komentoon
"ERR3 Time!" vastataan.
88
Verkkohallinta
•
Yllä mainittu ohjain ei välttämättä toimi oikein tai valvontatietoja ei välttämättä saada hankittua oikein
seuraavissa tilanteissa:
• Valmiustilan aikana
• Tulolähdettä vaihdettaessa
• Komennon käsittelyn aikana
• AUTO PC -toiminnon suorittamisen aikana
• Ennen käynnistyskuvan katoamista ja laitteen käynnistymistä.
•
•
K
äytä yhden projektorin hallintaan / valvontaan yhtä tietokonetta.
O
hjeita hallintaan / valvomiseen PJLink™ -ohjelmistolla löydät käyttämäsi PJLink™ -sovelluksen
käyttöohjeesta.
•
K
un valvot projektorin toimintatilaa tämän toiminnon avulla ja antamalla peräkkäisiä komentoja, anna
kyselykomento sen jälkeen kun saat vastauksen aiempaan kyselykomentoon projektorilta.
Verkkotoiminnon käyttäminen projektorin ollessa valmiustilassa
Kun Valmiustila-LAN on aktivoitu kohdassa JÄRJESTELMÄASETUKSET: Edistynyt> LAN-asetusvalikko
on aktivoitu, projektori voi tarjota verkkotoiminnon käyttöösi ollessaan valmiustilassa.
Sanasto
Alla olevan sanaston termeistä saat lisätietoja katsomalla niitä erikseen ostettavasta teknisestä
ohjekirjasta.
Termi
Kuvaus
DHCP
Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Tämä protokolla
nimittää verkkoon yhdistetyile laitteille automaattisesti IP-osoitteen.
IP-osoite
Numeerinen osoite, jolla verkkoon yhdistetyt laitteet tunnistetaan.
Aliverkon peite
Numeerinen arvo, joka määrittää jaetun verkon (tai aliverkon) verkkoosoitteeseen käytettävien bittien määrän IP-osoitteessa.
Oletusarvoinen
yhdyskäytävä
Palvelin (tai reititin), joka viestii verkoissa (tai aliverkoissa), jotka
Aliverkon peite jakaa.
89
Hyödylliset toiminnot
Memory Viewer
Kun projektoriin asetetaan USB-musti, USB-muistin tarkastelutoiminto voi heijastaa USB-muistille
tallennettuja videoita ja kuvia.
USB-muistin tarkastelutoiminnon Heijastettu Sisältö
USB-muistin Tarkastelutoiminto tukee seuraavia kuvatiedostoja.
Päätteen nimi
Video-koodekki
Audio-koodekki
Videon muoto
avi
MotionJPEG
ADPCM
Enintään
1280x720,30fps
Video
Päätteen nimi
jpg / jpeg
Kartat
bmp
png
gif
tiff
Muoto
Peruslinjan enkooderi 24
Progressiivinen RGB24 bitti
1.4.8 bittisen paletin
perusteella
RGB24, 32 bittiä
24, 48-bittin True Color -väri
1.4.8 bittisen paletin
perusteella
Kuvaus
Enimmäistarkkuus: 10000 x10000
Enimmäistarkkuus: Paneelin
tarkkuus
Enimmäistarkkuus: 1280 X 800
Memory Viewer näyttö
Kun projektoriin asetetaan USB-musti, USB-muistin tarkastelutoiminto voi heijastaa USB-muistille
tallennettuja videoita ja kuvia.
1) P
ainaINPUT -painiketta kaukosäätimessä tai yläosan ohjauspaneelissa ja valitse kohteen
[Memory VieweR ] tulolähde.
2) Aseta USB-muisti suoraan <USB (browser)> -liitäntään.
●P
aina kohtaa RC enter näyttääksesi valmiustilanäytön välittömästi kun USB-muistin kuvake
näkyy näytön vasemmassa kulmassa.
●K
un USB-muisti on erillinen muistiosioista, se näyttää useamman USB-kuvakkeen.
3) Paina
-painikkeita vaihtaaksesi haluttuun kohteeseen.
●U
SB-muistin juurihakemisto näytetään pikkukuvassa.
Toista kuva
Näytöllä näytetään vain yksi kuva kun toistat sen.
1) P
aina -painikkeita valitaksesi tiedoston.
2) P
aina <OK- tai > -painiketta.
● KOKO ruudun näyttö
3) P
aina <OK> -painiketta.
● Paina <OK> palataksesi pikkukuvaan.
90
Hyödylliset toiminnot
Toista dia
Memory Viewer valikossa oleva Diaesitystila on asetettu erityisasetukselle, kaikki samassa kansiossa olevat kuvat voidaan toistaa samanasikaisesti.
1) P
aina -painikkeita valitaksesi tiedoston.
2) Paina
-painikkeita valitaksesi [Memory VieweR ] -valikon, ja valitse sitten [Aloita diaesitys]
-valikko.
3) P
aina <OK> -painiketta.
● Koko ruudun näyttö
● Paina <OK> -painiketta palataksesi pikkukuvaan.
Toista video
TOISTA videotiedostoja.
1) P
aina -painikkeita valitaksesi tiedoston.
2) P
aina <OK> -painiketta.
● Koko ruudun näyttö
● Käytä näytön alalaitaan ilmaantuvaa ohjainta kaukosäätimellä.
Pysäytä video ja palaa pikkukuvaan
Keskeytä / toista video
Videon pikakelaus / takaisinkelaus
Videon pikakelaus / takaisinkelaus tuplanopeudella.
Aina kun painat kuvaketta, ikkuna vaihtuu. Kun ikkuna ilmestyy näkyviin, video voidaan toistaa.
Memory VieweR Päättäminen
Memory Viewer valikossa oleva Diaesitystila on asetettu erityisasetukselle, kaikki samassa kansiossa olevat kuvat voidaan toistaa samanasikaisesti.
1) P
aina -painikkeita
valitaksesi kuvakkeen, joka näytetään näytön vasemmassa
kulmassa.
2) P
aina <OK> -painiketta.
3) Irroita USB-muisti suoraan.
91
Hyödylliset toiminnot
!
Huomio
●● Vain FAT32 (32GB) USB-muisteja voidaan lukea.
●● Kun asetat USB-muistin sisään, varmista, että asetussuunta on suora välttääksesi portille
aiheutuvia vahinkoja.
●● Huomio seuraavat ohjeet kun asetat USB-muistin tai poistat sen:
a. Ilmaisinvalo vilkkuu, kun USB-muisti asetetaan projektoriin tai kun projektori lukee tietoja.ÄLÄ poista USB-muistia kun ilmaisinvalo vilkkuu.
b. J os käytät USB-muistilaitetta, jossa ei ole ilmaisinvaloa, projektori ei tunnista sitä
lukiessaan tietoja. Sulje sen selaustoiminto ja sammuta projektori. Poista sen jälkeen
USB-muisti.
c. Älä aseta ja poista USB-muistia usein. Poista se sitten vähintään 5 sekunnin asennusajan jälkeen. Kun se on ollut irroitettuna vähintään 5 sekuntia, aseta se sisään uudestaan.
USB-mustin käsittelyä ja säilyttämistä koskevat ohjeet
●● Jos laite savuaa tai haisee epätavalliselta, sulje ulkoinen laite ja ota yhteyttä myyjään.
●● Ä LÄ aseta USB-porttiin vieraita materiaaleja tai metalliesineitä. Staattinen sähkö voi
aiheuttaa vahinkoja tai tiedon menetyksiä.
USB-näyttötoiminto
Tällä toiminnolla voit heijastaa tietokoneelta kuvia ja videoita USB-kaapelin kautta.
Käyttö Windowsilla:
Windows-käyttöympäristö
Käyttöjärjestelmä
PROSESSORI
Muistitila
Win7, Win8.1, Win10
Intel Core 2 Duo 2.0 GHZ tai nopeammat yhteensopivat prosessorit
256 Mt tai suurempi (512 Mt tai suurempi)
Käytettävissä Oleva
20 Mt tai enemmän
Levytila
Näyttö
Tarkkuus 640x480 tai suurempi, 1600x1200 tai suurempi
92
Hyödylliset toiminnot
Mikäli tietokone ei vastaa yllä olevia vaatimuksia, EMME VOI mennä takuuseen siitä, että SE toimii
normaalisti.
Projektorin USB Display
1) Y
hdistä projektori USB-näyttöliitäntöihin USB-B -kaapelilla.
2) P
aina tietolähteen valikkoa kaukosäätimessä tai INPUT -painiketta ohjauspaneelissa ja valitse
sitten kohta [USB Display] tulolähdevalikossa.
3) P
aina ajurikuvaketta tietokoneen asemassa tietokoneen tehtäväpalkissa
, ja valitse sitten
yksi kohde esiin ponnahtaneessa valikkopalkissa.
●P
onnahdusvalikko näytetään vain englannin kielellä.
[Aktivoi audio] /
[Poista audio käytöstä]
[Toista video] / [Keskeytä video]
[Aloita / Pysäytä]
[Poistu]
Asettaa tietokoneen äänen lähdön.
Vaihtele kuvien toistamisen ja keskeyttämisen välillä.
Asettaa tietokoneen kuvien lähdön.
Harmaa tarkoittaa ei-valinnaista
HUOMIO
●● Tietokoneen näytön tarkkuus vaihdetaan.
●● Jos asemaa ei ole asennettu tietokoneelle, ajuri poistetaan kun USB-kaapeli irroitetaan.
●● S
inun on odotettava hetki, jos haluat heijastaa tietokoneen näytön.
●● Yhdistä USB-kaapeli suoraan tietokoneen USB-liittimeen. Yhteys voi toimia epänormaalisti
kun yhdistät USB-hubin kautta.
USB-näytön sammuttaminen
1) Irroita USB-kaapeli suoraan, kun sammutatUSB-näytön.
●S
inun ei tarvitse noudattaa ohjetta "Poista laite turvallisesti", kun USB-kaapelia ei ole
yhdistetty.
93
Hyödylliset toiminnot
Käyttö Mac OS:LLÄ
Mac OS -käyttöympäristö
Käyttöjärjestelmä
PROSESSORI
Muistitila
Mac OS X v10.5 ~ 10.14
Power PC G4 1 GHz tai nopeammat yhteensopivat prosessorit
512 Mt tai enemmän
Käytettävissä Oleva
20 Mt tai enemmän
Levytila
Näyttö
Tarkkuus 640x480 tai suurempi, 1600x1200 tai suurempi
Mikäli tietokone ei vastaa yllä olevia vaatimuksia, EMME VOI mennä takuuseen siitä, että SE toimii
normaalisti.
Projektorin USB Display
1) Y
hdistä projektori USB-näyttöliitäntöihin USB-B -kaapelilla.
2) P
aina tietolähteen valikkoa kaukosäätimessä tai INPUT -painiketta ohjauspaneelissa ja valitse
sitten kohta [USB Display] tulolähdevalikossa.
3) T
uplaklikkaa "Monitor.app" -painiketta, joka on asennettu virtuaaliselle levylle.
●Heijasta tietokoneen näytöllä oleva kuva.
4) Paina ajurikuvaketta tietokoneen asemassa tietokoneen tehtäväpalkissa
, ja valitse sitten
yksi kohde esiin ponnahtaneessa valikkopalkissa.
●P
onnahdusvalikko näytetään vain Kiinan kielellä.
[Aktivoi audio] /
[Poista audio käytöstä]
[Toista video] / [Keskeytä video]
[Aloita / Pysäytä]
[Poistu]
!
Asettaa tietokoneen äänen lähdön.
Vaihtele kuvien toistamisen ja keskeyttämisen välillä.
Asettaa tietokoneen kuvien lähdön.
Sammuta USB Display
HUOMIO
●● Tietokoneen näytön tarkkuus vaihdetaan.
●● Sinun on odotettava hetki, jos haluat heijastaa tietokoneen näytön.
●● Yhdistä USB-kaapeli suoraan tietokoneen USB-liittimeen. Yhteys voi toimia epänormaalisti
kun yhdistät USB-hubin kautta.
USB-näytön SAMMUTTAMINEN
1) P
oista USB-kaapeli suoraan, kun sammutat USB-näytön.
94
Huolto ja puhdistaminen
WARNING-ilmaisinvalo
WARNING-ilmaisinvalo näyttää projektorin suojaustoiminnon tilan. Tarkista, että WARNING
ja POWER -ilmaisinvalot on huollettu ja että ne toimivat oikein.
Projektori sammuu ja WARNING-ilmaisinvalo vilkkuu punaisena.
Ylikuumetessaan projektorisi sammuu automaattisesti suojellakseen sisäisiä
komponenttejaan. POWER-ilmaisinvalo vilkkuu kun projektorisi jäähtyy. Paina
POWER-painiketta käynnistääksesi projektorisi uudestaan kun se on jäähtynyt normaaliin
toimintalämpötilaan.
Varoitus
Huomio:
POWER
POWER-ilmaisinvalo lakkaa vilkkumasta
kun projektorisi sisäinen lämpötila jäähtyy
normaaliksi ja laite käynnistetään uudelleen.
WARNING-ilmaisinvalo
vilkkuu punaisena
Tarkista seuraavat:
– Onko projektorisi ilmanvaihdolle varattu tarpeeksi tilaa? Tarkista asennuksen tila ja
mahdolliset esteet ilmanvaihtoaukkojen edessä.
– Onko projektorisi asennettu paikkaan, joka on ilmaistointilaitteiston tuuletusaukkojen
läheisyydessä? Pidä projektorisi loitolla ilmastointilaitteiston tuuletusaukoista.
– Onko suodatin puhdas? Puhdista suodatin säännöllisesti.
Virta toimii epänormaalisti ja POWER-ilmaisinvalo muuttuu tasaisen kaltaiseksi.
POWER-ilmaisinvalo muuttuu tasaisen keltaiseksi ja projektorisi sammuu suojellakseen
sisäisiä komponenttejaan aina, kun toiminnan poikkeavuuksia havaitaan. Irroita
vaihtovirtajohto ja yhdistä se uudelleen. Käynnistä projektorisi uudelleen ja suorita
tarkistusrutiini. Jos ongelma jatkuu, irroita vaihtovirtajohto ja ota yhteyttä tukipalveluusi
laitteen tarkistusta ja huoltoa varten.
Varoitus
POWER
POWER-ilmaisinvalo muuttuu
tasaisen keltaiseksi
95
Huolto ja puhdistaminen
Puhdista projektorisi kun se on altistunut vieraille aineille tai materiaaleille tai sen
näyttötarkkuus heikkenee.
!
Huomio:
Sammuta projektori ja anna sen jäähtyä kokonaan ennen puhdistamista.
Puhdista linssi
Puhalla lika ja pöly linssistä kevyesti puhaltimella
ja pyyhi lika pois pehmeällä liinalla. Älä käytä
puhdistusaineita, jotka sisältävät orgaanisia
liuottimia.
Karkea puhdistusaine, liuos tai muut karkeat
kemikaalit voivat naarmuttaa linssiä.
Puhdista projektorisi kotelo
Pyyhi kotelon pinta puhtaalla ja pehmeällä liinalla.
Pyyhi kotelo hellävaroen puhtaalla ja pehmeällä
liinalla, joka on kostutettu pienellä määrällä
neutraalia puhdistusainetta pinttyneemmän lian
poistamiseksi. Älä käytä liikaa puhdistusainetta
koteloon. Karkea puhdistusaine, liuos tai muut
karkeat kemikaalit voivat naarmuttaa kotelon pintaa.
Aseta projektorisi asianmukaiseen säilytyspaikkaan
käytön jälkeen suojataksesi sitä lialta, pölyltä ja
naarmuilta.
Älä käytä projektorin huollossa liimoja,
voiteluaineita, öljyjä tai emäksisiä puhdistusaineita.
Tällaiset aineet saattavat tarttua laitteen
koteloon ja vahingoittaa sitä, mikä saattaa johtaa
projektorin putoamiseen ja onnettomuuteen tai
henkilövahinkoihin.
96
Huolto ja puhdistaminen
Puhdista suodatin
Suodatin on suunniteltu estämään pölyn
pääseminen projektorisi sisään. Tukkeutunut
suodatin voi vähentää jäähdytyspuhaltimen
tehokkuutta, joka puolestaan ylikuumentaa
projektoriasi ja lyhentää sen käyttöikää. Puhdista
suodatin välittömästi aina kun Suodatinvaroituskuvake näytetään.
Noudata näitä vaiheita puhdistaaksesi suodattimesi:
1. Sammuta projektorisi ja irroita se
vaihtovirtalähteestä.
2. Poista suodattimen suojus ja poista suodatin.
3. Puhdista suodatin hellävaroen harjalla.
4. Asenna uusi suodatin nukkapuoli suodattimen
suojusta kohti.
5. Asenna suodattimen suojus ja käynnistä
virtalähde.
Suodattimen suojus
Nukka
Fuzz
Suodattimen suojus
Suodatin
Reseau
Ruudukko
Nollaa Suodattimen laskuri
1. Paina MENU-painiketta ja OSD avautuu. Paina
-painikkeita valitaksesi Asetusvalikon. Paina
sitten -painiketta tai OK.
2. Paina
-painikkeita valitaksesi kohdan
"Suodattimen laskuri". Paina sitten -painiketta
tai OK. Paina
-painikkeita valitakssi kohdan
"Nollaa Suodattimen laskuri" ja paina OK. "Nollaa
Suodattimen laskuri?" -viesti näytetään. Valitse
Kyllä jatkaaksesi.
3. Valitse Kyllä toisessa asennusikkunassa
nollataksesi suodattimen ajastimen.
Edistynyt
Suodattimen laskuri
Suodattimen laskuri
Ajastin
Suodatinlaskurin nollaus
Suodattimen tarkistus
Suositukset
Älä käytä projektoriasi pölyisessä tai savuisessa
paikassa. Se voi vaikuttaa kuvanlaatuun.
Projektorisi käyttäminen pölyisessä tai savuisessa
paikassa voi johtaa pölyn kerääntymiseen
linssiin, LCD-paneeliin ja sen sisällä oleviin
linssikomponentteihin. Mikäli näin käy, ota
yhteyttä myyjääsi tai tukipalveluun asianmukaista
puhdistusta varten.
!
!
Huomio:
Nollaa Suodattimen laskuri
kun se on puhdistettu tai
vaihdettu.
Huomio:
Älä käytä projektoriasi kun sen suodatin on irroitettu. Linssin kokoonpanoon voi
kiinnittyä pölyä ja kuvanlaatu voi heikentyä.
Älä aseta pieniä esineitä ilmanvaihtoaukkoihin. Ne saattavat pudota projektorisi
sisään.
97
1H
200H
O
Huolto ja puhdistaminen
Lampun vaihtaminen
Lampun varoituskuvake
Tämä projektori käyttää seuraavia lamppuja.
Vaihtolamppu LV-LP43
Ota yhteyttä Canon-tukipalveluun vaihtolamppua
ostaessasi.
Lampun varoituskuvake näytetään, kun se
käyttöaika on pidempi kuin lampun vaihtoaika
miinus 300 T ja lyhyempi kuin projektorin käyttöikä.
Lampun vaihtamiskuvake
Lampun vaihtaminen
Lampun vaihtamiskuvake näytetään, kun sen
käyttöaika on pidempi kuin lampun vaihtoaika.
Lamppu
Projektorisi lamppu on kulutushyödyke. Voit
varmistaa "Lampun ajastimen" mukaisen
käyttöaikasi Info. -valikossa Sivulla 75.
Suosittelemme, että pyydät lampun vaihtamiseen
apua ammattiteknikolta. Ota yhteyttä myyjääsi
saadaksesi apua.
Ota yhteyttä myyjääsi lampun vaihtaaksesi
Huomautus
ÄLÄ vaihda lamppua kun se on kuuma.Varmista,
että vaihdat vasta vähintään 1 tunnin kuluttua sen
käyttämisestä.
Lamppu kuumenee käytössä. Ole varovainen tai
voit saada palovammoja.
98
Lamppu
Huolto ja puhdistaminen
!
Toimimattomien lamppujen vaihtamista koskevat ohjeet
Jos valaistus loppuu yhtäkkiä projektorin ollessä käytössä tai kun käynnistät sen,
lamppu saattaa olla rikki. Älä tällöin missään tapauksessa yritä vaihtaa lamppua
itse. Pyydä aina apua pätevältä teknikolta tai Canon- asiakaspalvelusta. Lisäksi
kattoon ripustetun projektorin lamppu voi tippua kun avaat lampun suojuksen
tai kun yrität vaihtaa lamppua. Kun vaihdat lamppua, varmista, ettei kukaan ole
projektorin alla ja että seisot itse lampun suojuksen sivussa, etkä suoraan sen
alla.
Huomio:
Anna projektorisi jäähtyä vähintään 1 tunnin ajan ennen lampun suojuksen
avaamista, sillä projektorisi sisäinen lämpötila on korkea.
!
Huomio:
Vaihda lamppu uuteen saman mallin lamppuun vain kun se on tarpeellista.
Älä pudota lamppua tai kosketa sitä! Se voi rikkoutua ja seurauksena voi olla
henkilövahinkoja.
Noudata alla olevia ohjeita lampun
vaihtamiseksi:
Ruuvi
1. Sammuta projektorisi ja irroita vaihtovirtajohto.
Anna sen jäähtyä vähintään 1 tunnin ajan.
2. Avaa lampun suojus kun olet avannut suojuksen
kiinnittävät ruuvit.
3. Irroita kaikki 3 lampun kiinnittävää ruuvia. Poista
lamppu pitämällä kiinni sen kahvaosasta.
4. Vaihda tilalle uusi lamppu ja kiristä kaikki 3
ruuvia. Varmista, että lamppu on asennettu
oikein. Sulje lampun suojus ja kiristä ruuvit.
5. Yhdistä projektorisi vaihtovirtalähteeseen ja
käynnistä se.
!
Ruuvi
Lampun suojus
Lampun käyttöä koskevat ohjeet
Projektorisi käyttää korkeajännitteistä lamppua, joka vaatii varovaista ja asianmukaista käyttöä.
Muutoin seurauksena voi olla onnettomuuksia, henkilövahinkoja tai tulipalo.
●● Lamppujen käyttöikä vaihtelee suuresti käyttöympäristön mukaan. Jotkin lamput voivat palaa
loppuun tai rikkoutua pian ensimmäisen käyttökerran jälkeen.
●● Jos projektorisi kehottaa sinua vaihtamaan lampun (näyttämällä lampun
vaihtamiskuvakkeen), vaihda se kun olet sammuttanut projektorin ja se on täysin jäähtynyt
(vaihda lamppu noudattamalla tarkasti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita).
Jos jatkat lampun käyttämistä vaihtamiskehoituksen jälkeen, lampun räjähdysvaara kasvaa.
●● Lamppu voi räjähtää ulkoisen iskun tai osuman seurauksena. Räjähdysvaara vaihtelee
projektorin, käyttöympäristön ja lampun tilan mukaisesti.
Jos lamppu räjähtää, suorita seuraavat turvallisuustoimenpiteet:
Irroita projektorisi virtalähteestä välittömästi jos lamppu räjähtää. Ota yhteys valtutettuun
tukipalveluun projektorisi tarkistamista ja lampun vaihtamista varten. Tarkista huolellisesti,
että jokainen räjähdyksen aiheuttama sirpale on siivottu pois. Poista jokainen sirpale ja roska
räjähdyksen jälkeen. Projektorisi sisäosat voi tarkistaa vain valtuutettu ja hyvin koulutettu
teknikko, joka myös tuntee laitteen huoltotoimenpiteet. Muutoin emme ole vastuuvelvollisia
seurauksista.
99
Liite
Vianmääritys
Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä myyjääsi tai tukipalveluun:
Vianmääritys
Ratkaisu
Laite ei käynnisty
– Yhdistä projektorisi virtajohto vaihtovirtapistorasiaan.
– Varmista, että POWER-ilmaisinvalo muuttuu punaiseksi.
– Käynnistä projektorisi uudestaan, kunnes POWER-ilmaisinvalo
muuttuu punaiseksi. Se ilmaisee projektorisi olevan jälleen valmis
käynnistettäväksi.
– Tarkista lamppu.
– Poista projektorisi Näppäinlukkotoiminto käytöstä.
Logonäyttö ei toimi
– Varmista, että Näyttötoiminnossa on valittu kohdat Pois ja Laskenta
pois.
Logonäyttö poikkeaa
standardiasetuksista.
– Varmista, ettet valinnut Logonäytössä kohtaa Käyttäjä tai Pois.
Tulosignaali vaihtuu (tai ei – Varmista, että olet asettanut Tulolähteiden hakutoiminnon oikein.
vaihdu) automaattisesti.
Kuva on epäselvä
– Säädä projektoriasi.
– Varmista vaadittu heijastusetäisyys.
– Heijastuslinssi vaatii puhdistamista.
– Projektorisi siirtäminen kylmemmästä ympäristöstä kuumempaan
voi johtaa kosteuden tiivistymiseen linssin pinnalla. Jos näin on
tapahtunut, odota, kunnes tiivistynyt vesi haihtuu ennen kuin
käynnistät projektorisi.
Kuva heijastuu
peilikuvana
Kuva kääntyy ylösalaisin
– Tarkista Katossa ja Takana -asetukset.
– Tarkista Katossa-asetukset.
Kuva näyttää himmeältä
– Tarkista Kontrasti- ja Kirkkausasetukset.
– Tarkista, että käytössä on oikeat kuvatila-asetukset.
– Tarkista lampun kirkkausasetukset.
– Tarkista lampun vaihtamishälytys. Lampun vaihtamishälytys
ilmoittaa, että lampun käyttöikä on päättymässä.
Vaihda se uuteen saman mallin lamppuun välittömästi.
100
Liite
Kuvaa ei näy
– Tarkista yhteys projektorisi ja tietokoneesi tai kuvalaitteistosi välillä.
– Tarkista, että tietokoneestasi tulee oikea tulosignaali. Yhteys
tiettyihin Notebook-tietokoneisiin voi vaatia muutoksia koneen
näytön lähtöasetuksiin. Katso asetustiedot tietokoneen mukana
tulleesta käyttöohjeesta.
– Projektorisi ensimmäisen kuvan näyttämisessä kestää noin 30
sekuntia.
– Tarkista Järjestelmä, värijärjestelmä, kuvajärjestelmä tai
tietokonejärjestelmä.
– Varmista, että ympäristön lämpötila on sallittujen rajojen sisällä
[0˚C–40˚C].
– Kuva ei näy TYHJÄ-tilassa. Tarkista kaukosäätimen BLANK-painike
ja muut painikkeet.
Epänormaali väri
– Tarkista Järjestelmä, värijärjestelmä, kuvajärjestelmä tai
tietokonejärjestelmä.
– Varmista, että Taulutila ei ole valittuna Kuvan valinta -kohdassa
(Image Select).
Autom. PC
-säätötoiminnan virhe
– Tarkista tulosignaali. Autom. PC -säätötoiminto ei toimi, kun tulo on
HDMI. Autom. PC -säätötoiminto ei välttämättä toimi, jos valitset
seuraavan järjestelmän signaalin muodon:
720 x 480i, 720 x 576i, 720 x 480p,720 x 576p, 1280 x 720p,
1920 x 1080i, 1920 x 1080p
Trapetsivääristymän
asetukset eivät tallennu
sammuttamisen jälkeen
– Varmista, että olet valinnut Talleta säädettyäsi Trapetsivääristymän
asetuksia. Trapetsivääristymän asetukset eivät säily, ellet valitse
lopuksi kohtaa Talleta.
Virranhallinnan virhe
– Jos Pysäytystä tai Tyhjää käytetään, virranhallintatoiminto ei toimi.
Autom. asetus eivät toimi – Varmista, että sitä ei ole asetettu asentoon "Pois" missään
asetusvalikossa.
– Varmista, että asetus ei ole "Päällä" Katossa-toiminnossa.
Kuva on vääristynyt tai
katoaa
– Tarkista ja käy läpi PC-säätövalikko tai Näyttövalikko.
Salasanan kehoteikkuna
näkyy käynnistämisen
jälkeen
– Olet asettanut Logon salasanalukitustiominnon käyttöön
Kaukosäädin ei toimi
– Tarkista paristot.
– Varmista, että projektorisi ja kaukosäätimesi välissä ei ole esteitä.
– Varmista, että kaukosäädin ei ole liian kaukana projektoristasi.
Toiminnan enimmäispituus on 8 metriä.
– Poista kaukosäätimen näppäinlukko käytöstä Asetusvalikossa.
101
Liite
Ilmaisinvalo muuttuu tai
vilkkuu
– Tarkista projektorisi tila ilmaisinvalojen ilmaiseman tilan mukaisesti.
"X"-merkki näkyy
– Käytät projektoria väärin. Ole hyvä ja käytä projektoria
asianmukaisesti.
Ohjauspaneeli ei toimi
– Poista ohjauspaneelin näppäinlukko käytöstä Asetusvalikon
Turvallisuusvaihtoehdosta.
– Varmista, että projektorisi on kytketty ulkoisiin laitteisiin oikein.
– Varmista, että kaikki laitteet on yhdistetty vaihtovirtalähteeseen ja että ne on käynnistetty.
– Jos projektorisi ei heijasta yhdistetyn tietokoneen kuvaa, käynnistä tietokone uudelleen.
!
Huomio:
Projektorisi käyttää toimiakseen korkeajännitteistä virtaa. Älä avaa sen koteloa. Jos
ongelma ei poistu, ota yhteyttä myyjääsi tai tukipalveluun ja ilmoita heille projektorisi
mallinumero sekä ongelmasi kuvaus. Saat neuvoja palveluistamme.
102
Liite
VALIKKOJÄRJESTELMÄ
Päävalikko
Alavalikko
Autom. tietokoneen
säätö
Hienosäätö
V-asento
P-asento
Asetus
0 - 31
-5 - 5
-5 - +5
V-kokoa
-15 - +15
Huomautukset
V-koon säätöväli vaihtelee
signaalista riippuen.
Auto*
16:9
Näkymä
Vaaka yhteensä
Pysty yhteensä
V-asema
P-asema
Edistynyt
Täysi
Projektin väylä
Ei mitään*
Autom. katossa takana
Autom. katossa
Takana katossa
Kattoon ripustettu
Takaosa
Valikon sijainti
Ylhäällä vasemmalla*
Ylhäällä oikealla
asiakaspalvelusta
Alhaalla vasemmalla
Alhaalla oikealla
Taustanäyttö
Sininen*/musta
Järjestelmä
Autom.*/PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/
PAL-M//PAL-60/PAL-N/1080i/1035i/
720p/480p/480i/576p/576i/ ----
Kuvatila
Vakio*
Esitys
Käyttäjän kuva
Väritaulu
Liitutaulu (vihreä)
Elokuva
Kontrasti
Kirkkaus
Värilämpötila
Väritaso
Väritasapaino
Punainen
Vihreä
Sininen
Terävyys
0-63
0-63
Korkea/keskitaso/matala
0-63
0-63
0-63
0-63
0-63
0-15
Näyttö
Värisäätö
* Ilmaisee tehdasmallista esinettä.
103
Videon tulo
PC/HDMI -tulo
Videon tulo
Videon tulo
Liite
Päävalikko
Alavalikko
Autom. käynnistys
Valmiustila
Tuulettimen säätö
Lampun ohjaus
Nopea jäähdytys
Closed caption
Asetus
Asetus
Päällä/Pois*
Normaali/Wake On Lan/säästäväinen*
Päällä/Pois*
*(Normaali)/
Näppäinlukko
Iris (himmennin)
*(Pois)/
(Projektori)/
Ääni
Päällä*/Pois
Voimakkuus
Mykistä
HDMI-tuloväli
HDMI-asetus
Ääni
Kieli
Autom. asetus
(säästäväinen)
Normaali*/välitön/60 Sek
Pois*/CC1/CC2/CC3/CC4
EQ-asetukset
26 kieltä
Tulolähteiden haku
Autom. tietokoneen säätö
Autom. muodon korjaus
Muodon korjaus
Muodon korjaus
V/P muodon korjaus
Kulman säätö
Muodon korjaus
Nollaa arvo
Logon valinta
Logo
Suojaus
Edistynyt
Virranhallinta
Suodattimen laskuri
Testikuvio
Kaappaa
Logon PIN-koodin lukitus
Logon PIN-koodin vaihto
PIN-koodilukko
PIN-koodin vaihto
Valmiina*
Sammuta
Pois
Ajastin
Valmis lähtölaskenta
Suodattimen laskuri
Ajastin
Suodattimen ajastimen
nollaaminen
Suodattimen tarkistus
Pois*
Harmaasävy (1-4)
Väripalkki
Punainen
Vihreä
Sininen
Ristiviivoitus (cross hatch)
Valkoinen
Musta
Rasterinharmaa
* Ilmaisee tehdasmallista esinettä.
104
(Kaukosäädin)
0-25
Päällä/Pois*
Autom.*/täysi/rajoitettu
Audio I/F
HDMI*
Tila1*/2/3/4
Päällä*/Pois
Päällä*/Pois
Pois/AUTOM.*/
Manuaalinen
Tallenna*/nollaa
CANON (oletusarvoinen)*/
Käyttäjä/Pois
Päällä/Pois*
Päällä/Pois*
1-30 Min
0-30 Min
Pois/300H*
Päällä*/Pois
Huomautukset
Liite
Päävalikko
Alavalikko
Asetus
DHCP
IP-osoite
Aliverkko
Yhdyskäytävä
DNS
Aseta
Peru
Verkkoasetus
Verkko
Edistynyt
Verkon tiedot
MAC-osoite
IP-osoite
Tehdasasetukset
Lampun laskin
Lampun ajastimen
nollaaminen
Lampun laskin
Aloita diaesitys
Dian siirtotehoste
Siirrä oikealle*
Siirrä alas
Järjestele
Nimijärjestys*
Aikajärjestys
Kokojärjestys
Laajenna järjestystä
Käännä
Ei kääntämistä*
270° kääntö
180° kääntö
90° kääntö
Memory Viewer
Info.
Parhaiten sopiva
Toista
Käytä
tulo
V-synkr. taajuus
P-synkr. taajuus
Lampun tila
Lampun laskin
Virranhallinta
Kuvatila
Päällä/Pois*
Päällä/Pois*
* Ilmaisee tehdasmallista esinettä.
Tulo
TIETOKONE
HDMI-1
HDMI-2
Video
LAN
Memory Viewer
USB Display
105
Huomautukset
Liite
LED-ilmaisinvalon tila
Tarkista ilmaisinvalo saadaksesi tietoa projektorisi tilasta.
Ilmaisinvalo
POWER
Projektorisi tila
VAROITUS
Projektorisi on tilassa Pois päältä (ilman vaihtovirtalähdettä).
Projektorisi on valmiustilassa. Käynnistä se painamalla Standby-painiketta.
Projektorisi on normaalissa tilassa.
Se on Valmis-tilassa tai lamppu jäähtyy.
Projektorisi on Valmis-tilassa.
Projektorisi havaitsee lämpötilan poikkeamat ja vaihtaa jäähdytystilaan.
Projektorisi havaitsee lämpötilan poikkeamat ja vaihtaa valmiustilaan.
Projektorisi havaitsee lampun poikkeamat ja vaihtaa jäähdytystilaan.
Projektorisi havaitsee lampun poikkeamat ja vaihtaa valmiustilaan.
Projektorisi havaitsee sen käyttöiän olevan pidempi tai yhtä pitkä kuin
lampun vaihtoaika ja vähemmän kuin1.1 kertaa lampun vaihtoaika.
Projektorisi havaitsee, että sen käyttöikä on ≥ 1.1 kertaa lampun vaihtoajan pituus.
...Vihreä
...Punainen
...Keltainen
...Vilkkuva vihreä
...Vilkkuva punainen
...Vilkkuva keltainen
106
...Sammuu
Liite
Tuetut signaalityypit
Projektorisi on suunniteltu hyväksymään jokainen tietokonesignaali, joka on Dot Clock -arvoltaan
alle 160 Mhz.
8、Katso
Supported
signalja
format
list
tarkkuustaajuustiedot
alla olevasta taulukosta.
Tulolähde
Input
Sorce
Sarjanu序号
mero
OSD-näyttö
OSD
Display
1
NTSC-443
-
-
-
PAL-60
PAL-M
-
-
-
-
-
-
NTSC
PAL
2
RGB
RGB
Komponentti
Component
HDMI
Video
-
-
-
○
○
○
○
○
○
○
-
-
-
PAL-N
-
-
-
SECAM
-
-
-
3
4
5
6
7
8
720x480i 60Hz
720x480i 60Hz
○
○
-
-
-
○
-
-
720x576i 50Hz
○
○
-
-
-
720x576i 50Hz
-
-
720x483 60Hz
720x576 50Hz
○
○
○
○
○
○
○
9
1280x720p 60Hz
○
○
○
-
10
1280x720p 50Hz
○
○
○
-
11
1920x1080i 60Hz
○
○
○
-
12
1920x1080i 50Hz
○
○
○
-
13
1920x1080p 24Hz
-
-
○
-
14
1920x1080p 60Hz
○
○
○
-
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1920x1080p 50Hz
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-
640x480,60Hz
640x480,67Hz
640x480,72Hz
640x480,75Hz
640x480,85Hz
800x600,56Hz
800x600,60Hz
800x600,72Hz
800x600,75Hz
800x600,85Hz
832x624,75Hz
1024x768,60Hz
1024x768,70Hz
1024x768,75Hz
1024x768,85Hz
1152x864,70Hz
1152x864,75Hz
1280x720,60Hz
1280x768,60Hz
1280x768,75Hz
1280x768,85Hz
1280x800,60Hz
1280x800,75Hz
1280x800,85Hz
1280x960,60Hz
1280x1024,60Hz
1280x1024,72Hz
1280x1024,75Hz
1280x1024,85Hz
1366x768,60Hz
1400x1050,60Hz
1400x1050,75Hz
1440x900,60Hz
1600x900,60Hz
1600x1200,60Hz
1680x1050,60Hz
1920x1080,60Hz
1920x1200,60Hz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Signaalityyppi/
Signal type/
tarkkuus
resolution
NTSC
NTSC 4.43
PAL60
PAL-M
PAL
PAL-N
SECAM
720x480i
720(1440)x480i
720x576i
720(1440)x576i
720x483(480P)
720x576(576P)
Horizontal
Vaakatason
frequency
taajuus
[kHz]
[kHz]
15,734
Vertical
Pystysuunnan
frequency
taajuus
[Hz][kHz]
15,625
50,000
-
15,734
15,734
15,625
15,625
31,469
31,250
45,000
44,955
37,500
33,750
33,716
28,125
27,000
26,970
67,500
67,433
56,250
31,469
35,000
37,861
37,500
43,269
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
49,725
48,363
56,476
60,023
68,678
63,995
67,500
44,772
47,776
60,289
68,630
49,702
62,795
71,554
60,000
63,981
78,16
79,976
91,146
47,720
65,317
82,278
55,935
55,920
75,000
65,290
66,587
74,038
59,940
59,940
50,000
50,000
59,940
50,000
60,000
59,940
50,000
60,000
59,940
50,000
24,000
23,980
60,000
59,940
50,000
59,940
66,667
72,809
75,000
85,008
56,250
60,317
72,188
75.000
85,061
74,550
60,004
70,069
75,029
84,997
70,020
75,000
59,855
59,870
74,893
84,840
59,810
74,934
84,880
60,000
60,020
71,97
75,025
85,024
59,799
59,978
74,867
59,887
60,000
60,000
59,954
59,934
59,950
13,500
27,000
13,500
27,000
27,000
27,000
74,250
74,176
74,250
74,250
74,176
74,250
74,250
74,176
148,500
148,352
148,500
25,175
30,240
31,500
31,500
36,000
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
57,283
65,000
75,000
78,750
94,500
94,200
108,000
74,500
79,500
102,250
117,500
83,500
106,500
122,500
108,000
108,000
135,060
135,000
157,500
84,750
121,750
156,000
106,500
118,998
162,000
146,250
138,500
154,000
1280x720p
1920x1080i
1920x1080p
-
-
-
640x480
-
-
-
-
-
800x600
-
-
-
-
-
-
832x624
1024x768
-
-
-
-
1152x864
1280x720
-
-
1280x768
-
-
-
1280x800
-
-
1280x960
-
-
-
1280x1024
-
-
1366x768
-
1400x1050
-
-
-
-
-
-
-
1440x900
1600x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
59,940
DotDot
clock
-arvo
clock
(MHz)
(MHz)
-
" ○ " ilmaisee tulosignaalin lähteen tukevan tätä muotoa; "-" ilmaisee, että tulosignaalin lähde EI tue.
Huomio:
Tähän käyttöohjeeseen voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.
107
Liite
Liitäntäasetukset
VGA IN / MONITOR OUT -liitäntä (D-sub 15)
4
5
10
15
3
9
14
2
8
1
7
12
13
1
Punainen (tulo / lähtö)
9
-----
2
Vihreä (tulo / lähtö)
10
Maadoitus (kentän synkronointi)
3
Sininen (tulo / lähtö)
11
Maadoitus
4
-----
12
DDC-tiedot
5
Maadoitus
(linjan synkronointi)
13
Vaakatason synkronointi
(yhdistesynkronointi) tulo / lähtö
6
Maadoitus (punainen)
14
Pystysuunnan synkronointi tulo /
lähtö
7
Maadoitus (vihreä)
15
DDC-kello
8
Maadoitus (sininen)
1
-----
6
-----
2
RXD
7
-----
3
TXD
8
-----
4
-----
9
-----
5
GND
1
TX +
5
-----
2
TX -
6
RX -
3
RX +
7
-----
4
-----
8
-----
1
TMDS Data2+
11
TMDS Kellosuoja
2
TMDS Date2 -suoja
12
TMDS Kello-
3
TMDS Date2-
13
CEC
4
TMDS Date1+
14
Varattu (laitteen N.C.)
5
TMDS Datel -suoja
15
SCL
6
TMDS Datel-
16
SDA
7
TMDS Date0+
17
DDC / CEC -maadoitus
8
TMDS Date0 -suoja
18
+5V Virta
9
TMDS Date0-
19
Hot Plug -havaitseminen
10
TMDS Kello+
1
Punainen /Pr/S-C tulo
9
-----
2
Vihreä /Y/S-Y tulo
10
Maadoitus (kentän synkronointi)
3
B/Pb/- tulo
11
Maadoitus
4
-----
12
DDC-tiedot
5
Maadoitus (linjan synkronointi) 13
Vaakatason synkronointi
(yhdistesynkronointi) tulo
6
Maadoitus (punainen)
14
Pystysuunnan synkronointi tulo
7
Maadoitus (vihreä)
15
DDC-kello
8
Maadoitus (sininen)
6
11
SERIAL-liitäntä (D-SUB 9)
LAN -liitäntä
87654321
HDMI-liitäntä (HDMI-tyyppi A 19)
19 17 15 13 11
9
18 16 14 12 10
7
5
6
8
3
4
1
2
VGA 1 liitännässä
4
5
10
15
3
9
14
2
8
13
1
7
12
6
11
108
Liite
Mitat

345
Kattoripustuksen tukikehikko
Ruuvi: M4
Yksikkö: mm
Syvyys: 10,0
4-4M
261
99
81
154
126,2
175
200
109
Liite
Tekniset tiedot
Mallin nimi
LV-WU360
LV-WX370
Näyttöjärjestelmä
Optinen järjestelmä
Näyttölaite
Käytettävän näyttöalueen
koko
Pikselimäärä
LV-X350
Lähettävä LCD: 3 paneelia
Kolmen päävärin nestekidesulkimen heijastustapa
0,64"/16:10
0,597"/16:10
0,63" x 3/4:3
2,304,000 (1920x1200)x3
1,024,000 (1280x800)x3
786,432 (1024x768)x3
Heijastuslinssi
Zoom
1.2x (Manuaalinen)
Tarkennus
Manuaalinen
Polttoväli
f = 19,2 ~ 23,0 mm
F-numero
Valonlähde (normaali/
säästäväinen)
Kuvakoko / heijastusetäisyys
F:1,6 ~ 1,76
Suuripaineinen elohopealamppu 225W/150W
30 ~ 300 polegadas/
0,87 ~ 10,74 m
Värimäärä
Valoteho (*1)(*2)
3600lm
Kontrastisuhde(*1)(*2)(*3)
Kirkkauden suhde reunalta
keskelle (*2)
Kaiutin
Tuetut tulosignaalityypit
30 ~ 300 polegadas/
0,94 ~ 11,60m
1, 073, 000, 000 väriä
30 ~ 300 polegadas/
0,89 ~ 10,94m
3700lm
3500lm
15000: 1
80%
10W
Katso kohta "Tuetut tulosignaalityypit" (P107)
Näytettävä skannaustaajuus
Vaakataso
15 kHz ~ 100 KHz
Pystysuora
28Hz ~ 85 Hz
Näyttötarkkuus
Tietokonesingnaalin tulo
Videosingnaalin tulo
Videosignaalit
Suurin mahdollinen
Suurin mahdollinen
tulotarkkuus 1920x1200
tulotarkkuus 1920x1200
pistettä (näytön koon
pistettä (näytön koon
uudelleenasetus)
uudelleenasetus)
Paneelinäytön tarkkuus
Paneelinäytön tarkkuus
1280 x 800 pistettä
1024 x 768 pistettä
NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N,
Suurin mahdollinen
tulotarkkuus 1920x1200
pistettä
Mini D-sub 15-pinninen
Analoginen PC (WUXGA/FHD/UXGA/WSXGA+/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/XGA/
SVGA/VGA/Mac16") Komponenttivideo(1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i)
HDMIx2
Digitaalinen PC (WUXGA/FHD/UXGA/WSXGA+/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/XGA/
SVGA/VGA/Mac16") Digitaalinen video(1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i)
RCA
Videon tulo
RJ-45
Verkkoyhteys (100 Base-TX (100Mts)/10 Base-T (10Mts), Verkkonäyttö)
USB Type B
USB-yhteys (USB Display,Palveluprotti)
USB Type A
USB-yhteys (Memory Viewer)
Muut liitännät ja liittimet
Dsub 9
Mini D-sub 15-pinninen
RS-232 -yhteys
Analoginen PC/Komponenttivideo -lähtö
Miniliitin
Audiotulo
Miniliitin
Audiolähtö
2RCA
Audiotulo
Kohina (normaali/säästäväinen)
37dB/30dB
Käyttölämpötila
0°C ~ 40°C
110
Liite
Mallin nimi
LV-WU360
Virtalähde
Virrankulutuksen enimmäismäärä
(normaali/säästäväinen)
320W/224W
Valmiustilan virrankulutus
(LAN PÄÄLLÄ/POIS)
Lisävarusteet
LV-X350
310W/217W
0,4W / 2W
Mitat
Ei sisällä mahdollista pullistumaa
Paino
LV-WX370
Vaihtovirta (AC) 100-240V 50/60Hz
W345mmxH261mmxD99mm
W345mmxH261mmxD94mm
Noin 3.3kg
Noin 3.2kg
Noin 3.2kg
Kaukosäädin, kaukosäätimen kuivaparistot, virtajohto, tietokonekaapeli, tärkeää
tietoa ja takuu -kortti
(*1) Lamppu: Normaali, Kuvatila: Esitys
(*2) Noudattaa standardia ISO21118-2012
(*3) Iris: PÄÄLLÄ
※99.99% tai enemmän LCD-paneeleista on toimintakunnossa. Heijatuksen aikana 0.01% tai
vähemmän pikseleitä voi pysyä sammuneina LCD-paneelin ominaisuuksista johtuen.
※ P
rojektorin pitkiä aikoja kestävä jatkuva käyttö voi nopeuttaa sen optisten osien kulumista.
※Tuotteen tekniseti tiedot ja ulkomuoto voivat muuttua ilman etukäteen tehtävää ilmoitusta.
Kaukosäädin
Paristot
AAA ALKALINE-TYYPPI x 2
Käyttöetäisyys
±30° noin 8 metriä suoraanz
Mitat
110 mm (P) X 50 mm (L) X 20 mm (K)
Nettopaino
38g
111
Liite
RS232-hallintatila
Sarjayhteys
1.1 Porttiasetus
Heijasta
Viestintätapa
Viestintämäärä
Pituus
Pariteetin tarkistus
Pysäytyä sijainti
Virtauksen ohjaus
Asetusarvo
Anisokroninen viestintä
19200
8-bittiä
EI
1
EI
1.2 Yhteystila
Voi käyttää vain RS232-ristisarjaa tietokoneen ja projektorin yhdistämiseen.
Projektoriliitäntä
Tietokoneliitäntä
CD 1
1 N.C.
RXD 2
2 RXD
TXD 3
3 TXD
DTR 4
4 N.C.
SG 5
5 SG
DSR 6
6 N.C.
RTS 7
7 RTS
CTS 8
8 CTS
RING 9
9 N.C.
112
Liite
Käyttäjän komennot
Komennot
ASCII -edustus
Binääriedustus
Virta päällä
POWER=ON<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Virta pois
POWER=OFF<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
GET=POWER<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Fh 57h 45h 52h 0Dh
Tietokone
INPUT=DSUB<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 53h 55h 42h 0Dh
HDMI-1
INPUT=HDMI1<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 31h
0Dh
HDMI-2
INPUT=HDMI2<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 32h
0Dh
Video
INPUT=VIDEO<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 56h 49h 44h 45h 4Fh
0Dh
LAN
INPUT=LAN<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 4Ch 41h 4Eh 0Dh
USB-MEM
INPUT=USB_M<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h 5Fh 4Dh
0Dh
USB Display
INPUT=USB_D<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h 5Fh 44h
0Dh
Tulolähteen hankkiminen
GET=INPUT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h 0Dh
Tuloluettelon hankkiminen
GET=INPUTL<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h 4Ch 0Dh
Vakio
IMAGE=STANDARD<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 53h 54h 41h 4Eh 44h
41h 52h 44h 0Dh
Esitys
IMAGE=PRESENTATION<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 52h 45h 53h 45h
4Eh 54h 41h 54h 49h 4Fh 4Eh 0Dh
Elokuvateatteri
IMAGE=MOVIE<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 4Dh 4Fh 56h 49h 45h
0Dh
Käyttäjä 1
IMAGE=USER_1<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 31h 0Dh
Taulu
IMAGE=BLACKBD<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 42h 4Ch 41h 43h 4Bh
42h 44h 0Dh
Väritaulu
IMAGE=COLORBD<CR>
49 4D 41 47 45 3D 43 4F 4C 4F 52 42 44 0D
GET=IMAGE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h
0Dh
Auto
ASPECT=AUTO<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 41h 55h 54h 4Fh
0Dh
16:9
ASPECT=16:9<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 31h 36h 3Ah 39h
0Dh
MUKAUTETTU
ASPECT=CUSTOM<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 43h 55h 53h 54h
4Fh 4Dh 0Dh
Täysi
ASPECT=Full<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 46h 75h 6Ch 6Ch
0Dh
GET=ASPECT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 41h 53h 50h 45h 43h 54h 0Dh
Virtalähde
Virran tilan hankinta
Tulolähde
Kuvatila
Kuvatilan hankkiminen
Näkymä
Kuvasuhteen hankkiminen
113
Liite
Komennot
Lampputila
ASCII -edustus
Binääriedustus
Virta täysillä
LIGHT=NORMAL<CR>
4Ch 49h 47h 48h 54h 3Dh 4Eh 4Fh 52h 4Dh
41h 4Ch 0Dh
Virransäästäjä
LIGHT=ECO<CR>
4Ch 49h 47h 48h 54h 3Dh 45h 43h 4Fh 0Dh
Lampputilan arvon hankkiminen
GET=LIGHT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Ch 49h 47h 48h 54h 0Dh
Projektorin käyttöajan hankkiminen
GET=PJUSGT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Ah 55h 53h 47h 54h
0Dh
Lampun käyttöajan hankkiminen
GET=LMPT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Ch 4Dh 50h 54h 0Dh
BLANK PÄÄLLÄ
BLANK=ON<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Blank Pois
BLANK=OFF<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
GET=BLANK<CR>
47h 45h 54h 3Dh 42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 0Dh
Mykistys Päällä
MUTE=ON<CR>
4Dh 55h 54h 45h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Mykistys Pois
MUTE=OFF<CR>
4Dh 55h 54h 45h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Äänen mykistyksen tilan
hankkiminen
GET=MUTE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Dh 55h 54h 45h 0Dh
Autom. tulolähteiden haku Päällä
QAS=ON<CR>
51h 41h 53h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Autom. tulolähteiden haku Pois
QAS=OFF<CR>
51h 41h 53h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Autom. tulolähteiden haun
hankkiminen
BLANK
Blank hankinta
Äänen
mykistäminen
GET=QAS<CR>
47h 45h 54h 3Dh 51h 41h 53h 0Dh
Pysäytys Päällä
FREEZE=ON<CR>
46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Pysäytys Pois
FREEZE=OFF<CR>
46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 3Dh 4Fh 46h 46h
0Dh
Pysäytyksen hankkiminen
GET=FREEZE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 46h 52h 45h 45h 5Ah 45h
0Dh
Tuotekoodin hankkiminen
GET=PRODCODE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 52h 4Fh 44h 43h 4Fh 44h
45h 0Dh
Sarjanumeron hankkiminen
GET=PRODSN<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 52h 4Fh 44h 53h 4Eh
0Dh
Korkean maaston
tila Päällä
HIGHALT=ON<CR>
48h 49h 47h 48h 41h 4Ch 54h 3Dh 4Fh 4Eh
0Dh
Korkean maaston
tila Pois
HIGHALT=OFF<CR>
48h 49h 47h 48h 41h 4Ch 54h 3Dh 4Fh 46h
46h 0Dh
Korkean maaston tilan hankkiminen GET=HIGHALT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 48h 49h 47h 48h 41h 4Ch
54h 0Dh
Pysäytys
Korkean
maaston tila
Kuvan kääntö
Kuvan kääntö
Normaali
IMAGEFLIP=NONE<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
4Eh 4Fh 4Eh 45h 0Dh
Kuvan kääntö
Takana
IMAGEFLIP=REAR<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
52h 45h 41h 52h 0Dh
Kuvan kääntö
Katossa
IMAGEFLIP=CEILING<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
43h 45h 49h 4Ch 49h 4Eh 47h 0Dh
Kuvan kääntö
Takana katossa
IMAGEFLIP=REAR_CEIL<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
52h 45h 41h 52h 5Fh 43h 45h 49h 4Ch 0Dh
Kuvan kääntö
Autom. katossa
IMAGEFLIP=AUTO_CEILING
<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
41h 55h 54h 4Fh 5Fh 43h 45h 49h 4Ch 49h
4Eh 47h 0Dh
Kuvan kääntö
Autom. takana
katossa
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
IMAGEFLIP=AUTO_REAR_CEIL
41h 55h 54h 4Fh 5Fh 52h 45h 41h 52h 5Fh 43h
<CR>
45h 49h 4Ch 0Dh
Kuvan käännön tilan hankkiminen
GET=IMAGEFLIP<CR>
114
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h 46h
4Ch 49h 50h 0Dh
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7568-000
© CANON INC.2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement