Canon XEED 4K5020Z User manual

Canon XEED 4K5020Z User manual

MULTIMEDIAPROJEKTORI

Käyttöopas

Tärkeitä tietoja

Ennen käyttöä

Projisointitoimenpiteet

Projisointia helpottavat ominaisuudet

Asennusmenettely

Liittämistoimenpiteet

Kuvan säätäminen

Erityisjärjestelyt

Valikkojen käyttäminen

Valikkojen rakenne

Valikon kuvaus

Kunnossapito

Laitteen tekniset tiedot

Vianetsintä

FIN

Tämän oppaan käyttö

Onnittelut Canon-projektorin ostosta.

4K6020Z/4K5020Z-multimediaprojektori on tehokas laserprojektori, jolla pystytään projisoimaan teräväpiirtoisia tietokonenäyttöjä ja laadukkaita digitaalisia kuvia suurelle valkokankaalle.

Tämä opas

Tämä opas toimii 4K6020Z/4K5020Z-multimediaprojektoreiden käyttöoppaana

(jäljempänä “projektori”). “Perusopas” kuvaa perusvaiheet ennen projisointia ja esittelee ominaisuuksia, jotka helpottavat käyttöä esityksissä ja muissa tilanteissa.

“Asennusopas” kattaa projektorin asentamisen ja liittämisen verkkoon ja “Valikkoopas” selittää asetusvalikot ja niiden käyttämisen.

Lue tämä opas tarkasti, jotta saat täyden hyödyn projektoristasi. Suosittelemme pyytämään asennuksen valtuutetulta teknikolta tai Canon Call Centeristä.

Painiketoimintojen symbolit

Projektoria voidaan käyttää kaukosäätimen painikkeilla tai projektorin sivussa olevilla säätöpainikkeilla. Kaukosäätimellä voidaan käyttää projektorin kaikkia toimintoja.

Tässä asiakirjassa näytetään painikkeiden toiminta seuraavasti.

Käyttö kaukosäätimen painikkeilla

Projektorin sivussa olevien painikkeiden käyttö

Tarkoittavat painettavia painikkeita

Kuvan tarkentaminen / kuvakoon muuttaminen

Paina kaukosäätimen

ZOOM

-painiketta kuvakoon säätämiseksi ja paina

FOCUS

painiketta kuvan tarkentamiseksi. Voit myös painaa projektorin

LENS

-painiketta kerran kuvan tarkentamiseksi ja kaksi kertaa kuvakoon säätämiseksi.

Projektori Kaukosäädin

LENS

-painike

FOCUS

-painike

ZOOM

-painike

Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit

Näillä symboleilla merkityt osiot antavat seuraavanlaisia tietoja.

Tarkoittaa varotoimia ja tietoja, jotka on otettava huomioon projektorin käytössä.

2

Sisällys

Tämän oppaan käyttö ................... 2

Projektorin tärkeimmät ominaisuudet................................. 5

Tärkeitä tietoja............................... 7

Varoitussymbolit tässä oppaassa ...... 12

Käyttöä koskevat varotoimet .............. 13

Virtalähde.............................................. 13

Asennus ja käyttö ................................ 15

Laservalolähde..................................... 16

Kaukosäätimen paristot ...................... 17

Käsittely ................................................ 17

Turvallinen käyttö ....................... 19

Kantaminen ja asentaminen ............... 19

Ennen asentamista ..................... 21

Projektorin kantamista / kuljettamista koskevia varotoimia............................. 21

Asennusta koskevat varotoimet......... 21

Open Source Software

-ohjelmat ...................................... 26

Ennen käyttöä ............................. 27

Mukana tulevat varusteet .................... 27

Projektorin osien nimet ja toiminnot............................................... 28

Kaukosäädin......................................... 33

Perusopas ..............................38

Projisointitoimenpiteet ............... 39

Vaihe 1 Yhdistä toinen laite ................ 40

Vaihe 2 Kytke projektori päälle........... 41

Vaihe 3 Valitse tulosignaali................. 42

Vaihe 4 Säädä kuvaa............................ 43

Vaihe 5 Valitse kuvan laatu

(kuvatila) ............................................... 44

Kytke projektori pois ........................... 46

Projisointia helpottavat ominaisuudet............................... 47

Käyttöä helpottavat ominaisuudet ..... 47

Asennusopas .........................50

Asennusmenettely ......................51

Projektioetäisyyden ja kuvan koon suhde .................................................... 51

Objektiivin asennus ja poisto ............. 53

Asennus................................................ 56

Liittämistoimenpiteet ..................62

Muiden laitteiden liittäminen............... 62

Verkkoyhteyden muodostaminen ...... 65

Projektorin ohjaaminen tietokoneesta........................................ 80

Kuvan säätäminen.......................82

Näytön täyttäminen.............................. 82

Keystone-vääristymän korjaaminen.......................................... 82

Erikoisrekisteröinti projisoitujen kuvien säätämiseen ......................................... 86

Projisoitujen kuvien säätäminen vääristymien osittaiskorjauksella....... 90

Säätäminen käyttäen testikuviota ...... 93

Erityisjärjestelyt...........................94

Reuna-alueiden tarkennuksen säätäminen ........................................... 94

Projisoiminen usealla projektorilla samanaikaisesti

(Reunojen häivytys)............................. 96

Valikko-opas ........................101

Valikkojen käyttäminen.............102

Valikkojen rakenne....................105

Valikon kuvaus ..........................112

Syöttöasetukset ................................. 112

Kuvan säätö........................................ 116

Asennusasetukset ............................. 126

Järjestelmäasetukset......................... 138

Verkkoasetukset ................................ 157

Projektorin tietojen tarkistaminen.... 172

Projektorin

Web-näyttövalikko.....................173

3

Sisällys

Kunnossapito /

Laitteen tekniset tiedot /

Vianetsintä............................189

Kunnossapito ............................ 190

Projektorin puhdistaminen ............... 190

Ilmansuodattimen vaihtaminen ........ 190

Laitteen tekniset tiedot............. 192

Vianetsintä................................. 201

LED-merkkivalojen tiedot.................. 201

Oireet ja ratkaisut............................... 202

Hakemisto.................................. 207

Vaihtoehto ................................. 209

4

Projektorin tärkeimmät ominaisuudet

Kirkas, mutta pienikokoinen, varustettu laservalonlähteellä

Kirkas projektori, joka on myös pienikokoinen 480 x 545 x 196 mm (L x S x K).

Varusteena laservalonlähde, joka kestää pidempään kuin perinteiset elohopealamput.

Reuna-alueiden tarkennuksen säätäminen

Kuvan tarkennus voidaan säätää näytön reunoihin, jolloin kupoliin projisointi on mahdollista.

HDBaseT-tulo

Projektori tukee HDBaseT:tä, seuraavan sukupolven liitäntästandardia. HDBaseT mahdollistaa kätevän yhteyden korkealaatuisten videosignaalien ja HDMI:tä vastaavien äänisignaalien siirtämiseen jopa 70 metrin* päähän yhtä LAN-kaapelia pitkin.

* 2K-signaalien maksimi etäisyys: 100 m

Objektiivin siirto

Objektiivin siirto mahdollistaa moottoroidun kuvan siirtämisen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle, mikä antaa enemmän vapautta asentamiseen.

Moottoroitu zoomaus ja tarkennuksen säätäminen

Tehokas käyttöönotto moottoroidun zoomauksen ja tarkennuksen säätämisen ansiosta.

Täydellinen valikoima objektiiveja käytettävissä

Valitse optimaalinen objektiivi projektioetäisyyden tai käyttötarkoituksen perusteella.

Erinomainen videon katselukokemus

Parannukset liike-epäterävyyden vähennyksessä tekevät videoprojisoinnin miellyttävämmäksi katsella.

Aikataulu

Automaattiset projektoritehtävät aikataulusi mukaisesti. Kytke projektori päälle tai pois päältä, kytke tulosignaalit ja monia muita.

Reunan häivytys

Voit häivyttää usean projektorin näyttämien kuvien limittäiset reunat, jotta kuvien välissä ei näy saumoja.

5

Projektorin tärkeimmät ominaisuudet

Wi-Fi-liitettävyys

Langallisen LAN-liitettävyyden lisäksi projektori tukee myös Wi-Fi-yhteyttä.

Projektorin liityntäpiste -tilassa (PJ AP), projektori voidaan yhdistää jopa viiteen tietokoneeseen käyttämättä langatonta liityntäpistettä.

Canon Service Tool for PJ (Canon ST)

iOS-sovellus helppoon kaukosäätöön ja projektoreiden tilahallintaan Wi-Fiyhteyden kautta. Yhdistä liityntäpisteenä käytettyyn projektoriin (

S66

) tai yhdistä

olemassa olevan liityntäpisteen kautta ( S66 ). Huomioi, että Canon ST vaatii

salasanan käyttämiseen (

S173

).

6

Tärkeitä tietoja

Lue tämä opas huolellisesti ennen projektorin asentamista ja käyttämistä.

Projektorissa on useita käyttöä helpottavia ominaisuuksia ja toimintoja. Projektorin oikeanlaisella käytöllä voidaan hallita näitä ominaisuuksia ja pitää laite hyväkuntoisena tulevina vuosina.

Vääränlainen käyttö voi lyhentää tuotteen käyttöikää ja aiheuttaa toimintahäiriöitä, tulipalovaaran tai muita onnettomuuksia.

Jos projektori näyttää toimivan virheellisesti, lue tämä opas uudestaan, tarkista toiminnot ja johtojen liitännät ja kokeile oppaan lopussa olevassa “Vianetsintä”

-kohdassa mainittuja ratkaisuja. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Canon Call

Centeriin.

HUOMIO

SÄHKÖISKUVAARA

ÄLÄ AVAA

TÄMÄ SYMBOLI KERTOO, ETTÄ LAITTEESSA ON VAARALLISEN

VOIMAKAS JÄNNITE, JOKA AIHEUTTAA SÄHKÖISKUVAARAN.

TÄMÄ SYMBOLI OSOITTAA, ETTÄ LAITTEEN MUKANA ON

TOIMITETTU TÄRKEITÄ TIETOJA LAITTEEN KÄYTTÄMISESTÄ

JA HUOLLOSTA. TIEDOT KANNATTAA LUKEA HUOLELLISESTI

ONGELMIEN VÄLTTÄMISEKSI.

HUOMIO

Ei tule käyttää tietokonehuoneessa tietokoneen suojaamista / tietojenkäsittelylaitteita koskevassa standardissa, ANSI / NFPA 75, määritellyllä tavalla.

7

Tärkeitä tietoja

Varotoimet

VAROITUS:

• TÄMÄ LAITE ON MAADOITETTAVA.

• VÄLTÄ TULIPALO- JA SÄHKÖISKUVAARAA ÄLÄKÄ ALTISTA LAITETTA

VESISATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

Projektori tuottaa projisointiobjektiivin avulla kirkkaan valon. Älä katso suoraan linssiin, sillä se voi vaurioittaa silmiä. Huolehdi etenkin siitä, että pienet lapset eivät katso suoraan säteeseen.

Asenna projektori oikeaan asentoon. Väärä asento voi aiheuttaa tulipalovaaran.

Älä peitä projektorin tuuletusaukkoja. Ylikuumeneminen voi lyhentää projektorin käyttöikää ja aiheuttaa vaaran.

Jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Älä heijasta samaa kuvaa pitkän aikaa.

Nestekidenäytön ominaisuuksista johtuen näytölle saattaa jäädä jälkikuva.

KATTOON KIINNITTÄMISEEN LIITTYVÄ

VAROITUS

Jos projektori on kiinnitetty kattoon, puhdista ilmanottoventtiilit ja projektorin päällinen osa säännöllisesti pölynimurilla. Jos projektoria ei puhdisteta pitkään aikaan, pöly voi tukkia jäähdytyspuhaltimet, jolloin laite voi hajota tai aiheuttaa onnettomuuden.

ÄLÄ SIJOITA PROJEKTORIA RASVAISEEN, MÄRKÄÄN TAI SAVUISEEN

YMPÄRISTÖÖN KUTEN ESIM. KEITTIÖÖN, JOTTA VÄLTYTÄÄN LAITTEEN

HAJOAMISELTA TAI SEN AIHEUTTAMALTA ONNETTOMUUDELTA. JOS

PROJEKTORI JOUTUU KOSKETUKSIIN ÖLJYN TAI KEMIKAALIEN KANSSA,

SE VOI MENNÄ PILALLE.

8

Tärkeitä tietoja

SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOPAS MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ

VARTEN.

Lue turva- ja käyttöohjeet ennen kuin käytät tuotetta.

Lue kaikki oppaassa annetut käyttöohjeet ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten. Irrota projektori vaihtovirtalähteestä ennen puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä tai aerosolipuhdistusaineita. Puhdista projektori kostealla kangasliinalla.

Noudata kaikkia projektoriin merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

Lisävarotoimenpiteenä ukonilman aikana tai kun laite on vartioimaton ja käyttämätön pitkän aikaa, irrota virtajohto pistorasiasta. Tämä estää salamaniskujen ja virtapiikkien aiheuttamat vahingot.

Älä altista laitetta sateelle äläkä käytä sitä paikassa, jossa on vettä, esimerkiksi märässä kellarissa, uima-altaan lähellä jne.

Älä käytä lisälaitteita, joita valmistaja ei ole suositellut, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

Älä sijoita projektoria vaunuun, telineeseen äläkä pöydälle, jos alusta on epävakaa.

Projektori voi pudota ja aiheuttaa vakavia vammoja lapselle tai aikuiselle ja vaurioitua. Käytä vain valmistajan suosittelemaa tai projektorin mukana ostettua vaunua tai telinettä. Noudata seinälle ja hyllyyn kiinnittämisessä valmistajan ohjeita ja käytä valmistajan hyväksymiä kiinnitysvälineitä.

Laitteen ja vaunun yhdistelmää tulee liikuttaa varoen.

Äkilliset pysähdykset, liiallinen voimankäyttö ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa laitteen ja vaunun yhdistelmän kaatumisen.

Kotelon taka-ja etuosan aukot ovat ilmanvaihtoa varten. Ne auttavat varmistamaan laitteen luotettavan toiminnan ja suojaavat sitä ylikuumenemiselta.

Aukkoja ei saa koskaan peittää kankaalla tai muilla materiaaleilla, eikä pohjan aukkoja saa tukkia sijoittamalla projektori vuoteen, sohvan, maton tai muun vastaavan pinnan päälle. Älä koskaan sijoita projektoria patterin tai lämpöventtiilin päälle tai lähelle.

Projektoria ei saa sijoittaa kiinteään rakennelmaan kuten kirjahyllyyn, mikäli riittävää ilmanvaihtoa ei järjestetä.

9

Tärkeitä tietoja

Älä työnnä projektoriin mitään esineitä aukoista, sillä ne voivat koskettaa vaarallisia jännitepisteitä tai aiheuttaa oikosulun, joka voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.

Älä kaada nestettä projektorin päälle.

Älä asenna projektoria ilmastointilaitteen hormin lähelle.

Projektoria tulee käyttää vain sen tyyppisellä verkkovirralla, joka on merkitty laitteen arvokilpeen. Jos et ole varma kotisi verkkovirran tyypistä, ota yhteyttä Canon Call

Centeriin tai paikalliseen sähköyhtiöön.

Älä ylikuormita pistorasioita ja jatkojohtoja, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä jätä esineitä virtajohdon päälle. Älä sijoita projektoria paikkaan, jossa virtajohto voi vahingoittua, kun ihmiset kävelevät sen yli.

Älä yritä huoltaa projektoria itse. Kotelon avaaminen voi altistaa vaarallisille jännitteille tai muille vaaratilanteille. Jätä kaikki huoltotoimet pätevälle huoltohenkilökunnalle.

Irrota projektorin virtajohto pistorasiasta ja jätä huolto pätevälle huoltohenkilökunnalle seuraavissa tilanteissa: a. Kun virtajohto tai pistoke on vahingoittunut tai kulunut.

b. Jos projektoriin on roiskunut nestettä.

c. Jos projektori on altistunut sateelle tai vedelle.

d. Jos projektori ei toimi normaalisti, kun sitä käytetään käyttöohjeiden mukaan.

Säädä vain niitä säätimiä, jotka on mainittu käyttöoppaassa. Muiden säätimien väärä säätäminen voi aiheuttaa vaurioita ja edellyttää usein mittavia huoltotoimenpiteitä, jotta projektori toimii jälleen normaalisti.

e. Jos projektori on pudonnut tai kotelo on vahingoittunut.

f. Projektorin suorituskyvyssä ilmenevä selkeä muutos on merkki huollon tarpeesta.

Varmista projektorin osia vaihdettaessa että huoltohenkilökunta käyttää valmistajan määrittämiä alkuperäisiä osia vastaavia varaosia. Vääränlaisten varaosien käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.

Kun projektoria on huollettu, pyydä huoltohenkilökuntaa tekemään rutiininomaiset turvatarkistukset. Näin varmistetaan, että projektoria on turvallista käyttää.

10

Tärkeitä tietoja

VIRTAJOHTOVAATIMUKSET

Projektorin mukana toimitettu virtajohto on ostomaan käyttövaatimusten mukainen.

PISTORASIAN OLISI OLTAVA MAHDOLLISIMMAN LÄHELLÄ LAITETTA JA

HELPOSTI KÄYTETTÄVISSÄ.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja

Liechtenstein) alueelle.

Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.

Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.

Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.

Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.

11

Tärkeitä tietoja

Varoitussymbolit tässä oppaassa

Seuraavassa kuvataan tässä oppaassa käytettyjä varoitussymboleita. Tärkeät projektorin turvallisuutta koskevat tiedot on merkitty seuraavilla symboleilla.

Noudata aina symbolien mukaisia turvaohjeita.

Varoitus

Huomio

Tarkoittaa sitä, että vääränlainen, ohjeiden vastainen toiminta voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. Turvallinen käyttö vaatii, että näitä ohjeita noudatetaan.

Tarkoittaa sitä, että vääränlainen, ohjeiden vastainen toiminta voi aiheuttaa vammoja. Turvallinen käyttö vaatii, että näitä ohjeita noudatetaan.

Tarkoittaa sitä, että vääränlainen, ohjeiden vastainen toiminta voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallinen käyttö vaatii, että näitä ohjeita noudatetaan.

Tarkoittaa sitä, että vääränlainen, ohjeiden vastainen toiminta voi aiheuttaa palovammoja. Turvallinen käyttö vaatii, että näitä ohjeita noudatetaan.

Tarkoittaa kiellettyjä toimenpiteitä.

Tarkoittaa välttämättömiä toimenpiteitä tai tietoja, jotka on otettava huomioon.

Huomio

12

Tärkeitä tietoja

Käyttöä koskevat varotoimet

Tämä osio sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja. Lue ne huolellisesti ennen projektorin käyttöä varmistaaksesi asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Varoitus

Virtalähde

Pidä projektorin pistoke helposti saatavilla asennuksen aikana, jotta projektori voidaan irrottaa sähkövirrasta tarvittaessa heti tai pidä suojakatkaisija käden ulottuvilla.

Jos jokin seuraavista tilanteista tapahtuu, kytke virta pois päältä, irrota virtajohto pistokkeesta ja ota yhteys Canon Call Centeriin. Jos näin ei toimita, seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku.

Laitteesta nousee savua.

Laitteesta lähtee outoa hajua tai ääntä.

Projektoriin joutuu vettä tai muuta nestettä.

Jos metalliesine tai jokin muu vieras materiaali on joutunut projektorin sisään.

Jos projektori on pudonnut ja sen ulkokuori on vaurioitunut.

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin virtalähdettä, pistoketta ja liittimen käsittelyä koskien. Jos näin ei toimita, seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku.

Älä aseta mitään esineitä virtajohdon päälle, äläkä anna johdon jäädä jumiin projektorin alle.

Älä peitä virtajohtoa matolla.

Älä muuta tai taivuttele, kierrä tai vedä, käännä tai niputa liiallisesti virtajohtoa.

Pidä johto poissa lämmittimien ja muiden kuumien esineiden läheltä.

Älä käytä vaurioitunutta johtoa. Jos virtajohto vaurioituu, ota yhteys Canon Call Centeriin.

Älä käytä virtalähdettä, jonka jännite on muu kuin ilmoitettu

(AC 100 – 240 V).

Älä aseta mitään metalliesineitä pistokkeen tai liittimen kontaktipinnoille.

Tämän projektorin mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi. Älä käytä johtoa muiden laitteiden kanssa.

Älä irrota pistoketta tai liitintä märin käsin.

13

Tärkeitä tietoja

Varoitus

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin virtalähdettä, pistoketta ja liittimen käsittelyä koskien. Jos näin ei toimita, seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku.

Huomio

Työnnä pistoke tai liitin kunnolla paikoilleen pohjaan asti. Lisäksi,

älä käytä vaurioitunutta pistoketta, tai pistorasiaa, joka on löysällä.

Älä vedä itse virtajohdosta. Pidä kiinni pistokkeesta tai liittimestä irrottaessasi sen. Virheellinen käyttö voi vaurioittaa virtajohtoa.

Kun käytät jatkojohtoa, älä ylitä johdon nimelliskapasiteettia.

Älä ylitä pistorasian nimelliskapasiteettia (yhdistämällä siihen useamman laitteen), sillä se aiheuttaa tulipalovaaran ylikuumenemisen takia.

Tarkista säännöllisesti pistoke ja pistorasia, ja poista pöly tai lika pistokkeen ja pistorasian väliltä.

Älä kosketa projektoria, virtajohtoa tai kaapeleita ukkosilmalla.

Älä liikuta projektoria ennen kuin olet kytkenyt virran pois päältä, irrottanut pistokkeen pistorasiasta ja irrottanut muut kaapelit.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin puhdistat tai huollat projektoria.

Irrota projektorin pistoke pistorasiasta ennen objektiivin asentamista tai poistamista.

14

Tärkeitä tietoja

Varoitus

Asennus ja käyttö

Kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin projektorin asennusta ja käsittelyä koskien. Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen.

Älä käytä projektoria paikoissa, joissa se voi kastua, kuten ulkona tai kylpyammeen tai suihkun lähellä.

Älä aseta projektorin päälle vettä sisältäviä astioita.

Varmista, että teet kaikki putoamisen estävät toimenpiteet, kuten putoamisen estävä vaijeri, kun asennat projektorin korkealle, esimerkiksi asennat sen kattoon.

Älä poista projektorin suojakoteloa, äläkä pura sitä. Projektorin sisäosat sisältävät korkeajännitteisiä osia, sekä kuumia osia. Jos tarkastus, huolto tai korjaus on tarpeen, ota yhteys Canon Call

Centeriin.

Älä pura tai muuta projektoria (mukaan lukien kulutusosat) tai kaukosäädintä.

Älä katso suoraan tuuletusaukkoihin käytön aikana.

Älä aseta mitään esineitä projektorin aukkoihin, kuten ilmanottoaukkoon tai tuuletusaukkoon.

Älä aseta paineistettua pulloa tuuletusaukkojen eteen. Sisällön paine saattaa kasvaa tuuletusaukkojen kuumuuden takia, mikä saattaa johtaa räjähdykseen.

Kun puhdistat pölyä tai likaa projektorin osista, kuten objektiivista tai suodattimesta, älä koskaan käytä mitään syttyviä suihkeita.

Sisällä olevat osat, jotka kuumenevat, saattavat sytyttää kipinän ja aiheuttaa tulipalon.

Älä käytä liimoja, voiteluaineita, öljyjä tai emäksisiä puhdistusaineita projektorin huoltamisessa. Ne voivat kiinnittyä koteloon ja vaurioittaa sitä, mikä voi johtaa projektorin putoamiseen kiinnityksestään ja johtaa onnettomuuteen tai loukkaantumiseen.

Älä katso suoraan projektorin objektiiviin, kun projektori on käytössä, sillä siitä lähtee voimakkaita valonsäteitä. Valoon katsominen saattaa vahingoittaa silmiä. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, etteivät pienet lapset tee niin.

15

Tärkeitä tietoja

Varoitus

Kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin projektorin asennusta ja käsittelyä koskien. Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen.

Käyttäjien on valvottava pääsyä vaaraetäisyydelle valonsäteen kanssa tai asennettava tuote korkeudelle, joka estää silmien altistumisen vaaraetäisyydellä.

Älä pidä optisia välineitä (kuten suurennuslasi, heijastin tai lasit) projektorista tulevan valon kulkuradalla tai asenna niitä sille. Jos projisoitu valo taittuu tai heijastuu ja pääsee ihmisten silmiin, se saattaa vahingoittaa silmiä.

Jos lapset voivat päästä projektorin lähelle tai koskettamaan sitä, on aina varmistettava, että projektoria käytetään aikuisten valvonnassa.

Suora altistuminen säteelle ei ole sallittua.

Huomio

Älä nosta projektoria yksin. Pyydä ainakin yksi apuhenkilö.

Kun asetat projektorin korotetulle alustalle käyttöä varten, varmista, että alusta on tasainen ja tukeva.

Älä käytä projektoria pehmeällä alustalla, kuten nukka- tai vaahtomuovimatolla.

Pyydä kattokiinnitykseen tai muihin asennustöihin apua valtuutetulta teknikolta tai ota yhteyttä Canon Call Centeriin.

Huono asennus voi aiheuttaa onnettomuuden.

Välttääksesi vaarat, kuten osien putoamisen kattoon kiinnitetyn projektorin objektiivin vaihdon aikana, pyydä apua valtuutetulta teknikolta tai ota yhteyttä Canon Call Centeriin.

Älä käytä paikassa, jossa saattaa esiintyä syttyviä tai räjähtäviä kaasuja. Sisällä olevat kuumenevat osat saattavat syttyä ja aiheuttaa tulipalon.

Varoitus

Laservalolähde

Huomio

Projektorissa on sisäinen lasermoduuli. Purkaminen tai muuttaminen on vaarallista, eikä siihen pidä ryhtyä.

Käytä ja säädä projektoria vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Virheellinen käyttö tai säätö saattaa altistaa mahdollisesti vaaralliselle laservalolle.

Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Vaikka projektoria käytettäisiin käyttöoppaassa kuvatulla tavalla, sen käyttö vaurioituneena (minkä näytön poikkeavuudet osoittavat) voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laservalon aiheuttaman silmävamman.

Saat lisätietoa projektorin hävittämisestä ottamalla yhteyttä

Canon Call Centeriin. Älä pura projektoria itse, kun hävität sen.

Älä yritä asentaa tai poistaa objektiivia itse. Pyydä apua valtuutetulta teknikolta tai ota yhteyttä Canon Call Centeriin.

16

Tärkeitä tietoja

Varoitus

Kaukosäätimen paristot

Kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin paristoja käsitellessäsi. Jos näin ei tehdä, saattaa seurauksena olla tulipalo tai loukkaantuminen.

Huomio

Älä lämmitä tai pura paristoja äläkä aiheuta oikosulkua. Älä myöskään altista paristoja tulelle.

Älä yritä ladata uudelleen paristoja, jotka on toimitettu kaukosäätimen mukana.

Poista paristot, kun ne on käytetty loppuun, tai jos niitä ei käytetä kaukosäätimessä pitkään aikaan.

Muista vaihtaa molemmat paristot yhtä aikaa. Älä käytä samaan aikaan kahta erityyppistä paristoa.

Sijoita paristot niin, että niiden (+)- ja (–)-navat koskettavat oikeita johtimia.

Jos paristoista vuotaa nestettä ja sitä kulkeutuu ihollesi, huuhtele neste huolellisesti iholtasi.

Huomio

Käsittely

Kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin projektorin asennusta ja käsittelyä koskien.

Jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta turvallisuuden varmistamiseksi. Tämän laiminlyöminen aiheuttaa tulipalovaaran, jos pölyä kerääntyy pistokkeeseen tai liitäntään.

Huomio

Älä yhdistä sankakuulokkeita tai nappikuulokkeita AUDIO OUT

-liitäntään. Se saattaa aiheuttaa kuulovaurion.

Älä aseta äänenvoimakkuutta aluksi liian kovalle. Se saattaa aiheuttaa kuulovaurion äkillisten korkealla voimakkuudella toistettujen äänien takia. Pienennä äänenvoimakkuutta ennen projektorin sammuttamista ja suurenna sitä asteittain käynnistämisen jälkeen.

Älä koske kotelon osiin tuuletusaukkojen yläpuolella ja ympärillä, sillä ne saattavat tulla kuumiksi projisoinnin aikana. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, etteivät pienet lapset koske näihin kohtiin. Älä myöskään aseta mitään metalliesineitä tuuletusaukkojen yläpuolelle tai ympärille. Tällaiset osat saattavat kuumentua projektorista ja saattavat aiheuttaa palovammoja tai muita henkilövahinkoja.

17

Tärkeitä tietoja

Huomio

Kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin projektorin asennusta ja käsittelyä koskien.

Älä aseta projektorin päälle painavia esineitä, äläkä istu tai seiso laitteen päällä. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, etteivät pienet lapset tee niin. Projektori saattaa kaatua, mikä voi johtaa laitteen vaurioitumiseen tai henkilövahinkoihin.

Älä aseta projektoria epävakaalle tai vinolle pinnalle. Projektori saattaa kaatua tai pudota, mikä saattaa johtaa henkilövahinkoon.

Älä aseta mitään esineitä objektiivin eteen projisoinnin aikana. Se saattaa johtaa tulipaloon.

Projektori on varustettu objektiivin siirtotoiminnolla, joka liikuttaa objektiivia ylös, alas, vasemmalle sekä oikealle moottorin avulla. Älä koske objektiiviin sen liikkuessa. Liikkuvaan objektiiviin koskeminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Odota vähintään 30 minuuttia projektorin sammuttamisen jälkeen ennen objektiivin vaihtamista, jotta objektiivi jäähtyy. Jos näin ei tehdä, seurauksena saattaa olla palovamma tai loukkaantuminen.

18

Turvallinen käyttö

Huomio

Kantaminen ja asentaminen

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin kantaessasi tai siirtäessäsi projektoria.

Huomio

Objektiivi on irrotettava ennen projektorin kuljettamista. Muuten projektoriin kuljetuksen aikana kohdistuvat iskut voivat vahingoittaa objektiivia.

Tämä projektori on tarkkuuslaite. Älä kaada sitä, äläkä altista sitä iskuille. Se saattaa johtaa toimintavikaan.

Laita säädettävät jalat sisään ennen projektorin siirtämistä. Jalkojen jättäminen päälle saattaa aiheuttaa vaurioita.

Kun kannat tai pidät projektoria pystyssä objektiivin asennuksen jälkeen, älä pidä kiinni objektiivista. Tämä voi vahingoittaa objektiivia.

Älä koske objektiiviin paljain käsin. Objektiivissa olevat tahrat tai sormenjäljet voivat vaikuttaa kuvan laatuun.

Projektorin suojausta ei voida taata, jos käytettyjä pakkaus- tai iskunvaimennusmateriaaleja käytetään uudestaan. Osia iskunvaimennusmateriaalista (kuten styroksipaloja) saattaa myös joutua projektorin sisään aiheuttaen toimintavian.

19

Turvallinen käyttö

Huomio

Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin, kun asennat projektorin tai käytät sitä.

Varo kosteuden tiivistymistä.

Jos projektori tuodaan yhtäkkiä lämpimään paikkaan tai huonelämpötila nousee yhtäkkiä, objektiiviin tai peiliin saattaa tiivistyä kosteutta ilmasta, mikä vaikuttaa projisoitaviin kuviin. Odota tässä tapauksessa hetkinen, ja varmista, että kosteus on haihtunut ennen käytön jatkamista.

Älä asenna projektoria erittäin viileään tai lämpimään paikkaan. Se saattaa johtaa toimintavikaan. Käyttö- ja säilytysympäristöt ovat seuraavat:

Käyttöympäristö: 0 – 45 °C, 20 – 85 % suhteellinen kosteus

Säilytyslämpötila: -20 °C – 60 °C

Kun projektoria käytetään yli 2 300 m:n korkeudessa:

Säädä projektorin asennusasetukset valikosta (

S132 ).

Asenna projektori jättäen vähintään 50 cm ilmanotto-/poistoaukkojen ja seinien väliin projektorin kaikilla sivuilla. Jätä projektorin pohjan alle vähintään 2 cm tyhjä tila. Ilmanotto on projektorin alla. Jos riittävää tilaa ei jätetä, projektorin sisälle voi jäädä lämpöä, joka vaurioittaa sitä.

Huomio

Vähintään

50 cm

Vähintään

2 cm

Vähintään

50 cm

Vähintään

50 cm

Vähintään

50 cm

Älä aseta projektorin päälle mitään esineitä, jotka saattavat kuumetessaan muuttaa muotoaan tai väriään.

Älä asenna projektoria korkeajännitejohtojen tai sähkövirtalähteen lähelle.

Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.

Jälkikuvia voi ilmetä, kun kuva vaihdetaan sen jälkeen, kun samaa kuvaa on projisoitu pitkään. Tämä johtuu LCD-paneelien luonteesta, eikä ole merkki ongelmasta. Jälkikuva häviää hetken kuluttua normaalin projisoinnin aikana.

20

Ennen asentamista

Projektorin kantamista / kuljettamista koskevia varotoimia

Valmistele projektori alla kuvatulla tavalla ennen kuin kannat sitä.

Huomio

• Irrota projektoriin liitetyt kaapelit. Projektorin kantaminen kaapeleiden ollessa kiinni saattaa johtaa onnettomuuteen.

• Laita säädettävät jalat sisään ennen projektorin siirtämistä.

Jalkojen jättäminen päälle saattaa aiheuttaa vaurioita.

• Älä altista projektoria koville iskuille tai tärinälle.

Asennusta koskevat varotoimet

Muista lukea “Tärkeitä tietoja” ja “Turvallinen käyttö” (

S7

S19 ). Noudata

myös seuraavia varotoimia asentamisen aikana.

Huomio

• Älä lyö projektoria, äläkä altista sitä iskuille. Se saattaa johtaa toimintavikaan.

• Älä asenna projektoria seisomaan kyljellään tai muihin epävakaisiin asentoihin. Projektori saattaa vaurioitua, jos se kaatuu.

Älä käytä projektoria seuraavissa ympäristöissä

Huomio

• Paikat, joissa on erittäin kosteaa, pölyistä, öljyistä savua tai tupakansavua

Kiinnittyminen objektiiviin, peileihin tai muihin optisiin osiin saattaa heikentää kuvan laatua.

• Lähellä korkeajännitejohtoja tai virtalähteitä

Saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.

• Pehmeiden alustojen päällä, kuten matot ja nukkamatot

Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai vaurioittaa projektoria.

• Liian lämpimät tai kosteat paikat

• Paikkoihin, joissa esiintyy iskuja tai tärinää

• Lähelle lämpö- ja palovaroittimia

• Lähelle merta tai lähelle ilmastointilaitteen aukkoja

• Paikkoihin, joissa on syövyttäviä kaasuja, kuten kuumien lähteiden rikkikaasu

Tämä saattaa vaurioittaa projektoria. Sallitut käyttö- ja säilytyslämpötilat ja -kosteudet ovat seuraavat.

* Käyttölämpötila ja käyttöpaikan kosteus koskevat projektoria projisoinnin ja valmiustilan aikana.

Käyttölämpötila

0 °C – 45 °C

Käyttöpaikan kosteus

20 % – 85 %

Säilytyslämpötila

-20 °C – 60 °C

21

Ennen asentamista

Älä koske objektiiviin paljain käsin

Älä koske objektiiviin paljain käsin. Objektiivissa olevat tahrat tai sormenjäljet voivat vaikuttaa kuvan laatuun.

Huomio

Anna kameran lämmetä 30 minuuttia ennen tarkennuksen

säätämistä (

S43

), jos mahdollista

Välittömästi käynnistyksen jälkeen valonlähteen lämpö voi estää vakaan tarkennuksen. Kun säädät tarkennusta, sinun kannattaa käyttää testikuviota (10)

(

S93 ,

S137

).

Asenna riittävän kauas seinistä ja muista esteistä

Huomio

Jos ilmanotto- ja tuuletusaukot on tukittu, projektorin sisäosien lämpötila kohoaa, mikä saattaa johtaa tulipaloon, lyhentää projektorin käyttöikää tai johtaa toimintahäiriöön.

Ilmanottoaukko

Lämmin ilmavirta

Älä myöskään asenna ahtaisiin, suljettuihin tiloihin, joissa on huono ilmanvaihto. Asenna laite

Ilmanpoistoaukko

Ilmanottoaukko hyvin tuuletettuun paikkaan. Jätä vähintään 50 cm tyhjää tilaa projektorin yläpuolelle, molemmille sivuille ja taakse. Jätä myös vähintään 2 cm tyhjää tilaa projektorin alle.

Varo kosteuden tiivistymistä

Jos huoneen lämpötila nousee yhtäkkiä, objektiiviin ja peiliin saattaa tiivistyä kosteutta ilmasta, mistä seuraa epätarkka kuva. Odota, kunnes tiivistynyt vesi haihtuu pois, niin että projisoitu kuvaa palaa normaaliksi.

Säädä asetukset, jos olet yli 2 300 m:n korkeudessa

Projektorin asetuksia täytyy säätää, kun projektoria käytetään 2 300 m:n korkeudessa tai korkeammalla. Katso varsinkin [Asennusasetukset]-valikon [Suuri korkeus]-asetuksen (

S132

) ohjeita.

22

Ennen asentamista

Käyttö kattoon asennettuna

Huomio

Kun projektori on asennettu kattoon tai muuhun korkeaan paikkaan, ilmanotto- ja tuuletusaukot, sekä ilmansuodattimen ympäristö pitää puhdistaa säännöllisesti. Jos ilmanotto- tai poistoaukkoihin kerääntyy pölyä, tuuletusteho saattaa heiketä, mikä voi nostaa sisäosien lämpötilaa ja aiheuttaa vaurioita tai tulipalon. Poista pöly pölynimurilla tai muulla vastaavalla tavalla ilmanotto- ja tuuletusaukoista.

Asenna oikeaan suuntaan

Huomio

• Projisoiminen on mahdollista ylöspäin, alaspäin ja moniin suuntiin, mutta älä estä ilmanotto- tai poistoaukkoja. Varmista erityisesti aina, että projektorin pohjassa olevan ilmanottoaukon alla on vähintään 2 cm tyhjää tilaa.

• Projektorin asennukseen ei ole muita vaihtoehtoja kuin kattoasennus.

23

Ennen asentamista

Pystyasentoon asentamista koskevat varotoimet

Huomio

• Älä estä ilmanotto- tai poistoaukkoja. Koska pohjassa on ilmanottoaukko, varmista erityisesti aina, että sen alla on vähintään 2 cm tyhjää tilaa.

• Huomioi, että pystyasennukseen ei ole olemassa asennuskiinnikkeitä tai vastaavia varusteita.

Valonlähde

Projektori käyttää laseria valolähteenä. Laserissa on seuraavat ominaisuudet.

Huomio

Pitkäaikainen käyttö ja ympäristön muutokset voivat vaikuttaa kuvan laatuun. Voit korjata käyttötuntien tai ympäristön lämpötilan aiheuttamia kirkkauden muutoksia suorittamalla toimenpiteen

[Valonlähteen kalibrointi] kohdasta [Kalibrointi] (

S155 ).

24

Ennen asentamista

Tekijänoikeudet

Huomaa, että kuvan suurentaminen tai pienentäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai julkista esitystä varten voi loukata alkuperäisen materiaalin kopiointioikeuden haltijan oikeuksia.

Varmista verkon turvallisuus

Ryhdy toimenpiteisiin verkon turvallisuuden varmistamiseksi. Huomaa, että

Canon ei ole millään tavalla vastuussa verkon turvallisuuden ongelmien, kuten luvaton käyttö, aiheuttamista suorista tai välillisistä menetyksistä.

Määritä ennen käyttöä asianmukaiset projektorin, tietokoneen ja verkon suojausasetukset.

Määritä projektori vain yhteyksiin, jotka ovat suojatussa verkossasi, palomuurin tai vastaavan takana, älä käytä suoria Internet-yhteyksiä.

Kun käytät projektoria langattomassa verkossa, määritä myös Wi-Fisuojausasetukset.

Vaihda Wi-Fi-suojausavain säännöllisin väliajoin.

Tavaramerkeistä

Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tuotemerkki.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja / tai muissa maissa.

Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja / tai muissa maissa.

HDMI, HDMI logo ja High Definition Multimedia Interface ovat HDMI

Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PJLink on JBMIA:n rekisteröimä tavaramerkki ja tavaramerkkiä on haettu joissakin maissa.

PJLink on rekisteröity tavaramerkki tai sovellukselle on haettu tavaramerkkiä

Japanissa, Yhdysvalloissa ja / tai muissa maissa tai muilla alueilla.

AMX on Harman International Industries Inc:in rekisteröity tavaramerkki.

Crestron®, Crestron RoomView® ja Crestron Connected™ ovat Crestron

Electronics, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Extron ja XTP ovat RGB Systems, Inc:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

HDBaseT™ ja HDBaseT Alliancen logo ovat HDBaseT Alliancen tavaramerkkejä.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.

Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 ja Wi-Fi CERTIFIED -logoa käytetään Wi-Fi

Alliancen kehittämien määritysmenetelmien yhteydessä.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

25

Open Source Software -ohjelmat

Tuote sisältää Open Source Software -moduuleja.

Katso lisätietoa lataussivuston (https://global.canon/iprj/) tiedostoista kohdasta

“Tässä tuotteessa käytettävä ohjelma”. Katso jokaisen moduulin käyttöoikeustiedot, jotka sisältyvät vastaavaan tiedostoon.

Jotkin kolmannen osapuolen ohjelmat sallivat ohjelmamoduulien jakelun suoritettavassa muodossa vain sillä ehdolla, että tällaisten moduulien lähdekoodi on vapaasti käytettävissä. Lisätietoja tällaisen kolmannen osapuolen ohjelman lähdekoodin hankkimisesta saat siltä jälleenmyyjältä, jolta tuote on ostettu.

26

Ennen käyttöä

Mukana tulevat varusteet

Tarkista ennen käyttöä, että pakkauksessa ovat seuraavat varusteet.

Kaukosäädin

Kaukosäätimen paristot

(AAA-koko x2)

(osanro: RS-RC07)

Virtajohto (1,8 m)

Tärkeitä tietoja

Takuukortti

27

Ennen käyttöä

Projektorin osien nimet ja toiminnot

Kuva edestä

(8)

(1)

(7) (6) (5) (4)

(2)

(3)

(1) Virtajohdon liitäntä ( S64 )

(2) Infrapunavastaanotin (

S36

)

(3) Objektiivi (myydään erikseen)

(4) Ilmanottoaukko

Huomio

Älä tuki ilmanottoaukkoa. Se saattaa johtaa toimintavikaan.

(5) Sivusäätimet ( S29 )

(6) Liitännät ja liittimet (

S32

)

(7) Lukitusreikä

Varkaudenestokaapeli (ei sisälly toimitukseen) voidaan kytkeä lukitusreikään.

(8) LED-merkkivalot (

S30

)

Kuva takaa

(9)

(9) Ilmanpoistoaukko

Huomio

Älä tuki ilma-aukkoja. Se saattaa johtaa toimintavikaan.

(10) Infrapunavastaanotin (

S36

)

(11) Ilmansuodattimen kehys

( S190 )

(10)

(4) (11)

Kuva alhaalta

(12) Säädettävät jalat (

S60

)

(13) Suojauspalkki

(12)

(13)

(4)

28

Ennen käyttöä

Sivusäätimet

(6)

(5)

(4)

(3) (2) (1)

(1) POWER-painike ( S41 ,

S46 )

Kytkee projektoriin virran päälle ja pois päältä.

(2) INPUT-painike ( S42 )

Vaihtaa tulosignaalien välillä.

(3) LENS-painike

Joka kerta, kun painiketta painetaan, näyttö siirtyy

tarkennuksen säätöön ( S43

), zoomin (kuvan koon) säätöön

( S43 ) tai objektiivin siirron (kuvan

sijainnin) säätöön ( S56 ). Tee

säädöt [ ] / [ ] -tai [ ] / [ ]

-painikkeilla.

(4) MENU-painike (

S104

)

Näyttää valikon näytöllä.

(5) Nuolipainikkeet / VOL-painike

( S102 )

Valikossa tai muissa toiminnoissa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle selaus.

Säätää äänen voimakkuutta.

[ ]

VOL+

-painike: Lisää voimakkuutta.

[ ]

VOL–

-painike: Vähentää voimakkuutta.

(6) OK-painike ( S102 )

Suorittaa valinnan valikosta.

29

Ennen käyttöä

LED-merkkivalot

LED-merkkivalot ilmaisevat projektorin tilan (pois / palaa / vilkkuu).

POWER (vihreä) : Palaa projisoinnin aikana.

Muutoin vilkkuu seuraavissa tilanteissa.

Projektorin siirtyessä valmiustilasta projisointiin

Kun valolähde on pois päältä virranhallintatilassa

STANDBY (punainen) : Palaa valmiustilassa.

Muutoin vilkkuu seuraavissa tilanteissa.

Projektorin siirtyessä projisoinnista valmiustilaan

Kun valolähde on pois päältä virranhallintatilassa

WARNING (punainen): Syttyy tai vilkkuu, kun tapahtuu virhe.

LIGHT (oranssi)

TEMP (punainen)

: Syttyy tai vilkkuu, kun valonlähteeseen tulee ongelma.

: Syttyy tai vilkkuu, kun sisäinen lämpötila on korkea.

30

Ennen käyttöä

LED-merkkivalojen näytöt

LED-merkkivalot vilkkuvat tai palavat ilmoittaen projektorin käyttötilan.

Selitys: Esimerkki, kun POWER -merkkivalo näkyy; : Pois : Palaa : Vilkkuu

LED-merkkivalo

POWER

(vihreä)

STANDBY

(punainen)

WARNING

(punainen)

LIGHT

(oranssi)

TEMP

(punainen)

Käyttötilasta

Ei ole kytketty.

Valmiustilassa.

Virta on päällä. (Projisoiminen.)

Toiminnon jatkaminen (projisoiminen) valmiustilan jälkeen.

Jäähtyy siirtyessään virta päälle -tilasta valmiustilaan tai virransäästötilaan.

Virranhallintatilassa valolähteen ollessa pois päältä. (Vilkkuu vihreänä ja sitten punaisena.)

Sisäosien lämpötila on liian korkea

(valmiustilassa).

Sisäosien lämpötila on liian korkea

(projisoinnin aikana).

Valonlähdeyksikössä on tapahtunut virhe.

On tapahtunut lämpötilavirhe.

Vilkkuu 3 kertaa: Ilmansuodattimen virhe

Vilkkuu 4 kertaa: Tuulettimen virhe

Vilkkuu 5 kertaa: Virtavirhe

Vilkkuu 6 kertaa: Objektiivin virhe

31

Ennen käyttöä

Liitännät ja liittimet

(1) (2)

(3)

(4) (5) (6)

(7)

(1) USB portti (

S156

)

Tähän kytketään USB-asema. Käytetään laiteohjelmiston päivittämiseen.

(2) LAN / HDBaseT-portti (

S63 ,

S65

)

Vastaanottaa HDBaseT-tulon mukaan lukien digitaalinen video ja äänisignaalit.

Samassa LAN-kaapelissa (suojattu kierretty pari) kulkevat sekä kuva- että

äänisignaalit.

Tätä porttia voidaan käyttää myös projektorin verkkoon yhdistämiseen.

(3) HDMI-liitäntä (HDMI-1, HDMI-2) ( S62

)

Vastaanottaa HDMI-tulon mukaan lukien digitaalinen video ja äänisignaalit.

Samassa kaapelissa kulkevat sekä kuva- että äänisignaalit.

(4) AUDIO OUT-liitäntä (AUDIO OUT) ( S64 )

Lähettää äänisignaalit ulkoiseen AV-laitteeseen. Se tuottaa näytettävää kuvasignaalia vastaavan äänisignaalin.

(5) Laukaisupääte (LAUKAISIN) ( S155 )

Käytetään näytön tai muun ulkoisen laitteen toiminnan laukaisemiseen, kun projektori kytketään päälle tai pois päältä.

(6) Liitäntä langallista kaukosäädintä varten (REMOTE) (

S37 )

Tätä liitäntää käyttäen kytketään lisävarusteena saatava kaukosäädin

(RS-RC05) laitteeseen kaapelin välityksellä.

(7) Huoltoportti ( S198 )

Käytetään projektorin ohjaamiseen käyttäjäkomennoilla ( S199 –

S200

).

32

Ennen käyttöä

Kaukosäädin

Osien nimet ja toiminnot

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) POWER-painike (

S41

, S46 )

Kytkee projektoriin virran päälle ja pois päältä.

(2) D.ZOOM-painike

Ei käytetä tämän tuotteen kanssa.

(3) Fn-painike

Ei käytetä tämän tuotteen kanssa.

(4) Nuolipainikkeet ( S102 )

Valitsee ylemmän tai alemman, vasemman- tai oikeanpuoleisen valikkovalinnan. Tällä valitaan myös kaukosäätimen kanava.

(5) OK-painike ( S102

)

Suorittaa valinnan valikosta.

(6) FOCUS-painike (

S43

)

Säätää tarkennusta.

[ ] / [ ] -painikkeet:

Siirtävät tarkennuskohtaa kauemmas.

[ ] / [ ] -painikkeet:

Siirtävät tarkennuskohtaa lähemmäs.

(7) ZOOM-painike (

S43

)

Lähentää ja loitontaa kuvaa.

[ ] / [ ] -painikkeet:

Suurentavat kuvan kokoa.

[ ] / [ ] -painikkeet:

Pienentävät kuvan kokoa.

(8) INPUT A-C-painike (

S144

)

Voidaan määrittää tulosignaalin valinnalle

(yksi lähde kutakin kolmea painiketta kohti).

(9) ASPECT-painike ( S82 ,

S112

)

Vaihtaa projisoidun kuvan kuvasuhteen.

(10) TEST PATTERN-painike ( S137

)

Näyttää testikuvion.

(11) Ch-painike (

S144

)

Vaihtaa kaukosäätimen kanavan.

(12) IMAGE-painike ( S44 )

Vaihtaa kuvatilojen välillä (kuvan laatua).

(13) FREEZE-painike ( S47 )

Pysäyttää näytettävän kuvan.

33

Ennen käyttöä

(14) INPUT-painike ( S42 )

Vaihtaa tulosignaalien välillä.

(15) VOL-painike (

S49 )

Säätää äänenvoimakkuutta.

[3]-painike: Lisää voimakkuutta.

[6]-painike: Vähentää voimakkuutta.

(16) Numeropainikkeet ( S149 ,

S158

,

S160

)

Syötä salasana ja TCP/IP-asetusarvot.

(17) MUTE-painike (

S49 )

Vaimentaa äänen.

(18) MENU-painike ( S104 )

Näyttää valikon näytöllä.

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19) EXIT-painike ( S103 )

Peruuttaa toiminnot, kuten valikon tai testikuvion näytön käytön aikana, ja palaa kuvanäyttöön.

(20) LENS-SHIFT-painike (

S56 )

Liikuttaa objektiivia ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

[ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeet:

Siirtävät kuvaa.

(21) KEYSTONE-painike (

S82

)

Korjaa keystone-vääristymän.

[Keystone-korjaus]-asetuksella otetaan käyttöön sekä vaaka/pystysuuntainen keystone-korjaus (säätää ylä-/ala-/ vasemman/oikean reunan pituutta) että kulmien säätö.

(22) AUTO PC -painike

Ei käytetä tämän tuotteen kanssa.

(23) SPLIT-painike

Ei käytetä tämän tuotteen kanssa.

(24) BLANK-painike ( S47

)

Pimentää kuvan väliaikaisesti.

34

Ennen käyttöä

Kaukosäätimen paristojen asettaminen

1

Avaa paristotilan kansi.

Liu’uta kantta painaen sitä samalla.

2

Laita paristot paristotilaan.

Aseta 2 uutta AAAparistoa lokeroon asettaen + ja - oikeaan suuntaan.

3

Sulje paristotilan kansi.

Sulje kansi liu’uttamalla se paikalleen, jolloin kuulet naksahduksen.

• Jos kaukosäätimen painikkeet eivät toimi, kun yrität käyttää projektoria, vaihda paristot uusiin.

• Älä pudota kaukosäädintä tai altista sitä iskuille.

• Älä kaada mitään nestettä kaukosäätimen päälle. Se saattaa johtaa toimintavikaan.

Varoitus

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin käsitellessäsi paristoja. Jos näin ei tehdä, saattaa seurauksena olla tulipalo tai loukkaantuminen.

• Älä lämmitä tai pura paristoja äläkä aiheuta oikosulkua. Älä myöskään altista paristoja tulelle.

• Älä yritä ladata uudelleen paristoja, jotka on toimitettu kaukosäätimen mukana.

Huomio

• Poista paristot, kun ne on käytetty loppuun, tai jos niitä ei käytetä kaukosäätimessä pitkään aikaan.

• Muista vaihtaa molemmat paristot yhtä aikaa. Älä käytä samaan aikaan kahta erityyppistä paristoa.

• Sijoita paristot niin, että niiden (+)- ja (–)-navat koskettavat oikeita johtimia.

• Jos paristoista vuotaa nestettä ja sitä kulkeutuu ihollesi, huuhtele neste huolellisesti iholtasi.

35

Ennen käyttöä

Kaukosäätimen toimintasäde

Kaukosäädin on infrapunatyyppinen. Osoita säätimellä projektorin etu- tai takaosan infrapunavastaanotinta.

25°

8 m

25°

8 m

25°

25°

• Käytä kaukosäädintä korkeintaan noin 8 m päässä projektorista.

• Käytä kaukosäädintä enintään 25° kulmassa infrapunavastaanottimesta suoraan eteenpäin lähtevästä linjasta.

• Kaukosäädin ei ehkä toimi, jos sen ja projektorin välillä on este tai jos projektorin infrapunavastaanotin on suorassa auringonvalossa tai muuten voimakkaassa valossa.

• Kun käytät samanaikaisesti kahta tai useampaa projektoria, vaihda kanava-asetuksia estääksesi kahta kaukosäädintä häiritsemästä toisiaan (

S144 ).

36

Ennen käyttöä

Lisävarusteena saatavan langallisen kaukosäätimen

(RS-RC05) käyttäminen

Jos haluat käyttää projektorin kanssa langallista kaukosäädintä, hanki RS-RC05, joka myydään erikseen.

Käytä kaapelia, jossa on 3,5 mm:n stereominiliitin (ei sisälly toimitukseen).

Kaukosäädin

(RS-RC05)

Liitäntä langallista kaukosäädintä varten

3,5 mm:n stereominiliittimen kaapeli (ei sisälly toimitukseen)

• Infrapunatoimintoja ei voida suorittaa, jos kaapeli on kytketty projektoriin tai kaukosäätimeen.

• Käytä kaapelia, jossa on 3,5 mm:n stereominiliitin (ei sisälly toimitukseen) ja joka on enintään 30 m pitkä.

37

Perusopas

38

Projisointitoimenpiteet

Projisoinnin valmisteluvaiheet ovat seuraavat.

Vaihe 1

Yhdistä toinen laite

Määritä tietokoneen verkkoasetukset (

S68

)

(

S40

)

Vaihe 2

Kytke projektori päälle (

S41

)

Vaihe 3

Valitse tulosignaali (

S42

)

Vaihe 4

Säädä kuvaa (

S43

)

Vaihe 5

Valitse kuvan laatu (kuvatila)

Kytke projektori pois

(

S44

)

(

S46

)

39

Projisointitoimenpiteet

Vaihe 1 Yhdistä toinen laite

HDMI-tulo

40

Projisointitoimenpiteet

Vaihe 2 Kytke projektori päälle

1

Paina POWER-painiketta.

Kaukosäädin Projektori

2

Kytke tietokone tai toinen laite päälle.

• Jos kielenvalintaikkuna tulee näkyviin, valitset kieli käyttäen nuolipainikkeita ja paina sitten

OK

-painiketta.

• Jos olet asettanut salasanan, salasanan kirjoitusnäyttö avautuu. Kirjoita salasanasi

( S149 ,

S150 ).

• Kun “Ei signaalia” ilmestyy, valitse tulosignaali painamalla

INPUT

-painiketta.

• Jos tietokoneen näyttö ei tule näkyviin, säädä tietokoneen näyttöasetuksia. Katso lisätietoja näytön lähdön vaihtamisesta tietokoneesi käyttöoppaasta.

41

Projisointitoimenpiteet

Vaihe 3 Valitse tulosignaali

Voit vaihdella yhdistettyjen laitteiden signaalien välillä valitsemalla tulosignaalin

[Tulo]-valikosta.

Valittu signaali vaihtuu joka kerta, kun painat

INPUT

-painiketta tai joka kerta kun painat [ ] / [ ]-painiketta, kun [Tulo]-ikkuna on näkyvissä.

Aktiivisen tulosignaalin kohdalla on vihreä ympyrä ja ympärillä oranssinvärinen reunus.

Projisointiin käytettävissä olevien tulosignaalien nimet näkyvät valkoisina. Ei käytettävissä olevien signaalien nimet näkyvät harmaina.

Projektori

Kaukosäädin

INPUT

-painike

INPUT

-painike

Tulosignaalit voidaan valita myös käyttämällä kaukosäätimen

INPUT A-C

-painikkeita

asetuksista riippuen. Katso lisätietoja kohdasta “[INPUT A-C]-painike asetukset” ( S144 ).

42

Projisointitoimenpiteet

Vaihe 4 Säädä kuvaa

Tietokoneen ulostuloresoluution säätäminen

Projektorin enimmäisresoluutio on 4096x2160 ( S192 ).

Katso lisätietoa tietokoneen ulostuloresoluution säätämisestä tietokoneesi käyttöoppaasta.

Kuvan tarkentaminen / kuvakoon muuttaminen

Paina kaukosäätimen

ZOOM

-painiketta kuvakoon säätämiseksi ja paina

FOCUS

painiketta kuvan tarkentamiseksi. Voit myös painaa projektorin

LENS

-painiketta kerran kuvan tarkentamiseksi ja kaksi kertaa kuvakoon säätämiseksi.

Projektori Kaukosäädin

LENS

-painike

FOCUS

-painike

ZOOM

-painike

Tarkennuksen säätö Zoomauksen säätö

• Korjaa mahdollinen keystone-vääristymä painamalla

KEYSTONE

-painiketta (

S82

).

• Valitse kuvalle sopiva kuvatila.

43

Projisointitoimenpiteet

Vaihe 5 Valitse kuvan laatu (kuvatila)

Painamalla kaukosäätimen

IMAGE

-painiketta voit valita projisoitavaan kuvaan sopivan kuvatilan.

Kaikissa kuvatiloissa voit myös muuttaa kirkkautta, kontrastia, terävyyttä, gammaa,

HDR-aluetta, värikorjauksia, erikoissäätöjä, valonlähteen tilaa (

S124

) ja kirkkaustasoa (

S124

).

Kaukosäädin

Kuvatilat

Kuvatila

Standardi

Esitys

Dynaaminen

Video

Kuva/sRGB

DICOM SIM

Käyttäjä 1 – 5

Lisätiedot

(1) Ympäristön kirkkaus

(2) Kuvien tyypit

(3) Vaikutus projisointiin

(1) Kirkas

(2) Tietokoneen näytöt tai videosovelluksella toistetut mediatiedostot

(3) Valkoisiin ja luonnollisiin väreihin

(1) Kirkas

(2) Kuvat, joissa on pääasiassa tekstiä

(3) Näytön pitämiseen kirkkaana

(1) Kirkas

(2) Videosovelluksella toistetut mediatiedostot

(3) Näytön pitämiseen kirkkaana

(1) Hieman hämärä

(2) Videokameroiden videot

(3) Lähellä TV:n väriavaruutta

(1) Hieman hämärä

(2) sRGB-yhteensopivien kameroiden digitaaliset kuvat

(3) Vastaamaan sRGB-standardia

(1) Hieman hämärä

(2) Harmaasävykuvat (esimerkiksi lääketieteellinen käyttö)

(3) Säädetty GSDF-käyrään, joka on määritetty DICOM-standardin 14. osassa.

Korkeintaan viisi käyttäjän valitsemaa kuvan laatuasetusten yhdistelmää voidaan tallentaa muistiin (

S117 ). Tallennetut asetukset

voidaan valita kuvatilaksi.

44

Projisointitoimenpiteet

Kuvan projisointi DICOM SIM -tilassa

DICOM-simulointitilassa (käytetään jäljempänä nimitystä “DICOM SIM”) tämä projektori projisoi harmaasävyisen lääketieteellisen kuvan, kuten röntgenkuvan,

CT-kuvan, MRI-kuvan jne. sävyssä, joka vastaa DICOM-standardia (Digital Imaging and Communications in Medicine). Yleensä kuvan projisointi DICOM-standardin mukaan vaatii harmaasävyjen korjauksen luminanssimittarilla ympäristön mukaan.

Tässä projektorissa on 21 sävyasetustyyppiä ympäristöjen erilaisiin valaistuksiin.

Voit korjata sävyn yksinkertaisella tavalla valitsemalla DICOM-testikuvion ( S93 ).

Se soveltuu kuvien projisointiin lääketieteen luennolla, akateemisessa konferenssissa, sairaalan konferenssissa jne.

Tämä projektori ei ole lääketieteellisen kuvan näyttö. Sitä ei saa käyttää röntgenkuvien tulkintaan tai lääketieteelliseen tutkimukseen.

Huomio

• Suosittelemme tarkastamaan sävyn joka kerta, kun käytät projektoria, koska siinä ei ole sävyn korjaus- ja kalibrointitoimintoja sekulaarimuutoksia vastaan.

• Tämän projektorin projisointikirkkauden vakaantuminen saattaa kestää noin 30 minuuttia.

Tilan vaihtaminen DICOM SIM -tilaan

1

Paina kaukosäätimen IMAGE-painiketta, kunnes [DICOM SIM] ilmestyy näkyviin tai valitse [DICOM SIM] kohdasta[Kuvatila] valikosta [Kuvan säätö].

2

Katso testikuviot painamalla kaukosäätimen TEST PATTERN -painiketta tai valitse [Päällä] kohdasta [Testikuvio] valikosta [Asennusasetukset].

Paina [ ] / [ ]-painikkeita valitaksesi DICOM-testikuvion.

45

Projisointitoimenpiteet

3

Kun tarkastelet testikuviota, tee [Gamma] ( S118 )-säätö [Kuvan säätö]-

valikosta, kunnes kuva on optimaalinen.

4

Paina OK-painiketta asetuksen jälkeen.

Tee jokin seuraavista asianmukaisen projisoinnin saavuttamiseksi:

• Tummenna ympäristön valaistus

• Pienennä kuvakokoa

• Lyhennä projektioetäisyyttä

Kytke projektori pois

1

Paina POWER-painiketta.

Kaukosäädin Projektori

2

Kun tämä ikkuna on näkyvissä, paina POWER-painiketta uudelleen.

Kun olet kytkenyt projektorin pois päältä, projisointi pysähtyy,

[STANDBY]-merkkivalo vilkkuu punaisena ja projektori alkaa jäähtyä. Jäähdyttyään projektori siirtyy valmiustilaan. Valmiustilassa

[STANDBY]-merkkivalo jää palamaan vilkkumisen sijasta.

• Jos haluat jatkaa kuvien projisoimista katkaisematta virtaa, paina jotain muuta kuin

POWER

-painiketta tai odota, kunnes vahvistusilmoitus katoaa näkyvistä.

• Projektoria ei voi kytkeä päälle jäähtymisen aikana.

• Jos projektoria käytetään pitkiä ajanjaksoja, sisäisten optisten osien käyttöikä voi lyhentyä.

• Irrota projektorin virtajohto pistorasiasta, jos projektoria ei aiota käyttää pitkään aikaan.

Huomioi, että [Päivämäärä ja kellonaika]-asetus palautetaan, joten se täytyy asettaa uudelleen.

• Virransäästötilassa projektori saattaa sammua automaattisesti jonkin ajan kuluttua

( S147 ).

46

Projisointia helpottavat ominaisuudet

Käyttöä helpottavat ominaisuudet

Tässä osiossa kuvataan esityksissä ja muissa tilanteissa käyttöä helpottavia ominaisuuksia.

Kuvan väliaikainen pimentäminen

Voit pimentää projisoinnin väliaikaisesti esityksen jälkeen tai halutessasi siirtää yleisön huomion pois näytöstä.

Kaukosäädin

Voit pimentää kuvan painamalla kaukosäätimen

BLANK

painiketta.

Saat kuvan takaisin näkyviin painamalla

BLANK

-painiketta uudelleen.

• Voit asettaa näytön tilan, kun pimennät näytön valikosta (

S139 ).

Kuvan pysäyttäminen

Projisointi voidaan pysäyttää väliaikaisesti tietokoneen käytön ajaksi, joka voi olla häiritsevää tai voit pysäyttää videon tai animaation toiston.

Kaukosäädin

Voit pysäyttää liikkuvan kuvan painamalla kaukosäätimen

FREEZE

-painiketta. Seuraava kuvake tulee näkyviin.

Palauta näyttö ennalleen painamalla

FREEZE

-painiketta uudelleen.

Heijastuspinta

• Se peruuntuu myös silloin, kun tulosignaalin tulo päättyy.

47

Projisointia helpottavat ominaisuudet

Testikuvion projisointi valikosta

Projektori voi projisoida testikuvion myös ilman mitään tulosignaaleja. Testikuviot voidaan projisoida asennuksen aikana, jotta nähdään, miten projektori on asennettu.

Lisätietoja testikuvioiden projisoinnista on kohdassa “Testikuvio” ( S137 ) tai

“Säätäminen käyttäen testikuviota” ( S93 ).

Virransäästöasetusten määrittäminen

Määritä tarvittavat virransäästöasetukset.

Käytettävissä on seuraavat neljä asetusta. Lisätietoja on kutakin toimintoa käsittelevällä sivulla.

• Valonlähdetila (

S124

)

Säästä energiaa valitsemalla vähemmän kirkas tila.

• Valmiustilan virta-asetukset (

S146

)

Säästää energiaa valmiustilassa poistamalla jotkin verkkotoiminnot käytöstä.

• Virransäästötila (

S147

)

Kytkee valonlähteen tai virran automaattisesti pois päältä tietyn ajan kuluttua, jos projektoria ei käytetä eikä tulosignaalia ole.

• Virransäästön kesto (

S147

)

Määritä ajanjakso, jonka jälkeen valonlähde tai projektori sammuu automaattisesti, jos niitä ei käytetä eikä tulosignaalia ole, kun [Virransäästötila]asetuksena on [Valonlähde pois] tai [Valmiustila].

48

Projisointia helpottavat ominaisuudet

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Hyödyllistä kun:

• Haluat säätää äänilähtöön liitettyjen ulkoisten kaiuttimien äänen voimakkuutta.

Kaukosäädin

Paina

VOL

-painiketta. Seuraava näyttö tulee näkyviin.

• Voit myös säätää äänen voimakkuutta projektorin [ ] / [ ] -painikkeilla.

• Säädä tietokoneen äänen voimakkuutta tai vaimennusasetusta, jos ääni on liian hiljainen.

Äänen vaimentaminen

Hyödyllistä kun:

• Haluat väliaikaisesti vaimentaa tarpeettoman äänen.

• Haluat vaimentaa äänen välittömästi.

Kaukosäädin

Voit mykistää äänen painamalla kaukosäätimen

MUTE

-painiketta.

Seuraava kuvake tulee näkyviin.

Heijastuspinta

Voit palauttaa äänen ennalleen painamalla

MUTE

-painiketta uudelleen.

• Voit myös vaimentaa äänilähtöön liitettyjen kaiuttimien äänen.

49

Asennusopas

Muista lukea ennen projektorin asentamista “Ennen asentamista” ( S21 ).

50

Asennusmenettely

Projektioetäisyyden ja kuvan koon suhde

Projektorilla näytettävän kuvan koon määräävät etäisyys projektorista heijastuspintaan (projektioetäisyys) sekä zoomaus. Katso alla olevaa taulukkoa, ja valitse sopiva projektorin ja näytön välinen etäisyys.

Näytön koko

(lävistäjä)

Leveys

Kuvan alareuna

Korkea

Matala

Heijastuspinta

Matala: Projektioetäisyys

Korkea: Korkeus objektiivin keskeltä kuvan alareunaan

Projektiosuhde*

Kuvan koko [cm]

Lävistäjä

Objektiivi

Leveys Korkeus

RS-SL01ST RS-SL02LZ RS-SL04UL RS-SL05WZ Korkeus H**

1.38 – 2.07:1 2.03 – 3.46:1 3.29 – 6.43:1 0.93 – 1.39:1

Projektioetäisyys L [m]

Laajakul ma maksimi

Tele maksimi

Laajakul ma maksimi

Tele maksimi

Laajakul ma maksimi

Tele maksimi

Laajakul ma maksimi

Tele maksimi

RS-SL01ST

RS-SL02LZ

RS-SL04UL

RS-SL05WZ

40

60

80

100

150

200

250

300

90

135

180

47

71

95

1,23 1,85 1,80 3,08 — — 0,83 1,23

1,85 2,79 2,72 4,65 4,48 8,71 1,25 1,86

2,47 3,72 3,64 6,21 5,94 11,57 1,66 2,49

225 118 3,10 4,65 4,56 7,77 7,39 14,44 2,08 3,12

337 178 4,65 6,99 6,86 11,68 11,02 21,59 3,12 4,69

449 237 6,21 9,32 9,16 15,59 14,65 28,75 4,16 6,27

562 296 7,76 11,65 11,46 19,49 18,28 35,90 5,20 7,84

674 355 9,32 13,99 13,76 23,40 21,91 43,05 6,24 9,41

-34 – 5

-51 – 7

-68 – 9

-85 – 12

-128 – 18

-171 – 24

-213 – 30

-256 – 36

350

400

786

899

415

474

10,88 16,32 16,06 27,31 25,54 50,21

12,43 18,65 18,36 31,21 29,17 57,36

7,28

8,32

10,99

12,56

-299 – 41

-341 – 47

450 1011 533 13,99 20,99 20,66 35,12 32,80 64,52 9,36 14,13 -384 – 53

500 1123 592 15,54 23,32 22,96 39,03 36,43 71,67 10,40 15,71 -427 – 59

550 1236 652 17,10 25,65 25,26 42,94 40,06 78,83 11,44 17,28 -469 – 65

600 1348 711 18,65 27,99 27,56 46,84 43,69 85,98 12,48 18,85 -512 – 71

51

Asennusmenettely

Objektiivi

Projektiosuhde*

Kuvan koko

Lävistäjä

[cm]

RS-SL03WF RS-SL06UW RS-SL07RST

0.74:1 0.5:1 1.34 – 2.35:1

Projektioetäisyys

L [m]

Tele maksimi

Korkeus H** [cm]

RS-SL03WF RS-SL06UW RS-SL07RST

40 90 47 0,67

60 135 71

80 180 95

1,00

1,34

100 225 118 1,67

150 337 178 2,50

200 449 237 3,33

250 562 296 4,16

300 674 355 4,99

350 786 415

— 400 899 474

450 1011 533

500 1123 592

550 1236 652

600 1348 711

0,45

0,67

0,90

1,12

1,69

2,25

2,81

3,38

1,20

1,80

2,40

3,00

4,50

6,01

2,11 -27 – -20 -34 – 16 -58 – 11

3,17 -41 – -31 -51 – 23 -87 – 16

4,23 -54 – -41 -68 – 31 -117 – 22

5,29 -68 – -51 -85 – 39 -146 – 27

7,93 -101 – -76 -128 – 59 -219 – 41

10,57 -135 – -102 -171 – 78 -291 – 55

7,51

9,01

13,21 -169 – -127 -213 – 98

15,86 -203 – -153 -256 – 117 -437 – 82

10,51 18,50

— —

-364 – 68

-510 – 95

— — 12,01 21,14

13,51 23,78

15,01 26,43

16,52 29,07

18,02 31,71

-583 – 109

-656 – 123

-729 – 136

-802 – 150

-874 – 164

* Projektiosuhteet perustuvat projisointiin 100 tuuman ruuduille.

** Korkeus (H) perustuu objektiivin siirtotilaan [Normaali].

Lisätietoa kuvan sijainnista [Laajennettu]-tilassa on kohdassa “Säädöt objektiivin siirtotoiminnolla” ( S58 ).

52

Asennusmenettely

Objektiivin asennus ja poisto

Varoitus

Huomio

Huomio

• Ennen kuin asennat tai poistat objektiivin, irrota virtapistoke tai liitin.

Jos näin ei tehdä, saattaa seurauksena olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen.

• Kun projektori on asennettu kattoon, laita projektori ensin lattialle tai työpöydälle ennen kuin vaihdat tai kiinnität objektiivin. Jos näin ei toimita, projektorista saattaa pudota ulos osia, mikä saattaa johtaa toimintahäiriöön tai henkilövahinkoon.

• Älä yritä asentaa tai poistaa objektiivia itse. Pyydä apua valtuutetulta teknikolta tai ota yhteyttä Canon Call Centeriin.

• Projektori on varustettu objektiivin siirtotoiminnolla, joka liikuttaa objektiivia ylös, alas, vasemmalle sekä oikealle moottorin avulla. Älä koske objektiiviin sen liikkuessa. Liikkuvaan objektiiviin koskeminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

• Odota vähintään 30 minuuttia projektorin sammuttamisen jälkeen ennen objektiivin vaihtamista, jotta objektiivi jäähtyy. Jos näin ei tehdä, seurauksena saattaa olla palovamma tai loukkaantuminen.

• Kun asennat tai poistat objektiivia, älä kosketa objektiivin pintaan käsilläsi, äläkä naarmuta sitä.

• Älä käytä voimaa asentaessasi tai poistaessasi osia (kuten johtoja), jotka on liitetty objektiiviin tai objektiivin moottoriin. Se saattaa johtaa toimintavikaan.

• Älä vaihda objektiivia pölyisessä paikassa. Jos pölyä tai likaa joutuu projektoriin, se saattaa heikentää kuvan laatua.

• Kun kannat tai pidät projektoria pystyssä objektiivin asennuksen jälkeen, älä pidä kiinni objektiivista. Tämä voi vahingoittaa objektiivia.

• Objektiivi on irrotettava ennen projektorin kuljettamista. Muuten projektoriin kuljetuksen aikana kohdistuvat iskut voivat vahingoittaa objektiivia.

• Ota yhteyttä Canon Call Centeriin saadaksesi lisätietoja siitä, mitkä laitteet ovat yhteensopivia projektorin kanssa.

53

Asennusmenettely

Objektiivin asennus

1

Kun olet vahvistanut, että objektiivin vipu on nostettu, pidä objektiivia vasemmalla puolella olevasta objektiivin liittimestä ja työnnä se projektoriin pitäen objektiivin liittimen kohdistettuna projektorin liittimeen.

Liitin

Objektiivin vipu

Objektiivin liitin

Pidä objektiivi vaakasuorassa, kun työnnät sen suoraan projektoriin. Vinoon työntäminen saattaa estää objektiivin vivun vapaan liikkeen tai tekee projisoinnista epätarkkaa.

2

Kiinnitä objektiivi kääntämällä objektiivin vipua myötäpäivään.

Objektiivin vipu

• Kiinnittäessäsi objektiivia varmista, että se on työnnetty projektoriin loppuun asti, kiinnitä se sitten kääntämällä objektiivin vipua myötäpäivään (pohjaa kohti, kuten kuvassa). Jos sitä ei ole työnnetty loppuun asti, objektiivin vivun vapaa liike saattaa estyä tai projisointi voi olla epätarkkaa.

• Projektori tallentaa tiettyjä tietoja objektiiveista. Tämä tieto täytyy asettaa uudelleen, kun objektiivi vaihdetaan.

Objektiivin vaihtamisen jälkeen objektiivin siirron nollaus tehdään automaattisesti, kun projektori käynnistetään uudelleen, ja objektiivi siirtyy objektiivin siirtotilaan [Normaali]

( S58 ).

• Katso myös vaihto-objektiivin mukana tulevat ohjeet.

54

Asennusmenettely

Objektiivin poisto

1

Nosta objektiivin vipu kääntämällä sitä vastapäivään.

2

Pidä objektiivista kunnolla kiinni, kun poistat sen.

Kun poistat objektiivin, pidä se vaakasuorassa, kun vedät sen ulos projektorista.

Objektiivin vipu

55

Asennusmenettely

Asennus

Laita projektori heijastuspinnan eteen.

• Keystone-vääristymän välttämiseksi projektori pitää asentaa niin, että se on kohtisuoraan valkokangasta vastaan.

• Näyttö ei saa olla suorassa auringonvalossa tai valaistuslaitteiden valossa. Jos huone on valoisa, on suositeltavaa sammuttaa valot, sulkea verhot, sekä suorittaa muita tarvittavia toimenpiteitä, jotta näyttö on helpompi nähdä.

Heijastuspinta

Optinen akseli

Pöydän päälle tai lattialle asentaminen (alemmas kuin ruutu)

Voit säätää projektorin kuvan sijaintia käyttämällä objektiivin siirtotoimintoa tai säädettäviä jalkoja.

1

Paina kaukosäätimen LENS-SHIFT -painiketta saadaksesi objektiivin siirtoikkunan näkyviin.

Kaukosäädin

56

Asennusmenettely

Paina projektorin

LENS

-painiketta toistuvasti vaihtaaksesi objektiivin ohjauksella säädettyjen parametrien ikkunoita.

Pääset objektiivin siirtoikkunaan painamalla

LENS

-painiketta kolme kertaa (tai neljä kertaa, jos [Marginaalin tarkennus]-asetuksena on [Päällä].

Projektori

Paina kolme kertaa.

Kun [Marginaalin tarkennus]asetuksena on [Päällä].

Kun [Marginaalin tarkennus]-asetuksena on [Pois].

2

Säädä nuolipainikkeilla.

Nosta tai laske kuvaa käyttämällä kaukosäätimen tai projektorin [ ] / [ ]painikkeita.

Siirrä kuvaa vasemmalle tai oikealle käyttämällä kaukosäätimen tai projektorin

[ ] / [ ] -painikkeita.

Jatka kuvan siirtämistä tiettyyn suuntaan pitämällä vastaavaa painiketta painettuna.

Kaukosäädin Projektori

Heijastuspinta

57

Asennusmenettely

Säädöt objektiivin siirtotoiminnolla

Voit liikutella kuvaa kaikkiin suuntiin siirtämällä objektiivia ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Tätä ominaisuutta kutsutaan objektiivin siirroksi. Projektorin objektiivin siirtoalue on seuraava.

Kuinka paljon liikutettavissa ylös-/ alaspäin

(1)

90°

90°

Suurin mahdollinen objektiivin siirto ylöspäin

(2)

Suurin mahdollinen objektiivin siirto alaspäin

Kuinka paljon liikutettavissa vasemmalle/oikealle

90°

90°

(3) (3)

Suurin mahdollinen objektiivin siirto vasemmalle

Suurin mahdollinen objektiivin siirto oikealle

Objektiivin siirron laajuus jokaiselle vaihto-objektiiville

Objektiivi

RS-SL01ST

RS-SL02LZ

RS-SL04UL

RS-SL05WZ

RS-SL03WF

Objektiivin siirtotila: Normaali Objektiivin siirtotila: Laajennettu*

Ylös (1)

Alas (2)

: +60 %

: -22 %

Vasemmalle/oikealle (3) : ±6 %

RS-SL06UW

RS-SL07RST

Ylös (1)

Alas (2)

: +7 %

: -7 %

Vasemmalle/oikealle (3) : ±2 %

Ylös (1)

Alas (2)

: +83 %

: -22 %

Vasemmalle/oikealle (3) : ±25 %

Ylös (1)

Alas (2)

: +73%

: -73%

Vasemmalle/oikealle (3) : ±11%

Ylös (1)

Alas (2)

: +104 %

: -104 %

Vasemmalle/oikealle (3) : ±25 %

* Kuvan laatu saattaa heikentyä objektiivin siirtotilassa [Laajennettu] riippuen objektiivin siirron määrästä.

Ennen tämän toiminnon käyttämistä yhdistä projektori tietokoneeseen tai AV-laitteeseen

( S62

) ja yhdistä projektori sähkövirtaan (

S64

).

58

Asennusmenettely

Alue objektiivin siirtoalueen ulkopuolella (objektiivin siirtotilassa

[Normaali]*)

Zoom-objektiivit: RS-SL01ST/RS-SL02LZ/RS-SL04UL/RS-SL05WZ

Käytettävissä olevan siirron laajuus vasemmalle ja oikealle vähenee, kun siirto ylöspäin on yli 49 % (*1). Kun objektiivi siirretään ylöspäin maksimiasentoon 60 %

(*2) (1), objektiivia ei voi siirtää vasemmalle tai oikealle.

Ultralaaja zoom-objektiivilla (RS-SL06UW), (*1) on 32 % ja (*2) on 83 %.

(1)

Alue, jossa siirto ei ole mahdollinen

Projisoitu kuva

Siirtoalue

(2)

(3) (3)

Lyhyt kiinteä objektiivi: RS-SL03WF

Mitä enemmän siirrät ylös tai alas, sitä vähemmän voit siirtää sitä vasemmalle tai oikealle. Kun objektiivi siirretään ylöspäin tai alaspäin maksimiasentoon 7 %, objektiivia ei voi siirtää vasemmalle tai oikealle.

(3) (3)

(1)

Projisoitu kuva

Alue, jossa siirto ei ole mahdollinen

Siirtoalue

(2)

Standardi 4K Zoom-objektiivi: RS-SL07RST

Käytettävissä olevan siirron laajuus vasemmalle ja oikealle vähenee, kun siirto ylöspäin on yli 55%/-55%. Kun objektiivi siirretään ylöspäin maksimiasentoon 73%/

-73% (1), objektiivia ei voi siirtää vasemmalle tai oikealle.

(1)

Alue, jossa siirto ei ole mahdollinen

Projisoitu kuva

Siirtoalue

(2)

(3) (3)

Objektiivin siirtotilassa [Laajennettu] objektiivia voidaan siirtää jokaiseen kulma-asentoon, kuvan laatu saattaa kuitenkin heikentyä.

59

Asennusmenettely

Sijainnin palautus oletusasentoon

Pidä näytön sijainnin säädön aikana kaukosäätimen

LENS-SHIFT

-painiketta tai projektorin

LENS

-painiketta painettuna saadaksesi [Obj. siirron nollaus]-ikkunan näkyviin. Näytössä näkyvät objektiivin nykyiset asetukset. Valitse yksi niistä nuolinäppäimillä ja paina sitten

OK

painiketta.

Objektiivityyppi

RS-SL01ST

RS-SL02LZ

RS-SL04UL

RS-SL05WZ

RS-SL06UW

RS-SL07RST

RS-SL03WF

Valittavana olevat asetukset

50 %: Ylös 50 %, vasemmalle/oikealle 0 %

0 %: Ylös/alas/vasemmalle/oikealle 0 %

0 %: Ylös/alas/vasemmalle/oikealle 0 %

• Uudelleen asetuksen jälkeen objektiivi voi olla kohdistettu hieman väärin valitusta sijainnista.

• Kun tarvitaan tarkkaa sijoittamista, käytä objektiivin siirtotoimintoa hienosäätämiseen.

Säätäminen käyttämällä säädettäviä jalkoja

Säädettävien jalkojen avulla säädöt alueella

±1,8° ovat mahdollisia.

Säädettävät jalat

60

Asennusmenettely

Korkealle asennus, kattokiinnitys ja takaprojektio

Projektorin ominaisuudet mahdollistavat projisoinnin hyllyltä tai muulta korkealta alustalta. Voit myös asentaa projektorin kattoon (kattoasennus) ylösalaisin käännettynä, tai asettaa sen heijastuspinnan taakse (takaprojektio), jos käytät läpikuultavaa heijastuspintaa.

Valitse valikon kohdassa [Kuvan kääntö V/P] (

S127

) projisointitapa, joka vastaa projektorin asennustapaa.

Asentaminen korkealle alustalle

Kattokiinnitys Takaprojektio

1

Paina kaukosäätimen tai projektorin MENU-painiketta ja valitse sitten

[Asennusasetukset] > [Kuvan kääntö V/P].

2

Valitse mihin suuntaan projektori asennetaan.

Vaihtoehto

Ei mitään

Kattokiinnitys

Takana

Takana, kattokiinn.

Toiminta

Valitse normaaliin projisointiin ilman inversiota.

Valitse, kun projektori on asennettu ylösalaisin kattoon.

Kuvat käännetään sekä pysty- että vaakasuunnassa.

Tämä valitaan näytettäessä kuvaa heijastepinnan takaa.

Näytettävät kuvat käännetään vaakasuunnassa.

Tämä valitaan näytettäessä kuvaa kattoon kiinnitetyllä projektorilla heijastepinnan takaa.

Näytettävät kuvat käännetään pystysuunnassa.

Varoitus

Kun asetat projektorin korotetulle alustalle käyttöä varten, varmista, että alusta on tasainen ja tukeva. Jos näin ei toimita, projektori saattaa pudota ja aiheuttaa onnettomuuksia tai henkilövahingon.

Kattokiinnitys vaatii valinnaisen kattotelineen (osanro: RS-CL15) ja kattokiinnitysvarren (osanro: RS-CL17). Asennusympäristöstä riippuen saatetaan tarvita myös jatkoputki (osanro: RS-CL08 tai RS-CL09). Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Canon Call Centeriin.

• Käytä aina lisävarusteena saatavaa kattokiinnikettä.

• Kattokiinnikettä ei pidä koskaan asentaa itse yksin.

Huomio

61

Liittämistoimenpiteet

Muiden laitteiden liittäminen

Huomio

Kytke virta pois päältä sekä projektorista että toisesta laitteesta ennen projektorin liittämistä toiseen laitteeseen.

HDMI-liitännät

HDMI-liitäntä

HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen)

Tietokone AV-laite

62

Liittämistoimenpiteet

LAN- / HDBaseT-liitännät

LAN-kaapeli

(CAT5e tai parempi, suojattu; ei sisälly toimitukseen)

HDBaseTlähetin

HDMI-kaapeli

(ei sisälly toimitukseen)

Tietokone AV-laite

HDMI-liitäntä

Huomautuksia HDBaseT:stä

• Käytä suojattua kaapelia, jonka luokitus on CAT5e tai parempi.

• Enimmäislähetysetäisyys on 70 m (2K-signaalien maksimi etäisyys: 100 m).

• Enimmäislähetysetäisyys voi kuitenkin joissakin olosuhteissa olla lyhyempi.

• Älä käytä LAN-kaapelia, jos se on vyyhdissä tai nipussa.

• LAN-kaapelin asettaminen tai irrottaminen projisoinnin aikana saattaa aiheuttaa melua.

• Liitettävyyttä kaikkiin myynnissä oleviin HDBaseT-lähettimiin ei voida taata.

• Jotkin HDBaseT-lähettimet eivät ehkä mahdollista oikeaa projisointia, kun niitä käytetään lähdelaitteen yhdistämisessä projektoriin.

63

Liittämistoimenpiteet

Äänen lähtöliitännät

Äänikaapeli (ei sisälly toimitukseen)

Tietokone AV-laite

Vahvistetut kaiuttimet

RCA-liitäntä

Projektorin virtajohdon kytkeminen

Kytke virtajohto projektoriin ja pistorasiaan.

Varoitus

Työnnä pistoke tai liitin kunnolla paikoilleen pohjaan asti.

• Irrota virtajohto sähkövirrasta, jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan.

• [Päivämäärän ja ajan asetukset] voivat palautua, jos virtajohtoa ei kytketä pitkään

aikaan ( S150 ).

64

Liittämistoimenpiteet

Verkkoyhteyden muodostaminen

Verkkoon liittämisen yleiskuvaus

Kun liität projektorin verkkoon, voit ohjata sitä tietokoneella ja vastaanottaa sen antamia virheilmoituksia sähköpostitse.

Verkkoyhteyden menetelmästä riippuen joitakin valmisteluja pitää ehkä tehdä tietokoneella.

Yhteysmenetelmät

Projektori voidaan yhdistää langalliseen verkkoon LAN-kaapelilla tai langattomaan verkkoon Wi-Fi-yhteydellä.

Langalliset verkot

Käytä LAN-kaapelia projektorin ja tietokoneen yhdistämisessä verkkoon. Yhdistä

LAN-kaapeli projektorin LAN- / HDBaseT-porttiin viestinnän mahdollistamiseksi.

Keskitin tai reititin tms.

LAN-kaapeli (suojattu; ei sisälly toimitukseen)

LAN- /

HDBaseT-portti

LAN-kaapeli

(CAT5e tai parempi, suojattu; ei sisälly toimitukseen)

HDBaseTlähetin

LAN-kaapeli

(CAT5e tai parempi, suojattu; ei sisälly toimitukseen)

LAN- /

HDBaseT-portti

65

Liittämistoimenpiteet

Langattomat verkot

• Projektorin liityntäpiste (PJ AP) -tila

Projektoria voidaan käyttää liityntäpisteenä suoraan liikenteeseen langattomien

LAN-yhteensopivien tietokoneiden kanssa.

Enintään viisi tietokonetta voidaan yhdistää kerrallaan.

Projektori

(PJ AP -tilassa)

Langattomaan LAN:iin yhteensopivat tietokoneet

Seuraavat verkko-ominaisuudet ovat käytettävissä PJ AP -tilassa.

• Web-ominaisuudet

• Käyttäjäkomennot

• SNMP-ominaisuudet

Muut verkko-ominaisuudet (PJLink, Mail, AMX Device Discovery ja Crestron RoomView) eivät ole käytettävissä.

• Infrastruktuuritila

Projektoria voidaan käyttää myös langattoman LAN:in asiakkaana yhteyksissä langattomaan LAN-liityntäpisteeseen.

Tässä tapauksessa projektori yhdistetään tietokoneisiin langattoman LANliityntäpisteen kautta.

Langattomaan

LAN:iin yhteensopivat tietokoneet

Projektori

(infrastruktuuritilassa)

Liityntäpiste

Tietokoneet yhdistetty verkkoon

LAN-kaapelilla

66

Liittämistoimenpiteet

Verkkoyhteys

Seuraavat verkko-ominaisuudet ovat käytettävissä infrastruktuuritilassa.

-

Web-ominaisuudet

-

Postiominaisuudet

-

Käyttäjäkomennot

-

SNMP-ominaisuudet

Muut verkko-ominaisuudet (PJLink, AMX Device Discovery ja Crestron

RoomView) eivät ole käytettävissä.

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa infrastruktuuritilassa.

-

Liityntäpisteiden SSID-tunnukset, jotka eivät ole ASCII-koodimuodossa

(yksitavuisia kirjaimia, numeroita tai symboleita) saattavat aiheuttaa merkkien korruptoitumisen hakutulosnäytössä.

-

Liitettävyyttä ei voida taata, jos liityntäpisteen SSID-tunnukset eivät ole ASCIIkoodimuodossa (yksitavuisia kirjaimia, numeroita tai symboleita).

Kun usealla liityntäpisteellä on sama SSID-tunnus, vain voimakkaimmat signaalit lähettävän liityntäpisteen hakutulokset näytetään.

Muista asettaa halutun verkon (langallinen tai langaton) asetukseksi [Päällä], jos projektorin [Verkko (langallinen/langaton)]-asetuksena on [Pois/Pois] ja verkkoyhteys on kytketty pois päältä (

S159

). Valitse langattomille verkoille yhteystyyppi.

LAN-/HDBase-T-portin enimmäissiirtonopeus on 100 Mt/s.

Katso kohtaa “Projektorin tietojen tarkistaminen” ( S172 ) ja vahvista, että

projektorilla ei ole samaa IP-osoitetta kuin muilla verkon tietokoneilla. Kun asetat

projektorin IP-osoitteen, katso ohjeet kohdasta “Langalliset perusverkkoasetukset [Wired]” ( S179

) tai “Langattomat perusverkkoasetukset

[Wireless]” ( S181

) ja käytä Web-näyttöä tai projektorin “Lisäasetukset

(langallinen)” ( S160

) tai “Lisäasetukset (langaton)” ( S164 ).

Valitse DHCP-palvelimen verkkoympäristössä projektorin [DHCP]-näytössä

[Päällä] kytkeäksesi DHCP-toiminnon päälle ja yhdistä se (

S160

, S166 ).

• Langallisen LAN:in ominaisuuksia ja infrastruktuuritilaa ei voi käyttää samanaikaisesti.

• PJ AP- ja infrastruktuuritilaa ei voi käyttää samanaikaisesti.

• Langallista LAN-tilaa ja PJ AP -tilaa ei voida käyttää samassa aliverkossa.

• Kun yhdistät tietokoneen verkkoon ensimmäistä kertaa, joitakin asetuksia pitää määrittää tietokoneella. Pyydä tässä tapauksessa verkonvalvojalta tarvittavat asetukset.

67

Liittämistoimenpiteet

Tietokoneen verkkoasetusten määrittäminen

Alla on selitetty, kuinka tietokoneen IP-osoite (langallisiin yhteyksiin tai langattomiin yhteyksiin) asetetaan kussakin käyttöjärjestelmässä.

Windows 10

1

Napsauta Käynnistys-painiketta (Windowslogo) näytön vasemmassa alakulmassa.

2

Napsauta näytössä näkyvästä aloitusvalikon kohdasta [Windowsin järjestelmätyökalujen] kohtaa [Ohjauspaneeli].

Joissakin Windows 10 -versioissa on ensin napsautettava [Sovellukset], jotta näkyviin tulee [Windowsin järjestelmätyökalujen].

3

Napsauta [Näytä verkon tila ja tehtävät].

Kuvakenäkymässä:

Napsauta [Verkko- ja jakamiskeskus].

4

Napsauta [Muuta sovittimen asetuksia].

5

Langallisessa yhteydessä napsauta hiiren oikealla painikkeella [Ethernet] tai langattomassa yhteydessä napsauta hiiren oikealla painikkeella [Wi-

Fi]. Napsauta seuraavaksi [Ominaisuudet].

6

Valitse [Tämä yhteys käyttää seuraavia]-luettelosta [Internet Protocol

Version 4 (TCP/IPv4)] ja napsauta [Ominaisuudet]-painiketta. Kirjoita muistiin alkuperäiset verkkoasetukset (IP-osoite, aliverkon peite, oletusyhdyskäytävä, jne).

7

Valitse [Käytä seuraavaa IP-osoitetta] ja määritä IP-osoite ja aliverkon peite.

Projektorin oma oletus-IP-osoite on “192.168.254.254” langallisissa yhteyksissä ja “192.168.253.254” langattomissa yhteyksissä. Määritä toinen

IP-osoite.

8

Kun olet määrittänyt asetukset, napsauta [OK]-painiketta ja sulje sitten

[Ominaisuudet: Ethernet] -ikkuna napsauttamalla sen [Sulje]-painiketta.

68

Liittämistoimenpiteet

Windows 8.1

1

Napsauta alaspäin osoittavaa nuolta aloitusnäytön vasemmasta alakulmasta.

2

Napsauta [Ohjauspaneeli].

Työpöytänäytöstä:

Paina Win+X.

Napsauta [Ohjauspaneeli] vasemmassa alakulmassa näkyvästä pikavalikosta.

3

Napsauta [Näytä verkon tila ja tehtävät].

Kuvakenäkymässä:

Napsauta [Verkko- ja jakamiskeskus].

4

Napsauta [Muuta sovittimen asetuksia].

5

Langallisessa yhteydessä napsauta hiiren oikealla painikkeella [Ethernet] tai langattomassa yhteydessä napsauta hiiren oikealla painikkeella [Wi-

Fi]. Napsauta seuraavaksi [Ominaisuudet].

6

Valitse [Internet-protokolla versio 4 (TCP/IPv4)] ja napsauta

[Ominaisuudet]-painiketta. Kirjoita muistiin alkuperäiset verkkoasetukset

(IP-osoite, aliverkon peite, oletusyhdyskäytävä, jne).

7

Valitse [Käytä seuraavaa IP-osoitetta] ja määritä IP-osoite ja aliverkon peite.

Projektorin oma oletus-IP-osoite on “192.168.254.254” langallisissa yhteyksissä ja “192.168.253.254” langattomissa yhteyksissä. Määritä toinen

IP-osoite.

8

Kun olet määrittänyt asetukset, napsauta [OK]-painiketta ja sulje sitten

[Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet] -ikkuna napsauttamalla sen [Sulje]painiketta.

69

Liittämistoimenpiteet

Windows 7

1

Valitse tietokoneen [Käynnistä]-valikosta [Ohjauspaneeli].

2

Napsauta [Verkko ja Internet] ja sitten [Näytä verkon tila ja tehtävät].

3

Napsauta ikkunan vasemman reunan valikosta kohtaa [Muuta sovittimen asetuksia].

4

Langallisessa yhteydessä napsauta hiiren oikealla painikkeella

[Lähiverkkoyhteys] tai langattomassa yhteydessä napsauta hiiren oikealla painikkeella [Langaton verkkoyhteys]. Napsauta seuraavaksi

[Ominaisuudet].

5

Valitse [Internet-protokolla versio 4 (TCP/IPv4)] ja napsauta

[Ominaisuudet]-painiketta. Kirjoita muistiin alkuperäiset verkkoasetukset

(IP-osoite, aliverkon peite, oletusyhdyskäytävä, jne).

6

Valitse [Käytä seuraavaa IP-osoitetta] ja määritä IP-osoite ja aliverkon peite.

Projektorin oma oletus-IP-osoite on “192.168.254.254” langallisissa yhteyksissä ja “192.168.253.254” langattomissa yhteyksissä. Määritä toinen

IP-osoite.

7

Kun olet määrittänyt asetukset, napsauta [OK]-painiketta ja sulje sitten

[Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet] -ikkuna napsauttamalla sen [Sulje]painiketta.

Mac OS X

1

Avaa Apple-valikko ja valitse [Järjestelmäasetukset].

2

Napsauta Järjestelmäasetukset-ikkunassa [Verkko]-kuvaketta, jotta näkyviin tulee Verkko-ikkuna.

3

Langallisessa yhteydessä valitse [Sisäänrakennettu Ethernet] tai langattomassa yhteydessä valitse [Wi-Fi]. Valitse seuraavaksi

[Yksityiskohta].

4

Napsauta [TCP/IP]-välilehteä. Kirjoita muistiin alkuperäiset verkkoasetukset (IP-osoite, aliverkon peite, reititin, DNS-palvelin, jne).

5

Luo uusi verkkoympäristö ja määritä IP-osoite ja aliverkon peite.

Projektorin oma oletus-IP-osoite on “192.168.254.254” langallisissa yhteyksissä ja “192.168.253.254” langattomissa yhteyksissä. Määritä toinen

IP-osoite.

6

Napsauta [OK], valitse sitten [Käytä] ja sulje verkkoasetusten ikkuna.

Tietokoneen IP-osoitteen nollaus

Noudata samoja toimenpiteitä kuin IP-osoitetta vaihdettaessa, ja palauta arvot oletusarvoihin niiden muistiinpanojen mukaan, jotka teit ennen asetusten muutoksia.

70

Liittämistoimenpiteet

Verkon käytön valmisteleminen

Verkkoasetusnäytön avaaminen

1

Kytke tietokone ja projektori päälle.

Verkkotoiminnot eivät ole käytettävissä noin 40 sekuntiin projektorin virran kytkemisestä.

2

Käynnistä Internet-selain, kirjoita osoiteriville “http://(projektorin IPosoite)” ja paina Enter-painiketta.

Projektorin Web-näyttö tulee esiin.

Seuraavat tiedot näkyvät.

Projector control

Settings

Projector name

Comment

MAC address (Wired)

IP address (Wired)

MAC address (Wireless)

IP address (Wireless)

PowerStatus

Filter time

Alert

Näyttää projektorin ohjausnäytön.

Näyttää asetusnäytön.

Projektorin nimi verkossa

Merkitykselliset huomautukset, kuten mihin projektori on asennettu.

Langallisen LAN:in MAC-osoite

Langallisen LAN:in IP-osoite (IPv4)

Langattoman LAN:in MAC-osoite

Langattoman LAN:in IP-osoite (IPv4)

Projektorin virtatila

Ilmansuodattimen käyttöaika

Virheviesti (jos on tapahtunut virhe)

Temperature abnormality (Lämpötila epänormaali)

Light source abnormality (Valonlähde epänormaali)

Faulty air filter unit (Vika ilmansuodattimessa)

Faulty cooling fan (Vika tuulettimessa)

Faulty power supply (Vika virtalähteessä)

Faulty lens (Vika objektiivissa)

IP-osoitteen oletusasetus on “192.168.254.254” langallisissa yhteyksissä (IPv4) ja

“192.168.253.254” langattomissa yhteyksissä (IPv4). Jos DHCP-asetukset ovat käytössä, pyydä projektorin IP-osoite verkonvalvojalta. IP-osoite voidaan tarkistaa projektorin valikosta (

S160 ).

71

Liittämistoimenpiteet

3

Napsauta Web-näytössä [Settings].

Salasanan kirjoitusnäyttö avautuu.

4

Kirjoita käyttäjänimi ja salasana salasanan kirjoitusnäyttöön ja napsauta sitten [OK].

Oletuskäyttäjänimi on “root” ja oletussalasana on “system”.

Asetusnäyttö tulee esiin. Tee verkkoasetukset loppuun tässä näytössä.

Lisätietoa projektorin Web-näytöstä on kohdassa “Projektorin Webnäyttövalikko” ( S173 ).

Projektoria voidaan ohjata tietokoneelta käsin napsauttamalla [Projector control] (

S80 ).

72

Liittämistoimenpiteet

Verkon asettaminen

1

Valitse asetettava toiminto asetusnäytön valikosta.

2

Syötä asetustiedot näkyvissä oleviin kenttiin (1) ja napsauta sitten [OK]

(2).

(1)

(2)

73

Liittämistoimenpiteet

3

Näkyviin tulee vahvistusikkuna. Tarkista sen sisältö, ja jos tiedot ovat oikein, napsauta [Apply].

Projektorin asetukset muuttuvat.

Kun valitset valikosta [Wired], [Wireless] tai [Password], seuraava ilmoitus tulee näyttöön: “Save completed. Please change setting and reconnect.”

Jos valitset muita toimintoja kuin yllä mainitut, näyttöön tulee ilmoitus “Save completed”. Palaa verkkosivuston aloitussivulle napsauttamalla [Back to top].

74

Liittämistoimenpiteet

Asetusvirheet

Kun asetusvirhe tapahtuu, näytössä näkyy virheen nimi ja virheen aiheuttaneen kentän vieressä näkyy “ ”-merkki.

Virheviestit näkyvät alla.

Input error

Virhe

Password setting error

Invalid SMTP

System failed to connect SMTP server.

System failed to connect POP3 server.

System doesn’t support this auth type.

System failed to authenticate.

Merkitys

Asetusnäytössä on määritetty asetus, joka on hyväksytyn alueen ulkopuolella.

Salasana ja vahvistussalasana eivät vastaa toisiaan.

SMTP-palvelimen IP-osoitetta ei ole asetettu.

Järjestelmä ei onnistunut ottamaan yhteyttä

SMTP-palvelimeen testiviestiä lähetettäessä.

Järjestelmä ei onnistunut ottamaan yhteyttä

POP3-palvelimeen testiviestiä lähetettäessä.

Palvelin ei tue asetettua todennustyyppiä.

Todennus epäonnistui, kun testiviestiä yritettiin lähettää.

The system failed to send the test mail.

Wired network is down

Testiviestin lähetys epäonnistui SMTP-palvelimen yhteysvirheen takia tai muun sellaisen virheen takia, jota ei tavallisesti esiinny.

Langallinen verkko ei ole käytettävissä.

At the time of Monday, it is already set.* Aikataulun asettaminen epäonnistui, koska toiminto on jo ajoitettu määritettyyn aikaan ja päivään.

Yhdistetty PJ AP -tilassa.

Wireless network is Projector access point mode

Wireless network is down Langaton verkko on poistettu käytöstä.

* Viestit vaihtelevat päivästä riippuen.

75

Liittämistoimenpiteet

Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

1

Näytä asetusikkuna suorittamalla kohdan “Verkon käytön valmisteleminen” ( S71 ) vaiheet 1 – 3.

2

Napsauta [Initialize network settings].

3

Näkyviin tulee vahvistusikkuna. Napsauta [OK].

76

Liittämistoimenpiteet

Virheilmoitusviestit

Seuraavassa luettelossa näkyvät viestit lähetetään, kun projektorissa esiintyy virhe.

Virheluettelo

Lämpötilaan liittyvät virheet

Valonlähteeseen liittyvät virheet

Virheen nimi

Teksti

Temperature abnormality (Lämpötila epänormaali)

The temperature inside the projector is too high for some reason or the outside air temperature is higher than the operating range. If the problem is inside the projector, check whether the projector is installed and operating normally, unplug the projector from the power outlet to cool down the projector interior and then restart projection. If the air intake or exhaust vent is blocked, remove the obstacle. If the air filter is clogged, replace it.

If the same warning occurs again, there may be a malfunction in the projector. Contact the Canon

Customer Support Center.

Merkitys Lämpötila projektorin sisällä on liian korkea jostain syystä tai ympäröivä ilma on lämpimämpää kuin määritelty käyttölämpötila.

Jos ongelma on projektorin sisällä, tarkista onko projektori asennettu oikein ja toimiiko se tavalliseen tapaan. Kytke projektori pois päältä ja anna sen sisustan jäähtyä; yritä sitten käynnistää laite uudelleen. Jos ilmanotto- tai tuuletusaukko on tukossa, poista este. Jos ilmansuodatin on tukossa, vaihda se. Jos sama varoitus tulee uudelleen, projektorissa saattaa olla toimintavika.

Ota yhteys Canon Call Centeriin.

Virheen nimi

Teksti

Light source abnormality (Valonlähde epänormaali)

The light source does not illuminate. Restart the projector and check projection. If the light source does not illuminate after this, the light source drive circuit may be damaged. Contact the

Canon Customer Support Center.

Merkitys Valonlähde ei pala. Käynnistä projektori uudelleen ja tarkasta projisointi. Jos valonlähde ei pala tämän jälkeen, valonlähteen lähdeohjauspiiri voi olla vioittunut. Ota yhteys

Canon Call Centeriin.

77

Liittämistoimenpiteet

Ilmansuodat- timeen liittyvät virheet

Tuulettimeen liittyvät virheet

Virransyöttöön liittyvät virheet

Virheen nimi

Faulty air filter unit (Vika ilmansuodattimessa)

Teksti The air filter is not installed correctly. Install the air filter correctly and restart the projector. If the same warning occurs again, there may be a malfunction in the projector. Contact the Canon

Customer Support Center.

Merkitys Ilmansuodatinta ei ole asennettu oikein. Asenna ilmansuodatin oikein ja käynnistä projektori uudelleen. Jos sama varoitus tulee uudelleen, projektorissa saattaa olla toimintavika. Ota yhteys Canon Call Centeriin.

Virheen nimi

Faulty cooling fan (Vika tuulettimessa)

Teksti There may be a malfunction in the cooling fan or another component. Unplug the projector from the power outlet, then plug it back into the outlet and turn on the projector again. If the same warning occurs again, there may be a malfunction in the projector. Contact the Canon

Customer Support Center.

Merkitys Tuuletin tai jokin muu osa saattaa olla viallinen.

Irrota projektorin pistoke pistorasiasta. Yhdistä se sitten takaisin pistorasiaan ja käynnistä projektori uudelleen. Jos sama varoitus tulee uudelleen, projektorissa saattaa olla toimintavika. Ota yhteys Canon Call Centeriin.

Faulty power supply (Vika virtalähteessä) Virheen nimi

Teksti Abnormal voltage is applied to some parts in the power supply or another failure may have occurred. Unplug the projector from the power outlet, then plug it back into the outlet and turn on the projector again. If the same warning occurs again, there may be a malfunction in the projector. Unplug the projector from the power outlet. Contact the Canon Customer Support

Center.

Merkitys Virtalähteen joihinkin osiin tulee epätavallinen jännite tai on tullut jokin muu vika. Irrota projektorin pistoke pistorasiasta. Yhdistä se sitten takaisin pistorasiaan ja käynnistä projektori uudelleen. Jos sama varoitus tulee uudelleen, projektorissa saattaa olla toimintavika. Irrota projektorin pistoke pistorasiasta. Ota yhteys

Canon Call Centeriin.

78

Liittämistoimenpiteet

Objektiiviin liittyvät virheet

Virheen nimi

Teksti

Faulty lens (Vika objektiivissa)

The lens unit is not installed correctly. Unplug the projector, install the lens unit correctly, and then plug the projector in again. If the same warning occurs again, there may be a malfunction in the projector. Contact the Canon Customer Support

Center.

Merkitys Objektiivia ei ole asennettu oikein. Irrota projektorin pistoke pistorasiasta, asenna objektiivi oikein ja yhdistä projektori uudelleen sähkövirtaan. Jos sama varoitus tulee uudelleen, projektorissa saattaa olla toimintavika. Ota yhteys Canon Call Centeriin.

79

Liittämistoimenpiteet

Projektorin ohjaaminen tietokoneesta

Projektoria voidaan ohjata tietokoneesta langallisen tai langattoman verkkoyhteyden kautta.

1

Kytke tietokone ja projektori päälle.

2

Käynnistä Internet-selain, kirjoita osoiteriville “http://(projektorin IPosoite)” ja paina Enter-painiketta.

Projektorin Web-näyttö tulee esiin.

IP-osoitteen oletusasetus on “192.168.254.254” langallisissa yhteyksissä ja

“192.168.253.254” langattomissa yhteyksissä. Jos DHCP-asetukset ovat käytössä, pyydä projektorin IP-osoite verkonvalvojalta. IP-osoite voidaan tarkistaa projektorin

valikosta ( S160

).

3

Napsauta Web-näytössä [Projector control].

Salasanan kirjoitusnäyttö avautuu.

4

Kirjoita käyttäjänimi ja salasana salasanan kirjoitusnäyttöön ja napsauta sitten [OK].

Oletuskäyttäjänimi on “root” ja oletussalasana on “system”.

Projektorin hallintanäyttö tulee näkyviin.

Projektoria voidaan hallita tästä näytöstä käsin.

80

Liittämistoimenpiteet

Kohde Selitys

Projector name Näkyviin tulee yhdistetyn projektorin nimi (

S186

).

Comment

Refresh

Power

Input

Aspect

Näyttää huomautukset, kuten mihin projektori on asennettu (

Päivittää näytön sisällön uusimmilla tiedoilla.

Kytkee projektoriin virran päälle ja pois päältä.

S186

Valitse tulosignaali ja napsauta [Apply] vaihtaaksesi kyseiselle

signaalille ( S42 ).

Valitse kuvasuhde ja napsauta [Apply] vaihtaaksesi kyseiselle kuvasuhteelle (

S82

).

).

Image mode

Blank

Mute

Information

Valitse kuvatila ja napsauta [Apply] vaihtaaksesi kyseiseen kuvatilaan

(

S44

).

Kytkee tyhjän kuvaruudun asetuksen päälle tai pois ( S47 ).

Kytkee mykistysasetuksen päälle tai pois ( S49 ).

Ruudun yläreunassa näytetään hallintatulokset ja virhetiedot.

5

Kun toimenpiteet on suoritettu loppuun, napsauta [Back to top] palataksesi aloitusverkkosivulle.

81

Kuvan säätäminen

Näytön täyttäminen

Kuvasuhteen valitseminen

Valitse kuvasuhteen tyyppi tulosignaalin, ruudun kuvasuhteen ja resoluution perusteella.

Voit vaihtaa kuvasuhteen tyypin painamalla kaukosäätimen

ASPECT

-painiketta.*

Auto

Vaihtoehto

Todellinen koko*

Toiminta

Kuva näytetään tulosignaalin kuvasuhteella. Valitse tämä valinta tavalliseen kuvien näyttöön projektorilla.

Kuva näytetään tulosignaalin alkuperäisellä kuvasuhteella.

Tietokoneiden näytöt, joiden resoluutio on projektorin resoluutiota pienempi, näkyvät pienempinä mutta selvempinä kuin muissa kuvasuhteissa.

* Joissakin tapauksissa tätä ei voida valita riippuen tulosignaalista ja/tai resoluutiosta. Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai ovat piilossa.

Kuvasuhteen tyyppiä voidaan vaihtaa myös valikosta kohdasta [Syöttöasetukset] >

[Kuvasuhde] ( S112

).

Keystone-vääristymän korjaaminen

Korjauksia on kahta tyyppiä: vaaka/pystysuora korjaus ja kulmakorjaus.

Käytä vaaka/pystysuora keystone-korjausta kuvan leveyden ja korkeuden säätämiseen erikseen, ja käytä kulmakorjausta kuvan kunkin kulman säätämiseen.

Keystone-korjaus on mahdollinen myös painamalla kaukosäätimen

KEYSTONE

painiketta.

82

Kuvan säätäminen

Vaakasuora/pystysuora keystone-korjaus

1

Valitse [Asennusasetukset] > [Keystone-korjaus] > [Vaaka-pystysuora keystone].

Saat myös näkyviin [Vaaka-pystysuoran keystonen säätö]-ikkunan painamalla kaukosäätimen

KEYSTONE

-painiketta.

Kaukosäädin

2

Säädä mittoja painamalla nuolipainikkeita ja paina sitten OK-painiketta.

Jos haluat korjata yläreunan vääristymän, paina [ ]-painiketta.

Jos haluat korjata alareunan vääristymän, paina [ ]-painiketta.

Jos haluat korjata vasemman reunan vääristymän, paina [ ]-painiketta.

Heijastuspinta

Jos haluat korjata oikean reunan vääristymän, paina [ ]-painiketta.

83

Kuvan säätäminen

• [Zoomaus] (

S127 ) ei ole käytettävissä, kun [Keystone]-asetuksena on [Vaaka-

pystysuora keystone].

• Käytettävissä oleva vaaka-pystysuora keystone-alue saattaa vaihdella riippuen objektiivista, objektiivin zoomauskohdasta ja siirtokohdasta.

Kulmien säätäminen

1

Valitse [Asennusasetukset] > [Keystone-korjaus] > [Kulmien säätö].

Saat myös näkyviin [Kulmien säätö]-ikkunan painamalla kaukosäätimen

KEYSTONE

-painiketta.

Kaukosäädin

2

Paina korjattavaa kulmaa vastaavaa nuolipainiketta ja sitten OKpainiketta.

Kaukosäädin

84

Kuvan säätäminen

3

Säädä kulmia painamalla nuolipainikkeita ja paina sitten OK-painiketta.

Kaukosäädin

[Zoomaus] ( S127

) ei ole käytettävissä, kun [Keystone]-asetuksena on [Kulmien säätö].

Keystone-säädön palauttaminen oletusarvoon

Paina ensin kaukosäätimen

KEYSTONE

painiketta kaksi kertaa saadaksesi

[Keystonen palautus]-ikkunan näkyviin.

Valitse seuraavaksi [Kyllä] [ ]-painikkeella ja paina sitten

OK

-painiketta.

85

Kuvan säätäminen

Erikoisrekisteröinti projisoitujen kuvien säätämiseen

Tämä toiminto mahdollistaa tarkan punaisen, vihreän tai sinisen värin kohdistusvirheen korjaamisen näytön eri alueilla värin ja alueen mukaan.

Käytettävissä on kaksi rekisteröintimenetelmää: 5 pisteen säätö (kulmissa ja näytön keskellä olevien pisteiden käyttäminen) ja tarkempi manuaalinen säätö

54 pisteen pohjalta (6 x 9 ruudukossa).

Kaikki 5 pisteen säädössä asetetut arvot säilytetään, jos suoritat myöhemmin manuaalisen säädön. Voit korjata 5 pisteen säädön tarkasti suorittamalla manuaalisen säädön.

• Säädä zoomaus ja objektiivin siirto tarpeen mukaan ennen kuin valitset

[Erikoisrekisteröinti].

• Keystone-säädön suorittaminen estää tarkan säädön valinnalla [Erikoisrekisteröinti].

Mikäli keystone-säätö on välttämätön, suorita säätö valinnalla [Erikoisrekisteröinti] ensin.

Rekisteröinti käyttäen 5 pisteen säätöä

5 pisteen säätö mahdollistaa värien kohdistusvirheiden peruskorjauksen näytöllä, siirtämällä säätöpisteet jokaiseen kulmaan ja keskelle.

1

Valitse [Asennusasetukset]-valikossa [Edistyneet asetukset] > [RGB:n kohdistus] > [Erikoisrekisteröinti] > [Säädä] > [5 pisteen säätö] > [Säädä].

Projektori siirtyy 5 pisteen säätötilaan ja näyttöön tulee kaavio.

Erikoisrekisteröinnissä kuva-artefaktit voivat vaikuttaa ruudullisiin tai rasteroituihin kuvaalueisiin.

86

Kuvan säätäminen

2

Käytä [ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeita korjauspisteen valitsemiseen ja paina sitten OK-painiketta.

Projektori siirtyy värinvalintatilaan.

Painamalla

MENU

-painiketta palaat kohtaan [Erikoisrekisteröinti].

3

Valitse väriksi [Punainen] tai [Sininen] ja paina sitten OK-painiketta.

• Joka kerta, kun valitset [Kaavio] ja painat

OK

-painiketta, näyttö vaihtuu kaavion ja lähdesignaalin välillä.

• Meneminen 5 pisteen säätöikkunaan testikuvion projisoinnin aikana tuo näkyviin testikuvion syöttämäsi signaalin sijasta.

4

Käytä [ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeita kohdistaessasi säätöpisteitä.

5

Painamalla OK-painiketta palaat värinvalintatilan ikkunaan.

6

Toista tämä menettely jäljellä olevien värien ja säätöpisteiden kohdistamiseksi.

87

Kuvan säätäminen

Manuaalinen rekisteröinti

Käytä manuaalista säätöä rekisteröinnin korjaamiseen vain tietyillä alueilla.

Kaikki ennen 5 pisteen säätöä asetetut manuaaliset säätöarvot tyhjennetään.

1

Valitse [Asennusasetukset]-valikossa [Edistyneet asetukset] > [RGB:n kohdistus] > [Erikoisrekisteröinti] > [Säädä] > [Manuaalinen säätö].

Projektori siirtyy manuaalisen säädön tilaan ja näyttöön tulee kaavio.

Erikoisrekisteröinnissä kuva-artefaktit voivat vaikuttaa ruudullisiin tai rasteroituihin kuvaalueisiin.

2

Käytä [ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeita valitessasi korjauspisteen ja paina sitten OK-painiketta.

Projektori siirtyy värinvalintatilaan.

Painamalla

MENU

-painiketta palaat kohtaan [Erikoisrekisteröinti].

88

Kuvan säätäminen

3

Valitse väriksi [Punainen], [Vihreä] tai [Sininen] ja paina sitten OKpainiketta.

• Joka kerta, kun valitset [Kaavio] ja painat

OK

-painiketta, näyttö vaihtuu kaavion ja lähdesignaalin välillä.

• Meneminen manuaalisen säädön ikkunaan testikuvion projisoinnin aikana tuo näkyviin testikuvion syöttämäsi signaalin sijasta.

4

Käytä [ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeita kohdistaessasi säätöpisteitä.

5

Painamalla OK-painiketta palaat värinvalintatilan ikkunaan.

6

Toista tämä menettely jäljellä olevien värien ja säätöpisteiden kohdistamiseksi.

Kuvan rekisteröinnin palauttaminen

Tyhjentää 5 pisteen säädössä tai manuaalisessa säädössä asetetut arvot.

1

Valitse [Asennusasetukset]-valikossa [Edistyneet asetukset] > [RGB:n kohdistus] > [Erikoisrekisteröinti] > [Säädä] > [Palauta].

Palauttamisen vahvistusviesti tulee näkyviin.

2

Palauta säätö valitsemalla [Kyllä].

Seuraavat tehtävät suoritetaan.

5 pisteen säädössä asetetut arvot tyhjennetään.

5 pisteen säätö poistetaan käytöstä.

Manuaalisessa säädössä asetetut arvot tyhjennetään.

[Erikoisrekisteröinti]asetusarvoja ei tyhjennetä, jos vaihdat objektiivit. Objektiivien vaihdon jälkeen tapahtuvan käynnistämisen yhteydessä ilmestyy kuitenkin viesti, jossa pyydetään vahvistamaan erikoisrekisteröinnin asetukset, jos [Erikoisrekisteröinti]asetusarvot eroavat jossakin säätöpisteessä oletusarvoista.

89

Kuvan säätäminen

Projisoitujen kuvien säätäminen vääristymien osittaiskorjauksella

Tämä toiminto mahdollistaa projisoitujen kuvien vääristymien tarkan osittaiskorjauksen määrittelemilläsi alueilla. Punainen, vihreä ja sininen säädetään yhdessä.

• Korjaaminen erillään toiminnosta [Erikoisrekisteröinti] on mahdollinen.

• Korjaaminen ei ole mahdollista säätöpisteistä, jotka ovat projisoidun kuvan ulkoreunasta ulospäin.

Ei voida määrittää ulkopuolelle

Vääristymien osittaiskorjaus

Valitse yksi 54 säätöpisteestä (6 x 9 ruudukossa) vääristymien korjaamiseksi tarkasti.

1

Valitse [Asennusasetukset]-valikosta [Edistyneet asetukset] >

[Vääristymien osittaiskorjaus] > [Säädä].

Projektori siirtyy vääristymien osittaiskorjauksen pisteen valintatilaan ja näkyviin tulee ikkuna, josta voi valita korjattavat alueet.

90

Kuvan säätäminen

2

Valitse hienosäädettävä piste käyttämällä [ ▲ ] / [ ▼ ] / [ ] / [ ] -painikkeita.

3

Kun olet valinnut hienosäädettävän pisteen, paina OK-painiketta.

Projektori on nyt vääristymien osittaiskorjauksen tilassa.

• Voit palata pisteen valitsemiseen vääristymien osittaiskorjausta varten painamalla

MENU

-painiketta.

• Joka kerta, kun valitset [Kaavio] ja painat

OK

-painiketta, näyttö vaihtuu kaavion ja lähdesignaalin välillä.

• Meneminen vääristymien osittaiskorjauksen ikkunaan testikuvion projisoinnin aikana tuo näkyviin testikuvion syöttämäsi signaalin sijasta.

4

Hienosäädä vääristymien osittaiskorjauksen säätöpistettä käyttämällä

[ ▲ ] / [ ▼ ] / [ ] / [ ] -painikkeita.

5

Palaa pisteen valintaan valitsemalla [Palaa].

6

Toista tämä menettely muiden alueiden korjaamiseksi.

91

Kuvan säätäminen

Kuvan rekisteröinnin palauttaminen

Tyhjentää vääristymien osittaiskorjauksessa asetetut arvot.

1

Valitse [Asetusasetukset]-valikossa [Edistyneet asetukset] >

[Vääristymien osittaiskorjaus] > [Palauta].

Palauttamisen vahvistusviesti ilmestyy näkyviin.

2

Palauta säätö valitsemalla [Kyllä].

92

Kuvan säätäminen

Säätäminen käyttäen testikuviota

Voit säätää resoluutiota ja värejä asennuksen aikana käyttämällä testikuvioita.

Pääset testikuviovalikkoon valitsemalla [Testikuvio] > [Päällä] (

S137

) valikosta

[Asennusasetukset] tai painamalla kaukosäätimen

TEST PATTERN

-painiketta.

Kun testikuvio näytetään, voit käyttää [ ] / [ ]-painikkeita kuvioiden vaihtamiseen.

Jos vaihtoehtoinen kuvio on saatavissa, voit käyttää [ ] / [ ] -painikkeita vaihtaaksesi kuviota. Testikuvien näyttämisen ajaksi avautuu valintaikkuna, jossa on testikuvion tunnus ja toimintaohjeita.

Katso projisoitua testikuviota, kun säädät kuvaa.

Seuraavat testikuviot näytetään.

Vaihda kuviota painamalla [ ] / [ ]

Vaihda alikuviota painamalla [ ] / [ ]

(1)

Väripalkit

(2) Juovat V

(7)

(8)

(9)

(3)

(4)

(5)

(6)

Merkki

Värijuovat

Juovat P

Rasteri 100 %

(Valkoinen / punainen / vihreä / sininen)

Rasteri 50 %

(Valkoinen / punainen / vihreä / sininen)

Shakki

Monta

(10)

(11)

(12)

(13)

Tarkennus

Reuna

DICOM

Viivoitus

93

Erityisjärjestelyt

Reuna-alueiden tarkennuksen säätäminen

Tämä ominaisuus mahdollistaa tarkennuksen säätämisen näytön reunojen ympärillä.

Käytä marginaalin tarkennuksen säätämistä kaarevissa näytöissä, kuten kupoleissa.

Käytä marginaalin tarkennuksen säätämistä kuvien tarkentamiseen litteissä näytöissä, jos kuvan reunat jäävät vääntyneiksi yleisen tarkennuksen säädön jälkeen.

• Marginaalin tarkennusominaisuus ei ole käytettävissä asennetun objektiivin tyypin takia.

• [Marginaalin tarkennus] on asetettava etukäteen asetukseen [Päällä] ( S133

).

Kuvan reunojen tarkentaminen

Voit säätää reuna-alueiden tarkennusta painamalla kaukosäätimen

FOCUS

painiketta tai projektorin

LENS

-painiketta.

1

Saat näyttöön marginaalin tarkennuksen säätöikkunan painamalla kaukosäätimen FOCUS-painiketta kaksi kertaa.

Kaukosäädin

Paina kaksi kertaa.

Painamalla projektorin

LENS

-painiketta toistuvasti voit vaihdella objektiiviin liittyviä parametri-ikkunoita.

Painamalla

LENS

-painiketta kaksi kertaa näkyviin tulee marginaalin tarkennuksen säätöikkuna.

94

Erityisjärjestelyt

Projektori

Paina kaksi kertaa.

Kun [Marginaalin tarkennus]asetuksena on [Päällä].

Kun [Marginaalin tarkennus]-asetuksena on [Pois].

2

Säädä tarkennusta kuvan reunoissa painamalla nuolinäppäimiä.

Kaukosäädin Projektori

Säädä reuna-alueiden tarkennusta painamalla painikkeita [ ] / [ ] / [ ] / [ ].

Tarkennus näytön keskustassa voi tulla epätarkaksi, kun osoitin siirretään lähes yläreunaan tai alareunaan [Marg. tark. säätö]-ikkunassa. Jos näin tapahtuu, suorita vaiheet (1)–(3) uudestaan koko näytön tarkennuksen säätämiseksi.

(1) Käytä [Tarkennuksen säätö] ( S43

) näytön keskustan tarkennuksen säätämiseen.

(2) Käytä [Marg. tark. säätö.] näytön reunojen tarkennuksen säätämiseen.

(3) Tarkista näytön keskustan tarkennus.

Kun käytetään objektiivin siirron säätötoimintoa, optinen akseli voidaan siirtää kauemmas näytön keskustasta kuin jos toimintoa ei käytetä. Tätä voidaan säätää suorittamalla vaiheet (1)–(3) uudestaan.

3

Paina OK- tai FOCUS-painiketta, kun kuvan reunat on tarkennettu.

95

Erityisjärjestelyt

Säädön palauttaminen

Tyhjentää marginaalin tarkennuksen säätämisen aikana asetetut arvot ja palauttaa marginaalin tarkennuksen vakioasetukseen.

Palauta säätö [Asennusasetukset]-valikosta valitsemalla [Edistyneet asetukset] >

[Marginaalin tarkennus] > [Palauta].

Kun yläpuolella oleva ikkuna häviää, kohdassa [Marginaalin tarkennus] asetetut arvot tyhjennetään ja marginaalin tarkennus palautetaan vakioasetukseen.

Palautusta voidaan käyttää riippumatta siitä, onko [Marginaalin tarkennus] asetettu

[Päällä] tai [Pois].

• [Marginaalin tarkennus]-asetuksen asettaminen [Pois] ei palauta marginaalin tarkennuksen asetusarvoa. Valitse [Pois] asetusarvon säilyttämiseksi ja lisäsäätöjen estämiseksi.

• Palauttamisen jälkeenkin tarkennus voi olla hieman epätarkka litteiden näyttöjen keskellä ja reunoissa.

• Mikäli tarpeen, käytä marginaalin tarkennuksen säätöä keskustan ja reunojen tarkentamiseen.

Projisoiminen usealla projektorilla samanaikaisesti (Reunojen häivytys)

Kun usean projektorin tuottamien kuvien limittäiset reunat yhdistetään, ne voidaan häivyttää siten, että kuvien saumat eivät näy. Tätä ominaisuutta kutsutaan reunan häivytykseksi.

Noudata seuraavia ohjeita reunan häivytyksessä, kun käytät kahta rinnakkain asetettua projektoria.

Muista, että projisoitaessa monesta projektorista jokaisella laitteella voi olla erilainen väritasapaino. Jopa saman mallisissa laitteissa voi olla huomattavia värieroja.

96

Erityisjärjestelyt

1

Valitse [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset] > [Reunan häivytys] > [Säädä].

2

Valitse [Merkki]-asetukseksi [Päällä].

Merkkiviivat projisoituvat kuviin. Punainen merkki tarkoittaa säädön alkukohtaa ja vihreä merkki loppukohtaa.

Kun valmistelet reunan häivytystä vain punainen merkki on näkyvissä, koska se projisoidaan vihreän merkin päälle.

3

Valitse [Sivu]-kohdasta [Aloituskohta] ja käytä [ ] / [ ]-painikkeita siirtääksesi aloitusmerkin limittyvän alueen ulkoreunalle.

Tee tämä jokaiselle reunalle; ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.

97

Erityisjärjestelyt

4

Valitse [Leveys] ja käytä [ ] / [ ]-painikkeita siirtääksesi loppumerkin limittyvän alueen sisäreunaan.

Tee tämä jokaiselle reunalle; ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.

Häivytysalue

Loppukohdan merkki

Alkukohdan merkki

Alku- ja loppukohdan merkkien välistä aluetta sanotaan häivytysalueeksi.

Varjostusta käytetään tälle alueelle ja kirkkaus säädetään sopimaan niihin määriin, jotka limittyvät muiden alueiden kanssa. Kun olet saanut yhden kuvan asetukset valmiiksi, tee sama toiselle kuvalle eli määritä häivytysalue. Säädä asetusta, jotta saat häivytysalueesta saman jokaisessa kuvassa.

5

Valitse [Merkki]-asetukseksi [Pois].

Limittyvän alueen säätäminen

Säädä limittyvää aluetta luodaksesi sujuvan siirtymän projisoitujen kuvien välille.

Värien säätö limittyvällä alueella

Limittäistä projisointia käytettäessä limittäisellä alueella olevat kuvan osat, jotka keräävät muita värejä tai ovat vääränvärisiä, saattavat erottua selkeämmin. Voit muuttaa limittäisen alueen vähemmän häiritseväksi suorittamalla [Värien häivytyksen säätö]

-toiminnon.

Reunan häivytys -alue

1

Valitse [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset] > [Reunan häivytys]

> [Säädä] > [Värien häivytyksen säätö] > [Säädä].

2

Säädä ensin punainen, vihreä ja sininen yhdessä muuttamalla

[Valkoinen]-arvoa ja säädä sitten [Punainen], [Vihreä] ja [Sininen] erikseen.

3

Toista tämä säätö kaikissa projektoreissa.

98

Erityisjärjestelyt

Mustan tason säätö limittyvällä alueella

Limittäistä projisointia käytettäessä tummilla väreillä on pienempi intensiteetti kuin limittäisen alueen muilla väreillä. Voit muuttaa limittäisen alueen vähemmän häiritseväksi säätämällä mustan värin tasoa kuvan muilla kuin

Vasen kuva Oikea kuva

Alue, jolla tummat värit näyttävät vaaleammilta

Lopetusmerkin sijainti (piilotettu) limittäisillä alueilla.

Tässä kuvan muu kuin limittäinen alue (loppumerkistä kuvan keskiosaa kohti) on nimeltään alue

D-alue Häivytysalue

“D”.

Normaalisti kolme aluetta on merkitty lopetusmerkeillä: A, B ja C.

Seuraavissa ohjeissa vain aluetta D säädetään, ja alueiden A, B ja C leveydet pysyvät oletusarvossa, joka on 0.

Kun aiot määrittää säädöt, valitse [Järjestelmäasetukset] > [Käyttäjän näyttöasetukset] >

[Ei signaaliruutua] > [Musta], aloita projisointi ilman tulosignaalia ja sammuta huoneen valot, jotta voit tarkistaa kuvan tummat alueet.

1

Valitse [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset] > [Reunan häivytys] > [Säädä] > [Mustan tason säätö] > [Säädä].

2

Valitse [Säädön tyyppi] > [Mustan taso].

3

Sen jälkeen kun olet valinnut [D-alue perus], katsele kuvaa ja säädä arvot niin, että häivytysalueen ja D-alueen kirkkaus ja värit vastaavat toisiaan.

4

Toista tämä säätö kaikissa projektoreissa.

99

Erityisjärjestelyt

Limittäisten alueiden tekeminen tasaisemmiksi

Mustan taso D-alueen oikeassa reunassa

(häivytysalueeseen rajoittuva alue) voi näkyä selvemmin kuin ympäröivillä alueilla.

Säätämällä mustan tasoa B-alueella, saat siirtymän pehmeämmäksi.

Korjaa virhe säätämällä kutakin aluetta seuraavasti.

Kun projisoidussa kuvassa on useita häivytysalueita (ylhäällä, alhaalla ja kummassakin sivussa), alueiden A, B ja C leveys täytyy säätää sopimaan näihin häivytysalueisiin.

Tässä esimerkissä ohjeet koskevat Balueen säätämistä.

Vasen kuva

D-alue

Lopetusmerkin sijainti (piilotettu)

CBA

Häivytysalue

C - A-alueet (oletus: 0)

A-alue: Mustan tasoa ei voi säätää.

B-alue: Säädä mustan taso erilaiseksi kuin D-alueella.

C-alue: Säädä niin, että vaihtuminen suhteessa B- ja D-alueiden mustan tasoon on tasainen.

1

Valitse [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset] > [Reunan häivytys] > [Säädä] > [Mustan tason säätö] > [Säädä].

2

Valitse [Säädön tyyppi] > [Alue] > [Sivu] > [Oikea].

3

Valitse [B-leveys] ja säädä sitten B-alueen leveyttä, jotta se vastaa karkeasti aluetta, jossa mustan taso erottuu.

4

Valitse [Säädön tyyppi] > [Mustan taso]. Katsele kuvaa, kun säädät

[B-alue perus].

5

Katsele kuvaa ja säädä A-, B- ja C-alueiden leveyttä.

6

Säädä B-alueen mustan taso tarvittaessa uudelleen.

• B-alueen mustan säätäminen koskee kaikkia sivuja.

• Jos teet muutoksia käyttäen [Värien häivytyksen säätö]-toimintoa tai muita valikkoja, häiritsevät värit ja kirkkauserot eivät ehkä eliminoidu alueilla, joilla kuvat limittyvät.

• Häivytystä voidaan hienosäätää säätämällä kohtia [Säädön tyyppi] > [Mustan taso] >

[Punainen], [Vihreä] ja [Sininen].

100

Valikko-opas

101

Valikkojen käyttäminen

Valikkojen avulla voit tarkasti määrittää, miten projektorin tulee toimia.

1

Avaa valikkoikkuna painamalla MENU-painiketta.

Kaukosäädin Projektori

2

Valitse valikko [ ] / [ ] -painikkeilla.

Kaukosäädin Projektori

Jos välilehden kohtaa ei ole korostettu oranssilla, siirrä valinta näytön yläreunaan [ ] / [ ] -painikkeilla.

3

Valitse haluamasi rivi [ ] / [ ] -painikkeilla.

Kaukosäädin Projektori

4

Valitse sisältö.

Sisällön valintatapa vaihtelee kohteesta riippuen.

Valinta luettelosta Esimerkki: Kuvasuhde (

S112

)

1. Valitse [Kuvasuhde].

2. Paina

OK

-painiketta tai

[ ]-painiketta, niin näkyviin tulee luettelo valikon sisällöstä.

3. Valitse haluamasi asetukset [ ] /

[ ] -painikkeilla.

4. Kun olet löytänyt haluamasi sisällön, paina

OK

-painiketta tai

[ ].

102

Valikkojen käyttäminen

Säätö painikkeilla [ ] / [ ] Esimerkki: Kontrasti ( S117 )

1. Valitse [Kontrasti].

2. Säädä asetusta [ ] / [ ]

-painikkeilla.

Valinta eri näytöltä (1) Esimerkki: Logon kaappaus (

S139

)

1. Valitse [Logon kaappaus].

2. Paina

OK

-painiketta, jotta saat näytölle toisen näyttöikkunan.

3. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

5

MENU-painikkeen painallus sulkee valikkoikkunan.

Valikkonäyttö häviää myös, jos EXIT-painiketta painetaan.

103

Valikkojen käyttäminen

Valikkonäyttö on jaettu kuudelle välilehdelle seuraavasti:

[Syöttöasetukset]-välilehti ( S112 )

Voit asettaa signaalin tyypin tai projektorille tulevien kuvien näyttötavan.

[Kuvan säätö]-välilehti ( S116 )

Voit säätää kuvanlaatua ja värejä sellaisiksi kuin haluat.

[Asennusasetukset]-välilehti (

S126

)

Näitä asetuksia käytetään projektorin asennuksen yhteydessä.

[Järjestelmäasetukset]-välilehti ( S138 )

Voit asettaa projektorin toimintoja.

[Verkkoasetus]-välilehti ( S157 )

Nämä asetukset koskevat projektorin käyttöä tietokoneelta käsin verkon kautta.

[Tiedot]-välilehti (

S172

)

Voit tarkistaa projisoitavien kuvien signaalityypit ja muita projektoria koskevia tietoja.

Valikon sisältö

104

Valikon kohteet

Valikkojen rakenne

Syöttöasetukset (

S112

)

Valikko

Kuvasuhde

Tulotaso

Supervalkoinen

Väriavaruus

Progressiivinen

Tulosignaalin tiedot

HDR-tiedot

Vaihtoehto / Alivalikko

Auto*, Todellinen koko

Automaattinen*, Normaali, Laajennettu

Pois, Päällä*

Automaattinen*, RGB, YCbCr

Pois, Filmi/autom.*, Video 1, Video 2, 25p/30p(PsF)

Muototiedot, Väri-/aluetiedot

EOTF,

Display primaries [0],[1],[2],

White point,

Max display mastering luminance,

Min display mastering luminance,

Max content light level,

Max frame-average light level

*: Tehtaan oletusarvo tai tila, kun [Tehdasasetukset] on suoritettu.

Kuvan säätö (

S116

)

Kuvatila

Valikko

Luo profiili / Tallenna profiili

Peruskuvatila

Kirkkaus

Kontrasti

Terävyys

Gamma

HDR-alue

Vaihtoehto / Alivalikko

Standardi*, Esitys, Dynaaminen, Video, Kuva/sRGB, DICOM SIM,

Käyttäjä 1 – 5

Käyttäjä 1, Käyttäjä 2, Käyttäjä 3, Käyttäjä 4, Käyttäjä 5

Värin taso

Väritasapaino

Värilämpötila

Esimääritys 1, Esimääritys 2,

Esimääritys 3*, Esimääritys 4

(Väritön), Esimääritys 5 (Sinertävä)

Värin säätö

Värilämpötila (1)

Punaisen voimakkuus

Vihreän voimakkuus

Sinisen voimakkuus

Punaisen poikkeama

Vihreän poikkeama

Sinisen poikkeama

Lisätiedot

S112

S113

S113

S113

S114

S114

S115

Lisätiedot

S117

S117

S117

S117

S117

S118

S118

S118

S118

S118

S118

S119

S118

S118

S118

S118

S118

S118

105

Valikkojen rakenne

Valikko

Erikoissäätö

Ympäristön valaistus (2)

Dynaaminen gamma

Tarkka kontrastin säätö

Vaihtoehto / Alivalikko

Satunnaisen kohinan vaimennus

Digitaalinen kohinanvaimennus

Pois*

Säädä Tyyppi, Taso

Pois*, Alhainen, Normaali, Korkea

Pois*, MPEG-NR:Alhainen, MPEG-NR:

Normaali, MPEG-NR:Korkea,

Frame-NR:Alhainen, Frame-NR:

Normaali, Frame-NR:Korkea

Pois* (7), Alhainen (8), Normaali,

Korkea

Dynaaminen kontrasti

Pois*, Alhainen,

Normaali, Korkea

Värinmittaus (6)

HDR (6)

Manuaalinen valon säätö (3)

Manuaalinen signaalin säätö (3)

Auto*, BT.709, BT.2020

Auto*, Pois, HDR10, HLG

Muistin värikorjaus

Iho

Taivas

Vihreä

Pois* (7), Heikko* (8),

Normaali, Voimakas

Pois* (7), Heikko* (8),

Normaali, Voimakas

Pois* (7), Heikko* (8),

Normaali, Voimakas

Värin säätö 6 akselilla Pois*, Säädä

Gamman hienosäätö (4) Pois*, Säädä

Normaali*, Hiljainen 1, Hiljainen 2, Säädä Valonlähdetila

Kirkkaustaso (5)

Palauta Kyllä, Ei

*: Tehtaan oletusarvo tai tila, kun [Tehdasasetukset] on suoritettu.

Lisätiedot

S119

S120

S120

S120

S120

S121

S121

S121

S122

S123

S124

S124

S125

Näytetään seuraavilla ehdoilla.

(1): Kun kuvatila on [DICOM SIM]

(2): Kun kuvatila on [Kuva/sRGB]

(3): Kun dynaaminen kontrasti tarkassa kontrastin säädössä on [Pois].

(4): Kun kuvatila ei ole [DICOM SIM]

(5): Kun toimintatilan asetuksena ei ole [Normaali]

(6): Kun kuvatila on [Video]

(7): Kun kuvatila ei ole [Dynaaminen]

(8): Kun kuvatila on [Dynaaminen]

106

Valikkojen rakenne

Asennusasetukset (

S126

)

Valikko

Sijaintilukitus

Kuvan kääntö V/P

Zoomaus (11)

Pois*, Päällä

Vaihtoehto / Alivalikko

Ei mitään*, Kattokiinnitys, Takana, Takana, kattokiinn.

Lisätiedot

S127

S127

S127

Keystone-korjaus

Edistyneet asetukset

Objektiivi - paikka

Näytön väri

Himmennin

Testikuvio

Pois (9), Vaaka-pystysuora keystone (10), Kulmien säätö

Palauta Kyllä, Ei

EDID-tilan asetus

HDMI-1 EDID

-tila

Laaja kaistanleveys

(4K60Hz)*, Korkea yhteensopivuus

HDMI-2 EDID

-tila

Laaja kaistanleveys

(4K60Hz)*, Korkea yhteensopivuus

RGB:n kohdistus

Vääristymien osittaiskorjaus

Suuri korkeus

Mikrodigitaalinen kuvan siirto

Pois*, Säädä

Rekisteröinti Pois*, Säädä

Erikoisrekisteröinti

Pois*, Säädä

Pois*, Säädä, Palauta

Käyttötila

Objektiivin siirtotila

Marginaalin tarkennus

Reunan häivytys

Pois*, Päällä

Normaali*, Kiinteä kirkkaus, Pitkä kestoaika 1, Pitkä kestoaika 2

Normaali*, Laajennettu

Pois*

Kyllä Päällä

Palauta

Pois*

Säädä

Vasen, Oikea, Ylä,

Ala, Värien häivytyksen säätö,

Mustan tason säätö,

Merkki, Palauta

Lataa paikka 1 – 3

Tallenna paikka 1 – 3

Obj. siirron nollaus

Esiasetetut paikat

Kyllä

XX% (10)(12), 0%

Normaali*

Vihreä taulu

Säädä

Punaisen voimakkuus, Vihreän voimakkuus, Sinisen voimakkuus,

Punaisen poikkeama, Vihreän poikkeama, Sinisen poikkeama

Avaa*, Säädä

Pois*, Päällä

S128

S129

S129

S129

S131

S132

S132

S132

S133

S133

S136

S137

S137

S137

*: Tehtaan oletusarvo tai tila, kun [Tehdasasetukset] on suoritettu.

(9): Kun käytetään objektiiveja, joita ei ole varustettu optisella zoomauksella, tämä on tehdasasetus tai tila kun,

[Tehdasasetukset] on palautettu

(10):Kun käytetään objektiiveja, jotka on varustettu optisella zoomauksella, tämä on tehdasasetus tai tila kun,

[Tehdasasetukset] on palautettu

(11): Käytettävissä vain seuraavissa tapauksissa:

• Käytettäessä objektiiveja, joita ei ole varustettu optisella zoomauksella

• Keystone-asetuksen ollessa [Pois]

(12):XX% ilmaisee asennetun objektiivin esiasetettua paikkaa.

107

Valikkojen rakenne

Järjestelmäasetukset (

S138

)

Valikko

Käyttäjän näyttöasetukset

Näytössä

Kaukosäädin/ reunasäädin

Ääni liitännän valinnassa

Logon kaappaus

Logon sijainti

Ei signaaliruutua

Kuvaruutu tyhjänä

Projektori käynnissä

Valikon sijainti

Valikon näyttöaika

Valikon kääntö

Opas

Näytä tulon tila

Ilmansuodatt. varoitusnäyttö

Ylikuumenemisvaroitus

Merkkiääni

Painiketoisto

Avainpainike

IR-vastaanottimen asetukset

Kaukosäätimen kanava

Vaihtoehto / Alivalikko

Kyllä, Ei

Ylhäällä vas., Ylhäällä oik., Keskellä*,

Alhaalla vas., Alhaalla oik.

Musta, Sininen*, Käyttäjän logo

Musta, Sininen, Valonlähde pois*,

Käyttäjän logo

Ohita, Canon-logo*, Käyttäjän logo

Ylhäällä vas., Ylhäällä oik., Keskellä*,

Alhaalla vas., Alhaalla oik.

Normaali*, Jatkettu

Auto, Pois*, 90 astetta vastapäivään,

90 astetta myötäpäivään

Pois, Päällä*

Pois, Päällä*

Pois, Päällä*

Pois*, Päällä

Pois, Päällä*

Pois, Päällä*

Pois*, Pääyksikkö, Kaukos. (langaton)

Kaikki*, Etu, Takana

Kan. 1, Kan. 2, Kan. 3, Kan. 4,

Itsenäinen*

INPUT A

Pois

HDMI-1*

HDMI-2

HDBaseT

[INPUT A-C]-painike asetukset

HDMI-1

HDMI-2

HDBaseT

HDBaseT-signaalin laatu

Extron XTP

INPUT B

INPUT C

Pois, HDMI-1*

Pois, HDMI-2*

Pois, HDBaseT*

Pois

HDMI-1*

HDMI-2

HDBaseT

Pois

HDMI-1*

HDMI-2

HDBaseT

Tietoliikenneasetukset

Virransyötön asetukset

Sarjaliikenne

Komentonäyttö

Valmiustilan virta-asetus

Pikakäynnistys

Virransäästötila

Virransäästön kesto

Direct virta päällä

Pois*, Päällä

Huoltoportti*, HDBaseT

Yksityiskohta

Baudinopeus,

Tietobitit, Pariteetti

Loppubitti 1*, 2

Pois*, Päällä, Näyttö, Poista

Normaali, Virransäästö*

Pois*, Päällä

Pois, Valonlähde pois, Valmiustila*

5 min., 10 min., 15 min.*, 20 min.,

30 min., 60 min.

Pois*, Päällä

Liike-epäterävyyden vähennys

Pois*, Heikko, Voimakas

Kieli

English*, Deutsch, Français, Italiano, Español, Português, Svenska,

Русский , Nederlands, Suomi, Norsk, Türkçe, Polski, Magyar, Č eština,

Dansk, يزيلجنإ ,

中文简体

,

中文繁體

,

한국어

,

日本語

Lisätiedot

S139

S139

S139

S139

S140

S144

S144

S145

S145

S145

S146

S146

S147

S147

S147

S147

S148

S148

S140

S140

S141

S141

S142

S142

S142

S142

S143

S143

S143

S144

108

Valikkojen rakenne

Valikko

Salasana-asetus

Rekisteröi salasana

Vaihtoehto / Alivalikko

Pois*, Päällä

Muut asetukset

Päivämäärän ja ajan asetukset

Aikataulu

Kalibrointi

Päivämäärä ja kellonaika

Vuosi/kuukausi/

Päivämäärän esitysmuoto päivämäärä,

Kuukausi/päivämäärä/ vuosi, Päivämäärä/ kuukausi/vuosi

Kesäaika

Pois*, Päällä,

Muokkaa

Alue, Aikavyöhyke

SNTP

Oletus

Pois, Päällä (IPv4),

Päällä (IPv6)

Pois*, Päällä,

Muokkaa

Erityisajanjakso

1 – 5

Pois*, Päällä,

Muokkaa

Palauta gamma

Laukaisee

Ilmansuodatinlaskuri

Teholaskuri

Laiteohjelmisto

Tehdasasetukset

Kyllä, Ei

Kyllä, Ei

*: Tehtaan oletusarvo tai tila, kun [Tehdasasetukset] on suoritettu.

Pois*, Säädä

Valonlähteen kalibrointi

Kyllä, Ei

Pois*, Kytke virtaan

Palauta Kyllä, Ei

Lisätiedot

S149

S150

S150

S151

S154

S155

S155

S155

S156

S156

Verkkoasetus (

S157

)

Valikko

Verkkoasetusten lukitus

Verkon salasanaasetus

Rekisteröi verkon salasana

Verkko (langallinen/ langaton)

Vapauta

Lukitse*

Pois, Päällä*

Lisäasetukset

(langallinen)

Vaihtoehto / Alivalikko

Salasana syötetty

Salasana syötetty

Pois/Pois*, Päällä/Pois, Päällä/Päällä (Pj AP), Pois/Päällä (Pj AP), Pois/

Päällä (Infra)

MAC-osoite

IPv4-lisäosoiteasetukset

IP-osoite, Aliverkkomaski,

Yhdyskäytävän osoite

DHCP Pois*, Päällä

TCP/IP-asetus

IP-osoite,

Aliverkkomaski,

Yhdyskäytävän osoite

IPv6

IPv6-lisäosoiteasetukset

Verkkoaset. alustaminen

Pois*, Päällä

Linkki paikallinen, Automaattinen

<1> – <5>, Manuaalinen,

Yhdyskäytävän

Automaattiset asetukset

Pois, Päällä*

Manuaaliset asetukset

IP-osoite, Etuliitteen pituus,

Yhdyskäytävän osoite

Kyllä, Ei

Lisätiedot

S158

S158

S158

S159

S160

S161

S163

109

Valikkojen rakenne

Valikko

Lisäasetukset

(langaton)

Vaihtoehto / Alivalikko

Tila, SSID, Suojaus, Kanava, Signaalinvoimakkuus, MAC-osoite

Wi-Fi Protected Setup

PBC

PIN

Tila

Kyllä, Ei

Kyllä, Ei

Manuaaliset asetukset

SSID

Suojaus

Päivitä, Vaihda sivu,

SSID 1 – 16, SSIDsyöttö, Manuaalinen

SSID-syöttö

Avaa, WEP, WPA2

AES, WPA/WPA2

TKIP/AES

Kanava

Avaintunnus 1, 2, 3, 4

Avaintyyppi

Avain

ASCII, HEX

Syötä

IP-osoite, Aliverkkomaski,

Yhdyskäytävän osoite

DHCP Pois*, Päällä

IPv4-lisäosoiteasetukset

IPv6

IPv6-lisäosoiteasetukset

TCP/IP-asetus

Yhdyskäytävän

Automaattiset asetukset

IP-osoite,

Aliverkkomaski,

Yhdyskäytävän osoite, Syötä

Pois*, Päällä

Linkki paikallinen, Automaattinen

<1> – <5>, Manuaalinen,

Pois, Päällä*

Manuaaliset asetukset

IP-osoite, Etuliitteen pituus,

Yhdyskäytävän osoite, Syötä

PJLink

Verkkoaset. alustaminen

Pois, Päällä*

AMX Device Discovery Pois*, Päällä

Crestron RoomView Pois*, Päällä

Sähköp. lähettäjän osoite

Vastaanottajan osoite

Kyllä, Ei

IPv4

Tiedot

Tarkat tiedot (langallinen)

IPv6

Linkki paikallinen,

Automaattinen,

Manuaalinen

IPv4

Tarkat tiedot (langaton)

IPv6

Linkki paikallinen,

Automaattinen,

Manuaalinen

*: Tehtaan oletusarvo tai tila, kun [Tehdasasetukset] on suoritettu.

Lisätiedot

S164

S166

S169

S170

S170

S171

110

Valikkojen rakenne

Tiedot (

S172

)

Valikko

Mallinimi

Tulosignaali

Laiteohjelmisto

Sarjanro

Projektorin käyttöaika

IP-osoite (langallinen)

IP-osoite (langaton)

Projektorin nimi

Kommentit

Järjestelmätietojen tunnus

Seuraavia arvoja ei voi nollata, vaikka tehdasasetukset palautettaisiin.

• Valittu tulosignaali

• [Kuvan säätö]

Luo profiili / Tallenna profiili

Gamman hienosäätöön tallennetut arvot

• [Asennusasetukset]

Rekisteröinti

Erikoisrekisteröinti

Vääristymien osittaiskorjaus

Suuri korkeus

Käyttötila

Objektiivin siirtotila

Marginaalin tarkennus (asetettu arvo)

Objektiivi-paikkaan tallennetut arvot

• [Järjestelmäasetukset]

Kaukosäätimen kanava

Extron XTP

Loppubitti

Valmiustilan virta-asetus

Pikakäynnistys

Kieli

Päivämäärän ja ajan asetukset

Aikataulu

Palauta gamma

Laukaisee

Ilmansuodatinlaskuri

Teholaskuri

Laiteohjelmisto

• [Verkkoasetukset]

• [Tiedot]

111

Valikon kuvaus

Syöttöasetukset

Tässä osassa kuvataan kuvasuhteen ja resoluution asetukset.

Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI-1

Valikko

Kuvasuhde

Tulotaso

Supervalkoinen

Väriavaruus

Progressiivinen

Tulosignaalin tiedot

HDR-tiedot

Toiminta

Valitse kuvan kuvasuhde.

Valitse tulotaso HDMI- tai HDBaseT-signaaleille.

Valitse supervalkoinen tila HDMI- tai HDBaseTsignaaleille.

Valitse väriavaruus HDMI- tai HDBaseT-signaaleille.

Valitse progressiivinen prosessointi elokuvan yksittäiskuville tai videoiden liikkuvalle kuvalle.

Näyttää tulosignaalin tiedot jokaiselle käytetylle tuloliitännälle.

Näyttää dynaamisen alueen ja masteroinnin

InfoFramen HDMI- ja HDBaseT-signaaleille.

Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.

Kuvasuhde

> [Syöttöasetukset] >

[Kuvasuhde]

Valitse projisoinnin kuvasuhde.

Voit määrittää [Kuvasuhde]-asetuksia myös kaukosäätimen

ASPECT

-painikkeella.

Auto

Vaihtoehto

Todellinen koko

Toiminta

Kuva näytetään tulosignaalin kuvasuhteella.

Soveltuu useimpiin projisointeihin.

Kuva näytetään tulosignaalin alkuperäisellä kuvasuhteella.

Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.

Lisätiedot

S112

S113

S113

S113

S114

S114

S115

112

Valikon kuvaus

Tulotaso

> [Syöttöasetukset] >

[Tulotaso]

Säädä tulotaso sisällölle, joka projisoidaan HDMI:n tai HDBaseT:n kautta.

Vaihtoehto

Automaattinen

Normaali

Laajennettu

Toiminta

Vaihtaa tulotason automaattisesti tulosignaalin mukaan.

Rajoittaa tulotasoksi 16 – 235.

Mahdollistaa täyden 0 – 255-tulotason.

• Signaalitaso valitaan automaattisesti [Automaattinen]-tilassa. (Jotkin AV-laitteet ja

HDBaseT-lähettimet eivät ehkä tue tätä.)

• Jos AV-laitteesi HDMI / HDBaseT-lähtö sallii asetuksen [Normaali] / [Laajennettu], suosittelemme valitsemaan [Laajennettu]. Kuvien kontrasti paranee ja tummat näkymät näytetään realistisemmin. Valitse siinä tapauksessa [Tulotaso]-asetukseksi

[Automaattinen] tai [Laajennettu].

Lisätietoja on projektoriin liitettyjen AV-laitteiden käyttöohjeissa.

Supervalkoinen

> [Syöttöasetukset] >

[Supervalkoinen]

Valitse ja projisoi valkoiset signaalit HDMI- tai HDBaseT-tulossa, jotka ovat alueella

16 – 235, kirkkaudella 100 – 109 % (235 – 255).

Vaihtoehto

Pois

Päällä

Toiminta

Poista käytöstä supervalkoinen.

Projisoi valkoiset signaalit tulotasolla 235 kirkkaudella 100 %. Kaikki valkoiset signaalit, joiden tuloarvo ylittää 235 projisoidaan myös

100 %:n kirkkaudella.

Muunna tulosignaalit alueella 16 – 235 siten, että tulotaso 255 projisoidaan kuin valkoinen 109 % kirkkauden ollessa 100 %.

• Supervalkoisella ei ole vaikutusta, kun [Tulotaso]-asetuksena on [Laajennettu].

• Aseta tämä asetus [Pois], jos projisointi näyttää vääristyneeltä tai luonnottomalta, kun se on [Päällä].

• Tämän asetuksen asettaminen [Päällä] tummentaa kokonaiskuvan.

Väriavaruus

> [Syöttöasetukset] >

[Väriavaruus]

Valitse väriavaruus HDMI- tai HDBaseT-signaaleille.

Vaihtoehto

Automaattinen

RGB

YCbCr

Toiminta

Valitsee optimaalisen värimuodon tulosignaaleille.

Pakottaa projektorin käsittelemään tulosignaalia RGB-muotoisena.

Pakottaa projektorin käsittelemään tulosignaalia värierosignaalina.

113

Valikon kuvaus

Progressiivinen

> [Syöttöasetukset] >

[Progressiivinen]

Suorittaa progressiivisen prosessoinnin, joka on optimoitu elokuvan yksittäiskuville tai videoiden liikkuvalle kuvalle, kun käytetään limitettyjä HDMI-signaaleja.

Vaihtoehto

Pois

Filmi/autom.

Video 1

Video 2

25p/30p(PsF)

Toiminta

Progressiivista prosessointia ei suoriteta.

Sopii yksittäiskuville tai tyypillisille liikkuville kuville. Suorittaa progressiivisen prosessoinnin videolle tai elokuvalle.

Sopii videoille, joissa on korkealaatuinen kuva ja melko hitaita liikkeitä.

Suorittaa progressiivisen prosessoinnin, joka on optimoitu HD-videolle.

Sopii videoille, joissa on nopeampia liikkeitä. Suorittaa progressiivisen prosessoinnin, joka on optimoitu nopeasti liikkuvalle videolle.

Suorittaa progressiivisen prosessoinnin, joka on optimoitu 1080 PsF/25- tai 1080 PsF/30-videolle (25 tai 30 kuvaa/s).

Valitse [Pois], jos nopeasti liikkuvassa kuvassa on havaittavissa välkkymistä ja vaakaviivoja.

Tulosignaalin tiedot

> [Syöttöasetukset] >

[Tulosignaalin tiedot]

Näyttää tietoja videosignaaleista, jotka syötetään valittuun tuloliitäntään.

Tämä valikko näkyy HDMI- tai HDBaseT-tulossa.

Muototiedot, resoluutio, taajuus ja videon tunnuskoodi (VIC) ilmaistaan.

Väritiedot, värimuoto/alinäytteet ja väriavaruus ilmaistaan.

Aluetiedot, alue ja syvyys ilmaistaan.

114

Valikon kuvaus

HDR-tiedot

> [Syöttöasetukset] >

[HDR-tiedot]

Kun käytetään HDMI- tai HDBaseT-signaaleja, näyttää dynaamisen alueen ja masteroinnin InfoFramen tiedot.

Projektori määrittää ja ilmoittaa, ovatko tulosignaalit SDR vai HDR.

HDR-signaaleilla on alue, joka sisältää väri- ja luminanssitiedot ja nämä tiedot ilmoitetaan. Seuraavat tiedot näkyvät.

EOTF

Max display mastering luminance

Kohde

Display primaries [0],[1],[2]

White point

Ilmoitetut tiedot

Traditional gamma-SDR

Traditional gamma-HDR

SMPTE ST 2084

HLG x: 0.00002 – 1.00000

y: 0.00002 – 1.00000

x: 0.00002 – 1.00000

y: 0.00002 – 1.00000

1 – 65535 cd/m

2

Min display mastering luminance

Max content light level

0.0001 – 6.5535 cd/m

1 – 65535 cd/m

2

2

Max frame-average light level

1 – 65535 cd/m

2

Lisätiedot

Ilmaisee videosisällön eri gammatiedot

Väriavaruuden väritilakolmion kolmen kärkipisteen koordinaatit

Väriavaruuden “valkoisen” koordinaatit

Näytön maksimi luminanssi, jota käytettiin videosisällön tuottamisessa

Näytön minimi luminanssi, jota käytettiin videosisällön tuottamisessa

Videosisällön näkymien maksimi luminanssi

Videosisällön kehysten maksimi arvo, jota käytetään keskimääräisen luminanssin määrittämiseen

115

Valikon kuvaus

Kuvan säätö

Tässä osiossa kuvataan kuvan laatuasetuksia, kuten kirkkautta, kontrastia ja terävyyttä.

Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI-1

Kuvatila*

Valikko

Luo profiili

Peruskuvatila

Kirkkaus*

Kontrasti*

Terävyys*

Gamma*

HDR-alue*

Värin säätö*

Erikoissäätö*

Valonlähdetila*

Kirkkaustaso*

Toiminta

Voit valita projisoitavalle kuvalle sopivan kuvan laadun.

Tallenna haluamasi kuvan laatuasetukset profiileina.

Näyttää kuvatilan, joka profiilin perustana.

Säädä kuvan kirkkautta.

Säädä kuvan kontrastia.

Säädä kuvan terävyyttä.

Korjaa yksityiskohtien häviämisen varjoissa ja korostuksissa.

Aseta käytettävä alue dynaamisen alueen SMPTE ST

2084 sisällä.

Hienosäädä kuvan värejä.

Hienosäädä kohinanpoistoa ja värisävyä.

Säädä projisointikirkkautta ja käyttöääniä.

Säädä projisointikirkkautta laserdiodin käyttövirran säädön mukaan.

Palauta kuvan oletusasetukset.

Palauta

Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai ovat piilossa.

* Kaikki tekemäsi säädöt tallennetaan jokaiseen tulosignaalin ja kuvatilan yhdistelmään.

Lisätiedot

S117

S117

S117

S117

S117

S118

S118

S118

S118

S119

S124

S124

S125

116

Valikon kuvaus

Kuvatila

> [Kuvan säätö] >

[Kuvatila]

Valitse projisoiduille kuville yleinen kuvan laatu. Voidaan valita myös painamalla kaukosäätimen

IMAGE

-painiketta ( S33

).

Vaihtoehto

Standardi

Esitys

Dynaaminen

Video

Kuva/sRGB

DICOM SIM

Käyttäjä 1 – 5

Kuvien tyypit

Tietokoneen näytöt tai videosovelluksella toistetut mediatiedostot

Kuvat, joissa on pääasiassa tekstiä

Videosisältö

Vaikutukset

Kirkas kaikkialta; valkoinen, jossa luonnolliset värit

Kirkas kaikkialta

Videokameroiden videot

Kirkas kaikkialta

Hieman hämärä; värit muistuttavat televisiota sRGB-yhteensopivien kameroiden digitaaliset kuvat

Lääketieteelliset tai muut harmaasävykuvat

Hieman hämärä; vastaa sRGBstandardia

Vastaa DICOM-standardin 14. osaa. Projektoria ei kuitenkaan saa käyttää diagnoosien tekemiseen tai vastaaviin tehtäviin.

Korkeintaan viisi käyttäjäprofiilia voidaan tallentaa valitsemillasi kuvan laatuasetuksilla. Tallennetut profiilit ovat tässä asetuksessa käytettävissä kuvatilana.

Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.

Voit mukauttaa kuvanlaadun säätämällä seuraavia asioita eri kuvatiloissa:

[Kirkkaus], [Kontrasti], [Terävyys], [Gamma], [HDR-alue], [Värin säätö], [Erikoissäätö],

[Valonlähdetila] sekä [Kirkkaustaso]

Luo profiili / Tallenna profiili

> [Kuvan säätö] >

[Luo profiili]

Tallenna haluamasi kuvan laatuasetukset korkeintaan viiteen profiiliin.

• Tallennetut asetukset ovat [Kirkkaus], [Kontrasti], [Terävyys], [Gamma], [HDR-alue],

[Värin säätö], [Erikoissäätö], [Valonlähdetila] sekä [Kirkkaustaso].

• Kuvatilan nimi, joka oli perustana asetuksille, tallennetaan myös käyttäjän profiiliin. Kun käyttäjän profiili valitaan kuvatilaksi, myös se kuvatila, joka oli kyseisen käyttäjän profiilin perustana näytetään valikossa nimellä [Peruskuvatila].

Kirkkaus

> [Kuvan säätö] >

[Kirkkaus]

Säädä kuvan kirkkautta.

Kontrasti

> [Kuvan säätö] >

[Kontrasti]

Terävöittää tai pehmentää kuvan kontrastia.

117

Valikon kuvaus

Terävyys

> [Kuvan säätö] >

[Terävyys]

Säädä kuvan terävyyttä.

Gamma

> [Kuvan säätö] >

[Gamma]

Korjaa kuvan alueita, jotka ovat liian tummia tai liian kirkkaita näkymään selvästi.

Tarkemmat säädöt saat käyttämällä “Gamman hienosäätö” ( S123 ).

HDR-alue

> [Kuvan säätö] >

[HDR-alue]

Aseta käytettävä alue dynaamisen alueen SMPTE ST 2084 sisällä.

[Gamma] ei näy, jos valikkoon sisältyy [HDR-alue].

[HDR-alue] voidaan asettaa vain seuraavissa tapauksissa.

• Kuvatila-asetuksena (

S117 ) on [Video] ja HDR (

S121

) on [HDR10]

• Kuvatila-asetuksena (

S117 ) on [Video], HDR (

S121

) on [Auto] ja HDR10-signaaleja käytetään

Värin säätö

> [Kuvan säätö] >

[Värin säätö]

Säätää väreihin liittyviä asetuksia, kuten värin tasoa, väritasapainoa ja värilämpötilaa.

Alivalikko

Värin taso

Väritasapaino

Värilämpötila

P / V / S-voimakkuus

P / V / S-poikkeama

Säätää värien voimakkuutta.

Toiminta

Säätää sinipunertavan tai vihertävän kuvan väritasapainoa.

Säätää valkoisen värin lämpötilaa.

Säädä jokaisen värin voimakkuus.

Säätää jokaisen värin poikkeamaa.

118

Valikon kuvaus

[DICOM SIM]-kuvatilassa [Värilämpötila]-asetusta ei säädetä numeerisilla arvoilla vaan asetetaan johonkin viidestä esiasetuksesta.

Esimääritys 1: Kirkkauden priorisointi, liittyen DICOM-standardin 14. osaan.

Esimääritys 2: Värisävyn priorisointi, liittyen DICOM-standardin 14. osaan.

Esimääritys 3: Värin säätämisen liittyen DICOM-standardin 14. osaan.

Esimääritys 4: Röntgenkuvien värien toistaminen (Väritön).

Esimääritys 5: Röntgenkuvien värien toistaminen (Sinertävä).

Erikoissäätö

> [Kuvan säätö] >

[Erikoissäätö]

Hienosäädä kohinanpoistoa ja värisävyä.

Ympäristön valaistus

Minimoi ympäristön valaistuksen vaikutuksen näytöllä.

Vaihtoehto

Pois

Säädä

Toiminta

Näyttää kuvan ilman korjauksia.

Tyyppi

Hehkulamppu

Ympäristön valo tavallisista hehkulampuista tai tämän värisistä loistelampuista.

Taso

Loistelamppu

Matala

Korkea

Ympäristön valonlähde on

“päivänvalkoinen” loistevalo.

Ympäristön valaistuksen normaali kirkkaus.

Kirkas ympäristön valaistus.

Esimerkkejä ympäristön valaistustason asetuksista

Taso

Esimerkkisijainti

Matala

Elokuvahuone, urheilubaari jne.

Korkea

Kokoushuone, luentosali jne.

• Tämä asetus on käytettävissä, kun kuvatilan asetuksena on [Kuva/sRGB] ( S117

).

• Tämä asetus on käytettävissä, kun peruskuvatilan asetus on [Kuva/sRGB].

119

Valikon kuvaus

Satunnainen kohinan vaimennus

Vähennä satunnaista kuvan kohinaa*.

* Tehokas kohinaan, jonka taajuus tai amplitudi on epäsäännöllinen.

Vaihtoehto

Pois

Alhainen

Normaali

Korkea

Toiminta

Kytkee satunnaisen kohinanpoiston pois käytöstä.

Määritä yksi kolmesta voimakkuustasosta satunnaiselle kohinanpoistolle.

Valitse [Alhainen] nopeasti liikkuville kuville tai [Korkea] hitaasti liikkuville kuville.

Digitaalinen kohinanvaimennus

Kuvan digitaalinen kohinanvaimennus. Huomaa, että verrattuna MPEGkohinanvaimennukseen, kehyksen kohinanvaimennus parantaa projisoitujen kuvien siirtymiä.

Vaihtoehto Toiminta

Poistaa digitaalisen kohinanvaimennuksen käytöstä.

Pois

MPEG-NR:Alhainen

MPEG-NR:Normaali

MPEG-NR:Korkea

Frame-NR:Alhainen

Frame-NR:Normaali

Frame-NR:Korkea

Määritä yksi kolmesta voimakkuustasosta MPEGkohinanvaimennukselle ja kehyksen kohinanvaimennukselle.

Dynaaminen gamma

Voit säätää vaaleiden ja tummien kuvan osien siirtymien esittämistä automaattisesti.

Vaihtoehto

Pois

Alhainen

Normaali

Korkea

Toiminta

Poista käytöstä dynaaminen gamma-säätö.

Määritä yksi kolmesta dynaamisen gamma-säädön voimakkuustasosta.

Tarkka kontrastin säätö

Kun projisoitu kuva on tumma, voit saada tummat osat näkymään vieläkin tummempina säätämällä valonlähteen luminanssia ja signaalien säädön määrää.

Alivalikko Toiminta

Lisää automaattisesti kontrastia, kun tulosignaali vaihtuu.

Dynaaminen kontrasti

Vaihtoehto

Pois

Alhainen

Normaali

Korkea

Toiminta

Älä suorita dynaamisen kontrastin säätöä.

Määritä yksi kolmesta dynaamisen kontrastin voimakkuustasosta.

Manuaalinen valon säätö

Manuaalinen signaalin säätö

Säädä valonlähteen kirkkaus manuaalisesti.

Säädä signaalinkäsittelyn säädön määrää manuaalisesti.

120

Valikon kuvaus

Värinmittaus

Valitse tulon väriavaruus.

Vaihtoehto

Auto

Toiminta

Määrittää automaattisesti optimaalisen väriavaruuden (BT.709 tai

BT.2020) tulosignaalien perusteella.

BT.709

BT.2020

Pakottaa BT.709-väriavaruuden käyttöön.

Pakottaa BT.2020-väriavaruuden käyttöön.

[Värinmittaus] voidaan asettaa vain, kun kuvatila (

S117 ) on [Video].

HDR (High Dynamic Range)

Projisointi vastaa HDR-signaaleja (HDR10 tai HLG) ja projisoi kuvan luminanssin laajennetun alueen säilyttäen yksityiskohdat korostuksissa ja varjoissa.

Vaihtoehto

Auto

Toiminta

Käyttää automaattisesti HDR:ää, kun HDR-signaaleja käytetään.

Pois

HDR10

HLG

Estä HDR:n käyttö.

Vaatii HDR 10 -yhteensopivan projisoinnin.

Vaatii HLG -yhteensopivan projisoinnin.

[HDR] voidaan asettaa vain, kun kuvatilana ( S117 ) on [Video].

Muistin värikorjaus

Parantelee ihon sävyjä, taivaan sinisyyttä ja kasvien vihreyttä niin, että ne vastaavat paremmin ihmisten muistikuvia.

Alivalikko Toiminta

Poista korjaus käytöstä.

Iho

Taivas

Vihreä

Pois

Heikko

Normaali

Voimakas

Määritä korjauksen taso.

121

Valikon kuvaus

Värin säätö 6 akselilla

Hienosäädä kuvien RGB- (punainen, vihreä, sininen) ja CMY-sävyt (syaani, magenta, keltainen).

Vaihtoehto Toiminta

Pois Poistaa värin säädön 6 akselilla käytöstä.

Säädä

Palauta

Käytä [ ]- / [ ]-painiketta valitaksesi [ Sävy], [ Kylläisyys] tai

[ Kirkkaus] ja säädä [ ]- / [ ]-painikkeella.

Kun värien säätäminen on valmis, paina

OK

-painiketta.

Säätäminen ei näy projisoidussa valikossa itsessään.

Palauta merkintöjen asetukset.

122

Valikon kuvaus

Gamman hienosäätö

Säädä valkoista, punaista, vihreää ja sinistä gammakäyrää. Punainen, vihreä ja sininen voidaan säätää erikseen. Valkoisen säädöt otetaan käyttöön myös kolmessa muussa värissä.

Huomioi, että minkä tahansa värin säätäminen korvaa aikaisemmat säädöt.

Valitse väri käyttämällä [ ] / [ ]-painiketta ja paina sitten

OK

-painiketta.

Valitse piste gammakäyrältä käyttämällä [ ] / [ ]-painiketta ja säädä sitten pisteen sijaintia käyttämällä [ ] / [ ]-painiketta. Kun säätö on valmis, vahvista asetus painamalla

OK

-painiketta.

• [Gamman hienosäätö] on käytettävissä kaikissa muissa kuvatiloissa paitsi [DICOM

SIM].

• [Gamman hienosäätö] on käytettävissä, kun HDR-asetuksena on [Pois] tai [Auto] eikä HDR-signaaleja syötetä.

• Katso lisätietoja gamma-korjauksesta kohdassa “Gamma” ( S118 ).

• Käytä säätämiseen tulosignaaleja tai testikuviota.

• Säätäminen ei näy projisoidussa valikossa itsessään.

• Enintään viisi säätöarvoa voidaan tallentaa.

Säätöarvot voidaan myös tallentaa tai ladata valitsemalla [Tallenna/lataa].

Valitsemalla gamman hienosäätöön [Säädä] käyttöön tulee valintamerkki [Erikoissäätö]kentän yläpuolelle ja tähti (*) säätöarvoon.

123

Valikon kuvaus

Valonlähdetila

> [Kuvan säätö] >

[Valonlähdetila]

Projisointikirkkauden vähentäminen vähentää sähkönkulutusta ja tuulettimen kohinaa.

Vaihtoehto

Normaali

Hiljainen 1

Hiljainen 2

Toiminta

Projisoi kuvat käyttäen täyttä kirkkautta.

Valitse kirkkauden vähentäminen, kun vaaditaan hiljaista projisointia.

Vähentää kirkkautta ja myös kohinaa.

Hienosäädä kirkkautta. Tuulettimen nopeus säädetään automaattisesti määrittämäsi kirkkauden perusteella.

Käytä painikkeita [ ] / [ ] säätäessäsi kirkkautta näyttöön ilmestyvästä kirkkaustason säätönäytöstä.

Säädä

[Kirkkaustaso] näytetään, kun valonlähdetilaksi on asetettu

[Säädä].

[Valonlähdetila] näytetään, kun toimintatila on [Normaali]. Jos toimintatilan (

S132

) asetuksena ei ole [Normaali], [Kirkkaustaso] ilmestyy [Valonlähdetila] sijasta.

Kirkkaustaso

> [Kuvan säätö] >

[Kirkkaustaso]

Ohjaa laserdiodia projisointikirkkauden säätämistä varten.

Käytä painikkeita [ ] / [ ] säätäessäsi kirkkautta.

[Kirkkaustaso] ilmestyy [Valonlähdetila] sijasta, kun toimintatilan ( S132 ) asetuksena ei ole

[Normaali].

124

Valikon kuvaus

Palauta

> [Kuvan säätö] >

[Palauta]

Palauttaa nykyiset kuvan laatuasetukset tehdasasetuksiin.

Vaihtoehto

Kyllä

Ei

Toiminta

Nollaa kuvan säätöasetukset.

Peruu kuvan säätöasetusten nollauksen.

• Jos asetukset palautetaan, kun [Kuvatila]-asetuksena on profiili [Käyttäjä 1] - [Käyttäjä

5], asetukset palautetaan arvoihin, jotka ovat alun perin tallennettuna kuhunkin käyttäjäprofiiliin.

• Ainoastaan nykyisen projektion tulosignaalin ja kuvatilan asetusten yhdistelmä nollataan.

125

Valikon kuvaus

Asennusasetukset

Säädä projisointi sopimaan näyttöön tai kuvien tyyppiin tai siihen, miten projektori on asennettu.

Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI-1

Valikko

Sijaintilukitus

Kuvan kääntö V/P

Zoomaus

Keystone-korjaus

Edistyneet asetukset

Objektiivi - paikka

Näytön väri

Himmennin

Testikuvio

Toiminta

Asennukseen liittyvien toimintojen käyttö voidaan estää.

Määritä asetukset projisointiin heijastepinnan takaa, katosta tai molemmista.

Pienennä digitaalisesti kuvat, kun kiinnitettyinä ovat objektiivit, joita ei ole varustettu optisella zoomauksella.

Aseta keystone-korjauksen tyyppi.

Määritä edistyneet asennusasetukset.

Tallentaa tiedot objektiivin asennosta (mukaan lukien tarkennus, zoomaus ja objektiivin siirtoasetukset), joita voidaan käyttää objektiivin palauttamiseen näihin asentoihin.

Säädä projisointivärit sopimaan näytön väreihin.

Aukkoarvoa voidaan säätää manuaalisesti.

Pienempi aukkoarvo vähentää kirkkautta, mutta parantaa kontrastia.

Projisoi testikuvio asennuksen aikana ja tarkista projisointiresoluutio ja värit.

Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.

Lisätiedot

S127

S127

S127

S128

S128

S136

S137

S137

S137

126

Valikon kuvaus

Sijaintilukitus

> [Asennusasetukset] >

[Sijaintilukitus]

Asennukseen liittyvien toimintojen käyttö voidaan estää.

Kuvan kääntö V/P

Tarkennuksen säätö

Obj. siirron nollaus

Zoomauksen säätö

Tallenna paikka

([Objektiivi - paikka])

Objektiivin siirto

Edistyneet asetukset

Zoomaus

Keystone-korjaus

Pois

Päällä

Vaihtoehto Toiminta

Sijaintilukitusta ei käytetä.

Estää asennukseen liittyvien toimintojen säätämisen.

Kuvan kääntö V/P

> [Asennusasetukset] >

[Kuvan kääntö V/P]

Määritä mihin suuntaan projektori asennetaan.

Vaihtoehto

Ei mitään

Kattokiinnitys

Takana

Takana, kattokiinn.

Toiminta

Valitse normaaliin projisointiin ilman inversiota.

Valitse, kun projektori on asennettu ylösalaisin kattoon.

Kuvat käännetään sekä pysty- että vaakasuunnassa.

Tämä valitaan näytettäessä kuvaa heijastepinnan takaa.

Näytettävät kuvat käännetään vaakasuunnassa.

Tämä valitaan näytettäessä kuvaa kattoon kiinnitetyllä projektorilla heijastepinnan takaa.

Näytettävät kuvat käännetään pystysuunnassa.

• Kiinnittäessäsi projektorin kattoon käytä valinnaista kattotelinettä (RS-CL15) ja kattokiinnitysvartta (RS-CL17). Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Canon Call Centeriin.

• Kuvan kääntö kumoaa kaikki keystone-vääristymän säädöt. Tee tässä tapauksessa säädöt uudelleen.

• [Kuvan kääntö V/P]-asetuksen säätäminen ei muuta projektorin sivusäätimien painikemäärityksiä.

Zoomaus

> [Asennusasetukset] >

[Zoomaus]

Kun objektiivit, joita ei ole varustettu optisella zoomauksella, ovat kiinnitettyinä ja projisoidut kuvat eivät sovi näyttöön, voit näyttää kuvan pienentämällä sen kokoa sähköisesti. Tämäntyyppinen zoomaus pienentää kuvan yleismittoja suhteessa kuvan keskustaan.

Pienennä projisoidut kuvat painamalla kaukosäätimen [ ]-painiketta tai suurenna kuvat täysikokoisiksi painamalla [ ]-painiketta. Kuvat voidaan projisoida 75 –

100 %:a alkuperäisestä koosta.

127

Valikon kuvaus

• Kaukosäätimen

D.ZOOM

-painikkeita ei voi käyttää tässä [Zoomaus]-toiminnossa.

• [Zoomaus] ei ole käytettävissä ellei [Keystone]-asetus ole [Pois].

• [Zoomaus] peruutetaan, jos [Zoomaus]-asetuksen asettamisen jälkeen vaihdat

[Keystone]-asetuksen johonkin muuhun vaihtoehtoon kuin [Pois].

• Vaihtaminen optisella zoomauksella varustettuihin objektiiveihin palauttaa asetukseksi

100 %.

Keystone-korjaus

> [Asennusasetukset] >

[Keystone-korjaus]

Keystone-korjauksia on kahta tyyppiä: vaaka/pystysuora keystone ja kulmien säätö. Keystone-korjaus voidaan myös nollata. Keystone-korjausta voidaan käyttää myös painamalla kaukosäätimen

KEYSTONE

-painiketta. (

S82

S85 )

Alivalikko

Pois

Vaaka-/pystysuora keystone

Kulmien säätö

Palauta

Toiminta

Poistaa keystone-korjauksen käytöstä.

Käytä vaakasuora/pystysuora keystone-korjausta. Kuvan korkeutta ja pituutta säädetään.

Käytä kulmien säätöä. Jokainen kuvan kulma voidaan sijoittaa uudelleen.

Nollaa määritetyn keystone-arvon.

Käytettävissä oleva vaaka-pystysuora keystone-alue saattaa vaihdella riippuen objektiivista, objektiivin zoomauskohdasta ja siirtokohdasta.

Edistyneet asetukset

> [Asennusasetukset] >

[Edistyneet asetukset]

Määritä edistyneet asennusasetukset.

Valikkonäyttö, kun ultralaaja zoom-objektiivi (RS-SL06UW) tai Standard 4K zoomobjektiivi on kiinnitettynä

128

Valikon kuvaus

EDID-tilan asetus

Vaihda tilaan, jossa on yhteensopivat signaalit, kuten rekisteröity HDMI-1 tai HDMI-2 EDID.

Alivalikko Toiminta

HDMI-1 EDID

-tila

HDMI-2 EDID

-tila

Vaihtoehto

Laaja kaistanleveys

(4K60Hz)

Korkea yhteensopivuus

Toiminta

Laajan kaistanleveyden 9–18 Gt/s signaalit (kuten 8bittinen 4K YCbCr 4:4:4, 60 Hz tai 10-bittinen 4K

YCbCr 4:4:4, 24 Hz) on rekisteröity EDID-standardiin.

Valitse, mikäli virheellinen videon tai äänen lähtöliitäntä, kun asetuksena [Laaja kaistanleveys].

RGB:n kohdistus

Korjaa värin kohdistusvirheen.

Alivalikko Toiminta

Mahdollistaa kohdistusvirheiden säätämisen 1 kuvapisteen askelin.

Alivalikko

Pois

Toiminta

Ei suorita mikrodigitaalista kuvan siirtoa.

Mikrodigitaalinen kuvan siirto

Säädä

Alivalikko

Säädä

Kaavio

Toiminta

Käytä [ ]- / [ ]-painiketta pystysuoraan siirtoon ja [ ]- / [ ]painiketta vaakasuoraan siirtoon.

Näyttää kaavion säädön avuksi.

Katso kaaviota, kun hienosäädät asemaa.

Rekisteröinti

Koko kuvaan vaikuttava värin kohdistusvirhe voidaan korjata siirtämällä punaiset, vihreät tai siniset komponentit paikoilleen

1 kuvapisteen askelin.

Alivalikko

Pois

Toiminta

Ei suorita kuvan rekisteröintiä.

Säädä

Alivalikko

Punainen /

Vihreä /

Sininen

Kaavio

Toiminta

Käytä [ ]- / [ ]-painiketta pystysuoraan siirtoon ja [ ]- / [ ]painiketta vaakasuoraan siirtoon.

Näyttää kaavion säädön avuksi.

Katso kaaviota, kun hienosäädät asemaa.

Ääni on mykistetty, kun kaavio on näytössä.

129

Valikon kuvaus

Alivalikko

Erikoisrekisteröinti

Toiminta

Alivalikko

Pois

Toiminta

Poista käytöstä paikallinen värin kohdistusvirheen korjaus.

Näyttää valikon paikalliselle värin kohdistusvirheen korjaamiselle.

Alivalikko Toiminta

Säädä

5 pisteen säätö

Alivalikko

Pois

Toiminta

Poista säätö käytöstä.

Siirry 5 pisteen säätötilaan (näytön kulmissa ja keskellä).

Säädä

Alivalikko

Punainen /

Sininen

Kaavio

Toiminta

Käytä [ ] / [ ]

-painikkeita pystysuuntaiseen kohdistamiseen ja [ ] /

[ ] -painikkeita vaakasuuntaiseen kohdistamiseen.

Näyttää kaavion avuksi säätämiseen. Katso kaaviota, kun hienosäädät paikkaa.

Manuaalinen säätö

Tarkka säätö perustuen 54 pisteeseen

(6 x 9 ruudukossa)

Alivalikko

Punainen /

Vihreä /

Sininen

Kaavio

Toiminta

Käytä [ ] / [ ] -painikkeita pystysuuntaiseen kohdistamiseen ja [ ] / [ ] -painikkeita vaakasuuntaiseen kohdistamiseen.

Näyttää kaavion avuksi säätämiseen. Katso kaaviota, kun hienosäädät paikkaa.

Palauta Palauttaa alkuperäisen paikan ennen säätöä.

130

Valikon kuvaus

Alivalikko

Erikoisrekisteröinti

Toiminta

• Erikoisrekisteröinnissä kuva-artefaktit voivat vaikuttaa ruudullisiin tai rasteroituihin kuva-alueisiin.

• 5 pisteen säätö mahdollistaa värien kohdistusvirheiden peruskorjauksen näytöllä, siirtämällä säätöpisteet keskelle ja jokaiseen kulmaan. Kokeile manuaalista säätöä vain tiettyjen alueiden rekisteröinnin korjaamiseen.

• Kaikki 5 pisteen säädössä asetetut arvot säilytetään, jos suoritat myöhemmin manuaalisen säädön. Voit korjata 5 pisteen säädön tarkasti suorittamalla manuaalisen säädön.

• Kaikki ennen 5 pisteen säätöä asettamasi manuaaliset säätöarvot tyhjennetään.

• [Erikoisrekisteröinti]-asetusarvoja ei tyhjennetä, jos vaihdat objektiivit. Objektiivien vaihdon jälkeen tapahtuvan käynnistämisen yhteydessä ilmestyy kuitenkin viesti, jossa pyydetään vahvistamaan erikoisrekisteröinnin asetukset, jos

[Erikoisrekisteröinti]-asetusarvot eroavat jossakin säätöpisteessä oletusarvoista.

Vääristymien osittaiskorjaus

Tarkka projisoitujen kuvien vääristymien osittaiskorjaus perustuen 54 pisteeseen

(6 x 9 ruudukko). Lisäohjeet kohdassa “Projisoitujen kuvien säätäminen vääristymien osittaiskorjauksella” ( S90 ).

Vaihtoehto

Pois

Toiminta

Poistaa vääristymien osittaiskorjauksen käytöstä.

Säädä

Palauta

Alivalikko

Säädä

Kaavio

Toiminta

Käytä säätöpistettä, joka on valittu [ ] / [ ] / [ ] / [ ]

-painikkeilla, kohdista pystysuuntaan ja vaakasuuntaan painamalla [ ] / [ ] / [ ] / [ ]

-painikkeita.

Näyttää kaavion säädön avuksi. Katso kaaviota, kun hienosäädät asemaa.

Palauta merkintöjen asetukset.

Vääristymien osittaiskorjauksella kuva-artefaktit voivat vaikuttaa ruudullisiin tai rasteroituihin kuva-alueisiin.

131

Valikon kuvaus

Suuri korkeus

Valitse tuuletintila, joka sopii asennettaessa matalalle tai korkealle (yli 2 300 m).

Toiminta Vaihtoehto

Pois

Päällä

Asetus 2 300 m:n alapuolelle.

Asetus 2 300 m:n yläpuolelle.

Virheelliset asetukset voivat lyhentää projektorin komponenttien käyttöikää.

Käyttötila

Vaihda valonlähteen ja tuulettimen ohjaustapa.

Vaihtoehto

Normaali

Kiinteä kirkkaus

Pitkä kestoaika 1

Pitkä kestoaika 2

Toiminta

Normaali käyttötila. Kirkkaus vähenee ajan myötä.

Säilyttää melkein saman kirkkauden kuin asennuksessa säädetty.

Anturi tunnistaa laserdiodin kulumisen ja virtaa lisätään kulumisen kompensoimiseksi.

Mahdollistaa optisten osien suhteellisen pitkän käyttöiän vähentämällä valonlähdetilan kirkkaustasoa ja säätämällä tuuletinkäyttöä.

Mahdollistaa optisten osien entistä pidemmän käyttöiän vähentämällä lisää valonlähdetilan kirkkaustasoa ja säätämällä voimakkaammin tuuletinkäyttöä.

Jos käytät projektoria jatkuvasti 24 tuntia tai kauemmin tai sammutat projektorin virran irrottamalla sen pistorasiasta, suorita valonlähteen kalibrointi käyttämällä jotakin alla olevista asetuksista. Jos kalibrointia ei suoriteta, projektori ei pysty säilyttämään kiinteää kirkkautta.

• Aseta ajoittain [Kyllä] kohtaan [Valonlähteen kalibrointi] valikossa [Kalibrointi] ( S154 ).

• Määritä CALIBRATION kohdassa [Aikataulu] ( S151 ).

Objektiivin siirtotila

Kytke tarvittaessa käytettävissä oleva objektiivin siirron alue.

Vaihtoehto Toiminta

Normaali

Laajennettu

Tuottaa normaalin objektiivin siirron alueen.

Tuottaa laajennetun objektiivin siirron alueen.

• [Laajennettu]-asetuksen valitseminen voi heikentää kuvan laatua ja keystonekorjauksen tarkkuutta riippuen objektiivin siirron määrästä.

• [Normaali]-asetuksen valitseminen, kun objektiivi on laajennetulla alueella

(normaalin sijainnin ulkopuolella), aiheuttaa objektiivin siirron nollauksen (

S136

).

132

Valikon kuvaus

Marginaalin tarkennus

Kupoliin projisoitaessa kuvan tarkennus voidaan säätää näytön reunoihin ja kaukosäädintä voidaan käyttää tarkennuksen säädön aktivointiin ja deaktivointiin. Katso lisätietoja

kohdasta “Reuna-alueiden tarkennuksen säätäminen” ( S94 ).

Vaihtoehto

Pois

Päällä

Palauta

Toiminta

Poista käytöstä kuvan reunojen tarkennus kaukosäätimellä.

Ota käyttöön kuvan reunojen tarkennus kaukosäätimellä. Pääset säätöikkunaan painamalla projektorin

LENS

-painiketta kaksi kertaa tai painamalla kaukosäätimen

FOCUS

-painiketta kaksi kertaa.

Palauta reunojen tarkennus vakioasetukseen.

• Marginaalin tarkennusominaisuus ei ole käytettävissä asennetun objektiivin tyypin takia.

• Toiminnon asettaminen [Pois] estää ainoastaan säätöikkunan näkymisen.

Säätöarvot säilyvät silti. Käytä tätä asetusta estämään kuvan reunojen tarkennus kaukosäätimellä.

Reunan häivytys

Useasta projektorista tulevien kuvien, häivytysalueen muodostavien limittäisten reunojen kirkkautta ja värejä voidaan säätää, jotta saadaan saumaton ulkonäkö. Katso

yksityiskohtaiset ohjeet kohdasta “Projisoiminen usealla projektorilla samanaikaisesti

(Reunojen häivytys)” ( S96 ).

Vaihtoehto

Pois

Säädä

Toiminta

Poista käytöstä häivytys.

Näytä häivytysalueen säätövalikko.

Alkukohdan merkki Loppukohdan merkki

Häivytysalue

Säädettäessä oikealta puolelta projisoitavaa kuvaa

• Säätö ei ehkä eliminoi eri värejä tai kirkkauksia häivytysalueella.

• Saat parhaat reunan häivytystulokset, kun käytät kaikkia projektoreita samassa kuvatilassa ja teet seuraavassa esitetyt säädöt.

(1) Kirkkaus, kontrasti, P/V/S-voimakkuus ja poikkeama, mustan taso, värien häivytys,

värilämpötila, värin taso, väritasapaino, terävyys ja gamma ( S118 )

(2) Värin säätö käyttämällä värin säätöä 6 akselilla (

S122

)

(3) Gamma-säätö käyttämällä Gamman hienosäätöä ( S123 )

(4) Kulmien säätö käyttämällä keystone-korjausta (

S128

)

133

Valikon kuvaus

Alivalikko

Sivu

Värien häivytyksen säätö

Toiminta

Vasen /

Oikea / Ylä /

Ala

Valitse säädettävän häivytysalueen suunta.

Leveys

Määritä alku- ja loppukohdan merkkien väli.

Aloituskohta

Siirtää alkukohdan merkin paikkaa.

• Laajat häivytysalueet voivat peittää tulosignaalien valintaikkunoita tai muita käyttöliittymän osia. Aseta silloin reunojen häivytys väliaikaisesti [Pois] ja tarkista näyttö.

• Vaikka aloitusmerkki on tavallisesti kuvan reunassa, sitä voi siirtää kuvan keskiosaa kohti. Tässä tapauksessa musta häivytysalue on alkukohdan merkin ulkopuolella.

Säädä epätoivotut värit tai värien väliset ristiriitaisuudet häivytysalueella.

Alivalikko

Pois

Toiminta

Älä säädä häivytettyjen kuvien värejä.

Säädä epätoivotut värit tai värien väliset ristiriitaisuudet häivytysalueella.

Säädä

Vaihtoehto

Valkoinen

Punainen /

Vihreä /

Sininen

Toiminta

Korjaa epätoivotut värit tai ristiriitaisuudet häivytysalueella säätämällä samanaikaisesti punainen, vihreä ja sininen.

Korjaa epätoivotut värit tai ristiriitaisuudet häivytysalueella säätämällä erikseen punainen, vihreä ja sininen.

134

Valikon kuvaus

Alivalikko

Mustan tason säätö

Toiminta

Koska musta on vaaleampi häivytysalueella kuin muilla alueilla, voit säätää mustan tasoa häivytysalueen ulkopuolella, jotta kirkkausero erottuu vähemmän.

Lopetusmerkin sijainti (piilotettu)

Vasen kuva

Alue D

CBA

Häivytysalue

A-alue: Mustan tasoa ei voi säätää.

B-alue: Säädä mustan taso erilaiseksi kuin D-alueella.

C-alue: Säädä niin, että vaihtuminen suhteessa B- ja D-alueiden mustan tasoon on tasainen.

Alueet C - A (oletus: 0)

Vaihtoehto

Pois Älä säädä mustan tasoa.

Toiminta

Säädä

Alivalikko

Säädön tyyppi

Toiminta

Vaihtoehto Toiminta

Pehmennä häivytysalueen rajoja säätämällä alueita C - A.

Alue

Vaihtoehto

Sivu

Toiminta

Valitse säädön suunta Vasen /

Oikea / Ylä / Ala.

A-leveys /

B-leveys /

C-leveys

Säädä A - C

-alueiden leveyksiä.

Mustan taso

Säädä mustan tason kirkkautta ja alueiden B ja D väriä.

Vaihtoehto

B-/D-alue perus

B-/D-alue punainen / vihreä / sininen

Toiminta

Säädä mustan tason kirkkautta B-/Dalueella.

Säädä B-/D-alueen mustan tasojen punaisia, vihreitä ja sinisiä komponentteja erikseen.

135

Valikon kuvaus

Alivalikko

Merkki

Palauta

Toiminta

Näytä häivytysalueen merkit.

Vaihtoehto

Pois

Päällä

Toiminta

Piilota häivytysalueen merkit.

Näytä häivytysalueen merkit. Alkukohdan merkki on punainen ja loppukohdan merkki on vihreä.

Palauta merkintöjen asetukset.

Objektiivi - paikka

> [Asennusasetukset] >

[Objektiivi - paikka]

Projektori voi tallentaa muistiin tiedot objektiivin asennosta. Korkeintaan kolme sarjaa objektiivitietoja (mukaan lukien tarkennus, zoomaus ja objektiivin siirtoasetukset) voidaan tallentaa ja objektiivit voidaan palauttaa näihin asentoihin.

Alivalikko

Lataa paikka 1 – 3

Toiminta

Palauttaa objektiivit asentoihin, jotka tallennettiin käyttämällä Tallenna paikka 1 – 3.

Tallenna paikka

1 – 3

Tallentaa objektiivin asennon paikkoina 1 – 3.

Palauttaa objektiivin esiasetettuun asentoon.

Obj. siirron nollaus

• Esiasetettu asento vaihtelee riippuen objektiivin tyypistä.

• Esiasetettu asento muuttuu myös, kun projektorin suuntaa muutetaan kattokiinnityksen takia jne. Esimerkki: [+50%, 0%]

> [-50%, 0%]

• Voit lukita (suojata) tallennetun asennon asettamalla [Sijaintilukitus] (

S127 ) asetukseksi

[Päällä].

• Seuraavat asetusarvot tallennetaan objektiivin asentotietojen lisäksi (mukaan lukien tarkennus, zoomaus ja objektiivin siirtoasetukset):

-

Vaaka-pystysuora keystone / Kulmien säätö

-

Näytön väri

-

Zoomaus

• [Lataa paikka] ei ole käytettävissä ellet ensin suorita kerran [Tallenna paikka].

• Objektiivien alkuperäinen asento vaihtelee käytetystä objektiivin tyypistä riippuen.

• Kun tallennetut objektiivien asennot palautetaan, kuvat voivat projisoitua hieman eri asennossa kuin tallennettu asento.

• Hieman pienemmän kuvakoon kuin näytön koko (kuva-alue) määrittäminen mahdollistaa usean objektiivin asennon vaihtelemisen ilman, että kuva menee ruudun ulkopuolelle.

• Kun tarvitaan tarkkaa sijoittamista, käytä objektiivin siirtoa, zoomausta ja tarkennustoimintoja hienosäätämiseen.

136

Valikon kuvaus

Näytön väri

> [Asennusasetukset] >

[Näytön väri]

Voit säätää projektorilla näytettävien kuvien väriominaisuuksia heijastuspinnan värin mukaan.

Alivalikko

Normaali

Vihreä taulu

Säädä

Toiminta

Valitse tämä, jos käytetään tavallista heijastuspintaa. Kuvat näytetään projektorilla luonnollisen valon tapaisella valolaadulla.

Valitse, käytetäänkö tummanvihreää pintaa näyttönä. Taululla näkyvä värilaatu on samantapainen kuin [Normaali].

Valitse, hienosäädetäänkö punainen, vihreä ja sininen.

Himmennin

> [Asennusasetukset] >

[Himmennin]

Käytä tätä ominaisuutta projisoinnissa, jossa kontrastia korostetaan enemmän kuin kirkkautta.

Alivalikko

Avaa

Toiminta

Poistaa käytöstä aukkoarvon säätämisen.

Määritä aukkoarvo manuaalisesti.

Säädä

[Himmennin]-asetus ei vaikuta virrankulutukseen.

Testikuvio

> [Asennusasetukset] >

[Testikuvio]

Voit projisoida testikuvion ( S93

) ja tarkistaa siitä resoluution, värin ja muita ominaisuuksia, vaikka tulosignaalia ei ole. Käytettävissä myös painamalla kaukosäätimen

TEST PATTERN

-painiketta.

Pois

Päällä

Vaihtoehto Toiminta

Poista käytöstä testikuvionäyttö.

Ota käyttöön testikuvionäyttö.

• Kun testikuviovalikko näytetään, voit käyttää [ ]- / [ ]-painiketta kuvioiden vaihtamiseen. Lisäksi asetuksilla varustettujen testikuvioiden asetuksia voidaan vaihtaa

[ ]- / [ ]-painikkeella.

• Testikuviovalikkoa ei enää näytetä hetken kuluttua, mutta saat sen uudelleen näkyviin painamalla [ ]- / [ ]-painiketta.

137

Valikon kuvaus

Järjestelmäasetukset

Mukauta projektorin ja kaukosäätimen toimintaa, merkkiääniä ja muita toimintoja käynnistämisen jälkeen, valmiustilan aikana ja muissa tilanteissa.

Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI-1

Valikko

Käyttäjän näyttöasetukset

Näytössä

Toiminta

Mukauta käyttäjän näyttöjä, jotka näkyvät käynnistämisen yhteydessä, kun signaalia ei tunnisteta ja muissa tilanteissa.

Aseta näytön sijainti, valikoiden, ohjetietojen sekä varoitus-tai huomiokuvakkeiden näyttäminen tai piilottaminen.

Määritä käyttö kaukosäätimellä tai projektorin painikkeilla.

Kaukosäädin/ reunasäädin

Ääni liitännän valinnassa

HDBaseT-signaalin laatu

Tietoliikenneasetukset

Valitse liitäntä äänitulolle.

Näyttää HDBaseT-tulon videosignaalin laadun.

Virransyötön asetukset

Liike-epäterävyyden vähennys

Kieli

Muut asetukset

Määritä Extron XTP- ja sarjaliikenneasetukset.

Määritä virranhallinta käynnistyksessä, valmiustilassa ja kun signaalia ei saada.

Liike-epäterävyyttä voi ilmetä videota toistettaessa.

Liike-epäterävyyden vähennystoiminto muuttaa epäterävyyden huomaamattomammaksi.

Voit valita kielen, jolla valikot näytetään.

Aseta salasana, tarkista ilmansuodattimen vaihtoaika ja siirry muihin asetuksiin ja tietoihin.

Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai ovat piilossa.

Lisätiedot

S139

S140

S142

S144

S145

S145

S146

S148

S148

S149

138

Valikon kuvaus

Käyttäjän näyttöasetukset

> [Järjestelmäasetukset] >

[Käyttäjän näyttöasetukset]

Kaappaa logo ja määritä logon näyttöasetukset.

Logon kaappaus

Rekisteröi tämänhetkisen kuvan käyttäjän logoksi. Rekisteröity käyttäjän logo voidaan näyttää, kun signaalia ei ole, kun

BLANK

-painiketta on painettu tai kun projektori käynnistetään.

Vaihtoehto Toiminta

Kyllä

Ei

Näytä kuva logon rekisteröimistä varten.

Kohdista kuva tallennettavan alueen ilmaisevien punaisten reunaviivojen väliin ja paina sitten

OK

-painiketta. Reunaviivojen välinen kuvan osa on nyt rekisteröity.

Keskeyttää logon rekisteröimisen.

Logon sijainti

Määritä rekisteröityjen käyttäjän logojen sijainti.

Voit määrittää sijainnin logon rekisteröimisen jälkeen. Valitse ylävasen, yläoikea, keskikohta, alavasen tai alaoikea.

Ei signaaliruutua

Mukauta näyttöä, joka näkyy, kun tulosignaaleja ei vastaanoteta.

Vaihtoehto Toiminta

Musta

Sininen

Käyttäjän logo

Näyttö on täysin musta.

Näyttö on täysin sininen.

Käyttäjän logo projisoidaan.

Kuvaruutu tyhjänä

Valitse näyttö, joka näkyy, kun projisointi on väliaikaisesti pimennetty painamalla kaukosäätimen

BLANK

-painiketta.

Vaihtoehto Toiminta

Musta

Sininen

Valonlähde pois

Käyttäjän logo

Näyttö on täysin musta.

Näyttö on täysin sininen.

Valonlähde on kytketty pois päältä.

Käyttäjän logo projisoidaan.

139

Valikon kuvaus

Projektori käynnissä

Valitse logo, joka projisoidaan käynnistyksen jälkeen, kunnes tulosignaalit voidaan projisoida.

Vaihtoehto

Ohita

Canon-logo

Käyttäjän logo

Toiminta

Musta näyttö projisoidaan.

Näyttää Canon-logon, joka rekisteröitiin etukäteen tehtaalla.

Käyttäjän logo projisoidaan.

Näytössä

> [Järjestelmäasetukset] >

[Näytössä]

Määritä näyttötiedot näyttövalikoille, ohjeille ja varoitus- tai varotoimikuvakkeille.

Valikon sijainti

Sijoita valikkonäyttö uudelleen.

Valitse ylävasen, yläoikea, keskikohta, alavasen tai alaoikea.

Vain [Keskellä] on käytettävissä, kun käytetään reunan häivytystä. Muut näytön sijainnit ovat harmaita eivätkä ole käytettävissä.

Valikon näyttöaika

Pidennä valikon näyttöaikaa 10 tai 30 sekunnin standardista 3 minuuttiin.

Vaihtoehto Toiminta

Normaali

Jatkettu

Valikkoa näytetään 10 tai 30 sekuntia.

Valikkoa näytetään 3 minuuttia.

140

Valikon kuvaus

Myös seuraavissa näyttöajoissa on tapahtunut muutoksia.

Kohde

- Valikkonäyttö

- Reunan häivytys (

S133

)

- Tulo (

S42

)

- Keystone (

S82

)

- Keystonen palautus (

S85 )

- Tarkennus ( S43 )

- Zoomaus (

S43

)

- Objektiivin siirto ( S58 )

- Objektiivin siirron nollaus ( S60 )

- Marginaalin tarkennus (

S94 )

- Kuvasuhde (

S112

)

- Kuvatila ( S117 )

- Äänenvoimakkuus (

S29

, S34 )

- Gamma ( S118 )

[Normaali] [Jatkettu]

30 sekuntia 3 minuuttia

10 sekuntia 3 minuuttia

Valikon kääntö

Kierrä valikkonäyttöä. Projisoitaessa pystysuunnassa, esimerkiksi projektorin ollessa asennettuna 90° kulmaan, määritä projisoitujen valikkojen suunta, jotta ne voidaan kohdistaa projisoitujen kuvien ylä- tai alaosaan.

Vaihtoehto

Auto

Pois

Toiminta

Kiertää valikkoja automaattisesti tarpeen mukaan käyttämällä kiihtyvyysmittaria sen määrittämiseksi, onko projektori asennettu pystyasentoon (90° myötäpäivään tai vastapäivään) vai vaakasuoraan.

Valikkoja ei kierretä. Valikot näkyvät luettavassa suunnassa vaakasuoraan asennetuissa projektoreissa.

90 astetta vastapäivään

90 astetta myötäpäivään

Valikkoja kierretään 90°. Valikot näkyvät luettavassa suunnassa pystyasentoon (90° myötäpäivään tai vastapäivään) asennetuissa projektoreissa.

• Valikon kiertämissuunnan määrittämiseksi projektorin suunta tunnistetaan heti käynnistämisen jälkeen tai tämän asetuksen ollessa [Auto].

• Valikoita ei kierretä automaattisesti vastaamaan projektorin suunnan muutoksiin projisoinnin aikana.

Opas

Näyttää opasnäytön.

Vaihtoehto

Pois

Päällä

Piilottaa opasnäytön.

Näyttää opasnäytön.

Toiminta

Opasnäyttö näytetään seuraavissa tapauksissa.

• Tulosignaalia ei havaita.

• [BLANK]- tai [FREEZE]-tilassa painetaan painiketta, joka ei kelpaa (

S33 ).

• Kun sijaintilukituksen ( S127

) asetuksena on [Päällä] ja tällä toiminnolla lukittuja painikkeita painetaan.

141

Valikon kuvaus

Näytä tulon tila

Määritä näytetäänkö signaalin tila, kun signaalia ei ole tai kun olet tekemässä signaalien asetuksia.

Vaihtoehto Toiminta

Pois

Päällä

Tulosignaalin tilaa ei näytetä.

Tulosignaalin tila näytetään.

Ilmansuodatt. varoitusnäyttö

Näyttää varoituksen ilmansuodattimen vaihtamisesta, kun vaihto vaaditaan.

Toiminta Vaihtoehto

Pois

Päällä

Ilmansuodatinvaroitus ei näy.

Ilmansuodatinvaroitus näkyy.

Jos [Ilmansuodatt. varoitusnäyttö] asetuksena on [Pois], varoitusta ilmansuodattimen vaihtamisesta ei ilmesty näyttöön. Suosittelemme tarkistamaan ilmansuodattimen laskurin (

S155 ) aika ajoin, jotta tiedät milloin suodatin pitää vaihtaa.

Ylikuumenemisvaroitus

Valitse, näytetäänkö korkeasta lämpötilasta varoittava kuvake ( ), kun sisälämpötila on korkea ja projektori voi ylikuumentua.

Vaihtoehto

Pois

Päällä

Toiminta

Poista käytöstä korkeasta lämpötilasta varoittavan kuvakkeen näyttö.

Ota käyttöön korkeasta lämpötilasta varoittavan kuvakkeen näyttö.

Kaukosäädin/reunasäädin

> [Järjestelmäasetukset] >

[Kaukosäädin/reunasäädin]

Määritä, mitkä toiminnot ovat käytettävissä kaukosäätimen painikkeilla tai projektorin sivusäätimillä.

Merkkiääni

Voit valita, kuuluuko projektoria käytettäessä merkkiääni vai ei.

Vaihtoehto

Pois

Päällä

Toiminta

Kytkee merkkiäänen pois käytöstä.

Kytkee merkkiäänen käyttöön.

Merkkiääni ei kuulu, jos vaimennat projektorin äänen kaukosäätimen

MUTE

painikkeella.

142

Valikon kuvaus

Painiketoisto

Painiketoisto mahdollistaa projektorin tai kaukosäätimen painikkeiden pitämisen alhaalla sen sijaan, että painelisi niitä toistuvasti.

Vaihtoehto Toiminta

Pois

Päällä

Painiketoistoa ei ole kytketty päälle.

Painiketoisto on käytössä.

Avainpainike

Lukitse projektori tai kaukosäädin (langaton) käytön estämiseksi.

Vaihtoehto

Pois

Pääyksikkö

Kaukos.

(langaton)

Toiminta

Kytkee avainpainikkeen pois käytöstä. Käyttö on mahdollista projektorista tai kaukosäätimestä.

Käyttö ei ole mahdollista projektorista.

Käytä kaukosäädintä.

Poistaa infrapunakaukosäätimen käytöstä (

S36

). Käytä projektorin painikkeita.

Käyttö on mahdollista myös lisävarusteena saatavalla langallisella kaukosäätimellä (RS-RC05).

Avainpainike-toiminnon vapautus

Kytke projektori pois päältä ja irrota virtapistoke. Pidä projektorin

OK

-painiketta painettuna ja yhdistä virtajohto samalla, kun jatkat

OK

-painikkeen painettuna pitämistä. Hetken kuluttua kuuluu äänimerkki ja säätimien lukitus vapautuu.

Kun menet tähän asetukseen projektorin sivusäätimillä, [Pääyksikkö] ei ole käytettävissä. Samoin, jos menet asetukseen kaukosäätimestä, [Kaukos. (langaton)] ei ole käytettävissä.

IR-vastaanottimen asetukset

Valitse projektorin infrapunavastaanotin.

Vaihtoehto

Kaikki

Etu

Takana

Toiminta

Käytä sekä projektorin etu- että takavastaanotinta.

Käytä projektorin etuvastaanotinta.

Käytä projektorin takavastaanotinta.

143

Valikon kuvaus

Kaukosäätimen kanava

Jopa neljälle projektorille voidaan määrittää eri kanavat, jolloin yhtä kaukosäädintä voidaan käyttää kaikkien projektoreiden kanssa.

Projektorin kanavan valitseminen

Jos käytössä on langallinen kaukosäädin, kaukosäätimen kanavaa ei tarvitse asettaa.

Toiminta Vaihtoehto

Kan. 1

Kan. 2

Kan. 3

Kan. 4

Itsenäinen

Valitse kaukosäätimen kanava, jota haluat käyttää tämän projektorin kanssa.

Mille tahansa kanavalle asetettua kaukosäädintä voidaan käyttää.

Kaukosäätimen kanavan valitseminen

Kun vaihdat projektorin kanavan valikosta, muista aina vaihtaa kaukosäätimen kanava vastaavasti.

Kan. 1

Kan. 2

Kan. 3

Kan. 4

Itsenäinen

Pidä painettuina sekä

Ch

-painike että [1]-painike 3 sekunnin ajan.

Pidä painettuina sekä

Ch

-painike että [2]-painike 3 sekunnin ajan.

Pidä painettuina sekä

Ch

-painike että [3]-painike 3 sekunnin ajan.

Pidä painettuina sekä

Ch

-painike että [4]-painike 3 sekunnin ajan.

Pidä painettuina sekä

Ch

-painike että [0]-painike 3 sekunnin ajan.

[INPUT A-C]-painike asetukset

Valitse tulosignaalit, jotka määritetään kaukosäätimen

INPUT A-C

-painikkeille. Tämä mahdollistaa tulosignaalien suoran valinnan.

Vaihtoehto

INPUT A

INPUT B

INPUT C

Toiminta

Valitse määritettävät seuraavista tulosignaaleista: [Pois], [HDMI-1],

[HDMI-2] tai [HDBaseT].

Ääni liitännän valinnassa

> [Järjestelmäasetukset] >

[Ääni liitännän valinnassa]

Valitse liitäntä äänitulolle, jota käytetään erilaisilla tulosignaaleilla.

Alivalikko

HDMI-1

Valitse liitäntä äänitulolle.

Toiminta

HDMI-2

HDBaseT

Vaihtoehto

Pois

HDMI-1

HDMI-2

HDBaseT

Toiminta

Ei äänentoistoa.

Äänisignaalit HDMI-1:stä ovat lähtö.

Äänisignaalit HDMI-2:stä ovat lähtö.

Äänisignaalit HDBaseT:stä ovat lähtö.

144

Valikon kuvaus

HDBaseT-signaalin laatu

> [Järjestelmäasetukset] >

[HDBaseT-signaalin laatu]

Näyttää HDBaseT-tulon videosignaalin laadun. Vastaanotetun HDBaseTtulosignaalin arvo on osoitettu valkoisella viivalla.

Korkea Näkyy vihreän osuutena. Tämä on suositeltu taso.

Normaali Näkyy keltaisen osuutena. Signaali vaihtelee. Tarkista kaapeli.

Matala

Näkyy punaisen osuutena. Signaalia ei voi käyttää. Kiinnitä kaapeliyhteys tai vaihda kaapeli.

Älä kierrä kaapeleita kelalle tai niputa niitä.

Tietoliikenneasetukset

> [Järjestelmäasetukset] >

[Tietoliikenneasetukset]

Katso tai määritä tietoliikenneasetusarvot huoltoportille tai HDBaseTsarjaliikenteelle.

Alivalikko

Extron XTP

Toiminta

Määritä, yhdistetäänkö Extron XTP-lähettimiin, kun yhdistettynä

HDBaseT:n kautta.

Valitse sarjaliikenteelle käytettävät portit. Muussa tapauksessa voit tarkistaa sarjaliikenteelle valitun portin asetusarvot tästä asetuksesta.

Sarjaliikenne

Vaihtoehto

Huoltoportti

HDBaseT

Yksityiskohta

Toiminta

Käytä huoltoporttia (CONTROL).

Käytä HDBaseT-porttia.

Näytä baudinopeus, tietobitit ja pariteetti ja vaihda loppubitti (valitse 1 tai 2 bittiä).

145

Valikon kuvaus

Alivalikko Toiminta

Kirjaa, näytä, piilota tai tyhjennä käyttäjäkomennot.

Komentonäyttö

Voit kirjautua ja katsoa tyypin, suoritusajan ja lähetettyjen sekä vastaanotettujen käyttäjäkomentojen IP-osoitteen (rajoitettuna viimeiseen kahdeksaan vastaanottohetkellä).

Vaihtoehto

Pois

Päällä

Näyttö

Poista

Toiminta

Poista käytöstä käyttäjäkomentojen kirjaus.

Ota käyttöön käyttäjäkomentojen kirjaus.

Näytä käyttäjäkomentojen loki.

Tyhjennä käyttäjäkomentojen loki kokonaan.

Virransyötön asetukset

> [Järjestelmäasetukset] >

[Virransyötön asetukset]

Määritä virranhallinta käynnistyksessä, valmiustilassa ja kun signaalia ei saada.

Valmiustilan virta-asetus

Määritä verkkotoiminnon käyttötila valmiustilassa.

Vaihtoehto

Normaali

Toiminta

Kaikki verkkotoiminnot ovat käytettävissä, kun verkkotoiminnot on otettu käyttöön, mukaan lukien Web-näyttö ja PJLink.

Virransäästö

Kaikki toiminnot ovat pois käytöstä, lukuun ottamatta joitakin langallisia LAN-toimintoja (kuten toiminnot verkon kautta).

• [Valmiustilan virta-asetus] on [Normaali], eikä sitä voi muuttaa, kun aikataulu on

käytössä ( S151

).

• [Valmiustilan virta-asetus] on [Normaali], eikä sitä voi muuttaa, kun langaton LAN on

käytössä ( S159

).

146

Valikon kuvaus

Pikakäynnistys

Ota käyttöön nopeampi käynnistys seuraavalla kerralla jättämällä joitain piirejä päälle

90 minuutin ajaksi projektorin sammuttamisen jälkeen. Jotta äkillinen voimakas ylivirta voidaan välttää, projisointi viivästyy vähintään noin 1,7 sekunnilla.

Vaihtoehto Toiminta

Pois

Päällä

Poista nopea käynnistys käytöstä.

Ota nopea käynnistys käyttöön.

Virransäästötila

Määritä, kytketäänkö valonlähde pois vai siirrytäänkö valmiustilaan, jos tulosignaalia ei ole.

Tämä toiminto kytkee valonlähteen tai virran pois päältä automaattisesti tietyn odotusajan jälkeen, jos kaukosäädintä tai projektoria ei käytetä.

Vaihtoehto

Pois

Valonlähde pois

Valmiustila

Toiminta

Kytke virransäästötila pois käytöstä.

Kytkee vain valonlähteen pois päältä.

Kytkee projektorin pois päältä ja siirtää sen valmiustilaan.

• Projektio palautuu, jos sama tulosignaali palautuu, jos kaukosäädintä tai projektoria käytetään tai jos projektorin käynnistämisen käyttäjäkomento lähetetään.

• Kun projektori on siirtynyt valmiustilaan, projektion palautuminen vaatii samat vaiheet kuin projektorin käynnistäminen normaalisti.

• Kun [Pois] on valittuna, [Direct virta päällä] ei ole käytettävissä.

Virransäästön kesto

Määritä, kuinka paljon aikaa täytyy kulua ennen kuin valonlähde kytkeytyy pois päältä tai projektori siirtyy valmiustilaan riippuen [Virransäästötila]-asetuksesta.

Vaihtoehto Toiminta

5 min. – 60 min.

Jos tulosignaalia ei ole ollut tai projektoria ei ole käytetty 30 sekuntiin, projektori alkaa näyttää valitun ajan laskurin.

• Voidaan asettaa arvoon 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min tai 60 min.

• Jos laskennan ehdot täyttyvät, kun projektio on pimennetty, pimentäminen peruuntuu.

Direct virta päällä

Voit käynnistää projektorin liittämällä virtajohdon painamatta

POWER

-painiketta.

Vaihtoehto Toiminta

Pois

Päällä

POWER

-painiketta täytyy painaa, jotta projektorin virta kytkeytyy.

Voit käynnistää projektorin liittämällä pelkästään virtajohdon.

• Ennen kuin otat Direct-virran käyttöön, muista valita [Virransäästötila]-asetukseksi jokin muu kuin [Pois]. Kun [Pois] on valittuna, [Direct virta päällä] ei ole käytettävissä.

• Projektori on myös varustettu Direct-virta pois -toiminnolla. Projektorille ei aiheudu vauriota, vaikka pistoke irrotettaisiin projisoinnin aikana projektorin sammuttamiseksi painamatta

POWER

-painiketta. Juuri ennen projektorin pistokkeen irrottamista tehdyt asetusten säädöt eivät kuitenkaan ehkä tallennu.

147

Valikon kuvaus

Liike-epäterävyyden vähennys

> [Järjestelmäasetukset] >

[Liike-epäterävyyden vähennys]

Liike-epäterävyyttä voi ilmetä videota toistettaessa. Liike-epäterävyyden vähennystoiminto muuttaa epäterävyyden huomaamattomammaksi.

Pois

Heikko

Vaihtoehto

Voimakas

Toiminta

Liike-epäterävyyttä ei vähennetä.

Vähentää liike-epätarkkuutta nopeasti liikkuvissa kuvissa.

Huomioi, että kuvat saattavat olla hieman tummempia ja vilkkumista voi esiintyä.

Vähentää liike-epätarkkuutta nopeammin liikkuvissa kuvissa kuin kohdassa [Heikko]. Huomioi, että kuvat saattavat olla tummempia ja vilkkumista voi esiintyä.

• Jos projektorin asetus [Voimakas] tai [Heikko] tuottaa häiritsevää vilkkumista, aseta se asetukseen [Pois].

• [Liike-epäterävyyden vähennys] ei ole käytettävissä [DICOM SIM]-kuvatilassa. Valikko näkyy harmaana.

Kieli

> [Järjestelmäasetukset] >

[Kieli]

Valitse valikoiden näyttökieli.

Englanti

Saksa

Ranska

Italia

Espanja

Portugali

Ruotsi

Kieli

Venäjä

Hollanti

Suomi

Norja

Turkki

Puola

Unkari

Tsekki

Tanska

Arabia

Kiina (yksinkertaistettu)

Kiina (perinteinen)

Korea

Japani

148

Valikon kuvaus

Muut asetukset

> [Järjestelmäasetukset] >

[Muut asetukset]

Rekisteröi salasana, aseta salasana, nollaa ilmansuodattimen vaihdon laskuri, aikataulut ja siirry muihin asetuksiin ja tietoihin.

Salasana-asetus

Lukitsee projektorin käytön, kunnes oikea salasana kirjoitetaan.

Vaihtoehto

Pois

Päällä

Toiminta

Projektoria voidaan käyttää ilman salasanan kirjoittamista.

Projektoria ei voi käyttää, jollet kirjoita salasanaasi.

Salasanan poistaminen

Projektorilla peruuttaminen

Kaukosäätimellä peruuttaminen

Kytke projektori pois päältä ja irrota virtapistoke.

Pidä laitteen sivusäätimien

MENU

-painike painettuna ja liitä virtajohto pistorasiaan. Pidä

MENU

-painiketta alhaalla niin pitkään, että kuuluu

äänimerkki. Salasana peruuntuu, kun projektori antaa äänimerkin.

(Syötetty salasana nollautuu.)

Salasana voidaan pakottaa nollautumaan kaukosäätimellä. Paina valmiustilassa

MENU

-painiketta kolme kertaa ja paina sitten

POWER

painiketta.

• Arvo voi olla [Päällä] vain, jos [Rekisteröi salasana] on suoritettu.

Kun salasana on asetettu, näytetään käynnistäessä salasanan kyselynäyttö.

Syötä nelinumeroinen salasana.

Syötä salasana käyttäen [ ] / [ ] / [ ] / [ ]-painikkeita tai numeropainikkeita kaukosäätimestä.

Jos salasana on oikea, projisointi käynnistyy. Jos kirjoitat väärän salasanan kolme kertaa, kytketään virta pois päältä.

• Projektori kytkeytyy pois päältä myös salasanan kirjoitusnäytön kolmen minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

149

Valikon kuvaus

Rekisteröi salasana

Voit tallentaa salasanan projektorin käytön aloitusta varten.

Syötä nelinumeroinen salasana.

Syötä salasana käyttäen nuolinäppäimiä [ ] (1) / [ ] (2) / [ ] (3) / [ ] (4) tai kaukosäätimen numeropainikkeita.

Nelinumeroinen salasana kirjoitetaan vasemmalta oikealle. Kun viimeinen numero on syötetty, salasana rekisteröidään automaattisesti.

Painamalla

MENU

-painiketta keskeytät salasanan tallennuksen.

Päivämäärän ja ajan asetukset

Aseta aika-asetukset, kuten nykyinen päivämäärä ja kellonaika, päivämäärän/kellonajan esitysmuoto, kesäaika ja aikavyöhyke.

Alivalikko Toiminta

Aseta päivämäärä ja kellonaika. Asetettu päivämäärä ja kellonaika näkyvät ja päivittyvät sekunnin välein.

Näyttö on tyhjä, jos [Päivämäärä ja kellonaika]-asetusta ei ole asetettu.

Päivämäärä ja kellonaika

Alivalikko

Päivämäärä Syötä päivämäärä.

Kellonaika Syötä kellonaika.

Syötä

Toiminta

Vahvistaa antamasi arvot. Tällä hetkellä [Päivämäärä ja kellonaika] alkavat toimia.

Päivämäärän esitysmuoto

Kesäaika

Alue

• Päivämäärän/kellonajan esitysmuoto asetetaan kohdassa

[Päivämäärän esitysmuoto].

• Asetukset voivat nollaantua, jos projektori on pitkän aikaa kytkemättä sähkövirtaan.

Valitse [Vuosi/kuukausi/päivämäärä], [Kuukausi/päivämäärä/vuosi] tai

[Päivämäärä/kuukausi/vuosi] päivämäärän esitysmuodoksi, jota käytetään päivämäärässä ja kellonajassa, aikatauluissa ja muualla.

Säätää aikaa tunnin eteenpäin kesäajan alkaessa ja tunnin taaksepäin kesäajan päättyessä. Kesäajan ajoitus on asetettava etukäteen.

Vaihtoehto

Pois

Päällä

Muokkaa

Toiminta

Poista kesäaika käytöstä.

Ota kesäaika käyttöön.

Muokkaa, kun kesäaika alkaa ja päättyy. Aseta kuukausi, päivä ja kellonaika muokkausnäytössä alkamis- ja päättymispäivämäärän/kellonajan viereen.

[Päällä]-asetus kohtaan [Kesäaika] ei ole käytettävissä ennen kuin alkamis- ja päättymisaika on asetettu.

Valitse projektorin asennuspaikan kaupunki ja aikavyöhyke.

Näkyviin tulee kohdassa [Aikavyöhyke] valitun kaupungin aikavyöhyke.

150

Valikon kuvaus

Alivalikko Toiminta

Valitse, synkronoidaanko projektorin aika käyttäen SNTP:tä (Simple

Network Time Protocol).

Alivalikko Toiminta

Päällä (IPv4) Käytä SNTP:tä IPv4-yhteyden kautta.

Päällä (IPv6) Käytä SNTP:tä IPv6-yhteyden kautta.

Pois Poista SNTP käytöstä.

SNTP

• [SNTP] ei ole käytettävissä, kun [Verkko (langallinen/ langaton)]-asetuksena on [Pois/Pois].

• Käytä SNTP-palvelimen IP-osoitteen asettamisessa Webnäyttöä. [SNTP] ei ole käytettävissä, jollei SNTP-palvelimen

IP-osoitetta ole asetettu.

Aikataulu

Jotkin projektorin tehtävät voidaan automatisoida aikatauluttamalla ne. Aikataulutettujen tehtävien aikataulut voi valita kohdasta [Oletus], joka ei ole tiettynä ajanjaksona, tai voi valita yhden viidestä erikoisajasta, jotka voi asettaa.

Erityisjakson [Ajanjakso]-asetusta ei voi asettaa päällekkäin toisen ajanjakson kanssa.

Vaihtoehto

Oletus

Erityisajanjakso

1 – 5

Toiminta

Asettaa yleisen aikataulun, joka ei ole tiettynä ajanjaksona.

Asettaa viisi erityisajanjaksoa aikataulutoimintoon.

151

Valikon kuvaus

• [Päällä] näkyy harmaana, kunnes olet asettanut ajanjaksot kohtiin

[Erityisajanjakso 1] – [Erityisajanjakso 5].

• [Päällä] ja [Pois] näkyvät harmaina, jos kohtien [Erityisajanjakso 1] –

[Erityisajanjakso 5] ajanjaksot ovat jo menneet.

• Minkä tahansa aikataulun asettaminen [Päällä]-asetukseen muuttaa [Valmiustilan virta-asetus]-kohdan (

S146 ) asetukseksi [Normaali].

• [Oletus]-asetuksen kohdassa aikataulutettuja tehtäviä ei tehdä, kun taas erityisajanjaksojen aikataulut ovat voimassa.

Tarkka aikatauluasetus

Vaihtoehto

Pois

Päällä

Poista aikataulu käytöstä.

Ota aikataulu käyttöön.

Muokkaa aikataulua.

Oletus

Toiminta

Muokkaa

152

Valikon kuvaus

Vaihtoehto

Erityisajanjakso

Toiminta

Muokkaa

Valitse päivä kohdassa [Viikonpäivä] ja valitse kellonajat, toiminnot ja parametrit.

Alivalikko

Ajanjakso

Toiminta

Muokkaa ajanjaksoa (alkamis- ja päättymispäivä) aikataulutetulle toiminnolle. Huomioi, että [Ajanjakso]asetusta ei käytetä [Oletus]-aikataulussa.

Viikonpäivä Muokkaa vaihtamalla viikonpäivä.

Muokkaa tehtäviä, jotka on aikataulutettu valitsemaasi [Viikonpäivä]-kohtaan. Voit asettaa aikoja, toimintoja ja parametreja (POWER ON/OFF,

INPUT, CALIBRATION) luetteloon tai poistaa niitä.

Muokkaa aikataulua

153

Valikon kuvaus

Vaihtoehto

Alivalikko

Palauta

Toiminta

Toiminta

Tyhjentää valitun aikataulun asetustiedot. Kohtien

[Ajanjakso] ja viikonpäivä asetustiedot nollataan.

Kopioi tehtävät, jotka on aikataulutettu valitsemaasi

[Viikonpäivä]-kohtaan toiseen päivään aikataulun kopiointivalikosta.

Muokkaa

Kopioi aikataulu toiseen päivään

Kalibrointi

Kalibrointi säätää projektoria kompensoimaan kuvanlaadun muutoksia, jotka johtuvat pitkäaikaisesta käytöstä tai käyttöympäristön eroista.

Alivalikko Toiminta

Palauta alkuperäinen gamma, jos huomaat värikäyrien muuttuneen tai neutraalien värien tulleen tummemmiksi käytettyäsi projektoria jonkin aikaa. Gamman palautusta voidaan käyttää vain noin 30 minuutin projisoinnin jälkeen.

Vaihtoehto

Pois

Säädä

Toiminta

Palaa tehdasasetuksiin suorittamatta gamman palautusta.

Palauta alkuperäinen gamma ja käytä tulosta.

Palauta gamma

• Gamman palauttaminen palauttaa värikäyrät ja neutraalit värit mahdollisimman lähelle oletusasetuksia, mutta alkuperäistä projisointia ei voida tarkasti palauttaa.

• Jos gamman palautus on suoritettu, säätönäyttö on näkyvissä noin 6 minuutin ajan.

• Voit pysäyttää gamman palautuksen painamalla

POWER

- tai

EXIT

-painiketta. Peruutus palauttaa asetukseksi [Pois].

154

Valikon kuvaus

Alivalikko

Valonlähteen kalibrointi

Toiminta

Käytä, jos valonlähteen värien tai luminanssin heikentyminen pitkäaikaisen käytön seurauksena aiheuttaa huolta.

Vaihtoehto

Kyllä

Ei

Toiminta

Suorita valonlähteen kalibrointi.

Älä suorita valonlähteen kalibrointia.

Valonlähteen kalibrointia voidaan käyttää vain noin 30 minuutin projisoinnin jälkeen.

Laukaisee

Näytön tai muun ulkoisen laitteen toiminta voidaan laukaista kytkemällä projektori päälle tai pois päältä.

Vaihtoehto

Pois

Toiminta

Ei ulostuloa laukaisupäätteestä.

Kytke virtaan

12 V jännitteen ulostulo laukaisupäätteestä projisoinnin aikana.

Käytetään laukaisemaan näytön tai muun ulkoisen laitteen toiminta synkronoituna, kun projektori kytketään päälle tai pois päältä.

Ilmansuodatinlaskuri

Näyttää laskurin, joka muistuttaa ilmansuodattimen vaihtamisesta.

Näyttää myös laskurin nollausnäytön.

• Kun ilmansuodatin on vaihdettu, nollaa ilmansuodatinlaskuri.

• Katso lisätiedot suodattimen vaihtamisesta kohdasta S190

– S191 .

Teholaskuri

Ilmaisee kokonaisajan, jonka projektori on ollut virtalähteeseen yhdistettynä.

Tätä arvoa ei voi nollata, vaikka [Tehdasasetukset] on suoritettu.

155

Valikon kuvaus

Laiteohjelmisto

Päivitä projektorin laiteohjelmisto.

Tarkista merkitty versio ennen laiteohjelmiston päivittämistä.

Päivitä projektorin laiteohjelmisto seuraavasti.

1. Lataa päivitetty laiteohjelmisto Canonin verkkosivuilta ja tallenna ne USB-aseman juurihakemistoon.

2. Kytke USB-asema USB-porttiin.

3. Suorita päivitys loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

• Tässä näytetyt laiteohjelmistoversiot ovat vain viitteellisiä ja eroavat todellisista versioista.

• Joissakin tilanteissa päivityksen lataaminen ei ole mahdollista. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Canon Call Centeriin.

• Laiteohjelmiston päivittäminen kestää muutaman minuutin. Päivittämisen aikana

LED-merkkivalo vilkkuu punaisena. Älä katkaise projektorista virtaa LEDmerkkivalon vilkkuessa. Päivittämisen jälkeen projektori katkaisee virran automaattisesti ja siirtyy valmiustilaan.

Tehdasasetukset

Voit nollata valikkokohtien asetukset ja palauttaa järjestelmäasetusten arvoille tehdasoletukset.

Vaihtoehto Toiminta

Kyllä

Ei

Asetuksille palautetaan oletusarvot.

Asetuksille ei palauteta oletusarvoja.

156

Valikon kuvaus

Verkkoasetukset

Tässä osiossa kuvatut asetukset koskevat langallisia ja langattomia verkkoyhteyksiä, salasanan asettamista ja muita verkotetun projisoinnin tehtäviä.

Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI-1

Valikko

Verkkoasetusten lukitus

Verkon salasana-asetus

Toiminta

Lukitse tai vapauta verkkoasetukset riippuen siitä, haluatko estää muutokset.

Aktivoi verkkoasetusten salasanasuojaus tai deaktivoi se.

Rekisteröi verkon salasana

Verkko (langallinen/ langaton)

Lisäasetukset

(langallinen)

Lisäasetukset

(langaton)

PJLink*

AMX Device Discovery*

Crestron RoomView*

Aseta verkon salasana.

Ota käyttöön tai poista käytöstä langallinen tai langaton verkkoyhteys ja toimintatila.

Näytä ja aseta edistyneet asetukset langallisille yhteyksille.

Näytä ja aseta edistyneet asetukset langattomille yhteyksille.

Ota käyttöön PJLink tai poista se käytöstä.

Ota käyttöön AMX Device Discovery tai poista se käytöstä.

Ota käyttöön Crestron RoomView tai poista se käytöstä.

Näyttää verkon tiedot.

Tiedot

Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai ovat piilossa.

* Käytettävissä vain langallisissa yhteyksissä.

Lisätiedot

S158

S158

S158

S159

S160

S164

S169

S170

S170

S171

157

Valikon kuvaus

Verkkoasetusten lukitus

> [Verkkoasetus] >

[Verkkoasetusten lukitus]

Voit lukita/vapauttaa verkkoasetukset niin, ettei niitä voi muuttaa.

Vaihtoehto

Vapauta

Lukitse

Toiminta

Peruuttaa lukituksen ja mahdollistaa muiden verkkoasetusten muutokset. Lukituksen peruutus vaatii salasanan syötön. Käytä painikkeita [ ] / [ ] / [ ] / [ ] tai kaukosäätimen numeropainikkeita 4merkkisen verkon salasanan syöttämisessä.

Lukitse asetukset.

• Verkkolukituksen pakotettu peruutus

Peruuta lukitus painamalla näitä painikkeita seuraavassa järjestyksessä: [ ] [OK] [ ]

[OK] [ ] [OK]. Tämä toiminto nollaa verkon salasanan asetukseen [ ] [ ] [ ] [ ]

([1] [1] [1] [1]).

• Pidä verkkoasetukset lukitsemattomina asettamalla [Verkon salasana-asetus]-kohdan asetukseksi [Pois].

Verkon salasana-asetus

> [Verkkoasetus] >

[Verkon salasana-asetus]

Voit määrittää, vaaditaanko salasana projektorin verkkoasetusten muuttamiseen.

Vaihtoehto

Pois

Päällä

Toiminta

Verkkosalasana ei ole käytössä.

Verkkosalasana on käytössä.

Rekisteröi verkon salasana

> [Verkkoasetus] >

[Rekisteröi verkon salasana]

Käytä painikkeita [ ] / [ ] / [ ] / [ ] tai kaukosäätimen numeropainikkeita projektorin verkon salasanan syöttämisessä.

158

Valikon kuvaus

Verkko (langallinen/langaton)

> [Verkkoasetus] >

[Verkko (langallinen/langaton)]

Ota käyttöön tai poista käytöstä langallinen tai langaton verkkoyhteys ja toimintatila.

[Pois]-määritys voi säästää energiaa.

Vaihtoehto

Pois/Pois

Päällä/Pois

Päällä/Päällä (Pj AP)

Pois/Päällä (Pj AP)

Pois/Päällä (Infra)

Toiminta

Kytke virtatoiminto pois päältä.

Ota käyttöön vain langallinen verkko.

Ota käyttöön sekä langallinen että langaton verkko (PJ AP -tila).

Ota käyttöön vain langaton verkko (PJ AP -tila).

Ota käyttöön vain langaton verkko (infrastruktuuritila).

Huomioita langattomasti yhdistämisestä

PJ AP -tilan aloitusnäytössä näkyy viesti (

S66

), jossa pyydetään tarkistamaan suojausavaimen asetukset.

159

Valikon kuvaus

Lisäasetukset (langallinen)

> [Verkkoasetus] >

[Lisäasetukset (langallinen)]

Näytä langallinen IP-osoite, yhdyskäytävän osoite ja muut asetukset sekä muuta niitä manuaalisesti. Käytettävissä vain, kun langallisen verkon asetuksena on

[Päällä].

Valikko

MAC-osoite

Toiminta

Projektorin langallinen MAC-osoite.

Määrittää projektorin langallisen LAN-toiminnon (IPv4) tiedot.

IPv4lisäosoiteasetukset

Alivalikko

IP-osoite

Toiminta

Langallisen LAN:in (IPv4) IP-osoite.

Aliverkkomaski Langallisen LAN:in (IPv4) aliverkkomaski.

Yhdyskäytävän osoite

Langallisen LAN:in (IPv4) yhdyskäytävän osoite.

Vaihtoehto

DHCP

Pois

Päällä

Toiminta

Kytkee DHCP-toiminnon pois päältä. TCP-/IP-asetukset voidaan määrittää manuaalisesti.

Kytkee DHCP-toiminnon päälle.

Etsii DHCP-palvelinta. Manuaalisia

TCP-/IP-asetuksia (IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite) ei ole enää mahdollista syöttää, koska IP-osoite haetaan

DHCP-palvelimelta.

160

Valikon kuvaus

Valikko

Alivalikko

Toiminta

Toiminta

Muuta tai määritä IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite, jota käytetään yhteyksiin.

IPv4lisäosoiteasetukset

IPv6

TCP/IPasetus

• Tämä valikko ei ole käytettävissä (näkyy harmaana), kun [DHCP]-asetuksena

( S160 ) on [Päällä].

• Jos syötetään virheellinen arvo, näyttöön tulee “Virheellinen tieto”. Syötä tässä tapauksessa oikea arvo.

• Kun [Verkko (langallinen/langaton)]asetuksena on [Päällä/Päällä (Pj AP)], näkyvissä on “Samaa segmentin IPosoitetta ei voi asettaa.”, jos määrität saman aliverkon kuin PJ AP -tilassa. Syötä eri aliverkko tai muuta [Verkko (langallinen/ langaton)]-asetukseksi [Päällä/Pois] ennen kuin syötät langallisen IP-osoitteen uudelleen.

Vaihtoehto

Pois

Päällä

Toiminta

Poistaa käytöstä projektorin langallisen LAN-toiminnon

(IPv6).

Ottaa käyttöön projektorin langallisen LAN-toiminnon

(IPv6). [IPv6-lisäosoiteasetukset] ovat nyt käytettävissä.

161

Valikon kuvaus

Valikko Toiminta

Määrittää projektorin langallisen LAN-toiminnon (IPv6) tiedot.

IPv6lisäosoiteasetukset

Alivalikko

Linkki paikallinen

Toiminta

Langallisen LAN:in (IPv6) link-local-osoite.

Automaattinen

Automaattiset asetukset

Langallisen LAN:in (IPv6) automaattiset osoitteet

(enintään 5).

Manuaalinen Langallisen LAN:in (IPv6) manuaalinen osoite.

Yhdyskäytävä Langallisen LAN:in (IPv6) yhdyskäytävän osoite.

Ota käyttöön/poista käytöstä langallisen LAN:in (IPv6) automaattinen osoitteen asettaminen.

Määritä langallisen LAN:in (IPv6) asetukset manuaalisesti. Muuta tai määritä IPv6-osoite, etuliitteen pituus ja yhdyskäytävän osoite.

Manuaaliset asetukset

Jos syötetään virheellinen arvo, näyttöön tulee

“Virheellinen tieto”. Syötä tässä tapauksessa oikea arvo.

162

Valikon kuvaus

Valikko

Verkkoaset. alustaminen

Toiminta

Seuraavat verkkoasetukset on alustettu.

Projektorin valikosta määritetyt asetukset

Verkkoasetusten lukitus ( S158 )

Verkon salasana-asetus (

S158 )

Rekisteröi verkon salasana (

S158 )

Verkko (langallinen/langaton) ( S159 )

Lisäasetukset (langallinen) ( S160 )

-

IPv4-lisäosoiteasetukset ( S160

)

-

DHCP (langallinen LAN (IPv4)) (

S160

)

-

TCP/IP-asetus (

S161

)

-

IP-osoite (langallinen LAN (IPv4)) (

S160 )

-

Aliverkkomaski (langallinen LAN (IPv4)) ( S160 )

-

Yhdyskäytävän osoite (langallinen LAN (IPv4)) (

S160

)

-

IPv6 ( S161

)

-

IPv6-lisäosoiteasetukset ( S162

)

-

Automaattiset asetukset ( S162 )

-

Manuaaliset asetukset (

S162

)

-

IP-osoite (langallinen LAN (IPv6)) (

S162 )

-

Etuliitteen pituus (

S162

)

-

Yhdyskäytävän osoite (langallinen LAN (IPv6)) (

S162

)

PJLink ( S169 )

AMX Device Discovery -asetukset ( S170

)

Crestron RoomView -asetukset (

S170 )

Web-näytöstä määritetyt asetukset

[Password] ( S173

)

[Wired] (

S179

)

-

IPv4

-

DHCP (

S179

)

-

IP address ( S179 )

-

Subnet mask ( S179 )

-

Default gateway ( S179 )

-

IPv6

-

IPv6 (

S180

)

-

Autoconfiguration ( S180 )

-

IP address ( S180 )

-

Prefix length (

S180 )

-

Default gateway ( S180 )

[Mail] (

S183

)

[SNMP] (

S185

)

[Projector info.] (

S186 )

[PJLink] ( S187 )

163

Valikon kuvaus

Lisäasetukset (langaton)

> [Verkkoasetus] >

[Lisäasetukset (langaton)]

Näytä langaton IP-osoite, yhdyskäytävän osoite ja muut asetukset sekä muuta niitä manuaalisesti. Käytettävissä vain, kun langattoman verkon asetuksena on [Päällä].

Tila

SSID

Valikko

Suojaus

Toiminta

Näyttää langattoman yhteystilan ( S66 ).

Näyttää liityntäpisteen SSID-tunnuksen.

Näyttää suojausasetuksen.

Kanava Näyttää yhteyteen käytetyn kanavan.

Signaalinvoimakkuus Näyttää todellisen mitatun signaalivoimakkuuden.

MAC-osoite Projektorin langaton MAC-osoite.

Valitse yhteystapa infrastruktuuritilassa.

Wi-Fi Protected

Setup

Alivalikko

PBC

PIN

Toiminta

Yhdistä PBC-tilassa (painike).

Noudata näytettyjä ohjeita, paina langattoman tukiaseman (liityntäpisteen) painiketta ja valitse näytöstä [Kyllä] 2 minuutin sisällä.

Yhdistä PIN-tilassa.

Noudata näytettyjä ohjeita, syötä näytössä näkyvä

8-merkkinen PIN-koodi langattomaan tukiasemaan

(liityntäpisteeseen) painiketta ja valitse näytöstä [Kyllä]

10 minuutin sisällä.

164

Valikon kuvaus

Valikko Toiminta

Määritä projektorin langattomat asetukset manuaalisesti.

Alivalikko

Tila

Toiminta

Näyttää langattoman yhteystilan ( S66 ).

Näytössä näkyy luettelo käytettävissä olevien liityntäpisteiden SSID-tunnuksista. Voit etsiä lähellä olevan liityntäpisteen tai käyttää näppäimistöä ja syöttää liityntäpisteen SSID-tunnuksen.

Manuaaliset asetukset

SSID

Suojaus

Kanava

Avaintunnus

Avaintyyppi

Avain

Käytä

Valitse langattomaksi suojaukseksi [Avaa], [WEP],

[WPA2 AES] tai [WPA/WPA2 TKIP/AES]. Jos tila on PJ

AP, valitse [Avaa] tai [WPA2 AES].

Näyttää nykyisen langattoman kanavan (1–11).

Valitse langaton WEP-avaintunnus. Käytettävissä vain, kun suojausasetuksena on [WEP].

Valitse langattoman suojausavaimen syötön tyyppi. Ei ole käytettävissä, kun suojausasetuksena on [Avaa].

Syötä langattoman suojausavain.

Ei ole käytettävissä, kun suojausasetuksena on

[Avaa].

Yhdistä nykyisillä asetuksilla.

165

Valikon kuvaus

Valikko Toiminta

Määrittää projektorin langattoman LAN-toiminnon (IPv4) tiedot.

IPv4lisäosoiteasetukset

Alivalikko

IP-osoite

Toiminta

Projektorin langattoman LAN:in (IPv4) IP-osoite.

Aliverkkomaski Projektorin langattoman LAN:in (IPv4) aliverkko-osoite.

Yhdyskäytävän osoite

Projektorin langattoman LAN:in (IPv4) yhdyskäytävän osoite.

Ota käyttöön tai poista käytöstä projektorin langaton

DHCP.

DHCP

Vaihtoehto

Pois

Päällä

Toiminta

Kytkee DHCP-toiminnon pois päältä. TCP-/IP-asetukset voidaan määrittää manuaalisesti.

Kytkee DHCP-toiminnon päälle.

Etsii DHCP-palvelinta. Manuaalisia

TCP-/IP-asetuksia (IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite) ei ole enää mahdollista syöttää, koska IP-osoite haetaan

DHCP-palvelimelta.

Määritä projektorin langattomat TCP-/IP-asetukset.

• Tämä valikko ei ole käytettävissä (näkyy harmaana), kun [DHCP]-asetuksena on

[Päällä].

• Jos syötetään virheellinen arvo, näyttöön tulee “Virheellinen tieto”. Syötä tässä tapauksessa oikea arvo.

TCP/IPasetus

166

Valikon kuvaus

Valikko

IPv6

Vaihtoehto

Pois

Päällä

Toiminta

Toiminta

Poistaa käytöstä projektorin langattoman LANtoiminnon (IPv6).

Ottaa käyttöön projektorin langattoman LAN-toiminnon

(IPv6). [IPv6-lisäosoiteasetukset] ovat nyt käytettävissä.

IPv6-yhdistettävyys ei ole käytettävissä PJ AP -tilassa (

S159

).

[IPv6]- ja [IPv6-lisäosoiteasetukset]-valikko näkyvät harmaina.

Määrittää projektorin langattoman LAN-toiminnon (IPv6) tiedot.

IPv6lisäosoiteasetukset

Alivalikko

Linkki paikallinen

Toiminta

Langattoman LAN:in (IPv6) link-local-osoite.

Automaattinen

Langattoman LAN:in (IPv6) automaattiset osoitteet

(enintään 5).

Manuaalinen Langattoman LAN:in (IPv6) manuaalinen osoite.

Yhdyskäytävä Langattoman LAN:in (IPv6) yhdyskäytävän osoite.

Automaattiset asetukset

Ota käyttöön/poista käytöstä langattoman LAN:in

(IPv6) automaattinen osoitteen asettaminen.

Määritä langattoman LAN:in (IPv6) asetukset manuaalisesti. Muuta tai määritä IPv6-osoite, etuliitteen pituus ja yhdyskäytävän osoite.

Manuaaliset asetukset

Jos syötetään virheellinen arvo, näyttöön tulee

“Virheellinen tieto”. Syötä tässä tapauksessa oikea arvo.

167

Valikon kuvaus

Valikko

Verkkoaset. alustaminen

Toiminta

Seuraavat verkkoasetukset on alustettu.

Projektorin valikosta määritetyt asetukset

Verkkoasetusten lukitus ( S158 )

Verkon salasana-asetus (

S158 )

Rekisteröi verkon salasana (

S158 )

Verkko (langallinen/langaton) ( S159 )

Lisäasetukset (langaton) (

S164

)

-

IPv4-lisäosoiteasetukset ( S166

)

-

DHCP (langaton LAN (IPv4)) ( S166 )

-

TCP/IP-asetus (

S166

)

-

IP-osoite (langaton LAN (IPv4)) ( S166

)

-

Aliverkkomaski (langaton LAN (IPv4)) (

S166

)

-

Yhdyskäytävän osoite (langaton LAN (IPv4)) ( S166 )

-

IPv6 ( S167

)

-

IPv6-lisäosoiteasetukset ( S167

)

-

Automaattiset asetukset ( S167 )

-

Manuaaliset asetukset (

S167

)

-

IP-osoite (langaton LAN (IPv6)) ( S167

)

-

Etuliitteen pituus (

S167

)

-

Yhdyskäytävän osoite (langaton LAN (IPv6)) ( S167 )

Web-näytöstä määritetyt asetukset

[Password] ( S173

)

[Wireless] ( S181

)

-

IPv4

-

DHCP (

S181

)

-

IP address ( S181 )

-

Subnet mask ( S181 )

-

Default gateway ( S181 )

-

IPv6

-

IPv6 (

S182

)

-

Autoconfiguration ( S182 )

-

IP address ( S182 )

-

Prefix length (

S182 )

-

Default gateway ( S182 )

[Mail] (

S183

)

[Projector info.] (

S186 )

168

Valikon kuvaus

PJLink

> [Verkkoasetus] >

[PJLink]

Projektorin PJLink-verkkotoiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Kun toiminto on otettu käyttöön, hallinta on mahdollista verkon kautta käyttämällä

PJLink-standardeja vastaavia komentoja.

Pois

Päällä

Vaihtoehto Toiminta

Kytkee PJLink-toiminnon pois päältä.

Kytkee PJLink-toiminnon päälle.

• Projektori vastaa PJLink-standardien mukaista luokkaa Class 2, jonka on määrittänyt

Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA).

Tämä projektori tukee kaikkia PJLink Class 2 -komentoja ja PJLink-yhteensopivuus on todennettu.

-

PJLink-komentojen lähetysportin numero on 4352 (TCP).

-

PJLink-laitteen etsintäportin numero on 4352 (UDP).

-

Lisätietoja PJLinkin käyttämisestä on kohdassa “PJLinkin määrittäminen [PJLink]”

( S187 ).

Lähteet ja vastaavat tuloliitännät

Syöttölähteen numero

31

32

51

HDMI-1

Tulosignaalin nimi

HDMI-2

HDBaseT

Mikä on PJLink?

Se mahdollistaa projektoreiden keskitetyn hallinnan, sekä kaikkien projektoreiden käytön kauko-ohjaimella valmistajasta riippumatta.

JBMIA:n tavoite on parantaa käyttömukavuutta ja lisätä projektoreiden käyttöä verkkohallinnan ja projektoreiden ohjauksen varhaisella systemoinnilla, mistä kehittyy tulevaisuudessa yleinen käytäntö.

Class 1: Perusprojektoritoimintojen ohjaus- ja valvontaspesifikaatioiden standardi.

Class 2: Standardoi Class 1:een lisätyt komennot, laitteen etsinnän, tilailmoitukset ja IPv6tuen.

Katso PJLink-tiedot käymällä Japan Business Machine and Information System Industries

Associationin verkkosivustolla.

PJLinkin sivusto: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

169

Valikon kuvaus

AMX Device Discovery

> [Verkkoasetus] >

[AMX Device Discovery]

Tämä asetus mahdollistaa sen, että muut AMX Device Discovery -yhteensopivat laitteet tunnistavat projektorin verkossa. Jos verkosta puuttuu AMX Device

Discovery, valitse [Pois].

Pois

Päällä

Vaihtoehto Toiminta

Poistaa AMX Device Discoveryn käytöstä.

Ottaa AMX Device Discoveryn käyttöön. Projektori lähettää aika ajoin AMX-paketteja verkon kautta.

• Lisätietoja AMX Device Discoverysta on AMX:n sivustossa.

http://www.amx.com

Crestron RoomView

> [Verkkoasetus] >

[Crestron RoomView]

Crestron RoomView mahdollistaa usean projektorin keskitetyn hallinnan verkon kautta. Verkotettuja projektoreita voidaan ohjata etäohjauksella ja etsiä esimerkiksi vikojen syitä tai kytkeä tai katkaista projektoreiden virta. Määritä, haluatko käyttää

Crestron RoomView -asetusta.

Pois

Päällä

Vaihtoehto Toiminta

Poistaa Crestron RoomView’n käytöstä.

Ottaa Crestron RoomView’n käyttöön. RoomView-portti avautuu, ja projektori reagoi CIP-paketteihin. Tiedonsiirto on mahdollista

RoomView Express/Server -sovelluksen tai Crestron Controllerin

kautta ( S188 ).

• Lisätietoja Crestron RoomView’sta on Crestronin

®

sivustossa.

http://www.crestron.com

170

Valikon kuvaus

Tiedot

> [Verkkoasetus] >

[Tiedot]

Näyttää verkon tiedot.

Tarkat tiedot

(langallinen)

Valikko

Sähköp. lähettäjän osoite

Vastaanottajan osoite

IPv4

IPv6

IPv4

Toiminta

Sähköpostin lähettäjän osoite virheviestien lähettämiseen (

S183

).

Näyttää [Asetettu jo] tai [Ei asetettu] ilmaisten, onko vastaanottajan osoite asetettu virheviesteihin (

S183

).

Langallisen LAN:in (IPv4) IP-osoite.

Linkki paikallinen Langallisen LAN:in (IPv6) link-local IP-osoite.

Automaattinen Langallisen LAN:in (IPv6) automaattinen IP-osoite.

Manuaalinen Langallisen LAN:in (IPv6) manuaalinen IP-osoite.

Langattoman LAN:in (IPv4) IP-osoite.

Tarkat tiedot

(langaton)

IPv6

Linkki paikallinen Langattoman LAN:in (IPv6) link-local IP-osoite.

Automaattinen Langattoman LAN:in (IPv6) automaattinen IP-osoite.

Manuaalinen Langattoman LAN:in (IPv6) manuaalinen IP-osoite.

• [Tarkat tiedot (langallinen)]-valikon tiedot näytetään, kun [Verkko (langallinen/ langaton)] asetuksena on [Päällä/*].

• [Tarkat tiedot (langaton)]-valikon tiedot näytetään, kun [Verkko (langallinen/langaton)] asetuksena on [*/Päällä].

171

Valikon kuvaus

Projektorin tietojen tarkistaminen

Voit tarkistaa projisoitavien kuvien signaalityypit ja muita projektoria koskevia tietoja.

Mallinimi

Valikko

Tulosignaali

Laiteohjelmisto

Sarjanro

Projektorin käyttöaika

IP-osoite (langallinen)*

IP-osoite (langaton)*

Projektorin nimi*

Kommentit*

Toiminta

Näyttää mallin nimen.

Tiedot parhaillaan valittuna olevasta tulosignaalista.

Tiedot, kuten esimerkiksi tyyppi, resoluutio, taajuus ja signaalin värimuoto, näytetään.

Käytössä oleva laiteversio

Tämän projektorin tunnistava sarjanumero

Näyttää kokonaisajan, jonka projektori on ollut päällä.

Langallisten yhteyksien IP-osoite (IPv4).

Langattomien yhteyksien IP-osoite (IPv4).

Nimi, jolla projektori tunnistetaan verkossa

Kommentit, kuten projektorin asennuspaikka, näkyvät näytössä

(

S186 ).

Järjestelmätietojen tunnus

Järjestelmätieto. Tavallisesti tätä ei näytetä.

* Arvoa ei näytetä, kun [Verkko (langallinen/langaton)]-asetuksena on [Pois/Pois].

Joitakin arvoja ei ehkä näytetä riippuen [Verkko (langallinen/langaton)]asetuksista. ( : näytetään, —: ei näytetä)

Verkko

(langallinen/langaton)

Pois/

Pois

Päällä/

Pois

Päällä/

Päällä

(Pj AP)

Pois/Päällä

(Pj AP)

Pois/

Päällä

(Infra)

— IP-osoite (langallinen)

IP-osoite (langaton)

Projektorin nimi

Kommentit

172

Projektorin Web-näyttövalikko

Tässä osiossa kuvataan projektorin Web-näyttövalikko.

Salasanan asettaminen [Password]

Asetusnäytön kohdassa [Password] voit asettaa käyttäjänimen ja salasanan verkkonäyttöön kirjautumiseksi. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä

kohdasta “Verkon asettaminen” ( S73 ).

Kohde

User name

New password

Selitys

Kun kirjaudut verkkonäyttöön sisään, syötä käyttäjänimi yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeinä ja symboleina (4 – 15 merkkiä).

Kun kirjaudut verkkonäyttöön sisään, syötä salasana yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeinä ja symboleina (4 – 15 merkkiä).

Confirm new password Syötä vahvistukseksi sama salasana kuin kohdassa [New password].

root

Oletusasetus

system system

Suosittelemme vaihtamaan oletussalasanan.

173

Projektorin Web-näyttövalikko

Päivämäärän ja ajan asettaminen [Date and time settings]

Asetusnäytön kohdasta [Date and time settings] voit asettaa ajan asetukset, kuten nykyinen päivämäärä ja kellonaika, päivämäärän/kellonajan esitysmuoto, aikavyöhyke ja kesäaika. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä kohdasta

“Verkon asettaminen” ( S73 ).

Date and time

Kohde

Date

Indication order

Time

Time zone

SNTP

Selitys

Syötä päivämäärä yksitavuisina numeroina.

Valitse päivämäärän esitysmuodoksi

[YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] tai

[DD/MM/YYYY].

Syötä kellonaika yksitavuisina numeroina alueelta 00:00:00 –

23:59:59.

Valitse kaupunki aikavyöhykkeeltäsi.

Oletusasetus

2018/01/01

YYYY/MM/DD

00:00:00

Valitse, kytketkö SNTP-toiminnon

(Simple Network Time Protocol) päälle vai pois päältä.

[ON (IPv4)]-asetuksen valitseminen estää sinua määrittämästä seuraavia asetuksia.

[Date]

[Time]

[IPv6 SNTP server IP address]

[ON (IPv6)]-asetuksen valitseminen estää sinua määrittämästä seuraavia asetuksia.

[Date]

[Time]

[IPv4 SNTP server IP address]

(GMT) Dublin, Lisbon,

London

OFF

174

Projektorin Web-näyttövalikko

Kohde

Date and time

IPv4 SNTP server IP address

IPv6 SNTP server IP address

Summer time

ON / OFF

Selitys

Syötä IPv4 SNTP -palvelimen IP-osoite yksitavuisina numeroina.

Syötä IPv6 SNTP -palvelimen IP-osoite yksitavuisina numeroina.

Oletusasetus

0.0.0.0

<Tyhjä>

Valitse, otetaanko kesäaika käyttöön vai ei (kellonajan säätö tunnin eteenpäin kesäajan alkaessa ja tunnin taaksepäin kesäajan päättyessä).

[OFF]-asetuksen valitseminen estää sinua määrittämästä seuraavia asetuksia.

[Start point Month]

[Start point Week]

[Start point Day]

[Start point Time]

[Finish point Month]

[Finish point Week]

[Finish point Day]

[Finish point Time]

OFF

Valitse kuukausi, jolloin kesäaika alkaa. 1 Start point

Month

Start point

Week

Start point

Day

Start point

Time

Valitse viikko, jolloin kesäaika alkaa.

Valitse päivä, jolloin kesäaika alkaa.

1

Mon

Finish point

Month

Finish point

Week

Finish point

Day

Finish point

Time

Syötä kesäajan alkamisaika yksitavuisina numeroina alueelta

00:00 – 23:59.

00:00

Valitse kuukausi, jolloin kesäaika päättyy.

1

Valitse viikko, jolloin kesäaika päättyy.

1

Valitse päivä, jolloin kesäaika päättyy.

Syötä kesäajan päättymisaika yksitavuisina numeroina alueelta

00:00 – 23:59.

Mon

00:00

175

Projektorin Web-näyttövalikko

Aikataulujen asettaminen [Schedule]

Asetusnäytön kohdasta [Schedule] voit automatisoida joitakin projektorin tehtäviä aikatauluttamalla ne. Aikataulutettujen toimintojen aikataulut voi valita kohdasta

[Usually], joka ei ole tiettynä ajanjaksona, tai voi valita yhden viidestä erikoisajasta

(Period.1 – Period.5), jotka voi asettaa. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä

kohdasta “Verkon asettaminen” ( S73 ).

Kohde

Schedule view

Select period

Selitys

Valitse erikoisaika määritettäväksi.

Time setting Syötä vasempaan ruutuun aikataulutettavan erikoisajanjakson alkamisaika ja syötä oikeaan ruutuun päättymispäivä. Käytä yksitavuisia numeroita.

Erikoisaikojen päivämäärät eivät saa mennä päällekkäin.

Usually Näyttää tavallisen aikataulun, joka voidaan kytkeä päälle tai päältä pois valintaruutuja käyttämällä.

Period.1

Period.2

Period.3

Period.4

Näyttää aikataulutetun ajanjakson 1 aikataulun. Voidaan kytkeä päälle tai päältä pois valintaruutuja käyttämällä.

Näyttää aikataulutetun ajanjakson 2 aikataulun. Voidaan kytkeä päälle tai päältä pois valintaruutuja käyttämällä.

Näyttää aikataulutetun ajanjakson 3 aikataulun. Voidaan kytkeä päälle tai päältä pois valintaruutuja käyttämällä.

Näyttää aikataulutetun ajanjakson 4 aikataulun. Voidaan kytkeä päälle tai päältä pois valintaruutuja käyttämällä.

Oletusasetus

Period.1

2018/01/01

Tyhjennetty (OFF)

Tyhjennetty (OFF)

Tyhjennetty (OFF)

Tyhjennetty (OFF)

Tyhjennetty (OFF)

176

Projektorin Web-näyttövalikko

Schedule view

Kohde

Period.5

Time Schedule

Selitys

Näyttää aikataulutetun ajanjakson 5 aikataulun. Voidaan kytkeä päälle tai päältä pois valintaruutuja käyttämällä.

Näyttää tavallisen aikataulun tai ajanjakson aikataulun kellonajat ja viikonpäivät, jotka on valittu kohdassa

[Schedule view].

Vihreä pystysuora viiva: projektori käynnissä; harmaa pystysuora viiva: projektori ei ole käynnissä; sininen pystysuora viiva: kytke tulosignaalit.

Enintään 8 aikataulua voidaan asettaa yhdelle päivälle.

Oletusasetus

Tyhjennetty (OFF)

Napsauttamalla kohdetta kohdassa [Time Schedule] pääset [Edit schedule]näyttöön, jossa voit muokata aikatauluun valittua päivää tai kellonaikaa.

Edit schedule

Kohde

Day

Time

Operation

Parameter

Selitys

Näyttää valitun aikataulun viikonpäivän. —

Oletusasetus

<Tyhjä> Syötä automaattinen suoritusaika yksitavuisina numeroina alueelta

00:00 – 23:59.

Valitse automaattisen suorituksen toiminnoksi [Power], [Input] tai

[Calibration].

Power

Valitse automaattisen suorituksen parametreiksi seuraavia.

• Kun [Operation]-asetuksena on

[Power]:

[ON] / [OFF]

• Kun [Operation]-asetuksena on

[Input]:

[HDMI-1/2] / [HDBaseT]

• Kun [Operation]-asetuksena on

[Calibration]:

LIGHT

ON

177

Projektorin Web-näyttövalikko

Napsauttamalla [Add schedule] kohdassa [Time Schedule] pääset [Add schedule]näyttöön, jossa voit lisätä uuden aikataulun valittuun tavalliseen aikatauluun tai ajanjakson aikatauluun.

Add schedule

Kohde

Day

Time

Operation

Parameter

Selitys

Valitse automaattisen suorittamisen viikonpäivä. Voit valita useita päiviä.

Syötä automaattinen suoritusaika yksitavuisina numeroina alueelta

00:00 – 23:59.

Valitse automaattisen suorituksen toiminnoksi [Power], [Input] tai

[Calibration].

Valitse automaattisen suorituksen parametreiksi seuraavia.

• Kun [Operation]-asetuksena on

[Power]:

[ON] / [OFF]

• Kun [Operation]-asetuksena on

[Input]:

[HDMI-1/2] / [HDBaseT]

• Kun [Operation]-asetuksena on

[Calibration]:

LIGHT

Oletusasetus

Tyhjennetty

<Tyhjä>

Power

ON

Napsauttamalla [Copy schedule to different day] kohdassa [Time Schedule] pääset

[Schedule copy]-näyttöön, jossa voit kopioida aikataulun toiseen päivään valitussa tavallisessa aikataulussa tai ajanjakson aikataulussa.

178

Projektorin Web-näyttövalikko

Schedule copy

Kohde Selitys

Copy origin Valitse kopioitava päivä.

Registration

Events

Näyttää valitun päivän aikataulutiedot.

Mon

Oletusasetus

<Tyhjä>

Copy to day Valitse päivä, johon tiedot kopioidaan.

Voit valita useita päiviä.

Tyhjennetty

Langalliset perusverkkoasetukset [Wired]

Asetusnäytön kohdassa [Wired] voit määrittää langallisten yhteyksien

perusverkkotiedot. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä kohdasta “Verkon asettaminen” ( S73 ).

IPv4:lle IPv6:lle

IPv4 address

Kohde

MAC address

Selitys

Näyttää projektorin langallisen MACosoitteen.

DHCP Valitse, kytketkö DHCP-toiminnon päälle vai pois päältä langallisessa

LAN-yhteydessä (IPv4). Seuraavia asetuksia ei voi määrittää manuaalisesti, jos tämä asetus on [ON], sillä IP-osoite haetaan DHCPpalvelimelta.

[IP address]

[Subnet mask]

[Default gateway]

IP address Syötä projektorin langallisen LANyhteyden (IPv4) IP-osoite yksitavuisina numeroina.

Subnet mask

Default gateway

Syötä langallisen LAN-yhteyden (IPv4) aliverkkomaski yksitavuisina numeroina.

Syötä langallisen LAN-yhteyden (IPv4) oletusyhdyskäytävän osoite yksitavuisina numeroina.

Oletusasetus

Projektorin langallinen

MAC-osoite

OFF

192.168.254.254

255.255.255.0

0.0.0.0

179

Projektorin Web-näyttövalikko

IPv6 address

Kohde

Link local address

Auto

Selitys

Näyttää projektorin langallisen LANyhteyden (IPv6) paikallisen IPosoitteen.

Näyttää projektorille automaattisesti määritetyn langallisen LAN-osoitteen

(IPv6).

Static

IPv6

Näyttää projektorille manuaalisesti määritetyn langallisen LAN-osoitteen

(IPv6).

Määritä, kytketäänkö langallisen LAN

(IPv6) -yhteyden IPv6-toiminto päälle vai pois päältä.

[OFF]-asetuksen valitseminen estää sinua määrittämästä seuraavia asetuksia.

[Autoconfiguration]

[IP address]

[Prefix length]

[Default gateway]

Autoconfiguration

Valitse, kytketäänkö langallisen LAN

(IPv6) -yhteyden automaattinen asetustoiminto päälle vai pois päältä.

IP address Syötä langallisen LAN-yhteyden (IPv6) osoite yksitavuisina numeroina tai kirjaimina väliltä A – F.

Prefix length Syötä langallisen LAN-yhteyden (IPv6) etuliitteen pituus yksitavuisina numeroina.

Default gateway

Syötä langallisen LAN-yhteyden (IPv6) oletusyhdyskäytävän osoite yksitavuisina numeroina tai kirjaimina väliltä A – F.

Oletusasetus

Projektorin langallisen

LAN-yhteyden (IPv6) paikallinen IP-osoite

Automaattisesti määritetty IP-osoite hankittuna [Auto settings] varten

<Tyhjä>

OFF

ON

<Tyhjä>

<Tyhjä>

<Tyhjä>

Jos TCP/IP-asetuksia muutettiin, laite pitää irrottaa verkosta ja yhdistää uudelleen.

Jos verkon aliverkkomaskia on muutettu, valitse [Subnet mask] yllä olevasta näytöstä ja aseta uusi aliverkkomaski.

180

Projektorin Web-näyttövalikko

Langattomat perusverkkoasetukset [Wireless]

Asetusnäytön kohdassa [Wireless] voit määrittää langattomien yhteyksien

perusverkkotiedot. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä kohdasta “Verkon asettaminen” ( S73 ).

IPv4:lle IPv6:lle

IPv4 address

Kohde

MAC address

DHCP

Selitys

Näyttää projektorin langattoman MACosoitteen.

Valitse, kytketkö DHCP-toiminnon päälle vai pois päältä langattomassa LANyhteydessä (IPv4). Seuraavia asetuksia ei voi määrittää manuaalisesti, jos tämä asetus on [ON], sillä IP-osoite haetaan

DHCP-palvelimelta.

[IP address]

[Subnet mask]

[Default gateway]

IP address Syötä projektorin langattoman LANyhteyden (IPv4) IP-osoite yksitavuisina numeroina.

Subnet mask

Syötä langattoman LAN-yhteyden

(IPv4) aliverkkomaski yksitavuisina numeroina.

Default gateway

Syötä langattoman LAN-yhteyden

(IPv4) oletusyhdyskäytävän osoite yksitavuisina numeroina.

Oletusasetus

Projektorin langaton

MAC-osoite

OFF

192.168.253.254

255.255.255.0

0.0.0.0

181

Projektorin Web-näyttövalikko

IPv6 address

Wireless setting

Kohde

Link local address

Auto

Näyttää projektorin langattoman LANyhteyden (IPv6) paikallisen IPosoitteen.

Selitys

Näyttää projektorille automaattisesti määritetyn langattoman LAN-osoitteen

(IPv6).

Static

IPv6

Autoconfiguration

Näyttää projektorille manuaalisesti määritetyn langattoman LAN-osoitteen

(IPv6).

Määritä, kytketäänkö langaton LAN

(IPv6) -toiminto päälle vai pois päältä.

[OFF]-asetuksen valitseminen estää sinua määrittämästä seuraavia asetuksia.

[Autoconfiguration]

[IP address]

[Prefix length]

[Default gateway]

Valitse, kytketäänkö langattoman LAN

(IPv6) -yhteyden automaattinen asetustoiminto päälle vai pois päältä.

IP address Syötä langattoman LAN-yhteyden

(IPv6) IP-osoite yksitavuisina numeroina tai kirjaimina väliltä A – F.

Prefix length Syötä langattoman LAN-yhteyden

(IPv6) etuliitteen pituus yksitavuisina numeroina.

Default gateway

Syötä langattoman LAN-yhteyden

(IPv6) oletusyhdyskäytävän osoite yksitavuisina numeroina tai kirjaimina väliltä A – F.

Wi-Fi

Protected

Setup

Mode

Valitse langattoman yhteyden muodostamistapa. Ei käytettävissä PJ

AP-langattomassa LAN-tilassa.

Näytä tai valitse langattoman yhteystila.

Ei käytettävissä PJ AP-langattomassa

LAN-tilassa.

Select SSID Valitse langattoman liityntäpisteen

SSID. Ei käytettävissä PJ APlangattomassa LAN-tilassa.

SSID

Security

Näytä tai valitse langattoman liityntäpisteen SSID. SSID-tunnuksen osittainen muokkaus on tuettua PJ APlangattomassa LAN-tilassa.

Näytä tai valitse langattoman suojausasetusarvo.

Oletusasetus

Projektorin langattoman

LAN-yhteyden (IPv6) paikallinen IP-osoite

Automaattisesti määritetty IP-osoite hankittuna [Auto settings] varten

<Tyhjä>

OFF

ON

<Tyhjä>

<Tyhjä>

<Tyhjä>

None (Manual) infrastructure mode

(select)

<Tyhjä>

<Tyhjä>

Open

182

Projektorin Web-näyttövalikko

Wireless setting

Kohde

Channel

Key ID

Key type

Key

Selitys

Näytä tai valitse langattoman kanavan numero. Ei käytettävissä, kun langattoman LAN-yhteyden tilana on infrastruktuuritila.

Näytä tai valitse langattoman WEPavaintunnus. Ei ole käytettävissä, kun suojausasetuksena on muu kuin WEP.

Valitse langattoman suojausavaimen syötön tyyppi. Ei käytettävissä PJ AP langattomassa LAN-tilassa.

Syötä langattoman suojausavain.

6

1

ASCII

Oletusasetus

<Tyhjä>

• Jos TCP/IP-asetuksia muutettiin, laite pitää irrottaa verkosta ja yhdistää uudelleen. Jos verkon aliverkkomaskia on muutettu, valitse [Subnet mask] yllä olevasta näytöstä ja aseta uusi aliverkkomaski.

• IPv6-yhdistettävyys ei ole käytettävissä PJ AP -tilassa (

S66

). [IPv6 address] näkyy harmaana.

• SSID-tunnuksen osittaisessa muokkauksessa, kun yhteytenä on PJ AP langaton LANtila (

S66

), voit muokata osaa väliltä PJ- ja _Canon0D. Syötä yksitavuisia aakkosnumeerisia merkkejä, mukaan lukien yhdysviivat ja alaviivat (1 – 15 merkkiä).

Sähköpostin määrittäminen [Mail]

Asetusnäytön [Mail]-kohdassa voit määrittää tiedot, jotka tarvitaan virheviestien ja testiviestien lähettämiseen. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä kohdasta

“Verkon asettaminen” ( S73 ).

183

Projektorin Web-näyttövalikko

Kohde

Error report

To:

Cc:

From:

IPv4 SMTP server IP address

IPv4 SMTP server port number

IPv6 SMTP server IP address

IPv6 SMTP server port number

Mail resend interval*

Mail resend times

Selitys

Valitse, kytketkö virheviestien lähetystoiminnon päälle vai pois päältä ja valitsetko käytettäväksi verkoksi IPv4 vai IPv6.

Syötä virheviestien vastaanottajan osoite yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeinä ja symboleina (1 – 63 merkkiä).

Syötä virheviestien kopioiden vastaanottajan osoite yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeinä ja symboleina (1 – 63 merkkiä).

Syötä virheviestien lähettäjän osoite yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeinä ja symboleina (1 – 63 merkkiä).

Syötä SMTP-palvelimen IP-osoite

(IPv4) yksitavuisina numeroina.

Syötä SMTP-palvelimen portin numero

(IPv4) yksitavuisina numeroina (1 –

65535).

Syötä SMTP-palvelimen IP-osoite

(IPv6) yksitavuisina numeroina.

Syötä SMTP-palvelimen portin numero

(IPv6) yksitavuisina numeroina (1 –

65535).

Syötä viestien uudelleenlähetysten väliaika virheen sattuessa (yksikkö: sekunti) väliltä 0 – 59 sekuntia käyttäen yksitavuisia numeroita.

Syötä yksitavuisia numeroita käyttäen montako kertaa viesti lähetetään uudelleen virheen sattuessa. Valitse väliltä 0 – 255 kertaa.

OFF

MailUserAccount

<Tyhjä>

[email protected]

0.0.0.0

25

25

10

3

Oletusasetus

<Tyhjä>

* Kun väliksi on asetettu 0 sekuntia, toistuvia sähköpostin lähetysyrityksiä tehdään

(kuten asetettu kohdassa [Mail resend times]) ilman taukoja yritysten välissä.

Sähköpostin todennusasetukset

Asetusnäytön [Mail]-kohdan valinnassa [Mail auth] voit määrittää todennusasetukset sähköpostiviesteille, jotka lähetetään virheen sattuessa. Katso

lisätietoa asetusten määrittämisestä kohdasta “Verkon asettaminen” ( S73 ).

Kohde

Mail authentication

Selitys

Valitse viestien todennusmenetelmä.

Jos valitaan [OFF], muita viestien todennusasetuksia ei voida muuttaa.

OFF

Oletusasetus

184

Projektorin Web-näyttövalikko

Kohde

User name

Password

Confirm password

IPv4 POP3 server IP address

IPv4 POP3 server port number

IPv6 POP3 server IP address

IPv6 POP3 server port number

POP before SMTP response time

Selitys

Syötä viestien todennuksessa käytettävä käyttäjänimi yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeinä ja symboleina (1 – 63 merkkiä).

Syötä viestien todennuksessa käytettävä salasana yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeinä ja symboleina (1 – 63 merkkiä).

Syötä vahvistukseksi sama salasana kuin kohdassa [Password].

Syötä POP3-palvelimen IP-osoite

(IPv4) yksitavuisina numeroina.

Syötä POP3-palvelimen portin numero

(IPv4) yksitavuisina numeroina (1 –

65535).

Syötä POP3-palvelimen IP-osoite

(IPv6) yksitavuisina numeroina.

Syötä POP3-palvelimen portin numero

(IPv6) yksitavuisina numeroina (1 –

65535).

Syötä odotusaika POP3-todennuksesta

SMTP-todennukseen (yksikkö: millisekunteja) käyttäen yksitavuisia numeroita (0 – 9999 millisekuntia).

Oletusasetus

<Tyhjä>

<Tyhjä>

<Tyhjä>

0.0.0.0

110

<Tyhjä>

110

300

Testiviestin lähetys

Voit lähettää testiviestin sähköpostiosoitteeseen, joka määritettiin kohdassa [Mail] asetusnäytön [Mail]-asetuksissa napsauttamalla [Send test mail] näytön alareunasta.

SNMP-asetukset [SNMP]

Asetusnäytön [SNMP]-kohdassa voidaan määrittää SNMP-protokollaa (Simple

Network Management Protocol) käyttävien projektoreiden hallintaan liittyvät

asetukset. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä kohdasta “Verkon asettaminen” ( S73 ).

185

Projektorin Web-näyttövalikko

SNMP

Kohde

Receive community

Password

Confirm password

Selitys

Valitse SNMP-toiminnon versio. Jos valitaan [OFF], muita tämän näytön asetuksia ei voida muuttaa.

Syötä projektorin tietoja vastaanottavan yhteisön nimi yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeinä ja symboleina (1 – 15 merkkiä).

Syötä yhteisöasetusten salasana yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeinä ja symboleina (8 – 15 merkkiä). Salasana voidaan asettaa vain, kun SNMP-versio on V3.

Syötä vahvistukseksi sama salasana kuin kohdassa [Password].

OFF

Oletusasetus

<Tyhjä>

<Tyhjä>

<Tyhjä>

Projektorin tietojen määrittäminen [Projector info.]

Asetusnäytön [Projector info.]-kohdassa voit antaa merkityksellisiä kommentteja, kuten projektoreiden nimet ja asennussijainnit, joita käytetään projektoreiden tunnistamiseen, kun verkkoon on asennettu useita projektoreita. Katso lisätietoa

asetusten määrittämisestä kohdasta “Verkon asettaminen” ( S73 ).

Kohde

Projector name

Comment

Selitys

Syötä projektorin nimi yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeinä ja symboleina (1 – 63 merkkiä).

Anna mitä tahansa merkityksellisiä huomautuksia, kuten mihin projektori on asennettu.

Oletusasetus

Canon Projector001

<Tyhjä>

Eräitä merkkejä, kuten #, ei voi käyttää kohdissa [Projector name] ja [Comment].

186

Projektorin Web-näyttövalikko

PJLinkin määrittäminen [PJLink]

Asetusnäytön [PJLink]-kohdassa voit määrittää PJLink-toiminnot, jotka ovat tavanomaisia ohjattaessa projektoreita verkon kautta. Katso lisätietoa asetusten

määrittämisestä kohdasta “Verkon asettaminen” ( S73 ). Katso lisätietoja PJLinkistä

kohdasta “Mikä on PJLink?” ( S169 ).

PJLink

Kohde

PJLink authentication

Password

Confirm password

Notify 1

Notify 1 IP Address

Notify 2

Notify 2 IP Address

Selitys

Kytke PJLink-toiminto päälle ja pois päältä. Jos valitaan [OFF], muita tämän näytön asetuksia ei voida muuttaa.

Valitse, kytketkö PJLink-todennuksen päälle vai pois päältä. Jos valitaan

[OFF], seuraavia kohtia ei voida muuttaa.

[Password]

[Confirm password]

Syötä PJLink-todennuksen salasana yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeinä (1 – 32 merkkiä).

Syötä vahvistukseksi sama salasana kuin kohdassa [Password].

Määritä, lähetetäänkö spontaani tilailmoitus. [OFF]-asetuksen valitseminen estää sinua määrittämästä [Notify 1 IP Address].

Jos [Notify 1] on [ON], määritä ilmoituksen saajan IP-osoite.

Määritä ilmoitukset useille vastaanottajille.

Jos [Notify 2] on [ON], määritä ilmoituksen saajan IP-osoite.

ON

ON

Oletusasetus

system system

OFF

<Tyhjä>

OFF

<Tyhjä>

187

Projektorin Web-näyttövalikko

Crestron Electronicsin valmistaman ohjaimen [Crestron] ottaminen käyttöön

[Crestron e-Control]-näyttö avautuu. Lisätietoja Crestron-ohjaimesta on Crestronin sivustossa.

http://www.crestron.com

188

Kunnossapito /

Laitteen tekniset tiedot /

Vianetsintä

189

Kunnossapito

Projektorin puhdistaminen

Puhdista projektori usein, jottei pölyä kerry sen pinnalle.

Likainen objektiivi voi pilata näytettävän kuvan laadun.

Varoitus

Älä käytä liimoja, voiteluaineita, öljyjä tai emäksisiä puhdistusaineita projektorin huoltamisessa. Ne voivat kiinnittyä koteloon ja vaurioittaa sitä, mikä voi johtaa projektorin putoamiseen kiinnityksestään ja johtaa onnettomuuteen tai loukkaantumiseen.

Huomio

Ennen kuin puhdistat projektoria, sammuta se, odota kunnes tuuletin pysähtyy ja irrota laite verkkovirrasta ja odota sen jälkeen vähintään tunti. Muuten voit saada palovammoja, sillä pääyksikkö on erittäin kuuma heti sen jälkeen, kun projektori on kytketty pois päältä.

Pyyhi projektorin pääyksikkö kevyesti pehmeällä kankaanpalalla.

Jos projektori on hyvin likainen, upota kangaspala veteen, jossa on hiukan pesuainetta, ja purista kankaanpala hyvin. Pyyhi sillä sen jälkeen projektori puhtaaksi. Kun olet puhdistanut projektorin, pyyhi se kuivalla kankaalla.

Huomio

• Älä koskaan käytä puhdistusnestettä tai bensiiniä, sillä ne voivat vahingoittaa projektorin pintaa.

• Älä käytä kemiallista pölyliinaa.

• Objektiivin pinta vahingoittuu helposti, älä siis käytä kovia kankaita tai kovia paperipyyhkeitä.

Ilmansuodattimen vaihtaminen

Vaihda ilmansuodatin seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1

Kytke projektori pois päältä ja irrota virtapistoke.

2

Aseta sormesi suodattimen alla olevaan loveen projektorin sivussa ja vedä suodatin ulos.

Ilmansuodatin

Ilmansuodattimen kehyksen kahva

190

Kunnossapito

3

Paina ilmansuodatinta alhaalta päin ja poista se ilmansuodattimen kehyksestä.

4

Asenna uusi ilmansuodatin kehykseen.

Ilmansuodattimen kehys

5

Työnnä ilmansuodatinta pitävä kehys projektoriin kunnolla koko pituudeltaan.

Ilmansuodatin

• Kun ilmansuodatin on vaihdettu, nollaa [Ilmansuodatinlaskuri] (

S155 ).

• Käsittele ilmansuodatinta varovasti. Jos ilmansuodatin on viallinen, se ei toimi kunnolla.

• Ilmansuodattimen (osanro: RS-FL05) hankkimiseksi ota yhteys Canon Call Centeriin.

191

Laitteen tekniset tiedot

Tuetut signaalityypit

Tämä projektori tukee seuraavia signaalityyppejä.

Projektori projisoi automaattisesti tulosignaalit oikein tietokoneista tai AV-laitteista, jotka ovat yhteensopivia näiden signaalien kanssa.

HDMI / HDBaseT

FP : Front porch (Etuporras)

SW : Synkronointileveys

BP : Back porch (Takaporras)

Signaalin resoluutio

640×480

720×480

720×576

800×600

1280×720

1024×768

1366×768

1440×900

1280×1024

1920×1080(I)

1920×1080

2048×1080

2560×1080

1920×1200

2048×1200

2560×1440

2560×1600

3840×2160

4096×2160

*

*

*

*

Vaakataajuus

[kHz]

74,250

74,250

148,500

148,500

147,000

148,500

99,000

185,625

181,250

198,000

154,000

193,250

205,250

157,684

241,500

268,500

25,175

27,000

27,000

40,000

59,400

74,250

74,250

65,000

85,500

72,000

88,750

106,500

108,000

74,250

72,000

266,750

209,750

297,000

297,000

297,000

594,000

594,000

284,250

223,000

297,000

297,000

297,000

594,000

594,000

66,636

66,000

74,038

74,556

74,582

74,100

88,787

98,713

33,750

27,000

56,250

67,500

66,576

67,500

26,400

56,250

31,469

31,469

31,250

37,879

18,000

37,500

45,000

48,363

47,712

48,000

55,469

55,935

63,981

28,125

31,250

52,593

52,438

54,000

56,250

67,500

112,500

135,000

52,561

52,397

54,000

56,250

67,500

112,500

135,000

Pystytaajuus

[Hz]

59,978

60,000

59,950

59,885

59,905

60,000

59,951

59,972

60,000

24,000

50,000

60,000

59,924

60,000

24,000

50,000

59,940

59,940

50,000

60,317

24,000

50,000

60,000

60,004

59,790

60,000

59,901

59,887

60,020

50,000

50,000

23,993

23,999

24,000

25,000

30,000

50,000

60,000

23,979

23,980

24,000

25,000

30,000

50,000

60,000

Pistekello

[MHz]

Pimennystiedot

528, 44, 148

32, 168, 184

88, 44, 148

638, 44, 148

528, 44, 148

88, 44, 148

48, 32, 80

44, 44, 64

998, 44, 148

548, 44, 148

48, 32, 80

248, 44, 148

48, 32, 80

136, 200, 336

136, 216, 352

8, 32, 40

Vaaka

FP, SW, BP

16, 96, 48

16, 62, 60

12, 64, 68

40, 128, 88

1760, 40, 220

440, 40, 220

110, 40, 220

24, 136, 160

70, 143, 213

14, 56, 64

48, 32, 80

80, 152, 232

48, 112, 248

48, 32, 80

48, 32, 80

216, 400, 616

48, 32, 80

1276, 88, 296

1056, 88, 296

176, 88, 296

1056, 88, 296

176, 88, 296

224, 432, 656

48, 32, 80

1020, 88, 296

968, 88, 128

88, 88, 128

968, 88, 128

88, 88, 128

4,5, 10, 30,5

45,5, 10, 114,5

4,5, 10, 30,5

4, 5, 36

4, 5, 36

4, 5, 36

3, 10, 18

4, 5, 36

4, 5, 11

4, 5, 36

3, 10, 18

4, 5, 11

3, 6, 26

3, 6, 36

3, 10, 32

21, 8, 6

Pysty

FP, SW, BP

10, 2, 33

9, 6, 30

5, 5, 39

1, 4, 23

5, 5, 20

5, 5, 20

5, 5, 20

3, 6, 29

3, 3, 24

1, 3, 28

3, 6, 17

3, 6, 25

1, 3, 38

3, 5, 33

3, 6, 37

3, 5, 24

3, 5, 17

8, 10, 72

8, 10, 72

8, 10, 72

8, 10, 72

8, 10, 72

3, 10, 19

3, 10, 12

8, 10, 72

8, 10, 72

8, 10, 72

8, 10, 72

8, 10, 72

192

Laitteen tekniset tiedot

* HDBaseT voi vastaanottaa vain YCbCr 4:2:0. HDMI voi vastaanottaa myös, kun EDID-tilan asetuksena on [Korkea yhteensopivuus].

* Ylläolevan taulukon tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

* HDBaseT-signaalit ovat signaaleja, jotka ovat HDBaseT-spesifikaation mukaisia. Ne siirretään kaapelissa HDBaseT-signaaleina ja syötetään projektoriin ennen niiden muuntamista HDMIsignaaleiksi.

Projektorin vastaanottamat HDBaseT-signaalit, joita ei voida muuntaa takaisin taulukossa luetelluiksi HDMI-signaaleiksi, eivät ehkä projisoidu oikein.

Projektori

Mallinimi

Näyttöjärjestelmä

Optinen järjestelmä

Projektio- objektiivi

Varsinaisen näyttöalueen koko

Tehollisten kuvapisteiden määrä

Muut ominaisuudet

Zoomaus (*4)

Tarkennus

Objektiivin siirron alue

(*4)(*5)

Polttoväli (*4)

F-arvo (*4)

4K6020Z 4K5020Z

Heijastava nestekidepaneeli (LCOS): 3 paneelia

Värierottelu dikromaattinen peili / polaroiva säteenjakaja ja värikooste prisman avulla

0,74'' / noin 17:9

8 847 360 (4096 x 2160)

Aktiivimatriisijärjestelmä

1,76x

Elektroninen

V: -73 % – +73 % (sähkö), H: ±11 % (sähkö)

22,67 – 39,79 mm

F2,1 – F2,4

Tyyppi Sininen laserdiodi + keltainen fosfori

Kuvan koko / Projektioetäisyys

(*4)

Värien määrä

Kirkkaus (*1) (*2)

Kontrastisuhde (*1) (*3)

Kirkkaussuhde reunasta keskelle

(*1) (*4)

Tuetut tulosignaalityypit

Minimi: 101,6 cm - maksimi: 1524 cm, projektioetäisyys:

1,2 m - 31,7 m

1 073 000 000 väriä

6000lm

22 000:1

5000lm

20 000:1

80 % tai enemmän

Katso “Tuetut signaalityypit” ( S192

– S193

)

Tietokoneen signaalitulo Tulon enimmäisresoluutio 4096 x 2610 pistettä

Videosignaalitulo

Digitaalisen kuvan syöttö

HDMI x 2

Tulon enimmäisresoluutio 4096 x 2610 pistettä

640 x 480, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600, 1280 x 720,

1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 1024,

1920 ×1080, 2048 x 1080, 2560 x 1080, 1920 x 1200,

2048 x 1200, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 3840 x 2160,

4096 x 2160

Digital PC, Digital Video ideosignaalin tuloliitäntä

RJ-45 HDBaseT-tulo (video/ääni/ohjaus/verkko)

193

Laitteen tekniset tiedot

Mallinimi

Miniliitin

Miniliitin

Miniliitin

RS-232C

USB

Melu (Valonlähdetila: Normaali /

Hiljainen 1 / Hiljainen 2)

Käyttölämpötila

Virtalähde

Enimmäisvirrankulutus

Verkko pois, sarjaliikenne: huoltoportti

Verkko päällä, sarjaliikenne: huoltoportti

Verkko pois, sarjaliikenne:

HDBaseT

Verkko päällä, sarjaliikenne: HDBaseT

Laukaisee

4K6020Z

AUDIO OUT

Langallinen kaukosäädin

CONTROL (9-nastainen D-sub)

USB tyyppi A

38 / 33 / 29 dB

0 °C – 45 °C

AC 100 V – 240 V 50 / 60 Hz

620 W

0,25 W

1,6 W

1,5 W

1,6 W

Vakiomitat

Paino

Lisävarusteet

Standardit

4K5020Z

37 / 32 / 29 dB

550 W

480 mm (L) x 196 mm (K) x 545 mm (S)

480 mm (L) x 175 mm (K) x 545 mm (S) (ilman ulkonemia)

Noin 19 kg (ei sisällä objektiivia)

Kaukosäädin, kaukosäätimen paristot, virtajohto, Tärkeitä tietoja ja takuukortti

IEEE802.11b/g/n

Tuetut kanavat 1 CH - 11 CH

Langaton liitettävyys

Taajuuskaista 2,4 GHz

(*1) Vastaa ISO21118-2012-standardia

(*2) Käyttäessäsi Standard 4K zoom -objektiivia (RS-SL07RST) seuraavilla ehdoilla: [Kuvatila] >

[Esitys], [Liike-epäterävyyden vähennys] > [Pois], [Valonlähdetila] > [Normaali]

Projektorin suojaamiseksi valotehoa voidaan laskea ympäristön lämpötilan noustessa.

(*3) Käyttäessäsi Standard 4K zoom -objektiivia (RS-SL07RST) seuraavilla ehdoilla: [Kuvatila] >

[Esitys], [Liike-epäterävyyden vähennys] > [Pois], [Valonlähdetila] > [Normaali], [Dynaaminen kontrasti] > [Korkea]

(*4) Käyttäessäsi Standard 4K zoom -objektiivia (RS-SL07RST).

(*5) Objektiivin siirtotilassa [Normaali]

* 99,99 % tai enemmän LCD-paneelin kuvapisteistä on toimivia. Projisoinnin aikana 0,01 % tai vähemmän kuvapisteistä voi olla jatkuvasti päällä tai pois nestekidepaneelin ominaisuuksien takia.

* Projektorin jatkuva käyttö pidemmän aikaa saattaa nopeuttaa optisten osien ominaisuuksien heikkenemistä.

* Tuotteen tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Kaukosäädin

Tyyppi

Virtalähde

Käyttösäde

Mitat

Paino

RS-RC07

DC 3,0 V käytettäessä kahta AAA-kokoista paristoa

Noin 8 m ±25° pysty ja vaaka (infrapunavastaanottimeen)

46,5 mm (L) x 23 mm (K) x 159 mm (S)

56 g

194

Laitteen tekniset tiedot

Objektiivien tekniset tiedot (lisävaruste)

Nimi

Mallinumero

Standardi 4K Zoom-objektiivi*

RS-SL07RST

Pitkä zoom -objektiivi

RS-SL02LZ

Ulkopuoli

Polttoväli

F-arvo

Leveys

Korkeus

Pituus

Paino

Zoomaussuhde

Projektioetäisyys

Koon 100 projisointietäisyys

Marginaalin tarkennus

22,67 – 39,79 mm

2,1 – 2,4

104 mm

126 mm

229 mm

Noin 1900 g

1,76x

1,20 – 31,71 m

3,00 – 5,29 m

Tuettu

34,0 – 57,7 mm

1,99 – 2,83

143,4 mm

106,7 mm

175,3 mm

Noin 925 g

1,7x

1,80 – 46,84 m

4,58 – 7,77 m

Ei tueta

* Projektorin optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi suosittelemme Standard 4K

Zoom -objektiivia.

Nimi

Mallinumero

Erittäin pitkä zoom -objektiivi

RS-SL04UL

Laaja zoom -objektiivi

RS-SL05WZ

Ulkopuoli

Polttoväli

F-arvo

Leveys

Korkeus

Pituus

Paino

Zoomaussuhde

Projektioetäisyys

Koon 100 projisointietäisyys

Marginaalin tarkennus

53,6 – 105,6 mm

2,34 – 2,81

143,4 mm

106,7 mm

183,7 mm

Noin 1110 g

1,97x

4,48 – 85,98 m

7,39 – 14,44 m

Ei tueta

15,56 – 23,34 mm

2,09 – 2,34

143,4 mm

106,7 mm

183,7 mm

Noin 1065 g

1,5x

0,83 – 18,85 m

2,08 – 3,12 m

Ei tueta

Lisätietoa objektiivin siirron laajuudesta on kohdassa “Säädöt objektiivin siirtotoiminnolla” ( S58 ).

195

Laitteen tekniset tiedot

Nimi

Mallinumero

Lyhyt kiinteä objektiivi

RS-SL03WF

Ulkopuoli

Polttoväli

F-arvo

Leveys

Korkeus

Pituus

Paino

Zoomaussuhde

Projektioetäisyys

Koon 100 projisointietäisyys

Marginaalin tarkennus

Nimi

Mallinumero

12,8 mm

2,0

143,4 mm

106,7 mm

175,3 mm

Noin 1060 g

0,67 – 4,99 m

1,66 m

Ei tueta

Standardi zoom -objektiivi*

RS-SL01ST

Ultralaaja zoom-objektiivi

RS-SL06UW

8,39 mm

2,40

143,4 mm

113,7 mm

304,3 mm

Noin 1520 g

0,45 – 3,38 m

1,12 m

Tuettu

Ulkopuoli

Polttoväli

F-arvo

Leveys

Korkeus

Pituus

Paino

Zoomaussuhde

Projektioetäisyys

Koon 100 projisointietäisyys

Marginaalin tarkennus

23,0 – 34,5 mm

1,89 – 2,65

143,4 mm

106,7 mm

175,3 mm

Noin 725 g

1,5x

1,23 – 27,99 m

3,10 – 4,65 m

Ei tueta

* Vaikka tämä ei ole Standard 4K Zoom -objektiivi, tämä objektiivi tarjoaa hyvän tarkennuksen.

Lisätietoa objektiivin siirron laajuudesta on kohdassa “Säädöt objektiivin siirtotoiminnolla” ( S58 ).

196

Laitteen tekniset tiedot

Ulkopuoli

4K6020Z / 4K5020Z

545 mm

480 mm

38,8 mm 451,7 mm

197

Laitteen tekniset tiedot

Huoltoportti (CONTROL)

Liittimen navat

Navan nro

1

2

3

6

7

4

5

8

9

AUKI

Signaali

RxD

TxD

AUKI

MAA

AUKI

Sisäinen ylösveto

AUKI

AUKI

Tietoliikenteen muoto

Tiedonsiirtotila

Pysäytysbittejä

: RS-232C, asynkroninen, vuorosuuntainen

Tiedonsiirtonopeus : 19200 bps

Merkin pituus : 8 bittiä

: Vaihdettavissa 1 bitin ja 2 bitin välillä. Oletusasetus tai tila

[Tehdasasetukset]-toiminnon jälkeen on 1 bitti.

Pariteetti

Vuonohjaus

: Ei ole

: Ei ole

198

Laitteen tekniset tiedot

Käyttäjäkomennot

Virtatilan saanti

Komennot

Virtalähde

Syöttölähde

Syöttölähteen saanti

Kuvatila

Kuvatilan saanti

Virta päällä

Virta pois päältä

HDBaseT

HDMI-1

HDMI-2

Standardi

Esitys

ASCII

POWER=ON<CR>

POWER=OFF<CR>

GET=POWER<CR>

INPUT=HDBT<CR>

INPUT=HDMI1<CR>

INPUT=HDMI2<CR>

GET=INPUT<CR>

IMAGE=STANDARD<CR>

IMAGE=PRESENTATION<CR>

Dynaaminen IMAGE=DYNAMIC<CR>

Video

Kuva/sRGB

IMAGE=VIDEO<CR>

IMAGE=PHOTO_SRGB<CR>

DICOM SIM IMAGE=DCM_SIM<CR>

Käyttäjä 1

Käyttäjä 2

Käyttäjä 3

Käyttäjä 4

Käyttäjä 5

IMAGE=USER_1<CR>

IMAGE=USER_2<CR>

IMAGE=USER_3<CR>

IMAGE=USER_4<CR>

IMAGE=USER_5<CR>

GET=IMAGE<CR>

Heksalukuina

50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh

50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 46h 46h

0Dh

47h 45h 54h 3Dh 50h 4Fh 57h 45h 52h

0Dh

49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 42h

54h 0Dh

49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh

49h 31h 0Dh

49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh

49h 32h 0Dh

47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h

0Dh

49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 53h 54h 41h

4Eh 44h 41h 52h 44h 0Dh

49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 52h 45h

53h 45h 4Eh 54h 41h 54h 49h 4Fh 4Eh

0Dh

49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 44h 59h 4Eh

41h 4Dh 49h 43h 0Dh

49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 56h 49h 44h

45h 4Fh 0Dh

49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 48h 4Fh

54h 4Fh 5Fh 53h 52h 47h 42h 0Dh

49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 44h 43h 4Dh

5Fh 53h 49h 4Dh 0Dh

49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h

52h 5Fh 31h 0Dh

49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h

52h 5Fh 32h 0Dh

49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h

52h 5Fh 33h 0Dh

49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h

52h 5Fh 34h 0Dh

49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h

52h 5Fh 35h 0Dh

47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h

0Dh

Kirkkaus

Kirkkausarvon asetus

BRI=<arvo><CR> 42h 52h 49h 3Dh <numeroarvo> 0Dh

Kirkkauden saanti

GET=BRI<CR> 47h 45h 54h 3Dh 42h 52h 49h 0Dh

Terävyys

Terävyyden saanti

Terävyysarvon asetus

SHARP=<arvo><CR>

GET=SHARP<CR>

53h 48h 41h 52h 50h 3Dh <numeroarvo>

0Dh

47h 45h 54h 3Dh 53h 48h 41h 52h 50h

0Dh

Kontrasti

Kontrastiarvon asetus

CONT=<arvo><CR> 43h 4Fh 4Eh 54h 3Dh <numeroarvo> 0Dh

Kontrastin saanti

GET=CONT<CR> 47h 45h 54h 3Dh 43h 4Fh 4Eh 54h 0Dh

199

Laitteen tekniset tiedot

Komennot ASCII

Auto

Kuvasuhde

Kuvasuhteen arvon saanti

Todellinen koko

Blank

ASPECT=AUTO<CR>

ASPECT=TRUE<CR>

GET=ASPECT<CR>

Blank päällä BLANK=ON<CR>

Blank pois päältä

BLANK=OFF<CR>

Blank-tilan saanti

GET=BLANK<CR>

Heksalukuina

41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 41h 55h

54h 4Fh 0Dh

41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 54h 52h

55h 45h 0Dh

47h 45h 54h 3Dh 41h 53h 50h 45h 43h

54h 0Dh

42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh

42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 46h 46h

0Dh

47h 45h 54h 3Dh 42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh

0Dh

200

Vianetsintä

LED-merkkivalojen tiedot

Jos projektorissa ilmenee vika, projektorin sivussa oleva LED-merkkivalo joko syttyy tai vilkkuu jatkuvasti projektorin sammutuksen jälkeen.

• Odota, kunnes jäähdytystuuletin pysähtyy, ja irrota virtapistoke pistorasiasta, ennen kuin alat selvittää ongelmaa.

LEDmerkkivalon tila

WARNING- ja

TEMP-valot palavat.

WARNING- ja

LIGHT-valot palavat.

Merkitys

Lämpötila epänormaali

Viallinen valonlähde

Vika suodattimessa

Syy ja ratkaisu

Lämpötila projektorin sisällä on liian korkea jostain syystä tai ympäröivä ilma on lämpimämpää kuin määritelty käyttölämpötila.

Jos ongelma on projektorin sisällä, tarkista onko projektori asennettu oikein ja toimiiko se tavalliseen tapaan. Kytke projektori pois päältä ja anna sen sisustan jäähtyä; yritä sitten käynnistää laite uudelleen. Jos ilmanotto- tai tuuletusaukko on tukossa, poista este. Jos ilmansuodatin on

tukossa, vaihda se ( S190 ). Jos sama varoitus

tulee uudelleen, projektorissa saattaa olla toimintavika.*

Valonlähde ei pala. Käynnistä projektori uudelleen ja tarkasta projisointi. Jos valonlähde ei pala tämän jälkeen, valonlähteen lähdeohjauspiiri voi olla vioittunut.*

Ilmansuodatinta ei ole asennettu oikein. Asenna ilmansuodatin oikein ja käynnistä projektori uudelleen. Jos sama varoitus tulee uudelleen, projektorissa saattaa olla toimintavika.*

WARNING-valo

(ainoastaan) vilkkuu kolme kertaa toistuvasti.

WARNING-valo

(ainoastaan) vilkkuu neljä kertaa toistuvasti.

WARNING-valo

(ainoastaan) vilkkuu viisi kertaa toistuvasti.

Vika tuulettimessa

Vika virtalähteessä

Tuuletin tai jokin muu osa saattaa olla viallinen.

Irrota projektorin pistoke pistorasiasta. Yhdistä se sitten takaisin pistorasiaan ja käynnistä projektori uudelleen. Jos sama varoitus tulee uudelleen, projektorissa saattaa olla toimintavika.*

Virtalähteen joihinkin osiin tulee epätavallinen jännite tai on tullut jokin muu vika. Irrota projektorin pistoke pistorasiasta. Yhdistä se sitten takaisin pistorasiaan ja käynnistä projektori uudelleen. Jos sama varoitus tulee uudelleen, projektorissa saattaa olla toimintavika. Irrota projektorin pistoke pistorasiasta.*

201

Vianetsintä

LEDmerkkivalon tila

WARNING-valo

(ainoastaan) vilkkuu kuusi kertaa toistuvasti.

Merkitys

Ongelma objektiivin asennuksessa

Syy ja ratkaisu

Objektiivia ei ole asennettu oikein. Irrota projektorin pistoke pistorasiasta, asenna objektiivi oikein ja yhdistä projektori uudelleen sähkövirtaan. Jos sama varoitus tulee uudelleen, projektorissa saattaa olla toimintavika.*

*

Ota yhteys Canon Call Centeriin.

Oireet ja ratkaisut

Projektori ei kytkeydy päälle

Syy

Virtajohto ei ole kunnolla kiinni.

Virtajohto on juuri yhdistetty.

Korjaavat toimet

Tarkista, onko virtajohto kunnolla kiinni (

S64 ).

Turvajärjestelmä on aktivoitunut, koska ilmanotto- tai tuuletusaukko on tukossa ja projektorin sisäinen lämpötila on noussut.

Objektiivia ei ole kiinnitetty oikein.

Odota vähintään sekunti projektorin pistorasiaan kytkemisen jälkeen, ennen kuin painat

POWER

painiketta. Et voi kytkeä projektoriin virtaa heti kiinnitettyäsi virtajohdon (

S41 ).

Kun turvajärjestelmä käytössä, [POWER]

-merkkivalo ei syty kytkiessäsi virtajohdon pistorasiaan. Tätä turvajärjestelmää ei voida kytkeä pois päältä. Poista kaikki ilmanotto- tai tuuletusaukon tukkivat esteet.*

Objektiivia ei ole asennettu oikein. Irrota projektorin pistoke pistorasiasta, asenna objektiivi oikein ja yhdistä projektori uudelleen sähkövirtaan. Jos sama varoitus tulee uudelleen, projektorissa saattaa olla toimintavika.*

Ilmansuodatinta ei ole asennettu oikein.

Tarkista, onko ilmansuodatin asennettu oikein

( S190 ).

Avainpainike on käytössä.

Tarkista, että projektorin tai kaukosäätimen

avainpainike ( S143 ) ei ole käytössä.

*

Ota yhteys Canon Call Centeriin.

202

Vianetsintä

Projektorista ei tule kuvaa näkyviin

Syy

Kaapeli ei ole kunnolla kiinni.

Ei ole kulunut vielä

20 sekuntia projektorin kytkemisestä päälle.

AV-laitteelta ei tule kuvaa.

Tuloliitännän kytkentää ei ole suoritettu oikein.

Liitettyä AV-laitetta koskien ei ole valittu tulosignaalin tyyppiä.

Tulosignaali on vääränlainen.

BLANK-toiminto (kuvan häivytys) on käytössä.

Kuvaa ei näytetä tietokoneongelman takia.

Ulkoisen näytön lähtöliitäntää ei ole asetettu oikein tietokoneella.

Korjaavat toimet

Tarkista, onko projektori kytketty oikein

tietokoneeseen tai AV-laitteeseen ( S62

S64

).

Kun projektori on kytketty päälle, avausnäyttö näkyy noin 20 sekunnin ajan. Jotta kuvan voisi näyttää heti, paina

OK

-painiketta kaukosäätimestä tai säätöpainikkeista (

S29

, S33 ).

Tarkista, että kuva näkyy liitetyssä videokamerassa,

DVD:ssä tai muussa laitteessa.

Tarkista onko AV-laite kytketty oikein projektorin

tuloliitäntään ( S32 ).

Tarkista, että sama tulosignaali on valittu kytketylle

AV-laitteelle [Tulo]-valikosta ( S42 ).

Tarkista onko valittuna oleva tulosignaalin tyyppi

oikea ( S192 ).

Paina

BLANK

-painiketta kaukosäätimestä ( S47

).

Kytke ensin projektori ja sitten tietokone pois päältä ja kytke ne sitten uudelleen päälle.

Lähiverkkokaapeli

(suojattu kierretty pari) ei ole kunnolla kiinni.

Kytke ulkoisen näytön lähtö päälle tietokoneella.

Kytke ulkoisen näytön lähtösignaali päälle painamalla [LCD]- tai [VGA]-toimintonäppäintä tai näppäintä, jossa on ulkoisen näytön kuva, ja pidä samalla tietokoneen näppäimistön [Fn]-näppäintä painettuna. Windows 10-/Windows 8.1-/Windows 7

-käyttöjärjestelmässä kuvan lähtö kytketään päälle painamalla Windows logo -painike alas ja painamalla sitten [P]-näppäintä.

Tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvittava näppäinyhdistelmä riippuu tietokoneen mallista.

Katso lisätietoja tietokoneesi mukana tulleesta käyttöohjeesta.

Kun [HDBaseT] on valittu [Tulo]-valikosta, tarkista, että lähiverkkokaapeli (suojattu kierretty pari) on kytketty projektoriin oikein (

S65 ).

203

Vianetsintä

Ääntä ei kuulu

Syy

MUTE-toiminto (äänen mykistys) on käytössä.

Äänen voimakkuus on säädetty minimiinsä.

Korjaavat toimet

Paina

MUTE

-painiketta kaukosäätimestä ( S34

).

Säädä äänenvoimakkuutta painalla

VOL

-painiketta kaukosäätimestä tai

VOL+

-painiketta säätöpainikkeista (

S29

, S34 ).

Muuta Ääniliitäntä sopivaan asetukseen ( S144 ).

Ääniliitäntä-asetus on

[Pois].

Näkyvä kuva on epätarkka

Syy

Kuvaa ei ole tarkennettu oikein.

Etäisyys heijastuspintaan on liian lyhyt.

Projektori ei ole suoraan heijastuspinnan edessä.

Korjaavat toimet

Säädä tarkennusta (

S43

).

Tarkista, onko etäisyys heijastuspintaan riittävä

( S51 ).

Projektori on laitettu paikkaan, jossa lämpötilan vaihtelut ovat suuria.

Objektiivi on likainen.

Video on epäterävä.

Liike-epäterävyyden vähennys ei ole käytettävissä.

Terävyysasetus ei ole käytettävissä.

Objektiivia ei ole asennettu oikein.

Objektiivin vipua ei ole siirretty.

Tarkista, onko projektori vinossa heijastuspintaan nähden. Pieni virhe projektiokulmassa voidaan

korjata Keystone-säädöllä ( S82 ).

Kun projektori siirretään viileästä paikasta kuumaan paikkaan, saattaa objektiivi höyrystyä. Sumuisuus haihtuu hetken kuluessa ja projektori pystyy näyttämään taas normaalin kuvan.

Puhdista objektiivi (

S190

).

Ota käyttöön liike-epäterävyyden vähennys (

S148

).

[Liike-epäterävyyden vähennys] ei ole käytettävissä

[DICOM SIM]-kuvatilassa. Valikko näkyy harmaana.

Terävyyttä ei voi säätää, kun käytetään jaettua näyttöä.

Tarkasta objektiivin asennuksen oikeellisuus ( S53

).

Tarkasta objektiivin asennuksen oikeellisuus ( S53

).

204

Vianetsintä

Projektorilla ei pysty näyttämään kuvaa asianmukaisesti

Syy

Kuva näkyy väärinpäin pysty- tai vaakasuunnassa.

Osa käytettävän tietokonekaapelin nastoista on kytkemättä.

Korjaavat toimet

Katto-tai takaprojektion asetus on väärin. Tarkista

[Kuvan kääntö V/P]-asetus [Asennusasetukset]valikosta (

S127

).

Käytä tietokonekaapelia, jossa kaikki nastat on kytketty.

Projektorin virta sammuu

Syy

Ilmanotto- tai tuuletusaukko on tukittuna.

Ilmansuodatin on likainen.

Käyttöympäristö ei ole sopiva.

Korjaavat toimet

Tarkista, onko ilmanotto- tai tuuletusaukko tukittuna.

Jos ilmanotto- tai tuuletusaukko on tukittuna, nousee lämpötila projektorin sisällä ja virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä projektorin suojelemiseksi ([WARNING]-merkkivalo ja [TEMP]merkkivalo palavat.). Odota, kunnes projektorin lämpötila laskee ja varmista sitten, että ilmanotto- ja tuuletusaukot eivät ole tukossa. Kytke sitten

projektori päälle ( S22 ,

S28

).

Tarkista onko ilmansuodatin pölyn tukkima.

Jos ilmansuodatin on tukossa, vaihda se (

S190

).

Tarkista, onko käyttölämpötila 0°C – 45°C ( S21 ).

Projektorin asetuksia täytyy säätää, kun projektoria käytetään 2 300 m:n korkeudessa tai korkeammalla.

Aseta [Asennusasetukset]-valikossa kohdassa

[Edistyneet asetukset] [Suuri korkeus]-asetukseksi

[Päällä] (

S132

).

Projektori ei pysty liittymään verkkoon

Syy

Lähiverkkokaapeli

(suojattu kierretty pari) ei ole kunnolla kiinni.

Projektori ei ole ollut päällä tarpeeksi pitkään

(alle 40 sekuntia).

Korjaavat toimet

Tarkista, että lähiverkkokaapeli (suojattu kierretty pari) on kytketty projektoriin oikein (

S65

).

Verkkotoiminnot eivät ole käytettävissä, ennen kuin noin 40 sekuntia on kulunut projektorin virtaan yhdistämisestä. Odota vähintään 40 sekuntia ja yritä sitten yhteyttä uudelleen (

S71 ).

205

Vianetsintä

Syy

Projektori ei saa yhteyttä langattomaan verkkoon.

Korjaavat toimet

Noudata projektorin uudelleen asettamisessa ohjeita,

jotka ovat kohdissa “Verkon asettaminen” ( S73

S74

) ja “Lisäasetukset (langaton)” ( S164 –

S168 ).

Kokeile vaihtaa projektorin langaton kanava PJ AP

-tilassa ( S164 –

S168

). Kokeile vaihtaa liityntäpisteen langaton kanava infrastruktuuritilassa. Jos yhteys ei vieläkään ole mahdollinen, ota yhteys Canon Call

Centeriin.

Tarkasta HDBaseT-lähettimen virta.

HDBaseT-lähetin tai vastaava laite ei ole päällä.

Et saa kaukosäädintä toimimaan

Syy

Paristoja ei ole asennettu kunnolla tai niistä on loppunut virta.

Käytät kaukosäädintä sen käyttösädettä kauempaa.

Projektorin ja kaukosäätimen välillä on este.

Käytät kaukosäädintä oloissa, joissa se ei sovellu käytettäväksi.

Kaukosäätimen kanavaasetus ei vastaa projektorin asetuksia.

Avainpainike-toiminto estää kaukosäätimen toiminnan.

Huoneen valaistuksesta tulee valoa infrapunavastaanottimeen.

Korjaavat toimet

Tarkista, onko paristot asennettu oikein. Jos paristot

on asennettu oikein, vaihda ne uusiin ( S35

).

Tarkista, että käytät kaukosäädintä projektorin pääyksikön käyttösäteellä (

S36

).

Poista este projektorin pääyksikön infrapunavastaanottimen ja kaukosäätimen välistä tai osoita kaukosäätimellä esteetöntä reittiä.

Tarkista, onko projektorin pääyksikön kaukosäädön infrapunavastaanotin suorassa auringonvalossa tai voimakkaassa valossa (

S36

).

Tarkista, onko kaukosäätimen kanava-asetusta muutettu. Voit tarkistaa [Kaukosäätimen kanava]asetuksen [Järjestelmäasetukset]-valikosta (

S144

).

Tarkista, onko [Avainpainike] käytössä estämässä kaukosäätimen toimintaa.

Valitse [Järjestelmäasetukset]-valikosta

[Avainpainike]-asetukseksi [Pois] ( S143 ).

Estä valo.

206

Hakemisto

A

Aikataulu ......................................... 151

AMX Device Discovery ................... 170

Asennusasetukset................... 104, 126

AUDIO OUT -liitäntä ......................... 32

Avainpainike.................................... 143

I

Ilmansuodatin..................................190

J

Järjestelmäasetukset ..............104, 138

B

BLANK .............................................. 47

C

Crestron RoomView........................ 170

D

DICOM SIM....................................... 45

Digitaalinen kohinanvaimennus ...... 120

Digitaalinen zoomaus........................ 33

Direct virta päällä ............................ 147

Dynaaminen gamma....................... 120

E

Erikoisrekisteröinti........................... 130

F

FREEZE............................................ 47

K

Kalibrointi ........................................154

Kattokiinnitys ...................................127

Kaukosäädin .......................33, 35, 144

Keystone-korjaus ............................128

Kielen valinta ...................................148

Kieli .................................................148

Kirkkaus ..........................................117

Kontrasti ..........................................117

Kuvan säätö ............................104, 116

Käyttötila .........................................132

L

Laiteohjelmisto ................................156

Langalliset verkot ......................65, 160

Langattomat verkot ...................66, 164

LED-merkkivalo.........................30, 201

Liitännät ja liittimet.............................32

Logo-näyttö .....................................140

G

Gamma ........................................... 118

H

HDBaseT .................................... 5, 145

HDBaseT-liitäntä ................... 32, 63, 65

HDMI-liitäntä ..................................... 32

HDR ................................................ 121

HDR10 ............................................ 121

Himmennin...................................... 137

HLG................................................. 121

M

Marginaalin tarkennus .....................133

Muistin värikorjaus ..........................121

MUTE ................................................49

N

Näyttöresoluutio (Tietokoneen valmistelu) ......................................43

Näytön asetusten määrittäminen ....112

Näytön väri ......................................137

Näytössä .........................................140

207

Hakemisto

O

Objektiivi- paikka............................. 136

Virransäästöasetukset.......................48

Värin säätö 6 akselilla .....................122

Vääristymien osittaiskorjaus............131

P

Palauta.................................... 125, 156

PJLink ..................................... 169, 187

Projektori käynnissä........................ 140

Päivämäärän ja ajan asetukset....... 150

R

Reunan häivytys ................... 5, 96, 133

W

WARNING-valo .........................30, 201

Wi-Fi....................................................6

Y

Ympäristön valaistus .......................119

Ympäristön valon vaikutus ..............119

S

Salasana ................................. 149, 150

Satunnainen kohinan vaimennus.... 120

Signaalityyppi.................................. 192

Sivusäätimet ..................................... 29

Suuri korkeus .................................. 132

Syöttöasetukset ...................... 104, 112

Ä

Äänen vaimentaminen.......................49

Äänenvoimakkuuden säätäminen .....49

T

Takaprojektio................................... 127

Teholaskuri...................................... 155

Terävyys.......................................... 118

Testikuvio .......................................... 93

Tiedot ...................................... 104, 172

Tuloliitäntä......................................... 32

U

USB-portti ................................. 32, 156

V

VALIKKO......................................... 102

Valikko............................................. 102

Valonlähdetila.................................. 124

Verkkoasetukset...................... 104, 157

Verkon salasana ............................. 158

Virransyötön asetukset ................... 146

208

Vaihtoehto

Kattokiinnike

Osanro: RS-CL15*

1

Kattokiinnitysvarsi

Osanro: RS-CL17*

1

Kattokiinnitysputki

(350 – 550 mm)

Osanro: RS-CL08*

2

Kattokiinnitysputki

(550 – 950 mm)

Osanro: RS-CL09*

2

Ilmansuodatin

Osanro: RS-FL05

Kaukosäädin

Osanro: RS-RC07

Kaukosäädin

Osanro: RS-RC05

*1 Kiinnittäessäsi projektorin kattoon sekä kattoteline (RS-CL15) että kattokiinnitysvarsi

(RS-CL17) ovat pakollisia.

*2 Käytä yllä mainittuja tuotteita kiinnittäessäsi projektorin kattoon.

209

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON U.S.A. INC.

One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.

For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON

CANON EUROPE LTD.

3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

YT1-7552-000 ©CANON INC.2018

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents