Canon | XEED 4K6021Z | User guide | Canon XEED 4K6021Z User guide

Canon XEED 4K6021Z User guide
MULTIMEDIAPROJEKTORI
Turvallisuusohjeita
Ennen käyttöä
Perusopas
Käyttöopas
Heijastamismenetelmä
Kätevät
heijastusominaisuudet
Asentaminen
Asennusopas
Yhdistäminen
Kuvan säätäminen
Erityisjärjestelyt
Valikkojen käyttö
Valikko-opas
Valikkojen määritys
Valikkokuvaukset
Ylläpito
Tuotemääritykset
Vianmääritys
FIN
Tämän oppaan käyttö
Kiitos, että valitsit Canon-projektorin.
4K6021Z-multimediaprojektori on tehokas laserprojektori, jolla voi heijastaa
korkearesoluutioisia tietokoneen näyttöjä ja korkealaatuisia digitaalisia kuvia
suurelle näytölle.
Tämä opas
Tämä on käyttäjän opas 4K6021Z-multimediaprojektorille (edempänä projektori).
Perusoppaassa kuvataan perusvaiheet ennen heijastamista ja esitellään
ominaisuudet, joista on hyötyä esityksissä ja muissa tilanteissa. Asennusoppaassa
kerrotaan, kuinka projektori asennetaan ja yhdistetään verkkoon. Valikko-oppaassa
selitetään asetusvalikot ja niiden käyttö.
Lue tämä opas huolellisesti, jotta voit käyttää projektoria parhaalla mahdollisella
tavalla. Suosittelemme pyytämään apua asennukseen pätevältä teknikolta tai
Canon-asiakaspalvelukeskuksesta.
Painiketoimintojen symbolit
Projektoria voi käyttää kaukosäätimessä tai projektorin sivulla olevien
painikkeiden avulla. Kaukosäätimen avulla voit käyttää kaikkia projektorin
toimintoja.
Tässä asiakirjassa painikkeiden toiminnot näkyvät alla kuvatulla tavalla.
Kaukosäätimen
painikkeiden
toiminnot
Projektorin
sivupainikkeiden
toiminnot
Kuvan tarkentaminen / koon muuttaminen
Säädä kuvan kokoa painamalla kaukosäätimen ZOOM-painiketta ja säädä tarkennusta
painamalla FOCUS-painiketta. Voit myös säätää tarkennusta painamalla projektorin
LENS-painiketta kerran ja kuvan kokoa painamalla painiketta kahdesti.
Projektori
Kaukosäädin
LENS-painike
FOCUS-painike
ZOOM-painike
Osoittaa painettavat
painikkeet
Oppaassa käytetyt symbolit
Näillä symboleilla merkityissä osioissa annetaan seuraavanlaisia tietoja.
Ilmaisee projektorin käyttöön liittyviä turvaohjeita ja huomioitavia tietoja.
2
Sisällysluettelo
Tämän oppaan käyttö ................... 2
Asennus ................................................ 55
Projektorin esittely........................ 4
Yhdistäminen...............................61
Turvallisuusohjeita ....................... 6
Muiden laitteiden yhdistäminen ......... 61
Tämän oppaan
turvallisuussymbolit ............................ 11
Projektorin ohjaus tietokoneesta ....... 78
Yhdistäminen verkkoon ...................... 64
Turvaohjeet käyttöä varten ................. 12
Kuvan säätäminen.......................80
Virtalähde.............................................. 12
Näytön täyttäminen.............................. 80
Asennus ja käyttö ................................ 14
Keystone-vääristymän säätäminen .... 80
Laservalonlähde................................... 15
Erikoisrekisteröinti heijastettujen
kuvien säätämistä varten .................... 84
Kaukosäätimen paristot ...................... 16
Turvallinen käyttö ....................... 18
Heijastettujen kuvien säätäminen
osittaisella vääristymän
korjauksella .......................................... 88
Kantaminen ja asennus....................... 18
Säätö testikuvion avulla ...................... 91
Ennen asennusta ........................ 20
Erityisjärjestelyt...........................92
Turvaohjeet kannettaessa/
siirrettäessä projektoria ...................... 20
Reuna-alueen tarkennuksen säätö..... 92
Käsittely ................................................ 16
Turvaohjeet asennukseen................... 20
Heijastaminen useista projektoreista
samanaikaisesti (reunan häivytys)..... 95
Avoimen lähdekoodin
ohjelmisto .................................... 25
Valikko-opas ........................100
Ennen käyttöä ............................. 26
Valikkojen käyttö .......................101
Toimitukseen sisältyvät
lisävarusteet ......................................... 26
Valikkojen määritys...................104
Valikkokuvaukset ......................112
Projektorin osien nimet ja
toiminnot............................................... 27
Syöttöasetukset ................................. 112
Kaukosäädin......................................... 32
Kuvan säätö........................................ 116
Perusopas ..............................37
Järjestelmäasetukset......................... 138
Asennusasetukset ............................. 126
Heijastamismenetelmä ............... 38
Verkkoasetus...................................... 157
Vaihe 1 Yhdistä muut laitteet .............. 39
Projektorin tietojen tarkistaminen .... 172
Vaihe 2 Käynnistä projektori............... 40
Projektorin
verkkonäyttövalikko..................173
Vaihe 3 Valitse tulosignaali................. 41
Vaihe 4 Säädä kuvaa............................ 42
Vaihe 5 Valitse kuvan laatu
(kuvatila) ............................................... 43
Huolto / Tuotemääritykset /
Vianmääritys ........................189
Sammuta projektori ............................. 45
Ylläpito .......................................190
Kätevät
heijastusominaisuudet ............... 46
Projektorin puhdistaminen ............... 190
Kätevät ominaisuudet.......................... 46
Tuotemääritykset.......................192
Asennusopas .........................49
Vianmääritys ..............................204
Ilmansuodattimen vaihtaminen ........ 190
LED-merkkivalojen tiedot .................. 204
Asentaminen ............................... 50
Oireet ja ratkaisut............................... 205
Heijastusetäisyyden ja kuvakoon
välinen suhde ....................................... 50
Hakemisto ..................................210
Lisäasetus..................................212
Objektiiviyksikön asentaminen/
irrottaminen .......................................... 52
3
Projektorin esittely
Kirkas ja kompakti, sisältää laservalonlähteen
Kirkas ja kompakti projektori, mitat 480 x 545 x 196 mm (L x S x K). Laitteessa on
laservalonlähde, joka kestää pidempään kuin perinteiset elohopealamput.
Tarkennuksen säätö reunassa
Kuvan tarkennusta voi säätää näytön reunassa, mikä mahdollistaa heijastuksen
kupoleihin.
HDBaseT-tulo
Projektori tukee uuden sukupolven HDBaseT-yhteysstandardia. HDBaseT tarjoaa
kätevän yhteyden korkealaatuisten, HDMI-tasoisten video- ja äänisignaalien
siirtämiseen jopa 70 m:n* etäisyydellä yhdellä LAN-kaapelilla.
* Maksimietäisyys 2K-signaaleille: 100 m
Objektiivinsiirto
Objektiivinsiirto mahdollistaa kuvan moottoroidun siirtämisen ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle, minkä ansiosta projektorin voi asentaa vapaammin.
Moottoroitu zoomaus ja tarkennuksen säätö
Tehokkaat määritykset moottoroidun zoomauksen ja tarkennuksen säädön avulla.
Saatavilla kattava valikoima objektiiviyksikköjä
Valitse sopivin objektiiviyksikkö heijastusetäisyyden tai -tarkoituksen mukaan.
Huippuluokan videonkatselukokemus
Liike-epäterävyyden vähennyksen parannukset tekevät videon heijastamisesta
nautittavamman katsella.
Aikataulutus
Automatisoi projektoritehtävät aikataulujesi mukaan. Aseta projektori käyntiin tai
pois käynnistä, muuta tulosignaaleja ja paljon muuta.
Reunan häivytys
Häivytä kuvien päällekkäiset reunat useampaa projektoria käytettäessä, jolloin
kokonaiskuva on yhtenäisempi.
Wi-Fi-yhteys
Langallisen LAN-yhteyden lisäksi projekti tukee myös Wi-Fi-yhteyttä.
Projektorin Access Point (PJ AP) -tilassa projektorin voi liittää jopa viiteen
tietokoneeseen ilman langatonta yhteyspistettä.
4
Projektorin esittely
Canon Service Tool for PJ (Canon ST)
Tämän iOS-sovelluksen avulla projektoria voi kauko-ohjata ja hallita sen tilaa
helposti Wi-Fi-yhteyden avulla. Yhdistä projektoriin, jota käytetään yhteyspisteenä
(P65), tai yhdistä olemassa olevan yhteyspisteen kautta (P65). Huomaa, että
Canon ST:tä käytettäessä tarvitaan salasana (P173).
DisplayPort
DisplayPort-rajapinta tukee 4K_60P_10bit_4:4:4 -videosignaaleja* mahdollistaen
realistisemmat kuvat ja sujuvammat gradientit.
* Kun kahta DisplayPort 1.2 -porttia käytetään yhdessä.
5
Turvallisuusohjeita
Lue tämä opas kokonaan läpi ennen projektorin asentamista ja käyttämistä.
Tässä projektorissa on useita käteviä ominaisuuksia ja toimintoja. Käyttämällä
projektoria oikein voit hallita kyseisiä ominaisuuksia ja säilyttää tuotteen hyvässä
kunnossa monien vuosien ajan.
Virheellinen käyttö voi lyhentää tuotteen käyttöikää ja aiheuttaa toimintahäiriöitä,
tulipaloriskin tai muita onnettomuuksia.
Jos projektorisi vaikuttaa toimivan virheellisesti, lue tämä opas uudelleen, tarkista
toiminnot ja kaapeliliitännät ja kokeile oppaan Vianmääritys-kohdassa mainittuja
ratkaisutapoja. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Canonin
asiakaspalvelukeskukseen.
HUOMIO
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
TÄMÄ SYMBOLI OSOITTAA, ETTÄ TÄSSÄ YKSIKÖSSÄ ON
VAARALLINEN JÄNNITE, JOKA AIHEUTTAA SÄHKÖISKUN
VAARAN.
TÄMÄ SYMBOLI OSOITTAA, ETTÄ OMISTAJAN OPPAASSA ON
ANNETTU TÄLLE YKSIKÖLLE TÄRKEITÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTOOHJEITA.
HUOMIO
Ei sovi käytettäväksi tietokonehuoneessa sähköisten tietokoneiden
suojausstandardin / tietojenkäsittelylaitteiden suojausstandardin ANSI / NFPA 75
mukaisesti.
6
Turvallisuusohjeita
Turvaohjeita
• Projektorin heijastusobjektiivista tulee kirkasta valoa. Älä tuijota suoraan
objektiiviin, sillä se saattaa aiheuttaa silmävammoja. Huolehdi erityisesti, etteivät
lapset tuijota suoraan valonsäteeseen.
• Asenna projektori sopivaan paikkaan. Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa
tulipalovaaran.
• Älä peitä projektorin ilmanvaihtoaukkoja. Lämmön kerääntyminen voi lyhentää
projektorin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteen.
• Jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan, irrota projektori pistorasiasta.
• Älä heijasta samaa kuvaa pitkää aikaa.
Projektorin paneelien ominaisuuksien vuoksi LCD-paneeleissa voi näkyä jälkikuva.
HUOMIO KATTOON RIPUSTAMISESTA
Jos ripustat projektorin kattoon, puhdista ilmanottoaukot ja projektorin yläpuoli
säännöllisin väliajoin pölynimurilla. Jos projektoria ei puhdisteta pitkään aikaan,
jäähdytyspuhaltimet voivat tukkeutua pölystä, mikä voi aiheuttaa rikkoutumisen tai
onnettomuuden.
ÄLÄ ASETA PROJEKTORIA RASVAISEEN, MÄRKÄÄN TAI SAVUISEEN
PAIKKAAN, KUTEN KEITTIÖÖN, JOTTA VÄLTÄT RIKKOUTUMISEN TAI
ONNETTOMUUDEN. JOS PROJEKTORI JOUTUU KOSKETUKSIIN ÖLJYN TAI
KEMIKAALIEN KANSSA, SE SAATTAA VAURIOITUA.
7
Turvallisuusohjeita
VAROITUS:
• TÄMÄ LAITE ON MAADOITETTAVA.
• TULIPALON TAI SÄHKÖISKUVAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA
TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
Turvallisuusohjeita
n LUE TÄMÄ OMISTAJAN OPAS JA SÄILYTÄ SE
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Lue kaikki käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen tuotteen käytön aloittamista.
Lue kaikki tässä oppaassa mainitut ohjeet ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
Irrota projektori pistorasiasta ennen sen puhdistamista. Älä puhdista projektoria
nestemäisillä puhdistusaineilla tai aerosolipuhdistusaineilla. Käytä kosteaa liinaa
puhdistukseen.
Noudata kaikkia projektoriin merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
Voit parantaa projektorin suojausta ukkosen aikana tai kun projektori jätetään
valvomatta tai sitä ei käytetä pitkään aikaan irrottamalla sen pistorasiasta. Tämä
estää salamoiden ja virtapiikkien aiheuttamat vauriot.
Älä altista tätä yksikköä sateelle tai käytä sitä veden lähellä, esimerkiksi märässä
kellarissa, uima-altaan lähellä jne.
Älä käytä liitoksia, joita valmistaja ei suosittele, koska ne voivat aiheuttaa
vaaratilanteen.
Älä aseta projektoria epävakaalle alustalle tai pöydälle. Projektori voi pudota, ja
tämä voi aiheuttaa vakavan vamman lapselle tai aikuiselle tai vakavia vaurioita
projektorille. Käytä vain valmistajan suositteleman tai projektorin kanssa myydyn
alustan tai telineen kanssa. Seinä- tai hyllyasennus on suoritettava valmistajan
ohjeiden mukaisesti ja siihen on käytettävä valmistajien hyväksymää
asennussarjaa.
Laitteen ja alustan yhdistelmää on siirrettävä varovasti.
Äkilliset pysähdykset, liiallinen voima ja epätasaiset pinnat voivat
saada laitteen ja alustan yhdistelmän kaatumaan.
Kammion taka- ja etuosassa olevat aukot on tarkoitettu
tuuletukseen, laitteen luotettavan toiminnan varmistamiseen ja laitteen
suojaamiseen ylikuumenemiselta.
Aukkoja ei koskaan saa peittää pyyhkeellä tai muilla materiaaleilla, eikä pohjan
aukkoa saa peittää asettamalla projektori sängylle, sohvalle, matolle tai muulle
vastaavalle alustalle. Älä koskaan aseta tätä projektoria lämpöpatterin tai muun
lämmönlähteen lähelle.
Projektoria ei saa asettaa erityiseen asennuskoteloon, kuten kirjahyllyyn, ellei
kunnollisesta tuuletuksesta ole huolehdittu.
8
Turvallisuusohjeita
Älä asenna projektoria ilmastointilaitteen ilmanvaihtoputken lähelle.
Projektoria saa käyttää vain tyyppimerkinnässä mainitun virranlähteen kanssa. Jos
et ole varma virranlähteen tyypistä, ota yhteyttä Canon-asiakaspalvelukeskukseen
tai paikalliseen sähköyhtiöön.
Älä ylikuormita seinäpistorasioita ja jatkojohtoja, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun. Älä aseta mitään esineitä virtajohdon päälle. Älä aseta projektoria
paikkaan, jossa johto voi vaurioitua sen päällä kävelevien ihmisten vuoksi.
Älä yritä huoltaa tätä projektoria itse, koska kansien avaaminen tai poistaminen voi
altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaratilanteille. Jätä huoltaminen
ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi.
Irrota tämä projektori seinäpistorasiasta ja jätä huoltaminen ammattitaitoisen
henkilöstön tehtäväksi seuraavissa tilanteissa:
a. Jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut tai kulunut.
b. Jos projektorin sisään on joutunut nestettä.
c. Jos projektori on kastunut.
d. Jos projektori ei toimi normaalisti, vaikka olet noudattanut käyttöohjeita. Säädä
vain niitä ohjaimia, joita on käsitelty käyttöohjeissa. Muiden ohjaimien
virheellinen säätö voi aiheuttaa vahinkoja ja projektorin saaminen takaisin
käyttökuntoon voi kestää asiantuntevalta teknikolta pitkään.
e. Jos projektori on pudotettu tai sen kotelo on vahingoittunut.
f. Jos projektorin toiminnassa tapahtuu huomattavia muutoksia ja laite näyttää
tarvitsevan huoltoa.
Jos tarvitaan varaosia, varmista, että huoltoteknikko käyttää valmistajan
määrittämiä varaosia, joiden ominaisuudet vastaavat alkuperäisten osien
ominaisuuksia. Valtuuttamattomat vaihdot voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
vamman.
Kun tälle projektorille suoritetaan minkäänlaisia huoltoja, pyydä huoltoteknikkoa
suorittamaan rutiininomaiset turvallisuustarkastukset ja varmistamaan projektorin
turvallinen kunto.
9
Turvallisuusohjeita
Älä työnnä minkäänlaisia esineitä tähän projektoriin aukkojen kautta, koska ne
saattavat koskettaa vaarallisia jännitteisiä osia tai aiheuttaa oikosulun ja sen myötä
tulipalon tai sähköiskun. Älä koskaan läikytä minkäänlaista nestettä projektoriin.
Turvallisuusohjeita
Virtajohdon vaatimukset
Tämän projektorin mukana toimitettu virtajohto täyttää käyttövaatimukset maassa,
jossa olet ostanut sen.
PISTORASIAN TULEE OLLA LAITTEEN LÄHELLÄ JA HELPOSTI
SAAVUTETTAVISSA.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja
Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista
annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö
kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti
painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku
sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy)
enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi
kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai
viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen
keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen
käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia
aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös
luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys
kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai
käy osoitteessa
www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.
10
Turvallisuusohjeita
Tämän oppaan turvallisuussymbolit
Varoitus
Tarkoittaa virheellisestä käytöstä aiheutuvaa kuoleman tai
vakavan vamman riskiä, jos ohjeita ei huomioida. Ota nämä
tiedot aina huomioon, jotta varmistat turvallisen käytön.
Huomio
Tarkoittaa virheellisestä käytöstä aiheutuvaa vamman riskiä, jos
ohjeita ei huomioida. Ota nämä tiedot aina huomioon, jotta
varmistat turvallisen käytön.
Tarkoittaa virheellisestä käytöstä aiheutuvaa sähköiskun riskiä,
jos ohjeita ei huomioida. Ota nämä tiedot aina huomioon, jotta
varmistat turvallisen käytön.
Tarkoittaa virheellisestä käytöstä aiheutuvaa palovamman riskiä,
jos ohjeita ei huomioida. Ota nämä tiedot aina huomioon, jotta
varmistat turvallisen käytön.
Tarkoittaa kiellettyjä toimintoja.
Kielto
Tarkoittaa vaadittuja toimintoja tai huomioon otettavia tietoja.
Huomio
11
Turvallisuusohjeita
Tässä osiossa kuvataan tässä oppaassa käytettyjä turvallisuussymboleita. Tärkeät
projektorin turvallisuuteen liittyvät tiedot osoitetaan seuraavilla symboleilla. Lue
aina näillä symboleilla merkityt turvallisuustiedot.
Turvallisuusohjeita
Turvaohjeet käyttöä varten
Koska tämä osio sisältää tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja, lue seuraavat tiedot
huolellisesti ennen käyttöä, jotta voit käyttää projektoriasi oikein ja turvallisesti.
Varoitus
Virtalähde
Pidä projektorin pistoke helposti saatavilla asennuksen aikana, jotta projektorin voi
tarvittaessa kytkeä irti välittömästi, tai pidä katkaisija käden ulottuvilla.
Jos seuraavia tilanteita ilmenee, sammuta virta, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä
Canon-asiakaspalvelukeskukseen. Muuten voit aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun
vaaran.
•
•
•
•
•
Jos laitteesta tulee savua
Jos laitteesta tulee epätavallista hajua tai melua
Jos projektoriin on päässyt vettä tai muuta nestettä
Jos projektoriin on päässyt metallia tai muita vierasesineitä
Jos projektori kaatuu tai putoaa tai kotelo vahingoittuu
Ota huomioon seuraavat virtalähdettä, pistoketta ja liittimen käsittelyä koskevat ohjeet.
Näiden ohjeiden laiminlyönnistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
Kielto
• Älä aseta mitään esineitä virtajohdon päälle äläkä päästä sitä
loukkuun projektorin alle.
• Älä peitä virtajohtoa matolla.
• Älä muokkaa virtajohtoa äläkä taivuta, väännä, vedä, kierrä tai
kääri sitä liikaa.
• Pidä virtajohto riittävän kaukana lämmittimistä ja muista
lämmönlähteistä.
• Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto on vaurioitunut,
ota yhteyttä Canon-asiakaspalvelukeskukseen.
• Käytä vain virtalähdettä, jonka jännite vastaa annettuja tietoja
(AC 100–240 V).
• Älä työnnä metalliesineitä pistokkeen tai liittimen liitäntäosiin.
• Projektorin mukana toimitettua virtajohtoa saa käyttää vain
tämän tuotteen kanssa. Älä käytä tätä johtoa muissa tuotteissa.
• Älä irrota virtapistoketta tai liitintä märin käsin.
12
Turvallisuusohjeita
Ota huomioon seuraavat virtalähdettä, pistoketta ja liittimen käsittelyä koskevat ohjeet.
Näiden ohjeiden laiminlyönnistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
Huomio
• Aseta virtapistoke ja liitin turvallisesti perusyksikköön. Älä
myöskään käytä vaurioitunutta virtapistoketta tai löysää liitintä.
• Älä vedä virtajohdosta, vaan pidä kiinni pistokkeesta tai
liittimestä, kun irrotat niitä pistorasiasta. Virheellinen käsittely voi
vahingoittaa johtoa.
• Jos käytät jatkojohtoa, älä ylitä johtoon merkittyä kapasiteettia.
• Älä ylitä pistorasian kapasiteettia (käyttämällä sitä useammalle
kuin yhdelle laitteelle), sillä se aiheuttaa ylikuumenemisen ja
tulipalon riskin.
• Tarkista virtapistoke ja pistorasia ajoittain ja poista mahdollinen
pöly tai lika pistokkeen ja pistorasian välistä.
• Älä kosketa itse projektoria, virtajohtoa tai kaapelia, jos salama
iskee.
• Älä siirrä projektoria, ennen kuin olet kytkenyt virran pois,
irrottanut pistokkeen pistorasiasta ja irrottanut kaikki muut
kaapelit.
• Irrota projektori pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltoa.
• Ennen kuin asennat tai irrotat objektiiviyksikön, muista irrottaa
projektorin pistoke pistorasiasta.
13
Turvallisuusohjeita
Varoitus
Turvallisuusohjeita
Varoitus
Asennus ja käyttö
Ota huomioon seuraavat projektorin asennukseen ja käsittelyyn liittyvät seikat. Näiden
ohjeiden laiminlyönnistä voi seurata tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
• Älä käytä projektoria paikoissa, joissa se voi kastua, kuten
ulkona tai ammeen tai suihkun läheisyydessä.
• Älä aseta projektorin päälle nestettä sisältäviä säiliöitä.
Kielto
• Älä asenna projektoria kosteisiin tai pölyisiin tiloihin äläkä
sellaiseen paikkaan, jossa se on alttiina öljyiselle savulle tai
höyrylle. Öljy voi heikentää muovia, jolloin kattoon kiinnitetty
projektori voi pudota kiinnityksestään.
• Suorita putoamista ehkäisevät toimenpiteet, kuten putoamista
estävä lanka, kun asennat projektorin korkeisiin paikkoihin, kuten
kattoon.
• Älä irrota tai pura projektorin koteloa. Projektorin sisällä on
korkeajännitteisiä komponentteja sekä kuumia osia. Jos tarvitaan
tarkistusta, huoltoa tai korjausta, ota yhteyttä Canonasiakaspalvelukeskukseen.
• Älä pura tai muokkaa projektoria (mukaan lukien kuluvat osat) tai
kaukosäädintä.
• Älä katso suoraan tuuletusaukkoihin käytön aikana.
• Älä työnnä esineitä projektorin aukkoihin, kuten ilmanotto- tai
tuuletusaukkoon.
• Älä aseta painesäiliötä tuuletusaukkojen eteen. Säiliön sisällön
paine voi lisääntyä tuuletusaukoista tulevan lämmön
seurauksena, mistä voi aiheutua räjähdys.
• Kun puhdistat pölyä tai likaa projektorin osista, kuten objektiivista
tai suodattimesta, älä koskaan käytä syttyvää suihketta. Sisäiset,
kuumenevat osat voivat sytyttää suihkeen ja aiheuttaa tulipalon.
• Älä käytä projektorin ylläpitoon liimaa, voiteluaineita, öljyjä tai
emäksisiä pesuaineita. Ne voivat kiinnittyä kammioon ja
vahingoittaa sitä. Sen seurauksena projektori voi pudota
kiinnikkeestään ja aiheuttaa onnettomuuden tai henkilövahingon.
• Projektorin ollessa käytössä siitä
lähtee voimakkaita valonsäteitä.
Älä katso suoraan projektorin
objektiiviin. Siitä voi aiheutua
silmävamma. Huomioi erityisesti, etteivät pienet lapset tee niin.
• Käyttäjien tulee valvoa pääsyä säteen alueelle vaaraetäisyydellä
tai asentaa tuote korkeuteen, joka estää silmien altistumisen
haitallisella etäisyydellä.
14
Turvallisuusohjeita
Ota huomioon seuraavat projektorin asennukseen ja käsittelyyn liittyvät seikat. Näiden
ohjeiden laiminlyönnistä voi seurata tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.
Kielto
Huomio
• Älä pidä tai asenna optisia instrumentteja (kuten
suurennuslaseja, heijastimia tai silmälaseja) projektorin
valonsäteen tielle. Jos heijastettu valo taittuu tai heijastuu ja osuu
ihmisten silmiin, se voi aiheuttaa silmävammoja.
• Jos lapset voivat lähestyä projektoria tai koskettaa sitä, varmista
aina, että projektoria käytetään aikuisten valvonnassa.
• Suoraa altistusta valonsäteelle ei tule sallia.
• Älä nosta projektoria yksin. Pyydä avuksi vähintään yksi henkilö.
• Kun asetat projektoria korkealle alustalle heijastamista varten,
varmista, että alusta on tasainen ja vakaa.
• Älä käytä projektoria pehmeällä alustalla, kuten matolla tai
vaahtomuovilla jne.
• Kattokiinnitystä tai muita asennustöitä varten pyydä apua
ammattitaitoiselta teknikolta tai Canonasiakaspalvelukeskuksesta. Heikko asennus voi aiheuttaa
onnettomuuden.
• Jotta vältät vaaratilanteet, kuten osien putoamisen
kattokiinnitetyn projektorin objektiivia vaihdettaessa, pyydä apua
ammattitaitoiselta teknikolta tai Canonasiakaspalvelukeskuksesta.
• Älä käytä paikoissa, joissa voi syntyä palavaa tai syttyvää
kaasua. Sisäiset, kuumenevat osat voivat sytyttää suihkeen ja
aiheuttaa tulipalon.
Varoitus
Laservalonlähde
Kielto
Huomio
• Projektorissa on lasermoduuli. Sen purkaminen tai
muokkaaminen on vaarallista, eikä sitä pidä yrittää.
• Käytä ja säädä projektoria vain tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
Virheellinen käyttö tai säätö voi aiheuttaa altistusriskin
mahdollisesti vaaralliselle laservalolle.
• Älä käytä vaurioituneena. Vaikka projektoria käytettäisiin tässä
oppaassa kuvatuilla tavalla, käytön jatkaminen projektorin
ollessa vaurioitunut (mikä ilmenee näytön poikkeavuuksista)
saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laservalon
aiheuttaman silmävamman.
• Jos tarvitset apua projektorin jätehuoltoon, ota yhteyttä Canonasiakaspalvelukeskukseen. Älä pura projektoria itse, kun hävität
sen.
15
Turvallisuusohjeita
Varoitus
Turvallisuusohjeita
Varoitus
Kaukosäätimen paristot
Huomioi seuraavat seikat, kun käsittelet paristoja. Ohjeiden laiminlyönnistä saattaa
aiheutua tulipalo tai henkilövahinko.
Kielto
Huomio
• Älä lämmitä tai pura paristoja, aiheuta niille oikosulkua tai aseta
niitä tuleen.
• Älä yritä ladata kaukosäätimessä olevia paristoja.
• Poista paristot, kun ne ovat tyhjiä tai kun kaukosäädintä ei
käytetä pidempään aikaan.
• Vaihda aina molemmat paristot samanaikaisesti. Älä käytä
erityyppisiä paristoja samanaikaisesti.
• Aseta paristot niin, että +- ja –-navat osoittavat oikeisiin suuntiin.
• Jos paristojen sisällä olevaa nestettä vuotaa ulos ja joutuu
kosketuksiin ihosi kanssa, pese neste pois huolellisesti.
Huomio
Käsittely
Ota huomioon seuraavat projektorin asennukseen ja käsittelyyn liittyvät seikat.
• Jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan, kytke pistoke irti
pistorasiasta, jotta varmistat turvallisuuden. Tämän
noudattamatta jättäminen aiheuttaa tulipaloriskin, jos pölyä
kertyy pistokkeeseen tai pistorasiaan.
Huomio
• Älä kytke kuulokkeita AUDIO OUT -liittimeen. Muussa
tapauksessa voi seurauksena olla kuulon heikkeneminen.
• Älä säädä äänenvoimakkuutta liian korkeaksi. Se voi aiheuttaa
kuulon heikkenemisen, jos ääniä soitetaan yllättäen korkealla
äänenvoimakkuudella. Pienennä äänenvoimakkuutta ennen kuin
sammutat projektorin ja nosta äänenvoimakkuutta
käynnistymisen jälkeen asteittain.
• Älä kosketa kotelon osiin tuuletusaukkojen ympärillä ja
yläpuolella, sillä ne saattavat kuumentua heijastamisen aikana.
Estä erityisesti pieniä lapsia koskettamasta näitä osia. Älä
myöskään aseta metalliesineitä tuuletusaukkojen ympärille tai
yläpuolelle. Esineet saattavat kuumentua projektorista, mikä voi
aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja.
16
Turvallisuusohjeita
Ota huomioon seuraavat projektorin asennukseen ja käsittelyyn liittyvät seikat.
Kielto
• Älä aseta painavia esineitä projektorin päälle äläkä istu tai seiso
sen päällä. Huomioi erityisesti, etteivät pienet lapset tee niin.
Projektori voi kaatua, mistä voi aiheutua vammoja tai
henkilövahinkoja.
• Älä aseta projektoria epävakaalle tai vinolle pinnalle. Se saattaa
aiheuttaa projektorin putoamisen tai kaatumisen, mistä voi
aiheutua henkilövahinkoja.
• Älä aseta esineitä objektiivin eteen
heijastamisen aikana. Siitä voi aiheutua
tulipalo.
• Projektorissa on objektiivin siirtotoiminto, joka
siirtää objektiivin ylös, alas, vasemmalle ja oikealle moottorin
avulla. Älä kosketa objektiivia sen liikkuessa. Objektiivin
koskettaminen sen liikkuessa voi aiheuttaa henkilövahingon.
• Ennen kuin vaihdat objektiiviyksikön, odota vähintään
30 minuuttia projektorin sammuttamisen jälkeen, jotta
objektiiviyksikkö ehtii jäähtyä. Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa
aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja.
17
Turvallisuusohjeita
Huomio
Turvallinen käyttö
Huomio
Kantaminen ja asennus
Huomioi seuraavat seikat, kun kannat tai siirrät projektoria.
Huomio
• Jos projektorin siirtäminen on välttämätöntä, objektiiviyksikkö on poistettava
ennen siirtämistä. Jos projektori altistuu iskuille kuljetuksen aikana,
objektiiviyksikkö tai projektori voi vahingoittua.
• Tämä projektori on tarkkuusinstrumentti. Älä pudota sitä tai altista sitä
iskuille. Siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
• Vedä säätöjalka sisään ennen projektorin siirtämistä. Jalan jättäminen ulos
voi aiheuttaa vahinkoja.
• Kun kannat tai pitelet projektoria objektiiviyksikön kiinnittämisen jälkeen,
varmista, ettet kosketa objektiivia. Se saattaa vaurioittaa objektiiviyksikköä
tai projektoria.
• Älä koske objektiiviin paljain käsin. Objektiivissa olevat tahrat tai sormenjäljet
voivat heikentää kuvanlaatua.
• Projektorin suojausta ei voi taata, jos käytettyjä pakkauksia tai iskuja
vaimentavaa materiaalia käytetään uudelleen. Iskuja vaimentavan
materiaalin osat voivat myös joutua projektorin sisään, mikä voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
18
Turvallinen käyttö
Huomioi seuraavat seikat, kun asennat tai käytät projektoria.
Huomio
• Varo tiivistymistä.
Jos projektori siirretään lämpimämpään paikkaan nopeasti tai jos
huoneenlämpötila nousee nopeasti, ilmankosteus voi tiivistyä peilin
objektiiviin ja vaikuttaa heijastettaviin kuviin. Odota tässä tapauksessa hetki
ja varmista, että kosteus on haihtunut ennen käytön jatkamista.
• Älä asenna projektoria paikkaan, jossa lämpötila on liian korkea tai alhainen.
Siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä. Sallitut käyttö- ja varastointilämpötilat
ovat seuraavat.
• Käyttöympäristö: 0 °C – 45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20 % – 85 %
• Säilytyslämpötila: -20 °C – 60 °C
• Kun käytät projektoria yli 2 300 metrin korkeudessa:
Säädä projektorin asennusasetuksia valikosta (P132).
• Asenna projektori niin, että ilmanotto-/tuuletusaukkojen ja seinän väliin jää
vähintään 50 cm vapaata tilaa projektorin molemmille puolille. Jätä
vähintään 2 cm tyhjää tilaa projektorin alapuolelle. Projektorin alapuolella on
ilmanottoaukko. Jos tilaa ei ole riittävästi, lämpö voi kerääntyä projektorin
sisään ja vaurioittaa sitä.
Vähintään
2 cm
Vähintään
50 cm
Vähintään
50 cm
Vähintään
50 cm
• Älä aseta projektorin päälle esineitä, joiden muoto tai väri voi muuttua
kuumuuden vaikutuksesta.
• Älä asenna projektoria suurjännitevirtalinjojen tai sähköisen virranlähteen
lähelle. Siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
• Jälkikuvia saattaa näkyä, kun kuva vaihtuu sen jälkeen, kun samaa kuvaa
on heijastettu jonkin aikaa. Tämä johtuu LCD-paneelien ominaisuuksista
eikä ole merkki ongelmista. Jälkikuva katoaa hetken kuluttua normaalissa
heijastamisessa.
19
Turvallinen käyttö
Huomio
Ennen asennusta
Turvaohjeet kannettaessa/siirrettäessä
projektoria
Valmistele projektori alla olevien ohjeiden mukaisesti ennen sen kantamista.
Huomio
• Irrota projektoriin kytketyt kaapelit. Projektorin kantaminen
kaapelien ollessa kiinnitettyinä voi aiheuttaa onnettomuuden.
• Vedä säätöjalka sisään ennen projektorin siirtämistä. Jalan
jättäminen ulos voi aiheuttaa vahinkoja.
• Älä altista projektoria voimakkaille iskuille tai tärähdyksille.
Turvaohjeet asennukseen
Lue “Turvallisuusohjeita” ja “Turvallinen käyttö” (P6 – P18). Noudata myös
seuraavia turvaohjeita asennuksen aikana.
Huomio
• Älä lyö projektoria tai altista sitä iskuille. Siitä voi aiheutua
toimintahäiriöitä.
• Älä asenna projektoria toiselle kyljelle tai muuten epävakaaseen
asentoon. Jos projektori putoaa, se voi vaurioitua.
n Älä käytä seuraavissa ympäristöissä
Huomio
• Paikat, joissa on liiallista kosteutta, pölyä, öljyistä savua tai
tupakansavua
Aineiden tarttuminen objektiiviin, peileihin tai muihin optisiin osiin voi
heikentää kuvanlaatua. Lisäksi öljy voi heikentää muovia, jolloin
kattoon kiinnitetty projektori voi pudota kiinnityksestään.
• Lähelle suurjännitelinjaa tai sähkövirranlähteitä
Siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
• Pehmeille pinnoille, kuten matoille tai pehmustetuille alustoille
Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa projektoria.
• Paikat, joissa on liian korkea lämpötila tai ilmankosteus
• Paikat, joissa laite altistuu tärinälle tai iskuille
• Lähelle lämmön- tai savunilmaisimia
• Lähelle merta tai ilmastointiaukkoja
• Paikkoihin, joissa ilmenee korrosiivisia kaasuja, kuten kuumista
lähteistä nousevia rikkikaasuja
Tämä voi vaurioittaa projektoria. Hyväksyttävät käyttö- ja
varastointilämpötilat ja ilmankosteusalueet ovat seuraavat,
* Käyttölämpötila ja ilmankosteus koskevat tilanteita, joissa projektori
heijastaa tai on valmiustilassa.
Käyttölämpötila
0 °C – 45 °C
Käytön aikainen
ilmankosteus
20 % – 85 %
20
Säilytyslämpötila
-20 °C – 60 °C
Ennen asennusta
n Älä koske objektiiviin paljain käsin
n Anna laitteen lämmetä 30 min. ennen tarkennuksen
säätöä (P42), jos mahdollista
Välittömästi käynnistyksen jälkeen valonlähteen kuumuus voi estää vakaan
tarkennuksen. Kun säädät tarkennusta, kannattaa myös käyttää testikuviota (10)
(P91, P137).
n Asenna riittävälle etäisyydelle seinistä ja muista esteistä
Huomio
Jos ilmanotto- tai
Ilmanottoaukko
tuuletusaukko on tukittu,
lämpöä kerääntyy
projektorin sisälle, mikä voi
lyhentää projektorin
käyttöikää tai aiheuttaa
toimintahäiriön. Älä
Lämmennyt
myöskään asenna laitetta
ilmavirta
kapeisiin, suljettuihin
Tuuletusaukko
tiloihin, joissa on heikko
ilmanvaihto. Asenna hyvin
Ilmanottoaukko
ilmastoituun tilaan.
Varmista, että projektorin molemmille puolille ja taakse jää
vähintään 50 cm tyhjää tilaa. Varmista myös, että projektorin
alapuolelle jää vähintään 2 cm tyhjää tilaa.
n Varo tiivistymistä
Jos huoneen lämpötila nousee äkillisesti, ilmankosteus voi tiivistyä projektorin
objektiiviin ja peiliin, jolloin kuva sumenee. Odota, kunnes tiivistynyt kosteus on
haihtunut. Tämän jälkeen kuvan voi heijastaa normaalisti.
n Säädä asetuksia yli 2 300 metrin korkeuksissa
Projektorin asetuksia on säädettävä, kun sitä käytetään yli 2 300 metrin
korkeudessa. Katso ohjeet kohdasta [Suuri korkeus] (P132) [Asennusasetukset]valikosta.
21
Ennen asennusta
Huomio
Älä koske objektiiviin paljain käsin. Objektiivissa olevat tahrat tai
sormenjäljet voivat heikentää kuvanlaatua.
Ennen asennusta
n Kun projektori ripustetaan kattoon
Huomio
Kun projektori ripustetaan kattoon tai
asennetaan korkealle, ilmanotto- ja
tuuletusaukot sekä ilmansuodatinta
ympäröivä alue on puhdistettava
ajoittain. Ilmanotto- tai
tuuletusaukkoihin kertyvä pöly voi
heikentää tuuletusta, mikä nostaa
lämpötilaa projektorin sisällä ja
aiheuttaa vaurioitumis- tai
tulipaloriskin. Poista pöly ilmanotto- ja
tuuletusaukosta pölynimurilla tai
vastaavalla laitteella.
n Asenna oikeaan suuntaan
Huomio
• Heijastaminen on mahdollista ylöspäin, alaspäin tai eri suuntiin.
Älä kuitenkaan peitä ilmanotto- ja tuuletusaukkoja. Varmista
erityisesti, että projektorin alapuolella olevan ilmanottoaukon
alapuolella on vähintään 2 cm tyhjää tilaa.
• Projektoria ei voi asentaa muuten kuin kattokiinnikkeillä.
22
Ennen asennusta
n Turvaohjeet pystyasentoon asentamiseen
Ennen asennusta
Huomio
• Älä peitä ilmanotto- tai tuuletusaukkoja. Projektorin alapuolella
on ilmanottoaukko. Varmista aina, että sen alapuolella on
vähintään 2 cm vapaata tilaa.
• Huomaa, että pystyasentoon asentamiseen ei ole käytettävissä
asennuskiinnikkeitä tai vastaavia lisävarusteita.
n Valonlähde
Projektori käyttää valonlähteenä laseria. Laserin ominaisuudet ovat seuraavat.
Huomio
Eri tekijät, kuten pitkäaikainen käyttö ja ympäristön muutokset,
voivat vaikuttaa kuvanlaatuun. Voit ehkäistä useiden tuntien
käytön tai ympäristön lämpötilan aiheuttamia kirkkauden
muutoksia suorittamalla [Valonlähteen kalibroinnin] kohdassa
[Kalibrointi] (P155).
23
Ennen asennusta
Tekijänoikeudet
Huomaa, että kuvan koon suurentaminen tai pienentäminen kaupallisia
tarkoituksia tai julkista esitystä varten voi rikkoa laillisesti suojattua
tekijänoikeutta tai alkuperäisen materiaalin tekijänoikeuden haltijan oikeuksia.
Varmista verkkoturvallisuus
Pyri varmistamaan verkkoturvallisuus. Huomaa, että Canon ei millään tavoin
ole vastuussa suorista tai epäsuorista menetyksistä, jotka aiheutuvat
verkkoturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista, kuten luvattomasta käytöstä.
Määritä ennen käyttöä projektori, tietokone ja verkon suojausasetukset
asianmukaisesti.
• Yhdistä projektori vain palomuurilla tai vastaavalla suojattuun verkkoon
suoran Internet-yhteyden sijaan.
• Kun käytät projektoria langattomassa verkossa, määritä myös Wi-Fisuojausasetukset.
• Vaihda Wi-Fi-salasana säännöllisin väliajoin.
Tavaramerkit
• Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
• Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa
maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• PJLink on JBMIA:n rekisteröity tavaramerkki ja rekisteröintiä odottava
tavaramerkki joissakin maissa.
• PJLink on rekisteröity tavaramerkki tai rekisteröintiä odottava tavaramerkki
Japanissa, Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa tai muilla alueilla.
• AMX on Harman International Industries, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
• Crestron®, Crestron RoomView® ja Crestron Connected™ ovat Crestron
Electronics, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Extron ja XTP ovat RGB Systems, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• HDBaseT™ ja HDBaseT Alliance -logo ovat HDBaseT Alliancen
tavaramerkkejä.
• Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
• Wi-Fi CERTIFIED-, WPA-, WPA2-tekstejä ja Wi-Fi CERTIFIED -logoa
käytetään Wi-Fi Alliancen kehittämien määritysmenetelmien yhteydessä.
• Kaikki muut tavaramerkit ovat asianomaisten omistajiensa omaisuutta.
24
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto
Osa tästä tuotteesta sisältää GNU:n General Public Licensellä (GPL) lisensoituja
ohjelmistoja.
(2) Lähetä meille kirje, joka sisältää seuraavat tiedot kirjoitetussa muodossa, niin
saat lähdekoodin tavallisessa postissa.
Jos olet valinnut vaihtoehdon (2), VOIMME VELOITTAA SINULTA korkeintaan
tämän jakelun vaatimat kustannukset.
(i) Osoitteesi (maa/alue, postinumero, katuosoite, nimesi) [vaaditaan]
(ii) Sähköpostiosoitteesi (yhteydenottotarpeen varalta) [vapaaehtoinen]
(iii) Tuotteen nimi/sovelluksen nimi [vaaditaan]
(iv) Versio [vaaditaan]
Tarkista ”Tiedot”-valikosta ”Laiteohjelmisto”
- Vastaanottaja
Open Source Promotion Division, Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,Tokyo 146-8501, Japani
- Katso yksityisyyden suojaa koskeva ilmoitus Canon Globalista
<https://global.canon/>.
25
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto
(1) Siirtymällä osoitteeseen <https://global.canon/en/oss/scd/index.html> voit
täyttää anomuslomakkeen saadaksesi sähköpostissa URL-osoitteen, josta voit
ladata lähdekoodin; tai
Ennen käyttöä
Toimitukseen sisältyvät lisävarusteet
Varmista ennen käyttöä, että toimituspaketti sisältää seuraavat varusteet.
• Kaukosäädin
• Kaukosäätimen paristot
(AAA-koko x2)
(osan nro: RS-RC07)
• Virtajohto
(1,8 m)
• Tärkeitä tietoja
Manner-Euroopassa
Yhdysvalloissa
ja Kanadassa
• Takuukortti
26
Ennen käyttöä
Projektorin osien nimet ja toiminnot
n Etuosa
(2)
(3)
(7)
(6)
(5)
(4)
Älä peitä ilmanottoaukkoja.
Siitä voi aiheutua
Huomio toimintahäiriöitä.
(5) Reunasäädin (P28)
(6) Päätteet ja liittimet (P31)
(7) Varkaudenestolukituksen
aukko
Laitteeseen voidaan liittää
varkaudenestokaapeli (ei
sisälly toimitukseen).
(8) LED-merkkivalot (P29)
n Takaosa
(9)
(9) Tuuletusaukko
Älä peitä tuuletusaukkoja.
Siitä voi aiheutua
Huomio toimintahäiriöitä.
(10) Infrapunavastaanotin (P35)
(11) Ilmansuodattimen kehys
(P190)
(10)
(4) (11)
n Pohja
(12)
(13)
(4)
27
(12) Säätöjalka (P59)
(13) Turvapalkki
Ennen käyttöä
(1) Virtajohdon liitäntä (P63)
(2) Infrapunavastaanotin (P35)
(3) Objektiiviyksikkö (myydään
erikseen)
(4) Ilmanottoaukko
(8)
(1)
Ennen käyttöä
n Reunasäädin
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
(5)
(5) Osoitin-/VOL-painikkeet (P101)
Ylös, alas, vasemmalle tai oikealle
valikon navigoinnissa tai muissa
toiminnoissa.
Säätää äänenvoimakkuutta.
[ ] VOL+-painike: Lisää
äänenvoimakkuutta.
[ ] VOL–-painike: Pienentää
äänenvoimakkuutta.
(1) POWER-painike (P40, P45)
Kytkee projektoriin virran tai
katkaisee sen.
(2) INPUT-painike (P41)
Kytkee tulosignaalin.
(3) LENS-painike
Aina kun painiketta painetaan,
näyttö siirtyy tarkennuksen säätöön
(P42), zoomauksen (kuvakoko)
säätöön (P42) tai objektiivin siirron
(kuvan sijainti) säätöön (P55).
Säädä toimintoja [ ] / [ ]- tai
[ ] / [ ] -painikkeilla.
(6) OK-painike (P101)
Määrittää valikosta valittavan
kohteen.
(4) MENU-painike (P103)
Näyttää valikon näytöllä.
28
Ennen käyttöä
n LED-merkkivalot
LED-merkkivalot (pois/palaa/vilkkuu) ilmaisevat projektorin tilan.
• POWER (vihreä)
• STANDBY (punainen) : Palaa valmiustilassa.
Muuten vilkkuu seuraavissa tilanteissa:
• Kun projektori siirtyy heijastuksesta
valmiustilaan.
• Kun valonlähde on pois päältä
virransäästötilassa.
• WARNING (punainen): Palaa tai vilkkuu, kun tapahtuu virhe.
• LIGHT (oranssi)
: Palaa tai vilkkuu, kun valonlähteessä on
ongelma.
• TEMP (punainen)
: Palaa tai vilkkuu, kun sisäinen lämpötila
on korkea.
29
Ennen käyttöä
: Palaa heijastamisen aikana.
Muuten vilkkuu seuraavissa tilanteissa:
• Kun projektori siirtyy valmiustilasta
heijastukseen.
• Kun valonlähde on pois päältä
virransäästötilassa.
Ennen käyttöä
LED-merkkivalojen näytöt
LED-merkkivalot ilmaisevat projektorin käyttötilaa vilkkumalla tai palamalla.
Selite: Esimerkki POWER-merkkivalon päällä olemisesta:
LED-merkkivalo
POWER STANDBY WARNING LIGHT
TEMP
(vihreä) (punainen) (punainen) (oranssi) (punainen)
: Pois
: Palaa
: Vilkkuu
Käyttötila
Projektoria ei ole kytketty päälle.
Valmiustilassa.
Virta on päällä. (Heijastaa.)
Palataan käyttöön (heijastus)
valmiustilan jälkeen.
Jäähtyy siirryttyään valmiustilaan tai
virransäästötilaan käyttötilasta.
Virransäästötilassa valonlähteen
ollessa pois päältä. (Vilkkuu vihreänä ja
sitten punaisena.)
Sisäinen lämpötila on korkea
(valmiustilassa).
Sisäinen lämpötila on korkea
(heijastuksen aikana).
Valonlähdeyksikössä on ilmennyt virhe.
On ilmennyt lämpötilavirhe.
Vilkkuu kolme kertaa:
Ilmansuodattimen virhe
Vilkkuu neljä kertaa: Puhaltimen virhe
Vilkkuu viisi kertaa: Virtavirhe
Vilkkuu kuusi kertaa: Objektiiviyksikön
virhe
30
Ennen käyttöä
n Liittimet ja liitännät
(2)
(4)
(3)
(5) (6) (7)
(8)
(1) USB-portti (P156)
Liittää USB flash -muistin. Käytetään laiteohjelmiston päivityksiin.
(2) LAN-/HDBaseT-portti (P62, P64)
Vastaanottaa HDBaseT-syötteen, mukaan lukien digitaaliset video- ja
äänisignaalit.
Siirtää sekä video- että äänisignaalin yhden LAN-kaapelin avulla (suojattu
kierretty parikaapeli).
Tämän portin avulla projektorin voi myös yhdistää verkkoon.
(3) HDMI-liitin (HDMI-1, HDMI-2) (P61)
Vastaanottaa HDMI-syötteen, mukaan lukien digitaaliset video- ja äänisignaalit.
Siirtää sekä video- että äänisignaalin yhden kaapelin avulla.
(4) DisplayPort-portti (DisplayPort-1, DisplayPort-2) (P61)
Vastaanottaa DisplayPort-syötteen, mukaan lukien digitaaliset video- ja äänisignaalit.
Siirtää sekä video- että äänisignaalin yhden kaapelin avulla.
(5) AUDIO OUT -liitäntä (AUDIO OUT) (P63)
Lähettää äänen ulkoiseen AV-laitteistoon. Siirtää äänisignaalin, joka vastaa
heijastetun kuvan signaalia.
(6) Laukaisuliitäntä (TRIGGER) (P155)
Käytetään laukaisemaan toiminto näytöllä tai muussa ulkoisessa laitteessa,
kun projektori kytketään päälle tai pois päältä.
(7) Liitäntä langalliselle kaukosäätimelle (REMOTE) (P36)
Tämän liitännän avulla yhdistetään valinnainen kaukosäädin (RS-RC05)
kaapelin avulla.
(8) Huoltoportti (P202)
Käytetään ohjaamaan projektoria käyttäjän komentojen avulla (P202 – P203).
31
Ennen käyttöä
(1)
Ennen käyttöä
Kaukosäädin
n Osien nimet ja toiminnot
(5) OK-painike (P101)
Määrittää valikosta valittavan kohteen.
(1)
(6) FOCUS-painike (P42)
Säätää tarkennuksen.
[ ] / [ ] -painikkeet:
Siirtää tarkennuksen sijainnin
kauemmas.
[ ] / [ ] -painikkeet:
Siirtää tarkennuksen sijainnin
lähemmäs.
(2)
(3)
(7) ZOOM-painike (P42)
Säätää kuvakokoa.
[ ] / [ ] -painikkeet:
Suurentaa kuvakokoa.
[ ] / [ ] -painikkeet:
Pienentää kuvakokoa.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) INPUT A-C -painike (P144)
Voidaan määrittää tulosignaalin valintaan
(yksi lähde kutakin kolmesta painikkeesta
kohti).
(8)
(9)
(10)
(11)
(9) ASPECT-painike (P80, P112)
Muuttaa heijastetun kuvan
kuvasuhdetta.
(12)
(13)
(10) TEST PATTERN -painike (P137)
Näyttää testikuvion.
(11) Ch-painike (P144)
Vaihtaa kaukosäätimen kanavaa.
(12) IMAGE-painike (P43)
Vaihtaa kuvatilaa (kuvan laatu).
(1) POWER-painike (P40, P45)
Kytkee projektoriin virran tai katkaisee
sen.
(13) FREEZE-painike (P46)
Pysäyttää heijastetun kuvan.
(2) D.ZOOM-painike
Ei käytetä tämän tuotteen kanssa.
(3) Fn-painike
Ei käytetä tämän tuotteen kanssa.
(4) Osoitinpainikkeet (P101)
Valitsee ylemmän, alemman,
vasemman tai oikean kohteen
valikosta. Käytetään myös
kaukosäätimen kanavan
määrittämiseen.
32
Ennen käyttöä
(19) EXIT-painike (P102)
Peruuttaa toimintoja, kuten valikon
näytön tai testikuvion toiminnon aikana
ja palaa kuvanäyttöön.
(14)
(16)
(17)
(18)
(21) KEYSTONE-painike (P80)
Korjaa Keystone-vääristymän.
[Keystone]-asetus mahdollistaa sekä
vaakasuoran että pystysuoran
Keystone-korjauksen (säätämällä ylä-/
ala-/vasen-/oikea-pituutta) ja kulman
korjauksen.
(19)
(20)
(22) AUTO PC -painike
Ei käytetä tämän tuotteen kanssa.
(23) SPLIT-painike
Ei käytetä tämän tuotteen kanssa.
(21)
(22)
(24) BLANK-painike (P46)
Pimentää kuvan tilapäisesti.
(23)
(24)
(14) INPUT-painike (P41)
Kytkee tulosignaalin.
(15) VOL-painike (P48)
Säätää äänenvoimakkuutta.
[3]-painike: Lisää äänenvoimakkuutta.
[6]-painike: Pienentää
äänenvoimakkuutta.
(16) Numeropainikkeet (P149, P158,
P160)
Syötä salasana ja TCP/IP-asetuksien
arvot.
(17) MUTE-painike (P48)
Mykistää äänen.
(18) MENU-painike (P103)
Näyttää valikon näytöllä.
33
Ennen käyttöä
(20) LENS-SHIFT-painike (P55)
Siirtää objektiivin ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle.
[ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeet:
Siirtää kuvaa.
(15)
Ennen käyttöä
n Kaukosäätimen paristojen asentaminen
1
Avaa paristokotelon
kansi.
Liu’uta kantta ja paina
sitä alas.
2
Aseta paristot.
Aseta koteloon kaksi
uutta AAA-paristoa ja
varmista, että +- ja –navat osoittavat
oikeisiin suuntiin.
3
Sulje kotelon kansi.
Liu’uta kantta, kunnes
kuulet napsahduksen.
• Jos kaukosäätimen painikkeet eivät toimi, kun yrität käyttää projektoria, vaihda paristot
uusiin.
• Älä pudota kaukosäädintä tai altista sitä iskuille.
• Älä kaada nesteitä kaukosäätimen päälle. Siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
Varoitus
Kielto
Huomio
Huomioi seuraavat seikat, kun käsittelet paristoja. Ohjeiden
laiminlyönnistä saattaa aiheutua tulipalo tai henkilövahinko.
• Älä lämmitä tai pura paristoja, aiheuta niille oikosulkua tai aseta
niitä tuleen.
• Älä yritä ladata kaukosäätimessä olevia paristoja.
• Poista paristot, kun ne ovat tyhjiä tai kun kaukosäädintä ei
käytetä pitkään aikaan.
• Vaihda aina molemmat paristot samanaikaisesti. Älä käytä
erityyppisiä paristoja samanaikaisesti.
• Aseta paristot niin, että +- ja –-navat osoittavat oikeisiin suuntiin.
• Jos paristojen sisällä olevaa nestettä vuotaa ulos ja joutuu
kosketuksiin ihosi kanssa, pese neste pois huolellisesti.
34
Ennen käyttöä
n Kaukosäätimen toiminta-alue
Kaukosäädin toimii infrapunan avulla. Osoita kaukosäätimellä projektorin edessä
tai takana olevaa infrapunavastaanotinta, kun haluat käyttää sitä.
Ennen käyttöä
25°
8m
25°
8m
25°
25°
• Älä käytä kaukosäädintä yli 8 metrin etäisyydellä projektorista.
• Käytä kaukosäädintä 25°:n kulmassa missä tahansa suunnassa suoraan
infrapunavastaanottimen edestä.
• Kaukosäädin ei ehkä toimi, jos kaukosäätimen ja projektorin välissä on este tai jos
projektori tai sen infrapunavastaanotin ovat alttiina suoralle auringonvalolle tai
valaisimen voimakkaalle valolle.
• Kun käytät kahta tai useampaa projektoria samanaikaisesti, muuta kanava-asetuksia,
jotta estät kahta kaukosäädintä häiritsemästä toisiaan (P144).
35
Ennen käyttöä
n Valinnaisen langallisen kaukosäätimen käyttäminen
(RS-RC05)
Jos haluat käyttää projektorin kanssa langallista kaukosäädintä, käytä erikseen
myytävää RS-RC05-säädintä.
Käytä kaapelia ja ø3,5 mm:n ministereoliitintä (ei sisälly toimitukseen).
Kaukosäädin
(RS-RC05)
Liitäntä langalliselle
kaukosäätimelle
ø3,5 mm:n ministereoliitinkaapeli
(ei sisälly toimitukseen)
• Infrapunatoimintoja ei voi suorittaa, jos kaapeli on yhdistettynä projektoriin tai
kaukosäätimeen.
• Käytä kaapelia ja ø3,5 mm:n ministereoliitintä (ei sisälly toimitukseen), jonka pituus on
enintään 30 m.
36
Perusopas
37
Heijastamismenetelmä
Valmistele heijastus seuraavasti.
Vaihe 1
Yhdistä muut laitteet
(P39)
Määritä tietokoneen verkkoasetukset (P67)
Vaihe 2
Käynnistä projektori
(P40)
Vaihe 3
Valitse tulosignaali
(P41)
Vaihe 4
Säädä kuvaa
(P42)
Vaihe 5
Valitse kuvan laatu (kuvatila)
(P43)
Sammuta projektori
(P45)
38
Heijastamismenetelmä
Vaihe 1 Yhdistä muut laitteet
Perusopas
HDMI-tulo
Heijastamismenetelmä
39
Heijastamismenetelmä
Vaihe 2 Käynnistä projektori
1
Paina POWER-painiketta.
Kaukosäädin
2
Projektori
Käynnistä tietokone tai muut laitteet.
• Jos ikkuna heijastetaan valikon kielen valintaa varten, valitse kieli osoitinpainikkeilla ja
paina OK-painiketta.
• Jos olet asettanut salasanan, salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin. Syötä salasanasi
(P149, P150).
• Kun Ei signaalia -teksti tulee näkyviin, valitse tulosignaali painamalla INPUT-painiketta.
• Jos tietokoneen näyttö ei heijastu, säädä tietokoneen näytön asetuksia. Lue lisää
näyttölähdön vaihtamisesta tietokoneesi oppaasta.
40
Heijastamismenetelmä
Vaihe 3 Valitse tulosignaali
INPUT-painike
INPUT-painike
• Tulosignaalin voi valita myös kaukosäätimen INPUT A-C -painikkeilla asetuksista
riippuen. Lisätietoja on kohdassa “[INPUT A-C]-painike asetukset” (P144).
• Projektorin monitulo-ominaisuutta käyttämällä voit siirtää yhden kuvan kahden kaapelin
avulla. Valitse [DP 1x2] tuloreitiksi projektiolle, jonka resoluutio on 4K tai muu.
• Monitulon kautta siirrettävien signaalien on täytettävä tietyt ehdot.
41
Heijastamismenetelmä
Kaukosäädin
Projektori
Perusopas
Voit siirtyä yhdistetyistä laitteista tulevien signaalien välillä valitsemalla
tulosignaalin [Tulo]-valikosta.
Valittu signaali muuttuu joka kerta, kun painat INPUT-painiketta tai joka kerta, kun
painat [ ] / [ ] -painikkeita [Tulo]-ikkunan ollessa näkyvissä.
Kulloinkin aktiivinen tulosignaali on merkitty vihreällä ympyrällä ja oransseilla
reunoilla.
Heijastukseen käytettävien tulosignaalien nimet näkyvät valkoisella,
ei-käytettävissä olevien signaalien nimet näkyvät harmaalla.
Heijastamismenetelmä
Vaihe 4 Säädä kuvaa
n Tietokoneen lähtöresoluution säätäminen
Projektorin enimmäisresoluutio on 4 096 x 2 160 (P192).
Lisätietoja tietokoneen lähtöresoluution säätämisestä on tietokoneen
käyttöoppaassa.
n Kuvan tarkentaminen / koon muuttaminen
Säädä kuvan kokoa painamalla kaukosäätimen ZOOM-painiketta ja säädä
tarkennusta painamalla FOCUS-painiketta. Voit myös säätää tarkennusta
painamalla projektorin LENS-painiketta kerran ja kuvan kokoa painamalla
painiketta kahdesti.
Kaukosäädin
Projektori
LENS-painike
FOCUS-painike
ZOOM-painike
Tarkennuksen säätö
Zoomauksen säätö
• Voit korjata Keystone-vääristymän painamalla KEYSTONE-painiketta (P80).
• Valitse kuvatila heijastetusta kuvasta riippuen.
42
Heijastamismenetelmä
Vaihe 5 Valitse kuvan laatu (kuvatila)
Perusopas
Kun painat kaukosäätimen IMAGE-painiketta, voit valita heijastettuun kuvaan
sopivan kuvatilan.
Kussakin kuvatilassa voit säätää tarkemmin kirkkautta, kontrastia, terävyyttä,
gammaa, HDR-aluetta, värin säätöä, erikoissäätöä, valonlähdetilaa (P124) ja
kirkkaustasoa (P124).
Kaukosäädin
Heijastamismenetelmä
n Kuvatilat
Lisätiedot
Kuvatila
(1) Ympäristön kirkkaus
(2) Kuvatyypit
(3) Vaikutukset heijastamiseen
Standardi
(1) Kirkas
(2) Tietokoneen näytöt tai video-ohjelmistolla toistettu media
(3) Valkoiset ja luonnolliset värit
Esitys
(1) Kirkas
(2) Pääosin tekstistä koostuvat kuvat
(3) Pitää näytön kirkkaana
Dynaaminen
(1) Kirkas
(2) Video-ohjelmistolla toistettu media
(3) Pitää näytön kirkkaana
Video
(1) Hiukan tumma
(2) Videokameroiden kuvat
(3) Lähellä TV:n väriavaruutta
Kuva/sRGB
(1) Hiukan tumma
(2) Digitaaliset kuvat sRGB-yhteensopivista kameroista
(3) sRGB-standardin mukainen
DICOM SIM
(1) Hiukan tumma
(2) Mustavalkokuvat (esimerkiksi lääketieteellinen käyttö)
(3) Säädetty DICOM-standardin osassa 14 määritetyn GSDF-käyrän
mukaan
Käyttäjä 1–5
Muistiin voi tallentaa jopa viisi käyttäjän valitsemaa
kuvanlaatuasetuksen yhdistelmää (P117). Tallennetut asetukset
voidaan valita kuvatilaksi.
43
Heijastamismenetelmä
n Kuvan heijastaminen DICOM SIM -tilassa
DICOM-simulointitilassa (jatkossa DICOM SIM) tämä projektori voi heijastaa
mustavalkoisen lääketieteellisen kuvan, kuten röntgenkuvan, CT-kuvan, MRI-kuvan
jne. DICOM-standardia (Digital Imaging and Communications in Medicine)
vastaavassa sävyssä. Tyypillisesti kuvan heijastaminen DICOM-standardin
mukaisesti edellyttää harmaasävyn korjausta luminanssimittarin avulla
ympäristöstä riippuen. Tässä projektorissa on 21 erityyppistä sävyasetusta erilaisiin
ympäristön valaistuksiin. Voit korjata sävyn yksinkertaisesti valitsemalla DICOMtestikuvion (P91).
Se sopii kuvan heijastamiseen lääketieteen luennolla, akateemisessa
konferenssissa, sairaalakonferenssissa jne.
Tämä projektori ei ole näyttöprojektori lääketieteellisille kuville. Sitä ei voi käyttää
röntgenkuvien lukemiseen tai lääketieteelliseen tutkimiseen.
Huomio
• Suosittelemme tarkistamaan sävyn aina, kun käytät tätä
projektoria, koska siinä ei ole sävynkorjausta ja kalibrointia
sekulaarisia muutoksia vastaan.
• Saattaa kestää noin 30 minuuttia, ennen kuin tämän projektorin
heijastuskirkkaus vakautuu.
Tilan vaihtaminen DICOM SIM -tilaan
1
Paina kaukosäätimen IMAGE-painiketta, kunnes [DICOM SIM] tulee
näkyviin, tai valitse [DICOM SIM] [Kuvatila]-kohdasta [Kuvan säätö] valikossa.
2
Näytä testikuviot painamalla kaukosäätimen TEST PATTERN -painiketta
tai valitsemalla [On] [Testikuvio]-kohdassa [Asennusasetukset]valikossa. Valitse DICOM-testikuvio painamalla [ ] / [ ] -painikkeita.
44
Heijastamismenetelmä
Kun katselet testikuviota, suorita [Gamma] (P118) -säätö [Kuvan säätö] valikosta, kunnes kuva on optimaalinen.
4
Paina OK-painiketta asetuksen jälkeen.
Suorita yksi seuraavista, jotta saat asianmukaisen heijastuksen:
• Himmennä ympäristön valaistusta
• Pienennä kuvakokoa
• Pienennä heijastusetäisyyttä
Heijastamismenetelmä
Sammuta projektori
1
Paina POWER-painiketta.
Kaukosäädin
2
Perusopas
3
Kaukosäädin
Kun tämä ikkuna tulee näkyviin,
paina POWER-painiketta
uudelleen.
Kun olet sammuttanut projektorin,
heijastus loppuu, [STANDBY]merkkivalo vilkkuu punaisena ja
projektori alkaa jäähtyä.
Jäähtymisen jälkeen projektori
siirtyy valmiustilaan. Valmiustilassa
[STANDBY]-merkkivalo palaa
tasaisesti vilkkumisen sijaan.
• Jos haluat jatkaa heijastamista sammuttamatta virtaa, paina muuta kuin POWERpainiketta tai odota vahvistusviestin poistumista näkyvistä.
• Projektoria ei voi käynnistää jäähtymisen aikana.
• Projektorin käyttäminen pitkiä aikoja saattaa lyhentää sisäisten optisten komponenttien
käyttöikää.
• Irrota projektori virtalähteestä, jos sitä ei käytetä pidempään aikaan. Huomaa, että
[Päivämäärä ja kellonaika] -asetus nollautuu, joten sinun on määritettävä se uudelleen.
• Virransäästötilassa projektori voi sammua automaattisesti jonkin ajan kuluttua (P147).
45
Kätevät heijastusominaisuudet
Kätevät ominaisuudet
Tässä osiossa kuvataan käteviä ominaisuuksia esitysten aikana ja muissa
tilanteissa.
Kuvan tilapäinen pimentäminen
Heijastuksen voi pimentää tilapäisesti esityksen jälkeen, jotta yleisön huomio
saadaan ohjattua pois näytöstä.
Kaukosäädin
Pimennä kuva painamalla kaukosäätimen BLANK-painiketta.
Näytä kuva painamalla BLANK-painiketta uudelleen.
• Voit määrittää näytön tilan pimentämällä kuvan valikosta (P139).
Kuvan pysäyttäminen
Heijastuksen voi pysäyttää tilapäisesti häiritsevien tietokonetoimintojen ajaksi tai
videon tai animaation toiston keskeyttämistä varten.
Kaukosäädin
Pysäytä liikkuva kuva painamalla kaukosäätimen FREEZEpainiketta. Seuraava kuvake tulee esiin.
Palaa alkuperäiseen näyttöön painamalla FREEZE-painiketta
uudelleen.
Näyttö
• Toiminto peruutetaan myös silloin, kun tulosignaali katkeaa.
46
Kätevät heijastusominaisuudet
Testikuvion heijastaminen valikosta
Projektori voi heijastaa testikuvion myös ilman tulosignaalia. Testikuvioita voi
heijastaa asennuksen aikana projektorin asennuksen testaamista varten.
Lue lisää testikuvioiden heijastamisesta luvusta “Testikuvio” (P137) tai “Säätö
testikuvion avulla” (P91).
Määritä virransäästöasetukset tarpeen mukaan.
Seuraavat neljä asetusta ovat käytettävissä. Katso yksityiskohdat kutakin toimintoa
kuvaavalta sivulta.
Säästä energiaa valitsemalla vähemmän kirkas tila.
• Valmiustilan virta-asetukset (P146)
Säästää energiaa valmiustilassa poistamalla käytöstä joitakin verkkotoimintoja.
• Virransäästötila (P147)
Sammuttaa valonlähteen tai virran automaattisesti tietyn ajanjakson jälkeen, jos
projektori on toimettomana eikä tulosignaalia ole.
• Virransäästön kesto (P147)
Määrittää ajanjakson, jonka jälkeen valonlähde tai projektori sammuu
automaattisesti, jos se on toimettomana eikä tulosignaalia ole, kun
[Virransäästötila] on asetettu kohtaan [Valonlähde pois] tai [Valmiustila].
47
Kätevät heijastusominaisuudet
• Valonlähdetila (P124)
Perusopas
Virransäästöasetuksien määrittäminen
Kätevät heijastusominaisuudet
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Hyödyllinen seuraavissa tilanteissa:
• Haluat säätää äänen ulostuloliitännän kautta yhdistettyjen ulkoisten kaiuttimien
äänenvoimakkuustasoa.
Kaukosäädin
Paina VOL-painiketta. Seuraava näyttö tulee esiin.
• Voit säätää äänenvoimakkuustasoa myös projektorin [ ] / [ ] -painikkeilla.
• Jos äänenvoimakkuus on liian alhainen, säädä tietokoneen
äänenvoimakkuus- tai mykistysasetusta.
Äänen mykistäminen
Hyödyllinen seuraavissa tilanteissa:
• Haluat mykistää tarpeettoman äänen tilapäisesti.
• Haluat mykistää äänen välittömästi.
Kaukosäädin
Mykistä ääni painamalla kaukosäätimen MUTE-painiketta.
Seuraava kuvake tulee esiin.
Näyttö
Peruuta mykistystoiminto painamalla MUTE-painiketta uudelleen.
• Voit mykistää myös äänen ulostuloliitännän kautta yhdistettyjen kaiuttimien äänen.
48
Asennusopas
Ennen kuin määrität projektorin, lue “Ennen asennusta” (P20).
49
Asentaminen
Heijastusetäisyyden ja kuvakoon välinen
suhde
Korkeus
Heijastetun kuvan koon määrittää projektorin ja näytön välinen etäisyys
(heijastusetäisyys) ja zoomauksen sijainti. Katso tiedot seuraavasta taulukosta ja
päätä projektorin ja näytön välinen etäisyys.
Kuvan
alareuna
H
Näytön koko
(kulmasta
kulmaan)
L
Leveys
Objektiiviyksikkö
RS-SL01ST
Näyttö
L: Heijastusetäisyys
H: Korkeus objektiivin keskeltä kuvan
alareunaan
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
Heijastussuhde*
1,38 – 2,07:1 2,03 – 3,46:1 3,29 – 6,43:1 0,93 – 1,39:1
Kuvakoko
Heijastusetäisyys L [m (jalkaa)]
[cm]
Kulmasta
kulmaan
Leveä
Leveä
Leveä
Leveä
Leveys Korkeus
Teleraja
Teleraja
Teleraja
Teleraja
raja
raja
raja
raja
40
90
47
1,23
1,85
1,80
3,08
—
—
0,83
1,23
60
135
71
1,85
2,79
2,72
4,65
4,48
8,71
1,25
1,86
80
180
95
2,47
3,72
3,64
6,21
5,94 11,57 1,66
2,49
100
225
118
3,10
4,65
4,56
7,77
7,39 14,44 2,08
3,12
150
337
178
4,65
6,99
6,86 11,68 11,02 21,59 3,12
4,69
200
449
237
6,21
9,32
9,16 15,59 14,65 28,75 4,16
6,27
250
562
296
7,76 11,65 11,46 19,49 18,28 35,90 5,20
7,84
9,41
300
674
355
9,32 13,99 13,76 23,40 21,91 43,05 6,24
350
786
415 10,88 16,32 16,06 27,31 25,54 50,21 7,28 10,99
400
899
474 12,43 18,65 18,36 31,21 29,17 57,36 8,32 12,56
450
1011
533 13,99 20,99 20,66 35,12 32,80 64,52 9,36 14,13
500
1123
592 15,54 23,32 22,96 39,03 36,43 71,67 10,40 15,71
550
1236
652 17,10 25,65 25,26 42,94 40,06 78,83 11,44 17,28
600
1348
711 18,65 27,99 27,56 46,84 43,69 85,98 12,48 18,85
50
Korkeus H**
(cm)
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
-34 – 5
-51 – 7
-68 – 9
-85 – 12
-128 – 18
-171 – 24
-213 – 30
-256 – 36
-299 – 41
-341 – 47
-384 – 53
-427 – 59
-469 – 65
-512 – 71
Asentaminen
Objektiiviyksikkö RS-SL03WF RS-SL06UW
RS-SL07RST
Heijastussuhde*
0,74:1
0,5:1
1,34 – 2,35:1
Kuvakoko
Heijastusetäisyys L [m (jalkaa)]
[cm]
Kulmasta
kulmaan
Leveä
Teleraja
Leveys Korkeus Kiinteä Kiinteä
raja
47
71
95
118
178
237
296
355
415
474
533
592
652
711
0,67
1,00
1,34
1,67
2,50
3,33
4,16
4,99
0,45
0,67
0,90
1,12
1,69
2,25
2,81
3,38
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,20
1,80
2,40
3,00
4,50
6,01
7,51
9,01
10,51
12,01
13,51
15,01
16,52
18,02
2,11
3,17
4,23
5,29
7,93
10,57
13,21
15,86
18,50
21,14
23,78
26,43
29,07
31,71
-27 – -20
-41 – -31
-54 – -41
-68 – -51
-101 – -76
-135 – -102
-169 – -127
-203 – -153
-34 – 16
-51 – 23
-68 – 31
-85 – 39
-128 – 59
-171 – 78
-213 – 98
-256 – 117
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-58 – 11
-87 – 16
-117 – 22
-146 – 27
-219 – 41
-291 – 55
-364 – 68
-437 – 82
-510 – 95
-583 – 109
-656 – 123
-729 – 136
-802 – 150
-874 – 164
* Heijastussuhteet perustuvat heijastukseen 100 tuuman näytölle.
** Korkeus (H) perustuu objektiivin siirtotilaan [Normaali].
Lue lisää kuvan sijainnista [Laajennettu]-tilassa kohdasta “Säätö objektiivin
siirron avulla” (P57).
51
Asentaminen
90
135
180
225
337
449
562
674
786
899
1011
1123
1236
1348
RS-SL03WF RS-SL06UW RS-SL07RST
Asennusopas
40
60
80
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
Korkeus H** (cm)
Asentaminen
Objektiiviyksikön asentaminen/irrottaminen
Varoitus
Huomio
Huomio
• Ennen kuin asennat tai irrotat objektiiviyksikön, irrota virtapistoke tai
liitin. Tämän ohjeen laiminlyönnistä voi seurata tulipalo, sähköisku
tai vaurioita.
• Kun ripustat projektorin kattoon, aseta projektori alas lattialle tai
työtasolle, ennen kuin irrotat tai vaihdat objektiiviyksikön. Muussa
tapauksessa projektorista voi pudota osia, mikä voi aiheuttaa
toimintahäiriön tai henkilövahingon.
• Projektorissa on objektiivin siirtotoiminto, joka siirtää objektiivin
ylös, alas, vasemmalle ja oikealle moottorin avulla. Älä kosketa
objektiivia sen liikkuessa. Objektiivin koskettaminen sen liikkuessa
voi aiheuttaa henkilövahingon.
• Ennen kuin vaihdat objektiiviyksikön, odota vähintään 30 minuuttia
projektorin sammuttamisen jälkeen, jotta objektiiviyksikkö ehtii
jäähtyä. Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa aiheuttaa palovammoja
tai muita vammoja.
• Kun asennat ja irrotat objektiiviyksikköä, älä kosketa objektiivin
pintaan käsin äläkä naarmuta sitä.
• Älä kohdista voimaa osiin (esim. lyijylankaan), jotka on yhdistetty
objektiiviyksikköön tai objektiivin moottoriin. Siitä voi aiheutua
toimintahäiriöitä.
• Älä vaihda objektiiviyksikköä pölyisessä paikassa. Jos pölyä tai likaa
pääsee projektoriin, se voi heikentää kuvanlaatua.
• Kun kannat tai pitelet projektoria objektiiviyksikön kiinnittämisen
jälkeen, varmista, ettet kosketa objektiivia. Se saattaa vaurioittaa
objektiiviyksikköä tai projektoria.
• Jos projektorin siirtäminen on välttämätöntä, objektiiviyksikkö on
poistettava ennen siirtämistä. Jos projektori altistuu iskuille
kuljetuksen aikana, objektiiviyksikkö tai projektori voi vahingoittua.
• Saat lisätietoja laitteista, joiden kanssa projektori on yhteensopiva,
ottamalla yhteyttä Canon-asiakaspalvelukeskukseen.
52
Asentaminen
n Objektiiviyksikön asentaminen
1
Kun olet varmistanut, että objektiivin kahva on nostettu, pitele
objektiiviyksikköä vasemmalla puolella olevasta objektiiviliittimestä ja
aseta se projektoriin niin, että objektiivin liitin pysyy kohdistettuna
projektorin liittimeen.
Objektiivin kahva
Liitin
Asennusopas
Objektiivin liitin
2
Kiinnitä objektiiviyksikkö
kääntämällä objektiivin
kahvaa myötäpäivään.
Objektiivin kahva
• Kun kiinnität objektiiviyksikköä, varmista, että se on kokonaan asetettu projektoriin.
Kiinnitä sitten objektiivin kahva kääntämällä sitä myötäpäivään (pohjaa kohti kuvassa
näkyvällä tavalla). Jos yksikkö ei ole asetettu kunnolla, se voi estää objektiivin kahvaa
liikkumasta vapaasti tai sumentaa heijastettua kuvaa.
• Projektori tallentaa tiettyjä tietoja objektiiveista. Nämä tiedot on määritettävä uudelleen,
kun objektiivi vaihdetaan.
Objektiivin vaihtamisen jälkeen objektiivin siirron nollaus suoritetaan automaattisesti,
kun projektori käynnistetään uudelleen ja objektiivi liikkuu siirtoalueella [Normaali]
(P57).
• Lue myös vaihdetun objektiivin mukana toimitetut ohjeet.
53
Asentaminen
Säilytä objektiiviyksikön taso asettaessasi sen suoraan projektoriin. Asettaminen vinoon
voi estää objektiivin kahvaa liikkumasta vapaasti tai sumentaa heijastettua kuvaa.
Asentaminen
Objektiiviyksikön irrottaminen
1
Nosta objektiivin kahva
kääntämällä sitä
vastapäivään.
2
Pidä objektiiviyksikköä tiukasti
irrottaessasi sitä.
Objektiivin kahva
Kun irrotat objektiiviyksikköä, pidä se
suorassa vetäessäsi sitä ulos projektorista.
54
Asentaminen
Asennus
Aseta projektori näytön eteen.
Näyttö
Optinen akseli
Asennusopas
• Jotta vältät keystone-vääristymän, asenna
projektori niin, että sen on oikeassa
kulmassa näyttöön nähden.
• Näyttö ei saa altistua suoralle
auringonvalolle tai valaisimista tulevalle
valolle. Kirkkaassa huoneessa
suositellaan valojen sammuttamista,
verhojen vetämistä ikkunoiden eteen ja
muiden näkemistä helpottavien
toimenpiteiden suorittamista.
n Asennus pöydälle tai lattialle (näyttöä alemmas)
1
Painamalla kaukosäätimen LENS-SHIFT-painiketta voit näyttää objektiivin
siirto -ikkunan.
Kaukosäädin
55
Asentaminen
Voit säätää heijastuskohtaa käyttämällä objektiivin siirto -toimintoa tai säätöjalkaa.
Asentaminen
Kun painat projektorin LENS-painiketta toistuvasti, voit siirtyä objektiivin
ohjaukseen säädetyissä parametri-ikkunoissa.
Pääset objektiivin siirto -ikkunaan painamalla LENS-painiketta kolme kertaa
(tai neljä kertaa, jos olet valinnut [Marginaalin tarkennus] -kohdan arvoksi
[Päällä]).
Projektori
Paina kolme kertaa.
Kun [Marginaalin
tarkennus] on [Päällä].
Kun [Marginaalin
tarkennus] on
[Pois].
2
Säädä painamalla osoitinpainikkeita.
Voit nostaa tai laskea kuvaa painamalla kaukosäätimen tai projektorin [ ] / [ ]
-painikkeita.
Voit siirtää kuvaa vasemmalle tai oikealle painamalla kaukosäätimen tai
projektorin [ ] / [ ] -painikkeita.
Jatka kuvan siirtämistä haluttuun suuntaan pitämällä kyseistä painiketta
painettuna.
Kaukosäädin
Projektori
Näyttö
56
Asentaminen
Säätö objektiivin siirron avulla
Voit siirtää kuvaa kaikkiin suuntiin siirtämällä objektiivia ylös, alas, vasemmalle tai
oikealle. Tätä ominaisuutta kutsutaan objektiivin siirroksi. Projektorin objektiivin
siirron alue on seuraavanlainen.
Määrä siirrettävissä
ylös/alas
(1)
90°
90°
Suurin alaspäin suuntautuva objektiivin siirto
Suurin ylöspäin suuntautuva objektiivin siirto
Määrä
siirrettävissä
vasemmalle/
oikealle
90°
90°
(3)
Suurin vasemmalle suuntautuva
objektiivin siirto
Suurin oikealle suuntautuva
objektiivin siirto
Objektiivin siirron määrä kullekin varaobjektiiville
Objektiiviyksikkö
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
Objektiivinsiirtotila: Normaali
Ylös (1)
: +60 %
Alas (2)
: -22 %
Vasen/oikea (3) : ±6 %
RS-SL03WF
Ylös (1)
: +7 %
Alas (2)
: -7 %
Vasen/oikea (3) : ±2 %
RS-SL06UW
Ylös (1)
: +83 %
Alas (2)
: -22 %
Vasen/oikea (3) : ±25 %
RS-SL07RST
Objektiivinsiirtotila: Laajennettu*
Ylös (1)
: +104 %
Alas (2)
: -104 %
Vasen/oikea (3) : ±25 %
Ylös (1)
: +73 %
Alas (2)
: -73 %
Vasen/oikea (3) : ±11 %
* Kuvanlaatu voi heikentyä objektiivin siirtotilassa [Laajennettu] riippuen objektiivin
siirron suuruudesta.
Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, yhdistä projektori tietokoneeseen tai AV-laitteeseen
(P61) ja kytke projektori päälle (P63).
57
Asentaminen
(3)
RS-SL01ST
Asennusopas
(2)
Asentaminen
Objektiivin siirron alueen ulkopuolinen alue (objektiivin siirtotilassa
[Normaali]*)
• Zoomausobjektiivit: RS-SL01ST/RS-SL02LZ/RS-SL04UL/RS-SL05WZ
Kun siirto ylittää 49 % (*1) ylöspäin, käytettävissä oleva siirto vasempaan/oikeaan
pienenee. Kun objektiivia siirretään ylöspäin enimmäismäärän 60 % (*2) (1),
objektiivia ei voi siirtää vasempaan tai oikeaan.
Ultralaajan zoomauksen objektiiville (RS-SL06UW), (*1) on 32 % ja (*2) on 83 %.
Alue, jossa siirto ei ole
mahdollinen
(1)
Heijastettu kuva
Siirtoalue
(2)
(3)
(3)
• Kiinteän tarkennuksen laajakulmaobjektiivi: RS-SL03WF
Mitä enemmän siirrät objektiivia ylös tai alas, sitä vähemmän voit siirtää sitä
vasempaan tai oikeaan. Kun objektiivia siirretään ylöspäin tai alaspäin
enimmäismäärän 7 %, objektiivia ei voi siirtää vasempaan tai oikeaan.
(3)
(3)
Alue, jossa siirto ei ole
mahdollinen
(1)
Heijastettu kuva
Siirtoalue
(2)
• Vakio-4K-zoom-objektiivi: RS-SL07RST
Kun siirto ylittää 55 %/-55 % ylös- tai alaspäin, käytettävissä oleva siirto
vasempaan/oikeaan pienenee. Kun objektiivia siirretään ylös- tai alaspäin
enimmäismäärän 73 %/-73 % (1), objektiivia ei voi siirtää vasempaan tai oikeaan.
Alue, jossa siirto ei ole
mahdollinen
(1)
Heijastettu
kuva
Siirtoalue
(2)
(3)
(3)
Objektiivin siirtotilassa [Laajennettu] objektiivin voi siirtää mihin tahansa kulmasijaintiin,
mutta kuvan laatu voi heikentyä.
58
Asentaminen
Sijainnin palauttaminen
Näytön sijainnin säädön aikana pidä
kaukosäätimen LENS-SHIFT-painiketta tai
projektorin LENS-painiketta painettuna,
jolloin [Obj. siirron nollaus] -ikkuna tulee
näkyviin. Näkyviin tulevat senhetkisen
objektiivin valinnat. Valitse haluamasi
valinta osoitinpainikkeilla ja paina sitten
OK-painiketta.
Käytettävissä olevat kohteet
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
50 %: Ylös 50 %, vasen/oikea 0 %
0 % : Ylös/alas/vasen/oikea 0 %
RS-SL07RST
RS-SL03WF
0 % : Ylös/alas/vasen/oikea 0 %
• Palautuksen jälkeen objektiivin sijainti voi hieman poiketa valitsemastasi sijainnista.
• Hienosäädä sijaintia objektiivin siirtotoiminnolla.
Säätö säätöjalan avulla
Säätöjalan avulla säätö on mahdollista ±1,8 °:n
alueella.
Säätöjalka
59
Asentaminen
RS-SL06UW
Asennusopas
Objektiiviyksikön tyyppi
RS-SL01ST
Asentaminen
n Korkea asennus, kattokiinnitys ja takaprojektointi
Projektorin ominaisuudet mahdollistavat heijastamisen hyllyltä tai muulta korkealta
pinnalta. Voit myös asentaa projektorin kattoon (kattokiinnitys) ylösalaisin tai
asettaa sen näytön taakse (takaprojektointi), jos käytät läpikuultavaa näyttöä.
Valitse [Kuvan kääntö V/P] (P127) -valikosta heijastamismenetelmä, joka vastaa
projektorin asennustapaa.
Asennus korkeille alustoille
Kattokiinnitys
Takaprojektointi
1
Paina kaukosäätimen tai projektorin MENU-painiketta ja valitse
[Asennusasetukset] > [Kuvan kääntö V/P].
2
Valitse projektorin asennussuunta.
Lisäasetus
Toiminto
Ei mitään
Valitse normaaliin heijastamiseen ilman kääntöä.
Kattokiinnitys
Valitse, kun projektori on asennettu ylösalaisin kattoon.
Heijastettu kuva käännetään sekä pysty- että vaakasuunnassa.
Takana
Valitse, kun haluat heijastaa kuvan näytön takaa.
Heijastettu kuva käännetään vaakasuunnassa.
Takana, kattokiinn.
Valitse tämä, kun haluat heijastaa kuvan näytön takaa projektorin
riippuessa katosta.
Heijastettu kuva käännetään pystysuunnassa.
Varoitus
Kun asetat projektoria korkealle alustalle heijastamista varten,
varmista, että alusta on tasainen ja vakaa. Tämän ohjeen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa projektorin putoamisen, mistä
voi aiheutua onnettomuus tai vamma.
Kattokiinnitys edellyttää lisävarusteena saatavaa kattokiinnitintä (osan nro:
RS-CL15) ja kattokiinnitysvartta (osan nro: RS-CL17). Asennusympäristöstä
riippuen voidaan tarvita myös laajennusputki (osan nro: RS-CL08 tai RS-CL09).
Saat lisätietoja Canon-asiakaspalvelukeskuksesta.
Huomio
• Varmista, että käytät lisävarusteena saatavaa kattokiinnitintä.
• Älä koskaan asenna kattokiinnitintä itse.
60
Yhdistäminen
Muiden laitteiden yhdistäminen
Ennen kuin yhdistät projektorin muihin laitteisiin, sammuta sekä projektori että
muut laitteet.
Huomio
n HDMI-yhteydet
Yhdistäminen
Tietokone
AV-laite
HDMI-liitin
n DisplayPort-yhteydet
DisplayPort-kaapeli
(ei sisälly toimitukseen)
Tietokone
DisplayPort-portti
61
Asennusopas
HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen)
AV-laite
Yhdistäminen
n LAN-/HDBaseT-yhteydet
Verkkokaapeli
(CAT5e tai parempi,
suojattu, ei sisälly
toimitukseen)
HDBaseTlähetin
HDMI-kaapeli (ei
sisälly toimitukseen)
Tietokone
AV-laite
HDMI-liitin
HDBaseT:tä koskevat huomautukset
• Käytä suojattua kaapelia, jonka luokitus on CAT5e tai parempi.
• Suurin siirtoetäisyys on 70 m (suurin etäisyys 2K-signaaleille: 100 m).
• Suurin siirtoetäisyys voi kuitenkin olla lyhyempi joissakin ympäristöissä.
• Verkkokaapelia ei saa käyttää, jos se on kiepillä tai mutkalla.
• Verkkokaapelin liittämisestä tai irrottamisesta heijastuksen aikana saattaa aiheutua
melua.
• Emme takaa kaikkien markkinoilla olevien HDBaseT-lähettimien yhdistettävyyttä.
• Jotkut HDBaseT-lähettimet eivät ehkä mahdollista oikeanlaista heijastusta, jos
lähdelaite yhdistetään niiden kautta projektoriin.
62
Yhdistäminen
n Äänilähtöyhteydet
Audiokaapeli (ei sisälly toimitukseen)
AV-laite
Asennusopas
Tietokone
Vahvistetut
kaiuttimet
n Projektorin kytkeminen päälle
Yhdistä virtajohto projektoriin ja kytke se päälle.
Varoitus
Aseta virtapistoke ja liitin turvallisesti perusyksikköön.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan.
• [Päivämäärän ja ajan asetukset] saattavat palautua, jos virtajohto on irti laitteesta
pitkän aikaa (P150).
63
Yhdistäminen
RCA-liitin
Yhdistäminen
Yhdistäminen verkkoon
n Verkkoyhteyksien yleiskuva
Kun yhdistät projektorin verkkoon, voit ohjata projektoria tietokoneelta ja saada
ilmoituksen projektorin virheistä sähköpostin kautta.
Verkkoyhteyden menetelmästä riippuen yhteys on ehkä valmisteltava tietokoneen
puolelta.
n Yhteystavat
Projektorin voi yhdistää langalliseen verkkoon verkkokaapelilla tai langattomaan
verkkoon Wi-Fin kautta.
Langalliset verkot
Käytä verkkokaapelia projektorin ja tietokoneen yhdistämiseksi verkkoon.
Mahdollista viestintä yhdistämällä verkkokaapeli projektorin LAN/HDBaseT-porttiin.
Keskitin tai reititin jne.
Verkkokaapeli (suojattu, ei sisälly
toimitukseen)
Verkkokaapeli
(CAT5e tai parempi,
suojattu, ei sisälly
toimitukseen)
HDBaseTlähetin
64
LAN-/HDBaseTportti
LAN-/HDBaseTVerkkokaapeli
portti
(CAT5e tai parempi,
suojattu, ei sisälly
toimitukseen)
Yhdistäminen
Langattomat verkot
• Projektorin Access Point (PJ AP) -tila
Projektoria voi käyttää yhteyspisteenä suoraan viestintään langattomien LANyhteensopivien tietokoneiden kanssa.
Voit yhdistää kerralla jopa viisi tietokonetta.
Seuraavat verkko-ominaisuudet ovat käytettävissä PJ AP -tilassa.
• Verkko-ominaisuudet
• Käyttäjäkomennot
• SNMP-ominaisuudet
Muut verkko-ominaisuudet (PJLink, Mail, AMX Device Discovery ja Crestron RoomView) eivät
ole käytettävissä.
• Infrastruktuuritila
Projektoria voi käyttää myös langattomana LAN-asiakkaana yhteyksille
langattomaan LAN-yhteyspisteeseen.
Tässä tapauksessa projektori yhdistetään tietokoneisiin langattoman LANyhteyspisteen avulla.
Langattomat
LANyhteensopivat
tietokoneet
Projektori
(infrastruktuuritilassa)
Yhteyspiste
Tietokoneet
yhdistetty verkkoon
verkkokaapelilla
65
Yhdistäminen
Langattomat LAN-yhteensopivat
tietokoneet
Asennusopas
Projektori (PJ AP -tilassa)
Yhdistäminen
Verkkoyhteys
• Seuraavat verkko-ominaisuudet ovat käytettävissä infrastruktuuritilassa.
- Verkko-ominaisuudet
- Sähköpostiominaisuudet
- Käyttäjäkomennot
- SNMP-ominaisuudet
Muut verkko-ominaisuudet (PJLink, AMX Device Discovery ja Crestron
RoomView) eivät ole käytettävissä.
• Infrastruktuuritilassa on seuraavia rajoituksia.
- Yhteyspisteen SSID:t, jotka eivät ole ASCII-muotoisia (yksitavuisia kirjaimia,
numeroita tai symboleita), voivat aiheuttaa merkkien vääristymisen
hakutulosnäytössä.
- Yhteyttä ei voi taata, jos yhteyspisteen SSID:t sisältävät muita kuin ASCIIkoodin mukaisia merkkejä (yksitavuisia kirjaimia, numeroita tai symboleita).
Jos useilla yhteyspisteillä on sama SSID, hakutuloksissa näytetään vain
yhteyspiste, jonka signaali on voimakkain.
• Muista määrittää ensisijainen verkko (langallinen tai langaton) [Päällä]-asentoon,
jos projektorin [Verkko (langallinen/langaton)] -arvoksi on valittu [Pois/Pois] ja
verkkoyhteys on pois käytöstä (P159). Langattomille verkoille voit valita
yhteystyypin.
• LAN/HDBaseT-portin suurin siirtonopeus on 100 Mbps.
• Tarkista luvun “Projektorin tietojen tarkistaminen” (P172) mukaisesti, että
projektorin IP-osoite ei ole sama kuin muiden verkossa olevien tietokoneiden.
Määritä projektorin IP-osoite noudattamalla kohdan “Langallisen verkon
perusasetukset [Wired]” (P179) tai “Langattoman verkon perusasetukset
[Wireless]” (P181) ohjeita ja käytä verkkonäyttöä tai käytä projektorin asetuksia
“Lisäasetukset (langallinen)” (P160) tai “Lisäasetukset (langaton)” (P164).
• Verkkoympäristössä, jossa DHCP-palvelin on käytössä, valitse [Päällä]
projektorin [DHCP]-kohdasta, jotta voit ottaa käyttöön DHCP-toiminnon ja
yhdistää sen (P160, P166).
•
•
•
•
Langallisia LAN-ominaisuuksia ja infrastruktuuritilaa ei voi käyttää samanaikaisesti.
PJ AP- ja infrastruktuuritilaa ei voi käyttää samanaikaisesti.
Langallista LAN- ja PJ AP -tilaa ei voi käyttää samassa aliverkossa.
Kun yhdistät tietokoneen verkkoon ensimmäisen kerran, sinun on tehtävä asetuksia
tietokoneella. Pyydä tässä tapauksessa tarpeelliset asetukset verkon
järjestelmänvalvojalta.
66
Yhdistäminen
n Tietokoneen verkkoasetuksien määrittäminen
Tiedot tietokoneen IP-osoitteen määrittämiseksi (langallisille tai langattomille
yhteyksille) ovat kussakin käyttöjärjestelmässä seuraavat.
Windows 10
Napsauta Käynnistä-painiketta (Windows-logo) näytön vasemmassa
alakulmassa.
2
Napsauta näkyviin tulevan Aloitusvalikon [Windows-järjestelmätyökalut]kohdasta [Ohjauspaneeli].
• Joissakin Windows 10 -versioissa sinun on napsautettava ensin [Kaikki
ohjelmat], jotta näet [Windows-järjestelmätyökalut].
3
Valitse [View network status and tasks] (Näytä verkon tila ja tehtävät).
• Kuvakenäkymässä:
Napsauta [Network and Sharing Center] (Verkko- ja jakamiskeskus).
Napsauta [Change adapter settings] (Muuta sovittimen asetuksia).
6
Valitse [This connection uses the following items] (Tämä yhteys käyttää
seuraavia kohteita) -luettelossa [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] ja
napsauta [Properties] (Ominaisuudet) -painiketta. Merkitse muistiin
alkuperäiset verkkoasetukset (IP-osoite, aliverkon peite,
oletusyhdyskäytävä jne).
7
Valitse [Use the following IP address] (Käytä seuraavaa IP-osoitetta) ja
syötä IP-osoite ja aliverkon peite.
Projektorin oma oletus-IP-osoite on 192.168.254.254 langallisille yhteyksille ja
192.168.253.254 langattomille yhteyksille. Määritä erilainen IP-osoite.
8
Kun asetukset ovat valmiit, napsauta [Kyllä]-painiketta ja napsauta sitten
[Close] (Sulje) -painiketta [Ethernet Properties] (Ethernet-ominaisuudet) ikkunassa sulkeaksesi sen.
Jos haluat muodostaa langallisen yhteyden, napsauta hiiren
oikeanpuoleisella painikkeella [Ethernet], tai jos haluat muodostaa
langattoman yhteyden, napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella
[Wi-Fi]. Napsauta sitten [Properties] (Ominaisuudet).
67
Yhdistäminen
4
5
Asennusopas
1
Yhdistäminen
Windows 8.1
1
2
Napsauta alanuolta aloitusnäytön vasemmassa alakulmassa.
Napsauta [Control Panel] (Ohjauspaneeli).
• Pöytäkoneen näytöltä:
Paina Win+X.
Napsauta vasemmassa alakulmassa näkyvässä pikavalintavalikossa [Control
Panel] (Ohjauspaneeli).
3
Valitse [View network status and tasks] (Näytä verkon tila ja tehtävät).
• Kuvakenäkymässä:
Napsauta [Network and Sharing Center] (Verkko- ja jakamiskeskus).
4
5
Napsauta [Change adapter settings] (Muuta sovittimen asetuksia).
6
Valitse [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] ja napsauta [Properties]
(Ominaisuudet) -painiketta. Merkitse muistiin alkuperäiset
verkkoasetukset (IP-osoite, aliverkon peite, oletusyhdyskäytävä jne).
7
Valitse [Use the following IP address] (Käytä seuraavaa IP-osoitetta) ja
syötä IP-osoite ja aliverkon peite.
Projektorin oma oletus-IP-osoite on 192.168.254.254 langallisille yhteyksille ja
192.168.253.254 langattomille yhteyksille. Määritä erilainen IP-osoite.
8
Kun asetukset ovat valmiit, napsauta [Kyllä]-painiketta ja napsauta sitten
[Close] (Sulje) -painiketta [Local Area Connection Properties]
(Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet) -ikkunassa sulkeaksesi sen.
Jos haluat muodostaa langallisen yhteyden, napsauta hiiren
oikeanpuoleisella painikkeella [Ethernet], tai jos haluat muodostaa
langattoman yhteyden, napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella
[Wi-Fi]. Napsauta sitten [Properties] (Ominaisuudet).
68
Yhdistäminen
Windows 7
2
Napsauta [Network and Internet] (Verkko ja Internet) ja sitten [View
network status and tasks] (Näytä verkon tila ja tehtävät).
3
Valitse ikkunan vasemmalla puolella olevasta valikosta [Change adapter
settings] (Muuta sovittimen asetuksia).
4
Jos haluat muodostaa langallisen yhteyden, napsauta hiiren
oikeanpuoleisella painikkeella [Local Area Connection]
(Lähiverkkoyhteys), tai jos haluat muodostaa langattoman yhteyden,
napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella [Wireless Network
Connection] (Langaton verkkoyhteys). Napsauta sitten [Properties]
(Ominaisuudet).
5
Valitse [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] ja napsauta [Properties]
(Ominaisuudet) -painiketta. Merkitse muistiin alkuperäiset
verkkoasetukset (IP-osoite, aliverkon peite, oletusyhdyskäytävä jne).
6
Valitse [Use the following IP address] (Käytä seuraavaa IP-osoitetta) ja
syötä IP-osoite ja aliverkon peite.
Projektorin oma oletus-IP-osoite on 192.168.254.254 langallisille yhteyksille ja
192.168.253.254 langattomille yhteyksille. Määritä erilainen IP-osoite.
7
Kun asetukset ovat valmiit, napsauta [Kyllä]-painiketta ja napsauta sitten
[Close] (Sulje) -painiketta [Local Area Connection Properties]
(Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet) -ikkunassa sulkeaksesi sen.
Mac OS X
1
Avaa Apple-valikko ja valitse [System Preferences] (Järjestelmän
asetukset).
2
Napsauta System Preferences -ikkunassa [Network] (Verkko), jotta näet
Network-ikkunan.
3
Jos haluat muodostaa langallisen yhteyden, valitse [Built-in Ethernet]
(Sisäänrakennettu Ethernet), tai jos haluat muodostaa langattoman
yhteyden, valitse [Wi-Fi]. Valitse sitten [Detail] (Lisätiedot).
4
Napsauta [TCP/IP]-välilehteä. Merkitse muistiin alkuperäiset
verkkoasetukset (IP-osoite, aliverkon peite, reititin, DNS-palvelin jne).
5
Luo uusi verkkoympäristö ja määritä IP-osoite ja aliverkon peite.
Projektorin oma oletus-IP-osoite on 192.168.254.254 langallisille yhteyksille ja
192.168.253.254 langattomille yhteyksille. Määritä erilainen IP-osoite.
6
Napsauta [Kyllä] ja valitse sitten [Apply] (Käytä), jolloin verkkoasetuksien
ikkuna sulkeutuu.
Tietokoneen IP-osoiteasetuksen palauttaminen
Noudata samaa menetelmää kuin IP-osoitteen muuttamisessa ja palauta arvot
alkuperäisiksi arvoiksi ennen muutosta tekemiesi muistiinpanojen avulla.
69
Yhdistäminen
Valitse tietokoneen [Start] (Käynnistä) -valikosta [Control Panel]
(Ohjauspaneeli).
Asennusopas
1
Yhdistäminen
n Verkon asetukset
Verkon määritysnäytön näyttäminen
1
Käynnistä tietokone ja projektori.
Verkkotoiminnot ovat käytettävissä vasta noin 40 sekunnin kuluttua projektorin
käynnistämisestä.
2
Käynnistä verkkoselain, kirjoita osoiteriville http://(projektorin IP-osoite)
ja paina Enter-painiketta.
Projektorin verkkonäyttö tulee näkyviin.
Seuraavat tiedot näytetään.
Projektorin ohjaus
Näyttää projektorin ohjausnäytön.
Asetukset
Näyttää asetusnäytön.
Projektorin nimi
Projektorin nimi verkossa.
Kommentti
Olennaiset muistiinpanot, kuten projektorin
asennuspaikka.
MAC-osoite (langallinen)
Langallisen LAN-verkon MAC-osoite.
IP-osoite (langallinen)
Langallisen LAN-verkon IP-osoite (IPv4).
MAC-osoite (langaton)
Langattoman LAN-verkon MAC-osoite.
IP-osoite (langaton)
Langattoman LAN-verkon IP-osoite (IPv4).
PowerStatus
Projektorin virtatila.
Suodattimen aika
Ilmansuodattimen käyttöaika.
Virheilmoitus
Virheviesti (jos virheitä on tapahtunut).
Poikkeava lämpötila
Poikkeava valonlähde
Viallinen ilmansuodatinyksikkö
Viallinen jäähdytyspuhallin
Viallinen virransyöttö
Viallinen objektiivi
Tehdasasetuksen mukainen IP-osoite on 192.168.254.254 langallisille yhteyksille (IPv4)
ja 192.168.253.254 langattomille yhteyksille (IPv4). Jos käytetään DHCP-asetuksia,
pyydä projektorin IP-osoite verkon järjestelmänvalvojalta. Voit tarkistaa IP-osoitteen
projektorin valikosta (P160).
70
Yhdistäminen
3
Napsauta [Settings] (Asetukset) verkkonäytössä.
Näytölle tulee salasanan syöttö -ikkuna.
4
Syötä käyttäjänimi ja salasana Salasana syötetty -ikkunaan ja napsauta
[OK].
Tehdasasetuksien mukainen käyttäjänimi on root ja salasana on system.
Näkyviin tulee asetusnäyttö. Viimeistele verkkoasetus tällä näytöllä.
Asennusopas
Voit ohjata projektoria tietokoneelta napsauttamalla [Projector control] (Projektorin
ohjaus) (P78).
71
Yhdistäminen
Lue lisää projektorin verkkonäytöstä kohdasta “Projektorin
verkkonäyttövalikko” (P173).
Yhdistäminen
Verkkoasetus
1
Valitse määritettävä toiminto asetusnäytön valikosta.
2
Syötä asetustiedot kenttiin (1) ja napsauta sitten [OK] (2).
(1)
(2)
72
Yhdistäminen
3
Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Tarkista sisältö. Jos se on oikea,
napsauta [Apply] (Käytä).
Yhdistäminen
73
Asennusopas
Asetukset otetaan käyttöön projektorissa.
Jos valitset valikosta [Wired] (Langallinen), [Wireless] (Langaton) tai
[Password] (Salasana), näkyviin tulee seuraava viesti: Save completed.
(Tallennus valmis.) Please change setting and reconnect. (Muuta asetus ja
muodosta yhteys uudelleen.)
Jos valitset muun kuin yllä mainitun toiminnon, näkyviin tulee teksti Save
completed (Tallennus valmis). Palaa verkkonäytön sivun yläosaan
napsauttamalla [Back to top] (Takaisin ylös).
Yhdistäminen
Asetusvirheet
Jos ilmenee asetuksiin liittyvä virhe, virheen nimi näkyy näytöllä ja
virheen aiheuttaneen syöttökentän vieressä.
-merkki näkyy
Virheiden merkitykset on selitetty alla.
Virhe
Merkitys
Syöttövirhe
Asetusnäytöllä on valittu asetus, joka on sallitun
alueen ulkopuolella.
Salasanan asetusvirhe
Asetettu salasana ja vahvistettu salasana eivät
vastaa toisiaan.
Virheellinen SMTP
SMTP-palvelimen IP-osoitetta ei ole asetettu.
Järjestelmä ei pystynyt muodostamaan
yhteyttä SMTP-palvelimeen.
Yhteyden muodostaminen SMTP-palvelimeen
epäonnistui testisähköpostia lähetettäessä.
Järjestelmä ei pystynyt muodostamaan
yhteyttä POP3-palvelimeen.
Yhteyden muodostaminen POP3-palvelimeen
epäonnistui testisähköpostia lähetettäessä.
Järjestelmä ei tue tätä todennustyyppiä.
Asetettiin todennustyyppi, jota palvelin ei tue.
Järjestelmä epäonnistui todennuksessa.
Todennus epäonnistui yritettäessä lähettää
testisähköpostia.
Järjestelmä epäonnistui testisähköpostin
lähettämisessä.
Testisähköpostin lähettäminen epäonnistui
SMTP-palvelimen yhteysvirheen vuoksi tai
epätavallisen virheen vuoksi.
Langallinen verkko ei toimi
Langallinen verkko on pois käytöstä.
Tämä on jo määritetty maanantaille.*
Aikataulun asettaminen epäonnistui, koska
toiminto on jo aikataulutettu kyseiselle ajalle ja
päivälle.
Langaton verkko on projektorin
yhteyspistetila
Yhdistetty PJ AP -tilassa.
Langaton verkko ei toimi
Langaton verkko on pois käytöstä.
* Viestit vaihtelevat päivästä riippuen.
74
Yhdistäminen
Verkkoasetuksien palauttaminen oletusasetuksiin
Näytä asetusnäyttö suorittamalla vaiheet 1–3 kohdasta “Verkon
asetukset” (P70).
2
Napsauta [Initialize network settings] (Alusta verkkoasetukset).
3
Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Valitse [OK].
Asennusopas
1
Yhdistäminen
75
Yhdistäminen
n Virheilmoitussähköpostit
Seuraavassa virheluettelossa näkyvät viestit lähetetään, kun projektorissa ilmenee
virhe.
Virheluettelo
Lämpötilaan
liittyvät virheet
Virheen
nimi
Teksti
Valonlähteese
en liittyvät
virheet
Virheen
nimi
Teksti
Ilmansuodatti
meen liittyvät
virheet
Virheen
nimi
Teksti
Puhaltimeen
liittyvät virheet
Virheen
nimi
Teksti
Poikkeava lämpötila
Projektorin sisäinen lämpötila on jostain syystä
liian korkea tai ulkopuolinen ilmanlämpötila on
sallittua käyttölämpötilaa korkeampi. Jos
ongelma on projektorin sisällä, tarkista, onko
projektori asennettu oikein ja toimiiko se
normaalisti, irrota projektori virtalähteestä ja anna
projektorin sisäosien jäähtyä. Käynnistä
projektori sitten uudelleen. Jos ilmanotto- tai
tuuletusaukko on peitetty, poista este. Jos
ilmansuodatin on tukossa, vaihda se. Jos sama
varoitus ilmenee uudelleen, projektorissa voi olla
toimintahäiriö. Ota yhteyttä Canonasiakaspalvelukeskukseen.
Poikkeava valonlähde
Valonlähde ei toimi Käynnistä projektori
uudelleen ja tarkista heijastuminen. Jos
valonlähde ei toimi tämän jälkeen, valonlähteen
virtapiiri voi olla vaurioitunut. Ota yhteyttä Canonasiakaspalvelukeskukseen.
Viallinen ilmansuodatinyksikkö
Ilmansuodatinta ei ole asennettu oikein. Asenna
ilmansuodatin oikein ja käynnistä projektori
uudelleen. Jos sama varoitus ilmenee uudelleen,
projektorissa voi olla toimintahäiriö. Ota yhteyttä
Canon-asiakaspalvelukeskukseen.
Viallinen jäähdytyspuhallin
Jäähdytyspuhaltimessa tai muussa
komponentissa voi olla toimintahäiriö. Irrota
projektori virtalähteestä, kytke se takaisin
virtalähteeseen ja käynnistä projektori uudelleen.
Jos sama varoitus ilmenee uudelleen,
projektorissa voi olla toimintahäiriö. Ota yhteyttä
Canon-asiakaspalvelukeskukseen.
76
Yhdistäminen
Virtaan liittyvät
virheet
Objektiiviin
liittyvät virheet
Virheen
nimi
Teksti
Virransyötön joissakin osissa on epänormaali
jännite tai on ilmennyt muu vika. Irrota projektori
virtalähteestä, kytke se takaisin virtalähteeseen
ja käynnistä projektori uudelleen. Jos sama
varoitus ilmenee uudelleen, projektorissa voi olla
toimintahäiriö. Irrota projektori pistorasiasta. Ota
yhteyttä Canon-asiakaspalvelukeskukseen.
Viallinen objektiivi
Objektiiviyksikköä ei ole asennettu oikein. Irrota
projektori virtalähteestä, asenna objektiiviyksikkö
oikein ja kytke projektori takaisin. Jos sama
varoitus ilmenee uudelleen, projektorissa voi olla
toimintahäiriö. Ota yhteyttä Canonasiakaspalvelukeskukseen.
Asennusopas
Virheen
nimi
Teksti
Viallinen virransyöttö
Yhdistäminen
77
Yhdistäminen
Projektorin ohjaus tietokoneesta
Projektoria voi ohjata tietokoneesta langallisen tai langattoman verkkoyhteyden
kautta.
1
2
Käynnistä tietokone ja projektori.
Käynnistä verkkoselain, kirjoita osoiteriville http://(projektorin IP-osoite)
ja paina Enter-painiketta.
Projektorin verkkonäyttö tulee näkyviin.
Tehdasasetuksen mukainen IP-osoite on 192.168.254.254 langallisille yhteyksille ja
192.168.253.254 langattomille yhteyksille. Jos käytetään DHCP-asetuksia, pyydä
projektorin IP-osoite verkon järjestelmänvalvojalta. Voit tarkistaa IP-osoitteen projektorin
valikosta (P160).
3
Napsauta [Projector control] (Projektorin ohjaus) verkkonäytöllä.
Näytölle tulee salasanan syöttö -ikkuna.
4
Syötä käyttäjänimi ja salasana Salasana syötetty -ikkunaan ja napsauta
[OK].
Tehdasasetuksien mukainen käyttäjänimi on root ja salasana on system.
Projektorin ohjausnäyttö tulee näkyviin.
Projektoria voi ohjata tältä näytöltä.
78
Yhdistäminen
Nimike
Projektorin
nimi
Näkyvissä on yhdistetyn projektorin nimi (P187).
Kommentti
Näyttää muistiinpanot, kuten projektorin asennuspaikan (P187).
Päivitä
Päivittää näkyvät sisällöt uusimmilla tiedoilla.
Virta
Kytkee projektoriin virran tai katkaisee sen.
Tulo
Valitse tulosignaali ja siirry kyseiseen tulosignaaliin napsauttamalla
[Apply] (Käytä) (P41).
Kuvasuhde
Valitse kuvasuhde ja siirry kyseiseen kuvasuhteeseen napsauttamalla
[Apply] (Käytä) (P80).
Kuvatila
Valitse kuvatila ja siirry kyseiseen kuvatilaan napsauttamalla [Apply]
(Käytä) (P43).
Tyhjä
Ottaa tyhjän asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä (P46).
Vaimennus
Ottaa vaimennuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä (P48).
Tiedot
Ohjaustulokset ja ohjausvirheiden tiedot näytetään näytön yläosassa.
79
Yhdistäminen
Kun toiminnot ovat valmiit, palaa alkuperäiseen verkkonäyttöön
napsauttamalla [Back to top] (Takaisin ylös).
Asennusopas
5
Selitys
Kuvan säätäminen
Näytön täyttäminen
n Kuvasuhteen valinta
Valitse kuvasuhteen tyyppi tulosignaalin tyypin, näytön kuvasuhteen ja resoluution
mukaan.
Voit muuttaa kuvasuhteen tyyppiä painamalla kaukosäätimen ASPECT-painiketta.*
Lisäasetus
Toiminto
Autom.
Kuva heijastetaan syöttösignaalin kuvasuhteella. Valitse tämä tila
normaalia kuvan heijastusta varten.
Todellinen koko*
Kuva heijastetaan syöttösignaalin alkuperäisellä resoluutiolla. Jos
tietokoneen näytössä on pienempi resoluutio kuin projektorissa,
se näkyy pienempänä mutta selkeämpänä kuin muissa
kuvasuhteissa.
* Tätä ei ehkä voi valita kaikissa tapauksissa riippuen tulosignaalista ja/tai
resoluutiosta. Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai on
piilotettu.
Kuvasuhteen tyypin voi vaihtaa myös valikosta valitsemalla [Syöttöasetukset] >
[Kuvasuhde] (P112).
Keystone-vääristymän säätäminen
Käytettävissä on kaksi korjaustyyppiä: vaaka-pystysuuntainen korjaus ja kulmien
korjaus.
Vaaka-pystysuoran keystone-korjauksen avulla voit säätää kuvan leveyden tai
korkeuden vääristymää erikseen. Kulmien korjauksen avulla voit säätää kuvan
kulmien sijaintia.
Keystone-korjauksen voit suorittaa myös painamalla kaukosäätimen KEYSTONEpainiketta.
80
Kuvan säätäminen
n Vaaka-pystysuora keystone-korjaus
1
Valitse [Asennusasetukset] > [Keystone] > [Vaaka-pystysuora keystone].
Voit näyttää [Vaaka-pystysuoran keystonen säätö] -ikkunan myös painamalla
kaukosäätimen KEYSTONE-painiketta.
Asennusopas
Kaukosäädin
Säädä mittoja painamalla osoitinpainikkeita ja paina sitten OK-painiketta.
Korjaa pohjan vääristymä
painamalla [ ]-painiketta.
Korjaa yläosan vääristymä
painamalla [ ]-painiketta.
Näyttö
Korjaa vasemmalla oleva vääristymä
painamalla [ ]-painiketta.
Korjaa oikealla oleva vääristymä
painamalla [ ]-painiketta.
• [Zoomaus] (P127) ei ole käytettävissä, kun [Keystone] on asetettu arvoon [Vaakapystysuora keystone].
• Käytettävissä oleva vaaka-pystysuoran keystonen alue voi vaihdella objektiivista,
objektiivin zoomauskohdasta ja siirtokohdasta riippuen.
81
Kuvan säätäminen
2
Kuvan säätäminen
n Kulmien säätö
1
Valitse [Asennusasetukset] > [Keystone] > [Kulmien säätö].
Voit näyttää [Kulmien säätö] -ikkunan myös painamalla kaukosäätimen
KEYSTONE-painiketta.
Kaukosäädin
2
Suorita korjaus painamalla kulman osoitinpainiketta ja paina sitten OKpainiketta.
Kaukosäädin
82
Kuvan säätäminen
3
Säädä kulmaa painamalla osoitinpainikkeita ja paina sitten OK-painiketta.
Kaukosäädin
[Zoomaus] (P127) ei ole käytettävissä, kun [Keystone] on asetettu arvoon [Kulmien
säätö].
Paina ensin kaukosäätimen KEYSTONEpainiketta kaksi kertaa, jotta [Keystonen
palautus] -ikkuna tulee näkyviin.
Valitse [Kyllä] ja [ ]-painike ja paina sitten
OK-painiketta.
Asennusopas
Keystone-säädön palauttaminen
Kuvan säätäminen
83
Kuvan säätäminen
Erikoisrekisteröinti heijastettujen kuvien
säätämistä varten
Tämä ominaisuus mahdollistaa tarkan punaisen, vihreän tai sinisen
virhekohdistuksen korjaamisen näytön eri alueilla värin ja alueen perusteella.
Käytettävissä on kaksi rekisteröintimenetelmää: 5 pisteen säätö (käyttäen pisteitä
näytön kulmissa ja keskellä) ja tarkempi manuaalinen säätö, joka perustuu 54
pisteeseen (6 x 9 -ruudukossa).
Kaikki 5 pisteen säädöllä valitsemasi arvot säilyvät, jos suoritat sen jälkeen
manuaalisen säädön. Jos haluat suorittaa tarkemman korjauksen 5 pisteen säädön
jälkeen, tee manuaalinen säätö.
• Säädä zoomausta ja objektiivin siirtoa tarvittavalla tavalla, ennen kuin käytät
[Erikoisrekisteröinti]-toimintoa.
• Jos suoritat keystone-säädön, se estää tarkan säädön [Erikoisrekisteröinti]-toiminnolla.
Jos keystone-säätöä tarvitaan, suorita [Erikoisrekisteröinti] ensin.
n Rekisteröinti 5 pisteen säädöllä
5 pisteen säätö mahdollistaa värien virheellisen kohdistuksen korjaamisen näytöllä
siirtämällä säätöpisteet kuhunkin kulmaan ja keskelle.
1
Valitse [Asennusasetukset]-valikossa [Edistyneet asetukset] > [RGB:n
kohdistus] > [Erikoisrekisteröinti] > [Säädä] > [5 pisteen säätö] > [Säädä].
Projektori siirtyy 5 pisteen säädön tilaan ja näkyviin tulee kaavio.
Erikoisrekisteröinnin avulla ruudullisiin tai puolisävyisiin kuviin voi tulla epätasaisia värejä
tai kuva-artefakteja.
84
Kuvan säätäminen
2
[ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeilla voit valita korjauspisteet. Paina sitten OKpainiketta.
Projektori siirtyy värinkorjaustilaan.
Valitse väriksi [Punainen] tai [Sininen] ja paina sitten OK-painiketta.
• Aina, kun valitset [Kaavio]-kohdan ja painat OK-painiketta, näyttö siirtyy kaavion ja
lähdesignaalin välillä.
• 5 pisteen säädön ikkunan avaaminen testikuvion heijastamisen aikana näyttää
testikuvion toimittamasi signaalin sijaan.
4
Kohdista säätöpisteet [ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeilla.
5
6
Painamalla OK-painiketta voit palata värinvalintatilan ikkunaan.
Toista tämä prosessi, jotta voit kohdistaa jäljellä olevat värit ja
säätöpisteet.
85
Kuvan säätäminen
3
Asennusopas
Painamalla MENU-painiketta pääset takaisin [Erikoisrekisteröinti]-tilaan.
Kuvan säätäminen
n Manuaalinen rekisteröinti
Manuaalisen säädön avulla voit korjata rekisteröintiä vain tietyillä alueilla.
Manuaaliset säädöt, jotka on asetettu ennen siirtymistä 5 pisteen säätöön, tyhjennetään.
1
Valitse [Asennusasetukset]-valikossa [Edistyneet asetukset] > [RGB:n
kohdistus] > [Erikoisrekisteröinti] > [Säädä] > [Manuaalinen säätö].
Projektori siirtyy manuaalisen säädön tilaan ja näkyviin tulee kaavio.
Erikoisrekisteröinnin avulla ruudullisiin tai puolisävyisiin kuviin voi tulla epätasaisia värejä
tai kuva-artefakteja.
2
[ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeilla voit valita korjauspisteet. Paina sitten OKpainiketta.
Projektori siirtyy värinkorjaustilaan.
Painamalla MENU-painiketta pääset takaisin [Erikoisrekisteröinti]-tilaan.
86
Kuvan säätäminen
3
Valitse väriksi [Punainen], [Vihreä] tai [Sininen] ja paina sitten OKpainiketta.
• Aina, kun valitset [Kaavio]-kohdan ja painat OK-painiketta, näyttö siirtyy kaavion ja
lähdesignaalin välillä.
• Manuaalisen säädön ikkunan avaaminen testikuvion heijastamisen aikana näyttää
testikuvion toimittamasi signaalin sijaan.
Kohdista säätöpisteet [ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeilla.
5
6
Painamalla OK-painiketta voit palata värinvalintatilan ikkunaan.
Toista tämä prosessi, jotta voit kohdistaa jäljellä olevat värit ja
säätöpisteet.
Tyhjentää 5 pisteen säädössä tai manuaalisessa säädössä määritetyt arvot.
1
Valitse [Asennusasetukset]-valikossa [Edistyneet asetukset] > [RGB:n
kohdistus] > [Erikoisrekisteröinti] > [Säädä] > [Palauta].
Näkyviin tulee palautuksen vahvistusviesti.
2
Palauta säätö valitsemalla [Kyllä].
Suoritetaan seuraavat tehtävät.
• 5 pisteen säädössä asetetut arvot tyhjennetään.
• 5 pisteen säätö deaktivoidaan.
• Manuaalisessa säädössä asetetut arvot tyhjennetään.
[Erikoisrekisteröinti]-toiminnossa
asetettuja arvoja ei tyhjennetä,
jos vaihdat objektiiveja. Kun
käynnistät laitteen objektiivien
vaihdon jälkeen, näkyviin tulee
viesti, jossa sinua pyydetään
vahvistamaan
erikoisrekisteröinnin asetukset,
jos [Erikoisrekisteröinti]asetusarvot poikkeavat
oletusarvoista jonkin
säätöpisteen kohdalla.
87
Kuvan säätäminen
n Kuvan rekisteröinnin palauttaminen
Asennusopas
4
Kuvan säätäminen
Heijastettujen kuvien säätäminen osittaisella
vääristymän korjauksella
Tämä ominaisuus mahdollistaa heijastettujen kuvien osittaisen vääristymän tarkan
korjauksen määrittämilläsi alueilla. Punaista, vihreää ja sinistä säädetään yhdessä.
• Korjaus on mahdollista suorittaa erikseen [Erikoisrekisteröinti]-toiminnosta.
• Korjaus ei ole mahdollista uloimman reunan säätöpisteistä kohti heijastetun kuvan
ulkopuolta.
Ei voi määrittää ulkopuolella
n Osittaisen vääristymän korjaaminen
Valitse yksi 54 säätöpisteestä (6 x 9 -ristikossa) tarkkaa vääristymän korjaamista
varten.
1
Valitse [Asennusasetukset]-valikossa [Edistyneet asetukset] > [Osittaisen
vääristymän korjaaminen] > [Säädä].
Projektori siirtyy osittaisen vääristymän korjaamispisteen valintatilaan, ja
näkyviin tulee ikkuna, jossa voit valita korjattavat alueet.
88
Kuvan säätäminen
[▲] / [▼] / [ ] / [ ] -painikkeilla voit valita hienosäädettävän kohdan.
3
Kun olet valinnut hienosäädettävän kohdan, paina OK-painiketta.
Projektori on nyt osittaisen vääristymän korjaustilassa.
Asennusopas
2
Kuvan säätäminen
• Palaa osittaisen vääristymän korjauksen pisteen valintaan painamalla MENUpainiketta.
• Aina, kun valitset [Kaavio]-kohdan ja painat OK-painiketta, näyttö siirtyy kaavion ja
lähdesignaalin välillä.
• Osittaisen vääristymän korjauksen ikkunan avaaminen testikuvion heijastamisen
aikana näyttää testikuvion toimittamasi signaalin sijaan.
4
[▲] / [▼] / [ ] / [ ] -painikkeilla voit hienosäätää säätöpistettä osittaisen
vääristymän korjaamista varten.
5
6
Palaa pisteen valintaan valitsemalla [Palaa].
Toista tämä prosessi, jos haluat korjata muita alueita.
89
Kuvan säätäminen
n Kuvan rekisteröinnin palauttaminen
Tyhjentää osittaisessa vääristymän korjaamisessa asetetut arvot.
1
Valitse [Asennusasetukset]-valikossa [Edistyneet asetukset] > [Osittaisen
vääristymän korjaaminen] > [Palauta].
Näkyviin tulee palautuksen vahvistusviesti.
2
Palauta säätö valitsemalla [Kyllä].
90
Kuvan säätäminen
Säätö testikuvion avulla
Resoluutiota ja värejä voi säätää asennuksen aikana testikuvioiden avulla.
Pääset testikuvio-valikkoon valitsemalla [Testikuvio] > [Päällä] (P137)
[Asennusasetukset]-valikosta tai painamalla kaukosäätimen TEST PATTERN painiketta.
Kun testikuvio tulee näkyviin, voit vaihtaa kuvioita [ ] / [ ] -painikkeilla. Jos
käytettävissä on vaihtoehtoinen kuvio, voit vaihtaa kuviota [ ] / [ ] -painikkeilla.
Testikuvionäytön aikana näkyviin tulee valintaruutu, joka kertoo nykyisen
testikuvion ja antaa käyttöohjeet.
Katso heijastettavaa testikuviota säätäessäsi kuvaa.
Voit näyttää seuraavat testikuviot.
Vaihda kuviota [ ] / [ ]
-painikkeilla
Väripalkit
(2)
Porrasaskel H
(3)
Porrasaskel V
Rasteri 100 %
(valkoinen/punainen/vihreä/sininen)
(5)
Rasteri 50 %
(valkoinen/punainen/vihreä/sininen)
(6)
Väriaskeleet
(7)
Tarkistusmerkki
(8)
Multi
(9)
Merkki
(10)
Tarkentaminen
(11)
Reuna
(12)
(13)
Poikkisuuntainen
DICOM
91
Kuvan säätäminen
(4)
Asennusopas
(1)
Vaihda vaihtoehtoista kuviota
[ ] / [ ] -painikkeilla
Erityisjärjestelyt
Reuna-alueen tarkennuksen säätö
Tämä ominaisuus mahdollistaa tarkennuksen säädön näytön reunoissa.
• Käytä marginaalin tarkennuksen säätöä kaareville näytöille, kuten kupoleille.
• Marginaalin tarkennuksen säädöllä voit tarkentaa litteillä näytöillä olevia kuvia,
jos kuvan reunat jäävät vääristyneiksi sen jälkeen, kun olet säätänyt yleistä
tarkennusta.
• Marginaalin tarkennus -ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä asennetusta
objektiivista riippuen.
• [Marginaalin tarkennus] on asetettava arvoon [Päällä] etukäteen (P133).
n Kuvan reunojen tarkentaminen
Voit säätää reuna-alueen tarkennusta painamalla kaukosäätimen FOCUSpainiketta tai projektorin LENS-painiketta.
1
Paina kaukosäätimen FOCUS-painiketta kaksi kertaa, jos haluat näyttää
marginaalin tarkennuksen säätö -ikkunan.
Kaukosäädin
Paina kaksi kertaa.
92
Erityisjärjestelyt
Kun painat projektorin LENS-painiketta toistuvasti, voit siirtyä objektiiviin
liittyvien parametri-ikkunoiden välillä.
Paina LENS-painiketta kaksi kertaa, jos haluat näyttää marginaalin
tarkennuksen säätö -ikkunan.
Projektori
Paina kaksi kertaa.
Kun [Marginaalin
tarkennus] on [Päällä].
Säädä tarkennusta kuvan reunoissa painamalla osoitinpainikkeita.
Kaukosäädin
Projektori
Säädä reuna-alueen tarkennusta painamalla [ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeita.
Näytön keskiosan tarkennus voi sumentua, kun merkki siirretään lähes ylä- tai
alareunaan [Marg. tark. säätö] -ikkunassa. Jos näin tapahtuu, suorita alla
olevat vaiheet (1) – (3) toistuvasti säätääksesi koko näytön tarkennusta.
(1) Käytä [Tarkennuksen säätö] -toimintoa (P42), kun haluat säätää
tarkennusta näytön keskiosassa.
(2) Käytä [Marg. tark. säätö] -toimintoa, kun haluat säätää tarkennusta
näytön reunoissa.
(3) Tarkista tarkennus näytön keskiosassa.
Kun käytät objektiivin siirto -toimintoa, optinen akseli voi siirtyä kauemmaksi näytön
keskiosasta kuin silloin, kun toimintoa ei käytetä. Tätä voi säätää suorittamalla vaiheet
(1) – (3) toistuvasti.
93
Erityisjärjestelyt
2
Asennusopas
Kun [Marginaalin
tarkennus] on
[Pois].
Erityisjärjestelyt
3
Kun kuvan reunat ovat tarkat, paina OK- tai FOCUS-painiketta.
n Asetuksen palauttaminen
Tyhjentää marginaalin tarkennuksen säädön arvot ja palauttaa objektiivin
marginaalin tarkennuksen standardikohtaan.
Valitse [Asennusasetukset]-valikosta [Edistyneet asetukset] > [Marginaalin
tarkennus] > [Palauta], kun haluat palauttaa säädön.
Kun yllä mainittu ikkuna poistuu näkyvistä, [Marginaalin tarkennus] -kohdassa
asetetut arvot tyhjennetään ja objektiivin marginaalin tarkennus palautetaan
standardikohtaan. Palautuksen voi tehdä riippumatta siitä, onko [Marginaalin
tarkennus] -asetuksen arvo [Päällä] vai [Pois].
• Jos [Marginaalin tarkennus] -arvoksi valitaan [Pois], marginaalin tarkennuksen
asetusarvoa ei palauteta. Valitse [Pois], kun haluat säilyttää asetuksen arvon ja estää
säädön muuttamisen.
• Myös palautuksen jälkeen tarkennus voi poiketa hiukan keskustasta ja reunoista
litteissä näytöissä.
• Tarvittaessa voit tarkentaa keskustaan ja reunoihin marginaalin tarkennuksen säädön
avulla.
94
Erityisjärjestelyt
Heijastaminen useista projektoreista
samanaikaisesti (reunan häivytys)
Häivytä kuvien päällekkäiset reunat
useampaa projektoria käytettäessä,
jolloin kokonaiskuva on yhtenäisempi.
Tätä ominaisuutta kutsutaan reunan
häivytykseksi.
Noudata näitä ohjeita reunan
häivytyksen perustoiminnolle, kun käytät
kahta projektoria samanaikaisesti.
Muista heijastaessasi useista
projektoreista, että kullakin yksiköllä voi
olla erilainen väritasapaino. Värierot
voivat olla huomattavissa, vaikka
käyttäisit samoja malleja.
2
Aseta [Merkki] kohtaan [Päällä].
Merkin viivat heijastetaan kuviin. Punainen merkki osoittaa säädön
aloituskohtaa ja vihreä merkki päättymiskohtaa.
Aluksi vain punainen merkki on näkyvissä valmistellessasi reunan häivytystä,
koska se heijastetaan vihreän merkin päälle.
Erityisjärjestelyt
Valitse [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset] > [Reunan häivytys] >
[Säädä].
Asennusopas
1
95
Erityisjärjestelyt
3
Valitse [Sivu]-kohdassa [Aloituskohta] ja siirrä aloitusmerkkiä [ ] / [ ] painikkeilla päällekkäisen alueen ulkoreunalle.
Tee tämä kaikille reunoille: ylä- ja alareunoille sekä vasemmalle ja oikealle
reunalle.
4
Valitse [Leveys] ja siirrä päättymismerkki [ ] / [ ] -painikkeilla
päällekkäisen alueen sisäreunalle.
Tee tämä kaikille reunoille: ylä- ja alareunoille sekä vasemmalle ja oikealle
reunalle.
Häivytysalue
Aloitusmerkki
Päättymismerkki
Aloitus- ja päättymismerkkien välistä aluetta kutsutaan häivytysalueeksi. Tälle
alueelle käytetään varjostusta ja kirkkautta säädetään muiden alueiden kanssa
päällekkäisiä alueita vastaavaksi. Kun olet viimeistellyt yhden kuvan asetukset,
tee sama prosessi toiselle kuvalle, jotta voit määrittää häivytysalueen. Säädä
asetuksia ja merkitse sama häivytysalue jokaiselle kuvalle.
5
Aseta [Merkki] kohtaan [Pois].
96
Erityisjärjestelyt
n Päällekkäisen alueen säätäminen
Voit säätää päällekkäistä aluetta, jotta saat aikaan sujuvamman siirtymän
heijastettavien kuvien välillä.
Värien yhteensovittaminen päällekkäisellä alueella
Päällekkäisessä heijastuksessa
päällekkäisellä alueella olevat kuvien
osat, jotka keräävät muita värejä tai
joiden värit vääristyvät, voivat herättää
Reunan häivytyksen alue
huomiota. Voit tehdä päällekkäisistä
alueista vähemmän häiritsevän näköisiä
suorittamalla [Värien häivytyksen säätö]
-toiminnon.
2
Säädä ensin punaista, vihreää ja sinistä yhdessä muuttamalla arvoa
[Valkoinen] ja säädä sitten [Punainen]-, [Vihreä]- ja [Sininen]-arvoja
yksitellen.
3
Toista tämä säätö kaikille projektoreille.
97
Erityisjärjestelyt
Valitse [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset] > [Reunan häivytys] >
[Säädä] > [Värien häivytyksen säätö] > [Säädä].
Asennusopas
1
Erityisjärjestelyt
Mustan yhteensovittaminen päällekkäisellä alueella
Päällekkäisessä heijastuksessa
Vasen kuva
Oikea kuva
tummat värit näkyvät vähemmän
Alue, jolla tummat
intensiivisinä kuin muut värit
värit näyttävät
päällekkäisellä alueella. Voit
vaaleammilta
tehdä päällekkäisestä alueesta
Päättymismerkin
vähemmän häiritsevän
sijainti (piilotettu)
säätämällä mustan tasoa muilla
kuin päällekkäisillä kuva-alueilla.
Tässä muuta kuin päällekkäistä
kuva-aluetta (päättymismerkistä
D-alue
Häivytysalue
kohti kuvan keskiosaa) kutsutaan
alueeksi D.
Normaalisti päättymismerkkien yhteydessä tunnistetaan kolme aluetta: A, B ja C.
Seuraavissa ohjeissa säädetään vain aluetta D, ja alueiden A, B ja C leveydet
jätetään oletusarvoon 0.
Valmistele säätö valitsemalla [Järjestelmäasetukset] > [Käyttäjän näyttöasetukset] > [Ei
signaaliruutua] > [Musta], käynnistä heijastus ilman tulosignaalia ja sammuta huoneen
valot, jotta voit tarkistaa kuvan tummat alueet.
1
Valitse [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset] > [Reunan häivytys] >
[Säädä] > [Mustan tason säätö] > [Säädä].
2
3
Valitse [Säädön tyyppi] > [Mustan taso].
4
Toista tämä säätö kaikille projektoreille.
Kun olet valinnut [D-alue perus] ja katsot kuvaa, säädä arvoja niin, että
häivytysalueen ja D-alueen kirkkaus ja värit vastaavat toisiaan.
98
Erityisjärjestelyt
n Päällekkäisten reunojen huomiota herättävyyden
vähentäminen
Alueen D oikean reunan mukainen mustan Vasen kuva
Päättymismerkin
sijainti (piilotettu)
taso (häivytysaluetta pitkin) voi herättää
enemmän huomiota kuin ympäröivillä
alueilla.
Säätämällä alueen B mustan tasoa voit
tehdä siirtymästä huomaamattomamman.
CBA
Voit kompensoida säätämällä kutakin
D-alue
Häivytysalue
aluetta seuraavasti.
Kun heijastetussa kuvassa on useita
Alueet C–A (oletus: 0)
häivytysalueita (ylhäällä, alhaalla ja
Alue A: Mustan tasoa ei voi säätää.
kummallakin sivulla), alueiden A, B ja C
Alue B: Säädä mustan taso eri arvoon
leveyttä on säädettävä näiden
kuin alueella D.
häivytysalueiden mukaisiksi.
Alue C: Säädä niin, että saat
huomaamattoman siirtymän
Tässä esimerkissä annetaan ohjeet alueen
alueiden B ja D mustan tasoihin
B säätämiseen.
2
3
Valitse [Säädön tyyppi] > [Alue] > [Sivu] > [Oikea].
4
Valitse [Säädön tyyppi] > [Mustan taso]. Säädä [B-alue perus] -arvoa
katsellessasi kuvaa.
5
6
Kun katselet kuvaa, säädä alueiden A, B ja C leveyttä.
Valitse [B-leveys] ja säädä sitten alueen B leveyttä niin, että se vastaa
karkeasti aluetta, jossa mustan taso on nähtävissä.
Säädä alueen B mustan tasoa tarvittaessa uudelleen.
• Alueen B mustan tason säädön tuloksia käytetään kaikille sivuille.
• Jos suoritat säädön [Värien häivytyksen säätö] -valikossa tai muissa valikoissa,
toiminto ei ehkä poista häiritseviä värejä ja kirkkauseroja alueilla, joilla kuvat menevät
päällekkäin.
• Voit hienosäätää häivytystä valitsemalla [Säädön tyyppi] > [Mustan taso] > [Punainen],
[Vihreä] ja [Sininen].
99
Erityisjärjestelyt
Valitse [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset] > [Reunan häivytys] >
[Säädä] > [Mustan tason säätö] > [Säädä].
Asennusopas
1
Valikko-opas
100
Valikkojen käyttö
Valikoista voit säätää projektorin toimintoja yksityiskohtaisesti.
1
Paina MENU-painiketta, jolloin näyttöön tulee valikkoikkuna.
Kaukosäädin
2
Projektori
Valitse välilehti painamalla [ ] / [ ] -painikkeita.
Kaukosäädin
Projektori
3
Valitse kohde painamalla [ ] / [ ] -painikkeita.
Kaukosäädin
Projektori
Valikko-opas
• Jos välilehden sijaintia ei ole korostettu oranssilla, siirrä nykyinen valinta ylös
painamalla [ ] / [ ] -painikkeita.
Valikkojen käyttö
4
Valitse sisällöt.
Sisältöjen valinta vaihtelee kohteen mukaan.
Valitseminen luettelosta Esimerkki: Kuvasuhde (P112)
1. Valitse [Kuvasuhde].
2. Näytä luettelo sisällöistä
painamalla OK- tai [ ]-painiketta.
3. Valitse halutut sisällöt painamalla
[ ] / [ ] -painikkeita.
4. Kun olet löytänyt haluamasi
sisällöt, paina OK-painiketta tai
[ ].
101
Valikkojen käyttö
Säätäminen [ ] / [ ] -painikkeilla Esimerkki: Kontrasti (P117)
1. Valitse [Kontrasti].
2. Säädä asetusta [ ] / [ ] painikkeilla.
Valitseminen eri näytöltä (1) Esimerkki: Logon kaappaus (P139)
1. Valitse [Logon kaappaus].
2. Näytä eri näyttö painamalla OKpainiketta.
3. Noudata sitten näyttöön tulevia
ohjeita.
5
Jos painat MENU-painiketta, valikkonäyttö poistuu näkyvistä.
Näyttö poistuu näkyvistä myös, jos painat EXIT-painiketta.
102
Valikkojen käyttö
Valikkonäyttö on jaettu kuuteen välilehteen alla näkyvällä tavalla.
[Syöttöasetukset]-välilehti (P112)
Voit säätää signaalin tyyppiä tai kuvien heijastusmenetelmää.
[Kuvan säätö] -välilehti (P116)
Voit säätää kuvan laatua ja värejä mieltymystesi
mukaisiksi.
[Asennusasetukset]-välilehti (P126)
Tätä asetusta käytetään projektoria asennettaessa.
[Järjestelmäasetukset]-välilehti (P138)
Voit asettaa projektorin toimintoja.
[Verkkoasetus]-välilehti (P157)
Näitä asetuksia käytetään, kun
projektoria käytetään tietokoneen
Valikko-opas
[Tiedot]-välilehti (P172)
Voit tarkistaa heijastettujen kuvien
signaalityyppien tiedot sekä muita
tietoja.
Valikkojen käyttö
Valikon sisältö
Valikkokohdat
103
Valikkojen määritys
Syöttöasetukset (P112)
Valikko
Kuvasuhde
Tulotaso
Supervalkoinen
Väriavaruus
Progressiivinen
Tulosignaalin tiedot
HDR-tiedot
Vaihtoehto/alavalikko
Autom.*, todellinen koko
Autom.*, normaali, laajennettu
Pois, Päällä*
Autom.*, RGB, YCbCr
Pois, Filmi/autom.*, Video 1, Video 2, 25p/30p(PsF)
Muodon tiedot, värin/alueen tiedot
EOTF,
näytä ensisijaiset [0],[1],[2],
valkoinen piste,
näytön suurin hallintaluminanssi,
näytön pienin hallintaluminanssi,
sisällön suurin valotaso,
keskimääräisen kehyksen suurin valotaso
Lisätiedot
P112
P113
P113
P113
P114
P114
P115
*: Valitaan Tehdasasetukset tai tila [Tehdasasetukset]-valinnan jälkeen.
Kuvan säätö (P116)
Valikko
Kuvatila
Luo profiili / Tallenna
profiili
Peruskuvatila
Kirkkaus
Kontrasti
Terävyys
Gamma
HDR-alue
Vaihtoehto/alavalikko
Standardi*, esitys, dynaaminen, video, valokuva/sRGB, DICOM SIM,
käyttäjä 1–5
P117
Käyttäjä 1, käyttäjä 2, käyttäjä 3, käyttäjä 4, käyttäjä 5
P117
Värin taso
Väritasapaino
Värilämpötila
P117
P117
P117
P118
P118
P118
P118
P118
P118
Esimääritys 1, esimääritys 2,
esimääritys 3*, esimääritys 4 (väritön),
esimääritys 5 (sinertävä)
Värilämpötila (1)
Värin säätö
Lisätiedot
Punaisen voimakkuus
Vihreän voimakkuus
Sinisen voimakkuus
Punaisen poikkeama
Vihreän poikkeama
Sinisen poikkeama
P119
P118
P118
P118
P119
P119
P119
104
Valikkojen määritys
Valikko
Erikoissäätö
Valonlähdetila
Kirkkaustaso (5)
Palautus
Vaihtoehto/alavalikko
Pois*
Ympäristön valaistus (2)
Säädä
Tyyppi, taso
Satunnaisen kohinan vaimennus
Pois*, alhainen, normaali, korkea
Pois*, MPEG-NR: Alhainen, MPEGNR: Normaali, MPEG-NR: Korkea,
Digitaalinen kohinanpoisto
Kehys-NR: Alhainen, Kehys-NR:
Normaali, Kehys-NR: Korkea
Pois* (7), alhainen (8), normaali,
Dynaaminen gamma
korkea
Dynaaminen Pois*, alhainen,
kontrasti
normaali, korkea
Kontrastin yksityiskohtainen säätö
Manuaalinen valon säätö (3)
Manuaalinen signaalin säätö (3)
Värinmittaus (6)
Autom.*, BT.709, BT.2020
HDR (6)
Autom.*, Pois, HDR10, HLG
Pois* (7), Heikko* (8),
Iho
Normaali, Voimakas
Pois* (7), Heikko* (8),
Muistin värikorjaus
Taivas
Normaali, Voimakas
Pois* (7), Heikko* (8),
Vihreä
Normaali, Voimakas
Värin säätö 6 akselilla
Pois*, Säädä, Palauta
Gamman hienosäätö (4)
Pois*, Säädä
Normaali*, Hiljainen 1, Hiljainen 2, Säädä
OK, Peruuta
Lisätiedot
P119
P120
P120
P120
P121
P121
P121
P121
P122
P123
P124
P124
P125
*: Valitaan Tehdasasetukset tai tila [Tehdasasetukset]-valinnan jälkeen.
Näytetään seuraavissa olosuhteissa.
(1): Kun kuvatila on [DICOM SIM]
(3): Kun dynaaminen kontrasti on [Pois] kontrastitietojen säätämisessä
(4): Kun kuvatila ei ole [DICOM SIM]
(5): Kun käyttötila ei ole [Normaali]
(6): Kun kuvatila on [Video]
(7): Kun kuvatila ei ole [Dynaaminen]
Valikko-opas
(2): Kun kuvatila on [Kuva/sRGB]
(8): Kun kuvatila on [Dynaaminen]
Valikkojen määritys
105
Valikkojen määritys
Asennusasetukset (P126)
Valikko
Sijaintilukitus
Kuvan kääntö V/P
Zoomaus (11)
Keystone
Edistyneet asetukset
Objektiivi - paikka
Näytön väri
Himmennin
Testikuvio
Vaihtoehto/alavalikko
Pois*, Päällä
Ei mitään*, Kattokiinnitys, Takana, Takana, Kattokiinnitys
Pois (9), Vaaka-pystysuora keystone (10), Kulmien säätö
Palautus
OK, Peruuta
Laaja kaistanleveys
HDMI-1 EDID (4K60Hz)*, Korkea
tila
yhteensopivuus
EDID-tila-asetus
Laaja kaistanleveys
HDMI-2 EDID (4K60Hz)*, Korkea
tila
yhteensopivuus
Mikrodigitaalin
Pois*, säädä
en kuvan siirto
RGB:n kohdistus
Rekisteröinti
Pois*, säädä
Erikoisrekister
Pois*, säädä
öinti
Osittainen vääristymän korjaus
Pois*, Säädä, Palauta
Suuri korkeus
Pois*, Päällä
Normaali*, Kiinteä kirkkaus, Pitkä
Käyttötila
kestoaika 1, Pitkä kestoaika 2
Objektiivinsiirtotila
Normaali*, Laajennettu
Pois*
Marginaalin tarkennus
Päällä
OK
Palautus
Pois*
Vasen, Oikea, Ylä,
Ala, Värien
Reunan häivytys
Säädä
häivytyksen säätö,
Mustan tason säätö,
Merkki, Palauta
Lataa paikka 1–3
Tallenna paikka 1–3
Esiasetetut
XX % (10)(12), 0 %
paikat
Obj. siirron nollaus
OK
Normaali*
Vihreä taulu
Punaisen voimakkuus, Vihreän
voimakkuus, Sinisen voimakkuus,
Säädä
Punaisen poikkeama, Vihreän
poikkeama, Sinisen poikkeama
Avaa*, Säädä
Pois*, Päällä
Lisätiedot
P127
P127
P127
P128
P129
P129
P129
P131
P132
P132
P132
P133
P133
P136
P137
P137
P137
*: Valitaan Tehdasasetukset tai tila [Tehdasasetukset]-valinnan jälkeen.
(9): Kun käytetään objektiiveja, joissa ei ole optista zoomausta, tämä on tehdasasetus, tai suoritetaan tila [Tehdasasetukset]-valinnan jälkeen
(10):Kun käytetään objektiiveja, joissa on optinen zoomaus, tämä on tehdasasetus, tai suoritetaan tila [Tehdasasetukset]-valinnan jälkeen
(11): Käytettävissä vain seuraavissa tapauksissa
• Kun käytetään objektiiveja, joissa ei ole optista zoomausta
• Keystone on asetettu arvoon [Pois]
(12):XX % osoittaa asennetun objektiivin esiasetettua paikkaa.
106
Valikkojen määritys
Järjestelmäasetukset (P138)
Valikko
Vaihtoehto/alavalikko
Lisätiedot
OK, Peruuta
P139
Ylhäällä vas., Ylhäällä oik., Keskellä*,
Logon sijainti
P139
Alhaalla vas., Alhaalla oik.
Käyttäjän
Ei signaaliruutua
Musta, Sininen*, Käyttäjän logo
P139
näyttöasetukset
Musta, Sininen, Valonlähde pois*,
Kuvaruutu tyhjänä
P139
Käyttäjän logo
Projektori käynnissä
Ohita, Canon-logo*, Käyttäjän logo
P140
Ylhäällä vas., Ylhäällä oik., Keskellä*,
Valikon sijainti
P140
Alhaalla vas., Alhaalla oik.
Valikon näyttöaika
Normaali*, Jatkettu
P140
Automaattinen, Pois*, 90 astetta
Valikon kääntö
vastapäivään, 90 astetta
P141
Näytössä
myötäpäivään
Opas
Pois, Päällä*
P141
Näytä tulon tila
Pois, Päällä*
P142
Ilmansuodatt. varoitusnäyttö
Pois, Päällä*
P142
Ylikuumenemisvaroitus
Pois*, Päällä
P142
Merkkiääni
Pois, Päällä*
P142
Painiketoisto
Pois, Päällä*
P143
Avainpainike
Pois*, Pääyksikkö, Kaukos. (langaton)
P143
IR-vastaanottimen asetukset
Kaikki*, Etu, Takana
P143
Kan. 1, Kan. 2, Kan. 3, Kan. 4,
Kaukosäätimen kanava
P144
Itsenäinen*
Pois
HDMI-1*
HDMI-2
INPUT A
DP-1
DP-2
HDBaseT
DP 1x2
Kaukosäädin/
Pois
reunasäädin
HDMI-1*
HDMI-2
[INPUT A-C]-painike asetukset
P144
INPUT B
DP-1
DP-2
HDBaseT
DP 1x2
Pois
HDMI-1*
HDMI-2
INPUT C
DP-1
DP-2
HDBaseT
DP 1x2
HDMI-1
Pois, HDMI-1*
HDMI-2
Pois, HDMI-2*
DP-1
Pois, DP-1*
Ääni liitännän
P144
valinnassa
DP-2
Pois, DP-2*
HDBaseT
Pois, HDBaseT*
DP 1x2
Pois, DP-1*, DP-2
HDBaseT-signaalin laatu
P145
Pois*, Päällä
P145
Extron XTP
Huoltoportti*, HDBaseT
Baudinopeus,
P145
Tietoliikenneasetukset Sarjaliikenne
Yksityiskohta Tietobitit, Pariteetti
Loppubitti 1*, 2
Näytön komento
Pois*, Päällä, Näytä, Tyhjennä
P146
Logon kaappaus
Valikko-opas
Valikkojen määritys
107
Valikkojen määritys
Valikko
Virransyötön asetukset
Valmiustilan virta-asetus
Pikakäynnistys
Virransäästötila
Virransäästön kesto
Direct virta päällä
Liike-epäterävyyden
vähennys
Kieli
Muut asetukset
Vaihtoehto/alavalikko
Normaali, Virransäästö
Pois*, Päällä
Pois, Valonlähde pois, Valmiustila*
5 min., 10 min., 15 min.*, 20 min.,
30 min., 60 min.
Pois*, Päällä
Pois*, Heikko, Voimakas
Lisätiedot
P146
P147
P147
P147
P147
P148
English*, Deutsch, Français, Italiano, Español, Português, Svenska,
Русский, Nederlands, Suomi, Norsk, Türkçe, Polski, Magyar, Čeština,
Dansk, ‫إنجليزي‬, 中文简体 , 中文繁體 , 한국어 , 日本語
Salasana-asetus
Pois*, Päällä
Rekisteröi salasana
Päivämäärä ja kellonaika
Vuosi/kuukausi/
päivämäärä,
Päivämäärän
Kuukausi/päivämäärä/
esitysmuoto
vuosi, Päivämäärä/
kuukausi/vuosi
Päivämäärän ja ajan asetukset
Pois*, Päällä,
Kesäaika
Muokkaa
Alue, Aikavyöhyke
Pois, Päällä (IPv4),
SNTP
Päällä (IPv6)
Pois*, Päällä,
Oletus
Muokkaa
Aikataulu
Erityisajanjaks Pois*, Päällä,
o 1–5
Muokkaa
Palauta
Pois*, säädä
gamma
Kalibrointi
Valonlähteen
OK, Peruuta
kalibrointi
Laukaisee
Pois*, Kytke virtaan
Ilmansuodatinlaskuri
Palautus
Kyllä, Ei
Teholaskuri
Laiteohjelmisto
Kyllä, Ei
Tehdasasetukset
OK, Peruuta
*: Valitaan Tehdasasetukset tai tila [Tehdasasetukset]-valinnan jälkeen.
108
P148
P149
P150
P150
P151
P154
P155
P155
P155
P156
P156
Valikkojen määritys
Verkkoasetus (P157)
Valikko
Verkkoasetusten
lukitus
Verkon salasanaasetus
Rekisteröi verkon
salasana
Verkko (langallinen/
langaton)
Lisäasetukset
(langallinen)
Lisätiedot
P158
Pois, Päällä*
P158
Salasana syötetty
P158
Pois/Pois*, Päällä/Pois, Päällä/Päällä (Pj AP), Pois/Päällä (Pj AP), Pois/
Päällä (Infra)
MAC-osoite
IP-osoite, Aliverkkomaski,
Yhdyskäytävän osoite
DHCP
Pois*, Päällä
IPv4-lisäosoiteasetukset
IP-osoite,
TCP/IP-asetus Aliverkkomaski,
Yhdyskäytävän osoite
IPv6
Pois*, Päällä
Linkki paikallinen, Automaattinen <1> –
<5>, Manuaalinen, Yhdyskäytävä
Automaattiset
Pois, Päällä*
asetukset
IPv6-lisäosoiteasetukset
IP-osoite, Etuliitteen
Manuaaliset
pituus,
asetukset
Yhdyskäytävän osoite
Verkkoaset. alustaminen
Kyllä, Ei
Tila, SSID, Suojaus, Kanava, Signaalinvoimakkuus, MAC-osoite
PBC
Kyllä, Ei
Wi-Fi Protected Setup
PIN
Kyllä, Ei
Tila
Päivitä, Vaihda sivua,
SSID 1 – 16, SSIDSSID
syöttö, Manuaalinen
SSID-syöttö
Avaa, WEP, WPA2
Suojaus
AES, WPA/WPA2
Manuaaliset asetukset
TKIP/AES
Kanava
Avaintunnus
1, 2, 3, 4
Avaintyyppi
ASCII, HEX
Avain
Syötä
IP-osoite, Aliverkkomaski,
Yhdyskäytävän osoite
DHCP
Pois*, Päällä
IPv4-lisäosoiteasetukset
IP-osoite,
Aliverkkomaski,
TCP/IP-asetus
Yhdyskäytävän
osoite, Syötä
IPv6
Pois*, Päällä
Linkki paikallinen, Automaattinen <1> –
<5>, Manuaalinen, Yhdyskäytävä
Automaattiset
Pois, Päällä*
asetukset
IPv6-lisäosoiteasetukset
IP-osoite, Etuliitteen
Manuaaliset
pituus,
asetukset
Yhdyskäytävän
osoite, Syötä
Verkkoaset. alustaminen
Kyllä, Ei
Pois, Päällä*
109
P159
P160
P161
P163
P164
Valikkojen määritys
PJLink
Vaihtoehto/alavalikko
Salasana syötetty
Valikko-opas
Lisäasetukset
(langaton)
Vapauta
Lukitse*
P166
P169
Valikkojen määritys
Valikko
Vaihtoehto/alavalikko
AMX Device Discovery Pois*, Päällä
Crestron RoomView
Pois*, Päällä
Sähköp. lähettäjän osoite
Vastaanottajan osoite
IPv4
Tarkat tiedot (langallinen)
IPv6
Tiedot
Lisätiedot
P170
P170
Linkki paikallinen,
Automaattinen,
Manuaalinen
IPv4
Tarkat tiedot (langaton)
IPv6
*: Valitaan Tehdasasetukset tai tila [Tehdasasetukset]-valinnan jälkeen.
110
Linkki paikallinen,
Automaattinen,
Manuaalinen
P171
Valikkojen määritys
Tiedot (P172)
Valikko
Mallinimi
Tulosignaali
Laiteohjelmisto
Sarjanro
Projektorin käyttöaika
IP-osoite (langallinen)
IP-osoite (langaton)
Projektorin nimi
Kommentit
Järjestelmätietojen tunnus
Valikko-opas
Seuraavia asetuksia ei palauteta
tehdasasetuksien palautuksen
yhteydessä.
• Valittu tulosignaali
• [Kuvan säätö]
- Luo profiili / Tallenna profiili
- Gamman hienosäädön tallennetut
arvot
• [Asennusasetukset]
- Rekisteröinti
- Erikoisrekisteröinti
- Osittainen vääristymän korjaus
- Suuri korkeus
- Käyttötila
- Objektiivinsiirtotila
- Marginaalin tarkennus
(asetusarvo)
- Objektiivin paikan tallennetut arvot
• [Järjestelmäasetukset]
- Kaukosäätimen kanava
- Extron XTP
- Loppubitti
- Valmiustilan virta-asetus
- Pikakäynnistys
- Kieli
- Päivämäärän ja ajan asetukset
- Aikataulu
- Palauta gamma
- Laukaisee
- Ilmansuodatinlaskuri
- Teholaskuri
- Laiteohjelmisto
• [Verkkoasetus]
• [Tiedot]
Valikkojen määritys
111
Valikkokuvaukset
Syöttöasetukset
Tässä osiossa kuvataan kuvasuhteen ja resoluution asetuksia.
Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI-1.
Valikko
Toiminto
Lisätiedot
Kuvasuhde
Valitse kuvan kuvasuhde.
P112
Tulotaso
Valitse tulotaso HDMI-, HDBaseT- tai DisplayPortsignaalille.
P113
Supervalkoinen
Valitse supervalkoinen tila HDMI-, HDBaseT- tai
DisplayPort-signaalille.
P113
Väriavaruus
Valitse väriavaruus HDMI-, HDBaseT- tai
DisplayPort-signaalille.
P113
Progressiivinen
Valitse progressiivinen prosessointi still-kuville
elokuvasisällössä tai liikkuville kuville videoissa.
P114
Tulosignaalin tiedot
Näyttää tulosignaalin tiedot jokaiselle käytetylle
tuloliitännälle.
P114
HDR-tiedot
Näyttää dynaamisen alueen ja Mastering
InfoFramen HDMI-signaaleille tai HDBaseTsignaaleille.
P115
Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.
Kuvasuhde
> [Syöttöasetukset] > [Kuvasuhde]
Valitse kuville heijastuksen kuvasuhde.
Kaukosäätimen ASPECT-painikkeella voi valita myös [Kuvasuhde]-asetukset.
Lisäasetus
Toiminto
Autom.
Kuva heijastetaan syöttösignaalin kuvasuhteella.
Sopii useimpiin heijastustilanteisiin.
Todellinen koko
Kuva heijastetaan syöttösignaalin alkuperäisellä resoluutiolla.
Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.
112
Valikkokuvaukset
Tulotaso
> [Syöttöasetukset] > [Tulotaso]
Säädä tulotasoa HDMI:n, HDBaseT:n tai DisplayPortin kautta heijastetulle sisällölle.
Lisäasetus
Autom.
Toiminto
Säätää tulotason automaattisesti syöttösignaalin perusteella.
Normaali
Rajoittaa tulotason arvoon 16–235.
Laajennettu
Mahdollistaa täyden tulotason välillä 0–255.
• [Autom.]-tilassa signaalitaso valitaan automaattisesti. (Jotkut AV-laitteet ja HDBaseTlähettimet eivät ehkä tue tätä.)
• Jos AV-laitteesi HDMI-/HDBaseT-lähdön arvoksi voi valita [Normaali] tai [Laajennettu],
suosittelemme valitsemaan [Laajennettu]. Kuvien kontrastia parannetaan ja tummat
taustat näkyvät realistisemmin. Aseta tässä tapauksessa [Tulotaso] arvoon
[Automaattinen] tai [Laajennettu].
Lue lisää projektoriin yhdistetyn AV-laitteen käyttöoppaasta.
Supervalkoinen
> [Syöttöasetukset] > [Supervalkoinen]
Heijasta HDMI-, HDBaseT- tai DisplayPort-tulon valkoiset signaalit, jotka ovat
alueella 16–235, 100–109 prosentin kirkkaudella (235–255).
Lisäasetus
Toiminto
Päällä
Muunna alueella 16–235 olevat tulosignaalit niin, että 255:n tulotaso
heijastetaan valkoisena 109 %:na 100 prosentin kirkkaudella.
• Supervalkoisella ei ole vaikutusta, kun [Tulotaso] on asetettu arvoon [Laajennettu].
• Valitse asetukseksi [Pois], jos heijastus näyttää vääristyneeltä tai epäluonnolliselta, kun
asetus on [Päällä].
• Kun valitset asetukseksi [Päällä], kokonaiskuva näyttää tummemmalta.
> [Syöttöasetukset] > [Väriavaruus]
Valitse väriavaruus HDMI-, HDBaseT- tai DisplayPort-signaalille.
Lisäasetus
Toiminto
Autom.
Valitsee optimaalisen värimuodon tulosignaaleille.
RGB
Pakottaa projektorin käsittelemään tulosignaalia RGB-signaalina.
YCbCr
Pakottaa projektorin käsittelemään tulosignaalia värinerotussignaalina.
113
Valikkokuvaukset
Väriavaruus
Valikko-opas
Pois
Poistaa supervalkoisen käytöstä.
Heijastaa valkoiset signaalit tulotasolla 235 100 prosentin kirkkaudella.
Myös kaikki valkoiset signaalit, joiden tuloarvo ylittää 235, heijastetaan
100 prosentin kirkkaudella.
Valikkokuvaukset
Progressiivinen
> [Syöttöasetukset] > [Progressiivinen]
Suorittaa progressiivisen käsittelyn, joka on optimoitu pysäytyskuville
elokuvasisällössä tai liikkuville kuville videoissa, kun lomitetut HDMI- tai
DisplayPort-signaalit ovat käytettävissä.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Ei suorita progressiivista käsittelyä.
Filmi/autom.
Sopii pysäytyskuville tai tyypillisille liikkuville kuville. Suorittaa
progressiivisen käsittelyn video- tai elokuvasisällössä.
Video 1
Sopii videon heijastamiseen korkealla kuvanlaadulla ja suhteellisen
hitaalla liikkeellä. Suorittaa HD-videolle optimoidun progressiivisen
käsittelyn.
Video 2
Sopii nopeamman videon heijastamiseen. Suorittaa nopeasti liikkuvalle
videolle optimoidun progressiivisen käsittelyn.
25p/30p(PsF)
Suorittaa progressiivisen käsittelyn, joka on optimoitu 1080 PsF/25- tai
1080 PsF/30 -videolle (25 tai 30 fps).
Valitse [Pois], jos vilkkuminen tai horisontaaliset viivat herättävät huomiota mediassa,
jossa on paljon nopeaa liikettä.
Tulosignaalin tiedot
> [Syöttöasetukset] > [Tulosignaalin tiedot]
Näyttää tietoja videosignaaleista, jotka syötetään valittuun tuloliitäntään.
Tämä valikko näytetään HDMI-, DisplayPort- tai HDBaseT-tulolle.
Muototietoina näytetään resoluutio, taajuus ja videon tunnistuskoodi (VIC).
Väritietoina näytetään värimuoto/alinäytteenotto ja väriavaruus.
Aluetietoina näytetään alue ja syvyys.
114
Valikkokuvaukset
HDR-tiedot
> [Syöttöasetukset] > [HDR-tiedot]
Kun syötetään HDMI- tai HDBaseT-signaaleja, näyttää dynaamisen alueen ja
Mastering InfoFrame -tiedot.
Projektori määrittää ja kertoo, ovatko tulosignaalit SDR- vai HDR-muotoa.
HDR-signaaleissa on alue, joka sisältää väri- ja luminanssitiedot, ja nämä tiedot
ovat mukana. Seuraavat tiedot näytetään.
Nimike
Näytetyt tiedot
Lisätiedot
Perinteinen gamma-SDR
EOTF
Perinteinen gamma-HDR
SMPTE ST 2084
Näyttää erilaisia gammatietoja videosisällöstä
HLG
Kolmen kärkipisteen
koordinaatit
väriavaruuskolmiossa
Valkoinen piste
x: 0,0000 – 1,0000
y: 0,0000 – 1,0000
Valkoisen koordinaatit
väriavaruudessa
Näytön suurin
hallintaluminanssi
1–65535 cd/m2
Näytön suurin luminanssi,
jota käytettiin videosisältöä
tuotettaessa
Näytön pienin
hallintaluminanssi
0,0001–6,5535 cd/m2
Näytön pienin luminanssi,
jota käytettiin videosisältöä
tuotettaessa
Sisällön suurin valotaso
1–65535 cd/m2
Taustojen suurin luminanssi
videosisällössä
1–65535 cd/m2
Suurin arvo videosisällön
kehyksien joukossa,
käytetään määrittämään
keskimääräistä luminanssia
Keskimääräisen kehyksen
suurin valotaso
115
Valikkokuvaukset
x: 0,0000 – 1,0000
y: 0,0000 – 1,0000
Valikko-opas
Näyttää ensisijaiset
[0],[1],[2]
Valikkokuvaukset
Kuvan säätö
Tässä osiossa kuvataan kuvan laatuasetuksia, kuten kirkkautta, kontrastia
ja terävyyttä.
Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI-1.
Valikko
Toiminto
Lisätiedot
Kuvatila*
Valitse yleinen kuvanlaatu heijastettavan kuvan
mukaan.
P117
Luo profiili
Tallenna halutut kuvanlaatuasetukset profiileiksi.
P117
Peruskuvatila
Näyttää kuvatilan, joka on profiilin perusta.
P117
Kirkkaus*
Säädä kuvan kirkkautta.
P117
Kontrasti*
Säädä kuvan kontrastia.
P117
Terävyys*
Säädä kuvan terävyyttä.
P118
Gamma*
Korjaa yksityiskohtien häviäminen varjoissa tai
korostuksissa.
P118
HDR-alue*
Dynaamisella alueella SMPTE ST 2084, määritä
käytettävä alue.
P118
Värin säätö*
Hienosäädä kuvan värejä.
P118
Erikoissäätö*
Hienosäädä kohinanpoistoa ja värisävyä.
P119
Valonlähdetila*
Säädä projektorin kirkkautta ja käyttöääniä.
P124
Kirkkaustaso*
Säädä projektorin kirkkautta, jota ohjaa laserdiodin
käyttövirta.
P124
Palauta
Palauta kuvan oletusasetukset.
P125
Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai on piilotettu.
* Tekemäsi säädöt tallennetaan kullekin tulosignaalin ja kuvatilan yhdistelmälle.
116
Valikkokuvaukset
Kuvatila
> [Kuvan säätö] > [Kuvatila]
Valitse yleinen kuvanlaatu heijastettaville kuville. Voidaan valita myös painamalla
kaukosäätimen IMAGE-painiketta (P32).
Lisäasetus
Kuvatyypit
Vaikutus
Standardi
Tietokoneen näytöt tai videoohjelmistolla toistettu media
Kirkas yleinen, valkoinen,
luonnolliset värit
Esitys
Pääosin tekstistä koostuvat
kuvat
Kirkas yleinen
Dynaaminen
Videosisältö
Kirkas yleinen
Video
Videokameroiden kuvat
Hiukan tumma, värit muistuttavat
TV:tä
Kuva/sRGB
Digitaaliset kuvat sRGByhteensopivista kameroista
Hiukan tumma, sRGBstandardin mukainen
DICOM SIM
Lääketieteelliset tai muut
mustavalkokuvat
Noudattaa DICOM-standardin
osaa 14. Projektoria ei
kuitenkaan voi käyttää
diagnoosien tekemiseen tai
muuhun vastaavaan.
Käyttäjä 1–5
Voit tallentaa enintään viisi käyttäjäprofiilia valituille
kuvanlaatuasetuksille. Tallennetut profiilit ovat käytettävissä tässä
asetuksessa kuvatilana.
Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.
Voit säätää kuvanlaatua säätämällä seuraavia kohteita kussakin kuvatilassa:
[Kirkkaus], [Kontrasti], [Terävyys], [Gamma], [HDR-alue], [Värin säätö], [Erikoissäätö],
[Valonlähdetila] ja [Kirkkaustaso]
> [Kuvan säätö] > [Luo profiili]
Tallenna halutut kuvanlaatuasetukset enintään viideksi käyttäjäprofiiliksi.
Kirkkaus
> [Kuvan säätö] > [Kirkkaus]
Säädä kuvan kirkkautta.
Kontrasti
> [Kuvan säätö] > [Kontrasti]
Terävöitä tai pehmennä kuvan kontrastia.
117
Valikkokuvaukset
• Tallennetut asetukset ovat [Kirkkaus], [Kontrasti], [Terävyys], [Gamma], [HDR-alue],
[Värin säätö], [Erikoissäätö], [Valonlähdetila] ja [Kirkkaustaso].
• Myös kuvatilan nimi, joka oli asetuksien muutoksen perusta, tallennetaan
käyttäjäprofiiliin. Kun käyttäjäprofiili valitaan kuvatilaksi, käyttäjäprofiilin perustana ollut
kuvatila näkyy valikossa nimellä [Peruskuvatila].
Valikko-opas
Luo profiili / Tallenna profiili
Valikkokuvaukset
Terävyys
> [Kuvan säätö] > [Terävyys]
Säädä kuvan terävyyttä.
Gamma
> [Kuvan säätö] > [Gamma]
Korjaa kuvan alueita, jotka ovat liian tummia tai kirkkaita, jotta ne voisi nähdä selvästi.
Lue lisää tarkemmista säädöistä kohdasta “Gamman hienosäätö” (P123).
HDR-alue
> [Kuvan säätö] > [HDR-alue]
Dynaamisella alueella SMPTE ST 2084, määritä käytettävä alue.
[Gamma] ei ole näkyvissä, kun valikko sisältää vaihtoehdon [HDR-alue].
[HDR-alue]-vaihtoehdon voi valita vain seuraavissa tapauksissa.
• Kuvatila (P117) on [Video] ja HDR (P121) on [HDR10]
• Kuvatila (P117) on [Video], HDR (P121) on [Autom.] ja HDR10-signaaleja toimitetaan
• Kun säädät HDR-alueen, näyttö vaihtaa uuteen alueasetukseen muutaman sekunnin
kuluttua.
Värin säätö
> [Kuvan säätö] > [Värin säätö]
Säädä väriin liittyviä asetuksia, kuten värin tasoa, väritasapainoa ja värilämpötilaa.
Alavalikko
Toiminto
Värin taso
Säätää värien intensiivisyyttä.
Väritasapaino
Säätää väritasapainoa sinipunaisissa tai vihertävissä kuvissa.
Värilämpötila
Säätää valkoisen värilämpötilaa.
Punaisen/vihreän/
sinisen voimakkuus
Säätää kunkin värin voimakkuutta.
Punaisen/vihreän/
sinisen poikkeama
Säätää kunkin värin poikkeamaa.
118
Valikkokuvaukset
[DICOM SIM] -kuvatilassa [Värilämpötila]-asetusta ei säädetä numeroarvoilla, vaan se
asetetaan yhteen seuraavista viidestä esimäärityksestä.
Esimääritys 1: priorisoi kirkkautta, suhteessa DICOM-standardin osaan 14.
Esimääritys 2: priorisoi värisävyä, suhteessa DICOM-standardin osaan 14.
Esimääritys 3: säädä väriä DICOM-standardin osan 14 mukaisesti.
Esimääritys 4: toistaa röntgenfilmin värit (väritön).
Esimääritys 5: toistaa röntgenfilmin värit (sinertävä).
Erikoissäätö
> [Kuvan säätö] > [Erikoissäätö]
Hienosäädä kohinanpoistoa ja värisävyä.
Ympäristön valaistus
Minimoi ympäristön valaistuksen vaikutuksen näyttöön.
Lisäasetus
Pois
Toiminto
Heijastaa kuvan ilman korjauksia.
Loistelamppu
Ympäristön valaistukselle, joka tulee
päivänvaloa muistuttavasta
loistelamppulähteestä.
L
Ympäristön valaistuksen tavalliselle
kirkkaudelle.
H
Kirkkaalle ympäristön valaistukselle.
Tyyppi
Säädä
Taso
Esimerkkejä ympäristön valaistuksen tason asetuksista
Taso
Esimerkkisijainti
L
Heijastushuone, urheilubaari jne.
H
Kokoustila, luentosali jne.
• Tämä asetus on käytettävissä, kun kuvatilaksi on valittu [Kuva/sRGB] (P117).
• Tämä asetus on käytettävissä, kun peruskuvatilaksi on valittu [Kuva/sRGB].
119
Valikkokuvaukset
Ympäristön valaistukselle, joka tulee
perinteisistä hehkulampuista tai tämän
värisestä loistelampusta.
Valikko-opas
Hehkulamppu
Valikkokuvaukset
Satunnaisen kohinan vaimennus
Vähentää kuvan satunnaista kohinaa*.
* Tehokas kohinalle, jonka taajuus tai amplitudi on satunnainen.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poistaa satunnaisen kohinan vaimennuksen käytöstä.
Alhainen
Normaali
Korkea
Määritä yksi kolmesta tehotasosta satunnaisen kohinan
vaimennukselle.
Valitse [Alhainen] nopeasti liikkuville kuville tai [Korkea] hitaasti liikkuville kuville.
Digitaalinen kohinanpoisto
Vähentää digitaalisen kuvan kohinaa. Huomaa, että verrattuna MPEGkohinanvaimennukseen kehyksen kohinanvaimennus parantaa heijastettujen kuvien
porrastusta.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poistaa digitaalisen kohinan vaimennuksen käytöstä.
MPEG-NR:
Alhainen
MPEG-NR:
Normaali
MPEG-NR:
Korkea
Frame-NR:
Alhainen
Frame-NR:
Normaali
Frame-NR:
Korkea
Määritä yksi kolmesta tehotasosta MPEG:lle ja kehyksen
kohinanvaimennukselle.
Dynaaminen gamma
Voit säätää kuvan vaaleiden ja tummien osioiden asteittaista esitystä automaattisesti.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poista dynaamisen gamman säätö käytöstä.
Alhainen
Normaali
Korkea
Määritä yksi kolmesta tasosta dynaamisen gamman säädölle.
120
Valikkokuvaukset
Kontrastin yksityiskohtainen säätö
Kun heijastettu kuva on tumma, voit saada tummat osiot näyttämään vieläkin tummemmilta
säätämällä valonlähteen luminanssia ja signaalin säädön määrää.
Alavalikko
Toiminto
Lisää kontrastia automaattisesti tulosignaalin muuttuessa.
Lisäasetus
Dynaaminen
kontrasti
Toiminto
Pois
Ei suorita dynaamista kontrastin parannusta.
Alhainen
Normaali
Korkea
Määritä yksi kolmesta tasosta dynaamisen kontrastin
voimakkuudelle.
Manuaalinen
valon säätö
Säätää valonlähteen kirkkautta manuaalisesti.
Manuaalinen
signaalin säätö
Säätää signaalin käsittelyn säätömäärää manuaalisesti.
Värinmittaus
Valitse tulon väriavaruus.
Lisäasetus
Toiminto
Autom.
Määritä optimaalinen väriavaruus (BT.709 tai BT.2020) automaattisesti
tulosignaalien mukaan.
BT.709
Pakottaa käyttämään BT.709-väriavaruutta.
BT.2020
Pakottaa käyttämään BT.2020-väriavaruutta.
[Värinmittaus]-toiminnon voi määrittää vain, kun kuvatila (P117) on [Video].
HDR (High Dynamic Range)
Lisäasetus
Autom.
Toiminto
Käytä HDR:ää automaattisesti, kun HDR-signaaleja syötetään.
Estää HDR:n käytön.
HDR10
Vaatii HDR 10 -yhteensopivaa heijastusta.
HLG
Vaatii HLG-yhteensopivaa heijastusta.
[HDR]-toiminnon voi määrittää vain, kun kuvatila (P117) on [Video].
Muistin värikorjaus
Paranna ihonsävyä, sinistä taivasta ja vihreitä värejä niin, että nämä värit vastaavat ihmisten
muistamia vaikutelmia paremmin.
Alavalikko
Iho
Taivas
Vihreä
Toiminto
Pois
Poista korjaus käytöstä.
Heikko
Normaali
Voimakas
Määrittää korjauksen tason.
121
Valikkokuvaukset
Pois
Valikko-opas
Heijastaminen mukautuu HDR-signaaleihin (HDR10 tai HLG) laajennetulla alueella kuvan
luminanssia säilyttäen yksityiskohdat valoissa ja varjoissa.
Valikkokuvaukset
Värin säätö 6 akselilla
Hienosäädä RGB- (punainen, vihreä, sininen) ja CMY (syaani, magenta, keltainen) -sävyjä
kuvissa.
Lisäasetus
Pois
Toiminto
Poistaa käytöstä värin säädön 6 akselilla.
Säädä
[ ] / [ ] -painikkeilla voit valita [ Sävy], [ Kylläisyys] tai
[ Kirkkaus] ja suorittaa säädön [ ] / [ ] -painikkeilla.
• Kun olet viimeistellyt värin säädön, paina OK-painiketta.
Säätöjä ei käytetä heijastettuun valikkoon.
Palauta
Palauta merkkiasetukset.
122
Valikkokuvaukset
Gamman hienosäätö
Säädä valkoisia, punaisia, vihreitä ja sinisiä gammakäyriä. Punaista, vihreää ja sinistä voi
säätää erikseen. Valkoisen säätöjä käytetään myös kolmeen muuhun väriin. Huomaa, että
minkä tahansa värin säätäminen korvaa aiemmat säädöt.
Valitse väri [ ] / [ ] -painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.
Valitse sitten piste gammakäyrällä [ ] / [ ] -painikkeilla ja säädä pisteen sijaintia [ ] / [ ] painikkeilla. Kun säätö on valmis, vahvista asetus painamalla OK-painiketta.
• [Gamman hienosäätö] on käytettävissä muissa kuin [DICOM SIM] -kuvatiloissa.
• [Gamman hienosäätö] on käytettävissä, kun HDR-arvoksi on valittu [Pois] tai
[Autom.] eikä HDR-signaaleja lähetetä.
• Lue lisää gamman korjauksesta kohdasta “Gamma” (P118).
• Käytä säätöön tulosignaalia tai testikuviota.
• Säätöjä ei käytetä heijastettuun valikkoon.
• Voit tallentaa enintään viisi säätöarvoa.
Säätöarvot voi tallentaa tai ladata myös valitsemalla [Tallenna/lataa].
Valikko-opas
123
Valikkokuvaukset
Kun valitset [Säädä] gamman hienosäädössä, yläosassa oleva [Erikoissäätö]-kenttä
merkitään valintamerkillä ja säätöarvoon merkitään tähtimerkki (*).
Valikkokuvaukset
Valonlähdetila
> [Kuvan säätö] > [Valonlähdetila]
Heijastuksen kirkkauden vähentäminen pienentää virrankulutusta ja puhaltimen
melua.
Lisäasetus
Toiminto
Normaali
Heijastaa kuvat täydellä kirkkaudella.
Hiljainen 1
Valitse, kun haluat vähentää kirkkautta tai kun tarvitaan hiljaista
heijastusta.
Hiljainen 2
Vähentää kirkkautta ja melua vielä enemmän.
Hienosäädä kirkkautta. Puhaltimen nopeutta säädetään automaattisesti
kirkkaussäätöjesi mukaan.
[ ] / [ ] -painikkeilla voit säätää kirkkautta näkyviin tulevassa
Kirkkaustason säätö -näytössä.
Säädä
[Kirkkaustaso] on näkyvissä, kun valonlähdetilaksi on valittu
[Säädä].
[Valonlähdetila] on näkyvissä, kun käyttötilaksi on valittu [Normaali]. Jos käyttötila (P132)
ei ole [Normaali], [Kirkkaustaso] näkyy [Valonlähdetila]-vaihtoehdon sijaan.
Kirkkaustaso
> [Kuvan säätö] > [Kirkkaustaso]
Ohjaa laserdiodia ja säädä heijastuksen kirkkautta.
Säädä kirkkautta [ ] / [ ] -painikkeilla.
[Kirkkaustaso] näkyy [Valonlähdetila]-vaihtoehdon sijaan, kun käyttötila (P132) ei ole
[Normaali].
124
Valikkokuvaukset
Palauta
> [Kuvan säätö] > [Palauta]
Palauttaa nykyisen kuvan laatuasetukset tehdasasetuksiin.
Lisäasetus
Toiminto
OK
Palauttaa kuvan säätöasetukset.
Peruuta
Peruuttaa kuvan säätöasetuksien palauttamisen.
• Kun suoritat peruuttamisen ja [Kuvatila] on profiili [Käyttäjä 1] – [Käyttäjä 5],
palautetaan kyseiseen käyttäjäprofiiliin alun perin tallennetut asetukset.
• Vain tulosignaalin ja kuvatilan yhdistelmän asetus nykyisessä heijastuksessa
palautetaan.
Valikko-opas
Valikkokuvaukset
125
Valikkokuvaukset
Asennusasetukset
Säädä heijastusta niin, että se sopii näyttöön, kuvien tyyppiin tai projektorin
asennustapaan.
Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI-1.
Valikko
Toiminto
Lisätiedot
Sijaintilukitus
Asennukseen liittyvien toimintojen käyttö voidaan
estää.
P127
Kuvan kääntö V/P
Määritä heijastamisasetukset näytön takaa, katosta
tai molemmille.
P127
Zoomaus
Pienentää kuvia digitaalisesti, kun laitteeseen
kiinnitetään objektiivi, jossa ei ole optista
zoomausta.
P127
Keystone
Valitsee keystone-korjauksen tyypin.
P128
Edistyneet asetukset
Määritä edistyneet asennusasetukset.
P128
Objektiivi - paikka
Tallenna objektiivin paikkaa koskevat tiedot (mukaan
lukien tarkennus, zoomaus ja objektiivin
siirtoasetukset), joiden avulla objektiivi voidaan
palauttaa näihin paikkoihin.
P136
Näytön väri
Säädä heijastuksen värejä niin, että ne sopivat
näytön väriin.
P137
Himmennin
Himmentimen arvoa voi säätää manuaalisesti.
Pienempi himmennin vähentää kirkkautta mutta
parantaa kontrastia.
P137
Testikuvio
Heijasta testikuvio, jonka avulla voit tarkistaa
resoluution ja heijastamisen värin asennuksen
aikana.
P137
Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.
126
Valikkokuvaukset
Sijaintilukitus
> [Asennusasetukset] > [Sijaintilukitus]
Asennukseen liittyvien toimintojen käyttö voidaan estää.
• Kuvan kääntö V/P
• Tarkennuksen säätö
• Obj. siirron nollaus
• Zoomauksen säätö
• Tallenna paikka
(kohdassa [Objektiivi paikka])
• Objektiivin siirto
Lisäasetus
• Edistyneet asetukset
• Zoomaus
• Keystone
Toiminto
Pois
Sijaintilukitusta ei käytetä.
Päällä
Estää asennukseen liittyvien toimintojen säätämisen.
Kuvan kääntö V/P
> [Asennusasetukset] > [Kuvan kääntö V/P]
Määritä projektorin asennussuunta.
Lisäasetus
Toiminto
Ei mitään
Valitse normaaliin heijastamiseen ilman kääntöä.
Kattokiinnitys
Valitse, kun projektori on asennettu ylösalaisin kattoon.
Heijastettu kuva käännetään sekä pysty- että vaakasuunnassa.
Takana
Valitse, kun haluat heijastaa kuvan näytön takaa.
Heijastettu kuva käännetään vaakasuunnassa.
Takana, kattokiinn.
Valitse tämä, kun haluat heijastaa kuvan näytön takaa projektorin
riippuessa katosta.
Heijastettu kuva käännetään pystysuunnassa.
> [Asennusasetukset] > [Zoomaus]
Kun käytetään objektiivia, jossa ei ole optista zoomausta, ja jos heijastetut kuvat
eivät mahdu näytölle, voit näyttää kuvan pienentämällä sen kokoa sähköisesti.
Tämän tyyppinen zoomaus pienentää kuvan yleisiä mittoja suhteessa kuvan
keskustaan.
Voit heijastaa kuvat pienemmässä koossa painamalla kaukosäätimen [ ]painiketta ja suurentaa kuvat täyteen kokoon painamalla [ ]-painiketta. Kuvia voi
heijastaa 75–100 prosentin suuruisina alkuperäisestä koosta.
127
Valikkokuvaukset
Zoomaus
Valikko-opas
• Kun projektori asennetaan kattoon, tarvitaan kattokiinnike (RS-CL15) ja
kattokiinnitysvarsi (RS-CL17). Saat lisätietoja Canon-asiakaspalvelukeskuksesta.
• Kuvan kääntö palauttaa mahdolliset keystone-vääristymän säädöt. Toista tässä
tapauksessa säätö.
• Kun säädät [Kuvan kääntö V/P] -asetusta, se ei muuta projektorin reunaohjainten
painikemäärityksiä.
Valikkokuvaukset
• Kaukosäätimen D.ZOOM-painikkeita ei voi käyttää tälle [Zoomaus]-toiminnolle.
• [Zoomaus] on käytettävissä vain, kun [Keystone] on asetettu arvoon [Pois].
• [Zoomaus] peruutetaan, jos [Zoomaus]-toiminnon määrittämisen jälkeen vaihdat
[Keystone]-asetuksen johonkin muuhun arvoon kuin [Pois].
• Jos otat käyttöön optisella zoomauksella varustetun objektiivin, asetus palautetaan
arvoon 100 %.
Keystone
> [Asennusasetukset] > [Keystone]
Käytettävissä on kaksi keystone-korjaustyyppiä: vaaka-pystysuora keystone ja
kulmien säätö. Keystone-korjauksen voi myös palauttaa. Voit suorittaa keystonekorjauksen myös painamalla kaukosäätimen KEYSTONE-painiketta. (P80 – P83)
Alavalikko
Toiminto
Pois
Poistaa keystone-korjauksen käytöstä.
Vaaka-pystysuora
keystone
Käyttää vaaka-pystysuoraa keystone-korjausta. Kuvan korkeutta
ja pituutta säädetään.
Kulmien säätö
Käyttää kulmien säätöä. Kuvan jokaisen kulman voi siirtää
uudelleen.
Palauta
Palauttaa määritetyn keystone-arvon.
Käytettävissä oleva vaaka-pystysuoran keystonen alue voi vaihdella objektiivista,
objektiivin zoomauskohdasta ja siirtokohdasta riippuen.
Edistyneet asetukset
> [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset]
Määritä edistyneet asennusasetukset.
Valikkonäyttö, kun käytössä on erittäin laajapolttovälinen zoom-objektiivi
(RS-SL06UW) tai vakio-4K-zoom-objektiivi (RS-SL07RST)
128
Valikkokuvaukset
EDID-tila-asetus
Siirry yhteensopivien signaalien tilaan, jotka on rekisteröity HDMI-1- tai HDMI-2 EDID:iin.
Alavalikko
HDMI-1
EDID -tila
HDMI-2
EDID -tila
Toiminto
Lisäasetus
Toiminto
Suuri
kaistanleveys
(4K60 Hz)
Suuren kaistanleveyden 9–18 Gbps -signaalit (kuten
8-bittinen 4K YCbCr 4:4:4 60 Hz:ssä tai 10-bittinen
4K YCbCr 4:4:4 24 Hz:ssä) rekisteröidään EDID:iin.
Korkea
yhteensopivuus
Valitse video- tai audiolähdön ollessa virheellinen,
kun on valittu [Suuri kaistanleveys].
RGB:n kohdistus
Korjaa värien virheellisen kohdistuksen.
Alavalikko
Toiminto
Mahdollistaa virheellisen kohdistuksen säädön yhden pikselin
asteikolla.
Alavalikko
Pois
Toiminto
Ei suorita mikrodigitaalista kuvan siirtoa.
Alavalikko
Mikrodigitaalinen
kuvan siirto
Toiminto
Säädä
Käytä [ ] / [ ] -painikkeita
vertikaaliseen siirtoon ja [ ] / [ ] painikkeita horisontaaliseen siirtoon.
Kaavio
Näyttää kaavion, joka auttaa
säädössä. Katso karttaa
hienosäätäessäsi sijaintia.
Säädä
Alavalikko
Pois
Toiminto
Ei suorita kuvan rekisteröintiä.
Alavalikko
Säädä
Toiminto
Käytä [ ] / [ ] -painikkeita
Punainen/
vertikaaliseen siirtoon ja [ ] / [ ] vihreä/sininen
painikkeita horisontaaliseen siirtoon.
Kaavio
Ääni mykistetään, kun kartta näytetään.
129
Näyttää kaavion, joka auttaa
säädössä. Katso karttaa
hienosäätäessäsi sijaintia.
Valikkokuvaukset
Rekisteröinti
Valikko-opas
Voit korjata koko kuvaan vaikuttavan värien virheellisen kohdistuksen
siirtämällä punaisia, vihreitä tai sinisiä komponentteja oikeaan kohtaan
yhden pikselin asteikolla.
Valikkokuvaukset
Alavalikko
Toiminto
Alavalikko
Pois
Toiminto
Poistaa värien virheellisen kohdistuksen paikallisen
korjauksen käytöstä.
Näyttää värien virheellisen kohdistuksen paikallisen
korjauksen valikon.
Alavalikko
Toiminto
Alavalikko
Pois
Toiminto
Poistaa säädön käytöstä.
Siirtyy 5 pisteen säätötilaan
(näytön kulmissa ja keskellä).
5 pisteen
säätö
Säädä
Erikoisrekisteröinti
Alavalikko
Toiminto
Punainen/
sininen
Käytä [ ] / [ ] painikkeita
vertikaaliseen
kohdistukseen ja
[ ] / [ ] -painikkeita
horisontaaliseen
kohdistukseen.
Kaavio
Näyttää kaavion, joka
auttaa säädössä.
Katso karttaa
hienosäätäessäsi
sijaintia.
Säädä
Tarkka säätö perustuen 54 pisteeseen (6 x 9 ruudukossa).
Alavalikko
Manuaalinen
säätö
Käytä [ ] / [ ] -painikkeita
Punainen/
vertikaaliseen kohdistukseen ja
vihreä/
[ ] / [ ] -painikkeita
sininen
horisontaaliseen kohdistukseen.
Kaavio
Palauta
Toiminto
Näyttää kaavion, joka auttaa
säädössä. Katso karttaa
hienosäätäessäsi sijaintia.
Palauttaa alkuperäisen paikan ennen säätöä.
130
Valikkokuvaukset
Alavalikko
Erikoisrekisteröinti
Toiminto
• Erikoisrekisteröinnin avulla ruudullisiin tai puolisävyisiin kuviin
voi tulla epätasaisia värejä tai kuva-artefakteja.
• 5 pisteen säätö mahdollistaa värien virheellisen kohdistuksen
korjaamisen näytöllä siirtämällä säätöpisteet kuhunkin
kulmaan ja keskelle. Jos haluat korjata rekisteröintiä vain
tietyillä alueilla, kokeile manuaalista säätöä.
• Kaikki 5 pisteen säädöllä valitsemasi arvot säilyvät, jos suoritat
sen jälkeen manuaalisen säädön. Jos haluat suorittaa
tarkemman korjauksen 5 pisteen säädän jälkeen, tee
manuaalinen säätö.
• Manuaaliset säädöt, jotka on asetettu ennen siirtymistä 5
pisteen säätöön, tyhjennetään.
• [Erikoisrekisteröinti]-toiminnossa asetettuja arvoja ei
tyhjennetä, jos vaihdat objektiiveja. Kun käynnistät laitteen
objektiivien vaihdon jälkeen, näkyviin tulee viesti, jossa sinua
pyydetään vahvistamaan erikoisrekisteröinnin asetukset, jos
[Erikoisrekisteröinti]-asetusarvot poikkeavat oletusarvoista
jonkin säätöpisteen kohdalla.
Heijastettujen kuvien osittaisen vääristymän tarkka korjaus perustuen 54 pisteeseen (6 x 9 ruudukossa). Katso tarkat ohjeet kohdasta “Heijastettujen kuvien säätäminen osittaisella
vääristymän korjauksella” (P88).
Lisäasetus
Pois
Toiminto
Valikko-opas
Osittainen vääristymän korjaus
Poistaa osittaisen vääristymän korjauksen käytöstä.
Säädä
Palauta
Toiminto
Säädä
Kun haluat käyttää [ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeilla
valittua säätöpistettä, paina [ ] / [ ] / [ ] / [ ] painikkeita ja suorita vertikaalinen ja horisontaalinen
kohdistus.
Kaavio
Näyttää kaavion, joka auttaa säädössä. Katso karttaa
hienosäätäessäsi sijaintia.
Palauta merkkiasetukset.
Osittaisen vääristymän korjauksen avulla ruudullisiin tai puolisävyisiin kuviin voi tulla
kuva-artefakteja.
131
Valikkokuvaukset
Alavalikko
Valikkokuvaukset
Suuri korkeus
Vaihda puhallintilaa niin, että se sopii asennuksiin alhaisissa tai suurissa korkeuksissa (yli
2 300 m).
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Asetus alle 2 300 metrin korkeuksiin.
Päällä
Asetus vähintään 2 300 metrin korkeuksiin.
Virheelliset asetukset voivat lyhentää projektorin komponenttien käyttöikää.
Käyttötila
Vaihda valonlähteen ja puhaltimen ohjausmenetelmää.
Lisäasetus
Toiminto
Normaali
Normaali käyttötila. Kirkkaus heikentyy ajan myötä.
Kiinteä kirkkaus
Säilyttää lähes saman kirkkauden, joka on määritetty asennuksessa.
Anturi havaitsee laserdiodin kulumisen ja lisää virtaa kulumisen
kompensoimiseksi.
Pitkä kestoaika 1
Mahdollistaa suhteellisen pitkän käyttöiän optisille osille vähentämällä
valonlähdetilan kirkkaustasoa ja säätelemällä puhaltimen käyttöä.
Pitkä kestoaika 2
Mahdollistaa vieläkin pidemmän käyttöiän optisille osille vähentämällä
valonlähdetilan kirkkaustasoa edelleen ja säätelemällä puhaltimen
käyttöä tiukemmin.
Kun projektoria käytetään jatkuvasti vähintään 24 tunnin ajan tai kun projektori
sammutetaan irrottamalla se pistorasiasta, suorita valonlähteen kalibrointi jonkin alla
mainittujen asetusten avulla. Jos kalibrointia ei suoriteta, projektori ei pysty
säilyttämään kiinteää kirkkautta.
• Määritä ajoittain [Kyllä] [Valonlähteen kalibrointi] -asetukselle kohdassa [Kalibrointi]
(P154).
• Määritä KALIBROINTI kohdassa [Aikataulu] (P151).
Objektiivinsiirtotila
Vaihtaa käytettävissä olevaa objektiivin siirtoaluetta tarpeen mukaan.
Lisäasetus
Toiminto
Normaali
Tarjoaa normaalin objektiivin siirtoalueen.
Laajennettu
Tarjoaa laajennetun objektiivin siirtoalueen.
• Kun valitset [Laajennettu], kuvan laatu ja keystone-korjauksen tarkkuus voivat
heikentyä objektiivin siirron laajuudesta riippuen.
• Kun valitset [Normaali], kun objektiivi on laajennetulla alueella (normaalisijainnin
ulkopuolella), objektiivin siirto palautetaan (P136).
132
Valikkokuvaukset
Marginaalin tarkennus
Kupoliheijastuksessa kuvan tarkennusta voidaan säätää näytön reunoilta. Tarkennuksen
säädön voi aktivoida ja deaktivoida kaukosäätimellä. Katso tarkat ohjeet kohdasta
“Reuna-alueen tarkennuksen säätö” (P92).
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poistaa käytöstä etätarkennuksen kuvien reunoihin.
Päällä
Ottaa käyttöön etätarkennuksen kuvien reunoihin. Pääset säätöikkunaan painamalla projektorin LENS-painiketta kaksi kertaa tai
painamalla kaukosäätimen FOCUS-painiketta kaksi kertaa.
Palauta
Palauta reunojen tarkennus standardikohtaan.
• Marginaalin tarkennus -ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä asennetusta
objektiivista riippuen.
• Kun tämän toiminnon arvoksi valitaan [Pois], se estää vain säätöikkunan
näyttämisen. Säätöarvot pysyvät silti samoina. Tämän asetuksen avulla voit estää
etätarkennuksen kuvan reunoihin.
Reunan häivytys
Useista projektoreista heijastettavien kuvien päällekkäisten reunojen kirkkautta ja värejä voi
säätää häivytysalueella yhtenäisemmän ulkoasun varmistamiseksi. Katso tarkat ohjeet
kohdasta “Heijastaminen useista projektoreista samanaikaisesti (reunan häivytys)” (P95).
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poistaa häivytyksen käytöstä.
Säädä
Näyttää valikon häivytysalueen säätöä varten.
Aloitusmerkki
Päättymismerkki
Kun säädetään oikealta puolelta
heijastettua kuvaa.
(1) Kirkkaus, kontrasti, punaisen/vihreän/sinisen voimakkuus ja poikkeama, mustan taso,
värien häivytys, värilämpötila, värin taso, väritasapaino, terävyys ja gamma (P118)
(2) Värin säätö käyttämällä värin säätöä kuudella akselilla (P122)
(3) Gamman säätö käyttämällä gamman hienosäätöä (P123)
(4) Kulmien säätö käyttämällä keystone-korjausta (P128)
133
Valikkokuvaukset
• Säätö ei ehkä eliminoi häivytysalueen eri värejä tai kirkkauksia.
• Saat parhaan reunojen häivytystuloksen käyttämällä kaikkia projektoreita samassa
kuvatilassa ja tekemällä seuraavat säädöt.
Valikko-opas
Häivytysalue
Valikkokuvaukset
Alavalikko
Toiminto
Vasen/
Oikea/Ylä/
Ala
Valitse säädettävän häivytysalueen suunta.
Leveys
Määritä alkamis- ja päättymismerkkien välinen leveys.
Aloituskohta
Siirtää aloitusmerkin sijaintia.
• Suuret häivytysalueet voivat peittää tulosignaalin valintaruudut
ja muut rajapintaelementit. Tässä tapauksessa aseta reunan
häivytys hetkeksi arvoon [Pois] ja tarkista näyttö.
• Vaikka aloitusmerkki on normaalisti kohdistettu kuvan reunan
mukaisesti, se voidaan myös kohdistaa kuvan keskikohdan
mukaisesti. Tässä tapauksessa musta häivytysalue on
aloitusmerkin ulkopuolella.
Sivu
Säädä ei-toivottuja värejä tai värien epäyhtenäisyyksiä
häivytysalueella.
Alavalikko
Pois
Toiminto
Ei säädä häivytettyjen kuvien värejä.
Säädä ei-toivottuja värejä tai värien
epäyhtenäisyyksiä häivytysalueella.
Värien
häivytyksen
säätö
Lisäasetus
Säädä
Valkoinen
Toiminto
Säädä samanaikaisesti punaista,
vihreää ja sinistä, jotta voit korjata
ei-toivotut värit tai
epäyhtenäisyydet häivytysalueella.
Säädä yksitellen punaista, vihreää
Punainen/
ja sinistä, jotta voit korjata eivihreä/sininen toivotut värit tai epäyhtenäisyydet
häivytysalueella.
134
Valikkokuvaukset
Alavalikko
Toiminto
Koska musta on vaaleampi häivytysalueella kuin muilla alueilla, voit
säätää häivytysalueen ulkopuolista mustan tasoa, jotta kirkkauseroa ei
huomaa niin selvästi.
Päättymismerkin
sijainti (piilotettu)
Vasen kuva
Alue D:
Alue A: Mustan tasoa ei voi säätää.
Alue B: Säädä mustan taso eri arvoon
kuin alueella D.
Alue C: Säädä niin, että saat
huomaamattoman siirtymän
alueiden B ja D mustan
CBA
tasoihin nähden.
Häivytysalue
Alueet C–A (oletus: 0)
Lisäas
etus
Pois
Toiminto
Ei säädä mustan tasoa.
Alavalikko
Mustan tason
säätö
Toiminto
Lisäasetus
Toiminto
Säädä alueita C–A, jotta voit pehmentää
häivytysalueen rajoja.
Lisäasetus
Säädä
Sivu
A-leveys /
Säädä alueiden A–C
B-leveys /
leveyttä.
C-leveys
Säädön
tyyppi
Lisäasetus
Mustan
taso
135
Toiminto
B/D-alue
perus
Säädä mustan tason
kirkkautta alueilla B/D.
B/D-alue
punainen /
vihreä /
sininen
Säädä punaisia, vihreitä ja
sinisiä komponentteja B/Dalueen mustan tasossa
yksitellen.
Valikkokuvaukset
Säädä mustan tason kirkkautta ja värejä
alueilla B ja D.
Valikko-opas
Alue
Toiminto
Valitse säädön suunta
vasen/oikea/ylä/ala.
Valikkokuvaukset
Alavalikko
Toiminto
Näyttää häivytysalueen merkit.
Lisäasetus
Merkki
Palauta
Toiminto
Pois
Piilottaa häivytysalueen merkit.
Päällä
Näyttää häivytysalueen merkit. Aloitusmerkki on
punainen ja lopetusmerkki on vihreä.
Palauta merkkiasetukset.
Objektiivi - paikka
> [Asennusasetukset] > [Objektiivi - paikka]
Projektori voi tallentaa muistiin tietoja objektiivin paikasta. Voit tallentaa enintään
kolme sarjaa objektiivin tietoja (kuten tarkennus, zoomaus ja objektiivin
siirtoasetukset), joiden avulla objektiivin voi palauttaa kyseisiin paikkoihin.
Alavalikko
Toiminto
Lataa paikka 1–3
Palauttaa objektiivin paikkoihin, jotka on tallennettu Tallenna paikka 1–3
-toiminnolla.
Tallenna paikka
1–3
Tallentaa objektiivin paikan Tallenna paikka 1–3 -toiminnolla.
Palauttaa objektiivin esiasetettuun paikkaan.
Obj. siirron nollaus
• Esiasetetut paikat vaihtelevat objektiivin tyypistä riippuen.
• Esiasetetut paikat vaihtuvat myös, kun projektorin suuntausta
muutetaan kattokiinnitysasetuksen jne. vuoksi. Esimerkki:
[+50 %, 0 %] > [-50 %, 0 %]
• Voit lukita (suojata) tallennetun paikan valitsemalla [Sijaintilukitus]-kohdan arvoksi
(P127) [Päällä].
• Seuraavien asetuksien arvot tallennetaan objektiivin paikkatietojen lisäksi (mukaan
lukien tarkennus, zoomaus ja objektiivin siirtoasetukset):
- Vaaka-pystysuora keystone / Kulmien säätö
- Näytön väri
- Zoomaus
• [Lataa paikka] ei ole käytettävissä, ennen kuin [Tallenna paikka] on suoritettu kerran.
• Objektiivin alkuperäiset paikat vaihtelevat objektiivin tyypistä riippuen.
• Kun tallennetut objektiivin paikat palautetaan, kuvat voidaan heijastaa hiukan eri
paikoissa kuin tallennetussa paikassa.
• Jos määrität hiukan kuvakokoa (kuvan alue) pienemmän koon, voit siirtyä useiden
objektiivin paikkojen välillä ilman, että kuva jatkuu näytön ulkopuolelle.
• Kun tarvitaan tarkkaa sijoitusta, käytä objektiivin siirtoa, zoomausta ja tarkennusta
hienosäätämiseen.
136
Valikkokuvaukset
Näytön väri
> [Asennusasetukset] > [Näytön väri]
Voit säätää heijastettujen kuvien värin laatua heijastusnäytön värin mukaan.
Alavalikko
Toiminto
Normaali
Valitse tämä, jos käytät standardityyppistä heijastusnäyttöä. Kuvat
heijastetaan luonnonvaloa vastaavalla valon laadulla.
Vihreä taulu
Valitse tämä, jos näyttönä käytetään tummanvihreää taustaa, kuten
liitutaulua. Saat vihreällä taululla [Normaali]-asetusta vastaavan värin
laadun.
Säädä
Valitse tämä, kun haluat hienosäätää punaista, vihreää ja sinistä.
Himmennin
> [Asennusasetukset] > [Himmennin]
Käytä tätä ominaisuutta heijastuksessa, kun haluat korostaa kontrastia kirkkauden
sijaan.
Alavalikko
Avaa
Toiminto
Poistaa himmentimen säädön käytöstä.
Määritä himmentimen arvo manuaalisesti.
Säädä
[Himmennin]-asetus ei vaikuta virrankulutukseen.
> [Asennusasetukset] > [Testikuvio]
Voit heijastaa testikuvion (P91), jonka avulla voit tarkistaa resoluution, värin ja muut
tiedot lähettämättä tulosignaalia. Voidaan valita myös painamalla kaukosäätimen
TEST PATTERN -painiketta.
Toiminto
Poistaa testikuvionäytön käytöstä.
Päällä
Ottaa testikuvionäytön käyttöön.
• Kun testikuviovalikko tulee näkyviin, voit vaihtaa kuvioita [ ] / [ ] -painikkeilla. Lisäksi
voit muuttaa testikuvion mahdollisia lisäasetuksia [ ] / [ ] -painikkeilla.
• Testikuviovalikko poistuu näkyvistä hetken kuluttua, mutta voit näyttää sen uudelleen
painamalla [ ] / [ ] -painikkeita.
137
Valikkokuvaukset
Lisäasetus
Pois
Valikko-opas
Testikuvio
Valikkokuvaukset
Järjestelmäasetukset
Mukauta projektorin ja kaukosäätimen toimintoja, merkkiääniä ja muita
yksityiskohtia käynnistyksen jälkeen, valmiustilassa ja muissa tilanteissa.
Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI-1.
Valikko
Toiminto
Lisätiedot
Käyttäjän
näyttöasetukset
Mukauta käyttäjän näyttöjä, jotka näytetään
käynnistyksen yhteydessä, kun signaalia ei havaita
ja muissa tilanteissa.
P139
Näytössä
Määritä näytön paikka ja se, näytetäänkö vai
piilotetaanko valikot, ohjetiedot sekä varoitus- tai
huomautuskuvakkeet.
P140
Kaukosäädin/
reunasäädin
Määritä kaukosäätimen tai projektorin painikkeiden
toiminnot.
P142
Ääni liitännän
valinnassa
Valitse äänitulon liitäntä.
P144
HDBaseT-signaalin
laatu
Näyttää HDBaseT-syötteen videosignaalin laadun.
P145
Tietoliikenneasetukset
Määritä Extron XTP- ja sarjatietoliikenneasetukset.
P145
Virransyötön asetukset
Määritä, kuinka virransyöttöä hallitaan
käynnistyksessä, valmiustilassa ja kun signaalia ei
toimiteta.
P146
Liike-epäterävyyden
vähennys
Liike-epäterävyys on epäterävyyttä, joka ilmenee
videontoiston aikana. Liike-epäterävyyden vähennys
voi tehdä tästä epäterävyydestä vähemmän
huomattavaa.
P148
Kieli
Voit vaihtaa valikoissa käytettävän kielen.
P148
Muut asetukset
Määritä salasana, tarkista ilmansuodattimen vaihdon
ajoitus ja käytä muita asetuksia ja tietoja.
P149
Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai on piilotettu.
138
Valikkokuvaukset
Käyttäjän näyttöasetukset
> [Järjestelmäasetukset] > [Käyttäjän näyttöasetukset]
Kaappaa logo ja määritä logon näyttöasetukset.
Logon kaappaus
Rekisteröi nykyisen kuvan käyttäjän logoksi. Rekisteröidyt käyttäjän logot voidaan näyttää,
kun signaalia ei vastaanoteta, kun BLANK-painiketta on painettu tai käynnistyskuvana.
Lisäasetus
Toiminto
OK
Näyttää kuvan logon rekisteröintiä varten.
Kohdista kuva punaisten rajaviivojen mukaan osoittamaan
tallennettavaa osiota ja paina sitten OK-painiketta. Rajaviivojen
sisäpuolella oleva kuvan osio rekisteröidään.
Peruuta
Peruuttaa logon rekisteröinnin.
Logon sijainti
Määrittää rekisteröityjen käyttäjän logojen sijainnin.
Voit määrittää sijainnin sen jälkeen, kun logo on rekisteröity. Valitse ylhäällä vasemmalla,
ylhäällä oikealla, keskellä, alhaalla vasemmalla tai alhaalla oikealla.
Ei signaaliruutua
Mukauta näyttöä, joka näytetään, kun tulosignaalia ei vastaanoteta.
Lisäasetus
Toiminto
Näyttö on kokonaan musta.
Sininen
Näyttö on kokonaan sininen.
Käyttäjän logo
Heijastetaan käyttäjän logo.
Valikko-opas
Musta
Kuvaruutu tyhjänä
Lisäasetus
Toiminto
Musta
Näyttö on kokonaan musta.
Sininen
Näyttö on kokonaan sininen.
Valonlähde pois
Valonlähde on poistettu käytöstä.
Käyttäjän logo
Heijastetaan käyttäjän logo.
139
Valikkokuvaukset
Valitse näyttö, joka näkyy, kun heijastus on tilapäisesti poistettu käytöstä painamalla
kaukosäätimen BLANK-painiketta.
Valikkokuvaukset
Projektori käynnissä
Valitse logo, joka heijastetaan käynnistyksen jälkeen siihen saakka, kunnes tulosignaalia voi
heijastaa.
Lisäasetus
Toiminto
Ohita
Heijastetaan musta näyttö.
Canon-logo
Näyttää Canon-logon, joka on rekisteröity tehtaalla.
Käyttäjän logo
Heijastetaan käyttäjän logo.
Näytössä
> [Järjestelmäasetukset] > [Näytössä]
Määritä näytön tiedot näyttövalikoille, ohjeille ja varoitus- tai huomautuskuvakkeille.
Valikon sijainti
Määritä valikon näytön sijainti.
Valitse ylhäällä vasemmalla, ylhäällä oikealla, keskellä, alhaalla vasemmalla tai alhaalla
oikealla.
Kun reunan häivytys on käytössä, vain [Keskellä] on käytettävissä. Muut näytön
sijainnit näkyvät harmaina eivätkä ne ole käytettävissä.
Valikon näyttöaika
Pidennä valikon näyttöaikaa standardiarvosta (10 tai 30 sekuntia) kolmeen minuuttiin.
Lisäasetus
Toiminto
Normaali
Valikko näkyy 10 tai 30 sekuntia.
Jatkettu
Valikko näkyy 3 minuuttia.
140
Valikkokuvaukset
Myös seuraavia näyttöaikoja muutetaan.
Nimike
[Normaali]
[Jatkettu]
- Valikkonäyttö
- Reunan häivytys (P133)
30 sekuntia
kolme
minuuttia
-
10 sekuntia
kolme
minuuttia
Tulo (P41)
Keystone (P80)
Keystonen palautus (P83)
Tarkennus (P42)
Zoomaus (P42)
Objektiivin siirto (P57)
Obj. siirron nollaus (P59)
Marginaalin tarkennus (P92)
Kuvasuhde (P112)
Kuvatila (P117)
Äänenvoimakkuus (P28, P33)
Gamma (P118)
Valikon kääntö
Käännä valikon näytön sijaintia. Kun heijastat esimerkiksi pystyasennossa projektorin ollessa
asennettuna 90°:n kulmaan, määritä heijastettujen valikkojen suunta ja kohdista ne
heijastettujen kuvien ylä- tai alaosan mukaan.
Lisäasetus
Toiminto
Autom.
Kääntää valikot automaattisesti tarpeen mukaan. Määrittää
kiihdytysmittarin avulla, onko projektori asennettu pystyasentoon (90°
myötäpäivään tai vastapäivään) vai vaakasuuntaan.
Pois
Valikkoja ei käännetä. Valikot näytetään luettavassa suunnassa, kun
projektori on asennettu vaakasuuntaan.
90 astetta
vastapäivään
• Valikon kääntösuunnan määrittämiseksi projektorin suunta selvitetään välittömästi
käynnistyksen jälkeen, tai kun tämän asetuksen arvoksi on valittu [Automaattinen].
• Valikkoja ei käännetä automaattisesti projektorin suunnan muuttuessa heijastuksen
aikana.
Näyttää opasnäytön.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Piilottaa opasnäytön.
Päällä
Näyttää opasnäytön.
Opasnäyttö näytetään seuraavissa tilanteissa.
• Tulosignaalia ei havaita.
• Väärää painiketta painetaan [BLANK]- tai [FREEZE]-tilassa (P32).
• Kun sijaintilukitus (P127) on asetettu arvoon [Päällä] ja tämän toiminnon avulla
lukittuja painikkeita painetaan.
141
Valikkokuvaukset
Opas
Valikko-opas
90 astetta
myötäpäivään
Valikkoja käännetään 90°. Valikot näytetään luettavassa suunnassa,
kun projektori on asennettu pystyasentoon (90° myötäpäivään tai
vastapäivään).
Valikkokuvaukset
Näytä tulon tila
Määritä, näytetäänkö signaalin tila, kun signaalia ei ole tai kun suoritat signaaliasetuksia.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Tulon tilaa ei näytetä.
Päällä
Tulon tila näytetään.
Ilmansuodatt. varoitusnäyttö
Näyttää varoituksen ilmansuodattimen vaihtamisesta tarvittaessa.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Ilmansuodattimen varoitusta ei näytetä.
Päällä
Ilmansuodattimen varoitus näytetään.
Kun asetat [Ilmansuodatt. varoitusnäyttö] -kohdan arvoksi [Pois], varoitusta
ilmansuodattimen vaihtamisesta ei näytetä. Suosittelemme tarkistamaan
ilmansuodatinlaskurin (P155) ajoittain, jotta tiedät, milloin suodatin on vaihdettava.
Ylikuumenemisvaroitus
Määritä, näytetäänkö korkean lämpötilan kuvakevaroitus (
korkea ja projektori voi ylikuumentua.
Lisäasetus
), kun sisäinen lämpötila on
Toiminto
Pois
Poistaa korkean lämpötilan varoituskuvakkeen pois käytöstä.
Päällä
Ottaa käyttöön korkean lämpötilan varoituskuvakkeen.
Kaukosäädin/reunasäädin
> [Järjestelmäasetukset] > [Kaukosäädin/reunasäädin]
Määritä, mitkä toiminnot ovat käytettävissä kaukosäätimen tai projektorin
reunasäätimen painikkeiden avulla.
Merkkiääni
Voit valita, kuuluuko merkkiääni vai ei käyttäessäsi projektoria.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poistaa merkkiäänen käytöstä.
Päällä
Ottaa merkkiäänen käyttöön.
Merkkiääntä ei kuulu, jos mykistät projektorin äänen kaukosäätimen MUTEpainikkeella.
142
Valikkokuvaukset
Painiketoisto
Painiketoisto mahdollistaa projektorin tai kaukosäätimen painikkeiden pitämisen painettuna
sen sijaan, että niitä painettaisiin toistuvasti.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Painiketoisto ei ole käytössä.
Päällä
Painiketoisto on käytössä.
Avainpainike
Lukitsee projektorin tai kaukosäätimen (langaton) käytön estämistä varten.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poistaa avainpainikkeen käytöstä. Käyttö on mahdollista projektorista
tai kaukosäätimestä.
Pääyksikkö
Käyttö ei ole mahdollista projektorin avulla.
Käytä kaukosäädintä.
Kaukos.
(langaton)
Poistaa infrapunakaukosäätimen toiminnot käytöstä (P35). Käytä
projektorin painikkeita.
Käyttö on mahdollista myös valinnaisella langallisella kaukosäätimellä
(RS-RC05).
Avainpainike-toiminnon vapauttaminen
Sammuta projektori ja irrota virtapistoke. Pidä projektorin OK-painiketta painettuna ja kytke
virtapistoke painaen edelleen OK-painiketta. Hetken päästä kuuluu merkkiääni ja ohjaimet
vapautetaan.
Kun käytät tätä asetusta projektorin reunaohjaimista, [Pääyksikkö] ei ole käytettävissä.
Vastaavasti kun käytät asetusta kaukosäätimestä, [Kaukos. (langaton)] ei ole
käytettävissä.
Valitse projektorin infrapunavastaanotin.
Toiminto
Käytä sekä projektorin etu- että takavastaanotinta.
Etu
Käytä projektorin etuvastaanotinta.
Takana
Käytä projektorin takavastaanotinta.
143
Valikkokuvaukset
Lisäasetus
Kaikki
Valikko-opas
IR-vastaanottimen asetukset
Valikkokuvaukset
Kaukosäätimen kanava
Erillisiä kanavia voi määrittää enintään neljälle projektorille niin, että yhtä kaukosäädintä voi
käyttää kunkin projektorin kanssa.
Projektorin kanavan valinta
Jos käytät langallista kaukosäädintä, sinun ei tarvitse asettaa kaukosäätimen kanavaa.
Lisäasetus
Toiminto
Kan. 1
Kan. 2
Kan. 3
Valitse tämän projektorin kanssa käytettävä kaukosäätimen kanava.
Kan. 4
Itsenäinen
Voidaan ohjata mihin tahansa kanavaan määritetystä
kaukosäätimestä.
Kanavan valinta kaukosäätimestä
Kun olet muuttanut projektorin kanavan valikosta, vaihda aina kaukosäätimen kanava
vastaavasti.
Kan. 1
Pidä Ch- ja [1]-painikkeita painettuna kolmen sekunnin ajan.
Kan. 2
Pidä Ch- ja [2]-painikkeita painettuna kolmen sekunnin ajan.
Kan. 3
Pidä Ch- ja [3]-painikkeita painettuna kolmen sekunnin ajan.
Kan. 4
Pidä Ch- ja [4]-painikkeita painettuna kolmen sekunnin ajan.
Itsenäinen
Pidä Ch- ja [0]-painikkeita painettuna kolmen sekunnin ajan.
[INPUT A-C]-painike asetukset
Valitse tulosignaalit, jotka määritetään kaukosäätimen INPUT A-C -painikkeille. Tämä
mahdollistaa tulosignaalien suoran valinnan.
Lisäasetus
INPUT A
INPUT B
INPUT C
Toiminto
Valitse määritys seuraavista tulosignaaleista: [Pois], [HDMI-1],
[HDMI-2], [DP-1], [DP-2], [HDBaseT] tai [DP 1x2].
Ääni liitännän valinnassa
> [Järjestelmäasetukset] > [Ääni liitännän valinnassa]
Valitse äänitulon liitäntä, jota käytetään useille tulosignaaleille.
Alavalikko
HDMI-1
HDMI-2
DP-1
DP-2
HDBaseT
Toiminto
Valitse äänitulon liitäntä.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Ääntä ei siirretä.
HDMI-1
Äänisignaalit HDMI-1:stä siirretään.
HDMI-2
Äänisignaalit HDMI-2:sta siirretään.
DP-1
Äänisignaalit DP-1:stä siirretään.
DP-2
Äänisignaalit DP-2:sta siirretään.
HDBaseT
Äänisignaalit HDBaseT:stä siirretään.
DP 1x2
144
Valikkokuvaukset
HDBaseT-signaalin laatu
> [Järjestelmäasetukset] > [HDBaseT-signaalin laatu]
Näyttää HDBaseT-syötteen videosignaalin laadun. Vastaanotetun HDBaseTtulosignaalin arvoa ilmaisee valkoinen viiva.
Korkea
Vihreän osion ilmaisema. Tämä on suositeltu taso.
Normaali
Keltaisen osion ilmaisema. Signaali vaihtelee. Tarkista kaapeli.
Alhainen
Punaisen osion ilmaisema. Signaalia ei voi käyttää. Korjaa kaapeliyhteys tai
vaihda kaapeli.
Älä kiinnitä tai niputa kaapeleita.
Tietoliikenneasetukset
> [Järjestelmäasetukset] > [Tietoliikenneasetukset]
Katso tai määritä tietoliikenneasetuksien arvot huoltoportille tai HDBaseTsarjaliikenteelle.
Alavalikko
Extron XTP
Toiminto
Valitse sarjaliikenteessä käytetyt portit. Muussa tapauksessa voit
katsoa tästä asetuksesta asetusarvot sarjaliikenteelle valitulle
portille.
Lisäasetus
Huoltoportti
Käytä huoltoporttia (CONTROL).
HDBaseT
Käytä HDBaseT-porttia.
Yksityiskohta
Näytä baudinopeus, datatavut ja pariteetti
ja muuta pysäytystavua (valitse 1 tai 2
tavua).
145
Valikkokuvaukset
Sarjaliikenne
Toiminto
Valikko-opas
Määritä, muodostetaanko yhteys Extron XTP -lähettimiin, kun
yhteys on luotu HDBaseT:n kautta.
Valikkokuvaukset
Alavalikko
Toiminto
Merkitse lokiin, näytä, piilota tai tyhjennä käyttäjän komennot.
Näytön komento
Voit merkitä lokiin ja näyttää vastaanotettujen ja lähetettyjen
käyttäjän komentojen tyypin, suoritusajan ja IP-osoitteen
(rajoittuen viimeiseen oktettiin vastaanottohetkellä).
Lisäasetus
Pois
Päällä
Näyttö
Tyhjennä
Toiminto
Poistaa käyttäjän komentojen lokimerkinnän käytöstä.
Ottaa käyttäjän komentojen lokimerkinnän käyttöön.
Näyttää käyttäjän komentolokin.
Tyhjentää koko käyttäjän komentolokin.
Virransyötön asetukset
> [Järjestelmäasetukset] > [Virransyötön asetukset]
Määritä, kuinka virransyöttöä hallitaan käynnistyksessä, valmiustilassa ja kun
signaalia ei toimiteta.
Valmiustilan virta-asetus
Määritä verkkotoiminnon käyttötila valmiustilassa.
Lisäasetus
Toiminto
Normaali
Kaikki verkkotoiminnot ovat käytettävissä, kun verkkotoiminnot on
otettu käyttöön, mukaan lukien verkkonäyttö ja PJLink.
Virransäästö
Kaikki toiminnot on poistettu käytöstä joitakin langallisia LANtoimintoja lukuun ottamatta (kuten käyttö verkon kautta).
• [Valmiustilan virta-asetus] -arvoksi on valittu [Normaali] eikä sitä voi muuttaa
aikataulun ollessa käytössä (P151).
• [Valmiustilan virta-asetus] -arvoksi on valittu [Normaali] eikä sitä voi muuttaa
langattoman LANin ollessa käytössä (P159).
146
Valikkokuvaukset
Pikakäynnistys
Mahdollista nopeampi käynnistys seuraavalla kerralla jättämällä joitakin piirejä käyntiin 90
minuutiksi projektorin sammuttamisen jälkeen. Yllättävien intensiteettipiikkien välttämiseksi
heijastamista viivästetään vähintään noin 1,7 sekuntia.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poista käytöstä pikakäynnistys.
Päällä
Ota käyttöön pikakäynnistys.
Virransäästötila
Määritä valonlähteen sammuttaminen tai valmiustilaan siirtyminen, kun tulosignaalia ei ole.
Tämä ominaisuus sammuttaa valonlähteen tai virran automaattisesti tietyn ajan kuluttua, jos
kaukosäädintä tai projektoria ei käytetä.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poistaa virransäästötilan käytöstä.
Valonlähde pois
Poistaa vain valonlähteen käytöstä.
Valmiustila
Sammuttaa projektorin ja siirtää sen valmiustilaan.
• Heijastaminen jatkuu, kun sama tulosignaali palautuu, kun kaukosäädintä tai
projektoria käytetään tai kun lähetetään projektorin käynnistävä käyttäjän komento.
• Kun projektori on siirtynyt valmiustilaan, heijastamisen palauttaminen vaatii samat
vaiheet kuin projektorin käynnistäminen yleensä.
• Kun [Pois] on valittu, [Direct virta päällä] ei ole käytettävissä.
Virransäästön kesto
Määritä, kuinka pitkä aika kuluu, ennen kuin valonlähde poistuu käytöstä tai projektori siirtyy
valmiustilaan riippuen [Virransäästötila]-asetuksesta.
Lisäasetus
5 min. – 60 min.
Toiminto
• Arvoksi voidaan valita 5 min., 10 min., 15 min., 20 min., 30 min. tai 60 min.
• Jos lähtölaskennan käynnistymiseksi vaadittavat ehdot täyttyvät tyhjentäessäsi
heijastusta, tyhjennys peruutetaan.
Voit käynnistää projektorin liittämällä virtakaapelin painamatta POWER-painiketta.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
POWER-painiketta on painettava projektorin käynnistämistä varten.
Päällä
Voit käynnistää projektorin vain liittämällä virtakaapelin.
• Ennen kuin otat Direct virta päällä -toiminnon käyttöön, valitse [Virransäästötila]kohdan arvoksi jokin muu kuin [Pois]. Kun [Pois] on valittu, [Direct virta päällä] ei ole
käytettävissä.
• Projektorissa on myös Direct virta pois -ominaisuus. Projektorille ei aiheudu
vahinkoa, vaikka se irrotetaan pistorasiasta heijastamisen aikana laitteen
sammuttamiseksi painamatta POWER-painiketta. Juuri ennen irtikytkentää tehtyjä
säätöasetuksia ei kuitenkaan välttämättä tallenneta.
147
Valikkokuvaukset
Direct virta päällä
Valikko-opas
Kun tulosignaalia ei ole lähetetty 30 sekuntiin ja projektori on
toimettomana, projektori alkaa näyttää valitun ajan lähtölaskentaa.
Valikkokuvaukset
Liike-epäterävyyden vähennys
> [Järjestelmäasetukset] > [Liike-epäterävyyden vähennys]
Liike-epäterävyys on epäterävyyttä, joka ilmenee videontoiston aikana. Liikeepäterävyyden vähennys voi tehdä tästä epäterävyydestä vähemmän
huomattavaa.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Liike-epäterävyyden vähennystä ei suoriteta.
Heikko
Vähentää nopeasti liikkuvien kuvien liike-epäterävyyttä. Huomaa,
että kuvat voivat olla hiukan tummempia ja ne voivat vilkkua.
Voimakas
Vähentää liike-epäterävyyttä kuvissa, jotka liikkuvat nopeammin
kuin [Heikko]-asetuksella. Huomaa, että kuvat voivat olla
tummempia ja ne voivat vilkkua.
• Jos projektorin asetus [Voimakas] tai [Heikko] tuottaa häiritsevää vilkkumista, valitse
arvoksi [Pois].
• [Liike-epäterävyyden vähennys] ei ole käytettävissä [DICOM SIM] -kuvatilassa. Valikko
näkyy harmaana.
Kieli
> [Järjestelmäasetukset] > [Kieli]
Valitse valikon näyttökieli.
Kieli
englanti
venäjä
tšekki
saksa
hollanti
tanska
ranska
suomi
arabia
italia
norja
kiina (yksinkertaistettu)
espanja
turkki
kiina (perinteinen)
portugali
puola
korea
ruotsi
unkari
japani
148
Valikkokuvaukset
Muut asetukset
> [Järjestelmäasetukset] > [Muut asetukset]
Rekisteröi salasana, määritä salasana, palauta ilmansuodatinlaskuri, ajoita toiminto
ja käytä muita asetuksia ja tietoja.
Salasana-asetus
Estää projektorin käytön ilman oikeaa salasanaa.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Projektoria voi käyttää, vaikka salasanaa ei ole syötetty.
Päällä
Projektoria ei voi käyttää, ellet syötä salasanaasi.
Salasanan peruuttaminen
Peruuttaminen
projektorissa
Voit pakottaa salasanan peruuttamisen kaukosäätimestä painamalla
Peruttaminen
valmiustilassa MENU-painiketta kolme kertaa ja painamalla sitten
kaukosäätimessä
POWER-painiketta.
149
Valikkokuvaukset
• Et voi valita [Päällä], ellet ole suorittanut [Rekisteröi salasana] -toimintoa.
Kun asetat salasanan, salasanan syöttönäyttö näkyy laitetta käynnistettäessä.
Syötä 4-numeroinen salasana.
Syötä salasana kaukosäätimen [ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeilla tai
numeropainikkeilla.
Jos salasana on oikea, heijastaminen alkaa. Jos syötät väärän salasanan kolme
kertaa, virta katkaistaan.
• Projektori sammuu myös silloin, jos salasanan syöttönäytöllä ei tapahdu mitään
kolmeen minuuttiin.
Valikko-opas
Sammuta projektori ja irrota virtapistoke.
Pidä reunaohjaimen MENU-painiketta painettuna ja irrota virtapistoke.
Varmista, että pidät MENU-painiketta painettuna, kunnes kuulet
merkkiäänen. Kun projektorista kuuluu merkkiääni, salasana on
peruutettu. (Myös syötetty salasana palautetaan.)
Valikkokuvaukset
Rekisteröi salasana
Voit rekisteröidä salasanan heijastuksen käynnistämistä varten.
Syötä 4-numeroinen salasana.
Syötä salasana kaukosäätimen osoitinpainikkeilla [ ] (1) / [ ] (2) / [ ] (3) / [ ] (4) tai
numeropainikkeilla.
Nelinumeroinen salasana syötetään vasemmalta oikealle. Kun viimeinen numero on syötetty,
salasana rekisteröidään automaattisesti.
Keskeytä rekisteröinti painamalla MENU-painiketta.
Päivämäärän ja ajan asetukset
Aseta ajan asetukset, kuten nykyinen päivämäärä ja aika, päivämäärän/ajan esitysmuoto,
kesäaika ja aikavyöhyke.
Alavalikko
Toiminto
Valitse päivämäärä ja kellonaika. Määritetty päivämäärä ja kellonaika
näkyvät ja ne päivitetään joka sekunti.
Näyttö on tyhjä, jos [Päivämäärä ja kellonaika] -asetusta ei ole
määritetty.
Alavalikko
Päivämäärä ja
kellonaika
Toiminto
Päivämäärä
Syötä päivämäärä.
Kellonaika
Syötä aika.
Syötä
Vahvista syöttämäsi arvot. Tällöin [Päivämäärä ja
kellonaika] alkaa toimia.
• Päivämäärän/kellonajan esitysmuoto valitaan kohdassa
[Päivämäärän esitysmuoto].
• Asetukset voivat palautua, jos projektoria ei ole kytketty
päälle pitkään aikaan.
Päivämäärän
esitysmuoto
Valitse [Vuosi/kuukausi/päivämäärä], [Kuukausi/päivämäärä/vuosi] tai
[Päivämäärä/kuukausi/vuosi] päivämäärän esitysmuodoksi
päivämäärälle ja kellonajalle aikatauluissa ja muualla.
Säätää ajan yhden tunnin edelle kesäajan aluksi ja yhden tunnin
taakse kesäajan lopuksi. Kesäajan ajoitus on määritettävä etukäteen.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poistaa kesäajan käytöstä.
Päällä
Ottaa kesäajan käyttöön.
Muokkaa
Muokkaa kesäajan alkamista ja päättymistä. Määritä
muokkausnäytöllä kuukausi, päivä ja kellonaika, jotka
näkyvät alkamis- ja päättymisajan/-päivän vieressä.
Kesäaika
[Päällä]-vaihtoehto [Kesäaika]-kohdassa ei ole käytettävissä,
ennen kuin alkamis- ja päättymisaika on asetettu.
Alue
Valitse kaupunki aikavyöhykkeeltä, jonne projektori on asennettu.
Tällöin näytetään sen kaupungin aikavyöhyke, joka on valittu
[Aikavyöhyke]-kohdassa.
150
Valikkokuvaukset
Alavalikko
Toiminto
Valitse, synkronoidaanko projektorin aika SNTP:n (Simple Network
Time Protocol) avulla.
Alavalikko
SNTP
Toiminto
Päällä (IPv4)
Käytä SNTP:tä IPv4-yhteyden kautta.
Päällä (IPv6)
Käytä SNTP:tä IPv6-yhteyden kautta.
Pois
Poistaa SNTP:n käytöstä.
• [SNTP] ei ole käytettävissä, kun [Verkko (langallinen/
langaton)] -asetuksen arvoksi on valittu [Pois/Pois].
• Määritä SNTP-palvelimen IP-osoite verkkonäytössä. [SNTP]
ei ole käytettävissä, jos SNTP-palvelimen IP-osoitetta ei ole
määritetty.
Aikataulu
Joitakin projektorin tehtäviä voi automatisoida aikatauluttamalla ne. Aikatauluta tehtävä valitsemalla
[Oletus], joka ei ole tiettynä ajanjaksona, tai yksi viidestä erityisajanjaksosta, jotka voit määrittää.
Toiminto
Oletus
Määritä yleinen aikataulu, joka ei ole tietyn ajanjakson aikana.
Erityisajanjakso
1–5
Määritä enintään viisi erityisajanjaksoa toiminnan aikataulutukseen.
• [Päällä] näkyy harmaana, kunnes määrität ajanjakson [Erityisajanjakso 1] –
[Erityisajanjakso 5].
• [Päällä] ja [Pois] näkyvät harmaina ajanjaksoille [Erityisajanjakso 1] –
[Erityisajanjakso 5], jotka ovat jo menneet.
• Jos määrität minkä tahansa aikataulun arvoon [Päällä], [Valmiustilan virta-asetus]
(P146) muuttuu arvoon [Normaali].
• [Oletus]-asetuksen mukaisesti aikatalutettuja tehtäviä ei suoriteta, kun
erityisajanjaksoaikataulut ovat voimassa.
151
Valikkokuvaukset
Lisäasetus
Valikko-opas
Erityisajanjakson [Ajanjakso]-asetusta ei voi määrittää niin, että se on päällekkäin
toisen ajanjakson kanssa.
Valikkokuvaukset
Aikataulun lisäasetukset
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poista aikataulu käytöstä.
Päällä
Ota aikataulu käyttöön.
Muokkaa aikataulua.
n Oletus
Muokkaa
152
Valikkokuvaukset
Lisäasetus
Toiminto
n Erityisajanjakso
Valitse päivä kohdassa [Viikonpäivä] ja valitse ajat, toiminnot ja
parametrit.
Alavalikko
Muokkaa
Jakso
Viikonpäivä
Toiminto
Syötä jakso (alkamis- ja päättymispäivät)
aikataulutetulle toiminnolle. Huomaa, että [Jakso]asetusta ei käytetä [Oletus]-aikataululle.
Muuta muokattavaa viikonpäivää.
Muokkaa tehtäviä, jotka on ajoitettu valitsemassasi
[Viikonpäivä]-kohdassa. Voit asettaa tai poistaa
lueteltuja aikoja, toimintoja ja parametreja (VIRTA
PÄÄLLÄ/POIS, TULO, KALIBROINTI).
Valikko-opas
Muokkaa
aikataulua
Valikkokuvaukset
153
Valikkokuvaukset
Lisäasetus
Toiminto
Alavalikko
Palauta
Toiminto
Tyhjennä valitun aikataulun asetuksien tiedot.
Määrittämäsi [Ajanjakso] ja viikonpäivä palautetaan.
Kopioi tietylle [Viikonpäivä]-asetukselle ajoitetut
tehtävät toiseen päivään aikataulun
kopiointivalikossa.
Muokkaa
Kopioi
aikataulu
toiseen
päivään
Kalibrointi
Kalibrointi säätää projektoria niin, että pitkäaikaisen käytön tai käyttöympäristön muutoksien
aiheuttamia muutoksia kuvan laadussa voidaan kompensoida.
Alavalikko
Toiminto
Palauta gamma, jos huomaat sävykäyrien muuttuneen tai neutraalien
värien muuttuneen sävytetyiksi, kun projektoria on käytetty jonkin
aikaa. Gamman palautusta voi käyttää vasta noin 30 minuutin
heijastuksen jälkeen.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Palaa tehdasasetuksiin suorittamatta gamman
palautusta.
Säädä
Palauttaa alkuperäisen gamman ja käyttää tulosta.
Palauta gamma
• Gamman palauttaminen palauttaa sävykäyrät ja neutraalit
värit mahdollisimman lähelle oletusta, mutta alkuperäistä
heijastusta ei voida toistaa täysin.
• Jos gamman palautus suoritetaan, säätönäyttöä heijastetaan
noin kuuden minuutin ajan.
• Voit pysäyttää Palauta gamma -toiminnon painamalla
POWER- tai EXIT-painiketta. Peruuttaminen palauttaa
asetuksen arvoon [Pois].
154
Valikkokuvaukset
Alavalikko
Toiminto
Käytä toimintoa, kun olet huolissasi valonlähteen värin ja luminanssin
heikkenemisestä jatketun käytön myötä.
Valonlähteen
kalibrointi
Lisäasetus
Toiminto
OK
Suorita valonlähteen kalibrointi.
Peruuta
Älä suorita valonlähteen kalibrointia.
Valonlähteen kalibrointia voi käyttää vasta noin 30 minuutin heijastuksen jälkeen.
Laukaisee
Näytön tai muun ulkoisen laitteen toiminnon voi laukaista ottamalla projektorin käyttöön tai
pois.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Ei lähtöä laukaisevasta liittimestä.
Kytke virtaan
12 V:n jännitelähtö laukaisuliittimestä heijastuksen aikana. Käytetään
laukaisemaan toiminto näytöllä tai muussa ulkoisessa laitteessa
silloin, kun projektori kytketään päälle tai pois päältä.
Ilmansuodatinlaskuri
Näyttää laskurin, joka muistuttaa sinua ilmansuodattimen vaihtamisesta.
Näyttää myös laskurin palautusnäytön.
• Palauta ilmansuodatinlaskuri suodattimen vaihdon jälkeen.
• Katso lisätiedot ilmansuodattimen vaihtamisesta kohdista P190 – P191.
Teholaskuri
Kertoo kokonaisajan, jonka projektori on ollut yhdistettynä virransyöttöön.
Valikko-opas
Tätä arvoa ei palauteta, vaikka suoritettaisiin [Tehdasasetukset].
Valikkokuvaukset
155
Valikkokuvaukset
Laiteohjelmisto
Päivitä projektorin laiteohjelmisto.
Tarkista mainittu versio ennen laiteohjelmiston päivittämistä.
Päivitä projektorin laiteohjelmisto seuraavasti.
1. Lataa päivitetty laiteohjelmisto Canonin verkkosivulta ja tallenna se USB-muistin
juurihakemistoon.
2. Aseta USB-muisti USB-porttiin.
3. Seuraa näytettyjä ohjeita päivitysprosessin suorittamiseksi.
• Tässä näkyvät laiteohjelmistot ovat vain kuvitustarkoituksiin ja ne voivat poiketa
todellisista versioista.
• Joissakin tapauksissa päivityksiä ei ehkä voi ladata. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyttä Canon-asiakaspalvelukeskukseen.
• Laiteohjelmiston päivittäminen kestää muutaman minuutin. Päivityksen aikana LEDmerkkivalo vilkkuu punaisena. Älä katkaise tulostimesta virtaa, kun LED vilkkuu.
Päivityksen jälkeen projektori käynnistyy automaattisesti ja siirtyy valmiustilaan.
Tehdasasetukset
Voit palauttaa valikkokohteen asetukset ja palauttaa järjestelmäasetukset tehdasasetuksiin.
Lisäasetus
Toiminto
OK
Asetukset palautetaan oletusasetuksiin.
Peruuta
Asetuksia ei palauteta oletusasetuksiin.
156
Valikkokuvaukset
Verkkoasetus
Tässä osiossa kuvatut asetukset koskevat langallisia ja langattomia
verkkoyhteyksiä, verkon salasanan asettamista ja muita
verkkoheijastamisen ominaisuuksia.
Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI-1.
Valikko
Toiminto
Lisätiedot
Verkon salasana-asetus
Aktivoi tai deaktivoi salasanasuojaus
verkkoasetuksille.
P158
Rekisteröi verkon
salasana
Aseta verkon salasana.
P158
Verkko (langallinen/
langaton)
Ota langallinen tai langaton verkkoyhteys ja
toimintatila käyttöön tai pois käytöstä.
P159
Lisäasetukset
(langallinen)
Näytä ja määritä lisäasetukset langallisille
yhteyksille.
P160
Lisäasetukset
(langaton)
Näytä ja määritä lisäasetukset langattomille
yhteyksille.
P164
PJLink*
Ota PJLink käyttöön tai poista se käytöstä.
P169
AMX Device Discovery*
Ota AMX Device Discovery käyttöön tai poista se
käytöstä.
P170
Crestron RoomView*
Ota Crestron RoomView käyttöön tai poista se
käytöstä.
P170
Tiedot
Näytä verkon tiedot.
P171
Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai on piilotettu.
* Käytettävissä vain langallisille yhteyksille.
157
Valikkokuvaukset
P158
Valikko-opas
Verkkoasetusten lukitus
Lukitse tai vapauta verkkoasetukset riippuen siitä,
haluatko estää muutokset.
Valikkokuvaukset
Verkkoasetusten lukitus
> [Verkkoasetus] > [Verkkoasetusten lukitus]
Voit lukita/avata verkkoasetukset niin, että niitä ei voi muuttaa.
Lisäasetus
Toiminto
Vapauta
Peruuttaa lukituksen ja sallii muiden verkkoasetusten muuttamisen.
Salasana on annettava, jotta lukon voi peruuttaa. Syötä 4-numeroinen
verkon salasana kaukosäätimen [ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeilla tai
numeropainikkeilla.
Lukitse
Lukitsee asetukset.
• Verkon lukituksen pakotettu peruutus
Peruuta lukitus painamalla näitä painikkeita seuraavassa järjestyksessä: [ ] [Kyllä]
[ ] [Kyllä] [ ] [Kyllä]. Tämä toiminto palauttaa verkon salasanan arvoon [ ] [ ] [ ]
[ ] ([1] [1] [1] [1]).
• Kun valitset [Verkon salasana-asetus] -asetuksen arvoksi [Pois], verkkoasetuksia ei ole
lukittu.
Verkon salasana-asetus
> [Verkkoasetus] > [Verkon salasana-asetus]
Voit määrittää, tarvitaanko salasanaa projektorin verkkoasetusten muuttamiseen.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Verkon salasanaa ei käytetä.
Päällä
Verkon salasana on käytössä.
Rekisteröi verkon salasana
> [Verkkoasetus] > [Rekisteröi verkon salasana]
Syötä projektorin verkon salasana kaukosäätimen [ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeilla
tai numeropainikkeilla.
158
Valikkokuvaukset
Verkko (langallinen/langaton)
> [Verkkoasetus] > [Verkko (langallinen/langaton)]
Ota langallinen tai langaton verkkoyhteys ja toimintatila käyttöön tai pois käytöstä.
[Pois]-asetus voi säästää energiaa.
Lisäasetus
Toiminto
Pois/Pois
Poistaa verkkotoiminnon käytöstä.
Päällä/Pois
Käytössä on vain langallinen verkko.
Päällä/Päällä (Pj AP)
Ottaa sekä langallisen että langattoman (PJ AP -tila)
verkkotoiminnon käyttöön.
Pois/Päällä (Pj AP)
Ottaa vain langattoman (PJ AP -tila) verkkotoiminnon käyttöön.
Pois/Päällä (Infra)
Ottaa vain langattoman (infrastruktuuritila) verkkotoiminnon
käyttöön.
Huomautuksia langattomasta yhteydestä
PJ AP -tilan (P65) ensimmäisessä käynnistämisessä näkyviin tulee viesti, jossa sinua
pyydetään tarkistamaan suojausavaimen asetukset.
Valikko-opas
Valikkokuvaukset
159
Valikkokuvaukset
Lisäasetukset (langallinen)
> [Verkkoasetus] > [Lisäasetukset (langallinen)]
Näytä langallinen IP-osoite, yhdyskäytävän osoite ja muita asetuksia ja muuta niitä
manuaalisesti. Käytettävissä vain, kun langallisen verkon asetus on [Päällä].
Valikko
MAC-osoite
Toiminto
Projektorin langallinen MAC-osoite.
Määritä projektorin langallisen LAN-verkon (IPv4) yksityiskohdat.
Alavalikko
IP-osoite
Toiminto
Langallisen LAN-verkon IP-osoite (IPv4).
Aliverkkomaski Langallisen LAN-verkon aliverkkomaski (IPv4).
IPv4lisäosoiteasetukset
Yhdyskäytävän
Langallisen LAN-verkon yhdyskäytävän osoite (IPv4).
osoite
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poistaa DHCP-toiminnon käytöstä.
TCP/IP-asetukset voi määrittää
manuaalisesti.
Päällä
Ottaa DHCP-toiminnon käyttöön.
Hakee DHCP-palvelimen. TCP/IP:n
manuaalisia asetuksia (IP-osoite,
aliverkkomaski ja yhdyskäytävän
osoite) ei enää voi syöttää, koska
IP-osoite saadaan DHCPpalvelimelta.
DHCP
160
Valikkokuvaukset
Valikko
Toiminto
Alavalikko
Toiminto
Vaihda tai määritä yhteyksissä käytettävä IP-osoite,
aliverkkomaski ja yhdyskäytävän osoite.
IPv4lisäosoiteasetukset
TCP/IPasetus
• Tämä valikko ei ole käytettävissä (näkyy
harmaana), kun [DHCP] (P160) on [Päällä].
• Jos syötetään virheellinen arvo, näkyviin
tulee teksti Virheellinen tieto. Jos näin käy,
syötä kelvollinen arvo.
• Jos [Verkko (langallinen/langaton)] kohdassa on valittu [Päällä/Päällä (Pj AP)],
näkyviin tulee teksti Cannot set identical
segment IP (Ei voi määrittää saman
segmentin IP:tä), jos määrität saman
aliverkon kuin PJ AP -tilassa. Syötä toinen
aliverkko tai muuta [Verkko (langallinen/
langaton)] -asetus arvoon [Päällä/Pois]
ennen kuin syötät langallisen IP-osoitteen
uudelleen.
Toiminto
Poistaa käytöstä projektorin langallisen LAN-verkon
(IPv6) toiminnon.
Päällä
Ottaa projektorin langallisen LAN-verkon (IPv6)
toiminnon käyttöön. [IPv6-lisäosoiteasetukset] on nyt
käytettävissä.
IPv6
161
Valikkokuvaukset
Pois
Valikko-opas
Lisäasetus
Valikkokuvaukset
Valikko
Toiminto
Määritä projektorin langallisen LAN-verkon (IPv6) yksityiskohdat.
Alavalikko
IPv6lisäosoiteasetukset
Toiminto
Linkki
paikallinen
Langallisen LAN-verkon paikallisen linkin osoite (IPv6).
Autom.
Langallisen LAN-verkon (IPv6) automaattiset osoitteet
(enintään viisi).
Manuaalinen
Langallisen LAN-verkon manuaalinen osoite (IPv6).
Yhdyskäytävä Langallisen LAN-verkon yhdyskäytävän osoite (IPv6).
Automaattiset Ota käyttöön / poista käytöstä langallisen LAN-verkon
asetukset
(IPv6) automaattisen osoitteen asetus.
Määritä langallisen LAN-verkon (IPv6) asetukset
manuaalisesti. Vaihda tai määritä IPv6-osoite,
etuliitteen pituus ja yhdyskäytävän osoite.
Manuaaliset
asetukset
Jos syötetään virheellinen arvo, näkyviin tulee
teksti Virheellinen tieto. Jos näin käy, syötä
kelvollinen arvo.
162
Valikkokuvaukset
Valikko
Verkkoaset.
alustaminen
Toiminto
Valikkokuvaukset
163
Valikko-opas
Seuraavat verkkoasetukset alustetaan.
Projektorin valikosta määritetyt asetukset
• Verkkoasetusten lukitus (P158)
• Verkon salasana-asetus (P158)
• Rekisteröi verkon salasana (P158)
• Verkko (langallinen/langaton) (P159)
• Lisäasetukset (langallinen) (P160)
- IPv4-lisäosoiteasetukset (P160)
- DHCP (langallinen LAN (IPv4)) (P160)
- TCP/IP-asetus (P161)
- IP-osoite (langallinen LAN (IPv4)) (P160)
- Aliverkkomaski (langallinen LAN (IPv4)) (P160)
- Yhdyskäytävän osoite (langallinen LAN (IPv4)) (P160)
- IPv6 (P161)
- IPv6-lisäosoiteasetukset (P162)
- Automaattiset asetukset (P162)
- Manuaaliset asetukset (P162)
- IP-osoite (langallinen LAN (IPv6)) (P162)
- Etuliitteen pituus (P162)
- Yhdyskäytävän osoite (langallinen LAN (IPv6)) (P162)
• PJLink (P169)
• AMX Device Discovery -asetukset (P170)
• Crestron RoomView -asetukset (P170)
Verkkonäytöllä määritetyt asetukset
• [Salasana] (P173)
• [Langallinen] (P179)
- IPv4
- DHCP (P179)
- IP-osoite (P179)
- Aliverkkomaski (P179)
- Oletusyhdyskäytävä (P179)
- IPv6
- IPv6 (P180)
- Automaattinen konfiguraatio (P180)
- IP-osoite (P180)
- Etuliitteen pituus (P180)
- Oletusyhdyskäytävä (P180)
• [Sähköposti] (P184)
• [SNMP] (P186)
• [Projektorin tiedot] (P187)
• [PJLink] (P187)
Valikkokuvaukset
Lisäasetukset (langaton)
> [Verkkoasetus] > [Lisäasetukset (langaton)]
Näytä langaton IP-osoite, yhdyskäytävän osoite ja muita asetuksia ja muuta niitä
manuaalisesti. Käytettävissä vain, kun langattoman verkon asetus on [Päällä].
Valikko
Toiminto
Tila
Näyttää langattoman yhteyden tilan (P65).
SSID
Näyttää yhteyspisteen SSID:n.
Suojaus
Näyttää suojausasetuksen.
Kanava
Näyttää yhteydelle käytetyn kanavan.
Signaalinvoimakk
uus
Näyttää kulloisenkin signaalinvoimakkuuden mittauksen mukaan.
MAC-osoite
Projektorin langaton MAC-osoite.
Valitse yhteysmenetelmä infrastruktuuritilassa.
Alavalikko
Toiminto
PBC
Yhdistä PBC (push-button) -tilassa.
Näytettyjen ohjeiden mukaan paina langattoman
perusaseman (yhteyspiste) painiketta ja valitse
näytöltä [Kyllä] kahden minuutin kuluessa.
PIN
Yhdistä PIN-tilassa.
Näytettyjen ohjeiden mukaan syötä näkyvä
8-numeroinen PIN-koodi langattomaan perusasemaan
(yhteyspiste) ja valitse näytöltä [Kyllä] 10 minuutin
kuluessa.
Wi-Fi Protected
Setup
164
Valikkokuvaukset
Valikko
Toiminto
Määritä projektorin langattomat asetukset manuaalisesti.
Alavalikko
Tila
Toiminto
Näyttää langattoman yhteyden tilan (P65).
Näytetään luettelo käytettävissä olevista
yhteyspisteiden SSID-tunnuksista. Löydät
käytettävissä olevat yhteyspisteet läheltä tai voit
syöttää yhteyspisteen SSID:n näppäimistöllä.
Manuaaliset
asetukset
SSID
Kanava
Näyttää nykyisen langattoman kanavan (1–11).
Avaintunnus
Valitse langaton WEP-avaintunnus. Käytettävissä vain,
kun suojaukseksi on valittu [WEP].
Avaintyyppi
Valitse langattoman suojausavaimen syöttötyyppi.
Käytettävissä vain, kun suojaukseksi on valittu [Avoin].
Avain
Syötä langaton suojausavain.
Käytettävissä vain, kun suojaukseksi on valittu [Avoin].
Käytä
Yhdistä nykyisillä asetuksilla.
165
Valikkokuvaukset
Valitse langaton suojaus vaihtoehdoista [Avoin],
[WEP], [WPA2 AES] tai [WPA/WPA2 TKIP/AES]. PJ
AP -tilassa vaihtoehdot ovat [Avoin] tai [WPA2 AES].
Valikko-opas
Suojaus
Valikkokuvaukset
Valikko
Toiminto
Määritä projektorin langattoman LAN-verkon (IPv4) yksityiskohdat.
Alavalikko
Toiminto
IP-osoite
Projektorin langattoman LAN-verkon IP-osoite (IPv4).
Aliverkkomaski
Projektorin langattoman LAN-verkon aliverkkomaski
(IPv4).
Yhdyskäytävän Projektorin langattoman LAN-verkon yhdyskäytävän
osoite
osoite (IPv4).
Ota langaton DHCP käyttöön projektorissa tai poista
se käytöstä.
Lisäasetus
IPv4lisäosoiteasetukset
Toiminto
Pois
Poistaa DHCP-toiminnon käytöstä.
TCP/IP-asetukset voi määrittää
manuaalisesti.
Päällä
Ottaa DHCP-toiminnon käyttöön.
Hakee DHCP-palvelimen. TCP/IP:n
manuaalisia asetuksia (IP-osoite,
aliverkkomaski ja yhdyskäytävän
osoite) ei enää voi syöttää, koska IPosoite saadaan DHCP-palvelimelta.
DHCP
Määritä projektorin langattomat TCP/IP-asetukset.
• Tämä valikko ei ole käytettävissä (näkyy
harmaana), kun [DHCP] on [Päällä].
• Jos syötetään virheellinen arvo, näkyviin
tulee teksti Virheellinen tieto. Jos näin käy,
syötä kelvollinen arvo.
TCP/IPasetus
166
Valikkokuvaukset
Valikko
Toiminto
Lisäasetus
IPv6
Toiminto
Pois
Poistaa käytöstä projektorin langattoman LAN-verkon
(IPv6) toiminnon.
Päällä
Ottaa projektorin langattoman LAN-verkon (IPv6)
toiminnon käyttöön. [IPv6-lisäosoiteasetukset] on nyt
käytettävissä.
IPv6-yhteys ei ole käytettävissä PJ AP -tilassa (P159). [IPv6]- ja
[IPv6-lisäosoiteasetukset]-valikot näkyvät harmaina.
Määritä projektorin langattoman LAN-verkon (IPv6) yksityiskohdat.
Alavalikko
Langattoman LAN-verkon paikallisen linkin osoite
(IPv6).
Autom.
Langattoman LAN-verkon (IPv6) automaattiset
osoitteet (enintään viisi).
Manuaalinen
Langattoman LAN-verkon manuaalinen osoite (IPv6).
Yhdyskäytävä Langattoman LAN-verkon yhdyskäytävän osoite (IPv6).
Automaattiset Ota käyttöön / poista käytöstä langattoman LANasetukset
verkon (IPv6) automaattisen osoitteen asetus.
Manuaaliset
asetukset
Jos syötetään virheellinen arvo, näkyviin tulee
teksti Virheellinen tieto. Jos näin käy, syötä
kelvollinen arvo.
167
Valikkokuvaukset
Määritä langattoman LAN-verkon (IPv6) asetukset
manuaalisesti. Vaihda tai määritä IPv6-osoite,
etuliitteen pituus ja yhdyskäytävän osoite.
Valikko-opas
IPv6lisäosoiteasetukset
Toiminto
Linkki
paikallinen
Valikkokuvaukset
Valikko
Verkkoaset.
alustaminen
Toiminto
Seuraavat verkkoasetukset alustetaan.
Projektorin valikosta määritetyt asetukset
• Verkkoasetusten lukitus (P158)
• Verkon salasana-asetus (P158)
• Rekisteröi verkon salasana (P158)
• Verkko (langallinen/langaton) (P159)
• Lisäasetukset (langaton) (P164)
- IPv4-lisäosoiteasetukset (P166)
- DHCP (langaton LAN (IPv4)) (P166)
- TCP/IP-asetus (P166)
- IP-osoite (langaton LAN (IPv4)) (P166)
- Aliverkkomaski (langaton LAN (IPv4)) (P166)
- Yhdyskäytävän osoite (langaton LAN (IPv4)) (P166)
- IPv6 (P167)
- IPv6-lisäosoiteasetukset (P167)
- Automaattiset asetukset (P167)
- Manuaaliset asetukset (P167)
- IP-osoite (langaton LAN (IPv6)) (P167)
- Etuliitteen pituus (P167)
- Yhdyskäytävän osoite (langaton LAN (IPv6)) (P167)
Verkkonäytöllä määritetyt asetukset
• [Salasana] (P173)
• [Langaton] (P181)
- IPv4
- DHCP (P181)
- IP-osoite (P181)
- Aliverkkomaski (P181)
- Oletusyhdyskäytävä (P181)
- IPv6
- IPv6 (P182)
- Automaattinen konfiguraatio (P182)
- IP-osoite (P182)
- Etuliitteen pituus (P182)
- Oletusyhdyskäytävä (P182)
• [Sähköposti] (P184)
• [Projektorin tiedot] (P187)
168
Valikkokuvaukset
PJLink
> [Verkkoasetus] > [PJLink]
Voit ottaa projektorin PJLink-verkkotoiminnon käyttöön tai pois käytöstä.
Kun toiminto on käytössä, verkon kautta voi käyttää PJLink-standardien mukaisia
komentoja.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poistaa PJLink-toiminnon käytöstä.
Päällä
Ottaa PJLink-toiminnon käyttöön.
• Projektori on Japan Business Machine and Information System Industries
Associationin (JBMIA) luomissa PJLink-standardeissa määritellyn Luokan 2 mukainen.
Projektori tukee kaikkia komentoja, jotka on määritelty PJLinkin Luokassa 2, ja PJLinkyhteensopivuus on varmistettu.
- Portin numero PJLink-komentojen siirtämistä varten on 4352 (TCP).
- Portin numero PJLink-laitteen hakua varten on 4352 (UDP).
- Lue lisää PJLinkin käyttämisestä kohdasta “PJLinkin asettaminen [PJLink]” (P187).
Lähteet ja vastaavat tuloliitännät
Tulolähteen numero
31
32
33
34
35
51
Tulosignaalin nimi
HDMI-1
HDMI-2
DP-1
DP-2
DP 1x2
HDBaseT
Luokka 1: Ohjaus- ja valvontatietojen standardointi projektorin perustoiminnoille
Luokka 2: Luokkaan 1 lisättyjen komentojen standardointi: laitteen haku, tilailmoitus ja
IPv6-tuki.
Voit tarkistaa PJLinkin tiedot Japan Business Machine and Information System Industries
Associationin verkkosivulta.
PJLink-verkkosivusto: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
169
Valikkokuvaukset
Se mahdollistaa projektorien keskitetyn ohjauksen ja käytön ohjaimen avulla kaikkien
valmistajien projektoreille.
JBMIA:n tavoitteena on parantaa käyttömukavuutta ja lisätä projektorien käyttöä
projektorien verkkovalvonnan ja ohjauksen varhaisen järjestelmällistämisen kautta, mikä
yleistyy tulevaisuudessa.
Valikko-opas
Mikä on PJLink?
Valikkokuvaukset
AMX Device Discovery
> [Verkkoasetus] > [AMX Device Discovery]
Tämän asetuksen avulla muut AMX Device Discovery -yhteensopivat laitteet voivat
havaita projektorin verkossa. Jos verkossa ei ole AMX Device Discovery -toimintoa,
valitse [Pois].
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poistaa AMX Device Discoveryn käytöstä.
Päällä
Ottaa AMX Device Discoveryn käyttöön. Projektori lähettää
ajoittain AMX-merkkipaketteja verkon kautta.
• Saat lisätietoja AMX Device Discovery -ominaisuudesta AMX:n verkkosivulta.
http://www.amx.com
Crestron RoomView
> [Verkkoasetus] > [Crestron RoomView]
Crestron RoomView mahdollistaa useiden projektorien keskitetyn hallinnan verkon
kautta. Verkossa olevia projektoreita voi hallita etäyhteyden avulla ongelmien
vianmääritystä tai projektorien sammuttamista tai käynnistämistä varten. Määritä,
onko Crestron RoomView käytössä.
Lisäasetus
Toiminto
Pois
Poistaa Crestron RoomView -toiminnon käytöstä.
Päällä
Ottaa Crestron RoomView -toiminnon käyttöön. Portti
RoomViewiin avataan ja projektori vastaa CIP-paketteihin.
Viestintä on mahdollista RoomView Express/Server -sovelluksen
tai Crestron Controllerin kautta (P188).
• Saat lisätietoja Crestron RoomView -toiminnosta Crestron® -verkkosivuilta.
http://www.crestron.com
170
Valikkokuvaukset
Tiedot
> [Verkkoasetus] > [Tiedot]
Näyttää verkon tiedot.
Valikko
Toiminto
Sähköp. lähettäjän osoite
Lähettäjän sähköpostiosoite virheviestien
lähettämistä varten (P184).
Vastaanottajan osoite
Näytetään [Asetettu jo] tai [Ei asetettu] sen mukaan,
onko vastaanottajan sähköpostiosoite määritetty
virheviestejä varten (P184).
IPv4
Tarkat tiedot
(langallinen)
IPv6
Langallisen LAN-verkon IP-osoite (IPv4).
Linkki
paikallinen
Linkki langallisen LAN-verkon (IPv6) paikalliseen IPosoitteeseen.
Autom.
Langallisen LAN-verkon automaattinen IP-osoite
(IPv6).
Manuaalinen
Langallisen LAN-verkon manuaalinen IP-osoite
(IPv6).
IPv4
Tarkat tiedot
(langaton)
IPv6
Langattoman LAN-verkon IP-osoite (IPv4).
Linkki
paikallinen
Linkki paikallinen langattoman LAN-verkon IP-osoite
(IPv6).
Autom.
Langattoman LAN-verkon automaattinen IP-osoite
(IPv6).
Manuaalinen
Langattoman LAN-verkon manuaalinen IP-osoite
(IPv6).
• [Tarkat tiedot (langallinen)] -valikon tiedot näytetään, kun [Verkko (langallinen/
langaton)] -arvoksi on valittu [Päällä/*].
• [Tarkat tiedot (langaton)] -valikon tiedot näytetään, kun [Verkko (langallinen/langaton)]
-arvoksi on valittu [*/Päällä].
Valikko-opas
Valikkokuvaukset
171
Valikkokuvaukset
Projektorin tietojen tarkistaminen
Voit tarkistaa heijastettujen kuvien signaalityyppien tiedot sekä muita tietoja.
Valikko
Toiminto
Mallinimi
Näyttää mallinimen.
Tulosignaali
Tiedot parhaillaan valitusta tulosignaalista.
Näytetään tietoja, kuten signaalin tyyppi, resoluutio, taajuus ja
värimuoto.
Laiteohjelmisto
Nykyinen laiteohjelmistoversio
Sarjanro
Tämän projektorin ainutkertainen sarjanumero
Projektorin käyttöaika
Näyttää kokonaisajan, jonka projektori on ollut käynnissä.
IP-osoite (langallinen)*
IP-osoite (IPv4) langallisille yhteyksille.
IP-osoite (langaton)*
IP-osoite (IPv4) langattomille yhteyksille.
Projektorin nimi*
Nimi, jonka avulla projektori tunnistetaan verkossa
Kommentit*
Näytetään kommentit, kuten projektorin asennussijainti (P187).
Järjestelmätietojen
tunnus
Järjestelmän tiedot. Normaalisti tätä ei näytetä.
* Arvoa ei näytetä, kun [Verkko (langallinen/langaton)] -asetuksen arvo on
[Pois/Pois].
Joitakin arvoja ei ehkä näytetä [Verkko (langallinen/langaton)] -asetuksista
riippuen. ( : näytetään, —: ei näytetä)
Verkko
(langallinen/langaton)
IP-osoite (langallinen)
Pois/
Pois
Päällä/
Pois
—
IP-osoite (langaton)
—
Projektorin nimi
—
Kommentit
—
—
172
Päällä/
Päällä
(Pj AP)
Pois/Päällä
(Pj AP)
Pois/
Päällä
(Infra)
—
—
Projektorin verkkonäyttövalikko
Tässä osiossa kuvataan projektorin verkkonäyttövalikkoa.
Salasanan asettaminen [Password]
Asetusnäytön [Password]-kohdassa voit asettaa käyttäjänimen ja salasanan
verkkonäytön kirjautumista varten. Lisätietoja asetusten määrittämisestä on
kohdassa “Verkkoasetus” (P72).
Nimike
Tehtaan
oletusasetukset
Selitys
Kun kirjaudut verkkonäytöllä, anna
käyttäjänimi 1-tavuisina merkkeinä ja
symboleina (4–15 merkkiä).
root
New password (Uusi
salasana)
Kun kirjaudut verkkonäytöllä, anna
salasana 1-tavuisina merkkeinä ja
symboleina (4–15 merkkiä).
system
Confirm new password
(Vahvista uusi salasana)
Vahvista salasana kirjoittamalla sama
salasana, jonka annoit kohdassa [New
password].
system
Suosittelemme oletussalasanan vaihtamista.
Valikko-opas
User name
(Käyttäjänimi)
Projektorin verkkonäyttövalikko
173
Projektorin verkkonäyttövalikko
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen [Date and time settings]
Asetusnäytön kohdassa [Date and time settings] voit määrittää ajan asetuksia,
kuten nykyisen päivämäärän ja ajan, päivämäärän/ajan esitysmuodon,
aikavyöhykkeen ja kesäajan. Lisätietoja asetusten määrittämisestä on kohdassa
“Verkkoasetus” (P72).
Nimike
Date (Päivämäärä)
Date and
time
(Päivämää Indication order
rä ja
(Merkintäjär-jestys)
kellonaika)
Selitys
Tehtaan oletusasetukset
Anna päivämäärä 1-tavuisina
numeroina.
2018/01/01
Valitse päivämäärän
esitysmuodoksi [VVVV/KK/PP],
[KK/PP/VVVV] tai [PP/KK/VVVV].
VVVV/KK/PP
Time (Kellonaika)
Anna aika 1-tavuisina numeroina
väliltä 00:00:00–23:59:59.
00:00:00
Time zone
(Aikavyöhyke)
Valitse oman aikavyöhykkeesi
kaupunki.
(GMT) Dublin, Lissabon,
Lontoo
SNTP
Valitse, otetaanko SNTP-toiminto
(Simple Network Time Protocol)
käyttöön vai pois käytöstä.
Jos valitset [ON (IPv4)], et voi
määrittää seuraavia asetuksia.
[Date]
[Time]
[IPv6 SNTP server IP address]
Jos valitset [ON (IPv6)], et voi
määrittää seuraavia asetuksia.
[Date]
[Time]
[IPv4 SNTP server IP address]
Pois
IPv4 SNTP server IP
address (IPv4 SNTPpalvelimen IP-osoite)
Anna IPv4 SNTP -palvelimen IPosoite
1-tavuisina numeroina.
0.0.0.0
IPv6 SNTP server IP Anna IPv6 SNTP -palvelimen IPaddress (IPv6 SNTP osoite
-palvelimen IP-osoite) 1-tavuisina numeroina.
174
<Blank>
Projektorin verkkonäyttövalikko
Nimike
Summer
ON/OFF (Päällä/
time
Pois)
(Kesäaika)
Selitys
Tehtaan oletusasetukset
OFF
Start point Month
(Aloituskohta
kuukausi)
Valitse kuukausi, jolloin kesäaika
alkaa.
1
Start point week
(Aloituskohta viikko)
Valitse viikko, jolloin kesäaika
alkaa.
1
Start point Day
(Aloituskohta päivä)
Valitse päivä, jolloin kesäaika
alkaa.
ma
Start point Time
(Aloituskohta aika)
Anna kesäajan alkamisaika 100:00
tavuisina numeroina väliltä 00:00–
23:59.
Finish point Month
(Loppumiskohta
kuukausi)
Valitse kuukausi, jolloin kesäaika
päättyy.
1
Finish point Week
(Loppumiskohta
viikko)
Valitse viikko, jolloin kesäaika
päättyy.
1
Finish point Day
(Loppumiskohta
päivä)
Valitse päivä, jolloin kesäaika
päättyy.
ma
00:00
Finish point Time
Anna kesäajan päättymisaika 1(Loppumiskohta aika) tavuisina numeroina väliltä 00:00–
23:59.
Valikko-opas
Valitse, otetaanko
kesäaikatoiminto käyttöön vai
pois (ajan säätö yhden tunnin
edelle kesäajan aluksi ja yhden
tunnin taakse kesäajan lopuksi).
Jos valitset [OFF], et voi määrittää
seuraavia asetuksia.
[Start point Month]
[Start point Week]
[Start point Day]
[Start point Time]
[Finish point Month]
[Finish point Week]
[Finish point Day]
[Finish point Time]
Projektorin verkkonäyttövalikko
175
Projektorin verkkonäyttövalikko
Aikataulun asettaminen [Schedule]
Asetusnäytön [Schedule]-kohdasta voit automatisoida joitakin projektorin tehtäviä
aikatauluttamalla ne. Aikatauluta toiminto valitsemalla [Usually], mikä ei ole tiettynä
aikana, tai yksi viidestä erityisajanjaksosta (Period.1 – Period.5), jotka voit
määrittää. Lisätietoja asetusten määrittämisestä on kohdassa “Verkkoasetus”
(P72).
Nimike
Schedule
view
(Aikataulu
näkymä)
Selitys
Tehtaan oletusasetukset
Valitse
ajanjakso
Valitse määritettävä erityisajanjakso.
Period.1 (Ajanjakso 1)
Ajan
asettaminen
Syötä vasemmanpuoleiseen ruutuun
erityisajanjakson alkamispäivä ja
oikeanpuoleiseen ruutuun päättymispäivä
käyttäen 1-tavuisia numeroita.
Ajanjaksot eivät voi olla päällekkäisiä.
2018/01/01
Usually
(Yleensä)
Näyttää yleisen aikataulun, jonka voi ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä
merkitsemällä valintaruudut.
Cleared (OFF)
(Tyhjennetty (Pois))
Period.1
(Ajanjakso 1)
Näyttää aikataulutetun ajanjakson 1
aikataulun. Voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä merkitsemällä
valintaruutu.
Cleared (OFF)
(Tyhjennetty (Pois))
Period.2
(Ajanjakso 2)
Näyttää aikataulutetun ajanjakson 2
aikataulun. Voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä merkitsemällä
valintaruutu.
Cleared (OFF)
(Tyhjennetty (Pois))
Period.3
(Ajanjakso 3)
Näyttää aikataulutetun ajanjakson 3
aikataulun. Voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä merkitsemällä
valintaruutu.
Cleared (OFF)
(Tyhjennetty (Pois))
Period.4
(Ajanjakso 4)
Näyttää aikataulutetun ajanjakson 4
aikataulun. Voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä merkitsemällä
valintaruutu.
Cleared (OFF)
(Tyhjennetty (Pois))
176
Projektorin verkkonäyttövalikko
Nimike
Schedule
view
(Aikataulu
näkymä)
Period.5
(Ajanjakso 5)
Selitys
Näyttää aikataulutetun ajanjakson 5
aikataulun. Voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä merkitsemällä
valintaruutu.
Time Schedule (Aikataulu) Näyttää viikon ajat ja päivät yleisessä tai
jaksoaikataulussa, joka on valittu
[Aikataulunäkymä]-kohdassa.
Vihreä pystysuora viiva: projektori
käynnissä, harmaa pystysuora viiva:
projektori pois, sininen pystysuora viiva:
vaihda tulosignaalia.
Päivää kohden voi määrittää enintään 8
aikataulua.
Tehtaan oletusasetukset
Cleared (OFF)
(Tyhjennetty (Pois))
—
Kun napsautat kohdetta [Schedule]-kohdassa, näkyviin tulee [Edit Schedule] näyttö, jossa voit muokata valitun päivän tai ajan aikataulua.
Nimike
Parameter
(Parametri)
Tehtaan oletusasetukset
—
Anna automaattisen suorituksen aika 1tavuisina numeroina väliltä 00:00–23:59.
<Blank>
Valitse automaattisen suorituksen
toiminnoksi [Power], [Input] tai
[Calibration].
Power (Virta)
Valitse automaattisen suorituksen
parametriksi jokin seuraavista.
• Kun [Operation]-kohdassa on valittu
[Power]:
[ON] / [OFF]
• Kun [Toiminto]-kohdassa on valittu
[Input]:
[HDMI-1/2] / [DP-1/2/1x2] / [HDBaseT]
• Kun [Operation]-kohdassa on valittu
[Calibration]:
[LIGHT]
PÄÄLLÄ
177
Projektorin verkkonäyttövalikko
Näyttää valitun aikataulun viikonpäivän.
Valikko-opas
Edit
Day (Päivä)
Schedule
Time (Aika)
(Muokkaa
aikataulua)
Operation
(Toiminto)
Selitys
Projektorin verkkonäyttövalikko
Kun napsautat [Add Schedule] [Time Schedule]-kohdassa, näkyviin tulee [Add
Schedule] -näyttö, jossa voit lisätä uuden aikataulun valittuun yleiseen tai
jaksoaikatauluun.
Nimike
Add
Schedule
(Lisää
aikataulu)
Tehtaan
oletusasetukset
Selitys
Day (Päivä)
Valitse automaattisen suorituksen
viikonpäivä. Voit valita useita päiviä.
Cleared (Tyhjennetty)
Time (Aika)
Anna automaattisen suorituksen aika 1- <Blank>
tavuisina numeroina alueelta 00:00–
23:59.
Operation
(Toiminto)
Valitse automaattisen suorituksen
toiminnoksi [Power], [Input] tai
[Calibration].
Power (Virta)
Parameter
(Parametri)
Valitse automaattisen suorituksen
parametriksi jokin seuraavista.
• Kun [Operation]-kohdassa on valittu
[Power]:
[ON] / [OFF]
• Kun [Toiminto]-kohdassa on valittu
[Input]:
[HDMI-1/2] / [DP-1/2/1x2] / [HDBaseT]
• Kun [Operation]-kohdassa on valittu
[Calibration]:
[LIGHT]
ON
Kun napsautat [Copy schedule to different day] kohdassa [Schedule], näkyviin
tulee [Schedule copy] -näyttö, jossa voit kopioida aikataulun mille tahansa näytölle
valitun yleisen aikataulun tai jaksoaikataulun kohdalle.
178
Projektorin verkkonäyttövalikko
Nimike
Schedule
copy
(Aikataulun
kopiointi)
Selitys
Tehtaan oletusasetukset
Copy origin
(Kopioi
alkuperä)
Valitse päivä, josta kopioidaan.
ma
Registration
Events
(Tapahtumien
rekisteröinti)
Näyttää aikataulun yksityiskohdat valittuna
päivänä.
<Blank>
Copy to day
(Kopioi
päivään)
Valitse päivä, johon kopioidaan. Voit valita
useita päiviä.
Cleared (Tyhjennetty)
Langallisen verkon perusasetukset [Wired]
Asetusnäytön [Wired]-kohdassa voit viimeistellä verkon perustietoja langallisille
yhteyksille. Lisätietoja asetusten määrittämisestä on kohdassa “Verkkoasetus”
(P72).
Nimike
IPv6:lle
Selitys
Tehtaan oletusasetukset
Näyttää projektorin langallisen MACosoitteen.
Projektorin langallinen
MAC-osoite
IPv4
address
(IPv4osoite)
DHCP
Valitse, otetaanko DHCP-toiminto käyttöön vai
pois käytöstä langalliselle LAN-verkolle
(IPv4). Seuraavia asetuksia ei voi määrittää
manuaalisesti, kun tämä asetus on [ON],
koska IP-osoite saadaan DHCP-palvelimelta.
[IP address]
[Subnet mask]
[Default gateway]
OFF
IP address
(IP-osoite)
Anna projektorin langallisen LAN-verkon
(IPv4) IP-osoite 1-tavuisina numeroina.
192.168.254.254
Subnet mask
(Aliverkkomaski)
Anna langallisen LAN-verkon (IPv4)
aliverkkomaski 1-tavuisina numeroina.
255.255.255.0
Default
gateway
(Oletusyhdysk
äytävä)
Anna langallisen LAN-verkon (IPv4)
oletusyhdyskäytävän osoite 1-tavuisina
numeroina.
0.0.0.0
179
Projektorin verkkonäyttövalikko
MAC address (MAC-osoite)
Valikko-opas
IPv4:lle
Projektorin verkkonäyttövalikko
Nimike
IPv6
address
(IPv6osoite)
Selitys
Tehtaan oletusasetukset
Link local
address
(Paikallinen
linkkiosoite)
Näyttää projektorin langallisen LAN-verkon
(IPv6) paikallisen IP-linkkiosoitteen.
Projektorin langallisen LANverkon (IPv6) paikallinen
IP-linkkiosoite
Auto
Näyttää projektorin automaattisesti
määritetyn langallisen LAN-verkon (IPv6)
osoitteen.
Automaattisesti määritetty
IP-osoite saadaan
[Automaattiset asetukset] kohdasta
Static
(Staattinen)
Näyttää projektorin manuaalisesti määritetyn
langallisen LAN-verkon (IPv6) osoitteen.
<Blank>
IPv6
Määritä päällä tai pois langallisen LANverkon IPv6-toiminnolle (IPv6).
Jos valitset [OFF], et voi määrittää seuraavia
asetuksia.
[Autoconfiguration]
[IP address]
[Prefix length]
[Default gateway]
OFF
Autoconfiguration (Automaattinen
konfiguraatio)
Määritä päällä tai pois langallisen LANverkon automaattisen asetuksen toiminnolle
(IPv6).
PÄÄLLÄ
IP address
(IP-osoite)
Anna langallinen LAN-osoite (IPv6) 1<Blank>
tavuisina numeroina tai kirjaimina väliltä A–F.
Prefix length
(Etuliitteen
pituus)
Anna langallisen LAN-verkon (IPv6)
etuliitteen pituus 1-tavuisina numeroina.
<Blank>
Default
gateway
(Oletusyhdysk
äytävä)
Anna langallisen LAN-verkon (IPv6)
oletusyhdyskäytävän osoite 1-tavuisina
numeroina tai kirjaimina väliltä A–F.
<Blank>
Jos TCP/IP:hen liittyviä asetuksia on muutettu, verkkoyhteys on katkaistava ja
muodostettava uudelleen.
Jos aliverkkomaskia on muutettu, valitse ylläolevalta näytöltä [Subnet mask] ja määritä
uusi aliverkkomaski.
180
Projektorin verkkonäyttövalikko
Langattoman verkon perusasetukset [Wireless]
Asetusnäytön [Wireless]-kohdassa voit viimeistellä verkon perustietoja
langattomille yhteyksille. Lisätietoja asetusten määrittämisestä on kohdassa
“Verkkoasetus” (P72).
IPv4:lle
Nimike
MAC address (MACosoite)
Selitys
Tehtaan oletusasetukset
Näyttää projektorin langattoman MACosoitteen.
Projektorin langaton MACosoite
DHCP
Valitse, otetaanko DHCP-toiminto
käyttöön vai pois käytöstä langattomalle
LAN-verkolle (IPv4). Seuraavia asetuksia
ei voi määrittää manuaalisesti, kun tämä
asetus on [ON], koska IP-osoite saadaan
DHCP-palvelimelta.
[IP address]
[Subnet mask]
[Default gateway]
OFF
IP address
(IP-osoite)
Anna projektorin langattoman LAN-verkon
(IPv4) IP-osoite 1-tavuisina numeroina.
192.168.253.254
Subnet mask
(Aliverkkoma
ski)
Anna langattoman LAN-verkon (IPv4)
aliverkkomaski 1-tavuisina numeroina.
255.255.255.0
Default
gateway
(Oletusyhdys
käytävä)
Anna langattoman LAN-verkon (IPv4)
oletusyhdyskäytävän osoite 1-tavuisina
numeroina.
0.0.0.0
Projektorin verkkonäyttövalikko
181
Valikko-opas
IPv4
address
(IPv4osoite)
IPv6:lle
Projektorin verkkonäyttövalikko
Nimike
IPv6osoite
Selitys
Tehtaan oletusasetukset
Link local
address
(Paikallinen
linkkiosoite)
Näyttää projektorin langattoman LANverkon (IPv6) paikallisen IPlinkkiosoitteen.
Projektorin langattoman
LAN-verkon (IPv6)
paikallinen IP-linkkiosoite
Auto
Näyttää projektorin automaattisesti
määritetyn langattoman LAN-verkon
(IPv6) osoitteen.
Automaattisesti määritetty
IP-osoite saadaan
[Automaattiset asetukset]
-kohdasta
Static
(Staattinen)
Näyttää projektorin manuaalisesti
määritetyn langattoman LAN-verkon
(IPv6) osoitteen.
<Blank>
IPv6
Määritä päällä tai pois langattoman LANverkon toiminnolle (IPv6).
Jos valitset [OFF], et voi määrittää
seuraavia asetuksia.
[Autoconfiguration]
[IP address]
[Prefix length]
[Default gateway]
OFF
Autoconfiguration (Automaattinen
konfiguraatio)
Määritä päällä tai pois langattoman LANverkon automaattisen asetuksen
toiminnolle (IPv6).
ON
IP address
(IP-osoite)
Anna langattoman LAN-verkon (IPv6) IPosoite 1-tavuisina numeroina tai kirjaimina
väliltä A–F.
<Blank>
Prefix length
(Etuliitteen
pituus)
Anna langattoman LAN-verkon (IPv6)
etuliitteen pituus 1-tavuisina numeroina.
<Blank>
Default
gateway
(Oletusyhdys
käytävä)
Anna langattoman LAN-verkon (IPv6)
oletusyhdyskäytävän osoite 1-tavuisina
numeroina tai kirjaimina väliltä A–F.
<Blank>
182
Projektorin verkkonäyttövalikko
Nimike
Wireless
setting
(Langaton
asetus)
Selitys
Tehtaan oletusasetukset
Wi-Fi
Protected
Setup
Valitse menetelmä langattoman yhteyden
muodostamista varten. Ei käytettävissä
langattomassa PJ AP LAN -tilassa.
None (Manual) (Ei mitään
(manuaalinen))
Mode (Tila)
Näytä tai valitse langattoman yhteyden
tila. Ei käytettävissä langattomassa PJ AP
LAN -tilassa.
Infrastructure mode
(select) (Infrastruktuuritila
(valitse))
Select SSID
(Valitse
SSID)
Valitse langattoman yhteyspisteen SSID.
Ei käytettävissä langattomassa PJ AP
LAN -tilassa.
<Blank>
SSID
Näytä tai valitse langattoman
yhteyspisteen SSID. Osittaista SSIDmuokkaamista tuetaan langattomassa PJ
AP LAN -tilassa.
<Blank>
Security
(Suojaus)
Näytä tai valitse langattoman suojauksen
asetusarvo.
Open (Auki)
Channel
(Kanava)
Näytä tai valitse langattoman kanavan
numero. Ei käytettävissä, kun langaton
LAN-tila on infrastruktuuritila.
6
Key ID
Näytä tai valitse langattoman WEP(Avaintunnus) avaimen tunnus. Ei käytettävissä, jos
suojauksen asetukseksi on valittu muu
kuin WEP.
1
Key type
(Avaintyyppi)
Valitse langattoman suojausavaimen
syöttötyyppi. Ei käytettävissä
langattomassa PJ AP LAN -tilassa.
ASCII
Key (Avain)
Syötä langaton suojausavain.
<Blank>
Valikko-opas
• Jos TCP/IP:hen liittyviä asetuksia on muutettu, verkkoyhteys on katkaistava ja
muodostettava uudelleen. Jos aliverkkomaskia on muutettu, valitse ylläolevalta
näytöltä [Subnet mask] ja määritä uusi aliverkkomaski.
• IPv6-yhteys ei ole käytettävissä PJ AP -tilassa (P65). [IPv6 address] näkyy harmaana.
• Osittaiselle SSID-muokkaukselle PJ AP langattomassa LAN-tilassa (P65) voit muokata
PJ:n ja _Canon0D:n välistä suhdetta. Syötä 1-tavuisia aakkosnumeerisia merkkejä,
mukaan lukien väliviivoja ja alaviivoja (1–15 merkkiä).
Projektorin verkkonäyttövalikko
183
Projektorin verkkonäyttövalikko
Sähköpostin määrittäminen [Mail]
Asetusnäytön [Mail]-kohdassa voit määrittää kohteet, joita tarvitaan virhe- ja
testiviestien määrittämiseen. Lisätietoja asetusten määrittämisestä on kohdassa
“Verkkoasetus” (P72).
Nimike
Selitys
Tehtaan oletusasetukset
Error report (Virheraportti)
Valitse, otetaanko virheviestien lähetystoiminto
päälle vai pois ja valitaanko käytettäväksi verkoksi
IPv4 vai IPv6.
OFF
To: (Vastaanottaja:)
Syötä virheviestien vastaanottajan osoite
1-tavuisina aakkosnumeerisina merkkeinä ja
symboleina (1–63 merkkiä).
MailUserAccount
Cc:
Syötä virheviestien CC-osoite 1-tavuisina
aakkosnumeerisina merkkeinä ja symboleina
(1–63 merkkiä).
<Blank>
From: (Lähettäjä:)
Syötä virheviestien lähettäjän osoite 1-tavuisina
aakkosnumeerisina merkkeinä ja symboleina
(1–63 merkkiä).
Projector@canon.co.jp
IPv4 SMTP server IP address
(IPv4 SMTP -palvelimen IPosoite)
Anna SMTP -palvelimen IP-osoite (IPv4)
1-tavuisina numeroina.
0.0.0.0
IPv4 SMTP server port
number (IPv4 SMTP palvelimen portin numero)
Anna SMTP -palvelimen portin numero (IPv4)
1-tavuisina numeroina (1–65535).
25
IPv6 SMTP server IP address
(IPv6 SMTP -palvelimen IPosoite)
Anna SMTP -palvelimen IP-osoite (IPv6)
1-tavuisina numeroina.
<Blank>
IPv6 SMTP server port
number (IPv6 SMTP palvelimen portin numero)
Anna SMTP -palvelimen portin numero (IPv6)
1-tavuisina numeroina (1–65535).
25
Mail resend interval*
(Sähköpostin
uudelleenlähetyksen aikaväli*)
Syötä sähköpostin uudelleenlähetyksen aikaväli,
kun on tapahtunut virhe (yksikkö: sekunti) alueella
0–59 sekuntia 1-tavuisilla numeroilla.
10
Mail resend times
(Sähköpostin
uudelleenlähetyksien määrä)
Syötä sähköpostin uudelleenlähetyksien määrä,
kun on tapahtunut virhe alueella 0–255 käyttäen
1-tavuisia numeroita.
3
184
Projektorin verkkonäyttövalikko
* Jos aikaväliksi on valittu 0 sekuntia, toistuvat yritykset sähköpostin lähettämiseksi
tehdään ([Mail resend times] -kohdassa määritetyllä tavalla) ilman taukoja
yritysten välissä.
Sähköpostin todennusasetukset
Asetusnäytön [Mail auth] -kohdassa [Mail]-kohdan alla voit määrittää asetukset
virheen sattuessa lähetettävän sähköpostin todennukseen. Lisätietoja asetusten
määrittämisestä on kohdassa “Verkkoasetus” (P72).
Nimike
Tehtaan
oletusasetukset
Selitys
OFF
User name
(Käyttäjänimi)
Syötä sähköpostin todennukseen
käytettävä käyttäjätunnus 1-tavuisina
aakkosnumeerisina merkkeinä ja
symboleina (1–63 merkkiä).
<Blank>
Password (Salasana)
Syötä sähköpostin todennukseen
käytettävä salasana 1-tavuisina
aakkosnumeerisina merkkeinä ja
symboleina (1–63 merkkiä).
<Blank>
Confirm password
(Vahvista salasana)
Vahvista salasana kirjoittamalla sama
salasana, jonka annoit kohdassa
[Password].
<Blank>
IPv4 POP3 server IP
address (IPv4 POP3 palvelimen IP-osoite)
Syötä POP3-palvelimen IP-osoite
(IPv4) 1-tavuisina numeroina.
0.0.0.0
IPv4 POP3 server port
number (IPv4 POP3 palvelimen portin
numero)
Anna POP3-palvelimen portin numero
(IPv4) 1-tavuisina numeroina
(1–65535).
110
IPv6 POP3 server IP
address (IPv6 POP3 palvelimen IP-osoite)
Syötä POP3-palvelimen IP-osoite
(IPv6) 1-tavuisina numeroina.
<Blank>
IPv6 POP3 server port
number (IPv6 POP3 palvelimen portin
numero)
Anna POP3-palvelimen portin numero
(IPv6) 1-tavuisina numeroina
(1–65535).
110
POP before SMTP
response time (POP
ennen SMTPvastausaikaa)
Syötä SMTP-todennuksen
aikakatkaisujakso POP3-todennuksen
jälkeen (yksikkö: millisekunti) käyttäen
1-tavuisia numeroita (0–9999
millisekuntia).
300
Testisähköpostin lähettäminen
Voit lähettää testisähköpostin kohdassa [Mail] määritettyyn osoitteeseen
asetusnäytöltä napsauttamalla näytön alaosassa [Send test mail].
185
Projektorin verkkonäyttövalikko
Valitse sähköpostin todennustapa. Jos
valitset [OFF], muita sähköpostin
todennusasetuksia ei voi muuttaa.
Valikko-opas
Mail authentication
(Sähköpostin todennus)
Projektorin verkkonäyttövalikko
SNMP-asetukset [SNMP]
Asetusnäytön [SNMP]-kohdasta voit määrittää asetukset, jotka liittyvät SNMP:tä
(Simple Network Management Protocol). Lisätietoja asetusten määrittämisestä on
kohdassa “Verkkoasetus” (P72).
Nimike
Selitys
Tehtaan
oletusasetukset
SNMP
Valitse SNMP-toiminnon versio. Jos
valitset [OFF], et voi määrittää muita
tämän näytön asetuksia.
OFF
Receive community
(Vastaanottava yhteisö)
Syötä projektorin tiedot vastaanottavan
yhteisön nimi 1-tavuisina
aakkosnumeerisina merkkeinä ja
symboleina (1–15 merkkiä).
<Blank>
Password (Salasana)
<Blank>
Syötä yhteisöasetuksien salasana 1tavuisina aakkosnumeerisina merkkeinä
ja symboleina (8–15 merkkiä). Voidaan
määrittää vain, kun SNMP-versio on V3.
Confirm password
(Vahvista salasana)
Vahvista salasana kirjoittamalla sama
salasana, jonka annoit kohdassa
[Password].
186
<Blank>
Projektorin verkkonäyttövalikko
Projektorin tietojen asettaminen [Projector info]
Asetusnäytön [Projector info] -kohdassa voit syöttää tarpeellisia kommentteja, kuten
projektorien nimiä ja sijainteja, jos projektorit on asennettu niin, että tietojen avulla
voidaan tunnistaa projektori silloin, kun verkkoon on asennettu useita projektoreja.
Lisätietoja asetusten määrittämisestä on kohdassa “Verkkoasetus” (P72).
Nimike
Selitys
Tehtaan oletusasetukset
Projector name
(Projektorin nimi)
Syötä projektorin nimi 1-tavuisina
aakkosnumeerisina merkkeinä ja
symboleina (1–63 merkkiä).
Canon Projector001
Comment (Kommentti)
Syötä olennaiset muistiinpanot, kuten
projektorin asennuspaikka.
<Blank>
Joitakin merkkejä, kuten #, ei voi käyttää kohdissa [Projector name] ja [Comment].
Asetusnäytön [PJLink]-kohdassa voit määrittää PJLink-toimintoja, jotka ovat
standardiominaisuuksia projektorin hallinnoimiseksi verkossa. Lisätietoja asetusten
määrittämisestä on kohdassa “Verkkoasetus” (P72). Lue lisää PJLinkistä kohdasta
“Mikä on PJLink?” (P169).
Valikko-opas
PJLinkin asettaminen [PJLink]
Projektorin verkkonäyttövalikko
187
Projektorin verkkonäyttövalikko
Nimike
Tehtaan
oletusasetukset
Selitys
PJLink
Ottaa PJLink-toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä. Jos valitset
[OFF], et voi määrittää muita tämän
näytön asetuksia.
ON
PJLink authentication
(PJLink-todennus)
Valitse, otetaanko PJLinktodennustoiminto käyttöön tai pois
käytöstä. Jos valitset [OFF], et voi
muuttaa seuraavia kohteita.
[Password]
[Confirm password]
ON
Password (Salasana)
Syötä PJLink-todennuksen salasana
1-tavuisina aakkosnumeerisina
merkkeinä (1–32 merkkiä).
system
Confirm password
(Vahvista salasana)
Vahvista salasana kirjoittamalla sama
salasana, jonka annoit kohdassa
[Password].
system
Notify 1 (Ilmoita 1)
Määritä, lähetetäänkö spontaani
tilailmoitus. Jos valitset [OFF], et voi
määrittää asetusta [Notify 1 IP
address].
OFF
Notify 1 IP Address
(Ilmoituksen 1 IPosoite)
Jos [Notify 1] on [ON], määritä
ilmoituksen vastaanottava IP-osoite.
<Blank>
Notify 2 (Ilmoita 2)
Määritä ilmoitus useille vastaanottajille.
OFF
Notify 2 IP Address
(Ilmoituksen 2 IPosoite)
Jos [Notify 2] on [ON], määritä
ilmoituksen vastaanottava IP-osoite.
<Blank>
Crestron Electronicsin valmistaman ohjaimen määrittäminen
[Crestron]
[Crestron e-Control] -näyttö avautuu. Saat lisätietoja Crestron-ohjaimesta
Crestronin verkkosivulta.
http://www.crestron.com
188
Huolto / Tuotemääritykset /
Vianmääritys
189
Ylläpito
Projektorin puhdistaminen
Puhdista projektori usein, jotta vältät pölyn kerääntymisen sen pinnalle.
Likainen objektiivi voi heikentää heijastetun kuvan laatua.
Varoitus
Huomio
Älä käytä projektorin ylläpitoon liimaa, voiteluaineita, öljyjä tai
emäksisiä pesuaineita. Ne voivat kiinnittyä kammioon ja vahingoittaa
sitä. Sen seurauksena projektori voi pudota kiinnikkeestään ja
aiheuttaa onnettomuuden tai henkilövahingon.
Sammuta projektori aina ennen sen puhdistamista. Irrota projektori
verkkovirrasta jäähdytyspuhaltimen pysähdyttyä ja odota vähintään
tunti. Muuten saatat saada palovammoja, koska pääyksikkö on todella
kuuma välittömästi projektorin sammuttamisen jälkeen.
Pyyhi projektorin pääyksikkö pehmeällä liinalla.
Jos projektori on todella likainen, kastele liina vedessä, jossa on pieni määrä
pesuainetta, purista liina huolellisesti ja pyyhi projektori liinalla. Pyyhi projektori
puhdistuksen jälkeen kuivalla liinalla.
• Älä koskaan käytä haihtuvaa puhdistusnestettä tai
bensiiniä, koska ne voivat vahingoittaa projektorin
pintakäsittelyä.
•
Älä käytä kemiallista pölypyyhettä.
Huomio
• Objektiivin pinta vaurioituu helposti, joten älä
käytä kovaa liinaa tai nenäliinoja.
Ilmansuodattimen vaihtaminen
Vaihda ilmansuodatin seuraavan ohjeen mukaisesti.
1
2
Sammuta projektori ja irrota virtapistoke.
Aseta sormi suodatinyksikön
alapuolella olevalle salvalle
projektorin sivussa ja vedä
suodatinyksikkö ulos.
Ilmansuodatin
Ilmansuodattimen
kehyksen kahva
190
Ylläpito
3
Paina ilmansuodatinta alhaalta
ylös ja irrota se
ilmansuodattimen kehyksestä.
Ilmansuodatin
Ilmansuodattimen
kehys
Asenna uusi ilmansuodatin
ilmansuodattimen kehykseen.
5
Kiinnitä kehys tiiviisti
projektoriin saakka
pitäen samalla kiinni
ilmansuodattimesta.
Ylläpito / Tuotemääritykset / Vianmääritys
4
191
Ylläpito
• Nollaa ilmansuodattimen vaihdon jälkeen [Ilmansuodatinlaskuri] (P155).
• Käsittele ilmansuodatinta varovasti. Jos se vaurioituu, ilmansuodatin ei toimi oikein.
• Jos haluat ostaa ilmansuodattimen (osan nro: RS-FL05), ota yhteyttä Canonasiakaspalvelukeskukseen.
Tuotemääritykset
n Tuetut signaalityypit
Tämä projektori tukee seuraavia signaalityyppejä.
Projektori heijastaa automaattisesti tulosignaalit oikein tietokoneista tai AVlaitteista, jotka ovat yhteensopivia seuraavien signaalien kanssa.
YCbCr422 on vasteenotettavissa 12 bitin värisyvyydellä kaikilla signaalityypeillä
(paitsi (*6)-alkuisilla taajuuksilla).
Yhteensopivuutta kaikkien tietokoneiden kanssa ei voida taata.
FP : Front porch
SW : Sync width
BP : Back porch
HDMI
Resoluutio
640x480
720x480
720x576
800x600
1280x720
1024x768
1366x768
1440x900
1280x1024
1920x1080(I)
1920x1080
2048x1080
2560x1080
1920x1200
2048x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160
Taajuus
Vaakasuuntainen Pystysuuntainen
[kHz]
[Hz]
31,469
31,469
31,250
37,879
18,000
37,500
45,000
48,363
47,712
48,000
55,935
55,469
63,981
28,125
31,250
33,750
27,000
56,250
67,500
66,576
67,500
26,400
56,250
66,636
66,000
74,038
74,556
74,582
74,100
88,787
98,713
52,593
52,438
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
59,940
59,940
50,000
60,317
24,000
50,000
60,000
60,004
59,790
(*1)60,000
59,887
59,901
60,020
25,000
(*1)25,000
30,000
24,000
50,000
60,000
(*1)59,924
60,000
24,000
50,000
(*1)59,978
60,000
59,950
59,885
(*1)59,905
(*1)60,000
59,951
59,972
(*1)23,993
(*1)23,999
24,000
25,000
30,000
(*2)50,000
(*2)60,000
Pistekello
[MHz]
25,175
27,000
27,000
40,000
59,400
74,250
74,250
65,000
85,500
72,000
106,500
88,750
108,000
74,250
72,000
74,250
74,250
148,500
148,500
147,000
148,500
99,000
185,625
181,250
198,000
154,000
193,250
205,250
157,684
241,500
268,500
266,750
209,750
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
192
Tyhjennyksen tiedot
Vaakasuuntainen Pystysuuntainen
FP, SW, BP
FP, SW, BP
16, 96, 48
16, 62, 60
12, 64, 68
40, 128, 88
1760, 40, 220
440, 40, 220
110, 40, 220
24, 136, 160
70, 143, 213
14, 56, 64
80, 152, 232
48, 32, 80
48, 112, 248
528, 44, 148
32, 168, 184
88, 44, 148
638, 44, 148
528, 44, 148
88, 44, 148
48, 32, 80
44, 44, 64
998, 44, 148
548, 44, 148
48, 32, 80
248, 44, 148
48, 32, 80
136, 200, 336
136, 216, 352
8, 32, 40
48, 32, 80
48, 32, 80
216, 400, 616
48, 32, 80
1276, 88, 296
1056, 88, 296
176, 88, 296
1056, 88, 296
176, 88, 296
10, 2, 33
9, 6, 30
5, 5, 39
1, 4, 23
5, 5, 20
5, 5, 20
5, 5, 20
3, 6, 29
3, 3, 24
1, 3, 28
3, 6, 25
3, 6, 17
1, 3, 38
4,5, 10, 30,5
45,5, 10, 114,5
4,5, 10, 30,5
4, 5, 36
4, 5, 36
4, 5, 36
3, 10, 18
4, 5, 36
4, 5, 11
4, 5, 36
3, 10, 18
4, 5, 11
3, 6, 26
3, 6, 36
3, 10, 32
21, 8, 6
3, 5, 33
3, 6, 37
3, 5, 24
3, 5, 17
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
Tuettu
bittisyvyys
[bit]
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12(*3)
8/10/12(*3)
8/10/12(*3)
8/10/12(*4)
8/10/12(*4)
Tuotemääritykset
Resoluutio
4096x2160
Taajuus
Vaakasuuntainen Pystysuuntainen
[kHz]
[Hz]
52,561
52,397
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
(*1)23,979
(*1)23,980
24,000
25,000
30,000
(*2)50,000
(*2)60,000
Pistekello
[MHz]
284,250
223,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
Tyhjennyksen tiedot
Vaakasuuntainen Pystysuuntainen
FP, SW, BP
FP, SW, BP
224, 432, 656
48, 32, 80
1020, 88, 296
968, 88, 128
88, 88, 128
968, 88, 128
88, 88, 128
3, 10, 19
3, 10, 12
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
Tuettu
bittisyvyys
[bit]
8/10/12
8/10/12
8/10/12(*3)
8/10/12(*3)
8/10/12(*3)
8/10/12(*4)
8/10/12(*4)
*1: EDIDiä ei tueta.
*2: YCbCr420 on EDID-tilassa vain silloin, kun [Korkea yhteensopivuus] on valittuna.
*3: 10 ja 12 bitin värisyvyys ovat saatavissa EDID-tilassa, kun [Suuri kaistanleveys (4260 Hz)] on
valittuna.
*4: 10 ja 12 bitin värisyvyys ovat saatavissa YCbCr420:lle EDID-tilassa, kun [Suuri kaistanleveys
(4260 Hz)] on valittuna.
FP : Front porch
SW : Sync width
BP : Back porch
DisplayPort (yksi tulo)
Resoluutio
640x480
720x480
720x576
800x600
1280x720
1024x768
1440x900
1280x1024
1920x1080(I)
1920x1080
2048x1080
2560x1080
1920x1200
2560x1440
2560x1600
59,940
59,940
50,000
60,317
24,000
50,000
60,000
60,004
59,790
(*1)60,000
59,887
59,901
60,020
25,000
30,000
24,000
50,000
60,000
(*1)59,924
60,000
24,000
50,000
(*1)59,978
60,000
59,885
59,950
(*1)59,905
(*1)60,000
59,951
59,972
25,175
27,000
27,000
40,000
59,400
74,250
74,250
65,000
85,500
72,000
106,500
88,750
108,000
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
147,000
148,500
99,000
185,625
181,250
198,000
193,250
154,000
205,250
157,684
241,500
268,500
193
Tyhjennyksen tiedot
Vaakasuuntainen Pystysuuntainen
FP, SW, BP
FP, SW, BP
16, 96, 48
16, 62, 60
12, 64, 68
40, 128, 88
1760, 40, 220
440, 40, 220
110, 40, 220
24, 136, 160
70, 143, 213
14, 56, 64
80, 152, 232
48, 32, 80
48, 112, 248
528, 44, 148
88, 44, 148
638, 44, 148
528, 44, 148
88, 44, 148
48, 32, 80
44, 44, 64
998, 44, 148
548, 44, 148
48, 32, 80
248, 44, 148
136, 200, 336
48, 32, 80
136, 216, 352
8, 32, 40
48, 32, 80
48, 32, 80
10, 2, 33
9, 6, 30
5, 5, 39
1, 4, 23
5, 5, 20
5, 5, 20
5, 5, 20
3, 6, 29
3, 3, 24
1, 3, 28
3, 6, 25
3, 6, 17
1, 3, 38
4,5, 10, 30,5
4,5, 10, 30,5
4, 5, 36
4, 5, 36
4, 5, 36
3, 10, 18
4, 5, 36
4, 5, 11
4, 5, 36
3, 10, 18
4, 5, 11
3, 6, 36
3, 6, 26
3, 10, 32
21, 8, 6
3, 5, 33
3, 6, 37
Tuettu
bittisyvyys
[bit]
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
Tuotemääritykset
2048x1200
31,469
31,469
31,250
37,879
18,000
37,500
45,000
48,363
47,712
48,000
55,935
55,469
63,981
28,125
33,750
27,000
56,250
67,500
66,576
67,500
26,400
56,250
66,636
66,000
74,556
74,038
74,582
74,100
88,787
98,713
Pistekello
[MHz]
Ylläpito / Tuotemääritykset / Vianmääritys
1366x768
Taajuus
Vaakasuuntainen Pystysuuntainen
[kHz]
[Hz]
Tuotemääritykset
Resoluutio
3840x2160
4096x2160
Taajuus
Vaakasuuntainen Pystysuuntainen
[kHz]
[Hz]
52,593
52,438
54,000
56,250
67,500
110,500
112,500
133,187
133,313
133,320
135,000
52,561
52,397
54,000
56,250
67,500
110,550
112,500
133,187
133,282
133,320
135,000
(*1)23,993
(*1)23,999
24,000
25,000
30,000
(*1)49,977
50,000
(*1)59,940
(*1)59,997
(*1)60,000
60,000
(*1)23,979
(*1)23,980
24,000
25,000
30,000
(*1)50,000
50,000
(*1)59,940
(*1)59,983
(*1)60,000
60,000
Pistekello
[MHz]
266,750
209,750
297,000
297,000
297,000
442,000
594,000
522,092
533,250
522,614
594,000
284,250
223,000
297,000
297,000
297,000
470,500
594,000
556,188
567,250
556,744
594,000
Tyhjennyksen tiedot
Vaakasuuntainen Pystysuuntainen
FP, SW, BP
FP, SW, BP
216, 400, 616
48, 32, 80
1276, 88, 296
1056, 88, 296
176, 88, 296
48, 32, 80
1056, 88, 296
8, 32, 40
48, 32, 80
8, 32, 40
176, 88, 296
224, 432, 656
48, 32, 80
1020, 88, 296
968, 88, 128
88, 88, 128
48, 32, 80
968, 88, 128
8, 32, 40
48, 32, 80
8, 32, 40
88, 88, 128
3, 5, 24
3, 5, 17
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
3, 5, 43
8, 10, 72
48, 8, 6
3, 5, 54
48, 8, 6
8, 10, 72
3, 10, 19
3, 10, 12
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
3, 10, 38
8, 10, 72
48, 8, 6
3, 10, 49
48, 8, 6
8, 10, 72
Tuettu
bittisyvyys
[bit]
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/8/-/8/-/8/-/8/-/8/-/8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/8/-/8/-/8/-/8/-/8/-/-
*1: EDIDiä ei tueta.
FP : Front porch
SW : Sync width
BP : Back porch
DisplayPort (monitulo)
Resoluutio
(*5)
1280x480
2560x1600
3840x2160
4096x2160
Taajuus
Vaakasuuntainen Pystysuuntainen
[kHz]
[Hz]
31,469
98,611
112,500
133,293
133,320
135,000
112,500
133,265
133,320
135,000
59,940
(*1)59,910
(*1)50,000
(*1)59,988
(*1)60,000
60,000
(*1)50,000
(*1)59,975
(*1)60,000
60,000
Pistekello
[MHz]
25,175
142,000
297,000
277,250
266,640
297,000
297,000
294,250
283,704
297,000
Tyhjennyksen tiedot
Vaakasuuntainen Pystysuuntainen
FP, SW, BP
FP, SW, BP
16, 96, 48
48, 32, 80
528, 44, 148
48, 32, 80
8, 32, 40
88, 44, 148
484, 44, 64
48, 32, 80
8, 32, 40
44, 44, 64
10, 2, 33
3, 10, 33
8, 10, 72
3, 10, 49
48, 8, 6
8, 10, 72
8, 10, 72
3, 10, 49
48, 8, 6
8, 10, 72
Tuettu
bittisyvyys
[bit]
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
*1: EDIDiä ei tueta.
*5: Resoluutio käytettäessä kahden portin yhdistelmää (jos resoluutioksi on merkitty esimerkiksi
1280x480, yhden portin resoluutio on 640x480)
FP : Front porch
SW : Sync width
BP : Back porch
HDBaseT
Resoluutio
640x480
720x480
720x576
800x600
Taajuus
Vaakasuuntainen Pystysuuntainen
[kHz]
[Hz]
31,469
31,469
31,250
37,879
59,940
59,940
50,000
60,317
Pistekello
[MHz]
25,175
27,000
27,000
40,000
194
Tyhjennyksen tiedot
Vaakasuuntainen Pystysuuntainen
FP, SW, BP
FP, SW, BP
16, 96, 48
16, 62, 60
12, 64, 68
40, 128, 88
10, 2, 33
9, 6, 30
5, 5, 39
1, 4, 23
Tuettu
bittisyvyys
[bit]
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
Tuotemääritykset
Resoluutio
1280x720
1024x768
1366x768
1440x900
1280x1024
1920x1080(I)
1920x1080
2048x1080
2560x1080
1920x1200
2048x1200
2560x1440
2560x1600
4096x2160
18,000
37,500
45,000
48,363
47,712
48,000
55,935
55,469
63,981
31,250
28,125
33,750
27,000
56,250
67,500
66,576
67,500
26,400
56,250
66,636
66,000
74,556
74,038
74,582
74,100
88,787
98,713
52,593
52,438
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
52,561
52,397
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
24,000
50,000
60,000
60,004
59,790
(*1)60,000
59,887
59,901
60,020
(*1)25,000
25,000
30,000
24,000
50,000
60,000
(*1)59,924
60,000
24,000
50,000
(*1)59,978
60,000
59,885
59,950
(*1)59,905
(*1)60,000
59,951
59,972
(*1)23,993
(*1)23,999
24,000
25,000
30,000
(*6)50,000
(*6)60,000
(*1)23,979
(*1)23,980
24,000
25,000
30,000
(*6)50,000
(*6)60,000
Pistekello
[MHz]
59,400
74,250
74,250
65,000
85,500
72,000
106,500
88,750
108,000
72,000
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
147,000
148,500
99,000
185,625
181,250
198,000
193,250
154,000
205,250
157,684
241,500
268,500
266,750
209,750
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
284,250
223,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
Tyhjennyksen tiedot
Vaakasuuntainen Pystysuuntainen
FP, SW, BP
FP, SW, BP
1760, 40, 220
440, 40, 220
110, 40, 220
24, 136, 160
70, 143, 213
14, 56, 64
80, 152, 232
48, 32, 80
48, 112, 248
32, 168, 184
528, 44, 148
88, 44, 148
638, 44, 148
528, 44, 148
88, 44, 148
48, 32, 80
44, 44, 64
998, 44, 148
548, 44, 148
48, 32, 80
248, 44, 148
136, 200, 336
48, 32, 80
136, 216, 352
8, 32, 40
48, 32, 80
48, 32, 80
216, 400, 616
48, 32, 80
1276, 88, 296
1056, 88, 296
176, 88, 296
1056, 88, 296
176, 88, 296
224, 432, 656
48, 32, 80
1020, 88, 296
968, 88, 128
88, 88, 128
968, 88, 128
88, 88, 128
5, 5, 20
5, 5, 20
5, 5, 20
3, 6, 29
3, 3, 24
1, 3, 28
3, 6, 25
3, 6, 17
1, 3, 38
45,5, 10, 114,5
4,5, 10, 30,5
4,5, 10, 30,5
4, 5, 36
4, 5, 36
4, 5, 36
3, 10, 18
4, 5, 36
4, 5, 11
4, 5, 36
3, 10, 18
4, 5, 11
3, 6, 36
3, 6, 26
3, 10, 32
21, 8, 6
3, 5, 33
3, 6, 37
3, 5, 24
3, 5, 17
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
3, 10, 19
3, 10, 12
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
Tuettu
bittisyvyys
[bit]
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/12
8/10/8/10/12
8/-/8/-/8/-/8/10/8/-/8/-/8/-/8/-/8/-/8/-/8/10/8/-/8/-/8/-/8/-/8/-/-
195
Tuotemääritykset
*1: EDIDiä ei tueta.
*6: Vain YCbCr420
* HDBaseT-signaalit ovat signaaleja, jotka mukautuvat HDBaseT-määritykseen. Ne siirretään
kaapelissa HDBaseT-signaaleina ja syötetään projektoriin ennen niiden muuttamista HDMIsignaaleiksi.
Kaikkia projektorin vastaanottamia HDBaseT-signaaleja, joita ei voida muuttaa takaisin taulukossa
luetelluiksi HDMI-signaaleiksi, ei ehkä voi heijastaa oikein.
Ylläpito / Tuotemääritykset / Vianmääritys
3840x2160
Taajuus
Vaakasuuntainen Pystysuuntainen
[kHz]
[Hz]
Tuotemääritykset
n Projektori
4K6021Z
Heijastava nestekristallipaneeli (LCOS): 3 paneelia
Värinerottelu dikroisen peilin / polarisoivan säde-erottimen
Optinen järjestelmä
avulla ja värisommittelu prisman avulla
Tehokkaan näyttöalueen koko 0,74'' / noin 17:9
Kuvapisteiden tehollinen määrä 8 847 360 (4096 x 2160)
Muut ominaisuudet
Aktiivinen matriisijärjestelmä
Zoomaus (*4)
1,76x
Tarkentaminen
Sähköinen
Objektiivin siirto (*4)(*5)
V: -73 % – +73% (sähköinen), H: ±11 % (sähköinen)
Polttoväli (*4)
22,67–39,79 mm
Valovoima (*4)
F2.1–F2.4
Valonlähde
Heijastava
objektiivi
Näyttölaite
Mallinimi
Näyttöjärjestelmä
Tyyppi
Kuvakoko/heijastusetäisyys (*4)
Videosignaali
Näytön
Videosignaalit
tuloliitäntä
resoluutio
Värien määrä
Kirkkaus (*1) (*2)
Kontrastisuhde (*1) (*3)
Kirkkauden suhde reunasta
keskikohtaan (*1) (*4)
Tuetut tulosignaalityypit
Pienin: 101,6 cm (40'') Suurin: 1524 cm,
heijastusetäisyys: 1,2 m – 31,7 m
1 073 000 000 väriä
6 000 lm
22 000:1
80 % tai enemmän
Katso “Tuetut signaalityypit” (P192 – P195)
Tietokonesignaalin tulo
Suurin tuloresoluutio 4096 x 2160 pistettä
Videosignaalin tulo
Suurin tuloresoluutio 4096 x 2160 pistettä
Digitaalisen kuvan tulo
640 x 480, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600, 1280 x 720,
1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 1024,
1920 ×1080, 2048 x 1080, 2560 x 1080, 1920 x 1200,
2048 x 1200, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 3840 x 2160,
4096 x 2160
HDMI x 2
Digital PC, Digital Video
DisplayPort x 2
Digital PC, Digital Video
RJ-45
HDBaseT input (video/ääni/ohjaus/verkko)
Minijakki
Minijakki
Minijakki
RS-232C
USB
Melu (valonlähdetila: Normaali /
Hiljainen 1 / Hiljainen 2)
Käyttölämpötila
Virtalähde
Suurin virrankulutus
Muut liittimet
ja liitännät
Sininen laserdiodi + keltainen fosfori
Laukaisee
AUDIO OUT
Johdollinen kaukosäädin
CONTROL (Dsub9)
USB A -liitäntä
38 / 33 / 29 dB
0°C – 45°C
AC100V – 240V 50 / 60Hz
625W
196
Virrankulutus
valmiustilassa
Tuotemääritykset
Mallinimi
Verkkotoiminto pois,
sarjaliikenne: Huoltoportti
Verkkotoiminto päällä,
sarjaliikenne: Huoltoportti
Verkkotoiminto pois,
sarjaliikenne: HDBaseT
Verkkotoiminto päällä,
sarjaliikenne: HDBaseT
Standardimitat
Paino
Langaton
yhteys
Lisävarusteet
4K6021Z
0,25W
1,6W
1,5W
1,6W
480 mm (L) x 196 mm (K) x 545 mm (S)
480 mm (L) x 175 mm (K) x 545 mm (S) (pois lukien
ulokkeet)
Noin 19 kg (ei sisällä heijastuksen objektiiviyksikköä)
Kaukosäädin, kaukosäätimen kuivasoluparistot, virtajohto,
tärkeitä tietoja ja takuukortti
Standardit
IEEE802.11b/g/n
Tuetut kanavat
1 CH – 11 CH
Taajuusalue
2,4 GHz
Ylläpito / Tuotemääritykset / Vianmääritys
(*1) Yhteensopivuus ISO21118-2012:n kanssa
(*2) Kun käytetään vakio-4K-zoom-objektiivia (RS-SL07RST) seuraavissa olosuhteissa:
[Kuvatila] > [Esitys], [Liike-epäterävyyden vähennys] > [Pois], [Valonlähdetila] > [Normaali]
Projektorin suojaamiseksi valotuottoa voidaan alentaa ympäristönlämpötilan noustessa.
(*3) Kun käytetään vakio-4K-zoom-objektiivia (RS-SL07RST) seuraavissa olosuhteissa:
[Kuvatila] > [Esitys], [Liike-epäterävyyden vähennys] > [Pois], [Valonlähdetila] > [Normaali],
[Dynaaminen kontrasti] > [Korkea]
(*4) Kun käytetään vakio-4K-zoom-objektiivia (RS-SL07RST).
(*5) Kun objektiivin siirtotila on [Normaali]
* Vähintään 99,99 % LCD-paneelin kuvapisteistä on toiminnassa. Heijastamisen aikana enintään
0,01 % kuvapisteistä voi pysyä valaistuna tai valaisemattomana LCD-paneelin ominaisuuksien
mukaisesti.
* Projektorin jatkuva käyttö pitkiä aikoja voi lisätä optisten osien kulumista.
* Oikeus teknisten ominaisuuksien ja ulkoasun muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.
Tuotemääritykset
197
Tuotemääritykset
n Kaukosäädin
Tyyppi
RS-RC07
Virtalähde
DC 3.0V, kaksi AAA-koon paristoa
Käyttöalue
Noin 8 m ±25 ° sivuttais- ja pystysuunnassa (infrapunavastaanottimeen)
Mitat
46,5 mm (L) x 23 mm (K) x 159 mm (S)
Paino
56 g
n Kunkin objektiiviyksikön määritys (lisävaruste)
Nimi
Mallinumero
Vakio-4K-zoom-objektiivi*
Pitkäpolttovälinen zoomobjektiivi
RS-SL07RST
RS-SL02LZ
22,67–39,79 mm
34,0–57,7 mm
Näkymä
ulkopuolelta
Polttoväli
F-luku
2,1–2,4
1,99–2,83
Leveys
104 mm
143,4 mm
Korkeus
126 mm
106,7 mm
Pituus
229 mm
175,3 mm
Paino
Noin 1900 g
Noin 925 g
Zoomaussuhde
1,76x
1,7x
Heijastusetäisyys
1,20–31,71 m
1,80–46,84 m
Koon 100
heijastusetäisyys
3,00–5,29 m
4,58–7,77 m
Tuettu
Ei tukea
Marginaalin
tarkennus
* Projektorin optimaalista suorituskykyä varten suositellaan vakio-4K-zoom-objektiivia.
198
Tuotemääritykset
Erittäin pitkäpolttovälinen zoomobjektiivi
Laajapolttovälinen zoomobjektiivi
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
53,6–105,6 mm
15,56–23,34 mm
F-luku
2,34 – 2,81
2,09 – 2,34
Leveys
143,4 mm
143,4 mm
Korkeus
106,7 mm
106,7 mm
Nimi
Mallinumero
Näkymä
ulkopuolelta
Polttoväli
Pituus
183,7 mm
183,7 mm
Paino
Noin 1110 g
Noin 1065 g
1,97x
1,5x
Heijastusetäisyys
4,48–85,98 m
0,83–18,85 m
Koon 100
heijastusetäisyys
7,39–14,44 m
2,08–3,12 m
Ei tukea
Ei tukea
Zoomaussuhde
Marginaalin
tarkennus
Lue lisää objektiivin siirtomäärästä kohdasta “Säätö objektiivin siirron avulla” (P57).
Ylläpito / Tuotemääritykset / Vianmääritys
Tuotemääritykset
199
Tuotemääritykset
Nimi
Mallinumero
Kiinteän tarkennuksen
laajakulmaobjektiivi
Erittäin laajapolttovälinen zoomobjektiivi
RS-SL03WF
RS-SL06UW
Näkymä
ulkopuolelta
Polttoväli
12,8 mm
8,39 mm
F-luku
2,0
2,40
Leveys
143,4 mm
143,4 mm
Korkeus
106,7 mm
113,7 mm
Pituus
175,3 mm
304,3 mm
Paino
Noin 1060 g
Noin 1520 g
Zoomaussuhde
—
—
Heijastusetäisyys
0,67–4,99 m
0,45–3,38 m
Koon 100
heijastusetäisyys
1,66 m
1,12 m
Marginaalin
tarkennus
Ei tukea
Tuettu
Nimi
Mallinumero
Vakio-zoom-objektiivi*
RS-SL01ST
Näkymä
ulkopuolelta
Polttoväli
23,0–34,5 mm
F-luku
1,89 – 2,65
Leveys
143,4 mm
Korkeus
106,7 mm
Pituus
175,3 mm
Paino
Noin 725 g
Zoomaussuhde
1,5x
Heijastusetäisyys
1,23–27,99 m
Koon 100
heijastusetäisyys
3,10–4,65 m
Marginaalin
tarkennus
Ei tukea
* Vaikka tämä ei olekaan vakio-4K-zoom-objektiivi, se tarjoaa hyvän tarkennuskyvyn.
Lue lisää objektiivin siirtomäärästä kohdasta “Säätö objektiivin siirron avulla” (P57).
200
Tuotemääritykset
n Näkymä ulkopuolelta
4K6021Z
175 mm
196 mm
94 mm
545 mm
480 mm
451,7 mm
Ylläpito / Tuotemääritykset / Vianmääritys
431 mm
38,8 mm
Tuotemääritykset
201
Tuotemääritykset
n Huoltoportti (CONTROL)
Pin-määritys
Pin-nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Signaali
AUKI
RxD
TxD
AUKI
GND
AUKI
Sisäinen ylösveto
AUKI
AUKI
Viestintämuoto
Viestintätila
: RS-232C, epäsynkroninen, puoliksi kaksipuolinen viestintä
Viestintänopeus : 19200 bps
Merkin pituus : 8-bittinen
Stop-bittejä
: Vaihdettavissa 1 ja 2 bitin välillä. Tehdasasetus tai tila
[Tehdasasetuksien] jälkeen on 1-bittinen.
Pariteetti
: Ei mitään
Vuonohjaus
: Ei mitään
Käyttäjäkomennot
Komennot
Virta päälle
Virtalähde
ASCII-esitys
POWER=ON<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
POWER=OFF<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 46h 46h
0Dh
GET=POWER<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Fh 57h 45h 52h
0Dh
HDBaseT
INPUT=HDBT<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 42h
54h 0Dh
HDMI-1
INPUT=HDMI1<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh
49h 31h 0Dh
HDMI-2
INPUT=HDMI2<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh
49h 32h 0Dh
DP-1
INPUT=DP1<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 50h 31h
0Dh
DP-2
INPUT=DP2<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 50h 32h
0Dh
DP 1x2
INPUT=DP1X2<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 50h 31h
58h 32h 0Dh
GET=INPUT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h
0Dh
Virta pois
Virran tilan
kysely
Tulolähde
Tulolähteen
kysely
Binaariesitys
202
Tuotemääritykset
Komennot
ASCII-esitys
Binaariesitys
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 53h 54h 41h
4Eh 44h 41h 52h 44h 0Dh
Standardi
IMAGE=STANDARD<CR>
Esitys
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 52h 45h
IMAGE=PRESENTATION<CR> 53h 45h 4Eh 54h 41h 54h 49h 4Fh 4Eh
0Dh
Dynaaminen
IMAGE=DYNAMIC<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 44h 59h 4Eh
41h 4Dh 49h 43h 0Dh
Video
IMAGE=VIDEO<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 56h 49h 44h
45h 4Fh 0Dh
Kuva/sRGB
IMAGE=PHOTO_SRGB<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 48h 4Fh
54h 4Fh 5Fh 53h 52h 47h 42h 0Dh
DICOM SIM
IMAGE=DCM_SIM<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 44h 43h 4Dh
5Fh 53h 49h 4Dh 0Dh
Käyttäjä 1
IMAGE=USER_1<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 31h 0Dh
Käyttäjä 2
IMAGE=USER_2<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 32h 0Dh
Käyttäjä 3
IMAGE=USER_3<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 33h 0Dh
Käyttäjä 4
IMAGE=USER_4<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 34h 0Dh
Käyttäjä 5
IMAGE=USER_5<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 35h 0Dh
Kuvatilan
kysely
GET=IMAGE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h
0Dh
Kirkkaus
Kirkkausarvon
BRI=<Value><CR>
asetus
Kuvatila
Terävyys
GET=BRI<CR>
Terävyysarvon
SHARP=<Value><CR>
asetus
Terävyyden
kysely
Kontrasti
Kontrastiarvon
CONT=<Value><CR>
asetus
47h 45h 54h 3Dh 43h 4Fh 4Eh 54h 0Dh
Autom.
ASPECT=AUTO<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 41h 55h
54h 4Fh 0Dh
Todellinen
koko
ASPECT=TRUE<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 54h 52h
55h 45h 0Dh
GET=ASPECT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 41h 53h 50h 45h 43h
54h 0Dh
Tyhjä päällä
BLANK=ON<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Tyhjä pois
BLANK=OFF<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 46h 46h
0Dh
GET=BLANK<CR>
47h 45h 54h 3Dh 42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh
0Dh
203
Tuotemääritykset
Tyhjän kysely
43h 4Fh 4Eh 54h 3Dh <numerokoodi>
0Dh
GET=CONT<CR>
Kuvasuhdear
von kysely
Tyhjä
53h 48h 41h 52h 50h 3Dh
<numerokoodi> 0Dh
47h 45h 54h 3Dh 53h 48h 41h 52h 50h
0Dh
GET=SHARP<CR>
Kontrastin
kysely
Kuvasuhde
47h 45h 54h 3Dh 42h 52h 49h 0Dh
Ylläpito / Tuotemääritykset / Vianmääritys
Kirkkauden
kysely
42h 52h 49h 3Dh <numerokoodi> 0Dh
Vianmääritys
LED-merkkivalojen tiedot
Jos projektorissa on ongelma, projektorin sivulla oleva LED-merkkivalo palaa tai
vilkkuu jatkuvasti projektorin sammuttamisen jälkeen.
• Odota, kunnes jäähdytyspuhallin pysähtyy ja irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin yrität
ratkaista ongelman.
LEDMerkitys
merkkivalon tila
WARNING ja
Poikkeava
TEMP palavat.
lämpötila
WARNING ja
LIGHT palavat.
WARNING
vilkkuu (vain)
kolme kertaa
toistuvasti.
WARNING
vilkkuu (vain)
neljä kertaa
toistuvasti.
WARNING
vilkkuu (vain)
viisi kertaa
toistuvasti.
Syy ja korjaustoimenpide
Projektorin sisäinen lämpötila on jostain
syystä liian korkea tai ulkopuolinen
ilmanlämpötila on sallittua käyttölämpötilaa
korkeampi. Jos ongelma on projektorin
sisällä, tarkista, onko projektori asennettu
oikein ja toimiiko se normaalisti, irrota
projektori virtalähteestä ja anna projektorin
sisäosien jäähtyä. Käynnistä projektori sitten
uudelleen. Jos ilmanotto- tai tuuletusaukko
on peitetty, poista este. Jos ilmansuodatin
on tukossa, vaihda se (P190). Jos sama
varoitus ilmenee uudelleen, projektorissa voi
olla toimintahäiriö.*
Viallinen
Valonlähde ei toimi Käynnistä projektori
valonlähde
uudelleen ja tarkista heijastuminen. Jos
valonlähde ei toimi tämän jälkeen,
valonlähteen virtapiiri voi olla vaurioitunut.*
Suodatinvirhe
Ilmansuodatinta ei ole asennettu oikein.
Asenna ilmansuodatin oikein ja käynnistä
projektori uudelleen. Jos sama varoitus
ilmenee uudelleen, projektorissa voi olla
toimintahäiriö.*
Viallinen
Jäähdytyspuhaltimessa tai muussa
jäähdytyspuhallin komponentissa voi olla toimintahäiriö. Irrota
projektori virtalähteestä, kytke se takaisin
virtalähteeseen ja käynnistä projektori
uudelleen. Jos sama varoitus ilmenee
uudelleen, projektorissa voi olla
toimintahäiriö.*
Viallinen
Virransyötön joissakin osissa on
virransyöttö
epänormaali jännite tai on ilmennyt muu
vika. Irrota projektori virtalähteestä, kytke se
takaisin virtalähteeseen ja käynnistä
projektori uudelleen. Jos sama varoitus
ilmenee uudelleen, projektorissa voi olla
toimintahäiriö. Irrota projektori
pistorasiasta.*
204
Vianmääritys
LEDMerkitys
merkkivalon tila
WARNING
Ongelma
vilkkuu (vain)
objektiiviyksikön
kuusi kertaa
asennuksessa
toistuvasti.
Syy ja korjaustoimenpide
Objektiiviyksikköä ei ole asennettu oikein.
Irrota projektori virtalähteestä, asenna
objektiiviyksikkö oikein ja kytke projektori
takaisin. Jos sama varoitus ilmenee
uudelleen, projektorissa voi olla
toimintahäiriö.*
* Ota yhteyttä Canon-asiakaspalvelukeskukseen.
Oireet ja ratkaisut
n Projektori ei käynnisty
Syy
Virtajohtoa ei ole
kiinnitetty oikein.
Virtajohto on juuri
kiinnitetty.
Ilmansuodatinta ei ole
asennettu oikein.
Avainpainike on käytössä.
Odota vähintään yksi sekunti projektorin kytkemisen
jälkeen, ennen kuin painat POWER-painiketta.
Projektoria ei voi käynnistää välittömästi kytkemisen
jälkeen (P40).
Kun turvalaite on aktiivinen, [POWER]-merkkivalo ei
syty, kun liität virtajohdon. Turvalaitetta ei voi kytkeä
pois päältä. Poista esteet, jotka peittävät ilmanottotai tuuletusaukon.*
Objektiiviyksikköä ei ole asennettu oikein. Irrota
projektori virtalähteestä, asenna objektiiviyksikkö
oikein ja kytke projektori takaisin. Jos sama varoitus
ilmenee uudelleen, projektorissa voi olla
toimintahäiriö.*
Tarkista, onko ilmansuodatin asennettu oikein
(P190).
Tarkista, että avainpainike (P143) ei ole käytössä
projektorissa tai kaukosäätimessä.
* Ota yhteyttä Canon-asiakaspalvelukeskukseen.
Ylläpito / Tuotemääritykset / Vianmääritys
Turvalaite on
aktivoitunut, koska
ilmanotto- tai
tuuletusaukko on peitetty
ja projektorin sisäinen
lämpötila on noussut.
Objektiiviyksikköä ei ole
kiinnitetty oikein.
Korjaustoimenpide
Tarkista, onko virtajohto kiinnitetty oikein (P63).
Vianmääritys
205
Vianmääritys
n Projektorista ei voi heijastaa kuvaa
Syy
Kaapelia ei ole kiinnitetty
oikein.
Projektorin
käynnistämisestä ei ole
kulunut 20 sekuntia.
AV-laitteesta ei lähetetä
kuvaa.
Yhteyttä tuloliitäntään ei
ole muodostettu oikein.
Yhdistetylle AV-laitteelle
ei ole valittu tulosignaalin
tyyppiä.
Tulosignaalin tyyppi on
virheellinen.
BLANK-toiminto on
valittu.
Kuvaa ei heijasteta
tietokoneen ongelman
vuoksi.
Ulkoisen monitorin
lähtöä ei ole asetettu
oikein tietokoneessa.
LAN-kaapelia (suojattu
kierretty parikaapeli) ei
ole yhdistetty oikein.
Korjaustoimenpide
Tarkista, onko projektori yhdistetty tietokoneeseen tai
AV-laitteeseen oikein (P61 – P63).
Kun projektori käynnistetään, avausikkuna näkyy
noin 20 sekunnin ajan. Jos haluat heijastaa kuvan
välittömästi, paina OK-painiketta kaukosäätimessä
tai reunasäätimessä (P28, P32).
Tarkista, toistetaanko kuvaa yhdistetyssä
videokamerassa, DVD:ssä jne.
Tarkista, onko AV-laite yhdistetty projektorin
tuloliitäntään oikein (P31).
Tarkista, että sama tulosignaali on valittu oikein
yhdistetylle AV-laitteelle [Tulo]-valikosta (P41).
Tarkista, onko valittu tulosignaalin tyyppi oikea
(P192).
Paina BLANK-painiketta kaukosäätimessä (P46).
Sammuta ensin projektori ja sitten tietokone ja
käynnistä sitten molemmat uudelleen.
Käynnistä ulkoisen monitorin lähtö tietokoneessa.
Voit käynnistää ulkoisen monitorin lähdön painamalla
[LCD]- tai [VGA]-toimintapainiketta tai painiketta,
jossa on ulkoisen monitorin kuvake samalla, kun
pidät [Fn]-näppäintä painettuna tietokoneen
näppäimistössä. Windows 10:ssä / Windows 8.1:ssä
/ Windows 7:ssä voit käynnistää kuvalähdön
pitämällä Windows-logonäppäintä painettuna ja
painamalla [P]-näppäintä.
Tämän toiminnon suorittamiseen käytettävä
näppäinyhdistelmä vaihtelee tietokoneen mallin
mukaan. Lue lisää tietokoneen mukana toimitetusta
käyttöoppaasta.
Kun [HDBaseT] on valittu [Tulo]-valikosta, tarkista,
onko LAN-kaapeli (suojattu kierretty parikaapeli) on
yhdistetty projektoriin oikein (P64).
206
Vianmääritys
n Ääntä ei kuulu
Syy
MUTE-toiminto on
käytössä.
Äänenvoimakkuus on
säädetty minimiin.
Ääni liitännän valinnassa
on [Pois].
Korjaustoimenpide
Paina MUTE-painiketta kaukosäätimessä (P33).
Paina VOL-painiketta kaukosäätimessä tai VOL+painiketta reunasäätimessä ja säädä
äänenvoimakkuutta (P28, P33).
Valitse Äänen tulo liitännässä -kohtaan oikea asetus
(P144).
n Heijastettu kuva on sumea
Korjaustoimenpide
Säädä tarkennusta (P42).
Tarkista, että etäisyys näyttöön on sopiva (P50).
Tarkista, onko projektori asetettu vinosti näyttöön
nähden. Pienen virheen heijastuskulmassa voi
korjata Keystone-säätö-toiminnolla (P80).
Kun projektori siirretään alhaisesta lämpötilasta
korkeaan lämpötilaan, objektiiviin voi tiivistyä
kosteutta. Tiivistynyt kosteus haihtuu hetken kuluttua
ja projektori voi heijastaa normaalia kuvaa.
Puhdista objektiivi (P190).
Aktivoi liike-epäterävyyden vähennys (P148).
[Liike-epäterävyyden vähennys] ei ole käytettävissä
[DICOM SIM] -kuvatilassa. Valikko näkyy harmaana.
Tarkista, onko objektiiviyksikkö asennettu oikein
(P52).
Tarkista, onko objektiiviyksikkö asennettu oikein
(P52).
Ylläpito / Tuotemääritykset / Vianmääritys
Syy
Kuvaa ei ole tarkennettu.
Etäisyys näyttöön on
liian lyhyt.
Projektoria ei ole
asetettu suoraan näytön
eteen.
Projektori on siirretty
paikkaan, jossa
lämpötila vaihtelee
paljon.
Objektiivi on likainen.
Video on epäterävä.
Liike-epäterävyyden
vähennys ei ole
käytettävissä.
Objektiiviyksikköä ei ole
asennettu oikein.
Objektiivin vipua ei ole
kiinnitetty.
Vianmääritys
207
Vianmääritys
n Kuvaa ei voi heijastaa oikein
Syy
Heijastettu kuva on
kääntynyt sivu- tai
pystysuunnassa.
Käytössä on
tietokonekaapeli, jossa
osa nastoista ei ole
liitetty.
Korjaustoimenpide
Kattokiinnitys-/takaheijastusasetus on väärä. Tarkista
[Kuvan kääntö V/P] -asetus [Asennusasetukset]valikosta (P127).
Käytä tietokonekaapelia, jonka kaikki nastat on
liitetty.
n Projektorin virta katkeaa
Syy
Ilmanotto- tai
tuuletusaukko on
peitetty.
Ilmansuodatin on
likainen.
Käyttölämpötila ei ole
sopiva.
Korjaustoimenpide
Tarkista, onko ilmanotto- tai tuuletusaukko peitetty.
Jos ilmanotto- tai tuuletusaukko on peitetty,
projektorin sisäinen lämpötila nousee ja virta
katkaistaan automaattisesti projektorin
suojaamiseksi ([WARNING]-merkkivalo ja [TEMP]merkkivalo syttyvät.). Odota, kunnes projektorin
lämpötila laskee. Varmista sitten, ettei ilmanotto- tai
tuuletusaukkoa ole peitetty, ja käynnistä projektori
(P21, P27).
Tarkista, onko ilmansuodattimessa pölyä.
Jos ilmansuodatin on tukossa, vaihda se (P190).
Tarkista, että käyttölämpötila on välillä 0 °C ja 45 °C
(P20).
Projektorin asetuksia on säädettävä, kun sitä
käytetään vähintään 2 300 metrin korkeuksissa.
Valitse [Asennusasetukset]-valikosta [Suuri korkeus]
-arvoksi kohdassa [Edistyneet asetukset] [Päällä]
(P132).
n Projektoria ei voi yhdistää verkkoon
Syy
LAN-kaapelia (suojattu
kierretty parikaapeli) ei
ole yhdistetty oikein.
Projektori ei ole ollut
käynnissä tarpeeksi
pitkään (noin alle
40 sekuntia).
Korjaustoimenpide
Tarkista, onko LAN-kaapeli (suojattu kierretty
parikaapeli) yhdistetty projektoriin oikein (P64).
Verkkotoiminnot eivät ole käytettävissä noin 40
sekuntiin projektorin käynnistämisen jälkeen. Odota
vähintään 40 sekuntia ja yritä muodostaa yhteys sen
jälkeen uudelleen (P70).
208
Vianmääritys
Syy
Projektoria ei voi
yhdistää langattomaan
verkkoon.
HDBaseT-lähetin tai
vastaava laite ei ole
käynnissä.
Korjaustoimenpide
Noudata ohjeita kohdissa “Verkkoasetus” (P72 –
P73) ja “Lisäasetukset (langaton)” (P164 – P168) ja
yritä määrittää projektori uudelleen. Yritä vaihtaa
projektorin langaton kanava PJ AP -tilassa (P164 –
P168). Yritä vaihtaa yhteyspisteen langaton kanava
Infrastruktuuritilassa. Jos yhteyden muodostaminen
ei edelleenkään onnistu, ota yhteyttä Canonin
asiakaspalvelukeskukseen.
Tarkista HDBaseT-lähettimen virta.
n Kaukosäätimen käyttö ei onnistu
Korjaustoimenpide
Paristoja ei ole
asennettu oikein tai
niistä on loppunut virta.
Käytät kaukosäädintä
sen toiminta-alueen
ulkopuolelta.
Projektorin ja
kaukosäätimen välissä
on este.
Käytät kaukosäädintä
sopimattomassa
käyttöympäristössä.
Kaukosäätimen kanavan
asetus ei vastaa
projektorin asetusta.
Näppäinlukkotoiminto
estää kaukosäätimen
käytön.
Tarkista, onko paristot asennettu oikein. Jos paristot
on asennettu oikein, vaihda ne uusiin (P34).
Huoneenvalo pääsee
infrapunavastaanottimeen.
Tarkista, käytätkö kaukosäädintä projektorin
pääyksikön kaukosäätimen toiminta-alueen sisällä
(P35).
Poista este projektorin pääyksikön
infrapunavastaanottimen ja kaukosäätimen väliltä tai
osoita kaukosäätimellä esteetöntä reittiä.
Tarkista, altistuuko projektorin pääyksikön
infrapunavastaanotin suoralle auringonvalolle tai
valaisimen voimakkaalle valolle(P35).
Tarkista, onko kaukosäätimen kanavan asetus
muuttunut. Voit tarkistaa [Kaukosäätimen kanava] asetuksen [Järjestelmäasetukset]-valikosta (P144).
Tarkista, onko [Avainpainike] käytössä ja estääkö se
kaukosäätimen käytön.
Valitse [Järjestelmäasetukset]-valikosta
[Avainpainike]-kohdan arvoksi [Pois] (P143).
Sammuta valo.
Ylläpito / Tuotemääritykset / Vianmääritys
Syy
Vianmääritys
209
Hakemisto
A
Himmennin ......................................137
HLG .................................................121
Äänen mykistäminen......................... 48
Äänenvoimakkuuden säätäminen..... 48
Aikataulu ......................................... 151
AMX Device Discovery ................... 170
Asennusasetukset................... 103, 126
AUDIO OUT -liitäntä ......................... 31
Avainpainike.................................... 143
I
Ilmansuodatin..................................190
J
Järjestelmäasetukset ..............103, 138
B
K
BLANK .............................................. 46
Kalibrointi ........................................154
Kattokiinnitys ...................................127
Kaukosäädin .......................32, 34, 144
Käyttötila .........................................132
Keystone .........................................128
Kielen valinta ...................................148
Kieli .................................................148
Kirkkaus ..........................................117
Kontrasti ..........................................117
Kuvan säätö ............................ 103, 116
C
Crestron RoomView........................ 170
D
DICOM SIM....................................... 44
Digitaalinen kohinanpoisto .............. 120
Digitaalinen zoomaus........................ 32
Direct virta päällä ............................ 147
DisplayPort.................................. 31, 61
Dynaaminen gamma....................... 120
L
Laiteohjelmisto ................................156
Langalliset verkot ......................64, 160
Langattomat verkot ...................65, 164
LED-merkkivalo .........................29, 204
Liittimet ja liitännät.............................31
Logon näyttö ...................................140
E
Erikoisrekisteröinti........................... 130
F
FREEZE............................................ 46
M
G
Marginaalin tarkennus .....................133
MENU..............................................101
Muistin värikorjaus .......................... 121
MUTE ................................................48
Gamma ........................................... 118
H
HDBaseT .................................... 4, 145
HDBaseT-liitäntä ................... 31, 62, 64
HDMI-liitin ......................................... 31
HDR ................................................ 121
HDR10 ............................................ 121
N
Näytön resoluutio (Tietokoneen
valmistelu) ...................................... 42
Näytön tilan asettaminen.................112
210
Hakemisto
Valonlähdetila ..................................124
Värin säätö 6 akselilla .....................122
VAROITUKSEN merkkivalo.......29, 204
Verkkoasetus...........................103, 157
Verkon salasana..............................158
Virransäästöasetukset.......................47
Virransyötön asetukset....................146
Näytön väri...................................... 137
Näytössä ......................................... 140
O
Objektiivi - paikka............................ 136
Osittainen vääristymän korjaus....... 131
P
W
Päivämäärän ja ajan asetukset....... 150
Palauta.................................... 125, 156
PJLink ..................................... 169, 187
Projektori käynnissä........................ 140
Wi-Fi ....................................................4
Y
Ympäristön valaistuksen vaikutus ...119
Ympäristön valaistus .......................119
R
Reunan häivytys ................... 4, 95, 133
Reunasäädin..................................... 28
S
Salasana ................................. 149, 150
Satunnaisen kohinan vaimennus .... 120
Signaalityyppi.................................. 192
Suuri korkeus .................................. 132
Syöttöasetukset ...................... 103, 112
T
Takaheijastus .................................. 127
Teholaskuri...................................... 155
Terävyys.......................................... 118
Testikuvio .......................................... 91
Tiedot ...................................... 103, 172
Tuetut signaalityypit ........................ 192
Tuloliitäntä......................................... 31
U
Hakemisto
USB-portti ................................. 31, 156
V
Valikko............................................. 101
211
Lisäasetus
• Kattokiinnike
Osan nro: RS-CL15*1
• Kattokiinnitysvarsi
Osan nro: RS-CL17*1
• Kattokiinnitysputki
(350–550 mm)
Osan nro: RS-CL08*2
• Kattokiinnitysputki
(550–950 mm)
Osan nro: RS-CL09*2
• Ilmansuodatin
Osan nro: RS-FL05
• Kaukosäädin
Osan nro:RS-RC07
• Kaukosäädin
Osan nro:RS-RC05
*1 Kun projektori asennetaan kattoon, tarvitaan sekä kattokiinnike (RS-CL15) että
kattokiinnitysvarsi (RS-CL17).
*2 Ripusta projektori kattoon yllä mainittujen materiaalien avulla.
212
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japani
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Alankomaat
Katso paikallinen Canon-toimistosi takuukortista tai osoitteesta
www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices/.
Tuotteen ja sitä koskevan takuun tarjoaa Euroopan maissa Canon Europa N.V.
CEL-SX8UA260
©CANON INC.2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising