Canon | XEED WUX6600Z | User manual | Canon XEED WUX6600Z User manual

Canon XEED WUX6600Z User manual
MULTIMEDIAPROJEKTORI
Tärkeitä tietoja
Ennen käyttöä
Perusopas
Käyttöopas
Projisointitoimenpiteet
Projisointia helpottavat
ominaisuudet
Asennusmenettely
Asennusopas
Liittämistoimenpiteet
Kuvan säätäminen
Erityisjärjestelyt
Valikkojen käyttäminen
Valikko-opas
Valikkojen rakenne
Valikon kuvaus
Kunnossapito
Laitteen tekniset tiedot
Vianetsintä
FIN
Tämän oppaan käyttö
Onnittelut Canon-projektorin ostosta.
WUX7000Z/WUX6600Z/WUX5800Z-multimediaprojektori on tehokas
laserprojektori, jolla pystytään projisoimaan teräväpiirtoisia
tietokonenäyttöjä ja laadukkaita digitaalisia kuvia suurelle valkokankaalle.
Tämä opas
Tämä opas toimii WUX7000Z/WUX6600Z/WUX5800Z-multimediaprojektoreiden
käyttöoppaana (jäljempänä “projektori”). “Perusopas” kuvaa perusvaiheet ennen
projisointia ja esittelee ominaisuuksia, jotka helpottavat käyttöä esityksissä ja
muissa tilanteissa. “Asennusopas” kattaa projektorin asentamisen ja liittämisen
verkkoon ja “Valikko-opas” selittää asetusvalikot ja niiden käyttämisen.
Lue tämä opas tarkasti, jotta saat täyden hyödyn projektoristasi. Suosittelemme
pyytämään asennuksen valtuutetulta teknikolta tai Canon Call Centeristä.
Painiketoimintojen symbolit
Projektoria voidaan käyttää kaukosäätimen painikkeilla tai projektorin sivussa
olevilla säätöpainikkeilla. Kaukosäätimellä voidaan käyttää projektorin kaikkia
toimintoja.
Tässä asiakirjassa näytetään painikkeiden toiminta seuraavasti.
Käyttö kaukosäätimen
painikkeilla
Kuvan tarkentaminen / kuvakoon muuttaminen
Projektorin sivussa
olevien painikkeiden
käyttö
Paina kaukosäätimen ZOOM-painiketta kuvakoon säätämiseksi ja paina FOCUSpainiketta kuvan tarkentamiseksi. Voit myös painaa projektorin LENS-painiketta
kerran kuvan tarkentamiseksi ja kaksi kertaa kuvakoon säätämiseksi.
Kaukosäädin
Projektori
LENS -painike
FOCUS -painike
ZOOM -painike
Tarkoittavat
painettavia painikkeita
Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit
Näillä symboleilla merkityt osiot antavat seuraavanlaisia tietoja.
Tarkoittaa varotoimia ja tietoja, jotka on otettava huomioon projektorin
käytössä.
2
Sisällys
Tämän oppaan käyttö ................... 2
Asennusopas .........................62
Projektorin tärkeimmät
ominaisuudet................................. 5
Asennusmenettely ......................63
Tärkeitä tietoja............................... 7
Projektioetäisyyden ja kuvan koon
suhde .................................................... 63
Varoitussymbolit tässä oppaassa ...... 12
Objektiivin asennus ja poisto ............. 66
Käyttöä koskevat varotoimet .............. 13
Asennus ................................................ 69
Virtalähde.............................................. 13
Reuna-alueiden tarkennuksen
säätäminen ........................................... 73
Asennus ja käyttö ................................ 15
Laservalolähde..................................... 18
Liittämistoimenpiteet ..................77
Kaukosäätimen paristot ...................... 21
Muiden laitteiden liittäminen............... 77
Käsittely ................................................ 21
Verkkoyhteyden muodostaminen ...... 82
Turvallinen käyttö ....................... 23
Projektorin ohjaaminen
tietokoneesta ........................................ 97
Kantaminen ja asentaminen ............... 23
Kuvan säätäminen.......................99
Ennen asentamista ..................... 25
Näytön täyttäminen.............................. 99
Projektorin kantamista / kuljettamista
koskevia varotoimia............................. 25
Keystone-vääristymän
korjaaminen ........................................ 103
Asennusta koskevat varotoimet......... 25
Säätäminen käyttäen testikuviota .... 107
Langaton LAN (Wi-Fi) .......................... 30
Erityisjärjestelyt.........................108
Open Source Software
-ohjelmat ...................................... 31
Projisoiminen usealla
projektorilla samanaikaisesti
(Reunojen häivytys) ........................... 108
Ennen käyttöä ............................. 32
Tietokoneettoman moniprojisoinnin
käyttäminen ........................................ 114
Mukana tulevat varusteet .................... 32
Projektorin osien nimet ja
toiminnot............................................... 33
Valikko-opas ........................118
Kaukosäädin......................................... 38
Valikkojen käyttäminen.............119
Perusopas ..............................43
Valikkojen rakenne....................122
Projisointitoimenpiteet ............... 44
Valikon kuvaus .......................... 129
Vaihe 1 Yhdistä toinen laite ................ 45
Syöttöasetukset ................................. 129
Vaihe 2 Kytke projektori päälle........... 46
Kuvan säätö........................................ 138
Vaihe 3 Valitse tulosignaali................. 47
Asennusasetukset ............................. 148
Vaihe 4 Säädä kuvaa............................ 48
Järjestelmäasetukset......................... 160
Vaihe 5 Valitse kuvan laatu
(kuvatila) ............................................... 49
Verkkoasetukset ................................ 180
Projektorin tietojen tarkistaminen .... 195
Kytke projektori pois ........................... 51
Projektorin
Web-näyttövalikko.....................196
Projisointia helpottavat
ominaisuudet............................... 52
Käyttöä helpottavat ominaisuudet ..... 52
USB-asemassa olevien kuvien
projisoiminen ....................................... 56
Kahden kuvan projisoiminen
rinnakkain ............................................. 60
3
Sisällys
Kunnossapito /
Laitteen tekniset tiedot /
Vianetsintä............................213
Kunnossapito ............................ 214
Projektorin puhdistaminen ............... 214
Ilmansuodattimen vaihtaminen ........ 214
Laitteen tekniset tiedot............. 216
Vianetsintä................................. 226
LED-merkkivalojen tiedot.................. 226
Oireet ja ratkaisut............................... 227
Hakemisto.................................. 233
Vaihtoehto ................................. 235
4
Projektorin tärkeimmät ominaisuudet
Kirkas, mutta pienikokoinen, varustettu
laservalonlähteellä
Kirkas projektori, joka on myös pienikokoinen 480 x 545 x 196 mm (L x S x K).
Varusteena laservalonlähde, joka kestää pidempään kuin perinteiset
elohopealamput.
Reuna-alueiden tarkennuksen säätäminen
Kuvan tarkennus voidaan säätää näytön reunoihin, jolloin kupoliin projisointi on
mahdollista.
HDBaseT-tulo
Projektori tukee HDBaseT:tä, seuraavan sukupolven liitäntästandardia. HDBaseT
mahdollistaa kätevän yhteyden korkealaatuisten videosignaalien ja HDMI:tä
vastaavien äänisignaalien siirtämiseen jopa 100 metrin päähän yhtä LAN-kaapelia
pitkin.
Objektiivin siirto
Objektiivin siirto mahdollistaa moottoroidun kuvan siirtämisen ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle, mikä antaa enemmän vapautta asentamiseen.
Moottoroitu zoomaus ja tarkennuksen säätäminen
Tehokas käyttöönotto moottoroidun zoomauksen ja tarkennuksen säätämisen
ansiosta.
Täydellinen valikoima objektiiveja käytettävissä
Valitse optimaalinen objektiivi projektioetäisyyden tai käyttötarkoituksen
perusteella.
Erinomainen videon katselukokemus
Parannukset liike-epäterävyyden vähennyksessä tekevät videoprojisoinnin
miellyttävämmäksi katsella.
Aikataulu
Automaattiset projektoritehtävät aikataulusi mukaisesti. Kytke projektori päälle tai
pois päältä, kytke tulosignaalit ja monia muita.
Reunan häivytys
Voit häivyttää usean projektorin näyttämien kuvien limittäiset reunat, jotta kuvien
välissä ei näy saumoja.
5
Projektorin tärkeimmät ominaisuudet
Verkotettu moniprojisointi (NMPJ)
Voit projisoida usean tietokoneen lähettämiä kuvia verkkoyhteyden kautta.
Wi-Fi-liitettävyys
Langallisen LAN-liitettävyyden lisäksi projektori tukee myös Wi-Fi-yhteyttä.
Projektorin liityntäpiste -tilassa (PJ AP), projektori voidaan yhdistää jopa viiteen
tietokoneeseen käyttämättä langatonta liityntäpistettä.
Canon Service Tool for PJ (Canon ST)
iOS-sovellus helppoon kaukosäätöön ja projektoreiden tilahallintaan Wi-Fiyhteyden kautta. Yhdistä liityntäpisteenä käytettyyn projektoriin (S83) tai yhdistä
olemassa olevan liityntäpisteen kautta (S83). Huomioi, että Canon ST vaatii
salasanan käyttämiseen (S196).
6
Tärkeitä tietoja
HUOMIO
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
TÄMÄ SYMBOLI KERTOO, ETTÄ LAITTEESSA ON VAARALLISEN
VOIMAKAS JÄNNITE, JOKA AIHEUTTAA SÄHKÖISKUVAARAN.
TÄMÄ SYMBOLI OSOITTAA, ETTÄ LAITTEEN MUKANA ON
TOIMITETTU TÄRKEITÄ TIETOJA LAITTEEN KÄYTTÄMISESTÄ
JA HUOLLOSTA. TIEDOT KANNATTAA LUKEA HUOLELLISESTI
ONGELMIEN VÄLTTÄMISEKSI.
HUOMIO
Ei tule käyttää tietokonehuoneessa tietokoneen suojaamista /
tietojenkäsittelylaitteita koskevassa standardissa, ANSI / NFPA 75, määritellyllä
tavalla.
7
Tärkeitä tietoja
Lue tämä opas huolellisesti ennen projektorin asentamista ja käyttämistä.
Projektorissa on useita käyttöä helpottavia ominaisuuksia ja toimintoja. Projektorin
oikeanlaisella käytöllä voidaan hallita näitä ominaisuuksia ja pitää laite
hyväkuntoisena tulevina vuosina.
Vääränlainen käyttö voi lyhentää tuotteen käyttöikää ja aiheuttaa toimintahäiriöitä,
tulipalovaaran tai muita onnettomuuksia.
Jos projektori näyttää toimivan virheellisesti, lue tämä opas uudestaan, tarkista
toiminnot ja johtojen liitännät ja kokeile oppaan lopussa olevassa “Vianetsintä”
-kohdassa mainittuja ratkaisuja. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Canon Call
Centeriin.
Tärkeitä tietoja
Varotoimet
VAROITUS:
• TÄMÄ LAITE ON MAADOITETTAVA.
• VÄLTÄ TULIPALO- JA SÄHKÖISKUVAARAA ÄLÄKÄ ALTISTA LAITETTA
VESISATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
• Projektori tuottaa projisointiobjektiivin avulla kirkkaan valon. Älä katso suoraan
linssiin, sillä se voi vaurioittaa silmiä. Huolehdi etenkin siitä, että pienet lapset
eivät katso suoraan säteeseen.
• Asenna projektori oikeaan asentoon. Väärä asento voi aiheuttaa tulipalovaaran.
• Älä peitä projektorin tuuletusaukkoja. Ylikuumeneminen voi lyhentää projektorin
käyttöikää ja aiheuttaa vaaran.
• Jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta.
• Älä heijasta samaa kuvaa pitkän aikaa.
Nestekidenäytön ominaisuuksista johtuen näytölle saattaa jäädä jälkikuva.
KATTOON KIINNITTÄMISEEN LIITTYVÄ
VAROITUS
Jos projektori on kiinnitetty kattoon, puhdista ilmanottoventtiilit ja projektorin
päällinen osa säännöllisesti pölynimurilla. Jos projektoria ei puhdisteta pitkään
aikaan, pöly voi tukkia jäähdytyspuhaltimet, jolloin laite voi hajota tai aiheuttaa
onnettomuuden.
ÄLÄ SIJOITA PROJEKTORIA RASVAISEEN, MÄRKÄÄN TAI SAVUISEEN
YMPÄRISTÖÖN KUTEN ESIM. KEITTIÖÖN, JOTTA VÄLTYTÄÄN LAITTEEN
HAJOAMISELTA TAI SEN AIHEUTTAMALTA ONNETTOMUUDELTA. JOS
PROJEKTORI JOUTUU KOSKETUKSIIN ÖLJYN TAI KEMIKAALIEN KANSSA,
SE VOI MENNÄ PILALLE.
8
Tärkeitä tietoja
Lue turva- ja käyttöohjeet ennen kuin käytät tuotetta.
Lue kaikki oppaassa annetut käyttöohjeet ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten. Irrota
projektori vaihtovirtalähteestä ennen puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä tai
aerosolipuhdistusaineita. Puhdista projektori kostealla kangasliinalla.
Noudata kaikkia projektoriin merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
Lisävarotoimenpiteenä ukonilman aikana tai kun laite on vartioimaton ja
käyttämätön pitkän aikaa, irrota virtajohto pistorasiasta. Tämä estää
salamaniskujen ja virtapiikkien aiheuttamat vahingot.
Älä altista laitetta sateelle äläkä käytä sitä paikassa, jossa on vettä, esimerkiksi
märässä kellarissa, uima-altaan lähellä jne.
Älä käytä lisälaitteita, joita valmistaja ei ole suositellut, sillä ne voivat aiheuttaa
vaaratilanteita.
Älä sijoita projektoria vaunuun, telineeseen äläkä pöydälle, jos alusta on epävakaa.
Projektori voi pudota ja aiheuttaa vakavia vammoja lapselle tai aikuiselle ja
vaurioitua. Käytä vain valmistajan suosittelemaa tai projektorin mukana ostettua
vaunua tai telinettä. Noudata seinälle ja hyllyyn kiinnittämisessä valmistajan ohjeita
ja käytä valmistajan hyväksymiä kiinnitysvälineitä.
Laitteen ja vaunun yhdistelmää tulee liikuttaa varoen.
Äkilliset pysähdykset, liiallinen voimankäyttö ja epätasaiset pinnat
voivat aiheuttaa laitteen ja vaunun yhdistelmän kaatumisen.
Kotelon taka-ja etuosan aukot ovat ilmanvaihtoa varten. Ne
auttavat varmistamaan laitteen luotettavan toiminnan ja suojaavat sitä
ylikuumenemiselta.
Aukkoja ei saa koskaan peittää kankaalla tai muilla materiaaleilla, eikä pohjan
aukkoja saa tukkia sijoittamalla projektori vuoteen, sohvan, maton tai muun
vastaavan pinnan päälle. Älä koskaan sijoita projektoria patterin tai lämpöventtiilin
päälle tai lähelle.
Projektoria ei saa sijoittaa kiinteään rakennelmaan kuten kirjahyllyyn, mikäli
riittävää ilmanvaihtoa ei järjestetä.
9
Tärkeitä tietoja
■ SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOPAS MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ
VARTEN.
Tärkeitä tietoja
Älä työnnä projektoriin mitään esineitä aukoista, sillä ne voivat koskettaa vaarallisia
jännitepisteitä tai aiheuttaa oikosulun, joka voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
Älä kaada nestettä projektorin päälle.
Älä asenna projektoria ilmastointilaitteen hormin lähelle.
Projektoria tulee käyttää vain sen tyyppisellä verkkovirralla, joka on merkitty laitteen
arvokilpeen. Jos et ole varma kotisi verkkovirran tyypistä, ota yhteyttä Canon Call
Centeriin tai paikalliseen sähköyhtiöön.
Älä ylikuormita pistorasioita ja jatkojohtoja, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun. Älä jätä esineitä virtajohdon päälle. Älä sijoita projektoria paikkaan,
jossa virtajohto voi vahingoittua, kun ihmiset kävelevät sen yli.
Älä yritä huoltaa projektoria itse. Kotelon avaaminen voi altistaa vaarallisille
jännitteille tai muille vaaratilanteille. Jätä kaikki huoltotoimet pätevälle
huoltohenkilökunnalle.
Irrota projektorin virtajohto pistorasiasta ja jätä huolto pätevälle
huoltohenkilökunnalle seuraavissa tilanteissa:
a. Kun virtajohto tai pistoke on vahingoittunut tai kulunut.
b. Jos projektoriin on roiskunut nestettä.
c. Jos projektori on altistunut sateelle tai vedelle.
d. Jos projektori ei toimi normaalisti, kun sitä käytetään käyttöohjeiden mukaan.
Säädä vain niitä säätimiä, jotka on mainittu käyttöoppaassa. Muiden säätimien
väärä säätäminen voi aiheuttaa vaurioita ja edellyttää usein mittavia
huoltotoimenpiteitä, jotta projektori toimii jälleen normaalisti.
e. Jos projektori on pudonnut tai kotelo on vahingoittunut.
f. Projektorin suorituskyvyssä ilmenevä selkeä muutos on merkki huollon
tarpeesta.
Varmista projektorin osia vaihdettaessa että huoltohenkilökunta käyttää valmistajan
määrittämiä alkuperäisiä osia vastaavia varaosia. Vääränlaisten varaosien käyttö
voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
Kun projektoria on huollettu, pyydä huoltohenkilökuntaa tekemään rutiininomaiset
turvatarkistukset. Näin varmistetaan, että projektoria on turvallista käyttää.
10
Tärkeitä tietoja
VIRTAJOHTOVAATIMUKSET
PISTORASIAN OLISI OLTAVA MAHDOLLISIMMAN LÄHELLÄ LAITETTA JA
HELPOSTI KÄYTETTÄVISSÄ.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja
Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista
annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö
kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti
painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku
sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy)
enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi
kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai
viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen
keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen
käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia
aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös
luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys
kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai
käy osoitteessa
www.canon-europe.com/weee, tai www.canon-europe.com/battery.
Varoitus:
Tämä on luokan A tuote. Kotiolosuhteissa tämä tuote saattaa aiheuttaa
radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän on ehkä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Projektorin mukana tulevaa ferriittiytimellä varustettua kaapelia on käytettävä
laitteen kanssa, jotta se täyttää luokan A vaatimukset.
Luokka A vaatii suojatun kaapelin käyttämistä.
11
Tärkeitä tietoja
Projektorin mukana toimitettu virtajohto on ostomaan käyttövaatimusten mukainen.
Tärkeitä tietoja
Varoitussymbolit tässä oppaassa
Seuraavassa kuvataan tässä oppaassa käytettyjä varoitussymboleita. Tärkeät
projektorin turvallisuutta koskevat tiedot on merkitty seuraavilla symboleilla.
Noudata aina symbolien mukaisia turvaohjeita.
Varoitus
Tarkoittaa sitä, että vääränlainen, ohjeiden vastainen toiminta voi
aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. Turvallinen käyttö
vaatii, että näitä ohjeita noudatetaan.
Huomio
Tarkoittaa sitä, että vääränlainen, ohjeiden vastainen toiminta voi
aiheuttaa vammoja. Turvallinen käyttö vaatii, että näitä ohjeita
noudatetaan.
Tarkoittaa sitä, että vääränlainen, ohjeiden vastainen toiminta voi
aiheuttaa sähköiskun. Turvallinen käyttö vaatii, että näitä ohjeita
noudatetaan.
Tarkoittaa sitä, että vääränlainen, ohjeiden vastainen toiminta voi
aiheuttaa palovammoja. Turvallinen käyttö vaatii, että näitä
ohjeita noudatetaan.
Ilmaisee lasersäteilyn aiheuttamaa silmävammojen vaaraa, jos
käyttörajoituksia ei noudateta.
Tarkoittaa kiellettyjä toimenpiteitä.
Huomio
Tarkoittaa välttämättömiä toimenpiteitä tai tietoja, jotka on
otettava huomioon.
12
Tärkeitä tietoja
Käyttöä koskevat varotoimet
Varoitus
Virtalähde
Pidä projektorin pistoke helposti saatavilla asennuksen aikana, jotta projektori voidaan
irrottaa sähkövirrasta tarvittaessa heti tai pidä suojakatkaisija käden ulottuvilla.
Jos jokin seuraavista tilanteista tapahtuu, kytke virta pois päältä, irrota virtajohto
pistokkeesta ja ota yhteys Canon Call Centeriin. Jos näin ei toimita, seurauksena saattaa
olla tulipalo tai sähköisku.
•
•
•
•
Laitteesta nousee savua.
Laitteesta lähtee outoa hajua tai ääntä.
Projektoriin joutuu vettä tai muuta nestettä.
Jos metalliesine tai jokin muu vieras materiaali on joutunut
projektorin sisään.
• Jos projektori on pudonnut ja sen ulkokuori on vaurioitunut.
Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin virtalähdettä, pistoketta ja liittimen käsittelyä
koskien. Jos näin ei toimita, seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku.
• Älä aseta mitään esineitä virtajohdon päälle, äläkä anna johdon
jäädä jumiin projektorin alle.
• Älä peitä virtajohtoa matolla.
• Älä muuta tai taivuttele, kierrä tai vedä, käännä tai niputa
liiallisesti virtajohtoa.
• Pidä johto poissa lämmittimien ja muiden kuumien esineiden
läheltä.
• Älä käytä vaurioitunutta johtoa. Jos virtajohto vaurioituu, ota
yhteys Canon Call Centeriin.
• Älä käytä virtalähdettä, jonka jännite on muu kuin ilmoitettu
(AC 100 – 240 V).
• Älä aseta mitään metalliesineitä pistokkeen tai liittimen
kontaktipinnoille.
• Tämän projektorin mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu vain
tämän laitteen kanssa käytettäväksi. Älä käytä johtoa muiden
laitteiden kanssa.
• Älä irrota pistoketta tai liitintä märin käsin.
13
Tärkeitä tietoja
Tämä osio sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja. Lue ne huolellisesti
ennen projektorin käyttöä varmistaaksesi asianmukaisen ja turvallisen käytön.
Tärkeitä tietoja
Varoitus
Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin virtalähdettä, pistoketta ja liittimen käsittelyä
koskien. Jos näin ei toimita, seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku.
Huomio
• Työnnä pistoke tai liitin kunnolla paikoilleen pohjaan asti. Lisäksi,
älä käytä vaurioitunutta pistoketta, tai pistorasiaa, joka on
löysällä.
• Älä vedä itse virtajohdosta. Pidä kiinni pistokkeesta tai liittimestä
irrottaessasi sen. Virheellinen käyttö voi vaurioittaa virtajohtoa.
• Kun käytät jatkojohtoa, älä ylitä johdon nimelliskapasiteettia.
• Älä ylitä pistorasian nimelliskapasiteettia (yhdistämällä siihen
useamman laitteen), sillä se aiheuttaa tulipalovaaran
ylikuumenemisen takia.
• Tarkista säännöllisesti pistoke ja pistorasia, ja poista pöly tai lika
pistokkeen ja pistorasian väliltä.
• Älä kosketa projektoria, virtajohtoa tai kaapeleita ukkosilmalla.
• Älä liikuta projektoria ennen kuin olet kytkenyt virran pois päältä,
irrottanut pistokkeen pistorasiasta ja irrottanut muut kaapelit.
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin puhdistat tai huollat
projektoria.
• Irrota projektorin pistoke pistorasiasta ennen objektiivin
asentamista tai poistamista.
14
Tärkeitä tietoja
Asennus ja käyttö
Kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin projektorin asennusta ja käsittelyä koskien. Jos
ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen.
• Älä käytä projektoria paikoissa, joissa se voi kastua, kuten
ulkona tai kylpyammeen tai suihkun lähellä.
• Älä aseta projektorin päälle vettä sisältäviä astioita.
• Varmista, että teet kaikki putoamisen estävät toimenpiteet, kuten
putoamisen estävä vaijeri, kun asennat projektorin korkealle,
esimerkiksi asennat sen kattoon.
• Älä poista projektorin suojakoteloa, äläkä pura sitä. Projektorin
sisäosat sisältävät korkeajännitteisiä osia, sekä kuumia osia. Jos
tarkastus, huolto tai korjaus on tarpeen, ota yhteys Canon Call
Centeriin.
• Älä pura tai muuta projektoria (mukaan lukien kulutusosat) tai
kaukosäädintä.
• Älä katso suoraan tuuletusaukkoihin käytön aikana.
• Älä aseta mitään esineitä projektorin aukkoihin, kuten
ilmanottoaukkoon tai tuuletusaukkoon.
• Älä aseta paineistettua pulloa tuuletusaukkojen eteen. Sisällön
paine saattaa kasvaa tuuletusaukkojen kuumuuden takia, mikä
saattaa johtaa räjähdykseen.
• Kun puhdistat pölyä tai likaa projektorin osista, kuten objektiivista
tai suodattimesta, älä koskaan käytä mitään syttyviä suihkeita.
Sisällä olevat osat, jotka kuumenevat, saattavat sytyttää kipinän
ja aiheuttaa tulipalon.
• Älä käytä liimoja, voiteluaineita, öljyjä tai emäksisiä
puhdistusaineita projektorin huoltamisessa. Ne voivat kiinnittyä
koteloon ja vaurioittaa sitä, mikä voi johtaa projektorin
putoamiseen kiinnityksestään ja johtaa onnettomuuteen tai
loukkaantumiseen.
• Älä katso suoraan projektorin
objektiiviin, kun projektori on
käytössä, sillä siitä lähtee
voimakkaita valonsäteitä. Valoon
katsominen saattaa vahingoittaa silmiä. Kiinnitä erityistä
huomiota siihen, etteivät pienet lapset tee niin.
15
Tärkeitä tietoja
Varoitus
Tärkeitä tietoja
Varoitus
Kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin projektorin asennusta ja käsittelyä koskien. Jos
ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen.
• Käyttäjien on valvottava pääsyä vaaraetäisyydelle valonsäteen
kanssa tai asennettava tuote korkeudelle, joka estää silmien
altistumisen vaaraetäisyydellä.
• Projektorista tuleva valo luokitellaan riskiryhmään 2 (RG2)
standardin IEC 62471-5:2015 mukaan. Se voidaan kuitenkin
luokitella riskiryhmään 3 (RG3), kun käytetään vaihto-objektiivia,
jonka projektiosuhde on suurempi kuin 2,6. Katso erilaiset vaihtoobjektiivit vaaraetäisyystaulukosta (S17).
• Älä pidä optisia välineitä (kuten suurennuslasi, heijastin tai lasit)
projektorista tulevan valon kulkuradalla tai asenna niitä sille. Jos
projisoitu valo taittuu tai heijastuu ja pääsee ihmisten silmiin, se
saattaa vahingoittaa silmiä.
• Jos lapset voivat päästä projektorin lähelle tai koskettamaan sitä,
on aina varmistettava, että projektoria käytetään aikuisten
valvonnassa.
• Suora altistuminen säteelle ei ole sallittua.
Huomio
• Älä nosta projektoria yksin. Pyydä ainakin yksi apuhenkilö.
• Kun asetat projektorin korotetulle alustalle käyttöä varten,
varmista, että alusta on tasainen ja tukeva.
• Älä käytä projektoria pehmeällä alustalla, kuten nukka- tai
vaahtomuovimatolla.
• Pyydä kattokiinnitykseen tai muihin asennustöihin apua
valtuutetulta teknikolta tai ota yhteyttä Canon Call Centeriin.
Huono asennus voi aiheuttaa onnettomuuden.
• Välttääksesi vaarat, kuten osien putoamisen kattoon kiinnitetyn
projektorin objektiivin vaihdon aikana, pyydä apua valtuutetulta
teknikolta tai ota yhteyttä Canon Call Centeriin.
• Älä käytä paikassa, jossa saattaa esiintyä syttyviä tai räjähtäviä
kaasuja. Sisällä olevat kuumenevat osat saattavat syttyä ja
aiheuttaa tulipalon.
16
Tärkeitä tietoja
Projektiosuhde*1
RS-SL01ST
1,49-2,24:1
RS-SL02LZ
2,19-3,74:1
WUX7000Z
WUX6600Z
WUX5800Z
2
—*
167 cm
167 cm
167 cm
2
RS-SL03WF
0,80:1
—*
RS-SL04UL
3,55-6,94:1
RS-SL05WZ
1,00-1,50:1
—*2
RS-SL06UW
0,54:1
—*2
400 cm
400 cm
400 cm
*1 Projektiosuhteet ovat laskettuja arvoja, jotka perustuvat 16:10 ruudun
kuvasuhteeseen ja 100 tuuman ruudun kokoon.
*2 Projektorista tuleva valo luokitellaan riskiryhmään 2 (RG2) standardin IEC
62471-5:2015 mukaan.
Vaaraetäisyys
• Katsominen objektiiviin projisoinnin aikana näitä etäisyyksiä lähempää aiheuttaa
näkökyvyn heikentymisvaaran tai muun vakavan vamman.
• Kun projektorin kanssa käytetään objektiivia vaaraetäisyydellä, joka on merkitty
siihen, käyttäjän on joko asennettava tuote korkeudelle, joka estää silmien
altistumisen vaaraetäisyydellä, tai valvottava pääsyä, jotta henkilöt eivät lähesty
vaaraetäisyyttä.
17
Tärkeitä tietoja
Vaaraetäisyys, kun laite on varustettu vaihto-objektiivilla
(IEC 62471-5)
Tärkeitä tietoja
Varoitus
Laservalolähde
• Projektori on suunniteltu luokan 1 laserlaitteeksi standardin IEC/
EN 60825-1:2014 mukaisesti.
• Laite on suunniteltu luokan 3R laserlaitteeksi standardin IEC/EN
60825-1:2007 mukaisesti.
• Täyttää FDA:n laserlaitteille asettamat suorituskykyvaatimukset,
lukuun ottamatta 24. kesäkuuta 2007 päivätyn Laser Notice
No. 50 -ilmoituksen mukaisia poikkeamia.
• Laserin parametrit
Aallonpituus: 450 – 460 nm
Suurin teho: 144 W
Sädekimpun divergenssi: 2°
• Projektorissa on sisäinen lasermoduuli. Purkaminen tai
muuttaminen on vaarallista, eikä siihen pidä ryhtyä.
• Käytä ja säädä projektoria vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla
tavalla. Virheellinen käyttö tai säätö saattaa altistaa mahdollisesti
vaaralliselle laservalolle.
Huomio
• Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Vaikka projektoria
käytettäisiin käyttöoppaassa kuvatulla tavalla, sen käyttö
vaurioituneena (minkä näytön poikkeavuudet osoittavat) voi
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laservalon aiheuttaman
silmävamman.
• Saat lisätietoa projektorin hävittämisestä ottamalla yhteyttä
Canon Call Centeriin. Älä pura projektoria itse, kun hävität sen.
18
Tärkeitä tietoja
Selitys- ja varoitustarrat sijaitsevat seuraavissa projektorin osissa.
Tärkeitä tietoja
19
Tärkeitä tietoja
20
Tärkeitä tietoja
Kaukosäätimen paristot
Kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin paristoja käsitellessäsi. Jos näin ei tehdä, saattaa
seurauksena olla tulipalo tai loukkaantuminen.
• Älä lämmitä tai pura paristoja äläkä aiheuta oikosulkua. Älä
myöskään altista paristoja tulelle.
• Älä yritä ladata uudelleen paristoja, jotka on toimitettu
kaukosäätimen mukana.
Huomio
• Poista paristot, kun ne on käytetty loppuun, tai jos niitä ei käytetä
kaukosäätimessä pitkään aikaan.
• Muista vaihtaa molemmat paristot yhtä aikaa. Älä käytä samaan
aikaan kahta erityyppistä paristoa.
• Sijoita paristot niin, että niiden (+)- ja (–)-navat koskettavat
oikeita johtimia.
• Jos paristoista vuotaa nestettä ja sitä kulkeutuu ihollesi, huuhtele
neste huolellisesti iholtasi.
Huomio
Käsittely
Kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin projektorin asennusta ja käsittelyä koskien.
• Jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke
pistorasiasta turvallisuuden varmistamiseksi. Tämän
laiminlyöminen aiheuttaa tulipalovaaran, jos pölyä kerääntyy
pistokkeeseen tai liitäntään.
Huomio
• Älä yhdistä sankakuulokkeita tai nappikuulokkeita AUDIO OUT
-liitäntään. Se saattaa aiheuttaa kuulovaurion.
• Älä aseta äänenvoimakkuutta aluksi liian kovalle. Se saattaa
aiheuttaa kuulovaurion äkillisten korkealla voimakkuudella
toistettujen äänien takia. Pienennä äänenvoimakkuutta ennen
projektorin sammuttamista ja suurenna sitä asteittain
käynnistämisen jälkeen.
• Älä koske kotelon osiin tuuletusaukkojen yläpuolella ja ympärillä,
sillä ne saattavat tulla kuumiksi projisoinnin aikana. Kiinnitä
erityistä huomiota siihen, etteivät pienet lapset koske näihin
kohtiin. Älä myöskään aseta mitään metalliesineitä
tuuletusaukkojen yläpuolelle tai ympärille. Tällaiset osat
saattavat kuumentua projektorista ja saattavat aiheuttaa
palovammoja tai muita henkilövahinkoja.
21
Tärkeitä tietoja
Varoitus
Tärkeitä tietoja
Huomio
Kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin projektorin asennusta ja käsittelyä koskien.
• Älä aseta projektorin päälle painavia esineitä, äläkä istu tai seiso
laitteen päällä. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, etteivät pienet
lapset tee niin. Projektori saattaa kaatua, mikä voi johtaa laitteen
vaurioitumiseen tai henkilövahinkoihin.
• Älä aseta projektoria epävakaalle tai vinolle pinnalle. Projektori
saattaa kaatua tai pudota, mikä saattaa johtaa henkilövahinkoon.
• Älä aseta mitään esineitä objektiivin eteen
projisoinnin aikana. Se saattaa johtaa
tulipaloon.
• Projektori on varustettu objektiivin
siirtotoiminnolla, joka liikuttaa objektiivia ylös, alas, vasemmalle
sekä oikealle moottorin avulla. Älä koske objektiiviin sen
liikkuessa. Liikkuvaan objektiiviin koskeminen saattaa aiheuttaa
henkilövahingon.
• Odota vähintään 30 minuuttia projektorin sammuttamisen jälkeen
ennen objektiivin vaihtamista, jotta objektiivi jäähtyy. Jos näin ei
tehdä, seurauksena saattaa olla palovamma tai
loukkaantuminen.
22
Turvallinen käyttö
Huomio
Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin kantaessasi tai siirtäessäsi projektoria.
Huomio
• Objektiivi on irrotettava ennen projektorin kuljettamista. Muuten projektoriin
kuljetuksen aikana kohdistuvat iskut voivat vahingoittaa objektiivia.
• Tämä projektori on tarkkuuslaite. Älä kaada sitä, äläkä altista sitä iskuille. Se
saattaa johtaa toimintavikaan.
• Laita säädettävät jalat sisään ennen projektorin siirtämistä. Jalkojen
jättäminen päälle saattaa aiheuttaa vaurioita.
• Kun kannat tai pidät projektoria pystyssä objektiivin asennuksen jälkeen, älä
pidä kiinni objektiivista. Tämä voi vahingoittaa objektiivia.
• Älä koske objektiiviin paljain käsin. Objektiivissa olevat tahrat tai sormenjäljet
voivat vaikuttaa kuvan laatuun.
• Projektorin suojausta ei voida taata, jos käytettyjä pakkaus- tai
iskunvaimennusmateriaaleja käytetään uudestaan. Osia
iskunvaimennusmateriaalista (kuten styroksipaloja) saattaa myös joutua
projektorin sisään aiheuttaen toimintavian.
23
Turvallinen käyttö
Kantaminen ja asentaminen
Turvallinen käyttö
Huomio
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin, kun asennat projektorin tai käytät sitä.
• Varo kosteuden tiivistymistä.
Jos projektori tuodaan yhtäkkiä lämpimään paikkaan tai huonelämpötila
nousee yhtäkkiä, objektiiviin tai peiliin saattaa tiivistyä kosteutta ilmasta,
mikä vaikuttaa projisoitaviin kuviin. Odota tässä tapauksessa hetkinen, ja
varmista, että kosteus on haihtunut ennen käytön jatkamista.
• Älä asenna projektoria erittäin viileään tai lämpimään paikkaan. Se saattaa
johtaa toimintavikaan. Käyttö- ja säilytysympäristöt ovat seuraavat:
• Käyttöympäristö: 0 – 45 °C, 20 – 85 % suhteellinen kosteus
• Säilytyslämpötila: -20 °C – 60 °C
• Kun projektoria käytetään yli 2 300 m:n korkeudessa:
Säädä projektorin asennusasetukset valikosta (S152).
• Asenna projektori jättäen vähintään 50 cm ilmanotto-/poistoaukkojen ja
seinien väliin projektorin kaikilla sivuilla. Jätä projektorin pohjan alle
vähintään 2 cm tyhjä tila. Ilmanotto on projektorin alla. Jos riittävää tilaa ei
jätetä, projektorin sisälle voi jäädä lämpöä, joka vaurioittaa sitä.
Huomio
Vähintään
50 cm
Vähintään
2 cm
Vähintään
50 cm
Vähintään
50 cm
Vähintään
50 cm
• Älä aseta projektorin päälle mitään esineitä, jotka saattavat kuumetessaan
muuttaa muotoaan tai väriään.
• Älä asenna projektoria korkeajännitejohtojen tai sähkövirtalähteen lähelle.
Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.
• Jälkikuvia voi ilmetä, kun kuva vaihdetaan sen jälkeen, kun samaa kuvaa on
projisoitu pitkään. Tämä johtuu LCD-paneelien luonteesta, eikä ole merkki
ongelmasta. Jälkikuva häviää hetken kuluttua normaalin projisoinnin aikana.
24
Ennen asentamista
Valmistele projektori alla kuvatulla tavalla ennen kuin kannat sitä.
Huomio
• Irrota projektoriin liitetyt kaapelit. Projektorin kantaminen
kaapeleiden ollessa kiinni saattaa johtaa onnettomuuteen.
• Laita säädettävät jalat sisään ennen projektorin siirtämistä.
Jalkojen jättäminen päälle saattaa aiheuttaa vaurioita.
• Älä altista projektoria koville iskuille tai tärinälle.
Asennusta koskevat varotoimet
Muista lukea “Tärkeitä tietoja” ja “Turvallinen käyttö” (S7 – S23). Noudata
myös seuraavia varotoimia asentamisen aikana.
Huomio
• Älä lyö projektoria, äläkä altista sitä iskuille. Se saattaa johtaa
toimintavikaan.
• Älä asenna projektoria seisomaan kyljellään tai muihin
epävakaisiin asentoihin. Projektori saattaa vaurioitua, jos se
kaatuu.
■ Älä käytä projektoria seuraavissa ympäristöissä
Huomio
• Paikat, joissa on erittäin kosteaa, pölyistä, öljyistä savua tai
tupakansavua
Kiinnittyminen objektiiviin, peileihin tai muihin optisiin osiin saattaa
heikentää kuvan laatua.
• Lähellä korkeajännitejohtoja tai virtalähteitä
Saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.
• Pehmeiden alustojen päällä, kuten matot ja nukkamatot
Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai vaurioittaa projektoria.
• Liian lämpimät tai kosteat paikat
• Paikkoihin, joissa esiintyy iskuja tai tärinää
• Lähelle lämpö- ja palovaroittimia
• Lähelle merta tai lähelle ilmastointilaitteen aukkoja
• Paikkoihin, joissa on syövyttäviä kaasuja, kuten kuumien
lähteiden rikkikaasu
Tämä saattaa vaurioittaa projektoria. Sallitut käyttö- ja
säilytyslämpötilat ja -kosteudet ovat seuraavat.
* Käyttölämpötila ja käyttöpaikan kosteus koskevat projektoria
projisoinnin ja valmiustilan aikana.
Käyttölämpötila
0 °C – 45 °C
Käyttöpaikan kosteus
20 % – 85 %
25
Säilytyslämpötila
-20 °C – 60 °C
Ennen asentamista
Projektorin kantamista / kuljettamista koskevia
varotoimia
Ennen asentamista
■ Älä koske objektiiviin paljain käsin
Huomio
Älä koske objektiiviin paljain käsin. Objektiivissa olevat tahrat tai
sormenjäljet voivat vaikuttaa kuvan laatuun.
■ Anna kameran lämmetä 30 minuuttia ennen tarkennuksen
säätämistä (S48), jos mahdollista
Välittömästi käynnistyksen jälkeen valonlähteen lämpö voi estää vakaan
tarkennuksen. Kun säädät tarkennusta, sinun kannattaa käyttää testikuviota (10)
(S107, S159).
■ Asenna riittävän kauas seinistä ja muista esteistä
Huomio
Jos ilmanotto- ja
Ilmanottoaukko
tuuletusaukot on tukittu,
projektorin sisäosien
lämpötila kohoaa, mikä
saattaa johtaa tulipaloon,
lyhentää projektorin
käyttöikää tai johtaa
Lämmin
toimintahäiriöön.
ilmavirta
Älä myöskään asenna
Ilmanpoistoaukko
ahtaisiin, suljettuihin
tiloihin, joissa on huono
Ilmanottoaukko
ilmanvaihto. Asenna laite
hyvin tuuletettuun paikkaan. Jätä vähintään 50 cm tyhjää tilaa
projektorin yläpuolelle, molemmille sivuille ja taakse. Jätä myös
vähintään 2 cm tyhjää tilaa projektorin alle.
■ Varo kosteuden tiivistymistä
Jos huoneen lämpötila nousee yhtäkkiä, objektiiviin ja peiliin saattaa tiivistyä
kosteutta ilmasta, mistä seuraa epätarkka kuva. Odota, kunnes tiivistynyt vesi
haihtuu pois, niin että projisoitu kuvaa palaa normaaliksi.
■ Säädä asetukset, jos olet yli 2 300 m:n korkeudessa
Projektorin asetuksia täytyy säätää, kun projektoria käytetään 2 300 m:n
korkeudessa tai korkeammalla. Katso varsinkin [Asennusasetukset]-valikon [Suuri
korkeus]-asetuksen (S152) ohjeita.
26
Ennen asentamista
■ Käyttö kattoon asennettuna
■ Asenna oikeaan suuntaan
Huomio
• Projisoiminen on mahdollista ylöspäin, alaspäin ja moniin
suuntiin, mutta älä estä ilmanotto- tai poistoaukkoja. Varmista
erityisesti aina, että projektorin pohjassa olevan ilmanottoaukon
alla on vähintään 2 cm tyhjää tilaa.
• Projektorin asennukseen ei ole muita vaihtoehtoja kuin
kattoasennus.
27
Ennen asentamista
Huomio
Kun projektori on asennettu kattoon tai
muuhun korkeaan paikkaan, ilmanottoja tuuletusaukot, sekä
ilmansuodattimen ympäristö pitää
puhdistaa säännöllisesti. Jos ilmanottotai poistoaukkoihin kerääntyy pölyä,
tuuletusteho saattaa heiketä, mikä voi
nostaa sisäosien lämpötilaa ja aiheuttaa
vaurioita tai tulipalon. Poista pöly
pölynimurilla tai muulla vastaavalla
tavalla ilmanotto- ja tuuletusaukoista.
Ennen asentamista
■ Pystyasentoon asentamista koskevat varotoimet
Huomio
• Älä estä ilmanotto- tai poistoaukkoja. Koska pohjassa on
ilmanottoaukko, varmista erityisesti aina, että sen alla on
vähintään 2 cm tyhjää tilaa.
• Huomioi, että pystyasennukseen ei ole olemassa
asennuskiinnikkeitä tai vastaavia varusteita.
■ Valonlähde
Projektori käyttää laseria valolähteenä. Laserissa on seuraavat ominaisuudet.
Huomio
Pitkäaikainen käyttö ja ympäristön muutokset voivat vaikuttaa
kuvan laatuun. Voit korjata käyttötuntien tai ympäristön lämpötilan
aiheuttamia kirkkauden muutoksia suorittamalla toimenpiteen
[Valonlähteen kalibrointi] kohdasta [Kalibrointi] (S178).
28
Ennen asentamista
Tekijänoikeudet
Varmista verkon turvallisuus
Ryhdy toimenpiteisiin verkon turvallisuuden varmistamiseksi. Huomaa, että
Canon ei ole millään tavalla vastuussa verkon turvallisuuden ongelmien, kuten
luvaton käyttö, aiheuttamista suorista tai välillisistä menetyksistä.
Määritä ennen käyttöä asianmukaiset projektorin, tietokoneen ja verkon
suojausasetukset.
• Määritä projektori vain yhteyksiin, jotka ovat suojatussa verkossasi,
palomuurin tai vastaavan takana, älä käytä suoria Internet-yhteyksiä.
• Kun käytät projektoria langattomassa verkossa, määritä myös Wi-Fisuojausasetukset.
• Vaihda Wi-Fi-suojausavain säännöllisin väliajoin.
Tavaramerkeistä
• Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tuotemerkki.
• Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja / tai muissa maissa.
• Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja / tai muissa maissa.
• HDMI, HDMI logo ja High Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• PJLink on JBMIA:n rekisteröimä tavaramerkki ja tavaramerkkiä on haettu
joissakin maissa.
• PJLink on rekisteröity tavaramerkki tai sovellukselle on haettu tavaramerkkiä
Japanissa, Yhdysvalloissa ja / tai muissa maissa tai muilla alueilla.
• AMX on Harman International Industries Inc:in rekisteröity tavaramerkki.
• Crestron®, Crestron RoomView® ja Crestron Connected™ ovat Crestron
Electronics, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Extron ja XTP ovat RGB Systems, Inc:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• HDBaseT™ ja HDBaseT Alliancen logo ovat HDBaseT Alliancen
tavaramerkkejä.
• Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
• Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 ja Wi-Fi CERTIFIED -logoa käytetään Wi-Fi
Alliancen kehittämien määritysmenetelmien yhteydessä.
• Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
29
Ennen asentamista
Huomaa, että kuvan suurentaminen tai pienentäminen kaupallisiin tarkoituksiin
tai julkista esitystä varten voi loukata alkuperäisen materiaalin
kopiointioikeuden haltijan oikeuksia.
Ennen asentamista
Langaton LAN (Wi-Fi)
■ Maat ja alueet, joilla langattoman LAN:in käyttö on
sallittua
Langattoman LAN-toiminnon käyttöä rajoittavat jokaisen maan ja alueen lait ym. ja
näiden lakien rikkomisesta saattaa seurata rangaistus. Tarkista Canonin sivustosta
luettelo maista ja alueista, joilla langattoman LAN-toiminnon käyttö on sallittua.
Canon ei ole vastuussa mistään ongelmista, joita voi syntyä langattoman LANtoiminnon käytöstä muissa kuin luettelossa olevissa maissa tai alueilla.
■ Mallinumero
WUX7000Z/WUX6600Z/WUX5800Z: (sisältäen WLAN-moduulin mallin: ES202)
Complies with
IMDA Standards
DB00671
EY:n direktiiviin liittyvä ilmoitus
Täten Canon vakuuttaa, että tämä laitteisto täyttää direktiivin 2014/53/EU
vaatimukset. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti löytyy
kokonaisuudessaan seuraavasta Internet-osoitteesta:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Langattoman lähiverkon tekniset tiedot
WUX7000Z/WUX6600Z/WUX5800Z
Taajuuskaista(t): 2 401 MHz – 2 473 MHz
Radiotaajuinen enimmäisteho: 9,48 dBm
30
Open Source Software -ohjelmat
Jotkin kolmannen osapuolen ohjelmat sallivat ohjelmamoduulien jakelun
suoritettavassa muodossa vain sillä ehdolla, että tällaisten moduulien lähdekoodi
on vapaasti käytettävissä. Lisätietoja tällaisen kolmannen osapuolen ohjelman
lähdekoodin hankkimisesta saat siltä jälleenmyyjältä, jolta tuote on ostettu.
31
Open Source Software -ohjelmat
Tuote sisältää Open Source Software -moduuleja.
Katso lisätietoa lataussivuston (http://www.canon.com/iprj/) tiedostoista kohdasta
“Tässä tuotteessa käytettävä ohjelma”. Katso jokaisen moduulin
käyttöoikeustiedot, jotka sisältyvät vastaavaan tiedostoon.
Ennen käyttöä
Mukana tulevat varusteet
Tarkista ennen käyttöä, että pakkauksessa ovat seuraavat varusteet.
• Kaukosäädin
• Kaukosäätimen paristot
(AAA-koko x2)
(osanro: RS-RC07)
• Virtajohto (1,8 m)
• Tärkeitä tietoja
• Takuukortti
32
Ennen käyttöä
Projektorin osien nimet ja toiminnot
■ Kuva edestä
(2)
(3)
(7)
(6)
(5)
(4)
Älä tuki
ilmanottoaukkoa. Se
Huomio saattaa johtaa
toimintavikaan.
(5) Sivusäätimet (S34)
(6) Liitännät ja liittimet (S37)
(7) Lukitusreikä
Varkaudenestokaapeli (ei
sisälly toimitukseen) voidaan
kytkeä lukitusreikään.
(8) LED-merkkivalot (S35)
■ Kuva takaa
(9)
(9) Ilmanpoistoaukko
Älä tuki ilma-aukkoja. Se
saattaa johtaa
Huomio toimintavikaan.
(10) Infrapunavastaanotin (S41)
(11) Ilmansuodattimen kehys
(S214)
(10)
(4) (11)
■ Kuva alhaalta
(12)
(13)
(4)
33
(12) Säädettävät jalat (S75)
(13) Suojauspalkki
Ennen käyttöä
(1) Virtajohdon liitäntä (S81)
(2) Infrapunavastaanotin (S41)
(3) Objektiivi (myydään
erikseen)
(4) Ilmanottoaukko
(8)
(1)
Ennen käyttöä
■ Sivusäätimet
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
(5)
(4) MENU-painike (S121)
Näyttää valikon näytöllä.
(1) POWER-painike (S46, S51)
Kytkee projektoriin virran päälle ja
pois päältä.
(5) Nuolipainikkeet / VOL-painike
(S119)
Valikossa tai muissa toiminnoissa
ylös, alas, vasemmalle tai oikealle
selaus.
Säätää äänen voimakkuutta.
[ ] VOL+ -painike: Lisää
voimakkuutta.
[ ] VOL– -painike: Vähentää
voimakkuutta.
(2) INPUT-painike (S47)
Vaihtaa tulosignaalien välillä.
(3) LENS-painike
Joka kerta, kun painiketta
painetaan, näyttö siirtyy
tarkennuksen säätöön (S48),
zoomin (kuvan koon) säätöön
(S48) tai objektiivin siirron (kuvan
sijainnin) säätöön (S69). Tee
säädöt [ ] / [ ] -tai [ ] / [ ]
-painikkeilla.
(6) OK-painike (S119)
Suorittaa valinnan valikosta.
34
Ennen käyttöä
■ LED-merkkivalot
LED-merkkivalot ilmaisevat projektorin tilan (pois / palaa / vilkkuu).
• POWER (vihreä)
• STANDBY (punainen) : Palaa valmiustilassa.
Muutoin vilkkuu seuraavissa tilanteissa.
• Projektorin siirtyessä projisoinnista
valmiustilaan
• Kun valolähde on pois päältä
virranhallintatilassa
• WARNING (punainen): Syttyy tai vilkkuu, kun tapahtuu virhe.
• LIGHT (oranssi)
: Syttyy tai vilkkuu, kun valonlähteeseen
tulee ongelma.
• TEMP (punainen)
: Syttyy tai vilkkuu, kun sisäinen lämpötila
on korkea.
35
Ennen käyttöä
: Palaa projisoinnin aikana.
Muutoin vilkkuu seuraavissa tilanteissa.
• Projektorin siirtyessä valmiustilasta
projisointiin
• Kun valolähde on pois päältä
virranhallintatilassa
Ennen käyttöä
LED-merkkivalojen näytöt
LED-merkkivalot vilkkuvat tai palavat ilmoittaen projektorin käyttötilan.
Selitys: Esimerkki, kun POWER -merkkivalo näkyy; : Pois
LED-merkkivalo
POWER STANDBY WARNING LIGHT
TEMP
(vihreä) (punainen) (punainen) (oranssi) (punainen)
: Palaa
: Vilkkuu
Käyttötilasta
Ei ole kytketty.
Valmiustilassa.
Virta on päällä. (Projisoiminen.)
Toiminnon jatkaminen (projisoiminen)
valmiustilan jälkeen.
Jäähtyy siirtyessään virta päälle -tilasta
valmiustilaan tai virransäästötilaan.
Virranhallintatilassa valolähteen ollessa
pois päältä. (Vilkkuu vihreänä ja sitten
punaisena.)
Sisäosien lämpötila on liian korkea
(valmiustilassa).
Sisäosien lämpötila on liian korkea
(projisoinnin aikana).
Valonlähdeyksikössä on tapahtunut
virhe.
On tapahtunut lämpötilavirhe.
Vilkkuu 3 kertaa: Ilmansuodattimen
virhe
Vilkkuu 4 kertaa: Tuulettimen virhe
Vilkkuu 5 kertaa: Virtavirhe
Vilkkuu 6 kertaa: Objektiivin virhe
36
Ennen käyttöä
■ Liitännät ja liittimet
(8)
(5)
(7)
(6)
(10)
(9)
(1) LAN / HDBaseT-portti (S80, S82)
Vastaanottaa HDBaseT-tulon mukaan lukien digitaalinen video ja äänisignaalit.
Samassa LAN-kaapelissa (suojattu kierretty pari) kulkevat sekä kuva- että
äänisignaalit.
Tätä porttia voidaan käyttää myös projektorin verkkoon yhdistämiseen.
(2) AUDIO OUT-liitäntä (S80)
Lähettää äänisignaalit ulkoiseen AV-laitteeseen. Se tuottaa näytettävää
kuvasignaalia vastaavan äänisignaalin.
(3) AUDIO IN-liitäntä (S80)
Vastaanottaa äänitulon. Tähän liitäntään syötetty ääni toistetaan sisäisen
kaiuttimen kautta, kun asetat kohtaan [Ääni liitännän valinnassa] asetuksen
[Äänen tulo] (S167).
(4) Liitäntä langallista kaukosäädintä varten (S42)
Tätä liitäntää käyttäen kytketään lisävarusteena saatava kaukosäädin
(RS-RC05) laitteeseen kaapelin välityksellä.
(5) DisplayPort-portti (S78)
Vastaanottaa DisplayPort-tulon mukaan lukien digitaalinen video ja
äänisignaalit.
Samassa kaapelissa kulkevat sekä kuva- että äänisignaalit.
(6) HDMI-liitäntä (S77)
Vastaanottaa HDMI-tulon mukaan lukien digitaalinen video ja äänisignaalit.
Samassa kaapelissa kulkevat sekä kuva- että äänisignaalit.
(7) DVI-I-liitäntä (S78)
Liitetään tietokoneen ulkoisen näytön liitäntään.
Vastaanottaa digitaalisen PC-signaalin (digitaalinen PC).
VGA-DVI-I -kaapelia voidaan myös käyttää analogisten tietokonesignaalien
vastaanottamiseen (Analog PC-1).
(8) Analog PC-2 / COMPONENT-liitäntä (S79)
Ottaa vastaan analogista PC-signaalia (Analog PC-2).
Komponenttikaapelia voidaan käyttää komponenttikuvan signaalin
vastaanottoon (Component).
(9) Huoltoportti (S223)
Käytetään projektorin ohjaamiseen käyttäjäkomennoilla (S224 – S225).
(10) USB portti (S56, S114, S134, S178)
Tähän kytketään USB-asema. Käytetään USB-asemassa olevien kuvien
projisoimiseen tai laiteohjelmiston päivittämiseen.
37
Ennen käyttöä
(2) (3) (4)
(1)
Ennen käyttöä
Kaukosäädin
■ Osien nimet ja toiminnot
(3) Fn-painike (S167)
Voidaan määrittää tietylle toiminnolle.
(1)
(2)
(4) Nuolipainikkeet (S119)
Valitsee ylemmän tai alemman,
vasemman- tai oikeanpuoleisen
valikkovalinnan. Tällä valitaan myös
kaukosäätimen kanava.
(3)
(5) OK-painike (S119)
Suorittaa valinnan valikosta.
(6) FOCUS-painike (S48)
Säätää tarkennusta.
[ ] / [ ] -painikkeet:
Siirtävät tarkennuskohtaa kauemmas.
[ ] / [ ] -painikkeet:
Siirtävät tarkennuskohtaa lähemmäs.
(4)
(5)
(6)
(7)
(7) ZOOM-painike (S48)
Lähentää ja loitontaa kuvaa.
[ ] / [ ] -painikkeet:
Suurentavat kuvan kokoa.
[ ] / [ ] -painikkeet:
Pienentävät kuvan kokoa.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(8) INPUT A-C-painike (S167)
Voidaan määrittää tulosignaalin valinnalle
(yksi lähde kutakin kolmea painiketta
kohti).
(13)
(9) ASPECT-painike (S102, S130)
Vaihtaa projisoidun kuvan kuvasuhteen.
(10) TEST PATTERN-painike (S159)
Näyttää testikuvion.
(1) POWER-painike (S46, S51)
Kytkee projektoriin virran päälle ja pois
päältä.
(11) Ch-painike (S166)
Vaihtaa kaukosäätimen kanavan.
(2) D.ZOOM-painike (S55)
Zoomaa kuvaa lähemmäs tai
kauemmas digitaalisesti.
[1]-painike: Zoomaa kuvaa lähemmäs
(jopa 12x).
[4]-painike: Zoomaa kuvaa kauemmas
(1x minimi).
[ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeet:
Siirtää lähemmäs
zoomattavaa aluetta.
(12) IMAGE-painike (S49)
Vaihtaa kuvatilojen välillä (kuvan
laatua).
(13) FREEZE-painike (S52)
Pysäyttää näytettävän kuvan.
38
Ennen käyttöä
(19) EXIT-painike (S120)
Peruuttaa toiminnot, kuten valikon tai
testikuvion näytön käytön aikana, ja
palaa kuvanäyttöön.
(14)
(16)
(17)
(18)
(21) KEYSTONE-painike (S103)
Korjaa keystone-vääristymän.
[Keystone-korjaus]-asetuksella otetaan
käyttöön sekä vaaka/pystysuuntainen
keystone-korjaus (säätää ylä-/ala-/
vasemman/oikean reunan pituutta) että
kulmien säätö.
• Siirtää kuvaa ylös, alas, vasemmalle
ja oikealle, kun ruudun kuvasuhde
[16:9 d.kuvansiirtymä] tai [4:3
d.kuvansiirtymä] on valittuna.
• Liikuta kuvaa [ ] / [ ] tai [ ] / [ ]
-painikkeilla.
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(22) AUTO PC -painike (S130)
Säätää kuvan tietokoneen signaalien
optimaaliseen projisoimiseen, kun
käytetään analogista tietokonetuloa.
(24)
(23) SPLIT-painike (S60)
Aktivoi jaetun näyttötoiminnon.
(24) BLANK-painike (S52)
Pimentää kuvan väliaikaisesti.
(14) INPUT-painike (S47)
Vaihtaa tulosignaalien välillä.
(15) VOL-painike (S54)
Säätää äänenvoimakkuutta.
[3]-painike: Lisää voimakkuutta.
[6]-painike: Vähentää voimakkuutta.
(16) Numeropainikkeet (S172, S181,
S183)
Syötä salasana ja TCP/IP-asetusarvot.
(17) MUTE-painike (S54)
Vaimentaa äänen.
(18) MENU-painike (S121)
Näyttää valikon näytöllä.
39
Ennen käyttöä
(20) LENS-SHIFT-painike (S69)
Liikuttaa objektiivia ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle.
[ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeet:
Siirtävät kuvaa.
(15)
Ennen käyttöä
■ Kaukosäätimen paristojen asettaminen
1
Avaa paristotilan
kansi.
Liu’uta kantta painaen
sitä samalla.
2
Laita paristot
3
paristotilaan.
Aseta 2 uutta AAAparistoa lokeroon
asettaen + ja - oikeaan
suuntaan.
Sulje paristotilan
kansi.
Sulje kansi liu’uttamalla
se paikalleen, jolloin
kuulet naksahduksen.
• Jos kaukosäätimen painikkeet eivät toimi, kun yrität käyttää projektoria, vaihda paristot
uusiin.
• Älä pudota kaukosäädintä tai altista sitä iskuille.
• Älä kaada mitään nestettä kaukosäätimen päälle. Se saattaa johtaa toimintavikaan.
Varoitus
Huomio
Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin käsitellessäsi paristoja. Jos
näin ei tehdä, saattaa seurauksena olla tulipalo tai
loukkaantuminen.
• Älä lämmitä tai pura paristoja äläkä aiheuta oikosulkua. Älä
myöskään altista paristoja tulelle.
• Älä yritä ladata uudelleen paristoja, jotka on toimitettu
kaukosäätimen mukana.
• Poista paristot, kun ne on käytetty loppuun, tai jos niitä ei käytetä
kaukosäätimessä pitkään aikaan.
• Muista vaihtaa molemmat paristot yhtä aikaa. Älä käytä samaan
aikaan kahta erityyppistä paristoa.
• Sijoita paristot niin, että niiden (+)- ja (–)-navat koskettavat oikeita
johtimia.
• Jos paristoista vuotaa nestettä ja sitä kulkeutuu ihollesi, huuhtele
neste huolellisesti iholtasi.
40
Ennen käyttöä
■ Kaukosäätimen toimintasäde
Kaukosäädin on infrapunatyyppinen. Osoita säätimellä projektorin etu- tai takaosan
infrapunavastaanotinta.
Ennen käyttöä
25°
8m
25°
8m
25°
25°
• Käytä kaukosäädintä korkeintaan noin 8 m päässä projektorista.
• Käytä kaukosäädintä enintään 25° kulmassa infrapunavastaanottimesta suoraan
eteenpäin lähtevästä linjasta.
• Kaukosäädin ei ehkä toimi, jos sen ja projektorin välillä on este tai jos projektorin
infrapunavastaanotin on suorassa auringonvalossa tai muuten voimakkaassa valossa.
• Kun käytät samanaikaisesti kahta tai useampaa projektoria, vaihda kanava-asetuksia
estääksesi kahta kaukosäädintä häiritsemästä toisiaan (S166).
41
Ennen käyttöä
■ Lisävarusteena saatavan langallisen kaukosäätimen
(RS-RC05) käyttäminen
Jos haluat käyttää projektorin kanssa langallista kaukosäädintä, hanki RS-RC05,
joka myydään erikseen.
Käytä kaapelia, jossa on 3,5 mm:n stereominiliitin (ei sisälly toimitukseen).
Kaukosäädin
(RS-RC05)
Liitäntä langallista
kaukosäädintä varten
3,5 mm:n stereominiliittimen
kaapeli (ei sisälly toimitukseen)
• Infrapunatoimintoja ei voida suorittaa, jos kaapeli on kytketty projektoriin tai
kaukosäätimeen.
• Käytä kaapelia, jossa on 3,5 mm:n stereominiliitin (ei sisälly toimitukseen) ja joka on
enintään 30 m pitkä.
42
Perusopas
43
Projisointitoimenpiteet
Projisoinnin valmisteluvaiheet ovat seuraavat.
Vaihe 1
Yhdistä toinen laite
(S45)
Määritä tietokoneen verkkoasetukset (S85)
Vaihe 2
Kytke projektori päälle
(S46)
Vaihe 3
Valitse tulosignaali
(S47)
Vaihe 4
Säädä kuvaa
(S48)
Vaihe 5
Valitse kuvan laatu (kuvatila)
(S49)
Muu projisointi
• USB-asemaan tallennettujen kuvien projisoiminen
(S56)
• Jaetun näytön näyttö useasta yhdistetystä laitteesta
(S60)
• Yhden kuvan projisoiminen usealla projektorilla
(S114)
Kytke projektori pois
(S51)
44
Projisointitoimenpiteet
Vaihe 1 Yhdistä toinen laite
Tietokoneen tulo
DisplayPorttulo
Perusopas
HDMI-tulo
Projisointitoimenpiteet
Kun yhdistät tietokoneen verkkoon, tarvitset täydelliset IP-osoiteasetukset. Katso
lisätietoja kohdasta “Tietokoneen verkkoasetusten määrittäminen” (S85).
45
Projisointitoimenpiteet
Vaihe 2 Kytke projektori päälle
1
Paina POWER-painiketta.
Kaukosäädin
2
Projektori
Kytke tietokone tai toinen laite päälle.
• Jos kielenvalintaikkuna tulee näkyviin, valitset kieli käyttäen nuolipainikkeita ja paina
sitten OK-painiketta.
• Jos olet asettanut salasanan, salasanan kirjoitusnäyttö avautuu. Kirjoita salasanasi
(S172, S173).
• Kun “Ei signaalia” ilmestyy, valitse tulosignaali painamalla INPUT-painiketta.
• Jos tietokoneen näyttö ei tule näkyviin, säädä tietokoneen näyttöasetuksia. Katso
lisätietoja näytön lähdön vaihtamisesta tietokoneesi käyttöoppaasta.
46
Projisointitoimenpiteet
Vaihe 3 Valitse tulosignaali
INPUT -painike
INPUT -painike
Yhden kuvan tila
Jaetun näytön tilassa
• [Digital PC] ja [Analog PC-1] voivat näkyä harmaina, vaikka ne olisivat käytettävissä.
• Projektoriin verkon kautta liitettyjen tietokoneiden näyttöjä voidaan projisoida, kun
tulosignaaliksi on valittu [LAN]. Katso lisätietoja NMPJ-käyttöoppaasta.
• USB-asemissa olevia kuvia voidaan projisoida, kun tulosignaaliksi on valittu [USB].
Katso lisätietoja kohdasta “USB-asemassa olevien kuvien projisoiminen” (S56).
• Jaettua näyttöä käytettäessä puoli, jolla ei ole ohjausoikeuksia, on merkitty valkoisella
ympyrällä.
• Tulosignaalit voidaan valita myös käyttämällä kaukosäätimen INPUT A-C-painikkeita
asetuksista riippuen. Katso lisätietoja kohdasta “[INPUT A-C]-painike asetukset”
(S167).
47
Projisointitoimenpiteet
Kaukosäädin
Projektori
Perusopas
Voit vaihdella yhdistettyjen laitteiden signaalien välillä valitsemalla tulosignaalin
[Tulo]-valikosta.
Valittu signaali vaihtuu joka kerta, kun painat INPUT-painiketta tai joka kerta kun
painat [ ] / [ ]-painiketta, kun [Tulo]-ikkuna on näkyvissä.
Aktiivisen tulosignaalin kohdalla on vihreä ympyrä ja ympärillä oranssinvärinen
reunus.
Projisointiin käytettävissä olevien tulosignaalien nimet näkyvät valkoisina. Ei
käytettävissä olevien signaalien nimet näkyvät harmaina.
Projisointitoimenpiteet
Vaihe 4 Säädä kuvaa
■ Tietokoneen ulostuloresoluution säätäminen
Projektorin enimmäisresoluutio on 1920x1200 (S216).
Katso lisätietoa tietokoneen ulostuloresoluution säätämisestä tietokoneesi
käyttöoppaasta.
■ Kuvan tarkentaminen / kuvakoon muuttaminen
Paina kaukosäätimen ZOOM-painiketta kuvakoon säätämiseksi ja paina FOCUSpainiketta kuvan tarkentamiseksi. Voit myös painaa projektorin LENS-painiketta
kerran kuvan tarkentamiseksi ja kaksi kertaa kuvakoon säätämiseksi.
Kaukosäädin
Projektori
LENS -painike
FOCUS -painike
ZOOM -painike
Tarkennuksen säätö
Zoomauksen säätö
• Käytä Auto PC -toimintoa tietokonekuvan siirtymän tai näytön välkkymisen säätöön
(S130).
• Korjaa mahdollinen keystone-vääristymä painamalla KEYSTONE-painiketta (S103).
• Valitse ruudun kuvasuhde tai projisoinnin kuvasuhde ruudun kuvasuhteen, kuvan
tulosignaalin tyypin ym. mukaan (S99 – S101).
• Valitse kuvalle sopiva kuvatila.
48
Projisointitoimenpiteet
Vaihe 5 Valitse kuvan laatu (kuvatila)
Perusopas
Painamalla kaukosäätimen IMAGE-painiketta voit valita projisoitavaan kuvaan
sopivan kuvatilan.
Kaikissa kuvatiloissa voit myös muuttaa kirkkautta, kontrastia, terävyyttä, gammaa,
HDR-aluetta, värikorjauksia, erikoissäätöjä, valonlähteen tilaa (S146) ja
kirkkaustasoa (S146).
Kaukosäädin
Projisointitoimenpiteet
■ Kuvatilat
Lisätiedot
Kuvatila
(1) Ympäristön kirkkaus
(2) Kuvien tyypit
(3) Vaikutus projisointiin
Standardi
(1) Kirkas
(2) Tietokoneen näytöt tai videosovelluksella toistetut mediatiedostot
(3) Valkoisiin ja luonnollisiin väreihin
Esitys
(1) Kirkas
(2) Kuvat, joissa on pääasiassa tekstiä
(3) Näytön pitämiseen kirkkaana
Dynaaminen
(1) Kirkas
(2) Videosovelluksella toistetut mediatiedostot
(3) Näytön pitämiseen kirkkaana
Video
(1) Hieman hämärä
(2) Videokameroiden videot
(3) Lähellä TV:n väriavaruutta
Kuva/sRGB
(1) Hieman hämärä
(2) sRGB-yhteensopivien kameroiden digitaaliset kuvat
(3) Vastaamaan sRGB-standardia
DICOM SIM
(1) Hieman hämärä
(2) Harmaasävykuvat (esimerkiksi lääketieteellinen käyttö)
(3) Säädetty GSDF-käyrään, joka on määritetty DICOM-standardin 14.
osassa.
Käyttäjä 1 – 5
Korkeintaan viisi käyttäjän valitsemaa kuvan laatuasetusten
yhdistelmää voidaan tallentaa muistiin (S139). Tallennetut asetukset
voidaan valita kuvatilaksi.
49
Projisointitoimenpiteet
■ Kuvan projisointi DICOM SIM -tilassa
DICOM-simulointitilassa (käytetään jäljempänä nimitystä “DICOM SIM”) tämä
projektori projisoi harmaasävyisen lääketieteellisen kuvan, kuten röntgenkuvan,
CT-kuvan, MRI-kuvan jne. sävyssä, joka vastaa DICOM-standardia (Digital Imaging
and Communications in Medicine). Yleensä kuvan projisointi DICOM-standardin
mukaan vaatii harmaasävyjen korjauksen luminanssimittarilla ympäristön mukaan.
Tässä projektorissa on 21 sävyasetustyyppiä ympäristöjen erilaisiin valaistuksiin.
Voit korjata sävyn yksinkertaisella tavalla valitsemalla DICOM-testikuvion (S107).
Se soveltuu kuvien projisointiin lääketieteen luennolla, akateemisessa
konferenssissa, sairaalan konferenssissa jne.
Tämä projektori ei ole lääketieteellisen kuvan näyttö. Sitä ei saa käyttää
röntgenkuvien tulkintaan tai lääketieteelliseen tutkimukseen.
Huomio
• Suosittelemme tarkastamaan sävyn joka kerta, kun käytät
projektoria, koska siinä ei ole sävyn korjaus- ja
kalibrointitoimintoja sekulaarimuutoksia vastaan.
• Tämän projektorin projisointikirkkauden vakaantuminen saattaa
kestää noin 30 minuuttia.
Tilan vaihtaminen DICOM SIM -tilaan
1
Paina kaukosäätimen IMAGE-painiketta, kunnes [DICOM SIM] ilmestyy
näkyviin tai valitse [DICOM SIM] kohdasta[Kuvatila] valikosta [Kuvan
säätö].
2
Katso testikuviot painamalla kaukosäätimen TEST PATTERN -painiketta
tai valitse [Päällä] kohdasta [Testikuvio] valikosta [Asennusasetukset].
Paina [ ] / [ ]-painikkeita valitaksesi DICOM-testikuvion.
50
Projisointitoimenpiteet
Kun tarkastelet testikuviota, tee [Gamma] (S140)-säätö [Kuvan säätö]valikosta, kunnes kuva on optimaalinen.
4
Paina OK-painiketta asetuksen jälkeen.
Tee jokin seuraavista asianmukaisen projisoinnin saavuttamiseksi:
• Tummenna ympäristön valaistus
• Pienennä kuvakokoa
• Lyhennä projektioetäisyyttä
Projisointitoimenpiteet
Kytke projektori pois
1
Paina POWER-painiketta.
Kaukosäädin
2
Perusopas
3
Projektori
Kun tämä ikkuna on näkyvissä,
paina POWER-painiketta
uudelleen.
Kun olet kytkenyt projektorin pois
päältä, projisointi pysähtyy,
[STANDBY]-merkkivalo vilkkuu
punaisena ja projektori alkaa
jäähtyä. Jäähdyttyään projektori
siirtyy valmiustilaan. Valmiustilassa
[STANDBY]-merkkivalo jää
palamaan vilkkumisen sijasta.
• Jos haluat jatkaa kuvien projisoimista katkaisematta virtaa, paina jotain muuta kuin
POWER-painiketta tai odota, kunnes vahvistusilmoitus katoaa näkyvistä.
• Projektoria ei voi kytkeä päälle jäähtymisen aikana.
• Jos projektoria käytetään pitkiä ajanjaksoja, sisäisten optisten osien käyttöikä voi
lyhentyä.
• Irrota projektorin virtajohto pistorasiasta, jos projektoria ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Huomioi, että [Päivämäärä ja kellonaika]-asetus palautetaan, joten se täytyy asettaa
uudelleen.
• Virransäästötilassa projektori saattaa sammua automaattisesti jonkin ajan kuluttua
(S170).
51
Projisointia helpottavat ominaisuudet
Käyttöä helpottavat ominaisuudet
Tässä osiossa kuvataan esityksissä ja muissa tilanteissa käyttöä helpottavia
ominaisuuksia.
Kuvan väliaikainen pimentäminen
Voit pimentää projisoinnin väliaikaisesti esityksen jälkeen tai halutessasi siirtää
yleisön huomion pois näytöstä.
Kaukosäädin
Voit pimentää kuvan painamalla kaukosäätimen BLANKpainiketta.
Saat kuvan takaisin näkyviin painamalla BLANK-painiketta
uudelleen.
• Voit asettaa näytön tilan, kun pimennät näytön valikosta (S161).
Kuvan pysäyttäminen
Projisointi voidaan pysäyttää väliaikaisesti tietokoneen käytön ajaksi, joka voi olla
häiritsevää tai voit pysäyttää videon tai animaation toiston.
Kaukosäädin
Voit pysäyttää liikkuvan kuvan painamalla kaukosäätimen
FREEZE-painiketta. Seuraava kuvake tulee näkyviin.
Palauta näyttö ennalleen painamalla FREEZE-painiketta
uudelleen.
Heijastuspinta
• Se peruuntuu myös silloin, kun tulosignaalin tulo päättyy.
52
Projisointia helpottavat ominaisuudet
Testikuvion projisointi valikosta
Projektori voi projisoida testikuvion myös ilman mitään tulosignaaleja. Testikuviot
voidaan projisoida asennuksen aikana, jotta nähdään, miten projektori on
asennettu.
Lisätietoja testikuvioiden projisoinnista on kohdassa “Testikuvio” (S159) tai
“Säätäminen käyttäen testikuviota” (S107).
Määritä tarvittavat virransäästöasetukset.
Käytettävissä on seuraavat neljä asetusta. Lisätietoja on kutakin toimintoa
käsittelevällä sivulla.
Säästä energiaa valitsemalla vähemmän kirkas tila.
• Valmiustilan virta-asetukset (S169)
Säästää energiaa valmiustilassa poistamalla jotkin verkkotoiminnot käytöstä.
• Virransäästötila (S170)
Kytkee valonlähteen tai virran automaattisesti pois päältä tietyn ajan kuluttua, jos
projektoria ei käytetä eikä tulosignaalia ole.
• Virransäästön kesto (S170)
Määritä ajanjakso, jonka jälkeen valonlähde tai projektori sammuu
automaattisesti, jos niitä ei käytetä eikä tulosignaalia ole, kun [Virransäästötila]asetuksena on [Valonlähde pois] tai [Valmiustila].
53
Projisointia helpottavat ominaisuudet
• Valonlähdetila (S146)
Perusopas
Virransäästöasetusten määrittäminen
Projisointia helpottavat ominaisuudet
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Hyödyllistä kun:
• Haluat säätää projektorin tai ulkoisten kaiuttimien äänen voimakkuutta.
Kaukosäädin
Paina VOL-painiketta. Seuraava näyttö tulee näkyviin.
• Voit myös säätää äänen voimakkuutta projektorin [ ] / [ ] -painikkeilla.
• Säädä tietokoneen äänen voimakkuutta tai vaimennusasetusta, jos ääni on
liian hiljainen.
• Voit myös säätää äänilähtöön liitettyjen kaiuttimien äänen voimakkuutta.
Äänen vaimentaminen
Hyödyllistä kun:
• Haluat väliaikaisesti vaimentaa tarpeettoman äänen.
• Haluat vaimentaa äänen välittömästi.
Kaukosäädin
Voit mykistää äänen painamalla kaukosäätimen MUTE-painiketta.
Seuraava kuvake tulee näkyviin.
Heijastuspinta
Voit palauttaa äänen ennalleen painamalla MUTE-painiketta uudelleen.
• Voit myös vaimentaa äänilähtöön liitettyjen kaiuttimien äänen.
54
Projisointia helpottavat ominaisuudet
Kuvan osan zoomaus
Hyödyllistä kun:
• Esitelmän aikana zoomataan kohteeseen, kuten pieneen kaavioon (jopa 12x).
• Kohdistetaan puheena olevaan kohteeseen.
Kaukosäädin
Perusopas
Voit suurentaa osan kuvasta
painamalla kaukosäätimen
+ D.ZOOM-painiketta.
Paina – D.ZOOM
-painiketta pienentääksesi
kuvan kokoa.
Heijastuspinta
Voit liikuttaa zoomattavaa aluetta painamalla [ ] / [ ] / [ ] / [ ] -painikkeita.
Kaukosäädin
Projektori
Heijastuspinta
Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoonsa painamalla OK-painiketta.
D.ZOOM-painikkeet toimivat eri tavalla kuin [Zoomaus] / [Asennusasetukset]-valikossa
(S150).
55
Projisointia helpottavat ominaisuudet
• Suurennus näkyy näytöllä.
Projisointia helpottavat ominaisuudet
USB-asemassa olevien kuvien projisoiminen
Projektoriin yhdistettyyn USB-asemaan tallennettuja JPEG-kuvia voidaan
projisoida. Yksittäiset kuvat voidaan valita projisointiin tai voit valita kaikki kuvat
diaesitykseen.
Voit projisoida JPEG-kuvia, joiden koko on jopa 10912x8640.
1
Yhdistä USB-asema USBporttiin.
2
Valitse [USB] painamalla INPUT-painiketta.
Projektori
3
Kaukosäädin
Valitse projisoitava tiedosto
USB file browser
-selaimesta.
Lisätietoa USB file browser
-selaimesta on kohdassa “USB
file browser -selaimen kuvaus”
(S57) ja lisätietoa tiedostojen
valitsemisesta kohdassa
“Kuvan valinta näytettäväksi
projektorilla” (S59).
USB-kortinlukijaa voidaan käyttää myös USB-portissa.
56
Projisointia helpottavat ominaisuudet
Projisoinnin päättäminen
Poista USB-asema.
• Projektori ei tunnista suojaustoiminnoilla varustettuja USB-asemia, eikä niitä voi valita
kuvien lähteeksi.
• Jos projektori ei pysty lukemaan tiedostojärjestelmää, asema näkyy harmaana ja
seuraava kuvake tulee näkyviin. Tässä tapauksessa USB-asemaa ei voi käyttää.
Jos projektoriin on liitettynä USB-asema, tulee näytölle USB file browser.
USB file browser -selaimessa voit valita projektorilla näytettävän kuvatiedoston
USB-aseman tiedostoluettelosta.
Pikkukuvanäkymä
Luettelonäkymä
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
(4)
(1) Luettelon otsikko
Tunnistaa nykyisen USB-aseman ja näytössä olevan luettelon sivumäärän
(Näytettävän sivun numero/sivuja yhteensä).
(2) Asema-/tiedostoluettelo
Luettelee tunnistetut USB-asemat ja aseman kansioissa olevat tiedostot nimien
mukaan. Valitse kuvatiedosto tai kansio käyttäen nuolipainikkeita. Seuraavat
kuvakkeet näkyvät.
57
Projisointia helpottavat ominaisuudet
■ USB file browser -selaimen kuvaus
Perusopas
• Jopa kuusi USB-asemaa, 999 kansiota tai 9 999 tiedostoa voidaan näyttää.
• Asemien valintanäyttö näkyy, jos käytettävissä on useita asemia. Valitse haluamasi
asema painikkeilla [ ] / [ ] ja paina sitten OK-painiketta. Näyttöön tulee aseman
tiedostojen luettelo.
• Tiedosto- ja asemaluettelossa voit vaihdella pikkukuvien ja luettelonäkymän välillä.
• Verkon tulo ei ole käytettävissä, kun [USB] on valittuna toiseksi tulosignaaliksi jaetun
näytön tilassa.
• Liike-epäterävyyden vähentäminen ei ole käytettävissä, kun näytetään USB-aseman
JPEG-tiedostoja (S171).
• Projektori pystyy näyttämään USB-aseman kuvat myös automaattisena diaesityksenä
(S59).
Projisointia helpottavat ominaisuudet
Kuvake
Toiminta
Tunnistettu USB-asema
(pikkukuvanäkymässä)
Oikein näkyvä USB-asema
(luettelonäkymässä)
Kuvake
Toiminta
Vaihda luettelonäkymään
(pikkukuvanäkymässä)
Vaihda pikkukuvanäkymään
(luettelonäkymässä)
Tunnistamaton USB-asema
(pikkukuvanäkymässä)
Tunnistamaton USB-asema
(luettelonäkymässä)
Siirry yläkansioon
Ei irrotettavaa mediaa kortinlukijassa
tai vastaavassa laitteessa
(pikkukuvanäkymässä)
Ei irrotettavaa mediaa kortinlukijassa
tai vastaavassa laitteessa
(luettelonäkymässä)
Ei-tuettu JPEG-tiedosto
(pikkukuvanäkymässä)
Kansio
Arabiankieliset tiedosto- tai kansionimet eivät näy oikein.
(3) Tiedostotietojen alue
Tiedostoluettelosta valitun tiedoston tiedot näkyvät tässä.
• Tiedostonimi
• Kuvakoko
• Tiedostokoko
• Kameramalli
• Kuvaus-pv/a
• Kuvausolot
(4) Tiedostopolkualue
Tiedostoluettelosta valitun tiedoston nimi hakemistopolkuineen.
(5) Esikatselualue (luettelonäkymässä)
Asema-/tiedostoluettelosta valittu kuva ilmestyy pienennetyssä koossa.
näytetään, jos valittuna on JPEG-muoto, joka ei ole tuettu.
Jos valittuna on kansio, näkyy kansion kuvake.
58
Projisointia helpottavat ominaisuudet
■ Kuvan valinta näytettäväksi projektorilla
Tässä osiossa kuvataan kuvan valinta USB file browser -selaimesta ja sen
näyttäminen projektorilla.
Aseman valinta
Voit valita kuvia sisältävät kansiot.
• Palaa ylemmälle tasolle valitsemalla [
].
Kuvatiedoston valinta näytettäväksi projektorilla
Kun valitset kuvatiedoston luettelonäkymästä, esikatselualueella näkyy pieni
esikatselunäkymä kuvasta.
Saat kuvasta koko näytön projisoinnin painamalla OK-painiketta.
Palaa ylemmälle tasolle valitsemalla [
].
Näkymän vaihtaminen
Vaihda näkymää valitsemalla [Pikkukuvanäkymä] tai [Luettelonäkymä] asemasta/
tiedostoluettelosta ja painamalla OK-painiketta.
■ Kuvien ohjaaminen koko näytön projisoinnissa
Kun projektori näyttää kuvaa, käytettävissäsi ovat seuraavat toiminnot.
Projisoi edellinen tai seuraava kuva painamalla painikkeita [ ] / [ ].
Kierrä kuvia vasemmalle tai oikealle 90° painamalla painikkeita [ ] / [ ].
Palaat takaisin USB File Browseriin painamalla OK-painiketta.
• Nämä toiminnot ovat käytettävissä myös diaesitysten aikana. (Paitsi, kun
[Animaatiotehoste] on käytössä.)
• Jos kuva sisältää kääntötiedon, kääntyy kuva automaattisesti
oikeansuuntaiseksi.
■ USB-asemaan tallennettujen tiedostojen diaesitys
USB-asemasta voidaan projisoida useita kuvia peräjälkeen ja jokainen näytetään
määritetyn aikavälin jälkeen.
Diaesityksen aikavälin asettaminen
Aseta projisoinnin väli [Diaesityksen aikaväli]-valikosta (S133).
59
Projisointia helpottavat ominaisuudet
Hakemistokansion valinta
Perusopas
Tämä vaihe ei ole ehkä välttämätön, kun USB-asema on yhdistetty suoraan
projektorin USB-porttiin.
Jos liitettynä on USB-muistikortinlukija, jossa on useita muistikorttipaikkoja,
tiedostoluettelossa näkyy asemien (muistikorttipaikkojen) luettelo.
Valitse asema, jossa muistikortti on, käyttäen [ ] / [ ] ja paina OK-painiketta.
• Aktiiviset asemat näkyvät valkoisena tekstinä ja muut asemat harmaana.
Projisointia helpottavat ominaisuudet
Kahden kuvan projisoiminen rinnakkain
Kahden liitetyn laitteen kuvat
voidaan projisoida rinnakkain. Tätä
sanotaan jaetuksi näytöksi. Kun otat
jaetun näytön käyttöön, nykyinen
kuva näkyy vasemmalla ja uusi kuva
oikealla. Voit vaihtaa kummallakin
puolella olevan kuvan lähteen
painamalla INPUT-painiketta.
Lähetä projektoriin kaksi signaalia.
Voit yhdistää seuraavan tulon
jaetussa näytössä.
Huomioi, että jaettu näyttö ei ole
käytettävissä joissakin
tulosignaaliyhdistelmissä.
Jaetun näytön yhdistelmät
Oikea kuva
HDMI
DisplayPort Digital PC Analog PC-1 Analog PC-2 Component HDBaseT
HDMI
—
LAN
USB
—
—
—
—
*
*
*
*
—
—
—
—
*
*
—
—
—
*
*
—
—
*
*
—
*
*
DisplayPort
Digital PC
Analog PC-1
Vasen
Analog PC-2
kuva
Component
HDBaseT
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
LAN
*
*
*
*
*
*
*
USB
*
*
*
*
*
*
*
*
—
—
: Voidaan yhdistää
: Voidaan yhdistää (50:50 näyttö)
— : Ei voida yhdistää
*
Käynnistä jaettu näyttö painamalla kaukosäätimen SPLIT-painiketta.
Kaukosäädin
Kuva-alueiden keskellä näkyy numero. Vasen kuva on “1” ja oikea kuva “2”.
Numeron sisältävällä kuvalla on “ohjausoikeudet”, ja siihen liittyvä ääni kuuluu.
60
Projisointia helpottavat ominaisuudet
■ Tulosignaalien kytkeminen
Jos
tai
näkyy kuva-alueen keskellä, voit siirtää ohjausoikeudet toiselle
puolelle painamalla kaukosäätimen [ ] / [ ]-painiketta.
Kaukosäädin
Perusopas
Ohjattava puoli
(tulosignaali voidaan vaihtaa)
Nykyinen tulosignaali
(ohjausoikeudet)
Nykyinen tulosignaali
(ilman ohjausoikeuksia)
• Keskellä näkyvä numero häviää hetken kuluttua, mutta voit katsoa sen uudelleen
painamalla kaukosäätimen SPLIT-painiketta.
• Poistu jaetusta näytöstä painamalla kaukosäätimen EXIT-painiketta.
• Voit vaihtaa jaettuun näyttöön myös valitsemalla [Jaettu näyttö] valikosta
[Syöttöasetukset] (S135).
• Joitakin toimintoja ei voi säätää, kuten [Terävyys] (S140), [Dynaaminen gamma] (S142)
ja [Liike-epäterävyyden vähennys] (S171).
• Eräät toiminnot eivät ole käytettävissä, kuten esimerkiksi [Kuvan kääntö V/P] (S149),
[Ruudun kuvasuhde] (S150), [Keystone-korjaus] (S151) ja [Logon kaappaus] (S161).
• Käytä jaetun näytön kuvan säädössä [Kuvan prioriteetti]-asetusta (S147).
• Jaetun näytön värit poikkeavat jossain määrin yhden kuvan tilan väreistä.
61
Projisointia helpottavat ominaisuudet
Paina INPUT-painiketta ja valitse sitten ohjausoikeudet sisältävän puolen
tulosignaali.
Voit määrittää, kumpi puoli on ohjauksessasi tarkistamalla oranssin kuvatunnuksen
valikosta ylhäällä oikealla.
Ilman ohjausoikeuksia oleva puoli on merkitty valkoisella ympyrällä.
Asennusopas
Muista lukea ennen projektorin asentamista “Ennen asentamista” (S25).
62
Asennusmenettely
Projektioetäisyyden ja kuvan koon suhde
Korkeus
Korkeus
Projektorilla näytettävän kuvan koon määräävät etäisyys projektorista
heijastuspintaan (projektioetäisyys) sekä zoomaus. Katso alla olevaa taulukkoa, ja
valitse sopiva projektorin ja näytön välinen etäisyys.
4:3
Leveys
Leveys
Kuvan
alareuna
H
L
Heijastuspinta
L: Projektioetäisyys
H: Korkeus objektiivin keskeltä kuvan alareunaan
Objektiivi
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
Korkeus H**
[cm]
RS-SL05WZ
Projektiosuhde*
1,49 - 2,24:1 2,19 - 3,74:1 3,55 - 6,94:1 1,00 - 1,50:1
Kuvan koko [cm]
Projektioetäisyys L [m]
LaajaLaajaLaajaLaajaLävistäjä
Tele
Tele
Tele
Tele
kulma
kulma
kulma
Leveys Korkeus kulma
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
40
86
54
1,3
1,9
1,9
3,2
—
—
0,9
1,3
60
129
81
1,9
2,9
2,8
4,8
4,6
9,0
1,3
1,9
80
172
108
2,6
3,9
3,8
6,4
6,1
12,0
1,7
2,6
100
215
135
3,2
4,8
4,7
8,0
7,6
14,9
2,2
3,2
150
323
202
4,8
7,2
7,1
12,1
11,4
22,3
3,2
4,9
200
431
269
6,4
9,6
9,5
16,1
15,2
29,8
4,3
6,5
250
538
337
8,0
12,1
11,9
20,2
18,9
37,2
5,4
8,1
300
646
404
9,6
14,5
14,2
24,2
22,7
44,6
6,5
9,7
350
754
471
11,3
16,9
16,6
28,3
26,4
52,0
7,5
11,4
400
862
538
12,9
19,3
19,0
32,3
30,2
59,4
8,6
13,0
450
969
606
14,5
21,7
21,4
36,4
34,0
66,8
9,7
14,6
500
1077
673
16,1
24,1
23,8
40,4
37,7
74,2
10,8
16,3
550
1185
740
17,7
26,6
26,1
44,5
41,5
81,6
11,8
17,9
600
1292
808
19,3
29,0
28,5
48,5
45,2
89,0
12,9
19,5
Objektiivi
Projektiosuhde*
Kuvan koko [cm]
Lävistäjä
Leveys Korkeus
40
60
80
100
150
200
250
300
86
129
172
215
323
431
538
646
54
81
108
135
202
269
337
404
RS-SL03WF RS-SL06UW
0,80:1
0,54:1
Projektioetäisyys L [m]
0,69
1,04
1,38
1,73
2,59
3,45
4,31
5,17
0,45
0,69
0,92
1,16
1,75
2,33
2,92
3,51
63
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
-35,0 – +2,7
-52,5 – +4,0
-70,0 – +5,4
-87,5 – +6,7
-131 – +10,1
-175 – +13,5
-219 – +16,8
-263 – +20,2
-306 – +23,6
-350 – +26,9
-394 – +30,3
-438 – +33,7
-481 – +37,0
-525 – +40,4
Korkeus H** [cm]
RS-SL03WF
RS-SL06UW
-33,0 – -20,8
-49,5 – -31,3
-66,0 – -41,7
-82,5 – -52,1
-123 – -78,1
-165 – -104
-206 – -130
-248 – -156
-35,0 – +13,5
-52,5 – +20,2
-70,0 – +26,9
-87,5 – +33,7
-131 – +50,5
-175 – +67,3
-219 – +84,1
-263 – +101
Asennusmenettely
Ruudun kuvasuhteella 16:10
Asennusopas
16:9 / 16:10
Näytön koko
(lävistäjä)
Asennusmenettely
* Projektiosuhteet perustuvat projisointiin 100 tuuman ruuduille.
** Korkeus (H) perustuu objektiivin siirtotilaan [Normaali].
Lisätietoa kuvan sijainnista [Laajennettu]-tilassa on kohdassa “Säädöt objektiivin
siirtotoiminnolla” (S71).
Ruudun kuvasuhteella 16:9
Objektiivi
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
Korkeus H**
[cm]
RS-SL05WZ
Projektiosuhde*
1,53 - 2,30:1 2,25 - 3,84:1 3,65 - 7,13:1 1,03 - 1,54:1
Kuvan koko (cm)
Projektioetäisyys L [m]
LaajaLaajaLaajaLaajaLävistäjä
Tele
Tele
Tele
Tele
kulma
kulma
kulma
Leveys Korkeus kulma
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
40
89
50
1,3
2,0
1,9
3,3
—
—
0,9
1,3
60
133
75
2,0
3,0
2,9
4,9
4,8
9,3
1,3
2,0
80
177
100
2,6
4,0
3,9
6,6
6,3
12,3
1,8
2,7
100
221
125
3,3
5,0
4,9
8,3
7,9
15,4
2,2
3,3
150
332
187
5,0
7,4
7,3
12,4
11,7
23,0
3,3
5,0
200
443
249
6,6
9,9
9,7
16,6
15,6
30,6
4,4
6,7
250
553
311
8,3
12,4
12,2
20,7
19,4
38,2
5,5
8,3
300
664
374
9,9
14,9
14,6
24,9
23,3
45,8
6,6
10,0
350
775
436
11,6
17,4
17,1
29,1
27,2
53,4
7,7
11,7
400
886
498
13,2
19,9
19,5
33,2
31,0
61,0
8,9
13,4
450
996
560
14,9
22,3
22,0
37,4
34,9
68,6
10,0
15,0
500
1107
623
16,5
24,8
24,4
41,5
38,8
76,3
11,1
16,7
550
1218
685
18,2
27,3
26,9
45,7
42,6
83,9
12,2
18,4
580
1284
722
19,2
28,8
28,3
48,2
44,9
88,4
12,8
19,4
Objektiivi
Projektiosuhde*
Kuvan koko [cm]
Lävistäjä
Leveys Korkeus
40
60
80
100
150
200
250
290
89
133
177
221
332
443
553
642
50
75
100
125
187
249
311
361
RS-SL03WF RS-SL06UW
0,82:1
0,55:1
Projektioetäisyys L [m]
0,71
1,07
1,42
1,77
2,66
3,54
4,43
5,14
0,48
0,72
0,96
1,20
1,79
2,39
2,99
3,47
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
-33,2 – +5,5
-49,8 – +8,3
-66,4 – +11,1
-83,0 – +13,8
-125 – +20,8
-166 – +27,7
-208 – +34,6
-249 – +41,5
-291 – +48,4
-332 – +55,3
-374 – +62,3
-415 – +69,2
-457 – +76,1
-482 – +80,3
Korkeus H** [cm]
RS-SL03WF
RS-SL06UW
-31,2 – -18,7
-46,7 – -28,0
-62,3 – -37,3
-77,9 – -46,6
-117 – -69,9
-156 – -93,3
-195 – -117
-226 – -135
-33,2 – +16,6
-49,8 – +24,9
-66,4 – +33,2
-83,0 – +41,5
-125 – +62,3
-166 – +83,0
-208 – +104
-241 – +120
* Projektiosuhteet perustuvat projisointiin 100 tuuman ruuduille.
** Korkeus (H) perustuu objektiivin siirtotilaan [Normaali].
Lisätietoa kuvan sijainnista [Laajennettu]-tilassa on kohdassa “Säädöt objektiivin
siirtotoiminnolla” (S71).
64
Asennusmenettely
Ruudun kuvasuhteella 4:3
Objektiivi
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
Korkeus H**
[cm]
RS-SL05WZ
40
60
80
100
150
200
250
260
81
122
163
203
305
406
508
528
61
91
122
152
229
305
381
396
RS-SL03WF RS-SL06UW
0,91:1
0,61:1
Projektioetäisyys L [m]
0,78
1,17
1,56
1,95
2,93
3,90
4,88
5,07
0,53
0,79
1,05
1,32
1,97
2,63
3,29
3,42
-39,6 – +3,0
-59,4 – +4,6
-79,2 – +6,1
-99,1 – +7,6
-149 – +11,4
-198 – +15,2
-248 – +19,1
-297 – +22,9
-347 – +26,7
-396 – +30,5
-446 – +34,3
-495 – +38,1
-525 – +40,4
Korkeus H** [cm]
RS-SL03WF
RS-SL06UW
-37,4 – -23,6
-56,1 – -35,4
-74,7 – -47,2
-93,4 – -59,0
-140 – -88,5
-187 – -118
-234 – -147
-243 – -153
-39,6 – +15,2
-59,4 – +22,9
-79,2 – +30,5
-99,1 – +38,1
-149 – +57,2
-198 – +76,2
-248 – +95,3
-258 – +99,1
* Projektiosuhteet perustuvat projisointiin 100 tuuman ruuduille.
** Korkeus (H) perustuu objektiivin siirtotilaan [Normaali].
Lisätietoa kuvan sijainnista [Laajennettu]-tilassa on kohdassa “Säädöt objektiivin
siirtotoiminnolla” (S71).
65
Asennusmenettely
Objektiivi
Projektiosuhde*
Kuvan koko [cm]
Lävistäjä
Leveys Korkeus
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
Asennusopas
Projektiosuhde*
1,69 – 2,53:1 2,48 – 4,23:1 4,01 – 7,85:1 1,13 – 1,70:1
Kuvan koko [cm]
Projektioetäisyys L [m]
LaajaLaajaLaajaLaajaLävistäjä
Tele
Tele
Tele
Tele
kulma
kulma
kulma
Leveys Korkeus kulma
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
maksimi
40
81
61
1,4
2,2
2,1
3,6
—
—
1,0
1,4
60
122
91
2,2
3,3
3,2
5,5
5,2
10,2
1,5
2,2
80
163
122
2,9
4,4
4,3
7,3
6,9
13,5
2,0
2,9
100
203
152
3,6
5,5
5,3
9,1
8,6
16,9
2,4
3,7
150
305
229
5,5
8,2
8,0
13,7
12,9
25,3
3,7
5,5
200
406
305
7,3
10,9
10,7
18,3
17,1
33,7
4,9
7,3
250
508
381
9,1
13,7
13,4
22,9
21,4
42,1
6,1
9,2
300
610
457
10,9
16,4
16,1
27,4
25,7
50,4
7,3
11,0
350
711
533
12,7
19,1
18,8
32,0
29,9
58,8
8,5
12,9
400
813
610
14,6
21,9
21,5
36,6
34,2
67,2
9,8
14,7
450
914
686
16,4
24,6
24,2
41,2
38,4
75,6
11,0
16,6
500
1016
762
18,2
27,3
26,9
45,8
42,7
84,0
12,2
18,4
530
1077
808
19,3
29,0
28,5
48,5
45,2
89,0
12,9
19,5
Asennusmenettely
Objektiivin asennus ja poisto
• Ennen kuin asennat tai poistat objektiivin, irrota virtapistoke tai liitin.
Jos näin ei tehdä, saattaa seurauksena olla tulipalo, sähköisku tai
loukkaantuminen.
•
Kun projektori on asennettu kattoon, laita projektori ensin lattialle tai
Varoitus
työpöydälle ennen kuin vaihdat tai kiinnität objektiivin. Jos näin ei
toimita, projektorista saattaa pudota ulos osia, mikä saattaa johtaa
toimintahäiriöön tai henkilövahinkoon.
Huomio
Huomio
• Projektori on varustettu objektiivin siirtotoiminnolla, joka liikuttaa
objektiivia ylös, alas, vasemmalle sekä oikealle moottorin avulla. Älä
koske objektiiviin sen liikkuessa. Liikkuvaan objektiiviin koskeminen
saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
• Odota vähintään 30 minuuttia projektorin sammuttamisen jälkeen
ennen objektiivin vaihtamista, jotta objektiivi jäähtyy. Jos näin ei
tehdä, seurauksena saattaa olla palovamma tai loukkaantuminen.
• Kun asennat tai poistat objektiivia, älä kosketa objektiivin pintaan
käsilläsi, äläkä naarmuta sitä.
• Älä käytä voimaa asentaessasi tai poistaessasi osia (kuten johtoja),
jotka on liitetty objektiiviin tai objektiivin moottoriin. Se saattaa
johtaa toimintavikaan.
• Älä vaihda objektiivia pölyisessä paikassa. Jos pölyä tai likaa joutuu
projektoriin, se saattaa heikentää kuvan laatua.
• Kun kannat tai pidät projektoria pystyssä objektiivin asennuksen
jälkeen, älä pidä kiinni objektiivista. Tämä voi vahingoittaa
objektiivia.
• Objektiivi on irrotettava ennen projektorin kuljettamista. Muuten
projektoriin kuljetuksen aikana kohdistuvat iskut voivat vahingoittaa
objektiivia.
• Ota yhteyttä Canon Call Centeriin saadaksesi lisätietoja siitä, mitkä
laitteet ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
66
Asennusmenettely
■ Objektiivin asennus
1
Kun olet vahvistanut, että objektiivin vipu on nostettu, pidä objektiivia
vasemmalla puolella olevasta objektiivin liittimestä ja työnnä se
projektoriin pitäen objektiivin liittimen kohdistettuna projektorin
liittimeen.
Objektiivin vipu
Liitin
Asennusopas
Objektiivin liitin
2
Kiinnitä objektiivi
kääntämällä objektiivin
vipua myötäpäivään.
Objektiivin vipu
• Kiinnittäessäsi objektiivia varmista, että se on työnnetty projektoriin loppuun asti,
kiinnitä se sitten kääntämällä objektiivin vipua myötäpäivään (pohjaa kohti, kuten
kuvassa). Jos sitä ei ole työnnetty loppuun asti, objektiivin vivun vapaa liike saattaa
estyä tai projisointi voi olla epätarkkaa.
• Projektori tallentaa tiettyjä tietoja objektiiveista. Tämä tieto täytyy asettaa uudelleen,
kun objektiivi vaihdetaan.
Objektiivin vaihtamisen jälkeen objektiivin siirron nollaus tehdään automaattisesti, kun
projektori käynnistetään uudelleen. Jos kuitenkin asennat samantyyppisen objektiivin,
tee objektiivin siirron nollaus manuaalisesti (S157).
• Katso myös vaihto-objektiivin mukana tulevat ohjeet.
67
Asennusmenettely
Pidä objektiivi vaakasuorassa, kun työnnät sen suoraan projektoriin. Vinoon työntäminen
saattaa estää objektiivin vivun vapaan liikkeen tai tekee projisoinnista epätarkkaa.
Asennusmenettely
Objektiivin poisto
1
Nosta objektiivin vipu
kääntämällä sitä
vastapäivään.
2
Pidä objektiivista kunnolla kiinni, kun
poistat sen.
Objektiivin vipu
Kun poistat objektiivin, pidä se
vaakasuorassa, kun vedät sen ulos
projektorista.
68
Asennusmenettely
Asennus
Laita projektori heijastuspinnan eteen.
Heijastuspinta
Optinen akseli
Voit säätää projektorin kuvan sijaintia käyttämällä objektiivin siirtotoimintoa tai
säädettäviä jalkoja.
1
Paina kaukosäätimen LENS-SHIFT -painiketta saadaksesi objektiivin
siirtoikkunan näkyviin.
Kaukosäädin
69
Asennusmenettely
■ Pöydän päälle tai lattialle asentaminen (alemmas kuin
ruutu)
Asennusopas
• Keystone-vääristymän välttämiseksi
projektori pitää asentaa niin, että se on
kohtisuoraan valkokangasta vastaan.
• Näyttö ei saa olla suorassa
auringonvalossa tai valaistuslaitteiden
valossa. Jos huone on valoisa, on
suositeltavaa sammuttaa valot, sulkea
verhot, sekä suorittaa muita tarvittavia
toimenpiteitä, jotta näyttö on helpompi
nähdä.
Asennusmenettely
Paina projektorin LENS-painiketta toistuvasti vaihtaaksesi objektiivin
ohjauksella säädettyjen parametrien ikkunoita.
Pääset objektiivin siirtoikkunaan painamalla LENS-painiketta kolme kertaa (tai
neljä kertaa, jos [Marginaalin tarkennus]-asetuksena on [Päällä].
Projektori
Paina kolme kertaa.
Kun [Marginaalin tarkennus]asetuksena on [Päällä].
Kun [Marginaalin
tarkennus]-asetuksena
on [Pois].
2
Säädä nuolipainikkeilla.
Nosta tai laske kuvaa käyttämällä kaukosäätimen tai projektorin [ ] / [ ]painikkeita.
Siirrä kuvaa vasemmalle tai oikealle käyttämällä kaukosäätimen tai projektorin
[ ] / [ ] -painikkeita.
Jatka kuvan siirtämistä tiettyyn suuntaan pitämällä vastaavaa painiketta
painettuna.
Kaukosäädin
Projektori
Heijastuspinta
70
Asennusmenettely
Säädöt objektiivin siirtotoiminnolla
Voit liikutella kuvaa kaikkiin suuntiin siirtämällä objektiivia ylös, alas, vasemmalle tai
oikealle. Tätä ominaisuutta kutsutaan objektiivin siirroksi. Projektorin objektiivin
siirtoalue on seuraava.
Kuinka paljon
liikutettavissa ylös-/
alaspäin
(1)
90°
90°
Suurin mahdollinen objektiivin siirto
alaspäin
Suurin mahdollinen objektiivin siirto
ylöspäin
90°
90°
(3)
(3)
Suurin mahdollinen objektiivin siirto
vasemmalle
Suurin mahdollinen objektiivin siirto
oikealle
Objektiivin siirron laajuus jokaiselle vaihto-objektiiville
Objektiivi
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
Objektiivin siirtotila: Normaali
Objektiivin siirtotila: Laajennettu*
Ylös (1)
: +55 %
Alas (2)
: -15 %
Vasemmalle/oikealle (3) : ±10 %
RS-SL03WF
Ylös (1)
: +11,3 %
Alas (2)
: -11,3 %
Vasemmalle/oikealle (3) : ±4,6 %
RS-SL06UW
Ylös (1)
: +75 %
Alas (2)
: -15 %
Vasemmalle/oikealle (3) : ±30 %
Ylös (1)
: +90 %
Alas (2)
: -90 %
Vasemmalle/oikealle (3) : ±30 %
* Kuvan laatu saattaa heikentyä objektiivin siirtotilassa [Laajennettu] riippuen
objektiivin siirron määrästä.
Ennen tämän toiminnon käyttämistä yhdistä projektori tietokoneeseen tai AV-laitteeseen
(S77) ja yhdistä projektori sähkövirtaan (S81).
71
Asennusmenettely
Kuinka paljon
liikutettavissa
vasemmalle/oikealle
Asennusopas
(2)
Asennusmenettely
Alue objektiivin siirtoalueen ulkopuolella (objektiivin siirtotilassa
[Normaali]*)
• Zoom-objektiivit: RS-SL01ST/RS-SL02LZ/RS-SL04UL/RS-SL05WZ
Käytettävissä olevan siirron laajuus vasemmalle ja oikealle vähenee, kun siirto
ylöspäin on yli 44 %. Kun objektiivi siirretään ylöspäin maksimiasentoon 55 % (1),
objektiivia ei voi siirtää vasemmalle tai oikealle.
Alue, jossa siirto ei ole
mahdollinen
(1)
Projisoitu kuva
Siirtoalue
(2)
(3)
(3)
• Lyhyt kiinteä objektiivi: RS-SL03WF
Mitä enemmän siirrät ylös tai alas, sitä vähemmän voit siirtää sitä vasemmalle tai
oikealle. Kun objektiivi siirretään ylöspäin tai alaspäin maksimiasentoon 11,3 %,
objektiivia ei voi siirtää vasemmalle tai oikealle.
(3)
(3)
Alue, jossa siirto ei ole
mahdollinen
(1)
Projisoitu kuva
Siirtoalue
(2)
• Ultralaaja zoom-objektiivi: RS-SL06UW
Mitä enemmän siirrät ylös tai alas, sitä vähemmän voit siirtää sitä vasemmalle tai
oikealle. Kun objektiivi siirretään ylöspäin maksimiasentoon 75 %, objektiivia ei voi
siirtää vasemmalle tai oikealle.
Alue, jossa siirto ei ole
mahdollinen
(1)
Projisoitu
kuva
Siirtoalue
(2)
(3)
(3)
Objektiivin siirtotilassa [Laajennettu] objektiivia voidaan siirtää jokaiseen kulma-asentoon,
kuvan laatu saattaa kuitenkin heikentyä.
72
Asennusmenettely
Sijainnin palautus oletusasentoon
Pidä näytön sijainnin säädön aikana
kaukosäätimen LENS-SHIFT -painiketta
tai projektorin LENS-painiketta painettuna
saadaksesi [Obj. siirron nollaus]-ikkunan
näkyviin. Näytössä näkyvät objektiivin
nykyiset asetukset. Valitse yksi niistä
nuolinäppäimillä ja paina sitten OK-painiketta.
Valittavana olevat asetukset
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
50 %: Ylös 50 %, vasemmalle/oikealle 0 %
0 %: Ylös/alas/vasemmalle/oikealle 0 %
RS-SL05WZ
RS-SL03WF
0 %: Ylös/alas/vasemmalle/oikealle 0 %
• Uudelleen asetuksen jälkeen objektiivi voi olla kohdistettu hieman väärin valitusta
sijainnista.
• Kun tarvitaan tarkkaa sijoittamista, käytä objektiivin siirtotoimintoa hienosäätämiseen.
Reuna-alueiden tarkennuksen säätäminen
Tämä ominaisuus mahdollistaa tarkennuksen säätämisen näytön reunojen ympärillä.
• Käytä marginaalin tarkennuksen säätämistä kaarevissa näytöissä, kuten kupoleissa.
• Käytä marginaalin tarkennuksen säätämistä kuvien tarkentamiseen litteissä
näytöissä, jos kuvan reunat jäävät vääntyneiksi yleisen tarkennuksen säädön
jälkeen.
• Marginaalin tarkennusominaisuus ei ole käytettävissä asennetun objektiivin tyypin
takia.
• [Marginaalin tarkennus] on asetettava etukäteen asetukseen [Päällä] (S153).
■ Kuvan reunojen tarkentaminen
Voit säätää reuna-alueiden tarkennusta painamalla kaukosäätimen FOCUSpainiketta tai projektorin LENS-painiketta.
1
Saat näyttöön marginaalin tarkennuksen säätöikkunan painamalla
kaukosäätimen FOCUS-painiketta kaksi kertaa.
Kaukosäädin
Paina kaksi kertaa.
73
Asennusmenettely
RS-SL06UW
Asennusopas
Objektiivityyppi
RS-SL01ST
Asennusmenettely
Painamalla projektorin LENS-painiketta toistuvasti voit vaihdella objektiiviin
liittyviä parametri-ikkunoita.
Painamalla LENS-painiketta kaksi kertaa näkyviin tulee marginaalin
tarkennuksen säätöikkuna.
Projektori
Paina kaksi kertaa.
Kun [Marginaalin tarkennus]asetuksena on [Päällä].
Kun [Marginaalin
tarkennus]-asetuksena
on [Pois].
2
Säädä tarkennusta kuvan reunoissa painamalla nuolinäppäimiä.
Kaukosäädin
Projektori
Säädä reuna-alueiden tarkennusta painamalla painikkeita [ ] / [ ] / [ ] / [ ].
74
Asennusmenettely
Tarkennus näytön keskustassa voi tulla epätarkaksi, kun osoitin siirretään
lähes yläreunaan tai alareunaan [Marg. tark. säätö]-ikkunassa. Jos näin
tapahtuu, suorita vaiheet (1)–(3) uudestaan koko näytön tarkennuksen
säätämiseksi.
(1) Käytä [Tarkennuksen säätö] (S48) näytön keskustan tarkennuksen
säätämiseen.
(2) Käytä [Marg. tark. säätö.] näytön reunojen tarkennuksen säätämiseen.
(3) Tarkista näytön keskustan tarkennus.
3
Paina OK- tai FOCUS-painiketta, kun kuvan reunat on tarkennettu.
Tyhjentää marginaalin tarkennuksen säätämisen aikana asetetut arvot ja palauttaa
marginaalin tarkennuksen vakioasetukseen.
Palauta säätö [Asennusasetukset]-valikosta valitsemalla [Edistyneet asetukset] >
[Marginaalin tarkennus] > [Palauta].
Kun yläpuolella oleva ikkuna häviää, kohdassa [Marginaalin tarkennus] asetetut
arvot tyhjennetään ja marginaalin tarkennus palautetaan vakioasetukseen.
Palautusta voidaan käyttää riippumatta siitä, onko [Marginaalin tarkennus] asetettu
[Päällä] tai [Pois].
[Marginaalin tarkennus]-asetuksen asettaminen [Pois] ei palauta marginaalin
tarkennuksen asetusarvoa. Valitse [Pois] asetusarvon säilyttämiseksi ja lisäsäätöjen
estämiseksi.
Säätäminen käyttämällä säädettäviä jalkoja
Säädettävien jalkojen avulla säädöt alueella
±1,8° ovat mahdollisia.
Säädettävät jalat
75
Asennusmenettely
■ Säädön palauttaminen
Asennusopas
Kun käytetään objektiivin siirron säätötoimintoa, optinen akseli voidaan siirtää kauemmas
näytön keskustasta kuin jos toimintoa ei käytetä. Tätä voidaan säätää suorittamalla
vaiheet (1)–(3) uudestaan.
Asennusmenettely
■ Korkealle asennus, kattokiinnitys ja takaprojektio
Projektorin ominaisuudet mahdollistavat projisoinnin hyllyltä tai muulta korkealta
alustalta. Voit myös asentaa projektorin kattoon (kattoasennus) ylösalaisin
käännettynä, tai asettaa sen heijastuspinnan taakse (takaprojektio), jos käytät
läpikuultavaa heijastuspintaa.
Valitse valikon kohdassa [Kuvan kääntö V/P] (S149) projisointitapa, joka vastaa
projektorin asennustapaa.
Asentaminen korkealle
alustalle
Kattokiinnitys
Takaprojektio
1
Paina kaukosäätimen tai projektorin MENU-painiketta ja valitse sitten
[Asennusasetukset] > [Kuvan kääntö V/P].
2
Valitse mihin suuntaan projektori asennetaan.
Vaihtoehto
Toiminta
Ei mitään
Valitse normaaliin projisointiin ilman inversiota.
Kattokiinnitys
Valitse, kun projektori on asennettu ylösalaisin kattoon.
Kuvat käännetään sekä pysty- että vaakasuunnassa.
Takana
Tämä valitaan näytettäessä kuvaa heijastepinnan takaa.
Näytettävät kuvat käännetään vaakasuunnassa.
Takana, kattokiinn.
Tämä valitaan näytettäessä kuvaa kattoon kiinnitetyllä projektorilla
heijastepinnan takaa.
Näytettävät kuvat käännetään pystysuunnassa.
Varoitus
Kun asetat projektorin korotetulle alustalle käyttöä varten, varmista,
että alusta on tasainen ja tukeva. Jos näin ei toimita, projektori saattaa
pudota ja aiheuttaa onnettomuuksia tai henkilövahingon.
Kattokiinnitys vaatii valinnaisen kattotelineen (osanro: RS-CL15) ja
kattokiinnitysvarren (osanro: RS-CL17). Asennusympäristöstä riippuen saatetaan
tarvita myös jatkoputki (osanro: RS-CL08 tai RS-CL09). Lisätietoja saat ottamalla
yhteyttä Canon Call Centeriin.
Huomio
• Käytä aina lisävarusteena saatavaa kattokiinnikettä.
• Kattokiinnikettä ei pidä koskaan asentaa itse yksin.
76
Liittämistoimenpiteet
Muiden laitteiden liittäminen
Huomio
Kytke virta pois päältä sekä projektorista että toisesta laitteesta ennen
projektorin liittämistä toiseen laitteeseen.
■ HDMI-liitännät
HDMI-liitäntä
77
AV-laite
Liittämistoimenpiteet
Tietokone
Asennusopas
HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen)
Liittämistoimenpiteet
■ DVI-I-liitännät
DVI-D-sub 15
muunnoskaapeli
DVI-I -kaapeli
(ei sisälly toimitukseen)
Tietokone
Näytön lähtöliitäntä
(15-nastainen
mini-D-sub)
Näytön lähtöliitäntä
(DVI-liitäntä)
■ DisplayPort-liitännät
DisplayPort-kaapeli
(ei sisälly toimitukseen)
Tietokone
DisplayPort-portti
78
AV-laite
Liittämistoimenpiteet
■ Analog PC-2 / COMPONENT -liitännät
RCA-pistokkeen
komponenttimuunnoskaapeli
(ei sisälly
toimitukseen)
D-liitännän pistoke
(ei sisälly toimitukseen)
Tietokone
AV-laite
RCAkomponentti
-liitäntä
Tietokonekaapeli
(ei sisälly
toimitukseen)
D-liitäntä
Näytön lähtöliitäntä
(15-nastainen mini-D-sub)
79
Liittämistoimenpiteet
BNC-kaapeli (ei sisälly
toimitukseen) tai 15nastainen mini-D-sub BNC-muunnoskaapeli
(ei sisälly toimitukseen)
Asennusopas
RCA-pistoke
(ei sisälly
toimitukseen)
RCA-pistokkeen
komponenttimuunnoskaapeli (ei sisälly
toimitukseen)
Liittämistoimenpiteet
■ LAN- / HDBaseT-liitännät
LAN-kaapeli
(CAT5e tai parempi, suojattu;
ei sisälly toimitukseen)
HDBaseTlähetin
HDMI-kaapeli
(ei sisälly toimitukseen)
Tietokone
AV-laite
HDMI-liitäntä
■ Äänen tulo-/lähtöliitännät
Äänikaapeli
(ei sisälly
toimitukseen)
Äänikaapeli
(ei sisälly toimitukseen)
Tietokone
RCA-liitäntä Miniliitin
Äänen
lähtöliitäntä
80
AV-laite
Vahvistetut
kaiuttimet
Liittämistoimenpiteet
■ Projektorin virtajohdon kytkeminen
Kytke virtajohto projektoriin ja pistorasiaan.
Työnnä pistoke tai liitin kunnolla paikoilleen pohjaan asti.
81
Liittämistoimenpiteet
• Irrota virtajohto sähkövirrasta, jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan.
• [Päivämäärän ja ajan asetukset] voivat palautua, jos virtajohtoa ei kytketä pitkään
aikaan (S173).
Asennusopas
Varoitus
Liittämistoimenpiteet
Verkkoyhteyden muodostaminen
■ Verkkoon liittämisen yleiskuvaus
Kun liität projektorin verkkoon, voit ohjata sitä tietokoneella ja vastaanottaa sen
antamia virheilmoituksia sähköpostitse.
Verkkoyhteyden menetelmästä riippuen joitakin valmisteluja pitää ehkä tehdä
tietokoneella.
■ Yhteysmenetelmät
Projektori voidaan yhdistää langalliseen verkkoon LAN-kaapelilla tai langattomaan
verkkoon Wi-Fi-yhteydellä.
Langalliset verkot
Käytä LAN-kaapelia projektorin ja tietokoneen yhdistämisessä verkkoon. Yhdistä
LAN-kaapeli projektorin LAN- / HDBaseT-porttiin viestinnän mahdollistamiseksi.
Keskitin tai reititin tms.
LAN-kaapeli (suojattu; ei sisälly
toimitukseen)
LAN-kaapeli
(CAT5e tai parempi,
suojattu; ei sisälly
toimitukseen)
HDBaseTlähetin
82
LAN- /
HDBaseT-portti
LAN-kaapeli
(CAT5e tai parempi,
suojattu; ei sisälly
toimitukseen)
LAN- /
HDBaseT-portti
Liittämistoimenpiteet
Langattomat verkot
• Projektorin liityntäpiste (PJ AP) -tila
Projektoria voidaan käyttää liityntäpisteenä suoraan liikenteeseen langattomien
LAN-yhteensopivien tietokoneiden kanssa.
Enintään viisi tietokonetta voidaan yhdistää kerrallaan.
Seuraavat verkko-ominaisuudet ovat käytettävissä PJ AP -tilassa.
• Web-ominaisuudet
• NMPJ-ominaisuudet (verkotettu näyttöön projisointi)
• Käyttäjäkomennot
• SNMP-ominaisuudet
Muut verkko-ominaisuudet (PJLink, Mail, AMX Device Discovery ja Crestron RoomView) eivät
ole käytettävissä.
• Infrastruktuuritila
Projektoria voidaan käyttää myös langattoman LAN:in asiakkaana yhteyksissä
langattomaan LAN-liityntäpisteeseen.
Tässä tapauksessa projektori yhdistetään tietokoneisiin langattoman LANliityntäpisteen kautta.
Langattomaan
LAN:iin
yhteensopivat
tietokoneet
Projektori
(infrastruktuuritilassa)
Liityntäpiste
Tietokoneet
yhdistetty verkkoon
LAN-kaapelilla
83
Liittämistoimenpiteet
Langattomaan LAN:iin
yhteensopivat tietokoneet
Asennusopas
Projektori
(PJ AP -tilassa)
Liittämistoimenpiteet
Verkkoyhteys
• Seuraavat verkko-ominaisuudet ovat käytettävissä infrastruktuuritilassa.
- Web-ominaisuudet
- Postiominaisuudet
- NMPJ-ominaisuudet (verkotettu näyttöön projisointi)
- Käyttäjäkomennot
- SNMP-ominaisuudet
Muut verkko-ominaisuudet (PJLink, AMX Device Discovery ja Crestron
RoomView) eivät ole käytettävissä.
• Seuraavat rajoitukset ovat voimassa infrastruktuuritilassa.
- Liityntäpisteiden SSID-tunnukset, jotka eivät ole ASCII-koodimuodossa
(yksitavuisia kirjaimia, numeroita tai symboleita) saattavat aiheuttaa merkkien
korruptoitumisen hakutulosnäytössä.
- Liitettävyyttä ei voida taata, jos liityntäpisteen SSID-tunnukset eivät ole ASCIIkoodimuodossa (yksitavuisia kirjaimia, numeroita tai symboleita).
Kun usealla liityntäpisteellä on sama SSID-tunnus, vain voimakkaimmat signaalit
lähettävän liityntäpisteen hakutulokset näytetään.
• Muista asettaa halutun verkon (langallinen tai langaton) asetukseksi [Päällä], jos
projektorin [Verkko (langallinen/langaton)]-asetuksena on [Pois/Pois] ja
verkkoyhteys on kytketty pois päältä (S182). Valitse langattomille verkoille
yhteystyyppi.
• LAN-/HDBase-T-portin enimmäissiirtonopeus on 100 Mt/s.
• Katso kohtaa “Projektorin tietojen tarkistaminen” (S195) ja vahvista, että
projektorilla ei ole samaa IP-osoitetta kuin muilla verkon tietokoneilla. Kun asetat
projektorin IP-osoitteen, katso ohjeet kohdasta “Langalliset
perusverkkoasetukset [Wired]” (S202) tai “Langattomat perusverkkoasetukset
[Wireless]” (S204) ja käytä Web-näyttöä tai projektorin “Lisäasetukset
(langallinen)” (S183) tai “Lisäasetukset (langaton)” (S187).
• Valitse DHCP-palvelimen verkkoympäristössä projektorin [DHCP]-näytössä
[Päällä] kytkeäksesi DHCP-toiminnon päälle ja yhdistä se (S183, S189).
•
•
•
•
Langallisen LAN:in ominaisuuksia ja infrastruktuuritilaa ei voi käyttää samanaikaisesti.
PJ AP- ja infrastruktuuritilaa ei voi käyttää samanaikaisesti.
Langallista LAN-tilaa ja PJ AP -tilaa ei voida käyttää samassa aliverkossa.
Kun yhdistät tietokoneen verkkoon ensimmäistä kertaa, joitakin asetuksia pitää
määrittää tietokoneella. Pyydä tässä tapauksessa verkonvalvojalta tarvittavat
asetukset.
84
Liittämistoimenpiteet
■ Tietokoneen verkkoasetusten määrittäminen
Alla on selitetty, kuinka tietokoneen IP-osoite (langallisiin yhteyksiin tai langattomiin
yhteyksiin) asetetaan kussakin käyttöjärjestelmässä.
Windows 10
Napsauta Käynnistys-painiketta (Windowslogo) näytön vasemmassa
alakulmassa.
2
Napsauta näytössä näkyvästä aloitusvalikon kohdasta [Windowsin
järjestelmätyökalujen] kohtaa [Ohjauspaneeli].
• Joissakin Windows 10 -versioissa on ensin napsautettava [Sovellukset], jotta
näkyviin tulee [Windowsin järjestelmätyökalujen].
3
Napsauta [Näytä verkon tila ja tehtävät].
• Kuvakenäkymässä:
Napsauta [Verkko- ja jakamiskeskus].
Napsauta [Muuta sovittimen asetuksia].
6
Valitse [Tämä yhteys käyttää seuraavia]-luettelosta [Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4)] ja napsauta [Ominaisuudet]-painiketta. Kirjoita
muistiin alkuperäiset verkkoasetukset (IP-osoite, aliverkon peite,
oletusyhdyskäytävä, jne).
7
Valitse [Käytä seuraavaa IP-osoitetta] ja määritä IP-osoite ja aliverkon
peite.
Projektorin oma oletus-IP-osoite on “192.168.254.254” langallisissa
yhteyksissä ja “192.168.253.254” langattomissa yhteyksissä. Määritä toinen
IP-osoite.
8
Kun olet määrittänyt asetukset, napsauta [OK]-painiketta ja sulje sitten
[Ominaisuudet: Ethernet] -ikkuna napsauttamalla sen [Sulje]-painiketta.
Langallisessa yhteydessä napsauta hiiren oikealla painikkeella [Ethernet]
tai langattomassa yhteydessä napsauta hiiren oikealla painikkeella [WiFi]. Napsauta seuraavaksi [Ominaisuudet].
85
Liittämistoimenpiteet
4
5
Asennusopas
1
Liittämistoimenpiteet
Windows 8.1
1
Napsauta alaspäin osoittavaa nuolta aloitusnäytön vasemmasta
alakulmasta.
2
Napsauta [Ohjauspaneeli].
• Työpöytänäytöstä:
Paina Win+X.
Napsauta [Ohjauspaneeli] vasemmassa alakulmassa näkyvästä pikavalikosta.
3
Napsauta [Näytä verkon tila ja tehtävät].
• Kuvakenäkymässä:
Napsauta [Verkko- ja jakamiskeskus].
4
5
Napsauta [Muuta sovittimen asetuksia].
6
Valitse [Internet-protokolla versio 4 (TCP/IPv4)] ja napsauta
[Ominaisuudet]-painiketta. Kirjoita muistiin alkuperäiset verkkoasetukset
(IP-osoite, aliverkon peite, oletusyhdyskäytävä, jne).
7
Valitse [Käytä seuraavaa IP-osoitetta] ja määritä IP-osoite ja aliverkon
peite.
Projektorin oma oletus-IP-osoite on “192.168.254.254” langallisissa
yhteyksissä ja “192.168.253.254” langattomissa yhteyksissä. Määritä toinen
IP-osoite.
8
Kun olet määrittänyt asetukset, napsauta [OK]-painiketta ja sulje sitten
[Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet] -ikkuna napsauttamalla sen [Sulje]painiketta.
Langallisessa yhteydessä napsauta hiiren oikealla painikkeella [Ethernet]
tai langattomassa yhteydessä napsauta hiiren oikealla painikkeella [WiFi]. Napsauta seuraavaksi [Ominaisuudet].
86
Liittämistoimenpiteet
Windows 7
1
2
3
Valitse tietokoneen [Käynnistä]-valikosta [Ohjauspaneeli].
4
Langallisessa yhteydessä napsauta hiiren oikealla painikkeella
[Lähiverkkoyhteys] tai langattomassa yhteydessä napsauta hiiren
oikealla painikkeella [Langaton verkkoyhteys]. Napsauta seuraavaksi
[Ominaisuudet].
5
Valitse [Internet-protokolla versio 4 (TCP/IPv4)] ja napsauta
[Ominaisuudet]-painiketta. Kirjoita muistiin alkuperäiset verkkoasetukset
(IP-osoite, aliverkon peite, oletusyhdyskäytävä, jne).
6
Valitse [Käytä seuraavaa IP-osoitetta] ja määritä IP-osoite ja aliverkon
peite.
Projektorin oma oletus-IP-osoite on “192.168.254.254” langallisissa
yhteyksissä ja “192.168.253.254” langattomissa yhteyksissä. Määritä toinen
IP-osoite.
7
Kun olet määrittänyt asetukset, napsauta [OK]-painiketta ja sulje sitten
[Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet] -ikkuna napsauttamalla sen [Sulje]painiketta.
Napsauta [Verkko ja Internet] ja sitten [Näytä verkon tila ja tehtävät].
Napsauta ikkunan vasemman reunan valikosta kohtaa [Muuta sovittimen
asetuksia].
Avaa Apple-valikko ja valitse [Järjestelmäasetukset].
3
Langallisessa yhteydessä valitse [Sisäänrakennettu Ethernet] tai
langattomassa yhteydessä valitse [Wi-Fi]. Valitse seuraavaksi
[Yksityiskohta].
4
Napsauta [TCP/IP]-välilehteä. Kirjoita muistiin alkuperäiset
verkkoasetukset (IP-osoite, aliverkon peite, reititin, DNS-palvelin, jne).
5
Luo uusi verkkoympäristö ja määritä IP-osoite ja aliverkon peite.
Projektorin oma oletus-IP-osoite on “192.168.254.254” langallisissa
yhteyksissä ja “192.168.253.254” langattomissa yhteyksissä. Määritä toinen
IP-osoite.
6
Napsauta [OK], valitse sitten [Käytä] ja sulje verkkoasetusten ikkuna.
Napsauta Järjestelmäasetukset-ikkunassa [Verkko]-kuvaketta, jotta
näkyviin tulee Verkko-ikkuna.
Tietokoneen IP-osoitteen nollaus
Noudata samoja toimenpiteitä kuin IP-osoitetta vaihdettaessa, ja palauta arvot
oletusarvoihin niiden muistiinpanojen mukaan, jotka teit ennen asetusten
muutoksia.
87
Liittämistoimenpiteet
1
2
Asennusopas
Mac OS X
Liittämistoimenpiteet
■ Verkon käytön valmisteleminen
Verkkoasetusnäytön avaaminen
1
Kytke tietokone ja projektori päälle.
Verkkotoiminnot eivät ole käytettävissä noin 40 sekuntiin projektorin virran kytkemisestä.
2
Käynnistä Internet-selain, kirjoita osoiteriville “http://(projektorin IPosoite)” ja paina Enter-painiketta.
Projektorin Web-näyttö tulee esiin.
Seuraavat tiedot näkyvät.
Projector control
Näyttää projektorin ohjausnäytön.
Settings
Näyttää asetusnäytön.
Projector name
Projektorin nimi verkossa
Comment
Merkitykselliset huomautukset, kuten mihin projektori
on asennettu.
MAC address (Wired)
Langallisen LAN:in MAC-osoite
IP address (Wired)
Langallisen LAN:in IP-osoite (IPv4)
MAC address (Wireless)
Langattoman LAN:in MAC-osoite
IP address (Wireless)
Langattoman LAN:in IP-osoite (IPv4)
PowerStatus
Projektorin virtatila
Filter time
Ilmansuodattimen käyttöaika
Alert
Virheviesti (jos on tapahtunut virhe)
Temperature abnormality (Lämpötila epänormaali)
Light source abnormality (Valonlähde epänormaali)
Faulty air filter unit (Vika ilmansuodattimessa)
Faulty cooling fan (Vika tuulettimessa)
Faulty power supply (Vika virtalähteessä)
Faulty lens (Vika objektiivissa)
IP-osoitteen oletusasetus on “192.168.254.254” langallisissa yhteyksissä (IPv4) ja
“192.168.253.254” langattomissa yhteyksissä (IPv4). Jos DHCP-asetukset ovat
käytössä, pyydä projektorin IP-osoite verkonvalvojalta. IP-osoite voidaan tarkistaa
projektorin valikosta (S183).
88
Liittämistoimenpiteet
3
Napsauta Web-näytössä [Settings].
Salasanan kirjoitusnäyttö avautuu.
4
Kirjoita käyttäjänimi ja salasana salasanan kirjoitusnäyttöön ja napsauta
sitten [OK].
Oletuskäyttäjänimi on “root” ja oletussalasana on “system”.
Asetusnäyttö tulee esiin. Tee verkkoasetukset loppuun tässä näytössä.
Asennusopas
Projektoria voidaan ohjata tietokoneelta käsin napsauttamalla [Projector control] (S97).
89
Liittämistoimenpiteet
Lisätietoa projektorin Web-näytöstä on kohdassa “Projektorin Webnäyttövalikko” (S196).
Liittämistoimenpiteet
Verkon asettaminen
1
Valitse asetettava toiminto asetusnäytön valikosta.
2
Syötä asetustiedot näkyvissä oleviin kenttiin (1) ja napsauta sitten [OK]
(2).
(1)
(2)
90
Liittämistoimenpiteet
3
Näkyviin tulee vahvistusikkuna. Tarkista sen sisältö, ja jos tiedot ovat
oikein, napsauta [Apply].
Liittämistoimenpiteet
91
Asennusopas
Projektorin asetukset muuttuvat.
Kun valitset valikosta [Wired], [Wireless] tai [Password], seuraava ilmoitus tulee
näyttöön: “Save completed. Please change setting and reconnect.”
Jos valitset muita toimintoja kuin yllä mainitut, näyttöön tulee ilmoitus “Save
completed”. Palaa verkkosivuston aloitussivulle napsauttamalla [Back to top].
Liittämistoimenpiteet
Asetusvirheet
Kun asetusvirhe tapahtuu, näytössä näkyy virheen nimi ja virheen aiheuttaneen
kentän vieressä näkyy “ ”-merkki.
Virheviestit näkyvät alla.
Virhe
Merkitys
Input error
Asetusnäytössä on määritetty asetus, joka on
hyväksytyn alueen ulkopuolella.
Password setting error
Salasana ja vahvistussalasana eivät vastaa
toisiaan.
Invalid SMTP
SMTP-palvelimen IP-osoitetta ei ole asetettu.
System failed to connect SMTP server.
Järjestelmä ei onnistunut ottamaan yhteyttä
SMTP-palvelimeen testiviestiä lähetettäessä.
System failed to connect POP3 server.
Järjestelmä ei onnistunut ottamaan yhteyttä
POP3-palvelimeen testiviestiä lähetettäessä.
System doesn’t support this auth type.
Palvelin ei tue asetettua todennustyyppiä.
System failed to authenticate.
Todennus epäonnistui, kun testiviestiä yritettiin
lähettää.
The system failed to send the test mail.
Testiviestin lähetys epäonnistui SMTP-palvelimen
yhteysvirheen takia tai muun sellaisen virheen
takia, jota ei tavallisesti esiinny.
Wired network is down
Langallinen verkko ei ole käytettävissä.
At the time of Monday, it is already set.*
Aikataulun asettaminen epäonnistui, koska
toiminto on jo ajoitettu määritettyyn aikaan ja
päivään.
Cannot make network settings because
IPsec setting is ON.
Verkkoasetuksia ei ole mahdollista asettaa,
koska IPsec-asetuksena on [ON].
Cannot make IPsec settings because
DHCP setting is ON.
IPsec-asetuksia ei ole mahdollista asettaa, koska
DHCP-asetuksena on [ON].
* Viestit vaihtelevat päivästä riippuen.
92
Liittämistoimenpiteet
Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin
Näytä asetusikkuna suorittamalla kohdan “Verkon käytön
valmisteleminen” (S88) vaiheet 1 – 3.
2
Napsauta [Initialize network settings].
3
Näkyviin tulee vahvistusikkuna. Napsauta [OK].
Asennusopas
1
Liittämistoimenpiteet
93
Liittämistoimenpiteet
■ Virheilmoitusviestit
Seuraavassa luettelossa näkyvät viestit lähetetään, kun projektorissa esiintyy virhe.
Virheluettelo
Lämpötilaan
liittyvät virheet
Virheen
nimi
Teksti
Merkitys
Valonlähteeseen
liittyvät virheet
Virheen
nimi
Teksti
Merkitys
Temperature abnormality (Lämpötila
epänormaali)
The temperature inside the projector is too high
for some reason or the outside air temperature is
higher than the operating range. If the problem is
inside the projector, check whether the projector
is installed and operating normally, unplug the
projector from the power outlet to cool down the
projector interior and then restart projection. If
the air intake or exhaust vent is blocked, remove
the obstacle. If the air filter is clogged, replace it.
If the same warning occurs again, there may be a
malfunction in the projector. Contact the Canon
Customer Support Center.
Lämpötila projektorin sisällä on liian korkea
jostain syystä tai ympäröivä ilma on
lämpimämpää kuin määritelty käyttölämpötila.
Jos ongelma on projektorin sisällä, tarkista onko
projektori asennettu oikein ja toimiiko se
tavalliseen tapaan. Kytke projektori pois päältä ja
anna sen sisustan jäähtyä; yritä sitten käynnistää
laite uudelleen. Jos ilmanotto- tai tuuletusaukko
on tukossa, poista este. Jos ilmansuodatin on
tukossa, vaihda se. Jos sama varoitus tulee
uudelleen, projektorissa saattaa olla toimintavika.
Ota yhteys Canon Call Centeriin.
Light source abnormality (Valonlähde
epänormaali)
The light source does not illuminate. Restart the
projector and check projection. If the light source
does not illuminate after this, the light source
drive circuit may be damaged. Contact the
Canon Customer Support Center.
Valonlähde ei pala. Käynnistä projektori
uudelleen ja tarkasta projisointi. Jos valonlähde
ei pala tämän jälkeen, valonlähteen
lähdeohjauspiiri voi olla vioittunut. Ota yhteys
Canon Call Centeriin.
94
Liittämistoimenpiteet
Ilmansuodattimeen liittyvät
virheet
Virheen
nimi
Teksti
Merkitys
Virheen
nimi
Teksti
Virransyöttöön
liittyvät virheet
Virheen
nimi
Teksti
Merkitys
There may be a malfunction in the cooling fan or
another component. Unplug the projector from
the power outlet, then plug it back into the outlet
and turn on the projector again. If the same
warning occurs again, there may be a
malfunction in the projector. Contact the Canon
Customer Support Center.
Tuuletin tai jokin muu osa saattaa olla viallinen.
Irrota projektorin pistoke pistorasiasta. Yhdistä se
sitten takaisin pistorasiaan ja käynnistä projektori
uudelleen. Jos sama varoitus tulee uudelleen,
projektorissa saattaa olla toimintavika. Ota
yhteys Canon Call Centeriin.
Faulty power supply (Vika virtalähteessä)
Abnormal voltage is applied to some parts in the
power supply or another failure may have
occurred. Unplug the projector from the power
outlet, then plug it back into the outlet and turn on
the projector again. If the same warning occurs
again, there may be a malfunction in the
projector. Unplug the projector from the power
outlet. Contact the Canon Customer Support
Center.
Virtalähteen joihinkin osiin tulee epätavallinen
jännite tai on tullut jokin muu vika. Irrota
projektorin pistoke pistorasiasta. Yhdistä se
sitten takaisin pistorasiaan ja käynnistä projektori
uudelleen. Jos sama varoitus tulee uudelleen,
projektorissa saattaa olla toimintavika. Irrota
projektorin pistoke pistorasiasta. Ota yhteys
Canon Call Centeriin.
95
Liittämistoimenpiteet
Merkitys
The air filter is not installed correctly. Install the
air filter correctly and restart the projector. If the
same warning occurs again, there may be a
malfunction in the projector. Contact the Canon
Customer Support Center.
Ilmansuodatinta ei ole asennettu oikein. Asenna
ilmansuodatin oikein ja käynnistä projektori
uudelleen. Jos sama varoitus tulee uudelleen,
projektorissa saattaa olla toimintavika. Ota
yhteys Canon Call Centeriin.
Faulty cooling fan (Vika tuulettimessa)
Asennusopas
Tuulettimeen
liittyvät virheet
Faulty air filter unit (Vika ilmansuodattimessa)
Liittämistoimenpiteet
Objektiiviin
liittyvät virheet
Virheen
nimi
Teksti
Merkitys
Faulty lens (Vika objektiivissa)
The lens unit is not installed correctly. Unplug the
projector, install the lens unit correctly, and then
plug the projector in again. If the same warning
occurs again, there may be a malfunction in the
projector. Contact the Canon Customer Support
Center.
Objektiivia ei ole asennettu oikein. Irrota
projektorin pistoke pistorasiasta, asenna
objektiivi oikein ja yhdistä projektori uudelleen
sähkövirtaan. Jos sama varoitus tulee uudelleen,
projektorissa saattaa olla toimintavika. Ota
yhteys Canon Call Centeriin.
96
Liittämistoimenpiteet
Projektorin ohjaaminen tietokoneesta
Projektoria voidaan ohjata tietokoneesta langallisen tai langattoman
verkkoyhteyden kautta.
1
2
Kytke tietokone ja projektori päälle.
Käynnistä Internet-selain, kirjoita osoiteriville “http://(projektorin IPosoite)” ja paina Enter-painiketta.
Projektorin Web-näyttö tulee esiin.
Napsauta Web-näytössä [Projector control].
Salasanan kirjoitusnäyttö avautuu.
4
Kirjoita käyttäjänimi ja salasana salasanan kirjoitusnäyttöön ja napsauta
sitten [OK].
Oletuskäyttäjänimi on “root” ja oletussalasana on “system”.
Projektorin hallintanäyttö tulee näkyviin.
Projektoria voidaan hallita tästä näytöstä käsin.
97
Liittämistoimenpiteet
3
Asennusopas
IP-osoitteen oletusasetus on “192.168.254.254” langallisissa yhteyksissä ja
“192.168.253.254” langattomissa yhteyksissä. Jos DHCP-asetukset ovat käytössä,
pyydä projektorin IP-osoite verkonvalvojalta. IP-osoite voidaan tarkistaa projektorin
valikosta (S183).
Liittämistoimenpiteet
Kohde
5
Selitys
Projector name
Näkyviin tulee yhdistetyn projektorin nimi (S210).
Comment
Näyttää huomautukset, kuten mihin projektori on asennettu (S210).
Refresh
Päivittää näytön sisällön uusimmilla tiedoilla.
Power
Kytkee projektoriin virran päälle ja pois päältä.
Input
Valitse tulosignaali ja napsauta [Apply] vaihtaaksesi kyseiselle
signaalille (S47).
Aspect
Valitse kuvasuhde ja napsauta [Apply] vaihtaaksesi kyseiselle
kuvasuhteelle (S102).
Image mode
Valitse kuvatila ja napsauta [Apply] vaihtaaksesi kyseiseen kuvatilaan
(S49).
Blank
Kytkee tyhjän kuvaruudun asetuksen päälle tai pois (S52).
Mute
Kytkee mykistysasetuksen päälle tai pois (S54).
Auto PC
Suorita tietokoneen automaattinen säätö napsauttamalla [Apply]
(S130).
Split screen
Valitse jaetun näytön tila ja napsauta [Apply] kytkeäksesi jaetun näytön
päälle tai pois.
Split screen
control
Valitse jaetun näytön tilan ohjausoikeusasetus ja vaihda ohjattava puoli
napsauttamalla [Apply].
Information
Ruudun yläreunassa näytetään hallintatulokset ja virhetiedot.
Kun toimenpiteet on suoritettu loppuun, napsauta [Back to top]
palataksesi aloitusverkkosivulle.
98
Kuvan säätäminen
Näytön täyttäminen
Valitse optimaalinen ruudun kuvasuhde tai optimaalinen projisoinnin kuvasuhde
näytön kuvasuhteen, tulosignaalin tyypin jne. mukaan, jotta projisoinnissa
hyödynnettäisiin mahdollisimman hyvin ruudun kokoa.
Määritä ruudun kuvasuhde ja projisoinnin kuvasuhde seuraavan taulukon mukaan.
Projisointi alkuperäisellä kuvasuhteella 16:10-ruutuun.
Alkuperäinen
kuvasuhde
Näytön
kuvasuhdeasetus
(S101)
Kuvasuhteen
asetus (S102)
(16:10)
1920 x 1200
1440 x 900
1280 x 800
[16:10]
[Auto]
Asennusopas
(16:9)
1920 x 1080
1280 x 720
Näytön kuva
[16:9]
[Auto]
[16:10]
[4:3]
[Auto]
Projisointi alkuperäisellä kuvasuhteella 16:9-ruutuun.
Alkuperäinen
kuvasuhde
Näytön
kuvasuhdeasetus
(S101)
Kuvasuhteen
asetus (S102)
(16:10)
1920 x 1200
1440 x 900
1280 x 800
(16:9)
1920 x 1080
1280 x 720
[Auto]
[16:9]
[16:9
d.kuvansiirtymä]
[16:9]
[Auto]
(4:3)
1600 x 1200
1400 x 1050
640 x 480
[4:3]
[Auto]
99
Näytön kuva
Kuvan säätäminen
(4:3)
1600 x 1200
1400 x 1050
640 x 480
Kuvan säätäminen
Projisointi alkuperäisellä kuvasuhteella 4:3-ruutuun.
Alkuperäinen
kuvasuhde
Näytön
kuvasuhdeasetus
(S101)
Kuvasuhteen
asetus (S102)
(16:10)
1920 x 1200
1440 x 900
1280 x 800
(16:9)
1920 x 1080
1280 x 720
Näytön kuva
[16:10]
[Auto]
[4:3]
[4:3 d.kuvansiirtymä]
[16:9]
[Auto]
(4:3)
1600 x 1200
1400 x 1050
640 x 480
[4:3]
[Auto]
Kun projisoidaan 16:10-ruudun täyttämiseksi
Alkuperäinen
kuvasuhde
Näytön
kuvasuhdeasetus
(S101)
Kuvasuhteen
asetus (S102)
(16:10)
1920 x 1200
1440 x 900
1280 x 800
(16:9)
1920 x 1080
1280 x 720
Näytön kuva
[16:10]
[Auto]
[16:10]
[16:10]
(4:3)
1600 x 1200
1400 x 1050
640 x 480
[16:10]
Kun projisoidaan 16:9-ruudun täyttämiseksi
Alkuperäinen
kuvasuhde
Näytön
kuvasuhdeasetus
(S101)
Kuvasuhteen
asetus (S102)
(16:10)
1920 x 1200
1440 x 900
1280 x 800
(16:9)
1920 x 1080
1280 x 720
[16:9]
[16:9]
[16:9
d.kuvansiirtymä]
[16:9]
[Auto]
(4:3)
1600 x 1200
1400 x 1050
640 x 480
[16:9]
100
Näytön kuva
Kuvan säätäminen
Kun projisoidaan 4:3-ruudun täyttämiseksi
Alkuperäinen
kuvasuhde
Näytön
kuvasuhdeasetus
Kuvasuhteen
asetus (S102)
(16:10)
1920 x 1200
1440 x 900
1280 x 800
(16:9)
1920 x 1080
1280 x 720
Näytön kuva
[4:3]
[4:3]
[4:3 d.kuvansiirtymä]
[4:3]
(4:3)
1600 x 1200
1400 x 1050
640 x 480
[4:3]
[Auto]
Valitse sopiva kuvasuhde käyttämällesi näytölle.
Valitse valikkoikkunasta [Asennusasetukset] > [Ruudun kuvasuhde].
Asennusopas
■ Näytön kuvasuhteen valitseminen
Kuvan säätäminen
Vaihtoehto
Toiminta
16:10*
Valitse tämä, kun käytät heijastuspintaa, jonka kuvasuhde on
16:10. Valitse tämä kuvasuhde myös projisoidessasi kuvan
seinälle.
16:9*
Valitse tämä, kun käytät heijastuspintaa, jonka kuvasuhde on 16:9.
4:3*
Valitse tämä, kun käytät heijastuspintaa, jonka kuvasuhde on 4:3.
16:9 d. kuvansiirtymä
Valitse tämä, kun käytät heijastuspintaa, jonka kuvasuhde on 16:9.
Vaikka keystone-korjaus ei ole käytettävissä tässä tilassa, kuvaa
voidaan siirtää ylöspäin tai alaspäin projisoitaessa suoraan
eteenpäin.
4:3 d. kuvansiirtymä
Valitse tämä, kun käytät heijastuspintaa, jonka kuvasuhde on 4:3.
Vaikka keystone-korjaus ei ole käytettävissä tässä tilassa, kuvaa
voidaan siirtää vasemmalle tai oikealle projisoitaessa suoraan
eteenpäin.
* Keystone-vääristymä voidaan korjata tässä tilassa.
101
Kuvan säätäminen
• Kun ruudun kuvasuhde vaihdetaan, keystone-säätö ja digitaalinen kuvansiirto
nollautuvat.
• [Auto] saatetaan valita automaattisesti kohdassa [Kuvasuhde] riippuen ruudun
kuvasuhteen asetuksesta.
■ Kuvasuhteen valitseminen
Valitse kuvasuhteen tyyppi tulosignaalin, ruudun kuvasuhteen ja resoluution
perusteella.
Voit vaihtaa kuvasuhteen tyypin painamalla kaukosäätimen ASPECT-painiketta.*
Vaihtoehto
Toiminta
Auto
Kuva näytetään tulosignaalin kuvasuhteella. Valitse tämä valinta
tavalliseen kuvien näyttöön projektorilla.
16:10*
Kuva näytetään tulosignaalin kuvasuhteella 16:10. Valitse tämä,
jos 16:10-kuvasuhteen kuvaa ei voida projisoida kunnolla [Auto]tilassa.
16:9
Kuva näytetään tulosignaalin kuvasuhteella 16:9. Valitse tämä, jos
kuva, jonka kuvasuhde on 16:9, ei heijastu kunnolla tilassa [Auto].
4:3
Kuva näytetään tulosignaalin kuvasuhteella 4:3. Valitse tämä, jos
kuva, jonka kuvasuhde on 4:3, ei heijastu kunnolla tilassa [Auto].
Zoomaus*
Tämä leikkaa kuvan ylä-/alaosan tai vasemman/oikean reunan
pois ruudun kuvasuhteen mukaisesti ja zoomaa lähemmäs kuvan
keskipisteestä. Valitse tämä, jos näytön ylä- ja alareunassa näkyy
mustat alueet videota katseltaessa.
Todellinen koko*
Kuva näytetään tulosignaalin alkuperäisellä kuvasuhteella.
Tietokoneiden näytöt, joiden resoluutio on projektorin resoluutiota
pienempi, näkyvät pienempinä mutta selvempinä kuin muissa
kuvasuhteissa.
* Joissakin tapauksissa tätä ei voida valita riippuen tulosignaalista ja/tai
resoluutiosta. Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai ovat
piilossa.
• Kun signaali tulee lähiverkosta tai USB-portista, [Auto] on automaattisesti valittu.
• Eri sisältöluettelot näytetään näytön eri ruudun kuvasuhteille tai tulosignaalien tyypeille.
• Kuvasuhteen tyyppiä voidaan vaihtaa myös valikosta kohdasta [Syöttöasetukset] >
[Kuvasuhde] (S130).
• Ruudun kuvasuhteen asetusta [16:10] ei voi valita component-signaaleille.
102
Kuvan säätäminen
■ Kuvasuhteen ja Ruudun kuvasuhteen välinen suhde
• Jos asetus on [Auto] eikä projektori näytä kunnolla kuvaa, jonka kuvasuhde on 16:9,
valitse asetukseksi [16:9].
• Jos näytät kuvaa, jonka kuvasuhde on 16:9 ja jossa on musta ylä- ja alareuna, kuten
tv:n elokuvalähetyksissä, saat 16:9-kuvan näkyviin koko näytön laajuiseksi, jos valitset
[Zoomaus] kohdassa [Kuvasuhde].
Joissakin tapauksissa tulosignaali ja/tai resoluutio voi olla sellainen, että [Zoomaus] ei
ole valittavissa.
• Valitse keystone-korjausta varten Ruudun kuvasuhde -asetukseksi jokin muu kuin [4:3
d.kuvansiirtymä] tai [16:9 d.kuvansiirtymä].
Keystone-vääristymän korjaaminen
■ Vaakasuora/pystysuora keystone-korjaus
Valitse [Asennusasetukset] > [Keystone-korjaus] > [Vaaka-pystysuora
keystone].
2
Painamalla kaukosäätimen tai projektorin KEYSTONE-painiketta saat
näkyviin [Vaaka-pystysuoran keystonen säätö]-ikkunan.
Kaukosäädin
103
Kuvan säätäminen
1
Asennusopas
Korjauksia on kahta tyyppiä: vaaka/pystysuora korjaus ja kulmakorjaus.
Käytä vaaka/pystysuora keystone-korjausta kuvan leveyden ja korkeuden
säätämiseen erikseen, ja käytä kulmakorjausta kuvan kunkin kulman säätämiseen.
Keystone-korjaus on mahdollinen myös painamalla kaukosäätimen tai projektorin
KEYSTONE-painiketta.
Kuvan säätäminen
3
Säädä mittoja painamalla nuolipainikkeita ja paina sitten OK-painiketta.
Jos haluat korjata alareunan
vääristymän, paina [ ]-painiketta.
Jos haluat korjata yläreunan
vääristymän, paina [ ]-painiketta.
Heijastuspinta
Jos haluat korjata vasemman reunan
vääristymän, paina [ ]-painiketta.
Jos haluat korjata oikean reunan
vääristymän, paina [ ]-painiketta.
• [Asennusasetukset]-valikon asetus [Zoomaus] (S150) ei toimi vaakasuoran/
pystysuoran keystone-korjauksen kanssa.
• Käytettävissä oleva vaaka-pystysuora keystone-alue saattaa vaihdella riippuen
objektiivista, zoomauskohdasta ja siirtokohdasta.
■ Kulmien säätäminen
1
Valitse [Asennusasetukset] > [Keystone-korjaus] > [Kulmien säätö].
104
Kuvan säätäminen
2
Painamalla kaukosäätimen tai projektorin KEYSTONE-painiketta saat
näkyviin [Kulmien säätö]-ikkunan.
Kaukosäädin
3
Paina korjattavaa kulmaa vastaavaa nuolipainiketta ja sitten OKpainiketta.
Säädä kulmia painamalla nuolipainikkeita ja paina sitten OK-painiketta.
Kaukosäädin
Kulmien säätöasetukset nollautuvat, jos niiden muuttamisen jälkeen käytetään
[Asennusasetukset]-valikon asetusta [Zoomaus] (S150).
105
Kuvan säätäminen
4
Asennusopas
Kaukosäädin
Kuvan säätäminen
Keystone-säädön palauttaminen oletusarvoon
Paina ensin kaukosäätimen tai projektorin
KEYSTONE-painiketta kaksi kertaa
saadaksesi [Keystonen palautus]-ikkunan
näkyviin.
Valitse seuraavaksi [Kyllä] [ ]-painikkeella
ja paina sitten OK-painiketta.
106
Kuvan säätäminen
Säätäminen käyttäen testikuviota
Voit säätää resoluutiota ja värejä asennuksen aikana käyttämällä testikuvioita.
Pääset testikuviovalikkoon valitsemalla [Testikuvio] > [Päällä] (S159) valikosta
[Asennusasetukset] tai painamalla kaukosäätimen TEST PATTERN-painiketta.
Kun testikuvio näytetään, voit käyttää [ ] / [ ]-painikkeita kuvioiden vaihtamiseen.
Jos vaihtoehtoinen kuvio on saatavissa, voit käyttää [ ] / [ ] -painikkeita
vaihtaaksesi kuviota. Testikuvien näyttämisen ajaksi avautuu valintaikkuna, jossa
on testikuvion tunnus ja toimintaohjeita.
Katso projisoitua testikuviota, kun säädät kuvaa.
Seuraavat testikuviot näytetään.
Vaihda kuviota
painamalla [ ] / [ ]
(1)
Vaihda alikuviota
painamalla [ ] / [ ]
Väripalkit
Juovat V
(3)
Juovat P
Asennusopas
(2)
Rasteri 100 %
(Valkoinen / punainen / vihreä / sininen)
(5)
Rasteri 50 %
(Valkoinen / punainen / vihreä / sininen)
(6)
Värijuovat
(7)
Shakki
(8)
Monta
(9)
Merkki
(10)
Tarkennus
(11)
Reuna
Viivoitus
(12)
(13)
DICOM
107
Kuvan säätäminen
(4)
Erityisjärjestelyt
Projisoiminen usealla projektorilla
samanaikaisesti (Reunojen häivytys)
Kun usean projektorin tuottamien kuvien
limittäiset reunat yhdistetään, ne
voidaan häivyttää siten, että kuvien
saumat eivät näy. Tätä ominaisuutta
kutsutaan reunan häivytykseksi.
Noudata seuraavia ohjeita reunan
häivytyksessä, kun käytät kahta
rinnakkain asetettua projektoria.
Muista, että projisoitaessa monesta
projektorista jokaisella laitteella voi olla
erilainen väritasapaino. Jopa saman
mallisissa laitteissa voi olla huomattavia
värieroja.
Valitse [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset] > [Reunan
häivytys] > [Säädä].
Asennusopas
1
Erityisjärjestelyt
108
Erityisjärjestelyt
3
Valitse [Sivu]-kohdasta [Aloituskohta] ja käytä [ ] / [ ]-painikkeita
siirtääksesi aloitusmerkin limittyvän alueen ulkoreunalle.
Tee tämä jokaiselle reunalle; ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.
4
Valitse [Leveys] ja käytä [ ] / [ ]-painikkeita siirtääksesi loppumerkin
limittyvän alueen sisäreunaan.
Tee tämä jokaiselle reunalle; ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.
Häivytysalue
Loppukohdan
merkki
109
Alkukohdan
merkki
Erityisjärjestelyt
Valitse [Merkki]-asetukseksi [Päällä].
Merkkiviivat projisoituvat kuviin. Punainen merkki tarkoittaa säädön alkukohtaa
ja vihreä merkki loppukohtaa.
Kun valmistelet reunan häivytystä vain punainen merkki on näkyvissä, koska
se projisoidaan vihreän merkin päälle.
Asennusopas
2
Erityisjärjestelyt
Alku- ja loppukohdan merkkien välistä aluetta sanotaan häivytysalueeksi.
Varjostusta käytetään tälle alueelle ja kirkkaus säädetään sopimaan niihin
määriin, jotka limittyvät muiden alueiden kanssa. Kun olet saanut yhden kuvan
asetukset valmiiksi, tee sama toiselle kuvalle eli määritä häivytysalue. Säädä
asetusta, jotta saat häivytysalueesta saman jokaisessa kuvassa.
5
Valitse [Merkki]-asetukseksi [Pois].
■ Limittyvän alueen säätäminen
Säädä limittyvää aluetta luodaksesi sujuvan siirtymän projisoitujen kuvien välille.
Värien säätö limittyvällä alueella
Limittäistä projisointia käytettäessä
limittäisellä alueella olevat kuvan osat,
jotka keräävät muita värejä tai ovat
vääränvärisiä, saattavat erottua
selkeämmin. Voit muuttaa limittäisen
alueen vähemmän häiritseväksi
suorittamalla [Värien häivytyksen säätö]
-toiminnon.
Reunan häivytys -alue
1
Valitse [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset] > [Reunan häivytys]
> [Säädä] > [Värien häivytyksen säätö] > [Säädä].
2
Säädä ensin punainen, vihreä ja sininen yhdessä muuttamalla
[Valkoinen]-arvoa ja säädä sitten [Punainen], [Vihreä] ja [Sininen]
erikseen.
3
Toista tämä säätö kaikissa projektoreissa.
110
Erityisjärjestelyt
Mustan tason säätö limittyvällä alueella
Limittäistä projisointia käytettäessä
Vasen kuva
Oikea kuva
tummilla väreillä on pienempi
Alue, jolla tummat
intensiteetti kuin limittäisen alueen
värit näyttävät
muilla väreillä. Voit muuttaa
vaaleammilta
limittäisen alueen vähemmän
Lopetusmerkin
häiritseväksi säätämällä mustan
sijainti (piilotettu)
värin tasoa kuvan muilla kuin
limittäisillä alueilla.
Tässä kuvan muu kuin limittäinen
alue (loppumerkistä kuvan
D-alue
Häivytysalue
keskiosaa kohti) on nimeltään alue
“D”.
Normaalisti kolme aluetta on merkitty lopetusmerkeillä: A, B ja C.
Seuraavissa ohjeissa vain aluetta D säädetään, ja alueiden A, B ja C leveydet
pysyvät oletusarvossa, joka on 0.
Valitse [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset] > [Reunan
häivytys] > [Säädä] > [Mustan tason säätö] > [Säädä].
2
3
Valitse [Säädön tyyppi] > [Mustan taso].
4
Toista tämä säätö kaikissa projektoreissa.
Sen jälkeen kun olet valinnut [D-alue perus], katsele kuvaa ja säädä arvot
niin, että häivytysalueen ja D-alueen kirkkaus ja värit vastaavat toisiaan.
111
Erityisjärjestelyt
1
Asennusopas
Kun aiot määrittää säädöt, valitse [Järjestelmäasetukset] > [Käyttäjän näyttöasetukset] >
[Ei signaaliruutua] > [Musta], aloita projisointi ilman tulosignaalia ja sammuta huoneen
valot, jotta voit tarkistaa kuvan tummat alueet.
Erityisjärjestelyt
■ Limittäisten alueiden tekeminen tasaisemmiksi
Mustan taso D-alueen oikeassa reunassa
Lopetusmerkin
Vasen kuva
sijainti (piilotettu)
(häivytysalueeseen rajoittuva alue) voi
näkyä selvemmin kuin ympäröivillä alueilla.
Säätämällä mustan tasoa B-alueella, saat
siirtymän pehmeämmäksi.
Korjaa virhe säätämällä kutakin aluetta
CBA
seuraavasti.
D-alue
Häivytysalue
Kun projisoidussa kuvassa on useita
häivytysalueita (ylhäällä, alhaalla ja
C - A-alueet (oletus: 0)
kummassakin sivussa), alueiden A, B ja C
A-alue: Mustan tasoa ei voi säätää.
leveys täytyy säätää sopimaan näihin
B-alue: Säädä mustan taso erilaiseksi
häivytysalueisiin.
kuin D-alueella.
Tässä esimerkissä ohjeet koskevat BC-alue: Säädä niin, että vaihtuminen
suhteessa B- ja D-alueiden
alueen säätämistä.
mustan tasoon on tasainen.
1
Valitse [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset] > [Reunan
häivytys] > [Säädä] > [Mustan tason säätö] > [Säädä].
2
3
Valitse [Säädön tyyppi] > [Alue] > [Sivu] > [Oikea].
4
Valitse [Säädön tyyppi] > [Mustan taso]. Katsele kuvaa, kun säädät
[B-alue perus].
5
6
Katsele kuvaa ja säädä A-, B- ja C-alueiden leveyttä.
Valitse [B-leveys] ja säädä sitten B-alueen leveyttä, jotta se vastaa
karkeasti aluetta, jossa mustan taso erottuu.
Säädä B-alueen mustan taso tarvittaessa uudelleen.
• B-alueen mustan säätäminen koskee kaikkia sivuja.
• Jos teet muutoksia käyttäen [Värien häivytyksen säätö]-toimintoa tai muita valikkoja,
häiritsevät värit ja kirkkauserot eivät ehkä eliminoidu alueilla, joilla kuvat limittyvät.
• Häivytystä voidaan hienosäätää säätämällä kohtia [Säädön tyyppi] > [Mustan taso] >
[Punainen], [Vihreä] ja [Sininen].
112
Erityisjärjestelyt
■ Kulmien säätäminen
Useista projektoreista projisoitavat kuvat, joita käytetään limittäisessä
projisoinnissa, täytyy sijoittaa tarkasti uudelleen. Häivytysalueen jokaisen kulman
sijainti voidaan kohdistaa viiteprojektorin häivytysalueeseen.
Määritä viiteprojektorissa keystonen (S151) ja reunahäivytyksen (S154)
asetukset ja aseta sitten reunahäivytyksen merkit asetukseen [Päällä]
(S108).
2
Valitse [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset] > [Reunan
häivytys] > [Säädä] > [Kulmien säätö].
3
Valitse säädettävä piste ja siirrä sitä siten, että kuva kokonaisuutena
näyttää symmetriseltä.
4
Kun katsot projisoituja kuvia, voit hienosäätää säädettävän projektorin
merkkejä siten, että ne limittyvät viiteprojektorin merkkien kanssa
mahdollisimman paljon.
Asennusopas
1
Säädettävän projektorin kuva
Säädä limittyvän alueen jokaisen neljän kulman sijaintia. Yhden pisteen
sijainnin korjaaminen muuttaa vastakkaisen sivun pistettä limittyvällä
alueella, joten koko näyttöä voidaan korjata.
5
Aseta viiteprojektorin reunahäivytysmerkit asetukseen [Pois] (S108).
• Suorita ensin [Sivu]-säätö (S108).
• Sivuja, joihin on asetettu reunahäivytysleveydeksi 12 tai enemmän voidaan säätää, kun
[Keystone-korjaus]-asetuksena on [Kulmien säätö] ja kuvasuhteena on [16:10].
• Voit palauttaa säädön käyttämällä [Keystone-korjaus] (S151).
• Pieni reunahäivytyksen leveys voi rajoittaa käytettävissä olevaa säätöä.
113
Erityisjärjestelyt
Viiteprojektorin kuva
Erityisjärjestelyt
Tietokoneettoman moniprojisoinnin
käyttäminen
USB-asemalla oleva JPEG-kuva voidaan jakaa enintään yhdeksän projektorin
kesken ja yhdistää yhdeksi isoksi kuvaksi.
Kun projektorit on yhdistetty langallisen LAN:in kautta, projektoria, joka tuottaa
kuvan ylävasemmalle, kutsutaan ensisijaiseksi projektoriksi ja muita kahdeksaa
toissijaisiksi projektoreiksi. Koko kuvaa ohjaa ensisijainen projektori.
USB-asema
Ensisijainen
Toissijainen
Toissijainen
Toissijainen
Tietokoneeton moniprojisointi ei ole käytettävissä langattomalla LAN-yhteydellä.
114
Erityisjärjestelyt
Tämä toiminto on käytettävissä seuraavilla projektoreiden ja asettelukuvioiden
määrillä.
Projektori, jonka määrität ensisijaiseksi projektoriksi, tunnistetaan asettelukuviossa
numerolla [1], projisoi aina ylävasemman kuvan.
Projektoreiden
nro
Asettelukuvio (sarakkeita × rivejä)
[1 x 2]
2
1
5
1
2
2
[1 x 3]
3
4
[2 x 1]
1
2
3
[1 x 4]
1
2
[2 x 2]
3
4
1
2
3
4
5
9
1
2
3
4
[2 x 3]
5
6
5
6
1
2
3
4
5
6
[3 x 2]
1
2
3
4
5
6
[1 x 7]
1
2
3
4
7
[1 x 8]
1
2
3
4
5
[2 x 4]
6
7
8
[1 x 9]
1
2
3
4
5
[3 x 3]
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Asenna projektorit seuraavalla tavalla.
1
Määritä jokaiseen projektoriin asennus ja kuvan säätöasetukset, kuten
reunan häivytys (S108) ja keystone-korjaus (S103), limittäisten alueiden
häivyttämiseksi.
2
Yhdistä projektorit LAN-kaapeleilla ja aseta [Verkko (langallinen/
langaton)] asetukseksi [Päällä/Pois] tai [Päällä/Päällä (Pj AP)] (S182).
115
Erityisjärjestelyt
8
4
Asennusopas
7
2
3
[1 x 5]
[1 x 6]
6
1
Erityisjärjestelyt
3
Määritä jotkut projektorit toissijaisiksi.
Valitse [Syöttöasetukset] > [Tietokoneeton moniprojis.] > [Tila-asetus] >
[Toissijainen].
Tee tämä asetus jokaiseen toissijaiseen projektoriin.
4
Määritä yksi projektoreista ensisijaiseksi projektoriksi.
(1) Valitse [Syöttöasetukset] > [Tietokoneeton moniprojis.] > [Tila-asetus] >
[Ensisijainen].
(2) Määritä seuraavat asetukset kohdassa [Tietokoneeton moniprojis.].
• [Asettelukuvion asetus]
Määritä projektoreiden kokonaismäärä ja asettelukuvio (S115).
• [Kohdeprojektorin asetus]
Määritä toissijaisten projektoreiden IP-osoitteet
• [Diaesityksen aikaväli]
Määritä diaesityksen aikaväli (5 sekunnista 10 minuuttiin).
• [Animaatiotehoste]
Määritä diaesityksessä käytettävä siirtymä.
116
Erityisjärjestelyt
5
Valitse ensisijaisessa projektorissa [Syöttöasetukset] > [Tietokoneeton
moniprojis.] > [Kohdeprojektorin asetus] > [Vahvista] ja tarkasta
jokaiselle projektorille määritetyt numerot.
2
4
3
Asennusopas
• Jos projektori kytketään pois päältä ja sitten uudelleen päälle projisoinnin aikana,
diaesitys alkaa automaattisesti uudelleen viimeksi käytetyn projisoinnin kansion
ensimmäisestä kuvasta.
• Jos kuva ei kytkeydy vastaavan numeroiseen kuvaan, säädä IP-osoitteen asetusta.
Erityisjärjestelyt
117
Valikko-opas
118
Valikkojen käyttäminen
Valikkojen avulla voit tarkasti määrittää, miten projektorin tulee toimia.
1
Avaa valikkoikkuna painamalla MENU-painiketta.
Kaukosäädin
2
Projektori
Valitse valikko [ ] / [ ] -painikkeilla.
Kaukosäädin
Projektori
3
Valitse haluamasi rivi [ ] / [ ] -painikkeilla.
Kaukosäädin
Valitse sisältö.
Sisällön valintatapa vaihtelee kohteesta riippuen.
Valinta luettelosta Esimerkki: Kuvasuhde (S130)
1. Valitse [Kuvasuhde].
2. Paina OK-painiketta tai
[ ]-painiketta, niin näkyviin tulee
luettelo valikon sisällöstä.
3. Valitse haluamasi asetukset [ ] /
[ ] -painikkeilla.
4. Kun olet löytänyt haluamasi
sisällön, paina OK-painiketta tai
[ ].
119
Valikkojen käyttäminen
4
Projektori
Valikko-opas
• Jos välilehden kohtaa ei ole korostettu oranssilla, siirrä valinta näytön
yläreunaan [ ] / [ ] -painikkeilla.
Valikkojen käyttäminen
Säätö painikkeilla [ ] / [ ]
Esimerkki: Kontrasti (S139)
1. Valitse [Kontrasti].
2. Säädä asetusta [ ] / [ ]
-painikkeilla.
Valinta eri näytöltä (1)
Esimerkki: Logon kaappaus (S161)
1. Valitse [Logon kaappaus].
2. Paina OK-painiketta, jotta saat
näytölle toisen näyttöikkunan.
3. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
Valinta eri näytöltä (2)
Esimerkki: Seuranta (S131)
1. Valitse [Tulosignaalin asetukset].
2. Paina OK-painiketta, jotta saat
näytölle toisen näyttöikkunan.
3. Käytä [ ] / [ ]-painikkeita
valitaksesi [Seuranta].
4. Valitse arvo käyttämällä [ ] / [ ]painikkeita.
5
MENU-painikkeen painallus sulkee valikkoikkunan.
Valikkonäyttö häviää myös, jos EXIT-painiketta painetaan.
120
Valikkojen käyttäminen
Valikkonäyttö on jaettu kuudelle välilehdelle seuraavasti:
[Syöttöasetukset]-välilehti (S129)
Voit asettaa signaalin tyypin tai projektorille tulevien kuvien
näyttötavan.
[Kuvan säätö]-välilehti (S138)
Voit säätää kuvanlaatua ja värejä sellaisiksi kuin haluat.
[Asennusasetukset]-välilehti (S148)
Näitä asetuksia käytetään projektorin asennuksen
yhteydessä.
[Järjestelmäasetukset]-välilehti (S160)
Voit asettaa projektorin toimintoja.
[Verkkoasetus]-välilehti (S180)
Nämä asetukset koskevat projektorin
käyttöä tietokoneelta käsin verkon
kautta.
Valikko-opas
[Tiedot]-välilehti (S195)
Voit tarkistaa projisoitavien kuvien
signaalityypit ja muita projektoria
koskevia tietoja.
Valikkojen käyttäminen
Valikon sisältö
Valikon kohteet
121
Valikkojen rakenne
Syöttöasetukset (S129)
Valikko
Vaihtoehto / Alivalikko
Kuvasuhde
Auto*, 16:10 (1), 16:9 (2), 4:3 (2), Zoomaus (3), Todellinen koko (2)
Autom. PC (4)
Tulosignaalin valinta (4)
Tulosignaalin
Pisteitä yhteensä, Seuranta, Vaaka-asento, Pystyasento, Kuvapisteitä
asetukset (4)
vaakasuunnassa, Kuvapisteitä pystysuunnassa
Tulotaso (5)
Automaattinen*, Normaali, Laajennettu
Supervalkoinen (5)
Pois, Päällä*
Väriavaruus (5)
Automaattinen*, RGB, YCbCr
Progressiivinen (3)
Pois, Filmi/autom.*, Video 1, Video 2, 25p/30p(PsF)
Diaesityksen aikaväli
[--:--]
(6)
Animaatiotehoste (6) Pois*, Ristihäivyte, Loppu-/alkuhäivytys
Tila-asetus
Pois*, Ensisijainen, Toissijainen
Asettelukuvion asetus
Kokonaismäärä, Asettelukuvio
Tietokoneeton
Kohdeprojektorin asetus
IP-osoite, Vahvista, Syötä
moniprojis.
Diaesityksen aikaväli
[--:--]
Pois*, Ristihäivyte, Loppu-/
Animaatiotehoste
alkuhäivytys
Pois*, Päällä
Jaettu näyttö Pois*, Päällä
Vasen näyttö*, Oikea
Ohjausoikeudet
näyttö
Jaettu näyttö
Asetukset
Vaihda vasenKyllä, Ei
oikea
Tila 3-7, Tila 5-5,
Asettelu
Tila 7-3
Tulosignaalin tiedot (5) Muototiedot, Väri-/aluetiedot, DP Link -tiedot
EOTF,
Display primaries [0],[1],[2],
White point,
Max display mastering luminance,
HDR-tiedot (7)
Min display mastering luminance,
Max content light level,
Max frame-average light level
Lisätiedot
S130
S130
S130
S131
S132
S132
S132
S133
S133
S133
S134
S134
S134
S135
S135
S135
S136
S137
*: Tehtaan oletusarvo tai tila, kun [Tehdasasetukset] on suoritettu.
Näytetään seuraaville tulosignaaleille.
(1): HDMI, DisplayPort, Digital PC, Analog PC, HDBaseT
(2): HDMI, DisplayPort, Digital PC, Analog PC, Component, HDBaseT
(3): HDMI, DisplayPort, Component, HDBaseT
(4): Analog PC
(5): HDMI, DisplayPort, HDBaseT
(6): USB
(7): HDMI, HDBaseT
Kuvan säätö (S138)
Valikko
Kuvatila
Luo profiili / Tallenna
profiili
Peruskuvatila
Kirkkaus
Kontrasti
Terävyys
Vaihtoehto / Alivalikko
Standardi*, Esitys, Dynaaminen, Video, Kuva/sRGB, DICOM SIM,
Käyttäjä 1 – 5
Käyttäjä 1, Käyttäjä 2, Käyttäjä 3, Käyttäjä 4, Käyttäjä 5
Lisätiedot
S139
S139
S139
S139
S140
122
Valikkojen rakenne
Valikko
Gamma
HDR-alue
Värin säätö
Erikoissäätö
Vaihtoehto / Alivalikko
Värin taso, Väritasapaino, Värilämpötila, Punaisen voimakkuus, Vihreän
voimakkuus, Sinisen voimakkuus, Punaisen poikkeama, Vihreän
poikkeama, Sinisen poikkeama
Pois*
Ympäristön valaistus (8)
Säädä
Tyyppi, Taso
Satunnaisen kohinan vaimennus (9) Pois*, Alhainen, Normaali, Korkea
MPEG-kohinanvaimennus (9)
Pois*, Alhainen, Normaali, Korkea
Moskiittokohinan vaimennus (10)
Pois*, Alhainen, Normaali, Korkea
Dynaaminen gamma (*1)
Pois*, Alhainen, Normaali, Korkea
Dynaaminen Pois*, Alhainen,
kontrasti
Normaali, Korkea
Tarkka kontrastin säätö
Manuaalinen valon säätö (13)
Manuaalinen signaalin säätö (13)
Värinmittaus (11)
Auto*, BT.709, BT.2020
HDR (11)
Auto*, Pois, Päällä
Pois*, Heikko,
Iho
Normaali, Voimakas
Pois*, Heikko,
Muistin värikorjaus (*1)
Taivas
Normaali, Voimakas
Pois*, Heikko,
Vihreä
Normaali, Voimakas
Värin säätö 6 akselilla
Pois*, Säädä
Gamman hienosäätö (12)
Pois*, Säädä
Normaali*, Hiljainen 1, Hiljainen 2, Säädä
Valonlähdetila
Kirkkaustaso (14)
Palauta
Kyllä, Ei
Kuvan prioriteetti
Ensisijainen*, Toissijainen
(jaetun näytön tilassa)
Lisätiedot
S140
S140
S140
S141
S142
S142
S142
S142
S143
S143
S143
S143
S144
S145
S146
S146
S147
S147
Valikko-opas
*: Tehtaan oletusarvo tai tila, kun [Tehdasasetukset] on suoritettu.
Seuraavissa asetus poikkeaa tehdasasetuksista.
(*1): [Heikko], kun kuvatila on [Dynaaminen]
Näytetään seuraavilla ehdoilla.
(8): Kun kuvatila on [Kuva/sRGB]
(9): Kun tulosignaali ei ole LAN tai USB
Valikkojen rakenne
(10): Kun tulosignaali on LAN tai USB
(11): Kun kuvatila on [Video]
(12): Kun kuvatila ei ole [DICOM SIM]
(13): Kun dynaaminen kontrasti on [Pois]
(14): Kun toimintatilan asetuksena ei ole [Normaali]
Asennusasetukset (S148)
Valikko
Sijaintilukitus
Kuvan kääntö V/P
Ruudun kuvasuhde
Zoomaus
Vaihtoehto / Alivalikko
Pois*, Päällä
Ei mitään*, Kattokiinnitys, Takana, Takana, kattokiinn.
16:10*, 16:9, 4:3, 16:9 d.kuvansiirtymä, 4:3 d.kuvansiirtymä
Vaaka-pystysuora keystone*, Kulmien säätö
Palauta
Kyllä, Ei
Digitaalinen kuvansiirtymä
Keystone-korjaus
123
Lisätiedot
S149
S149
S150
S150
S151
S151
Valikkojen rakenne
Valikko
RGB:n kohdistus
Suuri korkeus
Käyttötila
Objektiivin siirtotila
Edistyneet asetukset
Marginaalin tarkennus
Reunan häivytys
Vaihtoehto / Alivalikko
Mikrodigitaalinen
Pois*, Säädä
kuvan siirto
Rekisteröinti
Pois*, Säädä
Pois*, Päällä
Normaali*, Kiinteä kirkkaus, Pitkä
kestoaika 1, Pitkä kestoaika 2
Normaali*, Laajennettu
Pois*
Päällä
Kyllä
Palauta
Pois*
Vasen, Oikea, Ylä,
Ala, Värien
häivytyksen säätö,
Säädä
Mustan tason säätö,
Merkki, Palauta,
Kulmien säätö
Lisätiedot
S152
S152
S153
S153
S153
S154
Lataa paikka 1 – 3
Tallenna paikka 1 – 3
Objektiivi - paikka
Esiasetetut
paikat
Kyllä
Obj. siirron nollaus
XX% (15), 0%
S157
Normaali*
Vihreä taulu
Punaisen voimakkuus, Vihreän
voimakkuus, Sinisen voimakkuus,
Punaisen poikkeama, Vihreän
poikkeama, Sinisen poikkeama
Näytön väri
Säädä
Himmennin
Testikuvio
Avaa*, Säädä
Pois*
Päällä
S158
S158
S159
*: Tehtaan oletusarvo tai tila, kun [Tehdasasetukset] on suoritettu.
(15): XX% ilmaisee asennetun objektiivin esiasetettua paikkaa.
Järjestelmäasetukset (S160)
Valikko
Vaihtoehto / Alivalikko
Kyllä, Ei
Ylhäällä vas., Ylhäällä oik., Keskellä*,
Logon sijainti
Alhaalla vas., Alhaalla oik.
Ei signaaliruutua
Musta, Sininen*, Käyttäjän logo
Musta, Sininen, Valonlähde pois*,
Kuvaruutu tyhjänä
Käyttäjän logo
Projektori käynnissä
Ohita, Canon-logo*, Käyttäjän logo
Ylhäällä vas., Ylhäällä oik., Keskellä*,
Valikon sijainti
Alhaalla vas., Alhaalla oik.
Valikon näyttöaika
Normaali*, Jatkettu
Auto, Pois*, 90 astetta vastapäivään,
Valikon kääntö
90 astetta myötäpäivään
Opas
Pois, Päällä*
Näytä tulon tila
Pois, Päällä*
NMPJ-valmiustilan ohjenäyttö
Pois, Päällä*
Jaetun näytön tunnus
Pois, Päällä*
Ilmansuodatt. varoitusnäyttö
Pois, Päällä*
Ylikuumenemisvaroitus
Pois*, Päällä
Logon kaappaus
Käyttäjän
näyttöasetukset
Näytössä
124
Lisätiedot
S161
S161
S161
S161
S162
S162
S162
S163
S164
S164
S164
S164
S164
S165
Valikkojen rakenne
Valikko
Valikkojen rakenne
125
Valikko-opas
Vaihtoehto / Alivalikko
Lisätiedot
Merkkiääni
Pois, Päällä*
S165
Painiketoisto
Pois, Päällä*
S165
Avainpainike
Pois*, Pääyksikkö, Kaukos. (langaton)
S166
IR-vastaanottimen asetukset
Kaikki*, Etu, Takana
S166
Kan. 1, Kan. 2, Kan. 3, Kan. 4,
S166
Kaukosäätimen kanava
Itsenäinen*
Pois, HDMI*,
DisplayPort, Digital
PC, Analog PC-1,
INPUT A
Analog PC-2,
Component,
HDBaseT, LAN, USB
Kaukosäädin/
Pois, HDMI,
reunasäädin
DisplayPort*, Digital
PC, Analog PC-1,
INPUT B
S167
[INPUT A-C]-painike asetukset
Analog PC-2,
Component,
HDBaseT, LAN, USB
Pois, HDMI,
DisplayPort, Digital
PC, Analog PC-1,
INPUT C
Analog PC-2*,
Component,
HDBaseT, LAN, USB
[Fn]-painikkeen asetukset
Pois*, Jaettu näyttö
S167
HDMI
Pois, Äänen tulo, HDMI*
DisplayPort
Pois, Äänen tulo, DisplayPort*
Digital PC
Pois, Äänen tulo*
Analog PC-1
Pois, Äänen tulo*
Ääni liitännän
Analog PC-2
Pois, Äänen tulo*
S167
valinnassa
Component
Pois, Äänen tulo*
HDBaseT
Pois, Äänen tulo, HDBaseT*
LAN
Pois, Äänen tulo, LAN*
USB
Pois, Äänen tulo*
HDBaseT-signaalin laatu
S168
Pois*, Päällä
S168
Extron XTP
Huoltoportti*, HDBaseT
Baudinopeus, Tietobitit, Pariteetti
S168
Sarjaliikenne
Yksityiskohta
Loppubitti
1*, 2
Valmiustilan virta-asetus
Normaali, Virransäästö*
S169
Pikakäynnistys
Pois*, Päällä
S169
Virransäästötila
Pois, Valonlähde pois, Valmiustila*
S170
Virransyötön asetukset
5 min., 10 min., 15 min.*, 20 min., 30
S170
Virransäästön kesto
min., 60 min.
Direct virta päällä
Pois*, Päällä
S170
Liike-epäterävyyden
Pois*, Heikko, Voimakas
S171
vähennys
English*, Deutsch, Français, Italiano, Español, Português, Svenska,
Русский, Nederlands, Suomi, Norsk, Türkçe, Polski, Magyar, Čeština,
S171
Kieli
Dansk, ‫إنجليزي‬, 中文简体 , 中文繁體 , 한국어 , 日本語
Valikkojen rakenne
Valikko
Salasana-asetus
Rekisteröi salasana
Vaihtoehto / Alivalikko
Pois*, Päällä
Päivämäärän ja ajan asetukset
Muut asetukset
Aikataulu
Kalibrointi
Ilmansuodatinlaskuri
Teholaskuri
Laiteohjelmisto
Tehdasasetukset
Päivämäärä ja kellonaika
Vuosi/kuukausi/
päivämäärä,
Päivämäärän
Kuukausi/päivämäärä/
esitysmuoto
vuosi, Päivämäärä/
kuukausi/vuosi
Pois*, Päällä,
Kesäaika
Muokkaa
Alue, Aikavyöhyke
Pois, Päällä (IPv4),
SNTP
Päällä (IPv6)
Pois*, Päällä,
Oletus
Muokkaa
Erityisajanjakso Pois*, Päällä,
1–5
Muokkaa
Palauta
Pois*, Säädä
gamma
Valonlähteen
Kyllä, Ei
kalibrointi
Palauta
Kyllä, Ei
Kyllä, Ei
Kyllä, Ei
Lisätiedot
S172
S173
S173
S174
S177
S178
S178
S178
S179
*: Tehtaan oletusarvo tai tila, kun [Tehdasasetukset] on suoritettu.
Verkkoasetus (S180)
Valikko
Verkkoasetusten
lukitus
Verkon salasanaasetus
Rekisteröi verkon
salasana
Verkko (langallinen/
langaton)
Lisäasetukset
(langallinen)
Vapauta
Lukitse*
Vaihtoehto / Alivalikko
Salasana syötetty
Lisätiedot
S181
Pois, Päällä*
S181
Salasana syötetty
S181
Pois/Pois*, Päällä/Pois, Päällä/Päällä (Pj AP), Pois/Päällä (Pj AP), Pois/
Päällä (Infra)
MAC-osoite
IP-osoite, Aliverkkomaski,
Yhdyskäytävän osoite
DHCP
Pois*, Päällä
IPv4-lisäosoiteasetukset
IP-osoite,
TCP/IP-asetus Aliverkkomaski,
Yhdyskäytävän osoite
IPv6
Pois*, Päällä
Linkki paikallinen, Automaattinen
<1> – <5>, Manuaalinen,
Yhdyskäytävän
Automaattiset
Pois, Päällä*
IPv6-lisäosoiteasetukset
asetukset
IP-osoite, Etuliitteen
Manuaaliset
pituus,
asetukset
Yhdyskäytävän osoite
Verkkoaset. alustaminen
Kyllä, Ei
126
S182
S183
S184
S186
Valikkojen rakenne
Valikko
127
S187
S189
S192
S193
S193
S194
Valikkojen rakenne
*: Tehtaan oletusarvo tai tila, kun [Tehdasasetukset] on suoritettu.
Lisätiedot
Valikko-opas
Vaihtoehto / Alivalikko
Tila, SSID, Suojaus, Kanava, Signaalinvoimakkuus, MAC-osoite
PBC
Kyllä, Ei
Wi-Fi Protected Setup
PIN
Kyllä, Ei
Tila
Päivitä
SSID 1 – 14
SSID-syöttö
SSID
Manuaalinen SSIDsyöttö
Avaa, WEP, WPA2
Manuaaliset asetukset
Suojaus
AES, WPA/WPA2
TKIP/AES
Kanava
Avaintunnus
1, 2, 3, 4
Avaintyyppi
ASCII, HEX
Lisäasetukset
Avain
(langaton)
IP-osoite, Aliverkkomaski,
Yhdyskäytävän osoite
DHCP
Pois*, Päällä
IPv4-lisäosoiteasetukset
IP-osoite,
TCP/IP-asetus Aliverkkomaski,
Yhdyskäytävän osoite
IPv6
Pois*, Päällä
Linkki paikallinen, Automaattinen
<1> – <5>, Manuaalinen,
Yhdyskäytävän
Automaattiset
Pois, Päällä*
IPv6-lisäosoiteasetukset
asetukset
IP-osoite, Etuliitteen
Manuaaliset
pituus,
asetukset
Yhdyskäytävän osoite
Verkkoaset. alustaminen
Kyllä, Ei
PJLink
Pois, Päällä*
AMX Device Discovery Pois*, Päällä
Crestron RoomView
Pois*, Päällä
Sähköp. lähettäjän osoite
Vastaanottajan osoite
IPv4
Linkki paikallinen,
Tarkat tiedot (langallinen)
IPv6
Automaattinen,
Tiedot
Manuaalinen
IPv4
Linkki paikallinen,
Tarkat tiedot (langaton)
IPv6
Automaattinen,
Manuaalinen
Valikkojen rakenne
Tiedot (S195)
Valikko
Mallinimi
Tulosignaali
Laiteohjelmisto
Sarjanro
Projektorin käyttöaika
IP-osoite (langallinen)
IP-osoite (langaton)
Projektorin nimi
Kommentit
Järjestelmätietojen tunnus
*: Tehtaan oletusarvo tai tila, kun [Tehdasasetukset] on
suoritettu.
Seuraavia arvoja ei voi nollata, vaikka
tehdasasetukset palautettaisiin.
• Valittu tulosignaali
• [Kuvan säätö]
- Tallenna profiili
- Peruskuvatila
- Gamman hienosäätö (tallennettu
arvo)
• [Asennusasetukset]
- Objektiivi -paikka
- Suuri korkeus
- Objektiivin siirtotila
- Marginaalin tarkennus (asetettu
arvo)
- Rekisteröinti
- Käyttötila
• [Järjestelmäasetukset]
- Kaukosäätimen kanava
- Extron XTP
- Sarjaliikenne (Loppubitti)
- Valmiustilan virta-asetus
- Kieli
- Päivämäärän ja ajan asetukset
- Aikataulu
- Palauta gamma
- Ilmansuodatinlaskuri
- Teholaskuri
- Laiteohjelmisto
• [Verkkoasetukset]
• [Tiedot]
128
Valikon kuvaus
Syöttöasetukset
Tässä osiossa kuvataan kuvasuhteen, tarkkuuden, ja USB-asemasta
projisoinnin asetukset.
Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI
Valikko
Toiminta
Lisätiedot
S130
Autom. PC
Säätää näytön sijainnin kohdistusvirheet ja näytön
vilkkumisen automaattisesti.
S130
Tulosignaalin valinta
Valitse manuaalisesti tietokoneen kuville sopiva
resoluutio.
S130
Tulosignaalin asetukset
Suorita tulosignaalin valinta.
S131
Tulotaso
Valitse tulotaso HDMI- tai HDBaseT- tai DisplayPortsignaaleille.
S132
Supervalkoinen
Valitse supervalkoinen tila HDMI- tai HDBaseT- tai
DisplayPort-signaaleille.
S132
Väriavaruus
Valitse väriavaruus HDMI- tai HDBaseT- tai
DisplayPort-signaaleille.
S132
Progressiivinen
Valitse progressiivinen prosessointi elokuvan
yksittäiskuville tai videoiden liikkuvalle kuvalle.
S133
Diaesityksen aikaväli
Määritä kuinka kauan USB-asemalla olevia yksittäisiä
kuvia projisoidaan diaesityksissä.
S133
Animaatiotehoste
Määritä USB-asemalla olevien kuvien siirtymä
diaesityksissä.
S133
Tietokoneeton
moniprojis.
Määritä asetukset kuvien projisoinnille USB-asemasta
useaan verkotettuun projektoriin.
S134
Jaettu näyttö
Projisoi kaksi vastaanotettua kuvaa rinnakkain.
S135
Tulosignaalin tiedot
Näyttää tulosignaalin tiedot jokaiselle käytetylle
tuloliitännälle.
S136
HDR-tiedot
Näyttää dynaamisen alueen ja masteroinnin
InfoFramen HDMI-signaaleille.
S137
Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai ovat piilossa.
129
Valikon kuvaus
Valitse kuvan kuvasuhde.
Valikko-opas
Kuvasuhde
Valikon kuvaus
Kuvasuhde
> [Syöttöasetukset] > [Kuvasuhde]
Valitse projisoinnin kuvasuhde.
Voit määrittää [Kuvasuhde]-asetuksia myös kaukosäätimen ASPECT-painikkeella.
Vaihtoehto
Toiminta
Auto
Kuva näytetään tulosignaalin kuvasuhteella.
Soveltuu useimpiin projisointeihin.
16:10
Kuva näytetään tulosignaalin kuvasuhteella 16:10.
16:9
Kuva näytetään tulosignaalin kuvasuhteella 16:9.
4:3
Kuva näytetään tulosignaalin kuvasuhteella 4:3.
Zoomaus
Tämä leikkaa kuvan ylä-/alaosan tai vasemman/oikean reunan
pois ruudun kuvasuhteen mukaisesti ja zoomaa lähemmäs tai
kauemmas kuvan keskipisteestä.
Todellinen koko
Kuva näytetään tulosignaalin alkuperäisellä kuvasuhteella.
Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai ovat piilossa.
• Kun signaali tulee lähiverkosta tai USB-portista, [Auto] on automaattisesti valittu.
• Eri sisältöluettelot näytetään näytön eri ruudun kuvasuhteille tai tulosignaalien tyypeille.
• Ruudun kuvasuhteen asetusta [16:10] ei voi valita component-signaaleille.
Autom. PC
> [Syöttöasetukset] > [Autom. PC]
Säätää näytön sijainnin kohdistusvirheet ja näytön vilkkumisen automaattisesti, kun
tulosignaali on [Analog PC-1] tai [Analog PC-2].
Jos automaattinen tietokoneen säätötoiminto ei riitä, suorita seuraavat toimet.
• Valitse tulosignaali, joka vastaa tietokoneen resoluutiota kohdasta [Tulosignaalin
valinta].
• Jos säätö ei vieläkään riitä, valitse [Tulosignaalin asetukset] ja säädä [Pisteitä
yhteensä]-, [Seuranta]-, [Vaaka-/pystyasento]- tai [Kuvapisteet vaaka-/
pystysuunnassa]-asetuksia (S131).
• Katso tuetut signaalit taulukosta sivulta 216 – 218.
Tulosignaalin valinta
> [Syöttöasetukset] > [Tulosignaalin valinta]
Valitse soveltuva resoluutio, jos Autom. PC ei projisoi tietokoneen kuvia oikein, kun
tulosignaali on [Analog PC-1] tai [Analog PC-2].
Valitse tulosignaali, joka vastaa tietokoneen resoluutiota. Vahvista asetus
painamalla OK-painiketta ja paina sitten MENU-painiketta.
Katso tuetut signaalit taulukosta sivulta 216 – 218.
130
Valikon kuvaus
Tulosignaalin asetukset
> [Syöttöasetukset] > [Tulosignaalin asetukset]
Suorita tulosignaalin valinta, kun tulosignaali on [Analog PC-1] tai [Analog PC-2].
Säädä tasoja tarpeen mukaan käyttämällä [ ] / [ ]-painiketta.
Suorita tämä säätö, jos Autom. PC -toiminto (S130) ei saa säädettyä projisoitavaa
kuvaa oikein.
Alivalikko
Toiminta
Pisteitä yhteensä
Voit säätää vaakasuunnan pisteiden kokonaismäärää. Säädä sitä,
kun näytöllä näkyy raitoja.
Seuranta
Hienosäädä ajoitusta, joka vaikuttaa kuvan muodostumiseen
signaaleista. Säädä seurantaa, jos kuva vääristyy tai välkkyy.
Vaaka-asento
Säädä kuvan asemaa vaakasuunnassa korjataksesi vaakasuoran
kohdistusvirheen.
Pystyasento
Säädä kuvan asemaa pystysuunnassa korjataksesi pystysuoran
kohdistusvirheen.
Kuvapisteitä
vaakasuunnassa
Säädä kuvan vaakaresoluutiota.
Kuvapisteitä
pystysuunnassa
Säädä kuvan pystyresoluutiota.
Kuvapisteitä vaakasuunnassa
Vaaka-asento
Pystyasento
Valikon kuvaus
Kokonaisviivat
Valikko-opas
Pisteitä yhteensä
Kuvapisteitä
pystysuunnassa
131
Valikon kuvaus
Tulotaso
> [Syöttöasetukset] > [Tulotaso]
Säädä tulotaso sisällölle, joka projisoidaan HDMI:n tai HDBaseT:n tai DisplayPort:in
kautta.
Vaihtoehto
Toiminta
Automaattinen
Vaihtaa tulotason automaattisesti tulosignaalin mukaan.
Normaali
Rajoittaa tulotasoksi 16 – 235.
Laajennettu
Mahdollistaa täyden 0 – 255-tulotason.
• Tämän voi valita vain, jos AV-laitteen lähettämän signaalin tyyppi on RGB.
• Signaalitaso valitaan automaattisesti [Automaattinen]-tilassa. (Jotkin AV-laitteet ja
HDBaseT-lähettimet eivät ehkä tue tätä.)
• Jos AV-laitteesi HDMI-lähtö sallii asetuksen [Normaali] / [Laajennettu], suosittelemme
valitsemaan [Laajennettu]. Kuvien kontrasti paranee ja tummat näkymät näytetään
realistisemmin. Valitse siinä tapauksessa [Tulotaso]-asetukseksi [Automaattinen] tai
[Laajennettu].
Lisätietoja on projektoriin liitettyjen AV-laitteiden käyttöohjeissa.
Supervalkoinen
> [Syöttöasetukset] > [Supervalkoinen]
Valitse ja projisoi valkoiset signaalit HDMI-, HDBaseT- tai DisplayPort-tulossa, jotka
ovat alueella 16 – 235, kirkkaudella 100 – 109 % (235 – 255).
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poista käytöstä supervalkoinen.
Projisoi valkoiset signaalit tulotasolla 235 kirkkaudella 100 %. Kaikki
valkoiset signaalit, joiden tuloarvo ylittää 235 projisoidaan myös
100 %:n kirkkaudella.
Päällä
Muunna tulosignaalit alueella 16 – 235 siten, että tulotaso 255
projisoidaan kuin valkoinen 109 % kirkkauden ollessa 100 %.
• Supervalkoisella ei ole vaikutusta, kun [Tulotaso]-asetuksena on [Laajennettu].
• Aseta tämä asetus [Pois], jos projisointi näyttää vääristyneeltä tai luonnottomalta, kun
se on [Päällä].
• Tämän asetuksen asettaminen [Päällä] tummentaa kokonaiskuvan.
Väriavaruus
> [Syöttöasetukset] > [Väriavaruus]
Valitse väriavaruus HDMI- tai HDBaseT- tai DisplayPort-signaaleille.
Vaihtoehto
Toiminta
Automaattinen
Valitsee optimaalisen värimuodon tulosignaaleille.
RGB
Pakottaa projektorin käsittelemään tulosignaalia RGB-muotoisena.
YCbCr
Pakottaa projektorin käsittelemään tulosignaalia värierosignaalina.
132
Valikon kuvaus
Progressiivinen
> [Syöttöasetukset] > [Progressiivinen]
Suorittaa progressiivisen prosessoinnin, joka on optimoitu elokuvan yksittäiskuville
tai videoiden liikkuvalle kuvalle, kun käytetään limitettyjä HDMI-signaaleja.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Progressiivista prosessointia ei suoriteta.
Filmi/autom.
Sopii yksittäiskuville tai tyypillisille liikkuville kuville. Suorittaa
progressiivisen prosessoinnin videolle tai elokuvalle.
Video 1
Sopii videoille, joissa on korkealaatuinen kuva ja melko hitaita liikkeitä.
Suorittaa progressiivisen prosessoinnin, joka on optimoitu HD-videolle.
Video 2
Sopii videoille, joissa on nopeampia liikkeitä. Suorittaa progressiivisen
prosessoinnin, joka on optimoitu nopeasti liikkuvalle videolle.
25p/30p(PsF)
Suorittaa progressiivisen prosessoinnin, joka on optimoitu 1080 PsF/25tai 1080 PsF/30-videolle (25 tai 30 kuvaa/s).
• Valitse [Pois], jos nopeasti liikkuvassa kuvassa on havaittavissa välkkymistä ja
vaakaviivoja.
• Ei käytettävissä jaetun näytön tilassa.
Diaesityksen aikaväli
> [Syöttöasetukset] > [Diaesityksen aikaväli]
Voit näyttää USB-aseman sisältämät kuvat automaattisesti peräkkäin.
Käytä [ ]- / [ ]-painiketta, kun asetat aikavälin, jonka jälkeen kuvat vaihdetaan.
Aika muodossa min.:s väliltä 1 sekunti – 60 minuuttia.
Valikko-opas
• Tulosignaalin vaihtaminen muuhun vaihtoehtoon kuin [USB] pysäyttää kaikki
meneillään olevat diaesitykset. Voit jatkaa diaesitystä viimeksi näytetystä kuvasta
palauttamalla tulosignaalin vaihtoehtoon [USB].
• Jos käytät digitaalista zoomausta diaesityksien aikana, digitaalinen zoomaus
peruutetaan, kun vaihdat seuraavaan kuvaan.
Animaatiotehoste
Valitse diaesityksen siirtymä USB-asemassa oleville kuville.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poista käytöstä diaesityksen siirtymät.
Ristihäivyte
Loppuhäivytä yksi kuva, kun seuraava kuva alkuhäivytetään.
Loppu-/
alkuhäivytys
Loppuhäivytä yksi kuva mustaksi ja alkuhäivytä sitten seuraava kuva.
133
Valikon kuvaus
> [Syöttöasetukset] > [Animaatiotehoste]
Valikon kuvaus
Tietokoneeton moniprojis.
> [Syöttöasetukset] > [Tietokoneeton moniprojis.]
Määritä asetukset, kun kuvia projisoidaan USB-asemasta useaan verkotettuun
projektoriin. Katso ohjeet kohdasta “Tietokoneettoman moniprojisoinnin
käyttäminen” (S114).
Tila-asetus
Määritä tila tietokoneettomaan moniprojisointiin: ensisijainen*1 tai toissijainen tila*2.
*1
*2
Yhdistä USB-asema ja suoratoista kuvia toissijaisiin projektoreihin projisointia varten.
Projisoi suoratoistettuja kuvia ensisijaisesta projektorista.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poista käytöstä tietokoneeton moniprojisointi.
Ensisijainen
Projisointi ensisijaisessa tilassa.
Toissijainen
Projisointi toissijaisessa tilassa.
Varmista ennen tilan määrittämistä, että käytät langallista verkkoyhteyttä ja [Verkko
(langallinen/langaton)]-asetuksena on [Päällä/Pois] tai [Päällä/Päällä (Pj AP)] (S182).
Asettelukuvion asetus
Määritä projektoreiden kokonaismäärä ja asettelukuvio (S115).
Vaihtoehto
Toiminta
Kokonaismäärä
Määritä projektoreiden kokonaismäärä, mukaan lukien kaikki
ensisijaiset ja toissijaiset projektorit. 2 – 9 projektoria voidaan
määrittää.
Asettelukuvio
Valitse asettelukuvio. Ensisijaisen projektorin kuvat suoratoistetaan
ylävasemmalle asettelukuviossa.
Kohdeprojektorin asetus
Määritä toissijaiseen tilaan asetetuille projektoreille IP-osoitteet.
Vaihtoehto
Toiminta
IP-osoite
Syötä kohdeprojektoreiden IP-osoite. Ensisijaisessa tilassa olevan
projektorin tunnus on [1]. Näkyvissä on langallinen IP-osoite, joka on
määritetty kohdassa [Verkkoasetus].
Vahvista
Suoratoista projisointi toissijaiseen projektoriin, jolla on vastaava
numero (2 – 9) kuin on määritetty IP-osoitekentässä.
Syötä
Vahvista kohdeprojektoreiden IP-osoite.
134
Valikon kuvaus
Diaesityksen aikaväli
Määritä aikaväli, jonka jälkeen diaesityksen kuvat vaihdetaan. Anna aika muodossa min.:s
väliltä 5 sekuntia - 10 minuuttia.
Tämä asetus on käytettävissä, kun tilaksi on asetettu [Ensisijainen].
Jos projektori kytketään pois päältä ja sitten uudelleen päälle diaesityksen aikana
tietokoneettoman moniprojisoinnin tilassa, diaesitys alkaa automaattisesti uudelleen
viimeksi käytetyn projisoinnin kansion ensimmäisestä kuvasta.
Animaatiotehoste
Määritä animoidun diaesityksen siirtymä.
Tämä asetus on käytettävissä, kun tilaksi on asetettu [Ensisijainen].
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poista käytöstä diaesityksen siirtymät.
Ristihäivyte
Loppuhäivytä yksi kuva, kun seuraava kuva alkuhäivytetään.
Loppu-/
alkuhäivytys
Loppuhäivytä yksi kuva mustaksi ja alkuhäivytä sitten seuraava kuva.
Jaettu näyttö
> [Syöttöasetukset] > [Jaettu näyttö]
Projektoriin liitettyjen laitteiden kaksi syöttökuvaa voidaan projisoida rinnakkain.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poistuu jaetun näytön tilasta.
Päällä
Valitsee jaetun näytön tilan.
Alivalikko
Jaettu näyttö
Vaihtele normaalin ja jaetun näytön välillä.
Ohjausoikeudet
Valitse ohjattava kuva. Kun vasen kuva on valittuna,
näkyy [1] ja kun oikea kuva on valittuna, näkyy [2].
Vaihda
vasen-oikea
Vaihtaa puolet, joille kuvat projisoidaan.
Tila 3-7 Käytä 30 % näytön leveydestä vasemmalle
puolelle ja 70 % oikealle puolelle.
Tila 5-5 Käytä 50 % näytön leveydestä vasemmalle
puolelle ja 50 % oikealle puolelle.
Tila 7-3 Käytä 70 % näytön leveydestä vasemmalle
puolelle ja 30 % oikealle puolelle.
• Ohjaus voidaan siirtää toiselle puolelle painamalla kaukosäätimestä [ ] / [ ], kun
( ) tai
( ) näkyy kuva-alueen keskellä.
• Kun vaihdat jaetun näytön tilaan, vasen ja oikea signaali ja tulon tila näkyvät
kirjoitusnäytössä.
Katso lisätietoja jaetun näytön tilasta kohdasta “Kahden kuvan projisoiminen
rinnakkain” (S60).
135
Valikon kuvaus
Asettelu
Valikko-opas
Asetukset
Toiminta
Valikon kuvaus
Tulosignaalin tiedot
> [Syöttöasetukset] > [Tulosignaalin tiedot]
Näyttää tietoja videosignaaleista, jotka syötetään valittuun tuloliitäntään.
Tämä valikko näkyy HDMI-, DisplayPort- tai HDBaseT-tulossa.
Muototiedot, resoluutio, taajuus ja videon tunnuskoodi (VIC) ilmaistaan.
Väritiedot, värimuoto/alinäytteet ja väriavaruus ilmaistaan.
Aluetiedot, alue ja syvyys ilmaistaan.
Lisäksi DisplayPort-videosignaalit, DPLink-tiedot (nopeus ja väylien määrä)
ilmaistaan.
136
Valikon kuvaus
HDR-tiedot
> [Syöttöasetukset] > [HDR-tiedot]
Kun käytetään HDMI- tai HDBaseT-signaaleja, näyttää dynaamisen alueen ja
masteroinnin InfoFramen tiedot.
Projektori määrittää ja ilmoittaa, ovatko tulosignaalit SDR vai HDR.
HDR-signaaleilla on alue, joka sisältää väri- ja luminanssitiedot ja nämä tiedot
ilmoitetaan. Seuraavat tiedot näkyvät.
Kohde
Ilmoitetut tiedot
Lisätiedot
Traditional gamma-SDR
SDRsignaali
SMPTE ST 2084
HDRsignaali
Display primaries [0],[1],[2]
x: 0.00002 – 1.00000
y: 0.00002 – 1.00000
Väriavaruuden
väritilakolmion kolmen
kärkipisteen koordinaatit
White point
x: 0.00002 – 1.00000
y: 0.00002 – 1.00000
Väriavaruuden “valkoisen”
koordinaatit
Max display mastering
luminance
1 – 65535 cd/m2
Näytön maksimi luminanssi,
jota käytettiin videosisällön
tuottamisessa
Min display mastering
luminance
0.0001 – 6.5535 cd/m2
Näytön minimi luminanssi,
jota käytettiin videosisällön
tuottamisessa
Max content light level
1 – 65535 cd/m2
Videosisällön näkymien
maksimi luminanssi
Max frame-average light
level
1 – 65535 cd/m2
Videosisällön näkymien
keskimääräinen luminanssi
EOTF
Valikko-opas
Valikon kuvaus
137
Ilmaisee
videosisällön
eri
gammatiedot
Valikon kuvaus
Kuvan säätö
Tässä osiossa kuvataan kuvan laatuasetuksia, kuten kirkkautta, kontrastia
ja terävyyttä.
Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI
Valikko
Toiminta
Lisätiedot
Kuvatila*
Voit valita projisoitavalle kuvalle sopivan kuvan
laadun.
S139
Luo profiili
Tallenna haluamasi kuvan laatuasetukset profiileina.
S139
Peruskuvatila
Näyttää kuvatilan, joka profiilin perustana.
S139
Kirkkaus*
Säädä kuvan kirkkautta.
S139
Kontrasti*
Säädä kuvan kontrastia.
S139
Terävyys*
Säädä kuvan terävyyttä.
S140
Gamma*
Korjaa yksityiskohtien häviämisen varjoissa ja
korostuksissa.
S140
HDR-alue*
Aseta käytettävä alue dynaamisen alueen SMPTE ST
2084 sisällä.
S140
Värin säätö*
Hienosäädä kuvan värejä.
S140
Erikoissäätö*
Hienosäädä kohinanpoistoa ja värisävyä.
S141
Valonlähdetila*
Säädä projisointikirkkautta ja käyttöääniä.
S146
Kirkkaustaso*
Säädä projisointikirkkautta laserdiodin käyttövirran
säädön mukaan.
S146
Palauta
Palauta kuvan oletusasetukset.
S147
Kuvan prioriteetti*
Valitse mikä puoli on pohjana kuvankäsittelyssä
jaetun näytön tilaan.
S147
Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai ovat piilossa.
* Kaikki tekemäsi säädöt tallennetaan jokaiseen tulosignaalin ja kuvatilan
yhdistelmään.
138
Valikon kuvaus
Kuvatila
> [Kuvan säätö] > [Kuvatila]
Valitse projisoiduille kuville yleinen kuvan laatu. Voidaan valita myös painamalla
kaukosäätimen IMAGE-painiketta (S38).
Vaihtoehto
Kuvien tyypit
Vaikutukset
Standardi
Tietokoneen näytöt tai
videosovelluksella toistetut
mediatiedostot
Kirkas kaikkialta; valkoinen,
jossa luonnolliset värit
Esitys
Kuvat, joissa on pääasiassa
tekstiä
Kirkas kaikkialta
Dynaaminen
Videosisältö
Kirkas kaikkialta
Video
Videokameroiden videot
Hieman hämärä; värit
muistuttavat televisiota
Kuva/sRGB
sRGB-yhteensopivien
kameroiden digitaaliset kuvat
Hieman hämärä; vastaa sRGBstandardia
DICOM SIM
Lääketieteelliset tai muut
harmaasävykuvat
Vastaa DICOM-standardin 14.
osaa. Projektoria ei kuitenkaan
saa käyttää diagnoosien
tekemiseen tai vastaaviin
tehtäviin.
Käyttäjä 1 – 5
Korkeintaan viisi käyttäjäprofiilia voidaan tallentaa valitsemillasi
kuvan laatuasetuksilla. Tallennetut profiilit ovat tässä asetuksessa
käytettävissä kuvatilana.
Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai ovat piilossa.
Voit mukauttaa kuvanlaadun säätämällä seuraavia asioita eri kuvatiloissa:
[Kirkkaus], [Kontrasti], [Terävyys], [Gamma], [Värin säätö], [Erikoissäätö], [Valonlähdetila]
sekä [Kirkkaustaso]
> [Kuvan säätö] > [Luo profiili]
Tallenna haluamasi kuvan laatuasetukset korkeintaan viiteen profiiliin.
Kirkkaus
> [Kuvan säätö] > [Kirkkaus]
Säädä kuvan kirkkautta.
Kontrasti
> [Kuvan säätö] > [Kontrasti]
Terävöittää tai pehmentää kuvan kontrastia.
139
Valikon kuvaus
• Tallennetut asetukset ovat [Kirkkaus], [Kontrasti], [Terävyys], [Gamma], [HDR-alue],
[Värin säätö], [Erikoissäätö], [Valonlähdetila] sekä [Kirkkaustaso].
• Kuvatilan nimi, joka oli perustana asetuksille, tallennetaan myös käyttäjän profiiliin. Kun
käyttäjän profiili valitaan kuvatilaksi, myös se kuvatila, joka oli kyseisen käyttäjän
profiilin perustana näytetään valikossa nimellä [Peruskuvatila].
Valikko-opas
Luo profiili
Valikon kuvaus
Terävyys
> [Kuvan säätö] > [Terävyys]
Säädä kuvan terävyyttä.
Gamma
> [Kuvan säätö] > [Gamma]
Korjaa kuvan alueita, jotka ovat liian tummia tai liian kirkkaita näkymään selvästi.
Tarkemmat säädöt saat käyttämällä “Gamman hienosäätö” (S145).
HDR-alue
> [Kuvan säätö] > [HDR-alue]
Aseta käytettävä alue dynaamisen alueen SMPTE ST 2084 sisällä.
[Gamma] ei näy, jos valikkoon sisältyy [HDR-alue].
[HDR-alue] voidaan asettaa vain seuraavissa tapauksissa.
• Kuvatila-asetuksena (S139) on [Video] ja HDR (S143) on [Päällä]
• Kuvatila-asetuksena (S139) on [Video], HDR (S143) on [Auto] ja HDR-signaaleja
käytetään
Värin säätö
> [Kuvan säätö] > [Värin säätö]
Säätää väreihin liittyviä asetuksia, kuten värin tasoa, väritasapainoa ja
värilämpötilaa.
Alivalikko
Toiminta
Värin taso
Säätää värien voimakkuutta.
Väritasapaino
Säätää sinipunertavan tai vihertävän kuvan väritasapainoa.
Värilämpötila
Säätää valkoisen värin lämpötilaa.
P / V / S-voimakkuus
Säädä jokaisen värin voimakkuus.
P / V / S-poikkeama
Säätää jokaisen värin poikkeamaa.
140
Valikon kuvaus
[DICOM SIM]-kuvatilassa [Värilämpötila]-asetusta ei säädetä numeerisilla arvoilla vaan
asetetaan johonkin viidestä esiasetuksesta.
Esimääritys 1: Kirkkauden priorisointi, liittyen DICOM-standardin 14. osaan.
Esimääritys 2: Värisävyn priorisointi, liittyen DICOM-standardin 14. osaan.
Esimääritys 3: Värin säätämisen liittyen DICOM-standardin 14. osaan.
Esimääritys 4: Röntgenkuvien värien toistaminen (Väritön).
Esimääritys 5: Röntgenkuvien värien toistaminen (Sinertävä).
Erikoissäätö
> [Kuvan säätö] > [Erikoissäätö]
Hienosäädä kohinanpoistoa ja värisävyä.
Ympäristön valaistus
Minimoi ympäristön valaistuksen vaikutuksen näytöllä.
Vaihtoehto
Pois
Toiminta
Näyttää kuvan ilman korjauksia.
Ympäristön valo tavallisista
hehkulampuista tai tämän värisistä
loistelampuista.
Loistelamppu
Ympäristön valonlähde on
“päivänvalkoinen” loistevalo.
Tyyppi
Säädä
Taso
Matala
Ympäristön valaistuksen normaali
kirkkaus.
Korkea
Kirkas ympäristön valaistus.
Taso
Esimerkkisijainti
Matala
Elokuvahuone, urheilubaari jne.
Korkea
Kokoushuone, luentosali jne.
[Ympäristön valaistus] on käytettävissä, kun kuvatilana on [Kuva/sRGB] (S139).
141
Valikon kuvaus
Esimerkkejä ympäristön valaistustason asetuksista
Valikko-opas
Hehkulamppu
Valikon kuvaus
Satunnainen kohinan vaimennus
Vähennä satunnaista kuvan kohinaa*.
* Tehokas kohinaan, jonka taajuus tai amplitudi on epäsäännöllinen.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Kytkee satunnaisen kohinanpoiston pois käytöstä.
Alhainen
Normaali
Korkea
Määritä yksi kolmesta voimakkuustasosta satunnaiselle
kohinanpoistolle.
• Valitse [Alhainen] nopeasti liikkuville kuville tai [Korkea] hitaasti liikkuville kuville.
• Tätä asetusta ei näytetä, kun tulo on LAN tai USB.
MPEG-kohinanvaimennus
Vähennä MPEG-kuvan kohinaa*.
* Palikoitumisen aiheuttama kohina muistuttaa pikselöitymistä ja voi vaikuttaa JPEG-kuviin
tai MPEG-videoon.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Kytkee MPEG-kohinanpoiston pois käytöstä.
Alhainen
Normaali
Korkea
Määritä yksi kolmesta voimakkuustasosta MPEG-kohinanpoistolle.
Tätä asetusta ei näytetä, kun tulo on LAN tai USB.
Moskiittokohinanvaimennus
Vähennä moskiittokohinaa*.
* Kohinatyyppi, joka vaikuttaa kuvan reunoihin tai alueisiin, joilla värit muuttuvat
merkittävästi joko JPEG-kuvissa tai MPEG-videolla.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Kytkee moskiittokohinanpoiston pois käytöstä.
Alhainen
Normaali
Korkea
Määritä yksi kolmesta voimakkuustasosta moskiittokohinanpoistolle.
Tätä asetusta ei näytetä, kun tulosignaali on HDMI, HDBaseT, DisplayPort, Digital PC,
Analog PC-1, Analog PC-2 tai Component.
Dynaaminen gamma
Voit säätää vaaleiden ja tummien kuvan osien siirtymien esittämistä automaattisesti.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poista käytöstä dynaaminen gamma-säätö.
Alhainen
Normaali
Korkea
Määritä yksi kolmesta dynaamisen gamma-säädön
voimakkuustasosta.
142
Valikon kuvaus
Tarkka kontrastin säätö
Kun projisoitu kuva on tumma, voit saada tummat osat näkymään vieläkin tummempina
säätämällä valonlähteen luminanssia ja signaalien säädön määrää.
Alivalikko
Toiminta
Lisää automaattisesti kontrastia, kun tulosignaali vaihtuu.
Vaihtoehto
Toiminta
Dynaaminen
kontrasti
Pois
Älä suorita dynaamisen kontrastin säätöä.
Alhainen
Normaali
Korkea
Määritä yksi kolmesta dynaamisen kontrastin
voimakkuustasosta.
Manuaalinen
valon säätö
Säädä valonlähteen kirkkaus manuaalisesti.
Manuaalinen
signaalin säätö
Säädä signaalinkäsittelyn säädön määrää manuaalisesti.
Värinmittaus
Valitse tulon väriavaruus.
Vaihtoehto
Toiminta
Auto
Määrittää automaattisesti optimaalisen väriavaruuden (BT.709 tai
BT.2020) tulosignaalien perusteella.
BT.709
Pakottaa BT.709-väriavaruuden käyttöön.
BT.2020
Pakottaa BT.2020-väriavaruuden käyttöön.
[Värinmittaus] voidaan asettaa vain, kun kuvatila (S139) on [Video].
HDR (High Dynamic Range)
Vaihtoehto
Toiminta
Auto
Käyttää automaattisesti HDR:ää, kun HDR-signaaleja käytetään.
Pois
Estä HDR:n käyttö.
Päällä
Vaadi HDR:n käyttöä.
Muistin värikorjaus
Parantelee ihon sävyjä, taivaan sinisyyttä ja kasvien vihreyttä niin, että ne vastaavat
paremmin ihmisten muistikuvia.
Alivalikko
Iho
Taivas
Vihreä
Toiminta
Pois
Poista korjaus käytöstä.
Heikko
Normaali
Voimakas
Määritä korjauksen taso.
143
Valikon kuvaus
[HDR] voidaan asettaa vain, kun kuvatilana (S139) on [Video].
Valikko-opas
HDR-alueen säätö projisoi kuvan luminanssin laajennetun alueen säilyttäen yksityiskohdat
korostuksissa ja varjoissa.
Valikon kuvaus
Värin säätö 6 akselilla
Hienosäädä kuvien RGB- (punainen, vihreä, sininen) ja CMY-sävyt (syaani, magenta,
keltainen).
Vaihtoehto
Pois
Toiminta
Poistaa värin säädön 6 akselilla käytöstä.
Säädä
Käytä [ ]- / [ ]-painiketta valitaksesi [ Sävy], [ Kylläisyys] tai
[ Kirkkaus] ja säädä [ ]- / [ ]-painikkeella.
• Kun värien säätäminen on valmis, paina OK-painiketta.
Säätäminen ei näy projisoidussa valikossa itsessään.
Palauta
Palauttaa mahdolliset säätöarvot nollaan.
144
Valikon kuvaus
Gamman hienosäätö
Säädä valkoista, punaista, vihreää ja sinistä gammakäyrää. Punainen, vihreä ja sininen
voidaan säätää erikseen. Valkoisen säädöt otetaan käyttöön myös kolmessa muussa värissä.
Huomioi, että minkä tahansa värin säätäminen korvaa aikaisemmat säädöt.
Säätöarvot voidaan myös tallentaa tai ladata valitsemalla [Tallenna/lataa].
Valitse väri käyttämällä [ ] / [ ]-painiketta ja paina sitten OK-painiketta.
Valitse piste gammakäyrältä käyttämällä [ ] / [ ]-painiketta ja säädä sitten pisteen sijaintia
käyttämällä [ ] / [ ]-painiketta. Kun säätö on valmis, vahvista asetus painamalla OK-painiketta.
• [Gamman hienosäätö] on käytettävissä kaikissa muissa kuvatiloissa paitsi [DICOM
SIM].
• Katso lisätietoja gamma-korjauksesta kohdassa “Gamma” (S140).
• Käytä säätämiseen tulosignaaleja tai testikuviota.
• Säätäminen ei näy projisoidussa valikossa itsessään.
• Enintään viisi säätöarvoa voidaan tallentaa.
Valikko-opas
Valikon kuvaus
145
Valikon kuvaus
Valonlähdetila
> [Kuvan säätö] > [Valonlähdetila]
Projisointikirkkauden vähentäminen vähentää sähkönkulutusta ja tuulettimen
kohinaa.
Vaihtoehto
Toiminta
Normaali
Projisoi kuvat käyttäen täyttä kirkkautta.
Hiljainen 1
Valitse kirkkauden vähentäminen, kun vaaditaan hiljaista projisointia.
Hiljainen 2
Vähentää kirkkautta ja myös kohinaa.
Tuulettimen nopeus säädetään automaattisesti määrittämäsi
kirkkauden perusteella.
Käytä painikkeita [ ] / [ ] säätäessäsi kirkkautta näyttöön ilmestyvästä
kirkkaustason säätönäytöstä.
Säädä
[Kirkkaustaso] näytetään, kun valonlähdetilaksi on asetettu
[Säädä].
[Valonlähdetila] näytetään, kun toimintatila on [Normaali]. Jos toimintatilan (S153)
asetuksena ei ole [Normaali], [Kirkkaustaso] ilmestyy [Valonlähdetila] sijasta.
Kirkkaustaso
> [Kuvan säätö] > [Kirkkaustaso]
Ohjaa laserdiodia projisointikirkkauden säätämistä varten.
Käytä painikkeita [ ] / [ ] säätäessäsi kirkkautta.
[Kirkkaustaso] ilmestyy [Valonlähdetila] sijasta, kun toimintatilan (S153) asetuksena ei ole
[Normaali].
146
Valikon kuvaus
Palauta
> [Kuvan säätö] > [Palauta]
Palauttaa nykyiset kuvan laatuasetukset tehdasasetuksiin.
Vaihtoehto
Toiminta
Kyllä
Nollaa kuvan säätöasetukset.
Ei
Peruu kuvan säätöasetusten nollauksen.
• Jos asetukset palautetaan, kun [Kuvatila]-asetuksena on profiili [Käyttäjä 1] - [Käyttäjä
5], asetukset palautetaan arvoihin, jotka ovat alun perin tallennettuna kuhunkin
käyttäjäprofiiliin.
• Ainoastaan nykyisen projektion tulosignaalin ja kuvatilan asetusten yhdistelmä
nollataan.
Kuvan prioriteetti
> [Kuvan säätö] > [Kuvan prioriteetti]
Valitse minkä puolen kuvan säätöasetukset ovat pohjana kuvankäsittelyssä jaetun
näytön tilaan.
Vaihtoehto
Toiminta
Ensisijainen
Käytä ohjausoikeudet sisältävää puolta [Ensisijainen]-puolena. Jos
kuvan säätöasetuksia ei ole määritetty erikseen, [Ensisijainen]-puolen
asetukset koskevat kumpaakin puolta.
Toissijainen
Ei ole käytettävissä, kun ohjausoikeudet ovat [Ensisijainen]-puolella.
Voit vaihtaa kuvan säätöön käytetyn puolen (vasemmalla tai oikealla
puolella olevan) vaihtamalla ohjausoikeudet toiselle puolelle ja
vaihtamalla [Toissijainen]-puolesta [Ensisijainen]-puoleen.
Kirkkaus (S139), Kontrasti (S139), Gamma (S140), Värin säätö (S140), Gamman hienosäätö
(S145)
• [Ensisijainen]-asetus vaikuttaa myös [Toissijainen]-puoleen
Kuvatila (S139), Erikoissäätö, lukuun ottamatta Gamman hienosäätöä (S141 – S144)
Valikko-opas
• Voidaan määrittää erikseen
Valikon kuvaus
147
Valikon kuvaus
Asennusasetukset
Säädä projisointi sopimaan näyttöön tai kuvien tyyppiin tai siihen, miten
projektori on asennettu.
Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI
Valikko
Toiminta
Lisätiedot
Sijaintilukitus
Asennukseen liittyvien toimintojen käyttö voidaan
estää.
S149
Kuvan kääntö V/P
Määritä asetukset projisointiin heijastepinnan takaa,
katosta tai molemmista.
S149
Ruudun kuvasuhde
Valitse kuvasuhde, joka sopii projektionäytön
kuvasuhteeseen.
S150
Zoomaus
Pienennä digitaalisesti kuvat, jotka projisoidaan
lyhyellä kiinteällä objektiivilla (RS-SL03WF) tai
ultralaajalla zoom-objektiivilla (RS-SL06UW).
S150
Keystone-korjaus
Aseta keystone-korjauksen tyyppi.
S151
Digitaalinen
kuvansiirtymä
Liikuttaa projisoidun kuvan sijaintia.
S151
Edistyneet asetukset
Määritä edistyneet asennusasetukset.
S151
Objektiivi - paikka
Tallentaa tiedot objektiivin asennosta (mukaan lukien
tarkennus, zoomaus ja objektiivin siirtoasetukset),
joita voidaan käyttää objektiivin palauttamiseen näihin
asentoihin.
S157
Näytön väri
Säädä projisointivärit sopimaan näytön väreihin.
S158
Himmennin
Aukkoarvoa voidaan säätää manuaalisesti.
Pienempi aukkoarvo vähentää kirkkautta, mutta
parantaa kontrastia.
S158
Testikuvio
Projisoi testikuvio asennuksen aikana ja tarkista
projisointiresoluutio ja värit.
S159
Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai ovat piilossa.
148
Valikon kuvaus
Sijaintilukitus
> [Asennusasetukset] > [Sijaintilukitus]
Asennukseen liittyvien toimintojen käyttö voidaan estää.
•
•
•
•
Kuvan kääntö V/P
Ruudun kuvasuhde
Zoomaus
Keystone-korjaus
• Tallenna paikka
([Objektiivi - paikka])
• Obj. siirron nollaus
• Digitaalinen
kuvansiirtymä
Vaihtoehto
•
•
•
•
Edistyneet asetukset
Tarkennuksen säätö
Objektiivin siirto
Zoomauksen säätö
Toiminta
Pois
Sijaintilukitusta ei käytetä.
Päällä
Estää asennukseen liittyvien toimintojen säätämisen.
Kuvan kääntö V/P
> [Asennusasetukset] > [Kuvan kääntö V/P]
Määritä mihin suuntaan projektori asennetaan.
Vaihtoehto
Toiminta
Ei mitään
Valitse normaaliin projisointiin ilman inversiota.
Kattokiinnitys
Valitse, kun projektori on asennettu ylösalaisin kattoon.
Kuvat käännetään sekä pysty- että vaakasuunnassa.
Takana
Tämä valitaan näytettäessä kuvaa heijastepinnan takaa.
Näytettävät kuvat käännetään vaakasuunnassa.
Takana, kattokiinn.
Tämä valitaan näytettäessä kuvaa kattoon kiinnitetyllä projektorilla
heijastepinnan takaa.
Näytettävät kuvat käännetään pystysuunnassa.
Valikko-opas
• Kiinnittäessäsi projektorin kattoon käytä valinnaista kattotelinettä (RS-CL15) ja
kattokiinnitysvartta (RS-CL17). Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Canon Call Centeriin.
• Kuvan kääntö kumoaa kaikki keystone-vääristymän säädöt. Tee tässä tapauksessa
säädöt uudelleen.
• [Kuvan kääntö V/P]-asetuksen säätäminen ei muuta projektorin sivusäätimien
painikemäärityksiä.
Valikon kuvaus
149
Valikon kuvaus
Ruudun kuvasuhde
> [Asennusasetukset] > [Ruudun kuvasuhde]
Valitse kuvasuhde, joka sopii projektionäytön kuvasuhteeseen.
Vaihtoehto
Toiminta
16:10
Valitse tämä, kun käytät heijastuspintaa, jonka kuvasuhde on
16:10.
16:9
Valitse tämä, kun käytät heijastuspintaa, jonka kuvasuhde on 16:9.
4:3
Valitse tämä, kun käytät heijastuspintaa, jonka kuvasuhde on 4:3.
16:9 d. kuvansiirtymä
Valitse tämä, kun käytät heijastuspintaa, jonka kuvasuhde on 16:9.
Vaikka keystone-korjaus ei ole käytettävissä tässä tilassa, kuvia
voidaan siirtää ylöspäin tai alaspäin.
4:3 d. kuvansiirtymä
Valitse tämä, kun käytät heijastuspintaa, jonka kuvasuhde on 4:3.
Vaikka keystone-korjaus ei ole käytettävissä tässä tilassa, kuvia
voidaan siirtää vasemmalle tai oikealle.
• Kun ruudun kuvasuhde vaihdetaan, keystone-säätö ja digitaalinen kuvansiirto
nollautuvat.
• [Auto] saatetaan valita automaattisesti kohdassa [Kuvasuhde] riippuen ruudun
kuvasuhteen asetuksesta.
Zoomaus
> [Asennusasetukset] > [Zoomaus]
Kun lyhyt kiinteä objektiivi (RS-SL03WF) tai ultralaaja zoom-objektiivi
(RS-SL06UW) on kiinnitettynä ja projisoitu kuva ei sovi näyttöön, voit näyttää kuvan
pienentämällä sen kokoa sähköisesti. Tämäntyyppinen zoomaus pienentää kuvan
yleismittoja suhteessa kuvan keskustaan.
Pienennä projisoidut kuvat painamalla kaukosäätimen [ ]-painiketta tai suurenna
kuvat täysikokoisiksi painamalla [ ]-painiketta. Kuvat voidaan projisoida 75 –
100 %:a alkuperäisestä koosta.
• Kaukosäätimen D.ZOOM-painikkeita ei voi käyttää tässä [Zoomaus]-toiminnossa.
• [Zoomaus] ei ole mahdollinen seuraavia toimintoja käytettäessä.
- Kun [Keystone-korjaus]-asetuksena on [Vaaka-pystysuora keystone]
- Jaetun näytön tila (S60)
• Kun [Zoomaus] -toimintoa käytetään kulmien säätämisen jälkeen (S151), kulmien
säätöasetukset nollautuvat ja zoomausasetus jää voimaan. Käytä [Zoomaus]-toimintoa
ennen kuin hienosäädät kuvan sijainnin ja säädät kulmia.
• Jos kuvat ulottuvat valkokankaan ulkopuolelle [Zoomaus]-toiminnon käyttämisen
jälkeen, voit hienosäätää kuvien kulmien sijaintia kulmien säätötoiminnolla (S151) niin,
että kuvat mahtuvat valkokankaalle.
• Muiden kuin lyhyiden kiinteiden objektiivien (RS-SL03WF) tai ultralaajojen zoomobjektiivien (RS-SL06UW) vaihtaminen palauttaa asetukseksi 100 %.
• Zoomaustoiminto ei ole käytettävissä, kun [Digital PC], [Analog PC-1] tai [Analog PC-2]
on valittuna.
150
Valikon kuvaus
Keystone-korjaus
> [Asennusasetukset] > [Keystone-korjaus]
Keystone-korjauksia on kahta tyyppiä: vaaka/pystysuora keystone ja kulmien
säätö. Keystone-korjaus voidaan myös nollata. Keystone-korjausta voidaan käyttää
myös painamalla kaukosäätimen KEYSTONE-painiketta.
Alivalikko
Toiminta
Vaaka-/pystysuora
keystone
Käytä vaakasuora/pystysuora keystone-korjausta. Kuvan
korkeutta ja pituutta säädetään.
Kulmien säätö
Käytä kulmien säätöä. Jokainen kuvan kulma voidaan sijoittaa
uudelleen.
Palauta
Nollaa määritetyn keystone-arvon.
• Keystone-arvon palauttaminen palauttaa myös lyhyen kiinteän objektiivin
(RS-SL03WF) tai ultralaajan zoom-objektiivin (RS-SL06UW) zoomausasetuksen.
• Käytettävissä oleva vaaka-pystysuora keystone-alue saattaa vaihdella riippuen
objektiivista, zoomauskohdasta ja siirtokohdasta.
Digitaalinen kuvansiirtymä
> [Asennusasetukset] > [Digitaalinen kuvansiirtymä]
Liikuttaa heijastetun kuvan sijaintia.
Kun ruudun kuvasuhde on 16:9 d. kuvansiirtymässä, voit siirtää kuvia pystysuoraan
käyttämällä [ ]- / [ ]-painiketta ja 4:3 d. kuvansiirtymässä voit siirtää kuvia
vaakasuoraan käyttämällä [ ]- / [ ]-painiketta.
Tätä ei voida valita, kun ruudun kuvasuhde on 16:9, 16:10 tai 4:3.
> [Asennusasetukset] > [Edistyneet asetukset]
Määritä edistyneet asennusasetukset.
151
Valikon kuvaus
Valikkonäyttö, kun ultralaaja zoom-objektiivi (RS-SL06UW) on kiinnitettynä.
Valikko-opas
Edistyneet asetukset
Valikon kuvaus
RGB:n kohdistus
Korjaa värin kohdistusvirheen.
Alivalikko
Toiminta
Käytä tätä asetusta projisoidun kuvan asennon hienosäätöön.
Alivalikko
Pois
Toiminta
Ei suorita mikrodigitaalista kuvan siirtoa.
Alivalikko
Mikrodigitaalinen
kuvan siirto
Toiminta
Säädä
Käytä [ ]- / [ ]-painiketta
pystysuoraan siirtoon ja [ ]- / [ ]painiketta vaakasuoraan siirtoon.
Kaavio
Näyttää kaavion säädön avuksi.
Katso kaaviota, kun hienosäädät
asemaa.
Palaa
Palaa edelliseen ikkunaan.
Säädä
Säätää värejä, jotka eivät ole kohdallaan. Voit säätää punaisen,
vihreän ja sinisen värin rekisteröintiä erikseen.
Alivalikko
Pois
Toiminta
Ei suorita kuvan rekisteröintiä.
Alivalikko
Rekisteröinti
Säädä
Toiminta
Punainen /
Vihreä /
Sininen
Käytä [ ]- / [ ]-painiketta
pystysuoraan siirtoon ja [ ]- / [ ]painiketta vaakasuoraan siirtoon.
Kaavio
Näyttää kaavion säädön avuksi.
Katso kaaviota, kun hienosäädät
asemaa.
Palaa
Palaa edelliseen ikkunaan.
Ääni on mykistetty, kun kaavio on näytössä.
Suuri korkeus
Valitse tuuletintila, joka sopii asennettaessa matalalle tai korkealle (yli 2 300 m).
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Asetus 2 300 m:n alapuolelle.
Päällä
Asetus 2 300 m:n yläpuolelle.
Virheelliset asetukset voivat lyhentää projektorin komponenttien käyttöikää.
152
Valikon kuvaus
Käyttötila
Vaihda valonlähteen ja tuulettimen ohjaustapa.
Vaihtoehto
Toiminta
Normaali
Normaali käyttötila. Kirkkaus vähenee ajan myötä.
Kiinteä kirkkaus
Säilyttää melkein saman kirkkauden kuin asennuksessa säädetty.
Anturi tunnistaa laserdiodin kulumisen ja virtaa lisätään kulumisen
kompensoimiseksi.
Pitkä kestoaika 1
Mahdollistaa optisten osien suhteellisen pitkän käyttöiän vähentämällä
valonlähdetilan kirkkaustasoa ja säätämällä tuuletinkäyttöä.
Pitkä kestoaika 2
Mahdollistaa optisten osien entistä pidemmän käyttöiän vähentämällä
lisää valonlähdetilan kirkkaustasoa ja säätämällä voimakkaammin
tuuletinkäyttöä.
Jos käytät projektoria jatkuvasti 24 tuntia tai kauemmin tai sammutat projektorin virran
irrottamalla sen pistorasiasta, suorita valonlähteen kalibrointi käyttämällä jotakin alla
olevista asetuksista. Jos kalibrointia ei suoriteta, projektori ei pysty säilyttämään
kiinteää kirkkautta.
• Aseta ajoittain [Kyllä] kohtaan [Valonlähteen kalibrointi] valikossa [Kalibrointi] (S177).
• Määritä CALIBRATION kohdassa [Aikataulu] (S174).
Objektiivin siirtotila
Kytke tarvittaessa käytettävissä oleva objektiivin siirron alue.
Vaihtoehto
Toiminta
Normaali
Tuottaa normaalin objektiivin siirron alueen.
Laajennettu
Tuottaa laajennetun objektiivin siirron alueen.
Marginaalin tarkennus
Päällä
Ota käyttöön kuvan reunojen tarkennus kaukosäätimellä. Pääset
säätöikkunaan painamalla projektorin LENS-painiketta kaksi kertaa tai painamalla kaukosäätimen FOCUS-painiketta kaksi kertaa.
Palauta
Palauta reunojen tarkennus vakioasetukseen.
• Marginaalin tarkennusominaisuus ei ole käytettävissä asennetun objektiivin tyypin
takia.
• Toiminnon asettaminen [Pois] estää ainoastaan säätöikkunan näkymisen.
Säätöarvot säilyvät silti. Käytä tätä asetusta estämään kuvan reunojen tarkennus
kaukosäätimellä.
153
Valikon kuvaus
Kupoliin projisoitaessa kuvan tarkennus voidaan säätää näytön reunoihin ja kaukosäädintä voidaan käyttää tarkennuksen säädön aktivointiin ja deaktivointiin. Katso
lisätietoja kohdasta “Reuna-alueiden tarkennuksen säätäminen” (S73).
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poista käytöstä kuvan reunojen tarkennus kaukosäätimellä.
Valikko-opas
• [Laajennettu]-asetuksen valitseminen voi heikentää kuvan laatua ja keystonekorjauksen tarkkuutta riippuen objektiivin siirron määrästä.
• [Normaali]-asetuksen valitseminen, kun objektiivi on laajennetulla alueella
(normaalin sijainnin ulkopuolella), aiheuttaa objektiivin siirron nollauksen (S157).
Valikon kuvaus
Reunan häivytys
Useasta projektorista tulevien kuvien, häivytysalueen muodostavien limittäisten reunojen
kirkkautta ja värejä voidaan säätää, jotta saadaan saumaton ulkonäkö. Katso
yksityiskohtaiset ohjeet kohdasta “Projisoiminen usealla projektorilla samanaikaisesti
(Reunojen häivytys)” (S108).
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poista käytöstä häivytys.
Säädä
Näytä häivytysalueen säätövalikko.
Alkukohdan merkki
Loppukohdan merkki
Häivytysalue
Säädettäessä oikealta puolelta
projisoitavaa kuvaa
• Säätö ei ehkä eliminoi eri värejä tai kirkkauksia häivytysalueella.
• Saat parhaat reunan häivytystulokset, kun käytät kaikkia projektoreita samassa
kuvatilassa ja teet seuraavassa esitetyt säädöt.
(1) Kirkkaus, kontrasti, P/V/S-voimakkuus ja poikkeama, mustan taso, värien häivytys,
värilämpötila, värin taso, väritasapaino, terävyys ja gamma (S140)
(2) Värin säätö käyttämällä värin säätöä 6 akselilla (S144)
(3) Gamma-säätö käyttämällä Gamman hienosäätöä (S145)
(4) Kulmien säätö käyttämällä keystone-korjausta (S151)
154
Valikon kuvaus
Alivalikko
Toiminta
Vasen /
Oikea / Ylä /
Ala
Valitse säädettävän häivytysalueen suunta.
Leveys
Määritä alku- ja loppukohdan merkkien väli.
Aloituskohta
Siirtää alkukohdan merkin paikkaa.
Sivu
• Laajat häivytysalueet voivat peittää tulosignaalien
valintaikkunoita tai muita käyttöliittymän osia. Aseta silloin
reunojen häivytys väliaikaisesti [Pois] ja tarkista näyttö.
• Vaikka aloitusmerkki on tavallisesti kuvan reunassa, sitä voi
siirtää kuvan keskiosaa kohti. Tässä tapauksessa musta
häivytysalue on alkukohdan merkin ulkopuolella.
Säädä epätoivotut värit tai värien väliset ristiriitaisuudet
häivytysalueella.
Alivalikko
Pois
Toiminta
Älä säädä häivytettyjen kuvien värejä.
Säädä epätoivotut värit tai värien väliset
ristiriitaisuudet häivytysalueella.
Värien
häivytyksen
säätö
Vaihtoehto
Säädä
Toiminta
Valkoinen
Korjaa epätoivotut värit tai
ristiriitaisuudet häivytysalueella
säätämällä samanaikaisesti
punainen, vihreä ja sininen.
Punainen /
Vihreä /
Sininen
Korjaa epätoivotut värit tai
ristiriitaisuudet häivytysalueella
säätämällä erikseen punainen,
vihreä ja sininen.
Valikko-opas
Valikon kuvaus
155
Valikon kuvaus
Alivalikko
Toiminta
Koska musta on vaaleampi häivytysalueella kuin muilla alueilla, voit
säätää mustan tasoa häivytysalueen ulkopuolella, jotta kirkkausero
erottuu vähemmän.
Lopetusmerkin
sijainti (piilotettu)
Vasen kuva
A-alue: Mustan tasoa ei voi säätää.
B-alue: Säädä mustan taso erilaiseksi
kuin D-alueella.
C-alue: Säädä niin, että vaihtuminen
suhteessa B- ja D-alueiden
mustan tasoon on tasainen.
CBA
Alue D
Häivytysalue
Alueet C - A (oletus: 0)
Alivalikko
Pois
Mustan tason
säätö
Toiminta
Älä säädä mustan tasoa.
Pehmennä häivytysalueen rajoja säätämällä alueita
C - A.
Vaihtoehto
Alue
Toiminta
Sivu
Valitse säädön suunta Vasen /
Oikea / Ylä / Ala.
A-leveys /
B-leveys /
C-leveys
Säädä A - C -alueiden leveyksiä.
Säädä mustan tason kirkkautta ja alueiden B ja D
väriä.
Vaihtoehto
Mustan taso
Toiminta
B-/D-alue
perus
Säädä mustan tason kirkkautta B-/
D-alueella.
B-/D-alue
punainen /
vihreä /
sininen
Säädä B-/D-alueen mustan tasojen
punaisia, vihreitä ja sinisiä
komponentteja erikseen.
156
Valikon kuvaus
Alivalikko
Toiminta
Näytä häivytysalueen merkit.
Vaihtoehto
Merkki
Palauta
Toiminta
Pois
Piilota häivytysalueen merkit.
Päällä
Näytä häivytysalueen merkit. Alkukohdan merkki on
punainen ja loppukohdan merkki on vihreä.
Palauta merkintöjen asetukset.
Korjaa kuvan vääristymä kohdistamalla viiteprojektorista tulevan
kuvan häivytysalueen kulmat. Moniprojisoinnin kohdistamiseksi
kohdista kulmat projektorin häivytysalueeseen (säädetty valmiiksi),
joka muodostaa pohjan.
Säädettävät pisteet
Häivytysalue
Kulmien säätö
Vasen,
Oikea, Ylä,
Ala
Valitse säädettävän häivytysalueen suunta. Kun sijoitat
valitun alueen kulmat uudelleen, kokonaiskuva
muuttuu vastaamaan säätöjä.
• Sivuja, joihin on asetettu reunahäivytysleveydeksi 12 tai
enemmän, voidaan säätää, kun [Keystone-korjaus]asetuksena on [Kulmien säätö] ja kuvasuhteena on [16:10].
• Voit palauttaa säädön käyttämällä [Keystone-korjaus] (S151).
> [Asennusasetukset] > [Objektiivi - paikka]
Projektori voi tallentaa muistiin tiedot objektiivin asennosta. Korkeintaan kolme
sarjaa objektiivitietoja (mukaan lukien tarkennus, zoomaus ja objektiivin
siirtoasetukset) voidaan tallentaa ja objektiivit voidaan palauttaa näihin asentoihin.
Toiminta
Lataa paikka 1 – 3
Palauttaa objektiivit asentoihin, jotka tallennettiin käyttämällä Tallenna
paikka 1 – 3.
Tallenna paikka
1–3
Tallentaa objektiivin asennon paikkoina 1 – 3.
Palauttaa objektiivin esiasetettuun asentoon.
Obj. siirron nollaus
• Esiasetettu asento vaihtelee riippuen objektiivin tyypistä.
• Esiasetettu asento muuttuu myös, kun projektorin suuntaa
muutetaan kattokiinnityksen takia jne. Esimerkki: [+50%, 0%]
> [-50%, 0%]
157
Valikon kuvaus
Alivalikko
Valikko-opas
Objektiivi - paikka
Valikon kuvaus
• Voit lukita (suojata) tallennetun asennon asettamalla [Sijaintilukitus] (S149) asetukseksi
[Päällä].
• Seuraavat asetusarvot tallennetaan objektiivin asentotietojen lisäksi (mukaan lukien
tarkennus, zoomaus ja objektiivin siirtoasetukset):
- Vaaka-pystysuora keystone / Kulmien säätö
- Näytön väri
- Digitaalinen kuvansiirtymä
- Ruudun kuvasuhde
- Zoomaus
• [Lataa paikka] ei ole käytettävissä ellet ensin suorita kerran [Tallenna paikka].
• Objektiivien alkuperäinen asento vaihtelee käytetystä objektiivin tyypistä riippuen.
• Kun tallennetut objektiivien asennot palautetaan, kuvat voivat projisoitua hieman eri
asennossa kuin tallennettu asento.
• Hieman pienemmän kuvakoon kuin näytön koko (kuva-alue) määrittäminen
mahdollistaa usean objektiivin asennon vaihtelemisen ilman, että kuva menee ruudun
ulkopuolelle.
• Kun tarvitaan tarkkaa sijoittamista, käytä objektiivin siirtoa, zoomausta ja
tarkennustoimintoja hienosäätämiseen.
Näytön väri
> [Asennusasetukset] > [Näytön väri]
Voit säätää projektorilla näytettävien kuvien väriominaisuuksia heijastuspinnan
värin mukaan.
Alivalikko
Toiminta
Normaali
Valitse tämä, jos käytetään tavallista heijastuspintaa. Kuvat näytetään
projektorilla luonnollisen valon tapaisella valolaadulla.
Vihreä taulu
Valitse, käytetäänkö tummanvihreää pintaa näyttönä. Taululla näkyvä
värilaatu on samantapainen kuin [Normaali].
Säädä
Valitse, hienosäädetäänkö punainen, vihreä ja sininen.
Himmennin
> [Asennusasetukset] > [Himmennin]
Käytä tätä ominaisuutta projisoinnissa, jossa kontrastia korostetaan enemmän kuin
kirkkautta.
Alivalikko
Avaa
Toiminta
Poistaa käytöstä aukkoarvon säätämisen.
Määritä aukkoarvo manuaalisesti.
Säädä
[Himmennin]-asetus ei vaikuta virrankulutukseen.
158
Valikon kuvaus
Testikuvio
> [Asennusasetukset] > [Testikuvio]
Voit projisoida testikuvion (S107) ja tarkistaa siitä resoluution, värin ja muita
ominaisuuksia, vaikka tulosignaalia ei ole. Käytettävissä myös painamalla
kaukosäätimen TEST PATTERN -painiketta.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poista käytöstä testikuvionäyttö.
Päällä
Ota käyttöön testikuvionäyttö.
• Kun testikuviovalikko näytetään, voit käyttää [ ]- / [ ]-painiketta kuvioiden
vaihtamiseen. Lisäksi asetuksilla varustettujen testikuvioiden asetuksia voidaan vaihtaa
[ ]- / [ ]-painikkeella.
• Testikuviovalikkoa ei enää näytetä hetken kuluttua, mutta saat sen uudelleen näkyviin
painamalla [ ]- / [ ]-painiketta.
Valikko-opas
Valikon kuvaus
159
Valikon kuvaus
Järjestelmäasetukset
Mukauta projektorin ja kaukosäätimen toimintaa, merkkiääniä ja muita
toimintoja käynnistämisen jälkeen, valmiustilan aikana ja muissa tilanteissa.
Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI
Valikko
Toiminta
Lisätiedot
Käyttäjän
näyttöasetukset
Mukauta käyttäjän näyttöjä, jotka näkyvät
käynnistämisen yhteydessä, kun signaalia ei
tunnisteta ja muissa tilanteissa.
S161
Näytössä
Aseta näytön sijainti, valikoiden, ohjetietojen sekä
varoitus-tai huomiokuvakkeiden näyttäminen tai
piilottaminen.
S162
Kaukosäädin/
reunasäädin
Määritä käyttö kaukosäätimellä tai projektorin
painikkeilla.
S165
Ääni liitännän
valinnassa
Valitse liitäntä äänitulolle.
S167
HDBaseT-signaalin
laatu
Näyttää HDBaseT-tulon videosignaalin laadun.
S168
Extron XTP
Yhdistä Extron XTP-laitteisiin, kun yhdistettynä
verkkoon HDBaseT:n kautta.
S168
Sarjaliikenne
Näyttää sarjaliikenteen asetusarvot.
S168
Virransyötön asetukset
Määritä virranhallinta käynnistyksessä, valmiustilassa
ja kun signaalia ei saada.
S169
Liike-epäterävyyden
vähennys
Liike-epäterävyyttä voi ilmetä videota toistettaessa.
Liike-epäterävyyden vähennystoiminto muuttaa
epäterävyyden huomaamattomammaksi.
S171
Kieli
Voit valita kielen, jolla valikot näytetään.
S171
Muut asetukset
Aseta salasana, tarkista ilmansuodattimen vaihtoaika
ja siirry muihin asetuksiin ja tietoihin.
S172
Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai ovat piilossa.
160
Valikon kuvaus
Käyttäjän näyttöasetukset
> [Järjestelmäasetukset] > [Käyttäjän näyttöasetukset]
Kaappaa logo ja määritä logon näyttöasetukset.
Logon kaappaus
Rekisteröi tämänhetkisen kuvan käyttäjän logoksi. Rekisteröity käyttäjän logo voidaan
näyttää, kun signaalia ei ole, kun BLANK-painiketta on painettu tai kun projektori
käynnistetään.
Vaihtoehto
Toiminta
Kyllä
Näytä kuva logon rekisteröimistä varten.
Kohdista kuva tallennettavan alueen ilmaisevien punaisten
reunaviivojen väliin ja paina sitten OK-painiketta. Reunaviivojen
välinen kuvan osa on nyt rekisteröity.
Ei
Keskeyttää logon rekisteröimisen.
Vain kuvasuhteen 16:10 kuvat voidaan rekisteröidä käyttäjän logoiksi.
Logon sijainti
Määritä rekisteröityjen käyttäjän logojen sijainti.
Voit määrittää sijainnin logon rekisteröimisen jälkeen. Valitse ylävasen, yläoikea, keskikohta,
alavasen tai alaoikea.
Mukauta näyttöä, joka näkyy, kun tulosignaaleja ei vastaanoteta.
Vaihtoehto
Musta
Toiminta
Näyttö on täysin musta.
Näyttö on täysin sininen.
Käyttäjän logo
Käyttäjän logo projisoidaan.
Kuvaruutu tyhjänä
Valitse näyttö, joka näkyy, kun projisointi on väliaikaisesti pimennetty painamalla
kaukosäätimen BLANK-painiketta.
Vaihtoehto
Toiminta
Musta
Näyttö on täysin musta.
Sininen
Näyttö on täysin sininen.
Valonlähde pois
Valonlähde on kytketty pois päältä.
Käyttäjän logo
Käyttäjän logo projisoidaan.
161
Valikon kuvaus
Sininen
Valikko-opas
Ei signaaliruutua
Valikon kuvaus
Projektori käynnissä
Valitse logo, joka projisoidaan käynnistyksen jälkeen, kunnes tulosignaalit voidaan projisoida.
Vaihtoehto
Toiminta
Ohita
Musta näyttö projisoidaan.
Canon-logo
Näyttää Canon-logon, joka rekisteröitiin etukäteen tehtaalla.
Käyttäjän logo
Käyttäjän logo projisoidaan.
Näytössä
> [Järjestelmäasetukset] > [Näytössä]
Määritä näyttötiedot näyttövalikoille, ohjeille ja varoitus- tai varotoimikuvakkeille.
Valikon sijainti
Sijoita valikkonäyttö uudelleen.
Valitse ylävasen, yläoikea, keskikohta, alavasen tai alaoikea.
Vain [Keskellä] on käytettävissä, kun käytetään reunan häivytystä. Muut näytön
sijainnit ovat harmaita eivätkä ole käytettävissä.
Valikon näyttöaika
Pidennä valikon näyttöaikaa 10 tai 30 sekunnin standardista 3 minuuttiin.
Vaihtoehto
Toiminta
Normaali
Valikkoa näytetään 10 tai 30 sekuntia.
Jatkettu
Valikkoa näytetään 3 minuuttia.
162
Valikon kuvaus
Myös seuraavissa näyttöajoissa on tapahtunut muutoksia.
Kohde
[Normaali]
[Jatkettu]
- Valikkonäyttö
- Reunan häivytys / Kulmien säätö (S154)
30 sekuntia 3 minuuttia
-
10 sekuntia 3 minuuttia
Tulo (S47)
Keystone (S103)
Keystonen palautus (S106)
Tarkennus (S48)
Zoomaus (S48)
Objektiivin siirto (S71)
Objektiivin siirron nollaus (S73)
Marginaalin tarkennus
Digitaalinen kuvansiirtymä (S151)
Digitaalisen kuvansiirtymän nollaus
Kuvasuhde (S130)
Kuvatila (S139)
Äänenvoimakkuus (S34, S39)
Gamma (S140)
Valikon kääntö
Kierrä valikkonäyttöä. Projisoitaessa pystysuunnassa, esimerkiksi projektorin ollessa
asennettuna 90° kulmaan, määritä projisoitujen valikkojen suunta, jotta ne voidaan kohdistaa
projisoitujen kuvien ylä- tai alaosaan.
Vaihtoehto
Toiminta
Auto
Kiertää valikkoja automaattisesti tarpeen mukaan käyttämällä
kiihtyvyysmittaria sen määrittämiseksi, onko projektori asennettu
pystyasentoon (90° myötäpäivään tai vastapäivään) vai
vaakasuoraan.
Pois
Valikkoja ei kierretä. Valikot näkyvät luettavassa suunnassa
vaakasuoraan asennetuissa projektoreissa.
90 astetta
myötäpäivään
Valikkoja kierretään 90°. Valikot näkyvät luettavassa suunnassa
pystyasentoon (90° myötäpäivään tai vastapäivään) asennetuissa
projektoreissa.
163
Valikon kuvaus
• Valikon kiertämissuunnan määrittämiseksi projektorin suunta tunnistetaan heti
käynnistämisen jälkeen tai tämän asetuksen ollessa [Auto].
• Valikoita ei kierretä automaattisesti vastaamaan projektorin suunnan muutoksiin
projisoinnin aikana.
Valikko-opas
90 astetta
vastapäivään
Valikon kuvaus
Opas
Näyttää opasnäytön.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Piilottaa opasnäytön.
Päällä
Näyttää opasnäytön.
Opasnäyttö näytetään seuraavissa tapauksissa.
• Tulosignaalia ei havaita.
• [BLANK]-, [FREEZE]- tai [D.ZOOM] -tilassa painetaan painiketta, joka ei kelpaa
(S38).
• Kun sijaintilukituksen (S149) asetuksena on [Päällä] ja tällä toiminnolla lukittuja
painikkeita painetaan.
• Kun projektori on jo päällä ja POWER-painiketta painetaan.
Näytä tulon tila
Määritä näytetäänkö signaalin tila, kun signaalia ei ole tai kun olet tekemässä signaalien
asetuksia.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Tulosignaalin tilaa ei näytetä.
Päällä
Tulosignaalin tila näytetään.
NMPJ-valmiustilan ohjenäyttö
Määritä, näytetäänkö viesti, kun odotetaan NMPJ-yhteyttä.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Viestiä ei näytetä NMPJ-yhteyden valmiustilassa.
Päällä
Viesti näytetään NMPJ-yhteyden valmiustilassa.
Jaetun näytön tunnus
Valitse, näytetäänkö vai piilotetaanko numero (1 tai 2), joka ilmaisee näytön jaetun näytön
tilassa. Huomioi, että vaikka valitsisit [Pois], kulmien merkit näytetään ilmaisemaan
ohjausoikeuden sisältävän puolen.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Piilottaa näytön tunnuksen.
Päällä
Näyttää näytön tunnuksen.
Ilmansuodatt. varoitusnäyttö
Näyttää varoituksen ilmansuodattimen vaihtamisesta, kun vaihto vaaditaan.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Ilmansuodatinvaroitus ei näy.
Päällä
Ilmansuodatinvaroitus näkyy.
Jos [Ilmansuodatt. varoitusnäyttö] asetuksena on [Pois], varoitusta ilmansuodattimen
vaihtamisesta ei ilmesty näyttöön. Suosittelemme tarkistamaan ilmansuodattimen
laskurin (S178) aika ajoin, jotta tiedät milloin suodatin pitää vaihtaa.
164
Valikon kuvaus
Ylikuumenemisvaroitus
Valitse, näytetäänkö korkeasta lämpötilasta varoittava kuvake (
korkea ja projektori voi ylikuumentua.
Vaihtoehto
), kun sisälämpötila on
Toiminta
Pois
Poista käytöstä korkeasta lämpötilasta varoittavan kuvakkeen näyttö.
Päällä
Ota käyttöön korkeasta lämpötilasta varoittavan kuvakkeen näyttö.
Kaukosäädin/reunasäädin
> [Järjestelmäasetukset] > [Kaukosäädin/reunasäädin]
Määritä, mitkä toiminnot ovat käytettävissä kaukosäätimen painikkeilla tai
projektorin sivusäätimillä.
Merkkiääni
Voit valita, kuuluuko projektoria käytettäessä merkkiääni vai ei.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Kytkee merkkiäänen pois käytöstä.
Päällä
Kytkee merkkiäänen käyttöön.
Painiketoisto
Painiketoisto mahdollistaa projektorin tai kaukosäätimen painikkeiden pitämisen alhaalla sen
sijaan, että painelisi niitä toistuvasti.
Toiminta
Pois
Painiketoistoa ei ole kytketty päälle.
Päällä
Painiketoisto on käytössä.
165
Valikon kuvaus
Vaihtoehto
Valikko-opas
Merkkiääni ei kuulu, jos vaimennat projektorin äänen kaukosäätimen MUTEpainikkeella.
Valikon kuvaus
Avainpainike
Lukitse projektori tai kaukosäädin (langaton) käytön estämiseksi.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Kytkee avainpainikkeen pois käytöstä. Käyttö on mahdollista
projektorista tai kaukosäätimestä.
Pääyksikkö
Käyttö ei ole mahdollista projektorista.
Käytä kaukosäädintä.
Kaukos.
(langaton)
Poistaa infrapunakaukosäätimen käytöstä (S41). Käytä projektorin
painikkeita.
Käyttö on mahdollista myös lisävarusteena saatavalla langallisella
kaukosäätimellä (RS-RC05).
Avainpainike-toiminnon vapautus
Kytke projektori pois päältä ja irrota virtapistoke. Pidä projektorin OK-painiketta painettuna
ja yhdistä virtajohto samalla, kun jatkat OK-painikkeen painettuna pitämistä. Hetken
kuluttua kuuluu äänimerkki ja säätimien lukitus vapautuu.
Kun menet tähän asetukseen projektorin sivusäätimillä, [Pääyksikkö] ei ole
käytettävissä. Samoin, jos menet asetukseen kaukosäätimestä, [Kaukos. (langaton)]
ei ole käytettävissä.
IR-vastaanottimen asetukset
Valitse projektorin infrapunavastaanotin.
Vaihtoehto
Toiminta
Kaikki
Käytä sekä projektorin etu- että takavastaanotinta.
Etu
Käytä projektorin etuvastaanotinta.
Takana
Käytä projektorin takavastaanotinta.
Kaukosäätimen kanava
Jopa neljälle projektorille voidaan määrittää eri kanavat, jolloin yhtä kaukosäädintä voidaan
käyttää kaikkien projektoreiden kanssa.
Projektorin kanavan valitseminen
Jos käytössä on langallinen kaukosäädin, kaukosäätimen kanavaa ei tarvitse asettaa.
Vaihtoehto
Toiminta
Kan. 1
Kan. 2
Kan. 3
Valitse kaukosäätimen kanava, jota haluat käyttää tämän projektorin
kanssa.
Kan. 4
Itsenäinen
Mille tahansa kanavalle asetettua kaukosäädintä voidaan käyttää.
166
Valikon kuvaus
Kaukosäätimen kanavan valitseminen
Kun vaihdat projektorin kanavan valikosta, muista aina vaihtaa kaukosäätimen kanava
vastaavasti.
Kan. 1
Pidä painettuina sekä Ch-painike että [1]-painike 3 sekunnin ajan.
Kan. 2
Pidä painettuina sekä Ch-painike että [2]-painike 3 sekunnin ajan.
Kan. 3
Pidä painettuina sekä Ch-painike että [3]-painike 3 sekunnin ajan.
Kan. 4
Pidä painettuina sekä Ch-painike että [4]-painike 3 sekunnin ajan.
Itsenäinen
Pidä painettuina sekä Ch-painike että [0]-painike 3 sekunnin ajan.
[INPUT A-C]-painike asetukset
Valitse tulosignaalit, jotka määritetään kaukosäätimen INPUT A-C -painikkeille. Tämä
mahdollistaa tulosignaalien suoran valinnan.
Vaihtoehto
INPUT A
INPUT B
INPUT C
Toiminta
Valitse määritettävät seuraavista tulosignaaleista: [Pois], [HDMI],
[DisplayPort], [Digital PC], [Analog PC-1], [Analog PC-2],
[Component], [HDBaseT], [LAN] tai [USB].
[Fn]-painikkeen asetukset
Voit valita toiminnon, joka määritetään kaukosäätimen Fn-painikkeella.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poistaa käytöstä toiminnan määrittämisen kaukosäätimen Fnpainikkeelle.
Jaettu näyttö
Ottaa käyttöön jaetun näytön tilan vaihtamisen käyttäen
kaukosäätimen Fn-painiketta.
Valitse toiminto, joka määritetään kaukosäätimen Fn-painikkeelle.
> [Järjestelmäasetukset] > [Ääni liitännän valinnassa]
Valitse liitäntä äänitulolle, jota käytetään erilaisilla tulosignaaleilla.
Alivalikko
Toiminta
DisplayPort
Digital PC
Analog PC-1
Valitse liitäntä äänitulolle.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Ei äänentoistoa.
Äänen tulo
Äänisignaalit AUDIO IN:sta ovat lähtö.
Analog PC-2
HDMI
Äänisignaalit HDMI:stä ovat lähtö.
Component
HDBaseT
Äänisignaalit HDBaseT:stä ovat lähtö.
DisplayPort
Äänisignaalit DisplayPort:sta ovat lähtö.
LAN
Äänisignaalit LAN:sta ovat lähtö. Ääni siirretään
NMPJ-sovelluksella.
HDBaseT
LAN
USB
167
Valikon kuvaus
HDMI
Valikko-opas
Ääni liitännän valinnassa
Valikon kuvaus
HDBaseT-signaalin laatu
> [Järjestelmäasetukset] > [HDBaseT-signaalin laatu]
Näyttää HDBaseT-tulon videosignaalin laadun. Vastaanotetun HDBaseTtulosignaalin arvo on osoitettu valkoisella viivalla.
Korkea
Näkyy vihreän osuutena. Tämä on suositeltu taso.
Normaali
Näkyy keltaisen osuutena. Signaali vaihtelee. Tarkista kaapeli.
Matala
Näkyy punaisen osuutena. Signaalia ei voi käyttää. Kiinnitä kaapeliyhteys tai
vaihda kaapeli.
Älä kierrä kaapeleita kelalle tai niputa niitä.
Extron XTP
> [Järjestelmäasetukset] > [Extron XTP]
Määritä, yhdistetäänkö Extron XTP-lähettimiin, kun yhdistettynä HDBaseT:n kautta.
Alivalikko
Toiminta
Pois
Älä yhdistä XTP-laitteisiin.
Päällä
Yhdistä XTP-laitteisiin.
Sarjaliikenne
> [Järjestelmäasetukset] > [Sarjaliikenne]
Valitse sarjaliikenteelle käytettävät portit. Muussa tapauksessa voit tarkistaa
sarjaliikenteelle valitun portin asetusarvot tästä asetuksesta.
Alivalikko
Toiminta
Huoltoportti
Käytä huoltoporttia (CONTROL).
HDBaseT
Käytä HDBaseT-porttia.
Vaihtoehto
Baudinopeus
Yksityiskohta
Toiminta
Modulointinopeus, bittejä sekunnissa.
Tietobitit
Tietobittien määrä.
Pariteetti
Pariteettibittien määrä.
Loppubitti
Databittien päättymistä edustavan merkin
pituus. Valitse 1 tai 2.
168
Valikon kuvaus
Virransyötön asetukset
> [Järjestelmäasetukset] > [Virransyötön asetukset]
Määritä virranhallinta käynnistyksessä, valmiustilassa ja kun signaalia ei saada.
Valmiustilan virta-asetus
Määritä verkkotoiminnon käyttötila valmiustilassa.
Vaihtoehto
Toiminta
Normaali
Kaikki verkkotoiminnot ovat käytettävissä, kun verkkotoiminnot on
otettu käyttöön, mukaan lukien Web-näyttö ja PJLink.
Virransäästö
Kaikki toiminnot ovat pois käytöstä, lukuun ottamatta joitakin
langallisia LAN-toimintoja (kuten toiminnot verkon kautta).
• [Valmiustilan virta-asetus] on [Normaali], eikä sitä voi muuttaa, kun aikataulu on
käytössä (S174).
• [Valmiustilan virta-asetus] on [Normaali], eikä sitä voi muuttaa, kun langaton LAN on
käytössä (S182).
• [Valmiustilan virta-asetus] on [Normaali], eikä sitä voi muuttaa, kun IPsec-toiminto on
käytössä (S212).
Pikakäynnistys
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poista nopea käynnistys käytöstä.
Päällä
Ota nopea käynnistys käyttöön.
Valikko-opas
Ota käyttöön nopeampi käynnistys seuraavalla kerralla jättämällä joitain piirejä päälle
90 minuutin ajaksi projektorin sammuttamisen jälkeen. Jotta äkillinen voimakas ylivirta
voidaan välttää, projisointi viivästyy vähintään noin 1,7 sekunnilla.
Valikon kuvaus
169
Valikon kuvaus
Virransäästötila
Määritä, kytketäänkö valonlähde pois vai siirrytäänkö valmiustilaan, jos tulosignaalia ei ole.
Tämä toiminto kytkee valonlähteen tai virran pois päältä automaattisesti tietyn odotusajan
jälkeen, jos kaukosäädintä tai projektoria ei käytetä.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Kytke virransäästötila pois käytöstä.
Valonlähde pois
Kytkee vain valonlähteen pois päältä.
Valmiustila
Kytkee projektorin pois päältä ja siirtää sen valmiustilaan.
• Projektio palautuu, jos sama tulosignaali palautuu, jos kaukosäädintä tai projektoria
käytetään tai jos projektorin käynnistämisen käyttäjäkomento lähetetään.
• Kun projektori on siirtynyt valmiustilaan, projektion palautuminen vaatii samat
vaiheet kuin projektorin käynnistäminen normaalisti.
• Kun [Pois] on valittuna, [Direct virta päällä] ei ole käytettävissä.
Virransäästön kesto
Määritä, kuinka paljon aikaa täytyy kulua ennen kuin valonlähde kytkeytyy pois päältä tai
projektori siirtyy valmiustilaan riippuen [Virransäästötila]-asetuksesta.
Vaihtoehto
Toiminta
5 min. – 60 min.
Jos tulosignaalia ei ole ollut tai projektoria ei ole käytetty 30 sekuntiin,
projektori alkaa näyttää valitun ajan laskurin.
• Jos laskennan ehdot täyttyvät, kun projektio on pimennetty, pimentäminen
peruuntuu.
• Kun laskenta alkaa, äänentoisto pysähtyy.
Direct virta päällä
Voit käynnistää projektorin liittämällä virtajohdon painamatta POWER-painiketta.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
POWER-painiketta täytyy painaa, jotta projektorin virta kytkeytyy.
Päällä
Voit käynnistää projektorin liittämällä pelkästään virtajohdon.
• Ennen kuin otat Direct-virran käyttöön, muista valita [Virransäästötila]-asetukseksi
jokin muu kuin [Pois]. Kun [Pois] on valittuna, [Direct virta päällä] ei ole käytettävissä.
• Projektori on myös varustettu Direct-virta pois -toiminnolla. Projektorille ei aiheudu
vauriota, vaikka pistoke irrotettaisiin projisoinnin aikana projektorin sammuttamiseksi
painamatta POWER-painiketta. Juuri ennen projektorin pistokkeen irrottamista
tehdyt asetusten säädöt eivät kuitenkaan ehkä tallennu.
170
Valikon kuvaus
Liike-epäterävyyden vähennys
> [Järjestelmäasetukset] > [Liike-epäterävyyden vähennys]
Liike-epäterävyyttä voi ilmetä videota toistettaessa. Liike-epäterävyyden
vähennystoiminto muuttaa epäterävyyden huomaamattomammaksi.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Liike-epäterävyyttä ei vähennetä.
Heikko
Vähentää liike-epätarkkuutta nopeasti liikkuvissa kuvissa.
Huomioi, että kuvat saattavat olla hieman tummempia ja
vilkkumista voi esiintyä.
Voimakas
Vähentää liike-epätarkkuutta nopeammin liikkuvissa kuvissa kuin
kohdassa [Heikko]. Huomioi, että kuvat saattavat olla tummempia
ja vilkkumista voi esiintyä.
• Jos projektorin asetus [Voimakas] tai [Heikko] tuottaa häiritsevää vilkkumista, aseta se
asetukseen [Pois].
• [Liike-epäterävyyden vähennys] ei ole käytettävissä [DICOM SIM]-kuvatilassa. Valikko
näkyy harmaana.
Kieli
> [Järjestelmäasetukset] > [Kieli]
Valitse valikoiden näyttökieli.
Kieli
Tsekki
Saksa
Hollanti
Tanska
Ranska
Suomi
Arabia
Italia
Norja
Kiina (yksinkertaistettu)
Espanja
Turkki
Kiina (perinteinen)
Portugali
Puola
Korea
Ruotsi
Unkari
Japani
171
Valikon kuvaus
Venäjä
Valikko-opas
Englanti
Valikon kuvaus
Muut asetukset
> [Järjestelmäasetukset] > [Muut asetukset]
Rekisteröi salasana, aseta salasana, nollaa ilmansuodattimen vaihdon laskuri,
aikataulut ja siirry muihin asetuksiin ja tietoihin.
Salasana-asetus
Lukitsee projektorin käytön, kunnes oikea salasana kirjoitetaan.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Projektoria voidaan käyttää ilman salasanan kirjoittamista.
Päällä
Projektoria ei voi käyttää, jollet kirjoita salasanaasi.
Salasanan poistaminen
Kytke projektori pois päältä ja irrota virtapistoke.
Pidä laitteen sivusäätimien MENU-painike painettuna ja liitä virtajohto
Projektorilla
pistorasiaan. Pidä MENU-painiketta alhaalla niin pitkään, että kuuluu
peruuttaminen
äänimerkki. Salasana peruuntuu, kun projektori antaa äänimerkin.
(Syötetty salasana nollautuu.)
Salasana voidaan pakottaa nollautumaan kaukosäätimellä. Paina
Kaukosäätimellä
valmiustilassa MENU-painiketta kolme kertaa ja paina sitten POWERperuuttaminen
painiketta.
• Arvo voi olla [Päällä] vain, jos [Rekisteröi salasana] on suoritettu.
Kun salasana on asetettu, näytetään käynnistäessä salasanan kyselynäyttö.
Syötä nelinumeroinen salasana.
Syötä salasana käyttäen [ ] / [ ] / [ ] / [ ]-painikkeita tai numeropainikkeita
kaukosäätimestä.
Jos salasana on oikea, projisointi käynnistyy. Jos kirjoitat väärän salasanan kolme
kertaa, kytketään virta pois päältä.
• Projektori kytkeytyy pois päältä myös salasanan kirjoitusnäytön kolmen minuutin
käyttämättömyyden jälkeen.
172
Valikon kuvaus
Rekisteröi salasana
Voit tallentaa salasanan projektorin käytön aloitusta varten.
Syötä nelinumeroinen salasana.
Syötä salasana käyttäen nuolinäppäimiä [ ] (1) / [ ] (2) / [ ] (3) / [ ] (4) tai kaukosäätimen
numeropainikkeita.
Nelinumeroinen salasana kirjoitetaan vasemmalta oikealle. Kun viimeinen numero on
syötetty, salasana rekisteröidään automaattisesti.
Painamalla MENU-painiketta keskeytät salasanan tallennuksen.
Päivämäärän ja ajan asetukset
Aseta aika-asetukset, kuten nykyinen päivämäärä ja kellonaika, päivämäärän/kellonajan
esitysmuoto, kesäaika ja aikavyöhyke.
Alivalikko
Toiminta
Aseta päivämäärä ja kellonaika. Asetettu päivämäärä ja kellonaika
näkyvät ja päivittyvät sekunnin välein.
Näyttö on tyhjä, jos [Päivämäärä ja kellonaika]-asetusta ei ole
asetettu.
Alivalikko
Päivämäärä ja
kellonaika
Toiminta
Päivämäärä
Syötä päivämäärä.
Kellonaika
Syötä kellonaika.
Syötä
Vahvistaa antamasi arvot. Tällä hetkellä [Päivämäärä
ja kellonaika] alkavat toimia.
• Päivämäärän/kellonajan esitysmuoto asetetaan kohdassa
[Päivämäärän esitysmuoto].
• Asetukset voivat nollaantua, jos projektori on pitkän aikaa
kytkemättä sähkövirtaan.
Valitse [Vuosi/kuukausi/päivämäärä], [Kuukausi/päivämäärä/vuosi] tai
[Päivämäärä/kuukausi/vuosi] päivämäärän esitysmuodoksi, jota
käytetään päivämäärässä ja kellonajassa, aikatauluissa ja muualla.
Säätää aikaa tunnin eteenpäin kesäajan alkaessa ja tunnin taaksepäin
kesäajan päättyessä. Kesäajan ajoitus on asetettava etukäteen.
Toiminta
Poista kesäaika käytöstä.
Päällä
Ota kesäaika käyttöön.
Muokkaa
Muokkaa, kun kesäaika alkaa ja päättyy. Aseta
kuukausi, päivä ja kellonaika muokkausnäytössä
alkamis- ja päättymispäivämäärän/kellonajan viereen.
Kesäaika
[Päällä]-asetus kohtaan [Kesäaika] ei ole käytettävissä ennen
kuin alkamis- ja päättymisaika on asetettu.
Alue
Valitse projektorin asennuspaikan kaupunki ja aikavyöhyke.
Näkyviin tulee kohdassa [Aikavyöhyke] valitun kaupungin aikavyöhyke.
173
Valikon kuvaus
Vaihtoehto
Pois
Valikko-opas
Päivämäärän
esitysmuoto
Valikon kuvaus
Alivalikko
Toiminta
Valitse, synkronoidaanko projektorin aika käyttäen SNTP:tä (Simple
Network Time Protocol).
Alivalikko
SNTP
Toiminta
Päällä (IPv4)
Käytä SNTP:tä IPv4-yhteyden kautta.
Päällä (IPv6)
Käytä SNTP:tä IPv6-yhteyden kautta.
Pois
Poista SNTP käytöstä.
• [SNTP] ei ole käytettävissä, kun [Verkko (langallinen/
langaton)]-asetuksena on [Pois/Pois].
• Käytä SNTP-palvelimen IP-osoitteen asettamisessa Webnäyttöä. [SNTP] ei ole käytettävissä, jollei SNTP-palvelimen
IP-osoitetta ole asetettu.
Aikataulu
Jotkin projektorin tehtävät voidaan automatisoida aikatauluttamalla ne. Aikataulutettujen
tehtävien aikataulut voi valita kohdasta [Oletus], joka ei ole tiettynä ajanjaksona, tai voi valita
yhden viidestä erikoisajasta, jotka voi asettaa.
Erityisjakson [Ajanjakso]-asetusta ei voi asettaa päällekkäin toisen ajanjakson kanssa.
Vaihtoehto
Toiminta
Oletus
Asettaa yleisen aikataulun, joka ei ole tiettynä ajanjaksona.
Erityisajanjakso
1–5
Asettaa viisi erityisajanjaksoa aikataulutoimintoon.
174
Valikon kuvaus
• [Päällä] näkyy harmaana, kunnes olet asettanut ajanjaksot kohtiin
[Erityisajanjakso 1] – [Erityisajanjakso 5].
• [Päällä] ja [Pois] näkyvät harmaina, jos kohtien [Erityisajanjakso 1] –
[Erityisajanjakso 5] ajanjaksot ovat jo menneet.
• Minkä tahansa aikataulun asettaminen [Päällä]-asetukseen muuttaa [Valmiustilan
virta-asetus]-kohdan (S169) asetukseksi [Normaali].
• [Oletus]-asetuksen kohdassa aikataulutettuja tehtäviä ei tehdä, kun taas
erityisajanjaksojen aikataulut ovat voimassa.
Tarkka aikatauluasetus
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poista aikataulu käytöstä.
Päällä
Ota aikataulu käyttöön.
Muokkaa aikataulua.
Valikko-opas
■ Oletus
Muokkaa
Valikon kuvaus
175
Valikon kuvaus
Vaihtoehto
Toiminta
■ Erityisajanjakso
Valitse päivä kohdassa [Viikonpäivä] ja valitse kellonajat, toiminnot ja
parametrit.
Alivalikko
Muokkaa
Ajanjakso
Viikonpäivä
Toiminta
Muokkaa ajanjaksoa (alkamis- ja päättymispäivä)
aikataulutetulle toiminnolle. Huomioi, että [Ajanjakso]asetusta ei käytetä [Oletus]-aikataulussa.
Muokkaa vaihtamalla viikonpäivä.
Muokkaa tehtäviä, jotka on aikataulutettu
valitsemaasi [Viikonpäivä]-kohtaan. Voit asettaa
aikoja, toimintoja ja parametreja (POWER ON/OFF,
INPUT, CALIBRATION) luetteloon tai poistaa niitä.
Muokkaa
aikataulua
176
Valikon kuvaus
Vaihtoehto
Toiminta
Alivalikko
Palauta
Toiminta
Tyhjentää valitun aikataulun asetustiedot. Kohtien
[Ajanjakso] ja viikonpäivä asetustiedot nollataan.
Kopioi tehtävät, jotka on aikataulutettu valitsemaasi
[Viikonpäivä]-kohtaan toiseen päivään aikataulun
kopiointivalikosta.
Muokkaa
Kopioi
aikataulu
toiseen
päivään
Kalibrointi
Kalibrointi säätää projektoria kompensoimaan kuvanlaadun muutoksia, jotka johtuvat
pitkäaikaisesta käytöstä tai käyttöympäristön eroista.
Alivalikko
Toiminta
Vaihtoehto
Pois
Säädä
Palauta alkuperäinen gamma ja käytä tulosta.
• Gamman palauttaminen palauttaa värikäyrät ja neutraalit
värit mahdollisimman lähelle oletusasetuksia, mutta
alkuperäistä projisointia ei voida tarkasti palauttaa.
• Jos gamman palautus on suoritettu, säätönäyttö on
näkyvissä noin 3 minuutin ajan.
• Voit pysäyttää gamman palautuksen painamalla POWER- tai
EXIT -painiketta. Peruutus palauttaa asetukseksi [Pois].
177
Valikon kuvaus
Palauta gamma
Toiminta
Palaa tehdasasetuksiin suorittamatta gamman
palautusta.
Valikko-opas
Palauta alkuperäinen gamma, jos huomaat värikäyrien muuttuneen tai
neutraalien värien tulleen tummemmiksi käytettyäsi projektoria jonkin
aikaa. Gamman palautusta voidaan käyttää vain noin 30 minuutin
projisoinnin jälkeen.
Valikon kuvaus
Alivalikko
Toiminta
Käytä, jos valonlähteen värien tai luminanssin heikentyminen
pitkäaikaisen käytön seurauksena aiheuttaa huolta.
Valonlähteen
kalibrointi
Vaihtoehto
Toiminta
Kyllä
Suorita valonlähteen kalibrointi.
Ei
Älä suorita valonlähteen kalibrointia.
Valonlähteen kalibrointia voidaan käyttää vain noin 30 minuutin projisoinnin jälkeen.
Ilmansuodatinlaskuri
Näyttää laskurin, joka muistuttaa ilmansuodattimen vaihtamisesta.
Näyttää myös laskurin nollausnäytön.
• Kun ilmansuodatin on vaihdettu, nollaa ilmansuodatinlaskuri.
• Katso lisätiedot suodattimen vaihtamisesta kohdasta S214 – S215.
Teholaskuri
Ilmaisee kokonaisajan, jonka projektori on ollut virtalähteeseen yhdistettynä.
Tätä arvoa ei voi nollata, vaikka [Tehdasasetukset] on suoritettu.
Laiteohjelmisto
Päivitä projektorin laiteohjelmisto.
Tarkista merkitty versio ennen laiteohjelmiston päivittämistä.
Päivitä projektorin laiteohjelmisto seuraavasti.
1. Lataa päivitetty laiteohjelmisto Canonin verkkosivuilta ja tallenna ne USB-aseman
juurihakemistoon.
2. Kytke USB-asema USB-porttiin.
3. Suorita päivitys loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
• Tässä näytetyt laiteohjelmistoversiot ovat vain viitteellisiä ja eroavat todellisista
versioista.
• Joissakin tilanteissa päivityksen lataaminen ei ole mahdollista. Jos tarvitset
lisätietoja, ota yhteyttä Canon Call Centeriin.
• Laiteohjelmiston päivittäminen kestää muutaman minuutin. Päivittämisen aikana
LED-merkkivalo vilkkuu punaisena. Älä katkaise projektorista virtaa LEDmerkkivalon vilkkuessa. Päivittämisen jälkeen projektori katkaisee virran
automaattisesti ja siirtyy valmiustilaan.
178
Valikon kuvaus
Tehdasasetukset
Voit nollata valikkokohtien asetukset ja palauttaa järjestelmäasetusten arvoille
tehdasoletukset.
Vaihtoehto
Toiminta
Kyllä
Asetuksille palautetaan oletusarvot.
Ei
Asetuksille ei palauteta oletusarvoja.
Valikko-opas
Valikon kuvaus
179
Valikon kuvaus
Verkkoasetukset
Tässä osiossa kuvatut asetukset koskevat langallisia ja langattomia
verkkoyhteyksiä, salasanan asettamista ja muita verkotetun projisoinnin
tehtäviä.
Valikkonäyttö, kun tulosignaali on HDMI
Valikko
Toiminta
Lisätiedot
Verkkoasetusten lukitus
Lukitse tai vapauta verkkoasetukset riippuen siitä,
haluatko estää muutokset.
S181
Verkon salasana-asetus
Aktivoi verkkoasetusten salasanasuojaus tai deaktivoi
se.
S181
Rekisteröi verkon
salasana
Aseta verkon salasana.
S181
Verkko (langallinen/
langaton)
Ota käyttöön tai poista käytöstä langallinen tai
langaton verkkoyhteys ja toimintatila.
S182
Lisäasetukset
(langallinen)
Näytä ja aseta edistyneet asetukset langallisille
yhteyksille.
S183
Lisäasetukset
(langaton)
Näytä ja aseta edistyneet asetukset langattomille
yhteyksille.
S187
PJLink*
Ota käyttöön PJLink tai poista se käytöstä.
S192
AMX Device Discovery*
Ota käyttöön AMX Device Discovery tai poista se
käytöstä.
S193
Crestron RoomView*
Ota käyttöön Crestron RoomView tai poista se
käytöstä.
S193
Tiedot
Näyttää verkon tiedot.
S194
Valikot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina tai ovat piilossa.
* Käytettävissä vain langallisissa yhteyksissä.
180
Valikon kuvaus
Verkkoasetusten lukitus
> [Verkkoasetus] > [Verkkoasetusten lukitus]
Voit lukita/vapauttaa verkkoasetukset niin, ettei niitä voi muuttaa.
Vaihtoehto
Toiminta
Vapauta
Peruuttaa lukituksen ja mahdollistaa muiden verkkoasetusten
muutokset. Lukituksen peruutus vaatii salasanan syötön. Käytä
painikkeita [ ] / [ ] / [ ] / [ ] tai kaukosäätimen numeropainikkeita 4merkkisen verkon salasanan syöttämisessä.
Lukitse
Lukitse asetukset.
• Verkkolukituksen pakotettu peruutus
Peruuta lukitus painamalla näitä painikkeita seuraavassa järjestyksessä: [ ] [OK] [ ]
[OK] [ ] [OK]. Tämä toiminto nollaa verkon salasanan asetukseen [ ] [ ] [ ] [ ]
([1] [1] [1] [1]).
• Pidä verkkoasetukset lukitsemattomina asettamalla [Verkon salasana-asetus]-kohdan
asetukseksi [Pois].
Verkon salasana-asetus
> [Verkkoasetus] > [Verkon salasana-asetus]
Voit määrittää, vaaditaanko salasana projektorin verkkoasetusten muuttamiseen.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Verkkosalasana ei ole käytössä.
Päällä
Verkkosalasana on käytössä.
Rekisteröi verkon salasana
Käytä painikkeita [ ] / [ ] / [ ] / [ ] tai kaukosäätimen numeropainikkeita
projektorin verkon salasanan syöttämisessä.
Valikko-opas
> [Verkkoasetus] > [Rekisteröi verkon salasana]
Valikon kuvaus
181
Valikon kuvaus
Verkko (langallinen/langaton)
> [Verkkoasetus] > [Verkko (langallinen/langaton)]
Ota käyttöön tai poista käytöstä langallinen tai langaton verkkoyhteys ja toimintatila.
[Pois]-määritys voi säästää energiaa.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois/Pois
Kytke virtatoiminto pois päältä.
Päällä/Pois
Ota käyttöön vain langallinen verkko.
Päällä/Päällä (Pj AP)
Ota käyttöön sekä langallinen että langaton verkko (PJ AP -tila).
Pois/Päällä (Pj AP)
Ota käyttöön vain langaton verkko (PJ AP -tila).
Pois/Päällä (Infra)
Ota käyttöön vain langaton verkko (infrastruktuuritila).
Huomioita langattomasti yhdistämisestä
• PJ AP -tilan aloitusnäytössä näkyy viesti (S83), jossa pyydetään tarkistamaan
suojausavaimen asetukset.
• [Verkko (langallinen/langaton)]-asetusta ei voida muuttaa, kun projektorin asetuksena
on [Ensisijainen] tai [Toissijainen] tietokoneettomassa moniprojisoinnissa.
182
Valikon kuvaus
Lisäasetukset (langallinen)
> [Verkkoasetus] > [Lisäasetukset (langallinen)]
Näytä langallinen IP-osoite, yhdyskäytävän osoite ja muut asetukset sekä muuta
niitä manuaalisesti. Käytettävissä vain, kun langallisen verkon asetuksena on
[Päällä].
Valikko
MAC-osoite
Toiminta
Projektorin langallinen MAC-osoite.
Määrittää projektorin langallisen LAN-toiminnon (IPv4) tiedot.
Alivalikko
IP-osoite
Toiminta
Langallisen LAN:in (IPv4) IP-osoite.
Aliverkkomaski Langallisen LAN:in (IPv4) aliverkkomaski.
Yhdyskäytävän
Langallisen LAN:in (IPv4) yhdyskäytävän osoite.
osoite
Vaihtoehto
Toiminta
Kytkee DHCP-toiminnon pois
päältä. TCP-/IP-asetukset voidaan
määrittää manuaalisesti.
Päällä
Kytkee DHCP-toiminnon päälle.
Etsii DHCP-palvelinta. Manuaalisia
TCP-/IP-asetuksia (IP-osoite,
aliverkon peite ja yhdyskäytävän
osoite) ei ole enää mahdollista
syöttää, koska IP-osoite haetaan
DHCP-palvelimelta.
DHCP
183
Valikon kuvaus
Pois
Valikko-opas
IPv4lisäosoiteasetukset
Valikon kuvaus
Valikko
Toiminta
Alivalikko
Toiminta
Muuta tai määritä IP-osoite, aliverkon peite ja
yhdyskäytävän osoite, jota käytetään yhteyksiin.
IPv4lisäosoiteasetukset
TCP/IPasetus
• Tämä valikko ei ole käytettävissä (näkyy
harmaana), kun [DHCP]-asetuksena
(S183) on [Päällä].
• Jos syötetään virheellinen arvo, näyttöön
tulee “Virheellinen tieto”. Syötä tässä
tapauksessa oikea arvo.
• Kun [Verkko (langallinen/langaton)]asetuksena on [Päällä/Päällä (Pj AP)],
näkyvissä on “Samaa segmentin IPosoitetta ei voi asettaa.”, jos määrität saman
aliverkon kuin PJ AP -tilassa. Syötä eri
aliverkko tai muuta [Verkko (langallinen/
langaton)]-asetukseksi [Päällä/Pois] ennen
kuin syötät langallisen IP-osoitteen
uudelleen.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poistaa käytöstä projektorin langallisen LAN-toiminnon
(IPv6).
Päällä
Ottaa käyttöön projektorin langallisen LAN-toiminnon
(IPv6). [IPv6-lisäosoiteasetukset] ovat nyt
käytettävissä.
IPv6
184
Valikon kuvaus
Valikko
Toiminta
Määrittää projektorin langallisen LAN-toiminnon (IPv6) tiedot.
Alivalikko
IPv6lisäosoiteasetukset
Toiminta
Linkki
paikallinen
Langallisen LAN:in (IPv6) link-local-osoite.
Automaattinen
Langallisen LAN:in (IPv6) automaattiset osoitteet
(enintään 5).
Manuaalinen
Langallisen LAN:in (IPv6) manuaalinen osoite.
Yhdyskäytävä Langallisen LAN:in (IPv6) yhdyskäytävän osoite.
Automaattiset Ota käyttöön/poista käytöstä langallisen LAN:in (IPv6)
asetukset
automaattinen osoitteen asettaminen.
Määritä langallisen LAN:in (IPv6) asetukset
manuaalisesti. Muuta tai määritä IPv6-osoite,
etuliitteen pituus ja yhdyskäytävän osoite.
Valikko-opas
Manuaaliset
asetukset
185
Valikon kuvaus
Jos syötetään virheellinen arvo, näyttöön tulee
“Virheellinen tieto”. Syötä tässä tapauksessa
oikea arvo.
Valikon kuvaus
Valikko
Verkkoaset.
alustaminen
Toiminta
Seuraavat verkkoasetukset on alustettu.
Projektorin valikosta määritetyt asetukset
• Verkkoasetusten lukitus (S181)
• Verkon salasana-asetus (S181)
• Rekisteröi verkon salasana (S181)
• Verkko (langallinen/langaton) (S182)
• Lisäasetukset (langallinen) (S183)
- IPv4-lisäosoiteasetukset (S183)
- DHCP (langallinen LAN (IPv4)) (S183)
- TCP/IP-asetus (S184)
- IP-osoite (langallinen LAN (IPv4)) (S183)
- Aliverkkomaski (langallinen LAN (IPv4)) (S183)
- Yhdyskäytävän osoite (langallinen LAN (IPv4)) (S183)
- IPv6 (S184)
- IPv6-lisäosoiteasetukset (S185)
- Automaattiset asetukset (S185)
- Manuaaliset asetukset (S185)
- IP-osoite (langallinen LAN (IPv6)) (S185)
- Etuliitteen pituus (S185)
- Yhdyskäytävän osoite (langallinen LAN (IPv6)) (S185)
• Tietokoneeton moniprojis.
Kohdeprojektorin asetus
[1]IP-osoite – [9]IP-osoite
• PJLink (S192)
• AMX Device Discovery -asetukset (S193)
• Crestron RoomView -asetukset (S193)
Web-näytöstä määritetyt asetukset
• [Password] (S196)
• [Wired] (S202)
- IPv4
- DHCP (S203)
- IP address (S203)
- Subnet mask (S203)
- Default gateway (S203)
- IPv6
- IPv6 (S203)
- Autoconfiguration (S203)
- IP address (S203)
- Prefix length (S203)
- Default gateway (S203)
• [NMPJ Password] (S206)
• [Mail] (S207)
• [SNMP] (S209)
• [Projector info.] (S210)
• [PJLink] (S210)
• [IPsec] (S212)
186
Valikon kuvaus
Lisäasetukset (langaton)
> [Verkkoasetus] > [Lisäasetukset (langaton)]
Näytä langaton IP-osoite, yhdyskäytävän osoite ja muut asetukset sekä muuta niitä
manuaalisesti. Käytettävissä vain, kun langattoman verkon asetuksena on [Päällä].
Valikko
Toiminta
Tila
Näyttää langattoman yhteystilan (S83).
SSID
Näyttää liityntäpisteen SSID-tunnuksen.
Suojaus
Näyttää suojausasetuksen.
Kanava
Näyttää yhteyteen käytetyn kanavan.
Signaalinvoimakkuus
Näyttää todellisen mitatun signaalivoimakkuuden.
MAC-osoite
Projektorin langaton MAC-osoite.
Valitse yhteystapa infrastruktuuritilassa.
Alivalikko
Toiminta
187
Valikon kuvaus
PIN
Yhdistä PIN-tilassa.
Noudata näytettyjä ohjeita, syötä näytössä näkyvä
8-merkkinen PIN-koodi langattomaan tukiasemaan
(liityntäpisteeseen) painiketta ja valitse näytöstä [Kyllä]
10 minuutin sisällä.
Wi-Fi Protected
Setup
Valikko-opas
PBC
Yhdistä PBC-tilassa (painike).
Noudata näytettyjä ohjeita, paina langattoman
tukiaseman (liityntäpisteen) painiketta ja valitse
näytöstä [Kyllä] 2 minuutin sisällä.
Valikon kuvaus
Valikko
Toiminta
Määritä projektorin langattomat asetukset manuaalisesti.
Alivalikko
Tila
Toiminta
Näyttää langattoman yhteystilan (S83).
Näytössä näkyy luettelo käytettävissä olevien
liityntäpisteiden SSID-tunnuksista. Voit etsiä lähellä
olevan liityntäpisteen tai käyttää näppäimistöä ja
syöttää liityntäpisteen SSID-tunnuksen.
Manuaaliset
asetukset
SSID
Suojaus
Valitse langattomaksi suojaukseksi [Avaa], [WEP],
[WPA2 AES] tai [WPA/WPA2 TKIP/AES]. Jos tila on PJ
AP, valitse [Avaa] tai [WPA2 AES].
Kanava
Näyttää nykyisen langattoman kanavan (1–11).
Avaintunnus
Valitse langaton WEP-avaintunnus. Käytettävissä vain,
kun suojausasetuksena on [WEP].
Avaintyyppi
Valitse langattoman suojausavaimen syötön tyyppi. Ei
ole käytettävissä, kun suojausasetuksena on [Avaa].
Avain
Syötä langattoman suojausavain.
Ei ole käytettävissä, kun suojausasetuksena on
[Avaa].
Käytä
Yhdistä nykyisillä asetuksilla.
188
Valikon kuvaus
Valikko
Toiminta
Määrittää projektorin langattoman LAN-toiminnon (IPv4) tiedot.
Alivalikko
IP-osoite
Toiminta
Projektorin langattoman LAN:in (IPv4) IP-osoite.
Aliverkkomaski Projektorin langattoman LAN:in (IPv4) aliverkko-osoite.
Yhdyskäytävän Projektorin langattoman LAN:in (IPv4) yhdyskäytävän
osoite
osoite.
Ota käyttöön tai poista käytöstä projektorin langaton
DHCP.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Kytkee DHCP-toiminnon pois
päältä. TCP-/IP-asetukset voidaan
määrittää manuaalisesti.
Päällä
Kytkee DHCP-toiminnon päälle.
Etsii DHCP-palvelinta. Manuaalisia
TCP-/IP-asetuksia (IP-osoite,
aliverkon peite ja yhdyskäytävän
osoite) ei ole enää mahdollista
syöttää, koska IP-osoite haetaan
DHCP-palvelimelta.
DHCP
IPv4lisäosoiteasetukset
Määritä projektorin langattomat TCP-/IP-asetukset.
Valikon kuvaus
TCP/IPasetus
Valikko-opas
• Tämä valikko ei ole käytettävissä (näkyy
harmaana), kun [DHCP]-asetuksena on
[Päällä].
• Jos syötetään virheellinen arvo, näyttöön
tulee “Virheellinen tieto”. Syötä tässä
tapauksessa oikea arvo.
189
Valikon kuvaus
Valikko
Toiminta
Vaihtoehto
IPv6
Toiminta
Pois
Poistaa käytöstä projektorin langattoman LANtoiminnon (IPv6).
Päällä
Ottaa käyttöön projektorin langattoman LAN-toiminnon
(IPv6). [IPv6-lisäosoiteasetukset] ovat nyt käytettävissä.
IPv6-yhdistettävyys ei ole käytettävissä PJ AP -tilassa (S182).
[IPv6]- ja [IPv6-lisäosoiteasetukset]-valikko näkyvät harmaina.
Määrittää projektorin langattoman LAN-toiminnon (IPv6) tiedot.
Alivalikko
IPv6lisäosoiteasetukset
Toiminta
Linkki
paikallinen
Langattoman LAN:in (IPv6) link-local-osoite.
Automaattinen
Langattoman LAN:in (IPv6) automaattiset osoitteet
(enintään 5).
Manuaalinen
Langattoman LAN:in (IPv6) manuaalinen osoite.
Yhdyskäytävä Langattoman LAN:in (IPv6) yhdyskäytävän osoite.
Automaattiset Ota käyttöön/poista käytöstä langattoman LAN:in
asetukset
(IPv6) automaattinen osoitteen asettaminen.
Määritä langattoman LAN:in (IPv6) asetukset
manuaalisesti. Muuta tai määritä IPv6-osoite,
etuliitteen pituus ja yhdyskäytävän osoite.
Manuaaliset
asetukset
Jos syötetään virheellinen arvo, näyttöön tulee
“Virheellinen tieto”. Syötä tässä tapauksessa
oikea arvo.
190
Valikon kuvaus
Valikko
Verkkoaset.
alustaminen
Toiminta
Valikko-opas
Seuraavat verkkoasetukset on alustettu.
Projektorin valikosta määritetyt asetukset
• Verkkoasetusten lukitus (S181)
• Verkon salasana-asetus (S181)
• Rekisteröi verkon salasana (S181)
• Verkko (langallinen/langaton) (S182)
• Lisäasetukset (langaton) (S187)
- IPv4-lisäosoiteasetukset (S189)
- DHCP (langaton LAN (IPv4)) (S189)
- TCP/IP-asetus (S189)
- IP-osoite (langaton LAN (IPv4)) (S189)
- Aliverkkomaski (langaton LAN (IPv4)) (S189)
- Yhdyskäytävän osoite (langaton LAN (IPv4)) (S189)
- IPv6 (S190)
- IPv6-lisäosoiteasetukset (S190)
- Automaattiset asetukset (S190)
- Manuaaliset asetukset (S190)
- IP-osoite (langaton LAN (IPv6)) (S190)
- Etuliitteen pituus (S190)
- Yhdyskäytävän osoite (langaton LAN (IPv6)) (S190)
Web-näytöstä määritetyt asetukset
• [Password] (S196)
• [Wireless] (S204)
- IPv4
- DHCP (S204)
- IP address (S204)
- Subnet mask (S204)
- Default gateway (S204)
- IPv6
- IPv6 (S205)
- Autoconfiguration (S205)
- IP address (S205)
- Prefix length (S205)
- Default gateway (S205)
• [NMPJ Password] (S206)
• [Mail] (S207)
• [Projector info.] (S210)
• [IPsec] (S212)
Valikon kuvaus
191
Valikon kuvaus
PJLink
> [Verkkoasetus] > [PJLink]
Projektorin PJLink-verkkotoiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Kun toiminto on otettu käyttöön, hallinta on mahdollista verkon kautta käyttämällä
PJLink-standardeja vastaavia komentoja.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Kytkee PJLink-toiminnon pois päältä.
Päällä
Kytkee PJLink-toiminnon päälle.
• Projektori vastaa PJLink-standardien mukaista luokkaa Class 2, jonka on määrittänyt
Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA).
Tämä projektori tukee kaikkia PJLink Class 2 -komentoja ja PJLink-yhteensopivuus on
todennettu.
- PJLink-komentojen lähetysportin numero on 4352 (TCP).
- PJLink-laitteen etsintäportin numero on 4352 (UDP).
- Lisätietoja PJLinkin käyttämisestä on kohdassa “PJLinkin määrittäminen [PJLink]”
(S210).
Lähteet ja vastaavat tuloliitännät
Syöttölähteen numero
Tulosignaalin nimi
11
Analog PC-1
12
Analog PC-2
13
Component
31
Digital PC
32
HDMI
33
DisplayPort
41
USB
51
LAN
52
HDBaseT
Mikä on PJLink?
Se mahdollistaa projektoreiden keskitetyn hallinnan, sekä kaikkien projektoreiden käytön
kauko-ohjaimella valmistajasta riippumatta.
JBMIA:n tavoite on parantaa käyttömukavuutta ja lisätä projektoreiden käyttöä
verkkohallinnan ja projektoreiden ohjauksen varhaisella systemoinnilla, mistä kehittyy
tulevaisuudessa yleinen käytäntö.
Class 1: Perusprojektoritoimintojen ohjaus- ja valvontaspesifikaatioiden standardi.
Class 2: Standardoi Class 1:een lisätyt komennot, laitteen etsinnän, tilailmoitukset ja IPv6tuen.
Katso PJLink-tiedot käymällä Japan Business Machine and Information System Industries
Associationin verkkosivustolla.
PJLinkin sivusto: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
192
Valikon kuvaus
AMX Device Discovery
> [Verkkoasetus] > [AMX Device Discovery]
Tämä asetus mahdollistaa sen, että muut AMX Device Discovery -yhteensopivat
laitteet tunnistavat projektorin verkossa. Jos verkosta puuttuu AMX Device
Discovery, valitse [Pois].
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poistaa AMX Device Discoveryn käytöstä.
Päällä
Ottaa AMX Device Discoveryn käyttöön. Projektori lähettää aika
ajoin AMX-paketteja verkon kautta.
• Lisätietoja AMX Device Discoverysta on AMX:n sivustossa.
http://www.amx.com
Crestron RoomView
> [Verkkoasetus] > [Crestron RoomView]
Crestron RoomView mahdollistaa usean projektorin keskitetyn hallinnan verkon
kautta. Verkotettuja projektoreita voidaan ohjata etäohjauksella ja etsiä esimerkiksi
vikojen syitä tai kytkeä tai katkaista projektoreiden virta. Määritä, haluatko käyttää
Crestron RoomView -asetusta.
Vaihtoehto
Toiminta
Pois
Poistaa Crestron RoomView’n käytöstä.
Päällä
Ottaa Crestron RoomView’n käyttöön. RoomView-portti avautuu,
ja projektori reagoi CIP-paketteihin. Tiedonsiirto on mahdollista
RoomView Express/Server -sovelluksen tai Crestron Controllerin
kautta (S211).
Valikko-opas
• Lisätietoja Crestron RoomView’sta on Crestronin® sivustossa.
http://www.crestron.com
Valikon kuvaus
193
Valikon kuvaus
Tiedot
> [Verkkoasetus] > [Tiedot]
Näyttää verkon tiedot.
Valikko
Toiminta
Sähköp. lähettäjän osoite
Sähköpostin lähettäjän osoite virheviestien
lähettämiseen (S207).
Vastaanottajan osoite
Näyttää [Asetettu jo] tai [Ei asetettu] ilmaisten, onko
vastaanottajan osoite asetettu virheviesteihin (S207).
IPv4
Tarkat tiedot
(langallinen) IPv6
Langallisen LAN:in (IPv4) IP-osoite.
Linkki paikallinen
Langallisen LAN:in (IPv6) link-local IP-osoite.
Automaattinen
Langallisen LAN:in (IPv6) automaattinen IP-osoite.
Manuaalinen
Langallisen LAN:in (IPv6) manuaalinen IP-osoite.
IPv4
Tarkat tiedot
(langaton)
IPv6
Langattoman LAN:in (IPv4) IP-osoite.
Linkki paikallinen
Langattoman LAN:in (IPv6) link-local IP-osoite.
Automaattinen
Langattoman LAN:in (IPv6) automaattinen IP-osoite.
Manuaalinen
Langattoman LAN:in (IPv6) manuaalinen IP-osoite.
• [Tarkat tiedot (langallinen)]-valikon tiedot näytetään, kun [Verkko (langallinen/
langaton)] asetuksena on [Päällä/*].
• [Tarkat tiedot (langaton)]-valikon tiedot näytetään, kun [Verkko (langallinen/langaton)]
asetuksena on [*/Päällä].
194
Valikon kuvaus
Projektorin tietojen tarkistaminen
Voit tarkistaa projisoitavien kuvien signaalityypit ja muita projektoria
koskevia tietoja.
Valikko
Toiminta
Näyttää mallin nimen.
Tulosignaali
Tiedot parhaillaan valittuna olevasta tulosignaalista.
Tiedot, kuten esimerkiksi tyyppi, resoluutio, taajuus ja signaalin
värimuoto, näytetään.
Laiteohjelmisto
Käytössä oleva laiteversio
Sarjanro
Tämän projektorin tunnistava sarjanumero
Projektorin käyttöaika
Näyttää kokonaisajan, jonka projektori on ollut päällä.
IP-osoite (langallinen)*
Langallisten yhteyksien IP-osoite (IPv4).
IP-osoite (langaton)*
Langattomien yhteyksien IP-osoite (IPv4).
Projektorin nimi*
Nimi, jolla projektori tunnistetaan verkossa
Kommentit*
Kommentit, kuten projektorin asennuspaikka, näkyvät näytössä
(S210).
Järjestelmätietojen
tunnus
Järjestelmätieto. Tavallisesti tätä ei näytetä.
* Arvoa ei näytetä, kun [Verkko (langallinen/langaton)]-asetuksena on [Pois/Pois].
Joitakin arvoja ei ehkä näytetä riippuen [Verkko (langallinen/langaton)]asetuksista. ( : näytetään, —: ei näytetä)
IP-osoite (langallinen)
Pois/
Pois
Päällä/
Pois
—
IP-osoite (langaton)
—
Projektorin nimi
—
Kommentit
—
—
195
Päällä/
Päällä
(Pj AP)
Pois/Päällä
(Pj AP)
Pois/
Päällä
(Infra)
—
—
Valikon kuvaus
Verkko
(langallinen/langaton)
Valikko-opas
Mallinimi
Projektorin Web-näyttövalikko
Tässä osiossa kuvataan projektorin Web-näyttövalikko.
Salasanan asettaminen [Password]
Asetusnäytön kohdassa [Password] voit asettaa käyttäjänimen ja salasanan
verkkonäyttöön kirjautumiseksi. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä
kohdasta “Verkon asettaminen” (S90).
Kohde
Selitys
Oletusasetus
User name
Kun kirjaudut verkkonäyttöön sisään,
syötä käyttäjänimi yksitavuisina
aakkosnumeerisina merkkeinä ja
symboleina (4 – 15 merkkiä).
root
New password
Kun kirjaudut verkkonäyttöön sisään,
syötä salasana yksitavuisina
aakkosnumeerisina merkkeinä ja
symboleina (4 – 15 merkkiä).
system
Confirm new password
Syötä vahvistukseksi sama salasana
kuin kohdassa [New password].
system
Suosittelemme vaihtamaan oletussalasanan.
196
Projektorin Web-näyttövalikko
Päivämäärän ja ajan asettaminen [Date and time settings]
Asetusnäytön kohdasta [Date and time settings] voit asettaa ajan asetukset, kuten
nykyinen päivämäärä ja kellonaika, päivämäärän/kellonajan esitysmuoto,
aikavyöhyke ja kesäaika. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä kohdasta
“Verkon asettaminen” (S90).
Kohde
Date and
time
Selitys
Oletusasetus
2018/01/01
Indication
order
Valitse päivämäärän esitysmuodoksi
[YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] tai
[DD/MM/YYYY].
YYYY/MM/DD
Time
Syötä kellonaika yksitavuisina
numeroina alueelta 00:00:00 –
23:59:59.
00:00:00
Time zone
Valitse kaupunki aikavyöhykkeeltäsi.
(GMT) Dublin, Lisbon,
London
SNTP
Valitse, kytketkö SNTP-toiminnon
(Simple Network Time Protocol) päälle
vai pois päältä.
[ON (IPv4)]-asetuksen valitseminen
estää sinua määrittämästä seuraavia
asetuksia.
[Date]
[Time]
[IPv6 SNTP server IP address]
[ON (IPv6)]-asetuksen valitseminen
estää sinua määrittämästä seuraavia
asetuksia.
[Date]
[Time]
[IPv4 SNTP server IP address]
OFF
197
Projektorin Web-näyttövalikko
Syötä päivämäärä yksitavuisina
numeroina.
Valikko-opas
Date
Projektorin Web-näyttövalikko
Kohde
Date and
time
Summer
time
Selitys
Oletusasetus
IPv4 SNTP
server IP
address
Syötä IPv4 SNTP -palvelimen IP-osoite
yksitavuisina numeroina.
0.0.0.0
IPv6 SNTP
server IP
address
Syötä IPv6 SNTP -palvelimen IP-osoite
yksitavuisina numeroina.
<Tyhjä>
ON / OFF
Valitse, otetaanko kesäaika käyttöön vai
ei (kellonajan säätö tunnin eteenpäin
kesäajan alkaessa ja tunnin taaksepäin
kesäajan päättyessä).
[OFF]-asetuksen valitseminen estää
sinua määrittämästä seuraavia
asetuksia.
[Start point Month]
[Start point Week]
[Start point Day]
[Start point Time]
[Finish point Month]
[Finish point Week]
[Finish point Day]
[Finish point Time]
OFF
Start point
Month
Valitse kuukausi, jolloin kesäaika alkaa.
1
Start point
Week
Valitse viikko, jolloin kesäaika alkaa.
1
Start point
Day
Valitse päivä, jolloin kesäaika alkaa.
Mon
Start point
Time
Syötä kesäajan alkamisaika
yksitavuisina numeroina alueelta
00:00 – 23:59.
00:00
Finish point
Month
Valitse kuukausi, jolloin kesäaika
päättyy.
1
Finish point
Week
Valitse viikko, jolloin kesäaika päättyy.
1
Finish point
Day
Valitse päivä, jolloin kesäaika päättyy.
Mon
Finish point
Time
Syötä kesäajan päättymisaika
yksitavuisina numeroina alueelta
00:00 – 23:59.
00:00
198
Projektorin Web-näyttövalikko
Aikataulujen asettaminen [Schedule]
Asetusnäytön kohdasta [Schedule] voit automatisoida joitakin projektorin tehtäviä
aikatauluttamalla ne. Aikataulutettujen toimintojen aikataulut voi valita kohdasta
[Usually], joka ei ole tiettynä ajanjaksona, tai voi valita yhden viidestä erikoisajasta
(Period.1 – Period.5), jotka voi asettaa. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä
kohdasta “Verkon asettaminen” (S90).
Kohde
Schedule
view
Selitys
Oletusasetus
Period.1
Time setting
Syötä vasempaan ruutuun
aikataulutettavan erikoisajanjakson
alkamisaika ja syötä oikeaan ruutuun
päättymispäivä. Käytä yksitavuisia
numeroita.
Erikoisaikojen päivämäärät eivät saa
mennä päällekkäin.
2018/01/01
Usually
Näyttää tavallisen aikataulun, joka
voidaan kytkeä päälle tai päältä pois
valintaruutuja käyttämällä.
Tyhjennetty (OFF)
Period.1
Näyttää aikataulutetun ajanjakson 1
aikataulun. Voidaan kytkeä päälle tai
päältä pois valintaruutuja käyttämällä.
Tyhjennetty (OFF)
Period.2
Näyttää aikataulutetun ajanjakson 2
aikataulun. Voidaan kytkeä päälle tai
päältä pois valintaruutuja käyttämällä.
Tyhjennetty (OFF)
Period.3
Näyttää aikataulutetun ajanjakson 3
aikataulun. Voidaan kytkeä päälle tai
päältä pois valintaruutuja käyttämällä.
Tyhjennetty (OFF)
Period.4
Näyttää aikataulutetun ajanjakson 4
aikataulun. Voidaan kytkeä päälle tai
päältä pois valintaruutuja käyttämällä.
Tyhjennetty (OFF)
199
Projektorin Web-näyttövalikko
Valitse erikoisaika määritettäväksi.
Valikko-opas
Select
period
Projektorin Web-näyttövalikko
Kohde
Schedule
view
Period.5
Time Schedule
Selitys
Oletusasetus
Näyttää aikataulutetun ajanjakson 5
aikataulun. Voidaan kytkeä päälle tai
päältä pois valintaruutuja käyttämällä.
Tyhjennetty (OFF)
Näyttää tavallisen aikataulun tai
ajanjakson aikataulun kellonajat ja
viikonpäivät, jotka on valittu kohdassa
[Schedule view].
Vihreä pystysuora viiva: projektori
käynnissä; harmaa pystysuora viiva:
projektori ei ole käynnissä; sininen
pystysuora viiva: kytke tulosignaalit.
Enintään 8 aikataulua voidaan asettaa
yhdelle päivälle.
—
Napsauttamalla kohdetta kohdassa [Time Schedule] pääset [Edit schedule]näyttöön, jossa voit muokata aikatauluun valittua päivää tai kellonaikaa.
Kohde
Edit
schedule
Selitys
Oletusasetus
Day
Näyttää valitun aikataulun viikonpäivän.
—
Time
Syötä automaattinen suoritusaika
yksitavuisina numeroina alueelta
00:00 – 23:59.
<Tyhjä>
Operation
Valitse automaattisen suorituksen
toiminnoksi [Power], [Input] tai
[Calibration].
Power
Parameter
Valitse automaattisen suorituksen
parametreiksi seuraavia.
• Kun [Operation]-asetuksena on
[Power]:
[ON] / [OFF]
• Kun [Operation]-asetuksena on
[Input]:
[HDMI] / [DisplayPort] / [D_PC] /
[A_PC1] / [A_PC2] / [COMP] /
[HDBaseT] / [LAN] / [USB]
ON
200
Projektorin Web-näyttövalikko
Napsauttamalla [Add schedule] kohdassa [Time Schedule] pääset [Add schedule]näyttöön, jossa voit lisätä uuden aikataulun valittuun tavalliseen aikatauluun tai
ajanjakson aikatauluun.
Kohde
Add
schedule
Selitys
Oletusasetus
Valitse automaattisen suorittamisen
viikonpäivä. Voit valita useita päiviä.
Tyhjennetty
Time
Syötä automaattinen suoritusaika
yksitavuisina numeroina alueelta
00:00 – 23:59.
<Tyhjä>
Operation
Valitse automaattisen suorituksen
toiminnoksi [Power] tai [Input].
Power
Parameter
Valitse automaattisen suorituksen
parametreiksi seuraavia.
• Kun [Operation]-asetuksena on
[Power]:
[ON] / [OFF]
• Kun [Operation]-asetuksena on
[Input]:
[D_PC] / [A_PC1] / [A_PC2] /
[COMP] / [HDMI] / [HDBaseT] /
[DisplayPort] / [USB] / [LAN]
• Kun [Operation]-asetuksena on
[Calibration]:
LIGHT
ON
Valikko-opas
Day
Projektorin Web-näyttövalikko
201
Projektorin Web-näyttövalikko
Napsauttamalla [Copy schedule to different day] kohdassa [Time Schedule] pääset
[Schedule copy]-näyttöön, jossa voit kopioida aikataulun toiseen päivään valitussa
tavallisessa aikataulussa tai ajanjakson aikataulussa.
Kohde
Schedule
copy
Selitys
Oletusasetus
Copy origin
Valitse kopioitava päivä.
Mon
Registration
Events
Näyttää valitun päivän aikataulutiedot.
<Tyhjä>
Copy to day
Valitse päivä, johon tiedot kopioidaan.
Voit valita useita päiviä.
Tyhjennetty
Langalliset perusverkkoasetukset [Wired]
Asetusnäytön kohdassa [Wired] voit määrittää langallisten yhteyksien
perusverkkotiedot. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä kohdasta “Verkon
asettaminen” (S90).
202
Projektorin Web-näyttövalikko
Kohde
Selitys
Oletusasetus
Näyttää projektorin langallisen MACosoitteen.
Projektorin langallinen
MAC-osoite
IPv4
address
DHCP
Valitse, kytketkö DHCP-toiminnon
päälle vai pois päältä langallisessa
LAN-yhteydessä (IPv4). Seuraavia
asetuksia ei voi määrittää
manuaalisesti, jos tämä asetus on [ON],
sillä IP-osoite haetaan DHCPpalvelimelta.
[IP address]
[Subnet mask]
[Default gateway]
OFF
IP address
Syötä projektorin langallisen LANyhteyden (IPv4) IP-osoite yksitavuisina
numeroina.
192.168.254.254
Subnet
mask
Syötä langallisen LAN-yhteyden (IPv4)
aliverkkomaski yksitavuisina
numeroina.
255.255.255.0
Default
gateway
Syötä langallisen LAN-yhteyden (IPv4)
oletusyhdyskäytävän osoite
yksitavuisina numeroina.
0.0.0.0
IPv6
Määritä, kytketäänkö langallisen LAN
(IPv6) -yhteyden IPv6-toiminto päälle
vai pois päältä.
[OFF]-asetuksen valitseminen estää
sinua määrittämästä seuraavia
asetuksia.
[Autoconfiguration]
[IP address]
[Prefix length]
[Default gateway]
OFF
IPv6
address
ON
IP address
Syötä langallisen LAN-yhteyden (IPv6)
osoite yksitavuisina numeroina tai
kirjaimina väliltä A – F.
<Tyhjä>
Prefix length
Syötä langallisen LAN-yhteyden (IPv6)
etuliitteen pituus yksitavuisina
numeroina.
<Tyhjä>
Default
gateway
Syötä langallisen LAN-yhteyden (IPv6)
oletusyhdyskäytävän osoite
yksitavuisina numeroina tai kirjaimina
väliltä A – F.
<Tyhjä>
203
Projektorin Web-näyttövalikko
Autoconfigu- Valitse, kytketäänkö langallisen LAN
ration
(IPv6) -yhteyden automaattinen
asetustoiminto päälle vai pois päältä.
[ON]-asetuksen valitseminen estää
sinua määrittämästä seuraavia
asetuksia.
[IP address]
[Prefix length]
[Default gateway]
Valikko-opas
MAC address
Projektorin Web-näyttövalikko
Jos TCP/IP-asetuksia muutettiin, laite pitää irrottaa verkosta ja yhdistää uudelleen.
Jos verkon aliverkkomaskia on muutettu, valitse [Subnet mask] yllä olevasta näytöstä ja
aseta uusi aliverkkomaski.
Langattomat perusverkkoasetukset [Wireless]
Asetusnäytön kohdassa [Wireless] voit määrittää langattomien yhteyksien
perusverkkotiedot. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä kohdasta “Verkon
asettaminen” (S90).
Kohde
Selitys
Oletusasetus
MAC address
Näyttää projektorin langattoman MACosoitteen.
Projektorin langaton
MAC-osoite
IPv4
address
DHCP
Valitse, kytketkö DHCP-toiminnon päälle
vai pois päältä langattomassa LANyhteydessä (IPv4). Seuraavia asetuksia
ei voi määrittää manuaalisesti, jos tämä
asetus on [ON], sillä IP-osoite haetaan
DHCP-palvelimelta.
[IP address]
[Subnet mask]
[Default gateway]
OFF
IP address
Syötä projektorin langattoman LANyhteyden (IPv4) IP-osoite yksitavuisina
numeroina.
192.168.253.254
Subnet
mask
Syötä langattoman LAN-yhteyden
(IPv4) aliverkkomaski yksitavuisina
numeroina.
255.255.255.0
Default
gateway
Syötä langattoman LAN-yhteyden
(IPv4) oletusyhdyskäytävän osoite
yksitavuisina numeroina.
0.0.0.0
204
Projektorin Web-näyttövalikko
Kohde
IPv6
address
Wireless
setting
IPv6
Selitys
Määritä, kytketäänkö langaton LAN
(IPv6) -toiminto päälle vai pois päältä.
[OFF]-asetuksen valitseminen estää
sinua määrittämästä seuraavia
asetuksia.
[Autoconfiguration]
[IP address]
[Prefix length]
[Default gateway]
Oletusasetus
OFF
IP address
Syötä langattoman LAN-yhteyden
(IPv6) IP-osoite yksitavuisina
numeroina tai kirjaimina väliltä A – F.
<Tyhjä>
Prefix length
Syötä langattoman LAN-yhteyden
(IPv6) etuliitteen pituus yksitavuisina
numeroina.
<Tyhjä>
Default
gateway
Syötä langattoman LAN-yhteyden
(IPv6) oletusyhdyskäytävän osoite
yksitavuisina numeroina tai kirjaimina
väliltä A – F.
<Tyhjä>
Wi-Fi
Protected
Setup
Valitse langattoman yhteyden
muodostamistapa. Ei käytettävissä PJ
AP-langattomassa LAN-tilassa.
None (Manual)
Mode
Näytä tai valitse langattoman yhteystila.
Ei käytettävissä PJ AP-langattomassa
LAN-tilassa.
infrastructure mode
(select)
Select SSID
Valitse langattoman liityntäpisteen
SSID. Ei käytettävissä PJ APlangattomassa LAN-tilassa.
<Tyhjä>
SSID
Näytä tai valitse langattoman
liityntäpisteen SSID. SSID-tunnuksen
osittainen muokkaus on tuettua PJ APlangattomassa LAN-tilassa.
<Tyhjä>
Security
Näytä tai valitse langattoman
suojausasetusarvo.
Open
Channel
Näytä tai valitse langattoman kanavan
numero. Ei käytettävissä, kun
langattoman LAN-yhteyden tilana on
infrastruktuuritila.
6
205
Projektorin Web-näyttövalikko
ON
Valikko-opas
Autoconfigu- Valitse, kytketäänkö langattoman LAN
ration
(IPv6) -yhteyden automaattinen
asetustoiminto päälle vai pois päältä.
[ON]-asetuksen valitseminen estää
sinua määrittämästä seuraavia
asetuksia.
[IP address]
[Prefix length]
[Default gateway]
Projektorin Web-näyttövalikko
Kohde
Wireless
setting
Selitys
Oletusasetus
Key ID
Näytä tai valitse langattoman WEPavaintunnus. Ei ole käytettävissä, kun
suojausasetuksena on muu kuin WEP.
1
Key type
Valitse langattoman suojausavaimen
syötön tyyppi. Ei käytettävissä PJ AP
langattomassa LAN-tilassa.
ASCII
Key
Syötä langattoman suojausavain.
<Tyhjä>
• Jos TCP/IP-asetuksia muutettiin, laite pitää irrottaa verkosta ja yhdistää uudelleen. Jos
verkon aliverkkomaskia on muutettu, valitse [Subnet mask] yllä olevasta näytöstä ja
aseta uusi aliverkkomaski.
• IPv6-yhdistettävyys ei ole käytettävissä PJ AP -tilassa (S83). [IPv6 address] näkyy
harmaana.
• SSID-tunnuksen osittaisessa muokkauksessa, kun yhteytenä on PJ AP langaton LANtila (S83), voit muokata osaa väliltä PJ- ja _Canon0D. Syötä yksitavuisia
aakkosnumeerisia merkkejä, mukaan lukien yhdysviivat ja alaviivat (1 – 15 merkkiä).
Verkotetun moniprojisoinnin asetusten määrittäminen [NMPJ Password]
Asetusnäytön kohdassa [NMPJ Password] voit määrittää tiedot, jotka tarvitaan
NMPJ-todennukseen. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä kohdasta “Verkon
asettaminen” (S90).
Kohde
Selitys
Oletusasetus
Password
Anna verkotetun moniprojisointiyhteyden
vaatima salasana yksitavuisilla
aakkosnumeerisilla merkeillä (0 – 15
merkkiä).
<Tyhjä>
Confirm password
Syötä vahvistukseksi sama salasana
kuin kohdassa [Password].
<Tyhjä>
Katso lisätietoja verkotetusta moniprojisoinnista (NMPJ) NMPJ-käyttöoppaasta.
Käyttöoppaan lataussivusto: http://www.canon.com/iprj/
206
Projektorin Web-näyttövalikko
Sähköpostin määrittäminen [Mail]
Asetusnäytön [Mail]-kohdassa voit määrittää tiedot, jotka tarvitaan virheviestien ja
testiviestien lähettämiseen. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä kohdasta
“Verkon asettaminen” (S90).
Kohde
Selitys
Oletusasetus
OFF
To:
Syötä virheviestien vastaanottajan
osoite yksitavuisina aakkosnumeerisina
merkkeinä ja symboleina (1 – 63
merkkiä).
MailUserAccount
Cc:
Syötä virheviestien kopioiden
vastaanottajan osoite yksitavuisina
aakkosnumeerisina merkkeinä ja
symboleina (1 – 63 merkkiä).
<Tyhjä>
From:
Syötä virheviestien lähettäjän osoite
yksitavuisina aakkosnumeerisina
merkkeinä ja symboleina (1 – 63
merkkiä).
Projector@canon.co.jp
IPv4 SMTP server IP
address
Syötä SMTP-palvelimen IP-osoite
(IPv4) yksitavuisina numeroina.
0.0.0.0
IPv4 SMTP server port
number
Syötä SMTP-palvelimen portin numero
(IPv4) yksitavuisina numeroina (1 –
65535).
25
IPv6 SMTP server IP
address
Syötä SMTP-palvelimen IP-osoite
(IPv6) yksitavuisina numeroina.
<Tyhjä>
IPv6 SMTP server port
number
Syötä SMTP-palvelimen portin numero
(IPv6) yksitavuisina numeroina (1 –
65535).
25
207
Projektorin Web-näyttövalikko
Valitse, kytketkö virheviestien
lähetystoiminnon päälle vai pois päältä
ja valitsetko käytettäväksi verkoksi IPv4
vai IPv6.
Valikko-opas
Error report
Projektorin Web-näyttövalikko
Kohde
Selitys
Oletusasetus
Mail resend interval*
Syötä viestien uudelleenlähetysten
väliaika virheen sattuessa (yksikkö:
sekunti) väliltä 0 – 59 sekuntia käyttäen
yksitavuisia numeroita.
10
Mail resend times
Syötä yksitavuisia numeroita käyttäen
montako kertaa viesti lähetetään
uudelleen virheen sattuessa. Valitse
väliltä 0 – 255 kertaa.
3
* Kun väliksi on asetettu 0 sekuntia, toistuvia sähköpostin lähetysyrityksiä tehdään
(kuten asetettu kohdassa [Mail resend times]) ilman taukoja yritysten välissä.
Sähköpostin todennusasetukset
Asetusnäytön [Mail]-kohdan valinnassa [Mail auth] voit määrittää
todennusasetukset sähköpostiviesteille, jotka lähetetään virheen sattuessa. Katso
lisätietoa asetusten määrittämisestä kohdasta “Verkon asettaminen” (S90).
Kohde
Selitys
Oletusasetus
Mail authentication
Valitse viestien todennusmenetelmä.
Jos valitaan [OFF], muita viestien
todennusasetuksia ei voida muuttaa.
OFF
User name
Syötä viestien todennuksessa
käytettävä käyttäjänimi yksitavuisina
aakkosnumeerisina merkkeinä ja
symboleina (1 – 63 merkkiä).
<Tyhjä>
Password
Syötä viestien todennuksessa
käytettävä salasana yksitavuisina
aakkosnumeerisina merkkeinä ja
symboleina (1 – 63 merkkiä).
<Tyhjä>
Confirm password
Syötä vahvistukseksi sama salasana
kuin kohdassa [Password].
<Tyhjä>
IPv4 POP3 server IP
address
Syötä POP3-palvelimen IP-osoite
(IPv4) yksitavuisina numeroina.
0.0.0.0
IPv4 POP3 server port
number
Syötä POP3-palvelimen portin numero
(IPv4) yksitavuisina numeroina (1 –
65535).
110
IPv6 POP3 server IP
address
Syötä POP3-palvelimen IP-osoite
(IPv6) yksitavuisina numeroina.
<Tyhjä>
IPv6 POP3 server port
number
Syötä POP3-palvelimen portin numero
(IPv6) yksitavuisina numeroina (1 –
65535).
110
POP before SMTP
response time
Syötä odotusaika POP3-todennuksesta
SMTP-todennukseen (yksikkö:
millisekunteja) käyttäen yksitavuisia
numeroita (0 – 9999 millisekuntia).
300
208
Projektorin Web-näyttövalikko
Testiviestin lähetys
Voit lähettää testiviestin sähköpostiosoitteeseen, joka määritettiin kohdassa [Mail]
asetusnäytön [Mail]-asetuksissa napsauttamalla [Send test mail] näytön
alareunasta.
SNMP-asetukset [SNMP]
Asetusnäytön [SNMP]-kohdassa voidaan määrittää SNMP-protokollaa (Simple
Network Management Protocol) käyttävien projektoreiden hallintaan liittyvät
asetukset. Katso lisätietoa asetusten määrittämisestä kohdasta “Verkon
asettaminen” (S90).
Kohde
Selitys
Oletusasetus
OFF
Receive community
Syötä projektorin tietoja vastaanottavan
yhteisön nimi yksitavuisina
aakkosnumeerisina merkkeinä ja
symboleina (1 – 15 merkkiä).
<Tyhjä>
Password
Syötä yhteisöasetusten salasana
yksitavuisina aakkosnumeerisina
merkkeinä ja symboleina (8 – 15
merkkiä). Salasana voidaan asettaa
vain, kun SNMP-versio on V3.
<Tyhjä>
Confirm password
Syötä vahvistukseksi sama salasana
kuin kohdassa [Password].
<Tyhjä>
209
Projektorin Web-näyttövalikko
Valitse SNMP-toiminnon versio. Jos
valitaan [OFF], muita tämän näytön
asetuksia ei voida muuttaa.
Valikko-opas
SNMP
Projektorin Web-näyttövalikko
Projektorin tietojen määrittäminen [Projector info.]
Asetusnäytön [Projector info.]-kohdassa voit antaa merkityksellisiä kommentteja,
kuten projektoreiden nimet ja asennussijainnit, joita käytetään projektoreiden
tunnistamiseen, kun verkkoon on asennettu useita projektoreita. Katso lisätietoa
asetusten määrittämisestä kohdasta “Verkon asettaminen” (S90).
Kohde
Selitys
Oletusasetus
Projector name
Syötä projektorin nimi yksitavuisina
aakkosnumeerisina merkkeinä ja
symboleina (1 – 63 merkkiä).
Canon Projector001
Comment
Anna mitä tahansa merkityksellisiä
huomautuksia, kuten mihin projektori on
asennettu.
<Tyhjä>
Eräitä merkkejä, kuten #, ei voi käyttää kohdissa [Projector name] ja [Comment].
PJLinkin määrittäminen [PJLink]
Asetusnäytön [PJLink]-kohdassa voit määrittää PJLink-toiminnot, jotka ovat
tavanomaisia ohjattaessa projektoreita verkon kautta. Katso lisätietoa asetusten
määrittämisestä kohdasta “Verkon asettaminen” (S90). Katso lisätietoja PJLinkistä
kohdasta “Mikä on PJLink?” (S192).
210
Projektorin Web-näyttövalikko
Kohde
Selitys
Oletusasetus
ON
PJLink authentication
Valitse, kytketkö PJLink-todennuksen
päälle vai pois päältä. Jos valitaan
[OFF], seuraavia kohtia ei voida
muuttaa.
[Password]
[Confirm password]
ON
Password
Syötä PJLink-todennuksen salasana
yksitavuisina aakkosnumeerisina
merkkeinä (1 – 32 merkkiä).
system
Confirm password
Syötä vahvistukseksi sama salasana
kuin kohdassa [Password].
system
Notify 1
Määritä, lähetetäänkö spontaani
tilailmoitus. [OFF]-asetuksen
valitseminen estää sinua
määrittämästä [Notify 1 IP Address].
OFF
Notify 1 IP Address
Jos [Notify 1] on [ON], määritä
ilmoituksen saajan IP-osoite.
<Tyhjä>
Notify 2
Määritä ilmoitukset useille
vastaanottajille.
OFF
Notify 2 IP Address
Jos [Notify 2] on [ON], määritä
ilmoituksen saajan IP-osoite.
<Tyhjä>
Crestron Electronicsin valmistaman ohjaimen [Crestron] ottaminen
käyttöön
[Crestron e-Control]-näyttö avautuu. Lisätietoja Crestron-ohjaimesta on Crestronin
sivustossa.
http://www.crestron.com
211
Projektorin Web-näyttövalikko
Kytke PJLink-toiminto päälle ja pois
päältä. Jos valitaan [OFF], muita
tämän näytön asetuksia ei voida
muuttaa.
Valikko-opas
PJLink
Projektorin Web-näyttövalikko
IPsec-toiminnon asettaminen [IPsec]
IPsec on protokollajoukko, joka on suunniteltu estämään verkossa lähetettyjen ja
vastaanotettujen IP-pakettien häiritseminen, muuttaminen tai muulla tavalla
vaarantaminen. Koska IPsec lisää tietoturvaa perus-internet-kerrokseen, sen
tarkoituksena on varmistaa tietoturva ilman sovelluksia tai verkkomäärityksiä.
Kohde
Selitys
Oletusasetus
IPsec
Valitse, kytketkö IPsec-toiminnon päälle
vai pois päältä.
OFF
Pre-Shared key
Syötä IKE SA:n muodostamisessa
käytetty esijaettu avain.
<Tyhjä>
Exempt HTTP from
IPsec
Määritä, onko HTTP-tiedonsiirto
vapautettu IPsec-salauksesta (ON) vai
ei (OFF).
ON
• Kun IPsec on käytössä, projektori täytyy määrittää vastaamaan IPseckäyttöolosuhteita, jotka on asetettu muihin laitteisiin, jotka viestivät projektorin kanssa.
• Projektorin tukemat IPsec-käyttöolosuhteet voi tarkastaa projektorin Web-näytöstä.
• [Exempt HTTP from IPsec]-asetuksen asettaminen [OFF] estää pääsyn projektorin
Web-näyttöön, jos IPsec on vahingossa otettu käyttöön muissa laitteissa, jotka viestivät
projektorin kanssa.
Voit välttää pääsyn estämisen määrittämällä tämän asetuksen sulkemaan HTTPtiedonsiirron pois IPsec:stä.
• [Valmiustilan virta-asetus] on [Normaali], eikä sitä voi muuttaa, kun IPsec on käytössä.
• IPsec-toiminnon käyttöönotto vaatii oikeat IPsec-asetukset muissa projektoriin
yhdistetyissä laitteissa, kuten tietokoneissa.
• IPsec-asetuksia ei voi muuttaa, kun [DHCP] (IPv4) on käytössä.
• Kun IPsec-toiminto on käytössä, [DHCP] (IPv4) ja [Automaattiset asetukset] (IPv6) ei
voi muuttaa.
• Kun IPsec-toiminto on käytössä, [TCP/IP] (IPv4) ja [Manuaaliset asetukset] (IPv6) ei
voi muuttaa.
212
Kunnossapito /
Laitteen tekniset tiedot /
Vianetsintä
213
Kunnossapito
Projektorin puhdistaminen
Puhdista projektori usein, jottei pölyä kerry sen pinnalle.
Likainen objektiivi voi pilata näytettävän kuvan laadun.
Älä käytä liimoja, voiteluaineita, öljyjä tai emäksisiä puhdistusaineita
projektorin huoltamisessa. Ne voivat kiinnittyä koteloon ja vaurioittaa
Varoitus sitä, mikä voi johtaa projektorin putoamiseen kiinnityksestään ja
johtaa onnettomuuteen tai loukkaantumiseen.
Huomio
Ennen kuin puhdistat projektoria, sammuta se, odota kunnes tuuletin
pysähtyy ja irrota laite verkkovirrasta ja odota sen jälkeen vähintään
tunti. Muuten voit saada palovammoja, sillä pääyksikkö on erittäin
kuuma heti sen jälkeen, kun projektori on kytketty pois päältä.
Pyyhi projektorin pääyksikkö kevyesti pehmeällä kankaanpalalla.
Jos projektori on hyvin likainen, upota kangaspala veteen, jossa on hiukan
pesuainetta, ja purista kankaanpala hyvin. Pyyhi sillä sen jälkeen projektori
puhtaaksi. Kun olet puhdistanut projektorin, pyyhi se kuivalla kankaalla.
• Älä koskaan käytä puhdistusnestettä tai bensiiniä,
sillä ne voivat vahingoittaa projektorin pintaa.
• Älä käytä kemiallista pölyliinaa.
Huomio • Objektiivin pinta vahingoittuu helposti, älä siis
käytä kovia kankaita tai kovia paperipyyhkeitä.
Ilmansuodattimen vaihtaminen
Vaihda ilmansuodatin seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
2
Kytke projektori pois päältä ja irrota virtapistoke.
Aseta sormesi suodattimen alla
olevaan loveen projektorin
sivussa ja vedä suodatin ulos.
Ilmansuodatin
Ilmansuodattimen
kehyksen kahva
214
Kunnossapito
3
Paina ilmansuodatinta alhaalta
päin ja poista se
ilmansuodattimen kehyksestä.
Ilmansuodatin
Ilmansuodattimen kehys
Asenna uusi ilmansuodatin
kehykseen.
5
Työnnä
ilmansuodatinta pitävä
kehys projektoriin
kunnolla koko
pituudeltaan.
Kunnossapito / Laitteen tekniset tiedot / Vianetsintä
4
215
Kunnossapito
• Kun ilmansuodatin on vaihdettu, nollaa [Ilmansuodatinlaskuri] (S178).
• Käsittele ilmansuodatinta varovasti. Jos ilmansuodatin on viallinen, se ei toimi kunnolla.
• Ilmansuodattimen (osanro: RS-FL05) hankkimiseksi ota yhteys Canon Call Centeriin.
Laitteen tekniset tiedot
■ Tuetut signaalityypit
Tämä projektori tukee seuraavia signaalityyppejä.
Jos tietokoneesi tai AV-laitteesi on yhteensopiva jonkun seuraavan signaalityypin
kanssa, projektorin auto-PC-toiminto valitsee sopivan tulosignaalin tyypin kuvan
näyttämiseksi.
Analog PC
Resoluutio (pisteitä)
640 x 480
720 x 480
720 x 576
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
Signaalityyppi
VGA
–
–
SVGA
–
XGA
1280 x 768
WXGA
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1366 x 768
–
SXGA
–
1400 x 1050
SXGA+
1440 x 900
WXGA+
1600 x 900
1600 x 1200
–
UXGA
1680 x 1050
WSXGA+
1920 x 1080
–
1920 x 1200
WUXGA
Vaakataajuus (kHz)
31,469
31,469
31,250
37,879
31,020
48,363
47,776
47,396
49,702
49,306
60,000
63,981
47,712
64,744
65,317
55,935
55,469
60,000
75,000
64,674
65,290
56,250
67,500
74,038
Pystytaajuus (Hz)
59,940
59,940
50,000
60,317
60,000
60,004
59,870
59,995
59,810
59,910
60,000
60,020
59,790
59,948
59,978
59,887
59,901
60,000
60,000
59,883
59,954
50,000
60,000
59,950
Vaakataajuus (kHz)
31,469
31,469
31,250
37,879
48,363
37,500
45,000
49,702
49,306
63,981
47,712
64,744
65,317
55,935
55,469
60,000
75,000
64,674
65,290
Pystytaajuus (Hz)
59,940
59,940
50,000
60,317
60,004
50,000
60,000
59,810
59,910
60,020
59,790
59,948
59,978
59,887
59,901
60,000
60,000
59,883
59,954
Digital PC
Resoluutio (pisteitä)
640 x 480
720 x 480
720 x 576
800 x 600
1024 x 768
Signaalityyppi
D-VGA
–
–
D-SVGA
D-XGA
1280 x 720
–
1280 x 800
D-WXGA
1280 x 1024
1366 x 768
D-SXGA
–
1400 x 1050
D-SXGA+
1440 x 900
D-WXGA+
1600 x 900
1600 x 1200
–
D-UXGA
1680 x 1050
D-WSXGA+
216
Laitteen tekniset tiedot
Resoluutio (pisteitä)
Signaalityyppi
1920 x 1080
–
1080PsF
(1920 x 1080i)
–
1920 x 1200
D-WUXGA
Vaakataajuus (kHz)
27,000
56,250
67,500
27,000
28,125
33,750
74,038
Pystytaajuus (Hz)
24,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
59,950
Vaakataajuus (kHz)
31,469
37,879
48,363
49,702
49,306
63,981
47,712
64,744
65,317
55,935
55,469
60,000
75,000
64,674
65,290
74,038
Pystytaajuus (Hz)
59,940
60,317
60,004
59,810
59,910
60,020
59,790
59,948
59,978
59,887
59,901
60,000
60,000
59,883
59,954
59,950
HDMI/DisplayPort/HDBaseT
Liittäminen tietokoneeseen
Signaalityyppi
VGA
SVGA
XGA
1280 x 800
WXGA
1280 x 1024
1366 x 768
SXGA
–
1400 x 1050
SXGA+
1440 x 900
WXGA+
1600 x 900
1600 x 1200
–
UXGA
1680 x 1050
WSXGA+
1920 x 1200
WUXGA
Liittäminen AV-laitteisiin
Signaalityyppi
480p
576p
720p
1080i
1080p
Pystytaajuus (Hz)
59,940
50,000
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
50,000
60,000
Vaakataajuus (kHz)
15,734
31,469
15,625
31,250
37,500
45,000
28,125
33,750
56,250
67,500
27,000
28,125
33,750
Pystytaajuus (Hz)
59,940
59,940
50,000
50,000
50,000
60,000
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
Component
Signaalityyppi
480i
480p
576i
576p
720p
1080i
1080p
1080PsF
217
Laitteen tekniset tiedot
Vaakataajuus (kHz)
31,469
31,250
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
56,250
67,500
Kunnossapito / Laitteen tekniset tiedot / Vianetsintä
Resoluutio (pisteitä)
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
Laitteen tekniset tiedot
* Ylläolevan taulukon tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
* Tämä projektori ei tue minkään tietokoneen lähtösignaalia, jonka pistetaajuus (dot clock) on yli 162 MHz.
* Käytä tietokonekaapelia, jossa kaikki nastat on kytketty. Jos kaapelin kaikkia napoja ei ole kytketty,
kuva ei välttämättä näy oikein.
■ Projektori
Mallinimi
Näyttöjärjestelmä
Varsinaisen näyttöalueen
koko
Tehollisten kuvapisteiden
määrä
Muut ominaisuudet
Zoomaus (*4)
Tarkennus
Objektiivin siirron alue
(*4)(*5)
Polttoväli (*4)
F-arvo (*4)
Aktiivimatriisijärjestelmä
1,5x (elektroninen)
Elektroninen
Tyyppi
Sininen laserdiodi + keltainen fosfori
0,71'' / 16:10
2 304 000 (1920 x 1200)
V: -15 % – +55 % (sähkö), H: ±10 % (sähkö)
f = 23,0 – 34,5 mm
F1,89 – F2,65
Minimi: 101,6 cm - maksimi: 1524 cm, projektioetäisyys:
1,3 m - 29,0 m
16 770 000 väriä
7000lm
6600lm
5800lm
4000:1
Tietokoneen signaalitulo
Tulon enimmäisresoluutio 1920 x 1200 pistettä
Videosignaalitulo
Tulon enimmäisresoluutio 1920 x 1200 pistettä
Videosignaalin
tuloliitäntä
Videosignaalit
Kuvan koko / Projektioetäisyys
(*4)
Värien määrä
Kirkkaus (*1) (*2)
Kontrastisuhde (*1) (*3)
Kirkkaussuhde reunasta keskelle
(*1) (*4)
Kaiutin
Tuetut tulosignaalityypit
Näytön
resoluutio
Valolähde
Projektioobjektiivi
Näyttölaite
Optinen järjestelmä
WUX7000Z
WUX6600Z
WUX5800Z
Heijastava nestekidepaneeli (LCOS): 3 paneelia
Värierottelu dikromaattinen peili / polaroiva säteenjakaja ja
värikooste prisman avulla
90 %
1W, mono
Katso “Tuetut signaalityypit” (S216 – S218)
Digital video -tulo
Component video -tulo
15-nastainen mini-D-sub
DVI-I
HDMI
DisplayPort
WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA /
WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA /
WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Analog PC, Component
Digital PC, Analog PC (29-nastainen DVI-liitin)
Digital PC, Digital Video
Digital PC, Digital Video
RJ-45
HDBaseT-tulo (video/ääni/ohjaus/verkko)
Analog PC -tulo
Digital PC -tulo
218
Laitteen tekniset tiedot
Virrankulutus
valmiustilassa
Muut liitännät
ja liittimet
Mallinimi
Miniliitin
Miniliitin
Miniliitin
RS-232C
USB
Melu (Valonlähdetila: Normaali /
Hiljainen 1 / Hiljainen 2)
Käyttölämpötila
Virtalähde
Enimmäisvirrankulutus
Verkko pois, sarjaliikenne:
huoltoportti
Verkko päällä,
sarjaliikenne: huoltoportti
Verkko pois, sarjaliikenne:
HDBaseT
Verkko päällä,
sarjaliikenne: HDBaseT
Vakiomitat
Paino
36 / 32 / 29 dB
36 / 32 / 29 dB
0 °C – 45 °C
AC 100 V – 240 V 50 / 60 Hz
540 W
520 W
WUX5800Z
35 / 32 / 29 dB
470 W
0,28 W
1,6 W
1,5 W
1,6 W
480 mm (L) x 196 mm (K) x 545 mm (S)
Noin 17 kg (ei sisällä objektiivia)
Kaukosäädin, kaukosäätimen paristot, virtajohto, Tärkeitä
tietoja ja takuukortti
Standardit
IEEE802.11b/g/n
Tuetut kanavat
1 CH - 11 CH
Taajuuskaista
2,4 GHz
(*1) Vastaa ISO21118-2012-standardia
(*2) Käyttäessäsi Standard zoom -objektiivia (RS-SL01ST) seuraavilla ehdoilla:
[Kuvatila] > [Esitys], [Liike-epäterävyyden vähennys] > [Pois], [Valonlähdetila] > [Normaali]
Projektorin suojaamiseksi valotehoa voidaan laskea ympäristön lämpötilan noustessa.
(*3) Käyttäessäsi Standard zoom -objektiivia (RS-SL01ST) seuraavilla ehdoilla:
[Kuvatila] > [Esitys], [Liike-epäterävyyden vähennys] > [Pois], [Valonlähdetila] > [Normaali],
[Himmennin] > [Sulje 9]
(*4) Käyttäessäsi Standard zoom -objektiivia (RS-SL01ST).
(*5) Objektiivin siirtotilassa [Normaali]
* 99,99 % tai enemmän LCD-paneelin kuvapisteistä on toimivia. Projisoinnin aikana 0,01 % tai
vähemmän kuvapisteistä voi olla jatkuvasti päällä tai pois nestekidepaneelin ominaisuuksien takia.
* Projektorin jatkuva käyttö pidemmän aikaa saattaa nopeuttaa optisten osien ominaisuuksien
heikkenemistä.
* Tuotteen tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Kunnossapito / Laitteen tekniset tiedot / Vianetsintä
Langaton
liitettävyys
Lisävarusteet
WUX7000Z
WUX6600Z
AUDIO IN
AUDIO OUT
Langallinen kaukosäädin
CONTROL (9-nastainen D-sub)
USB tyyppi A
Laitteen tekniset tiedot
219
Laitteen tekniset tiedot
■ Kaukosäädin
Tyyppi
RS-RC07
Virtalähde
DC 3,0 V käytettäessä kahta AAA-kokoista paristoa
Käyttösäde
Noin 8 m ±25° pysty ja vaaka (infrapunavastaanottimeen)
Mitat
46,5 mm (L) x 23 mm (K) x 159 mm (S)
Paino
56 g
■ Objektiivien tekniset tiedot (lisävaruste)
Nimi
Mallinumero
Standardi zoom -objektiivi
Pitkä zoom -objektiivi
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
Ulkopuoli
Polttoväli
23,0 – 34,5 mm
34,0 – 57,7 mm
F-arvo
1,89 – 2,65
1,99 – 2,83
Leveys
143,4 mm
143,4 mm
Korkeus
106,7 mm
106,7 mm
Pituus
175,3 mm
175,3 mm
Paino
Noin 725 g
Noin 925 g
1,5x
1,7x
Projektioetäisyys
1,3 – 29,0 m
1,9 – 48,5 m
Koon 100
projisointietäisyys
3,21 – 4,82 m
4,72 – 8,05 m
Zoomaussuhde
Lisätietoa objektiivin siirron laajuudesta on kohdassa “Säädöt objektiivin
siirtotoiminnolla” (S71).
220
Laitteen tekniset tiedot
Nimi
Erittäin pitkä zoom -objektiivi
Laaja zoom -objektiivi
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
53,6 – 105,6 mm
15,56 – 23,34 mm
F-arvo
2,34 – 2,81
2,09 – 2,34
Leveys
143,4 mm
143,4 mm
Korkeus
106,7 mm
106,7 mm
Pituus
183,7 mm
183,7 mm
Paino
Noin 1110 g
Noin 1065 g
Mallinumero
Ulkopuoli
Polttoväli
Zoomaussuhde
1,5x
4,6 – 89,0 m
0,9 – 19,5 m
Koon 100
projisointietäisyys
7,64 – 14,94 m
2,15 – 3,23 m
Nimi
Lyhyt kiinteä objektiivi
Ultralaaja zoom-objektiivi
RS-SL03WF
RS-SL06UW
12,8 mm
8,39 mm
F-arvo
2,0
2,40
Leveys
143,4 mm
143,4 mm
Korkeus
106,7 mm
113,7 mm
Mallinumero
Ulkopuoli
Polttoväli
175,3 mm
304,3 mm
Paino
Noin 1060 g
Noin 1520 g
—
—
Projektioetäisyys
0,69 – 5,17 m
0,45 – 3,51 m
Koon 100
projisointietäisyys
1,73 m
1,16 m
Zoomaussuhde
Lisätietoa objektiivin siirron laajuudesta on kohdassa “Säädöt objektiivin
siirtotoiminnolla” (S71).
221
Laitteen tekniset tiedot
Pituus
Kunnossapito / Laitteen tekniset tiedot / Vianetsintä
1,97x
Projektioetäisyys
Laitteen tekniset tiedot
■ Ulkopuoli
WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z
175 mm
196 mm
94 mm
545 mm
480 mm
451,7 mm
431 mm
38,8 mm
222
Laitteen tekniset tiedot
■ Analog PC-2 / COMPONENT -liitäntä
Tätä liitäntää käytetään tietokoneen ANALOG PC- tai COMPONENT-tuloliitäntänä.
Käytä D-sub-tietokonekaapelia.
Liitäntätiedot ANALOG PC -tulolle ja COMPONENT-tulolle ovat samat.
15-nastainen mini-D-sub
Navan nro
1
R
Signaali
2
G
3
4
B
AUKI
Ground
(vaaka-synkr.)
Ground (R)
Ground (G)
Ground (B)
5
6
7
8
Navan nro
Signaali
9
+5 V virta
Ground
10
(pysty-synkr.)
11
Ground
12
DDC-data
13
Vaaka-synkr.
14
15
Pysty-synkr.
DDC-kello
■ Huoltoportti (CONTROL)
Liittimen navat
Signaali
AUKI
RxD
TxD
AUKI
MAA
AUKI
Sisäinen ylösveto
AUKI
AUKI
Tietoliikenteen muoto
Tiedonsiirtotila
Tiedonsiirtonopeus
Merkin pituus
Pysäytysbittejä
223
Laitteen tekniset tiedot
Pariteetti
Vuonohjaus
: RS-232C, asynkroninen, vuorosuuntainen
: 19200 bps
: 8 bittiä
: Vaihdettavissa 1 bitin ja 2 bitin välillä. Oletusasetus tai tila
[Tehdasasetukset]-toiminnon jälkeen on 1 bitti.
: Ei ole
: Ei ole
Kunnossapito / Laitteen tekniset tiedot / Vianetsintä
Navan nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Laitteen tekniset tiedot
Käyttäjäkomennot
Komennot
Virta päällä
Virtalähde
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
POWER=OFF<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 46h 46h
0Dh
GET=POWER<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Fh 57h 45h 52h
0Dh
HDMI
INPUT=HDMI<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh
49h 0Dh
DisplayPort
INPUT=DP<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 50h 0Dh
Digital PC
INPUT=D-RGB<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 2Dh 52h
47h 42h 0Dh
Analog PC-1
INPUT=A-RGB1<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 41h 2Dh 52h
47h 42h 31h 0Dh
Analog PC-2
INPUT=A-RGB2<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 41h 2Dh 52h
47h 42h 32h 0Dh
Component
INPUT=COMP<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 43h 4Fh 4Dh
50h 0Dh
HDBaseT
INPUT=HDBT<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 42h
54h 0Dh
LAN
INPUT=LAN<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 4Ch 41h 4Eh
0Dh
USB
INPUT=USB<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h
0Dh
GET=INPUT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h
0Dh
Standardi
IMAGE=STANDARD<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 53h 54h 41h
4Eh 44h 41h 52h 44h 0Dh
Esitys
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 52h 45h
IMAGE=PRESENTATION<CR> 53h 45h 4Eh 54h 41h 54h 49h 4Fh 4Eh
0Dh
Dynaaminen
IMAGE=DYNAMIC<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 44h 59h 4Eh
41h 4Dh 49h 43h 0Dh
Video
IMAGE=VIDEO<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 56h 49h 44h
45h 4Fh 0Dh
Kuva/sRGB
IMAGE=PHOTO_SRGB<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 48h 4Fh
54h 4Fh 5Fh 53h 52h 47h 42h 0Dh
DICOM Sim
IMAGE=DCM_SIM<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 44h 43h 4Dh
5Fh 53h 49h 4Dh 0Dh
Käyttäjä 1
IMAGE=USER_1<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 31h 0Dh
Käyttäjä 2
IMAGE=USER_2<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 32h 0Dh
Käyttäjä 3
IMAGE=USER_3<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 33h 0Dh
Käyttäjä 4
IMAGE=USER_4<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 34h 0Dh
Käyttäjä 5
IMAGE=USER_5<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 35h 0Dh
GET=IMAGE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h
0Dh
Syöttölähteen saanti
Kuvatila
Kuvatilan saanti
Kirkkaus
Heksalukuina
POWER=ON<CR>
Virta pois
päältä
Virtatilan saanti
Syöttölähde
ASCII
Kirkkausarvon
BRI=<arvo><CR>
asetus
42h 52h 49h 3Dh <numeroarvo> 0Dh
224
Laitteen tekniset tiedot
Komennot
Kirkkauden saanti
Terävyys
Heksalukuina
47h 45h 54h 3Dh 42h 52h 49h 0Dh
Terävyysarvon
SHARP=<arvo><CR>
asetus
Terävyyden saanti
Kontrasti
ASCII
GET=BRI<CR>
47h 45h 54h 3Dh 53h 48h 41h 52h 50h
0Dh
GET=SHARP<CR>
Kontrastiarvon
CONT=<arvo><CR>
asetus
Kontrastin saanti
43h 4Fh 4Eh 54h 3Dh <numeroarvo> 0Dh
47h 45h 54h 3Dh 43h 4Fh 4Eh 54h 0Dh
Auto
ASPECT=AUTO<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 41h 55h
54h 4Fh 0Dh
4:3
ASPECT=4:3<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 34h 3Ah
33h 0Dh
16:9
ASPECT=16:9<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 31h 36h
3Ah 39h 0Dh
16:10
ASPECT=16:10<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 31h 36h
3Ah 31h 30h 0Dh
Zoomaus
ASPECT=ZOOM<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 5Ah 4Fh
4Fh 4Dh 0Dh
Todellinen
koko
ASPECT=TRUE<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 54h 52h
55h 45h 0Dh
GET=ASPECT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 41h 53h 50h 45h 43h
54h 0Dh
Blank päällä
BLANK=ON<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Blank pois
päältä
BLANK=OFF<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 46h 46h
0Dh
GET=BLANK<CR>
47h 45h 54h 3Dh 42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh
0Dh
Kuvasuhteen arvon saanti
Blank-tilan saanti
Kunnossapito / Laitteen tekniset tiedot / Vianetsintä
GET=CONT<CR>
Kuvasuhde
Blank
53h 48h 41h 52h 50h 3Dh <numeroarvo>
0Dh
Laitteen tekniset tiedot
225
Vianetsintä
LED-merkkivalojen tiedot
Jos projektorissa ilmenee vika, projektorin sivussa oleva LED-merkkivalo joko
syttyy tai vilkkuu jatkuvasti projektorin sammutuksen jälkeen.
• Odota, kunnes jäähdytystuuletin pysähtyy, ja irrota virtapistoke pistorasiasta, ennen kuin alat
selvittää ongelmaa.
LEDMerkitys
Syy ja ratkaisu
merkkivalon tila
WARNING- ja
Lämpötila
Lämpötila projektorin sisällä on liian korkea
TEMP-valot
epänormaali jostain syystä tai ympäröivä ilma on
palavat.
lämpimämpää kuin määritelty käyttölämpötila.
Jos ongelma on projektorin sisällä, tarkista onko
projektori asennettu oikein ja toimiiko se
tavalliseen tapaan. Kytke projektori pois päältä ja
anna sen sisustan jäähtyä; yritä sitten käynnistää
laite uudelleen. Jos ilmanotto- tai tuuletusaukko
on tukossa, poista este. Jos ilmansuodatin on
tukossa, vaihda se (S214). Jos sama varoitus
tulee uudelleen, projektorissa saattaa olla
toimintavika.*
WARNING- ja
Viallinen
Valonlähde ei pala. Käynnistä projektori
LIGHT-valot
valonlähde
uudelleen ja tarkasta projisointi. Jos valonlähde
palavat.
ei pala tämän jälkeen, valonlähteen
lähdeohjauspiiri voi olla vioittunut.*
WARNING-valo Vika
Ilmansuodatinta ei ole asennettu oikein. Asenna
(ainoastaan)
suodattimessa ilmansuodatin oikein ja käynnistä projektori
vilkkuu kolme
uudelleen. Jos sama varoitus tulee uudelleen,
kertaa
projektorissa saattaa olla toimintavika.*
toistuvasti.
WARNING-valo Vika
Tuuletin tai jokin muu osa saattaa olla viallinen.
(ainoastaan)
tuulettimessa Irrota projektorin pistoke pistorasiasta. Yhdistä se
vilkkuu neljä
sitten takaisin pistorasiaan ja käynnistä projektori
kertaa
uudelleen. Jos sama varoitus tulee uudelleen,
toistuvasti.
projektorissa saattaa olla toimintavika.*
WARNING-valo Vika
Virtalähteen joihinkin osiin tulee epätavallinen
(ainoastaan)
virtalähteessä jännite tai on tullut jokin muu vika. Irrota
vilkkuu viisi
projektorin pistoke pistorasiasta. Yhdistä se
kertaa
sitten takaisin pistorasiaan ja käynnistä projektori
toistuvasti.
uudelleen. Jos sama varoitus tulee uudelleen,
projektorissa saattaa olla toimintavika. Irrota
projektorin pistoke pistorasiasta.*
226
Vianetsintä
LEDMerkitys
merkkivalon tila
WARNING-valo Ongelma
(ainoastaan)
objektiivin
vilkkuu kuusi
asennuksessa
kertaa
toistuvasti.
Syy ja ratkaisu
Objektiivia ei ole asennettu oikein. Irrota
projektorin pistoke pistorasiasta, asenna
objektiivi oikein ja yhdistä projektori uudelleen
sähkövirtaan. Jos sama varoitus tulee uudelleen,
projektorissa saattaa olla toimintavika.*
* Ota yhteys Canon Call Centeriin.
Oireet ja ratkaisut
■ Projektori ei kytkeydy päälle
Syy
Virtajohto ei ole kunnolla
kiinni.
Virtajohto on juuri
yhdistetty.
Ilmansuodatinta ei ole
asennettu oikein.
Avainpainike on käytössä.
Odota vähintään sekunti projektorin pistorasiaan
kytkemisen jälkeen, ennen kuin painat POWERpainiketta. Et voi kytkeä projektoriin virtaa heti
kiinnitettyäsi virtajohdon (S46).
Kun turvajärjestelmä käytössä, [POWER]
-merkkivalo ei syty kytkiessäsi virtajohdon
pistorasiaan. Tätä turvajärjestelmää ei voida kytkeä
pois päältä. Poista kaikki ilmanotto- tai tuuletusaukon
tukkivat esteet.*
Objektiivia ei ole asennettu oikein. Irrota projektorin
pistoke pistorasiasta, asenna objektiivi oikein ja
yhdistä projektori uudelleen sähkövirtaan. Jos sama
varoitus tulee uudelleen, projektorissa saattaa olla
toimintavika.*
Tarkista, onko ilmansuodatin asennettu oikein
(S214).
Tarkista, että projektorin tai kaukosäätimen
avainpainike (S166) ei ole käytössä.
* Ota yhteys Canon Call Centeriin.
■ Projektorista ei tule kuvaa näkyviin
Syy
Kaapeli ei ole kunnolla
kiinni.
Korjaavat toimet
Tarkista, onko projektori kytketty oikein
tietokoneeseen tai AV-laitteeseen (S77 – S80).
Kunnossapito / Laitteen tekniset tiedot / Vianetsintä
Turvajärjestelmä on
aktivoitunut, koska
ilmanotto- tai
tuuletusaukko on tukossa
ja projektorin sisäinen
lämpötila on noussut.
Objektiivia ei ole
kiinnitetty oikein.
Korjaavat toimet
Tarkista, onko virtajohto kunnolla kiinni (S81).
Vianetsintä
227
Vianetsintä
Syy
Ei ole kulunut vielä
20 sekuntia projektorin
kytkemisestä päälle.
AV-laitteelta ei tule
kuvaa.
Tuloliitännän kytkentää
ei ole suoritettu oikein.
Liitettyä AV-laitetta
koskien ei ole valittu
tulosignaalin tyyppiä.
Tulosignaali on
vääränlainen.
BLANK-toiminto (kuvan
häivytys) on käytössä.
Kuvaa ei näytetä
tietokoneongelman
takia.
Ulkoisen näytön
lähtöliitäntää ei ole
asetettu oikein
tietokoneella.
Tietokoneessa on
valittuna kahden näytön
tila (multi-display).
Kuvatiedostot eivät ole
yhteensopivia USB File
Browser -selaimen
kanssa.
Lähiverkkokaapeli
(suojattu kierretty pari) ei
ole kunnolla kiinni.
Korjaavat toimet
Kun projektori on kytketty päälle, avausnäyttö näkyy
noin 20 sekunnin ajan. Jotta kuvan voisi näyttää heti,
paina OK-painiketta kaukosäätimestä tai
säätöpainikkeista (S34, S38).
Tarkista, että kuva näkyy liitetyssä videokamerassa,
DVD:ssä tai muussa laitteessa.
Tarkista onko AV-laite kytketty oikein projektorin
tuloliitäntään (S37).
Tarkista, että sama tulosignaali on valittu kytketylle
AV-laitteelle [Tulo]-valikosta (S47).
Tarkista onko valittuna oleva tulosignaalin tyyppi
oikea (S130, S216).
Paina BLANK-painiketta kaukosäätimestä (S52).
Kytke ensin projektori ja sitten tietokone pois päältä
ja kytke ne sitten uudelleen päälle.
Kytke ulkoisen näytön lähtö päälle tietokoneella.
Kytke ulkoisen näytön lähtösignaali päälle
painamalla [LCD]- tai [VGA]-toimintonäppäintä tai
näppäintä, jossa on ulkoisen näytön kuva, ja pidä
samalla tietokoneen näppäimistön [Fn]-näppäintä
painettuna. Windows 10-/Windows 8.1-/Windows 7
-käyttöjärjestelmässä kuvan lähtö kytketään päälle
painamalla Windows logo -painike alas ja painamalla
sitten [P]-näppäintä.
Tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvittava
näppäinyhdistelmä riippuu tietokoneen mallista.
Katso lisätietoja tietokoneesi mukana tulleesta
käyttöohjeesta.
Jos kahden näytön tila on valittu, vaihda tietokoneen
näytön lähtö peilikuvatilaan.
Näyttöjen asetustapa vaihtelee tietokoneen
valmistajan mukaan. Katso lisätietoja tietokoneesi
mukana tulleesta käyttöohjeesta.
USB-asemassa olevien kuvien projisoiminen
edellyttää, että kuvat ovat enintään 10912x8640
pikselin kokoisia JPEG-tiedostoja ja niiden nimissä
on yksitavuisia aakkosnumeerisia merkkejä ja että
aseman tiedostojärjestelmä on FAT.
Kun [LAN] tai [HDBaseT] on valittu [Tulo]-valikosta,
tarkista, että lähiverkkokaapeli (suojattu kierretty
pari) on kytketty projektoriin oikein (S82).
228
Vianetsintä
■ Ääntä ei kuulu
Syy
Äänikaapeli ei ole
kunnolla kiinni.
MUTE-toiminto (äänen
mykistys) on käytössä.
Äänen voimakkuus on
säädetty minimiinsä.
Käytössä on
äänikaapeli, jossa on
vastus.
Ääniliitäntä-asetus on
[Pois].
Korjaavat toimet
Tarkista äänikaapelin liitäntä (S80).
Paina MUTE-painiketta kaukosäätimestä (S39).
Säädä äänenvoimakkuutta painalla VOL-painiketta
kaukosäätimestä tai VOL+-painiketta
säätöpainikkeista (S34, S39).
Käytä äänikaapelia, jossa ei ole sisäistä vastusta.
Muuta Ääniliitäntä sopivaan asetukseen (S167).
■ Näkyvä kuva on epätarkka
Tarkista, onko etäisyys heijastuspintaan riittävä
(S63).
Tarkista, onko projektori vinossa heijastuspintaan
nähden. Pieni virhe projektiokulmassa voidaan
korjata Keystone-säädöllä (S103).
Kun projektori siirretään viileästä paikasta kuumaan
paikkaan, saattaa objektiivi höyrystyä. Sumuisuus
haihtuu hetken kuluessa ja projektori pystyy
näyttämään taas normaalin kuvan.
Puhdista objektiivi (S214).
Säädä seurantaa [Autom. PC] (S130)- tai [Seuranta]
(S131)-toiminnolla.
Ota käyttöön liike-epäterävyyden vähennys (S171).
Liike-epäterävyyden vähennys ei ole käytettävissä
projisoinnissa, jossa käytetään USB-asemaa tai
verkotettua moniprojisointia.
Terävyyttä ei voi säätää, kun käytetään jaettua
näyttöä.
Tarkasta objektiivin asennuksen oikeellisuus (S66).
Tarkasta objektiivin asennuksen oikeellisuus (S66).
229
Vianetsintä
Projektori on laitettu
paikkaan, jossa
lämpötilan vaihtelut ovat
suuria.
Objektiivi on likainen.
Seuranta ei toimi
kunnolla.
Video on epäterävä.
Liike-epäterävyyden
vähennys ei ole
käytettävissä.
Terävyysasetus ei ole
käytettävissä.
Objektiivia ei ole
asennettu oikein.
Objektiivin vipua ei ole
siirretty.
Korjaavat toimet
Säädä tarkennusta (S48).
Kunnossapito / Laitteen tekniset tiedot / Vianetsintä
Syy
Kuvaa ei ole tarkennettu
oikein.
Etäisyys
heijastuspintaan on liian
lyhyt.
Projektori ei ole suoraan
heijastuspinnan edessä.
Vianetsintä
■ Projektorilla ei pysty näyttämään kuvaa asianmukaisesti
Syy
Kuva näkyy väärinpäin
pysty- tai
vaakasuunnassa.
Tulosignaalin
pistetaajuus (dot clock)
on yli 162 MHz.
Osa käytettävän
tietokonekaapelin
nastoista on kytkemättä.
Korjaavat toimet
Katto-tai takaprojektion asetus on väärin. Tarkista
[Kuvan kääntö V/P]-asetus [Asennusasetukset]valikosta (S149).
Aseta tietokoneessasi signaalin pistetaajuudeksi (dot
clock) 162 MHz tai vähemmän.
Käytä tietokonekaapelia, jossa kaikki nastat on
kytketty.
■ Projektorin virta sammuu
Syy
Ilmanotto- tai
tuuletusaukko on
tukittuna.
Ilmansuodatin on
likainen.
Käyttöympäristö ei ole
sopiva.
Korjaavat toimet
Tarkista, onko ilmanotto- tai tuuletusaukko tukittuna.
Jos ilmanotto- tai tuuletusaukko on tukittuna, nousee
lämpötila projektorin sisällä ja virta kytkeytyy
automaattisesti pois päältä projektorin
suojelemiseksi ([WARNING]-merkkivalo ja [TEMP]merkkivalo palavat.). Odota, kunnes projektorin
lämpötila laskee ja varmista sitten, että ilmanotto- ja
tuuletusaukot eivät ole tukossa. Kytke sitten
projektori päälle (S26, S33).
Tarkista onko ilmansuodatin pölyn tukkima.
Jos ilmansuodatin on tukossa, vaihda se (S214).
Tarkista, onko käyttölämpötila 0°C – 45°C (S25).
Projektorin asetuksia täytyy säätää, kun projektoria
käytetään 2 300 m:n korkeudessa tai korkeammalla.
Aseta [Asennusasetukset]-valikossa kohdassa
[Edistyneet asetukset] [Suuri korkeus]-asetukseksi
[Päällä] (S152).
■ Projektori ei pysty liittymään verkkoon
Syy
Lähiverkkokaapeli
(suojattu kierretty pari) ei
ole kunnolla kiinni.
Projektori ei ole ollut
päällä tarpeeksi pitkään
(alle 40 sekuntia).
Korjaavat toimet
Tarkista, että lähiverkkokaapeli (suojattu kierretty
pari) on kytketty projektoriin oikein (S82).
Verkkotoiminnot eivät ole käytettävissä, ennen kuin
noin 40 sekuntia on kulunut projektorin virtaan
yhdistämisestä. Odota vähintään 40 sekuntia ja yritä
sitten yhteyttä uudelleen (S88).
230
Vianetsintä
Syy
Projektori ei saa yhteyttä
langattomaan verkkoon.
HDBaseT-lähetin tai
vastaava laite ei ole
päällä.
Korjaavat toimet
Noudata projektorin uudelleen asettamisessa ohjeita,
jotka ovat kohdissa “Verkon asettaminen” (S90 –
S91), “Langaton LAN (Wi-Fi)” (S30) ja “Lisäasetukset
(langaton)” (S187 – S191). Kokeile vaihtaa
projektorin langaton kanava PJ AP -tilassa (S187 –
S191). Kokeile vaihtaa liityntäpisteen langaton
kanava infrastruktuuritilassa. Jos yhteys ei vieläkään
ole mahdollinen, ota yhteys Canon Call Centeriin.
Tarkasta HDBaseT-lähettimen virta.
■ Et saa kaukosäädintä toimimaan
Syy
Korjaavat toimet
Paristoja ei ole
asennettu kunnolla tai
niistä on loppunut virta.
Käytät kaukosäädintä
sen käyttösädettä
kauempaa.
Projektorin ja
kaukosäätimen välillä on
este.
Käytät kaukosäädintä
oloissa, joissa se ei
sovellu käytettäväksi.
Kaukosäätimen kanavaasetus ei vastaa
projektorin asetuksia.
Avainpainike-toiminto
estää kaukosäätimen
toiminnan.
Tarkista, onko paristot asennettu oikein. Jos paristot
on asennettu oikein, vaihda ne uusiin (S40).
Poista este projektorin pääyksikön
infrapunavastaanottimen ja kaukosäätimen välistä tai
osoita kaukosäätimellä esteetöntä reittiä.
Tarkista, onko projektorin pääyksikön kaukosäädön
infrapunavastaanotin suorassa auringonvalossa tai
voimakkaassa valossa (S41).
Tarkista, onko kaukosäätimen kanava-asetusta
muutettu. Voit tarkistaa [Kaukosäätimen kanava]asetuksen [Järjestelmäasetukset]-valikosta (S166).
Tarkista, onko [Avainpainike] käytössä estämässä
kaukosäätimen toimintaa.
Valitse [Järjestelmäasetukset]-valikosta
[Avainpainike]-asetukseksi [Pois] (S166).
Estä valo.
Kunnossapito / Laitteen tekniset tiedot / Vianetsintä
Huoneen valaistuksesta
tulee valoa
infrapunavastaanottimeen.
Tarkista, että käytät kaukosäädintä projektorin
pääyksikön käyttösäteellä (S41).
Vianetsintä
231
Vianetsintä
Tuotteen turvallisuutta koskevat symbolit
Näillä tuotteen symboleilla on seuraavat merkitykset.
Symboli
Merkitys
“PÄÄLLÄ” (virta)
“POIS PÄÄLTÄ” (virta)
Valmiustila
“PÄÄLLÄ/POIS” (paina-paina)
Maadoitus
Suojamaadoitus
Vaarallinen jännite sisällä.
Älä avaa kansia, ellei ohjeissa niin sanota.
Huomio, kuuma pinta.
Älä koske.
Huomio, vaaralliset liikkuvat tuulettimen siivet.
Pysy etäällä liikkuvista tuulettimen siivistä.
Huomio, erittäin kirkas valo.
Älä tuijota sädettä.
Ei kotitalouskäyttöön.
LASERSÄTEILYÄ
232
Hakemisto
A
I
AMX Device Discovery ................... 193
Analog PC-1 / DVI-I -liitäntä.............. 37
Analog PC-2 / COMPONENT
-liitäntä............................................ 37
Asennusasetukset................... 121, 148
AUDIO IN -liitäntä ............................. 37
AUDIO OUT -liitäntä ......................... 37
Auto PC........................................... 130
Avainpainike.................................... 166
Ilmansuodatin..................................214
J
Järjestelmäasetukset ..............121, 160
K
Crestron RoomView........................ 193
Kattokiinnitys ...................................149
Kaukosäädin .......................38, 40, 166
Kielen valinta ...................................171
Kieli .................................................171
Kirkkaus ..........................................139
Kohinanpoisto .................................142
Kontrasti ..........................................139
Kuvan osan zoomaus........................55
Kuvan säätö ............................ 121, 138
D
L
D. ZOOM........................................... 55
Diaesitykset....................... 59, 133, 135
DICOM SIM....................................... 50
Digitaalinen zoomaus........................ 38
Direct virta päällä ............................ 170
DVI-I-liitäntä ...................................... 37
Dynaaminen gamma....................... 142
Langalliset verkot ......................82, 183
Langattomat verkot ...................83, 187
LED-merkkivalo .........................35, 226
Liitännät ja liittimet.............................37
Logo-näyttö ..................................... 162
B
BLANK .............................................. 52
C
M
Muistin värikorjaus .......................... 143
MUTE ................................................54
F
FREEZE............................................ 52
N
G
Näyttöresoluutio (Tietokoneen
valmistelu) ...................................... 48
Näytön asetusten määrittäminen .... 129
Näytön väri ......................................158
Gamma ........................................... 140
H
O
OK .....................................................38
233
Hakemisto
HDBaseT .................................... 5, 168
HDBaseT-liitäntä ................... 37, 80, 82
HDMI-liitäntä ..................................... 37
Hakemisto
P
W
Palauta.................................... 147, 179
PJLink ..................................... 192, 210
Projektori käynnissä........................ 162
Projisoiminen usealla projektorilla
............................................. 114, 134
WARNING-valo .........................35, 226
Wi-Fi ....................................................6
Y
Ympäristön valaistus .......................141
Ympäristön valon vaikutus ..............141
R
Reunan häivytys ................. 5, 108, 154
Ä
S
Äänen vaimentaminen.......................54
Äänenvoimakkuuden säätäminen .....54
Salasana ................................. 172, 173
Seuranta ......................................... 131
Signaalityyppi.................................. 216
Sivusäätimet ..................................... 34
Syöttöasetukset ...................... 121, 129
T
Takaprojektio................................... 149
Terävyys.......................................... 140
Testikuvio ........................................ 107
Tiedot ...................................... 121, 195
Tietokoneeton moniprojisointi ......... 134
Tuloliitäntä......................................... 37
U
USB-portti ......................................... 37
V
VALIKKO......................................... 119
Valikko............................................. 119
Verkkoasetukset...................... 121, 180
Verkon salasana ............................. 181
Verkotettu moniprojisointi (NMPJ)
................................................. 6, 206
Virransäästöasetukset ...................... 53
VOL................................................... 54
Värin säätö 6 akselilla ..................... 144
234
Vaihtoehto
• Kattokiinnike
Osanro: RS-CL15*1
• Kattokiinnitysvarsi
Osanro: RS-CL17*1
• Kattokiinnitysputki
(350 – 550 mm)
Osanro: RS-CL08*2
• Kattokiinnitysputki
(550 – 950 mm)
Osanro: RS-CL09*2
• Ilmansuodatin
Osanro: RS-FL05
• Kaukosäädin
Osanro: RS-RC07
• Kaukosäädin
Osanro: RS-RC05
*1 Kiinnittäessäsi projektorin kattoon sekä kattoteline (RS-CL15) että kattokiinnitysvarsi
(RS-CL17) ovat pakollisia.
*2 Käytä yllä mainittuja tuotteita kiinnittäessäsi projektorin kattoon.
235
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7538-001
©CANON INC.2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising