Canon | PowerShot SX70 HS | User manual | Canon PowerShot SX70 HS User manual

Canon PowerShot SX70 HS User manual
Doplňujúce informácie
SLOVENSKY
© CANON INC. 2018
CEL-SX5BA2R0
Mapa systému
Dodané príslušenstvo
Popruh na krk
Súprava batérií
LP-E12*1
Nabíjačka batérií
LC-E12*1
Príslušenstvo objektívu
Filter objektívu značky Canon
(s priemerom 67 mm)*4
Kábel USB (koncovka do fotoaparátu: Micro-B)*2
Pamäťová karta
Čítacie
zariadenie na
pamäťové karty
Počítač
Tlačiarne kompatibilné so štandardom PictBridge
Ďalšie príslušenstvo
Bezdrôtové diaľkové
ovládanie BR-E1
Kábel HDMI
(koncovka do fotoaparátu: typ D)*3
*1
*2
*3
*4
Slnečná clona
LH-DC90
Diaľková spúšť
RS-60E3
Televízor/
monitor
Možno zakúpiť aj samostatne.
K dispozícii je aj originálne príslušenstvo značky Canon (prepojovací kábel IFC-600PCU).
Používajte bežne dostupný kábel s dĺžkou do 2,5 m.
Vyžaduje adaptér filtra FA-DC67A.
2
Tabuľky funkcií a ponúk
Funkcie dostupné vo všetkých režimoch snímania
Režim snímania
Funkcia
Použitie blesku
Čas uzávierky
Auto flash/Automatický blesk
–
–
–
O
O
O
–
–
–
O
O
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Flash on/Zapnutý blesk
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Slow synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky
–
O
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Flash off/Vypnutý blesk
O
O
O
O
–
O
O
O
–
O
–
Tv (predvolené: 1/125)
O
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
–
Prepínanie programov
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pamäť AE
O
O
O
O
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Pamäť FE
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hodnota clony
Av (predvolené: f/4,0)
Macro/Makrosnímky
O
O
O
O
–
–
O
–
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Rozsah zaostrenia
Normal/Normálny
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Manual focus/Manuálne zaostrovanie
O
O
O
O
–
–
O
–
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Výber bodu AF
Poloha bodu AF
O
O
O
O
–
–
–
O
–
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
–
–
Rám pri komponovaní – vyhľadávanie
Rám pri komponovaní – zamknutie
V strede/mimo stredu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.
3
Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania
Režim snímania
Funkcia
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
–
O
O
Tracking AF/Sledovanie s AF
O
O
O
O
O
–
–
–
–
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
–
–
–
Spot AF/Bodové AF
O
O
O
O
–
–
O
O
–
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
–
–
–
1-point AF/1-bodové AF
O
O
O
O
–
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+Tracking/+Sledovanie
AF method/Spôsob AF
AF operation/
Ovládanie režimu AF
Drive mode/
Režim riadenia
One-Shot AF/Automatické zaostrovanie pri jednom zábere
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Servo AF/Pomocné automatické zaostrovanie
O
O
O
O
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Single shooting/Jednotlivé snímky
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
O
–
O
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
High speed continuous/Rýchle sériové snímanie
O
O
O
O
O
–
Low speed continuous/Pomalé sériové snímanie
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Self-timer:10 sec/remote/Samospúšť: 10 s/diaľková / Self-timer:2 sec/
Samospúšť: 2 s
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Self-timer:Continuous/
Samospúšť: nepretržitá
O
O
O
O
O
–
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 – 10 (zábery)
Evaluative metering/Hodnotiace meranie
Metering mode/
Režim merania
Spot metering/Bodové meranie
Center-weighted average/Celoplošné so zdôrazneným stredom
RAW
Image quality/
Kvalita snímok
–
/
–
JPEG
/
/
/
O
O
O
O
–
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.
4
Režim snímania
Funkcia
(pri nastavenom formáte NTSC)
Movie rec. size/Veľkosť
zaznamenaných
videozáznamov
(pri nastavenom formáte PAL)
ISO Speed/Citlivosť ISO
White balance/
Vyváženie bielej farby
WB Shift/Bkt./Posun/
stupňovanie vyváženia
bielej farby
Style settings/
Nastavenia štýlu
3840 × 2160, 29,97 sním./s (4K)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
1920 × 1080, 59,94 sním./s (Full HD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1920 × 1080, 29,97 sním./s (Full HD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1280 × 720, 59,94 sním./s (HD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
3840 × 2160, 25,00 sním./s (4K)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
1920 × 1080, 50,00 sním./s (Full HD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1920 × 1080, 25,00 sním./s (Full HD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1280 × 720, 50,00 sním./s (HD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Auto/Automaticky
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Other/Iná
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
Auto/Automaticky
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Daylight/Denné svetlo / Shade/Tieň / Cloudy/Zamračené / Tungsten light/
Žiarovka / White fluorescent light/Biela žiarivka / Flash/Blesk / Custom/
Vlastné
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Shift/Posun (korekcia vyváženia
bielej farby)
B9 – 0 – A9/G9 – 0 – M9
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Bracket/Séria (nastavenie série
vyváženia bielej farby)
Smery B/A, M/G: ±3 stupne,
s krokom 1 stupeň
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Clear all/Zrušiť všetko
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Auto/Automaticky
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
–
–
–
–
O
O
Standard/Štandardný
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
O
O
O
O
O
O
Vivid/Živý / Neutral/Neutrálny / B/W/Čiernobielo / Sepia/Sépiový efekt
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.
5
Režim snímania
Funkcia
Disable/Zakázať
Low/Nízka
Auto Lighting Optimizer/
Automatická
Standard/Štandardná
optimalizácia úrovne
High/Vysoká
osvetlenia
Disable during man expo/Zakázať
[
počas manuálnej expozície
] On/Zap. / [
] Off/Vyp.
Still img aspect ratio/
Pomer strán fotografií
/
Miniature effect movie/
Videozáznam s efektom Off/Vyp. / 5x / 10x / 20x
miniatúry
Video snapshot/
Videomomentka
Brightness/Jas
Video snapshot/Videomomentka
Disable/Zakázať / Enable/Povoliť
Rozsah: ±2
Rozsah: ±3
Režim snímania: Špeciálny motív
–
–
O
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
O
O
–
–
O
O
–
–
O
O
–
–
–
O
O
O
O
O
–
–
O
O
–
–
O
O
–
–
–
–
O
O
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Background blur/
Rozmazanie
pozadia
Auto/Automaticky / Off/Vyp.
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Smooth skin effect/
Efekt hladkej
pokožky
+1 – +3
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Color tone/
Farebný odtieň
Standard/Štandardný / 2 studené úrovne / 2 teplé úrovne
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.
6
Režim snímania
Funkcia
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Grainy B/W/Zrnitý čiernobiely
Low/Nízky /
Contrast/Kontrast Standard/Štandardný /
High/Vysoký
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
Soft focus/Jemné zaostrenie
Low/Nízke /
Soft focus/
Standard/Štandardné /
Jemné zaostrenie
High/Vysoké
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
Fish-eye effect/Efekt rybieho oka Effect/Efekt
Low/Nízky /
Standard/Štandardný /
Strong/Silný
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
Art bold effect/
Výrazný umelecký efekt
Effect/Efekt
Low/Nízky /
Standard/Štandardný /
High/Vysoký
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
Water painting effect/
Efekt vodomaľby
Color density/
Intenzita farieb
Light/Nízka /
Standard/ Štandardná /
Deep/Vysoká
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
Toy camera effect/
Efekt hračkárskeho fotoaparátu
Color tone/
Farebný odtieň
Cool tone/
Studený odtieň /
Standard/Štandardný /
Warm tone/
Teplý odtieň
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Režim snímania: Kreatívne filtre
Filter effect level/
Úroveň efektu filtra
Type of filter effect/
Typ efektu filtra
Miniature effect frame position/
Center/other / Stred/iná
Set Miniature effect/
Poloha rámu efektu miniatúry
Nastavený efekt
Miniature effect frame orientation/
miniatúry
Landscape/Na šírku / Portrait/Na výšku
Otočenie rámu efektu miniatúry
Režim snímania: Režim videozáznamov
Nastavený efekt
miniatúry
Miniature effect frame position/
Poloha rámu efektu miniatúry
Center/other / Stred/iná
Miniature effect frame orientation/
Landscape/Na šírku / Portrait/Na výšku
Otočenie rámu efektu miniatúry
O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.
7
Nastavenia režimu snímania
Režim snímania
Funkcia
Shooting Mode/ Režim snímania
Pozrite si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Image quality/Kvalita snímok
Pozrite si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Still img aspect ratio/Pomer strán fotografií
Pozrite si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Image review/Kontrola snímky Off/Vyp. / 2 sec./2 s / 4 sec./4 s / 8 sec./8 s / Hold/Podržať
Flash settings/
Nastavenia blesku
ISO speed settings/
Nastavenia citlivosti ISO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Auto/Automaticky
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Manual/Manuálne
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Flash exp. comp/
Korekcia expozície
blesku
0 (predvolené)
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
–
-2 – 2
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1st curtain/Prvá lamela
Shutter sync./
Synchronizácia uzávierky 2nd curtain/Druhá lamela
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Flash output/Výkon blesku Min / Med/Stredný / Max
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Red-eye lamp/Výbojka
redukcie červených očí
On/Zap. / Off/Vyp.
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
–
On/Zap.
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Off/Vyp.
Drive mode/Režim riadenia
Expo.comp./AEB/
Korekcia expozície/AEB
O
Flash mode/Režim
blesku
Safety FE/
Bezpečná FE
Date stamp /
Označenie dátumom
O
Pozrite si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Off/Vyp.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Date/Dátum / Date & Time/Dátum a čas
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Exposure comp./Korekcia expozície (rozsah: ±3)
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AEB (rozsah: ±2)
O
O
O
O
–
ISO speed/Citlivosť ISO
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Max for Auto/Max. pre automatický režim
O
O
O
O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.
8
Režim snímania
Funkcia
ISO speed settings/
Nastavenia citlivosti ISO
ISO speed/Citlivosť ISO AUTO (predvolené)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia
Pozrite si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Metering mode/Režim merania
Pozrite si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Metering timer/
Časovač merania
Expo. simulation/
Simulácia expozície
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
4 sec./4 s
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8 sec./8 s
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
16 sec./16 s / 30 sec./30 s / 1 min. / 3 min.
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Disable/Zakázať
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
White balance/Vyváženie bielej farby
Pozrite si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Custom White Balance/Vlastné vyváženie bielej farby
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
WB Shift/Bkt./Posun/stupňovanie vyváženia bielej farby
Pozrite si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Style settings/Nastavenia štýlu
Pozrite si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
HDMI info disp/Zobrazenie
informácií na výstupe HDMI
–
With info/S informáciami / Clean /
output/Čisté/výstup
output/Čisté/výstup / Clean /
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AF operation/Ovládanie režimu AF
Pozrite si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
AF method/Spôsob AF
Pozrite si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Disable/Zakázať
O
O
O
O
–
–
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
AF-assist beam firing/Zapnutie Enable/Povoliť
pomocného reflektora AF
Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Continuous AF/Nepretržité AF
O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.
9
Režim snímania
Funkcia
Peaking/Obrysy
MF peaking settings/
Nastavenia obrysov MF
Safety MF/Bezpečné MF
MF-point zoom/
Bodové priblíženie MF
IS settings/
Nastavenia stabilizácie obrazu
Auto level/
Automatické vyrovnávanie
Digital zoom/Digitálny zoom
Recall zoom/MF settings/
Vyvolať nastavenia zoomu/MF
O
O
O
O
–
–
O
–
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Off/Vyp.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Level/Úroveň
High/Vysoká / Low/Nízka
O
O
O
O
–
–
O
–
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Color/Farba
Red/Červená / Yellow/Žltá / Blue/Modrá
O
O
O
O
–
–
O
–
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
On/Zap.
O
O
O
O
–
–
O
–
–
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Off/Vyp.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
5x/10x
O
O
O
O
–
–
–
–
–
O
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Off/Vyp.
Off/Vyp. / On/Zap.
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Shoot only/Iba pri snímaní
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
Dynamic IS/Dynamický Low/Nízky / Standard/Štandardný
stabilizátor obrazu
High/Vysoký
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Enable/Povoliť / Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Standard/Štandardný
O
O
O
O
O
O
–
O
–
O
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Off/Vyp.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1.6x/2.0x
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
On/Zap.
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Off/Vyp.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
On/Zap.
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Off/Vyp.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
IS mode/Režim
stabilizácie obrazu
Zoom memory/Pamäť
zoomu
MF memory/Pamäť MF
Digest type/Typ krátkeho
videozáznamu
On/Zap.
Include stills/Vrátane fotografií / No stills/Bez fotografií
O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.
10
Režim snímania
Funkcia
Display area/Oblasť
zobrazenia
Auto zoom/Automatické
priblíženie
Centering/Stred
Small/Malá / Medium/Stredná / Large/Veľká
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Off/Vyp.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Auto/Automaticky / Face/Tvár / Upper body/Vrchná časť tela /
Whole body/Celé telo / Manual/Manuálne
–
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
–
O
–
On/Zap.
O
O
O
O
O
–
–
–
–
O
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
–
–
–
Off/Vyp.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Movie rec. size/Veľkosť zaznamenaných videozáznamov
Sound rec./
Záznam zvuku
Sound recording/
Záznam zvuku
Rec. level/
Úroveň záznamu
Wind filter/Attenuator/
Zvukový filter pre
veterné podmienky/
Tlmič
Video snapshot/
Videomomentka
Pozrite si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
Auto/Automaticky / Enable/Povoliť
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Manual/Manuálne
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
0 – 47 – 63 dB
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Wind filter/Zvukový Auto/Automaticky
filter pre veterné
Disable/Zakázať
podmienky
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Disable/Zakázať /
Enable/Povoliť
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Auto/Automaticky
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Attenuator/Tlmič
Video snapshot/
Videomomentka
Disable/Zakázať / Enable/Povoliť
Album settings/
Nastavenia albumu
Create a new album/Vytvoriť nový album /
Add to existing album/
Pridať do existujúceho albumu
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Playback time/
Čas prehrávania
4 sec./4 s / 6 sec./6 s / 8 sec./8 s
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Playback effect/
Efekt pri prehrávaní
1/2x speed/1/2x rýchlosť / 1x speed/1x
rýchlosť / 2x speed/2x rýchlosť
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Show confirm msg/
Zobraziť potvrdenie
Enable/Povoliť / Disable/Zakázať
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Pozrite si časť „Nastavenia na obrazovke rýchleho ovládania“ (= 4).
O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.
11
Režim snímania
Funkcia
Time-lapse/Časozberný
Disable/Zakázať / Scene 1/Motív 1 /
Scene 2/Motív 2 / Scene 3/Motív 3
Interval/shots/Interval/zábery
Time-lapse movie/
Časozberný videozáznam
Movie rec. size/
Veľkosť
zaznamenaných
videozáznamov
/
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Auto exposure/
Automatická expozícia
Fixed 1st frame/Pevná 1. snímka /
Each frame/Každá snímka
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Screen auto off/
Automatické vypnutie
displeja
Disable/Zakázať / Enable/Povoliť
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Beep as img taken/
Pípnutie pri snímaní
Enable/Povoliť / Disable/Zakázať
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Remote control/
Diaľkové ovládanie
Disable/Zakázať / Enable/Povoliť
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Movie Servo AF/
Pomocné automatické
zaostrovanie pri
videozáznamoch
Enable/Povoliť / Disable/Zakázať
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
Enable/Povoliť
Auto slow shutter/
Automatický dlhý čas uzávierky Disable/Zakázať
O Dostupné alebo automaticky nastavené. – Nedostupné.
12
Uzávierka
Technické parametre
Obrazový snímač
Veľkosť snímky.................................................. Typ 1/2,3
Počet efektívnych pixlov fotoaparátu
(Spracúvanie snímok môže spôsobiť
zníženie počtu pixlov.)............................................ Približne 20,3 milióna pixlov
Celkový počet pixlov.......................................... Približne 21,1 milióna pixlov
Objektív
Ohnisková vzdialenosť (ekvivalent 35 mm filmu)... 3,8 – 247,0 mm (21 – 1 365 mm)
Priblíženie pomocou zoomu.............................. 65-násobné
Rozsah pri snímaní (meraný od konca objektívu)
Režim snímania
*
Rozsah
zaostrenia
Maximálna širokouhlá
poloha ( )
Maximálne priblíženie
teleobjektívom ( )
–
0 cm – nekonečno
1,8 m – nekonečno
5 cm – nekonečno
1,8 m – nekonečno
0 – 50 cm
–
Ďalšie režimy
* Rovnaké aj pri manuálnom zaostrovaní.
Čas uzávierky
Automatický režim (automatické nastavenia)
Max. Tv....................................................... 1 s
Min. Tv........................................................ 1/2000 s
Rozsah vo všetkých režimoch snímania
Max. Tv....................................................... 15 s
Min. Tv........................................................ 1/2000 s
Dostupné hodnoty Tv (sekundy)
Režim snímania.......................................... Režim M, režim Tv, manuálna expozícia
videozáznamu
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2, 1,6, 1,3,
1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8,
1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40,
1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160,
1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640,
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000
Clona
Clonové číslo
Širokouhlá poloha transfokátora........................ 3,4 – 8,0
Priblíženie teleobjektívom.................................. 6,5 – 8,0
13
Ovládanie blesku
Vstavaný blesk
Dosah blesku (širokouhlá poloha transfokátora)
Najbližší bod............................................... Približne 50 cm
Najvzdialenejší bod..................................... Približne 6,5 m
Dosah blesku (priblíženie teleobjektívom)
Najbližší bod............................................... Približne 1,8 m
Najvzdialenejší bod..................................... Približne 4,0 m
Hľadáčik a displej
Elektronický farebný hľadáčik
Veľkosť displeja................................................. Typ 0,39
Počet bodov....................................................... Približne 2,36 milióna bodov
Displej
Typ..................................................................... Farebná obrazovka TFT z tekutých
kryštálov
Veľkosť displeja................................................. 7,5 cm (3,0-palcový)
Počet bodov....................................................... Približne 0,92 milióna bodov
Snímanie
Digitálny zoom
Priblíženie.......................................................... Približne 4-násobné
Maximum pri optickom zoome........................... Približne 260-násobné
Ohnisková vzdialenosť
(priblíženie teleobjektívom, ekvivalent 35 mm filmu).... Ekvivalent približne 5 460 mm
ZoomPlus (počet pixlov pri zaznamenávaní L)......... Približne 130-násobné
Sériové snímanie
Rýchlosť snímania*
Automatické zaostrovanie pri jednom zábere
Rýchlosť sériového snímania
(rýchleho)............................................... Max. približne 10,0 sním./s
Rýchlosť sériového snímania
(pomalého)............................................. Max. približne 3,0 sním./s
Pomocné automatické zaostrovanie
Rýchlosť sériového snímania
(rýchleho)............................................... Max. približne 5,7 sním./s
Rýchlosť sériového snímania
(pomalého)............................................. Max. približne 3,0 sním./s
* Rýchlosť sériového snímania sa môže znížiť z dôvodu nasledujúcich faktorov:
hodnota Tv, hodnota Av, podmienky objektu, prostredie pri snímaní, použitie blesku, citlivosť ISO,
poloha zoomu
Záznam
Formát súborov........................................................ Kompatibilný so špecifikáciou DCF
a štandardom DPOF (verzia 1.1)
Typ údajov
Fotografie
Formát záznamu......................................... Exif 2.31 (DCF 2.0)
Snímka (Snímky vo formáte RAW
sa prevedú na 12-bitový formát.)....................... JPEG/RAW (originálna kompresia CR3 od
spoločnosti Canon: 14-bitový formát RAW)
Videozáznamy
Formát záznamu......................................... MP4
Video........................................................... MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk............................................................ MPEG-4 AAC-LC (stereofónny)
Počet zaznamenaných pixlov, počet záberov na pamäťovú kartu
Fotografie
Pri použití 32 GB pamäťovej karty UHS-I s triedou rýchlosti UHS 3
Veľké jemné Približne 3 968 snímok
RAW
Približne 1 037 snímok
14
Napájanie
Súprava batérií......................................................... LP-E12
Počet fotografií
(podľa pokynov asociácie CIPA: pri izbovej teplote 23 °C)
Zapnutý displej............................................ Približne 325 snímok
Zapnutý elektronický farebný hľadáčik....... Približne 255 snímok
Počet fotografií (ekologický režim zapnutý)
Zapnutý displej............................................ Približne 405 snímok
Čas záznamu videozáznamov
(podľa pokynov asociácie CIPA: pri izbovej teplote 23 °C)
Zapnutý displej............................................ Približne 85 min.
Zapnutý elektronický farebný hľadáčik....... Približne 75 min.
Čas záznamu videozáznamov (sériové snímanie)*
Zapnutý displej............................................ Približne 130 min.
Zapnutý elektronický farebný hľadáčik....... Približne 115 min.
* Celkový čas snímania pri snímaní za nasledujúcich podmienok:
-Automatický režim s predvolenými nastaveniami
- Bez približovania a iných operácií
-Keď jeden záznam dosiahne max. čas záznamu a snímanie sa automaticky zastaví/obnoví
Čas prehrávania
(čas pri prehrávaní prezentácie fotografií). ................ Približne 6 hod.
Rozhranie
Drôtové
Konektor DIGITAL.............................................. Micro USB (kompatibilný s rozhraním
Hi‑Speed USB)
Konektor HDMI OUT.......................................... Typ D
Wi-Fi
Súlad so štandardmi................................... IEEE802.11n/g/b
Prenosová frekvencia
Frekvencia........................................... 2,4 GHz
Kanály.................................................. 1 – 11
Zabezpečenie
Režim infraštruktúry............................. WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
* Kompatibilné s protokolom
Wi-Fi Protected Setup
Režim fotoaparátu ako
prístupového bodu............................... WPA2-PSK (AES)
Prevádzkové prostredie
Teplota...................................................................... Min. 0 °C, max. 40 °C
Rozmery (podľa pokynov asociácie CIPA)
Šírka......................................................................... Približne 127,1 mm
Výška........................................................................ Približne 90,9 mm
Hĺbka........................................................................ Približne 116,6 mm
Hmotnosť (podľa pokynov asociácie CIPA)
Vrátane súpravy batérií a pamäťovej karty............... Približne 610 g
Len telo fotoaparátu................................................. Približne 574 g
Bezdrôtové
Bluetooth
Súlad so štandardmi................................... Bluetooth, verzia 4.1
(nízkoenergetická technológia Bluetooth)
15
Súprava batérií LP-E12
Typ............................................................................ Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Menovité napätie...................................................... 7,2 V, jednosmerný prúd
Kapacita batérií........................................................ 875 mAh
Rozsah prevádzkovej teploty................................... Nabíjanie: 5 °C – 40 °C
Snímanie: 0 °C – 40 °C
Nabíjačka batérií LC-E12
Kompatibilná batéria................................................. Súprava batérií LP-E12
Čas nabíjania........................................................... Približne 2 hodiny (pri izbovej teplote)
Menovitý vstup......................................................... 100 – 240 V, striedavý prúd (50/60 Hz)
Menovitý výstup........................................................ 8,4 V, jednosmerný prúd 540 mA
Rozsah prevádzkovej teploty................................... 5 °C – 40 °C
zz Všetky údaje uvedené vyššie sú založené na testovacích štandardoch spoločnosti
Canon a testovacích štandardoch a pokynoch asociácie CIPA (Camera & Imaging
Products Association).
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising