Canon | Speedlite EL-100 | User manual | Canon Speedlite EL-100 User manual

Canon Speedlite EL-100 User manual
SPEEDLITE EL-100
Doplňujúce informácie
SLOVENSKY
CEL-SX5GA2R0
Smerné čísla pre manuálny blesk
ISO 100, pribl. v metroch
Výkon blesku
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
2
Zábleskové pokrytie (mm)
24
50
21,0
26,0
14,8
18,4
10,5
13,0
7,4
9,2
5,3
6,5
3,7
4,6
2,6
3,3
1,9
2,3
Maximálny počet súvislých stroboskopických zábleskov
Výkon
blesku
1/4
Hz
1
2–3
4
5
6
7
8–9
4
3
3
3
2
2
2
1/8
7
7
6
5
5
5
4
1/16
1/32
1/64
1/128
15
30
50
80
15
30
50
80
12
25
40
70
12
25
40
70
12
25
40
60
12
25
35
60
8
25
35
60
Výkon
blesku
1/4
Hz
10 – 14
15 – 19
20 – 50
60 – 199
250 – 500
2
2
2
2
2
1/8
4
4
4
4
4
1/16
1/32
1/64
1/128
8
20
30
60
8
18
25
50
8
16
20
40
8
12
15
40
8
10
10
30
So zobrazením počtu zábleskov „----“
zzPri nastavení na 1 – 199 Hz
Výkon blesku
Maximálny
počet zábleskov
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
2
4
8
12
15
40
zzPri nastavení na 250 – 500 Hz
Výkon blesku
Maximálny
počet zábleskov
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
2
4
8
10
10
30
3
Systém EL-100
"
#
Snímanie s bezdrôtovým bleskom
pomocou optického prenosu
Vysielač
Prijímač
$
"
%
'
&
#
" Speedlite EL-100
# Miniatúrny stojan (dodáva sa s bleskom EL-100)
$ Blesk Speedlite/makroblesk/vysielač vybavený
bezdrôtovou funkciou vysielacej jednotky pomocou
optického prenosu
% Fotoaparáty EOS DIGITAL vybavené bezdrôtovou
funkciou vysielacej jednotky pomocou optického prenosu
prostredníctvom zabudovaného blesku
& Blesk Speedlite vybavený bezdrôtovou funkciou prijímača
pomocou optického prenosu
Modely, ktoré nepodporujú prepínanie skupín bleskov, sa musia
používať ako prijímače skupiny A.
' Kábel s drážkou na externý blesk OC-E3
4
Technické parametre
ooTyp
Typ:
Automatický blesk E-TTL II/E-TTL
Blesk Speedlite, ktorý sa nasadzuje do pätice
ooHlava blesku (jednotka emitujúca svetlo)
Smerné číslo:
Zábleskové pokrytie:
Trvanie záblesku
(bežné snímanie):
Prenos informácií
o farebnej teplote:
Približne 26,0 (pri zábleskovom pokrytí 50 mm,
citlivosti ISO 100, v metroch)
Blesk Speedlite, ktorý sa nasadzuje do pätice
Podporuje zorný uhol pri snímaní s objektívom
s ohniskovou vzdialenosťou 24 – 50 mm (objektívy RF/EF)
alebo 15 – 30 mm (objektívy EF-S/EF-M)
1/1 blesku: pribl. 1/1100 s 1/2 blesku: pribl. 1/2000 s
1/4 blesku: pribl. 1/4100 s 1/8 blesku: pribl. 1/7300 s
1/16 blesku: pribl. 1/12000 s 1/32 blesku: pribl. 1/17000 s
1/64 blesku: pribl. 1/23000 s 1/128 blesku: pribl. 1/28000 s
Pri spustení blesku sa informácia o farebnej teplote svetla
blesku prenesie do fotoaparátu
ooNastavenie expozície
Nastavenie expozície:
Automatický blesk E-TTL II/E-TTL, manuálny blesk,
stroboskopický
Účinné meranie záblesku
Pribl. 0,7 – 18,6 m
Synchronizácia s krátkymi časmi: pribl. 0,7 – 9,1 m
(pri 1/250 s)
Účinný rozsah merania
záblesku:
(s objektívom EF50mm
f/1.4 pri citlivosti ISO 100)
Kompenzácia expozície
±3 stupne
blesku:
Manuálny blesk:
1/1 – 1/128 výkonu
ooNabíjanie blesku
Interval zábleskov:
(čas nabíjania)
Pribl. 0,1 – 5,8 s
* Pri použití alkalických batérií veľkosti AA/LR6
ooPomocný lúč AF
Spôsob:
Účinná vzdialenosť:
Prerušované záblesky (séria krátkych zábleskov)
Pribl. 4 m (v strede)
5
Technické parametre
ooBezdrôtová funkcia pomocou optického prenosu
Spôsob komunikácie:
Nastavenia bezdrôtového
pripojenia:
Prenosový kanál:
Nastavenie prijímacej
jednotky:
Prenosový dosah:
Optický impulz
Vysielač/prijímač
Kanál 1 – 4
Skupiny bleskov A, B, C
Interiér: pribl. 0,7 – 11 m
Exteriér: pribl. 0,7 – 8 m (vpredu)
ooFunkcie prispôsobenia
Užívateľské funkcie:
3 typy
ooZdroj napájania
Zdroj napájania blesku
Speedlite:
Maximálny počet
zábleskov:
Automatické vypnutie:
Dve alkalické batérie veľkosti AA/LR6
* Možno použiť batérie Ni-MH veľkosti AA/HR6
Pribl. 58 – 400
* Pri použití alkalických batérií veľkosti AA/LR6
Vypnutie po približne 90 s nečinnosti
* Pri nastavení ako prijímacia jednotka: približne 60 minút.
ooRozmery a hmotnosť
Rozmery (š x v x h):
Hmotnosť:
Približne 64,6 x 91,7 x 71,0 mm
Pribl. 190 g (len blesk Speedlite bez batérií)
ooPrevádzkové podmienky
Rozsah pracovnej teploty: 0 °C – 45 °C
Pracovná vlhkosť:
85 % alebo menej
ooVšetky uvedené technické parametre sú založené na testovacích normách
spoločnosti Canon.
ooTechnické parametre produktu a vonkajší vzhľad sa môžu zmeniť
bez upozornenia.
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising