Canon | EOS-1D C | User manual | Canon EOS-1D C User manual

Canon EOS-1D C User manual
SLOVENSKY
Úvod
Komunikačný softvér pre fotoaparát
EOS Utility
Obsah
Ver. 3.10
1D X Mk II
1D X
250D
1D C
5DS/5DS R
200D
750D
5D Mk IV 5D Mk III
2000D
1300D
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
4000D
M6 Mk II
M6
M5
M3
M10
M100
M50
760D
800D
Návod na používanie
 Obsah tohto návodu na používanie
 Skratka „EU“ označuje nástroj EOS Utility.
 Model fotoaparátu je zobrazený ako ikona.
Príklad: EOS-1D X  1D X
Ikona XX označuje všetky nasledujúce
modely: EOS XX (WG)/EOS XX (W)/EOS XX (N).
Ak je potrebné vysvetlenie pre konkrétny model,
používa sa napríklad ikona XX(WG) XX(W) .

zobrazuje príslušný model fotoaparátu.
 Postupnosť výberu ponúk je zobrazená
v postupoch .
(Príklad: Zvoľte ponuku [Window/Okno]  [Main
Window/Hlavné okno].)
 Hranaté zátvorky označujú položky, ako sú názvy
ponúk, tlačidiel a okien, ktoré sa zobrazujú na
obrazovke počítača.
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
 Text nachádzajúci sa v zátvorkách < > označuje
názov prepínača na fotoaparáte, ikonu alebo názov
tlačidla klávesnice.
 str. ** označuje referenčnú stranu.
Kliknutím prejdete na príslušnú stranu.

: Označuje informácie, ktoré si treba prečítať
pred používaním.

: Označuje ďalšie informácie, ktoré by mohli byť
pre vás užitočné.
 Prepínanie medzi stranami
 Kliknite na šípky v pravom dolnom rohu obrazovky.
: Nasledujúca strana
: Predchádzajúca strana
: Návrat na predchádzajúcu zobrazenú stranu
 Kliknutím na nadpis kapitoly na pravej strane
obrazovky sa prepnete na stranu s obsahom danej
kapitoly. Na príslušnú stranu sa presuniete aj kliknutím
na položku v obsahu, ktorú si chcete prečítať.
© CANON INC. 2019
CEL-SX8TA2R0
Predvoľby
Referencie
Register
Úvod
Úvod
Nástroj EOS Utility (ďalej označovaný ako „EU“) je softvér, ktorý slúži na
komunikáciu s vaším digitálnym fotoaparátom EOS. Keď pripojíte fotoaparát k
počítaču pomocou prepojovacieho kábla, môžete do počítača prevziať obrázky
uložené na pamäťovej karte fotoaparátu, ako aj vybrať rôzne nastavenia
fotoaparátu alebo snímať na diaľku z nástroja EOS Utility v počítači.
Systémové požiadavky
Obsah
Operačný
systém
Mac OS X 10.11 až 10.14
Základné funkcie nástroja EU
Počítač
Prostredníctvom nástroja EU môžete fotoaparát ovládať diaľkovo
a nastaviť nasledovné základné funkcie.
Počítač platformy Macintosh, ktorý má nainštalovaný
jeden z horeuvedených operačných systémov
a obsahuje ako štandardnú výbavu port USB
Procesor
Procesor Intel
Operačná
pamäť RAM
Minimálne 2 GB
Displej
Rozlíšenie: 1024 × 768 alebo vyššie
Farby: Tisíce alebo viac
 Hromadný prenos obrázkov uložených na
pamäťovej karte fotoaparátu do vášho počítača.
 Môžete tiež do vášho počítača prevziať len vami zvolené obrázky.
 Nastavenie rôznych nastavení fotoaparátu
cez počítač.
 Snímanie obrázkov diaľkovo ovládaním
fotoaparátu prostredníctvom počítača.
 Diaľkové snímanie Live View – Umožňuje snímanie, zatiaľ čo
v reálnom čase kontrolujete snímaný objekt na počítači.
 Diaľkové snímanie môžete vykonávať aj ovládaním tlačidla spúšte na
fotoaparáte.
 Prednastavenie času umožňujúce fotoaparátu automatické snímanie
pomocou časovača snímania.
Na webovej lokalite spoločnosti Canon si overte najaktuálnejšie
systémové požiadavky vrátane podporovaných verzií operačného
systému.
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Pri prevzatí obrázkov alebo diaľkovom snímaní
môžete obrázky ihneď zobraziť/skontrolovať
pomocou prepojenia s programom Digital Photo
Professional verzie 4.x.
Vo verzii nástroja EU 3.8.20 alebo novšej môžete kliknutím na
ikonu [
] v hlavnom okne vyhľadať a prevziať zo servera
dostupné aktualizačné súbory.
Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať prostredie s prístupom
na internet (predplatné u poskytovateľa a pripojenie k linke na
mieste). Môžu sa účtovať poplatky za pripojenie k poskytovateľovi
internetových služieb alebo prístupovému bodu.
2
Podporovaný fotoaparát
Môže sa používať pre obrázky RAW, JPEG alebo videozáznamy
nasnímané pomocou doleuvedených fotoaparátov.
EOS-1D X Mark II
EOS-1D X
EOS-1D C
EOS 5DS/5DS R
EOS 5D Mark IV
EOS 5D Mark III
EOS R
EOS RP
EOS 7D Mark II
EOS 6D Mark II
EOS 90D
EOS 77D
EOS 760D
EOS 800D
EOS 250D
EOS 200D
EOS 750D
EOS 2000D
EOS M6 Mark II
EOS 1300D
EOS M6*
EOS M3*
EOS M10*
EOS 6D
EOS 80D
EOS 4000D
EOS M5*
EOS M100*
EOS M50
* Pri pripojení týchto fotoaparátov k nástroju EU sa nezobrazí okno
záberu, pretože tieto fotoaparáty nedokážu snímať na diaľku ani
používať diaľkové snímanie Live View.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
3
Obsah
Úvod........................................................................... 2
Základné funkcie nástroja EU....................................... 2
Systémové požiadavky ................................................. 2
Podporovaný fotoaparát ............................................... 3
1 Prevzatie obrázkov do počítača ............................. 6
Prepojenie fotoaparátu a počítača................................ 7
Spustenie nástroja EU .................................................. 9
Pripojenie LAN pomocou nástroja EU ................... 10
Hromadný prenos obrázkov do vášho počítača ........ 11
Prevzatie zvolených obrázkov do počítača............ 12
Prevzatie obrázkov do počítača pomocou
fotoaparátu............................................................. 15
Ukončenie nástroja EU .............................................. 16
2 Nastavenie fotoaparátu prostredníctvom počítača........ 17
Nastavenia pomocou okna nastavení fotoaparátu .... 18
Položky, ktoré možno nastaviť pomocou okna
nastavení fotoaparátu ............................................
Použitie súborov Picture Style vo fotoaparáte .......
Registrácia údajov korekcie aberácie
objektívu pre objektív vo fotoaparáte.....................
Uloženie vyváženia bielej do počítača...................
Registrácia osobného vyváženia bielej
vo fotoaparáte........................................................
Nastavenie funkcií pomocou ponuky
snímania v okne záberu.............................................
Položky, ktoré možno nastaviť pomocou
okna záberu ...........................................................
19
20
22
27
28
30
31
Nastavenie štýlov Picture Style a ich
použitie vo fotoaparáte ...........................................
Nastavenie kvality JPEG a jej použitie
vo fotoaparáte.........................................................
Nastavenie vyváženia bielej a jej použitie
vo fotoaparáte.........................................................
Nastavenie tichej uzávierky a jej použitie vo
fotoaparáte .............................................................
Úvod
32
Obsah
34
35
35
3 Diaľkové snímanie ovládaním fotoaparátu
prostredníctvom počítača..................................... 36
Diaľkové snímanie Live View ..................................... 37
Snímanie v režime HDR
(vysoký dynamický rozsah) ........................................ 43
Stupňovanie zaostrenia .............................................. 45
Funkcie okna Remote Live View window
(Okno diaľkového zobrazenia Live View) ................... 46
Manuálne zaostrovanie .......................................... 46
Zaostrovanie pomocou automatického
zaostrenia AF ......................................................... 48
Kontrola hĺbky poľa a expozície.............................. 52
Vyváženie bielej pomocou okna Remote Live View
window (Okno diaľkového zobrazenia Live View)....... 52
Zobrazenie elektronickej vodováhy ........................ 53
Zmena pomeru strán .............................................. 54
Nastavenie záznamu zvuku.................................... 55
Funkcia zobrazenia s prekrytím.............................. 57
Zobrazenie čiar mriežky ......................................... 61
Zobrazenie vodiacich líšt ........................................ 62
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
4
Používanie motorového nastavenia transfokácie ..... 64
Snímanie prostredníctvom fotoaparátu...................... 66
Snímanie videozáznamov.......................................... 67
Snímanie riadené časovačom ................................... 73
Snímanie pomocou časovača snímania ................ 73
Diaľkové snímanie s intervalovým časovačom ...... 73
Diaľkové snímanie v režime dlhodobej
expozície Bulb ........................................................... 75
Diaľkové snímanie v režime dlhodobej
expozície Bulb ....................................................... 75
Nastavenie časovača dlhodobej expozície
Bulb........................................................................ 76
Snímanie s bleskom .................................................. 77
Úprava štýlov Picture Style pomocou funkcie snímania
na diaľku so živým náhľadom Live View.................... 80
Zaregistrovanie hudby na pozadí na pamäťovú kartu
fotoaparátu ..................................................................... 81
Nastavenie webových služieb.................................... 84
Registrácia informácií štandardu IPTC ...................... 86
4 Predvoľby ............................................................. 87
Predvoľby .................................................................. 88
Basic Settings (Základné nastavenia) ................... 88
Destination Folder (Priečinok uloženia) ................. 88
File Name (Názov súboru)..................................... 89
Remote Shooting (Diaľkové snímanie) .................. 89
Linked Software (Pripojený softvér)....................... 90
Time Settings (Nastavenia času)........................... 90
Survey (Prieskum) ................................................. 91
Referencie ............................................................... 92
Riešenie problémov.................................................... 93
Odinštalovanie softvéru .............................................. 95
Zoznam funkcií okna prehliadača............................... 96
Zoznam funkcií okna registrácie údajov pre
údaje objektívov/korekciu aberácie objektívu ............. 97
Zoznam funkcií okna záberu ...................................... 98
Zoznam funkcií okna Nastavenia funkcií blesku....... 100
Zoznam funkcií okna diaľkového zobrazenia
Live View (karta Live View) ...................................... 101
Zoznam funkcií okna diaľkového zobrazenia
Live View (karta Zostaviť)......................................... 102
Zoznam funkcií okna Zobrazenie Zoom ................... 103
Register .................................................................... 104
Čo je tento návod na používanie .......................... 105
Ochranné známky ................................................ 105
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
5
1
Prevzatie obrázkov do počítača
Úvod
V tejto časti sú vysvetlené základné operácie, ako je príprava na
prevzatie obrázkov do vášho počítača (prepojenie vášho fotoaparátu
a počítača), spustenie nástroja EU, prevzatie obrázkov z vášho
fotoaparátu do počítača a ukončenie nástroja EU.
Prepojenie fotoaparátu a počítača............................. 7
Spustenie nástroja EU............................................... 9
Pripojenie LAN pomocou nástroja EU ........................ 10
Hromadný prenos obrázkov do vášho počítača ...... 11
Prevzatie zvolených obrázkov do počítača ................ 12
Prevzatie a odstránenie súborov so
záznamom údajov GPS z fotoaparátu.................... 15
Prevzatie obrázkov do počítača pomocou
fotoaparátu ................................................................. 15
Ukončenie nástroja EU............................................ 16
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
6
Prepojenie fotoaparátu a počítača
Ak chcete do počítača prevziať obrázky nasnímané fotoaparátom, budete
musieť pripojiť fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla.
Pred pripojením fotoaparátu k počítaču pomocou funkcie spárovania
pripojenia Wi-Fi/LAN nástroja EOS Utility, si pozrite časť „Pripojenie
LAN pomocou nástroja EU“ (str. 10).
Fotoaparáty EOS iné ako
1
R
RP
Veľkú zástrčku kábla zapojte do portu USB v počítači.
R
RP
M6 Mk II
Zástrčku kábla pripojte do portu USB počítača
1 (typ
C).
zástrčku kábla pripojte do konektora
2 Druhú
digitálneho rozhrania na fotoaparáte.
R
 Pri pripojení kábla k fotoaparátu použite ochranný prvok kábla.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
 Informácie o umiestnení a nasmerovaní portu USB nájdete
v návode na používanie počítača.
malú koncovku kábla do konektora
2 Zapojte
digitálneho rozhrania na fotoaparáte.
 Po pripojení zástrčky do fotoaparátu podľa postupu uvedeného
pre váš model fotoaparátu je príprava na prevzatie obrázkov
dokončená. Podľa časti „
Potvrdenie nastavení počítača“
skontrolujte nastavenia počítača a pokračujte postupom v časti
„Spustenie nástroja EU“ (str. 9).
1D X Mk II
5DS/5DS R
5D Mk IV
Predvoľby
Referencie
Register
7D Mk II
 Na pripojenie kábla k fotoaparátu použite ochranný prvok kábla.
Kábel zapojte ku konektoru digitálneho rozhrania tak, aby
ikona <
> zástrčky smerovala k zadnej časti fotoaparátu.
Iné fotoaparáty ako fotoaparáty uvedené vyššie
 Značku <
> na zástrčke otočte k prednej strane fotoaparátu
a zástrčku zapojte do konektora <A/V OUT / DIGITAL> alebo
konektora digitálneho rozhrania na fotoaparáte.
7
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
 Odporúča sa používať originálny prepojovací kábel Canon.
 Potvrdenie nastavení počítača
PSkôr ako spustíte nástroj EU, pripojte fotoaparát k počítaču,
zapnite fotoaparát a uistite sa, že sa v počítači používajú
nasledujúce nastavenia. Ak sa nepoužívajú, upravte nastavenia
podľa nasledujúceho postupu.
Ak nie sú použité, upravte nastavenia nasledovným spôsobom.
Vyberte položky [Applications/Aplikácie]  [Image Capture/
Záznam obrázkov].  Dvakrát kliknite na ikonu fotoaparátu
pripojeného k počítaču.  Nastavte položku [Connecting this
camera opens/Pripojením fotoaparátu sa otvorí] na možnosť
[No application/Žiadna aplikácia].
Po potvrdení a úprave nastavení prepnite vypínač fotoaparátu
do polohy <OFF>.
Ak chcete, aby sa spustil nástroj EU, musíte pripojiť fotoaparát
k rovnakému portu USB ako pri potvrdení a zmene týchto nastavení.
Ak chcete použiť iný port USB, znova potvrďte a upravte tieto nastavenia.
1D C
5DS/5DS R 5D Mk IV
 Pri modeloch 1D X Mk II 1D X
R
7D Mk II môžete pripevniť zástrčku k fotoaparátu
prostredníctvom ochranného prvku kábla, aby ste tak zabránili
odpojeniu zástrčky. Podrobné informácie o používaní nájdete
v návode na používanie fotoaparátu.
Predvoľby
Referencie
Register
8
Spustenie nástroja EU
Úvod
Keď je vypínač fotoaparátu nastavený do polohy <ON>, spustí sa
nástroj EU a aktivuje sa komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom.
Obsah
Vypínač fotoaparátu nastavte na < ON >.
1
2 Kliknite na ikonu [EOS Utility] v doku.
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
 Spustí sa komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom a
zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
 Pri každom ďalšom pripojení fotoaparátu a počítača sa nástroj EU
spustí vždy, keď vypínač fotoaparátu nastavíte do polohy <ON>.
Nastavenia
fotoaparátu
Hlavné okno nástroja EU
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Spustí sa nástroj EU, zobrazí sa hlavné okno a fotoaparát
s počítačom môžu komunikovať. Pokračujte časťou „Hromadný
prenos obrázkov do vášho počítača“.
Keď sa spustí nástroj EU, na paneli ponuky na pracovnej ploche
sa zobrazí ikona [ ]. Kliknutím na túto ikonu môžete zobraziť
obrazovku, na ktorej možno vykonať nasledujúce nastavenie.
[Do not launch EOS Utility automatically when camera is
connected/Nespúšťať nástroj EOS Utility automaticky pri
pripojení fotoaparátu]
Ak na tejto obrazovke vyberiete možnosť [Quit/Ukončiť], nástroj EU
sa nespustí automaticky pri opätovnom pripojení fotoaparátu a
počítača.
9
Pred začatím postupu na vytvorenie pripojenia LAN vykonajte
nasledujúce potvrdenie.
Pripojenie LAN pomocou nástroja EU
Funkcia spárovania pripojenia Wi-Fi/LAN nástroja EU sa používa na
pripojenie k sieti LAN. Túto funkciu nemožno používať pri modeloch
760D
750D
M10
M100 .
2000D
1300D
4000D
M6
M5
M3
nástroj EU ešte pred prepojením
1 Spustite
fotoaparátu a počítača.
 Zobrazí sa nasledujúce okno.
Vytvorte pripojenie podľa postupov v návode na používanie zariadenia
na bezdrôtový prenos súborov, v návode na používanie funkcie Wi-Fi
alebo návode na používanie káblovej siete LAN, ktoré boli dodané
s fotoaparátom, v návode na používanie Wi-Fi adaptéra W-E1. Všimnite
si rozdiel pri postupe pripojenia pre nástroj EU verzie 2.14 alebo novšej
a pre nástroj EU verzie 2.13 alebo staršej, ako je uvedené nižšie.
 Spustenie párovacieho softvéru WFT
(nástroj EU verzie 2.13 alebo staršej)
Vyžaduje sa spustenie párovacieho softvéru WFT.
(nástroj EU verzie 2.14, verzie 3.x)
Nie je potrebné spustenie párovacieho softvéru WFT, vyžaduje sa
však spustenie nástroja EU.
 Pri rozpoznaní fotoaparátu
(nástroj EU verzie 2.13 alebo staršej)
Keď sa rozpozná fotoaparát a zobrazí sa správa, dvakrát kliknite na
ikonu párovacieho softvéru WFT.
(nástroj EU verzie 2.14, verzie 3.x)
Keď sa rozpozná fotoaparát a zobrazí sa správa, kliknite na správu.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
na tlačidlo [Pairing over Wi-Fi/LAN/
2 Kliknite
Párovanie pomocou pripojenia Wi-Fi/LAN]. Keď sa
zobrazí správa [To connect to the camera via LAN,
some Firewall settings must be changed. Do you
want to make these changes?/Ak sa chcete pripojiť
k fotoaparátu pomocou siete LAN, je potrebné
zmeniť niektoré nastavenia brány firewall. Chcete
vykonať tieto zmeny?], vyberte možnosť [Yes/Áno].
Referencie
Register
10
Hromadný prenos obrázkov do vášho počítača
Obrázky uložené na pamäťovej karte, ktorá je vložená vo fotoaparáte,
môžete podľa zvolených nastavení hromadne prevziať do počítača.
Prenesené obrázky sú podľa dátumu rozdelené do priečinkov a zobrazené
v hlavnom okne programu Digital Photo Professional verzie 4.x (softvér pre
spracovanie, zobrazenie a úpravu obrázkov RAW) (ďalej len „DPP“) prepojeného
tak, aby sa spúšťal automaticky, kde si môžete obrázky okamžite prezerať.
1
3
Vyberte podmienku na preberanie obrázkov
a kliknite na tlačidlo [OK].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Kliknite na položku [Download images to computer/
Prevziať obrázky do počítača].
 Dialógové okno nastavení sa zavrie.
na text [Start automatic download/Spustiť
4 Kliknite
automatické preberanie].
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
 Zobrazí sa okno preberania obrázkov.
na tlačidlo [Settings/Nastavenia] v položke [Start
2 Kliknite
automatic download/Spustiť automatické preberanie].
Referencie
Register
 Zobrazí sa dialógové okno [Save File/Uložiť súbor] a spustí sa
prenos obrázkov do vášho počítača.
 Prevzaté obrázky sa uložia do priečinka [Pictures/Obrázky].
 Po prevzatí všetkých obrázkov sa automaticky spustí program DPP
a v hlavnom okne programu DPP sa zobrazia prevzaté obrázky.
 Zobrazí sa dialógové okno nastavení.
11
5
Skontrolujte prevzaté obrázky.
Hlavné okno programu DPP
Úvod
Prevzatie zvolených obrázkov do počítača
Môžete zvoliť želané obrázky uložené na pamäťovej karte vášho
fotoaparátu a prevziať ich do vášho počítača.
na položku [Select and download/Vybrať
1 Kliknite
a prevziať].
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
 Skontrolujte prevzaté obrázky v programe DPP.
Podrobné informácie o používaní programu DPP nájdete
v príručke „Digital Photo Professional verzie 4.x Návod na
používanie“ (elektronická príručka vo formáte PDF).
 Pokračujte časťou „Ukončenie nástroja EU“ (str. 16).
Predvoľby
Referencie
 Objaví sa okno prehliadača a zobrazia sa obrázky uložené
na pamäťovej karte.
Register
 Softvér, ktorý sa spustí pri preberaní obrázkov, môžete pomocou
predvolieb zmeniť z programu DPP na iný softvér (okno [Linked
Software/Pripojený softvér]) (str. 90).
 Pomocou predvolieb môžete zmeniť miesto uloženia pre
prevzaté obrázky a obrázky, ktoré sa majú prevziať
(okno [Destination Folder/Priečinok uloženia]) (str. 88).
 Prevzatie súborov s videozáznamami môže určitý čas trvať,
pretože tieto súbory sú väčšie.
12
2
Úvod
Prezrite si obrázky a vyberte tie, ktoré chcete
prevziať.
Okno prehliadača
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
 Kliknutím na tlačidlo [
] môžete zmeniť poradie miniatúr.
 Kliknutím na tlačidlo [
] môžete filtrovať obrázky podľa
rôznych podmienok a vybrať obrázky určené na prevzatie.
Začiarknite políčko
 Pomocou myši môžete vybrať aj niekoľko obrázkov.
 Kliknutím na tlačidlo [
] môžete vybrať informácie
zobrazené na miniatúrach.
Výberom možnosti [Date/time/Dátum/čas] zobrazíte dátum a čas
vytvorenia súboru.
 Kliknutím na tlačidlo [
] môžete obrátiť výber z vybratých
na nevybraté obrázky a opačne.
 Kliknutím na tlačidlo [
Predvoľby
Referencie
Register
] zobrazíte len vybraté obrázky.
 Kliknutím na tlačidlo [
] môžete filtrovať obrázky podľa
dátumu a času vytvorenia súborov.
 Kliknutím na tlačidlo [
zoznamu.
Kliknutím na tlačidlo [
] môžete zmeniť zobrazenie
] sa vrátite k zobrazeniu miniatúr.
 V zobrazení zoznamu môžete kliknutím na názov jednotlivých
položiek spustiť zoraďovanie.
Kliknutím na možnosť [Folder/Priečinok] ich zoradíte rovnakým
spôsobom ako pomocou tlačidla [
] v zobrazení miniatúr.
13
3
Kliknite na tlačidlo [Download/Prevziať].
 Obrázky prevzaté do počítača sa zobrazia v okne [Quick
Preview/Rýchly náhľad].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
 Zobrazí sa dialógové okno preberania obrázkov.
miesto, kde majú byť obrázky uložené,
4 Určte
a kliknite na tlačidlo [OK].
Nastavenia
fotoaparátu
Dialógové okno Download image (Prevziať obrázok)
Diaľkové
snímanie
 V okne [Quick Preview/Rýchly náhľad] môžete rýchlo
skontrolovať prevzaté obrázky. Taktiež môžete zmeniť veľkosť
okna [Quick Preview/Rýchly náhľad].
 Po prevzatí všetkých obrázkov sa automaticky spustí program
DPP a zobrazia sa prevzaté obrázky.
 Aby ste prešli na hlavné okno, kliknite na tlačidlo [Main Window/
Hlavné okno] v okne prehliadača.
Predvoľby
Referencie
Register
Zobrazí miesto uloženia v počítači
Určte miesto uloženia
 Zobrazí sa dialógové okno [Save File/Uložiť súbor] a spustí sa
prenos obrázkov do vášho počítača.
 Kliknutím na tlačidlo [Format/Formátovať] v okne prehliadača
môžete inicializovať kartu, ktorá obsahuje obrázky zobrazujúce
sa v okne prehliadača.
 V kroku 2 môžete postupne hromadne označiť začiarkovacím
znamienkom skupinu niekoľkých obrázkov. Po kliknutí na prvý
obrázok, ktorý chcete prevziať, podržte stlačený kláves
< shift > a kliknite na posledný obrázok – zobrazí sa [
].
Kliknutím na tlačidlo [
] označíte začiarkovacím znamienkom
skupinu zvolených obrázkov.
 Zoznam funkcií okna prehliadača nájdete na str. 96.
14
Prevzatie a odstránenie súborov so
záznamom údajov GPS z fotoaparátu
1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
6D(WG)
7D Mk II
Fotoaparáty EOS so zabudovaným prijímačom GPS disponujú funkciou ukladania súborov
so záznamom údajov GPS. Pomocou nástroja EU si môžete do počítača prevziať súbory so
záznamom údajov GPS uložené vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte fotoaparátu.
Súbory so záznamom údajov GPS uložené na pamäťovej karte fotoaparátu môžete taktiež
odstrániť. Táto funkcia je povolená iba vtedy, keď je nainštalovaná kompatibilná verzia
nástroja Map Utility*.
V prípade fotoaparátov 6D(WG) a 7D Mk II musí byť položka [Select GPS device/
Vybrať zariadenie GPS] fotoaparátu nastavená na možnosť [Internal GPS/Zabudovaný
prijímač GPS] alebo položka [GPS] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] a v prípade
fotoaparátu 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II musí byť položka [GPS settings/Nastavenia
zariadenia GPS] nastavená na možnosť [Mode 1/Režim 1] alebo [Mode 2/Režim 2].
* V prípade fotoaparátu 6D Mk II : verzia 1.8.x alebo novšia, v prípade fotoaparátu
5D Mk IV : verzia 1.7.2 alebo novšia, v prípade fotoaparátu 1D X Mk II : verzia 1.7.x alebo
novšia, v prípade fotoaparátu 6D(WG) : verzia 1.5.2 alebo novšia a v prípade fotoaparátu
7D Mk II : verzia 1.5.3 alebo novšia.
Ak sa vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte fotoaparátu nachádzajú súbory
so záznamom údajov GPS, po zapnutí nástroja EU a spustení preberania obrázkov z
pamäťovej karty fotoaparátu do vášho počítača sa zobrazí dialógové okno [Import GPS
log files/Importovať súbory so záznamom údajov GPS].
 Kliknutím na možnosť [Yes/Áno] spustíte preberanie súborov zo záznamom
údajov GPS do počítača.
 Súbory so záznamom údajov GPS sa prevezmú do počítača. Ak sa vo vnútornej
pamäti fotoaparátu nachádzajú nejaké súbory so zaznamenanými údajmi GPS,
pred prevzatím do počítača sa uložia na pamäťovú kartu* fotoaparátu.
Upozorňujeme, že po uložení súborov so záznamom údajov GPS na pamäťovú
kartu sa súbory so záznamom údajov GPS uložené vo vnútornej pamäti
odstránia.
* Súbory so zaznamenanými údajmi GPS sa ukladajú na pamäťovú kartu, ktorá
je vo fotoaparáte nastavená ako miesto uloženia.
 Ak zrušíte začiarknutie položky [Delete the GPS log files from the camera's memory
card after importing./Po importovaní odstrániť súbory so záznamom údajov GPS
z pamäťovej karty fotoaparátu.], súbory so záznamom údajov GPS uložené na
pamäťovej karte fotoaparátu sa neodstránia ani po ich prevzatí do počítača.
 Prevzaté súbory so záznamom údajov GPS sa uložia do nasledovného priečinka.
[Documents/Dokumenty]  [Canon Utilities/Pomocné programy Canon]  [GPS
Log Files/Súbory so zaznamenanými údajmi GPS]
Úvod
Prevzatie obrázkov do počítača pomocou
fotoaparátu
1D X Mk II
1D X
1D C
5DS/5DS R
5D Mk IV
5D Mk III
Obsah
R
7D Mk II
Ak má váš fotoaparát funkciu priameho prenosu obrázkov, môžete
pomocou fotoaparátu prevziať do počítača obrázky uložené na
pamäťovej karte vloženej vo fotoaparáte. Podrobné informácie o funkcii
priameho prenosu obrázkov nájdete v návode na používanie
fotoaparátu.
Prepojte váš fotoaparát a počítač a potom spustite
1 nástroj
EU
.
2 Ovládaním fotoaparátu priamo preneste obrázky.
(str. 7)
 Obrázky z fotoaparátu sa uložia do počítača.
 Po prevzatí všetkých obrázkov sa spustí program Digital Photo
Professional verzie 4.x a zobrazia sa prevzaté obrázky.
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
15
Ukončenie nástroja EU
Úvod
1 Kliknite na tlačidlo [Quit/Ukončiť].
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
 Zatvorí sa okno a nástroj EU sa ukončí.
Vypínač fotoaparátu prepnite na < OFF >.
2
3 Odpojte kábel od fotoaparátu a počítača.
 Neťahajte za kábel. Chyťte ho za zástrčku a potiahnite.
Predvoľby
Referencie
Register
Program prieskumu nástroja EOS Utility
Spoločnosť Canon žiada, aby informácie súvisiace s vaším
produktom Canon boli odosielané spoločnosti Canon (ak produkt
Canon používate v Číne, zákonne schválenej výskumnej
spoločnosti) prostredníctvom internetu. Spoločnosť Canon využíva
takéto informácie na vývoj a marketing produktov, ktoré lepšie
vyhovujú potrebám zákazníkov.
Aj po vyjadrení súhlasu môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia
odosielania na karte [Survey/Prieskum] (str. 91) v predvoľbách.
16
2
Nastavenie fotoaparátu prostredníctvom počítača
Úvod
V tejto časti je vysvetlené, ako nastaviť funkcie fotoaparátu pomocou
nástroja EU.
Obsah
Nastavenia pomocou okna nastavení fotoaparátu..... 18
Položky, ktoré možno nastaviť pomocou okna
nastavení fotoaparátu.................................................
Použitie súborov Picture Style vo fotoaparáte............
Registrácia údajov korekcie aberácie
objektívu pre objektív vo fotoaparáte..........................
Uloženie vyváženia bielej do počítača ........................
Registrácia osobného vyváženia bielej
vo fotoaparáte ................................................................
19
20
22
27
28
Nastavenie funkcií pomocou ponuky
snímania v okne záberu ............................................. 30
Položky, ktoré možno nastaviť pomocou
okna záberu................................................................
Nastavenie štýlov Picture Style a ich
použitie vo fotoaparáte ...............................................
Voľba štýlu Picture Style a jeho použitie
vo fotoaparáte.........................................................
Zmena nastavení štýlu Picture Style a jeho
použitie vo fotoaparáte ...........................................
Nastavenie kvality JPEG a jej použitie
vo fotoaparáte.............................................................
Nastavenie vyváženia bielej a jej použitie
vo fotoaparáte ................................................................
Nastavenie tichej uzávierky a jej použitie vo
fotoaparáte .....................................................................
31
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
32
Register
32
33
34
35
35
17
Nastavenia pomocou okna nastavení fotoaparátu
V tejto časti sú uvedené nastavenia upravované pomocou okna
nastavení fotoaparátu. Väčšinu nastavení, ktoré sa upravujú pomocou
okna nastavení fotoaparátu, je potrebné nastaviť pred snímaním.
3
Kliknite na požadované nastavenie a každé z nich
spresnite.
Úvod
Obsah
Prepojte svoj fotoaparát a počítač a potom spustite
1 nástroj
EU
.
na položku [Camera settings/Nastavenia
2 Kliknite
fotoaparátu].
(str. 9)
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
 Zobrazí sa okno nastavení fotoaparátu.
 Zobrazia sa nastavenia dostupné pre pripojený fotoaparát.
Bližšie informácie nájdete v časti „Položky, ktoré možno nastaviť
pomocou okna nastavení fotoaparátu“ (str. 19).
 Informácie o registrácii súborov Picture Style, údajov korekcie
aberácie objektívu alebo o nastavení osobného vyváženia bielej
nájdete v časti „Použitie súborov Picture Style vo fotoaparáte“
(str. 20), „Registrácia údajov korekcie aberácie objektívu pre
objektív vo fotoaparáte“ (str. 22) a „Registrácia osobného
vyváženia bielej vo fotoaparáte“ (str. 28).
Predvoľby
Referencie
Register
18
Položky, ktoré možno nastaviť pomocou okna nastavení fotoaparátu
*2 Nemožno
R
*3
Nemožno nastaviť pomocou modelu 5DS/5DS R 5D Mk III
RP
7D Mk II
90D
250D M6 Mk II
M50 .
RP
*4
6D Mk II
6D
M6
*5
1D X Mk II
7D Mk II
90D
M5
R
Môžu byť nastavené s hodnotou 5D Mk IV
.
Môžu byť nastavené s hodnotou 1D X Mk II (verzia firmvéru 1.1.0
alebo novšia).
1D X
80D
77D
M3
Firmware update (Aktualizácia firmvéru)
1D C
760D
800D
M10
250D
200D
M100
750D
2000D
 Môžete zobraziť verziu firmvéru fotoaparátu.
 Kliknutím na túto ikonu môžete aktualizovať firmvér.
 Bližšie informácie o tom, ako aktualizovať firmvér, nájdete na webovej
stránke spoločnosti Canon.
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
Nastavenie
Firmware update (Aktualizácia firmvéru)
Date/Time/Zone Setting (Nastavenie
dátumu/času/pásma)
Register lens aberration correction data
(Zaregistrovať údaje korekcie aberácie
objektívu)
Register Picture Style File
(Zaregistrovať súbor Picture Style)
Owner’s name/Author/Copyright holder
(Meno vlastníka/autora/držiteľa
autorských práv)
Personal white balance settings
(Nastavenia osobného vyváženia bielej)
WFT Captions (Titulky WFT)
Register Background Music
(Zaregistrovať hudbu na pozadí)
Web Service Settings
(Nastavenia webovej služby)
Register IPTC information (Registrácia
informácií štandardu IPTC)
*1
Nemožno nastaviť pomocou modelu
80D
77D
760D
1300D
4000D
M6 Mk II
nastaviť pomocou modelu 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
7D Mk II
M50 .

–


–









–
 Môžete nastaviť dátum a čas fotoaparátu a časové pásmo, v ktorom
boli obrázky nasnímané.
 Môžete načítať systémový čas počítača a použiť ho na
synchronizáciu dátumu a času fotoaparátu.
 Môžete nastaviť a zrušiť letný čas.
Register lens aberration correction data (Zaregistrovať údaje
korekcie aberácie objektívu)
 Do fotoaparátu môžete zaregistrovať údaje korekcie aberácie objektívu
alebo môžete odstrániť zaregistrované údaje z fotoaparátu (str. 22).
Register Picture Style File (Zaregistrovať súbor Picture Style)
–
 Môžete zaregistrovať až tri súbory Picture Style a uložiť ich do počítača
ako nastavenia stanovené používateľom vo fotoaparáte (str. 20).

*1
–
Owner’s Name (Meno vlastníka)
–
*2
–
–
*3
 Môžete zadať a nastaviť meno vlastníka fotoaparátu, ktoré môže mať
maximálne 31 znakov.
–
*4
–
*5
RP
800D
Date/Time/Zone Setting (Nastavenie dátumu/času/pásma)


R
6D Mk II
250D
200D
6D
750D
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
Author (Autor)
 Môžete zadať a nastaviť maximálne 63 znakov alebo symbolov
(vrátane titulu) ako meno autora.
90D
2000D
M50 .
19
Copyright holder (Držiteľ autorských práv) (informácie
o autorských právach)
 Môžete zadať a nastaviť maximálne 63 znakov alebo symbolov
(vrátane titulu) o držiteľovi autorských práv na vytvorenie fotografie
(informácie o autorských právach).
Personal white balance settings (Nastavenia osobného
vyváženia bielej)
 Do fotoaparátu môžete zaregistrovať súbor osobného vyváženia bielej
(str. 28). Výsledky úprav vyváženia bielej obrázka môžete tiež uložiť
do počítača ako súbor vyváženia bielej (prípona „.WBD“) (str. 27).
WFT Captions (Titulky WFT)
 Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť titulky, ktoré sa použijú v rámci
funkcie „prenos s titulkom“ zariadenia na bezdrôtový prenos súborov,
a uložiť ich do fotoaparátu.
 Bližšie informácie o titulkoch zariadenia na bezdrôtový prenos
súborov nájdete v návode na používanie zariadenia na bezdrôtový
prenos súborov.
Register Background Music (Zaregistrovať hudbu na pozadí)
 Ako hudbu na pozadí môžete na pamäťovú kartu fotoaparátu
zaregistrovať hudobné súbory vo formáte WAV uložené v počítači.
Zaregistrovanú hudbu na pozadí môžete prehrať spoločne s
albumom videoklipov alebo prezentáciou prehrávanou vo fotoaparáte
(str. 81).
Úvod
Použitie súborov Picture Style vo fotoaparáte
Môžete zaregistrovať až tri súbory štýlu Picture Style prevzaté z
webovej stránky spoločnosti Canon alebo vytvorené pomocou
programu Picture Style Editor (softvér na vytváranie štýlov Picture Style)
(ďalej len „PSE“) a uložiť ich do počítača ako nastavenia stanovené
používateľom vo fotoaparáte.
 Súbory Picture Style vytvorené, keď je položka [Base Picture Style/
Základný štýl Picture Style] nastavená na možnosť [Fine Detail/Jemné
detaily], nie je možné zaregistrovať na fotoaparátoch, ktoré nemajú
prednastavený štýl Picture Style [Fine Detail/Jemné detaily].
 Ak je pre takýto súbor Picture Style položka [Sharpness/Ostrosť]
nastavená na možnosť [Fineness/Detailnosť] alebo [Threshold/Prah],
daný súbor Picture Style nie je možné zaregistrovať na fotoaparátoch,
ktoré nemajú prednastavený štýl Picture Style [Fine Detail/Jemné detaily].
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
na položku [Register Picture Style File/
1 Kliknite
Zaregistrovať súbor Picture Style].
Referencie
Register
Register IPTC information (Registrácia informácií štandardu IPTC)
 Ak je súčasťou fotoaparátu funkcia na pridanie informácií štandardu
IPTC*, môžete upraviť a zaregistrovať informácie štandardu IPTC.
Informácie štandardu IPTC predstavujú komentárové informácie ako
titulky, informácie o autorovi a o mieste snímania (str. 86).
* Organizácia International Press Telecommunications Council.
Web Service Settings (Nastavenia webovej služby)
 Vo fotoaparáte môžete zaregistrovať webové služby (str. 84).
 Zobrazí sa dialógové okno [Register Picture Style File/
Zaregistrovať súbor Picture Style].
20
2
Vyberte jednu z kariet [User Def. 1/Def. užívateľom 1]
až [User Def. 3/Def. užívateľom 3].
5
Kliknite na tlačidlo [OK].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
 Súbor Picture Style sa zaregistruje do fotoaparátu.
3 Kliknite na tlačidlo [
].
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
 Zobrazí sa okno [Open/Otvoriť].
súbor Picture Style a kliknite na tlačidlo
4 Vyberte
[Open/Otvoriť].
 Načíta sa súbor Picture Style.
Register
 Súbor Picture Style je rozšírenou funkciou štýlu Picture Style.
Bližšie informácie o súboroch Picture Style nájdete na webovej
stránke spoločnosti Canon.
 Súbory Picture Style, ktoré môžete použiť vo fotoaparáte, majú
príponu „.PF2“ alebo „.PF3“.
 Bližšie informácie o tom, ako používať program PSE, nájdete v
príručke „Picture Style Editor Návod na používanie“ (elektronická
príručka vo formáte PDF).
21
Registrácia údajov korekcie aberácie
objektívu pre objektív vo fotoaparáte
2
Vyberte kategóriu objektívov, pre ktorú chcete
zaregistrovať korekčné údaje.
Okno na registráciu údajov objektívov
Do fotoaparátu môžete zaregistrovať údaje korekcie aberácie objektívu
alebo môžete odstrániť zaregistrované údaje z fotoaparátu.
Môžete zaregistrovať aj údaje pre digitálnu optimalizáciu objektívu
(v ďalšom texte len ako DOO) v niektorých fotoaparátoch.
V prípade fotoaparátu 1D C (verzia firmvéru 1.3.0 alebo novšia) je
tiež možné vo fotoaparáte zaregistrovať korekčné údaje aberácie
objektívu pre objektívy EF Cinema (objektívy CN-E).
R
Pri modeloch
, keďže údaje o korekcii aberácie objektívu
a údaje o DOO objektívu sú plne zaregistrované vo fotoaparáte,
registrácia sa nevyžaduje (k máju 2018).
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
1D X Mk II 5D Mk IV
na položku [Register lens aberration
1 Kliknite
correction data/Zaregistrovať korekčné údaje
aberácie objektívu].
Úvod
Predvoľby
 Zobrazí sa zoznam, v ktorom bude iba vybratá kategória
objektívov.
Referencie
Register
 Zobrazí sa okno [Register lens aberration correction data/
Zaregistrovať korekčné údaje aberácie objektívu].
22
3
Zaregistrujte korekčné údaje.
Ikony v okne na registráciu údajov objektívov
Ľavý stĺpec: stav registrácie korekčných údajov aberácie
objektívu vo fotoaparáte
Značky začiarknutia sa pridajú k objektívom,
ktorých korekčné údaje sú zaregistrované vo
fotoaparáte.
Stredný stĺpec: stav prevzatia údajov objektívu pre funkciu
DLO do počítača
: Neprevzaté do počítača.
: Prevzaté do počítača.
: Aktualizované údaje sú k dispozícii
na serveri.
(Aktualizované údaje nie sú prevzaté
v počítači.)
Pravý stĺpec: stav registrácie údajov objektívu pre funkciu
DLO vo fotoaparáte
: Nezaregistrované vo fotoaparáte.
: Zaregistrované vo fotoaparáte.
Registrácia korekčných údajov aberácie objektívu vo
fotoaparáte
Všetky korekčné údaje aberácie objektívu pre objektívy dostupné
v čase uvedenia fotoaparátu na trh sú zaregistrované vo
fotoaparáte. Nebude potrebné registrovať korekčné údaje aberácie
objektívu vo fotoaparáte ani pre takmer žiadne objektívy uvedené
na trh po fotoaparáte. Bude však potrebné zaregistrovať korekčné
údaje aberácie objektívu vo fotoaparáte pre objektívy, pri ktorých
nie je pridaná značka začiarknutia v stĺpci korekčných údajov
aberácie objektívu v okne na registráciu údajov objektívov.
Zaregistrujte údaje vo fotoaparáte pomocou nasledujúcej metódy.
 Ak chcete vo fotoaparáte zaregistrovať korekčné údaje aberácie
objektívu pre objektívy, začiarknite políčka objektívov, pre ktoré
chcete zaregistrovať korekčné údaje, a kliknite na tlačidlo [OK].
Nástroj EOS Utility sa ukončí.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
23
Úvod
Registrácia údajov objektívu pre funkciu DLO vo fotoaparáte
Všetky údaje objektívu pre funkciu DLO pre objektívy dostupné
v čase uvedenia fotoaparátu na trh sú zaregistrované vo
fotoaparáte. Bude však potrebné prevziať údaje objektívu pre
funkciu DLO a zaregistrovať ich vo fotoaparáte pre objektívy
uvedené na trh po fotoaparáte.
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
1 Prevezmite údaje objektívu pre funkciu DLO do počítača
Ak údaje objektívu pre funkciu DLO nie sú prevzaté do počítača
alebo ak nie sú zaregistrované vo fotoaparáte, ikona funkcie
DLO na registračnej obrazovke sa zobrazí ako [
].
Kliknite na názov objektívu, ktorý chcete zaregistrovať.
Údaje objektívu pre funkciu DLO sa prevezmú a ikona sa
zmení na [
].
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
2 Zaregistrujte údaje objektívu pre funkciu DLO vo
fotoaparáte
Kliknite na tlačidlo [OK].
Údaje objektívu pre funkciu DLO sa zaregistrujú vo
fotoaparáte a nástroj EOS Utility sa ukončí.
Pri nasledujúcom zobrazení okna na registráciu údajov
objektívov sa zobrazí ikona [
].
Predvoľby
 Ak kliknete na tlačidlo [Cancel/Zrušiť] po dokončení kroku č. 1,
údaje objektívu pre funkciu DLO sa iba prevezmú do počítača.
 Ak sú na serveri k dispozícii aktualizované údaje, zobrazí sa
ikona [
]. Kliknite na názov objektívu, prevezmite
aktualizované údaje do počítača a kliknutím na tlačidlo [OK]
zaregistrujte údaje vo fotoaparáte.
Referencie
Register
Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať nainštalovaný nástroj
EOS Lens Registration Tool (verzie 1.4.20 alebo novšej).
 Zoznam funkcií okna [Register lens data/Zaregistrovať údaje
objektívu] nájdete na strane str. 97.
 Názvy objektívov zobrazené v okne [Register lens data/
Zaregistrovať údaje objektívu] môžu byť v závislosti od typu
objektívu čiastočne skrátené.
 Objektívy EF15mm f/2.8 Fisheye a EF8-15mm f/4L USM Fisheye
nie sú kompatibilné s funkciou [Register lens data/Zaregistrovať
údaje objektívu].
24
90D
250D
RP
M6 Mk II
M50
Údaje na korekciu aberácie objektívu pre všetky objektívy sú už
zaregistrované vo fotoaparáte. V tejto časti sa vysvetľuje postup
registrácie a odstránenia údajov DOO objektívu vykonávaný vo
fotoaparáte.
2
V zozname [Lens List/Zoznam objektívov] vyberte
objektívy, pre ktoré chcete registrovať údaje DOO
objektívu, a kliknite na tlačidlo [OK].
Úvod
Obsah
Okno registrácie údajov objektívu
na položku [Register lens aberration
1 Kliknite
correction data/Registrovať údaje na korekciu
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
aberácie objektívu].
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
 Zobrazí sa okno [Register lens data/Registrovať údaje objektívu].
 Údaje DOO objektívu pre vybratý objektív sa zaregistrujú
vo fotoaparáte a nástroj EU sa ukončí.
 Môžete zrušiť začiarknutie objektívov zaregistrovaných
v zozname [Lens List/Zoznam objektívov] a kliknutím na tlačidlo
[OK] odstrániť údaje DOO objektívu z fotoaparátu.
 Zobrazenie čísel [xx/xx] v pravej dolnej časti zoznamu [Lens List/
Zoznam objektívov] predstavuje počet zaregistrovaných objektívov/
počet objektívov, ktorý možno zaregistrovať vo fotoaparáte.
 Ak sa objektív nezobrazuje v zozname [Lens List/Zoznam
objektívov], jeho nasadenie na fotoaparát pri tomto zobrazení
pridá objektív do zoznamu.
 Zoznam [Lens List/Zoznam objektívov] môžete usporiadať
pomocou tlačidiel [Up/Nahor] a [Down/Nadol].
 V prípade objektívov RF netreba vo fotoaparáte registrovať
ani odstraňovať údaje DOO objektívu.
Register
25
Fotoaparáty EOS iné ako fotoaparát 1D X Mk II
250D
R
RP
M6 Mk II
5D Mk IV
90D
Úvod
M50
na položku [Register lens aberration correction
1 Kliknite
data/Zaregistrovať údaje korekcie aberácie objektívu].
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
 Zobrazí sa okno [Register lens aberration correction data/Zaregistrovať
údaje korekcie aberácie objektívu]. Objektívy, pre ktoré sa zaregistrujú
korekčné údaje do fotoaparátu, sa zobrazia so značkou začiarknutia.
kategóriu objektívu, pre ktorý chcete
2 Vyberte
zaregistrovať korekčné údaje.
Referencie
Okno Zaregistrovať údaje korekcie aberácie objektívu
Register
Ak chcete používať túto funkciu, musí byť nainštalovaný nástroj
EOS Lens Registration Tool (verzie 1.8.20 alebo novšej).
 Objektívy môžete pridávať do zoznamu [Lens List/Zoznam
objektívov] aj nasledujúcim spôsobom.
• Kliknite na tlačidlo [Edit Lens List/Upraviť zoznam objektívov]
a v zobrazenom okne začiarknite políčko pre objektív
v zozname. Potom kliknite na tlačidlo [OK].
 Názvy objektívov zobrazené v okne [Register lens data/
Registrovať údaje objektívu] môžu byť čiastočne skrátené
v závislosti od typu objektívu.
 S touto funkciou nie sú kompatibilné objektívy EF15mm f/2.8
Fisheye a EF8-15mm f/4L USM Fisheye.
 Zobrazí sa zoznam, ktorý bude obsahovať iba vybratú kategóriu objektívov.
26
3
Vyberte objektív, pre ktorý chcete zaregistrovať
korekčné údaje, a kliknite na tlačidlo [OK].
Úvod
Uloženie vyváženia bielej do počítača
1D X Mk II
1D X
1D C
Výsledky úprav vyváženia bielej obrázka môžete uložiť do počítača ako
súbor vyváženia bielej (prípona „.WBD“). Súbory vyváženia bielej
uložené do počítača môžete zaregistrovať vo fotoaparáte ako osobné
vyváženie bielej (str. 28).
Najskôr do fotoaparátu zaregistrujte upravené vyváženie bielej v okne
[Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live View].
na položku [Personal white balance settings/
1 Kliknite
Nastavenia osobného vyváženia bielej].
 Korekčné údaje pre vybratý objektív sa zaregistrujú
do fotoaparátu a nástroj EU sa ukončí.
 Korekčné údaje môžete z fotoaparátu odstrániť zrušením
začiarknutia zaregistrovaného objektívu a kliknutím na tlačidlo [OK].
 V závislosti od pripojeného fotoaparátu sa môžu v registračnom
okne zobraziť objektívy, pri ktorých nemožno zrušiť začiarknutie.
Označuje to, že korekčné údaje príslušného objektívu nemusíte
zaregistrovať do fotoaparátu.
 Nezobrazuje sa pre objektívy EF-M, pretože sa nepožaduje
registrácia korekčných údajov.
Ak chcete použiť túto funkciu, musíte mať nainštalovaný nástroj
EOS Lens Registration Tool.
 Zoznam funkcií okna [Register lens aberration correction data/
Zaregistrovať údaje korekcie aberácie objektívu] nájdete na str. 97.
 Názvy objektívov zobrazené v okne [Register lens aberration
correction data/Zaregistrovať údaje korekcie aberácie objektívu] môžu
byť čiastočne skrátené, a to v závislosti od typu daného objektívu.
 Objektívy EF15mm f/2.8 Fisheye a EF8-15mm f/4L USM Fisheye
nie sú kompatibilné s funkciou [Register lens aberration
correction data/Zaregistrovať údaje korekcie aberácie objektívu].
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Zobrazí sa dialógové okno [Personal white balance settings/
Nastavenia osobného vyváženia bielej].
27
2
Vyberte vyváženie bielej, ktoré chcete uložiť do
počítača, a kliknite na tlačidlo [Save/Uložiť].
Úvod
Registrácia osobného vyváženia bielej vo fotoaparáte
1D X Mk II
1D X
1D C
Súbory vyváženia bielej, vytvorené úpravou vyváženia bielej obrázka a uložením týchto
výsledkov, možno zaregistrovať do fotoaparátu ako osobné vyváženia bielej.
1
3
Kliknite na položku [Personal white balance settings/
Nastavenia osobného vyváženia bielej].
V zobrazenom okne zadajte názov súboru, vyberte
miesto uloženia a kliknite na tlačidlo [Save/Uložiť].
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
 Súbor vyváženia bielej sa uloží do počítača.
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
 Zobrazí sa dialógové okno [Personal white balance settings/
Nastavenia osobného vyváženia bielej].
Register
osobné vyváženie bielej, ktoré chcete uložiť,
2 Zvoľte
a kliknite na tlačidlo [Open/Otvoriť].
 Zobrazí sa dialógové okno [Open/Otvoriť].
28
3
Otvorte priečinok, v ktorom je uložený súbor
vyváženia bielej, zvoľte príslušný súbor a potom
kliknite na tlačidlo [Open/Otvoriť].
 Súbor vyváženia bielej sa načíta.
 Do fotoaparátu môžete uložiť tie súbory vyváženia bielej, ktoré
majú v názve príponu „.WBD“.
Do vstupného políčka [Title:/Názov:] zadajte názov.
4
na tlačidlo [Apply to camera/Použiť vo
5 Kliknite
fotoaparáte].
 Osobné vyváženie bielej sa uloží do fotoaparátu.
 Ak chcete uložiť ďalšie nastavenie, zopakujte kroky 2 až 5.
6 Kliknite na tlačidlo [Close/Zatvoriť].
 Dialógové okno [Personal white balance settings/Nastavenia
osobného vyváženia bielej] sa zatvorí a na displej sa opäť
zobrazí okno nastavení fotoaparátu.
Zvoľte požadované osobné vyváženie bielej uložené
7 vo
fotoaparáte.
 Ako vyváženie bielej zvoľte uložené osobné vyváženie bielej.
 Informácie o tom, ako zvoliť osobné vyváženie bielej alebo
manuálne vyváženie bielej, nájdete v časti „Nastavenie
vyváženia bielej“ v návode na používanie.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
29
Nastavenie funkcií pomocou ponuky snímania v okne záberu
V tejto časti sú uvedené nastavenia upravované pomocou ponuky
snímania v okne záberu. Väčšina funkcií, ktoré sa nastavujú pomocou
okna snímania, sa bežne menia počas snímania. Túto funkciu nemožno
používať s modelom M6
M5
M3
M10
M100 .
3
Kliknite na tlačidlo [
].
Úvod
Obsah
váš fotoaparát a počítač a potom spustite
1 Prepojte
nástroj EU
.
na položku [Remote shooting/Diaľkové
2 Kliknite
snímanie].
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
(str. 7)
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Zobrazí sa okno záberu.
 Zobrazí sa [Shooting menu/Ponuka snímania].
30
Úvod
na požadované nastavenie a každé z nich
4 Kliknite
spresnite.
Položky, ktoré možno nastaviť pomocou okna záberu
5DS/5DS R
Príklad zobrazenia ponuky ( 5D Mk III )
Nastavenie
 Zobrazia sa nastavenia dostupné pre pripojený fotoaparát.
Bližšie informácie nájdete v časti „Položky, ktoré možno nastaviť
pomocou okna záberu“.
5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
6D Mk II
1D X Mk II
6D
7D Mk II
90D
1D X
80D
77D
760D
1D C
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
Picture Style (Štýl obrázka)
JPEG quality (Kvalita JPEG)
WB (white balance) SHIFT
(Posun vyváženia bielej)
HDR Mode (Režim HDR)





–
*1
Bulb timer settings (Nastavenia
časovača dlhodobej expozície Bulb)
Tichá uzávierka
Stupňovanie zaostrenia
–
*2
–
–
*3
*1 Nastavenie nie je možné pri modeli
250D
200D
750D
2000D
–
760D
1300D
4000D
*2 Nastavenie je možné pri modeli 5DS/5DS R 5D Mk IV
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
80D
77D
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
*4
77D
Obsah
800D
M50
Referencie
.
R
M6 Mk II ,
Register
ale nie pri iných modeloch.
*3 Nastavenie možné len pri modeli
*4

Nastavenie možné len pri modeli
R
RP
.
90D
M6 Mk II .
Picture Style (Štýl obrázka)
 Štýl Picture Style môžete nastaviť a použiť vo fotoaparáte rovnakým
spôsobom ako pri obsluhe z fotoaparátu (str. 32).
JPEG quality (Kvalita JPEG)
 Kvalitu obrázkov typu JPEG môžete nastaviť a použiť vo fotoaparáte
rovnakým spôsobom, ako pri obsluhe z fotoaparátu (str. 34).
Tichá uzávierka
 Nastavenie tichej uzávierky môžete upraviť rovnakým spôsobom,
ako pri obsluhe z fotoaparátu (str. 35).
31
WB (white balance) SHIFT (Posun vyváženia bielej)
 Nastavenie vyváženia bielej môžete upraviť rovnakým spôsobom,
ako pri obsluhe z fotoaparátu (str. 35).
HDR Mode (Režim HDR) (s vysokým dynamickým rozsahom)
 Môžete snímať fotografie so širokým dynamickým rozsahom,
pri ktorých bolo obmedzené orezanie jasných a tmavých častí,
a fotografie, ktoré pôsobia ako maľby (str. 43).
Bulb timer settings (Nastavenia časovača dlhodobej expozície Bulb)
 Môžete nastaviť čas dlhodobej expozície Bulb (str. 76).
Stupňovanie zaostrenia
 Stupňovanie zaostrenia môžete vykonať rovnakým spôsobom ako pri
obsluhe z fotoaparátu (str. 45).
Úvod
Nastavenie štýlov Picture Style a ich použitie vo fotoaparáte
Štýly obrázkov Picture Styles môžete nastaviť a použiť vo fotoaparáte
rovnakým spôsobom, ako pri obsluhe z fotoaparátu. Môžete zmeniť
hodnoty pre nastavenia [Sharpness/Ostrosť], [Contrast/Kontrast],
[Saturation/Sýtosť] a [Color tone/Farebný tón] každého štýlu Picture
Style a zaregistrovať až tri vlastné štýly Picture Styles vo fotoaparáte
ako nastavenia definované používateľom.
Súbory Picture Style môžete vo fotoaparáte zaregistrovať ako
nastavenia definované používateľom, ktoré ste prevzali z webovej
stránky spoločnosti Canon alebo vytvorili pomocou programu Picture
Style Editor (softvér na vytváranie súborov Picture Style) (ďalej len
„PSE“), a uložiť ich do počítača.
Zaregistrovanie štýlov Picture Styles môže určitý čas trvať.
Voľba štýlu Picture Style a jeho použitie vo
fotoaparáte
1 Kliknite na položku [Picture Style/Štýl obrázka].
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Zobrazí sa okno [Picture Style/Štýl obrázka].
 Zobrazený obsah sa môže v závislosti od pripojeného
fotoaparátu líšiť.
32
2
Kliknite na príslušný štýl Picture Style, ktorý chcete
nastaviť vo fotoaparáte.
Zmena nastavení štýlu Picture Style a jeho
použitie vo fotoaparáte
Okno Picture Style (Štýl obrázka)
Môžete určiť vlastné nastavenia [Sharpness/Ostrosť], [Contrast/Kontrast],
[Saturation/Sýtosť] a [Color tone/Farebný tón] pre váš vlastný štýl Picture Style
a použiť ich vo fotoaparáte rovnakým spôsobom, ako pri obsluhe z fotoaparátu.
1
Kliknite na položku [Detail set./Podrobné nastavenia].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
 Nastavenie je použité vo fotoaparáte a displej sa vráti na
obrazovku [Shooting menu/Ponuka snímania].
 Zobrazený obsah sa môže v závislosti od pripojeného
fotoaparátu líšiť.
Predvoľby
 Zobrazí sa dialógové okno [Detail set./Podrobné nastavenia].
 Zobrazený obsah sa môže v závislosti od pripojeného
fotoaparátu líšiť.
Referencie
Register
R
Keď je pripojený model 1D C
a vo fotoaparáte
je nastavená charakteristika Canon Log pre hodnotu gama, štýl
Picture Style nastavený alebo zmenený pomocou tohto softvéru
sa neprejaví na snímanom videozázname.
33
2
Nastavenie jednotlivých položiek vykonajte kliknutím na posúvač.
Úvod
Nastavenie kvality JPEG a jej použitie vo fotoaparáte
1D X Mk II
Poloha kurzora
Nastavenie
Predvolené
nastavenie
1D X
1D C
Kvalitu obrázkov typu JPEG môžete nastaviť a použiť vo fotoaparáte
rovnakým spôsobom, ako pri obsluhe z fotoaparátu.
1
Kliknite na položku [JPEG Quality/Kvalita JPEG].
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
 Ak pre štýl Picture Style (str. 32) vyberiete možnosť [Monochrome/
Monochromatický], zobrazia sa okná so zoznamom [Filter effect/
Efekt filtra] a [Toning effect/Tónovací efekt].
 V závislosti od pripojeného fotoaparátu sa môže dať položka
[Sharpness/Ostrosť] nastaviť na možnosti [Fineness/Detailnosť]
a [Threshold/Prah].
3
Kliknite na tlačidlo [Return/Späť].
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
 Zobrazí sa okno [JPEG Quality/Kvalita JPEG].
2 Kliknite na hodnotu nastavenia.
 Nastavenia sa vo fotoaparáte použijú a zobrazenie sa vráti na
obrazovku [Shooting menu/Ponuka snímania].
Referencie
Register
 Nastavenia sú použité vo fotoaparáte.
 Vyššie hodnoty poskytujú nižší pomer kompresie a vyššiu kvalitu obrázkov akejkoľvek veľkosti.
3 Kliknite na položku [Return/Späť].
 Displej sa vráti na obrazovku [Shooting menu/Ponuka snímania].
34
Úvod
Nastavenie vyváženia bielej a jej použitie vo fotoaparáte
Nastavenie vyváženia bielej môžete upraviť rovnakým spôsobom, ako
pri obsluhe z fotoaparátu.
1 Kliknite na položku [WB SHIFT/POSUN VYVÁŽENIA BIELEJ].
Nastavenie tichej uzávierky a jej použitie vo fotoaparáte
R
Tichú uzávierku môžete nastaviť a použiť vo fotoaparáte rovnakým
spôsobom ako pri obsluhe z fotoaparátu. Podmienky, kedy možno
nastaviť tichú uzávierku, nájdete v špecifikáciách fotoaparátu.
na tlačidlo [
] a v zobrazenej ponuke
1 Kliknite
kliknite na tlačidlo [Silent shutter/Tichá uzávierka].
zobrazenom dialógovom okne vyberte možnosť
2 V[Enable/Povoliť].
 Funkcia [Silent shutter/Tichá uzávierka] je nastavená
na fotoaparáte.
 Ak chcete zrušiť tichú uzávierku, vyberte možnosť
[Disable/Zakázať] v tomto dialógovom okne.
 Zobrazí sa okno [WB SHIFT/POSUN VYVÁŽENIA BIELEJ].
2 Kliknite na kompenzačné umiestnenie.
Kompenzuje
zelenú
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
Kompenzuje
modrú
Zobrazuje
kompenzačnú
hodnotu
Kompenzuje
purpurovú
Kompenzuje
jantárovú
 Nastavenia sú použité vo fotoaparáte.
3 Kliknite na položku [Return/Späť].
 Displej sa vráti na obrazovku [Shooting menu/Ponuka snímania].
 Ak chcete obnoviť upravené hodnoty späť na pôvodné hodnoty, vykonajte postup v kroku 2.
35
3
Diaľkové snímanie ovládaním fotoaparátu prostredníctvom počítača
Úvod
Prostredníctvom nástroja EU môžete fotoaparát obsluhovať na diaľku
a pri zobrazovaní predmetu v okne nástroja EU môžete fotoaparát
nastaviť a snímať zábery. Zábery môžete robiť aj priamo obsluhovaním
fotoaparátu dokonca aj počas diaľkového snímania alebo môžete
prednastaviť čas, ktorý umožní fotoaparátu automatické nasnímanie
pomocou časovača snímania. Túto funkciu nemožno používať
s modelom
M6
M5
M3
M10
M100 .
Diaľkové snímanie Live View ................................... 37
Snímanie v režime HDR (vysoký
dynamický rozsah) ................................................... 43
Stupňovanie zaostrenia............................................ 45
Funkcie okna Remote Live View window
(Okno diaľkového zobrazenia Live View)................. 46
Manuálne zaostrovanie.............................................. 46
Zaostrovanie pomocou automatického
zaostrenia AF............................................................. 48
Zaostrenie s použitím režimu Quick mode
(Rýchly režim)......................................................................... 48
Zaostrenie pomocou režimu Live mode
(Režim zaostrenia naživo) ..................................... 49
Zaostrenie pomocou režimu Face Detection Live
mode (Režim zaostrenia naživo s detekciou tváre) .... 50
Zaostrovanie pomocou detekcie tváre a sledovania AF ..... 50
Zaostrovanie pomocou režimov Flexibilná zóna –
viacero bodov, AF v plynulej zóne, Rozšírená
oblasť AF: V okolí, Zónové AF, AF s veľkou zónou:
Vertikálne, a AF s veľkou zónou: Horizontálne...... 51
Kontrola hĺbky poľa a expozície................................. 52
Vyváženie bielej pomocou okna Remote Live View
window (Okno diaľkového zobrazenia Live View) ..... 52
Zobrazenie elektronickej vodováhy ........................... 53
Zmena pomeru strán ................................................. 54
Nastavenie záznamu zvuku........................................
Záznam zvuku/Úroveň záznamu zvuku..................
Funkcia filtra proti vetru ..........................................
Funkcia zobrazenia s prekrytím..................................
Zväčšenie/zmenšenie obrázka prekrytia ................
Otočenie obrázka prekrytia.....................................
Nastavenie pomeru zlúčenia obrázka prekrytia .........
Presúvanie obrázka prekrytia .................................
Zobrazenie iného obrázka prekrytia .......................
Skrytie obrázka prekrytia ........................................
Zobrazenie čiar mriežky .............................................
Zobrazenie vodiacich líšt ............................................
Používanie motorového nastavenia transfokácie .......
Snímanie prostredníctvom fotoaparátu ...................
Snímanie videozáznamov .......................................
Snímanie riadené časovačom .................................
Snímanie pomocou časovača snímania.....................
Diaľkové snímanie s intervalovým časovačom...........
55
56
56
57
58
59
59
60
60
61
61
62
64
66
67
73
73
73
Diaľkové snímanie v režime dlhodobej
expozície Bulb ......................................................... 75
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
Diaľkové snímanie v režime dlhodobej
expozície Bulb ............................................................ 75
Nastavenie časovača dlhodobej expozície Bulb ........ 76
Snímanie s bleskom ................................................ 77
Úprava štýlov Picture Style pomocou funkcie
snímania na diaľku so živým náhľadom Live View ... 80
Zaregistrovanie hudby na pozadí na pamäťovú
kartu fotoaparátu ..................................................... 81
Nastavenie webových služieb ................................. 84
Registrácia informácií štandardu IPTC.................... 86
36
Diaľkové snímanie Live View
Pomocou nástroja EU môžete ovládať svoj fotoaparát na diaľku
a snímať obrázky prostredníctvom obrazovky počítača.
Nasnímané obrázky sa uložia priamo do vášho počítača a
prostredníctvom prepojeného softvéru Digital Photo Professional verzie
4.x (ďalej len „DPP“) ich môžete znovu skontrolovať.
Táto funkcia je veľmi užitočná pri snímaní veľkého počtu záberov
s fixnými rozmermi, napr. pri ateliérovom fotografovaní.
1
2
Kliknite na položku [Remote shooting/Diaľkové
snímanie].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Prepojte fotoaparát a počítač a potom nastavte
vypínač fotoaparátu na < ON >.
Nastavenia
fotoaparátu
 Spustí sa nástroj EU.
Diaľkové
snímanie
 Zobrazí sa okno záberu.
Predvoľby
Referencie
Register
37
3
*1 Ak začiarknete položku [Change settings using mouse wheel on
capture screen/Zmena nastavení pomocou kolieska myši na
obrazovke záberu] (str. 89) na karte [Remote Shooting/Diaľkové
snímanie] v časti [Preferences/Predvoľby], môžete na výber
nastavení používať aj koliesko myši. Koliesko nie je možné
používať v ponuke predsklopenia zrkadla ani v položke [Image
saving location/Miesto uloženia obrázkov].
Nastavte fotoaparát.
*2 Môžete kliknúť na položku expozičnej úrovne/úrovne AEB a
nastaviť AEB pomocou klávesu <shift> + kolieska myši.
Kliknite na položku
nastavenia a zvoľte
príslušné nastavenie*1 *2
 Nastavenia, ktoré nie je možné nastaviť v okne záberu, môžete
nastaviť pomocou fotoaparátu.
 Počas odpočítavania snímania pomocou samospúšte bliká
výstražný indikátor a čas odpočítavania sa zobrazuje v oblasti na
zobrazenie počtu možných záberov.
 Nastavenia predsklopenia zrkadla sú dostupné, keď je fotoaparát
v režime P, Tv, Av, M alebo B.
 Počas predsklopenia zrkadla bliká ikona predsklopenia zrkadla.
 Na modeloch 5DS/5DS R môžete upraviť načasovanie
uvoľnenia uzávierky po predsklopení zrkadla na nasnímanie
záberu. Je možné nastaviť načasovanie po 1/8 sekundy,
1/4 sekundy, 1/2 sekundy, 1 sekunde alebo 2 sekundách.
 Pri snímaní s automatickým nastavením expozície rýchlosť
uzávierky alebo clona blikaním signalizuje stav podexponovania
alebo preexponovania záberu.
 Pri snímaní s manuálnym nastavením expozície sa v oblasti
expozičnej úrovne v reálnom čase zobrazuje hodnota merania.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
Zoznam funkcií okna záberu nájdete na str. 98.
38
4
Kliknite na tlačidlo [
].
5
Úvod
Nastavte funkciu Live View.
 Kliknite na položku [Live View/Movie func. set./Nastavenie
funkcie Live View/videozáznamu].
Kliknite
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
 Zobrazí sa okno [Live View/Movie func. set./Nastavenie funkcie
Live View/videozáznamu]. Podrobnejšie informácie o určení
nastavení nájdete na nasledujúcej strane.
Predvoľby
Referencie
Register
 Zobrazí sa [Set-up menu/Ponuka nastavenia].
39
Úvod
Okno Live View/Movie func. set. (Nastavenie funkcie Live View/videozáznamu)
 Zobrazený obsah sa môže líšiť v závislosti od pripojeného fotoaparátu.
1D X Mk II 5DS/5DS R
6D
7D Mk II
5D Mk IV 5D Mk III
90D
80D
R
RP
6D Mk II
M6 Mk II
1D X
1D C
Vyberte možnosť [Stills/Statické zábery] pre položku [LV func.
setting/Nastavenie funkcie LV] a nastavenie pre položku [Exposure
simulation/Simulácia expozície] a kliknite na tlačidlo [OK].
Vyberte možnosť [Enable/Povoliť] pre položku [LV func. setting/
Nastavenie funkcie LV] a nastavenie pre položku [Exposure]
simulation/Simulácia expozície] a kliknite na tlačidlo [OK].
1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
80D
5DS/5DS R
6D Mk II
Nastavenia
fotoaparátu
90D
77D
760D
1300D
4000D
Diaľkové
snímanie
Kliknite
Vyberte
800D
250D
200D
750D
2000D
Vyberte možnosť [Enable/Povoliť] pre položku [LV func. setting/
Nastavenie funkcie LV] a kliknite na tlačidlo [OK].
Vyberte
Vyberte

1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
5D Mk III
6D
Obsah
Kliknite
Predvoľby
Referencie
Kliknite
90D
Položky [LV func. setting/Nastavenie funkcie LV] a [Exposure
simulation/Simulácia expozície] nemôžete nastaviť naraz.
Určite nastavenia pomocou nasledujúcich krokov.
1. V tomto dialógovom okne nastavte položku [LV func. setting/
Nastavenie funkcie LV] na možnosť [Enable/Povoliť] a kliknite
na tlačidlo [OK]
2. V okne záberu kliknite na tlačidlo [Live View shoot./
Fotografovanie s Live View] (str. 41)
3. Znova postupujte podľa krokov 4 až 5 v časti „Diaľkové
snímanie Live View“ (str. 39)
4. V tomto dialógovom okne vyberte nastavenie položky [Exposure
simulation/Simulácia expozície] a kliknite na tlačidlo [OK]
Keďže sa okno [Remote Live View window/Okno diaľkového
zobrazenia Live View] už zobrazilo v kroku 2. vyššie, preskočte
krok 6 na str. 41 a prejdite na krok 7 (str. 42).
Register
Kliknite
Vyberte
R
RP
M6 Mk II
M50
Vyberte nastavenie položky [Exposure simulation/Simulácia
expozície] a kliknite na tlačidlo [OK].
40
6
Kliknite na tlačidlo [Live View shoot./Fotografovanie
s Live View].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
 Zobrazí sa okno [Remote Live View window/Okno diaľkového
zobrazenia Live View].
Okno Remote Live View window (Okno diaľkového zobrazenia Live View)
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Exposure simulation (Simulácia expozície)
Pri simulácii expozície sa simuluje a zobrazuje obrázok s jasom
podobným jasu skutočného výsledného obrázka.
 Enable (Povoliť)
Jas zobrazeného obrázka bude podobný skutočnému jasu
(expozícii) výsledného obrázka. Ak nastavíte kompenzáciu
expozície, príslušne sa zmení jas obrázka.
 Disable (Zakázať)
Obrázok sa bežne zobrazuje so štandardným jasom, aby bol
obraz živého náhľadu Live View jednoducho viditeľný. Aj keď
nastavíte kompenzáciu expozície, obrázok sa zobrazí so
štandardným jasom.
 Enable (DOF preview) (Povoliť (kontrola hĺbky poľa))
Obrázok sa bežne zobrazuje so štandardným jasom, aby bol
obraz živého náhľadu Live View jednoducho viditeľný. Obrázok
sa zobrazí s jasom podobným skutočnému jasu (expozícii)
výsledného obrázka, len keď podržíte stlačené tlačidlo na
kontrolu hĺbky poľa.
Referencie
Register
41
7
Kliknutím na tlačidlo [
] nasnímajte obrázok.
 Nasnímaný obrázok sa prenesie do vášho počítača a zobrazí
v okne [Quick Preview/Rýchly náhľad]. Potom sa automaticky
spustí program DPP.
 Pred spustením programu DPP si môžete rýchlo prezrieť obrázok
zobrazený v okne [Quick Preview/Rýchly náhľad]. Taktiež môžete
zmeniť veľkosť okna [Quick Preview/Rýchly náhľad].
 Okno [Quick Preview/Rýchly náhľad] môžete zobraziť alebo
skryť kliknutím na tlačidlo [Other Functions/Ďalšie funkcie]
v okne záberu a výberom položky [Quick Preview/Rýchly náhľad]
zo zobrazenej ponuky.
Úvod
 Obsluhovaním okna záberu môžete snímať obrázky aj vtedy, keď
okno [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia
Live View] nie je zobrazené.
 Na vykonanie simulácie expozície (str. 52) pomocou okna
[Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live
View] alebo na aktiváciu zobrazenia histogramov (str. 101)
nastavte funkciu fotoaparátu [Exposure simulation/Simulácia
expozície] na možnosť [Enable/Povoliť].
 S funkciou diaľkového snímania môžete použiť aj predsklopenie
zrkadla. (Predsklopenie zrkadla nie je možné počas
fotografovania so živým náhľadom Live View.)
 Je možné používať snímanie pomocou samospúšte.
 Pri prenose obrázkov diaľkového snímania do počítača môžete
pomocou predvolieb zmeniť softvér, ktorý sa spustí, z programu
DPP na iný softvér (okno [Linked Software/Pripojený softvér])
(str. 90).
 Zoznam funkcií okna [Remote Live View window/Okno diaľkového
zobrazenia Live View] nájdete na str. 101.
 Zoznam funkcií okna [Zoom View/Zobrazenie Zoom] nájdete na
str. 103.
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Ak snímate po zaostrení v okne Remote Live View window
(Okno diaľkového zobrazenia Live View), vopred zmeňte
polohu tlačidla prepínača AF/MF v okne záberu na [MF].
 Nemôžete vykonať spracovanie obrázkov RAW. Ak pripojíte
fotoaparát k počítaču počas spracovania obrázkov RAW vo
fotoaparáte, pripojenie fotoaparátu a počítača sa vykoná až po
dokončení spracovania.
 Možnosti pre režimy Základnej zóny nemožno nastaviť na
fotoaparátoch vybavených režimami Základnej zóny na svojich
otočných voličoch režimov.
Snímať možno aj pomocou klávesu <space> na klávesnici.
42
Snímanie v režime HDR (vysoký dynamický rozsah)
5DS/5DS R
7D Mk II
5D Mk IV 5D Mk III
90D
80D
R
RP
6D Mk II
6D
M6 Mk II
Môžete snímať fotografie so širokým dynamickým rozsahom, pri ktorých bolo
obmedzené orezanie jasných a tmavých častí, a fotografie, ktoré pôsobia ako
maľby. Je to vhodné pri scénach, ako sú zátišia a krajinky. Pri snímaní v režime
HDR sa jeden obrázok nasníma pomocou troch záberov nasnímaných s rôznymi
úrovňami expozície (záporná expozícia, štandardná expozícia, kladná expozícia),
pričom tieto zábery sa automaticky zlúčia do jedného obrázka. Nasnímané
obrázky HDR sa zaznamenajú v kvalite JPEG.
* Skratka HDR označuje výraz High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah.
1 Nastavte režim HDR.
 V položke [Shooting menu/Ponuka snímania] vyberte možnosť
[HDR Mode/Režim HDR], v zobrazenom dialógovom okne
zadajte požadované nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
 [Adjust dynamic range/Nastavenie dynamického rozsahu]:
Nastavuje rozsah úpravy dynamického rozsahu. Vyberte
spomedzi možností [Disable HDR/Zakázať režim HDR],
[Auto/Automaticky], [±1 EV], [±2 EV] a [±3 EV]. Výberom
možnosti [Auto/Automaticky] sa rozsah úpravy nastaví
automaticky podľa celkového tónového rozsahu obrázka.
Čím vyššie je číslo, tým širší bude dynamický rozsah.
 [Effect/Efekt] 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
6D Mk II 7D Mk II
90D
80D
M6 Mk II : Slúži na výber
finalizačného efektu. Informácie o konkrétnych finalizačných
efektoch nájdete na stranách venovaných snímaniu v režime HDR
(vysoký dynamický rozsah) v návode na používanie dodanom s
vaším fotoaparátom.
 [Continuous HDR/Sériové nastavenie HDR]: Pri nastavení [1 shot
only/Len 1 záber] sa snímanie v režime HDR automaticky zruší
po skončení snímania. Ak vyberiete možnosť [Every shot/Každý
záber], snímanie v režime HDR bude pokračovať, až kým
v položke [Adjust dynamic range/Nastavenie dynamického
rozsahu] nevyberiete možnosť [Disable HDR/Zakázať režim HDR].
 [Save source images/Uložiť zdrojové obrázky] 5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
7D Mk II : Ak chcete uložiť tri
nasnímané obrázky aj výsledný obrázok HDR, vyberte možnosť
[All images/Všetky obrázky]. Ak chcete uložiť len výsledný
obrázok HDR, vyberte možnosť [HDR image only/Len obrázok
HDR].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Zobrazený obsah sa môže v závislosti od pripojeného fotoaparátu líšiť.
43
2
Úvod
Nasnímajte záber.
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
 Režim HDR nemožno nastaviť pri použití niektorej
z nasledujúcich funkcií: AEB, stupňovanie vyváženia bielej,
redukcia šumu pri viacerých záberoch, viacnásobné expozície,
expozícia blesku, diaľkové snímanie v režime dlhodobej
expozície bulb alebo snímanie videozáznamu.
 Snímanie pohyblivého objektu v režime HDR sa neodporúča,
pretože pohyb objektu sa prejaví ako viacnásobný obraz v
zlúčenom obrázku. Snímanie v režime HDR sa odporúča pre
statické objekty.
 Pri snímaní v režime HDR sa nasnímajú 3 zábery s rôznymi
rýchlosťami uzávierky, ktoré sa nastavia automaticky. Preto sa aj
v režimoch snímania Tv a M upraví rýchlosť uzávierky na
základe nastavenej rýchlosti uzávierky.
 Aby sa predišlo vplyvu otrasov fotoaparátu, citlivosť ISO sa
môže nastaviť na vyššiu hodnotu než zvyčajne.
 Automatické zarovnanie obrázka nemusí správne fungovať pri
opakujúcich sa vzoroch (mriežky, pruhy a pod.) alebo
nevýrazných obrázkoch s jedným prevažujúcim tónom.
 Odstupňovanie farieb oblohy alebo bielych stien sa nemusí
zreprodukovať správne. Môžu sa prejaviť nepravidelné farby
alebo šum.
 Pri snímaní v režime HDR sa po nasnímaní záberu tri obrázky
zlúčia. Zaznamenanie obrázka HDR preto trvá dlhšie ako pri
bežnom snímaní. Počas zlučovania obrázkov sa na fotoaparáte
zobrazí správa „BUSY“ a ďalší obrázok nemožno nasnímať, kým
sa zlučovanie nedokončí.
Diaľkové
snímanie
 Odporúča sa používať statív. Pri snímaní bez statívu sa
odporúča použiť vysokú rýchlosť uzávierky.
 Ak je položka [Auto Image Align/Automatické zarovnanie
obrázka] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] a obrázok HDR
sa nasníma bez statívu, okraje obrázka sa orežú a rozlíšenie sa
mierne zníži. Ak obrázky nemožno správne zarovnať v dôsledku
otrasov fotoaparátu, automatické zarovnanie obrázkov sa
nemusí vykonať. Pri snímaní s nadmerne jasným alebo tmavým
nastavením expozície sa automatické zarovnanie obrázkov
nemusí vykonať správne.
 Ak snímate v režime HDR bez statívu a položka [Auto Image
Align/Automatické zarovnanie obrázka] je nastavená na
možnosť [Disable/Zakázať], príslušné 3 obrázky sa nemusia
správne zarovnať a efekt režimu HDR môže byť minimálny.
 Pri snímaní v režime HDR pri žiarivkovom osvetlení alebo
osvetlení LED môže nastať neprirodzená reprodukcia farieb
v osvetlených oblastiach.
 V režime HDR nemožno nastaviť možnosti, ktoré sú v ponuke
zobrazené sivo. Upozorňujeme, ak nastavíte režim HDR, funkcie
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia), priorita jasných tónov a simulácia expozície sa pri
snímaní nastavia na možnosť [Disable/Zakázať].
Predvoľby
Referencie
Register
44
Stupňovanie zaostrenia
RP
90D
M6 Mk II
Stupňovanie zaostrenia umožňuje sériové snímanie s automatickou
zmenou ohniskovej vzdialenosti po každom zábere. Z týchto obrázkov
môžete vytvoriť jeden obrázok zaostrený na širokú oblasť pomocou
aplikácie, ktorá podporuje kombinovanie obrázkov s rôznou hĺbkou,
napríklad programu Digital Photo Professional. Pred snímaním si
v Návode na používanie dodanom s fotoaparátom prečítajte
upozornenia týkajúce sa stupňovania zaostrenia.
1 Nastavte stupňovanie zaostrenia.
 V ponuke [Shooting menu/Ponuka snímania] vyberte položku
[Focus bracketing/Stupňovanie zaostrenia], v zobrazenom okne
nastavte jednotlivé položky a potom kliknite na tlačidlo [OK].
 [Number of shots/Počet záberov]: Určte počet obrázkov
zhotovených pri každom zábere. Možno nastaviť v rozsahu 2 – 999.
 [Focus increment/Zmena zaostrenia]: Rozsah posunu zaostrenia
sa automaticky nastaví tak, aby zodpovedala vybratej hodnote
a hodnote clony v čase snímania.
 [Exposure smoothing/Vyhladenie expozície]: Zmeny jasu
obrázka počas stupňovania zaostrenia môžete potlačiť
nastavením na možnosť [Enable/Povoliť].
2 Nasnímajte záber.
 Zaostrite na bližší koniec preferovaného rozsahu zaostrenia
a kliknite na tlačidlo [
].
 Po začatí snímania odoberte kurzor z tlačidla [
].
 Fotoaparát sníma nepretržite a posúva pozíciu zaostrenia
smerom k nekonečnu.
 Snímanie sa skončí po zhotovení zadaného počtu snímok
alebo po dosiahnutí konca rozsahu zaostrenia.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
45
Funkcie okna Remote Live View window (Okno diaľkového zobrazenia Live View)
V tejto časti nájdete informácie o funkciách dostupných v okne [Remote
Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live View] vrátane
kontroly nastavení fotoaparátu a zaostrovania počas zobrazenia objektu
na obrazovke počítača.
Pozrite si aj zoznam funkcií okna [Remote Live View window/Okno
diaľkového zobrazenia Live View] na konci tejto príručky (str. 101,
str. 102).
3
Premiestnite [
] na časť, ktorú chcete zväčšiť.
Obsah
Presúvajte
Ak snímate po zaostrení v okne Remote Live View window (Okno
diaľkového zobrazenia Live View), vopred zmeňte polohu tlačidla
prepínača AF/MF v okne záberu na [MF].
prepínač režimov zaostrenia na objektíve
1 Nastavte
do polohy < AF >.
zozname vyberte položku [Live mode/Režim
2 Vzaostrenia
naživo], [FlexiZone - Single/Flexibilná zóna –
jeden bod], [1-point AF/1-bodové AF], [Live 1-point AF/
1-bodové AF naživo] alebo [Spot AF/Bodové AF].
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Manuálne zaostrovanie
Môžete manuálne zaostrovať počas zobrazenia zväčšeného obrázka
v okne [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia
Live View].
Úvod
Diaľkové
snímanie
 [ ] môžete premiestniť aj kliknutím na časť, ktorú chcete
zväčšiť.
Predvoľby
Referencie
Register
 Ak sa zobrazí začiarkavacie políčko [Continuous AF/Nepretržité
AF], zrušte jeho začiarknutie.
46
4
Kliknite na tlačidlo [
] alebo [
].
5
Úvod
Upravte zaostrenie.
Obsah
 Pri pripojení modelu 5DS/5DS R sa tlačidlá [
]a[
]
zobrazujú ako tlačidlá [
]a[
].
 Časť, ktorú ste zvolili v kroku 2, sa zobrazí zväčšená v okne
[Zoom View/Zobrazenie Zoom].
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Priblíženie
Oddialenie
Okno Zoom View (Zobrazenie Zoom)
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
[
], [
] : Nastavenie Vo veľkom rozsahu
[
], [
] : Nastavenie V strednom rozsahu
[
], [
] : Nastavenie V malom rozsahu
 Okno [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia
Live View] sa mení v reálnom čase v závislosti od nastavenia
pozície zaostrenia.
Predvoľby
Referencie
Register
 Ak chcete v okne [Zoom View/Zobrazenie Zoom] zmeniť pozíciu
zobrazenia, kliknite na položky [
], [
], [
], [
]. Pozíciu
zobrazenia môžete zmeniť aj presunutím okna.
 V okne [Zoom View/Zobrazenie Zoom] tiež môžete v kroku 2 dvakrát
kliknúť na časť, ktorú chcete zväčšiť, čím zobrazíte 5-násobne
zväčšený náhľad (pri pripojení modelu 5DS/5DS R 6-násobne).
 Dvojitým kliknutím na obrázok v okne [Zoom View/Zobrazenie
Zoom] sa vrátite späť k oknu [Remote Live View window/Okno
diaľkového zobrazenia Live View].
Môžete tiež vykonať zaostrenie pomocou tlačidiel na klávesnici.
Nastavenie
Vo veľkom
rozsahu
V strednom
rozsahu
V malom rozsahu
Priblíženie
Oddialenie
<
>+< I >
<
>+< O >
<
>+< K >
<
>+< L >
<
>+< < >
<
>+< > >
47
Zaostrovanie pomocou automatického zaostrenia AF
V režimoch AF Quick mode (Rýchly režim), Live mode (Režim zaostrenia
naživo), Face Detection Live mode (Režim zaostrenia naživo s detekciou
tváre) a iných režimoch možno vykonať zaostrenie obrázkov automaticky
rovnakým spôsobom ako v samotnom fotoaparáte.
3
Kliknite na bod AF na pozícii, v ktorej chcete
vykonať zaostrenie.
Obsah
1
1D C
5D Mk III
6D
2000D
1300D
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Zaostrenie s použitím režimu Quick mode
(Rýchly režim)
1D X
Úvod
4000D
Kliknite
V zozname vyberte položku [Quick mode/Rýchly režim].
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
 Zobrazia sa body AF.
 Dostupné možnosti výberu sa líšia v závislosti od pripojeného
fotoaparátu.
 Kliknutím na tlačidlo [
] môžete prepínať medzi zobrazením
a skrytím bodov AF.
2
 Ak je v kroku 2 vybratá možnosť [Automatic selection/
Automatický výber], všetky body AF sa vyberú automaticky.
 Ak je v kroku 2 vybratá možnosť [Manual selection/Ručný výber],
zobrazia sa len body AF, ktoré možno vybrať.
4 Kliknite na tlačidlo [ON/ZAPNÚŤ].
Predvoľby
Referencie
Register
Zo zoznamu vyberte spôsob výberu bodu AF.
 Vykoná sa automatické zaostrenie.
 Po dosiahnutí zaostrenia fotoaparát pípne a zmení sa farba bodu AF.
 Položky, ktoré možno vybrať, sa líšia v závislosti od nastavení
fotoaparátu.
Ak je položka [Orientation linked AF point/Body AF podľa orientácie] nastavená na
možnosť [Select separate AF points/Vybrať samostatné body AF], nastavte ju na
možnosť [Same for both vert/horiz/Rovnaké nastavenie pre vertikálnu/horizontálnu
orientáciu]. Ak je nastavená možnosť [Select separate AF points/Vybrať samostatné
body AF], zaostrovanie pomocou AF v okne [Remote Live View window/Okno
diaľkového zobrazenia Live View] sa nemusí vykonať správne.
 Po dvojitom kliknutí na bod AF sa taktiež vykoná automatické zaostrenie.
 Ak chcete zrušiť funkciu AF, kliknite na tlačidlo [OFF/VYPNÚŤ].
48
Zaostrenie pomocou režimu Live mode
(Režim zaostrenia naživo)
1
2
Myšou presuňte rámec zväčšeného zobrazenia na
pozíciu, v ktorej chcete vykonať zaostrenie.
V zozname vyberte položku [Live mode/Režim
zaostrenia naživo], [FlexiZone - Single/Flexibilná zóna –
jeden bod], [1-point AF/1-bodové AF], [Live 1-point AF/
1-bodové AF naživo] alebo [Spot AF/Bodové AF].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Presúvajte
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
 Zobrazí sa bod AF.
 Pri modeloch 5DS/5DS R
R
RP
7D Mk II
90D
750D M6 Mk II
M50
250D môžete pomocou
760D
začiarkavacieho políčka [Continuous AF/Nepretržité AF] zapnúť
alebo vypnúť nepretržité automatické zaostrovanie. Pri snímaní
videozáznamov sa začiarkavacie políčko [Continuous AF/
Nepretržité AF] zmení na začiarkavacie políčko zapnutia/
vypnutia [Movie servo AF/AF-Servo pri videozázname].
80D
V prípade fotoaparátu 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
77D
800D
200D sa začiarkavacie políčko [Movie
Servo AF/AF-Servo pri videozázname] zobrazí, keď snímate
videozáznamy, čo umožňuje vybrať zapnutie/vypnutie funkcie
AF-Servo pri videozázname.
 Kliknutím na tlačidlo [
] môžete prepínať medzi zobrazením
a skrytím bodu AF.
 Rámec zväčšeného zobrazenia môžete premiestniť aj kliknutím
na miesto, na ktoré chcete zaostriť.
3 Kliknite na tlačidlo [ON/ZAPNÚŤ].
Predvoľby
Referencie
Register
 Vykoná sa automatické zaostrenie.
 Po dosiahnutí zaostrenia fotoaparát pípne a bod AF sa zobrazí
nazeleno.
 Ak sa zaostrenie nevykoná, farba bodu AF sa zmení na červenú.
49
Zaostrenie pomocou režimu Face Detection Live
mode (Režim zaostrenia naživo s detekciou tváre)
1D X
1D C
5D Mk III
6D
2000D
1300D
Zaostrovanie pomocou detekcie tváre
a sledovania AF
4000D
1D X Mk II
so zoznamom vyberte položku [Face Detection
1 VLivepolimode/Režim
zaostrenia naživo s detekciou tváre]
alebo [Face live mode/Režim zaostrenia naživo na tvár].
 Po rozpoznaní tváre sa zobrazí bod AF.
 Ak v rámci scény existuje aj iná tvár než tvár, ktorá bola
rozpoznaná, po premiestnení kurzora na pozíciu druhej tváre sa
zobrazí nový bod AF. Bod AF vyberiete kliknutím na túto pozíciu.
 Kliknutím na tlačidlo [
] môžete prepínať medzi zobrazením
a skrytím bodu AF.
2 Kliknite na tlačidlo [ON/ZAPNÚŤ].
Úvod
1
5DS/5DS R
5D Mk IV
90D
80D
77D
750D
M6 Mk II
M50
760D
R
RP
800D
6D Mk II
250D
7D Mk II
200D
Vyberte položku [Face detection + Tracking AF/Detekcia
tváre + Sledovanie AF] zo zoznamu [Focus/Zaostrenie].
 Po rozpoznaní tváre sa zobrazí bod AF.
 Ak sa tvár pohybuje, bod AF ju pritom bude sledovať.
 Ak v rámci scény existuje aj iná tvár než tvár, ktorá bola
rozpoznaná, po premiestnení kurzora na pozíciu druhej tváre
sa zobrazí nový bod AF.
Bod AF vyberiete kliknutím na túto pozíciu.
80D
 Na iných fotoaparátoch ako 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
77D
800D
200D môžete nepretržité AF zapnúť alebo
vypnúť pomocou začiarkavacieho políčka [Continuous AF/
Nepretržité AF]. Keď snímate videozáznamy, začiarkavacie políčko
[Continuous AF/Nepretržité AF] sa zmení na začiarkavacie políčko
umožňujúce zapnutie alebo vypnutie funkcie [Movie servo AF/
AF-Servo pri videozázname].
V prípade fotoaparátu 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
80D
77D
800D
200D sa začiarkavacie políčko [Movie
servo AF/AF-Servo pri videozázname] zobrazí, keď snímate
videozáznamy, čo umožňuje vybrať zapnutie/vypnutie funkcie
AF-Servo pri videozázname.
 Pomocou fotoaparátu
90D
250D
R
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
RP
M6 Mk II
M50 môžete vybrať zapnutie alebo vypnutie funkcie
[Eye Detection AF/AF s detekciou očí].
 Kliknutím na tlačidlo [
a skrytím bodu AF.
 Vykoná sa automatické zaostrenie.
 Po dosiahnutí zaostrenia fotoaparát pípne a bod AF sa zobrazí
nazeleno.
 Ak sa zaostrenie nevykoná, farba bodu AF sa zmení na červenú.
 Ak fotoaparát nedokáže rozpoznať tvár, bod AF sa nastaví do
stredu.
] môžete prepínať medzi zobrazením
50
2
V zozname [Focus/Zaostrenie] kliknite na tlačidlo
[ON/ZAPNÚŤ].
 Vykoná sa automatické zaostrenie.
 Po dosiahnutí zaostrenia fotoaparát pípne a bod AF sa zobrazí
nazeleno.
 Ak sa zaostrenie nevykoná, farba bodu AF sa zmení na červenú.
80D
760D
 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 7D Mk II
200D
750D : Ak sa nerozpozná tvár, režim sa zmení na položku
[FlexiZone-Multi/Flexibilná zóna – viacero bodov], [Smooth zone
AF/AF v plynulej zóne] (str. 51), [FlexiZone-Single/Flexibilná
zóna – jeden bod] alebo [Live 1-point AF/1-bodové AF naživo]
(str. 49).

R
RP : Ak tvár nie je rozpoznaná, na automatický
výber AF sa použije celá oblasť AF.
Zaostrovanie pomocou režimov Flexibilná
zóna – viacero bodov, AF v plynulej zóne,
Rozšírená oblasť AF: V okolí, Zónové AF,
AF s veľkou zónou: Vertikálne, a AF s veľkou
zónou: Horizontálne
5D Mk IV
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
Tieto režimy AF umožňujú ľahko zaostriť aj na pohybujúce sa objekty.
Podrobnosti o režimoch AF nájdete v Návode na používanie pre
pripojený fotoaparát.
1 V zozname [Focus/Zaostrenie] vyberte režim AF.
 Zobrazí sa bod AF.
 V okne môžete kliknutím vybrať bod alebo zónu AF podľa režimu AF.
Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte režim AF v zozname
[Focus/Zaostrenie].
80D
77D
 Na iných fotoaparátoch ako 5D Mk IV 6D Mk II
800D
200D môžete nepretržité AF zapnúť alebo vypnúť
pomocou začiarkavacieho políčka [Continuous AF/Nepretržité AF].
Keď snímate videozáznamy, začiarkavacie políčko [Continuous AF/
Nepretržité AF] sa zmení na začiarkavacie políčko umožňujúce zapnutie
alebo vypnutie funkcie [Movie servo AF/AF-Servo pri videozázname].
V prípade fotoaparátu 5D Mk IV 6D Mk II
80D
77D
800D
200D sa začiarkavacie políčko [Movie servo AF/AF-Servo
pri videozázname] zobrazí, keď snímate videozáznamy, čo umožňuje
vybrať zapnutie/vypnutie funkcie AF-Servo pri videozázname.
 Kliknutím na tlačidlo [
] môžete prepínať medzi zobrazením
a skrytím bodu AF.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
V zozname [Focus/Zaostrenie] kliknite na tlačidlo
2 [ON/ZAPNÚŤ].
 Vykoná sa automatické zaostrenie.
 Po dosiahnutí zaostrenia fotoaparát pípne a bod AF sa zobrazí nazeleno.
 Ak sa zaostrenie nevykoná, farba bodu AF sa zmení na červenú.
51
Úvod
Kontrola hĺbky poľa a expozície
V okne [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live
View] môžete skontrolovať hĺbku poľa a expozíciu.
Kliknite na tlačidlo [ON/ZAPNÚŤ].
Vyváženie bielej pomocou okna Remote Live View window
(Okno diaľkového zobrazenia Live View)
Vyváženie bielej obrázka možno zmeniť v okne [Remote Live View
window/Okno diaľkového zobrazenia Live View] a zaregistrovať
zmenenú hodnotu vyváženia bielej do fotoaparátu.
1
Zvoľte vyváženie bielej, ktoré chcete použiť na obrázok.
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
 Clona sa nastaví (simulácia expozície) na hodnotu clony
nastavenú v okne záberu (str. 98).
Referencie
 Vybrané nastavenie vyváženia bielej sa aplikuje na obrázok
zobrazený v reálnom čase a výsledok môžete skontrolovať v okne
[Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live View].
Register
Začiarknite možnosť [Apply to shot images/Použiť
2 na
snímané obrázky].
 Vybratá hodnota vyváženia bielej sa do fotoaparátu zaregistruje
ako osobné vyváženie bielej a použije sa na všetky obrázky,
ktoré nasnímate.
52
Úvod
Zobrazenie elektronickej vodováhy
1D X Mk II
1D X
1D C
5DS/5DS R
6D
7D Mk II
90D
80D
5D Mk IV 5D Mk III
77D
760D
800D
R
RP
M6 Mk II
6D Mk II
Obsah
M50
V okne [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live View]
môžete zobraziť elektronickú vodováhu a overiť naklonenie fotoaparátu.
1
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Kliknite na tlačidlo [
] v okne [Remote Live View
window/Okno diaľkového zobrazenia Live View].
Nastavenia
fotoaparátu
 V okne [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia
Live View] sa zobrazí elektronická vodováha.
Diaľkové
snímanie
2 Skontrolujte naklonenie fotoaparátu.
 Zobrazený obsah sa môže v závislosti od pripojeného fotoaparátu líšiť.
Predvoľby
Horizontálna úroveň
Poloha hornej časti fotoaparátu
Referencie
Vertikálna úroveň
Vertikálna referenčná poloha
Vertikálna poloha fotoaparátu
 Ak chcete nastaviť horizontálne naklonenie, presuňte fotoaparát tak,
aby sa zhodovala horizontálna poloha fotoaparátu a horizontálna
referenčná poloha.
1D C
5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
 1D X Mk II 1D X
RP
6D Mk II
7D Mk II M6 Mk II
Register
M50
: Ak chcete nastaviť
vertikálne naklonenie, presuňte fotoaparát tak, aby sa zhodovala
vertikálna poloha fotoaparátu a vertikálna referenčná poloha.
 Ak chcete skryť vodováhu, znova kliknite na tlačidlo [
].
Horizontálna referenčná
Horizontálna poloha
poloha
fotoaparátu
* Jeden krok v horizontálnom smere sa rovná 10° a jeden krok vo
vertikálnom smere sa rovná 5°.
 Počas snímania videozáznamu sa nezobrazí elektronická vodováha.
 Aj po odstránení naklonenia môže byť odchýlka približne ±1°.
 Ak je fotoaparát výrazne naklonený, odchýlka elektronickej
vodováhy bude väčšia.
53
1D X Mk II
Zmena pomeru strán
Rovnako ako v prípade funkcie zobrazenia Live View fotoaparátu je
možné snímať s podobným pocitom, ako v prípade formátu média
filmového typu/veľkoformátových fotoaparátov, ako napr. 6 x 6 cm,
6 x 4,5 cm a 4 x 5 palcov. V závislosti od pripojeného fotoaparátu
existujú nasledujúce rozdiely.
1D C
 1D X Mk II 1D X
V prípade obrázkov RAW a JPEG sú informácie o pomere strán iba
pridané k nasnímanému obrázku a obrázok sa neoreže.
R
 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
(iné, ako s nastavením
[1.6x (crop)/1,6x (výrez)]) 7D Mk II
Môžete vybrať nasledujúce dva režimy.
[Add aspect ratio information/
Pridať informácie o pomere strán]: Obrázky JPEG nasnímané v tomto
režime sa orežú.
[Add cropping information/
Pridať informácie o orezaní]: Informácie o pomere strán sa iba
pridajú k obrázku a nasnímané obrázky
JPEG sa neorežú.
V oboch režimoch sa k obrázkom RAW len pridajú informácie
o pomere strán a obrázky sa neorežú.

RP
1D X
1D C
1,6x (výrez)]) 6D Mk II
800D
250D
200D
RP
6D
750D
(iné ako s nastavením [1.6x (crop)/
90D
2000D
80D
1300D
77D
Úvod
760D
4000D
M6 Mk II
Obsah
M50
1 Kliknite na tlačidlo [
2
] a zvoľte pomer strán.
Posuňte fotoaparát a zostavte kompozíciu svojho
obrázka.
 Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie pomeru strán, kliknite na
RP
tlačidlo [
]. V prípade modelu
(iné ako
6D
s nastavením [1.6x (crop)/1,6x (výrez)]) 6D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
vyberte
pôvodný pomer strán. V prípade iných fotoaparátov vyberte
možnosť [Off/Vypnúť].
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
(iné ako s nastavením [1.6x (crop)/1,6x (výrez)]) 6D Mk II
6D
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
Register
V prípade obrázka RAW sú informácie o pomere strán iba pridané
k nasnímanému obrázku a obrázok sa neoreže. V prípade obrázka
JPEG sa obrázok oreže.
R
RP
Pri modeloch
túto funkciu nie je možné použiť pri
nastavení [1.6x (crop)/1,6x (výrez)].
54
5DS/5DS R
5D Mk IV
5D Mk III
(iné, ako s nastavením
R
 5D Mk IV Keď je možnosť [Add cropping information/Pridať
informácie o orezaní] nastavené na inú predvolenú hodnotu,
nemôžete nastaviť možnosť [Add aspect ratio information/Pridať
informácie o pomere strán]. Nastavte možnosť [Add cropping
information/Pridať informácie o orezaní] na predvolenú hodnotu
[Add aspect ratio information/Pridať informácie o pomere strán].
 Nastavenie dokončíte kliknutím na tlačidlo [Close/Zatvoriť].
[1.6x (crop)/1,6x (výrez)]) 7D Mk II
1
Kliknite na tlačidlo [
].
 Zobrazí sa dialógové okno [Specify Aspect Ratio/Cropping Info/
Zadanie informácií o pomere strán/orezaní].
2
Nastavte položky [Add aspect ratio information/
Pridať informácie o pomere strán] alebo [Add
cropping information/Pridať informácie o orezaní].
 V režime [Add aspect ratio information/Pridať informácie o
pomere strán] sa nasnímané obrázky JPEG orežú.
 V režime [Add cropping information/Pridať informácie o orezaní]
sa informácie o pomere strán iba pridajú k obrázkom JPEG bez
orezania obrázkov.
 Pri vybratí ľubovoľného z režimov [Add aspect ratio information/
Pridať informácie o pomere strán] alebo [Add cropping information/
Pridať informácie o orezaní] sa k nasnímaným obrázkom RAW len
pridajú informácie o pomere strán a obrázky sa neorežú.
 Nastaviť možno len jeden z režimov [Add aspect ratio information/
Pridať informácie o pomere strán] alebo [Add cropping information/
Pridať informácie o orezaní]. Keď je nastavený jeden režim, druhý sa
automaticky nastaví na predvolené nastavenie.
3
Posuňte fotoaparát a zostavte kompozíciu svojho obrázka.
Nastavenie záznamu zvuku
Pri snímaní videozáznamov počas diaľkového snímania Live View
môžete nastaviť úroveň záznamu zvuku.
Túto funkciu možno nastaviť, len keď je fotoaparát v režime snímania P,
Tv, Av, M, B alebo Fv. Pozrite si aj informácie na stranách týkajúcich sa
témy „Nastavenie záznamu zvuku“ v návode na používanie fotoaparátu.
Záznam zvuku nemožno nastaviť na fotoaparáte 2000D 1300D
4000D .
na tlačidlo [Settings/Nastavenia] v oblasti
1 Kliknite
záznamu zvuku v okne [Remote Live View window/
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Okno diaľkového zobrazenia Live View].
Register
 Zobrazí sa okno [Recording settings/Nastavenia záznamu].
55
2
Záznam zvuku/Úroveň záznamu zvuku
Zadajte nastavenia.
Zoznam záznamu zvuku
Funkcia filtra proti vetru
Posúvač úrovne
záznamu zvuku
Ukazovateľ úrovne
 Zo zoznamu vyberte možnosť [Auto/Automaticky], [Manual/
Manuálne] alebo [Disable/Zakázať].
 Po dokončení nastavení zatvorte okno [Recording settings/
Nastavenia záznamu] kliknutím na tlačidlo [Close/Zatvoriť].
R
 Po pripojení modelu 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
sa zobrazí okno
s nastaveniami tlmenia. V prostredí s veľmi hlasnými zvukmi sa
môže zaznamenať praskanie, aj keď snímate s položkou [Sound
recording/Záznam zvuku] nastavenou na možnosť [Auto/
Automaticky] alebo [Manual/Manuálne]. Ak je počuť praskavé
zvuky, odporúčame zapnúť funkciu tlmenia začiarknutím políčka
tejto funkcie.
760D
800D
250D
200D
750D
[Auto/Automaticky]: Úroveň záznamu zvuku sa upraví automaticky
podľa hlasitosti zvuku. Keď je vybratá možnosť
[Auto/Automaticky], môžete nastaviť len funkciu
filtra proti vetru.
[Manual/Manuálne]: Funkcia určená pre skúsených používateľov.
Podľa potreby môžete nastaviť úroveň
záznamu zvuku.
Ovládajte posúvač úrovne záznamu zvuku
a podľa ukazovateľa úrovne nastavte úroveň
záznamu zvuku.
Keď je hlasitosť príliš vysoká, sledujte funkciu
signalizácie špičkových hodnôt (približne na
3 sekundy) a nastavte úroveň tak, aby sa pravá
strana ukazovateľa úrovne od hodnoty „12“
(-12 dB) prerušovane rozsvecovala.
Prekročenie hodnoty „0“ spôsobí
praskanie zvuku.
[Disable/Zakázať]: Zvuk sa nezaznamená.
Funkcia filtra proti vetru
Ak chcete znížiť hluk spôsobený vetrom pri snímaní vonku,
povoľte funkciu filtra proti vetru začiarknutím políčka funkcie
[Wind filter/Filter proti vetru]. Funkcia bude aktívna len pri použití
zabudovaného mikrofónu. Keď je táto funkcia povolená, čiastočne
sa potlačia aj basové zvuky s nízkou frekvenciou, preto sa pri
snímaní na miestach, kde sa nevyskytuje vietor, odporúča zakázať
funkciu filtra proti vetru zrušením začiarknutia príslušného políčka.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Po pripojení fotoaparátu 250D M6 Mk II M50 môžete
výberom možnosti [Auto/Automaticky], [Disable/Zakázať] alebo
[Enable/Povoliť] nastaviť tlmenie.
56
Funkcia zobrazenia s prekrytím
Obrázkom uloženým v počítači možno prekryť obrázok zobrazený
v okne [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live
View]. Pomocou tejto funkcie možno dosiahnuť správne zarovnanie
uhlov, je preto užitočná pri snímaní viacerých obrázkov v rovnakom
uhle, napríklad pri snímaní fotografií produktov. Obrázky načítané
z počítača sa len zobrazia, ale nebudú zaznamenané v zábere.
2
Vyberte obrázok, ktorý chcete zobraziť ako prekrytie,
a kliknite na tlačidlo [Open/Otvoriť].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
kartu [Compose/Zostaviť] v okne [Remote
1 Vyberte
Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live
Nastavenia
fotoaparátu
View] a kliknite na tlačidlo [Open/Otvoriť] v časti
[Overlay/Prekrytie].
 Zobrazí sa dialógové okno [Open/Otvoriť].
 Ako prekrytie možno zobraziť obrázky RAW*, JPEG, TIFF, BMP
(bitová mapa) a GIF.
* • Ako prekrytie možno zobrazovať len snímky RAW s príponou
„.CR2“ alebo „.CR3“ zhotovené pomocou fotoaparátu Canon.
• Aj keď obrázok upravíte pomocou programu Digital Photo
Professional verzie 4.x, obrázok prekrytia sa zobrazí v stave,
v akom bol nasnímaný.
 Aj pri podporovaných typoch súborov obrázkov sa obrázok
nemusí úspešne zobraziť ako prekrytie.
 Políčko [Show overlay image/Zobraziť obrázok prekrytia] je
začiarknuté a vybratý obrázok sa zobrazí ako prekrytie v okne
[Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live View].
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Zobrazí sa dialógové okno [Open/Otvoriť].
57
Zväčšenie/zmenšenie obrázka prekrytia
Obrázok zobrazený ako prekrytie (obrázok prekrytia) možno zväčšiť/
zmenšiť v rozsahu 25 až 200 %. Zväčšenie alebo zmenšenie nastavte
pomocou posúvača Enlarge/Reduce (Zväčšiť/Zmenšiť).
Presuňte posúvač Enlarge/Reduce (Zväčšiť/
Zmenšiť) doľava alebo doprava.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
 Obrázok zobrazený ako prekrytie (obrázok prekrytia) možno
zobraziť zväčšený/zmenšený, otočený alebo s upraveným
pomerom zlúčenia (str. 59).
fotoaparátu a snímaného objektu
3 Presunutím
zostavte kompozíciu obrázka.
 Funkciu zobrazenia s prekrytím nemožno použiť v okne [Zoom
View/Zobrazenie Zoom].
Predvoľby
 Zväčšenie/zmenšenie nastavené pomocou posúvača Enlarge/
Reduce (Zväčšiť/Zmenšiť) sa použije na zobrazenie s prekrytím.
 Zväčšenie/zmenšenie môžete nastaviť aj priamo zadaním hodnoty.
 Taktiež môžete presunúť kurzor na posúvač, kliknúť a zväčšenie/
zmenšenie nastaviť pomocou klávesov <> alebo <> na
klávesnici alebo pomocou kolieska myši.
 Kliknutím na tlačidlo [Reset/Obnoviť] obnovíte predvolený stav
obrázka.
Referencie
Register
58
Otočenie obrázka prekrytia
Nastavenie pomeru zlúčenia obrázka prekrytia
Obrázok zobrazený ako prekrytie (obrázok prekrytia) možno otočiť
v rozsahu -180° až +180°. Na nastavenie otočenia použite posúvač
Rotate (Otočiť).
Pomer zlúčenia (priehľadnosť) obrázka zobrazeného ako prekrytie
(obrázok prekrytia) možno nastaviť v rozsahu 0 až 100 %. Pomer zlúčenia
nastavte pomocou posúvača Composite Ratio (Pomer zlúčenia).
Presuňte posúvač Rotate (Otočiť) doľava alebo
doprava.
Presuňte posúvač Composite Ratio (Pomer zlúčenia)
doľava alebo doprava.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
 Uhol otočenia nastavený pomocou posúvača Rotate (Otočiť) sa
použije na zobrazenie s prekrytím.
 Uhol otočenia môžete nastaviť aj priamo zadaním hodnoty.
 Taktiež môžete presunúť kurzor na posúvač, kliknúť a uhol
otočenia nastaviť pomocou klávesov <> alebo <> na
klávesnici alebo pomocou kolieska myši.
 Kliknutím na tlačidlo [Reset/Obnoviť] obnovíte predvolený stav
obrázka.
 Pomer zlúčenia nastavený pomocou posúvača Composite Ratio
(Pomer zlúčenia) sa použije na zobrazenie s prekrytím.
 Pomer zlúčenia môžete nastaviť aj priamo zadaním hodnoty.
 Taktiež môžete presunúť kurzor na posúvač, kliknúť a pomer
zlúčenia nastaviť pomocou klávesov <> alebo <> na
klávesnici alebo pomocou kolieska myši.
 Kliknutím na tlačidlo [Reset/Obnoviť] obnovíte predvolený stav
obrázka.
Referencie
Register
59
Presúvanie obrázka prekrytia
Zobrazenie iného obrázka prekrytia
Obrázok zobrazený ako prekrytie (obrázok prekrytia) v okne [Remote
Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live View] je možné
presunúť na novú pozíciu. Na zväčšenie/zmenšenie alebo otočenie
obrázka môžete použiť aj kurzor myši.
Obrázok zobrazený ako prekrytie (obrázok prekrytia) možno zameniť za
iný obrázok.
1
Kliknite na tlačidlo [Move overlay image/Presunúť
obrázok prekrytia].
na tlačidlo [open/Otvoriť] v časti [Overlay/
1 Kliknite
Prekrytie].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
 Zobrazí sa dialógové okno [Open/Otvoriť].
2
Potiahnite kurzorom myši nad obrázkom prekrytia.
 Obrázok prekrytia sa presunie na novú pozíciu.
 V okne [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia
Live View] môžete obrázok otočiť potiahnutím kurzorom myši
v oblasti mimo obrázka prekrytia.
 Potiahnutím kurzorom myši v rohoch obrázka prekrytia môžete
obrázok zväčšiť alebo zmenšiť.
 Kliknutím na tlačidlo [Reset/Obnoviť] obnovíte predvolený stav
obrázka.
2
V dialógovom okne [Open/Otvoriť] vyberte obrázok,
na ktorý chcete prepnúť, a kliknite na tlačidlo [Open/
Otvoriť].
 Zobrazený obrázok sa zmení na vybratý obrázok.
Referencie
Register
60
Skrytie obrázka prekrytia
Môžete skryť obrázok zobrazený ako prekrytie (obrázok prekrytia).
1
Zrušte začiarknutie políčka [Show overlay image/
Zobraziť obrázok prekrytia].
 Obrázok prekrytia sa skryje.
Úvod
Zobrazenie čiar mriežky
V okne [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live
View] môžete zobraziť čiary mriežky rovnakým spôsobom ako pri funkcii
zobrazenia Live View fotoaparátu a nastaviť horizontálne/vertikálne
zarovnanie fotoaparátu.
1
Vyberte kartu [Compose/Zostaviť] a v časti [Grid/
Mriežka] začiarknite políčko [Show grid/Zobraziť
mriežku].
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Začiarknutím políčka [Show overlay image/Zobraziť obrázok
prekrytia] sa obrázok prekrytia opäť zobrazí.
 V okne [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia
Live View] sa zobrazia čiary mriežky.
61
2
Zo zoznamu [Grid/Mriežka] vyberte spôsob
zobrazenia čiar mriežky.
Úvod
Zobrazenie vodiacich líšt
V okne [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live
View] môžete zobraziť vodiace lišty a použiť ich na zarovnanie objektu.
Obsah
kartu [Compose/Zostaviť] a v časti [Guides/
1 Vyberte
Vodiace lišty] začiarknite políčko [Show Guides/
Prevzatie
obrázkov
Zobraziť vodiace lišty].
1
2
3
4
Nastavenia
fotoaparátu
 Výberom možnosti [Customize grid/Prispôsobiť mriežku] môžete
nastaviť nasledujúce položky.
• Počet blokov mriežky (2 až 90)
• Hrúbka čiar mriežky (1 až 10)
• Farba mriežky
• Zobrazenie/skrytie uhlopriečnych čiar
Diaľkové
snímanie
fotoaparátu skontrolujte horizontálne/
3 Posunutím
vertikálne zarovnanie.
Predvoľby
 Ak chcete skryť čiary mriežky, zrušte začiarknutie políčka [Show
grid/Zobraziť mriežku].
Referencie
Register
 V okne [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia
Live View] sa zobrazia vodiace lišty.
 Vodiace lišty nemožno zobraziť počas zväčšeného zobrazenia.
62
 Kliknutím na tlačidlo [Detailed settings/Podrobné nastavenia]
môžete v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí,
nastaviť nasledujúce možnosti ako pomocné čiary.
• [Color/Farba]: Kliknite na tlačidlo [Choose/Vybrať]
a v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, vyberte farbu čiar.
• [Width/Šírka]: Vyberte šírku čiar 1 - 10.
• Začiarkavacie políčko [Display aspect ratio while moving
guides/Zobraziť pomer strán pri posúvaní čiar]: Začiarknite toto
políčko na zobrazenie pomeru strán stredového poľa,
ktoré tvoria pomocné čiary, pri ich pohybe.
• [Target ratio/Cieľový pomer]: Ak je začiarknuté políčko vyššie a
zmeníte pomer v časti [Target ratio/Cieľový pomer], zobrazí sa
zmenený pomer strán stredového poľa tvoreného pomocnými
čiarami.
Kliknutím na tlačidlo [OK] dokončite nastavenia a dialógové okno
sa zatvorí.
vodiace lišty na požadovanú pozíciu
2 Potiahnite
na obrazovke.
 Potiahnutím priesečníkov zvislých a vodorovných čiar môžete
zmeniť veľkosť stredového poľa tvoreného pomocnými čiarami a
zachovať rovnaký pomer strán.
 Podržaním klávesu <Shift> a potiahnutím myšou môžete
presunúť stredové pole tvorené pomocnými čiarami a zachovať
rovnaký pomer strán a veľkosť.
 Pozíciu vodiacich líšt môžete taktiež nastaviť zadaním hodnoty od
0,0 až 100,0 v okne [1:] a [2:] v položke [Horizontal (0.0 - 100.0)/
Horizontálne (0,0 – 100,0)] a [Vertical (0.0 - 100.0)/Vertikálne
(0,0 – 100,0)].
 Ak je začiarkavacie pole [Display aspect ratio while moving
guides/Zobraziť pomer strán pri posúvaní čiar] začiarknuté
v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo
[Detailed settings/Podrobné nastavenia], indikátor pomeru strán
a usmernenie k cieľovému pomeru sa zobrazia pri pohybe
pomocných čiar.
3 Posuňte a nastavte polohu fotoaparátu.
 Ak chcete vodiace lišty skryť, zrušte označenie políčka [Show
Guides/Zobraziť vodiace lišty].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
Presúvajte
63
Používanie motorového nastavenia
90D
80D
77D
800D
250D
200D
Keď objektív s nasadeným adaptérom motorového nastavenia
transfokácie PZ-E1 nasadíte na podporovaný fotoaparát, môžete
používať motorové nastavenie transfokácie v okne [Remote Live View
window/Okno snímania na diaľku so živým náhľadom Live View].
kartu [Live View/Živý náhľad Live View]
1 Vyberte
a kliknite na tlačidlo [PZ].
 Zobrazí sa okno [Power Zoom Control/Ovládanie motorového
nastavenia transfokácie].
karte [Variable speed/Variabilná rýchlosť] alebo
2 Na
[Constant speed/Konštantná rýchlosť] vyberte režim.
Režim s variabilnou rýchlosťou Režim s konštantnou rýchlosťou
Režim s variabilnou rýchlosťou: Rýchlosť nastavenia
transfokácie môžete meniť.
Režim s konštantnou rýchlosťou: Rýchlosť nastavenia
transfokácie je konštantná.
Použite motorové nastavenie transfokácie.
Úvod
3 Režim s variabilnou rýchlosťou
Obsah
Páčka transfokácie
Prepínač rýchlosti
Transfokácia:
Posuňte páčku transfokácie smerom k polohe [W], ak chcete
nastaviť širokouhlú polohu.
Posuňte páčku transfokácie smerom k polohe [T], ak chcete
priblížiť teleobjektívom.
Zmena rýchlosti nastavenia transfokácie:
Pomocou prepínača rýchlosti môžete meniť rýchlosti.
Nastavenie tohto prepínača do polohy [SLOW] umožňuje pomalé
nastavenie transfokácie vhodné na snímanie videozáznamov.
Nastavenie tohto prepínača do polohy [FAST] umožňuje rýchlejšie
nastavenie transfokácie ako poloha [SLOW].
Menenie rýchlosti nastavenia transfokácie počas
približovania:
Rýchlosť nastavenia transfokácie môžete upravovať pomocou
veľkosti rozsahu pohybu páčky transfokácie. Mierne posunutie
páčky doľava alebo doprava umožňuje pomalú zmenu nastavenia
transfokácie. Čím viac posuniete páčku doprava alebo doľava,
tým viac sa zvýši rýchlosť nastavenia transfokácie.
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Predvolene je vybratý režim s variabilnou rýchlosťou.
64
Úvod
Režim s konštantnou rýchlosťou
Obsah
Prepínač rýchlosti
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Transfokácia:
Kliknutím na tlačidlo [W] nastavíte širokouhlú polohu.
Kliknutím na tlačidlo [T] priblížite teleobjektívom.
Zmena rýchlosti nastavenia transfokácie:
Pomocou prepínača rýchlosti môžete meniť rýchlosti.
Nastavenie tohto prepínača do polohy [SLOW] umožňuje pomalé
nastavenie transfokácie vhodné na snímanie videozáznamov.
Nastavenie tohto prepínača do polohy [FAST] umožňuje rýchlejšie
nastavenie transfokácie ako poloha [SLOW].
Mikroúprava rýchlosti nastavenia transfokácie:
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu [Speed level/Rýchlosť] môžete jemne
upraviť rýchlosť na jednu z 15 úrovní polohy [FAST] alebo [SLOW].
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
 Ak sa transfokácia zastaví, prečítajte si správu, ktorá sa zobrazí
v okne [Power Zoom Control/Ovládanie motorového nastavenia
transfokácie].
 Odporúča sa nasnímať niekoľko testovacích videozáznamov,
pri ktorých použijete zmenu transfokácie počas snímania
videozáznamu. Zmena transfokácie počas snímania
videozáznamu môže viesť k záznamu zmien expozície alebo
mechanických zvukov objektívu. Prípadne môžu byť zábery
rozostrené.
 Ďalšie upozornenia týkajúce sa používania adaptéra motorového
nastavenia transfokácie nájdete v návode na používanie
adaptéra motorového nastavenia transfokácie.
Ak je v režime s konštantnou rýchlosťou kurzor myši v okne [Power
Zoom Control/Ovládanie motorového nastavenia transfokácie]
alebo [Remote Live View window/Okno snímania na diaľku so živým
náhľadom Live View], stlačte na klávesnici kláves <W>, ak chcete
nastaviť širokouhlú polohu, a kláves <T>, ak chcete nastaviť
priblíženie teleobjektívom.
Referencie
Register
65
Snímanie prostredníctvom fotoaparátu
Aj v prípade, že je nastavené diaľkové snímanie, môžete obsluhovať
fotoaparát a snímať obrázky tak, ako pri snímaní iba pomocou
fotoaparátu. Keďže nasnímané obrázky sa ukladajú na pevný disk
počítača, môžete fotografovať veľké množstvo obrázkov a nemusíte
sa starať o objem pamäťovej karty.
1 Zobrazte okno záberu .
Stlačte tlačidlo spúšte na fotoaparáte a urobte
2 snímku.
(str. 37)
 Nasnímané obrázky sú prenesené do počítača, automaticky sa
spustí program DPP a zobrazia sa nasnímané obrázky.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
66
Snímanie videozáznamov
Pomocou nástroja EU môžete ovládať svoj fotoaparát a snímať
videozáznamy prostredníctvom obrazovky počítača. Upozorňujeme, že
videozáznamy nemožno snímať, ak vo fotoaparáte nie je pamäťová karta.
1D X Mk II
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
Pri nastavovaní veľkosti nahrávania videozáznamu najprv
kliknutím na položku [Live View/Movie func. set./Nastavenie
funkcie Live View/videozáznamu] zobrazte okno [Live View/
Movie func. set./Nastavenie funkcie Live View/videozáznamu].
250D
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
1 Pripravte fotoaparát na fotografovanie so živým náhľadom Live View.
 Postupujte podľa krokov 1 až 2 v časti „Diaľkové snímanie Live
View“ (str. 37).
 Na modeloch 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III 6D Mk II
6D
nastavte prepínač režimu
7D Mk II
80D
fotografovania so živým náhľadom Live View/snímania
videozáznamu na fotoaparáte do polohy <
>.
2 Kliknite na tlačidlo [
Úvod
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
].
Predvoľby
 Zobrazený obsah sa môže v závislosti od pripojeného fotoaparátu líšiť.
5DS/5DS R
 Zobrazí sa okno [Remote Live View window/Okno diaľkového
zobrazenia Live View].
 Na modeloch 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
80D
5D Mk III
Referencie
R
RP
6D Mk II
6D
90D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
Register
nastavte podľa potreby nastavenia záznamu zvuku.
Informácie o nastavení záznamu zvuku nájdete v časti
„Nastavenie záznamu zvuku“ (str. 55).
 Pri kliknutí na tlačidlo [
] nemožno ovládať fotoaparát.
Ak chcete ovládať fotoaparát, znovu kliknite na tlačidlo [
] alebo zatvorte
okno [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live View].
 Ak je nástroj EU bezdrôtovo pripojený k modelom 6D(WG) 6D(W) , nemôžete
snímať videozáznamy pomocou funkcie diaľkového zobrazenia Live View.
Vyberte
Vyberte
Kliknite
Kliknite
67
Úvod
2000D
1300D
4000D
• IPB (Light)/Light (IPB)/Light 1D X Mk II 5D Mk IV
Vyberte
Kliknite
 Na modeloch 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
možno vybrať nasledujúce formáty kompresie videozáznamu.
• ALL-I (I-only)/ALL-I (For editing)/Editing (ALL-I) 1D X Mk II 5DS/5DS R
R
6D
7D Mk II
80D :
Naraz komprimuje len jednu snímku pre
záznam. Veľkosť súboru bude väčšia ako
pri nastavení IPB, videozáznam však bude
vhodnejší na ďalšie úpravy.
• IPB/IPB (štandardný)/Štandardný (IPB)/Štandardný:
Naraz komprimuje viacero snímok na
zabezpečenie efektívneho záznamu. Veľkosť
súboru bude menšia ako pri nastavení ALL-I,
môžete preto snímať dlhšie.
5D Mk III
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
Obsah
M6 Mk II : Výber je možný, keď je formát nahrávania
videozáznamu nastavený na [MP4]. Videozáznam sa
nahrá pri bitovej rýchlosti nižšej ako pri nastavení IPB
(štandardný), vďaka čomu sa dosiahne menšia veľkosť
súboru a kompatibilita so širším radom prehrávacích
systémov. Z troch možných metód práve táto umožňuje
najdlhšiu celkovú dobu snímania videozáznamu na kartu
danej kapacity.
 Veľkosti nahrávania videozáznamu, ktoré možno vybrať, sa líšia
v závislosti od daného fotoaparátu.
5D Mk IV
R
 1D X Mk II 5D Mk IV
• MJPG/Motion JPEG: Kodek Motion JPEG slúži na kompresiu
videozáznamu pri nahrávaní. Bez
akejkoľvek kompresie medzi snímkami
sa každá snímka skomprimuje
samostatne a zaznamená. Úroveň
kompresie je preto nízka. Zároveň, keďže
je veľkosť obrazu pri kvalite 4K väčšia,
veľkosť súboru bude väčšia.
80D
 Na modeli 1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
možno vybrať
formát záznamu videozáznamu.
• MOV: videozáznam zaznamenaný vo formáte MOV (prípona
súboru: „.MOV“). Vhodný na úpravu na počítači.
• MP4: videozáznam zaznamenaný vo formáte MP4 (prípona
súboru: „.MP4“). Tento formát je kompatibilný s oveľa
širším radom prehrávacích systémov než formát MOV.
 Nasledujúce funkcie nie sú dostupné pri nastavení digitálneho
760D
77D
zväčšenia videozáznamu na modeli 80D
800D
250D
200D .
• Diaľkové zobrazenie živého náhľadu Live View
• Zaostrovanie pomocou AF
• Snímanie statických záberov
80D
77D
800D
250D
200D Používanie
• 90D
motorového nastavenia transfokácie
 V nástroji EU nie je dostupné snímanie videoklipov pri modeli
6D Mk II
6D
90D
80D
77D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
760D
.
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
800D
68
Úvod
3 Upravte zaostrenie
4 Kliknite na tlačidlo [
(str. 46, str. 48).
] a spustite snímanie.
 V ľavom dolnom rohu okna [Remote Live View window/Okno
diaľkového zobrazenia Live View] sa zobrazí ikona [
] a čas
nahrávania.
Doba nahrávania
 Opätovným kliknutím na tlačidlo [
] snímanie ukončíte.
 Keď sa okno [Remote Live View window/Okno diaľkového
zobrazenia Live View] zatvorí, nasledujúce okno sa zobrazí
v prípade, že ešte zostávajú súbory videozáznamov, ktoré je
potrebné prevziať do počítača.
R
 Keď je pripojený model
a vo fotoaparáte je nastavená
charakteristika Canon Log (8-bitový záznam) pre hodnotu gama,
v okne Remote Live View window (Okno diaľkového zobrazenia
Live View) sa zobrazí ikona nastavenia charakteristiky Canon Log
pre hodnotu gama a tlačidlo [
] (Pomocné zobrazenie)
(str. 101, str. 102).
Charakteristika Canon Log pre hodnotu gama je charakteristika
videozáznamu na dosiahnutie širokého dynamického rozsahu.
V dôsledku toho má obraz zobrazený v okne Remote Live View
window (Okno diaľkového zobrazenia Live View) nízky kontrast
a je o niečo tmavší v porovnaní so stavom pri nastavení štýlu
Picture Style.
Ak kliknete na tlačidlo [
] (Pomocné zobrazenie), obraz
videozáznamu sa zobrazí v okne Remote Live View window
(Okno diaľkového zobrazenia Live View) s výraznejšou
charakteristikou. Možno tak jednoduchšie skontrolovať zorný
uhol, detaily a pod.
Aj keď kliknete na tlačidlo [
] (Pomocné zobrazenie),
neovplyvní to videozáznam nahratý na karte. (Videozáznam sa
nahrá na kartu s charakteristikou Canon Log pre hodnotu gama.)
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
 Keď kliknete na tlačidlo [Download/Prevziať], zobrazí sa zoznam
názvov týchto súborov videozáznamov.
Referencie
Register
69
Úvod
1D X
1D C
fotoaparát na fotografovanie so živým
1 Pripravte
náhľadom Live View.
 Postupujte podľa krokov 1 až 2 v časti „Diaľkové fotografovanie
so živým náhľadom Live View“ (str. 37).
na položku [Live View/Movie func. set./
2 Kliknite
Nastavenie funkcie Live View/videozáznamu].
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Po nastavení možností [Destination Folder/Priečinok uloženia]
a [File Name/Názov súboru] kliknite v danom okne na tlačidlo
[Download/Prevziať] a súbory videozáznamov sa z pamäťovej
karty fotoaparátu prevezmú do počítača. Súbory videozáznamov,
ktorých názvy súborov ste nezačiarkli, sa neprevezmú. Pri
následnom prenose súborov videozáznamov z pamäťovej karty
fotoaparátu do počítača sa riaďte pokynmi uvedenými na str. 11
až str. 15 tohto návodu na používanie.
 Zobrazí sa okno [Live View/Movie func. set./Nastavenie funkcie
Live View/videozáznamu].
položke [LV func. setting/Nastavenie funkcie LV]
3 Vvyberte
možnosť [Movies/Videozáznamy] a zo
zoznamu vyberte veľkosť nahrávania videozáznamu.
Referencie
Register
70
1D C možno vybrať nasledujúce
 Na modeloch 1D X
formáty kompresie videozáznamu.
5
Kliknite na tlačidlo [Live View shoot./Fotografovanie
s Live View].
Obsah
• ALL-I (len I): Naraz komprimuje len jednu snímku pre záznam.
Veľkosť súboru bude väčšia ako pri nastavení
IPB, videozáznam však bude vhodnejší na ďalšie úpravy.
• IPB:
Naraz komprimuje viacero snímok na dosiahnutie
efektívneho záznamu. Veľkosť súboru bude menšia
ako pri nastavení ALL-I, môžete preto snímať dlhšie.

1D C
• MJPG:
Pri snímaní videozáznamu s rozlíšením 4K (4096 x
2160 pixelov) sa na kompresiu zaznamenaného
videozáznamu použije formát Motion JPEG.
Každá snímka sa skomprimuje samostatne a
zaznamená sa bez kompresie medzi jednotlivými
snímkami. Miera kompresie je preto nízka. Keďže je
obrazový záznam veľký, bude veľký aj samotný súbor.
 Keď je pripojený model 1D C a vo fotoaparáte je nastavená
charakteristika Canon Log pre hodnotu gama, v okne Remote
Live View window (Okno diaľkového zobrazenia Live View) sa
zobrazí ikona nastavenia charakteristiky Canon Log pre hodnotu
gama a tlačidlo [
] (Pomocné zobrazenie) (str. 101,
str. 102).
Charakteristika Canon Log pre hodnotu gama je charakteristika
videozáznamu na dosiahnutie širokého dynamického rozsahu.
V dôsledku toho má obraz zobrazený v okne Remote Live View
window (Okno diaľkového zobrazenia Live View) nízky kontrast a je
o niečo tmavší v porovnaní so stavom pri nastavení štýlu Picture Style.
Ak kliknete na tlačidlo [
] (Pomocné zobrazenie), obraz
videozáznamu sa zobrazí v okne Remote Live View window (Okno
diaľkového zobrazenia Live View) s výraznejšou charakteristikou.
Možno tak jednoduchšie skontrolovať zorný uhol, detaily a pod.
Aj keď kliknete na tlačidlo [
] (Pomocné zobrazenie),
neovplyvní to videozáznam nahratý na karte. (Videozáznam sa
nahrá na kartu s charakteristikou Canon Log pre hodnotu gama.)
Úvod
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
 Zobrazí sa okno [Remote Live View window/Okno diaľkového
zobrazenia Live View].
1D C nastavte podľa potreby
 Na modeloch 1D X
nastavenia záznamu zvuku.
Informácie o nastavení záznamu zvuku nájdete v časti
„Nastavenie záznamu zvuku“ (str. 55).
6 Upravte zaostrenie
7 Kliknite na tlačidlo [
(str. 46, str. 48).
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
] a spustite snímanie.
 V ľavom dolnom rohu okna [Remote Live View window/Okno
diaľkového zobrazenia Live View] sa zobrazí ikona [
] a čas
nahrávania.
Doba nahrávania
Referencie
Register
 Opätovným kliknutím na tlačidlo [
] snímanie ukončíte.
 Keď sa okno [Remote Live View window/Okno diaľkového
zobrazenia Live View] zatvorí, nasledujúce okno sa zobrazí
v prípade, že ešte zostávajú súbory videozáznamov, ktoré je
potrebné prevziať do počítača.
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
 Okno [Live View/Movie func. set./Nastavenie funkcie Live View/
videozáznamu] sa zatvorí.
71
Úvod
 Keď kliknete na tlačidlo [Download/Prevziať], zobrazí sa zoznam
názvov týchto súborov videozáznamov.
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Po nastavení možností [Destination Folder/Priečinok uloženia]
a [File Name/Názov súboru] kliknite v danom okne na tlačidlo
[Download/Prevziať] a súbory videozáznamov sa z pamäťovej
karty fotoaparátu prevezmú do počítača. Súbory videozáznamov,
ktorých názvy súborov ste nezačiarkli, sa neprevezmú. Pri
následnom prenose súborov videozáznamov z pamäťovej karty
fotoaparátu do počítača sa riaďte pokynmi uvedenými na str. 11
až str. 15 tohto návodu na používanie.
Register
72
Snímanie riadené časovačom
Dostupné sú dva typy časovača snímania, keď fotoaparát sníma
obrázky automaticky v určenom čase alebo počte.
Snímanie pomocou časovača snímania
Po uplynutí určeného času môžete automaticky nasnímať obrázky.
Zobrazte okno záberu (str. 38).
1
2 Kliknite na tlačidlo [
].
 Zobrazí sa dialógové okno [Timer shooting settings/Nastavenia
časovača snímania].
3
Zadajte čas oneskorenia a kliknite na tlačidlo
[Start/Štart].
 Zadajte hodnotu od 0 sekúnd do 99 minút a 59 sekúnd
v jednosekundových krokoch.
 Obrázok bude nasnímaný po uplynutí určeného času.
Úvod
Diaľkové snímanie s intervalovým časovačom
Zábery môžete snímať automaticky, nastavením intervalu medzi
jednotlivými zábermi a počtom záberov, ktoré majú byť nasnímané.
Fotoaparáty EOS iné ako fotoaparát 5D Mk IV
RP
6D Mk II
Zobrazte okno záberu (str. 38).
1
2 Kliknite na tlačidlo [
].
 Zobrazí sa dialógové okno [Timer shooting settings/Nastavenia
časovača snímania].
možnosť [Remote Interval timer shooting/
3 Označte
Diaľkové snímanie s intervalovým časovačom].
4 Zadajte interval snímania a počet záberov.
 Zadajte hodnotu od 5 sekúnd do 99 minút a 59 sekúnd
v jednosekundových krokoch.
 Minimálny počet záberov pre intervalové snímanie sú dva zábery.
Počet záberov, ktoré môžete urobiť v časových intervaloch, závisí
od dostupného priestoru na pevnom disku počítača.
5 Kliknite na tlačidlo [Start/Štart].
 Zábery sú snímané v určených intervaloch a pre určený počet
záberov.
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
U niektorých typov počítačov pri nastavení krátkeho intervalu
snímania medzi zábermi a pri nedostatočnom čase na prenos a
uloženie obrázkov nemusí byť snímanie obrázkov v stanovených
intervaloch možné. V tomto prípade nastavte dlhší interval medzi
zábermi a zábery nasnímajte znova.
Režim snímania nemožno zmeniť, keď je zobrazené dialógové okno
[Timer shooting settings/Nastavenia časovača snímania].
Dialógové okno [Timer shooting settings/Nastavenia časovača
snímania] zobrazte po nastavení režimu snímania.
73
5D Mk IV
RP
6D Mk II
1 Zobrazte okno záberu
2 Kliknite na tlačidlo [
(str. 38).
].
 Zobrazí sa dialógové okno [Interval timer shooting/Snímanie s
intervalovým časovačom].
3 Vyberte režim.
 Vyberte jeden z nasledujúcich dvoch režimov.
Režim [Camera function/Funkcia fotoaparátu]:
Tento režim využíva funkciu snímania s intervalovým
časovačom. Môžete snímať v presných intervaloch. Je
podporované aj snímanie v krátkych intervaloch. S fotoaparátom
môžete pracovať aj počas snímania s intervalovým časovačom.
Režim [Computer control/Ovládanie počítačom]:
Snímanie s intervalovým časovačom ovládané pomocou
počítača.
Je podporované aj snímanie s dlhodobou expozíciou (Bulb).
 Kliknite na tlačidlo [Camera function/Funkcia fotoaparátu] alebo
[Computer control/Ovládanie počítačom].
 Zobrazí sa vybrané dialógové okno.
4 Zadajte nastavenia.
 Režim [Camera function/Funkcia fotoaparátu]:
Zadajte interval snímania a počet záberov.
• Zadajte interval snímania od 1 sekundy do 99 hodín 59 minút
59 sekúnd v sekundových krokoch.
• Zadajte počet snímok od 1 do 99. Ak zadáte číslo 00, nie je
stanovený limit pre počet snímok a snímanie bude pokračovať,
kým sa nezastaví časovač intervalov.
 Režim [Computer control/Ovládanie počítačom]:
Určite nastavenia pomocou nasledujúcich krokov.
1) Označte možnosť [Remote Interval timer shooting/Diaľkové
snímanie s intervalovým časovačom].
2) Zadajte interval snímania a počet záberov.
• Zadajte interval snímania od 5 sekúnd do 99 minút
59 sekúnd v sekundových krokoch.
• Minimálny počet záberov pre intervalové snímanie sú dva
zábery. Počet záberov, ktoré môžete urobiť v časových
intervaloch, závisí od dostupného priestoru na pevnom
disku počítača.
5 Kliknite na tlačidlo [Start/Štart].
 Zábery sú snímané v určených intervaloch a pre určený počet
záberov.
 V režime [Computer control/Ovládanie počítačom] u niektorých
typov počítačov pri nastavení krátkeho intervalu snímania medzi
zábermi a pri nedostatočnom čase na prenos a uloženie
obrázkov nemusí byť snímanie obrázkov v stanovených
intervaloch možné. V takom prípade nastavte dlhší interval
medzi zábermi a zábery nasnímajte znova.
 Pri používaní režimu [Camera function/Funkcia fotoaparátu] sa
riaďte podľa opisu snímania s intervalovým časovačom v návode
na používanie fotoaparátu.
 Režim snímania nemožno zmeniť, keď je zobrazené dialógové
okno [Timer shooting settings/Nastavenia časovača snímania].
Nastavte režim snímania pred zobrazením dialógového okna
[Timer shooting settings/Nastavenia časovača snímania].
 Ukončenie snímania s intervalovým časovačom počas snímania:
V režime [Camera function/Funkcia fotoaparátu] kliknite
v dialógovom okne [Interval timer/Intervalový časovač] na
tlačidlo [Stop/Zastaviť].
V režime [Computer control/Ovládanie počítačom] kliknite
v dialógovom okne [Timer shooting settings/Nastavenia časovača
snímania] na tlačidlo [Cancel/Zrušiť].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
74
Diaľkové snímanie v režime dlhodobej expozície Bulb
Diaľkové snímanie v režime dlhodobej expozície Bulb
1 Zobrazte okno záberu .
na ikonu režimu snímania a zvoľte možnosť
2 Kliknite
[BULB/Dlhodobá expozícia].
3
Nastavte požadovanú clonu.
(str. 38)
Úvod
Obsah
].
1
2
3
4
 Zobrazí sa dialógové okno [Timer shooting settings/Nastavenia
časovača snímania].
Referencie
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
4 Kliknite na tlačidlo [
5 Zadajte čas expozície a kliknite na tlačidlo [Start/Štart].
 Nasledujúce nastavenia zadajte pre fotoaparáty iné ako
1D X Mk II
1D X
1D C
R
.
• Pri fotoaparátoch s možnosťou < B > (dlhodobá expozícia Bulb) na
otočnom voliči režimov nastavte volič do polohy < B >.
• Pri fotoaparátoch bez možnosti < B > (dlhodobá expozícia
Bulb) na otočnom voliči režimov nastavte volič do polohy
< M > (manuálne nastavenie) a vyberte možnosť [BULB/
Dlhodobá expozícia] v okne záberu alebo nastavte rýchlosť
uzávierky fotoaparátu na možnosť [BULB/Dlhodobá expozícia].
 Zadajte hodnotu od 5 sekúnd do 99 minút a 59 sekúnd v
jednosekundových krokoch.
Diaľkové snímanie v režime dlhodobej expozície Bulb môžete
spustiť/zastaviť bez nastavenia času expozície stlačením
tlačidla [
].
Register
75
Nastavenie časovača dlhodobej expozície Bulb
5DS/5DS R
80D
5D Mk IV
77D
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
M6 Mk II
3
Zadajte nastavenia.
 Vyberte položku [Enable/Povoliť].
 Nastavte čas expozície. Čas môžete nastaviť v rozmedzí od
00:00:00 do 99:59:59.
Môžete nastaviť čas dlhodobej expozície Bulb. Pomocou časovača
dlhodobej expozície Bulb nemusíte počas dlhodobej expozície držať
stlačené tlačidlo spúšte. Redukujú sa tak otrasy fotoaparátu. Časovač
dlhodobej expozície Bulb je možné nastaviť iba v režime snímania <B>
(dlhodobá expozícia Bulb). Nemožno ho nastaviť v ostatných režimoch
snímania.
ponuke [Shooting menu/Ponuka snímania] vyberte
2 Vpoložku
[Bulb timer settings/Nastavenia časovača
dlhodobej expozície Bulb].
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
fotoaparát na fotografovanie so živým
1 Pripravte
náhľadom Live View.
 Postupujte podľa krokov 1 a 2 v časti „Diaľkové fotografovanie so
živým náhľadom Live View“ (str. 37).
Úvod
 Ak vyberiete položku [Disable/Zakázať], časovač dlhodobej
expozície Bulb bude pri nasledujúcom snímaní s dlhodobou
expozíciou Bulb vypnutý.
 Ak ako čas expozície nastavíte 00:00:00, časovač dlhodobej
expozície Bulb sa nastaví na možnosť [Disable/Zakázať].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Zobrazí sa okno [Bulb timer settings/Nastavenia časovača
dlhodobej expozície Bulb].
 Na fotoaparáte sa nastaví časovač dlhodobej expozície Bulb
a okno [Bulb timer settings/Nastavenia časovača dlhodobej
expozície Bulb] sa zatvorí.
76
Snímanie s bleskom
Pri snímaní s bleskom môžete pomocou nástroja EU nastaviť funkcie
blesku fotoaparátu, ako aj blesku Speedlite radu EX (predáva sa
samostatne) kompatibilného s nastavením funkcie blesku.
Podrobnosti o nastavení položiek nájdete v návodoch na používanie
dodaných s bleskom Speedlite radu EX a s fotoaparátom.
4
Kliknite na tlačidlo [
].
Úvod
Obsah
1 Pripravte fotoaparát a blesk.
váš fotoaparát a počítač a potom spustite
2 Prepojte
nástroj EU
.
na položku [Remote shooting/Diaľkové
3 Kliknite
snímanie].
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
 Ak používate externý blesk, nasaďte ho na fotoaparát.
Nastavenia
fotoaparátu
(str. 7)
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Zobrazí sa okno záberu.
 Zobrazí sa položka [Flash control menu/Ponuka ovládania blesku].
77
Úvod
5 Kliknite na položku [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku].
Ponuka Flash control menu (Ponuka ovládania blesku)
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
 Zobrazí sa okno [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku].
 Zobrazený obsah sa môže v závislosti od pripojeného fotoaparátu líšiť.
80D
77D
760D
800D
200D
750D
2000D 1300D , vyberte
 Ak chcete použiť zabudovaný blesk na modeloch 7D Mk II
možnosť [Raise built-in flash/Aktivovať zabudovaný blesk].
760D
800D
750D , v položke [Built-in flash/Zabudovaný blesk]
 Ak chcete povoliť bezdrôtovú funkciu zabudovaného blesku na modeli 77D
v ponuke [Flash control menu/Ponuka ovládania blesku] vyberte možnosť [EasyWireless/Jednoduché bezdrôtové nastavenie] alebo [CustWireless/Vlastné
bezdrôtové nastavenie]. Ak chcete bezdrôtovú funkciu zrušiť, vyberte možnosť [NormalFiring/Normálne spustenie].
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
6 Zadajte nastavenia.
Okno Flash function settings (Nastavenia funkcií blesku)
Zobrazené okno sa odlišuje v závislosti od pripojeného fotoaparátu a blesku.
Referencie
Skontrolujte, či je toto políčko začiarknuté
Register
Kliknite na položky nastavenia a vyberte nastavenia zo zobrazenej ponuky*
Tlačidlo [Wireless func./Bezdrôtová funkcia]
Povoľte bezdrôtovú funkciu, kliknite na položky nastavenia a vyberte nastavenia zo
zobrazenej ponuky*
* Na výber nastavení položiek v zobrazenom okne nastavení môžete použiť aj
koliesko myši.
78
Úvod
7 Kliknutím na tlačidlo [
] nasnímajte obrázok.
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Ak sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí ponuka [Flash
control/Ovládanie blesku], okno [Flash function settings/
Nastavenia funkcií blesku] nástroja EU sa automaticky zatvorí.
 Kliknutím na tlačidlo [Modeling flash/Modelovací blesk] môžete
použiť modelovací blesk. Modelovací blesk by ste mali použiť
maximálne desaťkrát za sebou. (Ďalšie informácie nájdete
v návode na používanie dodanom s bleskom.)
 Informácie zobrazené v okne [Flash function settings/Nastavenia
funkcií blesku] sa aktualizujú kliknutím na tlačidlo [
], aby
boli synchronizované s aktuálnymi nastaveniami blesku. (Keďže
zmeny nastavení vykonané pomocou zábleskovej jednotky sa
nezobrazia v okne [Flash function settings/Nastavenia funkcií
blesku], kliknutím na tlačidlo [
] môžete aktualizovať obsah
okna [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku], aby
zodpovedal aktuálnym nastaveniam blesku.)
 Nastavenie blesku môžete pomenovať a uložiť ako samostatný
súbor nezávislý od obrázka kliknutím na tlačidlo [Save/Uložiť].
Kliknutím na tlačidlo [Load/Načítať] môžete načítať tento súbor
do nástroja EU a použiť ho pri ďalšom snímaní.
 Snímanie s bleskom a diaľkové snímanie Live View (str. 37)
môžete používať súčasne.
Počas diaľkového snímania Live View však nemôžete používať
modelovací blesk.
 Nastavenia, ktoré možno vykonať v okne [Flash function
settings/Nastavenia funkcií blesku], sa líšia v závislosti od blesku
a fotoaparátu.
 Nasnímaný obrázok sa prenesie do vášho počítača a zobrazí
v okne [Quick Preview/Rýchly náhľad]. Potom sa automaticky
spustí program DPP.
 Ak je tlačidlo prepínača AF/MF v okne záberu nastavené na
možnosť [AF] a kurzor sa presunie na tlačidlo [
], vykoná
sa funkcia AF/AE (str. 98).
 Pred spustením programu DPP si môžete rýchlo prezrieť obrázok
zobrazený v okne [Quick Preview/Rýchly náhľad]. Taktiež môžete
zmeniť veľkosť okna [Quick Preview/Rýchly náhľad].
 Okno [Quick Preview/Rýchly náhľad] môžete zobraziť alebo
skryť kliknutím na tlačidlo [Other Functions/Ďalšie funkcie]
v okne záberu a výberom položky [Quick Preview/Rýchly náhľad]
zo zobrazenej ponuky.
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Zoznam funkcií okna [Flash function settings/Nastavenia funkcií
blesku] nájdete na str. 100.
 Snímať možno aj pomocou klávesu <space> na klávesnici.
79
Úprava štýlov Picture Style pomocou funkcie snímania na diaľku so živým náhľadom Live View
1D X Mk II
1D C
Úvod
5D Mk IV 7D Mk II
Môžete spustiť program Picture Style Editor (softvér na vytváranie
súborov Picture Style) (ďalej označovaný ako program PSE) z nástroja
EU a prepojiť ho s funkciou snímania na diaľku so živým náhľadom Live
View nástroja EU. Po prepojení programu PSE s funkciou snímania na
diaľku so živým náhľadom Live View nástroja EU môžete upravovať
štýl Picture Style a súčasne v reálnom čase vidieť výsledky úprav
a efektívnejšie nastaviť kvalitu obrázka počas úprav. Verzie programu
PSE kompatibilné s touto funkciou sú verzia 1.16.20 a novšie.
Postupujte podľa návodu v krokoch č. 1 až 3 v časti
„Diaľkové snímanie Live View“ (str. 37).
1
na položku [Other Functions/Ďalšie funkcie]
2 Kliknite
a potom na položku [Edit Picture Style/Upraviť štýl
Picture Style].
 Spustí sa program PSE a zobrazí sa okno [Edit Picture Style/
Upraviť štýl Picture Style] (okno snímania na diaľku so živým
náhľadom Live View na úpravu štýlov Picture Style).
3 Upravte štýl Picture Style pomocou programu PSE.
 Podrobné informácie o úpravách štýlov Picture Style pomocou
programu PSE nájdete v dokumente „Picture Style Editor návod
na používanie“ (elektronický návod vo formáte PDF).
V programe PSE nemôžete kliknúť na tlačidlo [
] na výber
farieb, ktoré chcete upraviť na obraze snímania na diaľku so
živým náhľadom Live View v nástroji EU.
 Výsledky úprav štýlu Picture Style pomocou programu PSE sa
zobrazujú v reálnom čase v okne [Edit Picture Style/Upraviť štýl
Picture Style]. To vám umožňuje upraviť štýl Picture Style
a súčasne sledovať výsledky.
 Keď používate túto funkciu, nie je k dispozícii okno snímania
nástroja EU a žiadne funkcie fotoaparátu.
Po dokončení úprav sa odporúča, aby ste uložili úpravy v počítači
ako súbor Picture Style, skôr ako prejdete na krok č. 4. Štýly
Picture Style zaregistrované vo fotoaparáte nemožno extrahovať
a uložiť v počítači ako súbory Picture Style. Podrobné informácie
o ukladaní súborov Picture Style nájdete v dokumente „Picture
Style Editor návod na používanie“ (elektronický návod vo
formáte PDF).
na tlačidlo [Register/Zaregistrovať] v okne
4 Kliknite
[Edit Picture Style/Upraviť štýl Picture Style].
 Zobrazí sa dialógové okno [Register Picture Style/Zaregistrovať
štýl Picture Style].
5
Vyberte a zadajte požadované položky a kliknite na
tlačidlo [Register/Zaregistrovať].
 Po vybratí položky [User Def./Definovaný používateľom] zadajte
informácie v položkách [Caption/Nadpis] a [Copyright/Informácie
o autorských právach].
(Zadanie položky [Caption/Nadpis] je povinné.)
 Po kliknutí na tlačidlo [Register/Zaregistrovať] sa upravený štýl
Picture Style zaregistruje vo fotoaparáte.
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
Keď dokončíte túto funkciu a neskôr ju znova spustíte, zobrazí sa
správa [Continue editing from last time?/Pokračovať v úpravách
z posledného razu?]. Môžete vybrať možnosť [Yes/Áno]
a pokračovať v úpravách posledného štýlu Picture Style.
80
Zaregistrovanie hudby na pozadí na pamäťovú kartu fotoaparátu
RP
6D Mk II
6D
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
Úvod
Okno Register Background Music (Zaregistrovať hudbu na pozadí)
M6 Mk II
Obsah
Ako hudbu na pozadí môžete na pamäťovú kartu fotoaparátu
zaregistrovať hudobné súbory vo formáte WAV uložené v počítači.
Zaregistrovanú hudbu na pozadí môžete prehrať spoločne s albumom
videoklipov alebo prezentáciou prehrávanou vo fotoaparáte.
Prevzatie
obrázkov
fotoaparát s počítačom. Spustite nástroj EU
1 Prepojte
a kliknite na položku [Camera settings/Nastavenia
Nastavenia
fotoaparátu
fotoaparátu].
 Zobrazí sa okno [Camera settings/Nastavenia fotoaparátu].
2
Kliknite na položku [Register Background Music/
Zaregistrovať hudbu na pozadí].
položku [List of background music to register/
3 Upravte
Zoznam hudby na pozadí určenej na zaregistrovanie].
Pridanie nových hudobných súborov
 Kliknite na tlačidlo [Add/Pridať], vyberte hudobný súbor v zobrazenom
dialógovom okne [Open/Otvoriť] a potom kliknite na tlačidlo [Open/Otvoriť].
1
2
3
4
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Zobrazí sa okno [Register Background Music/Zaregistrovať
hudbu na pozadí].
 Keď je v počítači nainštalovaný priečinok [EOS Sample Music],
v položke [Background music to register/Hudba na pozadí
určená na zaregistrovanie] sa najskôr zobrazí ukážka skladby
EOS Sample Music.
 Keď je fotoaparát v režime snímania videozáznamu, hudbu na
pozadí nemožno zaregistrovať.
 Hudobný súbor sa pridá do zoznamu [List of background music to register/
Zoznam hudby na pozadí určenej na zaregistrovanie].
 Hudobný súbor uložený kdekoľvek v počítači môžete tiež priamo presunúť
pomocou myši, a tak ho pridať do zoznamu [List of background music to
register/Zoznam hudby na pozadí určenej na zaregistrovanie].
 Hudbu možno pridávať len po jednotlivých skladbách.
 Celkove možno pridať až 20 skladieb, pričom každá môže mať dĺžku najviac
29 minút 59 sekúnd.
81
Zmena poradia prehrávania hudobných súborov
 V zozname [List of background music to register/Zoznam hudby
na pozadí určenej na zaregistrovanie] vyberte hudobný súbor a
kliknite na tlačidlo [
] alebo [
].
Úprava názvov skladieb hudobných súborov
 V zozname [List of background music to register/Zoznam hudby na pozadí
určenej na zaregistrovanie] vyberte hudobný súbor, kliknite na položku [Edit
Track Name/Upraviť názov skladby] a zadajte názov skladby s dĺžkou najviac
25 znakov (znaky s dĺžkou jeden bajt). Potom kliknite na tlačidlo [OK].
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
 Poradie hudobných súborov sa zmení.
 Zmeniť poradie hudobných súborov v zozname [List of
background music to register/Zoznam hudby na pozadí určenej
na zaregistrovanie] môžete aj ich presunutím pomocou myši.
Odstránenie hudobných súborov
 V zozname [List of background music to register/Zoznam hudby
na pozadí určenej na zaregistrovanie] vyberte hudobný súbor a
kliknite na tlačidlo [Remove/Odstrániť].
 Hudobný súbor sa odstráni zo zoznamu [List of background music
to register/Zoznam hudby na pozadí určenej na zaregistrovanie].
 Názov skladby pre daný hudobný súbor sa zmení.
 Dialógové okno [Edit Track Name/Upraviť názov skladby] môžete zobraziť
aj dvojitým kliknutím na hudobný súbor v zozname [List of background
music to register/Zoznam hudby na pozadí určenej na zaregistrovanie].
Prehrávanie hudobných súborov
 V zozname [List of background music to register/Zoznam hudby
na pozadí určenej na zaregistrovanie] vyberte hudobný súbor
a kliknite na tlačidlo [Play/Prehrať].
Predvoľby
Referencie
Register
 Hudobný súbor sa prehrá.
82
Pridanie hudby EOS Sample Music
 Kliknite na tlačidlo [EOS Sample Music].
5
Kliknite na tlačidlo [Close/Zatvoriť].
Úvod
Obsah
 Hudba EOS Sample Music v počítači sa pridá do zoznamu
[List of background music to register/Zoznam hudby na pozadí
určenej na zaregistrovanie].
 Túto operáciu nemožno vykonať, ak hudba EOS Sample Music
nie je nainštalovaná vo vašom počítači.
4
 Okno [Register Background Music/Zaregistrovať hudbu na
pozadí] sa zatvorí.
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Kliknite na tlačidlo [Register/Zaregistrovať].
Predvoľby
Hudbu skopírovanú pomocou tejto funkcie nemožno používať bez
povolenia príslušného držiteľa autorských práv s výnimkou prípadov
povolených príslušnými zákonmi, napríklad na osobné použitie.
 Hudobné súbory v zozname [List of background music to
register/Zoznam hudby na pozadí určenej na zaregistrovanie] sa
zaregistrujú (skopírujú) na pamäťovú kartu fotoaparátu.
 Hudobné súbory, ktoré sú už zaregistrované na pamäťovej karte
fotoaparátu, sa pri zaregistrovaní hudobných súborov prepíšu.
 Zaregistrovanie hudobných súborov vo fotoaparáte po
jednotlivých skladbách nie je možné.
Na pamäťovú kartu fotoaparátu možno zaregistrovať hudobné
súbory, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky.
Formát súboru
Export hudobných súborov: súbory
WAVE (.wav, .wave) v lineárnom
formáte PCM
Obmedzenie dĺžky
súboru
Maximálne 29 min. 59 s na jeden
súbor
Obmedzenie počtu
súborov
Najviac 20 súborov
Kanály
2 kanály
Referencie
Register
83
Nastavenie webových služieb
5D Mk IV(WG) 6D Mk II
800D
200D
6D(WG)
750D(W)
6D(W)
2000D
80D(W)
1300D(W)
77D
760D(W)
4000D
V tejto časti je vysvetlený spôsob registrácie webových služieb vo fotoaparáte.
Pomocou služby CANON iMAGE GATEWAY môžete zobraziť nasnímané
obrázky v online fotoalbumoch a využívať rôzne služby. Služba CANON iMAGE
GATEWAY taktiež slúži ako rozhranie na bezdrôtové odosielanie obrázkov z
fotoaparátu do ostatných webových služieb, ako je napr. Facebook, Twitter,
YouTube, Flickr a e-mail.
Pred registráciou webových služieb vo vašom fotoaparáte sa pripojte pomocou
počítača na internet, prejdite na webovú stránku služby CANON iMAGE
GATEWAY určenú pre vašu oblasť z webovej stránky spoločnosti Canon
(www.canon.com/cig) a podľa pokynov na obrazovke sa zaregistrujte ako člen.
Ak okrem služby CANON iMAGE GATEWAY chcete využívať aj iné webové
služby, pokračujte registráciou príslušných účtov. Bližšie informácie nájdete na
webovej stránke danej webovej služby.
 Nastavenia webových služieb vrátane služby CANON iMAGE GATEWAY si
vyžadujú použitie počítača.
 Informácie týkajúce sa krajín a oblastí, ktoré podporujú služby CANON
iMAGE GATEWAY, nájdete na webovej stránke spoločnosti Canon
(www.canon.com/cig).
 Informácie o nastavení webových služieb pomocou modelu 90D
M6 Mk II
M6
M5
R
RP
M50
M3
M10
M100
Úvod
fotoaparát s počítačom. Spustite nástroj EU
1 Prepojte
a kliknite na položku [Camera settings/Nastavenia
fotoaparátu].
 Zobrazí sa okno [Camera settings/Nastavenia fotoaparátu].
 Ak fotoaparát a počítač nie sú prepojené, položka [Web Service
Settings/Nastavenia webovej služby] sa nezobrazí.
2
Kliknite na položku [Web Service Settings/
Nastavenia webovej služby].
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
250D
nájdete v návode na používanie fotoaparátu.
 Zobrazí sa dialógové okno prihlásenia do služby CANON iMAGE
GATEWAY.
 Ak chcete použiť túto funkciu, musíte mať nainštalovaný nástroj
EOS Web Service Registration Tool.
 Ak chcete používať službu CANON iMAGE GATEWAY, vyžaduje
sa prostredie umožňujúce prístup na internet (zmluva s
poskytovateľom, nainštalovaný softvér prehľadávača,
nainštalované pripojenie).
 Informácie o verzii a nastaveniach prehľadávača (Microsoft
Internet Explorer atď.) na sprístupnenie služby CANON iMAGE
GATEWAY nájdete v položke „CANON iMAGE GATEWAY“.
 Samostatne sa účtujú poplatky poskytovateľovi pripojenia a
poplatky za prenos cez prístupové body poskytovateľa.
Register
84
3
Prihláste sa do služby CANON iMAGE GATEWAY.
 Zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo služby CANON iMAGE
GATEWAY a kliknite na tlačidlo [Login/Prihlásiť].
 Zobrazí sa okno [Edit Web Services/Upraviť webové služby].
5
Použite nastavenia webovej služby vo fotoaparáte.
 V zozname [Web Services/Webové služby] vyberte názvy
webových služieb, ktoré chcete nastaviť, a kliknite na tlačidlo
[
] v strede.
 Názvy webových služieb, ktoré sa majú použiť vo fotoaparáte,
sa zobrazia v zozname [Camera/Fotoaparát].
 Taktiež môžete zmeniť poradie, v ktorom sa zobrazia webové
služby v ponuke fotoaparátu, kliknutím na tlačidlo [
] alebo
[
] v zozname [Camera/Fotoaparát].
 Ak chcete zrušiť zmeny vykonané v zozname [Camera/
Fotoaparát], kliknite na tlačidlo [Cancel/Zrušiť].
 Keď sa v zozname [Camera/Fotoaparát] nachádzajú všetky
požadované webové služby, kliknutím na tlačidlo [OK] dokončite
nastavenie.
 Nastavenia webových služieb sa použijú vo fotoaparáte.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
4 Nastavte webové služby, ktoré chcete používať.
 Podľa pokynov na obrazovke nastavte webové služby, ktoré
chcete používať.
 Po dokončení nastavenia webových služieb kliknutím na tlačidlo
[Finish/Dokončiť] v spodnej časti zatvorte okno [Edit Web
Services/Upraviť webové služby].
 Zobrazí sa dialógové okno [Web Service Settings/Nastavenia
webovej služby].
Referencie
Register
 Ak je miestom uloženia e-mail, môžete vo fotoaparáte
zaregistrovať až 20 adries.
 Od druhého prihlásenia v kroku 3 do služby CANON iMAGE
GATEWAY sa v kroku 5 zobrazí dialógové okno [Web Service
Settings/Nastavenia webovej služby]. Ak chcete nastaviť
používanie webových služieb, kliknite na tlačidlo [Edit Web
Services/Upraviť webové služby].
 Ak chcete pridať alebo zmeniť webové služby, zopakujte postup
od kroku 1.
85
Registrácia informácií štandardu IPTC
1D X Mk II (verzia firmvéru 1.1.0 alebo novšia) 5D Mk IV
R
Ak je súčasťou fotoaparátu funkcia na pridanie informácií štandardu
IPTC*, môžete upraviť a zaregistrovať informácie štandardu IPTC*.
Informácie štandardu IPTC zaregistrované vo fotoaparáte sa môžu
pridať do nasnímaných záberov.
Informácie štandardu IPTC predstavujú komentárové informácie ako
titulky, informácie o autorovi a o mieste snímania.
* Organizácia International Press Telecommunications Council.
1
2
3
Upravte a zaregistrujte informácie podľa potreby.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Prepojte fotoaparát s počítačom. Spustite nástroj EU
a kliknite na položku [Camera settings/Nastavenia
fotoaparátu].
Nastavenia
fotoaparátu
 Zobrazí sa okno [Camera settings/Nastavenia fotoaparátu].
 Ak fotoaparát a počítač nie sú prepojené, položka [Register IPTC
information/Registrácia informácií štandardu IPTC] sa nezobrazí.
Diaľkové
snímanie
Kliknite na možnosť [Register IPTC information/
Registrácia informácií štandardu IPTC].
 Zobrazí sa dialógové okno [Register IPTC information/
Registrácia informácií štandardu IPTC].
 Položka [Register IPTC information/Registrácia informácií štandardu
IPTC] sa zobrazuje s aktuálne zadanými informáciami fotoaparátu.
Ak nie sú informácie štandardu IPTC zadané, ak sú
zaregistrované pre fotoaparát, zobrazujú sa informácie [Author/
Autor] a [Copyright/Informácie o autorských právach].
 Kliknutím na tlačidlo [Apply to camera/Použiť vo fotoaparáte] sa nastavia
informácie štandardu IPTC pre fotoaparát a zároveň sa nastaví vlastná
funkcia fotoaparátu [Add IPTC information/Pridať informácie štandardu
IPTC] na možnosť [ON/Zapnuté] a zatvorí sa dialógové okno [Register
IPTC information/Registrácia informácií štandardu IPTC].
 Kliknutím na tlačidlo [Delete from camera/Odstrániť z fotoaparátu] sa
odstránia všetky informácie štandardu IPTC registrované pre fotoaparát
a vlastná funkcia fotoaparátu [Add IPTC information/Pridať informácie
štandardu IPTC] na možnosť [OFF/Vypnuté] a zatvorí sa dialógové okno
[Register IPTC information/Registrácia informácií štandardu IPTC]. Po
kliknutí na tlačidlo [Delete from camera/Odstrániť z fotoaparátu] sa
informácie štandardu IPTC nepridajú do nasnímaných záberov.
 Ak chcete uložiť zobrazené informácie zobrazené v dialógovom okne
[Register IPTC information/Registrácia informácií štandardu IPTC] do
súboru XMP, kliknite na tlačidlo [Save/Uložiť].
 Ak chcete načítať informácie štandardu IPTC uložené v súbore,
kliknite na tlačidlo [Load/Načítať].
Predvoľby
Referencie
Register
86
4
Predvoľby
Úvod
Pre jednoduchšie používanie môžete v každom z okien predvolieb
zmeniť každú z funkcií nástroja EU.
Predvoľby ................................................................ 88
Basic Settings (Základné nastavenia) ........................ 88
Destination Folder (Priečinok uloženia)...................... 88
File Name (Názov súboru).......................................... 89
Remote Shooting (Diaľkové snímanie)....................... 89
Linked Software (Pripojený softvér)............................ 90
Time Settings (Nastavenia času)................................ 90
Survey (Prieskum) ...................................................... 91
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
87
Predvoľby
1 V hlavnom okne kliknite na tlačidlo [Preferences/Predvoľby].
2 Určte požadované nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
 Zobrazí sa dialógové okno [Preferences/Predvoľby].
Úvod
Destination Folder (Priečinok uloženia)
Môžete určiť priečinok miesta uloženia obrázkov prenesených z vášho
fotoaparátu alebo obrázkov nasnímaných diaľkovo.
Obsah
 Nastavenia sú použité v nástroji EU.
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Basic Settings (Základné nastavenia)
Môžete určiť operáciu, ktorá sa vykoná po spustení nástroja EU.
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
 Keď je v položke [Startup Action/Postup pri spustení] vybratá
možnosť [Show [Select and download] screen/Zobraziť obrazovku
[Vybrať a prevziať]], zobrazí sa okno prehliadača (str. 96).
 Keď je v položke [Startup Action/Postup pri spustení] vybratá možnosť
[Show [Remote shooting] screen/Zobraziť obrazovku [Diaľkové snímanie]],
zobrazí sa okno záberu (str. 98). (V prípade modelu M6
M5
M3
M10
M100 sa zobrazí hlavné okno.)
 Keď je v položke [Startup Action/Postup pri spustení] vybratá možnosť
[Execute [Start automatic download]/Vykonať funkciu [Spustiť
automatické preberanie]], zobrazí sa dialógové okno [Save File/Uložiť
súbor] (str. 11) a spustí sa preberanie obrázkov do počítača. Po
prevzatí všetkých obrázkov sa automaticky spustí program DPP
a v hlavnom okne programu DPP sa zobrazia prevzaté obrázky.
 Ak zrušíte začiarknutie položky [Automatically display Quick
Preview window/Automaticky zobraziť okno rýchleho náhľadu],
okno [Quick Preview/Rýchly náhľad] sa nebude zobrazovať
počas diaľkového snímania Live View ani načítavania obrázkov.
 Môžete tiež určiť priečinok miesta uloženia priamo zadaním
textu do textového poľa pre priečinok miesta uloženia.
 Ak chcete určiť priečinok miesta uloženia, kliknite na tlačidlo
[Browse/Prehľadávať]. Potom, ako kliknete na tlačidlo [Browse/
Prehľadávať] a určíte priečinok miesta uloženia, bude pod takto
určeným priečinkom automaticky vytvorený podpriečinok.
 Po začiarknutí položky [Create a subfolder in this folder and save
images/Vytvoriť podpriečinok v tomto priečinku a uložiť obrázky]
sa vytvorí podpriečinok.
 V okne so zoznamom môžete zvoliť pravidlo pomenovania
vytvoreného podpriečinka. Pravidlo pomenovania podpriečinkov
môžete taktiež upraviť kliknutím na tlačidlo [Customize/Prispôsobiť].
 Ak používate dátum snímania pre vytvorený priečinok, môžete
určiť formát (poradie a štýl pre rok-mesiac-dátum) a oddeľovacie
znaky.
Register
88
Úvod
File Name (Názov súboru)
Môžete určiť názov súboru obrázkov prevzatých z vášho fotoaparátu
alebo obrázkov nasnímaných diaľkovo.
Remote Shooting (Diaľkové snímanie)
Môžete nastaviť operácie vykonávané počas diaľkového snímania.
M5
M3
Túto funkciu nemožno používať s modelom M6
M10
M100 .
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
 Pri určovaní názvu súboru obrázka zvoľte v okne so
zoznamom pravidlo pomenovania súboru. (Ak vyberiete položku
[Do not modify/Nemeniť], obrázky sa uložia s názvom súboru
nastaveným vo fotoaparáte.) Pravidlo určovania názvu súborov
môžete prispôsobiť kliknutím na tlačidlo [Customize/Prispôsobiť].
 V názvoch súborov môžete jednotlivo zmeniť písmená predpony,
počet číslic pre sériové čísla a počiatočné číslo.
 Ak používate dátum snímania v názvoch súborov, môžete určiť
formát (poradie a štýl pre rok-mesiac-dátum) a oddeľovacie znaky.
 Ak začiarknete políčko [Rotate image/Otočiť obrázok], môžete nastaviť funkciu, ktorá otočí
nasnímané obrázky bez ohľadu na polohu fotoaparátu počas snímania. Uhol otočenia
nastavte v okne záberu (str. 98).
 Ak začiarknete políčko [Start Live View/Spustiť živý náhľad Live View], po spustení živého
náhľadu Live View fotoaparátu sa automaticky zobrazí okno [Remote Live View window/Okno
živého náhľadu Live View na diaľku] (okrem modelu
R
RP
M6 Mk II
M50 ).
 Ak začiarknete políčko [Stop Live View/Zastaviť živý náhľad Live View], po skončení živého
náhľadu Live View fotoaparátu sa okno [Remote Live View window/Okno živého náhľadu Live
View na diaľku] automaticky zatvorí.
Ak pri ukončovaní živého náhľadu Live View na diaľku je aktívne zobrazenie živého náhľadu
Live View fotoaparátu, tiež sa ukončí (okrem modelu
R
RP
M6 Mk II
M50 ).
 Ak začiarknete políčko [Turn on camera’s LCD monitor when Live View starts/Zapnúť monitor
LCD fotoaparátu po spustení živého náhľadu Live View], pri spúšťaní živého náhľadu Live
View na diaľku sa na monitore LCD fotoaparátu zobrazí obraz (okrem modelu
R
RP
M6 Mk II
M50 ).
 Ak začiarknete políčko [Change settings using mouse wheel on [Remote Shooting] screen/
Meniť nastavenia na obrazovke [Diaľkové snímanie] pomocou kolieska myši], môžete
pomocou posúvacieho kolieska myši meniť nastavenia tlačidiel zobrazenia/ovládania okna
snímania alebo v okne [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku].
Referencie
Register
89
Úvod
Linked Software (Pripojený softvér)
V zozname môžete vybrať pripojený softvér, ktorý sa spustí po prevzatí
obrázkov z fotoaparátu alebo diaľkovom nasnímaní obrázkov. Kliknutím
na tlačidlo [Register/Zaregistrovať] môžete ako pripojený softvér
zaregistrovať aj softvér od iného výrobcu.
Time Settings (Nastavenia času)
Môžete určiť nastavenia času hodín pri pripojení k fotoaparátu.
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
V okne, ktoré sa zobrazí potom, ako kliknete na tlačidlo [Register/
Zaregistrovať], môžete určiť typ obrázkov, ktoré sa majú odoslať po
spustení pripojeného softvéru od iného výrobcu.
 Keď vyberiete možnosť [Notify me if the time does not match/
Upozorniť, ak sa čas nezhoduje], môžete nastaviť počet minút, od
1 do 60, o ktorý sa musí líšiť čas fotoaparátu a čas počítača, aby
sa zobrazilo upozornenie.
Pri spustení nástroja EU sa porovná čas fotoaparátu a čas
počítača. Ak rozdiel časov prekračuje stanovený počet minút,
zobrazí sa dialógové okno s upozornením.
 Keď vyberiete možnosť [Always match the computer time/Vždy
zosúladiť s časom počítača], pri spustení nástroja EU sa
fotoaparát nastaví na čas počítača.
90
Úvod
Survey (Prieskum)
Môžete zmeniť nastavenia odosielania prieskumu.
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
 Kliknite na tlačidlo [Change settings/Zmeniť nastavenia] a
zmeňte nastavenia v zobrazenom dialógovom okne.
Predvoľby
Referencie
Register
91
Referencie
Úvod
Táto referenčná časť je určená na rozšírenie vašich zručností pri práci
s nástrojom EU.
Na konci kapitoly máte k dispozícii register, ktorý vám umožní
jednoduché vyhľadanie informácií, ktoré hľadáte.
Riešenie problémov.................................................
Odinštalovanie softvéru ...........................................
Zoznam funkcií okna prehliadača............................
Zoznam funkcií okna registrácie údajov pre údaje
objektívov/korekciu aberácie objektívu....................
Zoznam funkcií okna záberu ...................................
93
95
96
97
98
Expozičná úroveň/úroveň AEB............................... 99
Zoznam funkcií okna Nastavenia funkcií blesku.... 100
Zoznam funkcií okna diaľkového zobrazenia
Live View (karta Live View) ................................... 101
Zoznam funkcií okna diaľkového zobrazenia
Live View (karta Zostaviť)...................................... 102
Zoznam funkcií okna Zobrazenie Zoom ................ 103
Register ................................................................. 104
Čo je tento návod na používanie .......................... 105
Ochranné známky ................................................ 105
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
92
Riešenie problémov
Ak nástroj EU nefunguje správne, pozrite si doleuvedené položky.
Pravdepodobné nesprávne dokončenie inštalácie
 Softvér sa nedá nainštalovať, pokiaľ sa neprihlásite pomocou konta
s oprávnením správcu. Prihláste sa znova na konto s oprávneniami
správcu. Spôsob prihlasovania a zadávania nastavení správcu
nájdete v užívateľskej príručke pre počítač Macintosh alebo pre
systém Mac OS X.
Nástroj EU sa nespustí
 Keď sú modely
4000D
M6
6D(W)
M5
6D(WG)
760D(W)
M3
M10
750D(W)
2000D
1300D(W)
M100 pripojené
Úvod
Nástroj EU a fotoaparát nekomunikujú
 Nástroj EU nefunguje správne v počítači, ktorý nespĺňa systémové
požiadavky. Nástroj EU používajte na počítači s kompatibilnými
systémovými požiadavkami (str. 2).
 Zástrčku prepojovacieho kábla úplne zasuňte do zásuvky. Uvoľnené
pripojenia môžu spôsobiť chyby a poruchy (str. 7).
 Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý (str. 9).
 Nástroj EU a fotoaparát nemusia komunikovať správne, ak používate
iný kábel ako prepojovací kábel značky Canon určený pre digitálny
fotoaparát EOS (str. 7).
k počítaču pomocou prepojovacieho kábla a je povolené nastavenie
pripojenia Wi-Fi vo fotoaparáte, nástroj EU sa nespustí. Zakážte
nastavenie siete Wi-Fi a opätovne pripojte fotoaparát k počítaču.
 Pripojte fotoaparát priamo k počítaču pomocou prepojovacieho kábla.
Fotoaparát nepripájajte cez rozbočovač, pretože to môže zabrániť
správnej komunikácii nástroja EU
s fotoaparátom.
Čítačka pamäťových kariet nerozpoznala kartu SD
 Ak k počítaču pripojíte viacero zariadení USB (okrem myši
a klávesnice), fotoaparát nemusí správne komunikovať. Ak fotoaparát
nie je schopný správnej komunikácie, odpojte od počítača všetky
zariadenia USB okrem myši a klávesnice.
 V závislosti od použitej čítačky pamäťových kariet a operačného
systému v počítači sa niektoré karty typu SDXC nemusia správne
rozpoznať. V takom prípade pripojte fotoaparát k počítaču pomocou
prepojovacieho kábla a preneste obrázky do počítača.
 K jednému počítaču nepripájajte viac ako jeden fotoaparát. Dva alebo
viac fotoaparátov nemusí správne fungovať.
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
 Neprepájajte fotoaparát s počítačom počas „prepojeného snímania“
pomocou zariadenia na bezdrôtový prenos súborov série WFT
(predáva sa samostatne). Fotoaparát by nemusel správne pracovať.
 k batéria fotoaparátu nie je dostatočne nabitá, fotoaparát nemôže
komunikovať s nástrojom EU. Vymeňte ju za plne nabitú batériu.
Fotoaparát môže vďaka príslušenstvu (predáva sa samostatne)
používať domácu elektrickú zásuvku. Podrobnosti nájdete v Návode
na používanie dodanom s fotoaparátom. Počítač nenapája fotoaparát
prostredníctvom prepojovacieho kábla.
93
Úvod
Komunikácia medzi nástrojom EU a fotoaparátom
je prerušená
 Ak nevykonáte žiadnu činnosť v čase, keď je fotoaparát pripojený
k počítaču, v závislosti od počítačového systému sa môže na
obrazovke zobraziť overovacia správa s otázkou, či chcete
pokračovať v komunikácii s fotoaparátom. Ak nevykonáte žiadnu
činnosť dovtedy, kým je zobrazená táto správa, komunikácia
s fotoaparátom bude prerušená a nástroj EU sa ukončí. V tomto
prípade prepnite vypínač fotoaparátu do polohy < OFF >, potom opäť
do polohy < ON > a spustite nástroj EU.
 Počítač neuvádzajte do režimu spánku, keď je pripojený k fotoaparátu.
Nikdy neodpájajte prepojovací kábel, keď sa váš počítač nachádza
v režime spánku. Počítač vždy vráťte do normálneho režimu (z režimu
spánku), keď je ešte pripojený k fotoaparátu. V závislosti od typu
počítača môže odpojenie prepojovacieho kábla v čase, keď sa počítač
nachádza v režime spánku, zabrániť správnemu navráteniu počítača
do normálneho režimu. Bližšie informácie o režime spánku nájdete
v návode na používanie počítača.
Blesk inej značky ako Canon sa nespustí
počas diaľkového snímania Live View
 Keď je pri diaľkovom snímaní Live View na fotoaparáte nainštalovaný
blesk inej značky ako Canon, nastavte položku [Silent LV shoot./Tiché
snímanie LV] na možnosť [Disable/Zakázať].
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
94
Odinštalovanie softvéru
 Kliknite na ikonu [ ] na paneli ponuky na pracovnej ploche
a vyberte možnosť [Quit/Ukončiť].
 Predtým, ako začnete s odinštalovaním softvéru, zatvorte všetky
programy, ktoré používate.
 Ak chcete odinštalovať softvér, prihláste sa na konto, ktoré ste použili
pri inštalácii.
 Po presunutí priečinkov a softvéru, ktoré chcete vymazať, do koša,
zvoľte v ponuke [Finder/Vyhľadávač]  možnosť [Empty Trash/
Vyprázdniť kôš] a vyprázdnite ho. Opätovné nainštalovanie softvéru
nebude možné dovtedy, kým kôš nevyprázdnite.
1 Zobrazte priečinok, v ktorom je uložený softvér.
2 Presuňte nasledujúci priečinok a softvér do koša.
 Otvorte priečinok [Canon Utilities/Pomocné programy Canon].
• Priečinok [EOS Utility]
• EOS Lens Registration Tool
• EOS Web Service Registration Tool
Vyberte ponuku [Finder/Vyhľadávač] na pracovnej
3 ploche
 [Empty Trash/Vyprázdniť kôš].
 Nástroj EU je odinštalovaný.
4 Reštartujte počítač.
Údaje, ktoré ste vysypali do koša a odstránili, sa nedajú obnoviť.
Pri odstraňovaní údajov preto postupujte veľmi opatrne.
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
95
Zoznam funkcií okna prehliadača
(str. 13)
Zobrazenie zoznamu Zobrazenie informácií
Prepne nahrávacie médium
Zobrazenie
miniatúr
Úvod
*2
Ikona ochrany Zmení poradie miniatúr
Filter podľa dátumu
Zvolí stav obrázka
Obrátiť výber
Zobraziť len vybraté
obrázky
Hierarchia priečinka
nahrávacieho média
Ikona záznamu zvuku
Ikona obrázkov
RAW + JPEG
*1
Ikona hodnotenia
Ikona obrázkov už
presunutých do
počítača
Ikona stupňovania
Značka stupňovania
zaostrenia
Začiarknutie (str. 13)
Ikona obrázka RAW
Videozáznam
Ikona obrázka Dual
Pixel RAW
Doba nahrávania
Veľkosť zobrazeného
obrázka
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
Ukončí nástroj EU
Vymaže
obrázok
Prevezme obrázky do počítača
*1 Zobrazia sa hodnotenia nastavené vo fotoaparáte, prípadne
v programe Digital Photo Professional ver. 3.9 alebo novšej.
Hodnotenie [Reject/Odmietnuť] sa však nezobrazí. V nástroji EU
nemožno tiež nastaviť hodnotenie.
Zobrazí hlavné okno
Zobrazenie informácií*2
Zobrazí okno [Preferences/Predvoľby]
*2 Môžete vybrať a zobraziť nasledujúce informácie.
[Date/time/Dátum/čas]
[Shooting information/Informácie o snímaní]
[Size/Veľkosť]
Výberom možnosti [Date/time/Dátum/čas] zobrazíte dátum a čas
vytvorenia súboru.
96
Zoznam funkcií okna registrácie údajov pre údaje objektívov/korekciu aberácie objektívu (str. 22)
 Informácie o okne registrácie údajov na korekciu aberácie objektívu vo fotoaparáte
90D
250D
RP
M6 Mk II
M50
Úvod
nájdete v časti str. 25.
Obsah
Slúži na zobrazenie
všetkých kategórií
Kategória objektívov
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Slúži na zobrazenie
objektívov vybratých
v časti [Select a lens
category/Vybrať
kategóriu objektívov]
podľa kategórie*
Referencie
Register
Slúži na zobrazenie
iba zaregistrovaných
objektívov
Počet objektívov zaregistrovaných vo fotoaparáte/Počet objektívov, ktoré možno zaregistrovať
Zobrazené okno sa líši v závislosti od fotoaparátu, ktorý sa má pripojiť.
 Názvy objektívov zobrazené v okne [Register lens data/Zaregistrovať údaje objektívu]/[Register lens
aberration correction data/Zaregistrovať korekčné údaje aberácie objektívu] môžu byť v závislosti od typu
objektívu čiastočne skrátené. Upozorňujeme, že nemusíte zaregistrovať korekčné údaje pre objektívy EF-M.
 V závislosti od fotoaparátu, ktorý sa má pripojiť, sa v okne [Register lens data/Zaregistrovať údaje
objektívu]/[Register lens aberration correction data/Zaregistrovať korekčné údaje aberácie objektívu]
môžu zobraziť názvy modelov objektívov, pri ktorých nemožno odstrániť značku začiarknutia. Označuje to,
že vo fotoaparáte nie je potrebné zaregistrovať korekčné údaje pre príslušné objektívy.
* Ak je pripojený fotoaparát
1D X Mk II 5D Mk IV zobrazujú sa aj
nasledujúce položky (str. 23).
- Stav prevzatia údajov objektívu pre
funkciu DLO do počítača
- Stav registrácie údajov objektívu pre
funkciu DLO vo fotoaparáte
97
Zoznam funkcií okna záberu
Úvod
 Zobrazené položky sa líšia v závislosti od modelu a nastavení pripojeného fotoaparátu.
 Informácie o vysvetlivkách *1 až *11 nájdete na nasledujúcej strane.
Zobrazuje snímanie Dual Pixel RAW*11
Blesk pripravený*2
Obsah
Režim AF
Výstražný indikátor*3
Snímanie s viacnásobným
nastavením*9
Stav napájania*1
Počet možných záberov
Otočí nasnímané obrázky*4
Tlačidlo snímania*5 (str. 42)
Tlačidlo prepínača AF/MF*6
Umiestnenie na uloženie nasnímaných obrázkov
Rýchlosť uzávierky
Režim priebehu snímania
Režim snímania*10
Vyváženie bielej
Režim merania
Predsklopenie zrkadla
Clona
Citlivosť ISO
Kvalita nahrávania obrázkov
Umiestnenia na uloženie nasnímaných obrázkov*7
Expozičná úroveň/úroveň AEB
(Podrobnosti nájdete na nasledujúcej strane)
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Zobrazí položku [Shooting menu/
Ponuka snímania] (str. 30)
Zobrazí položku [Flash control menu/
Ponuka ovládania blesku] (str. 77, str. 100)
Zobrazí okno [Timer shooting settings/Nastavenia
časovača snímania] (str. 73, str. 75)
Zobrazí položku [Set-up menu/Ponuka nastavenia]
(str. 39)
Referencie
Register
Zobrazí okno [Remote Live View window/Okno
diaľkového zobrazenia Live View] (videozáznam)*8
(str. 67, str. 69)
Zobrazí okno [Remote Live View window/
Okno diaľkového zobrazenia Live View]
(str. 41, str. 101)
Zobrazí okno [Preferences/Predvoľby]
(str. 88)
Zobrazí hlavné okno (str. 9)
Zobrazí okno prehliadača (str. 13, str. 96)
Zobrazenie/skrytie okna [Quick Preview/Rýchly náhľad]
98
*1
2
*
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Pri používaní batérie sa zobrazuje úroveň nabitia.
Zobrazí sa po ukončení nabíjania blesku a presunutí kurzora na
tlačidlo snímania.
Ak bolo snímanie úspešné, zmení sa na zeleno. Zobrazí sa na
červeno, ak snímanie bolo neúspešné alebo nemožné. Bliká aj
počas odpočítavania snímania pomocou samospúšte.
Pri každom kliknutí na toto tlačidlo sa obrázok otočí o 90 stupňov.
Aby bola táto funkcia dostupná, v predvoľbách (okno [Remote
shooting/Diaľkové snímanie]) (str. 89) začiarknite políčko [Rotate
image/Otočiť obrázok].
Ak je tlačidlo prepínača AF/MF nastavené na možnosť
[AF/AUTOMATICKÉ ZAOSTRENIE], funkcia AF/AE sa spustí
po presunutí kurzora na tlačidlo snímania.
Aj keď je táto funkcia nastavená na hodnotu [MF/MANUÁLNE
ZAOSTRENIE], v informáciách o snímaní daného záberu sa zobrazí
hodnota „AF“.
Môžete vybrať cieľové miesto ukladania obrázkov. V režime
videozáznamu sa nasnímané videozáznamy ukladajú len na
pamäťovú kartu fotoaparátu.
1D C .
Nezobrazuje sa pri modeloch 1D X
Počas snímania HDR (s vysokým dynamickým rozsahom) na
R
RP
fotoaparátoch 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D , počas snímania
s použitím funkcie [HDR Backlight Control/Ovládanie snímania
6D
90D
80D
v protisvetle HDR] na fotoaparátoch
77D
760D
800D
200D
750D M6 Mk II
M50 alebo
počas snímania s kreatívnym filtrom nastaveným na možnosť [HDR
art standard/Umelecký štandardný efekt HDR], [HDR art vivid/
Umelecký živý efekt HDR], [HDR art bold/Umelecký výrazný efekt
HDR] alebo [HDR art embossed/Umelecký reliéfny efekt HDR] na
80D
M6 Mk II
M50 , sa ikona zobrazí
fotoaparáte 90D
ako [
].
R
RP
6D Mk II
Ak je v modeli 5DS/5DS R 5D Mk IV
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
M50
760D
200D
750D
M6 Mk II
 Kliknutím na položku expozičnej úrovne/úrovne AEB sa zobrazenie zmení nasledovne.
Obsah
Nastavenie expozičnej úrovne
Najtmavšia expozícia
Najsvetlejšia expozícia
O 1 úroveň tmavšie O 1 úroveň jasnejšie
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Zúži rozsah
nastavenia o 1 úroveň
Rozšíri rozsah
nastavenia o 1 úroveň
Šírka nastavenia 0
Nastavenie úrovne AEB
Maximálny rozsah nastavenia
Keď nastavenie stupňovania AEB prekročí rozsah, ktorý možno
zobraziť, zobrazia sa značky [ ], [ ], ktoré signalizujú,
že indikátory stupňovania sú mimo stupnice.
 Zobrazí sa nasledujúcim spôsobom, ak je pre snímanie AEB
nastavená možnosť [2 shots/2 zábery].
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
800D
nastavená možnosť
[Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu pri viacerých záberoch],
ikona sa zobrazí ako [
].
10
* Môžete nastaviť užívateľský režim snímania.
*11 Zobrazuje sa pri snímaní s funkciou Dual Pixel RAW.
250D
Expozičná úroveň/úroveň AEB
Úvod
Expozičnú úroveň môžete nastaviť kliknutím myšou. Ak nastavíte
hodnotu mimo maximálneho rozsahu nastavenia, nastaví sa
najbližšia možná hodnota expozície.
99
Zoznam funkcií okna Nastavenia funkcií blesku
Transfokácia/ohnisková vzdialenosť
Meranie záblesku
(str. 77)
Úvod
Frekvencia blesku MULTI
Počet použití blesku MULTI
Tlačidlo aktualizácie
nastavení
Režim blesku
Hodnota kompenzácie
expozície blesku/úroveň
výkonu blesku*2
Nastavenie
synchronizácie*1
Tlačidlo bezdrôtovej funkcie
Identifikátor bezdrôtového
rádiového zariadenia
Pomer výkonu blesku
Kanál
Vysielací blesk
zapnutý/vypnutý
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Úroveň výkonu blesku počas
bezdrôtového nastavenia*2 /
Hodnota kompenzácie
expozície blesku počas
bezdrôtového nastavenia*2
Referencie
Register
Tlačidlo [Modeling flash/
Modelovací blesk]
Tlačidlo [Save/Uložiť]
Zobrazené okno sa odlišuje v závislosti od pripojeného fotoaparátu a blesku.
Tlačidlo [Load/Načítať]
*1
Synchronizácia na prvú lamelu/
Synchronizácia na druhú lamelu/
Vysokorýchlostná synchronizácia
*2 Zobrazené informácie sa líšia v závislosti od nastavení. Podrobnosti o nastaveniach nájdete aj v návode na používanie
dodanom s bleskom Speedlite radu EX alebo s fotoaparátom.
100
Zoznam funkcií okna diaľkového zobrazenia Live View (karta Live View) (str. 37)
Rámec zväčšeného zobrazenia
Nastaví farebnú teplotu
Úvod
Ovládacie prvky 1
Zvolí vyváženie bielej (str. 52)
Vyváženie bielej kliknutím
Režim AF (str. 48 až str. 51)
Ovládanie objektívu (str. 47)
Bod AF
Kontrola hĺbky poľa (str. 52)
1D C
R
Zobrazenie
nastavenia charakteristiky
Canon Log pre hodnotu gama*3
Nastavenia úrovne záznamu
(str. 55)
Doba nahrávania
videozáznamu
Ikona prebiehajúceho
nahrávania
videozáznamu
Formát kompresie
videozáznamu
Snímková frekvencia
Veľkosť nahrávania
videozáznamu
Spustí/zastaví
nahrávanie videozáznamu
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
Zobrazenie
nastavení kreatívnych filtrov*4
Zobrazenie histogramu
90D
80D
77D
800D
250D
200D
Zväčšenie displeja*5
1D C
R
Tlačidlo
Tlačidlo ovládania motorového
3
pomocného
zobrazenia*
nastavenia transfokácie (str. 64)
1D X
1D C
RP
6D Mk II
6D
800D
M6 Mk II
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
5DS/5DS R
7D Mk II
5D Mk IV 5D Mk III
90D
80D
77D
Referencie
Register
Ovládacie prvky 2
R
Nastaví pomer strán (str. 54)
Slúži na zobrazenie/skrytie bodov AF
Zobrazenie/skrytie elektronickej
Otočí obrázok*2
1
Tlačidlo automatického otáčania*
vodováhy (str. 53)
1
(Pri modeloch
, keď je nastavený 8-bitový formát.)
R
* Keď je nastavené automatické otáčanie, automaticky sa otočí aj zobrazenie
*4
80D
77D
760D
Zobrazuje
sa,
len
keď
je
pripojený
model 90D
v okne [Remote Live View window/Okno diaľkového zobrazenia Live View], aby
zodpovedalo orientácii fotoaparátu, ak sa rozpozná, že ho držíte vo zvislej polohe.
800D
250D
200D
750D M6 Mk II M50 a vo fotoaparáte je
*2 Keď je tlačidlo [
] nastavené na možnosť ON (ZAP.), tlačidlá [
]
nastavený kreatívny filter.
[
] nemožno použiť na otáčanie obrázkov.
5
* Pri pripojení modelu 5DS/5DS R sa tlačidlá [
]a[
] zobrazujú ako
R
*3 Zobrazuje sa, len keď je pripojený model 1D C
a vo fotoaparáte
tlačidlá
[
]
a
[
].
je nastavená charakteristika Canon Log pre hodnotu gama.
760D
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
M50
Zobrazí/skryje ovládacie prvky 1
Zatvorí okno
1D X Mk II
Obsah
M50
101
Zoznam funkcií okna diaľkového zobrazenia Live View (karta Zostaviť) (str. 57)
Názov súboru obrázka prekrytia
Úvod
Ovládacie prvky obrázka prekrytia
Obsah
Otvorí obrázok prekrytia (str. 57)
Presúvanie a zobrazenie obrázka prekrytia (str. 60)
Posúvač zväčšenia/zmenšenia (str. 58)
Posúvač otáčania (str. 59)
Posúvač pomeru zlúčenia (str. 59)
Obnovenie obrázka prekrytia (str. 58 až str. 60)
Zobrazenie mriežky (str. 61 až str. 62)
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Zobrazenie vodiacich líšt (str. 62 až str. 63)
Referencie
Register
102
Zoznam funkcií okna Zobrazenie Zoom
Posunie pozíciu displeja
(str. 47)
Nastaví farebnú teplotu
Úvod
Ovládacie prvky 1
Obsah
Zvolí vyváženie bielej (str. 52)
Vyváženie bielej kliknutím
Režim AF (str. 48 až str. 51)
Ovládanie objektívu (str. 47)
Kontroluje hĺbku poľa (str. 52)
Posunie pozíciu
displeja
Zobrazí/skryje ovládacie
prvky 1
Posunie pozíciu displeja
Poloha zväčšeného
zobrazenia
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Posunie pozíciu
displeja
Register
Zatvorí okno
Zväčšenie displeja
Otočenie obrázka
Ovládacie prvky 2
Zobrazenie/skrytie bodu AF
103
Register
A
N
Automatické zaostrovanie (Pomocou automatického zaostrenia AF)
(Diaľkové snímanie Live View)............................................................ 48
Nastavenia Basic Settings (Základné nastavenia) (Predvoľby)........... 88
Nastavenia Destination Folder (Priečinok uloženia) (Predvoľby) ........ 88
Nastavenia File Name (Názov súboru) (Predvoľby) ............................ 89
Nastavenia Linked Software (Pripojený softvér) (Predvoľby) .............. 90
Nastavenia Remote Shooting (Diaľkové snímanie) (Predvoľby) ......... 89
Nastavenia Time Settings (Nastavenia času) (Predvoľby) .................. 90
Nastavenie horizontálneho zarovnania fotoaparátu
(Diaľkové snímanie Live View) ............................................................ 53
Nastavenie kvality JPEG ..................................................................... 34
Nastavenie štýlov Picture Styles ......................................................... 32
Nastavenie vertikálneho zarovnania fotoaparátu
(Diaľkové snímanie Live View) ............................................................ 53
Nastavenie vyváženia bielej ................................................................ 35
Nastavenie webových služieb ............................................................. 84
Č
Časovač dlhodobej expozície Bulb ..................................................... 76
D
Diaľkové snímanie Live View .............................................................. 37
Diaľkové snímanie s intervalovým časovačom ................................... 73
Diaľkové snímanie v režime dlhodobej expozície Bulb....................... 75
F
Flash control menu (Ponuka ovládania blesku) (okno záberu)...........
Funkcia zobrazenia s prekrytím (Diaľkové snímanie Live View).........
Funkcie okna Remote Live View window (Okno diaľkového
zobrazenia Live View).........................................................................
Automatické zaostrovanie (Pomocou bodu automatického
zaostrenia AF) ..............................................................................
Funkcia zobrazenia s prekrytím ...................................................
Kontrola hĺbky poľa a expozície ...................................................
Manuálne zaostrovanie ................................................................
Nastavenie horizontálneho zarovnania fotoaparátu .....................
Nastavenie vertikálneho zarovnania fotoaparátu .........................
Zaostrovanie v režime Face Detection Live Mode
(Režim zaostrenia naživo s detekciou tváre)................................
Zaostrovanie v režime Live mode (Režim zaostrenia naživo) ......
Zaostrovanie v režime Quick mode (Rýchly režim) ......................
Zmena pomeru strán ....................................................................
Zmena vyváženia bielej v okne Remote Live View window
(Okno diaľkového zobrazenia Live View) .....................................
78
57
46
48
57
52
46
53
53
50
49
48
54
52
K
Kontrola hĺbky poľa a expozície
(Diaľkové snímanie Live View)............................................................ 52
M
Manuálne zaostrovanie (Diaľkové snímanie Live View) ..................... 46
O
Odinštalovanie softvéru ....................................................................... 95
Okno Flash function settings (Nastavenia funkcií blesku) ................. 100
Okno prehliadača .......................................................................... 13, 96
Okno Remote Live View window (Okno diaľkového zobrazenia
Live View) .................................................................................... 41, 101
Okno záberu ........................................................................................ 98
Flash control menu (Ponuka ovládania blesku) ............................ 78
Shooting menu (Ponuka snímania)............................................... 31
Okno Zoom View (Zobrazenie Zoom) ......................................... 47, 103
Úvod
Obsah
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Referencie
Register
P
Podporovaný fotoaparát ........................................................................ 3
Použitie osobného vyváženia bielej..................................................... 28
Používanie motorového nastavenia .................................................... 64
Prevzatie a odstránenie súborov so záznamom údajov GPS
z fotoaparátu........................................................................................ 15
Prevzatie všetkých obrázkov naraz ..................................................... 11
Prevzatie zvolených obrázkov ............................................................. 12
Pripojenie fotoaparátu k vášmu počítaču .............................................. 7
104
Úvod
R
Registrácia informácií štandardu IPTC ............................................... 86
S
Obsah
Shooting menu (Ponuka snímania) (Okno záberu)............................. 31
Snímanie pomocou časovača snímania ............................................. 73
Snímanie prostredníctvom fotoaparátu............................................... 66
Snímanie s bleskom............................................................................ 77
Snímanie videozáznamov................................................................... 67
Spustenie nástroja EOS Utility.............................................................. 9
Systémové požiadavky ......................................................................... 2
1
2
3
4
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
U
Ukončenie nástroja EOS Utility...........................................................
Určenie predvolieb ..............................................................................
Nastavenia Basic Settings (Základné nastavenia) .......................
Nastavenia Destination Folder (Priečinok uloženia).....................
Nastavenia File Name (Názov súboru) ........................................
Nastavenia Linked Software (Pripojený softvér) ..........................
Nastavenia Remote Shooting (Diaľkové snímanie)......................
Nastavenia Time Settings (Nastavenia času) ..............................
16
88
88
88
89
90
89
90
Z
Zaostrovanie pomocou automatického zaostrenia AF........................
Zaostrovanie v režime Face Detection Live Mode (Režim zaostrenia
naživo s detekciou tváre) (Diaľkové snímanie Live View)...................
Zaostrovanie v režime Live mode (Režim zaostrenia naživo)
(Diaľkové snímanie Live View)............................................................
Zaostrovanie v režime Quick mode (Rýchly režim)
(Diaľkové snímanie Live View)............................................................
Zaregistrovanie hudby na pozadí na pamäťovú kartu fotoaparátu .....
Zmena pomeru strán (Diaľkové snímanie Live View) .........................
Zmena vyváženia bielej v okne Remote Live View window
(Okno diaľkového zobrazenia Live View)
(Diaľkové snímanie Live View)............................................................
Zoznam funkcií okna registrácie údajov pre údaje objektívov/
korekciu aberácie objektívu ................................................................
48
50
49
48
81
54
Diaľkové
snímanie
Predvoľby
Čo je tento návod na používanie
 Je zakázané reprodukovať, vcelku alebo po častiach, obsah tohto
návodu na používanie bez písomného súhlasu.
 Spoločnosť Canon môže bez upozornenia zmeniť technické
parametre softvéru a obsah tohto návodu na používanie.
 Softvérové obrazovky a zobrazenia vytlačené v tomto návode na
používanie sa môžu mierne líšiť od skutočného softvéru.
 Upozorňujeme, že bez ohľadu na horeuvedenú skutočnosť
spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za následky
vyplývajúce z prevádzky tohto softvéru.
Referencie
Register
Ochranné známky
52
97
 Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple
Inc. registrované v USA a iných krajinách.
 Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
105
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising