Canon | EOS 90D | User manual | Canon EOS 90D User manual

Canon EOS 90D User manual
Doplňujúce informácie
CEL-SX8PA2R0
© CANON INC. 2019
SLOVENSKY
Snímač AF
Pri snímaní pomocou hľadáčika je k dispozícii 45 bodov AF.
Nákres
Zaostrovanie krížového typu: f/5.6 vertikálne + f/5.6 horizontálne
(niektoré modely podporujú aj clonu f/8)
Zaostrovanie duálnym krížovým bodom:
f/2.8 pravá diagonála + f/2.8 ľavá diagonála
f/5.6 vertikálne + f/5.6 horizontálne
(podporovaná je aj clona f/8)
Tento snímač zaostrenia je optimalizovaný na
dosiahnutie vyššej presnosti zaostrovania pri objektívoch
s maximálnou hodnotou clony len f/2.8. Pomocou
diagonálneho krížového usporiadania sa zjednodušuje
zaostrenie na objekty, pri ktorých by inak zaostrenie bolo
náročné. Uskutočňuje sa v strednom bode AF.
Tieto snímače zaostrenia sú určené pre objektívy
s maximálnou hodnotou clony len f/5.6 (a niektoré
podporujúce clonu f/8). Vzhľadom na horizontálne
usporiadanie dokážu rozpoznať vertikálne línie.
Pokrývajú všetkých 45 bodov AF.
Tieto snímače zaostrenia sú určené pre objektívy
s maximálnou hodnotou clony len f/5.6 (a niektoré
podporujúce clonu f/8). Vzhľadom na vertikálne
usporiadanie dokážu rozpoznať horizontálne línie.
Pokrývajú všetkých 45 bodov AF.
2
Objektívy a použiteľné body AF
Počet dostupných bodov AF a použitých usporiadaní zaostrovania sa budú
meniť v závislosti od skupiny objektívov (A – H). Pri objektívoch v skupinách
E – H je k dispozícii menej bodov AF.
zz Body AF v [ ] blikajú, ak stlačíte tlačidlo <S> alebo <G> (zatiaľ čo
body [ / ] zostávajú rozsvietené.)
zz Počet bodov AF sa líši v závislosti od určeného pomeru strán statickej
snímky.
Skupina A
Je možné automatické zaostrenie pomocou 45 bodov. Je možné vybrať
všetky režimy výberu oblasti AF.
:D
uálny bod AF krížového typu. Výkon pri
sledovaní objektu je vynikajúci a presnosť
zaostrovania je vyššia ako pri ostatných
bodoch AF.
:B
od AF krížového typu. Výkon pri sledovaní
objektu je vynikajúci a dosahuje sa vysoká
presnosť zaostrovania.
Skupina B
Je možné automatické zaostrenie pomocou 45 bodov. Je možné vybrať
všetky režimy výberu oblasti AF.
:B
od AF krížového typu. Výkon pri sledovaní
objektu je vynikajúci a dosahuje sa vysoká
presnosť zaostrovania.
3
Objektívy a použiteľné body AF
Skupina C
Je možné automatické zaostrenie pomocou 45 bodov. Je možné vybrať
všetky režimy výberu oblasti AF.
:B
od AF krížového typu. Výkon pri sledovaní
objektu je vynikajúci a dosahuje sa vysoká
presnosť zaostrovania.
:B
ody AF citlivé na horizontálne línie.
Skupina D
Je možné automatické zaostrenie pomocou 45 bodov. Je možné vybrať
všetky režimy výberu oblasti AF.
:B
od AF krížového typu. Výkon pri sledovaní
objektu je vynikajúci a dosahuje sa vysoká
presnosť zaostrovania.
:B
ody AF citlivé na horizontálne línie.
Skupina E
Je možné automatické zaostrenie pomocou 35 bodov. (Nie je možné
pomocou všetkých 45 bodov AF.) Je možné vybrať všetky režimy výberu
oblasti AF. Počas automatického výberu bodu AF bude označenie
vonkajšieho ohraničenia oblasti AF (rám oblasti AF) iné ako pri 45-bodovom
automatickom výbere AF.
:B
od AF krížového typu. Výkon pri sledovaní
objektu je vynikajúci a dosahuje sa vysoká
presnosť zaostrovania.
:B
ody AF citlivé na horizontálne línie.
:Z
akázané body AF (nezobrazené).
4
Objektívy a použiteľné body AF
Skupina F
Je možné automatické zaostrenie pomocou 35 bodov. (Nie je možné
pomocou všetkých 45 bodov AF.) Je možné vybrať všetky režimy výberu
oblasti AF. Počas automatického výberu bodu AF bude označenie
vonkajšieho ohraničenia oblasti AF (rám oblasti AF) iné ako pri 45-bodovom
automatickom výbere AF.
:B
od AF krížového typu. Výkon pri sledovaní
objektu je vynikajúci a dosahuje sa vysoká
presnosť zaostrovania.
:B
ody AF citlivé na vertikálne línie (body
AF v horizontálnom usporiadaní v hornej
a dolnej časti) alebo horizontálne línie (body
AF vo vertikálnom usporiadaní naľavo
a napravo).
:Z
akázané body AF (nezobrazené).
Skupina G
Je možné automatické zaostrenie pomocou 27 bodov. (Nie je možné
pomocou všetkých 45 bodov AF.) Veľké zónové AF (ručný výber zóny)
nemožno vybrať v režime výberu oblasti AF. Počas automatického výberu
bodu AF bude označenie vonkajšieho ohraničenia oblasti AF (rám oblasti
AF) iné ako pri 45-bodovom automatickom výbere AF.
:B
od AF krížového typu. Výkon pri sledovaní
objektu je vynikajúci a dosahuje sa vysoká
presnosť zaostrovania.
:B
ody AF citlivé na horizontálne línie.
:Z
akázané body AF (nezobrazené).
Skupina H
Automatické zaostrovanie je možné iba pomocou stredného bodu AF.
:B
od AF krížového typu. Výkon pri sledovaní
objektu je vynikajúci a dosahuje sa vysoká
presnosť zaostrovania.
:Z
akázané body AF (nezobrazené).
5
Objektívy a použiteľné body AF
oo Ak je hodnota maximálnej clony nižšia ako f/5.6 (medzi f/5.6 a f/8), nemusí
sa dosiahnuť automatické zaostrenie AF pri snímaní objektov s nízkym
kontrastom alebo slabým osvetlením.
oo Ak je hodnota minimálnej clony vyššia ako f/8 (presahuje clonové číslo f/8), pri
fotografovaní pomocou hľadáčika nie je možné AF.
oo Aktualizácie pre „Klasifikáciu skupín objektívov“ nájdete na webovej lokalite
spoločnosti Canon alebo iných lokalitách.
6
Objektívy a použiteľné body AF
Klasifikácia skupín objektívov
EF-S24mm f/2.8 STM
EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM
EF-S60mm f/2.8 Macro USM
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM
EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-S17-55mm f/2.8 IS USM
EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM
EF14mm f/2.8L USM
EF14mm f/2.8L II USM
EF15mm f/2.8 Fisheye
EF20mm f/2.8 USM
EF24mm f/1.4L USM
EF24mm f/1.4L II USM
EF24mm f/2.8
EF24mm f/2.8 IS USM
EF28mm f/1.8 USM
EF28mm f/2.8
EF28mm f/2.8 IS USM
EF35mm f/1.4L USM
EF35mm f/1.4L II USM
A
B
B
D
B
B
A
B
C
C
C
C
B
C
B
B
D
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
EF35mm f/2
EF35mm f/2 IS USM
EF40mm f/2.8 STM
EF50mm f/1.0L USM
EF50mm f/1.2L USM
EF50mm f/1.4 USM
EF50mm f/1.8
EF50mm f/1.8 II
EF50mm f/1.8 STM
EF50mm f/2.5 Compact Macro
EF50mm f/2.5 Compact Macro
+ LIFE SIZE Converter
EF85mm f/1.2L USM
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
EF85mm f/1.2L II USM
EF85mm f/1.4L IS USM
EF85mm f/1.8 USM
EF100mm f/2 USM
EF100mm f/2.8 Macro
EF100mm f/2.8 Macro USM
EF100mm f/2.8L Macro IS USM
EF135mm f/2L USM
EF135mm f/2L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF135mm f/2L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF135mm f/2.8 (Softfocus)
EF180mm f/3.5L Macro USM
EF180mm f/3.5L Macro USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/1.8L USM
EF200mm f/1.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/1.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF200mm f/2L IS USM
EF200mm f/2L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/2L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
A
A
A
A
B
E
B
A
A
A
B
A
B
F
A
A*
B*
A
A
B
7
Objektívy a použiteľné body AF
EF200mm f/2.8L USM
EF200mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF200mm f/2.8L II USM
EF200mm f/2.8L II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/2.8L II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/2.8L USM
EF300mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/2.8L IS USM
EF300mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/2.8L IS II USM
EF300mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/4L USM
EF300mm f/4L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/4L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/4L IS USM
EF300mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L USM
EF400mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L II USM
EF400mm f/2.8L II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
8
A
B
B
A
B
B
A
B*
B*
A
B
B
A
B
B
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
A
B*
B*
A
B*
EF400mm f/2.8L II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS USM
EF400mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS II USM
B*
EF400mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS III USM
EF400mm f/2.8L IS III USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS III USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/4 DO IS USM
EF400mm f/4 DO IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/4 DO IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/4 DO IS II USM
EF400mm f/4 DO IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/4 DO IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/5.6L USM
EF400mm f/5.6L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF500mm f/4L IS USM
EF500mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF500mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF500mm f/4L IS II USM
EF500mm f/4L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF500mm f/4L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF500mm f/4.5L USM
EF500mm f/4.5L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
B
A
B
B
A
B
A
B
B
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
H (f/8)*
Objektívy a použiteľné body AF
EF600mm f/4L USM
EF600mm f/4L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF600mm f/4L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF600mm f/4L IS USM
EF600mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF600mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF600mm f/4L IS II USM
EF600mm f/4L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF600mm f/4L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF600mm f/4L IS III USM
EF600mm f/4L IS III USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF600mm f/4L IS III USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF800mm f/5.6L IS USM
EF800mm f/5.6L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF1200mm f/5.6L USM
EF1200mm f/5.6L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF8-15mm f/4L Fisheye USM
EF11-24mm f/4L USM
EF16-35mm f/2.8L USM
EF16-35mm f/2.8L II USM
EF16-35mm f/2.8L III USM
EF16-35mm f/4L IS USM
EF17-35mm f/2.8L USM
EF17-40mm f/4L USM
EF20-35mm f/2.8L
EF20-35mm f/3.5-4.5 USM
EF22-55mm f/4-5.6 USM
EF24-70mm f/2.8L USM
EF24-70mm f/2.8L II USM
EF24-70mm f/4L IS USM
EF24-85mm f/3.5-4.5 USM
B
B*
H (f/8)*
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
B
H
E
H (f/8)
E
H (f/8)*
B
C
A
A
A
B
A
B
A
C
F
A
A
B
D
EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
EF24-105mm f/4L IS USM
EF24-105mm f/4L IS II USM
EF28-70mm f/2.8L USM
EF28-70mm f/3.5-4.5
EF28-70mm f/3.5-4.5 II
EF28-80mm f/2.8-4L USM
EF28-80mm f/3.5-5.6
EF28-80mm f/3.5-5.6 USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 II
EF28-80mm f/3.5-5.6 II USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM
EF28-90mm f/4-5.6
EF28-90mm f/4-5.6 USM
EF28-90mm f/4-5.6 II
EF28-90mm f/4-5.6 II USM
EF28-90mm f/4-5.6 III
EF28-105mm f/3.5-4.5 USM
EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM
EF28-105mm f/4-5.6
EF28-105mm f/4-5.6 USM
EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF28-200mm f/3.5-5.6
EF28-200mm f/3.5-5.6 USM
EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
EF35-70mm f/3.5-4.5
EF35-70mm f/3.5-4.5A
EF35-80mm f/4-5.6
EF35-80mm f/4-5.6 PZ
EF35-80mm f/4-5.6 USM
EF35-80mm f/4-5.6 II
EF35-80mm f/4-5.6 III
EF35-105mm f/3.5-4.5
EF35-105mm f/4.5-5.6
EF35-105mm f/4.5-5.6 USM
EF35-135mm f/3.5-4.5
B
B
B
A
E
E
B
E
E
E
E
E
E
E
B
B
B
B
B
B
B
F
F
B
B
B
B
E
E
F
E
F
E
F
B
H
H
B
9
Objektívy a použiteľné body AF
EF35-135mm f/4-5.6 USM
EF35-350mm f/3.5-5.6L USM
EF38-76mm f/4.5-5.6
EF50-200mm f/3.5-4.5
EF50-200mm f/3.5-4.5L
EF55-200mm f/4.5-5.6 USM
EF55-200mm f/4.5-5.6 II USM
EF70-200mm f/2.8L USM
EF70-200mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS USM
EF70-200mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS III USM
EF70-200mm f/2.8L IS III USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS III USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/4L USM
EF70-200mm f/4L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/4L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/4L IS USM
EF70-200mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/4L IS II USM
EF70-200mm f/4L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/4L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
10
C
D
E
B
B
D
D
A
B**
B**
A
B
B
A
B
B
A
B
B
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
B
H
EF70-210mm f/3.5-4.5 USM
EF70-210mm f/4
EF70-300mm f/4-5.6 IS USM
EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM
EF70-300mm f/4-5.6L IS USM
EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS
USM
EF75-300mm f/4-5.6
EF75-300mm f/4-5.6 USM
EF75-300mm f/4-5.6 II
EF75-300mm f/4-5.6 II USM
EF75-300mm f/4-5.6 III
EF75-300mm f/4-5.6 III USM
EF75-300mm f/4-5.6 IS USM
EF80-200mm f/2.8L
EF80-200mm f/4.5-5.6
EF80-200mm f/4.5-5.6 USM
EF80-200mm f/4.5-5.6 II
EF90-300mm f/4.5-5.6
EF90-300mm f/4.5-5.6 USM
EF100-200mm f/4.5A
EF100-300mm f/4.5-5.6 USM
EF100-300mm f/5.6
EF100-300mm f/5.6L
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II
USM
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II
USM + Extender EF1.4x I/II
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II
USM + Extender EF1.4x III
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x:
So zabudovaným nástavcom 1.4x
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x + Extender EF1.4x
I/II/III
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
A
D
E
E
D
D
B
C
B
B
B
H (f/8)
B
H (f/8)
G (f/8)
B
B
B
Objektívy a použiteľné body AF
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x:
So zabudovaným nadstavcom 1.4x
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x + Extender EF2x I/II
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x + Extender EF2x III
TS-E17mm f/4L
TS-E24mm f/3.5L
TS-E24mm f/3.5L II
TS-E45mm f/2.8
TS-E50mm f/2.8L Macro
TS-E90mm f/2.8
TS-E90mm f/2.8L Macro
TS-E135mm f/4L Macro
H (f/8)
H (f/8)
G (f/8)
B
B
B
A
B
A
B
B
oo Ak je na objektíve EF180mm f/3.5L Macro USM nasadený nadstavec Extender
EF2x (I/II/III), AF nie je možné.
oo Ak používate objektív a nadstavec Extender EF1.4x III/EF2x III v kombinácii,
ktorá je označená hviezdičkou „*“ alebo objektív a nadstavec v kombinácií
označenej dvoma hviezdičkami „**“, pomocou AF sa vám nemusí podariť
dosiahnuť presné zaostrenie. V takomto prípade nájdete informácie v návode
na používanie príslušného objektívu alebo nadstavca.
oo Pri použití objektívu TS-E bude potrebné manuálne zaostrovanie. Klasifikácia
skupín objektívov TS-E platí iba vtedy, ak nepoužívate funkciu naklonenia
alebo posúvania.
oo Niektoré objektívy nemusia byť v určitých krajinách alebo oblastiach dostupné.
11
Mapa systému
ST-E2 ST-E3-RT EL-100
270EX II
Makro blesk Dvojitý makro blesk
470EX-AI 600EX II-RT Macro Ring Lite Macro Twin Lite
430EX
III-RT/430EX
MR-14EX II
MT-26EX-RT
Dodávané
Príslušenstvo
Hľadáčiková lupa
MG-Eb
Očnica Eb
Nadstavec okulára
EP-EX15
Gumový rámik Eb
Popruh
Korekčné dioptrické
šošovky série E
Súprava batérií
LP-E6N*1
Nabíjačka batérií
LC-E6E
Uhlový hľadáčik C
Sieťový DC adaptér
adaptér
DR-E6*2
AC-E6N*2
Držadlo s batériami
BG-E14
Ochranná tkanina
PC-E1/E2
Zásobník na batérie
Kožené puzdro EH21-L
12
Remienok
na ruku E2
Kábel na nabíjanie do auta
CB-570
Nabíjačka batérií
do auta
CBC-E6
Zásobník na batérie
BGM-E14L pre LP-E6N/LP-E6
BGM-E14A pre
(pripojený k držadlu
batérie typu AA/LR6
s batériami BG-E14) (pripojený k držadlu s batériami BG-E14)
Mapa systému
Slúchadlá
Diaľková
GPS Bezdrôtové Diaľkový Diaľková
ovládač
spúšť
prijímač diaľkové
spúšť
RC-6 RS-60E3 s časovačom
GP-E2 ovládanie
TC-80N3
BR-E1
Objektívy EF
Objektívy EF-S
Adaptér diaľkového ovládača RA-E3
Smerový stereofónny mikrofón
DM-E1
Kábel HDMI HTC-100
(pribl. 2,9 m)
TV/video
Prepojovací kábel
IFC-600PCU
(pribl. 1 m)*3
Port USB
Pamäťová karta
SD/SDHC/SDXC
Čítačka
pamäťových kariet
Otvor na kartu
Počítač
*1: Možno použiť aj súpravu batérií LP-E6.
*2: Možno použiť aj súpravu sieťového adaptéra ACK-E6.
*3: Koniec určený do fotoaparátu: USB Micro-B; koniec určený do počítača: USB typu A.
* Zariadenie na bezdrôtový prenos súborov WFT-E7 (Ver.2), WFT-E7 nemožno použiť.
* Všetky uvedené dĺžky káblov sú približné.
13
Technické parametre
■■ Typ
Typ:
Nahrávacie médium:
Veľkosť obrazového
snímača:
Kompatibilné objektívy:
Objímka pre objektív:
Digitálna jednooká zrkadlovka AF/AE so zabudovaným
bleskom
Pamäťové karty SD/SDHC*/SDXC*
* Karty UHS-II a UHS-I sú podporované.
Približne 22,3 × 14,8 mm
Objektívy Canon série EF (vrátane objektívov EF-S)
* Nezahŕňa objektívy EF-M (efektívny zorný uhol objektívu
je približne 1,6-krát väčší ako uvedená ohnisková
vzdialenosť.)
Objímka Canon EF
■■ Obrazový snímač
Typ:
Efektívny počet pixelov:
Pomer strán:
Odstránenie prachových
škvŕn:
Snímač CMOS (podporuje Dual Pixel CMOS AF)
Približne 32,5 megapixela
* Zaokrúhlené na najbližších 100 000.
3:2
Automaticky/ručne/pridávanie údajov pre vymazanie
prachových škvŕn
■■ Systém záznamu
Formát záznamu:
Typ snímok:
Počet zaznamenaných
pixelov:
Pomer strán:
Vytvorenie a výber
priečinka:
Číslovanie súborov:
14
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (14 bitov, originálny formát spoločnosti Canon)
možné súčasné nahrávanie snímok RAW+JPEG
: Približne 32,3 megapixela (6960 × 4640)
L (Veľká)
M (Stredná) : Približne 15,4 megapixela (4800 × 3200)
S1 (Malá 1) : Približne 8,1 megapixela (3472 × 2320)
S2 (Malá 2) : Približne 3,8 megapixela (2400 × 1600)
RAW/C-RAW : Približne 32,3 megapixela (6960 × 4640)
* Zaokrúhlené na najbližších 100 000.
3 : 2, 4 : 3, 16 : 9, 1 : 1
K dispozícii
Súvislé, automatické vynulovanie, ručné vynulovanie
Technické parametre
■■ Spracovanie snímky počas snímania
Štýl Picture Style:
Vyváženie bielej:
Automatická úprava jasu
snímky:
Redukcia šumu:
Priorita jasných tónov:
Korekcia aberácie
objektívu:
Automatický, Štandardný, Portrét, Krajina, Jemné
detaily, Neutrálny, Verný, Monochromatický, Definovaný
používateľom 1 – 3
Automaticky (Priorita atmosféry), Automaticky (Priorita
bielej), Prednastavené (Denné svetlo, tieň, zamračené,
žiarovkové svetlo, biele žiarivkové svetlo, blesk), Vlastné,
Nastavenie farebnej teploty (približne 2500 – 10000 K)
Dostupné funkcie korekcie vyváženia bielej a stupňovania
vyváženia bielej
* Možný prenos informácií o farebnej teplote blesku
K dispozícii funkcia Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia)
Možno použiť pri záberoch s vysokou citlivosťou ISO a pri
dlhodobých expozíciách
K dispozícii
Korekcia periférneho osvetlenia, Korekcia skreslenia,
Digitálna optimalizácia objektívu, Korekcia chromatickej
aberácie, Korekcia difrakcie
■■ Hľadáčik
Typ:
Zorné pole (pokrytie):
Zväčšenie:
Bod oka:
Rozsah dioptrického
nastavenia:
Zaostrovacia matnica:
Zobrazenie mriežky:
Elektronická vodováha:
Obrazovka nastavenia
funkcií:
Zrkadlo:
Kontrola hĺbky poľa:
Penta-hranol na úrovni očí
Vertikálne/horizontálne približne 100 % (s bodom oka
približne 22 mm a s pomerom strán nastaveným na 3 : 2)
Približne 0,95× (–1 m–1 s 50 mm objektívom zaostreným na
nekonečno)
Približne 22 mm (od konca šošovky okulára pri –1 m–1)
Približne –3,0 až +1,0 m–1 (D)
Pevné
K dispozícii
K dispozícii
Kapacita batérie (zvyšná kapacita), Režim snímania,
Funkcia AF, Kvalita snímky (Typ snímky), Režim priebehu
snímania, Režim merania, Detekcia blikania, Displej
Varovanie!
Rýchlovratný typ
K dispozícii
15
Technické parametre
■■ Automatické zaostrovanie
[Viewfinder shooting/Fotografovanie pomocou hľadáčika]
Typ:
TTL s registráciou sekundárneho obrazu, detekcia fázového
rozdielu s vyhradeným snímačom AF
Body AF:
Bod AF krížového typu: max. 45 bodov
* Počet dostupných bodov AF, dvojitých bodov AF krížového
typu a bodov AF krížového typu sa líši v závislosti od
použitého objektívu.
* Zaostrovanie duálnym krížovým bodom pri clone f/2.8
so stredným bodom AF pri použití objektívu skupiny A
(zo skupín AF).
Rozsah jasu pri
EV –3 až 18 (stredný bod AF s podporou clony f/2.8,
zaostrovaní:
Jednoobrázkový AF pri izbovej teplote, citlivosti ISO 100)
Jednoobrázkový AF, Inteligentné AF-Servo, Inteligentné AF,
Funkcia zaostrovania:
Manuálne zaostrovanie (MF)
Režim výberu oblasti AF: Presné jednobodové AF (ručný výber), jednobodové AF
(ručný výber), zónové AF (ručný výber zóny), veľké zónové
AF (ručný výber zóny), automatický výber AF
Podmienky automatického Automatický výber bodu AF je možný na základe informácií
výberu bodu AF:
o farbách
Charakteristika režimu
Charakteristiky možno nastaviť použitím užívateľských
Inteligentné AF-Servo:
funkcii pre citlivosť sledovania, sledovanie zrýchľovania/
spomaľovania a automatické prepínanie bodov AF
Jemné nastavenie AF:
Jemné nastavenie AF (rovnaký rozsah nastavenia pre
všetky objektívy, nastavenie podľa objektívu)
Pomocný lúč AF:
Séria krátkych zábleskov zo zabudovaného blesku,
v účinnom dosahu 4,0 m
[Live View shooting/Fotografovanie so živým náhľadom Live View]
Spôsob zaostrovania:
Dual Pixel CMOS AF
Spôsob AF:
Tvár + sledovanie, bodové AF, 1-bodové AF, zónové AF
Dostupné polohy bodu AF: Max. 5 481
* Pri výbere pomocou združeného ovládacieho prvku
Dostupné oblasti AF pri
Max. 143
automatickom výbere:
Zväčšené zobrazenie:
Približne 5×/10×
16
Technické parametre
Funkcia AF:
Prepínanie automatickej
funkcie AF:
AF detekcie očí:
Nepretržité AF:
Oblasť AF:
Rozsah jasu pri
zaostrovaní:
Charakteristika režimu
AF-Servo:
Jednoobrázkový AF, AF-Servo
Automatický režim s inteligentným nastavením scény
K dispozícii
K dispozícii
Horizontálne: približne 88 %, vertikálne: približne 100 %
Horizontálne: približne 80 %, vertikálne: približne 80 %
* Mení sa podľa faktorov ako použitý objektív a pomer strán
–5 až 18 EV
(f/1.2, stredný bod AF, pri izbovej teplote, ISO 100,
Jednoobrázkový AF)
Citlivosť sledovania AF, sledovanie zrýchľovania/
spomaľovania a automatické prepínanie bodov AF
[Movie recording/Nahrávanie videozáznamu]
Oblasť AF:
Rozsah jasu pri
zaostrovaní:
AF-Servo pri
videozázname:
Charakteristika režimu
AF-Servo pri
videozázname:
Horizontálne: približne 88 %, vertikálne: približne 100 %
Horizontálne: približne 80 %, vertikálne: približne 80 %
* Závisí od používaného objektívu
–5 až 18 EV
(f/1.2, stredný bod AF, pri izbovej teplote, ISO 100,
Jednoobrázkový AF, 29,97p)
K dispozícii
Citlivosť sledovania AF, rýchlosť automatického zaostrenia
17
Technické parametre
■■ Nastavenie expozície
Režim merania:
Režim merania:
Rozsah jasu pri meraní:
Kompenzácia expozície:
Uzamknutie AE:
Redukcia blikania:
Predsklopenie zrkadla:
Časovač dlhodobej
expozície (Bulb):
Intervalový časovač:
18
Fotografovanie pomocou hľadáčika: meranie TTL pri otvorenej
clone s približne 220 000-pixelovým meracím snímačom RGB+IR
216-zónové meranie (18 × 12)
Fotografovanie so živým náhľadom Live View/nahrávanie
videozáznamu: Meranie v reálnom čase pomocou obrazového
snímača
384-zónové meranie (24 × 16)
Snímanie statických záberov: Pomerové meranie (viazané na
všetky body AF), Selektívne meranie (približne 6,5 % plochy
hľadáčika v strede/4,5 % živého náhľadu Live View), Bodové
meranie (približne 2,0 % plochy hľadáčika v strede/2,6 % živého
náhľadu Live View), Priemerové meranie s vyvážením na stred
Nahrávanie videozáznamu: Priemerové meranie s vyvážením
na stred, Pomerové meranie
* Automaticky nastavené pomocou spôsobu zaostrenia
Fotografovanie pomocou hľadáčika: 1 až 20 EV (pri izbovej
teplote, ISO 100)
Fotografovanie so živým náhľadom Live View: –2 až 20 EV
(pri izbovej teplote, ISO 100)
Nahrávanie videozáznamu: 0 až 20 EV (pri izbovej teplote,
ISO 100)
Manuálne: ±5 stupňov EV s krokom po 1/3 alebo 1/2 stupňa
EV (fotografovanie pomocou hľadáčika), alebo ±3 stupňov EV
s krokom po 1/3 alebo 1/2 stupňa EV (fotografovanie so živým
náhľadom Live View, nahrávanie videozáznamu)
AEB: ±3 EV po krokoch 1/3 alebo 1/2 EV (možno kombinovať
s manuálnou kompenzáciou expozície)
Automaticky: pre každý režim merania možno pomocou
Užívateľských funkcií povoliť/zakázať uzamknutie AE po
zaostrení pri snímaní statických záberov
Manuálne: Tlačidlom uzamknutia AE pri snímaní statických
záberov
Nahrávanie videozáznamu: tlačidlom uzamknutia AE
K dispozícii pri fotografovaní pomocou hľadáčika
K dispozícii pri fotografovaní pomocou hľadáčika
Možnosť nastavenia trvania dlhodobej expozície Bulb
Možnosť nastavenia intervalu snímania a počtu záberov
Technické parametre
■■ Režim snímania
Základná zóna:
Automatický režim s inteligentným nastavením scény
Špeciálna scéna (Portrét, Skupinový záber, Krajina, Šport, Deti,
Posúvanie, Záber zblízka, Jedlo, Svetlo sviečky, Nočný portrét, Nočná
scéna bez statívu, Ovládanie snímania v protisvetle HDR), Kreatívne
filtre (Zrnitý čiernobiely, Zmäkčenie kresby, Efekt rybieho oka, Efekt
vodových farieb, Efekt hračkárskeho fotoaparátu, Efekt miniatúry,
Umelecký štandardný efekt HDR, Umelecký živý efekt HDR, Umelecký
výrazný efekt HDR a Umelecký reliéfny efekt HDR)
Kreatívna zóna:
Program AE, priorita uzávierky AE, priorita clony AE, manuálne
nastavenie expozície, dlhodobá expozícia Bulb, užívateľské režimy
snímania (C1/C2)
■■ Citlivosť ISO (odporúčaný expozičný index)
Základná zóna:
Kreatívna zóna:
Nastavenia
citlivosti ISO:
Citlivosť ISO nastavená automaticky
Snímanie statických záberov: automatické nastavenie citlivosti ISO
(automatické nastavenie v rozsahu ISO 100 – 25600), manuálne
nastavenie citlivosti v rozsahu ISO 100 – 25600 (s krokom 1/3 EV alebo
1 EV) a rozšírenie citlivosti na úroveň H (ekvivalentné citlivosti ISO 51200)
Nahrávanie videozáznamu: automatické nastavenie citlivosti ISO
(automatické nastavenie v rozsahu ISO 100 – 12800), manuálne
nastavenie citlivosti v rozsahu ISO 100 – 12800 (s krokom 1/3 EV alebo
1 EV) a rozšírenie citlivosti na úroveň H (ekvivalentné citlivosti ISO 25600)
HDR videozáznam: automaticky nastavená citlivosť ISO
Snímanie statických záberov: je možné nastaviť rozsah citlivosti ISO, ako
aj rozsah citlivosti a minimálnu rýchlosť uzávierky pre automatický režim
Nahrávanie videozáznamu: je možné nastaviť rozsah citlivosti ISO,
ako aj maximálnu rýchlosť pre automatický režim a pre časozberné
videozáznamy zhotovené pomocou automatického režimu
■■ Snímanie v režime HDR
Nastavenie
Automaticky, ±1 EV, ±2 EV, ±3 EV
dynamického rozsahu:
Efekty:
Prirodzený, Umelecký štandardný, Umelecký živý, Umelecký
výrazný, Umelecký reliéfny
Automatické
K dispozícii
zarovnanie snímok:
■■ Viacnásobné expozície
Počet viacnásobných
expozícií:
Nastavenie viacnásobnej
expozície:
2 až 9 expozícií
Súčtové, priemerové
19
Technické parametre
■■ Uzávierka
Typ:
Rýchlosť uzávierky:
Elektronicky riadená štrbinová uzávierka
Fotografovanie pomocou hľadáčika: 1/8 000 s až 30 s
(celkový rozsah rýchlosti uzávierky, dostupný rozsah sa líši
podľa režimu snímania), dlhodobá expozícia (Bulb), X-sync
pri 1/250 s
Fotografovanie so živým náhľadom Live View: 1/16000 s až
30 s (celkový rozsah rýchlosti uzávierky, dostupný rozsah sa
líši podľa režimu snímania, s uzávierkou 1/16000–1/10000
s pri elektronickej uzávierke), dlhodobá expozícia (Bulb),
X-sync pri 1/250 s
* Rozsah nastavení sa odlišuje pri nahrávaní videozáznamu
■■ Systém priebehu snímania
Režim priebehu snímania: Snímanie jedného záberu, sériové snímanie vysokou
rýchlosťou, sériové snímanie nízkou rýchlosťou, tiché
snímanie jedného záberu, tiché sériové snímanie,
samospúšť: 10-sekundová samospúšť/diaľkové ovládanie,
samospúšť: 2-sekundová samospúšť/diaľkové ovládanie,
samospúšť: sériová
Sériové snímanie vysokou rýchlosťou: maximálne približne
Rýchlosť sériového
10 záberov/s pri snímaní pomocou hľadáčika a 11 záberov/s pri
snímania:
fotografovaní so živým náhľadom Live View
* Rýchlosť sériového snímania sa znižuje počas snímania
s potlačením vplyvu blikania, počas fotografovania so živým
náhľadom Live View s funkciou AF-Servo alebo počas
fotografovania so živým náhľadom Live View s externým
bleskom Speedlite.
* Rýchlosť sériového snímania pre sériové snímanie vysokou
rýchlosťou môže byť nižšia v závislosti od podmienok
ako: teplota, kapacita batérie, teplota, redukcia blikania,
rýchlosť uzávierky, clona, podmienky snímaného objektu,
jas, funkcia AF, typ objektívu, použitie blesku, nastavenia
snímania.
Sériové snímanie nízkou rýchlosťou: maximálne približne
3,0 snímky/s
* Rýchlosť sériového snímania sa znižuje počas
fotografovania so živým náhľadom Live View s externým
bleskom Speedlite.
Sériové snímanie v režime Posúvanie:
Maximálne približne 5,7 záberu/s pri snímaní pomocou
hľadáčika a 4,3 záberu/s pri fotografovaní so živým náhľadom
Live View (pri rýchlosti uzávierky 1/125 s a maximálnej
hodnote clony)
Tiché sériové snímanie: Max. približne 3,0 záberu/s
20
Technické parametre
Max. počet záberov v sérii: JPEG Veľký/Jemný: Približne 57 záberov (približne
58 záberov)
RAW: Približne 24 záberov (približne 25 záberov)
C-RAW: Približne 39 záberov (približne 39 záberov)
RAW+JPEG Veľký/Jemný: Približne 23 záberov (približne
24 záberov)
C-RAW + JPEG Veľký/Jemný: Približne 37 záberov (približne
36 záberov)
* Merané s kartou SD, ktorá vyhovuje testovacím normám
Canon (štandardné: 32 GB karta UHS-I/vysokorýchlostné:
32 GB karta UHS-II), a za podmienok, ktoré vyhovujú
normám (sériové snímanie vysokou rýchlosťou pri citlivosti
ISO 100 s použitím štandardného štýlu Picture Style).
* Údaje v zátvorkách predstavujú počet záberov pri použití
štandardnej testovacej karty UHS-II SD spoločnosti
Canon.
■■ Blesk
Zabudovaný blesk:
Smerné číslo:
Externý blesk Speedlite:
Meranie záblesku:
Kompenzácia expozície
blesku:
Uzamknutie FE:
Režim priority sériového
snímania:
Konektor PC:
Ovládanie blesku:
Zasúvateľný blesk s manuálnym vysunutím
Približne 12 (ISO 100/m)
Zábleskové pokrytie:zorný uhol objektívu približne 17 mm
Doba nabitia:približne 3 s
Sú podporované blesky Speedlite radu EL/EX
Automatický blesk E-TTL II
±3 EV po 1/3 alebo 1/2 EV
K dispozícii pri fotografovaní pomocou hľadáčika
K dispozícii (s bleskami Speedlite vybavenými touto
funkciou)
Nedodáva sa
Nastavenia zabudovaného blesku, nastavenia funkcií
externého blesku, nastavenia užívateľských funkcií
externého blesku
Bezdrôtové ovládanie blesku pomocou optického prenosu
■■ Fotografovanie so živým náhľadom Live View
Obrysy MF:
Stupňovanie zaostrenia:
Elektronická uzávierka:
Ovládanie uzávierky
dotykom:
Zobrazenie mriežky:
K dispozícii
K dispozícii
K dispozícii
K dispozícii
3 typy
21
Technické parametre
■■ Nahrávanie videozáznamu
Formát záznamu:
Video:
Zvuk:
Kvalita nahrávania
videozáznamu:
Snímková frekvencia:
Spôsob kompresie:
Bitová rýchlosť/požiadavky
na výkon karty: (rýchlosť
zápisu/čítania)
Záznam zvuku:
22
MP4
MPEG-4 AVC/H264, variabilná (priemerná) bitová rýchlosť
AAC (po nastavení položky [C.Fn III-5: Audio compression/
C.Fn III-5: Kompresia zvuku] na možnosť [0: Enable/0: Povoliť])
Linear PCM (po nastavení položky [C.Fn III-5: Audio compression/
C.Fn III-5: Kompresia zvuku] na možnosť [1: Disable/1: Zakázať])
4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720)
Videozáznamy HDR: Full HD
Časozberné videozáznamy: 4K/Full HD
119,88p/59,94p/29,97p (s NTSC)
100,00p/50,00p/25,00p (s PAL)
Štandardná (IPB), Nízka (IPB)
* Časozberné videozáznamy: ALL-I
4K (29,97p/25,00p)/štandardné (IPB)
: približne 120 Mb/s/UHS-I, UHS trieda rýchlosti 3 alebo rýchlejšia
Videozáznamy s vysokou snímkovou frekvenciou Full HD
(119,88p/100,00p)/štandardné (IPB)
: približne 120 Mb/s/UHS-I, UHS trieda rýchlosti 3 alebo rýchlejšia
Full HD (59,94p/50,00p)/Štandardná (IPB)
: približne 60 Mb/s/SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
Full HD (29,97p/25,00p)/štandardné (IPB)
: približne 30 Mb/s/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
Full HD (29,97p/25,00p)/Nízka (IPB)
: približne 12 Mb/s/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
HD (59,94p/50,00p)/Štandardná (IPB)
: približne 26 Mb/s/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
Časozberný videozáznam 4K (29,97p/25,00p)
: Približne 40 Mb/s alebo rýchlejšia (rýchlosť čítania)
Časozberný videozáznam (29,97p/25,00p)
: Približne 20 Mb/s alebo rýchlejšia (rýchlosť čítania)
Zabudované stereofónne mikrofóny, k dispozícii konektor na
pripojenie externého stereofónneho mikrofónu
Nastaviteľná úroveň záznamu zvuku, k dispozícii filter proti vetru
a funkcia tlmenia
Technické parametre
Slúchadlá:
Orezanie videozáznamu
s rozlíšením 4K:
Digitálna funkcia Image
Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) pre videozáznamy:
Videozáznamy HDR:
Videoklip:
Časozberné videozáznamy:
Výstup HDMI:
Snímanie s diaľkovým
ovládaním:
Snímanie statických
záberov počas nahrávania
videozáznamu:
K dispozícii konektor pre slúchadlá, nastaviteľná hlasitosť
K dispozícii
K dispozícii (Povoliť/Zlepšené)
K dispozícii (v režime špeciálnej scény)
K dispozícii
4K alebo Full HD
Výstup obrazu bez zobrazenia informácií
* Podporovaný výstup 4K; voliteľne automatický/1080p
K dispozícii
Nie je k dispozícii
■■ Obrazovka
Typ:
Veľkosť obrazovky
a rozlíšenie:
Zorné pole (pokrytie):
Uhlové nastavenie:
Nastavenie jasu:
Nastavenia zobrazenia:
Jazyky rozhrania:
Panel dotykovej
obrazovky:
Farebná obrazovka TFT z tekutých kryštálov
Širokouhlá 3,0-palcová (3 : 2), s počtom približne
1,04 milióna bodov
Snímanie statických záberov: približne 100 % vertikálne/
horizontálne (pri nastavení JPEG Veľká)
Nahrávanie videozáznamu: približne 100 % vertikálne/
horizontálne
Otvorenie: približne 0 – 175°
Otočenie: približne 0 – 90° dopredu, približne 0 – 180°
dozadu
Ručne (7 úrovní)
Sprievodca režimom, Sprievodca funkciami
29
Kapacitné snímanie
23
Technické parametre
■■ Prehrávanie
Formát zobrazenia snímok: Zobrazenie jednotlivých snímok (bez informácií o snímaní),
Zobrazenie jednotlivých snímok (so základnými informáciami),
Zobrazenie jednotlivých snímok (Zobrazené informácie
o snímaní: Podrobné informácie, Objektív/histogram, Vyváženie
bielej, Štýl Picture Style 1, Štýl Picture Style 2, Farebný priestor/
redukcia šumu, Korekcia aberácie objektívu 1, Korekcia
aberácie objektívu 2, Informácie GPS), Zobrazenie registra
(4/9/36/100 obrázkov)
* Prispôsobiteľné zobrazenie informácií o snímaní
Upozornenie na najjasnejšie
Preexponované oblasti blikajú
oblasti:
Zobrazenie bodu AF:
K dispozícii
Zobrazenie mriežky:
3 typy
Zväčšené zobrazenie:
Približne 1,5× – 10×, možnosť nastavenia počiatočného
pomeru zväčšenia a pozície
Vyhľadávanie snímok:
Možno nastaviť podmienky vyhľadávania (podľa hodnotenia,
dátumu, priečinka, ochrany, typu súboru)
1 snímka, 10 snímok, zadaný počet, dátum, priečinok,
Spôsob prehľadávania
snímok:
videozáznamy, statické zábery, ochrana, hodnotenie
Otočenie snímky:
K dispozícii
Ochrana snímky:
K dispozícii
Hodnotenie:
K dispozícii
Prehrávanie videozáznamu: K dispozícii
Úprava prvej/poslednej
K dispozícii
scény videozáznamu:
Vyňatie snímky
Extrakcia konkrétnych snímok videozáznamu a uloženie ako
z videozáznamu
obrázkov JPEG
s rozlíšením 4K:
Prezentácia:
Všetky snímky alebo snímky vyhovujúce podmienkam
vyhľadávania sa prehrajú automaticky.
Spracovanie snímok RAW Kreatívny asistent, možné spracovanie snímok RAW a C-RAW
vo fotoaparáte:
Nastavenie jasu, vyváženie bielej, štýl Picture Style, funkcia
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia), redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO, kvalita
záznamu snímok JPEG, farebný priestor, korekcia aberácie
objektívu (korekcia periférneho osvetlenia objektívu, korekcia
skreslenia, digitálna optimalizácia objektívu, korekcia
chromatickej aberácie, korekcia difrakcie)
Zmena veľkosti:
K dispozícii
Orezanie:
K dispozícii
Nastavenie poradia tlače:
Kompatibilné s DPOF verzie 1.1
24
Technické parametre
■■ Funkcie prispôsobenia
Užívateľské funkcie:
Užívateľské režimy
snímania:
My Menu (Moja ponuka):
Informácie o autorských
právach:
29 typov
Registrované v polohe C1/C2 na otočnom voliči režimov
Až 5 obrazoviek
Možnosť zadania a priloženia textu
■■ Rozhranie
Konektor digitálneho
rozhrania:
Minikonektor výstupu
HDMI:
Vstupný konektor
externého mikrofónu:
Konektor diaľkového
ovládania:
Bezdrôtové diaľkové
ovládanie:
Ekvivalent vysokorýchlostného rozhrania USB Hi-Speed:
USB Micro-B
Komunikácia s počítačom
Typ C (automatické prepínanie rozlíšenia)
Stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm
Možno pripojiť smerový stereofónny mikrofón DM-E1 alebo
komerčne dostupný externý mikrofón
Kompatibilita s diaľkovou spúšťou RS-60E3
Kompatibilita s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
(cez Bluetooth)
■■ Bezdrôtové funkcie
[Wi-Fi]
Podpora štandardov:
Spôsob prenosu:
Prenosová frekvencia
(stredná frekvencia):
Spôsob pripojenia:
Zabezpečenie:
Kompatibilné zariadenia/
služby:
IEEE 802.11b/g/n
Modulácia DS-SS (IEEE 802.11b), modulácia OFDM
(IEEE 802.11g/n)
Frekvencia: 2412 až 2462 MHz
Kanály: 1 – 11
Režim prístupového bodu fotoaparátu, infraštruktúra*
* Podpora funkcie Wi-Fi Protected Setup
Spôsob overenia: otvorený systém, zdieľaný kľúč alebo
WPA/WPA2-PSK
Šifrovanie: WEP, TKIP, AES
Smartfóny, počítač, tlačiarne Wi-Fi, webové služby
[Bluetooth]
Podpora štandardov:
Spôsob prenosu:
Kompatibilné zariadenia:
Kompatibilita so štandardom Bluetooth verzie 4.1
(nízkoenergetická technológia Bluetooth)
Modulácia GFSK
Smartfóny, bezdrôtové diaľkové ovládania
25
Technické parametre
■■ Napájanie
Batéria:
Súprava batérií LP-E6N/LP-E6, 1 kus
* Napájanie pomocou elektrickej zásuvky je použiteľné
pomocou príslušenstva pre domácu elektrickú zásuvku
Informácie o stave batérie: Zdroj napájania, kapacita batérie, počet aktivácií uzávierky,
stav dobíjania, možná registrácia batérie
Počet možných záberov: Fotografovanie pomocou hľadáčika: Približne 1 860 záberov
pri izbovej teplote (+23°C), približne 1 850 záberov pri nízkej
teplote (0 °C)
Fotografovanie so živým náhľadom Live View: Približne
510 záberov pri izbovej teplote (+23°C), približne
500 záberov pri nízkej teplote (0 °C)
* S úplne nabitou súpravou batérií LP-E6N
Možná doba nahrávania Celkove približne 3 hod. 30 min. (nastavenie na možnosť
videozáznamu:
Full HD 29,97p IPB (NTSC)) alebo 3 hod. 50 min.
(nastavenie na možnosť Full HD 25,00p IPB (PAL))
* Pri izbovej teplote (+23°C) alebo nízkych teplotách
(0°C) s plne nabitou súpravy batérií LP-E6N a vypnutou
funkciou AF-Servo pri videozázname
■■ Rozmery a hmotnosť
Rozmery (š × v × h):
Hmotnosť:
Približne 140,7 × 104,8 × 76,8 mm
Približne 701g (vrátane súpravy batérií a karty)/približne
619g (iba telo)
■■ Prevádzkové podmienky
Rozsah pracovnej teploty: 0 – 40 °C
Pracovná vlhkosť:
85 % alebo menej
ooVšetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z testovacích noriem spoločnosti Canon
a testovacích noriem a smerníc asociácie CIPA (Camera & Imaging Products
Association).
ooVyššie uvedené rozmery a hmotnosť sú založené na smerniciach CIPA (okrem
hmotnosti samotného tela fotoaparátu).
ooTechnické parametre a vonkajší vzhľad produktu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
ooV prípade, že sa vyskytne problém s objektívom od iného výrobcu ako od spoločnosti
Canon nasadeným na fotoaparáte, obráťte sa na príslušného výrobcu objektívu.
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising