Canon | EOS 250D | User manual | Canon EOS 250D User manual

Canon EOS 250D User manual
Rozšírená užívateľská príručka
SLOVENSKY
Úvod
Skôr ako začnete so snímaním, prečítajte si tieto pokyny
Ak sa chcete vyhnúť nekvalitným snímkam a nechceným nehodám, najprv
si prečítajte časti „Bezpečnostné pokyny“ (= 22) a „Bezpečnostné
upozornenia pri manipulácii“ (= 25). Tiež si pozorne prečítajte tento
návod, aby ste mali istotu, že fotoaparát používate správne.
Pri používaní fotoaparátu si preštudujte tento návod,
aby ste sa s fotoaparátom lepšie oboznámili
Pri čítaní tohto návodu urobte niekoľko skúšobných záberov a pozrite si
zhotovené snímky. Pomôže vám to lepšie porozumieť fotoaparátu. Tento
návod tiež bezpečne uložte, aby ste ho mohli použiť znova, keď to bude
potrebné.
Vyskúšanie fotoaparátu pred používaním a záruka
Po zhotovení prehrajte snímky a skontrolujte, či sa zaznamenali správne.
Ak je fotoaparát alebo pamäťová karta chybná a snímky nemožno
zaznamenať ani prevziať do počítača, spoločnosť Canon nepreberá
žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody ani nepríjemnosti.
Autorské práva
Autorské práva vo vašej krajine môžu zakazovať používanie
zaznamenaných snímok alebo hudby chránenej autorskými právami
a obrázkov s hudbou na pamäťovej karte na iné ako osobné účely. Majte
tiež na pamäti, že na niektorých verejných vystúpeniach, výstavách a pod.
môže byť aj fotografovanie na osobné účely zakázané.
2
Kontrolný zoznam položiek
Pred začatím skontrolujte, či ste s fotoaparátom dostali všetky nasledujúce
položky. Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu.
Fotoaparát
(s očnicou a krytom otvoru pre objektív)
Popruh
Súprava batérií
LP-E17
(s ochranným krytom)
Nabíjačka batérií
LC-E17E*
* Nabíjačka batérií LC-E17E sa dodáva s napájacím káblom.
zz Fotoaparát sa nedodáva s diskom CD-ROM so softvérom,
prepojovacím káblom ani káblom HDMI.
zz Ak ste si kúpili súpravu s objektívom, skontrolujte, či obsahuje aj
objektívy.
zz Dajte pozor, aby ste žiadnu z vyššie uvedených položiek nestratili.
zz Keď budete potrebovať návody na používanie objektívov, prevezmite ich
z webovej lokality spoločnosti Canon.
Návody na používanie objektívov (súbory PDF) sú určené pre samostatne
predávané objektívy. Upozorňujeme, že pri nákupe súpravy s objektívom sa
niektoré príslušenstvo dodané s príslušným objektívom nemusí zhodovať
s príslušenstvom uvedeným v návode na používanie objektívu.
zz Softvér možno prevziať z webovej lokality spoločnosti Canon (= 484).
3
Stručná príručka
1
(2)
(1)
Vložte batériu (= 37).
zz Po zakúpení nabite batériu, aby ste ju
mohli začať používať (= 35).
(2)
(1)
2
Vložte kartu (= 37).
(1)
zz Kartu vložte do otvoru tak, aby jej
štítok s označením smeroval k zadnej
strane fotoaparátu.
(2)
3
Biela značka
Červená značka
Nasaďte objektív (= 47).
zz Ak chcete nasadiť objektív, zarovnajte
bielu alebo červenú značku pre
nasadenie na objektíve so značkou
pre nasadenie rovnakej farby na
fotoaparáte.
4
4
Prepínač režimov zaostrenia na
objektíve prepnite do polohy <f>
(= 47).
5
Vypínač nastavte do polohy <1>
a otočný volič režimov do
polohy <A> (Automatický
režim s inteligentným
nastavením scény) (= 70).
zz Všetky potrebné nastavenia
fotoaparátu sa nastavia automaticky.
6
Vyklopte monitor LCD (= 40).
7
Zaostrite na objekt (= 50).
zz Ak sa na monitore LCD zobrazí
obrazovka nastavenia dátumu/času/
pásma, pozrite si str. 43.
zz Pozrite sa do hľadáčika a jeho stred
namierte na objekt.
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a fotoaparát zaostrí na objekt.
zz V prípade potreby nadvihnite blesk
prstami.
5
8
Zhotovte snímku (= 50).
9
Skontrolujte snímku.
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím sa
zhotoví snímka.
zz Nasnímaný záber sa zobrazí približne
na 2 sekundy na monitore LCD.
zz Ak chcete snímku zobraziť znova,
stlačte tlačidlo <x> (= 101).
zz Informácie o snímaní počas sledovania monitora LCD nájdete v časti
„Fotografovanie pomocou monitora LCD (fotografovanie so živým
náhľadom Live View)“ (= 180).
zz Ak chcete zobraziť doteraz zhotovené snímky, pozrite si časť
„Prehrávanie snímok“ (= 101).
zz Ak chcete snímky odstrániť, pozrite si časť „Vymazanie snímok“
(= 310).
6
Kompatibilné karty
Nasledujúce karty možno používať vo fotoaparáte bez ohľadu na kapacitu:
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná (inicializovaná)
iným fotoaparátom alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto
fotoaparáte (= 66).
zz Pamäťové karty SD/SDHC*/SDXC*
*Karty UHS-I sú podporované.
Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov
Pri nahrávaní videozáznamov používajte veľkokapacitnú kartu
s dostatočným výkonom (s dostatočnou rýchlosťou zápisu a čítania),
ktorý zodpovedá veľkosti nahrávania videozáznamu.
V tomto návode sa výrazom „karta“ označujú pamäťové karty SD,
SDHC a SDXC.
*
Fotoaparát sa nedodáva s pamäťovou kartou na zaznamenávanie
fotografií a videozáznamov. Je potrebné ju zakúpiť zvlášť.
7
Kapitoly
Úvod
2
Začíname a základná obsluha fotoaparátu
34
Základné postupy pri zhotovovaní a prehrávaní snímok
69
Nastavenie AF a režimov priebehu snímania
103
Nastavenia snímok
114
Pokročilé operácie pre fotografické efekty
146
Fotografovanie s bleskom
168
Fotografovanie pomocou monitora LCD
(fotografovanie so živým náhľadom Live View)
180
Snímanie videozáznamov
217
Praktické funkcie
259
Prehrávanie snímok
280
Ďalšie spracovanie snímok
328
Bezdrôtové funkcie
344
Prispôsobenie fotoaparátu
445
Referencie
459
Úvodná príručka k softvéru/prevzatie snímok
do počítača
483
8
Obsah podľa účelu
Snímanie
zz Automatické snímanie
Î=
Î 69 – = 100 (režimy Základnej
zóny)
zz Sériové snímanie
Î=
Î 112 (i Sériové snímanie)
zz Odfotografovanie samého
seba v skupine
Î=
Î 206 (j Samospúšť)
zz Ostré zachytenie akcie
Î=
Î 149 (s Priorita uzávierky AE)
zz Rozostrenie akcie
zz Snímanie s efektmi podľa
vášho výberu
Î=
Î 76 (Kreatívny asistent)
zz Rozostrenie pozadia
Î=
Î 152 (f Priorita clony AE)
zz Zachovanie zaostreného
pozadia
zz Úprava jasu snímky
(expozície)
Î=
Î 160 (Kompenzácia expozície)
zz Snímanie pri slabom svetle
Î=
Î 78, = 169 (D Fotografovanie
s bleskom)
Î=
Î 118 (Nastavenie citlivosti ISO)
zz Snímanie bez blesku
Î=
Î 175 (b Bez blesku)
zz Nočné snímanie ohňostroja Î=
Î 157 (Dlhodobá expozícia (Bulb))
zz Snímanie počas sledovania Î=
Î 180 (A Fotografovanie so
monitora LCD
živým náhľadom Live View)
zz Snímanie s kreatívnymi
efektmi
Î=
Î 93, = 188 (Kreatívne filtre)
zz Snímanie autoportrétu
Î=
Î 210 (
zz Snímanie videozáznamov
Î=
Î 217 (k Snímanie
videozáznamov)
9
Autoportrét)
Kvalita snímky
zz Snímanie s obrazovými
efektmi zodpovedajúcimi
snímanému objektu
Î=
Î 121 (Štýl Picture Style)
zz Tlač fotografie vo veľkom
formáte
Î=
Î 115 (73, 83, 1, D)
zz Snímanie mnohých
záberov
Î=
Î 115 (7a, 8a, b)
AF (Zaostrenie)
zz Zmena bodu zaostrenia
Î=
Î 108 (S Výber bodu automatického
zz Fotografovanie
pohyblivého objektu
Î=
Î 83, = 84, = 106 (Inteligentné
zaostrenia AF)
AF-Servo)
Prehrávanie
zz Zobrazenie snímok
pomocou fotoaparátu
Î=
Î 101 (x Prehrávanie)
zz Rýchle vyhľadanie snímok Î=
Î 281 (H Zobrazenie registra)
= 285 (I Prehľadávanie snímok)
zz Hodnotenie snímok
Î=
Î 288 (Hodnotenia)
zz Ochrana dôležitých
snímok pred náhodným
vymazaním
Î=
Î 307 (K Ochrana snímky)
zz Odstránenie nepotrebných Î=
Î 310 (L Odstránenie)
snímok
zz Automatické prehrávanie Î=
Î 303 (Prezentácia)
fotografií a videozáznamov
zz Zobrazenie fotografií
a videozáznamov na
televízore
Î=
Î 305 (Televízor)
zz Úprava jasu monitora LCD Î=
Î 262 (Jas monitora LCD)
zz Použitie špeciálnych
efektov na snímky
Î=
Î 329 (Kreatívne filtre)
10
Bezdrôtové funkcie
zz Odosielanie snímok do
smartfónu
Î=
Î 349 (Komunikácia so smartfónom)
zz Odosielanie snímok do
počítača
Î=
Î 378 (Používanie so softvérom)
zz Tlač snímok
Î=
Î 381 (Tlač pomocou tlačiarne Wi-Fi)
zz Zdieľanie snímok online
Î=
Î 391 (Odosielanie snímok do
webovej služby)
11
Register funkcií
Napájanie
Monitor LCD
zz Batéria
zz Používanie monitora LCD
(= 40)
• Nabíjanie (= 35)
• Kapacita batérie (= 42)
zz Tlačidlo vypnutia/zapnutia monitora
LCD (= 272)
• Kontrola informácií o stave
batérie (= 460)
zz Dotyková obrazovka (= 63)
• Vloženie/vybratie (= 37)
zz Nastavenie jasu (= 262)
zz Domáca elektrická zásuvka
(= 461)
zz Nastavenia úrovne zobrazenia
(= 51)
zz Automatické vypnutie (= 41)
zz Sprievodca funkciami (= 55)
Karty
Zaznamenávanie snímok
zz Vloženie/vybratie (= 37)
zz Vytvorenie a výber priečinka
(= 263)
zz Formátovanie (= 66)
zz Číslovanie súborov (= 265)
zz Aktivácia uzávierky bez karty
(= 260)
AF
Objektív
zz Funkcia AF (= 104)
zz Nasadenie/zloženie (= 47)
zz Výber bodu automatického
zaostrenia AF (= 108)
zz Transfokácia (= 48)
zz Manuálne zaostrovanie (= 111)
Základné nastavenia
zz AF detekcie očí (= 204)
zz Dioptrické nastavenie (= 49)
zz Nepretržité AF (= 205)
zz Jazyk (= 46)
zz Nastavenia zvýraznených obrysov
MF (= 213)
zz Dátum/čas/pásmo (= 43)
zz Zvuková signalizácia (= 260)
Režim priebehu snímania
zz Režim priebehu snímania
(= 112)
zz Sériové snímanie (= 112)
12
Kvalita snímky
Blesk
zz Kvalita záznamu snímok (= 115)
zz Zabudovaný blesk (= 169)
zz Štýl Picture Style (= 121)
zz Externý blesk (= 174)
zz Nastavenia funkcií blesku (= 175)
zz Vyváženie bielej (= 129)
zz Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia) (= 136)
Fotografovanie so živým
náhľadom Live View
zz Fotografovanie so živým náhľadom
Live View (= 180)
zz Redukcia šumu pri dlhodobej
expozícii (= 139)
zz Pomer strán (= 192)
zz Redukcia šumu pri vysokej citlivosti
ISO (= 138)
zz Funkcia AF (= 195)
zz Spôsob AF (= 197)
zz Korekcia aberácie objektívu
(= 141)
zz Kreatívne filtre (= 188)
zz Samospúšť (= 206)
zz Ovládanie uzávierky dotykom
(= 208)
zz Autoportrét (= 210)
zz Priorita jasných tónov (= 137)
zz Farebný priestor (= 145)
Snímanie
Snímanie videozáznamu
zz Režim snímania (= 30)
zz Citlivosť ISO (= 118)
zz Snímanie videozáznamov (= 217)
zz Dlhodobá expozícia (Bulb) (= 157)
zz Spôsob AF (= 197)
zz Veľkosť nahrávania videozáznamu
(= 228)
zz AF-Servo pri videozázname
(= 253)
zz Režim merania (= 158)
zz Predsklopenie zrkadla (= 165)
zz Diaľkové ovládanie (= 463)
Nastavenie expozície
zz Záznam zvuku (= 251)
zz Manuálne nastavenie expozície
(= 221)
zz Kompenzácia expozície (= 160)
zz Kompenzácia expozície pri
automatickom nastavení citlivosti
M+ISO (= 156)
zz Digitálne zväčšenie (= 231)
zz Snímanie videozáznamu HDR
(= 234)
zz Kreatívne filtre pre videozáznamy
(= 235)
zz AEB (= 162)
zz Uzamknutie AE (= 164)
zz Videoklip (= 245)
13
zz Časozberný videozáznam (= 238)
zz Snímanie s diaľkovým ovládaním
(= 463)
Prehrávanie
Softvér
zz Úvodná príručka k softvéru
(= 484)
zz Doba náhľadu snímky (= 261)
zz Zobrazenie jednotlivých snímok
(= 101)
zz Návod na používanie softvéru
(= 485)
zz Informácie o snímaní (= 323)
zz Zobrazenie registra (= 281)
Bezdrôtové funkcie
zz Zobrazenie s preskakovaním
snímok (= 282)
zz Komunikácia so smartfónom
(= 349)
zz Zväčšené zobrazenie (= 284)
zz Automatické odosielanie snímok do
smartfónov (= 362)
zz Otočenie snímky (= 287)
zz Hodnotenie (= 288)
zz Diaľkové ovládanie (EOS Utility)
(= 374)
zz Prehrávanie videozáznamu
(= 296)
zz Automatické odosielanie snímok do
počítačov (= 378)
zz Prezentácia (= 303)
zz Zobrazenie snímok na televízore
(= 305)
zz Tlač pomocou tlačiarne Wi-Fi
(= 381)
zz Ochrana (= 307)
zz Vymazanie (= 310)
zz Odosielanie snímok do webovej
služby (= 391)
zz Ovládanie prehrávania dotykom
(= 285)
zz Zrušenie nastavení bezdrôtového
pripojenia (= 425)
zz Poradie tlače (DPOF) (= 316)
zz Nastavenie fotoknihy (= 320)
Úprava snímok
zz Kreatívne filtre (= 329)
zz Zmena veľkosti (= 338)
zz Orezanie (= 340)
Prispôsobenie
zz Užívateľské funkcie (C.Fn)
(= 446)
zz My Menu (Moja ponuka) (= 455)
14
Konvencie v tomto návode
Ikony v tomto návode
<6>
: Označuje hlavný volič.
<W><X><Y><Z> :Označujú príslušný smer nahor, nadol, doľava
a doprava na krížových tlačidlách <V>.
<0>
: Označuje nastavovacie tlačidlo.
*Okrem vyššie uvedených označení sa v tomto návode používajú aj ikony a symboly
používané na tlačidlách fotoaparátu a zobrazované na monitore LCD, keď sa
vysvetľujú súvisiace operácie a funkcie.
:Táto ikona zobrazená vpravo hore vedľa nadpisov strán
označuje, že príslušná funkcia je dostupná iba v režimoch
Kreatívnej zóny (= 31).
(=***) : Čísla referenčných strán s ďalšími informáciami.
:Varovanie na zabránenie problémom pri fotografovaní.
: Doplňujúce informácie.
:Tipy alebo rady na lepšie fotografovanie.
: Rady pri riešení problémov.
N
Základné predpoklady pre prevádzkové pokyny
a poznámky o príkladoch fotografií
zz Všetky operácie opísané v tomto návode na používanie predpokladajú,
že vypínač je prepnutý do polohy <1> (= 41).
zz Predpokladá sa, že všetky nastavenia ponuky a užívateľské funkcie sú
nastavené na predvolené hodnoty.
zz Na obrázkoch v tomto návode je ako príklad zobrazený fotoaparát
s nasadeným objektívom EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM.
zz Príklady fotografií zobrazené na obrazovke fotoaparátu a používané
v tomto návode slúžia len na ilustračné účely – na zreteľnejšie
vysvetlenie príslušných efektov.
15
Obsah
Úvod
2
Kontrolný zoznam položiek...................................................................3
Stručná príručka...................................................................................4
Kompatibilné karty................................................................................7
Kapitoly.................................................................................................8
Obsah podľa účelu...............................................................................9
Register funkcií...................................................................................12
Konvencie v tomto návode.................................................................15
Obsah.................................................................................................16
Bezpečnostné pokyny........................................................................22
Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii........................................25
Názvy jednotlivých súčastí.................................................................28
Začíname a základná obsluha fotoaparátu
34
Nabíjanie batérie................................................................................35
Vloženie a vybratie batérie a karty.....................................................37
Používanie monitora LCD...................................................................40
Zapnutie napájania.............................................................................41
Nastavenie dátumu, času a časového pásma....................................43
Výber jazyka rozhrania.......................................................................46
Nasadenie a odpojenie objektívu.......................................................47
Základné postupy pri snímaní............................................................49
Nastavenie úrovne zobrazenia na obrazovke....................................51
Rýchle ovládanie funkcií snímania.....................................................57
Ovládanie a konfigurácie ponúk.........................................................59
Ovládanie fotoaparátu pomocou dotykovej obrazovky.......................63
Formátovanie pamäťových kariet.......................................................66
Prepínanie zobrazenia na monitore LCD...........................................68
16
Základné postupy pri zhotovovaní a prehrávaní snímok
69
Plnoautomatické snímanie (Automatický režim s inteligentným
nastavením scény).............................................................................70
Techniky plnoautomatického snímania (Automatický režim
s inteligentným nastavením scény)....................................................74
Režim špeciálnej scény......................................................................78
Fotografovanie portrétov....................................................................79
Fotografovanie portrétov s jemným pleťovým tónom.........................80
Snímanie skupinových fotografií.........................................................81
Fotografovanie krajiny........................................................................82
Fotografovanie pohyblivých objektov.................................................83
Fotografovanie detí.............................................................................84
Fotografovanie záberov zblízka..........................................................85
Fotografovanie jedla...........................................................................86
Fotografovanie portrétov pri svetle sviečok........................................87
Fotografovanie nočných portrétov (pomocou statívu)........................88
Fotografovanie nočných scén (bez statívu)........................................89
Fotografovanie scén v protisvetle.......................................................90
Snímanie s efektmi kreatívnych filtrov................................................93
Rýchle ovládanie................................................................................99
Úprava jasu......................................................................................100
Prehrávanie snímok..........................................................................101
Nastavenie AF a režimov priebehu snímania
103
Zmena činnosti automatického zaostrenia.......................................104
Výber bodu AF..................................................................................108
Objekty, na ktoré je ťažké zaostriť.................................................... 110
Výber režimu priebehu snímania...................................................... 112
Nastavenia snímok
114
Nastavenie kvality snímky................................................................ 115
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery.................................... 118
Výber štýlu Picture Style...................................................................121
Prispôsobenie štýlu Picture Style.....................................................124
Zaregistrovanie štýlu Picture Style...................................................127
17
Prispôsobenie zdroju svetla..............................................................129
Nastavenie farebného tónu podľa zdroja svetla...............................133
Automatická korekcia jasu a kontrastu.............................................136
Priorita jasných tónov.......................................................................137
Nastavenie redukcie šumu...............................................................138
Korekcia aberácií objektívu spôsobených optickou charakteristikou.....141
Nastavenie rozsahu reprodukcie farieb............................................145
Pokročilé operácie pre fotografické efekty
146
Program AE (režim P).......................................................................147
Zachytenie pohybu snímaného objektu (režim Tv)...........................149
Zmena hĺbky poľa (režim Av)............................................................152
Manuálne nastavenie expozície (režim M).......................................155
Zmena režimu merania.....................................................................158
Nastavenie požadovanej kompenzácie expozície............................160
Stupňovanie automatickej expozície................................................162
Uzamknutie expozície......................................................................164
Predsklopenie zrkadla na obmedzenie rozmazania spôsobeného
otrasmi fotoaparátu...........................................................................165
Nastavenia pomocného lúča AF.......................................................167
Fotografovanie s bleskom
168
Použitie zabudovaného blesku.........................................................169
Používanie externého blesku Speedlite...........................................174
Nastavenie funkcie blesku................................................................175
Fotografovanie pomocou monitora LCD
(fotografovanie so živým náhľadom Live View)
180
Fotografovanie pomocou monitora LCD...........................................181
Nastavenia funkcií snímania.............................................................187
Snímanie s efektmi kreatívnych filtrov..............................................188
Nastavenia funkcií ponuky................................................................192
Zmena činnosti automatického zaostrenia.......................................195
Zaostrovanie pomocou AF................................................................197
Zaostrovanie na oči osôb.................................................................204
Nastavenie nepretržitého AF............................................................205
18
Používanie samospúšte...................................................................206
Fotografovanie pomocou ovládania uzávierky dotykom...................208
Snímanie autoportrétu (Autoportrét).................................................210
MF: Manuálne zaostrovanie.............................................................212
Snímanie videozáznamov
217
Snímanie videozáznamov................................................................218
Nastavenia funkcií snímania.............................................................227
Nastavenie veľkosti nahrávania videozáznamu...............................228
Používanie digitálneho zväčšenia videozáznamu............................231
Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy...............................232
Nahrávanie HDR videozáznamov....................................................234
Snímanie videozáznamov s efektmi kreatívnych filtrov....................235
Snímanie časozberných videozáznamov.........................................238
Nahrávanie videoklipov....................................................................245
Nastavenia funkcií ponuky................................................................250
Praktické funkcie
259
Praktické funkcie..............................................................................260
Automatické čistenie snímača..........................................................273
Pridávanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn........................274
Manuálne čistenie snímača..............................................................276
Rozlíšenie výstupu HDMI.................................................................278
Prehrávanie snímok RAW na televízore HDR..................................279
Prehrávanie snímok
280
Rýchle vyhľadávanie snímok............................................................281
Zväčšovanie snímok.........................................................................284
Prehrávanie pomocou dotykovej obrazovky.....................................285
Otočenie snímky...............................................................................287
Nastavenie hodnotenia.....................................................................288
Filtrovanie snímok pre prehrávanie..................................................291
Rýchle ovládanie pri prehrávaní.......................................................293
Používanie videozáznamov..............................................................295
19
Prehrávanie videozáznamov............................................................296
Úprava prvej a poslednej scény videozáznamu...............................299
Vyňatie snímky z videozáznamov 4K alebo časozberných
videozáznamov 4K...........................................................................301
Prezentácia (automatické prehrávanie)............................................303
Prehrávanie na televízore.................................................................305
Ochrana snímok...............................................................................307
Vymazanie snímok...........................................................................310
Príprava na tlač................................................................................313
Tlač...................................................................................................315
Formát Digital Print Order Format (DPOF).......................................316
Určenie snímok pre fotoknihu...........................................................320
Zobrazenie informácií o snímaní......................................................323
Ďalšie spracovanie snímok
328
Použitie efektov kreatívnych filtrov...................................................329
Používanie obľúbených efektov (kreatívny asistent)........................332
Korekcia červených očí....................................................................334
Úprava albumov videoklipov.............................................................335
Zmena veľkosti snímok JPEG..........................................................338
Orezanie snímok JPEG....................................................................340
Zadanie úvodnej snímky pri spustení prehrávania...........................343
Bezdrôtové funkcie
344
Čo môžete robiť pomocou funkcií bezdrôtovej komunikácie............345
Ponuky na kartách: karta bezdrôtovej komunikácie.........................346
Výber pripojenia Wi-Fi/Bluetooth......................................................347
Pripojenie k smartfónu......................................................................349
Pripojenie k počítaču prostredníctvom funkcie Wi-Fi........................374
Pripojenie k tlačiarni prostredníctvom funkcie Wi-Fi.........................381
Odosielanie snímok do webovej služby............................................391
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body...............................................405
Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu...........................410
Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi.........................413
20
Registrácia viacerých nastavení pripojenia......................................415
Nastavenia Wi-Fi..............................................................................416
Nastavenia Bluetooth.......................................................................417
Zmena prezývky...............................................................................418
Vkladanie informácií systému GPS do snímok z iných zariadení.....419
Zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia................................423
Obnovenie predvolených nastavení bezdrôtovej komunikácie.........425
Obrazovka so zobrazením informácií...............................................426
Používanie virtuálnej klávesnice.......................................................427
Postupy pre chybové hlásenia..........................................................428
Poznámky o funkcii bezdrôtovej komunikácie..................................439
Zabezpečenie...................................................................................441
Kontrola sieťových nastavení...........................................................442
Stav bezdrôtovej komunikácie..........................................................443
Prispôsobenie fotoaparátu
445
Nastavenie užívateľských funkcií.....................................................446
Položky nastavenia užívateľských funkcií........................................448
Zaregistrovanie ponuky My Menu (Moja ponuka)............................455
Referencie
459
Kontrola informácií o stave batérie...................................................460
Používanie domácej elektrickej zásuvky..........................................461
Snímanie s diaľkovým ovládaním.....................................................463
Zloženie očnice.................................................................................464
Poradca pri riešení problémov..........................................................465
Chybové kódy...................................................................................477
Úvodná príručka k softvéru/prevzatie snímok do počítača 483
Prehľad softvéru...............................................................................484
Preberanie a zobrazovanie návodov na používanie softvéru
(súborov PDF)..................................................................................485
Prevzatie snímok do počítača..........................................................486
Register............................................................................................488
21
Bezpečnostné pokyny
Tieto opatrenia sú určené na to, aby ste predišli škodám alebo poraneniu
seba alebo iných osôb. Skôr ako začnete produkt používať, presvedčte sa,
či týmto opatreniam dobre rozumiete, a riaďte sa nimi.
Varovania:
Riaďte sa nasledujúcimi varovaniami. Ich nedodržanie môže
spôsobiť smrť alebo vážne poranenia.
zz Aby ste zabránili vzniku požiaru, tvorbe nadmerného tepla, vytečeniu chemikálií,
výbuchu a úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné
pokyny:
-- Nepoužívajte žiadne iné batérie, napájacie zdroje ani príslušenstvo, ako je uvedené
v tomto návode na používanie. Nepoužívajte žiadne batérie vlastnej výroby ani upravené
batérie, ani produkt, ak je poškodený.
-- Neskratujte, nerozoberajte ani neupravujte batériu. Nevystavujte batériu teplu
ani ju nezahrievajte. Nevystavujte batériu pôsobeniu ohňa ani vody. Nevystavujte
batériu silným fyzickým nárazom.
-- Nevkladajte kladný a záporný koniec batérie nesprávnym smerom.
-- Nedobíjajte batériu pri teplote mimo povoleného rozsahu nabíjacej (pracovnej)
teploty. Neprekračujte ani čas nabíjania uvedený v návode na používanie.
-- Do elektrických kontaktov fotoaparátu, príslušenstva, spojovacích káblov
a pod. nevkladajte žiadne cudzie kovové predmety.
zz Pri likvidácii batérie izolujte elektrické kontakty pomocou lepiacej pásky. Kontakt
s inými kovovými predmetmi alebo batériami môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
zz Ak pri nabíjaní batérie vzniká nadmerné teplo, dym alebo výpary, nabíjačku batérií
okamžite odpojte od elektrickej zásuvky, aby ste ukončili nabíjanie. Inak môže dôjsť
k požiaru, poškodeniu teplom alebo úrazu elektrickým prúdom.
zz V prípade, že batéria vytečie, zmení farbu, dôjde k jej deformácii alebo z nej
vychádza dym či výpary, okamžite ju vyberte. Dajte pozor, aby ste sa nepopálili.
Ak budete takúto batériu naďalej používať, môže to spôsobiť požiar, úraz elektrickým
prúdom alebo popáleniny.
zz Zabráňte, aby sa elektrolyt vytečený z batérie dostal do styku s očami, pokožkou
alebo odevom. Mohol by spôsobiť slepotu alebo kožné problémy. V prípade, že sa
elektrolyt dostane do styku s očami, pokožkou alebo odevom, opláchnite postihnuté
miesto bez otierania dostatočným množstvom čistej vody. Okamžite vyhľadajte lekára.
zz Nenechávajte šnúry ani káble v blízkosti zdrojov tepla. Mohli by sa deformovať alebo
by sa mohla roztaviť izolácia a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
zz Nedržte fotoaparát príliš dlho v rovnakej polohe. Hoci sa teplota fotoaparátu nemusí
zdať príliš vysoká, dlhodobejší kontakt rovnakej časti tela s fotoaparátom môže
spôsobiť začervenanie pokožky alebo vznik pľuzgierikov z dôvodu popálenín
pokožky pôsobením nie príliš vysokej teploty. Používanie statívu sa odporúča,
ak sa fotoaparát používa na veľmi horúcich miestach alebo ho používajú ľudia
s problémami krvného obehu alebo veľmi citlivou pokožkou.
22
zz Nefotografujte bleskom vodiča automobilu ani iného vozidla pri jazde. Mohli by ste
spôsobiť nehodu.
zz Keď fotoaparát alebo príslušenstvo nepoužívate, nezabudnite pred ich uložením
vybrať batériu a odpojiť zástrčku a spojovacie káble. Zabránite tým úrazu elektrickým
prúdom, nadmernému teplu, požiaru a korózii.
zz Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sú horľavé plyny. Predídete tak výbuchu
alebo požiaru.
zz V prípade, že vám zariadenie spadne a poškodí sa ochranný kryt tak, že dôjde
k obnaženiu vnútorných súčiastok, v žiadnom prípade sa týchto súčiastok
nedotýkajte. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
zz Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte. Vysokonapäťové súčiastky vo vnútri by
mohli spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
zz Nepozerajte sa cez fotoaparát alebo objektív do slnka ani do extrémne jasných
zdrojov svetla. Mohli by ste si poškodiť zrak.
zz Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí a dojčiat vrátane doby, keď ho používate.
Popruhy alebo káble môžu spôsobiť nehody ako udusenie, úraz elektrickým prúdom
alebo poranenie. K uduseniu alebo poraneniu môže dôjsť aj vtedy, ak dieťa prehltne
niektorú súčasť fotoaparátu alebo jeho príslušenstvo. V prípade, že dieťa alebo dojča
prehltne niektorú súčasť alebo príslušenstvo, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
zz Zariadenie nepoužívajte a neskladujte na prašných ani vlhkých miestach. Rovnako
držte batériu mimo kovových predmetov a skladujte ju s nasadeným ochranným
krytom, aby ste predišli skratu. Predídete tým požiaru, nadmernému teplu, úrazu
elektrickým prúdom a popáleninám.
zz Pred fotografovaním v lietadle alebo nemocnici si overte, či je to dovolené.
Elektromagnetické vlny vytvárané fotoaparátom by mohli rušiť palubné prístroje
lietadla alebo lekárske prístroje v nemocnici.
zz Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli vzniku požiaru
a úrazu elektrickým prúdom:
-- Zástrčku vždy zasuňte úplne do zásuvky.
-- Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
-- Pri vyťahovaní napájacieho kábla ho vždy držte za zástrčku, nie za kábel.
-- Napájací kábel neškriabte, nerežte ani ho nadmerne neohýbajte. Tiež naň
neklaďte žiadne ťažké predmety. Kábel tiež nekrúťte, ani na ňom nerobte uzly.
-- Do jednej elektrickej zásuvky nezapájajte príliš veľa spotrebičov.
-- Nepoužívajte kábel, ktorého drôty alebo izolácia sú poškodené.
zz Pravidelne odpájajte zástrčku a utierajte prach z okolia zásuvky pomocou suchej
tkaniny. V prípade, že je okolie zásuvky zaprášené, vlhké alebo znečistené olejom,
môže prach na zásuvke navlhnúť a spôsobiť skrat zásuvky a požiar.
zz Batériu nezapájajte priamo do elektrickej zásuvky alebo zásuvky zapaľovača
v automobile. Batéria by mohla vytekať, vytvárať prílišné teplo alebo vybuchnúť
a spôsobiť tak požiar, popáleniny alebo poranenia.
zz Ak produkt používajú deti, je potrebné, aby im dospelá osoba podrobne vysvetlila
postup používania. Deti musia produkt používať pod dohľadom dospelej osoby.
Nesprávne použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo poraneniu.
23
zz Nenechávajte objektív, či už samotný, alebo nasadený na fotoaparáte, na slnku
bez nasadeného krytu objektívu. V opačnom prípade môže objektív skoncentrovať
slnečné lúče a spôsobiť požiar.
zz Pri používaní produkt nezakrývajte látkou ani ho do nej nebaľte. Mohlo by sa
kumulovať teplo, ktoré by mohlo spôsobiť deformácie obalu alebo požiar.
zz Fotoaparát chráňte pred vlhkosťou. Ak vám výrobok spadne do vody alebo sa do
neho dostane voda alebo kovové materiály, ihneď vyberte batériu. Predídete tým
požiaru, úrazu elektrickým prúdom a popáleninám.
zz Na čistenie produktu nepoužívajte riedidlá, benzén ani iné organické rozpúšťadlá.
Môže dôjsť k požiaru alebo úrazu.
Upozornenia:
Riaďte sa nasledujúcimi upozorneniami. V opačnom
prípade môže dôjsť k fyzickému poraneniu alebo
poškodeniu majetku.
zz Produkt nepoužívajte ani neskladujte na miestach s vysokou teplotou, napríklad
vo vnútri automobilu vystaveného horúcemu slnečnému žiareniu. Produkt sa môže
zahriať a spôsobiť popáleniny. V takom prípade by mohlo dôjsť k vytekaniu alebo
výbuchu batérie, čím sa naruší fungovanie alebo skráti životnosť produktu.
zz Neprenášajte fotoaparát, keď je nasadený na statíve. Mohlo by to spôsobiť
poranenie alebo nehodu. Taktiež skontrolujte, či je statív dostatočne stabilný na to,
aby udržal fotoaparát aj s objektívom.
zz Produkt nenechávajte dlhší čas v prostredí s nízkou teplotou. Produkt sa ochladí
a pri dotyku môže spôsobiť poranenie.
zz Nespúšťajte blesk v blízkosti očí. Môže to poškodiť zrak.
24
Bezpečnostné upozornenia
pri manipulácii
Starostlivosť o fotoaparát
zz Tento fotoaparát je veľmi citlivé zariadenie. Preto vám nesmie spadnúť
ani ho nesmiete vystavovať nárazom.
zz Fotoaparát nie je vodotesný a nemožno ho používať pod vodou.
Ak vám spadne do vody, obráťte sa čo najskôr na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon. Prípadné vodné kvapky utrite suchou
a čistou tkaninou. Ak bol fotoaparát vystavený slanému vzduchu,
utrite ho čistou, navlhčenou, dobre vyžmýkanou tkaninou.
zz Nikdy nenechávajte fotoaparát v blízkosti zariadení, ktoré generujú silné
magnetické polia, napríklad magnetov alebo elektromotorov. Vyvarujte sa
tiež používania alebo umiestnenia fotoaparátu blízko zariadení emitujúcich
silné rádiové žiarenie, napríklad veľkých antén. Silné magnetické polia
môžu spôsobiť chybnú funkciu fotoaparátu alebo zničiť obrazové údaje.
zz Fotoaparát nenechávajte na miestach s nadmernou teplotou, napríklad
v aute na priamom slnku. Nadmerné teploty môžu spôsobiť chybnú
funkciu fotoaparátu.
zz Fotoaparát obsahuje presné elektronické obvody. V žiadnom prípade
sa nesnažte zariadenie vlastnými silami rozoberať.
zz Neblokujte činnosť zrkadla prstom a pod. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
zz Používajte iba komerčne dostupný balónik na ofukovanie na odstránenie
prachu, keď sa prilepí na objektív, hľadáčik, zrkadlo, zaostrovaciu
matnicu atď. Telo fotoaparátu ani objektív nečistite prostriedkami
obsahujúcimi organické rozpúšťadlá. V prípade silnejšieho znečistenia
sa obráťte na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
zz Nedotýkajte sa prstami elektrických kontaktov fotoaparátu. Zabránite
tak ich korózii. Skorodované kontakty môžu byť príčinou chybnej
činnosti fotoaparátu.
zz Ak fotoaparát náhle prenesiete z chladného prostredia do teplého,
môže na fotoaparáte a jeho vnútorných súčiastkach dôjsť ku
kondenzácii. Aby ste zabránili kondenzácii, umiestnite fotoaparát
do uzatvárateľného plastového vrecka a kým ho z vrecka vyberiete,
nechajte ho v ňom prispôsobiť sa vyššej teplote.
zz Ak na fotoaparáte dôjde ku kondenzácii, nepoužívajte ho. Predídete
tak jeho poškodeniu. Ak dôjde ku kondenzácii, zložte objektív, vyberte
z fotoaparátu pamäťovú kartu a batériu a počkajte, kým sa neodparí
všetok kondenzát.
25
zz Ak nebudete fotoaparát dlhšiu dobu používať, vyberte z neho
batériu a uložte ho na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.
Aj uskladnený fotoaparát občas vyskúšajte stlačením tlačidla spúšte,
aby ste skontrolovali, či je funkčný.
zz Fotoaparát neskladujte na miestach s chemikáliami spôsobujúcimi
koróziu, napríklad v chemickom laboratóriu.
zz Ak sa fotoaparát dlhý čas nepoužíval, pred opätovným použitím
vyskúšajte všetky funkcie. Ak ste fotoaparát určitý čas nepoužívali
alebo ho onedlho plánujete použiť na veľmi dôležité fotografovanie,
napríklad pri ceste do zahraničia, nechajte ho skontrolovať v najbližšom
servisnom stredisku spoločnosti Canon alebo si ho skontrolujte sami,
aby ste mali istotu, že funguje správne.
zz V prípade opakovaného sériového snímania, fotografovania so živým
náhľadom Live View alebo dlhého snímania videozáznamu sa môže
fotoaparát zahriať. Nejde o poruchu.
zz Ak je v oblasti snímky alebo mimo nej zdroj jasného svetla, môže dôjsť
k vytváraniu závoja.
Monitor LCD
zz Hoci je monitor LCD vyrobený technológiou s veľmi vysokou
presnosťou, ktorá zabezpečuje viac ako 99,99 % efektívneho
počtu pixelov, 0,01 % alebo menej pixelov môže byť nefunkčných,
takže zobrazujú len čiernu alebo červenú farbu a pod. Nefunkčné
pixely neznamenajú chybnú funkciu zariadenia. V žiadnom prípade
neovplyvňujú zaznamenávaný obraz.
zz Ak ponecháte monitor LCD zapnutý dlhší čas, môžu na ňom zostať
pozostatky predtým zobrazovaného obrazu. Tento jav je však len
dočasný a po niekoľkých dňoch nepoužívania fotoaparátu sa stratí.
zz Monitor LCD môže mať mierne pomalé reakcie pri nízkej teplote alebo
môže stmavnúť pri vysokej teplote. Pri izbovej teplote sa vráti do normálu.
Karty
Zapamätajte si nasledujúce zásady ochrany karty a zaznamenaných údajov:
zz Kartu nenechajte spadnúť, neohýbajte ju a nevystavujte vlhkosti. Kartu
nevystavujte pôsobeniu nadmernej sily, nárazom, ani vibráciám.
zz Nedotýkajte sa prstami ani ničím kovovým elektronických kontaktov
karty.
zz Na kartu neumiestňujte žiadne nálepky a pod.
26
zz Neukladajte ani nepoužívajte karty v blízkosti predmetov, ktoré vyžarujú
silné magnetické pole, napríklad televízor, reproduktory alebo magnety.
Tiež sa vyhnite miestam, na ktorých sa môže vyskytovať statická
elektrina.
zz Nenechávajte kartu na priamom slnku ani v blízkosti tepelných zdrojov.
zz Kartu uskladňujte v obale.
zz Neskladujte kartu na horúcich, prašných ani vlhkých miestach.
Nečistoty prichytené na prednej strane snímača
Okrem prachu, ktorý sa môže dostať do fotoaparátu zvonka, sa vo veľmi
zriedkavých prípadoch môže na prednú stranu snímača dostať mazivo
z vnútorných častí fotoaparátu. Ak sú na snímkach viditeľné šmuhy,
odporúčame nechať snímač vyčistiť v servisnom stredisku spoločnosti
Canon.
Objektív
Objektív odpojený od fotoaparátu postavte zadnou
stranou nahor a nasaďte naň zadný kryt objektívu.
Zabránite tým poškriabaniu povrchu šošovky
a poškodeniu elektrických kontaktov (1).
27
(1)
Názvy jednotlivých súčastí
(6) (7) (8) (9)
(10)
(11) (12) (8)
(16)
(17)
(18) (19)
(5)
(4)
(3)
(2)
(20) (21) (22)
(1)
(15)
(14) (13)
(23)
(1)
Objímka pre objektív
(13) Zrkadlo
(2)
Kolík pre zaistenie objektívu
(14) Tlačidlo na uvoľnenie objektívu
(3)
Držadlo
(15) Kontakty
(4)
Značka pre nasadenie
objektívu EF-S
(16) Konektor diaľkového ovládania
(5)
Značka pre nasadenie objektívu EF
(17) Vstupný konektor externého
mikrofónu
(6)
Tlačidlo spúšte
(18) Sériové číslo
(7)
Hlavný volič
(19) Závit pre statív
(8)
Očko na pripevnenie popruhu
(9)
Zabudované mikrofóny
(20) Kryt otvoru na kartu/priestoru
pre batériu
(10) Zabudovaný blesk/žiarič pomocného
lúča AF
(11) Reproduktor
(12) <V> Značka roviny zaostrenia
(21) Zámok krytu otvoru na kartu/
priestoru pre batériu
(22) Otvor pre kábel DC adaptéra
(23) Kryt otvoru pre objektív
28
(4) (5) (6)(7) (8) (9)(10)(11)(12)(13)(14)
(16)
(17)
(18)
(3)
(2)
(19)
(1)
(20)
(21)
(15)
(1)
Monitor LCD/dotyková obrazovka
Otvára sa doľava približne o 180°
a otáča sa nahor a nadol.
(2)
Tlačidlo <B> (Informácie)
(3)
Tlačidlo <M> (Menu)
Používa sa na zobrazenie
obrazoviek ponuky.
(4)
Očnica
(5)
Okulár hľadáčika
(6)
Pätica pre príslušenstvo
(7)
Kontakty synchronizácie blesku
(8)
Ovládací prvok dioptrického
nastavenia
(9)
Otočný volič režimov
(10) Tlačidlo <g>
(Nastavenie citlivosti ISO)
(23) (22)
(15) Tlačidlo <A> (Fotografovanie so
živým náhľadom Live View/snímanie
videozáznamu)
Prepína medzi obrazom v hľadáčiku
a obrazom živého náhľadu Live
View. Nahrávanie je možné, keď je
vypínač nastavený v polohe <k>.
(16) Tlačidlo <g> (Clona/
kompenzácia expozície)
(17) Tlačidlo <S> (Výber bodu
automatického zaostrenia AF)/
<u> (Zväčšenie)
(18) Tlačidlo <A> (Uzamknutie AE/FE)/
<I> (Register/zmenšenie)
(19) Tlačidlo <Q> (Rýchle ovládanie)/
<0> (Nastavenie)
Zobrazuje obrazovku rýchleho
ovládania. Používa sa aj na
potvrdenie vybratých nastavení.
(11) Tlačidlo <U> (Zobraziť)
(12) Vypínač
(13) Minikonektor výstupu HDMI
(14) Konektor digitálneho rozhrania
(20) <W><X><Y><Z>: krížové
tlačidlá <V>
(21) Kontrolka prístupu
(22) Tlačidlo <L> (Vymazanie
jednotlivých snímok)
(23) Tlačidlo <x> (Prehrávanie)
29
Otočný volič režimov
Otočný volič režimov obsahuje režimy Základnej zóny a Kreatívnej zóny.
(1)
(1) Základná zóna
Jediné, čo musíte urobiť, je stlačiť tlačidlo spúšte. Fotoaparát nastaví všetko
tak, aby nastavenie zodpovedalo snímanému objektu alebo scéne.
A : Automatický režim s inteligentným nastavením scény (= 70)
8 : Špeciálna scéna (= 78)
2 Portrait (Portrét) (= 79)
4 Close-up (Záber zblízka) (= 85)
Smooth skin (Jemné pleťové tóny)
P Food (Jedlo) (= 86)
E (= 80)
Group Photo (Skupinová
Candlelight (Svetlo sviečky)
q fotografia) (= 81)
x (= 87)
Night Portrait (Nočný portrét)
3 Landscape (Krajina) (= 82)
6 (= 88)
Handheld Night Scene (Nočná
5 Sports (Šport) (= 83)
F scéna bez statívu) (= 89)
HDR Backlight Control (Ovládanie
C Kids (Deti) (= 84)
G snímania v protisvetle HDR)
(= 90)
v
: Kreatívne filtre (= 93)
Grainy B/W (Zrnitý čiernobiely)
Miniature effect (Efekt miniatúry)
G (= 95)
c (= 96)
W (= 95)
A štandardný efekt HDR) (= 96)
X (= 95)
B efekt HDR) (= 96)
Z vodových farieb) (= 95)
C efekt HDR) (= 96)
H hračkárskeho fotoaparátu)
D reliéfny efekt HDR) (= 96)
Soft focus (Zmäkčenie kresby)
HDR art standard (Umelecký
Fish-eye effect (Efekt rybieho oka)
Water painting effect (Efekt
HDR art vivid (Umelecký živý
HDR art bold (Umelecký výrazný
Toy camera effect (Efekt
HDR art embossed (Umelecký
(= 95)
30
(2)
(2) Kreatívna zóna
Tieto režimy vám poskytujú vyšší stupeň kontroly na snímanie rôznych
objektov podľa vašich predstáv.
d : Program AE (= 147)
s : Priorita uzávierky AE (= 149)
f : Priorita clony AE (= 152)
a : Manuálne nastavenie expozície (= 155)
31
Zobrazenie informácií v hľadáčiku
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8 )
(9)
(11)(12) (14) (15)(16) (18)
(10)
(17)
(13)
(1)
Zaostrovacia matnica
(2)
Kruh bodového merania
(3)
Indikátor aktivovania bodu AF
(4)
Bod AF
(5)
Synchronizácia s krátkymi časmi
Uzamknutie FE/prebiehajúce FEB
(6)
Uzamknutie AE/prebiehajúce AEB
(7)
Varovná ikona
(8)
Indikátor citlivosti ISO
(9)
Ukazovateľ zaostrenia
(10) Blesk pripravený
Varovanie pri nevhodnom
uzamknutí FE
(11) Kompenzácia expozície blesku
(12) Rýchlosť uzávierky
Dlhodobá expozícia (buLb)
Uzamknutie FE (FEL)
Prebieha spracovanie (buSy)
Nabíjanie zabudovaného blesku
(buSy)
Varovanie pri neprítomnosti karty
(Card)
Chyba karty (Card)
Varovanie pri plnej karte (FuLL)
Chybový kód (Err)
(13) Clona
(14) Kompenzácia expozície
(15) Ukazovateľ úrovne expozície
Hodnota kompenzácie expozície
Rozsah AEB
(16) Priorita jasných tónov
(17) Citlivosť ISO
(18) Maximálny počet záberov v sérii
zz Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
32
Nabíjačka batérií LC-E17E
Nabíjačka pre súpravu batérií LP-E17 (= 35).
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
33
(1)Otvor pre súpravu
batérií
(2)Indikátor úplného
nabitia
(3) Indikátor nabíjania
(4) Napájací kábel
(5)Otvor pre napájací
kábel
Začíname a základná
obsluha fotoaparátu
V tejto kapitole sa opisujú úvodné kroky pred začiatkom
fotografovania a základná obsluha fotoaparátu.
Pripevnenie dodaného popruhu
(1)
Koniec popruhu prevlečte zospodu
očkom na jeho pripevnenie na
(2)
fotoaparáte. Potom ho prevlečte
(4)
sponou, ako je zobrazené na
obrázku. Zatiahnite popruh, aby
(3)
ste odstránili všetky nenapnuté
miesta, a skontrolujte, či sa zo
spony neuvoľní.
34
Nabíjanie batérie
1
2
3
Zložte ochranný kryt.
zz Zložte ochranný kryt dodaný s batériou.
Vložte batériu.
zz Batériu bezpečne upevnite do nabíjačky
podľa nákresu.
zz Ak chcete batériu vybrať, postupujte
opačne.
Nabite batériu.
zz Pripojte napájací kábel do nabíjačky
batérií a zástrčku zasuňte do elektrickej
zásuvky.
BBNabíjanie sa začne automaticky a
indikátor nabíjania (1) sa rozsvieti
na oranžovo.
BBKeď je batéria úplne nabitá, indikátor
úplného nabitia (2) začne svietiť na
zeleno.
zz Úplné nabitie celkom vybitej batérie trvá približne 2 hodiny pri
izbovej teplote (23 °C). Čas potrebný na nabitie batérie sa výrazne líši
v závislosti od teploty okolitého prostredia a zvyšnej kapacity batérie.
zz Nabíjanie pri nízkych teplotách (5 – 10 °C) z bezpečnostných dôvodov
trvá dlhšie (približne až 4 hodiny).
35
Tipy pri používaní batérie a nabíjačky batérií
zz Batéria pri zakúpení nie je úplne nabitá.
Pred použitím batériu nabite.
zz Batériu nabíjajte deň pred alebo v deň, kedy ju plánujete použiť.
Aj počas skladovania sa nabitá batéria postupne vybíja a po čase stratí
svoju kapacitu.
zz Po nabití batériu vyberte a odpojte nabíjačku od elektrickej
zásuvky.
zz Keď fotoaparát nepoužívate, batériu z neho vyberte.
Ak nepoužívate fotoaparát dlhý čas a necháte v ňom batériu,
v dôsledku priebežného nepatrného vybíjacieho prúdu môže dôjsť
k jej prílišnému vybitiu, a tým zníženiu výdrže. Batériu skladujte
s nasadeným ochranným krytom (súčasť balenia). Uskladnenie
úplne nabitej batérie môže znížiť jej výkon.
zz Nabíjačku batérií je tiež možné používať v iných krajinách.
Nabíjačka batérií je kompatibilná so zdrojom napätia 100 V až 240 V
striedavého prúdu 50/60 Hz. V prípade potreby použite komerčne
dostupný adaptér na pripojenie do elektrickej siete v príslušnej krajine
alebo oblasti. K nabíjačke batérií nepripájajte žiadne prenosné meniče
napätia. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nabíjačky batérií.
zz Ak sa batéria aj po úplnom nabití rýchlo vybije, dosiahla koniec
svojej životnosti.
Skontrolujte stav nabíjania batérie (= 460) a zakúpte si novú batériu.
zz Po odpojení zástrčky nabíjačky sa približne 5 sekúnd nedotýkajte kontaktov
zástrčky.
zz Nenabíjajte inú súpravu batérií ako LP-E17.
zz Súprava batérií LP-E17 je určená len pre produkty značky Canon. Jej použitie
v nekompatibilnej nabíjačke batérií alebo produkte môže mať za následok
nesprávnu funkciu alebo nehody, za ktoré spoločnosť Canon nenesie žiadnu
zodpovednosť.
36
Vloženie a vybratie batérie a karty
Do fotoaparátu vložte úplne nabitú súpravu batérií LP-E17. Vo fotoaparáte
možno použiť pamäťovú kartu SD, SDHC alebo SDXC (predávajú sa
samostatne). Možno použiť aj pamäťové karty SDHC a SDXC s triedou
rýchlosti UHS-I. Zhotovené snímky sa zaznamenávajú na pamäťovú kartu.
zz Uistite sa, že je prepínač ochrany proti zápisu na karte nastavený do hornej
polohy, aby bol na karte možný zápis a mazanie.
Vloženie batérie a karty
(2)
1
(1)
2
Otvorte kryt.
zz Posuňte páčku v smere znázornených
šípok a otvorte kryt.
Vložte batériu.
zz Ako prvú vložte stranu s kontaktmi.
zz Batériu zasuňte tak, aby sa zaistila
na svojom mieste.
(2)
(1)
3
(1)
(2)
Vložte kartu.
zz Podľa nákresu otočte kartu stranou
so štítkom smerom k zadnej
strane fotoaparátu a zasuňte ju do
fotoaparátu, až kým nezaskočí na
miesto.
37
4
Zatvorte kryt.
zZatlačte
z
na kryt, aby zaskočil a zaistil sa.
zz Ak prepnete vypínač do polohy <1>,
na monitore LCD sa zobrazí počet
možných záberov.
zz Keď je kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu už otvorený, postupujte
opatrne, aby ste ho nezatlačili ešte viac dozadu. V opačnom prípade by
sa mohol odlomiť jeho pánt.
zz Počet možných záberov sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity karty,
kvality záznamu snímok, citlivosti ISO a pod.
zz Keď pre položku [z: Release shutter without card/z: Aktivácia
uzávierky bez karty] nastavíte možnosť [Disable/Zakázať], zabránite
snímaniu bez vloženej karty (= 260).
Vybratie batérie a karty
1
(2)
2
(1)
3
Vypínač prepnite do polohy <2>
(= 41).
Otvorte kryt.
zz Uistite sa, že kontrolka prístupu
nesvieti a potom otvorte kryt.
zz Ak sa zobrazuje hlásenie [Saving.../
Ukladanie...], zatvorte kryt.
Vyberte batériu.
zz V smere znázornenom šípkou posuňte
páčku zaistenia batérie a vyberte
batériu.
zz Nezabudnite na batériu nasadiť dodaný
ochranný kryt (= 35). Zabránite tým
skratu.
38
4
5
Vyberte kartu.
zz Kartu jemne zatlačte a potom ju
uvoľnite, čím sa vysunie.
zz Vytiahnite kartu priamo smerom von.
Zatvorte kryt.
zZatlačte
z
na kryt, aby zaskočil a zaistil sa.
zz Keď kontrolka prístupu svieti alebo bliká, znamená to, že snímky sa
zapisujú na kartu, načítavajú alebo vymazávajú z karty, prípadne sa
prenášajú údaje. Neotvárajte kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu.
Keď kontrolka prístupu svieti alebo bliká, nikdy nerobte žiadnu
z nasledujúcich činností. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
obrazových údajov, karty alebo fotoaparátu.
-- Vybratie karty.
-- Vybratie batérie.
-- Trasenie alebo udieranie fotoaparátom.
-- Odpojenie a pripojenie napájacieho kábla (keď sa používa príslušenstvo
napájané z domácej elektrickej zásuvky (predáva sa samostatne, = 461)).
zz Ak karta už obsahuje zaznamenané snímky, číslovanie súborov snímok
nemusí začínať od 0001 (= 265).
zz Ak sa na monitore LCD zobrazí chybová správa týkajúca sa karty,
kartu vyberte a znova zasuňte. Ak chyba pretrváva, použite inú kartu.
V prípade, že je možné preniesť snímky z karty do počítača, preneste všetky
snímky a potom kartu naformátujte pomocou fotoaparátu (= 66). Karta by
sa mala vrátiť do normálneho stavu.
zz Nedotýkajte sa prstami ani kovovými predmetmi kontaktov karty. Kontakty
nevystavujte pôsobeniu prachu ani vody. Ak sa na kontaktoch usadia
nečistoty, môže dôjsť k nesprávnej funkcii kontaktov.
zz Karty MMC (MultiMedia Card) nemožno používať. (Zobrazí sa chyba karty.)
39
Používanie monitora LCD
Po vyklopení monitora LCD môžete nastavovať funkcie ponuky, používať
fotografovanie so živým náhľadom Live View, snímať videozáznamy alebo
prehrávať fotografie a videozáznamy. Môžete zmeniť smer a uhol monitora LCD.
1
2
180°
90°
Vyklopte monitor LCD.
Otočte monitor LCD.
zKeď
z
je monitor LCD vyklopený, môžete ho
otáčať nahor alebo nadol alebo natočiť
o 180° smerom k snímanému objektu.
zz Znázornený uhol je len približný.
175°
3
Otočte ho k sebe.
zz Pri bežnom používaní fotoaparátu majte
monitor LCD natočený k sebe.
zz Monitor LCD otáčajte opatrne. Netlačte na os otáčania (pánt) nadmernou silou.
zz Keď je do konektora na fotoaparáte zapojený kábel, rozsah uhla otáčania
vyklopeného monitora LCD bude obmedzený.
zz Keď fotoaparát nepoužívate, zatvorte monitor LCD tak, aby bol otočený
smerom dovnútra. Tým môžete obrazovku chrániť.
zz Počas fotografovania so živým náhľadom Live View alebo snímania
videozáznamu sa po otočení monitora LCD smerom k snímanému objektu
zobrazí na obrazovke zrkadlový obraz (s prevrátenou pravou a ľavou stranou).
40
Zapnutie napájania
Ak sa pri zapnutí vypínača zobrazí obrazovka nastavenia dátumu/
času/pásma, pozrite si informácie o nastavení dátumu/času/pásma
na str. 43.
<k> :Fotoaparát sa zapne. Môžete
snímať videozáznamy (= 218).
<1> :Fotoaparát sa zapne. Môžete
snímať statické zábery.
<2> :Fotoaparát je vypnutý a nepracuje.
Nastavte vypínač do tejto polohy,
keď fotoaparát nepoužívate.
Automatické čistenie snímača
zz Vždy, keď prepnete vypínač do polohy <1> alebo <2>,
automaticky sa spustí čistenie snímača. (Môže byť počuť tichý zvuk.)
Počas čistenia snímača sa na monitore LCD zobrazí symbol <f>.
zz Dokonca aj počas čistenia snímača môžete stlačením tlačidla spúšte
do polovice (= 50) čistenie zastaviť a ihneď zhotoviť snímku.
zz Pri opakovanom prepnutí vypínača do polôh <1> a <2> krátko po
sebe sa ikona <f> nemusí zobraziť. Je to normálne a neznamená to
poruchu.
Automatické vypnutie
Ak sa fotoaparát dlhšie nepoužíva, napájanie sa automaticky vypne
(z dôvodu úspory energie batérie) po uplynutí času nastaveného v položke
[5: Auto power off/5: Automatické vypnutie] (= 261). Ak chcete
fotoaparát znovu zapnúť, stačí stlačiť tlačidlo spúšte do polovice (= 50).
zz Ak pri zázname snímky na kartu prepnete vypínač do polohy <2>, zobrazí
sa hlásenie [Saving.../Ukladanie...] a fotoaparát sa vypne až po dokončení
zaznamenávania.
41
Indikátor kapacity batérie
Keď je fotoaparát zapnutý, kapacita batérie bude signalizovaná jednou zo
štyroch úrovní.
z:Kapacita batérie je dostatočná.
x:Kapacita batérie je nízka, fotoaparát
však naďalej možno používať.
c:Batéria sa čoskoro vybije.
(bliká)
n:Nabite batériu.
zz Vykonaním ktorejkoľvek z nasledujúcich činností sa batéria vyčerpá skôr:
-- Dlhé stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
-- Časté aktivovanie AF bez nasnímania záberu.
-- Používanie funkcie objektívu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
-- Časté používanie monitora LCD.
-- Používanie funkcie Wi-Fi alebo funkcie Bluetooth.
zz V závislosti od skutočných podmienok snímania sa počet možných záberov
môže znížiť.
zz Prevádzka objektívu je napájaná batériou fotoaparátu. Niektoré objektívy
môžu vyčerpať batériu rýchlejšie ako iné.
zz V ponuke [5: Battery info./5: Informácie o stave batérie] môžete
skontrolovať stav batérie (= 460).
42
Nastavenie dátumu, času
a časového pásma
Keď zapnete napájanie po prvýkrát alebo ak došlo k vynulovaniu dátumu/
času/pásma, zobrazí sa obrazovka nastavenia dátumu/času/pásma. Podľa
nasledujúcich krokov nastavte najskôr časové pásmo. Vo fotoaparáte
nastavte časové pásmo, v ktorom aktuálne žijete, tak, aby ste v prípade, že
budete cestovať, mohli jednoducho zmeniť nastavenie na správne časové
pásmo cieľového miesta a fotoaparát mohol automaticky upraviť dátum/čas.
Upozorňujeme, že dátum/čas zaznamenaných snímok bude vychádzať
z tohto nastavenia dátumu/času. Nastavte preto správny dátum/čas.
1
2
Zobrazte hlavné karty.
zz Stlačením tlačidla <M> zobrazte
hlavné karty.
Na karte [5] vyberte položku [Date/
Time/Zone/Dátum/čas/pásmo].
zz Stlačením tlačidiel <Y> <Z> vyberte
hlavnú kartu [5] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
sekundárnu kartu.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [Date/Time/Zone/Dátum/čas/
pásmo] a stlačte tlačidlo <0>.
3
Nastavte časové pásmo.
zz Predvolené nastavenie je
[London/Londýn].
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Time zone/Časové pásmo]
a stlačte tlačidlo <0>.
43
zz Postupy nastavenia funkcií ponuky sú uvedené na = 59 – = 62.
zz Čas zobrazený v položke [Time zone/Časové pásmo] v kroku č. 3
predstavuje časový rozdiel oproti koordinovanému svetovému času (UTC).
zz Opätovne stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
časové pásmo a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak sa požadované časové pásmo
nenachádza v zozname, stlačte tlačidlo
<M> a v ďalšom kroku toto pásmo
nastavte (na základe časového rozdielu
oproti koordinovanému svetovému
času (UTC)).
zz Ak chcete nastaviť časový rozdiel
oproti UTC, stláčaním tlačidiel <Y>
<Z> vyberte príslušný parameter
(+/-/hodiny/minúty) pre položku
[Time difference/Časový rozdiel].
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku <r>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
(Znova sa zmení na ikonu <s>.)
zz Po zadaní časového pásma alebo
časového rozdielu vyberte pomocou
tlačidiel <Y> <Z> položku [OK]
a potom stlačte tlačidlo <0>.
4
Nastavte dátum a čas.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
číslo.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku <r>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
(Znova sa zmení na ikonu <s>.)
44
5
6
Nastavte letný čas.
zz Nastavte túto možnosť podľa potreby.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Y].
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku <r>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [Z] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Keď je letný čas nastavený na možnosť
[Z], čas nastavený v kroku č. 4 sa
posunie o 1 hodinu dopredu. Ak je
nastavená možnosť [Y], letný čas sa
zruší a čas sa posunie späť o 1 hodinu.
Ukončite nastavenie.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [OK] a stlačte tlačidlo <0>.
BBNastaví sa dátum/čas/pásmo a letný čas
a znova sa zobrazí ponuka.
zz Nastavenie dátumu/času/pásma je možné vynulovať v týchto prípadoch.
V takom prípade nastavte dátum/čas/pásmo znova.
-- Keď sa fotoaparát skladuje bez batérie.
-- Keď sa batéria fotoaparátu vybije.
-- Keď je fotoaparát na dlhší čas vystavený teplotám pod bodom mrazu.
zz Nastavený čas a dátum sa spustia od momentu výberu položky [OK]
v kroku č. 6.
zz Aj keď je položka [5: Auto power off/5: Automatické vypnutie]
nastavená na čas [4 min.] alebo menej, po zobrazení obrazovky [5: Date/
Time/Zone/5: Dátum/čas/pásmo] bude čas do automatického vypnutia
približne 6 minút.
zz Po zmene časového pásma alebo časového rozdielu skontrolujte, či je
nastavený správny dátum a čas.
45
Výber jazyka rozhrania
1
2
Zobrazte hlavné karty.
zz Stlačením tlačidla <M> zobrazte
hlavné karty.
Na karte [5] vyberte položku
[LanguageK/JazykK].
zz Stlačením tlačidiel <Y> <Z> vyberte
hlavnú kartu [5] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
sekundárnu kartu.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [LanguageK/JazykK]
a stlačte tlačidlo <0>.
3
Nastavte požadovaný jazyk.
zz Stlačením krížových tlačidiel <V>
vyberte jazyk a stlačte tlačidlo <0>.
BBJazyk rozhrania sa zmení.
46
Nasadenie a odpojenie objektívu
Fotoaparát je kompatibilný so všetkými objektívmi EF a EF-S značky
Canon. Nemôžete používať objektívy RF ani EF-M.
Nasadenie objektívu
1
(1)
(2)
2
Zložte kryty.
zz Zložte zadný kryt objektívu aj kryt otvoru
pre objektív ich otočením v smere
zobrazených šípok.
Nasaďte objektív.
zz Zarovnajte červenú alebo bielu značku na
objektíve so značkou rovnakej farby na
fotoaparáte. Otočte objektívom v smere
šípky, kým sa s cvaknutím nezaistí.
(1) Biela značka
(2) Červená značka
3
Prepínač režimov zaostrenia na
objektíve prepnite do polohy <AF>.
zz Skratka <AF> znamená automatické
zaostrovanie.
zz Skratka <MF> znamená manuálne
zaostrovanie.
4
Zložte predný kryt objektívu.
Tipy na predchádzanie šmuhám a prachu
zz Výmenu objektívu vykonávajte čo najrýchlejšie a na mieste, kde je čo najmenej prachu.
zz Ak fotoaparát skladujete bez nasadeného objektívu, nezabudnite naň nasadiť
kryt otvoru pre objektív.
zz Pred nasadením odstráňte z krytu otvoru pre objektív prach.
47
Transfokácia
Prstami otočte prstenec
transfokácie na objektíve.
zz Transfokáciu vykonajte ešte pred
zaostrovaním. Otočenie prstenca
transfokácie po dosiahnutí zaostrenia
môže spôsobiť rozostrenie.
Odpojenie objektívu
(3)
Podržte stlačené tlačidlo na
uvoľnenie objektívu a zároveň
otočte objektívom v smere šípky.
(2)
(1)
zz Otočte ho až na doraz a potom ho
odpojte.
zz Na odpojený objektív nasaďte zadný
kryt objektívu.
zz Nepozerajte sa priamo do slnka cez žiaden objektív. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu zraku.
zz Pri nasadzovaní alebo odpájaní objektívu prepnite vypínač fotoaparátu
do polohy <2>.
zz Ak sa počas automatického zaostrovania otáča predná časť objektívu
(zaostrovací prstenec), nedotýkajte sa otáčajúcej sa časti.
zz Zorný uhol
-- Keďže je oblasť snímky menšia ako pri kinofilmovom 35 mm formáte,
zorný uhol nasadeného objektívu bude zodpovedať zornému uhlu objektívu
s približne 1,6-násobne väčšou ohniskovou vzdialenosťou, ako je uvedená.
Oblasť snímky (pribl.) (22,3 x 14,9 mm)
Kinofilmový 35 mm formát (36 x 24 mm)
zz Informácie o používaní objektívu nájdete v návode na používanie objektívu.
48
Základné postupy pri snímaní
Nastavenie ostrosti obrazu v hľadáčiku
Otočte ovládacím prvkom
dioptrického nastavenia.
zz Otáčajte ovládacím prvkom doľava
alebo doprava, tak aby sa body AF
v hľadáčiku zobrazovali ostro.
zz Ak ovládacím prvkom nemožno ľahko
otáčať, odstráňte očnicu (= 464).
zz Ak dioptrické nastavenie fotoaparátu stále nezabezpečí ostrý obraz
v hľadáčiku, odporúča sa použiť korekčné dioptrické šošovky série E
(predávajú sa samostatne).
Držanie fotoaparátu
Ak chcete dosiahnuť ostré snímky, držte fotoaparát stabilne, aby ste
minimalizovali otrasy fotoaparátu.
Vodorovné fotografovanie
Zvislé fotografovanie
(1) Pravou rukou pevne uchopte držadlo fotoaparátu.
(2) Ľavou rukou pridržujte objektív zospodu.
(3) Pravý ukazovák zľahka položte na tlačidlo spúšte.
(4) Ramená a lakte tlačte mierne dopredu.
(5) Stabilnejší postoj dosiahnete, ak jednou nohou mierne predkročíte.
(6) Fotoaparát si priložte k tvári a pozerajte sa cez hľadáčik.
zz Informácie o snímaní počas sledovania monitora LCD nájdete v časti str. 180.
49
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo spúšte pracuje v dvoch krokoch. Tlačidlo spúšte môžete stlačiť do
polovice. Potom ho ďalším pritlačením môžete stlačiť úplne.
Stlačenie do polovice
Aktivuje automatické zaostrovanie
a systém automatického nastavenia
expozície, ktorý nastaví rýchlosť uzávierky
a clonu.
Nastavenie expozície (rýchlosť uzávierky
a clona) sa zobrazí v hľadáčiku.
Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice sa
monitor LCD vypne (= 272).
Úplné stlačenie
Aktivuje uzávierku a zhotoví sa snímka.
Predchádzanie otrasom fotoaparátu
Pohyby fotoaparátu počas jeho držania v ruke v okamihu expozície, sa
označujú ako otrasy fotoaparátu. Môžu spôsobiť neostré zábery. Ak chcete
predísť otrasom fotoaparátu, zapamätajte si nasledujúce informácie:
zz Držte fotoaparát pevne podľa obrázka v časti „Držanie fotoaparátu“
(= 49).
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice, čím sa spustí automatické
zaostrovanie, a potom pomaly stlačte tlačidlo spúšte úplne.
zz Ak okamžite stlačíte tlačidlo spúšte úplne bez toho, aby ste ho najskôr stlačili
do polovice, alebo ak ho stlačíte do polovice a okamžite potom ho stlačíte
úplne, fotoaparátu bude chvíľu trvať, kým zhotoví snímku.
zz Aj pri zobrazení ponuky, prehrávaní snímok alebo zázname záberu sa
môžete okamžite vrátiť k pripravenosti fotografovať stlačením tlačidla spúšte
do polovice.
50
Nastavenie úrovne zobrazenia
na obrazovke
Podľa svojich preferencií môžete nastaviť, ako sa budú informácie
zobrazovať na obrazovke. Nastavenia zmeňte podľa potreby.
1
2
Zobrazte hlavné karty.
zz Stlačením tlačidla <M> zobrazte
hlavné karty.
Vyberte kartu [s].
zz Pomocou krížových tlačidiel <Y>
<Z> vyberte kartu [s] a stlačte
tlačidlo <0>.
Obrazovka snímania
Na obrazovke rýchleho ovládania v režime snímania pomocou hľadáčika
môžete vybrať možnosť [Standard/Štandardné] alebo [Guided/
Asistované] (príjemnejšie zobrazenie). Predvolené nastavenie je
[Guided/Asistované].
1
2
Vyberte položku [Shooting screen/
Obrazovka snímania].
Vyberte spôsob zobrazenia.
51
zz Príklady obrazoviek
<v>: Guided (Asistované)
<v>: Standard (Štandardné)
<f>: Guided (Asistované)
<f>: Standard (Štandardné)
zz Keď je v režimoch Kreatívnej zóny nastavená možnosť [Guided/
Asistované], na obrazovke rýchleho ovládania sa zobrazujú iba funkcie
týkajúce sa nastaveného režimu snímania. Položky, ktoré nemožno nastaviť
na obrazovke rýchleho ovládania po výbere možnosti [Guided/Asistované],
možno nastaviť prostredníctvom obrazovky ponuky (= 60).
52
Zobrazenie ponuky
Môžete vybrať typ zobrazenia [Standard/Štandardné] alebo [Guided/
Asistované]. Ak nastavíte možnosť [Guided/Asistované], po stlačení
tlačidla <M> sa zobrazia opisy hlavnej karty. Ak nastavíte možnosť
[Standard/Štandardné], po stlačení tlačidla <M> prejdete priamo
na obrazovku ponuky. Predvolené nastavenie je [Guided/Asistované].
1
2
(1)
Vyberte položku [Menu display/
Zobrazenie ponuky].
Vyberte typ zobrazenia.
(1) Hlavné karty
zz Pri nastavení [Guided/Asistované] sa nezobrazí karta [9 (My Menu)/
9 (Moja ponuka)]. Ak chcete nastaviť ponuku My Menu (Moja ponuka)
(= 455), zmeňte úroveň zobrazenia ponuky na [Standard/Štandardné].
53
Sprievodca režimom snímania
Pri zmene režimov snímania sa môže zobraziť krátky opis príslušného
režimu snímania. Predvolené nastavenie je [Enable/Povoliť].
1
2
3
4
Vyberte položku [Mode guide/
Sprievodca režimom].
Vyberte položku [Enable/Povoliť].
Otočte otočným voličom režimov.
BBZobrazí sa opis vybratého režimu
snímania.
Stlačte tlačidlo <X>.
BBZobrazí sa zvyšok opisu.
zz Ak chcete sprievodcu režimom vymazať,
stlačte tlačidlo <0>.
zz V režimoch snímania <8> a <v>
sa zobrazí obrazovka výberu režimov
snímania.
54
Sprievodca funkciami
Pri používaní položiek rýchleho ovládania alebo ponuky nastavení môžete
zobraziť stručný opis funkcií a možností (sprievodcu funkciami). Predvolené
nastavenie je [Enable/Povoliť].
1
2
zz Príklady obrazoviek
Obrazovka rýchleho ovládania
(1)
Vyberte položku [Feature guide/
Sprievodca funkciami].
Vyberte položku [Enable/Povoliť].
Obrazovka ponuky
(1) Sprievodca funkciami
(1)
zz Keď ťuknete na opis alebo pokračujete v príslušnej operácii, opis zmizne.
55
Tipy pri snímaní
Tipy pri snímaní sa zobrazia v prípade, že je položka [Shooting screen/
Obrazovka snímania] nastavená na možnosť [Guided/Asistované]
(= 51) a na nastavenie fotoaparátu sa vzťahuje niektorý z nasledujúcich
prípadov. V režimoch Základnej zóny sa tipy pri snímaní zobrazia bez
ohľadu na nastavenie [Shooting screen/Obrazovka snímania].
zz Chcete viac rozmazať pozadie (s najnižšou hodnotou clony nastavenou
v režime <f>).
zz Snímka pravdepodobne bude preexponovaná.
zz Snímka pravdepodobne bude podexponovaná.
zz Fotoaparát pravdepodobne bude podliehať otrasom (iba v režimoch
Základnej zóny).
1
2
3
Ťuknite na oblasť v rámčeku.
BBZobrazia sa tipy pri snímaní.
zz Tipy pri snímaní môžete zobraziť
aj stlačením tlačidla <L>.
Pozrite si tipy pri snímaní.
zz Ťukaním na obrazovku sa môžete
posúvať nahor a nadol.
zz Posúvať sa môžete aj stláčaním
tlačidiel <W> <X>.
Ťuknite na tlačidlo [2].
BBTipy pri snímaní zmiznú a znova sa
zobrazí obrazovka z kroku č. 1.
zz Tipy pri snímaní môžete skryť aj
stlačením tlačidla <0>.
56
Rýchle ovládanie funkcií snímania
Pomocou intuitívneho ovládania môžete priamo vybrať a nastaviť funkcie
snímania zobrazené na monitore LCD. Táto funkcia sa nazýva Rýchle
ovládanie.
1
2
Režimy Základnej zóny
Stlačte tlačidlo <Q>.
BBZobrazí sa obrazovka rýchleho
ovládania.
Nastavte požadované funkcie.
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
vyberte funkciu.
BBZobrazia sa nastavenia vybratej funkcie
a sprievodca funkciami (= 55).
zz Otáčaním voliča <6> zmeňte
nastavenie.
Režimy Kreatívnej zóny
3
Zhotovte snímku.
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím sa
zhotoví snímka.
BBZobrazí sa zhotovená snímka.
zz V krokoch č. 1 a 2 môžete operáciu vykonať aj ťuknutím na monitor LCD
(= 63).
57
Príklad obrazovky rýchleho ovládania
zz Keď je nastavená položka [s: Shooting screen: Guided/
s: Obrazovka snímania: asistované]
(4)
(1)
(5)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(6)
(4)
(5)
(6)
Kompenzácia expozície
Návrat
Režim priebehu snímania
Clona
Funkcia AF
Výber bodu automatického
zaostrenia AF
zz Keď je nastavená položka [s: Shooting screen: Standard/
s: Obrazovka snímania: štandardné]
( 7)
(4)
(8) (9)
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15) (16) (17) (18)
(11) Kompenzácia expozície blesku
Režim snímania*
(12) Režim merania
Kompenzácia expozície/
nastavenie AEB
(13) Kvalita záznamu snímok
(3) Štýl Picture Style
(14) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia
(4) Vyváženie bielej
úrovne osvetlenia)
(5) Funkcia AF
(15) Výber bodu automatického
(6) Návrat
zaostrenia AF
(7) Rýchlosť uzávierky
(16) Korekcia vyváženia bielej
(8) Clona
(17) Režim priebehu snímania
(9) Priorita jasných tónov*
(18) Stupňovanie vyváženia bielej
(10) Citlivosť ISO
* Tieto funkcie nemožno nastaviť pomocou rýchleho ovládania.
(1)
(2)
58
Ovládanie a konfigurácie ponúk
Pomocou ponúk môžete konfigurovať rôzne nastavenia, napríklad kvalitu
záznamu snímok, dátum a čas atď.
(1)
(3)
(4)
(2)
(1)
Tlačidlo <M>
(3)
Tlačidlo <0>
(2)
Monitor LCD
(4)
Krížové tlačidlá <V>
Obrazovka ponuky
Zobrazené karty a položky ponuky sa líšia v závislosti od príslušného
režimu snímania.
Režimy Základnej zóny
Snímanie videozáznamu
Režimy Kreatívnej zóny
(1)
(3)
(2)
59
(1) Sekundárne karty
(2) Položky ponuky
(3) Nastavenia ponuky
Postup nastavovania ponuky
zz Keď je nastavená položka [s: Menu display: Guided/
s: Zobrazenie ponuky: asistované]
(1)
1
2
3
4
5
6
Zobrazte hlavné karty.
zz Keď stlačíte tlačidlo <M>, zobrazia
sa hlavné karty (1) a opis vybratej karty.
Vyberte hlavnú kartu.
zz Každým stlačením tlačidiel <Y> <Z>
na krížových tlačidlách sa prepne
hlavná karta (skupina funkcií).
Zobrazte obrazovku ponuky.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazíte
obrazovku ponuky.
zz Na obrazovku hlavnej karty sa vrátite
stlačením tlačidla <M>.
Vyberte sekundárnu kartu.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
na krížových tlačidlách vyberte
sekundárnu kartu.
Vyberte požadovanú položku.
zz Pomocou krížových tlačidiel <W> <X>
vyberte položku a stlačte
tlačidlo <0>.
Vyberte nastavenie.
zz Pomocou krížových tlačidiel <W> <X>
alebo <Y> <Z> vyberte požadované
nastavenie. (Niektoré nastavenia sa
vyberajú pomocou tlačidiel <W> <X> a
niektoré pomocou tlačidiel <Y> <Z>.)
zz Aktuálne nastavenie je označené
modrou farbou.
60
7
8
Vykonajte nastavenie.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
BBAk zmeníte predvolené nastavenie,
označí sa modrou farbou (k dispozícii
iba pre položky ponuky na karte [z]).
Ukončite nastavenie.
zz Dvojnásobným stlačením tlačidla
<M> sa ukončí ponuka a fotoaparát
bude opäť pripravený na fotografovanie.
zz V kroku č. 2 môžete namiesto krížových tlačidiel použiť aj volič <6> alebo
tlačidlo <B>.
zz Na obrazovku ponuky môžete prejsť aj ťuknutím na možnosť [OK] v kroku č. 3.
zz V krokoch č. 2 až 8 môžete operáciu vykonať aj ťuknutím na monitor LCD
(= 63).
zz Opis funkcií ponuky uvedený v nasledujúcich častiach tohto dokumentu
predpokladá, že je zobrazená obrazovka ponuky.
zz Ak chcete príslušnú operáciu zrušiť, stlačte tlačidlo <M>.
zz Keď je nastavená položka [s: Menu display: Standard/
s: Zobrazenie ponuky: štandardné]
(1)
1
2
Zobrazte obrazovku ponuky.
zz Stlačením tlačidla <M> zobrazte
obrazovku ponuky.
Vyberte kartu.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
hlavnú kartu (1) a sekundárnu kartu.
zz Následné operácie sú rovnaké ako
pre funkciu [s: Menu display:
Guided/s: Zobrazenie ponuky:
asistované]. Pozrite si kroky v časti
„Postup nastavovania ponuky“
(= 60), počnúc krokom č. 5.
zz Ak chcete opustiť nastavenie, jedenkrát
stlačte tlačidlo <M>.
zz V kroku č. 2 môžete namiesto krížových tlačidiel použiť aj volič <6> alebo
tlačidlo <B>. Tlačidlo <B> nemožno používať na sekundárnych kartách.
61
Neaktívne položky ponuky
Príklad: Keď je nastavená funkcia [Multi Shot Noise Reduction/
Redukcia šumu pri viacerých záberoch]
Nemožno nastaviť neaktívne položky
ponuky. Položka ponuky je neaktívna,
ak ju potláča iné nastavenie funkcie.
Funkciu potlačenia zobrazíte výberom
neaktívnej položky ponuky a stlačením
tlačidla <0>.
Ak zrušíte nastavenie funkcie potlačenia,
neaktívna položka ponuky sa bude dať
nastaviť.
zz Pri niektorých neaktívnych položkách ponuky neuvidíte funkciu potlačenia.
zz V ponuke [5: Clear settings/5: Zrušiť nastavenia] môžete výberom
možnosti [Clear all camera settings/Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu]
znovu nastaviť funkcie ponuky na predvolené nastavenia (= 271).
62
Ovládanie fotoaparátu pomocou
dotykovej obrazovky
Fotoaparát môžete ovládať ťukaním na monitor LCD (dotykový panel) prstami.
Ťuknutie
Príklad obrazovky (Rýchle ovládanie)
zz Prstom ťuknite (krátko sa dotknite a
potom nadvihnite prst) na monitor LCD.
zz Ťuknutím môžete vyberať ponuky, ikony
a pod. zobrazené na monitore LCD.
zz Keď napríklad ťuknete na ikonu
[A], zobrazí sa obrazovka rýchleho
ovládania. Ťuknutím na ikonu [2]
sa môžete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku.
Operácie, ktoré možno vykonať ťuknutím na obrazovku
zz Nastavenie funkcií ponuky po stlačení tlačidla <M>
zz Rýchle ovládanie
zz Nastavenie funkcií po stlačení tlačidla <g> alebo <S>
zz Dotykové AF a ovládanie uzávierky dotykom pri fotografovaní so živým
náhľadom Live View
zz Výber bodov AF
zz Nastavenie funkcií pri fotografovaní so živým náhľadom Live View
a snímaní videozáznamu
zz Operácie prehrávania
zz Ak je položka [5: Beep/5: Zvuková signalizácia] nastavená na možnosť
[Touch n/Dotykové ovládanie n], počas dotykového ovládania nezaznie
zvuková signalizácia (= 260).
63
Potiahnutie
Príklad obrazovky (obrazovka ponuky)
zz Dotýkajte sa prstom monitora LCD
a posúvajte ním.
Príklad obrazovky (indikátor rozsahu)
Operácie, ktoré možno vykonať potiahnutím prsta po obrazovke
zz Výber karty alebo položky ponuky po stlačení tlačidla <M>
zz Nastavenie pomocou indikátora rozsahu
zz Rýchle ovládanie
zz Výber bodov AF
zz Nastavenie funkcií pri fotografovaní so živým náhľadom Live View
a snímaní videozáznamu
zz Operácie prehrávania
64
Nastavenie reakcie na dotykové ovládanie
1
Vyberte položku [Touch control/
Dotykové ovládanie].
zz Na karte [5] vyberte položku [Touch
control/Dotykové ovládanie] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte nastavenie reakcie na
dotykové ovládanie.
zz Vyberte požadované nastavenie
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Normálne nastavenie je [Standard/
Štandardné].
zz Nastavenie [Sensitive/Citlivé]
poskytuje lepšiu reakciu dotykovej
obrazovky na dotyk ako nastavenie
[Standard/Štandardné]. Vyskúšajte
obe nastavenia a vyberte si to, ktoré
vám vyhovuje.
zz Ak chcete zakázať dotykové ovládanie,
vyberte možnosť [Disable/Zakázať].
Upozornenia týkajúce sa dotykového ovládania
zz Monitor LCD nie je citlivý na tlak, na ovládanie dotykom preto nepoužívajte
žiadne ostré predmety, napríklad nechty, guľôčkové pero a pod.
zz Na dotykové ovládanie nepoužívajte mokré prsty.
zz Ak je na monitore LCD vlhkosť alebo ak máte mokré prsty, dotyková
obrazovka nemusí reagovať alebo môže dôjsť k poruche. V takom prípade
vypnite napájanie a utrite vlhkosť pomocou handričky.
zz Prilepenie komerčne dostupnej ochrannej fólie alebo nálepky na monitor LCD
môže spomaliť reakciu dotykového ovládania.
zz Ak pri nastavení možnosti [Sensitive/Citlivé] rýchlo použijete dotykové
ovládanie, reakcia dotykového ovládania môže byť horšia.
65
Formátovanie pamäťových kariet
Ak je karta nová alebo bola predtým naformátovaná iným fotoaparátom
alebo počítačom, naformátujte kartu v tomto fotoaparáte.
zz Pri formátovaní karty sa vymažú všetky snímky a údaje uložené na
karte. Odstránia sa aj chránené snímky, preto sa uistite, že neobsahuje
žiadne údaje, ktoré si chcete ponechať. V prípade potreby pred
formátovaním karty snímky a údaje preneste do počítača a pod.
1
Vyberte položku [Format card/
Formátovať kartu].
zz Na karte [5] vyberte položku [Format
card/Formátovať kartu] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Naformátujte kartu.
zz Vyberte možnosť [OK] a stlačte
tlačidlo <0>.
BBKarta sa naformátuje.
BBPo dokončení formátovania sa opäť
zobrazí ponuka.
zz Ak chcete formátovať na nízkej
úrovni, stlačením tlačidla <L> pridajte
začiarknutie <X> k položke [Low level
format/Formátovať na nízkej úrovni]
a vyberte možnosť [OK].
zz Kapacita karty zobrazená na obrazovke formátovania karty môže byť menšia
ako kapacita uvedená na karte.
zz Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT na základe licencie od
spoločnosti Microsoft.
66
ríkaz [Format card/Formátovať kartu] vykonajte
P
v nasledujúcich prípadoch:
zz Karta je nová.
zz Karta bola naformátovaná iným fotoaparátom alebo počítačom.
zz Karta je zaplnená snímkami alebo údajmi.
zz Zobrazuje sa chyba týkajúca sa karty (= 477).
Formátovanie nízkej úrovne
zz Formátovanie nízkej úrovne vykonajte, ak sa rýchlosť zapisovania alebo čítania
z karty zdá byť nízka alebo ak chcete úplne odstrániť údaje na karte.
zz Keďže formátovanie nízkej úrovne naformátuje všetky zaznamenateľné sektory
na karte, trvá o niečo dlhšie ako bežné formátovanie.
zz Formátovanie nízkej úrovne môžete zastaviť výberom položky [Cancel/Zrušiť].
Aj v tomto prípade sa dokončí bežné formátovanie a kartu môžete normálne
používať.
zz Formáty súborov na karte
Karty SD/SDHC sa naformátujú vo formáte FAT32. Karty SDXC sa
naformátujú vo formáte exFAT.
Keď budete snímať videozáznam pomocou karty naformátovanej vo
formáte exFAT, videozáznam sa nahrá do jedného súboru (a nerozdelí
sa do viacerých súborov) aj vtedy, ak bude väčší ako 4 GB. (Veľkosť
videozáznamu presiahne 4 GB.)
zz Ak naformátujete kartu SDXC pomocou tohto fotoaparátu a potom ju vložíte
do iného fotoaparátu, môže sa zobraziť chyba a karta sa nemusí dať viac
použiť. Niektoré počítačové operačné systémy alebo čítačky pamäťových
kariet nemusia rozpoznať kartu naformátovanú vo formáte exFAT.
zz Pri formátovaní karty alebo vymazaní údajov sa menia iba údaje o správe
súborov. Konkrétne údaje sa nevymažú úplne. Majte to na pamäti pri predaji
alebo likvidácii karty. Pri likvidácii karty vykonajte formátovanie nízkej úrovne
alebo kartu fyzicky zničte, aby sa predišlo úniku osobných údajov.
67
Prepínanie zobrazenia
na monitore LCD
Na monitore LCD sa môže zobrazovať obrazovka rýchleho ovládania,
obrazovka ponuky, zhotovené snímky a pod.
zz Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí
obrazovka rýchleho ovládania.
Pomocou nej môžete skontrolovať
aktuálne nastavenia funkcií snímania.
zz Pri stlačení tlačidla spúšte do
polovice sa zobrazenie vypne.
Keď uvoľníte tlačidlo spúšte,
zobrazenie sa zapne.
zz Zobrazenie môžete vypnúť aj stlačením
tlačidla <U>. Opätovným stlačením
tohto tlačidla zobrazenie zapnete.
Funkcie ponuky
zz Zobrazí sa pri stlačení
tlačidla <M>. Opätovným
stlačením tlačidla sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
Zhotovená snímka
zz Zobrazí sa pri stlačení
tlačidla <x>. Opätovným
stlačením tlačidla sa vrátite
na predchádzajúcu obrazovku.
zz Môžete nastaviť možnosť [5: Screen off/on btn/5: Tlačidlo vypnutia/zapnutia
obrazovky], aby sa monitor LCD neustále nevypínal a nezapínal (= 272).
zz Hoci sa zobrazuje obrazovka ponuky alebo zhotovená snímka, stlačením
tlačidla spúšte môžete okamžite zhotoviť snímku.
zz Zobrazenie môžete vypnúť aj stlačením tlačidla <B>. Opätovným
stlačením tohto tlačidla zobrazenie zapnete.
68
Základné postupy
pri zhotovovaní
a prehrávaní snímok
Táto kapitola opisuje, ako používať režimy Základnej zóny
na otočnom voliči režimov na dosiahnutie čo najlepších
výsledkov a ako prehrávať snímky.
V režimoch Základnej zóny stačí fotoaparát namieriť a stlačiť
tlačidlo spúšte. Fotoaparát nastaví všetko automaticky. Keďže
nemôžete meniť pokročilé nastavenia funkcií snímania, môžete
si fotografovanie vychutnávať bez obáv z nekvalitných snímok
v dôsledku nesprávnej obsluhy fotoaparátu.
zz Pred snímaním v režime <8> alebo <v>
Keď je monitor LCD vypnutý, stlačením tlačidla <Q> (= 78,
= 93) môžete pred snímaním skontrolovať nastavený režim
snímania.
* <8>: Špeciálna scéna
* <v>: Kreatívne filtre
69
Plnoautomatické snímanie
(Automatický režim s inteligentným
nastavením scény)
<A> je plnoautomatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu
a automaticky použije optimálne nastavenia. Tiež dokáže automaticky
nastaviť zaostrenie na statický alebo pohybujúci sa objekt tak, že rozpozná
pohyb objektu (= 74).
1
2
Otočný volič režimov nastavte do
polohy <A>.
Zacieľte bod AF na snímaný objekt.
zz Na zaostrenie sa použijú všetky
body AF (1) a fotoaparát zaostrí
na najbližší objekt.
zz Zamierením stredného bodu AF
na objekt sa zaostrovanie uľahčí.
(1)
70
3
Zaostrite na objekt.
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
Pri zaostrovaní sa budú pohybovať
optické prvky objektívu.
BBPo zaostrení bodka vo vnútri bodu AF,
ktorý dosiahol zaostrenie, krátko blikne
načerveno. Súčasne zaznie zvuková
signalizácia a rozsvieti sa ukazovateľ
zaostrenia <o> (1) v hľadáčiku.
zz V prípade potreby nadvihnite blesk
prstami.
(1)
4
Zhotovte snímku.
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím sa
zhotoví snímka.
BBZhotovená snímka sa zobrazí približne
na 2 sekundy na monitore LCD.
zz Po dokončení snímania zatlačte
zabudovaný blesk nadol prstami.
zz Pred vyklopením blesku odpojte všetko príslušenstvo pripojené k pätici na
príslušenstvo.
zz Ak sa v kroku č. 1 zobrazí opis režimu snímania, stlačením tlačidla <0>
ho skryte (= 54).
zz V režime <A> budú farby vyzerať pôsobivejšie pri scénach v prírode,
exteriéroch a pri západe slnka. Ak nedosahujete požadované farebné tóny,
zmeňte režim na režim Kreatívnej zóny, vyberte štýl Picture Style iný ako
<D> a potom snímajte znova (= 121).
71
Najčastejšie otázky
zz Ukazovateľ zaostrenia <o> bliká a zaostrenie sa nedosiahlo.
-- Zamierte bod AF na miesto s dobrým kontrastom a stlačte tlačidlo
spúšte do polovice (= 50).
-- Ak ste príliš blízko objektu, vzdiaľte sa a skúste to znova.
-- Vyberte bod AF, ktorý je najbližšie k miestu, na ktoré chcete zaostriť
(= 108). Predvolené nastavenie je automatický výber AF.
zz Rozsvieti sa viacero bodov AF súčasne.
Dosiahlo sa zaostrenie vo všetkých týchto bodoch, ktoré blikajú
načerveno. Ak sa rozsvieti bod AF zameraný na cieľový objekt,
môžete nasnímať záber.
zz Zvuková signalizácia naďalej potichu znie. (Ukazovateľ zaostrenia
<o> sa nerozsvieti.)
Znamená to, že fotoaparát priebežne zaostruje na pohybujúci sa objekt.
(Ukazovateľ zaostrenia <o> sa nerozsvieti.) Môžete nasnímať ostré
zábery pohybujúceho sa objektu.
V tomto prípade nemožno použiť uzamknutie zaostrenia (= 74).
zz Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa na objekt nezaostrí.
Ak je prepínač režimu zaostrenia na objektíve nastavený do
polohy <MF> (manuálne zaostrovanie), nastavte ho do polohy <AF>
(automatické zaostrovanie).
zz Blesk sa spustil aj napriek tomu, že denné svetlo malo
postačujúcu úroveň.
Pri objekte v protisvetle sa môže spustiť blesk, aby pomohol osvetliť
tmavé časti objektu. Ak chcete zabrániť spusteniu zabudovaného
blesku, zatlačte ho nadol prstami.
zz Zabudovaný blesk sa spustil a výsledná snímka je veľmi svetlá.
Odstúpte ďalej od snímaného objektu a nasnímajte záber. Ak je pri
snímaní s bleskom objekt príliš blízko pri fotoaparáte, snímka môže
byť veľmi svetlá (preexponovanie).
zz Pri nízkej hladine osvetlenia zabudovaný blesk spustí sériu
zábleskov.
Stlačením tlačidla spúšte do polovice môže zabudovaný blesk spustiť
sériu zábleskov, aby vám pomohol automaticky zaostriť. Táto funkcia
sa nazýva pomocný lúč AF. Jeho účinný dosah je približne 4 metre.
Upozorňujeme, že zabudovaný blesk vydá pri sériovom spustení zvuk.
Je to normálne a neznamená to poruchu.
72
zz Po použití blesku je spodná časť snímky neprirodzene tmavá.
Objekt bol príliš blízko fotoaparátu a tieň vytvorený telom objektívu
sa zaznamenal v snímke. Odstúpte ďalej od snímaného objektu a
nasnímajte záber. Ak je na objektíve nasadená slnečná clona, pred
snímaním s bleskom ju zložte.
73
Techniky plnoautomatického
snímania (Automatický režim
s inteligentným nastavením scény)
Zmena kompozície záberu
V závislosti od scény úprava polohy snímaného objektu doľava alebo doprava,
aby ste vytvorili vyvážené pozadie, povedie k snímke s dobrou perspektívou.
Stlačením tlačidla spúšte do polovice v režime <A> s cieľom zaostriť
na statický objekt uzamknete zaostrenie na príslušnom objekte. Zmeňte
kompozíciu záberu a pritom držte tlačidlo spúšte stlačené do polovice,
potom úplným stlačením tlačidla spúšte zhotovte snímku. Táto funkcia sa
nazýva „uzamknutie zaostrenia“. Uzamknutie zaostrenia je možné použiť
aj v ostatných režimoch Základnej zóny (okrem režimov <8: 5C>).
Fotografovanie pohybujúceho sa objektu
Ak sa objekt v režime <A> počas zaostrenia alebo po ňom pohybuje
(vzdialenosť k fotoaparátu sa mení), pomocou funkcie Inteligentné AFServo sa bude na objekt priebežne zaostrovať. (Zvuková signalizácia bude
naďalej potichu znieť.) Kým bude bod AF umiestnený na objekte a budete
držať tlačidlo spúšte stlačené do polovice, bude sa priebežne zaostrovať.
V rozhodujúcom momente úplne stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte záber.
74
Fotografovanie so živým náhľadom Live View
Pri fotografovaní môžete sledovať obraz na monitore LCD. Táto funkcia sa
nazýva „fotografovanie so živým náhľadom Live View“ (Live View – živý
náhľad). Podrobnosti nájdete na str. 180.
1
Na monitore LCD zobrazte obraz
živého náhľadu Live View.
zz Stlačte tlačidlo <A>.
BBNa monitore LCD sa zobrazí obraz
živého náhľadu Live View.
2
3
Zaostrite na objekt.
zz Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do
polovice.
BBPo dosiahnutí zaostrenia sa bod AF
zobrazí nazeleno a zaznie zvuková
signalizácia.
Zhotovte snímku.
zz Úplne stlačte tlačidlo spúšte.
BBSnímka je zhotovená a zobrazí sa
na monitore LCD.
BBPo ukončení prehrávania sa
fotoaparát automaticky vráti do režimu
fotografovania so živým náhľadom
Live View.
zz Stlačením tlačidla <A> ukončite
fotografovanie so živým náhľadom
Live View.
Monitor LCD môžete tiež otočiť v rôznych uhloch (= 40).
Normálny uhol
Nízky uhol
75
Vysoký uhol
Snímanie s použitými efektmi (kreatívny asistent)
1
Stlačte tlačidlo <Q>.
zz Pri snímaní pomocou hľadáčika vyberte
položku [Creative Assist/Kreatívny
asistent] pomocou tlačidiel <Y> <Z>
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pri fotografovaní so živým náhľadom
Live View si prečítajte správu a vyberte
možnosť [OK].
2
3
Vyberte efekt.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
efekt a stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte úroveň efektu a ďalšie
podrobnosti.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> ho
nastavte a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete nastavenie obnoviť, stlačte
tlačidlo <A> a vyberte položku [OK].
Efekty kreatívneho asistenta
zz [ ] Preset (Prednastavené)
Vyberte jeden z prednastavených efektov.
Efekty [Saturation/Sýtosť], [Color tone 1/Farebný tón 1] a [Color
tone 2/Farebný tón 2] nie sú dostupné v režime [B&W/Čiernobielo].
] Background blur (Rozostrenie pozadia)
zz [
Upravte rozostrenie pozadia. Výberom vyšších hodnôt budú pozadia
ostrejšie. Ak chcete pozadie rozostriť, vyberte nižšie hodnoty. Možnosť
[AUTO] upraví rozostrenie pozadia tak, aby zodpovedalo jasu.
V závislosti od svetelnosti objektívu (clonového čísla) nemusia
byť niektoré pozície k dispozícii.
76
zz [ ] Brightness (Jas)
Upravte jas snímky.
zz [ ] Contrast (Kontrast)
Upravte kontrast.
zz [ ] Saturation (Sýtosť)
Upravte sýtosť farieb.
] Color tone 1 (Farebný tón 1)
zz [
Upravte jantárový/modrý farebný tón.
] Color tone 2 (Farebný tón 2)
zz [
Upravte zelený/purpurový farebný tón.
zz [ ] Monochrome (Monochromatické)
Nastavte tónovací efekt pre monochromatické snímanie. Ak nastavíte
možnosť [Off/Vyp.], budete snímať farebne. Efekty [Saturation/
Sýtosť], [Color tone 1/Farebný tón 1] a [Color tone 2/Farebný
tón 2] sú k dispozícii len s možnosťou [Off/Vyp.].
zz Pri použití blesku nie je k dispozícii položka [Background blur/Rozostrenie
pozadia].
zz Tieto nastavenia sa obnovia po zmene režimu snímania alebo posunutí
vypínača do polohy <2>. Ak chcete nastavenia uložiť, nastavte položku
[z: Retain Creative Assist data/z: Zachovať údaje kreatívneho
asistenta] na možnosť [Enable/Povoliť].
zz Ak zmeníte nastavenia s položkou [z: Retain Creative Assist data/
z: Zachovať údaje kreatívneho asistenta] nastavenou na možnosť
[Enable/Povoliť], v ľavom dolnom rohu hľadáčika sa zobrazí ikona <i>.
Uloženie efektov
Ak chcete vo fotoaparáte uložiť aktuálne nastavenie, na obrazovke
nastavenia kreatívneho asistenta stlačte tlačidlo <B> a vyberte možnosť
[OK]. S názvom [USER*] môžete uložiť až tri predvoľby. Po uložení troch
predvolieb sa musí existujúca predvoľba [USER*] prepísať, aby sa mohla
uložiť nová.
77
Režim špeciálnej scény
Keď vyberiete režim snímania pre určitý objekt alebo scénu, fotoaparát
automaticky vyberie vhodné nastavenia.
* <8> znamená Špeciálna scéna.
1
2
3
Otočný volič režimov nastavte do
polohy <8>.
Stlačte tlačidlo <Q>.
Vyberte režim snímania.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
požadovaný režim snímania a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Vyberať môžete aj otáčaním
voličom <6>.
Režimy snímania dostupné v režime
Režim snímania
2 Portrait (Portrét)
Strana
Režim snímania
Strana
4 Close-up (Záber zblízka) = 85
= 79
Smooth skin (Jemné
= 80
pleťové tóny)
Group Photo
q
(Skupinová fotografia) = 81
P
E
3 Landscape (Krajina)
= 82
5 Sports (Šport)
= 83
C Kids (Deti)
= 84
Food (Jedlo)
x Svetlo sviečky
= 86
= 87
Night Portrait (Nočný
6
= 88
portrét)
Handheld Night Scene
F
(Nočná scéna bez statívu) = 89
HDR Backlight Control
G (Ovládanie snímania
= 90
v protisvetle HDR)
78
Fotografovanie portrétov
Režim <2> (Portrét) spôsobí rozostrenie pozadia, čím zvýrazní
fotografovanú osobu. Tiež spôsobí, že tóny farby pleti a vlasy budú
vyzerať jemnejšie.
Tipy pri snímaní
zz Vyberte miesto, kde je vzdialenosť medzi objektom a pozadím
najväčšia.
Čím väčšia je vzdialenosť medzi snímaným objektom a pozadím,
tým viac bude pozadie rozostrené. Objekt bude tiež výraznejší na
jednoduchom, tmavom pozadí.
zz Použite teleobjektív.
Ak používate objektív so zoomom, použite telefotografický rozsah
tak, aby ste rámec obrazu vyplnili snímanou osobou od pása nahor.
V prípade potreby sa k snímanej osobe priblížte.
zz Zaostrite na tvár.
Overte, či sa bod AF pokrývajúci tvár rozsvieti. Pri záberoch tváre
zblízka zaostrite na oči.
zz Predvolené nastavenie je <i> (Sériové snímanie). Ak podržíte stlačené
tlačidlo spúšte, môžete snímať nepretržite, aby ste zachytili zmeny výrazu
tváre a pózy objektu.
79
Fotografovanie portrétov s jemným
pleťovým tónom
Režim <E> (Jemné pleťové tóny) používajte na to, aby pokožka na
portrétoch vyzerala atraktívnejšie. Snímky sa spracujú, aby pokožka
vyzerala jemnejšie.
Tipy pri snímaní
zz Upravte veľkosť tváre.
Okolo hlavných objektov rozpoznaných kvôli vytvoreniu jemných
pleťových tónov sa zobrazia rámy.
Ak chcete dosiahnuť účinnejšie vytvorenie jemných pleťových tónov,
môžete upraviť veľkosť tak, aby sa rám zobrazoval na tvári objektu.
zz Zaostrite na tvár.
Overte, či sa bod AF pokrývajúci tvár rozsvieti. Pri záberoch tváre
zblízka zaostrite na oči.
zz V závislosti od podmienok snímania sa môžu upraviť aj iné oblasti než len
pokožka ľudí.
zz Pri snímaní pomocou hľadáčika proti svetlým pozadiam alebo v podobných
situáciách sa pokožka nemusí zjemniť podľa očakávania a tváre môžu
vyzerať príliš tmavé. V takom prípade upravte položku [Brightness/Jas]
alebo prepnite na fotografovanie so živým náhľadom Live View.
80
Snímanie skupinových fotografií
Pomocou režimu <q> (Skupinová fotografia) snímajte skupinové
fotografie. Môžete zhotoviť snímku, na ktorej budú zaostrené osoby
vpredu aj vzadu.
Tipy pri snímaní
zz Použite širokouhlý teleobjektív.
Keď používate objektív so zoomom, použite širokouhlý rozsah, aby sa
dalo ľahko zaostriť na všetky osoby v skupine naraz – od predného
radu po zadný. Ak bude vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektmi
malá (takže v zábere budú celé telá objektov), zväčší sa rozsah
zaostrenia do hĺbky.
zz Nasnímajte viacero záberov skupiny.
Odporúča sa nasnímať viacero fotografií v prípade, že niektoré osoby
zatvoria oči.
zz Pozrite si upozornenia na str. 91.
zz Pri snímaní v interiéri alebo pri slabom osvetlení držte fotoaparát pevne alebo
použite statív, aby ste predišli otrasom fotoaparátu.
zz Jas snímky môžete upraviť pomocou položky [Brightness/Jas].
81
Fotografovanie krajiny
Režim <3> (Krajina) použite vtedy, keď fotografujete širokú scenériu
alebo keď chcete, aby boli všetky objekty, od blízkych až po tie vzdialené,
zaostrené. Pre živé modré a zelené odtiene a veľmi ostré a výrazné snímky.
Tipy pri snímaní
zz Pri objektíve so zoomom použite širokouhlý rozsah.
Keď používate objektív so zoomom, nastavte širokouhlý rozsah,
aby boli zaostrené blízke aj vzdialené objekty. Krajine to tiež dodá
priestorovosť.
zz Fotografovanie nočných scén.
Režim <3> je vhodný aj na snímanie nočných scén, pretože je pri
ňom vypnutý zabudovaný blesk. Ak chcete predísť otrasom fotoaparátu
pri fotografovaní nočných scén, použite statív.
zz Zabudovaný blesk sa nespustí ani pri protisvetle alebo slabom svetle.
82
Fotografovanie pohyblivých objektov
Režim <5> (Šport) použite, ak chcete fotografovať pohybujúci sa objekt,
či už je to bežiaca osoba, alebo idúci automobil.
Tipy pri snímaní
zz Použite teleobjektív.
Na fotografovanie z väčšej vzdialenosti sa odporúča použiť teleobjektív.
zz Na zaostrovanie použite stredný bod AF.
Ak chcete vykonať automatické zaostrovanie, zamierte stredný bod AF
na objekt a stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Počas automatického
zaostrovania bude signalizácia aj naďalej potichu znieť. Ak nebude
možné dosiahnuť zaostrenie, ukazovateľ zaostrenia <o> bude blikať.
Predvolené nastavenie je <i> (Sériové snímanie). V rozhodujúcom
momente úplne stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte záber. Ak podržíte
stlačené tlačidlo spúšte, môžete snímať nepretržite a súčasne
automaticky zaostrovať, aby ste zachytili zmeny pohybu objektu.
zz Zabudovaný blesk sa nespustí ani pri protisvetle alebo slabom svetle.
zz Pri nízkej hladine osvetlenia a pravdepodobnosti vzniku otrasov fotoaparátu
bude rýchlosť uzávierky zobrazená vľavo dole v hľadáčiku blikať.
Držte fotoaparát stabilne a zhotovte snímku.
zz Ak používate externý blesk Speedlite, tento blesk sa spustí.
83
Fotografovanie detí
Keď chcete priebežne zaostrovať a fotografovať pobehujúce deti, použite
režim <C> (Deti). Tóny farby pleti budú vyzerať zdravo.
Tipy pri snímaní
zz Na zaostrovanie použite stredný bod AF.
Ak chcete vykonať automatické zaostrovanie, zamierte stredný bod AF
na objekt a stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Počas automatického
zaostrovania bude signalizácia aj naďalej potichu znieť. Ak nebude
možné dosiahnuť zaostrenie, ukazovateľ zaostrenia <o> bude blikať.
zz Použite sériové snímanie.
Predvolené nastavenie je <i> (Sériové snímanie). V rozhodujúcom
momente úplne stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte záber. Ak podržíte
stlačené tlačidlo spúšte, môžete snímať nepretržite a súčasne
automaticky zaostrovať, aby ste zachytili zmeny výrazu tváre
a pohyb objektu.
zz Počas nabíjania blesku sa v hľadáčiku zobrazuje správa „buSy“
a fotografovanie nie je možné. Zhotovte snímku, keď sa táto správa
prestane zobrazovať.
zz Pozrite si upozornenia na str. 91.
84
Fotografovanie záberov zblízka
Ak chcete fotografovať kvety alebo malé predmety zblízka, použite režim
<4> (Záber zblízka). Ak chcete, aby malé predmety vyzerali oveľa väčšie,
použite makroobjektív (predáva sa samostatne).
Tipy pri snímaní
zz Použite jednoduché pozadie.
Jednoduché pozadie umožní lepšie vyniknúť malým predmetom,
napríklad kvetom a pod.
zz Čo najviac sa priblížte k snímanému objektu.
Skontrolujte, akú má objektív minimálnu zaostrovaciu vzdialenosť.
Na niektorých objektívoch je označenie, napríklad <0.25m/0.8ft>.
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť objektívu sa meria od značky
<V> (rovina zaostrenia) na vrchnej strane fotoaparátu po príslušný
objekt. Ak ste príliš blízko k objektu a nie je možné dosiahnuť
zaostrenie, ukazovateľ zaostrenia <o> bude blikať.
Ak sa použije zabudovaný blesk a spodná časť snímky je neprirodzene
tmavá, vzdiaľte sa od snímaného objektu a skúste to znova.
zz Pri objektíve so zoomom použite telefotografický rozsah.
Keď používate objektív so zoomom, použitím najväčšieho priblíženia
bude objekt vyzerať väčší.
85
Fotografovanie jedla
Pri snímaní jedla použite režim <P> (Jedlo). Fotografia bude vyzerať jasne
a lákavo. Tiež sa v závislosti od zdroja svetla potlačí červenkastý nádych na
snímkach zhotovených pri žiarovkovom svetle atď.
Tipy pri snímaní
zz Zmeňte farebný tón.
Môžete zmeniť položku [Color tone/Farebný tón]. Ak chcete zvýrazniť
červenkastý nádych jedla, nastavte ju smerom k možnosti [Warm/
Teplý]. Ak je vzhľad príliš červený, nastavte ju smerom k možnosti
[Cool/Chladný].
zz Nepoužívajte blesk.
Pri použití blesku môže prípadný odraz svetla od taniera alebo jedla
spôsobiť neprirodzené tiene. Odporúča sa snímanie bez blesku, ale
pri slabom osvetlení dávajte pozor na otrasy fotoaparátu.
zz Keďže vám tento režim umožňuje snímať jedlo v lákavých farebných tónoch,
pri fotografovaní osôb môže vzniknúť nevhodný odtieň pokožky.
zz Teplý farebný odtieň objektov môže vyblednúť.
zz Keď sú na obrazovke viaceré zdroje svetla, teplý farebný nádych snímky sa
nemusí redukovať.
zz V prípade použitia blesku sa položka [Color tone/Farebný tón] prepne na
štandardné nastavenie.
86
Fotografovanie portrétov pri svetle
sviečok
Pri fotografovaní osoby osvetlenej sviečkou použite režim <x> (Svetlo
sviečky). Atmosféra svetla sviečky sa odrazí na farebných odtieňoch snímky.
Tipy pri snímaní
zz Na zaostrovanie použite stredný bod AF.
Namierte stredný bod AF v hľadáčiku na snímanú osobu a snímajte.
zz Ak číselné zobrazenie (rýchlosť uzávierky) v hľadáčiku bliká,
dbajte na to, aby ste predišli otrasom fotoaparátu.
Pri nízkej hladine osvetlenia bude rýchlosť uzávierky zobrazená v hľadáčiku
blikať. Fotoaparát držte stabilne alebo použite statív. Keď používate objektív
so zoomom, môžete obmedziť rozostrenie spôsobené otrasmi fotoaparátu
nastavením širokouhlého rozsahu objektívu.
zz Zmeňte farebný tón.
Môžete zmeniť položku [Color tone/Farebný tón]. Ak chcete zvýrazniť
červenkastý nádych svetla sviečky, nastavte ju smerom k možnosti
[Warm/Teplý]. Ak je vzhľad príliš červený, nastavte ju smerom
k možnosti [Cool/Chladný].
zz Nedá sa použiť fotografovanie so živým náhľadom Live View.
zz Hoci nemožno použiť fotografovanie s bleskom, odporúča sa vysunúť blesk
vopred, aby sa mohol rozsvietiť pomocný lúč AF (= 167).
87
Fotografovanie nočných portrétov
(pomocou statívu)
Ak chcete fotografovať ľudí v noci a získať prirodzene vyzerajúcu nočnú
scénu v pozadí, použite režim <6> (Nočný portrét). Odporúča sa používať
statív.
Tipy pri snímaní
zz Použite širokouhlý objektív a statív.
Keď používate objektív so zoomom, použite širokouhlý rozsah na
získanie širokého nočného obzoru. Keďže je pri snímaní z ruky
pravdepodobnejší vznik otrasov fotoaparátu, použite statív.
zz Skontrolujte jas snímaného objektu.
Pri slabom osvetlení vytvoríte lepšie zábery ľudí pomocou blesku.
Zhotovenú snímku sa odporúča prehrať na mieste a skontrolovať
jej jas. Ak snímaná osoba vyzerá tmavá, prejdite bližšie a zopakujte
snímanie.
zz Snímajte aj v iných režimoch snímania.
Keďže je pri nočných záberoch pravdepodobnejší vznik otrasov
fotoaparátu, odporúča sa fotografovať aj v režime <A> a <F>.
zz Požiadajte snímané osoby, aby sa nehýbali ani po spustení blesku.
zz Pozrite si upozornenia na str. 91.
88
Fotografovanie nočných scén
(bez statívu)
Najlepšie výsledky pri snímaní nočnej scény dosiahnete pri použití statívu.
V režime <F> (Nočná scéna bez statívu) však môžete snímať nočné
scény, aj keď držíte fotoaparát v ruke. V tomto režime snímania sa pre
každú snímku zhotovia štyri zábery za sebou a zaznamená sa výsledná
snímka s obmedzeným vplyvom otrasov fotoaparátu.
Tipy pri snímaní
zz Držte fotoaparát pevne.
Počas snímania držte fotoaparát pevne a stabilne. V tomto režime sa
štyri zábery zarovnajú a zlúčia do jednej snímky. Ak je ktorýkoľvek zo
štyroch záberov výrazne posunutý v dôsledku otrasov fotoaparátu,
zábery sa nemusia správne zlúčiť do výslednej snímky.
zz Ak chcete snímať zábery s ľuďmi, použite blesk.
Pred zábermi s ľuďmi vysuňte zabudovaný blesk prstami. Pri prvom
zábere sa použije blesk, aby sa nasnímal kvalitný portrét. Požiadajte
osobu, aby sa nehýbala, kým sa nenasnímajú všetky štyri zábery za
sebou.
zz V porovnaní s inými režimami snímania bude rozsah pri snímaní menší.
zz Pozrite si upozornenia na = 91 – = 92.
89
Fotografovanie scén v protisvetle
Pri snímaní scény, na ktorej sa nachádzajú svetlé aj tmavé oblasti, použite
režim <G> (Ovládanie snímania v protisvetle HDR). Pri zhotovovaní
jednej snímky sa v tomto režime nasnímajú tri zábery za sebou s rôznou
expozíciou. Výsledkom je jedna snímka so širokým tónovým rozsahom,
na ktorej sú minimalizované tmavé oblasti spôsobené protisvetlom.
Tipy pri snímaní
zz Držte fotoaparát pevne.
Počas snímania držte fotoaparát pevne a stabilne. V tomto režime sa
tri zábery zarovnajú a zlúčia do jednej snímky. Ak je ktorýkoľvek z troch
záberov výrazne posunutý v dôsledku otrasov fotoaparátu, zábery sa
nemusia správne zlúčiť do výslednej snímky.
zz V porovnaní s inými režimami snímania bude rozsah pri snímaní menší.
zz Hoci nemožno použiť fotografovanie s bleskom, odporúča sa vysunúť blesk
vopred, aby sa mohol rozsvietiť pomocný lúč AF (= 167).
zz Pozrite si upozornenia na = 91 – = 92.
zz Skratka HDR označuje výraz High Dynamic Range – vysoký dynamický
rozsah.
90
Upozornenia týkajúce sa režimu <q> Skupinová fotografia
zz Keďže sa používa korekcia skreslenia, fotoaparát zaznamenáva užšiu
oblasť snímky ako vidíte v hľadáčiku. (Periféria snímky bude mierne orezaná
a rozlíšenie sa javí mierne znížené.) Pri fotografovaní so živým náhľadom
Live View sa navyše zorný uhol mierne zmení.
Upozornenia týkajúce sa režimu <C> Deti
zz Ak sa počas fotografovania so živým náhľadom Live View aktivuje pri
sériovom snímaní blesk, rýchlosť sériového snímania sa zníži. Aj v prípade,
že sa blesk neaktivuje pri nasledujúcich záberoch v sérii, snímanie sa napriek
tomu uskutoční so zníženou rýchlosťou sériového snímania.
Upozornenia týkajúce sa režimov <6> Nočný portrét a <F> Nočná
scéna bez statívu
zz Počas fotografovania so živým náhľadom Live View môže byť náročné
zaostriť na bodové zdroje svetla, ktoré možno napríklad nájsť v nočnej scéne.
V takom prípade nastavte prepínač režimov zaostrenia na objektíve do
polohy <MF> a zaostrite manuálne.
zz Zobrazený živý náhľad Live View nebude úplne rovnaký ako na skutočnej
zhotovenej snímke.
Upozornenia týkajúce sa režimu <6> Nočný portrét
zz Počas fotografovania so živým náhľadom Live View môže byť náročné
zaostriť, ak je tvár snímanej osoby tmavá. V takom prípade nastavte prepínač
režimov zaostrenia na objektíve do polohy <MF> a zaostrite manuálne.
Upozornenia týkajúce sa režimov <F> (Nočná scéna bez statívu)
a <G> (Ovládanie snímania v protisvetle HDR)
zz Kvalitu snímky RAW nemožno nastaviť.
zz Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho
pohybu alebo môže byť oblasť okolo snímaného objektu tmavá.
zz Zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich sa vzoroch
(mriežky, pruhy a pod.), nevýrazných snímkach, snímkach s jedným
prevažujúcim tónom alebo pri výrazne posunutých snímkach v dôsledku
otrasov fotoaparátu.
zz Záznam snímok na kartu chvíľu trvá, keďže po nasnímaní prebieha zlúčenie
snímok. Počas spracovania snímok sa v hľadáčiku zobrazí správa „buSy“
a ďalšiu snímku možno zhotoviť až po dokončení spracovania.
91
Upozornenia týkajúce sa režimu <F> Nočná scéna bez statívu
zz Ak je pri fotografovaní s bleskom objekt príliš blízko fotoaparátu, výsledná
snímka môže byť extrémne svetlá (preexponovaná).
zz Ak pri fotografovaní s bleskom snímate nočnú scénu s obmedzeným
osvetlením, zábery sa nemusia správne zarovnať. Výsledkom môže byť
rozmazaná snímka.
zz Ak pri fotografovaní s bleskom je snímaná osoba blízko k pozadiu, ktoré je
tiež osvetlené bleskom, zábery sa nemusia správne zarovnať. Výsledkom
môže byť rozmazaná snímka. Môžu sa objaviť aj neprirodzené tiene
a nevhodné farby.
zz Uhol zábleskového pokrytia s externým bleskom Speedlite:
-- Keď používate blesk Speedlite s automatickým nastavením zábleskového
pokrytia, poloha transfokácie bude pevne nastavená v širokouhlom rozsahu
bez ohľadu na nastavenie polohy transfokácie objektívu.
-- Keď používate blesk Speedlite, ktorý vyžaduje manuálne nastavenie
zábleskového pokrytia, nastavte hlavu blesku do normálnej polohy.
Upozornenia týkajúce sa režimu <G> Ovládanie snímania
v protisvetle HDR
zz Snímka sa nemusí zobraziť s plynulou gradáciou a môže pôsobiť
nepravidelne alebo byť výrazne zašumená.
zz Ovládanie snímania v protisvetle HDR nemusí byť účinné pri scénach
s nadmerným protisvetlom alebo s mimoriadne vysokým kontrastom.
zz Keď snímate objekty, ktoré sú dostatočne jasné (napríklad štandardne
osvetlené scény), snímka môže vyzerať neprirodzene v dôsledku efektu HDR.
92
Snímanie s efektmi kreatívnych filtrov
V režime <v> (Kreatívne filtre) môžete pri snímaní použiť niektorý
z desiatich efektov filtra (Zrnitý čiernobiely*, Zmäkčenie kresby*, Efekt
rybieho oka*, Efekt vodových farieb*, Efekt hračkárskeho fotoaparátu*,
Efekt miniatúry*, Umelecký štandardný efekt HDR, Umelecký živý efekt
HDR, Umelecký výrazný efekt HDR a Umelecký reliéfny efekt HDR).
Keď je fotoaparát nastavený na fotografovanie so živým náhľadom
Live View, príslušný efekt uvidíte na obrazovke pred začatím snímania.
Fotoaparát uloží iba snímku s použitými efektmi kreatívnych filtrov.
* V prípade efektov označených hviezdičkou môžete zhotoviť snímku aj bez
kreatívneho filtra, použiť efekt neskôr a uložiť snímku ako novú snímku (= 329).
1
2
Otočný volič režimov nastavte do
polohy <v>.
Zobrazte obraz živého náhľadu
Live View.
zz Stlačením tlačidla <A> zobrazte obraz
živého náhľadu Live View.
3
Pomocou rýchleho ovládania
vyberte položku [Creative filters/
Kreatívne filtre].
zz Stlačte tlačidlo <Q>.
zz Stláčaním tlačidiel <W> <X> vyberte
ikonu [G] v ľavom hornom rohu
obrazovky a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak nechcete, aby sa pri nastavovaní funkcií zobrazoval obraz živého náhľadu
Live View, po vykonaní kroku č. 1 stlačte tlačidlo <Q> a vyberte položku
[Choose filter/Vybrať filter].
93
4
Vyberte režim snímania.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
režim snímania a stlačte tlačidlo <0>.
BBSnímka sa z obrazí po použití efektov
príslušného filtra.
Dostupné režimy snímania v režime v
Režim snímania
G Zrnitý čiernobiely
Strana
W Zmäkčenie kresby
= 95
X Efekt rybieho oka
= 95
Z Efekt vodových farieb
= 95
Efekt hračkárskeho
H
fotoaparátu
= 95
Režim snímania
Strana
c Efekt miniatúry
= 96
Umelecký štandardný
A
= 96
efekt HDR
B Umelecký živý efekt HDR = 96
Umelecký výrazný efekt
C
= 96
HDR
Umelecký reliéfny efekt
D
= 96
HDR
= 95
5
6
Upravte efekt.
zz Stlačte tlačidlo <Q> a vyberte ikonu
pod položkou [Creative filters/
Kreatívne filtre] (okrem efektov c,
A, B, C a D).
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> upravte
efekt a stlačte tlačidlo <0>.
Zhotovte snímku.
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím sa
zhotoví snímka.
zz Ak sa chcete vrátiť k fotografovaniu
pomocou hľadáčika, stlačením
tlačidla <A> ukončite fotografovanie
so živým náhľadom Live View. Potom
stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím sa
zhotoví snímka.
zz Kvalitu snímky RAW nemožno nastaviť.
zz Keď je nastavený efekt <G>, <W>, <X>, <Z>, <H> alebo <c>, nie je
možné nastaviť sériové snímanie.
zz Údaje pre vymazanie prachových škvŕn (= 274) nebudú priložené
k snímkam s použitým efektom rybieho oka.
94
Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View
zz Pri zrnitom čiernobielom efekte bude zrnitý efekt zobrazený na monitore LCD
vyzerať odlišne od zrnitého efektu zaznamenaného na snímke.
zz Pri efekte zmäkčenia kresby a efekte miniatúry môže efekt rozostrenia
zobrazený na monitore LCD vyzerať odlišne od efektu rozostrenia
zaznamenaného na snímke.
zz Histogram sa nezobrazí.
zz Zväčšené zobrazenie nie je možné.
zz V režimoch Kreatívnej zóny môžete nastaviť niektoré kreatívne filtre pomocou
rýchleho ovládania (= 93).
Charakteristiky kreatívnych filtrov
zz G Grainy B/W (Zrnitý čiernobiely)
Slúži na vytvorenie zrnitej čiernobielej fotografie. Úpravou kontrastu
môžete zmeniť čiernobiely efekt.
zz W Soft focus (Zmäkčenie kresby)
Dodá snímke jemnejší vzhľad. Úpravou rozostrenia môžete zmeniť
stupeň zmäkčenia snímky.
zz X Fish-eye effect (Efekt rybieho oka)
Dodá snímke efekt objektívu typu rybie oko. Na snímke bude viditeľné
súdkovité skreslenie.
V závislosti od úrovne efektu tohto filtra sa bude meniť orezaná oblasť
na okraji snímky. Tento filter rozšíri strednú časť snímky, rozlíšenie
v strede sa preto môže znížiť v závislosti od počtu zaznamenaných
pixelov. Pri nastavovaní tohto filtra skontrolujte snímku na obrazovke.
Bod AF bude pevne nastavený na bod v strede.
zz Z Water painting effect (Efekt vodových farieb)
Fotografia bude vyberať ako maľba vodovými farbami s jemnými
odtieňmi. Úpravou efektu filtra môžete nastaviť hustotu farieb. Nočné
alebo tmavé scény sa nemusia zobraziť s plynulou gradáciou a môžu
pôsobiť nepravidelne alebo byť výrazne zašumené.
zz H Toy camera effect (Efekt hračkárskeho fotoaparátu)
Stmaví okraje fotografie a použije jedinečný farebný tón, pri
ktorom bude snímka vyzerať, akoby bola zhotovená hračkárskym
fotoaparátom. Úpravou farebného tónu môžete zmeniť odtieň farieb.
95
zz c Miniature effect (Efekt miniatúry)
Vytvorí efekt diorámy.
Ak chcete, aby stred snímky vyzeral ostro, zhotovte ju bez zmeny
nastavení.
Oblasť, ktorá vyzerá ostro (rám efektu miniatúry), môžete v režime
fotografovania so živým náhľadom Live View presunúť podľa postupu
v časti „Úprava efektu miniatúry“ (= 98). Ako spôsob AF sa používa
1-bodové AF. Pred snímaním sa odporúča umiestniť rám efektu
miniatúry cez bod AF.
Počas fotografovania pomocou hľadáčika namierte stredný bod AF na
objekt a snímajte.
zz A HDR art standard (Umelecký štandardný efekt HDR)
Preexponované svetlé časti a tmavé oblasti sa zredukujú. Nízky
kontrast a nevýrazná gradácia vytvoria efekt maľby. Obrysy objektov
budú mať svetlé (alebo tmavé) okraje.
zz B HDR art vivid (Umelecký živý efekt HDR)
Farby budú sýtejšie ako pri nastavení [HDR art standard/Umelecký
štandardný efekt HDR] a nízkym kontrastom a nevýraznou gradáciou
sa dosiahne efekt grafiky.
zz C HDR art bold (Umelecký výrazný efekt HDR)
Farby sú najsýtejšie, vďaka čomu je objekt zvýraznený a snímka vyzerá
ako olejomaľba.
zz D HDR art embossed (Umelecký reliéfny efekt HDR)
Sýtosť farieb, jas, kontrast a gradácia sú znížené, aby snímka pôsobila
na pohľad nevýrazne. Snímka vyzerá ako vyblednutá a stará. Obrysy
objektov budú mať hrubšie svetlé (alebo tmavé) okraje.
96
Upozornenia týkajúce sa režimov <A> Umelecký štandardný efekt
HDR, <B> Umelecký živý efekt HDR, <C> Umelecký výrazný efekt
HDR a <D> Umelecký reliéfny efekt HDR
zz V porovnaní s inými režimami snímania bude oblasť snímky pri snímaní
menšia.
zz Zobrazený obraz živého náhľadu Live View s použitým filtrom nebude vyzerať
úplne rovnako ako skutočná zhotovená snímka.
zz Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho
pohybu alebo môže byť oblasť okolo snímaného objektu tmavá.
zz Zarovnanie snímok nemusí správne fungovať pri opakujúcich sa vzoroch
(mriežky, pruhy a pod.), nevýrazných snímkach, snímkach s jedným
prevažujúcim tónom alebo pri výrazne posunutých snímkach v dôsledku
otrasov fotoaparátu.
zz Ak držíte fotoaparát v rukách, pokúste sa pri snímaní predísť jeho otrasom.
zz Odstupňovanie farieb oblohy alebo bielych stien sa nemusí reprodukovať
správne. Môže sa prejaviť nesprávna expozícia, nesprávne farby alebo šum.
zz Snímanie pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED môže viesť
k neprirodzenej reprodukcii farieb osvetlených oblastí.
zz Záznam snímok na kartu chvíľu trvá, keďže po nasnímaní prebieha zlúčenie
snímok. Počas spracovania snímok sa v hľadáčiku zobrazí správa „buSy“
a ďalšiu snímku možno zhotoviť až po dokončení spracovania.
zz Hoci nemožno použiť fotografovanie s bleskom, pri slabom svetle sa
odporúča vysunúť blesk vopred, aby sa mohol rozsvietiť pomocný lúč AF
(= 167).
zz V prípade efektov <A> <B> <C> <D> sa preexponované svetlé
časti a tmavé oblasti zredukujú, aby sa dosiahol vysoký dynamický rozsah
tónov aj pri vysokokontrastných scénach. Sériovo sa nasnímajú tri snímky
s rôznymi expozíciami pre každý záber a spoja sa do jednej snímky.
97
Úprava efektu miniatúry
1
2
3
Presuňte bod AF.
zz Presuňte bod AF na miesto, na ktoré
chcete zaostriť.
Presuňte rám efektu miniatúry.
zz Ak je bod AF mimo rámu efektu
miniatúry, presuňte rám tak, aby
s ním bol bod AF zarovnaný.
zz Stlačte tlačidlo <u> (alebo ťuknite
na ikonu [r] v pravej dolnej časti
obrazovky). Rám efektu miniatúry
sa zmení na oranžový a možno ho
presunúť.
zz Stlačením tlačidla <B> (alebo
ťuknutím na ikonu [T] v ľavej dolnej
časti obrazovky) prepínajte medzi
vertikálnou a horizontálnou orientáciou
rámu efektu miniatúry.
zz Stlačením tlačidla <0> nastavte
polohu rámu efektu miniatúry.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> alebo
<Y> <Z> presuňte bod AF alebo rám
efektu miniatúry. Ak chcete vrátiť bod
AF alebo rám efektu miniatúry do stredu
obrazovky, stlačte tlačidlo <L>.
Zhotovte snímku.
98
Rýchle ovládanie
Môžete priamo vybrať a určiť nastavenia, ku ktorým sa získava prístup
stlačením tlačidla <Q> v režimoch Základnej zóny.
1
Príklad: <G>
2
3
Nastavte jeden z režimov Základnej
zóny pomocou otočného voliča
režimov.
Stlačte tlačidlo <Q>.
BBZobrazí sa obrazovka rýchleho
ovládania.
Nastavte požadované funkcie.
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
vyberte funkciu.
BBZobrazia sa nastavenia vybratej funkcie
a sprievodca funkciami (= 55).
zz Otáčaním voliča <6> zmeňte
nastavenie.
zz Vyberať môžete aj zo zoznamu
tak, že vyberiete funkciu a stlačíte
tlačidlo <0>.
zz Keď je nastavená položka [s: Shooting screen: Standard/
s: Obrazovka snímania: štandardné], zobrazí sa obrazovka
podobná nasledujúcej.
Príklad: <G>
99
Úprava jasu
Táto časť opisuje postup úpravy jasu na snímanie v režimoch <8> iných
než <8:G>. Jas aj tmavosť môžete upraviť v 3-krokových rozsahoch,
pričom 0 je štandardná.
1
2
Otočný volič režimov
nastavte do polohy <8:
2Eq35C4Px6F>.
zz Nastavte režim snímania iný ako
režim <G>.
Zobrazte obraz živého náhľadu
Live View.
zz Stlačením tlačidla <A> zobrazte
obraz živého náhľadu Live View
(okrem režimu <x>).
3
4
Pomocou rýchleho ovládania
vyberte požadovaný jas.
zz Stlačte tlačidlo <Q>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [wBrightness/wJas]
a potom pomocou tlačidiel <Y> <Z>
vyberte požadovaný jas.
BBZobrazí sa snímka s použitou úpravou
jasu, ktorú ste vybrali.
Zhotovte snímku.
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím sa
zhotoví snímka.
zz Ak sa chcete vrátiť k fotografovaniu
pomocou hľadáčika, stlačením tlačidla
<A> ukončite fotografovanie so živým
náhľadom Live View. Potom stlačte tlačidlo
spúšte úplne, čím sa zhotoví snímka.
zz Ak zmeníte režim snímania alebo
nastavíte vypínač do polohy <2>,
obnoví sa nastavenie [0] (štandardné).
zz Ak nechcete, aby sa pri nastavovaní funkcií zobrazoval obraz živého náhľadu
Live View, začnite postup od kroku č. 3.
100
Prehrávanie snímok
V nasledujúcej časti je opísaný najjednoduchší spôsob prehrávania snímok.
Podrobnejšie informácie o postupe prehrávania nájdete na str. 280.
1
2
Prehrajte snímku.
zz Stlačte tlačidlo <x>.
BBZobrazí sa snímka, ktorá bola
zaznamenaná alebo prehrávaná
ako posledná.
Vyberte snímku.
zz Ak chcete zobraziť snímky od poslednej
zhotovenej snímky, stlačte tlačidlo <Y>.
Ak chcete zobraziť snímky od prvej
zhotovenej snímky, stlačte tlačidlo <Z>.
zz Každým stlačením tlačidla <B> sa
obrazovka zmení.
Žiadne informácie
Zobrazenie
základných informácií
Zobrazenie informácií o snímaní
101
3
Ukončite prehrávanie snímok.
zz Stlačením tlačidla <x> ukončíte
prehrávanie snímok a fotoaparát
sa pripraví na fotografovanie.
Zobrazenie informácií o snímaní
Keď máte pred sebou zobrazenú obrazovku s informáciami o snímaní
(= 101), môžete pomocou tlačidiel <W> <X> zmeniť zobrazené
informácie o snímaní v dolnej časti obrazovky nasledujúcim spôsobom.
Podrobnosti nájdete na = 324 – = 325.
Podrobné informácie
Informácie GPS
Informácie o objektíve/histograme
Záznam odoslaných snímok
Informácie o vyvážení bielej
Informácie o korekcii aberácie objektívu 2
Informácie o štýle Picture Style 1
Informácie o korekcii aberácie objektívu 1
Informácie o štýle Picture Style 2
Informácie o farebnom priestore/redukcii šumu
zz Zobrazené informácie sa líšia v závislosti od režimu snímania a nastavení.
zz Ak na zaznamenanie informácií GPS pre snímku používate prijímač GPS
GP-E2 alebo smartfón, zobrazí sa aj obrazovka „Informácie GPS“.
102
Nastavenie AF a režimov
priebehu snímania
Body AF v hľadáčiku sú
usporiadané tak, aby umožnili
pomocou režimu AF snímať
rozličné objekty a scény.
Môžete tiež vybrať funkciu AF a režim priebehu snímania,
ktoré najlepšie vyhovujú podmienkam a objektu snímania.
zz Ikona
N zobrazená vpravo hore vedľa nadpisu strany
označuje, že príslušná funkcia je dostupná iba v režimoch
Kreatívnej zóny (= 31).
zz V režimoch Základnej zóny sa ovládanie funkcie AF nastaví
automaticky.
zz Skratka <AF> znamená automatické zaostrovanie. Skratka <MF>
znamená manuálne zaostrovanie.
103
Zmena činnosti automatického
zaostrenia N
Môžete vybrať charakteristiku funkcie AF (automatické zaostrovanie), ktorá
vyhovuje podmienkam pri snímaní alebo objektu. V režimoch Základnej
zóny sa optimálna funkcia AF nastaví automaticky podľa príslušného režimu
snímania.
1
2
3
Prepínač režimov zaostrenia na
objektíve prepnite do polohy <AF>.
Nastavte jeden z režimov Kreatívnej
zóny pomocou otočného voliča
režimov.
Vyberte položku [AF operation/
Funkcia AF].
zz Na karte [z] vyberte položku
[AF operation/Funkcia AF] a stlačte
tlačidlo <0>.
BBZobrazí sa položka [AF operation/
Funkcia AF].
4
5
Vyberte funkciu AF.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
požadovanú funkciu AF a stlačte
tlačidlo <0>.
Zaostrite na objekt.
zz Namierte bod AF na snímaný objekt
a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Fotoaparát potom vykoná automatické
zaostrovanie s vybratou funkciou AF.
104
Jednoobrázkový AF pre statické objekty
Vhodný pre statické objekty. Keď
stlačíte tlačidlo spúšte do polovice,
fotoaparát zaostrí iba raz.
(1)
(2)
zz Bodka vo vnútri bodu AF, ktorý dosiahol
zaostrenie (1), sa nakrátko rozsvieti
načerveno a rozsvieti sa aj ukazovateľ
zaostrenia <o> (2) v hľadáčiku.
zz V prípade pomerového merania
sa zároveň so zaostrením nastavia
hodnoty expozície.
zz Kým budete držať tlačidlo spúšte
stlačené do polovice, zaostrenie
zostane uzamknuté. V prípade potreby
môžete zmeniť kompozíciu záberu.
zz Ak nebude možné dosiahnuť zaostrenie, ukazovateľ zaostrenia <o>
v hľadáčiku bude blikať. V takom prípade sa snímka nebude dať
odfotografovať ani úplným stlačením tlačidla spúšte. Zmeňte kompozíciu
záberu alebo si pozrite časť „Objekty, na ktoré je ťažké zaostriť“ (= 110)
a skúste zaostriť znova.
zz Ak je položka [5: Beep/5: Zvuková signalizácia] nastavená na možnosť
[Disable/Zakázať], po dosiahnutí zaostrenia nezaznie zvuková signalizácia.
zz Po dosiahnutí zaostrenia v režime Jednoobrázkový AF môžete uzamknúť
zaostrenie na snímaný objekt a zmeniť kompozíciu záberu. Táto funkcia sa
nazýva „uzamknutie zaostrenia“. Je užitočná, keď chcete zaostriť na objekt
na okraji.
zz Ak používate objektív s funkciou elektronického manuálneho zaostrovania,
pozrite si str. 107.
105
Inteligentné AF-Servo pre pohybujúce sa objekty
Táto funkcia AF je vhodná pre pohybujúce sa objekty, keď sa
vzdialenosť zaostrovania mení. Kým držíte tlačidlo spúšte stlačené
do polovice, fotoaparát bude nepretržite zaostrovať na objekt.
zz Expozícia sa nastaví v momente zhotovenia snímky.
zz V prípade automatického výberu bodu automatického zaostrenia AF
(= 108) fotoaparát na zaostrenie najskôr použije stredný bod AF.
Ak sa objekt počas automatického zaostrovania vzdiali od stredného
bodu AF, sledovanie objektu zaostrenia pokračuje, kým je objekt
v dosahu iného bodu AF.
zz V režime Inteligentné AF-Servo zvuková signalizácia nezaznie ani po
dosiahnutí zaostrenia. Indikátor zaostrenia <o> v hľadáčiku sa nerozsvieti.
Funkcia inteligentné AF na automatické prepínanie
funkcie AF
Ak sa statický objekt začne pohybovať, režim Inteligentné
AF automaticky prepína funkciu AF z voľby [One-Shot AF/
Jednoobrázkový AF] na voľbu [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo].
zz Keď je objekt zaostrený pomocou funkcie Jednoobrázkový AF a začne
sa pohybovať, fotoaparát zistí tento pohyb, automaticky zmení funkciu
AF na možnosť Inteligentné AF-Servo a začne sledovať pohybujúci sa
objekt.
zz Po dosiahnutí zaostrenia v režime Inteligentné AF s aktívnou funkciou
Servo bude potichu znieť zvuková signalizácia. Indikátor zaostrenia <o>
v hľadáčiku sa však nerozsvieti. V tomto prípade nemožno použiť uzamknutie
zaostrenia.
Pomocný lúč AF so zabudovaným bleskom
Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice v podmienkach so slabým svetlom
môže zabudovaný blesk spustiť krátku sériu zábleskov. Osvetlí sa tým
objekt, čo pomôže pri automatickom zaostrovaní.
zz Pomocný lúč AF sa zo zabudovaného blesku nerozsvieti v režimoch <8:
35C>
zz Pomocný lúč AF nemožno použiť v prípade použitia funkcie Inteligentné AF-Servo.
zz Zabudovaný blesk vydá pri sériovom spustení zvuk. Je to normálne
a neznamená to poruchu.
106
zz Účinný dosah pomocného lúča AF emitovaného pomocou zabudovaného
blesku je približne 4 metre.
zz Po vyklopení zabudovaného blesku sa pomocný lúč AF rozsvieti podľa
potreby. Ak chcete zabrániť rozsvieteniu, nastavte položku [z: AF-assist
beam firing/z: Rozsvietenie pomocného lúča AF] na možnosť [Disable/
Zakázať] (= 167).
Nastavenie elektronického MF objektívu
S objektívmi USM a STM vybavenými funkciou elektronického manuálneho
zaostrovania môžete nastaviť možnosť použitia elektronického manuálneho
zaostrovania v režime Jednoobrázkový AF. Predvolené nastavenie je
[Disable after One-Shot AF/Zakázať po nastavení Jednoobrázkový AF].
1
Vyberte položku [Lens electronic
MF/Elektronické MF objektívu].
zz Na karte [z] vyberte položku [Lens
electronic MF/Elektronické MF
objektívu] a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vykonajte požadované nastavenie.
zz Vyberte nastavenie a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Disable after One-Shot AF (Zakázať po nastavení
Jednoobrázkový AF)
Manuálne zaostrovanie po používaní funkcie AF je zakázané.
zz Enable after One-Shot AF (Povoliť po nastavení
Jednoobrázkový AF)
Po používaní funkcie AF môžete manuálne zaostriť v prípade,
že podržíte tlačidlo spúšte stlačené do polovice.
107
Výber bodu AF
1
2
3
Stlačte tlačidlo <S>.
BBVybratý bod AF sa zobrazí na monitore
LCD a v hľadáčiku.
Vyberte bod AF.
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
vyberte bod AF.
zz Ak chcete vybrať bod AF a pozerať
sa pritom do hľadáčika, otáčajte
voličom <6> a vyberte bod svietiaci
načerveno.
zz Ak sa rozsvietia všetky body AF, nastaví
sa automatický výber bodu AF. Bod AF
na zaostrenie snímaného objektu sa
vyberie automaticky.
zz Stlačením tlačidla <0> môžete
prepínať výber bodu automatického
zaostrenia AF medzi nastavením
stredného bodu AF a automatickým
výberom bodu AF.
Zaostrite na objekt.
zz Namierte vybratý bod AF na snímaný
objekt a stlačte tlačidlo spúšte do
polovice, čím sa vykoná zaostrenie.
zz Vybrať bod AF môžete aj ťuknutím na monitor LCD. Počas ručného výberu
bodu AF ťuknutím na ikonu [C] v ľavej dolnej časti obrazovky prepnete
režim na automatický výber bodu AF.
zz Ak nastavíte položku [5: Switch S/A button/5: Prepínanie
tlačidiel S/A] na možnosť [Enable/Povoliť], môžete prepínať funkcie
tlačidla <S> a tlačidla <A>.
108
Tipy pri snímaní
zz Pri snímaní portrétu zblízka použite režim [One-Shot AF/
Jednoobrázkový AF] a zaostrite na oči.
Pred skomponovaním záberu zaostrite na oči objektu.
zz Ak je zaostrenie problematické, vyberte stredný bod AF.
Stredný bod AF zaostruje najvýkonnejšie spomedzi deviatich bodov AF.
zz Na jednoduchšie sledovanie pohybujúcich sa objektov používajte
položku [Automatic selection/Automatický výber] v spojení
s položkou [AI Servo AF/Inteligentné AF-servo] funkcie AF
(= 106).
Na zaostrenie objektu sa ako prvý použije stredný bod AF. Ak sa
objekt počas automatického zaostrovania vzdiali od stredného bodu
AF, sledovanie objektu zaostrenia pokračuje, kým je objekt v dosahu
iného bodu AF.
zz Ak používate nástavec (predáva sa samostatne) a clonové číslo otvorenej
clony bude vyššie ako f/5.6, snímanie s automatickým zaostrením nebude
možné (okrem fotografovania so živým náhľadom Live View). Podrobnosti
nájdete v návode na používanie nástavca.
109
Objekty, na ktoré je ťažké zaostriť
Automatické zaostrovanie nemusí dosiahnuť zaostrenie (ukazovateľ
zaostrenia <o> v hľadáčiku bliká) pri určitých objektoch, napríklad:
zz Objekty s veľmi nízkym kontrastom (napríklad: modrá obloha,
jednofarebné ploché povrchy a pod.)
zz Objekty vo veľmi slabom svetle
zz Výrazne presvetlené alebo lesklé objekty (napríklad: automobil s veľmi
lesklou karosériou a pod.)
zz Blízke a vzdialené objekty umiestnené blízko bodu AF (napríklad:
zvieratá v klietkach a pod.)
zz Zdroje svetla, ako sú body svetla umiestnené blízko bodu AF
(napríklad: nočné scény a pod.)
zz Objekty s opakujúcimi sa vzormi (napríklad: okná mrakodrapov,
počítačové klávesnice a pod.).
zz Objekty so vzorom drobnejším než rozloženie bodov AF (napríklad:
tváre či kvety, ktoré sú rovnako veľké alebo menšie ako bod AF, a pod.)
V takýchto prípadoch zaostrite pomocou jedného z nasledujúcich spôsobov:
(1)V režime Jednoobrázkový AF zaostrite na objekt, ktorý je v rovnakej
vzdialenosti ako snímaný objekt, uzamknite zaostrenie a zmeňte
kompozíciu záberu (= 74).
(2)Prepínač režimov zaostrenia na objektíve prepnite do polohy <MF>
a zaostrite manuálne.
zz V závislosti od objektu je zaostrenie možné dosiahnuť jemnou zmenou
kompozície záberu a opätovným spustením funkcie AF.
zz Podmienky, pri ktorých je zaostrovanie pomocou AF zložité počas
fotografovania so živým náhľadom Live View alebo snímania videozáznamu,
nájdete na str. 202.
110
MF: Manuálne zaostrenie
1
2
Prepínač režimov zaostrenia na
objektíve prepnite do polohy <MF>.
Zaostrite na objekt.
zz Zaostrovací prstenec objektívu otočte
tak, aby bol objekt v hľadáčiku ostrý.
zz Ak počas ručného zaostrovania stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, bod AF,
ktorý dosiahol zaostrenie, krátko blikne načerveno a v hľadáčiku sa rozsvieti
ukazovateľ zaostrenia <o>.
111
Výber režimu priebehu snímania
K dispozícii sú režimy priebehu snímania jedného záberu a sériového
snímania.
1
2
3
Stlačte tlačidlo <Q>.
BBZobrazí sa obrazovka rýchleho
ovládania.
Vyberte položku [
].
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
] a stlačte
vyberte ikonu [
tlačidlo <0>.
Vyberte režim priebehu snímania.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
požadovaný režim priebehu snímania
a stlačte tlačidlo <0>.
u
: Snímanie jedného záberu
Po úplnom stlačení tlačidla spúšte sa nasníma len jeden záber.
i
: Sériové snímanie
Keď úplne stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte, fotoaparát bude
snímať sériovo.
: Tiché snímanie jedného záberuN
B
Po úplnom stlačení tlačidla spúšte sa potichu nasníma len
jeden záber.
M
: Tiché sériové snímanieN
Keď úplne stlačíte tlačidlo spúšte, fotoaparát bude potichu
snímať sériovo, kým budete toto tlačidlo držať stlačené.
m/Q : Samospúšť: 10-sekundová/diaľkové ovládanie
(keď sa používa bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1
(predáva sa samostatne))
112
l : Samospúšť: 2-sekundová
q : Samospúšť: sériová
Informácie o snímaní pomocou samospúšte nájdete na str. 206.
Informácie o snímaní s diaľkovým ovládaním BR-E1 nájdete na
str. 463.
zz Rýchlosť sériového snímania sa môže znížiť v závislosti od rýchlosti
uzávierky, clony, podmienok objektu, jasu, objektívu, použitia blesku,
teploty, zdroja napájania, zostávajúcej kapacity batérie atď.
zz Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View nie je možné nastaviť
možnosti <B> a <M>.
zz Rýchlosť sériového snímania sa môže znížiť, ak zostávajúca kapacita batérie
je nízka alebo ak snímate v podmienkach so slabým svetlom.
zz Pri funkcii Inteligentné AF-Servo sa rýchlosť sériového snímania môže mierne
znížiť v závislosti od podmienok snímaného objektu a použitého objektívu.
zz Keď sa počas sériového snímania zaplní interná pamäť, rýchlosť sériového
snímania sa môže znížiť, pretože snímanie sa dočasne vypne.
zz Keď je fotoaparát spárovaný s ovládaním BR-E1, <m> sa zmení na <Q>
(= 463).
113
Nastavenia snímok
Táto kapitola opisuje nastavenia pre obrazové funkcie: kvalita
záznamu snímok, citlivosť ISO, štýl Picture Style, vyváženie
bielej, Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia), redukcia šumu, korekcia aberácie
objektívu a iné funkcie.
zz Ikona
N zobrazená vpravo hore vedľa nadpisu strany
označuje, že príslušná funkcia je dostupná iba v režimoch
Kreatívnej zóny (= 31).
114
Nastavenie kvality snímky
Môžete vybrať počet pixelov a kvalitu snímky. K možnostiam kvality snímok
JPEG patria 73, 83, 74, 84, 7a, 8a a b. K možnostiam kvality
snímok RAW patria 1 a D.
1
(1) (2)
2
Nastavte kvalitu záznamu snímok.
zz Na karte [z] vyberte položku [Image
quality/Kvalita snímky] a stlačte
tlačidlo <0>.
BBZobrazí sa položka [Image quality/
Kvalita snímky].
Nastavte kvalitu záznamu snímok.
zz Ak chcete vybrať kvalitu RAW otočte
volič <6> a ak chcete vybrať kvalitu
JPEG, použite tlačidlá <Y> <Z>.
zz Vyberte kvalitu záznamu snímok
podľa počtu pixelov (1) príslušnej
kvality a počtu možných záberov (2)
zobrazeného na obrazovke. Potom
stlačte <0>.
zz Indikátor maximálneho počtu záberov v sérii sa nezmení ani pri použití karty
triedy UHS-I.
zz Význam ikon kvality snímok: 1 RAW, D Kompaktný RAW, JPEG,
7 Jemné, 8 Normálne, 3 Veľké, 4 Stredné, 6 Malé.
115
Najčastejšie otázky
zz Chcem vybrať kvalitu záznamu snímok, ktorá zodpovedá veľkosti
papiera pre tlač.
Veľkosť papiera
A2 (59,4 x 42 cm)
A3 (42 x 29,7 cm)
A4 (29,7 x 21 cm)
Pri výbere kvality záznamu snímok
sa riaďte nákresom uvedeným vľavo.
Ak chcete snímku orezať, odporúča
sa vybrať vyššiu kvalitu (vyšší počet
pixelov), napríklad 73, 83, 1
alebo D.
Nastavenie b je vhodné na
prehrávanie snímok pomocou
digitálneho fotorámika.
12,7 x 8,9 cm
zz Aký je rozdiel medzi nastavením 7 a 8?
Tieto nastavenia označujú rôzne úrovne kvality snímky v dôsledku
rôznej úrovne kompresie. Nastavenie 7 poskytuje vyššiu kvalitu
snímok pri rovnakom počte pixelov. Nastavenie 8 poskytuje o niečo
nižšiu kvalitu snímok, na kartu však možno uložiť viac snímok.
Nastavenie b bude mať kvalitu 7 (Jemný).
zz Podarilo sa mi nasnímať viac záberov, než bol uvedený počet
možných záberov.
V závislosti od podmienok pri snímaní je možné nasnímať aj viac
záberov, než je uvedené. Ich počet však môže byť aj nižší, než je
uvedené. Zobrazený počet možných záberov je len približný.
zz Zobrazuje fotoaparát maximálny počet záberov v sérii?
Maximálny počet záberov v sérii sa zobrazuje na pravej
strane hľadáčika. Keďže tento ukazovateľ je len jednomiestny
s rozsahom 0 – 9, akákoľvek hodnota vyššia ako 8 sa zobrazí len
ako „9“. Upozorňujeme, že toto číslo sa zobrazí aj v prípade, ak vo
fotoaparáte nie je vložená karta. Dajte si pozor, aby ste nesnímali
bez toho, aby bola vo fotoaparáte vložená karta.
zz Kedy je vhodné použiť nastavenie 1 alebo D?
Snímky 1 a D sa musia spracovať pomocou počítača.
Podrobnosti nájdete na „Snímky RAW a JPEG“ (= 117).
116
Snímky RAW a JPEG
zz Snímky RAW sú nespracované údaje z obrazového snímača, ktoré sa
digitálne zaznamenávajú na kartu ako súbory 1 alebo D (menšie
než 1) v závislosti od vybratej možnosti.
Na spracovanie snímok RAW môžete použiť program Digital Photo
Professional (softvér EOS). Snímky môžete upravovať rôznymi
spôsobmi v závislosti od toho, ako budú použité, a môžete vytvárať
snímky JPEG alebo iné typy snímok, ktoré odrážajú tieto úpravy.
zz Ak je pre snímky RAW aj JPEG nastavená možnosť [–], nastaví sa
možnosť 73.
zz Ak vyberiete typ RAW aj JPEG, po každom snímaní sa snímka
súčasne zaznamená na kartu ako snímka RAW aj JPEG s príslušnými
nastavenými kvalitami záznamu snímok. Obe snímky sa zaznamenajú
s rovnakými číslami súborov (1). Prípona súboru (2) je .JPG pri
snímkach JPEG a .CR3 pri snímkach RAW.
Snímky RAW
0001 . CR3
Snímky JPEG
0001 . JPG
(1)
(2)
Softvér na spracovanie snímok RAW
zz Na zobrazenie snímok RAW na počítači sa odporúča používať softvér
Digital Photo Professional (v nasledujúcich častiach označené ako DPP,
softvér EOS) (= 484).
zz Staršie verzie programu DPP Ver.4.x nedokážu spracovať snímky
RAW zhotovené týmto fotoaparátom. Ak máte v počítači nainštalovanú
predchádzajúcu verziu programu DPP Ver.4.x, získajte a nainštalujte
najnovšiu verziu programu DPP z webovej lokality spoločnosti Canon, aby
ste ju aktualizovali. (Predchádzajúca verzia bude prepísaná.) Upozorňujeme,
že program DPP Ver.3.x alebo starší nedokáže spracovať snímky RAW
zhotovené týmto fotoaparátom.
zz Snímky RAW zhotovené týmto fotoaparátom sa nemusia dať zobraziť
pomocou komerčne dostupného softvéru. Informácie o kompatibilite môžete
získať od výrobcu softvéru.
117
Nastavenie citlivosti ISO pre statické zábery N
Nastavte citlivosť ISO (citlivosť obrazového snímača na svetlo) tak, aby
zodpovedala úrovni okolitého svetla. V režimoch Základnej zóny sa citlivosť
ISO nastaví automaticky.
Informácie o citlivosti ISO počas snímania videozáznamu nájdete na
= 219, = 219 a = 222.
1
2
Stlačte tlačidlo <g>.
Nastavte citlivosť ISO.
zz Pozerajte sa do hľadáčika alebo na
monitor LCD a pomocou tlačidiel <Y>
<Z> alebo otočením voliča <6>
vyberte požadovanú citlivosť ISO
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Citlivosť ISO možno nastaviť v rozsahu
ISO 100 – ISO 25600.
zz Keď vyberiete možnosť [AUTO], citlivosť
ISO sa nastaví automaticky (= 119).
zz Pri nastavovaní z okna [ISO speed/
Citlivosť ISO] v časti [z: ISO speed
settings/z: Nastavenia citlivosti ISO]
(zobrazenej naľavo) môžete stlačením
tlačidla <B> vybrať možnosť [AUTO].
Návod na používanie citlivosti ISO
zz Nízke citlivosti ISO znižujú šum obrazu, ale v niektorých podmienkach
snímania môžu zvýšiť riziko trasenia fotoaparátu/objektu alebo menšiť
oblasť zaostrenia (plochšia hĺbka ostrosti).
zz Vysoké citlivosti ISO umožňujú snímanie pri slabom osvetlení, väčšiu
oblasť zaostrenia (hlbšie zorné pole) a dlhší dosah blesku, ale môžu
zvyšovať šum obrazu.
zz Možno nastaviť aj z okna [ISO speed/Citlivosť ISO] v časti [z: ISO speed
settings/z: Nastavenia citlivosti ISO].
zz Ak je v časti [5: Custom Functions (C.Fn)/5: Užívateľské funkcie (C.Fn)]
položka [ISO expansion/Rozšírenie citlivosti ISO] nastavená na možnosť [1:On/
1: Zap.], je možné vybrať aj možnosť „H“ (ekvivalent citlivosti ISO 51200) (= 448).
118
zz Ak je položka [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných tónov]
nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Rozšírené],
nemožno vybrať citlivosť ISO 100 a možnosť „H“ (ekvivalent citlivosti
ISO 51200) (= 137).
zz Snímanie pri vysokých teplotách môže spôsobiť vyššiu zrnitosť snímok.
Pri dlhej expozícii môžu na snímke vzniknúť aj nepravidelné farby.
zz Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO sa môže objaviť viditeľný šum
(napríklad svetelné body a pruhy).
zz Ak na snímanie blízkeho objektu používate vysokú citlivosť ISO a blesk,
môže nastať preexponovanie.
zz Snímky sa nemusia správne zaznamenať pri snímaní v podmienkach, pri
ktorých vzniká vysoká úroveň šumu, napríklad pri kombinácii vysokej citlivosti
ISO, vysokej teploty a dlhodobej expozície.
zz Keďže možnosť „H“ (ekvivalent citlivosti ISO 51200) je rozšírené nastavenie
citlivosti ISO, šum (svetelné body a pruhy atď.) a nepravidelné farby budú
výraznejšie a rozlíšenie bude nižšie v porovnaní so štandardným nastavením.
Automatické nastavenie citlivosti ISO: ISO [AUTO]
zz Ak sa pre citlivosť ISO nastaví možnosť
[AUTO], aktuálne nastavenie citlivosti
ISO sa zobrazí v hľadáčiku alebo na
monitore LCD po stlačení tlačidla spúšte
do polovice.
zz Keď je nastavená možnosť [AUTO],
citlivosť ISO sa zobrazuje v celých
hodnotách. V skutočnosti sa však
citlivosť ISO nastavuje v presnejších
hodnotách. V informáciách o zhotovení
snímky (= 323) sa preto ako citlivosť
ISO môže zobrazovať napríklad
hodnota ISO 125 alebo ISO 640.
119
Nastavenie maximálnej citlivosti ISO pre nastavenie [AUTO]
Pre automatické nastavenie citlivosti ISO môžete nastaviť maximálny limit
citlivosti ISO v rozsahu ISO 400 – ISO 25600.
1
Vyberte položku [zISO
speed settings/zNastavenia
citlivosti ISO].
zz Na karte [z] vyberte položku
[zISO speed settings/zNastavenia
citlivosti ISO] a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku [Max for Auto/
Maximum pre automatické
nastavenie].
zz Vyberte položku [Max for Auto/
Maximum pre automatické
nastavenie] a stlačte tlačidlo <0>.
3
Vyberte citlivosť ISO.
zz Vyberte citlivosť ISO a stlačte
tlačidlo <0>.
120
\
Výber štýlu Picture Style
N
Jednoduchým výberom vopred nastaveného štýlu Picture Style môžete
získať vlastnosti snímky, ktoré budú efektívne vyjadrovať vaše fotografické
cítenie alebo budú vhodné pre príslušný objekt.
1
2
Vyberte položku [Picture Style].
zz Na karte [z] vyberte položku [Picture
Style] a stlačte tlačidlo <0>.
BBZobrazí sa obrazovka na výber štýlu
Picture Style.
Vyberte štýl Picture Style.
zz Vyberte štýl Picture Style a stlačte
tlačidlo <0>.
BBNastaví sa štýl Picture Style.
Vlastnosti štýlu Picture Style
D Auto (Automatický)
Farebný tón sa automaticky upraví tak, aby zodpovedal príslušnej scéne.
Farby budú vyzerať živo v prípade modrej oblohy, zelene a západov
slnka, najmä pri scénach v prírode, exteriéroch a pri západe slnka.
zz Ak sa nedosiahne požadovaný farebný tón pri nastavení [Auto/Automatický],
použite iný štýl Picture Style.
P Standard (Štandardný)
Snímka je živá, ostrá a výrazná. Toto je univerzálny štýl Picture Style
vhodný pre väčšinu scén.
Q Portrait (Portrét)
Pre príjemné odtiene pokožky. Snímky vyzerajú mäkšie. Vhodný na
snímanie portrétov zblízka.
Zmenou nastavenia [Color tone/Farebný tón] (= 125) môžete
upraviť odtieň pokožky.
121
R Landscape (Krajina)
Pre živé modré a zelené odtiene a veľmi ostré a výrazné snímky.
Vhodný pri vytváraní pôsobivých záberov krajiny.
u Fine Detail (Jemné detaily)
Vhodný na vykreslenie detailných obrysov a jemnej textúry objektu.
Farby budú mierne živé.
S Neutral (Neutrálny)
Určený pre používateľov, ktorí chcú spracovávať snímky pomocou
počítača. Pre prirodzené farby a tlmené snímky s nízkym jasom
a farebnou sýtosťou.
U Faithful (Verný)
Určený pre používateľov, ktorí chcú spracovávať snímky pomocou
počítača. Farba objektu zachyteného pri okolitom svetle s farebnou
teplotou 5200K bude upravená tak, aby zodpovedala kolorimetrickej
farbe objektu. Pre tlmené snímky s nízkym jasom a sýtymi farbami.
VMonochrome (Monochromatický)
Na vytvorenie čiernobielych snímok.
zz Čiernobiele snímky zhotovené s kompresiou JPEG nemožno zmeniť
naspäť na farebné. Dajte pozor, aby ste nenechali zapnuté nastavenie
[Monochrome/Monochromatický], keď budete chcieť znova snímať farebné
fotografie.
zz Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby sa po vybratí položky [Monochrome/
Monochromatický] zobrazil v hľadáčiku indikátor <i> (= 450).
W User Defined 1-3 (Definované užívateľom 1 – 3)
Môžete zaregistrovať základný štýl, napríklad [Portrait/Portrét],
[Landscape/Krajina], súbor Picture Style atď., a podľa potreby ho
upraviť (= 127). S akýmkoľvek štýlom Picture Style definovaným
používateľom, ktorý ešte nebol nastavený, sa snímky nasnímajú
s rovnakými nastaveniami charakteristík ako v prípade predvolených
nastavení položky [Auto/Automatický].
122
Symboly
Na obrazovke na výber štýlu Picture Style sú ikony [Strength/Intenzita],
[Fineness/Jemnosť] alebo [Threshold/Prah] pre položky [Sharpness/
Ostrosť] aj [Contrast/Kontrast] a iné parametre. Čísla predstavujú
hodnoty týchto parametrov nastavené pre príslušný štýl Picture Style.
Symboly
Sharpness (Ostrosť)
Strength (Intenzita)
J
Fineness (Jemnosť)
K
Threshold (Prah)
L
Contrast (Kontrast)
Saturation (Sýtosť)
Color tone (Farebný tón)
Filter effect (Monochrome) (Efekt filtra
(monochromatický))
Toning effect (Monochrome) (Tónovací
efekt (monochromatický))
g
h
i
j
k
l
zz Počas snímania videozáznamu sa pre nastavenia [Fineness/Jemnosť]
aj [Threshold/Prah] položky [Sharpness/Ostrosť] zobrazí znak „*“. Položky
[Fineness/Jemnosť] a [Threshold/Prah] sa nepoužijú pre videozáznamy.
123
Prispôsobenie štýlu Picture Style
N
Môžete prispôsobiť štýl Picture Style. Môžete zmeniť alebo upraviť
predvolené nastavenia parametrov štýlov Picture Style, napríklad
[Strength/Intenzita], [Fineness/Jemnosť] alebo [Threshold/Prah]
pre položky [Sharpness/Ostrosť], ako aj [Contrast/Kontrast] a iných
parametrov. Na zobrazenie výsledného efektu nasnímajte skúšobné zábery.
Informácie o prispôsobení štýlu [Monochrome/Monochromatický] nájdete
na str. 126.
1
2
3
4
Vyberte položku [Picture Style].
zz Na karte [z] vyberte položku [Picture
Style] a stlačte tlačidlo <0>.
BBZobrazí sa obrazovka na výber štýlu
Picture Style.
Vyberte štýl Picture Style.
zz Vyberte štýl Picture Style a stlačte
tlačidlo <B>.
Vyberte parameter.
zz Vyberte parameter (napríklad [Strength/
Intenzita] položky [Sharpness/
Ostrosť]), ktorý chcete nastaviť,
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Informácie o nastaveniach a efektoch
nájdete na str. 125.
Nastavte vybratý parameter.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> upravte
účinok parametra a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete nastavenia upraveného
parametra uložiť, stlačte tlačidlo
<M>. Znova sa zobrazí obrazovka
pre výber štýlu Picture Style.
BBHodnoty nastavení parametrov, ktoré
sú rozdielne oproti predvoleným
nastaveniam, sa zobrazia modrou farbou.
124
Nastavenia a efekty
Sharpness (Ostrosť)
J Strength (Intenzita)
K Fineness (Jemnosť)*1
L Threshold (Prah)*2
h Contrast (Kontrast)
i Saturation (Sýtosť)
j Color tone (Farebný tón)
g
0: Slabé zvýraznenie obrysov
1: Jemné
1: Nízka
-4: Nízky kontrast
-4: Nízka sýtosť
-4: Červenkastý pleťový tón
7: Silné zvýraznenie obrysov
5: Zrnité
5: Vysoká
+4: Vysoký kontrast
+4: Vysoká sýtosť
+4: Žltkastý pleťový tón
*1:Indikuje jemnosť obrysov, ktoré sa zvýraznia. Čím nižšie je číslo, tým jemnejšie
sú obrysy, ktoré sa môžu zvýrazniť.
*2:Slúži na nastavenie toho, do akej miery sa zvýrazní obrys na základe rozdielu
v kontraste medzi objektom a okolitou oblasťou. Čím nižšie je číslo, tým viac
bude obrys zdôraznený, keď je rozdiel kontrastu nízky. Keď je číslo nižšie, šum
má tendenciu byť výraznejší.
zz Pri snímaní videozáznamu nemožno nastaviť možnosti [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] pre položku [Sharpness/Ostrosť] (nie sú zobrazené).
zz Vybratím možnosti [Default set./Predvolené nastavenia] v kroku č. 3
môžete parametre príslušného štýlu Picture Style vrátiť na predvolené
nastavenia.
zz Ak chcete použiť upravený štýl Picture Style, najskôr ho vyberte a potom
snímajte.
125
Úprava štýlu Monochrome (Monochromatický)
Okrem efektov opísaných v časti „Nastavenia a efekty“ (= 125),
napríklad [Contrast/Kontrast], [Strength/Intenzita], [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] pre položku [Sharpness/Ostrosť], môžete nastaviť aj
položky [Filter effect/Efekt filtra] a [Toning effect/Tónovací efekt].
kEfekt filtra
Pomocou aplikovania efektu filtra na
monochromatickú snímku môžete nechať
viac vyniknúť biele oblaky alebo zelené
stromy než na origináli.
Príklady dosiahnutých efektov
Normálna čiernobiela snímka bez efektov filtra.
Modrá obloha bude vyzerať prirodzenejšie a biele oblaky
Ye : Yellow (Žltý)
viac vyniknú.
Modrá obloha bude vyzerať mierne tmavšia. Západ slnka
Or : Orange (Oranžový)
tým bude žiarivejší.
Modrá obloha bude vyzerať veľmi tmavo. Jesenné lístie
R : Red (Červený)
bude výraznejšie a jasnejšie.
Odtiene pokožky a pery budú vyzerať menej výrazne.
G : Green (Zelený)
Zelené lístie stromov bude výraznejšie a jasnejšie.
N
Filter
: None (Žiadny)
zz Nastavením vyššej hodnoty pre možnosť [Contrast/Kontrast] sa zvýrazní
efekt filtra.
lTónovací efekt
Použitím tónovacieho efektu môžete
vytvoriť monochromatickú snímku
s vybratou farbou. Efektívne, keď
chcete vytvárať pôsobivejšie snímky.
Vybrať si môžete tieto nastavenia:
[N:None/N:Žiaden], [S:Sepia/S:Sépia],
[B:Blue/B:Modrý], [P:Purple/
P:Purpurový] alebo [G:Green/G:Zelený].
126
Zaregistrovanie štýlu Picture Style N
Môžete si vybrať základný štýl Picture Style, ako napríklad [Portrait/Portrét]
alebo [Landscape/Krajina], a podľa potreby prispôsobiť jeho parametre a
zaregistrovať ho pod položkou [User Def. 1/Def. užívateľom 1], [User Def.
2/Def. užívateľom 2] alebo [User Def. 3/Def. užívateľom 3]. Užitočné, keď
chcete prednastaviť viacero štýlov Picture Style s rôznymi parametrami.
Tu možno upravovať aj štýly Picture Style, ktoré ste do fotoaparátu pridali
pomocou softvéru EOS Utility (softvér EOS).
1
2
Vyberte položku [Picture Style].
zz Na karte [z] vyberte položku [Picture
Style] a stlačte tlačidlo <0>.
BBZobrazí sa obrazovka na výber štýlu
Picture Style.
Vyberte možnosť [User Def./Def.
užívateľom].
zz Vyberte možnosť [User Def. */Def.
užívateľom *] a stlačte tlačidlo <B>.
3
4
Stlačte tlačidlo <0>.
zz Po vybratí štýlu [Picture Style/Štýl
Picture Style] stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte základný štýl Picture Style.
zz Vyberte základný štýl Picture Style
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak chcete upraviť parametre štýlu
Picture Style, ktorý je zaregistrovaný
vo fotoaparáte pomocou nástroja
EOS Utility (softvér EOS), vyberte teraz
štýl Picture Style.
127
5
6
Vyberte parameter.
zz Vyberte parameter (napríklad [Strength/
Intenzita] položky [Sharpness/
Ostrosť]), ktorý chcete nastaviť,
a stlačte tlačidlo <0>.
Nastavte vybratý parameter.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> upravte
účinok parametra a stlačte tlačidlo
<0>.
Podrobnosti nájdete na „Prispôsobenie
štýlu Picture Style“ (= 124).
zz Ak chcete uložiť upravené nastavenia
parametra, stlačte tlačidlo <M>.
Znova sa zobrazí obrazovka pre výber
štýlu Picture Style.
BBZákladný štýl Picture Style bude
zobrazený napravo od položky
[User Def. */Def. užívateľom *].
zz Ak už je štýl Picture Style zaregistrovaný pod položku [User Def. */Def.
užívateľom *], zmena základného štýlu Picture Style v kroku 4 vynuluje
nastavenia parametrov predchádzajúceho zaregistrovaného štýlu Picture
Style definovaného používateľom.
zz Ak vykonáte funkciu [Clear all camera settings/Zrušiť všetky nastavenia
fotoaparátu] v ponuke [5: Clear settings/5: Zrušiť nastavenia] (= 271),
obnovia sa predvolené nastavenia všetkých štýlov a nastavení [User Def. */
Def. užívateľom *]. Pri každom štýle Picture Style zaregistrovanom pomocou
nástroja EOS Utility (softvér EOS) sa obnovia predvolené nastavenia len pri
zmenených parametroch.
zz Ak chcete fotografovať so zaregistrovaným štýlom Picture Style, postupom
podľa kroku 2 na str. 121 vyberte položku [User Def. */Def. užívateľom *]
a potom nasnímajte záber.
zz Informácie o postupe zaregistrovania súboru štýlu Picture Style do
fotoaparátu nájdete v príručke EOS Utility návod na používanie.
128
Prispôsobenie zdroju svetla
N
Vyváženie bielej (WB) slúži na to, aby biele časti snímky vyzerali bielo.
Za normálnych okolností dosiahnete správne vyváženie bielej nastavením
automatickej možnosti [Q] (Priorita atmosféry) alebo [Qw] (Priorita
bielej farby). Ak pomocou automatickej možnosti nedosiahnete prirodzený
vzhľad farieb, môžete vybrať vyváženie bielej zodpovedajúce zdroju svetla
alebo nastaviť vyváženie bielej manuálne nasnímaním bieleho objektu.
V režimoch Základnej zóny sa automaticky nastaví možnosť [Q] (Priorita
atmosféry). (V režime <P> sa nastaví možnosť [Qw] (Priorita bielej farby).)
1
Vyberte položku [White balance/
Vyváženie bielej].
zz Na karte [z] vyberte položku [White
balance/Vyváženie bielej] a stlačte
tlačidlo <0>.
BBZobrazí sa položka [White balance/
Vyváženie bielej].
2
Vyberte nastavenie vyváženia
bielej.
zz Vyberte požadované nastavenie
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Informácia „Approx. ****K (Približne
**** K)“ (K: kelvin), ktorá sa zobrazuje
pre nastavenia vyváženia bielej <W>,
<E>, <R>, <Y> alebo <U>,
predstavuje príslušnú farebnú teplotu,
ktorá sa nastaví.
Vyváženie bielej
Ľudské oko vníma biele objekty ako biele bez ohľadu na typ osvetlenia.
V prípade digitálneho fotoaparátu sa biela farba ako základ farebnej
korekcie určuje na základe farebnej teploty osvetlenia a potom sa farba
upraví pomocou softvéru, aby biele oblasti vyzerali bielo. Pomocou tejto
funkcie môžete zhotovovať snímky s prirodzenými farebnými tónmi.
129
Automatické vyváženie bielej
Pomocou možnosti [Q] (Priorita atmosféry) môžete zvýšiť intenzitu
teplého farebného odtieňa snímky, keď snímate scénu so žiarovkovým
osvetlením. Ak vyberiete možnosť [Qw] (Priorita bielej farby), môžete
znížiť intenzitu teplého farebného odtieňa snímky.
Ak chcete používať rovnaké automatické vyváženie bielej ako
v predchádzajúcich modeloch fotoaparátov EOS, vyberte možnosť [Q]
(Priorita atmosféry).
1
Vyberte položku [White balance/
Vyváženie bielej].
zz Na karte [z] vyberte položku [White
balance/Vyváženie bielej] a stlačte
tlačidlo <0>.
BBZobrazí sa položka [White balance/
Vyváženie bielej].
2
3
Vyberte položku [Q].
zz Po vybratí položky [Q] stlačte tlačidlo
<B>.
Vyberte požadovanú položku.
zz Vyberte možnosť [Auto: Ambience
priority/Automaticky: priorita
atmosféry] alebo [Auto: White
priority/Automaticky: priorita bielej]
a stlačte tlačidlo <0>.
Q : Automaticky: priorita atmosféry
Qw : Automaticky: priorita bielej
Upozornenia týkajúce sa nastavenia [Qw] (Priorita bielej farby)
zz Teplý farebný odtieň objektov môže vyblednúť.
zz Keď sú na obrazovke viaceré zdroje svetla, teplý farebný nádych snímky sa
nemusí redukovať.
zz Keď používate blesk, farebný tón bude rovnaký ako v prípade možnosti [Q]
(Priorita atmosféry).
130
Custom White Balance (Vlastné vyváženie bielej)
Pomocou vlastného vyváženia bielej môžete nastaviť vyváženie bielej pre
konkrétny zdroj svetla na mieste snímania. Tento postup musíte vykonať pri
svetelnom zdroji na konkrétnom mieste snímania.
1
2
Odfotografujte biely predmet.
zz Pozerajte sa do hľadáčika a namierte
celú oblasť ohraničenú prerušovanou
čiarou (znázornenú na snímke) na
jednoliaty biely predmet.
zz Ručne zaostrite a snímajte biely
predmet s nastavenou štandardnou
expozíciou.
zz Môžete použiť ktorékoľvek z nastavení
vyváženia bielej.
Vyberte položku [Custom White
Balance/Vlastné vyváženie bielej].
zz Na karte [z] vyberte položku [Custom
White Balance/Vlastné vyváženie
bielej] a stlačte tlačidlo <0>.
BBZobrazí sa obrazovka výberu vlastného
vyváženia bielej.
3
Importujte dáta vyváženia bielej.
zz Vyberte snímku zaznamenanú v
kroku č. 1 a stlačte tlačidlo <0>.
BBV zobrazenom dialógovom okne vyberte
možnosť [OK] a dáta sa importujú.
131
4
Vyberte položku [O (Custom)/
O (Vlastné)].
zz Na karte [z] vyberte položku [White
balance/Vyváženie bielej] a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Vyberte položku [O (Custom)/O
(Vlastné)] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak sa expozícia získaná v kroku č. 1 výrazne odlišuje od štandardnej
expozície, nemusí sa dosiahnuť správne vyváženie bielej.
zz V kroku 3 nemožno vybrať nasledujúce snímky: snímky zhotovené so štýlom
Picture Style nastaveným na možnosť [Monochrome/Monochromatický]
(= 121), snímky zhotovené s kreatívnym filtrom, snímky spracované
pomocou kreatívneho filtra po snímaní, orezané snímky a snímky zhotovené
pomocou iného fotoaparátu.
132
Nastavenie farebného tónu podľa
zdroja svetla
N
Nastavené vyváženie bielej je možné korigovať. Nastavenie bude mať
rovnaký efekt ako použitie komerčne dostupného filtra na konverziu
farebnej teploty alebo kompenzačného farebného filtra. Každú farbu
je možné korigovať na jednu z deviatich úrovní.
Táto funkcia je určená pre pokročilých používateľov, najmä pre
používateľov, ktorí rozumejú používaniu filtrov na konverziu farebnej
teploty a kompenzačným farebným filtrom a ich účinkom.
Korekcia vyváženia bielej
1
Vyberte možnosť [WB Shift/Bkt./
Posun/stupňovanie vyváženia bielej].
zz Na karte [z] vyberte položku [WB Shift/
Bkt./Posun/stupňovanie vyváženia
bielej] a stlačte tlačidlo <0>.
BBZobrazí sa obrazovka korekcie
vyváženia bielej/stupňovania vyváženia
bielej.
2
Príklad nastavenia: A2, G1
Nastavte korekciu vyváženia bielej.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> alebo <Y>
<Z> posuňte znak „ “ do príslušnej
polohy.
zz B je skratka pre blue (modrá), A pre
amber (jantárová), M pre magenta
(purpurová) a G pre green (zelená).
Vyváženie farieb snímky sa upraví
podľa farieb v smere pohybu.
zz Nápis „Shift“ v pravej časti obrazovky
označuje smer a rozsah korekcie.
zz Stlačením tlačidla <L> zrušíte všetky
nastavenia položky [WB Shift/Bkt./
Posun/stupňovanie vyváženia bielej].
zz Stlačením tlačidla <0> nastavenie
ukončíte a vrátite sa do ponuky.
133
zz Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby sa v hľadáčiku alebo na monitore LCD
zobrazovala ikona <i> v prípade, že je nastavená korekcia vyváženia bielej
(= 450).
zz Jedna úroveň korekcie modrej/jantárovej zodpovedá približnému ekvivalentu
5 miredov filtra na konverziu farebnej teploty. (Mired: merná jednotka farebnej
teploty, ktorá slúži na označenie hustoty filtra pre konverziu farebnej teploty.)
Automatické stupňovanie vyváženia bielej
Jedným odfotografovaním je možné zaznamenať súčasne tri snímky
s rôznym farebným tónom. Na základe farebnej teploty aktuálneho
nastavenia vyváženia bielej bude snímka odstupňovaná s odchýlkou do
modrej/jantárovej alebo purpurovej/zelenej. Toto sa nazýva stupňovanie
vyváženia bielej (skratka WB Bkt.). Stupňovanie vyváženia bielej je možné
nastaviť až ±3 úrovne s krokom po jednej úrovni.
Nastavte veľkosť stupňovania
vyváženia bielej.
Odchýlka B/A ±3 úrovne
zz Ak v kroku 2 v časti „Korekcia vyváženia
bielej“ (= 133) otočíte volič <6>,
značka „ “ na obrazovke sa zmení
“ (3 body).
na „
Otáčaním voliča v smere hodinových
ručičiek sa nastaví stupňovanie B/A
(modrá/jantárová) a otáčaním proti
smeru hodinových ručičiek sa nastaví
stupňovanie M/G (purpurová/zelená).
BBNápis „Bracket“ vpravo označuje smer
stupňovania a rozsah korekcie.
zz Stlačením tlačidla <L> zrušíte všetky
nastavenia položky [WB Shift/Bkt./
Posun/stupňovanie vyváženia bielej].
zz Stlačením tlačidla <0> nastavenie
ukončíte a vrátite sa do ponuky.
Postupnosť stupňovania
Snímky sa budú stupňovať v nasledujúcom poradí: 1. Štandardné
vyváženie bielej, 2. Odchýlka do modrej farby (B) a 3. Odchýlka do
jantárovej farby (A) alebo 1. Štandardné vyváženie bielej, 2. Odchýlka
do purpurovej farby (M) a 3. Odchýlka do zelenej farby (G).
134
zz Počas stupňovania vyváženia bielej sa maximálny počet záberov v sérii a počet
možných záberov zníži približne na jednu tretinu oproti normálnemu počtu.
zz Keďže sa pri jednom zábere zaznamenajú tri snímky, bude záznam záberu
na kartu trvať dlhšie.
zz Spolu so stupňovaním vyváženia bielej môžete nastaviť korekciu vyváženia
bielej a snímanie s viacnásobným nastavením expozície (AEB). Ak nastavíte
funkciu AEB v kombinácii so stupňovaním vyváženia bielej, pre jeden záber je
možné zhotoviť celkovo deväť snímok.
zz Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View bude blikať ikona vyváženia
bielej.
zz „Bracket“ znamená anglický výraz bracketing (stupňovanie).
135
Automatická korekcia jasu a kontrastu N
Ak sa snímka zhotoví príliš tmavá alebo s nízkym kontrastom, jas a kontrast
snímky možno automaticky opraviť. Táto funkcia sa nazýva Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia). Predvolené
nastavenie je [Standard/Štandardná]. V prípade snímok JPEG sa korekcia
vykonáva pri zaznamenaní snímky.
V režimoch Základnej zóny sa automaticky nastaví možnosť [Standard/
Štandardná].
1
Vyberte položku [Auto Lighting
Optimizer/Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia].
zz Na karte [z] vyberte položku [Auto
Lighting Optimizer/Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
3
Vyberte nastavenie.
zz Vyberte požadované nastavenie
a stlačte tlačidlo <0>.
Zhotovte snímku.
zz Snímka sa podľa potreby zaznamená
s korigovaným jasom a kontrastom.
zz Ak je položka [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných tónov]
nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Rozšírené],
funkcia [Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia] sa automaticky nastaví na možnosť [Disable/Zakázať].
zz Ak je nastavená iná možnosť ako [Disable/Zakázať] a použijete kompenzáciu
expozície alebo kompenzáciu expozície blesku na dosiahnutie tmavšej expozície,
snímka sa aj napriek tomu môže zhotoviť ako svetlá. Ak chcete dosiahnuť tmavšiu
expozíciu, nastavte túto funkciu na možnosť [Disable/Zakázať].
zz V závislosti od podmienok pri snímaní sa šum môže zvýšiť.
zz Pri nastavení [High/Vysoké] môže byť maximálny počet záberov v sérii nižší
a záznam snímok na kartu môže trvať dlhšie.
zz Ak v kroku č. 2 stlačíte tlačidlo <B> a zrušíte začiarknutie [X] položky
[Disable during man expo/Zakázať počas manuálnej expozície], funkciu
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia) možno
nastaviť aj v režime <a>.
136
Priorita jasných tónov
N
Môžete zredukovať preexponované svetlé časti.
1
Vyberte položku [Highlight tone
priority/Priorita jasných tónov].
zz Na karte [z] vyberte položku [Highlight
tone priority/Priorita jasných tónov]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
3
Nastavte príslušnú možnosť.
zz [Enable/Povoliť]: zlepší stupňovanie
v jasných tónoch. Odstupňovanie medzi
sivými a jasnými tónmi bude plynulejšie.
zz [Enhanced/Rozšírené]: v určitých
podmienkach pri snímaní potlačí
preexponované jasné tóny ešte viac
ako možnosť [Enable/Povoliť].
Zhotovte snímku.
BBSnímka sa zaznamená s použitou
prioritou jasných tónov.
zz Množstvo šumu sa môže mierne zvýšiť.
zz Možnosť [Enhanced/Rozšírené] nie je dostupná pri nahrávaní
videozáznamov.
zz Pri použití možnosti [Enhanced/Rozšírené] môže dôjsť k tomu, že niektoré
scény nemusia vyzerať podľa očakávania.
137
Nastavenie redukcie šumu
N
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO
Táto funkcia znižuje mieru vzniknutého šumu v obraze. Napriek tomu, že
redukcia šumu sa aplikuje pri všetkých nastaveniach citlivosti ISO, je účinná
najmä pri nastavení vysokých citlivostí ISO. Keď snímate s nízkymi citlivosťami
ISO, šum v tmavších častiach snímky (v tmavých oblastiach) sa môže
zredukovať ešte viac. Zmeňte toto nastavenie, aby zodpovedalo úrovni šumu.
1
Vyberte položku [High ISO speed
NR/Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO].
zz Na karte [z] vyberte položku [High
ISO speed NR/Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Nastavte úroveň.
zz Vyberte požadovanú úroveň redukcie
šumu a stlačte tlačidlo <0>.
zz [M: Multi Shot Noise Reduction/M: Redukcia šumu pri viacerých
záberoch]
Použije sa redukcia šumu s vyššou kvalitou obrazu ako pri nastavení
[High/Vysoká]. Na vytvorenie jednej fotografie sa nasnímajú štyri zábery
v sérii, automaticky sa zarovnajú a zlúčia do jednej snímky JPEG.
Ak je kvalita snímok nastavená na možnosť RAW alebo RAW+JPEG,
nemôžete nastaviť funkciu [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia
šumu pri viacerých záberoch].
3
Zhotovte snímku.
zz Snímka sa zaznamená s použitou
redukciou šumu.
zz Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby po nastavení redukcie šumu pri
viacerých záberoch zobrazil v hľadáčiku indikátor <i> (= 450).
138
Keď je nastavený režim [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu
pri viacerých záberoch]
zz Ak je snímka výrazne posunutá v dôsledku otrasov fotoaparátu, efekt
redukcie šumu sa môže znížiť.
zz Ak držíte fotoaparát v ruke, držte ho pevne, aby ste predišli jeho otrasom.
Odporúča sa používať statív.
zz Pri snímaní pohybujúceho sa objektu sa môže zaznamenať stopa jeho pohybu.
zz Zarovnanie snímky nemusí správne fungovať pri opakujúcich sa vzoroch (mriežky,
pruhy a pod.) alebo nevýrazných snímkach s jedným prevažujúcim tónom.
zz Ak sa na štyroch za sebou nasledujúcich záberoch zmení jas objektu,
výsledkom môže byť nepravidelná expozícia záberu.
zz Po snímaní môže zaznamenanie snímky na kartu určitý čas trvať po použití
redukcie šumu a zlúčenia snímok. Počas spracovania snímok sa v hľadáčiku
zobrazí správa „buSy“ a ďalšiu snímku možno zhotoviť až po dokončení
spracovania.
zz Nie je možné použiť funkciu AEB ani stupňovanie vyváženia bielej.
zz Ak je nastavená položka [z: Long exp. noise reduction/z: Redukcia
šumu pri dlhodobej expozícii], AEB alebo stupňovanie vyváženia bielej,
funkciu [Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu pri viacerých
záberoch] nemožno nastaviť.
zz Hoci nemožno použiť fotografovanie s bleskom, pri slabom svetle sa
odporúča vysunúť blesk vopred, aby sa mohol rozsvietiť pomocný lúč AF.
Pomocný lúč AF sa však bude emitovať podľa nastavenia [z: AF-assist
beam firing/z: Rozsvietenie pomocného lúča AF].
zz Pri fotografovaní dlhodobých expozícií Bulb nemožno nastaviť možnosť
[Multi Shot Noise Reduction/Redukcia šumu pri viacerých záberoch].
zz Ak vypnete napájanie, zmeníte režim snímania na niektorý režim Základnej
zóny, snímate dlhodobú expozíciu Bulb alebo videozáznam, nastavenie sa
automaticky zmení na možnosť [Standard/Štandardná].
zz Položku [z: Dust Delete Data/z: Údaje pre vymazanie prachových
škvŕn] nemožno nastaviť.
Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii
Redukcia šumu je možná pri snímkach s expozíciou s dĺžkou 1 s alebo viac.
1
Vyberte položku [Long exp. noise
reduction/Redukcia šumu pri
dlhodobej expozícii].
zz Na karte [z] vyberte položku [Long
exp. noise reduction/Redukcia šumu
pri dlhodobej expozícii] a stlačte
tlačidlo <0>.
139
2
Vykonajte požadované nastavenie.
zz Vyberte požadované nastavenie
a stlačte tlačidlo <0>.
zz [Auto/Automaticky]
Ak sa pri expozíciách s dĺžkou 1 s alebo viac zistí šum typický pre dlhé
expozície, automaticky sa vykoná redukcia šumu. Toto nastavenie
[Auto/Automaticky] je dostatočne účinné vo väčšine prípadov.
zz [Enable/Povoliť]
Redukcia šumu sa vykonáva pri všetkých expozíciách s dĺžkou
1 s alebo viac. Pomocou nastavenia [Enable/Povoliť] je možné
znížiť šum, ktorý nie je možné zistiť pomocou nastavenia [Auto/
Automaticky].
3
Zhotovte snímku.
zz Snímka sa zaznamená s použitou
redukciou šumu.
zz Pri nastavení [Auto/Automaticky] alebo [Enable/Povoliť] môže po
nasnímaní záberu trvať proces redukcie šumu tak dlho ako samotná
expozícia. Kým sa nedokončí proces redukcie šumu, nemôžete zhotovovať
ďalšie snímky.
zz Snímky zhotovené s citlivosťou ISO 1600 alebo vyššou môžu pri nastavení
[Enable/Povoliť] vyzerať zrnitejšie ako pri nastavení [Disable/Zakázať]
alebo [Auto/Automaticky].
zz Ak pri nastavení [Auto/Automaticky] alebo [Enable/Povoliť] snímate
s dlhodobou expozíciou počas zobrazenia obrazu živého náhľadu Live View,
počas procesu redukcie šumu sa zobrazí správa „BUSY“. Obraz živého
náhľadu Live View sa zobrazí až po skončení procesu redukcie šumu.
(Nemožno zhotoviť ďalšiu snímku.)
140
Korekcia aberácií objektívu
spôsobených optickou
charakteristikou
N
Optická charakteristika objektívu môže spôsobiť vignetáciu, skreslenie
snímky a ďalšie problémy. Fotoaparát môže tieto javy korigovať pomocou
nastavenia [Lens aberration correction/Korekcia aberácie objektívu].
1
Vyberte položku [Lens aberration
correction/Korekcia aberácie
objektívu].
zz Na karte [z] vyberte položku [Lens
aberration correction/Korekcia
aberácie objektívu] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
3
4
Vyberte požadovanú položku.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku a stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zz Skontrolujte, či sa zobrazuje názov
nasadeného objektívu a (okrem
korekcie difrakcie) správa [Correction
data available/Korekčné údaje
dostupné].
zz Ak sa zobrazuje správa [Correction
data not available/Korekčné údaje
nedostupné] alebo ikona [ ], pozrite si
časť „Digitálna optimalizácia objektívu“
(= 143).
Zhotovte snímku.
zz Zaznamenaná snímka bude mať
korigovanú aberáciu objektívu.
141
Korekcia periférneho osvetlenia
Možno korigovať vignetáciu (tmavé rohy snímky).
zz Podľa podmienok pri snímaní sa na okrajoch snímky môže objaviť šum.
zz Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
zz Rozsah použitej korekcie bude menší ako maximálny rozsah korekcie, ktorý
sa použil pomocou programu Digital Photo Professional (softvér EOS).
zz Ak sú vo fotoaparáte zaregistrované korekčné údaje, periférne osvetlenie
sa v režimoch Základnej zóny koriguje automaticky.
Korekcia skreslenia
Možno korigovať skreslenie (deformáciu snímky).
zz Ak chcete vykonať korekciu skreslenia, fotoaparát zachytí užšiu oblasť
obrazu, ako je plocha viditeľná pri snímaní, takže snímka sa trochu oreže
a zjavné rozlíšenie sa mierne zníži.
zz Nastavenie korekcie skreslenia môžu trochu zmeniť zorný uhol.
zz Keď zväčšujete snímky, korekcia skreslenia sa na zobrazené snímky
nepoužije.
zz K snímkam s použitou korekciou skreslenia nebudú pripojené údaje pre
vymazanie prachových škvŕn (= 274).
zz Zobrazenie bodu AF počas prehrávania pri snímaní pomocou hľadáčika môže
byť mierne nezarovnané v dôsledku skreslenia.
zz Ak je režim <8> nastavený na možnosť <q> a vo fotoaparáte sú
zaregistrované korekčné údaje, skreslenie sa koriguje automaticky.
142
Digitálna optimalizácia objektívu
Možno opraviť rôzne aberácie v dôsledku optickej charakteristiky objektívu,
ako aj stratu ostrosti spôsobenú difrakciou a nízkopásmovým filtrom.
Ak funkcia [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia objektívu]
zobrazí správu [Correction data not available/Korekčné údaje
nedostupné] alebo ikonu [ ], môžete pomocou nástroja EOS Utility
pridať do fotoaparátu korekčné údaje pre objektív. Podrobnosti nájdete
v príručke EOS Utility návod na používanie.
zz V závislosti od podmienok snímania môžu účinky korekcie zosilniť šum.
Môže dôjsť aj k zvýrazneniu okrajov snímok. Podľa potreby upravte ostrosť
štýlu Picture Style alebo nastavte položku [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu] na možnosť [Disable/Zakázať].
zz Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
zz Počas nahrávania videozáznamu sa položka [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu] nebude zobrazovať. (Korekcia nie je možná.)
zz Keď je aktivovaná funkcia [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu] koriguje sa chromatická aberácia aj difrakcia, hoci tieto dve
možnosti nie sú zobrazené.
zz Ak sú vo fotoaparáte zaregistrované korekčné údaje, digitálna optimalizácia
objektívu sa v režimoch Základnej zóny koriguje automaticky.
Korekcia chromatickej aberácie
Možno opraviť chromatickú aberáciu (farebné lemovanie okolo objektov).
zz Možnosť [Chromatic aberr corr/Korekcia chromatickej aberácie] sa
nezobrazuje, keď je povolená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna
optimalizácia objektívu].
143
Korekcia difrakcie
Možno opraviť difrakciu (stratu ostrosti zapríčinenú clonou).
zz V závislosti od podmienok snímania sa môže šum zvýrazniť spoločne
s korekčnými efektmi.
zz Čím väčšia citlivosť ISO sa použije, tým menší bude rozsah korekcie.
zz Počas snímania videozáznamu sa položka [Diffraction correction/Korekcia
difrakcie] nebude zobrazovať. (Korekcia nie je možná.)
zz Pri použití funkcie „Korekcia difrakcie“ sa okrem difrakcie koriguje znížené
rozlíšenie spôsobené nízkopásmovým filtrom. Preto je korekcia účinná aj pre
clonu v blízkosti otvorenej clony.
zz Možnosť [Diffraction correction/Korekcia difrakcie] sa nezobrazuje, keď
je povolená možnosť [Digital Lens Optimizer/Digitálna optimalizácia
objektívu].
Všeobecné upozornenia pre korekciu aberácie objektívu
zz Korekciu periférneho osvetlenia, korekciu chromatickej aberácie, korekciu
skreslenia a korekciu difrakcie nemožno aplikovať na snímky JPEG, ktoré
už boli zhotovené.
zz Keď sa používajú objektívy od iných výrobcov ako spoločnosť Canon,
odporúča sa nastaviť pre korekcie možnosť [Disable/Zakázať] aj v prípade,
ak sa zobrazí správa [Correction data available/Korekčné údaje dostupné].
zz Zväčšenie okraja snímky môže zobraziť časti snímky, ktoré sa
nezaznamenajú.
zz Rozsah korekcie bude menší (okrem korekcie difrakcie), ak použitý objektív
nezachytáva údaje o vzdialenosti.
Všeobecné poznámky pre korekciu aberácie objektívu
zz Efekt korekcie aberácie objektívu sa líši v závislosti od použitého objektívu
a podmienok pri snímaní. Účinok môže byť tiež ťažko rozpoznateľný v
závislosti od použitého objektívu, podmienok snímania a iných faktorov.
zz Ak je korekciu ťažké rozpoznať, odporúča sa zväčšiť a skontrolovať snímka
po snímaní.
zz Korekcie sa môžu použiť, aj keď je nasadený nástavec alebo konvertor
Life-size Converter.
zz Ak korekčné údaje pre nasadený objektív nie sú vo fotoaparáte
zaregistrované, výsledok bude rovnaký, ako keď sa pre korekciu nastaví
možnosť [Disable/Zakázať] (s výnimkou korekcie difrakcie).
zz V prípade potreby pozrite tiež EOS Utility návod na používanie.
144
Nastavenie rozsahu reprodukcie
farieb
N
Rozsah reprodukovateľných farieb sa označuje ako „farebný priestor“.
Na tomto fotoaparáte môžete pre zhotovené snímky nastaviť farebný
priestor sRGB alebo Adobe RGB. Pre normálne fotografovanie sa odporúča
priestor sRGB.
V režimoch Základnej zóny sa automaticky nastaví priestor [sRGB].
1
Vyberte možnosť [Color space/
Farebný priestor].
zz Na karte [z] vyberte položku [Color
space/Farebný priestor] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Nastavte požadovaný farebný
priestor.
zz Vyberte možnosť [sRGB] alebo
[Adobe RGB] a stlačte tlačidlo <0>.
Adobe RGB
Tento farebný priestor sa používa najmä pri komerčnej tlači alebo na iné
komerčné účely. Toto nastavenie neodporúčame, ak nemáte znalosti
z oblasti spracovania obrazu, štandardu Adobe RGB a štandardu Design
rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 alebo novší). Na počítačoch
s farebným priestorom sRGB a výtlačkoch z tlačiarní, ktoré nie sú
kompatibilné so štandardom Design rule for Camera File System 2.0
(Exif 2.21 alebo vyšší), bude snímka vyzerať veľmi nevýrazne. Preto
bude potrebné ďalšie spracovanie snímky pomocou počítačového softvéru.
zz Ak je statická snímka zhotovená s farebným priestorom Adobe RGB, názov
súboru bude začínať znakom podčiarknutia „_“.
zz Profil ICC nebude pripojený. Vysvetlenia profilu ICC nájdete v príručke Digital
Photo Professional návod na používanie.
145
Pokročilé operácie pre
fotografické efekty
V režimoch Kreatívnej zóny môžete
meniť rôzne nastavenia fotoaparátu
podľa vašich predstáv, napríklad
vyberať rýchlosť uzávierky alebo
clonu, upravovať expozíciu podľa
vašich preferencií atď., takže pri
snímaní dosiahnete širokú škálu
výsledkov.
zz Po stlačení tlačidla spúšte do polovice a jeho uvoľnení sa
nastavenia expozície zostanú zobrazovať v hľadáčiku počas
4 s pomocou funkcie časovača merania.
zz Ikona
N zobrazená vpravo hore vedľa nadpisu strany
označuje, že príslušná funkcia je dostupná iba v režimoch
Kreatívnej zóny.
Ukazovateľ hlavného voliča
Ikona ukazovateľa <z> zobrazená
spolu s nastavením rýchlosti uzávierky
alebo clony signalizuje, že príslušné
nastavenie možno meniť otáčaním
voliča <6>.
146
Program AE (režim P)
Fotoaparát automaticky nastaví rýchlosť uzávierky a clonu, ktoré vyhovujú
jasu objektu. Tento režim sa nazýva Program AE.
* <d> znamená Program.
* AE znamená Automatická expozícia.
1
2
3
4
Otočný volič režimov nastavte do
polohy <d>.
Zaostrite na objekt.
zz Pozrite sa do hľadáčika a bod AF
namierte na objekt. Potom stlačte
do polovice tlačidlo spúšte.
BBPo dosiahnutí zaostrenia sa bodka
vo vnútri bodu AF, ktorý dosiahne
zaostrenie, krátko rozsvieti načerveno
a v pravej dolnej časti hľadáčika sa
rozsvieti ukazovateľ zaostrenia <o>
(v režime Jednoobrázkový AF).
BBRýchlosť uzávierky a clona sa nastavia
automaticky a zobrazia sa v hľadáčiku.
Skontrolujte zobrazenie na displeji.
zz Keď sa dosiahne štandardná expozícia,
hodnoty rýchlosti uzávierky a zobrazenie
clony neblikajú.
Zhotovte snímku.
zz Skomponujte záber a úplne stlačte
tlačidlo spúšte.
zz Ak sa v kroku č. 1 zobrazí opis režimu snímania, stlačením tlačidla <0> ho
skryte (= 54).
147
Tipy pri snímaní
zz Zmeňte citlivosť ISO. Použite zabudovaný blesk.
Ak chcete, aby úroveň okolitého osvetlenia zodpovedala snímanému
objektu, môžete zmeniť citlivosť ISO (= 118) alebo použiť
zabudovaný blesk (= 169).
zz Zmeňte program pomocou funkcie Posun programu.
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice otáčaním voliča <6> zmeňte
kombináciu rýchlosti uzávierky a clony (program). Funkcia Posun
programu sa zruší automaticky po odfotografovaní snímky. Posun
programu nie je možné použiť s bleskom.
zz Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „30"“ a najnižšieho
clonového čísla signalizuje podexponovanie. Nastavte
vyššiu citlivosť ISO alebo použite blesk.
zz Blikanie hodnoty rýchlosti uzávierky „4000“ a najvyššieho
clonového čísla signalizuje preexponovanie. Znížte
citlivosť ISO.
Rozdiely medzi režimami <d> a <A> (Automatický režim
s inteligentným nastavením scény)
zz V režime <A> sa mnohé funkcie, napríklad funkcia AF a režim merania,
nastavujú automaticky, aby sa predišlo pokazeným záberom. Nastaviť môžete
len obmedzený počet funkcií. Na druhej strane sa v režime <d> nastavuje
automaticky len rýchlosť uzávierky a clona. Bez obmedzenia môžete nastaviť
funkciu AF, režim merania a ďalšie funkcie.
148
Zachytenie pohybu snímaného
objektu (režim Tv)
Prebiehajúci dej môžete zachytiť ostro alebo vytvoriť rozmazaný pohyb
pomocou režimu <s> (Priorita uzávierky AE) na otočnom voliči režimov.
* <s> predstavuje skratku Time value (časová hodnota).
Rozmazaný pohyb
(Nízka rýchlosť uzávierky: 1/30 s)
1
2
Zmrazený pohyb
(Vysoká rýchlosť uzávierky: 1/2000 s)
Otočný volič režimov nastavte do
polohy <s>.
Nastavte požadovanú rýchlosť
uzávierky.
zz Informácie o nastavení rýchlosti
uzávierky nájdete v časti „Tipy pri
snímaní“ (= 150).
zz Otáčaním voliča <6> v smere
hodinových ručičiek nastavíte vyššiu
rýchlosť uzávierky, otáčaním proti smeru
hodinových ručičiek nižšiu rýchlosť
uzávierky.
3
Zhotovte snímku.
zz Po zaostrení a úplnom stlačení tlačidla
spúšte sa zhotoví snímka s nastavenou
rýchlosťou uzávierky.
149
Zobrazenie rýchlosti uzávierky
zz Na monitore LCD sa rýchlosť uzávierky zobrazuje ako zlomok. V hľadáčiku sa
však zobrazuje už len menovateľ. Hodnota „0"5“ predstavuje 0,5 s a hodnota
„15"“ predstavuje 15 s.
Tipy pri snímaní
zz Ak chcete ostro zachytiť pohyb rýchlo sa pohybujúceho objektu
Použite vysokú rýchlosť uzávierky, napríklad 1/4000 až 1/500 s
v závislosti od rýchlosti pohybujúceho sa objektu.
zz Ak chcete rozmazať pohyb bežiaceho dieťaťa alebo zvieraťa,
aby vznikol dojem pohybu
Použite strednú rýchlosť uzávierky, napríklad 1/250 s až 1/30 s.
Sledujte pohybujúci sa objekt cez hľadáčik a stlačením tlačidla spúšte
zhotovte snímku. Ak používate teleobjektív, držte ho pevne, aby ste
predišli otrasom fotoaparátu.
zz Ak chcete rozmazať pohyb tečúcej rieky alebo striekajúcej fontány
Použite nízku rýchlosť uzávierky 1/30 s alebo nižšiu. Ak chcete predísť
otrasom fotoaparátu pri snímaní z ruky, použite statív.
zz Nastavte rýchlosť uzávierky tak, aby zobrazenie clony neblikalo.
Ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice a počas
zobrazenia clony zmeníte rýchlosť uzávierky,
zmení sa aj hodnota clony, aby bola zachovaná
rovnaká expozícia (množstvo svetla, ktoré dopadá
na obrazový snímač). Ak pri tejto operácii prekročí
hodnota clony nastaviteľný rozsah, bude blikať, čím
signalizuje, že nie je možné dosiahnuť štandardnú
expozíciu.
Ak by bola expozícia príliš tmavá, bude blikať maximálna clona
(najnižšie clonové číslo). V takom prípade otáčaním voliča <6> proti
smeru hodinových ručičiek nastavte nižšiu rýchlosť uzávierky alebo
zvýšte citlivosť ISO.
Ak by bola expozícia príliš svetlá, bude blikať minimálna clona
(najvyššie clonové číslo). V takom prípade otáčaním voliča <6>
v smere hodinových ručičiek nastavte vyššiu rýchlosť uzávierky alebo
znížte citlivosť ISO.
150
Použitie zabudovaného blesku
Na dosiahnutie správnej expozície hlavného objektu pri použití blesku sa
výkon blesku automaticky nastaví (automatický blesk) tak, aby zodpovedal
automaticky nastavenej clone.
151
Zmena hĺbky poľa (režim Av)
Ak chcete rozostriť pozadie alebo naopak dosiahnuť ostré podanie blízkych aj
vzdialených objektov, nastavte otočný volič režimov do polohy <f> (Priorita
clony AE), čím môžete upraviť hĺbku poľa (rozsah akceptovateľného zaostrenia).
*<f> je skratka výrazu Aperture value (Hodnota clony), t. j. veľkosť otvoru
membrány v objektíve.
Ostré popredie aj pozadie
(S vysokým clonovým číslom: f/32)
Rozostrené pozadie
(S nízkym clonovým číslom: f/5.6)
1
2
3
Otočný volič režimov nastavte do
polohy <f>.
Nastavte požadovanú clonu.
zz Čím je hodnota clonového čísla vyššia, tým
bude väčší rozsah hĺbky poľa, pri ktorom sa
dosiahne ostrejšie zaostrenie popredia aj
pozadia.
zz Otáčaním voliča <6> v smere
hodinových ručičiek nastavíte vyššie
clonové číslo (menší otvor clony), otáčaním
proti smeru hodinových ručičiek nižšie
clonové číslo (väčší otvor clony).
Zhotovte snímku.
zz Po zaostrení a úplnom stlačení tlačidla
spúšte sa zhotoví snímka s nastavenou
clonou.
152
Zobrazenie hodnoty clony
zz Čím vyššie je clonové číslo, tým menší je otvor clony. Zobrazené clonové
číslo sa bude v závislosti od objektívu líšiť. Ak nie je na fotoaparáte nasadený
žiaden objektív, zobrazí sa clonové číslo „00“.
Tipy pri snímaní
zz Upozorňujeme, že pri použití clony s vysokým clonovým číslom
alebo pri snímaní pri slabom svetle sa môžu prejaviť otrasy
fotoaparátu.
Vyššia hodnota clonového čísla znamená nižšiu rýchlosť uzávierky. Pri
slabom osvetlení môže byť rýchlosť uzávierky až 30 s. V takom prípade
zvýšte citlivosť ISO a pevne držte fotoaparát alebo použite statív.
zz Hĺbka poľa nezávisí len od nastavenia clony, ale aj od príslušného
objektívu a vzdialenosti snímaného objektu.
Keďže širokouhlé objektívy majú veľkú hĺbku poľa (rozsah prijateľného
zaostrenia pred a za bodom zaostrenia), nemusíte na dosiahnutie
ostrého záberu popredia aj pozadia nastavovať vysoké clonové číslo.
Teleobjektívy majú naopak malú hĺbku poľa.
A čím je snímaný objekt bližšie, tým je hĺbka poľa menšia. Vzdialenejší
objekt bude mať väčšiu hĺbku poľa.
zz Nastavte clonu tak, aby zobrazenie rýchlosti uzávierky neblikalo.
Ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice a počas
zobrazenia rýchlosti uzávierky zmeníte clonu,
zmení sa aj rýchlosť uzávierky, aby bola zachovaná
rovnaká expozícia (množstvo svetla, ktoré dopadá
na obrazový snímač). Ak pri tejto operácii prekročí
rýchlosť uzávierky nastaviteľný rozsah, bude
blikať, čím signalizuje, že nie je možné dosiahnuť
štandardnú expozíciu.
Ak bude snímka príliš tmavá, bude blikať zobrazenie rýchlosti
uzávierky „30"“ (30 s). V takom prípade otáčaním voliča <6> proti
smeru hodinových ručičiek nastavte nižšie clonové číslo alebo zvýšte
citlivosť ISO.
Ak by bola snímka príliš svetlá, bude blikať zobrazenie rýchlosti
uzávierky „4000“ (1/4000 s). V takom prípade otáčaním voliča <6>
v smere hodinových ručičiek nastavte vyššie clonové číslo alebo znížte
citlivosť ISO.
153
Použitie zabudovaného blesku
Na dosiahnutie správnej expozície s bleskom sa výkon blesku automaticky
ovláda (automatický blesk) tak, aby zodpovedal nastavenej clone. Rýchlosť
uzávierky sa nastaví automaticky tak, aby zodpovedala jasu scény
(= 176).
Pri nízkej hladine osvetlenia sa hlavný objekt exponuje s automatickým
bleskom a pozadie sa exponuje s automaticky nastavenou nízkou
rýchlosťou uzávierky. Objekt aj pozadie na snímke budú štandardne
exponované a budú odrážať špecifickú atmosféru (automatická
synchronizácia blesku s dlhými časmi). Ak držíte fotoaparát v ruke,
držte ho pevne, aby ste predišli jeho otrasom. Ak chcete predísť
otrasom fotoaparátu, odporúča sa použitie statívu.
Kontrola hĺbky poľa
Otvor clony (diafragma) sa mení len v okamihu zhotovenia snímky.
Clona inak zostáva úplne otvorená. Pri pohľade na scénu prostredníctvom
hľadáčika alebo monitora LCD sa preto bude hĺbka poľa javiť ako nízka.
Hĺbku poľa môžete skontrolovať stlačením tlačidla <0> alebo <U> po
jeho nakonfigurovaní podľa postupu nižšie. Rozsah zaostrenia možno jasne
vidieť na obraze živého náhľadu Live View, keď pri nastavovaní hodnoty
clony podržte tlačidlo <0> alebo <U>.
-- V časti [5: Custom Functions (C.Fn)/5: Užívateľské funkcie (C.Fn)]
nastavte položku [Assign SET button/Priradenie tlačidla SET] na
možnosť [7:Depth-of-field preview/7: Kontrola hĺbky poľa].
-- V časti [5: Custom Functions (C.Fn)/5: Užívateľské funkcie (C.Fn)]
nastavte položku [DISP button function/Funkcia tlačidla DISP] na
možnosť [1:Depth-of-field preview/1: Kontrola hĺbky poľa].
154
Manuálne nastavenie expozície
(režim M)
Rýchlosť uzávierky aj clonu môžete nastaviť podľa potreby manuálne.
Požadovanú expozíciu môžete nastaviť na základe ukazovateľa úrovne
expozície v hľadáčiku. Táto metóda sa nazýva manuálne nastavenie
expozície.
* <a> predstavuje skratku Manual (manuálne).
1
2
3
<6>
(2)
Nastavte citlivosť ISO (= 118).
Nastavte požadovanú rýchlosť
uzávierky a clonu.
zz Rýchlosť uzávierky nastavíte otáčaním
voliča <6>.
zz Clonu nastavíte otáčaním voliča <6>
pri podržaní tlačidla <g>.
<g> + <6>
(1)
Otočný volič režimov nastavte do
polohy <a>.
4
Zaostrite na objekt.
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
BBV hľadáčiku sa zobrazí nastavenie
expozície.
zz Skontrolujte ukazovateľ expozičnej
úrovne <h>, aby ste zistili, nakoľko je
aktuálna expozičná úroveň vzdialená
od štandardnej expozičnej úrovne.
(1) Značka štandardnej expozície
(2) Ukazovateľ expozičnej úrovne
155
5
Nastavte expozíciu a zhotovte snímku.
zz Skontrolujte ukazovateľ úrovne
expozície a nastavte požadovanú
rýchlosť uzávierky a clonu.
zz Ak sa expozičná úroveň líši o viac ako
±2 stupne EV od štandardnej expozície,
na konci ukazovateľa úrovne expozície
v hľadáčiku sa zobrazí symbol <I>
alebo <J>. (Ak expozičná úroveň
presahuje ±3 dieliky, na monitore LCD
sa zobrazuje symbol <I> alebo <J>.)
zz Vybraté nastavenie expozície sa nepoužije na snímanie videozáznamu.
Kompenzácia expozície pri automatickom nastavení
citlivosti ISO
Ak je pri snímaní s manuálnym nastavením expozície citlivosť ISO nastavená
na možnosť [AUTO], môžete nastaviť kompenzáciu expozície (= 160) takto:
zz [z: Expo.comp./AEB/z: Kompenzácia expozície/AEB]
zz [5:Expo comp (hold btn, turn S)/5: Kompenzácia expozície
(podržaním tlačidla, otočením voliča S)] s nastavením
[Assign SET button/Priradenie tlačidla SET] v časti [5: Custom
Functions(C.Fn)/5: Užívateľské funkcie (C.Fn)] (= 452)
zz Rýchle ovládanie (= 57)
zz Pri automatickom nastavení citlivosti ISO sa nastavenie citlivosti ISO
bude meniť, aby sa dosiahla štandardná expozícia pri nastavenej rýchlosti
uzávierky a clone. Nemusí sa preto dosiahnuť požadovaný efekt expozície.
V takomto prípade nastavte kompenzáciu expozície.
zz Ak sa použije blesk, kým sa používa automatické nastavenie citlivosti
ISO, kompenzácia expozície sa nepoužije, ani ak je nastavená hodnota
kompenzácie expozície.
zz Ak je v časti [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia] zrušené začiarknutie [X] pri položke [Disable during
man expo/Zakázať počas manuálnej expozície], funkciu Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia) možno nastaviť
v režime <a> (= 136).
zz Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete stlačením tlačidla <A>
uzamknúť citlivosť ISO.
zz Po stlačení tlačidla <A> a zmene kompozície snímky uvidíte rozdiel
expozičnej úrovne na ukazovateli úrovne expozície v porovnaní s hodnotou
pri stlačení tlačidla <A>.
zz Ak bola použitá kompenzácia expozície (= 160) v režime <d>, <s> alebo
<f>, po prepnutí režimu snímania na <a> pri automatickom nastavení
citlivosti ISO sa zachová predtým nastavená hodnota kompenzácie expozície.
156
Použitie zabudovaného blesku
Na dosiahnutie správnej expozície hlavného objektu pri použití blesku sa
výkon blesku automaticky nastaví (automatický blesk) tak, aby zodpovedal
manuálne nastavenej clone. Rozsah nastaviteľnej rýchlosti uzávierky sa
obmedzí na 1/200 s až 30 s alebo na dlhodobú expozíciu Bulb.
BULB: Dlhodobé expozície (Bulb)
(1)
Pri dlhodobej expozícii Bulb zostane
uzávierka otvorená počas celej doby, keď
držíte stlačené tlačidlo spúšte. Túto funkciu
možno použiť napríklad pri fotografovaní
ohňostroja a iných scén, ktoré vyžadujú
dlhodobú expozíciu.
V kroku č. 3 na str. 155 otáčaním voliča
<6> doľava nastavte možnosť <BULB>.
Uplynutá doba expozície (1) sa zobrazí na
monitore LCD.
zz Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
zz Pri dlhodobej expozícii Bulb vzniká viac šumu ako obvykle, snímky preto
môžu vyzerať mierne zrnito.
zz Ak je vybraté automatické nastavenie citlivosti ISO, použije sa citlivosť ISO 400.
zz Ak pri snímaní s dlhodobou expozíciou Bulb používate samospúšť aj
predsklopenie zrkadla, držte tlačidlo spúšte úplne stlačené (doba oneskorenia
samospúšte + doba dlhodobej expozície Bulb). Ak počas odpočtu
samospúšte uvoľníte tlačidlo spúšte, zaznie zvuk otvorenia uzávierky, žiadna
snímka sa však nezhotoví.
zz Šum spôsobený dlhou expozíciou môžete zredukovať nastavením funkcie
[z: Long exp. noise reduction/z: Potlačenie šumu pri dlhodobej
expozícii] na možnosť [Auto/Automaticky] alebo [Enable/Povoliť]
(= 139).
zz V prípade dlhodobých expozícií Bulb sa odporúča používať statív a diaľkovú
spúšť (predávajú sa samostatne, = 463).
zz Pri fotografovaní dlhodobých expozícií Bulb môžete použiť aj bezdrôtové
diaľkové ovládanie BR-E1 (predáva sa samostatne, = 463). Keď stlačíte
tlačidlo uvoľnenia (prenosové tlačidlo) diaľkového ovládania BR-E1, dlhodobá
expozícia Bulb sa spustí okamžite alebo o 2 sekundy neskôr. Opätovným
stlačením tlačidla spúšte ukončíte dlhodobú expozíciu Bulb.
zz Zobrazenie uplynutej doby expozície môžete vypnúť stlačením tlačidla <B>.
157
Zmena režimu merania
N
K dispozícii sú štyri spôsoby (režimy merania) na meranie jasu snímaného
objektu. Za bežných okolností sa odporúča pomerové meranie expozície.
V režimoch Základnej zóny sa automaticky nastaví pomerové meranie.
(V režimoch <8: x> a <v: X> sa nastaví priemerové meranie
s vyvážením na stred.)
1
Vyberte položku [Metering mode/
Režim merania].
zz Na karte [z] vyberte položku
[Metering mode/Režim merania]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Nastavte režim merania.
zz Vyberte požadovaný režim merania
a stlačte tlačidlo <0>.
q Pomerové meranie
Univerzálny režim merania vhodný dokonca aj pre
objekty v protisvetle. Fotoaparát automaticky nastaví
expozíciu vhodnú pre príslušnú scénu.
w Selektívne meranie
Je vhodné napríklad pri pozadí, ktoré je pre protisvetlo
výrazne jasnejšie ako snímaný objekt a pod. Sivá
plocha na obrázku vľavo označuje približné miesto,
v rámci ktorého sa meria jas s cieľom dosiahnuť
štandardnú expozíciu.
r Bodové meranie
Účinné pri meraní konkrétnej časti objektu alebo
scény. Sivá plocha na obrázku vľavo označuje približné
miesto, v rámci ktorého sa meria jas s cieľom dosiahnuť
štandardnú expozíciu. Tento režim merania je určený
pre pokročilých používateľov.
158
e Priemerové meranie s vyvážením na stred
Meranie je priemerom z celej scény, pričom stredu
obrazovky sa prikladá vyššia váha. Tento režim merania
je určený pre odborníkov.
zz Pri nastavení q (Pomerové meranie) sa nastavenie expozície uzamkne pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice a po dosiahnutí zaostrenia. V režimoch
w (selektívne meranie), r (bodové meranie) a e (priemerové meranie
s vyvážením na stred) sa nastavenie expozície vykoná pri zhotovení snímky.
(Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa expozícia neuzamkne.)
159
Nastavenie požadovanej
kompenzácie expozície
N
Ak výsledky snímania bez blesku nie sú také jasné, ako ste očakávali,
nastavte kompenzáciu expozície. Túto funkciu je možné použiť v režimoch
Kreatívnej zóny (okrem režimu <a>). Môžete nastaviť kompenzáciu
expozície až do ±5 stupňov EV* s krokom po 1/3 stupňa EV.
Ak máte nastavený režim <a> aj automatické nastavenie citlivosti ISO,
pozrite si informácie o nastavení kompenzácie expozície na str. 156.
*Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View/snímaní videozáznamov, alebo keď je
položka [s: Shooting screen/s: Obrazovka snímania] nastavená na hodnotu
[Guided/Asistované], možno kompenzáciu expozície nastaviť v rozsahu do ±3 stupňov.
1
Skontrolujte ukazovateľ úrovne
expozície.
zStlačte
z
tlačidlo spúšte do polovice a
skontrolujte ukazovateľ úrovne expozície
v hľadáčiku alebo na monitore LCD.
Zvýšená expozícia na
dosiahnutie jasnejšej snímky
2
Znížená expozícia na
dosiahnutie tmavšej snímky
3
Nastavte hodnotu kompenzácie.
zz Ak je expozícia príliš tmavá, otáčajte
voličom <6> v smere hodinových
ručičiek pri podržaní tlačidla <g>
(na zvýšenie expozície).
zz Ak je expozícia príliš svetlá, otáčajte
voličom <6> proti smeru hodinových
ručičiek pri podržaní tlačidla <g>
(na zníženie expozície).
Zhotovte snímku.
zz Ak chcete zrušiť kompenzáciu
expozície, nastavte kompenzáciu
naspäť na hodnotu <E>.
zz Ak je položka [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia] (= 136) nastavená na inú možnosť ako
[Disable/Zakázať], snímka môže vyzerať jasnejšia dokonca aj pri nastavení
zníženej korekcii expozície na dosiahnutie tmavšieho záberu.
zz Nastavená úroveň kompenzácie expozície sa nepoužije na snímanie videozáznamu.
160
zz Keď prepnete vypínač do polohy <2>, zrušia sa nastavenia korekcie
expozície.
zz Hodnota kompenzácie expozície zobrazená v hľadáčiku sa mení len
v rozsahu ±2 stupne EV. Ak hodnota kompenzácie expozície prekračuje
±2 stupne EV, na konci ukazovateľa úrovne expozície sa zobrazí ikona <I>
alebo <J>.
zz Ak chcete nastaviť kompenzáciu expozície prekračujúcu rozsah ±2 stupne
EV, odporúča sa nastavenie pomocou položky [z: Expo.comp./AEB/
z: Kompenzácia expozície/AEB] (= 162).
161
Stupňovanie automatickej expozícieN
Táto funkcia predstavuje ďalší stupeň kompenzácie expozície tým, že
v rámci troch záberov automaticky upravuje nastavenie expozície v rozsahu
±2 stupne EV s krokom po 1/3 stupňa EV, ako je znázornené na obrázkoch
nižšie. Následne si môžete vybrať tú najlepšiu expozíciu.
Tento postup sa označuje ako stupňovanie automatickej expozície
(AEB – Auto Exposure Bracketing).
Štandardná expozícia
Tmavšia expozícia
(Znížená expozícia)
1
Svetlejšia expozícia
(Zvýšená expozícia)
Vyberte položku [Expo.comp./AEB/
Kompenzácia expozície/AEB].
zz Na karte [z] vyberte položku [Expo.
comp./AEB/Kompenzácia expozície/
AEB] a stlačte tlačidlo <0>.
2
(1)
3
Nastavte rozsah AEB.
zz Otáčaním voliča <6> nastavte
rozsah AEB (1).
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> nastavte
hodnotu kompenzácie expozície.
Ak sa funkcia AEB používa spolu
s kompenzáciou expozície, aplikuje sa
v strede hodnoty kompenzácie expozície.
zz Požadované nastavenie aktivujte
stlačením tlačidla <0>.
BBPo stlačení tlačidla spúšte do polovice
sa rozsah AEB zobrazí v hľadáčiku.
Zhotovte snímku.
zz Zaostrite a úplne stlačte tlačidlo spúšte.
Nasnímajú sa zábery v poradí so
štandardnou expozíciou, zníženou
expozíciou a zvýšenou expozíciou.
162
Zrušenie funkcie AEB
zz Vykonaním krokov 1 a 2 vypnete zobrazenie rozsahu AEB (nastaví
sa na 0).
zz Nastavenie funkcie AEB sa automaticky zruší aj po prepnutí vypínača
do polohy <2>, dokončení nabíjania blesku a pod.
Tipy pri snímaní
zz Použitie funkcie AEB pri sériovom snímaní
Ak nastavíte režim priebehu snímania <i> alebo <M>
(= 112) a úplne stlačíte tlačidlo spúšte, nasnímajú sa za sebou tri
odstupňované zábery v postupnosti: štandardná expozícia, znížená
expozícia a zvýšená expozícia. Potom fotoaparát automaticky prestane
snímať.
zz Použitie funkcie AEB pri snímaní jednotlivých záberov (u/B)
Stlačte tlačidlo spúšte trikrát po sebe, čím sa nasnímajú tri
odstupňované zábery. Zábery budú nasnímané v postupnosti:
štandardná expozícia, znížená expozícia a zvýšená expozícia.
zz Použitie funkcie AEB so samospúšťou alebo diaľkovým
ovládačom (predáva sa samostatne)
Pomocou samospúšte (<m> <l>), bezdrôtového diaľkového
ovládania BR-E1 <Q> alebo diaľkovej spúšte RS-60E3 môžete
nasnímať za sebou tri zábery s odstupom 10 sekúnd alebo 2 sekundy.
Pri nastavení možnosti <q> (= 206) bude počet záberov za sebou
predstavovať trojnásobok nastavenej hodnoty.
zz Počas snímania s AEB bude v hľadáčiku blikať ikona <A> a rozsah AEB.
zz Funkciu AEB nemožno použiť s bleskom, pri nastavení [Multi Shot Noise
Reduction/Redukcia šumu pri viacerých záberoch], pri snímaní
s kreatívnym filtrom ani s dlhodobými expozíciami Bulb.
zz Ak je v položke [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia] (= 136) nastavená iná možnosť
ako [Disable/Zakázať], funkcia AEB môže byť obmedzená.
163
Uzamknutie expozície
N
Keď chcete nastavovať zaostrenie a expozíciu oddelene alebo keď
chcete zhotoviť viacero záberov s rovnakým nastavením expozície, môžete
expozíciu uzamknúť. Stlačením tlačidla <A> uzamknite expozíciu, potom
zmeňte kompozíciu a nasnímajte záber. Táto funkcia sa nazýva uzamknutie
AE. Táto funkcia je vhodná pri snímaní objektov v protisvetle a pod.
1
2
3
Zaostrite na objekt.
zz Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
BBZobrazí sa nastavenie expozície.
stlačíte tlačidlo <A>.
BBV hľadáčiku sa rozsvieti ikona <A>,
ktorá označuje, že nastavenie expozície
je uzamknuté (Uzamknutie AE).
zz Pri každom stlačení tlačidla <A>
sa uzamkne aktuálne nastavenie
expozície.
Zmeňte kompozíciu záberu
a zhotovte snímku.
zz Ak chcete nasnímať niekoľko snímok
a súčasne zachovať uzamknutie
AE, podržte stlačené tlačidlo <A>
a stlačením tlačidla spúšte nasnímajte
ďalší záber.
Efekty funkcie uzamknutia AE
Režim
merania
(= 158)
q*
wre
Spôsob výberu bodu AF (= 108)
Automatický výber
Ručný výber
Uzamknutie AE sa aplikuje na
Uzamknutie AE sa aplikuje na
bod AF, ktorý zaostril.
vybratý bod AF.
Uzamknutie AE sa aplikuje na stredný bod AF.
*Ak je prepínač režimov zaostrenia na objektíve v polohe <MF>, uzamknutie AE sa
aplikuje s expozíciou váženou na stredný bod AF.
zz Uzamknutie AE nie je možné pri dlhodobých expozíciách Bulb.
164
Predsklopenie zrkadla na
N
obmedzenie rozmazania
spôsobeného otrasmi fotoaparátu
Pomocou funkcie predsklopenia zrkadla môžete zabrániť rušivým
mechanickým vibráciám (otrasom spôsobeným zrkadlom) počas
snímania so superteleobjektívmi alebo snímania záberov zblízka (makro).
Predsklopenie zrkadla sa zapína nastavením položky [Mirror lockup/
Predsklopenie zrkadla] na možnosť [1:Enable/1: Povoliť] v časti
[5: Custom Functions (C.Fn)/5: Užívateľské funkcie (C.Fn)] (= 449).
1
Zaostrite na požadovaný objekt a úplne stlačte tlačidlo
spúšte.
BBZrkadlo sa zdvihne.
2
Znova úplne stlačte tlačidlo spúšte.
BBOdfotografuje sa snímka a zrkadlo sa sklopí naspäť.
zz Po zhotovení snímky nastavte položku [Mirror lockup/
Predsklopenie zrkadla] na možnosť [0:Disable/0: Zakázať].
Tipy pri snímaní
zz Používanie samospúšte <m>, <l> s predsklopením zrkadla
Keď úplne stlačíte tlačidlo spúšte, vykoná sa predsklopenie zrkadla.
Snímka sa zhotoví o 10 sekúnd alebo 2 sekundy neskôr.
zz Snímanie s diaľkovým ovládaním
Keďže sa pri snímaní záberu nedotýkate fotoaparátu, snímanie
s diaľkovým ovládaním spolu s predsklopením zrkadla prispieva
k obmedzeniu rozmazania spôsobeného otrasmi fotoaparátu (= 463).
Pri použití bezdrôtového diaľkového ovládania BR-E1 (predáva sa
samostatne) s nastavením 2-sekundového oneskorenia stlačte tlačidlo
na uvoľnenie na predsklopenie zrkadla a záber sa nasníma 2 sekundy
po jeho predsklopení.
Pomocou diaľkovej spúšte RS-60E3 (predáva sa samostatne) stlačte
úplne tlačidlo na uvoľnenie, aby sa zrkadlo predsklopilo, a potom
zhotovte snímku jeho opätovným úplným stlačením.
165
zz Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
zz Vo veľmi jasnom svetle, aké býva na pláži alebo na lyžiarskych svahoch,
fotografujte okamžite po stabilizácii predsklopenia zrkadla.
zz Ak pri snímaní s predsklopením zrkadla používate samospúšť aj dlhodobé
expozície Bulb, držte tlačidlo spúšte úplne stlačené (doba oneskorenia
samospúšte + doba dlhodobej expozície Bulb). Ak počas odpočtu
samospúšte uvoľníte tlačidlo spúšte, zaznie zvuk otvorenia uzávierky,
žiadna snímka sa však nezhotoví.
zz Počas predsklopenia zrkadla nebude možné nastavenie funkcií snímania,
ovládanie ponuky a pod.
zz Aj keď nastavíte pre priebeh snímania režim <i>, <M> alebo <q>,
fotoaparát bude snímať v režime snímania jedného záberu.
zz Keď je položka [z: High ISO speed NR/z: Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO] nastavená na možnosť [Multi Shot Noise Reduction/
Redukcia šumu pri viacerých záberoch], pre jednu snímku sa zhotovia
štyri zábery za sebou bez ohľadu na nastavenie [Mirror lockup/
Predsklopenie zrkadla].
zz Ak po predsklopení zrkadla uplynie približne 30 s, vráti sa automaticky nadol.
Úplným stlačením tlačidla spúšte sa znova vykoná predsklopenie zrkadla.
zz Keď snímate s predsklopením zrkadla, odporúča sa používať statív
a bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1 (predáva sa samostatne, = 463)
alebo diaľkovú spúšť RS-60E3 (predáva sa samostatne, = 463).
166
Nastavenia pomocného lúča AF
Určte rozsvietenie pomocného lúča AF zo zabudovaného blesku
fotoaparátu alebo blesku Speedlite pre fotoaparáty EOS.
1
Vyberte položku [AF-assist beam
firing/Rozsvietenie pomocného
lúča AF].
zz Na karte [z] vyberte položku
[AF-assist beam firing/Rozsvietenie
pomocného lúča AF] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte požadovanú položku.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku a stlačte tlačidlo <0>.
zz [ON] Enable (Povoliť)
V prípade potreby sa rozsvieti pomocný lúč AF.
Vysuňte blesk, aby sa pomocný lúč AF rozsvietil zo zabudovaného blesku.
zz [OFF] Disable (Zakázať)
Pomocný lúč AF sa nerozsvieti. Nastavte, ak nechcete pomocný lúč AF
rozsvietiť.
zz [1] Enable external flash only (Povoliť iba externý blesk)
Ak je pripojený externý blesk Speedlite, v prípade potreby sa
prostredníctvom tohto blesku rozsvieti pomocný lúč AF.
zz [IR] IR AF assist beam only (Iba infračervený pomocný lúč AF)
Umožňuje rozsvietenie infračerveného pomocného lúča AF pomocou
externých bleskov Speedlite vybavených touto funkciou, keď sú tieto
zábleskové jednotky nasadené.
zz V režime <A>, <8> alebo <v> sa odporúča vopred vysunúť blesk
a nastaviť položku [AF-assist beam firing/Rozsvietenie pomocného lúča
AF] na možnosť [Enable/Povoliť].
zz Ak je užívateľská funkcia [AF-assist beam firing/Rozsvietenie pomocného
lúča AF] externých bleskov Speedlite nastavená na možnosť [Disable/
Zakázať], pomocný lúč AF sa nerozsvieti.
167
Fotografovanie s bleskom
V tejto kapitole sa opisuje spôsob používania zabudovaného
blesku a externých bleskov Speedlite (radu EL/EX, predávajú
sa samostatne), ako aj nastavenia blesku pomocou
obrazovky ponuky fotoaparátu.
zz Pri fotografovaní s bleskom nemožno používať funkciu AEB.
168
Použitie zabudovaného blesku
Pri snímaní v interiéri, pri slabom osvetlení alebo pri protisvetle počas
snímania cez deň stačí vysunúť zabudovaný blesk a stláčaním tlačidla
spúšte ľahko snímať nádherné zábery. V režime <d> sa rýchlosť uzávierky
(1/60 s – 1/200 s) nastaví automaticky, aby sa predišlo vplyvu otrasov
fotoaparátu.
1
2
3
Prstami vysuňte blesk.
zz V režimoch Kreatívnej zóny je snímanie
s bleskom možné po vyklopení blesku.
zz Počas nabíjania blesku sa v hľadáčiku
zobrazuje správa „buSy“ a na monitore
LCD správa [BUSY].
Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
zz V ľavej dolnej časti hľadáčika
skontrolujte, či sa zobrazuje ikona <D>.
Zhotovte snímku.
zz Po zaostrení a úplnom stlačení tlačidla
spúšte sa blesk vždy aktivuje.
zz Pred vyklopením blesku odpojte všetko príslušenstvo pripojené k pätici na
príslušenstvo.
169
Tipy pri snímaní
zz Pri jasnom svetle znížte citlivosť ISO.
Ak nastavenie expozície v hľadáčiku bliká, znížte citlivosť ISO.
zz Zložte slnečnú clonu objektívu. Nepribližujte sa príliš blízko
k snímanému objektu.
Ak je na objektíve nasadená slnečná clona alebo ste príliš blízko
objektu, spodná časť snímky môže vyzerať tmavo v dôsledku svetla
blesku blokovaného prekážkou. Pri dôležitých záberoch prehrajte
snímku a uistite sa, že v spodnej časti nevyzerá neprirodzene tmavo.
170
Kompenzácia expozície blesku
N
Kompenzáciu expozície blesku nastavte v prípade, ak sa nepodarilo
dosiahnuť požadovaný jas objektu (takže chcete upraviť výkon blesku) pri
fotografovaní s bleskom. Môžete nastaviť kompenzáciu expozície blesku
až do ±2 stupne EV s krokom po 1/3 stupňa EV.
1
Vyberte položku [Flash control/
Ovládanie blesku].
zz Na karte [z] vyberte položku [Flash
control/Ovládanie blesku] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
3
4
Vyberte položku [Built-in flash
settings/Nastavenia zabudovaného
blesku].
Vyberte položku [2exp. comp./
Kompenzácia expozície pre 2].
Nastavte hodnotu kompenzácie.
zz Ak je expozícia príliš tmavá, stlačte
tlačidlo <Z> (na zvýšenie expozície).
Ak je expozícia príliš svetlá, stlačte
tlačidlo <Y> (na zníženie expozície).
BBKeď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice,
v hľadáčiku sa zobrazí ikona <y>.
zz Po zhotovení snímky zrušte
kompenzáciu expozície blesku
nastavením jej hodnoty späť na 0.
171
zz Ak je položka [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia] (= 136) nastavená na iné nastavenie
ako [Disable/Zakázať], snímka môže vyzerať jasnejšia aj pri nastavení
kompenzácie expozície blesku.
zz Ak je kompenzácia expozície blesku nastavená pomocou externého blesku
Speedlite (predáva sa samostatne, = 174), kompenzáciu expozície
blesku nemožno nastaviť na fotoaparáte (pomocou rýchleho ovládania ani
nastavenia funkcie externého blesku). Ak je nastavená pomocou fotoaparátu
aj externého blesku Speedlite, nastavenie na blesku Speedlite bude mať
prioritu pred nastavením na fotoaparáte.
zz Hodnota kompenzácie sa zachová aj po prepnutí vypínača do polohy <2>.
172
Uzamknutie expozície blesku (uzamknutie FE)
N
Ak sa snímaný objekt nachádza na okraji snímky a použijete blesk, objekt
môže byť príliš svetlý alebo príliš tmavý v závislosti od pozadia a pod.
V tejto situácii použite uzamknutie FE. Po nastavení výkonu blesku na
dosiahnutie vhodného jasu objektu môžete zmeniť kompozíciu (umiestniť
snímaný objekt smerom k okraju) a nasnímať záber. Túto funkciu možno
použiť aj s bleskami Canon Speedlite radu EL/EX.
* FE znamená Flash Exposure (expozícia blesku).
1
2
3
4
Prstami vysuňte blesk.
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice
a v hľadáčiku skontrolujte, či svieti
ikona <D>.
Zaostrite na objekt.
Stlačte tlačidlo <A>.
zz Stred hľadáčika namierte na objekt,
pre ktorý chcete uzamknúť expozíciu
blesku, a stlačte tlačidlo <A>.
BBBlesk spustí predzáblesk a vypočítaný
výkon blesku sa uloží do pamäte.
BBV hľadáčiku sa na chvíľu zobrazí správa
„FEL“ a rozsvieti sa ikona <d>.
zz Každým stlačením tlačidla <A> sa
spustí predzáblesk a do pamäte sa uloží
vypočítaný potrebný výkon blesku.
Zhotovte snímku.
zz Skomponujte záber a úplne stlačte
tlačidlo spúšte.
BBBlesk sa spustí a nasníma sa záber.
zz Ak je objekt príliš ďaleko a snímka sa zhotoví príliš tmavá, bude blikať
ikona <D>. Priblížte sa k objektu a zopakujte kroky č. 2 až 4.
zz Uzamknutie FE nie je možné počas fotografovania so živým náhľadom Live View.
173
Používanie externého blesku
Speedlite
Blesky Speedlite radu EL/EX pre fotoaparáty EOS
Používanie blesku Speedlite radu EL/EX (predáva sa samostatne)
zjednodušuje fotografovanie s bleskom.
Prevádzkové pokyny nájdete v návode na používanie blesku Speedlite
radu EL/EX.
zz Ak používate blesk Speedlite radu EX, ktorý nie je kompatibilný
s nastaveniami funkcií blesku, funkcie budú obmedzené.
zz Blesky Canon Speedlite iného radu než EL/EX sa nespustia.
zz Ak sa fotoaparát používa so zábleskovou jednotkou alebo zábleskovým
príslušenstvom pre inú značku fotoaparátu, nielenže nemusí pracovať
správne, ale môže dôjsť aj k poruche.
174
Nastavenie funkcie blesku
Pri zabudovanom blesku alebo externom blesku Speedlite radu EL/EX
kompatibilnom s nastaveniami funkcií blesku môžete nastaviť funkcie
blesku a užívateľské funkcie externého blesku Speedlite pomocou
obrazovky ponuky fotoaparátu.
Ak používate externý blesk Speedlite, pred nastavením funkcií blesku
nasaďte blesk Speedlite na fotoaparát a zapnite ho.
Podrobnosti o funkciách externého blesku Speedlite nájdete v jeho návode
na používanie.
1
Vyberte položku [Flash control/
Ovládanie blesku].
zz Na karte [z] vyberte položku [Flash
control/Ovládanie blesku] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte požadovanú položku.
zz Vyberte možnosť ponuky, ktorú chcete
nastaviť, a stlačte tlačidlo <0>.
Spustenie blesku
Ak chcete, aby sa blesk spustil automaticky
na základe podmienok snímania, nastavte
možnosť [a] (v režimoch Základnej zóny
alebo režime d).
Ak chcete, aby sa blesk spúšťal pri každom
snímaní, nastavte možnosť [D].
Ak má blesk zostať vypnutý alebo ak
budete používať pomocný lúč AF, vyberte
možnosť [b] (v režimoch Kreatívnej zóny).
zz Ak je náročné dosiahnuť zaostrenie pri slabom svetle, blesk môže spustiť
sériu zábleskov („Nastavenia pomocného lúča AF“ (= 167)), a to aj keď je
položka [Flash firing/Spustenie blesku] nastavená na možnosť [b]. Ak
chcete zabrániť spusteniu zabudovaného blesku, zatlačte ho nadol prstami.
175
Meranie blesku E-TTL II
N
Pre normálne expozície blesku nastavte
možnosť [Evaluative/Pomerové].
Ak je nastavená možnosť [Average/
Priemerované], expozícia blesku sa
spriemeruje z celej meranej scény. V závislosti
od scény môže byť potrebná kompenzácia
expozície blesku. Toto nastavenie je určené
pre skúsených používateľov.
Synchronizácia s dlhým časom uzávierky
N
Môžete nastaviť synchronizačný čas blesku
na fotografovanie s bleskom v režime
<f> alebo <d>.
] 1/200-30sec. auto (1/200 – 30 s automaticky)
zz [
Synchronizačný čas blesku sa nastavuje automaticky v rozsahu od 1/200 s
do 30 s, aby zodpovedal jasu scény. Snímanie s dlhým synchronizačným
časom sa používa v niektorých podmienkach snímania, na miestach so
slabým osvetlením a rýchlosť uzávierky sa automaticky zníži.
zz [
] 1/200-1/60sec. auto (1/200 – 1/60 s automaticky)
Zabraňuje nastaveniu nízkej rýchlosti uzávierky pri slabom osvetlení.
Pomáha predísť rozostreniu snímaného objektu a otrasom fotoaparátu.
Snímaný objekt bude správne exponovaný pomocou blesku, pozadie
však môže byť tmavé.
zz [
] 1/200 sec. (fixed) (1/200 s. (pevné nastavenie))
Synchronizačný čas blesku bude pevne nastavený na hodnotu
1/200 s. Toto nastavenie pomáha ešte účinnejšie predísť rozostreniu
snímaného objektu a vplyvu otrasov fotoaparátu ako nastavenie
[1/200-1/60sec. auto/1/200 – 1/60 s automaticky]. Pri slabom
osvetlení však bude pozadie tmavšie ako v prípade nastavenia
[1/200-1/60sec. auto/1/200 – 1/60 s automaticky].
zz Ak chcete použiť pomalú synchronizáciu, nastavte hodnotu [1/200-30sec.
auto/1/200 – 30 s automaticky].
zz Synchronizácia s krátkymi časmi v režime <f> alebo <d> pri nastavení
[1/200 sec. (fixed)/1/200 s (pevné nastavenie)] nie je dostupná.
176
[Built-in flash settings/Nastavenia zabudovaného blesku] a [External N
flash func. setting/Nastavenie funkcie externého blesku]
Môžete nastaviť funkcie uvedené v nasledujúcej tabuľke. Funkcie
zobrazené v ponuke [External flash func. setting/Nastavenie funkcie
externého blesku] sa líšia v závislosti od modelu blesku Speedlite.
zz Vyberte položku [Built-in flash settings/
Nastavenia funkcie zabudovaného
blesku] alebo [External flash func. setting/
Nastavenie funkcie externého blesku].
BBZobrazí sa obrazovka nastavenia
funkcie blesku. Pri nastavení [Built-in
flash settings/Nastavenia funkcie
zabudovaného blesku] možno vybrať
a nastaviť len zvýraznené funkcie.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) Režim blesku
(2) Transfokácia
blesku (zábleskové
pokrytie)
(3) Synchronizácia
uzávierky
(4) Kompenzácia
expozície blesku
(5) Stupňovanie
expozície blesku
[Built-in flash settings/Nastavenia
[External flash func. setting/
funkcie zabudovaného blesku] Nastavenie funkcie externého blesku]
Hlavné funkcie nastavení [Built-in flash settings/Nastavenia
funkcie zabudovaného blesku] a [External flash func. settings/
Nastavenie funkcie externého blesku]
Funkcia
Režim blesku
Synchronizácia uzávierky
Stupňovanie expozície blesku*
Kompenzácia expozície blesku
Ovládanie pomeru výkonu blesku
Spustenie vysielacieho blesku
Transfokácia blesku*
[Built-in flash settings/
[External flash
Nastavenia funkcie
func. setting/
zabudovaného blesku] Nastavenie funkcie
Normálne spustenie externého blesku]
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Strana
= 178
= 178
= 171
*Informácie o položkách [Flash exposure bracketing/Stupňovanie expozície blesku] a [Flash zoom/
Transfokácia blesku] nájdete v návode na používanie blesku Speedlite, ktorý je kompatibilný s týmito funkciami.
177
zz Flash mode (Režim blesku)
Pri použití externého blesku Speedlite môžete vybrať režim blesku,
ktorý zodpovedá požadovaným fotografickým efektom.
zz Nastavenie [E-TTL II flash metering/
Meranie blesku E-TTL II] predstavuje
štandardný režim bleskov Speedlite
radu EL/EX na automatické
fotografovanie s bleskom.
zz Režim [Manual flash/Manuálny blesk]
je určený pre skúsených používateľov,
ktorí chcú nastaviť položku [Flash
output/Výkon blesku] (1/1 až 1/128)
sami.
zz Informácie o ďalších režimoch blesku
nájdete v návode na používanie blesku
Speedlite kompatibilného s príslušným
režimom blesku.
zz Shutter synchronization (Synchronizácia uzávierky)
Štandardne túto položku nastavte na možnosť [First-curtain
synchronization/Synchronizácia na prvú lamelu], aby sa blesk
spustil ihneď potom, ako sa začne expozícia.
Ak nastavíte možnosť [Second-curtain synchronization/
Synchronizácia na druhú lamelu], blesk sa spustí pred zatvorením
uzávierky. Pri skombinovaní s nízkou rýchlosťou uzávierky môžete
vytvoriť efekt svetelnej stopy, napríklad od svetiel áut v noci
s prirodzenejším vzhľadom. Pri nastavení synchronizácie na druhú
lamelu spoločne s možnosťou [E-TTL II flash metering/Meranie
blesku E-TTL II] sa spustia dva záblesky: vtedy, keď úplne stlačíte
tlačidlo spúšte, a potom tesne pred koncom expozície. Ak je rýchlosť
uzávierky 1/100 s alebo vyššia, synchronizácia na prvú lamelu bude
automatická.
Ak je nasadený externý blesk Speedlite, môžete vybrať aj možnosť
[High-speed synchronization/Synchronizácia s krátkymi časmi]
(e). Podrobnosti nájdete v návode na používanie blesku Speedlite.
zz Kompenzácia expozície blesku
Podrobnosti nájdete na „Kompenzácia expozície blesku“ (= 171).
178
Nastavenie užívateľských funkcií externého blesku
Speedlite
N
Užívateľské funkcie zobrazené v ponuke [External flash C.Fn setting/
Nastavenie užívateľskej funkcie externého blesku] sa líšia v závislosti
od modelu blesku Speedlite.
1
2
Zobrazte užívateľskú funkciu.
zz Keď je fotoaparát pripravený na snímanie
s externým bleskom Speedlite, vyberte
položku [External flash C.Fn setting/
Nastavenie užívateľskej funkcie
externého blesku] a stlačte tlačidlo <0>.
Nastavte užívateľskú funkciu.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte číslo
funkcie a potom funkciu nastavte. Postup je
rovnaký ako pri nastavovaní užívateľských
funkcií fotoaparátu (=446).
Obnovenie predvolených hodnôt všetkých nastavení
1
N
Vyberte možnosť [Clear settings/
Zrušiť nastavenia].
zz Na karte [z: Flash control/
z: Ovládanie blesku] vyberte položku
[Clear settings/Zrušiť nastavenia]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte nastavenia, ktoré chcete zrušiť.
zz Vyberte položku [Clear built-in flash set./
Zrušiť nastavenia zabudovaného
blesku], [Clear external flash set./
Zrušiť nastavenia externého blesku]
alebo [Clear ext. flash C.Fn set./Zrušiť
nastavenia užívateľských funkcií
externého blesku] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Keď vyberiete možnosť [OK], príslušné
nastavenia blesku sa zrušia.
zz Osobné funkcie (P.Fn) blesku Speedlite nemožno nastaviť ani zrušiť pomocou
obrazovky [Flash control/Ovládanie blesku] fotoaparátu. Nastavte ju
priamo pomocou blesku Speedlite.
179
Fotografovanie
pomocou monitora LCD
(fotografovanie so živým
náhľadom Live View)
Fotografovať môžete tak, že budete sledovať obraz
na monitore LCD fotoaparátu. Táto funkcia sa nazýva
„fotografovanie so živým náhľadom Live View“
(Live View – živý náhľad).
zz Ak budete fotoaparát držať v ruke a pri fotografovaní sledovať
monitor LCD, chvenie fotoaparátu môže spôsobiť rozmazané
snímky. V takýchto prípadoch sa odporúča používať statív.
Diaľkové fotografovanie so živým náhľadom Live View
zz Ak máte v počítači nainštalovaný nástroj EOS Utility (softvér EOS,
= 484), môžete fotoaparát pripojiť k počítaču a fotografovať
vzdialene pomocou sledovania obrazovky počítača. Podrobnosti
nájdete v príručke EOS Utility návod na používanie.
180
Fotografovanie pomocou monitora LCD
1
Zobrazte obraz živého náhľadu
Live View.
zz Stlačte tlačidlo <A>.
BBNa monitore LCD sa zobrazí obraz
živého náhľadu Live View. V režime
<A> sa vľavo hore na obrazovke
zobrazí ikona scény rozpoznanej
fotoaparátom (= 186).
zz Obraz živého náhľadu Live View bude
do značnej miery zodpovedať jasu
skutočnej zhotovenej snímky.
2
3
Zaostrite na objekt.
zz Stlačením tlačidla spúšte do polovice
fotoaparát zaostrí pomocou aktuálneho
spôsobu AF (= 197).
zz Tvár alebo snímaný objekt môžete
vybrať aj ťuknutím na obrazovku
(= 208).
Zhotovte snímku.
zz Úplne stlačte tlačidlo spúšte.
BBSnímka je zhotovená a zobrazí sa na
monitore LCD.
BBPo ukončení prehrávania sa
fotoaparát automaticky vráti do režimu
fotografovania so živým náhľadom
Live View.
zz Stlačením tlačidla <A> ukončite
fotografovanie so živým náhľadom
Live View.
181
zz Zorné pole snímky je približne 100 % (keď je kvalita záznamu snímok nastavená
na možnosť JPEG 73 a pomer strán je nastavený na hodnotu 3 : 2).
zz Hĺbku poľa môžete v režimoch Kreatívnej zóny skontrolovať stlačením
tlačidla <0> alebo <U> po jeho nakonfigurovaní podľa postupu nižšie.
-- V časti [5: Custom Functions (C.Fn)/5: Užívateľské funkcie (C.Fn)]
nastavte položku [Assign SET button/Priradenie tlačidla SET] na
možnosť [7:Depth-of-field preview/7: Kontrola hĺbky poľa].
-- V časti [5: Custom Functions (C.Fn)/5: Užívateľské funkcie (C.Fn)]
nastavte položku [DISP button function/Funkcia tlačidla DISP] na
možnosť [1:Depth-of-field preview/1: Kontrola hĺbky poľa].
zz Na fotografovanie so živým náhľadom Live View môžete použiť aj bezdrôtové
diaľkové ovládanie BR-E1 (predáva sa samostatne) alebo diaľkovú spúšť
RS-60E3 (predáva sa samostatne) (= 463).
Povolenie fotografovania so živým náhľadom Live View
Nastavte položku [z: Live View
shoot./z: Fotografovanie so živým
náhľadom Live View] na možnosť
[Enable/Povoliť].
Zobrazenie pri sériovom snímaní
Ak počas fotografovania so živým náhľadom Live View uskutočníte sériové
snímanie <i> v režime Jednoobrázkový AF, podržte tlačidlo spúšte úplne
stlačené, aby sa zobrazili (prehrali) zhotovené snímky sériovo. Po skončení
sériového snímania (návrate tlačidla spúšte k stlačeniu do polovice) sa
zobrazí obraz živého náhľadu Live View.
zz V závislosti od podmienok pri snímaní, napríklad pri snímaní pomocou blesku
alebo snímaní dlhodobých expozícií, sa zhotovené snímky nemusia zobraziť
(prehrať) sériovo.
zz Fotografovanie so živým náhľadom Live View nie je možné v režime <8: x>.
zz V režime <8: q> sa pri fotografovaní so živým náhľadom Live View zorný
uhol mierne zmení, pretože sa používa korekcia skreslenia.
zz V režimoch <8: FG> a <v: ABCD> bude oblasť snímania menšia.
zz Pri fotografovaní s bleskom sa rýchlosť sériového snímania zníži.
zz Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
zz Všeobecné upozornenia pre fotografovanie so živým náhľadom Live
View nájdete na = 215 – = 216.
182
zz Pri použití blesku zaznejú dva zvuky uzávierky, nasníma sa však iba jeden
záber. Čas potrebný na zhotovenie snímky po úplnom stlačení tlačidla spúšte
bude dlhší ako pri fotografovaní pomocou hľadáčika.
zz Ak fotoaparát dlhší čas nepoužívate, po dobe, ktorú nastavíte v položke
[5: Auto power off/5: Automatické vypnutie] (= 261), sa automaticky
vypne. Ak je položka [5: Auto power off/5: Automatické vypnutie]
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať], fotografovanie so živým
náhľadom Live View sa automaticky vypne po 30 minútach. (Fotoaparát
ostane zapnutý.)
zz Pomocou kábla HDMI môžete obraz živého náhľadu Live View zobraziť
na obrazovke televízora (= 305). Upozorňujeme, že sa zvuk nebude
prehrávať. Ak sa na obrazovke televízora neukáže obraz, skontrolujte, či
je položka [5: Video system/5: Video systém] správne nastavená na
možnosť [For NTSC/Pre NTSC] alebo [For PAL/Pre PAL] (v závislosti
od videosystému vášho televízora).
183
Zobrazenie informácií
zz Každým stlačením tlačidla <B> sa zobrazené informácie zmenia.
(10)(11)(12) (13)
(8)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( 7)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(9)
(24) (25)
(33)
(27)
(30) (31)
(26) (28) (29)
(32)
(1)
Režim snímania
(2)
Spôsob AF
(3)
Funkcia AF
(4)
Režim priebehu snímania
(5)
Režim merania
(6)
Kvalita záznamu snímok
(7)
Funkcia Bluetooth
(8)
Intenzita signálu Wi-Fi
(9)
Funkcia Wi-Fi
(10) Počet možných záberov
(11) Maximálny počet záberov v sérii
(12) Kapacita batérie
(13) Bod AF (1-bodové AF)
(14) Zobrazenie histogramu
(15) Rýchle ovládanie
(16) Vyváženie bielej/korekcia
vyváženia bielej
(17) Štýl Picture Style
(18) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
(19) Kreatívne filtre
(20) Pomer strán statickej snímky
(21) Ovládanie uzávierky dotykom
(22) Simulácia expozície
(23) Zväčšené zobrazenie
(24) Uzamknutie AE
(25) Rýchlosť uzávierky
(26) Blesk pripravený/bez blesku
(27) Clona
(28) Kompenzácia expozície blesku
(29) Indikátor pripojenia GPS
(30) Ukazovateľ úrovne expozície/
rozsah AEB
(31) AEB/FEB/redukcia šumu pri
viacerých záberoch
(32) Priorita jasných tónov
(33) Citlivosť ISO
184
zz Stlačením tlačidla <B> môžete zobraziť histogram. Histogram sa však
nezobrazuje pri úplnom stlačení tlačidla spúšte.
zz Keď je ikona <g> zobrazená bielou farbou, znamená to, že obraz živého
náhľadu Live View do značnej miery zodpovedá jasu skutočnej zhotovenej
snímky.
zz Blikanie symbolu <g> znamená, že obraz živého náhľadu Live View sa
zobrazuje s jasom, ktorý sa odlišuje od skutočného výsledného obrazu,
v dôsledku príliš nízkej alebo príliš vysokej úrovne osvetlenia. Skutočný
nasnímaný obraz však bude zodpovedať nastaveniu expozície. Šum môže
byť výraznejší než na skutočne zhotovenej snímke.
zz Simulácia expozície sa nepoužije v režimoch <8: FG>, ak je nastavená
redukcia šumu pri viacerých záberoch, prípadne sa používa blesk alebo
dlhodobá expozícia Bulb. Ikona <g> a histogram sa zobrazia sivou farbou.
Snímka sa na monitore LCD zobrazuje so štandardným jasom. Histogram sa
takisto nemusí správne zobraziť pri nízkej alebo vysokej úrovni osvetlenia.
zz Ikona <g> sa zobrazí sivou farbou aj v režimoch <v: ABCD>.
Histogram sa nezobrazí.
Varovania:
Nedržte fotoaparát príliš dlho v rovnakej polohe.
Hoci sa teplota fotoaparátu nemusí zdať príliš vysoká, dlhodobejší kontakt rovnakej
časti tela s fotoaparátom môže spôsobiť začervenanie pokožky alebo vznik
pľuzgierikov z dôvodu popálenín pokožky pôsobením nie príliš vysokej teploty.
Používanie statívu sa odporúča, ak sa fotoaparát používa na veľmi horúcich
miestach alebo ho používajú ľudia s problémami krvného obehu alebo veľmi
citlivou pokožkou.
185
Ikony scény
V režime snímania <A> fotoaparát rozpozná typ scény a nastaví
všetko automaticky tak, aby nastavenie zodpovedalo príslušnej scéne.
Rozpoznaný typ scény je uvedený v ľavej hornej časti obrazovky.
Objekt
Portrét
Pohyb
Pozadie
Iný ako portrét
Príroda
Záber
Pohyb
a exteriér
zblízka*1
Jasné
Farba pozadia
Sivá
Protisvetlo
Vrátane modrej
oblohy
Bledomodrá
Protisvetlo
Západ slnka
*2
*2
Oranžová
Bodové svetlo
Tmavomodrá
Tmavý
So statívom
* 3* 4
*2
* 3* 4
*2
*1:Zobrazí sa, keď nasadený objektív poskytuje informácie o vzdialenosti. Pri
použití nadstavbového tubusu alebo objektívu na snímanie záberov zblízka
nemusí ikona zodpovedať skutočnej scéne.
*2:Zobrazí sa ikona scény vybratej spomedzi rozpoznateľných scén.
*3: Zobrazí sa, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
Snímaná scéna je tmavá, je to nočná scéna a fotoaparát je nasadený na
statíve.
*4: Zobrazí sa pri ľubovoľnom z nasledujúcich objektívov:
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
• EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Objektívy s funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) uvedené na trh
v roku 2012 a neskôr.
*3 + *4:Ak platia podmienky v bode *3 aj *4, rýchlosť uzávierky sa zníži.
zz Pri určitých scénach alebo podmienkach snímania nemusí zobrazená ikona
zodpovedať skutočnej scéne.
186
Nastavenia funkcií snímania
V tejto časti sa opisujú nastavenia funkcií týkajúcich sa fotografovania so
živým náhľadom Live View.
Rýchle ovládanie
Stlačením tlačidla <Q> počas zobrazenia snímky získate prístup
k obrazovke rýchleho ovládania, kde môžete upraviť nastavenia.
1
2
3
Stlačte tlačidlo <Q>.
BBZobrazia sa nastaviteľné funkcie.
Vyberte funkciu a nastavte ju.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte funkciu.
BBNa obrazovke sa zobrazia nastavenia vybratej funkcie a sprievodca
funkciami (= 55).
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> nastavte funkciu.
zz V režimoch <8> a <v> vyberte políčko režimu snímania v ľavej
hornej časti obrazovky a stlačením tlačidla <0> vyberte režim
snímania.
zz Ak chcete nastaviť automatické vyváženie bielej, vyberte položku
[Q] a stlačte tlačidlo <S/u>.
zz Ak chcete nastaviť režim <q> priebehu snímania, korekciu/
stupňovanie vyváženia bielej, parametre štýlu Picture Style alebo
efekty kreatívnych filtrov, stlačte tlačidlo <B>.
Ukončite nastavenie.
zz Stlačením tlačidla <0> ukončíte nastavenie a vrátite sa
k fotografovaniu so živým náhľadom Live View.
zz Na návrat k fotografovaniu so živým náhľadom Live View môžete
vybrať aj položku [2].
zz V režimoch Kreatívnej zóny môžete nastaviť citlivosť ISO stlačením tlačidla <g>.
zz Pri nastavení režimu w (selektívne meranie) alebo r (bodové meranie) sa
kruh merania zobrazí v strede obrazovky.
zz Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View nie je možné nastaviť
možnosti <B> a <M> režimu priebehu snímania alebo samospúšte.
187
Snímanie s efektmi kreatívnych filtrov N
Pri zobrazení obrazu živého náhľadu Live View môžete pri snímaní použiť
jeden zo siedmich efektov filtra (Zrnitý čiernobiely, Zmäkčenie kresby,
Efekt rybieho oka, Výrazný umelecký efekt, Efekt vodových farieb, Efekt
hračkárskeho fotoaparátu a Efekt miniatúry).
Fotoaparát uloží iba snímku s použitým kreatívnym filtrom. Môžete zhotoviť
snímku aj bez kreatívneho filtra, efekt použiť neskôr a uložiť snímku ako
novú snímku (= 329).
1
2
3
4
5
6
Nastavte jeden z režimov Kreatívnej
zóny pomocou otočného voliča
režimov.
Stlačte tlačidlo <Q>.
BBZobrazí sa obrazovka rýchleho ovládania.
Vyberte položku [x].
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
možnosť [x] (Kreatívny filter) na
pravej strane obrazovky.
Vyberte efekt filtra.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
efekt filtra (= 190).
BBSnímka sa zobrazí po použití efektov
príslušného filtra.
Upravte efekt filtra.
zStlačte
z
tlačidlo <B> (okrem efektu c).
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> upravte
efekt a stlačte tlačidlo <0>.
Zhotovte snímku.
BBSnímka sa zhotoví s použitým efektom
filtra.
188
zz Keď nastavíte kreatívny filter, snímanie jedného záberu bude aktívne aj
v prípade, že je nastavený režim priebehu snímania <i>.
zz Pri snímaní pomocou kreatívnych filtrov nemožno určiť funkcie RAW, AEB,
stupňovanie vyváženia bielej ani redukciu šumu pri viacerých záberoch.
zz Pri snímaní s kreatívnymi filtrami sa nezobrazí histogram.
189
Charakteristiky kreatívnych filtrov
zz G Grainy B/W (Zrnitý čiernobiely)
Slúži na vytvorenie zrnitej čiernobielej fotografie. Úpravou kontrastu
môžete zmeniť čiernobiely efekt.
zz W Soft focus (Zmäkčenie kresby)
Dodá snímke jemnejší vzhľad. Úpravou rozostrenia môžete zmeniť
stupeň zmäkčenia snímky.
zz X Fish-eye effect (Efekt rybieho oka)
Dodá snímke efekt objektívu typu rybie oko. Na snímke bude viditeľné
súdkovité skreslenie.
V závislosti od úrovne efektu tohto filtra sa bude meniť orezaná oblasť
na okraji snímky. Tento filter rozšíri strednú časť snímky, rozlíšenie
v strede sa preto môže znížiť v závislosti od počtu zaznamenaných
pixelov. Pri nastavovaní tohto filtra skontrolujte snímku na obrazovke.
Bod AF bude pevne nastavený na bod v strede.
zz Y Art bold effect (Výrazný umelecký efekt)
Fotografia bude vyzerať ako olejomaľba a snímaný objekt bude pôsobiť
viac trojrozmerne. Môžete upraviť kontrast a sýtosť. Upozorňujeme, že
objekty ako obloha alebo biele steny sa nemusia vykresliť s plynulou
gradáciou a môžu pôsobiť nepravidelne alebo byť výrazne zašumené.
zz Z Water painting effect (Efekt vodových farieb)
Fotografia bude vyberať ako maľba vodovými farbami s jemnými
odtieňmi. Úpravou efektu filtra môžete nastaviť hustotu farieb. Nočné
alebo tmavé scény sa nemusia zobraziť s plynulou gradáciou a môžu
pôsobiť nepravidelne alebo byť výrazne zašumené.
zz H Toy camera effect (Efekt hračkárskeho fotoaparátu)
Stmaví okraje fotografie a použije jedinečný farebný tón, pri
ktorom bude snímka vyzerať, akoby bola zhotovená hračkárskym
fotoaparátom. Úpravou farebného tónu môžete zmeniť odtieň farieb.
190
zz c Miniature effect (Efekt miniatúry)
Vytvorí efekt diorámy.
Ak chcete, aby stred snímky vyzeral ostro, zhotovte ju bez zmeny
nastavení.
Ak chcete presunúť oblasť, ktorá má byť ostrá (rám efektu miniatúry),
pozrite si časť „Úprava efektu miniatúry“ (= 98). Ako spôsob AF
sa používa 1-bodové AF. Pred snímaním sa odporúča umiestniť
rám efektu miniatúry cez bod AF.
zz Pri zrnitom čiernobielom efekte bude zrnitý efekt zobrazený na monitore
LCD vyzerať odlišne od zrnitého efektu zaznamenaného na snímke.
zz Pri efekte zmäkčenia kresby a efekte miniatúry môže efekt rozostrenia zobrazený
na monitore LCD vyzerať odlišne od efektu rozostrenia zaznamenaného na
snímke. Rozostrenie môžete pred snímaním skontrolovať stlačením tlačidla
<0> alebo <U> po jeho nakonfigurovaní podľa postupu nižšie.
-- V časti [5: Custom Functions (C.Fn)/5: Užívateľské funkcie (C.Fn)]
nastavte položku [Assign SET button/Priradenie tlačidla SET] na
možnosť [7:Depth-of-field preview/7: Kontrola hĺbky poľa].
-- V časti [5: Custom Functions (C.Fn)/5: Užívateľské funkcie (C.Fn)]
nastavte položku [DISP button function/Funkcia tlačidla DISP] na
možnosť [1:Depth-of-field preview/1: Kontrola hĺbky poľa].
191
Nastavenia funkcií ponuky
Položky nastavenia pre fotografovanie so živým náhľadom Live View sa pri
fotografovaní so živým náhľadom Live View zobrazujú na kartách [z] a [5].
zz Pomer strán statickej snímkyN
Môžete zmeniť pomer strán snímky. Predvolené nastavenie je [3:2].
Oblasť okolo obrazu živého náhľadu Live View je prekrytá čiernou
pri nastavení nasledujúcich pomerov strán: [4:3] [16:9] [1:1].
Snímky JPEG sa uložia s nastaveným pomerom strán. Snímky RAW
sa vždy uložia s pomerom strán [3:2]. Informácie o vybratom pomere
strán sa pridajú do súboru snímky RAW. Pri spracovaní snímky RAW
pomocou programu Digital Photo Professional (softvéru EOS) tak
môžete vytvoriť snímku s rovnakým pomerom strán, aký bol nastavený
pri snímaní. V prípade pomerov strán [4:3], [16:9] a [1:1] sa čiary
označujúce pomer strán zobrazia počas prehrávania snímky, ale
v skutočnosti nie sú na snímke nakreslené.
192
Pomer strán a počet pixelov (približne)
3:2
4:3
16:9
1:1
5328 x 4000*
6000 x 3368*
4000 x 4000
6000 x 4000
73/83
(24 megapixelov) (21,3 megapixela) (20,2 megapixela) (16 megapixelov)
3984 x 2656
3552 x 2664
3984 x 2240*
2656 x 2656
74/84
(10,6 megapixela) (9,5 megapixela) (8,9 megapixela) (7,1 megapixela)
2976 x 1984
2656 x 1992
2976 x 1680*
1984 x 1984
7a/8a
(5,9 megapixela) (5,3 megapixela) (5 megapixelov) (3,9 megapixela)
2400 x 1600
2112 x 1600*
2400 x 1344*
1600 x 1600
b
(3,8 megapixela) (3,4 megapixela) (3,2 megapixela) (2,6 megapixela)
6000 x 4000
6000 x 4000
6000 x 4000
6000 x 4000
1/D
(24 megapixelov) (24 megapixelov) (24 megapixelov) (24 megapixelov)
Kvalita
snímky
zz Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View sú k dispozícii pomery strán
[4:3], [16:9] a [1:1].
zz Počet pixelov je zaokrúhlený na najbližších 10 000 alebo 1 000.
zz Snímky JPEG sa vytvárajú s nastaveným pomerom strán.
zz Snímky RAW sa vytvárajú s pomerom strán 3:2 a označujú nastaveným
pomerom strán.
zz Kvalita záznamu snímok a pomer strán označené hviezdičkou presne
nezodpovedajú uvedenému pomeru.
zz Časovač meraniaN
Môžete zmeniť, ako dlho sa zobrazuje nastavenie expozície (doba
uzamknutia AE). V režimoch Základnej zóny je časovač merania pevne
nastavený na hodnotu 8 s.
zz Ovládanie uzávierky dotykom (= 208)
Ťuknutím na monitor LCD môžete automaticky zaostriť a nasnímať záber.
zz Spôsob AF (= 197)
Môžete vybrať položku [u+Tracking/u + sledovanie], [Spot AF/
Bodové AF], [1-point AF/1-bodové AF] alebo [Zone AF/Zónové AF].
V režime <A> je spôsob AF nastavený na možnosť [u+Tracking/
u + sledovanie] a nemožno ho zmeniť.
zz AF detekcie očí (= 204)
Pomocou spôsobu AF nastaveného na možnosť [u+Tracking/
u + sledovanie] môžete snímať so zaostrením na oči objektov.
zz Nepretržité AF (= 205)
Pomáha tomu, aby ste nepremeškali náhle príležitosti na
fotografovanie, pretože fotoaparát nepretržite zaostruje na objekty,
až kým nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice.
zz Nastavenia zvýraznených obrysov MFN (= 213)
Okraje zaostrených objektov možno zobraziť farebne, čím sa uľahčuje
zaostrenie.
193
zz Mriežka pri snímaní
Pomocou nastavenia [3x3 l] alebo [6x4 m] môžete zobraziť čiary
mriežky ako pomôcku pri vyrovnaní fotoaparátu vo zvislom alebo
vodorovnom smere. Navyše pri možnosti [3x3+diag n/3 x 3 +
diagonály n/] sa okrem mriežky zobrazia aj diagonály, čo vám pomôže
komponovať vyváženejšie zábery tak, že objekt zarovnáte pomocou
priesečníkov.
zz Výberom položky [z: Dust Delete Data/z: Údaje pre vymazanie
prachových škvŕn], [Clean manually/Vyčistiť ručne] alebo [Clean
nowf/Vyčistiť terazf] na karte [5: Sensor cleaning/5: Čistenie
snímača] zastavíte fotografovanie so živým náhľadom Live View. Stlačením
tlačidla <A> znova spustíte fotografovanie so živým náhľadom Live View.
194
Zmena činnosti automatického
zaostrenia
N
Môžete vybrať charakteristiku funkcie AF (automatické zaostrovanie), ktorá
vyhovuje podmienkam pri snímaní alebo objektu. V režimoch Základnej
zóny sa optimálna funkcia AF nastaví automaticky podľa príslušného režimu
snímania.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo <Q>.
BBZobrazí sa obrazovka rýchleho
ovládania.
Vyberte položku [X].
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
možnosť [X] (funkcia AF) na
ľavej strane obrazovky.
Vyberte funkciu AF.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
požadovanú funkciu AF a stlačte
tlačidlo <0>.
X: Jednoobrázkový AF
K: AF-Servo
Zaostrite na objekt.
zz Namierte bod AF na snímaný objekt
a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Fotoaparát potom vykoná automatické
zaostrovanie s vybratou funkciou AF.
zz Nastaviteľné iba pri fotografovaní so živým náhľadom Live View (nemožno
nastaviť pri snímaní videozáznamu).
zz Ak nie je možné zaostriť, farba bodu AF sa zmení na oranžovú. V takom
prípade sa snímka nebude dať odfotografovať ani úplným stlačením tlačidla
spúšte. Zmeňte kompozíciu záberu a skúste zaostriť znova. Alebo si pozrite
časť „Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní“
(= 202).
195
Jednoobrázkový AF pre statické objekty
Vhodný pre statické objekty. Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice,
fotoaparát zaostrí iba raz.
zz Po dosiahnutí zaostrenia sa bod AF zobrazí nazeleno a zaznie zvuková
signalizácia.
zz Zaostrenie zostane uzamknuté, keď držíte tlačidlo spúšte stlačené
do polovice, čo vám umožňuje zmeniť kompozíciu snímky pred jej
nasnímaním.
zz Pri fotografovaní s bleskom sa rýchlosť sériového snímania zníži.
zz Ak je položka [5: Beep/5: Zvuková signalizácia] nastavená na možnosť
[Disable/Zakázať], po dosiahnutí zaostrenia nezaznie zvuková signalizácia.
Funkcia AF-Servo pre pohybujúce sa objekty
Táto funkcia AF je určená pre pohybujúce sa objekty. Kým držíte
tlačidlo spúšte stlačené do polovice, fotoaparát bude nepretržite
zaostrovať na objekt.
zz Sledovanie objektu má prioritu, keď je pri sériovom snímaní nastavený
režim priebehu snímania <i>.
zz Pri fotografovaní s bleskom sa rýchlosť sériového snímania zníži.
zz Ak sa zaostrenie dosiahne, bod AF sa zobrazí namodro.
zz Expozícia sa nastaví v momente zhotovenia snímky.
zz Keď je položka [AF method/Spôsob AF] nastavená na možnosť
[u+Tracking/u + sledovanie], zaostrovanie bude priebežné, kým
rám oblasti AF dokáže objekt sledovať.
zz V závislosti od použitého objektívu, vzdialenosti od objektu a rýchlosti objektu
nemusí byť fotoaparát schopný dosiahnuť správne zaostrenie.
zz Približovanie počas sériového snímania môže spôsobiť rozostrenie. Najskôr
priblížte a potom zmeňte kompozíciu.
zz V režime AF-Servo zvuková signalizácia nezaznie ani po dosiahnutí
zaostrenia.
196
Zaostrovanie pomocou AF
Výber spôsobu AF
Môžete vybrať spôsob AF, ktorý vyhovuje príslušným podmienkam a objektu
snímania. Ako spôsob AF môžete vybrať položku [u (face)+Tracking/
u (tvár) + sledovanie] (= 198), [Spot AF/Bodové AF], [1-point AF/
1-bodové AF] alebo [Zone AF/Zónové AF] (= 200).
Ak chcete dosiahnuť presné zaostrenie, prepínač režimov zaostrenia na
objektíve prepnite do polohy <MF>, zväčšite obraz a zaostrite manuálne
(= 212).
Vyberte spôsob AF.
zz Na karte [z] vyberte položku
[AF method/Spôsob AF].
zz Vyberte požadovaný spôsob AF
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Počas zobrazovania obrazu živého
náhľadu Live View môžete stlačením
tlačidla <Q> vybrať spôsob AF
na obrazovke rýchleho ovládania
(= 187).
zz Opisy na = 198 – = 200 predpokladajú, že je položka [AF operation/
Funkcia AF] nastavená na možnosť [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF]
(= 196). Pri nastavení [Servo AF/AF-Servo] (= 196) sa po dosiahnutí
zaostrenia bod AF zmení namodro.
zz V režimoch <8: C5> sa AF-Servo nastaví automaticky a po zaostrení
sa bod AF sfarbí namodro a ozve sa zvukový signál.
zz Ak je nastavené nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K, k dispozícii sú
len položky [u+Tracking/u + sledovanie] a [1-point AF/1-bodové AF].
zz Informácie o ovládaní uzávierky dotykom (AF a aktivácia uzávierky
dotykovým ovládaním) nájdete na str. 208.
197
Rozpoznanie tváre + sledovanie
Fotoaparát rozpoznáva tváre ľudí a zaostrí na ne. Ak sa tvár pohybuje,
pohybuje sa aj bod AF <p> a sleduje pritom príslušnú tvár.
1
2
3
Skontrolujte bod AF.
zz Po detekcii sa okolo tváre, na ktorú
sa zaostrí, zobrazí rámik <p>.
zz Ak sa nájde viacero tvárí, zobrazí sa
rámik <q>. Pomocou tlačidiel <Y>
<Z> presuňte <q> na tvár, na ktorú
chcete zaostriť.
zz Vybrať tvár alebo snímaný objekt
môžete aj ťuknutím na monitor LCD.
Zaostrite na objekt.
zz Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do
polovice.
BBAk sa nerozpoznajú žiadne tváre alebo
ak ťuknutím nevyberiete na obrazovke
nič, zaostrí sa v rámci rámu oblasti AF.
BBPo dosiahnutí zaostrenia sa bod AF
zobrazí nazeleno a zaznie zvuková
signalizácia.
BBAk sa zaostrenie nedosiahne, bod AF
sa zobrazí oranžovou farbou.
Zhotovte snímku.
zz Skontrolujte zaostrenie a expozíciu
a potom úplným stlačením tlačidla
spúšte zhotovte snímku (= 181).
198
zz Zaostrovanie na iný objekt ako ľudská tvár
Keď bod AF <z> dosiahne zaostrenie, bude sa bod AF <z> presúvať
a sledovať objekt, aj keď zmeníte kompozíciu alebo sa objekt pohne.
zz Ak je tvár snímanej osoby výrazne rozostrená, detekcia tváre nebude možná.
Manuálne upravte zaostrenie (= 212), aby bolo možné tvár rozpoznať,
a použite AF.
zz Namiesto ľudskej tváre mohol byť rozpoznaný iný objekt.
zz Funkcia detekcie tváre nebude fungovať, ak je tvár na snímke veľmi veľká
alebo malá, veľmi jasná, veľmi tmavá alebo čiastočne skrytá.
zz Rámik <p> môže pokrývať len časť tváre, nie celú tvár.
zz Veľkosť bodu AF sa mení v závislosti od objektu.
199
Bodové AF/1-bodové AF/Zónové AF
Bod AF alebo rám zóny AF môžete nastaviť ručne. Tu sú ako príklad
použité obrazovky 1-bodového AF.
1
Skontrolujte bod AF.
zz Zobrazí sa bod AF (1).
zz Pri zónovom AF sa zobrazí rám
zóny AF.
(1)
2
3
Presuňte bod AF.
zz Bod AF môžete presunúť aj dotykom na
obrazovke alebo pomocou krížových
tlačidiel <V>.
zz Ak chcete vycentrovať bod AF alebo
rám zóny AF, stlačte tlačidlo <L>.
zz Ak chcete zväčšiť zobrazenie, stlačte
tlačidlo <u>. Každým stlačením tlačidla
<u> sa pomer zväčšenia zmení.
Zaostrite na objekt.
zz Namierte bod AF na snímaný objekt
a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
BBPo dosiahnutí zaostrenia sa bod AF
zobrazí nazeleno a zaznie zvuková
signalizácia.
BBAk sa zaostrenie nedosiahne, bod AF sa
zobrazí oranžovou farbou.
200
4
Zhotovte snímku.
zz Stlačte tlačidlo spúšte úplne, čím sa
zhotoví snímka (= 181).
zz Pri použití periférneho bodu AF môže byť zaostrenie náročné. V takom
prípade vyberte bod AF blízko stredu.
Poznámky pre AF
Funkcia AF
zz Aj keď sa zaostrenie dosiahne, stlačením tlačidla spúšte do polovice sa
zaostrí znova.
zz Počas práce funkcie AF a po nej sa jas snímky môže zmeniť.
zz V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní môže zaostrenie trvať
dlhšie alebo sa môže znížiť rýchlosť sériového snímania.
zz Ak sa zdroj svetla mení počas zobrazovania obrazu živého náhľadu
Live View, obrazovka môže blikať a zaostrenie môže byť náročné.
V takom prípade ukončite fotografovanie so živým náhľadom Live View
a použite AF pri skutočnom zdroji svetla, pri ktorom snímate.
zz Ak máte problém dosiahnuť zaostrenie pomocou funkcie AF, nastavte
prepínač režimov zaostrenia na objektíve do polohy <MF> a zaostrite
manuálne (= 212).
zz Ak snímate objekt na okraji a tento snímaný objekt je mierne nezaostrený,
namierte stredný bod AF na objekt, na ktorý chcete zaostriť, znova zaostrite
a zhotovte snímku.
zz Pomocný lúč AF sa nerozsvieti. Ak sa však používa blesk Speedlite radu
EX vybavený svetlom LED, svetlo LED sa podľa potreby zapne ako pomocný
lúč AF.
zz Pri niektorých objektívoch môže automatické zaostrovanie trvať o niečo dlhšie
alebo sa nedosiahne dokonalé zaostrenie.
201
Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní
zz Objekty s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha, hladké plochy
s jednoliatou farbou alebo scény, pri ktorých dochádza ku strate
detailov v jasných a tmavých častiach.
zz Objekty v slabom svetle.
zz Pruhy alebo iné vzory s kontrastom len v horizontálnom smere.
zz Scény s opakujúcimi sa vzormi (napr. okná mrakodrapov, počítačové
klávesnice a pod.).
zz Jemné čiary a okraje objektu.
zz Osvetlenie zdrojom sveta s premenlivým jasom, farbou alebo vzorom.
zz Nočné scény alebo svetelné body.
zz Obraz bliká pri osvetlení žiarivkovými svietidlami alebo osvetlení LED.
zz Extrémne malé objekty.
zz Objekty na okraji obrazovky.
zz Výrazne presvetlené alebo lesklé objekty (napríklad: automobil s veľmi
lesklou karosériou a pod.).
zz Blízke a vzdialené objekty, ktoré zachytí bod AF (napr. zviera v klietke
a pod.).
zz Objekty, ktoré sa v rámci bodu AF pohybujú a nemožno ich udržať
v stabilnej polohe v dôsledku otrasov fotoaparátu alebo rozostrenia
snímaného objektu.
zz Automatické zaostrovanie, keď je snímaný objekt výrazne nezaostrený.
zz Používa sa efekt zmäkčenia kresby pomocou objektívu s funkciou na
zmäkčenie kresby. Používa sa filter so špeciálnym efektom.
zz Počas funkcie AF sa na obrazovke objaví obrazový šum (svetelné
body, pruhy a pod.).
Rozsah AF
Dostupný rozsah automatického zaostrovania sa líši v závislosti od
použitého objektívu a pomeru strán a od toho, či nahrávate videozáznamy
4K alebo používate funkcie, ako je digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy.
202
Zväčšené zobrazenie
Ak chcete skontrolovať zaostrenie pri
inom spôsobe AF než [u+Tracking/
u + sledovanie], stlačením tlačidla <u>
alebo ťuknutím na ikonu [Y] vpravo dole
zväčšite zobrazenie približne 5x alebo 10x.
V režime [u+Tracking/u + Sledovanie]
nie je zväčšené zobrazenie k dispozícii.
zz Ak chcete presunúť bod AF, stláčajte krížové tlačidlá <V> alebo
ťuknite na miesto, ktoré chcete zväčšiť.
zz Oblasť označenú rámikom zväčšenia zväčšíte stlačením tlačidla <u>
alebo ťuknutím na položku [Y]. Každým stlačením tlačidla <u> alebo
ťuknutím na položku [Y] sa zmení pomer zväčšenia.
zz Zväčšenie sa vycentruje na bod AF pri funkciách [Spot AF/Bodové AF]
a [1-point AF/1-bodové AF] a na rám zóny AF pri funkcii [Zone AF/
Zónové AF].
zz Automatické zaostrovanie sa vykoná so zväčšeným zobrazením,
ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice pri nastavení [1-point AF/
1-bodové AF] alebo [Spot AF/Bodové AF]. Pri nastavení na iné
spôsoby AF sa automatické zaostrovanie vykonáva po obnovení
normálneho zobrazenia.
zz Ak v režime AF-Servo stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, zväčšené
zobrazenie sa zmení na normálne zobrazenie, aby ste mohli zaostriť.
zz Ak je zaostrenie pomocou zväčšeného zobrazenia náročné, obnovte
normálne zobrazenie a vykonajte automatické zaostrenie.
zz Ak vykonávate automatické zaostrenie v normálnom zobrazení a potom
použijete zväčšené zobrazenie, nemusí sa dosiahnuť presné zaostrenie.
zz Rýchlosť automatického zaostrenia sa v normálnom a zväčšenom zobrazení líši.
zz Pri zväčšenom zobrazení nebude fungovať nastavenie AF-Servo pri
videozázname (= 253).
zz Pri zväčšenom zobrazení je dosiahnutie zaostrenia zložitejšie v dôsledku
otrasov fotoaparátu. Odporúča sa používať statív.
203
Zaostrovanie na oči osôb
Pomocou spôsobu AF nastaveného na možnosť [u+Tracking/
u + sledovanie] môžete snímať so zaostrením na oči objektov.
1
Vyberte položku [Eye Detection AF/
AF detekcie očí].
zz Na karte [z] vyberte položku [Eye
Detection AF/AF detekcie očí] a
stlačte tlačidlo <0>.
2
3
4
Vyberte položku [Enable/Povoliť].
Namierte fotoaparát na objekt.
BBOkolo očí objektu sa zobrazí bod AF.
zz Oči, na ktoré chcete zaostriť, môžete
vybrať ťuknutím na obrazovku.
Keď ťuknete na iné časti tváre,
napríklad na nos alebo ústa, vyberie sa
celá tvár. Oči, na ktoré sa má zaostriť,
sa vyberú automaticky.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> môžete po
zobrazení ikony < > alebo <p> vybrať
oko alebo tvár.
Zhotovte snímku.
zz V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní sa oči objektu nemusia
rozpoznať správne.
204
Nastavenie nepretržitého AF
Vo všeobecnosti táto funkcia udržiava zaostrenie na objekty. Fotoaparát je
pripravený zaostriť okamžite po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
1
Vyberte položku [Continuous AF/
Nepretržité AF].
zz Na karte [z] vyberte položku
[Continuous AF/Nepretržité AF]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zz Povolením tejto funkcie zmenšíte počet dostupných záberov, pretože objektív
je poháňaný nepretržite a energia batérie sa míňa.
205
Používanie samospúšte
1
Vyberte položku [Drive mode/Režim
priebehu snímania].
zz Na karte [z] vyberte položku [Drive
mode/Režim priebehu snímania]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte samospúšť.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
samospúšť a stlačte tlačidlo <0>.
m/Q:10 sec./remote control
self‑timer (10-sekundová
samospúšť/samospúšť
s diaľkovým ovládaním)
Po stlačení tlačidla spúšte sa
snímka zhotoví po 10 sekundách.
Snímanie s bezdrôtovým
diaľkovým ovládaním BR-E1
(predáva sa samostatne) je
takisto možné (= 463).
l:2-sec. self-timer (2-sekundová
samospúšť)
Po stlačení tlačidla spúšte sa
snímka zhotoví po 2 sekundách.
q:10-sec. self-timer plus
continuous shots
(10-sekundová samospúšť
plus sériové zábery)
10 sekúnd po stlačení tlačidla
spúšte sa nasníma nastavený
počet záberov v sérii.
Stláčaním tlačidiel <W> <X>
nastavte počet viacerých záberov
(2 až 10), ktoré sa majú nasnímať
pomocou samospúšte.
206
3
Zhotovte snímku.
zz Zaostrite na požadovaný objekt a úplne
stlačte tlačidlo spúšte.
BBAk chcete skontrolovať činnosť,
počúvajte zvukovú signalizáciu alebo
sledujte odpočítavanie sekúnd na
monitore LCD.
BBDve sekundy pred zhotovením snímky
bude znieť zvuková signalizácia
rýchlejšie.
zz Pri nastavení <q> sa interval medzi viacerými zábermi môže predĺžiť
v závislosti od nastavení funkcií snímania, napríklad kvality záznamu snímok
alebo blesku.
zz Ak by sa pri nasnímaní záberu dostalo do fotoaparátu cez hľadáčik nežiaduce
svetlo, mohlo by dôjsť k narušeniu nastavenia expozície. Odporúča sa
fotografovanie so živým náhľadom Live View.
zz Po nasnímaní záberov pomocou samospúšte sa odporúča prehrať snímku
(= 101) a skontrolovať zaostrenie a expozíciu.
zz Ak chcete použiť samospúšť na odfotografovanie vás, použite uzamknutie
zaostrenia (= 74) na objekt, ktorý je v rovnakej vzdialenosti, v akej budete
stáť vy.
zz Ak chcete samospúšť po spustení zastaviť, ťuknite na monitor LCD alebo
stlačte <0>.
207
Fotografovanie pomocou ovládania
uzávierky dotykom
Ťuknutím na monitor LCD môžete automaticky zaostriť a nasnímať záber.
1
2
Povoľte ovládanie uzávierky dotykom.
zz Ťuknite na položku [y].
Pri každom ťuknutí na ikonu budete
prepínať medzi možnosťami [y] a [x].
zz [x] (Touch Shutter: Enable (Ovládanie
uzávierky dotykom: Povoliť))
Fotoaparát zaostrí na bod, na ktorý
ťuknete, a potom sa zhotoví snímka.
zz [y] (Touch Shutter: Disable (Ovládanie
uzávierky dotykom: Zakázať))
Môžete ťuknúť na miesto, na ktoré chcete
zaostriť (dotykové AF). Stlačte tlačidlo
spúšte úplne, čím sa zhotoví snímka.
Zhotovte snímku ťuknutím na
obrazovku.
zŤuknite
z
na tvár alebo objekt na obrazovke.
BBNa mieste ťuknutia fotoaparát zaostrí
(dotykové AF) pomocou nastaveného
spôsobu AF (= 197).
BBPo dosiahnutí zaostrenia sa bod AF
zobrazí nazeleno a automaticky sa
zhotoví snímka.
zz Ak sa zaostrenie nedosiahne, bod AF
sa zobrazí na oranžovo a snímku nie je
možné zhotoviť. Znova ťuknite na tvár
alebo objekt na obrazovke.
zz Aj keď nastavíte priebeh snímania na režim <i>, fotoaparát bude snímať
v režime snímania jedného záberu.
zz Aj v prípade, že je položka [AF operation/Funkcia AF] nastavená na
možnosť [Servo AF/AF-Servo], ťuknutím na obrazovku zostríte obraz
pomocou funkcie [One-Shot AF/Jednoobrázkový AF].
zz Ťuknutie na obrazovku vo zväčšenom zobrazení nezaostrí ani nezhotoví snímku.
zz Ak je nastavený kreatívny filter s efektom rybieho oka, fotoaparát zaostrí
pomocou bodu AF v strede obrazovky bez ohľadu na bod, na ktorý ťuknete.
zz Ak je nastavený kreatívny filter Efekt miniatúry, ovládanie uzávierky dotykom nefunguje.
208
zz Ovládanie uzávierky dotykom môžete nastaviť aj pomocou položky
[z: Touch Shutter/z: Ovládanie uzávierky dotykom].
zz Ak chcete snímať s dlhodobou expozíciou Bulb, ťuknite na obrazovku
dvakrát. Prvým ťuknutím na obrazovku sa spustí dlhodobá expozícia Bulb.
Ďalším ťuknutím sa expozícia zastaví. Dávajte pozor, aby ste pri ťuknutí na
obrazovku nespôsobili otrasy fotoaparátu.
209
Snímanie autoportrétu (Autoportrét)
Režim Autoportrét spracuje obraz tak, aby bol vhodný na snímanie ľudí.
Pred snímaním môžete určiť rozostrenie pozadia, jas a vytvorenie jemných
pleťových tónov.
1
Otočte monitor LCD smerom
k prednej strane fotoaparátu.
zz Ako je znázornené na obrázku, monitor
LCD vyklopte a otočte k prednej strane
fotoaparátu (= 40).
2
Ťuknite na položku [ ] na
obrazovke.
zz Ťuknutím na položku [ ] na obrazovke
aktivujte režim Autoportrét.
3
4
(1) (2)
Vykonajte nastavenia režimu Autoportrét.
zz Ťuknutím vyberte funkciu (1) a potom
nastavte efekt.
Zhotovte snímku.
Keď používate ovládanie uzávierky
dotykom:
zz Ťuknite na položku [y] (2) a nastavte
možnosť [x] (Touch Shutter: Enable
(Ovládanie uzávierky dotykom: Povoliť))
(= 208).
zz Ťuknite na miesto, na ktoré chcete
zaostriť, a zhotovte snímku.
Keď používate tlačidlo spúšte:
zz Stlačte tlačidlo spúšte do polovice, čím sa
vykoná zaostrenie, a potom nasnímajte
záber úplným stlačením tlačidla spúšte.
210
zz Keď fotoaparát dosiahne zaostrenie, nemeňte vzdialenosť medzi vami
a fotoaparátom, kým sa nezhotoví snímka.
zz Buďte opatrný, aby vám fotoaparát nespadol.
zz Fotografovanie s bleskom nie je možné. Pri snímaní pri slabom svetle sa
snažte predchádzať otrasom fotoaparátu.
zz Režim Autoportrét bude zrušený, keď prepnete vypínač fotoaparátu do polohy
<2> alebo vykonáte jednu z nasledujúcich činností:
-- ťuknete na položku [g] na obrazovke,
-- otočíte monitor LCD do pôvodnej polohy,
-- stlačíte tlačidlo <A>.
211
MF: Manuálne zaostrovanie
Môžete zväčšiť obraz a presne zaostriť pomocou funkcie MF (manuálne
zaostrenie).
1
Prepínač režimov zaostrenia na
objektíve prepnite do polohy <MF>.
zz Približne zaostrite otáčaním
zaostrovacieho prstenca objektívu.
2
3
4
Zobrazte rámik zväčšenia.
zz Stlačte tlačidlo <u>.
BBZobrazí sa rámik zväčšenia.
zz Ak chcete zväčšiť obraz, môžete ťuknúť
aj na položku [1] na obrazovke.
Presuňte rámik zväčšenia.
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
presuňte rámik zväčšenia na miesto,
na ktoré chcete zaostriť.
zz Ak stlačíte tlačidlo <L>, rámik
zväčšenia sa vráti do stredu obrazovky.
Zväčšite snímku.
zz Každým stlačením tlačidla <u> sa
zväčšenie snímky zmení nasledujúcim
spôsobom:
Normálne zobrazenie → 5x → 10x
(1) (2)(3)
(1) Uzamknutie AE
(2) Poloha zväčšenej oblasti
(3) Zväčšenie
212
5
6
Zaostrite manuálne.
zz Sledujte zväčšenú snímku a otáčaním
zaostrovacieho prstenca objektívu
zaostrite.
zz Po zaostrení sa stlačením tlačidla <u>
vrátite k normálnemu zobrazeniu.
Zhotovte snímku.
zz Skontrolujte zaostrenie a expozíciu
a stlačením tlačidla spúšte zhotovte
snímku (= 181).
zz Pri zväčšenom zobrazení je expozícia uzamknutá. (Rýchlosť uzávierky
a clona sa bude zobrazovať červenou farbou.)
zz Aj pri manuálnom zaostrovaní môžete použiť ovládanie uzávierky dotykom
na zhotovenie snímky.
Nastavenie funkcie Obrysy MF (Zvýraznenie obrysov)
Okraje zaostrených objektov možno zobraziť farebne, čím sa uľahčuje
zaostrenie. Podľa potreby nastavte farby a upravte citlivosť (úroveň)
určenia okraja (okrem režimu <A>).
1
Vyberte položku [MF peaking
settings/Nastavenia zvýraznených
obrysov MF].
zz Na karte [z] vyberte položku
[MF peaking settings/Nastavenia
zvýraznených obrysov MF] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku [Peaking/Obrysy].
zz Vyberte položku [Peaking/Obrysy]
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte možnosť [On/Zap.] a stlačte
tlačidlo <0>.
213
3
Nastavte úroveň a farbu.
zz Nastavte túto možnosť podľa potreby.
zz Zobrazenie obrysov sa pri zväčšenom zobrazení nezobrazuje.
zz Obrysy MF sa môžu pri vysokých citlivostiach ISO rozpoznávať ťažšie, najmä
pri nastavení rozšírenia citlivosti ISO. V prípade potreby zmenšite citlivosť
ISO alebo nastavte položku [Peaking/Obrysy] na možnosť [Off/Vyp.].
zz Zobrazenie obrysov na monitore LCD sa nezaznamenáva do snímok.
214
Všeobecné upozornenia pre fotografovanie so živým náhľadom
Live View
Kvalita snímky
zz Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO sa môže objaviť viditeľný šum
(napríklad svetelné body a pruhy).
zz Snímanie pri vysokých teplotách môže spôsobiť šum alebo nesprávne
podanie farieb na snímke.
zz Pri dlhodobom fotografovaní so živým náhľadom Live View sa môže zvýšiť
vnútorná teplota fotoaparátu, čo môže znížiť kvalitu snímok. Keď nesnímate,
vždy ukončite fotografovanie so živým náhľadom Live View.
zz Ak snímate s dlhodobou expozíciou pri vysokej vnútornej teplote fotoaparátu,
kvalita snímky sa môže znížiť. Ukončite fotografovanie so živým náhľadom
Live View a pred ďalším fotografovaním niekoľko minút počkajte.
Biela <s> a červená <E> výstražná ikona vnútornej teploty
zz Ak sa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu v dôsledku dlhodobého
fotografovania so živým náhľadom Live View alebo pri vysokej teplote
okolitého prostredia, zobrazí sa biela ikona <s> alebo červená ikona <E>.
zz Biela ikona <s> signalizuje, že kvalita obrazu statických záberov sa zhorší.
Odporúča sa dočasne ukončiť fotografovanie so živým náhľadom Live View
a pred ďalším fotografovaním nechať fotoaparát vychladnúť.
zz Červená ikona <E> signalizuje, že fotografovanie so živým náhľadom
Live View sa čoskoro automaticky ukončí. V takom prípade nebudete
môcť pokračovať v snímaní, kým vnútorná teplota fotoaparátu neklesne.
Dočasne ukončite fotografovanie so živým náhľadom Live View alebo
vypnite napájanie a fotoaparát chvíľu nepoužívajte.
zz Dlhodobé fotografovanie so živým náhľadom Live View pri vysokých teplotách
spôsobí, že sa ikona <s> alebo <E> zobrazí skôr. Keď nesnímate, vždy
vypnite fotoaparát.
zz V prípade vysokej vnútornej teploty fotoaparátu sa kvalita snímok s vysokou
citlivosťou ISO alebo dlhodobou expozíciou môže znížiť aj pred zobrazením
bielej ikony <s>.
Výsledky fotografovania
zz Ak zhotovíte snímku pri zväčšenom zobrazení, nemusí sa dosiahnuť
požadovaná expozícia. Pred zhotovením snímky obnovte normálne
zobrazenie. Pri zväčšenom zobrazení sa rýchlosť uzávierky a clona zobrazuje
červenou farbou. Aj keď zhotovíte snímku pri zväčšenom zobrazení, snímka
sa zaznamená v normálnom zobrazení.
zz Ak používate objektív TS-E (okrem objektívu TS-E17mm f/4L alebo TS-E24mm
f/3.5L II) na posúvanie alebo nakláňanie objektívu alebo používate nadstavbový
tubus, nemusí sa dosiahnuť štandardná expozícia alebo môže dôjsť
k nepravidelnej expozícii.
215
Všeobecné upozornenia pre fotografovanie so živým náhľadom Live View
Obraz živého náhľadu Live View
zz Pri nízkej alebo príliš vysokej hladine okolitého osvetlenia nemusí obraz
živého náhľadu Live View zodpovedať jasu zhotovenej snímky.
zz Aj pri nastavení nízkej citlivosti ISO môže byť pri slabom osvetlení
v zobrazenom obraze živého náhľadu Live View viditeľný šum. Pri zhotovovaní
sa však snímka zaznamená s menším množstvom šumu. (Kvalita obrazu
živého náhľadu Live View sa líši od kvality zaznamenanej snímky.)
zz Ak sa zdroj svetla (osvetlenie) v zábere zmení, obrazovka môže blikať. V takom
prípade ukončite fotografovanie so živým náhľadom Live View a obnovte ho
v podmienkach, ktoré zodpovedajú skutočne použitému zdroju svetla.
zz Ak fotoaparát namierite iným smerom, na okamih sa môže zmeniť správne
zobrazenie jasu obrazu v živom náhľade Live View. Pred fotografovaním
počkajte, kým sa jas obrazu stabilizuje.
zz Ak sa na snímke nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť sa na
monitore LCD môže zobrazovať čierna. Na zhotovenej snímke však bude
jasná oblasť zobrazená správne.
zz Ak v položke [5: Disp. brightness/5: Jas obrazovky] vyberiete jasné
nastavenie pri slabej úrovni osvetlenia, v obraze živého náhľadu Live View
sa môže zobraziť šum alebo nepravidelné podanie farieb. Šum alebo
nepravidelné podanie farieb sa však nezaznamená do zhotovenej snímky.
zz Pri zväčšení obrazu môže ostrosť snímky pôsobiť výraznejšie ako na
skutočnej snímke.
zz Ak je rýchlosť uzávierky 1 s alebo pomalšia, na monitore LCD sa zobrazí
správa „BUSY“ a živý náhľad Live View sa objaví až po dokončení expozície.
Užívateľské funkcie
zz Pri fotografovaní so živým náhľadom Live View sa nepoužijú niektoré
nastavenia užívateľských funkcií.
Objektívy a blesk
zz Ak je nasadený objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte prepínač funkcie Image Stabilizer (IS) (Stabilizátor
obrazu) do polohy <1>, funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) bude
aktívna trvalo, aj keď nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice. Funkcia Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotrebováva energiu batérie a v závislosti od
podmienok snímania môže znížiť počet možných záberov. Ak funkcia Image
Stabilizer (Stabilizátor obrazu) nie je potrebná, napríklad pri použití statívu,
odporúča sa nastaviť prepínač IS do polohy <2>.
zz Funkciu zaostrenia na vopred nastavenú vzdialenosť je možné použiť
počas fotografovania so živým náhľadom Live View len pri použití (super)
teleobjektívov s režimom zaostrenia na vopred nastavenú vzdialenosť, ktoré
boli uvedené na trh od druhej polovice roka 2011.
zz Uzamknutie FE nebude fungovať pri použití zabudovaného blesku.
Uzamknutie FE a modelovací blesk nebudú funkčné, ak sa používa externý
blesk Speedlite.
216
Snímanie videozáznamov
Snímanie videozáznamov zapnete
nastavením vypínača do polohy <k>.
zz Informácie o kartách, ktoré umožňujú nahrávanie
videozáznamov, nájdete na str. 7.
zz Ak budete pri snímaní videozáznamov držať fotoaparát
v ruke, chvenie fotoaparátu môže spôsobiť rozmazané
videozáznamy. V takom prípade sa odporúča používať statív.
zz Informácie o snímaní, keď držíte fotoaparát v ruke, nájdete na
str. 75.
217
Snímanie videozáznamov
Na prehrávanie nasnímaných videozáznamov sa odporúča pripojiť
fotoaparát k televízoru (= 305).
Snímanie s automatickým nastavením expozície
Keď je režim snímania nastavený na inú možnosť ako <a>, použije sa
automatická expozícia vyhovujúca aktuálnemu jasu danej scény.
1
2
3
4
(1)
Nastavte vypínač do polohy <k>.
BBZaznie zvuk zrkadla a obraz sa zobrazí
na monitore LCD.
Nastavte otočný volič režimov
na iný režim ako <8>, <v>
alebo <a>.
Zaostrite na objekt.
zz Pred snímaním videozáznamu
zaostrite pomocou automatického
alebo manuálneho zaostrenia
(= 197 – = 203, = 212).
zz Predvolene je nastavená možnosť
[Movie Servo AF: Enable/AFservo pri videozázname: Povoliť],
aby fotoaparát vždy zaostroval. Ak
chcete zastaviť funkciu AF-servo pri
videozázname, pozrite si = 253.
Nasnímajte videozáznam.
zz Stlačením tlačidla <A> spustite
snímanie videozáznamu. Ak chcete
snímanie videozáznamu zastaviť,
znovu stlačte tlačidlo <A>.
BBPočas snímania videozáznamu sa
bude v pravom hornom rohu obrazovky
zobrazovať značka „oREC“.
BBZvuk sa zaznamená pomocou
zabudovaných mikrofónov (1).
218
zz Všeobecné upozornenia týkajúce sa snímania videozáznamov nájdete
na = 257 – = 258.
zz V prípade potreby si prečítajte aj „Všeobecné upozornenia pre
fotografovanie so živým náhľadom Live View“ na = 215 – = 216.
zz V režimoch snímania <f> a <s> budú nastavenia rovnaké ako pri
snímaní v režime <d>.
zz Funkcie ponuky, ktoré možno nastaviť, sa líšia v režimoch Základnej zóny
a Kreatívnej zóny.
zz Rýchlosť uzávierky, clona a citlivosť ISO sa nastavia automaticky.
zz V režimoch Kreatívnej zóny môžete uzamknúť expozíciu stlačením
tlačidla <A> (= 164) (uzamknutie AE). Nastavenie expozície sa zobrazí
po čas nastavený v položke [z: Metering timer/z: Časovač merania]
(v sekundách). Po použití uzamknutia AE počas snímania videozáznamu
ho môžete zrušiť stlačením tlačidla <S>. (Nastavenie uzamknutia AE sa
zachová, kým nestlačíte tlačidlo <S>.)
zz V režimoch Kreatívnej zóny môžete otáčaním voliča <6> pri podržaní
tlačidla <g> nastaviť kompenzáciu expozície.
zz Ak snímate videozáznam s automatickým nastavením expozície, v informáciách
Exif videozáznamu sa nezaznamená rýchlosť uzávierky, clona ani citlivosť ISO.
zz Pri snímaní videozáznamu s automatickým nastavením expozície (okrem
snímania časozberného videozáznamu) fotoaparát automaticky zapne
svetlo LED blesku Speedlite pri slabom osvetlení. Ďalšie informácie nájdete
v návode na používanie blesku Speedlite radu EX vybaveného svetlom LED.
Citlivosť ISO v režimoch Základnej zóny
zz Citlivosť ISO sa nastaví automaticky v rozsahu ISO 100 – ISO 12800.
Ak je fotoaparát nastavený na videozáznamy 4K, citlivosť ISO má
hodnotu ISO 100 – ISO 6400.
Citlivosť ISO v režimoch <d>, <s> a <f>
zz Citlivosť ISO sa nastaví automaticky v rozsahu ISO 100 – ISO 12800.
Maximálny limit sa líši v závislosti od nastavenia [Max for Auto/Max. pre
automatické nastavenie] v nastavení [z:kISO Auto/z:kAutomatické
nastavenie citlivosti ISO] (=254). Ak je fotoaparát nastavený na
videozáznamy 4K, citlivosť ISO má hodnotu ISO 100 – ISO 6400.
zz Ak je v časti [5: Custom Functions (C.Fn)/5: Užívateľské funkcie
(C.Fn)] položka [ISO expansion/Rozšírenie citlivosti ISO] nastavená
na možnosť [1:On/1: Zap.], pre funkciu [Max for Auto/Max. pre
automatické nastavenie] možno vybrať aj nastavenie [H(25600)].
Ak je fotoaparát nastavený na videozáznamy 4K, citlivosť ISO má
hodnotu ISO 100 – ISO 6400.
zz Ak je položka [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných
tónov] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť], rozsah citlivosti ISO
je ISO 200 – ISO 12800. Ak je fotoaparát nastavený na videozáznamy
4K, citlivosť ISO má hodnotu ISO 100 – ISO 6400.
219
zz Keď prechádzate zo snímania statických záberov na snímanie
videozáznamov, pred snímaním znova skontrolujte nastavenia citlivosti ISO.
Ikony scény
Počas snímania videozáznamu v režime <A> sa zobrazí ikona
predstavujúca scénu rozpoznanú fotoaparátom a snímanie sa prispôsobí
príslušnej scéne. Pri určitých scénach alebo podmienkach snímania nemusí
zobrazená ikona zodpovedať skutočnej scéne.
Objekt
Pozadie
Portrét
Iný ako portrét
Príroda
Záber
a exteriér
zblízka*1
Jasné
Farba
pozadia
Sivá
Protisvetlo
Vrátane modrej
oblohy
Bledomodrá
Protisvetlo
Západ slnka
*2
*2
Bodové svetlo
Tmavomodrá
Tmavý
*1
*2
Oranžová
:Zobrazí sa, keď nasadený objektív poskytuje informácie o vzdialenosti. Pri
použití nadstavbového tubusu alebo objektívu na snímanie záberov zblízka
nemusí ikona zodpovedať skutočnej scéne.
: Zobrazí sa ikona scény vybratej spomedzi rozpoznateľných scén.
220
Snímanie s manuálnym nastavením expozície
V režime <a> môžete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť
ISO pre snímanie videozáznamu. Použitie manuálneho nastavenia expozície
pri snímaní videozáznamov je určené pre skúsených používateľov.
1
2
3
4
(1) (2)
Nastavte vypínač do polohy <k>.
BBZaznie zvuk zrkadla a obraz sa zobrazí
na monitore LCD.
Otočný volič režimov nastavte do
polohy <a>.
Nastavte citlivosť ISO.
zz Stlačte tlačidlo <g> a pomocou
tlačidiel <Y> <Z> alebo otočením
voliča <6> vyberte citlivosť ISO.
zz Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO
nájdete na str. 222.
Nastavte požadovanú rýchlosť
uzávierky a clonu.
zz Rýchlosť uzávierky (1) nastavíte
otáčaním voliča <6>.
zz Clonu (2) nastavíte otáčaním voliča
<6> pri podržaní tlačidla <g>.
5
Zaostrite a nasnímajte
videozáznam.
zz Postup je rovnaký ako v krokoch č. 3
a 4 v časti „Snímanie videozáznamov“
(= 218).
221
Citlivosť ISO pri snímaní s manuálnym nastavením expozície
zz V režime [AUTO] sa citlivosť ISO nastaví automaticky v rozsahu
ISO 100 – ISO 12800. Maximálny limit sa líši v závislosti od nastavenia
[Max for Auto/Max. pre automatické nastavenie] v nastavení
[z:kISO Auto/z:kAutomatické nastavenie citlivosti ISO]
(= 254). Ak je fotoaparát nastavený na videozáznamy 4K, citlivosť
ISO má hodnotu ISO 100 – ISO 6400.
zz Citlivosť ISO môžete nastaviť ručne v rozsahu ISO 100 – ISO 12800
po celých hodnotách. Ak v časti [5: Custom Functions (C.Fn)/
5: Užívateľské funkcie (C.Fn)] nastavíte položku [ISO expansion/
Rozšírenie citlivosti ISO] na možnosť [1:On/1: Zap.], maximálny limit
ručného nastavenia citlivosti ISO sa rozšíri, takže môžete vybrať aj
možnosť H (ekvivalent citlivosti ISO 25600). Ak je fotoaparát nastavený
na videozáznamy 4K, citlivosť ISO má hodnotu ISO 100 – ISO 6400.
zz Ak je položka [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných
tónov] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť], citlivosť ISO bude
v rozsahu ISO 200 – ISO 12800. Ak je fotoaparát nastavený na
videozáznamy 4K, citlivosť ISO má hodnotu ISO 100 – ISO 6400.
zz Keďže snímanie videozáznamu pri citlivosti ekvivalentnej hodnote ISO 25600
môže spôsobiť vysokú úroveň šumu, označuje sa ako rozšírená citlivosť ISO
(zobrazuje sa ako „H“).
zz Keď prechádzate zo snímania statických záberov na snímanie
videozáznamov, pred snímaním znova skontrolujte nastavenia fotoaparátu.
zz Počas snímania videozáznamu sa neodporúča meniť rýchlosť uzávierky ani
clonu, pretože sa zaznamenajú zmeny v expozícii.
zz Pri snímaní videozáznamu pohybujúceho sa objektu sa odporúča použiť
rýchlosť uzávierky v rozmedzí 1/30 s až 1/125 s. Čím je rýchlejšia rýchlosť
uzávierky, tým menej plynulý bude vyzerať pohyb snímaného objektu.
zz Keď zmeníte rýchlosť uzávierky počas snímania pri žiarivkovom osvetlení
alebo osvetlení LED, môže sa zaznamenať blikanie obrazu.
zz Ak nastavíte položku [5:Expo comp (hold btn, turn S)/5: Kompenzácia
expozície (podržaním tlačidla, otočením voliča S)] s nastavením
[Assign SET button/Priradenie tlačidla SET] v časti [5: Custom
Functions(C.Fn)/5: Užívateľské funkcie (C.Fn)] (=452), môžete
používať kompenzáciu expozície s automatickým nastavením citlivosti ISO.
zz Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete stlačením tlačidla <A>
uzamknúť citlivosť ISO.
zz Po stlačení tlačidla <A> a zmene kompozície snímky uvidíte rozdiel
expozičnej úrovne na ukazovateli úrovne expozície (= 223) v porovnaní
s hodnotou pri stlačení tlačidla <A>.
zz Stlačením tlačidla <B> môžete zobraziť histogram.
222
Zobrazenie informácií
zz Každým stlačením tlačidla <B> sa zobrazené informácie zmenia.
(11) (12)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( )
(8) 7
(9)
(10)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22) (24)(25)
(23)
(1)
(2)
(26)
Režim snímania videozáznamu/
ikona scény
y :Automatické nastavenie expozície
(režimy Základnej zóny)
k :Automatické nastavenie
expozície (režimy Kreatívnej
zóny)
M : Manuálne nastavenie expozície
u : HDR videozáznam
l : Kreatívne filtre
N : Časozberný videozáznam
Spôsob AF
• S: u+ sledovanie
• Q: Bodové AF
• T: 1-bodové AF
• R: Zónové AF
(27) (28)(29)
(10) Uzamknutie AE
(11) Zostávajúca doba snímania
videozáznamu*/uplynutý čas
* Platí pre jeden videozáznam.
(12) Kapacita batérie
(13) Bod AF
(14) Histogram (na manuálne nastavenie
expozície)
(15) Rýchle ovládanie
(16) Vyváženie bielej
(17) Štýl Picture Style
(18) Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia)
(19) Kreatívne filtre
(3)
Veľkosť nahrávania videozáznamu
(4)
Digitálne zväčšenie
(20) Indikátor pripojenia GPS
(5)
Digitálna funkcia Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) pre
videozáznamy
(21) Zväčšenie/digitálne zväčšenie
(22) Rýchlosť uzávierky
(6)
Videoklip
(7)
Úroveň záznamu (ručne)
(24) Funkcia Bluetooth
(8)
Funkcia Wi-Fi
(9)
AF-Servo pri videozázname
(23) Intenzita signálu Wi-Fi
(25) Clona
(26) Ukazovateľ úrovne expozície (na
manuálne nastavenie expozície)
223
(27) Kompenzácia expozície
(29) Citlivosť ISO
(28) Priorita jasných tónov
zz Čiary mriežky ani histogram nemožno zobraziť počas snímania
videozáznamu. (Keď začnete snímať videozáznam, prestanú sa zobrazovať.)
zz Pri spustení snímania videozáznamu sa zostávajúca doba snímania
videozáznamu zmení na uplynutý čas.
224
Snímanie statických záberov
Statické zábery nemožno snímať počas snímania videozáznamu.
Ak chcete snímať statické zábery, zastavte snímanie videozáznamu
a nasnímajte statické zábery pomocou snímania pomocou hľadáčika
alebo fotografovania so živým náhľadom Live View.
Upozornenia týkajúce sa snímania videozáznamov
zz Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
zz Ak počas snímania videozáznamov použijete automatické zaostrovanie
stlačením tlačidla spúšte do polovice, môžu sa vyskytnúť nasledujúce javy.
-- Zaostrenie sa môže na okamih výrazne narušiť.
-- Jas zaznamenaného videozáznamu sa môže meniť.
-- Zaznamenaný videozáznam môže byť na okamih statický.
-- Vo videozázname sa môže zaznamenať mechanický zvuk objektívu.
zz Ak je nastavená možnosť <Q> alebo <Qw> a počas snímania
videozáznamu sa zmení citlivosť ISO alebo clona, môže sa zmeniť
aj vyváženie bielej.
zz Pri snímaní videozáznamu pri žiarivkovom osvetlení alebo osvetlení LED
môže dôjsť k blikaniu obrazu videozáznamu.
zz Ak chcete používať približovanie počas snímania videozáznamu, odporúča
sa nasnímať niekoľko testovacích videozáznamov. Zmena transfokácie
počas snímania videozáznamu môže viesť k záznamu zmien expozície alebo
mechanických zvukov objektívu. Prípadne môžu byť zábery nezaostrené.
zz Počas snímania videozáznamu nie je možné zväčšiť obraz ani stlačením
tlačidla <u>.
zz Dávajte pozor, aby ste nezakryli zabudované mikrofóny (= 218) prstami a pod.
zz Ak počas snímania videozáznamu zapojíte alebo odpojíte kábel HDMI,
snímanie videozáznamu sa zastaví.
zz Všeobecné upozornenia týkajúce sa snímania videozáznamov nájdete
na = 257 – = 258.
zz V prípade potreby si prečítajte aj „Všeobecné upozornenia pre
fotografovanie so živým náhľadom Live View“ na = 215 – = 216.
Varovania:
Nedržte fotoaparát príliš dlho v rovnakej polohe.
Hoci sa teplota fotoaparátu nemusí zdať príliš vysoká, dlhodobejší kontakt rovnakej
časti tela s fotoaparátom môže spôsobiť začervenanie pokožky alebo vznik
pľuzgierikov z dôvodu popálenín pokožky pôsobením nie príliš vysokej teploty.
Používanie statívu sa odporúča, ak sa fotoaparát používa na veľmi horúcich miestach
alebo ho používajú ľudia s problémami krvného obehu alebo veľmi citlivou pokožkou.
225
Poznámky o snímaní videozáznamov
zz Pri každom snímaní videozáznamu sa na karte vytvorí nový súbor
videozáznamu.
zz Pokrytie zorného poľa videozáznamu pri nahrávaní videozáznamov
s rozlíšením 4K, Full HD a HD je približne 100 %.
zz Zvuk sa zaznamená stereofónne pomocou mikrofónov zabudovaných vo
fotoaparáte.
zz Ak pripojíte smerový stereofónny mikrofón DM-E1 (predáva sa samostatne)
k vstupnému konektoru externého mikrofónu na fotoaparáte (= 28),
externý mikrofón dostane prioritu.
zz Môžete použiť väčšinu externých mikrofónov vybavených minikonektorom
s priemerom 3,5 mm.
zz Funkciu zaostrenia na vopred nastavenú vzdialenosť je možné použiť
počas snímania videozáznamu pri použití (super)teleobjektívov s režimom
zaostrenia na vopred nastavenú vzdialenosť, ktoré boli uvedené na trh od
druhej polovice roka 2011.
226
Nastavenia funkcií snímania
V tejto časti sú opísané nastavenia funkcií týkajúcich sa snímania
videozáznamu.
Rýchle ovládanie
Počas zobrazovania snímky na monitore LCD môžete stlačením
tlačidla <Q> nastaviť spôsob AF, veľkosť nahrávania videozáznamu,
digitálne zväčšenie, digitálnu funkciu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
pre videozáznamy, videoklip, vyváženie bielej, štýl Picture Style, funkciu
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)
a kreatívne filtre.
V režimoch Základnej zóny sa dostupné položky líšia podľa režimu
snímania.
1
2
Stlačte tlačidlo <Q>.
BBZobrazia sa nastaviteľné funkcie.
Vyberte funkciu a nastavte ju.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
funkciu.
BBNa obrazovke sa zobrazia nastavenia
vybratej funkcie a sprievodca funkciami
(= 55).
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> nastavte
funkciu.
zz Ak chcete nastaviť automatické
vyváženie bielej, vyberte položku [Q]
a stlačte tlačidlo <S/u>.
zAk
z chcete nastaviť korekciu vyváženia
bielej, parametre štýlu Picture Style alebo
kreatívne filtre, stlačte tlačidlo <B>.
zz Stlačením tlačidla <0> sa
fotoaparát prepne naspäť na snímanie
videozáznamu.
zz Na návrat na snímanie videozáznamu
môžete vybrať aj položku [2].
227
Nastavenie veľkosti nahrávania videozáznamu
V položke [z: Movie rec. size/z: Veľkosť
videozáznamu] môžete nastaviť veľkosť
nahrávania videozáznamu (veľkosť snímky,
snímkovú frekvenciu a spôsob kompresie)
a ďalšie funkcie.
Videozáznamy sa zaznamenajú vo formáte MP4.
zz Veľkosť snímky
L 3840 x 2160
Videozáznam sa zaznamená v kvalite 4K. Pomer strán je 16 : 9.
L 1920 x 1080
Kvalita záznamu v úplnom vysokom rozlíšení (Full HD). Pomer strán je 16 : 9.
w 1280 x 720
Kvalita záznamu vo vysokom rozlíšení (HD). Pomer strán je 16 : 9.
zz Videozáznamy 4K a L8/7 sa na iných zariadeniach nemusia
prehrávať správne, pretože prehrávanie je náročné na spracovanie.
zz Snímková frekvencia zobrazená na obrazovke veľkosti nahrávania
videozáznamu sa prepne v závislosti od toho, či je položka [5: Video
system/5: Videosystém] nastavená na možnosť [For NTSC/Pre NTSC]
alebo [For PAL/Pre PAL].
zz Ak zmeníte nastavenie [5: Video system/5: Videosystém], veľkosť
nahrávania videozáznamu musíte nastaviť znova.
zz Videozáznamy nie je možné nahrávať v kvalite VGA.
zz Snímanie videozáznamov s rozlíšením 4K
-- Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K vyžaduje kartu
s vysokým výkonom.
-- Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K značne zvyšuje
zaťaženie pri spracovaní, čo môže spôsobiť, že vnútorná teplota
fotoaparátu sa zvýši rýchlejšie alebo dosiahne vyššie hodnoty ako
pri bežných videozáznamoch.
-- Z videozáznamu s rozlíšením 4K môžete vybrať ktorúkoľvek snímku
a uložiť ju na kartu ako približne 8,3-megapixelovú (3840 x 2160)
statickú snímku JPEG (= 301).
zz Pri nahrávaní videozáznamov s rozlíšením 4K sa na zaostrovanie používa
detekcia kontrastu. Zaostrovanie môže trvať dlhšie a môže byť zložitejšie než
pri nahrávaní videozáznamov s rozlíšením HD alebo Full HD.
228
zz Snímková frekvencia (snímky/s: počet snímok za sekundu)
6 29,97 snímky/s/8 59,94 snímky/s
Pre oblasti s televíznym systémom NTSC (Severná Amerika, Japonsko,
Južná Kórea, Mexiko atď.).
5 25,00 snímky/s/7 50,00 snímky/s
Pre oblasti s televíznym systémom PAL (Európa, Rusko, Čína,
Austrália atď.).
4 23,98 snímky/s
Hlavne na záznam filmov.
zz Spôsob kompresie
X IPB (Standard (Štandardná))
Naraz komprimuje viacero snímok na zabezpečenie efektívneho záznamu.
X v IPB (Light (Nízka))
Keďže sa videozáznam zaznamená nízkou bitovou rýchlosťou, aby
bolo možné ho prehrať na rôznych zariadeniach, veľkosť súboru bude
menšia ako pri kompresii IPB (Štandardná). Preto môžete snímať
dlhšie ako pri kompresii IPB (Štandardná).
zz Formát nahrávania videozáznamu
C MP4
Všetky videozáznamy, ktoré snímajte s fotoaparátom, sa zaznamenávajú
ako videozáznamy vo formáte MP4 (prípona súboru „.MP4“).
Súbory videozáznamov s veľkosťou väčšou ako 4 GB
Aj keď snímate videozáznam s veľkosťou väčšou ako 4 GB, môžete
v snímaní pokračovať bez prerušenia.
zz Používanie kariet SD/SDHC naformátovaných pomocou fotoaparátu
Ak na naformátovanie karty SD/SDHC použijete fotoaparát, fotoaparát
ju naformátuje vo formáte FAT32.
Ak pomocou karty naformátovanej vo formáte FAT32 snímate
videozáznamy s veľkosťou súboru, ktorá presahuje 4 GB, automaticky
sa vytvorí nový súbor videozáznamu.
Pri prehrávaní videozáznamu budete musieť prehrať jednotlivé súbory
videozáznamov samostatne. Súbory videozáznamov nie je možné
automaticky prehrať v poradí za sebou. Po skončení prehrávania
videozáznamu vyberte nasledujúci videozáznam a prehrajte ho.
zz Používanie kariet SDXC naformátovaných pomocou fotoaparátu
Ak na naformátovanie karty SDXC použijete fotoaparát, fotoaparát ju
naformátuje vo formáte exFAT.
Ak počas snímania videozáznamu používate kartu naformátovanú
v systéme exFAT, aj v prípade, že veľkosť súboru presiahne 4 GB, sa
videozáznam uloží ako jeden súbor (nerozdelí sa do viacerých súborov).
229
Časový limit pre snímanie videozáznamu
Maximálna doba nahrávania na jeden videozáznam je 29 min. 59 s.
Po dosiahnutí doby 29 min. 59 s sa nahrávanie automaticky zastaví.
Snímanie videozáznamu môžete znova spustiť stlačením tlačidla <A>.
(Videozáznam sa zaznamená ako nový súbor videozáznamu.)
zz Keď preberáte súbory videozáznamov väčšie ako 4 GB do počítača, použite
nástroj EOS Utility (= 484) alebo čítačku pamäťových kariet (= 487).
Súbory videozáznamov väčšie ako 4 GB sa neprevezmú, ak použijete
na preberanie snímok funkciu operačného systému počítača.
230
Používanie digitálneho zväčšenia videozáznamu
Keď je veľkosť nahrávania L6X (NTSC) alebo L5X (PAL),
môžete snímať s približne 3- až 10-násobným digitálnym zväčšením.
1
2
Nastavte otočný volič režimov na
iný režim ako <8> alebo <v>.
Vyberte položku [Digital zoom/
Digitálne zväčšenie].
zz Na karte [z] vyberte položku [Digital
zoom/Digitálne zväčšenie] a stlačte
tlačidlo <0>.
3
4
Vyberte položku [Approx. 3-10x zoom/
Približne 3 – 10-násobné zväčšenie].
zz Vyberte položku [Approx. 3-10x zoom/
Približne 3 – 10-násobné zväčšenie]
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <M> opustíte ponuku
a vrátite sa k snímaniu videozáznamov.
Použite digitálne zväčšenie.
zz Stlačte tlačidlá <W> <X>.
BBZobrazí sa panel digitálneho zväčšenia.
zz Tlačidlo <W> slúži na priblíženie
a tlačidlo <X> na oddialenie.
zz Stlačením tlačidla spúšte do polovice
fotoaparát zaostrí pomocou režimu
[1-point AF/1-bodové AF] (pevne
nastavené v strede).
zz Ak chcete zrušiť digitálne priblíženie, nastavte
v kroku č. 2 možnosť [Disable/Zakázať].
zz Ak chcete predísť otrasom fotoaparátu, odporúčame použiť statív.
zz Časozberný videozáznam, kreatívny filter a digitálnu stabilizáciu obrazu
videozáznamu nemožno nastaviť.
zz Maximálna citlivosť ISO bude ISO 6400.
zz Zväčšené zobrazenie nie je možné.
zz Keďže sa pri digitálnom zväčšení videozáznamu obraz spracováva digitálne,
pri vyšších úrovniach zväčšenia bude vyzerať zrnitejšie. Môže začať byť
viditeľný aj šum, svetelné body a pod.
zz Ikona scény sa nezobrazí.
zz Podrobnosti nájdete na „Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri
zaostrovaní“ (= 202).
231
Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy
Funkcia Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy tohto fotoaparátu
znižuje otrasy fotoaparátu pri nahrávaní videozáznamov. Pomocou
digitálnej stabilizácie obrazu pre videozáznamy možno snímky stabilizovať,
aj keď používate objektív bez funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
Keď používate objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu), nastavte prepínač funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
na objektíve do polohy <1>.
1
Vyberte položku [Movie digital IS/
Digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy].
zz Na karte [z] vyberte položku [Movie
digital IS/Digitálna stabilizácia
obrazu pre videozáznamy] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte požadovanú položku.
zz Pomocou krížových tlačidiel <W>
<X> vyberte položku a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Disable (Zakázať) (v)
Stabilizácia obrazu pomocou digitálnej stabilizácie obrazu pre
videozáznamy je zakázaná.
zz Enable (Povoliť) (w)
Otrasy fotoaparátu sa budú korigovať. Obraz sa mierne zväčší.
zz Enhanced (Zlepšená) (y)
V porovnaní s nastavením [Enable/Povoliť] možno korigovať silnejšie
otrasy fotoaparátu. Obraz sa zväčší viac.
232
zz Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy nebude fungovať, keď
je prepínač funkcie Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) na objektíve
nastavený do polohy <2>.
zz Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy nebude fungovať
s objektívom, ktorého ohnisková vzdialenosť je dlhšia než 800 mm.
zz Digitálnu stabilizáciu obrazu videozáznamu nie je možné nastaviť v režime
<8> ani <v>, alebo ak je nastavené digitálne zväčšenie videozáznamu,
časozberný videozáznam alebo kreatívny filter.
zz Čím širší zorný uhol, tým bude stabilizácia obrazu účinnejšia. Čím užší zorný
uhol, tým bude stabilizácia obrazu menej účinná.
zz Pri používaní objektívu TS-E, objektívu typu rybie oko alebo objektívu
od iného výrobcu ako spoločnosti Canon sa odporúča nastaviť digitálnu
stabilizáciu obrazu pre videozáznamy na možnosť [Disable/Zakázať].
zz Účinky digitálnej stabilizácie obrazu pre videozáznamy sa neprejavia na
snímkach počas zväčšeného zobrazenia.
zz Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy zväčšuje obraz, preto bude
vyzerať zrnitejší. Môže začať byť viditeľný aj šum, svetelné body a pod.
zz V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní sa môže objekt výrazne
rozmazať (dočasne vyzerá nezaostrený) v dôsledku účinkov digitálnej
stabilizácie obrazu pre videozáznamy.
zz Po nastavení digitálnej stabilizácie obrazu pre videozáznamy sa zmení aj
veľkosť bodu AF.
zz Pri používaní statívu sa odporúča nastaviť digitálnu stabilizáciu obrazu pre
videozáznamy na možnosť [Disable/Zakázať].
zz Táto funkcia nie je kompatibilná s niektorými objektívmi. Podrobnosti nájdete
na webovej lokalite spoločnosti Canon.
233
Nahrávanie HDR videozáznamov
Počas snímania videozáznamov môžete redukovať preexponované svetlé
oblasti, ktoré môžu spôsobovať, že detaily nevidno, a to aj na scénach
s vysokým kontrastom.
Veľkosť nahrávania je L6X (NTSC) alebo L5X (PAL).
1
2
Otočný volič režimov nastavte do
polohy <8>.
Nasnímajte videozáznam HDR.
zz Keďže sa pri vytváraní HDR videozáznamu spája viacero snímok, niektoré
časti obrazu videozáznamu môžu vyzerať skreslene. Počas snímania z ruky
môžu otrasy fotoaparátu spôsobiť, že skreslenie bude vyzerať výraznejšie.
Odporúča sa používať statív. Upozorňujeme, že aj v prípade snímania
pomocou statívu sa pri prehrávaní videozáznamu HDR po jednotlivých
snímkach alebo spomalenom prehrávaní môže v porovnaní s bežným
prehrávaním výraznejšie zobrazovať stopa pohybu alebo šum.
zz Digitálne zväčšenie videozáznamu, časozberný videozáznam a digitálnu
stabilizáciu obrazu videozáznamu nemožno nastaviť.
234
Snímanie videozáznamov s efektmi
kreatívnych filtrov
V režime <v> (Kreatívne filtre) môžete snímať videozáznamy s jedným
z piatich efektov filtra (Sen, Staré filmy, Spomienka, Dramatický čiernobiely
a Videozáznam s efektom miniatúry).
Veľkosť nahrávania môžete nastaviť na možnosť L6 (NTSC) alebo
L5 (PAL).
1
2
3
4
Otočný volič režimov nastavte do
polohy <v>.
Stlačte tlačidlo <Q>.
BBZobrazí sa obrazovka rýchleho
ovládania.
Vyberte položku [l].
zz Stláčaním tlačidiel <W> <X> vyberte
ikonu [l] (Režim snímania) v ľavom
hornom rohu obrazovky a stlačte
tlačidlo <0>.
Vyberte efekt filtra.
zStláčaním
z
tlačidiel <W> <X> vyberte efekt
filtra (= 236) a stlačte tlačidlo <0>.
BBSnímka sa zobrazí po použití efektov
príslušného filtra.
zz Pri videozázname s efektom miniatúry
presuňte bod AF na pozíciu, na ktorú
sa má zaostriť. Ak je bod AF mimo rámu
scény, presuňte rám tak, aby s ním bol
bod AF zarovnaný.
235
5
6
Upravte úroveň efektu filtra.
zz Stlačte tlačidlo <Q> a vyberte ikonu
pod položkou [Shooting mode/Režim
snímania].
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> upravte
efekt a stlačte tlačidlo <0>.
zz Keď nastavíte možnosť Videozáznam
s efektom miniatúry, vyberte rýchlosť
prehrávania.
Nasnímajte videozáznam.
zz Zväčšené zobrazenie nie je možné.
zz Histogram sa nezobrazí.
zz Digitálne zväčšenie videozáznamu, videoklip, časozberný videozáznam
a digitálnu stabilizáciu obrazu videozáznamu nemožno nastaviť.
zz Odstupňovanie farieb oblohy alebo bielych stien sa nemusí reprodukovať
správne. Môže sa prejaviť nesprávna expozícia, nesprávne farby alebo šum.
zz V režimoch Kreatívnej zóny môžete nastaviť kreatívne filtre pomocou
rýchleho ovládania (= 227).
Charakteristiky kreatívnych filtrov
zz l Dream (Sen)
Vytvára jemnú, zasnenú nadpozemskú atmosféru. Dáva videozáznamu
celkový jemný vzhľad, rozostruje okrajové oblasti obrazovky. Môžete
upraviť rozostrené oblasti pozdĺž okrajov obrazovky.
zz m Old Movies (Staré filmy)
Vytvára atmosféru podobnú starému filmu tak, že do obrazu pridá
efekty mihotania, škrabancov a blikania. Horná a dolná časť obrazovky
sú prekryté čiernym pásom. Úpravou efektu filtra môžete upraviť efekty
mihotania a škrabancov.
zz k Memory (Spomienka)
Vytvára atmosféru dávnej spomienky. Dáva videozáznamu celkový jemný
vzhľad, znižuje jas okrajových oblastí obrazovky. Úpravou efektu filtra
môžete upraviť celkovú sýtosť a tmavé oblasti pozdĺž okrajov obrazovky.
zz n Dramatic B&W (Dramatický čiernobiely)
Vytvára atmosféru dramatického realizmu prostredníctvom
vysokokontrastného čiernobieleho efektu. Môžete upraviť zrnitosť
a čiernobiely efekt.
236
zz o Miniature effect movie (Videozáznam s efektom miniatúry)
Môžete snímať videozáznamy s efektom miniatúry (diorámy). Vyberte
rýchlosť prehrávania a snímajte.
Ak chcete, aby stred snímky vyzeral ostro, nahrajte videozáznam bez
zmeny nastavení.
Ak chcete presunúť oblasť, ktorá má byť ostrá (rám efektu miniatúry),
pozrite si časť „Úprava efektu miniatúry“ (= 98). Ako spôsob AF
sa používa 1-bodové AF. Pred snímaním sa odporúča umiestniť rám
efektu miniatúry cez bod AF. Počas snímania sa bod AF ani rám efektu
miniatúry nezobrazia.
V kroku č. 5 nastavte rýchlosť prehrávania na možnosť [5x], [10x]
alebo [20x] a snímajte.
Rýchlosť prehrávania a dĺžka (pre videozáznam s dĺžkou 1 minúta)
Rýchlosť
5x
10x
20x
Dĺžka prehrávania
Približne 12 sekúnd
Približne 6 sekúnd
Približne 3 sekúnd
<o> (Videozáznamy s efektom miniatúry)
zz Zvuk sa nebude zaznamenávať.
zz AF-Servo pri videozázname nebude fungovať.
zz Videozáznamy s efektom miniatúry s časom prehrávania kratším ako
1 sekunda nie je možné upravovať (= 299).
237
Snímanie časozberných videozáznamov
Statické zábery nasnímané v nastavených intervaloch možno automaticky
spojiť a vytvoriť časozberný videozáznam s rozlíšením 4K alebo Full HD.
Časozberný videozáznam ukazuje, ako sa objekt zmenil v priebehu omnoho
kratšieho času, ako je čas, ktorý to skutočne trvalo. Je to efektívny spôsob
pozorovania meniacej sa scenérie, rastúcich rastlín atď. z pevného bodu.
Časozberné videozáznamy sa zaznamenajú vo formáte MP4
s nasledujúcou kvalitou: L6W (NTSC)/L5W (PAL) pre
snímanie s rozlíšením 4K a L6W (NTSC)/L5W (PAL)
pre snímanie s rozlíšením Full HD.
1
2
Nastavte otočný volič režimov na
iný režim ako <8> alebo <v>.
Vyberte položku [Time-lapse movie/
Časozberný videozáznam].
zz Na karte [z] vyberte položku
[Time-lapse movie/Časozberný
videozáznam] a stlačte tlačidlo <0>.
3
4
5
Vyberte položku [Time-lapse/
Časozberný].
Vyberte scénu.
zz Vyberte scénu, ktorá sa hodí pre
snímanú situáciu.
zz Väčšiu voľnosť získate, ak pri
manuálnom nastavení intervalu
snímania a počtu snímok vyberiete
možnosť [Custom/Vlastné].
Vyberte položku [Interval/shots/
Interval/zábery].
zz Vyberte možnosť [Interval/shots/
Interval/zábery] a stlačte tlačidlo <0>.
238
6
(1)
(2)
Nastavte interval snímania.
zz Vyberte položku [Interval] (s). Pomocou
tlačidiel <Y> <Z> nastavte hodnotu
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pozrite si položky [k: Time
required/k: Potrebný čas] (1)
a [3: Playback time/3:
Čas prehrávania] (2) a zadajte číslo.
Keď je nastavená možnosť
[Custom/Vlastné]
7
(1)
(2)
zz Vyberte položku [Interval] (min:s).
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku <r>.
zz Vyberte číslo a stlačte tlačidlo <0>.
(Znova sa zmení na ikonu <s>.)
zaregistrujte výberom položky [OK].
zNastavenie
z
Nastavte počet záberov.
zz Vyberte položku [No. of shots/Počet
záberov]. Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
nastavte hodnotu a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pozrite si položky [k: Time
required/k: Potrebný čas] (1)
a [3: Playback time/
3: Čas prehrávania] (2) a zadajte číslo.
Keď je nastavená možnosť
[Custom/Vlastné]
zz Vyberte číslo.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
položku <r>.
zz Vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo
<0>. (Znova sa zmení na ikonu <s>.)
zz Skontrolujte, či položka [3: Playback
time/3: Čas prehrávania] nie je
zobrazená červenou farbou.
zz Nastavenie zaregistrujte výberom položky [OK].
zz Pri nastavení [Scene**/Scéna**] sú dostupné intervaly a počet záberov
obmedzené, aby vyhovovali typu scény.
zz Ak je počet snímok nastavený na hodnotu 3 600, časozberný videozáznam
bude trvať približne 2 minúty v prípade systému NTSC a približne 2 minúty
24 sekúnd v prípade systému PAL.
239
8
Vyberte požadovanú veľkosť
nahrávania videozáznamu.
zz L (3840 x 2160)
Videozáznam sa zaznamená v kvalite 4K. Pomer strán je 16 : 9.
Snímková frekvencia je 29,97 snímky/s (6) pre NTSC
a 25,00 snímky/s (5) pre PAL a videozáznamy sa nahrávajú
vo formáte MP4 (C) s kompresiou ALL-I (W).
zz L (1920 x 1080)
Videozáznam sa nahrá v kvalite úplného vysokého rozlíšenia (Full HD).
Pomer strán je 16 : 9.
Snímková frekvencia je 29,97 snímky/s (6) pre NTSC
a 25,00 snímky/s (5) pre PAL a videozáznamy sa nahrávajú
vo formáte MP4 (C) s kompresiou ALL-I (W).
9
Nakonfigurujte možnosť [Auto
exposure/Automatická expozícia].
zz Fixed 1st frame (Pevná 1. snímka)
Pri nasnímaní prvého záberu sa vykoná meranie na automatické
nastavenie expozície, ktorá sa zhoduje s jasom. Expozícia nastavená
pre prvý záber sa použije na nasledujúce zábery. Ďalšie nastavenia
súvisiace so snímaním pre prvý záber sa použijú na nasledujúce
zábery.
zz Each frame (Každá snímka)
Meranie sa vykoná aj pre každý nasledujúci záber, aby sa automaticky
nastavila expozícia, ktorá sa zhoduje s jasom. Upozorňujeme, že ak
sú funkcie, napríklad štýl Picture Style a vyváženie bielej, nastavené
na možnosť [Auto/Automaticky], automaticky sa nastavia pre každý
nasledujúci záber.
240
10
Nakonfigurujte položku [Screen
auto off/Automatické vypnutie
obrazovky].
zz Disable (Zakázať)
Snímka sa zobrazí aj počas snímania časozberného videozáznamu.
Upozorňujeme, že obrazovka sa vypne približne po 30 minútach od
spustenia snímania.
zz Enable (Povoliť)
Upozorňujeme, že obrazovka sa vypne približne po 10 sekundách od
spustenia snímania.
zz Počas snímania časozberného videozáznamu môžete stlačením tlačidla
<B> zapnúť alebo vypnúť obrazovku.
11
12
(1)
Nastavte zvukovú signalizáciu.
zz Vyberte položku [Beep as img taken/
Zvuková signalizácia pri snímaní].
zz Ak je nastavená možnosť [Disable/
Zakázať], zvuková signalizácia pri
snímaní nezaznie.
Skontrolujte nastavenia.
(2)
(1) Potrebný čas
Uvádza čas potrebný na nasnímanie nastaveného počtu záberov
s nastaveným intervalom. Ak prekročí 24 hodín, zobrazí sa položka
„*** days“ (*** deň/dní).
(2) Čas prehrávania
Uvádza dobu nahrávania videozáznamu (čas potrebný na prehratie
videozáznamu) pri vytváraní časozberného videozáznamu v prípade
videozáznamu s rozlíšením 4K alebo Full HD zo statických záberov
nasnímaných s nastavenými intervalmi.
241
13
14
Zavrite ponuku.
zz Stlačením tlačidla <M> vypnite
obrazovku ponuky.
Prekontrolujte potrebný čas
a interval.
zz Stlačte tlačidlo <B> a znova
skontrolujte položky „Potrebný čas“ (1)
a „Interval“ (2) zobrazené na obrazovke.
(1) (2)
15
Nasnímajte časozberný videozáznam.
zz Stlačením tlačidla <A> spustite
snímanie časozberného videozáznamu.
zz Počas snímania časozberného
videozáznamu nebude AF fungovať.
zz Počas snímania časozberného
videozáznamu sa bude zobrazovať
značka „oREC“.
BBPo nasnímaní nastaveného počtu
záberov sa nahrávanie časozberného
videozáznamu ukončí.
zz Ak chcete zrušiť prebiehajúce nahrávanie
časozberných videozáznamov, nastavte
položku [Time-lapse/Časozberný] na
možnosť [Disable/Zakázať].
zz Ak na karte nie je dostatok voľného miesta na zaznamenanie nastaveného
počtu záberov, položka [Play back time/Čas prehrávania] sa zobrazí
červenou farbou. Hoci fotoaparát môže pokračovať v snímaní, snímanie
sa zastaví, keď sa karta zaplní.
zz Ak je veľkosť súboru videozáznamu väčšia ako 4 GB s nastaveniami [No. of
shots/Počet záberov] a karta nie je naformátovaná vo formáte exFAT (= 67),
položka [Play back time/Čas prehrávania] sa zobrazí červenou farbou. Ak
v týchto podmienkach pokračujete v snímaní a veľkosť súboru videozáznamu
dosiahne 4 GB, nahrávanie časozberného videozáznamu sa zastaví.
242
zz Fotoaparátom nemierte na zdroj intenzívneho svetla, ako je slnko alebo
zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu
obrazového snímača alebo iných vnútorných súčastí fotoaparátu.
zz Ak je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou prepojovacieho kábla alebo
ak je pripojený kábel HDMI, nemožno nahrávať časozberné videozáznamy.
zz AF-Servo pri videozázname nebude fungovať.
zz Počas snímania časozberného videozáznamu nemeňte transfokáciu objektívu.
Zmena transfokácie objektívu môže spôsobiť rozostrenie snímky, zmenu
expozície alebo to, že korekcia aberácie objektívu nebude fungovať správne.
zz Počas snímania časozberného videozáznamu sa neaktivuje funkcia
automatického vypnutia. Tiež nemôžete upraviť nastavenia funkcie snímania
a nastavenia funkcií ponuky, prehrávať snímky atď.
zz V časozberných videozáznamoch sa nezaznamenáva zvuk.
zz Ak sa s položkou [Interval] nastavenou na menej ako 3 sekundy a položkou
[Auto exposure/Automatická expozícia] nastavenou na možnosť [Each
frame/Každá snímka] jas výrazne líši od predchádzajúcej snímky, fotoaparát
nemusí snímať v nastavenom intervale.
zz Digitálna stabilizácia obrazu pre videozáznamy nie je dostupná.
zz Ak je z dôvodu nastavených funkcií snímania alebo výkonu karty čas
potrebný na záznam na kartu dlhší ako interval medzi zábermi, niektoré
zo záberov sa nemusia v nastavených intervaloch zhotoviť.
zz Ak pripojíte fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla a použijete
nástroj EOS Utility (softvér EOS), nastavte položku [z: Time-lapse
movie/z: Časozberný videozáznam] na možnosť [Disable/Zakázať]. Ak je
vybratá iná možnosť než [Disable/Zakázať], fotoaparát nemôže komunikovať
s počítačom.
zz Počas snímania časozberného videozáznamu nebude fungovať funkcia
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
zz Snímanie časozberného videozáznamu sa ukončí, ak je vypínač prepnete
napríklad do polohy <2> a nastavenie sa zmení na možnosť [Disable/
Zakázať].
zz Aj keď sa používa blesk, nespustí sa.
zz Nasledujúce operácie zrušia pohotovostný režim pre nahrávanie
časozberných videozáznamov a prepnú nastavenie na možnosť
[Disable/Zakázať].
-- Výber položky [Clean nowf/Vyčistiť terazf] v časti [5: Sensor
cleaning/5: Čistenie snímača] alebo výber položky [Clear all camera
settings/Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu] v časti [5: Clear
settings/5: Zrušiť nastavenia].
-- Otočenie otočným voličom režimov.
zz Ak spustíte snímanie časozberného videozáznamu, keď je zobrazená
biela ikona varovania týkajúceho sa teploty <s> (= 215), kvalita snímok
časozberného videozáznamu sa môže znížiť. Odporúča sa, aby ste spustili
snímanie časozberného videozáznamu po zmiznutí bielej ikony <s>
(keď klesne vnútorná teplota fotoaparátu).
243
zz Odporúča sa používať statív.
zz Pokrytie zorného poľa videozáznamu pri nahrávaní časozberného
videozáznamu s rozlíšením 4K aj Full HD je približne 100 %.
zz Ak chcete snímanie časozberného videozáznamu zrušiť, stlačte tlačidlo <A>.
Doteraz nasnímaný časozberný videozáznam sa zaznamená na kartu.
zz Nasnímaný časozberný videozáznam môžete prehrať pomocou fotoaparátu
rovnako, ako prehrávate normálne videozáznamy.
zz Ak čas potrebný na snímanie je dlhší ako 24 hodín, ale nie ako 48 hodín,
zobrazí sa položka „2 days (2 dni)“. Ak sú potrebné tri dni alebo viac, počet
dní sa zobrazí v 24-hodinových prírastkoch.
zz Aj v prípade, že je čas prehrávania časozberného videozáznamu kratší
ako 1 s, súbor videozáznamu sa vytvorí. V položke [Playback time/
Čas prehrávania], sa zobrazí hodnota „00ꞌ00"“.
zz Ak je doba snímania dlhá, odporúča sa použiť príslušenstvo napájané
z domácej elektrickej zásuvky (predáva sa samostatne, = 461).
zz Na spustenie a zastavenie snímania časozberného videozáznamu môžete
použiť bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1 (predáva sa samostatne).
S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
zz Najprv spárujte bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1 s fotoaparátom
(= 410).
zz Položku [z: Remote control/z: Diaľkové ovládanie] nastavte na
možnosť [Enable/Povoliť].
244
Nahrávanie videoklipov
Nahrajte sériu krátkych niekoľkosekundových videoklipov a fotoaparát ich
spojí a vytvorí album videoklipov, ktorý predstavuje najdôležitejšie momenty
z výletu alebo podujatia.
Videoklipy sú dostupné, keď je veľkosť nahrávania videozáznamu
nastavená na možnosť L6X (NTSC)/L5X (PAL).
Album videoklipov možno prehrať aj s hudbou na pozadí (= 337).
Vytvorenie albumu videoklipov
Videoklip 1
Videoklip 2
Videoklip **
Album videoklipov
Nastavenie dĺžky snímania videoklipu
1
2
Nastavte otočný volič režimov na
iný režim ako <v>.
Vyberte položku [Video snapshot/
Videoklip].
zz Na karte [z] vyberte položku [Video
snapshot/Videoklip] a stlačte
tlačidlo <0>.
3
Vyberte položku [Enable/Povoliť].
zz Vyberte položku [Video snapshot/
Videoklip] a potom položku [Enable/
Povoliť].
245
4
5
Vyberte položku [Album settings/
Nastavenia albumu].
Vyberte položku [Create a new
album/Vytvoriť nový album].
zz Prečítajte si správu a vyberte
možnosť [OK].
6
7
8
Vyberte čas prehrávania.
zz Vyberte čas prehrávania pre videoklip.
Vyberte efekt prehrávania.
zz Toto nastavenie určuje rýchlosť
prehrávania albumov.
zz V režime <8> nie je položka
[Playback effect/Efekt prehrávania]
dostupná.
Skontrolujte požadovanú dobu
nahrávania.
zz Čas potrebný na nahranie každého
videoklipu je uvedený (1) na základe
času prehrávania a efektu.
(1)
246
9
Zavrite ponuku.
zz Stlačením tlačidla <M> zavrite
ponuku.
BBZobrazuje sa modrý pruh, ktorý
signalizuje čas snímania (1).
(1)
Vytvorenie albumu videoklipov
10
11
12
Nasnímajte prvý videoklip.
zz Stlačte tlačidlo <A> a potom snímajte.
BBModrý pruh signalizujúci čas snímania
sa bude postupne zmenšovať. Po
uplynutí nastavenej dĺžky snímania
sa snímanie automaticky zastaví.
BBZobrazí sa obrazovka s potvrdením
(= 248).
Uložte ho ako album videoklipov.
zz Vyberte položku [J Save as album/
J Uložiť ako album] a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Videozáznam sa uloží ako prvý videoklip
albumu videoklipov.
Pokračujte snímaním ďalších
videoklipov.
zz Zopakovaním kroku č. 10 nasnímajte
nasledujúci videoklip.
zz Vyberte položku [J Add to album/
J Pridať do albumu] a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete vytvoriť iný album videoklipov,
vyberte položku [W Save as a new
album/W Uložiť ako nový album].
zz Podľa potreby zopakujte krok č. 12.
247
13
Ukončite snímanie videoklipov.
zz Položku [Video snapshot/
Videoklip] nastavte na možnosť
[Disable/Zakázať]. Ak sa chcete
vrátiť k normálnemu snímaniu
videozáznamov, musíte nastaviť
možnosť [Disable/Zakázať].
zz Stlačením tlačidla <M> opustíte
ponuku a vrátite sa k normálnemu
snímaniu videozáznamov.
Možnosti v krokoch č. 11 a č. 12
Funkcia
J Save as album (Uložiť ako
album) (krok č. 11)
J Add to album (Pridať do
albumu) (krok č. 12)
W Save as a new album (Uložiť
ako nový album) (krok č. 12)
1 Playback video snapshot
(Prehrať videoklip) (kroky č. 11 a 12)
r Do not save to album (Neuložiť
do albumu) (krok č. 11)
r Delete without saving to album
(Odstrániť bez uloženia do albumu)
(krok č. 12)
Popis
Videozáznam sa uloží ako prvý videoklip albumu
videoklipov.
Práve zaznamenaný videoklip sa pridá do
albumu, ktorý bol zaznamenaný bezprostredne
predtým.
Vytvorí sa nový album videoklipov a videozáznam
sa uloží ako prvý videoklip. Nový album sa uloží
do iného súboru ako predtým zaznamenaný
album.
Prehrá sa práve zaznamenaný videoklip.
Práve zaznamenaný videoklip sa odstráni
a neuloží sa do albumu. V dialógovom okne
s potvrdením vyberte položku [OK].
zz Ak uprednostňujete okamžité nahratie nasledujúceho videoklipu, nastavte
položku [Show confirm msg/Zobraziť správu s potvrdením] v časti
[z: Video snapshot/z: Videoklip] na možnosť [Disable/Zakázať].
Toto nastavenie umožňuje nahrať nasledujúci videoklip okamžite bez
správy s potvrdením.
248
Pridanie do existujúceho albumu
1
Vyberte položku [Add to existing
album/Pridať do existujúceho
albumu].
zz Podľa kroku č. 5 na = 246 vyberte
položku [Add to existing album/
Pridať do existujúceho albumu].
2
3
4
Vyberte existujúci album.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
existujúci album a stlačte tlačidlo
<0>.
zz Vyberte možnosť [OK].
BBNiektoré nastavenia videoklipu sa
zmenia, aby zodpovedali nastaveniam
existujúceho albumu.
Zavrite ponuku.
zz Stlačením tlačidla <M> zavrite
ponuku.
BBZobrazí sa obrazovka snímania
videoklipu.
Nasnímajte videoklip.
zz Ak chcete nasnímať videoklip, pozrite
si časť „Vytvorenie albumu videoklipov“
(= 247).
zz Nie je možné vybrať album nasnímaný pomocou iného fotoaparátu.
Upozornenia pre snímanie videoklipov
zz Ak nastavíte položku [Playback effect/Efekt prehrávania] na možnosť
[1/2x speed/Rýchlosť 1/2x] alebo [2x speed/Rýchlosť 2x], nezaznamená
sa žiadny zvuk.
zz Doba nahrávania videoklipu je len približná. V závislosti od snímkovej
frekvencie dĺžka snímania zobrazená počas prehrávania nemusí byť presná.
249
Nastavenia funkcií ponuky
Položky nastavenia pre nahrávanie videozáznamu sa zobrazujú na kartách
[z] a [5] po nastavení vypínača do polohy <k>.
zz Veľkosť nahrávania videozáznamu (= 228)
Môžete nastaviť veľkosť nahrávania videozáznamu (veľkosť obrazu,
snímková frekvencia a spôsob kompresie).
zz Digitálne zväčšenie (= 231)
Digitálne zväčšenie možno použiť pri telefotografickom snímaní.
250
zz Záznam zvukuN
(1)
Za normálnych okolností budú zabudované
mikrofóny zaznamenávať stereofónny
zvuk. Ak je ku VSTUPNÉMU konektoru
externého mikrofónu na fotoaparáte
(= 28) pripojený smerový stereofónny
mikrofón DM-E1 (predáva sa samostatne),
externý mikrofón dostane prioritu.
(1) Ukazovateľ úrovne
Možnosti [Sound rec./Rec. level/Záznam zvuku/Úroveň záznamu]
[Auto/Automaticky] :Úroveň záznamu zvuku sa nastaví automaticky.
Automatické ovládanie úrovne automaticky
reaguje na úroveň zvuku.
[Manual/Manuálne] :Pre skúsených používateľov. Pre záznam zvuku
môžete nastaviť jednu zo 64 úrovní.
Vyberte položku [Rec. level/Úroveň záznamu]
a stláčaním tlačidiel <Y> <Z> pri súčasnom
sledovaní ukazovateľa úrovne upravte úroveň
záznamu zvuku. Sledujte indikátor maxima
(približne 3 s) a úroveň nastavte tak, aby sa pre
najhlasnejšie zvuky na ukazovateli úrovne občas
rozsvietila značka „12“ (-12 dB) na pravej strane.
Ak sa prekročí hodnota „0“, zvuk bude skreslený.
[Disable/Zakázať] : Zvuk sa nebude zaznamenávať.
[Wind filter/Filter proti vetru]
Pri nastavení [Auto/Automaticky] potláča toto nastavenie zvuk
vetra pri veternom počasí. Táto funkcia funguje, len keď pri snímaní
videozáznamu používate zabudované mikrofóny. Pri aktivovaní funkcie
filtra proti vetru sa potlačí aj časť hlbokých basových zvukov.
[Attenuator/Tlmenie]
Automaticky potláča skreslenie zvuku spôsobené hlasnými zvukmi.
Aj keď na snímanie nastavíte položku [Sound rec./Záznam zvuku] na
možnosť [Auto/Automaticky] alebo [Manual/Ručne], môže pri veľmi
hlasnom zvuku dôjsť k jeho skresleniu. V takom prípade sa odporúča
nastaviť možnosť [Enable/Povoliť].
zz Ak používate funkciu Wi-Fi (bezdrôtová komunikácia) s externým mikrofónom,
môže sa zaznamenať hluk. Počas záznamu zvuku sa neodporúča používať
funkciu bezdrôtovej komunikácie.
251
zz V režimoch Základnej zóny budú pre položku [z: Sound recording/
z: Záznam zvuku] dostupné nastavenia [On/Zap.]/[Off/Vyp.]. Pri nastavení
[On/Zap.] sa bude úroveň záznamu zvuku nastavovať automaticky (rovnako ako
pri nastavení [Auto/Automaticky]) a bude sa používať funkcia filtra proti vetru.
zz Vyváženie hlasitosti zvuku medzi kanálmi L (ľavý) a R (pravý) sa nedá nastaviť.
zz Pre kanál L aj R sa zvuk zaznamenáva so vzorkovacou frekvenciou
48 kHz/16 bitov.
zz Digitálna funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) pre
videozáznamy (= 232)
Umožňuje znížiť otrasy fotoaparátu pri nahrávaní videozáznamov.
zz Korekcia aberácie objektívuN (= 141)
Môžete nastaviť korekciu periférneho osvetlenia a korekciu
chromatickej aberácie.
zz Časozberný videozáznam (= 238)
Môžete snímať časozberné videozáznamy.
zz Diaľkové ovládanie
Keď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť], môžete spustiť alebo
zastaviť snímanie videozáznamu pomocou bezdrôtového diaľkového
ovládania BR-E1 (predáva sa samostatne, = 463).
Nastavte prepínač režimu aktivácie/snímania videozáznamu do polohy
<k> a stlačte tlačidlo uvoľnenia.
zz Videoklip (= 245)
Môžete snímať videoklipy.
zz k Nastavenia citlivosti ISON (= 255)
Nastavte citlivosť ISO a rozsah citlivosti ISO pre videozáznamy.
zz k Automatická nízka rýchlosť uzávierkyN (= 255)
Pri nahrávaní videozáznamu za slabého svetla môžete vybrať, či sa
uprednostní jas alebo plynulosť.
zz Časovač meraniaN
Môžete zmeniť, ako dlho sa zobrazuje nastavenie expozície (doba
uzamknutia AE).
zz HDMI info disp (Zobrazenie informácií HDMI)N (= 256)
Počas výstupu HDMI môžete skryť prekrývajúce informácie.
zz AF method (Spôsob AF)
Spôsoby AF sú rovnaké, ako je uvedené na „Zaostrovanie pomocou AF“
(= 197). Môžete vybrať položku [u+Tracking/u + sledovanie], [Spot
AF/Bodové AF], [1-point AF/1-bodové AF] alebo [Zone AF/Zónové AF].
252
zz Movie Servo AF (AF-Servo pri videozázname)
Keď je táto funkcia povolená, fotoaparát nepretržite zaostruje na objekt
počas snímania videozáznamu. Predvolené nastavenie je [Enable/Povoliť].
Pri nastavení [Enable/Povoliť]:
-- Fotoaparát nepretržite zaostruje na objekt, hoci nie je tlačidlo spúšte
stlačené do polovice.
-- Ak chcete zastaviť zaostrenie v určitom bode alebo ak nechcete,
aby sa zaznamenali prevádzkové zvuky objektívu, môžete dočasne
zastaviť funkciu Movie Servo AF (AF-Servo pri videozázname)
nasledujúcim spôsobom.
• Ťuknite na položku [Z] vľavo dole na obrazovke.
•Ak je v časti [5: Custom Functions(C.Fn)/5: Užívateľské
funkcie (C.Fn)] položka [Shutter/AE lock button/Tlačidlo
spúšte/uzamknutia AE] nastavená na možnosť [2:AF/AF lock,
no AE lock/2:AF/uzamknutie AF, bez uzamknutia AE], môžete
funkciu AF-Servo pri videozázname pozastaviť, kým budete držať
tlačidlo <A>. Uvoľnením tlačidla <A> sa obnoví funkcia Movie
Servo AF (AF-servo pri videozázname).
-- Keď je funkcia AF-Servo pri videozázname pozastavená, ak sa
napríklad stlačením tlačidla <M> alebo <x>, prípadne zmenou
spôsobu AF vrátite k snímaniu videozáznamu, funkcia AF-Servo pri
videozázname sa automaticky znova aktivuje.
Keď je nastavená možnosť [Disable/Zakázať]:
-- Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
Upozornenia týkajúce sa nastavenia položky [Movie Servo AF/
AF-Servo pri videozázname] na možnosť [Enable/Povoliť]
zz Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri zaostrovaní
-- Objekt približujúci sa k fotoaparátu alebo vzďaľujúci sa od neho veľkou rýchlosťou.
-- Objekt pohybujúci sa blízko pri fotoaparáte.
-- Podrobnosti nájdete na „Podmienky snímania, ktoré spôsobujú problémy pri
zaostrovaní“ (= 202).
zz Keďže objektív sa neustále posúva a spotrebúva sa tým energia batérie,
možná doba snímania videozáznamu bude kratšia.
zz Pri určitých objektívoch sa môže zaznamenať mechanický zvuk pri
zaostrovaní. V to prípade môže použitie smerového stereofónneho mikrofónu
DM-E1 (predáva sa samostatne) zredukovať takéto zvuky vo videozázname.
Aj použitie niektorých objektívov USM (napríklad objektívu EF-S18-135mm
f/3.5-5.6 IS USM) alebo niektorých objektívov STM (napríklad EF-S18-55mm
f/4-5.6 IS STM) zníži mechanický zvuk objektívu, ktorý sa zaznamená.
zz Funkcia AF-Servo pri videozázname sa pozastaví počas transfokácie alebo
zväčšeného zobrazenia.
zz Ak sa počas snímania videozáznamu snímaný objekt približuje alebo
vzďaľuje alebo ak fotoaparátom pohybujete vertikálne alebo horizontálne
(panoramatický pohyb), zaznamenaný obraz videozáznamu sa na okamih
môže rozšíriť alebo zúžiť (zmena zväčšenia obrazu).
zz Ak chcete nastaviť prepínač režimov zaostrenia na objektíve do polohy <MF> počas
nastavenia AF-servo pri videozázname, najskôr nastavte vypínač do polohy <1>.
253
zz Lens electronic MF (Elektronické MF objektívu)N (= 107)
Možno nastaviť pri používaní objektívov, ktoré podporujú elektronické
manuálne zaostrovanie.
zz Mriežka pri snímaní
Pomocou nastavenia [3x3 l] alebo [6x4 m] môžete pred
snímaním zobraziť čiary mriežky ako pomôcku pri vyrovnaní
fotoaparátu vo zvislom alebo vodorovnom smere. Navyše pri možnosti
[3x3+diagn/3 x 3 + diagonályn] sa okrem mriežky zobrazia aj
diagonály, čo vám pomôže komponovať vyváženejšie zábery tak, že
objekt zarovnáte pomocou priesečníkov.
Upozorňujeme, že počas snímania videozáznamu sa mriežka
nezobrazuje na monitore LCD.
zz Shutter btn function for movies (Funkcia tlačidla spúšte pre
videozáznamy)
Používané funkcie môžete nastaviť stlačením tlačidla spúšte do
polovice alebo úplným stlačením počas snímania videozáznamu.
[Half-press/Stlačenie do polovice]
-- Možno nastaviť na hodnotu [Meter.+kServo AF/Meranie + k
AF-Servo], [Meter.+One-Shot AF/Meranie + Jednoobrázkový AF]
alebo [Metering only/Iba meranie]. (Položka [Meter.+OneShot AF/Meranie + Jednoobrázkový AF] nie je k dispozícii
pre videozáznamy 4K.)
[Fully-press/Úplné stlačenie]
-- Možno nastaviť na hodnotu [No function/Bez funkcie] alebo
[Start/stop mov rec/Spustenie/zastavenie zaznamenávania
videozáznamu].
Úplným stlačením tlačidla nastaveného na možnosť [Start/stop
mov rec/Spustenie/zastavenie zaznamenávania videozáznamu]
môžete nahrávanie videozáznamu spustiť alebo zastaviť nielen
stlačením tlačidla <A> alebo úplným stlačením tlačidla spúšte,
ale aj pomocou diaľkovej spúšte RS-60E3 (predáva sa samostatne,
= 463).
zz Počas snímania videozáznamu má nastavenie [5: Shutter btn function
for movies/5: Funkcia tlačidla spúšte pre videozáznamy] prednosť pred
akoukoľvek funkciou priradenou k tlačidlu spúšte pomocou položky [Shutter/
AE lock button/Tlačidlo spúšte/uzamknutia AE] v časti [5: Custom
Functions(C.Fn)/5: Užívateľské funkcie (C.Fn)].
254
Citlivosť ISO počas snímania videozáznamuN
Citlivosť ISO môžete nastaviť osobitne
pre snímanie statických záberov aj
snímanie videozáznamu. Nastavte v časti
[kISO speed settings/kNastavenia
citlivosti ISO] na karte [z].
zz [ISO speed/Citlivosť ISO]
Pri manuálnom nastavení expozícii môžete nastaviť citlivosť ISO (=222).
zz [Max for Auto/Maximum pre automatické nastavenie]
Maximálny limit pre automatickú citlivosť ISO funkcie Automatické
nastavenie citlivosti ISO môžete nastaviť na hodnotu ISO 6400 alebo
ISO 12800.
Ak je v časti [5: Custom Functions (C.Fn)/5: Užívateľské funkcie
(C.Fn)] položka [ISO expansion/Rozšírenie citlivosti ISO] nastavená
na možnosť [1:On/1: Zap.], môžete vybrať nastavenie [H(25600)].
Auto Slow Shutter (Automatická nízka rýchlosť uzávierky)N
Môžete vybrať, či chcete nahrávať
videozáznamy, ktoré sú jasnejšie a menej
ovplyvnené šumom ako pri nastavení
na hodnotu [Disable/Zakázať], keď
automaticky spomalíte rýchlosť uzávierky
pri slabom osvetlení.
Platí, keď je snímková frekvencia veľkosti
nahrávania videozáznamu 8 alebo 7.
zz [Disable/Zakázať]
Umožňuje nahrávanie videozáznamov plynulým, prirodzenejším
pohybom s menším vplyvom trasenia objektu ako pri nastavení
na možnosť [Enable/Povoliť]. Pri slabom osvetlení môžu byť
videozáznamy tmavšie ako pri nastavení na možnosť [Enable/Povoliť].
zz [Enable/Povoliť]
Umožňuje nahrávať jasnejšie a menej zašumené videozáznamy ako pri
nastavení možnosti [Disable/Zakázať], a to automatickým znížením rýchlosti
uzávierky na 1/30 s (NTSC) alebo 1/25 s (PAL) pri slabom osvetlení.
zz Pri nahrávaní pohybujúcich sa objektov pri slabom osvetlení alebo pri výskyte
paobrazov, ako sú stopy, sa odporúča nastavenie na hodnotu [Disable/Zakázať].
255
Information Display for HDMI Output (Zobrazenie informácií
pre výstup HDMI)N
Môžete nakonfigurovať zobrazenie
informácií pre obrazový výstup cez
kábel HDMI.
zz [With info/S informáciami]
Snímka, informácie o snímaní, body AF a ďalšie informácie sa zobrazujú
na inom zariadení cez HDMI. Obrazovka fotoaparátu sa vypne.
Nahraté videozáznamy sa uložia na kartu.
zz [Clean / L output/Vymazať/výstup L]
Výstup HDMI obsahuje výlučne videozáznamy s rozlíšením 4K.
Informácie o snímaní a body AF sa zobrazujú aj na fotoaparáte, ale na
kartu sa nezaznamená žiadna snímka. Komunikácia cez Wi-Fi nie je
dostupná.
zz [Clean / L output/Vymazať/výstup L]
Výstup HDMI obsahuje výlučne videozáznamy s rozlíšením Full HD.
Informácie o snímaní a body AF sa zobrazujú aj na fotoaparáte, ale na
kartu sa nezaznamená žiadna snímka. Komunikácia cez Wi-Fi nie je
dostupná.
256
Všeobecné upozornenia týkajúce sa snímania videozáznamu
Červená výstražná ikona vnútornej teploty <E>
zz Ak sa počas nahrávania videozáznamu zobrazí červená ikona <E>, karta
sa môže zohriať, takže pred jej vybratím zastavte nahrávanie videozáznamu
a nechajte fotoaparát vychladnúť. (Kartu nevyberajte hneď.)
zz Ak sa zvýši vnútorná teplota fotoaparátu v dôsledku dlhodobého snímania
videozáznamu alebo pri vysokej teplote prostredia, zobrazí sa červená
ikona <E>.
zz Červená ikona <E> signalizuje, že snímanie videozáznamu sa čoskoro
automaticky ukončí. V takom prípade nebudete môcť pokračovať v snímaní,
kým vnútorná teplota fotoaparátu neklesne. Vypnite napájanie a fotoaparát
na chvíľu nepoužívajte.
zz Dlhodobé snímanie videozáznamu pri vysokých teplotách spôsobí, že sa
ikona <E> zobrazí skôr. Keď nesnímate, vždy vypnite fotoaparát.
Kvalita nahrávania a snímok
zz Ak je nasadený objektív vybavený funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) a nastavíte prepínač funkcie Image Stabilizer (IS) (Stabilizátor
obrazu) do polohy <1>, funkcia Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
bude aktívna trvalo, aj keď nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice. Funkcia
Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotrebováva energiu batérie a môže
skrátiť celkovú dobu snímania videozáznamu. Ak funkcia Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) nie je potrebná, napríklad pri použití statívu, odporúča
sa nastaviť prepínač IS do polohy <2>.
zz Zabudované mikrofóny fotoaparátu zaznamenajú aj prevádzkové
a mechanické zvuky fotoaparátu počas snímania. Na zníženie týchto zvukov
vo videozázname použite smerový stereofónny mikrofón DM-E1 (predáva sa
samostatne).
zz Do VSTUPNÉHO konektora externého mikrofónu fotoaparátu pripájajte len
externý mikrofón.
zz Ak sa počas snímania videozáznamu s automatickým nastavením expozície
zmení jas, obraz videozáznamu sa môže na okamih zaseknúť. V takom
prípade snímajte videozáznamy s manuálnym nastavením expozície.
zz Ak sa na snímke nachádza veľmi jasný zdroj svetla, jasná oblasť sa na
monitore LCD môže zobrazovať čierna. Videozáznam sa nahrá takmer
presne tak, ako ho vidíte na monitore LCD.
zz Pri slabom svetle sa na snímke môže objaviť šum alebo nepravidelné farby.
Videozáznam sa nahrá takmer presne tak, ako ho vidíte na monitore LCD.
zz Ak videozáznam prehráte na inom zariadení, kvalita obrazu alebo zvuku sa
môže zhoršiť alebo prehrávanie nemusí byť možné (aj ak dané zariadenia
podporujú formát MP4).
257
Všeobecné upozornenia týkajúce sa snímania videozáznamu
Kvalita nahrávania a snímok
zz Ak používate kartu s nízkou rýchlosťou zápisu, počas snímania
videozáznamu sa môže v pravej časti obrazovky zobraziť
päťstupňový ukazovateľ (1). Signalizuje, aký objem údajov sa ešte
nezapísal na kartu (zostávajúca kapacita internej vyrovnávacej
pamäte). Čím je karta pomalšia, tým rýchlejšie bude ukazovateľ
stúpať. Pri dosiahnutí najvyššej úrovne ukazovateľa sa snímanie
videozáznamu automaticky zastaví.
Ak má karta vysokú rýchlosť zápisu, ukazovateľ sa nezobrazí alebo
sa jeho úroveň (ak sa zobrazí) takmer vôbec nezvýši. Nasnímajte
najskôr niekoľko skúšobných videozáznamov, aby ste sa
presvedčili, či karta dokáže dostatočne rýchlo zapisovať.
(1)
Prehrávanie a pripojenie k televízoru
zz Ak pripojíte fotoaparát k televízoru (= 305) a snímate videozáznam,
z televízora nebude počas snímania počuť zvukový výstup. Zvuk sa však
zaznamená správne.
Obmedzenia videozáznamov vo formáte MP4
zz Upozorňujeme, že na videozáznamy formátu MP4 sa všeobecne vzťahujú
nasledujúce obmedzenia.
-- V posledných približne dvoch snímkach sa nezaznamená zvuk.
-- Pri prehrávaní videozáznamov v systéme Windows sa môže mierne narušiť
synchronizácia obrazu a zvuku videozáznamov.
258
Praktické funkcie
zz Vypnutie zvukovej signalizácie (= 260)
zz Upozornenie na kartu (= 260)
zz Nastavenie doby náhľadu snímky (= 261)
zz Nastavenie času automatického vypnutia (= 261)
zz Úprava jasu monitora LCD (= 262)
zz Vytvorenie a výber priečinka (= 263)
zz Spôsoby číslovania súborov (= 265)
zz Nastavenie informácií o autorských právach (= 268)
zz Nastavenie automatického otáčania zvislých snímok (= 270)
zz Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu (= 271)
zz Vypnutie/zapnutie monitora LCD (= 272)
zz Automatické čistenie snímača (= 273)
zz Pridávanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn (= 274)
zz Manuálne čistenie snímača (= 276)
zz Rozlíšenie výstupu HDMI (= 278)
zz Prehrávanie snímok RAW na televízore HDR (= 279)
259
Praktické funkcie
Vypnutie zvukovej signalizácie
Môžete vypnúť zvukovú signalizáciu pri dosiahnutí zaostrenia, počas
snímania samospúšťou a pri dotykovom ovládaní.
Na karte [5] vyberte položku [Beep/
Zvuková signalizácia] a stlačte tlačidlo
<0>. Vyberte možnosť [Disable/
Zakázať] a stlačte tlačidlo <0>.
Ak chcete vypnúť zvukovú signalizáciu len
pri dotykovom ovládaní, vyberte možnosť
[Touch n/n pri ovládaní dotykom].
Upozornenie na kartu
Toto nastavenie zabráni tomu, aby ste snímali bez vloženia karty do
fotoaparátu.
Na karte [z] vyberte položku [Release
shutter without card/Aktivácia uzávierky
bez karty] a stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte možnosť [Disable/Zakázať]
a stlačte tlačidlo <0>.
Ak nie je vo fotoaparáte vložená karta
a stlačíte tlačidlo spúšte, v hľadáčiku sa
zobrazí správa „Card“ (Karta) a uzávierku
nemožno aktivovať.
260
Nastavenie doby náhľadu snímky
Môžete zmeniť dobu zobrazovania snímky na monitore LCD bezprostredne
po jej zhotovení. Ak je nastavená možnosť [Off/Vyp.], snímka sa
bezprostredne po zhotovení nezobrazí. Ak je nastavená možnosť [Hold/
Podržať], náhľad snímky sa bude zobrazovať, až kým neuplynie doba
určená v nastavení [Auto power off/Automatické vypnutie].
Ak počas zobrazenia náhľadu snímky použijete ľubovoľné ovládacie prvky
fotoaparátu, napríklad stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, zobrazenie
náhľadu snímky sa ukončí.
Na karte [z] vyberte položku [Image
review/Náhľad snímky] a stlačte tlačidlo
<0>. Vyberte požadované nastavenie
a stlačte tlačidlo <0>.
Nastavenie času automatického vypnutia
Z dôvodu úspory energie batérie sa fotoaparát automaticky vypne po
uplynutí nastaveného času nečinnosti. Potom, ako sa fotoaparát vypne
pomocou funkcie automatického vypnutia, môžete ho znovu zapnúť
stlačením tlačidla spúšte atď.
Ak je nastavená možnosť [Disable/Zakázať], vypnite fotoaparát alebo
stlačením tlačidla <U> vypnite monitor LCD, aby sa šetrila energia
batérie.
Aj keď je nastavená položka [Disable/Zakázať], monitor LCD sa vypne
po 30 minútach nečinnosti fotoaparátu. Monitor LCD znova zapnete
stlačením tlačidla <U>.
Na karte [5] vyberte položku [Auto power
off/Automatické vypnutie] a stlačte
tlačidlo <0>. Vyberte požadované
nastavenie a stlačte tlačidlo <0>.
zz Ak je nastavená položka [10 sec/30 sec/10 s/30 s], fotoaparát sa vypne približne
po 10 sekundách nečinnosti. Pri nastavovaní funkcií alebo počas fotografovania
so živým náhľadom Live View, nahrávania videozáznamu, prehrávania snímok
a pod. bude čas do automatického vypnutia približne 30 sekúnd.
261
Úprava jasu monitora LCD
Jas monitora LCD môžete nastaviť tak, aby bol zreteľnejšie.
Na karte [5] vyberte položku [Disp.
brightness/Jas obrazovky] a stlačte
tlačidlo <0>. Pomocou tlačidiel <Y>
<Z> upravte jas na obrazovke nastavenia
a stlačte tlačidlo <0>.
Pri kontrole expozície snímky nastavte
jas monitora LCD na úroveň 4 a zabráňte
tomu, aby okolité svetlo ovplyvňovalo
snímku.
262
Vytvorenie a výber priečinka
Môžete bez obmedzenia vytvárať a vyberať priečinky na uloženie
zhotovených snímok.
Táto operácia je voliteľná, pretože priečinok na uloženie zhotovených
snímok sa vytvorí automaticky.
Vytvorenie priečinka
1
Vyberte položku [Select folder/
Vybrať priečinok].
zz Na karte [5] vyberte položku [Select
folder/Vybrať priečinok] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku [Create folder/
Vytvoriť priečinok].
zz Vyberte položku [Create folder/
Vytvoriť priečinok] a stlačte
tlačidlo <0>.
3
Vytvorte nový priečinok.
zz Vyberte možnosť [OK] a stlačte
tlačidlo <0>.
BBVytvorí sa nový priečinok s číslom
zvýšeným o jeden.
263
Výber priečinka
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Pri zobrazenej obrazovke na výber
priečinka vyberte priečinok a stlačte
tlačidlo <0>.
BBVyberie sa priečinok, do ktorého sa
budú ukladať zhotovené snímky.
zz Nasledujúce zaznamenané snímky sa
budú ukladať do vybratého priečinka.
(1) Počet snímok v priečinku
(2) Najnižšie číslo súboru
(3) Názov priečinka
(4) Najvyššie číslo súboru
Priečinky
zz Názov priečinka sa začína tromi číslicami (číslo priečinka), za ktorými
nasleduje päť alfanumerických znakov, napríklad „100CANON“. Priečinok
môže obsahovať až 9999 snímok (súbor č. 0001 – 9999). Keď sa priečinok
zaplní, automaticky sa vytvorí nový priečinok s číslom o jedno väčším. Nový
priečinok sa vytvorí aj v prípade ručného vynulovania (= 267). Vytvoriť
možno priečinky s číslami od 100 do 999.
Vytvorenie priečinkov pomocou počítača
zz Keď je na obrazovke otvorená karta, vytvorte nový priečinok s názvom
„DCIM“. Otvorte priečinok DCIM a vytvorte toľko priečinkov, koľko potrebujete
na uloženie a usporiadanie súborov. Názov priečinka musí mať formát
„100ABC_D“. Prvé tri číslice vždy predstavujú číslo priečinka od 100 do
999. Posledných päť znakov môže byť ľubovoľnou kombináciou veľkých a
malých písmen od A do Z, číslic a znaku podčiarknutia „_“. Nemožno použiť
medzeru. Tiež upozorňujeme, že názvy dvoch priečinkov nesmú mať rovnaké
trojmiestne číslo priečinka (napríklad „100ABC_D“ a „100W_XYZ“), a to ani
v prípade, ak je posledných päť znakov v jednotlivých názvoch odlišných.
264
Spôsoby číslovania súborov
Súbory snímok budú očíslované od 0001 do 9999 v poradí, v akom boli
snímky zhotovené, a potom sa uložia do priečinka. Spôsob priraďovania
čísla súboru môžete zmeniť.
Číslo súboru sa v počítači zobrazí v tomto formáte: IMG_0001.JPG.
V časti [File numbering/Číslovanie
súborov] na karte [5] vyberte položku
[Numbering/Číslovanie] a stlačte tlačidlo
<0>. Dostupné nastavenia sú uvedené
nižšie. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
zz [Continuous/Súvislé]: Ak chcete pokračovať v súvislom číslovaní
súborov aj po výmene karty alebo po vytvorení nového priečinka.
Postupnosť číslovania do 9999 pokračuje aj po výmene karty alebo
vytvorení nového priečinka. Tento spôsob je užitočný v prípade, ak
chcete snímky číslované v rozmedzí od 0001 do 9999 na rôznych
kartách alebo vo viacerých priečinkoch ukladať do jedného priečinka
v počítači.
Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú
predtým uložené snímky, číslovanie nových snímok môže pokračovať
od čísla súboru posledného poslednej snímky na karte alebo
v priečinku. Ak chcete používať súvislé číslovanie súborov,
odporúča sa vždy používať nanovo naformátovanú kartu.
Číslovanie súborov
po výmene karty
Karta 1
Číslovanie súborov
po vytvorení priečinka
Karta 2
Karta 1
100
0051
101
0051
0052
(1)
(1) Ďalšie číslo súboru v poradí
265
0052
zz [Auto reset/Automatické vynulovanie]: Ak chcete obnoviť
číslovanie súborov od 0001 po každej výmene karty alebo
po vytvorení nového priečinka.
Postupnosť číslovania súborov nových uložených snímok začne znova
od 0001 po výmene karty alebo vytvorení priečinka. Toto nastavenie
je užitočné vtedy, ak chcete snímky organizovať podľa kariet alebo
priečinkov.
Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú
predtým uložené snímky, číslovanie nových snímok môže pokračovať
od čísla súboru posledného poslednej snímky na karte alebo
v priečinku. Ak chcete ukladať snímky s číslovaním súborov
začínajúcim od 0001, použite novo naformátovanú kartu.
Číslovanie súborov po
výmene karty
Karta 1
Číslovanie súborov po
vytvorení priečinka
Karta 2
Karta 1
100
0051
101
0051
0001
(1)
(1) Číslovanie súborov sa vynulovalo
266
0001
zz [Manual reset/Ručné vynulovanie]: Ak chcete vynulovať číslovanie
súborov na 0001 alebo začať od súboru číslo 0001 v novom
priečinku.
V časti [File numbering/Číslovanie
súborov] na karte [5] vyberte položku
[Manual reset/Ručné vynulovanie]
a v dialógovom okne s potvrdením
vyberte možnosť [OK].
Ak ručne vynulujete číslovanie súborov, automaticky sa vytvorí nový
priečinok a číslovanie súborov snímok uložených do príslušného
priečinka sa začne od 0001.
Tento spôsob je užitočný napríklad vtedy, ak chcete používať rôzne
priečinky pre snímky zhotovené napríklad včera a dnes. Po ručnom
vynulovaní sa číslovanie súborov vráti na súvislé alebo automatické
vynulovanie. (Nezobrazí sa dialógové okno s potvrdením ručného
vynulovania.)
zz Ak číslo súboru v priečinku č. 999 dosiahlo číslo 9999, nebude ďalej možné
snímať ani v prípade, že je na karte ešte voľné miesto. Na monitore LCD sa
zobrazí výzva na výmenu karty. Vymeňte kartu za novú.
zz Názov súboru snímok JPEG a RAW bude začínať označením „IMG_“.
Názvy súborov videozáznamov budú začínať označením „MVI_“. Prípona
bude „.JPG“ pri snímkach JPEG, „.CR3“ pri snímkach RAW a „.MP4“ pri
videozáznamoch.
267
Nastavenie informácií o autorských právach
N
Po nastavení informácií o autorských právach sa tieto informácie pridajú do
snímky ako informácie Exif.
1
Vyberte položku [Copyright
information/Informácie
o autorských právach].
zz Na karte [5] vyberte položku
[Copyright information/Informácia
o autorských právach] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku, ktorú chcete
nastaviť.
zz Vyberte možnosť [Enter author’s
name/Zadať meno autora] alebo
[Enter copyright details/Zadať
podrobnosti o autorských právach]
a stlačte tlačidlo <0>.
3
(1)
(2)
Zadajte text.
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
presuňte rámik □ a vyberte požadovaný
znak. Potom ho zadajte stlačením
tlačidla <0>.
zz Môžete zadať až 63 znakov.
zz Ak chcete odstrániť jeden znak, vyberte
položku [ ] alebo stlačte tlačidlo <L>.
zz Vybratím možnosti [ ] môžete zmeniť
režim zadávania.
zz Ak chcete presunúť kurzor, vyberte
ikonu [ ] alebo [ ] vpravo hore
alebo otočte voličom <6>.
zz Ak chcete zrušiť zadávanie textu, stlačte
tlačidlo <M> a vyberte položku
[Cancel/Zrušiť].
(1) Režim zadávania
(2) Paleta znakov
268
4
Ukončite nastavenie.
zz Po zadaní textu stlačte tlačidlo <M>
a vyberte položku [OK].
BBNastavená informácia sa uloží.
Kontrola informácií o autorských právach
N
Keď v kroku č. 2 vyberiete možnosť
[Display copyright info./Zobraziť
informáciu o autorských právach],
môžete skontrolovať informácie zadané
v položkách [Author/Autor] a [Copyright/
Autorské práva].
Odstránenie informácií o autorských právach
Keď v kroku č. 2 vyberiete možnosť [Delete copyright information/
Odstrániť informácie o autorských právach], môžete odstrániť
informácie v položkách [Author/Autor] a [Copyright/Autorské práva].
zz Ak je text zadaný v položke „Author“ (Autor) alebo „Copyright“ (Autorské
práva) dlhý, nemusí sa pri výbere položky [Display copyright info./Zobraziť
informáciu o autorských právach] zobraziť celý.
zz Informácie o autorských právach môžete nastaviť alebo skontrolovať aj
pomocou nástroja EOS Utility (softvér EOS, = 484).
269
Nastavenie automatického otáčania zvislých snímok
Snímky zhotovené so zvislou orientáciou sa
pri prezeraní automaticky otočia na správnu
orientáciu, aby sa pri prehrávaní na monitore
LCD fotoaparátu alebo na obrazovke počítača
nezobrazovali zvislo. Môžete zmeniť nastavenie
tejto funkcie.
Na karte [5] vyberte položku [Auto rotate/
Automatické otáčanie] a stlačte tlačidlo
<0>. Dostupné nastavenia sú uvedené
nižšie. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
zz [OnzD/Zap.zD] :Zvislá snímka sa automaticky otočí počas
prehrávania na monitore LCD fotoaparátu
aj na obrazovke počítača.
zz [OnD/Zap.D]
:Zvislá snímka sa automaticky otočí len na
obrazovke počítača.
zz [Off/Vyp.]
: Zvislá snímka sa automaticky neotočí.
Najčastejšie otázky
zz Zvislá snímka sa neotočí počas náhľadu snímky ihneď po nasnímaní.
Stlačením tlačidla <x> zobrazíte otočenú snímku pomocou funkcie
prehrávania snímok.
zz Je nastavená možnosť [OnzD/Zap.zD], ale snímka sa pri
prehrávaní neotočí.
Automatické otočenie nebude fungovať, ak boli zvislé snímky zaznamenané
s funkciou [Auto rotate/Automatické otočenie] nastavenou na možnosť
[Off/Vyp.]. Ak zhotovíte zvislú snímku a fotoaparát bol namierený nahor
alebo nadol, snímka sa pri prehrávaní nemusí automaticky otočiť. V takom
prípade si pozrite časť Otočenie snímky (=287).
zz Na monitore LCD fotoaparátu chcem otočiť snímku zaznamenanú
s nastavením [OnD/Zap.D].
Nastavte možnosť [OnzD/Zap.zD] a prehrajte snímku. Snímka
sa otočí.
zz Zvislá snímka sa neotočí na obrazovke počítača.
Použitý softvér nie je kompatibilný s funkciou otáčania snímky.
Namiesto neho použite softvér EOS.
270
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu
N
Predvolené nastavenia funkcií snímania a nastavenia ponuky fotoaparátu je
možné obnoviť. Táto možnosť je dostupná v režimoch Kreatívnej zóny.
1
Vyberte možnosť [Clear settings/
Zrušiť nastavenia].
zz Na karte [5] vyberte položku [Clear
settings/Zrušiť nastavenia] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku [Clear all camera
settings/Zrušiť všetky nastavenia
fotoaparátu].
zz Vyberte položku [Clear all camera
settings/Zrušiť všetky nastavenia
fotoaparátu] a stlačte tlačidlo <0>.
3
Vyberte možnosť [OK].
zz Vyberte možnosť [OK] a stlačte
tlačidlo <0>.
Najčastejšie otázky
zz Zrušenie všetkých nastavení fotoaparátu
Po vykonaní vyššie uvedeného postupu výberom položky [Clear all
Custom Func. (C.Fn)/Zrušiť všetky užívateľské funkcie (C.Fn)]
v ponuke [5: Clear settings/5: Zrušiť nastavenia] zrušte všetky
nastavenia užívateľských funkcií (= 446).
271
Vypnutie/zapnutie monitora LCD
Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby sa monitor LCD nevypínal a nezapínal
pri stlačení tlačidla spúšte do polovice (alebo pri stlačení tlačidla <A>).
Na karte [5] vyberte položku [Screen
off/on btn/Tlačidlo vypnutia/zapnutia
obrazovky] a stlačte tlačidlo <0>.
Dostupné nastavenia sú uvedené nižšie.
Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo <0>.
zz [Shutter btn./Tlačidlo spúšte]
:Pri stlačení tlačidla spúšte do
polovice sa zobrazenie vypne.
Keď uvoľníte tlačidlo spúšte,
zobrazenie sa zapne.
zz [Shutter/DISP/Spúšť/tlačidlo DISP] :Pri stlačení tlačidla spúšte do
polovice sa zobrazenie vypne.
Zobrazenie zostane vypnuté
aj po uvoľnení tlačidla spúšte.
Ak chcete zobrazenie zapnúť,
stlačte tlačidlo <U>.
zz [Remains on/Zostáva zapnuté]
:Aj pri stlačení tlačidla
spúšte do polovice zostane
zobrazenie zapnuté. Ak chcete
zobrazenie vypnúť, stlačte
tlačidlo <U>.
272
Automatické čistenie snímača
Vždy, keď prepnete vypínač do polohy <1> alebo <2>, aktivuje sa
samočistiaca jednotka snímača, ktorá slúži na automatické odstránenie
prachu z prednej časti snímača. Štandardne nemusíte tejto operácii venovať
pozornosť. Čistenie snímača však môžete vykonať ručne alebo ho môžete
zakázať pomocou nasledujúceho postupu.
Manuálna aktivácia čistenia snímača
1
Vyberte položku [Sensor cleaning/
Čistenie snímača].
zz Na karte [5] vyberte položku [Sensor
cleaning/Čistenie snímača] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte možnosť [Clean nowf/
Vyčistiť terazf].
zz Vyberte možnosť [Clean nowf/Vyčistiť
teraz f] a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo <0>.
BBDisplej bude signalizovať čistenie
snímača. (Môže byť počuť tichý zvuk.)
Napriek tomu, že počas čistenia bude
počuť mechanický zvuk uzávierky,
nenasníma sa žiadna snímka.
zz Keď je nastavená funkcia redukcia šumu pri viacerých záberoch. nie je
možné vybrať položku [Clean nowf/Vyčistiť teraz f].
zz Najlepšie výsledky dosiahnete, ak počas čistenia snímača fotoaparát položíte
nastojato a v stabilnej polohe na stôl alebo iný rovný povrch.
zz Aj v prípade, že čistenie snímača viackrát zopakujete, výsledok sa príliš
nezlepší. Bezprostredne po dokončení čistenia snímača zostane možnosť
[Clean nowf/Vyčistiť teraz f] dočasne zakázaná.
zz Ak je snímač ovplyvnený vesmírnym žiarením alebo podobnými faktormi,
na obrazovke snímania sa môžu objaviť svetelné body. Výberom možnosti
[Clean nowf/Vyčistiť terazf] možno ich výskyt potlačiť (= 475).
Zakázanie automatického čistenia snímača
zz V kroku č. 2 vyberte možnosť [Auto cleaningf/Automatické
čistenie f] a nastavte ju na hodnotu [Disable/Zakázať].
BBPo prepnutí vypínača do polohy <1> alebo <2> sa už nevykoná
čistenie snímača.
273
Pridávanie údajov pre vymazanie
prachových škvŕn
N
Samočistiaca jednotka snímača štandardne odstráni väčšinu prachu,
ktorý by sa mohol viditeľne prejaviť na zhotovených snímkach. Ak však na
snímači naďalej zostáva viditeľný prach, môžete k snímke pridať údaje pre
vymazanie prachových škvŕn, na základe ktorých môžete neskôr prachové
škvrny zo snímky odstrániť. Údaje pre vymazanie prachových škvŕn využíva
program Digital Photo Professional (softvér EOS, = 484) na automatické
odstránenie prachových škvŕn.
Príprava
zz Pripravte si jednofarebný biely predmet, napríklad list papiera.
zz Ohniskovú vzdialenosť nastavte na 50 mm alebo viac.
zz Prepínač režimov zaostrovania na objektíve prepnite do polohy
<MF> a zaostrite na nekonečno (∞). Ak objektív nemá stupnicu so
vzdialenosťou, otočte fotoaparát smerom k sebe a otočte zaostrovacím
prstencom v smere pohybu hodinových ručičiek až na doraz.
Získanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn
1
Vyberte možnosť [Dust Delete Data/
Údaje pre vymazanie prachových škvŕn].
zz Na karte [z] vyberte položku [Dust Delete
Data/Údaje pre vymazanie prachových
škvŕn] a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte možnosť [OK].
zz Po výbere možnosti [OK] a stlačení
tlačidla <0> sa vykoná automatické
čistenie snímača a potom sa zobrazí
správa. Napriek tomu, že počas čistenia
bude počuť mechanický zvuk uzávierky,
nenasníma sa žiadna snímka.
274
3
Odfotografujte biely predmet.
zz Zo vzdialenosti 20 – 30 cm vyplňte
hľadáčik bielym predmetom bez vzoru
a zhotovte snímku.
BBSnímka sa zhotoví v režime priority
clony AE s clonou f/22.
zz Keďže sa snímka neukladá, údaje
je možné získať aj v prípade, že vo
fotoaparáte nie je vložená karta.
BBPo zhotovení snímky začne fotoaparát
získavať údaje pre vymazanie
prachových škvŕn. Po získaní údajov pre
vymazanie prachových škvŕn sa zobrazí
správa.
Vyberte možnosť [OK] a znova sa
zobrazí ponuka.
zz Ak získanie údajov nie je úspešné,
zobrazí sa chybová správa. Po prečítaní
informácií v časti Príprava (= 274)
vyberte položku [OK] a snímajte znova.
Údaje pre vymazanie prachových škvŕn
Po získaní údajov pre vymazanie prachových škvŕn sa tieto údaje pripoja
k všetkým ďalším zhotoveným snímkam JPEG a RAW. Pred dôležitým
fotografovaním sa odporúča aktualizovať údaje pre vymazanie prachových
škvŕn tým, že ich získate nanovo.
Podrobnosti o používaní programu Digital Photo Professional (softvér EOS)
na automatické odstránenie prachových škvŕn nájdete v príručke Digital
Photo Professional návod na používanie.
Údaje pre vymazanie prachových škvŕn pripojené k snímke sú také malé,
že sotva ovplyvnia veľkosť súboru snímky.
zz Musí sa použiť jednofarebný biely predmet, ako je napríklad list bieleho
papiera. Ak sa na predmete nachádza nejaká vzorka alebo kresba, môže
byť rozpoznaná ako prachové častice a to môže ovplyvniť presnosť
odstraňovania prachových škvŕn pomocou softvéru EOS.
275
Manuálne čistenie snímača
N
Prach, ktorý nebolo možné odstrániť automatickým čistením snímača,
je možné odstrániť ručne pomocou komerčne dostupného balónika na
ofukovanie a pod. Pred čistením snímača zložte objektív z fotoaparátu.
Obrazový snímač je mimoriadne krehký. Ak je potrebné vyčistiť
priamo snímač, odporúčame nechať tento úkon vykonať odborníkom
v servisnom stredisku spoločnosti Canon.
1
Vyberte položku [Sensor cleaning/
Čistenie snímača].
zz Na karte [5] vyberte položku [Sensor
cleaning/Čistenie snímača] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte možnosť [Clean manually/
Vyčistiť ručne].
zz Vyberte možnosť [Clean manually/
Vyčistiť ručne] a stlačte tlačidlo <0>.
3
4
5
Vyberte možnosť [OK].
zz Vyberte možnosť [OK] a stlačte
tlačidlo <0>.
BBO chvíľu sa predsklopí zrkadlo a otvorí
sa uzávierka.
Vyčistite snímač.
Dokončite čistenie.
zz Vypínač prepnite do polohy <2>.
zz Ak používate batériu, uistite sa, že je úplne nabitá.
zz Odporúča sa použiť príslušenstvo napájané z domácej elektrickej zásuvky
(predáva sa samostatne, = 461).
276
zz Keď je nastavená funkcia redukcia šumu pri viacerých záberoch. nie je
možné vybrať položku [Clean manually/Vyčistiť manuálne].
zz Počas čistenia snímača nesmiete nikdy robiť žiadnu z nasledujúcich
činností. Ak sa napájanie preruší, uzávierka sa zatvorí a jej lamely
a obrazový snímač sa môžu poškodiť.
-- Vypínač sa prepne do polohy <2>.
-- Vybratie alebo vloženie batérie.
zz Povrch obrazového snímača je mimoriadne krehký. Snímač čistite veľmi
opatrne.
zz Použite balónik na ofukovanie bez akéhokoľvek štetca. Štetec by mohol
snímač poškriabať.
zz Nevkladajte hrot balónika do vnútra fotoaparátu hlbšie, než po objímku pre
objektív. Ak sa napájanie vypne, uzávierka sa zatvorí a jej lamely alebo
zrkadlo sa môžu poškodiť.
zz Na čistenie snímača nikdy nepoužívajte stlačený vzduch ani plyn. Stlačený
vzduch môže poškodiť snímač a nastriekaný plyn môže na snímači zamrznúť
a poškriabať ho.
zz Ak počas čistenia snímača klesne kapacita batérie na nízku úroveň,
ako varovanie zaznie zvuková signalizácia. Ukončite čistenie snímača.
zz Ak zostane na snímači nečistota, ktorú nemožno odstrániť pomocou balónika,
odporúčame nechať snímač vyčistiť v servisnom stredisku spoločnosti Canon.
277
Rozlíšenie výstupu HDMI
Nastavte rozlíšenie výstupu obrazu, ktoré sa používa, keď je fotoaparát
pripojený k televízoru alebo externému záznamovému zariadeniu pomocou
kábla HDMI.
1
Vyberte položku [HDMI resolution/
Rozlíšenie HDMI].
zz Na karte [5] vyberte položku [HDMI
resolution/Rozlíšenie HDMI] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte požadovanú položku.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku a stlačte tlačidlo <0>.
zz Auto (Automaticky)
Snímky sa automaticky zobrazia s optimálnym rozlíšením
zodpovedajúcim pripojenému televízoru.
zz 1080p
Výstup s rozlíšením 1080p. Vyberte, či sa chcete vyhnúť problémom
so zobrazením alebo oneskorením, keď fotoaparát prepne rozlíšenie.
278
Prehrávanie snímok RAW na
televízore HDR
Snímky RAW môžete zobrazovať v režime HDR po pripojení fotoaparátu
k televízoru HDR.
1
Vyberte položku [HDMI HDR output/
Výstup HDMI HDR].
zz Na karte [5] vyberte položku [HDMI
HDR output/Výstup HDMI HDR]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku [On/Zap.].
zz Stláčaním tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [On/Zap.].
zz Uistite sa, že televízor HDR je nastavený na vstup HDR. Podrobné informácie
o prepínaní vstupov na televízore nájdete v používateľskej príručke
k televízoru.
zz V závislosti od použitého televízora nemusia snímky vyzerať podľa
očakávania.
zz Na televízore HDR sa nemusia zobraziť niektoré obrazové efekty
a informácie.
279
Prehrávanie snímok
V tejto kapitole sa opisuje pokročilé používanie spôsobov
prehrávania vysvetlených v kapitole „Základné postupy pri
snímaní a prehrávaní snímok“ (= 69). Nájdete tu aj opis,
ako sa prehrávajú a vymazávajú zhotovené snímky (statické
zábery/videozáznamy), ako sa zobrazujú na televíznej
obrazovke, a vysvetlenie ďalších funkcií týkajúcich sa
prehrávania.
Snímky zhotovené a uložené iným zariadením
Fotoaparát nemusí správne zobraziť snímky zhotovené iným
fotoaparátom, upravené pomocou počítača alebo tie, ktorých názov
súboru bol zmenený.
280
Rýchle vyhľadávanie snímok
Zobrazenie viacerých snímok na jednej obrazovke
(zobrazenie registra)
Snímky možno rýchlo vyhľadať pomocou zobrazenia registra, pri ktorom sa
na jednej obrazovke zobrazuje 4, 9, 36 alebo 100 snímok.
1
2
B
Prehrajte snímku.
zz Keď stlačíte tlačidlo <x>, zobrazí sa
posledná zhotovená snímka.
Prepnite na zobrazenie registra.
zz Stlačte tlačidlo <I>.
BBZobrazí sa register so 4 snímkami.
Vybratá snímka bude zvýraznená
oranžovým rámikom.
zz Stlačením tlačidla <I> môžete
prepínať zobrazenie v tomto poradí:
9 snímok → 36 snímok → 100 snímok.
zz Stlačením tlačidla <u> môžete
prepínať zobrazenie v tomto poradí:
100 snímok → 36 snímok →
9 snímok → 4 snímky → 1 snímka.
B
3
B
Vyberte snímku.
B
zz Pomocou krížových tlačidiel <V> posuňte
oranžový rámik a vyberte snímku.
zz Otočením voliča <6> sa zobrazia
snímky na predchádzajúcej alebo
nasledujúcej obrazovke.
zz Stlačením tlačidla <0> v zobrazení
registra sa vybraná snímka zobrazí
v zobrazení jednotlivej snímky.
281
Preskakovanie snímok (zobrazenie s preskakovaním snímok)
V zobrazení jednotlivých snímok môžete otáčaním voliča <6>
preskakovať po snímkach dopredu alebo dozadu podľa nastaveného
spôsobu preskakovania.
1
Vyberte položku [Image jump w/6/
Preskakovanie snímok s 6].
zz Na karte [x] vyberte položku
[Image jump w/6/Preskakovanie
snímok s 6] a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte spôsob preskakovania.
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
vyberte spôsob preskakovania a stlačte
tlačidlo <0>.
d: Display images one by one
(Zobrazenie snímok jedna po druhej)
e: Jump 10 images (Skok o 10 snímok)
r:Jump images by the specified number
(Skok o zadaný počet snímok)
g:Display by date (Zobrazenie podľa
dátumu)
h:Display by folder (Zobrazenie
podľa priečinka)
i:Display movies only (Len
zobrazenie videozáznamov)
j:Display stills only (Len zobrazenie
statických záberov)
s:Display protected images only (Len
zobrazenie chránených snímok)
k:Display by image rating (Zobrazenie
podľa hodnotenia snímky) (=288)
Otočením voliča <6> vyberte.
zz V zobrazení [Jump images by the specified number/Skok o zadaný počet snímok]
môžete otáčaním voliča <6> vybrať počet snímok na preskočenie (1 až 100).
zz Ak chcete vyhľadávať snímky podľa dátumu snímania, vyberte možnosť
[Date/Dátum].
zz Ak chcete vyhľadávať snímky podľa priečinkov, vyberte možnosť [Folder/Priečinok].
zz Ak karta obsahuje videozáznamy aj statické zábery, výberom možnosti
[Movies/Videozáznamy] alebo [Stills/Statické zábery] zobrazíte jednu
alebo druhú možnosť.
zz Ak žiadne snímky nezodpovedajú vybratej položke [Rating/Hodnotenie],
prehľadávanie snímok pomocou voliča <6> nie je možné.
282
3
(1)
(2)
Prehľadávanie pomocou
preskakovania.
zz Stlačením tlačidla <x> prehrajte
snímky.
zz V zobrazení jednotlivých snímok
otáčajte voličom <6>.
BBSnímky môžete prehľadávať
nastaveným spôsobom.
(1) Spôsob preskakovania
(2) Pozícia prehrávania
283
Zväčšovanie snímok
Na monitore LCD môžete zhotovenú snímku zväčšiť približne 1,5x až 10x.
1
(1)
2
Zväčšite snímku.
zz Počas prehrávania snímok stlačte
tlačidlo <u>.
BBSnímka sa zväčší. V pravej dolnej
časti obrazovky sa zobrazí zväčšená
oblasť (1).
zz Ak podržíte tlačidlo <u>, snímka sa
bude zväčšovať, kým nedosiahne
maximálne zväčšenie.
zz Stlačením tlačidla <I> snímku
zväčšíte. Ak tlačidlo podržíte stlačené,
zväčšenie sa bude znižovať až po
zobrazenie jednej snímky.
Posúvajte zväčšenú snímku.
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
sa posúvajte po zväčšenej snímke
stlačeným smerom.
zz Ak chcete ukončiť zväčšené zobrazenie,
stlačte tlačidlo <x> a obnoví sa
zobrazenie jednej snímky.
zz Ďalšiu snímku so zachovaním zväčšeného zobrazenia si môžete pozrieť
otočením voliča <6>.
zz Videozáznam nemožno zväčšiť.
284
Prehrávanie pomocou dotykovej
obrazovky
Monitor LCD je panel citlivý na dotyk, na ktorom môžete rôzne funkcie prehrávania
ovládať prstami. Najskôr stlačením tlačidla <x> prehrajte snímky.
Prehľadávanie snímok
Potiahnite jedným prstom.
zz V zobrazení jednotlivých snímok sa
dotknite monitora LCD jedným prstom.
Potiahnutím prstom doľava alebo
doprava môžete prejsť na nasledujúcu
alebo predchádzajúcu snímku.
Potiahnutím prstom doľava zobrazíte
nasledujúcu (novšiu) snímku alebo
potiahnutím prstom doprava zobrazíte
predchádzajúcu (staršiu) snímku.
zz V zobrazení registra sa tiež dotknite
monitora LCD jedným prstom.
Potiahnutím prstom nahor alebo nadol
môžete prejsť na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu obrazovku.
Potiahnutím nahor zobrazíte
nasledujúce (novšie) snímky
alebo potiahnutím nadol zobrazíte
predchádzajúce (staršie) snímky.
Keď vyberiete snímku, zobrazí sa oranžový
rámik. Keď znova ťuknete na príslušnú
snímku, zobrazí sa ako jedna snímka.
Preskakovanie snímok (zobrazenie s preskakovaním snímok)
Potiahnite dvoma prstami.
Dotknite sa monitora LCD dvoma prstami.
Keď potiahnete dvoma prstami doľava
alebo doprava, môžete preskakovať
snímky spôsobom nastaveným v položke
[Image jump w/6/Preskakovanie
snímok s 6] na karte [x].
285
Zmenšenie snímky (zobrazenie registra)
Potiahnite dvoma prstami k sebe.
Dotknite sa obrazovky dvoma
roztiahnutými prstami a potiahnite ich na
obrazovke k sebe.
zz Každým potiahnutím prstov k sebe sa
zmení zobrazenie jednotlivých snímok
na zobrazenie registra.
zz Keď vyberiete snímku, zobrazí sa
oranžový rámik. Keď znova ťuknete na
príslušnú snímku, zobrazí sa ako jedna
snímka.
Zväčšenie snímky
Potiahnite dvoma prstami od seba.
Dotknite sa obrazovky s dvoma prstami
pri sebe a potiahnite ich na obrazovke
od seba.
zz Pri potiahnutí prstov od seba sa snímka
zväčší.
zz Snímku môžete zväčšiť až 10-násobne.
Dvakrát ťuknite.
zz Keď prstom dvakrát ťuknete na snímku,
pixely zaznamenanej snímky sa
zobrazia tak, že približne 100 % bude
sústredených okolo bodu, na ktorý ste
ťukli.
zz K zobrazeniu jednotlivých snímok sa
vrátite tak, že znova dvakrát ťuknete
na snímku.
zz V zobrazení registra nemôžete snímku zväčšiť dvojitým ťuknutím.
zz Potiahnutím prstami sa môžete posúvať po snímke.
zz Ak chcete snímku zmenšiť, potiahnite prsty na obrazovke k sebe.
zz Ťuknutím na ikonu [2] sa môžete vrátiť k zobrazeniu jednotlivých snímok.
286
Otočenie snímky
Túto funkciu môžete používať na otočenie zobrazenej snímky do
požadovanej polohy.
1
Vyberte položku [Rotate image/
Otočiť snímku].
zz Na karte [x] vyberte položku [Rotate
image/Otočiť snímku] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
3
Vyberte snímku.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete otočiť.
zz Snímku môžete vybrať aj v zobrazení
registra (= 281).
Otočte snímku.
zz Každým stlačením tlačidla <0>
sa snímka otočí v smere pohybu
hodinových ručičiek takto:
90° → 270° → 0°.
zz Ak chcete otočiť ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 2 a 3.
zz Ak chcete funkciu ukončiť a vrátiť
sa späť do ponuky, stlačte tlačidlo
<M>.
zz Ak ste pred fotografovaním zvislých snímok v položke [5: Auto rotate/
5: Automatické otočenie] nastavili možnosť [OnzD/Zap.zD]
(= 270), snímku nemusíte otáčať vyššie uvedeným postupom.
zz Ak sa otočená snímka počas prehrávania snímok nezobrazuje s otočenou
orientáciou, nastavte položku [5: Auto rotate/5: Automatické otočenie]
na možnosť [OnzD/Zap.zD].
zz Videozáznam nemožno otočiť.
287
Nastavenie hodnotenia
Obrazové záznamy (fotografie a videozáznamy) môžete hodnotiť pomocou
jednej z piatich značiek hodnotenia: l/m/n/o/p. Táto funkcia sa
nazýva hodnotenie.
* Hodnotenie snímok vám môže pomôcť pri ich usporiadaní.
Hodnotenie jednej snímky
1
2
Vyberte položku [Rating/Hodnotenie].
zz Na karte [x] vyberte položku [Rating/
Hodnotenie] a stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte položku [Select images/
Vybrať snímky].
BBZobrazí sa snímka.
3
4
Vyberte snímku na hodnotenie.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete hodnotiť, a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <I> môžete
vybrať snímky zo zobrazenia s troma
snímkami. Na zobrazenie jednej snímky
sa vrátite stlačením tlačidla <u>.
Ohodnoťte snímku.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
hodnotenie.
BBKeď k snímke pripojíte značku
hodnotenia, číslo vedľa nastaveného
hodnotenia sa zvýši o jeden.
zz Ak chcete hodnotiť ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 3 a 4.
288
Určenie rozsahu
Môžete určiť rozsah snímok a ohodnotiť všetky snímky v rozsahu naraz.
1
Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/Vybrať
rozsah] v časti [x: Rating/x:
Hodnotenie] a stlačte tlačidlo <0>.
2
3
4
Určte rozsah snímok.
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte poslednú snímku (koncový bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
BBNa vybratých snímkach sa zobrazí
ikona [X].
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte tento
krok.
zz Stlačením tlačidla <M> pred
výberom koncového bodu zrušíte
ikony [X].
Potvrďte rozsah.
zz Stlačte tlačidlo <M>.
Ohodnoťte snímku.
zz Otáčaním voliča <6> vyberte značku
hodnotenia, potom vyberte možnosť [OK].
289
Určenie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Naraz môžete ohodnotiť všetky snímky v priečinku alebo na karte.
zz Keď vyberiete možnosť [All images
in folder/Všetky snímky v priečinku]
alebo [All images on card/Všetky
snímky na karte] v položke [x:
Rating/x: Hodnotenie], vyberú sa
všetky snímky v danom priečinku alebo
na karte.
zz Otáčaním voliča <6> vyberte
značku hodnotenia, potom vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete hodnotenie zrušiť, vyberte
značku hodnotenia [OFF/Vyp.].
zz Možno zobraziť najviac 999 snímok s príslušným hodnotením. Ak existuje
1000 alebo viac snímok s príslušným hodnotením, zobrazí sa položka [###].
Využitie výhod hodnotenia
zz S položkou [x: Image jump w/6/x: Preskakovanie snímok s 6]
môžete zobraziť len snímky s určitým hodnotením.
zz V závislosti od operačného systému počítača môžete zobraziť hodnotenie
jednotlivých súborov v rámci zobrazenia informácií o súbore alebo pomocou
dodaného štandardného prehliadača obrázkov (len snímky JPEG).
290
Filtrovanie snímok pre prehrávanie
Môžete vyhľadávať snímky zadaním podmienok a potom zobraziť filtrované
snímky. Všetky nájdené snímky tiež môžete naraz prehrať ako prezentáciu,
ochrániť alebo vymazať.
1
Vyberte položku [Set image search
conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok].
zz Na karte [x] vyberte položku [Set
image search conditions/Nastaviť
podmienky vyhľadávania snímok]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Nastavte podmienky vyhľadávania.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
podmienku.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
nastavenie.
zz Ak chcete príslušnú podmienku zrušiť,
stlačte tlačidlo <B>.
zz Dokonca môžete nastaviť všetky
podmienky.
zz Ak chcete zrušiť všetky podmienky,
stlačte tlačidlo <L>.
Položka
Nastavenie
9Rating
(Hodnotenie)
Zobrazia sa snímky s vybratou značkou hodnotenia.
dDate (Dátum)
Zobrazia sa snímky s vybratým dátumom snímania.
nFolder (Priečinok) Zobrazia sa snímky vo vybratom priečinku.
JProtect (Ochrana) Zobrazia sa „chránené“ alebo „nechránené“ snímky na karte.
fType of file
(Typ súboru)
Zobrazia sa súbory snímok vybratého typu.
Možno nastaviť tieto typy súborov: [z Stills/
z Statické zábery], [z (RAW)], [z (RAW, RAW+JPEG)],
[z (RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG, JPEG)], [z (JPEG)]
a [k Movies/k Videozáznamy].
291
3
4
Použite podmienky vyhľadávania.
zz Stlačte tlačidlo <0>.
BBPrečítajte si zobrazenú správu a vyberte
možnosť [OK].
Zobrazte nájdené snímky.
zz Stlačením tlačidla <x> prehrajte
snímky.
BBSnímky spĺňajúce nastavené podmienky
sa zobrazia v žltom ráme.
zz Ak podmienkam vyhľadávania nevyhovuje žiadna snímka, stlačenie tlačidla
<0> na obrazovke v kroku č. 2 neaktivuje položku [OK]. (Nemôžete
pokračovať krokom č. 3.)
zz Dokonca aj keď je položka [5: Auto power off/5: Automatické vypnutie]
nastavená na čas [4 min.] alebo menej, po zobrazení obrazovky podmienok
vyhľadávania bude čas do automatického vypnutia približne 6 min.
zz Keď sa nájdené snímky zobrazia, môžete so všetkými vykonávať rôzne
operácie (ochrana, vymazanie, poradie tlače, nastavenie fotoknihy,
hodnotenie a prezentácia) naraz.
zz Zobrazenie nájdených snímok sa automaticky zruší pomocou nasledujúcich
operácií:
-- Vykoná sa snímanie.
-- Aktivuje sa funkcia automatického vypnutia napájania.
-- Vypínač sa prepne do polohy <2>.
-- Naformátuje sa karta SD.
-- Pridá sa snímka (napr. keď sa existujúca snímka uloží ako nová po použití
efektu filtra, zmene veľkosti alebo orezaní).
-- Keď už žiadne snímky nespĺňajú podmienky vyhľadávania.
292
Rýchle ovládanie pri prehrávaní
Počas prehrávania môžete stlačením tlačidla <Q> nastaviť nasledujúce
možnosti: [J: Protect images/J: Ochrániť snímky], [b: Rotate image/
b: Otočiť snímku], [9: Rating/9: Hodnotenie], [U: Creative filters/
U: Kreatívne filtre], [S: Resize (JPEG images only)/S: Zmena veľkosti
(len snímky JPEG)], [N: Cropping/N: Orezanie], [e: Image jump
w/6/ e: Preskakovanie snímok s 6], [t: Image search/
t: Vyhľadávanie snímok], [q: Send images to smartphone*/q: Odoslať
snímky do smartfónu*] a [ : Creative Assist (RAW images only)/
: Kreatívny asistent (len snímky RAW)].
Pre videozáznamy možno nastaviť len nasledujúce
položky: [J: Protect images/J: Ochrániť snímky],
[9: Rating/9: Hodnotenie], [e: Image jump w/6/e: Preskakovanie
snímok s 6], [t: Image search/t: Vyhľadávanie snímok],
[q: Send images to smartphone*/q: Odoslať snímky do smartfónu*]
alebo [7: Play movie/7: Prehrať videozáznam].
*Nie je možné vybrať, ak je položka [Wi-Fi] v časti [k: Wi-Fi settings/k:
Nastavenia Wi-Fi] nastavená na možnosť [Disable/Zakázať].
1
2
Stlačte tlačidlo <Q>.
zz Počas prehrávania snímok stlačte
tlačidlo <Q>.
BBZobrazia sa možnosti rýchleho
ovládania.
Vyberte položku a nastavte ju.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
funkciu.
BBV spodnej časti obrazovky sa zobrazí
názov a nastavenie vybratej funkcie.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> nastavte
funkciu.
zz V prípade funkcií Ochrana snímok
(=307) a Hodnotenie (=288) vyberte
viaceré snímky stlačením tlačidla <B>.
zz V prípade kreatívnych filtrov (= 329),
zmeny veľkosti (= 338), orezania
(= 340), vyhľadávania snímok
(= 291), odosielania snímok do
smartfónu (= 363) a kreatívneho
asistenta (= 332) stlačte tlačidlo
<0> a nastavte funkciu.
293
zz Image jump w/6 (Preskakovanie
snímok s 6) (= 282): Ak chcete
uviesť počet snímok pre funkciu
Zobrazenie s preskakovaním snímok
alebo Hodnotenie (= 288), stlačte
tlačidlo <B>.
zz Funkciu zrušíte stlačením tlačidla
<M>.
3
Ukončite nastavenie.
zz Stlačením tlačidla <0> ukončite
Rýchle ovládanie.
zz Ak chcete otočiť snímku (= 287), nastavte položku [5: Auto rotate/
5: Automatické otáčanie] na možnosť [OnzD/Zap.zD]. Ak je ponuka
[5: Auto rotate/5: Automatické otáčanie] nastavená na možnosť [OnD/
Zap.D] alebo [Off/Vyp.], nastavenie [b Rotate image/b Otočiť snímku]
sa zaznamená do snímky, ale fotoaparát pri zobrazení snímku neotočí.
zz V prípade snímok, ktoré boli zhotovené iným fotoaparátom, môže byť
obmedzený počet možností, ktoré možno vybrať.
294
Používanie videozáznamov
Tri hlavné spôsoby na prehrávanie a užívanie si videozáznamov sú:
Prehrávanie na televízore (= 305)
Po pripojení fotoaparátu k televízoru prostredníctvom kábla HDMI budete
môcť na televízore prehrávať nasnímané videozáznamy a statické zábery.
zz Keďže rekordéry s pevným diskom nie sú vybavené vstupom HDMI IN,
fotoaparát nemožno pripojiť k rekordéru s pevným diskom pomocou kábla HDMI.
zz Videozáznamy a statické zábery nemožno prehrávať alebo uložiť ani
v prípade, keď je fotoaparát pripojený k rekordéru s pevným diskom pomocou
kábla USB.
zz Videozáznamy nemožno prehrávať v zariadeniach, ktoré nepodporujú súbory
videozáznamov vo formáte MP4.
Prehrávanie na monitore LCD fotoaparátu
(= 296 – = 303)
Videozáznamy môžete prehrávať na monitore LCD fotoaparátu. Môžete
aj vystrihnúť prvú a poslednú scénu videozáznamu a prehrávať statické
zábery alebo videozáznamy na karte prostredníctvom automatickej
prezentácie.
zz Videozáznam upravený pomocou počítača nemožno opätovne zapísať na
kartu a prehrať pomocou fotoaparátu.
Prehrávanie a úprava pomocou počítača
Súbory videozáznamov zaznamenané na karte možno preniesť do
počítača a prehrať alebo upraviť pomocou vopred nainštalovaného
alebo všeobecného softvéru kompatibilného s formátom záznamu
videozáznamov.
zz Ak chcete videozáznam prehrať alebo upraviť pomocou komerčne
dostupného softvéru, použite softvér kompatibilný s videoklipmi vo formáte
MP4. Ďalšie informácie o komerčne dostupnom softvéri môžete získať od
jeho výrobcu.
295
Prehrávanie videozáznamov
1
2
3
4
Prehrajte snímku.
zz Stlačením tlačidla <x> zobrazte
snímku.
Vyberte videozáznam.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
videozáznam, ktorý chcete prehrať.
zz Pri zobrazení jednotlivých snímok označuje
ikona <s1> zobrazená v ľavom
hornom rohu, že ide o videozáznam.
zz Pri zobrazení registra označuje
perforácia na ľavom okraji miniatúry,
že ide o videozáznam. Keďže
videozáznamy nemožno prehrávať
zo zobrazenia registra, stlačením
tlačidla <0> prejdite na zobrazenie
jednotlivých snímok.
V zobrazení jednotlivých snímok
stlačte tlačidlo <0>.
Prehrajte videozáznam.
zz Vyberte položku [7] (Prehrať
videozáznam) a stlačte tlačidlo <0>.
BBSpustí sa prehrávanie videozáznamu.
zz Stlačením tlačidla <0> môžete
pozastaviť prehrávanie a zobraziť
panel prehrávania videozáznamu.
zz Počas prehrávania môžete upraviť
hlasitosť pomocou tlačidiel <W> <X>.
zz Podrobnejšie informácie o operáciách
prehrávania nájdete na str. 297.
(1) Reproduktor
(1)
zz Videozáznamy nasnímané pomocou iného fotoaparátu sa nemusia dať
prehrať v tomto fotoaparáte.
296
Panel prehrávania videozáznamu
Položka
7 Prehrať
Operácie prehrávania
Stlačením tlačidla <0> je možné prepínať medzi
prehrávaním a zastavením.
8 Spomalené
prehrávanie
Umožňuje nastaviť rýchlosť spomaleného prehrávania
pomocou tlačidiel <Y> <Z>. Rýchlosť spomaleného
prehrávania je uvedená v pravom hornom rohu obrazovky.
N Posun dozadu
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa videozáznam posunie
dozadu približne o 4 s.
3 Predchádzajúca
snímka
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa zobrazí
predchádzajúca snímka. Ak podržíte tlačidlo <0>,
videozáznam sa bude posúvať dozadu.
6 Nasledujúca
snímka
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa bude prehrávať
videozáznam po jednotlivých snímkach. Ak podržíte tlačidlo
<0>, videozáznam sa bude rýchlo posúvať dopredu.
O Posun dopredu
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa videozáznam posunie
dopredu približne o 4 s.
X Upraviť
Zobrazí obrazovku úprav (= 299).
M Vyňatie snímky
Dostupné pri prehrávaní 4K alebo 4K časozberných
videozáznamov. Umožňuje extrahovať aktuálnu snímku
a uložiť ju ako statický záber JPEG (= 301).
v Hudba na pozadí
Prehrá videozáznam s vybratou hudbou na pozadí
(= 337).
Pozícia prehrávania
mm’ ss”
Čas prehrávania (minúty:sekundy)
P Hlasitosť
Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte hlasitosť reproduktora
(= 296).
32
Stlačením tlačidla <M> sa vrátite na zobrazenie
jednotlivých snímok.
297
Panel prehrávania videozáznamu (albumy videoklipov)
Položka
7 Prehrať
8 Spomalené
prehrávanie
Operácie prehrávania
Stlačením tlačidla <0> je možné prepínať medzi
prehrávaním a zastavením.
Nastavte rýchlosť spomaleného prehrávania pomocou
tlačidiel <Y> <Z>. Rýchlosť spomaleného prehrávania
je uvedená v pravom hornom rohu obrazovky.
N Predchádzajúci klip Zobrazí prvú snímku predchádzajúceho videoklipu.
3 Predchádzajúca
snímka
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa zobrazí
predchádzajúca snímka. Ak podržíte tlačidlo <0>,
videozáznam sa bude posúvať dozadu.
6 Nasledujúca
snímka
Pri každom stlačení tlačidla <0> sa bude prehrávať
videozáznam po jednotlivých snímkach. Ak podržíte tlačidlo
<0>, videozáznam sa bude rýchlo posúvať dopredu.
O Nasledujúci klip
Zobrazí prvú snímku nasledujúceho videoklipu.
L Vymazanie klipu
Vymaže aktuálny videoklip.
X Upraviť
Zobrazí obrazovku úprav (= 299).
v Hudba na pozadí
Prehrá videozáznam s vybratou hudbou na pozadí
(= 337).
Pozícia prehrávania
mm’ ss”
Čas prehrávania (minúty:sekundy)
P Hlasitosť
Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte hlasitosť reproduktora
(= 296).
32
Stlačením tlačidla <M> sa vrátite na zobrazenie
jednotlivých snímok.
zz Keď je fotoaparát pripojený k televízoru kvôli prehrávaniu videozáznamu,
hlasitosť nastavte pomocou ovládača televízora (= 305). (Hlasitosť
nemožno nastaviť stláčaním tlačidiel <W> <X>.)
zz Prehrávanie videozáznamu sa môže zastaviť, ak rýchlosť čítania karty je
príliš nízka alebo súbory videozáznamov majú poškodené snímky.
298
Prehrávanie pomocou dotykovej obrazovky
Ťuknite na ikonu [7] v strede
obrazovky.
BBSpustí sa prehrávanie videozáznamu.
zz Ak chcete zobraziť obrazovku rýchleho
ovládania, ťuknite na ikonu <s1>
vľavo hore.
zz Ak chcete pozastaviť videozáznam
počas prehrávania, ťuknite na
obrazovku. Zobrazí sa aj panel
prehrávania videozáznamu.
Úprava prvej a poslednej scény
videozáznamu
Prvú a poslednú scénu môžete vystrihnúť približne v 1-sekundových krokoch.
1
2
Pozastavte prehrávanie videozáznamu.
BBZobrazí sa panel prehrávania videozáznamu.
Na obrazovke prehrávania
videozáznamu vyberte možnosť [X].
BBPanel na úpravu videozáznamu sa
zobrazí v spodnej časti obrazovky.
3
Vyberte časť, ktorú chcete vystrihnúť.
zz Vyberte možnosť [U] (Vystrihnúť
začiatok) alebo [V] (Vystrihnúť koniec)
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> zobrazíte
predchádzajúce alebo nasledujúce snímky.
Podržaním tlačidla sa budete rýchlo posúvať
po snímkach dopredu alebo dozadu.
zz Keď sa rozhodnete, ktorú časť chcete
vystrihnúť, stlačte tlačidlo <0>. Časť
zvýraznená bielou farbou v hornej časti
obrazovky zostane zachovaná.
299
4
Skontrolujte upravený
videozáznam.
zz Výberom možnosti [7] prehrajte
upravený videozáznam.
zz Ak chcete zmeniť upravenú časť,
vráťte sa ku kroku č. 2.
zz Ak chcete zrušiť úpravu, stlačte
tlačidlo <M> a v dialógovom okne
s potvrdením vyberte položku [OK].
5
(1)(2)
Uložte upravený videozáznam.
zz Vyberte možnosť [W] (1) a stlačte
tlačidlo <0>.
BBZobrazí sa obrazovka uloženia.
zz Ak chcete obsah uložiť ako nový
videozáznam, vyberte možnosť
[New file/Nový súbor]. Ak ho chcete
uložiť a prepísať ním pôvodný súbor
videozáznamu, vyberte možnosť
[Overwrite/Prepísať] a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Výberom možnosti [ ] (2) uložte
skomprimovanú verziu súboru.
Pred kompresiou sa videozáznamy
s rozlíšením 4K skonvertujú na
videozáznamy s rozlíšením Full HD.
zz V dialógovom okne s potvrdením
vyberte položku [OK] a potom stlačením
tlačidla <0> uložte upravený
videozáznam a vráťte sa na obrazovku
prehrávania videozáznamu.
zz Keďže úpravy sa vykonávajú približne v 1-sekundových krokoch (pozícia
označená symbolom [Z] v spodnej časti obrazovky), skutočná pozícia
orezania videozáznamov sa môže líšiť od pozície, ktorú ste určili.
zz Ak na karte nie je dostatok voľného miesta, možnosť [New file/Nový súbor]
nebude dostupná.
zz V prípade nízkej kapacity batérie nebude možná úprava videozáznamu.
Použite plne nabitú batériu.
zz Videozáznamy nasnímané iným fotoaparátom nemožno v tomto fotoaparáte
upravovať.
300
Vyňatie snímky z videozáznamov 4K
alebo časozberných videozáznamov 4K
Z videozáznamov 4K alebo časozberných videozáznamov 4K môžete
zvoliť jednotlivé snímky a uložiť ich ako približne 8,3-megapixelové statické
snímky JPEG (3840 x 2160). Táto funkcia sa nazýva „Frame Grab (4K
frame capture)“ (Vyňatie snímky (záznam snímky s rozlíšením 4K)).
1
2
Prehrajte snímku.
zz Stlačte tlačidlo <3>.
Vyberte videozáznam 4K alebo
časozberný videozáznam 4K.
zz Vyberte pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
zz Na obrazovke informácií o snímaní
(= 326) sú videozáznamy 4K
a časozberné videozáznamy 4K
označené ikonou [L].
zz V zobrazení registra prejdete na
zobrazenie jednotlivých snímok
stlačením tlačidla <0>.
3
4
V zobrazení jednotlivých snímok
stlačte tlačidlo <0>.
Pozastavte prehrávanie
videozáznamu.
zz Zobrazí sa panel prehrávania
videozáznamu.
5
Vyberte snímku na vyňatie.
zz Pomocou panela prehrávania
videozáznamu vyberte snímku, ktorú
chcete vyňať ako statický záber.
zz Pokyny na používanie panela
prehrávania videozáznamu nájdete
na = 297.
301
6
7
8
Vyberte položku [M].
zz Vyberte pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
Uložte snímku.
zz Výberom položky [OK] uložíte aktuálnu
snímku ako statický záber JPEG.
Vyberte snímku na zobrazenie.
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky.
zz Vyberte možnosť [View original movie/
Zobraziť pôvodný videozáznam]
alebo [View extracted still image/
Zobraziť vyňatý statický záber].
zz Vyňatie snímky nie je možné z videozáznamov s rozlíšením Full HD,
časozberných videozáznamov Full HD, videozáznamov 4K ani časozberných
videozáznamov 4K, ktoré boli zaznamenané iným fotoaparátom.
302
Prezentácia (automatické prehrávanie)
Všetky snímky uložené na karte môžete postupne automaticky prehrať.
1
(1)
2
Vyberte položku [Slide show/Prezentácia].
zz Na karte [x] vyberte položku
[Slide show/Prezentácia] a stlačte
tlačidlo <0>.
Podľa potreby nakonfigurujte
položku [Set up/Nastavenie].
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [Set up/Nastavenie] a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Nastavte možnosti [Display time/
Čas zobrazenia], [Repeat/Opakovať]
(opakované prehrávanie), [Transition
effect/Prechodový efekt] (efekt pri
zmene snímok) a [Background music/
Hudba na pozadí] pre statické zábery.
zz O postupe výberu hudby na pozadí si
môžete prečítať na str. 337.
zz Po dokončení nastavenia stlačte
tlačidlo <M>.
(1) Počet snímok, ktoré sa prehrajú
[Display time/Čas zobrazenia]
[Repeat/Opakovať]
[Transition effect/Prechodový efekt] [Background music/Hudba na pozadí]
303
3
4
Spustite prezentáciu.
zz Stlačením tlačidiel <W> <X> vyberte
položku [Start/Spustiť] a stlačte
tlačidlo <0>.
BBPo zobrazení položky [Loading
image.../Načítava sa snímka...]
sa spustí prezentácia.
Ukončite prezentáciu.
zz Ak chcete ukončiť prezentáciu a vrátiť
sa na obrazovku nastavenia, stlačte
tlačidlo <M>.
zz Ak chcete prezentáciu pozastaviť, stlačte tlačidlo <0>. Počas
pozastavenia sa v ľavej hornej časti snímky zobrazí ikona [G]. Ak chcete
obnoviť prehrávanie prezentácie, znova stlačte tlačidlo <0>. Prezentáciu
môžete pozastaviť aj ťuknutím na obrazovku LCD.
zz Počas automatického prehrávania môžete stlačením tlačidla <B> prepnúť
formát zobrazenia statických záberov (= 101).
zz Počas prehrávania videozáznamu môžete upraviť hlasitosť pomocou
tlačidiel <W> <X>.
zz Počas automatického prehrávania alebo pozastavenia môžete pomocou
tlačidiel <Y> <Z> zobraziť ďalšiu snímku.
zz Pri automatickom prehrávaní nebude automatické vypnutie fotoaparátu
fungovať.
zz Čas zobrazenia snímky sa môže líšiť v závislosti od príslušnej snímky.
zz Ak chcete prezentáciu zobraziť na televízore, pozrite si str. 305.
zz Počas zobrazenia snímok pri filtrovanom prehrávaním pomocou položky
[x: Set image search conditions/x: Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] ich môžete prehrať ako prezentáciu.
304
Prehrávanie na televízore
Po pripojení fotoaparátu k televízoru prostredníctvom kábla HDMI na ňom
budete môcť prehrávať nasnímané statické zábery a videozáznamy. Na
tento účel sa odporúča kábel HDMI HTC-100 (predáva sa samostatne).
Ak sa na obrazovke televízora neukáže obraz, skontrolujte, či je položka
[5: Video system/5: Videosystém] správne nastavená na možnosť
[For NTSC/Pre NTSC] alebo [For PAL/Pre PAL] (v závislosti od video
systému vášho televízora).
1
2
3
4
5
Zapojte kábel HDMI do fotoaparátu.
zz Logo <▲HDMI MINI> na zástrčke otočte
k prednej strane fotoaparátu a zástrčku
zasuňte do konektora <D>.
Kábel HDMI zapojte do televízora.
zz Kábel HDMI zapojte do portu HDMI IN
televízora.
Zapnite televízor a videovstup
televízora prepnite na pripojený port.
Vypínač fotoaparátu prepnite do
polohy <1>.
Stlačte tlačidlo <x>.
BBSnímka sa zobrazí na obrazovke
televízora. (Na monitore LCD
fotoaparátu sa nezobrazí nič.)
zz Snímky sa automaticky zobrazia
s optimálnym rozlíšením
zodpovedajúcim pripojenému televízoru.
zz Stlačením tlačidla <B> môžete
zmeniť formát zobrazenia.
zz Informácie o prehrávaní videozáznamov
nájdete na str. 296.
305
zz Hlasitosť zvuku videozáznamu nastavte na televízore. Hlasitosť nemožno
nastaviť pomocou fotoaparátu.
zz Pred pripojením alebo odpojením kábla medzi fotoaparátom a televízorom
vypnite fotoaparát aj televízor.
zz V závislosti od príslušného televízora môže byť časť zobrazenej snímky
orezaná.
zz Do konektora <D> fotoaparátu nepripájajte výstup žiadneho iného
zariadenia. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
zz Niektoré televízory nemusia zobraziť snímky z dôvodu nekompatibility.
306
Ochrana snímok
Môžete ochrániť dôležité snímky pred náhodným vymazaním pomocou
funkcie vymazania fotoaparátu.
Ochrana jednej snímky
1
Vyberte možnosť [Protect images/
Ochrániť snímky].
zz Na karte [3] vyberte položku [Protect
images/Ochrániť snímky] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku [Select images/
Vybrať snímky].
BBZobrazí sa snímka.
(1)
3
Vyberte snímku, ktorej ochranu
chcete nastaviť.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete ochrániť.
4
Nastavte ochranu snímky.
zz Ak chcete chrániť snímku, stlačte
tlačidlo <0>. Zobrazí sa
ikona <K> (1).
zz Ak chcete ochranu snímky zrušiť, znova
stlačte tlačidlo <0>. Ikona <K>
zmizne.
zz Ak chcete nastaviť ochranu pre ďalšiu
snímku, zopakujte kroky č. 3 a 4.
307
Určenie rozsahu snímok, ktoré chcete ochrániť
Môžete určiť rozsah snímok a ochrániť všetky snímky v rozsahu naraz.
1
Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah] v časti [x: Protect
images/x: Ochrániť snímky]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Určte rozsah snímok.
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte poslednú snímku (koncový bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
BBNastaví sa ochrana snímok a zobrazí sa
ikona <K>.
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte tento
krok.
zz Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite
stlačením tlačidla <M>.
308
Ochrana všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Ochranu môžete naraz nastaviť pre všetky snímky v priečinku alebo na
karte.
Keď vyberiete možnosť [All images in
folder/Všetky snímky v priečinku] alebo
[All images on card/Všetky snímky na
karte] v položke [3: Protect images/3:
Ochrániť snímky], všetky snímky v danom
priečinku alebo na karte budú chránené.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte položku
[Unprotect all images in folder/Zrušiť
ochranu všetkých snímok v priečinku]
alebo [Unprotect all images on card/
Zrušiť ochranu všetkých snímok na
karte].
zz Pri formátovaní karty (= 66) sa vymažú aj chránené snímky.
zz Ochranu možno nastaviť aj pre videozáznamy.
zz Chránenú snímku nie je možné vymazať vo fotoaparáte pomocou funkcie
vymazávania. Ak chcete vymazať chránenú snímku, musíte najskôr zrušiť jej
ochranu.
zz Ak vymažete všetky snímky (= 312), zostanú len chránené snímky. To je
praktické v prípade, že chcete vymazať všetky nepotrebné snímky naraz.
309
Vymazanie snímok
Nepotrebné snímky môžete buď vymazávať po jednom, alebo všetky naraz.
Chránené snímky (= 307) sa nevymažú.
zz Vymazaná snímka sa už nedá obnoviť. Pred vymazaním snímky sa
preto uistite, že ju už nepotrebujete. Ak chcete zabrániť nechcenému
vymazaniu dôležitých snímok, nastavte ich ochranu. Ak vymažete
snímku zhotovenú vo formáte RAW+JPEG, vymaže sa snímka RAW
aj JPEG.
Vymazávanie jednotlivých snímok
1
2
3
Prehrajte snímku, ktorú chcete
vymazať.
Stlačte tlačidlo <L>.
BBZobrazí sa ponuka vymazania.
Vymažte snímku.
zz Vyberte možnosť [Erase/Vymazať]
a stlačte tlačidlo <0>. Zobrazená
snímka sa vymaže.
Označenie snímok symbolom <X> na hromadné vymazanie
Označením snímok, ktoré chcete vymazať, značkou začiarknutia môžete
vymazať všetky tieto snímky naraz.
1
Vyberte položku [Erase images/
Vymazať snímky].
zz Na karte [3] vyberte položku [Erase
images/Vymazať snímky] a stlačte
tlačidlo <0>.
310
2
Vyberte položku [Select and erase
images/Vybrať a vymazať snímky].
BBZobrazí sa snímka.
3
Vyberte snímky určené na
vymazanie.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete zmazať, a stlačte
tlačidlo <0>.
BBV ľavom hornom rohu obrazovky sa
zobrazí značka <X>.
zz Stlačením tlačidla <I> môžete
vybrať snímky zo zobrazenia s troma
snímkami. Na zobrazenie jednej snímky
sa vrátite stlačením tlačidla <u>.
zz Ak chcete vybrať inú snímku na
vymazanie, zopakujte krok č. 3.
4
Vymažte snímky.
zz Stlačte tlačidlo <M>.
zz Vyberte možnosť [OK] a stlačte
tlačidlo <0>.
BBVybraté snímky sa vymažú.
311
Určenie rozsahu snímok, ktoré chcete vymazať
Môžete určiť rozsah snímok a vymazať všetky snímky v rozsahu naraz.
1
Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/Vybrať
rozsah] v časti [3: Erase images/
3: Vymazať snímky] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
3
Určte rozsah snímok.
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte poslednú snímku (koncový bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
BBNa vybratých snímkach sa zobrazí
ikona [X].
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte tento
krok.
zz Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite
stlačením tlačidla <M>.
Vymažte snímky.
zz Stlačte tlačidlo <M>.
zz V dialógovom okne s potvrdením
vyberte položku [OK] a stlačte
tlačidlo <0>.
BBVybraté snímky sa vymažú.
Vymazanie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Všetky snímky v priečinku alebo na karte môžete vymazať naraz. Keď je
položka [3: Erase images/3: Vymazať snímky] nastavená na možnosť
[All images in folder/Všetky snímky v priečinku] alebo [All images
on card/Všetky snímky na karte], vymažú sa všetky snímky v danom
priečinku alebo na karte.
zz Ak chcete vymazať všetky snímky vrátane chránených snímok, naformátujte
kartu (= 66).
312
Príprava na tlač
Celý postup priamej tlače možno vykonávať len prostredníctvom
fotoaparátu pri sledovaní obrazoviek s nastaveniami na monitore LCD
fotoaparátu.
Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni
1
2
3
Nastavte tlačiareň.
zz Podrobnosti nájdete v návode na
používanie tlačiarne.
Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
zz Prepojte ich pomocou prepojovacieho
kábla (predáva sa samostatne).
zz Pripojte kábel ku konektoru digitálneho
rozhrania na fotoaparáte tak, aby ikona
<D> na zástrčke kábla smerovala
k prednej strane fotoaparátu.
zz Informácie o pripojení kábla do tlačiarne
nájdete v návode na používanie
tlačiarne.
Zapnite tlačiareň.
313
4
Vypínač fotoaparátu prepnite do
polohy <1>.
BBNiektoré tlačiarne vydajú zvukový
signál.
BBZobrazí sa snímka, pričom vľavo hore
na obrazovke sa zobrazí ikona, ktorá
signalizuje, že fotoaparát je pripojený
k tlačiarni.
zz Pred použitím tlačiarne skontrolujte, či je vybavená pripájacím portom
PictBridge.
zz Videozáznamy nemožno vytlačiť.
zz Fotoaparát nie je možné použiť s tlačiarňami kompatibilnými iba so
štandardmi CP Direct alebo Bubble Jet Direct.
zz Ak v kroku č. 4 zaznie dlhé pípanie, znamená to, že sa vyskytol problém
s tlačiarňou. Odstráňte problém signalizovaný chybovou správou (= 390).
zz Môžete vytlačiť aj snímky RAW zhotovené týmto fotoaparátom.
zz Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
zz Pred odpojením kábla najskôr vypnite fotoaparát a tlačiareň. Ak chcete kábel
vytiahnuť, uchopte ho za zástrčku (nie za kábel).
zz Na priamu tlač sa ako zdroj napájania odporúča používať DC adaptér
DR-E18 (predáva sa samostatne) a sieťový adaptér AC-E6N (predáva
sa samostatne).
314
Tlač
V závislosti od tlačiarne sa zobrazenie na obrazovke a možnosti
nastavenia môžu líšiť. Rovnako niektoré nastavenia nemusia byť
dostupné. Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.
1
(1)
Vyberte snímku na vytlačenie.
zz Skontrolujte, či sa v ľavom hornom rohu
monitora LCD zobrazuje ikona.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete vytlačiť.
(1) Ikona pripojenej tlačiarne
2
Stlačte tlačidlo <0>.
BBZobrazí sa obrazovka nastavení tlače.
zz Podrobné informácie o nastavení
nájdete na „Nastavenia tlače“ (= 386).
315
Formát Digital Print Order Format
(DPOF)
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tlačiť fotografie
zaznamenané na karte podľa pokynov na tlač, ktoré udávajú napríklad
výber snímok, počet výtlačkov a pod. Na jedenkrát môžete vytlačiť viacero
snímok alebo vytvoriť objednávku tlače pre fotoslužbu.
Môžete nastaviť napríklad typ tlače, tlač dátumu, tlač čísla súboru a pod.
Tlačové nastavenia sa použijú na všetky snímky určené na tlač. (Nie je
možné ich nastaviť jednotlivo pre každú snímku.)
Nastavenie možností tlače
1
Vyberte možnosť [Print order/
Poradie tlače].
zz Na karte [3] vyberte možnosť
[Print order/Poradie tlače] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
3
Vyberte položku
[Set up/Nastavenie].
Jednotlivé možnosti nastavte podľa
potreby.
zz Nastavte položky [Print type/Typ
tlače], [Date/Dátum] a [File No./Číslo
súboru].
zz Vyberte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo <0>. Vyberte požadované
nastavenie a stlačte tlačidlo <0>.
316
[Print type/Typ tlače]
K
Print type
(Typ tlače)
L
K
L
On (Zap.)
Off (Vyp.)
File number
On (Zap.)
(Číslo súboru) Off (Vyp.)
Date (Dátum)
[Date/Dátum]
[File No./Číslo súboru]
Standard
Vytlačí jednu snímku na jeden list.
(Štandardná)
Index
Na jeden list sa vytlačí viacero miniatúr
(Register)
snímok.
Vytlačí štandardné snímky aj miniatúry
Both (Obe)
v registri.
Pri nastavení možnosti [On/Zap.] sa do zhotovenej snímky
vytlačí zaznamenaný dátum.
Pri nastavení možnosti [On/Zap.] sa do snímky vytlačí číslo
súboru.
4
Ukončite nastavenie.
zz Stlačte tlačidlo <M>.
BBZnova sa zobrazí obrazovka s poradím
tlače.
zz Ďalej vyberte možnosť [Sel.Image/
Vybrať snímku] alebo [Multiple/Viaceré]
na výber snímok, ktoré sa majú tlačiť.
zz Snímky RAW alebo videozáznamy nie je možné určiť na tlač.
zz Aj v prípade, že sú položky [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru]
nastavené na možnosť [On/Zap.], dátum a číslo súboru sa v závislosti
od nastavenia typu tlače a od modelu tlačiarne nemusia vytlačiť.
zz Pri nastavení možnosti tlače [Index/Register] nie je možné súčasne nastaviť
položky [Date/Dátum] a [File No./Číslo súboru] na možnosť [On/Zap.].
zz Pri tlači s formátom DPOF použite kartu, pre ktorú sú nastavené údaje
poradia tlače. Ak iba extrahujete snímky z karty a pokúsite sa ich vytlačiť,
nie je možné tlačiť pomocou určeného poradia tlače.
zz Niektoré tlačiarne kompatibilné s formátom DPOF a fotolaboratóriá
nemusia byť schopné vytlačiť fotografie podľa vašej špecifikácie. Pred
tlačou si prečítajte návod na používanie príslušnej tlačiarne alebo si overte
kompatibilitu pri zadávaní objednávky do fotolaboratória.
zz Počas inštalácie snímok do tohto fotoaparátu nešpecifikujte nové poradie
tlače pre snímky, ktorých poradie tlače určil iný fotoaparát. Všetky poradia
tlače sa môžu neúmyselne prepísať. Stanovenie poradia tlače nemusí byť
možné pri každom type snímky.
317
Určenie snímok na tlač
Výber snímok
(1)
(3) (4)
(2)
Jednotlivo vyberte a určte snímky.
Stlačením tlačidla <I> môžete vybrať
snímky zo zobrazenia s troma snímkami.
Na zobrazenie jednej snímky sa vrátite
stlačením tlačidla <u>.
Stlačením tlačidla <M> uložíte poradie
tlače na kartu.
zz [Standard/Štandardný] [Both/Obe]
Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
počet kópií, ktoré sa majú zo zobrazenej
snímky vytlačiť.
(1) Množstvo
(2) Celkový počet vybratých snímok
zz [Index/Register]
Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku začiarknutia do políčka [X].
Snímka sa zaradí do tlače registra.
(3) Začiarknutie
(4) Ikona registra
318
Výber viacerých snímok
zz Select range (Výber rozsahu)
1
Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah].
zz Vyberte položku [Select range/Vybrať
rozsah] v časti [Multiple/Viaceré]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Určte rozsah snímok.
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte poslednú snímku (koncový bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
BBNa vybratých snímkach sa zobrazí
ikona [X].
Nastaví sa tlač jednej kópie všetkých
určených snímok.
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte tento
krok.
zz Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite
stlačením tlačidla <M>.
zz All Images in a Folder (Všetky snímky v priečinku)
Vyberte položku [Mark all in folder/Označiť všetky v priečinku]
a vyberte priečinok. Na tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok
v príslušnom priečinku. Ak vyberiete položku [Clear all in folder/Zrušiť
všetky v priečinku] a vyberiete priečinok, zruší sa poradie tlače pre
všetky snímky v priečinku.
zz All Images on a Card (Všetky snímky na karte)
Ak vyberiete položku [Mark all on card/Označiť všetky na karte], na
tlač sa určí jedna kópia všetkých snímok na karte. Ak vyberiete položku
[Clear all on card/Zrušiť všetky na karte], pre všetky snímky na karte
sa zruší poradie tlače.
zz Snímky RAW ani videozáznamy nebudú určené na tlač, ani keď určíte všetky
snímky naraz pomocou možnosti [Multiple/Viaceré].
zz Keď používate tlačiareň kompatibilnú so štandardom PictBridge, v jednom
poradí tlače nezadávajte viac ako 400 snímok. Ak vyberiete viac snímok,
nemusia sa všetky vytlačiť.
319
Určenie snímok pre fotoknihu
Môžete určiť najviac 998 snímok, ktoré sa majú vytlačiť vo fotoknihe. Keď
použijete na prenos snímok do počítača nástroj EOS Utility (softvér EOS),
vybraté snímky pre fotoknihu sa skopírujú do vyhradeného priečinka. Táto
funkcia je praktická pri objednávaní fotokníh online.
Určenie snímok po jednej
1
Vyberte položku [Photobook
Set-up/Nastavenie fotoknihy].
zz Na karte [x] vyberte položku
[Photobook Set-up/Nastavenie
fotoknihy] a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku [Select images/
Vybrať snímky].
BBZobrazí sa snímka.
3
Vyberte snímku, ktorú chcete určiť.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete určiť, a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Zopakovaním tohto kroku vyberte ďalšiu
snímku. Počet určených snímok sa
zobrazí vľavo hore na obrazovke.
zz Ak chcete zobraziť zobrazenie s troma
snímkami, stlačte tlačidlo <I>. Na
zobrazenie jednej snímky sa vrátite
stlačením tlačidla <u>.
zz Ak chcete zrušiť určenie snímky, znova
stlačte tlačidlo <0>.
320
Určenie rozsahu
Môžete určiť rozsah snímok a vybrať pre fotoknihu všetky snímky v rozsahu
naraz.
1
Vyberte položku [Select range/
Vybrať rozsah].
zz V ponuke [Multiple/Viaceré]
v časti [x: Photobook Set-up/
x: Nastavenie fotoknihy] vyberte
položku [Select range/Vybrať rozsah]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Určte rozsah snímok.
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte poslednú snímku (koncový bod)
a stlačte tlačidlo <0>.
BBNa vybratých snímkach sa zobrazí
ikona [X].
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte tento
krok.
zz Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite
stlačením tlačidla <M>.
321
Určenie všetkých snímok v priečinku alebo na karte
Pre fotoknihu môžete určiť aj všetky snímky v priečinku alebo na karte
naraz.
Keď je položka [Multiple/Viaceré] v časti
[x: Photobook Set-up/x: Nastavenie
fotoknihy] nastavená na možnosť
[All images in folder/Všetky snímky
v priečinku] alebo [All images on card/
Všetky snímky na karte], určia sa pre
fotoknihu všetky snímky v príslušnom
priečinku alebo na príslušnej karte.
Ak chcete zrušiť výbery, vyberte položku
[Clear all in folder/Zrušiť všetky
v priečinku] alebo [Clear all on card/
Zrušiť všetky na karte].
zz Snímky RAW alebo videozáznamy nie je možné určiť.
zz Snímky, ktoré sú už určené do fotoknihy v inom fotoaparáte, nevyberajte
na použitie v inej fotoknihe pomocou tohto fotoaparátu. Všetky nastavenia
fotoknihy sa môžu neúmyselne prepísať.
322
Zobrazenie informácií o snímaní
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti od režimu snímania a nastavení.
Príklad statického záberu
zz Zobrazenie základných informácií
(1)
(9)
(1)
(2) (3) (5) (7)
(4) (6)
(10) (11)
(12)
(8)
(13)
Číslo prehrávanej snímky/celkový
počet zaznamenaných snímok
(8)
Číslo priečinka – číslo súboru
(2)
Kapacita batérie
(9)
Rýchlosť uzávierky
(3)
Intenzita signálu Wi-Fi
(10) Clona
(4)
Funkcia Wi-Fi
(5)
Funkcia Bluetooth
(6)
Hodnotenie
(7)
Ochrana snímky
(14)
(11) Úroveň kompenzácie expozície
(12) Citlivosť ISO
(13) Priorita jasných tónov
(14) Kvalita záznamu snímok
zz Zobrazenie bodu AF
Keď je položka [3: AF point disp./3: Zobrazenie bodu AF]
nastavená na možnosť [Enable/Povoliť], bod AF, ktorý bol zaostrený,
sa zobrazí červenou farbou. Ak je nastavený automatický výber
bodu AF, môžu sa naraz zobraziť viaceré body AF.
zz Ak bola snímka zhotovená iným fotoaparátom, niektoré informácie o snímaní
sa nemusia zobraziť.
zz Snímky zhotovené pomocou tohto fotoaparátu nemusí byť možné prehrávať
na iných fotoaparátoch.
323
zz Zobrazenie informácií o snímaní
-- Podrobné informácie
(1) (2)
(3)
(4)
(9)
(10)
(14)
(5)
(6)
(7)
(11)
(12) (13)
(15)
(8)
(16)
(1)
Dátum/čas snímania
(10) Korekcia vyváženia bielej
(2)
Histogram (jas/RGB)
(3)
Režim snímania
(11) Podrobnosti o nastavení štýlu
Picture Style
(4)
Rýchlosť uzávierky
(5)
Clona
(6)
Úroveň kompenzácie expozície
(7)
Citlivosť ISO
(8)
Priorita jasných tónov
(9)
Vyváženie bielej
(12) Hodnota kompenzácie expozície
blesku/redukcia šumu pri viacerých
záberoch
(13) Režim merania
(14) Auto Lighting Optimizer
(Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia)
(15) Kvalita záznamu snímok
(16) Veľkosť súboru
*Pri snímaní s kvalitou záznamu snímok RAW+JPEG sa zobrazí veľkosť
súboru RAW.
*Pri fotografovaní s bleskom bez kompenzácie expozície blesku sa zobrazí
ikona <0>.
*V prípade snímok zhotovených s redukciou šumu pri viacerých záberoch sa zobrazí
symbol <M>.
*Symbol <u> sa zobrazí v prípade snímok zhotovených pomocou kreatívneho
filtra alebo snímok upravených (zmenou veľkosti alebo použitím kreatívneho filtra
či kreatívneho asistenta) a potom uložených.
*Symboly <u> a <N> sa zobrazia pri snímkach, ktoré boli orezané a potom
uložené.
324
-- Informácie o objektíve/histograme
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
Názov objektívu
(2)
Ohnisková vzdialenosť
(3)
Zobrazenie histogramu (jas)
(4)
Zobrazenie histogramu
(RGB)
-- Informácie o vyvážení
bielej
-- Informácie o štýle Picture
Style 1
-- Informácie o štýle
Picture Style 2
-- Informácie o farebnom
priestore/redukcii šumu
-- Informácie o korekcii
aberácie objektívu
-- Záznam odoslaných
snímok
zz Ak ste na zaznamenanie informácií GPS pre snímku použili prijímač GPS
GP-E2 alebo smartfón, zobrazí sa aj obrazovka „Informácie GPS“.
325
Príklad videozáznamu
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (8)
(10) (11)
(7) (9)
(1)
Prehrávanie
(6)
Veľkosť nahrávania videozáznamu
(2)
Clona
(7)
Snímková frekvencia
(3)
Rýchlosť uzávierky
(8)
Spôsob kompresie
(4)
Režim snímania videozáznamu/
časozberný videozáznam
(9)
Formát nahrávania videozáznamu
Digitálna funkcia Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) pre
videozáznamy
(11) Veľkosť súboru videozáznamu
(5)
(10) Doba snímania, čas prehrávania
*Pri použití manuálneho nastavenia expozície sa zobrazí rýchlosť uzávierky, clona
a citlivosť ISO (keď je nastavená manuálne).
* Pri videoklipoch sa zobrazí ikona <t>.
zz Počas prehrávania videozáznamu sa pre možnosti [Fineness/Jemnosť]
a [Threshold/Prah] položky [Sharpness/Ostrosť] v nastavení [Picture
Style/Štýl Picture Style] zobrazí symbol „*, *“.
326
zz Upozornenie na najjasnejšie oblasti
Pri zobrazení informácií o snímaní budú blikať preexponované
a svetlé časti. Ak chcete dosiahnuť lepší výsledok pre blikajúce oblasti,
v ktorých chcete, aby bola gradácia verne reprodukovaná, nastavte
kompenzáciu expozície na zápornú hodnotu a snímajte znova.
zz Histogram
Histogram jasu zobrazuje rozloženie expozičnej úrovne
a celkový jas. Histogram RGB je určený na kontrolu sýtosti
farieb a gradácie. Zobrazenie možno meniť pomocou položky
[x: Histogram disp/x: Zobrazenie histogramu].
Zobrazenie [Brightness/Jas]
Histogram je graf, ktorý znázorňuje rozloženie
jasu v obraze. Na vodorovnej osi je úroveň
jasu (tmavšia naľavo a svetlejšia napravo) a na
zvislej osi je počet pixelov pre každú z úrovní
jasu. Čím viac pixelov je naľavo, tým je obraz
tmavší. Čím viac pixelov je napravo, tým je
obraz svetlejší. Ak je príliš veľa pixelov naľavo,
stratia sa detaily v tieňoch. Ak je príliš veľa
pixelov napravo, stratia sa detaily v jasných
oblastiach. Stredné tóny budú zreprodukované.
Na snímke a histograme jasov môžete
skontrolovať inklináciu expozičnej úrovne
a celkovú gradáciu.
Vzorové histogramy
Tmavá snímka
Normálny jas
Svetlá snímka
Zobrazenie [RGB]
Tento histogram je graf, ktorý zobrazuje rozdelenie úrovne jasu
jednotlivých základných farieb snímky (RGB čiže červená, zelená
a modrá). Na vodorovnej osi je úroveň jasu farby (tmavšia naľavo
a svetlejšia napravo) a na zvislej osi je počet pixelov pre každú z úrovní
jasu farby. Čím viac pixelov je naľavo, tým je farba tmavšia a menej
výrazná. Čím viac pixelov je napravo, tým je farba svetlejšia a sýtejšia.
Ak je príliš veľa pixelov naľavo, príslušné farebné informácie budú chýbať.
Ak je príliš veľa pixelov napravo, farba bude príliš sýta a bez gradácie.
Skontrolovaním histogramu RGB snímky môžete sledovať sýtosť farieb,
stav odstupňovania a inklináciu vyváženia bielej.
327
Ďalšie spracovanie snímok
Po zhotovení snímky môžete použiť efekt filtra, zmeniť
veľkosť snímky JPEG (znížiť počet pixelov) alebo orezať
snímku JPEG.
zz Snímky zhotovené pomocou iného fotoaparátu sa nemusia dať
spracovať týmto fotoaparátom.
zz Ďalšie spracovanie snímok uvedené v tejto kapitole nemožno
vykonať počas pripojenia fotoaparátu k počítaču pomocou
prepojovacieho kábla.
328
Použitie efektov kreatívnych filtrov
Na snímku môžete použiť nasledujúce kreatívne filtre a uložiť ju ako novú
snímku: Grainy B/W/Zrnitý čiernobiely, Soft focus/Zmäkčenie kresby, Fisheye effect/Efekt rybieho oka, Art bold effect/Výrazný umelecký efekt, Water
painting effect/Efekt vodových farieb, Toy camera effect/Efekt hračkárskeho
fotoaparátu a Miniature effect/Efekt miniatúry.
1
Vyberte položku [Creative filters/
Kreatívne filtre].
zz Na karte [x] vyberte položku
[Creative filters/Kreatívne filtre]
a stlačte tlačidlo <0>.
BBZobrazí sa snímka.
2
3
4
Vyberte snímku.
zz Vyberte snímku, na ktorú chcete použiť
filter.
zz Stlačením tlačidla <I> môžete
prejsť na zobrazenie registra a vybrať
snímku.
Vyberte efekt filtra.
zz Po stlačení tlačidla <0> sa zobrazia
typy kreatívnych filtrov (= 330).
zz Vyberte filter a stlačte tlačidlo <0>.
BBSnímka sa zobrazí po použití efektov
príslušného filtra.
Upravte efekt filtra.
zz Vyberte efekt filtra a stlačte
tlačidlo <0>.
zz V prípade efektu miniatúry pomocou
tlačidiel <W> <X> presuňte biely rámik
na tú časť snímky, ktorá má vyzerať
ostro, a stlačte tlačidlo <0>.
329
5
Uložte snímku.
zz Výberom možnosti [OK] uložte snímku.
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky a potom vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete použiť filter na inú snímku,
zopakujte kroky č. 2 až 5.
zz Pri zhotovovaní snímky RAW+JPEG sa kreatívny filter použije na snímku
RAW a snímka sa uloží vo formáte JPEG.
zz Ak bol nastavený pomer strán pre snímku RAW a použijete na ňu efekt filtra,
snímka sa uloží s nastaveným pomerom strán.
zz Údaje pre vymazanie prachových škvŕn (= 274) nebudú priložené
k snímkam s efektom rybieho oka.
Charakteristiky kreatívnych filtrov
zz G Grainy B/W (Zrnitý čiernobiely)
Slúži na vytvorenie zrnitej čiernobielej fotografie. Úpravou kontrastu
môžete zmeniť čiernobiely efekt.
zz W Soft focus (Zmäkčenie kresby)
Dodá snímke jemnejší vzhľad. Úpravou rozostrenia môžete zmeniť
stupeň zmäkčenia snímky.
zz X Fish-eye effect (Efekt rybieho oka)
Dodá snímke efekt objektívu typu rybie oko. Na snímke bude viditeľné
súdkovité skreslenie.
V závislosti od úrovne efektu tohto filtra sa bude meniť orezaná
oblasť na okraji snímky. Efekt tohto filtra zväčší stred snímky,
viditeľné rozlíšenie v strede sa preto môže znížiť v závislosti od počtu
zaznamenaných pixelov. V kroku č. 4 nastavte efekt filtra a zároveň
kontrolujte výslednú snímku.
zz Y Art bold effect (Výrazný umelecký efekt)
Fotografia bude vyzerať ako olejomaľba a snímaný objekt bude pôsobiť
viac trojrozmerne. Môžete upraviť kontrast a sýtosť. Upozorňujeme, že
objekty ako obloha alebo biele steny sa nemusia vykresliť s plynulou
gradáciou a môžu pôsobiť nepravidelne alebo byť výrazne zašumené.
330
zz Z Water painting effect (Efekt vodových farieb)
Fotografia bude vyberať ako maľba vodovými farbami s jemnými
odtieňmi. Úpravou efektu filtra môžete nastaviť hustotu farieb. Nočné
alebo tmavé scény sa nemusia zobraziť s plynulou gradáciou a môžu
pôsobiť nepravidelne alebo byť výrazne zašumené.
zz H Toy camera effect (Efekt hračkárskeho fotoaparátu)
Stmaví okraje fotografie a použije jedinečný farebný tón, pri
ktorom bude snímka vyzerať, akoby bola zhotovená hračkárskym
fotoaparátom. Úpravou farebného tónu môžete zmeniť odtieň farieb.
zz c Miniature effect (Efekt miniatúry)
Vytvorí efekt diorámy. Môžete zmeniť oblasť, v ktorej bude snímka
ostrá. V kroku č. 4 môžete stlačením tlačidla <B> (alebo ťuknutím
na položku [T] na obrazovke) prepínať vertikálnu a horizontálnu
orientáciu bieleho rámika.
331
Používanie obľúbených efektov
(kreatívny asistent)
Snímky RAW môžete spracovávať tak, že použijete preferované efekty
a výsledok uložíte ako snímky JPEG.
1
Vyberte položku [Creative Assist/
Kreatívny asistent].
zz Na karte [3] vyberte položku
[Creative Assist/Kreatívny asistent]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
3
Vyberte snímku.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete spracovať, a potom
stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte úroveň efektu.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
efekt.
zz Výberom položky [Preset/
Prednastavené] a stlačením tlačidla
<0> môžete vybrať efekty [VIVID/
ŽIVÝ], [SOFT/JEMNÝ] alebo iné
prednastavené efekty. [AUTO 1/
AUTOMATICKÝ 1], [AUTO 2/
AUTOMATICKÝ 2] a [AUTO 3/
AUTOMATICKÝ 3] sú efekty, ktoré
odporúča fotoaparát na základe
podmienok snímky.
332
zz Efekty ako [Brightness/Jas] alebo
[Contrast/Kontrast] môžete vybrať
stlačením tlačidla <0> a použitím
tlačidiel <Y> <Z>.
zz Po dokončení nastavenia stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete efekt odstrániť, stlačte
tlačidlo <A>.
zz Ak chcete efekt potvrdiť, stlačte
tlačidlo <S>.
4
Výberom možnosti [OK] uložte
snímku.
333
Korekcia červených očí
Automaticky koriguje snímky, na ktorých sú červené oči. Korigovanú snímku
môžete uložiť ako samostatný súbor.
1
Vyberte položku [Red-eye
correction/Korekcia červených očí].
zz Na karte [3] vyberte položku [Redeye correction/Korekcia červených
očí] a stlačte tlačidlo <0>.
2
3
4
Vyberte snímku.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku.
Skorigujte snímku.
zz Dotknite sa ikony [J] alebo stlačte
tlačidlo <0>.
BBOkolo korigovaných oblastí snímky sa
zobrazia rámy.
Vyberte možnosť [OK].
zz Snímka sa uloží ako nový súbor.
zz Niektoré snímky sa nemusia skorigovať presne.
334
Úprava albumov videoklipov
1
Vyberte položku [Create album/
Vytvoriť album].
zz Na karte [3] vyberte položku [Create
album/Vytvoriť album] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte album, ktorý chcete
upraviť.
zz Stlačením tlačidla <0> pridajte
značku [X].
zz Po výbere stlačte tlačidlo <M>.
3
4
Vyberte možnosť [OK].
Vyberte možnosť úprav.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
možnosť úprav a stlačte tlačidlo <0>.
335
Možnosť
Popis
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte videoklip,
ktorý chcete presunúť, a stlačte tlačidlo <0>.
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> presuňte videoklip
a stlačte tlačidlo <0>.
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte videoklip,
ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo <0>.
Na vybratom videoklipe sa zobrazí ikona [L].
Opätovným stlačením tlačidla <0> zrušíte
výber a ikona [L] sa prestane zobrazovať.
Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte videoklip,
ktorý chcete prehrať, a stlačte tlačidlo <0>.
Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte hlasitosť.
TRearrange video snapshots
(Zmeniť usporiadanie
videoklipov)
LRemove video snapshot
(Odstrániť videoklip)
7Play video snapshot
(Prehrať videoklip)
5
6
Dokončite úpravy.
zz Po dokončení úprav stlačte
tlačidlo <M>.
zz Vyberte možnosť [W] (Dokončiť úpravy)
a stlačte tlačidlo <0>.
Uložte snímku.
zz Ak chcete prehrať album s hudbou na
pozadí, pomocou položky [Background
music/Hudba na pozadí] vyberte
požadovanú hudbu (= 337).
zz Ak chcete skontrolovať úpravy,
vyberte položku [Preview/Ukážka].
zz Výberom položky [Save/Uložiť] uložíte
upravený album ako nový album.
zz Albumy videoklipov možno upraviť len raz.
336
Výber hudby na pozadí
Albumy a prezentácie možno prehrávať s hudbou na pozadí. Predtým však
musíte hudbu na pozadí skopírovať na kartu pomocou nástroja EOS Utility
(softvér EOS).
1
Vyberte položku [Background
music/Hudba na pozadí].
zz Položku [Background music/Hudba
na pozadí] nastavte na možnosť
[On/Zap.].
2
3
Vyberte hudbu na pozadí.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
hudbu a stlačte tlačidlo <0>. Pre
položku [Slide show/Prezentácia]
môžete vybrať viacero skladieb.
Prehrajte hudbu na pozadí.
zz Ak si chcete vypočuť ukážku hudby
na pozadí, stlačte tlačidlo <B>.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> nastavte
hlasitosť. Ak chcete zastaviť hudbu na
pozadí, znova stlačte tlačidlo <B>.
zz Ak chcete hudbu odstrániť, vyberte ju
pomocou tlačidiel <W> <X> a potom
stlačte tlačidlo <L>.
zz Postup kopírovania hudby na pozadí na kartu nájdete v príručke EOS Utility
návod na používanie.
337
Zmena veľkosti snímok JPEG
Môžete zmeniť veľkosť snímky JPEG, čím sa zníži počet pixelov, a uložiť ju
ako novú snímku. Zmena veľkosti snímok je možná len pri snímkach JPEG
3, 4 a a. Veľkosť snímok JPEGba RAW nemožno zmeniť.
1
Vyberte položku [Resize/Zmeniť
veľkosť].
zz Na karte [3] vyberte položku [Resize/
Zmeniť veľkosť] a stlačte tlačidlo
<0>.
BBZobrazí sa snímka.
2
3
Vyberte snímku.
zz Vyberte snímku, ktorej veľkosť chcete
zmeniť.
zz Stlačením tlačidla <I> môžete
prejsť na zobrazenie registra a vybrať
snímku.
Vyberte požadovanú veľkosť
snímky.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte
veľkosti snímky.
zz Vyberte požadovanú veľkosť snímky (1)
a stlačte tlačidlo <0>.
(1)
4
Uložte snímku.
zz Výberom možnosti [OK] uložte snímku
so zmenenou veľkosťou.
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky a potom vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete zmeniť veľkosť ďalšej snímky,
zopakujte kroky č. 2 až 4.
338
Možnosti zmeny veľkosti snímky podľa pôvodnej kvality
snímky
Pôvodná kvalita
snímky
3
4
a
Dostupné nastavenia na zmenu veľkosti
4
a
b
k
k
k
k
k
k
zz Snímky sa môžu mierne orezať v závislosti od kombinácie zmeny veľkosti
a pomeru strán.
339
Orezanie snímok JPEG
Zhotovenú snímku JPEG môžete orezať a uložiť ako inú snímku. Zmena
veľkosti snímky je možná len pri snímkach JPEG. Snímky zhotovené
v režime RAW nemožno orezať.
1
Vyberte položku [Cropping/
Orezanie].
zz Na karte [x] vyberte položku
[Cropping/Orezanie] a stlačte
tlačidlo <0>.
BBZobrazí sa snímka.
2
3
Vyberte snímku.
zz Vyberte snímku, ktorú chcete orezať.
zz Stlačením tlačidla <I> môžete
prejsť na zobrazenie registra a vybrať
snímku.
Nastavte veľkosť rámu, pomer
strán, polohu a korekciu naklonenia
pre orezanie.
zz Stlačením tlačidla <0> zobrazte rám
pre orezanie.
BBOblasť vo vnútri rámu pre orezanie
vytvorí výrez.
Zmena veľkosti rámu pre orezanie
zz Stlačte tlačidlo <u> alebo <I>.
BBVeľkosť rámu pre orezanie sa zmení. Čím menší bude rám pre
orezanie, tým viac zväčšená bude orezaná snímka vyzerať.
340
Zmena pomeru strán rámu pre orezanie
].
zz Otočením voliča <6> vyberte položku [
BBKaždým stlačením tlačidla <0> zmeníte pomer strán rámu pre
orezanie.
BBUmožňuje vám to orezať snímku zhotovenú v horizontálnej orientácii
tak, aby vyzerala ako snímka zhotovená zvislo.
Presúvanie rámu pre orezanie
zz Stlačte tlačidlá <W> <X> alebo <Y> <Z>.
BBRám pre orezanie sa posunie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
zz Môžete sa tiež dotknúť rámu pre orezanie a potiahnuť ho na
požadované miesto.
Korekcia naklonenia
zz Otočením voliča <6> vyberte možnosť [O].
BBSkontrolujte naklonenie pomocou zobrazenej mriežky a otáčaním voliča
<6> opravte naklonenie.
Naklonenie môžete opraviť až o ±10° s krokom 0,1°.
BBAk ťuknete na položku [ ] alebo [ ] v ľavej hornej časti obrazovky,
naklonenie sa opraví s krokom 0,5°.
zz Stlačte tlačidlo <0>.
4
Zobrazte orezanú snímku v úplnom
zobrazení.
zz Otočením voliča <6> vyberte položku
].
[
BBZobrazí sa orezaná snímka.
zz Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému
zobrazeniu, znova stlačte tlačidlo <0>.
5
Uložte snímku.
zz Otočením voliča <6> vyberte
položku [W].
Stlačte tlačidlo <0> a výberom
položky [OK] uložte orezanú snímku.
zz Skontrolujte cieľový priečinok a číslo
súboru snímky a potom vyberte
možnosť [OK].
zz Ak chcete orezať ďalšiu snímku,
zopakujte kroky č. 2 až 5.
341
zz Poloha a veľkosť rámu orezania sa môže zmeniť v závislosti od uhla
nastaveného na korekciu naklonenia.
zz Keď sa orezaná snímka uloží, nie je možné ju znova orezať. Okrem toho
nemôžete zmeniť jeho veľkosť ani použiť kreatívne filtre.
zz Informácie o zobrazení bodu AF (= 323) a údaje pre vymazanie prachových
škvŕn (= 274) sa nepripoja k orezaným snímkam.
342
Zadanie úvodnej snímky pri
spustení prehrávania
Môžete zadať, ktorá snímka sa zobrazí ako prvá pri spustení prehrávania
snímok.
1
Vyberte položku [View from last
seen/Zobraziť od naposledy
zobrazenej].
zz Na karte [3] vyberte položku [View
from last seen/Zobraziť od naposledy
zobrazenej] a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte požadovanú položku.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
príslušnú možnosť.
zz [Enable/Povoliť]: Prehrávanie sa obnoví od poslednej zobrazenej
snímky (okrem prípadu, keď ste práve dokončili snímanie).
zz [Disable/Zakázať]: Po reštartovaní fotoaparátu sa prehrávanie obnoví
od najnovšieho záberu.
343
Bezdrôtové funkcie
Táto kapitola opisuje postup bezdrôtového pripojenia fotoaparátu
k smartfónu prostredníctvom funkcie Bluetooth® alebo Wi-Fi®
a odosielania snímok do zariadení alebo webových služieb, ako
aj postup ovládania fotoaparátu z počítača alebo bezdrôtového
diaľkového ovládania.
344
Čo môžete robiť pomocou funkcií
bezdrôtovej komunikácie
(5) Pripojenie k bezdrôtovému
diaľkovému ovládaniu
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(1) Komunikácia
so smartfónom
(4) Odosielanie do
webových služieb
(3) Tlač snímok
pomocou tlačiarne Wi-Fi
(2) Používanie so softvérom EOS alebo
iným špecializovaným softvérom
Dôležité
Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nie je zodpovedná za žiadne straty
ani škody spôsobené nesprávnymi nastaveniami bezdrôtovej komunikácie
pri používaní fotoaparátu. Spoločnosť Canon rovnako nie je zodpovedná
za žiadne iné straty ani škody spôsobené používaním fotoaparátu.
Pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie podľa vlastného uváženia
a na vlastné riziko využívajte vhodné zabezpečenie. Spoločnosť Canon
nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo poškodenia spôsobené
neoprávneným prístupom alebo iným narušením bezpečnosti.
345
Ponuky na kartách: karta
bezdrôtovej komunikácie
= 347
= 416
= 417
= 418
= 419
= 425
zz Bezdrôtová komunikácia nie je k dispozícii, kým je fotoaparát pripojený
k počítaču alebo inému zariadeniu prostredníctvom prepojovacieho kábla.
zz Iné zariadenia, napríklad počítače, nie je možné používať s fotoaparátom
s pripojením pomocou prepojovacieho kábla, keď je fotoaparát pripojený
k zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi-Fi.
zz Ak vo fotoaparáte nie je karta, nemožno ho pripojiť prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi (okrem režimu [D]). V prípade režimu [l] a webových služieb
nemožno fotoaparát pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, ak na karte
nie sú uložené žiadne snímky.
zz Pripojenie Wi-Fi sa ukončí, ak napájanie fotoaparátu nastavíte na možnosť
<2> alebo ak otvoríte kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi nie je k dispozícii funkcia automatického
vypnutia fotoaparátu.
346
Výber pripojenia Wi-Fi/Bluetooth
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku, ku ktorej sa má
fotoaparát pripojiť.
(1) q Komunikácia so smartfónom (= 349)
Ovládajte fotoaparát na diaľku a prehľadávajte snímky vo fotoaparáte
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi použitím špecializovanej
aplikácie Camera Connect v smartfónoch alebo tabletoch
(súhrnne označovaných v tejto príručke ako „smartfóny“).
(2)D Používanie so softvérom EOS alebo iným
špecializovaným softvérom (= 374)
Prepojte fotoaparát a počítač prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
a diaľkovo ovládajte fotoaparát pomocou nástroja EOS Utility (softvéru
EOS). Špecializovaná aplikácia Image Transfer Utility 2 umožňuje aj
automatické odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača.
(3) l Tlač snímok pomocou tlačiarne Wi-Fi (= 381)
Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi pripojte fotoaparát k tlačiarni, ktorá
podporuje funkciu PictBridge (bezdrôtová sieť LAN), a môžete tlačiť
snímky.
347
(4) R Odosielanie snímok do webovej služby (= 391)
Zdieľajte snímky s priateľmi alebo rodinou v sociálnych médiách
alebo prostredníctvom online fotoslužby CANON iMAGE GATEWAY
pre zákazníkov spoločnosti Canon po dokončení registrácie člena
(bezplatnej).
(5) F Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu
Tento fotoaparát tiež možno prostredníctvom funkcie Bluetooth
pripojiť k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu BR-E1 (predáva
sa samostatne) a snímať s diaľkovým ovládaním (= 410).
348
Pripojenie k smartfónu
Po spárovaní fotoaparátu so smartfónom kompatibilným
s nízkoenergetickou technológiou Bluetooth (ďalej ako „Bluetooth“) môžete
vykonávať nasledujúce úkony.
zz vytvárať pripojenie Wi-Fi len pomocou smartfónu (= 351);
zz vytvárať pripojene Wi-Fi s fotoaparátom, aj keď je vypnutý (= 356);
zz pridávať do snímok informácie GPS získané pomocou smartfónu
(= 420);
zz ovládať fotoaparát na diaľku zo smartfónu (= 355).
Po pripojení fotoaparátu k smartfónu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
môžete vykonávať aj nasledujúce úkony.
zz prehľadávať a ukladať snímky vo fotoaparáte pomocou smartfónu
(= 355);
zz ovládať fotoaparát na diaľku zo smartfónu (= 355);
zz odosielať z fotoaparátu snímky do smartfónu (= 363).
Zapnutie funkcií Bluetooth a Wi-Fi na smartfóne
Funkcie Bluetooth a Wi-Fi zapnite na obrazovke nastavení smartfónu.
Spárovanie s fotoaparátom nie je možné z obrazovky nastavení pripojenia
Bluetooth.
zz Ak chcete vytvoriť pripojenie Wi-Fi cez prístupový bod, pozrite si časť
„Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body“ (= 405).
349
Inštalácia softvéru Camera Connect v smartfóne
V smartfóne, v ktorom je nainštalovaný operačný systém Android alebo iOS,
musí byť nainštalovaná špeciálna aplikácia Camera Connect (bezplatná).
zz Používajte najnovšiu verziu operačného systému smartfónu.
zz Aplikáciu Camera Connect môžete nainštalovať zo služby Google
Play alebo App Store. K službe Google Play alebo App Store môžete
získať prístup aj pomocou kódov QR zobrazených pri spárovaní alebo
pripojení prostredníctvom pripojenia Wi-Fi k smartfónu.
zz Informácie o verziách operačných systémov podporovaných aplikáciou
Camera Connect nájdete na lokalite na prevzatie aplikácie Camera Connect.
zz Po aktualizáciách firmvéru fotoaparátu, aplikácie Camera Connect, alebo
systému Android či iOS sa príklady obrazoviek a ďalšie podrobnosti v
tejto príručke nemusia zhodovať so skutočnými prvkami používateľského
rozhrania.
350
Pripojenie k smartfónu kompatibilnému s funkciou
Bluetooth prostredníctvom pripojenia Wi-Fi
Postup vo fotoaparáte (1)
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
3
4
Vyberte položku [qConnect
to smartphone/qPripojenie
k smartfónu].
Vyberte položku [Add a device to
connect to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
Vyberte požadovanú položku.
zz Ak je už nainštalovaná aplikácia
Camera Connect, vyberte položku
[Do not display/Nezobrazovať].
zz Ak aplikácia Camera Connect nie
je nainštalovaná, vyberte položku
[Android] alebo [iOS], nasnímajte
zobrazený kód QR pomocou smartfónu,
prejdite do služby Google Play alebo
App Store a nainštalujte aplikáciu
Camera Connect.
351
5
Vyberte položku [Pair via
Bluetooth/Párovať cez Bluetooth].
zz Stlačením tlačidla <0> spustite
párovanie.
zz Ak sa chcete spárovať so smartfónom,
keď ste sa už predtým spárovali s iným,
na obrazovke vľavo vyberte položku
[OK] a stlačte tlačidlo <0>.
Postup v smartfóne (1)
6
7
Spustite aplikáciu Camera Connect.
Dotknite sa fotoaparátu určeného
na párovanie.
BBAk už používate smartfón so systémom
Android, prejdite na krok č. 9.
8
Ťuknite na položku [Pair/Párovať]
(len iOS).
352
Postup vo fotoaparáte (2)
9
10
Vyberte možnosť [OK] a stlačte
tlačidlo <0>.
Stlačte tlačidlo <0>.
zz Párovanie je teraz dokončené
a fotoaparát je pripojený k smartfónu
prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
Na hlavnej obrazovke aplikácie Camera
Connect sa zobrazí ikona funkcie
Bluetooth.
zz Fotoaparát nie je možné pripojiť prostredníctvom funkcie Bluetooth k dvom
alebo viacerým zariadeniam súčasne. Ak chcete prepnúť na iný smartfón
kvôli pripojeniu Bluetooth, pozrite si časť = 423.
zz Pripojenie Bluetooth spotrebováva energiu batérie aj po aktivovaní funkcie
automatického vypnutia fotoaparátu. Preto pri používaní fotoaparátu môže
byť úroveň nabitia batérie nízka.
Riešenie problémov s párovaním
zz Ak v smartfóne ponecháte záznamy o párovaní s predchádzajúcimi
fotoaparátmi, zabránia v spárovaní s týmto fotoaparátom. Skôr ako sa
pokúsite o opätovné spárovanie, odstráňte z obrazovky nastavení pripojenia
Bluetooth smartfónu záznamy o párovaní s predchádzajúcimi fotoaparátmi.
zz Po vytvorení pripojenia Bluetooth môžete pomocou fotoaparátu odosielať
snímky do smartfónu (= 363).
353
Postup v smartfóne (2)
11
Vyberte funkciu aplikácie Camera
Connect a ťuknite na ňu.
zz Keď sa v systéme iOS zobrazí hlásenie
na potvrdenie pripojenia fotoaparátu,
ťuknite na položku [Join/Pripojiť].
zz Informácie o funkciách aplikácie
Camera Connect nájdete na = 355.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa zobrazí
obrazovka vybratej funkcie.
zz Na monitore LCD fotoaparátu sa zobrazí
hlásenie [qWi-Fi on/qZapnutá funkcia
Wi-Fi].
zz Na hlavnej obrazovke aplikácie Camera
Connect sa rozsvietia ikony funkcií
Bluetooth a Wi-Fi.
Pripojenie Wi-Fi k smartfónu kompatibilnému s funkciou Bluetooth je
dokončené.
zz Pokyny na ukončenie pripojenia Wi-Fi nájdete v časti „Ukončenie
pripojení Wi-Fi“ (= 370).
zz Ukončením pripojenia Wi-Fi prepnete fotoaparát na pripojenie
Bluetooth.
zz Ak sa chcete znova pripojiť prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, spustite
aplikáciu Camera Connect a ťuknite na funkciu, ktorú budete používať.
Obrazovka [qWi-Fi on/qZapnutá funkcia Wi-Fi]
Disconnect,exit (Odpojiť, ukončiť)
zz Ukončí pripojenie Wi-Fi.
Confirm set. (Potvrdiť nastavenia.)
zz Môžete skontrolovať nastavenia.
Error details (Podrobnosti o chybe)
zz Keď sa vyskytne chyba pripojenia Wi-Fi, môžete si pozrieť podrobnosti.
354
Funkcie aplikácie Camera Connect
Images on camera (Snímky vo fotoaparáte)
zz Snímky možno prehľadávať, odstraňovať alebo hodnotiť.
zz Snímky možno ukladať v smartfóne.
Remote live view shooting (Diaľkové fotografovanie so živým
náhľadom Live View)
zz Umožňuje diaľkové fotografovanie pri sledovaní živého obrazu na
smartfóne.
Auto transfer (Automatický prenos)
zz Umožňuje úpravu nastavení fotoaparátu a aplikácie na automatické
odosielanie záberov do smartfónu počas ich snímania (= 362).
Bluetooth remote controller (Diaľkový ovládač Bluetooth)
zz Umožňuje diaľkové ovládanie fotoaparátu zo smartfónu spárovaného
prostredníctvom pripojenia Bluetooth. (Nie je k dispozícii po pripojení
pomocou funkcie Wi-Fi.)
zz Skôr ako začnete používať diaľkové ovládanie Bluetooth, zvážte
nastavenie dlhšieho času do automatického vypnutia.
Location information (Informácie o polohe)
zz Nepodporované týmto fotoaparátom.
Camera settings (Nastavenia fotoaparátu)
zz Môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu.
355
Vytvorenie pripojenia Wi-Fi s fotoaparátom, keď je
vypnutý
Ak je fotoaparát spárovaný so smartfónom prostredníctvom pripojenia
Bluetooth a vypínač fotoaparátu nastavený v polohe <2>, môžete
smartfón použiť na pripojenie prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
1
Vyberte položku [Bluetooth
settings/Nastavenia Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Bluetooth settings/Nastavenia
Bluetooth] a stlačte tlačidlo <0>.
2
Nastavte položku [Stay conn. if off/
Neprerušiť pripojenie po vypnutí
fotoaparátu] na možnosť [Enable/
Povoliť].
zz S vypínačom fotoaparátu nastaveným
v polohe <2> ťuknite na položku
[Images on camera/Snímky vo
fotoaparáte] ponuky aplikácie Camera
Connect, aby sa spustilo pripojenie
Wi-Fi.
zz Keď sa v systéme iOS zobrazí hlásenie
na potvrdenie pripojenia fotoaparátu,
ťuknite na položku [Join/Pripojiť].
Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa
zobrazia snímky vo fotoaparáte.
zz Pomocou aplikácie Camera Connect môžete ukladať snímky do
smartfónu alebo odstraňovať snímky vo fotoaparáte.
zz Pripojenie Wi-Fi ukončíte ťuknutím na položku [ ] na hlavnej
obrazovke aplikácie Camera Connect (= 370).
zz Túto funkciu nemožno používať, ak sú nastavenia bezdrôtového pripojenia
vynulované alebo sú informácie o pripojení smartfónu vymazané.
356
Zrušenie párovania
Párovanie môžete zrušiť pomocou smartfónu podľa nasledujúcich krokov.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku [qConnect
to smartphone/qPripojenie
k smartfónu].
zz Ak sa zobrazí história (= 413),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
3
4
Vyberte položku [Edit/delete device/
Upraviť/odstrániť zariadenie].
Vyberte smartfón, ktorého
párovanie chcete zrušiť.
zz Smartfóny, ktoré sú práve spárované
s fotoaparátom, sú označené
znakom [ ].
357
5
6
7
Vyberte položku [Delete connection
information/Odstrániť informácie
o pripojení].
Vyberte možnosť [OK] a stlačte
tlačidlo <0>.
V smartfóne vymažte informácie
o fotoaparáte.
zz V ponuke nastavení Bluetooth
v smartfóne vymažte informácie
o fotoaparáte, ktoré sú uložené
v smartfóne.
358
Pripojenie Wi-Fi bez použitia pripojenia Bluetooth
Postup vo fotoaparáte (1)
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku [qConnect
to smartphone/qPripojenie
k smartfónu].
zz Ak sa zobrazí história (= 413),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
3
4
Vyberte položku [Add a device to
connect to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
Vyberte požadovanú položku.
zz Ak je už nainštalovaná aplikácia
Camera Connect, vyberte položku
[Do not display/Nezobrazovať].
359
5
(1)
6
Vyberte položku [Connect via Wi-Fi/
Pripojiť sa cez Wi-Fi].
Skontrolujte identifikátor SSID
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a heslo (2) zobrazené na monitore
LCD fotoaparátu.
zz Ak v časti [k: Wi-Fi settings/k:
Nastavenia Wi-Fi] nastavíte položku
[Password/Heslo] na hodnotu [None/
Žiadne], heslo sa nebude zobrazovať
ani požadovať (= 416).
(2)
zz Výberom možnosti [Switch network/Prepnúť sieť] v kroku č. 6 môžete
vytvoriť pripojenie Wi-Fi prostredníctvom prístupového bodu (= 405).
Postup v smartfóne
Displej smartfónu
(príklad)
7
Pomocou smartfónu vytvorte
pripojenie Wi-Fi.
zz Aktivujte funkciu Wi-Fi smartfónu
a ťuknite na identifikátor SSID (sieťový
názov) skontrolovaný v kroku č. 6.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 6.
8
Spustite aplikáciu Camera Connect
a ťuknite na fotoaparát, ku ktorému
sa chcete pripojiť prostredníctvom
funkcie Wi-Fi.
360
Postup vo fotoaparáte (2)
9
Vyberte možnosť [OK].
zz Ak chcete určiť zobraziteľné snímky,
stlačte tlačidlo <B>. Informácie o
nastavení snímok nájdete v kroku č. 5
na = 371.
zz Na smartfóne sa zobrazí hlavné okno
aplikácie Camera Connect.
Pripojenie Wi-Fi k smartfónu je
dokončené.
zz Ovládajte fotoaparát pomocou aplikácie
Camera Connect (= 355).
zz Pokyny na ukončenie pripojenia Wi-Fi nájdete v časti „Ukončenie
pripojení Wi-Fi“ (= 370).
zz Ak sa chcete znova pripojiť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, pozrite si
časť „Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi“ (= 413).
zz V prípade pripojenia Wi-Fi môžete odosielať snímky do smartfónu
z obrazovky rýchleho ovládania počas prehrávania (= 363).
361
Automatický prenos snímok pri snímaní
Snímky sa môžu automaticky odosielať do smartfónu. Pred vykonaním
týchto krokov sa uistite, že fotoaparát a smartfón sú pripojené
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
1
Vyberte položku [Wi-Fi settings/
Nastavenia Wi-Fi].
zz Na karte [k] vyberte položku [Wi-Fi
settings/Nastavenia Wi-Fi] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
3
4
5
Vyberte položku [Send to
smartphone after shot/
Po snímaní odoslať
do smartfónu].
V položke [Auto send/Automaticky
odosielať] vyberte možnosť
[Enable/Povoliť].
Nastavte položku [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
Zhotovte snímku.
362
Odosielanie snímok z fotoaparátu do smartfónu
Môžete pomocou fotoaparátu odosielať snímky do smartfónu spárovaného
prostredníctvom funkcie Bluetooth (len v systéme Android) alebo
pripojeného pomocou pripojenia Wi-Fi.
1
Prehrajte snímku.
2
Stlačte tlačidlo <Q>.
3
4
Vyberte položku [q].
zz Ak vykonáte tento krok počas pripojenia
prostredníctvom funkcie Bluetooth,
zobrazí sa správa a pripojenie sa
prepne na pripojenie Wi-Fi.
Vyberte možnosti odosielania
a odovzdajte snímky.
363
(1) Odosielanie jednotlivých snímok
1
Vyberte snímku, ktorú chcete
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete odoslať, a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <I> môžete
prejsť na zobrazenie registra a vybrať
snímku.
2
Vyberte položku [Send img shown/
Odoslať zobrazenú snímku].
zz V položke [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] môžete vybrať veľkosť
odosielania snímok.
zz Pri odosielaní videozáznamov
môžete kvalitu ich snímok vybrať
v položke [Quality to send/Kvalita
na odoslanie].
(2) Odosielanie viacerých vybratých snímok
1
2
Stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte položku [Send selected/
Odoslať vybraté].
364
3
Vyberte snímky, ktoré chcete
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímky, ktoré chcete odoslať, a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <I> môžete
snímky vybrať v zobrazení s 3 snímkami.
Na zobrazenie jednej snímky sa vrátite
stlačením tlačidla <u>.
zz Po výbere snímok, ktoré chcete odoslať,
stlačte tlačidlo <M>.
4
5
Ukončite výber snímok.
zz Vyberte možnosť [OK].
Vyberte možnosť [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
6
Vyberte položku [Send/Odoslať].
365
(3) Odoslanie určeného rozsahu snímok
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte položku [Send range/
Odoslať rozsah].
Určte rozsah snímok.
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Vyberte poslednú snímku (koncový bod).
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte tento
krok.
zz Počet snímok v zobrazení zoznamu
môžete zmeniť stlačením tlačidla <I>.
Potvrďte rozsah.
zz Stlačte tlačidlo <M> a potom
tlačidlo [OK].
Vyberte možnosť [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
366
6
Vyberte položku [Send/Odoslať].
(4) Odoslanie všetkých snímok na karte
1
2
3
Stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte položku [Send all card/
Odoslať všetko z karty].
Vyberte možnosť [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
4
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
Vyberte položku [Send/Odoslať].
367
(5) Odosielanie snímok spĺňajúcich podmienky vyhľadávania
Odošlite naraz všetky snímky spĺňajúce podmienky vyhľadávania
nastavené v časti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok].
Informácie o položke [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] nájdete v časti „Filtrovanie snímok pre prehrávanie“
(= 291).
1
2
3
Stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte položku [Send all found/
Odoslať všetky nájdené].
Vyberte možnosť [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
zz Pri odosielaní videozáznamov vyberte
kvalitu snímok v položke [Quality to
send/Kvalita na odoslanie].
4
Vyberte položku [Send/Odoslať].
368
Ukončenie prenosu snímok
Odoslanie snímok z fotoaparátu pri spárovaní prostredníctvom funkcie
Bluetooth (Android)
zz Stlačte tlačidlo <M> na obrazovke
prenosu snímok.
zz Na obrazovke vľavo vyberte položku
[OK] a ukončite prenos snímok aj
pripojenie Wi-Fi.
Odosielanie snímok z fotoaparátu cez pripojenie Wi-Fi
zz Stlačte tlačidlo <M> na obrazovke
prenosu snímok.
zz Ak chcete ukončiť pripojenie Wi-Fi,
pozrite si časť „Ukončenie pripojení
Wi-Fi“ (= 370).
zz Počas prenosu snímok nemožno zhotoviť snímku ani vtedy, ak stlačíte
tlačidlo spúšte fotoaparátu.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa odporúča zakázať funkciu úspory energie
smartfónu.
zz Výber zmenšenej veľkosti statických záberov platí pre všetky statické zábery
odoslané v danom čase. Statické zábery s veľkosťou b sa nezmenšia.
zz Výber kompresie videozáznamov platí pre všetky videozáznamy odoslané
v danom čase.
zz Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
369
Ukončenie pripojení Wi-Fi
Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.
Na obrazovke aplikácie Camera
Connect ťuknite na položku [ ].
Na obrazovke [qWi-Fi on/qZapnutá
funkcia Wi-Fi] vyberte položku
[Disconnect,exit/Odpojiť,ukončiť].
zz Ak sa obrazovka [qWi-Fi on/qZapnutá
funkcia Wi-Fi] nezobrazuje, vyberte
položku [Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth] na karte [k].
zz Vyberte položku [Disconnect,exit/
Odpojiť,ukončiť], potom v dialógovom
okne vyberte možnosť [OK].
Nastavenia umožňujúce zobrazenie snímok v smartfónoch
Snímky možno určiť po ukončení pripojenia Wi-Fi.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku [Wi-Fi/
Bluetooth connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth] a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku [qConnect
to smartphone/qPripojenie
k smartfónu].
zz Ak sa zobrazí história (= 413),
prepnite obrazovku pomocou tlačidiel
<Y> <Z>.
3
Vyberte položku [Edit/delete device/
Upraviť/odstrániť zariadenie].
370
4
5
6
Vyberte smartfón.
zz Vyberte názov smartfónu, na ktorom
chcete zobrazovať snímky.
Vyberte položku [Viewable imgs/
Zobraziteľné snímky].
Vyberte požadovanú položku.
zz Výberom položky [OK] prejdite na
obrazovku nastavení.
[All images/Všetky snímky]
Zobraziť môžete všetky snímky uložené na karte.
[Images from past days/Snímky z posledných dní]
Môžete určiť zobraziteľné snímky na základe
dátumu zhotovenia. Môžete určiť snímky
zhotovené maximálne pred deviatimi dňami.
zz Keď je vybratá možnosť [Images shot
in past days/Snímky zhotovené v
posledných dňoch], zobraziť možno
snímky zhotovené maximálne pred
určeným počtom dní od aktuálneho
dátumu. Pomocou tlačidiel <W> <X>
nastavte počet dní a výber potvrďte
tlačidlom <0>.
zz Po výbere položky [OK] sa nastavia
zobraziteľné snímky.
zz Ak je položka [Viewable imgs/Zobraziteľné snímky] nastavená na inú
možnosť ako [All images/Všetky snímky], nie je možné diaľkové snímanie.
371
[Select by rating/Vybrať podľa hodnotenia]
Určte zobraziteľné snímky v závislosti od
toho, či k nim bolo (alebo nebolo) pridané
hodnotenie, alebo podľa typu hodnotenia.
zz Po výbere typu hodnotenia sa nastavia
zobraziteľné snímky.
[File number range/Rozsah čísel súborov] (Select range
(Výber rozsahu))
(1)
(2)
Zobraziteľné snímky môžete určiť výberom
prvej a poslednej snímky zo snímok
zoradených podľa čísla súboru.
1. Stlačením tlačidla <0> zobrazte
obrazovku na výber snímok.
Pomocou tlačidiel <Y> <Z>
vyberte snímku.
Stlačením tlačidla <I> môžete
prejsť na zobrazenie registra a vybrať
snímku.
2. Vyberte snímku, ktorá bude
počiatočným bodom (1).
3. Pomocou tlačidla <Z> vyberte snímku,
ktorá bude koncovým bodom (2).
4. Vyberte možnosť [OK].
372
zz Ak sa ukončí pripojenie Wi-Fi počas nahrávania videozáznamu pomocou
diaľkového snímania, nastane niektorá z týchto situácií.
-- Ak je vypínač nastavený do polohy <k>, snímanie videozáznamu bude
pokračovať.
-- Ak je vypínač nastavený do polohy <1>, snímanie videozáznamu sa
zastaví.
zz Ak je vypínač nastavený do polohy <1> a fotoaparát je nastavený na režim
snímania videozáznamu pomocou aplikácie Camera Connect, nemôžete
snímať ovládaním fotoaparátu.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi k smartfónu sú niektoré funkcie nedostupné.
zz Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrenia.
zz V závislosti od stavu komunikácie sa môže zobrazenie snímok alebo
časovanie aktivácie uzávierky oneskoriť.
zz Keď ukladáte snímky do smartfónu, nemôžete nasnímať snímku ani vtedy,
keď stlačíte tlačidlo spúšte. Tiež sa môže vypnúť monitor LCD fotoaparátu.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa odporúča zakázať funkciu úspory energie
smartfónu.
373
Pripojenie k počítaču
prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Táto časť popisuje spôsob pripojenia fotoaparátu k počítaču
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi a vykonávanie operácií s fotoaparátom
pomocou softvéru EOS alebo iného softvéru. Pred nastavením pripojenia
Wi-Fi nainštalujte do počítača najnovšiu verziu softvéru.
Pokyny na obsluhu počítača nájdete v užívateľskej príručke k počítaču.
Ovládanie fotoaparátu pomocou nástroja EOS Utility
Pomocou nástroja EOS Utility (softvér EOS) môžete importovať snímky
z fotoaparátu, ovládať fotoaparát a vykonávať ďalšie operácie.
Postup vo fotoaparáte (1)
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku [DRemote control
(EOS Utility)/DDiaľkové ovládanie
(EOS Utility)].
zz Ak sa zobrazí história (= 413),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
3
Vyberte položku [Add a device to
connect to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
374
(1)
4
Skontrolujte identifikátor SSID
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a heslo (2) zobrazené na monitore
LCD fotoaparátu.
zz Ak v časti [k: Wi-Fi settings/k:
Nastavenia Wi-Fi] nastavíte položku
[Password/Heslo] na hodnotu [None/
Žiadne], heslo sa nebude zobrazovať
ani požadovať. Podrobnosti nájdete
na = 416.
(2)
Postup v počítači (1)
Obrazovka počítača (príklad)
5
Vyberte identifikátor SSID a zadajte
heslo.
zz Na obrazovke sieťového nastavenia
počítača vyberte identifikátor SSID
skontrolovaný v kroku č. 4.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 4.
375
Postup vo fotoaparáte (2)
6
Vyberte možnosť [OK].
BBZobrazí sa nasledujúce hlásenie.
Reťazec „******“ predstavuje posledných
šesť číslic adresy MAC fotoaparátu,
ktorý chcete pripojiť.
Postup v počítači (2)
7
8
Spustite nástroj EOS Utility.
V nástroji EOS Utility kliknite na
položku [Pairing over Wi-Fi/LAN/
Spárovanie cez Wi-Fi/LAN].
zz Ak sa zobrazí hlásenie súvisiace
s bránou firewall, vyberte možnosť
[Yes/Áno].
9
Kliknite na položku [Connect/
Pripojiť].
zz Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa
chcete pripojiť, potom kliknite na
tlačidlo [Connect/Pripojiť].
376
Postup vo fotoaparáte (3)
10
Vytvorte pripojenie Wi-Fi.
zz Vyberte možnosť [OK].
Obrazovka [DWi-Fi on/DZapnutá funkcia Wi-Fi]
Disconnect,exit (Odpojiť, ukončiť)
zz Ukončí pripojenie Wi-Fi.
Confirm set. (Potvrdiť nastavenia.)
zz Môžete skontrolovať nastavenia.
Error details (Podrobnosti o chybe)
zz Keď sa vyskytne chyba pripojenia Wi-Fi,
môžete si pozrieť podrobnosti.
Pripojenie Wi-Fi k počítaču je dokončené.
zz Ovládajte fotoaparát pomocou nástroja EOS Utility v počítači.
zz Ak sa chcete znova pripojiť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, pozrite si
časť „Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi“ (= 413).
zz Ak sa ukončí pripojenie Wi-Fi počas nahrávania videozáznamu pomocou
diaľkového snímania, nastane niektorá z týchto situácií.
-- Ak je vypínač nastavený do polohy <k>, snímanie videozáznamu bude
pokračovať.
-- Ak je vypínač nastavený do polohy <1>, snímanie videozáznamu sa zastaví.
zz Po prepnutí z režimu snímania statických záberov do režimu nahrávania
videozáznamu pomocou softvéru EOS Utility nie sú možné operácie
pomocou fotoaparátu.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi k nástroju EOS Utility sú niektoré funkcie
nedostupné.
zz Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrenia.
zz V závislosti od stavu komunikácie sa môže zobrazenie snímok alebo
časovanie aktivácie uzávierky oneskoriť.
zz Pri fotografovaní na diaľku so živým náhľadom Live View je rýchlosť prenosu
snímok nižšia než prostredníctvom pripojenia pomocou prepojovacieho kábla.
Preto pohybujúce sa objekty nemožno zobraziť plynulo.
377
Automatické odosielanie snímok z fotoaparátu
Špecializovaný softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje aj automatické
odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača.
Postup v počítači (1)
1
Pripojte počítač a prístupový bod
a spustite softvér Image Transfer
Utility 2.
zz Obrazovku na nastavenie párovania
zobrazte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia pri prvom spustení programu
Image Transfer Utility 2.
Postup vo fotoaparáte (1)
2
Vyberte položku [Auto send images
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
zz Na karte [k] vyberte položku [Wi-Fi
settings/Nastavenia Wi-Fi] a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Vyberte položku [Auto send images
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
3
V položke [Auto send/Automaticky
odosielať] vyberte možnosť
[Enable/Povoliť].
378
4
5
Vyberte možnosť [OK].
Pripojte sa k prístupovému bodu
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
zz Vytvorte pripojenie Wi-Fi medzi
fotoaparátom a prístupovým bodom
pripojeným k počítaču. Pokyny na
pripojenie nájdete v časti „Pripojenie
Wi-Fi cez prístupové body“ (= 405).
6
Vyberte počítač ktorým sa spárovať
fotoaparát.
Postup v počítači (2)
7
Spárujte fotoaparát a počítač.
zz Vyberte fotoaparát, potom kliknite
na tlačidlo [Pairing/Párovanie].
379
Postup vo fotoaparáte (2)
8
Vyberte položku [Auto send images
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
zz Na karte [k] vyberte položku [Wi-Fi
settings/Nastavenia Wi-Fi] a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Vyberte položku [Auto send images
to computer/Automaticky odosielať
snímky do počítača].
9
10
Vyberte položku [Image sending
options/Možnosti odosielania
snímok].
Vyberte, čo chcete odoslať.
zz Ak vyberiete možnosť [Selected imgs/
Vybraté snímky] v položke [Range to
send/Rozsah na odoslanie], potom
na obrazovke [Select images to send/
Vyberte snímky na odoslanie] zadajte
snímky, ktoré chcete odoslať.
zz Po nastavení vypnite fotoaparát.
Snímky uložené vo fotoaparáte sa automaticky odošlú do aktívneho
počítača po zapnutí fotoaparátu v dosahu prístupového bodu.
zz Ak sa snímky neodošlú automaticky, skúste fotoaparát reštartovať.
380
Pripojenie k tlačiarni
prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Táto časť opisuje postup tlače snímok priamym pripojením fotoaparátu
k tlačiarni podporujúcej štandard PictBridge (bezdrôtová sieť LAN)
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi. Pokyny na obsluhu tlačiarne nájdete
v užívateľskej príručke k danej tlačiarni.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte položku [lPrint from Wi-Fi
printer/lTlač pomocou tlačiarne
Wi-Fi].
zz Ak sa zobrazí história (= 413),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
3
(1)
(2)
4
Vyberte položku [Add a device to
connect to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
Skontrolujte identifikátor SSID
(sieťový názov) a heslo.
zz Skontrolujte identifikátor SSID (1)
a heslo (2) zobrazené na monitore LCD
fotoaparátu.
zz Ak v časti [k: Wi-Fi settings/k:
Nastavenia Wi-Fi] nastavíte položku
[Password/Heslo] na hodnotu [None/
Žiadne], heslo sa nebude zobrazovať
ani požadovať (= 416).
381
5
6
Nastavte tlačiareň.
zz V ponuke nastavení pripojenia
Wi-Fi tlačiarne, ktorú chcete použiť,
vyberte identifikátor SSID, ktorý ste
skontrolovali.
zz V prípade hesla zadajte heslo
skontrolované v kroku č. 4.
Vyberte tlačiareň.
zz V zozname rozpoznaných tlačiarní,
vyberte tlačiareň, ku ktorej sa chcete
pripojiť prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi.
zz Ak preferovaná tlačiareň nie je uvedená
v zozname, výberom položky [Search
again/Znova vyhľadať] môžete
fotoaparátu umožniť jej vyhľadanie
a zobrazenie.
zz Ak chcete vytvoriť pripojenie Wi-Fi cez prístupový bod, pozrite si časť
„Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body“ (= 405).
382
Tlač snímok
Tlač jednotlivých snímok
1
2
3
Vyberte snímku na vytlačenie.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete vytlačiť, a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <I> môžete
prejsť na zobrazenie registra a vybrať
snímku.
Vyberte možnosť [Print image/
Vytlačiť snímku].
Vytlačte snímku.
zz Postupy nastavovania tlače sú uvedené
na = 386.
zz Vyberte položku [Print/Tlačiť], potom
[OK] a spustí sa tlač.
383
Tlač podľa zadaných možností snímky
1
2
3
4
5
6
Stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte možnosť [Print order/
Poradie tlače].
Nastavte možnosti tlače.
zz Postupy nastavovania tlače nájdete
v časti „Formát Digital Print Order
Format (DPOF)“ (= 316).
zz Ak je poradie tlače dokončené pred
vytvorením pripojenia Wi-Fi, prejdite
na krok č. 4.
Vyberte položku [Print/Tlačiť].
zz Položka [Print/Tlačiť] sa dá vybrať iba
vtedy, keď je vybratá snímka a tlačiareň
je pripravená na tlač.
Nastavte položku [Paper settings/
Nastavenia papiera] (= 386).
Vytlačte snímku.
zz Keď vyberiete položku [OK], spustí
sa tlač.
384
zz Snímanie nie je možné pri pripojení k tlačiarni prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi.
zz Videozáznamy nemožno vytlačiť.
zz Nezabudnite pred tlačou nastaviť veľkosť papiera.
zz Niektoré tlačiarne nemusia byť schopné na snímku vytlačiť číslo súboru.
zz Ak je nastavená možnosť [Bordered/S okrajmi], niektoré tlačiarne môžu
vytlačiť dátum na okraj.
zz V závislosti od tlačiarne môže byť dátum nevýrazný, ak sa vytlačí na jasné
pozadie alebo na okraj.
zz Snímky RAW nemožno vytlačiť tak, že vyberiete možnosť [Print order/
Poradie tlače]. Keď tlačíte, vyberte položku [Print image/Vytlačiť snímku]
a spustite tlač.
zz Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
zz V závislosti od veľkosti súboru snímky a kvality snímok môže určitý čas trvať,
kým sa po vybratí možnosti [Print/Tlačiť] spustí tlač.
zz Ak chcete tlač zastaviť, stlačte tlačidlo <0>, kým sa zobrazuje nápis
[Stop/Zastaviť], potom vyberte možnosť [OK].
zz Keď ste pri tlači pomocou možnosti [Print order/Poradie tlače] tlač zastavili
a chcete pokračovať v tlači zostávajúcich snímok, vyberte možnosť [Resume/
Obnoviť]. Tlač sa neobnoví v prípade, že nastala niektorá z týchto situácií.
-- Pred obnovením tlače zmeníte poradie tlače alebo odstránite snímky
zadané v poradí tlače.
-- Pri nastavení registra pred obnovením tlače zmeníte nastavenie papiera.
zz Ak sa počas tlače vyskytne problém, pozrite si = 390.
385
Nastavenia tlače
V závislosti od tlačiarne sa zobrazenie na obrazovke a možnosti
nastavenia môžu líšiť. Rovnako niektoré nastavenia nemusia byť
dostupné. Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Obrazovka nastavení tlače
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)Nastavuje tlač dátumu alebo čísla súboru (= 388).
(2)Nastavuje tlačové efekty (= 388).
(3)Nastavuje počet kópií na tlač (= 388).
(4)Nastavuje oblasť tlače (= 389).
(5)Nastavuje veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie (= 387).
(6)Slúži na návrat na obrazovku na výber snímok.
(7)Spustí tlač.
(8)Zobrazí sa veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie, ktoré ste nastavili.
*V závislosti od tlačiarne sa niektoré nastavenia nebudú dať vybrať.
Paper Settings (Nastavenia papiera)
zz Vyberte položku [Paper settings/
Nastavenia papiera].
386
[Q] Nastavenie veľkosti papiera
zz Vyberte veľkosť papiera v tlačiarni.
[Y] Nastavenie typu papiera
zz Vyberte typ papiera v tlačiarni.
[U] Nastavenie rozloženia strany
zz Vyberte rozloženie strany.
zz Ak sa pomer strán snímky odlišuje od pomeru strán papiera určeného na tlač,
v prípade tlače bez okrajov môže byť snímka výrazne orezaná. Snímky sa
tiež môžu vytlačiť s nižším rozlíšením.
387
Nastavenie tlače dátumu/čísla súboru na snímku
zz Vyberte položku [I].
zz Vyberte, čo chcete vytlačiť.
Nastavenie tlačových efektov (Image Optimization
(Optimalizácia obrazu))
zz Vyberte položku [E].
zz Vyberte tlačové efekty.
zz Pri vytlačení informácií o snímaní na snímku zhotovenú s nastavením
rozšírenej citlivosti ISO (H) sa nemusí vytlačiť správna citlivosť ISO.
zz Nastavenie [Default/Predvolené] pre tlačové efekty a iné možnosti sú
predvolenými nastaveniami tlačiarne od jej výrobcu. Informácie o tom, aké
nastavenia sú v rámci položky [Default/Predvolené], nájdete v návode na
používanie tlačiarne.
Nastavenie počtu kópií
zz Vyberte položku [R].
zz Vyberte počet kópií na tlač.
388
Orezanie snímky
Nastavenie výrezu urobte bezprostredne
pred tlačou. Po zmene ďalších nastavení
tlače po orezaní snímok môže byť
potrebné, aby ste snímky orezali znova.
1 Na obrazovke nastavení tlače vyberte položku [Cropping/
Orezanie].
2 Nastavte veľkosť, polohu a pomer strán rámu pre orezanie.
zz Oblasť vo vnútri rámu pre orezanie sa vytlačí. Pomer strán rámu
pre orezanie možno zmeniť pomocou ponuky [Paper settings/
Nastavenia papiera].
Zmena veľkosti rámu pre orezanie
Pomocou tlačidiel <u> <y> zmeňte veľkosť rámu pre orezanie.
Presúvanie rámu pre orezanie
Pomocou krížových tlačidiel <V> sa posúvajte po ráme vertikálne
alebo horizontálne.
Zmena orientácie rámu pre orezanie
Stlačením tlačidla <B> dôjde k prepnutiu medzi zvislým
a vodorovným otočením rámu pre orezanie.
3 Stlačením tlačidla <0> ukončite orezávanie.
zz V ľavej hornej časti obrazovky nastavení tlače môžete skontrolovať
orezanú oblasť snímky.
389
zz V závislosti od tlačiarne sa nemusí orezaná oblasť snímky vytlačiť tak,
ako ste určili.
zz Čím bude rám pre orezanie menší, tým bude rozlíšenie tlače snímok nižšie.
Riešenie chýb tlačiarne
zz Ak tlač po odstránení chyby tlačiarne (nie je atrament, papier a pod.) a výbere
možnosti [Continue/Pokračovať] nepokračuje, použite tlačidlá na tlačiarni.
Podrobnosti o obnovení tlače nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Chybové správy
zz Ak sa počas tlače vyskytne problém, na monitore LCD fotoaparátu sa zobrazí
chybová správa. Po vyriešení problému tlač obnovte. Podrobnosti o tom, ako
riešiť problémy pri tlači, nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Chyba papiera
zz Skontrolujte, či je papier vložený správne.
Chyba atramentu
zz Skontrolujte hladinu atramentu v tlačiarni a zásobník na odpadový atrament.
Chyba hardvéru
zz Skontrolujte všetky ostatné možné problémy, ktoré nie sú problémami
s papierom a atramentom.
Chyba súboru
zz Vybratú snímku nie je možné vytlačiť. Snímky zhotovené iným fotoaparátom
alebo upravené na počítači sa nemusia dať vytlačiť.
390
Odosielanie snímok do webovej
služby
Táto časť opisuje, ako používať webové služby na odosielanie snímok.
Registrácia webových služieb
Pomocou smartfónu alebo počítača pridajte do fotoaparátu svoje webové
služby.
zz Ak chcete smartfón alebo fotoaparát nastaviť na používanie služby
CANON iMAGE GATEWAY alebo iných webových služieb, musíte
mať smartfón alebo počítač s prehľadávačom a pripojenie na internet.
zz Podrobnejšie informácie o verziách prehľadávačov (napríklad Microsoft
Internet Explorer) a nastaveniach, ktoré sú potrebné na prístup k službe
CANON iMAGE GATEWAY, nájdete na lokalite služby CANON iMAGE
GATEWAY.
zz Informácie o krajinách a oblastiach, v ktorých je služba CANON iMAGE
GATEWAY dostupná, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon
(http://www.canon.com/cig/).
zz Podrobné pokyny a nastavenia služby CANON iMAGE GATEWAY
nájdete v pomocníkovi k službe CANON iMAGE GATEWAY.
zz Ak plánujete okrem služby CANON iMAGE GATEWAY používať aj iné
webové služby, musíte mať konto pre jednotlivé služby, ktoré chcete
využívať. Ďalšie podrobnosti nájdete na webových lokalitách webových
služieb, ktoré budete registrovať.
zz Poplatky za pripojenie k vášmu poskytovateľovi a komunikačné
poplatky za prístup k prístupovému bodu vášho poskytovateľa sa účtujú
osobitne.
391
Registrácia služby CANON iMAGE GATEWAY
Prepojenie fotoaparátu so službou CANON iMAGE GATEWAY pridaním
služby CANON iMAGE GATEWAY ako cieľovej webovej služby vo
fotoaparáte.
Bude potrebné zadať e-mailovú adresu, ktorú používate v počítači alebo
smartfóne.
Postup vo fotoaparáte (1)
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
3
4
Vyberte položku [RUpload to Web
service/ROdosielanie do webovej
služby].
Vyberte položku [I Agree/Súhlasím].
Vytvorte pripojenie Wi-Fi.
zz Pripojte sa k prístupovému bodu
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Prejdite na krok č. 7 na = 406.
392
5
6
7
Zadajte svoju e-mailovú adresu.
zz Zadajte svoju e-mailovú adresu, potom
vyberte položku [OK].
Zadajte štvorciferné číslo.
zz Zadajte ľubovoľné štvorciferné číslo,
potom vyberte položku [OK].
Vyberte možnosť [OK].
BBIkona [R] sa zmení na [
393
].
Postup v počítači alebo v smartfóne
8
Nastavte webové prepojenia
fotoaparátu.
zz Prejdite na stránku s nastaveniami
správ s oznámením.
zz Podľa pokynov dokončite nastavenie
na stránke s nastaveniami webových
prepojení fotoaparátu.
Postup vo fotoaparáte (2)
9
Ako cieľovú webovú službu
pridajte CANON iMAGE GATEWAY.
zz Vyberte položku [ ].
Služba CANON iMAGE GATEWAY je
teraz pridaná.
394
Registrácia iných webových služieb
Postup v počítači alebo v smartfóne
1
Nakonfigurujte webovú službu,
ktorú chcete používať.
zz Prejdite na webovú lokalitu služby
CANON iMAGE GATEWAY a otvorte
stránku s nastaveniami webových
prepojení fotoaparátu.
zz Podľa pokynov na obrazovke vykonajte
nastavenia webových služieb, ktoré
chcete používať.
Postup vo fotoaparáte
2
Pridajte webovú službu, ktorú ste
nakonfigurovali ako cieľovú.
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
zz Vyberte položku [ ].
395
Odosielanie snímok
Snímky môžete zdieľať s rodinou a priateľmi tak, že ich odošlete
z fotoaparátu do webovej služby zaregistrovanej vo fotoaparáte,
alebo tak, že odošlete prepojenia albumov online.
Pripojenie k webovým službám prostredníctvom funkcie Wi-Fi
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte požadovanú webovú
službu.
zz Ak sa zobrazí história (= 413),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
zz V závislosti od typu a nastavení webovej
služby sa môže zobraziť obrazovka na
výber cieľovej služby (= 408).
396
Odosielanie jednotlivých snímok
1
Vyberte snímku, ktorú chcete
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete odoslať, a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <I> môžete
prejsť na zobrazenie registra a vybrať
snímku.
2
Vyberte položku [Send img shown/
Odoslať zobrazenú snímku].
zz V položke [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] môžete vybrať veľkosť
odosielania snímok.
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie Wi-Fi
sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
397
Odosielanie viacerých vybratých snímok
1
2
3
Stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte položku [Send selected/
Odoslať vybraté].
Vyberte snímky, ktoré chcete
odoslať.
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
snímku, ktorú chcete odoslať, a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Stlačením tlačidla <I> môžete
vybrať snímky zo zobrazenia s troma
snímkami. Na zobrazenie jednej snímky
sa vrátite stlačením tlačidla <u>.
zz Po výbere snímok, ktoré chcete odoslať,
stlačte tlačidlo <M>.
398
4
Vyberte možnosť [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
zz Ak je ako cieľ zvolená služba YouTube,
položka [Size to send/Veľkosť na
odoslanie] sa nezobrazí.
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
5
Vyberte položku [Send/Odoslať].
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi-Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
399
Odoslanie určeného rozsahu snímok
Určte rozsah snímok, aby ste mohli všetky snímky v rozsahu odoslať naraz.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte položku [Send range/
Odoslať rozsah].
Určte rozsah snímok.
zz Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
zz Vyberte poslednú snímku (koncový bod).
BBSnímky sa vyberú a zobrazí sa
značka [X].
zz Ak chcete výber zrušiť, zopakujte
tento krok.
zz Počet snímok v zobrazení zoznamu
môžete zmeniť stlačením tlačidla <I>.
Potvrďte rozsah.
zz Stlačte tlačidlo <M>.
Vyberte možnosť [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
400
6
Vyberte položku [Send/Odoslať].
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi-Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
Odoslanie všetkých snímok na karte
1
2
Stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte položku [Send all card/
Odoslať všetko z karty].
401
3
Vyberte možnosť [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
4
Vyberte položku [Send/Odoslať].
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi-Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
402
Odosielanie snímok spĺňajúcich podmienky vyhľadávania
Odošlite naraz všetky snímky spĺňajúce podmienky vyhľadávania
nastavené v časti [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok].
Informácie o položke [Set image search conditions/Nastaviť podmienky
vyhľadávania snímok] nájdete v časti „Filtrovanie snímok pre prehrávanie“
(= 291).
1
2
3
Stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte položku [Send all found/
Odoslať všetky nájdené].
Vyberte možnosť [Size to send/
Veľkosť na odoslanie].
zz Na zobrazenej obrazovke vyberte
veľkosť snímky.
403
4
Vyberte položku [Send/Odoslať].
zz Na obrazovke po odoslaní snímok
vyberte položku [OK] a pripojenie
Wi-Fi sa ukončí.
zz Keď sa zobrazí obrazovka [Terms of
use/Podmienky používania], dôkladne
si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť
[I Agree/Súhlasím].
zz Ak sa chcete posúvať po obrazovke,
použite tlačidlá <W> <X>.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi k webovej službe nemožno zhotoviť snímku,
a to ani v prípade, že stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.
zz Keď odosielate snímku do inej webovej služby ako CANON iMAGE
GATEWAY, chybová správa odosielania sa nemusí zobraziť ani vtedy, ak
sa snímka do webovej služby neodoslala úspešne. Keďže takéto chyby
odosielania je možné skontrolovať na lokalite služby CANON iMAGE
GATEWAY. Skontrolujte obsah chybového hlásenia a znova skúste odoslať
snímku.
zz V závislosti od webovej služby bude typ alebo počet snímok, ktoré možno
odoslať, a dĺžka videozáznamov obmedzená.
zz Určité snímky sa možno nebudú dať odoslať pomocou funkcie [Send range/
Odoslať rozsah], [Send all card/Odoslať všetko z karty] alebo [Send all
found/Odoslať všetky nájdené].
zz Keď zmenšíte veľkosť snímky, zmení sa veľkosť všetkých snímok, ktoré
sa majú súčasne odoslať. Upozorňujeme, že videozáznamy alebo statické
zábery s veľkosťou b sa nezmenšia.
zz Možnosť [Reduced/Zmenšené] je povolená iba pre statické zábery
nasnímané fotoaparátmi rovnakého modelu ako tento fotoaparát. Statické
zábery zhotovené pomocou iných modelov sa odošlú bez zmeny veľkosti.
zz Pri prístupe k službe CANON iMAGE GATEWAY môžete skontrolovať históriu
odosielania pre webové služby, do ktorých ste odoslali snímky.
zz Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
404
Pripojenie Wi-Fi cez prístupové body
Táto časť opisuje spôsob pripojenia do siete Wi-Fi pomocou prístupového
bodu, ktorý je kompatibilný s funkciou WPS (režim PBC).
Najskôr skontrolujte polohu tlačidla WPS a dobu jeho stlačenia.
Vytvorenie pripojenia Wi-Fi môže trvať približne jednu minútu.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
3
Vyberte požadovanú položku.
zz Ak sa zobrazí história (= 413),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
Vyberte položku [Add a device to
connect to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
zz Keď vyberiete možnosť [q] (Connect to
smartphone (Pripojenie k smartfónu)),
zobrazí sa obrazovka vľavo. Ak je
už nainštalovaná aplikácia Camera
Connect, vyberte položku [Do not
display/Nezobrazovať].
zz Na nasledujúcej zobrazenej obrazovke
[Connect to smartphone/Pripojenie
k smartfónu] vyberte položku [Connect
via Wi-Fi/Pripojiť sa cez Wi-Fi]
a stlačte tlačidlo <0>.
405
4
Vyberte položku [Switch network/
Prepnúť sieť].
zz Zobrazí sa, keď je vybratá možnosť [q],
[D] alebo [l].
5
Vyberte položku [Connect
with WPS/Pripojiť pomocou
funkcie WPS].
zz Informácie o položke [Camera access point mode/Režim prístupového
bodu fotoaparátu] zobrazenej v kroku č. 5 nájdete na = 408.
6
Vyberte položku [WPS (PBC mode)/
WPS (režim PBC)].
zz Vyberte možnosť [OK].
7
Pripojte sa k prístupovému bodu
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
zz Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom
bode.
zz Vyberte možnosť [OK].
8
Vyberte položku [Auto setting/
Automatické nastavenie].
zz Výberom položky [OK] prejdite na
obrazovku nastavení funkcie Wi-Fi.
zz Ak sa vyskytne chyba položky [Auto
setting/Automatické nastavenie],
pozrite si = 428.
406
9
Zadajte nastavenia funkcie Wi-Fi.
[qConnect to smartphone/
qPripojenie k smartfónu]
zz Na obrazovke nastavení pripojenia
Wi-Fi v smartfóne ťuknite na identifikátor
SSID (sieťový názov) zobrazený
na fotoaparáte a zadajte heslo
prístupového bodu pre dané pripojenie.
Prejdite na krok č. 8 na = 360.
[DRemote control (EOS Utility)/
DDiaľkové ovládanie (EOS Utility)]
Prejdite na krok č. 7 alebo 8 na = 376.
[lPrint from Wi-Fi printer/
lTlač pomocou tlačiarne Wi-Fi]
Prejdite na krok č. 6 na = 382.
Registrácia služby CANON iMAGE
GATEWAY
Prejdite na krok č. 5 na = 393.
407
Obrazovka adresáta
V závislosti od webovej služby sa môže zobraziť obrazovka na výber
cieľovej služby.
Na zaregistrovanie cieľov alebo na zadanie nastavení musíte použiť
počítač. Ďalšie informácie nájdete v dokumente EOS Utility návod na
používanie.
zz Môže sa zobraziť položka
[Send to/Odoslať do].
zz Vyberte adresu zo zoznamu
registrovaných cieľových služieb.
zz Postupy na vytvorenie pripojenia
a odosielanie snímok sú rovnaké ako
v prípade iných webových služieb.
Režim prístupového bodu fotoaparátu
Režim prístupového bodu fotoaparátu je
režim pripojenia na pripojenie fotoaparátu
priamo k jednotlivým zariadeniam
prostredníctvom funkcie Wi-Fi.
Zobrazí sa, keď v položke [k: Wi-Fi/
Bluetooth connection/k: Pripojenie
Wi-Fi/Bluetooth] vyberiete možnosť [q],
[D] alebo [l].
Manuálne nastavenie adresy IP
Zobrazené položky sa líšia v závislosti od pripojenia Wi-Fi.
1
Vyberte položku [Manual setting/
Ručné nastavenie].
zz Vyberte možnosť [OK].
408
2
3
4
Vyberte požadovanú položku.
zz Vyberte položku na prístup k obrazovke
na numerický vstup.
zz Ak chcete používať bránu, vyberte
možnosť [Enable/Povoliť], potom
vyberte položku [Address/Adresa].
Zadajte požadované hodnoty.
zz Otáčaním voliča <6> posúvate
polohu zadávania v hornej oblasti
a pomocou tlačidiel <Y> <Z>
vyberiete požadované číslo. Stlačením
tlačidla <0> zadáte vybraté číslo.
zz Ak chcete nastaviť zadané hodnoty
a vrátiť sa na obrazovku v kroku č. 2,
stlačte tlačidlo <M>.
Vyberte možnosť [OK].
zz Po dokončení nastavenia potrebných
položiek vyberte možnosť [OK].
zz Ak máte pochybnosti o tom, aké
údaje zadať, pozrite si informácie
v časti „Kontrola sieťových nastavení“
(= 442), prípadne požiadajte o pomoc
správcu siete alebo inú osobu so
znalosťami o sieti.
409
Pripojenie k bezdrôtovému
diaľkovému ovládaniu
Tento fotoaparát tiež možno prostredníctvom funkcie Bluetooth pripojiť
k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu BR-E1 (predáva sa samostatne)
a snímať s diaľkovým ovládaním (= 463).
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
3
4
Vyberte položku [F Connect to
Wireless Remote/F Pripojenie
k bezdrôtovému diaľkovému
ovládaniu].
Vyberte položku [Add a device to
connect to/Pridať zariadenie na
pripojenie].
Spárujte zariadenia.
zz Po zobrazení obrazovky [Pairing/
Párovanie] naraz stlačte a minimálne
3 sekundy podržte tlačidlá <W> a <T>
na zariadení BR-E1.
zz Po zobrazení hlásenia potvrdzujúceho,
že sa fotoaparát spároval so zariadením
BR-E1, stlačte tlačidlo <0>.
410
5
Povoľte snímanie s diaľkovým
ovládaním.
Snímanie statických záberov
zz Nastavte položku [Drive mode/Režim
priebehu snímania] na karte [z] na
možnosť [Q] (= 112).
Snímanie videozáznamu
zz V časti [Remote control/Diaľkové
ovládanie] na karte [z] vyberte
položku [Enable/Povoliť].
zz Pokyny po dokončení párovania nájdete
v návode na používanie zariadenia
BR-E1.
zz Pripojenia Bluetooth spotrebovávajú energiu batérie aj po aktivovaní funkcie
automatického vypnutia fotoaparátu.
zz Keď funkciu Bluetooth nepoužívate, odporúčame nastaviť ju v kroku č. 1 na
možnosť [Disable/Zakázať].
zz Keď je fotoaparát nastavený na snímanie na diaľku, automatické vypnutie sa
vykoná približne o 2 minúty.
411
Zrušenie párovania
Ak chcete fotoaparát spárovať s iným zariadením BR-E1, vymažte
informácie o pripojení aktuálne pripojeného diaľkového ovládača.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
3
4
Vyberte položku [F Connect to
Wireless Remote/F Pripojenie
k bezdrôtovému diaľkovému
ovládaniu].
Vyberte položku [Delete connection
information/Odstrániť informácie
o pripojení].
Vyberte možnosť [OK].
412
Opätovné pripojenie
prostredníctvom funkcie Wi-Fi
Podľa týchto krokov sa opätovne pripojíte k zariadeniam alebo webovým
službám, pre ktoré ste zaregistrovali nastavenia pripojenia.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku [Wi-Fi/
Bluetooth connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth] a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte požadovanú položku.
zz V zobrazenej histórii vyberte položku, ku
ktorej sa chcete pripojiť prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi. Ak sa požadovaná
položka nezobrazuje, prepnite obrazovku
pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
zz Ak je položka [Connection history/
História pripojení] nastavená na
možnosť [Hide/Skryť], história sa
nezobrazí (= 416).
3 Ovládajte pripojené zariadenie.
[q] Smartphone (Smartfón)
zz Spustite aplikáciu Camera Connect.
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia smartfónu obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu ako
fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k smartfónu prostredníctvom funkcie
Wi-Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec „_Canon0A“.
[D] Computer (Počítač)
zz V počítači spustite softvér EOS.
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia počítača obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu ako
fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k počítaču prostredníctvom funkcie
Wi-Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec „_Canon0A“.
413
[l] Printer (Tlačiareň)
zz V prípade zmeny cieľa pripojenia tlačiarne obnovte nastavenie na
pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu ako
fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
Keď fotoaparát pripájate priamo k tlačiarni prostredníctvom funkcie
Wi-Fi, na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec „_Canon0A“.
414
Registrácia viacerých nastavení
pripojenia
Pre funkcie bezdrôtovej komunikácie môžete zaregistrovať až 10 nastavení
pripojenia.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte požadovanú položku.
zz Ak sa zobrazí história (= 413), prepnite
obrazovku pomocou tlačidiel <Y> <Z>.
zz Podrobnejšie informácie o nastavení
[qConnect to smartphone/
qPripojenie k smartfónu] nájdete v
časti „Pripojenie k smartfónu“ (= 349).
zz Podrobnejšie informácie o nastavení
[DRemote control (EOS Utility)/
DDiaľkové ovládanie (EOS Utility)]
nájdete v časti „Pripojenie k počítaču
prostredníctvom funkcie Wi-Fi“
(= 374).
zz Podrobnejšie informácie o nastavení
[lPrint from Wi-Fi printer/
lTlač pomocou tlačiarne Wi-Fi]
nájdete v časti „Pripojenie k tlačiarni
prostredníctvom funkcie Wi-Fi“ (= 381).
zz Pri odosielaní snímok do webovej
služby si pozrite časť „Odosielanie
snímok do webovej služby“ (= 391).
zz Ak chcete odstrániť nastavenia pripojenia, pozrite si informácie na = 423.
415
Nastavenia Wi-Fi
1
Vyberte položku [Wi-Fi settings/
Nastavenia Wi-Fi].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi settings/Nastavenia Wi-Fi]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte požadovanú položku.
zz Wi-Fi
Keď je používanie elektronických zariadení a bezdrôtových zariadení
zakázané, napríklad na palube lietadla alebo v nemocnici, nastavte túto
položku na možnosť [Disable/Zakázať].
zz Password (Heslo)
Nastavením možnosti [None/Žiadne] umožnite vytvorenie pripojenia
Wi-Fi bez hesla (okrem prípadov pripájania k prístupovému bodu
prostredníctvom funkcie Wi-Fi).
zz Connection history (História pripojení)
Pre históriu pripojených zariadení Wi-Fi môžete nastaviť možnosť
[Show/Zobraziť] alebo [Hide/Skryť].
zz Auto send images to computer (Automaticky odosielať snímky
do počítača)
Špecializovaný softvér Image Transfer Utility 2 umožňuje aj
automatické odosielanie snímok z fotoaparátu do počítača (= 378).
zz Send to smartphone after shot (Po snímaní odoslať do smartfónu)
Snímky sa môžu odosielať do smartfónu automaticky (= 362).
zz MAC address (Adresa MAC)
Môžete skontrolovať adresu MAC fotoaparátu.
416
Nastavenia Bluetooth
1
Vyberte položku [Bluetooth
settings/Nastavenia Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Bluetooth settings/Nastavenia
Bluetooth] a stlačte tlačidlo <0>.
2
Vyberte požadovanú položku.
zz Bluetooth
Ak funkciu Bluetooth nebudete používať, vyberte možnosť
[Disable/Zakázať].
zz Check connection information (Skontrolovať informácie
o pripojení)
Môžete skontrolovať názov a stav komunikácie spárovaného
zariadenia.
zz Bluetooth address (Adresa Bluetooth)
Môžete skontrolovať adresu Bluetooth fotoaparátu.
zz Stay conn. if off (Neprerušiť pripojenie po vypnutí fotoaparátu)
Zobrazí sa po spárovaní fotoaparátu so smartfónom prostredníctvom
pripojenia Bluetooth.
Ak vyberiete možnosť [Enable/Povoliť], môžete prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi zobrazovať snímky z fotoaparátu a ovládať ho ďalšími
spôsobmi aj pri vypnutom fotoaparáte (= 356).
417
Zmena prezývky
Prezývku fotoaparátu (zobrazovanú na smartfónoch a iných fotoaparátoch)
môžete zmeniť podľa potreby.
1
Vyberte položku [Nickname/
Prezývka].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Nickname/Prezývka] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Zadajte text pomocou virtuálnej
klávesnice (= 427).
zz Po zadaní znakov stlačte tlačidlo
<M> a vyberte položku [OK].
418
Vkladanie informácií systému GPS
do snímok z iných zariadení
Do snímok môžete vložiť informácie o polohe pomocou prijímača GPS GP-E2
(predáva sa samostatne) alebo smartfónu podporujúceho funkciu Bluetooth.
GP-E2
1
Pripojte prijímač GP-E2
k fotoaparátu.
zz Prijímač GP-E2 pripojte k pätici pre
príslušenstvo fotoaparátu a zapnite ho.
Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie prijímača GP-E2.
2
Vyberte položku [GPS device
settings/Nastavenia zariadenia GPS].
zz Na karte [k] vyberte položku [GPS
device settings/Nastavenia zariadenia
GPS] a stlačte tlačidlo <0>.
3
4
V časti [Select GPS device/Výber
zariadenia GPS] vyberte možnosť
[GPS receiver/Prijímač GPS].
Zhotovte snímku.
zz Podrobnosti o položke [Set up/
Nastavenie] nájdete v návode na
používanie prijímača GP-E2.
Upozornenia pre používanie prijímača GP-E2
zz Najskôr skontrolujte krajiny a oblasti, v ktorých je používanie GPS povolené,
potom zákonné obmedzenia používania GPS.
zz Aktualizujte firmvér prijímača GP-E2 na verziu 2.0.0 alebo novšiu. Na
aktualizáciu firmvéru sa vyžaduje prepojovací kábel. Informácie o aktualizácii
firmvéru prijímača GP-E2 nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
zz Kábel nie je možné použiť na pripojenie fotoaparátu k prijímaču GP-E2.
zz Fotoaparát nezaznamenáva smer snímania.
419
Smartfón
Tieto nastavenia vykonajte po nainštalovaní špeciálnej aplikácie Camera
Connect (= 350) v smartfóne.
1
2
3
Zapnite v smartfóne funkciu
získania informácií o polohe.
Pripojte sa cez rozhranie Bluetooth.
zz Pripojte fotoaparát k smartfónu
prostredníctvom pripojenia Bluetooth
(= 351).
Vyberte položku [GPS device
settings/Nastavenia zariadenia GPS].
zz Na karte [k] vyberte položku
[GPS device settings/Nastavenia
zariadenia GPS] a stlačte
tlačidlo <0>.
4
V položke [Select GPS device/
Vyberte zariadenie GPS] vyberte
možnosť [Smartphone/Smartfón].
zz Po nastavení spustite aplikáciu Camera
Connect.
5
Zhotovte snímku.
zz Informácie o polohe získané
smartfónom budú pridané k snímkam.
420
Zobrazenie pripojenia GPS
Stav získavania informácií o polohe smartfónu môžete skontrolovať
pomocou ikony pripojenia GPS na obrazovkách na snímanie statických
záberov alebo videozáznamov (= 184, resp. = 223).
zz Sivé: Lokalizačné služby sú vypnuté.
zz Bliká: Informácie o polohe nie je možné získať.
zz Zapnuté: Informácie o polohe boli získané.
Stav indikátora pripojenia GPS pri používaní prijímača GP-E2 si môžete
preštudovať v návode na používanie prijímača GP-E2.
Vkladanie informácií o geografickej polohe do snímok počas
snímania
K snímkam, ktoré nasnímate, keď je zapnutá ikona GPS, sa pridajú
informácie o geografickej polohe.
Informácie o polohe pripojené k snímke
Na obrazovke informácií o snímaní (= 101) môžete skontrolovať
informácie o polohe pripojené k zachytenej snímke.
(1) Zemepisná šírka
(2) Zemepisná dĺžka
(3) Nadmorská výška
(1)
(4)UTC (Koordinovaný svetový čas)
( )
2
(3)
(4)
421
zz Smartfón dokáže získať informácie o polohe len vtedy, keď je fotoaparát
pripojený k smartfónu cez Bluetooth.
zz Informácie o trase nie sú získavané.
zz Získané informácie o polohe nemusia byť presné, v závislosti od podmienok
pri cestovaní a stavu smartfónu.
zz Môže chvíľu trvať, kým získate informácie o polohe zo smartfónu po zapnutí
fotoaparátu.
zz Informácie o polohe už naďalej nebudú získavané po ľubovoľnej
z nasledujúcich činností.
-- Spárovanie s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním prostredníctvom pripojenia
Bluetooth.
-- Vypnutie fotoaparátu.
-- Ukončenie aplikácie Camera Connect.
-- Vypnutie funkcie získania informácií o polohe v smartfóne.
zz Informácie o polohe už naďalej nebudú získavané v ľubovoľnej
z nasledujúcich situácií.
-- Napájanie fotoaparátu sa vypne.
-- Pripojenie Bluetooth je ukončené.
-- Zostávajúca kapacita batérie smartfónu je nízka.
zz Koordinovaný svetový čas (Coordinated Universal Time, skrátene UTC) je
v podstate zhodný s greenwichským časom (Greenwich Mean Time, GMT).
zz Pri snímaní videozáznamu sa informácie GPS zaznamenajú na začiatku
snímania.
422
Zmena alebo odstránenie nastavení
pripojenia
Ak chcete zmeniť alebo odstrániť nastavenia pripojenia, najskôr ukončite
pripojenie Wi-Fi.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
3
Vyberte požadovanú položku.
zz Ak sa zobrazí história (= 413),
prepnite obrazovku pomocou
tlačidiel <Y> <Z>.
Vyberte položku [Edit/delete device/
Upraviť/odstrániť zariadenie].
zz Pripojenie Bluetooth môžete zmeniť
výberom smartfónu označeného sivou
ikonou [ ]. Po zobrazení obrazovky
[Connect to smartphone/Pripojenie
k smartfónu] vyberte položku [Pair via
Bluetooth/Párovať cez Bluetooth]
a na nasledujúcej obrazovke stlačte
tlačidlo <0>.
4
Vyberte zariadenie, pre ktoré
chcete zmeniť alebo odstrániť
nastavenia pripojenia.
423
5
Vyberte požadovanú položku.
zz Zmeňte alebo odstráňte nastavenia
pripojenia na zobrazenej obrazovke.
zz Change device nickname (Zmena prezývky zariadenia)
Prezývku môžete zmeniť pomocou virtuálnej klávesnice (= 427).
zz Viewable imgs (Zobraziteľné snímky) (= 370)
Táto položka sa zobrazí, keď vyberiete možnosť [qConnect to
smartphone/qPripojenie k smartfónu]. V dolnej časti obrazovky
sa zobrazia nastavenia.
zz Delete connection information (Odstránenie informácií o pripojení)
Pri odstraňovaní informácií o pripojení spárovaného smartfónu vymažte
aj informácie o fotoaparáte, ktoré sú uložené v smartfóne (= 357).
zz Zoznam webových služieb nájdete na lokalite služby CANON iMAGE
GATEWAY, kde môžete odstrániť nastavenia pripojenia.
424
Obnovenie predvolených nastavení
bezdrôtovej komunikácie
Môžete odstrániť všetky nastavenia bezdrôtovej komunikácie. Odstránením
nastavení bezdrôtovej komunikácie môžete informácie o nich utajiť, keď
fotoaparát požičiate alebo dáte iným osobám.
1
Vyberte položku [Clear wireless
settings/Vymazať bezdrôtové
nastavenia].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Clear wireless settings/Vymazať
bezdrôtové nastavenia] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte možnosť [OK].
zz Vykonaním postupu [5: Clear all camera settings/5: Zrušiť všetky
nastavenia fotoaparátu] neodstránite informácie o bezdrôtovej komunikácii.
zz Ak ste fotoaparát spárovali so smartfónom, na obrazovke nastavení funkcie
Bluetooth smartfónu odstráňte informácie o pripojení fotoaparátu, pre ktorý
ste obnovili predvolené nastavenia bezdrôtovej komunikácie.
425
Obrazovka so zobrazením
informácií
Môžete skontrolovať podrobnosti o chybe a adresu MAC fotoaparátu.
1
Vyberte položku [Wi-Fi/Bluetooth
connection/Pripojenie Wi-Fi/
Bluetooth].
zz Na karte [k] vyberte položku
[Wi-Fi/Bluetooth connection/
Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth]
a stlačte tlačidlo <0>.
2
Stlačte tlačidlo <B>.
BBZobrazí sa obrazovka [View info/
Zobrazenie informácií].
zz Keď dôjde k chybe, stlačením tlačidla <0> zobrazte obsah
chybového hlásenia.
426
Používanie virtuálnej klávesnice
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1) Vstupná oblasť na zadávanie textu
(2)Kurzorové tlačidlá na pohyb
vo vstupnej oblasti
(3)Aktuálny počet znakov/počet
k dispozícii
(4) Klávesnica
(7)
(8)
(5) Prepínač režimov vstupu
(6) Medzerník
(7) Vymazanie znaku vo vstupnej oblasti
(8) Dokončenie zadávania textu
zz Pomocou krížových tlačidiel <V> sa pohybujte medzi položkami 2
a 4 – 7.
zz Tlačidlom <0> potvrdíte vstup alebo prepnutie režimov vstupu.
427
Postupy pre chybové hlásenia
Keď dôjde k chybe, zobrazte podrobnosti chyby pomocou niektorého
z postupov uvedených nižšie. Potom pomocou príkladov uvedených
v tejto kapitole odstráňte príčinu chyby.
zz Na obrazovke [View info/Zobrazenie informácií] stlačte tlačidlo
<0> (= 426).
zz Na obrazovke [Wi-Fi on/Zapnutá funkcia Wi-Fi] vyberte položku
[Error details/Podrobnosti o chybe].
Kliknutím na stranu s číslom kódu chyby v nasledujúcej tabuľke prejdete na
príslušnú stranu.
11 (= 429)
23 (= 432)
65 (= 435)
69 (= 436)
12 (= 429)
61 (= 433)
66 (= 435)
91 (= 436)
21 (= 430)
63 (= 434)
67 (= 435)
121 (= 436)
22 (= 431)
64 (= 434)
68 (= 436)
125 (= 437)
126 (= 437)
127 (= 437)
141 (= 437)
142 (= 437)
151 (= 438)
152 (= 438)
zz Keď dôjde k chybe, v pravej hornej časti obrazovky [k: Wi-Fi/Bluetooth
connection/k: Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth] sa zobrazí hlásenie [Err**].
Toto hlásenie zmizne, keď nastavíte vypínač fotoaparátu do polohy <2>.
428
11: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)
zz V prípade možnosti [q]: Je spustená aplikácia Camera Connect?
BBVytvorte pripojenie pomocou aplikácie Camera Connect (= 360).
zz Je v prípade nastavenia [D] spustený softvér EOS?
BBSpustite nástroj EOS a znova vytvorte pripojenie (= 376).
zz Je v prípade nastavenia [l] tlačiareň zapnutá?
BBZapnite tlačiareň.
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
BBK tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na
možnosť [Open system/Otvorený systém] a heslá sa nezhodujú.
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie (= 427).
12: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)
zz Sú cieľové zariadenie a prístupový bod zapnuté?
BBZapnite cieľové zariadenie a prístupový bod a chvíľu počkajte.
Ak stále nemožno vytvoriť pripojenie, zopakujte postupy na
vytvorenie pripojenia.
429
21:No address assigned by DHCP server (Server DHCP nepriradil
žiadnu adresu)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Vo fotoaparáte je adresa IP nastavená na možnosť [Auto setting/
Automatické nastavenie]. Je toto nastavenie správne?
BBAk sa nepoužíva server DHCP, nastavte vo fotoaparáte adresu IP
na možnosť [Manual setting/Ručné nastavenie] (= 408) a potom
zadajte nastavenia.
Čo je potrebné skontrolovať na serveri DHCP
zz Je zapnuté napájanie servera DHCP?
BBZapnite server DHCP.
zz Je k dispozícii dostatok adries na priradenie serverom DHCP?
BBZvýšte počet adries priradených serverom DHCP.
BBOdstráňte zo siete zariadenia s adresami priradenými serverom
DHCP, aby sa znížil počet používaných adries.
zz Pracuje server DHCP správne?
BBSkontrolujte nastavenia servera DHCP a overte, či pracuje správne
ako server DHCP.
BBSpýtajte sa svojho správcu siete, či možno používať server DHCP.
430
22: No response from DNS server (Server DNS nereaguje)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Zodpovedá adresa IP servera DNS vo fotoaparáte skutočnej adrese
servera?
BBPre adresu IP nastavte možnosť [Manual setting/Ručné
nastavenie]. Potom na fotoaparáte nastavte adresu IP, ktorá
zodpovedá adrese používaného servera DNS (= 408, = 442).
Čo je potrebné skontrolovať na serveri DNS
zz Je zapnuté napájanie servera DNS?
BBZapnite server DNS.
zz Sú nastavenia servera DNS pre adresy IP a zodpovedajúce názvy
správne?
BBNa serveri DNS skontrolujte, či sú adresy IP a zodpovedajúce názvy
zadané správne.
zz Pracuje server DNS správne?
BBSkontrolujte nastavenia servera DNS a overte, či funguje správne
ako server DNS.
BBV prípade potreby požiadajte svojho správcu siete, aby zaručil,
že server DNS je k dispozícii.
Čo je potrebné skontrolovať v rámci celej siete
zz Obsahuje sieť, ku ktorej sa pokúšate pripojiť prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi, smerovač alebo podobné zariadenie, ktoré slúži ako brána?
BBV prípade potreby požiadajte správcu siete o adresu sieťovej brány
a zadajte ju do fotoaparátu (= 408, = 442).
BBSkontrolujte, či je adresa brány správne zadaná na všetkých
sieťových zariadeniach vrátane fotoaparátu.
431
23:Device with same IP address exists on selected network
(Vo zvolenej sieti už existuje zariadenie s rovnakou
adresou IP)
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Majú fotoaparát a iné zariadenie pripojené prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi k rovnakej sieti rovnakú adresu IP?
BBZmeňte adresu IP fotoaparátu tak, aby sa nezhodovala s adresou
iného zariadenia v sieti. Prípadne môžete zmeniť adresu IP
zariadenia, ktoré používa duplicitnú adresu.
BBAk je adresa IP fotoaparátu nastavená na možnosť [Manual setting/
Ručné nastavenie] v sieťovom prostredí so serverom DHCP,
zmeňte toto nastavenie na možnosť [Auto setting/Automatické
nastavenie] (= 406).
Postupy pre chybové hlásenia 21 – 23
zz Pri riešení problémov 21 – 23 skontrolujte tiež nasledujúce body.
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
-- K tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na možnosť
[Open system/Otvorený systém] a heslá sa nezhodujú. V nastavení sa
rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto písanie veľkých a malých
písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte nastavené správne heslo na
overenie (= 427).
432
61:Selected SSID wireless LAN network not found (Bezdrôtová
sieť LAN so zvoleným identifikátorom SSID sa nenašla)
zz Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového bodu
prekážky?
BBPresuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou
a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (= 439).
Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte
zz Zhoduje sa nastavenie identifikátora SSID vo fotoaparáte s týmto
nastavením v prístupovom bode?
BBSkontrolujte identifikátor SSID v prístupovom bode a nastavte
rovnaký identifikátor SSID vo fotoaparáte.
Čo je potrebné skontrolovať na prístupovom bode
zz Je prístupový bod zapnutý?
BBZapnite napájanie prístupového bodu.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
BBZaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (= 426).
433
63:Wireless LAN authentication failed (Chyba overenia
bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu overenia?
BBFotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby overenia:
[Open system/Otvorený systém], [Shared key/Zdieľaný kľúč]
a [WPA/WPA2-PSK].
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
BBV nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
BBZaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (= 426).
64:Cannot connect to wireless LAN terminal (Nemožno sa
pripojiť k terminálu bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu šifrovania?
BBFotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP
a AES.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
BBZaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (= 426).
434
65:Wireless LAN connection lost (Výpadok pripojenia
k bezdrôtovej sieti LAN)
zz Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového bodu
prekážky?
BBPresuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou
a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (= 439).
zz Pripojenie Wi-Fi sa z nejakého dôvodu prerušilo a pripojenie nemožno
obnoviť.
BBMôže to byť spôsobené niektorým z nasledujúcich dôvodov:
nadmerné množstvo prístupov k prístupovému bodu z iného
zariadenia, používanie mikrovlnnej rúry alebo iného zariadenia
v blízkosti prístupového bodu (rušenie signálu IEEE 802.11b/g/n
(pásmo 2,4 GHz)) alebo vplyv dažďa, prípadne vlhkosti (= 439).
66:Incorrect wireless LAN password (Nesprávne heslo
bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
hesla na overenie?
BBV nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte
nastavené správne heslo na overenie.
67:Incorrect wireless LAN encryption method (Nesprávny
spôsob šifrovania bezdrôtovej siete LAN)
zz Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého
spôsobu šifrovania?
BBFotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP
a AES.
zz Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC používaného
fotoaparátu zaregistrovaná v prístupovom bode?
BBZaregistrujte adresu MAC používaného fotoaparátu v prístupovom
bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [View info/
Zobrazenie informácií] (= 426).
435
68:Cannot connect to wireless LAN terminal. Retry from the
beginning. (Nemožno sa pripojiť k terminálu bezdrôtovej
siete LAN. Skúste to znova od začiatku.)
zz Podržali ste tlačidlo WPS (Wi-Fi Protected Setup) na prístupovom bode
stlačené dostatočne dlho?
BBPodržte tlačidlo WPS stlačené tak dlho, ako sa uvádza v návode na
používanie prístupového bodu.
zz Pokúšate sa vytvoriť pripojenie v blízkosti prístupového bodu?
BBPokúste sa vytvoriť pripojenie, keď sú obe zariadenia v dosahu.
69:Multiple wireless LAN terminals have been found. Cannot connect.
Retry from the beginning. (Našlo sa viac terminálov bezdrôtovej
siete LAN. Nemožno sa pripojiť. Skúste to znova od začiatku.)
zz Prebieha pripojenie iných prístupových bodov v režime pripojenia
stlačením tlačidla (režim PBC) funkcie WPS (Wi-Fi Protected Setup).
BBChvíľu počkajte a potom sa pokúste vytvoriť pripojenie.
91: Other error (Iná chyba)
zz Vyskytol sa iný problém ako chybový kód č. 11 až 69.
BBVypnite a zapnite vypínač fotoaparátu.
121:Not enough free space on server (Nedostatok miesta
na serveri)
zz Na cieľovom webovom serveri nie je dostatok voľného miesta.
BBOdstráňte nepotrebné snímky na webovom serveri, skontrolujte
voľné miesto na webovom serveri a pokúste sa znova odoslať údaje.
436
125:Check the network settings (Skontrolujte sieťové
nastavenia)
zz Je sieť pripojená?
BBSkontrolujte stav pripojenia siete.
126: Could not connect to server (Nemožno sa pripojiť k serveru)
zz Prebieha údržba služby CANON iMAGE GATEWAY alebo je dočasne
preťažená.
BBSkúste sa k webovej službe pripojiť neskôr.
127: An error has occurred (Došlo k chybe)
zz Počas pripojenia fotoaparátu k webovej službe sa vyskytol iný problém
ako chybový kód č. 121 až 126.
BBPokúste sa vytvoriť pripojenie Wi-Fi k webovej službe znova.
141:Printer is busy. Reconnect to try again. (Tlačiareň je
zaneprázdnená. Znova sa pripojte a skúste to znova.)
zz Vykonáva tlačiareň proces tlače?
BBPo dokončení procesu tlače skúste vytvoriť pripojenie Wi-Fi
k tlačiarni znova.
zz Je k tlačiarni pripojený iný fotoaparát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi?
BBPo ukončení pripojenia Wi-Fi k inému fotoaparátu skúste vytvoriť
pripojenie Wi-Fi k tlačiarni znova.
142:Could not acquire printer information. Reconnect to try
again. (Nepodarilo sa získať informácie o tlačiarni.
Znova sa pripojte a skúste to znova.)
zz Je zapnuté napájanie tlačiarne?
BBPo zapnutí tlačiarne skúste vytvoriť pripojenie Wi-Fi znova.
437
151:Transmission canceled (Prenos bol zrušený)
zz Z nejakého dôvodu došlo k prerušeniu automatického prenosu snímok
do počítača.
BBAk chcete obnoviť automatický prenos snímok, prepnite vypínač
fotoaparátu do polohy <2>, potom do prepnite polohy <1>.
152:Card’s write protect switch is set to lock (Prepínač ochrany
proti zápisu na karte je v uzamknutej polohe)
zz Je prepínač ochrany proti zápisu na karte prepnutý do uzamknutej
polohy?
BBPrepnite prepínač ochrany proti zápisu na karte do polohy
umožňujúcej zápis.
438
Poznámky o funkcii bezdrôtovej
komunikácie
Ak sa zníži rýchlosť prenosu, preruší sa pripojenie alebo dochádza k iným
problémom pri používaní funkcií bezdrôtovej komunikácie, skúste vykonať
nasledujúce postupy na nápravu chyby.
Vzdialenosť medzi fotoaparátom a smartfónom
Ak je fotoaparát príliš ďaleko od smartfónu, nemusí sa vytvoriť pripojenie Wi-Fi,
aj keď pripojenie Bluetooth je možné. V takom prípade presuňte fotoaparát
a smartfón bližšie k sebe a vytvorte pripojenie Wi-Fi.
Miesto inštalácie antény prístupového bodu
zz Pri používaní v interiéri nainštalujte zariadenie do miestnosti, kde
budete používať fotoaparát.
zz Zariadenie nainštalujte tak, aby sa medzi zariadením a fotoaparátom
nenachádzali osoby ani predmety.
Elektronické zariadenia v blízkosti
Ak rýchlosť prenosu v sieti Wi-Fi klesne v dôsledku vplyvu nasledujúcich
elektronických zariadení, prestaňte ich používať alebo prejdite od nich
ďalej, aby ste mohli prenášať údaje.
zz Fotoaparát komunikuje v sieti Wi-Fi prostredníctvom signálu IEEE
802.11b/g/n pomocou rádiových vĺn v pásme 2,4 GHz. Z tohto dôvodu
dôjde k poklesu rýchlosti prenosu v sieti Wi-Fi, ak sa v blízkosti
nachádzajú zariadenia Bluetooth, mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny,
mikrofóny, smartfóny, iné fotoaparáty alebo podobné zariadenia, ktoré
fungujú v rovnakom frekvenčnom pásme.
439
Upozornenia týkajúce sa používania viacerých fotoaparátov
zz Keď prostredníctvom pripojenia Wi-Fi pripájate k jednému
prístupovému bodu viacero fotoaparátov, používajte pre jednotlivé
fotoaparáty rozdielne adresy IP.
zz Keď je k jednému prístupovému bodu pripojených prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi viac fotoaparátov, rýchlosť prenosu sa zníži.
zz Ak používate viac prístupových bodov využívajúcich signál IEEE
802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), ponechajte medzi jednotlivými kanálmi
siete Wi-Fi odstup piatich kanálov, aby sa znížilo rušenie rádiových
vĺn. Môžete napríklad použiť kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7 alebo
kanály 3 a 8.
Používanie bezdrôtového diaľkového ovládania BR-E1
zz Diaľkové ovládanie BR-E1 nemožno používať, keď sú fotoaparát
a smartfón spárované prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Zmeňte
pripojenie fotoaparátu na bezdrôtové diaľkové ovládanie v časti
[FConnect to Wireless Remote/FPripojenie k bezdrôtovému
diaľkovému ovládaniu] ponuky [k: Wi-Fi/Bluetooth
connection/k: Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].
440
Zabezpečenie
Ak nebolo správne nastavené zabezpečenie, môžu sa vyskytnúť
nasledujúce problémy.
zz Monitorovanie prenosu
Tretie strany s nekalými úmyslami môžu monitorovať prenosy v sieti
Wi-Fi a pokúsiť sa získať údaje, ktoré odosielate.
zz Neoprávnený prístup k sieti
Tretie strany s nekalými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup
k sieti, ktorú používate, a ukradnúť, upraviť alebo zničiť informácie.
Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného
prístupu, ako je predstieranie cudzej totožnosti (keď niekto predstiera
totožnosť nejakej osoby, aby získal neoprávnený prístup k informáciám)
alebo ako sú útoky typu springboard (keď niekto získa neoprávnený
prístup k vašej sieti ako „odrazovému mostíku“ na zakrytie svojich stôp
pri infiltrovaní sa do iných systémov).
Odporúča sa používať systémy a funkcie na dôkladné zabezpečenie siete,
aby ste predišli vzniku týchto typov problémov.
441
Kontrola sieťových nastavení
zz Windows
Otvorte položku [Command Prompt/Príkazový riadok] systému
Windows, zadajte príkaz ipconfig/all a stlačte kláves <Enter>.
Okrem adresy IP priradenej počítaču sa zobrazí aj maska podsiete,
brána a informácie o serveri DNS.
zz Mac OS
V systéme Mac OS X otvorte aplikáciu [Terminal/Terminál], zadajte
príkaz ifconfig -a a stlačte kláves <Return>. Adresa IP priradená
počítaču sa zobrazí v položke [en0] vedľa položky [inet] vo
formáte „***.***.***.***“.
*Informácie o aplikácii [Terminal/Terminál] nájdete v pomocníkovi pre systém
Mac OS X.
Ak sa chcete vyhnúť používaniu rovnakej adresy IP pre počítač aj iné
zariadenia v sieti, počas nastavovania adresy IP priradenej k fotoaparátu,
ktoré je opísané na = 408, zmeňte posledné číslo adresy IP.
Príklad: 192.168.1.10
442
Stav bezdrôtovej komunikácie
Stav bezdrôtovej komunikácie možno skontrolovať na monitore LCD.
Obrazovka rýchleho
ovládania
Obrazovka zobrazenia
informácií počas
prehrávania
(2)
(1) (3)
(1) Intenzita
bezdrôtového
signálu
(2) Funkcia Wi-Fi
(3) Funkcia
Bluetooth
(2) (3)
(1)
Stav komunikácie
Nepripojené
Monitor LCD
Intenzita bezdrôtového
signálu
Funkcia Wi-Fi
Wi-Fi: Zakázať
Vypnuté
Wi-Fi: Povoliť
Pripájanie
(bliká)
Pripojené
Odosielajú sa údaje
(fg)
Chyba pripojenia
(bliká)
443
Indikátor funkcie Bluetooth
Funkcia Bluetooth
Iné ako
[Disable/Zakázať]
[Disable/Zakázať]
Stav pripojenia
Pripojené cez
Bluetooth
Nepripojené cez
Bluetooth
Nepripojené cez
Bluetooth
Monitor LCD
Nezobrazené
zz S
tav „Pripojené cez Bluetooth“ sa zobrazuje po pripojení k smartfónom
prostredníctvom funkcie Wi-Fi a počas automatického prenosu snímok
do počítačov.
zz Stav „Nepripojené cez Bluetooth“ sa zobrazuje po pripojení k počítačom,
tlačiarňam alebo webovým službám prostredníctvom funkcie Wi-Fi.
444
Prispôsobenie
fotoaparátu
Rôzne funkcie fotoaparátu môžete detailne prispôsobovať
svojim potrebám pri snímaní pomocou užívateľských
funkcií. Užívateľské funkcie možno nastaviť a používať
len v režimoch Kreatívnej zóny.
Režimy Kreatívnej zóny
445
Nastavenie užívateľských funkcií
1
N
Vyberte položku [Custom
Functions(C.Fn)/Užívateľské
funkcie (C.Fn)].
zz Na karte [5] vyberte položku [Custom
Functions (C.Fn)/Užívateľské funkcie
(C.Fn)] a stlačte tlačidlo <0>.
(1)
2
Vyberte číslo užívateľskej
funkcie (1).
zz Pomocou tlačidiel <Y> <Z> vyberte
číslo užívateľskej funkcie a stlačte
tlačidlo <0>.
3
4
Zmeňte nastavenie podľa potreby.
zz Pomocou tlačidiel <W> <X> vyberte
požadované nastavenie (číslo) a stlačte
tlačidlo <0>.
zz Ak chcete nastaviť ďalšie užívateľské
funkcie, zopakujte kroky č. 2 až 3.
zz V dolnej časti obrazovky sú zobrazené
aktuálne nastavenia užívateľských
funkcií pod príslušnými číslami funkcií.
Ukončite nastavenie.
zz Stlačte tlačidlo <M>.
BBOpäť sa zobrazí obrazovka v kroku č. 1.
Zrušenie všetkých užívateľských funkcií
V ponuke [5: Clear settings/5: Zrušiť nastavenia] výberom položky
[Clear all Custom Func. (C.Fn)/Zrušiť všetky užívateľské funkcie
(C.Fn)] zrušíte všetky nastavenia užívateľských funkcií (= 271).
446
Užívateľské funkcie
A LV
k Movie
Shooting
Shooting
(Fotografovanie
(Snímanie
s Live View) videozáznamov)
C.Fn I: Exposure (Expozícia)
1
2
3
4
Exposure level increments
(Zmeny expozičnej úrovne)
ISO expansion (Rozšírenie
citlivosti ISO)
Safety shift (Bezpečnostný posun)
Exposure compensation auto
cancel (Automatické zrušenie
kompenzácie expozície)
= 448
k
k
= 448
k
k
k
k
k
k
= 448
= 449
C.Fn II: Drive (Posun)
5
Mirror lockup (Predsklopenie
zrkadla)
= 449
C.Fn III: Operation/Others (Ovládanie/Iné)
6
7
Warnings z in viewfinder
(Varovania z v hľadáčiku)
Shutter/AE lock button
(Tlačidlo spúšte/uzamknutia AE)
= 450
= 451
8
Assign SET button
(Priradenie tlačidla SET)
= 452
9
DISP button function
(Funkcia tlačidla DISP)
= 453
Screen display when power 1
10 (Obrazovka monitora pri zapnutom
napájaní)
Retract lens on power off (Zasunutie
11
objektívu pri vypnutí napájania)
k
(okrem
možnosti 3)
k
(okrem
možnosti 4)
k
(okrem
možnosti 1)
k
k
k
(len 4 a 5*)
= 453
= 454
* Nastavenie 4 nie je funkčné pri snímaní videozáznamov.
zz
Podfarbené užívateľské funkcie nefungujú pri fotografovaní so živým
náhľadom Live View (LV) ani pri snímaní videozáznamu. (Nastavenia sú
vypnuté.)
447
Položky nastavenia užívateľských
funkcií
N
Užívateľské funkcie sú usporiadané do troch skupín podľa typu funkcie:
C.Fn I: Exposure (Expozícia), C.Fn II: Drive (Posun), C.Fn III: Operation/
Others (Ovládanie/Iné).
C.Fn I: Exposure (Expozícia)
C.Fn-1
Exposure level increments (Zmeny expozičnej úrovne)
0: 1/3-stop (1/3 stupňa)
1: 1/2-stop (1/2 stupňa)
Nastaví zmeny rýchlosti uzávierky, clony, kompenzácie expozície, AEB,
kompenzácie expozície blesku atď. po 1/2 stupňa EV. Je to užitočné
v prípade, že zmeny po 1/3 stupňa sú príliš presné.
zz Po nastavení možnosti 1 je zobrazenie expozičnej úrovne v hľadáčiku nasledujúce.
C.Fn-2
ISO expansion (Rozšírenie citlivosti ISO)
0: Off (Vyp.)
1: On (Zap.)
Pri nastavení citlivosti ISO môžete nastaviť možnosť „H“ (ekvivalentné
citlivosti ISO 51200) pre statické zábery a možnosť „H“ (ekvivalentné
citlivosti ISO 25600) pre videozáznamy. Ak je položka [z: Highlight tone
priority/z: Priorita jasných tónov] nastavená na možnosť [Enable/
Povoliť] alebo [Enhanced/Rozšírené], nemožno vybrať možnosť „H“.
zz Pri videozáznamoch s rozlíšením 4K je rozsah citlivosti ISO 100 – 6400, a to
aj keď je položka [ISO expansion/Rozšírenie citlivosti ISO] nastavená na
možnosť [1: On/1: Zap.].
C.Fn-3
Safety shift (Bezpečnostný posun)
0: Disable (Zakázať)
1: Enable (Povoliť)
Na automatické nastavenie hodnoty rýchlosti uzávierky a clony,
aby sa expozičná úroveň priblížila štandardnej expozícii, ak by inak
štandardná expozícia nebola dostupná pri zadanej hodnote rýchlosti
uzávierky a clony v režime <s> alebo <f>.
448
C.Fn-4Exposure compensation auto cancel
(Automatické zrušenie kompenzácie expozície)
0: Enable (Povoliť)
Keď prepnete vypínač do polohy <2>, zrušia sa nastavenia korekcie
expozície.
1: Disable (Zakázať)
Nastavenie kompenzácie expozície zostane v platnosti aj po prepnutí
vypínača do polohy <2>.
C.Fn II: Drive (Posun)
C.Fn-5
Mirror lockup (Predsklopenie zrkadla)
0: Disable (Zakázať)
1: Enable (Povoliť)
Môžete zabrániť rozmazaniu spôsobenému otrasmi fotoaparátu
v dôsledku mechanických vibrácií (otras spôsobený zrkadlom) vo
fotoaparáte počas snímania so superteleobjektívmi alebo snímania
záberov zblízka (makro). O postupe pri predsklopení zrkadla si môžete
prečítať na str. 165.
449
C.Fn III: Operation/Others (Ovládanie/Iné)
C.Fn-6
Warnings <!> in viewfinder (Varovania <!> v hľadáčiku)
Keď je nastavená ľubovoľná z nasledujúcich funkcií, v ľavej dolnej časti
hľadáčika sa môže zobraziť ikona <i> (= 32). Ikona <i> sa zobrazí aj
na obrazovke rýchleho ovládania (= 57).
Vyberte funkciu, pri ktorej sa má zobraziť varovná ikona. Stlačením
tlačidla <0> pridajte značku začiarknutia [X] a vyberte možnosť [OK].
Pri nastavení monochromatického štýlu V:
Ak je štýl Picture Style nastavený na možnosť [Monochrome/
Monochromatický] (= 121), zobrazí sa varovná ikona.
Pri korekcii vyváženia bielej:
Ak je nastavená korekcia vyváženia bielej (= 133), zobrazí sa
varovná ikona.
Keď je nastavená možnosť M:
Ak je položka [z: High ISO speed NR/z: Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO] nastavená na možnosť [Multi Shot Noise
Reduction/Redukcia šumu pri viacerých záberoch] (= 138),
zobrazí sa varovná ikona.
Keď je nastavené bodové meranie:
Ak je položka [z: Metering mode/z: Režim merania] nastavená
na možnosť [Spot metering/Bodové meranie] (= 158), zobrazí sa
varovná ikona.
zz Keď je položka [s: Shooting screen/s: Obrazovka snímania]
nastavená na možnosť [Guided/Asistované], táto užívateľská funkcia
nie je k dispozícii. (Nastavenia sa nepoužijú.)
450
C.Fn-7
Shutter/AE lock button (Tlačidlo spúšte/uzamknutia AE)
0: AF/AE lock (AF/uzamknutie AE)
1: AE lock/AF (Uzamknutie AE/AF)
Toto nastavenie je praktické v prípade, ak chcete samostatne
zaostrovať a merať expozíciu. Stlačením tlačidla <A> sa vykoná
automatické zaostrenie a stlačením tlačidla spúšte do polovice sa
použije uzamknutie AE.
2: AF/AF lock, no AE lock (AF/uzamknutie AF, bez uzamknutia AE)
Počas funkcie AI Servo AF (Inteligentné AF-servo) (alebo Servo AF
(AF-Servo) pri fotografovaní so živým náhľadom Live View) môžete
stlačením tlačidla <A> dočasne pozastaviť funkciu AF. Zabráni sa
tým narušeniu funkcie AF, keď sa medzi fotoaparátom a snímaným
objektom objaví prekážka. Expozícia sa nastaví v momente zhotovenia
snímky.
3: AF/AF lock, no AE lock (AF/uzamknutie AF, bez uzamknutia AE)
Vhodné pri objektoch, ktoré sa opakovane pohybujú a zastavujú.
Počas funkcie AI Servo AF (Inteligentné AF-servo) (alebo Servo AF
(AF-Servo) pri fotografovaní so živým náhľadom Live View) môžete
stlačením tlačidla <A> spustiť alebo zastaviť funkciu Inteligentné
AF-Servo. Expozícia sa nastaví v momente zhotovenia snímky. Vďaka
tomu môžete fotoaparát nastaviť tak, aby vždy zachovával optimálne
zaostrenie a expozíciu a čakal na rozhodujúci moment.
Počas snímania videozáznamu
zz Pri nastavení 1 alebo 3 spustite režim Jednoobrázkový AF stlačením
tlačidla <A>.
451
C.Fn-8
Assign SET button (Priradenie tlačidla SET)
Tlačidlu <0> môžete priradiť často používanú funkciu. Keď je fotoaparát
pripravený na snímanie, stlačením tlačidla <0> sa zobrazí príslušná
obrazovka nastavenia funkcie.
0: Quick Control screen (Obrazovka rýchleho ovládania)
Zobrazí sa obrazovka rýchleho ovládania (= 57).
1: Image quality (Kvalita snímky)
Zobrazí sa obrazovka nastavenia kvality snímky.
2: Flash exposure comp. (Kompenzácia expozície blesku)
Zobrazí sa obrazovka nastavenia korekcie expozície blesku.
3: Screen On/Off (Obrazovka zapnutá/vypnutá)
Monitor LCD môžete zapnúť alebo vypnúť.
4: Menu display (Zobrazenie ponuky)
Zobrazí sa obrazovka ponuky.
5:Expo comp (hold btn, turn S) (Kompenzácia expozície (podržaním
tlačidla, otočením voliča S))
Kompenzáciu expozície môžete nastaviť otáčaním voliča <6>, kým
držíte stlačené tlačidlo <0>. Je to užitočné, keď chcete nastaviť
kompenzáciu expozície, keď je nastavená manuálna expozícia <a>
a automatické nastavenie citlivosti ISO.
6: Flash function settings (Nastavenia funkcií blesku)
Zobrazí sa obrazovka nastavenia funkcií zabudovaného blesku alebo
externého blesku.
7: Depth-of-field preview (Kontrola hĺbky poľa)
Objektív sa zastaví na nastavenej clone a v hľadáčiku alebo na obraze
živého náhľadu Live View môžete vidieť rozsah akceptovateľného
zaostrenia (hĺbku poľa).
452
C.Fn-9
DISP button function (Funkcia tlačidla DISP)
Často používanú funkciu môžete priradiť k tlačidlu <U>. Keď je
fotoaparát pripravený na snímanie, stlačením tlačidla <U> sa zobrazí
príslušná obrazovka nastavenia funkcie.
0: Screen On/Off (Obrazovka zapnutá/vypnutá)
Monitor LCD môžete zapnúť alebo vypnúť.
1: Depth-of-field preview (Kontrola hĺbky poľa)
Objektív sa zastaví na nastavenej clone a v hľadáčiku alebo na obraze
živého náhľadu Live View môžete vidieť rozsah akceptovateľného
zaostrenia (hĺbku poľa).
2: Wi-Fi/Bluetooth connection (Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth)
Zobrazí sa obrazovka nastavenia pripojení Wi-Fi/Bluetooth.
Po pripojení prostredníctvom funkcie Wi-Fi sa zobrazí obrazovka
[Wi-Fi on/Zapnutá funkcia Wi-Fi].
3: Max. screen brightness (temp) (Maximálny jas obrazovky (dočasne))
Dočasne zvýši jas obrazovky.
4:Pause Movie Servo AF (Pozastavenie funkcie AF-Servo pri
videozázname)
Môžete pozastaviť funkciu AF-Servo pri videozázname.
C.Fn-10 Screen display when power ON (Displej monitora pri
zapnutom napájaní)
0: Display on (Zobrazenie zapnuté)
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka rýchleho ovládania
(= 57).
1: Previous display status (Predchádzajúci stav zobrazenia)
Keď zapnete fotoaparát, na monitore LCD sa zobrazí stav, ktorý
bol aktívny pred vypnutím. Ak teda vypnete fotoaparát v čase, keď je
monitor LCD vypnutý, po opätovnom zapnutí fotoaparátu sa nezobrazí
nič. Táto funkcia pomáha šetriť energiu batérie. Funkcie ponuky
a prehrávanie snímok budú k dispozícii ako zvyčajne.
453
C.Fn-11Retract lens on power off (Zasunutie objektívu pri
vypnutí napájania)
Toto je nastavenie pre mechanizmus na zasúvanie objektívu, keď
je k fotoaparátu pripojený objektív STM s pohonným mechanizmom
(napríklad EF40mm f/2.8 STM). Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby sa
vysunutý objektív automaticky zasunul, keď vypínač fotoaparátu nastavíte
do polohy <2>.
0: Enable (Povoliť)
1: Disable (Zakázať)
zz V prípade automatického vypnutia sa objektív bez ohľadu na toto nastavenie
nezasunie.
zz Pred odpojením objektívu skontrolujte, či je zasunutý.
zz Ak je nastavená možnosť 0, táto funkcia sa použije bez ohľadu na nastavenie
prepínača režimov zaostrenia (AF alebo MF).
454
Zaregistrovanie ponuky My Menu
(Moja ponuka)
N
Na karte My Menu (Moja ponuka) môžete zaregistrovať položky ponuky
a užívateľské funkcie, ktorých nastavenia často meníte. Zaregistrované
karty ponuky môžete zároveň pomenovať a stlačením tlačidla <M>
zobraziť kartu My Menu (Moja ponuka) ako prvú.
zz Keď je položka [s: Menu display/s: Zobrazenie ponuky] nastavená na
možnosť [Guided/Asistované], karta [9] sa nezobrazí. Zmeňte položku [Menu
display/Zobrazenie ponuky] na hodnotu [Standard/Štandardné] (= 53).
Vytvorenie a pridanie karty ponuky My Menu (Moja ponuka)
1
Vyberte položku [Add My Menu
tab/Pridať kartu ponuky My Menu
(Moja ponuka)].
zz Na karte [9] vyberte položku [Add
My Menu tab/Pridať kartu ponuky
My Menu (Moja ponuka)] a stlačte
tlačidlo <0>.
2
Vyberte možnosť [OK].
BBVytvorí sa karta [MY MENU1/
MOJA PONUKA 1].
zz Zopakovaním krokov č. 1 a 2 môžete
vytvoriť až päť kariet ponuky My menu
(Moja ponuka).
Zaregistrovanie položiek ponuky na kartách ponuky
My Menu (Moja ponuka)
1
Vyberte položku [Configure:
MY MENU*/Konfigurovať:
MOJA PONUKA*].
zz Stlačením tlačidiel <Y> <Z> vyberte
položku [Configure: MY MENU*/
Konfigurovať: MOJA PONUKA*]
(karta na zaregistrovanie položiek
ponuky) a stlačte tlačidlo <0>.
455
2
3
Vyberte položku [Select items
to register/Vybrať položky na
zaregistrovanie].
Zaregistrujte požadované položky.
zz Vyberte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo <0>.
zz V dialógovom okne s potvrdením
vyberte položku [OK].
zz Zaregistrovať môžete až šesť položiek.
zz Ak sa chcete vrátiť k obrazovke v kroku
č. 2, stlačte tlačidlo <M>.
Nastavenia karty My Menu (Moja ponuka)
Položky v rámci karty ponuky môžete
triediť a odstrániť a môžete premenovať
alebo odstrániť kartu ponuky.
zz Sort registered items (Triedenie zaregistrovaných položiek)
Umožňuje zmeniť poradie registrovaných položiek v ponuke My Menu
(Moja ponuka). Vyberte možnosť [Sort registered items/Triediť
registrované položky] a vyberte položku, ktorej poradie chcete zmeniť.
Potom stlačte tlačidlo <0>. Pri zobrazení symbolu [z] zmeňte
poradie pomocou tlačidiel <W> <X> a potom stlačte tlačidlo <0>.
zz Delete selected items / Delete all items on tab (Odstrániť vybraté
položky/Odstrániť všetky položky na karte)
Môžete odstrániť ľubovoľnú zo zaregistrovaných položiek. Možnosť
[Delete selected items/Odstrániť vybraté položky] odstráni naraz jednu
položku a možnosť [Delete all items on tab/Odstrániť všetky položky
na karte] odstráni všetky zaregistrované položky na príslušnej karte.
zz Delete tab (Odstrániť kartu)
Môžete odstrániť práve zobrazenú kartu ponuky My Menu (Moja
ponuka). Výberom položky [Delete tab/Odstrániť kartu] odstránite
kartu [MY MENU*/MOJA PONUKA*].
456
zz Rename tab (Premenovať kartu)
Kartu ponuky My Menu (Moja ponuka) môžete premenovať z názvu
[MY MENU*].
1
2
3
Vyberte položku [Rename tab/
Premenovať kartu].
Zadajte text.
zz Ak chcete odstrániť nepotrebné znaky,
stlačte tlačidlo <L>.
zz Pomocou krížových tlačidiel <V>
presuňte rámik □ a vyberte požadovaný
znak. Potom ho zadajte stlačením
tlačidla <0>.
zz Vybratím možnosti [ ] môžete zmeniť
režim zadávania.
zz Môžete zadať až 16 znakov.
zz Ak chcete presunúť kurzor, vyberte
ikonu [ ] alebo [ ] vpravo hore
alebo otočte voličom <6>.
zz Ak chcete zrušiť zadávanie textu, stlačte
tlačidlo <M> a vyberte položku
[Cancel/Zrušiť].
Ukončite nastavenie.
zz Po zadaní textu stlačte tlačidlo <M>
a vyberte položku [OK].
BBNastavená informácia sa uloží.
457
Odstránenie všetkých kariet ponuky My Menu
(Moja ponuka)/Odstránenie všetkých položiek
Môžete odstrániť všetky vytvorené karty
ponuky My Menu (Moja ponuka) alebo
položky ponuky My Menu (Moja ponuka)
zaregistrované na týchto kartách.
zz Delete all My Menu tabs (Odstrániť všetky karty ponuky My Menu
(Moja ponuka))
Môžete odstrániť všetky karty ponuky My Menu (Moja ponuka),
ktoré ste vytvorili. Keď vyberiete možnosť [Delete all My Menu tabs/
Odstrániť všetky karty ponuky My Menu (Moja ponuka)], odstránia
sa všetky karty z ponúk [MY MENU1] až [MY MENU5] a karta [9] sa
obnoví na predvolené nastavenia.
zz Delete all items (Odstrániť všetky položky)
Môžete odstrániť všetky položky zaregistrované na kartách
[MY MENU1] až [MY MENU5]. Karty sa neodstránia. Keď vyberiete
možnosť [Delete all items/Odstrániť všetky položky], odstránia
sa všetky položky zaregistrované na všetkých vytvorených kartách.
zz Ak vykonáte funkciu [Delete tab/Odstrániť kartu] alebo [Delete all My Menu
tabs/Odstrániť všetky karty ponuky My Menu (Moja ponuka)], názvy kariet
premenované pomocou funkcie [Rename tab/Premenovať kartu] sa tiež odstránia.
Nastavenia zobrazenia ponuky
zz Výberom položky [Menu display/
Zobrazenie ponuky] môžete nastaviť
obrazovku ponuky, ktorá sa zobrazí po
stlačení tlačidla <M> ako prvá.
zz Normal display (Normálne zobrazenie)
Zobrazí poslednú zobrazenú obrazovku ponuky.
zz Display from My Menu tab (Zobrazovať od karty My Menu (Moja ponuka))
Zobrazí sa s vybratou kartou [9].
zz Display only My Menu tab (Zobrazovať len kartu My Menu (Moja ponuka))
Zobrazí sa iba karta [9]. (Karty [z], [3], [k], [5] a [s] sa
nebudú zobrazovať.)
458
Referencie
Táto kapitola poskytuje referenčné informácie o funkciách
fotoaparátu, systémovom príslušenstve a pod.
Logo certifikácie
zz Vyberte položku [5: Certification Logo Display/5: Zobrazenie
loga certifikácie] a stlačením tlačidla <0> zobrazte niektoré
logá certifikácie tohto fotoaparátu. Ďalšie logá certifikácií sa
nachádzajú v tomto návode na používanie, na tele a na balení
fotoaparátu.
459
Kontrola informácií o stave batérie
Na monitore LCD môžete skontrolovať stav batérie, ktorú používate.
Vyberte položku [Battery info./
Informácie o stave batérie].
zz Na karte [5] vyberte položku [Battery
info./Informácie o stave batérie]
a stlačte tlačidlo <0>.
(1)
(2)
(3) (4)
(1) Poloha batérie
(2)Model použitej batérie alebo sieťového
napájacieho zdroja.
(3)Zobrazuje sa kapacita batérie
(= 42).
(4)Stav nabíjania batérie sa zobrazuje
v troch úrovniach.
:S
tav nabíjania batérie je dobrý.
:S
tav nabíjania batérie je mierne
zhoršený.
:O
dporúča sa zakúpiť novú
batériu.
zz Odporúča sa používať originálnu súpravu batérií LP-E17 od spoločnosti
Canon. Ak používate batérie, ktoré nie sú originálnym výrobkom spoločnosti
Canon, nemusí sa dosiahnuť plný výkon fotoaparátu alebo môže dôjsť
k poruche.
zz Ak sa zobrazí chybová správa týkajúca sa komunikácie s batériou, riaďte sa
pokynmi v príslušnej správe.
460
Používanie domácej elektrickej
zásuvky
Fotoaparát môžete napájať prostredníctvom domácej elektrickej zásuvky
pomocou DC adaptéra DR-E18 a sieťového adaptéra AC-E6N (oba sa
predávajú samostatne).
1
2
(2)
(1)
3
4
Zapojte zástrčku DC adaptéra.
zz Zapojte zástrčku DC adaptéra do
zásuvky sieťového adaptéra.
Pripojte napájací kábel.
zz Napájací kábel pripojte podľa obrázka.
zz Po skončení používania fotoaparátu
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Vložte DC adaptér do fotoaparátu.
zz Otvorte kryt a bezpečne vkladajte DC
adaptér, až kým nezacvakne na miesto.
Zasuňte kábel DC adaptéra.
zz Otvorte kryt otvoru pre kábel DC
adaptéra a nainštalujte kábel podľa
nákresu.
zz Zatvorte kryt.
461
zz Kým je vypínač fotoaparátu prepnutý do polohy <1>, nepripájajte ani
neodpájajte napájací kábel.
462
Snímanie s diaľkovým ovládaním
Bezdrôtové diaľkové ovládanie BR-E1
(predáva sa samostatne)
Môžete fotografovať na diaľku zo vzdialenosti približne 5 metrov od
fotoaparátu.
Po spárovaní fotoaparátu a zariadenia BR-E1 nastavte režim priebehu
snímania na možnosť [Q] (= 112).
Pokyny na obsluhu nájdete v návode na používanie zariadenia BR-E1.
Diaľková spúšť RS-60E3 (predáva sa samostatne)
Fotoaparát je kompatibilný s diaľkovou spúšťou RS-60E3, ktorá sa dodáva
s káblom dlhým približne 60 cm. Po pripojení ku konektoru diaľkového
ovládania fotoaparátu umožňuje čiastočné alebo úplné stlačenie rovnako
ako tlačidlo spúšte.
zz Snímanie s diaľkovým ovládaním je možné aj počas snímania videozáznamu
(= 252).
463
Zloženie očnice
zz Zatlačte zospodu na očnicu a zložte ju
z fotoaparátu.
464
Poradca pri riešení problémov
Ak sa vyskytne problém s fotoaparátom, postupujte najskôr podľa tohto
poradcu pri riešení problémov. Ak pomocou Poradcu pri riešení problémov
problém nevyriešite, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon.
Problémy súvisiace s napájaním
Batéria sa nenabíja.
zz Používajte iba originálnu súpravu batérií LP-E17 od spoločnosti Canon.
Indikátor na nabíjačke batérií bliká.
zz Ak sa (1) vyskytol problém s nabíjačkou batérií alebo batériou alebo
(2) ak zlyhala komunikácia s batériou (pri použití súpravy batérií inej
značky ako Canon), ochranný obvod zastaví nabíjanie a indikátor
nabíjania bude blikať na oranžovo. V takom prípade (1) odpojte
zástrčku nabíjačky z elektrickej zásuvky. Vyberte a opätovne vložte
batériu do nabíjačky batérií. Počkajte dve až tri minúty a potom opäť
pripojte zástrčku do zásuvky. Ak problém pretrváva, obráťte sa na
predajcu alebo najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
Fotoaparát sa neaktivuje ani vtedy, keď je vypínač prepnutý
do polohy <1>.
zz Skontrolujte, či je batéria správne vložená do fotoaparátu (= 37).
zz Uistite sa, že je kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu zatvorený
(= 37).
zz Nabite batériu (= 35).
zz Stlačte tlačidlo <U> (= 68).
Kontrolka prístupu naďalej bliká, aj keď je vypínač
v polohe <2>.
zz Ak sa napájanie vypne počas ukladania snímky na kartu, kontrolka
prístupu bude ešte niekoľko sekúnd svietiť alebo blikať. Po dokončení
záznamu záberu sa napájanie automaticky vypne.
465
Zobrazuje sa hlásenie [Battery communication error. Does this battery/
do these batteries display the Canon logo?/Chyba komunikácie
s batériou. Je na tejto batérii (týchto batériách) logo Canon?].
zz Používajte iba originálnu súpravu batérií LP-E17 od spoločnosti Canon.
zz Batériu vyberte a znova ju vložte (= 37).
zz Ak sú kontakty batérie znečistené, vyčistite ich mäkkou tkaninou.
Batéria sa veľmi rýchlo vybije.
zz Použite plne nabitú batériu (= 35).
zz Výkon batérie môže byť znížený. V položke [5: Battery info./
5: Informácie o stave batérie] môžete skontrolovať stav nabíjania
batérie (= 460). Ak je výkon batérie nedostatočný, vymeňte ju za
novú batériu.
zz Počet možných záberov sa zníži v prípade ktorejkoľvek z nasledujúcich
operácií:
-- Dlhé stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
-- Časté aktivovanie AF bez nasnímania záberu.
-- Používanie funkcie objektívu Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
-- Časté používanie monitora LCD.
-- Dlhodobé fotografovanie so živým náhľadom Live View alebo
snímanie videozáznamu.
-- Používanie funkcie Bluetooth.
-- Používanie funkcie Wi-Fi.
Fotoaparát sa sám od seba vypína.
zz Je aktivovaná funkcia automatického vypnutia napájania. Ak nechcete,
aby sa fotoaparát automaticky vypínal, nastavte položku [5: Auto
power off/5: Automatické vypnutie] na možnosť [Disable/Zakázať]
(= 261).
zz Aj keď je položka [5: Auto power off/5: Automatické vypnutie]
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať], monitor LCD sa vypne po
približne 30 minútach nečinnosti fotoaparátu. (Napájanie fotoaparátu
sa nevypne.) Monitor LCD zapnite stlačením tlačidla <U>.
466
Problémy súvisiace so snímaním
Objektív sa nedá nasadiť.
zz Fotoaparát nemožno používať s objektívmi RF ani EF-M (= 47).
Nie je možné zhotoviť ani nahrať žiadnu snímku.
zz Skontrolujte, či je karta správne vložená (= 37).
zz Prepnite prepínač ochrany proti zápisu na karte do polohy umožňujúcej
zápis a mazanie (= 37).
zz Ak je karta plná, vymeňte ju alebo na nej vytvorte priestor odstránením
nepotrebných snímok (= 37, = 310).
zz Nemôžete snímať, keď ukazovateľ zaostrenia <o> v hľadáčiku bliká
počas zaostrovania v režime Jednoobrázkový AF. Opäť vykonajte
automatické zaostrenie stlačením tlačidla spúšte do polovice alebo
zaostrite manuálne (= 50, = 111).
Karta sa nedá používať.
zz Ak sa zobrazuje chybová správa týkajúca sa karty, pozrite si informácie
na = 38 alebo = 477.
Pri vložení karty do iného fotoaparátu sa zobrazí chybová správa.
zz Keďže sú karty SDXC formátované vo formáte exFAT a vy
naformátujete kartu pomocou tohto fotoaparátu a potom ju vložíte do
iného fotoaparátu, môže sa zobraziť chyba a môže sa stať, že kartu
nebude možné používať.
Snímka je nezaostrená alebo rozmazaná.
zz Prepínač režimov zaostrenia na objektíve prepnite do polohy <AF>
(= 47).
zz Tlačidlo spúšte stlačte jemne, aby ste nespôsobili otrasy fotoaparátu
(= 49 – = 50).
zz Na objektíve vybavenom funkciou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu)
nastavte prepínač IS do polohy <1>.
zz Pri slabom osvetlení sa rýchlosť uzávierky môže znížiť. Použite vyššiu
rýchlosť uzávierky (= 149), nastavte vyššiu citlivosť ISO (= 118),
použite blesk (= 169) alebo statív.
467
Nie je možné uzamknutie zaostrenia a zmena kompozície záberu.
zz Nastavte funkciu AF na možnosť Jednoobrázkový AF. Uzamknutie
zaostrenia nie je možné pri funkcii Inteligentné AF-Servo ani pri
aktivácii serva v režime Inteligentné AF (= 195).
Zobrazujú sa vodorovné pruhy, prípadne expozícia alebo farebný
tón pôsobia neprirodzene.
zz Príčinou vodorovných pruhov (šumu) alebo nepravidelnej expozície
môže byť žiarivkové svetlo, svietidlá LED alebo iné zdroje svetla počas
fotografovania pomocou hľadáčika alebo fotografovania so živým
náhľadom Live View. Správna nemusí byť ani expozícia alebo farebný tón.
Na zmiernenie problému môžete skúsiť použiť nízku rýchlosť uzávierky.
Nedá sa dosiahnuť štandardná expozícia alebo dochádza
k nepravidelnej expozícii.
zz Ak používate objektív TS-E (okrem objektívu TS-E17mm f/4L alebo
TS-E24mm f/3.5L II) počas fotografovania pomocou hľadáčika alebo
fotografovania so živým náhľadom Live View a posúvate alebo nakláňate
objektív alebo používate nadstavbový tubus, nemusí sa dosiahnuť
štandardná expozícia alebo môže dôjsť k nepravidelnej expozícii.
Rýchlosť sériového snímania je nízka.
zz Maximálna rýchlosť sériového snímania sa môže znížiť v závislosti od
rýchlosti uzávierky, clony, podmienok objektu, jasu, objektívu, použitia
blesku, teploty, typu batérie, zostávajúcej kapacity batérie, nastavení
funkcií snímania atď. Ďalšie informácie nájdete na str. 112.
Maximálny počet záberov pri sériovom snímaní je znížený.
zz Pri snímaní objektu s jemnými detailmi, napríklad trávnatej plochy, bude
veľkosť súboru jednej snímky väčšia, čím sa môže znížiť skutočný
maximálny počet záberov v sérii.
Citlivosť ISO 100 nemožno nastaviť.
zz Citlivosť ISO 100 nie je k dispozícii v prípade, že je položka
[z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných tónov] nastavená
na možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Rozšírené]. Ak
je nastavená možnosť [Disable/Zakázať], citlivosť ISO 100 možno
nastaviť (= 137). Platí to aj pre snímanie videozáznamu (= 222).
468
Rozšírenú citlivosť ISO nie je možné vybrať.
zz Keď je položka [z: Highlight tone priority/z: Priorita jasných
tónov] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/
Rozšírené], rozsah citlivosti ISO je 200 – 25600 (až ISO 12800 pre
videozáznamy alebo 6400 pre videozáznamy s rozlíšením 4K), a to aj
keď je položka [ISO expansion/Rozšírenie citlivosti ISO] nastavená
na možnosť [1:On/1: Zap.]. Ak je položka [z: Highlight tone
priority/z: Priorita jasných tónov] nastavená na možnosť [Disable/
Zakázať], možno nastaviť možnosť [H] (= 137). Platí to aj pre
snímanie videozáznamu (= 222).
Funkciu Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia) nemožno nastaviť.
zz Funkcia Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia) nie je k dispozícii v prípade, že je položka [z: Highlight
tone priority/z: Priorita jasných tónov] nastavená na možnosť
[Enable/Povoliť] alebo [Enhanced/Rozšírené]. Ak je nastavená
možnosť [Disable/Zakázať], možno nastaviť funkciu Auto Lighting
Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia) (= 137).
Aj keď je nastavená znížená korekcia expozície, snímka sa
nasníma ako svetlá.
zz Nastavte funkciu [z: Auto Lighting Optimizer/z: Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia] na možnosť [Disable/Zakázať]. Keď
je nastavená možnosť [Standard/Štandardná], [Low/Nízka] alebo [High/
Vysoká], snímka sa môže zhotoviť ako svetlá aj v prípade nastavenia
zníženej korekcii expozície alebo kompenzácie expozície blesku (=136).
Zabudovaný blesk sa nespúšťa.
zz Ak budete zabudovaný blesk používať príliš často počas príliš
krátkej doby, blesk môže prestať na chvíľu pracovať, aby sa predišlo
poškodeniu osvetľovacej jednotky.
Pre externý blesk Speedlite nemožno nastaviť kompenzáciu expozície blesku.
zz Ak je kompenzácia expozície blesku nastavená pomocou externého
blesku Speedlite, hodnotu kompenzácie nemožno nastaviť pomocou
fotoaparátu. Ak je kompenzácia expozície externého blesku Speedlite
zrušená (nastavená na hodnotu 0), možno kompenzáciu expozície
blesku nastaviť pomocou fotoaparátu.
Pri trasení fotoaparátom sa ozýva zvuk.
zz Pri malom pohybe vnútorného mechanizmu fotoaparátu môže zaznieť tichý zvuk.
469
Počas fotografovania so živým náhľadom Live View vydá
uzávierka dva zvuky aktivácie.
zz Pri použití blesku vydá uzávierka pri každom snímaní dva zvuky
aktivácie (= 182).
Počas fotografovania so živým náhľadom Live View sa zobrazuje
biela ikona s alebo červená ikona E.
zz Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu fotoaparátu. Ak je zobrazená
biela ikona <s>, kvalita obrazu statických záberov sa môže znížiť. Ak je
zobrazená červená ikona <E>, signalizuje to, že fotografovanie so živým
náhľadom Live View sa čoskoro automaticky zastaví (=215).
Počas snímania videozáznamov sa zobrazuje biela ikona alebo
červená ikona E.
zz Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu fotoaparátu.
Ak je zobrazená červená ikona <E>, signalizuje to, že snímanie
videozáznamu sa čoskoro automaticky zastaví (= 257).
Snímanie videozáznamu sa zastaví samé od seba.
zz Ak je rýchlosť zápisu karty nízka, snímanie videozáznamu sa môže
automaticky zastaviť. Informácie o kartách, ktoré umožňujú nahrávanie
videozáznamov, nájdete na str. 7. Ak chcete zistiť rýchlosť zápisu
príslušnej karty, pozrite si informácie na webovej lokalite výrobcu
tejto karty a pod.
zz Ak 29 min. a 59 s snímate videozáznam, snímanie sa automaticky zastaví.
Pri snímaní videozáznamov sa nedá nastaviť citlivosť ISO.
zz V iných režimoch snímania ako <a> sa citlivosť ISO nastaví automaticky.
V režime <a> môžete citlivosť ISO nastaviť ručne (= 222).
Počas snímania videozáznamu sa mení expozícia.
zz Ak počas snímania videozáznamu zmeníte rýchlosť uzávierky alebo
clonu, môžu sa zaznamenať zmeny v expozícii.
zz Zmena transfokácie objektívu počas snímania videozáznamu môže
spôsobiť zmeny expozície bez ohľadu na to, či sa zmení minimálna
clona objektívu. V dôsledku toho by sa mohli zaznamenať zmeny
expozície.
470
Počas snímania videozáznamu vyzerá snímaný objekt skreslený.
zz Ak pohybujete fotoaparátom doľava alebo doprava alebo snímate
pohybujúci sa objekt, obraz môže vyzerať skreslený.
Počas snímania videozáznamu obraz bliká alebo sa zobrazujú
vodorovné pruhy.
zz Príčinou blikania, vodorovných pruhov (šumu) alebo nepravidelnej
expozície počas snímania videozáznamu môže byť žiarivkové svetlo,
svietidlá LED alebo iné zdroje osvetlenia. Zaznamenať sa môžu zmeny
expozície (jasu) alebo farebného tónu. Upozorňujeme, že v režime <a> sa
môžete pokúsiť zmierniť tento problém použitím nízkej rýchlosti uzávierky.
Problémy s bezdrôtovou funkciou
Nemožno sa spárovať so smartfónom.
zz Používajte smartfón kompatibilný so štandardom Bluetooth
Specification Version 4.1 alebo novšej.
zz Na obrazovke nastavení smartfónu zapnite funkciu Bluetooth.
zz Párovanie s fotoaparátom nie je možné z obrazovky nastavení funkcie
Bluetooth smartfónu. V smartfóne nainštalujte špecializovanú aplikáciu
Camera Connect (bezplatnú) (= 350).
zz Predtým spárovaný smartfón nemožno spárovať s fotoaparátom znova,
ak je v smartfóne uložená registrácia fotoaparátu. V takom prípade
odstráňte registráciu fotoaparátu uloženú v nastaveniach Bluetooth
v smartfóne a skúste párovanie zopakovať (= 357).
Funkciu Wi-Fi nemožno nastaviť.
zz Ak je fotoaparát pripojený k počítaču alebo k inému zariadeniu
pomocou prepojovacieho kábla, funkcie Wi-Fi nemožno nastaviť.
Pred nastavením funkcií odpojte prepojovací kábel (= 346).
Nemožno používať zariadenie pripojené pomocou
prepojovacieho kábla.
zz Iné zariadenia, napríklad počítače, nie je možné používať
s fotoaparátom s pripojením pomocou prepojovacieho kábla, keď je
fotoaparát pripojený k zariadeniam prostredníctvom funkcie Wi-Fi.
Pred pripojením prepojovacieho kábla ukončite pripojenie Wi-Fi.
471
Postupy, ako je snímanie alebo prehrávanie, nemožno použiť.
zz Po vytvorení pripojenia Wi-Fi nie sú možné operácie, ako je snímanie
alebo prehrávanie. Ukončite pripojenie Wi-Fi a vykonajte požadovaný
postup.
Nemožno sa znova pripojiť k smartfónu.
zz Aj keď používate kombináciu rovnakého fotoaparátu a smartfónu,
ak ste zmenili nastavenia alebo vybrali iné nastavenie, opätovné
pripojenie sa nemusí podariť ani po výbere rovnakého identifikátora
SSID. V takomto prípade odstráňte nastavenia pripojenia fotoaparátu
z nastavení pripojenia Wi-Fi v smartfóne a znova nastavte pripojenie.
zz Pripojenie sa nemusí podariť v prípade, že pri opätovnej konfigurácii
nastavení pripojenia je spustená aplikácia Camera Connect. V takom
prípade na chvíľu ukončite aplikáciu Camera Connect a potom ju
reštartujte.
Problémy s ovládaním
Tlačidlo alebo volič fotoaparátu nefunguje podľa očakávaní.
zz V časti [5: Custom Functions (C.Fn)/5: Užívateľské funkcie (C.Fn)]
skontrolujte nastavenie položky [Assign SET button/Priradenie
tlačidla SET] (= 452).
zz V prípade snímania videozáznamu skontrolujte nastavenie
[5: Shutter btn function for movies/5: Funkcia tlačidla
spúšte pre videozáznamy] (= 254).
Počas dotykového ovládania obrazovky zvuková signalizácia
zrazu začne znieť tichšie.
zz Skontrolujte, či prstom nezakrývate reproduktor (= 28).
Dotykové ovládanie nie je možné.
zz Skontrolujte, či je položka [5: Touch control/5: Dotykové ovládanie]
nastavená na možnosť [Standard/Štandardné] alebo [Sensitive/
Citlivé] (= 65).
472
Problémy so zobrazením
Na obrazovke ponuky sa zobrazuje menej kariet a možností.
zz Určité karty alebo možnosti ponuky sa v režimoch Základnej
zóny nezobrazujú. Nastavte jeden z režimov snímania Kreatívnej
zóny (= 59).
zz Na karte [9] je položka [Menu display/Zobrazenie ponuky]
nastavená na možnosť [Display only My Menu tab/Zobrazovať
len kartu ponuky My Menu (Moja ponuka)] (= 458).
Prvý znak názvu súboru je podčiarknutie („_“).
zz Nastavte farebný priestor sRGB. Ak je nastavený priestor Adobe RGB,
prvý znak bude znak podčiarknutia (= 145).
Názov súboru sa začína znakmi „MVI_“.
zz Ide o súbor videozáznamu (= 267).
Číslovanie súborov nezačína od 0001.
zz Ak karta už obsahuje zaznamenané snímky, číslovanie súborov snímok
nemusí začínať od 0001 (= 266).
Zobrazený dátum a čas snímania je nesprávny.
zz Skontrolujte, či je nastavený správny dátum a čas (= 43).
zz Skontrolujte časové pásmo a letný čas (= 43).
Na snímke nie je dátum a čas.
zz Dátum a čas snímania sa na snímke nezobrazuje. Dátum a čas
snímania sa zaznamená do snímky v rámci informácií o snímaní.
Pri tlači môžete na snímku vytlačiť dátum a čas na základe dátumu
a času zaznamenaného v informáciách o snímaní (= 316).
Zobrazuje sa položka [###].
zz Ak počet snímok zaznamenaných na karte presahuje počet snímok,
ktoré fotoaparát dokáže zobraziť, zobrazí sa symbol [###] (= 290).
473
Na monitore LCD sa snímka nezobrazuje čisto.
zz Ak je monitor LCD znečistený, vyčistite ju mäkkou handričkou.
zz Pri nízkej alebo vysokej okolitej teplote môže monitor LCD reagovať
pomaly alebo môže stmavnúť. Pri izbovej teplote sa vráti do normálu.
Problémy s prehrávaním
Časť snímky bliká načierno.
zz Je to upozornenie na najjasnejšie oblasti (= 327). Preexponované
oblasti, v ktorých dochádza k strate detailov v najjasnejších častiach,
budú blikať.
Snímku nie je možné vymazať.
zz Ak je snímka chránená, nedá sa vymazať (= 307).
Videozáznam nemožno prehrať.
zz Videozáznamy upravené pomocou počítača nemožno prehrať pomocou
fotoaparátu.
Počas prehrávania videozáznamu počuť prevádzkový zvuk
a mechanický zvuk.
zz Ak počas snímania videozáznamu manipulujte s otočnými voličmi
fotoaparátu alebo objektívom fotoaparátu, zaznamenajú sa aj tieto
prevádzkové zvuky. Odporúča sa používať smerový stereofónny
mikrofón DM-E1 (predáva sa samostatne) (= 251).
Videozáznam sa zdanlivo na okamih zastaví.
zz V prípade výraznej zmeny expozičnej úrovne počas snímania
videozáznamu s automatickým nastavením expozície sa na chvíľu
zastaví snímanie, kým sa expozícia nestabilizuje. V takom prípade
snímajte v režime <a> (= 221).
Na televízore sa nezobrazuje žiaden obraz.
zz Skontrolujte, či je položka [5: Video system/5: Videosystém]
správne nastavená na možnosť [For NTSC/Pre NTSC] alebo
[For PAL/Pre PAL] (v závislosti od videosystému televízora).
zz Skontrolujte, či je konektor kábla HDMI úplne zasunutý (= 305).
474
Pre jeden nasnímaný videozáznam existujú viaceré súbory
videozáznamov.
zz Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 4 GB, automaticky sa vytvorí
ďalší súbor videozáznamu (= 229). Ak však použijete kartu SDXC
naformátovanú pomocou fotoaparátu, môžete videozáznam nasnímať
do jedného súboru, aj keď jeho veľkosť prekračuje 4 GB.
Čítačka pamäťových kariet nedokázala rozpoznať kartu.
zz V závislosti od používanej čítačky pamäťových kariet a operačného systému
počítača nemusia byť karty SDXC správne rozpoznané. V takom prípade
pripojte fotoaparát k počítaču prostredníctvom prepojovacieho kábla
a importujte snímky do počítača pomocou nástroja EOS Utility (softvér EOS).
Nemožno zmeniť veľkosť snímky.
zz Pomocou tohto fotoaparátu nemôžete meniť veľkosť snímok JPEG b
ani RAW (= 338).
Snímku nemožno orezať.
zz Pomocou tohto fotoaparátu nemôžete orezávať snímky RAW (= 340).
Na snímke sa zobrazuje červený rámik.
zz Položka [3: AF point disp./3: Zobrazenie bodu AF] je nastavená
na možnosť [Enable/Povoliť] (= 323).
Na snímke sa nezobrazuje červený rámik.
zz Dokonca aj keď je položka [3: AF point disp./3: Zobrazenie
bodu AF] nastavená na možnosť [Enable/Povoliť] (= 323),
červený rámik sa nezobrazuje v prípade nasledujúcich snímok:
-- Snímky zhotovené s funkciou redukcie šumu pri viacerých záberoch (=138)
-- Snímky zhotovené s nastavením <8: FG> alebo <v: ABCD>
-- Orezané snímky (= 340)
-- Snímky, na ktorých bol po zhotovení použitý efekt rybieho oka (=329)
Na snímke sa zobrazujú svetelné body.
zz Ak je snímač ovplyvnený vesmírnym žiarením alebo podobnými
faktormi, na zhotovených snímkach sa môžu objaviť biele, červené
alebo modré svetelné body. Ich výskyt môžete potlačiť vykonaním
funkcie [Clean nowf/Vyčistiť terazf] v časti [5: Sensor
cleaning/5: Čistenie snímača] (= 273).
475
Problémy pri čistení snímača
Počas čistenia snímača vydáva uzávierka zvuk.
zz Keď vyberiete možnosť [Clean nowf/Vyčistiť terazf], zaznie
mechanický zvuk uzávierky, ale nezhotoví sa žiadna snímka (= 273).
Automatické čistenie snímača nie je funkčné.
zz Pri opakovanom prepnutí vypínača <1> a <2> krátko po sebe sa
ikona <f> nemusí zobraziť (= 41).
Problémy s pripojením k počítaču
Komunikácia medzi pripojeným fotoaparátom a počítačom
nefunguje.
zz Pri používaní programu EOS Utility (softvér EOS) nastavte položku
[z: Time-lapse movie/z: Časozberný videozáznam] na možnosť
[Disable/Zakázať] (= 238).
Snímky sa nedajú preniesť do počítača.
zz Do počítača nainštalujte softvér EOS (= 484).
zz Keď je vytvorené pripojenie Wi-Fi, nemožno fotoaparát pripojiť
k počítaču pomocou prepojovacieho kábla.
476
Chybové kódy
(1)
Ak sa vyskytol problém s fotoaparátom,
zobrazí sa chybová správa. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
(1)Číslo chyby
(2)Príčina a protiopatrenia
(2)
Číslo
01
Chybová správa a riešenie
Communications between the camera and lens is faulty. Clean
the lens contacts. (Porucha komunikácie medzi fotoaparátom
a objektívom. Vyčistite kontakty objektívu.)
Vyčistite elektrické kontakty na fotoaparáte a objektíve, použite objektív
značky Canon alebo vyberte a znova vložte batériu.
02
Card cannot be accessed. Reinsert/change card or format card with
the camera. (Prístup na kartu nie je možný. Znova vložte/vymeňte
kartu alebo naformátujte kartu pomocou fotoaparátu.)
04
Cannot save images because card is full. Replace card. (Snímky sa
nedajú uložiť, pretože karta je plná. Vymeňte kartu.)
Vyberte a znova vložte kartu, vymeňte ju alebo naformátujte.
Vymeňte kartu, vymažte nepotrebné snímky alebo kartu naformátujte.
06
Sensor cleaning could not be performed. Turn the camera off and
on again. (Nebolo možné vyčistiť snímač. Fotoaparát vypnite a opäť
zapnite.)
Vypnite a zapnite vypínač.
07, 10
20, 30
40, 50
60, 70
80
An error prevented shooting. Turn the camera off and on again
or re-install the battery. (Nedá sa fotografovať v dôsledku chyby.
Fotoaparát vypnite a opäť zapnite alebo vyberte a opäť vložte
batériu.)
Vypnite a zapnite vypínač, vyberte a znova vložte súpravu batérií alebo
použite objektív Canon.
*Ak sa chybová správa zobrazuje aj po vykonaní krokov uvedených vyššie,
poznačte si číslo chybového kódu a obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon.
477
Ochranné známky
zz Adobe je ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated.
zz Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
zz Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
registrované v USA a iných krajinách.
zz Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné
známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC.
zz Skratka WPS na obrazovkách nastavenia fotoaparátu a v tomto návode
označuje funkciu Wi-Fi Protected Setup.
zz Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky
vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Canon Inc.
ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné
názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.
zz Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
478
Informácie o licencii formátu kompresie MPEG-4
„Tento výrobok podlieha licencii na základe patentov AT&T pre štandard MPEG-4
a môže byť používaný na kódovanie videa kompatibilného s kompresiou MPEG-4
alebo na dekódovanie videa kompatibilného s kompresiou MPEG-4, ktoré bolo
zakódované len (1) na súkromný a nekomerčný účel alebo (2) poskytovateľom
video služieb s licenciou na základe patentov AT&T na poskytovanie video obsahu
kompatibilného s MPEG-4. Na žiadny iný spôsob používania štandardu MPEG-4 sa
nevzťahuje žiadna udelená ani vyplývajúca licencia.“
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant
video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2)
by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant
video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Notice displayed in English as required.
Softvér tretích strán
Tento produkt obsahuje softvér tretích strán.
●AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1.source code distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer;
2.binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3.the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
479
Odporúča sa používať originálne príslušenstvo Canon
Tento produkt je určený na dosahovanie optimálneho výkonu, keď
sa používa s originálnym príslušenstvom Canon. Preto sa dôrazne
odporúča používať tento produkt s originálnym príslušenstvom.
Spoločnosť Canon nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenie
tohto produktu ani nehody, ako je porucha, požiar atď., spôsobené
poruchami príslušenstva, ktoré nie je originálnym príslušenstvom Canon
(napríklad netesnosťou alebo výbuchom batérie). Upozorňujeme, že
na opravy vyplývajúce z poruchy príslušenstva, ktoré nie je originálnym
príslušenstvom, sa nebude vzťahovať záruka opravy, hoci o takéto opravy
môžete požiadať. Budú však spoplatnené.
zz Súprava batérií LP-E17 je určená len pre produkty značky Canon. Jej použitie
v nekompatibilnej nabíjačke batérií alebo produkte môže mať za následok
nesprávnu funkciu alebo nehody, za ktoré spoločnosť Canon nenesie žiadnu
zodpovednosť.
480
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island
a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa
platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt
nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným
symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov
(Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná
povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom
výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné
miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ),
batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu
môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože
elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.
Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému
využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho
úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií
nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee, alebo
www.canon-europe.com/battery.
481
UPOZORNENIE
AK AKUMULÁTOR VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO
VÝBUCHU. POUŽITÉ AKUMULÁTORY ZLIKVIDUJTE V SÚLADE
S MIESTNYMI NARIADENIAMI.
482
Úvodná príručka k softvéru/
prevzatie snímok do počítača
483
Prehľad softvéru
Prevzatie a inštalácia softvéru
Pri použití softvéru EOS či iného špecializovaného softvéru použite
najnovšiu dostupnú verziu. Na jej prevzatie musíte zadať sériové číslo
uvedené na spodnej strane fotoaparátu.
zz Nepripájajte fotoaparát k počítaču pred nainštalovaním softvéru. Softvér sa
nenainštaluje správne.
zz Bez internetového pripojenia nie je možné softvér EOS nainštalovať.
zz Predchádzajúce verzie nedokážu zobraziť snímky zhotovené týmto
fotoaparátom správne. Takisto nie je možné spracovanie snímok RAW
zhotovených týmto fotoaparátom.
zz Vždy aktualizujte predchádzajúcu verziu nainštalovaného softvéru tak,
že ju prepíšete najnovšou verziou.
1
Prevezmite si softvér.
zz Pripojte sa pomocou počítača na internet a prejdite na nasledujúcu
webovú lokalitu spoločnosti Canon:
www.canon.com/icpd
zz Vyberte svoju domovskú krajinu alebo oblasť a prevezmite softvér.
zz Dekomprimujte ho v počítači.
Pre systém Windows:Kliknutím na zobrazený súbor inštalačného
programu spustite inštalačný program.
Pre počítače Macintosh:Vytvorí a zobrazí sa súbor dmg. Podľa
nasledujúcich krokov spustite inštalačný
program.
(1) Dvakrát kliknite na súbor dmg.
BBNa pracovnej ploche sa zobrazí ikona disku a súbor
inštalačného programu.
Ak sa súbor inštalačného programu nezobrazí, dvojitým
kliknutím na ikonu disku ho zobrazte.
(2) Dvakrát kliknite na súbor inštalačného programu.
BBInštalačný program sa spustí.
2
Pri inštalácii postupujte podľa pokynov na obrazovke.
484
Preberanie a zobrazovanie návodov
na používanie softvéru (súborov PDF)
Na prevzatie návodov na používanie softvéru (súborov PDF) sa vyžaduje
internetové pripojenie. Prevzatie nie je možné v prostrediach bez
internetového pripojenia.
1
Prevezmite návody na používanie softvéru (súbory PDF).
zz Pripojte sa na internet a prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu
spoločnosti Canon:
www.canon.com/icpd
2
Zobrazte návody na používanie softvéru (súbory PDF).
zz Dvakrát kliknite na prevzatý návod na používanie (súbor PDF),
aby ste ho otvorili.
zz Na zobrazenie návodov na používanie (súborov PDF) sa vyžaduje
program Adobe Acrobat Reader DC alebo iný program na
zobrazovanie súborov Adobe PDF (odporúča sa najnovšia verzia).
zz Program Adobe Acrobat Reader DC možno zadarmo prevziať
z internetu.
zz Ak chcete získať informácie o používaní softvéru na zobrazovanie
súborov PDF, pozrite si Pomocníka príslušného softvéru.
485
Prevzatie snímok do počítača
Na prevzatie snímok z fotoaparátu do počítača môžete použiť softvér EOS.
K dispozícii sú dva spôsoby.
Ukladanie snímok do pripojeného počítača
1
2
Nainštalujte softvér (= 484).
Na pripojenie fotoaparátu
k počítaču použite prepojovací
kábel (predáva sa samostatne).
zz Pripojte kábel ku konektoru digitálneho
rozhrania na fotoaparáte tak, aby ikona
<D> na zástrčke kábla smerovala
k prednej strane fotoaparátu.
zz Zástrčku kábla pripojte k portu USB na
počítači.
3
Preneste snímky pomocou nástroja
EOS Utility.
zz Informácie nájdete v príručke EOS
Utility návod na používanie.
zz Keď je vytvorené pripojenie Wi-Fi, nemožno fotoaparát pripojiť k počítaču
pomocou prepojovacieho kábla.
486
Prevzatie snímok prostredníctvom čítačky pamäťových
kariet
Snímky môžete prevziať do počítača pomocou čítačky pamäťových kariet.
1
2
3
Nainštalujte softvér (= 484).
Vložte kartu do čítačky
pamäťových kariet.
Prevezmite snímky pomocou
programu Digital Photo
Professional.
zz Informácie nájdete v príručke
Digital Photo Professional návod
na používanie.
zz Keď preberáte snímky z fotoaparátu do počítača pomocou čítačky
pamäťových kariet a bez použitia softvéru EOS, skopírujte do počítača
priečinok DCIM, ktorý sa nachádza na karte.
487
Register
Čísla
1-bodové AF : 108, 197, 200
[4K] 3840 x 2160 (videozáznam) : 228
9-bodové AF s automatickým
výberom : 108
10-sekundová alebo 2-sekundová
samospúšť : 206
1280 x 720 (videozáznam) : 228
1920 x 1080 (videozáznam) : 228
A
<A+> (automatický režim s inteligentným
nastavením scény) : 70
Adobe RGB : 145
AEB : 162, 448
AF
AF detekcie očí : 204
funkcia AF : 104, 195
manuálne zaostrovanie : 111
nepretržité AF : 205
nezaostrené : 49, 110, 202
pípnutie (zvuková signalizácia) : 260
pomocný lúč AF : 106, 167
problematické objekty pre AF : 110, 202
spôsob AF : 197, 252
zmena kompozície : 74
AF detekcie očí : 204
AF-Servo
AF-Servo pri videozázname : 253
AI SERVO (inteligentné
AF-Servo) : 74, 106
SERVO (AF-Servo) : 196
AI FOCUS (Inteligentné AF) : 106
AI SERVO (inteligentné AF-Servo) : 74, 106
aktivácia uzávierky bez karty : 260
album (videoklip) : 335
album videoklipov : 245
Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia) : 136
automatické otáčanie : 270
automatické prehrávanie : 303
automatické vynulovanie : 266
automatické vypnutie : 41, 261
automatické zaostrovanie → AF
automatický režim s inteligentným
nastavením scény : 70
automatický výber bodu AF : 108
Autoportrét : 210
Av (priorita clony AE) : 152
B
batéria : 35, 37, 42
bezdrôtová komunikácia : 344
blesk
externé zábleskové jednotky : 174
kompenzácia expozície blesku : 171
manuálny blesk : 178
ovládanie blesku
(nastavenia funkcií) : 175
režim blesku : 177, 178
synchronizácia s dlhým časom
uzávierky : 176
synchronizácia uzávierky (prvá/druhá
lamela) : 178
uzamknutie FE : 173
užívateľské funkcie : 179
vypnutý blesk : 175
zabudovaný blesk : 169
bod AF : 108
bodové AF : 197, 200
bodové meranie : 158
BULB (dlhodobá expozícia Bulb) : 157
488
C
citlivosť → citlivosť ISO
citlivosť ISO : 118, 219, 222
automatické nastavenie (automatické
nastavenie citlivosti ISO) : 119
rozšírenie citlivosti ISO : 448
Č
časovač merania : 193, 252
časové pásmo : 43
časozberný videozáznam : 238
čiary mriežky : 194, 254
čiernobiele snímky : 77
čistenie (obrazový snímač) : 273, 276
čistenie snímača : 273, 276
D
dátum/čas : 43
DC adaptér : 461
detekcia tváre + sledovanie : 197, 198
deti : 84
diaľková spúšť : 463
digitálna optimalizácia objektívu : 143
digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy : 232
dioptrické nastavenie : 49
dlhodobá expozícia Bulb : 157
dlhodobé expozície (Bulb) : 157
doba náhľadu snímky : 261
domáca elektrická zásuvka : 461
dotyková obrazovka : 63, 285
dotykové ovládanie : 63
DPOF : 316
E
efekt filtra : 123, 126
efekt hračkárskeho
fotoaparátu : 95, 190, 331
efekt miniatúry : 96, 191, 331
efekt rybieho oka : 95, 190, 330
efekt vodových farieb : 95, 190, 331
exFAT : 67, 229
externé zábleskové jednotky → Flash (Blesk)
F
farebná teplota : 129
farebný priestor : 145
farebný tón : 86, 87, 125
FEB : 177
filter proti vetru : 251
formátovanie : 66
formátovanie (inicializácia karty) : 66
fotoaparát
držanie fotoaparátu : 49
obnovenie predvolených nastavení
fotoaparátu : 271
rozmazanie spôsobené otrasmi
fotoaparátu : 165
fotografovanie so živým náhľadom
Live View : 75, 180
1-bodové AF : 200
AF detekcie očí : 204
Autoportrét : 210
bodové AF : 200
časovač merania : 193
čiary mriežky : 194
detekcia tváre + sledovanie : 198
funkcia AF : 195
kreatívne filtre : 188
manuálne zaostrovanie : 212
pomer strán : 192
rýchle ovládanie : 187
zobrazenie informácií : 184
zónové AF : 200
funkcia Bluetooth : 349, 410
adresa : 417
pripojenie : 351
funkcie Wi-Fi : 344
adresa IP : 408
adresa MAC : 426
Android : 350
Camera Connect : 350, 355
489
CANON iMAGE GATEWAY : 391
diaľkové ovládanie : 355
EOS Utility : 374
história pripojení : 413
Image Transfer Utility 2 : 378
iOS : 350
nastavenia Wi-Fi : 416
obrazovka so zobrazením informácií : 426
odosielanie snímok spĺňajúcich
podmienky vyhľadávania : 368, 403
odoslanie vybratých : 364, 398
opätovné pripojenie : 413
PictBridge : 381
poradie tlače : 386
poznámky : 439
prepnutie siete : 406
prezývka : 424
režim prístupového bodu
fotoaparátu : 408
sieťové nastavenia : 442
sieťový názov : 360, 375, 381
SSID : 360, 375, 381
tlač : 383
tlačiareň : 381
úprava informácií o zariadení : 370, 423
virtuálna klávesnica : 427
vymazanie informácií o pripojení : 424
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 405
zmena veľkosti snímky : 362, 366, 399
zobrazenie snímok : 355
zobraziteľné snímky : 370
zrušenie nastavení : 425
G
GPS : 419
H
HDMI : 278, 295
HDMI HDR : 279
HDR videozáznam : 234
HD (videozáznam) : 228
histogram (jas/RGB) : 327
hľadáčik : 32
dioptrické nastavenie : 49
hlasitosť (prehrávanie
videozáznamu) : 297, 298
hlavný volič : 28, 146
hodnotenie : 288
hudba na pozadí : 337
CH
chybové správy : 477
I
ikony scény : 186, 220
informácie o autorských právach : 268
informácie o polohe : 419
informácie o snímaní : 323
IPB (nízka) : 229
IPB (štandardná) : 229
J
jazyk : 46
jedlo : 86
jednoobrázkový AF : 105, 196
jemné (kvalita snímky) : 115
JPEG : 115
K
káble : 305, 486
karty : 7, 26, 37, 66
formátovanie : 66
formátovanie nízkej úrovne : 67
ochrana proti zápisu : 37
riešenie problémov : 38, 67
karty SD, SDHC, SDXC → karty
kompenzácia expozície : 160
kompenzácia expozície blesku : 171
konektor digitálneho rozhrania : 28
konektor USB (digitálne rozhranie) : 486
kontakty synchronizácie blesku : 28
kontrast : 125
490
kontrola hĺbky poľa : 154
kontrolka prístupu : 38
korekcia chromatickej aberácie : 143
korekcia difrakcie : 144
korekcia periférneho osvetlenia : 142
korekcia skreslenia : 142
krajina : 82, 122
kreatívne filtre : 93, 188, 235, 329
kreatívne filtre pre videozáznamy : 235
dramatický čiernobiely : 236
sen : 236
spomienka : 236
staré filmy : 236
videozáznam s efektom miniatúry : 237
kreatívny asistent : 76, 332
kvalita snímky : 115
napájanie
automatické vypnutie : 261
domáca elektrická zásuvka : 461
informácie o stave batérie : 460
kapacita batérie : 42, 460
nabíjanie : 35
stav nabíjania : 460
nastavenie fotoknihy : 320
názov súboru : 265
názvy jednotlivých súčastí : 28
nízka (kvalita snímky) : 115, 338
nočná scéna bez statívu : 89
nočné scény : 88, 89
nočný portrét : 88
normálna (kvalita snímky) : 115
NTSC : 229, 305
L
O
letný čas : 43
M (manuálne nastavenie expozície) : 155
makrofotografia : 85
manuálne nastavenie expozície : 155, 221
manuálne zaostrenie : 111, 212
manuálne zaostrovanie : 111, 212
max. počet záberov v sérii : 116
MF (manuálne zaostrovanie) : 111
mikrofón : 218
monitor LCD : 26, 40
nastavenie jasu : 262
nastavenie uhla : 40, 75
prehrávanie snímok : 101, 280
zobrazenie ponuky : 59
monitor LCD s meniteľným uhlom : 40, 75
monochromatický : 122, 126
MP4 : 228
objektív : 27, 47
digitálna optimalizácia objektívu : 143
korekcia chromatickej aberácie : 143
korekcia difrakcie : 144
korekcia periférneho osvetlenia : 142
korekcia skreslenia : 142
uvoľnenie zaistenia : 48
obrazovka snímania : 51
obrysy MF : 213
ochrana pred prachom v obraze : 273
ochrana snímok : 307
očnica : 28, 464
orezanie : 340
ostrosť : 125
otáčanie (snímky) : 270, 287
otočný volič režimov : 30
otrasy fotoaparátu : 49
ovládanie snímania v protisvetle HDR : 90
ovládanie uzávierky dotykom : 208
N
P
nabíjačka batérií : 33, 35
nabíjanie : 35
PAL : 229
pamäťové karty → karty
M
491
pätica pre príslušenstvo : 28, 174
pípnutie (zvuková signalizácia) : 260
počet pixelov : 115
polovičné stlačenie : 50
pomerové meranie : 158
pomer strán statickej snímky : 192
ponuka : 59
ponuka My Menu (Moja ponuka) : 455
postup nastavovania : 60
úroveň zobrazenia : 51
ponuka My Menu (Moja ponuka) : 455
popruh : 34
poradie tlače (DPOF) : 316
portrét : 79, 121
porucha : 465
posun programu : 148
potiahnutie : 64
P (Program AE) : 147
predsklopenie zrkadla : 165, 449
predvolené nastavenia : 271
prehrávanie : 101, 280
prepínač režimov zaostrenia : 47, 111, 212
prezentácia : 303
prezeranie na televízore : 295, 305
priemerové meranie s vyvážením na
stred : 159
priorita clony AE : 152
priorita jasných tónov : 137
priorita tónov : 137
priorita uzávierky AE : 149
prípona : 267
príslušenstvo : 3
profil ICC : 145
Program AE : 147
R
RAW : 58, 115, 117
RAW+JPEG : 115, 117
redukcia šumu
dlhodobá expozícia : 139
vysoká citlivosť ISO : 138
redukcia šumu pri dlhodobej expozícii : 139
redukcia šumu pri viacerých záberoch : 138
redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO : 138
reproduktor : 296
režim blesku : 177, 178
režim merania : 158
režim priebehu snímania : 58, 112
režim snímania : 30
<A+> (automatický režim
s inteligentným nastavením scény) : 70
Av (priorita clony AE) : 152
kreatívne filtre : 93
efekt hračkárskeho fotoaparátu : 95
efekt miniatúry : 96
efekt rybieho oka : 95
efekt vodových farieb : 95
umelecký reliéfny efekt HDR : 96
umelecký štandardný efekt HDR : 96
umelecký výrazný efekt HDR : 96
umelecký živý efekt HDR : 96
zmäkčenie kresby : 95
zrnitý čiernobiely : 95
M (manuálne nastavenie
expozície) : 155
P (Program AE) : 147
režim špeciálnej scény (SCN) : 78
deti : 84
jedlo : 86
jemné pleťové tóny : 80
krajina : 82
nočná scéna bez statívu : 89
nočný portrét : 88
ovládanie snímania v protisvetle
HDR : 90
portrét : 79
skupinová fotografia : 81
svetlo sviečky : 87
šport : 83
záber zblízka : 85
Tv (priorita uzávierky AE) : 149
492
režim špeciálnej scény (SCN) : 78
režimy Kreatívnej zóny : 31
režimy Základnej zóny : 30
ručné vynulovanie : 267
ručný výber (bod AF) : 108
rýchle ovládanie : 57, 99, 187, 227, 293
S
samospúšť : 206
selektívne meranie : 158
sépia (monochromatický) : 126
sériové snímanie : 112
sieťový adaptér : 461
skupinová fotografia : 81
snímanie jedného záberu : 112
snímanie s diaľkovým ovládaním : 463
snímková frekvencia : 229
snímky
automatické otáčanie : 270
automatické prehrávanie : 303
číslovanie súborov : 265
doba náhľadu : 261
histogram : 327
hodnotenie : 288
informácie o snímaní : 323
manuálne otáčanie : 287
ochrana : 307
podmienky vyhľadávania : 291
prehrávanie : 101, 280
prezentácia : 303
upozornenie na najjasnejšie oblasti : 327
vymazanie : 310
zobrazenie bodu AF : 323
zobrazenie na televízore : 295, 305
zobrazenie registra : 281
zobrazenie s preskakovaním snímok
(prehľadávanie snímok) : 282
zväčšenie snímok : 284
softvér : 484
sprievodca funkciami : 55
sprievodca režimom snímania : 54
sRGB : 145
strata detailov v najjasnejších častiach : 327
stredná (kvalita snímky) : 115, 338
stupňovanie : 134
súvislé : 265
svetlo sviečky : 87
synchronizácia na druhú lamelu : 178
synchronizácia na prvú lamelu : 178
synchronizácia uzávierky : 178
sýtosť : 125
Š
šport : 83
štýl Picture Style : 121, 124, 127
T
tipy pri snímaní : 56
tlačidlo DISP : 28, 68, 261, 272
tlačidlo INFO : 101, 184, 223
tlačidlo spúšte : 50
tlmenie : 251
tónovací efekt (monochromatický) : 126
Tv (priorita uzávierky AE) : 149
U
údaje pre vymazanie prachových
škvŕn : 274
ukazovateľ úrovne expozície : 32
ukazovateľ zaostrenia : 70
umelecký reliéfny efekt HDR : 96
umelecký štandardný efekt HDR : 96
umelecký výrazný efekt HDR : 96
umelecký živý efekt HDR : 96
úplné stlačenie : 50
úplné vysoké rozlíšenie (Full HD) : 228
upozornenie na najjasnejšie oblasti : 327
úroveň záznamu zvuku : 251
úroveň zobrazenia : 51
UTC (koordinovaný svetový čas) : 422
uzamknutie AE : 164
uzamknutie FE : 173
493
uzamknutie zaostrenia : 74
užívateľské funkcie : 446
V
varovanie pri vysokej teplote : 215, 257
varovná ikona : 450
veľká (kvalita snímky) : 115, 338
veľkosť súboru : 324
videoklip : 245
videosystém : 228, 305
videozáznam s efektom miniatúry : 237
videozáznamy : 217
AF-Servo pri videozázname : 253
album videoklipov : 245
automatické nastavenie expozície : 218
časovač merania : 252
časozberný videozáznam : 238
čiary mriežky : 254
digitálna stabilizácia obrazu pre
videozáznamy : 232
digitálne zväčšenie videozáznamu : 231
externý mikrofón : 251
filter proti vetru : 251
kreatívne filtre : 235
manuálne nastavenie expozície : 221
mikrofón : 218, 251
nahrávanie videozáznamu HDR : 234
používanie videozáznamov : 295
prehrávanie : 295, 296
prezeranie na televízore : 295, 305
rýchle ovládanie : 227
snímková frekvencia : 229
spôsob AF : 227, 252
spôsob kompresie : 229
tlmenie : 251
úpravy : 299
uzamknutie AE : 164
veľkosť nahrávania videozáznamu : 228
videoklip : 245
vyňatie snímky : 301
výstup HDMI : 278
záznam zvuku : 251
zobrazenie informácií : 223
zostrihanie prvej a poslednej scény : 299
vlastné vyváženie bielej : 131
vymazávanie (snímky) : 310
vyňatie snímky : 301
výrazný umelecký efekt : 190, 330
vytvorenie/výber priečinka : 263
vyváženie bielej : 129
korekcia : 133
priorita atmosféry (AWB (Automatické
vyváženie bielej)) : 130
priorita bielej (AWB (Automatické
vyváženie bielej)) : 130
stupňovanie : 134, 162
vlastné : 131
vyváženie bielej (WB) : 129
Z
záber zblízka : 85
zabudovaný blesk : 169
zachytenie snímky z videozáznamu
s rozlíšením 4K : 301
zaostrovanie → AF
závit pre statív : 28
zmäkčenie kresby : 95, 190, 330
zmena veľkosti : 338
zmenšené zobrazenie : 281
zmeny expozičnej úrovne : 448
zobrazenie jednotlivých snímok : 101
zobrazenie ponuky : 53
zobrazenie registra : 281
zobrazenie s preskakovaním snímok : 282
zónové AF : 197, 200
zorný uhol : 48
zrnitý čiernobiely : 95, 190, 330
zväčšenie snímok : 212, 284
zvuková signalizácia pri dotykovom
ovládaní : 260
494
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko
Európa, Afrika a Blízky východ
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandsko
Informácie o zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo na
stránke www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon
Europa N.V.
CEL-SX6TA2R0
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising