Canon | EOS M6 Mark II | User manual | Canon EOS M6 Mark II User manual

Canon EOS M6 Mark II User manual
Doplňujúce informácie
SLOVENSKY
CEL-SX7XA2R0
© CANON INC. 2019
Mapa systému
Elektronický
ST-E3-RT 270EX II EL-100 430EX III-RT/ 470EX-AI 600EX II-RT Makro blesk
Dvojitý makro hľadáčik
Macro Ring Lite blesk Macro Twin EVF-DC1
430EX III
MR-14EX II Lite MT-26EX-RT
Dodávané príslušenstvo
Remienok
Popruh na krk
EM-E2
Ochranná
tkanina
PC-E1/E2
Súprava batérií
LP-E17
Sieťový
adaptér USB
PD-E1
2
Nabíjačka batérií
LC-E17E
DC adaptér
DR-E17
Kompaktný
sieťový adaptér
CA-PS700
Mapa systému
Elektronický Diaľková
hľadáčik
spúšť
EVF-DC2 RS-60E3
Bezdrôtové
diaľkové
ovládanie
BR-E1
Objektívy EF-M
Objektívy EF
Objektívy EF-S Diaľkový
ovládač
s časovačom
TC-80N3
Upevňovací adaptér
EF-EOS M
Smerový stereofónny
mikrofón DM-E1
Adaptér diaľkového ovládača
RA-E3
Kábel HDMI*1
Televízor/monitor
Prepojovací kábel IFC-100U/400U
(približne 1 m/4 m)*2
Port USB
Pamäťová karta
SD/SDHC/SDXC
*1:
*2:
Čítačka pamäťových kariet
Otvor na kartu
Počítač
Použite komerčne dostupný kábel s dĺžkou do 2,5 m. Koncovka do fotoaparátu je typu D.
Koncovka do fotoaparátu a počítača: USB typu C.
3
Technické parametre
■■ Typ
Typ:
Nahrávacie médium:
Veľkosť obrazového
snímača:
Kompatibilné objektívy:
Objímka pre objektív:
Digitálny jednooký fotoaparát bez zrkadla s režimom AF/AE
Pamäťová karta SD/SDHC/SDXC
* Karty UHS-II a UHS-I sú podporované.
Približne 22,3 × 14,8 mm
Objektívy Canon EF-M
* Podporované sú objektívy EF/EF-S s pripojeným
upevňovacím adaptérom (objektívy RF nie sú podporované).
(Efektívny zorný uhol je približne 1,6-násobne väčší
ako uvedená ohnisková vzdialenosť.)
Objímka Canon EF-M
■■ Obrazový snímač
Typ:
Efektívny počet pixelov:
Pomer strán:
Odstránenie prachových
škvŕn:
Snímač CMOS (podporuje Dual Pixel CMOS AF)
Približne 32,5 megapixela
* Zaokrúhlené na najbližších 100 000.
3:2
Automaticky, pridávanie údajov na vymazanie
prachových škvŕn
■■ Systém záznamu
Formát záznamu:
Typ snímok:
Počet zaznamenaných
pixelov:
Pomer strán:
Vytvorenie a výber
priečinka:
Číslovanie súborov:
4
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (CR3, 14-bitový formát RAW spoločnosti Canon)
Možný je súčasný záznam snímok RAW + JPEG.
* Snímky RAW snímané sériovo sa spracúvajú pomocou
12-bitovej analógovo-digitálnej konverzie.
L (Veľká)
: Približne 32,3 megapixela (6960 × 4640)
M (Stredná) : Približne 15,4 megapixela (4800 × 3200)
S1 (Malá 1) : Približne 8,1 megapixela (3472 × 2320)
S2 (Malá 2) : Približne 3,8 megapixela (2400 × 1600)
RAW
: Približne 32,3 megapixela (6960 × 4640)
C-RAW
: Približne 32,3 megapixela (6960 × 4640)
* Zaokrúhlené na najbližších 100 000
3:2, 4:3, 16:9, 1:1
K dispozícii
Súvislé, automatické vynulovanie, ručné vynulovanie
Technické parametre
■■ Spracovanie snímky počas snímania
Štýl Picture Style:
Vyváženie bielej:
Automatická úprava
jasu snímky:
Redukcia šumu:
Priorita jasných tónov:
Korekcia aberácie
objektívu:
Automatický, Štandardný, Portrét, Krajina, Jemné detaily,
Neutrálny, Verný, Monochromatický, Definovaný
používateľom 1 – 3
Automaticky (Priorita atmosféry), Automaticky (Priorita
bielej), Prednastavené (denné svetlo, tieň, zamračené,
žiarovkové svetlo, biele žiarivkové svetlo, blesk), Vlastné,
Nastavenie farebnej teploty (približne 2 500 – 10 000 K)
Dostupné funkcie korekcie vyváženia bielej a stupňovania
vyváženia bielej
* Možný prenos informácií o farebnej teplote blesku
K dispozícii je funkcia automatickej optimalizácie
úrovne osvetlenia
Možno použiť pri záberoch s vysokou citlivosťou ISO a pri
dlhodobých expozíciách
K dispozícii
Korekcia periférneho osvetlenia, Korekcia skreslenia,
Digitálna optimalizácia objektívu, Korekcia chromatickej
aberácie, Korekcia difrakcie
■■ Automatické zaostrovanie
Spôsob zaostrovania:
Spôsob AF:
Dostupné polohy
bodu AF:
Dostupné oblasti AF pri
automatickom výbere:
AF dotykom
a potiahnutím:
Zväčšené zobrazenie:
Manuálne zaostrenie (MF):
Dual Pixel CMOS AF
Detekcia tváre a sledovanie, bodové AF, 1-bodové AF,
zónové AF
Max. 5 481
* Pri výbere pomocou krížových tlačidiel
Max. 143
K dispozícii
Približne 5×/10×
Obrysy MF
5
Technické parametre
[Still photo shooting/Snímanie statických záberov]
Funkcia AF:
AF detekcie očí:
Nepretržité AF:
Oblasť AF:
Rozsah jasu pri
zaostrovaní:
Stupňovanie zaostrenia:
Pomocný lúč AF:
Jednoobrázkový AF, AF-Servo
K dispozícii
K dispozícii
Horizontálne: približne 88 %, vertikálne: približne 100 %
Horizontálne: približne 80 %, vertikálne: približne 80 %
* Mení sa podľa faktorov ako sú napríklad použitý objektív
a pomer strán.
–5 až 18 EV
(f/1.4, stredný bod AF, pri izbovej teplote, ISO 100,
jednosnímkové AF)
K dispozícii
Vstavaná výbojka LED
[Movie recording/Nahrávanie videozáznamu]
Oblasť AF:
Rozsah jasu pri
zaostrovaní:
AF-Servo pri
videozázname:
Charakteristika
režimu AF‑Servo
pri videozázname:
6
Horizontálne: približne 88 %, vertikálne: približne 100 %
Horizontálne: približne 80 %, vertikálne: približne 80 %
* Mení sa podľa faktorov, ako je napríklad použitý objektív.
[4K] EV –2,5 až 18
[Full HD/HD] EV –3 až 18
(f/1.4, stredný bod AF, pri izbovej teplote, ISO 100,
jednosnímkové AF, 29,97/25,00 snímky/s)
K dispozícii
Citlivosť sledovania AF, rýchlosť automatického zaostrenia
Technické parametre
■■ Nastavenie expozície
Režim merania:
Rozsah merania jasu:
Uzávierka:
Rýchlosť uzávierky:
Režim snímania:
Meranie v reálnom čase pomocou obrazového snímača
384-zónové meranie (24 × 16)
Snímanie statických záberov:
• Pomerové meranie (viazané na všetky body AF)
• Selektívne meranie (približne 4,5 % plochy obrazovky,
v strede)
• Bodové meranie (približne 2,6 % plochy obrazovky, v strede)
• Priemerové meranie s vyvážením na stred
Nahrávanie videozáznamu:
Priemerové meranie s vyvážením na stred a pomerové
meranie pomocou obrazového snímača
* Automaticky nastavené pomocou spôsobu zaostrenia
Snímanie statických záberov: EV –2 až 20 (pri izbovej
teplote, ISO 100)
Nahrávanie videozáznamu: EV 0 až 20 (pri izbovej teplote,
ISO 100)
Elektronicky riadená štrbinová uzávierka
1/4000 s až 30 s (celkový rozsah rýchlosti uzávierky,
dostupný rozsah sa líši podľa režimu snímania),
dlhodobá expozícia (Bulb), X-sync pri 1/200 s
* Rozsah nastavení sa odlišuje pri nahrávaní videozáznamu
Základná zóna:
Automatický režim s inteligentným nastavením scény,
hybridný automatický režim, špeciálna scéna (autoportrét,
portrét, hladká pokožka, krajina, šport, panorámovanie,
záber zblízka, jedlo, nočný portrét, nočná scéna bez statívu,
ovládanie snímania v protisvetle HDR), kreatívne filtre
(zrnitý čiernobiely, jemné zaostrenie, efekt rybieho oka,
efekt vodových farieb, efekt hračkárskeho fotoaparátu, efekt
miniatúry, umelecký štandardný HDR, umelecký živý HDR,
umelecký výrazný HDR, umelecký vyrytý HDR)
Kreatívna zóna:
Flexibilný s prioritou AE, program AE, priorita uzávierky AE,
priorita clony AE, manuálna expozícia
Užívateľské režimy snímania: C1, C2
Nahrávanie videozáznamu:
Automatické nastavenie expozície videozáznamu, manuálne
nastavenie expozície videozáznamu, videozáznam HDR
7
Technické parametre
Citlivosť ISO:
(odporúčaný expozičný
index)
Nastavenia citlivosti ISO:
Kompenzácia expozície:
Uzamknutie AE:
8
Základná zóna: automatické nastavenie citlivosti ISO
Kreatívna zóna: automatické nastavenie citlivosti ISO,
manuálne nastavenie citlivosti v rozsahu ISO 100 – 25600 (s
krokom 1/3 EV alebo 1 EV), rozšírenie citlivosti na úroveň H
(ekvivalentné citlivosti ISO 51200)
* S nastavenou prioritou jasných tónov bude minimálny
limit ISO 200
Nahrávanie videozáznamu:
Automatické nastavenie expozície videozáznamu:
automaticky nastavená citlivosť ISO, rozšírenie citlivosti na
úroveň H (ekvivalentné citlivosti ISO 25600)
Manuálne nastavenie expozície videozáznamu: automatické
nastavenie citlivosti ISO, manuálne nastavenie citlivosti
v rozsahu ISO 100 – 12800 (s krokom 1/3 EV alebo 1 EV),
rozšírenie citlivosti na úroveň H (ekvivalentné citlivosti
ISO 25600)
Videozáznam HDR: automatické nastavenie citlivosti ISO
* S nastavenou prioritou jasných tónov bude minimálny
limit ISO 200
Snímanie statických záberov:
Rozsah citlivosti ISO, Automatický rozsah, Minimálna
rýchlosť uzávierky
Nahrávanie videozáznamu:
Rozsah citlivosti ISO, Max. úroveň pre automatické
nastavenie, Max. úroveň časozberu pre automatické
nastavenie
Snímanie statických záberov:
Ručne: ±3 EV po krokoch 1/3 alebo 1/2 EV
AEB: ±3 EV po krokoch 1/3 alebo 1/2 EV (možno
kombinovať s manuálnou kompenzáciou expozície)
Nahrávanie videozáznamu: ±3 EV po krokoch 1/3 alebo 1/2 EV
Snímanie statických záberov:
Auto: uzamknutie AE po dosiahnutí zaostrenia možno
povoliť alebo zakázať pre každý režim merania
s užívateľskou funkciou
Ručne: tlačidlom uzamknutia AE
Nahrávanie videozáznamu: tlačidlom uzamknutia AE
Technické parametre
Redukcia blikania:
Časovač dlhodobej
expozície Bulb:
Intervalový časovač:
Snímanie v režime HDR:
Ovládanie uzávierky
dotykom:
K dispozícii pri snímaní statických záberov
Možnosť nastavenia trvania dlhodobej expozície Bulb
Možnosť nastavenia intervalu snímania a počtu záberov
Nastavenie dynamického rozsahu: automaticky, ±1 EV,
±2 EV, ±3 EV
Efekty: Prirodzený, Umelecký štandardný, Umelecký živý,
Umelecký výrazný, Umelecký reliéfny
Automatické zarovnanie snímok: k dispozícii
K dispozícii
■■ Systém priebehu snímania
Režim priebehu snímania: Snímanie jedného záberu, sériové snímanie vysokou
rýchlosťou+, sériové snímanie vysokou rýchlosťou, sériové
snímanie nízkou rýchlosťou, samospúšť: 10-sekundová/
diaľková, samospúšť: 2-sekundová/diaľková, samospúšť:
súvislá
Rýchlosť sériového
Sériové snímanie vysokou rýchlosťou+: max. približne
snímania:
14 snímok/s.
Sériové snímanie vysokou rýchlosťou: max. približne
7,0 snímky/s.
* Sériové snímanie nižšou rýchlosťou pri redukcii blikania
alebo pri fotografovaní s bleskom.
* Rýchlosť sériového snímania pri sériovom snímaní
vysokou rýchlosťou môže byť nižšia v závislosti od
podmienok snímania, ako sú kapacita batérie, teplota,
redukcia blikania, rýchlosť uzávierky, hodnota clony,
podmienky snímaného objektu, jas, funkcia AF, typ
objektívu, použitie blesku a nastavenia snímania.
Sériové snímanie nízkou rýchlosťou: max. približne
3,0 snímky/s.
9
Technické parametre
Max. počet záberov
v sérii:
JPEG Veľká/Jemná: približne 54 záberov
(približne 54 záberov)
RAW: približne 23 záberov (približne 23 záberov)
C-RAW: približne 34 záberov (približne 36 záberov)
RAW+JPEG Veľká/Jemná: približne 23 záberov
(približne 23 záberov)
C-RAW+JPEG Veľká/Jemná: približne 34 záberov
(približne 36 záberov)
* Merané s kartou SD, ktorá vyhovuje testovacím normám
spoločnosti Canon (štandardné: 32 GB karta UHS-I/
vysokorýchlostné: 32 GB karta UHS-II), a za podmienok,
ktoré vyhovujú nasledujúcim normám (sériové snímanie
vysokou rýchlosťou, pomer strán fotografie 3:2, ISO 100,
štandardný štýl Picture Style).
* Údaje v zátvorkách predstavujú počet záberov pri použití
štandardnej testovacej karty UHS-II SD spoločnosti Canon.
■■ Blesk
Zabudovaný blesk:
Smerné číslo:
Externý blesk Speedlite:
Meranie záblesku:
Automatické spustenie:
Kompenzácia expozície
blesku:
Uzamknutie FE:
Režim priority sériového
snímania:
Konektor PC:
Ovládanie blesku:
10
Vysúvací blesk s manuálnym vyklopením
Približne 4,6 m (ISO 100)
Zábleskové pokrytie: približne 15 mm zorný uhol objektívu
Čas dobitia: približne 4 s
Podporované sú blesky Speedlite radu EL/EX
Automatický blesk E-TTL II
K dispozícii s bleskami Speedlite vybavenými touto funkciou
±2 EV po krokoch 1/3 alebo 1/2 EV
K dispozícii
K dispozícii s bleskami Speedlite vybavenými touto funkciou
Nedodáva sa
Nastavenia zabudovaného blesku, nastavenie funkcií
externého blesku, nastavenie užívateľských funkcií
externého blesku
Technické parametre
■■ Nahrávanie videozáznamu
Formát záznamu:
Video:
Zvuk:
Veľkosť nahrávania
videozáznamu:
Snímková frekvencia:
Spôsob kompresie:
Bitová rýchlosť/
požiadavky na
výkon karty:
(rýchlosť zápisu/čítania)
MP4
MPEG-4 AVC/H.264, variabilná (priemerná) bitová rýchlosť
AAC
4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720)
Videozáznamy HDR: Full HD
Časozberné videozáznamy: 4K/Full HD
119,88p/59,94p/29,97p (NTSC)
100,00p/50,00p/25,00p (PAL)
Štandardná (IPB), Nízka (IPB)
* V hybridnom automatickom režime alebo pri nahrávaní
časozberného videozáznamu: ALL-I
4K (29,97p/25,00p)/štandardné (IPB)
: približne 120 Mb/s/UHS-I, UHS Speed Class 3
alebo rýchlejšia
Full HD s vysokou snímkovou frekvenciou
(119,88p/100,00p)/štandardné (IPB)
: približne 120 Mb/s/UHS-I, UHS Speed Class 3
alebo rýchlejšia
Full HD (59,94p/50,00p)/štandardné (IPB)
: približne 60 Mb/s/SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
Full HD (29,97p/25,00p)/štandardné (IPB)
: približne 30 Mb/s/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
Full HD (29,97p/25,00p)/nízky (IPB)
: približne 12 Mb/s/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
HD (59,94p/50,00p)/štandardné (IPB)
: približne 26 Mb/s/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
Časozberný videozáznam 4K (29,97p/25,00p)
: 40 MB/s alebo vyššia (rýchlosť čítania)
Časozberný videozáznam (29,97p/25,00p)
: 20 MB/s alebo vyššia (rýchlosť čítania)
11
Technické parametre
Záznam zvuku:
Digitálna stabilizácia
obrazu pre videozáznamy:
Videozáznamy HDR:
Videoklip:
Časozberné
videozáznamy:
Výstup HDMI:
Snímanie s diaľkovým
ovládaním:
Snímanie statických
záberov:
Zabudované stereofónne mikrofóny, k dispozícii konektor
na pripojenie externého stereofónneho mikrofónu
Nastaviteľná úroveň záznamu zvuku, k dispozícii filter proti
vetru a funkcia tlmenia
K dispozícii (Povoliť/Zlepšené)
K dispozícii
K dispozícii
4K alebo Full HD
Výstup obrazu bez zobrazenia informácií
* Podporovaný výstup 4K; voliteľne automatický/1080p
K dispozícii
Nie je k dispozícii počas nahrávania videozáznamu
■■ Obrazovka
Typ:
Veľkosť obrazovky
a rozlíšenie:
Zorné pole (pokrytie):
Uhlové nastavenie:
Nastavenie jasu:
Nastavenia zobrazenia:
Jazyky rozhrania:
Panel dotykovej
obrazovky:
12
Farebná obrazovka TFT z tekutých kryštálov
Približne 7,5 cm (3,0 palca) (3:2), približne 1,04 milióna bodov
Snímanie statických záberov: približne 100 % vertikálne/
horizontálne (pri nastavení JPEG Veľká/Jemná)
Nahrávanie videozáznamu: približne 100 % vertikálne/
horizontálne
Sklopenie: približne 180° nahor a 45° nadol
Ručne (7 úrovní)
Sprievodca režimom, Sprievodca funkciami
29
Kapacitné snímanie
Technické parametre
■■ Prehrávanie
Formát zobrazenia
snímok:
Upozornenie na
najjasnejšie oblasti:
Zobrazenie bodu AF:
Zobrazenie mriežky:
Zväčšené zobrazenie:
Vyhľadávanie snímok:
Spôsob prehľadávania
snímok:
Otočenie snímky:
Ochrana snímky:
Hodnotenie:
Prehrávanie
videozáznamu:
Úprava prvej/poslednej
scény videozáznamu:
Vyňatie snímky
z videozáznamu
s rozlíšením 4K:
Prezentácia:
Spracovanie snímok
RAW vo fotoaparáte:
Zobrazenie jednotlivých snímok (bez informácií o snímaní),
zobrazenie jednotlivých snímok (so základnými
informáciami), zobrazenie jednotlivých snímok (zobrazené
informácie o snímaní: podrobné informácie, objektív/
histogram, vyváženie bielej, štýl Picture Style 1, štýl Picture
Style 2, farebný priestor/redukcia šumu, korekcia aberácie
objektívu 1, korekcia aberácie objektívu 2, informácie GPS),
zobrazenie zoznamu (4/9/36/100 snímok)
* Prispôsobiteľné zobrazenie informácií o snímaní
Preexponované oblasti blikajú
K dispozícii
3 typy
Približne 2× – 10×, možnosť nastavenia počiatočného
pomeru zväčšenia a pozície
Možno nastaviť podmienky vyhľadávania (podľa hodnotenia,
dátumu, priečinka, ochrany, typu súboru)
1 snímka, 10 snímok, zadaný počet, dátum, priečinok,
videozáznamy, statické zábery, ochrana, hodnotenie
K dispozícii
K dispozícii
K dispozícii
K dispozícii
K dispozícii
Extrakcia konkrétnych snímok videozáznamu a uloženie
ako snímok JPEG
Všetky snímky alebo snímky vyhovujúce podmienkam
vyhľadávania sa prehrajú automaticky.
Kreatívny asistent, možné spracovanie snímok RAW a C-RAW
Nastavenie jasu, vyváženie bielej, štýl Picture Style,
automatická optimalizácia úrovne osvetlenia, redukcia šumu
pri vysokej citlivosti ISO, kvalita záznamu snímok JPEG,
farebný priestor, korekcia aberácie objektívu (korekcia
periférneho osvetlenia objektívu, korekcia skreslenia,
digitálna optimalizácia objektívu, korekcia chromatickej
aberácie, korekcia difrakcie)
13
Technické parametre
Zmena veľkosti:
Orezanie:
Objednávka tlače:
K dispozícii
K dispozícii
Kompatibilné s DPOF verzie 1.1
■■ Funkcie prispôsobenia
Užívateľské funkcie:
Užívateľské režimy
snímania:
My Menu (Moja ponuka):
Informácie o autorských
právach:
15 funkcií
Registrované v polohe C1/C2 na otočnom voliči režimov
Možno zaregistrovať až 5 obrazoviek
Možnosť zadania a priloženia textu
■■ Rozhranie
Konektor digitálneho
rozhrania:
Konektor HDMI OUT:
Vstupný konektor
externého mikrofónu:
Konektor diaľkového
ovládania:
Bezdrôtové diaľkové
ovládanie:
14
Ekvivalent vysokorýchlostného rozhrania USB Hi-Speed;
tvar konektora: USB typu C
Komunikácia s počítačom, nabíjanie so sieťovým adaptérom
USB PD-E1
Typ D (automatické prepínanie rozlíšenia)
Stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm
Možno pripojiť smerový stereofónny mikrofón DM-E1 alebo
komerčne dostupný externý mikrofón
Kompatibilita s diaľkovou spúšťou RS-60E3
Kompatibilita s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
(cez rozhranie Bluetooth)
Technické parametre
■■ Bezdrôtové funkcie
[Wi-Fi]
Podpora štandardov:
Spôsob prenosu:
Prenosová frekvencia
(stredná frekvencia):
Spôsob pripojenia:
Zabezpečenie:
Kompatibilné
zariadenia/služby:
IEEE 802.11b/g/n
modulácia DS-SS (IEEE 802.11b), modulácia OFDM
(IEEE 802.11g/n)
Frekvencia: 2 412 až 2 462 MHz
Kanály: 1 – 11
Režim prístupového bodu fotoaparátu, infraštruktúra*
* Podpora funkcie Wi-Fi Protected Setup
Spôsob overenia: otvorený systém, zdieľaný kľúč alebo
WPA/WPA2-PSK
Šifrovanie: WEP, TKIP, AES
Smartfóny, počítače, tlačiarne Wi-Fi, webové služby
[Bluetooth]
Podpora štandardov:
Spôsob prenosu:
Kompatibilné zariadenia:
Kompatibilita so štandardom Bluetooth verzie 4.1
(nízkoenergetická technológia Bluetooth)
Modulácia GFSK
Smartfóny, bezdrôtové diaľkové ovládania
15
Technické parametre
■■ Napájanie
Batéria:
Počet možných záberov:
Možná doba nahrávania
videozáznamu:
Súprava batérií LP-E17, 1 kus
* Napájanie pomocou elektrickej zásuvky je použiteľné
pomocou príslušenstva napájaného z domácej elektrickej
zásuvky.
* Sieťový adaptér USB PD-E1 umožňuje nabíjanie batérií
LP-E17 vo fotoaparáte.
Približne 305 záberov pri izbovej teplote (+23 °C)
* Pri zapnutej úspore energie a použití úplne nabitej
súpravy batérií LP-E17
Približne 1 hod. 20 min. pri izbovej teplote (+23 °C)
* Pri predvolených nastaveniach režimu automatickej
expozície videozáznamu a s úplne nabitou súpravou
batérií LP-E17
■■ Rozmery a hmotnosť
Rozmery (š × v × h):
Hmotnosť:
Približne 119,6 × 70,0 × 49,2 mm
Približne 408 g (vrátane súpravy batérií a karty)/približne
361 g (iba telo)
* Platí pre čierne aj strieborné modely.
■■ Prevádzkové podmienky
Rozsah pracovnej teploty: 0 – 40 °C
Pracovná vlhkosť:
85 % alebo menej
ooVšetky údaje uvedené vyššie vychádzajú zo skúšobných noriem spoločnosti
Canon a skúšobných noriem a smerníc asociácie CIPA (Camera & Imaging
Products Association).
ooVyššie uvedené rozmery a hmotnosť sú založené na smerniciach CIPA
(okrem hmotnosti samotného tela fotoaparátu).
ooTechnické parametre a vonkajší vzhľad produktu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
ooV prípade, že sa vyskytne problém s objektívom inej značky než Canon nasadeným
na fotoaparáte, obráťte sa na príslušného výrobcu daného objektívu.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising