Canon | EOS M200 | User manual | Canon EOS M200 User manual

Canon EOS M200 User manual
Doplňujúce informácie
SLOVENSKY
CEL-SX8CA2R0
© CANON INC. 2019
Mapa systému
Dodávané príslušenstvo
Remienok
Popruh na krk
EM‑E2
Ochranná
tkanina
PC-E1/E2
Súprava batérií
LP-E12
Kryt na prednú časť
EH31-FJ
2
Nabíjačka batérií
LC‑E12E
Držadlo na statív
HG‑100TBR
DC adaptér
DR-E12
Kompaktný
sieťový adaptér
CA‑PS700
Mapa systému
Bezdrôtové
diaľkové
ovládanie
BR-E1
Objektívy EF-M
Objektívy EF
Objektívy EF-S
Upevňovací adaptér
EF-EOS M
Kábel HDMI*1
Televízor/monitor
Prepojovací kábel IFC-600PCU
(približne 1,0 m)*2
Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
Port USB
Pamäťová karta
SD/SDHC/SDXC
Čítačka pamäťových kariet
Otvor na kartu
*1:
*2:
Počítač
Použite komerčne dostupný kábel s dĺžkou do 2,5 m. Koncovka do fotoaparátu je typu D.
Koncovka do fotoaparátu: USB Micro-B; koncovka do počítača: USB typu A.
3
Technické parametre
■■ Typ
Typ:
Nahrávacie médium:
Veľkosť obrazového
snímača:
Kompatibilné objektívy:
Objímka pre objektív:
Digitálny jednooký fotoaparát bez zrkadla s režimom AF/AE
Pamäťová karta SD/SDHC/SDXC
* Podporované karty UHS-I.
Približne 22,3 × 14,9 mm
Objektívy Canon EF-M
* Podporované sú objektívy EF/EF-S s pripojeným
upevňovacím adaptérom (objektívy RF nie sú
podporované).
(Efektívny zorný uhol je približne 1,6-násobne väčší ako
uvedená ohnisková vzdialenosť.)
Objímka Canon EF-M
■■ Obrazový snímač
Typ:
Efektívny počet pixelov:
Pomer strán:
Snímač CMOS (podporuje Dual Pixel CMOS AF)
Približne 24,1 megapixela
* Zaokrúhlené na najbližších 100 000.
3:2
■■ Systém záznamu
Formát záznamu:
Typ snímok:
Počet zaznamenaných
pixelov:
Pomer strán:
Vytvorenie a výber
priečinka:
Číslovanie súborov:
4
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (CR3, 14-bitový formát RAW spoločnosti
Canon)
Možný je súčasný záznam snímok RAW + JPEG.
* Snímky RAW snímané sériovo sa spracúvajú pomocou
12-bitovej analógovo-digitálnej konverzie.
L (Veľká)
: 24,0 megapixela (6000×4000)
M (Stredná) : Približne 10,6 megapixela (3984×2656)
S1 (Malá 1) : Približne 5,9 megapixela (2976×1984)
S2 (Malá 2) : Približne 3,8 megapixela (2400×1600)
RAW
: 24,0 megapixela (6000×4000)
C-RAW
: 24,0 megapixela (6000×4000)
* Zaokrúhlené na najbližších 100 000.
3:2, 4:3, 16:9, 1:1
K dispozícii
Súvislé, automatické vynulovanie, ručné vynulovanie
Technické parametre
■■ Spracovanie snímky počas snímania
Štýl Picture Style:
Vyváženie bielej:
Automatická úprava
jasu snímky:
Redukcia šumu:
Priorita jasných tónov:
Korekcia aberácie
objektívu:
Automatický, Štandardný, Portrét, Krajina, Jemné
detaily, Neutrálny, Verný, Monochromatický,
Definovaný používateľom 1 – 3
Automaticky (Priorita atmosféry), Automaticky (Priorita
bielej), Prednastavené (denné svetlo, tieň, zamračené,
žiarovkové svetlo, biele žiarivkové svetlo, blesk), Vlastné,
Nastavenie farebnej teploty (približne 2 500 – 10 000 K)
K dispozícii je funkcia korekcie vyváženia bielej
* Možný prenos informácií o farebnej teplote blesku
K dispozícii je funkcia automatickej optimalizácie úrovne
osvetlenia
Možno použiť pri záberoch s vysokou citlivosťou ISO a pri
dlhodobých expozíciách
K dispozícii
Korekcia periférneho osvetlenia, Korekcia skreslenia,
Digitálna optimalizácia objektívu, Korekcia chromatickej
aberácie, Korekcia difrakcie
■■ Automatické zaostrovanie
Spôsob zaostrovania:
Spôsob AF:
Dual Pixel CMOS AF
AF s detekciou kontrastu (pre nahrávanie videozáznamov
s rozlíšením 4K)
Detekcia tváre a sledovanie, bodové AF, 1-bodové AF,
zónové AF
Max. 143
Dostupné oblasti AF pri
automatickom výbere:
Zväčšené zobrazenie:
Približne 5×/10×
Manuálne zaostrenie (MF): Obrysy MF
5
Technické parametre
[Still photo shooting/Snímanie statických záberov]
Funkcia AF:
AF detekcie očí:
Nepretržité AF:
Oblasť AF:
Rozsah jasu pri
zaostrovaní:
Pomocný lúč AF:
Jednosnímkové AF, AF-Servo
K dispozícii
K dispozícii
Horizontálne: približne 88 %, vertikálne: približne 100 %
Horizontálne: približne 80 %, vertikálne: približne 80 %
* Mení sa podľa faktorov, ako sú napríklad použitý objektív
a pomer strán.
–4 až 18 EV
(f/1.4, stredný bod AF, pri izbovej teplote, ISO 100,
jednosnímkové AF)
Vstavaná výbojka LED
[Movie recording/Nahrávanie videozáznamu]
Oblasť AF:
Rozsah jasu pri
zaostrovaní:
AF-Servo pri
videozázname:
6
Horizontálne: približne 88 %, vertikálne: približne 100 %
Horizontálne: približne 80 %, vertikálne: približne 80 %
* Mení sa podľa faktorov, ako je napríklad použitý objektív.
–2 až 18 EV
(f/1.4, stredný bod AF, pri izbovej teplote, ISO 100,
jednosnímkové AF, 29,97/25,00 snímky/s)
K dispozícii
Technické parametre
■■ Nastavenie expozície
Režim merania:
Rozsah merania jasu:
Uzávierka:
Rýchlosť uzávierky:
Režim snímania:
Meranie v reálnom čase pomocou obrazového snímača
384-zónové meranie (24 × 16)
Snímanie statických záberov:
• Pomerové meranie (viazané na všetky body AF)
• Selektívne meranie (približne 5,8 % plochy obrazovky,
v strede)
• Bodové meranie (približne 2,9 % plochy obrazovky,
v strede)
• Priemerové meranie s vyvážením na stred
Nahrávanie videozáznamu:
Priemerové meranie s vyvážením na stred a pomerové
meranie pomocou obrazového snímača
* Automaticky nastavené pomocou spôsobu zaostrenia
Snímanie statických záberov: EV –1 až 20 (pri izbovej
teplote, ISO 100)
Nahrávanie videozáznamu: EV 0 až 20 (pri izbovej teplote,
ISO 100)
Elektronicky riadená štrbinová uzávierka
1/4000 s až 30 s (celkový rozsah rýchlosti uzávierky,
dostupný rozsah sa líši podľa režimu snímania), dlhodobá
expozícia (Bulb), X-sync pri 1/200 s
* Rozsah nastavení sa odlišuje pri nahrávaní videozáznamu
Základné režimy snímania:
automatický režim s inteligentným nastavením scény,
hybridný automatický režim, špeciálna scéna (autoportrét,
portrét, hladká pokožka, krajina, šport, záber zblízka,
jedlo, nočný portrét, nočná scéna bez statívu, ovládanie
snímania v protisvetle HDR, tichý režim), kreatívne filtre
(zrnitý čiernobiely, jemné zaostrenie, efekt rybieho oka,
efekt vodových farieb, efekt hračkárskeho fotoaparátu, efekt
miniatúry, umelecký štandardný HDR, umelecký živý HDR,
umelecký výrazný HDR, umelecký vyrytý HDR)
Pokročilé režimy snímania:
program AE, priorita uzávierky AE, priorita clony AE,
manuálna expozícia
Nahrávanie videozáznamu:
automatické nastavenie expozície videozáznamu, manuálne
nastavenie expozície videozáznamu
7
Technické parametre
Citlivosť ISO:
(odporúčaný expozičný
index)
Nastavenia citlivosti ISO:
Kompenzácia expozície:
Uzamknutie AE:
Ovládanie uzávierky
dotykom:
8
Snímanie statických záberov:
Základné režimy snímania: automatické nastavenie
citlivosti ISO
Pokročilé režimy snímania: automatické nastavenie citlivosti
ISO (automatické nastavenie v rozsahu ISO 100 – 25600),
manuálne nastavenie v rozsahu ISO 100 – 25600
(po krokoch 1/3 EV), rozšírenie citlivosti na úroveň H
(ekvivalentné citlivosti ISO 51200)
* S nastavenou prioritou jasných tónov bude minimálny
limit ISO 200
Nahrávanie videozáznamu:
[Movie auto exposure/Automatické nastavenie expozície
videozáznamu]
• Videozáznam Full HD/HD: automatické nastavenie
v rozsahu ISO 100 – 12800, rozšírenie citlivosti na úroveň
H (ekvivalentné citlivosti ISO 25600)
• Videozáznam 4K: automatické nastavenie v rozsahu
ISO 100 – 6400
[Movie manual exposure/Manuálne nastavenie expozície
videozáznamu]
• Videozáznam Full HD/HD: automatické nastavenie citlivosti
ISO (automatické nastavenie v rozsahu ISO 100 – 12800),
manuálne nastavenie v rozsahu ISO 100 – 12800
(po krokoch 1/3 EV), rozšírenie citlivosti na úroveň H
(ekvivalentné citlivosti ISO 16 000/20000/25600)
• Videozáznam 4K: automatické nastavenie citlivosti ISO
(automatické nastavenie v rozsahu ISO 100 – 6400),
manuálne nastavenie v rozsahu ISO 100 – 6400
(po krokoch 1/3 EV)
* S nastavenou prioritou jasných tónov bude minimálny
limit ISO 200
Max. úroveň pre automatické nastavenie, rozšírenie
citlivosti ISO
Snímanie statických záberov: ±3 EV po krokoch 1/3 EV
Nahrávanie videozáznamu: ±3 EV po krokoch 1/3 EV
Snímanie statických záberov:
Auto: používa sa pri jednosnímkovom AF s pomerovým
meraním po dosiahnutí zaostrenia
Ručne: tlačidlom uzamknutia AE
Nahrávanie videozáznamu: tlačidlom uzamknutia AE
K dispozícii
Technické parametre
■■ Systém priebehu snímania
Režim priebehu snímania: Snímanie jedného záberu, sériové snímanie, samospúšť:
10-sekundová/diaľková, samospúšť: 2-sekundová,
samospúšť: sériové snímanie
Rýchlosť sériového
Jednosnímkové AF: max. približne. 6,1 snímky/s;
snímania:
AF-Servo: max. približne 4,0 snímky/s
* Rýchlosť sériového snímania môže byť nižšia v závislosti
od faktorov, ako sú napríklad rýchlosť uzávierky, hodnota
clony, podmienky snímaného objektu, jas, typ objektívu,
použitie blesku, teplota, typ napájania a úroveň
nabitia batérie.
* Rýchlosť sériového snímania s AF-Servo môže byť
nižšia v závislosti od podmienok objektu alebo použitého
objektívu.
Max. počet záberov v sérii: JPEG Veľká/Jemná: približne 71 záberov
RAW: približne 13 záberov
C-RAW: približne 31 záberov
RAW+JPEG Veľká/Jemná: približne 12 záberov
C-RAW+JPEG Veľká/Jemná: približne 22 záberov
* Maximálny počet záberov v sérii meraný s 32 GB kartou
UHS-I, ktorá vyhovuje testovacím normám spoločnosti
Canon.
* Maximálny počet záberov v sérii sa líši v závislosti od
podmienok snímania (ako sú napríklad pomer strán,
snímaný objekt, značka pamäťovej karty, citlivosť ISO,
štýl Picture Style a užívateľské funkcie).
9
Technické parametre
■■ Blesk
Zabudovaný blesk:
Smerné číslo:
Meranie záblesku:
Kompenzácia expozície
blesku:
Uzamknutie FE:
Konektor PC:
Ovládanie blesku:
Externý blesk Speedlite:
10
Vysúvací blesk s manuálnym vyklopením
Približne 5,0 m (ISO 100)
Zábleskové pokrytie: približne 15 mm zorný uhol objektívu
Čas dobitia: približne 4 s
Automatický blesk E-TTL II
±2 EV po krokoch 1/3 EV
K dispozícii
Nedodáva sa
Nastavenia funkcií zabudovaného blesku
Nie je podporovaný
Technické parametre
■■ Nahrávanie videozáznamu
Formát záznamu:
Video:
Zvuk:
Veľkosť nahrávania
videozáznamu:
Snímková frekvencia:
MP4
MPEG-4 AVC/H.264, variabilná (priemerná) bitová rýchlosť
AAC
4K (3840×2160), Full HD (1920×1080), HD (1280×720)
Časozberné videozáznamy: 4K/Full HD
119,88p/59,94p/29,97p/23,98p (NTSC)
100,00p/50,00p/25,00p (PAL)
Spôsob kompresie:
Štandardná (IPB)
* V hybridnom automatickom režime alebo pri nahrávaní
časozberného videozáznamu: ALL-I
Bitová rýchlosť/požiadavky 4K (23,98p/25,00p)/štandardná (IPB)
: približne 120 Mb/s/UHS-I, UHS Speed Class 3 alebo rýchlejšia
na výkon karty:
Full HD (59,94p/50,00p)/štandardné (IPB)
(rýchlosť zápisu/čítania)
: približne 60 Mb/s/SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
Full HD (29,97p/25,00p)/štandardné (IPB)
: približne 30 Mb/s/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
HD s vysokou snímkovou frekvenciou (119,88p/100,00p)/
štandardná (IPB)
: približne 52 Mb/s/SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
HD (59,94p/50,00p)/štandardné (IPB)
: približne 26 Mb/s/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
Časozberný videozáznam 4K (29,97p/25,00p)
: 40 MB/s alebo vyššia (rýchlosť čítania)
Časozberný videozáznam (29,97p/25,00p)
: 20 MB/s alebo vyššia (rýchlosť čítania)
11
Technické parametre
Záznam zvuku:
K dispozícii sú zabudované stereofónne mikrofóny
Nastaviteľná úroveň záznamu zvuku, k dispozícii filter proti
vetru a funkcia tlmenia
K dispozícii (Povoliť/Zlepšené)
Digitálna stabilizácia
obrazu pre videozáznamy:
Videoklip:
K dispozícii
Časozberné
4K alebo Full HD
videozáznamy:
Výstup HDMI:
Výstup obrazu bez zobrazenia informácií
* Podporovaný výstup 4K; voliteľne automatický/1080p
Snímanie s diaľkovým
K dispozícii
ovládaním:
Samospúšť videozáznamu: K dispozícii
Pridanie informácií
K dispozícii
o orientácii do
videozáznamov:
Snímanie statických
Nie je k dispozícii počas nahrávania videozáznamu
záberov:
■■ Obrazovka
Typ:
Veľkosť obrazovky
a rozlíšenie:
Zorné pole (pokrytie):
Farebná obrazovka TFT z tekutých kryštálov
Približne 7,5 cm (3,0 palca) (3:2), približne 1,04 milióna bodov
Snímanie statických záberov: približne 100 % vertikálne/
horizontálne (pri nastavení Veľká/Jemná)
Nahrávanie videozáznamu: približne 100 % vertikálne/
horizontálne
Sklopenie: približne 180° nahor
Ručne (7 úrovní)
Zobrazenie ponuky, sprievodca funkciami
Uhlové nastavenie:
Nastavenie jasu:
Nastavenia úrovne
zobrazenia:
Jazyky rozhrania:
29
Panel dotykovej obrazovky: Kapacitné snímanie
12
Technické parametre
■■ Prehrávanie
Formát zobrazenia snímok: Zobrazenie jednotlivých snímok (bez informácií o snímaní),
zobrazenie jednotlivých snímok (so základnými
informáciami), zobrazenie jednotlivých snímok (zobrazené
informácie o snímaní: podrobné informácie, objektív/
histogram, vyváženie bielej, štýl Picture Style 1, štýl Picture
Style 2, farebný priestor/redukcia šumu, korekcia aberácie
objektívu 1, korekcia aberácie objektívu 2, informácie GPS),
zobrazenie zoznamu (4/9/36/100 snímok)
* Prispôsobiteľné zobrazenie informácií o snímaní
Zobrazenie bodu AF:
K dispozícii
Zväčšené zobrazenie:
Približne 1,5× – 10×
Vyhľadávanie snímok:
Možno nastaviť podmienky vyhľadávania (podľa hodnotenia,
dátumu, priečinka, ochrany, typu súboru)
Spôsob prehľadávania
1 snímka, 10 snímok, zadaný počet, dátum, priečinok,
snímok:
videozáznamy, statické zábery, ochrana, hodnotenie
Otočenie snímky:
K dispozícii
Ochrana snímky:
K dispozícii
Hodnotenie:
K dispozícii
Prehrávanie
K dispozícii
videozáznamu:
Úprava prvej/poslednej
K dispozícii
scény videozáznamu:
Vyňatie snímky
Extrakcia konkrétnych snímok videozáznamu a uloženie
z videozáznamu
ako snímok JPEG
s rozlíšením 4K:
Prezentácia:
Všetky snímky alebo snímky vyhovujúce podmienkam
vyhľadávania sa prehrajú automaticky.
Spracovanie snímok RAW Kreatívny asistent
vo fotoaparáte:
Kreatívne filtre:
K dispozícii
Zmena veľkosti:
K dispozícii
Orezanie:
K dispozícii
Objednávka tlače:
Kompatibilné s DPOF verzie 1.1
13
Technické parametre
■■ Funkcie prispôsobenia
Užívateľské funkcie:
My Menu (Moja ponuka):
Informácie o autorských
právach:
6 funkcií
Možno zaregistrovať až 5 obrazoviek
Možnosť zadania a priloženia textu
■■ Rozhranie
Konektor digitálneho
rozhrania:
Konektor HDMI OUT:
Bezdrôtové diaľkové
ovládanie:
14
Ekvivalent vysokorýchlostného rozhrania USB Hi-Speed;
tvar konektora: USB Micro-B
Slúži na pripojenie počítača alebo kompaktnej tlačiarne
fotografií
Typ D (automatické prepínanie rozlíšenia)
Kompatibilita s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
(cez rozhranie Bluetooth)
Technické parametre
■■ Bezdrôtové funkcie
[Wi-Fi]
Podpora štandardov:
Spôsob prenosu:
Prenosová frekvencia
(stredná frekvencia):
Spôsob pripojenia:
Zabezpečenie:
Kompatibilné zariadenia/
služby:
IEEE 802.11b/g/n
Modulácia DS-SS (IEEE 802.11b),
modulácia OFDM (IEEE 802.11g/n)
Frekvencia: 2 412 až 2 462 MHz
Kanály: 1 – 11
Režim prístupového bodu fotoaparátu, infraštruktúra*
* Podpora funkcie Wi-Fi Protected Setup
Spôsob overenia: otvorený systém, zdieľaný kľúč alebo
WPA/WPA2-PSK
Šifrovanie: WEP, TKIP, AES
Smartfóny, počítače, tlačiarne Wi-Fi, webové služby
[Bluetooth]
Podpora štandardov:
Spôsob prenosu:
Kompatibilné zariadenia:
Kompatibilita so štandardom Bluetooth verzie 4.2
(nízkoenergetická technológia Bluetooth)
Modulácia GFSK
Smartfóny, bezdrôtové diaľkové ovládania
Režim v lietadle:
K dispozícii
15
Technické parametre
■■ Napájanie
Batéria:
Počet možných záberov:
Možná doba nahrávania
videozáznamu:
Súprava batérií LP-E12, 1 kus
* Napájanie pomocou elektrickej zásuvky je použiteľné
pomocou príslušenstva napájaného z domácej elektrickej
zásuvky.
Približne 315 záberov pri izbovej teplote (+23 °C)
* Pri zapnutej úspore energie a použití úplne nabitej
súpravy batérií LP-E12
Približne 1 hod. 30 min. pri izbovej teplote (+23 °C)
* Pri predvolených nastaveniach režimu automatickej
expozície videozáznamu a s úplne nabitou súpravou
batérií LP-E12
■■ Rozmery a hmotnosť
Rozmery (š × v × h):
Hmotnosť:
Približne 108,2 × 67,1 × 35,1 mm
Približne 299 g (vrátane súpravy batérií a karty)/
približne 262 g (iba telo)
* Platí pre čierne aj biele modely.
■■ Prevádzkové podmienky
Rozsah pracovnej teploty: 0 – 40 °C
Pracovná vlhkosť:
85 % alebo menej
ooVšetky údaje uvedené vyššie vychádzajú zo skúšobných noriem spoločnosti Canon
a skúšobných noriem a smerníc asociácie CIPA (Camera & Imaging Products
Association).
ooVyššie uvedené rozmery a hmotnosť sú založené na smerniciach CIPA
(okrem hmotnosti samotného tela fotoaparátu).
ooTechnické parametre a vonkajší vzhľad produktu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
ooV prípade, že sa vyskytne problém s objektívom inej značky než Canon nasadeným
na fotoaparáte, obráťte sa na príslušného výrobcu daného objektívu.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising