Canon | EOS R | User manual | Canon EOS R User manual

Canon EOS R User manual
Doplňujúce informácie
zz Tento návod je určený pre model EOS R, v ktorom je nainštalovaný
firmvér verzie 1.2.0 alebo novšej.
CEL-SX5EA2R2
© CANON INC. 2019
SLOVENSKY
Mapa systému
270EX II
Makro blesk Dvojitý makro blesk
EL-100 430EX III-RT/ 470EX-AI 600EX II-RT
Macro Ring Lite Macro Twin Lite
430EX III
MR-14EX II
MT-26EX-RT
Dodávané
príslušenstvo
ST-E3-RT
ST-E2*1
Popruh
Ochranný prvok kábla
Remienok na
ruku E2
Súprava batérií
LP-E6N*2
Ochranná
tkanina PC-E1
Sieťový
adaptér
AC-E6N*3
*1:
*2:
*3:
*4:
2
DC adaptér
DR-E6*3
Sieťový adaptér
USB PD-E1*4
Držadlo
s batériami
BG-E22
Nabíjačka batérií
LC-E6E
Kábel na nabíjanie
do auta CB-570
Nabíjačka batérií do
auta CBC-E6
Žiadny pomocný lúč AF z vysielača pre blesk Speedlite ST-E2.
Možno použiť aj súpravu batérií LP-E6.
Je možné použiť aj súpravu sieťového adaptéra ACK-E6.
Nabíjanie so sieťovým adaptérom USB PD-E1 je možné len pre batérie LP-E6N
(nie LP‑E6).
Mapa systému
Slúchadlá
Prijímač GPS Smerový
stereofónny
GP-E2*5
mikrofón
DM-E1
Objektívy
RF
Objektívy
EF
Objektívy Diaľková
spúšť
EF-S
s časovačom
TC-80N3
Upevňovací adaptér
Adaptér diaľkového ovládača RA-E3
Kábel HDMI
HTC-100 (pribl. 2,9 m)
Televízor/monitor
Zariadenie na
bezdrôtový prenos
súborov WFT-E7
(ver. 2)*6/WFT-E7*6
Prepojovací kábel
IFC-100U (pribl. 1 m)
Prístupový bod
bezdrôtovej
siete LAN
Pamäťová karta
SD/SDHC/SDXC
Čítačka pamäťových kariet
*6:
Diaľková
spúšť
RS-60E3
Adaptér bezdrôtovej
siete LAN
Prepojovací kábel
IFC-400U (pribl. 4 m)
*5:
Bezdrôtové
diaľkové
ovládanie
BR-E1
Port Ethernet
Port USB
Počítač
Otvor na kartu
Digitálny kompas nie je možné použiť s fotoaparátom a smer snímania sa
nezaznamenáva.
Uistite sa, či je firmvér WFT-E7 (ver. 2) alebo WFT-E7 aktualizovaný. Upozorňujeme,
že je potrebný prepojovací kábel IFC-40AB III alebo IFC-150AB III.
3
Tabuľka dostupnosti funkcií podľa režimu snímania
Snímanie statických záberov
o: Nastavené automaticky k: Voliteľné používateľom
Funkcia
Image quality
(Kvalita snímky)
RAW
JPEG
Dual Pixel RAW
Cropping/aspect ratio (Orezanie/pomer strán)
Automatically set/Auto (Automaticky
ISO speed
nastavená / Automatická)
(Citlivosť ISO)
Manually set (Manuálne nastavená)
Picture Style (Štýl Auto (Automaticky)
Picture Style)
Manual selection (Ručný výber)
Auto (Automaticky)
Preset (Prednastavené)
Custom (Vlastné)
White balance
(Vyváženie bielej) Color temperature setting (Nastavenie
farebnej teploty)
Correction/Bracketing (Korekcia /
stupňovanie)
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
High ISO speed noise reduction (Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO)
Long exposure noise reduction (Redukcia šumu pri
dlhodobej expozícii)
Highlight tone priority (Priorita jasných tónov)
Peripheral illumination correction
(Korekcia periférneho osvetlenia)
Lens aberration Distortion correction (Korekcia skreslenia)
correction
Digital Lens Optimizer (Digitálna
(Korekcia
optimalizácia objektívu)
aberácie
Chromatic
aberration correction
objektívu)
(Korekcia chromatickej aberácie)
Diffraction correction (Korekcia difrakcie)
Anti-flicker shooting (Snímanie s potlačením
vplyvu blikania)
sRGB
Color space
(Farebný priestor) Adobe RGB
AF operation (Funkcia AF)
A+ Auto servo (Automatické servo A+)
Continuous AF (Nepretržité AF)
AF
AF method (Spôsob AF)
Eye Detection AF (AF detekcie očí)
Touch & drag AF (AF dotykom
a potiahnutím)
4
: Nemožno vybrať/zakázané
A
k
k
k
o
o
o
t
k
k
k
k
d s f
k k k
k k k
k k k
k k k
a BULB
k k
k k
k k
k k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
o
Tabuľka dostupnosti funkcií podľa režimu snímania
Funkcia
Manual focusing (MF) (Manuálne
zaostrovanie (MF))
AF
MF peaking (Obrysy MF)
Focus guide (Sprievodca ostrením)
Single shooting (Snímanie jedného záberu)
High-speed continuous shooting
(Sériové snímanie vysokou rýchlosťou)
Low-speed continuous shooting
Drive (Režim
(Sériové snímanie nízkou rýchlosťou)
priebehu
Self-timer: 10 sec./remote control
snímania)
(Samospúšť: 10-sekundová/diaľkové
ovládanie)
Self-timer: 2 sec./remote control
(Samospúšť: 2-sekundová/diaľkové
ovládanie)
Silent LV shooting (Tiché fotografovanie s Live View)
Silent shutter (Tichá uzávierka)
Evaluative metering (Pomerové meranie)
Partial metering (Selektívne meranie)
Metering
Spot metering (Bodové meranie)
(Meranie)
Center-weighted average metering
(Priemerové meranie s vyvážením
na stred)
Program shift (Posun programu)
Exposure compensation
(Kompenzácia expozície)
AEB
Exposure
AE lock (Uzamknutie AE)
(Expozícia)
HDR shooting (Snímanie v režime HDR)
Multiple exposures (Viacnásobné
expozície)
Bulb timer (Časovač dlhodobej
expozície Bulb)
Flash exposure compensation
(Kompenzácia expozície blesku)
FE lock (Uzamknutie FE)
External flash
Flash function settings (Nastavenia
(Externý blesk)
funkcií blesku)
Custom Function settings (Nastavenia
užívateľských funkcií)
Movie recording during still photo shooting (Nahrávanie
videozáznamu počas snímania statických záberov)
A t d s f a BULB
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
1
k
k
k
k k*
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k k
2
k k*
k k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
3
k
4
k
4
k
4
k
4
k* k* k* k* k* k*
k
4
k*
4
*1: Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete nastaviť kompenzáciu expozície.
*2: Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete nastaviť pevnú hodnotu citlivosti ISO.
*3: Zaznamenáva sa podľa špecifikácie v položke [z1: Movie rec quality/z1: Kvalita
nahrávania videozáznamu] v režime [A].
*4: Zaznamenáva sa podľa nastavení režimu C3.
5
Tabuľka dostupnosti funkcií podľa režimu snímania
Nahrávanie videozáznamu
o: Nastavené automaticky k: Voliteľné používateľom
Funkcia
Movie recording
4K
quality (Kvalita
Full HD
nahrávania
HD
videozáznamu)
24,00p
High Frame Rate movie (Videozáznam s vysokou
snímkovou frekvenciou)
Movie cropping (Orezanie videozáznamu)
Movie digital IS (Digitálna funkcia Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) pre videozáznamy)
HDR movie (HDR videozáznam)
Time-lapse movie
4K
(Časozberný
Full HD
videozáznam)
Auto (Automaticky)
Sound recording
(Záznam zvuku)
ISO speed
(Citlivosť ISO)
Picture Style
(Štýl Picture Style)
: Nemožno vybrať/zakázané
y k tv M
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
o
o
o
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
k
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
Manual (Ručne)
Wind filter (Filter proti vetru)
Attenuator (Tlmenie)
Automatically set/Auto (Automaticky
nastavená / Automatická)
Manually set (Manuálne nastavená)
Automatically set/Auto (Automaticky
nastavená / Automatická)
Manual selection (Ručný výber)
Auto (Automaticky)
o
k
o
Preset (Prednastavené)
White balance
(Vyváženie bielej)
Custom (Vlastné)
Color temperature setting
(Nastavenie farebnej teploty)
Correction (Korekcia)
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
High ISO speed noise reduction (Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO)
Highlight tone priority (Priorita jasných tónov)
6
Tabuľka dostupnosti funkcií podľa režimu snímania
Funkcia
Peripheral illumination correction
(Korekcia periférneho osvetlenia)
Lens aberration
Distortion correction (Korekcia
correction (Korekcia
skreslenia)
aberácie objektívu)
Chromatic aberration correction
(Korekcia chromatickej aberácie)
Movie servo AF (AF-servo pri
videozázname)
AF method (Spôsob AF)
AF
Eye Detection AF (AF detekcie očí)
Touch & drag AF (AF dotykom
a potiahnutím)
Manual focusing (MF) (Manuálne
zaostrovanie (MF))
MF peaking (Obrysy MF)
Focus guide (Sprievodca ostrením)
Metering (Meranie)
Exposure compensation
(Kompenzácia expozície)
Exposure
AE lock (Uzamknutie AE)
(Expozícia)
Auto slow shutter (Automatická
nízka rýchlosť uzávierky)
Time code (Časový kód)
HDMI output (Výstup HDMI)
Canon Log (Záznam Canon)
y k tv M
o
k
k
k
k
k
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
k
k
o
k
k
o
k
k
o
k
k
o
k
k
k k*
1
k
k
k k*
2
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
*1: Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete nastaviť kompenzáciu expozície.
*2: Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete nastaviť pevnú hodnotu
citlivosti ISO.
7
Technické parametre
„„ Typ
Typ:
Digitálny jednooký fotoaparát bez zrkadla s režimom AF/AE
Nahrávacie médium:
Pamäťová karta SD/SDHC/SDXC
* Karty UHS-II a UHS-I sú podporované.
Veľkosť obrazového
snímača:
Približne 36,0 x 24,0 mm
Kompatibilné objektívy:
Skupiny produktov s objektívmi Canon RF a EF
* Podporované objektívy EF/EF-S s pripojeným upevňovacím
adaptérom (objektívy EF-M nie sú podporované)
Efektívny zorný uhol:
S objektívmi RF/EF: približne ekvivalentný uvedenej
ohniskovej vzdialenosti
S objektívmi EF-S: približne 1,6-krát väčší ako uvedená
ohnisková vzdialenosť
Objímka pre objektív:
Objímka Canon RF
„„ Obrazový snímač
Typ:
Snímač CMOS (podporuje Dual Pixel CMOS AF)
Efektívny počet pixelov:
Približne 30,3 megapixela
* Zaokrúhlené na najbližších 100 000
Pomer strán:
3:2
Odstránenie prachových
škvŕn:
Automaticky/ručne, pridávanie údajov pre vymazanie
prachových škvŕn
„„ Systém záznamu
Formát záznamu:
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
Typ snímok:
JPEG, RAW (CR3, 14-bitový formát RAW spoločnosti Canon)
možné súčasné nahrávanie obrázkov RAW+JPEG
Počet zaznamenaných
pixelov:
L (veľký)
: Približne 30,1 megapixela (6720 x 4480)
M (stredný) : Približne 13,3 megapixela (4464 x 2976)
S1 (malý 1) : Približne 7,5 megapixela (3360 x 2240)
S2 (malý 2) : Približne 3,8 megapixela (2400 x 1600)
: Približne 30,1 megapixela (6720 x 4480)
RAW
C-RAW
: Približne 30,1 megapixela (6720 x 4480)
* Zaokrúhlené na najbližších 100 000
Nastavenie Dual Pixel
RAW:
K dispozícii
Výrez/pomer strán:
Možné nastaviť orezané snímanie a pomer strán
Veľkosť kinofilmového políčka, približne 1,6x (výrez),
1:1 (pomer strán), 4:3 (pomer strán), 16:9 (pomer strán)
Vytvorenie a výber
priečinka:
K dispozícii
8
Technické parametre
Názov súboru:
Predvolený kód, používateľské nastavenie 1,
používateľské nastavenie 2
Číslovanie súborov:
Súvislé, automatické vynulovanie, ručné vynulovanie
„„ Spracovanie snímky počas snímania
Štýl Picture Style:
Automatický, Štandardný, Portrét, Krajina, Jemné
detaily, Neutrálny, Verný, Monochromatický, Definovaný
používateľom 1–3
Vyváženie bielej:
Automaticky (Priorita atmosféry), Automaticky (Priorita
bielej), Prednastavené (Denné svetlo, tieň, zamračené,
žiarovkové svetlo, biele žiarivkové svetlo, blesk), Vlastné,
Nastavenie farebnej teploty (približne 2500 – 10000 K)
Dostupné funkcie korekcie vyváženia bielej a stupňovania
vyváženia bielej
* Možný prenos informácií o farebnej teplote blesku
Automatická úprava
jasu snímky:
K dispozícii funkcia Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia)
Redukcia šumu:
Možno použiť pri záberoch s vysokou citlivosťou ISO a pri
dlhodobých expozíciách
Priorita jasných tónov:
K dispozícii
Korekcia aberácie
objektívu:
Korekcia periférneho osvetlenia, Korekcia skreslenia,
Digitálna optimalizácia objektívu, Korekcia chromatickej
aberácie, Korekcia difrakcie
„„ Automatické zaostrovanie
Spôsob zaostrovania:
Dual Pixel CMOS AF
Spôsob AF:
Detekcia tváre + Sledovanie, 1-bodové AF, Rozšírenie
oblasti AF (vertikálne/horizontálne), Rozšírenie oblasti AF
(okolo), Zónové AF, Veľký rámec zónového AF (vertikálne),
Veľký rámec zónového (horizontálne)
Dostupné polohy bodu AF: Max. 5655
* Pri používaní krížových tlačidiel.
Dostupné oblasti AF pri
automatickom výbere:
Max. 143
AF dotykom a potiahnutím: K dispozícii
Zväčšené zobrazenie:
Približne 5x/10x
Zobrazenie zaostrovacej
vzdialenosti:
S objektívmi RF
Manuálne zaostrenie (MF): Obrysy MF, sprievodca ostrením
9
Technické parametre
„„ Snímanie statických záberov
Funkcia AF:
Jednoobrázkový AF, AF-Servo
Prepínanie automatickej
funkcie AF:
V režime Automatický režim s inteligentným nastavením
scény je ho možné nastaviť z ponuky
AF detekcie očí:
K dispozícii
Nepretržité AF:
K dispozícii
Oblasť AF:
Horizontálne: približne 88 %, vertikálne: približne 100 %
Horizontálne: približne 80 %, vertikálne: približne 80 %
* Mení sa podľa faktorov ako použitý objektív
a pomer strán
Rozsah jasu pri
zaostrovaní:
EV -6 až 18 (pri izbovej teplote, ISO 100,
Jednoobrázkový AF)
Charakteristika režimu
AF-Servo:
Citlivosť sledovania AF, sledovanie zrýchľovania/
spomaľovania a automatické prepínanie bodov AF
Pomocný lúč AF:
Vstavaná výbojka LED
„„ Nahrávanie videozáznamu
Oblasť AF:
[4K] Horizontálne: približne 80 %, vertikálne:
približne 100 %
[Full HD/HD] Horizontálne: približne 88 %, vertikálne:
približne 100 %
Rozsah jasu pri
zaostrovaní:
EV -4 až 18 (pri izbovej teplote, ISO 100,
Jednoobrázkový AF)
AF-Servo pri
videozázname:
K dispozícii
Charakteristika
režimu AF-Servo pri
videozázname:
Citlivosť sledovania AF, rýchlosť automatického zaostrenia
10
Technické parametre
„„ Nastavenie expozície
Režim merania:
Meranie v reálnom čase pomocou obrazového snímača
384-zónové meranie (24 x 16)
Snímanie statických záberov:
• Pomerové meranie (viazané na všetky body AF)
• Selektívne meranie (približne 6,1 % plochy obrazovky,
v strede)
• Bodové meranie (približne 2,7 % plochy obrazovky,
v strede)
• Priemerové meranie s vyvážením na stred
Nahrávanie videozáznamu:
Priemerové meranie s vyvážením na stred a pomerové
meranie pomocou obrazového snímača
* Automaticky nastavené pomocou spôsobu zaostrenia
Rozsah jasu pri
zaostrovaní:
Snímanie statických záberov: -3 až 20 EV (pri izbovej
teplote, ISO 100)
Nahrávanie videozáznamu: -1 až 20 EV (pri izbovej
teplote, ISO 100, priemerové meranie s vyvážením
na stred)
Uzávierka:
Elektronicky riadená štrbinová uzávierka
Rýchlosť uzávierky:
1/8000 s až 30 s (celkový rozsah rýchlosti uzávierky,
dostupný rozsah sa líši podľa režimu snímania), dlhodobá
expozícia (Bulb), X-sync pri 1/200 s
* Rozsah nastavení sa odlišuje pri nahrávaní
videozáznamu
Režim snímania:
Snímanie statických záberov:
Automatický režim s inteligentným nastavením scény,
Flexibilný s prioritou AE, Program AE, Priorita uzávierky
AE, Priorita clony AE, Manuálne nastavenie expozície,
Dlhodobá expozícia Bulb, Užívateľské režimy snímania
(C1/C2/C3)
Nahrávanie videozáznamu:
Automatický režim s inteligentným nastavením scény,
Program AE, Priorita uzávierky AE, Priorita clony AE,
Manuálne nastavenie expozície, Užívateľské režimy
snímania (C1/C2/C3)
11
Technické parametre
Citlivosť ISO:
(odporúčaný expozičný
index)
12
Snímanie statických záberov:
Automatický režim s inteligentným nastavením scény:
automatické nastavenie v rozsahu
ISO 100 – 12800
Fv/P/Tv/Av/M/BULB: Automatické nastavenie citlivosti
ISO, manuálne nastavenie citlivosti ISO 100 – 40000
(s krokom 1/3 stupňa V alebo 1 EV), rozšírenie citlivosti
ISO na úroveň L (ekvivalentné citlivosti ISO 50), H1
(ekvivalentné citlivosti ISO 51200), H2 (ekvivalentné
citlivosti ISO 102400).
* S nastavenou prioritou jasných tónov bude minimálny
limit ISO 200.
Nahrávanie videozáznamu:
[4K]
Automatický režim s inteligentným nastavením scény:
automatické nastavenie v rozsahu ISO 100 – 12800
P/Tv/Av: automatické nastavenie v rámci rozsahu
ISO 100 – 12800, rozšíriteľné na úroveň H2 (ekvivalentné
citlivosti ISO 102400)
M: Automatické nastavenie citlivosti ISO (automatické
nastavenie v rozsahu ISO 100 – 12800), manuálne
nastavenie citlivosti v rozsahu ISO 100 – 12800 (s krokom
1/3 EV alebo 1 EV), rozšírenie citlivosti na úroveň H2
(ekvivalentné citlivosti ISO 102400)
[Full HD/HD]
Automatický režim s inteligentným nastavením scény:
automatické nastavenie v rozsahu ISO 100 – 25600
P/Tv/Av: automatické nastavenie v rámci rozsahu
ISO 100 – 25600, rozšíriteľné na úroveň H2 (ekvivalentné
citlivosti ISO 102400)
M: Automatické nastavenie citlivosti ISO (automatické
nastavenie v rozsahu ISO 100 – 25600), manuálne
nastavenie citlivosti v rozsahu ISO 100 – 25600 (s krokom
1/3 EV alebo 1 EV), rozšírenie citlivosti na úroveň H2
(ekvivalentné citlivosti ISO 102400)
* S nastavenou prioritou jasných tónov bude minimálny
limit ISO 200
* Rozsah nastavení sa odlišuje pri nahrávaní
časozberných videozáznamov
Technické parametre
Nastavenia citlivosti ISO:
Snímanie statických záberov:
Rozsah citlivosti ISO, Automatický rozsah, Minimálna
rýchlosť uzávierky
Nahrávanie videozáznamu:
Rozsah citlivosti ISO, Rozsah pre 4K, Automatické
nastavenie citlivosti ISO, Automatické nastavenie citlivosti
ISO pre 4K, Automatické nastavenie citlivosti ISO pre
časozber
Kompenzácia expozície:
Snímanie statických záberov:
Manuálne: ±3 EV po krokoch 1/3 alebo 1/2 EV
AEB: ±3 EV po krokoch 1/3 alebo 1/2 EV (možno
kombinovať s manuálnou kompenzáciou expozície)
Nahrávanie videozáznamu: ±3 EV po krokoch 1/3 alebo
1/2 EV
Uzamknutie AE:
Snímanie statických záberov:
Automaticky: Uzamknutie AE po dosiahnutí zaostrenia
možno povoliť alebo zakázať pre každý režim merania
s užívateľskou funkciou
Manuálne: tlačidlom uzamknutia AE
Nahrávanie videozáznamu: tlačidlom uzamknutia AE
Redukcia blikania:
K dispozícii pri snímaní statických záberov
Časovač dlhodobej
expozície Bulb:
Možnosť nastavenia trvania dlhodobej expozície Bulb
Snímanie v režime HDR:
Nastavenie dynamického rozsahu: Automaticky, ±1, ±2, ±3
Efekty: Prirodzený, Umelecký štandardný, Umelecký živý,
Umelecký výrazný, Umelecký reliéfny
Automatické zarovnanie snímok: k dispozícii
Viacnásobné expozície:
Možnosti snímania: Priorita funkcie a ovládania, priorita
sériového snímania
Počet viacnásobných expozícií: 2 až 9 expozícií
Nastavenie viacnásobnej expozície: súčtová, priemerová,
jasnejšia, tmavšia
Tichá uzávierka:
K dispozícii
Ovládanie uzávierky
dotykom:
K dispozícii
1/8 EV kroky Av:
K dispozícii počas nahrávania videozáznamu
13
Technické parametre
„„ Systém priebehu snímania
Režim priebehu
snímania:
Snímanie jedného záberu, sériové snímanie vysokou
rýchlosťou, sériové snímanie nízkou rýchlosťou,
samospúšť: 10-sekundová/diaľkové ovládanie,
samospúšť: 2-sekundová/diaľkové ovládanie
Rýchlosť sériového
snímania:
Sériové snímanie vysokou rýchlosťou: Maximálne
približne 8,0 snímky/s
* Sériové snímanie nižšou rýchlosťou pri redukcii blikania,
pri nastavení funkcie Dual Pixel RAW, AF-Servo alebo
Tichá uzávierka alebo pri fotografovaní s bleskom.
* Rýchlosť sériového snímania pre sériové snímanie
vysokou rýchlosťou môže byť nižšia v závislosti od
podmienok ako: kapacita batérie, teplota, redukcia
blikania, snímanie v režime Dual Pixel RAW, tiché
snímanie s Live View, tiché snímanie, rýchlosť
uzávierky, clona, podmienky snímaného objektu, jas,
funkcia AF, typ objektívu, použitie blesku, nastavenia
snímania.
Sériové snímanie nízkou rýchlosťou: Maximálne približne
3,0 snímky/s
Maximálny počet záberov JPEG Veľký/Jemný: Približne 100 záberov (približne
v sérii:
100 záberov)
RAW: Približne 34 záberov (približne 47 záberov)
RAW+JPEG Veľký/Jemný: Približne 34 záberov (približne
39 záberov)
* Merané so SD kartou a za podmienok, ktoré vyhovujú
testovacím normám Canon (32 GB štandardná/UHS-II
karta, sériové snímanie vysokou rýchlosťou, orezanie/
pomer strán veľkosti kinofilmového políčka, citlivosť
100 ISO, bez režimu Dual Pixel RAW, štandardný štýl
Picture Style).
* Údaje v zátvorkách predstavujú počet záberov pri
použití štandardnej testovacej karty UHS-II SD
spoločnosti Canon.
Displej s vysokou
rýchlosťou:
14
K dispozícii
Technické parametre
„„ Externý blesk Speedlite
Kompatibilné blesky
Speedlite:
Blesky Speedlite radu EL/EX
Meranie záblesku:
Automatický blesk E-TTL II
Automatické spustenie:
K dispozícii s bleskami Speedlite vybavenými touto
funkciou
Bezpečná FE:
K dispozícii
Kompenzácia expozície
blesku:
±3 EV po 1/3 alebo 1/2 EV
Uzamknutie FE:
K dispozícii
Režim priority sériového
snímania:
K dispozícii s bleskami Speedlite vybavenými touto
funkciou
Konektor PC:
Nedodáva sa
Ovládanie blesku:
Nastavenia funkcií blesku, Nastavenia užívateľských
funkcií blesku
„„ Nahrávanie videozáznamu
Formát záznamu:
MP4
Video:
MPEG-4 AVC/H.264, variabilná (priemerná) bitová
rýchlosť
Zvuk:
Na úpravy (ALL-I): lineárne PCM
štandardné (IPB), nízka (IPB): AAC
Veľkosť nahrávania
videozáznamu:
4K (3840 x 2160), Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720)
Videozáznamy s vysokou snímkovou frekvenciou: HD
Videozáznamy HDR:
• S objektívmi RF/EF: Full HD
• S objektívmi EF-S a orezaním videozáznamu: HD
Časozberné videozáznamy: 4K/Full HD
Snímková frekvencia:
119,9p/59,94p/29,97p/24,00p/23,98p (s NTSC)
100,0p/50,00p/25,00p/24,00p (s PAL)
* 119,9p/100,0p, používa sa na videozáznamy s vysokou
snímkovou frekvenciou
Spôsob kompresie:
Na úpravy (ALL-I), štandardný (IPB), nízky (IPB)
15
Technické parametre
Bitová rýchlosť/požiadavky 4K (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/na úpravy (ALL-I)
na výkon karty:
: približne 480 Mb/s/UHS-II, trieda rýchlosti videa 60 alebo rýchlejšia
(rýchlosť zápisu/čítania)
4K (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/štandardné (IPB)
: približne 120 Mb/s/UHS-I, UHS trieda rýchlosti 3 alebo rýchlejšia
Full HD (59,94p/50,00p)/na úpravy (ALL-I)
: približne 180 Mb/s/UHS-I, UHS trieda rýchlosti 3 alebo rýchlejšia
Full HD (59,94p/50,00p)/štandardné (IPB)
: približne 60 Mb/s/SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/na úpravy (ALL-I)
: približne 90 Mb/s/UHS-I, UHS trieda rýchlosti 3 alebo rýchlejšia
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/štandardné (IPB)
: približne 30 Mb/s/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
Full HD (29,97p/25,00p)/nízky (IPB)
: približne 12 Mb/s/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
HD (119,9p/100,0p)/na úpravy (ALL-I)
: približne 160 Mb/s/UHS-I, UHS trieda rýchlosti 3 alebo rýchlejšia
HD (59,94p/50,00p)/na úpravy (ALL-I)
: približne 80 Mb/s/SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
HD (59,94p/50,00p)/štandardné (IPB)
: približne 26 Mb/s/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
HD (29,97p/25,00p)/štandardné (IPB)
: približne 13 Mb/s/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
Záznam zvuku:
Zabudované stereofónne mikrofóny, k dispozícii konektor
na pripojenie externého stereofónneho mikrofónu
Nastaviteľná úroveň záznamu zvuku, k dispozícii filter
proti vetru a funkcia tlmenia
Slúchadlá:
K dispozícii konektor na slúchadlá, nastaviteľná hlasitosť
Orezané videozáznamy:
K dispozícii
Digitálna funkcia Image
K dispozícii (Povoliť/Zlepšené)
Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) pre videozáznamy:
Videozáznamy HDR:
K dispozícii
Časozberné videozáznamy: 4K alebo Full HD
Časový kód:
Je možné pridať
Canon Log:
K dispozícii pre nahrávanie na kartu (pri nastavení na
8-bitový) a výstup HDMI (pri nastavení na 8-bitový/10-bitový)
Výstup HDMI:
Výstup obrazu bez zobrazenia informácií
* Podporovaný výstup 4K; voliteľne automatický/1080p
Snímanie s diaľkovým
ovládaním:
K dispozícii
Snímanie statických
záberov:
Nie je k dispozícii počas nahrávania videozáznamu
16
Technické parametre
„„ Obrazovka
Typ:
Farebná obrazovka TFT z tekutých kryštálov
Veľkosť obrazovky
a rozlíšenie:
Približne 8,01 cm (3,15 palca) (3:2), približne 2,1 milióna
bodov
Zorné pole (pokrytie):
Snímanie statických záberov: približne 100 % vertikálne/
horizontálne (pri nastavení JPEG Veľká)
Nahrávanie videozáznamu: približne 100 % vertikálne/
horizontálne
Uhlové nastavenie:
Otvorenie: približne 0 – 175°
Otočenie: približne 0 – 90° dopredu, približne 0 – 180° dozadu
Nastavenie jasu:
Ručne (7 úrovní)
Úprava farieb:
Teplý odtieň, Štandardný, Chladný odtieň 1, Chladný odtieň 2
Výkon zobrazenia:
Úspora energie, plynulá
Jazyky rozhrania:
29
Panel dotykovej obrazovky: Kapacitné snímanie
„„ Hľadáčik
Typ:
Elektronický farebný hľadáčik OLED
Veľkosť obrazovky
a rozlíšenie:
0,5-palcová (4:3) s počtom približne 3,69 milióna bodov
Zorné pole (pokrytie):
Snímanie statických záberov: približne 100 % vertikálne/
horizontálne (bod oka: približne 23 mm, pri nastavení
JPEG Veľká)
Nahrávanie videozáznamu: približne 100 % vertikálne/
horizontálne
Zväčšenie:
Približne 0,76x (-1 m-1 s objektívom 50 mm zaostreným
na nekonečno)
Bod oka:
Približne 23 mm (od konca šošovky okulára pri -1 m-1)
Rozsah dioptrického
nastavenia:
Približne -4,0 až +2,0 m–1 (D)
Nastavenie jasu:
Ručne (5 úrovní)
Úprava farieb:
Teplý odtieň, Štandardný, Chladný odtieň 1, Chladný odtieň 2
„„ Prehrávanie
Formát zobrazenia
snímok:
Zobrazenie jednotlivých snímok (bez informácií o snímaní),
Zobrazenie jednotlivých snímok (so základnými
informáciami), Zobrazenie jednotlivých snímok (Zobrazené
informácie o snímaní: Podrobné informácie, Objektív/
histogram, Vyváženie bielej, Štýl Picture Style 1, Štýl
Picture Style 2, Farebný priestor/redukcia šumu, Korekcia
aberácie objektívu 1, Korekcia aberácie objektívu 2,
Informácie o prenose snímok, Informácie GPS, Informácie
IPTC), Zobrazenie registra (4/9/36/100 snímok)
* Prispôsobiteľné zobrazenie informácií o snímaní
17
Technické parametre
Upozornenie na
najjasnejšie oblasti:
Preexponované oblasti blikajú
Zobrazenie bodu AF:
K dispozícii
Zobrazenie mriežky:
3 typy
Zväčšené zobrazenie:
Približne 1,5x – 10x, možnosť nastavenia počiatočného
pomeru zväčšenia a pozície
Vyhľadávanie snímok:
Možno nastaviť podmienky vyhľadávania (podľa
hodnotenia, dátumu, priečinka, ochrany, typu súboru)
Spôsob prehľadávania
snímok:
1 snímka, 10 snímok, zadaný počet, dátum, priečinok,
videozáznamy, statické zábery, ochrana, hodnotenie
Otočenie snímky:
K dispozícii
Ochrana snímky:
K dispozícii
Hodnotenie:
K dispozícii
Prehrávanie videozáznamu: K dispozícii
Úprava prvej/poslednej
scény videozáznamu:
K dispozícii
Vyňatie snímky z videoExtrakcia konkrétnych snímok videozáznamu a uloženie
záznamu s rozlíšením 4K: ako obrázkov JPEG
Prezentácia:
Všetky snímky alebo snímky vyhovujúce podmienkam
vyhľadávania sa prehrajú automaticky.
Spracovanie snímok
RAW vo fotoaparáte:
Možné spracovanie snímok RAW a C-RAW
Nastavenie jasu, vyváženie bielej, štýl Picture Style, funkcia
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne
osvetlenia), redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO, kvalita
záznamu snímok JPEG, farebný priestor, korekcia aberácie
objektívu (korekcia periférneho osvetlenia objektívu,
korekcia skreslenia, digitálna optimalizácia objektívu,
korekcia chromatickej aberácie, korekcia difrakcie)
Zmena veľkosti:
K dispozícii
Orezanie:
K dispozícii
Nastavenie poradia tlače: Kompatibilné s DPOF verzie 1.1
„„ Funkcie prispôsobenia
Užívateľské funkcie:
19 funkcií, prispôsobenie tlačidla, otočný volič a obsluha
panela M-Fn
Užívateľské režimy
snímania:
Statický záber – režimy C1/C2/C3, videozáznam – režimy
C1/C2/C3
My Menu (Moja ponuka):
Možno zaregistrovať až 5 obrazoviek
Informácie o autorských
právach:
Možnosť zadania a priloženia textu
Informácie IPTC:
Je možné pridať
18
Technické parametre
„„ Rozhranie
Konektor digitálneho
rozhrania:
Ekvivalent SuperSpeed USB (USB 3.1 gen. 1), USB typu C
Komunikácia s počítačom, nabíjanie so sieťovým
adaptérom USB PD-E1
Minikonektor výstupu
HDMI:
Typ C (automatické prepínanie rozlíšenia)
Vstupný konektor
externého mikrofónu:
Stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm
Možno pripojiť smerový stereofónny mikrofón DM-E1
alebo komerčne dostupný externý mikrofón
Konektor diaľkového
ovládania:
Kompatibilita s diaľkovou spúšťou RS-60E3
Bezdrôtové diaľkové
ovládanie:
Kompatibilita s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
(cez Bluetooth)
„„ Bezdrôtové funkcie
[Wi-Fi]
Podpora štandardov:
IEEE 802.11b/g/n
Spôsob prenosu:
Modulácia DS-SS (IEEE 802.11b), modulácia OFDM
(IEEE 802.11g/n)
Prenosová frekvencia
(stredná frekvencia):
Frekvencia: 2412 až 2462 MHz
Kanály: 1 – 11
Spôsob pripojenia:
Režim prístupového bodu fotoaparátu, infraštruktúra*
* Podpora funkcie Wi-Fi Protected Setup
Zabezpečenie:
Spôsob overenia: otvorený systém, zdieľaný kľúč, WPA/
WPA2-PSK
Šifrovanie: WEP, TKIP, AES
Kompatibilné zariadenia/
služby:
Smartfóny, počítač, tlačiarne Wi-Fi, webové služby
[Bluetooth]
Podpora štandardov:
Kompatibilita so štandardom Bluetooth verzie 4.1
(nízkoenergetická technológia Bluetooth)
Spôsob prenosu:
Modulácia GFSK
Kompatibilné zariadenia:
Smartfóny, bezdrôtové diaľkové ovládania
19
Technické parametre
„„ Napájanie
Batéria:
Súprava batérií LP-E6N/LP-E6, 1 kus
* Napájanie pomocou elektrickej zásuvky je použiteľné
pomocou príslušenstva pre domácu elektrickú zásuvku.
* Sieťový adaptér USB PD-E1 umožňuje nabíjanie batérií
LP-E6N vo fotoaparáte.
Informácie o stave
batérie:
Zdroj napájania, kapacita batérie, počet aktivácií
uzávierky, stav dobíjania, možná registrácia batérie
Počet možných záberov:
Približne 370 záberov pri izbovej teplote (+23 °C),
približne 350 záberov pri nízkej teplote (0 °C)
* Pri použití úplne nabitej súpravy batérií LP-E6N,
s displejom nastaveným na [Smooth/Plynulá]
Možná doba nahrávania
videozáznamu:
Celkove približne 2 hod. 20 min pri izbovej teplote (+23 °C)
Celkove približne 2 hod. 10 min. pri nízkej teplote (0 °C)
* S úplne nabitej súpravy batérií LP-E6N, povolenou
funkciou AF-Servo pri videozázname a nastaveným
rozlíšením 4K/Full HD.
„„ Rozmery a hmotnosť
Rozmery (Š x V x H):
Približne 135,8 x 98,3 x 84,4 mm
Hmotnosť:
Približne 660 g (vrátane súpravy batérií a karty)/
približne 580 g (iba telo)
„„ Prevádzkové podmienky
Rozsah pracovnej teploty: 0 – 40 °C
Pracovná vlhkosť:
85 % alebo menej
ooVšetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z testovacích noriem spoločnosti
Canon a testovacích noriem a smerníc asociácie CIPA (Camera & Imaging
Products Association).
ooVyššie uvedené rozmery a hmotnosť sú založené na smerniciach CIPA
(okrem hmotnosti samotného tela fotoaparátu).
ooTechnické parametre a vonkajší vzhľad produktu sa môžu zmeniť
bez upozornenia.
ooV prípade, že sa vyskytne problém s objektívom od iného výrobcu ako od
spoločnosti Canon nasadeným na fotoaparáte, obráťte sa na príslušného
výrobcu objektívu.
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising