Canon | EOS RP | User manual | Canon EOS RP User manual

Canon EOS RP User manual
Doplňujúce informácie
zz Tento návod je určený pre model EOS RP, v ktorom je nainštalovaný firmvér
verzie 1.2.0 alebo novšej.
CEL-SX6KA2R2
© CANON INC. 2019
SLOVENSKY
Mapa systému
270EX II
EL-100
ST-E3-RT
Dvojitý makro
430EX III-RT/ 470EX-AI 600EX II-RT Makro blesk
Macro Ring Lite blesk Macro Twin
430EX III
MR-14EX II Lite MT-26EX-RT
Dodávané
príslušenstvo
ST-E2*1
Remienok
Remienok
na ruku E2
Súprava batérií Nabíjačka batérií
LP-E17
LC-E17E
Ochranná tkanina
PC-E1/E2
Sieťový adaptér DC adaptér
AC-E6N*2
DR-E18*2
*1:
*2:
2
Sieťový adaptér
USB PD-E1
Rozširujúce
držadlo EG-E1
Žiadny pomocný lúč AF z vysielača pre blesk Speedlite ST-E2.
Je možné použiť aj súpravu sieťového adaptéra ACK-E18.
Mapa systému
Slúchadlá
Smerový
Prijímač
GPS GP-E2*3 stereofónny
mikrofón
DM-E1
Objektívy
RF
Objektívy
EF
Objektívy
EF-S
Diaľková spúšť
s časovačom
TC-80N3
Upevňovací adaptér
Adaptér diaľkového ovládača RA-E3
Kábel HDMI
HTC-100 (pribl. 2,9 m)
Televízor/monitor
Prepojovací kábel
IFC-100U/400U
(pribl. 1 m/4 m)*4
Bezdrôtové
diaľkové
ovládanie
BR-E1
Diaľková
spúšť
RS-60E3
Port USB
Pamäťová karta
Čítačka
SD/SDHC/SDXC pamäťových
kariet
*3:
*4:
Otvor na kartu
Počítač
Digitálny kompas nie je možné použiť s fotoaparátom a smer snímania sa
nezaznamenáva.
Koncovka do fotoaparátu a počítača: USB Type-C.
3
Tabuľka dostupnosti funkcií podľa režimu snímania
Snímanie statických záberov (Základná zóna)
o: nastavené automaticky
k: voliteľné používateľom
Funkcia
A
Image quality RAW
(Kvalita snímky) JPEG
Cropping/aspect ratio (Orezanie/pomer strán)
k
k
Automatically set/Auto (Automaticky
ISO speed
o o
nastavená / Automatická)
(Citlivosť ISO)
Manually set (Manuálne nastavená)
Picture Style (Štýl Auto (Automaticky) o o
Picture Style)
Manual selection (Ručný výber)
Brightness (Jas)
k
Color tone (Farebný tón)
Panning effect (Efekt posúvania)
Creative Assist (Kreatívny asistent) k
Auto (Automaticky)
Q Q
Preset (Prednastavené)
White
Custom (Vlastné)
balance
Color temperature setting
(Vyváženie
(Nastavenie farebnej teploty)
bielej)
Correction/Bracketing
(Korekcia / stupňovanie)
Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia)
High ISO speed noise reduction (Redukcia
šumu pri vysokej citlivosti ISO)
Long exposure noise reduction
(Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii)
Highlight tone priority (Priorita jasných tónov)
Lens
aberration
correction
(Korekcia
aberácie
objektívu)
Peripheral illumination correction
(Korekcia periférneho osvetlenia)
4
o
o
o
o
o
o
P
k
k
6 F G I
k
k
k k k k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
o
k
k
Q Q Q Q Q Q Qw Q Q Q Q
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Distortion correction (Korekcia skreslenia)
Digital Lens Optimizer (Digitálna
o
optimalizácia objektívu)
Chromatic aberration correction
(Korekcia chromatickej aberácie) o
Diffraction correction
(Korekcia difrakcie) o
Anti-flicker shooting (Snímanie
s potlačením vplyvu blikania)
Focus bracketing (Stupňovanie zaostrenia)
Color space sRGB
(Farebný
Adobe RGB
priestor)
One-Shot AF
AF
(Jednoobrázkový AF)
operation
Servo AF (AF-Servo)
(Funkcia
A+ Auto servo
AF)
(Automatické servo A+)
: nemožno vybrať/zakázané
8
2 q 3 5 C r 4
k k k k k k k
k k k k k k k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
Tabuľka dostupnosti funkcií podľa režimu snímania
AF
Drive
(Režim
priebehu
snímania)
Metering
(Meranie)
Exposure
(Expozícia)
External
flash
(Externý
blesk)
k
o
k
8
2 q 3 5 C r 4
k k k k k k k
1
k k k k k k* k
k k k k k
k
P
k
k
k
6 F G I
k k k k
k k k k
k k k k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
k
Funkcia
A
Continuous AF (Nepretržité AF)
AF method (Spôsob AF)
Eye Detection AF (AF detekcie očí)
Touch & drag AF (AF
dotykom a potiahnutím)
Manual focusing (MF)
(Manuálne zaostrovanie (MF))
MF peaking (Obrysy MF)
Single shooting (Snímanie
jedného záberu)
High-speed continuous
shooting (Sériové snímanie
vysokou rýchlosťou)
Low-speed continuous
shooting (Sériové snímanie
nízkou rýchlosťou)
Self-timer: 10 sec./remote (Samok
spúšť: 10-sekundová/diaľková)
Self-timer: 2 sec./remote (Samok
spúšť: 2-sekundová/diaľková)
Self-timer: Continuous
k
(Samospúšť: súvislá)
Evaluative metering
o
(Pomerové meranie)
Partial metering (Selektívne meranie)
Spot metering (Bodové meranie)
Center-weighted average
metering (Priemerové meranie
s vyvážením na stred)
Program shift (Posun programu)
Exposure compensation
(Kompenzácia expozície)
AEB
AE lock (Uzamknutie AE)
HDR shooting (Snímanie
v režime HDR)
Multiple exposure
(Viacnásobná expozícia)
Interval timer (Intervalový časovač) k
Bulb timer (Časovač
dlhodobej expozície Bulb)
Auto flash (Automatický blesk) o
Flash off (Bez blesku)
Flash function settings
(Nastavenia funkcií blesku)
Custom Function settings
(Nastavenia užívateľských funkcií)
Movie recording during still photo shooting (Nahrávanie
k
videozáznamu počas snímania statických záberov)
*1:
o
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
Možno nastaviť len na hodnotu [1-point AF/1-bodové AF] alebo [Zone AF/Zónové AF].
5
Tabuľka dostupnosti funkcií podľa režimu snímania
Snímanie statických záberov (Kreatívna zóna)
o: nastavené automaticky
k: voliteľné používateľom
Funkcia
RAW
Image quality
(Kvalita snímky) JPEG
Cropping/aspect ratio (Orezanie/pomer strán)
Automatically set/Auto (Automaticky
ISO speed
nastavená / Automatická)
(Citlivosť ISO)
Manually set (Manuálne nastavená)
Picture Style (Štýl Auto (Automaticky)
Picture Style)
Manual selection (Ručný výber)
Auto (Automaticky)
Preset (Prednastavené)
White balance
Custom (Vlastné)
(Vyváženie
Color temperature setting
bielej)
(Nastavenie farebnej teploty)
Correction/Bracketing (Korekcia / stupňovanie)
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia)
High ISO speed noise reduction (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
Long exposure noise reduction (Redukcia šumu pri dlhodobej expozícii)
Highlight tone priority (Priorita jasných tónov)
Peripheral illumination correction
(Korekcia periférneho osvetlenia)
Lens
Distortion correction (Korekcia skreslenia)
aberration
correction
Digital Lens Optimizer (Digitálna
optimalizácia objektívu)
(Korekcia
aberácie
Chromatic aberration correction
objektívu)
(Korekcia chromatickej aberácie)
Diffraction correction (Korekcia difrakcie)
Anti-flicker shooting (Snímanie s potlačením vplyvu blikania)
Focus bracketing (Stupňovanie zaostrenia)
Color space
sRGB
(Farebný
Adobe RGB
priestor)
AF
6
: nemožno vybrať/zakázané
t
k
k
k
d
k
k
k
s
k
k
k
f
k
k
k
a
k
k
k
F
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
AF operation (Funkcia AF)
Continuous AF (Nepretržité AF)
AF method (Spôsob AF)
Eye Detection AF (AF detekcie očí)
Touch & drag AF (AF dotykom a potiahnutím)
Manual focusing (MF) (Manuálne zaostrovanie (MF))
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
MF peaking (Obrysy MF)
k
k
k
k
k
k
k
Tabuľka dostupnosti funkcií podľa režimu snímania
Funkcia
Single shooting (Snímanie
jedného záberu)
High-speed continuous shooting
(Sériové snímanie vysokou rýchlosťou)
Low-speed continuous shooting
Drive (Režim
(Sériové snímanie nízkou rýchlosťou)
priebehu
Self-timer: 10 sec./remote
snímania)
(Samospúšť: 10-sekundová/diaľková)
Self-timer: 2 sec./remote
(Samospúšť: 2-sekundová/diaľková)
Self-timer: Continuous
(Samospúšť: súvislá)
Evaluative metering (Pomerové
meranie)
Partial metering (Selektívne meranie)
Metering
(Meranie)
Spot metering (Bodové meranie)
Center-weighted average metering
(Priemerové meranie s vyvážením na stred)
Program shift (Posun programu)
Exposure compensation
(Kompenzácia expozície)
AEB
AE lock (Uzamknutie AE)
Exposure
HDR shooting (Snímanie
(Expozícia)
v režime HDR)
Multiple exposures
(Viacnásobné expozície)
Interval timer (Intervalový časovač)
Bulb timer (Časovač dlhodobej
expozície Bulb)
Flash exposure compensation
(Kompenzácia expozície blesku)
External flash FE lock (Uzamknutie FE)
(Externý
Flash function settings
blesk)
(Nastavenia funkcií blesku)
Custom Function settings
(Nastavenia užívateľských funkcií)
Movie recording during still photo shooting (Nahrávanie
videozáznamu počas snímania statických záberov)
*1:
*2:
F
t
d
s
f
a
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
1
k
k
k
k
k*
k
k
k
k
k
k
k
k
k
2
k*
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete nastaviť kompenzáciu expozície.
Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete nastaviť pevnú hodnotu citlivosti ISO.
7
Tabuľka dostupnosti funkcií podľa režimu snímania
Nahrávanie videozáznamu
o: nastavené automaticky
k: voliteľné používateľom
Funkcia
4K
Movie recording size
Full HD
(Veľkosť nahrávania
videozáznamu)
HD
Movie cropping (Orezanie videozáznamu)
Movie digital IS (Digitálna funkcia Image Stabilizer
(Stabilizátor obrazu) pre videozáznamy)
Video snapshot (Videoklip)
Time-lapse movie
4K
(Časozberný
Full
HD
videozáznam)
Auto (Automaticky)
Manual (Ručne)
Sound recording
(Záznam zvuku)
Wind filter (Filter proti vetru)
Attenuator (Tlmenie)
Automatically set/Auto (Automaticky
ISO speed (Citlivosť nastavená / Automatická)
ISO)
Manually set (Manuálne nastavená)
Automatically set/Auto (Automaticky
Picture Style (Štýl
nastavený / Automatický)
Picture Style)
Manual selection (Ručný výber)
Auto (Automaticky)
Preset (Prednastavené)
White balance
Custom (Vlastné)
(Vyváženie bielej)
Color temperature setting
(Nastavenie farebnej teploty)
Correction (Korekcia)
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
High ISO speed noise reduction (Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO)
Highlight tone priority (Priorita jasných tónov)
Peripheral illumination correction
(Korekcia periférneho osvetlenia)
Lens aberration
correction (Korekcia Distortion correction (Korekcia skreslenia)
aberácie objektívu) Chromatic aberration correction
(Korekcia chromatickej aberácie)
: nemožno vybrať/zakázané
M
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
k
o
o
o*
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
*1: Pri použití objektívov EF-S sa videozáznamy nahrávajú s rozlíšením HD.
8
u
k
k
k
k
k
o
o
o
1
Tabuľka dostupnosti funkcií podľa režimu snímania
Funkcia
Movie Servo AF (AF-Servo pri videozázname)
AF method (Spôsob AF)
Eye Detection AF (AF detekcie očí)
AF
Touch & drag AF (AF dotykom a potiahnutím)
Manual focusing (MF) (Manuálne
zaostrovanie (MF))
MF peaking (Obrysy MF)
Metering (Meranie)
Exposure compensation (Kompenzácia expozície)
Exposure
AE lock (Uzamknutie AE)
(Expozícia)
Auto slow shutter (Automatická nízka
rýchlosť uzávierky)
HDMI info disp (Zobrazenie informácií HDMI)
*2:
*3:
k
k
k
k
k
M
k
k
k
k
u
k
k
k
k
o
k
k
k
o
2
k*
3
k*
k
k
k
k
o
k
k
k
Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete nastaviť kompenzáciu expozície.
Pri automatickom nastavení citlivosti ISO môžete nastaviť pevnú hodnotu citlivosti ISO.
9
Technické parametre
■■ Typ
Typ:
Nahrávacie médium:
Digitálny jednooký fotoaparát bez zrkadla s režimom AF/AE
Pamäťová karta SD/SDHC/SDXC
* Karty UHS-II a UHS-I sú podporované.
Veľkosť obrazového snímača: Približne 35,9 × 24,0 mm
Kompatibilné objektívy:
Skupiny produktov s objektívmi Canon RF a EF
* Podporované objektívy EF/EF-S s pripojeným upevňovacím
adaptérom (objektívy EF-M nie sú podporované)
Efektívny zorný uhol:
S objektívmi RF/EF: približne zodpovedá uvedenej
ohniskovej vzdialenosti
S objektívmi EF-S: približne 1,6-krát väčší ako uvedená
ohnisková vzdialenosť
Objímka pre objektív:
Objímka Canon RF
■■ Obrazový snímač
Typ:
Efektívny počet pixelov:
Pomer strán:
Odstránenie prachových škvŕn:
Snímač CMOS (podporuje Dual Pixel CMOS AF)
Až približne 26,2 megapixela (pri používaní objektívov RF/EF)
* Zaokrúhlené na najbližších 100 000
* Menší efektívny počet pixelov sa môže používať s
niektorými objektívmi a spôsobmi spracovania snímok.
3:2
Automaticky, pridávanie údajov pre vymazanie prachových škvŕn
■■ Systém záznamu
Formát záznamu:
Typ snímok:
Počet zaznamenaných
pixelov:
Výrez/pomer strán:
Vytvorenie a výber
priečinka:
Číslovanie súborov:
10
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (CR3, 14-bitový formát RAW spoločnosti Canon)
možné súčasné nahrávanie obrázkov RAW+JPEG
L (Veľká)
: Približne 26,0 megapixela (6240 × 4160)
M (Stredná) : Približne 11,5 megapixela (4160 × 2768)
S1 (Malá 1) : Približne 6,5 megapixela (3120 × 2080)
S2 (Malá 2) : Približne 3,8 megapixela (2400 × 1600)
RAW
: Približne 26,0 megapixela (6240 × 4160)
C-RAW
: Približne 26,0 megapixela (6240 × 4160)
* Zaokrúhlené na najbližších 100 000
Možné nastaviť orezané snímanie a pomer strán
Veľkosť kinofilmového políčka, približne 1,6× (výrez),
1:1 (pomer strán), 4:3 (pomer strán), 16:9 (pomer strán)
K dispozícii
Súvislé, automatické vynulovanie, ručné vynulovanie
Technické parametre
■■ Spracovanie snímky počas snímania
Štýl Picture Style:
Vyváženie bielej:
Automatická úprava
jasu snímky:
Redukcia šumu:
Priorita jasných tónov:
Korekcia aberácie
objektívu:
Automatický, Štandardný, Portrét, Krajina, Jemné
detaily, Neutrálny, Verný, Monochromatický, Definovaný
používateľom 1 – 3
Automaticky (Priorita atmosféry), Automaticky (Priorita
bielej), Prednastavené (Denné svetlo, tieň, zamračené,
žiarovkové svetlo, biele žiarivkové svetlo, blesk), Vlastné,
Nastavenie farebnej teploty (približne 2500 – 10000 K)
Dostupné funkcie korekcie vyváženia bielej a stupňovania
vyváženia bielej
* Možný prenos informácií o farebnej teplote blesku
K dispozícii funkcia Auto Lighting Optimizer (Automatická
optimalizácia úrovne osvetlenia)
Možno použiť pri záberoch s vysokou citlivosťou ISO a pri
dlhodobých expozíciách
K dispozícii
Korekcia periférneho osvetlenia, Korekcia skreslenia,
Digitálna optimalizácia objektívu, Korekcia chromatickej
aberácie, Korekcia difrakcie
■■ Automatické zaostrovanie
Spôsob zaostrovania:
Dual Pixel CMOS AF
AF na základe kontrastu (na nahrávanie videozáznamov 4K)
Spôsob AF:
Detekcia tváre + Sledovanie, Bodové AF, 1-bodové AF,
Rozšírenie oblasti AF (vertikálne/horizontálne), Rozšírenie
oblasti AF (okolo), Zónové AF
Dostupné polohy bodu AF: Max. 4 779
* Pri výbere pomocou krížových tlačidiel
Dostupné oblasti AF pri
Max. 143
automatickom výbere:
AF dotykom a potiahnutím: K dispozícii
Zväčšené zobrazenie:
Približne 5×/10×
Zobrazenie zaostrovacej S objektívmi RF
vzdialenosti:
Manuálne zaostrenie (MF): Obrysy MF
11
Technické parametre
■■ Snímanie statických záberov
Funkcia AF:
Prepínanie automatickej
funkcie AF:
AF detekcie očí:
Nepretržité AF:
Oblasť AF:
Rozsah jasu pri
zaostrovaní:
Charakteristika režimu
AF‑Servo:
Stupňovanie zaostrenia:
Pomocný lúč AF:
Jednoobrázkový AF, AF-Servo
V režime Automatický režim s inteligentným nastavením
scény je ho možné nastaviť z ponuky
K dispozícii
K dispozícii
Horizontálne: približne 88 %, vertikálne: približne 100 %
Horizontálne: približne 80 %, vertikálne: približne 80 %
* Mení sa podľa faktorov ako použitý objektív a pomer strán
–5 až 18 EV
(f/1.2, stredný bod AF, pri izbovej teplote, ISO 100,
Jednoobrázkový AF)
Citlivosť sledovania AF, sledovanie zrýchľovania/
spomaľovania a automatické prepínanie bodov AF
K dispozícii
Vstavaná výbojka LED
■■ Nahrávanie videozáznamu
Oblasť AF:
Rozsah jasu pri
zaostrovaní:
AF-Servo pri
videozázname:
Charakteristika
režimu AF‑Servo pri
videozázname:
12
[4K] Horizontálne: približne 88 %, vertikálne: približne 100 %
[Full HD/HD] Horizontálne: približne 88 %, vertikálne:
približne 100 %
–2,5 až 18 EV
(f/1.2, stredný bod AF, pri izbovej teplote, ISO 100,
Jednoobrázkový AF, 29,97p)
K dispozícii
Citlivosť sledovania AF, rýchlosť automatického zaostrenia
Technické parametre
■■ Nastavenie expozície
Režim merania:
Rozsah jasu pri
zaostrovaní:
Uzávierka:
Rýchlosť uzávierky:
Režim snímania:
Meranie v reálnom čase pomocou obrazového snímača
384-zónové meranie (24 × 16)
Snímanie statických záberov:
• Pomerové meranie (viazané na všetky body AF)
• Selektívne meranie (približne 5,5 % plochy obrazovky,
v strede)
• Bodové meranie (približne 2,7 % plochy obrazovky,
v strede)
• Priemerové meranie s vyvážením na stred
Nahrávanie videozáznamu:
Priemerové meranie s vyvážením na stred a pomerové
meranie pomocou obrazového snímača
* Automaticky nastavené pomocou spôsobu zaostrenia
Snímanie statických záberov: –3 až 20 EV (pri izbovej
teplote, ISO 100)
Nahrávanie videozáznamu: –1 až 20 EV (pri izbovej teplote,
ISO 100, priemerové meranie s vyvážením na stred)
Elektronicky riadená štrbinová uzávierka
1/4000 s až 30 s (celkový rozsah rýchlosti uzávierky,
dostupný rozsah sa líši podľa režimu snímania), dlhodobá
expozícia (Bulb), X-sync pri 1/180 s
* Rozsah nastavení sa odlišuje pri nahrávaní videozáznamu
Základná zóna:
Automatický režim s inteligentným nastavením scény,
Špeciálna scéna (Portrét, Skupinový záber, Krajina, Šport,
Deti, Posúvanie, Záber zblízka, Jedlo, Nočný portrét, Nočná
scéna bez statívu, Ovládanie snímania v protisvetle HDR,
Tichý režim)
Kreatívna zóna:
Flexibilný s prioritou AE, program AE, priorita uzávierky AE,
priorita clony AE, manuálne nastavenie expozície, dlhodobá
expozícia (Bulb), užívateľské režimy snímania (C1/C2/C3)
Nahrávanie videozáznamu:
Automatické nastavenie expozície videozáznamu, Manuálne
nastavenie expozície videozáznamu, Videozáznam HDR
13
Technické parametre
Citlivosť ISO:
(odporúčaný expozičný
index)
Nastavenia citlivosti ISO:
Kompenzácia expozície:
14
Základná zóna: automaticky nastavená citlivosť ISO
Kreatívna zóna: automatické nastavenie citlivosti ISO,
manuálne nastavenie citlivosti ISO 100 – 40000 (s krokom
1/3 stupňa EV alebo 1 EV), rozšírenie citlivosti ISO na úroveň
L (ekvivalentné citlivosti ISO 50), H1 (ekvivalentné citlivosti
ISO 51200) alebo H2 (ekvivalentné citlivosti ISO 102400)
* S nastavenou prioritou jasných tónov bude minimálny limit ISO 200
Nahrávanie videozáznamu:
[4K]
Automatické nastavenie expozície videozáznamu:
automaticky nastavená citlivosť ISO, rozšírenie citlivosti na
úroveň H2 (ekvivalentné citlivosti ISO 102400)
Manuálne nastavenie expozície videozáznamu: automatické
nastavenie citlivosti ISO (automatické nastavenie v rozsahu
ISO 100 – 12800), manuálne nastavenie citlivosti v rozsahu
ISO 100 – 12800 (s krokom 1/3 EV alebo 1 EV), rozšírenie
citlivosti na úroveň H2 (ekvivalentné citlivosti ISO 102400)
[Full HD/HD]
Automatické nastavenie expozície videozáznamu:
automaticky nastavená citlivosť ISO, rozšírenie citlivosti na
úroveň H2 (ekvivalentné citlivosti ISO 102400)
Manuálne nastavenie expozície videozáznamu: automatické
nastavenie citlivosti ISO (automatické nastavenie v rozsahu
ISO 100 – 25600), manuálne nastavenie citlivosti v rozsahu
ISO 100 – 25600 (s krokom 1/3 EV alebo 1 EV), rozšírenie
citlivosti na úroveň H2 (ekvivalentné citlivosti ISO 102400)
Videozáznam HDR: automaticky nastavená citlivosť ISO
* S nastavenou prioritou jasných tónov bude minimálny limit ISO 200
* Rozsah nastavení sa odlišuje pri nahrávaní časozberných videozáznamov
Snímanie statických záberov:
Rozsah citlivosti ISO, Automatický rozsah, Minimálna rýchlosť uzávierky
Nahrávanie videozáznamu:
Rozsah citlivosti ISO, Rozsah pre 4K, Max. úroveň pre automatické
nastavenie, Max. úroveň rozlíšenia 4K pre automatické nastavenie,
Max. úroveň časozberu pre automatické nastavenie
Snímanie statických záberov:
Manuálne: ±3 EV po krokoch 1/3 alebo 1/2 EV
AEB: ±3 EV po krokoch 1/3 alebo 1/2 EV (možno
kombinovať s manuálnou kompenzáciou expozície)
Nahrávanie videozáznamu: ±3 EV po krokoch 1/3 alebo 1/2 EV
Technické parametre
Uzamknutie AE:
Redukcia blikania:
Časovač dlhodobej
expozície Bulb:
Intervalový časovač:
Snímanie v režime HDR:
Viacnásobné expozície:
Ovládanie uzávierky
dotykom:
1/8 EV kroky Av:
Snímanie statických záberov:
Automaticky: uzamknutie AE po dosiahnutí zaostrenia
možno povoliť alebo zakázať pre každý režim merania
s užívateľskou funkciou
Manuálne: tlačidlom uzamknutia AE
Nahrávanie videozáznamu: tlačidlom uzamknutia AE
K dispozícii pri snímaní statických záberov
Možnosť nastavenia trvania dlhodobej expozície Bulb
Možnosť nastavenia intervalu snímania a počtu záberov
Nastavenie dynamického rozsahu: Automaticky, ±1, ±2, ±3
Efekty: Prirodzený, Umelecký štandardný, Umelecký živý,
Umelecký výrazný, Umelecký reliéfny
Automatické zarovnanie snímok: k dispozícii
Počet viacnásobných expozícií: 2 až 9 expozícií
Nastavenie viacnásobnej expozície: súčtové, priemerové
K dispozícii
K dispozícii počas nahrávania videozáznamu
■■ Systém priebehu snímania
Režim priebehu snímania: Snímanie jedného záberu, sériové snímanie vysokou
rýchlosťou, sériové snímanie nízkou rýchlosťou, samospúšť:
10-sekundová/diaľková, samospúšť: 2-sekundová/diaľková,
samospúšť: súvislá
Rýchlosť sériového
Sériové snímanie vysokou rýchlosťou: Maximálne približne
snímania:
5,0 snímky/s
* Sériové snímanie nižšou rýchlosťou pri redukcii blikania,
pri nastavení na AF-Servo alebo pri fotografovaní
s bleskom.
* Rýchlosť sériového snímania pre sériové snímanie
vysokou rýchlosťou môže byť nižšia v závislosti od
podmienok ako: kapacita batérie, teplota, redukcia
blikania, rýchlosť uzávierky, clona, podmienky snímaného
objektu, jas, funkcia AF, typ objektívu, použitie blesku,
nastavenia snímania.
Sériové snímanie nízkou rýchlosťou: maximálne približne
2,6 snímky/s
15
Technické parametre
Max. počet záberov v sérii: JPEG Veľká/Jemná: do zaplnenia karty
RAW: približne 50 záberov (do zaplnenia karty)
RAW+JPEG Veľká/Jemná: približne 42 záberov (približne 98 záberov)
* Merané s kartou SD, ktorá vyhovuje testovacím normám Canon
(štandardné: 32 GB karta UHS-I/vysokorýchlostné: 32 GB karta
UHS-II), a za podmienok, ktoré vyhovujú normám (sériové snímanie
vysokou rýchlosťou, orezanie/pomer strán veľkosti kinofilmového
políčka, citlivosť ISO 100, štandardný štýl Picture Style).
* Údaje v zátvorkách predstavujú počet záberov pri použití
štandardnej testovacej karty UHS-II SD spoločnosti Canon.
* Výraz „Do zaplnenia karty“ znamená, že snímanie je
možné až do zaplnenia karty.
Displej s vysokou rýchlosťou: K dispozícii
■■ Externý blesk Speedlite
Kompatibilné blesky Speedlite:
Meranie záblesku:
Automatické spustenie:
Bezpečná FE:
Kompenzácia expozície blesku:
Uzamknutie FE:
Režim priority sériového snímania:
Konektor PC:
Ovládanie blesku:
Blesky Speedlite radu EL/EX
Automatický blesk E-TTL II
K dispozícii s bleskami Speedlite vybavenými touto funkciou
K dispozícii
±3 EV po 1/3 alebo 1/2 EV
K dispozícii
K dispozícii s bleskami Speedlite vybavenými touto funkciou
Nedodáva sa
Nastavenia funkcií blesku, Nastavenia užívateľských funkcií blesku
■■ Nahrávanie videozáznamu
Formát záznamu:
Video:
Zvuk:
Veľkosť nahrávania
videozáznamu:
16
MP4
MPEG-4 AVC/H.264, variabilná (priemerná) bitová rýchlosť
AAC (po nastavení položky [C.Fn III-9: Audio compression/C.Fn
III-9: Kompresia zvuku] na možnosť [0: Enable/0: Povoliť])
Linear PCM (po nastavení položky [C.Fn III-9: Audio
compression/C.Fn III-9: Kompresia zvuku] na možnosť
[1: Disable/1: Zakázať])
4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720)
* Výstup s rozlíšením 4K (UHD) prostredníctvom
spracovania obrazu pri nahrávaní videozáznamov 4K.
Videozáznamy HDR:
• S objektívmi RF/EF: Full HD
• S objektívmi EF-S a orezaním videozáznamu: HD
Časozberné videozáznamy: 4K/Full HD
Technické parametre
Snímková frekvencia:
Spôsob kompresie:
Bitová rýchlosť/požiadavky
na výkon karty:
(rýchlosť zápisu/čítania)
Záznam zvuku:
59,94p/29,97p/23,98p (s NTSC)
50,00p/25,00p (s PAL)
Štandardná (IPB), Nízka (IPB)
* Časozberné videozáznamy: ALL-I
4K (23,98p/25,00p)/štandardné (IPB)
: približne 120 Mbps/UHS-I, UHS trieda rýchlosti 3 alebo rýchlejšia
Full HD (59,94p/50,00p)/štandardné (IPB)
: približne 60 Mbps/SD Speed Class 10 alebo rýchlejšia
Full HD (29,97p/25,00p)/štandardné (IPB)
: približne 30 Mbps/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
Full HD (29,97p/25,00p)/nízky (IPB)
: približne 12 Mbps/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
HD (59,94p/50,00p)/štandardné (IPB)
: približne 26 Mbps/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
HD (29,97p/25,00p)/štandardné (IPB)
: približne 13 Mbps/SD Speed Class 4 alebo rýchlejšia
Zabudované stereofónne mikrofóny, k dispozícii konektor na
pripojenie externého stereofónneho mikrofónu
Nastaviteľná úroveň záznamu zvuku, k dispozícii filter proti
vetru a funkcia tlmenia
K dispozícii konektor na slúchadlá, nastaviteľná hlasitosť
K dispozícii
K dispozícii (Povoliť/Zlepšené)
Slúchadlá:
Orezanie videozáznamu:
Digitálna funkcia Image
Stabilizer (Stabilizátor
obrazu) pre videozáznamy:
Videozáznamy HDR:
K dispozícii
Videoklip:
K dispozícii
Časozberné
4K alebo Full HD
videozáznamy:
Výstup HDMI:
Výstup obrazu bez zobrazenia informácií
* Podporovaný výstup 4K; voliteľne automatický/1080p
Snímanie s diaľkovým
K dispozícii
ovládaním:
Snímanie statických
Nie je k dispozícii počas nahrávania videozáznamu
záberov:
17
Technické parametre
■■ Obrazovka
Typ:
Veľkosť obrazovky
a rozlíšenie:
Zorné pole (pokrytie):
Uhlové nastavenie:
Nastavenie jasu:
Nastavenia zobrazenia:
Jazyky rozhrania:
Panel dotykovej obrazovky:
Farebná obrazovka TFT z tekutých kryštálov
Približne 7,5 cm (3,0 palca) (3:2), približne 1,04 milióna
bodov
Snímanie statických záberov: približne 100 % vertikálne/
horizontálne (pri nastavení JPEG Veľká)
Nahrávanie videozáznamu: približne 100 % vertikálne/
horizontálne
Otvorenie: približne 0 – 175°
Otočenie: približne 0 – 90° dopredu, približne 0 – 180°
dozadu
Ručne (7 úrovní)
Sprievodca režimom, Sprievodca funkciami
29
Kapacitné snímanie
■■ Hľadáčik
Typ:
Veľkosť obrazovky
a rozlíšenie:
Zorné pole (pokrytie):
Zväčšenie:
Bod oka:
Rozsah dioptrického
nastavenia:
Nastavenie jasu:
Výkon zobrazenia:
18
Elektronický farebný hľadáčik OLED
0,39-palcová (4:3) s počtom približne 2,36 milióna bodov
Snímanie statických záberov: približne 100 % vertikálne/
horizontálne (bod oka: približne 22 mm, pri nastavení JPEG
Veľká)
Nahrávanie videozáznamu: približne 100 % vertikálne/
horizontálne
Približne 0,70× (–1 m–1 s 50 mm objektívom zaostreným na
nekonečno)
Približne 22 mm (od konca šošovky okulára pri –1 m–1)
Približne –4,0 až +1,0 m–1 (D)
Ručne (5 úrovní)
Úspora energie, plynulá
Technické parametre
■■ Prehrávanie
Formát zobrazenia snímok: Zobrazenie jednotlivých snímok (bez informácií o snímaní),
Zobrazenie jednotlivých snímok (so základnými informáciami),
Zobrazenie jednotlivých snímok (zobrazené informácie o snímaní:
Podrobné informácie, Objektív/histogram, Vyváženie bielej, Štýl
Picture Style 1, Štýl Picture Style 2, Farebný priestor/redukcia
šumu, Korekcia aberácie objektívu 1, Korekcia aberácie objektívu
2, Informácie GPS), Zobrazenie registra (4/9/36/100 obrázkov)
* Prispôsobiteľné zobrazenie informácií o snímaní
Upozornenie na
Preexponované oblasti blikajú
najjasnejšie oblasti:
Zobrazenie bodu AF:
K dispozícii
Zobrazenie mriežky:
3 typy
Zväčšené zobrazenie:
Približne 1,5× – 10×, možnosť nastavenia počiatočného
pomeru zväčšenia a pozície
Vyhľadávanie snímok:
Možno nastaviť podmienky vyhľadávania (podľa hodnotenia,
dátumu, priečinka, ochrany, typu súboru)
Spôsob prehľadávania
1 snímka, 10 snímok, zadaný počet, dátum, priečinok,
snímok:
videozáznamy, statické zábery, ochrana, hodnotenie
Otočenie snímky:
K dispozícii
Ochrana snímky:
K dispozícii
Hodnotenie:
K dispozícii
Prehrávanie
K dispozícii
videozáznamu:
Úprava prvej/poslednej
K dispozícii
scény videozáznamu:
Vyňatie snímky z videozáznamu Extrakcia konkrétnych snímok videozáznamu a uloženie
s rozlíšením 4K:
ako obrázkov JPEG
Prezentácia:
Všetky snímky alebo snímky vyhovujúce podmienkam
vyhľadávania sa prehrajú automaticky.
Kreatívny asistent, možné spracovanie snímok RAW a C-RAW
Spracovanie snímok
Nastavenie jasu, vyváženie bielej, štýl Picture Style, funkcia Auto
RAW vo fotoaparáte:
Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia úrovne osvetlenia),
redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO, kvalita záznamu snímok JPEG,
farebný priestor, korekcia aberácie objektívu (korekcia periférneho
osvetlenia objektívu, korekcia skreslenia, digitálna optimalizácia
objektívu, korekcia chromatickej aberácie, korekcia difrakcie)
Zmena veľkosti:
K dispozícii
Orezanie:
K dispozícii
Nastavenie poradia tlače: Kompatibilné s DPOF verzie 1.1
19
Technické parametre
■■ Funkcie prispôsobenia
Užívateľské funkcie:
Užívateľské režimy
snímania:
My Menu (Moja ponuka):
Informácie o autorských
právach:
23 funkcií
Registrované v polohe C1/C2/C3 na otočnom voliči režimov
Možno zaregistrovať až 5 obrazoviek
Možnosť zadania a priloženia textu
■■ Rozhranie
Konektor digitálneho
rozhrania:
Minikonektor výstupu
HDMI:
Vstupný konektor
externého mikrofónu:
Konektor diaľkového ovládania:
Bezdrôtové diaľkové
ovládanie:
Ekvivalent vysokorýchlostného rozhrania USB Hi-Speed;
tvar konektora: USB Type-C
Komunikácia s počítačom, nabíjanie so sieťovým adaptérom USB PD-E1
Typ C (automatické prepínanie rozlíšenia)
Stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm
Možno pripojiť smerový stereofónny mikrofón DM-E1 alebo
komerčne dostupný externý mikrofón
Kompatibilita s diaľkovou spúšťou RS-60E3
Kompatibilita s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním BR-E1
(cez Bluetooth)
■■ Bezdrôtové funkcie
[Wi-Fi]
Podpora štandardov:
Spôsob prenosu:
IEEE 802.11b/g/n
modulácia DS-SS (IEEE 802.11b), modulácia OFDM (IEEE
802.11g/n)
Prenosová frekvencia
Frekvencia: 2412 až 2462 MHz
(stredná frekvencia):
Kanály: 1 – 11
Spôsob pripojenia:
Režim prístupového bodu fotoaparátu, infraštruktúra*
* Podpora funkcie Wi-Fi Protected Setup
Zabezpečenie:
Spôsob overenia: otvorený systém, zdieľaný kľúč alebo
WPA/WPA2-PSK
Šifrovanie: WEP, TKIP, AES
Kompatibilné zariadenia/služby: Smartfóny, počítač, tlačiarne Wi-Fi, webové služby
[Bluetooth]
Podpora štandardov:
Spôsob prenosu:
Kompatibilné zariadenia:
20
Kompatibilita so štandardom Bluetooth verzie 4.1
(nízkoenergetická technológia Bluetooth)
Modulácia GFSK
Smartfóny, bezdrôtové diaľkové ovládania
Technické parametre
■■ Napájanie
Batéria:
Informácie o stave batérie:
Počet možných záberov:
Možná doba nahrávania
videozáznamu:
Súprava batérií LP-E17, 1 kus
* Napájanie pomocou elektrickej zásuvky je použiteľné pomocou
príslušenstva napájaného z domácej elektrickej zásuvky.
* Sieťový adaptér USB PD-E1 umožňuje nabíjanie batérií
LP-E17 vo fotoaparáte.
Zdroj napájania, kapacita batérie, možnosť kontroly stavu dobíjania
Približne 250 záberov pri izbovej teplote (+23 °C), približne
240 záberov pri nízkej teplote (0 °C)
* S úplne nabitou súpravou batérií LP-E17
Celkove približne 1 hod. 40 min. pri izbovej teplote (+23 °C)
Celkove približne 1 hod. 30 min. pri nízkej teplote (0 °C)
* S úplne nabitou súpravou batérií LP-E17, zapnutou
funkciou AF-Servo pri videozázname a nastaveným
rozlíšením Full HD 29,97P IPB (NTSC)/Full HD 25,00P
IPB (PAL).
■■ Rozmery a hmotnosť
Rozmery (š × v × h):
Hmotnosť:
Približne 132,5 × 85,0 × 70,0 mm
Približne 485 g (vrátane súpravy batérií a karty)/približne
440 g (iba telo)
■■ Prevádzkové podmienky
Rozsah pracovnej teploty: 0 – 40 °C
Pracovná vlhkosť:
85 % alebo menej
■■ Rozširujúce držadlo EG-E1
Rozmery (š × v × h):
Hmotnosť:
Približne 132,8 × 22,2 × 59,3 mm
Približne 86 g
oo Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z testovacích noriem spoločnosti Canon
a testovacích noriem a smerníc asociácie CIPA (Camera & Imaging Products
Association).
oo Vyššie uvedené rozmery a hmotnosť sú založené na smerniciach CIPA (okrem
hmotnosti samotného tela fotoaparátu).
oo Technické parametre a vonkajší vzhľad produktu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
oo V prípade, že sa vyskytne problém s objektívom od iného výrobcu ako od spoločnosti
Canon nasadeným na fotoaparáte, obráťte sa na príslušného výrobcu objektívu.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising