Canon | PIXMA TS8340 | User manual | Canon PIXMA TS8340 User manual

Canon PIXMA TS8340 User manual
TS8300 series
Príručka online
slovenčina (Slovak)
Obsah
Použitie dokumentu Príručka online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Symboly použité v tomto dokumente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Používatelia dotykového zariadenia (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ochranné známky a licencie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Základná prevádzka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Tlač fotografií z počítača. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tlač fotografií prostredníctvom smartfónu alebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kopírovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tlač fotografií z pamäťovej karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Tlač etikety disku z počítača. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kopírovanie etikety disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Sieť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Obmedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Sieťové pripojenie – tipy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Predvolené sieťové nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Zistiť rovnaký názov pre tlačiareň. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena pripojenia z USB na LAN. . . . . . . . . . . . . . . . 66
Tlač sieťových nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
73
IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Diagnostika a oprava nastavení siete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Nastavenie/zmena nastavení siete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Obrazovka nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Nastavenie siete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
Vykonanie/zmena nastavení pripojenia ku káblovej sieti LAN (káblová sieť Ethernet). . . . . . 83
Vykonanie/zmena nastavenia siete Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Priraďovanie informácií k tlačiarni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Zoznam modelov, ktoré nepodporujú funkciu diagnostiky a opravy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Zoznam modelov, ktoré nepodporujú konfiguráciu protokolu IPv6 cez pripojenie USB. . . . . . . . . . . . .
93
Manipulácia s papierom, originálmi, kazetami s atramentom, viacúčelovým
zásobníkom, pamäťovou kartou a pod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Vkladanie papiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Zdroje papiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Vkladanie papiera do zadného zásobníka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Vkladanie papiera do kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Vkladanie obálok do zadného zásobníka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
Umiestnenie viacúčelového zásobníka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Upozornenia pri tlači s viacúčelovým zásobníkom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
Umiestnenie disku podporujúceho tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Pokyny pred umiestnením disku podporujúceho tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Umiestnenie disku podporujúceho tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Vybratie disku podporujúceho tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Umiestnenie média Nálepky na nechty podporujúce tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Pokyny pred umiestnením média Nálepky na nechty podporujúce tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
Umiestnenie média Nálepky na nechty podporujúce tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Odstránenie média Nálepky na nechty podporujúce tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Umiestnenie originálov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Vkladanie originálov na predlohové sklo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Vkladanie podľa zamýšľaného použitia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Podporované originály. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Ako odpojiť a nasadiť kryt dokumentov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Vkladanie pamäťovej karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Pred vložením pamäťovej karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Vkladanie pamäťovej karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
Vyberanie pamäťovej karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Výmena kaziet s atramentom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Výmena kaziet s atramentom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
Kontrola stavu atramentu na dotykovej obrazovke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Atrament – tipy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Ak je tlač nejasná alebo nerovnomerná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Postup pri údržbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Tlač vzorky na kontrolu dýz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Prezeranie vzorky na kontrolu dýz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Čistenie tlačovej hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Hĺbkové čistenie tlačovej hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Zarovnanie tlačovej hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
Manuálne zarovnanie tlačovej hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Čistenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Čistenie valčekov podávača papiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Čistenie vnútra tlačiarne (čistenie spodnej platne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174
Prehľad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Bezpečnosť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Bezpečnostné predpisy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Regulačné informácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
WEEE (EU&EEA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
Opatrenia pri manipulácii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Právne obmedzenia týkajúce sa skenovania alebo kopírovania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Opatrenia pri manipulácii s tlačiarňou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Preprava tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Pri párovaní, požičiavaní alebo likvidácii tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Udržanie vysokej kvality tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Hlavné súčasti a ich používanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Hlavné súčasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Pohľad spredu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Pohľad zozadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Vnútorné súčasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Zdroj napájania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Kontrola, či je zapnuté napájanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Zapnutie a vypnutie tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Kontrola zástrčky/napájacieho kábla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Odpojenie tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Používanie ovládacieho panela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Zmena nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Zmena nastavení tlačiarne z počítača (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Zmena možností tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Uloženie často používaného profilu tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224
Nastavenie atramentu, ktorý sa má použiť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Riadenie napájania tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Zmena nastavení z ovládacieho panela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231
Zmena nastavení z ovládacieho panela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232
Položky nastavení na ovládacom paneli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Nastav. tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Nastavenia siete LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237
Ďalšie nastavenia zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Výber jazyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244
Aktualizácia firmvéru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Obnoviť nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Nastavenia podávania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Nastavenie webových služieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Ekologické nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Nastavenie tichého režimu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251
Informácie o systéme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Technické parametre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Informácie o papieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Podporované typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Limit vkladania papiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Nepodporované typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Manipulácia s papierom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Pred tlačou na papier na výtvarné umenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Tlač z počítača. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Tlač z aplikačného softvéru (ovládač tlačiarne systému Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Základné nastavenie tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (veľkosť papiera). . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Rôzne spôsoby tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Nastavenie Veľkosť strany a Orientácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Nastavenie počtu kópií a poradia tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Spustenie tlače bez okrajov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Tlač s nastavenou mierkou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Tlač s rozložením strán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Tlač dlaždíc/plagátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Obojstranná tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Nastavenie tlače obálok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Tlač na pohľadnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299
Prehľad ovládača tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301
Ovládač tlačiarne Canon IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Otvorenie obrazovky nastavenia ovládača tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Monitor stavu tlačiarne Canon IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Kontrola stavu atramentu z počítača. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Pokyny na používanie (ovládač tlačiarne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Opis ovládača tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Opis karty Rýchle nastavenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Opis karty Hlavné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317
Opis karty Nastavenie strany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Opis karty Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Opis aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Inštalácia ovládačov MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Tlač pomocou aplikačného softvéru Canon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Tlač zo smartfónu alebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Tlač/skenovanie v režime priameho bezdrôtového pripojenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Tlač fotografických údajov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Tlač fotografií uložených na pamäťovej karte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Položky nastavenia pri tlači fotografií pomocou ovládacieho panela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Tlač etikiet diskov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Kopírovanie vrchnej strany disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Tlač fotografie z pamäťovej karty na etiketu disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361
Nastavenia papiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Kopírovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Vytváranie kópií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
369
Položky nastavenia kopírovania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372
Skenovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Skenovanie z počítača (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Skenovanie podľa typu alebo účelu položky (IJ Scan Utility). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
377
Funkcie aplikácie IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
378
Jednoduché skenovanie (Automatické sken.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Skenovanie fotografií a dokumentov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Vytváranie a úprava súborov PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Skenovanie pomocou aplikačného softvéru (ScanGear). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Čo je to ScanGear (ovládač skenera)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Spustenie programu ScanGear (ovládača skenera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Skenovanie v základnom režime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Obrazovky programu ScanGear (ovládača skenera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
392
Karta Základný režim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Karta Rozšírený režim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Všeobecné poznámky (ovládač skenera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Tipy na skenovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Umiestnenie originálov (skenovanie z počítača). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Nastavenia skenovania v sieti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Najčastejšie otázky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Nastavenia siete a bežné problémy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Problémy so sieťovou komunikáciou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Tlačiareň sa v sieti nepodarilo nájsť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
422
Nepodarilo sa nájsť tlačiareň na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne počas nastavenia
(systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola stavu napájania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola pripojenia počítačovej siete. . . . . . . . . . 425
Počas nastavovania siete Wi-Fi (systém Windows) nemožno na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne nájsť tlačiareň – Kontrola nastavení Wi-Fi pre tlačiareň. . . . . . . . . . . . 426
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola prostredia Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Počas nastavovania siete Wi-Fi (systém Windows) nemožno na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne nájsť tlačiareň – Kontrola adresy IP pre tlačiareň. . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení softvéru. . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrôtového smerovača. . . 431
Nedá sa pokračovať za obrazovku Pripojenie tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
432
Tlačiareň sa nenašla počas používania siete Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Problémy so sieťovým pripojením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Tlačiareň náhle prestane z nejakého dôvodu fungovať. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Neznámy sieťový kľúč (heslo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Tlačiareň nemožno používať po výmene smerovača bezdrôtovej siete alebo zmene nastavení
smerovača. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Ďalšie problémy so sieťou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Kontrola informácií o sieti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
448
Obnovenie výrobných predvolených nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Problémy pri tlači alebo skenovaní zo smartfónu alebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Nemožno tlačiť alebo skenovať zo smartfónu alebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Problémy pri tlači. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
457
Tlačiareň netlačí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
Atrament neprichádza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Tlačiareň nepreberá alebo podávaniu papiera alebo zobrazuje chyba „No Paper“. . . . . . . . . . . . . . . . 463
Nemožno tlačiť na etiketu disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Výsledky tlače sú neuspokojivé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Výtlačky sú prázdne/rozmazané alebo rozmazané/nesprávne alebo krvácanie farby/pruhy alebo
čiary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Čiary nie sú zarovnané/sú zdeformované. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Na papieri sú šmuhy / Vytlačený povrch je poškriabaný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Vedľa obrázka sa nachádzajú zvislé čiary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Problémy pri skenovaní (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
479
Problémy pri skenovaní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Nefunguje skener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Nespúšťa sa program ScanGear (ovládač skenera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
Mechanické problémy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Tlačiareň sa nezapne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Tlačiareň sa vypne neočakávane alebo opakovane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Problémy s pripojením USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Nefunguje komunikácia s tlačiarňou cez USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Na dotykovej obrazovke sa zobrazuje nesprávny jazyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
489
Problémy s inštaláciou a preberaním súborov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Nepodarilo sa nainštalovať ovládače MP Drivers (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Aktualizácia ovládačov MP Drivers v sieťovom prostredí (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Chyby a hlásenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokiaľ sa objavila chyba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
494
495
Zobrazí sa správa (kód podpory). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Zoznam kódov podpory pre chyby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
499
Zoznam kódov podpory pre chyby (zaseknutý papier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
1303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
1304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
1313. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
Papier sa zasekol vo vnútri tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Vyberanie zaseknutého papiera zo zadnej strany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Papier nie je v kazete (1003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
1013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
1600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
1660. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
1688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
1689. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Stále sú prichytené prepravné pásky a podobné materiály (1890). . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
2110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
2113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
2114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
C000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Použitie dokumentu Príručka online
Prevádzkové prostredie
Symboly použité v tomto dokumente
Používatelia dotykového zariadenia (Windows)
Tlač dokumentu Príručka online
Ochranné známky a licencie
Snímky obrazovky v tejto príručke
11
Symboly použité v tomto dokumente
Varovanie
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť smrť, vážne poranenie alebo poškodenie majetku
spôsobené nesprávnou prevádzkou zariadenia. Tieto pokyny musíte dodržiavať kvôli bezpečnej
prevádzke.
Upozornenie
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poranenie alebo škody na majetku spôsobené nesprávnou
prevádzkou zariadenia. Tieto pokyny musíte dodržiavať kvôli bezpečnej prevádzke.
Dôležité
Pokyny vrátane dôležitých informácií, ktorými sa treba riadiť, aby ste sa vyhli spôsobeniu škody a
zraneniam alebo nesprávnemu používaniu produktu. Tieto informácie si určite prečítajte.
Poznámka
Pokyny obsahujúce poznámky k obsluhe a dodatočné vysvetlenia.
Základy
Pokyny vysvetľujúce základné úkony produktu.
Poznámka
• Ikony sa môžu líšiť v závislosti od produktu.
12
Používatelia dotykového zariadenia (Windows)
Ak používate dotykové úkony, musíte „kliknutie pravým tlačidlom myši“ uvádzané v tomto dokumente
nahradiť úkonom, ktorý je nastavený v operačnom systéme. Ak je napríklad v operačnom systéme
nastavený úkon „stlačenie a podržanie“, nahraďte „kliknutie pravým tlačidlom myši“ úkonom „stlačenia
a podržania“.
13
Ochranné známky a licencie
• Microsoft je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
• Windows je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation
v USA alebo iných krajinách.
• Windows Vista je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
• Internet Explorer je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
• Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone a
iPod touch sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.
• IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných
krajinách a používa sa na základe licencie.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps a
Google Analytics sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Google
Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
• Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB a Adobe RGB (1998)
sú zaregistrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated
v USA alebo iných krajinách.
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., USA, na ktorú má spoločnosť Canon
Inc. licenciu.
• Autodesk a AutoCAD sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti
Autodesk, Inc. a/alebo dcérskych a/alebo pridružených spoločností v USA a/alebo ďalších krajinách.
• USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.
Poznámka
• Oficiálny názov systému Windows Vista je operačný systém Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
14
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
15
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
16
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
17
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
18
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All
rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
19
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of
their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names
may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
20
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
21
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
LEADTOOLS
Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.
CMap Resources
----------------------------------------------------------Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names
of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
22
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
----------------------------------------------------------MIT License
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University
Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING
RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.
COPYRIGHT (c) 1989-2000.
On-Line Applications Research Corporation (OAR).
23
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby
granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a
copy or modification of this software.
THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.
IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND
CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.
(1) Red Hat Incorporated
Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.
This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it
subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at
http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or
documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express
permission of Red Hat, Inc.
(2) University of California, Berkeley
Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
24
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.
This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and
makefiles, at the very least.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a
consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports.
(`as is' distribution)
o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage)
o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in
commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The
FreeType Project.
Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this
license. We thus encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set
of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the
`FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including
compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.
This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.
25
This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code,
binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify
this.
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
All rights reserved except as specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY
TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project
(in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions
or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL
to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial,
advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software
in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library',
or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project
is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right
to use, distribute, and modify it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts
26
----------There are two mailing lists related to FreeType:
o freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library
and distribution.
If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the
documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT --The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly
disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of
merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the
developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or
consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.
JSON for Modern C++
Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
27
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na produkty s podporou pripojenia Wi-Fi.
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS,"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
28
Základná prevádzka
Tlač fotografií z počítača
Tlač fotografií prostredníctvom smartfónu alebo tabletu
Kopírovanie
Tlač fotografií z pamäťovej karty
Tlač etikety disku z počítača
Kopírovanie etikety disku
29
Tlač fotografií z počítača
Táto časť opisuje spôsob tlače fotografií pomocou aplikácie Easy-PhotoPrint Editor.
1. Otvorte kryt zadného zásobníka (A). Potiahnite rovno smerom nahor a podperu papiera (B)
sklopte späť.
2. Otvorte kryt otvoru podávača (C).
3. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) otvoríte vodiace lišty papiera.
4. Vložte fotopapier v orientácii na výšku tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ SMEROVALA
NAHOR.
30
5. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) ju zarovnajte s bočnými hranami balíka papiera.
6. Opatrne zatvorte kryt otvoru podávača (C).
Po zatvorení krytu otvoru podávača sa na dotykovej obrazovke zobrazí obrazovka potvrdenia
nastavenia papiera zadného zásobníka.
31
7. Ak sa veľkosť strany a typu média na dotykovej obrazovke zhoduje s veľkosťou a typom
papiera vloženého v zadnom zásobníku, vyberte možnosť Áno (Yes).
V opačnom prípade vyberte možnosť Zmeniť (Change) a zmeňte nastavenia podľa veľkosti a typu
vloženého papiera.
8. Spustite aplikáciu Easy-PhotoPrint Editor.
V systéme Windows:
Nasledujúci postup platí pre počítač s operačným systémom Windows 10.
Z ponuky Štart (Start) vyberte položku (Všetky aplikácie (All apps) >) Canon Utilities > EasyPhotoPrint Editor.
V systéme macOS:
V ponuke Prejsť (Go) aplikácie Finder vyberte položku Aplikácie (Application) a dvakrát kliknite na
priečinok Canon Utilities, Easy-PhotoPrint Editor a nakoniec na ikonu Easy-PhotoPrint Editor.
9. Kliknite na ikonu Photos (E).
10. Kliknite na položku Browse (F) v časti Computer: vyberte priečinok s fotografiami, ktoré
chcete vytlačiť.
32
11. Kliknite na fotografie (G), ktoré chcete vytlačiť, a vyberte položku Otvoriť (Open) (H).
V systéme Windows:
Ak chcete vybrať niekoľko fotografií naraz, pri klikaní na fotografie podržte stlačený kláves Ctrl.
V systéme macOS:
Ak chcete vybrať niekoľko fotografií naraz, pri klikaní na fotografie podržte stlačené príkazové tlačidlo.
12. Zadajte počet kópií a ďalšie možnosti nastaviteľné v časti Print Settings (I).
V systéme Windows:
Zadajte počet kópií, názov modelu vašej tlačiarne, veľkosť papiera a ďalšie možnosti.
V systéme macOS:
Zadajte počet kópií, veľkosť papiera a ďalšie možnosti.
Poznámka
• Po výbere položky Same No. of each photo môžete zadať počet kópií pre všetky fotografie s
hodnotou nastavenou na jeden kus.
• Výberom položky Same No. of each photo zakáže nastavenie počtu kópií jednotlivých fotografií.
Ak sa začiarknutie zruší, predchádzajúcu nastavenia pre každú kópiu sa znova zapnú. Znovu sa
zapne aj položka
na nastavovanie počtu kópií.
13. Spustite tlač.
33
V systéme Windows:
Kliknite na tlačidlo Print (J).
V systéme macOS:
Kliknite na tlačidlo Next. Keď sa zobrazí dialógové okno tlače, zadajte názov modelu tlačiarne,
informácie o papieri a ďalšie možnosti, a potom kliknite na tlačidlo Tlačiť (Print).
Ovládací panel sa otvorí a automaticky sa vytiahne výstupný zásobník papiera. Následne sa spustí tlač.
Poznámka
• Easy-PhotoPrint Editor vám umožňuje jednoducho vytvárať a tlačiť originálne koláže, karty alebo
kalendára z vašich obľúbených fotografií.
Príručka aplikácie Easy-PhotoPrint Editor
34
Tlač fotografií prostredníctvom smartfónu alebo tabletu
Táto časť opisuje spôsob tlače fotografií pomocou aplikácie Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Podrobné informácie o stiahnutí aplikácie Canon PRINT Inkjet/SELPHY nájdete nižšie.
Tlač fotografií zo smartfónu
1. Otvorte kryt zadného zásobníka (A). Potiahnite rovno smerom nahor a podperu papiera (B)
sklopte späť.
2. Otvorte kryt otvoru podávača (C).
3. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) otvoríte vodiace lišty papiera.
4. Vložte fotopapier v orientácii na výšku tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ SMEROVALA
NAHOR.
35
5. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) ju zarovnajte s bočnými hranami balíka papiera.
6. Opatrne zatvorte kryt otvoru podávača (C).
Po zatvorení krytu otvoru podávača sa na dotykovej obrazovke zobrazí obrazovka potvrdenia
nastavenia papiera zadného zásobníka.
36
7. Ak sa veľkosť strany a typu média na dotykovej obrazovke zhoduje s veľkosťou a typom
papiera vloženého v zadnom zásobníku, vyberte možnosť Áno (Yes).
V opačnom prípade vyberte možnosť Zmeniť (Change) a zmeňte nastavenia podľa veľkosti a typu
vloženého papiera.
8. Spustite aplikáciu
(Canon PRINT Inkjet/SELPHY) zo smartfónu alebo tabletu.
9. Vyberte možnosť Photo Print v aplikácii Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Zobrazí sa zoznam fotografií uložených vo vašom smartfóne alebo tablete.
10. Vyberte fotografiu.
Môžete tiež vybrať viacero fotografií naraz.
11. Zadajte počet kópií, veľkosť papiera atď.
12. Spustite tlač.
Ovládací panel sa otvorí a automaticky sa vytiahne výstupný zásobník papiera. Následne sa spustí tlač.
37
Kopírovanie
Táto časť popisuje spôsob vkladania originálov a ich kopírovanie na obyčajný papier vložený do kazety.
1. Vytiahnite kazetu (A) z tlačiarne.
2. Vyberte kryt kazety (B).
3. Posunutím prednej (C) a pravej (D) vodiacej lišty papiera roztvorte lišty.
4. Vložte obyčajný papier v orientácii na výšku tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ
SMEROVALA NADOL.
38
5. Zarovnajte prednú (C) a pravú (D) vodiacu lištu papiera podľa dĺžky a šírky papiera.
6. Namontujte kryt kazety (B) a vložte kazetu do tlačiarne.
39
7. Na obrazovke DOMOV zvoľte možnosť
8. Vyberte položku
Kopírovať (Copy) (E).
Štandardné kopírov. (Standard copy).
9. Otvorte kryt dokumentov (F).
10. Originál vložte tak, aby STRANA URČENÁ NA KOPÍROVANIE SMEROVALA NADOL,
a zarovnajte ju so značkou zarovnania (G).
11. Zatvorte kryt dokumentov.
12. Skontrolujte nastavenia papiera a ťuknite na možnosť Čierna (Black) (H) alebo Farebná
(Color) (I).
Ovládací panel sa otvorí a automaticky sa vytiahne výstupný zásobník papiera. Následne sa spustí
kopírovanie.
40
Dôležité
• Kým sa kopírovanie nedokončí, neotvárajte kryt dokumentov.
Poznámka
• tlačiareň je vybavená množstvom ďalších praktických funkcií kopírovania.
Kopírovanie
41
Tlač fotografií z pamäťovej karty
Táto časť opisuje spôsob tlače fotografií pomocou pamäťovej karty.
1. Otvorte kryt zadného zásobníka (A). Potiahnite rovno smerom nahor a podperu papiera (B)
sklopte späť.
2. Otvorte kryt otvoru podávača (C).
3. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) otvoríte vodiace lišty papiera.
4. Vložte fotopapier v orientácii na výšku tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ SMEROVALA
NAHOR.
42
5. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) ju zarovnajte s bočnými hranami balíka papiera.
6. Opatrne zatvorte kryt otvoru podávača (C).
Po zatvorení krytu otvoru podávača sa na dotykovej obrazovke zobrazí obrazovka potvrdenia
nastavenia papiera zadného zásobníka.
43
7. Ak sa veľkosť strany a typu média na dotykovej obrazovke zhoduje s veľkosťou a typom
papiera vloženého v zadnom zásobníku, vyberte možnosť Áno (Yes).
V opačnom prípade vyberte možnosť Zmeniť (Change) a zmeňte nastavenia podľa veľkosti a typu
vloženého papiera.
8. Vložte pamäťovú kartu.
* Obrázok nižšie zobrazuje ako príklad pamäťové karty SD/SDHC/SDXC.
Poznámka
• Podrobné informácie o vkladaní pamäťových kariet iných ako SD/SDHC/SDXC nájdete nižšie.
Vkladanie pamäťovej karty
9. Prechádzaním doprava a doľava prezrite fotografie (E) a jednu vyberte.
10. Skontrolujte nastavenia papiera a ťuknite na možnosť Farebná (Color) (F).
44
Ovládací panel sa otvorí a automaticky sa vytiahne výstupný zásobník papiera. Následne sa spustí tlač.
Dôležité
• Neodpájajte pamäťovú kartu počas tlače. Údaje na pamäťovej karte sa môžu poškodiť.
Poznámka
• Tlačiareň je vybavená množstvom ďalších praktických funkcií na tlač fotografií.
Tlač fotografických údajov
45
Tlač etikety disku z počítača
Táto časť opisuje spôsob tlače fotografií na disk podporujúci tlač pomocou aplikácie Easy-PhotoPrint Editor.
Dôležité
• Viacúčelový zásobník neupevňujte, kým sa nezobrazí správa s výzvou na vloženie disku
podporujúceho tlač. Mohli by ste poškodiť tlačiareň.
1. Spustite aplikáciu Easy-PhotoPrint Editor.
V systéme Windows:
Nasledujúci postup platí pre počítač s operačným systémom Windows 10.
Z ponuky Štart (Start) vyberte položku (Všetky aplikácie (All apps) >) Canon Utilities > EasyPhotoPrint Editor.
V systéme macOS:
V ponuke Prejsť (Go) aplikácie Finder vyberte položku Aplikácie (Application) a dvakrát kliknite na
priečinok Canon Utilities, Easy-PhotoPrint Editor a nakoniec na ikonu Easy-PhotoPrint Editor.
2. Kliknite na ikonu Disc Labels (A).
3. Vyberte šablónu (B).
46
4. Vyberte typ disku podporujúceho tlač (C) a vyberte položku Next (D).
5. Kliknite na položku Browse (E) v časti Computer: vyberte priečinok s fotografiami, ktoré
chcete vytlačiť.
6. Kliknite na fotografie (F), ktoré chcete vytlačiť, a vyberte položku Otvoriť (Open) (G).
7. Upravte etiketu disku a vyberte položku Next (H).
Môžete zmeniť pozadie alebo pridať text.
Príručka aplikácie Easy-PhotoPrint Editor
47
8. Otvárajte ovládací panel (I), kým sa nedostane do vodorovnej polohy.
9. Zadajte počet kópií a ďalšie možnosti nastaviteľné v časti Print Settings (J).
V systéme Windows:
Zadajte počet kópií, svoju tlačiareň a ďalšie možnosti.
V systéme macOS:
Zadajte počet kópií a ďalšie možnosti.
10. Spustite tlač.
V systéme Windows:
Kliknite na položku Print (K).
V systéme macOS:
Kliknite na tlačidlo Next. Keď sa zobrazí dialógové okno tlače, zadajte názov modelu tlačiarne a ďalšie
možnosti, a potom kliknite na tlačidlo Tlačiť (Print).
48
11. Keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na vloženie disku podporujúceho tlač na dotykovej
obrazovke tlačiarne, vyberte viacúčelový zásobník z odkladacej priehradky viacúčelového
zásobníka (L).
12. Umiestnite disk podporujúci tlač na viacúčelový zásobník.
1. Disk podporujúci tlač SO STRANOU URČENOU NA TLAČ SMERUJÚCOU NAHOR
umiestnite na miesto a zatlačte do zámku (M) dole.
49
2. Kým zatláčate zámku diskom podporujúcim tlač, vložte hornú stranu disku podporujúceho tlač
do štrbiny (N).
13. Umiestnite viacúčelový zásobník na vodiacu lištu viacúčelového zásobníka.
14. Viacúčelový zásobník vkladajte priamo vo vodorovnom smere, kým nebude šípka (
vodiacej lište viacúčelového zásobníka približne zarovnaná so šípkou (
zásobníku.
15. Na dotykovej obrazovke tlačiarne vyberte položku OK.
Viacúčelový zásobník sa zasunie do tlačiarne a spustí sa tlač.
16. Po dokončení tlače vytiahnite viacúčelový zásobník z tlačiarne.
50
) na
) na viacúčelovom
17. Zatlačte zámok (M) a vyberte disk podporujúci tlač zo štrbiny (N) na viacúčelovom
zásobníku.
Poznámka
• Aplikácia Easy-PhotoPrint Editor umožňuje tlačiť fotografie na etiketu disku s rôznym rozložením.
Príručka aplikácie Easy-PhotoPrint Editor
51
Kopírovanie etikety disku
Táto časť opisuje spôsob kopírovania etikety existujúceho disku (BD, DVD, CD a pod.) a jej tlače na disk
podporujúci tlač.
1. Na obrazovke DOMOV vyberte položku
2. Stlačte možnosť
Kopírovať (Copy) (A).
Kopírov. etikety disku (Disc label copy) (B).
3. Prečítajte si správu a zvoľte možnosť OK.
4. Podľa potreby zadajte oblasť tlače disku podporujúceho tlač.
Vyberte položku Vonkajší kruh (Outer circle) alebo Vnútorný kruh (Inner circle) (C), zadajte oblasť
tlače a vyberte položku OK (D).
52
5. Zadajte množstvo atramentu (E).
Ak je výsledok tlače rozmazaný, zvoľte možnosť Nerozpíjajúce (Bleed-proof). Rozmazanie sa môže
znížiť v prípade, ak sa tlačí s menším množstvom atramentu.
6. Otvorte kryt dokumentov (F).
7. Zdroj kopírovania (disk BD, DVD, CD a pod.) položte VRCHNOU STRANOU SMEROM
NADOL na predlohové sklo.
8. Zatvorte kryt dokumentov.
9. Zvoľte možnosť OK na dotykovej obrazovke.
10. Otvárajte ovládací panel (G), kým sa nedostane do vodorovnej polohy.
53
11. Ťuknite na možnosť Č/B (Black) (H) alebo Farebne (Color) (I).
Zobrazí sa správa s výzvou na vloženie disku podporujúceho tlač.
12. Vyberte viacúčelový zásobník z odkladacej priehradky viacúčelového zásobníka (J).
13. Umiestnite disk podporujúci tlač na viacúčelový zásobník.
1. Disk podporujúci tlač SO STRANOU URČENOU NA TLAČ SMERUJÚCOU NAHOR
umiestnite na miesto a zatlačte do zámku (K) dole.
54
2. Kým zatláčate zámku diskom podporujúcim tlač, vložte hornú stranu disku podporujúceho tlač
do štrbiny (L).
14. Umiestnite viacúčelový zásobník na vodiacu lištu viacúčelového zásobníka.
15. Viacúčelový zásobník vkladajte priamo vo vodorovnom smere, kým nebude šípka (
viacúčelového zásobníka približne zarovnaná so šípkou (
) na viacúčelovom zásobníku.
16. Zvoľte možnosť OK na dotykovej obrazovke.
Viacúčelový zásobník sa zasunie do tlačiarne a spustí sa kopírovanie.
Dôležité
• Kým sa kopírovanie nedokončí, neotvárajte kryt dokumentov.
17. Po dokončení kopírovania vytiahnite viacúčelový zásobník z tlačiarne.
55
) na vodiacej lište
18. Zatlačte zámok (K) a vyberte disk podporujúci tlač zo štrbiny (L) na viacúčelovom
zásobníku.
Poznámka
• Tlačiareň je vybavená množstvom ďalších funkcií na tlač etikiet diskov.
Tlač etikiet diskov
56
Sieť
Dostupné spôsoby pripojenia
V tlačiarni sú dostupné nasledujúce spôsoby pripojenia.
• Bezdrôtové pripojenie
Tlačiareň a zariadenie (napr. smartfón, počítač alebo tablet) pripojte pomocou bezdrôtového smerovača.
Ak máte bezdrôtový smerovač, odporúčame ho použiť na bezdrôtové pripojenie.
◦ Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu bezdrôtového smerovača.
◦ Na tlačiarni môžete zmeniť nastavenia siete, napríklad sieťový názov (SSID) a protokol
zabezpečenia.
◦ Po dokončení pripojenia medzi zariadením a smerovačom bezdrôtovej siete a zobrazení
Wi-Fi) na obrazovke zariadenia môžete pripojiť zariadenie k tlačiarni pomocou smerovača
bezdrôtovej siete.
(ikona
• Priame pripojenie (Wireless Direct)
Tlačiareň a zariadenie (napr. smartfón, počítač alebo tablet) pripojte bez pomoci bezdrôtového
smerovača.
◦ Keď používate tlačiareň pripojenú priamym bezdrôtovým pripojením, internetové pripojenie
z tlačiarne nebude dostupné. V takom prípade nemožno používať webové služby tlačiarne.
◦ Ak zariadenie pripojené na internet pripojíte prostredníctvom bezdrôtového smerovača k tlačiarni,
ktorá je v režime priameho bezdrôtového pripojenia, pripojenie medzi zariadením a bezdrôtovým
smerovačom sa ukončí. V takom prípade sa v závislosti od zariadenia môže pripojenie zariadenia
automaticky prepnúť na mobilné údajové pripojenie. Účtujú sa poplatky za pripojenie na internet
pomocou mobilného údajového pripojenia.
◦ V režime priameho bezdrôtového pripojenia môžete súčasne pripojiť až päť zariadení. Ak je
pripojených päť zariadení a pokúsite sa pripojiť šieste zariadenie, zobrazí sa chyba. Ak sa zobrazí
chyba, odpojte zariadenie, ktoré nepoužívate, a znova nakonfigurujte nastavenia.
◦ Nastavenia siete, napríklad sieťový názov (SSID) alebo protokol zabezpečenia, sa zadajú
automaticky.
Poznámka
• Tlačiareň s počítačom môžete spojiť pomocou kábla USB (pripojenie USB). Pripravte si kábel USB.
Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena pripojenia
z USB na LAN.
57
Nastavenia sieťového pripojenia/Nastavenie
Uskutočnite nastavenie pripojenia pre tlačiareň a počítač/smartfón/tablet.
Ďalšie informácie o postupe nastavenia získate po kliknutí tu.
Zmena sieťových nastavení
V nasledujúcej časti nájdete postup pre zmenu nastavení pripojenia tlačiarne a počítača/smartfónu/tabletu.
• Postup zmeny spôsobu pripojenia k sieti:
Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi
Zmena režimu pripojenia
• Postup pridania počítača/smartfónu/tabletu k tlačiarni:
Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena pripojenia z USB na LAN
• Postup dočasného použitia priameho bezdrôtového pripojenia:
Tlač/skenovanie v režime priameho bezdrôtového pripojenia
IJ Network Device Setup Utility
Nástroj IJ Network Device Setup Utility kontroluje alebo diagnostikuje nastavenia tlačiarne a počítača a
obnoví ich stav, ak sa stane chyba pri sieťovom pripojení. Vyberte odkaz uvedený nižšie alebo si stiahnite
nástroj IJ Network Device Setup Utility.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
• Nastavenie/zmena sieťových nastavení (Windows)
V prípade systému Windows môžete na nastavenie siete použiť nástroj IJ Network Device Setup Utility.
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (Windows)
• Diagnostikovanie a oprava sieťových nastavení (Windows/macOS)
Sieťové nastavenia môžete diagnostikovať alebo opraviť pomocou nástroja IJ Network Device Setup
Utility.
◦ V systéme Windows:
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (Windows)
◦ V systéme macOS:
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém macOS)
Sieťové pripojenie – tipy
Nižšie nájdete typy na používanie tlačiarne cez sieťové pripojenie.
Sieťové pripojenie – tipy
Manipulácia s konfiguráciou tlačiarne prostredníctvom webového prehliadača
Postupy proti neoprávnenému prístupu
Riešenie problémov
Informácie o riešení problémov s pripojením k sieti nájdete v časti Nastavenia siete a bežné problémy.
Upozornenie/Obmedzenie
Podrobnosti nájdete nižšie.
• Obmedzenia pre nastavenia siete:
58
Obmedzenia
• Upozornenie pri tlači prostredníctvom webovej služby:
Poznámka k tlači pomocou webovej služby
59
Obmedzenia
Keď pripájate druhé zariadenie, keď je už k tlačiarni pripojené zariadenie (napríklad počítač), pripojte ho
pomocou rovnakého spôsobu pripojenia ako pripojené zariadenie.
Ak ho pripojíte pomocou iného spôsobu pripojenia, pripojenie k používanému zariadeniu sa ukončí.
Connect via wireless router
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie aj bezdrôtový smerovač. Podrobné informácie o kontrole týchto
nastavení nájdete v príručke dodanej s bezdrôtovým smerovačom alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
Zariadenie pripojené k tlačiarni bez použitia bezdrôtového smerovača znova pripojte prostredníctvom
bezdrôtového smerovača.
• Konfigurácia, funkcie smerovača, nastavovacie postupy a nastavenia zabezpečenia bezdrôtových
smerovačov sa líšia v závislosti od systémového prostredia. Podrobné informácie nájdete v príručke
k bezdrôtovému smerovaču alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
• Táto tlačiareň nepodporuje IEEE802.11ac. IEEE802.11a a IEEE802.11n (5 GHz) nemusia byť
podporované v závislosti od krajiny a regiónu, kde žijete. Skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje
štandardy IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b alebo IEEE802.11a.
• Ak je zariadenie nastavené na režim „Iba IEEE802.11n“, ako protokol zabezpečenia nemožno
používať protokol WEP ani TKIP. Nastavte iné protokoly zabezpečenia zariadenia než WEP a TKIP
alebo vyberte iné nastavenie než „Iba IEEE802.11n“.
Prepojenie medzi zariadením a bezdrôtovým smerovačom sa počas zmeny nastavenia dočasne
vypne. Na nasledujúcu obrazovku tejto príručky prejdite až po dokončení nastavenia.
• Ak zariadenie používate v kancelárii, poraďte sa so správcom siete.
• Ak sa pripojíte k sieti bez ochrany zabezpečenia, vaše osobné informácie môže získať tretia strana.
Priame pripojenie
Dôležité
• Ak je zariadenie pripojené na internet prostredníctvom bezdrôtového smerovača a potom ho pripojíte
k tlačiarni v režime Priame pripojenie, existujúce pripojenie medzi zariadením a bezdrôtovým
smerovačom sa ukončí. V takom prípade sa v závislosti od zariadenia môže pripojenie zariadenia
automaticky prepnúť na mobilné údajové pripojenie. Keď ste na internet pripojení pomocou
mobilného údajového pripojenia, v závislosti od vašej zmluvy sa môžu účtovať poplatky.
Keď pripájate zariadenie a tlačiareň pomocou Priame pripojenie, informácie o pripojení sa uložia
do nastavení Wi-Fi. Zariadenie sa môže k tlačiarni pripojiť automaticky aj po jeho odpojení alebo
po jeho pripojení k inému bezdrôtovému smerovaču.
Ak chcete zabrániť automatickému pripojeniu k tlačiarni v režime Priame pripojenie, po použití
tlačiarne zmeňte režim pripojenia alebo v nastaveniach Wi-Fi zariadenia nastavte zariadenie tak,
aby sa automaticky nepripájalo.
Podrobné informácie o zmene nastavení zariadenia nájdete v príručke dodanej so zariadením
alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
• Ak pripájate zariadenie a tlačiareň pomocou Priame pripojenie, pripojenie na internet sa v závislosti
od vášho prostredia môže stať nedostupným. V takom prípade nemožno používať webové služby
tlačiarne.
60
• V režime Priame pripojenie môžete súčasne pripojiť až päť zariadení. Ak je pripojených päť zariadení
a pokúsite sa pripojiť šieste zariadenie, zobrazí sa chyba.
Ak sa zobrazí chyba, odpojte zariadenie, ktoré nepoužíva tlačiareň, a potom znova nakonfigurujte
nastavenia.
• Zariadenia pripojené k tlačiarni pomocou Priame pripojenie nemôžu medzi sebou komunikovať.
• Aktualizácie firmvéru tlačiarne nie je dostupná pri používaní Priame pripojenie.
• Keď je k tlačiarni pripojené zariadenie bez použitia bezdrôtového smerovača a znova ho chcete
nastaviť pomocou rovnakého spôsobu pripojenia, najprv ho odpojte. Na obrazovke nastavenia siete
Wi-Fi zakážte pripojenie medzi zariadením a tlačiarňou.
61
Sieťové pripojenie – tipy
Predvolené sieťové nastavenia
Zistiť rovnaký názov pre tlačiareň
Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena pripojenia z USB na
LAN
Tlač sieťových nastavení
Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi
62
Predvolené sieťové nastavenia
Predvolené nastavenia pripojenia k sieti LAN
Položka
Predvolené
Povoliť/zakázať sieť LAN
Zakázať sieť LAN (Disable LAN)
Sieťový názov (SSID) (Network name (SSID))
BJNPSETUP
Zabezpečenie siete Wi-Fi (Wi-Fi security)
Vypnúť
Adresa IP (IP address) (IPv4)
Automatické nastavenie (Auto setup)
Adresa IP (IP address) (IPv6)
Automatické nastavenie
Nastaviť názov tlačiarne (Set printer name)*
XXXXXXXXXXXX
Povoliť/zakázať protok. IPv6 (Enable/disable IPv6)
Povoliť (Enable)
Povoliť/zakázať protokol WSD (Enable/disable WSD)
Povoliť (Enable)
Nastavenie časového limitu (Timeout setting)
15 minút (15 minutes)
Povoliť/zakázať službu Bonjour (Enable/disable Bonjour) Povoliť (Enable)
Názov služby (Service name)
Canon TS8300 series
Nastavenie protokolu LPR (LPR protocol setting)
Povoliť (Enable)
Protokol RAW (RAW protocol)
Povoliť (Enable)
LLMNR
Povoliť (Enable)
Komunikácia PictBridge (PictBridge communication)
Povoliť (Enable)
(„XX“ predstavuje alfanumerické znaky.)
* Predvolená hodnota závisí od tlačiarne. Na kontrolu hodnoty použite ovládací panel.
Nastavenia siete LAN
Predvolené nastavenia priameho bezdrôtového pripojenia
Položka
Predvolené
Sieť. názov (SSID)/názov zariad. (Network (SSID)/device name)
DIRECT-abXX-TS8300series *1
Heslo (Password)
YYYYYYYYYY*2
Zabezpečenie siete Wi-Fi (Wi-Fi security)
WPA2-PSK (AES)
Potvrdenie žiadosti o pripojenie (Connection request confirmation) Zobrazené
63
*1 „ab” je určené náhodne a „XX” predstavuje posledné dve číslice MAC adresy tlačiarne. (Hodnota sa
určí po prvom zapnutí tlačiarne.)
*2 Heslo sa automaticky určí po prvom zapnutí tlačiarne.
64
Zistiť rovnaký názov pre tlačiareň
Po nájdení tlačiarne počas nastavovania sa na obrazovke s výsledkami môže zobraziť viac tlačiarní
s rovnakým názvom.
Požadovanú tlačiareň vyberte tak, že nastavenia tlačiarne porovnáte s nastaveniami na obrazovke
s výsledkami zisťovania.
• V systéme Windows:
Skontrolujte adresu MAC alebo sériové číslo tlačiarne a vo výsledkoch vyberte správnu tlačiareň.
• V systéme macOS:
Zobrazia sa názvy tlačiarní s adresami MAC pridanými na konci alebo názvy tlačiarní určené službou
Bonjour.
Pomocou identifikátorov, ako sú napríklad adresa MAC, názov tlačiarne určený službou Bonjour a
sériové číslo tlačiarne, vyberte tlačiareň spomedzi zobrazených tlačiarní.
Poznámka
• Na obrazovke s výsledkami sa nemusí zobraziť sériové číslo.
Ak chcete skontrolovať adresu MAC a sériové číslo tlačiarne, vytlačte informácie o nastavení siete.
Tlač sieťových nastavení
Poznámka
• Sériové číslo môžete skontrolovať jeho zobrazením na dotykovej obrazovke.
Informácie o systéme
65
Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena
pripojenia z USB na LAN
Ak chcete k tlačiarni cez LAN pridať ďalší počítač alebo chcete zmeniť pripojenie USB na LAN, kliknite sem
a vykonajte nastavenie.
66
Tlač sieťových nastavení
Na vytlačenie aktuálnych sieťových nastavení použite ovládací panel tlačiarne.
Dôležité
• Vytlačené sieťové nastavenia obsahujú dôležité informácie o sieti. Venujte im náležitú pozornosť.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
Ak sa obrazovka DOMOV neotvorí, ťuknite na tlačidlo DOMOV (HOME).
2. Vložte tri listy obyčajného papiera formátu A4 alebo Letter.
3. Na obrazovke DOMOV zvoľte možnosť
(Nastavenie (Setup)).
4. Vyberte položku Nastavenia zariadenia (Device settings).
5. Vyberte položku Nastavenia siete LAN (LAN settings).
6. Vyberte položku Tlačiť podrob. (Print details)
7. Prečítajte si správu a zvoľte možnosť Áno (Yes).
8. Keď sa zobrazí obrazovka s potvrdením tlače hesiel, stlačte ZAP. (ON) alebo VYP. (OFF).
Tlačiareň spustí tlač informácií o sieťovom nastavení.
Vytlačia sa nasledujúce informácie o sieťovom nastavení tlačiarne. (Niektoré hodnoty nastavení sa v
závislosti od nastavení tlačiarne nebudú zobrazovať.)
Číslo polo- Položka
žky
Popis
Nastavenie
1
Product Information
Informácie o produkte
–
1-1
Product Name
Názov produktu
XXXXXXXX
1-2
ROM Version
Verzia pamäte ROM
XXXXXXXX
1-3
Serial Number
Sériové číslo
XXXXXXXX
2
Network Diagnostics
Diagnostika siete
–
2-1
Diagnostic Result
Výsledok diagnostiky
XXXXXXXX
2-2
Result Codes
Kódy výsledkov
XXXXXXXX
2-3
Result Code Details
Podrobnosti kódov výsledkov
http://canon.com/ijnwt
67
3
Wireless LAN
Bezdrôtová sieť LAN
Enable/Disable
3-2
Infrastructure
Infraštruktúra
Enable/Disable
3-2-1
Signal Strength
Intenzita signálu
0 až 100 [%]
3-2-2
Link Quality
Kvalita spojenia
0 až 100 [%]
3-2-3
Frequency
Frekvencia
XX (GHz)
3-2-4
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5
Connection
Stav pripojenia
Active/Inactive
3-2-6
SSID
SSID
Sieťový názov (SSID) bezdrôtovej siete LAN
3-2-7
Channel
Kanál
XXX (1 až 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108,
112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161,
165)
3-2-8
Encryption
Metóda šifrovania
None/WEP/TKIP/AES
3-2-9
WEP Key Length
Dĺžka kľúča WEP (v bitoch)
Inactive/128/64
3-2-10
Authentication
Spôsob overovania
None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
3-2-11
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-2-12
IP Address
Adresa IP (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13
Subnet Mask
Maska podsiete (Sub-
XXX.XXX.XXX.XXX
net mask)
3-2-14
Default Gateway
Predvolená brána (Default gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-2-16
Link Local Address
Adresa lokálneho prepojenia
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17
Link Local Prefix
Length
Dĺžka predpony lokálneho prepojenia
XXX
3-2-18
Stateless Address1
Bezstavová adresa 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19
Stateless Prefix
Length1
Dĺžka predpony bez
stavu 1
XXX
3-2-20
Stateless Address2
Bezstavová adresa 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
68
3-2-21
Stateless Prefix
Length2
Dĺžka predpony bezsta- XXX
vovej adresy 2
3-2-22
Stateless Address3
Bezstavová adresa 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23
Stateless Prefix
Length3
Dĺžka predpony bezsta- XXX
vovej adresy 3
3-2-24
Stateless Address4
Bezstavová adresa 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25
Stateless Prefix
Length4
Dĺžka predpony bezsta- XXX
vovej adresy 4
3-2-26
Default Gateway1
Predvolená brána 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27
Default Gateway2
Predvolená brána 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28
Default Gateway3
Predvolená brána 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29
Default Gateway4
Predvolená brána 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33
IPsec
Nastavenie IPsec
Active
3-2-34
Security Protocol
Metóda zabezpečenia
ESP/ESP & AH/AH
3-2-35
Wireless LAN DRX
Nesúvislý príjem
(v bezdrôtovej sieti
LAN)
Enable/Disable
3-3
Wireless Direct
Režim prevádzky pre
priame bezdrôtové pripojenie
Enable/Disable
3-3-1
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2
Connection
Stav pripojenia
Active/Inactive
3-3-3
SSID
SSID
Sieťový názov (SSID) priameho bezdrôtového pripojenia
3-3-4
Password
Heslo
Heslo pre priame bezdrôtové pripojenie (10 alfanumerických znakov)
3-3-5
Channel
Kanál
3
3-3-6
Encryption
Metóda šifrovania
AES
3-3-7
Authentication
Spôsob overovania
WPA2-PSK
69
3-3-8
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-3-9
IP Address
Adresa IP (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10
Subnet Mask
Maska podsiete (Subnet mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11
Default Gateway
Predvolená brána (Default gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-3-13
Link Local Address
Adresa lokálneho prepojenia
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14
Link Local Prefix
Length
Dĺžka predpony lokálneho prepojenia
XXX
3-3-15
IPsec
Nastavenie IPsec
Active
3-3-16
Security Protocol
Metóda zabezpečenia
–
3-3-17
Wireless LAN DRX
Nesúvislý príjem (priame bezdrôt. pripojenie)
Enable/Disable
5
Other Settings
Ďalšie nastavenia
–
5-1
Printer Name
Názov tlačiarne
Názov tlačiarne (najviac 15 alfanumerických znakov)
5-2
Wireless Direct DevNa- Názov zariadenia pre
Názov zariadenia pre priame bezdrôtové pripojenie (až 32
me
priame bezdrôtové pripojenie
alfanumerických znakov)
5-4
WSD Printing
Nastavenie tlače WSD
Enable/Disable
5-5
WSD Timeout
Časový limit
1/5/10/15/20 [min.]
5-6
LPD Printing
Nastavenie tlače LPD
Enable/Disable
5-7
RAW Printing
Nastavenia tlače RAW
Enable/Disable
5-9
Bonjour
Nastavenie služby Bon- Enable/Disable
jour
5-10
Bonjour Service Name
Názov služby Bonjour
Názov služby Bonjour (najviac 52 alfanumerických znakov)
5-11
LLMNR
Nastavenia LLMNR
Enable/Disable
5-12
SNMP
Nastavenie SNMP
Enable/Disable
5-13
PictBridge Commun.
PictBridge Režim komunikácie
Enable/Disable
5-14
DNS Server
Automatické získanie
adresy servera DNS
Auto/Manual
70
5-15
Primary Server
Adresa primárneho ser- XXX.XXX.XXX.XXX
vera
5-16
Secondary Server
Adresa sekundárneho
servera
XXX.XXX.XXX.XXX
5-17
Proxy Server
Nastavenie servera
proxy
Enable/Disable
5-18
Proxy Address
Adresa servera proxy
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19
Proxy Port
Špecifikácia portu servera proxy
1 až 65535
5-20
Cert. Fingerprt(SHA-1)
Odtlačok certifikátu
(SHA-1)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Cert. Fingerprt(SHA-256)
Odtlačok certifikátu
(SHA-256)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
6
Bluetooth
Nastav. Bluetooth
–
6-1
Bluetooth Setting
Bluetooth
Enable/Disable
6-3
Bluetooth Device Address
Adresa zariadenia
Bluetooth tlačiarne
XXXXXXXX
6-5
Bluetooth Device Name Názov zariadenia Blue- XXXXXXXX
tooth tlačiarne
7
Web Services
Webové služby
–
7-1
Unsent Usage Logs
Počet neodoslaných
0 až 200
5-21
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
denníkov používania
7-2
Usage Log Last Sent
Dátum posledného
XXXXXXXX
odoslania denníka používania
7-3
Web Service Status
Stav registrácie
Not set/Disabled/Registration pending/Registered
7-4
Log Transmission Status
Výsledok prenosu
Not activated/Processing/Server error/Connection error/
Timeout error/Error/Awaiting server response/Active
(„XX“ predstavuje alfanumerické znaky.)
71
Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi
Pri zmene spôsobu pripojenia Wi-Fi sa riaďte jedným z nižšie uvedených postupov (infraštruktúra alebo
priame bezdrôtové pripojenie).
• V systéme Windows:
◦ Kliknite sem a znovu vykonajte nastavenie.
◦ Vykonajte nastavenia na obrazovke Nastavenia siete (Network Settings) nástroja IJ Network
Device Setup Utility.
Dôležité
• Predtým, než vykonáte pomocou IJ Network Device Setup Utility nastavenia, zapnite jedn.
bezdrôt. pripojenie tlačiarne podľa nasledujúcich pokynov.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Na obrazovke DOMOV zvoľte možnosť
(Bezdrôtové pripojenie
(Wireless connect)).
Používanie ovládacieho panela
3. Na zobrazenej obrazovke vyberte možnosť Áno (Yes).
Riaďte sa pokynmi na svojom smartfóne alebo tablete.
4. Po objavení sa oznámenia o dokončení nastavenia vyberte možnosť OK.
• V systéme macOS:
Kliknite sem a znovu vykonajte nastavenie.
72
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (Windows)
IJ Network Device Setup Utility
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Diagnostika a oprava nastavení siete
Nastavenie/zmena nastavení siete
Zoznam modelov, ktoré nepodporujú funkciu diagnostiky a opravy
Zoznam modelov, ktoré nepodporujú konfiguráciu protokolu IPv6 cez
pripojenie USB
73
IJ Network Device Setup Utility
Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovať alebo opraviť stav siete a vykonať
nastavenia tlačiarne v sieti.
Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete:
• vyhľadávať tlačiarne v sieti a vykonávať úvodné nastavenia siete pre zistené tlačiarne,
• vykonávať úvodné nastavenia siete pripojením tlačiarne k počítaču pomocou kábla USB (k dispozícii len
pre niektoré modely),
• meniť nastavenia siete tlačiarne,
• diagnostikovať nastavenia tlačiarne a nastavenia počítača, v ktorom je nástroj IJ Network Device Setup
Utility nainštalovaný, ak sa vyskytne problém s pripojením. Okrem toho nástroj IJ Network Device Setup
Utility dokáže opraviť stav tlačiarne a počítača (nie je k dispozícii pre niektoré modely).
Dôležité
• V závislosti od používanej tlačiarne je heslo správcu nastavené pre tlačiareň už pri zakúpení. Ak
zmeníte nastavenia siete, môže sa vyžadovať overenie prostredníctvom hesla správcu.
Podrobné informácie:
Heslo správcu
Kvôli lepšiemu zabezpečeniu odporúčame správcovské heslo zmeniť.
Zmena hesla správcu
• Ak chcete tlačiareň používať cez sieť LAN, skontrolujte, či máte príslušenstvo potrebné na tento typ
pripojenia, napr. smerovač bezdrôtovej siete alebo kábel LAN.
• Pri inštalácii nástroja IJ Network Device Setup Utility vypnite funkciu blokovania brány firewall.
• Nastavenia siete nemeňte pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility, ak práve prebieha tlač.
74
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Nástroj IJ Network Device Setup Utility spustite podľa návodu nižšie.
• V systéme Windows 10 vyberte položku Štart (Start) > (Všetky aplikácie (All apps) > ) > Canon
Utilities > IJ Network Device Setup Utility.
• V systéme Windows 8.1 alebo Windows 8 otvoríte nástroj IJ Network Device Setup Utility tak, že na
obrazovke Štart (Start) vyberiete položku IJ Network Device Setup Utility. Ak sa nástroj IJ Network
Device Setup Utility na obrazovke Štart (Start) nezobrazuje, vyberte kľúčové tlačidlo Hľadať (Search)
a vyhľadajte nástroj "IJ Network Device Setup Utility".
• V systéme Windows 7 alebo Windows Vista kliknite na položku Štart (Start) a vyberte možnosť Všetky
programy (All Programs), Canon Utilities, IJ Network Device Setup Utility a potom možnosť IJ
Network Device Setup Utility.
Po spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility sa zobrazí správa. Prečítajte si správu a vyberte
možnosť Áno (Yes). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
Na zobrazenej obrazovke vyberte položku Diagnostikovať a opraviť alebo Sieťové nastavenie tlačiarne.
• Ak vyberiete položku Diagnostikovať a opraviť:
Diagnostika a oprava nastavení siete
• Ak vyberiete položku Sieťové nastavenie tlačiarne:
Nastavenie/zmena nastavení siete
75
Diagnostika a oprava nastavení siete
Nástroj IJ Network Device Setup Utility dokáže v prípade problému (napr. ak nie je možné tlačiť z tlačiarne
v sieti) diagnostikovať a opraviť nastavenia počítača alebo pripojenie medzi počítačom a tlačiarňou.
Dôležité
• Niektoré modely nepodporujú funkciu diagnostiky a opravy.
Podrobné informácie:
Zoznam modelov, ktoré nepodporujú funkciu diagnostiky a opravy
Použite nasledujúci postup.
1. Spustite nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte možnosť Áno (Yes).
3. Na zobrazenej obrazovke vyberte položku Diagnostikovať a opraviť.
Podľa pokynov na obrazovke vykonajte potrebné operácie.
Poznámka
• Táto funkcia kontroluje nasledujúce body:
či je počítač pripojený k smerovaču
či je možné zobraziť webovú stránku na internete
či je možné vyhľadať tlačiareň v sieti
či je intenzita signálu alebo úroveň komunikácie postačujúca (pri používaní siete Wi-Fi),
či nastavenie portu tlačiarne zodpovedá nastaveniu siete
76
Nastavenie/zmena nastavení siete
Obrazovka nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
Nastavenie siete
77
Obrazovka nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
Položky na obrazovke nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
Ponuky na obrazovke nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
Položky na paneli nástrojov na obrazovke nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
Položky na obrazovke nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
Po spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility a výbere položky Sieťové nastavenie tlačiarne sa
zobrazí nižšie uvedená obrazovka. Na obrazovke je uvedený zoznam rozpoznaných tlačiarní a zobrazujú
sa na nej tieto položky.
A: Názov produktu (Product Name)
Zobrazuje názov produktu pre rozpoznanú tlačiareň. Ikona znázornená nižšie sa objaví vľavo v
prípade, že tlačiareň nemožno použiť.
: Zobrazuje sa, ak sa požaduje nastavenie tlačiarne alebo ak tlačiareň nie je konfigurovaná.
: Zobrazuje sa, ak je adresa IP duplikovaná do ďalšej tlačiarne.
: Zobrazuje sa, keď nemôžete komunikovať s tlačiarňou.
Poznámka
• Ak sa tlačiareň, ktorú chcete použiť, nerozpozná, skúste nastaviť kritériá vyhľadávania tlačiarne.
Nastavenie kritérií vyhľadávania tlačiarne/vyhľadanie konkrétnej tlačiarne
• Kliknutím pravým tlačidlom na tlačiareň zobrazíte položky nastavenia alebo položky na
potvrdenie.
B: Sériové číslo (posledných 5 číslic) (Serial Number (Last 5 Digits))
Zobrazuje posledných päť číslic sériového čísla tlačiarne.
C: Stav (Status)
Zobrazuje stav tlačiarne, ktorý môže byť nasledovný.
• Dostupné (Available)
Indikuje, že tlačiareň je dostupná.
78
• Nastavenie dokončené (%s) (Setup Completed)
Zobrazí sa po nastavení siete a kliknutí na možnosť Nastaviť (Set) s cieľom zatvoriť okno.
• Požaduje nastavenie (Requires Setup)
Signalizuje, že na nastavenie siete Wi-Fi sa vyžaduje tlačiareň.
Vykonanie/zmena nastavenia siete Wi-Fi
• Nenastavené (Not Set)
Indikuje, že tlačiareň nemožno použiť v sieti alebo že je vypnutý protokol IPv6. Zadajte adresu IP
alebo povoľte protokol IPv6 v časti Nastavenia siete... (Network Settings...).
Vykonanie/zmena nastavenia siete Wi-Fi
• Prekrývanie adries IP (IP Address Overlap)
Indikuje, že adresa IP je duplikovaná do ďalšej tlačiarne.
• Neznáme (Unknown)
Indikuje, že tlačiareň, ktorá bola v minulosti rozpoznaná v stave Dostupné (Available),
momentálne nemožno použiť.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, nezobrazí sa nič.
D: Adresa IP (IP Address)
Zobrazuje adresu IP tlačiarne. Ak je tlačiareň v stave Požaduje nastavenie (Requires Setup),
nezobrazí sa nič.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, zobrazí sa znak „-“.
E: Umiestnenie (Location)
Zobrazuje umiestnenie tlačiarne, ak je zaregistrované. Ak je tlačiareň v stave Požaduje nastavenie
(Requires Setup), nezobrazí sa nič.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, nezobrazí sa nič.
Priraďovanie informácií k tlačiarni
F: Spôsob pripojenia (Connection Method)
Zobrazuje spôsob pripojenia tlačiarne (káblová sieť LAN, Wi-Fi alebo USB).
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, zobrazí sa USB.
• Ak tlačiareň podporuje oba spôsoby pripojenia siete LAN, tlačiareň sa rozpozná ako dve
tlačiarne, ktoré sa v zozname zobrazujú samostatne. (Rovnaké číslice sa zobrazujú v položke
Sériové číslo (posledných 5 číslic) (Serial Number (Last 5 Digits)).)
• Ak tlačiareň nepodporuje káblovú sieť LAN, táto sieť sa nezobrazí.
• Ak nástroj IJ Network Device Setup Utility používate v počítači, ktorý nepodporuje sieť Wi-Fi,
možnosť Wi-Fi sa nezobrazí.
79
G: Spôsob nastavenia (Setting Method)
Zobrazuje spôsob nastavenia tlačiarne.
• Automaticky (Auto)
Zobrazí sa, ak tlačiareň využíva automaticky zadanú adresu IP.
• Manuálne (Manual)
Zobrazí sa, ak tlačiareň využíva manuálne zadanú adresu IP.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, zobrazí sa znak „-“.
H: Adresa MAC (MAC Address)
Zobrazuje adresu MAC rozpoznanej tlačiarne.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, zobrazí sa znak „-“.
I: Názov zariadenia (Device Name)
Zobrazuje názov zariadenia pre tlačiareň, ak je zaregistrovaný.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, nezobrazí sa nič.
• Tlačiareň, pre ktorú sa zobrazuje stav Požaduje nastavenie (Requires Setup) v časti Stav
(Status), sa nezobrazuje.
Priraďovanie informácií k tlačiarni
J: IPv6
Zap. (On) sa objaví, keď je tlačiarni priradená adresa IPv6.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, zobrazí sa znak „-“.
K: Zobrazuje stav tlačiarne a pokyny na ovládanie.
Výberom tlačiarne zo zoznamu tlačiarní zobrazíte aktuálny stav a ďalšie kroky.
Ponuky na obrazovke nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
V tejto časti sú popísané ponuky na obrazovke nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility.
A: Ponuka Nastavenia tlačiarne (Printer Settings)
Ponuka Nastavenia tlačiarne
80
B: Ponuka Zobraziť (View)
Ponuka Zobraziť
C: Ponuka Možnosti (Option)
Ponuka Možnosti
D: Ponuka Pomocník (Help)
Ponuka Pomocník
Položky na paneli nástrojov na obrazovke nástroja Canon IJ Network
Device Setup Utility
V tejto časti sú popísané položky na paneli s nástrojmi na obrazovke nástroja Canon IJ Network Device
Setup Utility.
A: Nastavenie káblového pripojenia alebo pripojenia Wi-Fi.
Poznámka
• Táto položka má rovnakú funkciu ako položka Nastavenia siete... (Network Settings...) v
ponuke Nastavenia tlačiarne (Printer Settings).
B: Opakované rozpoznanie tlačiarní.
Poznámka
• Táto položka má rovnakú funkciu ako položka Aktualizovať (Update) v ponuke Zobraziť
(View).
C: Zastavenie vyhľadávania tlačiarní.
Poznámka
• Táto položka má rovnakú funkciu ako položka Zrušiť (Cancel) v ponuke Zobraziť (View).
D: Prepnutie zoznamu tlačiarní. (tlačiarne s adresou IPv4, IPv6 alebo pripojené káblom USB)
Poznámka
• Táto položka má rovnakú funkciu ako položka Prepnúť zobrazenie (Switch View) v ponuke
Zobraziť (View).
• Môžete tiež zobraziť zoznam tlačiarní pripojených pomocou kábla USB. (K dispozícii len pre
niektoré modely.) V takom prípade vyberte položku USB.
E: Zobrazenie tejto príručky.
Poznámka
• Táto položka má rovnakú funkciu ako položka Príručka online (Online Manual) v ponuke
Pomocník (Help).
81
Nastavenie siete
Vykonanie/zmena nastavení pripojenia ku káblovej sieti LAN (káblová sieť
Ethernet)
Vykonanie/zmena nastavenia siete Wi-Fi
Priraďovanie informácií k tlačiarni
82
Vykonanie/zmena nastavení pripojenia ku káblovej sieti LAN
(káblová sieť Ethernet)
Nastavenia káblovej siete LAN vykonáte/zmeníte pomocou postupu popísaného nižšie.
Poznámka
• V prípade niektorých modelov môžete nastavenie siete pre tlačiareň pripojenú pomocou kábla USB
vykonať prostredníctvom nástroja IJ Network Device Setup Utility. Výberom možnosti USB v položke
Prepnúť zobrazenie (Switch View) ponuky Zobraziť (View) zobrazte tlačiarne, pre ktoré chcete
vykonať nastavenie.
1. Spustite nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte možnosť Áno (Yes).
3. Na zobrazenej obrazovke vyberte položku Sieťové nastavenie tlačiarne.
Zobrazí sa zoznam rozpoznaných tlačiarní.
4. Zo zoznamu tlačiarní vyberte tú tlačiareň, pre ktorú chcete vykonať/zmeniť nastavenia.
Vyberte tlačiareň, pri ktorej je v položke Spôsob pripojenia (Connection Method) zobrazená možnosť
Káblová sieť LAN (Wired LAN) a v položkeStav (Status) možnosť Dostupné (Available), a vykonajte
nastavenia.
Nastavenia pre tlačiareň, ktorá nemá v položke Stav (Status) zobrazenú možnosť Dostupné
(Available), môžete vykonať prostredníctvom pripojenia USB.
Ak chcete vykonať nastavenie tlačiarne pripojenej prostredníctvom rozhrania USB, vyberte v
rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov položku USB a tlačiareň, pre ktorú chcete vykonať alebo
zmeniť nastavenia.
5. V ponuke Nastavenia tlačiarne (Printer Settings) vyberte možnosť Nastavenia siete...
(Network Settings...).
Zobrazí sa obrazovka Potvrdenie hesla tlačiarne (Confirm Printer Password).
Ďalšie informácie o hesle nájdete v časti Heslo správcu.
Poznámka
• Kliknutím na ikonu
môžete vykonať/zmeniť nastavenia.
• Ak v kroku 4 vyberiete tlačiareň pripojenú prostredníctvom rozhrania USB, po zobrazení
obrazovky Potvrdenie hesla tlačiarne (Confirm Printer Password) sa zobrazí nasledujúca
obrazovka.
83
Vyberte možnosť Káblová sieť LAN (Wired LAN) a kliknite na tlačidlo OK.
6. Zadajte heslo a kliknite na položku OK.
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia siete (Network Settings).
7. Vykonajte/zmeňte nastavenia.
Na obrazovke môžete prepínať medzi adresami IPv4 a IPv6. Kliknutím na kartu prepnite protokol.
• Nastavenia adresy IPv4
A: Použiť adresu IPv4 (Use IPv4 address)
Vždy vybratá možnosť. (Zobrazuje sa sivou.)
B: Získať adresu IP automaticky (Get IP address automatically)
Ak vyberiete túto možnosť, použije sa adresa IP automaticky pridelená serverom DHCP. Na
smerovači musíte mať povolený server DHCP.
C: Použiť nasledujúcu adresu IP (Use next IP address)
Túto možnosť vyberte, ak nie je v nastaveniach dostupná možnosť povolenia servera DHCP
pre systém, v ktorom používate tlačiareň alebo v ktorom chcete použiť fixnú adresu IP.
Zadajte adresu IP, masku podsiete a predvolenú bránu.
• Nastavenia adresy IPv6
Poznámka
• Ak v 4. kroku vyberiete tlačiareň pripojenú cez rozhranie USB, v závislosti od používanej
tlačiarne nemôžete konfigurovať nastavenia pre protokol IPv6.
Podrobnosti nájdete v časti Zoznam modelov, ktoré nepodporujú konfiguráciu protokolu IPv6
cez pripojenie USB.
84
A: Použiť adresu IPv6 (Use IPv6 address)
Túto možnosť vyberte, ak používate tlačiareň v prostredí IPv6.
B: Použiť bezstavovú adresu: (Use Stateless Address:)
Túto možnosť vyberte, ak používate automaticky pridelenú adresu IP. Použite smerovač
kompatibilný s protokolom IPv6.
Poznámka
• Toto nastavenie je dostupné v závislosti od použitej tlačiarne.
C: Použiť manuálnu adresu: (Use Manual Address:)
Túto možnosť vyberte, ak nie je v nastaveniach dostupná možnosť povolenia servera DHCP
pre systém, v ktorom používate tlačiareň alebo v ktorom chcete použiť fixnú adresu IP.
Zadajte adresu IP a dĺžku predpony adresy IP.
Poznámka
• Toto nastavenie je dostupné v závislosti od použitej tlačiarne.
D: Použiť DHCPv6: (Use DHCPv6:)
Túto možnosť vyberte, ak získate adresu IP pomocou protokolu DHCPv6.
Poznámka
• Toto nastavenie je dostupné v závislosti od použitej tlačiarne.
8. Kliknite na položku Nastaviť (Set).
85
Vykonanie/zmena nastavenia siete Wi-Fi
Ak chcete vykonať/zmeniť nastavenie siete Wi-Fi, použite nasledujúci postup.
Dôležité
• Pred vykonaním nastavenia tlačiarne zapnite funkciu Jednoduché bezdrôtové pripojenie (nastavenie
bez káblov). (Nie je potrebné v prípade zmeny adresy IP.) Podrobné informácie nájdete v príručke
online k vašej tlačiarni, v ktorej vyhľadajte model "NR049" a prezrite si zobrazenú stranu.
• Ak sa pripájate k tlačiarni prostredníctvom siete Wi-Fi, dôrazne odporúčame, aby ste na zaistenie
bezpečnosti vykonali nastavenia zabezpečenia siete Wi-Fi pomocou protokolov WPA/WPA2.
Poznámka
• V prípade niektorých modelov môžete nastavenie siete pre tlačiareň pripojenú pomocou kábla USB
vykonať prostredníctvom nástroja IJ Network Device Setup Utility. Výberom možnosti USB v položke
Prepnúť zobrazenie (Switch View) ponuky Zobraziť (View) zobrazíte tlačiarne.
1. Spustite nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte možnosť Áno (Yes).
3. Na zobrazenej obrazovke vyberte položku Sieťové nastavenie tlačiarne.
Zobrazí sa zoznam rozpoznaných tlačiarní.
4. Zo zoznamu tlačiarní vyberte tú tlačiareň, pre ktorú chcete vykonať/zmeniť nastavenia.
Vyberte tlačiareň, pri ktorej sa v položke Spôsob pripojenia (Connection Method) zobrazuje možnosť
Wi-Fi a v položke Stav (Status) možnosť Dostupné (Available) alebo Požaduje nastavenie (Requires
Setup), a vykonajte nastavenie.
Nastavenia pre tlačiareň, ktorá nemá v položke Stav (Status) zobrazenú možnosť Dostupné
(Available) alebo Požaduje nastavenie (Requires Setup), môžete vykonať prostredníctvom pripojenia
USB.
Ak chcete vykonať nastavenie tlačiarne pripojenej prostredníctvom rozhrania USB, vyberte v
rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov položku USB a tlačiareň, pre ktorú chcete vykonať alebo
zmeniť nastavenia.
5. V ponuke Nastavenia tlačiarne (Printer Settings) vyberte možnosť Nastavenia siete...
(Network Settings...).
Zobrazí sa obrazovka Potvrdenie hesla tlačiarne (Confirm Printer Password).
Ďalšie informácie o hesle nájdete v časti Heslo správcu.
Poznámka
• Kliknutím na ikonu
môžete vykonať/zmeniť nastavenia.
• Ak v kroku 4 vyberiete tlačiareň pripojenú prostredníctvom rozhrania USB a vybratá tlačiareň je
kompatibilná s káblovou sieťou LAN, po zobrazení obrazovky Potvrdenie hesla tlačiarne
(Confirm Printer Password) sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
86
Vyberte možnosť Wi-Fi a kliknite na tlačidlo OK.
6. Zadajte heslo a kliknite na položku OK.
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia siete (Network Settings).
7. Vykonajte/zmeňte nastavenia.
Na obrazovke môžete prepínať medzi adresami IPv4 a IPv6. Kliknutím na kartu prepnite protokol.
• Nastavenie adresy IPv4/IPv6
A: Typ siete: (Network Type:)
Vyberte režim Wi-Fi.
◦ Infraštruktúra (Infrastructure)
Slúži na pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi pomocou smerovača bezdrôtovej siete.
◦ Priame (Direct)
Tlačiareň sa pripojí k zariadeniam s podporou bezdrôtovej komunikácie (inteligentný
telefón alebo tablet) bez použitia smerovača bezdrôtovej siete.
Poznámka
• Ak je v počítači zapnuté rozhranie Wi-Fi a v 4. kroku vyberiete tlačiareň pripojenú cez
rozhranie USB, v závislosti od používanej tlačiarne môžete vybrať možnosť Priame
(Direct).
87
• Ak je vybratá možnosť Priame (Direct), stav všetkých položiek sa zobrazuje sivou
farbou a nemôžete vykonať žiadne nastavenia.
Okrem toho sa nemôžete pripojiť k internetu cez počítač v závislosti od operačného
systému.
B: Sieťový názov (SSID): (Network Name (SSID):)
Zobrazuje sa sieťový názov (SSID) siete Wi-Fi, ktorá sa práve používa.
Počas využívania pripojenia Wireless Direct sa zobrazuje sieťový názov (SSID) pre pripojenie
Wireless Direct.
C: Hľadať... (Search...)
Objaví sa obrazovka Zistené smerovače bezdrôtovej siete (Detected Wireless Routers),
prostredníctvom ktorej môžete vybrať smerovač bezdrôtovej siete, ku ktorému sa chcete
pripojiť. Ak je smerovač bezdrôtovej siete už pripojený k počítaču, v položke Stav
komunikácie (Communication Status) sa zobrazí označenie Dostupné (Available).
Ak zo zoznamu vyberiete smerovač bezdrôtovej siete, ktorý má v položke Stav komunikácie
(Communication Status) uvedenú možnosť Nepripojené (Not Connected), kliknutím na
možnosť Nastaviť (Set) zobrazíte obrazovku nastavení WPA/WPA2 alebo WEP pre
smerovač bezdrôtovej siete.
Ak sa zobrazí obrazovka Podrobnosti o WEP
Ak sa zobrazí obrazovka Podrobnosti o WPA/WPA2
D: Typ šifrovania: (Encryption Type:)
Zobrazuje metódu šifrovania siete Wi-Fi.
• Nastavenia adresy IPv4
Poznámka
• Nasledujúce položky nastavenia sa zobrazujú, len ak je pre Typ siete: (Network Type:)
vybratá možnosť Infraštruktúra (Infrastructure).
Ak je vybratá možnosť Priame (Direct), stav všetkých položiek sa zobrazuje sivou farbou
a nemôžete vykonať žiadne nastavenia.
88
A: Použiť adresu IPv4 (Use IPv4 address)
Vždy vybratá možnosť. (Zobrazuje sa sivou.)
B: Získať adresu IP automaticky (Get IP address automatically)
Ak vyberiete túto možnosť, použije sa adresa IP automaticky pridelená serverom DHCP. Na
smerovači bezdrôtovej siete musíte mať povolený server DHCP.
C: Použiť nasledujúcu adresu IP (Use next IP address)
Túto možnosť vyberte, ak nie je v nastaveniach dostupná možnosť povolenia servera DHCP
pre systém, v ktorom používate tlačiareň alebo v ktorom chcete použiť fixnú adresu IP.
Zadajte adresu IP, masku podsiete a predvolenú bránu.
• Nastavenia adresy IPv6
Poznámka
• Ak v 4. kroku vyberiete tlačiareň pripojenú cez rozhranie USB, v závislosti od používanej
tlačiarne nemôžete konfigurovať nastavenia pre protokol IPv6.
Podrobnosti nájdete v časti Zoznam modelov, ktoré nepodporujú konfiguráciu protokolu IPv6
cez pripojenie USB.
• Nasledujúce položky nastavenia sa zobrazujú, len ak je pre Typ siete: (Network Type:)
vybratá možnosť Infraštruktúra (Infrastructure).
Ak je vybratá možnosť Priame (Direct), stav všetkých položiek sa zobrazuje sivou farbou
a nemôžete vykonať žiadne nastavenia.
89
A: Použiť adresu IPv6 (Use IPv6 address)
Túto možnosť vyberte, ak používate tlačiareň v prostredí IPv6.
B: Použiť bezstavovú adresu: (Use Stateless Address:)
Túto možnosť vyberte, ak používate automaticky pridelenú adresu IP. Použite smerovač
kompatibilný s protokolom IPv6.
Poznámka
• Toto nastavenie je dostupné v závislosti od použitej tlačiarne.
C: Použiť manuálnu adresu: (Use Manual Address:)
Túto možnosť vyberte, ak nie je v nastaveniach dostupná možnosť povolenia servera DHCP
pre systém, v ktorom používate tlačiareň alebo v ktorom chcete použiť fixnú adresu IP.
Zadajte adresu IP a dĺžku predpony adresy IP.
Poznámka
• Toto nastavenie je dostupné v závislosti od použitej tlačiarne.
D: Použiť DHCPv6: (Use DHCPv6:)
Túto možnosť vyberte, ak získate adresu IP pomocou protokolu DHCPv6.
Poznámka
• Toto nastavenie je dostupné v závislosti od použitej tlačiarne.
8. Kliknite na položku Nastaviť (Set).
90
Priraďovanie informácií k tlačiarni
Pomocou nasledujúcich postupov priradíte/zmeníte názov umiestnenia alebo názov zariadenia pre tlačiareň.
Tieto názvy sa zobrazujú pod položkami Názov zariadenia: a Umiestnenie: na obrazovke nástroja Canon
IJ Network Device Setup Utility.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, táto položka nastavenia nebude
dostupná.
1. Spustite nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte možnosť Áno (Yes).
3. Na zobrazenej obrazovke vyberte položku Sieťové nastavenie tlačiarne.
Zobrazí sa zoznam rozpoznaných tlačiarní.
4. Vyberte tlačiareň, ku ktorej chcete priradiť názov umiestnenia a názov zariadenia.
Vyberte tlačiareň, pri ktorej je v položke Stav (Status) zobrazená možnosť Dostupné (Available).
5. V ponuke Nastavenia tlačiarne (Printer Settings) vyberte možnosť Podrobné
nastavenia tlačiarne... (Detailed Printer Settings...).
Zobrazí sa obrazovka Potvrdenie hesla tlačiarne (Confirm Printer Password).
Ďalšie informácie o hesle nájdete v časti Heslo správcu.
6. Zadajte heslo a kliknite na položku OK.
Zobrazí sa obrazovka Podrobné nastavenia tlačiarne (Detailed Printer Settings).
7. Vykonajte/zmeňte nastavenia.
Dostupné sú položky nastavení uvedené nižšie.
A: Názov zariadenia: (Device Name:)
Priradí sa názov zariadenia.
B: Umiestnenie: (Location:)
Priradí sa názov umiestnenia.
8. Kliknite na položku Nastaviť (Set).
91
Zoznam modelov, ktoré nepodporujú funkciu diagnostiky
a opravy
Nasledujúce modely nepodporujú funkciu "Diagnostikovať a opraviť" nástroja IJ Network Device Setup
Utility.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
G4000 series
PRO-500 series
PRO-1000 series
MB2100 series
MB2700 series
MB5100 series
MB5400 series
iB4100 series
PRO-520
PRO-540
PRO-540S
PRO-560
PRO-560S
PRO-2000
PRO-4000
PRO-4000S
PRO-6000
PRO-6000S
TS9000 series
TS8000 series
TS6000 series
TS5000 series
MG3000 series
E470 series
92
Zoznam modelov, ktoré nepodporujú konfiguráciu protokolu
IPv6 cez pripojenie USB
V nasledujúcich modeloch môžete konfigurovať nastavenia pomocou nástroja IJ Network Device Setup
Utility iba pre protokol IPv4. (Nie je možné konfigurovať nastavenia pre protokol IPv6.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iB4100 series
MG3000 series
E470 series
G4000 series
TS5000 series
TS6000 series
TS8000 series
TS9000 series
TR8500 series
TR7500 series
TS9100 series
TS8100 series
TS6100 series
TS5100 series
TS3100 series
E3100 series
TS300 series
E300 series
TR8580 series
TS9180 series
TS8180 series
TS6180 series
TR8530 series
TR7530 series
TS8130 series
TS6130 series
XK70 series
XK50 series
G4010 series
G3010 series
TR4500 series
E4200 series
TS6200 series
TS6280 series
TS6230 series
TS8200 series
XK80 series
TS8280 series
TS8230 series
TS9500 series
TS9580 series
93
• TR9530 series
• TS3300 series
• E3300 series
94
Manipulácia s papierom, originálmi, kazetami s atramentom,
viacúčelovým zásobníkom, pamäťovou kartou a pod.
Vkladanie papiera
Umiestnenie viacúčelového zásobníka
Umiestnenie originálov
Vkladanie pamäťovej karty
Výmena kaziet s atramentom
95
Vkladanie papiera
Zdroje papiera
Vkladanie papiera do zadného zásobníka
Vkladanie papiera do kazety
Vkladanie obálok do zadného zásobníka
96
Zdroje papiera
Tlačiareň obsahuje dva zdroje na podávanie papiera: zadný zásobník (A) a kazetu (B).
Do zadného zásobníka môžete vložiť akýkoľvek podporovaný papier.
Podporované typy médií
Papier veľkosti A4, B5, A5 alebo Letter môžete vložiť do kazety.
Poznámka
• Pri tlači vyberte správnu veľkosť strany a typ média. Ak vyberiete nesprávnu veľkosť papiera alebo typ
média, tlačiareň môže papier podať z nesprávneho zdroja papiera alebo nemusí tlačiť v správnej
kvalite.
Podrobné informácie o vkladaní papiera do oboch zdrojov papiera nájdete nižšie.
Vkladanie papiera do zadného zásobníka
Vkladanie papiera do kazety
Vkladanie obálok do zadného zásobníka
97
Vkladanie papiera do zadného zásobníka
Môžete vložiť obyčajný alebo fotografický papier.
Do zadného zásobníka môžete vkladať aj obálky.
Vkladanie obálok do zadného zásobníka
Dôležité
• Ak veľkosť 13 x 18 cm (5 x 7 palca) alebo menší vykonať skúšobnú tlač nastriháte obyčajný papier,
môže spôsobiť zaseknutie papiera.
Poznámka
• Pri tlači fotografií sa odporúča používať originálny fotografický papier od spoločnosti Canon.
Podrobné informácie o originálnom papieri od spoločnosti Canon nájdete v časti Podporované typy
médií.
• Možno použiť univerzálny kopírovací papier alebo papier Canon Red Label Superior WOP111/Canon
Océ Office Colour Paper SAT213.
Použiteľné veľkosti strany a gramáže papiera pre túto tlačiareň nájdete v časti Podporované typy médií.
1. Pripravte papier.
Zarovnajte okraje papiera. Ak je papier zvlnený, vyrovnajte ho.
Poznámka
• Pred vložením úhľadne zarovnajte okraje papiera. Ak papier vložíte bez zarovnania okrajov, môže
sa zaseknúť.
• Ak je papier zvlnený, chyťte skrútené rohy a jemne ich ohýbajte v opačnom smere, kým sa papier
úplne nevyrovná.
Podrobnosti o narovnaní skrúteného papiera nájdete v
kontrole č. 3
v časti Na papieri sú šmuhy /
Vytlačený povrch je poškriabaný.
• Ak používate papier Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201, hárky vkladajte jednotlivo bez ich
úpravy aj v prípade, že sú zvlnené. Ak tento papier zviniete, aby ste ho vyrovnali, povrch papiera
môže popraskať, čím sa zníži kvalita tlače.
2. Otvorte kryt zadného zásobníka (A). Potiahnite rovno smerom nahor a podperu papiera (B)
sklopte späť.
98
3. Otvorte kryt otvoru podávača (C).
4. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) otvoríte vodiace lišty papiera.
5. Vložte balík papiera v orientácii na výšku tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ
SMEROVALA NAHOR.
99
6. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) ju zarovnajte s bočnými hranami balíka papiera.
Dbajte na to, aby vodiace lišty papiera nepriliehali na papier príliš natesno. Papier by sa nemusel
správne podávať.
Dôležité
• Papier vkladajte vždy na výšku (E). Vloženie papiera v orientácii na šírku (F) môže spôsobiť jeho
zaseknutie.
Poznámka
• Dajte pozor, aby hárky papiera výškou nepresahovali značku limitu vkladania papiera (G).
100
7. Opatrne zatvorte kryt otvoru podávača (C).
Po zatvorení krytu otvoru podávača sa na dotykovej obrazovke zobrazí obrazovka potvrdenia
nastavenia papiera zadného zásobníka.
8. Ak sa veľkosť strany a typu média na dotykovej obrazovke zhoduje s veľkosťou a typom
papiera vloženého v zadnom zásobníku, vyberte možnosť Áno (Yes).
V opačnom prípade vyberte možnosť Zmeniť (Change) a zmeňte nastavenia podľa veľkosti a typu
vloženého papiera.
101
Poznámka
• Po začatí tlače sa ovládací panel otvorí a automaticky sa vytiahne výstupný zásobník papiera.
• Existujú rôzne typy papiera, napríklad papier so špeciálnou povrchovou vrstvou určený na tlač fotografií
v optimálnej kvalite alebo papier vhodný na tlač dokumentov. Pre každý typ média sú určené špecifické
predvolené nastavenia (používanie a vystrekovanie atramentu, vzdialenosť od dýz a pod.), ktoré
umožňujú tlač na daný typ v optimálnej kvalite obrazu. Nesprávne nastavenia papiera môžu viesť
k zníženiu kvality vytlačených farieb alebo ku škrabancom na vytlačenom povrchu. Ak zbadáte
rozmazanie alebo nerovnomerné rozloženie farieb, nastavte vyššiu kvalitu tlače a tlač zopakujte.
• Táto tlačiareň je vybavená funkciou na zisťovanie, či sa nastavenia papiera vloženého v zadnom
zásobníku zhodujú s nastaveniami papiera. Predchádza sa tým nesprávnej tlači. Pred tlačou vyberte
nastavenia tlače v súlade s nastaveniami papiera. Ak je táto funkcia povolená a nastavenia sa
nezhodujú, zobrazí sa chybové hlásenie na zabránenie nesprávnej tlači. Keď sa zobrazí toto chybové
hlásenie, skontrolujte a opravte nastavenia papiera.
102
Vkladanie papiera do kazety
Papier veľkosti A4, B5, A5 alebo Letter môžete vložiť do kazety.
Poznámka
• Dbajte na to, aby ste do kazety vkladali iba obyčajný papier.
• Možno použiť univerzálny kopírovací papier alebo papier Canon Red Label Superior WOP111/Canon
Océ Office Colour Paper SAT213.
Použiteľné veľkosti strany a gramáže papiera pre túto tlačiareň nájdete v časti Podporované typy médií.
1. Pripravte papier.
Zarovnajte okraje papiera. Ak je papier zvlnený, vyrovnajte ho.
Poznámka
• Pred vložením úhľadne zarovnajte okraje papiera. Ak papier vložíte bez zarovnania okrajov, môže
sa zaseknúť.
• Ak je papier zvlnený, chyťte skrútené rohy a jemne ich ohýbajte v opačnom smere, kým sa papier
úplne nevyrovná.
Podrobnosti o narovnaní skrúteného papiera nájdete v
Vytlačený povrch je poškriabaný.
2. Vytiahnite kazetu (A) z tlačiarne.
3. Vyberte kryt kazety (B).
103
kontrole č. 3
v časti Na papieri sú šmuhy /
4. Posunutím prednej (C) a pravej (D) vodiacej lišty papiera roztvorte lišty.
5. Vložte balík papiera v orientácii na výšku tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ
SMEROVALA NADOL a umiestnite ho do stredu kazety.
Dôležité
• Papier vkladajte vždy na výšku (E). Vloženie papiera v orientácii na šírku (F) môže spôsobiť jeho
zaseknutie.
Poznámka
• Zarovnajte balík papiera s hranou kazety podľa obrázka nižšie.
Ak sa balík papiera dotýka výčnelka (G), papier sa nemusí správne podávať.
104
6. Posunutím prednej vodiacej lišty papiera (C) ju zarovnajte s balíkom papiera.
Zarovnajte vodiacu lištu papiera s miestom, kde s kliknutím zapadne.
7. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) ju zarovnajte s balíkom papiera.
Dbajte na to, aby vodiaca lišta papiera nepriliehala na papier príliš tesne. Papier by sa nemusel správne
podávať.
Poznámka
• Dajte pozor, aby balík papiera výškou nepresahoval značku limitu vkladania papiera (H).
• Balík papiera nesmie byť vyšší ako zarážky (I) na vodiacich lištách papiera.
105
8. Namontujte kryt kazety (B) a vložte kazetu do tlačiarne.
Kazetu zatláčajte do tlačiarne, kým sa nezastaví.
Poznámka
• Po začatí tlače sa ovládací panel otvorí a automaticky sa vytiahne výstupný zásobník papiera.
• Táto tlačiareň je vybavená funkciou na zisťovanie, či sa nastavenia papiera vloženého v kazete zhodujú
s nastaveniami papiera. Predchádza sa tým nesprávnej tlači. Pred tlačou vyberte nastavenia tlače
v súlade s nastaveniami papiera. Ak je táto funkcia povolená a nastavenia sa nezhodujú, zobrazí sa
chybové hlásenie na zabránenie nesprávnej tlači. Keď sa zobrazí toto chybové hlásenie, skontrolujte
a opravte nastavenia papiera.
• Ak je kazeta vytiahnutá, automaticky sa vysunie. Vysunutú kazetu skrátite tak, že ju zatlačíte pri
súčasnom vytiahnutí páčky (J).
106
107
Vkladanie obálok do zadného zásobníka
Do zadného zásobníka môžete vkladať obálky typu DL a Com 10.
Pri správnom nastavení ovládača tlačiarne sa adresa automaticky otočí a vytlačí podľa orientácie obálky.
Dôležité
• Tlač obálok pomocou ovládacieho panela alebo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge
(Wi-Fi) sa nepodporuje.
• Nepoužívajte nasledujúce obálky. Mohli by sa zaseknúť v tlačiarni alebo spôsobiť poruchu tlačiarne.
Obálky s reliéfnym alebo upraveným povrchom,
Obálky s dvojitými chlopňami,
Obálky, ktorých lepiace chlopne sú už navlhčené a lepivé.
1. Pripravte obálky.
• Zatlačte na všetky štyri rohy a okraje obálok a vyrovnajte ich.
• Ak sú obálky zvlnené, chyťte ich za oba protiľahlé konce a jemne ich ohnite v opačnom smere.
• Ak je roh chlopne na obálke zložený, vyrovnajte ho.
• Pomocou pera pritlačte vstupný okraj obálky a vyrovnajte ohyb.
Obrázky znázornené vyššie zobrazujú bočný pohľad na vstupný okraj obálky.
Dôležité
• Ak nie sú obálky ploché alebo ak ich okraje nie sú zarovnané, môžu sa v tlačiarni zaseknúť.
Uistite sa, že prípadné vydutie alebo zvlnenie nie je väčšie ako 3 mm (0,12 palcov).
2. Otvorte kryt zadného zásobníka (A). Potiahnite rovno smerom nahor a podperu papiera (B)
sklopte späť.
108
3. Otvorte kryt otvoru podávača (C).
4. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) otvoríte vodiace lišty papiera.
5. Vložte obálky v orientácii na výšku tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ SMEROVALA
NAHOR.
Naraz možno vložiť maximálne 10 obálok.
Ohnite roh obálky a vložte ju v orientácii na výšku tak, aby časť s adresou smerovala nahor.
109
6. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) ju zarovnajte s bočnými hranami obálok.
Dbajte na to, aby vodiace lišty papiera nepriliehali na obálky príliš natesno. Obálky by sa nemuseli
správne podávať.
Poznámka
• Dajte pozor, aby obálky výškou nepresahovali značku limitu vkladania papiera (E).
7. Opatrne zatvorte kryt otvoru podávača (C).
110
Po zatvorení krytu otvoru podávača sa na dotykovej obrazovke zobrazí obrazovka potvrdenia
nastavenia papiera zadného zásobníka.
8. Ak sa veľkosť strany a typu média zobrazených na dotykovej obrazovke zhoduje s
veľkosťou a typom obálok vložených v zadnom zásobníku, vyberte možnosť Áno (Yes).
V opačnom prípade vyberte možnosť Zmeniť (Change) a zmeňte nastavenia podľa veľkosti a typu
vložených obálok.
Poznámka
• Po začatí tlače sa ovládací panel otvorí a automaticky sa vytiahne výstupný zásobník papiera.
• Táto tlačiareň je vybavená funkciou na zisťovanie, či sa nastavenia papiera vloženého v zadnom
zásobníku zhodujú s nastaveniami papiera. Predchádza sa tým nesprávnej tlači. Pred tlačou vyberte
nastavenia tlače v súlade s nastaveniami papiera. Ak je táto funkcia povolená a nastavenia sa
nezhodujú, zobrazí sa chybové hlásenie na zabránenie nesprávnej tlači. Keď sa zobrazí toto chybové
hlásenie, skontrolujte a opravte nastavenia papiera.
111
Umiestnenie viacúčelového zásobníka
Upozornenia pri tlači s viacúčelovým zásobníkom
Umiestnenie disku podporujúceho tlač
Umiestnenie média Nálepky na nechty podporujúce tlač
112
Upozornenia pri tlači s viacúčelovým zásobníkom
CBežné upozornenia pri používaní viacúčelového zásobníka
• Používajte viacúčelový zásobník dodaný s tlačiarňou.
• Nenasadzujte viacúčelový zásobník, kým je tlačiareň v prevádzke.
• Neodoberajte viacúčelový zásobník, kým je tlačiareň v prevádzke. Mohli by ste poškodiť tlačiareň,
viacúčelový zásobník alebo médium.
• Dbajte na to, aby ste neznečistili viacúčelový zásobník ani nepoškriabali zrkadielka. Tlačiareň nemusí
rozpoznať vloženie média, prípadne tlač nemusí byť zarovnaná. Ak sa znečistí viacúčelový zásobník,
utrite zrkadielko mäkkou a suchou handričkou, pričom dajte pozor, aby ste ho nepoškriabali.
• Po tlači nechajte potlačenú stranu média voľne zaschnúť. Na vysušenie atramentu nepoužívajte sušič
na vlasy ani médium nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Kým atrament nezaschne,
nedotýkajte sa potlačeného povrchu.
Upozornenia pri tlači na disk podporujúci tlač
• Skôr než do viacúčelového zásobníka vložíte disk podporujúci tlač, odstráňte z neho všetky nečistoty.
Ak disk vložíte do znečisteného viacúčelového zásobníka, môže sa poškodiť povrch určený na zápis
údajov.
• Netlačte na disky podporujúce tlač, ktoré nie sú kompatibilné s tlačou na atramentovej tlačiarni.
Atrament nemusí vyschnúť a môže spôsobiť problémy so samotným diskom, prehrávačmi DVD alebo
inými zariadeniami, do ktorých ho vložíte.
• Netlačte na stranu disku podporujúceho tlač, ktorá je určená na zápis údajov. Údaje zaznamenané na
diskoch budú v takom prípade nečitateľné.
• Disky podporujúce tlač držte za okraje. Nedotýkajte sa vrchnej strany (strany určenej na tlač) ani
strany určenej na zápis údajov.
• Ak použijete iný softvér ako Easy-PhotoPrint Editor, viacúčelový zásobník sa môže znečistiť.
Upozornenia pri tlači na Nálepky na nechty podporujúce tlač
• Pokyny pre Nálepky na nechty podporujúce tlač nájdete v pokynoch dodaných s tovarom Nálepky na
nechty podporujúce tlač.
• Ak použijete inú aplikáciu ako Nail Stickers Creator, viacúčelový zásobník sa môže znečistiť.
113
Umiestnenie disku podporujúceho tlač
Pokyny pred umiestnením disku podporujúceho tlač
Umiestnenie disku podporujúceho tlač
Vybratie disku podporujúceho tlač
114
Pokyny pred umiestnením disku podporujúceho tlač
Disk podporujúci tlač sa od bežných diskov (BD, DVD, CD a pod.) odlišuje v tom, že jeho vrchná strana bola
špeciálne upravená, aby sa na ňu dalo tlačiť pomocou atramentových tlačiarní.
Pri tlači na disky podporujúce tlač sa vyžadujú nasledujúce položky:
• viacúčelový zásobník (dodaný s tlačiarňou)
Viacúčelový zásobník sa uchováva v odkladacej priehradke viacúčelového zásobníka vo výstupnom
zásobníku papiera.
• Potlačiteľný disk 12 cm (4,72 palcov)
Zaobstarajte si disk podporujúci tlač, ktorého vrchná strana je kompatibilná s tlačou pomocou
atramentových tlačiarní.
115
Umiestnenie disku podporujúceho tlač
Ak chcete tlačiť na disk podporujúci tlač, umiestnite ho do viacúčelového zásobníka dodaného s tlačiarňou
a potom zásobník vložte do tlačiarne.
Tento postup platí aj pre tlač z počítača.
Dôležité
• Viacúčelový zásobník neupevňujte, kým sa nezobrazí správa s výzvou na vloženie disku
podporujúceho tlač. Mohli by ste poškodiť tlačiareň.
Poznámka
• Keď spustíte testovaciu tlač papiera na testovací tlačový papier, v závislosti od typu papiera tlačiarne
možno nebudete môcť správne čítať jeho veľkosť, čo zabráni vytlačeniu okrajových oblastí. Testovací
tlačový papier sa má používať na kontrolu zamýšľaného rozloženia.
1. Keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na vloženie disku podporujúceho tlač, vyberte
viacúčelový zásobník z odkladacej priehradky viacúčelového zásobníka (A).
2. Umiestnite disk podporujúci tlač na viacúčelový zásobník.
Dôležité
• Skôr než do viacúčelového zásobníka vložíte disk podporujúci tlač, skontrolujte, či nie je
znečistený.
116
• Pri vkladaní disku podporujúceho tlač do viacúčelového zásobníka sa nedotýkajte strany disku
určenej na tlač ani zrkadielok (B) na viacúčelovom zásobníku.
1. Disk podporujúci tlač SO STRANOU URČENOU NA TLAČ SMERUJÚCOU NAHOR
umiestnite na miesto a zatlačte do zámku (C) dole.
2. Kým zatláčate zámku diskom podporujúcim tlač, vložte hornú stranu disku podporujúceho tlač
do štrbiny (D).
3. Umiestnite viacúčelový zásobník na vodiacu lištu viacúčelového zásobníka.
117
4. Viacúčelový zásobník vkladajte priamo vo vodorovnom smere, kým nebude šípka (
vodiacej lište viacúčelového zásobníka približne zarovnaná so šípkou (
zásobníku.
) na
) na viacúčelovom
Dôležité
• Viacúčelový zásobník nevkladajte za šípku (
zásobníka.
) vyznačenú na vodiacej lište viacúčelového
Poznámka
• Po uplynutí určitého času sa viacúčelový zásobník môže vysunúť. V takom prípade postupujte podľa
pokynov na obrazovke a vložte viacúčelový zásobník znova.
118
Vybratie disku podporujúceho tlač
1. Vysuňte viacúčelový zásobník.
2. Zatlačte zámok (A) a vyberte disk podporujúci tlač zo štrbiny (B) na viacúčelovom
zásobníku.
Dôležité
• Pri vyberaní disku z viacúčelového zásobníka sa nedotýkajte povrchu určeného na tlač.
Poznámka
• Pred vybratím disku nechajte povrch určený na tlač dostatočne uschnúť. Ak je potlačený aj
viacúčelový zásobník alebo priesvitné plochy na vnútornom alebo vonkajšom okraji disku
podporujúceho tlač, po uschnutí povrchu určeného na tlač ich utrite.
3. Vložte viacúčelový zásobník priamo do odkladacej priehradky viacúčelového zásobníka.
Keď viacúčelový zásobník nepoužívate, uchovávajte ho v odkladacej priehradke viacúčelového
zásobníka.
119
Umiestnenie média Nálepky na nechty podporujúce tlač
Pokyny pred umiestnením média Nálepky na nechty podporujúce tlač
Umiestnenie média Nálepky na nechty podporujúce tlač
Odstránenie média Nálepky na nechty podporujúce tlač
120
Pokyny pred umiestnením média Nálepky na nechty
podporujúce tlač
Pri tlači na Nálepky na nechty podporujúce tlač sú potrebné nasledujúce položky.
• viacúčelový zásobník (dodaný s tlačiarňou)
Viacúčelový zásobník sa uchováva v odkladacej priehradke viacúčelového zásobníka vo výstupnom
zásobníku papiera.
• Nálepky na nechty podporujúce tlač (NL-101)
Poznámka
• Najnovšie informácie o médiu Nálepky na nechty podporujúce tlač nájdete na našom webe.
121
Umiestnenie média Nálepky na nechty podporujúce tlač
Ak chcete tlačiť na Nálepky na nechty podporujúce tlač, umiestnite ich do viacúčelového zásobníka
dodaného s tlačiarňou a potom zásobník vložte do tlačiarne.
Dôležité
• Viacúčelový zásobník neupevňujte, kým sa nezobrazí správa s výzvou na vloženie média Nálepky na
nechty podporujúce tlač. Mohli by ste poškodiť tlačiareň.
1. Keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na vloženie média Nálepky na nechty podporujúce tlač,
vyberte viacúčelový zásobník z odkladacej priehradky viacúčelového zásobníka (A).
2. Umiestnite Nálepky na nechty podporujúce tlač na viacúčelový zásobník.
Dôležité
• Skôr než do viacúčelového zásobníka vložíte disk podporujúci tlač, skontrolujte, či nie je
znečistený.
• Aby sa nečistota alebo odtlačky prstov nedostali na Nálepky na nechty podporujúce tlač, držte
nálepky za okraje. Ak sa na stranu určenú na tlač dostane prach alebo sa poškodí, môže to
spôsobiť zlú kvalitu tlače.
• Pri vkladaní média Nálepky na nechty podporujúce tlač na viacúčelový zásobník sa nedotýkajte
zrkadielok (B) na viacúčelovom zásobníku.
122
1. Nálepky na nechty podporujúce tlač SO STRANOU URČENOU NA TLAČ SMERUJÚCOU
NAHOR umiestnite na miesto a zatlačte do zámku (C) dole.
2. Keď zatláčate Nálepky na nechty podporujúce tlač, vložte dve zarážky (D) navrchu do štrbín
(E) na viacúčelovom zásobníku.
3. Umiestnite viacúčelový zásobník na vodiacu lištu viacúčelového zásobníka.
123
4. Viacúčelový zásobník vkladajte priamo vo vodorovnom smere, kým nebude šípka (
vodiacej lište viacúčelového zásobníka približne zarovnaná so šípkou (
) na
) na viacúčelovom
zásobníku.
Dôležité
• Viacúčelový zásobník nevkladajte za šípku (
) vyznačenú na vodiacej lište viacúčelového
zásobníka.
Poznámka
• Po uplynutí určitého času sa viacúčelový zásobník môže vysunúť. V takom prípade postupujte podľa
pokynov na obrazovke a vložte viacúčelový zásobník znova.
124
Odstránenie média Nálepky na nechty podporujúce tlač
1. Vysuňte viacúčelový zásobník.
2. Vyberte Nálepky na nechty podporujúce tlač.
Pri zatláčaní (A) vyberte dve zarážky (B) navrchu zo štrbiny (C).
Dôležité
• Pri vyberaní média Nálepky na nechty podporujúce tlač sa nedotýkajte časti určenej na tlač.
Poznámka
• Pred vybratím média Nálepky na nechty podporujúce tlač nechajte povrch určený na tlač
dostatočne uschnúť. Ak vidíte tlač na viacúčelovom zásobníku alebo mimo média Nálepky na
nechty podporujúce tlač, miesto očistite po zaschnutí potlačeného povrchu.
3. Z adaptéra odlepte hárok média Nálepky na nechty podporujúce tlač.
Dôležité
• Pred odtrhnutím média Nálepky na nechty podporujúce tlač od okrajov, nechajte zaschnúť
potlačený povrch.
125
4. Vložte viacúčelový zásobník priamo do odkladacej priehradky viacúčelového zásobníka.
Keď viacúčelový zásobník nepoužívate, vložte ho do odkladacej priehradky viacúčelového zásobníka.
126
Umiestnenie originálov
Vkladanie originálov na predlohové sklo
Vkladanie podľa zamýšľaného použitia
Podporované originály
Ako odpojiť a nasadiť kryt dokumentov
127
Vkladanie originálov na predlohové sklo
1. Otvorte kryt dokumentov.
2. Položte originálny SO STRANOU NA SKENOVANIE SMEROM NADOL na predlohové
sklo.
Vkladanie podľa zamýšľaného použitia
Podporované originály
Dôležité
• Pri umiestňovaní originálu na predlohové sklo dodržiavajte nasledujúce pokyny.
Nedodržaním pokynov uvedených ďalej môžete spôsobiť poruchu skenera alebo prasknutie
predlohového skla.
Na ploché predlohové sklo neumiestňujte predmety s hmotnosťou 2,0 kg (4,4 lb) alebo
vyššou.
Na ploché predlohové sklo netlačte silou, napríklad pri tlačení na originál, ktorá zodpovedá
hmotnosti 2,0 kg (4,4 lb) alebo vyššej.
3. Opatrne zatvorte kryt dokumentov.
128
Dôležité
• Po umiestnení originálu na predlohové sklo a pred začatím kopírovania alebo skenovania zatvorte kryt
dokumentov.
129
Vkladanie podľa zamýšľaného použitia
Originál umiestnite so správnou orientáciou podľa funkcie, ktorá sa má použiť. Ak originál neumiestnite
správne, nemusí sa správne naskenovať.
Originály
Časopisy, noviny a dokumenty
Funkcia
Kopírovanie
Skenovanie podľa automatického zistenia typu a rozmeru originálu
Spôsob vkladania
Umiestnenie originálu tak, aby
bol zarovnaný so značkou zarovnania
Ak skenujete pomocou ovládacieho panela,
vyberte položku Automatické sken. (Auto
scan) pre položku Typ dok. (Doc.type) v
časti Skenovať (Scan).
Skenovanie so zadaním štandardnej veľkosti (A4, Letter a pod.)
Ak skenujete pomocou ovládacieho panela,
na skenovanie originálov vyberte položku
Dokument (Document) alebo Fotografia
(Photo) pre položku Typ dok. (Doc.type) v
časti Skenovať (Scan) a uveďte štandardnú veľkosť (A4, Letter, atď.) pre možnosť
Veľ.sken. (Scan size).
Fotografie, pohľadnice, vizitky
Skenovanie len jedného originálu
a disky (BD/DVD/CD)
Ak skenujete pomocou ovládacieho panela
postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
Umiestnenie len jedného originálu do stredu predlohového skla
• Vyberte možnosť Automatické sken.
(Auto scan) pre položku Typ dok.
(Doc.type) v časti Skenovať (Scan).
• Vyberte možnosť Fotografia (Photo)
pre položku Typ dok. (Doc.type) v časti Skenovať (Scan) a na skenovanie
originálov uveďte možnosť Automatické sken. (Auto scan) pre položku
Veľ.sken. (Scan size).
Skenovanie dvoch alebo viacerých originálov
Ak skenujete pomocou ovládacieho panela
postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
• Vyberte možnosť Automatické sken.
(Auto scan) pre položku Typ dok.
(Doc.type) v časti Skenovať (Scan).
• Ak chcete skenovať dva alebo viac originálov, z ponuky Typ dok. (Doc.type)
v časti Skenovať (Scan) vyberte položku Fotografia (Photo) a v ponuke
130
Umiestnenie dvoch alebo viacerých originálov na predlohové
sklo
Veľ.sken. (Scan size) zadajte hodnotu
Aut. viacnás. sken. (Auto multi
scan).
Poznámka
• Podrobné informácie o skenovaní z počítača a spôsobe vkladania originálov nájdete uvedené nižšie.
V systéme Windows:
Skenovanie z počítača (Windows)
V systéme macOS:
Skenovanie z počítača (macOS)
Umiestnenie originálu tak, aby bol zarovnaný so značkou zarovnania
Originál umiestnite na predlohové sklo tak, aby STRANA URČENÁ NA SKENOVANIE SMEROVALA
NADOL, a zarovnajte ho so značkou zarovnania
nemožno naskenovať.
. Časti umiestnené na uhlopriečne šrafovanej oblasti
Dôležité
• Tlačiareň nedokáže skenovať šrafovanú oblasť (A) (1 mm (0,04 palca) od okrajov predlohového
skla).
131
Umiestnenie len jedného originálu do stredu predlohového skla
Originál umiestnite tak, aby STRANA URČENÁ NA SKENOVANIE SMEROVALA NADOL, pričom medzi
okrajmi (uhlopriečne šrafovanou oblasťou) predlohového skla nechajte priestor aspoň 1 cm (0,40 palca).
Časti umiestnené na uhlopriečne šrafovanej oblasti nemožno naskenovať.
Umiestnenie dvoch alebo viacerých originálov na predlohové sklo
Umiestnite originály tak, aby STRANA URČENÁ NA SKENOVANIE SMEROVALA NADOL. Medzi okrajmi
(uhlopriečne šrafovanou oblasťou) predlohového skla a originálmi, ako aj medzi jednotlivými originálmi,
nechajte priestor aspoň 1 cm (0,40 palca). Časti umiestnené na uhlopriečne šrafovanej oblasti nemožno
naskenovať.
Môžete umiestniť až 12 položiek.
132
B: Viac ako 1 cm (0,40 palca)
Poznámka
• Funkcia korekcie zošikmenia automaticky vyrovná originály umiestnené pod maximálnym uhlom
približne 10 stupňov. Fotografie v šikmej polohe s dlhou stranou 180 mm (7,1 palca) alebo viac
nemožno upraviť.
• Fotografie, ktoré nie sú pravouhlé alebo majú nepravidelný tvar (napríklad vystrihnuté fotografie), sa
nemusia správne naskenovať.
133
Podporované originály
Položka
Typy originálov
Podrobné informácie
• Textový dokument, časopis alebo noviny
• Vytlačená fotografia, pohľadnica, vizitka alebo disk (BD, DVD, CD
a pod.)
Veľkosť (šírka x výška)
Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 palca)
Poznámka
• Hrubé originály, napríklad knihy, môžete na predlohové sklo vložiť po odobratí krytu dokumentov z
tlačiarne.
Ako odpojiť a nasadiť kryt dokumentov
134
Ako odpojiť a nasadiť kryt dokumentov
Odpojenie krytu dokumentov:
Držte kryt dokumentov v polohe na šírku a potom ho sklopte.
Nasadenie krytu dokumentov:
Podľa nasledujúceho obrázka vložte oba závesy (A) krytu dokumentov do držiaka (B) a potom oba závesy
krytu dokumentov zasuňte v zvislom smere.
135
136
Vkladanie pamäťovej karty
Pred vložením pamäťovej karty
Vkladanie pamäťovej karty
Vyberanie pamäťovej karty
137
Pred vložením pamäťovej karty
S tlačiarňou sú kompatibilné nasledujúce typy pamäťových kariet a obrazových údajov.
Dôležité
• Ak ste fotografie nasnímali a uložili na typ pamäťovej karty, ktorej fungovanie vo vašom zariadení
kompatibilnom so štandardom PictBridge (Wi-Fi) nie je zaručené, obrazové údaje môžu byť nečitateľné
tlačiarňou alebo poškodené. Informácie o pamäťových kartách, ktoré zaručene fungujú vo vašom
zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge (Wi-Fi), nájdete v príručke k zariadeniu
kompatibilnému so štandardom PictBridge (Wi-Fi).
• Pamäťovú kartu naformátujte v digitálnom fotoaparáte kompatibilnom so štandardom DCF (Design rule
for Camera File system – Tvorba systému súborov pre fotoaparáty) (kompatibilnom so štandardom Exif
2.2, 2.21 alebo 2.3), TIFF (kompatibilnom so štandardom Exif 2.2, 2.21 alebo 2.3). Ak sa pamäťová
karta naformátuje v počítači, môže sa stať, že nebude kompatibilná s tlačiarňou.
Pamäťové karty, ktoré nevyžadujú adaptér na karty
• Pamäťové karty SD Secure Digital, pamäťové karty SDHC, pamäťové karty SDXC
Pamäťové karty, ktoré vyžadujú adaptér na karty
Pred vložením do zásuvky na kartu zasuňte nasledujúce pamäťové karty do špeciálnych adaptérov na
karty.
• miniSD Card, miniSDHC Card
Použite špeciálny "adaptér na karty SD".
• microSD Card, microSDHC Card, microSDXC Card
Použite špeciálny "adaptér na karty SD".
Dôležité
• Ak niektorú z nasledujúcich pamäťových kariet vložíte bez adaptéra na karty, možno ju nebudete
môcť vybrať.
Nemožno vybrať pamäťovú kartu
138
Obrazové údaje, ktoré možno tlačiť
• Tlačiareň podporuje snímky zhotovené pomocou fotoaparátu kompatibilného so štandardom DCF
(kompatibilného so štandardom Exif 2.2, 2.21 alebo 2.3), TIFF (kompatibilného so štandardom Exif
2.2, 2.21 alebo 2.3). Iné typy obrázkov alebo videosekvencií, napríklad komprimované obrázky RAW,
nemožno tlačiť.
• Tlačiareň akceptuje obrázky naskenované a uložené pomocou tlačiarne, pokiaľ je položka Typ dok.
(Doc.type) nastavená na hodnotu Fotografia (Photo) a položka Formát (Format) na hodnotu JPEG
(prípona súboru „.jpg“).
Poznámka
• Zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú spoločnosťou Microsoft.
139
Vkladanie pamäťovej karty
Dôležité
• Po vložení pamäťovej karty do zásuvky na kartu sa rozsvieti indikátor Prístup (Access). Keď indikátor
Prístup (Access) bliká, tlačiareň práve používa pamäťovú kartu. V takom prípade sa nedotýkajte
oblasti okolo zásuvky na kartu.
Poznámka
• Ak je položka Atribút čítania/zápisu (Read/write attribute) nastavená na možnosť Možno zapisov.
z PC USB (Writable from USB PC), obrazové údaje uložené na pamäťovej karte sa nedajú tlačiť
pomocou ovládacieho panela tlačiarne. Po tom, ako zásuvku na kartu použijete ako jednotku
pamäťovej karty počítača, vyberte pamäťovú kartu, zvoľte položku Ďalšie nast. zar. (Other device
settings) v časti Nastavenia zariadenia (Device settings)a nastavte položku Atribút čítania/zápisu
(Read/write attribute) na hodnotu Nemožno zapisovať z PC (Write-protected from PC).
Nastavenie zásuvky na kartu ako jednotky pamäťovej karty počítača
• Ak na úpravu alebo vylepšenie fotografií uložených na pamäťovej karte používate počítač, vytlačte ich
z počítača. Ak použijete ovládací panel, fotografie sa nemusia správne vytlačiť.
1. Pripravte pamäťovú kartu.
Ak pamäťová karta vyžaduje adaptér na karty, pripojte ho.
Pred vložením pamäťovej karty
2. Do zásuvky na kartu vložte pamäťovú kartu.
Pamäťovú kartu vložte priamo do zásuvky na kartu TAK, ABY STRANA S NÁLEPKOU SMEROVALA
NAHOR.
Po správnom vložení pamäťovej karty sa rozsvieti indikátor Prístup (Access) (A).
* Pred vložením do zásuvky na kartu zasuňte nasledujúce typy pamäťových kariet do adaptéra na kartu.
• miniSD Card, miniSDHC Card
140
• microSD Card, microSDHC Card, microSDXC Card
Dôležité
• Časť pamäťovej karty bude vyčnievať zo zásuvky na kartu, no nesnažte sa ju násilím vtlačiť do
zásuvky. Mohli by ste poškodiť tlačiareň alebo pamäťovú kartu.
• Pred vložením pamäťovej karty do zásuvky na kartu skontrolujte, či je karta správne orientovaná.
Ak do zásuvky na kartu násilím vtlačíte pamäťovú kartu s nesprávnou orientáciou, môžete
poškodiť pamäťovú kartu alebo tlačiareň.
141
Vyberanie pamäťovej karty
Dôležité
• Ak ste zásuvku na kartu používali ako jednotku pamäťovej karty počítača, pred fyzickým vybratím
pamäťovej karty z tlačiarne musíte v počítači vykonať operáciu „bezpečného odstránenia“.
Nastavenie zásuvky na kartu ako jednotky pamäťovej karty počítača
1. Skontrolujte, či svieti indikátor Prístup (Access), a vyberte pamäťovú kartu.
Pamäťovú kartu chyťte za vyčnievajúci koniec a priamo ju vyberte z tlačiarne.
Dôležité
• Kým bliká indikátor Prístup (Access), nevyberajte pamäťovú kartu. Indikátor Prístup (Access)
bliká, ak tlačiareň číta údaje z pamäťovej karty alebo ich na ňu zapisuje. Ak počas blikania
indikátora Prístup (Access) vyberiete pamäťovú kartu alebo vypnete zariadenie, môže dôjsť
k poškodeniu údajov uložených na pamäťovej karte.
142
Výmena kaziet s atramentom
Výmena kaziet s atramentom
Kontrola stavu atramentu na dotykovej obrazovke
Atrament – tipy
143
Výmena kaziet s atramentom
Keď sa objavia upozornenia alebo chyby týkajúce sa zostávajúcej hladiny atramentu, na dotykovej
obrazovke sa zobrazí hlásenie informujúce o chybe. V tomto stave nemôže tlačiareň tlačiť ani skenovať.
Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.
Pokiaľ sa objavila chyba
Poznámka
• Ak sa aj napriek dostatočnej hladine atramentu vytlačia nejasné farby alebo biele pruhy, pozrite si časť
Postup pri údržbe.
• Bezpečnostné poznámky k manipulácii s kazetami s atramentom nájdete v časti Poznámky ku kazetám
s atramentom.
Postup výmeny
Pokiaľ musíte vymeniť kazetu s atramentom, postupujte nasledujúcim spôsobom.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Otvorte skenovaciu jednotku/kryt.
Držiak tlačovej hlavy sa posunie na miesto vyhradené na výmenu.
Upozornenie
• Násilne nezastavujte ani neposúvajte držiak tlačovej hlavy. Nedotýkajte sa držiaka tlačovej
hlavy, kým sa úplne nezastaví.
Dôležité
• Nedotýkajte sa kovových ani iných častí vnútri tlačiarne.
• Ak bola skenovacia jednotka/kryt otvorená minimálne 10 minút, držiak tlačovej hlavy sa posunie
doprava. V takom prípade zatvorte a znovu otvorte skenovaciu jednotku/kryt.
3. Odstráňte kazetu s atramentom, v ktorej sa minul atrament.
Stlačte úchytku (A) a zdvihnutím vyberte kazetu s atramentom.
144
Dôležité
• Okrem kaziet s atramentom sa nedotýkajte žiadnych iných častí.
• S kazetou s atramentom zaobchádzajte opatrne. Predídete tak zašpineniu oblečenia alebo
okolia.
• Prázdnu kazetu s atramentom znehodnoťte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi
týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.
Poznámka
• Naraz nevyberajte viac ako jednu kazetu s atramentom. Pri výmene dvoch alebo viacerých
kaziet s atramentom vymieňajte kazety s atramentom jednu po druhej.
4. Z obalu vyberte novú kazetu s atramentom, úplne odstráňte oranžovú pásku (B) a potom
úplne odstráňte ochrannú fóliu (C).
Dôležité
• S kazetou s atramentom zaobchádzajte opatrne. Nehádžte ju na zem ani na ňu nevyvíjajte
nadmerný tlak.
145
• Ak oranžová páska ostane na vzduchovom otvore v tvare písmena Y (D), atrament môže
vystreknúť alebo tlačiareň nemusí správne tlačiť.
5. Kazetu s atramentom držte tak, aby oranžový ochranný kryt (E) smeroval nahor,
a zároveň dávajte pozor, aby ste neblokovali vzduchový otvor v tvare písmena Y (D).
6. Nadvihnite zarážku na oranžovom ochrannom kryte (E) a OPATRNE ho odstráňte.
Dôležité
• Nestláčajte boky kazety s atramentom. Ak je vzduchový otvor v tvare písmena Y (D) blokovaný
a stlačíte boky kazety s atramentom, atrament môže vystreknúť.
• Nedotýkajte sa vnútornej časti oranžového ochranného krytu (E) ani otvoreného kanálika
zásobovania atramentom (F). Ak sa ich dotknete, môžete si ruky zašpiniť atramentom.
• Ochranný kryt (E) po odstránení opätovne nenasadzujte. Znehodnoťte ju v súlade s miestnymi
zákonmi a predpismi týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.
146
7. Prednú časť kazety s atramentom vložte pod uhlom do tlačovej hlavy.
Skontrolujte, či sa umiestnenie kazety s atramentom zhoduje so štítkom.
8. Zatláčajte na vrchnú časť kazety s atramentom, kým kazeta s atramentom pevne
nezapadne na miesto.
Dôležité
• Ak je kazeta s atramentom vložená nesprávne, nebudete môcť tlačiť. Kazetu s atramentom
vložte správne otočenú podľa štítka na držiaku tlačovej hlavy.
• Kým nebudú vložené všetky kazety s atramentom, nebudete môcť tlačiť. Vložte všetky kazety
s atramentom.
9. Zatvorte skenovaciu jednotku/kryt.
Pri zatváraní skenovacej jednotky/krytu ho najprv podržte hore a potom opatrne zosuňte.
147
Upozornenie
• Pri zatváraní skenovacej jednotky/krytu dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty.
Poznámka
• Ak sa po zatvorení skenovacej jednotky/krytu zobrazí chybové hlásenie, vykonajte príslušné
opatrenia.
Pokiaľ sa objavila chyba
• Keď po výmene kazety s atramentom začnete tlačiť, tlačiareň automaticky spustí čistenie
tlačovej hlavy. Kým tlačiareň neskončí čistenie tlačovej hlavy, nevykonávajte iné činnosti.
• Ak je tlačová hlava nezarovnaná, čo možno určiť podľa nezarovnaných rovných čiar na výtlačku
alebo podobných príznakov, zarovnajte tlačovú hlavu.
• Tlačiareň môže počas tejto operácie vydávať zvuky.
Poznámky ku kazetám s atramentom
Dôležité
• Po vybratí kazety s atramentom ju okamžite vymeňte za novú. Nenechávajte tlačiareň bez kazety
s atramentom.
• Kazety s atramentom vymieňajte len za nové kazety. Po vložení použitej kazety s atramentom sa
môžu upchať dýzy. Okrem toho pri použití takejto kazety s atramentom nebude tlačiareň schopná
správne informovať o čase výmeny kazety s atramentom.
• Kazetu s atramentom po vložení nevyberajte z tlačiarne a nenechávajte ju vonku. Spôsobí to
vyschnutie kazety s atramentom a pri jej opätovnom vložení nemusí tlačiareň správne fungovať. Ak
chcete zabezpečiť optimálnu kvalitu tlače, spotrebujte kazetu s atramentom do šiestich mesiacov odo
dňa prvého použitia.
Poznámka
• Farebný atrament sa môže spotrebúvať aj pri tlači čiernobielych dokumentov alebo pri zadaní
čiernobielej tlače. Oba druhy atramentu sa spotrebúvajú aj pri bežnom a hĺbkovom čistení tlačovej
hlavy, ktoré sa môžu vyžadovať na zachovanie výkonu tlačiarne.
Ak sa v kazete s atramentom minie atrament, okamžite ju vymeňte za novú.
148
Atrament – tipy
149
Kontrola stavu atramentu na dotykovej obrazovke
1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a zobrazte domovskú obrazovku.
Ak sa domovská obrazovka nezobrazí, zobrazte ju ťuknutím na položku
2. Na obrazovke DOMOV zvoľte možnosť
(DOMOV).
(Tip).
Používanie ovládacieho panela
Zobrazí sa obrazovka ponuky tipov.
3. Vyberte položku
Odhad. úrovne atramentu (Estimated ink levels).
Ak sú k dispozícii informácie o zostávajúcej hladine atramentu, v časti A sa zobrazuje symbol.
Príklad:
Dochádza atrament. Pripravte si novú kazetu s atramentom.
Ak budete pokračovať v tlači pri malom množstve atramentu, nemusí byť výsledná kvalita tlače
uspokojivá.
Poznámka
• Na obrazovke vyššie sa zobrazuje odhadované množstvo atramentu.
• Ak chcete prejsť na stránku pre nákup atramentu, vyberte možnosť Objed. atram. (Order ink
now) na tejto obrazovke a zobrazte kód QR. Náklady na internetové pripojenie znáša zákazník.
• Výberom položky Č. modelu atr. (Ink model no.) zobrazíte obrazovku Číslo modelu atramentu
(Ink model number) na kontrolu čísel atramentu.
• Stav atramentu môžete skontrolovať aj prostredníctvom obrazovky na dotykovej obrazovke, ktorá
sa zobrazuje počas tlače.
• Stav atramentu môžete skontrolovať aj na obrazovke počítača.
V systéme Windows:
Kontrola stavu atramentu z počítača
V systéme macOS:
150
Kontrola stavu atramentu z počítača
151
Atrament – tipy
Na aké rôzne účely okrem tlače sa atrament používa?
Atrament sa môže používať na iné účely než tlač.
Tlačiareň Canon pri prvom použití po nainštalovaní dodaných kaziet s atramentom spotrebuje menšie
množstvo atramentu, aby sa naplnením dýz tlačovej hlavy atramentom povolila tlač. Z tohto dôvodu je
počet hárkov, ktoré možno vytlačiť prostredníctvom prvých kaziet s atramentom, nižší ako v prípade
použitia nasledujúcich kaziet s atramentom.
Náklady na tlač uvedené v brožúre alebo na webových stránkach vychádzajú z údajov o spotrebe pri
použití nasledujúcej kazety s atramentom, nie prvej kazety s atramentom.
Atrament sa niekedy používa na zachovanie optimálnej kvality tlače.
Tlačiareň Canon podľa svojho stavu automaticky vykonáva čistenie na udržanie výkonnosti. Pri čistení
tlačiarne sa spotrebuje menšie množstvo atramentu. V tomto prípade sa pravdepodobne spotrebuje
atrament každej farby.
[Funkcia čistenia]
Funkcia čistenia umožňuje tlačiarni odsať vzduchové bubliny alebo atrament z dýz, čím sa zabráni
zníženiu kvality tlače alebo upchatiu dýz.
Používa sa pri čiernobielej tlači farebný atrament?
V závislosti od typu papiera určeného na tlač alebo nastavení ovládača tlačiarne sa pri čiernobielej tlači
môže spotrebúvať aj iný ako čierny atrament. Farebný atrament sa teda spotrebúva aj vtedy, keď tlačíte
čiernobielo.
Prečo má tlačiareň dve kazety s čiernym atramentom?
V tlačiarni sa nachádzajú dva druhy čierneho atramentu: farbiaci atrament (BK) a pigmentový atrament
(PGBK).
Farbiaci atrament sa používa najmä na tlač fotografií, obrázkov a pod. a pigmentový atrament na tlač
textových dokumentov. Používajú sa na iné účely, takže ak sa niektorý z nich minie, nebude sa namiesto
neho používať druhý. Ak sa niektorý z nich minie, musíte vymeniť kazetu s atramentom.
Tieto dva druhy atramentu sa používajú automaticky podľa typu papiera určeného na tlač alebo nastavení
ovládača tlačiarne. Účel použitia týchto druhov atramentu nemôžete zmeniť sami.
152
Ak je tlač nejasná alebo nerovnomerná
Postup pri údržbe
Tlač vzorky na kontrolu dýz
Prezeranie vzorky na kontrolu dýz
Čistenie tlačovej hlavy
Hĺbkové čistenie tlačovej hlavy
Zarovnanie tlačovej hlavy
Manuálne zarovnanie tlačovej hlavy
153
Postup pri údržbe
Ak sú výsledky tlače rozmazané, s nesprávnymi farbami alebo neuspokojivé (napríklad rovné čiary na
výtlačku sú nezarovnané), vykonajte údržbu podľa nasledujúceho postupu.
Dôležité
• Tlačovú hlavu a kazetu s atramentom nevyplachujte ani neutierajte. Môžete tým spôsobiť problémy
s tlačovou hlavou a kazetou s atramentom.
Poznámka
• Skontrolujte, či na kazete s atramentom neostala oranžová ochranná páska.
• Skontrolujte stav atramentu.
Kontrola stavu atramentu na dotykovej obrazovke
• V systéme Windows môže zvýšenie kvality tlače v nastaveniach ovládača tlačiarne zlepšiť výsledky
tlače.
Zmena kvality tlače a korekcia obrazových údajov
Ak sú výsledky tlače rozmazané alebo nerovnomerné:
Krok č. 1
Vytlačte vzorku na kontrolu dýz.
Z tlačiarne
Tlač vzorky na kontrolu dýz
Z počítača
• V systéme Windows:
Tlač vzorky na kontrolu dýz
• V systéme macOS:
Tlač vzorky na kontrolu dýz
Krok č. 2
Prezrite vzorku na kontrolu dýz.
Ak na vzorke chýbajú čiary alebo vzorka obsahuje vodorovné biele pruhy:
154
Krok č. 3
Vyčistite tlačovú hlavu.
Z tlačiarne
Čistenie tlačovej hlavy
Z počítača
• V systéme Windows:
Čistenie tlačových hláv
• V systéme macOS:
Čistenie tlačových hláv
Po vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz:
Krok č. 1
Ak sa problém neodstráni ani po dvojnásobnom opakovaní krokov č. 1 – 3:
Krok č. 4
Hĺbkovo vyčistite tlačovú hlavu.
Z tlačiarne
Hĺbkové čistenie tlačovej hlavy
Z počítača
• V systéme Windows:
Čistenie tlačových hláv
• V systéme macOS:
Čistenie tlačových hláv
Poznámka
• Ak ste sa riadili pokynmi až po krok č. 4, no problém sa nevyriešil, vypnite zariadenie a po 24
hodinách vykonajte nové hĺbkové čistenie tlačovej hlavy.
Ak problém naďalej pretrváva, tlačová hlava je zrejme poškodená. Obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
Ak výsledky tlače nie sú rovnomerné, napríklad rovné čiary nie sú
zarovnané:
Krok
Zarovnajte tlačovú hlavu.
Z tlačiarne
Zarovnanie tlačovej hlavy
Z počítača
• V systéme Windows:
Automatické nastavenie polohy tlačovej hlavy
• V systéme macOS:
155
Nastavenie polohy Tlačová hlava
156
Tlač vzorky na kontrolu dýz
Vytlačením vzorky na kontrolu dýz zistíte, či sa z dýzy tlačovej hlavy správne vystrekuje atrament.
Poznámka
• Ak je v kazete nedostatok atramentu, vzorka na kontrolu dýz sa nevytlačí správne. Vymeňte kazetu
s atramentom, v ktorej je nedostatok atramentu.
Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Do kazety vložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.
Vkladanie papiera do kazety
3. Na obrazovke DOMOV vyberte možnosť
(Nastavenie).
Používanie ovládacieho panela
Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.
4. Vyberte položku
Údržba (Maintenance).
Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).
5. Vyberte možnosť Kontrola dýz (Nozzle Check).
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
6. Vyberte položku Áno (Yes).
Ovládací panel sa otvorí a automaticky sa vytiahne výstupný zásobník papiera.
Vytlačí sa vzorka na kontrolu dýz a na dotykovej obrazovke sa zobrazia dve obrazovky na potvrdenie
vzorky.
157
7. Prezrite vzorku na kontrolu dýz.
158
Prezeranie vzorky na kontrolu dýz
Prezrite si vzorku na kontrolu dýz a v prípade potreby vyčistite tlačovú hlavu.
1. Skontrolujte, či na vzorke C nechýbajú čiary alebo či vzorka D neobsahuje vodorovné biele
pruhy.
A: Nechýbajú čiary ani neobsahuje vodorovné biele pruhy
B: Chýbajú čiary alebo obsahuje vodorovné biele pruhy
2. Na obrazovke s potvrdením vyberte vzorku, ktorá sa približuje vytlačenej vzorke na kontrolu
dýz.
159
V prípade stavu A (bez chýbajúcich čiar alebo vodorovných bielych pruhov) na vzorke C aj D:
Čistenie sa nevyžaduje. Vyberte položku Všetky A (All A), potvrďte hlásenia a zvoľte možnosť OK.
Opätovne sa zobrazí obrazovka Údržba (Maintenance).
V prípade stavu B (chýbajú čiary alebo obsahuje vodorovné biele pruhy) na vzorke C alebo
vzorke D, prípadne na oboch vzorkách:
Vyžaduje sa čistenie. Na obrazovke potvrdzujúcej čistenie vyberte možnosť Tiež B (Also B) a potom
možnosť Áno (Yes).
Tlačiareň začne čistiť tlačovú hlavu.
Čistenie tlačovej hlavy
Ak sa nevytlačí vzor D alebo žiadna farba vzoru C:
(Príklad: purpurový vzor sa nevytlačí)
Vyžaduje sa čistenie. Na obrazovke potvrdzujúcej čistenie vyberte možnosť Tiež B (Also B) a potom
možnosť Áno (Yes).
Tlačiareň začne čistiť tlačovú hlavu.
Čistenie tlačovej hlavy
160
Čistenie tlačovej hlavy
Ak na vytlačenej vzorke na kontrolu dýz chýbajú čiary alebo ak obsahuje vodorovné biele pruhy, vyčistite
tlačovú hlavu. Vyčistením tlačovej hlavy odstránite upchatie dýz a obnovíte stav tlačovej hlavy. Pri čistení
tlačovej hlavy sa míňa atrament, preto tlačovú hlavu čistite iba v prípade potreby.
Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Do kazety vložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.
Vkladanie papiera do kazety
3. Na obrazovke DOMOV vyberte možnosť
(Nastavenie).
Používanie ovládacieho panela
Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.
4. Vyberte položku
Údržba (Maintenance).
Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).
5. Vyberte položku Čistenie (Cleaning).
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
6. Vyberte položku Áno (Yes).
Tlačiareň začne čistiť tlačovú hlavu.
Kým tlačiareň neskončí čistenie tlačovej hlavy, nevykonávajte iné činnosti. Potrvá to približne 1 minútu.
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením tlače vzorky.
7. Vyberte položku Áno (Yes).
Ovládací panel sa otvorí a automaticky sa vytiahne výstupný zásobník papiera.
161
Vytlačí sa vzorka na kontrolu dýz.
8. Prezrite vzorku na kontrolu dýz.
Poznámka
• Ak sa problém nevyrieši ani po dvojnásobnom čistení tlačovej hlavy, vykonajte hĺbkové čistenie tlačovej
hlavy.
162
Hĺbkové čistenie tlačovej hlavy
Ak sa kvalita tlače nezlepší po bežnom čistení tlačovej hlavy, vykonajte hĺbkové čistenie tlačovej hlavy. Pri
hĺbkovom čistení tlačovej hlavy sa spotrebúva viac atramentu než pri bežnom čistení tlačovej hlavy, preto
hĺbkové čistenie tlačovej hlavy používajte len v nevyhnutnom prípade.
Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Do kazety vložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.
Vkladanie papiera do kazety
3. Na obrazovke DOMOV vyberte možnosť
(Nastavenie).
Používanie ovládacieho panela
Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.
4. Vyberte položku
Údržba (Maintenance).
Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).
5. Vyberte možnosť Hĺbkové čistenie (Deep Cleaning).
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
6. Vyberte položku Áno (Yes).
Tlačiareň začne hĺbkovo čistiť tlačovú hlavu.
Kým tlačiareň neskončí hĺbkové čistenie tlačovej hlavy, nevykonávajte iné činnosti. Potrvá to približne 1
až 2 minúty.
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením tlače vzorky.
7. Vyberte položku Áno (Yes).
163
Ovládací panel sa otvorí a automaticky sa vytiahne výstupný zásobník papiera.
Vytlačí sa vzorka na kontrolu dýz.
8. Po zobrazení správy o dokončení zvoľte možnosť OK.
9. Prezrite vzorku na kontrolu dýz.
Ak sa nejaká farba nevytlačí správne, vymeňte kazetu s atramentom tejto farby.
Ak sa problém nevyriešil, vypnite zariadenie a po 24 hodinách vykonajte nové hĺbkové čistenie tlačovej
hlavy.
Ak problém naďalej pretrváva, tlačová hlava je zrejme poškodená. Obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
164
Zarovnanie tlačovej hlavy
Ak sa rovné čiary vytlačia nezarovnané alebo ak je výsledok tlače neuspokojivý, upravte polohu tlačovej
hlavy.
Poznámka
• Ak je v kazete nedostatok atramentu, hárok na zarovnanie tlačovej hlavy sa nevytlačí správne.
Vymeňte kazetu s atramentom, v ktorej je nedostatok atramentu.
• Ak sa počas tlače listu pre zarovnanie tlačovej hlavy minie atrament, na dotykovej obrazovke zobrazí
chybová správa.
Pokiaľ sa objavila chyba
Musíte si pripraviť: dva hárky obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Do kazety vložte dva listy obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.
Vkladanie papiera do kazety
3. Na obrazovke DOMOV vyberte možnosť
(Nastavenie).
Používanie ovládacieho panela
Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.
4. Vyberte položku
Údržba (Maintenance).
Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).
5. Vyberte možnosť Zarovnanie tlač. hlavy – automat. (Print Head Alignment - Auto)
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
6. Potvrďte hlásenie a zvoľte možnosť Áno (Yes).
165
Ovládací panel sa otvorí a automaticky sa vytiahne výstupný zásobník papiera.
List pre zarovnanie tlačovej hlavy sa vytlačí a tlačová hlava sa automaticky zarovná.
Potrvá to približne 4 minúty.
Poznámka
• Ak automatické nastavenie tlačovej hlavy zlyhá, na dotykovej obrazovke sa zobrazí chybová
správa.
Pokiaľ sa objavila chyba
7. Po zobrazení správy o dokončení zvoľte možnosť OK.
Poznámka
• Ak ani po nastavení polohy tlačovej hlavy podľa uvedeného postupu nie sú výsledky tlače uspokojivé,
nastavte polohu tlačovej hlavy manuálne.
V systéme Windows:
Tlačovú hlavu môžete manuálne zarovnať aj z počítača.
Manuálna úprava tlačovej hlavy
• Ak chcete vytlačiť a skontrolovať hodnoty aktuálneho nastavenia polohy tlačovej hlavy, na obrazovke
Údržba (Maintenance) vyberte položku Tlačiť hodnotu na zarovn. hlavy (Print the head alignment
value).
166
Manuálne zarovnanie tlačovej hlavy
O manuálne zarovnanie tlačovej hlavy sa pokúste v prípade, že výsledky automatického zarovnania tlačovej
hlavy sú neuspokojivé, napríklad ak vytlačené rovnobežné čiary nebudú zarovnané.
Poznámka
• Podrobnosti o automatickom zarovnaní tlačovej hlavy si prečítajte v časti Zarovnanie tlačovej hlavy.
Pripravte si: tri listy obyčajného papiera formátu A4 alebo Letter
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Vložte tri hárky obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter do kazety.
Vkladanie papiera do kazety
3. Na obrazovke DOMOV vyberte možnosť
(Nastavenie).
Používanie ovládacieho panela
Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.
4. Vyberte položku
Údržba (Maintenance).
Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).
5. Vyberte možnosť Zarovnanie tlač. hlavy – ručné (Print Head Alignment - Manual).
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
Poznámka
• Ak chcete vytlačiť aktuálne hodnoty zarovnania polohy tlačovej hlavy, vyberte položku Tlačiť
hodnotu na zarovn. hlavy (Print the head alignment value).
6. Prečítajte si správu a zvoľte možnosť Áno (Yes).
167
Ovládací panel sa otvorí a automaticky sa vytiahne výstupný zásobník papiera.
Vytlačí sa vzorka na zarovnanie tlačovej hlavy.
7. Po zobrazení hlásenia „Vytlačili sa vzorky správne? (Did the patterns print correctly?)“
skontrolujte, či sa vzorka vytlačila správne. Ak áno, vyberte možnosť Áno (Yes).
8. Prečítajte si správu a zvoľte možnosť Ďalej (Next).
Zobrazí sa vstupná obrazovka hodnôt zarovnania polohy tlačovej hlavy.
9. Skontrolujte prvú vzorku a ťuknite na tlačidlo A. V stĺpci A vyhľadajte vzorku, v ktorej sú
pruhy najmenej vidieť a zvoľte číslo danej vzorky.
Poznámka
• Ak sa vzhľadom všetky vzorky líšia, vyberte vzorku, v ktorej sú zvislé pruhy najmenej vidieť.
Nezreteľné zvislé pruhy
Viditeľné zvislé pruhy
168
• Ak sa vzhľadom všetky vzorky líšia, vyberte vzorku, v ktorej sú vodorovné pruhy najmenej vidieť.
Nezreteľné vodorovné pruhy
Viditeľné vodorovné pruhy
10. Tento postup opakujte až do úplného zadania čísel vzoriek v stĺpcoch B až H a zvoľte
možnosť OK.
11. Prečítajte si správu a zvoľte možnosť OK.
Vytlačí sa druhá súprava vzoriek.
12. Skontrolujte druhú vzorku a klepnite na tlačidlo I. V stĺpci I vyhľadajte vzorku, v ktorej sú
pruhy najmenej vidieť a zvoľte číslo danej vzorky.
Poznámka
• Ak sa vzhľadom všetky vzorky líšia, vyberte vzorku, v ktorej sú zvislé pruhy najmenej vidieť.
Nezreteľné zvislé pruhy
Viditeľné zvislé pruhy
169
13. Tento postup opakujte až do úplného zadania čísel vzoriek v stĺpcoch J až P a zvoľte
možnosť OK.
14. Prečítajte si správu a zvoľte možnosť OK.
Vytlačí sa tretia súprava vzoriek.
15. Skontrolujte tretiu vzorku a klepnite na tlačidlo a. V stĺpci A vyhľadajte vzorku, v ktorej sú
pruhy najmenej vidieť a zvoľte číslo danej vzorky.
Poznámka
• Ak sa vzhľadom všetky vzorky líšia, vyberte vzorku, v ktorej sú vodorovné pruhy najmenej vidieť.
Nezreteľné vodorovné pruhy
Viditeľné vodorovné pásy
16. Tento postup opakujte až do úplného zadania čísel vzoriek v stĺpcoch B až H a zvoľte
možnosť OK.
17. Po zobrazení potvrdzujúcej správy vyberte možnosť OK.
170
Čistenie
Čistenie externých povrchov
Čistenie predlohového skla a krytu dokumentov
Čistenie valčekov podávača papiera
Čistenie vnútra tlačiarne (čistenie spodnej platne)
Čistenie podložiek v kazete
171
Čistenie valčekov podávača papiera
Ak je valček podávača papiera znečistený alebo sa naň prilepí prach z papiera, papier sa nemusí správne
podávať.
V takom prípade valček podávača papiera vyčistite. Čistením sa valček podávača papiera opotrebúva, preto
ho čistite len v prípade potreby.
Musíte si pripraviť: tri hárky obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Na obrazovke DOMOV vyberte možnosť
(Nastavenie).
Používanie ovládacieho panela
Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.
3. Vyberte položku
Údržba (Maintenance).
Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).
4. Vyberte položku Čistenie valčeka (Roller cleaning).
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
5. Vyberte položku Áno (Yes).
6. Zvolením možnosti Zadný zásobník (Rear tray) alebo Kazeta (Cassette) vyčistite valček
podávača papiera.
7. Podľa hlásenia vyberte zo zdroja papiera všetok papier.
Pri čistení valčeka podávača papiera kazety vyberte z kazety všetok papier a potom ju zatlačte späť.
8. Vyberte položku OK.
172
Ovládací panel sa otvorí a automaticky sa vytiahne výstupný zásobník papiera.
Valček podávača papiera sa bude pri čistení bez papiera otáčať.
9. Skontrolujte, či sa valček podávača papiera prestal točiť, a potom podľa hlásenia vložte do
kazety tri hárky obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.
Vkladanie papiera do zadného zásobníka
Vkladanie papiera do kazety
10. Vyberte položku OK.
Tlačiareň spustí čistenie. Čistenie sa dokončí po vysunutí papiera.
11. Po zobrazení správy o dokončení zvoľte možnosť OK.
Ak sa problém po čistení valčeka podávača papiera nevyrieši, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko
spoločnosti Canon so žiadosťou o opravu.
173
Čistenie vnútra tlačiarne (čistenie spodnej platne)
Odstráňte škvrny zvnútra tlačiarne. Ak sa vnútro tlačiarne zašpiní, môže sa zašpiniť aj vytlačený papier,
preto sa odporúča pravidelné čistenie.
Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter*
* Použite nový hárok papiera.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Na obrazovke DOMOV vyberte možnosť
(Nastavenie).
Používanie ovládacieho panela
Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.
3. Vyberte položku
Údržba (Maintenance).
Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).
4. Vyberte položku Čistenie spodnej platne (Bottom plate cleaning).
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
5. Vyberte položku Áno (Yes).
6. Podľa hlásenia vyberte z kazety všetok papier a potom zvoľte možnosť OK.
7. Preložte hárok obyčajného papiera formátu A4 alebo Letter po šírke na polovicu a potom
ho znovu rozložte.
8. Preložte jednu stranu roztvoreného papiera znova na polovicu, pričom hranu zarovnajte so
stredovým záhybom a potom vyberte možnosť OK.
174
9. Vložte iba tento hárok papiera do kazety tak, aby vystupujúce strany záhybov smerovali
nahor a hrana polovice papiera bez záhybov smerovala k vzdialenejšej strane.
10. Namontujte kryt kazety (A) a vložte kazetu do tlačiarne.
11. Vyberte položku OK.
Ovládací panel sa otvorí a automaticky sa vytiahne výstupný zásobník papiera.
Papier pri prechádzaní tlačiarňou vyčistí vnútro tlačiarne.
Skontrolujte zložené časti vysunutého papiera. Ak sú špinavé od atramentu, opätovne vykonajte čistenie
spodnej platne.
12. Po zobrazení správy o dokončení zvoľte možnosť OK.
Poznámka
• Pri opätovnom čistení spodnej platne použite nový hárok papiera.
Ak sa po opätovnom čistení problém nevyrieši, môžu byť znečistené výčnelky vo vnútri tlačiarne. Vatovým
tampónom alebo podobným materiálom zotrite z výčnelkov atrament.
175
Dôležité
• Tlačiareň pred čistením vždy vypnite a odpojte z elektrickej siete.
176
Prehľad
Bezpečnosť
Bezpečnostné predpisy
Regulačné informácie
OEEZ (EÚ a EEA)
Opatrenia pri manipulácii
Zrušenie tlačových úloh
Právne obmedzenia týkajúce sa skenovania alebo kopírovania
Opatrenia pri manipulácii s tlačiarňou
Preprava tlačiarne
Pri párovaní, požičiavaní alebo likvidácii tlačiarne
Udržanie vysokej kvality tlače
Hlavné súčasti a ich používanie
Hlavné súčasti
Zdroj napájania
Používanie ovládacieho panela
Zmena nastavení
Zmena nastavení tlačiarne z počítača (systém Windows)
Zmena nastavení tlačiarne z počítača (macOS)
Zmena nastavení z ovládacieho panela
Technické parametre
177
Bezpečnosť
Bezpečnostné predpisy
Regulačné informácie
WEEE (EU&EEA)
178
Bezpečnostné predpisy
Bezpečnostné predpisy
• Táto príručka obsahuje dôležité upozornenia a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa vašej tlačiarne.
Tlačiareň nepoužívajte inými spôsobmi, ako sú popísané v sprievodných príručkách, pretože to môže
spôsobiť požiar, poranenie elektrickým prúdom alebo iné neočakávané nehody.
Značky bezpečnostných noriem a vyhlásenia sú platné iba pre podporované napätia a frekvencie v
príslušných krajinách alebo regiónoch.
Varovanie
• Používatelia s kardiostimulátormi:
Tento výrobok vyžaruje magnetický tok nízkej úrovne. Ak máte nezvyčajný pocit, odíďte od výrobku a
kontaktujte svojho lekára.
• Tlačiareň nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch:
Tlačiareň okamžite prestaňte používať, odpojte ju, kontaktujte svojho miestneho servisného zástupcu
a požiadajte o opravu.
Do vnútra tlačiarne sa dostali kovové predmety alebo sa tam vyliala kvapalina.
Z tlačiarne vychádza dym, divný zápach alebo vydáva nezvyčajné zvuky.
Napájací kábel alebo zástrčka sa prehrievajú alebo sú zlomené, ohnuté alebo sú akýmkoľvek
iným spôsobom poškodené.
• Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo
poraneniu:
Výrobok neumiestňujte do blízkosti horľavých rozpúšťadiel, ako je alkohol alebo riedidlo.
Tlačiareň neotvárajte ani neupravujte.
Používajte iba napájací kábel/káble dodané s vašou tlačiarňou. Tieto káble nepoužívajte s inými
zariadeniami.
Zariadenie nepripájajte k iným ako špecifikovaným napätiam alebo frekvenciám.
Napájací kábel úplne zasuňte do zásuvky.
Napájací kábel nepripájajte a neodpájajte mokrými rukami.
Napájací kábel nepoškodzujte krútením, zväzovaním, viazaním, ťahaním alebo nadmerným
ohýnaním.
Na napájací kábel neukladajte ťažké predmety.
K jednej elektrickej zásuvke nepripájajte viacero napájacích káblov. Nepoužívajte viacero
predlžovacích káblov.
Tlačiareň nenechávajte pripojenú počas búrok s bleskami.
Pred čistením vždy odpojte napájací kábel a káble. Na čistenie nepoužívajte horľavé spreje
alebo kvapaliny, ako napríklad alkohol alebo riedidlá.
Napájací kábel raz za mesiac odpojte a skontrolujte, či nie je prehriaty, skorodovaný, ohnutý,
poškriabaný, rozstrapkaný alebo inak poškodený.
Upozornenie
• Počas tlačenia nedávajte ruky do tlačiarne.
• Hneď po tlačení sa nedotýkajte tlačovej hlavy ani iných kovových častí.
179
• Atrament
Atrament udržujte mimo dosahu detí.
Pri náhodnom oblíznutí alebo prehltnutí si vypláchnite ústa a vypite jeden alebo dva poháre
vody. Ak sa vyskytne podráždenie alebo nepríjemné pocity, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Ak sa atrament dostane do kontaktu s očami, ihneď ich opláchnite vodou. Ak sa atrament
dostane do kontaktu s pokožkou, ihneď ju opláchnite mydlom a vodou. Ak podráždenie očí alebo
pokožky pretrváva, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Presúvanie tlačiarne
Tlačiareň nedržte za kazetu. Tlačiareň držte za boky a prenášajte ju obidvomi rukami.
Všeobecné poznámky
Výber umiestnenia
Podrobné informácie o prevádzkovom prostredí nájdete v časti „Technické parametre“ v Príručke
online.
• Tlačiareň neinštalujte na miesto, ktoré je nestabilné alebo je vystavené nadmerným vibráciám.
• Tlačiareň neinštalujte na miesta, ktoré sa veľmi zohrejú (priame slnečné žiarenie alebo blízko
zdroja vykurovania), na veľmi vlhké alebo prašné miesta a ani von.
• Tlačiareň neumiestňujte na hrubú rohožku ani koberec.
• Miesto výstupu papiera tlačiarne neumiestňujte smerom k stene.
180
Zdroj napájania
• Okolo elektrickej zásuvky nechávajte dostatočný voľný priestor, aby ste v prípade potreby mohli
ľahko odpojiť napájací kábel.
• Zástrčku nikdy nevyťahujte ťahaním za kábel.
Všeobecné poznámky
• Tlačiareň nenakláňajte, neukladajte na koniec ani ju neotáčajte hore nohami. Mohlo by to spôsobiť
unikanie atramentu.
• Na tlačiareň neukladajte žiadne predmety. Buďte mimoriadne opatrní a vyhýbajte sa kovovým
predmetom, ako sú sponky na papier a spinky a nádobám, ktoré obsahujú horľavé kvapaliny, ako
napríklad alkohol alebo riedidlo.
• Pred tlačiareň neukladajte žiadne predmety. Výstupný zásobník papiera sa otvára automaticky a
mohol by tieto predmety zasiahnuť, čím by sa mohla tlačiareň poškodiť.
• Pri umiestňovaní originálu na predlohové sklo dodržiavajte nasledujúce pokyny. Nedodržaním
pokynov uvedených ďalej môžete spôsobiť poruchu skenera alebo prasknutie predlohového skla.
◦ Na predlohové sklo neumiestňujte predmety s hmotnosťou 2,0 kg (4,4 lb) alebo vyššou.
◦ Na predlohové sklo netlačte silou, napríklad pri tlačení na originál, ktorá zodpovedá hmotnosti
2,0 kg (4,4 lb) alebo vyššej.
• Kazety s atramentom sa nepokúšajte otvárať, rozoberať ani upravovať. Mohol by vytiecť atrament a
poškodiť tlačiareň.
• Tlačové hlavy ani kazety s atramentomnehádžte do ohňa.
181
Regulačné informácie
Rušenie
Tlačiareň nepoužívajte v blízkosti lekárskych alebo iných elektronických zariadení. Signály z tlačiarne
môžu rušiť správnu činnosť týchto zariadení.
182
WEEE (EU&EEA)
Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to
the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a
designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product
or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper
handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human
health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time,
your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural
resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please
contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal
service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canoneurope.com/weee.
Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und
Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.
B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der
unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie
außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für
Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer
autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen
Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.
Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
183
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la
directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au
distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en
place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions
sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement
dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre
entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure
utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements
à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé
ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage
des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein)
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de
nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden
ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw
gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op
het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in
elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product
mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw
woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het
inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canoneurope.com/weee.
Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega,
Islandia y Liechtenstein)
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo
con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno
de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar
un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría
tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente
184
peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora
de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para
más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las
autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE
autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la
devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.
Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega,
Islàndia i Liechtenstein)
Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la
Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts
de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o
lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i
en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan
associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte
contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu
lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les
autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de
deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de
productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.
Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva
RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di
raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del
ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto
autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di
questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle
sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse
naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto
Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità
competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.
185
Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e
Liechtenstein)
Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva
REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha
designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou
num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE).
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na
saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos
equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto
deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os
locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável
pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais
informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf.
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national
lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller
produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne
type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de
potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du
foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af
naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på
genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om
returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/weee.
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν)
186
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε
καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο
παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς
επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για
ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το
εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.
Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det
vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert
innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av
denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte
brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av
naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å
kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du
finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote
on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat
kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
187
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních
předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do
sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní
dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují
potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže
efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení
k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu,
sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a
recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
országaiban
188
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például
hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből
származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem
megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre
és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével
hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó,
újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz,
illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és
újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein)
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z
odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia
odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i
zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie
pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do
recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów,
skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a
Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z
elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia
obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete
189
k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných
zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee.
Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale
direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud
toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu
vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks
mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase
valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet
leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā
veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi
un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas
resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot
pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA
struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko
un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje
(2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam
skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į
190
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų
tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir
žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie
veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos
būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas,
patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės
informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canoneurope.com/weee.
Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne
smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer
pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na
okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S
pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več
informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno
podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij
o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.
Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн)
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци,
съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC) и Вашето национално законодателство. Този
продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база
размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране
на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда
и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за
ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където
може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от
местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от
употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно
връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canoneurope.com/weee.
191
Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi
Liechtenstein)
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în
conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)
(2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de
exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un
punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi
electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va
contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare
a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu
colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru
mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/
weee.
Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi
(2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za
sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi
sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za
recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje
ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno,
vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa.
Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom
gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada.
Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.
Korisnici u Srbiji
Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa
WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru
za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru
za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom
192
vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled
potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na
ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više
informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da
kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više
informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.
193
Opatrenia pri manipulácii
Zrušenie tlačových úloh
Právne obmedzenia týkajúce sa skenovania alebo kopírovania
Opatrenia pri manipulácii s tlačiarňou
Preprava tlačiarne
Pri párovaní, požičiavaní alebo likvidácii tlačiarne
Udržanie vysokej kvality tlače
194
Právne obmedzenia týkajúce sa skenovania alebo kopírovania
Skenovanie, tlač, kopírovanie alebo úprava kópií v nasledujúcich prípadoch môže byť trestná podľa
právnych predpisov.
Tento zoznam nie je úplný. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na miestneho právneho zástupcu.
• Bankovky
• Príkazy na úhradu
• Vkladové certifikáty
• Poštové známky (znehodnotené alebo nepoužité)
• Identifikačné preukazy alebo odznaky
• Vojenské alebo povolávacie dokumenty
• Šeky alebo platobné príkazy vydané orgánmi štátnej správy
• Technické preukazy pre motorové vozidlá a vlastnícke certifikáty
• Cestovné šeky
• Stravné lístky
• Pasy
• Imigračné doklady
• Interné kolky (znehodnotené alebo nepoužité)
• Obligácie alebo iné krátkodobé dlžobné úpisy
• Akciové certifikáty
• Autorské diela a umelecké diela chránené autorskými právami bez súhlasu vlastníka
195
Opatrenia pri manipulácii s tlačiarňou
Na kryt dokumentov neklaďte žiadne predmety!
Na kryt dokumentov neklaďte žiadne predmety. Po otvorení krytu dokumentov spadnú do zadného
zásobníka a spôsobia poruchu tlačiarne. Tlačiareň neklaďte na miesto, kde na ňu môže spadnúť nejaký
predmet.
196
Preprava tlačiarne
Pri premiestňovaní tlačiarne z dôvodu sťahovania alebo opravy nezabudnite vykonať nasledujúce opatrenia.
Dôležité
• Tlačiareň zabaľte do pevnej škatule tak, aby spodná strana smerovala nadol. Použite dostatočné
množstvo ochranného materiálu, ktoré zaručí bezpečnú prepravu.
• Tlačovú hlavu a kazetu s atramentom nechajte vložené v tlačiarni a stlačením tlačidla ZAP. (ON)
vypnite napájanie. To tlačiarni umožní automaticky nasadiť na tlačovú hlavu ochranné viečko, ktoré ju
chráni pred vyschnutím.
• Po zabalení škatuľu s tlačiarňou nenakláňajte, neotáčajte nabok ani spodnou stranou nahor.
V opačnom prípade môže atrament počas prepravy vytiecť a poškodiť tlačiareň.
• Ak prepravu tlačiarne zabezpečuje prepravná spoločnosť, označte škatuľu nápisom „TOUTO
STRANOU NAHOR“, aby sa zaručilo, že spodná strana tlačiarne bude smerovať nadol. Škatuľu
označte aj nápisom „KREHKÉ“ alebo „POZOR, SKLO!“.
1. Vypnite tlačiareň.
Po správa zasuňte výstupný zásobník papiera.
Výstupný zásobník papiera sa zasunie a vypne sa napájanie.
2. Zatvorte ovládací panel.
3. Skontrolujte, či nesvieti indikátor ZAP. (ON) a odpojte napájací kábel.
Dôležité
• Tlačiareň neodpájajte, kým kontrolka ZAP. (ON) svieti alebo bliká, pretože to môže spôsobiť
poruchu alebo poškodenie tlačiarne a znemožniť tlač na tlačiarni.
4. Zatvorte podporu papiera a kryt zadného zásobníka.
5. Zasuňte kazetu.
6. Vytiahnite kábel tlačiarne z počítača aj z tlačiarne a potom z tlačiarne vytiahnite napájací
kábel.
197
7. Pomocou lepiacej pásky zabezpečte všetky kryty na tlačiarni, aby sa počas prenosu
neotvorili. Potom tlačiareň zabaľte do igelitového vreca.
8. Pri balení tlačiarne do škatule pripevnite k tlačiarni ochranný materiál.
198
Pri párovaní, požičiavaní alebo likvidácii tlačiarne
Ak ste v tlačiarni zadali osobné informácie, heslá alebo iné bezpečnostné nastavenia, tieto informácie môžu
byť uložené v tlačiarni.
Pri odosielaní tlačiarne na opravu, požičiavaní alebo odovzdávaní tlačiarne inej osobe alebo pri likvidácii
tlačiarne postupujte podľa krokov uvedených nižšie, aby ste odstránili dané informácie a zabránili tretím
stranám v prístupe k nim.
• Na obrazovke DOMOV zvoľte možnosť
(Nastavenie) a vyberte položky Nastavenia zariadenia
(Device settings) > Obnoviť nastavenia (Reset settings) > Obnoviť všetko (Reset all) > Áno (Yes).
199
Udržanie vysokej kvality tlače
Kľúčom pri tlači v optimálnej kvalite je zabránenie vyschnutiu a upchatiu tlačovej hlavy. Na zabezpečenie
optimálnej kvality tlače sa vždy riaďte nasledujúcimi pravidlami.
Poznámka
• Ak sa s vytlačenou oblasťou dostane do kontaktu voda alebo pot, alebo potriete vytlačenú oblasť
zvýrazňovačom alebo farbou, v závislosti od typu papiera sa atrament môže rozmazať.
Napájací kábel vytiahnite, až keď sa vypne napájanie!
Ak napájanie vypnete pomocou tlačidla ZAP. (ON), tlačiareň automaticky nasadí na tlačovú hlavu (dýzy)
ochranné viečko, aby ju chránila pred vyschnutím. Ak napájací kábel vytiahnete z nástennej zásuvky ešte
pred zhasnutím indikátora ZAP. (ON), na tlačovú hlavu sa ochranné viečko nenasadí správne, čo spôsobí
jej vyschnutie alebo upchatie.
Pri odpájaní napájacieho kábla sa presvedčte, že nesvieti indikátor ZAP. (ON).
Tlačte pravidelne!
Tak ako vyschne a znehodnotí sa hrot zvýrazňovača, ktorý sa dlhší čas nepoužíva, dokonca aj keď je
zakrytý, rovnako môže vyschnúť alebo sa upchať tlačová hlava, ak sa tlačiareň dlhšie nepoužíva.
Odporúčame, aby ste tlačiareň používali aspoň raz za mesiac.
200
Hlavné súčasti a ich používanie
Hlavné súčasti
Zdroj napájania
Používanie ovládacieho panela
201
Hlavné súčasti
Pohľad spredu
Pohľad zozadu
Vnútorné súčasti
Ovládací panel
202
Pohľad spredu
A: Ovládací panel
Používajte ho na zmenu nastavení alebo ovládanie tlačiarne. Otvorí sa automaticky predtým, ako
tlačiareň začne tlačiť.
Ovládací panel
B: Predlohové sklo
Sem vložte originál.
C: Kryt dokumentov
Otvorte ho pri umiestňovaní originálov na predlohové sklo.
D: Kazeta
Vložte do kazety obyčajný papier veľkosti A4, B5, A5 alebo Letter a zasuňte ju do tlačiarne.
Vkladanie papiera do kazety
E: Vodiace lišty papiera
Zarovnajte ich s pravou/ľavou/prednou hranou balíka papiera.
F: Kryt kazety
Po odpojení je možné vložiť papier do kazety.
G: Výstupný zásobník papiera
Vyjde automaticky po tom, čo tlačiareň začne tlačiť. Vysunie sa sem vytlačený papier.
H: Podpera výstupného zásobníka
Jej predĺžením podopriete vysunutý papier.
203
I: Zásuvka na kartu
Umožňuje vložiť pamäťovú kartu.
Pred vložením pamäťovej karty
J: Indikátor Prístup (Access)
Svieti alebo bliká v závislosti od stavu pamäťovej karty.
Vkladanie pamäťovej karty
K: Vodiaca lišta viacúčelového zásobníka
Tu umiestnite viacúčelový zásobník.
L: Odkladacia priehradka viacúčelového zásobníka
Môžete doň uložiť viacúčelový zásobník dodaný s tlačiarňou.
204
M: Zadný zásobník
Sem vložte papier. Naraz možno vložiť jeden alebo viacero hárkov rovnakej veľkosti a typu papiera,
ktoré sa však automaticky budú podávať po jednom.
Vkladanie papiera do zadného zásobníka
Vkladanie obálok do zadného zásobníka
N: Podpera papiera
Ak chcete papier vložiť do zadného zásobníka, predĺžte ju.
O: Kryt zadného zásobníka
Po jeho otvorení môžete vložiť papier do zadného zásobníka.
P: Kryt otvoru podávača
Zabraňuje tomu, aby niečo spadlo do otvoru podávača.
Otvorením posuniete vodiace lišty papiera. Pred tlačou ho zatvorte.
Q: Vodiace lišty papiera
Zarovnajte ich s bočnými hranami balíka papiera.
205
Pohľad zozadu
A: Port USB
Zasuňte sem kábel USB, ktorým sa tlačiareň pripája k počítaču.
B: Konektor napájacieho kábla
Zasuňte sem dodaný napájací kábel.
C: Kryt transportnej jednotky
Otvorte pri odstraňovaní zaseknutého papiera.
D: Zadný kryt
Odpojte pri odstraňovaní zaseknutého papiera.
Dôležité
• Nedotýkajte sa kovového krytu.
• Kým tlačiareň z počítača nedotlačí alebo nedoskenuje, nepripájajte ani neodpájajte kábel USB. To
môže spôsobiť problémy.
206
Vnútorné súčasti
A: Skenovacia jednotka/kryt
Slúži na skenovanie originálov. Tiež ho môžete zdvihnúť a otvoriť, aby ste mohli vymeniť kazetu s
atramentom alebo vybrať papier zaseknutý vnútri tlačiarne.
B: Držiak tlačovej hlavy
Tlačová hlava je vopred vložená.
Poznámka
• Podrobné informácie o výmene kazety s atramentom nájdete v časti Výmena kaziet s atramentom.
207
Ovládací panel
A: Tlačidlo ZAP. (ON)/indikátor ZAP. (ON)
Zapína a vypína zariadenie. Po zapnutí zariadenia začne blikať a potom ostane svietiť. Pred zapnutím
skontrolujte, či je zatvorený kryt dokumentov.
B: Dotyková obrazovka
Zobrazuje správy, položky ponúk a prevádzkový stav. Špičkou prsta sa jemne dotknite obrazovky a
vyberte položku ponuky alebo zobrazené tlačidlo. Pred tlačou tiež môžete zobraziť ukážky fotografií
uložených na pamäťovej karte.
Základné úkony na dotykovej obrazovke
208
Zdroj napájania
Kontrola, či je zapnuté napájanie
Zapnutie a vypnutie tlačiarne
Kontrola zástrčky/napájacieho kábla
Odpojenie tlačiarne
209
Kontrola, či je zapnuté napájanie
Keď je tlačiareň zapnutá, kontrolka ZAP. (ON) svieti.
Tlačiareň je zapnutá aj v prípade, že je vypnutá dotyková obrazovka, ale svieti indikátor ZAP. (ON).
Poznámka
• Po zapnutí tlačiarne môže chvíľu trvať, kým tlačiareň spustí tlač.
• Ak sa tlačiareň približne 10 minút nepoužíva, displej dotykovej obrazovky sa vypne. Ak chcete obnoviť
zobrazenie, dotknite sa dotykovej obrazovky. Zobrazenie môže obnoviť aj operácia tlače z počítača.
210
Zapnutie a vypnutie tlačiarne
Zapnutie tlačiarne
1. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite tlačiareň.
Indikátor ZAP. (ON) zabliká a potom ostane svietiť.
Kontrola, či je zapnuté napájanie
Poznámka
• Po zapnutí tlačiarne môže chvíľu trvať, kým tlačiareň spustí tlač.
• Ak sa na dotykovej obrazovke zobrazí chybové hlásenie, pozrite si časť Pokiaľ sa objavila
chyba.
• Tlačiareň môžete nastaviť tak, aby sa automaticky zapínala v prípade, že sa z počítača
pripojeného prostredníctvom kábla USB alebo bezdrôtovej siete spustí tlač alebo skenovanie.
Táto funkcia je predvolene vypnutá.
Z tlačiarne
Ekologické nastavenia
Z počítača
V systéme Windows:
Riadenie napájania tlačiarne
V systéme macOS:
Riadenie napájania tlačiarne
Vypnutie tlačiarne
1. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) vypnite tlačiareň.
Keď indikátor ZAP. (ON) prestane blikať, tlačiareň je vypnutá.
211
Dôležité
• Keď po vypnutí tlačiarne odpájate napájací kábel, vždy skontrolujte, či nesvieti indikátorZAP.
(ON).
Poznámka
• Pri stláčaní tlačidla ZAP. (ON) sa na dotykovej obrazovke zobrazí obrazovka s potvrdením na
zasunutie výstupného zásobníka papiera. Ak chcete zasunúť výstupného zásobníka papiera,
zvoľte možnosť Áno (Yes).
• Tlačiareň môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypínala v prípade, že sa v určitom časovom
intervale nevykonajú žiadne operácie alebo sa do tlačiarne neodošlú žiadne tlačové úlohy. Táto
funkcia je predvolene zapnutá.
Z tlačiarne
Ekologické nastavenia
Z počítača
V systéme Windows:
Riadenie napájania tlačiarne
V systéme macOS:
Riadenie napájania tlačiarne
212
Kontrola zástrčky/napájacieho kábla
Raz za mesiac odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a skontrolujte, či na zástrčke alebo napájacom
kábli nevidno niektorý z nezvyčajných znakov opísaných nižšie:
• Horúca zástrčka alebo napájací kábel,
• Zhrdzavená zástrčka alebo napájací kábel,
• Ohnutá zástrčka alebo napájací kábel,
• Opotrebovaná zástrčka alebo napájací kábel,
• Rozdvojená zástrčka alebo napájací kábel.
Upozornenie
• Ak na zástrčke alebo napájacom kábli zbadáte niektorý z nezvyčajných znakov opísaných vyššie,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisného zástupcu. Používanie tlačiarne v nezvyčajnom stave
uvedenom vyššie môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
213
Odpojenie tlačiarne
Pri odpájaní napájacieho kábla postupujte nasledujúcim spôsobom.
Dôležité
• Po odpojení napájacieho kábla stlačte tlačidlo ZAP. (ON) a uistite sa, že nesvieti indikátor ZAP. (ON).
Ak napájací kábel odpojíte, kým svieti alebo bliká indikátor ZAP. (ON), tlačová hlava môže zaschnúť
alebo sa upchať a môže sa tiež znížiť kvalita tlače.
1. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) vypnite tlačiareň.
Poznámka
• Po stlačení tlačidla ZAP. (ON) sa na dotykovej obrazovke zobrazí okno s potvrdením, ktoré sa
spýta, či chcete výstupný zásobník papiera zasunúť. Na zasunutie výstupného zásobníka papiera
zvoľte možnosť Áno (Yes).
2. Uistite sa, že nesvieti indikátor ZAP. (ON).
3. Odpojte napájací kábel.
214
Technické parametre napájacieho kábla sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti použitia.
215
Používanie ovládacieho panela
Ovládací panel pozostáva z tlačidla ZAP. (ON) (A) a dotykovej obrazovky (B).
Ak sa špičkou prsta dotknete domovskej obrazovky na dotykovej obrazovke, môžete vybrať ponuky
kopírovania, skenovania a ďalších funkcií.
Úkony dostupné z obrazovky DOMOV
A: Tlačidlo ZAP. (ON)
B: Dotyková obrazovka
Základné úkony na dotykovej obrazovke
Ikony na dotykovej obrazovke
Základné úkony na dotykovej obrazovke
Ak sa špičkou prsta jemne dotknete dotykovej obrazovky alebo po nej prejdete prstom, môžete získať
prístup k rôznym funkciám a nastaveniam.
Dôležité
• Pri používaní dotykovej obrazovky tlačiarne sa vyhýbajte nasledujúcim úkonom, ktoré môžu spôsobiť
poruchu alebo poškodenie tlačiarne.
Silné tlačenie na dotykovú obrazovku.
Stláčanie dotykovej obrazovky niečím iným než prstom (najmä nechtami alebo predmetmi
s ostrými hrotmi, ako sú guľôčkové perá či ceruzky).
Dotýkanie sa dotykovej obrazovky s mokrými alebo špinavými rukami.
Umiestňovanie predmetov na dotykovú obrazovku.
• Na dotykovú obrazovku nepripevňujte ochranný list. Pri jeho odstraňovaní sa môže dotyková
obrazovka poškodiť.
Ťuknutie
Položky sa jemne dotknite špičkou prsta a ihneď prst zdvihnite.
Tento pohyb používajte na výber položky alebo fotografie na obrazovke.
216
Dotyk
Položky sa jemne dotknite špičkou prsta.
Ak sa chcete medzi ponukami alebo fotografiami nepretržite pohybovať dopredu (alebo dozadu), dotknite
sa značky Dopredu (alebo Dozadu) na dlhší čas.
Rýchly pohyb
Rýchlo posuňte prst po obrazovke nahor, nadol, doľava alebo doprava.
Tento pohyb používajte na prepínanie medzi ponukami, prípadne na pohyb dopredu alebo dozadu medzi
fotografiami.
Potiahnutie
Kým sa jemne dotýkate obrazovky, posuňte prst nahor, nadol, doľava alebo doprava.
Tento pohyb používajte na zobrazovanie zoznamov položiek alebo posúvanie jazdcov.
217
Úkony dostupné z obrazovky DOMOV
Na obrazovke DOMOV môžete otvoriť obrazovku s ponukou alebo s nastaveniami.
C: Základná ponuka
Umožňuje kopírovanie alebo skenovanie z ovládacieho panela. Po zvolení základnej ponuky sa
zobrazia samostatné ponuky.
D: Sieť
Zobrazí aktuálny stav siete. Umožňuje zobraziť základné informácie o sieti alebo zmeniť nastavenia
siete.
Ikona sa líši v závislosti od používanej siete alebo stavu siete.
Bezdrôtová sieť Wi-Fi je povolená a tlačiareň je pripojená k smerovaču bezdrôtovej siete.
Poznámka
• Ikona sa môže zmeniť v závislosti od stavu signálu.
(Sila signálu: 81 % alebo viac): Tlačiareň môžete bez problémov používať cez Wi-Fi.
(Intenzita signálu: 51 % alebo viac): v závislosti od stavu siete môže dochádzať
k problémom, ako napr., že tlačiareň nebude môcť tlačiť. Odporúčame tlačiareň umiestniť do
blízkosti smerovača bezdrôtovej siete.
218
(Intenzita signálu: 50 % alebo menej): môže dochádzať k problémom, ako napr. že
tlačiareň nebude môcť tlačiť. Umiestnite tlačiareň do blízkosti smerovača bezdrôtovej siete.
Bezdrôtová sieť Wi-Fi je povolená, ale tlačiareň nie je pripojená k smerovaču bezdrôtovej
siete.
Priame bezdrôtové pripojenie je povolené.
Wi-Fi a priame bezdrôtové pripojenie sú zakázané.
E: Bezdrôtové pripojenie
Výberom pripojíte tlačiareň k smartfónu alebo tabletu prostredníctvom Wi-Fi pomocou funkcie Jedn.
bezdrôt. pripojenie alebo Bluetooth.
Ťuknutím na toto tlačidlo sa zobrazí obrazovka s potvrdením pre spustenie pripojenia. Ak stlačíte a
podržíte stlačené toto tlačidlo, prepnete pohotovostný režim pre Jedn. bezdrôt. pripojenie alebo
pripojenie Bluetooth.
Jedn. bezdrôt. pripojenie
Nastav. Bluetooth
F: Inštalácia
Zobrazí ponuky s nastavením tlačiarne alebo ponuky pre údržbu.
Ak zo softvéru PIXMA/MAXIFY Cloud Link nedochádza k oznámeniam o aktualizáciách alebo
informáciám, na tomto tlačidle sa zobrazí možnosť NEW.
Aktualizácia firmvéru
Používanie riešenia PIXMA/MAXIFY Cloud Link
G: Tip
Zobrazí stručné príručky o postupoch, ako sú vloženie papiera a riešenie problémov, a informáciách
o odhadovanej úrovni atramentu a systémových informáciách.
Ikony na dotykovej obrazovke
Počas používania dotykovej obrazovky sa niektoré ikony zobrazia na dotykovej obrazovke.
219
(DOMOV)
Zobrazí obrazovku DOMOV.
(Späť)
Vráti dotykovú obrazovku na predchádzajúcu obrazovku.
Č/B (Black)
Spúšťa čiernobiele kopírovanie, skenovanie atď.
Farebne (Color)
Spúšťa farebné kopírovanie, skenovanie atď.
Stop
Zastaví prevádzku, ak práve prebieha tlač, kopírovanie alebo skenovanie.
220
Zmena nastavení
Zmena nastavení tlačiarne z počítača (systém Windows)
Zmena nastavení tlačiarne z počítača (macOS)
Zmena nastavení z ovládacieho panela
221
Zmena nastavení tlačiarne z počítača (systém Windows)
Zmena možností tlače
Uloženie často používaného profilu tlače
Nastavenie atramentu, ktorý sa má použiť
Riadenie napájania tlačiarne
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne
222
Zmena možností tlače
Môžete zmeniť podrobné nastavenia ovládača tlačiarne pre tlačové údaje odosielané z aplikačného
softvéru.
Toto políčko začiarknite v prípade, že sa časť obrazových údajov odreže, zdroj papiera používaný počas
tlače sa líši od nastavení ovládača alebo tlač zlyhá.
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Kliknite na tlačidlo Možnosti tlače... (Print Options...) na karte Nastavenie strany (Page
Setup).
Otvorí sa dialógové okno Možnosti tlače (Print Options).
3. Zmeňte jednotlivé nastavenia.
V prípade potreby zmeňte nastavenie jednotlivých položiek a kliknite na tlačidlo OK.
Znova sa zobrazí karta Nastavenie strany (Page Setup).
223
Uloženie často používaného profilu tlače
Často používaný profil tlače môžete uložiť v časti Bežne používané nastavenia (Commonly Used
Settings) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup). Nepotrebné profily tlače môžete kedykoľvek
odstrániť.
Uloženie profilu tlače
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Nastavte potrebné položky.
Z ponuky Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie
(Quick Setup) vyberte profil tlače, ktorý chcete použiť. V prípade potreby zmeňte nastavenia v časti
Ďalšie funkcie (Additional Features).
Potrebné položky môžete uložiť aj na kartách Hlavné (Main) a Nastavenie strany (Page Setup).
3. Kliknite na tlačidlo Uložiť... (Save...).
Otvorí sa dialógové okno Uloženie bežne používaných nastavení (Save Commonly Used
Settings).
4. Uložte nastavenia.
224
Do poľa Názov (Name) zadajte požadovaný názov. V prípade potreby kliknite na položku Možnosti...
(Options...), nastavte príslušné položky a potom kliknite na tlačidlo OK.
V dialógovom okne Uloženie bežne používaných nastavení (Save Commonly Used Settings)
uložte kliknutím na tlačidlo OK nastavenia tlače a vráťte sa na kartu Rýchle nastavenie (Quick
Setup).
Názov a ikona sa zobrazujú v časti Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings).
Dôležité
• Ak chcete uložiť nastavenia veľkosti strany, orientácie a počtu kópií zadané na jednotlivých kartách,
kliknite na tlačidlo Možnosti... (Options...) a skontrolujte jednotlivé položky.
Poznámka
• Po preinštalovaní ovládača tlačiarne alebo inovácii jeho verzie sa nastavenia tlače, ktoré sú už
uložené, odstránia z časti Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings).
Uložené nastavenia tlače nemožno zachovať. Po odstránení profilu uložte nastavenia tlače znova.
Odstránenie nepotrebného profilu tlače
1. Vyberte profil tlače, ktorý chcete odstrániť.
Zo zoznamu Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie
(Quick Setup) vyberte profil tlače, ktorý chcete odstrániť.
2. Odstráňte profil tlače.
Kliknite na tlačidlo Odstrániť (Delete). Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.
Vybratý profil tlače sa odstráni zo zoznamu Bežne používané nastavenia (Commonly Used
Settings).
Poznámka
• Profily tlače uložené pri úvodnom nastavovaní nemožno odstrániť.
225
Nastavenie atramentu, ktorý sa má použiť
Táto funkcia umožňuje vybrať z vložených kaziet s atramentom tú najvhodnejšiu kazetu s atramentom pre
plánovaný účel.
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Kliknite na tlačidlo Možnosti tlače... (Print Options...) na karte Nastavenie strany (Page
Setup).
Zobrazí sa dialógové okno Možnosti tlače (Print Options).
3. Vyberte kazetu s atramentom, ktorá sa má používať, v časti Tlačiť pomocou (Print With).
Vyberte kazetu s atramentom, ktorá sa má používať na tlač, a kliknite na tlačidlo OK.
4. Kliknite na tlačidlo OK na karte Nastavenie strany (Page Setup).
Pri tlači sa použije nastavená kazeta s atramentom.
Dôležité
• Po výbere nasledujúcich nastavení voľba Iba PGBK (čierna) (Only PGBK (Black)) nebude fungovať,
pretože tlačiareň využíva na tlač dokumentov kazetu s atramentom, ktorá nie je PGBK (čierna).
Položka Typ média (Media Type) na karte Hlavné (Main) je nastavená na inú hodnotu než
Obyčajný papier (Plain Paper), Obálka (Envelope), Ink Jet Hagaki (A), Hagaki K (A), Hagaki
(A) alebo Hagaki
Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) na karte Nastavenie strany (Page Setup) je
vybratá položka Bez okrajov (Borderless).
• Nepoužívanú kazetu s atramentom nevyberajte. Po vybratí niektorej z kaziet s atramentom nebudete
môcť tlačiť.
226
Riadenie napájania tlačiarne
Táto funkcia umožňuje riadiť napájanie tlačiarne z nástroja Canon IJ Printer Assistant Tool.
Vypnutie napájania (Power Off)
Funkcia Vypnutie napájania (Power Off) vypína tlačiareň. Ak použijete túto funkciu, tlačiareň nebudete
môcť zapnúť z nástroja Canon IJ Printer Assistant Tool.
1. Otvorte aplikáciu Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Vypnite napájanie
Kliknite na položku Vypnutie napájania (Power Off). Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na
tlačidlo OK.
Napájanie tlačiarne sa vypne.
Automatické napájanie (Auto Power)
V časti Automatické napájanie (Auto Power) môžete nastaviť funkcie Automatické zapnutie
napájania (Auto Power On) a Automatické vypnutie napájania (Auto Power Off).
Funkcia Automatické zapnutie napájania (Auto Power On) automaticky zapne tlačiareň po prijatí
údajov.
Funkcia Automatické vypnutie napájania (Auto Power Off) automaticky vypne tlačiareň, ak sa počas
určeného času nevykonajú z ovládača tlačiarne ani tlačiarne žiadne operácie.
1. Otvorte aplikáciu Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a potom kliknite na tlačidlo Automatické napájanie
(Auto Power).
Otvorí sa dialógové okno Nastavenia automatického napájania (Auto Power Settings).
Poznámka
• Ak je tlačiareň vypnutá alebo ak je zakázaná komunikácia medzi tlačiarňou a počítačom, môže
sa zobraziť chybové hlásenie, pretože počítač nedokáže zistiť stav tlačiarne.
V takom prípade kliknutím na tlačidlo OK zobrazte posledné nastavenia vybraté v počítači.
3. V prípade potreby vyberte nasledujúce nastavenia:
Automatické zapnutie napájania (Auto Power On)
Ak zo zoznamu vyberiete položku Povoliť (Enable), po prijatí tlačových údajov sa tlačiareň
zapne.
227
Automatické vypnutie napájania (Auto Power Off)
Zo zoznamu vyberte príslušný čas. Keď tento čas uplynie bez toho, aby sa z ovládača tlačiarne
alebo tlačiarne vykonali nejaké operácie, tlačiareň sa automaticky vypne.
4. Použite nastavenia.
Kliknite na položku OK. Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.
Po tomto úkone sa nastavenie povolí. Ak chcete funkciu zakázať, podľa rovnakého postupu vyberte zo
zoznamu položku Zakázať (Disable).
Poznámka
• Po vypnutí tlačiarne sa hlásenia monitora stavu tlačiarne Canon IJ líšia v závislosti od nastavenia
Automatické zapnutie napájania (Auto Power On).
Ak je nastavená možnosť Povoliť (Enable), zobrazuje sa hlásenie, že tlačiareň je v pohotovostnom
režime. Ak je nastavená možnosť Zakázať (Disable), zobrazuje sa hlásenie, že tlačiareň je v režime
offline.
228
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne
V prípade potreby môžete prepínať medzi rôznymi prevádzkovými režimami tlačiarne.
Vlastné nastavenia (Custom Settings)
1. Otvorte aplikáciu Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a potom kliknite na tlačidlo Vlastné nastavenia
(Custom Settings)
Otvorí sa dialógové okno Vlastné nastavenia (Custom Settings).
Poznámka
• Ak je tlačiareň vypnutá alebo ak je zakázaná komunikácia medzi tlačiarňou a počítačom, môže
sa zobraziť chybové hlásenie, pretože počítač nedokáže zistiť stav tlačiarne.
V takom prípade kliknutím na tlačidlo OK zobrazte posledné nastavenia vybraté v počítači.
3. V prípade potreby vyberte nasledujúce nastavenia:
Zistí kompatibilné médiá vo viacúčelovom zásobníku (Detects compatible media in the multipurpose tray)
Zistí, či je kompatibilné médium vložené vo viacúčelovom zásobníku pri tlači pomocou
viacúčelového zásobníka a v prípade, že to tak nie je, sa zobrazí hlásenie.
Toto pole označte, ak chcete pri tlači zisťovať, či je vložené kompatibilné médium.
Ak chcete tlačiť bez zisťovania, či je vložené kompatibilné médium, začiarknutie políčka zrušte.
Dôležité
• Ak políčko nezačiarknete, tlačiareň môže tlačiť na viacúčelovom zásobníku aj vtedy, keď vo
viacúčelovom zásobníku nie je vložené kompatibilné médium. Preto by ste za normálnych
okolností mali toto políčko začiarknuť.
• Ak vložíte kompatibilné médium, na ktoré sa už vo viacúčelovom zásobníku tlačilo, tlačiareň
môže zistiť, že vo viacúčelovom zásobníku nie je vložené kompatibilné médium. V takom
prípade zrušte začiarknutie tohto políčka.
Zabrániť odretiu papiera (Prevents paper abrasion)
Tlačiareň môže počas tlače s vysokou hustotou zväčšiť vzdialenosť medzi tlačovou hlavou
a papierom, aby sa zabránilo odretiu papiera.
Začiarknutím tohto políčka zabránite odretiu papiera.
Zarovnať hlavy manuálne (Align heads manually)
Funkcia Zarovnanie tlačovej hlavy (Print Head Alignment) v nástroji Canon IJ Printer Assistant
Tool je zvyčajne nastavená na automatické zarovnanie tlačovej hlavy, môžete ju však zmeniť aj
na manuálne zarovnanie tlačovej hlavy.
Ak po automatickom zarovnaní tlačovej hlavy nie sú výsledky tlače uspokojivé, zarovnajte tlačovú
hlavu manuálne.
229
Začiarknutím tohto políčka môžete tlačovú hlavu zarovnať manuálne. Ak chcete tlačovú hlavu
zarovnať automaticky, začiarknutie políčka zrušte.
Otočiť o 90 stupňov doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape])
Na karte Nastavenie strany (Page Setup) môžete zmeniť smer otočenia pri orientácii Na šírku
(Landscape) v nastavení Orientácia (Orientation).
Túto položku vyberte, ak chcete v priebehu tlače otočiť tlačené údaje o 90 stupňov doľava. Túto
položku odznačte, ak chcete v priebehu tlače otočiť tlačené údaje o 90 stupňov doprava.
Dôležité
• Nemeňte toto nastavenie, kým sa tlačová úloha zobrazuje v zozname úloh čakajúcich na
tlač. V opačnom prípade môže dôjsť k vynechaniu znakov alebo narušeniu rozloženia.
Poznámka
• Ak v ponuke Veľkosť strany (Page Size) na karte Nastavenie strany (Page Setup) zvolíte
možnosti Yougata 4 105 x 235 mm (Yougata 4 4.13"x9.25"), Yougata 6 98 x 190 mm
(Yougata 6 3.86"x7.48"), Obchodná obálka 10 (Envelope Com 10) alebo Obálka DL
(Envelope DL), tlačiareň otočí papier o 90 stupňov doľava bez ohľadu na nastavenie Otočiť
o 90 stupňov doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Nezisťovať nezhodu nastavení papiera pri tlači z počítača (Do not detect mismatched paper
settings when printing from a computer)
Keď tlačíte dokumenty z počítača a nastavenia papiera v ovládači tlačiarne sa nezhodujú
s informáciami o papieri uloženými v tlačiarni, toto nastavenie zakáže zobrazenie hlásenia
a umožní pokračovať v tlači.
Ak chcete zakázať zisťovanie nezhodných nastavení papiera, začiarknite toto políčko.
Čakanie na vyschnutie atramentu (Ink Drying Wait Time)
Môžete nastaviť dĺžku prestávky tlačiarne do spustenia tlače nasledujúcej strany. Posúvaním
jazdca doprava predĺžite čas pozastavenia a posúvaním doľava tento čas skrátite.
Ak sa papier znečistí, pretože nasledujúca strana sa vysunie ešte pred vyschnutím atramentu na
vytlačenej strane, predĺžte čas čakania na vyschnutie atramentu.
Skrátením času čakania na vyschnutie atramentu zrýchlite tlač.
4. Použite nastavenia.
Kliknite na tlačidlo OK a po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.
Tlačiareň bude odteraz používať upravené nastavenia.
230
Zmena nastavení z ovládacieho panela
Zmena nastavení z ovládacieho panela
Položky nastavení na ovládacom paneli
Nastav. tlače
Nastavenia siete LAN
Nastav. Bluetooth
Nastavenia PictBridge
Nastav. tlače fotogr. zo smartf.
Ďalšie nastavenia zariadenia
Výber jazyka
Aktualizácia firmvéru
Obnoviť nastavenia
Nastavenia podávania
Nastavenie webových služieb
Ekologické nastavenia
Nastavenie tichého režimu
Informácie o systéme
231
Zmena nastavení z ovládacieho panela
Táto časť opisuje postup pri zmene nastavení na obrazovke Nastavenia zariadenia (Device settings)
a ako príklad uvádza postup nastavenia možnosti Veľkosť presahu (Amount of extension).
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Na obrazovke DOMOV vyberte možnosť
(Nastavenie).
Používanie ovládacieho panela
3. Vyberte položku
Nastavenia zariadenia (Device settings).
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia zariadenia (Device settings).
4. Označte položku nastavenia, ktorú chcete upraviť.
Zobrazí sa obrazovka nastavenia pre vybratú položku.
5. Vyberte položku nastavenia.
6. Označte nastavenie, ktoré chcete zadať.
232
Ďalšie položky nastavení na ovládacom paneli:
Položky nastavení na ovládacom paneli
233
Položky nastavení na ovládacom paneli
Položky tlačiarne
Ďalšie nastavenia zariadenia
Výber jazyka
Nastavenie webových služieb
Ekologické nastavenia
Nastavenie tichého režimu
Položky pre papier/tlač
Nastav. tlače
Nastav. Bluetooth
Nastavenia PictBridge
Nastav. tlače fotogr. zo smartf.
Nastavenia podávania
Položky údržby/správy
Nastavenia siete LAN
Aktualizácia firmvéru
Obnoviť nastavenia
Informácie o systéme
234
Nastav. tlače
• Zabrániť odretiu papiera (Prevent paper abrasion)
Toto nastavenie použite iba v prípade rozmazania vytlačeného povrchu.
Dôležité
• Po skončení tlače túto položku znova nastavte na možnosť VYP. (OFF), pretože môže spôsobiť
zníženie rýchlosti alebo kvality tlače.
• Veľkosť presahu (Amount of extension)
Výber časti obrázka, ktorá presiahne papier pri tlači bez okrajov (na celú stranu).
Pri tlači bez okrajov môže dôjsť na okrajoch k jemnému orezaniu, keďže obrázok, ktorý sa má
kopírovať, je zväčšený tak, aby vyplnil celú stranu. Podľa potreby môžete zmeniť šírku orezania okrajov
pôvodného obrázka.
Dôležité
• Nastavenia budú neúčinné v nasledovných situáciách:
Tlač zo zariadenia PictBridge (Wi-Fi) kompatibilným so štandardmi.
Tlač z rukou písaného navigačného hárka.
Tlač zo štandardného formulára.
Poznámka
• Pri nastavovaní pomocou softvéru aplikácie alebo ovládača tlačiarne budú tieto nastavenia
uprednostnené.
• Ak výtlačky obsahujú okraje aj pri tlači bez okrajov, problém skúste vyriešiť tak, že pre toto
nastavenie vyberiete možnosť Veľkosť presahu: veľká (Extended amount: Large).
• Upraviť oblasť tlače disku (Adjust disc print area)
Ak obrázok nie je zarovnaný s diskom podporujúcim tlač, môžete upraviť oblasť tlače diskov. Oblasť
tlače môžete upravovať po častiach veľkosti 0,1 mm (0,004 palca) v rozsahu medzi -0,9 mm (-0,04
palca) a +0,9 mm (+0,04 palca).
• Nastav. autom. opravy fotografií (Auto photo fix setting)
Po výbere možnosti ZAP. (ON) si možno vybrať, či chcete tlačiť fotografie pomocou informácií Exif
zaznamenaných v súboroch obrazu, ak je zvolená možnosť Predvolené (Default)* alebo Zap. (On) pre
tlač pomocou zariadenia s podporou PictBridge (Wi-Fi).
* Ak je pre nastavenie tlače zvolená možnosť Predvolene (Default) na zariadení s podporou PictBridge
(Wi-Fi), vyberte možnosť Aut. oprava fotog. (Auto photo fix) pre Opr. fot. (Photo fix) v časti
Nastavenia PictBridge (PictBridge settings).
• Upraviť vodorovnú oblasť tlače (Adjust horizontal print position)
Úprava umiestnenia tlače, keď ľavý/pravý okraj nie je zarovnaný.
235
Ľavý/pravý okraj môžete upraviť po častiach vo veľkosti 0,1 mm (0,004 palca) v rozsahu medzi -3 mm
(-0,12 palca) a +3 mm (+0,12 palca) so stredom vo vodorovnom strede papiera.
Dôležité
• Ľavý/pravý okraj papiera veľkosti Letter alebo Legal môžete upraviť o –1,5 mm (–0,06 palca) až
+1,5 mm (+0,06 palca), aj keď zadáte hodnotu väčšiu ako 1,5 mm (0,06 palca).
236
Nastavenia siete LAN
Wi-Fi
Priame bezdrôt. pripojenie (Wireless Direct)
Wi-Fi
Ak je možnosť Wi-Fi vybratá na obrazovke Nastavenia siete LAN (LAN settings) informácie o sieťovom
nastavení tlačiarne sa po pripojení k Wi-Fi zobrazia na obrazovke Zoznam nastavení Wi-Fi (Wi-Fi
setting list).
Ak chcete vytlačiť nastavenia siete, vyberte Tlačiť podrob. (Print details) na obrazovke Nastavenia
siete LAN (LAN settings) a vyberte možnosť Áno (Yes).
Tlač sieťových nastavení
Dôležité
• Vytlačené sieťové nastavenia obsahujú dôležité informácie o sieti. Venujte im náležitú pozornosť.
Zobrazia sa nasledujúce položky nastavenia. (Niektoré položky nastavení sa v závislosti od nastavení
tlačiarne nebudú zobrazovať.)
Položky
Nastavenie
Pripojenie (Connection)
Povolené (pripojené)/Povolené (odpojené)/Zakázať
Sieťový názov (SSID) (Network name
(SSID))
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX (najviac 32 znakov)
Frekvencia (Frequency)
2,4 GHz/5 GHz
Zabezpečenie siete Wi-Fi (Wi-Fi secu-
Neaktívne/WEP (64 bitov)/WEP (128 bitov)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK
rity)
(AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
Intenzita signálu (%) (Signal strength
XXX
(%))
Adresa IPv4 (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znakov)
Maska podsiete IPv4 (IPv4 subnet
mask)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znakov)
Predvolená brána IPv4 (IPv4 default
gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znakov)
Adresa IPv6 lokálneho prepojenia
(IPv6 link-local address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znakov)
Adresa MAC (Wi-Fi) (MAC address
(Wi-Fi))
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znakov)
Názov tlačiarne (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX (najviac 15 znakov)
Názov služby Bonjour (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX (najviac 52 znakov)
(„XX“ predstavuje alfanumerické znaky.)
237
Ak je na obrazovke Zoznam nastavení Wi-Fi (Wi-Fi setting list) zvolená možnosť Nastavenia
(Settings), sprístupnia sa nasledujúce nastavenia.
• Povoliť/zakázať Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)
Povoľuje/zakazuje sieť Wi-Fi.
• Nastavenie Wi-Fi (Wi-Fi setup)
Výber spôsobu nastavenia pripojenia k sieti Wi-Fi.
◦ Jedn. bezdrôt. pripojenie (Easy wireless connect)
Možnosť zvoľte po spresnení nastavení informácií prístupového bodu tlačiarne, a to priamo zo
zariadenia (napr. smartfón alebo tablet) bez nutnosti ovládania smerovača bezdrôtovej siete.
Podľa pokynov na obrazovke pripájaného zariadenia vykonajte nastavenie.
◦ Manuálne pripojenie (Manual connect)
Túto možnosť vyberte v prípade, že sieť Wi-Fi nastavujete manuálne prostredníctvom
ovládacieho panela tlačiarne.
◦ WPS (metóda stlačenia tlačidla) (WPS (Push button method))
Túto možnosť vyberte v prípade, že sieť Wi-Fi nastavujete pomocou bezdrôtového smerovača
podporujúceho metódu stlačenia tlačidla protokolu Wi-Fi Protected Setup (WPS). Počas
nastavovania postupujte podľa pokynov na obrazovke.
◦ Iné typy pripojenia (Other connection types)
◾ Manuálne pripoj. (rozšír.) (Manual connect (adv.))
Vyberte v prípade, ak nastavenia siete Wi-Fi vykonávate manuálne. Môžete zadať viacero
kľúčov WEP.
◾ WPS (metóda zadania kódu PIN) (WPS (PIN code method))
Túto možnosť vyberte v prípade, že sieť Wi-Fi nastavujete pomocou bezdrôtového
smerovača podporujúceho metódu zadania kódu PIN protokolu Wi-Fi Protected Setup (WPS).
Počas nastavovania postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• Rozšírené nastavenie (Advanced setup)
Podrobné informácie o jednotlivých položkách nastavenia:
Rozšírené nastavenie (Advanced setup)
Priame bezdrôt. pripojenie (Wireless Direct)
Ak je možnosť Priame bezdrôt. pripojenie (Wireless Direct) vybratá na obrazovke Nastavenia siete
LAN (LAN settings), sieťové nastavenia tlačiarne sa po pripojení k priamej bezdrôtovej sieti zobrazia na
obrazovke Zoznam nast. priam. bezdr. prip. (Wireless Direct setting list).
Ak chcete vytlačiť nastavenia siete LAN, vyberte Tlačiť podrob. (Print details) na obrazovke Nastavenia
siete LAN (LAN settings) a vyberte možnosť Áno (Yes).
Tlač sieťových nastavení
238
Dôležité
• Vytlačené sieťové nastavenia obsahujú dôležité informácie o sieti. Venujte im náležitú pozornosť.
Zobrazia sa nasledujúce položky nastavenia. (Niektoré položky nastavení sa v závislosti od nastavení
tlačiarne nebudú zobrazovať.)
Poznámka
• Ak chcete zobraziť alebo skryť heslo, vyberte Zobraziť heslo (Show password)/Skryť heslo (Hide
password) na obrazovke Zoznam nast. priam. bezdr. prip. (Wireless Direct setting list).
Položky
Nastavenie
Pripojenie (Connection)
Zapnúť/vypnúť
Sieť. názov (SSID)/názov zariad. (Network (SSID)/
DIRECT-XXXX-TS8300series
device name)
Heslo (Password)
XXXXXXXXXX (10 znakov)
Zabezpečenie siete Wi-Fi (Wi-Fi security)
WPA2-PSK (AES)
Počet pripojených zariadení (No. of devices connec- XX/XX
ted now)
Adresa IPv4 (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znakov)
Maska podsiete IPv4 (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znakov)
Predvolená brána IPv4 (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znakov)
Adresa IPv6 lokálneho prepojenia (IPv6 link-local
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znakov)
Adresa MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))
XXX. XXX. XXX. XXX (12 znakov)
Názov tlačiarne (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX (najviac 15 znakov)
Názov služby Bonjour (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX (najviac 52 znakov)
(„XX“ predstavuje alfanumerické znaky.)
Ak je na obrazovke Zoznam nast. priam. bezdr. prip. (Wireless Direct setting list) zvolená možnosť
Nastavenia (Settings), sprístupnia sa nasledujúce nastavenia.
• Povol./zakáz. priame bezdr. prip. (Enable/disable Wireless Direct)
Zapnúť/vypnúť priame bezdrôtové pripojenie.
• Zmeniť SSID/názov zariadenia (Change SSID/device name)
Slúži na zmenu identifikátora (SSID/názvu tlačiarne zobrazovaného na zariadení kompatibilnom so
štandardom Wi-Fi Direct) pre priame bezdrôtové pripojenie.
• Zmeniť heslo (Change password)
Zmeňte heslo priameho bezdrôtového pripojenia.
• Potvrdenie žiadosti o pripojenie (Connection request confirmation)
239
Výberom možnosti Áno (Yes) zobrazíte obrazovku s potvrdením po pripojení kompatibilného
zariadenia Wi-Fi Direct k tlačiarni.
• Rozšírené nastavenie (Advanced setup)
Podrobné informácie o jednotlivých položkách nastavenia:
Rozšírené nastavenie (Advanced setup)
Rozšírené nastavenie (Advanced setup)
• Nastaviť názov tlačiarne (Set printer name)
Umožňuje zadať názov tlačiarne. Názov môže obsahovať najviac 15 znakov.
Poznámka
• Ako názov tlačiarne nemôžete použiť názov, ktorý sa už používa pre iné zariadenia pripojené
k sieti LAN.
• Názov tlačiarne nemôže začínať ani končiť pomlčkou.
• Nastavenia TCP/IP (TCP/IP settings)
Slúži na nastavenie možnosti IPv4 alebo IPv6.
• Nastavenie WSD (WSD setting)
Položky nastavenia pre použitie protokoluWSD (jeden zo sieťových protokolov podporovaných
v systémoch Windows).
◦ Povoliť/zakázať protokol WSD (Enable/disable WSD)
Umožňuje povoliť alebo zakázať protokol WSD.
Poznámka
• Keď je toto nastavenie povolené, ikona tlačiarne sa zobrazí v prieskumníkovi siete systému
Windows.
◦ Optimalizovať prichádz. WSD (Optimize inbound WSD)
Zvolením možnosti Povoliť (Enable) umožníte rýchlejší príjem údajov tlače WSD.
◦ Skenov. WSD z tohto zariad. (WSD scan from this device)
Po výbere možnosti Povoliť (Enable) môžete preniesť naskenované údaje do počítača pomocou
protokolu WSD. Naskenované údaje preneste ťuknutím na položku Farebne (Color).
Poznámka
• Ak odošlete naskenované údaje do počítača vyhľadaného pomocou protokolu WSD,
nemôžete vybrať typ dokumentu.
◦ Nastavenie časového limitu (Timeout setting)
Umožňuje zadať dĺžku časového limitu.
• Nastavenia služby Bonjour (Bonjour settings)
Nastavenie položiek pri používaní Bonjour.
240
◦ Povoliť/zakázať službu Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Po výbere možnosti Povoliť (Enable) môžete sieťové nastavenia vykonávať pomocou služby
Bonjour.
◦ Názov služby (Service name)
Umožňuje zadať názov služby Bonjour. Názov môže obsahovať najviac 48 znakov.
Poznámka
• Ako názov služby nemôžete použiť názov, ktorý sa už používa pre iné zariadenia pripojené
k sieti LAN.
• Nastavenie protokolu LPR (LPR protocol setting)
Umožňuje povoliť alebo zakázať nastavenie protokolu LPR.
• Protokol RAW (RAW protocol)
Slúži na zapnutie/vypnutie tlače RAW.
• LLMNR
Slúži na zapnutie/vypnutie LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Zvolením možnosti
Povoliť (Enable) povolíte, aby tlačiareň zisťovala IP adresu tlačiarne z názvu tlačiarne bez použitia
DNS servera.
• Nastavenia IPP (IPP settings)
Výberom položky Povoliť (Enable) môžete tlačiť prostredníctvom siete pomocou protokolu IPP.
• Komunikácia PictBridge (PictBridge communication)
Položky nastavenia na tlač zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge (Wi-Fi).
◦ Povoliť/zakázať komunikáciu (Enable/disable communication)
Po výbere položky Povoliť (Enable) môžete tlačiť zo zariadenia kompatibilného so štandardom
PictBridge (Wi-Fi).
◦ Nastavenie časového limitu (Timeout setting)
Umožňuje zadať dĺžku časového limitu.
• Nastavenie DRX v sieti Wi-Fi (Wi-Fi DRX setting)
Výber možnosti Povoliť (Enable) umožňuje aktivovať nesúvislý príjem pri používaní Wi-Fi (nesúvislý
príjem).
Poznámka
• V závislosti od smerovača Wi-Fi, ktorý používate, sa nesúvislý príjem nemusí povoliť, hoci je
vybratá možnosť Povoliť (Enable).
• Nesúvislý príjem je povolený iba vtedy, keď je tlačiareň v pohotovostnom režime. (Dotyková
obrazovka je v režime šetriča displeja.)
• Nastavenia IPsec (IPsec settings)
Výberom položky Povoliť (Enable) môžete určiť zabezpečenie IPsec.
241
Ďalšie nastavenia zariadenia
• Formát zobrazenia dátumu (Date display format)
Zmena formátu zobrazenia dátumov pri tlači.
Poznámka
• Keď je v režime tlače z pamäťovej karty na obrazovke nastavenia tlače vybratá hodnota ZAP. (ON)
pre položku Tlačiť dátum (Print date), dátum sa vytlačí vo vybratom formáte zobrazenia dátumu.
Položky nastavenia pri tlači fotografií pomocou ovládacieho panela
• Atribút čítania/zápisu (Read/write attribute)
Výber, či možno zapisovať údaje z počítača na pamäťové karty.
Dôležité
• Pred zmenou tohto nastavenia vyberte pamäťovú kartu.
Nastavenie zásuvky na kartu ako jednotky pamäťovej karty počítača
• Ak pre toto nastavenie vyberiete možnosť Možno zapisov. z PC USB (Writable from USB PC),
fotografie uložené na pamäťovej karte nebudete môcť tlačiť pomocou ovládacieho panela tlačiarne.
Po skončení práce s jednotkou vyhradenou pre pamäťovú kartu, nezabudnite znova zmeniť
nastavenie na Nemožno zapisovať z PC (Write-protected from PC). Vypnutím tlačiarne sa zruší
nastavenie Možno zapisov. z PC USB (Writable from USB PC) a po opätovnom zapnutí tlačiarne
sa obnoví nastavenie Nemožno zapisovať z PC (Write-protected from PC).
• Keď je vybratá možnosť Možno zapisov. z PC USB (Writable from USB PC), nastavenie
automatického vypínania je neaktívne.
Ďalšie informácie o nastavení automatického vypínania:
Ekologické nastavenia
• Ovládanie zvukov (Sound control)
Výber hlasitosti.
◦ Hlasitosť klávesnice (Keypad volume)
Výber hlasitosti pípania pri ťukaní na dotykovú obrazovku alebo na tlačidlá ovládacieho panela.
◦ Hlasitosť signalizácie (Alarm volume)
Výber hlasitosti zvukového signálu.
• Nastavenia úspory energie (Energy saving settings)
Umožňuje automatické zapínanie a vypínanie tlačiarne, aby sa šetrilo elektrickou energiou.
◦ Autom. vyp. napáj. (Auto power off)
Slúži na spresnenie času do automatického vypnutia tlačiarne, ak nevykonáva žiadnu činnosť, alebo
sa do tlačiarne neodoslali žiadne údaje určené na tlač.
◦ Autom. zap. napáj. (Auto power on)
242
Zvolením možnosti ZAP. (ON) povolíte tlačiarni automatické zapnutie pri príkaze na skenovanie z
počítača, alebo pri odoslaní údajov určených na tlač do tlačiarne.
Poznámka
• Toto nastavenie môžete vybrať aj výberom
(nastavenie) na obrazovke DOMOV a výberom
možnosti Ekologické (ECO). Potom vyberte možnosť Nastavenia úspory energie (Energy
saving settings).
Ekologické nastavenia
• Pripomenutie vybratia dokumentu (Original removal reminder)
Vyberie, či má tlačiareň zobrazovať obrazovku s pripomenutím v prípade, že po skenovaní zabudnete
odstrániť originál z predlohového skla.
Dôležité
• V závislosti od typu alebo stavu originálu sa po výbere možnosti kryt dokumentu nemusí zistiť, že
sa zabudlo na vybratie originálov.
• Auto. stiahn. výstup. zásob. pap. (Auto retract paper output tray)
Ak je zvolená možnosť ZAP. (ON) automaticky sa zobrazí obrazovka s potvrdením v prípade, že
zatlačíte výstupný zásobník papiera po stlačení tlačidla ZAP. (ON), čím tlačiareň vypnete.
• Nastavenia párovania Wi-Fi (Wi-Fi pairing settings)
Na pripojenie Canon PRINT Inkjet/SELPHY dôjde k vykonaniu viacerých konfigurácií.
◦ Povoliť/zakázať párovanie (Enable/disable pairing)
Nastavte funkciu párovania tlačiarne Wi-Fi na povolenie alebo zakázanie.
◦ Povoliť/blokovať ďalšie párovanie (Allow/block additional pairing)
Pri inej funkcii povoľte alebo zakážte párovanie Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
◦ Odstrániť spárované zariadenia (Delete paired devices)
Zrušte všetky párovania Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
243
Výber jazyka
Umožňuje zmeniť jazyk hlásení a ponúk zobrazených na dotykovej obrazovke.
japončina / angličtina / nemčina / francúzština / taliančina / španielčina / portugalčina / holandčina / dánčina /
nórčina / švédčina / fínčina / ruština / ukrajinčina / poľština / čeština / slovinčina / maďarčina / slovenčina /
chorvátčina / rumunčina / bulharčina / turečtina / gréčtina / estónčina / lotyština / litovčina / zjednodušená
čínština / kórejčina / tradičná čínština / Thajčina / indonézčina / Vietnamčina
244
Aktualizácia firmvéru
Máte možnosť aktualizovať si firmvér tlačiarne, skontrolovať verziu firmvéru alebo vykonať nastavenia
obrazovky s upozorneniami, servera DNS a servera proxy.
Dôležité
• Pri používaní tejto funkcie sa uistite, že je tlačiareň pripojená k internetu.
Poznámka
• Kontrola aktuálnej verzie (Check current version) je dostupná len vtedy, keď je zvolené Povoliť
(Enable) pri položke Povoliť/zakázať Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi) možnosti Wi-Fi v ponuke
Nastavenia siete LAN (LAN settings).
• Inštalovať aktualizáciu (Install update)
Uskutoční aktualizáciu firmvéru tlačiarne. Ak vyberiete možnosť Áno (Yes), spustí sa aktualizácia
firmvéru. Aktualizáciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.
Poznámka
• Ak sa aktualizácia firmvéru nedokončí, skontrolujte nasledujúce body a vykonajte príslušné
opatrenia.
Skontrolujte nastavenia siete, napríklad bezdrôtového smerovača.
Ak sa na dotykovej obrazovke zobrazí hlásenie Nemožno sa pripojiť na server. (Cannot
connect to the server.), zvoľte možnosť OK a po chvíli to skúste znova.
• Kontrola aktuálnej verzie (Check current version)
Môžete skontrolovať aktuálnu verziu firmvéru.
• Nastavenie oznámení o aktualiz. (Update notification setting)
Ak je vybratá položka ZAP. (ON) a k dispozícii je aktualizácia firmvéru, na dotykovej obrazovke sa
zobrazí obrazovka informujúca o aktualizácii firmvéru.
• Nastavenie servera DNS (DNS server setup)
Konfiguruje nastavenia pre server DNS. Vyberte možnosť Automatické nastavenie (Auto setup) alebo
Manuálne nastavenie (Manual setup). Ak vyberiete možnosť Manuálne nastavenie (Manual setup),
podľa pokynov na dotykovej obrazovke nakonfigurujte nastavenia.
• Nastavenie servera proxy (Proxy server setup)
Konfiguruje nastavenia pre server proxy. Podľa pokynov na dotykovej obrazovke nakonfigurujte
nastavenia.
245
Obnoviť nastavenia
Môžete obnoviť predvolené nastavenia.
• Iba nastavenie webových služieb (Web service setup only)
Obnovenie predvolených nastavení webovej služby.
• Iba nastavenia siete LAN (LAN settings only)
Vráti predvolené nastavenia siete LAN.
• Iba nastavenia (Settings only)
Obnovenie predvolených nastavení, napríklad veľkosti papiera alebo typu média.
• Obnoviť všetko (Reset all)
Slúži na nastavenie všetkých vykonaných nastavení tlačiarne späť na predvolené hodnoty. Obnoví sa
predvolene nastavené heslo správcu určené vzdialeným používateľským rozhraním alebo nástrojom IJ
Network Device Setup Utility.
Poznámka
• Nemožno nastaviť predvolené hodnoty nasledujúcich položiek nastavenia:
jazyk zobrazovaný na dotykovej obrazovke,
Aktuálna poloha tlačovej hlavy
Nastavenie CSR (Certificate Signing Request) pre spôsob šifrovania (SSL/TLS)
246
Nastavenia podávania
Uložením veľkosti papiera a typu média vloženého v zadnom zásobníku alebo v kazete môžete zabrániť
tlačiarni v nesprávnej tlači zobrazením hlásenia pred tlačou v prípade, že sa veľkosť papiera alebo typ
média vloženého papiera líši od nastavení tlače.
Podrobné informácie:
Nastavenia papiera
Poznámka
• Ďalšie informácie o správnej kombinácii nastavení papiera, ktoré môžete zadať v ovládači tlačiarne
(Windows) alebo na dotykovej obrazovke:
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média)
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (veľkosť papiera)
• Nastavenia papiera v zad. zásob. (Rear tray paper settings)
Umožňuje zaregistrovať veľkosť papiera a typ média vloženého do zadného zásobníka.
• Nastavenia papiera v kazete (Cassette paper settings)
Umožňuje zaregistrovať veľkosť papiera a typ média vloženého v kazete.
Poznámka
• Obyčajný papier možno vkladať len do kazety.
• Zistiť šírku papiera (Detect paper width)
Výber ZAP. (ON) automaticky rozpozná veľkosť papiera, keď je vložený papier.
• Nezhoda nastav. zisteného pap. (Detect paper setting mismatch)
Ak zvolíte možnosť Povoliť (Enable), tlačiareň zistí, či sú rozmer papiera a typ média identické s tými,
ktoré sú uložené v ponuke Nastavenia podávania (Feed settings). Ak sa spustí tlač s odlišnými
nastaveniami, na dotykovej obrazovke sa zobrazí chybové hlásenie.
Poznámka
• Keď je možnosť Zakázať (Disable) označená, nastavenia v Nastavenia podávania (Feed
settings) budú vypnuté.
247
Nastavenie webových služieb
Vyberte túto položku nastavení v
(Nastavenie).
Nastavenie web. služieb (Web service setup) v časti
• Registrácia použív. web. služieb (Web service usage registration)/Zrušenie používania web.
služieb (Web service usage cancellation)
Slúži na registráciu/odstránenie používania webovej služby pre informácie o zariadení tlačiarne smerom
z/do služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link.
• Nastav. pripojenia web. služieb (Web service connection setup)
K dispozícii sú nasledujúce položky nastavenia.
◦ Google Cloud Print – nastavenie (Google Cloud Print setup)
Slúži na registráciu/odstránenie tlačiarne do/z Google Cloud Print.
◦ IJ Cloud Printing Center – nastav. (IJ Cloud Printing Center setup)
Slúži na registráciu/odstránenie tlačiarne do/z Canon Inkjet Cloud Printing Center.
◦ Kontrola nastavenia web. služieb (Check Web service setup)
Skontrolujte, že je tlačiareň zaregistrovaná v Google Cloud Print alebo Canon Inkjet Cloud Printing
Center.
• Vydať registračný kód (Issue registration code)
Na prepojenie webovej služby a tlačiarne získajte registračný kód od pôvodcu služby.
• Nastavenie servera DNS (DNS server setup)
Konfiguruje nastavenia pre server DNS. Vyberte možnosť Automatické nastavenie (Auto setup) alebo
Manuálne nastavenie (Manual setup). Ak vyberiete možnosť Manuálne nastavenie (Manual setup),
podľa pokynov na dotykovej obrazovke nakonfigurujte nastavenia.
• Nastavenie servera proxy (Proxy server setup)
Konfiguruje nastavenia pre server proxy. Podľa pokynov na dotykovej obrazovke nakonfigurujte
nastavenia.
248
Ekologické nastavenia
Toto nastavenie vám umožňuje používať automatickú obojstrannú tlač ako predvolenú možnosť, aby ste
šetrili papierom, a automaticky zapínať a vypínať tlačiareň, aby ste šetrili elektrickou energiou.
Používanie funkcie na šetrenie elektrickej energie
Používanie obojstrannej tlače
Používanie funkcie na šetrenie elektrickej energie
Ak chcete používať funkciu na šetrenie elektrickej energie, postupujte nasledujúcim spôsobom.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Na obrazovke DOMOV vyberte možnosť
(Nastavenie).
Používanie ovládacieho panela
3. Vyberte položku
Ekologické (ECO).
4. Vyberte položku Nastavenia úspory energie (Energy saving settings).
5. Prečítajte si pokyny na obrazovke a zvoľte možnosť Ďalej (Next).
6. V prípade potreby zadajte nastavenia.
A: Slúži na spresnenie času, kedy sa má tlačiareň automaticky vypnúť, ak nevykonáva žiadnu činnosť,
alebo sa do tlačiarne neodoslali žiadne údaje určené na tlač.
B: Zvolením možnosti ZAP. (ON) povolíte tlačiarni automatické zapnutie pri príkaze na skenovanie z
počítača, alebo pri odoslaní údajov určených na tlač do tlačiarne.
Používanie obojstrannej tlače
Ak chcete používať obojstrannú tlač, postupujte nasledujúcim spôsobom.
249
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Na obrazovke DOMOV vyberte možnosť
(Nastavenie).
Používanie ovládacieho panela
3. Vyberte položku
Ekologické (ECO).
4. Vyberte možnosť Nastavenie obojstrannej tlače (Two-sided print settings).
5. V prípade potreby zadajte nastavenia.
A: Vyberte obojstranné kopírovanie ako predvolenú možnosť.
B: Vyberte obojstrannú tlač šablón na tlačiarni ako predvolenú možnosť.
Poznámka
• Keď je vybratá obojstranná tlač, ikona
sa zobrazí na položkách nastavenia obojstrannej
tlače na všetkých obrazovkách nastavenia tlače.
250
Nastavenie tichého režimu
Túto funkciu v tlačiarni zapnite v prípade, že chcete znížiť prevádzkový hluk, napríklad pri tlači v noci.
Vykonajte nastavenie podľa nasledujúceho postupu.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Na obrazovke DOMOV vyberte možnosť
(Nastavenie).
Používanie ovládacieho panela
3. Vyberte položku
Nastavenie tichého režimu (Quiet setting).
4. Vyberte položku Používať tichý režim (Use quiet mode).
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením a potom sa zobrazí ikona
ako ikona ponuky Nastavenie
tichého režimu (Quiet setting).
Toto nastavenie aktivujte, ak chcete počas tlače znížiť prevádzkový hluk.
Dôležité
• V porovnaní so stavom, keď je vybratá možnosť Nepoužívať tichý režim (Do not use quiet mode), sa
zníži prevádzková rýchlosť.
• Účinnosť tejto funkcie závisí od nastavení tlačiarne. Okrem toho sa hluk nezníži pri niektorých
činnostiach, napríklad pri príprave tlačiarne na tlač.
Poznámka
• Tichý režim môžete nastaviť na ovládacom paneli tlačiarne alebo v ovládači tlačiarne. Bez ohľadu na
spôsob nastavenia tichého režimu sa režim použije po vykonaní operácií z ovládacieho panela tlačiarne
alebo tlači či skenovaní z počítača.
• V systéme Windows môžete tichý režim nastaviť pomocou programu ScanGear (ovládač skenera).
251
Informácie o systéme
Na zobrazenie tejto ponuky vyberte možnosť
Informácie o systéme (System information) v časti
(Tip).
• Aktuálna verzia (Current version)
Slúži na zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru.
• Názov tlačiarne (Printer name)
Slúži na zobrazenie aktuálneho názvu tlačiarne.
• Sériové číslo (Serial number)
Slúži na zobrazenie sériového čísla tlačiarne.
• Adresa MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))
Slúži na zobrazenie adresy MAC pre Wi-Fi.
• Odtlačok koreň. certif. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))
Zobrazí odtlačok koreňového osvedčenie (SHA-1) tlačiarne.
Poznámka
• Ak je nastavené heslo tlačiarne, môže byť vyžiadané.
• Odtlač. koreň. certif. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))
Zobrazí odtlačok koreňového osvedčenie (SHA-256) tlačiarne.
Poznámka
• Ak je nastavené heslo tlačiarne, môže byť vyžiadané.
252
Technické parametre
Všeobecné technické parametre
Rozhranie
Port USB:
Hi-Speed USB *
Port siete:
Wi-Fi: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
Zásuvka na kartu:
Áno
* Vyžaduje sa počítač, ktorý vyhovuje štandardu Hi-Speed USB. Keďže rozhranie Hi-Speed USB je plne kompatibilné s rozhraním USB 1.1, možno ho používať ako rozhranie USB 1.1.
USB a sieť možno používať súčasne.
Prevádzkové prostredie
Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)
Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
* Pri určitej teplote a vlhkosti sa môže výkon tlačiarne zhoršiť.
Odporúčané podmienky:
Teplota: 15 až 30 °C (59 až 86 °F)
Vlhkosť: 10 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
* Teplota a vlhkosť, ktorá musí byť dodržaná pri používaní papiera, napríklad
fotopapiera, je uvedená na jeho balení alebo v dodaných pokynoch.
Prostredie na skladovanie
Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Vlhkosť: 5 až 95 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Zdroj napájania
Striedavý prúd 100 – 240 V, 50/60 Hz
(Dodaný napájací kábel je určený len pre krajinu alebo oblasť zakúpenia.)
Príkon
Tlač (kopírovanie): 16 W alebo menej *1
Pohotovostný režim (minimálne): 1,2 W alebo menej *1*2
VYPNUTÉ: 0,3 W alebo menej
*1 Pripojenie USB k počítaču a povolené nastavenia Bluetooth
*2 Čas čakania na pohotovostný režim nemožno zmeniť.
Vonkajšie rozmery (Š x H x V)
Približne 373 x 319 x 141 mm (približne 14,7 x 12,6 x 5,6 palca)
* So zasunutou kazetou a zásobníkmi.
Hmotnosť
Približne 6,6 kg (približne 14,5 lb)
* S vloženou tlačovou hlavou a kazetami s atramentom.
253
Technické parametre skenovania
Ovládač skenera
Windows: TWAIN 1.9 Špecifikácie, WIA
Maximálna veľkosť skenovania
A4/Letter, 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 palca)
Optické rozlíšenie (horizontálne
x vertikálne)
2 400 x 4 800 dpi *
Gradácia (vstup/výstup)
Sivé: 16 bitov/8 bitov
* Optické rozlíšenie predstavuje maximálnu rýchlosť vzorkovania podľa normy
ISO 14473.
Farba: RGB každých 16 bitov/8 bitov
Sieťové technické parametre
Komunikačný protokol
SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
Wi-Fi
Podporované štandardy: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz/5 GHz
Kanál:
2,4 GHz: 1 - 11 alebo 1 - 13
5 GHz: W52 W53, W56, W58
* Priame bezdrôtové pripojenie nemožno použiť v pásme 5 GHz.
* Frekvenčné pásmo a dostupné kanály sa líšia v závislosti od príslušnej krajiny alebo oblasti.
Komunikačná vzdialenosť: v interiéri 50 m/164 stôp
* Efektívny dosah sa líši v závislosti od inštalačného prostredia a umiestnenia.
Zabezpečenie:
WEP (64/128 bitov)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Nastavenie:
WPS (konfigurácia stlačením tlačidla alebo pomocou kódu PIN)
Jedn. bezdrôt. pripojenie
Minimálne systémové požiadavky
Riaďte sa požiadavkami operačného systému, pokiaľ sú striktnejšie ako tieto požiadavky.
Windows
Operačný systém
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
254
Poznámka: Prevádzku zaručujeme len na počítači s predinštalovaným systémom Windows 7 alebo novším.
Miesto na pevnom disku
2,0 GB alebo viac
Poznámka: Na inštaláciu dodaného softvéru.
Požadované miesto na pevnom disku sa môže zmeniť bez upozornenia.
macOS
Operačný systém
OS X 10.11.6, macOS 10.12 – macOS 10.14
Miesto na pevnom disku
1,0 GB alebo viac
Poznámka: Na inštaláciu dodaného softvéru.
Požadované miesto na pevnom disku sa môže zmeniť bez upozornenia.
Iné podporované operačné systémy
iOS, Android, Windows 10 Mobile
Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v podporovanom operačnom systéme.
Podrobnosti nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
Funkcia mobilnej tlače
Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link
Windows 10 Mobile Print
Mopria Print Service
• Pre inštaláciu softvéru v systéme Windows sa vyžaduje internetové pripojenie alebo mechanika
CD-ROM.
• Windows: v aplikácii Windows Media Center nemusia byť niektoré funkcie dostupné.
• Windows: ovládač TWAIN (ScanGear) je založený na špecifikácii TWAIN 1.9 a vyžaduje aplikáciu
Manažér zdroja údajov dodanú s operačným systémom.
• macOS: počas inštalácie softvéru v systéme macOS sa vyžaduje pripojenie na internet.
• Na používanie všetkých používateľských príručiek sa vyžaduje pripojenie na internet.
Informácie uvedené v tejto príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
255
Informácie o papieri
Podporované typy médií
Limit vkladania papiera
Nepodporované typy médií
Manipulácia s papierom
Pred tlačou na papier na výtvarné umenie
Oblasť tlače
256
Podporované typy médií
Najlepších výsledkov dosiahnete výberom vhodného papiera na zamýšľaný druh tlače. Spoločnosť Canon
ponúka širokú ponuku papierov na dokumenty, fotografie aj ilustrácie. Pri tlači dôležitých fotografií
odporúčame používať originálny papier spoločnosti Canon.
Typy médií
Veľkosti strán
Hmotnosť papiera
Typy médií
Originálny papier spoločnosti Canon
Poznámka
• Varovania k používaniu strany, ktorá nie je určená na tlač, nájdete v rámci informácií o používaní
jednotlivých produktov.
• Veľkosti strany a typy médií sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti, v ktorých sa predáva
papier. Podrobnosti o stranách stránok a typoch médií nájdete na webovej stránke Canon.
• Originálny papier spoločnosti Canon nie je v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.
Majte na pamäti, že v USA sa papier spoločnosti Canon nepredáva podľa čísla modelu. Namiesto
toho papier kupujte podľa názvu.
Papier na tlač dokumentov:
• Canon Red Label Superior <WOP111>
• Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
• High Resolution Paper <HR-101N>*1
Papier na tlač fotografií:
• Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
• Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-508>
• Photo Paper Glossy <GP-701>
• Photo Paper Plus Glossy II<PP-201 /PP-208/PP-301>
• Photo Paper Pro Luster <LU-101>
• Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
• Matte Photo Paper <MP-101>
Papier pre vytváranie originálneho tovaru:
• Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
• Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
• Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
• Restickable Photo Paper <RP-101>
257
• Removable Photo Stickers <PS-308R>
• Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
• Nálepky na nechty podporujúce tlač <NL-101>*1 *2
• Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>*1
• Dark Fabric Iron-on Transfers <DF-101>*1
• Double sided Matte Paper <MP-101D>
Iný než originálny papier spoločnosti Canon
• Obyčajný papier (vrátane recyklovaného papiera)
• Obálky*1
• T-Shirt Transfers*1
• Pohľadnica*1
• Tvrdý papier*1
*1 Tlač na tento papier pomocou ovládacieho panela alebo zariadenia kompatibilného so štandardom
PictBridge (Wi-Fi) sa nepodporuje.
*2 Pri tlači nainštalujte na dodaný viacúčelový zásobník špeciálny adaptér.
Limit vkladania papiera
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média) (Windows)
Poznámka
• Pri tlači fotografií uložených v zariadeniach kompatibilných so štandardom PictBridge (Wi-Fi)
musíte zadať veľkosť strany a typ média.
Tlač z digitálneho fotoaparátu
• Môžete použiť papier na výtvarné umenie inej značky ako Canon. Podrobné informácie nájdete na
našej webovej lokalite.
Nemôžete tlačiť za okraje, ktoré sú 35 mm (1,38 palca) od vrchnej a spodnej hrany papiera
(vzhľadom na smer tlače).
Veľkosti papiera na výtvarné umenie
Pred tlačou na papier na výtvarné umenie
Veľkosti strán
Môžete používať nasledujúce veľkosti strán.
Poznámka
• Veľkosti strán a typy médií podporované tlačiarňou sa líšia v závislosti od používaného operačného
systému.
Štandardné veľkosti:
• Letter
258
• Legal
• A5
• A4
• B5
• KG/10x15cm(4x6)
• 13x18cm(5"x7")
• 18x25cm(7"x10")
• 20x25cm(8"x10")
• L(89x127mm)
• 2L(127x178mm)
• Štvorec 9 cm
• Štvorec 13 cm
• Hagaki
• Hagaki 2
• Obálka Com 10
• Obálka DL
• Nagagata 3
• Nagagata 4
• Yougata 4
• Yougata 6
• Karta 55x91mm
Zvláštne veľkosti
Zvláštne veľkosti stránok nesmú presahovať nasledujúce limity:
• zadný zásobník
◦ Minimálna veľkosť: 55,0 x 89,0 mm (2,17 x 3,51 palcov)
◦ Maximálna veľkosť: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 palcov)
• kazeta
◦ Minimálna veľkosť: 148,0 x 210,0 mm (5,83 x 8,27 palcov)
◦ Maximálna veľkosť: 215,9 x 297,0 mm (8,50 x 11,69 palcov)
Hmotnosť papiera
Môžete používať papier s nasledujúcou hmotnosťou.
• Obyčajný papier: 64 až 105 g /m2 (17 až 28 lb)
259
Limit vkladania papiera
Táto časť popisuje limity vkladania papiera zadného zásobníka, kazety a výstupného zásobníka papiera.
Obmedzenie vkladania papiera do zadného zásobníka a kazety
Obmedzenie vkladania papiera do výstupného zásobníka papiera
Poznámka
• Veľkosti strany a typy médií sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti, v ktorých sa predáva papier.
Podrobnosti o stranách stránok a typoch médií nájdete na webovej stránke Canon.
Obmedzenie vkladania papiera do zadného zásobníka a kazety
Originálny papier spoločnosti Canon
Papier na tlač dokumentov:
Názov média <číslo modelu>
Limit vkladania papiera
Kazeta
Canon Red Label Superior <WOP111>
A4: približne 100 hárkov
A4: približne 100 hárkov
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
A4: približne 80 hárkov
A4: približne 80 hárkov
High Resolution Paper <HR-101N>*1
A4, B5, Letter: približne 80
Nemožno použiť
hárkov
Papier na tlač fotografií:
Názov média <číslo modelu>
Limit vkladania papiera
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>*2
A4, Letter, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"),
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/
GP-508>*2
2L(127x178mm): 10 hárkov
KG/10x15cm(4x6), L(89x127mm), Štvorec 9 cm, Štvorec 13 cm, Hagaki: 20 hárkov
Photo Paper Glossy <GP-701>*2
Photo Paper Plus Glossy II<PP-201 /PP-208/PP-301>*2
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*2
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>*2
Matte Photo Paper <MP-101>
Papier pre vytváranie originálneho tovaru:
Názov média <číslo modelu>
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
Limit vkladania papiera
1 hárok
Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
Restickable Photo Paper <RP-101>
Removable Photo Stickers <PS-308R>
260
Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508>
Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>
Dark Fabric Iron-on Transfers <DF-101>
Double sided Matte Paper <MP-101D>
Iný než originálny papier spoločnosti Canon
Bežný názov
Limit vkladania papiera
Kazeta
Obyčajný papier (vrátane recyklovaného papiera)*1
Približne 100 hárkov (Legal:
10 hárkov)
Približne 100 hárkov
Obálky
10 obálok
Nemožno použiť
T-Shirt Transfers
A4: 1 hárok
Nemožno použiť
Pohľadnica
Letter, 18x25cm(7"x10"): 1
Nemožno použiť
hárok
Tvrdý papier
A4, Letter: 1 hárok
Nemožno použiť
*1 U niektorých typov papiera alebo pri extrémne vysokej alebo nízkej teplote či vlhkosti nemusí byť
obvyklé podávanie pri maximálnej kapacite možné. V takom prípade vložte iba polovičný objem papiera
alebo aj menej.
*2 Podávanie z vloženého stohu papiera môže zanechať stopy na vytlačenej strane alebo zabrániť
úspešnému podávaniu. V takom prípade vkladajte hárky jednotlivo.
Obmedzenie vkladania papiera do výstupného zásobníka papiera
Originálny papier spoločnosti Canon
Papier na tlač dokumentov:
Názov média <číslo modelu>
Canon Red Label Superior <WOP111>
Výstupný zásobník papiera
Približne 50 hárkov
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
High Resolution Paper <HR-101N>
Iný než originálny papier spoločnosti Canon
Bežný názov
Výstupný zásobník papiera
Obyčajný papier (vrátane recyklovaného papiera)
Približne 50 hárkov (Legal: 10 hárkov)
Ak pokračujete v tlači s papierom iným než vyššie uvedeným, odporúčame, aby ste odstránili už vytlačené
listy papiera z výstupného zásobníka papiera, aby nedochádzalo k rozmazaniu alebo strate farby.
261
Nepodporované typy médií
Nepoužívajte nasledujúce typy papiera. Používanie týchto typov papiera môže spôsobiť nielen nedostatočnú
kvalitu tlače, ale aj zaseknutie papiera alebo poruchu tlačiarne.
• Poskladaný, zvlnený alebo pokrčený papier,
• Vlhký papier,
• Príliš tenký papier (s hmotnosťou do 64 g /m2 (17 lb)),
• Príliš hrubý papier (obyčajný papier s hmotnosťou prevyšujúcou 105 g /m2 (28 lb) okrem originálneho
papiera od spoločnosti Canon),
• Papier tenší ako pohľadnica vrátane obyčajného papiera alebo poznámkového papiera orezaného na
malú veľkosť (pri tlači na papier menšej veľkosti ako A5),
• Obrázkové pohľadnice,
• Pohľadnice,
• Obálky s dvojitými chlopňami,
• Obálky s reliéfnym alebo upraveným povrchom,
• Obálky, ktorých lepiace chlopne sú už navlhčené a lepivé.
• Akýkoľvek typ papiera s otvormi,
• Papier, ktorý nie je obdĺžnikového tvaru,
• Papier spojený svorkami alebo lepidlom,
• Papier s lepkavou zadnou stranou, napríklad štítok s označením
• Papier zdobený leskom atď.
262
Manipulácia s papierom
• Pri manipulácii s akýmkoľvek typom papiera dávajte pozor, aby ste neodreli ani nepoškriabali jeho
povrch.
• Papier držte čo najbližšie pri okrajoch a snažte sa nedotýkať tlačového povrchu. Ak tlačový povrch
znečistíte potom alebo mazom z vašich rúk, môže sa zhoršiť kvalita tlače.
• Kým atrament nezaschne, nedotýkajte sa vytlačeného povrchu. Vytlačeného povrchu sa dotýkajte čo
najmenej aj po zaschnutí atramentu. V dôsledku vlastností pigmentového atramentu sa atrament môže
odstrániť z vytlačeného povrchu, keď povrch odriete alebo poškriabete.
• Tesne pred tlačou vyberte z balenia len potrebný počet hárkov papiera.
• Pokiaľ netlačíte, vložte nepoužitý papier späť do balenia a skladujte ho na rovnom povrchu, aby sa
nezvlnil. Skladujte ho na mieste, ktoré je chránené pred teplom, vlhkosťou a priamym slnečným
svetlom.
263
Pred tlačou na papier na výtvarné umenie
Ak používate papier na výtvarné umenie, môže naň nasadať prach. Preto sa odporúča, aby ste z papiera na
výtvarné umenie odstránili prach tesne pred tlačou.
Budete potrebovať mäkkú kefku so štetinami (alebo podobnú kefku
používanú na čistenie kancelárskych automatických zariadení).
Čím bude kefka širšia, tým bude účinnejšia.
Vhodné sú mäkké kefky vyrobené z polypropylénu, polyetylénu, konských alebo kozích chlpov.
Dôležité
• Nepoužívajte kefky znázornené nižšie. Mohli by ste poškodiť tlačový povrch.
Nevhodné sú kefky vyrobené z tvrdých materiálov, tkanín alebo flanelu, lepkavých a brúsnych
materiálov.
Postup odstránenia prachu:
1. Skontrolujte, či kefka nie je mokrá a či sa na nej nenachádzajú nečistoty alebo prach.
2. Jedným smerom opatrne okefujte celý tlačový povrch.
Dôležité
• Dbajte na to, aby ste papier kefovali po celej dĺžke. Nezačínajte ho kefovať v strede ani sa v
jeho polovici nezastavujte.
• Dbajte na to, aby ste sa tlačového povrchu dotýkali čo najmenej.
264
3. Postup odstraňovania prachu z papiera dokončite okefovaním papiera v opačnom smere
odvrchu po spodok.
265
Tlač
Tlač z počítača
Tlač zo smartfónu alebo tabletu
Tlač pomocou ovládacieho panela
Tlač z digitálneho fotoaparátu
Nastavenia papiera
266
Tlač z počítača
Tlač z aplikačného softvéru (ovládač tlačiarne systému Windows)
Tlač z aplikačného softvéru (macOS AirPrint)
Tlač pomocou aplikačného softvéru Canon
Tlač pomocou webovej služby
267
Tlač z aplikačného softvéru (ovládač tlačiarne systému
Windows)
Základné nastavenie tlače Základné
Rôzne spôsoby tlače
Zmena kvality tlače a korekcia obrazových údajov
Prehľad ovládača tlačiarne
Opis ovládača tlačiarne
Aktualizácia ovládačov MP Drivers
268
Základné nastavenie tlače
Táto časť opisuje nastavenia na Rýchle nastavenie karte používané na základnú tlač.
Základné nastavenie tlače
1. Skontrolujte, že tlačiareň je zapnutá
2. Vložte papier do tlačiarne
3. Otvorte obrazovku nastavení ovládača tlačiarne
4. Výber často používaných nastavení
Na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup) pomocou ponuky Bežne používané nastavenia
(Commonly Used Settings) vyberte niektoré z vopred definovaných nastavení tlače.
Po zvolení nastavenia tlače sa nastavenia pre položky Ďalšie funkcie (Additional Features), Typ
média (Media Type) a Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size) automaticky prepnú na
vopred nastavené hodnoty.
5. Výber kvality tlače
Pre položku Kvalita tlače (Print Quality) vyberte možnosť Vysoká (High), Štandardné (Standard)
alebo Koncepty (Draft).
269
Dôležité
• Možnosti výberu kvality tlače sa budú líšiť v závislosti od zvoleného nastavenia tlače.
6. Vyberte zdroj papiera.
Pre položku Zdroj papiera (Paper Source) vyberte možnosť Automatický výber (Automatically
Select), Zadný zásobník (Rear Tray) alebo Kazeta (Cassette) podľa toho, ktorá zodpovedá vášmu
účelu.
Dôležité
• Nastavenia zdroja papiera, ktoré možno vybrať, sa môžu líšiť v závislosti od typu a veľkosti
papiera.
270
7. Kliknite na položku OK
Tlačiareň teraz začne tlačiť s použitím týchto nastavení.
Dôležité
• Ak vyberiete možnosť Vždy tlačiť použitím aktuálnych nastavení (Always Print with Current
Settings), dôjde k uloženiu nastavení na kartách Rýchle nastavenie (Quick Setup), Hlavné (Main)
a Nastavenie strany (Page Setup) a tieto nastavenia sa použijú pri ďalšej tlači.
• Ak budete chcieť uložiť aktuálne nastavenia ako novú predvoľbu, kliknite v ponuke Bežne používané
nastavenia (Commonly Used Settings) na tlačidlo Uložiť... (Save...).
Poznámka
• Ak sa nastavenia papiera v ovládači tlačiarne líšia od informácií o papieri uložených v tlačiarni, môže
sa vyskytnúť chyba. Informácie o postupoch pri objavení sa chyby nájdete v časti „Nastavenia
papiera”.
Ak chcete skontrolovať aktuálne nastavania tlačiarne, alebo nastavenia tlačiarne použiť na ovládač
tlačiarne, kliknite na možnosť Informácie o médiách pre tlačiareň... (Printer Media Information...)
na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup) a v zobrazenom dialógovom okne spresnite nastavenia.
Podrobnosti o informáciách o papieri, ktoré sa majú uložiť v tlačiarni, nájdete v týchto častiach:
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média)
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (veľkosť papiera)
Kontrola nastavení tlačiarne a použitie nastavení na ovládač tlačiarne
1. Otvorte okno nastavení ovládača tlačiarne
2. Na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup) kliknite na položku Informácie o médiách
pre tlačiareň... (Printer Media Information...)
271
Zobrazí sa dialógové okno Informácie o médiách pre tlačiareň (Printer Media Information).
3. Vyberte možnosť Zdroj papiera (Paper Source)
V položke Zdroj papiera (Paper Source) skontrolujte nastavenie, alebo vyberte nový zdroj papiera.
Aktuálne nastavenia sa zobrazujú v Typ média (Media Type) a Veľkosť strany (Page Size).
4. Použite nastavenia
Ak chcete nastavenia tlačiarne použiť na ovládač tlačiarne, kliknite na možnosť Nastaviť (Set).
Poznámka
• Ak je typ na tlačiarni nastavený na Ink Jet Hagaki, Hagaki K alebo Hagaki, prípadne je veľkosť
papiera na tlačiarni nastavená na 2L/13 cm x 18 cm (5" x 7"), kliknutím na Nastaviť (Set)
zobrazíte dialógové okno.
Zvoľte typ média a veľkosť papiera podľa svojich predstáv, a potom kliknite na možnosť OK.
• Ak nie sú nastavené možnosti Typ a Veľkosť strany na tlačiarni, prípadne sú nastavené na
možnosť Iné, položka Nastaviť (Set) sa zmení na sivú farbu a nebude na ňu možné kliknúť.
• Ak je komunikácia s tlačiarňou vypnutá, nezobrazí sa dialógové okno Informácie o médiách
pre tlačiareň... (Printer Media Information...) alebo ovládač tlačiarne nebude schopný získať
informácie o médiu tlačiarne.
272
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média)
Pri používaní tlačiarne môžete najlepšie výsledky tlače dosiahnuť výberom typu média a veľkosti papiera,
ktoré zodpovedajú účelu tlače.
V tlačiarni môžete používať nasledujúce typy médií.
Originálny papier od spoločnosti Canon (tlač dokumentov)
Položka Typ média (Media Type)
v ovládači tlačiarne
Názov média <číslo modelu>
Canon Red Label Superior <WOP111>
Informácie o papieri zaregistrované v tlačiarni
Obyčajný papier (Plain Paper)
Obyčajný papier
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213> Obyčajný papier (Plain Paper)
Obyčajný papier
High Resolution Paper <HR-101N>
High-Res Paper
High Resolution Paper
Originálny papier od spoločnosti Canon (tlač fotografií)
Položka Typ média (Media Type)
v ovládači tlačiarne
Názov média <číslo modelu>
Photo Paper Plus Glossy II<PP-201 /PP-208/
Informácie o papieri
zaregistrované v tlačiarni
Photo Paper Plus Glossy II
Plus Glossy II
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Photo Paper Pro Platinum
Pro Platinum
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Pro Luster
Pro Luster
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Photo Paper Plus Semi-gloss
Plus Semi-gloss
Glossy Photo Paper
Glossy
Photo Paper Glossy <GP-701>
Glossy Photo Paper
Glossy
Matte Photo Paper <MP-101>
Matte Photo Paper
Matte
PP-301>
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/
GP-508>
Originálny papier od spoločnosti Canon (pôvodný produkt)
Názov média <číslo modelu>
Položka Typ média (Media Type) v ovláda- Informácie o papieri zači tlačiarne
registrované v tlačiarni
Restickable Photo Paper <RP-101>
Glossy Photo Paper
Glossy
Removable Photo Stickers <PS-308R>
Glossy Photo Paper
Glossy
Magnetic Photo Paper <MG-101/PS-508> Glossy Photo Paper
Glossy
Dark Fabric Iron-on Transfers <DF-101>
Iné
Dark Fabric Iron-on Transfers
273
Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>
Light Fabric Iron-on Transfers
Iné
Double sided Matte Paper <MP-101D>
Matte Photo Paper
Matte
Komerčne dostupný papier
Názov média
Položka Typ média (Media Type) v ovládači tlačiarne
Informácie o papieri
zaregistrované v tlačiarni
Obyčajný papier (vrátane recyklovaného papiera)
Obyčajný papier (Plain Paper)
Obyčajný papier
Obálky
Obálka (Envelope)
Obálka
T-Shirt Transfers
T-Shirt Transfers
Iné
Iný vysokokvalitný fotopapier
Iný vysokokvalitný papier (Other High Quality
Photo Paper)
Iné
Iný papier Fine Art
Iný papier Fine Art (Other Fine Art Paper)
Iné
Pohľadnice
Atramentová pohľadnica (Inkjet Greeting Card)
Iné
Tvrdý papier
Štítkový kartón (Card Stock)
Štítkový kartón
Dôležité
• Ak je položka Typ média (Media Type) v ovládači tlačiarne nastavená na hodnotu Iný papier Fine Art
(Other Fine Art Paper), v rámci okrajov s veľkosťou 35 mm na vrchnej a spodnej hrane papiera
(v smere tlače) sa nevytlačia žiadne údaje. Pre položku Veľkosť strany (Page Size) v ovládači
tlačiarne vyberte položku Letter (papier na umenie s okrajom 35) (Letter (Art Paper Margin 35))
alebo A4 (papier na umenie s okrajom 35) (A4 (Art Paper Margin 35)).
Informácie o oblasti tlače nájdete v časti „Oblasť tlače“.
Poznámka
• Informácie o papieri vysokej kvality a papieri na výtvarné umenie iných značiek, ktoré je možné použiť
s tlačiarňou, nájdete v časti „Tlač na iný fotopapier vysokej kvality alebo iný papier na výtvarné umenie“.
274
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (veľkosť
papiera)
Pri používaní tlačiarne môžete najlepšie výsledky tlače dosiahnuť výberom veľkosti papiera, ktorý
zodpovedá účelu tlače.
V tlačiarni môžete používať nasledujúce veľkosti papiera.
Položka Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size) v ovládači tlačiarne
Informácie o papieri v kazete uložené v tlačiarni
Letter 22 x 28 cm 8,5" x 11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)
Letter
Legal 22 x 36 cm 8,5" x 14" (Legal 8.5"x14" 22x36cm)
Legal
A5
A5
A4
A4
B5
B5
10 x 15 cm 4" x 6" (4"x6" 10x15cm)
KG/10x15cm(4x6)
13 x 18 cm 5" x 7" (5"x7" 13x18cm)
2L/13x18cm(5x7)
18 x 25 cm 7" x 10" (7"x10" 18x25cm)
18x25cm(7"x10")
20 x 25 cm 8" x 10" (8"x10" 20x25cm)
20x25cm(8"x10")
L 89 x 127 mm (L 89x127mm)
L(89x127mm)
2L 127 x 178 mm (2L 127x178mm)
2L/13x18cm(5x7)
Štvorec 9 x 9 cm 3,5" x 3,5" (Square 3.5"x3.5" 9x9cm)
Štvorec 9 cm
Štvorec 13 x 13 cm 5" x 5" (Square 5"x5" 13x13cm)
Štvorec 13 cm
Letter (papier na umenie s okrajom 35) (Letter (Art Paper Margin 35))
Letter
A4 (papier na umenie s okrajom 35) (A4 (Art Paper Margin 35))
A4
Hagaki 100 x 148 mm (Hagaki 100x148mm)
Hagaki
Hagaki 2 200 x 148 mm (Hagaki 2 200x148mm)
Hagaki 2
Obchodná obálka 10 (Envelope Com 10)
Obchod. obálka 10
Obálka DL (Envelope DL)
Obálka DL
Nagagata 3 120 x 235 mm (Nagagata 3 4.72"x9.25")
Nagagata 3
Nagagata 4 90 x 205 mm (Nagagata 4 3.54"x8.07")
Nagagata 4
Yougata 4 105 x 235 mm (Yougata 4 4.13"x9.25")
Yougata 4
Yougata 6 98 x 190 mm (Yougata 6 3.86"x7.48")
Yougata 6
275
Karta 55 x 91 mm 2,17" x 3,58" (Card 2.17"x3.58" 55x91mm)
Karta 55x91mm
Vlastná veľkosť
Iné
276
Rôzne spôsoby tlače
Nastavenie Veľkosť strany a Orientácia
Nastavenie počtu kópií a poradia tlače
Spustenie tlače bez okrajov
Tlač s nastavenou mierkou
Tlač s rozložením strán
Tlač dlaždíc/plagátu
Obojstranná tlač
Nastavenie tlače obálok
Tlač na pohľadnice
277
Nastavenie Veľkosť strany a Orientácia
Veľkosť a orientáciu strany v zásade určuje aplikačný softvér. Ak sú nastavenia veľkosti a orientácie strany
v ponukách Veľkosť strany (Page Size) a Orientácia (Orientation) na karte Nastavenie strany (Page
Setup) rovnaké ako v aplikačnom softvéri, nemusíte ich vyberať na karte Nastavenie strany (Page Setup).
Ak ich nemôžete nastaviť pomocou aplikačného softvéru, pri výbere veľkosti a orientácie strany postupujte
takto:
Veľkosť a orientáciu strany môžete nastaviť aj na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup).
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Vyberte veľkosť papiera.
Zo zoznamu Veľkosť strany (Page Size) na karte Nastavenie strany (Page Setup) vyberte príslušnú
veľkosť strany.
3. Nastavte položku Orientácia (Orientation).
Položku Orientácia (Orientation) nastavte na hodnotu Na výšku (Portrait) alebo Na šírku
(Landscape). Ak chcete pri tlači otočiť originál o 180 stupňov, začiarknite políčko Otočiť o 180 stupňov
(Rotate 180 degrees).
4. Kliknite na položku OK
Pri tlači sa dokument vytlačí s vybratou veľkosťou a orientáciou strany.
Poznámka
• Ak je položka Rozloženie strany (Page Layout) nastavená na hodnotu Normálna veľkosť (Normalsize), zobrazí sa políčko Automaticky zmenšiť veľký dokument, ktorý tlačiareň nedokáže vytlačiť
(Automatically reduce large document that the printer cannot output).
278
V bežných situáciách môžete políčko nechať začiarknuté. Ak nechcete, aby sa počas tlače zmenšovali
veľké dokumenty, ktoré nemožno vytlačiť na tlačiarni, začiarknutie políčka zrušte.
279
Nastavenie počtu kópií a poradia tlače
Počet kópií môžete nastaviť aj na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup).
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Nastavte počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.
V časti Kópie (Copies) na karte Nastavenie strany (Page Setup) nastavte počet kópií, ktoré chcete
vytlačiť.
3. Určte poradie tlače.
Ak chcete tlačiť v poradí od poslednej strany, začiarknite políčko Tlačiť od poslednej strany (Print
from Last Page). Ak chcete tlačiť od prvej strany, začiarknutie políčka zrušte.
Ak chcete pri tlači viacerých kópií dokumentu zoskupiť všetky strany jednotlivých kópií, začiarknite
políčko Zoradiť (Collate). Ak chcete pri tlači zoskupiť všetky strany s rovnakým číslom strany,
začiarknutie políčka zrušte.
• Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page):
/Zoradiť (Collate):
• Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page):
/Zoradiť (Collate):
280
• Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page):
/Zoradiť (Collate):
• Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page):
/Zoradiť (Collate):
4. Kliknite na položku OK
Pri tlači sa nastavený počet kópií vytlačí v určenom poradí tlače.
Dôležité
• Ak má aplikačný softvér použitý na vytvorenie dokumentu rovnakú funkciu, vyberte nastavenia
v ovládači tlačiarne. Ak však výsledky tlače nie sú prijateľné, vyberte nastavenia tejto funkcie
v aplikačnom softvéri. Ak počet kópií a poradie tlače nastavíte v aplikačnom softvéri aj v ovládači
tlačiarne, počet kópií môže byť násobkom týchto dvoch nastavení alebo sa nemusí dodržať určené
poradie tlače.
• Ak je položka Rozloženie strany (Page Layout) nastavená na hodnotu Dlaždice/plagát (Tiling/
Poster), políčko Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page) sa zobrazí na sivo a je
nedostupné.
• Ak je položka Rozloženie strany (Page Layout) nastavená na hodnotu Brožúra (Booklet), políčka
Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page) a Zoradiť (Collate) sa zobrazia na sivo
a nemožno ich začiarknuť.
• Ak je vybratá položka Obojstranná tlač (Duplex Printing), políčko Tlačiť od poslednej strany (Print
from Last Page) sa zobrazí na sivo a nemožno ho začiarknuť.
Poznámka
• Začiarknutím políčka Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page) aj Zoradiť (Collate) môžete
tlačiť tak, aby sa hárky papiera postupne zoraďovali v poradí od poslednej strany.
Tieto nastavenia možno používať v kombinácii s funkciami Normálna veľkosť (Normal-size), Bez
okrajov (Borderless), Prispôsobiť strane (Fit-to-Page), S nastavenou mierkou (Scaled)
a Rozloženie strany (Page Layout).
281
Spustenie tlače bez okrajov
Funkcia tlače bez okrajov umožňuje tlačiť údaje bez akýchkoľvek okrajov, pričom údaje sa zväčšia tak, aby
čiastočne presahovali papier. Pri bežnej tlači sa okolo oblasti dokumentu vytvoria okraje. Pri použití funkcie
tlače bez okrajov sa však tieto okraje nevytvoria. Ak chcete tlačiť údaje, napríklad fotografie, bez okrajov
okolo nich, nastavte tlač bez okrajov.
Tlač bez okrajov môžete nastaviť aj v časti Ďalšie funkcie (Additional Features) na karte Rýchle
nastavenie (Quick Setup).
Poznámka
• Môžete tiež nastaviť možnosť Veľkosť presahu (Amount of extension) na ovládacom paneli
tlačiarne, ale uprednostnia sa nastavenia v ovládači tlačiarne.
Nastavenie tlače bez okrajov
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Nastavte tlač bez okrajov
Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) na karte Nastavenie strany (Page Setup) vyberte
položku Bez okrajov (Borderless).
282
Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.
Keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na zmenu typu média, vyberte zo zoznamu príslušný typ média
a kliknite na tlačidlo OK.
3. Skontrolujte veľkosť papiera
Pozrite si zoznam Veľkosť strany (Page Size). Ak chcete veľkosť strany zmeniť, vyberte zo zoznamu
inú veľkosť. V zozname sa zobrazujú iba veľkosti, ktoré možno použiť na tlač bez okrajov.
4. Upravte úroveň presahu papiera
V prípade potreby upravte úroveň presahu pomocou jazdca Úroveň presahovania (Amount of
Extension).
Posúvaním jazdca doprava zvýšite úroveň presahu papiera a posúvaním doľava ju znížite.
Vo väčšine prípadov sa odporúča nastaviť jazdec na druhú pozíciu sprava.
Dôležité
• Ak jazdec Úroveň presahovania (Amount of Extension) nastavíte úplne doprava, na zadnej
strane papiera sa môžu objaviť šmuhy.
5. Kliknite na položku OK
Pri tlači sa údaje vytlačia bez akýchkoľvek okrajov na papieri.
Dôležité
• Ak vyberiete veľkosť strany, ktorú nemožno použiť na tlač bez okrajov, automaticky sa zmení na
platné veľkosti strany na tlač bez okrajov.
283
• Po výbere možnosti Bez okrajov (Borderless), nastavenia Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer
Paper Size), Obojstranná tlač (Duplex Printing), Strana zošitia (Stapling Side) a tlačidlo
Pečiatka/pozadie... (Stamp/Background...) na karte Nastavenie strany (Page Setup) sa zobrazia
na sivo a nebudú dostupné.
• Ak zo zoznamu Typ média (Media Type) na karte Hlavné (Main) vyberiete položku Iný
vysokokvalitný papier (Other High Quality Photo Paper), Iný papier Fine Art (Other Fine Art
Paper), Obálka (Envelope), Light Fabric Iron-on Transfers, Dark Fabric Iron-on Transfers, High
Resolution Paper alebo T-Shirt Transfers, nemôžete tlačiť bez okrajov.
• V závislosti od typu média používaného počas tlače bez okrajov sa môže znížiť kvalita tlače v hornej
a dolnej časti hárka alebo sa môžu tvoriť škvrny.
• Ak sa pomer výšky k šírke líši od obrazových údajov, v závislosti od veľkosti použitého média sa
nemusí vytlačiť časť obrázka.
V takom prípade orežte obrazové údaje v aplikačnom softvéri podľa veľkosti papiera.
Poznámka
• Ak je položka Typ média (Media Type) na karte Hlavné (Main) nastavená na hodnotu Obyčajný
papier (Plain Paper), tlač bez okrajov sa neodporúča. Zobrazí sa hlásenie na výber média.
Ak na testovaciu tlač používate obyčajný papier, vyberte položku Obyčajný papier (Plain Paper)
a kliknite na tlačidlo OK.
Rozšírenie presahu dokumentu určeného na tlač
Nastavením veľkej úrovne presahu sa pri tlači bez okrajov nevyskytnú žiadne problémy. Nevytlačí sa však
časť dokumentu presahujúca papier, a preto sa nemusia vytlačiť objekty po obvode fotografie.
Ak nie ste spokojní s výsledkom tlače bez okrajov, zmenšite úroveň presahu. Úroveň presahu zmenšíte
posúvaním jazdca Úroveň presahovania (Amount of Extension) doľava.
Dôležité
• Po zmenšení úrovne presahu sa v závislosti od veľkosti papiera môžu na výtlačku vytvoriť
neočakávané okraje.
Poznámka
• Ak jazdec Úroveň presahovania (Amount of Extension) nastavíte úplne doľava, obrazové údaje sa
vytlačia v plnej veľkosti. Ak nastavíte túto možnosť pri tlači strany pohľadnice s adresou, poštové
smerovacie číslo odosielateľa sa vytlačí na správnom mieste.
• Po začiarknutí políčka Ukážka pred tlačou (Preview before printing) na karte Hlavné (Main)
môžete pred tlačou skontrolovať, či sa bude tlačiť bez okrajov.
284
Tlač s nastavenou mierkou
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Vyberte tlač s nastavenou mierkou.
Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) na karte Nastavenie strany (Page Setup) vyberte
položku S nastavenou mierkou (Scaled).
3. Vyberte veľkosť papiera dokumentu.
Z ponuky Veľkosť strany (Page Size) vyberte veľkosť strany, ktorá je nastavená v aplikačnom softvéri.
4. Nastavte mierku niektorým z nasledujúcich spôsobov:
• Vyberte položku Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size).
Ak je veľkosť papiera v tlačiarni menšia ako hodnota nastavenia Veľkosť strany (Page Size),
obraz strany sa zmenší. Ak je veľkosť papiera v tlačiarni väčšia ako hodnota nastavenia Veľkosť
strany (Page Size), obraz strany sa zväčší.
285
• Nastavte faktor zmeny mierky.
Príslušnú hodnotu zadajte priamo v poli Mierka (Scaling).
Aktuálne nastavenia sa zobrazia v časti s ukážkou nastavení na ľavej strane ovládača tlačiarne.
5. Kliknite na položku OK
Pri tlači sa dokument vytlačí podľa nastavenej mierky.
Dôležité
• Ak má aplikačný softvér použitý na vytvorenie originálu funkciu tlače s nastavenou mierkou,
nakonfigurujte nastavenia v aplikačnom softvéri. To isté nastavenie nemusíte konfigurovať v ovládači
tlačiarne.
286
Poznámka
• Výberom položky S nastavenou mierkou (Scaled) zmeníte oblasť tlače dokumentu.
287
Tlač s rozložením strán
Funkcia tlače s rozložením strán umožňuje vytlačiť na jeden hárok papiera niekoľko obrazov strán.
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Nastavte tlač s rozložením strán.
Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) na karte Nastavenie strany (Page Setup) vyberte
položku Rozloženie strany (Page Layout).
Aktuálne nastavenia sa zobrazia v časti s ukážkou nastavení na ľavej strane ovládača tlačiarne.
3. Vyberte veľkosť papiera výtlačku.
Zo zoznamu Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size) vyberte veľkosť papiera vloženého
v tlačiarni.
4. Nastavte počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jeden hárok, a poradie strán.
V prípade potreby kliknite na tlačidlo Zadať... (Specify...), v dialógovom okne Tlač s rozložením strán
(Page Layout Printing) zadajte nasledujúce nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.
288
Rozloženie strany (Page Layout)
Ak chcete zmeniť počet strán, ktoré sa majú vytlačiť na jeden hárok papiera, vyberte príslušný počet
strán zo zoznamu.
Poradie strán (Page Order)
Ak chcete zmeniť poradie strán, vyberte zo zoznamu spôsob umiestnenia.
Okraj strany (Page Border)
Ak chcete vytlačiť okraj strany okolo každej strany dokumentu, začiarknite toto políčko.
5. Dokončite nastavenie.
Kliknite na tlačidlo OK na karte Nastavenie strany (Page Setup).
Pri tlači sa nastavený počet strán zoradí na jednotlivé hárky papiera v určenom poradí.
289
Tlač dlaždíc/plagátu
Funkcia tlače dlaždíc/plagátu umožňuje zväčšiť obrazové údaje, rozdeliť ich na niekoľko strán a potom tieto
strany vytlačiť na samostatné hárky papiera. Zlepením strán môžete tiež vytvoriť veľký výtlačok, napríklad
plagát.
Nastavenie tlače dlaždíc/plagátu
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Nastavte tlač dlaždíc/plagátu.
Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) na karte Nastavenie strany (Page Setup) vyberte
položku Dlaždice/plagát (Tiling/Poster).
Aktuálne nastavenia sa zobrazia v časti s ukážkou nastavení na ľavej strane ovládača tlačiarne.
3. Vyberte veľkosť papiera výtlačku.
290
Zo zoznamu Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size) vyberte veľkosť papiera vloženého
v tlačiarni.
4. Nastavte počet rozdelení obrázkov a strany, ktoré chcete vytlačiť.
V prípade potreby kliknite na tlačidlo Zadať... (Specify...), v dialógovom okne Tlač dlaždíc/plagátu
(Tiling/Poster Printing) zadajte nasledujúce nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.
Rozdelenie obrázkov (Image Divisions)
Vyberte počet rozdelení (zvislo x vodorovne).
Keď zvýšite počet rozdelení, zvýši sa aj počet hárkov potrebných na tlač. Ak chcete zlepením
strán vytvoriť plagát, zvýšením počtu rozdelení môžete vytvoriť väčší plagát.
Vytlačiť text "Vystrihnúť/prilepiť" na okrajoch (Print "Cut/Paste" in margins)
Ak nechcete tlačiť text „Vystrihnúť“ a „Prilepiť“, zrušte začiarknutie tohto políčka.
Poznámka
• Pri používaní určitých ovládačov tlačiarne alebo prevádzkových prostredí môže byť táto
funkcia nedostupná.
Vytlačiť čiary "Vystrihnúť/prilepiť" na okrajoch (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Ak nechcete tlačiť čiary vystrihnutia, zrušte začiarknutie tohto políčka.
Rozsah tlačených strán (Print page range)
Umožňuje zadať rozsah tlače. V bežných prípadoch vyberte položku Všetky (All).
Ak chcete znova vytlačiť iba konkrétnu stranu, vyberte položku Strany (Pages) a zadajte číslo
strany, ktorú chcete vytlačiť. Ak chcete vytlačiť viacero strán, zadajte čísla strán, pričom ich
oddeľte čiarkami alebo medzi ne napíšte pomlčku.
Poznámka
• Rozsah tlače môžete nastaviť aj kliknutím na príslušné strany v okne s ukážkou nastavení.
5. Dokončite nastavenie.
Kliknite na tlačidlo OK na karte Nastavenie strany (Page Setup).
Pri tlači sa dokument rozdelí na niekoľko strán.
Tlač iba konkrétnych strán
Ak je atrament nejasný alebo sa minie počas tlače, môžete podľa nasledujúceho postupu znova vytlačiť
iba konkrétne strany:
291
1. Nastavte rozsah tlače.
V časti s ukážkou nastavení na ľavej strane karty Nastavenie strany (Page Setup) kliknite na strany,
ktoré nepotrebujete vytlačiť.
Strany, na ktoré ste klikli, sa odstránia. Zobrazia sa iba strany, ktoré chcete tlačiť.
Poznámka
• Kliknutím na odstránené strany ich znova zobrazíte.
• Kliknutím pravým tlačidlom myši na ukážku nastavení môžete vybrať položku Tlačiť všetky
strany (Print all pages) alebo Odstrániť všetky strany (Delete all pages).
2. Dokončite nastavenie.
Po výbere strán kliknite na tlačidlo OK.
Pri tlači sa vytlačia iba vybraté strany.
Dôležité
• Keďže sa pri tlači dlaždíc/plagátu dokument zväčší, výsledky tlače môžu byť zrnité.
292
Obojstranná tlač
Obojstrannú tlač môžete nastaviť aj v časti Ďalšie funkcie (Additional Features) na karte Rýchle
nastavenie (Quick Setup).
Automatická obojstranná tlač
Obojstrannú tlač môžete vykonávať bez otáčania papiera.
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Nastavte automatickú obojstrannú tlač.
Začiarknite políčko Obojstranná tlač (Duplex Printing) na karte Nastavenie strany (Page Setup)
a skontrolujte, či je začiarknuté políčko Automaticky (Automatic).
3. Vyberte rozloženie.
Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) vyberte položku Normálna veľkosť (Normal-size),
Prispôsobiť strane (Fit-to-Page), S nastavenou mierkou (Scaled) alebo Rozloženie strany (Page
Layout).
293
4. Nastavte oblasť tlače.
Pri obojstrannej tlači je tlačová oblasť dokumentu užšia než zvyčajne a dokument sa nemusí zmestiť
na jednu stranu.
Kliknite na tlačidlo Nastavenie oblasti tlače... (Print Area Setup...), vyberte niektorý z nasledujúcich
spôsobov spracovania a kliknite na tlačidlo OK.
Tlačiť s normálnou veľkosťou (Use normal-size printing)
Tlačte bez zmenšenia strany.
Tlačiť so zmenšenou veľkosťou (Use reduced printing)
Pri tlači sa strana čiastočne zmenší.
5. Vyberte stranu, ktorú chcete zošiť.
Najlepšie nastavenie položky Strana zošitia (Stapling Side) sa vyberie automaticky podľa nastavení
Orientácia (Orientation) a Rozloženie strany (Page Layout). Ak chcete toto nastavenie zmeniť,
vyberte zo zoznamu inú stranu zošitia.
6. Nastavte šírku okraja.
V prípade potreby kliknite na tlačidlo Zadať okraj... (Specify Margin...), nastavte šírku okraja
a kliknite na tlačidlo OK.
7. Dokončite nastavenie.
Kliknite na tlačidlo OK na karte Nastavenie strany (Page Setup).
Po spustení tlače sa spustí obojstranná tlač.
Manuálna obojstranná tlač
Obojstrannú tlač môžete vykonávať manuálne.
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Nastavte obojstrannú tlač.
Začiarknite políčko Obojstranná tlač (Duplex Printing) a zrušte začiarknutie políčka Automaticky
(Automatic) na karte Nastavenie strany (Page Setup).
294
3. Vyberte rozloženie.
Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) vyberte položku Normálna veľkosť (Normal-size),
Prispôsobiť strane (Fit-to-Page), S nastavenou mierkou (Scaled) alebo Rozloženie strany (Page
Layout).
4. Vyberte stranu, ktorú chcete zošiť.
Najlepšie nastavenie položky Strana zošitia (Stapling Side) sa vyberie automaticky podľa nastavení
Orientácia (Orientation) a Rozloženie strany (Page Layout). Ak chcete toto nastavenie zmeniť,
vyberte zo zoznamu inú stranu zošitia.
5. Nastavte šírku okraja.
V prípade potreby kliknite na tlačidlo Zadať okraj... (Specify Margin...), nastavte šírku okraja
a kliknite na tlačidlo OK.
6. Dokončite nastavenie.
Kliknite na tlačidlo OK na karte Nastavenie strany (Page Setup).
Pri tlači sa dokument najprv vytlačí na jednu stranu hárka papiera. Po vytlačení jednej strany znova
vložte papier podľa hlásenia.
Kliknutím na tlačidlo Spustiť tlač (Start Printing) vytlačte opačnú stranu.
Dôležité
• Ak zo zoznamu Typ média (Media Type) na karte Hlavné (Main) vyberiete iný typ média než
Obyčajný papier (Plain Paper), Ink Jet Hagaki (A),Hagaki K (A), Hagaki (A) alebo Hagaki, políčko
Obojstranná tlač (Duplex Printing) sa zobrazí na sivo a nebude dostupné.
295
• Po výbere položky Bez okrajov (Borderless), Dlaždice/plagát (Tiling/Poster) alebo Brožúra
(Booklet) zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) sa položky Obojstranná tlač (Duplex
Printing) a Strana zošitia (Stapling Side) zobrazia na sivo a nebudú dostupné.
• Funkciu Obojstranná tlač (Duplex Printing) možno používať, iba ak sú v zozname Veľkosť strany
(Page Size) na karte Nastavenie strany (Page Setup) vybraté nasledujúce veľkosti papiera.
Letter 22 x 28 cm 8,5" x 11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm), A5, A4, B5, Hagaki 100 x 148 mm
(Hagaki 100x148mm)
• Po vytlačení prvej strany sa zadná strana začne tlačiť až po uplynutí času čakania na vyschnutie
atramentu (prevádzka sa dočasne zastaví). Zatiaľ sa nedotýkajte papiera. Čas čakania na vyschnutie
atramentu môžete zmeniť v časti Vlastné nastavenia (Custom Settings) na karte Canon IJ Printer
Assistant Tool.
• Ak pri tlači pohľadníc využívate funkciu automatickej obojstrannej tlače, vytlačte najprv stranu s
adresou a potom stranu s odkazom.
Súvisiaca téma
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne
296
Nastavenie tlače obálok
1. Vložte obálku do tlačiarne
2. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
3. Vyberte typ média.
Zo zoznamu Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie
(Quick Setup) vyberte položku Obálka (Envelope).
4. Vyberte veľkosť papiera.
Po zobrazení dialógového okna Nastavenie veľkosti obálky (Envelope Size Setting) vyberte položku
Obchodná obálka 10 (Envelope Com 10), Obálka DL (Envelope DL), Yougata 4 105 x 235 mm
(Yougata 4 4.13"x9.25") alebo Yougata 6 98 x 190 mm (Yougata 6 3.86"x7.48") a kliknite na tlačidlo
OK.
5. Nastavte orientáciu.
Ak chcete údaje adresáta tlačiť vodorovne, nastavte položku Orientácia (Orientation) na hodnotu Na
šírku (Landscape).
Poznámka
• Ak zvolíte možnosti Obchodná obálka 10 (Envelope Com 10), Obálka DL (Envelope DL),
Yougata 4 105 x 235 mm (Yougata 4 4.13"x9.25") alebo Yougata 6 98 x 190 mm (Yougata 6
297
3.86"x7.48") v ponuke Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size), tlačiareň otočí papier
o 90 stupňov doľava bez ohľadu na nastavenie Otočiť o 90 stupňov doľava pri orientácii [Na
šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]) v ponuke Vlastné nastavenia
(Custom Settings) na karte Canon IJ Printer Assistant Tool.
6. Vyberte kvalitu tlače.
V časti Kvalita tlače (Print Quality) vyberte nastavenie Vysoká (High) alebo Štandardná (Standard),
ktoré zodpovedá príslušnému účelu.
7. Kliknite na položku OK
Po spustení tlače sa informácie vytlačia na obálku.
Dôležité
• Po spustení tlače obálok sa zobrazia sprievodné správy.
Ak chcete sprievodné správy skryť, začiarknite políčko Nabudúce toto hlásenie nezobrazovať (Do
not show this message again).
Ak chcete správu znova zobraziť, kliknite na tlačidlo Zobraziť stav tlačiarne (View Printer Status) na
karte Údržba (Maintenance) a spustite aplikáciu Monitor stavu tlačiarne Canon IJ.
Potom kliknutím na položku Tlač obálok (Envelope Printing) v časti Zobraziť sprievodnú správu
(Display Guide Message) ponuky Možnosti (Option) povoľte nastavenie.
Poznámka
• Ak sa nastavenia papiera v ovládači tlačiarne líšia od informácií o papieri uložených v tlačiarni, môže sa
vyskytnúť chyba. Informácie o postupoch pri objavení sa chyby nájdete v časti „Nastavenia papiera”.
Ak chcete skontrolovať aktuálne nastavania tlačiarne, alebo nastavenia tlačiarne použiť na ovládač
tlačiarne, kliknite na možnosť Informácie o médiách pre tlačiareň... (Printer Media Information...) na
karte Rýchle nastavenie (Quick Setup) a v zobrazenom dialógovom okne spresnite nastavenia.
Podrobnosti o informáciách o papieri, ktoré sa majú uložiť v tlačiarni, nájdete v týchto častiach:
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média)
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (veľkosť papiera)
298
Tlač na pohľadnice
1. Vložte pohľadnicu do tlačiarne
2. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
3. Výber bežne používaných nastavení.
Zobrazte kartu Rýchle nastavenie (Quick Setup) a pre nastavenie Bežne používané nastavenia
(Commonly Used Settings) vyberte možnosť Štandardné (Standard).
4. Vyberte typ média.
Položku Typ média (Media Type) nastavte na hodnotu Ink Jet Hagaki (A), Ink Jet Hagaki, Hagaki K
(A), Hagaki K, Hagaki (A) alebo Hagaki.
Dôležité
• Táto tlačiareň nemôže tlačiť na pohľadnice s prilepenými fotografiami alebo nálepkami.
• Ak pri tlači pohľadníc využívate funkciu automatickej obojstrannej tlače, vytlačte najprv stranu s
adresou a potom stranu s odkazom.
• Pri tlači na každú stranu pohľadnice samostatne dosiahnete čistejšiu tlač, keď vytlačíte najprv
časť s odkazom a potom vytlačíte stranu s adresou.
• Nastavenia papiera v ovládači tlačiarne sú rôzne v závislosti od toho, či tlačíte na stranu s
adresou alebo na stranu s odkazom.
Ak chcete skontrolovať aktuálne nastavania tlačiarne, alebo nastavenia tlačiarne použiť na
ovládač tlačiarne, kliknite na možnosť Informácie o médiách pre tlačiareň... (Printer Media
Information...) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup) a v zobrazenom dialógovom okne
spresnite nastavenia.
Podrobnosti o informáciách o papieri, ktoré sa majú uložiť do ovládača tlačiarne a v tlačiarni,
nájdete v týchto častiach:
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média)
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (veľkosť papiera)
• Ak využívate funkciu automatickej obojstrannej tlače, uložte informácie o papieri pre stranu, ktorá
sa má vytlačiť ako prvá.
5. Vyberte veľkosť papiera.
Položku Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size) nastavte na hodnotu Hagaki 100 x 148 mm
(Hagaki 100x148mm) alebo Hagaki 2 200 x 148 mm (Hagaki 2 200x148mm).
Dôležité
• Korešpondenčné lístky možno použiť len vtedy, keď na ne tlačíte z počítača.
• Pri tlači korešpondenčného lístka vždy nastavte v aplikačnom softvéri alebo ovládači tlačiarne
veľkosť papiera na hodnotu Hagaki 2 200 x 148 mm (Hagaki 2 200x148mm).
• Korešpondenčný lístok neskladajte. Ak sa papier pokrčí, tlačiareň nebude môcť korešpondenčný
lístok správne prevziať, čo spôsobí posunutie liniek alebo zaseknutie papiera.
299
• V prípade korešpondenčných lístkov nemožno použiť automatickú obojstrannú tlač a tlač bez
okrajov.
6. Nastavte orientáciu tlače.
Ak chcete tlačiť adresu vodorovne, nastavte položku Orientácia (Orientation) na možnosť Na šírku
(Landscape).
7. Vyberte kvalitu tlače.
Zo zoznamu Kvalita tlače (Print Quality) vyberte položku Vysoká (High) alebo Štandardná
(Standard) podľa príslušného účelu.
8. Kliknite na položku OK
Pri tlači sa údaje vytlačia na pohľadnicu.
Dôležité
• Ak chcete zobraziť správu sprievodcu pri tlači pohľadníc, otvorte kartu Údržba (Maintenance) a kliknite
na tlačidlo Zobraziť stav tlačiarne (View Printer Status), čím sa spustí aplikácia monitorovania stavu
CanonIJ.
V ponuke Možnosti (Option) vyberte položku Zobraziť sprievodnú správu (Display Guide
Message) a nastavenie aktivujte kliknutím na možnosť Tlač pohľadníc Hagaki (Hagaki Printing).
Tieto správy sprievodcu skryjete označením zaškrtávacieho políčka Nabudúce toto hlásenie
nezobrazovať (Do not show this message again).
• Pri tlači na iné médiá ako pohľadnice vložte médium spôsobom určeným pre dané médium a kliknite na
položku Spustiť tlač (Start Printing).
300
Prehľad ovládača tlačiarne
Ovládač tlačiarne Canon IJ
Otvorenie obrazovky nastavenia ovládača tlačiarne
Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
Kontrola stavu atramentu z počítača
Pokyny na používanie (ovládač tlačiarne)
301
Ovládač tlačiarne Canon IJ
Ovládač tlačiarne Canon IJ (ďalej jednoducho označovaný ako ovládač tlačiarne) je softvér, ktorý
nainštalujete do počítača a umožníte mu tak komunikáciu s tlačiarňou.
Ovládač tlačiarne konvertuje tlačové údaje vytvorené v aplikačnom softvéri na údaje, ktorým tlačiareň
rozumie, a skonvertované údaje odosiela do tlačiarne.
Pretože rôzne tlačiarne podporujú rôzne formáty údajov, potrebujete ovládač tlačiarne, ktorý podporuje vašu
tlačiareň.
Inštalácia ovládača tlačiarne
Ovládač tlačiarne nainštalujte z Inštalačného disku alebo webovej lokality našej spoločnosti.
Výber ovládača tlačiarne
Ak chcete zadať v ovládači tlačiarne, otvorte dialógové okno Tlačiť (Print) aplikačného softvéru, ktorý
používate, a vyberte položku „Canon XXX“ (kde „XXX“ je názov modelu).
Zobrazenie príručky z ovládača tlačiarne
Ak chcete na obrazovke nastavenia ovládača tlačiarne zobraziť opis karty s nastavením, kliknite na tejto
karte na tlačidlo Pomocník (Help).
Súvisiaca téma
Otvorenie obrazovky nastavenia ovládača tlačiarne
302
Otvorenie obrazovky nastavenia ovládača tlačiarne
Obrazovku nastavenia ovládača tlačiarne možno zobraziť z aplikačného softvéru alebo kliknutím na ikonu
tlačiarne.
Zobrazenie obrazovky nastavenia ovládača tlačiarne z aplikačného
softvéru
Pomocou tohto postupu nastavte pri tlači nastavenia tlače.
1. Výber príkazu tlače z aplikačného softvéru
Príkaz Tlačiť (Print) nájdete zvyčajne v ponuke Súbor (File).
2. Vyberte model svojej tlačiarne a kliknite na tlačidlo Predvoľby (Preferences) (alebo
Vlastnosti (Properties))
Zobrazí sa obrazovka nastavenia ovládača tlačiarne.
Poznámka
• V závislosti od používaného aplikačného softvéru sa môžu názvy príkazov a ponúk a počet
krokov líšiť. Podrobné informácie nájdete v pokynoch na obsluhu aplikačného softvéru.
Zobrazenie obrazovky nastavenia ovládača tlačiarne kliknutím na ikonu
tlačiarne
Z obrazovky nastavenia môžete vykonať údržbové operácie v tlačiarni, ako je čistenie tlačovej hlavy alebo
definovanie nastavení tlače, ktoré chcete zdieľať vo všetkých aplikačných softvéroch.
1. Vyberte položky Ovládací panel (Control Panel) -> Hardvér a zvuk (Hardware and
Sound) -> Zariadenia a tlačiarne (Devices and Printers)
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu svojho modelu. Po zobrazení ponuky vyberte
možnosť Predvoľby tlače (Printing preferences)
Zobrazí sa obrazovka nastavenia ovládača tlačiarne.
Dôležité
• Po otvorení nastavení ovládača tlačiarne prostredníctvom Vlastností tlačiarne (Printer
properties) sa zobrazia karty v súvislosti s funkciami systému Windows, akými sú Porty
(Ports) (alebo Rozšírené (Advanced)). Tieto karty sa nezobrazia pri otvorení prostredníctvom
položky Predvoľby tlače (Printing preferences) alebo aplikačného softvéru. Informácie
o kartách týkajúcich sa funkcií systému Windows nájdete v používateľskej príručke k systému
Windows.
303
Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
Aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ zobrazuje stav tlačiarne a priebeh tlače. Stav tlačiarne
symbolizujú obrázky, ikony a hlásenia v monitore stavu.
Spustenie aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
Aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ sa spúšťa automaticky po odoslaní tlačových údajov do
tlačiarne. Po spustení sa aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ zobrazí ako tlačidlo na paneli úloh.
Kliknite na tlačidlo monitora stavu zobrazené na paneli úloh. Zobrazí sa aplikácia Monitor stavu tlačiarne
Canon IJ.
Poznámka
• Ak chcete aplikáciu Monitor stavu tlačiarne Canon IJ otvoriť, keď tlačiareň netlačí, otvorte okno
nastavenia ovládača tlačiarne a kliknite na tlačidlo Zobraziť stav tlačiarne (View Printer Status) na
karte Údržba (Maintenance).
• Informácie zobrazené v aplikácii Monitor stavu tlačiarne Canon IJ sa môžu líšiť v závislosti od krajiny
alebo oblasti, v ktorej tlačiareň používate.
Pokiaľ sa vyskytnú chyby
Aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ sa automaticky zobrazí v prípade, že sa vyskytne chyba
(napríklad sa v tlačiarni minie papier alebo je v nej nedostatok atramentu).
304
V takých prípadoch vykonajte príslušné kroky uvedené na obrazovke.
305
Kontrola stavu atramentu z počítača
Môžete skontrolovať množstvo zostávajúceho atramentu a typy kaziet s atramentom pre svoj model.
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Spustenie aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
Na karte Údržba (Maintenance) kliknite na tlačidlo Zobraziť stav tlačiarne (View Printer Status).
3. Obrazovka Odhadované úrovne atramentu (Estimated ink levels)
Stav atramentu sa zobrazuje na ilustráciu.
306
Pokyny na používanie (ovládač tlačiarne)
Na tento ovládač tlačiarne sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia. Pri používaní ovládača tlačiarne pamätajte
na tieto body.
Obmedzenia ovládača tlačiarne
• V závislosti od typu tlačeného dokumentu nemusí spôsob podávania papiera vybratý v ovládači
tlačiarne správne fungovať.
V takom prípade otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne z dialógového okna Tlačiť (Print)
aplikačného softvéru a skontrolujte nastavenie v poli Zdroj papiera (Paper Source) na karte Hlavné
(Main).
• Pri používaní niektorých aplikácií nemusí byť povolené nastavenie Kópie (Copies) na karte
Nastavenie strany (Page Setup) ovládača tlačiarne.
V takom prípade používajte nastavenie kópií v dialógovom okne Tlačiť (Print) aplikačného softvéru.
• Ak nastavenie Jazyk (Language) vybraté v dialógovom okne Informácie (About) na karte Údržba
(Maintenance) nezodpovedá jazyku rozhrania operačného systému, okno nastavenia ovládača
tlačiarne sa nemusí zobrazovať správne.
• Nemeňte položky vlastností tlačiarne, ktoré sa nachádzajú na karte Rozšírené (Advanced). Ak
niektoré z týchto položiek zmeníte, nebudete môcť správne používať nasledujúce funkcie.
Nasledujúce funkcie nebudú pracovať ani v prípade, ak je v dialógovom okne Tlačiť (Print)
aplikačného softvéru vybratá položka Tlačiť do súboru (Print to file), ani s aplikáciami zakazujúcimi
zaraďovanie do frontu EMF, ako je aplikácia Adobe Photoshop LE alebo MS Photo Editor.
◦ Ukážka pred tlačou (Preview before printing) na karte Hlavné (Main)
◦ Zabránenie strate tlačových údajov (Prevention of Print Data Loss) v dialógovom okne
Možnosti tlače (Print Options) na karte Nastavenie strany (Page Setup)
◦ Rozloženie strany (Page Layout), Dlaždice/plagát (Tiling/Poster), Brožúra (Booklet),
Obojstranná tlač (Duplex Printing), Zadať okraj... (Specify Margin...), Tlačiť od poslednej
strany (Print from Last Page), Zoradiť (Collate) a Pečiatka/pozadie... (Stamp/Background...)
na karte Nastavenie strany (Page Setup)
• Keďže sa rozlíšenie zobrazenia ukážky líši od rozlíšenia pri tlači, text a čiary pri zobrazení ukážky
môžu byť iné ako na skutočnom výtlačku.
• Pri používaní niektorých aplikácií sa tlač rozdelí na viacero tlačových úloh.
Ak chcete tlač zrušiť, odstráňte všetky rozdelené tlačové úlohy.
• Ak sa obrazové údaje nevytlačia správne, z karty Nastavenie strany (Page Setup) zobrazte
dialógové okno Možnosti tlače (Print Options) a zmeňte nastavenie položky Zakázať korekciu ICM
vyžadovanú aplikačným softvérom (Disable ICM required from the application software). Tým
sa môže problém vyriešiť.
• Zásuvka na kartu na tlačiarni sa môže stať neprístupnou. V takých prípadoch reštartujte alebo vypnite
tlačiareň a potom odpojte a znovu pripojte kábel USB.
Dôležité poznámky k aplikáciám s obmedzeniami
• Na program Microsoft Word (od spoločnosti Microsoft Corporation) sa vzťahujú nasledujúce
obmedzenia.
307
◦ Ak program Microsoft Word obsahuje rovnaké funkcie tlače ako ovládač tlačiarne, nastavte ich
pomocou programu Word.
◦ Pri použití možnosti Prispôsobiť strane (Fit-to-Page), S nastavenou mierkou (Scaled) alebo
Rozloženie strany (Page Layout) pre položku Rozloženie strany (Page Layout) na karte
Nastavenie strany (Page Setup) ovládača tlačiarne sa dokument v určitých verziách programu
Word nemusí vytlačiť normálne.
◦ Ak je položka Veľkosť strany (Page Size) v aplikácii Word nastavená na hodnotu „XXX Zväčšiť/
zmenšiť“, dokument sa nemusí normálne vytlačiť v niektorých verziách aplikácie Word.
V takom prípade postupujte podľa nasledujúcich krokov.
1. Otvorte dialógové okno Tlačiť (Print) programu Word.
2. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne a na karte Nastavenie strany (Page Setup)
nastavte položku Veľkosť strany (Page Size) na rovnakú veľkosť papiera, akú ste zadali
v programe Word.
3. Nastavte požadovanú hodnotu položky Rozloženie strany (Page Layout) a kliknutím na
tlačidlo OK zatvorte okno.
4. Zatvorte dialógové okno Tlačiť (Print) bez spustenia tlače.
5. Znova otvorte dialógové okno Tlačiť (Print) programu Word.
6. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne a kliknite na tlačidlo OK.
7. Spustite tlač.
• Ak je v programe Adobe Illustrator (od spoločnosti Adobe Systems Incorporated) povolená tlač
bitových máp, tlač môže určitý čas trvať alebo sa niektoré údaje nemusia vytlačiť. Tlačte až po tom,
ako v dialógovom okne Tlačiť (Print) zrušíte začiarknutie políčka Tlač bitových máp (Bitmap
Printing).
308
Opis ovládača tlačiarne
Opis karty Rýchle nastavenie
Opis karty Hlavné
Opis karty Nastavenie strany
Opis karty Údržba
Opis aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
309
Opis karty Rýchle nastavenie
Karta Rýchle nastavenie (Quick Setup) slúži na uloženie bežne používaných nastavení tlače. Keď
vyberiete uložené nastavenie, tlačiareň sa automaticky prepne na predvolené hodnoty.
Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings)
Názvy a ikony často používaných profilov tlače sú uložené. Po výbere profilu tlače v súlade s účelom
dokumentu sa použijú nastavenia, ktoré zodpovedajú danému účelu.
Okrem toho sa v poli Ďalšie funkcie (Additional Features) zobrazia funkcie, ktoré by mohli byť
užitočné pre vybraný profil tlače.
Takisto môžete profil tlače zmeniť a uložiť ho pod novým názvom. Uložený profil tlače môžete odstrániť.
Usporiadanie profilov môžete zmeniť tak, že jednotlivé profily presuniete, alebo podržaním stlačeného
klávesu Ctrl a stláčaním klávesov so šípkou nadol alebo nahor.
Štandardná (Standard)
Toto sú výrobné nastavenia.
Ak boli položky Veľkosť strany (Page Size), Orientácia (Orientation) a Kópie (Copies)
nastavené v aplikačnom softvéri, tieto nastavenia majú prednosť.
Tlač fotografií (Photo Printing)
Ak vyberiete toto nastavenie pri tlači fotografie, nastaví sa fotografický papier a bežne používaná
veľkosť fotografie. Začiarkavacie políčko Tlač bez okrajov (Borderless Printing) sa označí
automaticky.
Ak boli položky Orientácia (Orientation) a Kópie (Copies) nastavené v aplikačnom softvéri, tieto
nastavenia majú prednosť.
Obchodný dokument (Business Document)
Toto nastavenie vyberte, keď tlačíte všeobecný dokument.
Ak boli položky Veľkosť strany (Page Size), Orientácia (Orientation) a Kópie (Copies)
nastavené v aplikačnom softvéri, tieto nastavenia majú prednosť.
310
Úspora papiera (Paper Saving)
Toto nastavenie vyberte, aby ste ušetrili papier, keď tlačíte všeobecný dokument. Začiarkavacie
políčka Tlač 2 strán na 1 (2-on-1 Printing) a Obojstranná tlač (Duplex Printing) sa označia
automaticky.
Ak boli položky Veľkosť strany (Page Size), Orientácia (Orientation) a Kópie (Copies)
nastavené v aplikačnom softvéri, tieto nastavenia majú prednosť.
Obálka (Envelope)
Ak vyberiete toto nastavenie pre tlač obálky, pole Typ média (Media Type) sa automaticky nastaví
na možnosť Obálka (Envelope). V dialógovom okne Nastavenie veľkosti obálky (Envelope Size
Setting) vyberte veľkosť obálky, ktorú chcete použiť.
Pohľadnica (Greeting Card)
Ak vyberiete toto nastavenie pre tlač pohľadnice, pole Typ média (Media Type) sa automaticky
nastaví na možnosť Atramentová pohľadnica (Inkjet Greeting Card). Kvalita tlače (Print
Quality) sa tiež nastaví na Vysoká (High) a k Tlač bez okrajov (Borderless Printing) sa pridá
začiarknutie.
Poznámka
• Pri výbere pridaného profilu tlače sa zobrazí aj kombinácia možnosti Ďalšie funkcie (Additional
Features), ktorá sa zobrazila pre predtým vybraný profil tlače, keď sa daný pridaný profil tlače
uložil.
Uložiť... (Save...)
Zobrazí sa Dialógové okno Uloženie bežne používaných nastavení.
Kliknite na toto tlačidlo, keď chcete uložiť informácie, ktoré ste nastavili na kartách Rýchle nastavenie
(Quick Setup), Hlavné (Main) a Nastavenie strany (Page Setup) do zoznamu Bežne používané
nastavenia (Commonly Used Settings).
Odstrániť (Delete)
Uložený profil tlače sa odstráni.
Vyberte názov nastavenia, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu Bežne používané nastavenia
(Commonly Used Settings), a kliknite na tlačidlo Odstrániť (Delete). Po zobrazení potvrdzujúcej
správy kliknutím na tlačidlo OK odstráňte zadaný profil tlače.
Poznámka
• Profily tlače uložené pri úvodnom nastavovaní nemožno odstrániť.
Ukážka nastavení
Na obrázku papiera je znázornené, ako bude originál rozložený na hárku papiera.
Môžete skontrolovať celkový obraz rozloženia.
Ukážka pred tlačou (Preview before printing)
Zobrazí sa vzhľad výsledku tlače pred samotnou tlačou údajov.
Ak chcete zobraziť ukážku pred tlačou, začiarknite toto políčko.
Ak ukážku zobraziť nechcete, začiarknutie tohto políčka zrušte.
Ďalšie funkcie (Additional Features)
Zobrazia sa často používané užitočné funkcie pre profil tlače, ktorý ste vybrali pre nastavenie Bežne
používané nastavenia (Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup).
Keď pohnete kurzorom myši v blízkosti funkcie, ktorú možno zmeniť, zobrazí sa opis danej funkcie.
Ak chcete funkciu povoliť, začiarknite príslušné políčko.
311
Pre niektoré funkcie môžete nastaviť podrobné nastavenia na kartách Hlavné (Main) a Nastavenie
strany (Page Setup).
Dôležité
• V závislosti od profilov tlače sa môžu určité funkcie zobrazovať na sivo a nebude možné ich
zmeniť.
Tlač 2 strán na 1 (2-on-1 Printing)
Vytlačia sa dve strany dokumentu, jedna strana vedľa druhej, na jeden hárok papiera.
Ak chcete zmeniť postupnosť strán, kliknite na kartu Nastavenie strany (Page Setup), vyberte
možnosť Rozloženie strany (Page Layout) pre nastavenie Rozloženie strany (Page Layout)
a kliknite na položku Zadať... (Specify...). Potom v zobrazenom Dialógové okno Tlač s
rozložením strán zadajte nastavenie Poradie strán (Page Order).
Tlač 4 strán na 1 (4-on-1 Printing)
Vytlačia sa štyri strany dokumentu, jedna strana vedľa druhej, na jeden hárok papiera.
Ak chcete zmeniť postupnosť strán, kliknite na kartu Nastavenie strany (Page Setup), vyberte
možnosť Rozloženie strany (Page Layout) pre nastavenie Rozloženie strany (Page Layout)
a kliknite na položku Zadať... (Specify...). Potom v zobrazenom Dialógové okno Tlač s
rozložením strán zadajte nastavenie Poradie strán (Page Order).
Obojstranná tlač (Duplex Printing)
Umožňuje výber obojstrannej tlače dokumentu alebo tlače na jednu stranu hárka papiera.
Ak chcete zmeniť okraj na zošitie alebo okraje, nastavte nové hodnoty na karte Nastavenie strany
(Page Setup).
Tlač bez okrajov (Borderless Printing)
Vykoná tlač bez okrajov na papieri.
S funkciou tlače bez okrajov sa dokument, ktorý sa má vytlačiť, zväčší, aby mierne presahoval
papier. Dokument sa teda vytlačí bez okrajov.
Ak chcete nastaviť úroveň presahovania dokumentu cez papier, kliknite na kartu Nastavenie
strany (Page Setup), vyberte položku Bez okrajov (Borderless) a zadajte hodnotu do položky
Úroveň presahovania (Amount of Extension).
Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale Printing)
Táto funkcia pri tlači dokumentu konvertuje údaje na monochromatické.
Koncepty (Draft)
Toto nastavenie je vhodné pre testovaciu tlač.
Otočiť o 180 stupňov (Rotate 180 degrees)
Vytlačí dokument tak, že ho otočí o 180 stupňov proti smeru podávača papiera.
Šírka oblasti tlače a miera presahu, ktoré sú nakonfigurované v inom aplikačnom softvéri, sa
vertikálne a horizontálne obrátia.
Manuálna úprava farieb/intenzity (Color/Intensity Manual Adjustment)
Vyberte to pri nastavovaní spôsobu Korekcia farieb (Color Correction) a individuálnych
nastavení, akými sú Azúrová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žltá (Yellow), Odtieň (Tone), Jas
(Brightness), Kontrast (Contrast) a pod.
312
Typ média (Media Type)
Umožňuje vybrať typ papiera určeného na tlač.
Vyberte typ média, ktorý zodpovedá papieru vloženému do tlačiarne. Tým sa zabezpečí, že tlač sa
vykoná správne pre príslušný papier.
Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size)
Umožňuje vybrať veľkosť papiera skutočne vloženého do tlačiarne.
Normálne je veľkosť papiera automaticky nastavená podľa nastavenia výstupnej veľkosti papiera
a dokument sa vytlačí bez mierky.
Keď nastavíte možnosť Tlač 2 strán na 1 (2-on-1 Printing) alebo Tlač 4 strán na 1 (4-on-1 Printing)
v poli Ďalšie funkcie (Additional Features), môžete manuálne nastaviť veľkosť papiera pomocou
položky Veľkosť strany (Page Size) na karte Nastavenie strany (Page Setup).
Ak vyberiete veľkosť papiera, ktorá je menšia ako hodnota nastavenia Veľkosť strany (Page Size),
veľkosť dokumentu sa zmenší. Ak vyberiete väčšiu veľkosť papiera, veľkosť dokumentu sa zväčší.
Rovnako ak vyberiete položku Vlastná... (Custom...), otvorí sa Dialógové okno Vlastná veľkosť
papiera, v ktorom môžete zadať zvislý a vodorovný rozmer veľkosti papiera.
Orientácia (Orientation)
Umožňuje vybrať orientáciu tlače.
Ak má aplikácia použitá na vytvorenie dokumentu podobnú funkciu, vyberte rovnakú orientáciu, akú ste
vybrali v danej aplikácii.
Na výšku (Portrait)
Vytlačí dokument tak, že horná a dolná poloha ostanú nezmenené vzhľadom na smer podávača
papiera. Toto nastavenie je predvolené.
Na šírku (Landscape)
Vytlačí dokument tak, že ho otočí o 90 stupňov vzhľadom na smer podávača papiera.
Smer otočenia môžete zmeniť tak, že prejdete do nástroja Canon IJ Printer Assistant Tool, otvoríte
dialógové okno Vlastné nastavenia (Custom Settings) a použijete začiarkavacie políčko Otočiť
o 90 stupňov doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Ak chcete pri tlači otočiť dokument o 90 stupňov doľava, začiarknite políčko Otočiť o 90 stupňov
doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]).
Kvalita tlače (Print Quality)
Umožňuje vybrať požadovanú kvalitu tlače.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností nastavenia úrovne kvality tlače, ktorá zodpovedá danému
účelu.
Ak chcete nastaviť úroveň kvality tlače samostatne, kliknite na kartu Hlavné (Main) a pre položku
Kvalita tlače (Print Quality) vyberte možnosť Vlastné (Custom). Položka Nastaviť... (Set...) sa
aktivuje. Kliknutím na položku Nastaviť... (Set...) otvorte Dialógové okno Vlastné a potom zadajte
požadované nastavenia.
Vysoká (High)
Uprednostní kvalitu tlače pred rýchlosťou tlače.
Štandardná (Standard)
Tlačí sa priemernou rýchlosťou a v priemernej kvalite.
Koncepty (Draft)
Toto nastavenie je vhodné pre testovaciu tlač.
313
Zdroj papiera (Paper Source)
Umožňuje vybrať zdroj, z ktorého sa podáva papier.
Automatický výber (Automatically Select)
Tlačiareň na základe nastavení papiera v ovládači tlačiarne a informácií o papieri uložených
v tlačiarni automaticky určí zdroj papiera a začne papier podávať.
Zadný zásobník (Rear Tray)
Papier sa vždy podáva zo zadného zásobníka.
Kazeta (Cassette)
Papier sa vždy podáva z kazety.
Dôležité
• V závislosti od typu média a veľkosti sa nastavenia položky Zdroj papiera (Paper Source), ktoré
možno vybrať, môžu líšiť.
Kópie (Copies)
Slúži na zadanie počtu kópií, ktoré chcete vytlačiť. Môžete zadať hodnotu od 1 do 999.
Dôležité
• Ak má aplikačný softvér použitý na vytvorenie dokumentu rovnakú funkciu, vyberte nastavenia
v ovládači tlačiarne. Ak však výsledky tlače nie sú prijateľné, vyberte nastavenia tejto funkcie
v aplikačnom softvéri.
Vždy tlačiť použitím aktuálnych nastavení (Always Print with Current Settings)
Vytlačia sa dokumenty s aktuálnymi nastaveniami začínajúc od nasledujúcej tlače.
Keď vyberiete túto funkciu a potom zatvoríte okno nastavenia ovládača tlačiarne, informácie, ktoré ste
nastavili na kartách Rýchle nastavenie (Quick Setup), Hlavné (Main) a Nastavenie strany (Page
Setup), sa uložia a tlač s rovnakými nastaveniami je možná od nasledujúcej tlače.
Dôležité
• Ak sa prihlásite pomocou iného používateľského mena, nastavenia, ktoré ste vykonali, keď bola
táto funkcia zakázaná, sa neodzrkadlia v nastaveniach tlače.
• Ak bolo nastavenie zadané v aplikačnom softvéri, má prednosť.
Informácie o médiách pre tlačiareň... (Printer Media Information...)
Zobrazí sa Dialógové okno Informácie o médiách pre tlačiareň.
Môžete skontrolovať nastavenia tlačiarne a označené nastavenie použiť pre ovládač tlačiarne.
Predvolené (Defaults)
Všetky nastavenia, ktoré ste zmenili, sa obnovia na predvolené hodnoty.
Kliknutím na toto tlačidlo sa obnovia všetky nastavenia na kartách Rýchle nastavenie (Quick Setup),
Hlavné (Main) a Nastavenie strany (Page Setup) na predvolené hodnoty (výrobné nastavenia).
Dialógové okno Uloženie bežne používaných nastavení (Save
Commonly Used Settings)
Toto dialógové okno umožňuje uložiť informácie, ktoré ste nastavili na kartách Rýchle nastavenie (Quick
Setup), Hlavné (Main) a Nastavenie strany (Page Setup), a uložiť informácie do zoznamu Bežne
používané nastavenia (Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup).
314
Názov (Name)
Zadajte názov pre profil tlače, ktorý chcete uložiť.
Zadať možno najviac 255 znakov.
Zobrazí sa názov spolu so súvisiacou ikonou v zozname Bežne používané nastavenia (Commonly
Used Settings) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup).
Možnosti... (Options...)
Otvorí sa Dialógové okno Uloženie bežne používaných nastavení.
Zmenia sa podrobné informácie o profile tlače, ktorý chcete uložiť.
Dialógové okno Uloženie bežne používaných nastavení (Save Commonly Used
Settings)
Vyberte ikony profilov tlače, ktoré chcete uložiť do zoznamu Bežne používané nastavenia
(Commonly Used Settings), a zmeňte položky, ktoré chcete uložiť v profiloch tlače.
Ikona (Icon)
Vyberte ikonu pre profil tlače, ktorý chcete uložiť.
Zobrazí sa vybraná ikona spolu s jej názvom v zozname Bežne používané nastavenia
(Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup).
Uložiť nastavenie veľkosti papiera (Save the paper size setting)
Uloží sa veľkosť papiera do profilu tlače v zozname Bežne používané nastavenia (Commonly
Used Settings).
Ak chcete aplikovať uloženú veľkosť papiera, keď je vybraný profil tlače, začiarknite toto políčko.
Ak toto políčko nie je začiarknuté, veľkosť papiera sa neuloží, a preto sa nastavenie veľkosti
papiera nepoužije, keď je vybraný profil tlače. Namiesto toho bude tlačiareň tlačiť s veľkosťou
papiera zadanou v aplikačnom softvéri.
Uložiť nastavenie orientácie (Save the orientation setting)
Uloží sa nastavenie Orientácia (Orientation) do profilu tlače v zozname Bežne používané
nastavenia (Commonly Used Settings).
Ak chcete použiť uloženú orientáciu tlače, keď je vybraný profil tlače, začiarknite toto políčko.
Ak toto políčko nie je začiarknuté, orientácia tlače sa neuloží, a preto sa nastavenie Orientácia
(Orientation) nepoužije, keď je vybraný profil tlače. Namiesto toho bude tlačiareň tlačiť
s orientáciou tlače zadanou v aplikačnom softvéri.
Uložiť nastavenie kópií (Save the copies setting)
Uloží sa nastavenie Kópie (Copies) do profilu tlače v zozname Bežne používané nastavenia
(Commonly Used Settings).
Ak chcete aplikovať uložené nastavenie kópií, keď je vybraný profil tlače, začiarknite toto políčko.
Ak toto políčko nie je začiarknuté, nastavenie kópií sa neuloží, a preto sa nastavenie Kópie
(Copies) nepoužije, keď je vybraný profil tlače. Namiesto toho bude tlačiareň tlačiť s nastavením
kópií zadaným v aplikačnom softvéri.
Dialógové okno Vlastná veľkosť papiera (Custom Paper Size)
Toto dialógové okno umožňuje určiť veľkosť (šírku a výšku) vlastného papiera.
Jednotky (Units)
Vyberte požadovanú jednotku na zadanie veľkosti papiera definovanej používateľom.
315
Veľkosť papiera (Paper Size)
Umožňuje zadať parametre Šírka (Width) a Výška (Height) vlastného papiera. Meranie sa zobrazuje
podľa jednotiek zadaných v poli Jednotky (Units).
Dialógové okno Informácie o médiách pre tlačiareň (Printer Media
Information)
Toto dialógové okno vám umožňuje skontrolovať nastavenia tlačiarne a označené nastavenie použiť pre
ovládač tlačiarne.
Zdroj papiera (Paper Source)
Skontrolujte nastavenie, alebo vyberte nový zdroj papiera.
Typ média (Media Type)
Zobrazí Typ média (Media Type), ktorý je aktuálne v tlačiarni nastavený.
Ak chcete zobrazené nastavenie použiť na ovládač tlačiarne, kliknite na možnosť Nastaviť (Set).
Veľkosť strany (Page Size)
Zobrazí Veľkosť strany (Page Size), ktorá je aktuálne v tlačiarni nastavená.
Ak chcete zobrazené nastavenie použiť na ovládač tlačiarne, kliknite na možnosť Nastaviť (Set).
Súvisiace témy
Základné nastavenie tlače
Nastavenie Veľkosť strany a Orientácia
Nastavenie počtu kópií a poradia tlače
Spustenie tlače bez okrajov
Obojstranná tlač
Nastavenie tlače obálok
Tlač na pohľadnice
Nastavenie vhodného zdroja papiera
Zobrazenie výsledkov tlače ešte pred tlačou
Nastavenie rozmerov papiera (vlastná veľkosť)
Tlač farebného dokumentu v monochromatickom režime
Nastavenie korekcie farieb
Úprava vyváženia farieb
Úprava jasu
Úprava kontrastu
Uloženie často používaného profilu tlače
316
Opis karty Hlavné
Karta Hlavné (Main) umožňuje vytvárať základné nastavenie tlače v súlade s typom média. Pokiaľ sa
nevyžaduje špeciálna tlač, bežnú tlač možno vykonať nastavením položiek na tejto karte.
Ukážka nastavení
Na obrázku papiera je znázornené, ako bude originál rozložený na hárku papiera.
Môžete skontrolovať celkový obraz rozloženia.
Ilustrácia tlačiarne zobrazuje postup vloženia papiera podľa príslušných nastavení ovládača tlačiarne.
Pred spustením tlače skontrolujte podľa obrázka, či je tlačiareň správne nastavená.
Typ média (Media Type)
Umožňuje vybrať typ papiera určeného na tlač.
Vyberte typ média, ktorý zodpovedá papieru vloženému do tlačiarne. Tým sa zabezpečí, že tlač sa
vykoná správne pre príslušný papier.
Zdroj papiera (Paper Source)
Zobrazí sa zdroj, z ktorého sa podáva papier.
Zdroj papiera možno budete môcť prepínať pomocou ovládača tlačiarne.
Automatický výber (Automatically Select)
Tlačiareň na základe nastavení papiera v ovládači tlačiarne a informácií o papieri uložených
v tlačiarni automaticky určí zdroj papiera a začne papier podávať.
Zadný zásobník (Rear Tray)
Papier sa vždy podáva zo zadného zásobníka.
Kazeta (Cassette)
Papier sa vždy podáva z kazety.
Dôležité
• V závislosti od typu média a veľkosti sa nastavenia položky Zdroj papiera (Paper Source), ktoré
možno vybrať, môžu líšiť.
317
Kvalita tlače (Print Quality)
Umožňuje vybrať požadovanú kvalitu tlače.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností nastavenia úrovne kvality tlače, ktorá zodpovedá danému
účelu.
Dôležité
• V závislosti od nastavení položky Typ média (Media Type) možno vytvoriť rovnaké výsledky tlače,
aj keď sa zmení nastavenie položky Kvalita tlače (Print Quality).
Vysoká (High)
Uprednostní kvalitu tlače pred rýchlosťou tlače.
Štandardná (Standard)
Tlačí sa priemernou rýchlosťou a v priemernej kvalite.
Koncepty (Draft)
Toto nastavenie je vhodné pre testovaciu tlač.
Vlastné (Custom)
Túto možnosť vyberte, ak chcete nastaviť úroveň kvality tlače samostatne.
Nastaviť... (Set...)
Ak chcete aktivovať toto tlačidlo, pre položku Kvalita tlače (Print Quality) vyberte možnosť
Vlastné (Custom).
Otvorte Dialógové okno Vlastné. Potom môžete samostatne nastaviť úroveň kvality tlače.
Farba/intenzita (Color/Intensity)
Umožňuje vybrať spôsob úpravy farieb.
Automaticky (Auto)
Azúrová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žltá (Yellow), Jas (Brightness), Kontrast (Contrast)
a ďalšie budú nastavené automaticky.
Manuálne (Manual)
Vyberte si, či chce nastaviť individuálne nastavenia, ako Azúrová (Cyan), Purpurová (Magenta),
Žltá (Yellow), Odtieň (Tone), Jas (Brightness), Kontrast (Contrast) a pod. a spôsob Korekcia
farieb (Color Correction).
Nastaviť... (Set...)
Ak chcete aktivovať toto tlačidlo, pre položku Farba/intenzita (Color/Intensity) vyberte možnosť
Manuálne (Manual).
V dialógovom okne Manuálna úprava farieb (Manual Color Adjustment) je možné nastaviť
individuálne nastavenia farby, akými sú Azúrová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žltá (Yellow),
Odtieň (Tone), Jas (Brightness) a Kontrast (Contrast) na karte Úprava farieb a tiež je možné
zvoliť spôsob Korekcia farieb (Color Correction) na karte Zhoda.
Poznámka
• Ak chcete použiť profil ICC na úpravu farieb, na nastavenie profilu použite dialógové okno
Manuálna úprava farieb (Manual Color Adjustment).
Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale Printing)
Táto funkcia pri tlači dokumentu konvertuje údaje na monochromatické.
Ak chcete farebný dokument vytlačiť v monochromatickom režime, začiarknite toto políčko.
318
Ukážka pred tlačou (Preview before printing)
Zobrazí sa vzhľad výsledku tlače pred samotnou tlačou údajov.
Ak chcete zobraziť ukážku pred tlačou, začiarknite toto políčko.
Predvolené (Defaults)
Všetky nastavenia, ktoré ste zmenili, sa obnovia na predvolené hodnoty.
Kliknutím na toto tlačidlo sa všetky nastavenia na aktuálnej obrazovke obnovia na predvolené hodnoty
(výrobné nastavenia).
Dialógové okno Vlastné (Custom)
Nastavte úroveň kvality a vyberte požadovanú kvalitu tlače.
Kvalita
Úroveň kvality tlače môžete upraviť pomocou jazdca.
Dôležité
• Niektoré úrovne kvality tlače nemožno vybrať v závislosti od nastavení položky Typ média
(Media Type).
Poznámka
• S jazdcom sú prepojené režimy kvality tlače Vysoká (High), Štandardná (Standard) alebo
Koncepty (Draft). Z tohto dôvodu sa pri posúvaní jazdcom zobrazí na ľavej strane
zodpovedajúca kvalita a hodnota. Je to rovnaké, ako keď pre položku Kvalita tlače (Print
Quality) na karte Hlavné (Main) vyberiete príslušný prepínač.
Karta Úprava farieb (Color Adjustment)
Táto karta umožňuje upraviť vyváženie farieb zmenou nastavení možností Azúrová (Cyan), Purpurová
(Magenta), Žltá (Yellow), Odtieň (Tone), Jas (Brightness) a Kontrast (Contrast).
Ukážka
Zobrazí sa efekt úpravy farieb.
Úpravou jednotlivých položiek sa zmení farba a jas.
Poznámka
• Ak je začiarknuté políčko Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale Printing), grafika je
monochromatická.
Zobraziť vzorku farieb (View Color Pattern)
Zobrazí sa vzorka na kontrolu farebných zmien vytvorených v dôsledku úpravy farieb.
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete zobraziť ukážku obrázka so vzorkou farieb.
Azúrová (Cyan)/Purpurová (Magenta)/Žltá (Yellow)
Umožňuje upraviť intenzitu farieb Azúrová (Cyan), Purpurová (Magenta) a Žltá (Yellow).
Posúvaním jazdca doprava sa farba stmaví a posúvaním doľava zosvetlí.
Hodnotu spojenú s jazdcom môžete zadať aj priamo. Zadajte hodnotu v rozsahu –50 až 50.
Táto úprava zmení relatívne množstvo atramentu každej použitej farby, čím sa zmení celkové
vyváženie farieb dokumentu. Ak chcete celkové vyváženie farieb zmeniť výrazným spôsobom,
použite aplikáciu. Ovládač tlačiarne používajte len na miernu úpravu vyváženia farieb.
319
Dôležité
• Po začiarknutí políčka Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale Printing) na karte Hlavné (Main) sa
položky Azúrová (Cyan), Purpurová (Magenta) a Žltá (Yellow) zobrazia na sivo a nebudú
dostupné.
Odtieň (Tone)
Umožňuje nastavenie úpravy farieb monochromatickej tlače.
Posúvaním jazdca doprava sa nastavia teplé farby (Teplý odtieň) a posúvaním jazdca doľava sa
nastavia studené farby (Studený odtieň).
Hodnotu spojenú s jazdcom môžete zadať aj priamo. Zadajte hodnotu v rozsahu –50 až 50.
Dôležité
• Táto funkcia nie je dostupná pri niektorých nastaveniach položky Typ média (Media Type).
Jas (Brightness)
Úprava jasu tlače. Úrovne čisto bielej a čiernej farby nie je možné zmeniť. Jas farieb medzi bielou
a čiernou však môžete zmeniť. Posúvaním jazdca doprava sa farby zosvetlia (zblednú) a posunutím
jazdca doľava farby stmavnú (zintenzívnia sa). Hodnoty jasu priamo prepojené s posuvníkom je
možné zadávať aj priamo. Zadajte hodnotu v rozsahu –50 až 50.
Kontrast (Contrast)
Umožňuje upraviť kontrast medzi svetlými a tmavými oblasťami obrázka, ktorý sa má vytlačiť.
Posúvaním jazdca doprava kontrast zvýšite a posúvaním doľava ho znížite.
Hodnotu spojenú s jazdcom môžete zadať aj priamo. Zadajte hodnotu v rozsahu –50 až 50.
Karta Zhoda (Matching)
Umožňuje vybrať spôsob úpravy farieb tak, aby zodpovedali typu dokumentu, ktorý sa má vytlačiť.
Korekcia farieb (Color Correction)
Umožňuje vybrať možnosť Zhoda s ovládačom (Driver Matching), ICM alebo Žiadny (None), ktorá
zodpovedá účelu operácie tlače.
Dôležité
• Po začiarknutí políčka Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale Printing) na karte Hlavné (Main) sa
položka Korekcia farieb (Color Correction) zobrazí na sivo a nebude dostupná.
Zhoda s ovládačom (Driver Matching)
Pomocou aplikácie Canon Digital Photo Color môžete tlačiť údaje sRGB s farebným nádychom
uprednostňovaným väčšinou osôb.
ICM
Pri tlači sa farby upravia pomocou profilu ICC.
Dôležité
• Ak je aplikačný softvér nastavený tak, že funkcia ICM je zakázaná, možnosť ICM je pre
položku Korekcia farieb (Color Correction) nedostupná a tlačiareň nemusí vytlačiť
obrazové údaje správne.
Žiadny (None)
Zakáže sa úprava farieb pomocou ovládača tlačiarne.
320
Súvisiace témy
Nastavenie úrovne Kvalita tlače (Vlastné)
Úprava vyváženia farieb
Úprava jasu
Úprava kontrastu
Nastavenie korekcie farieb
Úprava farieb pomocou ovládača tlačiarne
Tlač pomocou profilov ICC
Tlač farebného dokumentu v monochromatickom režime
Zobrazenie výsledkov tlače ešte pred tlačou
321
Opis karty Nastavenie strany
Karta Nastavenie strany (Page Setup) umožňuje určiť usporiadanie dokumentu na papieri. Táto karta tiež
umožňuje nastaviť počet kópií a poradie tlače. Ak má aplikácia použitá na vytvorenie dokumentu podobnú
funkciu, nastavenia vykonajte pomocou tejto aplikácie.
Ukážka nastavení
Na obrázku papiera je znázornené, ako bude originál rozložený na hárku papiera.
Môžete skontrolovať celkový obraz rozloženia.
Ilustrácia tlačiarne zobrazuje postup vloženia papiera podľa príslušných nastavení ovládača tlačiarne.
Pred spustením tlače skontrolujte podľa obrázka, či je tlačiareň správne nastavená.
Veľkosť strany (Page Size)
Umožňuje vybrať veľkosť strany.
Vyberte rovnakú veľkosť strany, ako ste vybrali v rámci aplikácie.
Ak vyberiete položku Vlastná... (Custom...), otvorí sa Dialógové okno Vlastná veľkosť papiera,
v ktorom môžete zadať zvislý a vodorovný rozmer veľkosti papiera.
Orientácia (Orientation)
Umožňuje vybrať orientáciu tlače.
Ak má aplikácia použitá na vytvorenie dokumentu podobnú funkciu, vyberte rovnakú orientáciu, akú ste
vybrali v danej aplikácii.
Na výšku (Portrait)
Vytlačí dokument tak, že horná a dolná poloha ostanú nezmenené vzhľadom na smer podávača
papiera. Toto nastavenie je predvolené.
Na šírku (Landscape)
Vytlačí dokument tak, že ho otočí o 90 stupňov vzhľadom na smer podávača papiera.
Smer otočenia môžete zmeniť tak, že prejdete do nástroja Canon IJ Printer Assistant Tool, otvoríte
dialógové okno Vlastné nastavenia (Custom Settings) a použijete začiarkavacie políčko Otočiť
o 90 stupňov doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
322
Ak chcete pri tlači otočiť dokument o 90 stupňov doľava, začiarknite políčko Otočiť o 90 stupňov
doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]).
Otočiť o 180 stupňov (Rotate 180 degrees)
Vytlačí dokument tak, že ho otočí o 180 stupňov proti smeru podávača papiera.
Šírka oblasti tlače a miera presahu, ktoré sú nakonfigurované v inom aplikačnom softvéri, sa
vertikálne a horizontálne obrátia.
Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size)
Umožňuje vybrať veľkosť papiera skutočne vloženého do tlačiarne.
Predvolené nastavenie je Rovnaká ako veľkosť strany (Same as Page Size) na tlač normálnej
veľkosti.
Veľkosť papiera v tlačiarni môžete nastaviť výberom hodnoty Prispôsobiť strane (Fit-to-Page), S
nastavenou mierkou (Scaled), Rozloženie strany (Page Layout), Dlaždice/plagát (Tiling/Poster)
alebo Brožúra (Booklet) pre položku Rozloženie strany (Page Layout).
Ak vyberiete veľkosť papiera, ktorá je menšia ako hodnota nastavenia Veľkosť strany (Page Size),
veľkosť dokumentu sa zmenší. Ak vyberiete väčšiu veľkosť papiera, veľkosť dokumentu sa zväčší.
Rovnako ak vyberiete položku Vlastná... (Custom...), otvorí sa Dialógové okno Vlastná veľkosť
papiera, v ktorom môžete zadať zvislý a vodorovný rozmer veľkosti papiera.
Rozloženie strany (Page Layout)
Umožňuje vybrať veľkosť dokumentu, ktorý chcete vytlačiť, a typ tlače.
Normálna veľkosť (Normal-size)
Toto je bežný spôsob tlače. Túto možnosť vyberte, ak nezadávate žiadne rozloženie strany.
Automaticky zmenšiť veľký dokument, ktorý tlačiareň nedokáže vytlačiť (Automatically
reduce large document that the printer cannot output)
Ak tlačiareň nemôže vytlačiť dokument na pôvodnú veľkosť papiera, tlačiareň môže veľkosť pri
tlači automaticky zmenšiť.
Ak chcete zmenšiť veľkosť pri tlači dokumentu, začiarknite toto políčko.
Bez okrajov (Borderless)
Vyberte, či sa má vykonať tlač na celú stranu bez okrajov alebo tlač s okrajmi.
Pri tlači bez okrajov sa originály zväčšia, aby mierne presahovali papier. Tlač sa tak môže vykonať
bez okrajov (ohraničenia).
Zmenou nastavenia Úroveň presahovania (Amount of Extension) môžete určiť veľkosť časti
dokumentu presahujúcej papier počas tlače bez okrajov.
Úroveň presahovania (Amount of Extension)
Umožňuje upraviť veľkosť časti dokumentu presahujúcej papier počas tlače bez okrajov.
Posunutím jazdca doprava môžete zväčšiť úroveň presahovania a vykonať bezproblémovú
tlač bez okrajov.
Posunutím jazdca doľava môžete zmenšiť úroveň presahovania a zväčšiť rozsah vytlačenej
časti dokumentu.
Prispôsobiť strane (Fit-to-Page)
Táto funkcia umožňuje automaticky zväčšiť alebo zmenšiť dokumenty tak, aby zodpovedali veľkosti
papiera vloženého do tlačiarne bez zmeny veľkosti papiera, ktorú ste zadali v aplikačnom softvéri.
S nastavenou mierkou (Scaled)
Dokumenty možno pre tlač zväčšiť alebo zmenšiť.
V položke Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size) zadajte veľkosť alebo v poli Mierka
(Scaling) zadajte mierku.
323
Mierka (Scaling)
Slúži na zadanie pomeru zväčšenia alebo zmenšenia pre dokument, ktorý chcete vytlačiť.
Rozloženie strany (Page Layout)
Na jeden hárok papiera možno vytlačiť viaceré strany dokumentu.
Zadať... (Specify...)
Otvorí sa Dialógové okno Tlač s rozložením strán.
Kliknutím na toto tlačidlo nastavte podrobné informácie pre tlač s rozložením strán.
Dlaždice/plagát (Tiling/Poster)
Táto funkcia umožňuje zväčšiť obrazové údaje a zväčšené údaje rozdeliť na niekoľko strán na tlač.
Tieto hárky papiera tiež môžete zlepiť a vytvoriť tak veľký výtlačok, napríklad plagát.
Zadať... (Specify...)
Otvorí sa Dialógové okno Tlač dlaždíc/plagátu.
Kliknutím na toto tlačidlo nastavte podrobné informácie pre tlač dlaždíc/plagátu.
Brožúra (Booklet)
Funkcia tlače brožúr umožňuje tlačiť údaje na vytvorenie brožúry. Údaje sa tlačia na obe strany
papiera. Tento typ tlače zaručuje, že po zložení a zošití vytlačených hárkov v strede možno strany
správne zoradiť podľa ich čísla.
Zadať... (Specify...)
Otvorí sa Dialógové okno Tlač brožúr.
Kliknutím na toto tlačidlo nastavte podrobné informácie pre tlač brožúry.
Obojstranná tlač (Duplex Printing)
Umožňuje výber automatickej obojstrannej tlače dokumentu alebo tlače na jednu stranu hárka papiera.
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete dokument tlačiť na obe strany.
Túto funkciu možno použiť len vtedy, keď je pre položku Typ média (Media Type) vybratá možnosť
Obyčajný papier (Plain Paper), Ink Jet Hagaki (A), Hagaki K (A), Hagaki (A)alebo Hagaki a je
vybratá jedna z možností Normálna veľkosť (Normal-size), Prispôsobiť strane (Fit-to-Page), S
nastavenou mierkou (Scaled) alebo Rozloženie strany (Page Layout).
Automaticky (Automatic)
Umožňuje vybrať, či sa má obojstranná tlač vykonať automaticky alebo manuálne.
Toto začiarkavacie políčko je aktívne, ak je v zozname Rozloženie strany (Page Layout) vybratá
položka Brožúra (Booklet) alebo ak je označené začiarkavacie políčko Obojstranná tlač (Duplex
Printing).
Ak chcete, aby sa obojstranná tlač vykonávala automaticky, označte toto políčko.
Ak chcete, aby sa obojstranná tlač vykonávala manuálne, zrušte označenie tohto políčka.
Nastavenie oblasti tlače... (Print Area Setup...)
Umožňuje otvoriť Dialógové okno Nastavenie oblasti tlače, v ktorom môžete nakonfigurovať
oblasť tlače na automatickú obojstrannú tlač.
Toto tlačidlo bude aktívne, ak je nastavená automatická obojstranná tlač a nie je vybratá položka
Bez okrajov (Borderless).
Strana zošitia (Stapling Side)
Slúži na výber polohy okraja na zošitie.
Tlačiareň zanalyzuje nastavenia Orientácia (Orientation) a Rozloženie strany (Page Layout)
a automaticky vyberie najlepšiu polohu pre okraj na zošitie. Začiarknite políčko Strana zošitia
(Stapling Side) a zmeňte ho výberom zo zoznamu.
324
Zadať okraj... (Specify Margin...)
Otvorí sa Dialógové okno Zadať okraj.
Môžete určiť šírku okraja.
Kópie (Copies)
Slúži na zadanie počtu kópií, ktoré chcete vytlačiť. Môžete zadať hodnotu od 1 do 999.
Dôležité
• Ak má aplikácia použitá na vytvorenie dokumentu podobnú funkciu, zadajte počet kópií pomocou
aplikácie bez toho, aby ste ho zadávali tu.
Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page)
Toto políčko začiarknite, ak chcete tlačiť od poslednej strany v poradí. V takom prípade nemusíte strany
po vytlačení triediť, aby boli v správnom poradí.
Ak chcete dokument vytlačiť v normálnom poradí začínajúc od prvej strany, začiarknutie políčka zrušte.
Zoradiť (Collate)
Toto políčko začiarknite, ak chcete pri tlači viacerých kópií zoskupiť spolu strany každej kópie.
Ak chcete pri tlači zoskupiť všetky strany s rovnakým číslom strany, začiarknutie políčka zrušte.
Dôležité
• Ak má aplikačný softvér použitý na vytvorenie dokumentu rovnakú funkciu, uprednostnite
nastavenia v ovládači tlačiarne. Ak však výsledky tlače nie sú prijateľné, vyberte nastavenia tejto
funkcie v aplikačnom softvéri. Ak počet kópií a poradie tlače nastavíte v aplikácii aj v ovládači
tlačiarne, počet kópií môže byť násobkom týchto dvoch nastavení alebo sa nemusí dodržať určené
poradie tlače.
Možnosti tlače... (Print Options...)
Otvorí sa Dialógové okno Možnosti tlače.
Umožňuje vykonať zmeny podrobných nastavení ovládača tlačiarne pre tlačové údaje odosielané
z aplikácií.
Pečiatka/pozadie... (Stamp/Background...)
Otvorí sa Dialógové okno Pečiatka/pozadie.
Funkcia Pečiatka (Stamp) umožňuje vytlačiť text pečiatky alebo bitovú mapu cez alebo za údaje
dokumentu. Takisto umožňuje vytlačiť dátum, čas a meno používateľa. Funkcia Pozadie (Background)
umožňuje vytlačiť svetlú ilustráciu za údaje dokumentu.
Možnosti Pečiatka (Stamp) a Pozadie (Background) nemusia byť v závislosti od prostredia
k dispozícii.
Dialógové okno Vlastná veľkosť papiera (Custom Paper Size)
Toto dialógové okno umožňuje určiť veľkosť (šírku a výšku) vlastného papiera.
Jednotky (Units)
Vyberte požadovanú jednotku na zadanie veľkosti papiera definovanej používateľom.
Veľkosť papiera (Paper Size)
Umožňuje zadať parametre Šírka (Width) a Výška (Height) vlastného papiera. Meranie sa zobrazuje
podľa jednotiek zadaných v poli Jednotky (Units).
325
Dialógové okno Tlač s rozložením strán (Page Layout Printing)
Toto dialógové okno umožňuje vybrať počet strán dokumentu, ktoré sa majú umiestniť na jeden hárok
papiera, poradie strán a či sa má vytlačiť okolo každej strany dokumentu orámovanie strany.
Nastavenia uvedené v tomto dialógovom okne možno potvrdiť v ukážke nastavení v ovládači tlačiarne.
Ikona ukážky
Zobrazia sa nastavenia vykonané v dialógovom okne Tlač s rozložením strán (Page Layout
Printing).
Môžete skontrolovať vzhľad výsledku tlače pred samotnou tlačou údajov.
Rozloženie strany (Page Layout)
Slúži na zadanie počtu strán dokumentu, ktoré sa majú zmestiť na jeden hárok.
Poradie strán (Page Order)
Slúži na zadanie orientácie dokumentu, ktorý sa má vytlačiť na hárok papiera.
Okraj strany (Page Border)
Vytlačí orámovanie strany okolo každej strany dokumentu.
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete vytlačiť orámovanie strany.
Dialógové okno Tlač dlaždíc/plagátu (Tiling/Poster Printing)
Toto dialógové okno umožňuje určiť veľkosť obrázka, ktorý sa má vytlačiť. Môžete tiež vybrať nastavenia
pre čiary vystrihnutia a značky prilepenia, ktoré slúžia ako pomôcka na zlepenie strán do plagátu.
Nastavenia uvedené v tomto dialógovom okne možno potvrdiť v ukážke nastavení v ovládači tlačiarne.
Ikona ukážky
Zobrazia sa nastavenia dialógového okna Tlač dlaždíc/plagátu (Tiling/Poster Printing).
Môžete skontrolovať vzhľad výsledku tlače.
Rozdelenie obrázkov (Image Divisions)
Vyberte počet rozdelení (zvislo x vodorovne).
Keď zvýšite počet rozdelení, zvýši sa aj počet hárkov potrebných na tlač. Ak chcete zlepením strán
vytvoriť plagát, zvýšením počtu rozdelení môžete vytvoriť väčší plagát.
Vytlačiť text "Vystrihnúť/prilepiť" na okrajoch (Print "Cut/Paste" in margins)
Určuje, či sa majú tlačiť slová „Vystrihnúť“ a „Prilepiť“ na okrajoch. Tieto slová slúžia ako pokyny na
zlepenie strán do plagátu.
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete slová vytlačiť.
Poznámka
• Táto funkcia nemusí byť dostupná v závislosti od používaného typu ovládača tlačiarne
a prostredia.
Vytlačiť čiary "Vystrihnúť/prilepiť" na okrajoch (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Umožňuje zadať, či sa majú tlačiť čiary vystrihnutia, ktoré slúžia ako pokyny na zlepenie strán do
plagátu.
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete čiary vystrihnutia vytlačiť.
Rozsah tlačených strán (Print page range)
Umožňuje zadať rozsah tlače. V bežných prípadoch vyberte položku Všetky (All).
Ak chcete vybrať určitú stranu alebo rozsah, vyberte možnosť Strany (Pages).
326
Poznámka
• Ak sa niektoré strany nevytlačili dobre, zadajte strany, ktoré netreba tlačiť, kliknutím na ne v
okne ukážky nastavení na karte Nastavenie strany (Page Setup). Tentokrát sa vytlačia len
strany zobrazené na obrazovke.
Dialógové okno Tlač brožúr (Booklet Printing)
Toto dialógové okno umožňuje nastaviť spôsob, ako zviazať dokument ako brožúru. Tlač len na jednu
stranu a tlač orámovania strany možno tiež nastaviť v tomto dialógovom okne.
Nastavenia uvedené v tomto dialógovom okne možno potvrdiť v ukážke nastavení v ovládači tlačiarne.
Ikona ukážky
Zobrazia sa nastavenia vykonané v dialógovom okne Tlač brožúr (Booklet Printing).
Môžete skontrolovať výsledný vzhľad dokumentu, keď sa vytlačí ako brožúra.
Okraj na zošitie (Margin for stapling)
Slúži na zadanie strany brožúry, ktorá sa má zošiť.
Vložiť prázdnu stranu (Insert blank page)
Slúži na výber toho, či sa má dokument tlačiť na jednu stranu alebo na obe strany brožúry.
Toto políčko začiarknite, ak chcete dokument tlačiť na jednu stranu brožúry, a zo zoznamu vyberte
stranu, ktorá má ostať prázdna.
Okraj (Margin)
Slúži na zadanie šírky okraja na zošitie.
Zadaná šírka sa stane šírkou okraja na zošitie od stredu hárka.
Okraj strany (Page Border)
Vytlačí orámovanie strany okolo každej strany dokumentu.
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete vytlačiť orámovanie strany.
Dialógové okno Nastavenie oblasti tlače (Print Area Setup)
Počas obojstrannej tlače sa oblasť tlače dokumentu mierne zúži. Ak sa vykonáva tlač dokumentu s
malými okrajmi, dokument sa možno nezmestí na jednu stranu.
Toto dialógové okno umožňuje vybrať, či sa má strana pri vykonaní tlače zmenšiť, aby sa dokument
zmestil na jednu stranu.
Tlačiť s normálnou veľkosťou (Use normal-size printing)
Vytlačia sa strany dokumentu bez zmenšenia. Toto nastavenie je predvolené.
Tlačiť so zmenšenou veľkosťou (Use reduced printing)
Mierne zmenší každú stranu dokumentu, aby sa počas tlače zmestila na jeden hárok papiera.
Toto nastavenie vyberte, ak používate automatickú obojstrannú tlač na tlačenie dokumentu s malými
okrajmi.
Dialógové okno Zadať okraj (Specify Margin)
Toto dialógové okno umožňuje určiť šírku okraja pre stranu, ktorá sa má zošiť. Ak sa dokument nezmestí
na jednu stranu, pri tlači sa zmenší.
327
Okraj (Margin)
Slúži na zadanie šírky okraja na zošitie.
Šírka strany zadaná v poli Strana zošitia (Stapling Side) sa stane šírkou okraja na zošitie.
Dialógové okno Možnosti tlače (Print Options)
Umožňuje vykonať zmeny tlačových údajov odosielaných do tlačiarne.
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prostredia k dispozícii.
Zakázať korekciu ICM vyžadovanú aplikačným softvérom (Disable ICM required from the
application software)
Zakáže sa funkcia ICM požadovaná z aplikačného softvéru.
Keď aplikačný softvér používa funkciu ICM Windows na tlač údajov, môže dôjsť k tvorbe
neočakávaných farieb alebo zníženiu rýchlosti tlače. Tieto prípadné problémy možno vyriešiť
začiarknutím tohto políčka.
Dôležité
• Za normálnych okolností zrušte začiarknutie tohto políčka.
• Táto funkcia nefunguje pri výbere možnosti ICM pre položku Korekcia farieb (Color
Correction) na karte Zhoda (Matching) dialógového okna Manuálna úprava farieb (Manual
Color Adjustment).
Zakázať nastavenie profilu farieb z aplikačného softvéru (Disable the color profile setting of the
application software)
Začiarknutie tohto políčka zakáže informácie v profile farieb, ktorý bol nastavený v aplikačnom
softvéri.
Keď sú informácie v profile farieb nastavené v aplikačnom softvéri výstupom pre ovládač tlačiarne,
výsledok tlače môže obsahovať neočakávané farby. V takom prípade možno problém vyriešiť
začiarknutím tohto políčka.
Dôležité
• Aj keď je toto políčko začiarknuté, zakázané sú len niektoré informácie v profile farieb a profil
farieb možno stále použiť na tlač.
• Za normálnych okolností zrušte začiarknutie tohto políčka.
Zakázať nastavenie zdroja papiera z aplikačného softvéru (Disable the paper source setting of the
application software)
Zakáže sa spôsob podávania papiera nastavený aplikáciou.
Pri používaní niektorých aplikácií, ako napríklad Microsoft Word, sa údaje môžu vytlačiť použitím
spôsobu podávania, ktorý sa líši od nastavenia ovládača tlačiarne. V takom prípade začiarknite túto
funkciu.
Dôležité
• Keď je táto funkcia zapnutá, spôsob podávania papiera zvyčajne nemožno zmeniť z aplikácie
Canon IJ – ukážka.
Oddeliť papiere (Ungroup Papers)
Slúži na nastavenie spôsobu zobrazenia položiek Typ média (Media Type), Veľkosť strany (Page
Size) a Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size).
328
Ak chcete jednotlivé položky zobraziť osobitne, začiarknite políčko.
Ak chcete jednotlivé položky zobraziť ako skupinu, začiarknutie políčka zrušte.
Nepovoliť aplikačnému softvéru komprimovať tlačové údaje (Do not allow application software to
compress print data)
Kompresia tlačových údajov aplikačného softvéru je zakázaná.
Ak vo výsledku tlače chýbajú obrazové údaje alebo ak obsahuje neočakávané farby, začiarknutie
tohto políčka môže daný stav zlepšiť.
Dôležité
• Za normálnych okolností zrušte začiarknutie tohto políčka.
Tlačiť po vytvorení tlačových údajov podľa strán (Print after creating print data by page)
Tlačové údaje sa tvoria v jednotkách strany a tlač sa spúšťa po dokončení spracovania jednej strany
tlačových údajov.
Ak vytlačený dokument obsahuje neočakávané výsledky, napríklad pruhy, začiarknutie tohto políčka
môže výsledky zlepšiť.
Dôležité
• Za normálnych okolností zrušte začiarknutie tohto políčka.
Zabránenie strate tlačových údajov (Prevention of Print Data Loss)
Veľkosť tlačových údajov vytvorených pomocou aplikačného softvéru môžete zmenšiť a potom údaje
vytlačiť.
V závislosti od používaného aplikačného softvéru môžu byť obrazové údaje orezané alebo sa
nemusia vytlačiť správne. V takých prípadoch vyberte možnosť Zap. (On). Ak túto funkciu nebudete
používať, vyberte možnosť Vyp. (Off).
Dôležité
• Pri používaní tejto funkcie môže kvalita tlače klesnúť v závislosti od tlačových údajov.
Jednotka spracovania tlačových údajov (Unit of Print Data Processing)
Slúži na výber jednotky spracovania tlačových údajov, ktoré sa majú odoslať do tlačiarne.
Za normálnych okolností vyberte položku Odporúčaná (Recommended).
Dôležité
• Pre určité nastavenia sa môže použiť veľká časť pamäte.
Nastavenie nemeňte, ak má počítač k dispozícii malé množstvo pamäte.
Tlačiť pomocou (Print With)
Z nainštalovaných kaziet s atramentom vyberte kazetu s atramentom, ktorá sa má použiť.
Vyberte z možností Všetky farby (predvolené) (All Colors (Default)), Všetky okrem PGBK
(čiernej) (All Except PGBK (Black)), Iba PGBK (čierna) (Only PGBK (Black)).
Dôležité
• Po výbere nasledujúcich nastavení voľba Iba PGBK (čierna) (Only PGBK (Black)) nebude
fungovať, pretože tlačiareň využíva na tlač dokumentov kazetu s atramentom, ktorá nie je PGBK
(čierna).
Položka Typ média (Media Type) na karte Hlavné (Main) je nastavená na inú hodnotu než
Obyčajný papier (Plain Paper), Obálka (Envelope), Ink Jet Hagaki (A), Hagaki K (A),
Hagaki (A) alebo Hagaki
329
Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) na karte Nastavenie strany (Page Setup)
je vybratá položka Bez okrajov (Borderless).
• Nepoužívanú kazetu s atramentom nevyberajte. Po vybratí niektorej z kaziet s atramentom
nebudete môcť tlačiť.
Dialógové okno Pečiatka/pozadie (Stamp/Background)
Dialógové okno Pečiatka/pozadie (Stamp/Background) umožňuje vytlačiť pečiatku a pozadie cez alebo
za strany dokumentu. Okrem vopred uložených pečiatok a pozadí môžete uložiť a používať aj vlastné
originály.
Pečiatka (Stamp)
Tlač pečiatky je funkcia, ktorá vytlačí pečiatku cez dokument.
Začiarknite toto políčko a zo zoznamu vyberte názov pre tlač pečiatky.
Definovať pečiatku... (Define Stamp...)
Otvorí sa dialógové okno Nastavenia pečiatky.
Môžete skontrolovať podrobné informácie o vybranej pečiatke alebo uložiť novú pečiatku.
Umiestniť pečiatku cez text (Place stamp over text)
Slúži na nastavenie toho, ako sa má pečiatka vytlačiť cez dokument.
Ak chcete túto operáciu povoliť, začiarknite políčko Pečiatka (Stamp).
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete pečiatku vytlačiť cez stranu tlačeného dokumentu.
Vytlačené údaje môžu byť skryté za pečiatkou.
Začiarknutie tohto políčka zrušte v prípade, že chcete údaje dokumentu vytlačiť cez pečiatku.
Vytlačené údaje nebudú skryté za pečiatkou. Skryté však môžu byť časti pečiatky, ktoré prekrýva
dokument.
Opečiatkovať len prvú stranu (Stamp first page only)
Umožňuje vybrať, či sa má pečiatka vytlačiť len na prvú stranu alebo na všetky strany, keď má
dokument dve alebo viac strán.
Ak chcete túto operáciu povoliť, začiarknite políčko Pečiatka (Stamp).
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete pečiatku vytlačiť len na prvú stranu.
Pozadie (Background)
Tlač pozadia je funkcia, ktorá umožňuje vytlačiť obrázok alebo podobný objekt (bitovú mapu) za
údaje dokumentu.
Ak chcete vytlačiť pozadie, začiarknite toto políčko a zo zoznamu vyberte názov.
Vybrať pozadie... (Select Background...)
Otvorí sa dialógové okno Nastavenia pozadia.
Môžete uložiť bitovú mapu ako pozadie a zmeniť spôsob rozloženia a intenzitu vybraného pozadia.
Pozadie len na prvej strane (Background first page only)
Umožňuje vybrať, či sa má pozadie vytlačiť len na prvú stranu alebo na všetky strany, keď má
dokument dve alebo viac strán.
Ak chcete túto operáciu povoliť, začiarknite políčko Pozadie (Background).
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete pozadie vytlačiť len na prvú stranu.
330
Karta Pečiatka (Stamp)
Karta Pečiatka umožňuje nastaviť text a súbor s bitovou mapou (.bmp), ktoré sa majú použiť pre
pečiatku.
Okno s ukážkou
Zobrazuje stav pečiatky nakonfigurovaný na každej karte.
Typ pečiatky (Stamp Type)
Umožňuje zadať typ pečiatky.
Ak chcete vytvoriť pečiatku so znakmi, vyberte položku Text. Ak chcete vytvoriť súbor s bitovou
mapou, vyberte položku Bitová mapa (Bitmap). Ak chcete zobraziť dátum a čas vytvorenia
a meno používateľa tlačeného dokumentu, vyberte položku Dátum/čas/meno používateľa (Date/
Time/User Name).
Položky nastavenia na karte Pečiatka (Stamp) sa zmenia v závislosti od vybraného typu.
Ak je položka Typ pečiatky (Stamp Type) nastavená na hodnotu Text alebo Dátum/čas/meno
používateľa (Date/Time/User Name)
Text pečiatky (Stamp Text)
Umožňuje zadať textový reťazec pečiatky.
Zadať možno najviac 64 znakov.
V prípade typu Dátum/čas/meno používateľa (Date/Time/User Name) sa v poli Text pečiatky
(Stamp Text) zobrazí dátum a čas vytvorenia a meno používateľa tlačeného objektu.
Dôležité
• Ak je vybratá možnosť Dátum/čas/meno používateľa (Date/Time/User Name), pole Text
pečiatky (Stamp Text) sa zobrazuje na sivo a nie je dostupné.
Písmo TrueType (TrueType Font)
Umožňuje vybrať písmo textového reťazca pečiatky.
Štýl (Style)
Umožňuje vybrať štýl písma textového reťazca pečiatky.
Veľkosť (Size)
Umožňuje vybrať veľkosť písma textového reťazca pečiatky.
Obrys (Outline)
Umožňuje vybrať rám, ktorý obklopuje textový reťazec pečiatky.
Ak v položke Veľkosť (Size) vyberiete veľkú veľkosť písma, znaky môžu presahovať okraj
pečiatky.
Farba (Color)/Vybrať farbu... (Select Color...)
Zobrazí sa aktuálna farba pečiatky.
Ak chcete vybrať inú farbu, kliknutím na položku Vybrať farbu... (Select Color...) otvorte dialógové
okno Farba (Color) a vyberte alebo vytvorte požadovanú farbu, ktorú chcete použiť pre pečiatku.
Ak je položka Typ pečiatky (Stamp Type) nastavená na hodnotu Bitová mapa (Bitmap)
Súbor (File)
Umožňuje zadať názov súboru s bitovou mapou, ktorá sa má použiť ako pečiatka.
Vybrať súbor... (Select File...)
Otvorí sa dialógové okno na otvorenie súboru.
Kliknutím na toto tlačidlo vyberte súbor s bitovou mapou, ktorá sa má použiť ako pečiatka.
331
Veľkosť (Size)
Umožňuje upraviť veľkosť súboru s bitovou mapou, ktorá sa má použiť ako pečiatka.
Posúvaním jazdca doprava veľkosť zväčšíte a posúvaním doľava veľkosť zmenšíte.
Priehľadná biela plocha (Transparent white area)
Umožňuje zadať, či majú byť oblasti bitovej mapy vyplnené bielou farbou priehľadné.
Ak majú byť oblasti bitovej mapy vyplnené bielou farbou priehľadné, začiarknite toto políčko.
Poznámka
• Kliknutím na položku Predvolené (Defaults) nastavíte položku Typ pečiatky (Stamp Type) na
hodnotu text, Text pečiatky (Stamp Text) na hodnotu prázdne, Písmo TrueType (TrueType
Font) na hodnotu Arial, Štýl (Style) na hodnotu Normálne, Veľkosť (Size) na hodnotu 36 bodov,
Obrys (Outline) na hodnotu nezačiarknuté a Farba (Color) na hodnotu sivá s hodnotami RGB
(192, 192, 192).
Karta Umiestnenie (Placement)
Karta Umiestnenie umožňuje nastaviť polohu, kde sa má vytlačiť pečiatka.
Okno s ukážkou
Zobrazuje stav pečiatky nakonfigurovaný na každej karte.
Poloha (Position)
Umožňuje zadať polohu pečiatky na strane.
Výber položky Vlastná (Custom) zo zoznamu umožňuje priamo zadať hodnoty pre súradnice
Poloha X (X-Position) a Poloha Y (Y-Position).
Otočenie (Rotation)
Umožňuje zadať uhol otočenia pečiatky. Uhol možno nastaviť zadaním počtu stupňov.
Záporné hodnoty otočia pečiatku v smere hodinových ručičiek.
Poznámka
• Funkcia Otočenie (Rotation) sa povolí, len keď sa pre nastavenie Typ pečiatky (Stamp
Type) na karte Pečiatka (Stamp) vyberie položka Text alebo Dátum/čas/meno používateľa
(Date/Time/User Name).
Poznámka
• Kliknutím na položku Predvolené (Defaults) nastavte polohu pečiatky na možnosť Stred (Center)
a otočenie na hodnotu 0.
Karta Uloženie nastavení (Save settings)
Karta Uloženie nastavení (Save settings) umožňuje registrovať novú pečiatku alebo odstrániť
nepotrebnú pečiatku.
Názov (Title)
Ak chcete uložiť vytvorenú pečiatku, zadajte jej názov.
Zadať možno najviac 64 znakov.
332
Poznámka
• Na začiatok ani koniec názvu nemožno zadať medzery, znaky tabulátora ani znaky konca
riadka.
Pečiatky (Stamps)
Zobrazí sa zoznam názvov uložených pečiatok.
Ak chcete zobraziť zodpovedajúcu pečiatku, do poľa Názov (Title) zadajte názov.
Uložiť (Save)/Uložiť s prepísaním (Save overwrite)
Pečiatka sa uloží.
Do poľa Názov (Title) zadajte názov a kliknite na toto tlačidlo.
Odstrániť (Delete)
Nepotrebná pečiatka sa odstráni.
Zo zoznamu Pečiatky (Stamps) vyberte názov nepotrebnej pečiatky a kliknite na toto tlačidlo.
Karta Pozadie (Background)
Karta Pozadie umožňuje vybrať súbor s bitovou mapou (.bmp), ktorá sa má použiť ako pozadie, alebo
určiť, ako vytlačiť vybrané pozadie.
Okno s ukážkou
Zobrazí sa stav bitovej mapy nastavený na karte Pozadie (Background).
Súbor (File)
Umožňuje zadať názov súboru s bitovou mapou, ktorá sa má použiť ako pozadie.
Vybrať súbor... (Select File...)
Otvorí sa dialógové okno na otvorenie súboru.
Kliknutím na toto tlačidlo vyberte súbor s bitovou mapou (.bmp), ktorá sa má použiť ako pozadie.
Spôsob rozloženia (Layout Method)
Umožňuje zadať spôsob umiestnenia obrazu pozadia na papieri.
Po výbere možnosti Vlastné (Custom) môžete nastaviť súradnice Poloha X (X-Position)
a Poloha Y (Y-Position).
Intenzita (Intensity)
Umožňuje upraviť intenzitu bitovej mapy, ktorá sa má použiť ako pozadie.
Posúvaním jazdca doprava intenzitu zvýšite a posúvaním doľava ju znížite. Ak chcete pozadie
tlačiť s pôvodnou intenzitou bitovej mapy, posuňte jazdec úplne doprava.
Poznámka
• Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prostredia k dispozícii.
• Kliknite na položku Predvolené (Defaults) a položku Súbor (File) nechajte prázdnu, položku
Spôsob rozloženia (Layout Method) nastavte na možnosť Vyplniť stranu (Fill page) a jazdec
Intenzita (Intensity) posuňte do stredu.
Karta Uloženie nastavení (Save settings)
Karta Uloženie nastavení (Save settings) umožňuje registrovať nové pozadie alebo odstrániť
nepotrebné pozadie.
333
Názov (Title)
Ak chcete uložiť určený obrázok pozadia, zadajte jeho názov.
Zadať možno najviac 64 znakov.
Poznámka
• Na začiatok ani koniec názvu nemožno zadať medzery, znaky tabulátora ani znaky konca
riadka.
Pozadia (Backgrounds)
Zobrazí sa zoznam názvov uložených pozadí.
Ak chcete zobraziť zodpovedajúce pozadie, do poľa Názov (Title) zadajte jeho názov.
Uložiť (Save)/Uložiť s prepísaním (Save overwrite)
Obrazové údaje sa uložia ako pozadie.
Po vložení názvu do poľa Názov (Title) kliknite na toto tlačidlo.
Odstrániť (Delete)
Nepotrebné pozadie sa odstráni.
Zo zoznamu Pozadia (Backgrounds) vyberte názov nepotrebného pozadia a potom kliknite na
toto tlačidlo.
334
Opis karty Údržba
Na karte Údržba (Maintenance) môžete spustiť nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool alebo skontrolovať
stav tlačiarne.
Údržba a predvoľby (Maintenance and Preferences)
Je spustený nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Môžete vykonávať údržbu tlačiarne alebo meniť nastavenia tlačiarne.
Zobraziť stav tlačiarne (View Printer Status)
Spustí sa aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ.
Túto funkciu spustite, keď chcete skontrolovať stav tlačiarne a proces tlače.
Informácie (About)
Otvorí sa Dialógové okno Informácie.
Verziu ovládača tlačiarne a upozornenie týkajúce sa autorských práv možno skontrolovať.
Okrem toho možno prepnúť jazyk, ktorý chcete používať.
Dialógové okno Informácie (About)
Keď kliknete na položku Informácie (About), zobrazí sa dialógové okno Informácie (About).
Toto dialógové okno zobrazí verziu, autorské práva a zoznam modulov ovládača tlačiarne. Môžete si
vybrať jazyk, ktorý chcete používať, a prepnúť jazyk zobrazený v okne nastavenia.
Moduly
Uvádza zoznam modulov ovládača tlačiarne.
Jazyk (Language)
Umožňuje zadať jazyk, ktorý chcete používať v okno nastavenia ovládača tlačiarne.
335
Dôležité
• Ak písmo na zobrazenie vybraného jazyka nie je nainštalované v systéme, znaky budú
zdeformované.
336
Opis aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
Aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ zobrazuje stav tlačiarne a priebeh tlače. Stav tlačiarne
symbolizujú obrázky, ikony a hlásenia v monitore stavu.
Funkcie aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
Aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ má nasledujúce funkcie:
Zobrazenie stavu tlačiarne na obrazovke
Monitor stavu zobrazuje stav tlačiarne v reálnom čase.
Môžete sledovať priebeh tlače jednotlivých dokumentov (tlačovú úlohu).
Zobrazenie obsahu chyby a postupu opravy
Monitor stavu zobrazuje informácie o prípadných chybách, ku ktorým dôjde vo vašej tlačiarni.
Vďaka tomu môžete okamžite zistiť, ako v danej situácii reagovať.
Zobrazenie stavu atramentu
Monitor stavu zobrazuje informácie o typoch kazety s atramentom a odhadovaných úrovniach
atramentu.
Ak zostávajúci atrament dochádza, zobrazí sa varovná ikona a hlásenie (upozornenie na nízku
úroveň atramentu).
Prehľad aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
Monitor stavu tlačiarne Canon IJ pomocou obrázkov a hlásení zobrazuje stav tlačiarne a atramentu.
Počas tlače môžete sledovať informácie o tlačenom dokumente a priebehu tlače.
Ak sa vyskytne chyba, monitor stavu zobrazí obsah chyby a postup, pomocou ktorého môžete chybu
odstrániť. Postupujte podľa pokynov v hlásení.
Tlačiareň
Keď sa vyskytne upozornenie alebo chyba tlačiarne, aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
zobrazí ikonu.
: Vyskytlo sa varovanie.
337
: Vyskytla sa chyba operátora.
: Zobrazí sa oznámenie iného javu, než je upozornenie alebo chyba.
: Vyskytla sa chyba, ktorá si vyžaduje opravu.
Názov dokumentu (Document Name)
Názov dokumentu, ktorý bude vytlačený.
Vlastník (Owner)
Meno vlastníka dokumentu, ktorý bude vytlačený.
Tlačí sa strana (Printing Page)
Číslo aktuálnej stránky a celkový počet stránok.
Zobraziť tlačový front (Display Print Queue)
Tlačová fronta, ktorá reguluje aktuálny dokument a dokumenty čakajúce na vytlačenie.
Zrušiť tlač (Cancel Printing)
Tlač sa zruší.
Odhadované úrovne atramentu (Estimated ink levels)
Zobrazuje ikony na hlásenie varovania zostávajúcej hladiny atramentu a chybu pri vyprázdnení
atramentu.
Odhadovaná úroveň atramentu kazety s atramentom je zobrazená aj na ilustrácii.
Posuňte kurzor na obrázok a skontrolujte informácie, ako napríklad zostávajúca úroveň
atramentu a názvy kaziet s atramentom používaných v tlačiarni.
Číslo modelu atramentu (Ink Model Number)
Podľa potreby tu môžete vyhľadať vhodnú kazetu s atramentom pre vašu tlačiareň.
Ponuka Možnosti (Option)
Ak sa v tlačiarni zobrazí hlásenie, výberom možnosti Povoliť monitor stavu (Enable Status
Monitor) spustíte aplikáciu Monitor stavu tlačiarne Canon IJ.
Vyberte možnosť Povoliť monitor stavu (Enable Status Monitor), aby ste mohli používať
nasledujúce príkazy:
Vždy zobraziť aktuálnu úlohu (Always Display Current Job)
Zobrazí aplikáciu Monitor stavu tlačiarne Canon IJ pri každej tlači dokumentu.
Vždy zobraziť navrchu (Always Display on Top)
Aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ sa zobrazí pred inými oknami.
Zobraziť sprievodnú správu (Display Guide Message)
Zobrazí správy sprievodcu pre operácie so zložitým nastavením papiera.
Tlač obálok (Envelope Printing)
Zobrazí správy sprievodcu, keď sa spustí tlač obálok.
Správu sprievodcu skryjete označením začiarkavacieho políčka Nabudúce toto
hlásenie nezobrazovať (Do not show this message again).
Správy sprievodcu znova zobrazíte kliknutím na položku Možnosti (Option) v časti
Zobraziť sprievodnú správu (Display Guide Message) kliknite na možnosť Tlač
obálok (Envelope Printing) a aktivujte toto nastavenie.
Tlač pohľadníc Hagaki (Hagaki Printing)
Zobrazí správy sprievodcu pred tým, ako začne tlačiareň s tlačou pohľadníc Hagaki.
Správy sprievodcu zobrazíte otvorením ponuky Možnosti (Option) v časti Zobraziť
338
sprievodnú správu (Display Guide Message) a kliknutím na možnosť Tlač
pohľadníc Hagaki (Hagaki Printing), kde toto nastavenie aktivujte.
Správu sprievodcu skryjete označením začiarkavacieho políčka Nabudúce toto
hlásenie nezobrazovať (Do not show this message again).
Zobraziť upozornenie automaticky (Display Warning Automatically)
Pri upozornení na nízky stav atramentu (When a Low Ink Warning Occurs)
Automaticky sa spustí okno aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ a zobrazí sa
pred inými oknami, keď sa vyskytne upozornenie na nízky stav atramentu.
Spustiť pri spustení systému Windows (Start when Windows is Started)
Automaticky spustí aplikáciu Monitor stavu tlačiarne Canon IJ pri spustení systému
Windows.
Ponuka Vzdialené PR (Remote UI)
Môžete si otvoriť rozhranie vzdialeného používateľa tlačiarne.
Po pripojení a používaní cez sieť môžete na tlačiarni kontrolovať stav tlačiarne a tiež aj spúšťať
funkcie údržby.
Poznámka
• Ak tlačiareň používate cez pripojenie USB, Vzdialené PR (Remote UI) sa nezobrazí.
Informácie o tlačiarni (Printer Information)
Umožňuje vám skontrolovať podrobné informácie, akými sú stav tlačiarne, priebeh tlače
alebo zostávajúce hladiny atramentu.
Údržba (Maintenance)
Umožňuje vykonávať údržbu tlačiarne a meniť jej nastavenia.
Prevziať certifikát zabezpečenia (Download Security Certificate)
Zobrazuje okno For secure communication.
Toto okno vám umožňuje prevziať smerovací certifikát, zaregistrovať ho do prehliadača a
zakázať zobrazovanie varovaní.
Ponuka Pomocník (Help)
Výberom tejto ponuky môžete zobraziť informácie Pomocníka o aplikácii Monitor stavu tlačiarne
Canon IJ vrátane informácií o verzii a autorských právach.
339
Inštalácia ovládačov MP Drivers
Ak chcete prevziať najnovšie ovládače MP Drivers pre svoj model, navštívte našu internetovú stránku.
1. Vypnite tlačiareň.
2. Spustite inštalačný program.
Dvakrát kliknite na ikonu prevzatého súboru.
Spustí sa inštalačný program.
Dôležité
• Počas spúšťania, inštalácie alebo odinštalovania softvéru sa môže zobraziť dialógové okno s
potvrdením/upozornením.
Toto dialógové okno sa zobrazí v prípade, ak sa na vykonanie úlohy vyžadujú správcovské
oprávnenia.
Ak ste prihlásení ako správca, pokračujte kliknutím na tlačidlo Áno (Yes) (alebo Pokračovať
(Continue), Povoliť (Allow)).
Niektoré aplikácie vyžadujú konto správcu, aby ste mohli pokračovať. V takýchto prípadoch
prepnite na konto správcu a vykonajte operáciu znova od začiatku.
3. Nainštalujte ovládače MP Drivers.
Vykonajte príslušné kroky uvedené na obrazovke.
4. Dokončite inštaláciu.
Kliknite na tlačidlo Hotovo (Complete).
V závislosti od používaného prostredia sa môže zobraziť hlásenie s výzvou na reštartovanie počítača. Ak
chcete inštaláciu dokončiť správne, reštartujte počítač.
Dôležité
• Ovládače MP Drivers môžete prevziať bezplatne, zodpovedáte však za všetky poplatky za prístup na
internet.
• Skôr než nainštalujete najnovšie ovládače MP Drivers, odstráňte predtým nainštalovanú verziu.
Súvisiace témy
Získanie najnovších ovládačov MP Drivers
Odstránenie nepotrebných ovládačov MP Drivers
Pred inštaláciou ovládačov MP Drivers
340
Tlač pomocou aplikačného softvéru Canon
Príručka aplikácie Easy-PhotoPrint Editor
341
Tlač zo smartfónu alebo tabletu
Tlač zo zariadení iPhone/iPad/iPod touch (iOS)
Tlač zo smartfónu/tabletu (Android)
Tlač zo zariadenia so systémom Windows 10 Mobile
Tlač/skenovanie v režime priameho bezdrôtového pripojenia
342
Tlač/skenovanie v režime priameho bezdrôtového pripojenia
Zariadenia (napr. počítač, smartfón alebo tablet) možno k tlačiarni pripojiť dvomi spôsobmi opísanými nižšie.
• Bezdrôtové pripojenie (pripojenie zariadení prostredníctvom bezdrôtového smerovača)
• Priame bezdrôtové pripojenie (pripojenie zariadení pomocou priameho bezdrôtového pripojenia)
Táto časť opisuje priame bezdrôtové pripojenie, ktoré vám umožní tlač alebo skenovanie priamo
prostredníctvom zariadení pripojených k tlačiarni.
Ak chcete použiť priame bezdrôtové pripojenie, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
1. Príprava tlačiarne.
Zmena nastavení tlačiarne na použitie priameho bezdrôtového pripojenia
2. Príprava zariadenia na pripojenie k tlačiarni.
Zmena nastavení zariadenia a jeho pripojenie k tlačiarni
3. Tlač alebo skenovanie.
Tlač/skenovanie v režime priameho bezdrôtového pripojenia
Dôležité
• Súčasne možno k tlačiarni pripojiť až 5 zariadení.
• Skontrolujte obmedzenie používania a tlačiareň prepnite na priame bezdrôtové pripojenie.
Obmedzenia
Zmena nastavení tlačiarne na použitie priameho bezdrôtového
pripojenia
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Na obrazovke DOMOV vyberte možnosť
(Nastavenie).
Používanie ovládacieho panela
3. Vyberte položku
Nastavenia zariadenia (Device settings).
4. Vyberte položku Nastavenia siete LAN (LAN settings).
5. Vyberte položku Priame bezdrôt. pripojenie (Wireless Direct).
Zobrazí sa obrazovka Zoznam nast. priam. bezdr. prip. (Wireless Direct setting list).
6. Vyberte položku Nastavenia (Settings).
343
7. Vyberte položku Povol./zakáz. priame bezdr. prip. (Enable/disable Wireless Direct).
8. Vyberte položku ZAP. (ON).
Priame bezdrôtové pripojenie je povolené a zariadenie možno bezdrôtovo pripojiť k tlačiarni.
Poznámka
• Ak chcete zobraziť heslo, vyberte Zobraziť heslo (Show password). Ak chcete skryť heslo,
vyberte Skryť heslo (Hide password).
• Obrazovka Zoznam nast. priam. bezdr. prip. (Wireless Direct setting list) zobrazí
nastavenia pri používaní tlačiarne cez priame bezdrôt. pripojenie.
Zariadenie zistí tlačiareň prostredníctvom Sieť. názov (SSID)/názov zariad. (Network (SSID)/
device name) zobrazeného na obrazovke.
• Na pripojenie zariadenia k tlačiarni sa bude vyžadovať heslo. Pri používaní niektorých zariadení
sa heslo nevyžaduje.
• Pri pripojení zariadenia kompatibilného Wi-Fi Direct k tlačiarni v ňom zvoľte názov zariadenia
zobrazený na dotykovej obrazovke.
• Identifikátor SSID a nastavenie zabezpečenia sa zadajú automaticky. Ak ich chcete
aktualizovať, pozrite nižšie.
Zmeny nastavenia priameho bezdrôtového pripojenia
Zmena nastavení zariadenia a jeho pripojenie k tlačiarni
1. V zariadení zapnite funkciu Wi-Fi.
V ponuke „Nastavenie“ zariadenia povoľte sieť „Wi-Fi“.
Ďalšie informácie o zapnutí funkcie Wi-Fi nájdete v príručke k zariadeniu.
2. Zo zoznamu zobrazeného na zariadení zvoľte možnosť „DIRECT-XXXX-TS8300series“
(„X“ predstavuje alfanumerické znaky).
Poznámka
• Ak sa v zozname nezobrazí položka „DIRECT-XXXX-TS8300series“, priame bezdrôtové
pripojenie nie je zapnuté.
Pozrite si časť Zmena nastavení tlačiarne na použitie priameho bezdrôtového pripojenia, kde
nájdete, ako povoliť priame bezdrôtové pripojenie.
3. Zadajte heslo.
Vaše zariadenie je pripojené k tlačiarni.
Poznámka
• Skontrolujte heslo priameho bezdrôtového pripojenia.
Skontrolujte ho podľa jedného z nasledujúcich spôsobov.
344
Zobrazenie na dotykovej obrazovke.
Nastavenia siete LAN
Tlač sieťových nastavení.
Tlač sieťových nastavení
• V závislosti od zariadenia, ktoré používate, je potrebné zadať heslo na prepojenie zariadenia a
tlačiarne prostredníctvom Wi-Fi. Zadajte heslo nastavené pre tlačiareň.
• Ak je vaše zariadenie, ktoré je kompatibilné s technológiou Wi-Fi Direct, nastavené na
uprednostňovanie technológie Wi-Fi Direct a pripája sa k tlačiarni, na tlačiarni sa zobrazí
obrazovka s potvrdením, ktorá sa vás spýta, či povoľujete pripojenie zariadenia k tlačiarni.
Skontrolujte, že sa názov na dotykovej obrazovke zhoduje s názvom bezdrôtového
komunikačného zariadenia a zvoľte možnosť Áno (Yes).
Tlač/skenovanie v režime priameho bezdrôtového pripojenia
Po prepojení zariadenia a tlačiarne začnite tlačiť/skenovať z aplikácie zariadenia.
Poznámka
• Ďalšie informácie o tlači alebo skenovaní zo zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi nájdete
v príručke príslušného zariadenia alebo aplikácie.
• Tlačiť/skenovať zo smartfónu alebo tabletu môžete po nainštalovaní Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Aplikáciu si stiahnite z obchodov App Store a Google Play.
Pre systém iOS
Pre systém Android
Zmeny nastavenia priameho bezdrôtového pripojenia
Zmeňte nastavenia priameho bezdrôtového pripojenia podľa nasledujúceho postupu.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Na obrazovke DOMOV vyberte možnosť
(Nastavenie).
Používanie ovládacieho panela
3. Vyberte položku
Nastavenia zariadenia (Device settings).
4. Vyberte položku Nastavenia siete LAN (LAN settings).
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia siete LAN (LAN settings).
345
Poznámka
• Na tlač nastavení siete vyberte možnosť Tlačiť podrob. (Print details) na obrazovke
Nastavenia siete LAN (LAN settings).
5. Vyberte položku Priame bezdrôt. pripojenie (Wireless Direct).
Zobrazí sa obrazovka Zoznam nast. priam. bezdr. prip. (Wireless Direct setting list). Môžete si
skontrolovať aktuálne nastavenia priameho bezdrôtového pripojenia.
6. Vyberte položku Nastavenia (Settings).
7. Vyberte položku nastavenia.
• Zmeniť SSID/názov zariadenia (Change SSID/device name)
Zmeňte identifikátor (SSID) pre priame bezdrôtové pripojenie.
Identifikátor (SSID) je názov tlačiarne (názov zariadenia) zobrazený na zariadení kompatibilnom
so štandardom Wi-Fi Direct.
Pri zmene identifikátora (SSID) postupujte nasledujúcim spôsobom.
1. Vyberte si pole zadávania.
2. Zadajte identifikátor (SSID) (najviac 32 znakov) a vyberte možnosť OK.
3. Vyberte položku OK.
Výberom možnosti OK dokončíte zadávanie identifikátora (SSID).
Výberom možnosti Automatická aktualizácia (Auto update) zobrazíte obrazovku potvrdenia.
Ak chcete aktualizovať identifikátor (SSID) a heslo, zvoľte možnosť Áno (Yes). Na obrazovke
Zoznam nast. priam. bezdr. prip. (Wireless Direct setting list) aktualizujte identifikátor
(SSID)/heslo.
• Zmeniť heslo (Change password)
Zmeňte heslo priameho bezdrôtového pripojenia.
◦ Výberom možnosti Zmeniť ručne (Change manually) zobrazte pole zadávania.
Pri zmene hesla postupujte nasledujúcim spôsobom.
1. Vyberte si pole zadávania.
2. Zadajte heslo (max. 10 znakov) a vyberte možnosť OK.
346
3. Vyberte položku OK.
Výberom možnosti OK dokončíte zadávanie hesla.
◦ Výberom možnosti Automatická aktualizácia (Auto update) zobrazíte obrazovku
potvrdenia. Ak chcete aktualizovať identifikátor (SSID) a heslo, zvoľte možnosť Áno (Yes).
Na obrazovke Zoznam nast. priam. bezdr. prip. (Wireless Direct setting list) aktualizujte
identifikátor (SSID)/heslo.
• Potvrdenie žiadosti o pripojenie (Connection request confirmation)
Zmeňte nastavenie obrazovky s potvrdením, keď sa zariadenie s podporou Wi-Fi pripojí k
tlačiarni.
Ak chcete, aby tlačiareň zobrazila obrazovku s informáciami o pripojení zariadenia s podporou
Wi-Fi k tlačiarni, vyberte možnosť Áno (Yes).
Dôležité
• Odporúčame nastaviť zobrazenie potvrdzovacej obrazovky, aby ste zabránili
neoprávnenému prístupu.
8. Ťuknite na tlačidlo
(DOMOV).
Zobrazí sa domovská obrazovka.
Poznámka
• Ak zmeníte nastavenie priameho bezdrôtového pripojenia tlačiarne, zmeňte aj nastavenie smerovača
bezdrôtovej siete zariadenia.
347
Tlač fotografických údajov
Tlač fotografií uložených na pamäťovej karte základ
Položky nastavenia pri tlači fotografií pomocou ovládacieho panela
348
Tlač fotografií uložených na pamäťovej karte
Fotografiu uloženú na pamäťovej karte môžete jednoduchým spôsobom vytlačiť.
Táto časť opisuje postup pri tlači fotografie s použitím položky Tlač vybratých fotog. (Select photo print).
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Vložte fotografický papier.
3. Na obrazovke DOMOV vyberte položku
Tlačiť (Print).
Používanie ovládacieho panela
4. Zvoľte možnosť
Pamäťová karta (Memory card).
Zobrazia sa ponuky tlače z pamäťovej karty.
5. Vyberte položku
Tlač vybratých fotog. (Select photo print).
6. Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na kartu.
Zobrazí sa obrazovka výberu fotografií.
Poznámka
• Ak vložíte pamäťovú kartu, skôr ako sa zobrazia ponuky tlače z pamäťovej karty, zobrazí sa
obrazovka s výberom fotografie.
• Ak na pamäťovej karte nie sú uložené žiadne fotografické údaje, ktoré možno vytlačiť, na
dotykovej obrazovke sa zobrazí hlásenie Nie sú uložené podporované typy údajov. (Saved
data is not of a supported type.)
• Ak je na pamäťovej karte uložených viac ako 2000 fotografií, fotografie sa automaticky rozdelia na
skupiny po 2000 fotografií v obrátenom chronologickom poradí (podľa dátumu poslednej zmeny).
Skontrolujte hlásenie zobrazené na dotykovej obrazovke a zvoľte tlačidlo OK.
7. V prípade potreby zadajte nastavenia.
• Výber fotografie, ktorú chcete vytlačiť:
Rýchlym pohybom prsta vo vodorovnom smere vyberte fotografiu.
Fotografiu môžete vybrať aj ťukaním na ikonu
349
alebo
.
Kópiu zobrazenej fotografie môžete vytlačiť ťuknutím na položku Farebne (Color).
• Zmena spôsobu zobrazenia, počtu kópií alebo nastavení tlače:
Ťuknutím na
blízko spodnej strany zobrazenej fotografie zobrazíte ponuky.
A: Zobrazí sa celkový počet kópií.
Počas ťukania sa zobrazí obrazovka Kontrola celkov. počtu kópií (Check total no. of copies) a
môžete skontrolovať počet kópií jednotlivých fotografií. Na obrazovke Kontrola celkov. počtu
kópií (Check total no. of copies) môžete zmeniť počet kópií jednotlivých fotografií.
B: Zadajte počet kópií.
Ťuknutím na
alebo
môžete zadať počet kópií.
Dotykom a podržaním položky zadajte počet kópií po 10 kópiách.
Rýchlym pohybom prsta zadajte číslo.
350
Poznámka
• Môžete určiť počet kópií jednotlivých fotografií. Zobrazte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť, a po
zobrazení požadovanej fotografie zadajte počet kópií.
C: Výberom tejto možnosti sa prepnete na skupinu fotografií.
Podrobné informácie:
Používanie užitočných funkcií zobrazenia
D: Výberom tejto položky zobrazíte obrazovku Nastavenia (Settings).
Môžete zmeniť nastavenia veľkosti strany, typu média a kvality tlače atď.
Ďalšie informácie o položkách nastavenia:
Položky nastavenia pri tlači fotografií pomocou ovládacieho panela
E: Výberom možnosti zobrazíte dve fotografie vedľa seba.
Ďalšie informácie o spôsobe zobrazenia:
Používanie užitočných funkcií zobrazenia
351
F: Výberom možnosti si priblížite fotografiu.
Podrobné informácie:
Používanie užitočných funkcií zobrazenia
G: Výberom možnosti zobrazíte fotografiu so zadaným dátumom (dátumu poslednej zmeny
údajov).
Podrobné informácie:
Používanie užitočných funkcií zobrazenia
H: Výberom tejto položky môžete zobraziť viacero fotografií súčasne.
Ďalšie informácie o spôsobe zobrazenia:
Používanie užitočných funkcií zobrazenia
8. Ťuknite na položku Farebne (Color).
Tlačiareň začne tlačiť.
352
Poznámka
• Klepnutím na možnosť Stop zrušíte tlač.
• Kým sa spracúva tlačová úloha, môžete pridať ďalšiu tlačovú úlohu (Rezervovať tlač fotografie).
Pridanie tlačovej úlohy
Pridanie tlačovej úlohy
Počas tlače fotografií môžete pridať tlačovú úlohu (rezervovať tlač fotografie).
Podľa nasledujúcich pokynov pridajte tlačovú úlohu.
1. Počas tlače rýchlym pohybom fotografie vyberte ďalšiu fotografiu.
Poznámka
• Ak vyberiete fotografie, tlačiareň vytlačí rezervované fotografie.
• Na fotografii zaradenej do tlačovej úlohy sa zobrazí ikona rezervovanej fotografie
.
2. Určite počet kópií a nastavenia tlače jednotlivých fotografií.
Poznámka
• Kým sa spracováva tlačová úloha, na obrazovke s potvrdením nastavení tlače nemôžete
zmeniť nastavenie položky Veľkosť strany (Page size) ani Typ (Type). Nastavenie je rovnaké
ako nastavenie fotografie, ktorá je zaradená do tlačovej úlohy.
3. Ťuknite na položku Farebne (Color).
Vyhradená fotografia sa vytlačí hneď po fotografii, ktorej tlač už začala.
Ak chcete vytlačiť ďalšie fotografie, zopakujte postup od kroku č. 1.
Poznámka
• Kým sa spracováva tlačová úloha, nemožno zobraziť domovskú obrazovku, zmeniť ponuku tlače ani
tlačiť z počítača alebo iných zariadení.
• Kým sa spracúva tlačová úloha, nemožno vybrať fotografiu z inej skupiny.
• Ak počas spracúvania tlačovej úlohy ťuknete na tlačidlo Stop, zobrazí sa obrazovka na výber
spôsobu zrušenia rezervácie. Ak zvolíte možnosť Zrušiť všetky vyhradenia (Cancel all
reservations), môžete zrušiť tlač všetkých fotografií. Ak zvolíte možnosť Zrušiť posledné
vyhradenie (Cancel the last reservation), môžete zrušiť poslednú tlačovú úlohu.
• Ak existuje mnoho tlačových úloh, na dotykovej obrazovke sa môže zobraziť hlásenie Nemožno
vyhradiť ďalšie tlačové úlohy. Chvíľu počkajte a zopakujte operáciu. (Cannot reserve more
print jobs. Please wait a while and redo the operation.) V takom prípade chvíľu počkajte a potom
pridajte tlačovú úlohu.
353
Položky nastavenia pri tlači fotografií pomocou ovládacieho
panela
Môžete nastaviť veľkosť strany, typ média, opravu fotografií atď. a vytlačiť fotografie uložené na pamäťovej
karte.
Obrazovka nastavenia tlače
Spôsob zobrazenia obrazovky nastavenia tlače sa líši v závislosti od príslušnej ponuky tlače.
• V ponuke Tlač vybratých fotog. (Select photo print) alebo Prezentácia (Slide show):
Nasledujúcu obrazovku zobrazíte výberom možnosti Nastavenia (Settings).
• V ponuke Tlač s orezaním (Trimming print):
Pred tlačou sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
Položky nastavenia
Rýchlym pohybom v zvislom smere zobrazte položky nastavenia a výberom položky nastavenia zobrazte
nastavenia. Vyberte túto možnosť a zadajte nastavenie.
Poznámka
• V závislosti od ponuky tlače nemožno niektoré položky nastavenia vybrať. Táto časť opisuje položky
nastavenia v ponuke Tlač vybratých fotog. (Select photo print).
Položka nastavenia, ktorú nemožno vybrať, je sivá alebo sa nezobrazuje.
354
• Niektoré nastavenia nemožno zadať v kombinácii s inými položkami nastavenia alebo ponukami
tlače. Ak vyberiete nastavenie, ktoré nemožno spresniť v danej kombinácii nastavení, na dotykovej
obrazovke sa zobrazia
a Detaily chyby (Error details). V tomto prípade vyberte možnosť
v ľavom hornom rohu dotykovej obrazovky, čím hlásenie skontrolujete a nastavenie zmeníte.
• Nastavenia rozmeru stránky, typu média atď. sa zachovajú aj v prípade, že je zvolená ďalšia ponuka
tlače alebo je tlačiareň vypnutá.
Môžete zadať nasledujúce položky nastavenia.
• Zdr. pap. (Paper src)
Zvoľte zdroj papiera (Zad. zásobník (Rear tray)/Kazeta (Cassette)/Automaticky (Auto)), v ktorom
je vložený papier.
Poznámka
• Ak je zvolená možnosť Automaticky (Auto), papier sa podáva zo zdroja papiera, kde sa papier
zhoduje s nastavením vloženého papiera (rozmer stránky typ média).
• Veľkosť strany (Page size)
Vyberte veľkosť strany vloženého papiera.
• Typ (Type) (typ média)
Vyberte typ média vloženého papiera.
• Kval.tlač. (Print qlty) (kvalita tlače)
Vyberte kvalitu tlače podľa fotografie.
• Okraj (Border) (tlač s okrajmi alebo bez okrajov)
Vyberte tlač s okrajmi alebo bez okrajov.
• Opr. fot. (Photo fix)
Po výbere možnosti Aut. oprava fotog. (Auto photo fix) sa na nasnímanej fotografii rozpozná scéna
alebo tvár postavy a automaticky sa vykoná najvhodnejšia korekcia každej fotografie. Pri tlači sa tým
zosvetlí tvár, ktorá v dôsledku svetla na pozadí pôsobí tmavo. Takisto sa analyzuje typ scény,
napríklad scenéria, nočná scéna alebo postava, a každá scéna sa automaticky upraví na tlač
s použitím najvhodnejšej farby, jasu a kontrastu.
Poznámka
• Pri tlači fotografií uložených na pamäťovej karte sa predvolene použije automatická korekcia.
• Ak vyberiete možnosť Žiadna korekcia (No correction), fotografie sa vytlačia bez korekcie.
• Korek. červen. očí (Red-EyeCorrection)
Korekcia efektu červených očí spôsobeného fotografovaním s bleskom.
V závislosti od typu fotografie sa efekt červených očí nemusí opraviť, prípadne sa môžu opraviť aj iné
časti než oči.
• Tlačiť dátum (Print date)
Aktivácia alebo deaktivácia tlače dátumu (dátum snímania) na fotografii.
355
Poznámka
• Dátum snímania sa vytlačí podľa nastavení položky Formát zobrazenia dátumu (Date display
format) v ponuke Ďalšie nast. zar. (Other device settings), ktorá sa nachádza v časti
Nastavenia zariadenia (Device settings).
Ďalšie nastavenia zariadenia
356
Tlač etikiet diskov
Kopírovanie vrchnej strany disku Základy
Tlač fotografie z pamäťovej karty na etiketu disku
357
Kopírovanie vrchnej strany disku
Môžete skopírovať etiketu existujúceho disku BD, DVD alebo CD a vytlačiť ju na disk podporujúci tlač.
Dôležité
• Nemožno tlačiť na disky podporujúce tlač s priemerom 8 cm (3,15 palca).
• Viacúčelový zásobník neupevňujte, kým sa nezobrazí správa s výzvou na vloženie disku
podporujúceho tlač. Mohli by ste poškodiť tlačiareň.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Na obrazovke DOMOV vyberte položku
Kopírovať (Copy).
Používanie ovládacieho panela
3. Vyberte položku
Kopírov. etikety disku (Disc label copy).
4. Prečítajte si správu a zvoľte možnosť OK.
Zobrazí sa obrazovka nastavenia oblasti tlače.
5. Určite oblasť tlače a vyberte položku OK.
A: Zadajte vonkajší kruh.
B: Zadajte vnútorný kruh.
Poznámka
• Na disku podporujúcom tlač odmerajte vonkajší a vnútorný priemer strany určenej na tlač
a nastavte hodnotu menšiu než odmeraná hodnota vonkajšieho priemeru a väčšiu než odmeraná
hodnota vnútorného priemeru.
• Informácie o diskoch, na ktoré je možné tlačiť, získate od ich výrobcov.
6. Zadajte množstvo atramentu.
358
Ak je výsledok tlače rozmazaný, zvoľte možnosť Nerozpíjajúce (Bleed-proof). Rozmazanie sa môže
znížiť v prípade, ak sa tlačí s menším množstvom atramentu.
7. Podľa pokynov na obrazovke umiestnite zdroj kopírovania BD, DVD alebo CD na
predlohové sklo a zvoľte tlačidlo OK.
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením nastavenia tlače.
Dôležité
• Zdrojový disk BD, DVD alebo CD položte vrchnou stranou smerom nadol na strednú časť
predlohového skla. Ak ho položíte príliš blízko okraja predlohového skla, časť obrázka sa môže
orezať.
8. Otvárajte ovládací panel, kým sa nedostane do vodorovnej polohy.
9. Po kontrole hlásenia ťuknite na tlačidlo Č/B (Black) alebo Farebne (Color).
359
10. Podľa pokynov na obrazovke umiestnite disk podporujúci tlač.
Poznámka
• Postup pri umiestňovaní disku podporujúceho tlač môžete zobraziť zvolením možnosti Spôsob
nast. (How to set).
• Ďalšie informácie o nastavení disku podporujúceho tlač:
Umiestnenie disku podporujúceho tlač
11. Vyberte položku OK.
Tlačiareň začne s kopírovaním.
Poznámka
• Ak chcete zrušiť kopírovanie, ťuknite na položku Stop.
• Po tlači nechajte potlačenú stranu disku voľne zaschnúť. Na vysušenie atramentu nepoužívajte
sušič na vlasy ani disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Kým atrament nezaschne,
nedotýkajte sa potlačeného povrchu.
• Ak je tlač nesprávne zarovnaná, upravte umiestnenie tlače pomocou položky Upraviť oblasť
tlače disku (Adjust disc print area) v časti Nastav. tlače (Print settings) v ponuke Nastavenia
zariadenia (Device settings).
Nastav. tlače
360
Tlač fotografie z pamäťovej karty na etiketu disku
Fotografiu uloženú na pamäťovej karte môžete vytlačiť na etiketu disku podporujúceho tlač.
Dôležité
• Nemožno tlačiť na disky podporujúce tlač s priemerom 8 cm (3,15 palca).
• Viacúčelový zásobník neupevňujte, kým sa nezobrazí správa s výzvou na vloženie disku
podporujúceho tlač. Mohli by ste poškodiť tlačiareň.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Na obrazovke DOMOV vyberte položku
Tlačiť (Print).
Používanie ovládacieho panela
3. Zvoľte možnosť
Pamäťová karta (Memory card).
Zobrazia sa ponuky tlače z pamäťovej karty.
4. Vyberte položku
Tlač fotografií na etiketu disku (Print photos on disc label).
5. Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na kartu.
Poznámka
• Ak vložíte pamäťovú kartu, skôr ako sa zobrazia ponuky tlače z pamäťovej karty, zobrazí sa
obrazovka s výberom fotografie ponuky Tlač vybratých fotog. (Select photo print).
Obrazovku DOMOV zobrazíte ťuknutím na ikonu
(DOMOV).
• Ak na pamäťovej karte nie sú uložené žiadne fotografické údaje, ktoré možno vytlačiť, na
dotykovej obrazovke sa zobrazí hlásenie Nie sú uložené podporované typy údajov. (Saved
data is not of a supported type.)
• Ak je na pamäťovej karte uložených viac ako 2000 fotografií, fotografie sa automaticky rozdelia na
skupiny po 2000 fotografií v obrátenom chronologickom poradí (podľa dátumu poslednej zmeny).
Skontrolujte hlásenie zobrazené na dotykovej obrazovke a zvoľte tlačidlo OK.
6. Prečítajte si správu a zvoľte možnosť OK.
Zobrazí sa obrazovka nastavenia oblasti tlače.
7. Určite oblasť tlače a vyberte položku OK.
361
A: Zadajte vonkajší kruh.
B: Zadajte vnútorný kruh.
Poznámka
• Na disku podporujúcom tlač odmerajte vonkajší a vnútorný priemer strany určenej na tlač
a nastavte hodnotu menšiu než odmeraná hodnota vonkajšieho priemeru a väčšiu než odmeraná
hodnota vnútorného priemeru.
• Informácie o diskoch, na ktoré je možné tlačiť, získate od ich výrobcov.
8. Zadajte množstvo atramentu.
Ak je výsledok tlače rozmazaný, zvoľte možnosť Nerozpíjajúce (Bleed-proof). Rozmazanie sa môže
znížiť v prípade, ak sa tlačí s menším množstvom atramentu.
9. Vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.
Poznámka
• Iné možnosti
Používanie užitočných funkcií zobrazenia
10. Určite oblasť tlače pomocou orezania a vyberte možnosť OK.
A: Presúvaním môžete umiestniť rámček orezania.
B: Presúvaním môžete nastaviť veľkosť rámčeka orezania.
362
11. Otvárajte ovládací panel, kým sa nedostane do vodorovnej polohy.
12. Prečítajte si oznámenie a ťuknite na položku Farebne (Color).
13. Podľa pokynov na obrazovke umiestnite disk podporujúci tlač.
Poznámka
• Postup pri umiestňovaní disku podporujúceho tlač môžete zobraziť zvolením možnosti Spôsob
nast. (How to set).
• Ďalšie informácie o nastavení disku podporujúceho tlač:
Umiestnenie disku podporujúceho tlač
14. Vyberte položku OK.
Tlačiareň začne tlačiť.
Poznámka
• Klepnutím na možnosť Stop zrušíte tlač.
• Po tlači nechajte potlačenú stranu disku voľne zaschnúť. Na vysušenie atramentu nepoužívajte
sušič na vlasy ani disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Kým atrament nezaschne,
nedotýkajte sa potlačeného povrchu.
• Ak je tlač nesprávne zarovnaná, upravte umiestnenie tlače pomocou položky Upraviť oblasť
tlače disku (Adjust disc print area) v časti Nastav. tlače (Print settings) v ponuke Nastavenia
zariadenia (Device settings).
Nastav. tlače
363
Nastavenia papiera
Uložením veľkosti papiera a typu média vloženého v zadnom zásobníku alebo v kazete môžete zabrániť
tlačiarni v nesprávnej tlači zobrazením hlásenia pred tlačou v prípade, že sa veľkosť papiera alebo typ
média vloženého papiera líši od nastavení tlače.
Poznámka
• Predvolené nastavenie zobrazenia je iné vtedy, keď tlačíte alebo kopírujete z ovládacieho panela
tlačiarne, pri tlači zo smartfónu alebo tabletu, pri tlači zo systému Windows a pri tlači zo systému
macOS.
Predvolené nastavenie zobrazovania hlásenia, ktoré zabraňuje nesprávnej tlači
Po vložení papiera:
• Po zatvorení krytu otvoru podávača:
Zobrazí sa obrazovka s registráciou informácií o papieri v zadnom zásobníku.
Ak sa veľkosť strany na dotykovej obrazovke zhoduje s veľkosťou papiera vloženého do zadného
zásobníka, vyberte možnosť Áno (Yes).
V opačnom prípade vyberte možnosť Zmeniť (Change) a zmeňte nastavenie podľa veľkosti
vloženého papiera.
364
• Po vložení kazety:
Veľkosť papiera je rozpoznaná a nastaví sa automaticky v tlačiarni.
* Do kazety môžete vkladať iba obyčajný papier.
Dôležité
• Ďalšie informácie o správnej kombinácii nastavení papiera, ktoré môžete zadať v ovládači tlačiarne
(Windows) alebo na dotykovej obrazovke:
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média)
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (veľkosť papiera)
Keď je nastavenie papiera pre tlač a kopírovanie rozdielne, ako sú
zaregistrované informácie o papieri v tlačiarni:
Príklad:
• Nastavenie papiera na tlač alebo kopírovanie: A5
• Informácie o papieri zaregistrované v tlačiarni: A4
Po spustení tlače/kopírovania sa zobrazí hlásenie a nastavenie papiera uvedené pre tlač/kopírovanie sa
zobrazí pod daným hlásením.
365
Prečítajte si správu a zvoľte možnosť Ďalej (Next). Po zobrazení obrazovky na výber operácie vyberte
niektorú z operácií nižšie.
Poznámka
• V závislosti od nastavenia sa možnosti uvedené nižšie nemusia zobraziť.
Tlačte na vložený papier. (Print with the loaded paper.)
Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť/kopírovať na vložený papier bez zmeny nastavení papiera.
Napríklad, ak je v nastaveniach papiera na tlač/kopírovanie vybratá veľkosť A5 a zaregistrovaná
veľkosť papiera v tlačiarni je A4, tlačiareň začne tlačiť/kopírovať na papier vložený v zadnom
zásobníku alebo kazete bez zmeny nastavení veľkosti papiera na tlač/kopírovanie.
Vymeniť papier a tlačiť (Replace the paper and print)
Túto možnosť vyberte, ak chcete po výmene papiera v zadnom zásobníku alebo kazete spustiť tlač.
Ak je v nastaveniach papiera na tlač alebo kopírovanie vybratá napríklad veľkosť A5 a v informáciách
o papieri v tlačiarni je vybratá veľkosť A4, pred spustením tlače alebo kopírovania musíte do zadného
zásobníka alebo kazety vložiť papier veľkosti A5.
Po výmene papiera sa zobrazí obrazovka uloženia informácií o papieri. Zaregistrujte informácie
o papieri podľa papiera, ktorý ste vložili.
Poznámka
• Ak neviete, aké informácie o papieri máte uložiť v tlačiarni, po zobrazení obrazovky na výber
operácie ťuknite na položku
(Späť).
• Ďalšie informácie o správnej kombinácii nastavení papiera, ktoré môžete zadať v ovládači
tlačiarne (Windows) alebo na dotykovej obrazovke:
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média)
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (veľkosť papiera)
Zrušiť (Cancel)
Tlač sa zruší.
Vyberte pri zmene nastavení papiera zadaných na tlač alebo kopírovanie. Zmeňte nastavenia
papiera a skúste tlač alebo kopírovanie zopakovať.
366
Predvolené nastavenie zobrazovania hlásenia, ktoré zabraňuje
nesprávnej tlači
• Ak tlačíte alebo kopírujete pomocou ovládacieho panela tlačiarne alebo pri tlači zo smartfónu
alebo tabletu:
Hlásenie, ktoré zabraňuje nesprávnej tlači, je predvolene povolené.
Zmena nastavenia:
Nastavenia podávania
• Tlač zo systému Windows:
Hlásenie, ktoré zabraňuje nesprávnej tlači, je predvolene zakázané.
Zmena nastavenia:
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne
• Tlač zo systému macOS:
Hlásenie, ktoré zabraňuje nesprávnej tlači, je predvolene povolené.
Zmena nastavenia:
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne
Dôležité
• Keď je hlásenie, ktoré zabraňuje nesprávnej tlači, zakázané:
Tlačiareň začne tlač alebo kopírovanie aj vtedy, ak sú nastavenia papiera pre tlač a kopírovanie a
zaregistrované informácie o papieri v tlačiarni rozdielne.
367
Kopírovanie
Vytváranie kópií
Zmenšovanie alebo zväčšovanie kópií
Základy
Obojstranné kopírovanie
Ponuka Špeciálne kopírovanie
Kopírovanie pomocou smartfónu alebo
tabletu
368
Vytváranie kópií
Táto časť opisuje postup kopírovania pomocou možnosti Štandardné kopírov. (Standard copy).
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Vložte papier.
3. Na obrazovke DOMOV vyberte položku
Kopírovať (Copy).
Používanie ovládacieho panela
4. Vyberte položku
Štandardné kopírov. (Standard copy).
Zobrazí sa pohotovostná obrazovka kopírovania.
5. Umiestnite originály na predlohové sklo.
6. V prípade potreby zadajte nastavenia.
A: Zobrazí sa rozloženie kopírovania.
Môžete prepnúť rozloženie:
(jednostranné),
B: Zadajte počet kópií.
369
(2 strany na 1 stranu),
(obojstranné).
Ťuknutím na
alebo
môžete zadať počet kópií.
Ak sa budete nepretržite dotýkať týchto ikon, čísla sa budú meniť po 10.
Rýchlym pohybom prsta zadajte číslo.
C: Zobrazenie položiek nastavenia tlače.
Ďalšie informácie o položkách nastavenia:
Položky nastavenia kopírovania
D: Zadajte veľkosť strany a typ média
7. Ťuknite na položku Č/B (Black) alebo Farebne (Color).
Tlačiareň začne s kopírovaním.
Po dokončení kopírovania odoberte originál z predlohového skla.
Dôležité
• Kým sa nedokončí skenovanie, neotvárajte kryt dokumentov ani neodoberajte originál z
predlohového skla.
Poznámka
• Ak chcete zrušiť kopírovanie, ťuknite na položku Stop.
Pridanie úlohy kopírovania (záložné kopírovanie)
Úlohu kopírovania môžete pridať aj počas tlače (Rezervovať kopírovanie).
370
V prípade, že môžete pridať úlohu kopírovania, zobrazí sa obrazovka znázornená nižšie.
Originál položte na predlohové sklo a ťuknite na rovnakú položku (Farebne (Color) alebo Č/B (Black)),
na akú ste ťukli predtým.
Dôležité
• Keď na predlohové sklo umiestnite originál, opatrne posuňte kryt dokumentov.
Poznámka
• Keď je položka Kval.tlač. (Print qlty) (kvalita tlače) nastavená na hodnotu Vysoké (High), nemôžete
pridať úlohu kopírovania.
• Po pridaní úlohy kopírovania nemožno zmeniť počet kópií ani nastavenia, napríklad veľkosť strany
alebo typ média.
• Ak sa počas rezervovaného kopírovania ťuknete na položku Stop, zobrazí sa obrazovka na výber
spôsobu zrušenia kopírovania. Ak zvolíte možnosť Zrušiť všetky vyhradenia (Cancel all
reservations), môžete zrušiť kopírovanie všetkých naskenovaných údajov. Ak zvolíte možnosť
Zrušiť posledné vyhradenie (Cancel the last reservation), môžete zrušiť poslednú úlohu
kopírovania.
• Ak nastavíte, aby sa do úlohy kopírovania pridal dokument s príliš veľkým počtom strán, na dotykovej
obrazovke sa môže zobraziť hlásenie Nemožno pridať ďalšie úlohy kopírovania. Chvíľu počkajte
a zopakujte operáciu. (Cannot add more copy jobs. Please wait a while and redo the
operation.) Zvoľte možnosť OK a chvíľu počkajte. Potom skúste kopírovanie zopakovať.
• Ak sa počas skenovania na dotykovej obrazovke zobrazí Nepodarilo sa vyhradiť úlohu
kopírovania. Začnite znova od začiatku. (Failed to reserve the copy job. Start over from the
beginning.) zvoľte možnosť OK a ťuknutím na položku Stop zastavte kopírovanie. Potom skopírujte
dokumenty, ktoré sa ešte neskopírovali.
371
Položky nastavenia kopírovania
Môžete zmeniť nastavenia kopírovania, napríklad zväčšenie alebo intenzitu.
Obrazovka nastavenia tlače
Poznámka
• Ďalšie informácie o obrazovke nastavenia tlače alebo položke nastavenia funkcie Kopírovanie
fotografií (Photo copy) nájdete v časti Kopírovanie fotografií.
Ak na pohotovostnej obrazovke kopírovania zvolíte možnosť Nastavenia (Settings), zobrazí sa
nasledujúca obrazovka.
Príklad v Štandardné kopírov. (Standard copy):
Ukážka
Keď sa na obrazovke nastavení tlačiarne zobrazí Ukážka (Preview), výberom možnosti Ukážka
(Preview) si budete môcť na obrazovke náhľadu zobraziť ukážku obrazu výtlačku.
Podrobnosti nájdete nižšie.
Zobrazenie obrazovky s ukážkou
Položky nastavenia
Rýchlym pohybom zobrazte položky nastavenia a výberom položky nastavenia zobrazte nastavenia.
Vyberte túto možnosť a zadajte nastavenie.
372
Poznámka
• V závislosti od ponuky kopírovania nemožno niektoré položky nastavenia vybrať. Táto časť opisuje
položky nastavenia v ponuke Štandardné kopírov. (Standard copy).
Položka nastavenia, ktorú nemožno vybrať, je sivá.
Ďalšie informácie o položkách nastavenia funkcie Kopírovanie fotografií (Photo copy) nájdete
v časti Kopírovanie fotografií.
• Niektoré nastavenia nemožno zadať v kombinácii s nastavením inej položky nastavenia alebo ponuky
kopírovania. Ak vyberiete nastavenie, ktoré nemožno spresniť v danej kombinácii nastavení, na
dotykovej obrazovke sa zobrazia
. V tomto prípade vyberte možnosť
dotykovej obrazovky, čím hlásenie skontrolujete a nastavenie zmeníte.
v ľavom hornom rohu
• Nastavenia rozmeru stránky, typu média atď. sa zachovajú aj v prípade, že je tlačiareň vypnutá.
• Keď z ponuky kopírovania spustíte kopírovanie, pre ktoré nie je zadané nastavenie k dispozícii, na
dotykovej obrazovke sa zobrazí hlásenie Vybratá funkcia nie je dostupná s aktuálnymi
nastaveniami. (The specified function is not available with current settings.). Zmeňte príslušné
nastavenie podľa pokynov na obrazovke.
Nasledujúce položky nastavenia možno zmeniť.
• Intenzita (Intensity)
Zadajte intenzitu.
A: Túto položku zvoľte, ak chcete aktivovať alebo deaktivovať automatickú úpravu intenzity.
Keď je vybratá položka ON, intenzita sa automaticky upraví podľa originálov umiestnených na
predlohovom skle.
B: Presúvaním jazdca môžete zadať intenzitu.
• Zväčšiť (Magnif.) (zväčšenie)
Určte spôsob zmenšenia alebo zväčšenia.
Zmenšovanie alebo zväčšovanie kópií
• Zdr. pap. (Paper src)
Zvoľte zdroj papiera (Zad. zásobník (Rear tray)/Kazeta (Cassette)/Automaticky (Auto)), v ktorom
je vložený papier.
373
Poznámka
• Ak je zvolená možnosť Automaticky (Auto), papier sa podáva zo zdroja papiera, kde sa papier
zhoduje s nastavením vloženého papiera (rozmer stránky typ média).
• Veľkosť strany (Page size)
Vyberte veľkosť strany vloženého papiera.
• Typ (Type) (typ média)
Vyberte typ média vloženého papiera.
• Kval.tlač. (Print qlty) (kvalita tlače)
Nastavte kvalitu tlače podľa originálu.
Dôležité
• Ak používate možnosť Koncepty (Draft) s položkou Typ (Type) nastavenou na možnosť
Obyčajný papier (Plain paper) a kvalita nie je taká dobrá, ako ste očakávali, vyberte v časti
Kval.tlač. (Print qlty) možnosť Štandardný (Standard) alebo Vysoké (High) a skúste kopírovať
znova.
• Ak chcete kopírovať v odtieňoch sivej, vyberte v položke Kval.tlač. (Print qlty) možnosť Vysoké
(High). Odtiene sivej nahrádzajú čiernobiele kopírovanie rôznymi odtieňmi sivej farby.
• Rozlož. (Layout)
Vyberte rozloženie.
Kopírovanie dvoch strán na jednu stranu
Kopírovanie štyroch strán na jednu stranu
• Nast. obojstr.tlače (2-sidedPrintSetting)
Vyberte, či sa má vykonať obojstranné kopírovanie.
Obojstranné kopírovanie
374
Skenovanie
Skenovanie z počítača (macOS)
Skenovanie z počítača (Windows)
Skenovanie pomocou ovládacieho panela
Skenovanie pomocou smartfónu alebo
tabletu
375
Skenovanie z počítača (Windows)
Skenovanie podľa typu alebo účelu položky (IJ Scan Utility)
Funkcie aplikácie IJ Scan Utility
Jednoduché skenovanie (Automatické sken.) Základy
Skenovanie fotografií a dokumentov
Vytváranie a úprava súborov PDF
Nastavenie hesiel pre súbory PDF
Upravovanie súborov PDF chránených heslom
Skenovanie pomocou aplikačného softvéru (ScanGear)
Tipy na skenovanie
Umiestnenie originálov (skenovanie z počítača)
Nastavenia skenovania v sieti
Ponuka a obrazovka nastavení aplikácie IJ Network Scanner Selector EX2
376
Skenovanie podľa typu alebo účelu položky (IJ Scan Utility)
Funkcie aplikácie IJ Scan Utility
Jednoduché skenovanie (Automatické sken.) Základy
Skenovanie fotografií a dokumentov
Vytváranie a úprava súborov PDF
Nastavenie hesiel pre súbory PDF
Upravovanie súborov PDF chránených heslom
377
Funkcie aplikácie IJ Scan Utility
Aplikáciu IJ Scan Utility použite na skenovanie a ukladanie dokumentov, fotografií alebo iných položiek
naraz jednoduchým kliknutím na príslušnú ikonu.
Viac režimov skenovania
Funkcia Automaticky (Auto) umožňuje skenovať rôzne položky jedným kliknutím s predvoleným
nastavením. Funkcia Dokument (Document) umožňuje zvýšiť ostrosť a tým aj čitateľnosť textu
v dokumente alebo časopise a funkcia Fotografie (Photo) umožňuje skenovať s nastavením vhodným
pre fotografie.
Poznámka
• Podrobné informácie o hlavnej obrazovke aplikácie IJ Scan Utility nájdete v časti „Hlavná obrazovka
aplikácie IJ Scan Utility“.
Automatické ukladanie naskenovaných obrázkov
Naskenované obrázky sa automaticky ukladajú do predvoleného priečinka. Priečinok je možné podľa
potreby zmeniť.
Poznámka
• Nižšie sú uvedené predvolené priečinky na ukladanie.
Windows 10/Windows 8.1:
Priečinok Dokumenty (Documents)
Windows 7:
Priečinok Moje dokumenty (My Documents)
• Postup zmeny priečinka nájdete v časti „Dialógové okno Nastavenia“.
378
Integrácia aplikácie
Naskenované obrázky je možné odosielať do ostatných aplikácií. Naskenované obrázky môžete napríklad
otvoriť vo svojej obľúbenej aplikácii pre prácu s grafikou, vložiť ich ako prílohu e-mailu alebo z obrázkov
extrahovať text.
Poznámka
• Postup nastavenia aplikácií na integráciu nájdete v časti „Dialógové okno Nastavenia“.
379
Jednoduché skenovanie (Automatické sken.)
Automatické skenovanie umožňuje automaticky zistiť typ položky umiestnenej na doske.
Dôležité
• Nasledujúce typy položiek sa nemusia naskenovať správne. V takom prípade upravte rámy orezania
(oblasti skenovania) pri zobrazení celého obrázka v programe ScanGear (ovládači skenera)
a zopakujte skenovanie.
Fotografie s belavým pozadím
Položky vytlačené na bielom papieri, text písaný rukou, vizitky a iné ťažko čitateľné položky
Tenké položky
Hrubé položky
1. Skontrolujte, či je skener alebo tlačiareň zapnutá.
2. Položky umiestnite na predlohové sklo.
Umiestnenie originálov (skenovanie z počítača)
3. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.
4. Kliknite na tlačidlo Automaticky (Auto).
Spustí sa skenovanie.
Poznámka
• Kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel) môžete skenovanie zrušiť.
• Pomocou dialógového okna Nastavenia (Automatické skenovanie) (Settings (Auto Scan)) nastavte,
kde sa majú ukladať naskenované obrázky, a upresnite rozšírené nastavenia skenovania.
• Ak chcete skenovať položku konkrétneho typu, prečítajte si nasledujúce stránky.
Skenovanie fotografií a dokumentov
Skenovanie pomocou obľúbených nastavení
380
Skenovanie fotografií a dokumentov
Položky umiestnené na predlohovom skle skenujte pomocou nastavení, ktoré sú vhodné pre dokumenty
alebo fotografie.
Uložte dokumenty vo formátoch, ako je PDF a JPEG, a fotografie vo formátoch, ako je JPEG a TIFF.
1. Umiestnite položku na predlohové sklo.
Umiestnenie originálov (skenovanie z počítača)
2. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.
3. Ak chcete nastaviť veľkosť papiera, rozlíšenie, nastavenia PDF atď., kliknite na položku
Nastavenia (Settings...) a potom nastavte každú položku v dialógovom okne Nastavenia.
Poznámka
• Po výbere nastavení v dialógovom okne Nastavenia sa rovnaké nastavenia použijú na
skenovanie aj nabudúce.
• V dialógovom okne Nastavenia určite nastavenia pre spracovanie obrázkov, ako je úprava
zošikmenia a zvýraznenie okrajov, nastavte cieľ pre naskenované obrázky a podľa potreby aj
ďalšie nastavenia.
Po dokončení nastavovania kliknite na tlačidlo OK.
4. Kliknite na položku Dokument (Document) alebo na položku Fotografie (Photo).
Spustí sa skenovanie.
Poznámka
• Kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel) môžete skenovanie zrušiť.
381
Vytváranie a úprava súborov PDF
Súbory PDF môžete vytvoriť skenovaním dokumentov na predlohovom skle. Vytvorené súbory PDF môžete
potom rôznymi spôsobmi upravovať vrátane pridávania a odstraňovania strán alebo zmeny ich poradia.
Dôležité
• V súbore PDF môžete naraz vytvoriť alebo upraviť až 100 strán.
• Podporované sú iba súbory PDF vytvorené alebo upravené v aplikácii IJ Scan Utility alebo IJ PDF
Editor. Súbory PDF, ktoré boli vytvorené alebo upravené v iných aplikáciách, nie sú podporované.
Poznámka
•
•
•
•
Súbory PDF môžete vytvoriť aj zo snímok uložených v počítači.
Dostupné formáty súborov sú PDF, JPEG, TIFF a PNG.
Obrázky s počtom pixlov 10 501 a vyšším v zvislom alebo vodorovnom smere nie je možné použiť.
Ak vyberiete súbor PDF chránený heslom, budete musieť zadať heslo.
Upravovanie súborov PDF chránených heslom
1. Položky umiestnite na predlohové sklo.
2. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.
3. Kliknite na Editor PDF (PDF Editor).
Spustí sa aplikácia IJ PDF Editor.
4. Ak chcete nastaviť veľkosť papiera, rozlíšenie a ďalšie nastavenia, kliknite na položku
Nastavenia (Settings...) v ponuke Súbor (File) a potom nastavte každú položku v
dialógovom okne Nastavenia (Skenovanie dokumentov).
Poznámka
• Po výbere nastavení v dialógovom okne Nastavenia sa rovnaké nastavenia použijú na
skenovanie aj nabudúce.
• V dialógovom okne Nastavenia zadajte nastavenia pre spracovanie obrázkov, ako napríklad
úpravu zošikmenia a zvýraznenie okrajov.
382
Po dokončení nastavovania kliknite na tlačidlo OK.
5. Kliknite na tlačidlo
(Skenovať) na paneli s nástrojmi.
Spustí sa skenovanie.
Poznámka
• Ak chcete otvoriť súbor uložený v počítači, kliknite na položku Otvoriť... (Open...) v ponuke
Súbor (File) a potom vyberte súbor, ktorý chcete upraviť.
• Medzi zobrazeniami môžete prepínať pomocou tlačidiel na paneli s nástrojmi. Podrobné
informácie nájdete na Obrazovka úprav PDF.
6. Strany môžete pridávať podľa potreby.
Keď skenujete a pridávate viac položiek:
Umiestnite položky na miesto a kliknite na tlačidlo
(Skenovať) na paneli s nástrojmi.
Pridanie existujúcich snímok alebo súborov PDF:
(Pridať stranu) na paneli s nástrojmi. Po zobrazení dialógového okna Otvoriť
Kliknite na tlačidlo
(Open) vyberte obrázky alebo súbory PDF, ktoré chcete pridať, a kliknite na položku Otvoriť (Open).
Poznámka
• Obrázky alebo súbory PDF môžete pridať aj pomocou položky Pridať stranu z uložených
údajov... (Add Page from Saved Data...) v ponuke Súbor (File).
7. Strany môžete podľa potreby upravovať.
383
Ak chcete zmeniť poradie strán:
Kliknite na stranu, ktorú chcete presunúť, a potom kliknite na tlačidlo
(Strana nahor) alebo
(Strana nadol) na paneli s nástrojmi a presuňte ju na nové miesto. Poradie strán môžete zmeniť aj
presunutím strany na požadované miesto.
Odstránenie strán:
Kliknite na stranu, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo
(Odstrániť stranu) na paneli
s nástrojmi.
Poznámka
• Tieto tlačidlá sa zobrazujú, ak boli vytvorené dve alebo viaceré strany.
8. Vyberte položku Uložiť ako... (Save As...) z ponuky Súbor (File).
Zobrazí sa dialógové okno Uložiť (Save).
9. Zadajte nastavenia uloženia.
Uložiť Dialógové okno (Obrazovka úprav PDF)
10. Kliknite na tlačidlo Uložiť (Save).
Súbor PDF sa uloží.
Poznámka
• Ak upravíte súbor PDF chránený heslom, heslá sa odstránia. Heslá môžete znova nastaviť
v dialógovom okne Uložiť (Save).
Nastavenie hesiel pre súbory PDF
• Ak chcete prepísať uložený súbor, kliknite na tlačidlo
384
(Uložiť) na paneli s nástrojmi.
Skenovanie pomocou aplikačného softvéru (ScanGear)
Čo je to ScanGear (ovládač skenera)?
Spustenie programu ScanGear (ovládača skenera)
Skenovanie v základnom režime
Obrazovky programu ScanGear (ovládača skenera)
Všeobecné poznámky (ovládač skenera)
Dôležité
• Dostupné funkcie a nastavenia sa líšia v závislosti od skenera alebo tlačiarne.
385
Čo je to ScanGear (ovládač skenera)?
ScanGear (ovládač skenera) je softvér potrebný na skenovanie dokumentov. Pomocou softvéru určte
výstupnú veľkosť, korekcie snímok a ďalšie nastavenia.
Program ScanGear možno spustiť z aplikácie IJ Scan Utility alebo aplikácií, ktoré sú kompatibilné so
štandardným rozhraním TWAIN. (ScanGear je ovládač kompatibilný s rozhraním TWAIN.)
Funkcie
Po zobrazení výsledkov skenovania dokumentov a náhľadu skenovania určte typ dokumentu, výstupnú
veľkosť a ďalšie nastavenia. Upravte nastavenia pre vylepšenie obrazu alebo dolaďte jas, kontrast či iné
parametre skenovania vo vybranom farebnom odtieni.
Obrazovky
K dispozícii sú dva režimy: základný a rozšírený.
Medzi týmito režimami môžete prepínať pomocou kariet v pravej hornej časti obrazovky.
Poznámka
• Ovládač ScanGear sa spustí v naposledy používanom režime.
• Po prepnutí na iný režim sa nezachovajú nastavenia.
Základný režim
Ak chcete skenovať bez ďalšieho nastavovania, postupujte podľa troch jednoduchých krokov
zobrazených na karte Základný režim (Basic Mode) (
386
,
a
).
Rozšírený režim
Na karte Rozšírený režim (Advanced Mode) môžete špecifikovať režim farieb, rozlíšenie výstupu, jas
obrázka, farebný odtieň a ďalšie nastavenia skenovania.
387
Spustenie programu ScanGear (ovládača skenera)
Pomocou programu ScanGear (ovládača skenera) môžete pri skenovaní korigovať obrázky a upravovať
farby. Spustite program ScanGear z nástroja IJ Scan Utility alebo iných aplikácií.
Poznámka
• Ak máte viac než jeden skener alebo máte sieťový model a zmenili ste pripojenie z pripojenia pomocou
USB na sieťové pripojenie, nastavte sieťové prostredie.
Spustenie z aplikácie IJ Scan Utility
1. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.
Podrobnosti nájdete kliknutím na tlačidlo Domov, čím sa vrátite na začiatok dokumentu Príručka online
vášho modelu, a vyhľadáte výraz „Spustenie aplikácie IJ Scan Utility“.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie IJ Scan Utility kliknite na položku ScanGear.
Zobrazí sa obrazovka ScanGear.
Spustenie z aplikácie
Postup sa líši v závislosti od príslušnej aplikácie. Podrobné informácie nájdete v príručke k aplikácii.
1. Spustite aplikáciu.
2. V ponuke aplikácie vyberte zariadenie.
Poznámka
• U zariadenia pripojeného v sieti bude za jeho produktovým názvom uvedená informácia „Sieť“.
3. Naskenujte dokument.
Zobrazí sa obrazovka ScanGear.
388
Skenovanie v základnom režime
Ak chcete skenovať bez ďalšieho nastavovania, postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov
zobrazených na karte Základný režim (Basic Mode).
Informácie o skenovaní viacerých dokumentov z predlohového skla súčasne nájdete v časti „Skenovanie
viacerých dokumentov naraz pomocou programu ScanGear (ovládača skenera)“.
Pri skenovaní pomocou podávača APD (automatický podávač dokumentov) nie je ukážka k dispozícii.
Dôležité
• Nasledujúce typy dokumentov sa nemusia naskenovať správne. V takom prípade kliknutím na tlačidlo
(Miniatúry) na paneli s nástrojmi prepnite na zobrazenie celého obrázka a spustite skenovanie.
Fotografie s belavým pozadím
Dokumenty vytlačené na bielom papieri, text písaný rukou, vizitky a iné ťažko čitateľné dokumenty
Dokumenty na tenkom papieri
Dokumenty na hrubom papieri
• Nasledujúce typy dokumentov sa nemusia naskenovať správne.
Dokumenty menšie ako 3 cm (1,2 palca) štvorcové
Fotografie orezané do nepravidelných tvarov
Poznámka
• U modelov s podporou obojstranného skenovania z podávača APD je možné obe strany obojstranného
dokumentu skenovať súčasne.
1. Umiestnite dokument na predlohové sklo alebo do podávača APD zariadenia a spustite
program ScanGear (ovládač skenera).
Umiestnenie originálov (skenovanie z počítača)
Spustenie programu ScanGear (ovládača skenera)
2. Nastavte Výber zdroja (Select Source) tak, aby sa zhodoval s vaším dokumentom.
389
Dôležité
• Niektoré aplikácie nepodporujú nepretržité skenovanie z podávača APD. Podrobné informácie
nájdete v príručke k aplikácii.
Poznámka
• Ak chcete skenovať časopisy obsahujúce mnoho farebných fotografií, vyberte možnosť Časopis
(farebný) (Magazine (Color)).
3. Kliknite na tlačidlo Ukážka (Preview).
V oblasti ukážky sa zobrazí ukážka obrázka.
Dôležité
• Pri skenovaní pomocou podávača APD nie je Ukážka (Preview) k dispozícii.
390
Poznámka
• Farby sa upravia na základe typu dokumentu vybratého v časti Výber zdroja (Select Source).
4. Nastavte položku Cieľ (Destination).
Poznámka
• Ak je v zozname Výber zdroja (Select Source) vybratá položka APD, prejdite ďalej na krok č. 7.
5. Nastavte položku Veľkosť výstupu (Output Size).
Možnosti veľkosti výstupu sa líšia podľa položky vybratej v časti Cieľ (Destination).
6. Podľa potreby upravte rámy orezania (oblasti skenovania).
Veľkosť a polohu rámov orezania upravte na ukážke obrázka.
Úprava rámov orezania (ScanGear)
7. Podľa potreby nastavte položku Korekcie obrázkov (Image corrections).
8. Kliknite na tlačidlo Skenovať (Scan).
Spustí sa skenovanie.
Poznámka
• Kliknutím na tlačidlo
(Informácie) otvoríte dialógové okno s typom dokumentu a ďalšími
podrobnosťami o aktuálnych nastaveniach skenovania.
• Odpoveď programu ScanGear po skenovaní možno vybrať v časti Stav dialógového okna ovládača
ScanGear po skenovaní (Status of ScanGear dialog after scanning) na karte Skenovať
dialógového okna Predvoľby (Preferences).
Súvisiaca téma
Karta Základný režim
391
Obrazovky programu ScanGear (ovládača skenera)
Karta Základný režim
Karta Rozšírený režim
392
Karta Základný režim
Ak chcete skenovať bez ďalšieho nastavovania, postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov
zobrazených na karte Základný režim (Basic Mode).
V tejto časti nájdete opis nastavení a funkcií dostupných na karte Základný režim (Basic Mode).
(1) Nastavenia a ovládacie tlačidlá
(2) Panel s nástrojmi
(3) Oblasť ukážky
Poznámka
• Zobrazené položky sa líšia v závislosti od typu dokumentu a zobrazenia.
• Pri skenovaní pomocou podávača APD (automatický podávač dokumentov) nie je ukážka k dispozícii.
(1) Nastavenia a ovládacie tlačidlá
Výber zdroja (Select Source)
Fotografia (farebná) (Photo (Color))
Umožňuje skenovanie farebných fotografií.
Časopis (farebný) (Magazine (Color))
Umožňuje skenovanie farebných časopisov.
Dokument (farebný) (Document (Color))
Umožňuje farebné skenovanie dokumentov.
Dokument (odtiene sivej) (Document (Grayscale))
Umožňuje čiernobiele skenovanie dokumentov.
Jednostranný dokument (farebný) – APD (Document (Color) ADF Simplex)
Umožňuje farebné skenovanie dokumentov z podávača APD.
Jednostranný dokument (odtiene sivej) – APD (Document (Grayscale) ADF Simplex)
Umožňuje čiernobiele skenovanie dokumentov z podávača APD.
393
Obojstranný dokument (farebný) – APD (Document (Color) ADF Duplex) (len pre modely
podporujúce obojstranné skenovanie pomocou podávača APD)
Umožňuje farebné skenovanie oboch strán dokumentov z podávača APD.
Obojstranný dokument (odtiene sivej) – APD (Document (Grayscale) ADF Duplex) (len pre
modely podporujúce obojstranné skenovanie pomocou podávača APD)
Umožňuje čiernobiele skenovanie oboch strán dokumentov z podávača APD.
Dôležité
• Niektoré aplikácie nepodporujú nepretržité skenovanie z podávača APD. Podrobné informácie
nájdete v príručke k aplikácii.
Poznámka
• Po výbere typu dokumentu bude aktívna funkcia masky rozostrenia.
• Ak vyberiete inú možnosť ako APD, aktívna bude aj funkcia úprav obrázkov, ktorá upravuje
obrázky na základe typu dokumentu.
• Ak vyberiete možnosť Časopis (farebný) (Magazine (Color)), aktívna bude funkcia
odrastrovania.
Zobrazenie ukážky obrázka (Display Preview Image)
Ukážka (Preview)
Umožňuje vykonať skúšobné skenovanie.
Poznámka
• Pri prvom použití zariadenia sa automaticky spustí kalibrácia skenera. Chvíľu počkajte, kým
sa nezobrazí ukážka obrázka.
Cieľ (Destination)
Vyberte, čo chcete robiť s naskenovaným obrázkom.
Tlač (Print)
Túto položku vyberte v prípade, že chcete naskenovaný obrázok vytlačiť na tlačiarni.
Zobrazenie obrázka (Image display)
Túto možnosť vyberte v prípade, ak chcete naskenovaný obrázok zobraziť na monitore.
394
OCR
Túto možnosť vyberte v prípade, ak chcete naskenovaný obrázok spracovať pomocou softvéru
OCR.
Softvér OCR konvertuje text naskenovaný ako obrázok na textové údaje, ktoré možno upravovať
v textových procesoroch a iných programoch.
Veľkosť výstupu (Output Size)
Vyberte veľkosť výstupu.
Možnosti veľkosti výstupu sa líšia podľa položky vybratej v časti Cieľ (Destination).
Flexibilná (Flexible)
Podľa potreby upravte rámy orezania (oblasti skenovania).
V zobrazení miniatúr:
Presunutím myši na príslušnú miniatúru zobrazte rám orezania. Po zobrazení rámu orezania sa
naskenuje časť ohraničená týmto rámom. Ak sa nezobrazí žiadny rám orezania, jednotlivé
políčka sa naskenujú samostatne.
Pri zobrazení celého obrázka:
Ak sa nezobrazí žiadny rám orezania, naskenuje sa celá oblasť ukážky. Po zobrazení rámu
orezania sa naskenuje časť ohraničená týmto rámom.
Veľkosť papiera (napr. L alebo A4)
Vyberte výstupnú veľkosť papiera. Časť ohraničená rámom orezania sa naskenuje s veľkosťou
zodpovedajúcou vybratej veľkosti papiera. Pomocou myši môžete rám orezania zväčšiť alebo
zmenšiť pri zachovaní pomeru strán.
Veľkosť monitora (napr. 1 024 x 768 pixelov)
Vyberte veľkosť výstupu v pixloch. Zobrazí sa rám orezania zodpovedajúci vybratej veľkosti
monitora a časť ohraničená týmto rámom sa naskenuje. Pomocou myši môžete rám orezania
zväčšiť alebo zmenšiť pri zachovaní pomeru strán.
Pridať/odstrániť... (Add/Delete...)
Zobrazí sa dialógové okno Pridanie a odstránenie položky Veľkosť výstupu (Add/Delete the
Output Size), v ktorom môžete zadať vlastné veľkosti výstupu. Túto možnosť môžete vybrať
v prípade, ak je položka Cieľ (Destination) nastavená na hodnotu Tlač (Print) alebo
Zobrazenie obrázka (Image display).
V dialógovom okne Pridanie a odstránenie položky Veľkosť výstupu (Add/Delete the Output
Size) môžete zadať viacero veľkostí výstupu a naraz ich uložiť. Uložené položky sa zaregistrujú
v zozname Veľkosť výstupu (Output Size) a možno ich vybrať spoločne s vopred definovanými
položkami.
395
Pridávanie:
Zadajte text v poli Názov veľkosti výstupu (Output Size Name), Šírka (Width) a Výška
(Height) a kliknite na tlačidlo Pridať (Add). Pre položku Jednotka (Unit) zvoľte palce (inches)
alebo mm ak je položka Cieľ (Destination)Tlač (Print); ak je položka Zobrazenie obrázka
(Image display), môžete zvoliť iba pixle (pixels). Názov pridanej veľkosti sa zobrazí v časti
Zoznam veľkostí výstupu (Output Size List). Kliknutím na tlačidlo Uložiť (Save) uložte
položky uvedené v časti Zoznam veľkostí výstupu (Output Size List).
Odstránenie:
V časti Zoznam veľkostí výstupu (Output Size List) vyberte veľkosť výstupu, ktorú chcete
odstrániť, a kliknite na položku Odstrániť (Delete). Kliknutím na tlačidlo Uložiť (Save) uložte
položky uvedené v časti Zoznam veľkostí výstupu (Output Size List).
Dôležité
• Nemôžete odstrániť vopred definované veľkosti výstupu, napríklad A4 alebo 1024 x 768
pixlov (1024 x 768 pixels).
Poznámka
• Môžete uložiť až 10 položiek.
• Ak zadáte hodnotu mimo rozsahu nastavenia, zobrazí sa chybové hlásenie. Zadajte
hodnotu z rozsahu nastavenia.
Poznámka
• Podrobné informácie o tom, či alebo ako sa rám orezania pôvodne zobrazuje na ukážke
obrázka, nájdete v odseku Rám orezania na ukážkach obrázkov (Cropping Frame on
Previewed Images) v časti „Karta Ukážka“ (dialógové okno Predvoľby (Preferences)).
Obrátiť pomer strán (Invert aspect ratio)
Je k dispozícii v prípade, že položku Veľkosť výstupu (Output Size) nastavíte na inú hodnotu než
Flexibilná (Flexible).
Kliknutím na toto tlačidlo otočíte rám orezania. Ak chcete obnoviť pôvodnú orientáciu, kliknite naň
znova.
Upraviť rámy orezania (Adjust cropping frames)
Upravte oblasť skenovania v rámci oblasti ukážky.
Ak nevyberiete žiadnu oblasť, dokument sa naskenuje vo svojej veľkosti (Automatické orezanie). Ak
vyberiete niektorú oblasť, naskenuje sa iba časť ohraničená rámom orezania.
Úprava rámov orezania (ScanGear)
Korekcie obrázkov (Image corrections)
Vylepšite obrázok určený na skenovanie.
Dôležité
• Možnosti Použiť automat. opravu dokum. (Apply Auto Document Fix) a Korigovať
vyblednutie (Correct fading) sú dostupné v prípade, že na karte Nastavenia farieb (Color
Settings) v dialógovom okne Predvoľby (Preferences) vyberiete položku Odporúčané
(Recommended).
396
Poznámka
• Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od typu dokumentu vybratého v časti Výber zdroja (Select
Source).
Použiť automat. opravu dokum. (Apply Auto Document Fix)
Umožňuje zostriť text v dokumente alebo časopise kvôli lepšej čitateľnosti.
Dôležité
• Po začiarknutí tohto políčka môže skenovanie trvať dlhšie než zvyčajne.
• V dôsledku korekcií sa môže zmeniť farebný odtieň pôvodného obrázka. V takom prípade
zrušte začiarknutie políčka a spustite skenovanie.
• Ak je oblasť skenovania príliš malá, korekcia sa nemusí použiť správne.
Korigovať vyblednutie (Correct fading)
Oprava fotografií, ktoré časom vybledli alebo zmenili farebný odtieň.
Obmedziť tieň v oblasti väzby (Reduce gutter shadow)
Umožňuje korigovať tiene, ktoré sa objavujú medzi stranami pri skenovaní otvorených brožúr.
Dôležité
• Bezpečnostné opatrenia a ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v časti
Korekcia tieňa v oblasti väzby.
Vzorka farieb... (Color Pattern...)
Upravte celkové zafarbenie obrázka. Skorigujte farby, ktoré vybledli napríklad vyprchaním farieb
alebo z iných príčin, alebo reprodukujte prirodzené farby (pričom je možné zmeny farby vopred
zobraziť v náhľade).
Úprava farieb pomocou vzorky farieb
Dôležité
• Toto nastavenie nie je dostupné po výbere možnosti Zhoda farieb (Color Matching) na
karte Nastavenia farieb (Color Settings) v dialógovom okne Predvoľby (Preferences).
Spustenie skenovania (Perform Scan)
Skenovať (Scan)
Umožňuje spustiť skenovanie.
Poznámka
• Po spustení skenovania sa zobrazí jeho priebeh. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel)
môžete skenovanie zrušiť.
Predvoľby... (Preferences...)
Zobrazuje dialógové okno Predvoľby pre vytváranie nastavení skenovania/ukážky.
Zavrieť (Close)
Umožňuje zavrieť program ScanGear (ovládač skenera).
397
(2) Panel s nástrojmi
Upravte alebo otáčajte ukážky obrázkov. Tlačidlá zobrazené na paneli s nástrojmi sa líšia v závislosti od
vybratého zobrazenia.
V zobrazení miniatúr:
Pri zobrazení celého obrázka:
(Miniatúry) /
(Celý obrázok)
Umožňuje zmeniť zobrazenie v oblasti ukážky.
(3) Oblasť ukážky
(Otočiť doľava)
Umožňuje otočiť ukážku obrázka o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
• Výsledok sa prejaví na naskenovanom obrázku.
• Pri opätovnom zobrazení ukážky sa obnoví pôvodný stav obrázka.
(Otočiť doprava)
Umožňuje otočiť ukážku obrázka o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
• Výsledok sa prejaví na naskenovanom obrázku.
• Pri opätovnom zobrazení ukážky sa obnoví pôvodný stav obrázka.
(Automatické orezanie)
Umožňuje zobraziť a automaticky upraviť rám orezania podľa veľkosti dokumentu zobrazeného
v oblasti ukážky. Ak sa v rámci rámu orezania nachádzajú oblasti, ktoré možno orezať, každým
kliknutím na toto tlačidlo sa oblasť skenovania zmenší.
(Začiarknuť všetky snímky)
Toto tlačidlo je k dispozícii v prípade, že sa zobrazujú aspoň dve snímky.
Umožňuje začiarknuť políčka pod obrázkami pri zobrazení miniatúr.
(Zrušiť začiarknutie všetkých snímok)
Toto tlačidlo je k dispozícii v prípade, že sa zobrazujú aspoň dve snímky.
Umožňuje zrušiť začiarknutie políčok pod obrázkami pri zobrazení miniatúr.
(Vybrať všetky snímky)
Toto tlačidlo je k dispozícii v prípade, že sa zobrazujú aspoň dve snímky.
Umožňuje vybrať obrázky pri zobrazení miniatúr a ohraničiť ich modrou čiarou.
398
(Vybrať všetky rámy orezania)
Tlačidlo je dostupné v prípade, že sú zadané aspoň dva rámy orezania.
Rámy orezania sa zmenia na hrubé prerušované čiary a na všetky z nich sa použijú príslušné
nastavenia.
(Odstrániť rám orezania)
Umožňuje odstrániť vybratý rám orezania.
(Informácie)
Umožňuje zobraziť verziu programu ScanGear spoločne s typom dokumentu a ďalšími
podrobnosťami o aktuálnom nastavení skenovania.
(Otvoriť príručku)
Umožňuje otvoriť túto stránku.
(3) Oblasť ukážky
Po kliknutí na tlačidlo Ukážka (Preview) sa v tejto oblasti zobrazí skúšobný obrázok. Prejavia sa taktiež
výsledky vylepšenia obrazu, úprav farieb a ďalších nastavení, ktoré ste uskutočnili v časti „(1) Nastavenia
a ovládacie tlačidlá“.
(Miniatúry):
Ak sa na paneli s nástrojmi zobrazuje tlačidlo
Rámy orezania sa určia podľa veľkosti dokumentu a zobrazia sa miniatúry naskenovaných obrázkov.
Naskenujú sa iba obrázky so začiarknutým políčkom.
Poznámka
• Ak sa zobrazujú ukážky viacerých obrázkov, rozličné obrysy označujú rôzny stav výberu.
Aktívny rám (hrubý modrý obrys): použijú sa zobrazené nastavenia.
Vybratý rám (tenký modrý obrys): nastavenia sa použijú na aktívny rám aj na vybraté rámy
naraz. Viacero obrázkov môžete vybrať tak, že podržíte kláves Ctrl a kliknete na požadované
obrázky.
399
Nevybraté (bez obrysu): nastavenia sa nepoužijú.
• Ak chcete obrázok zväčšiť, dvakrát kliknite na rám. Ak chcete zobraziť predchádzajúci alebo
nasledujúci rám, kliknite na tlačidlo
(O snímku dopredu) v dolnej časti obrazovky. Ak na
zväčšený rám znova dvakrát kliknete, vráti sa do pôvodného stavu.
Ak sa na paneli s nástrojmi zobrazuje tlačidlo
(Celý obrázok):
Položky umiestnené na predlohovom skle sa naskenujú a zobrazia ako jeden obrázok. Naskenujú sa
všetky časti ohraničené rámami orezania.
Poznámka
• Na zobrazenom obrázku môžete vytvoriť rám (rámy) orezania. Pri zobrazení miniatúr môžete pre
každý obrázok vytvoriť len jeden rám orezania. Pri zobrazení celého obrázka môžete vytvoriť viacero
rámov orezania.
Úprava rámov orezania (ScanGear)
Súvisiaca téma
Skenovanie v základnom režime
400
Karta Rozšírený režim
V tomto režime môžete vybrať rozšírené nastavenia skenovania, napríklad režim farieb, rozlíšenie výstupu,
jas obrázka alebo farebný odtieň.
V tejto časti nájdete opis nastavení a funkcií dostupných na karte Rozšírený režim (Advanced Mode).
(1) Nastavenia a ovládacie tlačidlá
(2) Panel s nástrojmi
(3) Oblasť ukážky
Dôležité
• Zobrazené položky sa líšia v závislosti od modelu, typ dokumentu a zobrazenia.
• Funkcia ukážky nie je dostupná pri skenovaní dokumentu z podávača ADF (automatického podávača
dokumentov).
(1) Nastavenia a ovládacie tlačidlá
Obľúbené nastavenia (Favorite Settings)
Môžete zadať názov a uložiť skupinu nastavení (nastavenia vstupu, nastavenia výstupu, nastavenia
obrázkov a tlačidlá úpravy farieb) na karte Rozšírený režim (Advanced Mode) a v prípade potreby
ju načítať. Uloženie skupiny nastavení je vhodné v prípade, že ich budete často používať. Túto časť
môžete použiť aj na načítanie predvolených nastavení.
Výberom položky Pridať/odstrániť... (Add/Delete...) z rozbaľovacej ponuky otvorte dialógové okno
Pridanie a odstránenie nastavení Obľúbené nastavenia (Add/Delete Favorite Settings).
401
Zadajte text v poli Názov nastavenia (Setting Name) a kliknite na tlačidlo Pridať (Add). Názov sa
zobrazí v časti Zoznam obľúbených nastavení (Favorite Settings List).
Po kliknutí na tlačidlo Uložiť (Save) sa položka zobrazí v zozname Obľúbené nastavenia (Favorite
Settings) a možno ju vybrať spoločne s vopred definovanými položkami.
Ak chcete niektorú položku odstrániť, vyberte ju v zozname Zoznam obľúbených nastavení
(Favorite Settings List) a kliknite na tlačidlo Odstrániť (Delete). Ak chcete uložiť nastavenia
zobrazené v zozname Zoznam obľúbených nastavení (Favorite Settings List), kliknite na tlačidlo
Uložiť (Save).
Poznámka
• Položku Pridať/odstrániť... (Add/Delete...) v časti Obľúbené nastavenia (Favorite Settings)
môžete používať po zobrazení ukážky.
• Môžete uložiť až 10 položiek.
Nastavenia vstupu
Zadajte nastavenia vstupu, napríklad typ alebo veľkosť dokumentu.
Nastavenia výstupu
Zadajte nastavenia výstupu, napríklad rozlíšenie alebo veľkosť výstupu.
Nastavenia obrázka
Povoľte alebo zakážte rôzne funkcie korekcie obrázkov.
Tlačidlá úpravy farieb
Môžete vykonávať jemné korekcie jasu a farebného odtieňa obrázka vrátane úprav celkového jasu
alebo kontrastu obrázka a úprav hodnôt výrazných častí a tieňov (histogram) alebo vyváženia (krivka
odtieňov).
Lupa (Zoom)
Umožňuje priblížiť rám alebo oblasť obrázka ohraničenú rámom orezania (oblasťou skenovania). Po
priblížení sa tlačidlo Lupa (Zoom) zmení na tlačidlo Späť (Undo). Kliknutím na tlačidlo Späť (Undo)
obnovíte zobrazenie bez priblíženia.
V zobrazení miniatúr:
Ak je pri zobrazení miniatúr zobrazených viacero obrázkov, kliknutím na toto tlačidlo priblížite vybratý
rám. Ak chcete zobraziť predchádzajúci alebo nasledujúci rám, kliknite na tlačidlo
dopredu) v dolnej časti obrazovky.
402
(O snímku
Poznámka
• Obrázok môžete priblížiť aj tak, že dvakrát kliknete na rám. Ak na zväčšený rám znova dvakrát
kliknete, vráti sa do pôvodného stavu.
Pri zobrazení celého obrázka:
Umožňuje znova naskenovať oblasť obrázka ohraničenú rámom orezania s väčším priblížením.
Poznámka
• Pomocou tlačidla Lupa (Zoom) môžete znova naskenovať dokument a zobraziť ho s vysokým
rozlíšením v oblasti ukážky.
• Pomocou tlačidla
(Zväčšiť/zmenšiť) na paneli s nástrojmi môžete rýchlo priblížiť ukážku
obrázka. Rozlíšenie zobrazeného obrázka však bude nízke.
Ukážka (Preview)
Umožňuje vykonať skúšobné skenovanie.
Skenovať (Scan)
Umožňuje spustiť skenovanie.
Poznámka
• Po spustení skenovania sa zobrazí jeho priebeh. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel) môžete
skenovanie zrušiť.
• Po dokončení skenovania sa môže zobraziť dialógové okno s výzvou na výber ďalších krokov.
Postupujte podľa výzvy. Podrobné informácie nájdete pod položkou Stav dialógového okna
ovládača ScanGear po skenovaní (Status of ScanGear dialog after scanning) v časti Karta
Skenovať (dialógové okno Predvoľby (Preferences)).
• Ak celková veľkosť skenovaných obrázkov prekračuje určitú veľkosť, ich spracovanie bude trvať
dlhšie. V takom prípade sa zobrazí výstražné hlásenie. Odporúča sa zmenšiť celkovú veľkosť.
Ak chcete pokračovať, skenujte pri zobrazení celého obrázka.
403
Predvoľby... (Preferences...)
Zobrazuje dialógové okno Predvoľby pre vytváranie nastavení skenovania/ukážky.
Zavrieť (Close)
Umožňuje zavrieť program ScanGear (ovládač skenera).
(2) Panel s nástrojmi
Upravte alebo otáčajte ukážky obrázkov. Tlačidlá zobrazené na paneli s nástrojmi sa líšia v závislosti od
vybratého zobrazenia.
V zobrazení miniatúr:
Pri zobrazení celého obrázka:
(Miniatúry) /
(Celý obrázok)
Umožňuje zmeniť zobrazenie v oblasti ukážky.
(3) Oblasť ukážky
(Vymazať)
Umožňuje odstrániť ukážku obrázka z oblasti ukážky.
Takisto sa obnovia nastavenia panela s nástrojmi a úpravy farieb.
(Orezať)
Umožňuje určiť oblasť skenovania pomocou myši.
(Posunúť obrázok)
Ak sa obrázok zväčšený v oblasti ukážky nezmestí na obrazovku, môžete ho pomocou myši
presúvať, kým sa nezobrazí požadovaná časť. Obrázok môžete posúvať aj pomocou posúvačov.
(Zväčšiť/zmenšiť)
Umožňuje priblížiť oblasť ukážky kliknutím na obrázok. Ak chcete obrázok vzdialiť, kliknite naň
pravým tlačidlom myši.
(Otočiť doľava)
Umožňuje otočiť ukážku obrázka o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
• Výsledok sa prejaví na naskenovanom obrázku.
• Pri opätovnom zobrazení ukážky sa obnoví pôvodný stav obrázka.
(Otočiť doprava)
Umožňuje otočiť ukážku obrázka o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
404
• Výsledok sa prejaví na naskenovanom obrázku.
• Pri opätovnom zobrazení ukážky sa obnoví pôvodný stav obrázka.
(Automatické orezanie)
Umožňuje zobraziť a automaticky upraviť rám orezania podľa veľkosti dokumentu zobrazeného
v oblasti ukážky. Ak sa v rámci rámu orezania nachádzajú oblasti, ktoré možno orezať, každým
kliknutím na toto tlačidlo sa oblasť skenovania zmenší.
(Začiarknuť všetky snímky)
Toto tlačidlo je k dispozícii v prípade, že sa zobrazujú aspoň dve snímky.
Umožňuje začiarknuť políčka pod obrázkami pri zobrazení miniatúr.
(Zrušiť začiarknutie všetkých snímok)
Toto tlačidlo je k dispozícii v prípade, že sa zobrazujú aspoň dve snímky.
Umožňuje zrušiť začiarknutie políčok pod obrázkami pri zobrazení miniatúr.
(Vybrať všetky snímky)
Toto tlačidlo je k dispozícii v prípade, že sa zobrazujú aspoň dve snímky.
Umožňuje vybrať obrázky pri zobrazení miniatúr a ohraničiť ich modrou čiarou.
(Vybrať všetky rámy orezania)
Tlačidlo je dostupné v prípade, že sú zadané aspoň dva rámy orezania.
Rámy orezania sa zmenia na hrubé prerušované čiary a na všetky z nich sa použijú príslušné
nastavenia.
(Odstrániť rám orezania)
Umožňuje odstrániť vybratý rám orezania.
(Informácie)
Umožňuje zobraziť verziu programu ScanGear spoločne s typom dokumentu a ďalšími
podrobnosťami o aktuálnom nastavení skenovania.
(Otvoriť príručku)
Umožňuje otvoriť túto stránku.
(3) Oblasť ukážky
Po kliknutí na tlačidlo Ukážka (Preview) sa v tejto oblasti zobrazí skúšobný obrázok. Prejavia sa taktiež
výsledky vylepšenia obrazu, úprav farieb a ďalších nastavení, ktoré ste uskutočnili v časti „(1) Nastavenia
a ovládacie tlačidlá“.
Ak sa na paneli s nástrojmi zobrazuje tlačidlo
(Miniatúry):
Rámy orezania sa určia podľa veľkosti dokumentu a zobrazia sa miniatúry naskenovaných obrázkov.
Naskenujú sa iba obrázky so začiarknutým políčkom.
405
Poznámka
• Ak sa zobrazujú ukážky viacerých obrázkov, rozličné obrysy označujú rôzny stav výberu.
Aktívny rám (hrubý modrý obrys): použijú sa zobrazené nastavenia.
Vybratý rám (tenký modrý obrys): nastavenia sa použijú na aktívny rám aj na vybraté rámy
naraz. Viacero obrázkov môžete vybrať tak, že podržíte kláves Ctrl a kliknete na požadované
obrázky.
Nevybraté (bez obrysu): nastavenia sa nepoužijú.
Ak sa na paneli s nástrojmi zobrazuje tlačidlo
(Celý obrázok):
Položky umiestnené na predlohovom skle sa naskenujú a zobrazia ako jeden obrázok. Naskenujú sa
všetky časti ohraničené rámami orezania.
Poznámka
• Na zobrazenom obrázku môžete vytvoriť rám (rámy) orezania. Pri zobrazení miniatúr môžete pre
každý obrázok vytvoriť len jeden rám orezania. Pri zobrazení celého obrázka môžete vytvoriť viacero
rámov orezania.
Úprava rámov orezania (ScanGear)
406
Súvisiaca téma
Skenovanie v rozšírenom režime
Skenovanie viacerých dokumentov naraz z podávača APD (automatický podávač dokumentov)
v rozšírenom režime
407
Všeobecné poznámky (ovládač skenera)
Na program ScanGear (ovládač skenera) sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia. Pri používaní programu na
ne pamätajte.
Obmedzenia ovládača skenera
• Pri používaní systému súborov NTFS sa nemusí vyvolať zdroj údajov TWAIN. To preto, že
•
•
•
•
z bezpečnostných dôvodov sa modul TWAIN nemôže zapísať do priečinka winnt. Požiadajte o pomoc
správcu počítača.
Niektoré počítače (vrátane prenosných počítačov) pripojené k zariadeniu sa nemusia správne prepnúť
z pohotovostného režimu. V takom prípade reštartujte počítač.
Nepripájajte naraz k tomu istému počítaču dva a viac skenerov ani multifunkčných tlačiarní s funkciou
skenera. Ak pripojíte viacero skenovacích zariadení, nebudete môcť skenovať pomocou ovládacieho
panelaalebo tlačidiel skenera zariadenia a pri prístupe k zariadeniam sa môžu vyskytnúť chyby.
Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom rozhrania USB1.1, kalibrácia môže určitý čas trvať.
Ak sa počítač prepne z režimu spánku alebo pohotovostného režimu, skenovanie môže zlyhať.
V takom prípade zopakujte skenovanie podľa týchto krokov.
Ak váš model nemá žiadne tlačidlá napájania, vykonajte iba krok č. 2.
1. Vypnite zariadenie.
2. Ukončite program ScanGear, odpojte kábel USB od počítača a znova ho zapojte.
3. Zapnite zariadenie.
Ak skenovanie stále zlyháva, reštartujte počítač.
• Program ScanGear nemôže byť otvorený vo viacerých aplikáciách naraz. Ak už je program ScanGear
otvorený, nemožno ho v tej istej aplikácii otvoriť druhýkrát.
• Pred zatvorením aplikácie zatvorte okno programu ScanGear.
• Ak používate sieťový model pripojený k sieti, k zariadeniu nemožno pristupovať z viacerých počítačov
naraz.
• Ak používate sieťový model pripojený k sieti, skenovanie trvá dlhšie než zvyčajne.
• Pri skenovaní veľkých obrázkov s vysokým rozlíšením sa uistite, že máte dostatok voľného miesta na
disku. Ak napríklad chcete plnofarebne naskenovať dokument s veľkosťou A4 a rozlíšením 600 dpi,
potrebujete aspoň 300 MB voľného miesta.
• Program ScanGear a ovládač WIA nemožno používať súčasne.
• Počas skenovania neprepínajte počítač do stavu spánku ani dlhodobého spánku.
Aplikácie s obmedzeným používaním
• V niektorých aplikáciách sa nemusí zobrazovať používateľské rozhranie TWAIN. V takom prípade si
pozrite príručku k aplikácii a zmeňte nastavenia podľa potreby.
• Niektoré aplikácie nepodporujú nepretržité skenovanie viacerých dokumentov. V niektorých prípadoch
sa prijme iba prvý naskenovaný obrázok alebo sa viacero obrázkov naskenuje ako jeden obrázok.
Pomocou týchto aplikácií neskenujte viacero dokumentov z podávača APD (automatický podávač
dokumentov).
• Ak chcete naskenované obrázky importovať do balíka Microsoft Office 2000, najprv ich použitím
pomôcky IJ Scan Utility uložte a uložené súbory potom importujte z ponuky Vložiť (Insert) menu.
408
• Ak skenujete obrázky veľkosti predlohového skla do balíka Microsoft Office 2003 (Word, Excel,
PowerPoint a pod.), kliknite na položku Vlastné vloženie (Custom Insert) na obrazovke Vloženie
obrázka zo skenera alebo fotoaparátu (Insert Picture from Scanner or Camera). V opačnom
prípade sa obrázky nemusia správne naskenovať.
• Pri skenovaní obrázkov do balíka Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel,
PowerPoint a pod.) používajte aplikáciu Galéria médií od spoločnosti Microsoft.
• V niektorých aplikáciách sa obrázky nemusia správne naskenovať. V takom prípade zväčšite virtuálnu
pamäť operačného systému a skúste to znova.
• Ak je veľkosť obrázka príliš veľká (napríklad pri skenovaní veľkých obrázkov s vysokým rozlíšením),
v závislosti od aplikácie môže počítač prestať reagovať alebo indikátor priebehu môže zostať na
hodnote 0 %. V takom prípade zrušte akciu (napríklad kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel) na
indikátore priebehu), potom zväčšite virtuálnu pamäť operačného systému, prípadne zmenšite
veľkosť alebo rozlíšenie obrázka a skúste to znova. Obrázok tiež môžete najprv naskenovať
prostredníctvom pomôcky IJ Scan Utility a potom ho uložiť a importovať do požadovanej aplikácie.
409
Tipy na skenovanie
Umiestnenie originálov (skenovanie z počítača)
Nastavenia skenovania v sieti
Ponuka a obrazovka nastavení aplikácie IJ Network Scanner Selector EX2
410
Umiestnenie originálov (skenovanie z počítača)
Táto časť opisuje ukladanie originálov na predlohové sklo pri skenovaní. Ak položky neumiestnite správne,
nemusia sa správne naskenovať.
Dôležité
• Pri umiestňovaní originálu na predlohové sklo dodržiavajte nasledujúce pokyny. Nedodržaním pokynov
uvedených ďalej môžete spôsobiť poruchu skenera alebo prasknutie predlohového skla.
Na ploché predlohové sklo neumiestňujte predmety s hmotnosťou 2,0 kg (4,4 lb) alebo vyššou.
Na ploché predlohové sklo netlačte silou, napríklad pri tlačení na originál, ktorá zodpovedá
hmotnosti 2,0 kg (4,4 lb) alebo vyššej.
• Pri skenovaní zatvorte kryt dokumentov.
Umiestnenie položiek
Položky umiestňujte podľa nasledujúceho postupu, aby sa pri skenovaní automaticky zistil ich typ
a veľkosť.
Dôležité
• Ak pri skenovaní vyberáte veľkosť papiera v aplikácii IJ Scan Utility alebo ScanGear (ovládači
skenera), zarovnajte horný roh položky s rohom označeným šípkou (značkou zarovnania) na
predlohovom skle.
• Pri skenovaní nemožno presne orezať fotografie obstrihnuté do nepravidelných tvarov ani štvorcové
položky menšie ako 3 cm (1,2 palca).
• Reflexné etikety diskov sa nemusia naskenovať tak, ako ste očakávali.
Fotografie, pohľadnice, vizitky a disky BD, DVD alebo CD
Časopisy, noviny a dokumenty
Položku umiestnite na predlohové sklo lícovou stranou nadol a jej horný roh zarovnajte s rohom oznaPoložku umiestnite na predlohové sklo lícovou stranou nadol, čeným šípkou (značkou zarovnania) na predlohopričom medzi okrajmi predlohového skla (uhlopriečne šrafovom skle. Časti umiestnené na uhlopriečne šrafovavanou oblasťou) a položkou nechajte priestor aspoň 1 cm
nej oblasti nemožno naskenovať.
(0,4 palca). Časti umiestnené na uhlopriečne šrafovanej oblasti nemožno naskenovať.
Jedna položka:
411
Dôležité
• Informácie o tom, ktoré časti položiek nemožno
skenovať nájdete v kapitole Umiestnenie originálov.
Dôležité
• Veľké položky (napríklad fotografie veľkosti A4) presahujúce cez okraje alebo šípku (značku zarovnania) predlohového skla možno uložiť ako súbory PDF. Ak chcete
ukladať v inom formáte než PDF, pred skenovaním vyberte formát údajov.
Viac položiek:
Medzi okrajmi predlohového skla (uhlopriečne šrafovanou
oblasťou) a položkami, ako aj jednotlivými položkami nechajte priestor aspoň 1 cm (0,4 palca). Časti umiestnené na uhlopriečne šrafovanej oblasti nemožno naskenovať.
: viac ako 1 cm (0,4 palca)
Poznámka
• Môžete uložiť až 12 položiek.
• Poloha šikmých položiek (10 alebo menej stupňov) sa
koriguje automaticky.
412
Nastavenia skenovania v sieti
Pripojením skenera alebo tlačiarne k sieti môžete tento produkt zdieľať s viacerými počítačmi alebo
skenovať obrázky do vybratého počítača.
Dôležité
• Viacerí používatelia nemôžu skenovať naraz.
Poznámka
• Predtým dokončite sieťové nastavenia svojho skenera alebo svojej tlačiarne podľa pokynov na našej
webovej stránke.
• Pri sieťovom pripojení trvá skenovanie dlhšie než pri pripojení USB.
Ak chcete povoliť skenovanie prostredníctvom siete, vyberte nasledujúce nastavenia.
Výber skenera alebo tlačiarne
Pomocou aplikácie IJ Network Scanner Selector EX vyberte skener, ktorý chcete používať. Po výbere
skenera môžete prostredníctvom siete skenovať z počítača alebo ovládacieho panela.
Dôležité
• Ak pomocou aplikácie IJ Network Scanner Selector EX zmeníte požadovaný produkt, zmení sa aj
produkt používaný na skenovanie pomocou aplikácie IJ Scan Utility. Takisto sa zmení produkt na
skenovanie pomocou ovládacieho panela.
Ak skener alebo tlačiareň nie je vybratá v aplikácii IJ Scan Utility, skontrolujte, či je vybratá v aplikácii
IJ Network Scanner Selector EX.
Podrobnosti nájdete v časti „Ponuka a obrazovka nastavení nástroja na výber sieťového skeneru IJ
EX2” v Príručka online pre svoj model.
• Ak chcete skenovať pomocou ovládacieho panela, najprv pomocou aplikácie IJ Network Scanner
Selector EX vyberte príslušný skener alebo tlačiareň.
1. Skontrolujte, či je spustená aplikácia IJ Network Scanner Selector EX.
Ak je spustený IJ Network Scanner Selector EX,
ploche v paneli oznámení. Kliknutím na položku
(IJ Network Scanner Selector EX2) zobrazí sa na
zobrazte aj skryté ikony.
Poznámka
• Ak sa ikona nezobrazuje v oblasti oznámení na pracovnej ploche, začnite podľa nasledujúceho
postupu.
Windows 10:
V ponuke Štart (Start) zvoľte možnosť (Všetky aplikácie (All apps) >) Canon Utilities >
IJ Network Scanner Selector EX2.
Windows 8.1:
Na obrazovke Štart kliknite na IJ Network Scanner Selector EX2.
413
Ak sa aplikácia IJ Network Scanner Selector EX2 na domovskej obrazovke nezobrazuje,
vyberte kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie (Search) a vyhľadajte výraz „IJ Network Scanner
Selector EX2“.
Windows 7:
V ponuke Štart (Start) kliknite na Všetky programy (All Programs) > Canon Utilities > IJ
Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2.
Ikona sa zobrazí v oblasti oznámení na pracovnej ploche a zobrazí sa obrazovka nastavení
skenovania z počítača. V takom prípade prejdite na krok č. 3.
2. V oblasti upozornení pracovnej plochy kliknite pravým tlačidlom na
(IJ Network
Scanner Selector EX2), a potom zvoľte možnosť Nastavenia... (Settings...).
Zobrazí sa obrazovka nastavení skenovania z počítača.
3. V časti Skenery (Scanners) vyberte svoj skener alebo tlačiareň.
V bežných prípadoch je adresa MAC skenera alebo tlačiarne vybratá už po sieťovom nastavení.
V takom prípade ju nemusíte vyberať znova.
Dôležité
• Ak je k sieti pripojených viacero skenerov, zobrazí sa viacero názvov modelov. V takom prípade
môžete pre každý model vybrať jeden skener.
4. Kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka
• Skener vybratý na obrazovke nastavení skenovania z počítača sa automaticky vyberie aj na
obrazovke nastavení skenovania pomocou ovládacieho panela.
Nastavenie skenovania pomocou aplikácie IJ Scan Utility
Ak chcete skenovať z aplikácie IJ Scan Utility pomocou skenera alebo tlačiarne pripojenej k sieti, určte
skener alebo tlačiareň v aplikácii IJ Network Scanner Selector EX a potom podľa krokov nižšie zmeňte
stav pripojenia medzi týmto produktom a počítačom.
1. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.
2. V časti Názov produktu (Product Name) vyberte položku „Canon XXX series Network“
(kde „XXX“ je názov modelu).
3. Ak chcete použiť iný skener pripojený k sieti, kliknite na tlačidlo Nastavenia (Settings...).
4. Kliknite na kartu
(Všeobecné nastavenia) a v časti Názov produktu (Product
Name) kliknite na tlačidlo Vyberte (Select).
414
Zobrazí sa obrazovka nastavení skenovania z počítača aplikácie IJ Network Scanner Selector EX.
Vyberte skener, ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo OK.
5. V dialógovom okne Nastavenia (Všeobecné nastavenia) (Settings (General Settings))
kliknite na tlačidlo OK.
Znova sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie IJ Scan Utility. Môžete skenovať prostredníctvom
sieťového pripojenia.
Nastavenie skenovania pomocou ovládacieho panela
Môžete nastaviť skenovanie pomocou ovládacieho panela.
Dôležité
• Najprv nastavte, aby aplikácia IJ Scan Utility používala skener alebo tlačiareň prostredníctvom
sieťového pripojenia.
Nastavenie skenovania pomocou aplikácie IJ Scan Utility
1. Skontrolujte, či je spustená aplikácia IJ Network Scanner Selector EX.
Ak je spustený IJ Network Scanner Selector EX,
ploche v paneli oznámení. Kliknutím na položku
(IJ Network Scanner Selector EX2) zobrazí sa na
zobrazte aj skryté ikony.
Poznámka
• Ak sa ikona nezobrazuje v oblasti oznámení na pracovnej ploche, začnite podľa nasledujúceho
postupu.
Windows 10:
V ponuke Štart (Start) zvoľte možnosť (Všetky aplikácie (All apps) >) Canon Utilities >
IJ Network Scanner Selector EX2.
Windows 8.1:
Na obrazovke Štart kliknite na IJ Network Scanner Selector EX2.
Ak sa aplikácia IJ Network Scanner Selector EX2 na domovskej obrazovke nezobrazuje,
vyberte kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie (Search) a vyhľadajte výraz „IJ Network Scanner
Selector EX2“.
Windows 7:
V ponuke Štart (Start) kliknite na Všetky programy (All Programs) > Canon Utilities > IJ
Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2.
Ikona sa zobrazí v oblasti oznámení na pracovnej ploche a zobrazí sa obrazovka nastavení
skenovania z počítača. V takom prípade prejdite na krok č. 3.
2. V oblasti upozornení pracovnej plochy kliknite pravým tlačidlom na
(IJ Network
Scanner Selector EX2), a potom zvoľte možnosť Nastavenia... (Settings...).
415
Zobrazí sa obrazovka nastavení skenovania z počítača.
3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia skenovania z ovládacieho panela (Scan-fromOperation-Panel Settings).
Zobrazí sa obrazovka nastavení skenovania pomocou ovládacieho panela.
4. V časti Skenery (Scanners) vyberte svoj skener alebo tlačiareň a kliknite na tlačidlo OK.
Vyberte adresu MAC skenera alebo tlačiarne.
Poznámka
• Ak je prostredníctvom siete pripojených viacero skenerov, môžete vybrať až tri skenery.
5. V obrazovke nastavení skenovania z počítača kliknite na položku OK.
Poznámka
• Ak sa skener alebo tlačiareň nezobrazí, skontrolujte nasledujúce skutočnosti, kliknutím na tlačidlo OK
zatvorte obrazovku, znova ju otvorte a skúste výber zopakovať.
Program MP Drivers sa nainštaloval
Po nainštalovaní ovládačov MP Drivers ste vybrali sieťové nastavenia skenera alebo tlačiarne
Je povolená sieťová komunikácia medzi skenerom alebo tlačiarňou a počítačom
Ak sa problém stále nevyriešil, pozrite si časť Problémy so sieťovou komunikáciou.
416
Najčastejšie otázky
Sieť
Tlačiareň sa v sieti nepodarilo nájsť
Tlačiareň sa nenašla počas používania siete Wi-Fi
Neznámy sieťový kľúč (heslo)
Nemožno tlačiť alebo sa pripojiť
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa siete, kliknite sem.
Tlač
Tlačiareň netlačí
Výtlačky sú prázdne/rozmazané alebo rozmazané/nesprávne alebo krvácanie farby/
pruhy alebo čiary
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Zoznam kódov podpory pre chyby (zaseknutý papier)
Nemožno tlačiť alebo sa pripojiť
Nepodarilo sa nainštalovať ovládače MP Drivers (systém Windows)
Inštalácia
Pokiaľ sa objavila chyba
Zobrazí sa správa (kód podpory)
Chyba
Riešenie problémov
Tlačiareň nefunguje
Tlačiareň sa nezapne
Tlačiareň sa vypne neočakávane alebo opakovane
Na dotykovej obrazovke sa zobrazuje nesprávny jazyk
Zobrazovanie na dotykovej obrazovke je vypnuté
Problémy s pripojením USB
Nefunguje komunikácia s tlačiarňou cez USB
Tlačiareň netlačí
Kopírovanie alebo tlač sa zastaví
Nemožno tlačiť pomocou aplikácie AirPrint
Tlačiareň tlačí pomaly
Atrament neprichádza
Zoznam kódov podpory pre chyby (zaseknutý papier)
Tlačiareň nepreberá alebo podávaniu papiera alebo zobrazuje chyba „No Paper“
Nemožno tlačiť na etiketu disku
Problémy pri automatickej obojstrannej tlači
417
Papier sa nepodáva zo zdroja papiera určeného v ovládači tlačiarne (Windows)
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Problémy pri skenovaní (Windows)
Problémy pri skenovaní (systém macOS)
Výsledky skenovania sú neuspokojivé (systém Windows)
Výsledky skenovania sú neuspokojivé (systém macOS)
Nemožno tlačiť alebo skenovať zo smartfónu alebo tabletu
Nemožno vykonať správne nastavenie (sieť)
Nepodarilo sa nájsť tlačiareň na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne počas nastavenia (systém
Windows)
Tlačiareň sa nenašla počas používania siete Wi-Fi
Tlačiareň náhle prestane z nejakého dôvodu fungovať
Neznámy sieťový kľúč (heslo)
Zabudnuté heslo správcu tlačiarne
Tlačiareň nemožno používať po výmene smerovača bezdrôtovej siete alebo zmene nastavení
smerovača
Počas nastavovania sa na obrazovke počítača zobrazuje hlásenie
Kontrola informácií o sieti
Obnovenie výrobných predvolených nastavení
Nemožno vykonať správne nastavenie (inštalácia)
Nepodarilo sa nainštalovať ovládače MP Drivers (systém Windows)
Aktualizácia ovládačov MP Drivers v sieťovom prostredí (Windows)
Zobrazuje sa chyba alebo hlásenie
Pokiaľ sa objavila chyba
Zobrazí sa správa (kód podpory)
Zoznam kódov podpory pre chyby
Chybové hlásenie sa zobrazuje na PictBridge (Wi-Fi) zariadení kompatibilnom so štandardom
Chybové hlásenia aplikácie IJ Scan Utility (systém Windows)
Chybové hlásenia aplikácie IJ Scan Utility Lite (systém macOS)
ScanGear Chybové hlásenia (ovládač skenera) (systém Windows)
Problémy s prevádzkou
Problémy so sieťovou komunikáciou
Problémy pri tlači
Problémy pri tlači alebo skenovaní zo smartfónu alebo tabletu
Problémy pri skenovaní (Windows)
Problémy pri skenovaní (systém macOS)
Mechanické problémy
Problémy s inštaláciou a preberaním súborov
Chyby a hlásenia
Ak problém nemožno vyriešiť
418
Nastavenia siete a bežné problémy
V tejto časti nájdete najčastejšie otázky o sieti. Vyberte spôsob pripojenia, ktorý používate, alebo ktorý
chcete používať.
Bezdrôtová sieť LAN
Priame bezdrôtové
pripojenie
Bezdrôtová sieť LAN
Tlačiareň sa nepodarilo nájsť
Tlačiareň sa nenašla počas používania siete Wi-Fi
Nepodarilo sa nájsť tlačiareň na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne počas nastavenia (systém
Windows)
Nedá sa pokračovať za obrazovku Pripojenie tlačiarne
Tlačiareň sa nenašla na obrazovke nájdenia tlačiarne počas nastavenia
Vyhľadávanie tlačiarne podľa IP adresy alebo mena hostiteľa počas nastavovania
Počas nastavenia Wi-Fi došlo k chybe
Zistiť rovnaký názov pre tlačiareň
Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi
Nemožno tlačiť alebo sa pripojiť
Tlačiareň náhle prestane z nejakého dôvodu fungovať
Tlačiareň nemožno používať po výmene smerovača bezdrôtovej siete alebo zmene nastavení
smerovača
Nemožný prístup na internet v sieti Wi-Fi z komunikačného zariadenia
Pripojenie tlačiarne a bezdrôtového smerovača pomocou funkcie Jednoduché bezdrôtové pripojenie
Nemožno pripojiť smartfón/tablet k bezdrôtovému smerovaču
Počas nastavenia Wi-Fi došlo k chybe
Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena pripojenia z USB na LAN
Nemožno tlačiť alebo sa pripojiť
Rady pre nastavenie siete LAN/Zmena nastavení siete LAN
Neznámy sieťový kľúč (heslo)
Zabudnuté heslo správcu tlačiarne
Kontrola informácií o sieti
Obnovenie výrobných predvolených nastavení
Kontrola názvu SSID/kľúča bezdrôtového smerovača
Kontrola sieťového názvu (SSID) bezdrôtového smerovača pre smartfón/tablet
Funkcia Separátor súkromia/Separátor SSID/Separátor siete
Predvolené sieťové nastavenia
Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena pripojenia z USB na LAN
419
Tlač sieťových nastavení
Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi
Kontrola kódu stavu
Tlač/skenovanie zo smartfónu/tabletu
Pripojenie tlačiarne a bezdrôtového smerovača pomocou funkcie Jednoduché bezdrôtové pripojenie
Nemožno pripojiť smartfón/tablet k bezdrôtovému smerovaču
Kontrola sieťového názvu (SSID) bezdrôtového smerovača pre smartfón/tablet
Nastavenie pomocou smartfónu/tabletu
Nemožno tlačiť alebo skenovať zo smartfónu alebo tabletu
Nemožno nájsť tlačiareň zo smartfónu/tabletu pri použití funkcie Bluetooth
Sťahovanie aplikácie Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problémy s používaním tlačiarne
Počas nastavovania sa na obrazovke počítača zobrazuje hlásenie
Tlačiareň tlačí pomaly
Na monitore stavu tlačiarne sa nezobrazuje žiadna úroveň atramentu (Windows)
Neustále sa odosielajú pakety (Windows)
Priame pripojenie (Wireless Direct)
Nemožno tlačiť alebo sa pripojiť
Tlačiareň náhle prestane z nejakého dôvodu fungovať
Nemožný prístup na internet v sieti Wi-Fi z komunikačného zariadenia
Nemožno tlačiť alebo sa pripojiť
Rady pre nastavenie siete LAN/Zmena nastavení siete LAN
Neznámy sieťový kľúč (heslo)
Zabudnuté heslo správcu tlačiarne
Kontrola informácií o sieti
Obnovenie výrobných predvolených nastavení
Predvolené sieťové nastavenia
Tlač sieťových nastavení
Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi
Kontrola kódu stavu
Tlač/skenovanie zo smartfónu/tabletu
Nemožno tlačiť alebo skenovať zo smartfónu alebo tabletu
Nemožno nájsť tlačiareň zo smartfónu/tabletu pri použití funkcie Bluetooth
Sťahovanie aplikácie Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problémy s používaním tlačiarne
Počas nastavovania sa na obrazovke počítača zobrazuje hlásenie
Tlačiareň tlačí pomaly
Na monitore stavu tlačiarne sa nezobrazuje žiadna úroveň atramentu (Windows)
420
Problémy so sieťovou komunikáciou
Tlačiareň sa v sieti nepodarilo nájsť
Problémy so sieťovým pripojením
Ďalšie problémy so sieťou
421
Tlačiareň sa v sieti nepodarilo nájsť
Počas nastavovania tlačiarne:
Nepodarilo sa nájsť tlačiareň na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne
počas nastavenia (systém Windows)
Nedá sa pokračovať za obrazovku Pripojenie tlačiarne
Počas používania tlačiarne:
Tlačiareň sa nenašla počas používania siete Wi-Fi
422
Nepodarilo sa nájsť tlačiareň na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne počas nastavenia (systém Windows)
Ak tlačiareň nemožno nájsť a objaví sa obrazovka Skontrolovať nastavenia tlačiarne (Check Printer
Settings) po vyhľadaní tlačiarne prostredníctvom možnosti Automatické vyhľadávanie (Automatic
search) na obrazovke Vyhľadať tlačiarne (Search for Printers), kliknite na možnosť Zistiť znova
(Redetect) a tlačiareň vyhľadajte znova pomocou zadania adresy IP na obrazovke Vyhľadať tlačiarne
(Search for Printers).
Ak sa tlačiareň nenašla ani po vyhľadávaní adresy IP, skontrolujte sieťové nastavenia.
Kontrola stavu napájania
Kontrola pripojenia počítačovej siete
Kontrola nastavení siete Wi-Fi tlačiarne
Kontrola prostredia Wi-Fi
Kontrola adresy IP tlačiarne
Kontrola nastavení softvéru
Kontrola nastavení bezdrôtového smerovača
423
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola stavu napájania
Sú tlačiareň a sieťové zariadenie (smerovač, atď.) zapnuté?
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
Kontrola, či je zapnuté napájanie
Skontrolujte, či je sieťové zariadenie (smerovač a pod.) zapnuté.
Ak je tlačiareň alebo sieťové zariadenie vypnuté:
Zapnite tlačiareň alebo sieťové zariadenie.
Tlačiarni a sieťovému zariadeniu môže po zapnutí chvíľu trvať, než ich bude možné používať. Po zapnutí
tlačiarne alebo sieťového zariadenia chvíľu počkajte, a potom kliknite na možnosť Zistiť znova
(Redetect) na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (Check Printer Settings), čím sa tlačiareň
znova vyhľadá.
Ak sa tlačiareň našla, riaďte sa pokynmi na obrazovke a pokračujte v nastavení sieťovej komunikácie.
Ak je tlačiareň alebo sieťové zariadenie zapnuté:
Ak sú sieťové zariadenia zapnuté, reštartujte ich.
Ak vyššie uvedený problém pretrváva:
Kontrola pripojenia počítačovej siete
424
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola pripojenia počítačovej siete
Môžete v počítači zobraziť webové stránky?
Skontrolujte, či ste nakonfigurovali počítač a sieťové zariadenie (smerovač a pod.) a či je počítač
pripojený k sieti.
Ak nemôžete zobraziť žiadne webové stránky:
Kliknutím na položku Zrušiť (Cancel) na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (Check Printer
Settings) zrušte nastavovanie sieťovej komunikácie.
Potom nakonfigurujte počítač a sieťové zariadenie.
Informácie o postupoch nájdete v príručkách dodaných s počítačom a sieťovým zariadením alebo sa
obráťte na ich výrobcov.
Ak po nakonfigurovaní počítača a sieťového zariadenia môžete zobraziť webové stránky, skúste sieťovú
komunikáciu nastaviť od začiatku.
Ak môžete zobraziť webové stránky alebo ak vyššie uvedené problém
nevyriešilo:
Kontrola nastavení siete Wi-Fi tlačiarne
425
Počas nastavovania siete Wi-Fi (systém Windows) nemožno na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne nájsť tlačiareň –
Kontrola nastavení Wi-Fi pre tlačiareň
Je v tlačiarni povolená bezdrôtová komunikácia?
Skontrolujte, že sa na dotykovej obrazovke zobrazuje ikona
alebo
.
Ak sa ikona nezobrazí:
Tlačiareň nemá povolenú bezdrôtovú komunikáciu. Zapnite bezdrôtovú komunikáciu na tlačiarni.
Ak sa ikona zobrazí:
Kontrola prostredia Wi-Fi
426
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola prostredia Wi-Fi
Je tlačiareň pripojená k bezdrôtovému smerovaču?
Pomocou ikony na dotykovej obrazovke skontrolujte, že je tlačiareň pripojená k bezdrôtovému
smerovaču.
Ak sa zobrazuje ikona
:
• Skontrolujte konfiguráciu bezdrôtového smerovača.
Po skontrolovaní nastavení bezdrôtového smerovača overte, že sa tlačiareň nenachádza priďaleko od
bezdrôtového smerovača.
Vnútri môže byť tlačiareň od bezdrôtového smerovača vzdialená až 50 m (164 stôp). Skontrolujte, že
sa tlačiareň nachádza dostatočne blízko používanému bezdrôtovému smerovaču.
Umiestnite bezdrôtový smerovač a tlačiareň tak, aby sa medzi nimi nenachádzala žiadna prekážka.
Kvalita bezdrôtovej komunikácie medzi miestnosťami alebo poschodiami je vo všeobecnosti slabá.
Bezdrôtovej komunikácii môžu brániť stavebné materiály obsahujúce kov alebo betón. Ak tlačiareň
nedokáže komunikovať s počítačom prostredníctvom siete Wi-Fi v dôsledku steny, umiestnite
tlačiareň a počítač do rovnakej miestnosti.
Navyše, ak sa v blízkosti nachádza zariadenie, ako je napríklad mikrovlnná rúra, ktoré vysiela rádiové
vlny v rovnakom frekvenčnom pásme ako bezdrôtový smerovač, zariadenie môže spôsobovať
rušenie. Bezdrôtový smerovač umiestnite čo najďalej od zdrojov rušenia.
Poznámka
• Aj keď je u väčšiny bezdrôtových smerovačov anténa pripojená na vonkajšie časti, niektoré
modely ju majú uloženú vnútri.
427
• Skontrolujte nastavenia bezdrôtového smerovača.
Tlačiareň a bezdrôtový smerovač by mali byť pripojené pomocou frekvenčného pásma 2,4 GHz alebo
5 GHz. Skontrolujte, či je bezdrôtový smerovač pre cieľ tlačiarne nakonfigurovaný na používanie
frekvenčného pásma 2,4 GHz alebo 5 GHz.
Dôležité
• Majte na pamäti, že niektoré bezdrôtové smerovače rozlišujú sieťové názvy (SSID) podľa
posledného alfanumerického znaku na pásmo (2,4 GHz alebo 5 GHz) či na účel (pre počítač
alebo herné zariadenie).
Na dotykovej obrazovke skontrolujte SSID bezdrôtového smerovača pre tlačiareň.
Vyberte ikonu
(Nastavenie (Setup)) Nastavenia zariadenia (Device settings), Nastavenia
siete LAN (LAN settings) a Wi-Fi, potom skontrolujte Sieťový názov (SSID) (Network name
(SSID)).
Poznámka
• Výberom ikony v nižšej ľavej časti a zvolením možnosti Wi-Fi môžete takisto skontrolovať
Sieťový názov (SSID) (Network name (SSID)).
Podrobné informácie nájdete v príručke dodanej s bezdrôtovým smerovačom alebo sa obráťte na
jeho výrobcu.
Po vykonaní hore uvedených opatrení, kliknite na možnosť Zistiť znova (Redetect) obrazovky
Skontrolovať nastavenia tlačiarne (Check Printer Settings), čím sa tlačiareň znova vyhľadá.
Ak sa tlačiareň našla, riaďte sa pokynmi na obrazovke a pokračujte v nastavení sieťovej komunikácie.
Ak tlačiareň nemožno nájsť, nie je tlačiareň pripojená k bezdrôtovému smerovaču. Pripojte tlačiareň k
bezdrôtovému smerovaču.
Po pripojení tlačiarne k bezdrôtovému smerovaču nastavte odznova sieťovú komunikáciu.
Ak sa zobrazuje ikona
:
Kontrola adresy IP tlačiarne
428
Počas nastavovania siete Wi-Fi (systém Windows) nemožno na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne nájsť tlačiareň –
Kontrola adresy IP pre tlačiareň
Je IP adresa tlačiarne zadaná správne?
Ak IP adresa tlačiarne nie je zadaná správne, tlačiareň nemusí byť možné vyhľadať. Skontrolujte, že sa IP
adresa tlačiarne nepoužíva pre iné zariadenie.
Ak chcete skontrolovať IP adresu tlačiarne, vytlačte si informácie o sieťovom nastavení alebo ich zobrazte
prostredníctvom ovládacieho panelu.
• Zobrazenie na dotykovej obrazovke.
Nastavenia siete LAN
• Tlač sieťových nastavení.
Tlač sieťových nastavení
Ak IP adresa nie je zadaná správne:
Pozrite si časť Ak sa objaví chybová obrazovka: a zadajte IP adresu.
Ak je IP adresa zadaná správne:
Kontrola nastavení softvéru
429
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola nastavení softvéru
Skontrolujte, či brána firewall nekoliduje s nastavením.
Brána firewall vášho zabezpečovacieho softvéru alebo operačného systému môže obmedziť komunikáciu
medzi tlačiarňou a počítačom.
• Ak sa zobrazí hlásenie brány firewall:
Ak sa zobrazí hlásenie brány firewall upozorňujúce na pokus softvéru od spoločnosti Canon o prístup
k sieti, nastavte bezpečnostný softvér tak, aby povoľoval prístup.
Po povolení prístupu softvéru kliknite na možnosť Zistiť znova (Redetect) obrazovky Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (Check Printer Settings), čím sa tlačiareň znova vyhľadá.
Ak sa tlačiareň našla, riaďte sa pokynmi na obrazovke a pokračujte v nastavení sieťovej komunikácie.
• Ak sa nezobrazí hlásenie brány firewall:
Dočasne vypnite bránu firewall a zopakujte nastavenie sieťovej komunikácie.
Po dokončení nastavenia opätovne povoľte bránu firewall.
Poznámka
• Ďalšie informácie o nastaveniach brány firewall operačného systému alebo bezpečnostného softvéru
nájdete v príručke, prípadne sa obráťte na jeho výrobcu.
Ak vyššie uvedený problém pretrváva:
Kontrola nastavení bezdrôtového smerovača
430
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola nastavení bezdrôtového smerovača
Skontrolujte nastavenia bezdrôtového smerovača.
Skontrolujte nastavenia bezdrôtového smerovača týkajúce sa sieťového pripojenia, napríklad filtrovanie
adries IPalebo MAC, šifrovací kľúč, prípadne funkciu DHCP.
Skontrolujte, že pre tlačiareň a bezdrôtový smerovač je priradený rovnaký rádiový kanál.
Ak chcete skontrolovať nastavenia bezdrôtového smerovača, pozrite si príručku dodanú s bezdrôtovým
smerovačom alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
Okrem toho skontrolujte, či je používaný bezdrôtový smerovač nakonfigurovaný na používanie
frekvenčného pásma 2,4 GHz alebo 5 GHz.
Dôležité
• Majte na pamäti, že v závislosti od bezdrôtového smerovača dôjde k prideleniu odlišného sieťového
názvu (SSID) k pásmu (2,4 Ghz alebo 5 Ghz) či jeho využitiu (počítač alebo herné zariadenie).
Odlišnosti sa dosahujú použitím alfanumerických znakov na konci sieťového názvu (SSID).
Po skontrolovaní nastavení bezdrôtového smerovača, kliknite na možnosť Zistiť znova (Redetect)
obrazovky Skontrolovať nastavenia tlačiarne (Check Printer Settings), čím sa tlačiareň znova
vyhľadá.
Ak sa tlačiareň našla, riaďte sa pokynmi na obrazovke a pokračujte v nastavení sieťovej komunikácie.
431
Nedá sa pokračovať za obrazovku Pripojenie tlačiarne
Ak nemôžete pokračovať za obrazovku Pripojenie tlačiarne (Printer Connection), skontrolujte
nasledujúce body.
Kontrola č. 1
Skontrolujte, či je kábel USB spoľahlivo zasunutý do tlačiarne aj počítača.
Prepojte tlačiareň a počítač pomocou kábla USB podľa nasledujúceho obrázka. USB port sa nachádza na
zadnej strane tlačiarne.
Dôležité
• Pripojte terminál „Typ-B“ k tlačiarni tak, aby strana s výstupkami smerovala NAHOR. Podrobné informácie
nájdete v príručke dodanej s káblom USB.
Kontrola č. 2
Podľa nižšie uvedeného postupu znova prepojte tlačiareň a počítač.
Dôležité
• V systéme macOS sa uistite, že v ľavom dolnom rohu obrazovky Tlačiarne a skenery (Printers &
Scanners) sa nachádza ikona uzamknutia.
Ak je zobrazená ikona
(zablokované), kliknutím na ňu ju odomknete. (Na odblokovanie je potrebné
meno a heslo správcu.)
1. Odpojte USB kábel z tlačiarne a počítača. Následne ich znova pripojte.
2. Uistite sa, že neprebieha žiadna operácia tlačiarne a tlačiareň je vypnutá.
3. Zapnite tlačiareň.
Ak problém nemôžete vyriešiť, podľa postupu uvedeného nižšie
preinštalujte ovládač tlačiarne.
Kontrola č. 3
1. Dokončite nastavenie
432
2. Vypnite tlačiareň.
3. Reštartujte počítač.
4. Uistite sa, že nie je spustený žiadny aplikačný softvér.
5. Kliknite sem a vykonajte nastavenie.
433
Tlačiareň sa nenašla počas používania siete Wi-Fi
Kontrola č. 1
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
Ak nie, skontrolujte, či je tlačiareň spoľahlivo zapojená, a stlačením tlačidla ZAP. (ON) ju zapnite.
Kontrolka ZAP. (ON) bliká, kým sa tlačiareň spúšťa. Počkajte, kým indikátor ZAP. (ON) neprestane blikať
a nezostane svietiť.
Kontrola č. 2
Skontrolujte ikonu
(Stav siete (Network status)) na dotykovej
obrazovke.
Ak sa zobrazuje ikona
alebo sa zobrazuje len ikona
, bezdrôtová sieť LAN je vypnutá.
Vyberte možnosti Nastavenia siete LAN (LAN settings) > Wi-Fi > Nastavenia (Settings) > v tomto poradí, a
vyberte možnosť Povoliť (Enable) pre Povoliť/zakázať Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi).
Ak sa ikona
zobrazuje, pozrite si Kontrolu 3 alebo neskoršie kontroly a uistite sa, či je nastavenie
tlačiarne dokončené alebo či sú správne nastavenia smerovača pripojenia.
Kontrola č. 3
Skontrolujte, či sa dokončilo nastavenie tlačiarne v počítači.
Ak nie sú, kliknite sem a vykonajte nastavenie.
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
V systéme Windows:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
V systéme macOS:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Kontrola č. 4
Uistite sa, že sieťové nastavenia tlačiarne a bezdrôtového smerovača sa
zhodujú.
434
Skontrolujte, či sa sieťové nastavenia tlačiarne (napríklad sieťový názov SSID alebo sieťový kľúč (heslo))
zhodujú s nastaveniami bezdrôtového smerovača.
Nastavenia bezdrôtového smerovača skontrolujte podľa pokynov poskytnutých so smerovačom alebo sa obráťte
na jeho výrobcu.
Poznámka
• Na pripojenie k bezdrôtovému smerovaču použite frekvenčné pásmo 2,4 GHz alebo 5 GHz. Sieťový názov
(SSID) tlačiarne a bezdrôtového smerovača pre frekvenčné pásmo 2,4 GHz alebo 5 GHz sa majú
zhodovať.
Ak chcete skontrolovať sieťový názov (SSID) tlačiarne, vytlačte informácie o sieťovom nastavení.
Tlač sieťových nastavení
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
V systéme Windows:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
V systéme macOS:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Kontrola č. 5
Skontrolujte, či tlačiareň nie je príliš vzdialená od bezdrôtového smerovača.
Ak je vzdialenosť medzi tlačiarňou a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, bezdrôtová komunikácia je slabá.
Umiestnite tlačiareň a bezdrôtový smerovač bližšie k sebe.
Poznámka
• Aj keď je u väčšiny bezdrôtových smerovačov anténa pripojená na vonkajšie časti, niektoré modely ju majú
uloženú vnútri.
Skontrolujte, či má bezdrôtový signál vysokú intenzitu. Sledujte silu signálu
a podľa potreby premiestnite tlačiareň a bezdrôtový smerovač.
Kontrola č. 6
Umiestnite bezdrôtový smerovač a tlačiareň tak, aby sa medzi nimi nenachádzala žiadna prekážka. Kvalita
bezdrôtovej komunikácie medzi miestnosťami alebo poschodiami je vo všeobecnosti slabá. Bezdrôtovej
komunikácii môžu brániť stavebné materiály obsahujúce kov alebo betón. Ak tlačiareň nedokáže komunikovať
s počítačom prostredníctvom siete Wi-Fi v dôsledku steny, umiestnite tlačiareň a počítač do rovnakej miestnosti.
Navyše, ak sa v blízkosti nachádza zariadenie, ako je napríklad mikrovlnná rúra, ktoré vysiela rádiové vlny v
rovnakom frekvenčnom pásme ako bezdrôtový smerovač, zariadenie môže spôsobovať rušenie. Bezdrôtový
smerovač umiestnite čo najďalej od zdrojov rušenia.
Skontrolujte silu signálu na dotykovej obrazovke.
Používanie ovládacieho panela
435
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
V systéme Windows:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
V systéme macOS:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Kontrola č. 7
Uistite sa, že je počítač správne pripojený k bezdrôtovému smerovaču.
Ďalšie informácie o postupe kontroly nastavenia počítača alebo stave pripojenia nájdete v používateľskej
príručke k počítaču alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
Poznámka
• Ak používate smartfón alebo tablet, skontrolujte, či máte zapnutú funkciu Wi-Fi v zariadení.
Skontrolujte, či je na karte Porty (Ports) dialógového okna Vlastnosti
tlačiarne (Printer properties) vybratá možnosť Povoliť obojsmernú podporu (Enable
bidirectional support). (Windows)
Kontrola č. 8
Ak nie, jej výberom povoľte obojsmernú podporu.
Kontrola č. 9
Skontrolujte, či je vypnutá brána firewall bezpečnostného softvéru.
Ak je brána firewall bezpečnostného softvéru zapnutá, môže sa zobraziť hlásenie upozorňujúce na pokus
softvéru od spoločnosti Canon o prístup k sieti. Ak sa zobrazí toto výstražné hlásenie, nastavte bezpečnostný
softvér tak, aby vždy povoľoval prístup.
Ak používate programy, ktoré prepínajú medzi sieťovými prostrediami, skontrolujte ich nastavenia. Niektoré
programy používajú bránu firewall predvolene.
Ak je tlačiareň pripojená k základnej stanici AirPort prostredníctvom siete
LAN, použite ako sieťový názov (SSID) alfanumerické znaky. (macOS)
Kontrola č. 10
Ak sa problém nevyriešil, kliknite sem a zopakujte nastavenia.
436
Problémy so sieťovým pripojením
Tlačiareň náhle prestane z nejakého dôvodu fungovať
Neznámy sieťový kľúč (heslo)
Tlačiareň nemožno používať po výmene smerovača bezdrôtovej siete alebo
zmene nastavení smerovača
437
Tlačiareň náhle prestane z nejakého dôvodu fungovať
Nedá sa pripojiť k tlačiarni po zmene konfigurácie siete
Nemožno sa pripojiť k tlačiarni cez bezdrôtovú sieť LAN (Wi-Fi)
Nemožno sa pripojiť k tlačiarni cez priame bezdrôtové pripojenie
Nemožno tlačiť/skenovať prostredníctvom siete
Nedá sa pripojiť k tlačiarni po zmene konfigurácie siete
Počítaču môže chvíľu trvať, kým získa adresu IP, alebo budete musieť reštartovať počítač.
Skontrolujte, že počítač získal platnú adresu IP a znova skúste vyhľadať tlačiareň.
Nemožno sa pripojiť k tlačiarni cez bezdrôtovú sieť LAN (Wi-Fi)
Skontrolujte stav napájania tlačiarne, zariadenia v sieti (napr. bezdrôtový
smerovač) a smartfón/tablet.
Kontrola č. 1
• Zapnite tlačiareň alebo zariadenia.
• Ak už je zapnuté napájanie, zapnite a vypnite prepínač napájania.
• Podľa okolností môže byť potrebné vyriešiť problémy s bezdrôtovým smerovačom (napr. aktualizácie
intervalu kľúča, vyriešenie problémov s intervalom aktualizácií DHCP, režim úspory energie a pod.) alebo
aktualizovať firmvér bezdrôtového smerovača.
Podrobnosti vám poskytne výrobca vášho bezdrôtového smerovača.
Kontrola č. 2
Môžete v počítači zobraziť webové stránky?
Uistite sa, že je počítač správne pripojený k bezdrôtovému smerovaču.
Ďalšie informácie o kontrole nastavenia počítača alebo stavu pripojenia nájdete v príručke dodanej
s počítačom alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
Kontrola č. 3
Pomocou ikony
Je tlačiareň pripojená k bezdrôtovému smerovaču?
na dotykovej obrazovke skontrolujte stav pripojenia nadviazaného medzi tlačiarňou
a bezdrôtovým smerovačom. Ak sa ikona
nezobrazí, sieť Wi-Fi je vypnutá. Zapnite bezdrôtovú
komunikáciu na tlačiarni.
Kontrola č. 4
Skontrolujte, že sieťové nastavenia tlačiarne a bezdrôtového smerovača
sa zhodujú.
438
Skontrolujte, či sa sieťové nastavenia tlačiarne (napríklad sieťový názov SSID alebo sieťový kľúč (heslo))
zhodujú s nastaveniami bezdrôtového smerovača.
Nastavenia bezdrôtového smerovača skontrolujte podľa pokynov poskytnutých so smerovačom alebo sa
obráťte na jeho výrobcu.
Poznámka
• Na pripojenie k bezdrôtovému smerovaču použite frekvenčné pásmo 2,4 GHz alebo 5 GHz. Sieťový
názov (SSID) tlačiarne a bezdrôtového smerovača pre frekvenčné pásmo 2,4 GHz alebo 5 GHz sa majú
zhodovať.
Ak chcete skontrolovať aktuálne sieťové nastavenia tlačiarne, vytlačte informácie o sieťovom nastavení.
Tlač sieťových nastavení
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
V systéme Windows:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
V systéme macOS:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Kontrola č. 5
Skontrolujte, či tlačiareň nie je príliš vzdialená od bezdrôtového
smerovača.
Ak je vzdialenosť medzi tlačiarňou a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, bezdrôtová komunikácia je slabá.
Umiestnite tlačiareň a bezdrôtový smerovač bližšie k sebe.
Poznámka
• Aj keď je u väčšiny bezdrôtových smerovačov anténa pripojená na vonkajšie časti, niektoré modely ju
majú uloženú vnútri.
Skontrolujte, či má bezdrôtový signál vysokú intenzitu. Sledujte stav
signálu a podľa potreby premiestnite tlačiareň a bezdrôtový smerovač.
Kontrola č. 6
Umiestnite bezdrôtový smerovač a tlačiareň tak, aby sa medzi nimi nenachádzala žiadna prekážka. Kvalita
bezdrôtovej komunikácie medzi miestnosťami alebo poschodiami je vo všeobecnosti slabá. Bezdrôtovej
komunikácii môžu brániť stavebné materiály obsahujúce kov alebo betón. Ak tlačiareň nedokáže komunikovať
s počítačom prostredníctvom siete Wi-Fi v dôsledku steny, umiestnite tlačiareň a počítač do rovnakej
miestnosti.
Navyše, ak sa v blízkosti nachádza zariadenie, ako je napríklad mikrovlnná rúra, ktoré vysiela rádiové vlny v
rovnakom frekvenčnom pásme ako bezdrôtový smerovač, zariadenie môže spôsobovať rušenie. Bezdrôtový
smerovač umiestnite čo najďalej od zdrojov rušenia.
Skontrolujte silu signálu na dotykovej obrazovke.
439
Používanie ovládacieho panela
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
V systéme Windows:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
V systéme macOS:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Kontrola č. 7
Skontrolujte čísla kanálov Wi-Fi používaných pre počítač.
Musíte mať rovnaké číslo kanála Wi-Fi, ktoré používate pre bezdrôtový smerovač, ako počítač. Za normálnych
okolností je nastavený tak, aby ste mohli používať všetky kanály Wi-Fi. Keď sú obmedzené kanály, ktoré
používate, kanály Wi-Fi sa nezhodujú.
Pozrite si príručku dodanú s počítačom a skontrolujte číslo kanála Wi-Fi, ktoré je dostupné pre váš počítač.
Skontrolujte, že nastavený kanál bezdrôtového smerovača je
použiteľným, tak, ako to potvrdzuje Kontrola 7.
Kontrola č. 8
V opačnom prípade zmeňte kanál nastavený v bezdrôtovom smerovači.
Kontrola č. 9
Skontrolujte, či je vypnutá brána firewall bezpečnostného softvéru.
Ak je brána firewall bezpečnostného softvéru zapnutá, môže sa zobraziť hlásenie upozorňujúce na pokus
softvéru od spoločnosti Canon o prístup k sieti. Ak sa zobrazí toto výstražné hlásenie, nastavte bezpečnostný
softvér tak, aby vždy povoľoval prístup.
Ak používate programy, ktoré prepínajú medzi sieťovými prostrediami, skontrolujte ich nastavenia. Niektoré
programy používajú bránu firewall predvolene.
Ak je tlačiareň pripojená k základnej stanici AirPort prostredníctvom
siete LAN, použite ako sieťový názov (SSID) alfanumerické znaky. (macOS)
Kontrola č. 10
Ak sa problém nevyriešil, kliknite sem a zopakujte nastavenia.
• Umiestnenie:
Skontrolujte, že sa medzi bezdrôtovým smerovačom a tlačiarňou nenachádzajú žiadne prekážky.
Nemožno sa pripojiť k tlačiarni cez priame bezdrôtové pripojenie
440
Kontrola č. 1
Skontrolujte stav napájania tlačiarne a ostatných zariadení (smartfón
alebo tablet).
Zapnite tlačiareň alebo zariadenia.
Ak už je zapnuté napájanie, zapnite a vypnite prepínač napájania.
Kontrola č. 2
Zobrazuje sa na dotykovej obrazovke ikona
?
Ak nie, priame bezdrôtové pripojenie je zakázané. Zapnite priame bezdrôtové pripojenie.
Kontrola č. 3
Skontrolujte nastavenia vášho zariadenia (smartfónu alebo tabletu).
Uistite sa, že je v zariadení povolené použitie siete Wi-Fi.
Podrobné informácie nájdete v príručke zariadenia.
Skontrolujte, že je ako pripojenie zariadenia (napr. smartfón alebo tablet)
nastavená tlačiareň.
Kontrola č. 4
Ako cieľ pripojenia zariadení zvoľte sieťový názov (SSID) pre priame pripojenie, ktorý je určený pre tlačiareň.
Skontrolujte cieľ zariadenia.
Podrobné informácie nájdete v príručke s pokynmi k zariadeniu alebo na webovej stránke výrobcu.
Ak chcete skontrolovať identifikátor priameho bezdrôtového pripojenia (SSID) pre tlačiareň, zobrazte ho cez
ovládací panel tlačiarne alebo si vytlačte informácie o sieťových nastaveniach tlačiarne.
• Zobrazenie na dotykovej obrazovke.
Nastavenia siete LAN
• Tlač sieťových nastavení.
Tlač sieťových nastavení
Kontrola č. 5
Zadali ste správne heslo určené pre priame bezdrôtové pripojenie?
Ak chcete skontrolovať heslo určené pre tlačiareň, zobrazte ho cez ovládací panel tlačiarne alebo si vytlačte
informácie o sieťových nastaveniach tlačiarne.
• Zobrazenie na dotykovej obrazovke.
Nastavenia siete LAN
• Tlač sieťových nastavení.
Tlač sieťových nastavení
Kontrola č. 6
Skontrolujte, že sa tlačiareň nenachádza príliš ďaleko od zariadenia.
Ak je vzdialenosť medzi tlačiarňou a zariadením príliš veľká, bezdrôtová komunikácia je slabá. Umiestnite
tlačiareň a zariadenie bližšie k sebe.
Kontrola č. 7
Skontrolujte, či už nie je pripojených 5 zariadení.
V režime priameho bezdrôtového pripojenia nemožno pripojiť viac ako 5 zariadení.
441
Nemožno tlačiť/skenovať prostredníctvom siete
Kontrola č. 1
Uistite sa, že je počítač správne pripojený k bezdrôtovému smerovaču.
Ďalšie informácie o postupe kontroly nastavenia počítača alebo stave pripojenia nájdete v používateľskej
príručke k počítaču alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
Kontrola č. 2
Ak nie sú nainštalované ovládače MP Drivers, nainštalujte ich. (Windows)
Kliknite sem a nainštalujte ovládače MP Drivers.
Kontrola č. 3
Skontrolujte, či bezdrôtový smerovač neobmedzuje počítače, ktoré k
nemu majú prístup.
Ďalšie informácie o pripojení a nastavení bezdrôtového smerovača nájdete v príručke k bezdrôtovému
smerovaču alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
Poznámka
• Ak chcete skontrolovať adresu IP alebo MAC svojho počítača, pozrite si časť Kontrola adresy IP alebo
MAC počítača.
442
Neznámy sieťový kľúč (heslo)
Neznámy kľúč WPA/WPA2 alebo súbor kľúčov WEP bezdrôtového smerovača, nedá sa pripojiť
Nastavenie šifrovacieho kľúča
Neznámy kľúč WPA/WPA2 alebo súbor kľúčov WEP bezdrôtového
smerovača, nedá sa pripojiť
Ďalšie informácie o nastavovaní bezdrôtového smerovača nájdete v návode na použitie bezdrôtového
smerovača alebo priamo od výrobcu. Skontrolujte, či počítač dokáže komunikovať s bezdrôtovým
smerovačom.
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
V systéme Windows:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
V systéme macOS:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Nastavenie šifrovacieho kľúča
Ďalšie informácie o nastavovaní bezdrôtového smerovača nájdete v návode na použitie bezdrôtového
smerovača alebo priamo od výrobcu. Skontrolujte, či počítač dokáže komunikovať s bezdrôtovým
smerovačom.
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
V systéme Windows:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
443
V systéme macOS:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Z bezpečnostných dôvodov odporúčame vybrať možnosť WPA, WPA2 alebo WPA/WPA2. Ak je váš
bezdrôtový smerovač kompatibilný s kľúčom WPA/WPA2, môžete použiť taktiež režim WPA2 alebo WPA.
• Použitie WPA/WPA2 (Windows)
Spôsob overovania, heslo Wi-Fi a typ dynamického šifrovania musí byť rovnaké pre bezdrôtový
smerovač, tlačiareň a počítač.
Zadajte heslo Wi-Fi nastavené pre bezdrôtový smerovač.
Ako spôsob dynamického šifrovania sa automaticky vyberie protokol TKIP (základné šifrovanie) alebo
AES (zabezpečené šifrovanie).
Podrobnosti nájdete v časti Ak sa objaví obrazovka s podrobnosťami WPA/WPA2.
Poznámka
• Táto tlačiareň podporuje WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) a WPA2-PSK (WPA2Personal).
• Pomocou kľúča WEP
Dĺžka alebo formát hesla Wi-Fi a spôsob overenia musia byť rovnaké pre bezdrôtový smerovač,
tlačiareň a počítač.
Na komunikáciu s bezdrôtovým smerovačom, ktorý automaticky vytvára heslo, musíte nastaviť
tlačiareň, aby využívala heslo vygenerovaný bezdrôtovým smerovačom.
◦ V systéme Windows:
Po otvorení obrazovky Podrobnosti o WEP (WEP Details) po kliknutí na možnosť Hľadať...
(Search...) na obrazovke Nastavenia siete (Wi-Fi) (Network Settings (Wi-Fi)) v ponuke IJ
Network Device Setup Utility sa riaďte pokynmi na obrazovke, pomocou ktorých nastavíte dĺžku
hesla, formát a číslo hesla.
Podrobnosti nájdete v časti Ak sa objaví obrazovka s podrobnosťami WEP.
Poznámka
• Skontrolujte, že je tlačiareň k základnej stanici AirPort pripojená prostredníctvom siete LAN:
Ak je tlačiareň k základnej stanici AirPort pripojená prostredníctvom siete LAN, skontrolujte
nastavenia v položke Bezdrôtové zabezpečenie (Wireless Security) nástroja AirPort Utility.
Vyberte možnosť 64 bitov (64 bit), ak je v základnej stanici AirPort vybratá dĺžka hesla 40bitový WEP (WEP 40 bit).
Vyberte 1 pre heslo, ktoré chcete používať. V opačnom prípade nebude počítač schopný s
tlačiarňou komunikovať cez bezdrôtový smerovač.
444
Tlačiareň nemožno používať po výmene smerovača bezdrôtovej
siete alebo zmene nastavení smerovača
Ak bezdrôtový smerovač vymeníte, opätovne nastavte sieťové nastavenia tlačiarne na základe
vymeneného.
Kliknite sem a vykonajte nastavenie.
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
V systéme Windows:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
V systéme macOS:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Ak sa tým problém nevyriešil, pozrite si informácie uvedené nižšie.
S tlačiarňou nemožno komunikovať po zapnutí filtrácie MAC/IP adresy alebo šifrovacieho kľúča na
bezdrôtovom smerovači
Ak je šifrovanie zapnuté, s tlačiarňou nemožno komunikovať po zmene typu šifrovania na bezdrôtovom
smerovači
S tlačiarňou nemožno komunikovať po zapnutí filtrácie MAC/IP adresy
alebo šifrovacieho kľúča na bezdrôtovom smerovači
Kontrola č. 1
Skontrolujte nastavenia bezdrôtového smerovača.
Ak chcete skontrolovať nastavenie bezdrôtového smerovača, pozrite si príručku dodanú s bezdrôtovým
smerovačom alebo sa obráťte na jeho výrobcu. Skontrolujte, či pri tomto nastavení dokážu počítač
a bezdrôtový smerovač medzi sebou komunikovať.
445
Ak je na smerovači bezdrôtovej siete filtrovanie adries IP alebo MAC,
skontrolujte, že sú zaregistrované adresy IP a MAC počítača, sieťového zariadenia a
tlačiarne.
Kontrola č. 2
Ak využívate kľúč WPA/WPA2 alebo heslo overte, že šifrovací kľúč
počítača, sieťového zariadenia a tlačiarne sa zhoduje s kľúčom bezdrôtového
smerovača.
Kontrola č. 3
Dĺžka alebo formát hesla Wi-Fi a spôsob overenia musia byť rovnaké pre bezdrôtový smerovač, tlačiareň a
počítač.
Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie šifrovacieho kľúča.
Ak je šifrovanie zapnuté, s tlačiarňou nemožno komunikovať po
zmene typu šifrovania na bezdrôtovom smerovači
Ak zmeníte typ šifrovania pre tlačiareň a následne nedokáže komunikovať s počítačom, skontrolujte, že
typ šifrovania počítača a bezdrôtového smerovača sa zhoduje s typom nastaveným v tlačiarni.
S tlačiarňou nemožno komunikovať po zapnutí filtrácie MAC/IP adresy alebo šifrovacieho kľúča na
bezdrôtovom smerovači
446
Ďalšie problémy so sieťou
Kontrola informácií o sieti
Obnovenie výrobných predvolených nastavení
447
Kontrola informácií o sieti
Kontrola IP alebo MAC adresy tlačiarne
Kontrola adresy IP alebo MAC počítača
Kontrola komunikácie medzi počítačom, tlačiarňou a bezdrôtovým smerovačom
Kontrola informácií o sieťových nastaveniach
Kontrola IP alebo MAC adresy tlačiarne
Ak chcete skontrolovať IP alebo MAC adresu tlačiarne, vytlačte si informácie o sieťovom nastavení alebo
ich zobrazte prostredníctvom ovládacieho panelu.
• Zobrazenie na dotykovej obrazovke.
Nastavenia siete LAN
• Tlač sieťových nastavení.
Tlač sieťových nastavení
V systéme Windows môžete informácie o nastavení siete skontrolovať taktiež na obrazovke počítača.
Obrazovka nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
Kontrola adresy IP alebo MAC počítača
Ak chcete skontrolovať adresu MAC alebo IP svojho počítača, postupujte podľa nižšie uvedených
pokynov.
• V systéme Windows:
1. Podľa nasledujúcich pokynov vyberte položku Príkazový riadok (Command
Prompt).
V systéme Windows 10 kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart (Start) a vyberte možnosť
Príkazový riadok (Command Prompt).
V systéme Windows 8.1 vyberte položku Príkazový riadok (Command Prompt) na obrazovke
Štart (Start). Ak sa položka Príkazový riadok (Command Prompt) na obrazovke Štart (Start)
nezobrazuje, vyberte kľúčové tlačidlo Hľadať (Search) a vyhľadajte výraz „Príkazový riadok
(Command Prompt)“.
V systéme Windows 7 kliknite na Štart (Start) > Všetky programy (All Programs) >
Príslušenstvo (Accessories) > Príkazový riadok (Command Prompt).
2. Zadajte reťazec „ipconfig/all“ a stlačte kláves Enter.
448
Zobrazia sa adresa IP a adresa MAC počítača. Ak počítač nie je pripojený k sieti, adresa IP sa
nezobrazí.
• V systéme macOS:
1. Z ponuky Apple vyberte položku Systémové predvoľby (System Preferences)
a kliknite na tlačidlo Sieť (Network).
2. Skontrolujte, či je vybraté sieťové rozhranie používané počítačom, a potom kliknite na
tlačidlo Rozšírené (Advanced).
Skontrolujte, či je vybraté sieťové rozhranie Wi-Fi.
3. Kliknutím na tlačidlo TCP/IP skontrolujte adresu IP alebo kliknite na tlačidlo Hardvér
(Hardware) a skontrolujte adresu MAC.
Kontrola komunikácie medzi počítačom, tlačiarňou a bezdrôtovým
smerovačom
Vykonaním testu pomocou príkazu ping skontrolujte, či prebieha komunikácia.
• V systéme Windows:
1. Podľa nasledujúcich pokynov vyberte položku Príkazový riadok (Command
Prompt).
V systéme Windows 10 kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart (Start) a vyberte možnosť
Príkazový riadok (Command Prompt).
V systéme Windows 8.1 vyberte položku Príkazový riadok (Command Prompt) na obrazovke
Štart (Start). Ak sa položka Príkazový riadok (Command Prompt) na obrazovke Štart (Start)
nezobrazuje, vyberte kľúčové tlačidlo Hľadať (Search) a vyhľadajte výraz „Príkazový riadok
(Command Prompt)“.
V systéme Windows 7 kliknite na Štart (Start) > Všetky programy (All Programs) >
Príslušenstvo (Accessories) > Príkazový riadok (Command Prompt).
2. Zadajte príkaz ping a stlačte kláves Enter.
Príkaz ping má takýto tvar: ping XXX.XXX.XXX.XXX
„XXX.XXX.XXX.XXX" je adresa IP cieľového zariadenia.
Ak prebieha komunikácia, zobrazí sa správa podobná nasledujúcej.
Odpoveď od XXX.XXX.XXX.XXX: bajty=32 čas=10ms TTL=255
Ak sa zobrazí hlásenie Časový limit požiadavky uplynul (Request timed out), komunikácia
neprebieha.
449
• V systéme macOS:
1. Spustite aplikáciu Sieťová pomôcka (Network Utility) podľa nasledujúceho postupu.
Vyberte položku Počítač (Computer) v ponuke Prejsť (Go) aplikácie Finder a dvakrát kliknite na
položky Macintosh HD > Systém (System) > Knižnica (Library) > Základné služby
(CoreServices) > Aplikácie (Applications) > Sieťová pomôcka (Network Utility).
2. Kliknite na položku Ping.
3. Skontrolujte, či je vybratá položka Odoslať len tento počet príkazov ping: XX
(Send only XX pings) (XX sú čísla).
4. Zadajte adresu IP cieľovej tlačiarne alebo cieľového smerovača bezdrôtovej siete do
poľa Zadajte sieťovú adresu pre príkaz ping (Enter the network address to ping).
5. Kliknite na položku Ping.
„XXX.XXX.XXX.XXX" je adresa IP cieľového zariadenia.
Zobrazí sa približne takáto správa.
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.786 ms
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms
--- XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics --3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
Ak sa zobrazí správa „Strata paketov sa rovná 100 %“, komunikácia neprebieha. V opačnom
prípade počítač komunikuje s cieľovým zariadením.
Kontrola informácií o sieťových nastaveniach
Ak chcete skontrolovať informácie o sieťových nastaveniach tlačiarne, vytlačte si ich alebo ich zobrazte
prostredníctvom ovládacieho panela.
• Zobrazenie na dotykovej obrazovke.
Nastavenia siete LAN
• Tlač sieťových nastavení.
Tlač sieťových nastavení
450
Obnovenie výrobných predvolených nastavení
Dôležité
• Spustením sa vymažú všetky sieťové nastavenia v tlačiarni, vďaka čomu sa znemožní sieťová tlač
alebo skenovanie z počítača. Ak chcete tlačiareň používať cez sieť aj po obnovení výrobných
nastavení, kliknite sem a zmeňte nastavenie.
Spustenie sieťových nastavení použitím ovládacieho panela tlačiarne.
Obnoviť nastavenia
451
Problémy pri tlači alebo skenovaní zo smartfónu alebo tabletu
Nemožno tlačiť alebo skenovať zo smartfónu alebo tabletu
452
Nemožno tlačiť alebo skenovať zo smartfónu alebo tabletu
Ak nemožno vykonať tlač/skenovanie zo smartfónu či tabletu, je možné, že váš smartfón/tablet nedokáže s
tlačiarňou komunikovať.
Skontrolujte príčinu problému podľa spôsobu pripojenia.
Komunikácia s tlačiarňou cez bezdrôtovú sieť LAN nefunguje
Komunikácia s tlačiarňou pri priamom bezdrôtovom pripojení nefunguje
Poznámka
• Informácie o problémoch s tlačou pomocou iných spôsobov pripojenia alebo ďalšie informácie o
vyberaní nastavení pre jednotlivé spôsoby pripojenia nájdete tu:
Používanie riešenia PIXMA/MAXIFY Cloud Link
Tlač prostredníctvom služby Google Cloud Print
Tlač zo zariadenia iOS (AirPrint)
Komunikácia s tlačiarňou cez bezdrôtovú sieť LAN nefunguje
Ak váš smartfón či tablet nedokážu komunikovať s tlačiarňou, skontrolujte nasledovné.
Skontrolujte stav napájania tlačiarne, zariadenia v sieti (napr. bezdrôtový
smerovač) a smartfón/tablet.
Kontrola č. 1
• Zapnite tlačiareň alebo zariadenia.
• Ak už je zapnuté napájanie, zapnite a vypnite prepínač napájania.
• Podľa okolností môže byť potrebné vyriešiť problémy s bezdrôtovým smerovačom (napr. aktualizácie
intervalu kľúča, vyriešenie problémov s intervalom aktualizácií DHCP, režim úspory energie a pod.) alebo
aktualizovať firmvér bezdrôtového smerovača.
Podrobnosti vám poskytne výrobca vášho bezdrôtového smerovača.
Kontrola č. 2
Skontrolujte nastavenia vášho zariadenia (smartfónu alebo tabletu).
Uistite sa, že je v zariadení povolené použitie siete Wi-Fi.
Podrobné informácie nájdete v príručke zariadenia.
Kontrola č. 3
Pomocou ikony
Je tlačiareň pripojená k bezdrôtovému smerovaču?
na dotykovej obrazovke skontrolujte stav pripojenia nadviazaného medzi tlačiarňou
a bezdrôtovým smerovačom. Ak sa ikona
nezobrazí, sieť Wi-Fi je vypnutá. Zapnite bezdrôtovú
komunikáciu na tlačiarni.
453
Kontrola č. 4
Zhodujú sa sieťové nastavenia tlačiarne s tými v bezdrôtovom
smerovači?
Skontrolujte, či sa sieťové nastavenia tlačiarne (napríklad sieťový názov SSID alebo sieťový kľúč (heslo))
zhodujú s nastaveniami bezdrôtového smerovača.
Nastavenia bezdrôtového smerovača skontrolujte podľa pokynov poskytnutých so smerovačom alebo sa
obráťte na jeho výrobcu.
Ak chcete skontrolovať aktuálne sieťové nastavenia tlačiarne, vytlačte informácie o sieťovom nastavení.
Tlač sieťových nastavení
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
V systéme Windows:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
V systéme macOS:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Zhodujú sa sieťové nastavenia smartfónu alebo tabletu s nastaveniami
bezdrôtového smerovača?
Kontrola č. 5
Skontrolujte, či sa sieťové nastavenia tlačiarne (napríklad sieťový názov SSID alebo sieťový kľúč (heslo))
zhodujú s nastaveniami bezdrôtového smerovača.
Ak chcete skontrolovať nastavenia smartfónu alebo tabletu, prečítajte si príručku dodanú s príslušným
zariadením.
Ak sa sieťové nastavenia smartfónu alebo tabletu nezhodujú s nastaveniami bezdrôtového smerovača,
zmeňte sieťové nastavenia tak, aby sa zhodovali s nastaveniami bezdrôtového smerovača.
Kontrola č. 6
Skontrolujte, či tlačiareň nie je príliš vzdialená od bezdrôtového
smerovača.
Ak je vzdialenosť medzi tlačiarňou a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, bezdrôtová komunikácia je slabá.
Umiestnite tlačiareň a bezdrôtový smerovač bližšie k sebe.
Poznámka
• Aj keď je u väčšiny bezdrôtových smerovačov anténa pripojená na vonkajšie časti, niektoré modely ju
majú uloženú vnútri.
Skontrolujte, či má bezdrôtový signál vysokú intenzitu. Sledujte stav
signálu a podľa potreby premiestnite tlačiareň a bezdrôtový smerovač.
Kontrola č. 7
Umiestnite bezdrôtový smerovač a tlačiareň tak, aby sa medzi nimi nenachádzala žiadna prekážka. Kvalita
bezdrôtovej komunikácie medzi miestnosťami alebo poschodiami je vo všeobecnosti slabá. Bezdrôtovej
454
komunikácii môžu brániť stavebné materiály obsahujúce kov alebo betón. Ak tlačiareň nedokáže komunikovať
s počítačom prostredníctvom siete Wi-Fi v dôsledku steny, umiestnite tlačiareň a počítač do rovnakej
miestnosti.
Navyše, ak sa v blízkosti nachádza zariadenie, ako je napríklad mikrovlnná rúra, ktoré vysiela rádiové vlny v
rovnakom frekvenčnom pásme ako bezdrôtový smerovač, zariadenie môže spôsobovať rušenie. Bezdrôtový
smerovač umiestnite čo najďalej od zdrojov rušenia.
Skontrolujte silu signálu na dotykovej obrazovke.
Používanie ovládacieho panela
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
V systéme Windows:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
V systéme macOS:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Komunikácia s tlačiarňou pri priamom bezdrôtovom pripojení
nefunguje
Ak váš smartfón či tablet nedokážu pri priamom bezdrôtovom pripojení komunikovať s tlačiarňou,
skontrolujte nasledovné.
Kontrola č. 1
Skontrolujte stav napájania tlačiarne a ostatných zariadení (smartfón
alebo tablet).
Zapnite tlačiareň alebo zariadenia.
Ak už je zapnuté napájanie, zapnite a vypnite prepínač napájania.
Kontrola č. 2
Zobrazuje sa na dotykovej obrazovke ikona
?
Ak nie, priame bezdrôtové pripojenie je zakázané. Zapnite priame bezdrôtové pripojenie.
Kontrola č. 3
Skontrolujte nastavenia vášho zariadenia (smartfónu alebo tabletu).
Uistite sa, že je v zariadení povolené použitie siete Wi-Fi.
Podrobné informácie nájdete v príručke zariadenia.
455
Skontrolujte, že je ako pripojenie zariadenia (napr. smartfón alebo tablet)
nastavená tlačiareň.
Kontrola č. 4
Ako cieľ pripojenia zariadení zvoľte sieťový názov (SSID) pre priame pripojenie, ktorý je určený pre tlačiareň.
Skontrolujte cieľ zariadenia.
Podrobné informácie nájdete v príručke s pokynmi k zariadeniu alebo na webovej stránke výrobcu.
Ak chcete skontrolovať identifikátor priameho bezdrôtového pripojenia (SSID) pre tlačiareň, zobrazte ho cez
ovládací panel tlačiarne alebo si vytlačte informácie o sieťových nastaveniach tlačiarne.
• Zobrazenie na dotykovej obrazovke.
Nastavenia siete LAN
• Tlač sieťových nastavení.
Tlač sieťových nastavení
Kontrola č. 5
Zadali ste správne heslo určené pre priame bezdrôtové pripojenie?
Ak chcete skontrolovať heslo určené pre tlačiareň, zobrazte ho cez ovládací panel tlačiarne alebo si vytlačte
informácie o sieťových nastaveniach tlačiarne.
• Zobrazenie na dotykovej obrazovke.
Nastavenia siete LAN
• Tlač sieťových nastavení.
Tlač sieťových nastavení
Kontrola č. 6
Skontrolujte, že sa tlačiareň nenachádza príliš ďaleko od zariadenia.
Ak je vzdialenosť medzi tlačiarňou a zariadením príliš veľká, bezdrôtová komunikácia je slabá. Umiestnite
tlačiareň a zariadenie bližšie k sebe.
Kontrola č. 7
Skontrolujte, či už nie je pripojených 5 zariadení.
V režime priameho bezdrôtového pripojenia nemožno pripojiť viac ako 5 zariadení.
456
Problémy pri tlači
Tlačiareň netlačí
Atrament neprichádza
Tlačiareň nepreberá alebo podávaniu papiera alebo zobrazuje chyba „No
Paper“
Nemožno tlačiť na etiketu disku
Výsledky tlače sú neuspokojivé
457
Tlačiareň netlačí
Kontrola č. 1
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
Ak nie, skontrolujte, či je tlačiareň spoľahlivo zapojená, a stlačením tlačidla ZAP. (ON) ju zapnite.
Kontrolka ZAP. (ON) bliká, kým sa tlačiareň spúšťa. Počkajte, kým indikátor ZAP. (ON) neprestane blikať
a nezostane svietiť.
Poznámka
• Pri tlači veľkého množstva údajov, napríklad fotografií alebo inej grafiky, sa môže tlač spustiť
s oneskorením. Kontrolka ZAP. (ON) bliká, kým počítač spracováva údaje a odosiela ich do tlačiarne.
Počkajte, kým sa nespustí tlač.
Kontrola č. 2
Skontrolujte, že sa výstupný zásobník papiera nachádza v bežnej tlačovej
polohe.
Keď nepoužívate viacúčelový zásobník, výstupný zásobník papiera vytiahnite dopredu, kým sa nezastaví, a
zvoľte možnosť OK na dotykovej obrazovke.
Kontrola č. 3
Skontrolujte, či je kazeta správne vložená.
Ak sa nachádza predmet pod tlačiarňou, kazetu nemožno správne vložiť a papier sa nemusí správne podávať.
Skontrolujte, či sa nenachádzajú žiadne predmety pod tlačiarňou a zatlačte kazety naplocho do tlačiarne až
nadoraz.
Vkladanie papiera do kazety
Pri používaní zadného zásobníka sa presvedčte, že je kryt otvoru
podávača zatvorený.
Kontrola č. 4
Keď je otvorený kryt otvoru podávača, papier sa nemusí podávať.
Zatvorte kryt otvoru podávača a skontrolujte, či sa na dotykovej obrazovke nezobrazí žiadne hlásenie.
Vkladanie papiera do zadného zásobníka
Kontrola č. 5
Skontrolujte, či je tlačiareň správne pripojená k počítaču.
458
Ak používate kábel USB, uistite sa, že je bezpečne pripojený k tlačiarni aj k počítaču. Ak je kábel USB spoľahlivo
zasunutý, skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
• Ak používate zariadenie na prenos signálu, napríklad rozbočovač USB, odpojte ho, pripojte tlačiareň priamo
k počítaču a skúste zopakovať tlač. Ak sa tlač spustí normálne, problém spôsobilo zariadenie na prenos
signálu. Obráťte sa na predajcu zariadenia na prenos signálu.
• Problém môže spôsobovať aj kábel USB. Vymeňte kábel USB a skúste zopakovať tlač.
Ak používate tlačiareň v sieti LAN, skontrolujte, či je tlačiareň správne nastavená na použitie v sieti.
Tlačiareň sa nenašla počas používania siete Wi-Fi
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
V systéme Windows:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
V systéme macOS:
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Skontrolujte, či sa nastavenia papiera zhodujú s informáciami nastavenými
pre zadný zásobník alebo kazetu.
Kontrola č. 6
Ak sa nastavenie papiera líši od informácií o papieri v zadnom zásobníku alebo kazete, zobrazí sa na dotykovej
obrazovke chybová správa. Podľa pokynov na dotykovej obrazovke vyriešte problém.
Poznámka
• Môžete vybrať, či sa má zobraziť hlásenie zabraňujúce nesprávnej tlači.
Zmena nastavení zobrazovania správy pri tlači alebo kopírovaní prostredníctvom ovládacieho panelu
tlačiarne:
Nastavenia podávania
Zmena nastavenia zobrazenia správy pri tlači prostredníctvom ovládača tlačiarne:
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne (Windows)
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne (macOS)
Kontrola č. 7
Ak tlačíte z počítača, odstráňte nepotrebné tlačové úlohy.
• V systéme Windows:
Odstránenie nežiaducej tlačovej úlohy
• V systéme macOS:
Odstránenie nežiaducej tlačovej úlohy
459
Kontrola č. 8
Je pri tlači vybratý ovládač tlačiarne vašej tlačiarne?
Tlačiareň nebude správne tlačiť, ak používate ovládač tlačiarne určený pre inú tlačiareň.
• V systéme Windows:
Skontrolujte, či je v dialógovom okne Tlač vybratá položka „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je názov
tlačiarne).
Poznámka
• Ak je do počítača zaregistrovaných viacero tlačiarní, nastavte tlačiareň, ktorú chcete mať predvolene
vybranú, ako svoju predvolenú tlačiareň.
• V systéme macOS:
Skontrolujte, či je v dialógovom okne Tlač v časti Tlačiareň (Printer) vybratý názov tlačiarne.
Poznámka
• Ak je do počítača zaregistrovaných viacero tlačiarní, v časti Systémové nastavenia (System
Preferences) > Tlačiarne a skenery (Printers & Scanners) vyberte možnosť Nastaviť ako
predvolenú tlačiareň (Set as Default Printer) pre tlačiareň, ktorú chcete mať predvolene vybranú.
Kontrola č. 9
Pokúšate sa vytlačiť veľký súbor? (Windows)
Ak sa pokúšate vytlačiť veľký súbor údajov, spustenie tlače trvá dlho.
Ak tlačiareň nezačne po istom čase tlačiť, zvoľte možnosť Zap. (On) pre položku Zabránenie strate tlačových
údajov (Prevention of Print Data Loss) v okne Možnosti tlače (Print Options).
Podrobné informácie nájdete v časti Opis karty Nastavenie strany.
Dôležité
• Výber možnosti Zap. (On)pre položku Zabránenie strate tlačových údajov (Prevention of Print Data
Loss) môže znížiť kvalitu tlače.
• Po dokončení tlače, vyberte v nastavení Zabránenie strate tlačových údajov (Prevention of Print Data
Loss) možnosť Vyp. (Off).
Kontrola č. 10
Ak tlačíte z počítača, reštartujte počítač.
Reštartujte počítač a skúste tlačiť znova.
460
Atrament neprichádza
Kontrola č. 1
Skontrolujte odhadované úrovne atramentu v kazete s atramentoms.
Skontrolujte stav atramentu na dotykovej obrazovke.
Kontrola stavu atramentu na dotykovej obrazovke
Kontrola č. 2
Sú na kazete s atramentom stále oranžová páska a plastový obal?
Skontrolujte, či je ochranný plastový obal úplne odstránený a vetracia oblasť v tvare písmena Y uvoľnená, ako je
znázornené nižšie (A).
Ak na kazete s atramentom zostala oranžová páska (B), odstráňte ju.
Kontrola č. 3
Nie sú dýzy tlačovej hlavy upchaté?
Vytlačením vzorky na kontrolu dýz zistíte, či sa z dýz tlačovej hlavy správne vystrekuje atrament.
Podrobné informácie o tlači vzorky na kontrolu dýz, čistení tlačovej hlavy a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy
nájdete v časti Ak je tlač nejasná alebo nerovnomerná.
• Ak sa vzorka na kontrolu dýz nevytlačí správne:
Skontrolujte, či kazeta s atramentom farby, s ktorou sa vyskytol problém, nie je prázdna.
Ak kazeta s atramentom nie je prázdna, vykonajte čistenie tlačovej hlavy a skúste znova vytlačiť vzorku na
kontrolu dýz.
• Ak sa problém nevyriešil ani po dvojnásobnom čistení tlačovej hlavy:
Vykonajte hĺbkové čistenie tlačovej hlavy.
Ak sa problém nevyriešil ani po hĺbkovom čistení tlačovej hlavy, tlačiareň vypnite a hĺbkové čistenie znova
vykonajte po 24 hodinách. Po vypnutí neodpájajte tlačiareň od napájacieho zdroja.
461
• Ak sa problém nevyriešil ani po dvojnásobnom hĺbkovom čistení tlačovej hlavy:
Ak sa hĺbkovým čistením tlačovej hlavy problém nevyrieši, tlačová hlava je pravdepodobne poškodená.
Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
462
Tlačiareň nepreberá alebo podávaniu papiera alebo zobrazuje
chyba „No Paper“
Kontrola č. 1
Skontrolujte, či je vložený papier.
Vkladanie papiera
Kontrola č. 2
Pri vkladaní papiera majte na pamäti nasledujúce skutočnosti.
• Keď vkladáte dva alebo viac hárkov papiera, ešte pred vložením papiera zarovnajte okraje hárkov.
• Keď vkladáte dva alebo viac hárkov papiera, skontrolujte, či balík papiera nepresahuje limit vkladania
papiera.
V závislosti od typu papiera či okolitých podmienok (vysoká, nízka teplota alebo vlhkosť) však vkladanie
maximálneho množstva papiera nemusí byť správne. V takých prípadoch znížte množstvo vkladaného
papiera na menej ako polovicu limitu vkladania papiera.
• Bez ohľadu na orientáciu tlače vždy vkladajte papier v orientácii na výšku.
• Papier do zadného zásobníka vkladajte stranou určenou na tlač smerom NAHOR a pravú a ľavú vodiacu
lištu posuňte tak, aby sa zarovnali s oboma stranami papiera.
Vkladanie papiera
• Dbajte na to, aby ste do kazety vkladali iba obyčajný papier.
• Papier do kazety vkladajte stranou určenou na tlač smerom NADOL a pravú/ľavú a prednú vodiacu lištu
posuňte tak, aby sa zarovnali s oboma stranami papiera.
Vkladanie papiera
Kontrola č. 3
Je papier príliš hrubý alebo zvlnený?
Nepodporované typy médií
Kontrola č. 4
Pri vkladaní obálok majte na pamäti nasledujúce.
Keď tlačíte na obálky, pozrite si časť Vkladanie obálok do zadného zásobníka a pripravte si pred tlačou obálky.
Pripravené obálky vložte v orientácii na výšku. Ak obálky vložíte v orientácii na šírku, nebudú sa správne
podávať.
Skontrolujte, či sa nastavenia typu média a veľkosti papiera zhodujú
s vloženým papierom.
Kontrola č. 5
Kontrola č. 6
Skontrolujte, či sa v zadnom zásobníku nenachádzajú žiadne cudzie
predmety.
463
Ak sa papier roztrhne v zadnom zásobníku, vyberte ho podľa postupu uvedeného v časti Zoznam kódov podpory
pre chyby (zaseknutý papier).
Ak sú v zadnom zásobníku cudzie predmety, vypnite tlačiareň, odpojte ju od napájania a cudzie predmety
vyberte.
Poznámka
• Ak je kryt otvoru podávača otvorený, pomaly ho zatvorte.
Kontrola č. 7
Vyčistite valček podávača papiera.
Čistenie valčekov podávača papiera
Poznámka
• Čistením sa valček podávača papiera obrusuje, preto ho čistite len v prípade potreby.
Ak sa z kazety podajú dva alebo viac hárkov papiera súčasne, vyčistite
vnútorný priestor kazety.
Kontrola č. 8
Čistenie podložiek v kazete
Kontrola č. 9
Sú kryt transportnej jednotky a zadný kryt správne nasadené?
Pozrite si časť Pohľad zozadu, kde zistíte polohy krytu transportnej jednotky a zadného krytu.
464
Ak sa po vykonaní opatrení uvedených vyššie problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko
spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
465
Nemožno tlačiť na etiketu disku
Tlač etikety disku sa nespustí
Chybné podávanie viacúčelového zásobníka
Viacúčelový zásobník je zaseknutý
Tlač etikety disku sa nespustí
Kontrola č. 1
Je viacúčelový zásobník správne umiestnený?
Znova správne vložte viacúčelový zásobník a stlačte možnosť OK na dotykovej obrazovke.
Používajte viacúčelový zásobník dodaný s tlačiarňou.
Ďalšie informácie o umiestňovaní viacúčelového zásobníka nájdete v časti Umiestnenie disku podporujúceho
tlač.
Kontrola č. 2
Je vo viacúčelovom zásobníku vložený disk podporujúci tlač?
Disk podporujúci tlač správne vložte do viacúčelového zásobníka a stlačte OK na dotykovej obrazovke.
Používajte viacúčelový zásobník dodaný s tlačiarňou.
Ďalšie informácie o umiestňovaní viacúčelového zásobníka nájdete v časti Umiestnenie disku podporujúceho
tlač.
Kontrola č. 3
Prešiel nejaký čas od umiestnenia viacúčelového zásobníka?
Ak po umiestnení viacúčelového zásobníka uplynul určitý čas, môže sa vysunúť.
Postupujte podľa pokynov na dotykovej obrazovke a pokúste sa operáciu zopakovať.
Chybné podávanie viacúčelového zásobníka
Kontrola č. 1
Je viacúčelový zásobník správne umiestnený?
Znova správne vložte viacúčelový zásobník a stlačte možnosť OK na dotykovej obrazovke.
Používajte viacúčelový zásobník dodaný s tlačiarňou.
Ďalšie informácie o umiestňovaní viacúčelového zásobníka nájdete v časti Umiestnenie disku podporujúceho
tlač.
Kontrola č. 2
Možno je vložený disk podporujúci tlač, ktorý nemožno rozpoznať.
466
Spoločnosť Canon odporúča používať disky podporujúce tlač, ktoré sú špeciálne upravené, aby sa na ne
mohlo tlačiť pomocou atramentových tlačiarní.
Viacúčelový zásobník je zaseknutý
Opatrne vytiahnite viacúčelový zásobník.
Ak nemožno vytiahnuť viacúčelový zásobník, vypnite a zapnite vypínač. Viacúčelový zásobník sa
automaticky vysunie.
Po vytiahnutí viacúčelového zásobníka znova vložte viacúčelový zásobník a pokúste sa tlač zopakovať.
Ďalšie informácie o umiestňovaní viacúčelového zásobníka nájdete v časti Umiestnenie disku
podporujúceho tlač.
Ak je viacúčelový zásobník naďalej zaseknutý, skontrolujte, či sa nevyskytol problém s diskom
podporujúcim tlač.
Chybné podávanie viacúčelového zásobníka
467
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Ak sú výsledky tlače neuspokojivé z dôvodu bielych pruhov, nezarovnaných/zdeformovaných čiar alebo
nerovnomerných farieb, skontrolujte najprv nastavenia papiera a kvality tlače.
Kontrola č. 1
Zhodujú sa nastavenia veľkosti strany a typu média s veľkosťou a typom
vloženého papiera?
Ak sa tieto nastavenia nezhodujú, nie je možné dosiahnuť správny výsledok.
Pri tlači fotografie alebo ilustrácie môže nesprávne nastavenie typu papiera znížiť kvalitu vytlačených farieb.
Pri tlači s nesprávnym nastavením typu papiera sa môže vytlačený povrch taktiež poškriabať.
Pri tlači bez okrajov môže v závislosti od kombinácie nastaveného typu papiera a vloženého papiera dôjsť
k nerovnomernému rozloženiu farieb.
Spôsob kontroly nastavení papiera a kvality tlače sa líši v závislosti od účelu použitia tlačiarne.
• Kopírovanie/tlač z pamäťovej karty
Skontrolujte nastavenia pomocou ovládacieho panela.
Položky nastavenia kopírovania
Položky nastavenia pri tlači fotografií pomocou ovládacieho panela
• Tlač z počítača
Skontrolujte nastavenia pomocou ovládača tlačiarne.
Základné nastavenie tlače
• Tlač zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge (Wi-Fi)
Skontrolujte nastavenia zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge (Wi-Fi) alebo pomocou
ovládacieho panela.
Nastavenia tlače PictBridge (Wi-Fi)
Nastavenia PictBridge
• Tlač zo smartfónu/tabletu pomocou aplikácie Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Skontrolujte nastavenia aplikácie Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Tlač fotografií zo smartfónu
Kontrola č. 2
Skontrolujte, či je vybratá vhodná kvalita tlače (pozrite si zoznam uvedený
vyššie).
Vyberte kvalitu tlače, ktorá vyhovuje papieru a údajom, ktoré tlačíte. Ak zbadáte rozmazanie alebo
nerovnomerné rozloženie farieb, nastavte vyššiu kvalitu tlače a skúste zopakovať tlač.
468
Poznámka
• Pri tlači zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge (Wi-Fi) nastavte kvalitu tlače pomocou
ovládacieho panela.
Toto nastavenie nemožno vykonať v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge (Wi-Fi).
Kontrola č. 3
Ak sa problém nevyriešil, pozrite si aj časti uvedené nižšie.
Pozrite si aj nasledujúce časti:
Výtlačky sú prázdne/rozmazané alebo rozmazané/nesprávne alebo krvácanie farby/pruhy alebo čiary
Čiary nie sú zarovnané/sú zdeformované
Na papieri sú šmuhy / Vytlačený povrch je poškriabaný
Vedľa obrázka sa nachádzajú zvislé čiary
Tlač nemožno dokončiť
Časť strany sa nevytlačila (Windows)
Čiary sú neúplné alebo chýbajú (Windows)
Snímky sú neúplné alebo chýbajú (Windows)
Atramentové škvrny / Zvlnený papier
Na rube papiera sú šmuhy
Farby nie sú rovnomerné alebo majú pruhy
469
Výtlačky sú prázdne/rozmazané alebo rozmazané/nesprávne alebo
krvácanie farby/pruhy alebo čiary
Tlač je rozmazaná
Farby sú skreslené
470
Vytlačia sa biele pruhy
Kontrola č. 1
Skontrolujte nastavenia papiera a kvality tlače.
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Skontrolujte stav kaziet s atramentom. Ak sa minul atrament, vymeňte
kazetu s atramentom.
Kontrola č. 2
Výmena kaziet s atramentom
Kontrola č. 3
Sú na kazete s atramentom stále oranžová páska a plastový obal?
Skontrolujte, či je ochranný plastový obal úplne odstránený a vetracia oblasť v tvare písmena Y uvoľnená, ako je
znázornené nižšie (A).
Ak na kazete s atramentom zostala oranžová páska (B), odstráňte ju.
Kontrola č. 4
Nie sú dýzy tlačovej hlavy upchaté?
Vytlačením vzorky na kontrolu dýz zistíte, či sa z dýz tlačovej hlavy správne vystrekuje atrament.
Podrobné informácie o tlači vzorky na kontrolu dýz, čistení tlačovej hlavy a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy
nájdete v časti Ak je tlač nejasná alebo nerovnomerná.
• Ak sa vzorka na kontrolu dýz nevytlačí správne:
Skontrolujte, či kazeta s atramentom farby, s ktorou sa vyskytol problém, nie je prázdna.
471
Ak kazeta s atramentom nie je prázdna, vykonajte čistenie tlačovej hlavy a skúste znova vytlačiť vzorku na
kontrolu dýz.
• Ak sa problém nevyriešil ani po dvojnásobnom čistení tlačovej hlavy:
Vykonajte hĺbkové čistenie tlačovej hlavy.
Ak sa problém nevyriešil ani po hĺbkovom čistení tlačovej hlavy, tlačiareň vypnite a hĺbkové čistenie znova
vykonajte po 24 hodinách. Po vypnutí neodpájajte tlačiareň od napájacieho zdroja.
• Ak sa problém nevyriešil ani po dvojnásobnom hĺbkovom čistení tlačovej hlavy:
Ak sa hĺbkovým čistením tlačovej hlavy problém nevyrieši, tlačová hlava je pravdepodobne poškodená.
Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
Ak používate papier s jedným povrchom určeným na tlač, overte, že
používate správnu stranu papiera na tlač.
Kontrola č. 5
Tlač na nesprávnu stranu takéhoto papiera môže viesť k nejasným výtlačkom alebo zníženej kvalite tlače.
Pri vkladaní papiera do zadného zásobníka vkladajte papier stranou určenou na tlač smerom nahor. Pri vkladaní
papiera do kazety vkladajte papier stranou určenou na tlač smerom nadol.
Informácie o strane, na ktorú možno tlačiť, nájdete v príručke dodanej s papierom.
• Pri kopírovaní si pozrite aj nasledujúce časti:
Kontrola č. 6
Je ploché predlohové sklo znečistené?
Vyčistite ploché predlohové sklo.
Čistenie predlohového skla a krytu dokumentov
Kontrola č. 7
Skontrolujte, či je originál správne umiestnený na predlohovom skle
skenera.
Keď umiestnite originál na predlohové sklo, umiestnite ho stranou určenou na kopírovanie nadol.
Umiestnenie originálov
Kontrola č. 8
Je zdroj kopírovania vytlačený papier z tlačiarne?
Ak použijete originál vytlačený v tejto tlačiarni, môže s ohľadom na stav originálu dôjsť ku zníženiu kvality tlače.
Vytlačte ho priamo z tlačiarne alebo ho znovu vytlačte z počítača, ak je to možné.
472
Čiary nie sú zarovnané/sú zdeformované
Kontrola č. 1
Skontrolujte nastavenia papiera a kvality tlače.
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Kontrola č. 2
Zarovnajte tlačovú hlavu.
Ak sa čiary vytlačia nezarovnané/zdeformované alebo ak je výsledok tlače neuspokojivý, upravte polohu tlačovej
hlavy.
Zarovnanie tlačovej hlavy
Poznámka
• Ak sa problém nevyrieši ani po zarovnaní tlačovej hlavy, zarovnajte tlačovú hlavu ručne z počítača.
V systéme Windows:
Manuálna úprava tlačovej hlavy
V systéme macOS:
Nastavenie polohy Tlačová hlava
Kontrola č. 3
Zvýšte kvalitu tlače a skúste tlač zopakovať.
Zvýšením kvality tlače pomocou ovládacieho panela ovládača tlačiarne môžete zlepšiť výsledky tlače.
473
Na papieri sú šmuhy / Vytlačený povrch je poškriabaný
Na papieri sú šmuhy
Na okrajoch sú šmuhy
Na povrchu sú šmuhy
Vytlačený povrch je poškriabaný
Kontrola č. 1
Skontrolujte nastavenia papiera a kvality tlače.
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Kontrola č. 2
Skontrolujte typ papiera.
Skontrolujte, či používate správny papier pre údaje, ktoré tlačíte.
Podporované typy médií
Kontrola č. 3
Pred vložením papiera vyrovnajte zvlnenie.
Ak používate papier Photo Paper Plus Semi-gloss, hárky vkladajte jednotlivo bez ich úpravy aj v prípade, že sú
zvlnené. Ak tento papier zviniete v opačnom smere, aby ste ho vyrovnali, povrch papiera môže popraskať, čím
sa zníži kvalita tlače.
Odporúčame, aby ste nepoužitý papier vložili späť do balenia a skladovali na rovnom povrchu.
• Obyčajný papier
Obráťte papier a opätovne ho vložte tak, aby ste tlačili na druhú stranu.
• Iný papier, ako napr. obálka
Ak je zvlnenie v rohoch papiera vyššie ako 3 mm/0,1 palca (A), môžu sa na ňom objaviť šmuhy alebo sa
nemusí správne podávať. Podľa nasledujúcich pokynov vyrovnajte zvlnenie papiera.
474
1. Zviňte papier v opačnom smere zvlnenia papiera, ako je znázornené nižšie.
2. Skontrolujte, či sa papier vyrovnal.
Odporúčame, aby ste na takto vyrovnaný papier tlačili iba po jednom hárku.
Poznámka
• V závislosti od typu papiera sa na papieri môžu objaviť šmuhy alebo sa nemusí správne podávať, aj keď
nie je skrútený dovnútra. Podľa nasledujúcich pokynov skrúťte papier pred tlačou opačným smerom. Výška
zvlnenia nesmie presiahnuť 3 mm/0,1 palca (C). Môže sa tým zlepšiť výsledok tlače.
(B) Strana určená na tlač
Odporúčame, aby ste papier skrútený v opačnom smere podávali iba po jednom hárku.
Kontrola č. 4
Tlačiareň nastavte tak, aby bránila odretiu papiera.
Úpravou nastavenia zabraňujúceho odretiu papiera sa zväčší vzdialenosť medzi tlačovou hlavou a papierom. Ak
spozorujete odretie aj pri správnom nastavení typu média, nastavte, aby tlačiareň zabránila odretiu papiera.
Vykonajte tak prostredníctvom ovládacieho panela alebo počítača.
Môže sa tým znížiť rýchlosť tlače.
* Po dokončení tlače toto nastavenie zrušte. V opačnom prípade sa použije aj pri nasledujúcich tlačových
úlohách.
• Z ovládacieho panela
Ťuknite na tlačidlo DOMOV (HOME), stlačte ikonu
(Nastavenie (Setup)), Nastavenia zariadenia
(Device settings) a Nastavenia tlače (Print settings) a potom nastavte Zabrániť odretiu papiera
(Prevent paper abrasion) na ZAP. (ON)
Zmena nastavení z ovládacieho panela
475
• Z počítača (Windows):
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Otvorte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otvorenie nástroja údržby (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Vyberte položku Vlastné nastavenia (Custom Settings).
4. Začiarknite políčko Zabrániť odretiu papiera (Prevents paper abrasion) a vyberte
možnosť OK.
5. Prečítajte si správu a zvoľte možnosť OK.
• Z počítača (macOS):
Vo vzdialenom používateľskom rozhraní upravte nastavenie zabraňujúce odretiu papiera.
Otvorenie vzdialeného používateľského rozhrania na údržbu
Kontrola č. 5
Ak je jas nastavený nízku hodnotu, zvýšte jas a skúste tlač zopakovať.
Ak tlačíte s nastaveným nízkym jasom na obyčajný papier, papier môže absorbovať príliš veľa atramentu, čím sa
zvlní a odrie sa.
• Tlač z počítača (Windows)
Skontrolujte nastavenie jasu v ovládači tlačiarne.
Úprava jasu
• Kopírovanie
Položky nastavenia kopírovania
Kontrola č. 6
Je ploché predlohové sklo znečistené?
Vyčistite ploché predlohové sklo.
Čistenie predlohového skla a krytu dokumentov
Kontrola č. 7
Je valček podávača papiera znečistený?
Vyčistite valček podávača papiera.
Čistenie valčekov podávača papiera
Poznámka
• Čistením sa valček podávača papiera obrusuje, preto ho čistite len v prípade potreby.
Kontrola č. 8
Je vnútro tlačiarne znečistené?
Pri obojstrannej tlači sa môže vnútro tlačiarne zašpiniť atramentom a spôsobiť tak šmuhy na výtlačkoch.
Vyčistením spodnej platne vyčistite vnútro tlačiarne.
476
Čistenie vnútra tlačiarne (čistenie spodnej platne)
Poznámka
• Ak chcete predísť znečisteniu vnútra tlačiarne, nastavte správnu veľkosť papiera.
Kontrola č. 9
Nastavte dlhší čas čakania na vyschnutie atramentu.
Vďaka tomu bude môcť vytlačený povrch vyschnúť, čím sa zabráni vzniku šmúh a poškriabaniu.
• V systéme Windows:
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Otvorte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otvorenie nástroja údržby (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Vyberte položku Vlastné nastavenia (Custom Settings).
4. Posúvačom Čakanie na vyschnutie atramentu (Ink Drying Wait Time) nastavte čas
čakania a vyberte možnosť OK.
5. Prečítajte si správu a zvoľte možnosť OK.
• V systéme macOS:
Čas čakania nastavte pomocou vzdialeného používateľského rozhrania.
Otvorenie vzdialeného používateľského rozhrania na údržbu
477
Vedľa obrázka sa nachádzajú zvislé čiary
Kontrola
Je vložený papier správnej veľkosti?
Ak je veľkosť vloženého papiera väčšia než nastavená veľkosť, na ľavom alebo obidvoch okrajoch sa môžu
objaviť zvislé čiary (A).
Nastavte veľkosť papiera zodpovedajúcu vloženému papieru.
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Poznámka
• Smer alebo vzor zvislých čiar (A) sa môže líšiť v závislosti od obrazových údajov alebo nastavenia tlače.
• Tlačiareň vykoná v prípade potreby automatické čistenie na zachovanie čistých výtlačkov. Pri čistení sa
spotrebuje malé množstvo atramentu.
Aj keď sa atrament obyčajne vystrekuje na absorbér odpadového atramentu pri vonkajšom okraji papiera,
ak je vložený väčší papier ako nastavená veľkosť, môže sa dostať na papier.
478
Problémy pri skenovaní (Windows)
Problémy pri skenovaní
479
Problémy pri skenovaní
Nefunguje skener
Nespúšťa sa program ScanGear (ovládač skenera)
480
Nefunguje skener
Kontrola č. 1
Skontrolujte, či je skener alebo tlačiareň zapnutá.
Kontrola č. 2
Pripojte kábel USB k inému portu USB na počítači.
Ak je kábel USB pripojený k rozbočovaču USB, odpojte ho od rozbočovača
USB a pripojte k portu USB na počítači.
Kontrola č. 3
Kontrola č. 4
V prípade sieťového pripojenia skontrolujte stav pripojenia a podľa potreby
pripojenie zopakujte.
Kontrola č. 5
Reštartujte počítač.
481
Nespúšťa sa program ScanGear (ovládač skenera)
Kontrola č. 1
Skontrolujte, či sú nainštalované ovládače MP Drivers.
Ak ste tak neurobili, nainštalujte ovládače MP Drivers z inštalačného disku alebo našej webstránky.
Kontrola č. 2
V ponuke aplikácie vyberte svoj skener alebo tlačiareň.
Dôležité
• Ak sa názov skenera alebo tlačiarne zobrazuje viackrát, vyberte názov, ktorý neobsahuje text WIA.
Poznámka
• Postup sa môže líšiť v závislosti od aplikácie.
• Pri skenovaní z aplikácie kompatibilnej so štandardom WIA používajte ovládač WIA.
Skenovanie pomocou ovládača WIA
Kontrola č. 3
Skontrolujte, či aplikácia podporuje štandard TWAIN.
Program ScanGear (ovládač skenera) nemožno spustiť z aplikácií, ktoré nepodporujú štandard TWAIN.
Naskenujte a uložte obrázky pomocou aplikácie IJ Scan Utility a otvorte
súbory v požadovanej aplikácii.
Kontrola č. 4
482
Mechanické problémy
Tlačiareň sa nezapne
Tlačiareň sa vypne neočakávane alebo opakovane
Problémy s pripojením USB
Nefunguje komunikácia s tlačiarňou cez USB
Na dotykovej obrazovke sa zobrazuje nesprávny jazyk
483
Tlačiareň sa nezapne
Kontrola č. 1
Stlačte tlačidlo ZAP. (ON).
Kontrola č. 2
Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla bezpečne pripojená k
tlačiarni, a potom ju znova zapnite.
Kontrola č. 3
Odpojte tlačiareň a potom ju najskôr po 2 minútach znova zapojte
a zapnite.
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
484
Tlačiareň sa vypne neočakávane alebo opakovane
Kontrola
Ak je tlačiareň nastavená tak, aby sa automaticky vypla po určitom čase,
zakážte toto nastavenie.
Ak ste nastavili tlačiareň, aby sa automaticky vypínala po určenom čase, po uplynutí daného času sa napájanie
automaticky vypne.
• Zakázanie nastavenia pomocou ovládacieho panela:
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Vyberte položku
(Nastavenie (Setup)) na domovskej obrazovke.
3. Vyberte položku
Ekologické (ECO).
4. Vyberte položku Nastavenia úspory energie (Energy saving settings).
5. Skontrolujte zobrazenú správu a vyberte položku Ďalej (Next).
6. Vyberte položku Autom. vyp. napáj. (Auto power off)
7. Vyberte položku Nikdy (Never).
8. Vyberte položku OK.
Nastavenie je zakázané.
• Zakázanie nastavenia pomocou počítača:
V prípade systému Windows na vypnutie nastavenia použite nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool alebo
ScanGear (ovládač skenera).
Podľa nasledujúceho postupu zakážte nastavenie pomocou nástroja Canon IJ Printer Assistant Tool.
1. Otvorte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otvorenie nástroja údržby (Canon IJ Printer Assistant Tool)
2. Vyberte možnosť Nastavenia automatického napájania (Auto Power Settings).
485
3. Vyberte možnosť Zakázať (Disable) pre položku Automatické vypnutie napájania (Auto
Power Off).
4. Vyberte položku OK.
5. Na zobrazenej obrazovke vyberte možnosť OK.
Nastavenie, ktoré slúži na automatické vypnutie jednotky, je zakázané.
Poznámka
• Nižšie nájdete postup, ako zakázať nastavenie z nástrojaScanGear (ovládač skenera).
Karta Skener
486
Problémy s pripojením USB
Dbajte na to, aby ste skontrolovali položky uvedené nižšie, ak zistíte jednu z nasledujúcich skutočností.
• Tlač alebo skenovanie je pomalé.
• Pripojenie prostredníctvom rozhrania Hi-Speed USB nefunguje.
• Zobrazí sa správa, ako napríklad „Toto zariadenie môže dosiahnuť vyšší výkon (This device can
perform faster)”. (Windows)
Poznámka
• Ak vaše systémové prostredie nepodporuje rozhranie Hi-Speed USB, tlačiareň bude pracovať s nižšou
rýchlosťou rozhrania USB 1.1. V tomto prípade tlačiareň funguje správne, no v dôsledku rýchlosti
komunikácie sa môže rýchlosť tlače alebo skenovania spomaliť.
Kontrolou nasledujúcich podmienok sa presvedčte, či vaše systémové
prostredie podporuje pripojenie prostredníctvom rozhrania Hi-Speed USB.
Kontrola
• Podporuje port USB na počítači pripojenie prostredníctvom rozhrania Hi-Speed USB?
• Podporuje kábel USB alebo rozbočovač USB pripojenie prostredníctvom rozhrania Hi-Speed USB?
Používajte certifikovaný kábel Hi-Speed USB. Odporúča sa používať kábel USB dlhý najviac približne
3 metre/10 stôp.
• Pracuje ovládač rozhrania Hi-Speed USB vo vašom počítači správne?
Uistite sa, že najnovší ovládač Hi-Speed USB správne funguje a získajte a v prípade potreby nainštalujte
najnovšiu verziu ovládača Hi-Speed USB svoj počítač.
Dôležité
• Ďalšie informácie vám poskytne výrobca počítača, kábla USB alebo rozbočovača USB.
487
Nefunguje komunikácia s tlačiarňou cez USB
Kontrola č. 1
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
Kontrola č. 2
Správne pripojte kábel USB.
Ako je znázornené na nižšie uvedenej ilustrácii, USB port sa nachádza na zadnej strane tlačiarne.
Dôležité
• Pripojte terminál „Typ-B“ k tlačiarni tak, aby strana s výstupkami smerovala NAHOR. Podrobné informácie
nájdete v príručke dodanej s káblom USB.
Skontrolujte, či je na karte Porty (Ports) dialógového okna Vlastnosti
tlačiarne (Printer properties) vybratá možnosť Povoliť obojsmernú podporu (Enable
bidirectional support). (Windows)
Kontrola č. 3
Ak nie, jej výberom povoľte obojsmernú podporu.
Otvorenie obrazovky nastavenia ovládača tlačiarne
488
Na dotykovej obrazovke sa zobrazuje nesprávny jazyk
Podľa nasledujúcich pokynov vyberte požadovaný jazyk.
1. Ťuknite na tlačidlo DOMOV (HOME) a chvíľu počkajte.
2. Vyberte položku
(Nastavenie (Setup)).
Používanie ovládacieho panela
3. Vyberte položku
.
4. Vyberte siedmu položku nastavenia zhora.
5. Vyberte si jazyk pre dotykovú obrazovku.
6. Vyberte tlačidlo nižšie vľavo.
489
Problémy s inštaláciou a preberaním súborov
Nepodarilo sa nainštalovať ovládače MP Drivers (systém Windows)
Aktualizácia ovládačov MP Drivers v sieťovom prostredí (Windows)
490
Nepodarilo sa nainštalovať ovládače MP Drivers (systém
Windows)
Ak nemožno prejsť za obrazovku Pripojenie tlačiarne (Printer Connection):
Iné prípady:
Ak nemožno prejsť za obrazovku Pripojenie tlačiarne (Printer
Connection):
Nedá sa pokračovať za obrazovku Pripojenie tlačiarne
Iné prípady:
Ak sa ovládače MP Drivers nenainštalovali správne, odinštalujte ovládače MP Drivers, reštartujte počítač
a potom znova nainštalujte ovládače MP Drivers.
Odstránenie nepotrebných ovládačov MP Drivers
Kliknite sem a nainštalujte ovládače MP Drivers.
491
Poznámka
• Ak bol inštalačný program zastavený pre chybu v systéme Windows, prevádzka systému Windows
môže byť nestabilná a ovládače sa vám nemusí podariť nainštalovať. Reštartujte počítač a potom
znova nainštalujte ovládače.
492
Aktualizácia ovládačov MP Drivers v sieťovom prostredí
(Windows)
Prevezmite najnovšie ovládače MP Drivers.
Prevezmite si najnovšie ovládače MP Drivers pre svoj model z webovej lokality spoločnosti Canon.
Ak chcete nainštalovať najnovšie ovládače MP Drivers, ktoré ste prevzali, odinštalujte existujúce ovládače
MP Drivers a postupujte podľa pokynov na inštaláciu. Na obrazovke výberu spôsobu pripojenia vyberte
možnosť Používať tlačiareň prostredníctvom pripojenia k sieti Wi-Fi (Use the printer with Wi-Fi
connection). Tlačiareň sa v sieti vyhľadá automaticky.
Skontrolujte, že sa tlačiareň našla a podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládače MP Drivers.
Poznámka
• Sieťové nastavenia tlačiarne nebudú ovplyvnené, a preto je tlačiareň možné používať v sieti bez
nutnosti opätovných nastavení.
493
Chyby a hlásenia
Pokiaľ sa objavila chyba
Zobrazí sa správa (kód podpory)
494
Pokiaľ sa objavila chyba
Ak sa pri tlači objaví chyba, napríklad sa minie alebo zasekne papier, automaticky sa zobrazí hlásenie
s návodom na riešenie problému. Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.
Ak sa vyskytne chyba, na obrazovke počítača alebo na tlačiarni sa zobrazí hlásenie. Pri niektorých chybách
sa zobrazí aj kód podpory (číslo chyby).
Ak sa kód podpory a hlásenie zobrazujú na obrazovke počítača
(Windows):
Ak sa kód podpory a hlásenie zobrazujú na (dotykovej obrazovke)
tlačiarne:
Podrobné informácie o odstránení chýb s kódmi podpory nájdete v časti Zoznam kódov podpory pre chyby.
Podrobné informácie o odstránení chýb bez kódov podpory nájdete v časti Zobrazí sa správa (kód podpory).
495
Zobrazí sa správa (kód podpory)
Táto časť popisuje niektoré hlásenia, ktoré sa môžu objaviť.
Poznámka
• Pre niektoré chyby sa zobrazí kód podpory (číslo chyby). Podrobné informácie o chybách s kódmi
podpory nájdete v časti Zoznam kódov podpory pre chyby.
Ak sa na dotykovej obrazovke tlačiarne zobrazí hlásenie, pozrite nižšie.
Na dotykovej obrazovke sa zobrazuje hlásenie
Ak sa na obrazovke počítača zobrazuje hlásenie, prečítajte si časť nižšie.
Zobrazuje sa chyba týkajúca sa automatickej obojstrannej tlače
Zobrazuje sa chyba týkajúca sa odpojenia napájacieho kábla (Windows)
Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikácie (Windows)
Iné chybové hlásenia (Windows)
Na dotykovej obrazovke sa zobrazuje hlásenie
Skontrolujte hlásenie a vykonajte príslušné opatrenia.
• Napájanie sa naposledy nevyplo správne. Pri vypínaní napájania stlačte tlačidlo
.
Tlačiareň ste možno odpojili vtedy, keď ešte bola zapnutá.
Ak chcete zrušiť chybu, vyberte možnosť OK na dotykovej obrazovke.
Poznámka
• Informácie o správnom odpojení tlačiarne nájdete v časti Odpojenie tlačiarne.
• Nemožno sa pripojiť na server. Chvíľu počkajte a skúste to znova.
Tlačiareň sa v dôsledku chyby v komunikácii nedokáže pripojiť k serveru.
Stlačením možnosti OK na dotykovej obrazovke zrušte chybu a potom to po chvíli skúste znova.
Zobrazuje sa chyba týkajúca sa automatickej obojstrannej tlače
Pozrite si časť Problémy pri automatickej obojstrannej tlači a vykonajte
príslušné opatrenia.
Kontrola
496
Zobrazuje sa chyba týkajúca sa odpojenia napájacieho kábla
(Windows)
Tlačiareň ste pravdepodobne odpojili, kým bola zapnutá.
Skontrolujte chybové hlásenie zobrazené na obrazovke počítača a kliknite na tlačidlo OK.
Tlačiareň začne tlačiť.
Informácie o odpojení napájacieho kábla nájdete v časti Odpojenie tlačiarne.
Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikácie (Windows)
Kontrola č. 1
Ak indikátor ZAP. (ON) nesvieti, skontrolujte, či je tlačiareň zapojená, a
zapnite ju.
Kontrolka ZAP. (ON) bliká, kým sa tlačiareň spúšťa. Počkajte, kým indikátor ZAP. (ON) neprestane blikať
a nezostane svietiť.
Kontrola č. 2
Skontrolujte, či je tlačiareň správne pripojená k počítaču.
Ak používate kábel USB, uistite sa, že je bezpečne pripojený k tlačiarni aj k počítaču. Ak je kábel USB
spoľahlivo zasunutý, skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
• Ak používate zariadenie na prenos signálu, napríklad rozbočovač USB, odpojte ho, pripojte tlačiareň
priamo k počítaču a skúste zopakovať tlač. Ak sa tlač spustí normálne, problém spôsobilo zariadenie na
prenos signálu. Obráťte sa na predajcu zariadenia na prenos signálu.
• Problém môže spôsobovať aj kábel USB. Vymeňte kábel USB a skúste zopakovať tlač.
Ak používate tlačiareň v sieti LAN, skontrolujte, či je tlačiareň správne nastavená na použitie v sieti.
Kontrola č. 3
Skontrolujte, či sú správne nainštalované ovládače MP Drivers.
Podľa postupu opísaného v časti Odstránenie nepotrebných ovládačov MP Drivers odinštalujte ovládače MP
Drivers. Potom ich znova nainštalujte z Inštalačného disku alebo webovej lokality spoločnosti Canon.
Keď je tlačiareň pripojená k počítaču pomocou kábla USB, z počítača
skontrolujte stav zariadenia.
Kontrola č. 4
Podľa nasledujúceho postupu skontrolujte stav zariadenia.
1. Vyberte postupne možnosti Ovládací panel (Control Panel) > Hardvér a zvuk
(Hardware and Sound) > Správca zariadení (Device Manager).
497
Poznámka
• Ak sa zobrazí obrazovka Kontrola používateľských kont (User Account Control),
vyberte možnosť Pokračovať (Continue).
2. Otvorte možnosť Vlastnosti podpory tlače pomocou portu USB (USB Printing
Support Properties).
Dvakrát kliknite na položku Radiče Univerzálnej sériovej zbernice (Universal Serial Bus
controllers) a položku Podpora tlače pomocou portu USB (USB Printing Support).
Poznámka
• Ak sa nezobrazí obrazovka Vlastnosti podpory tlače pomocou portu USB (USB
Printing Support Properties), skontrolujte, či je tlačiareň správne pripojená k počítaču.
Kontrola č. 2
Skontrolujte, či je tlačiareň správne pripojená k počítaču.
3. Kliknite na kartu Všeobecné (General) a skontrolujte problém zariadenia.
Ak sa zobrazí hlásenie o chybe zariadenia, informácie o jej odstránení nájdete v Pomocníkovi
systému Windows.
Iné chybové hlásenia (Windows)
Ak sa chybové hlásenie zobrazí mimo monitora stavu tlačiarne, skontrolujte
nasledujúce skutočnosti:
Kontrola
• „Údaje nemožno dočasne ukladať z dôvodu nedostatočného miesta na disku (Could not spool
successfully due to insufficient disk space)“
Odstránením nepotrebných súborov zvýšte množstvo voľného miesta na disku.
• „Údaje nemožno dočasne ukladať z dôvodu nedostatočnej pamäte (Could not spool successfully
due to insufficient memory)“
Dostupnú pamäť zvýšte zatvorením iných spustených aplikácií.
Ak naďalej nemožno tlačiť, reštartujte počítač a skúste zopakovať tlač.
• „Nepodarilo sa nájsť ovládač tlačiarne (Printer driver could not be found)“
Podľa postupu opísaného v časti Odstránenie nepotrebných ovládačov MP Drivers odinštalujte ovládače
MP Drivers. Potom ich znova nainštalujte z Inštalačného disku alebo webovej lokality spoločnosti Canon.
• „Nemožno tlačiť: názov aplikácie (Could not print Application name) – názov súboru“
Po dokončení aktuálnej tlačovej úlohy skúste tlačiť znovu.
498
Zoznam kódov podpory pre chyby
Keď sa vyskytnú chyby, na dotykovej obrazovke a na obrazovke počítača sa zobrazí kód podpory.
„Kód podpory“ predstavuje číslo chyby a zobrazuje sa spoločne s chybovým hlásením.
Ak sa vyskytne chyba, skontrolujte kód podpory na dotykovej obrazovke a obrazovke počítača a následne
vykonajte príslušné opatrenia.
Kód podpory zobrazený na dotykovej obrazovke a na obrazovke
počítača
• 1000 až 1ZZZ
1000 1001 1002 1003 1013
1200 1240 1258 1259 1300 1303
1304 1309 1310 1313 1401 1403
1405 140B 1410 1411 1412 1413
1414 1415 1551 1552 15A1 15A2
1600 1660 1684 1688 1689 168C
1700 1701 1730 1731 1830 1850
1851 1855 1857 185B 185C 185D
1871 1890
• 2000 až 2ZZZ
2110 2113 2114 2120 2123 2500
2700
• 3000 až 3ZZZ
3402 3403 3405 3407 3408 3410
3411 3412 3413 3438 3439 3440
3441 3442 3443 3444 3445 3446
3447
• 4000 až 4ZZZ
4100 4103 4104 410A 495A
499
• 5000 až 5ZZZ
5011 5012 5050 5100 5200 520E
5400 5700 5B00 5B01 5C02
• 6000 až 6ZZZ
6000 6001 6004 6500 6502 6800
6801 6830 6831 6832 6833 6900
6901 6902 6910 6911 6930 6931
6932 6933 6934 6935 6936 6937
6938 6940 6941 6942 6943 6944
6945 6946 6951 6A80 6A81 6D01
• 7000 až 7ZZZ
7500 7600 7700 7800
• 8000 až 8ZZZ
8300
• A000 až ZZZZ
C000
Kódy podpory pre zaseknutie papiera nájdete aj v časti Zoznam kódov podpory pre chyby (zaseknutý
papier).
500
Zoznam kódov podpory pre chyby (zaseknutý papier)
Ak sa papier zasekol, vyberte ho podľa vhodného postupu uvedeného nižšie.
• Ak vidíte zaseknutý papier v otvore na výstup papiera alebo v zadnom zásobníku:
1300
• Ak zaseknutý papier v otvore na výstup papiera alebo v zadnom zásobníku nevidíte:
◦ Ak sa zasekne papier podávaný z kazety:
1303
◦ Ak sa papier zasekol pri automatickej obojstrannej tlači:
1304
◦ Ak sa zasekol vytlačený papier vtiahnutý do tlačiarne:
1313
◦ Ak sa papier trhá a nemôžete ho vybrať z otvoru na výstup papiera alebo ak je zaseknutý vo vnútri
tlačiarne:
Papier sa zasekol vo vnútri tlačiarne
• Iné prípady neuvedené vyššie:
Iné prípady
501
1300
Príčina
Pri podávaní papiera zo zadného zásobníka sa zasekol papier.
Postup nápravy
Ak sa zasekne papier podávaný zo zadného zásobníka,papier vyberte z otvoru na výstup papiera alebo
zadného zásobníka podľa pokynov uvedených nižšie.
1. Papier pomaly vytiahnite, buď z otvoru na výstup papiera alebo zo zadného zásobníka
podľa toho, odkiaľ sa dá vytiahnuť jednoduchšie.
Chyťte papier oboma rukami a potom ho pomaly vyťahujte, aby sa neroztrhol.
Poznámka
• Ak nemôžete papier vytiahnuť, tlačiareň znova zapnite bez násilného vyťahovania papiera.
Papier sa možno vysunie automaticky.
• Ak sa papier zasekne v priebehu tlače a na jeho odstránenie potrebujete vypnúť tlačiareň,
ťuknite na možnosť Stop na zastavenie tlače predtým, ako vypnete tlačiareň.
• Ak sa papier trhá a zaseknutý papier nemôžete vybrať z otvoru na výstup papiera ani zo
zadného zásobníka, vyberte papier zvnútra tlačiarne.
Papier sa zasekol vo vnútri tlačiarne
• Ak z otvoru na výstup papiera alebo zadného zásobníka nemožno vybrať papier, skúste ho
vytiahnuť zo zadnej strany tlačiarne.
Vyberanie zaseknutého papiera zo zadnej strany
2. Znovu vložte papier a na dotykovej obrazovke tlačiarne vyberte možnosť OK.
Tlačiareň obnoví tlač. Ak sa tlačená strana z dôvodu zaseknutia papiera nevytlačila správne,
zopakujte tlač.
Ak ste v kroku č. 1 vypli tlačiareň, tlačové údaje odoslané do tlačiarne sa vymažú. Zopakujte tlač.
502
Poznámka
• Pri opätovnom vkladaní papiera skontrolujte, či používate vhodný papier a či ho správne
vkladáte.
• Na tlač dokumentov s fotografiami alebo grafikou odporúčame používať iné veľkosti papiera
než A5. Papier veľkosti A5 sa môže zvlniť a zaseknúť pri opúšťaní tlačiarne.
Ak sa po vykonaní opatrení uvedených vyššie problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
503
1303
Príčina
Pri podávaní papiera z kazety sa zasekol papier.
Postup nápravy
1. Odstráňte zaseknutý papier.
• Ak sa papier zasekol v otvore na výstup papiera:
1300
• Ak sa papier zasekol vnútri tlačiarne:
Papier sa zasekol vo vnútri tlačiarne
• Ak sa papier zasekol v otvore podávača kazety:
Po uložení výstupného zásobníka papiera a podpery výstupného zásobníka vytiahnite kazetu a
pomaly odstráňte zaseknutý papier oboma rukami.
• Ak neplatí nič z vyššie uvedeného, otvorte zadný kryt a vyberte papier podľa pokynov v časti
Vyberanie zaseknutého papiera zo zadnej strany.
2. Vložte správne papier do kazety.
Vkladanie papiera do kazety
3. Na dotykovej obrazovke tlačiarne vyberte položku OK.
Tlačiareň obnoví tlač. Ak sa tlačená strana z dôvodu zaseknutia papiera nevytlačila správne,
zopakujte tlač.
Ak sa po vykonaní opatrení uvedených vyššie problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
504
1304
Príčina
Papier sa zasekol pri automatickej obojstrannej tlači.
Postup nápravy
1. Odstráňte zaseknutý papier.
• Ak sa papier zasekol v otvore na výstup papiera:
1300
• Ak sa papier zasekol vnútri tlačiarne:
Papier sa zasekol vo vnútri tlačiarne
• Ak sa papier zasekol v otvore podávača kazety:
Po uložení výstupného zásobníka papiera a podpery výstupného zásobníka vytiahnite kazetu a
pomaly odstráňte zaseknutý papier oboma rukami.
• Ak neplatí nič z vyššie uvedeného, otvorte zadný kryt a vyberte papier podľa pokynov v časti
Vyberanie zaseknutého papiera zo zadnej strany.
2. Vložte papier správne.
Vkladanie papiera do kazety
Vkladanie papiera do zadného zásobníka
3. Na dotykovej obrazovke tlačiarne vyberte položku OK.
Tlačiareň obnoví tlač. Ak sa tlačená strana z dôvodu zaseknutia papiera nevytlačila správne,
zopakujte tlač.
Ak sa po vykonaní opatrení uvedených vyššie problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
505
1313
Príčina
V tlačiarni sa zasekol papier, pretože vtiahla vytlačený papier.
Postup nápravy
Ak sa zasekol vytlačený papier vtiahnutý do tlačiarne, skúste ho vybrať z nasledujúcich miest.
• Otvor na výstup papiera
1300
• Vnútro tlačiarne
Papier sa zasekol vo vnútri tlačiarne
• Zadná strana
Vyberanie zaseknutého papiera zo zadnej strany
506
Papier sa zasekol vo vnútri tlačiarne
Ak sa zaseknutý papier trhá a nemôžete ho vybrať z otvoru na výstup papiera/otvoru podávača kazety/
zadného zásobníka, alebo ak zaseknutý papier zostal v tlačiarni, vyberte papier podľa pokynov nižšie.
Poznámka
• Ak sa papier zasekne v priebehu tlače a na jeho odstránenie potrebujete vypnúť tlačiareň, ťuknite na
možnosť Stop na dotykovej obrazovke na zastavenie tlače predtým, ako vypnete tlačiareň.
1. Vypnite a odpojte tlačiareň.
2. Otvorte skenovaciu jednotku/kryt.
Dôležité
• Nedotýkajte sa bieleho pásu (A).
Ak zašpiníte alebo poškriabete túto časť dotýkaním sa jej s papierom alebo rukami, mohlo by to
poškodiť tlačiareň.
3. Skontrolujte, či sa zaseknutý papier nachádza pod držiakom tlačovej hlavy.
Ak sa zaseknutý papier nachádza pod držiakom tlačovej hlavy, posuňte držiak tlačovej hlavy k pravému
alebo ľavému okraju podľa toho, z ktorej strany sa dá papier jednoduchšie vybrať.
Keď posúvate držiak tlačovej hlavy, držte vrchnú časť držiaka tlačovej hlavy a pomaly ho posúvajte
k pravému alebo ľavému okraju.
507
4. Chyťte zaseknutý papier pevne do oboch rúk.
Ak je papier zvinutý, vytiahnite ho.
5. Pomaly vyťahujte papier tak, aby sa neroztrhol.
Papier vyťahujte pod uhlom približne 45 stupňov.
6. Skontrolujte, či je vybratý všetok zaseknutý papier.
508
Ak sa papier pri vyťahovaní roztrhne, kúsok papiera môže zostať vo vnútri tlačiarne. Skontrolujte
nasledujúce skutočnosti a vyberte akýkoľvek zvyšný papier.
• Zostal pod držiakom tlačovej hlavy nejaký papier?
• Zostali v tlačiarni nejaké kúsky papiera?
• Zostal v ľavom a pravom prázdnom priestore (B) tlačiarne nejaký papier?
7. Opatrne zatvorte skenovaciu jednotku/kryt.
Pri zatváraní skenovacej jednotky/krytu ho najprv podržte hore a potom opatrne zosuňte.
Zrušia sa všetky úlohy v tlačovom fronte. Zopakujte tlač.
Poznámka
• Pri opätovnom vkladaní papiera skontrolujte, či používate vhodný papier a či ho správne vkladáte.
Ak sa po vybratí všetkých kúskov zaseknutého papiera a obnovení tlače zobrazí na dotykovej
obrazovke alebo obrazovke počítača hlásenie informujúce o zaseknutí papiera, vo vnútri tlačiarne
sa stále môže nachádzať kúsok papiera. Znova skontrolujte tlačiareň, či v nej nezostali nejaké
kúsky papiera.
Ak sa po vykonaní opatrení uvedených vyššie problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko
spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
509
Vyberanie zaseknutého papiera zo zadnej strany
Poznámka
• Ak sa papier zasekne v priebehu tlače a na jeho odstránenie potrebujete vypnúť tlačiareň, ťuknite na
možnosť Stop na dotykovej obrazovke na zastavenie tlače predtým, ako vypnete tlačiareň.
1. Uistite sa, že ste odpojili napájací kábel.
2. Otočte tlačiareň tak, aby zadná strana tlačiarne smerovala k vám.
3. Otvorte kryt zadného zásobníka a potom vytiahnite podperu papiera.
4. Odpojte zadný kryt.
Vytiahnite zadný kryt.
510
5. Pomaly vytiahnite papier.
Poznámka
• Nedotýkajte sa vnútorných častí tlačiarne.
Ak sa vám v tomto kroku nepodarilo papier vybrať, odmontujte kryt transportnej jednotky a papier
vyberte podľa nasledujúceho postupu.
1. Odpojte kryt transportnej jednotky.
Nadvihnite a vytiahnite kryt transportnej jednotky.
511
2. Pomaly vytiahnite papier.
Poznámka
• Nedotýkajte sa vnútorných častí tlačiarne.
3. Skontrolujte, či je vybratý všetok zaseknutý papier.
4. Nasaďte kryt transportnej jednotky.
Kryt transportnej jednotky pomaly úplne vložte do tlačiarne a dajte kryt transportnej jednotky dole.
512
6. Pripevnite zadný kryt.
Vložte projekcie na pravej strane zadného krytu do tlačiarne a následne zatlačte na ľavú stranu zadného
krytu, kým sa úplne nezavrie.
Tlačové údaje odoslané do tlačiarne sa vymazali. Zopakujte tlač.
Poznámka
• Pri opätovnom vkladaní papiera skontrolujte, či používate vhodný papier a či ho správne vkladáte.
513
Ak sa po vykonaní opatrení uvedených vyššie problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko
spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
514
1000
Príčina
Možné príčiny:
• V zadnom zásobníku nie je papier.
• Papier v zadnom zásobníku nie je vložený správne.
Postup nápravy
Vykonajte príslušné opatrenia uvedené nižšie.
• Vložte papier do zadného zásobníka.
Vkladanie papiera do zadného zásobníka
• Vodiace lišty papiera zadného zásobníka zarovnajte s obidvoma hranami papiera.
• Nastavte informácie o papieri pre papier v zadnom zásobníku.
Nastavenia papiera
Po vykonaní opatrení uvedených vyššie vyberte položku OK na dotykovej obrazovke.
Poznámka
• Po vložení papiera do zadného zásobníka zatvorte kryt otvoru podávača.
• Ak chcete zrušiť tlač, ťuknite na možnosť Stop na dotykovej obrazovke.
515
Papier nie je v kazete (1003)
Príčina
Možné príčiny:
• V kazete nie je papier.
• Papier v kazete nie je vložený správne.
Postup nápravy
Vykonajte príslušné opatrenia uvedené nižšie.
• Vložte papier do kazety.
Vkladanie papiera do kazety
Poznámka
• Papier, ktorý možno vložiť, sa líši v závislosti od zdroja papiera. Do kazety môžete vložiť
obyčajný papier veľkosti A4, Letter, A5 alebo B5.
• Vložte dva hárky obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter do kazety pred zarovnaním
tlačovej hlavy.
• Vodiace lišty papiera kazety zarovnajte s obidvoma hranami papiera.
Po vykonaní opatrení uvedených vyššie vyberte položku OK na dotykovej obrazovke.
Poznámka
• Ak chcete zrušiť tlač, ťuknite na možnosť Stop na dotykovej obrazovke.
Ak však tlačíte hárok zarovnania tlačovej hlavy počas nastavenia tlačiarne, tlač nerušte.
516
1013
Príčina
Médium kompatibilné s viacúčelovým zásobníkom nie je nastavené na viacúčelovom zásobníku alebo
poloha média nie je zarovnaná.
Postup nápravy
Odstráňte viacúčelový zásobník, umiestnite správnym spôsobom médium kompatibilné s viacúčelovým
zásobníkom a potom pripojte viacúčelový zásobník k tlačiarni.
Umiestnenie viacúčelového zásobníka
Potom na dotykovej obrazovke zvoľte možnosť OK.
Dôležité
• Pri tlači na médiá kompatibilné s viacúčelovým zásobníkom použite dodaný viacúčelový zásobník.
Poznámka
• Ak chcete zrušiť tlač, ťuknite na možnosť Stop na dotykovej obrazovke.
517
1200
Príčina
Skenovacia jednotka/kryt je otvorený.
Postup nápravy
Zatvorte skenovaciu jednotku/kryt a chvíľu počkajte.
Nezabudnite ho zatvoriť, napríklad po výmene kaziet s atramentom.
518
1401
Príčina
Mohla sa poškodiť tlačová hlava.
Postup nápravy
Vypnite a znova zapnite tlačiareň.
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
519
1600
Príčina
Tlačiareň pravdepodobne nemá dostatok atramentu.
Postup nápravy
Odporúča sa vymeniť kazetu s atramentom.
Ak tlač ešte nie je dokončená a chcete v nej pokračovať, po vložení kazety s atramentom ťuknite na
položku OK na tlačiarni. Potom môže tlač pokračovať. Po dokončení tlače sa odporúča vymeniť kazetu s
atramentom. Ak by ste pokračovali v tlači aj po minutí atramentu, tlačiareň by sa mohla poškodiť.
520
1660
Príčina
Kazeta s atramentom sa nedá zistiť.
Postup nápravy
Tlač nemožno vykonať, pretože kazeta s atramentom nie je vložená alebo nie je kompatibilná s touto
tlačiarňou.
Skontrolujte kazetu s atramentom.
Ak chcete tlač zrušiť, ťuknite na tlačidlo Stop na tlačiarni.
521
1688
Príčina
Atrament došiel.
Postup nápravy
Vymeňte kazetu s atramentom a zavrite skenovaciu jednotku/kryt.
Pokračovanie v tlači za týchto podmienok môže poškodiť tlačiareň.
Ak chcete pokračovať v tlači aj za týchto podmienok, musíte zakázať funkciu zisťovania úrovne
zostávajúceho atramentu. Dotknite sa tlačidla Stop na tlačiarni aspoň na 5 sekúnd a potom ho uvoľnite.
Týmto spôsobom uložíte do pamäte zakázanie funkcie zisťovania úrovne zostávajúceho atramentu.
Spoločnosť Canon nepreberá zodpovednosť za poruchy a problémy, ktoré mohli byť spôsobené
pokračovaním v tlači po minutí atramentu.
Poznámka
• Ak je funkcia zisťovania zostávajúcej hladiny atramentu vypnutá, pri kontrole aktuálnej odhadovanej
hladiny atramentu sa kazeta s atramentom na dotykovej obrazovke zobrazí na bielo.
522
1689
Príčina
Tlačiareň objavila stav začiernenia.
Postup nápravy
Vymeňte kazetu s atramentom a zavrite skenovaciu jednotku/kryt.
Náplň, ktorá bola prazdná, je nainštalovaná.
Tlač s nedostatkom atramentu môže tlačiareň poškodiť.
Ak chcete v tlači pokračovať, musíte zakázať funkciu zisťovania hladiny zostávajúceho atramentu. Túto
funkciu zakážete tak, že sa dotknete a aspoň 5 sekúnd podržíte tlačidlo Stop na tlačiarni a potom ho
uvoľníte.
Týmto spôsobom uložíte do pamäte zakázanie funkcie zisťovania úrovne zostávajúceho atramentu.
Spoločnosť Canon nebude zodpovedná za žiadnu poruchu ani problémy spôsobené pokračovaním v tlači
aj po minutí atramentu alebo používaním dopĺňaných kaziet s atramentom.
Poznámka
• Ak je funkcia zisťovania zostávajúcej hladiny atramentu vypnutá, pri kontrole aktuálnej odhadovanej
hladiny atramentu sa kazeta s atramentom na dotykovej obrazovke zobrazí na bielo.
523
1700
Príčina
Absorbér odpadového atramentu je takmer plný.
Postup nápravy
V tlači pokračujte výberom možnosti OK na dotykovej obrazovke. Obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
Poznámka
• V prípade zobrazenia varovaní alebo chýb spôsobených zostávajúcimi hladinami atramentu nebude
možné používať tlačiareň na tlač ani skenovanie.
524
Stále sú prichytené prepravné pásky a podobné materiály
(1890)
Príčina
Môže byť stále ešte prichytená páska slúžiaca na zaistenie držiaka tlačovej hlavy.
Postup nápravy
Otvorte skenovaciu jednotku/kryt a uistite sa, že bola z držiaka tlačovej hlavy odstránená páska slúžiaca
na jeho zaistenie počas prepravy.
Ak sa tam ešte páska nachádza, odstráňte ju a zatvorte skenovaciu jednotku/kryt.
V prípade prvého nastavenia tlačiarne kliknite sem, na stránke vyberte názov svojej tlačiarne a postupujte
podľa pokynov.
525
2110
Príčina
Nastavenia papiera pre tlač alebo kopírovanie nezodpovedajú informáciám o papieri nastaveným v kazete
v tlačiarni.
Poznámka
• Nižšie nájdete správny súlad medzi nastaveniami papiera vykonanými v ovládači tlačiarne alebo na
tlačiarni.
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média) (Windows)
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (veľkosť papiera) (Windows)
• Pri kopírovaní sa uistite, že nastavenia papiera zodpovedajú informáciám o papieri v kazete
nastaveným v tlačiarni.
• Ďalšie podrobnosti o informáciách o papieri kazety nastavených v tlačiarni nájdete nižšie.
Nastavenia papiera
Ak sa nastavenia papiera na tlač alebo kopírovanie nezhodujú s informáciami o papieri v kazete
nastavenými v tlačiarni, ako je znázornené nižšie, na dotykovej obrazovke sa zobrazí hlásenie.
• Nastavenia papiera stanovené v ovládači tlačiarne:
Veľkosť papiera: A5
Typ papiera: Obyčajný papier
• Informácie o papieri kazety nastavené v tlačiarni:
Veľkosť papiera: A4
Typ papiera: Obyčajný papier
Postup nápravy
Opätovným výberom položky Ďalej (Next) na dotykovej obrazovke sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
526
Vyberte príslušné opatrenia.
Poznámka
• V závislosti od nastavenia sa niektoré možnosti uvedené nižšie nemusia zobraziť.
Tlačte na vložený papier. (Print with the loaded paper.)
Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť alebo kopírovať na papier v kazete bez zmeny nastavení
papiera.
Ak je napríklad nastavenie papiera na tlač alebo kopírovanie A5 a v informáciách o papieri v kazete
je nastavená veľkosť A4, na tlač alebo kopírovanie na papier v kazete sa použije nastavenie veľkosti
A5.
Vymeniť papier a tlačiť (Replace the paper and print)
Túto možnosť vyberte, ak chcete spustiť tlač po zmene papiera v kazete.
Ak napríklad v nastaveniach papiera pre tlač alebo kopírovanie použijete veľkosť A5 a v informáciách
o papieri v kazete použijete veľkosť A4, vymeňte papier v kazete za papier veľkosti A5 a pokračujte
v tlači a kopírovaní.
Po výmene papiera a vložení kazety sa informácie o papieri automaticky zaregistrujú do tlačiarne
podľa vloženého papiera.
Poznámka
• Ak nepoznáte veľkosť a typ papiera, ktoré chcete vložiť do kazety, ťuknite na
(Naspäť
(Back)) na dotykovej obrazovke. Zobrazí sa veľkosť a typ papiera.
• Nižšie nájdete správny súlad medzi nastaveniami papiera vykonanými v ovládači tlačiarne alebo
na tlačiarni.
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média) (Windows)
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (veľkosť papiera) (Windows)
Zrušiť tlač (Cancel print)
Tlač sa zruší.
Túto možnosť vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia papiera na tlač alebo kopírovanie. Zmeňte
nastavenia papiera a skúste zopakovať tlač.
527
Poznámka
• Ak chcete potlačiť hlásenie na zabránenie nesprávnej tlači, zmeňte nastavenie podľa opisu nižšie. Ak
správu potlačíte, použije tlačiareň na tlač alebo kopírovanie nastavenia papiera v kazete bez ohľadu
na to, či papier zodpovedá nastaveniam.
Zmena nastavení zobrazovania správy pri tlači alebo kopírovaní prostredníctvom ovládacieho
panelu tlačiarne:
Nastavenia podávania
Zmena nastavenia zobrazenia správy pri tlači prostredníctvom ovládača tlačiarne:
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne (Windows)
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne (macOS)
528
2113
Príčina
Nastavenia papiera pre tlač alebo kopírovanie nezodpovedajú informáciám o papieri nastaveným
v zadnom zásobníku alebo kazete v tlačiarni.
Poznámka
• Nižšie nájdete správny súlad medzi nastaveniami papiera vykonanými v ovládači tlačiarne alebo na
tlačiarni.
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média) (Windows)
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (veľkosť papiera) (Windows)
• Pri kopírovaní sa uistite, že nastavenia papiera zodpovedajú informáciám o papieri kazety
nastavených v zadnom zásobníku alebo kazete v tlačiarni.
• Ďalšie podrobnosti o informáciách o papieri v zadnom zásobníku alebo kazete, ktoré možno nastaviť
v tlačiarni.
Nastavenia papiera
Ak je pri zdroji papiera nastavené automatické prepínanie a nastavenie papiera pre tlač alebo kopírovanie
sa líši od informácií o papieri v zadnom zásobníku alebo kazete nastavených v tlačiarni, ako je
znázornené nižšie, na dotykovej obrazovke sa zobrazí hlásenie.
• Nastavenia papiera stanovené v ovládači tlačiarne:
Veľkosť papiera: A5
Typ papiera: Obyčajný papier
• Informácie o papieri v zadnom zásobníku a kazete nastavené v tlačiarni:
Veľkosť papiera: A4
Typ papiera: Obyčajný papier
Postup nápravy
Opätovným výberom položky Ďalej (Next) na dotykovej obrazovke sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
529
Vyberte príslušné opatrenia.
Poznámka
• V závislosti od nastavenia sa niektoré možnosti uvedené nižšie nemusia zobraziť.
Tlačte na vložený papier. (Print with the loaded paper.)
Túto možnosť zvoľte pri tlači alebo kopírovaní na papier v zadnom zásobníku alebo kazete bez
nutnosti zmeny nastavení papiera.
Ak je napríklad nastavenie papiera na tlač alebo kopírovanie A5 a v informáciách o papieri v zadnom
zásobníku a kazete je nastavená veľkosť A4, na tlač alebo kopírovanie na papier v kazete sa použije
nastavenie veľkosti A5.
Vymeniť papier a tlačiť (Replace the paper and print)
Túto možnosť zvoľte na tlač po dokončení výmeny papiera v zadnom zásobníku alebo kazete.
Ak napríklad v nastaveniach papiera pre tlač alebo kopírovanie použijete veľkosť A5 a v informáciách
o papieri v zadnom zásobníku a kazete použijete veľkosť A4, vymeňte papier v zadnom zásobníku
alebo kazete za papier veľkosti A5 a pokračujte v tlači a kopírovaní.
Ak sa po výmene papiera zobrazí obrazovka s registráciou informácií o papieri, zaregistrujte v
tlačiarni informácie o papieri podľa vloženého papiera.
Poznámka
• Ak veľkosť a typ papiera určeného na vloženie do zadného zásobníka/kazety nepoznáte, ťuknite
na možnosť
(Naspäť (Back)) na dotykovej obrazovke. Zobrazí sa veľkosť a typ papiera.
• Nižšie nájdete správny súlad medzi nastaveniami papiera vykonanými v ovládači tlačiarne alebo
na tlačiarni.
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média) (Windows)
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (veľkosť papiera) (Windows)
Zrušiť tlač (Cancel print)
Tlač sa zruší.
Túto možnosť vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia papiera na tlač alebo kopírovanie. Zmeňte
nastavenia papiera a skúste zopakovať tlač.
530
Poznámka
• Ak chcete potlačiť hlásenie na zabránenie nesprávnej tlači, zmeňte nastavenie podľa opisu nižšie. Ak
správu potlačíte, použije tlačiareň na tlač alebo kopírovanie nastavenia papiera v kazete bez ohľadu
na to, či papier zodpovedá nastaveniam.
Zmena nastavení zobrazovania správy pri tlači alebo kopírovaní prostredníctvom ovládacieho
panelu tlačiarne:
Nastavenia podávania
Zmena nastavenia zobrazenia správy pri tlači prostredníctvom ovládača tlačiarne:
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne (Windows)
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne (macOS)
531
2114
Príčina
Nastavenia papiera pre tlač alebo kopírovanie nezodpovedajú informáciám o papieri nastaveným
v zadnom zásobníku v tlačiarni.
Poznámka
• Nižšie nájdete správny súlad medzi nastaveniami papiera vykonanými v ovládači tlačiarne alebo na
tlačiarni.
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média) (Windows)
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (veľkosť papiera) (Windows)
• Pri kopírovaní sa uistite, že nastavenia papiera zodpovedajú informáciám o papieri v zadnom
zásobníku v tlačiarni.
• Ďalšie podrobnosti o informáciách o papieri v zadnom zásobníku nastavených v tlačiarni nájdete
nižšie.
Nastavenia papiera
Ak sa nastavenia papiera na tlač alebo kopírovanie nezhodujú s informáciami o papieri v zadnom
zásobníku nastavenými v tlačiarni, ako je znázornené nižšie, na dotykovej obrazovke sa zobrazí hlásenie.
• Nastavenia papiera stanovené v ovládači tlačiarne:
Veľkosť papiera: A5
Typ papiera: Obyčajný papier
• Informácie o papieri v zadnom zásobníku nastavené v tlačiarni:
Veľkosť papiera: A4
Typ papiera: Obyčajný papier
Postup nápravy
Opätovným výberom položky Ďalej (Next) na dotykovej obrazovke sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
532
Vyberte príslušné opatrenia.
Poznámka
• V závislosti od nastavenia sa niektoré možnosti uvedené nižšie nemusia zobraziť.
Tlačte na vložený papier. (Print with the loaded paper.)
Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť alebo kopírovať na papier v zadnom zásobníku bez zmeny
nastavení papiera.
Ak je napríklad nastavenie papiera na tlač alebo kopírovanie A5 a v informáciách o papieri v zadnom
zásobníku je nastavená veľkosť A4, na tlač alebo kopírovanie na papier v zadnom zásobníku sa
použije nastavenie veľkosti A5.
Vymeniť papier a tlačiť (Replace the paper and print)
Túto možnosť vyberte, ak chcete spustiť tlač po zmene papiera v zadnom zásobníku.
Ak napríklad v nastaveniach papiera pre tlač alebo kopírovanie použijete veľkosť A5 a v informáciách
o papieri v zadnom zásobníku použijete veľkosť A4, vymeňte papier v zadnom zásobníku za papier
veľkosti A5 a pokračujte v tlači a kopírovaní.
Po výmene papiera a zatvorení krytu otvoru podávača sa zobrazí obrazovka s registráciou informácií
o papieri pre zadný zásobník. Zaregistrujte v tlačiarni informácie o papieri podľa papiera, ktorý ste
vložili.
Poznámka
• Ak veľkosť a typ papiera určeného na vloženie do zadného zásobníka nepoznáte, ťuknite na
možnosť
(Naspäť (Back)) na dotykovej obrazovke. Zobrazí sa veľkosť a typ papiera.
• Nižšie nájdete správny súlad medzi nastaveniami papiera vykonanými v ovládači tlačiarne alebo
na tlačiarni.
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (typ média) (Windows)
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne a tlačiarni (veľkosť papiera) (Windows)
Zrušiť tlač (Cancel print)
Tlač sa zruší.
Túto možnosť vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia papiera na tlač alebo kopírovanie. Zmeňte
nastavenia papiera a skúste zopakovať tlač.
533
Poznámka
• Ak chcete potlačiť hlásenie na zabránenie nesprávnej tlači, zmeňte nastavenie podľa opisu nižšie. Ak
správu potlačíte, použije tlačiareň na tlač alebo kopírovanie nastavenia papiera v zadnom zásobníku
bez ohľadu na to, či papier zodpovedá nastaveniam.
Zmena nastavení zobrazovania správy pri tlači alebo kopírovaní prostredníctvom ovládacieho
panelu tlačiarne:
Nastavenia podávania
Zmena nastavenia zobrazenia správy pri tlači prostredníctvom ovládača tlačiarne:
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne (Windows)
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne (macOS)
534
4103
Príčina
S aktuálnymi nastaveniami tlače nie je možné spustiť tlač.
Postup nápravy
Na zrušenie tlače ťuknite na možnosť Stop na dotykovej obrazovke.
Potom zmeňte nastavenia tlače a skúste zopakovať tlač.
535
5011
Príčina
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
Postup nápravy
Vypnite a odpojte tlačiareň.
Tlačiareň znova zapojte a zapnite.
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
536
5012
Príčina
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
Postup nápravy
Vypnite a odpojte tlačiareň.
Tlačiareň znova zapojte a zapnite.
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
537
5100
Príčina
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
Postup nápravy
Ak tlačíte, na zrušenie tlače stlačte Stop na dotykovej obrazovke, potom vypnite tlačiareň.
Skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
• Skontrolujte, či pohyb držiaka tlačovej hlavy nie je obmedzený páskami, ktoré slúžili na zaistenie
držiaka tlačovej hlavy počas prepravy, uviaznutým papierom atď.
Odstráňte všetky prekážky.
Dôležité
• Pri odstraňovaní prekážky brániacej pohybu držiaka tlačovej hlavy dávajte pozor, aby ste sa
nedotkli bieleho pásu (A).
Ak zašpiníte alebo poškriabete túto časť dotýkaním sa jej s papierom alebo rukami, mohlo by to
poškodiť tlačiareň.
• Uistite sa, že sú kazety s atramentom správne nainštalované.
Zatlačte na kazety s atramentom, až kým nezapadnú na príslušné miesto.
Znova zapnite tlačiareň.
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
538
5200
Príčina
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
Postup nápravy
Vypnite a odpojte tlačiareň.
Po chvíli tlačiareň znova zapojte a zapnite.
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
539
5B00
Príčina
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
Postup nápravy
Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
Poznámka
• V prípade zobrazenia varovaní alebo chýb spôsobených zostávajúcimi hladinami atramentu nebude
možné používať tlačiareň na tlač ani skenovanie.
540
6000
Príčina
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
Postup nápravy
Ak sa papier zasekol, vyberte ho podľa miesta a príčiny zaseknutia.
Zoznam kódov podpory pre chyby (zaseknutý papier)
Vypnite a odpojte tlačiareň.
Tlačiareň znova zapojte a zapnite.
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
541
C000
Príčina
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
Postup nápravy
Vypnite a odpojte tlačiareň.
Tlačiareň znova zapojte a zapnite.
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
542
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising