Canon | PIXMA GM2040 | User manual | Canon PIXMA GM2040 User manual

Canon PIXMA GM2040 User manual
GM2000 series
Príručka online
slovenčina (Slovak)
Obsah
Použitie dokumentu Príručka online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Symboly použité v tomto dokumente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Používatelia dotykového zariadenia (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ochranné známky a licencie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Základná prevádzka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Tlač dokumentov z počítača. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sieť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Obmedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Sieťové pripojenie – tipy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Predvolené sieťové nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Zistiť rovnaký názov pre tlačiareň. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena pripojenia z USB na LAN. . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tlač sieťových nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Spôsob konfigurácie pripojenia k sieti LAN / Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . 48
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Diagnostika a oprava nastavení siete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Nastavenie/zmena nastavení siete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Obrazovka nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Nastavenie siete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Vykonanie/zmena nastavení pripojenia ku káblovej sieti LAN (káblová sieť Ethernet). . . . . . 59
Vykonanie/zmena nastavenia siete Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Priraďovanie informácií k tlačiarni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Zoznam modelov, ktoré nepodporujú funkciu diagnostiky a opravy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Zoznam modelov, ktoré nepodporujú konfiguráciu protokolu IPv6 cez pripojenie USB. . . . . . . . . . . . .
69
Manipulácia s papierom, kazetou s atramentom a pod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Vkladanie papiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Zdroje papiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Vkladanie papiera do zadného zásobníka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Vkladanie papiera do kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Vkladanie obálok do zadného zásobníka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opakované naplnenie kazety s atramentom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
87
Opakované naplnenie kazety s atramentom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Kontrola hladiny atramentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Atrament – tipy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Ak je tlač nejasná alebo nerovnomerná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Postup pri údržbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Tlač vzorky na kontrolu dýz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Prezeranie vzorky na kontrolu dýz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Čistenie tlačovej hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Zarovnanie tlačovej hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
Čistenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Čistenie vnútra tlačiarne (čistenie spodnej platne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
Prehľad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Bezpečnosť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Bezpečnostné predpisy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Regulačné informácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
WEEE (EU&EEA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Opatrenia pri manipulácii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Právne obmedzenia tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
Opatrenia pri manipulácii s tlačiarňou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Preprava tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Pri párovaní, požičiavaní alebo likvidácii tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Udržanie vysokej kvality tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Hlavné súčasti a ich používanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Hlavné súčasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Pohľad spredu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Pohľad zozadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Vnútorné súčasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Zdroj napájania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Kontrola, či je zapnuté napájanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Zapnutie a vypnutie tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Kontrola zástrčky/napájacieho kábla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Odpojenie tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Zmena nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Zmena nastavení tlačiarne z počítača (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Zmena možností tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Uloženie často používaného profilu tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152
Nastavenie atramentu, ktorý sa má použiť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Riadenie napájania tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Zmena nastavení z ovládacieho panela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
Nastavenia siete LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
Zavedenie nastavení tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Technické parametre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Informácie o papieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Podporované typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Limit vkladania papiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Nepodporované typy médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Manipulácia s papierom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Úsporný režim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Tlač z počítača. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Tlač z aplikačného softvéru (ovládač tlačiarne systému Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Základné nastavenie tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Rôzne spôsoby tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Nastavenie Veľkosť strany a Orientácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Nastavenie počtu kópií a poradia tlače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Tlač s nastavenou mierkou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Tlač s rozložením strán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Tlač dlaždíc/plagátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Obojstranná tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Nastavenie tlače obálok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Tlač na pohľadnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
Prehľad ovládača tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
202
Ovládač tlačiarne Canon IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Otvorenie obrazovky nastavenia ovládača tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Monitor stavu tlačiarne Canon IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Pokyny na používanie (ovládač tlačiarne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Opis ovládača tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Opis karty Rýchle nastavenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Opis karty Hlavné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
Opis karty Nastavenie strany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Opis karty Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Opis aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Inštalácia ovládača tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Tlač zo smartfónu alebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Tlač v režime priameho bezdrôtového pripojenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Najčastejšie otázky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Nastavenia siete a bežné problémy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Problémy so sieťovou komunikáciou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Tlačiareň sa v sieti nepodarilo nájsť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251
Nepodarilo sa nájsť tlačiareň na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne počas nastavenia
(systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola stavu napájania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola pripojenia počítačovej siete. . . . . . . . . . 255
Počas nastavovania siete Wi-Fi (systém Windows) nemožno na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne nájsť tlačiareň – Kontrola nastavení Wi-Fi pre tlačiareň. . . . . . . . . . . . 256
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola prostredia Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Počas nastavovania siete Wi-Fi (systém Windows) nemožno na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne nájsť tlačiareň – Kontrola adresy IP pre tlačiareň. . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení softvéru. . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrôtového smerovača. . . 261
Nemožno nájsť tlačiareň na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne počas nastavovania
káblovej siete LAN (systém Windows) – Kontrola kábla alebo smerovača LAN. . . . . . . . . . 262
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola pripojenia počítačovej siete. . . . . . . . . . 263
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení káblovej siete LAN tlačiarne. 264
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola adresy IP tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . 265
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení bezpečnostného softvéru. . . 266
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení smerovača. . . . . . . . . . . . . . 267
Nedá sa pokračovať za obrazovku Pripojenie tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268
Tlačiareň sa nenašla počas používania siete Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Problémy so sieťovým pripojením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Tlačiareň náhle prestane z nejakého dôvodu fungovať. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Neznámy sieťový kľúč (heslo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Tlačiareň nemožno používať po výmene smerovača bezdrôtovej siete alebo zmene nastavení
smerovača. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Ďalšie problémy so sieťou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Kontrola informácií o sieti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284
Obnovenie výrobných predvolených nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Problémy pri tlači zo smartfónu alebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Nemožno tlačiť zo smartfónu alebo tabletu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Problémy pri tlači. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292
Tlačiareň netlačí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Atrament neprichádza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Atrament sa míňa rýchlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Tlačiareň nepreberá alebo podávaniu papiera alebo zobrazuje chyba „No Paper“. . . . . . . . . . . . . . . . 298
Výsledky tlače sú neuspokojivé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Výtlačky sú prázdne/rozmazané alebo neostré/obsahujú pruhy alebo čiary. . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Farby sú nejasné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Čiary nie sú zarovnané/sú zdeformované. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Na papieri sú šmuhy / Vytlačený povrch je poškriabaný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Mechanické problémy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Tlačiareň sa nezapne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Tlačiareň sa vypne neočakávane alebo opakovane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Problémy s pripojením USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Nefunguje komunikácia s tlačiarňou cez USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Problémy s inštaláciou a preberaním súborov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Nepodarilo sa nainštalovať ovládač tlačiarne (systém Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Aktualizácia ovládačov tlačiarne v prostredí siete (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Chyby a hlásenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokiaľ sa objavila chyba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
321
Zobrazí sa správa (kód podpory). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Zoznam kódov podpory pre chyby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
330
Zoznam kódov podpory pre chyby (zaseknutý papier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
1303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
1304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
1313. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Papier sa zasekol vo vnútri tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Vyberanie zaseknutého papiera zo zadnej strany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
1003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
1215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
1365. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
1366. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
1367. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
1430. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
1431. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
1432. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
1433. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
147A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
147B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
1485. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
1641. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
1642. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
1682. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
1686. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
1688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
5B02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
C000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Použitie dokumentu Príručka online
Prevádzkové prostredie
Symboly použité v tomto dokumente
Používatelia dotykového zariadenia (Windows)
Tlač dokumentu Príručka online
Ochranné známky a licencie
Snímky obrazovky v tejto príručke
9
Symboly použité v tomto dokumente
Varovanie
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť smrť, vážne poranenie alebo poškodenie majetku
spôsobené nesprávnou prevádzkou zariadenia. Tieto pokyny musíte dodržiavať kvôli bezpečnej
prevádzke.
Upozornenie
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poranenie alebo škody na majetku spôsobené nesprávnou
prevádzkou zariadenia. Tieto pokyny musíte dodržiavať kvôli bezpečnej prevádzke.
Dôležité
Pokyny vrátane dôležitých informácií, ktorými sa treba riadiť, aby ste sa vyhli spôsobeniu škody a
zraneniam alebo nesprávnemu používaniu produktu. Tieto informácie si určite prečítajte.
Poznámka
Pokyny obsahujúce poznámky k obsluhe a dodatočné vysvetlenia.
Základy
Pokyny vysvetľujúce základné úkony produktu.
Poznámka
• Ikony sa môžu líšiť v závislosti od produktu.
10
Používatelia dotykového zariadenia (Windows)
Ak používate dotykové úkony, musíte „kliknutie pravým tlačidlom myši“ uvádzané v tomto dokumente
nahradiť úkonom, ktorý je nastavený v operačnom systéme. Ak je napríklad v operačnom systéme
nastavený úkon „stlačenie a podržanie“, nahraďte „kliknutie pravým tlačidlom myši“ úkonom „stlačenia
a podržania“.
11
Ochranné známky a licencie
• Microsoft je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
• Windows je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation
v USA alebo iných krajinách.
• Windows Vista je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
• Internet Explorer je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
• Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone a
iPod touch sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.
• IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných
krajinách a používa sa na základe licencie.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps a
Google Analytics sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Google
Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
• Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB a Adobe RGB (1998)
sú zaregistrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated
v USA alebo iných krajinách.
• Bluetooth je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., USA, na ktorú má spoločnosť Canon
Inc. licenciu.
• Autodesk a AutoCAD sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti
Autodesk, Inc. a/alebo dcérskych a/alebo pridružených spoločností v USA a/alebo ďalších krajinách.
• USB Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.
Poznámka
• Oficiálny názov systému Windows Vista je operačný systém Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
12
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
13
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
14
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
15
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
16
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All
rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
17
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of
their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names
may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
18
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
19
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
LEADTOOLS
Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.
CMap Resources
----------------------------------------------------------Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names
of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
20
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
----------------------------------------------------------MIT License
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University
Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING
RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.
COPYRIGHT (c) 1989-2000.
On-Line Applications Research Corporation (OAR).
21
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby
granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a
copy or modification of this software.
THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.
IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND
CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.
(1) Red Hat Incorporated
Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.
This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it
subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at
http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or
documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express
permission of Red Hat, Inc.
(2) University of California, Berkeley
Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
22
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.
This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and
makefiles, at the very least.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a
consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports.
(`as is' distribution)
o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage)
o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in
commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The
FreeType Project.
Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this
license. We thus encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set
of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the
`FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including
compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.
This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.
23
This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code,
binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify
this.
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
All rights reserved except as specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY
TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project
(in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions
or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL
to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial,
advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software
in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library',
or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project
is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right
to use, distribute, and modify it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts
24
----------There are two mailing lists related to FreeType:
o freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library
and distribution.
If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the
documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT --The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly
disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of
merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the
developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or
consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.
JSON for Modern C++
Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
25
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na produkty s podporou pripojenia Wi-Fi.
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS,"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
26
Základná prevádzka
Tlač dokumentov z počítača
27
Tlač dokumentov z počítača
Táto časť popisuje spôsob tlače dokumentov a obrázkov z počítača.
1. Otvorte kryt zadného zásobníka (A). Potiahnite rovno smerom nahor a podperu papiera (B)
sklopte späť.
2. Otvorte kryt otvoru podávača (C).
3. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) otvoríte vodiace lišty papiera.
4. Vložte balík papiera v orientácii na výšku tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ
SMEROVALA NAHOR.
28
5. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) ju zarovnajte s bočnými hranami balíka papiera.
Dbajte na to, aby vodiace lišty papiera nepriliehali na papier príliš natesno. Papier by sa nemusel
správne podávať.
6. Opatrne zatvorte kryt otvoru podávača (C).
Dôležité
• Ak je kryt otvoru podávača otvorený, papier sa nemôže podávať. Preto kryt otvoru podávača
zatvorte.
29
7. Vytiahnite výstupný zásobník papiera (E) a otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka
(F).
8. V počítači otvorte dokumenty alebo obrázky, ktoré chcete vytlačiť.
Spustí sa aplikačný softvér priradený dokumentom a obrázkom.
9. V softvérovej ponuke aplikácie vyberte položku Tlač (Print).
10. Nastavte veľkosť papiera, typ papiera atď. podľa vloženého papiera.
30
V závislosti od aplikačného softvéru sa môžu jednotlivé úkony líšiť. Podrobné informácie nájdete
v používateľskej príručke k aplikačnému softvéru.
11. Spustite tlač.
31
Sieť
Dostupné spôsoby pripojenia
V tlačiarni sú dostupné nasledujúce spôsoby pripojenia.
• Bezdrôtové pripojenie
Tlačiareň a zariadenie (napr. smartfón, počítač alebo tablet) pripojte pomocou bezdrôtového smerovača.
Ak máte bezdrôtový smerovač, odporúčame ho použiť na bezdrôtové pripojenie.
◦ Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu bezdrôtového smerovača.
◦ Na tlačiarni môžete zmeniť nastavenia siete, napríklad sieťový názov (SSID) a protokol
zabezpečenia.
◦ Po dokončení pripojenia medzi zariadením a smerovačom bezdrôtovej siete a zobrazení
Wi-Fi) na obrazovke zariadenia môžete pripojiť zariadenie k tlačiarni pomocou smerovača
bezdrôtovej siete.
(ikona
• Priame bezdrôt. pripojenie (Wireless Direct)
Tlačiareň a zariadenie (napr. smartfón, počítač alebo tablet) pripojte bez pomoci bezdrôtového
smerovača.
◦ Keď používate tlačiareň pripojenú priamym bezdrôtovým pripojením, internetové pripojenie
z tlačiarne nebude dostupné. V takom prípade nemožno používať webové služby tlačiarne.
◦ Ak zariadenie pripojené na internet pripojíte prostredníctvom bezdrôtového smerovača k tlačiarni,
ktorá je v režime priameho bezdrôtového pripojenia, pripojenie medzi zariadením a bezdrôtovým
smerovačom sa ukončí. V takom prípade sa v závislosti od zariadenia môže pripojenie zariadenia
automaticky prepnúť na mobilné údajové pripojenie. Účtujú sa poplatky za pripojenie na internet
pomocou mobilného údajového pripojenia.
◦ V režime priameho bezdrôtového pripojenia môžete súčasne pripojiť až päť zariadení. Ak je
pripojených päť zariadení a pokúsite sa pripojiť šieste zariadenie, zobrazí sa chyba. Ak sa zobrazí
chyba, odpojte zariadenie, ktoré nepoužívate, a znova nakonfigurujte nastavenia.
◦ Nastavenia siete, napríklad sieťový názov (SSID) alebo protokol zabezpečenia, sa zadajú
automaticky.
• Káblové pripojenie
Tlačiareň pripojte k rozbočovaču/smerovaču pomocou kábla LAN. Pripravte si kábel LAN.
32
Poznámka
• Tlačiareň s počítačom môžete pripojiť pomocou kábla USB (pripojenie USB). Pripravte si kábel
USB. Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena pripojenia
z USB na LAN.
Nastavenia sieťového pripojenia/Nastavenie
Uskutočnite nastavenie pripojenia pre tlačiareň a počítač/smartfón/tablet.
Ďalšie informácie o postupe nastavenia získate po kliknutí tu.
Zmena sieťových nastavení
V nasledujúcej časti nájdete postup pre zmenu nastavení pripojenia tlačiarne a počítača/smartfónu/tabletu.
• Postup zmeny spôsobu pripojenia k sieti:
Spôsob konfigurácie pripojenia k sieti LAN / Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi
Zmena režimu pripojenia
• Postup pridania počítača/smartfónu/tabletu k tlačiarni:
Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena pripojenia z USB na LAN
• Postup dočasného použitia priameho bezdrôtového pripojenia:
Tlač v režime priameho bezdrôtového pripojenia
IJ Network Device Setup Utility
Nástroj IJ Network Device Setup Utility kontroluje alebo diagnostikuje nastavenia tlačiarne a počítača a
obnoví ich stav, ak sa stane chyba pri sieťovom pripojení. Vyberte odkaz uvedený nižšie alebo si stiahnite
nástroj IJ Network Device Setup Utility.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
• Nastavenie/zmena nastavení siete
Nastavenia siete môžete vykonať cez nástroj IJ Network Device Setup Utility.
IJ Network Device Setup Utility
• Diagnostika a oprava nastavení siete
Sieťové nastavenia môžete diagnostikovať alebo opraviť pomocou nástroja IJ Network Device Setup
Utility.
IJ Network Device Setup Utility
Sieťové pripojenie – tipy
Nižšie nájdete typy na používanie tlačiarne cez sieťové pripojenie.
Sieťové pripojenie – tipy
Manipulácia s konfiguráciou tlačiarne prostredníctvom webového prehliadača
Postupy proti neoprávnenému prístupu
33
Riešenie problémov
Informácie o riešení problémov s pripojením k sieti nájdete v časti Nastavenia siete a bežné problémy.
Upozornenie/Obmedzenie
Podrobnosti nájdete nižšie.
• Obmedzenia pre nastavenia siete:
Obmedzenia
• Upozornenie pri tlači prostredníctvom webovej služby:
Poznámka k tlači pomocou webovej služby
34
Obmedzenia
Keď pripájate druhé zariadenie, keď je už k tlačiarni pripojené zariadenie (napríklad počítač), pripojte ho
pomocou rovnakého spôsobu pripojenia ako pripojené zariadenie.
Ak ho pripojíte pomocou iného spôsobu pripojenia, pripojenie k používanému zariadeniu sa ukončí.
V prípade tlačiarní, ktoré nepodporujú káblové pripojenie, sa nedá vykonať pripojenie pomocou káblovej
siete.
Connect via wireless router
• Tlačiareň nemôžete súčasne používať prostredníctvom bezdrôtového i káblového pripojenia.
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie aj bezdrôtový smerovač. Podrobné informácie o kontrole týchto
nastavení nájdete v príručke dodanej s bezdrôtovým smerovačom alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
Zariadenie pripojené k tlačiarni bez použitia bezdrôtového smerovača znova pripojte prostredníctvom
bezdrôtového smerovača.
• Konfigurácia, funkcie smerovača, nastavovacie postupy a nastavenia zabezpečenia bezdrôtových
smerovačov sa líšia v závislosti od systémového prostredia. Podrobné informácie nájdete v príručke
k bezdrôtovému smerovaču alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
• Táto tlačiareň nepodporuje protokol IEEE802.11ac, IEEE802.11a ani IEEE802.11n (5 GHz).
Skontrolujte, či zariadenie podporuje štandard IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g alebo
IEEE802.11b.
• Ak je zariadenie nastavené na režim „Iba IEEE802.11n“, ako protokol zabezpečenia nemožno
používať protokol WEP ani TKIP. Nastavte iné protokoly zabezpečenia zariadenia než WEP a TKIP
alebo vyberte iné nastavenie než „Iba IEEE802.11n“.
Prepojenie medzi zariadením a bezdrôtovým smerovačom sa počas zmeny nastavenia dočasne
vypne. Na nasledujúcu obrazovku tejto príručky prejdite až po dokončení nastavenia.
• Ak zariadenie používate v kancelárii, poraďte sa so správcom siete.
• Ak sa pripojíte k sieti bez ochrany zabezpečenia, vaše osobné informácie môže získať tretia strana.
Priame bezdrôtové pripojenie (režim prístupového bodu)
Dôležité
• Ak je zariadenie pripojené na internet prostredníctvom bezdrôtového smerovača a potom ho pripojíte
k tlačiarni v režime Priame pripojenie, existujúce pripojenie medzi zariadením a bezdrôtovým
smerovačom sa ukončí. V takom prípade sa v závislosti od zariadenia môže pripojenie zariadenia
automaticky prepnúť na mobilné údajové pripojenie. Keď ste na internet pripojení pomocou
mobilného údajového pripojenia, v závislosti od vašej zmluvy sa môžu účtovať poplatky.
• Keď pripájate zariadenie a tlačiareň pomocou Priame pripojenie, informácie o pripojení sa uložia
do nastavení Wi-Fi. Zariadenie sa môže k tlačiarni pripojiť automaticky aj po jeho odpojení alebo
po jeho pripojení k inému bezdrôtovému smerovaču.
• Ak chcete zabrániť automatickému pripojeniu k tlačiarni v režime Priame pripojenie, po použití
tlačiarne zmeňte režim pripojenia alebo v nastaveniach Wi-Fi zariadenia nastavte zariadenie tak,
aby sa automaticky nepripájalo.
Podrobné informácie o zmene nastavení zariadenia nájdete v príručke dodanej so zariadením
alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
35
• Ak pripájate zariadenie a tlačiareň pomocou Priame pripojenie, pripojenie na internet sa v závislosti
od vášho prostredia môže stať nedostupným. V takom prípade nemožno používať webové služby
tlačiarne.
• V režime Priame pripojenie môžete súčasne pripojiť až päť zariadení. Ak je pripojených päť zariadení
a pokúsite sa pripojiť šieste zariadenie, zobrazí sa chyba.
Ak sa zobrazí chyba, odpojte zariadenie, ktoré nepoužíva tlačiareň, a potom znova nakonfigurujte
nastavenia.
• Zariadenia pripojené k tlačiarni pomocou Priame pripojenie nemôžu medzi sebou komunikovať.
• Aktualizácie firmvéru tlačiarne nie je dostupná pri používaní Priame pripojenie.
• Keď je k tlačiarni pripojené zariadenie bez použitia bezdrôtového smerovača a znova ho chcete
nastaviť pomocou rovnakého spôsobu pripojenia, najprv ho odpojte. Na obrazovke nastavenia siete
Wi-Fi zakážte pripojenie medzi zariadením a tlačiarňou.
Pripojenie pomocou káblovej siete
• Tlačiareň nemôžete súčasne používať prostredníctvom bezdrôtového i káblového pripojenia.
• Pri používaní smerovača pripojte tlačiareň aj zariadenie na stranu siete LAN (v rovnakom úseku
siete).
36
Sieťové pripojenie – tipy
Predvolené sieťové nastavenia
Zistiť rovnaký názov pre tlačiareň
Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena pripojenia z USB na
LAN
Tlač sieťových nastavení
Spôsob konfigurácie pripojenia k sieti LAN / Spôsob konfigurácie pripojenia
Wi-Fi
37
Predvolené sieťové nastavenia
Predvolené nastavenia pripojenia k sieti LAN
Položka
Predvolené
Zmeniť na bezdrôtovú alebo káblovú sieť LAN Zakázať sieť LAN (Disable LAN)
Sieťový názov (SSID)
BJNPSETUP
Zabezpečenie siete Wi-Fi
Vypnúť
Adresa IP (IPv4)
Automatické nastavenie
Adresa IP (IPv6)
Automatické nastavenie
Nastaviť názov tlačiarne*
XXXXXXXXXXXX
Povoliť/zakázať protok. IPv6
Zapnúť
Zapnúť/vypnúť protokol WSD
Zapnúť
Nastavenie časového limitu
15 minút
Povoliť/zakázať Bonjour
Zapnúť
Názov služby
Canon GM2000 series
Nastavenie LPR
Zapnúť
Protokol RAW
Zapnúť
LLMNR
Zapnúť
Komunikácia PictBridge (Povoliť/zakázať)
Zapnúť
Nastavenie DRX (káblová sieť LAN)
Zapnúť
(„XX“ predstavuje alfanumerické znaky.)
* Predvolená hodnota závisí od tlačiarne. Na kontrolu hodnoty vytlačte aktuálne sieťové nastavenia
tlačiarne.
Tlač sieťových nastavení
Predvolené nastavenia priameho bezdrôtového pripojenia
Položka
Predvolené
Sieťový názov (SSID) pre priame bezdrôtové pripojenie XXX-GM2000series *1
Heslo
YYYYYYYYY *2
Metóda zabezpečenia
WPA2-PSK (AES)
38
*1 „XXX” predstavuje posledné tri číslice adresy MAC tlačiarne.
*2 Sériové číslo tlačiarne (9 alfanumerických znakov). Ak sériové číslo tlačiarne nie je nastavené, bude to
„123456789”.
39
Zistiť rovnaký názov pre tlačiareň
Po nájdení tlačiarne počas nastavovania sa na obrazovke s výsledkami môže zobraziť viac tlačiarní
s rovnakým názvom.
Požadovanú tlačiareň vyberte tak, že nastavenia tlačiarne porovnáte s nastaveniami na obrazovke
s výsledkami zisťovania.
Skontrolujte adresu MAC alebo sériové číslo tlačiarne a vo výsledkoch vyberte správnu tlačiareň.
Poznámka
• Na obrazovke s výsledkami sa nemusí zobraziť sériové číslo.
Ak chcete skontrolovať adresu MAC a sériové číslo tlačiarne, vytlačte informácie o nastavení siete.
Tlač sieťových nastavení
40
Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena
pripojenia z USB na LAN
Ak chcete k tlačiarni cez LAN pridať ďalší počítač alebo chcete zmeniť pripojenie USB na LAN, vykonajte
nastavenie podľa pokynov na webovej stránke.
V prípade systému Windows môžete nastavenie vykonať aj pomocou inštalačného disku.
41
Tlač sieťových nastavení
Na vytlačenie aktuálnych sieťových nastavení použite ovládací panel tlačiarne.
Dôležité
• Vytlačené sieťové nastavenia obsahujú dôležité informácie o sieti. Venujte im náležitú pozornosť.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Vložte tri listy obyčajného papiera formátu A4 alebo Letter.
3. Stlačte tlačidlo Informácie (Information).
Tlačiareň spustí tlač informácií o sieťovom nastavení.
Vytlačia sa nasledujúce informácie o sieťových nastaveniach tlačiarne. Niektoré hodnoty nastavení sa
v závislosti od nastavení tlačiarne nezobrazujú.
Číslo polo- Položka
Popis
Nastavenie
žky
1
Product Information
Informácie o produkte
–
1-1
Product Name
Názov produktu
XXXXXXXX
1-2
ROM Version
Verzia pamäte ROM
XXXXXXXX
1-3
Serial Number
Sériové číslo
XXXXXXXX
2
Network Diagnostics
Diagnostika siete
–
2-1
Diagnostic Result
Výsledok diagnostiky
XXXXXXXX
2-2
Result Codes
Kódy výsledkov
XXXXXXXX
2-3
Result Code Details
Podrobnosti kódov výsledkov
http://canon.com/ijnwt
3
Wireless LAN
Bezdrôtová sieť LAN
Enable/Disable
3-1
WPS PIN Code
Kód PIN nastavenia
WPS
XXXXXXXX
3-2
Infrastructure
Infraštruktúra
Enable/Disable
3-2-1
Signal Strength
Intenzita signálu
0 až 100 [%]
3-2-2
Link Quality
Kvalita spojenia
0 až 100 [%]
3-2-3
Frequency
Frekvencia
XX (GHz)
3-2-4
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
42
3-2-5
Connection
Stav pripojenia
Active/Inactive
3-2-6
SSID
SSID
Sieťový názov (SSID) bezdrôtovej siete LAN
3-2-7
Channel
Kanál
XX (1 až 13)
3-2-8
Encryption
Metóda šifrovania
None/WEP/TKIP/AES
3-2-9
WEP Key Length
Dĺžka kľúča WEP (v bitoch)
Inactive/128/64
3-2-10
Authentication
Spôsob overovania
None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
3-2-11
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-2-12
IP Address
Adresa IP (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13
Subnet Mask
Maska podsiete (Subnet mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14
Default Gateway
Predvolená brána (Default gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-2-16
Link Local Address
Adresa lokálneho prepojenia
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix
Dĺžka predpony lokál-
XXX
Length
neho prepojenia
Stateless Address1
Bezstavová adresa 1
3-2-17
3-2-18
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19
3-2-20
Stateless Prefix
Dĺžka predpony bez
Length1
stavu 1
Stateless Address2
Bezstavová adresa 2
XXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21
Stateless Prefix
Length2
Dĺžka predpony bezsta- XXX
vovej adresy 2
3-2-22
Stateless Address3
Bezstavová adresa 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23
Stateless Prefix
Length3
Dĺžka predpony bezsta- XXX
vovej adresy 3
3-2-24
Stateless Address4
Bezstavová adresa 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25
Stateless Prefix
Length4
Dĺžka predpony bezsta- XXX
vovej adresy 4
43
3-2-26
Default Gateway1
Predvolená brána 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27
Default Gateway2
Predvolená brána 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28
Default Gateway3
Predvolená brána 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29
Default Gateway4
Predvolená brána 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33
IPsec
Nastavenie IPsec
Active
3-2-34
Security Protocol
Metóda zabezpečenia
ESP/ESP & AH/AH
3-3
Wireless Direct/Access
Point Mode
Režim prevádzky pre
priame bezdrôtové pripojenie
Enable/Disable
3-3-1
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2
Connection
Stav pripojenia
Active/Inactive
3-3-3
SSID
SSID
Sieťový názov (SSID) priameho bezdrôtového pripojenia
3-3-4
Password
Heslo
Heslo pre priame bezdrôtové pripojenie (10 alfanumerických znakov)
3-3-5
Channel
Kanál
3
3-3-6
Encryption
Metóda šifrovania
AES
3-3-7
Authentication
Spôsob overovania
WPA2-PSK
3-3-8
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-3-9
IP Address
Adresa IP (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10
Subnet Mask
Maska podsiete (Subnet mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11
Default Gateway
Predvolená brána (Default gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-3-13
Link Local Address
Adresa lokálneho prepojenia
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14
Link Local Prefix
Length
Dĺžka predpony lokálneho prepojenia
XXX
3-3-15
IPsec
Nastavenie IPsec
Active
44
3-3-16
Security Protocol
Metóda zabezpečenia
–
4
Wired LAN
Káblová sieť LAN (Wired LAN)
Enable/Disable
4-1
MAC Address
Adresa MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
4-2
Connection
Stav káblovej siete LAN Active/Inactive
4-3
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
4-4
IP Address
Adresa IP (IP address)
XXX.XXX.XXX.XXX
4-5
Subnet Mask
Maska podsiete (Subnet mask)
XXX.XXX.XXX.XXX
4-6
Default Gateway
Predvolená brána (Default gateway)
XXX.XXX.XXX.XXX
4-7
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
4-8
Link Local Address
Adresa lokálneho prepojenia
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-9
Link Local Prefix
Length
Dĺžka predpony lokálneho prepojenia
XXX
4-10
Stateless Address1
Bezstavová adresa 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-11
4-12
Stateless Prefix
Dĺžka predpony bez
Length1
stavu 1
Stateless Address2
Bezstavová adresa 2
XXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-13
Stateless Prefix
Length2
Dĺžka predpony bezsta- XXX
vovej adresy 2
4-14
Stateless Address3
Bezstavová adresa 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-15
Stateless Prefix
Length3
Dĺžka predpony bezsta- XXX
vovej adresy 3
4-16
Stateless Address4
Bezstavová adresa 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-17
Stateless Prefix
Length4
Dĺžka predpony bezsta- XXX
vovej adresy 4
4-18
Default Gateway1
Predvolená brána 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
45
4-19
Default Gateway2
Predvolená brána 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-20
Default Gateway3
Predvolená brána 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-21
Default Gateway4
Predvolená brána 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-25
IPsec
Nastavenie IPsec
Active
4-26
Security Protocol
Metóda zabezpečenia
ESP/ESP & AH/AH
4-27
Wired LAN DRX
Nesúvislý príjem (v káblovej sieti LAN)
Enable/Disable
5
Other Settings
Ďalšie nastavenia
–
5-1
Printer Name
Názov tlačiarne
Názov tlačiarne (najviac 15 alfanumerických znakov)
5-4
WSD Printing
Nastavenie tlače WSD
Enable/Disable
5-5
WSD Timeout
Časový limit
1/5/10/15/20 [min.]
5-6
LPD Printing
Nastavenie tlače LPD
Enable/Disable
5-7
RAW Printing
Nastavenia tlače RAW
Enable/Disable
5-9
Bonjour
Nastavenie služby Bon- Enable/Disable
jour
5-10
Bonjour Service Name
Názov služby Bonjour
Názov služby Bonjour (najviac 52 alfanumerických znakov)
5-11
LLMNR
Nastavenia LLMNR
Enable/Disable
5-12
SNMP
Nastavenie SNMP
Enable/Disable
5-14
DNS Server
Automatické získanie
adresy servera DNS
Auto/Manual
5-15
Primary Server
Adresa primárneho ser- XXX.XXX.XXX.XXX
vera
5-16
Secondary Server
Adresa sekundárneho
servera
XXX.XXX.XXX.XXX
5-17
Proxy Server
Nastavenie servera
proxy
Enable/Disable
5-18
Proxy Address
Adresa servera proxy
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19
Proxy Port
Špecifikácia portu servera proxy
1 až 65535
46
5-20
5-21
Cert. Fingerprt(SHA-1)
Cert. Fingerprt(SHA-256)
Odtlačok certifikátu
(SHA-1)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Odtlačok certifikátu
(SHA-256)
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(„XX“ predstavuje alfanumerické znaky.)
47
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Spôsob konfigurácie pripojenia k sieti LAN / Spôsob
konfigurácie pripojenia Wi-Fi
Spôsob konfigurácie pripojenia LAN
Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi
Spôsob konfigurácie pripojenia LAN
Pri zmene spôsobu pripojenia k sieti LAN sa riaďte jedným z nižšie uvedených postupov (káblové alebo
sieť Wi-Fi).
• Znova vykonajte nastavenie pomocou Inštalačného disku alebo podľa pokynov na webovej stránke.
• Povoľte Wi-Fi alebo káblovú sieť LAN na ovládacom paneli tlačiarne. Potom vykonajte nastavenia na
obrazovke Nastavenia siete (Network Settings) prostredníctvom nástroja IJ Network Device Setup
Utility.
Podrobnosti nájdete v častiach Nastavovanie/zmena nastavení Wi-Fi alebo Nastavovanie/zmena
nastavení pripojenia ku káblovej sieti LAN (eternetový kábel).
Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi
Pri zmene spôsobu pripojenia Wi-Fi sa riaďte jedným z nižšie uvedených postupov (infraštruktúra alebo
priame bezdrôtové pripojenie).
• Znova vykonajte nastavenie pomocou Inštalačného disku alebo podľa pokynov na webovej stránke.
• Vykonajte nastavenia na obrazovke Nastavenia siete (Network Settings) nástroja IJ Network
Device Setup Utility.
Dôležité
• Predtým, než vykonáte pomocou IJ Network Device Setup Utility nastavenia, zapnite jedn.
bezdrôt. pripojenie tlačiarne podľa nasledujúcich pokynov.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Bezdrôtové pripojenie (Wireless connect) na 3
sekundy.
3. Vykonajte úkony podľa pokynov na svojom smartfóne alebo tablete.
4. Ak sa zobrazí hlásenie, že nastavenie je dokončené, uistite sa, že na tlačiarni
svieti kontrolka Online.
48
Nástroj IJ Network Device Setup Utility (Windows)
IJ Network Device Setup Utility
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Diagnostika a oprava nastavení siete
Nastavenie/zmena nastavení siete
Zoznam modelov, ktoré nepodporujú funkciu diagnostiky a opravy
Zoznam modelov, ktoré nepodporujú konfiguráciu protokolu IPv6 cez
pripojenie USB
49
IJ Network Device Setup Utility
Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovať alebo opraviť stav siete a vykonať
nastavenia tlačiarne v sieti.
Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete:
• vyhľadávať tlačiarne v sieti a vykonávať úvodné nastavenia siete pre zistené tlačiarne,
• vykonávať úvodné nastavenia siete pripojením tlačiarne k počítaču pomocou kábla USB (k dispozícii len
pre niektoré modely),
• meniť nastavenia siete tlačiarne,
• diagnostikovať nastavenia tlačiarne a nastavenia počítača, v ktorom je nástroj IJ Network Device Setup
Utility nainštalovaný, ak sa vyskytne problém s pripojením. Okrem toho nástroj IJ Network Device Setup
Utility dokáže opraviť stav tlačiarne a počítača (nie je k dispozícii pre niektoré modely).
Dôležité
• V závislosti od používanej tlačiarne je heslo správcu nastavené pre tlačiareň už pri zakúpení. Ak
zmeníte nastavenia siete, môže sa vyžadovať overenie prostredníctvom hesla správcu.
Podrobné informácie:
Heslo správcu
Kvôli lepšiemu zabezpečeniu odporúčame správcovské heslo zmeniť.
Zmena hesla správcu
• Ak chcete tlačiareň používať cez sieť LAN, skontrolujte, či máte príslušenstvo potrebné na tento typ
pripojenia, napr. smerovač bezdrôtovej siete alebo kábel LAN.
• Pri inštalácii nástroja IJ Network Device Setup Utility vypnite funkciu blokovania brány firewall.
• Nastavenia siete nemeňte pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility, ak práve prebieha tlač.
50
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Nástroj IJ Network Device Setup Utility spustite podľa návodu nižšie.
• V systéme Windows 10 vyberte položku Štart (Start) > (Všetky aplikácie (All apps) > ) > Canon
Utilities > IJ Network Device Setup Utility.
• V systéme Windows 8.1 alebo Windows 8 otvoríte nástroj IJ Network Device Setup Utility tak, že na
obrazovke Štart (Start) vyberiete položku IJ Network Device Setup Utility. Ak sa nástroj IJ Network
Device Setup Utility na obrazovke Štart (Start) nezobrazuje, vyberte kľúčové tlačidlo Hľadať (Search)
a vyhľadajte nástroj "IJ Network Device Setup Utility".
• V systéme Windows 7 alebo Windows Vista kliknite na položku Štart (Start) a vyberte možnosť Všetky
programy (All Programs), Canon Utilities, IJ Network Device Setup Utility a potom možnosť IJ
Network Device Setup Utility.
Po spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility sa zobrazí správa. Prečítajte si správu a vyberte
možnosť Áno (Yes). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
Na zobrazenej obrazovke vyberte položku Diagnostikovať a opraviť alebo Sieťové nastavenie tlačiarne.
• Ak vyberiete položku Diagnostikovať a opraviť:
Diagnostika a oprava nastavení siete
• Ak vyberiete položku Sieťové nastavenie tlačiarne:
Nastavenie/zmena nastavení siete
51
Diagnostika a oprava nastavení siete
Nástroj IJ Network Device Setup Utility dokáže v prípade problému (napr. ak nie je možné tlačiť z tlačiarne
v sieti) diagnostikovať a opraviť nastavenia počítača alebo pripojenie medzi počítačom a tlačiarňou.
Dôležité
• Niektoré modely nepodporujú funkciu diagnostiky a opravy.
Podrobné informácie:
Zoznam modelov, ktoré nepodporujú funkciu diagnostiky a opravy
Použite nasledujúci postup.
1. Spustite nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte možnosť Áno (Yes).
3. Na zobrazenej obrazovke vyberte položku Diagnostikovať a opraviť.
Podľa pokynov na obrazovke vykonajte potrebné operácie.
Poznámka
• Táto funkcia kontroluje nasledujúce body:
• či je počítač pripojený k smerovaču
• či je možné zobraziť webovú stránku na internete
• či je možné vyhľadať tlačiareň v sieti
• či je intenzita signálu alebo úroveň komunikácie postačujúca (pri používaní siete Wi-Fi),
• či nastavenie portu tlačiarne zodpovedá nastaveniu siete
52
Nastavenie/zmena nastavení siete
Obrazovka Canon IJ Network Device Setup Utility
Nastavenie siete
53
Obrazovka nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
Položky na obrazovke nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
Ponuky na obrazovke nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
Položky na paneli nástrojov na obrazovke nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
Položky na obrazovke nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
Po spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility a výbere položky Sieťové nastavenie tlačiarne sa
zobrazí nižšie uvedená obrazovka. Na obrazovke je uvedený zoznam rozpoznaných tlačiarní a zobrazujú
sa na nej tieto položky.
A: Názov produktu (Product Name)
Zobrazuje názov produktu pre rozpoznanú tlačiareň. Ikona znázornená nižšie sa objaví vľavo v
prípade, že tlačiareň nemožno použiť.
: Zobrazuje sa, ak sa požaduje nastavenie tlačiarne alebo ak tlačiareň nie je konfigurovaná.
: Zobrazuje sa, ak je adresa IP duplikovaná do ďalšej tlačiarne.
: Zobrazuje sa, keď nemôžete komunikovať s tlačiarňou.
Poznámka
• Ak sa tlačiareň, ktorú chcete použiť, nerozpozná, skúste nastaviť kritériá vyhľadávania tlačiarne.
Nastavenie kritérií vyhľadávania tlačiarne/vyhľadanie konkrétnej tlačiarne
• Kliknutím pravým tlačidlom na tlačiareň zobrazíte položky nastavenia alebo položky na
potvrdenie.
B: Sériové číslo (posledných 5 číslic) (Serial Number (Last 5 Digits))
Zobrazuje posledných päť číslic sériového čísla tlačiarne.
C: Stav (Status)
Zobrazuje stav tlačiarne, ktorý môže byť nasledovný.
• Dostupné (Available)
Indikuje, že tlačiareň je dostupná.
54
• Nastavenie dokončené (%s) (Setup Completed)
Zobrazí sa po nastavení siete a kliknutí na možnosť Nastaviť (Set) s cieľom zatvoriť okno.
• Požaduje nastavenie (Requires Setup)
Signalizuje, že na nastavenie siete Wi-Fi sa vyžaduje tlačiareň.
Vykonanie/zmena nastavenia siete Wi-Fi
• Nenastavené (Not Set)
Indikuje, že tlačiareň nemožno použiť v sieti alebo že je vypnutý protokol IPv6. Zadajte adresu IP
alebo povoľte protokol IPv6 v časti Nastavenia siete... (Network Settings...).
Vykonanie/zmena nastavenia siete Wi-Fi
• Prekrývanie adries IP (IP Address Overlap)
Indikuje, že adresa IP je duplikovaná do ďalšej tlačiarne.
• Neznáme (Unknown)
Indikuje, že tlačiareň, ktorá bola v minulosti rozpoznaná v stave Dostupné (Available),
momentálne nemožno použiť.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, nezobrazí sa nič.
D: Adresa IP (IP Address)
Zobrazuje adresu IP tlačiarne. Ak je tlačiareň v stave Požaduje nastavenie (Requires Setup),
nezobrazí sa nič.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, zobrazí sa znak „-“.
E: Umiestnenie (Location)
Zobrazuje umiestnenie tlačiarne, ak je zaregistrované. Ak je tlačiareň v stave Požaduje nastavenie
(Requires Setup), nezobrazí sa nič.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, nezobrazí sa nič.
Priraďovanie informácií k tlačiarni
F: Spôsob pripojenia (Connection Method)
Zobrazuje spôsob pripojenia tlačiarne (káblová sieť LAN, Wi-Fi alebo USB).
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, zobrazí sa USB.
• Ak tlačiareň podporuje oba spôsoby pripojenia siete LAN, tlačiareň sa rozpozná ako dve
tlačiarne, ktoré sa v zozname zobrazujú samostatne. (Rovnaké číslice sa zobrazujú v položke
Sériové číslo (posledných 5 číslic) (Serial Number (Last 5 Digits)).)
• Ak tlačiareň nepodporuje káblovú sieť LAN, táto sieť sa nezobrazí.
• Ak nástroj IJ Network Device Setup Utility používate v počítači, ktorý nepodporuje sieť Wi-Fi,
možnosť Wi-Fi sa nezobrazí.
55
G: Spôsob nastavenia (Setting Method)
Zobrazuje spôsob nastavenia tlačiarne.
• Automaticky (Auto)
Zobrazí sa, ak tlačiareň využíva automaticky zadanú adresu IP.
• Manuálne (Manual)
Zobrazí sa, ak tlačiareň využíva manuálne zadanú adresu IP.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, zobrazí sa znak „-“.
H: Adresa MAC (MAC Address)
Zobrazuje adresu MAC rozpoznanej tlačiarne.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, zobrazí sa znak „-“.
I: Názov zariadenia (Device Name)
Zobrazuje názov zariadenia pre tlačiareň, ak je zaregistrovaný.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, nezobrazí sa nič.
• Tlačiareň, pre ktorú sa zobrazuje stav Požaduje nastavenie (Requires Setup) v časti Stav
(Status), sa nezobrazuje.
Priraďovanie informácií k tlačiarni
J: IPv6
Zap. (On) sa objaví, keď je tlačiarni priradená adresa IPv6.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, zobrazí sa znak „-“.
K: Zobrazuje stav tlačiarne a pokyny na ovládanie.
Výberom tlačiarne zo zoznamu tlačiarní zobrazíte aktuálny stav a ďalšie kroky.
Ponuky na obrazovke nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
V tejto časti sú popísané ponuky na obrazovke nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility.
A: Ponuka Nastavenia tlačiarne (Printer Settings)
Ponuka Nastavenia tlačiarne
56
B: Ponuka Zobraziť (View)
Ponuka Zobraziť
C: Ponuka Možnosti (Option)
Ponuka Možnosti
D: Ponuka Pomocník (Help)
Ponuka Pomocník
Položky na paneli nástrojov na obrazovke nástroja Canon IJ Network
Device Setup Utility
V tejto časti sú popísané položky na paneli s nástrojmi na obrazovke nástroja Canon IJ Network Device
Setup Utility.
A: Nastavenie káblového pripojenia alebo pripojenia Wi-Fi.
Poznámka
• Táto položka má rovnakú funkciu ako položka Nastavenia siete... (Network Settings...) v
ponuke Nastavenia tlačiarne (Printer Settings).
B: Opakované rozpoznanie tlačiarní.
Poznámka
• Táto položka má rovnakú funkciu ako položka Aktualizovať (Update) v ponuke Zobraziť
(View).
C: Zastavenie vyhľadávania tlačiarní.
Poznámka
• Táto položka má rovnakú funkciu ako položka Zrušiť (Cancel) v ponuke Zobraziť (View).
D: Prepnutie zoznamu tlačiarní. (tlačiarne s adresou IPv4, IPv6 alebo pripojené káblom USB)
Poznámka
• Táto položka má rovnakú funkciu ako položka Prepnúť zobrazenie (Switch View) v ponuke
Zobraziť (View).
• Môžete tiež zobraziť zoznam tlačiarní pripojených pomocou kábla USB. (K dispozícii len pre
niektoré modely.) V takom prípade vyberte položku USB.
E: Zobrazenie tejto príručky.
Poznámka
• Táto položka má rovnakú funkciu ako položka Príručka online (Online Manual) v ponuke
Pomocník (Help).
57
Nastavenie siete
Vykonanie/zmena nastavení pripojenia ku káblovej sieti LAN (káblová sieť
Ethernet)
Vykonanie/zmena nastavenia siete Wi-Fi
Priraďovanie informácií k tlačiarni
58
Vykonanie/zmena nastavení pripojenia ku káblovej sieti LAN
(káblová sieť Ethernet)
Nastavenia káblovej siete LAN vykonáte/zmeníte pomocou postupu popísaného nižšie.
Poznámka
• V prípade niektorých modelov môžete nastavenie siete pre tlačiareň pripojenú pomocou kábla USB
vykonať prostredníctvom nástroja IJ Network Device Setup Utility. Výberom možnosti USB v položke
Prepnúť zobrazenie (Switch View) ponuky Zobraziť (View) zobrazte tlačiarne, pre ktoré chcete
vykonať nastavenie.
1. Spustite nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte možnosť Áno (Yes).
3. Na zobrazenej obrazovke vyberte položku Sieťové nastavenie tlačiarne.
Zobrazí sa zoznam rozpoznaných tlačiarní.
4. Zo zoznamu tlačiarní vyberte tú tlačiareň, pre ktorú chcete vykonať/zmeniť nastavenia.
Vyberte tlačiareň, pri ktorej je v položke Spôsob pripojenia (Connection Method) zobrazená možnosť
Káblová sieť LAN (Wired LAN) a v položkeStav (Status) možnosť Dostupné (Available), a vykonajte
nastavenia.
Nastavenia pre tlačiareň, ktorá nemá v položke Stav (Status) zobrazenú možnosť Dostupné
(Available), môžete vykonať prostredníctvom pripojenia USB.
Ak chcete vykonať nastavenie tlačiarne pripojenej prostredníctvom rozhrania USB, vyberte v
rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov položku USB a tlačiareň, pre ktorú chcete vykonať alebo
zmeniť nastavenia.
5. V ponuke Nastavenia tlačiarne (Printer Settings) vyberte možnosť Nastavenia siete...
(Network Settings...).
Zobrazí sa obrazovka Potvrdenie hesla tlačiarne (Confirm Printer Password).
Ďalšie informácie o hesle nájdete v časti Heslo správcu.
Poznámka
• Kliknutím na ikonu
môžete vykonať/zmeniť nastavenia.
• Ak v kroku 4 vyberiete tlačiareň pripojenú prostredníctvom rozhrania USB, po zobrazení
obrazovky Potvrdenie hesla tlačiarne (Confirm Printer Password) sa zobrazí nasledujúca
obrazovka.
59
Vyberte možnosť Káblová sieť LAN (Wired LAN) a kliknite na tlačidlo OK.
6. Zadajte heslo a kliknite na položku OK.
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia siete (Network Settings).
7. Vykonajte/zmeňte nastavenia.
Na obrazovke môžete prepínať medzi adresami IPv4 a IPv6. Kliknutím na kartu prepnite protokol.
• Nastavenia adresy IPv4
A: Použiť adresu IPv4 (Use IPv4 address)
Vždy vybratá možnosť. (Zobrazuje sa sivou.)
B: Získať adresu IP automaticky (Get IP address automatically)
Ak vyberiete túto možnosť, použije sa adresa IP automaticky pridelená serverom DHCP. Na
smerovači musíte mať povolený server DHCP.
C: Použiť nasledujúcu adresu IP (Use next IP address)
Túto možnosť vyberte, ak nie je v nastaveniach dostupná možnosť povolenia servera DHCP
pre systém, v ktorom používate tlačiareň alebo v ktorom chcete použiť fixnú adresu IP.
Zadajte adresu IP, masku podsiete a predvolenú bránu.
• Nastavenia adresy IPv6
Poznámka
• Ak v 4. kroku vyberiete tlačiareň pripojenú cez rozhranie USB, v závislosti od používanej
tlačiarne nemôžete konfigurovať nastavenia pre protokol IPv6.
Podrobnosti nájdete v časti Zoznam modelov, ktoré nepodporujú konfiguráciu protokolu IPv6
cez pripojenie USB.
60
A: Použiť adresu IPv6 (Use IPv6 address)
Túto možnosť vyberte, ak používate tlačiareň v prostredí IPv6.
B: Použiť bezstavovú adresu: (Use Stateless Address:)
Túto možnosť vyberte, ak používate automaticky pridelenú adresu IP. Použite smerovač
kompatibilný s protokolom IPv6.
Poznámka
• Toto nastavenie je dostupné v závislosti od použitej tlačiarne.
C: Použiť manuálnu adresu: (Use Manual Address:)
Túto možnosť vyberte, ak nie je v nastaveniach dostupná možnosť povolenia servera DHCP
pre systém, v ktorom používate tlačiareň alebo v ktorom chcete použiť fixnú adresu IP.
Zadajte adresu IP a dĺžku predpony adresy IP.
Poznámka
• Toto nastavenie je dostupné v závislosti od použitej tlačiarne.
D: Použiť DHCPv6: (Use DHCPv6:)
Túto možnosť vyberte, ak získate adresu IP pomocou protokolu DHCPv6.
Poznámka
• Toto nastavenie je dostupné v závislosti od použitej tlačiarne.
8. Kliknite na položku Nastaviť (Set).
61
Vykonanie/zmena nastavenia siete Wi-Fi
Ak chcete vykonať/zmeniť nastavenie siete Wi-Fi, použite nasledujúci postup.
Dôležité
• Pred vykonaním nastavenia tlačiarne zapnite funkciu Jednoduché bezdrôtové pripojenie (nastavenie
bez káblov). (Nie je potrebné v prípade zmeny adresy IP.) Podrobné informácie nájdete v príručke
online k vašej tlačiarni, v ktorej vyhľadajte model "NR049" a prezrite si zobrazenú stranu.
• Ak sa pripájate k tlačiarni prostredníctvom siete Wi-Fi, dôrazne odporúčame, aby ste na zaistenie
bezpečnosti vykonali nastavenia zabezpečenia siete Wi-Fi pomocou protokolov WPA/WPA2.
Poznámka
• V prípade niektorých modelov môžete nastavenie siete pre tlačiareň pripojenú pomocou kábla USB
vykonať prostredníctvom nástroja IJ Network Device Setup Utility. Výberom možnosti USB v položke
Prepnúť zobrazenie (Switch View) ponuky Zobraziť (View) zobrazíte tlačiarne.
1. Spustite nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte možnosť Áno (Yes).
3. Na zobrazenej obrazovke vyberte položku Sieťové nastavenie tlačiarne.
Zobrazí sa zoznam rozpoznaných tlačiarní.
4. Zo zoznamu tlačiarní vyberte tú tlačiareň, pre ktorú chcete vykonať/zmeniť nastavenia.
Vyberte tlačiareň, pri ktorej sa v položke Spôsob pripojenia (Connection Method) zobrazuje možnosť
Wi-Fi a v položke Stav (Status) možnosť Dostupné (Available) alebo Požaduje nastavenie (Requires
Setup), a vykonajte nastavenie.
Nastavenia pre tlačiareň, ktorá nemá v položke Stav (Status) zobrazenú možnosť Dostupné
(Available) alebo Požaduje nastavenie (Requires Setup), môžete vykonať prostredníctvom pripojenia
USB.
Ak chcete vykonať nastavenie tlačiarne pripojenej prostredníctvom rozhrania USB, vyberte v
rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov položku USB a tlačiareň, pre ktorú chcete vykonať alebo
zmeniť nastavenia.
5. V ponuke Nastavenia tlačiarne (Printer Settings) vyberte možnosť Nastavenia siete...
(Network Settings...).
Zobrazí sa obrazovka Potvrdenie hesla tlačiarne (Confirm Printer Password).
Ďalšie informácie o hesle nájdete v časti Heslo správcu.
Poznámka
• Kliknutím na ikonu
môžete vykonať/zmeniť nastavenia.
• Ak v kroku 4 vyberiete tlačiareň pripojenú prostredníctvom rozhrania USB a vybratá tlačiareň je
kompatibilná s káblovou sieťou LAN, po zobrazení obrazovky Potvrdenie hesla tlačiarne
(Confirm Printer Password) sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
62
Vyberte možnosť Wi-Fi a kliknite na tlačidlo OK.
6. Zadajte heslo a kliknite na položku OK.
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia siete (Network Settings).
7. Vykonajte/zmeňte nastavenia.
Na obrazovke môžete prepínať medzi adresami IPv4 a IPv6. Kliknutím na kartu prepnite protokol.
• Nastavenie adresy IPv4/IPv6
A: Typ siete: (Network Type:)
Vyberte režim Wi-Fi.
◦ Infraštruktúra (Infrastructure)
Slúži na pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi pomocou smerovača bezdrôtovej siete.
◦ Priame (Direct)
Tlačiareň sa pripojí k zariadeniam s podporou bezdrôtovej komunikácie (inteligentný
telefón alebo tablet) bez použitia smerovača bezdrôtovej siete.
Poznámka
• Ak je v počítači zapnuté rozhranie Wi-Fi a v 4. kroku vyberiete tlačiareň pripojenú cez
rozhranie USB, v závislosti od používanej tlačiarne môžete vybrať možnosť Priame
(Direct).
63
• Ak je vybratá možnosť Priame (Direct), stav všetkých položiek sa zobrazuje sivou
farbou a nemôžete vykonať žiadne nastavenia.
Okrem toho sa nemôžete pripojiť k internetu cez počítač v závislosti od operačného
systému.
B: Sieťový názov (SSID): (Network Name (SSID):)
Zobrazuje sa sieťový názov (SSID) siete Wi-Fi, ktorá sa práve používa.
Počas využívania pripojenia Wireless Direct sa zobrazuje sieťový názov (SSID) pre pripojenie
Wireless Direct.
C: Hľadať... (Search...)
Objaví sa obrazovka Zistené smerovače bezdrôtovej siete (Detected Wireless Routers),
prostredníctvom ktorej môžete vybrať smerovač bezdrôtovej siete, ku ktorému sa chcete
pripojiť. Ak je smerovač bezdrôtovej siete už pripojený k počítaču, v položke Stav
komunikácie (Communication Status) sa zobrazí označenie Dostupné (Available).
Ak zo zoznamu vyberiete smerovač bezdrôtovej siete, ktorý má v položke Stav komunikácie
(Communication Status) uvedenú možnosť Nepripojené (Not Connected), kliknutím na
možnosť Nastaviť (Set) zobrazíte obrazovku nastavení WPA/WPA2 alebo WEP pre
smerovač bezdrôtovej siete.
Ak sa zobrazí obrazovka Podrobnosti o WEP
Ak sa zobrazí obrazovka Podrobnosti o WPA/WPA2
D: Typ šifrovania: (Encryption Type:)
Zobrazuje metódu šifrovania siete Wi-Fi.
• Nastavenia adresy IPv4
Poznámka
• Nasledujúce položky nastavenia sa zobrazujú, len ak je pre Typ siete: (Network Type:)
vybratá možnosť Infraštruktúra (Infrastructure).
Ak je vybratá možnosť Priame (Direct), stav všetkých položiek sa zobrazuje sivou farbou
a nemôžete vykonať žiadne nastavenia.
64
A: Použiť adresu IPv4 (Use IPv4 address)
Vždy vybratá možnosť. (Zobrazuje sa sivou.)
B: Získať adresu IP automaticky (Get IP address automatically)
Ak vyberiete túto možnosť, použije sa adresa IP automaticky pridelená serverom DHCP. Na
smerovači bezdrôtovej siete musíte mať povolený server DHCP.
C: Použiť nasledujúcu adresu IP (Use next IP address)
Túto možnosť vyberte, ak nie je v nastaveniach dostupná možnosť povolenia servera DHCP
pre systém, v ktorom používate tlačiareň alebo v ktorom chcete použiť fixnú adresu IP.
Zadajte adresu IP, masku podsiete a predvolenú bránu.
• Nastavenia adresy IPv6
Poznámka
• Ak v 4. kroku vyberiete tlačiareň pripojenú cez rozhranie USB, v závislosti od používanej
tlačiarne nemôžete konfigurovať nastavenia pre protokol IPv6.
Podrobnosti nájdete v časti Zoznam modelov, ktoré nepodporujú konfiguráciu protokolu IPv6
cez pripojenie USB.
• Nasledujúce položky nastavenia sa zobrazujú, len ak je pre Typ siete: (Network Type:)
vybratá možnosť Infraštruktúra (Infrastructure).
Ak je vybratá možnosť Priame (Direct), stav všetkých položiek sa zobrazuje sivou farbou
a nemôžete vykonať žiadne nastavenia.
65
A: Použiť adresu IPv6 (Use IPv6 address)
Túto možnosť vyberte, ak používate tlačiareň v prostredí IPv6.
B: Použiť bezstavovú adresu: (Use Stateless Address:)
Túto možnosť vyberte, ak používate automaticky pridelenú adresu IP. Použite smerovač
kompatibilný s protokolom IPv6.
Poznámka
• Toto nastavenie je dostupné v závislosti od použitej tlačiarne.
C: Použiť manuálnu adresu: (Use Manual Address:)
Túto možnosť vyberte, ak nie je v nastaveniach dostupná možnosť povolenia servera DHCP
pre systém, v ktorom používate tlačiareň alebo v ktorom chcete použiť fixnú adresu IP.
Zadajte adresu IP a dĺžku predpony adresy IP.
Poznámka
• Toto nastavenie je dostupné v závislosti od použitej tlačiarne.
D: Použiť DHCPv6: (Use DHCPv6:)
Túto možnosť vyberte, ak získate adresu IP pomocou protokolu DHCPv6.
Poznámka
• Toto nastavenie je dostupné v závislosti od použitej tlačiarne.
8. Kliknite na položku Nastaviť (Set).
66
Priraďovanie informácií k tlačiarni
Pomocou nasledujúcich postupov priradíte/zmeníte názov umiestnenia alebo názov zariadenia pre tlačiareň.
Tieto názvy sa zobrazujú pod položkami Názov zariadenia: a Umiestnenie: na obrazovke nástroja Canon
IJ Network Device Setup Utility.
Poznámka
• Ak v rozbaľovacej ponuke na paneli nástrojov vyberiete možnosť USB, táto položka nastavenia nebude
dostupná.
1. Spustite nástroj IJ Network Device Setup Utility.
2. Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte možnosť Áno (Yes).
3. Na zobrazenej obrazovke vyberte položku Sieťové nastavenie tlačiarne.
Zobrazí sa zoznam rozpoznaných tlačiarní.
4. Vyberte tlačiareň, ku ktorej chcete priradiť názov umiestnenia a názov zariadenia.
Vyberte tlačiareň, pri ktorej je v položke Stav (Status) zobrazená možnosť Dostupné (Available).
5. V ponuke Nastavenia tlačiarne (Printer Settings) vyberte možnosť Podrobné
nastavenia tlačiarne... (Detailed Printer Settings...).
Zobrazí sa obrazovka Potvrdenie hesla tlačiarne (Confirm Printer Password).
Ďalšie informácie o hesle nájdete v časti Heslo správcu.
6. Zadajte heslo a kliknite na položku OK.
Zobrazí sa obrazovka Podrobné nastavenia tlačiarne (Detailed Printer Settings).
7. Vykonajte/zmeňte nastavenia.
Dostupné sú položky nastavení uvedené nižšie.
A: Názov zariadenia: (Device Name:)
Priradí sa názov zariadenia.
B: Umiestnenie: (Location:)
Priradí sa názov umiestnenia.
8. Kliknite na položku Nastaviť (Set).
67
Zoznam modelov, ktoré nepodporujú funkciu diagnostiky
a opravy
Nasledujúce modely nepodporujú funkciu "Diagnostikovať a opraviť" nástroja IJ Network Device Setup
Utility.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
G4000 series
PRO-500 series
PRO-1000 series
MB2100 series
MB2700 series
MB5100 series
MB5400 series
iB4000 series
PRO-520
PRO-540
PRO-540S
PRO-560
PRO-560S
PRO-2000
PRO-4000
PRO-4000S
PRO-6000
PRO-6000S
TS9000 series
TS8000 series
TS6000 series
TS5000 series
MG3000 series
E470 series
68
Zoznam modelov, ktoré nepodporujú konfiguráciu protokolu
IPv6 cez pripojenie USB
V nasledujúcich modeloch môžete konfigurovať nastavenia pomocou nástroja IJ Network Device Setup
Utility iba pre protokol IPv4. (Nie je možné konfigurovať nastavenia pre protokol IPv6.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iB4100 series
MG3000 series
E470 series
G4000 series
TS5000 series
TS6000 series
TS8000 series
TS9000 series
TR8500 series
TR7500 series
TS9100 series
TS8100 series
TS6100 series
TS5100 series
TS3100 series
E3100 series
TS300 series
E300 series
TR8580 series
TS9180 series
TS8180 series
TS6180 series
TR8530 series
TR7530 series
TS8130 series
TS6130 series
XK70 series
XK50 series
G4010 series
G3010 series
TR4500 series
E4200 series
TS6200 series
TS6280 series
TS6230 series
TS8200 series
XK80 series
TS8280 series
TS8230 series
TS9500 series
TS9580 series
69
• TR9530 series
70
Manipulácia s papierom, kazetou s atramentom a pod.
Vkladanie papiera
Opakované naplnenie kazety s atramentom
Používanie farebného atramentu
71
Vkladanie papiera
Zdroje papiera
Vkladanie papiera do zadného zásobníka
Vkladanie papiera do kazety
Vkladanie obálok do zadného zásobníka
72
Zdroje papiera
Tlačiareň obsahuje dva zdroje na podávanie papiera: zadný zásobník (A) a kazetu (B).
Do zadného zásobníka môžete vložiť akýkoľvek podporovaný papier.
Podporované typy médií
Papier veľkosti A4, B5, A5 alebo Letter môžete vložiť do kazety.
Poznámka
• Pri tlači vyberte správnu veľkosť strany a typ média. Ak vyberiete nesprávnu veľkosť papiera alebo typ
média, tlačiareň môže papier podať z nesprávneho zdroja papiera alebo nemusí tlačiť v správnej
kvalite.
Podrobné informácie o vkladaní papiera do oboch zdrojov papiera nájdete nižšie.
Vkladanie papiera do zadného zásobníka
Vkladanie papiera do kazety
Vkladanie obálok do zadného zásobníka
73
Vkladanie papiera do zadného zásobníka
Môžete vložiť obyčajný papier.
Do zadného zásobníka môžete vkladať aj obálky.
Vkladanie obálok do zadného zásobníka
Dôležité
• Ak veľkosť 13 x 18 cm (5 x 7 palca) alebo menší vykonať skúšobnú tlač nastriháte obyčajný papier,
môže spôsobiť zaseknutie papiera.
Poznámka
• Možno použiť univerzálny kopírovací papier alebo papier Canon Red Label Superior WOP111/Canon
Océ Office Colour Paper SAT213.
Použiteľné veľkosti strany a gramáže papiera pre túto tlačiareň nájdete v časti Podporované typy médií.
1. Pripravte papier.
Zarovnajte okraje papiera. Ak je papier zvlnený, vyrovnajte ho.
Poznámka
• Pred vložením úhľadne zarovnajte okraje papiera. Ak papier vložíte bez zarovnania okrajov, môže
sa zaseknúť.
• Ak je papier zvlnený, chyťte skrútené rohy a jemne ich ohýbajte v opačnom smere, kým sa papier
úplne nevyrovná.
Podrobnosti o narovnaní skrúteného papiera nájdete v
kontrole č. 3
v časti Na papieri sú šmuhy /
Vytlačený povrch je poškriabaný.
2. Otvorte kryt zadného zásobníka (A). Potiahnite rovno smerom nahor a podperu papiera (B)
sklopte späť.
74
3. Otvorte kryt otvoru podávača (C).
4. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) otvoríte vodiace lišty papiera.
5. Vložte balík papiera v orientácii na výšku tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ
SMEROVALA NAHOR.
75
6. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) ju zarovnajte s bočnými hranami balíka papiera.
Dbajte na to, aby vodiace lišty papiera nepriliehali na papier príliš natesno. Papier by sa nemusel
správne podávať.
Dôležité
• Papier vkladajte vždy na výšku (E). Vloženie papiera v orientácii na šírku (F) môže spôsobiť jeho
zaseknutie.
76
Poznámka
• Dajte pozor, aby hárky papiera výškou nepresahovali značku limitu vkladania papiera (G).
7. Opatrne zatvorte kryt otvoru podávača (C).
Dôležité
• Ak je kryt otvoru podávača otvorený, papier sa nemôže podávať. Preto kryt otvoru podávača
zatvorte.
8. Vytiahnite výstupný zásobník papiera (H) a otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka
(I).
77
Poznámka
• Existujú rôzne typy papiera, napríklad papier so špeciálnou povrchovou vrstvou určený na tlač fotografií
v optimálnej kvalite alebo papier vhodný na tlač dokumentov. Pre každý typ média sú určené špecifické
predvolené nastavenia (používanie a vystrekovanie atramentu, vzdialenosť od dýz a pod.), ktoré
umožňujú tlač na daný typ v optimálnej kvalite obrazu. Nesprávne nastavenia papiera môžu viesť
k zníženiu kvality vytlačených farieb alebo ku škrabancom na vytlačenom povrchu. Ak zbadáte
rozmazanie alebo nerovnomerné rozloženie farieb, nastavte vyššiu kvalitu tlače a tlač zopakujte.
78
Vkladanie papiera do kazety
Papier veľkosti A4, B5, A5 alebo Letter môžete vložiť do kazety.
Poznámka
• Dbajte na to, aby ste do kazety vkladali iba obyčajný papier.
• Možno použiť univerzálny kopírovací papier alebo papier Canon Red Label Superior WOP111/Canon
Océ Office Colour Paper SAT213.
Použiteľné veľkosti strany a gramáže papiera pre túto tlačiareň nájdete v časti Podporované typy médií.
1. Pripravte papier.
Zarovnajte okraje papiera. Ak je papier zvlnený, vyrovnajte ho.
Poznámka
• Pred vložením úhľadne zarovnajte okraje papiera. Ak papier vložíte bez zarovnania okrajov, môže
sa zaseknúť.
• Ak je papier zvlnený, chyťte skrútené rohy a jemne ich ohýbajte v opačnom smere, kým sa papier
úplne nevyrovná.
Podrobnosti o narovnaní skrúteného papiera nájdete v
kontrole č. 3
v časti Na papieri sú šmuhy /
Vytlačený povrch je poškriabaný.
2. Vytiahnite kazetu (A) z tlačiarne.
3. Posunutím prednej (B) a pravej (C) vodiacej lišty papiera roztvorte lišty.
79
4. Vložte balík papiera v orientácii na výšku tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ
SMEROVALA NADOL a umiestnite ho do stredu kazety.
Dôležité
• Papier vkladajte vždy na výšku (D). Vloženie papiera v orientácii na šírku (E) môže spôsobiť jeho
zaseknutie.
Poznámka
• Zarovnajte balík papiera s hranou kazety podľa obrázka nižšie.
Ak sa balík papiera dotýka výčnelka (F), papier sa nemusí správne podávať.
80
5. Posunutím prednej vodiacej lišty papiera (B) ju zarovnajte s balíkom papiera.
Zarovnajte vodiacu lištu papiera s miestom, kde s kliknutím zapadne.
6. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (C) ju zarovnajte s balíkom papiera.
Dbajte na to, aby vodiaca lišta papiera nepriliehala na papier príliš tesne. Papier by sa nemusel správne
podávať.
Poznámka
• Dajte pozor, aby hárky papiera výškou nepresahovali značku limitu vkladania papiera (G).
• Balík papiera nesmie byť vyšší ako zarážky (H) na vodiacich lištách papiera.
81
7. Vložte kazetu do tlačiarne.
Kazetu zatláčajte do tlačiarne, kým sa nezastaví.
8. Vytiahnite výstupný zásobník papiera (I) a otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka
(J).
82
Vkladanie obálok do zadného zásobníka
Do zadného zásobníka môžete vkladať obálky typu DL a Com 10.
Pri správnom nastavení ovládača tlačiarne sa adresa automaticky otočí a vytlačí podľa orientácie obálky.
Dôležité
• Nepoužívajte nasledujúce obálky. Mohli by sa zaseknúť v tlačiarni alebo spôsobiť poruchu tlačiarne.
• Obálky s reliéfnym alebo upraveným povrchom,
• Obálky s dvojitými chlopňami,
• Obálky, ktorých lepiace chlopne sú už navlhčené a lepivé.
1. Pripravte obálky.
• Zatlačte na všetky štyri rohy a okraje obálok a vyrovnajte ich.
• Ak sú obálky zvlnené, chyťte ich za oba protiľahlé konce a jemne ich ohnite v opačnom smere.
• Ak je roh chlopne na obálke zložený, vyrovnajte ho.
• Pomocou pera pritlačte vstupný okraj obálky a vyrovnajte ohyb.
Obrázky znázornené vyššie zobrazujú bočný pohľad na vstupný okraj obálky.
Dôležité
• Ak nie sú obálky ploché alebo ak ich okraje nie sú zarovnané, môžu sa v tlačiarni zaseknúť.
Uistite sa, že prípadné vydutie alebo zvlnenie nie je väčšie ako 3 mm (0,12 palcov).
2. Otvorte kryt zadného zásobníka (A). Potiahnite rovno smerom nahor a podperu papiera (B)
sklopte späť.
83
3. Otvorte kryt otvoru podávača (C).
4. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) otvoríte vodiace lišty papiera.
5. Vložte obálky v orientácii na výšku tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ SMEROVALA
NAHOR.
Naraz možno vložiť maximálne 10 obálok.
Ohnite roh obálky a vložte ju v orientácii na výšku tak, aby časť s adresou smerovala nahor.
84
6. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (D) ju zarovnajte s bočnými hranami obálok.
Dbajte na to, aby vodiace lišty papiera nepriliehali na obálky príliš natesno. Obálky by sa nemuseli
správne podávať.
Poznámka
• Dajte pozor, aby obálky výškou nepresahovali značku limitu vkladania papiera (E).
7. Opatrne zatvorte kryt otvoru podávača (C).
85
Dôležité
• Ak je kryt otvoru podávača otvorený, papier sa nemôže podávať. Preto kryt otvoru podávača
zatvorte.
8. Vytiahnite výstupný zásobník papiera (F) a otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka
(G).
86
Opakované naplnenie kazety s atramentom
Opakované naplnenie kazety s atramentom
Kontrola hladiny atramentu
Atrament – tipy
87
Opakované naplnenie kazety s atramentom
Keď sa vyskytnú upozornenia alebo chyby týkajúce sa zostávajúceho množstva atramentu, indikátor Alarm
bude blikať, aby vás informoval o chybe. V tomto stave nemôže tlačiareň tlačiť. Skontrolujte úroveň
zostávajúceho atramentu pomocou indikátora kazety s atramentom na prednej strane tlačiarne. Ak sa
hladina atramentu nachádza v blízkosti čiary dolného limitu (A), doplňte kazetu s atramentom.
Poznámka
• Ak sa aj napriek dostatočnej hladine atramentu vytlačia nejasné farby alebo biele pruhy, pozrite si časť
Postup pri údržbe.
• Bezpečnostné opatrenia na manipuláciu s fľašami s atramentom nájdete v časti Poznámky ku fľašiam s
atramentom.
Postup opakovaného naplnenia
Pri opakovanom naplnení kazety s atramentom postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Dôležité
• Dbajte na to, aby po prvotnom nastavení zostala tlačiareň naplocho a NEBOLA otočená zhora nadol
ani na stranu, keďže atrament v tlačiarni môže presiaknuť.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Otvorte vrchný kryt (B).
88
Dôležité
• Nedotýkajte sa rúrok ani iných častí vnútri tlačiarne. Môžete tým spôsobiť problémy
s tlačiarňou.
3. Otvorte kryt kazety s atramentom (C).
4. Otvorte kryt kazety (D) na kazete s atramentom.
Dôležité
• Opatrne otvorte kryt kazety na kazete s atramentom. Atrament vo vnútri krytu kazety sa môže
pri jeho otváraní rozprsknúť.
5. Vyberte novú fľašu s atramentom z obalu.
89
6. Držte fľašu s atramentom vo zvislej polohe a jemne otočte kryt fľaše (E), aby ste ho
odstránili.
Dôležité
• Fľašou s atramentom netraste. Atrament môže po otvorení krytu vystreknúť.
7. Znovu naplňte kazetu s atramentom.
Pri zarovnávaní vrcholu fľaše s atramentom so vstupom na tlačiarni (F) pomaly postavte fľašu naopak
a zatlačte ju do vstupu.
Kazeta s atramentom je naplnená. Pridržte fľašu rukou tak, aby nespadla.
90
Dôležité
• Ak sa atrament nevstrekne do kazety s atramentom, pomaly odoberte a vložte fľašu s
atramentom.
• Uistite sa, že ste opakovane naplnili kazetu s atramentom až po čiaru horného limitu (G), ktorá
je vyznačená na kazete s atramentom.
8. Keď atrament dosiahne čiaru horného limitu, vyberte fľašu s atramentom zo vstupu.
Jemne držte fľašu s atramentom a odstráňte ju zo vstupu, pričom ju pomaly nakláňajte.
Dôležité
• Nenechávajte fľašu s atramentom v kazete s atramentom.
• Poriadne zatvorte kryt fľaše s atramentom a fľašu uskladnite vo zvislej polohe.
• Prázdne fľaše s atramentom znehodnoťte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi
sa znehodnocovania spotrebného materiálu.
9. Zatvorte kryt kazety na kazete s atramentom.
Dbajte na to, aby bol kryt kazety úplne zasunutý.
91
10. Zatvorte kryt kazety s atramentom.
11. Jemne zatvorte vrchný kryt.
Poznámka
• Ak po zatvorení vrchného krytu bliká indikátor Alarm, vykonajte príslušný úkon.
Objaví sa chyba
• Tlačiareň môže počas tejto operácie vydávať zvuky.
Poznámky ku fľašiam s atramentom
Dôležité
• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Atrament nepite.
• Dávajte pozor, aby sa atrament nedostal do kontaktu s očami alebo ústami. (V prípade kontaktu s
očami alebo prehltnutia vypláchnite oči vodou a ihneď kontaktujte lekára.)
92
• Na účely úschovy fliaš s atramentom úplne uzatvorte kryty fliaš a umiestnite fľaše do stojacej polohy.
Ak budú fľaše s atramentom položené vodorovne, môže atrament vytekať.
• Pri opakovanom naplnení kazety s atramentom buďte dostatočne opatrní, aby ste atrament
nerozstrekli na okolie.
• Atrament môže natrvalo zašpiniť oblečenie alebo iný majetok. Praním sa nemusia atramentové
škvrny odstrániť.
• Nepoužívajte fľaše s atramentom ani ich obsah inak než na opakované naplnenie kaziet tlačiarní
určených spoločnosťou Canon.
• Nevystavujte fľaše s atramentom vysokej teplote, ako napríklad v blízkosti ohňa či ohrievača alebo vo
vozidle. Fľaše sa môžu zdeformovať a spôsobiť priesak atramentu alebo zníženie jeho kvality.
• Nevystavujte fľaše s atramentom nárazom. Fľaše s atramentom sa môžu v dôsledku nárazu poškodiť
alebo môžu odpadnúť kryty fliaš, čo môže spôsobiť rozliatie atramentu.
• Neprelievajte atrament do iných nádob. Môže dôjsť k náhodnému skonzumovaniu, nevhodnému
použitiu alebo zhoršeniu kvality atramentu.
• Nezmiešavajte atrament s vodou ani iným atramentom. Mohlo by to poškodiť tlačiareň.
• Fľašu s atramentom nenechávajte po otvorení bez krytu flaše. Atrament vyschne, čo môže zabrániť
správnej prevádzke tlačiarne, keď sa kazeta s atramentom znovu naplní pomocou tejto fľaše.
• Ak chcete dosiahnuť optimálnu kvalitu tlače, odporúčame napĺňať kazetu s atramentom až po čiaru
horného limitu aspoň raz za rok.
Poznámka
• Keď je nainštalovaný voliteľný zásobník FINE, pri tlači čiernobielych dokumentov a fotografií sa môže
spotrebúvať aj iný ako čierny atrament. Každý atrament sa spotrebúva aj pri štandardnom
a hĺbkovom čistení, ktoré sa môžu vyžadovať na zachovanie výkonu tlačiarne.
Keď je hladina atramentu nízka, bezodkladne ho znovu naplňte.
Atrament – tipy
93
Kontrola hladiny atramentu
Skontrolujte úroveň atramentu pomocou indikátora kazety s atramentom na prednej strane tlačiarne.
Keď atrament dosiahne čiaru horného limitu (A), nádržka je plná.
Keď atrament klesne pod čiaru dolného limitu (B), atrament dochádza. Znovu naplňte kazetu s atramentom.
Poznámka
• Ak chcete overiť hladinu zostávajúceho atramentu, vizuálne skontrolujte zostávajúci atrament v kazete
s atramentom.
Dôležité
• Ak sa v tlači pokračuje, keď je hladina zostávajúceho atramentu pod čiarou dolného limitu, tlačiareň
môže spotrebovať určité množstvo atramentu na návrat do stavu podporujúceho tlač a tiež sa môže
poškodiť.
Poznámka
• Pri dopĺňaní kazety s atramentom kazetu s atramentom napĺňajte dovtedy, kým atrament nedosiahne
čiaru horného limitu (A). Ak atrament nedosiahne čiaru horného limitu, úroveň zostávajúceho atramentu
nebude správne detegovaná.
• Ak sa vyskytne chyba zostávajúceho atramentu, indikátor Alarm bliká, aby vás informoval o chybe.
Objaví sa chyba
• Keď tlačiareň indikuje, že sa má kazeta s atramentom znovu naplniť, v kazete s atramentom zostáva
určitý objem atramentu, aby sa zabezpečilo, že dosiahnete prémiovú kvalitu tlače a pomohla sa chrániť
tlačová hlava. Odhadované počty vytlačených strán z fľaše s atramentom nezahŕňajú tento objem.
• Atrament prúdi z kazety s atramentom do vnútra tlačiarne. Môže sa zdať, že sa atrament v dôsledku
tohto postupu míňa rýchlo po začatí používania tlačiarne alebo po jej preprave.
94
Atrament – tipy
Na aké rôzne účely okrem tlače sa atrament používa?
Atrament sa môže používať na iné účely než tlač.
Počas prvotného nastavenia sa použije určitá časť atramentu z pribalených fliaš s atramentom na
naplnenie dýz tlačovej hlavy, aby sa zaistilo, že je tlačiareň pripravená na tlač.
Preto je počet vytlačených strán zo súpravy fliaš s atramentom pribalených v originálnom balení nižší než
z následných súprav fliaš.
Tlačiareň Canon podľa svojho stavu automaticky vykonáva čistenie na udržanie výkonnosti. Pri čistení
tlačiarne sa spotrebuje menšie množstvo atramentu. V tomto prípade sa pravdepodobne spotrebuje
atrament každej farby.
[Funkcia čistenia]
Funkcia čistenia umožňuje tlačiarni odsať vzduchové bubliny alebo atrament z dýz, čím sa zabráni
zníženiu kvality tlače alebo upchatiu dýz.
Používa sa pri čiernobielej tlači farebný atrament?
Ak je nainštalovaný voliteľný zásobník FINE, v závislosti od typu papiera určeného na tlač alebo
nastavení ovládača tlačiarne sa pri čiernobielej tlači môže spotrebúvať aj iný ako čierny atrament.
Farebný atrament sa teda spotrebúva aj vtedy, keď tlačíte čiernobielo.
Počas čistenia tlačovej hlavy sa spolu s čiernym atramentom spotrebúvajú aj farebné atramenty, ak je na
čistenie určená čierna.
95
Ak je tlač nejasná alebo nerovnomerná
Postup pri údržbe
Tlač vzorky na kontrolu dýz
Prezeranie vzorky na kontrolu dýz
Čistenie tlačovej hlavy
Zarovnanie tlačovej hlavy
96
Postup pri údržbe
Ak sú výsledky tlače rozmazané, s nesprávnymi farbami alebo neuspokojivé (napríklad rovné čiary na
výtlačku sú nezarovnané), vykonajte údržbu podľa nasledujúceho postupu.
Dôležité
• Tlačovú hlavu nevyplachujte ani neutierajte. Môže to spôsobiť problémy s tlačovou hlavou.
Poznámka
• Skontrolujte, či v kazete s atramentom zostal atrament.
Kontrola hladiny atramentu
• Ak indikátor Alarm svieti alebo bliká, pozrite si časť Objaví sa chyba.
• Zvýšením kvality tlače v nastaveniach ovládača tlačiarne môžete zlepšiť výsledky tlače.
Zmena kvality tlače a korekcia obrazových údajov
Ak sú výsledky tlače rozmazané alebo nerovnomerné:
Krok č. 1
Vytlačte vzorku na kontrolu dýz.
Z tlačiarne
Tlač vzorky na kontrolu dýz
Z počítača
Tlač vzorky na kontrolu dýz
Krok č. 2
Prezrite vzorku na kontrolu dýz.
Ak na vzorke chýbajú čiary alebo vzorka obsahuje vodorovné biele pruhy:
Krok č. 3
Vyčistite tlačovú hlavu.
Z tlačiarne
Čistenie tlačovej hlavy
Z počítača
Čistenie (Cleaning)
Po vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz:
Krok č. 1
Ak sa problém neodstráni ani po dvojnásobnom opakovaní krokov č. 1 – 3:
Krok č. 4
Hĺbkovo vyčistite tlačovú hlavu.
97
Hĺbkové čistenie (Deep Cleaning)
Po hĺbkovom čistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz:
Krok č. 1
Ak ste sa riadili pokynmi až po krok č. 4, no problém sa nevyriešil, vypnite zariadenie a po 24 hodinách
vykonajte nové hĺbkové čistenie tlačovej hlavy. Pri vypínaní napájania neodpájajte napájací kábel.
Ak sa problém stále nevyriešil, vykonajte prepláchnutie atramentom.
Vypláchnutie atramentu spotrebuje veľké množstvo atramentu. Časté vypláchnutie atramentu môže spôsobiť
rýchle spotrebovanie atramentu, preto vypláchnutie vykonávajte iba v prípade potreby.
Dôležité
• Ak sa spustí vypláchnutie atramentu, keď je hladina zostávajúceho atramentu príliš nízka, môže nastať
porucha. Pred vykonaním vypláchnutia atramentu skontrolujte úroveň zostávajúceho atramentu.
Prepláchnutie atramentom (Ink Flush)
Ak sa vzorka na kontrolu dýz nevytlačí správne ani po vykonaní prepláchnutia atramentom, pozrite si časť
Kontrola inštalácie tlačovej hlavy.
Ak výsledky tlače nie sú rovnomerné, napríklad rovné čiary nie sú
zarovnané:
Krok
Zarovnajte tlačovú hlavu.
Z tlačiarne
Zarovnanie tlačovej hlavy
Z počítača
Automatické nastavenie polohy tlačovej hlavy
98
Tlač vzorky na kontrolu dýz
Vytlačením vzorky na kontrolu dýz zistíte, či sa z dýzy tlačovej hlavy správne vystrekuje atrament.
Poznámka
• Ak je v kazete nedostatok atramentu, vzorka na kontrolu dýz sa nevytlačí správne. Ak je množstvo
zostávajúceho atramentu nízke, opakovane naplňte kazetu s atramentom.
Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Do kazety vložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.
Vkladanie papiera do kazety
3. Stlačte a podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL). Keď indikátor
Alarm 2-krát zabliká, tlačidlo uvoľnite.
Vytlačí sa vzorka na kontrolu dýz.
Kým tlačiareň nedokončí tlač vzorky na kontrolu dýz, nevykonávajte iné činnosti.
4. Prezrite vzorku na kontrolu dýz.
99
Prezeranie vzorky na kontrolu dýz
Prezrite si vzorku na kontrolu dýz a v prípade potreby vyčistite tlačovú hlavu.
Poznámka
• Keď je nainštalovaný voliteľný zásobník FINE, vytlačí sa iná vzorka na kontrolu dýz.
Kontrola vzorky farieb
Kontrola čiernobielej vzorky
1. Skontrolujte, či na vzorke nechýbajú čiary.
Ak na vzorke chýbajú čiary:
A: Správne
B: Nesprávne (chýbajú čiary)
Ak sa vzorka nevytlačila:
Ak platí jedna z možností uvedených vyššie, vyžaduje sa čistenie tlačovej hlavy.
Kontrola vzorky farieb
1. Skontrolujte, či na vzorke C nechýbajú čiary alebo či vzorka D neobsahuje vodorovné biele
pruhy.
Ak na vzorke C chýbajú čiary:
100
E: Správne
F: Nesprávne (chýbajú čiary)
Ak vzorka D obsahuje vodorovné biele pruhy:
G: Správne
H: Nesprávne (obsahuje vodorovné biele pruhy)
Ak sa nevytlačí žiadna farba vzorky C alebo vzorky D:
(Príklad: purpurový vzor sa nevytlačí)
Ak platí jedna z možností uvedených vyššie, vyžaduje sa čistenie tlačovej hlavy.
101
Čistenie tlačovej hlavy
Ak na vytlačenej vzorke na kontrolu dýz chýbajú čiary alebo ak obsahuje vodorovné biele pruhy, vyčistite
tlačovú hlavu. Vyčistením tlačovej hlavy odstránite upchatie dýz a obnovíte stav tlačovej hlavy. Pri čistení
tlačovej hlavy sa míňa atrament, preto tlačovú hlavu čistite iba v prípade potreby.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Stlačte a podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL). Keď indikátor
Alarm 1 raz zabliká, tlačidlo uvoľnite.
Tlačiareň začne čistiť tlačovú hlavu.
Čistenie sa dokončí, keď indikátor ZAP. (ON) zabliká a potom sa rozsvieti.
Kým tlačiareň neskončí čistenie tlačovej hlavy, nevykonávajte iné činnosti. Potrvá to približne 1 minútu.
3. Skontrolujte stav tlačovej hlavy.
Ak chcete skontrolovať stav tlačovej hlavy, vytlačte vzorku na kontrolu dýz.
Poznámka
• Ak sa problém nevyrieši ani po dvojnásobnom čistení tlačovej hlavy, vykonajte hĺbkové čistenie tlačovej
hlavy.
102
Zarovnanie tlačovej hlavy
Ak sa rovné čiary vytlačia nezarovnané alebo ak je výsledok tlače neuspokojivý, upravte polohu tlačovej
hlavy.
Poznámka
• Ak je v kazete nedostatok atramentu, hárok na zarovnanie tlačovej hlavy sa nevytlačí správne.
Ak je množstvo zostávajúceho atramentu nízke, opakovane naplňte kazetu s atramentom.
Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Do kazety vložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.
Vkladanie papiera do kazety
3. Stlačte a podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL). Keď indikátor
Alarm 4-krát zabliká, tlačidlo uvoľnite.
List pre zarovnanie tlačovej hlavy sa vytlačí a tlačová hlava sa automaticky zarovná.
Potrvá to približne 2 až 3 minúty.
Poznámka
• Ak sa automatické nastavenie polohy tlačovej hlavy nedokončilo, indikátor Alarm zabliká.
Objaví sa chyba
Poznámka
• Ak ani po nastavení polohy tlačovej hlavy podľa uvedeného postupu nie sú výsledky tlače uspokojivé,
nastavte polohu tlačovej hlavy manuálne prostredníctvom počítača.
Manuálne nastavenie polohy tlačovej hlavy
103
Čistenie
Čistenie externých povrchov
Čistenie vnútra tlačiarne (čistenie spodnej platne)
Čistenie podložiek v kazete
104
Čistenie vnútra tlačiarne (čistenie spodnej platne)
Odstráňte škvrny zvnútra tlačiarne. Ak sa vnútro tlačiarne zašpiní, môže sa zašpiniť aj vytlačený papier,
preto sa odporúča pravidelné čistenie.
Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter*
* Použite nový hárok papiera.
1. Skontrolujte, či je zapnuté napájanie, a potom z kazety vyberte všetok papier.
2. Pripravte papier.
1. Preložte hárok obyčajného papiera formátu A4 alebo Letter po šírke na polovicu a potom ho
znovu rozložte.
2. Preložte jednu stranu roztvoreného papiera znova na polovicu, pričom hranu zarovnajte so
stredovým záhybom, a potom papier rozložte.
3. Vložte iba tento hárok papiera do kazety tak, aby vystupujúce strany záhybov smerovali nahor
a hrana polovice papiera bez záhybov smerovala k vzdialenejšej strane.
4. Vložte kazetu do tlačiarne.
105
5. Vytiahnite výstupný zásobník papiera (A) a otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka (B).
3. Stlačte a podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL). Keď indikátor
Alarm 5-krát zabliká, tlačidlo uvoľnite.
Papier pri prechádzaní tlačiarňou vyčistí vnútro tlačiarne.
Skontrolujte zložené časti vysunutého papiera. Ak sú špinavé od atramentu, opätovne vykonajte čistenie
spodnej platne.
Poznámka
• Pri opätovnom čistení spodnej platne použite nový hárok papiera.
Ak sa po opätovnom čistení problém nevyrieši, môžu byť znečistené výčnelky vo vnútri tlačiarne. Vatovým
tampónom alebo podobným materiálom zotrite z výčnelkov atrament.
Dôležité
• Pred čistením vypnite a odpojte tlačiareň.
106
107
Prehľad
Bezpečnosť
Bezpečnostné predpisy
Regulačné informácie
OEEZ (EÚ a EEA)
Opatrenia pri manipulácii
Zrušenie tlačových úloh
Právne obmedzenia tlače
Opatrenia pri manipulácii s tlačiarňou
Preprava tlačiarne
Pri párovaní, požičiavaní alebo likvidácii tlačiarne
Udržanie vysokej kvality tlače
Hlavné súčasti a ich používanie
Hlavné súčasti
Zdroj napájania
Zmena nastavení
Zmena nastavení tlačiarne z počítača (systém Windows)
Zmena nastavení z ovládacieho panela
Technické parametre
108
Bezpečnosť
Bezpečnostné predpisy
Regulačné informácie
WEEE (EU&EEA)
109
Bezpečnostné predpisy
Bezpečnostné predpisy
• Táto príručka obsahuje dôležité upozornenia a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa vašej tlačiarne.
Tlačiareň nepoužívajte inými spôsobmi, ako sú popísané v sprievodných príručkách, pretože to môže
spôsobiť požiar, poranenie elektrickým prúdom alebo iné neočakávané nehody.
Značky bezpečnostných noriem a vyhlásenia sú platné iba pre podporované napätia a frekvencie v
príslušných krajinách alebo regiónoch.
Varovanie
• Používatelia s kardiostimulátormi:
Tento výrobok vyžaruje magnetický tok nízkej úrovne. Ak máte nezvyčajný pocit, odíďte od výrobku a
kontaktujte svojho lekára.
• Tlačiareň nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch:
Tlačiareň okamžite prestaňte používať, odpojte ju, kontaktujte svojho miestneho servisného zástupcu
a požiadajte o opravu.
• Do vnútra tlačiarne sa dostali kovové predmety alebo sa tam vyliala kvapalina.
• Z tlačiarne vychádza dym, divný zápach alebo vydáva nezvyčajné zvuky.
• Napájací kábel alebo zástrčka sa prehrievajú alebo sú zlomené, ohnuté alebo sú akýmkoľvek
iným spôsobom poškodené.
• Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo
poraneniu:
• Výrobok neumiestňujte do blízkosti horľavých rozpúšťadiel, ako je alkohol alebo riedidlo.
• Tlačiareň neotvárajte ani neupravujte.
• Používajte iba napájací kábel/káble dodané s vašou tlačiarňou. Tieto káble nepoužívajte s inými
zariadeniami.
• Zariadenie nepripájajte k iným ako špecifikovaným napätiam alebo frekvenciám.
• Napájací kábel úplne zasuňte do zásuvky.
• Napájací kábel nepripájajte a neodpájajte mokrými rukami.
• Napájací kábel nepoškodzujte krútením, zväzovaním, viazaním, ťahaním alebo nadmerným
ohýnaním.
• Na napájací kábel neukladajte ťažké predmety.
• K jednej elektrickej zásuvke nepripájajte viacero napájacích káblov. Nepoužívajte viacero
predlžovacích káblov.
• Tlačiareň nenechávajte pripojenú počas búrok s bleskami.
• Pred čistením vždy odpojte napájací kábel a káble. Na čistenie nepoužívajte horľavé spreje alebo
kvapaliny, ako napríklad alkohol alebo riedidlá.
• Napájací kábel raz za mesiac odpojte a skontrolujte, či nie je prehriaty, skorodovaný, ohnutý,
poškriabaný, rozstrapkaný alebo inak poškodený.
Upozornenie
• Počas tlačenia nedávajte ruky do tlačiarne.
• Nedotýkajte sa kovových častí tlačovej hlavy bezprostredne po tlači.
110
• Fľaše s atramentom
• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Atrament nepite.
Ak atrament náhodne oblížete alebo prehltnete, vypláchnite si ústa alebo vypite jeden alebo dva
poháre vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Ak sa vám atrament dostane do očí, ihneď ich opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
• Ak sa atrament dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte mydlom a vodou. Ak
podráždenie na pokožke pretrváva, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
• Na účely úschovy fliaš s atramentom úplne uzatvorte kryty fliaš a umiestnite fľaše do stojacej
polohy. Ak budú fľaše s atramentom položené vodorovne, môže atrament vytekať.
• Pri opakovanom plnení kaziet s atramentom buďte dostatočne opatrní, aby ste atrament
nerozstrekli na okolie.
• Atrament môže natrvalo zašpiniť oblečenie alebo iný majetok. Praním sa nemusia atramentové
škvrny odstrániť.
• Nevystavujte fľaše s atramentom vysokej teplote, ako napríklad v blízkosti ohňa či ohrievača
alebo vo vozidle. Fľaše sa môžu zdeformovať a spôsobiť priesak atramentu alebo zníženie jeho
kvality.
• Nevystavujte fľaše s atramentom nárazom. Fľaše s atramentom sa môžu v dôsledku nárazu
poškodiť alebo môžu odpadnúť kryty fliaš, čo môže spôsobiť rozliatie atramentu.
• Neprelievajte atrament do iných nádob. Môže dôjsť k náhodnému skonzumovaniu, nevhodnému
použitiu alebo zhoršeniu kvality atramentu.
• Keď sa použije voliteľný zásobník FINE
• Nedotýkajte sa kovových častí zásobníka FINE bezprostredne po tlači.
• Atrament udržujte mimo dosahu detí.
• Pri náhodnom oblíznutí alebo prehltnutí si vypláchnite ústa a vypite jeden alebo dva poháre vody.
Ak sa vyskytne podráždenie alebo nepríjemné pocity, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
• Ak sa atrament dostane do kontaktu s očami, ihneď ich opláchnite vodou. Ak sa atrament
dostane do kontaktu s pokožkou, ihneď ju opláchnite mydlom a vodou. Ak podráždenie očí alebo
pokožky pretrváva, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Presúvanie tlačiarne
• Tlačiareň nedržte za kazetu. Tlačiareň držte za boky a prenášajte ju obidvomi rukami.
111
Všeobecné poznámky
Výber umiestnenia
Podrobné informácie o prevádzkovom prostredí nájdete v časti „Technické parametre“ v Príručke
online.
• Tlačiareň neinštalujte na miesto, ktoré je nestabilné alebo je vystavené nadmerným vibráciám.
• Tlačiareň neinštalujte na miesta, ktoré sa veľmi zohrejú (priame slnečné žiarenie alebo blízko
zdroja vykurovania), na veľmi vlhké alebo prašné miesta a ani von.
• Tlačiareň neumiestňujte na hrubú rohožku ani koberec.
• Miesto výstupu papiera tlačiarne neumiestňujte smerom k stene.
112
Zdroj napájania
• Okolo elektrickej zásuvky nechávajte dostatočný voľný priestor, aby ste v prípade potreby mohli
ľahko odpojiť napájací kábel.
• Zástrčku nikdy nevyťahujte ťahaním za kábel.
Všeobecné poznámky
• Tlačiareň nenakláňajte, neukladajte na koniec ani ju neotáčajte hore nohami. Mohlo by to spôsobiť
unikanie atramentu.
• Na tlačiareň neukladajte žiadne predmety. Buďte mimoriadne opatrní a vyhýbajte sa kovovým
predmetom, ako sú sponky na papier a spinky a nádobám, ktoré obsahujú horľavé kvapaliny, ako
napríklad alkohol alebo riedidlo.
• Úprava alebo demontáž tlačovej hlavy či fliaš s atramentom, napríklad tak, že do nich spravíte
diery, by mohla spôsobiť únik atramentu a následnú poruchu. Odporúčame, aby ste ich
neupravovali ani nedemontovali.
• Nedávajte tlačovú hlavu ani fľaše s atramentom do ohňa.
Keď sa použije voliteľný zásobník FINE
• Zásobníky FINE nehádžte do ohňa.
113
Regulačné informácie
Rušenie
Tlačiareň nepoužívajte v blízkosti lekárskych alebo iných elektronických zariadení. Signály z tlačiarne
môžu rušiť správnu činnosť týchto zariadení.
114
WEEE (EU&EEA)
Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to
the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a
designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product
or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper
handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human
health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time,
your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural
resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please
contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal
service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canoneurope.com/weee.
Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und
Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.
B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der
unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie
außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für
Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer
autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen
Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.
Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
115
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la
directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au
distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en
place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions
sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement
dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre
entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure
utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements
à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé
ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage
des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein)
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de
nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden
ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw
gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op
het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in
elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product
mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw
woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het
inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canoneurope.com/weee.
Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega,
Islandia y Liechtenstein)
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo
con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno
de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar
un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría
tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente
116
peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora
de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para
más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las
autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE
autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la
devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.
Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega,
Islàndia i Liechtenstein)
Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la
Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts
de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o
lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i
en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan
associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte
contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu
lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les
autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de
deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de
productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.
Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva
RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di
raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del
ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto
autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di
questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle
sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse
naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto
Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità
competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.
117
Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e
Liechtenstein)
Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva
REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha
designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou
num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE).
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na
saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos
equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto
deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os
locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável
pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais
informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf.
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national
lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller
produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne
type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de
potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du
foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af
naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på
genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om
returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/weee.
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν)
118
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε
καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο
παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς
επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για
ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το
εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.
Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og
Liechtenstein)
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det
vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert
innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av
denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte
brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av
naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å
kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du
finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote
on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat
kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
119
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních
předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do
sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní
dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují
potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže
efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení
k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu,
sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a
recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
országaiban
120
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például
hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből
származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem
megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre
és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével
hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó,
újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz,
illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és
újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein)
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z
odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia
odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i
zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie
pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do
recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów,
skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a
Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z
elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia
obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete
121
k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných
zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee.
Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale
direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud
toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu
vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks
mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase
valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet
leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā
veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi
un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas
resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot
pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA
struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko
un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje
(2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam
skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į
122
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų
tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir
žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie
veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos
būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas,
patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės
informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canoneurope.com/weee.
Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne
smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer
pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na
okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S
pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več
informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno
podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij
o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.
Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн)
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци,
съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC) и Вашето национално законодателство. Този
продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база
размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране
на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда
и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за
ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където
може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от
местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от
употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно
връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canoneurope.com/weee.
123
Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi
Liechtenstein)
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în
conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)
(2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de
exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un
punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi
electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va
contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare
a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu
colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru
mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/
weee.
Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi
(2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za
sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi
sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za
recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje
ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno,
vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa.
Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom
gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada.
Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.
Korisnici u Srbiji
Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa
WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru
za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru
za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom
124
vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled
potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na
ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više
informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da
kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više
informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.
125
Opatrenia pri manipulácii
Zrušenie tlačových úloh
Právne obmedzenia tlače
Opatrenia pri manipulácii s tlačiarňou
Preprava tlačiarne
Pri párovaní, požičiavaní alebo likvidácii tlačiarne
Udržanie vysokej kvality tlače
126
Právne obmedzenia tlače
Tlač alebo úprava tlačených kópií nasledujúceho obsahu sa môže trestať podľa zákona.
Tento zoznam nie je úplný. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na miestneho právneho zástupcu.
• Bankovky
• Príkazy na úhradu
• Vkladové certifikáty
• Poštové známky (znehodnotené alebo nepoužité)
• Identifikačné preukazy alebo odznaky
• Vojenské alebo povolávacie dokumenty
• Šeky alebo platobné príkazy vydané orgánmi štátnej správy
• Technické preukazy pre motorové vozidlá a vlastnícke certifikáty
• Cestovné šeky
• Stravné lístky
• Pasy
• Imigračné doklady
• Interné kolky (znehodnotené alebo nepoužité)
• Obligácie alebo iné krátkodobé dlžobné úpisy
• Akciové certifikáty
• Autorské diela a umelecké diela chránené autorskými právami bez súhlasu vlastníka
127
Opatrenia pri manipulácii s tlačiarňou
Na vrchný kryt neklaďte žiadne predmety!
Na vrchný kryt neklaďte žiadne predmety. Po otvorení vrchného krytu môžu spadnúť do zadného
zásobníka a spôsobiť poruchu tlačiarne. Tlačiareň neklaďte na miesto, kde na ňu môže spadnúť nejaký
predmet.
128
Preprava tlačiarne
Pri premiestňovaní tlačiarne z dôvodu sťahovania alebo opravy nezabudnite vykonať nasledujúce opatrenia.
Dôležité
• Atrament z kazety s atramentom nemožno odstrániť.
• Skontrolujte, či je kryt kazety úplne zasunutý. Ak nie je kryt kazety s atramentom úplne uzavretý,
zasuňte správne kryt kazety.
• Tlačovú hlavu nechajte nainštalovanú v tlačiarni a stlačením tlačidla ZAP. (ON) vypnite napájanie. To
tlačiarni umožní automaticky nasadiť na tlačovú hlavu ochranné viečko, ktoré ju chráni pred
vyschnutím.
• Nevyberajte tlačovú hlavu. Môže dôjsť k priesaku atramentu.
• Ak atrament zašpinil vnútro tlačiarne, utrite ju mäkkou handričkou navlhčenou vo vode.
• Pri preprave tlačiarne zabaľte tlačiareň do plastovej tašky tak, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Tlačiareň zabaľte do pevnej škatule tak, aby spodná strana smerovala nadol. Použite dostatočné
množstvo ochranného materiálu, ktoré zaručí bezpečnú prepravu.
• Tlačiareň nenakláňajte. Môže dôjsť k priesaku atramentu.
• Ak prepravu tlačiarne zabezpečuje prepravná spoločnosť, označte škatuľu nápisom „TOUTO
STRANOU NAHOR“, aby sa zaručilo, že spodná strana tlačiarne bude smerovať nadol. Škatuľu
označte aj nápisom „KREHKÉ“ alebo „POZOR, SKLO!“.
• Buďte opatrní a dbajte na to, aby škatuľa zostala naplocho a nebola otočená zhora nadol alebo na
stranu, keďže tlačiareň sa môže poškodiť a atrament v tlačiarni môže presiaknuť.
1. Vypnite tlačiareň.
2. Skontrolujte, či nesvieti indikátor ZAP. (ON) a odpojte napájací kábel.
Dôležité
• Tlačiareň neodpájajte, kým kontrolka ZAP. (ON) svieti alebo bliká, pretože to môže spôsobiť
poruchu alebo poškodenie tlačiarne a znemožniť tlač na tlačiarni.
3. Otvorte vrchný kryt.
129
Dôležité
• Nedotýkajte sa rúrok ani iných častí vnútri tlačiarne. Môžete tým spôsobiť problémy s tlačiarňou.
4. Nakloňte páčku atramentového ventilu na ľavú stranu.
Dôležité
• Vnútro tlačiarne sa môže zašpiniť atramentom. Dávajte pozor, aby sa vaše oblečenie a ruky
nezašpinili.
5. Vyberte prepravnú zarážku (A) a úplne ju vložte do otvoru na boku tlačiarne.
Potiahnite prepravnú zarážku dopredu, zároveň ju ťahajte nahor a vložte ju v rovnakej orientácii.
130
Poznámka
• Vložte prepravnú zarážku zarovnaním jej výčnelkov so zárezmi na tlačiarni.
6. Jemne zatvorte vrchný kryt.
7. Zasuňte vysúvaciu časť výstupného zásobníka a výstupný zásobník papiera.
8. Zasuňte podperu papiera a potom zatvorte kryt zadného zásobníka.
9. Vytiahnite kábel tlačiarne z počítača aj z tlačiarne a potom z tlačiarne vytiahnite napájací
kábel.
10. Pomocou lepiacej pásky zabezpečte všetky kryty na tlačiarni, aby sa počas prenosu
neotvorili. Potom tlačiareň zabaľte do igelitového vreca.
Zatvorte a zaistite ústie vrecka napríklad páskou, aby nedošlo k vytečeniu atramentu.
131
11. Pri balení tlačiarne do škatule pripevnite k tlačiarni ochranný materiál.
Dôležité
• Túto tlačiareň odporúčame držať a prenášať podľa obrázka nižšie. Ak uchopíte kazetu, mohla by
vypadnúť z tlačiarne.
Dôležité
• Po preprave vašej tlačiarne vyberte prepravnú zarážku, umiestnite ju do pôvodnej polohy, otočte páčku
atramentového ventilu doprava a následne zapnite tlačiareň.
132
Pri párovaní, požičiavaní alebo likvidácii tlačiarne
Ak ste v tlačiarni zadali osobné informácie, heslá alebo iné bezpečnostné nastavenia, tieto informácie môžu
byť uložené v tlačiarni.
Pri odosielaní tlačiarne na opravu, požičiavaní alebo odovzdávaní tlačiarne inej osobe alebo pri likvidácii
tlačiarne postupujte podľa krokov uvedených nižšie, aby ste odstránili dané informácie a zabránili tretím
stranám v prístupe k nim.
1. Stlačte a podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL). Keď indikátor
Alarm 15-krát zabliká, tlačidlo uvoľnite.
Zavedú sa všetky nastavenia tlačiarne.
133
Udržanie vysokej kvality tlače
Kľúčom pri tlači v optimálnej kvalite je zabránenie vyschnutiu a upchatiu tlačovej hlavy. Na zabezpečenie
optimálnej kvality tlače sa vždy riaďte nasledujúcimi pravidlami.
Poznámka
• Ak sa s vytlačenou oblasťou dostane do kontaktu voda alebo pot, alebo potriete vytlačenú oblasť
zvýrazňovačom alebo farbou, v závislosti od typu papiera sa atrament môže rozmazať.
Napájací kábel vytiahnite, až keď sa vypne napájanie!
Ak napájanie vypnete pomocou tlačidla ZAP. (ON), tlačiareň automaticky nasadí na tlačovú hlavu (dýzy)
ochranné viečko, aby ju chránila pred vyschnutím. Ak napájací kábel vytiahnete z nástennej zásuvky ešte
pred zhasnutím indikátora ZAP. (ON), na tlačovú hlavu sa ochranné viečko nenasadí správne, čo spôsobí
jej vyschnutie alebo upchatie.
Pri odpájaní napájacieho kábla sa presvedčte, že nesvieti indikátor ZAP. (ON).
Tlačte pravidelne!
Tak ako vyschne a znehodnotí sa hrot zvýrazňovača, ktorý sa dlhší čas nepoužíva, dokonca aj keď je
zakrytý, rovnako môže vyschnúť alebo sa upchať tlačová hlava, ak sa tlačiareň dlhšie nepoužíva.
Odporúčame, aby ste tlačiareň používali aspoň raz za mesiac.
134
Hlavné súčasti a ich používanie
Hlavné súčasti
Zdroj napájania
135
Hlavné súčasti
Pohľad spredu
Pohľad zozadu
Vnútorné súčasti
Ovládací panel
136
Pohľad spredu
A: Vrchný kryt
Otvorte, aby ste opakovane naplnili kazetu s atramentom a odstránili zaseknutý papier.
B: Podpera papiera
Ak chcete papier vložiť do zadného zásobníka, predĺžte ju.
C: Kryt zadného zásobníka
Po jeho otvorení môžete vložiť papier do zadného zásobníka.
D: Vodiace lišty papiera
Zarovnajte ich s bočnými hranami balíka papiera.
E: Kryt otvoru podávača
Zabraňuje tomu, aby niečo spadlo do otvoru podávača.
Otvorením posuniete vodiace lišty papiera. Pred tlačou ho zatvorte.
F: Zadný zásobník
Sem vložte papier. Naraz možno vložiť jeden alebo viacero hárkov rovnakej veľkosti a typu papiera,
ktoré sa však automaticky budú podávať po jednom.
Vkladanie papiera do zadného zásobníka
Vkladanie obálok do zadného zásobníka
G: Kazeta
Vložte do kazety obyčajný papier veľkosti A4, B5, A5 alebo Letter a zasuňte ju do tlačiarne.
Vkladanie papiera do kazety
H: Vodiace lišty papiera
Zarovnajte ich s pravou/ľavou/prednou hranou balíka papiera.
137
I: Výstupný zásobník papiera
Vysunie sa sem vytlačený papier. Vytiahnite ho pred tlačou.
J: Vysúvacia časť výstupného zásobníka
Jej otvorením podopriete vysunutý papier.
K: Ovládací panel
Používajte ho na zmenu nastavení alebo ovládanie tlačiarne.
Ovládací panel
138
Pohľad zozadu
A: Port USB
Zasuňte sem kábel USB, ktorým sa tlačiareň pripája k počítaču.
B: Konektor káblovej siete LAN
Zasunutím kábla siete LAN môžete tlačiareň pripojiť k sieti LAN.
C: Konektor napájacieho kábla
Zasuňte sem dodaný napájací kábel.
D: Kryt transportnej jednotky
Otvorte pri odstraňovaní zaseknutého papiera.
E: Zadný kryt
Odpojte pri odstraňovaní zaseknutého papiera.
Dôležité
• Nedotýkajte sa kovového krytu.
• Nepripájajte ani neodpájajte kábel USB alebo LAN, pokiaľ tlačiareň tlačí z počítača. To môže spôsobiť
problémy.
139
Vnútorné súčasti
A: Kryt kazety s atramentom
Otvorte, aby ste opakovane naplnili kazetu s atramentom.
B: Kazeta s atramentom
Kazeta s čiernym atramentom.
Ak je množstvo atramentu nízke, opakovane naplňte kazetu s atramentom.
Opakované naplnenie kazety s atramentom
C: Čiara horného limitu
Označuje maximálnu kapacitu atramentu.
D: Jedna bodka
Označuje množstvo atramentu potrebného pri vyplachovaní atramentu.
E: Čiara dolného limitu
Označuje dolný limit dostatočného množstva atramentu na tlač. Kazetu s atramentom doplňte skôr, než
množstvo atramentu klesne pod túto čiaru.
F: Páčka atramentového ventilu
Vykonajte pri preprave tlačiarne.
Preprava tlačiarne
G: Držiak tlačovej hlavy
Tlačová hlava je vopred vložená.
140
Ovládací panel
A: Indikátor ZAP. (ON)
Po zapnutí zariadenia začne blikať a potom ostane svietiť.
B: Indikátor Online
Svieti, keď je tlačiareň pripojená k sieti.
C: Indikátor Wi-Fi
Svieti, keď je povolená možnosť Wi-Fi.
D: Indikátor Káblová sieť LAN (Wired LAN)
Svieti, keď je povolená káblová sieť LAN.
E: Indikátor Alarm
Keď sa vyskytne chyba, svieti alebo bliká.
F: Tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL)
Ruší prebiehajúcu tlačovú úlohu. Po vyriešení problému s tlačiarňou môžete stlačením tohto tlačidla
zrušiť stav chyby tlačiarne a obnoviť tlač.
G: Tlačidlo Informácie (Information)
Začne s tlačou informácií o sieťovom nastavení.
H: Tlačidlo Typ siete (Network Type)
Prepína sieťové pripojenia.
Nastavenia siete LAN
I: Tlačidlo Bezdrôtové pripojenie (Wireless connect)
Podržte toto tlačidlo a nastavte informácie o bezdrôtovom smerovači v tlačiarni priamo zo smartfónu
alebo iné takéto zariadenia (bez nutnosti všetky postupy v smerovači).
J: Tlačidlo ZAP. (ON)
Zapína a vypína zariadenie.
Zapnutie a vypnutie tlačiarne
141
Zdroj napájania
Kontrola, či je zapnuté napájanie
Zapnutie a vypnutie tlačiarne
Kontrola zástrčky/napájacieho kábla
Odpojenie tlačiarne
142
Kontrola, či je zapnuté napájanie
Keď je tlačiareň zapnutá, kontrolka ZAP. (ON) svieti.
Poznámka
• Po zapnutí tlačiarne môže chvíľu trvať, kým tlačiareň spustí tlač.
143
Zapnutie a vypnutie tlačiarne
Zapnutie tlačiarne
1. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite tlačiareň.
Indikátor ZAP. (ON) zabliká a potom ostane svietiť.
Kontrola zapnutia tlačiarne
Poznámka
• Po zapnutí tlačiarne môže chvíľu trvať, kým tlačiareň spustí tlač.
• Ak indikátor Alarm bliká, pozrite si časť Objaví sa chyba.
• Tlačiareň môžete nastaviť tak, aby sa automaticky zapínala v prípade, že sa z počítača
pripojeného prostredníctvom kábla USB alebo siete spustí tlač. Táto funkcia je predvolene
vypnutá.
Riadenie napájania tlačiarne
Vypnutie tlačiarne
1. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) vypnite tlačiareň.
Keď indikátor ZAP. (ON) prestane blikať, tlačiareň je vypnutá.
Dôležité
• Keď po vypnutí tlačiarne odpájate napájací kábel, vždy skontrolujte, či nesvieti indikátorZAP.
(ON).
144
Poznámka
• Tlačiareň môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypínala v prípade, že sa v určitom časovom
intervale nevykonajú žiadne operácie alebo sa do tlačiarne neodošlú žiadne tlačové úlohy. Táto
funkcia je predvolene zapnutá.
Riadenie napájania tlačiarne
145
Kontrola zástrčky/napájacieho kábla
Raz za mesiac odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a skontrolujte, či na zástrčke alebo napájacom
kábli nevidno niektorý z nezvyčajných znakov opísaných nižšie:
• Horúca zástrčka alebo napájací kábel,
• Zhrdzavená zástrčka alebo napájací kábel,
• Ohnutá zástrčka alebo napájací kábel,
• Opotrebovaná zástrčka alebo napájací kábel,
• Rozdvojená zástrčka alebo napájací kábel.
Upozornenie
• Ak na zástrčke alebo napájacom kábli zbadáte niektorý z nezvyčajných znakov opísaných vyššie,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisného zástupcu. Používanie tlačiarne v nezvyčajnom stave
uvedenom vyššie môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
146
Odpojenie tlačiarne
Pri odpájaní napájacieho kábla postupujte nasledujúcim spôsobom.
Dôležité
• Po odpojení napájacieho kábla stlačte tlačidlo ZAP. (ON) a uistite sa, že nesvieti indikátor ZAP. (ON).
Ak napájací kábel odpojíte, kým svieti alebo bliká indikátor ZAP. (ON), tlačová hlava môže zaschnúť
alebo sa upchať a môže sa tiež znížiť kvalita tlače.
1. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) vypnite tlačiareň.
2. Uistite sa, že nesvieti indikátor ZAP. (ON).
3. Odpojte napájací kábel.
Technické parametre napájacieho kábla sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti použitia.
147
Zmena nastavení
Zmena nastavení tlačiarne z počítača (systém Windows)
Zmena nastavení z ovládacieho panela
148
Zmena nastavení tlačiarne z počítača (systém Windows)
Zmena možností tlače
Uloženie často používaného profilu tlače
Nastavenie atramentu, ktorý sa má použiť
Riadenie napájania tlačiarne
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne
149
Zmena možností tlače
Môžete zmeniť podrobné nastavenia ovládača tlačiarne pre tlačové údaje odosielané z aplikačného
softvéru.
Toto políčko začiarknite v prípade, že sa časť obrazových údajov odreže, zdroj papiera používaný počas
tlače sa líši od nastavení ovládača alebo tlač zlyhá.
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Kliknite na tlačidlo Možnosti tlače... (Print Options...) na karte Nastavenie strany (Page
Setup).
Otvorí sa dialógové okno Možnosti tlače (Print Options).
3. Zmeňte jednotlivé nastavenia.
V prípade potreby zmeňte nastavenie jednotlivých položiek a kliknite na tlačidlo OK.
150
Znova sa zobrazí karta Nastavenie strany (Page Setup).
151
Uloženie často používaného profilu tlače
Často používaný profil tlače môžete uložiť v časti Bežne používané nastavenia (Commonly Used
Settings) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup). Nepotrebné profily tlače môžete kedykoľvek
odstrániť.
Uloženie profilu tlače
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Nastavte potrebné položky.
Z ponuky Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie
(Quick Setup) vyberte profil tlače, ktorý chcete použiť. V prípade potreby zmeňte nastavenia v časti
Ďalšie funkcie (Additional Features).
Potrebné položky môžete uložiť aj na kartách Hlavné (Main) a Nastavenie strany (Page Setup).
3. Kliknite na tlačidlo Uložiť... (Save...).
Otvorí sa dialógové okno Uloženie bežne používaných nastavení (Save Commonly Used
Settings).
152
4. Uložte nastavenia.
Do poľa Názov (Name) zadajte požadovaný názov. V prípade potreby kliknite na položku Možnosti...
(Options...), nastavte príslušné položky a potom kliknite na tlačidlo OK.
V dialógovom okne Uloženie bežne používaných nastavení (Save Commonly Used Settings)
uložte kliknutím na tlačidlo OK nastavenia tlače a vráťte sa na kartu Rýchle nastavenie (Quick
Setup).
Názov a ikona sa zobrazujú v časti Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings).
Dôležité
• Ak chcete uložiť nastavenia veľkosti strany, orientácie a počtu kópií zadané na jednotlivých kartách,
kliknite na tlačidlo Možnosti... (Options...) a skontrolujte jednotlivé položky.
Poznámka
• Po preinštalovaní ovládača tlačiarne alebo inovácii jeho verzie sa nastavenia tlače, ktoré sú už
uložené, odstránia z časti Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings).
Uložené nastavenia tlače nemožno zachovať. Po odstránení profilu uložte nastavenia tlače znova.
Odstránenie nepotrebného profilu tlače
1. Vyberte profil tlače, ktorý chcete odstrániť.
Zo zoznamu Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie
(Quick Setup) vyberte profil tlače, ktorý chcete odstrániť.
2. Odstráňte profil tlače.
Kliknite na tlačidlo Odstrániť (Delete). Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.
Vybratý profil tlače sa odstráni zo zoznamu Bežne používané nastavenia (Commonly Used
Settings).
Poznámka
• Profily tlače uložené pri úvodnom nastavovaní nemožno odstrániť.
153
Nastavenie atramentu, ktorý sa má použiť
Táto funkcia umožňuje určiť atrament, ktorý sa má použiť pri tlači.
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Kliknite na tlačidlo Možnosti tlače... (Print Options...) na karte Nastavenie strany (Page
Setup).
Zobrazí sa dialógové okno Možnosti tlače (Print Options).
3. V časti Tlačiť pomocou (Print With) vyberte kazetu s atramentom, ktorý sa má použiť
Vyberte atrament, ktorý sa má používať na tlač, a kliknite na položku OK.
4. Kliknite na tlačidlo OK na karte Nastavenie strany (Page Setup).
Pri tlači sa použije nastavený atrament.
Dôležité
• Niektoré aplikácie budú tlačiť farebne bez ohľadu na nastavenie Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale
Printing). Ak chcete vykonať čiernobielu tlač pomocou týchto aplikácií, nastavte položku Tlačiť
pomocou (Print With) na Iba čierna (Black Only).
• Ak máte pripojený zásobník FINE (predávaný samostatne) a konfigurované nasledujúce nastavenia,
tlačiareň pri tlači použije farebný atrament a zaškrtnutie možnosti Iba čierna (Black Only) nebude mať
žiadny vplyv.
• Na karte Hlavné (Main) je z položky Typ média (Media Type) vybraná iná možnosť ako Obyčajný
papier (Plain Paper), Obálka (Envelope), Ink Jet Hagaki (A), Hagaki (A) alebo Hagaki.
• Nepoužívanú tlačovú hlavu nevyberajte. Po vybratí niektorej z tlačových hláv nebudete môcť tlačiť.
154
Riadenie napájania tlačiarne
Táto funkcia umožňuje riadiť napájanie tlačiarne z nástroja Canon IJ Printer Assistant Tool.
Vypnutie napájania (Power Off)
Funkcia Vypnutie napájania (Power Off) vypína tlačiareň. Ak použijete túto funkciu, tlačiareň nebudete
môcť zapnúť z nástroja Canon IJ Printer Assistant Tool.
1. Otvorte aplikáciu Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Vypnite napájanie.
Kliknite na položku Vypnutie napájania (Power Off). Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na
tlačidlo OK.
Napájanie tlačiarne sa vypne.
Automatické napájanie (Auto Power)
V časti Automatické napájanie (Auto Power) môžete nastaviť funkcie Automatické zapnutie
napájania (Auto Power On) a Automatické vypnutie napájania (Auto Power Off).
Funkcia Automatické zapnutie napájania (Auto Power On) automaticky zapne tlačiareň po prijatí
údajov.
Funkcia Automatické vypnutie napájania (Auto Power Off) automaticky vypne tlačiareň, ak sa počas
určeného času nevykonajú z ovládača tlačiarne ani tlačiarne žiadne operácie.
1. Otvorte aplikáciu Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a potom kliknite na tlačidlo Automatické napájanie
(Auto Power).
Otvorí sa dialógové okno Nastavenia automatického napájania (Auto Power Settings).
Poznámka
• Ak je tlačiareň vypnutá alebo ak je zakázaná komunikácia medzi tlačiarňou a počítačom, môže
sa zobraziť chybové hlásenie, pretože počítač nedokáže zistiť stav tlačiarne.
V takom prípade kliknutím na tlačidlo OK zobrazte posledné nastavenia vybraté v počítači.
3. V prípade potreby vyberte nasledujúce nastavenia:
Automatické zapnutie napájania (Auto Power On)
Ak zo zoznamu vyberiete položku Povoliť (Enable), po prijatí tlačových údajov sa tlačiareň
zapne.
155
Automatické vypnutie napájania (Auto Power Off)
Zo zoznamu vyberte príslušný čas. Keď tento čas uplynie bez toho, aby sa z ovládača tlačiarne
alebo tlačiarne vykonali nejaké operácie, tlačiareň sa automaticky vypne.
4. Použite nastavenia.
Kliknite na položku OK. Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.
Po tomto úkone sa nastavenie povolí. Ak chcete funkciu zakázať, podľa rovnakého postupu vyberte zo
zoznamu položku Zakázať (Disable).
Poznámka
• Po vypnutí tlačiarne sa hlásenia monitora stavu tlačiarne Canon IJ líšia v závislosti od nastavenia
Automatické zapnutie napájania (Auto Power On).
Ak je nastavená možnosť Povoliť (Enable), zobrazuje sa hlásenie, že tlačiareň je v pohotovostnom
režime. Ak je nastavená možnosť Zakázať (Disable), zobrazuje sa hlásenie, že tlačiareň je v režime
offline.
156
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne
V prípade potreby môžete prepínať medzi rôznymi prevádzkovými režimami tlačiarne.
Vlastné nastavenia (Custom Settings)
1. Otvorte aplikáciu Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a potom kliknite na tlačidlo Vlastné nastavenia
(Custom Settings)
Otvorí sa dialógové okno Vlastné nastavenia (Custom Settings).
Poznámka
• Ak je tlačiareň vypnutá alebo ak je zakázaná komunikácia medzi tlačiarňou a počítačom, môže
sa zobraziť chybové hlásenie, pretože počítač nedokáže zistiť stav tlačiarne.
V takom prípade kliknutím na tlačidlo OK zobrazte posledné nastavenia vybraté v počítači.
3. V prípade potreby vyberte nasledujúce nastavenia:
Zabrániť odretiu papiera (Prevents paper abrasion)
Tlačiareň môže počas tlače s vysokou hustotou zväčšiť vzdialenosť medzi tlačovou hlavou
a papierom, aby sa zabránilo odretiu papiera.
Začiarknutím tohto políčka zabránite odretiu papiera.
Zarovnať hlavy manuálne (Align heads manually)
Funkcia Zarovnanie tlačovej hlavy (Print Head Alignment) v nástroji Canon IJ Printer Assistant
Tool je zvyčajne nastavená na automatické zarovnanie tlačovej hlavy, môžete ju však zmeniť aj
na manuálne zarovnanie tlačovej hlavy.
Ak po automatickom zarovnaní tlačovej hlavy nie sú výsledky tlače uspokojivé, zarovnajte tlačovú
hlavu manuálne.
Začiarknutím tohto políčka môžete tlačovú hlavu zarovnať manuálne. Ak chcete tlačovú hlavu
zarovnať automaticky, začiarknutie políčka zrušte.
Otočiť o 90 stupňov doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape])
Na karte Nastavenie strany (Page Setup) môžete zmeniť smer otočenia pri orientácii Na šírku
(Landscape) v nastavení Orientácia (Orientation).
Túto položku vyberte, ak chcete v priebehu tlače otočiť tlačené údaje o 90 stupňov doľava. Túto
položku odznačte, ak chcete v priebehu tlače otočiť tlačené údaje o 90 stupňov doprava.
Dôležité
• Nemeňte toto nastavenie, kým sa tlačová úloha zobrazuje v zozname úloh čakajúcich na
tlač. V opačnom prípade môže dôjsť k vynechaniu znakov alebo narušeniu rozloženia.
Čakanie na vyschnutie atramentu (Ink Drying Wait Time)
Môžete nastaviť dĺžku prestávky tlačiarne do spustenia tlače nasledujúcej strany. Posúvaním
jazdca doprava predĺžite čas pozastavenia a posúvaním doľava tento čas skrátite.
157
Ak sa papier znečistí, pretože nasledujúca strana sa vysunie ešte pred vyschnutím atramentu na
vytlačenej strane, predĺžte čas čakania na vyschnutie atramentu.
Skrátením času čakania na vyschnutie atramentu zrýchlite tlač.
4. Použite nastavenia.
Kliknite na tlačidlo OK a po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.
Tlačiareň bude odteraz používať upravené nastavenia.
158
Zmena nastavení z ovládacieho panela
Nastavenia siete LAN
Zavedenie nastavení tlačiarne
159
Nastavenia siete LAN
Prepínanie medzi pripojením Wi-Fi a pripojením káblovej siete LAN alebo vypnutie sieťového pripojenia.
Použite nasledujúci postup.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Pre zmenu nastavení stlačte tlačidlo Typ siete (Network Type) (A).
Skontrolujte stav nastavenia siete LAN pomocou kontrolky Wi-Fi (B) a kontrolky káblovej siete LAN (C).
Nastavenie sa zmení každým stlačením tlačidla Typ siete (Network Type) (A).
B: Kontrolka Wi-Fi
Svieti, keď je povolené pripojenie Wi-Fi.
C: Kontrolka Káblová sieť LAN (Wired LAN)
Svieti, keď je povolené pripojenie káblovej siete LAN.
Ak sú obe kontrolky vypnuté, sieťové pripojenie je zakázané.
160
Zavedenie nastavení tlačiarne
Môžete zaviesť nastavenia tlačiarne.
Nastavenia tlačiarne môžete zaviesť podľa nasledujúceho postupu.
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Stlačte a podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL). Keď indikátor
Alarm 15-krát zabliká, tlačidlo uvoľnite.
Zavedú sa všetky nastavenia tlačiarne.
Po obnovení nastavení znova vykonajte nastavenie podľa potreby.
Poznámka
• Nemožno nastaviť predvolené hodnoty nasledujúcich položiek nastavenia:
• Aktuálna poloha tlačovej hlavy
• Nastavenie CSR (Certificate Signing Request) pre spôsob šifrovania (SSL/TLS)
161
Technické parametre
Všeobecné technické parametre
Rozlíšenie tlače (dpi)
600 (horizontálne) x 1 200 (vertikálne)
Rozhranie
Port USB:
Hi-Speed USB *
Port siete:
Káblová sieť LAN: 100BASE-TX / 10BASE-T
Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
* Vyžaduje sa počítač, ktorý vyhovuje štandardu Hi-Speed USB. Keďže rozhranie Hi-Speed USB je plne kompatibilné s rozhraním USB 1.1, možno ho používať ako rozhranie USB 1.1.
Rozhranie USB a sieť LAN možno používať súčasne.
Wi-Fi a káblovú sieť LAN nemožno používať súčasne.
Šírka tlače
203,2 mm (8 palcov)
Oblasť tlače
Štandardná tlač:
• Horný okraj: 3,0 mm (0,12 palca)
• Dolní okraj: 5,0 mm (0,20 palcov)
• Ľavý okraj:
◦ Letter/Legal: 6,4 mm (0,26 palcov)
◦ Ostatné veľkosti: 3,4 mm (0,14 palcov)
• Pravý okraj:
◦ Letter/Legal: 6,3 mm (0,25 palcov)
◦ Ostatné veľkosti: 3,4 mm (0,14 palcov)
* Informácie o oblasti tlače obálky nájdete nižšie.
Obálky
Automatická obojstranná tlač:
• Horní okraj: 5,0 mm (0,20 palcov)
• Dolní okraj: 5,0 mm (0,20 palcov)
• Ľavý okraj:
◦ Letter: 6,4 mm (0,26 palcov)
◦ Ostatné veľkosti: 3,4 mm (0,14 palcov)
• Pravý okraj:
◦ Letter: 6,3 mm (0,25 palcov)
◦ Ostatné veľkosti: 3,4 mm (0,14 palcov)
Prevádzkové prostredie
Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)
Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
162
* Pri určitej teplote a vlhkosti sa môže výkon tlačiarne zhoršiť.
Odporúčané podmienky:
Teplota: 15 až 30 °C (59 až 86 °F)
Vlhkosť: 10 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
* Teplota a vlhkosť, ktorá musí byť dodržaná pri používaní papiera, napríklad
fotopapiera, je uvedená na jeho balení alebo v dodaných pokynoch.
Prostredie na skladovanie
Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Vlhkosť: 5 až 95 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Zdroj napájania
Striedavý prúd 100 – 240 V, 50/60 Hz
(Dodaný napájací kábel je určený len pre krajinu alebo oblasť zakúpenia.)
Príkon
Tlač: 13 W alebo menej *1
Pohotovostný režim (minimálne): 0,8 W alebo menej *1*2
VYPNUTÉ: 0,3 W alebo menej
*1 Pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania USB
*2 Čas čakania na pohotovostný režim nemožno zmeniť.
Vonkajšie rozmery (Š x H x V)
Približne 403 x 369 x 166 mm (približne 15,9 x 14,6 x 6,6 palca)
* So zasunutou kazetou a zásobníkmi.
Hmotnosť
Približne 6,0 kg (približne 13,2 lb)
* Tlačová hlava je vložená.
Tlačová hlava/atrament
BK 640 dýz
Sieťové technické parametre
Komunikačný protokol
TCP/IP
Káblová sieť LAN
Podporované štandardy: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASET)
Prenosová rýchlosť: 10 M/100 Mb/s (automatické prepínanie)
Wi-Fi
Podporované štandardy: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz
Kanály: 1 – 11 alebo 1 – 13
* Frekvenčné pásmo a dostupné kanály sa líšia v závislosti od príslušnej krajiny alebo oblasti.
Komunikačná vzdialenosť: v interiéri 50 m/164 stôp
* Efektívny dosah sa líši v závislosti od inštalačného prostredia a umiestnenia.
Zabezpečenie:
WEP (64/128 bitov)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
163
Nastavenie:
WPS (konfigurácia stlačením tlačidla alebo pomocou kódu PIN)
WCN (WCN-NET)
Jedn. bezdrôt. pripojenie
Ďalšie funkcie: správcovské heslo
Minimálne systémové požiadavky
Riaďte sa požiadavkami operačného systému, pokiaľ sú striktnejšie ako tieto požiadavky.
Windows
Operačný systém
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Poznámka: Prevádzku zaručujeme len na počítači s predinštalovaným systémom Windows 7 alebo novším.
Ovládač tlačiarne a IJ Network Device Setup Utility podporuje nasledujúce
OS:
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2 a Windows Server
2016.
Miesto na pevnom disku
2,0 GB alebo viac
Poznámka: Na inštaláciu dodaného softvéru.
Požadované miesto na pevnom disku sa môže zmeniť bez upozornenia.
Obrazovka
XGA 1024 x 768
Iné podporované operačné systémy
iOS, Android
Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v podporovanom operačnom systéme.
Podrobnosti nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
Funkcia mobilnej tlače
PIXMA Cloud Link
• Pre inštaláciu softvéru v systéme Windows sa vyžaduje internetové pripojenie alebo mechanika
CD-ROM.
• V domácom sieťovom prostredí musí byť otvorený port 5222. Podrobnosti vám poskytne správca
siete.
Informácie uvedené v tejto príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
164
Informácie o papieri
Podporované typy médií
Limit vkladania papiera
Nepodporované typy médií
Manipulácia s papierom
Oblasť tlače
165
Podporované typy médií
Najlepších výsledkov dosiahnete výberom vhodného papiera na zamýšľaný druh tlače. Spoločnosť Canon
ponúka širokú ponuku papierov na dokumenty, fotografie aj ilustrácie. Pri tlači dôležitých fotografií
odporúčame používať originálny papier spoločnosti Canon.
Typy médií
Originálny papier spoločnosti Canon
Poznámka
• Varovania k používaniu strany, ktorá nie je určená na tlač, nájdete v rámci informácií o používaní
jednotlivých produktov.
• Veľkosti strany a typy médií sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti, v ktorých sa predáva
papier. Podrobnosti o stranách stránok a typoch médií nájdete na webovej stránke Canon.
• Originálny papier spoločnosti Canon nie je v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.
Majte na pamäti, že v USA sa papier spoločnosti Canon nepredáva podľa čísla modelu. Namiesto
toho papier kupujte podľa názvu.
Papier na tlač dokumentov:
• Canon Red Label Superior <WOP111>
• Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
• High Resolution Paper <HR-101N>
Iný než originálny papier spoločnosti Canon
• Obyčajný papier (vrátane recyklovaného papiera)
• Obálky
Limit vkladania papiera
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne
Veľkosti strán
Môžete používať nasledujúce veľkosti strán.
Poznámka
• Veľkosti strán a typy médií podporované tlačiarňou sa líšia v závislosti od používaného operačného
systému.
Štandardné veľkosti:
• Letter
• Legal
• A5
166
• A4
• B5
• Hagaki
• Hagaki 2
• Obálka Com 10
• Obálka DL
• Nagagata 3
• Nagagata 4
• Yougata 4
• Yougata 6
• Karta 55x91mm
Zvláštne veľkosti
Zvláštne veľkosti stránok nesmú presahovať nasledujúce limity:
• zadný zásobník
◦ Minimálna veľkosť: 55,0 x 89,0 mm (2,17 x 3,51 palcov)
◦ Maximálna veľkosť: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 palcov)
• kazeta
◦ Minimálna veľkosť: 148,0 x 210,0 mm (5,83 x 8,27 palcov)
◦ Maximálna veľkosť: 215,9 x 297,0 mm (8,50 x 11,69 palcov)
Hmotnosť papiera
Môžete používať papier s nasledujúcou hmotnosťou.
• Obyčajný papier: 64 až 105 g /m2 (17 až 28 lb)
167
Limit vkladania papiera
Táto časť popisuje limity vkladania papiera zadného zásobníka, kazety a výstupného zásobníka papiera.
Obmedzenie vkladania papiera do zadného zásobníka a kazety
Obmedzenie vkladania papiera do výstupného zásobníka papiera
Poznámka
• Veľkosti strany a typy médií sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti, v ktorých sa predáva papier.
Podrobnosti o stranách stránok a typoch médií nájdete na webovej stránke Canon.
Obmedzenie vkladania papiera do zadného zásobníka a kazety
Originálny papier spoločnosti Canon
Papier na tlač dokumentov:
Názov média <číslo modelu>
Limit vkladania papiera
Kazeta
Canon Red Label Superior <WOP111>
A4: Cca 100 listov
A4: Cca 250 listov
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
A4: Cca 80 listov
A4: Cca 200 listov
High Resolution Paper <HR-101N>*1
A4, B5, Letter: Cca 80 listov
Nemožno použiť
Iný než originálny papier spoločnosti Canon
Bežný názov
Limit vkladania papiera
Kazeta
Obyčajný papier (vrátane recyklovaného papiera)*1
Približne 100 hárkov (Legal:
10 hárkov)
Približne 250 hárkov
Obálky
10 obálok
Nemožno použiť
*1 U niektorých typov papiera alebo pri extrémne vysokej alebo nízkej teplote či vlhkosti nemusí byť
obvyklé podávanie pri maximálnej kapacite možné. V takom prípade vložte iba polovičný objem papiera
alebo aj menej.
Obmedzenie vkladania papiera do výstupného zásobníka papiera
Originálny papier spoločnosti Canon
Papier na tlač dokumentov:
Názov média <číslo modelu>
Canon Red Label Superior <WOP111>
Výstupný zásobník papiera
Približne 50 hárkov
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
High Resolution Paper <HR-101N>
168
Iný než originálny papier spoločnosti Canon
Bežný názov
Výstupný zásobník papiera
Obyčajný papier (vrátane recyklovaného papiera)
Približne 50 hárkov (Legal: 10 hárkov)
Ak pokračujete v tlači s papierom iným než vyššie uvedeným, odporúčame, aby ste odstránili už vytlačené
listy papiera alebo obálky z výstupného zásobníka papiera, aby nedochádzalo k rozmazaniu alebo strate
farby.
169
Nepodporované typy médií
Nepoužívajte nasledujúce typy papiera. Používanie týchto typov papiera môže spôsobiť nielen nedostatočnú
kvalitu tlače, ale aj zaseknutie papiera alebo poruchu tlačiarne.
• Poskladaný, zvlnený alebo pokrčený papier,
• Vlhký papier,
• Papier tenší ako pohľadnica vrátane obyčajného papiera alebo poznámkového papiera orezaného na
malú veľkosť (pri tlači na papier menšej veľkosti ako A5),
• Obrázkové pohľadnice,
• Pohľadnice,
• Obálky s dvojitými chlopňami,
• Obálky s reliéfnym alebo upraveným povrchom,
• Obálky, ktorých lepiace chlopne sú už navlhčené a lepivé.
• Akýkoľvek typ papiera s otvormi,
• Papier, ktorý nie je obdĺžnikového tvaru,
• Papier spojený svorkami alebo lepidlom,
• Papier s lepkavou zadnou stranou, napríklad štítok s označením
• Papier zdobený leskom atď.
170
Manipulácia s papierom
• Pri manipulácii s akýmkoľvek typom papiera dávajte pozor, aby ste neodreli ani nepoškriabali jeho
povrch.
• Papier držte čo najbližšie pri okrajoch a snažte sa nedotýkať tlačového povrchu. Ak tlačový povrch
znečistíte potom alebo mazom z vašich rúk, môže sa zhoršiť kvalita tlače.
• Kým atrament nezaschne, nedotýkajte sa vytlačeného povrchu. Vytlačeného povrchu sa dotýkajte čo
najmenej aj po zaschnutí atramentu. V dôsledku vlastností pigmentového atramentu sa atrament môže
odstrániť z vytlačeného povrchu, keď povrch odriete alebo poškriabete.
• Tesne pred tlačou vyberte z balenia len potrebný počet hárkov papiera.
• Pokiaľ netlačíte, vložte nepoužitý papier späť do balenia a skladujte ho na rovnom povrchu, aby sa
nezvlnil. Skladujte ho na mieste, ktoré je chránené pred teplom, vlhkosťou a priamym slnečným
svetlom.
171
Úsporný režim
Nastavením Kvalita tlače (Print Quality) na Úspora (Economy) môžete znížiť spotrebu čierneho
atramentu. V porovnaní nastavenia Kvalita tlače (Print Quality) s nastavením Štandardná (Standard) je
k dispozícii viac tlače.
Pri farebnej tlači s vloženým farebným atramentom môže byť spotreba atramentu na čiernych plochách
nižšia, hoci spotreba atramentu na farebných plochách je rovnaká ako pri nastavení Štandardná
(Standard).
• Počet potlačiteľných hárkov
Počet potlačiteľných hárkov na fľašu s čiernym atramentom (obyčajný papier veľkosti A4) pri čiernobielej
tlači
Režim Štandardná (Standard): 6 000
Režim Úspora (Economy): 8 300
• Podmienky merania
◦ Snímky merania:
Farebná tlač: farebný dokument veľkosti A4 ISO/IEC24712
Čiernobiela tlač: čiernobiely dokument veľkosti A4 ISO/IEC19752
◦ Metóda merania:
Originál Canon
◦ Typ papiera:
Obyčajný papier
◦ Nastavenie ovládača tlačiarne:
Nastavenie predvolených nastavení pre obyčajný papier, nastavenie Tlač v odtieňoch sivej
(Grayscale Printing) na ZAP. pri meraní čiernej a bielej.
◦ Tlač na celú stranu bez okrajov:
VYPNUTÉ
* Počet potlačiteľných hárkov sa počíta podľa druhej použitej fľaše s atramentom, namiesto fľaše
s atramentom použitej pri prvom použití tlačiarne.
172
Tlač
Tlač z počítača
Tlač zo smartfónu alebo tabletu
173
Tlač z počítača
Tlač z aplikačného softvéru (ovládač tlačiarne systému Windows)
174
Tlač z aplikačného softvéru (ovládač tlačiarne systému
Windows)
Základné nastavenie tlače Základné
Rôzne spôsoby tlače
Zmena kvality tlače a korekcia obrazových údajov
Prehľad ovládača tlačiarne
Opis ovládača tlačiarne
Aktualizácia ovládača tlačiarne
175
Základné nastavenie tlače
Táto časť opisuje nastavenia na Rýchle nastavenie karte používané na základnú tlač.
1. Skontrolujte, že tlačiareň je zapnutá
2. Vložte papier do tlačiarne
3. Otvorte obrazovku nastavení ovládača tlačiarne
4. Výber často používaných nastavení
Na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup) pomocou ponuky Bežne používané nastavenia
(Commonly Used Settings) vyberte niektoré z vopred definovaných nastavení tlače.
Po zvolení nastavenia tlače sa nastavenia pre položky Ďalšie funkcie (Additional Features), Typ
média (Media Type) a Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size) automaticky prepnú na vopred
nastavené hodnoty.
Dôležité
• Ak je začiarknuté políčko Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale Printing), ovládač tlačiarne
spracúva obrazové údaje ako údaje sRGB. V takom prípade sa skutočne vytlačené farby môžu
líšiť od farieb v pôvodných obrazových údajoch.
Ak funkciu tlače v odtieňoch sivej používate na tlač údajov Adobe RGB, skonvertujte tieto údaje
na údaje sRGB pomocou aplikačného softvéru.
176
Poznámka
• Ak máte vložený zásobník FINE (predávaný samostatne), tlačiareň môže tlačiť pomocou
farebného atramentu aj v prípade, že ste vybrali možnosť Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale
Printing).
5. Výber kvality tlače
Pre položku Kvalita tlače (Print Quality) vyberte možnosť Vysoká (High), Štandardná (Standard)
alebo Úspora (Economy).
Dôležité
• Možnosti výberu kvality tlače sa budú líšiť v závislosti od zvoleného nastavenia tlače.
Poznámka
• Výber možnosti Úspora (Economy) v Kvalita tlače (Print Quality) znižuje spotrebu čierneho
atramentu. Znamená to, že môžete vytlačiť viac ako pri výbere možnosti Štandardná (Standard).
Nastavenie Úspora (Economy) nemá vplyv na množstvo spotrebovaného farebného atramentu.
Pri režimoch Úspora (Economy) a Štandardná (Standard) sa spotrebuje rovnaké množstvo
farebného atramentu.
Podrobnosti o úspornom režime nájdete v časti „Úsporný režim”.
6. Vyberte zdroj papiera.
Pre položku Zdroj papiera (Paper Source) vyberte možnosť Automatický výber (Automatically
Select), Zadný zásobník (Rear Tray) alebo Kazeta (Cassette) podľa toho, ktorá zodpovedá vášmu
účelu.
177
Dôležité
• Nastavenia zdroja papiera, ktoré možno vybrať, sa môžu líšiť v závislosti od typu a veľkosti
papiera.
7. Kliknite na položku OK
Tlačiareň teraz začne tlačiť s použitím týchto nastavení.
Dôležité
• Ak vyberiete možnosť Vždy tlačiť použitím aktuálnych nastavení (Always Print with Current
Settings), dôjde k uloženiu nastavení na kartách Rýchle nastavenie (Quick Setup), Hlavné (Main)
a Nastavenie strany (Page Setup) a tieto nastavenia sa použijú pri ďalšej tlači.
178
• Ak budete chcieť uložiť aktuálne nastavenia ako novú predvoľbu, kliknite v ponuke Bežne používané
nastavenia (Commonly Used Settings) na tlačidlo Uložiť... (Save...).
179
Nastavenie papiera v ovládači tlačiarne
Pri používaní tlačiarne môžete najlepšie výsledky tlače dosiahnuť výberom typu média, ktorý zodpovedá
účelu tlače.
V tlačiarni môžete používať nasledujúce typy médií.
Originálny papier od spoločnosti Canon (tlač dokumentov)
Názov média <číslo modelu>
Canon Red Label Superior <WOP111>
Položka Typ média (Media Type) v ovládači tlačiarne
Obyčajný papier (Plain Paper)
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213> Obyčajný papier (Plain Paper)
High Resolution Paper <HR-101N>
High Resolution Paper
Komerčne dostupný papier
Názov média
Položka Typ média (Media Type) v ovládači tlačiarne
Obyčajný papier (vrátane recyklovaného papiera) Obyčajný papier (Plain Paper)
Obálky
Obálka (Envelope)
180
Rôzne spôsoby tlače
Nastavenie Veľkosť strany a Orientácia
Nastavenie počtu kópií a poradia tlače
Tlač s nastavenou mierkou
Tlač s rozložením strán
Tlač dlaždíc/plagátu
Obojstranná tlač
Nastavenie tlače obálok
Tlač na pohľadnice
181
Nastavenie Veľkosť strany a Orientácia
Veľkosť a orientáciu strany v zásade určuje aplikačný softvér. Ak sú nastavenia veľkosti a orientácie strany
v ponukách Veľkosť strany (Page Size) a Orientácia (Orientation) na karte Nastavenie strany (Page
Setup) rovnaké ako v aplikačnom softvéri, nemusíte ich vyberať na karte Nastavenie strany (Page Setup).
Ak ich nemôžete nastaviť pomocou aplikačného softvéru, pri výbere veľkosti a orientácie strany postupujte
takto:
Veľkosť a orientáciu strany môžete nastaviť aj na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup).
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Vyberte veľkosť papiera.
Zo zoznamu Veľkosť strany (Page Size) na karte Nastavenie strany (Page Setup) vyberte príslušnú
veľkosť strany.
3. Nastavte položku Orientácia (Orientation).
Položku Orientácia (Orientation) nastavte na hodnotu Na výšku (Portrait) alebo Na šírku
(Landscape). Ak chcete pri tlači otočiť originál o 180 stupňov, začiarknite políčko Otočiť o 180 stupňov
(Rotate 180 degrees).
4. Kliknite na položku OK
Po spustení tlače sa dokument vytlačí s vybratou veľkosťou a orientáciou strany.
Poznámka
• Ak je položka Rozloženie strany (Page Layout) nastavená na hodnotu Normálna veľkosť (Normalsize), zobrazí sa políčko Automaticky zmenšiť veľký dokument, ktorý tlačiareň nedokáže vytlačiť
(Automatically reduce large document that the printer cannot output).
182
V bežných situáciách môžete políčko nechať začiarknuté. Ak nechcete, aby sa počas tlače zmenšovali
veľké dokumenty, ktoré nemožno vytlačiť na tlačiarni, začiarknutie políčka zrušte.
183
Nastavenie počtu kópií a poradia tlače
Počet kópií môžete nastaviť aj na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup).
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Nastavte počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.
V časti Kópie (Copies) na karte Nastavenie strany (Page Setup) nastavte počet kópií, ktoré chcete
vytlačiť.
3. Určte poradie tlače.
Ak chcete tlačiť v poradí od poslednej strany, začiarknite políčko Tlačiť od poslednej strany (Print
from Last Page). Ak chcete tlačiť od prvej strany, začiarknutie políčka zrušte.
Ak chcete pri tlači viacerých kópií dokumentu zoskupiť všetky strany jednotlivých kópií, začiarknite
políčko Zoradiť (Collate). Ak chcete pri tlači zoskupiť všetky strany s rovnakým číslom strany,
začiarknutie políčka zrušte.
• Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page):
/Zoradiť (Collate):
• Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page):
/Zoradiť (Collate):
184
• Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page):
/Zoradiť (Collate):
• Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page):
/Zoradiť (Collate):
4. Kliknite na položku OK
Po spustení tlače sa nastavený počet kópií vytlačí v určenom poradí tlače.
Dôležité
• Ak má aplikačný softvér použitý na vytvorenie dokumentu rovnakú funkciu, vyberte nastavenia
v ovládači tlačiarne. Ak však výsledky tlače nie sú prijateľné, vyberte nastavenia tejto funkcie
v aplikačnom softvéri. Ak počet kópií a poradie tlače nastavíte v aplikačnom softvéri aj v ovládači
tlačiarne, počet kópií môže byť násobkom týchto dvoch nastavení alebo sa nemusí dodržať určené
poradie tlače.
• Ak je položka Rozloženie strany (Page Layout) nastavená na hodnotu Dlaždice/plagát (Tiling/
Poster), políčko Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page) sa zobrazí na sivo a je
nedostupné.
• Ak je položka Rozloženie strany (Page Layout) nastavená na hodnotu Brožúra (Booklet), políčka
Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page) a Zoradiť (Collate) sa zobrazia na sivo
a nemožno ich začiarknuť.
• Ak je vybratá položka Obojstranná tlač (Duplex Printing), políčko Tlačiť od poslednej strany (Print
from Last Page) sa zobrazí na sivo a nemožno ho začiarknuť.
Poznámka
• Začiarknutím políčka Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page) aj Zoradiť (Collate) môžete
tlačiť tak, aby sa hárky papiera postupne zoraďovali v poradí od poslednej strany.
Tieto nastavenia možno používať v kombinácii s funkciami Normálna veľkosť (Normal-size),
Prispôsobiť strane (Fit-to-Page), S nastavenou mierkou (Scaled) a Rozloženie strany (Page
Layout).
185
Tlač s nastavenou mierkou
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Vyberte tlač s nastavenou mierkou.
Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) na karte Nastavenie strany (Page Setup) vyberte
položku S nastavenou mierkou (Scaled).
3. Vyberte veľkosť papiera dokumentu.
Z ponuky Veľkosť strany (Page Size) vyberte veľkosť strany, ktorá je nastavená v aplikačnom softvéri.
4. Nastavte mierku niektorým z nasledujúcich spôsobov:
• Vyberte položku Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size).
Ak je veľkosť papiera v tlačiarni menšia ako hodnota nastavenia Veľkosť strany (Page Size),
obraz strany sa zmenší. Ak je veľkosť papiera v tlačiarni väčšia ako hodnota nastavenia Veľkosť
strany (Page Size), obraz strany sa zväčší.
186
• Nastavte faktor zmeny mierky.
Príslušnú hodnotu zadajte priamo v poli Mierka (Scaling).
Aktuálne nastavenia sa zobrazia v časti s ukážkou nastavení na ľavej strane ovládača tlačiarne.
5. Kliknite na položku OK
Po spustení tlače sa dokument vytlačí podľa nastavenej mierky.
Dôležité
• Ak má aplikačný softvér použitý na vytvorenie originálu funkciu tlače s nastavenou mierkou,
nakonfigurujte nastavenia v aplikačnom softvéri. To isté nastavenie nemusíte konfigurovať v ovládači
tlačiarne.
187
Poznámka
• Výberom položky S nastavenou mierkou (Scaled) zmeníte oblasť tlače dokumentu.
188
Tlač s rozložením strán
Funkcia tlače s rozložením strán umožňuje vytlačiť na jeden hárok papiera niekoľko obrazov strán.
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Nastavte tlač s rozložením strán.
Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) na karte Nastavenie strany (Page Setup) vyberte
položku Rozloženie strany (Page Layout).
Aktuálne nastavenia sa zobrazia v časti s ukážkou nastavení na ľavej strane ovládača tlačiarne.
3. Vyberte veľkosť papiera výtlačku.
Zo zoznamu Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size) vyberte veľkosť papiera vloženého
v tlačiarni.
4. Nastavte počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jeden hárok, a poradie strán.
189
V prípade potreby kliknite na tlačidlo Zadať... (Specify...), v dialógovom okne Tlač s rozložením strán
(Page Layout Printing) zadajte nasledujúce nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.
Rozloženie strany (Page Layout)
Ak chcete zmeniť počet strán, ktoré sa majú vytlačiť na jeden hárok papiera, vyberte príslušný počet
strán zo zoznamu.
Poradie strán (Page Order)
Ak chcete zmeniť poradie strán, vyberte zo zoznamu spôsob umiestnenia.
Okraj strany (Page Border)
Ak chcete vytlačiť okraj strany okolo každej strany dokumentu, začiarknite toto políčko.
5. Dokončite nastavenie.
Kliknite na tlačidlo OK na karte Nastavenie strany (Page Setup).
Po spustení tlače sa nastavený počet strán zoradí na jednotlivé hárky papiera v určenom poradí.
190
Tlač dlaždíc/plagátu
Funkcia tlače dlaždíc/plagátu umožňuje zväčšiť obrazové údaje, rozdeliť ich na niekoľko strán a potom tieto
strany vytlačiť na samostatné hárky papiera. Zlepením strán môžete tiež vytvoriť veľký výtlačok, napríklad
plagát.
Nastavenie tlače dlaždíc/plagátu
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Nastavte tlač dlaždíc/plagátu.
Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) na karte Nastavenie strany (Page Setup) vyberte
položku Dlaždice/plagát (Tiling/Poster).
Aktuálne nastavenia sa zobrazia v časti s ukážkou nastavení na ľavej strane ovládača tlačiarne.
3. Vyberte veľkosť papiera výtlačku.
191
Zo zoznamu Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size) vyberte veľkosť papiera vloženého
v tlačiarni.
4. Nastavte počet rozdelení obrázkov a strany, ktoré chcete vytlačiť.
V prípade potreby kliknite na tlačidlo Zadať... (Specify...), v dialógovom okne Tlač dlaždíc/plagátu
(Tiling/Poster Printing) zadajte nasledujúce nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.
Rozdelenie obrázkov (Image Divisions)
Vyberte počet rozdelení (zvislo x vodorovne).
Keď zvýšite počet rozdelení, zvýši sa aj počet hárkov potrebných na tlač. Ak chcete zlepením
strán vytvoriť plagát, zvýšením počtu rozdelení môžete vytvoriť väčší plagát.
Vytlačiť text "Vystrihnúť/prilepiť" na okrajoch (Print "Cut/Paste" in margins)
Ak nechcete tlačiť text „Vystrihnúť“ a „Prilepiť“, zrušte začiarknutie tohto políčka.
Poznámka
• Pri používaní určitých ovládačov tlačiarne alebo prevádzkových prostredí môže byť táto
funkcia nedostupná.
Vytlačiť čiary "Vystrihnúť/prilepiť" na okrajoch (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Ak nechcete tlačiť čiary vystrihnutia, zrušte začiarknutie tohto políčka.
Rozsah tlačených strán (Print page range)
Umožňuje zadať rozsah tlače. V bežných prípadoch vyberte položku Všetky (All).
Ak chcete znova vytlačiť iba konkrétnu stranu, vyberte položku Strany (Pages) a zadajte číslo
strany, ktorú chcete vytlačiť. Ak chcete vytlačiť viacero strán, zadajte čísla strán, pričom ich
oddeľte čiarkami alebo medzi ne napíšte pomlčku.
Poznámka
• Rozsah tlače môžete nastaviť aj kliknutím na príslušné strany v okne s ukážkou nastavení.
5. Dokončite nastavenie.
Kliknite na tlačidlo OK na karte Nastavenie strany (Page Setup).
Po spustení tlače sa dokument rozdelí na niekoľko strán.
Tlač iba konkrétnych strán
Ak je atrament nejasný alebo sa minie počas tlače, môžete podľa nasledujúceho postupu znova vytlačiť
iba konkrétne strany:
192
1. Nastavte rozsah tlače.
V časti s ukážkou nastavení na ľavej strane karty Nastavenie strany (Page Setup) kliknite na strany,
ktoré nepotrebujete vytlačiť.
Strany, na ktoré ste klikli, sa odstránia. Zobrazia sa iba strany, ktoré chcete tlačiť.
Poznámka
• Kliknutím na odstránené strany ich znova zobrazíte.
• Kliknutím pravým tlačidlom myši na ukážku nastavení môžete vybrať položku Tlačiť všetky
strany (Print all pages) alebo Odstrániť všetky strany (Delete all pages).
2. Dokončite nastavenie.
Po výbere strán kliknite na tlačidlo OK.
Po spustení tlače sa vytlačia iba vybraté strany.
Dôležité
• Keďže sa pri tlači dlaždíc/plagátu dokument zväčší, výsledky tlače môžu byť zrnité.
193
Obojstranná tlač
Obojstrannú tlač môžete nastaviť aj v časti Ďalšie funkcie (Additional Features) na karte Rýchle
nastavenie (Quick Setup).
Automatická obojstranná tlač
Obojstrannú tlač môžete vykonávať bez otáčania papiera.
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Nastavte automatickú obojstrannú tlač.
Začiarknite políčko Obojstranná tlač (Duplex Printing) na karte Nastavenie strany (Page Setup)
a skontrolujte, či je začiarknuté políčko Automaticky (Automatic).
3. Vyberte rozloženie.
Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) vyberte položku Normálna veľkosť (Normal-size),
Prispôsobiť strane (Fit-to-Page), S nastavenou mierkou (Scaled) alebo Rozloženie strany (Page
Layout).
194
4. Nastavte oblasť tlače.
Pri obojstrannej tlači je tlačová oblasť dokumentu užšia než zvyčajne a dokument sa nemusí zmestiť
na jednu stranu.
Kliknite na tlačidlo Nastavenie oblasti tlače... (Print Area Setup...), vyberte niektorý z nasledujúcich
spôsobov spracovania a kliknite na tlačidlo OK.
Tlačiť s normálnou veľkosťou (Use normal-size printing)
Tlačte bez zmenšenia strany.
Tlačiť so zmenšenou veľkosťou (Use reduced printing)
Pri tlači sa strana čiastočne zmenší.
5. Vyberte stranu, ktorú chcete zošiť.
Najlepšie nastavenie položky Strana zošitia (Stapling Side) sa vyberie automaticky podľa nastavení
Orientácia (Orientation) a Rozloženie strany (Page Layout). Ak chcete toto nastavenie zmeniť,
vyberte zo zoznamu inú stranu zošitia.
6. Nastavte šírku okraja.
V prípade potreby kliknite na tlačidlo Zadať okraj... (Specify Margin...), nastavte šírku okraja
a kliknite na tlačidlo OK.
7. Dokončite nastavenie.
Kliknite na tlačidlo OK na karte Nastavenie strany (Page Setup).
Po spustení tlače sa údaje vytlačia obojstranne.
Manuálna obojstranná tlač
Obojstrannú tlač môžete vykonávať manuálne.
1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
2. Nastavte obojstrannú tlač.
Začiarknite políčko Obojstranná tlač (Duplex Printing) a zrušte začiarknutie políčka Automaticky
(Automatic) na karte Nastavenie strany (Page Setup).
195
3. Vyberte rozloženie.
Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) vyberte položku Normálna veľkosť (Normal-size),
Prispôsobiť strane (Fit-to-Page), S nastavenou mierkou (Scaled) alebo Rozloženie strany (Page
Layout).
4. Vyberte stranu, ktorú chcete zošiť.
Najlepšie nastavenie položky Strana zošitia (Stapling Side) sa vyberie automaticky podľa nastavení
Orientácia (Orientation) a Rozloženie strany (Page Layout). Ak chcete toto nastavenie zmeniť,
vyberte zo zoznamu inú stranu zošitia.
5. Nastavte šírku okraja.
V prípade potreby kliknite na tlačidlo Zadať okraj... (Specify Margin...), nastavte šírku okraja
a kliknite na tlačidlo OK.
6. Dokončite nastavenie.
Kliknite na tlačidlo OK na karte Nastavenie strany (Page Setup).
Po spustení tlače sa dokument najprv vytlačí na jednu stranu hárka papiera. Po vytlačení jednej strany
znova vložte papier podľa hlásenia.
Kliknutím na tlačidlo Spustiť tlač (Start Printing) vytlačte opačnú stranu.
Dôležité
• Ak zo zoznamu Typ média (Media Type) na karte Hlavné (Main) vyberiete iný typ média než
Obyčajný papier (Plain Paper), políčko Obojstranná tlač (Duplex Printing) sa zobrazí na sivo
a nebude dostupné.
196
• Po zvolení možností Dlaždice/plagát (Tiling/Poster) alebo Brožúra (Booklet) v zozname Rozloženie
strany (Page Layout), sa možnosti Obojstranná tlač (Duplex Printing) a Strana zošitia (Stapling
Side) stanú sivými a nedostupnými.
• Funkciu Obojstranná tlač (Duplex Printing) možno používať, iba ak sú v zozname Veľkosť strany
(Page Size) na karte Nastavenie strany (Page Setup) vybraté nasledujúce veľkosti papiera.
• Letter 22 x 28 cm 8,5" x 11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm), A5, A4, B5
• Po vytlačení prvej strany sa zadná strana začne tlačiť až po uplynutí času čakania na vyschnutie
atramentu (prevádzka sa dočasne zastaví). Zatiaľ sa nedotýkajte papiera. Čas čakania na vyschnutie
atramentu môžete zmeniť v časti Vlastné nastavenia (Custom Settings) na karte Canon IJ Printer
Assistant Tool.
Poznámka
• Ak sa pri obojstrannej tlači objavia šmuhy na zadnej strane papiera, spustite funkciu Čistenie spodnej
platne (Bottom Plate Cleaning) v nástroji Canon IJ Printer Assistant Tool.
Súvisiace témy
Čistenie vnútra tlačiarne
Zmena prevádzkového režimu tlačiarne
197
Nastavenie tlače obálok
1. Vložte obálku do tlačiarne
2. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
3. Vyberte typ média.
Zo zoznamu Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie
(Quick Setup) vyberte položku Obálka (Envelope).
4. Vyberte veľkosť papiera.
Po zobrazení dialógového okna Nastavenie veľkosti obálky (Envelope Size Setting) vyberte položku
Obchodná obálka 10 (Envelope Com 10), Obálka DL (Envelope DL), Yougata 4 105 x 235 mm
(Yougata 4 4.13"x9.25") alebo Yougata 6 98 x 190 mm (Yougata 6 3.86"x7.48") a kliknite na tlačidlo
OK.
5. Nastavte orientáciu.
Ak chcete údaje adresáta tlačiť vodorovne, nastavte položku Orientácia (Orientation) na hodnotu Na
šírku (Landscape).
198
Poznámka
• Ak zvolíte možnosti Obchodná obálka 10 (Envelope Com 10), Obálka DL (Envelope DL),
Yougata 4 105 x 235 mm (Yougata 4 4.13"x9.25") alebo Yougata 6 98 x 190 mm (Yougata 6
3.86"x7.48") v ponuke Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size), tlačiareň otočí papier
o 90 stupňov doľava bez ohľadu na nastavenie Otočiť o 90 stupňov doľava pri orientácii [Na
šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]) v ponuke Vlastné nastavenia
(Custom Settings) na karte Canon IJ Printer Assistant Tool.
6. Vyberte kvalitu tlače.
V časti Kvalita tlače (Print Quality) vyberte nastavenie Vysoká (High) alebo Štandardná (Standard),
ktoré zodpovedá príslušnému účelu.
7. Kliknite na položku OK
Po spustení tlače sa informácie vytlačia na obálku.
Dôležité
• Po spustení tlače obálok sa zobrazia sprievodné správy.
Ak chcete sprievodné správy skryť, začiarknite políčko Nabudúce toto hlásenie nezobrazovať (Do
not show this message again).
Ak chcete správu znova zobraziť, kliknite na tlačidlo Zobraziť stav tlačiarne (View Printer Status) na
karte Údržba (Maintenance) a spustite aplikáciu Monitor stavu tlačiarne Canon IJ.
Potom kliknutím na položku Tlač obálok (Envelope Printing) v časti Zobraziť sprievodnú správu
(Display Guide Message) ponuky Možnosti (Option) povoľte nastavenie.
199
Tlač na pohľadnice
1. Vložte pohľadnicu do tlačiarne
2. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.
3. Výber bežne používaných nastavení.
Zobrazte kartu Rýchle nastavenie (Quick Setup) a pre nastavenie Bežne používané nastavenia
(Commonly Used Settings) vyberte možnosť Štandardné (Standard).
4. Vyberte typ média.
Vo výbere Typ média (Media Type) zvoľte možnosť Ink Jet Hagaki (A), Ink Jet Hagaki, Hagaki (A)
alebo Hagaki.
Dôležité
• Táto tlačiareň nemôže tlačiť na pohľadnice s prilepenými fotografiami alebo nálepkami.
• Pri tlači na každú stranu pohľadnice samostatne dosiahnete čistejšiu tlač, keď vytlačíte najprv
časť s odkazom a potom vytlačíte stranu s adresou.
5. Vyberte veľkosť papiera.
Položku Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size) nastavte na hodnotu Hagaki 100 x 148 mm
(Hagaki 100x148mm) alebo Hagaki 2 200 x 148 mm (Hagaki 2 200x148mm).
Dôležité
• Korešpondenčné lístky možno použiť len vtedy, keď na ne tlačíte z počítača.
• Pri tlači korešpondenčného lístka vždy nastavte v aplikačnom softvéri alebo ovládači tlačiarne
veľkosť papiera na hodnotu Hagaki 2 200 x 148 mm (Hagaki 2 200x148mm).
• Korešpondenčný lístok neskladajte. Ak sa papier pokrčí, tlačiareň nebude môcť korešpondenčný
lístok správne prevziať, čo spôsobí posunutie liniek alebo zaseknutie papiera.
6. Nastavte orientáciu tlače.
Ak chcete tlačiť adresu vodorovne, nastavte položku Orientácia (Orientation) na možnosť Na šírku
(Landscape).
7. Vyberte kvalitu tlače.
Zo zoznamu Kvalita tlače (Print Quality) vyberte položku Vysoká (High) alebo Štandardná
(Standard) podľa príslušného účelu.
8. Kliknite na položku OK
Po spustení tlače sa údaje vytlačia na pohľadnicu.
200
Dôležité
• Ak chcete zobraziť správu sprievodcu pri tlači pohľadníc, otvorte kartu Údržba (Maintenance) a kliknite
na tlačidlo Zobraziť stav tlačiarne (View Printer Status), čím sa spustí aplikácia monitorovania stavu
CanonIJ.
V ponuke Možnosti (Option) vyberte položku Zobraziť sprievodnú správu (Display Guide
Message) a nastavenie aktivujte kliknutím na možnosť Tlač pohľadníc Hagaki (Hagaki Printing).
Tieto správy sprievodcu skryjete označením zaškrtávacieho políčka Nabudúce toto hlásenie
nezobrazovať (Do not show this message again).
• Pri tlači na iné médiá ako pohľadnice vložte médium spôsobom určeným pre dané médium a kliknite na
položku Spustiť tlač (Start Printing).
201
Prehľad ovládača tlačiarne
Ovládač tlačiarne Canon IJ
Otvorenie obrazovky nastavenia ovládača tlačiarne
Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
Pokyny na používanie (ovládač tlačiarne)
202
Ovládač tlačiarne Canon IJ
Ovládač tlačiarne Canon IJ (ďalej jednoducho označovaný ako ovládač tlačiarne) je softvér, ktorý
nainštalujete do počítača a umožníte mu tak komunikáciu s tlačiarňou.
Ovládač tlačiarne konvertuje tlačové údaje vytvorené v aplikačnom softvéri na údaje, ktorým tlačiareň
rozumie, a skonvertované údaje odosiela do tlačiarne.
Pretože rôzne tlačiarne podporujú rôzne formáty údajov, potrebujete ovládač tlačiarne, ktorý podporuje vašu
tlačiareň.
Inštalácia ovládača tlačiarne
Ovládač tlačiarne môžete nainštalovať prostredníctvom inštalácie ovládača z ponuky Spustiť nastavenie
(Start Setup) inštalačného disku dodaného s vašou tlačiarňou.
Výber ovládača tlačiarne
Ak chcete zadať v ovládači tlačiarne, otvorte dialógové okno Tlač (Print) aplikačného softvéru, ktorý
používate, a vyberte položku „Canon XXX“ (kde „XXX“ je názov modelu).
Zobrazenie príručky z ovládača tlačiarne
Ak chcete na obrazovke nastavenia ovládača tlačiarne zobraziť opis karty s nastavením, kliknite na tejto
karte na tlačidlo Pomocník (Help).
Súvisiaca téma
Otvorenie obrazovky nastavenia ovládača tlačiarne
203
Otvorenie obrazovky nastavenia ovládača tlačiarne
Obrazovku nastavenia ovládača tlačiarne možno zobraziť z aplikačného softvéru alebo kliknutím na ikonu
tlačiarne.
Zobrazenie obrazovky nastavenia ovládača tlačiarne z aplikačného
softvéru
Pomocou tohto postupu nastavte pri tlači nastavenia tlače.
1. Výber príkazu tlače z aplikačného softvéru
Príkaz Tlač (Print) nájdete zvyčajne v ponuke Súbor (File).
2. Vyberte model svojej tlačiarne a kliknite na tlačidlo Predvoľby (Preferences) (alebo
Vlastnosti (Properties))
Zobrazí sa obrazovka nastavenia ovládača tlačiarne.
Poznámka
• V závislosti od používaného aplikačného softvéru sa môžu názvy príkazov a ponúk a počet
krokov líšiť. Podrobné informácie nájdete v pokynoch na obsluhu aplikačného softvéru.
Zobrazenie obrazovky nastavenia ovládača tlačiarne kliknutím na ikonu
tlačiarne
Z obrazovky nastavenia môžete vykonať údržbové operácie v tlačiarni, ako je čistenie tlačovej hlavy alebo
definovanie nastavení tlače, ktoré chcete zdieľať vo všetkých aplikačných softvéroch.
1. Vyberte položky Ovládací panel (Control Panel) -> Hardvér a zvuk (Hardware and
Sound) -> Zariadenia a tlačiarne (Devices and Printers)
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu svojho modelu. Po zobrazení ponuky vyberte
možnosť Predvoľby tlače (Printing preferences)
Zobrazí sa obrazovka nastavenia ovládača tlačiarne.
Dôležité
• Po otvorení nastavení ovládača tlačiarne prostredníctvom Vlastností tlačiarne (Printer
properties) sa zobrazia karty v súvislosti s funkciami systému Windows, akými sú Porty
(Ports) (alebo Rozšírené (Advanced)). Tieto karty sa nezobrazia pri otvorení prostredníctvom
položky Predvoľby tlače (Printing preferences) alebo aplikačného softvéru. Informácie
o kartách týkajúcich sa funkcií systému Windows nájdete v používateľskej príručke k systému
Windows.
204
Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
Aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ zobrazuje stav tlačiarne a priebeh tlače. Stav tlačiarne
symbolizujú ikony a hlásenia v monitore stavu.
Spustenie aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
Aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ sa spúšťa automaticky po odoslaní tlačových údajov do
tlačiarne. Po spustení sa aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ zobrazí ako tlačidlo na paneli úloh.
Kliknite na tlačidlo monitora stavu zobrazené na paneli úloh. Zobrazí sa aplikácia Monitor stavu tlačiarne
Canon IJ.
Poznámka
• Ak chcete aplikáciu Monitor stavu tlačiarne Canon IJ otvoriť, keď tlačiareň netlačí, otvorte okno
nastavenia ovládača tlačiarne a kliknite na tlačidlo Zobraziť stav tlačiarne (View Printer Status) na
karte Údržba (Maintenance).
• Informácie zobrazené v aplikácii Monitor stavu tlačiarne Canon IJ sa môžu líšiť v závislosti od krajiny
alebo oblasti, v ktorej tlačiareň používate.
Pokiaľ sa vyskytnú chyby
Aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ sa automaticky zobrazí v prípade, že sa vyskytne chyba
(napríklad sa v tlačiarni minie papier alebo je v nej nedostatok atramentu).
205
V takých prípadoch vykonajte príslušné kroky uvedené na obrazovke.
206
Pokyny na používanie (ovládač tlačiarne)
Na tento ovládač tlačiarne sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia. Pri používaní ovládača tlačiarne pamätajte
na tieto body.
Obmedzenia ovládača tlačiarne
• V závislosti od typu tlačeného dokumentu nemusí spôsob podávania papiera vybratý v ovládači
tlačiarne správne fungovať.
V takom prípade otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne z dialógového okna Tlačiť (Print)
aplikačného softvéru a skontrolujte nastavenie v poli Zdroj papiera (Paper Source) na karte Hlavné
(Main).
• Pri používaní niektorých aplikácií nemusí byť povolené nastavenie Kópie (Copies) na karte
Nastavenie strany (Page Setup) ovládača tlačiarne.
V takom prípade používajte nastavenie kópií v dialógovom okne Tlačiť (Print) aplikačného softvéru.
• Ak nastavenie Jazyk (Language) vybraté v dialógovom okne Informácie (About) na karte Údržba
(Maintenance) nezodpovedá jazyku rozhrania operačného systému, okno nastavenia ovládača
tlačiarne sa nemusí zobrazovať správne.
• Nemeňte položky vlastností tlačiarne, ktoré sa nachádzajú na karte Rozšírené (Advanced). Ak
niektoré z týchto položiek zmeníte, nebudete môcť správne používať nasledujúce funkcie.
Nasledujúce funkcie nebudú pracovať ani v prípade, ak je v dialógovom okne Tlačiť (Print)
aplikačného softvéru vybratá položka Tlačiť do súboru (Print to file), ani s aplikáciami zakazujúcimi
zaraďovanie do frontu EMF, ako je aplikácia Adobe Photoshop LE alebo MS Photo Editor.
◦ Ukážka pred tlačou (Preview before printing) na karte Hlavné (Main)
◦ Zabránenie strate tlačových údajov (Prevention of Print Data Loss) v dialógovom okne
Možnosti tlače (Print Options) na karte Nastavenie strany (Page Setup)
◦ Rozloženie strany (Page Layout), Dlaždice/plagát (Tiling/Poster), Brožúra (Booklet),
Obojstranná tlač (Duplex Printing), Zadať okraj... (Specify Margin...), Tlačiť od poslednej
strany (Print from Last Page), Zoradiť (Collate) a Pečiatka/pozadie... (Stamp/Background...)
na karte Nastavenie strany (Page Setup)
◦ Vytlačiť vzorku na úpravu farieb (Print a pattern for color adjustment) na karte Úprava
farieb (Color Adjustment) v dialógovom okne Manuálna úprava farieb (Manual Color
Adjustment)
• Keďže sa rozlíšenie zobrazenia ukážky líši od rozlíšenia pri tlači, text a čiary pri zobrazení ukážky
môžu byť iné ako na skutočnom výtlačku.
• Pri používaní niektorých aplikácií sa tlač rozdelí na viacero tlačových úloh.
Ak chcete tlač zrušiť, odstráňte všetky rozdelené tlačové úlohy.
• Ak sa obrazové údaje nevytlačia správne, z karty Nastavenie strany (Page Setup) zobrazte
dialógové okno Možnosti tlače (Print Options) a zmeňte nastavenie položky Zakázať korekciu ICM
vyžadovanú aplikačným softvérom (Disable ICM required from the application software). Tým
sa môže problém vyriešiť.
Dôležité poznámky k aplikáciám s obmedzeniami
• Na program Microsoft Word (od spoločnosti Microsoft Corporation) sa vzťahujú nasledujúce
obmedzenia.
207
◦ Ak program Microsoft Word obsahuje rovnaké funkcie tlače ako ovládač tlačiarne, nastavte ich
pomocou programu Word.
◦ Pri použití možnosti Prispôsobiť strane (Fit-to-Page), S nastavenou mierkou (Scaled) alebo
Rozloženie strany (Page Layout) pre položku Rozloženie strany (Page Layout) na karte
Nastavenie strany (Page Setup) ovládača tlačiarne sa dokument v určitých verziách programu
Word nemusí vytlačiť normálne.
◦ Ak je položka Veľkosť strany (Page Size) v aplikácii Word nastavená na hodnotu „XXX Zväčšiť/
zmenšiť“, dokument sa nemusí normálne vytlačiť v niektorých verziách aplikácie Word.
V takom prípade postupujte podľa nasledujúcich krokov.
1. Otvorte dialógové okno Tlačiť (Print) programu Word.
2. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne a na karte Nastavenie strany (Page Setup)
nastavte položku Veľkosť strany (Page Size) na rovnakú veľkosť papiera, akú ste zadali
v programe Word.
3. Nastavte požadovanú hodnotu položky Rozloženie strany (Page Layout) a kliknutím na
tlačidlo OK zatvorte okno.
4. Zatvorte dialógové okno Tlačiť (Print) bez spustenia tlače.
5. Znova otvorte dialógové okno Tlačiť (Print) programu Word.
6. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne a kliknite na tlačidlo OK.
7. Spustite tlač.
• Ak je v programe Adobe Illustrator (od spoločnosti Adobe Systems Incorporated) povolená tlač
bitových máp, tlač môže určitý čas trvať alebo sa niektoré údaje nemusia vytlačiť. Tlačte až po tom,
ako v dialógovom okne Tlačiť (Print) zrušíte začiarknutie políčka Tlač bitových máp (Bitmap
Printing).
208
Opis ovládača tlačiarne
Opis karty Rýchle nastavenie
Opis karty Hlavné
Opis karty Nastavenie strany
Opis karty Údržba
Opis aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
209
Opis karty Rýchle nastavenie
Karta Rýchle nastavenie (Quick Setup) slúži na uloženie bežne používaných nastavení tlače. Keď
vyberiete uložené nastavenie, tlačiareň sa automaticky prepne na predvolené hodnoty.
Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings)
Názvy a ikony často používaných profilov tlače sú uložené. Po výbere profilu tlače v súlade s účelom
dokumentu sa použijú nastavenia, ktoré zodpovedajú danému účelu.
Okrem toho sa v poli Ďalšie funkcie (Additional Features) zobrazia funkcie, ktoré by mohli byť
užitočné pre vybraný profil tlače.
Takisto môžete profil tlače zmeniť a uložiť ho pod novým názvom. Uložený profil tlače môžete odstrániť.
Usporiadanie profilov môžete zmeniť tak, že jednotlivé profily presuniete, alebo podržaním stlačeného
klávesu Ctrl a stláčaním klávesov so šípkou nadol alebo nahor.
Štandardná (Standard)
Toto sú výrobné nastavenia.
Ak boli položky Veľkosť strany (Page Size), Orientácia (Orientation) a Kópie (Copies)
nastavené v aplikačnom softvéri, tieto nastavenia majú prednosť.
Obchodný dokument (Business Document)
Toto nastavenie vyberte, keď tlačíte všeobecný dokument.
Ak boli položky Veľkosť strany (Page Size), Orientácia (Orientation) a Kópie (Copies)
nastavené v aplikačnom softvéri, tieto nastavenia majú prednosť.
Úspora papiera (Paper Saving)
Toto nastavenie vyberte, aby ste ušetrili papier, keď tlačíte všeobecný dokument. Začiarkavacie
políčka Tlač 2 strán na 1 (2-on-1 Printing) a Obojstranná tlač (Duplex Printing) sa označia
automaticky.
Ak boli položky Veľkosť strany (Page Size), Orientácia (Orientation) a Kópie (Copies)
nastavené v aplikačnom softvéri, tieto nastavenia majú prednosť.
210
Obálka (Envelope)
Ak vyberiete toto nastavenie pre tlač obálky, pole Typ média (Media Type) sa automaticky nastaví
na možnosť Obálka (Envelope). V dialógovom okne Nastavenie veľkosti obálky (Envelope Size
Setting) vyberte veľkosť obálky, ktorú chcete použiť.
Poznámka
• Pri výbere pridaného profilu tlače sa zobrazí aj kombinácia možnosti Ďalšie funkcie (Additional
Features), ktorá sa zobrazila pre predtým vybraný profil tlače, keď sa daný pridaný profil tlače
uložil.
Uložiť... (Save...)
Zobrazí sa Dialógové okno Uloženie bežne používaných nastavení.
Kliknite na toto tlačidlo, keď chcete uložiť informácie, ktoré ste nastavili na kartách Rýchle nastavenie
(Quick Setup), Hlavné (Main) a Nastavenie strany (Page Setup) do zoznamu Bežne používané
nastavenia (Commonly Used Settings).
Odstrániť (Delete)
Uložený profil tlače sa odstráni.
Vyberte názov nastavenia, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu Bežne používané nastavenia
(Commonly Used Settings), a kliknite na tlačidlo Odstrániť (Delete). Po zobrazení potvrdzujúcej
správy kliknutím na tlačidlo OK odstráňte zadaný profil tlače.
Poznámka
• Profily tlače uložené pri úvodnom nastavovaní nemožno odstrániť.
Ukážka nastavení
Na obrázku papiera je znázornené, ako bude originál rozložený na hárku papiera.
Môžete skontrolovať celkový obraz rozloženia.
Ukážka pred tlačou (Preview before printing)
Zobrazí sa vzhľad výsledku tlače pred samotnou tlačou údajov.
Ak chcete zobraziť ukážku pred tlačou, začiarknite toto políčko.
Ak ukážku zobraziť nechcete, začiarknutie tohto políčka zrušte.
Ďalšie funkcie (Additional Features)
Zobrazia sa často používané užitočné funkcie pre profil tlače, ktorý ste vybrali pre nastavenie Bežne
používané nastavenia (Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup).
Keď pohnete kurzorom myši v blízkosti funkcie, ktorú možno zmeniť, zobrazí sa opis danej funkcie.
Ak chcete funkciu povoliť, začiarknite príslušné políčko.
Pre niektoré funkcie môžete nastaviť podrobné nastavenia na kartách Hlavné (Main) a Nastavenie
strany (Page Setup).
Dôležité
• V závislosti od profilov tlače sa môžu určité funkcie zobrazovať na sivo a nebude možné ich
zmeniť.
Tlač 2 strán na 1 (2-on-1 Printing)
Vytlačia sa dve strany dokumentu, jedna strana vedľa druhej, na jeden hárok papiera.
Ak chcete zmeniť postupnosť strán, kliknite na kartu Nastavenie strany (Page Setup), vyberte
možnosť Rozloženie strany (Page Layout) pre nastavenie Rozloženie strany (Page Layout)
a kliknite na položku Zadať... (Specify...). Potom v zobrazenom Dialógové okno Tlač s
rozložením strán zadajte nastavenie Poradie strán (Page Order).
211
Tlač 4 strán na 1 (4-on-1 Printing)
Vytlačia sa štyri strany dokumentu, jedna strana vedľa druhej, na jeden hárok papiera.
Ak chcete zmeniť postupnosť strán, kliknite na kartu Nastavenie strany (Page Setup), vyberte
možnosť Rozloženie strany (Page Layout) pre nastavenie Rozloženie strany (Page Layout)
a kliknite na položku Zadať... (Specify...). Potom v zobrazenom Dialógové okno Tlač s
rozložením strán zadajte nastavenie Poradie strán (Page Order).
Obojstranná tlač (Duplex Printing)
Umožňuje výber obojstrannej tlače dokumentu alebo tlače na jednu stranu hárka papiera.
Ak chcete zmeniť okraj na zošitie alebo okraje, nastavte nové hodnoty na karte Nastavenie strany
(Page Setup).
Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale Printing)
Táto funkcia pri tlači dokumentu konvertuje údaje na monochromatické.
Úspora (Economy)
Znižuje množstvo používaného čierneho atramentu pri tlači.
Poznámka
• Výber možnosti Úspora (Economy) znižuje spotrebu čierneho atramentu. Znamená to, že
môžete vytlačiť viac ako pri výbere možnosti Štandardná (Standard).
Nastavenie Úspora (Economy) nemá vplyv na množstvo spotrebovaného farebného
atramentu. Pri režimoch Úspora (Economy) a Štandardná (Standard) sa spotrebuje rovnaké
množstvo farebného atramentu.
Podrobnosti o úspornom režime nájdete v časti „Úsporný režim”.
Otočiť o 180 stupňov (Rotate 180 degrees)
Vytlačí dokument tak, že ho otočí o 180 stupňov proti smeru podávača papiera.
Šírka oblasti tlače a miera presahu, ktoré sú nakonfigurované v inom aplikačnom softvéri, sa
vertikálne a horizontálne obrátia.
Typ média (Media Type)
Umožňuje vybrať typ papiera určeného na tlač.
Vyberte typ média, ktorý zodpovedá papieru vloženému do tlačiarne. Tým sa zabezpečí, že tlač sa
vykoná správne pre príslušný papier.
Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size)
Umožňuje vybrať veľkosť papiera skutočne vloženého do tlačiarne.
Normálne je veľkosť papiera automaticky nastavená podľa nastavenia výstupnej veľkosti papiera
a dokument sa vytlačí bez mierky.
Keď nastavíte možnosť Tlač 2 strán na 1 (2-on-1 Printing) alebo Tlač 4 strán na 1 (4-on-1 Printing)
v poli Ďalšie funkcie (Additional Features), môžete manuálne nastaviť veľkosť papiera pomocou
položky Veľkosť strany (Page Size) na karte Nastavenie strany (Page Setup).
Ak vyberiete veľkosť papiera, ktorá je menšia ako hodnota nastavenia Veľkosť strany (Page Size),
veľkosť dokumentu sa zmenší. Ak vyberiete väčšiu veľkosť papiera, veľkosť dokumentu sa zväčší.
Rovnako ak vyberiete položku Vlastná... (Custom...), otvorí sa Dialógové okno Vlastná veľkosť
papiera, v ktorom môžete zadať zvislý a vodorovný rozmer veľkosti papiera.
Orientácia (Orientation)
Umožňuje vybrať orientáciu tlače.
Ak má aplikácia použitá na vytvorenie dokumentu podobnú funkciu, vyberte rovnakú orientáciu, akú ste
vybrali v danej aplikácii.
212
Na výšku (Portrait)
Vytlačí dokument tak, že horná a dolná poloha ostanú nezmenené vzhľadom na smer podávača
papiera. Toto nastavenie je predvolené.
Na šírku (Landscape)
Vytlačí dokument tak, že ho otočí o 90 stupňov vzhľadom na smer podávača papiera.
Smer otočenia môžete zmeniť tak, že prejdete do nástroja Canon IJ Printer Assistant Tool, otvoríte
dialógové okno Vlastné nastavenia (Custom Settings) a použijete začiarkavacie políčko Otočiť
o 90 stupňov doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Ak chcete pri tlači otočiť dokument o 90 stupňov doľava, začiarknite políčko Otočiť o 90 stupňov
doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]).
Kvalita tlače (Print Quality)
Umožňuje vybrať požadovanú kvalitu tlače.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností nastavenia úrovne kvality tlače, ktorá zodpovedá danému
účelu.
Vysoká (High)
Uprednostní kvalitu tlače pred rýchlosťou tlače.
Štandardná (Standard)
Tlačí sa priemernou rýchlosťou a v priemernej kvalite.
Úspora (Economy)
Znižuje množstvo používaného čierneho atramentu pri tlači.
Poznámka
• Výber možnosti Úspora (Economy) znižuje spotrebu čierneho atramentu. Znamená to, že
môžete vytlačiť viac ako pri výbere možnosti Štandardná (Standard).
Nastavenie Úspora (Economy) nemá vplyv na množstvo spotrebovaného farebného
atramentu. Pri režimoch Úspora (Economy) a Štandardná (Standard) sa spotrebuje rovnaké
množstvo farebného atramentu.
Podrobnosti o úspornom režime nájdete v časti „Úsporný režim”.
Zdroj papiera (Paper Source)
Umožňuje vybrať zdroj, z ktorého sa podáva papier.
Automatický výber (Automatically Select)
Tlačiareň na základe nastavení papiera v ovládači tlačiarne a informácií o papieri uložených
v tlačiarni automaticky určí zdroj papiera a začne papier podávať.
Zadný zásobník (Rear Tray)
Papier sa vždy podáva zo zadného zásobníka.
Kazeta (Cassette)
Papier sa vždy podáva z kazety.
Dôležité
• V závislosti od typu média a veľkosti sa nastavenia položky Zdroj papiera (Paper Source), ktoré
možno vybrať, môžu líšiť.
Kópie (Copies)
Slúži na zadanie počtu kópií, ktoré chcete vytlačiť. Môžete zadať hodnotu od 1 do 999.
213
Dôležité
• Ak má aplikačný softvér použitý na vytvorenie dokumentu rovnakú funkciu, vyberte nastavenia
v ovládači tlačiarne. Ak však výsledky tlače nie sú prijateľné, vyberte nastavenia tejto funkcie
v aplikačnom softvéri.
Vždy tlačiť použitím aktuálnych nastavení (Always Print with Current Settings)
Vytlačia sa dokumenty s aktuálnymi nastaveniami začínajúc od nasledujúcej tlače.
Keď vyberiete túto funkciu a potom zatvoríte okno nastavenia ovládača tlačiarne, informácie, ktoré ste
nastavili na kartách Rýchle nastavenie (Quick Setup), Hlavné (Main) a Nastavenie strany (Page
Setup), sa uložia a tlač s rovnakými nastaveniami je možná od nasledujúcej tlače.
Dôležité
• Ak sa prihlásite pomocou iného používateľského mena, nastavenia, ktoré ste vykonali, keď bola
táto funkcia zakázaná, sa neodzrkadlia v nastaveniach tlače.
• Ak bolo nastavenie zadané v aplikačnom softvéri, má prednosť.
Predvolené (Defaults)
Všetky nastavenia, ktoré ste zmenili, sa obnovia na predvolené hodnoty.
Kliknutím na toto tlačidlo sa obnovia všetky nastavenia na kartách Rýchle nastavenie (Quick Setup),
Hlavné (Main) a Nastavenie strany (Page Setup) na predvolené hodnoty (výrobné nastavenia).
Dialógové okno Uloženie bežne používaných nastavení (Save
Commonly Used Settings)
Toto dialógové okno umožňuje uložiť informácie, ktoré ste nastavili na kartách Rýchle nastavenie (Quick
Setup), Hlavné (Main) a Nastavenie strany (Page Setup), a uložiť informácie do zoznamu Bežne
používané nastavenia (Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup).
Názov (Name)
Zadajte názov pre profil tlače, ktorý chcete uložiť.
Zadať možno najviac 255 znakov.
Zobrazí sa názov spolu so súvisiacou ikonou v zozname Bežne používané nastavenia (Commonly
Used Settings) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup).
Možnosti... (Options...)
Otvorí sa Dialógové okno Uloženie bežne používaných nastavení.
Zmenia sa podrobné informácie o profile tlače, ktorý chcete uložiť.
Dialógové okno Uloženie bežne používaných nastavení (Save Commonly Used
Settings)
Vyberte ikony profilov tlače, ktoré chcete uložiť do zoznamu Bežne používané nastavenia
(Commonly Used Settings), a zmeňte položky, ktoré chcete uložiť v profiloch tlače.
Ikona (Icon)
Vyberte ikonu pre profil tlače, ktorý chcete uložiť.
Zobrazí sa vybraná ikona spolu s jej názvom v zozname Bežne používané nastavenia
(Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup).
214
Uložiť nastavenie veľkosti papiera (Save the paper size setting)
Uloží sa veľkosť papiera do profilu tlače v zozname Bežne používané nastavenia (Commonly
Used Settings).
Ak chcete aplikovať uloženú veľkosť papiera, keď je vybraný profil tlače, začiarknite toto políčko.
Ak toto políčko nie je začiarknuté, veľkosť papiera sa neuloží, a preto sa nastavenie veľkosti
papiera nepoužije, keď je vybraný profil tlače. Namiesto toho bude tlačiareň tlačiť s veľkosťou
papiera zadanou v aplikačnom softvéri.
Uložiť nastavenie orientácie (Save the orientation setting)
Uloží sa nastavenie Orientácia (Orientation) do profilu tlače v zozname Bežne používané
nastavenia (Commonly Used Settings).
Ak chcete použiť uloženú orientáciu tlače, keď je vybraný profil tlače, začiarknite toto políčko.
Ak toto políčko nie je začiarknuté, orientácia tlače sa neuloží, a preto sa nastavenie Orientácia
(Orientation) nepoužije, keď je vybraný profil tlače. Namiesto toho bude tlačiareň tlačiť
s orientáciou tlače zadanou v aplikačnom softvéri.
Uložiť nastavenie kópií (Save the copies setting)
Uloží sa nastavenie Kópie (Copies) do profilu tlače v zozname Bežne používané nastavenia
(Commonly Used Settings).
Ak chcete aplikovať uložené nastavenie kópií, keď je vybraný profil tlače, začiarknite toto políčko.
Ak toto políčko nie je začiarknuté, nastavenie kópií sa neuloží, a preto sa nastavenie Kópie
(Copies) nepoužije, keď je vybraný profil tlače. Namiesto toho bude tlačiareň tlačiť s nastavením
kópií zadaným v aplikačnom softvéri.
Dialógové okno Vlastná veľkosť papiera (Custom Paper Size)
Toto dialógové okno umožňuje určiť veľkosť (šírku a výšku) vlastného papiera.
Jednotky (Units)
Vyberte požadovanú jednotku na zadanie veľkosti papiera definovanej používateľom.
Veľkosť papiera (Paper Size)
Umožňuje zadať parametre Šírka (Width) a Výška (Height) vlastného papiera. Meranie sa zobrazuje
podľa jednotiek zadaných v poli Jednotky (Units).
Súvisiace témy
Základné nastavenie tlače
Nastavenie Veľkosť strany a Orientácia
Nastavenie počtu kópií a poradia tlače
Obojstranná tlač
Nastavenie tlače obálok
Tlač na pohľadnice
Nastavenie vhodného zdroja papiera
Zobrazenie výsledkov tlače ešte pred tlačou
Nastavenie rozmerov papiera (vlastná veľkosť)
Vykonajte farebnú tlač pomocou zásobníka FINE (predávaný samostatne)
Nastavenie korekcie farieb
Úprava vyváženia farieb pomocou ukážky (ovládač tlačiarne)
215
Úprava jasu
Úprava intenzity
Úprava kontrastu
Úprava intenzity a kontrastu pomocou ukážky (ovládač tlačiarne)
Uloženie často používaného profilu tlače
216
Opis karty Hlavné
Karta Hlavné (Main) umožňuje vytvárať základné nastavenie tlače v súlade s typom média. Pokiaľ sa
nevyžaduje špeciálna tlač, bežnú tlač možno vykonať nastavením položiek na tejto karte.
Ukážka nastavení
Na obrázku papiera je znázornené, ako bude originál rozložený na hárku papiera.
Môžete skontrolovať celkový obraz rozloženia.
Ilustrácia tlačiarne zobrazuje postup vloženia papiera podľa príslušných nastavení ovládača tlačiarne.
Pred spustením tlače skontrolujte podľa obrázka, či je tlačiareň správne nastavená.
Typ média (Media Type)
Umožňuje vybrať typ papiera určeného na tlač.
Vyberte typ média, ktorý zodpovedá papieru vloženému do tlačiarne. Tým sa zabezpečí, že tlač sa
vykoná správne pre príslušný papier.
Zdroj papiera (Paper Source)
Zobrazí sa zdroj, z ktorého sa podáva papier.
Zdroj papiera možno budete môcť prepínať pomocou ovládača tlačiarne.
Automatický výber (Automatically Select)
Tlačiareň na základe nastavení papiera v ovládači tlačiarne a informácií o papieri uložených
v tlačiarni automaticky určí zdroj papiera a začne papier podávať.
Zadný zásobník (Rear Tray)
Papier sa vždy podáva zo zadného zásobníka.
Kazeta (Cassette)
Papier sa vždy podáva z kazety.
Dôležité
• V závislosti od typu média a veľkosti sa nastavenia položky Zdroj papiera (Paper Source), ktoré
možno vybrať, môžu líšiť.
217
Kvalita tlače (Print Quality)
Umožňuje vybrať požadovanú kvalitu tlače.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností nastavenia úrovne kvality tlače, ktorá zodpovedá danému
účelu.
Dôležité
• V závislosti od nastavení položky Typ média (Media Type) možno vytvoriť rovnaké výsledky tlače,
aj keď sa zmení nastavenie položky Kvalita tlače (Print Quality).
Vysoká (High)
Uprednostní kvalitu tlače pred rýchlosťou tlače.
Štandardná (Standard)
Tlačí sa priemernou rýchlosťou a v priemernej kvalite.
Úspora (Economy)
Znižuje množstvo používaného čierneho atramentu pri tlači.
Poznámka
• Výber možnosti Úspora (Economy) v Kvalita tlače (Print Quality) znižuje spotrebu čierneho
atramentu. Znamená to, že môžete vytlačiť viac ako pri výbere možnosti Štandardná
(Standard).
Nastavenie Úspora (Economy) nemá vplyv na množstvo spotrebovaného farebného
atramentu. Pri režimoch Úspora (Economy) a Štandardná (Standard) sa spotrebuje rovnaké
množstvo farebného atramentu.
Podrobnosti o úspornom režime nájdete v časti „Úsporný režim”.
Farba/intenzita (Color/Intensity)
Umožňuje vybrať spôsob úpravy farieb.
Automaticky (Auto)
Azúrová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žltá (Yellow), Jas (Brightness), Intenzita (Intensity),
Kontrast (Contrast) a ďalšie budú nastavené automaticky.
Manuálne (Manual)
Vyberte si, či chce nastaviť individuálne nastavenia, ako Azúrová (Cyan), Purpurová (Magenta),
Žltá (Yellow), Jas (Brightness), Intenzita (Intensity), Kontrast (Contrast) a pod. a spôsob
Korekcia farieb (Color Correction).
Nastaviť... (Set...)
Ak chcete aktivovať toto tlačidlo, pre položku Farba/intenzita (Color/Intensity) vyberte možnosť
Manuálne (Manual).
V dialógovom okne Manuálna úprava farieb (Manual Color Adjustment) môžete upraviť
jednotlivé nastavenia farieb, napríklad Azúrová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žltá (Yellow), Jas
(Brightness), Intenzita (Intensity) a Kontrast (Contrast) na karte Úprava farieb. Na karte
Zhoda môžete vybrať nastavenie typu Korekcia farieb (Color Correction).
Poznámka
• Ak chcete použiť profil ICC na úpravu farieb, na nastavenie profilu použite dialógové okno
Manuálna úprava farieb (Manual Color Adjustment).
Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale Printing)
Táto funkcia pri tlači dokumentu konvertuje údaje na monochromatické.
218
Ukážka pred tlačou (Preview before printing)
Zobrazí sa vzhľad výsledku tlače pred samotnou tlačou údajov.
Ak chcete zobraziť ukážku pred tlačou, začiarknite toto políčko.
Predvolené (Defaults)
Všetky nastavenia, ktoré ste zmenili, sa obnovia na predvolené hodnoty.
Kliknutím na toto tlačidlo sa všetky nastavenia na aktuálnej obrazovke obnovia na predvolené hodnoty
(výrobné nastavenia).
Karta Úprava farieb (Color Adjustment)
Táto karta umožňuje upraviť vyváženie farieb zmenou nastavení možností Azúrová (Cyan), Purpurová
(Magenta), Žltá (Yellow), Jas (Brightness), Intenzita (Intensity) a Kontrast (Contrast).
Ukážka
Zobrazí sa efekt úpravy farieb.
Úpravou jednotlivých položiek sa zmení farba a jas.
Poznámka
• Ak je začiarknuté políčko Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale Printing), grafika je
monochromatická.
Zobraziť vzorku farieb (View Color Pattern)
Zobrazí sa vzorka na kontrolu farebných zmien vytvorených v dôsledku úpravy farieb.
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete zobraziť ukážku obrázka so vzorkou farieb.
Azúrová (Cyan)/Purpurová (Magenta)/Žltá (Yellow)
Umožňuje upraviť intenzitu farieb Azúrová (Cyan), Purpurová (Magenta) a Žltá (Yellow).
Posúvaním jazdca doprava sa farba stmaví a posúvaním doľava zosvetlí.
Hodnotu spojenú s jazdcom môžete zadať aj priamo. Zadajte hodnotu v rozsahu –50 až 50.
Táto úprava zmení relatívne množstvo atramentu každej použitej farby, čím sa zmení celkové
vyváženie farieb dokumentu. Ak chcete celkové vyváženie farieb zmeniť výrazným spôsobom,
použite aplikáciu. Ovládač tlačiarne používajte len na miernu úpravu vyváženia farieb.
Dôležité
• Po začiarknutí políčka Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale Printing) na karte Hlavné (Main) sa
položky Azúrová (Cyan), Purpurová (Magenta) a Žltá (Yellow) zobrazia na sivo a nebudú
dostupné.
Jas (Brightness)
Umožňuje vybrať jas tlače.
Úrovne čisto bielej a čiernej farby nie je možné zmeniť. Jas farieb medzi bielou a čiernou však
môžete zmeniť.
Intenzita (Intensity)
Umožňuje upraviť celkovú intenzitu tlače.
Posúvaním jazdca doprava intenzitu zvýšite a posúvaním doľava ju znížite.
Hodnotu spojenú s jazdcom môžete zadať aj priamo. Zadajte hodnotu v rozsahu –50 až 50.
219
Kontrast (Contrast)
Umožňuje upraviť kontrast medzi svetlými a tmavými oblasťami obrázka, ktorý sa má vytlačiť.
Posúvaním jazdca doprava kontrast zvýšite a posúvaním doľava ho znížite.
Hodnotu spojenú s jazdcom môžete zadať aj priamo. Zadajte hodnotu v rozsahu –50 až 50.
Tlač vzorky na úpravu farieb
Po zmene vyváženia farieb alebo intenzity a kontrastu môžete pomocou funkcie tlače vzorky vytlačiť
zoznam s výsledkami úprav spoločne s ich hodnotami.
Túto funkciu vyberte, keď tlačíte vzorku na úpravu farieb.
Predvoľby tlače vzorky... (Pattern Print preferences...)
Ak chcete toto tlačidlo aktivovať, začiarknite možnosť Vytlačiť vzorku na úpravu farieb (Print a
pattern for color adjustment).
Otvorí sa Dialógové okno Tlač vzorky, v ktorom môžete vykonať nastavenia vzorky tlače.
Dialógové okno Tlač vzorky (Pattern Print)
Vykoná sa nastavenie tlače vzoriek, ktoré umožňujú skontrolovať vyváženie farieb a intenzitu a kontrast
dokumentov.
Úprava parametrov (Parameters to Adjust)
Vyberte položku, ktorú chcete skontrolovať pomocou tlače vzorky.
Azúrová/purpurová/žltá (Cyan/Magenta/Yellow)
Vytlačí sa vzorka, ktorá umožňuje skontrolovať vyváženie tyrkysovej, purpurovej a žltej.
Dôležité
• Po začiarknutí políčka Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale Printing) na karte Hlavné
(Main) sa položka Azúrová/purpurová/žltá (Cyan/Magenta/Yellow) zobrazí na sivo
a nebude dostupná.
Intenzita/kontrast (Intensity/Contrast)
Vytlačí sa vzorka, ktorá umožňuje skontrolovať vyváženie intenzity a kontrastu.
Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size)
Umožňuje vybrať veľkosť papiera, ktorý sa použije na tlač vzorky.
Toto nastavenie je prepojené s položkou Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size) na
karte Nastavenie strany (Page Setup).
Poznámka
• V závislosti od veľkosti papiera vybratej na karte Nastavenie strany (Page Setup) nemožno
niektoré veľkosti vybrať.
Množstvo inštancií vzorky (Amount of Pattern Instances)
Umožňuje nastaviť počet vzoriek, ktoré sa majú vytlačiť.
Môžete vybrať z nasledujúcich možností: Najväčšie (Largest), Veľké (Large) a Malé (Small). Keď
vyberiete veľkosť vzorky, vytlačiť možno nasledujúci počet vzoriek:
Poznámka
• Položky Najväčšie (Largest) a Veľké (Large) nemožno vybrať po výbere určitých veľkostí
papiera alebo výstupných veľkostí papiera.
• Ukážka nastavení na karte Hlavné (Main) zobrazuje obrázok, ktorý umožňuje skontrolovať
celkové rozloženie.
220
Najväčšie (Largest)
Azúrová/purpurová/žltá (Cyan/Magenta/Yellow) 37
Intenzita/kontrast (Intensity/Contrast) 49
Veľké (Large)
Azúrová/purpurová/žltá (Cyan/Magenta/Yellow) 19
Intenzita/kontrast (Intensity/Contrast) 25
Malé (Small)
Azúrová/purpurová/žltá (Cyan/Magenta/Yellow) 7
Intenzita/kontrast (Intensity/Contrast) 9
Farebná odchýlka medzi inštanciami (Color Variation Between Instances)
Umožňuje nastaviť rozsah farebných zmien medzi susednými vzorkami.
Vyberte z možností Veľká (Large), Stredná (Medium) a Malá (Small). Možnosť Veľká (Large)
vytvorí veľké množstvo zmien a možnosť Malá (Small) vytvorí malé množstvo zmien.
Poznámka
• Položka Veľká (Large) zodpovedá približne dvojnásobnej veľkosti položky Stredná (Medium)
a položka Malá (Small) zodpovedá približne polovičnej veľkosti položky Stredná (Medium).
Karta Zhoda (Matching)
Umožňuje vybrať spôsob úpravy farieb tak, aby zodpovedali typu dokumentu, ktorý sa má vytlačiť.
Korekcia farieb (Color Correction)
Umožňuje vybrať možnosť Zhoda s ovládačom (Driver Matching), ICM alebo Žiadny (None), ktorá
zodpovedá účelu operácie tlače.
Dôležité
• Po začiarknutí políčka Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale Printing) na karte Hlavné (Main) sa
položka Korekcia farieb (Color Correction) zobrazí na sivo a nebude dostupná.
Zhoda s ovládačom (Driver Matching)
Pomocou aplikácie Canon Digital Photo Color môžete tlačiť údaje sRGB s farebným nádychom
uprednostňovaným väčšinou osôb.
ICM
Pri tlači sa farby upravia pomocou profilu ICC.
Dôležité
• Ak je aplikačný softvér nastavený tak, že funkcia ICM je zakázaná, možnosť ICM je pre
položku Korekcia farieb (Color Correction) nedostupná a tlačiareň nemusí vytlačiť
obrazové údaje správne.
Žiadny (None)
Zakáže sa úprava farieb pomocou ovládača tlačiarne.
Súvisiace témy
Nastavenie úrovne kvality tlače
Úprava vyváženia farieb
221
Úprava jasu
Úprava intenzity
Úprava kontrastu
Úprava vyváženia farieb pomocou ukážky (ovládač tlačiarne)
Úprava intenzity a kontrastu pomocou ukážky (ovládač tlačiarne)
Vykonajte farebnú tlač pomocou zásobníka FINE (predávaný samostatne)
Nastavenie korekcie farieb
Zobrazenie výsledkov tlače ešte pred tlačou
222
Opis karty Nastavenie strany
Karta Nastavenie strany (Page Setup) umožňuje určiť usporiadanie dokumentu na papieri. Táto karta tiež
umožňuje nastaviť počet kópií a poradie tlače. Ak má aplikácia použitá na vytvorenie dokumentu podobnú
funkciu, nastavenia vykonajte pomocou tejto aplikácie.
Ukážka nastavení
Na obrázku papiera je znázornené, ako bude originál rozložený na hárku papiera.
Môžete skontrolovať celkový obraz rozloženia.
Ilustrácia tlačiarne zobrazuje postup vloženia papiera podľa príslušných nastavení ovládača tlačiarne.
Pred spustením tlače skontrolujte podľa obrázka, či je tlačiareň správne nastavená.
Veľkosť strany (Page Size)
Umožňuje vybrať veľkosť strany.
Vyberte rovnakú veľkosť strany, ako ste vybrali v rámci aplikácie.
Ak vyberiete položku Vlastná... (Custom...), otvorí sa Dialógové okno Vlastná veľkosť papiera,
v ktorom môžete zadať zvislý a vodorovný rozmer veľkosti papiera.
Orientácia (Orientation)
Umožňuje vybrať orientáciu tlače.
Ak má aplikácia použitá na vytvorenie dokumentu podobnú funkciu, vyberte rovnakú orientáciu, akú ste
vybrali v danej aplikácii.
Na výšku (Portrait)
Vytlačí dokument tak, že horná a dolná poloha ostanú nezmenené vzhľadom na smer podávača
papiera. Toto nastavenie je predvolené.
Na šírku (Landscape)
Vytlačí dokument tak, že ho otočí o 90 stupňov vzhľadom na smer podávača papiera.
Smer otočenia môžete zmeniť tak, že prejdete do nástroja Canon IJ Printer Assistant Tool, otvoríte
dialógové okno Vlastné nastavenia (Custom Settings) a použijete začiarkavacie políčko Otočiť
o 90 stupňov doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is
223
[Landscape]).
Ak chcete pri tlači otočiť dokument o 90 stupňov doľava, začiarknite políčko Otočiť o 90 stupňov
doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]).
Otočiť o 180 stupňov (Rotate 180 degrees)
Vytlačí dokument tak, že ho otočí o 180 stupňov proti smeru podávača papiera.
Šírka oblasti tlače a miera presahu, ktoré sú nakonfigurované v inom aplikačnom softvéri, sa
vertikálne a horizontálne obrátia.
Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size)
Umožňuje vybrať veľkosť papiera skutočne vloženého do tlačiarne.
Predvolené nastavenie je Rovnaká ako veľkosť strany (Same as Page Size) na tlač normálnej
veľkosti.
Veľkosť papiera v tlačiarni môžete nastaviť výberom hodnoty Prispôsobiť strane (Fit-to-Page), S
nastavenou mierkou (Scaled), Rozloženie strany (Page Layout), Dlaždice/plagát (Tiling/Poster)
alebo Brožúra (Booklet) pre položku Rozloženie strany (Page Layout).
Ak vyberiete veľkosť papiera, ktorá je menšia ako hodnota nastavenia Veľkosť strany (Page Size),
veľkosť dokumentu sa zmenší. Ak vyberiete väčšiu veľkosť papiera, veľkosť dokumentu sa zväčší.
Rovnako ak vyberiete položku Vlastná... (Custom...), otvorí sa Dialógové okno Vlastná veľkosť
papiera, v ktorom môžete zadať zvislý a vodorovný rozmer veľkosti papiera.
Rozloženie strany (Page Layout)
Umožňuje vybrať veľkosť dokumentu, ktorý chcete vytlačiť, a typ tlače.
Normálna veľkosť (Normal-size)
Toto je bežný spôsob tlače. Túto možnosť vyberte, ak nezadávate žiadne rozloženie strany.
Automaticky zmenšiť veľký dokument, ktorý tlačiareň nedokáže vytlačiť (Automatically
reduce large document that the printer cannot output)
Ak tlačiareň nemôže vytlačiť dokument na pôvodnú veľkosť papiera, tlačiareň môže veľkosť pri
tlači automaticky zmenšiť.
Ak chcete zmenšiť veľkosť pri tlači dokumentu, začiarknite toto políčko.
Prispôsobiť strane (Fit-to-Page)
Táto funkcia umožňuje automaticky zväčšiť alebo zmenšiť dokumenty tak, aby zodpovedali veľkosti
papiera vloženého do tlačiarne bez zmeny veľkosti papiera, ktorú ste zadali v aplikačnom softvéri.
S nastavenou mierkou (Scaled)
Dokumenty možno pre tlač zväčšiť alebo zmenšiť.
V položke Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size) zadajte veľkosť alebo v poli Mierka
(Scaling) zadajte mierku.
Mierka (Scaling)
Slúži na zadanie pomeru zväčšenia alebo zmenšenia pre dokument, ktorý chcete vytlačiť.
Rozloženie strany (Page Layout)
Na jeden hárok papiera možno vytlačiť viaceré strany dokumentu.
Zadať... (Specify...)
Otvorí sa Dialógové okno Tlač s rozložením strán.
Kliknutím na toto tlačidlo nastavte podrobné informácie pre tlač s rozložením strán.
Dlaždice/plagát (Tiling/Poster)
Táto funkcia umožňuje zväčšiť obrazové údaje a zväčšené údaje rozdeliť na niekoľko strán na tlač.
Tieto hárky papiera tiež môžete zlepiť a vytvoriť tak veľký výtlačok, napríklad plagát.
224
Zadať... (Specify...)
Otvorí sa Dialógové okno Tlač dlaždíc/plagátu.
Kliknutím na toto tlačidlo nastavte podrobné informácie pre tlač dlaždíc/plagátu.
Brožúra (Booklet)
Funkcia tlače brožúr umožňuje tlačiť údaje na vytvorenie brožúry. Údaje sa tlačia na obe strany
papiera. Tento typ tlače zaručuje, že po zložení a zošití vytlačených hárkov v strede možno strany
správne zoradiť podľa ich čísla.
Zadať... (Specify...)
Otvorí sa Dialógové okno Tlač brožúr.
Kliknutím na toto tlačidlo nastavte podrobné informácie pre tlač brožúry.
Obojstranná tlač (Duplex Printing)
Umožňuje výber automatickej obojstrannej tlače dokumentu alebo tlače na jednu stranu hárka papiera.
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete dokument tlačiť na obe strany.
Túto funkciu možno použiť len vtedy, keď je pre položku Typ média (Media Type) vybratá možnosť
Obyčajný papier (Plain Paper) a je vybratá jedna z možností Normálna veľkosť (Normal-size),
Prispôsobiť strane (Fit-to-Page), S nastavenou mierkou (Scaled) alebo Rozloženie strany (Page
Layout).
Automaticky (Automatic)
Umožňuje vybrať, či sa má obojstranná tlač vykonať automaticky alebo manuálne.
Toto začiarkavacie políčko je aktívne, ak je v zozname Rozloženie strany (Page Layout) vybratá
položka Brožúra (Booklet) alebo ak je označené začiarkavacie políčko Obojstranná tlač (Duplex
Printing).
Ak chcete, aby sa obojstranná tlač vykonávala automaticky, označte toto políčko.
Ak chcete, aby sa obojstranná tlač vykonávala manuálne, zrušte označenie tohto políčka.
Nastavenie oblasti tlače... (Print Area Setup...)
Umožňuje otvoriť Dialógové okno Nastavenie oblasti tlače, v ktorom môžete nakonfigurovať
oblasť tlače na automatickú obojstrannú tlač.
Strana zošitia (Stapling Side)
Slúži na výber polohy okraja na zošitie.
Tlačiareň zanalyzuje nastavenia Orientácia (Orientation) a Rozloženie strany (Page Layout)
a automaticky vyberie najlepšiu polohu pre okraj na zošitie. Začiarknite políčko Strana zošitia
(Stapling Side) a zmeňte ho výberom zo zoznamu.
Zadať okraj... (Specify Margin...)
Otvorí sa Dialógové okno Zadať okraj.
Môžete určiť šírku okraja.
Kópie (Copies)
Slúži na zadanie počtu kópií, ktoré chcete vytlačiť. Môžete zadať hodnotu od 1 do 999.
Dôležité
• Ak má aplikácia použitá na vytvorenie dokumentu podobnú funkciu, zadajte počet kópií pomocou
aplikácie bez toho, aby ste ho zadávali tu.
Tlačiť od poslednej strany (Print from Last Page)
Toto políčko začiarknite, ak chcete tlačiť od poslednej strany v poradí. V takom prípade nemusíte strany
po vytlačení triediť, aby boli v správnom poradí.
Ak chcete dokument vytlačiť v normálnom poradí začínajúc od prvej strany, začiarknutie políčka zrušte.
225
Zoradiť (Collate)
Toto políčko začiarknite, ak chcete pri tlači viacerých kópií zoskupiť spolu strany každej kópie.
Ak chcete pri tlači zoskupiť všetky strany s rovnakým číslom strany, začiarknutie políčka zrušte.
Dôležité
• Ak má aplikačný softvér použitý na vytvorenie dokumentu rovnakú funkciu, uprednostnite
nastavenia v ovládači tlačiarne. Ak však výsledky tlače nie sú prijateľné, vyberte nastavenia tejto
funkcie v aplikačnom softvéri. Ak počet kópií a poradie tlače nastavíte v aplikácii aj v ovládači
tlačiarne, počet kópií môže byť násobkom týchto dvoch nastavení alebo sa nemusí dodržať určené
poradie tlače.
Možnosti tlače... (Print Options...)
Otvorí sa Dialógové okno Možnosti tlače.
Umožňuje vykonať zmeny podrobných nastavení ovládača tlačiarne pre tlačové údaje odosielané
z aplikácií.
Pečiatka/pozadie... (Stamp/Background...)
Otvorí sa Dialógové okno Pečiatka/pozadie.
Funkcia Pečiatka (Stamp) umožňuje vytlačiť text pečiatky alebo bitovú mapu cez alebo za údaje
dokumentu. Takisto umožňuje vytlačiť dátum, čas a meno používateľa. Funkcia Pozadie (Background)
umožňuje vytlačiť svetlú ilustráciu za údaje dokumentu.
Možnosti Pečiatka (Stamp) a Pozadie (Background) nemusia byť v závislosti od prostredia
k dispozícii.
Dialógové okno Vlastná veľkosť papiera (Custom Paper Size)
Toto dialógové okno umožňuje určiť veľkosť (šírku a výšku) vlastného papiera.
Jednotky (Units)
Vyberte požadovanú jednotku na zadanie veľkosti papiera definovanej používateľom.
Veľkosť papiera (Paper Size)
Umožňuje zadať parametre Šírka (Width) a Výška (Height) vlastného papiera. Meranie sa zobrazuje
podľa jednotiek zadaných v poli Jednotky (Units).
Dialógové okno Tlač s rozložením strán (Page Layout Printing)
Toto dialógové okno umožňuje vybrať počet strán dokumentu, ktoré sa majú umiestniť na jeden hárok
papiera, poradie strán a či sa má vytlačiť okolo každej strany dokumentu orámovanie strany.
Nastavenia uvedené v tomto dialógovom okne možno potvrdiť v ukážke nastavení v ovládači tlačiarne.
Ikona ukážky
Zobrazia sa nastavenia vykonané v dialógovom okne Tlač s rozložením strán (Page Layout
Printing).
Môžete skontrolovať vzhľad výsledku tlače pred samotnou tlačou údajov.
Rozloženie strany (Page Layout)
Slúži na zadanie počtu strán dokumentu, ktoré sa majú zmestiť na jeden hárok.
Poradie strán (Page Order)
Slúži na zadanie orientácie dokumentu, ktorý sa má vytlačiť na hárok papiera.
226
Okraj strany (Page Border)
Vytlačí orámovanie strany okolo každej strany dokumentu.
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete vytlačiť orámovanie strany.
Dialógové okno Tlač dlaždíc/plagátu (Tiling/Poster Printing)
Toto dialógové okno umožňuje určiť veľkosť obrázka, ktorý sa má vytlačiť. Môžete tiež vybrať nastavenia
pre čiary vystrihnutia a značky prilepenia, ktoré slúžia ako pomôcka na zlepenie strán do plagátu.
Nastavenia uvedené v tomto dialógovom okne možno potvrdiť v ukážke nastavení v ovládači tlačiarne.
Ikona ukážky
Zobrazia sa nastavenia dialógového okna Tlač dlaždíc/plagátu (Tiling/Poster Printing).
Môžete skontrolovať vzhľad výsledku tlače.
Rozdelenie obrázkov (Image Divisions)
Vyberte počet rozdelení (zvislo x vodorovne).
Keď zvýšite počet rozdelení, zvýši sa aj počet hárkov potrebných na tlač. Ak chcete zlepením strán
vytvoriť plagát, zvýšením počtu rozdelení môžete vytvoriť väčší plagát.
Vytlačiť text "Vystrihnúť/prilepiť" na okrajoch (Print "Cut/Paste" in margins)
Určuje, či sa majú tlačiť slová „Vystrihnúť“ a „Prilepiť“ na okrajoch. Tieto slová slúžia ako pokyny na
zlepenie strán do plagátu.
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete slová vytlačiť.
Poznámka
• Táto funkcia nemusí byť dostupná v závislosti od používaného typu ovládača tlačiarne
a prostredia.
Vytlačiť čiary "Vystrihnúť/prilepiť" na okrajoch (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Umožňuje zadať, či sa majú tlačiť čiary vystrihnutia, ktoré slúžia ako pokyny na zlepenie strán do
plagátu.
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete čiary vystrihnutia vytlačiť.
Rozsah tlačených strán (Print page range)
Umožňuje zadať rozsah tlače. V bežných prípadoch vyberte položku Všetky (All).
Ak chcete vybrať určitú stranu alebo rozsah, vyberte možnosť Strany (Pages).
Poznámka
• Ak sa niektoré strany nevytlačili dobre, zadajte strany, ktoré netreba tlačiť, kliknutím na ne v
okne ukážky nastavení na karte Nastavenie strany (Page Setup). Tentokrát sa vytlačia len
strany zobrazené na obrazovke.
Dialógové okno Tlač brožúr (Booklet Printing)
Toto dialógové okno umožňuje nastaviť spôsob, ako zviazať dokument ako brožúru. Tlač len na jednu
stranu a tlač orámovania strany možno tiež nastaviť v tomto dialógovom okne.
Nastavenia uvedené v tomto dialógovom okne možno potvrdiť v ukážke nastavení v ovládači tlačiarne.
Ikona ukážky
Zobrazia sa nastavenia vykonané v dialógovom okne Tlač brožúr (Booklet Printing).
Môžete skontrolovať výsledný vzhľad dokumentu, keď sa vytlačí ako brožúra.
227
Okraj na zošitie (Margin for stapling)
Slúži na zadanie strany brožúry, ktorá sa má zošiť.
Vložiť prázdnu stranu (Insert blank page)
Slúži na výber toho, či sa má dokument tlačiť na jednu stranu alebo na obe strany brožúry.
Toto políčko začiarknite, ak chcete dokument tlačiť na jednu stranu brožúry, a zo zoznamu vyberte
stranu, ktorá má ostať prázdna.
Okraj (Margin)
Slúži na zadanie šírky okraja na zošitie.
Zadaná šírka sa stane šírkou okraja na zošitie od stredu hárka.
Okraj strany (Page Border)
Vytlačí orámovanie strany okolo každej strany dokumentu.
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete vytlačiť orámovanie strany.
Dialógové okno Nastavenie oblasti tlače (Print Area Setup)
Počas obojstrannej tlače sa oblasť tlače dokumentu mierne zúži. Ak sa vykonáva tlač dokumentu s
malými okrajmi, dokument sa možno nezmestí na jednu stranu.
Toto dialógové okno umožňuje vybrať, či sa má strana pri vykonaní tlače zmenšiť, aby sa dokument
zmestil na jednu stranu.
Tlačiť s normálnou veľkosťou (Use normal-size printing)
Vytlačia sa strany dokumentu bez zmenšenia. Toto nastavenie je predvolené.
Tlačiť so zmenšenou veľkosťou (Use reduced printing)
Mierne zmenší každú stranu dokumentu, aby sa počas tlače zmestila na jeden hárok papiera.
Toto nastavenie vyberte, ak používate automatickú obojstrannú tlač na tlačenie dokumentu s malými
okrajmi.
Dialógové okno Zadať okraj (Specify Margin)
Toto dialógové okno umožňuje určiť šírku okraja pre stranu, ktorá sa má zošiť. Ak sa dokument nezmestí
na jednu stranu, pri tlači sa zmenší.
Okraj (Margin)
Slúži na zadanie šírky okraja na zošitie.
Šírka strany zadaná v poli Strana zošitia (Stapling Side) sa stane šírkou okraja na zošitie.
Dialógové okno Možnosti tlače (Print Options)
Umožňuje vykonať zmeny tlačových údajov odosielaných do tlačiarne.
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prostredia k dispozícii.
Zakázať korekciu ICM vyžadovanú aplikačným softvérom (Disable ICM required from the
application software)
Zakáže sa funkcia ICM požadovaná z aplikačného softvéru.
Keď aplikačný softvér používa funkciu ICM Windows na tlač údajov, môže dôjsť k tvorbe
228
neočakávaných farieb alebo zníženiu rýchlosti tlače. Tieto prípadné problémy možno vyriešiť
začiarknutím tohto políčka.
Dôležité
• Za normálnych okolností zrušte začiarknutie tohto políčka.
• Táto funkcia nefunguje pri výbere možnosti ICM pre položku Korekcia farieb (Color
Correction) na karte Zhoda (Matching) dialógového okna Manuálna úprava farieb (Manual
Color Adjustment).
Zakázať nastavenie profilu farieb z aplikačného softvéru (Disable the color profile setting of the
application software)
Začiarknutie tohto políčka zakáže informácie v profile farieb, ktorý bol nastavený v aplikačnom
softvéri.
Keď sú informácie v profile farieb nastavené v aplikačnom softvéri výstupom pre ovládač tlačiarne,
výsledok tlače môže obsahovať neočakávané farby. V takom prípade možno problém vyriešiť
začiarknutím tohto políčka.
Dôležité
• Aj keď je toto políčko začiarknuté, zakázané sú len niektoré informácie v profile farieb a profil
farieb možno stále použiť na tlač.
• Za normálnych okolností zrušte začiarknutie tohto políčka.
Zakázať nastavenie zdroja papiera z aplikačného softvéru (Disable the paper source setting of the
application software)
Zakáže sa spôsob podávania papiera nastavený aplikáciou.
Pri používaní niektorých aplikácií, ako napríklad Microsoft Word, sa údaje môžu vytlačiť použitím
spôsobu podávania, ktorý sa líši od nastavenia ovládača tlačiarne. V takom prípade začiarknite túto
funkciu.
Dôležité
• Keď je táto funkcia zapnutá, spôsob podávania papiera zvyčajne nemožno zmeniť z aplikácie
Canon IJ – ukážka.
Oddeliť papiere (Ungroup Papers)
Slúži na nastavenie spôsobu zobrazenia položiek Typ média (Media Type), Veľkosť strany (Page
Size) a Veľkosť papiera v tlačiarni (Printer Paper Size).
Ak chcete jednotlivé položky zobraziť osobitne, začiarknite políčko.
Ak chcete jednotlivé položky zobraziť ako skupinu, začiarknutie políčka zrušte.
Nepovoliť aplikačnému softvéru komprimovať tlačové údaje (Do not allow application software to
compress print data)
Kompresia tlačových údajov aplikačného softvéru je zakázaná.
Ak vo výsledku tlače chýbajú obrazové údaje alebo ak obsahuje neočakávané farby, začiarknutie
tohto políčka môže daný stav zlepšiť.
Dôležité
• Za normálnych okolností zrušte začiarknutie tohto políčka.
Tlačiť po vytvorení tlačových údajov podľa strán (Print after creating print data by page)
Tlačové údaje sa tvoria v jednotkách strany a tlač sa spúšťa po dokončení spracovania jednej strany
tlačových údajov.
229
Ak vytlačený dokument obsahuje neočakávané výsledky, napríklad pruhy, začiarknutie tohto políčka
môže výsledky zlepšiť.
Dôležité
• Za normálnych okolností zrušte začiarknutie tohto políčka.
Zabránenie strate tlačových údajov (Prevention of Print Data Loss)
Veľkosť tlačových údajov vytvorených pomocou aplikačného softvéru môžete zmenšiť a potom údaje
vytlačiť.
V závislosti od používaného aplikačného softvéru môžu byť obrazové údaje orezané alebo sa
nemusia vytlačiť správne. V takých prípadoch vyberte možnosť Zap. (On). Ak túto funkciu nebudete
používať, vyberte možnosť Vyp. (Off).
Dôležité
• Pri používaní tejto funkcie môže kvalita tlače klesnúť v závislosti od tlačových údajov.
Jednotka spracovania tlačových údajov (Unit of Print Data Processing)
Slúži na výber jednotky spracovania tlačových údajov, ktoré sa majú odoslať do tlačiarne.
Za normálnych okolností vyberte položku Odporúčaná (Recommended).
Dôležité
• Pre určité nastavenia sa môže použiť veľká časť pamäte.
Nastavenie nemeňte, ak má počítač k dispozícii malé množstvo pamäte.
Tlačiť pomocou (Print With)
Určte atrament, ktorý sa má použiť pri tlači.
Vyberte z možností Všetky farby (predvolené) (All Colors (Default)) a Iba čierna (Black Only).
Dôležité
• Niektoré aplikácie budú tlačiť farebne bez ohľadu na nastavenie Tlač v odtieňoch sivej
(Grayscale Printing). Ak chcete vykonať čiernobielu tlač pomocou týchto aplikácií, nastavte
položku Tlačiť pomocou (Print With) na Iba čierna (Black Only).
• Ak máte pripojený zásobník FINE (predávaný samostatne) a konfigurované nasledujúce
nastavenia, tlačiareň pri tlači použije farebný atrament a zaškrtnutie možnosti Iba čierna (Black
Only) nebude mať žiadny vplyv.
• Na karte Hlavné (Main) je z položky Typ média (Media Type) vybraná iná možnosť ako
Obyčajný papier (Plain Paper), Obálka (Envelope), Ink Jet Hagaki (A), Hagaki (A) alebo
Hagaki.
• Nepoužívanú tlačovú hlavu nevyberajte. Po vybratí niektorej z tlačových hláv nebudete môcť
tlačiť.
Dialógové okno Pečiatka/pozadie (Stamp/Background)
Dialógové okno Pečiatka/pozadie (Stamp/Background) umožňuje vytlačiť pečiatku a pozadie cez alebo
za strany dokumentu. Okrem vopred uložených pečiatok a pozadí môžete uložiť a používať aj vlastné
originály.
Pečiatka (Stamp)
Tlač pečiatky je funkcia, ktorá vytlačí pečiatku cez dokument.
Začiarknite toto políčko a zo zoznamu vyberte názov pre tlač pečiatky.
230
Definovať pečiatku... (Define Stamp...)
Otvorí sa dialógové okno Nastavenia pečiatky.
Môžete skontrolovať podrobné informácie o vybranej pečiatke alebo uložiť novú pečiatku.
Umiestniť pečiatku cez text (Place stamp over text)
Slúži na nastavenie toho, ako sa má pečiatka vytlačiť cez dokument.
Ak chcete túto operáciu povoliť, začiarknite políčko Pečiatka (Stamp).
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete pečiatku vytlačiť cez stranu tlačeného dokumentu.
Vytlačené údaje môžu byť skryté za pečiatkou.
Začiarknutie tohto políčka zrušte v prípade, že chcete údaje dokumentu vytlačiť cez pečiatku.
Vytlačené údaje nebudú skryté za pečiatkou. Skryté však môžu byť časti pečiatky, ktoré prekrýva
dokument.
Opečiatkovať len prvú stranu (Stamp first page only)
Umožňuje vybrať, či sa má pečiatka vytlačiť len na prvú stranu alebo na všetky strany, keď má
dokument dve alebo viac strán.
Ak chcete túto operáciu povoliť, začiarknite políčko Pečiatka (Stamp).
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete pečiatku vytlačiť len na prvú stranu.
Pozadie (Background)
Tlač pozadia je funkcia, ktorá umožňuje vytlačiť obrázok alebo podobný objekt (bitovú mapu) za
údaje dokumentu.
Ak chcete vytlačiť pozadie, začiarknite toto políčko a zo zoznamu vyberte názov.
Vybrať pozadie... (Select Background...)
Otvorí sa dialógové okno Nastavenia pozadia.
Môžete uložiť bitovú mapu ako pozadie a zmeniť spôsob rozloženia a intenzitu vybraného pozadia.
Pozadie len na prvej strane (Background first page only)
Umožňuje vybrať, či sa má pozadie vytlačiť len na prvú stranu alebo na všetky strany, keď má
dokument dve alebo viac strán.
Ak chcete túto operáciu povoliť, začiarknite políčko Pozadie (Background).
Toto políčko začiarknite v prípade, že chcete pozadie vytlačiť len na prvú stranu.
Karta Pečiatka (Stamp)
Karta Pečiatka umožňuje nastaviť text a súbor s bitovou mapou (.bmp), ktoré sa majú použiť pre
pečiatku.
Okno s ukážkou
Zobrazuje stav pečiatky nakonfigurovaný na každej karte.
Typ pečiatky (Stamp Type)
Umožňuje zadať typ pečiatky.
Ak chcete vytvoriť pečiatku so znakmi, vyberte položku Text. Ak chcete vytvoriť súbor s bitovou
mapou, vyberte položku Bitová mapa (Bitmap). Ak chcete zobraziť dátum a čas vytvorenia
a meno používateľa tlačeného dokumentu, vyberte položku Dátum/čas/meno používateľa (Date/
Time/User Name).
Položky nastavenia na karte Pečiatka (Stamp) sa zmenia v závislosti od vybraného typu.
Ak je položka Typ pečiatky (Stamp Type) nastavená na hodnotu Text alebo Dátum/čas/meno
používateľa (Date/Time/User Name)
231
Text pečiatky (Stamp Text)
Umožňuje zadať textový reťazec pečiatky.
Zadať možno najviac 64 znakov.
V prípade typu Dátum/čas/meno používateľa (Date/Time/User Name) sa v poli Text pečiatky
(Stamp Text) zobrazí dátum a čas vytvorenia a meno používateľa tlačeného objektu.
Dôležité
• Ak je vybratá možnosť Dátum/čas/meno používateľa (Date/Time/User Name), pole Text
pečiatky (Stamp Text) sa zobrazuje na sivo a nie je dostupné.
Písmo TrueType (TrueType Font)
Umožňuje vybrať písmo textového reťazca pečiatky.
Štýl (Style)
Umožňuje vybrať štýl písma textového reťazca pečiatky.
Veľkosť (Size)
Umožňuje vybrať veľkosť písma textového reťazca pečiatky.
Obrys (Outline)
Umožňuje vybrať rám, ktorý obklopuje textový reťazec pečiatky.
Ak v položke Veľkosť (Size) vyberiete veľkú veľkosť písma, znaky môžu presahovať okraj
pečiatky.
Farba (Color)/Vybrať farbu... (Select Color...)
Zobrazí sa aktuálna farba pečiatky.
Ak chcete vybrať inú farbu, kliknutím na položku Vybrať farbu... (Select Color...) otvorte dialógové
okno Farba (Color) a vyberte alebo vytvorte požadovanú farbu, ktorú chcete použiť pre pečiatku.
Ak je položka Typ pečiatky (Stamp Type) nastavená na hodnotu Bitová mapa (Bitmap)
Súbor (File)
Umožňuje zadať názov súboru s bitovou mapou, ktorá sa má použiť ako pečiatka.
Vybrať súbor... (Select File...)
Otvorí sa dialógové okno na otvorenie súboru.
Kliknutím na toto tlačidlo vyberte súbor s bitovou mapou, ktorá sa má použiť ako pečiatka.
Veľkosť (Size)
Umožňuje upraviť veľkosť súboru s bitovou mapou, ktorá sa má použiť ako pečiatka.
Posúvaním jazdca doprava veľkosť zväčšíte a posúvaním doľava veľkosť zmenšíte.
Priehľadná biela plocha (Transparent white area)
Umožňuje zadať, či majú byť oblasti bitovej mapy vyplnené bielou farbou priehľadné.
Ak majú byť oblasti bitovej mapy vyplnené bielou farbou priehľadné, začiarknite toto políčko.
Poznámka
• Kliknutím na položku Predvolené (Defaults) nastavíte položku Typ pečiatky (Stamp Type) na
hodnotu text, Text pečiatky (Stamp Text) na hodnotu prázdne, Písmo TrueType (TrueType
Font) na hodnotu Arial, Štýl (Style) na hodnotu Normálne, Veľkosť (Size) na hodnotu 36 bodov,
Obrys (Outline) na hodnotu nezačiarknuté a Farba (Color) na hodnotu sivá s hodnotami RGB
(192, 192, 192).
232
Karta Umiestnenie (Placement)
Karta Umiestnenie umožňuje nastaviť polohu, kde sa má vytlačiť pečiatka.
Okno s ukážkou
Zobrazuje stav pečiatky nakonfigurovaný na každej karte.
Poloha (Position)
Umožňuje zadať polohu pečiatky na strane.
Výber položky Vlastná (Custom) zo zoznamu umožňuje priamo zadať hodnoty pre súradnice
Poloha X (X-Position) a Poloha Y (Y-Position).
Otočenie (Rotation)
Umožňuje zadať uhol otočenia pečiatky. Uhol možno nastaviť zadaním počtu stupňov.
Záporné hodnoty otočia pečiatku v smere hodinových ručičiek.
Poznámka
• Funkcia Otočenie (Rotation) sa povolí, len keď sa pre nastavenie Typ pečiatky (Stamp
Type) na karte Pečiatka (Stamp) vyberie položka Text alebo Dátum/čas/meno používateľa
(Date/Time/User Name).
Poznámka
• Kliknutím na položku Predvolené (Defaults) nastavte polohu pečiatky na možnosť Stred (Center)
a otočenie na hodnotu 0.
Karta Uloženie nastavení (Save settings)
Karta Uloženie nastavení (Save settings) umožňuje registrovať novú pečiatku alebo odstrániť
nepotrebnú pečiatku.
Názov (Title)
Ak chcete uložiť vytvorenú pečiatku, zadajte jej názov.
Zadať možno najviac 64 znakov.
Poznámka
• Na začiatok ani koniec názvu nemožno zadať medzery, znaky tabulátora ani znaky konca
riadka.
Pečiatky (Stamps)
Zobrazí sa zoznam názvov uložených pečiatok.
Ak chcete zobraziť zodpovedajúcu pečiatku, do poľa Názov (Title) zadajte názov.
Uložiť (Save)/Uložiť s prepísaním (Save overwrite)
Pečiatka sa uloží.
Do poľa Názov (Title) zadajte názov a kliknite na toto tlačidlo.
Odstrániť (Delete)
Nepotrebná pečiatka sa odstráni.
Zo zoznamu Pečiatky (Stamps) vyberte názov nepotrebnej pečiatky a kliknite na toto tlačidlo.
233
Karta Pozadie (Background)
Karta Pozadie umožňuje vybrať súbor s bitovou mapou (.bmp), ktorá sa má použiť ako pozadie, alebo
určiť, ako vytlačiť vybrané pozadie.
Okno s ukážkou
Zobrazí sa stav bitovej mapy nastavený na karte Pozadie (Background).
Súbor (File)
Umožňuje zadať názov súboru s bitovou mapou, ktorá sa má použiť ako pozadie.
Vybrať súbor... (Select File...)
Otvorí sa dialógové okno na otvorenie súboru.
Kliknutím na toto tlačidlo vyberte súbor s bitovou mapou (.bmp), ktorá sa má použiť ako pozadie.
Spôsob rozloženia (Layout Method)
Umožňuje zadať spôsob umiestnenia obrazu pozadia na papieri.
Po výbere možnosti Vlastné (Custom) môžete nastaviť súradnice Poloha X (X-Position)
a Poloha Y (Y-Position).
Intenzita (Intensity)
Umožňuje upraviť intenzitu bitovej mapy, ktorá sa má použiť ako pozadie.
Posúvaním jazdca doprava intenzitu zvýšite a posúvaním doľava ju znížite. Ak chcete pozadie
tlačiť s pôvodnou intenzitou bitovej mapy, posuňte jazdec úplne doprava.
Poznámka
• Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prostredia k dispozícii.
• Kliknite na položku Predvolené (Defaults) a položku Súbor (File) nechajte prázdnu, položku
Spôsob rozloženia (Layout Method) nastavte na možnosť Vyplniť stranu (Fill page) a jazdec
Intenzita (Intensity) posuňte do stredu.
Karta Uloženie nastavení (Save settings)
Karta Uloženie nastavení (Save settings) umožňuje registrovať nové pozadie alebo odstrániť
nepotrebné pozadie.
Názov (Title)
Ak chcete uložiť určený obrázok pozadia, zadajte jeho názov.
Zadať možno najviac 64 znakov.
Poznámka
• Na začiatok ani koniec názvu nemožno zadať medzery, znaky tabulátora ani znaky konca
riadka.
Pozadia (Backgrounds)
Zobrazí sa zoznam názvov uložených pozadí.
Ak chcete zobraziť zodpovedajúce pozadie, do poľa Názov (Title) zadajte jeho názov.
Uložiť (Save)/Uložiť s prepísaním (Save overwrite)
Obrazové údaje sa uložia ako pozadie.
Po vložení názvu do poľa Názov (Title) kliknite na toto tlačidlo.
234
Odstrániť (Delete)
Nepotrebné pozadie sa odstráni.
Zo zoznamu Pozadia (Backgrounds) vyberte názov nepotrebného pozadia a potom kliknite na
toto tlačidlo.
235
Opis karty Údržba
Na karte Údržba (Maintenance) môžete spustiť nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool alebo skontrolovať
stav tlačiarne.
Údržba a predvoľby (Maintenance and Preferences)
Je spustený nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Môžete vykonávať údržbu tlačiarne alebo meniť nastavenia tlačiarne.
Zobraziť stav tlačiarne (View Printer Status)
Spustí sa aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ.
Túto funkciu spustite, keď chcete skontrolovať stav tlačiarne a proces tlače.
Informácie (About)
Otvorí sa Dialógové okno Informácie.
Verziu ovládača tlačiarne a upozornenie týkajúce sa autorských práv možno skontrolovať.
Okrem toho možno prepnúť jazyk, ktorý chcete používať.
Dialógové okno Informácie (About)
Keď kliknete na položku Informácie (About), zobrazí sa dialógové okno Informácie (About).
Toto dialógové okno zobrazí verziu, autorské práva a zoznam modulov ovládača tlačiarne. Môžete si
vybrať jazyk, ktorý chcete používať, a prepnúť jazyk zobrazený v okne nastavenia.
Moduly
Uvádza zoznam modulov ovládača tlačiarne.
Jazyk (Language)
Umožňuje zadať jazyk, ktorý chcete používať v okno nastavenia ovládača tlačiarne.
236
Dôležité
• Ak písmo na zobrazenie vybraného jazyka nie je nainštalované v systéme, znaky budú
zdeformované.
237
Opis aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
Aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ zobrazuje stav tlačiarne a priebeh tlače. Stav tlačiarne
symbolizujú ikony a hlásenia v monitore stavu.
Funkcie aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
Aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ má nasledujúce funkcie:
Zobrazenie stavu tlačiarne na obrazovke
Monitor stavu zobrazuje stav tlačiarne v reálnom čase.
Môžete sledovať priebeh tlače jednotlivých dokumentov (tlačovú úlohu).
Zobrazenie obsahu chyby a postupu opravy
Monitor stavu zobrazuje informácie o prípadných chybách, ku ktorým dôjde vo vašej tlačiarni.
Vďaka tomu môžete okamžite zistiť, ako v danej situácii reagovať.
Prehľad aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
Monitor stavu Canon IJ pomocou správ popisuje stav tlačiarne a atramentu.
Počas tlače môžete sledovať informácie o tlačenom dokumente a priebehu tlače.
Ak sa vyskytne chyba, monitor stavu zobrazí obsah chyby a postup, pomocou ktorého môžete chybu
odstrániť. Postupujte podľa pokynov v hlásení.
Tlačiareň
Keď sa vyskytne upozornenie alebo chyba tlačiarne, aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ
zobrazí ikonu.
: Vyskytlo sa varovanie.
: Vyskytla sa chyba operátora.
: Zobrazí sa oznámenie iného javu, než je upozornenie alebo chyba.
: Vyskytla sa chyba, ktorá si vyžaduje opravu.
238
Názov dokumentu (Document Name)
Názov dokumentu, ktorý bude vytlačený.
Vlastník (Owner)
Meno vlastníka dokumentu, ktorý bude vytlačený.
Tlačí sa strana (Printing Page)
Číslo aktuálnej stránky a celkový počet stránok.
Zobraziť tlačový front (Display Print Queue)
Tlačová fronta, ktorá reguluje aktuálny dokument a dokumenty čakajúce na vytlačenie.
Zrušiť tlač (Cancel Printing)
Tlač sa zruší.
Informácie o atramente (About Ink)
Zobrazí správu o atramente.
Číslo modelu atramentu (Ink Model Number)
Podľa potreby tu môžete vyhľadať vhodné číslo modelu atramentu pre svoju tlačiareň.
Ponuka Možnosti (Option)
Ak sa v tlačiarni zobrazí hlásenie, výberom možnosti Povoliť monitor stavu (Enable Status
Monitor) spustíte aplikáciu Monitor stavu tlačiarne Canon IJ.
Vyberte možnosť Povoliť monitor stavu (Enable Status Monitor), aby ste mohli používať
nasledujúce príkazy:
Vždy zobraziť aktuálnu úlohu (Always Display Current Job)
Zobrazí aplikáciu Monitor stavu tlačiarne Canon IJ pri každej tlači dokumentu.
Vždy zobraziť navrchu (Always Display on Top)
Aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ sa zobrazí pred inými oknami.
Zobraziť sprievodnú správu (Display Guide Message)
Zobrazí správy sprievodcu pre operácie so zložitým nastavením papiera.
Tlač obálok (Envelope Printing)
Zobrazí správy sprievodcu, keď sa spustí tlač obálok.
Správu sprievodcu skryjete označením začiarkavacieho políčka Nabudúce toto
hlásenie nezobrazovať (Do not show this message again).
Správy sprievodcu znova zobrazíte kliknutím na položku Možnosti (Option) v časti
Zobraziť sprievodnú správu (Display Guide Message) kliknite na možnosť Tlač
obálok (Envelope Printing) a aktivujte toto nastavenie.
Tlač pohľadníc Hagaki (Hagaki Printing)
Zobrazí správy sprievodcu pred tým, ako začne tlačiareň s tlačou pohľadníc Hagaki.
Správy sprievodcu zobrazíte otvorením ponuky Možnosti (Option) v časti Zobraziť
sprievodnú správu (Display Guide Message) a kliknutím na možnosť Tlač
pohľadníc Hagaki (Hagaki Printing), kde toto nastavenie aktivujte.
Správu sprievodcu skryjete označením začiarkavacieho políčka Nabudúce toto
hlásenie nezobrazovať (Do not show this message again).
Zobraziť upozornenie automaticky (Display Warning Automatically)
Pri upozornení na nízky stav atramentu (When a Low Ink Warning Occurs)
Automaticky sa spustí okno aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ a zobrazí sa
pred inými oknami, keď sa vyskytne upozornenie na nízky stav atramentu.
239
Spustiť pri spustení systému Windows (Start when Windows is Started)
Automaticky spustí aplikáciu Monitor stavu tlačiarne Canon IJ pri spustení systému
Windows.
Ponuka Vzdialené PR (Remote UI)
Môžete si otvoriť rozhranie vzdialeného používateľa tlačiarne.
Po pripojení a používaní cez sieť môžete na tlačiarni kontrolovať stav tlačiarne a tiež aj spúšťať
funkcie údržby.
Poznámka
• Ak tlačiareň používate cez pripojenie USB, Vzdialené PR (Remote UI) sa nezobrazí.
Informácie o tlačiarni (Printer Information)
Umožňuje vám skontrolovať podrobné informácie, akými sú stav tlačiarne, priebeh tlače
alebo zostávajúce hladiny atramentu.
Údržba (Maintenance)
Umožňuje vykonávať údržbu tlačiarne a meniť jej nastavenia.
Prevziať certifikát zabezpečenia (Download Security Certificate)
Zobrazuje okno For secure communication.
Toto okno vám umožňuje prevziať smerovací certifikát, zaregistrovať ho do prehliadača a
zakázať zobrazovanie varovaní.
Ponuka Pomocník (Help)
Výberom tejto ponuky môžete zobraziť informácie Pomocníka o aplikácii Monitor stavu tlačiarne
Canon IJ vrátane informácií o verzii a autorských právach.
240
Inštalácia ovládača tlačiarne
Ak chcete prevziať najnovšie ovládače pre svoj model, navštívte našu internetovú stránku.
1. Vypnite tlačiareň.
2. Spustite inštalačný program.
Dvakrát kliknite na ikonu prevzatého súboru.
Spustí sa inštalačný program.
Dôležité
• Počas spúšťania, inštalácie alebo odinštalovania softvéru sa môže zobraziť dialógové okno s
potvrdením/upozornením.
Toto dialógové okno sa zobrazí v prípade, ak sa na vykonanie úlohy vyžadujú správcovské
oprávnenia.
Ak ste prihlásení ako správca, pokračujte kliknutím na tlačidlo Áno (Yes) (alebo Pokračovať
(Continue), Povoliť (Allow)).
Niektoré aplikácie vyžadujú konto správcu, aby ste mohli pokračovať. V takýchto prípadoch
prepnite na konto správcu a vykonajte operáciu znova od začiatku.
3. Nainštalujte ovládač tlačiarne.
Vykonajte príslušné kroky uvedené na obrazovke.
4. Dokončite inštaláciu.
Kliknite na tlačidlo Hotovo (Complete).
V závislosti od používaného prostredia sa môže zobraziť hlásenie s výzvou na reštartovanie počítača. Ak
chcete inštaláciu dokončiť správne, reštartujte počítač.
Dôležité
• Ovládač tlačiarne môžete prevziať bezplatne, zodpovedáte však za všetky poplatky za prístup na
internet.
• Skôr než nainštalujete najnovší ovládač tlačiarne, odstráňte predtým nainštalovanú verziu.
Súvisiace témy
Získanie najnovšieho ovládača tlačiarne
Odstránenie nepotrebného ovládača tlačiarne
Pred inštaláciou ovládača tlačiarne
241
Tlač zo smartfónu alebo tabletu
Tlač zo zariadení iPhone/iPad/iPod touch (iOS)
Tlač zo smartfónu/tabletu (Android)
Tlač v režime priameho bezdrôtového pripojenia
242
Tlač v režime priameho bezdrôtového pripojenia
Zariadenia (napr. počítač, smartfón alebo tablet) možno k tlačiarni pripojiť dvomi spôsobmi opísanými nižšie.
• Bezdrôtové pripojenie (pripojenie zariadení prostredníctvom bezdrôtového smerovača)
• Priame bezdrôtové pripojenie (pripojenie zariadení pomocou priameho bezdrôtového pripojenia)
Táto časť opisuje priame bezdrôtové pripojenie, ktoré vám umožní tlač priamo prostredníctvom zariadení
pripojených k tlačiarni.
Ak chcete použiť priame bezdrôtové pripojenie, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
1. Príprava tlačiarne.
Povolenie priameho bezdrôtového pripojenia tlačiarne
2. Príprava zariadenia na pripojenie k tlačiarni.
Zmena nastavení zariadenia a jeho pripojenie k tlačiarni
3. Tlač.
Tlač v režime priameho bezdrôtového pripojenia
Dôležité
• Súčasne možno k tlačiarni pripojiť až 5 zariadení.
• Skontrolujte obmedzenie používania a tlačiareň prepnite na priame bezdrôtové pripojenie.
Obmedzenia
Povolenie priameho bezdrôtového pripojenia tlačiarne
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Stlačte a podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) a uvoľnite ho,
keď indikátor Alarm 12-krát zabliká.
Poznámka
• Ak chcete skontrolovať adresu MAC a aktuálne nastavenia priameho bezdrôtového pripojenia
tlačiarne, vytlačte informácie o sieťovom nastavení.
Tlač sieťových nastavení
Zmena nastavení zariadenia a jeho pripojenie k tlačiarni
1. V zariadení zapnite funkciu Wi-Fi.
V ponuke „Nastavenie“ zariadenia povoľte sieť „Wi-Fi“.
Ďalšie informácie o zapnutí funkcie Wi-Fi nájdete v príručke k zariadeniu.
243
2. Zo zoznamu zobrazeného v zariadení zvoľte možnosť „XXXXXX-GM2000series“ („X“
predstavuje alfanumerické znaky).
Poznámka
• Ak sa v zozname nezobrazí položka „XXXXXX-GM2000series“, priame bezdrôtové pripojenie
nie je povolené.
Pozrite si časť Povolenie priameho bezdrôtového pripojenia tlačiarne na povolenie priameho
bezdrôtového pripojenia.
3. Zadajte heslo.
Vaše zariadenie je pripojené k tlačiarni.
Poznámka
• Heslo môžete skontrolovať vytlačením nastavení siete z tlačiarne.
Tlač sieťových nastavení
• V závislosti od zariadenia, ktoré používate, je potrebné zadať heslo na prepojenie zariadenia a
tlačiarne prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. Zadajte heslo nastavené pre tlačiareň.
• V závislosti od nastavení zabezpečenia možno nebude potrebné zadať heslo.
Tlač v režime priameho bezdrôtového pripojenia
Po prepojení zariadenia a tlačiarne spustite tlač z aplikácie zariadenia.
Poznámka
• Viac podrobností o tlači zo zariadenia nájdete v príručke príslušného zariadenia alebo aplikácie.
• Tlačiť zo smartfónu alebo tabletu môžete po nainštalovaní Canon PRINT Inkjet/SELPHY. Aplikáciu si
stiahnite z obchodov App Store a Google Play.
Pre systém iOS
Pre systém Android
244
Najčastejšie otázky
Sieť
Tlačiareň sa v sieti nepodarilo nájsť
Tlačiareň sa nenašla počas používania siete Wi-Fi
Neznámy sieťový kľúč (heslo)
Nemožno tlačiť alebo sa pripojiť
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa siete, kliknite sem.
Tlač
Tlačiareň netlačí
Výtlačky sú prázdne/rozmazané alebo neostré/obsahujú pruhy alebo čiary
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Zoznam kódov podpory pre chyby (zaseknutý papier)
Nemožno tlačiť alebo sa pripojiť
Nepodarilo sa nainštalovať ovládač tlačiarne (systém Windows)
Inštalácia
Chyba
Pokiaľ sa objavila chyba
Zobrazí sa správa (kód podpory)
Oprava tlačiarne
Riešenie problémov
Tlačiareň nefunguje
Tlačiareň sa nezapne
Tlačiareň sa vypne neočakávane alebo opakovane
Problémy s pripojením USB
Nefunguje komunikácia s tlačiarňou cez USB
Tlačiareň netlačí
Tlač sa zastaví
Tlačiareň tlačí pomaly
Atrament neprichádza
Zoznam kódov podpory pre chyby (zaseknutý papier)
Tlačiareň nepreberá alebo podávaniu papiera alebo zobrazuje chyba „No Paper“
Problémy pri automatickej obojstrannej tlači
Papier sa nepodáva zo zdroja papiera určeného v ovládači tlačiarne (Windows)
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Nemožno tlačiť zo smartfónu alebo tabletu
245
Nemožno vykonať správne nastavenie (sieť)
Nepodarilo sa nájsť tlačiareň na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne počas nastavenia (systém
Windows)
Tlačiareň sa nenašla počas používania siete Wi-Fi
Tlačiareň sa nenašla počas používania káblovej siete LAN
Tlačiareň náhle prestane z nejakého dôvodu fungovať
Neznámy sieťový kľúč (heslo)
Zabudnuté heslo správcu tlačiarne
Tlačiareň nemožno používať po výmene smerovača bezdrôtovej siete alebo zmene nastavení
smerovača
Počas nastavovania sa na obrazovke počítača zobrazuje hlásenie
Kontrola informácií o sieti
Obnovenie výrobných predvolených nastavení
Nemožno vykonať správne nastavenie (inštalácia)
Nepodarilo sa nainštalovať ovládač tlačiarne (systém Windows)
Aktualizácia ovládačov tlačiarne v prostredí siete (Windows)
Zobrazuje sa chyba alebo hlásenie
Pokiaľ sa objavila chyba
Zobrazí sa správa (kód podpory)
Zoznam kódov podpory pre chyby
Problémy s prevádzkou
Problémy so sieťovou komunikáciou
Problémy pri tlači
Problémy pri tlači zo smartfónu alebo tabletu
Mechanické problémy
Problémy s inštaláciou a preberaním súborov
Chyby a hlásenia
Ak problém nemožno vyriešiť
Oprava tlačiarne
Kontrola stavu tlačovej hlavy
246
Nastavenia siete a bežné problémy
V tejto časti nájdete najčastejšie otázky o sieti. Vyberte spôsob pripojenia, ktorý používate, alebo ktorý
chcete používať.
Bezdrôtová sieť LAN
Priame bezdrôtové
pripojenie
Káblová sieť LAN
Bezdrôtová sieť LAN
Tlačiareň sa nepodarilo nájsť
Tlačiareň sa nenašla počas používania siete Wi-Fi
Nepodarilo sa nájsť tlačiareň na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne počas nastavenia (systém
Windows)
Nedá sa pokračovať za obrazovku Pripojenie tlačiarne
Tlačiareň sa nenašla na obrazovke nájdenia tlačiarne počas nastavenia
Vyhľadávanie tlačiarne podľa IP adresy alebo mena hostiteľa počas nastavovania
Počas nastavenia Wi-Fi došlo k chybe
Zistiť rovnaký názov pre tlačiareň
Spôsob konfigurácie pripojenia k sieti LAN / Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi
Nemožno tlačiť alebo sa pripojiť
Tlačiareň náhle prestane z nejakého dôvodu fungovať
Tlačiareň nemožno používať po výmene smerovača bezdrôtovej siete alebo zmene nastavení
smerovača
Nemožný prístup na internet v sieti Wi-Fi z komunikačného zariadenia
Pripojenie tlačiarne a smerovača bezdrôtovej siete pomocou funkcie jednoduchého bezdrôtového
pripojenia
Nemožno pripojiť smartfón/tablet k bezdrôtovému smerovaču
Počas nastavenia Wi-Fi došlo k chybe
Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena pripojenia z USB na LAN
Nemožno tlačiť alebo sa pripojiť
Rady pre nastavenie siete LAN/Zmena nastavení siete LAN
Neznámy sieťový kľúč (heslo)
Zabudnuté heslo správcu tlačiarne
Kontrola informácií o sieti
Obnovenie výrobných predvolených nastavení
Kontrola názvu SSID/kľúča bezdrôtového smerovača
Kontrola sieťového názvu (SSID) bezdrôtového smerovača pre smartfón/tablet
Funkcia Separátor súkromia/Separátor SSID/Separátor siete
Predvolené sieťové nastavenia
247
Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena pripojenia z USB na LAN
Tlač sieťových nastavení
Spôsob konfigurácie pripojenia k sieti LAN / Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi
Kontrola kódu stavu
Tlač zo smartfónu alebo tabletu
Pripojenie tlačiarne a smerovača bezdrôtovej siete pomocou funkcie jednoduchého bezdrôtového
pripojenia
Nemožno pripojiť smartfón/tablet k bezdrôtovému smerovaču
Kontrola sieťového názvu (SSID) bezdrôtového smerovača pre smartfón/tablet
Nastavenie pomocou smartfónu/tabletu
Nemožno tlačiť zo smartfónu alebo tabletu
Sťahovanie aplikácie Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problémy s používaním tlačiarne
Počas nastavovania sa na obrazovke počítača zobrazuje hlásenie
Tlačiareň tlačí pomaly
Priame bezdrôt. pripojenie (Wireless Direct)
Nemožno tlačiť alebo sa pripojiť
Tlačiareň náhle prestane z nejakého dôvodu fungovať
Nemožný prístup na internet v sieti Wi-Fi z komunikačného zariadenia
Nemožno tlačiť alebo sa pripojiť
Rady pre nastavenie siete LAN/Zmena nastavení siete LAN
Neznámy sieťový kľúč (heslo)
Zabudnuté heslo správcu tlačiarne
Kontrola informácií o sieti
Obnovenie výrobných predvolených nastavení
Predvolené sieťové nastavenia
Tlač sieťových nastavení
Spôsob konfigurácie pripojenia k sieti LAN / Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi
Kontrola kódu stavu
Tlač zo smartfónu alebo tabletu
Nemožno tlačiť zo smartfónu alebo tabletu
Sťahovanie aplikácie Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problémy s používaním tlačiarne
Počas nastavovania sa na obrazovke počítača zobrazuje hlásenie
Tlačiareň tlačí pomaly
Káblová sieť LAN (Wired LAN)
Tlačiareň sa nepodarilo nájsť
Tlačiareň sa nenašla na obrazovke nájdenia tlačiarne počas nastavenia
Vyhľadávanie tlačiarne podľa IP adresy alebo mena hostiteľa počas nastavovania
248
Tlačiareň sa nenašla počas používania káblovej siete LAN
Zistiť rovnaký názov pre tlačiareň
Nemožno tlačiť alebo sa pripojiť
Tlačiareň náhle prestane z nejakého dôvodu fungovať
Nemožno tlačiť alebo sa pripojiť
Rady pre nastavenie siete LAN/Zmena nastavení siete LAN
Zabudnuté heslo správcu tlačiarne
Kontrola informácií o sieti
Obnovenie výrobných predvolených nastavení
Predvolené sieťové nastavenia
Pripojenie k inému počítaču pomocou siete LAN/Zmena pripojenia z USB na LAN
Tlač sieťových nastavení
Spôsob konfigurácie pripojenia k sieti LAN / Spôsob konfigurácie pripojenia Wi-Fi
Kontrola kódu stavu
Problémy s používaním tlačiarne
Počas nastavovania sa na obrazovke počítača zobrazuje hlásenie
Tlačiareň tlačí pomaly
249
Problémy so sieťovou komunikáciou
Tlačiareň sa v sieti nepodarilo nájsť
Problémy so sieťovým pripojením
Ďalšie problémy so sieťou
250
Tlačiareň sa v sieti nepodarilo nájsť
Počas nastavovania tlačiarne:
Nepodarilo sa nájsť tlačiareň na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne
počas nastavenia (systém Windows)
Nedá sa pokračovať za obrazovku Pripojenie tlačiarne
Počas používania tlačiarne:
Tlačiareň sa nenašla počas používania siete Wi-Fi
Poznámka
• Bezdrôtovú sieť LAN a káblovú sieť LAN nemôžete používať súčasne.
251
Nepodarilo sa nájsť tlačiareň na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne počas nastavenia (systém Windows)
Ak počas nastavenia ovládača tlačiareň nemožno nájsť a objaví sa obrazovka Skontrolovať nastavenia
tlačiarne (Check Printer Settings) po vyhľadaní tlačiarne prostredníctvom možnosti Automatické
vyhľadávanie (Automatic search) na obrazovke Vyhľadať tlačiarne (Search for Printers), kliknite na
možnosť Zistiť znova (Redetect) a vyhľadajte tlačiareň znova pomocou zadania adresy IP na obrazovke
Vyhľadať tlačiarne (Search for Printers).
Ak sa tlačiareň nenašla ani po vyhľadávaní adresy IP, skontrolujte sieťové nastavenia.
• Pri používaní Wi-Fi:
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať nastavenia
tlačiarne (systém Windows) – Kontrola stavu napájania
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať nastavenia
tlačiarne (systém Windows) – Kontrola pripojenia počítačovej siete
Počas nastavovania siete Wi-Fi (systém Windows) nemožno na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne nájsť tlačiareň – Kontrola nastavení Wi-Fi pre tlačiareň
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať nastavenia
tlačiarne (systém Windows) – Kontrola prostredia Wi-Fi
Počas nastavovania siete Wi-Fi (systém Windows) nemožno na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne nájsť tlačiareň – Kontrola adresy IP pre tlačiareň
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať nastavenia
tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení softvéru
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať nastavenia
tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrôtového smerovača
• Pri používaní káblovej siete LAN:
Nemožno nájsť tlačiareň na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne počas nastavovania
káblovej siete LAN (systém Windows) – Kontrola kábla alebo smerovača LAN
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola pripojenia počítačovej siete
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení káblovej siete LAN tlačiarne
252
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola adresy IP tlačiarne
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení bezpečnostného softvéru
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení smerovača
253
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola stavu napájania
Sú tlačiareň a sieťové zariadenie (smerovač, atď.) zapnuté?
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
Kontrola, či je zapnuté napájanie
Skontrolujte, či je sieťové zariadenie (smerovač a pod.) zapnuté.
Ak je tlačiareň alebo sieťové zariadenie vypnuté:
Zapnite tlačiareň alebo sieťové zariadenie.
Tlačiarni a sieťovému zariadeniu môže po zapnutí chvíľu trvať, než ich bude možné používať. Po zapnutí
tlačiarne alebo sieťového zariadenia chvíľu počkajte, a potom kliknite na možnosť Zistiť znova
(Redetect) na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (Check Printer Settings), čím sa tlačiareň
znova vyhľadá.
Ak sa tlačiareň našla, riaďte sa pokynmi na obrazovke a pokračujte v nastavení sieťovej komunikácie.
Ak je tlačiareň alebo sieťové zariadenie zapnuté:
Ak sú sieťové zariadenia zapnuté, reštartujte ich.
Ak vyššie uvedený problém pretrváva:
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať nastavenia
tlačiarne (systém Windows) – Kontrola pripojenia počítačovej siete
254
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola pripojenia počítačovej siete
Môžete v počítači zobraziť webové stránky?
Skontrolujte, či ste nakonfigurovali počítač a sieťové zariadenie (smerovač a pod.) a či je počítač
pripojený k sieti.
Ak nemôžete zobraziť žiadne webové stránky:
Kliknutím na položku Zrušiť (Cancel) na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (Check Printer
Settings) zrušte nastavovanie sieťovej komunikácie.
Potom nakonfigurujte počítač a sieťové zariadenie.
Informácie o postupoch nájdete v príručkách dodaných s počítačom a sieťovým zariadením alebo sa
obráťte na ich výrobcov.
Ak po nakonfigurovaní počítača a sieťového zariadenia môžete zobraziť webové stránky, skúste sieťovú
komunikáciu nastaviť od začiatku.
Ak môžete zobraziť webové stránky alebo ak vyššie uvedené problém
nevyriešilo:
Počas nastavovania siete Wi-Fi (systém Windows) nemožno na obrazovke Skontrolovať nastavenia
tlačiarne nájsť tlačiareň – Kontrola nastavení Wi-Fi pre tlačiareň
255
Počas nastavovania siete Wi-Fi (systém Windows) nemožno na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne nájsť tlačiareň –
Kontrola nastavení Wi-Fi pre tlačiareň
Je v tlačiarni povolená bezdrôtová komunikácia?
Uistite sa, že na tlačiarni svieti kontrolka Wi-Fi.
Ak kontrolka nesvieti:
Tlačiareň nemá povolenú bezdrôtovú komunikáciu. Zapnite bezdrôtovú komunikáciu na tlačiarni.
Ak kontrolka svieti:
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať nastavenia
tlačiarne (systém Windows) – Kontrola prostredia Wi-Fi
256
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola prostredia Wi-Fi
Je tlačiareň pripojená k bezdrôtovému smerovaču?
Pomocou kontrolky Wi-Fi (B) a kontrolky Online (A) sa uistite, že tlačiareň je pripojená k smerovaču
bezdrôtovej siete.
Ak kontrolka Wi-Fi (B) svieti, ale kontrolka Online (A) nesvieti:
• Skontrolujte konfiguráciu bezdrôtového smerovača.
Po skontrolovaní nastavení bezdrôtového smerovača overte, že sa tlačiareň nenachádza priďaleko od
bezdrôtového smerovača.
Vnútri môže byť tlačiareň od bezdrôtového smerovača vzdialená až 50 m (164 stôp). Skontrolujte, že
sa tlačiareň nachádza dostatočne blízko používanému bezdrôtovému smerovaču.
Umiestnite bezdrôtový smerovač a tlačiareň tak, aby sa medzi nimi nenachádzala žiadna prekážka.
Kvalita bezdrôtovej komunikácie medzi miestnosťami alebo poschodiami je vo všeobecnosti slabá.
Bezdrôtovej komunikácii môžu brániť stavebné materiály obsahujúce kov alebo betón. Ak tlačiareň
nedokáže komunikovať s počítačom prostredníctvom siete Wi-Fi v dôsledku steny, umiestnite
tlačiareň a počítač do rovnakej miestnosti.
Navyše, ak sa v blízkosti nachádza zariadenie, ako je napríklad mikrovlnná rúra, ktoré vysiela rádiové
vlny v rovnakom frekvenčnom pásme ako bezdrôtový smerovač, zariadenie môže spôsobovať
rušenie. Bezdrôtový smerovač umiestnite čo najďalej od zdrojov rušenia.
Poznámka
• Aj keď je u väčšiny bezdrôtových smerovačov anténa pripojená na vonkajšie časti, niektoré
modely ju majú uloženú vnútri.
• Skontrolujte nastavenia bezdrôtového smerovača.
Tlačiareň a bezdrôtový smerovač by sa mali pripájať pomocou pásma 2,4 GHz. Skontrolujte, že je
cieľový rozsah bezdrôtového smerovača pre tlačiareň nastavený na použitie pásma 2,4 GHz.
257
Dôležité
• Majte na pamäti, že niektoré bezdrôtové smerovače rozlišujú sieťové názvy (SSID) podľa
posledného alfanumerického znaku na pásmo (2,4 GHz alebo 5 GHz) či na účel (pre počítač
alebo herné zariadenie).
Ak budete chcieť skontrolovať sieťový názov (SSID) bezdrôtového smerovača, ku ktorému je
pripojená tlačiareň, vytlačte sieťové nastavenia.
Tlač sieťových nastavení
Podrobné informácie nájdete v príručke dodanej s bezdrôtovým smerovačom alebo sa obráťte na
jeho výrobcu.
Po vykonaní hore uvedených opatrení, kliknite na možnosť Zistiť znova (Redetect) obrazovky
Skontrolovať nastavenia tlačiarne (Check Printer Settings), čím sa tlačiareň znova vyhľadá.
Ak sa tlačiareň našla, riaďte sa pokynmi na obrazovke a pokračujte v nastavení sieťovej komunikácie.
Ak tlačiareň nemožno nájsť, nie je tlačiareň pripojená k bezdrôtovému smerovaču. Pripojte tlačiareň k
bezdrôtovému smerovaču.
Po pripojení tlačiarne k bezdrôtovému smerovaču nastavte odznova sieťovú komunikáciu.
Ak svieti kontrolka Wi-Fi (B) aj kontrolka Online (A):
Počas nastavovania siete Wi-Fi (systém Windows) nemožno na obrazovke Skontrolovať nastavenia
tlačiarne nájsť tlačiareň – Kontrola adresy IP pre tlačiareň
258
Počas nastavovania siete Wi-Fi (systém Windows) nemožno na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne nájsť tlačiareň –
Kontrola adresy IP pre tlačiareň
Je IP adresa tlačiarne zadaná správne?
Ak IP adresa tlačiarne nie je zadaná správne, tlačiareň nemusí byť možné vyhľadať. Skontrolujte, že sa IP
adresa tlačiarne nepoužíva pre iné zariadenie.
Ak chcete skontrolovať adresu IP tlačiarne, vytlačte informácie o sieťovom nastavení.
Tlač sieťových nastavení
Ak IP adresa nie je zadaná správne:
Pozrite si časť Ak sa objaví chybová obrazovka: a zadajte IP adresu.
Ak je IP adresa zadaná správne:
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať nastavenia
tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení softvéru
259
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola nastavení softvéru
Dočasne zakážte blokovanie vo funkcii firewall.
Brána firewall vášho zabezpečovacieho softvéru alebo operačného systému môže obmedziť komunikáciu
medzi tlačiarňou a počítačom. Skontrolujte nastavenie brány firewall bezpečnostného softvéru alebo
operačného systému, prípadne si prečítajte hlásenie zobrazené na obrazovke počítača a dočasne
zakážte blokovanie.
Ak nastaveniu zabraňuje brána firewall:
• Ak sa zobrazí hlásenie:
Ak sa zobrazí hlásenie upozorňujúce na pokus softvéru od spoločnosti Canon o prístup k sieti,
nastavte bezpečnostný softvér tak, aby povoľoval prístup.
Po povolení prístupu softvéru kliknite na možnosť Zistiť znova (Redetect) obrazovky Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (Check Printer Settings), čím sa tlačiareň znova vyhľadá.
Ak sa tlačiareň našla, riaďte sa pokynmi na obrazovke a pokračujte v nastavení sieťovej komunikácie.
• Ak sa nezobrazí hlásenie:
Zrušte nastavovanie a nastavte bezpečnostný softvér tak, aby povoľoval prístup softvéru od
spoločnosti Canon k sieti.
Súbor SETUP.exe alebo SETUP64.exe v priečinku win > Driver > DrvSetup na inštalačnom
disku
Po nastavení bezpečnostného softvéru zopakujte nastavenie sieťovej komunikácie od začiatku.
Po dokončení nastavenia povoľte bránu firewall.
Poznámka
• Ďalšie informácie o nastaveniach brány firewall operačného systému alebo bezpečnostného softvéru
nájdete v príručke, prípadne sa obráťte na jeho výrobcu.
Ak vyššie uvedený problém pretrváva:
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať nastavenia
tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrôtového smerovača
260
Počas nastavovania siete Wi-Fi sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola nastavení bezdrôtového smerovača
Skontrolujte nastavenia bezdrôtového smerovača.
Skontrolujte nastavenia bezdrôtového smerovača týkajúce sa sieťového pripojenia, napríklad filtrovanie
adries IPalebo MAC, šifrovací kľúč, prípadne funkciu DHCP.
Skontrolujte, že pre tlačiareň a bezdrôtový smerovač je priradený rovnaký rádiový kanál.
Ak chcete skontrolovať nastavenia bezdrôtového smerovača, pozrite si príručku dodanú s bezdrôtovým
smerovačom alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
Súčasne skontrolujte, či je používaný bezdrôtový smerovač nakonfigurovaný na používanie frekvenčného
pásma 2,4 GHz.
Dôležité
• Majte na pamäti, že v závislosti od bezdrôtového smerovača dôjde k prideleniu odlišného sieťového
názvu (SSID) k pásmu (2,4 Ghz alebo 5 Ghz) či jeho využitiu (počítač alebo herné zariadenie).
Odlišnosti sa dosahujú použitím alfanumerických znakov na konci sieťového názvu (SSID).
Po skontrolovaní nastavení bezdrôtového smerovača, kliknite na možnosť Zistiť znova (Redetect)
obrazovky Skontrolovať nastavenia tlačiarne (Check Printer Settings), čím sa tlačiareň znova
vyhľadá.
Ak sa tlačiareň našla, riaďte sa pokynmi na obrazovke a pokračujte v nastavení sieťovej komunikácie.
261
Nemožno nájsť tlačiareň na obrazovke Skontrolovať nastavenia
tlačiarne počas nastavovania káblovej siete LAN (systém
Windows) – Kontrola kábla alebo smerovača LAN
Je kábel LAN pripojený a zároveň sú zapnuté tlačiareň aj smerovač?
Skontrolujte, že je pripojený kábel siete LAN.
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
Kontrola, či je zapnuté napájanie
Skontrolujte, že je smerovač zapnutý.
Ak je kábel LAN pripojený a tlačiareň či sieťové zariadenie je vypnuté:
Zapnite tlačiareň alebo sieťové zariadenie.
Po zapnutí môže chvíľu trvať, kým bude možné tlačiareň a sieťové zariadenie začať používať. Po zapnutí
tlačiarne alebo sieťového zariadenia chvíľu počkajte, a potom kliknite na možnosť Zistiť znova
(Redetect) obrazovky Skontrolovať nastavenia tlačiarne (Check Printer Settings), čím sa tlačiareň
znova vyhľadá.
Ak sa tlačiareň našla, riaďte sa pokynmi na obrazovke a pokračujte v nastavení sieťovej komunikácie.
Ak je kábel LAN pripojený a tlačiareň či sieťové zariadenie je zapnuté:
Ak tlačiareň nemožno nájsť aj po pokuse o opätovné vyhľadanie, a to aj napriek tomu, že tlačiareň aj
sieťové zariadenie sú zapnuté:
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola pripojenia počítačovej siete
262
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola pripojenia počítačovej siete
Môžete v počítači zobraziť webové stránky?
Skontrolujte, či ste nakonfigurovali počítač a sieťové zariadenie (smerovač a pod.) a či je počítač
pripojený k sieti.
Ak nemôžete zobraziť žiadne webové stránky:
Kliknutím na položku Zrušiť (Cancel) na obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (Check Printer
Settings) zrušte nastavovanie sieťovej komunikácie.
Potom nakonfigurujte počítač a sieťové zariadenie.
Informácie o postupoch nájdete v príručkách dodaných s počítačom a sieťovým zariadením alebo sa
obráťte na ich výrobcov.
Ak po nakonfigurovaní počítača a sieťového zariadenia môžete zobraziť webové stránky, skúste sieťovú
komunikáciu nastaviť od začiatku.
Ak môžete zobraziť webové stránky:
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení káblovej siete LAN tlačiarne
263
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola nastavení káblovej siete LAN tlačiarne
Je v tlačiarni povolená káblová komunikácia?
Uistite sa, že na tlačiarni svieti kontrolka Káblová sieť LAN.
Ak kontrolka nesvieti:
Tlačiareň nemá povolenú káblovú komunikáciu. Zapnite káblovú komunikáciu na tlačiarni.
Po zapnutí káblovej komunikácie odznova vykonajte nastavenia sieťovej komunikácie.
Ak kontrolka svieti:
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola adresy IP tlačiarne
264
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola adresy IP tlačiarne
Je IP adresa tlačiarne zadaná správne?
Ak IP adresa tlačiarne nie je zadaná správne, tlačiareň nemusí byť možné vyhľadať. Skontrolujte, že sa IP
adresa tlačiarne nepoužíva pre iné zariadenie.
Ak chcete skontrolovať adresu IP tlačiarne, vytlačte informácie o sieťovom nastavení.
Tlač sieťových nastavení
Ak IP adresa nie je zadaná správne:
Pozrite si časť Ak sa objaví chybová obrazovka: a zadajte IP adresu.
Ak je IP adresa zadaná správne:
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení bezpečnostného softvéru
265
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola nastavení bezpečnostného softvéru
Dočasne zakážte blokovanie vo funkcii firewall.
Brána firewall vášho zabezpečovacieho softvéru alebo operačného systému môže obmedziť komunikáciu
medzi tlačiarňou a počítačom. Skontrolujte nastavenie brány firewall bezpečnostného softvéru alebo
operačného systému, prípadne si prečítajte hlásenie zobrazené na obrazovke počítača a dočasne
zakážte blokovanie.
Ak nastaveniu zabraňuje brána firewall:
• Ak sa zobrazí hlásenie:
Ak sa zobrazí hlásenie upozorňujúce na pokus softvéru od spoločnosti Canon o prístup k sieti,
nastavte bezpečnostný softvér tak, aby povoľoval prístup.
Po povolení prístupu softvéru kliknite na možnosť Zistiť znova (Redetect) obrazovky Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (Check Printer Settings), čím sa tlačiareň znova vyhľadá.
Ak sa tlačiareň našla, riaďte sa pokynmi na obrazovke a pokračujte v nastavení sieťovej komunikácie.
• Ak sa nezobrazí hlásenie:
Zrušte nastavenie a na zabezpečovacom softvéri nastavte povolenia na využívanie siete zo strany
softvérov spoločnosti Canon.
Súbor SETUP.exe alebo SETUP64.exe v priečinku win > Driver > DrvSetup na inštalačnom
disku
Po nastavení bezpečnostného softvéru zopakujte nastavenie sieťovej komunikácie od začiatku.
Po dokončení nastavenia povoľte bránu firewall.
Poznámka
• Ďalšie informácie o nastaveniach brány firewall operačného systému alebo bezpečnostného softvéru
nájdete v príručke, prípadne sa obráťte na jeho výrobcu.
Ak vyššie uvedený problém pretrváva:
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na obrazovke Skontrolovať
nastavenia tlačiarne (systém Windows) – Kontrola nastavení smerovača
266
Počas nastavovania káblovej siete LAN sa tlačiareň nenachádza na
obrazovke Skontrolovať nastavenia tlačiarne (systém Windows) –
Kontrola nastavení smerovača
Skontrolujte nastavenia smerovača.
Skontrolujte nastavenia smerovača týkajúce sa sieťového pripojenia, napríklad filtrovanie adries IP alebo
MAC, prípadne funkciu DHCP.
Ďalšie informácie o kontrole nastavení smerovača nájdete v príručke dodanej so smerovačom alebo sa
obráťte na jeho výrobcu.
Po skontrolovaní nastavení smerovača, kliknite na možnosť Zistiť znova (Redetect) obrazovky
Skontrolovať nastavenia tlačiarne (Check Printer Settings), čím sa tlačiareň znova vyhľadá.
Ak sa tlačiareň našla, riaďte sa pokynmi na obrazovke a pokračujte v nastavení sieťovej komunikácie.
267
Nedá sa pokračovať za obrazovku Pripojenie tlačiarne
Ak nemôžete pokračovať za obrazovku Pripojenie tlačiarne (Printer Connection), skontrolujte
nasledujúce body.
Kontrola č. 1
Skontrolujte, či je kábel USB spoľahlivo zasunutý do tlačiarne aj počítača.
Prepojte tlačiareň a počítač pomocou kábla USB podľa nasledujúceho obrázka. USB port sa nachádza na
zadnej strane tlačiarne.
Dôležité
• Pripojte terminál „Typ-B“ k tlačiarni tak, aby strana s výstupkami smerovala NAHOR. Podrobné informácie
nájdete v príručke dodanej s káblom USB.
Kontrola č. 2
Podľa nižšie uvedeného postupu znova prepojte tlačiareň a počítač.
1. Odpojte USB kábel z tlačiarne a počítača. Následne ich znova pripojte.
2. Uistite sa, že neprebieha žiadna operácia tlačiarne a tlačiareň je vypnutá.
3. Zapnite tlačiareň.
Ak problém nemôžete vyriešiť, podľa postupu uvedeného nižšie
preinštalujte ovládač tlačiarne.
Kontrola č. 3
1. Kliknite na tlačidlo Zrušiť (Cancel).
2. Kliknite na položku Späť na začiatok (Back to Top) na obrazovke Nastavenie
zrušené (Setup Canceled).
268
3. Na obrazovke Spustiť nastavenie (Start Setup) kliknite na tlačidlo Skončiť (Exit) a
dokončite nastavenie.
4. Vypnite tlačiareň.
5. Reštartujte počítač.
6. Uistite sa, že nie je spustený žiadny aplikačný softvér.
7. Vykonajte nastavenie v hornej časti stránky Príručka online.
Poznámka
• Na opätovné nastavenie môžete použiť inštalačný disk.
269
Tlačiareň sa nenašla počas používania siete Wi-Fi
Kontrola č. 1
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
Ak nie, skontrolujte, či je tlačiareň spoľahlivo zapojená, a stlačením tlačidla ZAP. (ON) ju zapnite.
Kontrolka ZAP. (ON) bliká, kým sa tlačiareň spúšťa. Počkajte, kým indikátor ZAP. (ON) neprestane blikať
a nezostane svietiť.
Kontrola č. 2
Skontrolujte, či kontrolka Wi-Fi na tlačiarni svieti.
Ak nie, stlačte jeden alebo dvakrát tlačidlo Typ siete, kým sa nerozsvieti kontrolka Wi-Fi.
Ak kontrolka Wi-Fi svieti, ale kontrolka Online nesvieti, pozrite si Kontrolu 3 alebo neskoršie kontroly a uistite sa,
či je nastavenie tlačiarne dokončené alebo či je správne nastavené pripojenie smerovača bezdrôtovej siete.
Kontrola č. 3
Skontrolujte, či sa dokončilo nastavenie tlačiarne v počítači.
Ak nie, vykonajte nastavenia podľa pokynov na webovej stránke.
V prípade systému Windows môžete nastavenie vykonať aj pomocou inštalačného disku.
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Kontrola č. 4
Uistite sa, že sieťové nastavenia tlačiarne a bezdrôtového smerovača sa
zhodujú.
Skontrolujte, či sa sieťové nastavenia tlačiarne (napríklad sieťový názov SSID alebo sieťový kľúč (heslo))
zhodujú s nastaveniami bezdrôtového smerovača.
Nastavenia bezdrôtového smerovača skontrolujte podľa pokynov poskytnutých so smerovačom alebo sa obráťte
na jeho výrobcu.
Poznámka
• Na pripojenie k bezdrôtovému smerovaču použite frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Sieťový názov (SSID)
tlačiarne a bezdrôtového smerovača pre frekvenčné pásmo 2,4 GHz sa majú zhodovať.
Ak chcete skontrolovať sieťový názov (SSID) tlačiarne, vytlačte informácie o sieťovom nastavení.
Tlač sieťových nastavení
270
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Kontrola č. 5
Skontrolujte, či tlačiareň nie je príliš vzdialená od bezdrôtového smerovača.
Ak je vzdialenosť medzi tlačiarňou a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, bezdrôtová komunikácia je slabá.
Umiestnite tlačiareň a bezdrôtový smerovač bližšie k sebe.
Poznámka
• Aj keď je u väčšiny bezdrôtových smerovačov anténa pripojená na vonkajšie časti, niektoré modely ju majú
uloženú vnútri.
Skontrolujte, či má bezdrôtový signál vysokú intenzitu. Sledujte silu signálu
a podľa potreby premiestnite tlačiareň a bezdrôtový smerovač.
Kontrola č. 6
Umiestnite bezdrôtový smerovač a tlačiareň tak, aby sa medzi nimi nenachádzala žiadna prekážka. Kvalita
bezdrôtovej komunikácie medzi miestnosťami alebo poschodiami je vo všeobecnosti slabá. Bezdrôtovej
komunikácii môžu brániť stavebné materiály obsahujúce kov alebo betón. Ak tlačiareň nedokáže komunikovať
s počítačom prostredníctvom siete Wi-Fi v dôsledku steny, umiestnite tlačiareň a počítač do rovnakej miestnosti.
Navyše, ak sa v blízkosti nachádza zariadenie, ako je napríklad mikrovlnná rúra, ktoré vysiela rádiové vlny v
rovnakom frekvenčnom pásme ako bezdrôtový smerovač, zariadenie môže spôsobovať rušenie. Bezdrôtový
smerovač umiestnite čo najďalej od zdrojov rušenia.
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Kontrola č. 7
Uistite sa, že je počítač správne pripojený k bezdrôtovému smerovaču.
Ďalšie informácie o postupe kontroly nastavenia počítača alebo stave pripojenia nájdete v používateľskej
príručke k počítaču alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
Poznámka
• Ak používate smartfón alebo tablet, skontrolujte, či máte zapnutú funkciu Wi-Fi v zariadení.
Skontrolujte, či je na karte Porty (Ports) dialógového okna Vlastnosti
tlačiarne (Printer properties) vybratá možnosť Povoliť obojsmernú podporu (Enable
bidirectional support). (Windows)
Kontrola č. 8
271
Ak nie, jej výberom povoľte obojsmernú podporu.
Kontrola č. 9
Skontrolujte, či je vypnutá brána firewall bezpečnostného softvéru.
Ak je brána firewall bezpečnostného softvéru zapnutá, môže sa zobraziť hlásenie upozorňujúce na pokus
softvéru od spoločnosti Canon o prístup k sieti. Ak sa zobrazí toto výstražné hlásenie, nastavte bezpečnostný
softvér tak, aby vždy povoľoval prístup.
Ak používate programy, ktoré prepínajú medzi sieťovými prostrediami, skontrolujte ich nastavenia. Niektoré
programy používajú bránu firewall predvolene.
Ak sa problém nevyriešil, znova vykonajte nastavenie podľa webovej stránky.
V prípade systému Windows môžete nastavenie znovu vykonať aj pomocou inštalačného disku.
272
Problémy so sieťovým pripojením
Tlačiareň náhle prestane z nejakého dôvodu fungovať
Neznámy sieťový kľúč (heslo)
Tlačiareň nemožno používať po výmene smerovača bezdrôtovej siete alebo
zmene nastavení smerovača
273
Tlačiareň náhle prestane z nejakého dôvodu fungovať
Nedá sa pripojiť k tlačiarni po zmene konfigurácie siete
Nemožno sa pripojiť k tlačiarni cez bezdrôtovú sieť LAN (Wi-Fi)
Nemožno sa pripojiť k tlačiarni cez priame bezdrôtové pripojenie
Nemožno sa pripojiť k tlačiarni cez káblovú sieť LAN
Nemožno tlačiť prostredníctvom siete
Nedá sa pripojiť k tlačiarni po zmene konfigurácie siete
Počítaču môže chvíľu trvať, kým získa adresu IP, alebo budete musieť reštartovať počítač.
Skontrolujte, že počítač získal platnú adresu IP a znova skúste vyhľadať tlačiareň.
Nemožno sa pripojiť k tlačiarni cez bezdrôtovú sieť LAN (Wi-Fi)
Skontrolujte stav napájania tlačiarne, zariadenia v sieti (napr. bezdrôtový
smerovač) a smartfón/tablet.
Kontrola č. 1
• Zapnite tlačiareň alebo zariadenia.
• Ak už je zapnuté napájanie, zapnite a vypnite prepínač napájania.
• Podľa okolností môže byť potrebné vyriešiť problémy s bezdrôtovým smerovačom (napr. aktualizácie
intervalu kľúča, vyriešenie problémov s intervalom aktualizácií DHCP, režim úspory energie a pod.) alebo
aktualizovať firmvér bezdrôtového smerovača.
Podrobnosti vám poskytne výrobca vášho bezdrôtového smerovača.
Kontrola č. 2
Môžete v počítači zobraziť webové stránky?
Uistite sa, že je počítač správne pripojený k bezdrôtovému smerovaču.
Ďalšie informácie o kontrole nastavenia počítača alebo stavu pripojenia nájdete v príručke dodanej
s počítačom alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
Kontrola č. 3
Je tlačiareň pripojená k bezdrôtovému smerovaču?
Stav pripojenia medzi tlačiarňou a smerovačom bezdrôtovej siete skontrolujte pomocou kontrolky Wi-Fi
a kontrolky Online. Ak nesvieti kontrolka Wi-Fi ani kontrolka Online, Wi-Fi je neaktívne. Zapnite bezdrôtovú
komunikáciu na tlačiarni.
Kontrola č. 4
Skontrolujte, že sieťové nastavenia tlačiarne a bezdrôtového smerovača
sa zhodujú.
274
Skontrolujte, či sa sieťové nastavenia tlačiarne (napríklad sieťový názov SSID alebo sieťový kľúč (heslo))
zhodujú s nastaveniami bezdrôtového smerovača.
Nastavenia bezdrôtového smerovača skontrolujte podľa pokynov poskytnutých so smerovačom alebo sa
obráťte na jeho výrobcu.
Poznámka
• Na pripojenie k bezdrôtovému smerovaču použite frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Sieťový názov (SSID)
tlačiarne a bezdrôtového smerovača pre frekvenčné pásmo 2,4 GHz sa majú zhodovať.
Ak chcete skontrolovať aktuálne sieťové nastavenia tlačiarne, vytlačte informácie o sieťovom nastavení.
Tlač sieťových nastavení
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Kontrola č. 5
Skontrolujte, či tlačiareň nie je príliš vzdialená od bezdrôtového
smerovača.
Ak je vzdialenosť medzi tlačiarňou a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, bezdrôtová komunikácia je slabá.
Umiestnite tlačiareň a bezdrôtový smerovač bližšie k sebe.
Poznámka
• Aj keď je u väčšiny bezdrôtových smerovačov anténa pripojená na vonkajšie časti, niektoré modely ju
majú uloženú vnútri.
Skontrolujte, či má bezdrôtový signál vysokú intenzitu. Sledujte stav
signálu a podľa potreby premiestnite tlačiareň a bezdrôtový smerovač.
Kontrola č. 6
Umiestnite bezdrôtový smerovač a tlačiareň tak, aby sa medzi nimi nenachádzala žiadna prekážka. Kvalita
bezdrôtovej komunikácie medzi miestnosťami alebo poschodiami je vo všeobecnosti slabá. Bezdrôtovej
komunikácii môžu brániť stavebné materiály obsahujúce kov alebo betón. Ak tlačiareň nedokáže komunikovať
s počítačom prostredníctvom siete Wi-Fi v dôsledku steny, umiestnite tlačiareň a počítač do rovnakej
miestnosti.
Navyše, ak sa v blízkosti nachádza zariadenie, ako je napríklad mikrovlnná rúra, ktoré vysiela rádiové vlny v
rovnakom frekvenčnom pásme ako bezdrôtový smerovač, zariadenie môže spôsobovať rušenie. Bezdrôtový
smerovač umiestnite čo najďalej od zdrojov rušenia.
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
275
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Kontrola č. 7
Skontrolujte čísla kanálov Wi-Fi používaných pre počítač.
Musíte mať rovnaké číslo kanála Wi-Fi, ktoré používate pre bezdrôtový smerovač, ako počítač. Za normálnych
okolností je nastavený tak, aby ste mohli používať všetky kanály Wi-Fi. Keď sú obmedzené kanály, ktoré
používate, kanály Wi-Fi sa nezhodujú.
Pozrite si príručku dodanú s počítačom a skontrolujte číslo kanála Wi-Fi, ktoré je dostupné pre váš počítač.
Skontrolujte, že nastavený kanál bezdrôtového smerovača je
použiteľným, tak, ako to potvrdzuje Kontrola 7.
Kontrola č. 8
V opačnom prípade zmeňte kanál nastavený v bezdrôtovom smerovači.
Kontrola č. 9
Skontrolujte, či je vypnutá brána firewall bezpečnostného softvéru.
Ak je brána firewall bezpečnostného softvéru zapnutá, môže sa zobraziť hlásenie upozorňujúce na pokus
softvéru od spoločnosti Canon o prístup k sieti. Ak sa zobrazí toto výstražné hlásenie, nastavte bezpečnostný
softvér tak, aby vždy povoľoval prístup.
Ak používate programy, ktoré prepínajú medzi sieťovými prostrediami, skontrolujte ich nastavenia. Niektoré
programy používajú bránu firewall predvolene.
Ak sa problém nevyriešil, znova vykonajte nastavenie podľa webovej stránky.
V prípade systému Windows môžete nastavenie znovu vykonať aj pomocou inštalačného disku.
• Umiestnenie:
Umiestnite bezdrôtový smerovač a tlačiareň tak, aby sa medzi nimi nenachádzala žiadna prekážka.
Nemožno sa pripojiť k tlačiarni cez priame bezdrôtové pripojenie
Kontrola č. 1
Skontrolujte stav napájania tlačiarne a ostatných zariadení (smartfón
alebo tablet).
Zapnite tlačiareň alebo zariadenia.
Ak už je zapnuté napájanie, zapnite a vypnite prepínač napájania.
Kontrola č. 2
Skontrolujte nastavenie tlačiarne.
Pre povolenie funkcie priameho pripojenia stlačte a podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/
CANCEL) a uvoľnite ho, keď kontrolka Alarm zabliká 12 alebo 14-krát.
Kontrola č. 3
Skontrolujte nastavenia vášho zariadenia (smartfónu alebo tabletu).
Uistite sa, že je v zariadení povolené použitie siete Wi-Fi.
276
Podrobné informácie nájdete v príručke zariadenia.
Kontrola č. 4
Skontrolujte, že je ako pripojenie zariadenia (napr. smartfón alebo tablet)
nastavená tlačiareň.
Ako cieľ pripojenia zariadení zvoľte sieťový názov (SSID) pre priame pripojenie, ktorý je určený pre tlačiareň.
Skontrolujte cieľ zariadenia.
Podrobné informácie nájdete v príručke s pokynmi k zariadeniu alebo na webovej stránke výrobcu.
Ak budete chcieť skontrolovať sieťový názov (SSID) priameho pripojenia pre tlačiareň, vytlačte informácie
o sieťovom nastavení v tlačiarni.
Tlač sieťových nastavení
Kontrola č. 5
Zadali ste správne heslo určené pre priame bezdrôtové pripojenie?
Ak chcete skontrolovať heslo nastavené pre tlačiareň, vytlačte informácie o nastavení siete v tlačiarni.
Tlač sieťových nastavení
Kontrola č. 6
Skontrolujte, že sa tlačiareň nenachádza príliš ďaleko od zariadenia.
Ak je vzdialenosť medzi tlačiarňou a zariadením príliš veľká, bezdrôtová komunikácia je slabá. Umiestnite
tlačiareň a zariadenie bližšie k sebe.
Kontrola č. 7
Skontrolujte, či už nie je pripojených 5 zariadení.
V režime priameho bezdrôtového pripojenia nemožno pripojiť viac ako 5 zariadení.
Nemožno sa pripojiť k tlačiarni cez káblovú sieť LAN
Kontrola č. 1
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
Kontrola č. 2
Skontrolujte, či je kábel siete LAN správne pripojený.
Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k smerovaču pomocou kábla siete LAN. Ak je kábel siete LAN uvoľnený,
správne ho zapojte.
Ak je kábel siete LAN pripojený k strane WAN smerovača, kábel pripojte k strane LAN smerovača.
Ak sa problém nevyriešil, znova vykonajte nastavenie podľa webovej stránky.
V prípade systému Windows môžete nastavenie znovu vykonať aj pomocou inštalačného disku.
Nemožno tlačiť prostredníctvom siete
277
Kontrola č. 1
Uistite sa, že je počítač správne pripojený k bezdrôtovému smerovaču.
Ďalšie informácie o postupe kontroly nastavenia počítača alebo stave pripojenia nájdete v používateľskej
príručke k počítaču alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
Kontrola č. 2
Ak nie je nainštalovaný ovládač tlačiarne, nainštalujte ho. (Windows)
Ovládač tlačiarne nainštalujte pomocou inštalačného disku alebo z webovej lokality spoločnosti Canon.
Kontrola č. 3
Pri používaní Wi-Fi skontrolujte, či bezdrôtový smerovač neobmedzuje
počítače, ktoré k nemu majú prístup.
Ďalšie informácie o pripojení a nastavení bezdrôtového smerovača nájdete v príručke k bezdrôtovému
smerovaču alebo sa obráťte na jeho výrobcu.
Poznámka
• Ak chcete skontrolovať adresu IP alebo MAC svojho počítača, pozrite si časť Kontrola adresy IP alebo
MAC počítača.
278
Neznámy sieťový kľúč (heslo)
Neznámy kľúč WPA/WPA2 alebo súbor kľúčov WEP bezdrôtového smerovača, nedá sa pripojiť
Nastavenie šifrovacieho kľúča
Neznámy kľúč WPA/WPA2 alebo súbor kľúčov WEP bezdrôtového
smerovača, nedá sa pripojiť
Ďalšie informácie o nastavovaní bezdrôtového smerovača nájdete v návode na použitie bezdrôtového
smerovača alebo priamo od výrobcu. Skontrolujte, či počítač dokáže komunikovať s bezdrôtovým
smerovačom.
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Nastavenie šifrovacieho kľúča
Ďalšie informácie o nastavovaní bezdrôtového smerovača nájdete v návode na použitie bezdrôtového
smerovača alebo priamo od výrobcu. Skontrolujte, či počítač dokáže komunikovať s bezdrôtovým
smerovačom.
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Z bezpečnostných dôvodov odporúčame vybrať možnosť WPA, WPA2 alebo WPA/WPA2. Ak je váš
bezdrôtový smerovač kompatibilný s kľúčom WPA/WPA2, môžete použiť taktiež režim WPA2 alebo WPA.
279
• Použitie WPA/WPA2 (Windows)
Spôsob overovania, heslo Wi-Fi a typ dynamického šifrovania musí byť rovnaké pre bezdrôtový
smerovač, tlačiareň a počítač.
Zadajte heslo Wi-Fi nastavené pre bezdrôtový smerovač.
Ako spôsob dynamického šifrovania sa automaticky vyberie protokol TKIP (základné šifrovanie) alebo
AES (zabezpečené šifrovanie).
Podrobnosti nájdete v časti Ak sa objaví obrazovka s podrobnosťami WPA/WPA2.
Poznámka
• Táto tlačiareň podporuje WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) a WPA2-PSK (WPA2Personal).
• Pomocou kľúča WEP
Dĺžka alebo formát hesla Wi-Fi a spôsob overenia musia byť rovnaké pre bezdrôtový smerovač,
tlačiareň a počítač.
Na komunikáciu s bezdrôtovým smerovačom, ktorý automaticky vytvára heslo, musíte nastaviť
tlačiareň, aby využívala heslo vygenerovaný bezdrôtovým smerovačom.
Po otvorení obrazovky Podrobnosti o WEP (WEP Details) po kliknutí na možnosť Hľadať...
(Search...) na obrazovke Nastavenia siete (Wi-Fi) (Network Settings (Wi-Fi)) v ponuke IJ Network
Device Setup Utility sa riaďte pokynmi na obrazovke, pomocou ktorých nastavíte dĺžku hesla, formát a
číslo hesla.
Podrobnosti nájdete v časti Ak sa objaví obrazovka s podrobnosťami WEP.
280
Tlačiareň nemožno používať po výmene smerovača bezdrôtovej
siete alebo zmene nastavení smerovača
Ak bezdrôtový smerovač vymeníte, opätovne nastavte sieťové nastavenia tlačiarne na základe
vymeneného.
Vykonajte nastavenia podľa pokynov na webovej stránke.
V prípade systému Windows môžete nastavenie vykonať aj pomocou inštalačného disku.
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Ak sa tým problém nevyriešil, pozrite si informácie uvedené nižšie.
S tlačiarňou nemožno komunikovať po zapnutí filtrácie MAC/IP adresy alebo šifrovacieho kľúča na
bezdrôtovom smerovači
Ak je šifrovanie zapnuté, s tlačiarňou nemožno komunikovať po zmene typu šifrovania na bezdrôtovom
smerovači
S tlačiarňou nemožno komunikovať po zapnutí filtrácie MAC/IP adresy
alebo šifrovacieho kľúča na bezdrôtovom smerovači
Kontrola č. 1
Skontrolujte nastavenia bezdrôtového smerovača.
Ak chcete skontrolovať nastavenie bezdrôtového smerovača, pozrite si príručku dodanú s bezdrôtovým
smerovačom alebo sa obráťte na jeho výrobcu. Skontrolujte, či pri tomto nastavení dokážu počítač
a bezdrôtový smerovač medzi sebou komunikovať.
Ak je na smerovači bezdrôtovej siete filtrovanie adries IP alebo MAC,
skontrolujte, že sú zaregistrované adresy IP a MAC počítača, sieťového zariadenia a
tlačiarne.
Kontrola č. 2
281
Ak využívate kľúč WPA/WPA2 alebo heslo overte, že šifrovací kľúč
počítača, sieťového zariadenia a tlačiarne sa zhoduje s kľúčom bezdrôtového
smerovača.
Kontrola č. 3
Dĺžka alebo formát hesla Wi-Fi a spôsob overenia musia byť rovnaké pre bezdrôtový smerovač, tlačiareň a
počítač.
Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie šifrovacieho kľúča.
Ak je šifrovanie zapnuté, s tlačiarňou nemožno komunikovať po
zmene typu šifrovania na bezdrôtovom smerovači
Ak zmeníte typ šifrovania pre tlačiareň a následne nedokáže komunikovať s počítačom, skontrolujte, že
typ šifrovania počítača a bezdrôtového smerovača sa zhoduje s typom nastaveným v tlačiarni.
S tlačiarňou nemožno komunikovať po zapnutí filtrácie MAC/IP adresy alebo šifrovacieho kľúča na
bezdrôtovom smerovači
282
Ďalšie problémy so sieťou
Kontrola informácií o sieti
Obnovenie výrobných predvolených nastavení
283
Kontrola informácií o sieti
Kontrola IP alebo MAC adresy tlačiarne
Kontrola adresy IP alebo MAC počítača
Kontrola komunikácie medzi počítačom, tlačiarňou a bezdrôtovým smerovačom
Kontrola informácií o sieťových nastaveniach
Kontrola IP alebo MAC adresy tlačiarne
Ak chcete skontrolovať adresu IP alebo adresu MAC tlačiarne, vytlačte informácie o nastavení siete.
Tlač sieťových nastavení
V systéme Windows môžete informácie o nastavení siete skontrolovať taktiež na obrazovke počítača.
Obrazovka nástroja Canon IJ Network Device Setup Utility
Kontrola adresy IP alebo MAC počítača
Ak chcete skontrolovať adresu MAC alebo IP svojho počítača, postupujte podľa nižšie uvedených
pokynov.
1. Podľa nasledujúcich pokynov vyberte položku Príkazový riadok (Command Prompt).
V systéme Windows 10 kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart (Start) a vyberte možnosť
Príkazový riadok (Command Prompt).
V systéme Windows 8.1 vyberte položku Príkazový riadok (Command Prompt) na obrazovke Štart
(Start). Ak sa položka Príkazový riadok (Command Prompt) na obrazovke Štart (Start)
nezobrazuje, vyberte kľúčové tlačidlo Hľadať (Search) a vyhľadajte výraz „Príkazový riadok
(Command Prompt)“.
V systéme Windows 7 kliknite na Štart (Start) > Všetky programy (All Programs) > Príslušenstvo
(Accessories) > Príkazový riadok (Command Prompt).
2. Zadajte reťazec „ipconfig/all“ a stlačte kláves Enter.
Zobrazia sa adresa IP a adresa MAC počítača. Ak počítač nie je pripojený k sieti, adresa IP sa
nezobrazí.
284
Kontrola komunikácie medzi počítačom, tlačiarňou a bezdrôtovým
smerovačom
Vykonaním testu pomocou príkazu ping skontrolujte, či prebieha komunikácia.
1. Podľa nasledujúcich pokynov vyberte položku Príkazový riadok (Command Prompt).
V systéme Windows 10 kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart (Start) a vyberte možnosť
Príkazový riadok (Command Prompt).
V systéme Windows 8.1 vyberte položku Príkazový riadok (Command Prompt) na obrazovke Štart
(Start). Ak sa položka Príkazový riadok (Command Prompt) na obrazovke Štart (Start)
nezobrazuje, vyberte kľúčové tlačidlo Hľadať (Search) a vyhľadajte výraz „Príkazový riadok
(Command Prompt)“.
V systéme Windows 7 kliknite na Štart (Start) > Všetky programy (All Programs) > Príslušenstvo
(Accessories) > Príkazový riadok (Command Prompt).
2. Zadajte príkaz ping a stlačte kláves Enter.
Príkaz ping má takýto tvar: ping XXX.XXX.XXX.XXX
„XXX.XXX.XXX.XXX" je adresa IP cieľového zariadenia.
Ak prebieha komunikácia, zobrazí sa správa podobná nasledujúcej.
Odpoveď od XXX.XXX.XXX.XXX: bajty=32 čas=10ms TTL=255
Ak sa zobrazí hlásenie Časový limit požiadavky uplynul (Request timed out), komunikácia
neprebieha.
Kontrola informácií o sieťových nastaveniach
Ak chcete skontrolovať informácie o sieťovom nastavení tlačiarne, vytlačte informácie o sieťovom
nastavení.
Tlač sieťových nastavení
285
Obnovenie výrobných predvolených nastavení
Dôležité
• Spustením sa vymažú všetky sieťové nastavenia v tlačiarni, vďaka čomu sa znemožní sieťová tlač z
počítača. Ak chcete tlačiareň používať cez sieť aj po obnovení výrobných nastavení, zmeňte
nastavenie podľa webovej stránky.
V prípade systému Windows môžete nastavenie vykonať aj pomocou inštalačného disku.
Spustite sieťové nastavenie tlačiarne.
Stlačte a podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) a uvoľnite ho, keď kontrolka Alarm
zabliká 11-krát.
Zavedenie nastavení tlačiarne
286
Problémy pri tlači zo smartfónu alebo tabletu
Nemožno tlačiť zo smartfónu alebo tabletu
287
Nemožno tlačiť zo smartfónu alebo tabletu
Ak nemôžete tlačiť zo smartfónu alebo tabletu, váš smartfón alebo tablet pravdepodobne nedokáže
komunikovať s tlačiarňou.
Skontrolujte príčinu problému podľa spôsobu pripojenia.
Komunikácia s tlačiarňou cez bezdrôtovú sieť LAN nefunguje
Komunikácia s tlačiarňou pri priamom bezdrôtovom pripojení nefunguje
Poznámka
• Informácie o problémoch s tlačou pomocou iných spôsobov pripojenia alebo ďalšie informácie o
vyberaní nastavení pre jednotlivé spôsoby pripojenia nájdete tu:
Používanie riešenia PIXMA/MAXIFY Cloud Link
Komunikácia s tlačiarňou cez bezdrôtovú sieť LAN nefunguje
Ak váš smartfón či tablet nedokážu komunikovať s tlačiarňou, skontrolujte nasledovné.
Skontrolujte stav napájania tlačiarne, zariadenia v sieti (napr. bezdrôtový
smerovač) a smartfón/tablet.
Kontrola č. 1
• Zapnite tlačiareň alebo zariadenia.
• Ak už je zapnuté napájanie, zapnite a vypnite prepínač napájania.
• Podľa okolností môže byť potrebné vyriešiť problémy s bezdrôtovým smerovačom (napr. aktualizácie
intervalu kľúča, vyriešenie problémov s intervalom aktualizácií DHCP, režim úspory energie a pod.) alebo
aktualizovať firmvér bezdrôtového smerovača.
Podrobnosti vám poskytne výrobca vášho bezdrôtového smerovača.
Kontrola č. 2
Skontrolujte nastavenia vášho zariadenia (smartfónu alebo tabletu).
Uistite sa, že je v zariadení povolené použitie siete Wi-Fi.
Podrobné informácie nájdete v príručke zariadenia.
Kontrola č. 3
Je tlačiareň pripojená k bezdrôtovému smerovaču?
Stav pripojenia medzi tlačiarňou a smerovačom bezdrôtovej siete skontrolujte pomocou kontrolky Wi-Fi
a kontrolky Online. Ak nesvieti kontrolka Wi-Fi ani kontrolka Online, Wi-Fi je neaktívne. Zapnite bezdrôtovú
komunikáciu na tlačiarni.
Kontrola č. 4
Zhodujú sa sieťové nastavenia tlačiarne s tými v bezdrôtovom
smerovači?
Skontrolujte, či sa sieťové nastavenia tlačiarne (napríklad sieťový názov SSID alebo sieťový kľúč (heslo))
zhodujú s nastaveniami bezdrôtového smerovača.
288
Nastavenia bezdrôtového smerovača skontrolujte podľa pokynov poskytnutých so smerovačom alebo sa
obráťte na jeho výrobcu.
Ak chcete skontrolovať aktuálne sieťové nastavenia tlačiarne, vytlačte informácie o sieťovom nastavení.
Tlač sieťových nastavení
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Zhodujú sa sieťové nastavenia smartfónu alebo tabletu s nastaveniami
bezdrôtového smerovača?
Kontrola č. 5
Skontrolujte, či sa sieťové nastavenia tlačiarne (napríklad sieťový názov SSID alebo sieťový kľúč (heslo))
zhodujú s nastaveniami bezdrôtového smerovača.
Ak chcete skontrolovať nastavenia smartfónu alebo tabletu, prečítajte si príručku dodanú s príslušným
zariadením.
Ak sa sieťové nastavenia smartfónu alebo tabletu nezhodujú s nastaveniami bezdrôtového smerovača,
zmeňte sieťové nastavenia tak, aby sa zhodovali s nastaveniami bezdrôtového smerovača.
Kontrola č. 6
Skontrolujte, či tlačiareň nie je príliš vzdialená od bezdrôtového
smerovača.
Ak je vzdialenosť medzi tlačiarňou a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, bezdrôtová komunikácia je slabá.
Umiestnite tlačiareň a bezdrôtový smerovač bližšie k sebe.
Poznámka
• Aj keď je u väčšiny bezdrôtových smerovačov anténa pripojená na vonkajšie časti, niektoré modely ju
majú uloženú vnútri.
Skontrolujte, či má bezdrôtový signál vysokú intenzitu. Sledujte stav
signálu a podľa potreby premiestnite tlačiareň a bezdrôtový smerovač.
Kontrola č. 7
Umiestnite bezdrôtový smerovač a tlačiareň tak, aby sa medzi nimi nenachádzala žiadna prekážka. Kvalita
bezdrôtovej komunikácie medzi miestnosťami alebo poschodiami je vo všeobecnosti slabá. Bezdrôtovej
komunikácii môžu brániť stavebné materiály obsahujúce kov alebo betón. Ak tlačiareň nedokáže komunikovať
s počítačom prostredníctvom siete Wi-Fi v dôsledku steny, umiestnite tlačiareň a počítač do rovnakej
miestnosti.
Navyše, ak sa v blízkosti nachádza zariadenie, ako je napríklad mikrovlnná rúra, ktoré vysiela rádiové vlny v
rovnakom frekvenčnom pásme ako bezdrôtový smerovač, zariadenie môže spôsobovať rušenie. Bezdrôtový
smerovač umiestnite čo najďalej od zdrojov rušenia.
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať a opraviť stav siete.
289
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Komunikácia s tlačiarňou pri priamom bezdrôtovom pripojení
nefunguje
Ak váš smartfón či tablet nedokážu pri priamom bezdrôtovom pripojení komunikovať s tlačiarňou,
skontrolujte nasledovné.
Kontrola č. 1
Skontrolujte stav napájania tlačiarne a ostatných zariadení (smartfón
alebo tablet).
Zapnite tlačiareň alebo zariadenia.
Ak už je zapnuté napájanie, zapnite a vypnite prepínač napájania.
Kontrola č. 2
Je priame bezdrôtové pripojenie je povolené?
Pre povolenie funkcie priameho pripojenia stlačte a podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/
CANCEL) a uvoľnite ho, keď kontrolka Alarm zabliká 12 alebo 14-krát.
Kontrola č. 3
Skontrolujte nastavenia vášho zariadenia (smartfónu alebo tabletu).
Uistite sa, že je v zariadení povolené použitie siete Wi-Fi.
Podrobné informácie nájdete v príručke zariadenia.
Skontrolujte, že je ako pripojenie zariadenia (napr. smartfón alebo tablet)
nastavená tlačiareň.
Kontrola č. 4
Ako cieľ pripojenia zariadení zvoľte sieťový názov (SSID) pre priame pripojenie, ktorý je určený pre tlačiareň.
Skontrolujte cieľ zariadenia.
Podrobné informácie nájdete v príručke s pokynmi k zariadeniu alebo na webovej stránke výrobcu.
Ak budete chcieť skontrolovať sieťový názov (SSID) priameho pripojenia pre tlačiareň, vytlačte informácie
o sieťovom nastavení v tlačiarni.
Tlač sieťových nastavení
Kontrola č. 5
Zadali ste správne heslo určené pre priame bezdrôtové pripojenie?
Ak chcete skontrolovať heslo nastavené pre tlačiareň, vytlačte informácie o nastavení siete v tlačiarni.
Tlač sieťových nastavení
Kontrola č. 6
Skontrolujte, že sa tlačiareň nenachádza príliš ďaleko od zariadenia.
290
Ak je vzdialenosť medzi tlačiarňou a zariadením príliš veľká, bezdrôtová komunikácia je slabá. Umiestnite
tlačiareň a zariadenie bližšie k sebe.
Kontrola č. 7
Skontrolujte, či už nie je pripojených 5 zariadení.
V režime priameho bezdrôtového pripojenia nemožno pripojiť viac ako 5 zariadení.
291
Problémy pri tlači
Tlačiareň netlačí
Atrament neprichádza
Atrament sa míňa rýchlo
Tlačiareň nepreberá alebo podávaniu papiera alebo zobrazuje chyba „No
Paper“
Výsledky tlače sú neuspokojivé
292
Tlačiareň netlačí
Kontrola č. 1
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
Ak nie, skontrolujte, či je tlačiareň spoľahlivo zapojená, a stlačením tlačidla ZAP. (ON) ju zapnite.
Kontrolka ZAP. (ON) bliká, kým sa tlačiareň spúšťa. Počkajte, kým indikátor ZAP. (ON) neprestane blikať
a nezostane svietiť.
Poznámka
• Pri tlači veľkého množstva údajov môže chvíľu trvať, kým tlač začne. Kontrolka ZAP. (ON) bliká, kým
počítač spracováva údaje a odosiela ich do tlačiarne. Počkajte, kým sa nespustí tlač.
Kontrola č. 2
Skontrolujte, či je tlačiareň správne pripojená k počítaču.
Ak používate kábel USB, uistite sa, že je bezpečne pripojený k tlačiarni aj k počítaču. Ak je kábel USB spoľahlivo
zasunutý, skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
• Ak používate zariadenie na prenos signálu, napríklad rozbočovač USB, odpojte ho, pripojte tlačiareň priamo
k počítaču a skúste zopakovať tlač. Ak sa tlač spustí normálne, problém spôsobilo zariadenie na prenos
signálu. Obráťte sa na predajcu zariadenia na prenos signálu.
• Problém môže spôsobovať aj kábel USB. Vymeňte kábel USB a skúste zopakovať tlač.
Ak používate tlačiareň v sieti LAN, skontrolujte, či je tlačiareň správne nastavená na použitie v sieti.
Tlačiareň sa nenašla počas používania siete Wi-Fi
Tlačiareň sa nenašla počas používania káblovej siete LAN
Poznámka
• Pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility môžete diagnostikovať alebo opraviť sieťové pripojenie.
Vyberte odkaz uvedený nižšie, stiahnite si nástroj IJ Network Device Setup Utility a nainštalujte ho.
Kontrola stavu pripojenia tlačiarne pomocou nástroja IJ Network Device Setup Utility
Podrobnosti o spustení nástroja IJ Network Device Setup Utility nájdete nižšie.
Spustenie nástroja IJ Network Device Setup Utility
Kontrola č. 3
Ak tlačíte z počítača, odstráňte nepotrebné tlačové úlohy.
Odstránenie nežiaducej tlačovej úlohy
Kontrola č. 4
Je pri tlači vybratý ovládač tlačiarne vašej tlačiarne?
Tlačiareň nebude správne tlačiť, ak používate ovládač tlačiarne určený pre inú tlačiareň.
Skontrolujte, či je v dialógovom okne Tlač vybratá položka „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je názov tlačiarne).
293
Poznámka
• Ak je do počítača zaregistrovaných viacero tlačiarní, vyberte možnosť Nastaviť ako predvolenú tlačiareň
(Set as Default Printer)pre tlačiareň, ktorú chcete mať predvolene vybranú.
Kontrola č. 5
Pokúšate sa vytlačiť veľký súbor? (Windows)
Ak sa pokúšate vytlačiť veľký súbor, dlho trvá, než sa spustí tlač.
Ak tlačiareň nezačne po istom čase tlačiť, zvoľte možnosť Zap. (On) pre položku Zabránenie strate tlačových
údajov (Prevention of Print Data Loss) v okne Možnosti tlače (Print Options).
Podrobné informácie nájdete v časti Opis karty Nastavenie strany.
Dôležité
• Výber možnosti Zap. (On)pre položku Zabránenie strate tlačových údajov (Prevention of Print Data
Loss) môže znížiť kvalitu tlače.
• Po dokončení tlače, vyberte v nastavení Zabránenie strate tlačových údajov (Prevention of Print Data
Loss) možnosť Vyp. (Off).
Kontrola č. 6
Ak tlačíte z počítača, reštartujte počítač.
Reštartujte počítač a skúste tlačiť znova.
294
Atrament neprichádza
Aj keď sa do atramentovej trubice môže dostať vzduch, nejedná sa o poruchu. Nejedná sa o problém, ak sa
vzorka na kontrolu dýz vytlačí správne.
Kontrola č. 1
Uistite sa, že spojovacie tlačidlo nie je zdvihnuté.
Zatlačením zaisťovacieho krytu tlačovej hlavy sa uistite, že tlačová hlava je správne vložená.
Potom zatlačte spojovacie tlačidlo pevne až na koniec.
Nakoniec stlačte zaisťovací kryt zásobníka, aby ste sa uistili, že chránič kontaktu alebo zásobník FINE sú
namontované správne.
Kontrola inštalácie tlačovej hlavy
Dôležité
• Odstráňte oranžovú etiketu a ochrannú pásku tlačovej hlavy, aby ste ju nainštalovali.
Kontrola č. 2
Skontrolujte úroveň zostávajúceho atramentu.
Kontrola hladiny atramentu
Kontrola č. 3
Nie sú dýzy tlačovej hlavy upchaté?
Vytlačte vzorku na kontrolu dýz a uistite sa, že atrament sa vypúšťa normálne.
Podrobné informácie o tlači vzorky na kontrolu dýz, čistení tlačovej hlavy a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy
nájdete v časti Ak je tlač nejasná alebo nerovnomerná.
Krok č. 1
Vytlačte vzorku na kontrolu dýz.
Po vytlačení vzorky na kontrolu dýz ju preštudujte.
Tlač vzorky na kontrolu dýz
Ak sa vzorka nevytlačila správne, prejdite na ďalší krok.
Krok č. 2
Vyčistite tlačovú hlavu.
Po vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.
Čistenie tlačovej hlavy
Ak sa nezlepší, vyčistite tlačovú hlavu znova.
Ak sa stále nezlepší, prejdite na ďalší krok.
Krok č. 3
Hĺbkovo vyčistite tlačovú hlavu.
Po hĺbkovom vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.
Hĺbkové čistenie tlačovej hlavy
Ak sa nezlepší, vypnite tlačiareň, počkajte viac ako 24 hodín a prejdite na ďalší krok.
Krok č. 4
Opäť hĺbkovo vyčistite tlačovú hlavu.
295
Po opätovnom hĺbkovom vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.
Ak sa stále nezlepší, prejdite na ďalší krok.
Krok č. 5
Vykonajte vypláchnutie atramentu.
Po prepláchnutí atramentom vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.
Vypláchnutie atramentom spotrebuje veľké množstvo atramentu. Časté vypláchnutie atramentom môže spôsobiť rýchle spotrebovanie
atramentu, preto ho vykonávajte iba v prípade potreby.
Prepláchnutie atramentom (Ink Flush)
Ak sa vzorka na kontrolu dýz nevytlačí správne ani po vykonaní prepláchnutia atramentom, skontrolujte, ako je
tlačová hlava nainštalovaná.
Kontrola inštalácie tlačovej hlavy
296
Atrament sa míňa rýchlo
Po opätovnom naplnení kazety s atramentom tlačiareň nasáva atrament z kazety s atramentom a atrament
prúdi do tlačiarne.
Môže sa zdať, že sa atrament míňa rýchlo práve kvôli tomuto postupu.
297
Tlačiareň nepreberá alebo podávaniu papiera alebo zobrazuje
chyba „No Paper“
Kontrola č. 1
Skontrolujte, či je vložený papier.
Vkladanie papiera
Kontrola č. 2
Pri vkladaní papiera majte na pamäti nasledujúce skutočnosti.
• Keď vkladáte dva alebo viac hárkov papiera, ešte pred vložením papiera zarovnajte okraje hárkov.
• Keď vkladáte dva alebo viac hárkov papiera, skontrolujte, či balík papiera nepresahuje limit vkladania
papiera.
V závislosti od typu papiera či okolitých podmienok (vysoká, nízka teplota alebo vlhkosť) však vkladanie
maximálneho množstva papiera nemusí byť správne. V takých prípadoch znížte množstvo vkladaného
papiera na menej ako polovicu limitu vkladania papiera.
• Bez ohľadu na orientáciu tlače vždy vkladajte papier v orientácii na výšku.
• Papier do zadného zásobníka vkladajte stranou určenou na tlač smerom NAHOR a pravú a ľavú vodiacu
lištu posuňte tak, aby sa zarovnali s oboma stranami papiera.
Vkladanie papiera
• Dbajte na to, aby ste do kazety vkladali iba obyčajný papier.
• Papier do kazety vkladajte stranou určenou na tlač smerom NADOL a pravú/ľavú a prednú vodiacu lištu
posuňte tak, aby sa zarovnali s oboma stranami papiera.
Vkladanie papiera
Kontrola č. 3
Je papier príliš hrubý alebo zvlnený?
Nepodporované typy médií
Kontrola č. 4
Pri vkladaní obálok majte na pamäti nasledujúce.
Keď tlačíte na obálky, pozrite si časť Vkladanie obálok do zadného zásobníka a pripravte si pred tlačou obálky.
Pripravené obálky vložte v orientácii na výšku. Ak obálky vložíte v orientácii na šírku, nebudú sa správne
podávať.
Skontrolujte, či sa nastavenia typu média a veľkosti papiera zhodujú
s vloženým papierom.
Kontrola č. 5
Kontrola č. 6
Skontrolujte, či sa v zadnom zásobníku nenachádzajú žiadne cudzie
predmety.
298
Ak sa papier roztrhne v zadnom zásobníku, vyberte ho podľa postupu uvedeného v časti Zoznam kódov podpory
pre chyby (zaseknutý papier).
Ak sú v zadnom zásobníku cudzie predmety, vypnite tlačiareň, odpojte ju od napájania a cudzie predmety
vyberte.
Dôležité
• Tlačiareň nenakláňajte ani ju neotáčajte zhora nadol. Mohli by spôsobiť priesak atramentu.
Poznámka
• Ak je kryt otvoru podávača otvorený, pomaly ho zatvorte.
Kontrola č. 7
Vyčistite valček podávača papiera.
Čistenie valčekov podávača papiera
299
Poznámka
• Čistením sa valček podávača papiera obrusuje, preto ho čistite len v prípade potreby.
Ak sa z kazety podajú dva alebo viac hárkov papiera súčasne, vyčistite
vnútorný priestor kazety.
Kontrola č. 8
Čistenie podložiek v kazete
Kontrola č. 9
Sú kryt transportnej jednotky a zadný kryt správne nasadené?
Pozrite si časť Pohľad zozadu, kde zistíte polohy krytu transportnej jednotky a zadného krytu.
Ak sa po vykonaní opatrení uvedených vyššie problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko
spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
300
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Ak sú výsledky tlače neuspokojivé z dôvodu bielych pruhov, nezarovnaných/zdeformovaných čiar alebo
nerovnomerných farieb, skontrolujte najprv nastavenia papiera a kvality tlače.
Kontrola č. 1
Zhodujú sa nastavenia veľkosti strany a typu média s veľkosťou a typom
vloženého papiera?
Ak sa tieto nastavenia nezhodujú, nie je možné dosiahnuť správny výsledok.
Pri tlači s nesprávnym nastavením typu papiera sa môže vytlačený povrch taktiež poškriabať.
Spôsob kontroly nastavení papiera a kvality tlače sa líši v závislosti od účelu použitia tlačiarne.
• Tlač z počítača:
Skontrolujte nastavenia pomocou ovládača tlačiarne.
Základné nastavenie tlače
• Tlač zo smartfónu/tabletu
Tlač dokumentov zo smartfónu (iOS)
Tlač dokumentov zo smartfónu (Android)
Kontrola č. 2
Skontrolujte, či je vybratá vhodná kvalita tlače (pozrite si zoznam uvedený
vyššie).
Vyberte kvalitu tlače, ktorá vyhovuje papieru a údajom, ktoré tlačíte. Ak zbadáte rozmazanie alebo
nerovnomerné rozloženie farieb, nastavte vyššiu kvalitu tlače a skúste zopakovať tlač.
Kontrola č. 3
Ak sa problém nevyriešil, pozrite si aj časti uvedené nižšie.
Pozrite si aj nasledujúce časti:
Výtlačky sú prázdne/rozmazané alebo neostré/obsahujú pruhy alebo čiary
Farby sú nejasné
Čiary nie sú zarovnané/sú zdeformované
Na papieri sú šmuhy / Vytlačený povrch je poškriabaný
Tlač nemožno dokončiť
Časť strany sa nevytlačila (Windows)
Čiary sú neúplné alebo chýbajú (Windows)
Snímky sú neúplné alebo chýbajú (Windows)
Atramentové škvrny / Zvlnený papier
Na rube papiera sú šmuhy
301
Výtlačky sú prázdne/rozmazané alebo neostré/obsahujú pruhy
alebo čiary
Aj keď sa do atramentovej trubice môže dostať vzduch, nejedná sa o poruchu. Nejedná sa o problém, ak sa
vzorka na kontrolu dýz vytlačí správne.
Kontrola č. 1
Uistite sa, že spojovacie tlačidlo nie je zdvihnuté.
Zatlačením zaisťovacieho krytu tlačovej hlavy sa uistite, že tlačová hlava je správne vložená.
Potom zatlačte spojovacie tlačidlo pevne až na koniec.
Nakoniec stlačte zaisťovací kryt zásobníka, aby ste sa uistili, že chránič kontaktu alebo zásobník FINE sú
namontované správne.
Kontrola inštalácie tlačovej hlavy
Dôležité
• Odstráňte oranžovú etiketu a ochrannú pásku tlačovej hlavy, aby ste ju nainštalovali.
Kontrola č. 2
Skontrolujte nastavenia papiera a kvality tlače.
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Kontrola č. 3
Nie sú dýzy tlačovej hlavy upchaté?
Vytlačte vzorku na kontrolu dýz a uistite sa, že atrament sa vypúšťa normálne.
Podrobné informácie o tlači vzorky na kontrolu dýz, čistení tlačovej hlavy a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy
nájdete v časti Ak je tlač nejasná alebo nerovnomerná.
Krok č. 1
Vytlačte vzorku na kontrolu dýz.
Po vytlačení vzorky na kontrolu dýz ju preštudujte.
Tlač vzorky na kontrolu dýz
Ak sa vzorka nevytlačila správne, prejdite na ďalší krok.
302
Krok č. 2
Vyčistite tlačovú hlavu.
Po vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.
Čistenie tlačovej hlavy
Ak sa nezlepší, vyčistite tlačovú hlavu znova.
Ak sa stále nezlepší, prejdite na ďalší krok.
Krok č. 3
Hĺbkovo vyčistite tlačovú hlavu.
Po hĺbkovom vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.
Hĺbkové čistenie tlačovej hlavy
Ak sa nezlepší, vypnite tlačiareň, počkajte viac ako 24 hodín a prejdite na ďalší krok.
Krok č. 4
Opäť hĺbkovo vyčistite tlačovú hlavu.
Po opätovnom hĺbkovom vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.
Ak sa stále nezlepší, prejdite na ďalší krok.
Krok č. 5
Vykonajte vypláchnutie atramentu.
Po prepláchnutí atramentom vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.
Vypláchnutie atramentom spotrebuje veľké množstvo atramentu. Časté vypláchnutie atramentom môže spôsobiť rýchle spotrebovanie
atramentu, preto ho vykonávajte iba v prípade potreby.
Prepláchnutie atramentom (Ink Flush)
Ak sa vzorka na kontrolu dýz nevytlačí správne ani po vykonaní prepláchnutia atramentom, skontrolujte, ako je
tlačová hlava nainštalovaná.
Kontrola inštalácie tlačovej hlavy
Keď sa z kazety s atramentom spotrebuje atrament, znovu kazetu s
atramentom naplňte.
Kontrola č. 4
Ak je úroveň zostávajúceho atramentu pod čiarou dolného limitu (A), kazetu s atramentom opakovane naplňte.
Ak používate tlačiareň až pokým sa v kazete s atramentom minie atrament, vykonajte prepláchnutie atramentom
po naplnení kazety s atramentom.
Opakované naplnenie kazety s atramentom
Prepláchnutie atramentom (Ink Flush)
Ak používate papier s jedným povrchom určeným na tlač, overte, že
používate správnu stranu papiera na tlač.
Kontrola č. 5
Tlač na nesprávnu stranu takéhoto papiera môže viesť k nejasným výtlačkom alebo zníženej kvalite tlače.
Pri vkladaní papiera do zadného zásobníka vkladajte papier stranou určenou na tlač smerom nahor. Pri vkladaní
papiera do kazety vkladajte papier stranou určenou na tlač smerom nadol.
Informácie o strane, na ktorú možno tlačiť, nájdete v príručke dodanej s papierom.
303
Farby sú nejasné
Aj keď sa do atramentovej trubice môže dostať vzduch, nejedná sa o poruchu. Nejedná sa o problém, ak sa
vzorka na kontrolu dýz vytlačí správne.
Kontrola č. 1
Uistite sa, že spojovacie tlačidlo nie je zdvihnuté.
Zatlačením zaisťovacieho krytu tlačovej hlavy sa uistite, že tlačová hlava je správne vložená.
Potom zatlačte spojovacie tlačidlo pevne až na koniec.
Nakoniec stlačte zaisťovací kryt zásobníka, aby ste sa uistili, že chránič kontaktu alebo zásobník FINE sú
namontované správne.
Kontrola inštalácie tlačovej hlavy
Dôležité
• Odstráňte oranžovú etiketu a ochrannú pásku tlačovej hlavy, aby ste ju nainštalovali.
Kontrola č. 2
Skontrolujte úroveň zostávajúceho atramentu.
Keď sa z kazety s atramentom spotrebuje atrament, znovu kazetu s atramentom naplňte.
Ak je úroveň zostávajúceho atramentu pod čiarou dolného limitu (A), kazetu s atramentom znovu naplňte
atramentom príslušnej farby.
Poznámka
• Vytlačené farby sa nemusia zhodovať s farbami na obrazovke v dôsledku základných rozdielov
v metódach použitých pri vytváraní farieb. Spôsob zobrazenia farieb na obrazovke môžu ovplyvniť aj
nastavenie kontroly farieb a rozdiely prostredia. Farby na výtlačkoch sa preto môžu líšiť od farieb na
obrazovke.
Kontrola č. 3
Nie sú dýzy tlačovej hlavy upchaté?
Vytlačte vzorku na kontrolu dýz a uistite sa, že atrament sa vypúšťa normálne.
Podrobné informácie o tlači vzorky na kontrolu dýz, čistení tlačovej hlavy a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy
nájdete v časti Ak je tlač nejasná alebo nerovnomerná.
Krok č. 1
Vytlačte vzorku na kontrolu dýz.
304
Po vytlačení vzorky na kontrolu dýz ju preštudujte.
Tlač vzorky na kontrolu dýz
Ak sa vzorka nevytlačila správne, prejdite na ďalší krok.
Krok č. 2
Vyčistite tlačovú hlavu.
Po vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.
Čistenie tlačovej hlavy
Ak sa nezlepší, vyčistite tlačovú hlavu znova.
Ak sa stále nezlepší, prejdite na ďalší krok.
Krok č. 3
Hĺbkovo vyčistite tlačovú hlavu.
Po hĺbkovom vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.
Hĺbkové čistenie tlačovej hlavy
Ak sa nezlepší, vypnite tlačiareň, počkajte viac ako 24 hodín a prejdite na ďalší krok.
Krok č. 4
Opäť hĺbkovo vyčistite tlačovú hlavu.
Po opätovnom hĺbkovom vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.
Ak sa stále nezlepší, prejdite na ďalší krok.
Krok č. 5
Vykonajte vypláchnutie atramentu.
Po prepláchnutí atramentom vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.
Vypláchnutie atramentom spotrebuje veľké množstvo atramentu. Časté vypláchnutie atramentom môže spôsobiť rýchle spotrebovanie
atramentu, preto ho vykonávajte iba v prípade potreby.
Prepláchnutie atramentom (Ink Flush)
Ak sa vzorka na kontrolu dýz nevytlačí správne ani po vykonaní prepláchnutia atramentom, skontrolujte, ako je
tlačová hlava nainštalovaná.
Kontrola inštalácie tlačovej hlavy
305
Čiary nie sú zarovnané/sú zdeformované
Kontrola č. 1
Skontrolujte nastavenia papiera a kvality tlače.
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Kontrola č. 2
Zarovnajte tlačovú hlavu.
Ak sa čiary vytlačia nezarovnané/zdeformované alebo ak je výsledok tlače neuspokojivý, upravte polohu tlačovej
hlavy.
Zarovnanie tlačovej hlavy
Poznámka
• Ak sa problém nevyrieši ani po zarovnaní tlačovej hlavy, zarovnajte tlačovú hlavu ručne z počítača.
Manuálna úprava tlačovej hlavy
Kontrola č. 3
Zvýšte kvalitu tlače a skúste tlač zopakovať.
Zvýšením kvality tlače môžete zlepšiť výsledok tlače.
306
Na papieri sú šmuhy / Vytlačený povrch je poškriabaný
Na papieri sú šmuhy
Na okrajoch sú šmuhy
Na povrchu sú šmuhy
Vytlačený povrch je poškriabaný
Kontrola č. 1
Skontrolujte nastavenia papiera a kvality tlače.
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Kontrola č. 2
Skontrolujte typ papiera.
Skontrolujte, či používate správny papier pre údaje, ktoré tlačíte.
Podporované typy médií
Kontrola č. 3
Pred vložením papiera vyrovnajte zvlnenie.
Odporúčame, aby ste nepoužitý papier vložili späť do balenia a skladovali na rovnom povrchu.
• Obyčajný papier
Obráťte papier a opätovne ho vložte tak, aby ste tlačili na druhú stranu.
• Iný papier, ako napr. obálka
Ak je zvlnenie v rohoch papiera vyššie ako 3 mm/0,1 palca (A), môžu sa na ňom objaviť šmuhy alebo sa
nemusí správne podávať. Podľa nasledujúcich pokynov vyrovnajte zvlnenie papiera.
307
1. Zviňte papier v opačnom smere zvlnenia papiera, ako je znázornené nižšie.
2. Skontrolujte, či sa papier vyrovnal.
Odporúčame, aby ste na takto vyrovnaný papier tlačili iba po jednom hárku.
Poznámka
• V závislosti od typu papiera sa na papieri môžu objaviť šmuhy alebo sa nemusí správne podávať, aj keď
nie je skrútený dovnútra. Podľa nasledujúcich pokynov skrúťte papier pred tlačou opačným smerom. Výška
zvlnenia nesmie presiahnuť 3 mm/0,1 palca (C). Môže sa tým zlepšiť výsledok tlače.
(B) Strana určená na tlač
Odporúčame, aby ste papier skrútený v opačnom smere podávali iba po jednom hárku.
Kontrola č. 4
Tlačiareň nastavte tak, aby bránila odretiu papiera.
Úpravou nastavenia zabraňujúceho odretiu papiera sa zväčší vzdialenosť medzi tlačovou hlavou a papierom. Ak
spozorujete odretie aj pri správnom nastavení typu média, nastavte, aby tlačiareň zabránila odretiu papiera.
Vykonajte tak prostredníctvom ovládacieho panela alebo počítača.
Môže sa tým znížiť rýchlosť tlače.
* Po dokončení tlače toto nastavenie zrušte. V opačnom prípade sa použije aj pri nasledujúcich tlačových
úlohách.
• Z ovládacieho panela:
Stlačte a podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) a uvoľnite ho, keď kontrolka Alarm
zabliká 7-krát.
• Z počítača (Windows):
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
308
2. Otvorte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otvorenie nástroja údržby (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Vyberte položku Vlastné nastavenia (Custom Settings).
4. Začiarknite políčko Zabrániť odretiu papiera (Prevents paper abrasion) a vyberte
možnosť OK.
5. Prečítajte si správu a zvoľte možnosť OK.
Kontrola č. 5
Ak je nastavená vysoká intenzita, znížte hodnotu nastavenia intenzity
a skúste tlač zopakovať.
Ak tlačíte s nastavenou vysokou intenzitou na obyčajný papier, papier môže absorbovať príliš veľa atramentu,
čím sa zvlní a odrie sa.
Úprava intenzity
Kontrola č. 6
Je valček podávača papiera znečistený?
Vyčistite valček podávača papiera.
Čistenie valčekov podávača papiera
Poznámka
• Čistením sa valček podávača papiera obrusuje, preto ho čistite len v prípade potreby.
Kontrola č. 7
Je vnútro tlačiarne znečistené?
Pri obojstrannej tlači sa môže vnútro tlačiarne zašpiniť atramentom a spôsobiť tak šmuhy na výtlačkoch.
Vyčistením spodnej platne vyčistite vnútro tlačiarne.
Čistenie vnútra tlačiarne (čistenie spodnej platne)
Poznámka
• Ak chcete predísť znečisteniu vnútra tlačiarne, nastavte správnu veľkosť papiera.
Kontrola č. 8
Nastavte dlhší čas čakania na vyschnutie atramentu.
Vďaka tomu bude môcť vytlačený povrch vyschnúť, čím sa zabráni vzniku šmúh a poškriabaniu.
Nastavte na počítači (systém Windows).
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Otvorte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otvorenie nástroja údržby (Canon IJ Printer Assistant Tool)
3. Vyberte položku Vlastné nastavenia (Custom Settings).
309
4. Posúvačom Čakanie na vyschnutie atramentu (Ink Drying Wait Time) nastavte čas
čakania a vyberte možnosť OK.
5. Prečítajte si správu a zvoľte možnosť OK.
310
Mechanické problémy
Tlačiareň sa nezapne
Tlačiareň sa vypne neočakávane alebo opakovane
Problémy s pripojením USB
Nefunguje komunikácia s tlačiarňou cez USB
311
Tlačiareň sa nezapne
Kontrola č. 1
Stlačte tlačidlo ZAP. (ON).
Kontrola č. 2
Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla bezpečne pripojená k
tlačiarni, a potom ju znova zapnite.
Kontrola č. 3
Odpojte tlačiareň a potom ju najskôr po 2 minútach znova zapojte
a zapnite.
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
312
Tlačiareň sa vypne neočakávane alebo opakovane
Kontrola
Ak je tlačiareň nastavená tak, aby sa automaticky vypla po určitom čase,
zakážte toto nastavenie.
Ak ste nastavili tlačiareň, aby sa automaticky vypínala po určenom čase, po uplynutí daného času sa napájanie
automaticky vypne.
Zakážte nastavenie pomocou počítača.
Pre Windows zvoľte možnosť Canon IJ Printer Assistant Tool na zakázanie nastavenia.
Podľa nasledujúceho postupu zakážte nastavenie.
1. Otvorte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
Otvorenie nástroja údržby (Canon IJ Printer Assistant Tool)
2. Vyberte položku Automatické napájanie (Auto Power).
3. Vyberte možnosť Zakázať (Disable) pre položku Automatické vypnutie napájania
(Auto Power Off).
4. Vyberte položku OK.
5. Na zobrazenej obrazovke vyberte možnosť OK.
Nastavenie, ktoré slúži na automatické vypnutie jednotky, je zakázané.
313
Problémy s pripojením USB
Dbajte na to, aby ste skontrolovali položky uvedené nižšie, ak zistíte jednu z nasledujúcich skutočností.
• Tlač je pomalá.
• Pripojenie prostredníctvom rozhrania Hi-Speed USB nefunguje.
• Zobrazí sa správa, ako napríklad „Toto zariadenie môže dosiahnuť vyšší výkon (This device can
perform faster)”. (Windows)
Poznámka
• Ak vaše systémové prostredie nepodporuje rozhranie Hi-Speed USB, tlačiareň bude pracovať s nižšou
rýchlosťou rozhrania USB 1.1. V takom prípade tlačiareň pracuje správne, ale prenosová rýchlosť môže
spomaľovať tlač.
Kontrolou nasledujúcich podmienok sa presvedčte, či vaše systémové
prostredie podporuje pripojenie prostredníctvom rozhrania Hi-Speed USB.
Kontrola
• Podporuje port USB na počítači pripojenie prostredníctvom rozhrania Hi-Speed USB?
• Podporuje kábel USB alebo rozbočovač USB pripojenie prostredníctvom rozhrania Hi-Speed USB?
Používajte certifikovaný kábel Hi-Speed USB. Odporúča sa používať kábel USB dlhý najviac približne
3 metre/10 stôp.
• Pracuje ovládač rozhrania Hi-Speed USB vo vašom počítači správne?
Uistite sa, že najnovší ovládač Hi-Speed USB správne funguje a získajte a v prípade potreby nainštalujte
najnovšiu verziu ovládača Hi-Speed USB svoj počítač.
Dôležité
• Ďalšie informácie vám poskytne výrobca počítača, kábla USB alebo rozbočovača USB.
314
Nefunguje komunikácia s tlačiarňou cez USB
Kontrola č. 1
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
Kontrola č. 2
Správne pripojte kábel USB.
Ako je znázornené na nižšie uvedenej ilustrácii, USB port sa nachádza na zadnej strane tlačiarne.
Dôležité
• Pripojte terminál „Typ-B“ k tlačiarni tak, aby strana s výstupkami smerovala NAHOR. Podrobné informácie
nájdete v príručke dodanej s káblom USB.
Skontrolujte, či je na karte Porty (Ports) dialógového okna Vlastnosti
tlačiarne (Printer properties) vybratá možnosť Povoliť obojsmernú podporu (Enable
bidirectional support). (Windows)
Kontrola č. 3
Ak nie, jej výberom povoľte obojsmernú podporu.
Otvorenie obrazovky nastavenia ovládača tlačiarne
315
Problémy s inštaláciou a preberaním súborov
Nepodarilo sa nainštalovať ovládač tlačiarne (systém Windows)
Aktualizácia ovládačov tlačiarne v prostredí siete (Windows)
316
Nepodarilo sa nainštalovať ovládač tlačiarne (systém Windows)
Ak sa inštalácia nespustí, keď vložíte inštalačný disk:
Ak nemožno prejsť za obrazovku Pripojenie tlačiarne (Printer Connection):
Iné prípady:
Ak sa inštalácia nespustí, keď vložíte inštalačný disk:
Podľa nasledujúcich pokynov spustite inštaláciu.
1. Vyberte nasledujúce nastavenia.
• V systéme Windows 10 kliknite na tlačidlo Štart (Start) > Spustiť prieskumníka Windows (File
Explorer) a v zozname naľavo kliknite na možnosť Tento počítač (This PC).
• V systéme Windows 8.1 vyberte ikonu Prieskumník (Explorer) v časti Panel úloh (Taskbar) na
ploche (Desktop) a potom zo zoznamu naľavo vyberte položku Tento PC (This PC).
• V systéme Windows 7 kliknite na tlačidlo Štart (Start) a potom kliknite na položku Počítač
(Computer).
2. V zobrazenom okne dvakrát kliknite na ikonu disku
CD-ROM.
Po zobrazení obsahu disku CD-ROM dvakrát kliknite na súbor Msetup4.exe.
Ak ovládač tlačiarne nemožno nainštalovať pomocou Inštalačného disku, nainštalujte ho z webovej
lokality spoločnosti Canon.
Poznámka
• Ak sa ikona disku CD-ROM nezobrazí, skúste nasledujúce kroky:
• Vyberte disk CD-ROM z počítača a znovu ho vložte.
• Reštartujte počítač.
Ak sa ikona ani tak nezobrazí, vyskúšajte iný disk a zistite, či sa zobrazí. Ak sa zobrazí, znamená to,
že sa vyskytol problém s inštalačným diskom. Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti
Canon a požiadajte o opravu.
317
Ak nemožno prejsť za obrazovku Pripojenie tlačiarne (Printer
Connection):
Nedá sa pokračovať za obrazovku Pripojenie tlačiarne
Iné prípady:
Ak sa ovládač tlačiarne nenainštaloval správne, odinštalujte ho, reštartujte počítač a znova nainštalujte
ovládač tlačiarne.
Odstránenie nepotrebného ovládača tlačiarne
Znova nainštalujte ovládač tlačiarne z Inštalačného disku alebo webovej lokality spoločnosti Canon.
Poznámka
• Ak bol inštalačný program zastavený pre chybu v systéme Windows, prevádzka systému Windows
môže byť nestabilná a ovládače sa vám nemusí podariť nainštalovať. Reštartujte počítač a potom
znova nainštalujte ovládače.
318
Aktualizácia ovládačov tlačiarne v prostredí siete (Windows)
Prevezmite najnovší ovládač tlačiarne.
Prevezmite si najnovší ovládač tlačiarne pre svoj model z webovej lokality spoločnosti Canon.
Odinštalujte súčasný ovládač tlačiarne a podľa inštalačných pokynov nainštalujte najnovší ovládač tlačiarne,
ktorý ste si stiahli. Na obrazovke výberu spôsobu pripojenia vyberte možnosť Používať tlačiareň pomocou
pripojenia Wi-Fi (Use the printer with Wi-Fi connection) alebo Používať tlačiareň pomocou pripojenia
ku káblovej sieti LAN (Use the printer with wired LAN connection) podľa spôsobu, ktorý používate.
Tlačiareň sa v sieti vyhľadá automaticky.
Skontrolujte, že sa tlačiareň našla, a podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládače tlačiarne.
Poznámka
• Sieťové nastavenia tlačiarne nebudú ovplyvnené, a preto je tlačiareň možné používať v sieti bez
nutnosti opätovných nastavení.
319
Chyby a hlásenia
Pokiaľ sa objavila chyba
Zobrazí sa správa (kód podpory)
320
Pokiaľ sa objavila chyba
Ak sa pri tlači objaví chyba, napríklad sa v tlačiarni minie alebo zasekne papier, indikátor Alarm zabliká
alebo striedavo zablikajú indikátory ZAP. (ON) a Alarm.
Pre Windows sa na obrazovke počítača môže zobraziť kód podpory (číslo chyby). Skontrolujte stav
indikátorov a hlásenie a vykonajte príslušné opatrenie.
Kód podpory zodpovedajúci počtu bliknutí indikátora Alarm
Príklad 2 bliknutí:
(A) Bliká
(B) Zhasne
Počet blik-
Príčina
Kód podpory
V zadnom zásobníku nie je papier alebo sa papier nepodáva správne.
1000
V kazete nie je papier alebo sa papier nepodáva správne.
1003
Kryt otvoru podávača je otvorený.
1270
Pri podávaní papiera zo zadného zásobníka sa zasekol papier.
1300
Pri podávaní papiera z kazety sa zasekol papier.
1303
Papier sa zasekol pri automatickej obojstrannej tlači.
1304
V tlačiarni sa zasekol papier, pretože vtiahla vytlačený papier.
1313
Bliká 4-krát
Tlačová hlava, chránič kontaktu alebo voliteľný zásobník FINE nie sú správne nainštalované.
1470
Bliká 5-krát
Atramentový ventil je pri výmene tlačovej hlavy otvorený.
1365
Atramentový ventil je zatvorený.
1366
Voliteľný zásobník FINE nemožno rozpoznať.
1430
Tlačovú hlavu nie je možné rozpoznať.
1431
nutí
Bliká 2-krát
Bliká 3-krát
1432
Chránič kontaktu alebo voliteľný zásobník FINE nemožno rozpoznať.
321
1433
Bliká 8-krát
Tlačovú hlavu nie je možné rozpoznať.
1471
Správna tlačová hlava nie je nainštalovaná.
1476
Chránič kontaktu alebo voliteľný zásobník FINE nemožno rozpoznať.
147A
Bola vybraná farebná tlač, ale nie je nainštalovaný voliteľný zásobník FINE.
147B
Nie je nainštalovaný vhodný zásobník atramentu.
1485
Absorbér odpadového atramentu je takmer plný.
1700
1701
1702
1703
Bliká 9-krát
Ochranný materiál alebo páska na ochranu držiaka tlačovej hlavy je možno
stále pripojený.
1890
1892
Bliká 10-krát Veľkosť papiera možno nie je kompatibilná s automatickou obojstrannou tlačou.
1310
Bliká 11-krát Je určený papier, ktorý nie je kompatibilný s automatickou obojstrannou tla-
1309
čou.
Automatické zarovnanie tlačovej hlavy mohlo zlyhať.
2500
S aktuálnymi nastaveniami tlače nie je možné spustiť tlač.
4103
Sú určené veľkosti papiera alebo typ média, ktoré nemožno podávať z kaze- 4104
ty.
Bliká 13-krát Pravdepodobne sa minul farebný atrament.
1686
Bliká 14-krát Tlačovú hlavu nie je možné rozpoznať.
1473
Zásobník farebného atramentu sa nedá zistiť.
Bliká 15-krát Tlačovú hlavu nie je možné rozpoznať.
1684
1472
Voliteľný zásobník FINE nemožno rozpoznať.
Bliká 16-krát Minul sa farebný atrament.
1682
1688
Kód podpory zodpovedajúci počtu striedavých bliknutí indikátora ZAP.
(ON) a indikátora Alarm
Príklad 2 bliknutí:
322
(A) Bliká striedavo
(B) Zhasne
Počet bliknutí
Príčina
Kód podpory
Bliká 2-krát
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
5100
Bliká 3-krát
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
6000
6004
Bliká 4-krát
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
5C02
Bliká 5-krát
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
5700
Bliká 6-krát
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
5400
6D01
Bliká 7-krát
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
5B00
5B01
5B02
5B03
Bliká 8-krát
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
5200
5205
5206
Bliká 9-krát
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
6800
6801
6830
6831
6832
6833
Bliká 10-krát
Vyskytla sa chyba, ktorá vyžaduje opravu.
7500
7600
7700
7800
Bliká 12-krát
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
6A80
6A81
323
Iné prípady neuvedené vyššie Vyskytla sa chyba tlačiarne.
6001
6500
6900
6901
6902
6910
6911
6920
6921
6930
6931
6932
6933
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
C000
Ak sa kód podpory a hlásenie zobrazujú na obrazovke počítača
(Windows):
324
Poznámka
• Podrobnosti o odstránení chýb bez kódov podpory nájdete v časti Zobrazí sa správa (kód podpory).
Počas nastavenia Wi-Fi došlo k chybám
Ak sa objaví chyba počas nastavenia Wi-Fi, kontrolka Alarm (D) sa rozsvieti. V tom istom čase sa môžete
oboznámiť s podrobnosťami o chybe pomocou kombinácie troch ďalších kontroliek (kontrolka Online (A)/
kontrolka Wi-Fi (B)/kontrolka káblovej siete LAN (C)). Skontrolujte kontrolky a vykonajte príslušné
opatrenia.
Kontrolka
Kontrolka
Kontrolka
Online (A)
Wi-Fi (B)
káblovej
siete
LAN (C)
Osvetlenie
Osvetlenie
Osvetlenie
Príčina
Opatrenie
Zlyhanie pri nastavení Wi-Fi.
Stlačením tlačidla POKRAČOVAŤ/
ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni vyriešte chybu.
Vykonajte nasledujúce opatrenia.
1. Vypnite bezdrôtový smerovač a znova ho zapnite.
2. Znova pripojte tlačiareň k smerovaču bezdrôtovej siete.
V prípade, že vám vyššie uvedené pokyny nepomôžu s odstránením problémov,
pozrite si príručku s pokynmi dodanú s
bezdrôtovým smerovačom a skontrolujte
nastavenia.
–
–
Osvetlenie
Zlyhanie pri nastavení Wi-Fi.
Stlačením tlačidla POKRAČOVAŤ/
ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni vyriešte chybu.
Ak nastavujete pomocou funkcie WPS:
1. Skontrolujte nastavenia zabezpečenia a znova vykonajte nastavenie.
2. Vykonajte nastavenie pomocou iného spôsobu nastavenia.
–
Osvetlenie
–
Počas nastavenia nemožno nájsť
bezdrôtový smerovač.
325
Stlačením tlačidla POKRAČOVAŤ/
ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni vyriešte chybu.
Znova vykonajte nastavenie bezdrôtovej
siete LAN.
–
Osvetlenie
Osvetlenie
Nebolo možné sa pripojiť, pretože Stlačením tlačidla POKRAČOVAŤ/
k tlačiarni sa pripájajú viaceré bez- ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiardrôtové smerovače.
ni vyriešte chybu.
Po chvíli (asi 2 minúty) znova nastavte
bezdrôtovú sieť LAN.
V prípade, že vám vyššie uvedené pokyny nepomôžu s odstránením problémov,
pozrite si príručku s pokynmi dodanú s
bezdrôtovým smerovačom a skontrolujte
nastavenia.
Osvetlenie
–
–
Jednoduché bezdrôtové pripojenie
3440
zlyhalo.
Osvetlenie
Osvetlenie
–
Jednoduché bezdrôtové pripojenie
zlyhalo.
326
3441
Zobrazí sa správa (kód podpory)
Táto časť popisuje niektoré chyby a hlásenia, ktoré sa môžu objaviť.
Poznámka
• Na obrazovke počítača sa v prípade niektorých chýb zobrazí kód podpory (číslo chyby). Podrobné
informácie o chybách s kódmi podpory nájdete v časti Zoznam kódov podpory pre chyby.
Ak sa na obrazovke počítača zobrazuje hlásenie, prečítajte si časť nižšie.
Zobrazuje sa chyba týkajúca sa automatickej obojstrannej tlače
Zobrazuje sa chyba týkajúca sa odpojenia napájacieho kábla (Windows)
Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikácie (Windows)
Iné chybové hlásenia (Windows)
Zobrazuje sa chyba týkajúca sa automatickej obojstrannej tlače
Pozrite si časť Problémy pri automatickej obojstrannej tlači a vykonajte
príslušné opatrenia.
Kontrola
Zobrazuje sa chyba týkajúca sa odpojenia napájacieho kábla
(Windows)
Tlačiareň ste pravdepodobne odpojili, kým bola zapnutá.
Skontrolujte chybové hlásenie zobrazené na obrazovke počítača a kliknite na tlačidlo OK.
Tlačiareň začne tlačiť.
Informácie o odpojení napájacieho kábla nájdete v časti Odpojenie tlačiarne.
Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikácie (Windows)
Kontrola č. 1
Ak indikátor ZAP. (ON) nesvieti, skontrolujte, či je tlačiareň zapojená, a
zapnite ju.
Kontrolka ZAP. (ON) bliká, kým sa tlačiareň spúšťa. Počkajte, kým indikátor ZAP. (ON) neprestane blikať
a nezostane svietiť.
327
Kontrola č. 2
Skontrolujte, či je tlačiareň správne pripojená k počítaču.
Ak používate kábel USB, uistite sa, že je bezpečne pripojený k tlačiarni aj k počítaču. Ak je kábel USB
spoľahlivo zasunutý, skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
• Ak používate zariadenie na prenos signálu, napríklad rozbočovač USB, odpojte ho, pripojte tlačiareň
priamo k počítaču a skúste zopakovať tlač. Ak sa tlač spustí normálne, problém spôsobilo zariadenie na
prenos signálu. Obráťte sa na predajcu zariadenia na prenos signálu.
• Problém môže spôsobovať aj kábel USB. Vymeňte kábel USB a skúste zopakovať tlač.
Ak používate tlačiareň v sieti LAN, skontrolujte, či je tlačiareň správne nastavená na použitie v sieti.
Kontrola č. 3
Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač tlačiarne.
Odinštalujte ovládač tlačiarne podľa postupu opísaného v časti Odstránenie nepotrebného ovládača tlačiarne
a pomocou inštalačného disku alebo webovej lokality spoločnosti Canon ovládače znova nainštalujte.
Kontrola č. 4
Keď je tlačiareň pripojená k počítaču pomocou kábla USB, z počítača
skontrolujte stav zariadenia.
Podľa nasledujúceho postupu skontrolujte stav zariadenia.
1. Vyberte postupne možnosti Ovládací panel (Control Panel) > Hardvér a zvuk
(Hardware and Sound) > Správca zariadení (Device Manager).
Poznámka
• Ak sa zobrazí obrazovka Kontrola používateľských kont (User Account Control),
vyberte možnosť Pokračovať (Continue).
2. Dvakrát kliknite na položku Radiče Univerzálnej sériovej zbernice (Universal Serial
Bus controllers) a položku Podpora tlače pomocou portu USB (USB Printing
Support).
Ak sa nezobrazí obrazovka Vlastnosti podpory tlače pomocou portu USB (USB Printing
Support Properties), skontrolujte, či je tlačiareň správne pripojená k počítaču.
Kontrola č. 2
Skontrolujte, či je tlačiareň správne pripojená k počítaču.
3. Kliknite na kartu Všeobecné (General) a skontrolujte problém zariadenia.
Ak sa zobrazí hlásenie o chybe zariadenia, informácie o jej odstránení nájdete v Pomocníkovi
systému Windows.
Iné chybové hlásenia (Windows)
328
Ak sa chybové hlásenie zobrazí mimo monitora stavu tlačiarne, skontrolujte
nasledujúce skutočnosti:
Kontrola
• „Údaje nemožno dočasne ukladať z dôvodu nedostatočného miesta na disku (Could not spool
successfully due to insufficient disk space)“
Odstránením nepotrebných súborov zvýšte množstvo voľného miesta na disku.
• „Údaje nemožno dočasne ukladať z dôvodu nedostatočnej pamäte (Could not spool successfully
due to insufficient memory)“
Dostupnú pamäť zvýšte zatvorením iných spustených aplikácií.
Ak naďalej nemožno tlačiť, reštartujte počítač a skúste zopakovať tlač.
• „Nepodarilo sa nájsť ovládač tlačiarne (Printer driver could not be found)“
Odinštalujte ovládač tlačiarne podľa postupu opísaného v časti Odstránenie nepotrebného ovládača
tlačiarne a pomocou inštalačného disku alebo webovej lokality spoločnosti Canon ovládače znova
nainštalujte.
• „Nemožno tlačiť: názov aplikácie (Could not print Application name) – názov súboru“
Po dokončení aktuálnej tlačovej úlohy skúste tlačiť znovu.
329
Zoznam kódov podpory pre chyby
Keď sa vyskytnú chyby, na obrazovke počítača sa zobrazí kód podpory.
„Kód podpory“ predstavuje číslo chyby a zobrazuje sa spoločne s chybovým hlásením.
Ak sa vyskytne chyba, skontrolujte kód podpory na obrazovke počítača a následne vykonajte príslušné
kroky.
Na obrazovke počítača sa zobrazí kód podpory
• 1000 až 1ZZZ
1000 1003 1200 1215 1270 1300
1303 1304 1309 1310 1313 1365
1366 1367 1430 1431 1432 1433
1470 1471 1472 1473 1476 147A
147B 1485 1641 1642 1682 1684
1686 1688 1700 1701 1702 1703
1890 1892
• 2000 až 2ZZZ
2500
• 3000 až 3ZZZ
3439 3440 3441 3442 3443 3444
3445 3446
• 4000 až 4ZZZ
4103 4104 495A
• 5000 až 5ZZZ
5100 5200 5205 5206 5400 5700
5B00 5B01 5B02 5B03 5C02
• 6000 až 6ZZZ
6000 6001 6004 6500 6800 6801
6830 6831 6832 6833 6900 6901
330
6902 6910 6911 6920 6921 6930
6931 6932 6933 6940 6941 6942
6943 6944 6945 6946 6A80 6A81
6D01
• 7000 až 7ZZZ
7500 7600 7700 7800
• A000 až ZZZZ
C000
Kódy podpory pre zaseknutie papiera nájdete aj v časti Zoznam kódov podpory pre chyby (zaseknutý
papier).
331
Zoznam kódov podpory pre chyby (zaseknutý papier)
Ak sa papier zasekol, vyberte ho podľa vhodného postupu uvedeného nižšie.
• Ak vidíte zaseknutý papier v otvore na výstup papiera alebo v zadnom zásobníku:
1300
• Ak zaseknutý papier v otvore na výstup papiera alebo v zadnom zásobníku nevidíte:
◦ Ak sa zasekne papier podávaný z kazety:
1303
◦ Ak sa papier zasekol pri automatickej obojstrannej tlači:
1304
◦ Ak sa zasekol vytlačený papier vtiahnutý do tlačiarne:
1313
◦ Ak sa papier trhá a nemôžete ho vybrať z otvoru na výstup papiera alebo ak je zaseknutý vo vnútri
tlačiarne:
Papier sa zasekol vo vnútri tlačiarne
• Iné prípady neuvedené vyššie:
Iné prípady
332
1300
Príčina
Pri podávaní papiera zo zadného zásobníka sa zasekol papier.
Postup nápravy
Ak sa zasekne papier podávaný zo zadného zásobníka,papier vyberte z otvoru na výstup papiera alebo
zadného zásobníka podľa pokynov uvedených nižšie.
1. Papier pomaly vytiahnite, buď z otvoru na výstup papiera alebo zo zadného zásobníka
podľa toho, odkiaľ sa dá vytiahnuť jednoduchšie.
Chyťte papier oboma rukami a potom ho pomaly vyťahujte, aby sa neroztrhol.
Poznámka
• Ak nemôžete papier vytiahnuť, tlačiareň znova zapnite bez násilného vyťahovania papiera.
Papier sa možno vysunie automaticky.
• Ak sa papier počas tlače zasekne a musíte vypnúť tlačiareň, aby ste ho odstránili, pred
vypnutím tlačiarne zastavte tlač stlačením tlačidla POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/
CANCEL).
• Ak sa papier trhá a zaseknutý papier nemôžete vybrať z otvoru na výstup papiera ani zo
zadného zásobníka, vyberte papier zvnútra tlačiarne.
Papier sa zasekol vo vnútri tlačiarne
• Ak z otvoru na výstup papiera alebo zadného zásobníka nemožno vybrať papier, skúste ho
vytiahnuť zo zadnej strany tlačiarne.
Vyberanie zaseknutého papiera zo zadnej strany
2. Znovu vložte papier a stlačte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na
tlačiarni.
333
Tlačiareň obnoví tlač. Ak sa tlačená strana z dôvodu zaseknutia papiera nevytlačila správne,
zopakujte tlač.
Ak ste v kroku č. 1 vypli tlačiareň, tlačové údaje odoslané do tlačiarne sa vymažú. Zopakujte tlač.
Poznámka
• Pri opätovnom vkladaní papiera skontrolujte, či používate vhodný papier a či ho správne
vkladáte.
Ak sa po vykonaní opatrení uvedených vyššie problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
334
1303
Príčina
Pri podávaní papiera z kazety sa zasekol papier.
Postup nápravy
1. Odstráňte zaseknutý papier.
• Ak sa papier zasekol v otvore na výstup papiera:
1300
• Ak sa papier zasekol vnútri tlačiarne:
Papier sa zasekol vo vnútri tlačiarne
• Ak sa papier zasekol v otvore podávača kazety:
Po uložení vysúvacej časti výstupného zásobníka a výstupného zásobníka papiera vytiahnite
kazetu a pomaly odstráňte zaseknutý papier oboma rukami.
Dôležité
• Pri kontrole otvoru podávača kazety alebo pri odstraňovaní zaseknutého papiera neotáčajte
tlačiareň naopak a ani ju nenakláňajte. Atrament môže vytiecť.
• Ak neplatí nič z vyššie uvedeného, otvorte zadný kryt a vyberte papier podľa pokynov v časti
Vyberanie zaseknutého papiera zo zadnej strany.
2. Vložte správne papier do kazety.
Vkladanie papiera do kazety
3. Stlačte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni.
Tlačiareň obnoví tlač. Ak sa tlačená strana z dôvodu zaseknutia papiera nevytlačila správne,
zopakujte tlač.
Ak sa po vykonaní opatrení uvedených vyššie problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
335
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
336
1304
Príčina
Papier sa zasekol pri automatickej obojstrannej tlači.
Postup nápravy
1. Odstráňte zaseknutý papier.
• Ak sa papier zasekol v otvore na výstup papiera:
1300
• Ak sa papier zasekol vnútri tlačiarne:
Papier sa zasekol vo vnútri tlačiarne
• Ak sa papier zasekol v otvore podávača kazety:
Po uložení vysúvacej časti výstupného zásobníka a výstupného zásobníka papiera vytiahnite
kazetu a pomaly odstráňte zaseknutý papier oboma rukami.
Dôležité
• Pri kontrole otvoru podávača kazety alebo pri odstraňovaní zaseknutého papiera neotáčajte
tlačiareň naopak a ani ju nenakláňajte. Atrament môže vytiecť.
• Ak neplatí nič z vyššie uvedeného, otvorte zadný kryt a vyberte papier podľa pokynov v časti
Vyberanie zaseknutého papiera zo zadnej strany.
2. Vložte papier správne.
Vkladanie papiera do kazety
Vkladanie papiera do zadného zásobníka
3. Stlačte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni.
Tlačiareň obnoví tlač. Ak sa tlačená strana z dôvodu zaseknutia papiera nevytlačila správne,
zopakujte tlač.
337
Ak sa po vykonaní opatrení uvedených vyššie problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
338
1313
Príčina
V tlačiarni sa zasekol papier, pretože vtiahla vytlačený papier.
Postup nápravy
Ak sa zasekol vytlačený papier vtiahnutý do tlačiarne, skúste ho vybrať z nasledujúcich miest.
• Otvor na výstup papiera
1300
• Vnútro tlačiarne
Papier sa zasekol vo vnútri tlačiarne
• Zadná strana
Vyberanie zaseknutého papiera zo zadnej strany
339
Papier sa zasekol vo vnútri tlačiarne
Ak sa zaseknutý papier trhá a nemôžete ho vybrať z otvoru na výstup papiera/otvoru podávača kazety/
zadného zásobníka, alebo ak zaseknutý papier zostal v tlačiarni, vyberte papier podľa pokynov nižšie.
Poznámka
• Ak sa papier počas tlače zasekne a musíte vypnúť tlačiareň, aby ste ho odstránili, pred vypnutím
tlačiarne zastavte tlač stlačením tlačidla POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL).
1. Vypnite a odpojte tlačiareň.
2. Otvorte vrchný kryt.
Dôležité
• Nedotýkajte sa priehľadnej fólie (A), bieleho pásu (B) ani rúrok (C).
Ak zašpiníte alebo poškriabete túto časť dotýkaním sa jej s papierom alebo rukami, mohlo by to
poškodiť tlačiareň.
3. Skontrolujte, či sa zaseknutý papier nachádza pod držiakom tlačovej hlavy.
Ak sa zaseknutý papier nachádza pod držiakom tlačovej hlavy, posuňte držiak tlačovej hlavy k pravému
alebo ľavému okraju podľa toho, z ktorej strany sa dá papier jednoduchšie vybrať.
Keď posúvate držiak tlačovej hlavy, držte vrchnú časť držiaka tlačovej hlavy a pomaly ho posúvajte
k pravému alebo ľavému okraju.
340
4. Chyťte zaseknutý papier pevne do oboch rúk.
Ak je papier zvinutý, vytiahnite ho.
5. Pomaly vyťahujte papier tak, aby sa neroztrhol.
Papier vyťahujte pod uhlom približne 45 stupňov.
341
6. Skontrolujte, či je vybratý všetok zaseknutý papier.
Ak sa papier pri vyťahovaní roztrhne, kúsok papiera môže zostať vo vnútri tlačiarne. Skontrolujte
nasledujúce skutočnosti a vyberte akýkoľvek zvyšný papier.
• Zostal pod držiakom tlačovej hlavy nejaký papier?
• Zostali v tlačiarni nejaké kúsky papiera?
• Zostal papier v ľavom a pravom prázdnom priestore (D) v tlačiarni?
7. Zatvorte vrchný kryt.
Zrušia sa všetky úlohy v tlačovom fronte. Zopakujte tlač.
Poznámka
• Pri opätovnom vkladaní papiera skontrolujte, či používate vhodný papier a či ho správne vkladáte.
Ak sa po vybratí všetkých kúskov zaseknutého papiera a obnovení tlače zobrazí na obrazovke
počítača hlásenie informujúce o zaseknutí papiera, vo vnútri tlačiarne sa naďalej môže nachádzať
kúsok papiera. Znova skontrolujte tlačiareň, či v nej nezostali nejaké kúsky papiera.
Ak sa po vykonaní opatrení uvedených vyššie problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko
spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
342
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
343
Vyberanie zaseknutého papiera zo zadnej strany
Poznámka
• Ak sa papier počas tlače zasekne a musíte vypnúť tlačiareň, aby ste ho odstránili, pred vypnutím
tlačiarne zastavte tlač stlačením tlačidla POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL).
1. Uistite sa, že ste odpojili napájací kábel.
2. Otočte tlačiareň tak, aby zadná strana tlačiarne smerovala k vám.
Dôležité
• Ak chcete zmeniť orientáciu tlačiarne, neotáčajte tlačiareň naopak a ani ju nenakláňajte. Atrament
môže vytiecť.
3. Otvorte kryt zadného zásobníka a potom vytiahnite podperu papiera.
4. Odpojte zadný kryt.
Vytiahnite zadný kryt.
344
5. Pomaly vytiahnite papier.
Poznámka
• Nedotýkajte sa vnútorných častí tlačiarne.
Ak sa vám v tomto kroku nepodarilo papier vybrať, odmontujte kryt transportnej jednotky a papier
vyberte podľa nasledujúceho postupu.
1. Odpojte kryt transportnej jednotky.
Nadvihnite a vytiahnite kryt transportnej jednotky.
345
2. Pomaly vytiahnite papier.
Poznámka
• Nedotýkajte sa vnútorných častí tlačiarne.
3. Skontrolujte, či je vybratý všetok zaseknutý papier.
4. Nasaďte kryt transportnej jednotky.
Kryt transportnej jednotky pomaly úplne vložte do tlačiarne a dajte kryt transportnej jednotky dole.
346
6. Pripevnite zadný kryt.
Vložte projekcie na pravej strane zadného krytu do tlačiarne a následne zatlačte na ľavú stranu zadného
krytu, kým sa úplne nezavrie.
Tlačové údaje odoslané do tlačiarne sa vymazali. Zopakujte tlač.
Poznámka
• Pri opätovnom vkladaní papiera skontrolujte, či používate vhodný papier a či ho správne vkladáte.
Ak sa po vykonaní opatrení uvedených vyššie problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko
spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
347
1000
Príčina
Možné príčiny:
• V zadnom zásobníku nie je papier.
• Papier v zadnom zásobníku nie je vložený správne.
Postup nápravy
Vykonajte príslušné opatrenia uvedené nižšie.
• Vložte papier do zadného zásobníka.
Vkladanie papiera do zadného zásobníka
• Vodiace lišty papiera zadného zásobníka zarovnajte s obidvoma hranami papiera.
Po vykonaní opatrení uvedených vyššie stlačte na tlačiarni tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/
CANCEL).
Dôležité
• Po vložení papiera do zadného zásobníka zatvorte kryt otvoru podávača. Ak je kryt otvoru podávača
otvorený, papier sa nemôže podávať.
Poznámka
• Na zrušenie tlače stlačte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni.
348
1003
Príčina
Možné príčiny:
• V kazete nie je papier.
• Papier v kazete nie je vložený správne.
Postup nápravy
Vykonajte príslušné opatrenia uvedené nižšie.
• Vložte papier do kazety.
Vkladanie papiera do kazety
• Vodiace lišty papiera kazety zarovnajte s obidvoma hranami papiera.
Po vykonaní opatrení uvedených vyššie stlačte na tlačiarni tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/
CANCEL).
Poznámka
• Papier, ktorý možno vložiť, sa líši v závislosti od zdroja papiera. Do kazety môžete vložiť obyčajný
papier veľkosti A4, Letter, A5 alebo B5.
• Na zrušenie tlače stlačte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni.
349
1200
Príčina
Vrchný kryt je otvorený.
Postup nápravy
Zatvorte vrchný kryt a chvíľu počkajte.
Ak prebieha naplnenie kazety s atramentom alebo výmena voliteľného zásobníka FINE, po dokončení
zatvorte vrchný kryt.
350
1215
Príčina
Prebieha výmena tlačovej hlavy.
Postup nápravy
Dokončite výmenu tlačovej hlavy.
Poznámka
• Keď skončíte s výmenou tlačovej hlavy, nakloňte páčku atramentového ventilu pevne doprava
a potom zatvorte vrchný kryt.
351
1365
Príčina
Atramentový ventil je otvorený.
Postup nápravy
Udržiavajte atramentový ventil zatvorený pri výmene tlačovej hlavy.
Otvorte vrchný kryt a zatvorte atramentový ventil naklonením páčky atramentového ventilu pevne na ľavú
stranu.
A potom stlačením tlačidla POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni chybu zrušte.
Poznámka
• Keď dokončíte výmenu tlačovej hlavy, stlačte na tlačiarni tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/
CANCEL).
352
1366
Príčina
Atramentový ventil je zatvorený.
Postup nápravy
Otvorte vrchný kryt a otvorte atramentový ventil naklonením páčky atramentového ventilu pevne na pravú
stranu.
A potom zatvorte vrchný kryt, aby ste zrušili chybu.
353
1367
Príčina
Na prepláchnutie atramentom nie je dostatok atramentu.
Postup nápravy
Stlačením tlačidla POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni chybu zrušte.
Pred prepláchnutím atramentom opakovane naplňte atrament na úroveň, ktorá je vyznačená nad jednou
bodkou na kazete s atramentom.
Opakované naplnenie kazety s atramentom
Poznámka
• Keďže prepláchnutie atramentom spotrebúva veľké množstvo atramentu, vykonajte ho len v prípade
potreby.
354
1430
Príčina
Voliteľný zásobník FINE nemožno rozpoznať.
Postup nápravy
Odstráňte zásobník FINE a znova ho nainštalujte.
Ak sa chyba neodstránila, zásobník FINE môže byť poškodený. Vymeňte zásobník FINE za nový.
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
355
1431
Príčina
Tlačovú hlavu nie je možné rozpoznať.
Postup nápravy
Tlačová hlava možno nie je nainštalovaná správne alebo nie je kompatibilná s touto tlačiarňou.
Ak tlačíte, na zrušenie tlače stlačte na tlačiarni tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL).
Vyberte tlačovú hlavu a znova ju správne nainštalujte podľa nižšie uvedených krokov. Môže to vyriešiť
chybu.
1. Otvorte vrchný kryt.
2. Zatvorte atramentový ventil.
Nakloňte páčku atramentového ventilu pevne na ľavú stranu.
356
3. Uchopte tlačidlo (A) na zaisťovacom kryte tlačovej hlavy a otvorte ho.
4. Vyberte tlačovú hlavu.
Dôležité
• Pri vyberaní tlačovej hlavy s ňou zaobchádzajte opatrne, aby atrament nevystrekol.
• Nedotýkajte sa rúrky ani iných častí vnútri tlačiarne. Dotýkaním sa týchto častí môžete spôsobiť
poruchu tlačiarne.
• Nedotýkajte sa zlatého kontaktu (B) ani dýz tlačovej hlavy (C) na tlačovej hlave. Ak sa ich
dotknete, tlačiareň nemusí správne tlačiť.
357
5. Znova správne nainštalujte tlačovú hlavu.
6. Zatvorte zaisťovací kryt tlačovej hlavy a zatlačte ho dole.
Pevne zatlačte zaisťovací kryt tlačovej hlavy, kým s kliknutím nezapadne na miesto.
7. Stlačte spojovacie tlačidlo.
358
Dôležité
• Pevne zatlačte spojovacie tlačidlo, kým s kliknutím nezapadne na miesto. Tlač môže byť inak
znemožnená.
8. Otvorte atramentový ventil.
Nakloňte páčku atramentového ventilu pevne na pravú stranu.
9. Zatvorte vrchný kryt.
Ak sa opätovnou inštaláciou tlačovej hlavy problém nevyrieši, môže byť potrebná výmena tlačovej hlavy.
Podrobnosti nájdete na tejto stránke.
359
1432
Príčina
Tlačovú hlavu nie je možné rozpoznať.
Postup nápravy
Tlačová hlava možno nie je nainštalovaná správne alebo nie je kompatibilná s touto tlačiarňou.
Ak tlačíte, na zrušenie tlače stlačte na tlačiarni tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL).
Vyberte tlačovú hlavu a znova ju správne nainštalujte podľa nižšie uvedených krokov. Môže to vyriešiť
chybu.
1. Otvorte vrchný kryt.
2. Zatvorte atramentový ventil.
Nakloňte páčku atramentového ventilu pevne na ľavú stranu.
360
3. Uchopte tlačidlo (A) na zaisťovacom kryte tlačovej hlavy a otvorte ho.
4. Vyberte tlačovú hlavu.
Dôležité
• Pri vyberaní tlačovej hlavy s ňou zaobchádzajte opatrne, aby atrament nevystrekol.
• Nedotýkajte sa rúrky ani iných častí vnútri tlačiarne. Dotýkaním sa týchto častí môžete spôsobiť
poruchu tlačiarne.
• Nedotýkajte sa zlatého kontaktu (B) ani dýz tlačovej hlavy (C) na tlačovej hlave. Ak sa ich
dotknete, tlačiareň nemusí správne tlačiť.
361
5. Znova správne nainštalujte tlačovú hlavu.
6. Zatvorte zaisťovací kryt tlačovej hlavy a zatlačte ho dole.
Pevne zatlačte zaisťovací kryt tlačovej hlavy, kým s kliknutím nezapadne na miesto.
7. Stlačte spojovacie tlačidlo.
362
Dôležité
• Pevne zatlačte spojovacie tlačidlo, kým s kliknutím nezapadne na miesto. Tlač môže byť inak
znemožnená.
8. Otvorte atramentový ventil.
Nakloňte páčku atramentového ventilu pevne na pravú stranu.
9. Zatvorte vrchný kryt.
Ak sa opätovnou inštaláciou tlačovej hlavy problém nevyrieši, môže byť potrebná výmena tlačovej hlavy.
Podrobnosti nájdete na tejto stránke.
363
1433
Príčina
Chránič kontaktu alebo voliteľný zásobník FINE nemožno rozpoznať.
Postup nápravy
Vyberte chránič kontaktu alebo zásobník FINE a znova ho nainštalujte.
Ak sa chyba nevyriešila ani opätovnou inštaláciou zásobníka FINE, zásobník FINE môže byť poškodený.
Vymeňte zásobník FINE.
Ak sa tým problém nevyriešil ani po opätovnej inštalácii chrániča kontaktu alebo výmene zásobníka FINE
za nový, obráťte sa na vaše najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
364
147A
Príčina
Chránič kontaktu alebo voliteľný zásobník FINE nemožno rozpoznať.
Postup nápravy
Tlač sa nemôže vykonať, pretože chránič kontaktu alebo zásobník FINE pravdepodobne nie sú správne
nainštalované alebo zásobník nie je kompatibilný s touto tlačiarňou.
Ak tlačíte, na zrušenie tlače stlačte na tlačiarni tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL)
a potom uskutočnite jeden z nasledovných úkonov.
• Správne nainštalujte chránič kontaktu dodaný s touto tlačiarňou.
• Správne nainštalujte zásobník FINE.
Ak sa chyba nevyriešila, zásobník FINE môže byť poškodený. Vymeňte zásobník FINE za nový.
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
365
147B
Príčina
Bola vybraná farebná tlač, ale nie je nainštalovaný voliteľný zásobník FINE.
Postup nápravy
Na farebnú tlač je potrebný voliteľný zásobník FINE.
Po inštalácii zásobníka FINE v ľavej časti držiaka tlačovej hlavy zatvorením vrchného krytu zrušte chybu.
Tlačiareň potom obnoví tlač.
Vloženie zásobníka FINE
Ak netlačíte farebne, stlačte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni a tlač sa
zastaví.
Ak tlačíte z počítača, otvorte obrazovku nastavenia ovládača tlačiarne, označte začiarkavacie políčko
Tlač v odtieňoch sivej (Grayscale Printing) na karte Hlavné (Main) a potom znova začnite tlačiť.
Opis karty Hlavné
Poznámka
• V niektorých aplikačných softvéroch sa môže farebná tlač uskutočňovať bez ohľadu na nastavenie
ovládača tlačiarne. Ak sa táto chyba vyskytne aj v prípade, že ste označili začiarkavacie políčko Tlač
v odtieňoch sivej (Grayscale Printing) na karte Hlavné (Main), kliknite na tlačidlo Možnosti tlače
(Print Options) na karte Nastavenie strany (Page Setup) a vyberte možnosť Iba čierna (Black
Only) v časti Tlačiť pomocou (Print With).
Opis karty Nastavenie strany
• Pri tlači zo smartfónu alebo cloudové služby môžete farebnú tlač tlačiť jednofarebne otvorením
vzdialeného používateľského rozhrania a povoliť Auto-switch to grayscale z ponuky Device
settings. (Toto nastavenie nemá vplyv na tlač z ovládača tlačiarne.)
Zmeny konfigurácie prostredníctvom webového prehliadača
366
1485
Príčina
Nie je nainštalovaný vhodný zásobník atramentu.
Postup nápravy
Tlač sa nemôže vykonať, pretože zásobník atramentu nie je kompatibilný s touto tlačiarňou.
Nainštalujte príslušný zásobník atramentu.
Ak chcete tlač zrušiť, stlačte na tlačiarni tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL).
367
1641
Príčina
Hladina zostávajúceho čierneho atramentu v niektorej z kaziet s atramentom pravdepodobne klesla po
čiaru dolného limitu zobrazenú na kazete s atramentom.
Postup nápravy
Ak chcete overiť hladinu zostávajúceho atramentu, vizuálne skontrolujte zostávajúci atrament v kazete s
atramentom.
Ak je úroveň zostávajúceho atramentu pod čiarou dolného limitu, kazetu s atramentom znova naplňte
atramentom nad jednu bodku zobrazenú na kazete s atramentom.
Opätovné naplnenie kazety s atramentom po čiaru horného limitu zlepší presnosť zisťovania úrovne
zostávajúceho atramentu.
Opakované naplnenie kazety s atramentom
Ak sa v tlači pokračuje, keď je hladina zostávajúceho atramentu pod čiarou dolného limitu, tlačiareň môže
spotrebovať určité množstvo atramentu na návrat do stavu podporujúceho tlač a tiež sa môže poškodiť.
Ak chcete pokračovať v tlači, stlačte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni.
368
1642
Príčina
Pravdepodobne nemáte dostatok čierneho atramentu.
Postup nápravy
Kazetu s atramentom znova naplňte celým obsahom fľaše s atramentom dodanej s tlačiarňou.
369
1682
Príčina
Voliteľný zásobník FINE nemožno rozpoznať.
Postup nápravy
Vymeňte zásobník FINE.
Ak sa chyba neodstránila, zásobník FINE môže byť poškodený. Obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
370
1686
Príčina
Pravdepodobne sa minul farebný atrament.
Postup nápravy
Funkcia rozpoznávania hladiny zostávajúceho farebného atramentu bude vypnutá, pretože hladinu
farebného atramentu nie je možné správne rozpoznať.
Ak chcete pokračovať v tlači bez tejto funkcie, stlačte a minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo
POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni.
Spoločnosť Canon odporúča použiť na dosiahnutie optimálnej kvality nové originálne kazety Canon.
Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za možné poruchy a poškodenia tlačiarne, zapríčinené tlačou s
nedostatkom atramentu v kazete.
371
1688
Príčina
Minul sa farebný atrament.
Postup nápravy
Vymeňte zásobník atramentu a zatvorte vrchný kryt.
Ak prebieha tlač a chcete v nej pokračovať, stlačte a minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo
POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni bez toho, aby ste zásobník atramentu vymenili.
Tlač bude v tomto prípade pokračovať pri malom množstve atramentu.
Funkcia rozpoznávania hladiny zostávajúceho farebného atramentu bude vypnutá.
Vymeňte prázdnu atramentovú kazetu ihneď po dokončení tlače. Ak budete pokračovať v tlači pri malom
množstve atramentu, nebude výsledná kvalita tlače uspokojivá.
Ak netlačíte farebne, vyberte zásobník farebného atramentu a nasaďte chránič kontaktu.
372
1700
Príčina
Absorbér odpadového atramentu je takmer plný.
Postup nápravy
V tlači pokračujte stlačením tlačidla POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni. Obráťte sa
na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
Poznámka
• V prípade zobrazenia výstrahy alebo upozornenia v reakcii na zostávajúcu hladinu atramentu nebude
možné používaťtlačiareň na tlač.
373
1890
Príčina
Ochranný materiál alebo páska na ochranu držiaka tlačovej hlavy je možno stále pripojený.
Postup nápravy
Otvorte vrchný kryt a uistite sa, že boli odstránené ochranný materiál a páska na ochranu držiaka tlačovej
hlavy.
Ak sa tam ešte nachádza ochranný materiál alebo páska, odstráňte ich a zatvorte vrchný kryt.
Ak sa po vykonaní opatrení uvedených vyššie problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
374
1892
Príčina
Prepravná zarážka je stále vložená.
Postup nápravy
Otvorte vrchný kryt a vytiahnite prepravnú zarážku (A) rovno hore.
Prepravnú zarážku pripevnite vedľa zarážky, kde bola vložená.
Zatvorte vrchný kryt, aby ste zrušili chybu.
375
4103
Príčina
S aktuálnymi nastaveniami tlače nie je možné spustiť tlač.
Postup nápravy
Na zrušenie tlače stlačte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL) na tlačiarni.
Potom zmeňte nastavenia tlače a skúste zopakovať tlač.
376
5100
Príčina
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
Postup nápravy
Ak tlačíte, na zrušenie tlače stlačte na tlačiarni tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL)
a potom vypnite tlačiareň.
Skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
• Skontrolujte, či pohyb držiaka tlačovej hlavy nie je obmedzený ochranným materiálom a páskou, ktoré
slúžili na zaistenie držiaka tlačovej hlavy, zaseknutým papierom atď.
Odstráňte všetky prekážky.
Dôležité
• Pri odstraňovaní prekážky brániacej pohybu držiaka tlačovej hlavy dávajte pozor, aby ste sa
nedotkli priehľadnej fólie (A), bieleho pásu (B) alebo trubíc (C).
Ak zašpiníte alebo poškriabete túto časť dotýkaním sa jej s papierom alebo rukami, mohlo by to
poškodiť tlačiareň.
Znova zapnite tlačiareň.
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
377
5200
Príčina
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
Postup nápravy
Skontrolujte úroveň zostávajúceho atramentu a potom podľa potreby znovu naplňte kazetu s atramentom.
Vypnite a odpojte tlačiareň.
Počkajte približne 10 minút a potom znova pripojte tlačiareň do zásuvky a znova ju zapnite.
Ak sa kazeta s atramentom znovu naplní, pretože sa atrament spotrebuje, vykonajte vypláchnutie
atramentu.
Čistenie tlačových hláv
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
378
5B00
Príčina
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
Postup nápravy
Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
Poznámka
• V prípade zobrazenia výstrahy alebo upozornenia v reakcii na zostávajúcu hladinu atramentu nebude
možné používaťtlačiareň na tlač.
379
5B02
Príčina
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
Postup nápravy
Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
Poznámka
• V prípade zobrazenia výstrahy alebo upozornenia v reakcii na zostávajúcu hladinu atramentu nebude
možné používaťtlačiareň na tlač.
380
6000
Príčina
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
Postup nápravy
Ak sa papier zasekol, vyberte ho podľa miesta a príčiny zaseknutia.
Zoznam kódov podpory pre chyby (zaseknutý papier)
Vypnite a odpojte tlačiareň.
Tlačiareň znova zapojte a zapnite.
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
381
C000
Príčina
Vyskytla sa chyba tlačiarne.
Postup nápravy
Vypnite a odpojte tlačiareň.
Tlačiareň znova zapojte a zapnite.
Ak sa tým problém nevyriešil, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon a požiadajte o
opravu.
Dôležité
• Pri presune tlačiareň nenakláňajte, aby nedošlo k priesaku atramentu.
• Pri preprave tlačiarne na účely opravy si pozrite časť Oprava tlačiarne.
382
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising