Canon | XA40 | User manual | Canon XA40 User manual

Canon XA40 User manual
CEL-SX7EA2R0
Videokamera 4K
Návod na používanie
AUTORSKÉ PRÁVA
Neoprávnený záznam materiálov chránených autorskými právami môže predstavovať porušenie práv ich vlastníkov a porušenie
autorského zákona.
2
Ochranné známky
• Logá SD, SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
• Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA
a iných krajinách.
• macOS je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI Administrator Inc. v USA a iných krajinách.
• Ostatné názvy a produkty neuvedené vyššie môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných
vlastníkov.
• Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú od spoločnosti Microsoft.
• Označenie „Full HD 1080“ sa týka videokamier Canon s vysokým rozlíšením a s obrazom zloženým z 1 080 zvislých
pixelov (riadkov).
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4
compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is
granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.
Najdôležitejšie aspekty videokamery
Videokamera Canon XA45/XA40 4K je vysokovýkonná videokamera. Jej kompaktné rozmery ju robia
ideálnou pre najrôznejšie situácie. Tu je len niekoľko z mnohých funkcií, ktorými táto videokamera
disponuje.
4K záznam
Praktickosť a funkčnosť
Snímač CMOS a obrazový procesor
DIGIC DV 6
Dlhodobý záznam
Videokamera má snímač typu 1/2,3 CMOS,
ktorý zachytí obraz s rozlíšením približne
8,29 efektívnych megapixelov (3 840 × 2 160).
Obraz sa potom spracuje obrazovým
procesorom DIGIC DV 6. Okrem záznamu 4K
videa videokamera využíva prevzorkovanie
na záznam videa vo formáte Full HD.
Videokamera je vybavená dvoma otvormi pre
kartu SD, čo umožňuje duálny záznam (A 32)
jedného videoklipu na dve karty SD alebo
štafetový záznam s automatickým prepnutím
na druhú kartu SD, keď sa prvá zaplní.
Duálny záznam je praktický pri vytváraní záloh
záznamov. Štafetový záznam efektívne
predlžuje dostupnú dobu záznamu.
Širokouhlý zoom a clona s 8 lamelami
Dôraz na všestrannosť
Objektív je vybavený 20-násobným optickým
zoomom a ohniskovou vzdialenosťou
29,3 mm* (ekvivalent 35 mm) pri najširšom
uhle záberu, vďaka čomu je videokamera
univerzálna v najrôznejších situáciách
snímania. Clona s 8 lamelami vnáša do
záznamov príjemné rozostrenie („bokeh“).
Táto videokamera má funkcie, ktoré umožňujú
použiť ju ako hlavnú kameru, ale zároveň
je dosť malá, takže je mimoriadne dobre
prenosná. Zlepšená stabilizácia obrazu
(A 63), ktorá stabilizuje obraz pozdĺž 5 osí,
vám umožní nakrúcať v najrôznejších
situáciách, ktoré sa prihodia. Rukoväť je
odnímateľná, takže ju môžete pripojiť,
keď chcete použiť ďalšie zvukové možnosti
a infračervené funkcie, alebo ju môžete
odpojiť, keď potrebujete lepšiu prenosnosť.
Dotykový panel LCD a hľadáčik môžu byť
naklonené do rôznych polôh, čo umožňuje
napríklad snímanie na tesných miestach.
* Keď sa používa rozlíšenie 3 840 × 2 160
a stabilizácia obrazu je nastavená na inú
možnosť ako Dynamický stabilizátor
obrazu. Pri použití dynamického
stabilizátora obrazu je ohnisková
vzdialenosť 30,6 mm.
4K záznam s obrazovým kmitočtom
25.00P a HD záznam s obrazovým
kmitočtom 50.00P
Videokamera zaznamenáva videoklipy vo
formáte MP4 s rozlíšením 3 840 × 2 160
a obrazovým kmitočtom 25.00P alebo
1 920 × 1 080 s obrazovým kmitočtom
50.00P, čím vám poskytuje možnosť voľby
nastavenia obrazu, ktoré je najvhodnejšie pre
váš projekt. Zvuk sa zaznamenáva ako
4-kanálový lineárny zvuk PCM alebo
2-kanálový zvuk AAC.
Pohodlné ručné ovládanie
Prstenec zaostrovania/zoomu pomáha pri
správnom zaostrení. Ak potrebujete používať
zoom, funkčnosť prstenca môžete jednoducho
zmeniť. Môžete tiež priradiť niektoré často
používané funkcie užívateľskému tlačidlu
a nastaviť tieto funkcie voličom (A 83).
Okrem toho má videokamera 5 priraditeľných
tlačidiel a jedno priraditeľné tlačidlo na
obrazovke, ktorým môžete priradiť rôzne
funkcie a získať k nim jednoduchý prístup
(A 84).
3
4
Detekcia a sledovanie tváre (A 61)
Ďalšie funkcie
Po nájdení tváre v obraze ju dokáže
videokamera zaostriť a sledovať. Okrem toho
môže byť videokamera v režime ručného
zaostrovania a prepnúť sa na automatické
zaostrovanie len pri zistení tváre,
čím zabezpečíte, aby boli dôležité
objekty zaostrené.
• Napájací akumulátor kompatibilný
s inteligentným systémom uvádza odhad
(v minútach) zostávajúcej doby záznamu.
• Kompatibilita s voliteľným prijímačom GPS
GP-E2 na pridávanie geoznačiek
do záznamov (A 81).
• Kompatibilita s voliteľným diaľkovým
ovládačom RC-V100 (A 80),
keď potrebujete profesionálnu úroveň
diaľkového ovládania.
Infračervený záznam
Záznam v tme s využitím infračerveného
záznamu (A 79). So zabudovaným
infračerveným svetlom na rukoväti môžete
nakrúcať nočné zvieratá v ich prirodzenom
prostredí alebo iné podobné scény.
Kreativita a umelecké vyjadrenie
Režim špeciálneho záznamu (A 38, 77)
Pri nahrávaní filmov môžete zmeniť obrazový
kmitočet záznamu, čím môžete dosiahnuť
efekt spomaleného alebo zrýchleného filmu.
Prípadne môžete použiť prednahrávanie na
nahratie 3-sekundového záznamu predtým,
ako sa rozhodnete nahrávať, takže môžete
zachytiť tie ťažko zachytiteľné momenty.
Vzhľady (A 51)
Upravovať môžete rôzne aspekty obrazu,
ako sú napríklad farebná hĺbka, ostrosť a jas,
aby ste vytvorili požadovaný „vzhľad“.
Zlepšené zvukové funkcie (A 67)
Pripojiteľná rukoväť ponúka rozšírené možnosti
zvuku. Je vybavená dvoma konektormi INPUT
pre externé mikrofóny (symetrický vstup),
ručným ovládaním hlasitosti záznamu zvuku
a ovládacím prvkom fantómového napájania
externého mikrofónu.
Obsah
1 Úvod 7
O tomto návode 7
Symboly v texte použité
v tomto návode 7
Dodané príslušenstvo 9
Názvy častí 10
2 Príprava 15
Pripevnenie feritového jadra 15
Nabíjanie napájacieho akumulátora 15
Príprava videokamery 18
Nasadenie držiaka mikrofónu 18
Nasadenie rukoväte 18
Používanie slnečnej clony 19
Nastavenie displeja LCD 19
Používanie hľadáčika 20
Prídržný remienok a remienok 21
Základné operácie s videokamerou 23
Zapnutie a vypnutie videokamery 23
Nastavenie režimu snímania
(CAMERA) 24
Používanie tlačidla MENU a joysticku 24
Prvé nastavenie 25
Nastavenie dátumu a času 25
Zmena jazyka 26
Zmena časového pásma 26
Používanie menu 27
Menu nastavení 27
Menu FUNC 28
Používanie kariet SD 30
Kompatibilné karty SD 30
Vloženie a vybratie karty SD 31
Inicializácia karty SD 32
Výber karty SD pre záznamy 32
Duálny záznam a štafetový záznam 32
Obnova videoklipov 33
3 Záznam 34
Záznam videoklipov a fotografií 34
Základný záznam 34
Prezeranie naposledy
zaznamenaného videoklipu 36
Nastavenie obrazu: rozlíšenie,
dátový tok a obrazový kmitočet 37
Výber rozlíšenia a dátového toku 37
Voľba obrazového kmitočtu 37
Spomalený a zrýchlený záznam 38
Režimy snímania 39
Režimy špeciálnej scény 40
Nastavenie expozície 42
Ručné nastavenie expozície (n) 42
Automatická expozícia 43
Dotyková expozícia 44
Pamäť expozície (pamäť AE) 45
Korekcia expozície 45
Neutrálne sivý filter 46
Používanie vzoru zebra 46
Korekcia protisvetla 47
Limit automatického riadenia
zisku (AGC) 48
Vyváženie bielej 49
Používanie vzhľadov 51
Zoomovanie 52
Používanie prstenca
zaostrovania/zoomu 52
Používanie kolískového ovládača 53
Používanie ovládačov zoomu
na dotykovom displeji 55
Používanie voliteľného
diaľkového ovládača 55
Ovládač jemného zoomu 55
Digitálny telekonvertor 56
Zaostrovanie 57
Ručné zaostrovanie 57
Automatické zaostrovanie 60
Detekcia tváre a jej sledovanie 61
Stabilizácia obrazu 63
Dynamický alebo štandardný
stabilizátor obrazu 63
Nastavenie časového kódu 64
Výber režimu časového kódu 64
Nastavenie užívateľského bitu 66
Záznam zvuku 67
Výber zvukového formátu záznamu 67
Nastavenia zvuku a nahrávané
zvukové kanály 68
Pripojenie externého mikrofónu
alebo externého zdroja zvuku
do videokamery 69
Používanie linkového vstupu alebo
externého mikrofónu pripojeného
ku konektoru INPUT 70
5
6
Hlasitosť záznamu zvuku
(konektory INPUT) 71
Nastavenie citlivosti mikrofónu
(konektory INPUT) 71
Stlmenie mikrofónu
(konektory INPUT) 72
Používanie zabudovaného mikrofónu
alebo externého mikrofónu
pripojeného ku konektoru MIC 72
Hlasitosť záznamu zvuku (zabudovaný
mikrofón/konektor MIC) 73
Citlivosť mikrofónu
(zabudovaný mikrofón) 73
Stlmenie mikrofónu (zabudovaný
mikrofón alebo konektor MIC) 74
Dolná zádrž (zabudovaný mikrofón
alebo konektor MIC) 74
Používanie slúchadiel 75
Farebné pruhy a referenčný tón 76
Záznam farebných pruhov 76
Záznam referenčného tónu 76
Prednahrávanie 77
Informácie na obrazovke 78
Infračervený záznam 79
Používanie voliteľného diaľkového
ovládača RC-V100 80
Používanie prijímača GPS GP-E2 81
Pripojenie prijímača GPS 81
4 Užívateľské prispôsobenie 83
Volič a tlačidlo CUSTOM 83
Priraditeľné tlačidlá 84
Ukladanie a používanie
nastavení menu 86
Uloženie nastavení videokamery 86
Načítanie nastavení videokamery 86
5 Prehrávanie 87
Základné prehrávanie 87
Ovládacie prvky prehrávania 89
Nastavenie hlasitosti 90
Zobrazenie informácií o klipe 90
Operácie pre videoklipy a fotografie 91
Odstránenie videoklipov a fotografií 91
Orezanie videoklipov 92
6 Externé pripojenia 93
Nastavenie výstupu videa 93
Pripojenie k externému monitoru 95
Schéma pripojenia 95
s Výber výstupného konektora 95
s Používanie konektora
SDI OUT 96
Používanie konektora HDMI OUT 96
Zvukový výstup 98
Výber zvukových kanálov pre výstup
slúchadiel alebo reproduktora 98
Výber zvukových kanálov
pre výstup HDMI 98
7 Ukladanie videoklipov 99
Práca s videoklipmi na počítači 99
Kopírovanie videoklipov a fotografií
medzi kartami SD 100
8 Doplnkové informácie 101
Možnosti menu 101
Menu FUNC 101
Menu nastavení 102
Príloha: Informácie na obrazovke
a ikony 111
Odstraňovanie problémov 115
Zoznam hlásení 119
Bezpečnostné pokyny a upozornenia
pre obsluhu 121
Videokamera 122
Napájací akumulátor 123
Karta SD 123
Zabudovaná lítiová batéria 124
Likvidácia 124
Údržba/Ďalšie 125
Čistenie 125
Kondenzácia 125
Zobrazenie loga certifikácie 125
Používanie videokamery v zahraničí 126
Voliteľné príslušenstvo 127
Technické údaje 130
Referenčné tabuľky 133
Približná doba záznamu 133
Doby nabíjania, záznamu
a prehrávania 133
Register 135
1
Úvod
O tomto návode
Úvod
O tomto návode
Ďakujeme, že ste si zakúpili videokameru Canon XA45/XA40. Tento návod si pozorne prečítajte pred
používaním videokamery a bezpečne si ho uchovajte na prípadné použitie v budúcnosti. V prípade,
že videokamera nebude pracovať správne, postupujte podľa informácií v časti Odstraňovanie
problémov (A 115).
Symboly v texte použité v tomto návode
•
DÔLEŽITÉ: Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa prevádzky videokamery.
•
POZNÁMKY: Ďalšie témy, ktoré dopĺňajú základné pracovné postupy.
• A: Číslo referenčnej strany v tomto návode.
• s: Používa sa ako skratka pre model označený na ikone. Ikona odkazuje na text a ilustrácie,
ktoré sa týkajú len označeného modelu.
• V tomto návode sa používajú nasledujúce termíny:
„Karta SD“ znamená pamäťovú kartu SD, SDHC alebo SDXC.
„Displej“ označuje displej LCD a displej hľadáčika.
„Videoklip“ označuje úsek filmu medzi stlačeniami tlačidla START/STOP – prvým stlačením
sa záznam začne, druhým skončí.
Termíny „fotografia“ a „nepohyblivý obrázok“ sú vzájomne zameniteľné a majú rovnaký význam.
• Fotografie v tomto návode sú simulované snímky vytvorené fotoaparátom. Ak nie je uvedené inak,
ilustrácie a ikony menu sa týkajú modelu s.
• Niektoré obrázky obrazoviek v tejto príručke boli zjednodušené, aby ukázali len relevantné ikony.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS svieti alebo bliká, dodržte nasledujúce opatrenia. Ak to neurobíte,
môže dôjsť k trvalej strate dát alebo poškodeniu pamäte.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Neotvárajte kryt priestoru pre kartu SD.
- Nemeňte vo videokamere režim snímania (CAMERA).
- Nenastavujte videokameru do režimu MEDIA.
- Ak je kábel USB pripojený k videokamere, neodpájajte ho.
7
O tomto návode
Tieto ikony označujú prevádzkový režim videokamery a informujú, či je určitá funkcia v danom
režime dostupná.
8
: Označuje, či sa videokamera
nachádza v režime snímania (CAMERA) alebo
prehrávania (MEDIA). V tomto prípade
je funkcia dostupná len v režime
.
Podrobnosti nájdete v časti Zapnutie
a vypnutie videokamery (A 23).
: Označuje režim snímania
(CAMERA). Podrobnosti nájdete v časti
Nastavenie režimu snímania (A 24).
Limit automatického riadenia zisku (AGC)
Limit automatického riadenia zisku (AGC)
Pri nakrúcaní v tmavom prostredí videokamera automaticky zvýši zosilnenie, aby bol jasnejší obraz.
Nastavením maximálnej hodnoty zisku môžete obmedziť úroveň rušenia v obraze a zachovať tmavší
vzhľad. Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je režim snímania nastavený na možnosť ’, ‚
alebo “.
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte obrazovku nastavenia limitu AGC.
[FUNC] > [
AGC Limit/Limit AGC] > [n]
• Na displeji sa zobrazí volič nastavenia.
• Ak chcete vrátiť videokameru do režimu automatického riadenia zisku, znova vyberte položku [n].
2 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte požadovanú maximálnu hodnotu zisku.
• Môžete vybrať limit AGC v rozsahu od 0,0 dB do 23,0 dB. Čím je nastavenie nižšie, tým nižší
je limit AGC.
3 Vyberte položku [X].
• Keď je nastavený limit AGC, na ľavej strane displeja sa zobrazia ikona
hodnota zisku.
a maximálna
• V nasledujúcich prípadoch nie je možné nastaviť limit AGC:
Hranaté zátvorky [ ] sa
používajú na označenie
tlačidiel na displeji a možností
menu, ktoré máte vybrať,
a iných hlásení a nápisov
na displeji.
Šípka > sa používa na skrátenie výberu
položiek v menu. Podrobné pokyny týkajúce
sa používania menu nájdete v časti
Používanie menu (A 27). Zhrnutie všetkých
možností menu a nastavení nájdete v prílohe
Možnosti menu (A 101).
Dodané príslušenstvo
Dodané príslušenstvo
Spolu s videokamerou sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:
9
Kompaktný sieťový adaptér CA-570
(s napájacím káblom)
Feritové jadro
Napájací akumulátor BP-820
Držiak mikrofónu
(so skrutkami)
Rukoväť (so skrutkami)
Slnečná clona s ochranou objektívu
Kryt objektívu
Stručný návod na používanie
Názvy častí
Názvy častí
Pohľad zľava
10
2
3
1
4
5
1
2
3
4
5
6
7
6
7
8
Prepínač ochrany objektívu (A 34)
Otvor pre kartu SD 2 (A 30)
Otvor pre kartu SD 3 (A 30)
Tlačidlo u (prezeranie záznamu)
(A 36)/priraditeľné tlačidlo 5 (A 84)
Slnečná clona (A 19)
Prstenec zaostrovania/zoomu
(A 52, 57)
Volič CUSTOM (užívateľský) (A 83)
9
8
10
11
Tlačidlo CUSTOM (užívateľské)
(A 83)
9 Prepínač INFRARED
(infračervené svetlo) (A 79)
10 Kryt priestoru pre kartu SD
11 Tlačidlo DISP (informácie na displeji)
(A 78)/BATT. INFO
(informácie o batérii) (A 17)
Názvy častí
Pohľad sprava
1
11
8
9
6
2
7
3
4
5
1
2
3
4
Zabudovaný reproduktor (A 90)
Konektor MIC (mikrofón) (A 67)
Konektor HDMI OUT (A 95, 96)
Konektor REMOTE (diaľkový ovládač)
(A 80)
Konektor na pripojenie bežne
dostupných diaľkových ovládačov.
5
6
7
8
9
s Konektor SDI OUT (A 96)
Konektor × (slúchadlá) (A 75)
Konektor USB (A 81)
Konektor DC IN (A 15)
Prídržný remienok (A 21)
Názvy častí
Pohľad spredu
12
1
6
Pohľad zozadu
4
5
7
8
9
2
3
10 11 12
13 14
15
1
2
3
4
5
6
Snímač okamžitého AF (A 60, 125)
Tlačidlo AF/MF (A 57)/
Priraditeľné tlačidlo 1 (A 84)
Tlačidlo PRE REC
(prednahrávanie) (A 77)/
Priraditeľné tlačidlo 2 (A 84)
Dotykový displej LCD (A 19)
Prepínač prstenca zaostrovania/
zoomu (A 52, 57)
Hľadáčik (A 20)
7
8
9
10
11
12
Páčka dioptrickej korekcie (A 20)
Joystick/tlačidlo SET (A 24)
Očko pre remienok (A 21)
Priraditeľné tlačidlo 3 (A 84)
Priraditeľné tlačidlo 4 (A 84)
Jednotka pripojenia akumulátora
(A 15)
13 Tlačidlo START/STOP (A 34)
14 Tlačidlo MENU (menu) (A 27)
15 Výrobné číslo
Názvy častí
Pohľad zhora
Pohľad zospodu
3
13
9
4
5
1
6
2
7
10
11
12
8
1
2
3
4
5
6
7
Vypínač (A 23)
Indikátor POWER/CHG
(nabíjanie akumulátora) (A 15)
Zabudovaný stereofónny mikrofón
(A 67)
Sánky pre príslušenstvo
Prepínač režimov videokamery
(A 24)
Kolískový ovládač zoomu na držadle
(A 53)
Indikátor ACCESS (indikátor prístupu
ku karte SD) (A 34)
8
9
Miesto na pripojenie rukoväte (A 18)
Značka indexu miesta na pripojenie
slnečnej clony
10 Závit pre statív
Na nasadenie videokamery na statív
s upevňovacou skrutkou 6,5 mm
alebo kratšou.
11 Tlačidlo BATTERY RELEASE
(uvoľnenie akumulátora) (A 16)
12 Očná mušľa (A 20)
Názvy častí
Rukoväť
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13 14
Držiak mikrofónu (A 67)
Zaisťovacia skrutka mikrofónu
(A 67)
Sánky pre príslušenstvo
Kolískový ovládač zoomu na rukoväti
(A 53)
Zaisťovacia páčka START/STOP (C)
(A 35)
Tlačidlo START/STOP (A 34)
Prepínače na výber citlivosti pre
konektory INPUT 1 a INPUT 2
(A 70)
Prepínač konektora INPUT (vstup)
do polohy ON/OFF (zapnuté/vypnuté)
(A 72)
Prepínače hlasitosti pre kanály CH1
a CH2 (A 71)
15
16
10 Voliče úrovne hlasitosti pre kanály
CH1 a CH2 (A 71)
11 Svorka na kábel mikrofónu (A 69)
12 Konektory vstupu INPUT 1 a INPUT 2
(spoločne nazývané „konektory
INPUT“) (A 70)
13 Infračervené svetlo (A 79)
14 Indikátor nahrávania (A 34)
15 Predná skrutka rukoväte (A 18)
16 Zadné skrutky rukoväte (A 18)
2
Pripevnenie feritového jadra
Príprava
Príprava
Pripevnenie feritového jadra
Pred pripojením kompaktného sieťového adaptéra do videokamery pripevnite na kábel feritové jadro.
Feritové jadro pripevnite asi 6 cm od konektora jednosmerného
prúdu (konektor, ktorý sa má pripojiť ku konektoru DC IN).
Kábel omotajte okolo stredovej časti feritového jadra (ako na obrázku)
a potom jadro pevne zatvorte.
Nabíjanie napájacieho akumulátora
Videokamera sa môže napájať z napájacieho akumulátora alebo priamo zo siete pomocou dodaného
kompaktného sieťového adaptéra CA-570.
1 Pripojte kompaktný sieťový adaptér k videokamere
a zasuňte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
Konektor DC IN
2 Pripojte napájací akumulátor k videokamere.
• Zatlačte napájací akumulátor jemne do jednotky pripojenia
napájacieho akumulátora a posúvajte ho vpred,
kým nezacvakne na mieste.
15
Nabíjanie napájacieho akumulátora
3 Nabíjanie sa začne po vypnutí videokamery.
16
Indikátor POWER/CHG (nabíjanie adaptéra)
• Ak bola videokamera zapnutá a vy ju vypnete, zelený
indikátor POWER/CHG zhasne. Po chvíli sa indikátor
POWER/CHG rozsvieti červeným svetlom (nabíjanie
napájacieho akumulátora). Červený indikátor POWER/CHG
zhasne, keď je napájací akumulátor plne nabitý.
• Ak indikátor bliká, pozrite si časť Odstraňovanie problémov
(A 117).
Vyberanie napájacieho akumulátora z kamery
1 Posuňte tlačidlo BATTERY RELEASE v smere šípky
a podržte ho stlačené (햲).
2 Posuňte napájací akumulátor a vytiahnite ho (햳).
Tlačidlo
BATTERY
RELEASE
DÔLEŽITÉ
• Pred pripojením alebo odpojením kompaktného sieťového adaptéra vypnite videokameru.
Po vypnutí videokamery sa dôležité údaje na karte SD aktualizujú. Počkajte, kým zelený indikátor
POWER/CHG nezhasne.
• Keď používate kompaktný sieťový adaptér, nepripevňujte ho natrvalo na jedno miesto,
pretože to môže spôsobiť poruchu.
• Do konektora DC IN na videokamere ani do kompaktného sieťového adaptéra nezapájajte žiadne
iné elektrické zariadenie, než sú vyslovene uvedené pre túto videokameru.
• Aby ste zabránili poruche zariadenia alebo nadmernému zohrievaniu, nepripájajte dodaný
kompaktný sieťový adaptér k napäťovým konvertorom pre cesty do zámoria ani špeciálnym
napájacím zdrojom, napr. zdrojom na palube lietadiel alebo lodí, napäťovým meničom a pod.
POZNÁMKY
• Napájací akumulátor odporúčame nabíjať pri teplote od 10 °C do 30 °C. Ak je teplota okolia alebo
teplota napájacieho akumulátora mimo rozsahu približne od 0 °C do 40 °C, nabíjanie sa nezačne.
• Akumulátor sa nabíja, len keď je videokamera vypnutá.
• Ak došlo k odpojeniu zdroja napájania počas nabíjania napájacieho akumulátora, pred obnovením
napájania si overte, či indikátor POWER/CHG zhasol.
Nabíjanie napájacieho akumulátora
• Ak je zvyšná doba napájania z akumulátora kritická, môžete videokameru napájať pomocou
kompaktného sieťového adaptéra, aby ste celkom nevybili akumulátor.
• Nabitý napájací akumulátor sa samočinne vybíja. Preto ho v deň používania alebo deň vopred
nabite, aby ste mali istotu, že je úplne nabitý.
• Keď prvýkrát používate napájací akumulátor, plne ho nabite a potom používajte videokameru až do
jeho úplného vybitia. Tým zabezpečíte, že sa bude zvyšná doba záznamu správne zobrazovať.
• Odporúčame vám, aby ste si pripravili napájacie akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhšiu dobu,
než si myslíte, že budete potrebovať.
• Upozornenia pre obsluhu napájacieho akumulátoru nájdete v časti Bezpečnostné pokyny
a upozornenia pre obsluhu (A 121).
• Čas nabíjania a približný čas používania nájdete v časti Referenčné tabuľky (A 133).
Kontrola zvyšnej kapacity akumulátora
Keď je videokamera vypnutá, stlačte tlačidlo BATT. INFO, aby sa približne na 5 sekúnd zobrazila
obrazovka zobrazujúca priebeh nabíjania akumulátora. Ak je úroveň nabitia akumulátora príliš nízka,
obrazovka s informáciami sa nemusí zobraziť.
17
Príprava videokamery
Príprava videokamery
Táto časť opisuje základnú prípravu videokamery, ako sú nasadenie rukoväte a slnečnej clony
a nastavenie hľadáčika a displeja LCD.
DÔLEŽITÉ
18
• Dajte pozor, aby vám pri nasadzovaní rôzneho príslušenstva alebo jeho snímaní videokamera
nespadla. Odporúča sa robiť tieto úkony na stole alebo inom stabilnom povrchu.
Nasadenie držiaka mikrofónu
Dodané skrutky použite na pripevnenie držiaka mikrofónu
k rukoväti.
Nasadenie rukoväte
1 Zasuňte prednú časť rukoväte do sánky pre príslušenstvo,
ako to vidíte na obrázku. Potom rukoväť posuňte
úplne dopredu.
• Pri zasúvaní rukoväte si overte si, či sú predné a zadné
skrutky povytiahnuté.
2 Otočte prednú skrutku a dve zadné skrutky,
čím rukoväť zaistíte.
POZNÁMKY
• Videokamera bude fungovať, aj keď dáte rukoväť dolu.
Niektoré zvukové možnosti (A 67), infračervené svetlo
(A 79) a indikátor nahrávania však nebudú k dispozícii.
Príprava videokamery
Používanie slnečnej clony
Dodaná slnečná clona spolu s ochranou objektívu sú užitočné
počas záznamu, kedy redukujú dopadajúce bočné svetlo,
ktoré môže spôsobovať odlesky a tiene. Okrem toho,
zatvorením ochrany objektívu môžete zabrániť hromadeniu
odtlačkov prstov a nečistôt na objektíve.
19
1 Dajte dolu kryt objektívu.
2 Zarovnajte značku na slnečnej clone so značkou
indexu miesta na pripojenie slnečnej clony na spodnej
časti videokamery (햲) a potom slnečnú clonu
otáčajte v smere hodinových ručičiek,
kým nezaklapne na svoje miesto (햳).
• Dajte pozor, aby ste slnečnú clonu nezdeformovali.
• Dbajte na to, aby slnečná clona správne sedela v závite.
• Pri odnímaní slnečnú clonu otáčajte proti smeru
hodinových ručičiek.
POZNÁMKY
Kryt objektívu:
• Pri prenášaní alebo uskladňovaní videokamery používajte dodaný kryt objektívu.
• Upozorňujeme, že kryt objektívu a slnečnú clonu nemožno používať súčasne s ochranou objektívu.
Nastavenie displeja LCD
Otvorte panel LCD o 90 stupňov.
• Panel môžete otočiť nadol alebo smerom k objektívu.
• Ak natočíte LCD smerom k objektívu, druhá osoba bude môcť sledovať displej LCD,
zatiaľ čo vy používate hľadáčik.
Druhá osoba môže sledovať displej LCD
Príprava videokamery
POZNÁMKY
20
• Pomocou nastavenia
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [LCD Brightness/
Jas LCD] alebo [LCD Backlight/Podsvietenie LCD] môžete upraviť jas displeja LCD. Tiež môžete
podržať stlačené tlačidlo DISP dlhšie ako 2 sekundy, čím zmeníte nastavenie [LCD Backlight/
Podsvietenie LCD] z jasného na normálne alebo z tmavého na normálne.
• Nastavenie jasu nemá vplyv na jas záznamov.
• Vyšší jas zrýchľuje vybíjanie napájacieho akumulátora.
• Keď je panel LCD otočený o 180 stupňov smerom k objektu, môžete použiť nastavenie
>
[£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [LCD Mirror Image/Zrkadlový obraz LCD],
aby sa obraz na displeji horizontálne prevrátil a zobrazoval objekt zrkadlovo.
• Ďalšie informácie o starostlivosti o displej LCD nájdete v častiach Upozornenia pre obsluhu
(A 122) a Čistenie (A 125).
• Displej LCD a displej hľadáčika: Displeje sú vyrobené mimoriadne presnou výrobnou
technológiou, takže viac než 99,99 % pixelov pracuje podľa špecifikovaných údajov. Veľmi
zriedkavo sa obrazové body môžu zobraziť chybne alebo môžu trvalo svietiť ako biele body. Nemá
to však žiadny vplyv na kvalitu zaznamenávaného obrazu a nejde ani o chybnú funkciu zariadenia.
Používanie hľadáčika
Ak je používanie displeja LCD problematické, môžete namiesto toho použiť hľadáčik, ktorý sa
dá vyklopiť o 45 stupňov.
1
2
3
4
Zapnite videokameru hlavným vypínačom (A 23).
Zatvorte panel LCD (햲).
Vytiahnite hľadáčik a upravte uhol pozorovania (햳).
Nastavte hľadáčik pomocou páčky dioptrickej
korekcie (햴).
햳
햳
햲
Páčka
dioptrickej
korekcie
햴
POZNÁMKY
• Pomocou nastavenia
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] >
[Viewfinder Backlight/Podsvietenie hľadáčika] môžete upraviť jas hľadáčika.
• Nastavenie jasu nemá vplyv na jas záznamov.
• Vyšší jas zrýchľuje vybíjanie napájacieho akumulátora.
• Displej LCD a hľadáčik sa nedajú používať súčasne.
Príprava videokamery
• Keď používate videokameru, majte nasadenú očnicu.
Ak nosíte okuliare, používanie hľadáčika sa zjednoduší,
ak preklopíte vonkajšiu hranu očnej mušle smerom k telu
videokamery.
• Ďalšie informácie o ošetrovaní hľadáčika nájdete v častiach
Upozornenia pre obsluhu (A 122), Čistenie (A 125).
21
Prídržný remienok a remienok
Upevnite prídržný remienok.
• Nastavte prídržný remienok tak, aby ste dosiahli
ukazovákom na kolískový ovládač zoomu na držadle a
palcom na tlačidlo START/STOP.
Nasadenie voliteľného remienka na zápästie
Remienok na zápästie prichyťte k očku pre remienok, nastavte
dĺžku a upevnite.
• Používaním oboch remienkov získate väčšie pohodlie a lepšiu
ochranu videokamery.
Príprava videokamery
Nasadenie voliteľného popruhu
Prevlečte konce popruhu cez očko pre
remienok a nastavte dĺžku popruhu.
22
Základné operácie s videokamerou
Základné operácie s videokamerou
Zapnutie a vypnutie videokamery
Videokameru môžete zapnúť v režime CAMERA (
) – ak chcete vytvárať záznam – alebo v režime
MEDIA (
) – ak chcete prehrávať zhotovené záznamy. Požadovaný režim zvoľte hlavným vypínačom.
23
Zapnutie videokamery
Prepnite hlavný vypínač do polohy CAMERA pre režim
(A 87).
(A 34) alebo do polohy MEDIA pre režim
• Indikátor POWER/CHG sa rozsvieti nazeleno.
Režim
Režim
Indikátor POWER/CHG
Vypnutie videokamery
Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF.
• Indikátor POWER/CHG zhasne.
POZNÁMKY
• Použitím nastavenia
> [B System Setup/Nastavenie systému] > [POWER LED] môžete
zabrániť rozsvieteniu indikátora POWER.
Základné operácie s videokamerou
Nastavenie režimu snímania (CAMERA)
Pri vyhotovovaní záznamov môžete zmeniť režim snímania
tak, aby zodpovedal vášmu štýlu.
24
Režim
(Automatický)
Nastavte prepínač režimov videokamery do polohy N. V tomto režime sa
videokamera postará o všetky nastavenia, zatiaľ čo sa môžete sústrediť na
záznam (A 35). Tento prevádzkový režim je vhodný, ak sa nechcete starať
o podrobné nastavenia videokamery.
Režim
(Ručný)
Nastavte prepínač režimov videokamery do polohy n. V tomto režime získate
plný prístup k jednotlivým menu, nastaveniam a pokročilým funkciám.
Používanie tlačidla MENU a joysticku
Niektoré menu a obrazovky videokamery môžete prechádzať pomocou tlačidla MENU a joysticku
namiesto používania dotykového displeja.
Joystick/tlačidlo SET (nastaviť)
Stlačením joysticku posuniete oranžový výberový
rámik v menu. Potom stlačením samotného
joysticku (v návode je uvedené „stlačte tlačidlo SET“)
vyberte položku menu, ktorá je označená oranžovým
výberovým rámikom.
Tlačidlo MENU
Stlačením tohto tlačidla otvoríte menu nastavení
a potom ďalším stlačením po úprave požadovaných
nastavení menu zatvoríte.
Prvé nastavenie
Prvé nastavenie
Nastavenie dátumu a času
Videokameru môžete používať až po nastavení dátumu a času.
Ak nie sú hodiny vo videokamere nastavené, obrazovka [Date/
Time/Dátum a čas] (obrazovka nastavenia dátumu a času) sa
zobrazí automaticky.
Prevádzkové režimy:
1 Zapnite videokameru hlavným vypínačom.
• Objaví sa obrazovka [Date/Time/Dátum a čas].
2 Stlačte pole, ktoré chcete zmeniť (rok, mesiac, deň, hodiny alebo minúty).
• Môžete tiež stlačiť joystick (ÏÐ) a pohybovať sa medzi poľami.
3 Dotknutím sa tlačidla [Í] alebo [Î] zmeňte pole podľa potreby.
• Môžete tiež stlačiť joystick (ÍÎ) a zmeniť pole.
4 Nastavte správny dátum a čas zmenou všetkých polí rovnakým spôsobom.
5 Stlačením [Y.M.D/R.M.D], [M.D.Y/M.D.R] alebo [D.M.Y/D.M.R] si zvoľte formát dátumu,
aký vám vyhovuje.
• V niektorých obrazovkách sa dátum zobrazuje v krátkom tvare (čísla namiesto názvov mesiacov
alebo len deň a mesiac), ale stále sa bude dodržiavať zvolené poradie.
6 Stlačte tlačidlo [24H], ak chcete použiť 24-hodinový formát času, alebo nechajte
nezvolené pre 12-hodinový formát (AM/PM).
7 Stlačením [OK] spusťte hodiny a zatvorte obrazovku nastavení.
POZNÁMKY
• Pomocou nasledujúcich nastavení môžete zmeniť časové pásmo, dátum a čas aj po vykonaní
úvodných nastavení. Môžete tiež zmeniť formát dátumu a času (12 alebo 24 hodín).
> [B System Setup/Nastavenie systému] > [Time Zone/DST/Časové pásmo/LČ]
> [B System Setup/Nastavenie systému] > [Date/Time/Dátum a čas]
• Ak nebudete videokameru asi 3 mesiace používať, môže sa vybiť zabudovaný lítiový akumulátor
a dôjde k strate nastavenia dátumu a času. V takom prípade dobite zabudovaný lítiový akumulátor
(A 124) a znova nastavte časové pásmo, dátum a čas.
• Ak používate voliteľný prijímač GPS GP-E2, videokamera môže automaticky nastavovať dátum
a čas na základe informácií o dátume a čase UTC získaných zo signálu GPS (A 81).
25
Prvé nastavenie
Zmena jazyka
Predvolený jazyk videokamery je angličtina. Môžete ho zmeniť
na ktorýkoľvek z 27 jazykov.
Podrobné informácie o tom, ako prechádzať jednotlivými menu
pri tomto postupe, nájdete v časti Menu nastavení (A 27).
26
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte obrazovku [Language
/Jazyk].
> [B ! System Setup/Nastavenie systému] > [Language
/Jazyk]
2 Vyberte požadovaný jazyk a potom položku [OK].
3 Zatvorte menu výberom položky [X].
POZNÁMKY
• Niektoré tlačidlá na obrazovke, napr. [ZOOM], [FUNC] a [MENU], budú v angličtine bez ohľadu
na vybratý jazyk.
Zmena časového pásma
Zmeňte časové pásmo podľa miesta, kde sa nachádzate. Predvolené nastavenie je Paríž.
Videokamera navyše dokáže uchovať dátum a čas ďalšieho geografického miesta. To je užitočné
na cestách, aby ste si mohli čas vo videokamere nastaviť podľa domáceho času alebo podľa času
cieľového miesta.
Podrobné informácie o tom, ako prechádzať jednotlivými menu pri tomto postupe, nájdete v časti
Menu nastavení (A 27).
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte obrazovku [Time Zone/DST/Časové pásmo/LČ].
> [B ! System Setup/Nastavenie systému] > [Time Zone/DST/Časové pásmo/LČ]
2 Ak chcete nastaviť domáce časové pásmo, vyberte položku ["]. Ak chcete nastaviť
časové pásmo cieľa svojej cesty, vyberte položku [#].
3 Ak chcete nastaviť požadované časové pásmo, vyberte položku [Ï] alebo [Ð].
V prípade potreby vyberte položku [$] a nastavte letný čas.
4 Zatvorte menu výberom položky [X].
Používanie menu
Používanie menu
Funkcie videokamery môžete nastaviť pomocou menu nastavení, ktoré môžete otvoriť stlačením tlačidla
MENU alebo z menu FUNC dotykom alebo výberom tlačidla [FUNC] na obrazovke. Ďalšie informácie
o dostupných možnostiach menu a nastaveniach nájdete v časti Možnosti menu (A 101).
Menu nastavení
Ďalej je krok po kroku vysvetlený postup výberu bežnej možnosti v menu nastavení. Niektoré položky
menu môžu vyžadovať dodatočné kroky. Tieto operácie budú vysvetlené v príslušnej časti tohto návodu.
Z dôvodu stručnosti sú referencie na menu nastavení v celom návode uvádzané v skrátenej forme
nasledujúcim spôsobom:
> [B ! System Setup/Nastavenie systému] > [Language
/Jazyk] >
požadovaná možnosť
Používanie dotykového panela
1 Stlačte tlačidlo MENU.
2 Dotknite sa ikony požadovaného menu nastavení v hornom riadku.
• V tomto príklade ikona B zodpovedá menu [System Setup/Nastavenie systému].
3 Dotknite sa požadovanej položky menu (v tomto príklade je to položka
[Language
/Jazyk]).
• Ak sa požadovaná položka menu nezobrazuje na stránke menu, potiahnutím prstom doľava/
doprava prechádzajte ďalšími stránkami menu.
• Pre hlavné postupy môže byť v návode uvedené číslo stránky (v tomto príklade je to stránka !).
Ak poznáte číslo stránky, môžete sa dotknúť ikony čísla na ľavej strane displeja, aby sa zobrazila
požadovaná stránka menu.
• Číslo stránky sa môže líšiť v závislosti od toho, či je videokamera v režime
alebo
v režime
. Pre postupy funkcií, ktoré sa dajú použiť v oboch režimoch, sa v celom
návode uvádza číslo stránky v režime
.
4 Dotknite sa požadovanej možnosti nastavenia a potom možnosti [X] na zatvorenie menu.
• Dotknutím sa tlačidla [L] sa vrátite na predchádzajúcu stránku menu.
27
Používanie menu
Používanie joysticku
1 Stlačte tlačidlo MENU.
2 Stlačením joysticku (Þ) vyberte ikonu požadovaného menu nastavení.
• V tomto príklade ikona B zodpovedá menu [System Setup/Nastavenie systému].
• Ak pri otvorení menu nie je vybratá niektorá z ikon v hornom riadku, najprv stlačte joystick (Ý),
aby ste posunuli oranžový výberový rámik na jednu z ikon.
28
3 Stlačením joysticku (Ý) vyberte požadovanú položku menu (v tomto príklade
je to položka [Language
/Jazyk]) a potom stlačte tlačidlo SET.
• Ak sa požadovaná položka menu nezobrazuje na stránke menu, stláčaním joysticku (Þ)
prechádzajte ďalšími stránkami menu.
• Pre hlavné postupy môže byť v návode uvedené číslo stránky (v tomto príklade je to stránka !),
aby ste mohli rýchlejšie nájsť požadovanú stránku menu.
4 Stlačením joysticku (Ý) vyberte požadovanú možnosť nastavenia a stlačte tlačidlo SET.
5 Stlačením tlačidla MENU zatvorte menu.
• Stlačením joysticku môžete zvýrazniť tlačidlo [L] a stlačením tlačidla SET sa vrátiť na prechádzajúcu
stránku menu. Môžete tiež zvýrazniť tlačidlo [X] a stlačením tlačidla SET zatvoriť menu.
POZNÁMKY
• Dotknutím sa položky [X] alebo stlačením tlačidla MENU môžete kedykoľvek zatvoriť menu.
• Nedostupné položky sa môžu zobraziť nasivo.
Menu FUNC
V režime
ponúka menu FUNC rýchly spôsob ovládania funkcií súvisiacich so snímaním, ako sú
vyváženie bielej, expozícia, zaostrenie atď. V režime
sú dostupné funkcie viac obmedzené.
Používanie dotykového panela
Menu FUNC v režime
1 Dotknite sa tlačidla [FUNC] na obrazovke
snímania.
2 Dotknite sa ikony požadovanej funkcie
v ľavom stĺpci.
• Ak je to potrebné, dotknutím sa možnosti
[
]/[
] prejdite vyššie alebo nižšie.
3 Dotknite sa ikony požadovanej funkcie
v dolnom riadku.
4 Ak chcete zavrieť menu FUNC, dotknite sa možnosti [X]. Ak sa chcete vrátiť do ľavého
stĺpca, dotknite sa možnosti [L].
Používanie menu
Používanie joysticku
1 Na obrazovke snímania stlačte joystick, vyberte položku [FUNC] a potom stlačte
tlačidlo SET.
2 Stlačením joysticku (Ý) vyberte požadovanú ikonu z ľavého stĺpca a potom stlačte
tlačidlo SET.
3 Stlačením joysticku (Þ) vyberte požadovanú ikonu z dolného riadka a potom stlačte
tlačidlo SET.
• Ak chcete vybrať hodnotu z voliča nastavenia, najprv stlačte joystick (Î) na zvýraznenie
požadovanej položky oranžovou farbou a potom stlačte tlačidlo (Þ) na výber požadovanej
hodnoty.
4 Ak chcete zavrieť menu FUNC, vyberte položku [X]. Ak sa chcete vrátiť do ľavého stĺpca,
vyberte položku [L].
• Stlačením joysticku (Ð) vyberte ikonu [X] z ľavého stĺpca a potom stlačte tlačidlo SET.
V spodnom riadku raz stlačte joystick (Í) a potom stlačte (Þ) na výber požadovanej ikony.
POZNÁMKY
• V závislosti od vybratej funkcie sa môžu na obrazovke zobraziť iné tlačidlá, voliče nastavení
a iné ovládače. Sú vysvetlené v príslušnej časti tohto návodu.
29
Používanie kariet SD
Používanie kariet SD
Videokamera zaznamenáva videoklipy a fotografie na bežne dostupné karty Secure Digital (SD)1.
Videokamera má dva otvory pre kartu SD, takže môžete použiť dve karty SD (v návode: „karta SD A“
a „karta SD B“) na snímanie na obe karty naraz alebo na automatické prepnutie na druhú kartu SD,
keď sa jedna zaplní (A 32).
Karty SD inicializujte (A 32) pri prvom použití v tejto videokamere.
30
1
Karta SD sa tiež používa na uloženie súborov s nastaveniami menu.
Kompatibilné karty SD
V tejto videokamere môžete používať nasledujúce typy kariet SD2. Najnovšie informácie o kartách SD,
ktoré boli testované v tejto videokamere, získate na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon.
Typ karty SD:
.
/
0
Karty SD
Karty SDHC
Karty SDXC
Trieda rýchlosti U1
Trieda rýchlosti U3
Trieda rýchlosti SD3:
Trieda rýchlosti UHS3:
2
3
K februáru 2019 bola funkcia záznamu videoklipov otestovaná s kartami SD, ktoré vyrobili spoločnosti
Panasonic, Toshiba a SanDisk.
Trieda rýchlosti UHS a SD sú štandardy, ktoré označujú minimálnu garantovanú rýchlosť prenosu
údajov kariet SD.
Ak chcete zaznamenávať videoklipy 4K s rozlíšením 3 840 × 2 160 (A 37) alebo použiť režim
spomaleného a zrýchleného záznamu (A 38), odporúčame používať karty SD s označením UHS
a triedou rýchlosti U3.
DÔLEŽITÉ
• Po opakovanom zázname, vymazaní a úprave videoklipov (ak je karta SD fragmentovaná) si možno
všimnete, že zápis na kartu trvá dlhšie a záznam sa môže dokonca zastaviť. V takom prípade uložte
záznamy a inicializujte kartu pomocou videokamery. Karty SD sa odporúča inicializovať hlavne pred
snímaním dôležitých scén.
• Karty SDXC: V tejto videokamere môžete používať karty SDXC. Karty SDXC inicializované touto
videokamerou používajú systém súborov exFAT.
- Keď používate karty s formátom exFAT v iných zariadeniach (digitálne rekordéry, čítačky kariet
a pod.), skontrolujte, či je toto externé zariadenie kompatibilné so systémom exFAT.
Ďalšie informácie o kompatibilite získate od výrobcu počítača, operačného systému alebo karty.
- Ak používate karty s formátom exFAT v počítači, ktorého operačný systém nie je kompatibilný so
systémom súborov exFAT, môže sa zobraziť výzva, aby ste kartu naformátovali. V takom prípade
zrušte operáciu, aby ste nestratili údaje na karte.
POZNÁMKY
• Správnu činnosť nemožno zaručiť so všetkými kartami SD.
Používanie kariet SD
Vloženie a vybratie karty SD
1 Vypnite videokameru (햲).
• Uistite sa, že je indikátor POWER/CHG zhasnutý.
2 Otvorte kryt priestoru pre kartu SD (햳).
3 Vložte kartu SD rovno, so štítkom smerujúcim k prednej
časti videokamery, celkom do jedného otvoru pre
kartu SD (햴).
• Môžete použiť aj dve karty, jednu v každom otvore pre
kartu SD.
4 Zatvorte kryt priestoru pre kartu SD.
• Nezatvárajte kryt silou, ak karta SD nie je správne vložená.
Vybratie karty SD
1 Uistite sa, že indikátor ACCESS nesvieti.
2 Jedným zatlačením karty SD ju uvoľnite. Keď karta SD vyskočí, celkom ju vytiahnite.
Indikátor ACCESS (indikátor prístupu ku karte SD)
Indikátor prístupu ku karte SD
Stav karty SD
Červený (svieti alebo bliká)
Pristupuje sa na karty SD.
Nesvieti
Nepoužíva sa ani jedna karta SD alebo do videokamery nie
sú vložené žiadne karty SD.
Ak nastavíte položku
> [B System Setup/Nastavenie systému] > [ACCESS LED]
na hodnotu [j Off/Vyp.], indikátor ACCESS nebude svietiť.
DÔLEŽITÉ
• Pred vložením alebo vybratím karty SD videokameru vypnite. Vloženie alebo vybranie karty
so zapnutou videokamerou môže spôsobiť trvalú stratu dát.
• Karty SD majú nezameniteľnú prednú a zadnú stranu. Vloženie nesprávne otočenej karty SD
môže spôsobiť poruchu videokamery. Kartu SD vložte podľa opisu v kroku 3.
31
Používanie kariet SD
Inicializácia karty SD
Kartu SD inicializujte, keď ju prvýkrát používate v tejto videokamere. Kartu tiež môžete inicializovať,
keď chcete vymazať všetky záznamy, ktoré sa na nej nachádzajú.
Prevádzkové režimy:
1 Pre požadovanú kartu SD vyberte položku [Initialize/Incializovať].
32
> [3 " Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Initialize 8/Inicializovať] >
[6 Mem. Card A/Pam. karta A] alebo [7 Mem. Card B/Pam. karta B] >
[Initialize/Inicializovať]
2 Vyberte položku [Yes/Áno].
3 Keď sa zobrazí obrazovka s potvrdením, vyberte položku [OK] a potom položku [X].
DÔLEŽITÉ
• Inicializácia karty SD natrvalo vymaže všetky záznamy. Stratené dáta sa nedajú obnoviť.
Dôležité záznamy si vopred zálohujte (A 99).
• V závislosti od karty SD môže inicializácia trvať až niekoľko minút.
Výber karty SD pre záznamy
Môžete si vybrať, na ktorú kartu SD sa majú vaše videoklipy a fotografie zaznamenávať.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [Recording Media/Záznamové médium].
> [3 ! Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Recording Media/Záznamové médium]
2 Pre požadovanú kartu SD vyberte položku ([6 Mem. Card A/Pam. karta A] alebo
[7 Mem. Card B/Pam. karta B]) na záznam videoklipov ([v Rec Media for Movies/
Zázn. médium pre film]) alebo zhotovovanie fotografií ([{ Rec Media for Photos/
Zázn. médium pre fotografie]).
3 Vyberte položku [X].
• Po zatvorení menu sa na displeji zobrazí ikona karty SD, ktorú ste vybrali na záznam videoklipov.
Duálny záznam a štafetový záznam
Videokamera ponúka dva praktické spôsoby záznamu, ktoré môžete použiť, keď sú do videokamery
vložené dve karty SD: duálny a štafetový záznam.
Duálny záznam: Táto funkcia zaznamenáva ten istý videoklip súčasne na obe karty SD, čo je pohodlný
spôsob vytvárania záložnej kópie záznamov počas záznamu.
Štafetový záznam: Táto funkcia umožňuje pokračovať v zázname videoklipov na druhú kartu SD bez
prerušenia, ak sa používaná karta SD zaplní.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [Dual/Relay Recording/Duálny alebo štafetový záznam].
> [3 ! Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Dual/Relay Recording/Duálny alebo
štafetový záznam]
Používanie kariet SD
2 Vyberte položku [4 Dual Recording/Duálny záznam] alebo [
Relay Recording/
Štafetový záznam] (alebo [
Relay Recording/Štafetový záznam]) a potom položku [X].
• Keď je aktivovaný duálny záznam, stav oboch kariet SD sa zobrazuje v pravom hornom
rohu displeja.
• Ak nechcete používať ani jednu z týchto funkcií, vyberte položku [Standard Recording/
Štandardný záznam].
33
POZNÁMKY
• Štafetový záznam funguje z otvoru pre kartu SD A na otvor pre kartu SD B aj naopak, ale kartu
je možné zmeniť len raz.
• Po uložení štafetových videoklipov, ktoré boli pôvodne zaznamenané na rôznych kartách SD,
do počítača môžete pomocou nástroja MP4 Join Tool spojiť súbory a ich uložiť ich ako jeden
videoklip (A 99).
• Ak sa počas duálneho záznamu jedna karta SD zaplní, záznam na obe karty sa zastaví. Na druhej
strane, ak sa na niektorej karte SD vyskytne chyba, záznam bude pokračovať na druhú kartu SD.
• Duálny záznam nemožno používať spoločne s režimom spomaleného alebo zrýchleného záznamu.
Obnova videoklipov
Niektoré činnosti, ako je napríklad náhle vypnutie videokamery alebo vybratie karty SD počas záznamu
dát, môžu spôsobiť chyby dát v zaznamenaných videoklipoch. Videoklipy s poškodenými dátami
možno budete vedieť obnoviť pomocou nasledujúceho postupu.
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte indexové zobrazenie s videoklipom, ktorý chcete obnoviť (A 87).
2 Vyberte poškodený videoklip (videoklip s ikonou
namiesto zmenšeniny).
3 Keď budete vyzvaní na obnovu dát, vyberte položku [Yes/Áno].
• Videokamera sa pokúsi obnoviť poškodené dáta.
4 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, vyberte položku [OK].
POZNÁMKY
• V indexovom zobrazení sa obnovené videoklipy zobrazujú so špeciálnou ikonou prehrávania
namiesto bežnej zmenšeniny.
• Tento postup môže vymazať videoklipy kratšie ako 0,5 sekundy.
• V niektorých prípadoch nemusí byť možné dáta obnoviť. Je to pravdepodobnejšie vtedy,
keď je systém súborov poškodený alebo je fyzicky poškodená karta SD.
• Obnoviť môžete iba videoklipy zaznamenané pomocou tejto videokamery. Fotografie sa
nedajú obnoviť.
Záznam videoklipov a fotografií
3
Záznam
Záznam
Záznam videoklipov a fotografií
34
Táto časť vysvetľuje základy záznamu videoklipov* a fotografií. Podrobné informácie o zázname zvuku
nájdete v časti Záznam zvuku (A 67).
Pred prvým zhotovením dôležitých záznamov zhotovte skúšobné záznamy s nastaveniami obrazu,
ktoré chcete používať, aby ste skontrolovali, či videokamera funguje správne. Ak videokamera
nefunguje správne, postupujte podľa informácií v časti Odstraňovanie problémov (A 115).
* „Videoklip“ znamená jeden filmový záznam zaznamenaný počas jedného zaznamenávania.
Základný záznam
Keď používate režim
na snímanie videa a fotografií, videokamera automaticky upraví rôzne
nastavenia za vás. V režime
môžete ručne nastaviť zostrenie, expozíciu a mnohé ďalšie
možnosti podľa svojich potrieb.
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte ochranu objektívu.
• Nastavte prepínač ochrany objektívu na OPEN.
Prepínač ochrany
objektívu
Indikátor ACCESS
2 Nastavte prepínač režimov videokamery do
požadovanej polohy.
• Nastavte ho na možnosť N (režim
) alebo n
(režim
) podľa toho, ako chcete videokameru
používať.
3 Prepnite hlavný vypínač do polohy CAMERA.
• Indikátor POWER/CHG sa rozsvieti nazeleno.
Záznam videa
[PHOTO]
Stlačením tlačidla START/STOP začnite nahrávať.
• Počas záznamu sa na displeji zobrazí Ü. Ak je navyše
k videokamere pripojená rukoväť, rozsvieti sa indikátor
nahrávania.
Indikátor
• Počas záznamu videoklipu bude indikátor ACCESS
POWER/CHG
občas blikať.
• Ďalším stlačením tlačidla START/STOP pozastavte
záznam. Ü sa zmení na Ñ a videoklip sa zaznamená na kartu SD, ktorú ste vybrali na záznam
videoklipov. Videokamera prejde do pohotovostného režimu záznamu. Indikátor nahrávania
zároveň zhasne.
• Tiež môžete stlačiť tlačidlo START/STOP na rukoväti.
Fotografovanie
V pohotovostnom režime záznamu sa dotknite tlačidla [PHOTO].
• V strede spodnej časti displeja sa zobrazí zelená ikona (g). Súčasne sa v pravej hornej časti
displeja zobrazí ikona {Ð spolu s ikonou karty SD, ktorú ste vybrali na záznam fotografií.
Počas záznamu fotografie sa indikátor ACCESS na okamih rozsvieti.
Záznam videoklipov a fotografií
Po skončení záznamu
1 Zatvorte ochranu objektívu nastavením jej prepínača do polohy CLOSED.
2 Skontrolujte, či indikátor ACCESS nesvieti.
3 Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF.
4 Zatvorte panel LCD a vráťte hľadáčik do pôvodnej polohy.
DÔLEŽITÉ
• Nezabudnite pravidelne zálohovať záznamy (A 99), hlavne po zhotovení dôležitých nahrávok.
Spoločnosť Canon neručí za žiadne stratené ani poškodené údaje.
POZNÁMKY
• Tlačidlo START/STOP na rukoväti má zaisťovaciu páčku, ktorá bráni nechcenému spusteniu.
Zaisťovaciu páčku dajte do polohy C vtedy, keď nechcete, aby sa záznam neúmyselne pozastavil,
alebo keď nechcete použiť toto tlačidlo START/STOP. Vrátením páčky do predchádzajúcej polohy
znova umožníte použitie tlačidla START/STOP.
• Môžete nastaviť položky
> [3 Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Rec Command/
Príkaz záznamu] and [HDMI Time Code/Časový kód HDMI] na možnosť [i On/Zap.], ak chcete
používať tlačidlo START/STOP videokamery aj na ovládanie záznamu pomocou kompatibilného
externého rekordéra pripojeného ku konektoru SDI OUT (len model s) alebo HDMI OUT.
• Maximálna neprerušovaná doba záznamu jedného videoklipu je 6 hodín. Potom sa automaticky
vytvorí nový videoklip a záznam bude pokračovať ako samostatný videoklip.
• Režim
: Keď je videokamera v režime
, v závislosti od snímanej scény automaticky upraví
nastavenia, ako sú napríklad zaostrenie, expozícia (clona, expozičný čas a zisk) a vyváženie bielej.
Ak sa navyše rozpozná tvár objektu, videokamera bude automaticky zaostrovať na objekt
a optimalizovať expozíciu.
• Záznam videa bude uložený ako samostatné videoklipy v týchto prípadoch:
- Keď sa videokamera prepne na druhú kartu SD počas záznamu videa kvôli štafetovému záznamu
(A 32).
- Video súbor (stream) sa vo videoklipe rozdelí po každých približne 4 GB. Napriek tomu bude
prehrávanie na videokamere plynulé.
Po uložení samostatne rozdelených videoklipov do počítača môžete pomocou nástroja MP4
Join Tool spojiť súbory a ich uložiť ich ako jeden videoklip (A 99).
• Fotografie sa zaznamenávajú ako súbory JPG. Videokamera môže zhotoviť fotografie v
pohotovostnom režime záznamu.
• Fotografie nemožno zaznamenať, keď je aktivované prednahrávanie.
• Pri nahrávaní na jasných miestach môže byť ťažké použiť displej LCD. V takom prípade použite
hľadáčik alebo upravte jas displeja (A 108).
• Ak potrebujete videokameru umiestniť na dlhší čas na statív, môžete zatvoriť panel LCD a používať
len hľadáčik. Tým sa šetrí energia pri používaní napájacieho akumulátora (A 20).
35
Záznam videoklipov a fotografií
Prezeranie naposledy zaznamenaného videoklipu
Bez prepnutia videokamery do režimu
si môžete pozrieť posledné 4 sekundy naposledy
zaznamenaného videoklipu. Pri prezeraní videoklipu sa nebude zo zabudovaného reproduktora
prehrávať zvuk.
36
1 Zaznamenajte videoklip.
2 Po skončení zaznamenávania videoklipu stlačte
tlačidlo u.
Nastavenie obrazu: rozlíšenie, dátový tok a obrazový kmitočet
Nastavenie obrazu: rozlíšenie, dátový tok a obrazový kmitočet
Pomocou nasledujúcich postupov môžete nastaviť nastavenie obrazu používané pri zázname
videoklipov. Vyberte kombináciu rozlíšenia/dátového toku a obrazového kmitočtu, ktorá najlepšie
vyhovuje vášmu tvorivému zámeru. Vzorkovanie farieb bude YCbCr 4:2:0, 8 bitov. Dostupné možnosti
pre niektoré nastavenia sa môžu meniť na základe predchádzajúcich výberov iných nastavení.
V nasledujúcej tabuľke je súhrn postupov.
Podrobné informácie o zázname zvuku nájdete v časti Záznam zvuku (A 67).
Prevádzkové režimy:
Výber rozlíšenia a dátového toku
1 Vyberte položku [¸ Resolution/Rozlíšenie].
> [3 ! Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [¸ Resolution/Rozlíšenie]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Vybraté rozlíšenie a dátový tok sa zobrazia na pravej strane displeja.
Voľba obrazového kmitočtu
1 Vyberte položku [¸ Frame Rate/Obrazový kmitočet].
> [3 ! Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [¸ Frame Rate/Obrazový kmitočet]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Ikona vybratého obrazového kmitočtu sa zobrazí na pravej strane displeja.
Dostupné nastavenie obrazu
Rozlíšenie (dátový tok*)
Obrazový kmitočet
50.00P
25.00P
3840 x 2160 (150 Mb/s)
—
●
1920 x 1080 (35 Mb/s)
●
●
1920 x 1080 (17 Mb/s)
●
●
* Videokamera používa premenlivý dátový tok (VBR).
POZNÁMKY
• Ďalšie informácie o približných časoch záznamu nájdete v časti Približná doba záznamu (A 133).
37
Spomalený a zrýchlený záznam
Spomalený a zrýchlený záznam
Počas prehrávania môžete zaznamenávať videoklipy so spomaleným alebo zrýchleným pohybom.
Stačí vybrať požadovanú rýchlosť spomaleného alebo zrýchleného záznamu. Dostupné rýchlosti
spomaleného alebo zrýchleného záznamu sa líšia v závislosti od aktuálne vybratého rozlíšenia
a obrazového kmitočtu. Počas spomaleného a zrýchleného záznamu sa zvuk nezaznamenáva.
Prevádzkové režimy:
38
1 Vyberte položku [Slow & Fast Motion/Spomalený a zrýchlený záznam].
> [3 ! Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Slow & Fast Motion/
Spomalený a zrýchlený záznam]
2 Vyberte požadovanú rýchlosť spomaleného a zrýchleného záznamu a potom položku [X].
• Ak chcete vypnúť spomalený a zrýchlený záznam, vyberte položku [j].
•
alebo
a vybratá rýchlosť sa zobrazia na pravej strane displeja.
Dostupné rýchlosti spomaleného a zrýchleného záznamu
Rozlíšenie
Obrazový kmitočet
3840 x 2160
25.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
Dostupné rýchlosti spomaleného a zrýchleného záznamu
1920 x 1080
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
25.00P
x0.5
POZNÁMKY
• Spomalený a zrýchlený záznam sa nedá použiť spoločne s nasledujúcimi funkciami.
•
•
•
•
- Duálny záznam
- Prednahrávanie
- Štafetový záznam
- Farebné pruhy
Maximálna neprerušovaná doba záznamu jedného videoklipu pomocou spomaleného záznamu
je ekvivalentná 6 hodinám času prehrávania. V tomto bode sa záznam zastaví. Inými slovami,
ak vyberiete rýchlosť [x0.5], maximálna neprerušovaná doba záznamu bude 3 hodiny (pri prehrávaní
s rýchlosťou x0,5 sa bude zhodovať so 6 hodinami prehrávania). Naopak, zrýchlený záznam sa
takýmto spôsobom nezastaví.
Pri zmene nastavenia obrazu sa vypne spomalený a zrýchlený záznam.
Počas aktivovaného spomaleného a zrýchleného záznamu sa nebude vysielať signál príkazu
záznamu prostredníctvom konektora SDI OUT (len model s) ani konektora HDMI OUT.
Časový kód počas aktivovaného spomaleného a zrýchleného záznamu:
- Režim časového kódu môžete so spusteným režimom [
Rec Run/Spust. zázn.] nastaviť
na hodnotu [
Regen./Pokr.] alebo [
Preset/Prednastavený].
- Ak je nastavený režim časového kódu [
Free Run/Voľný beh], počas aktivovaného režimu
spomaleného a zrýchleného záznamu sa režim časového kódu automaticky prepne na možnosť
[
Rec Run/Spust. zázn.].
- Pri vypnutí spomaleného a zrýchleného záznamu sa obnoví predchádzajúce nastavenie režimu
časového kódu.
- Signál časového kódu nie je možné vysielať prostredníctvom konektora SDI OUT
(len model s) alebo konektora HDMI OUT.
Režimy snímania
Režimy snímania
V režime
ponúka videokamera niekoľko režimov snímania, ktoré umožňujú rôzne stupne kontroly
nad jej nastaveniami. Vyberte režim snímania, ktorý sa najviac hodí vašim zámerom alebo tvorivej vízii,
a ručne upravte nastavenia, ktoré chcete ovládať. Videokamera sa postará o zvyšok.
Režimy snímania nie je možné použiť, keď je aktivovaný infračervený záznam.
Prevádzkové režimy:
39
Tlačidlo režimu snímania
1 Vyberte tlačidlo režimu snímania.
2 Vyberte požadovaný režim snímania a potom
položku [X].
• Tlačidlo režimu snímania zobrazí ikonu
vybratého režimu.
Režimy špeciálnej scény
Dostupné režimy snímania
Ďalšie informácie o režimoch snímania iných ako režimy špeciálnej scény nájdete v časti Nastavenie
expozície (A 42).
Režim snímania
Opis
A
’ (Programová AE)
Videokamera automaticky nastaví expozičný čas, clonu a zisk.
43
‚ (AE s prioritou
expozičného času)
Ručne nastavíte expozičný čas, zatiaľ čo videokamera automaticky nastaví
clonu a zisk.
43
“ (AE s prioritou clony)
Ručne nastavíte clonu a neutrálne sivý filter, zatiaľ čo videokamera
automaticky nastaví expozičný čas a zisk.
43
n (Ručné nastavenie
expozície)
Ručne nastavíte expozičný čas, clonu a zisk, čím získate plnú kontrolu
nad expozíciou.
42
Režimy špeciálnej scény
Tieto režimy ponúkajú vopred nastavené kombinácie nastavení
optimalizovaných pre konkrétne situácie.
40
Režimy snímania
Režimy špeciálnej scény
Používanie režimu špeciálnej scény môže byť jednoduchou a praktickou alternatívou k úprave
podrobných nastavení expozície.
[HPortrait/Portrét] Videokamera použije veľký clonový otvor, aby bol objekt
zaostrený, ale pozadie zostalo rozostrené.
40
[ûSports/Šport]
Na záznam športových scén, ako sú športové udalosti
alebo tanečné scény.
[Q Night Scene/Nočná scéna]
Na záznam nočných scén s nižším šumom.
[K Snow/Sneh]
Na záznam na jasných lyžiarskych zjazdovkách bez
podexponovania objektu.
[L Beach/Pláž]
Na záznam na slnečných plážach bez podexponovania
objektu.
[M Sunset/Západ slnka]
Na záznam západu slnka v živých farbách.
[R Low Light/Málo svetla]
[S Spotlight/Bodové svetlo]
Na záznam pri slabom osvetlení.
Na záznam scén s bodovým osvetlením.
Režimy snímania
[T Fireworks/Ohňostroj]
Na záznam ohňostrojov.
POZNÁMKY
• [H Portrait/Portrét]/[û Sports/Šport]/[K Snow/Sneh]/[L Beach/Pláž]: Prehrávaný obraz
nemusí byť úplne plynulý.
• [H Portrait/Portrét]: Pri väčšom priblížení je efekt rozmazania pozadia výraznejší (S).
• [K Snow/Sneh]/[L Beach/Pláž]: Objekt môže byť v zamračených dňoch alebo na tienistých
miestach preexponovaný. Kontrolujte scénu na obrazovke.
• [R Low Light/Málo svetla]:
- Pohybujúce sa objekty môžu mať za sebou obrazovú stopu.
- Kvalita obrazu nemusí byť rovnako dobrá ako v iných režimoch.
- Na obrazovke sa môžu zobrazovať biele body.
- Automatické zaostrovanie nemusí pracovať rovnako dobre ako v iných režimoch.
V takom prípade zaostrite ručne.
• [R Low Light/Málo svetla]/[T Fireworks/Ohňostroj]: Na zabránenie rozmazaniu obrazu
videokamery (rozmazanie spôsobené pohybom videokamery) odporúčame použiť statív.
41
Nastavenie expozície
Nastavenie expozície
Niekedy celková expozícia, ktorú nastaví videokamera automaticky, nemusí byť najlepšia pre váš
záber. Môžete si vybrať z režimov snímania, ktoré poskytujú rôzne úrovne kontroly nad clonou,
expozičným časom a ziskom – od čiastočného až po úplné ovládanie. Videokamera automaticky
upraví tie nastavenia, ktoré nenastavíte vy.
Prevádzkové režimy:
42
Ručné nastavenie expozície (n)
Tento režim snímania poskytuje najväčšiu kontrolu nad nastaveniami snímania. Môžete nastaviť clonu,
expozičný čas a zisk, aby ste dosiahli požadovanú expozíciu.
1 Nastavte režim snímania na možnosť [n Manual Exposure/Ručné nastavenie expozície]
(A 39).
• Clona, expozičný čas a hodnota zisku sa zobrazia na ľavej strane displeja.
2 Nastavte clonu, expozičný čas a zisk.
Clona: [FUNC] > [
Aperture/Clona]
Expozičný čas: [FUNC] > [
Shutter Speed/Expozičný čas]
Zisk: [FUNC] > [
Gain/Zisk]
• Na displeji sa zobrazí volič nastavenia.
3 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte požadovanú hodnotu.
• Výberom položky [
] môžete zobraziť vzor zebra (A 46, krok č. 2) a skontrolovať
preexponované oblasti.
4 V prípade potreby zopakujte kroky č. 2 a 3 a upravte expozíciu na požadovanú úroveň.
5 Vyberte položku [X].
Dostupné nastavenia
Clona1
F1.8, F2.0, F2.2, F2.4, F2.6, F2.8, F3.2, F3.4, F3.7, F4.0, F4.4, F4.8, F5.2, F5.6, F6.2, F6.7, F7.3,
F8.0
Neutrálne Keď je clona nastavená na F4.0 alebo vyššiu hodnotu: ND1/2, ND1/4, ND1/8
sivý filter
Expozičný čas2
1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/17, 1/20, 1/25, 1/29, 1/30, 1/33, 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90,
1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/210, 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/700, 1/800,
1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600, 1/2000
Zisk
0,0 dB až 24,0 dB (s krokom 1 dB)
1
2
Dostupné hodnoty závisia od polohy zoomu. Clona sa zobrazí na displeji len ako referencia.
Počas spomaleného a zrýchleného záznamu sa budú dostupné hodnoty líšiť v závislosti od vybratej
rýchlosti spomaleného alebo zrýchleného záznamu.
Nastavenie expozície
Pruh expozície
Keď je režim snímania nastavený na hodnotu n, na displeji sa
zobrazí pruh expozície, ktorý znázorňuje optimálnu automatickú
expozíciu a aktuálnu expozíciu. Ak je rozdiel medzi aktuálnou
a optimálnou expozíciou väčší ako ±2 EV, na okraji pruhu expozície
bude blikať indikátor.
Optimálna expozícia AE±0
Aktuálna expozícia
POZNÁMKY
• Clonu, expozičný čas a zisk môžete upraviť pomocou voliča CUSTOM (A 83).
Automatická expozícia
Programová AE (’)
Videokamera automaticky nastaví expozičný čas, clonu a zisk (pre videoklipy), no máte možnosť
použiť iné funkcie, ktoré nie sú dostupné v režime
.
Nastavte režim snímania na možnosť [’ Programmed AE/Programovaná AE].
AE s prioritou expozičného času (‚)
V tomto režime snímania môžete nastaviť expozičný čas ručne, napr. na ostrý záznam rýchlo sa
pohybujúcich objektov alebo na získanie svetlejšieho obrazu v situáciách so slabým svetlom.
Videokamera automaticky upraví iné nastavenia na dosiahnutie najlepšej expozície.
1 Nastavte režim snímania na možnosť [‚ Shutter-Pri. AE/AE s prioritou času] (A 39).
• Expozičný čas sa zobrazí na ľavej strane displeja.
2 Otvorte obrazovku expozičných časov.
[FUNC] > [
Shutter Speed/Expozičný čas]
• Na displeji sa zobrazí volič nastavenia.
• Výberom položky [
] môžete zobraziť vzor zebra (A 46, krok č. 2) a skontrolovať
preexponované oblasti.
3 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte expozičný čas.
• Expozičný čas môžete upraviť aj pomocou voliča CUSTOM (A 83).
• Dostupné expozičné časy si môžete pozrieť v tabuľke ručného nastavenia expozície (A 42).
4 Vyberte položku [X].
AE s prioritou clony (“)
V tomto režime snímania môžete clonu nastaviť ručne na ovládanie hĺbky ostrosti, napr. na rozostrenie
pozadia, aby objekt viac vynikol. Videokamera automaticky upraví iné nastavenia na dosiahnutie
najlepšej expozície.
1 Nastavte režim snímania na možnosť [“ Aperture-Pri. AE/AE s prioritou clony] (A 39).
• Clona sa zobrazí na ľavej strane displeja.
43
Nastavenie expozície
2 Otvorte obrazovku clony.
[FUNC] > [
Aperture/Clona]
• Na displeji sa zobrazí volič nastavenia.
• Výberom položky [
] môžete zobraziť vzor zebra (A 46, krok č. 2) a skontrolovať
preexponované oblasti.
3 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte požadovanú clonu.
44
• Clonu môžete upraviť aj pomocou voliča CUSTOM (A 83).
• Dostupné clony si môžete pozrieť v tabuľke ručného nastavenia expozície (A 42).
4 Vyberte položku [X].
POZNÁMKY
• Keď je režim snímania nastavený na hodnotu ‚ alebo “, v závislosti od jasu objektu videokamera
nemusí byť schopná nastaviť vhodnú expozíciu. V takom prípade bude na displeji blikať expozičný
čas (‚) alebo clona (“). V prípade potreby zmeňte clonu alebo expozičný čas.
Dotyková expozícia
Dotknutím sa displeja môžete optimalizovať expozíciu pre konkrétny objekt alebo oblasť. Videokamera
automaticky upraví expozíciu pre vybratý bod a uloží nastavenia expozície do pamäte. Môžete sa
dotknúť aj jasného miesta obrazu, aby ste sa pokúsili vyhnúť preexponovaniu (AE pre svetlá).
Túto funkciu môžete použiť len vtedy, keď je režim snímania nastavený na hodnotu ’, ‚, “
alebo jeden z režimov špeciálnej scény okrem možnosti [T Fireworks/Ohňostroj].
1 Otvorte obrazovku expozície.
[FUNC] > [y Exposure Comp./Korekcia expozície]
• Na displeji sa zobrazí volič nastavenia.
• Výberom položky [
] môžete zobraziť vzor zebra (A 46, krok č. 2) a skontrolovať
preexponované oblasti.
2 Na používanie funkcie AE pre svetlá zmeňte nastavenia dotykovej expozície.
[i] > [
Highlights/Svetlá] > [L]
3 Na optimalizáciu expozície a uloženie do pamäte sa dotknite požadovanej oblasti na
displeji LCD.
• Značka I bude blikať a expozícia sa upraví automaticky tak, aby oblasť, ktorej ste sa dotkli,
bola správne exponovaná.
• Na displeji sa zobrazia hodnota korekcie expozície ±0 a ikona . Okrem toho bude ikona [ ]
označovať, že expozícia je uzamknutá.
• Ak chcete videokameru vrátiť do režimu automatickej expozície, vyberte položku [ ].
4 V prípade potreby nastavte korekciu expozície potiahnutím prsta pozdĺž voliča.
• Môžete vybrať úroveň korekcie od –3 do +3 s krokom 1/4.
5 Vyberte položku [X].
• Hodnota korekcie expozície a ikona
sa zobrazia na ľavej strane displeja.
Nastavenie expozície
Pamäť expozície (pamäť AE)
Aktuálne nastavenia expozície môžete uložiť a použiť ich, aj keď zmeníte kompozíciu záberu.
Túto funkciu môžete použiť len vtedy, keď je režim snímania nastavený na hodnotu ’, ‚, “
alebo jeden z režimov špeciálnej scény okrem možnosti [T Fireworks/Ohňostroj].
1 Otvorte obrazovku expozície.
[FUNC] > [y Exposure Comp./Korekcia expozície]
• Na displeji sa zobrazí volič nastavenia.
• Výberom položky [
] môžete zobraziť vzor zebra (A 46, krok č. 2) a skontrolovať
preexponované oblasti.
2 Ak chcete uložiť aktuálnu expozíciu do pamäte, vyberte položku [
].
• Na displeji sa zobrazia hodnota korekcie expozície ±0 a ikona . Okrem toho bude ikona [ ]
označovať, že expozícia je uzamknutá.
• Ak chcete vrátiť videokameru do režimu automatickej expozície, znova vyberte položku [ ].
3 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča zvýšte hodnotu korekcie expozície.
• Môžete vybrať úroveň korekcie od –3 do +3 s krokom 1/4.
• V závislosti od jasu obrazu a expozície uloženej v pamäti nemusia byť niektoré hodnoty
k dispozícii a dostupný rozsah korekcie expozície sa môže líšiť.
4 Vyberte položku [X].
• Hodnota korekcie expozície a ikona
sa zobrazia na ľavej strane displeja.
Korekcia expozície
Nastavenú expozíciu môžete korigovať pomocou automatickej clony, aby ste obraz stmavili
alebo zosvetlili.
Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je režim snímania nastavený na možnosť ’, ‚ alebo “.
1 Otvorte obrazovku expozície.
[FUNC] > [y Exposure Comp./Korekcia expozície]
• Ak je expozícia uložená v pamäti, vyberte položku [ ], aby sa odomkla automatická expozícia.
• Na displeji sa zobrazí volič nastavenia.
• Výberom položky [
] môžete zobraziť vzor zebra (A 46, krok č. 2) a skontrolovať
preexponované oblasti.
2 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte korekciu expozície.
• Môžete vybrať úroveň korekcie od –2 do +2 s krokom 1/4.
3 Vyberte položku [X].
• [AE] a hodnota korekcie expozície sa zobrazia na ľavej strane displeja.
POZNÁMKY
• Nastavenie korekcie expozície nie je možné v infračervenom režime.
• Hodnotu korekcie expozície môžete upraviť pomocou voliča CUSTOM (A 83).
• V nasledujúcich prípadoch sa expozícia uložená v pamäti vráti k automatickej expozícii:
- Pri použití vypínača, prepínača režimov videokamery alebo prepínača INFRARED.
- Pri zmene režimu snímania.
- Pri zmene nastavenia obrazu.
45
Nastavenie expozície
Neutrálne sivý filter
Neutrálne sivý filter umožňuje otvoriť clonu a získať menšiu hĺbku ostrosti aj pri zázname v jasnom
prostredí. Taktiež môžete použiť neutrálne sivý filter, aby ste sa vyhli slabému zaostreniu, ktoré vzniká
pôsobením difrakcie pri malom clonovom otvore. Neutrálne sivý filter môže byť nastavený, ak je clona
nastavená na hodnotu F4.0.
Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je režim snímania nastavený na hodnotu ’, ‚, “ alebo n.
46
1 Vyberte položku [ND Filter/Neutrálne sivý filter].
> [v # Camera Setup/Nastavenie kamery] > [ND Filter/Neutrálne sivý filter]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Ovládanie neutrálne sivého filtra
Možnosť neutrálne
sivého filtra
[k Automatic/
Automaticky]
[j Off/Vyp.]
Opis
Režim snímania
“, n
Ak je clona nastavená na hodnotu F4.0, môžete ručne nastaviť neutrálne
sivý filter.
’, ‚
Videokamera môže pri automatickej expozícii automaticky použiť neutrálne
sivý filter.
“, n
Neutrálne sivý filter sa nebude používať.
’, ‚
Videokamera nebude pri automatickej expozícii používať neutrálne sivý filter.
POZNÁMKY
• Neutrálne sivý filter nie je dostupný s režimom špeciálnej scény [T Fireworks/Ohňostroj].
• Neutrálne sivý filter bude nastavený na možnosť [k Automatic/Automaticky], keď je režim snímania
nastavený na režim
alebo na režim špeciálnej scény (okrem režimu [T Fireworks/Ohňostroj]).
Používanie vzoru zebra
Vzor zebra môžete použiť na zistenie miest, ktoré sú preexponované, takže môžete urobiť potrebnú
korekciu. Videokamera ponúka dve úrovne vzoru zebra: Pri 100 % zistíte len miesta, ktoré strácajú
kresbu vo svetlách, zatiaľčo pri 70 % nájdete aj miesta, ktoré sa nebezpečne blížia k strate podrobností.
1 Vyberte clonu, expozičný čas, zisk alebo korekciu expozície.
Clona: [FUNC] > [
Aperture/Clona]
Expozičný čas: [FUNC] > [
Shutter Speed/Expozičný čas]
Zisk: [FUNC] > [
Gain/Zisk]
Korekcia expozície: [FUNC] > [y Exposure Comp./Korekcia expozície]
2 Vyberte požadovanú úroveň vzoru zebra.
[
] > [z 70%] alebo [{ 100%] > [X]
• Ak chcete vypnúť vzor zebra, vyberte položku [
Off/Vyp.].
• Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku a upraviť ďalšie nastavenia, vyberte položku
[L] namiesto [X].
• Vzor zebra sa objaví na preexponovaných miestach obrazu.
POZNÁMKY
• Používanie vzoru zebra nemá vplyv na záznamy.
Nastavenie expozície
Korekcia protisvetla
Ak potrebujete zaznamenať scénu s protisvetlom, môžete použiť korekciu protisvetla (a to obzvlášť
na tmavých miestach), aby bol obraz svetlejší.
Túto funkciu nemožno použiť, keď je režim snímania nastavený na možnosť [T Fireworks/Ohňostroj].
1 Vyberte položku [
[FUNC] > [
BLC Always On/Kor. protisvetla stále zap.].
BLC Always On/Kor. protisvetla stále zap.]
2 Vyberte položku [
47
On/Zap.] a potom položku [X].
•
sa zobrazí na ľavej strane displeja a expozícia bude upravená tak, aby zodpovedala
protisvetlu.
• Prípadne môžete priraditeľnému tlačidlu priradiť funkciu [ BLC Always On/Kor. protisvetla
stále zap.] (A 84). V takom prípade stláčaním priraditeľného tlačidla zapínate a vypínate
korekciu protisvetla.
POZNÁMKY
• Táto videokamera má aj funkciu automatickej korekcie protisvetla pomocou nastavenia
[v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Auto Backlight Correction/Automatická korekcia
protisvetla].
• Korekcia protisvetla nie je dostupná v infračervenom režime.
• V nasledujúcich prípadoch bude korekcia protisvetla vypnutá:
- Pri použití vypínača, prepínača režimov videokamery alebo prepínača INFRARED.
- Pri zmene režimu snímania.
- Pri zmene obrazového kmitočtu.
>
Limit automatického riadenia zisku (AGC)
Limit automatického riadenia zisku (AGC)
Pri nakrúcaní v tmavom prostredí videokamera automaticky zvýši zosilnenie, aby bol jasnejší obraz.
Nastavením maximálnej hodnoty zisku môžete obmedziť úroveň rušenia v obraze a zachovať tmavší
vzhľad. Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je režim snímania nastavený na možnosť ’, ‚
alebo “.
Prevádzkové režimy:
48
1 Otvorte obrazovku nastavenia limitu AGC.
[FUNC] > [
AGC Limit/Limit AGC] > [n]
• Na displeji sa zobrazí volič nastavenia.
• Ak chcete vrátiť videokameru do režimu automatického riadenia zisku, znova vyberte položku [n].
2 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte požadovanú maximálnu hodnotu zisku.
• Môžete vybrať limit AGC v rozsahu od 0,0 dB do 23,0 dB. Čím je nastavenie nižšie, tým nižší
je limit AGC.
3 Vyberte položku [X].
• Keď je nastavený limit AGC, na ľavej strane displeja sa zobrazia ikona
hodnota zisku.
POZNÁMKY
• V nasledujúcich prípadoch nie je možné nastaviť limit AGC:
- Keď je expozícia uzamknutá (A 45).
- Keď je aktivovaný infračervený záznam.
• Limit AGC môžete upraviť aj pomocou voliča CUSTOM (A 83).
a maximálna
Vyváženie bielej
Vyváženie bielej
Videokamera využíva elektronický postup vyváženia bielej na kalibrovanie obrazu a vytvorenie
presných farieb za rôznych svetelných podmienok. Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je režim
snímania nastavený na hodnotu ’, ‚, “ alebo n.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [
[FUNC] > [
49
White Balance/Vyváženie bielej].
White Balance/Vyváženie bielej]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Ak vyberiete položku [ Color Temperature/Farebná teplota], [
Set 1/Nastavenie 1] alebo [
Set 2/Nastavenie 2] a chcete zmeniť farebnú teplotu alebo zaregistrovať nové užívateľské
vyváženie bielej, pokračujte v príslušnom postupe nižšie namiesto výberu položky [X].
• Ikona vybratej možnosti sa zobrazí na ľavej strane displeja.
Nastavenie farebnej teploty ([
Color Temperature/Farebná teplota])
3 Vyberte položku [i].
• Na displeji sa zobrazí volič nastavenia.
4 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte farebnú teplotu.
5 Vyberte položku [X].
Nastavenie užívateľského vyváženia bielej ([
Nastavenie 2])
Set 1/Nastavenie 1] alebo [
Set 2/
3 Nasmerujte videokameru na sivú kartu alebo biely objekt tak, aby vyplnil rámik v strede
displeja, a potom vyberte položku [Å].
• Keď ikona Å prestane blikať, postup je dokončený. Nastavenie zostane zapamätané,
aj keď videokameru vypnete.
4 Vyberte položku [X].
Možnosti
[
Automatic/Automaticky]: Videokamera automaticky nastaví vyváženie bielej tak, aby farby
vyzerali prirodzene.
[¼ Daylight/Denné svetlo]:
Na záznam vonku za jasného dňa.
[É Tungsten/Žiarovka]:
Na záznam pri osvetlení žiarovkami a žiarivkami žiarovkového typu
(3-pásmovými).
[
Color Temperature/Farebná teplota]:
Umožňuje nastaviť farebnú teplotu v rozsahu od 2 000 K do 15 000 K.
[
Set 1/Nastavenie 1], [
Set 2/Nastavenie 2]:
Užívateľské nastavenie vyváženia bielej použite, ak chcete, aby biele
objekty vyzerali bielo pri farebnom osvetlení.
Vyváženie bielej
POZNÁMKY
50
• Keď zvolíte užívateľské vyváženie bielej:
- Nenastavujte zoom v rozsahu digitálneho zoomu (svetlomodrá oblasť na pruhu zoomu).
- Keď zmeníte miesto, osvetlenie, alebo keď sa zmenia iné podmienky, resetujte vyváženie bielej.
- V závislosti od zdroja svetla môže naďalej blikať ikona Å. Výsledok však bude stále lepší ako
s nastavením [
Automatic/Automaticky].
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Å Set WB/Nastaviť VB] (A 84), stlačením tohto
tlačidla zaregistrujete užívateľské vyváženie bielej po tom, čo nasmerujete videokameru na sivú
kartu alebo biely objekt.
• Užívateľské vyváženie bielej môže poskytnúť lepšie výsledky v týchto prípadoch:
- Meniace sa svetelné podmienky
- Makrozábery
- Objekty v jednej farbe (obloha, more alebo les)
- Pri osvetlení ortuťovými výbojkami alebo určitými typmi žiariviek a LED osvetlenia
• Úprava vyváženia bielej nie je dostupná, keď je zapnutý infračervený záznam.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Ä WB Priority/Priorita VB] (A 84), stlačením tohto
tlačidla prepnete na často používané nastavenie vyváženia bielej, ktoré ste vopred vybrali pomocou
nastavenia
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Set WB Priority/
Nastaviť prioritu VB].
Používanie vzhľadov
Používanie vzhľadov
Do záznamov môžete pridať tzv. vzhľad. Vzhľad predstavuje kombináciu rôznych nastavení obrazu,
ako sú napríklad farebná hĺbka a ostrosť, ktoré môžu zlepšiť vizuálnu kvalitu záznamu.
Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je režim snímania nastavený na hodnotu ’, ‚, “ alebo n.
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte obrazovku vzhľadov.
[FUNC] > [
Looks/Vzhľady]
2 Upravte podrobné nastavenia.
[i] > výberom položky [–] alebo [+] nastavte hodnotu
• Môžete tiež potiahnuť prstom pozdĺž pruhu nastavenia.
• Ostrosť, kontrast a farebnú hĺbku môžete upraviť takto:
[Sharpness/Ostrosť]: 0 (mäkší obraz) až 7 (ostrejší obraz)
[Contrast/Kontrast]: –4 (nízky kontrast) až +4 (vysoký kontrast)
[Color Depth/Farebná hĺbka]: –4 (menej sýte farby) až +4 (sýtejšie farby)
3 Vyberte položku [X].
POZNÁMKY
• Vzhľady nie sú dostupné v infračervenom režime.
51
Zoomovanie
Zoomovanie
Prevádzkové režimy:
52
Pri približovaní a odďaľovaní môžete používať prstenec zaostrovania/zoomu, kolískový ovládač zoomu
a rukoväť na kamere alebo ovládače zoomu na dotykovom displeji. Zoomovanie môžete upraviť
pomocou voliteľného diaľkového ovládača RC-V100 (A 80).
Okrem 20-násobného optického zoomu môžete pomocou nastavenia
> [v Camera Setup/
Nastavenie kamery] > [Digital Zoom/Digitálny zoom] zapnúť digitálny zoom* (400-násobný).
Táto videokamera má aj digitálny telekonvertor, ktorý vám umožňuje zväčšiť obrázok na obrazovke
digitálne.
* Digitálny zoom nie je dostupný v režime
alebo ak je položka
> [v Camera Setup/
Nastavenie kamery] > [Conversion Lens/Predsádka] nastavená na hodnotu [¿ WA-H58].
Používanie prstenca zaostrovania/zoomu
1 Nastavte prepínač prstenca zaostrovania/zoomu
do polohy ZOOM.
2 Otáčaním prstenca zaostrovania/zoomu nastavte
požadovaný zoom.
Prstenec zaostrovania/zoomu
• Pre pomalé zoomovanie otáčajte prstenec zaostrovania/
zoomu pomaly, pre rýchlejšie zoomovanie ho otáčajte
rýchlejšie.
• Pruh zoomu na displeji označuje približnú polohu zoomu.
POZNÁMKY
• Použitím nastavenia
> [v Camera Setup/
Nastavenie kamery] > [Focus/Zoom Ring Operation/
Ovládanie prstenca zaostrovania/zoomu] môžete vypnúť
ovládanie prstenca zaostrovania/zoomu. Použitím nastavenia
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Zoom Ring Direction/Smer prstenca zoomu] môžete vybrať
smer prstenca zaostrovania/zoomu, keď sa používa na úpravu zoomu.
• Ak otáčate prstencom zaostrovania/zoomu príliš rýchlo, videokamera nedokáže ihneď nastaviť
požadovaný zoom. V takom prípade videokamera dokončí nastavenie zoomu po skončení
otáčania prstencom.
Zoomovanie
Používanie kolískového ovládača
Ak chcete obraz oddialiť, kolískový ovládač na
videokamere alebo rukoväti posuňte smerom k polohe T
(široký uhol záberu). Posunutím smerom k polohe S
(teleobjektív) objekt priblížite.
• Predvolene je kolískový ovládač zoomu na držadle (ovládač
v blízkosti prídržného remienka) nastavený na premenlivú
rýchlosť – jeho jemným stlačením dosiahnete pomalé
zoomovanie a silnejším stlačením rýchlejšie zoomovanie.
Na nastavenie rýchlosti zoomovania a výber konštantnej
rýchlosti použite nasledujúci postup.
53
POZNÁMKY
• Použitím nastavenia
> [v Camera Setup/
Nastavenie kamery] > [Handle Zoom Operation/
Ovládanie zoomu na rukoväti] môžete vypnúť používanie
kolískového ovládača zoomu na rukoväti.
Nastavenie rýchlosti zoomovania
W Oddialenie
T Priblíženie
Môžete nastaviť rýchlosť zoomovania pre kolískové ovládače.
Nastavenie rýchlosti zoomovania kolískového ovládača zoomu na držadle
Najprv nastavte celkovú rýchlosť zoomovania na niektorú z troch možných úrovní. Potom si vyberte,
či má kolískový ovládač pracovať s konštantnou alebo premenlivou rýchlosťou. Prehľad rýchlostí
zoomovania je v nasledujúcej tabuľke.
1 Vyberte celkovú úroveň rýchlosti zoomovania.
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti
zoomovania] > požadovaná úroveň rýchlosti zoomovania > [L]
• Môžete vybrať jednu z troch úrovní: [Z Fast/Rýchla], [[ Normal/Normálna] alebo
[] Slow/Pomalá].
2 Vyberte, či sa bude používať premenlivá alebo konštantná rýchlosť zoomovania.
[Grip Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania na držadle] > [Y] (premenlivá) alebo [X]
(konštantná)
• Ak ste vybrali položku [Y], prejdite na krok č. 4.
3 Výberom položky [Ï] alebo [Ð], prípadne potiahnutím prsta pozdĺž pruhu nastavenia vyberte
požadovanú konštantnú rýchlosť.
4 Vyberte položku [X].
POZNÁMKY
• Keď je položka [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania] nastavená na hodnotu
[Z Fast/Rýchla], videokamera môže zachytiť a zaznamenať zvuky pracujúceho objektívu.
• Ak počas záznamu používate externý mikrofón, zvuk vydávaný interným mechanizmom
videokamery pri zoomovaní sa môže zaznamenať do videoklipu.
• Použitím nastavenia
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Grip Zoom Operation/
Ovládanie zoomu na držadle] môžete vypnúť ovládanie zoomu na držadle.
Zoomovanie
Približné rýchlosti zoomovania* (kolískový ovládač zoomu na držadle)
Nastavenie
[Grip Speed Level/Rýchlosť
zoomovania na držadle]
Zvolená
konštantná
rýchlosť
Nastavenie [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania]
[] Slow/Malá] [[ Normal/Normálna] [Z Fast/Veľká]
[Y] (variable/premenlivá)
–
3 s až 3 min 25 s
2,5 s až 2 min 10 s
[X] (constant/konštantná)
1 (najpomalšia)
3 min 25 s
2 min 10 s
45 s
16 (najrýchlejšia)
3s
2,5 s
1,8 s**
54
1,8 s** až 45 s
* Merané od plne širokouhlého objektívu po plný teleobjektív.
** Počas zoomovania sa videokamera ťažšie automaticky zaostruje.
Používanie vysokorýchlostného zoomovania v pohotovostnom režime
Keď je zapnuté vysokorýchlostné zoomovanie a položka
> [v Camera Setup/Nastavenie
kamery] > [Grip Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania na držadle] je nastavená na hodnotu [Y]
(premenlivá rýchlosť zoomu), budete môcť v pohotovostnom režime zoomovať najvyššou možnou
rýchlosťou ([Z Fast/Vysoká]). Rýchlosť zoomovania počas záznamu však bude určená pomocou
nastavenia [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania].
1 Vyberte položku [High-Speed Zoom/Vysokorýchlostné zoomovanie].
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] > [High-Speed Zoom/
Vysokorýchlostné zoomovanie]
2 Vyberte položku [i On/Zap.] a potom položku [X].
POZNÁMKY
• Keď je aktivované prednahrávanie, rýchlosť zoomovania bude určovať nastavenie [Zoom Speed
Level/Úroveň rýchlosti zoomovania], dokonca aj pri zázname v pohotovostnom režime.
• Keď je položka [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania] nastavená na hodnotu
[Z Fast/Rýchla], rýchlosť zoomovania sa pri zázname v pohotovostnom režime nezmení.
Nastavenie rýchlosti kolískového ovládača zoomu na rukoväti
Pre kolískový ovládač zoomu na rukoväti najprv nastavte celkovú rýchlosť zoomovania na niektorú
z troch možných úrovní. Kolískový ovládač pracuje konštantnou rýchlosťou, ktorú môžete zvoliť.
Pred použitím kolískového ovládača nezabudnite pripojiť k videokamere rukoväť. Prehľad rýchlostí
zoomovania je v nasledujúcej tabuľke.
1 Vyberte celkovú úroveň rýchlosti zoomovania (krok č. 1, A 53).
2 Vyberte položku [Handle Rocker Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania na rukoväti].
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Handle Zoom Speed/Rýchlosť
zoomovania na rukoväti]
3 Výberom položky [Ï] alebo [Ð], prípadne potiahnutím prsta pozdĺž pruhu nastavenia vyberte
požadovanú konštantnú rýchlosť.
4 Vyberte položku [X].
Približné rýchlosti zoomovania* (kolískový ovládač rukoväti)
Nastavenie [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania]
Vybratá
konštantná rýchlosť
[] Slow/Malá]
[[ Normal/Normálna]
1 (najpomalšia)
3 min 25 s
2 min 10 s
45 s
16 (najrýchlejšia)
3s
2,5 s
1,8 s**
[Z Fast/Veľká]
* Merané od plne širokouhlého objektívu po plný teleobjektív.
** Počas zoomovania sa videokamera ťažšie automaticky zaostruje.
Zoomovanie
Používanie ovládačov zoomu na dotykovom displeji
1 Otvorte ovládače zoomu na obrazovke.
[FUNC] > [R Zoom]
• Ovládače zoomu sa zobrazia na spodnej strane displeja.
2 Stláčaním ovládačov zoomu ovládate zoom.
• Ak sa dotknete ktoréhokoľvek miesta v oblasti V,
zobrazenie oddialite. Ak sa dotknete ktoréhokoľvek miesta
v oblasti U, zobrazenie priblížite. Ak chcete zoomovať
pomaly, dotknite sa bližšie k stredu oblasti. Ak chcete
zoomovať rýchlejšie, dotknite sa bližšie k ikonám V/U.
3 Vyberte položku [X].
Používanie voliteľného diaľkového ovládača
Rýchlosti zoomovania sú rôzne, ak používate voliteľný diaľkový ovládač RC-V100 alebo bežne
dostupný diaľkový ovládač pripojený ku konektoru REMOTE.
Rýchlosti zoomovania pre diaľkové ovládanie
Príslušenstvo
Rýchlosť zoomovania
Diaľkový ovládač RC-V100
(voliteľný)
Premenlivá rýchlosť: Čím väčší je uhol vychýlenia voliča ZOOM diaľkového ovládača
RC-V100 zo stredu, tým rýchlejšie je zoomovanie.
Bežne dostupné diaľkové
ovládače
Ak diaľkové ovládanie nepodporuje premenlivú rýchlosť zoomovania: konštantná
rýchlosť zoomovania.
Ak diaľkové ovládanie podporuje premenlivú rýchlosť zoomovania: premenlivá
rýchlosť zoomovania podľa nastavení diaľkového ovládača.
POZNÁMKY
• Keď je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, zoom môžete ovládať voličom
ZOOM diaľkového ovládača. Predvolené nastavenie umožňuje priblížiť snímaný objekt pootočením
voliča doprava (S) a oddialiť pootočením doľava (T).
Ovládač jemného zoomu
Ovládač jemného zoomu umožňuje spustiť a zastaviť zoomovanie postupne.
1 Vyberte položku [Soft Zoom Control/Ovládač jemného zoomu].
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Soft Zoom Control/
Ovládač jemného zoomu]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Možnosti
[j Off/Vyp.]:
Toto nastavenie použite, ak nechcete použiť ovládač jemného zoomu.
[¬ Start/Štart]:
Zoom sa spustí postupne.
[® Stop]:
Zoom sa zastaví postupne.
[¯ Start & Stop/Štart a stop]: Zoom sa spustí a zastaví postupne.
55
Zoomovanie
Digitálny telekonvertor
Pomocou digitálneho telekonvertora môžete digitálne zväčšiť ohniskovú vzdialenosť objektívu
videokamery asi 2-násobne a zaznamenať zväčšený obraz.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [Digital Zoom/Digitálny zoom].
56
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Digital Zoom/Digitálny zoom]
2 Vyberte položku [
Digital Tele-conv./Digitálny telekonvertor] a potom položku [X].
3 Otvorte ovládače zoomu.
[FUNC] > [R Zoom]
4 Vyberte položku [
] (digitálny telekonvertor) a potom položku [X].
• Stred displeja sa zväčší asi dvojnásobne a zobrazí sa ikona
.
• Ak chcete vypnúť digitálny telekonvertor, pred zatvorením obrazovky znova vyberte položku [
POZNÁMKY
• Voliteľný telekonvertor môžete nasadiť a použiť spolu s digitálnym a zosilniť tento efekt.
• Digitálny telekonvertor nemožno nastaviť počas záznamu alebo ak je položka
>
[v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Conversion Lens/Predsádka] nastavená na hodnotu
[¿ WA-H58].
• Obrázok sa spracuje digitálne, takže sa mierne zhorší v celom rozsahu zoomu.
• Digitálny telekonvertor sa vypne, ak sa rozlíšenie prepne medzi hodnotami 3 840 x 2 160
a 1 920 x 1 080.
].
Zaostrovanie
Zaostrovanie
Videokamera ponúka ručné a automatické zaostrovanie. Pri používaní ručného zaostrovania môžete
využívať funkcie prednastavené zaostrenie a zvýraznené obrysy, ktoré vám budú pomáhať.
Pri používaní automatického zaostrovania môžete využívať funkciu detekcie tváre a sledovania,
pomocou ktorých zaistíte zaostrenie na daný predmet/osobu.
57
Ručné zaostrovanie
Prstenec zaostrovania/zoomu použite na ručné zaostrovanie. Ručné zaostrovanie je dostupné
aj po dotknutí sa displeja, čím zaostrenie nastavíte automaticky.
Prevádzkové režimy:
*
* Zaostrovanie je dostupné len pomocou prstenca zaostrovania/zoomu.
1 Nastavte prepínač prstenca zaostrovania/zoomu
do polohy FOCUS.
Prstenec zaostrovania/zoomu
Ak chcete zaostrovať len pomocou zaostrovacieho
prstenca/prstenca zoomu
2 Stlačte tlačidlo AF/MF.
• Na displeji sa zobrazí [MF].
3 Otáčaním prstenca zaostrovania/zoomu nastavte
požadované zaostrenie.
Ak chcete zaostrovať pomocou dotyku objektu
na displeji
2 Otvorte ovládače zaostrovania.
[FUNC] > [< Focus/Zaostriť]
• Zobrazí sa obrazovka nastavenia zaostrovania.
3 Dotknite sa objektu, ktorý je vnútri rámika.
• Značka funkcie AF na dotyk (I) bude blikať a zaostrovacia vzdialenosť sa automaticky nastaví.
• Ak chcete vrátiť videokameru do režimu automatického zaostrovania, dotknite sa položky m.
4 V prípade potreby otáčaním prstenca zaostrovania/zoomu obraz doostrite.
5 Dotknutím sa položky [X] zatvorte obrazovku zaostrovania.
POZNÁMKY
• Ak po zaostrení použijete približovanie, zaostrenie na objekt sa môže stratiť.
• Ak zaostríte ručne a potom necháte videokameru zapnutú, zaostrenie na objekt sa po chvíli môže
stratiť. Tento možný mierny posun zaostrenia je dôsledkom nárastu vnútornej teploty. Pred ďalším
snímaním skontrolujte zaostrenie.
• Použitím nastavenia
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Focus/Zoom Ring
Operation/Ovládanie prstenca zaostrovania/zoomu] môžete vypnúť ovládanie prstenca
zaostrovania/zoomu. Použitím nastavení
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Focus Ring Direction/Smer prstenca zaostrovania] a [Focus Ring Response/Odozva prstenca
zaostrovania] môžete zmeniť smer a odozvu prstenca zaostrovania/zoomu, keď sa používa na
úpravu zaostrenia.
Zaostrovanie
Prednastavené zaostrenie
Keď je aktivované ručné zaostrovanie, môžete si
zaregistrovať určitý počet bodov zaostrovania a po
ručnom zaostrení niekam inam sa môže videokamera
vrátiť na pozíciu prednastaveného zaostrenia.
Aktuálna zaostrovacia
vzdialenosť
Vyberte, ak chcete
obnoviť prednastavené
zaostrenie.
Prevádzkové režimy:
58
1 Aktivujte ručné zaostrovanie a upravte zaostrovanie
na požadovanú pozíciu (A 57).
• Aktuálna približná zaostrovacia vzdialenosť sa
zobrazí vnútri rámika zaostrenia a v tlačidle
prednastaveného zaostrenia.
Tlačidlo prednastaveného Pozícia
2 Vyberte tlačidlo prednastaveného zaostrenia,
zaostrenia prednastaveného
aby sa uložila aktuálna pozícia zaostrenia.
(oranžová: aktivované zaostrenia
• Indikátor vnútri tlačidla sa rozsvieti na oranžovo,
prednastavené zaostrenie)
pretože sa aktivovala funkcia prednastaveného
zaostrenia.
• Ak chcete vypnúť túto funkciu, opätovne vyberte tlačidlo prednastaveného zaostrenia.
3 Zaostrenie upravte podľa potreby pomocou AF na dotyk alebo prstenca zaostrovania/zoomu.
4 Ak chcete obnoviť prednastavené zaostrenie, vyberte položku [
].
• Pri zaostrovaní alebo približovaní bude tlačidlo [
] zobrazené nasivo.
• Ak chcete vypnúť prednastavené zaostrenie, vyberte tlačidlo prednastaveného zaostrenia.
POZNÁMKY
• Po vypnutí videokamery sa poloha predvoľby zaostrenia zruší.
• Zaostrovacie vzdialenosti sú len približné. Jednotky vzdialenosti môžete zmeniť pomocou
nastavenia
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [Distance Units/
Jednotky vzdialenosti].
• Použitím nastavenia
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Focus Preset Speed/
Rýchlosť prednastaveného zaostrenia] môžete nastaviť rýchlosť, akou sa videokamera vráti
na pozíciu prednastaveného zaostrenia.
Používanie funkcií asistenta zaostrovania
Na presnejšie zaostrenie môžete použiť nasledujúce funkcie asistenta zaostrovania: zvýraznené
obrysy, ktoré vytvoria väčší kontrast zdôraznením obrysov objektu, a zväčšenie, ktoré zväčší obraz
na displeji. Pre lepší efekt môžete použiť zvýraznené obrysy a zväčšenie naraz.
Zaostrovanie
Zvýraznené obrysy
Po aktivovaní funkcie Zvýraznené obrysy sa obrysy zaostreného objektu na displeji zvýraznia
červenou, modrou alebo žltou farbou. Keď je zapnutá funkcia zvýraznených obrysov, môžete prepnúť
zobrazenie na čiernobiele, čím sa hrany ešte viac zvýraznia.
1 Otvorte ovládače zaostrovania.
[FUNC] > [< Focus/Zaostriť]
2 V prípade potreby zmeňte nastavenia zvýraznených obrysov.
[i] > požadované možnosti > [L]
• Pre čiernobiele nastavenie: Vyberte položku [Off/Vyp.] alebo [On/Zap.]. Pre farbu zvýraznenia
obrysov: Vyberte položku [Red/Červená], [Blue/Modrá] alebo [Yellow/Žltá].
3 Vyberte položku [O] a potom položku [X].
• Zvýraznené obrysy sú zapnuté a hrany sú zvýraznené.
• Ak chcete vypnúť zvýraznené obrysy, znova (predtým než zavriete menu) vyberte položku [O].
Zväčšenie
1 Aktivujte zväčšenie.
[FUNC] > [^ Magnification/Zväčšenie] > [OK]
• ^ sa zobrazí vpravo dolu na displeji a stred displeja* sa zväčší približne dvojnásobne.
• Rámik zobrazený v pravom dolnom rohu displeja (rámik zväčšenia) zobrazuje približnú časť
obrazu, ktorá sa zobrazuje zväčšená.
2 Ak je to potrebné, presuňte rámik zväčšenia a pozrite si aj iné časti obrazu.
• Potiahnite prstom po displeji LCD alebo potlačte joystick (ÝÞ).
3 Ak chcete zrušiť zväčšenie, vyberte položku [X].
* Ak sa na displeji zobrazí rámik detekcie alebo sledovania tváre, zväčší sa namiesto toho oblasť
v okolí rámika.
POZNÁMKY
• Zvýraznené obrysy/zväčšenie:
- Funkcie asistenta sa zobrazujú len na displeji videokamery. Nezobrazia sa na výstupe videa
z videokamery a nijako neovplyvnia vaše záznamy.
- Zväčšenie nie je dostupné, keď sú zobrazené farebné pruhy.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [^ Magnification/Zväčšenie] (A 84), stlačením tohto
tlačidla zapnete zväčšenie.
• Zväčšenie sa pri spustení záznamu vypne, ale počas záznamu ho môžete znovu zapnúť a vypnúť.
59
Zaostrovanie
Automatické zaostrovanie
Keď je zapnuté automatické zaostrovanie, videokamera priebežne zaostruje na predmet v strede
obrazovky. Rozsah zaostrenia je 1 cm (plne širokouhlý objektív, merané od prednej hrany telesa
objektívu) po G a 60 cm (v celom rozsahu zoomu, merané od prednej hrany objektívu) po G.
Nasledujúcim postupom nastavíte rýchlosť automatického zaostrovania.
Prevádzkové režimy:
60
1 Ručné zaostrovanie: Stlačte tlačidlo AF/MF.
2 Vyberte položku [AF Mode/Režim AF].
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[AF Mode/Režim AF]
3 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Možnosti
[= Instant AF/Okamžitý AF]: Nastaví automatické zaostrovanie na okamžitý AF. Zaostrenie sa
nastaví najvyššou rýchlosťou. Tento režim je užitočný aj pri zázname vo
veľmi jasnom alebo slabo osvetlenom prostredí. Tento režim využíva na
zaostrovanie systém TTL aj externý snímač zaostrenia.
[? Medium AF/Stredný AF]: Nastaví automatické zaostrovanie na stredný AF. Videokamera zaostrí
na objekt mäkšie než pri nastavení na [= Instant AF/Okamžitý AF].
Tento režim využíva na zaostrovanie systém TTL aj externý snímač
zaostrenia.
[@ Normal AF/Normálny AF]: Nastaví automatické zaostrovanie na normálny AF. Automatické
zaostrovanie sa robí stabilnou rýchlosťou.
POZNÁMKY
• Režim AF nemožno vybrať v nasledujúcich prípadoch.
- Keď je položka
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Conversion Lens/
Predsádka] nastavená na hodnotu inú ako [j Off/Vyp.].
- Keď je aktivovaný infračervený záznam.
• Počas automatického zaostrovania môžete otáčaním prstenca zaostrovania/zoomu doostriť ručne.
Keď prestanete otáčať prstencom, videokamera sa vráti späť do automatického zaostrovania.
To je užitočné v prípadoch, ako je napríklad zaostrenie na objekt za oknom.
• Ak je režim snímania nastavený na hodnotu [T Fireworks/Ohňostroj], zaostrovanie sa nastaví
na hodnotu G a nebude možné ho zmeniť.
• Ak je obrazový kmitočet nastavený na hodnotu 25.00P, automatické zaostrovanie trvá dlhšie než
v prípade nastavenia 50.00P.
Zaostrovanie
• Slabé zaostrenie v dôsledku menšieho clonového otvoru: Pri nahrávaní za silného svetla
videokamera privrie clonu. To môže spôsobiť, že obraz bude rozmazaný, a je to viac badateľné
pri širokouhlom konci rozsahu zoomu. V takom prípade vyberte v režime
položku
[’ Programmed AE/Programová AE], [‚ Shutter-Pri. AE/AE s prior. času], [“ Aperture-Pri.
AE/AE s prior. clony] alebo [n Manual Exposure/Ručné nastavenie expozície] a nastavte položku
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [ND Filter/Neutrálne sivý filter] na hodnotu
[k Automatic/Automaticky].
• Pri nahrávaní za slabšieho osvetlenia sa rozsah zaostrenia zužuje a obraz môže vyzerať menej ostrý.
• Automatické zaostrovanie nemusí správne pracovať pri nasledujúcich predmetoch alebo v týchto
prípadoch. V takom prípade zaostrite ručne.
- Lesklé povrchy
- Pohľady cez znečistené alebo mokré okná
- Objekty s nízkym kontrastom alebo bez zvislých čiar - Nočné scény
- Rýchlo sa pohybujúce objekty
- Keď sú objekty v rôznych vzdialenostiach.
Detekcia tváre a jej sledovanie
Počas automatického zaostrovania videokamera automaticky deteguje tváre ľudí a použije túto
informáciu na voľbu optimálneho zaostrenia a expozície. Ak tvár nie je možné detegovať, videokamera
môže nastaviť zaostrenie pomocou automatického zaostrovania. Ak sa zistia viaceré tváre, pomocou
funkcie sledovania môže videokamera sledovať inú osobu a optimalizovať pre ňu nastavenia.
Sledovanie môžete použiť aj na optimalizáciu nastavení v prípade pohybujúcich sa objektov,
napr. domácich zvierat. Na výber objektu je potrebné použiť dotykový displej.
Predvolene je funkcia detekcie a sledovania tváre zapnutá. Ak bola vypnutá a chcete ju znovu zapnúť,
vykonajte postup opäť od kroku č. 1. V režime
je funkcia detekcie a sledovania tváre vždy
aktivovaná a nie je možné ju vypnúť.
Prevádzkové režimy:
1 Zapnite detekciu a sledovanie tváre.
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Face Detection & Tracking/Detekcia a sledovanie
tváre] > [i On}/Zap.] > [X]
• Ikona } sa zobrazí na ľavej strane displeja.
2 Namierte videokameru na objekt.
• Okolo tváre hlavného objektu sa zobrazí biely rámik.
Ostatné tváre budú mať rámik sivý.
Hlavný objekt
3 V prípade potreby sa na výber nového hlavného objektu dotknite požadovaného objektu.
• Výber inej osoby: Dotknite sa tváre v sivom rámiku. Rámik detekcie tváre sa zmení na biely dvojitý
rámik £ (rámik sledovania). Videokamera bude sledovať objekt, keď sa bude pohybovať.
• Výber iných pohybujúcich sa objektov: Len v režime automatického zaostrovania sa môžete dotknúť
možnosti [£] a potom sa dotknúť iného pohybujúceho sa objektu, ako je napríklad domáce
zviera. Rámik sa zmení na biely dvojitý rámik £ (rámik sledovania). Videokamera bude sledovať
objekt, keď sa bude pohybovať.
• Ak chcete odstrániť rámik a zrušiť sledovanie, dotknite sa položky [
].
61
Zaostrovanie
Obmedzenie automatického zaostrovania na tváre
Keď používate automatické zaostrovanie, môžete obmedziť jeho funkciu len na prípady, keď sa
v obraze nájde tvár, a použiť ručné zaostrovanie pri všetkých ostatných scénach. Videokamera nastaví
aj jas, keď zaostrí automaticky na tvár objektu.
62
Priraďte priraditeľné tlačidlo funkcii [~ Face Only AF/AF len na tvár] (A 84) a stlačte tlačidlo.
• Na obrazovke sa zobrazí ~.
POZNÁMKY
• Videokamera môže omylom detegovať ako tváre aj iné objekty. V takom prípade vypnite detekciu
tváre a sledovanie.
• Keď je zapnutá funkcia detekcie a sledovanie tváre, najdlhší expozičný čas použitý videokamerou
je 1/25.
• V niektorých prípadoch sa nedajú tváre správne detegovať. Typické prípady sú:
- Tváre veľmi malé, veľké, tmavé alebo svetlé v porovnaní s celým obrazom.
- Tváre otočené nabok, dole hlavou, šikmo alebo čiastočne skryté.
• Detekcia tváre a sledovanie sa nedá použiť v týchto prípadoch:
- Keď je režim snímania nastavený na možnosť [Q Night Scene/Nočná scéna], [R Low Light/
Málo svetla] alebo [T Fireworks/Ohňostroj].
- Keď je expozičný čas dlhší než 1/25.
- Keď je digitálny zoom aktivovaný na hodnotu vyššiu ako 80x.
- Počas trvania infračerveného režimu.
• Ak sa dotknete miesta s jedinečnou farbou alebo vzorom daného objektu, jeho sledovanie bude
ľahšie. Ak je však v blízkosti iný objekt s podobnými vlastnosťami ako vybratý objekt, videokamera
môže začať sledovať tento nesprávny objekt. Ďalším dotknutím sa obrazovky zvoľte
požadovaný objekt.
• V určitých prípadoch videokamera nedokáže sledovať objekt. Typické prípady sú:
- Objekty veľmi malé alebo veľké oproti celému obrazu.
- Objekty veľmi podobné pozadiu.
- Objekty nedostatočne kontrastné.
- Rýchlo sa pohybujúce objekty.
- Pri snímaní vnútri za nedostatočného osvetlenia.
• Automatické zaostrovanie obmedzené na tváre bude vypnuté v nasledujúcich prípadoch:
- Pri použití vypínača, prepínača režimov videokamery alebo prepínača INFRARED.
- V tých istých prípadoch nemožno použiť detekciu a sledovanie tváre (pozrite vyššie).
- Pri prepnutí videokamery medzi automatickým a ručným zaostrovaním.
- Keď priraditeľné tlačidlo už nie je priradené k funkcii [~ Face Only AF/AF len na tvár].
Stabilizácia obrazu
Stabilizácia obrazu
Stabilizátor obrazu použite na kompenzáciu otrasov videokamery, aby ste mali stabilnejšie zábery.
Videokamera ponúka 3 metódy stabilizácie obrazu.
Štandardný stabilizátor obrazu (Å): Štandardný stabilizátor obrazu kompenzuje slabšie otrasy
videokamery, napríklad pri bežnom snímaní rukou na mieste, a je vhodný na snímanie prirodzene
vyzerajúcich scén.
Dynamický stabilizátor obrazu (Ä): Dynamický stabilizátor obrazu kompenzuje silné otrasy
videokamery, napríklad pri snímaní počas chôdze, a je účinnejší pri zoome nastavenom na
najširší uhol.
Zosilnený stabilizátor obrazu (Ç): Zosilnený stabilizátor obrazu je najúčinnejší vtedy, keď stojíte
a zoomujete na vzdialené objekty s veľmi veľkým priblížením (keď sa blížite k teleobjektívovému
koncu). Tento režim nie je vhodný pri naklonených a panoramatických záberoch.
Prevádzkové režimy:
Dynamický alebo štandardný stabilizátor obrazu
1 Vyberte položku [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu].
> [v # Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu]
2 Vyberte položku [¯ Standard/Štandardný] (Štandardný stabilizátor obrazu) alebo
[° Dynamic/Dynamický] (Dynamický stabilizátor obrazu) a potom položku [X].
• Ak chcete vypnúť stabilizáciu obrazu, napríklad keď je videokamera namontovaná na statív,
vyberte položku [® Off/Vyp.].
• Ikona vybratého režimu sa zobrazí v strede hornej časti displeja.
Zosilnený stabilizátor obrazu
Ak chcete použiť zosilnený stabilizátor obrazu, najprv musíte priraditeľnému tlačidlu priradiť
funkciu [È Powered IS/Zosilnený stabilizátor obrazu].
1 Priraďte priraditeľné tlačidlo funkcii [È Powered IS/Zosilnený stabilizátor obrazu] (A 84).
2 Priraditeľné tlačidlo stlačte a držte tak dlho, ako dlho chcete používať Zosilnený stabilizátor
obrazu.
• Keď je aktivovaný Zosilnený stabilizátor obrazu, ikona È bude žltá.
• Funkciu priraditeľného tlačidla nastaveného na možnosť [È Powered IS/Zosilnený
stabilizátor obrazu] (dlhé stlačenie alebo striedavé zapínanie a vypínanie) môžete zmeniť
pomocou nastavenia
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Powered IS
Button/Tlačidlo zosilneného stabilizátora obrazu].
• Zosilnený stabilizátor obrazu je dostupný, aj keď je položka [Image Stabilizer/Stabilizátor
obrazu] nastavená na možnosť [® Off/Vyp.].
POZNÁMKY
• Ak sú otrasy videokamery príliš silné, stabilizátor obrazu nemusí byť schopný ich celkom skorigovať.
• Pri pozorovaní a nasledujúcich záberoch, keď kamerou panorámujete zboka nabok alebo ju
nakláňate nahor a nadol, odporúčame nastaviť [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu] na možnosť
[Ä Dynamic/Dynamický] alebo [Å Standard/Štandardný].
• Pri vypnutí videokamery sa zosilnený stabilizátor obrazu vypne.
63
Nastavenie časového kódu
• Dynamický stabilizátor obrazu:
- Uhol záberu sa zmení, keď je položka [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu] nastavená
na možnosť inú ako [Ä Dynamic/Dynamický].
- Pri používaní dynamického stabilizátora obrazu môžu byť okraje obrazu nepriaznivo ovplyvnené
(môžu sa objaviť napríklad duchovia, artefakty alebo tmavé oblasti) pri kompenzácii silných
otrasov videokamery.
64
Nastavenie časového kódu
Videokamera generuje signál časového kódu a zaznamenáva ho spolu s videoklipmi. Signál časového
kódu je možné vysielať prostredníctvo konektora SDI OUT (len model s) a konektora HDMI OUT.
Prevádzkové režimy:
Výber režimu časového kódu
1 Vyberte položku [Time Code Mode/Režim časového kódu].
> [3 " Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Time Code Mode/
Režim časového kódu]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Ak ste vybrali položku [
Regen./Pokr.], nemusíte vykonávať nasledujúce postupy
na nastavenie režimu časového kódu alebo počiatočnej hodnoty časového kódu.
Možnosti
[
Preset/Predvoľba]: Časový kód začne od počiatočnej hodnoty, ktorú si môžete vopred
vybrať. Predvolená počiatočná hodnota časového kódu je 00:00:00:00.
Na výber režimu časového kódu a nastavenie počiatočnej hodnoty
časového kódu si pozrite nasledujúce postupy.
[
Regen./Pokr.]:
Videokamera načíta vybratú kartu SD a časový kód bude pokračovať od
posledného časového kódu zaznamenaného na karte. Časový kód beží
len počas záznamu, takže videoklipy zaznamenávané po sebe na rovnakú
kartu SD budú mať kontinuálne časové kódy.
Výber režimu časového kódu
Ak nastavíte režim časového kódu na hodnotu [
časového kódu.
Preset/Prednastavený], môžete nastaviť režim
1 Vyberte položku [Time Code Running Mode/Režim časového kódu].
> [3 " Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Time Code Running Mode/
Režim časového kódu]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Možnosti
[
Rec Run/Spust. zázn.]: Časový kód beží len počas záznamu, takže videoklipy zaznamenávané
po sebe na rovnakú kartu SD budú mať kontinuálne časové kódy.
[
Free Run/Voľný beh]: Časový kód začne bežať v momente, keď potvrdíte výber, a beží bez
ohľadu na činnosť videokamery.
Nastavenie časového kódu
Nastavenie počiatočnej hodnoty časového kódu
Ak ste nastavili režim časového kódu na [
hodnotu časového kódu.
Preset/Predvoľba], môžete nastaviť počiatočnú
1 Vyberte položku [Initial Time Code/Počiatočný časový kód].
> [3 # Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Initial Time Code/Počiatočný
časový kód]
• Zobrazí sa obrazovka nastavenia časového kódu s oranžovým výberovým rámikom
označujúcim hodiny.
• Ak chcete obnoviť časový kód na hodnotu [00:00:00:00] a vrátiť sa na predchádzajúcu
obrazovku, vyberte položku [Reset/Resetovať]. Ak je režim časového kódu nastavený na hodnotu
[
Free Run/Voľný beh], časový kód sa vynuluje v momente, keď stlačíte tlačidlo, a bude
nepretržite bežať od hodnoty 00:00:00:00.
2 Výberom položky [Í] alebo [Î] nastavte hodiny a ďalším výberom nastavte minúty.
• Zvyšok políčok (minúty, sekundy, rámček) zmeňte rovnakým spôsobom.
3 Po dokončení všetkých polí časového kódu vyberte položku [OK].
• Ak chcete zavrieť obrazovku bez zmeny časového kódu, vyberte položku [Cancel/Zrušiť].
• Ak je režim časového kódu nastavený na možnosť [
Free Run/Voľný beh], časový kód
začne bežať od časového kódu zadaného v momente, keď vyberiete položku [OK].
4 Vyberte položku [X].
POZNÁMKY
• Použitím nastavenia
> [3 Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [HDMI Time Code/
Časový kód HDMI] môžete zapnúť alebo vypnúť vysielanie časového kódu prostredníctvom
konektora HDMI OUT.
• Keď je aktivovaný režim spomaleného a zrýchleného záznamu, nemôžete vybrať režim
časového kódu [
Free Run/Voľný beh]. Naopak, keď je zapnuté prednahrávanie,
režim [
Free Run/Voľný beh] sa nastaví automaticky a nemožno ho zmeniť.
• Keď je aktivovaný režim spomaleného a zrýchleného záznamu, signál časového kódu nie je možné
vysielať prostredníctvom konektora SDI OUT (len model s) ani konektora HDMI OUT.
• Ak používate režim časového kódu [
Free Run/Voľný beh], časový kód beží, kým je
zabudovaný zálohovací akumulátor nabitý, aj keď odpojíte všetky ostatné zdroje napájania.
Je to však menej presné, než keď je videokamera zapnutá.
65
Nastavenie užívateľského bitu
Nastavenie užívateľského bitu
Zobrazenie užívateľského bitu sa dá vybrať z dátumu alebo času záznamu alebo z identifikačného
kódu skladajúceho sa z 8 znakov v hexadecimálnom formáte. Existuje 16 možných znakov: číslice od
0 do 9 a písmená od A po F. Užívateľský bit bude vysielaný prostredníctvom konektora SDI OUT
(len model s) a konektora HDMI OUT.
Prevádzkové režimy:
66
1 Otvorte obrazovku [User Bit Settings/Nastavenia užívateľského bitu].
•
•
•
•
> [3 # Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [User Bit Type/Typ užívateľského bitu]
> [i]
Na nastavenie času pre užívateľský bit vyberte namiesto toho možnosť [
Time/Čas].
Ak chcete nastaviť dátum pre užívateľský bit, vyberte možnosť [
Date/Dátum].
Potom vyberte položku [X]. Zvyšok postupu nie je potrebný.
Obrazovka nastavenia užívateľského bitu sa zobrazí s oranžovým výberovým rámikom na číslici
úplne vľavo.
Ak chcete vynulovať užívateľský bit na hodnotu [00 00 00 00], vyberte položku [Reset/Resetovať].
Ak chcete zavrieť obrazovku bez nastavenia užívateľského bitu, vyberte položku [Cancel/Zrušiť].
2 Vyberte číslicu, ktorú chcete zmeniť, a potom ju podľa potreby zmeňte výberom položky
[Í] alebo [Î].
3 Vyberte ďalšiu číslicu, ktorú chcete zmeniť.
4 Zvyšné číslice nastavte rovnakým spôsobom.
5 Vyberte položku [OK] a potom položku [X].
POZNÁMKY
• Užívateľský bit sa nezaznamená s videoklipmi, ktoré sú zaznamenané na karte SD.
Záznam zvuku
Záznam zvuku
Videokamera ponúka na záznam a prehrávanie 4-kanálový lineárny zvuk PCM alebo 2-kanálový zvuk
AAC. Vzorkovací kmitočet je 48 kHz a bitová hĺbka vzorkovania je 16 bitov.
Zvuk môžete nahrávať prostredníctvom zabudovaného stereofónneho mikrofónu, bežne dostupného
externého mikrofónu (konektory INPUT 1/INPUT 2*, konektor MIC) alebo linkového vstupu (konektory
INPUT 1/INPUT 2*). Pri používaní konektorov INPUT 1/INPUT 2 si môžete zvoliť zvukový vstup
nezávisle pre kanál 1 (CH1) aj pre kanál 2 (CH2).
Zvukový signál je možné vysielať spoločne s videosignálom prostredníctvom konektora SDI OUT
(len model s) a konektora HDMI OUT. Tento zvukový signál môžete zaznamenávať na externom
rekordéri.
* Dostupné len po pripojení rukoväte k videokamere.
Prevádzkové režimy:
Výber zvukového formátu záznamu
Môžete nastaviť zvukový formát záznamu na zvuk AAC (2 kanály, 16 bitov) alebo lineárny zvuk PCM
(4 kanály, 16 bitov).
1 Vyberte položku [¸ Audio Format/Zvukový formát].
> [3 ! Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [¸ Audio Format/Zvukový formát]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Možnosti
[
AAC 16bit 2CH/AAC 16 bitov 2 K]:
Videoklip sa zaznamenaná s 2-kanálovým zvukom AAC. Tento formát je veľmi
flexibilný a umožňuje prehrávanie videoklipu na rôznych zariadeniach.
[
LPCM 16bit 4CH/LPCM 16 bitov 4 K]:
Videoklip sa zaznamená so 4-kanálovým lineárnym zvukom PCM. Tento formát
je nekomprimovaný a ponúka zvuk vyššej kvality.
67
Záznam zvuku
Nastavenia zvuku a nahrávané zvukové kanály
To, ktoré zvukové vstupy sa zaznamenávajú do ktorých zvukových kanálov, určuje
kombinácia nastavení menu a ovládačov týkajúcich sa zvuku na videokamere, ako aj to,
či je pripojená rukoväť. Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad možných kombinácií.
68
Zvukový
formát
Rukoväť
pripojená
k videokamere
Pozícia
prepínača
ON/OFF
konektora
INPUT
Mikrofón
pripojený ku
konektoru
MIC
Nahrávané zvukové kanály/zdroje zvuku
[CH2 Input/
Vstup CH2]1
CH1
Konektor
INPUT 2
INPUT 2
Áno
INPUT 1
ON
INPUT 2
Konektor MIC
(Ľ)
Konektor MIC
(P)
Nie
Zabudovaný
mikrofón
(Ľ)
Zabudovaný
mikrofón
(P)
Áno
Konektor MIC
(Ľ)
Konektor MIC
(P)
Nie
Zabudovaný
mikrofón
(Ľ)
Zabudovaný
mikrofón
(P)
–
INPUT 2
–
INPUT 1
Áno
[AAC
16bit 2CH/
AAC 16
bitov 2 K]
Zabudovaný
mikrofón
(Ľ)
Zabudovaný
mikrofón
(P)
Áno
Konektor MIC
(Ľ)
Konektor MIC
(P)
Zabudovaný
mikrofón
(Ľ)
Zabudovaný
mikrofón
(P)
–
–
Nie
1
Konektor
MIC
(P)
Zabudovaný
mikrofón
(Ľ)
Zabudovaný
mikrofón
(P)
–
–
Konektor
INPUT 1
Nie
–
Konektor
MIC
(Ľ)
Konektor
INPUT 2
Konektor MIC
(P)
OFF
Nie
Konektor
INPUT 1
Konektor MIC
(Ľ)
Áno
CH4
Konektor
INPUT 2
Áno
–
ON
Konektor
INPUT 1
CH3
Konektor
INPUT 1
INPUT 1
OFF
Nie
Konektor
INPUT 1
Nie
Áno
[LPCM
16bit 4CH/
LPCM 16
bitov 4 K]
CH2
[¡ Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [CH2 Input/Vstup CH2].
Záznam zvuku
Pripojenie externého mikrofónu alebo externého zdroja zvuku
do videokamery
Ku každému konektoru INPUT môžete pripojiť bežne dostupné mikrofóny alebo analógové linkové
vstupy s konektorom XLR. Na používanie konektorov INPUT a držiaka mikrofónu musí byť rukoväť
správne pripojená k videokamere. Do konektora MIC môžete pripájať bežne dostupné
kondenzátorové mikrofóny s vlastným zdrojom napájania a ∅ 3,5 mm stereofónnym minikonektorom.
Pri pripájaní mikrofónu postupujte podľa nasledujúceho postupu (pozrite si aj nasledujúci obrázok).
Ak chcete k videokamere pripojiť externé zariadenie, zapojte kábel zariadenia do požadovaného
konektora INPUT (햵).
1 Uvoľnite zaisťovaciu skrutku mikrofónu (햲), otvorte držiak mikrofónu a vložte doň
mikrofón (햳).
2 Dotiahnite zaisťovaciu skrutku a vložte kábel mikrofónu do svorky na kábel mikrofónu
pod držiakom mikrofónu (햴).
3 Zapojte kábel mikrofónu alebo externého zariadenia do požadovaného konektora INPUT
(햵) alebo konektora MIC (햶).
Konektory INPUT 1/INPUT 2
Zaisťovacia skrutka mikrofónu
Káblová svorka
Konektor MIC
69
Záznam zvuku
Používanie linkového vstupu alebo externého mikrofónu pripojeného
ku konektoru INPUT
70
1 Nastavte prepínač ON/OFF konektora INPUT do polohy
ON (zapnuté).
2 Nastavte prepínače na výber citlivosti pre konektory
INPUT 1/INPUT 2 na možnosť LINE alebo MIC.
• Ak chcete použiť fantómové napájanie mikrofónu, nastavte
prepínač do polohy MIC+48V. Nezabudnite najprv pripojiť
mikrofón, ešte pred zapnutím fantómového napájania.
Keď vypínate fantómové napájanie, mikrofón
majte pripojený.
Záznam rovnakého zdroja zvuku do dvoch zvukových kanálov
Predvolene sa pri používaní konektorov INPUT každý zdroj zvuku zaznamenáva ako samostatný
zvukový kanál (konektor INPUT 1 do kanála CH1 a konektor INPUT 2 do kanála CH2). V prípade
potreby (napríklad ako záložný záznam zvuku) môžete zaznamenávať zdroj zvuku z konektora
INPUT 1 do oboch zvukových kanálov CH1 a CH2. V takom prípade môžete nezávisle nastaviť
hlasitosť záznamu zvuku pre každý kanál.
1 Vyberte položku [CH2 Input/Vstup CH2].
> [C ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [CH2 Input/Vstup CH2]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Možnosti
[
INPUT 2]:
Zvuk sa zaznamená do každého kanála samostatne. Zdroj zvuku INPUT 1 sa
zaznamená do kanála CH1 a zdroj zvuku INPUT 2 sa zaznamená do kanála CH2.
[
INPUT 1]:
Zdroj zvuku INPUT 1 sa zaznamená do oboch kanálov. Zdroj zvuku INPUT 2 sa
nezaznamená.
POZNÁMKY
• Aj keď zvolíte [
INPUT 1], hlasitosť záznamu zvuku pre kanál 2 sa určí podľa prepínača a voliča
hlasitosti pre vstup INPUT 2.
Záznam zvuku
Hlasitosť záznamu zvuku (konektory INPUT)
Pre každý kanál môžete samostatne nastaviť hlasitosť záznamu zvuku na automatickú alebo ručnú.
Okrem toho, ak nastavujete hlasitosť záznamu zvuku ručne, môžete taktiež nastaviť hlasitosť
(od –G do 18 dB) samostatne pre každý kanál.
1 Nastavte prepínač hlasitosti požadovaného kanála na A
(automaticky) alebo M (ručne).
• Ak prepínač nastavíte do polohy A, úroveň hlasitosti sa
nastaví automaticky a ďalšie kroky uvedeného postupu
môžete vynechať. Ak prepínač nastavíte do polohy M,
pokračujte v nastavovaní hlasitosti záznamu zvuku
podľa pokynov.
2 Otáčajte príslušným voličom hlasitosti.
• Označenie MIN znamená –G, väčšia značka v strede
voliča zodpovedá 0 dB a MAX zodpovedá +18 dB.
• Tip: hlasitosť záznamu zvuku nastavujte tak, aby indikátor
hlasitosti zašiel doprava od značky –18 dB (o jednu značku
doprava od značky –20 dB) len príležitostne.
Automatická kontrola úrovne (ALC) pre kanály CH1 a CH2 konektorov INPUT
Keď sú oba prepínače INPUT 1 a INPUT 2 nastavené na rovnaký zdroj zvuku (linkový vstup alebo
mikrofón), môžete prepojiť nastavenie hlasitosti pre oba vstupy pomocou nastavenia
>
[C Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [INPUT 1/2 ALC Link/INPUT 1/2 prepojenie ALC].
Ak vyberiete položku [
Linked/Prepojené], môžete upraviť oba zvukové kanály pomocou
prepínača úrovne hlasitosti alebo voliča hlasitosti zvuku kanála CH1.
POZNÁMKY
• Keď indikátor hlasitosti dosiahne červený bod (značku 0 dB), zvuk bude skreslený.
• Ak indikátor hlasitosti nepoukazuje na skreslenie, ale zvuk je napriek tomu skreslený, zapnite
stlmenie mikrofónu (A 72).
• Odporúčame používať slúchadlá na kontrolu zvuku pri nastavovaní hlasitosti záznamu zvuku alebo
ak je aktivované stlmenie mikrofónu.
• Ak je aspoň jeden z kanálov nastavený na ručné ovládanie, pomocou nastavenia
>
[¡ Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [INPUT 1/2 Limiter/Obmedzovač pre INPUT 1/2] môžete
zapnúť obmedzovač špičiek. Po jeho zapnutí sa na displeji zobrazí æ a obmedzovač špičiek bude
obmedzovať amplitúdu zvukových signálov na vstupe, keď sa tieto signály začnú deformovať.
Nastavenie citlivosti mikrofónu (konektory INPUT)
Keď je jeden zo zvukových kanálov nastavený na konektory INPUT a zodpovedajúci prepínač výberu
citlivosti je nastavený na hodnotu MIC alebo MIC+48V, môžete vybrať citlivosť externého mikrofónu.
1 Vyberte požadovanú citlivosť konektora INPUT.
> [C ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [INPUT 1 Mic Trimming/Vyváženie mikrofónu
pre INPUT 1] alebo [INPUT 2 Mic Trimming/Vyváženie mikrofónu pre INPUT 2]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Môžete vybrať jednu z 5 úrovní citlivosti od –12 dB do +12 dB.
71
Záznam zvuku
Stlmenie mikrofónu (konektory INPUT)
Keď je jeden zo zvukových kanálov nastavený na konektory INPUT a zodpovedajúci prepínač výberu
citlivosti je nastavený na hodnotu MIC alebo MIC+48V, môžete zapnúť stlmenie externého mikrofónu
(20 dB).
72
1 Vyberte požadovanú citlivosť konektora INPUT.
> [C ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [INPUT 1 Mic Att./Stlm. mikr. INPUT 1]
alebo [INPUT 2 Mic Att./Stlm. mikr. INPUT 2]
2 Vyberte položku [i On/Zap.] a potom položku [X].
• Na pravej strane displeja sa zobrazí ikona å.
Používanie zabudovaného mikrofónu alebo externého mikrofónu
pripojeného ku konektoru MIC
Ak je rukoväť pripojená k videokamere, ale externý mikrofón
nepripojíte ku konektoru INPUT, zabudovaný mikrofón alebo
externý mikrofón pripojený ku konektoru MIC používajte podľa
pokynov nižšie. Keď ku konektoru MIC pripojíte externý
mikrofón, videokamera sa automaticky prepne zo zabudovaného
mikrofónu na externý.
Nastavte prepínač ON/OFF konektora INPUT do
polohy OFF.
• Ak pripojíte mikrofón ku konektoru MIC, videokamera sa
automaticky prepne zo zabudovaného mikrofónu na externý.
Používanie bežne dostupných mikrofónov napájaných zo zástrčky
1 Vyberte položku [MIC Power/Napájanie MIC].
> [¡ # Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [MIC Power/Napájanie MIC]
2 Vyberte položku [i On/Zap.] a potom položku [X].
DÔLEŽITÉ
• Napájanie mikrofónu bez funkcie napájania zo zástrčky môže spôsobiť poškodenie mikrofónu.
Nezávislé nastavenie kanálov Ľ a P konektora MIC
Použitím nastavenia
> [¡ Audio Setup/Nastavenie kamery] > [MIC ALC Link/
Prepojenie MIC ALC] môžete oddeliť nastavenie hlasitosti zvuku pre kanály Ľ a P na externom
mikrofóne pripojenom ku konektoru MIC, čo umožní nastaviť každý kanál nezávisle.
Záznam zvuku
Hlasitosť záznamu zvuku (zabudovaný mikrofón/konektor MIC)
Môžete nastaviť hlasitosť záznamu zvuku zo zabudovaného alebo externého mikrofónu,
ktorý je pripojený do konektora MIC.
1 Otvorte obrazovku zvuku.
[FUNC] > [C Audio/Zvuk]
2 V prípade potreby vyberte položku [CH1/2] alebo [CH3/4] a zmeňte pár zvukových kanálov,
ktoré chcete upraviť.
• Keď je položka
> [C Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [MIC ALC Link/
Prepojenie MIC ALC] nastavená na hodnotu [
Separated/Oddelené], vyberte zvukový kanál,
ktorý chcete upraviť, a v prípade potreby opakujte kroky č. 2 až 4 pre ďalší zvukový kanál.
3 Vyberte položku [
Automatic/Automaticky] alebo [ö Manual/Ručne].
• Ak ste vybrali automatickú úpravu, prejdite na krok č. 5. Ak ste vybrali ručnú úpravu,
pokračujte v procese a upravte nastavenie hlasitosti záznamu zvuku.
4 Ak chcete upraviť hlasitosť záznamu, stlačte a podržte tlačidlo [Ï] alebo [Ð].
• Tip: Hlasitosť záznamu zvuku nastavte tak, aby indikátor hlasitosti na displeji zašiel doprava
od značky –18 dB (asi o jednu značku doprava od značky –20 dB) len príležitostne.
5 Vyberte položku [X].
POZNÁMKY
• Keď indikátor hlasitosti dosiahne červený bod (značku 0 dB), zvuk bude skreslený.
• Ak indikátor hlasitosti nepoukazuje na skreslenie, ale zvuk je napriek tomu skreslený, zapnite
stlmenie mikrofónu (A 72).
• Odporúčame používať slúchadlá na kontrolu zvuku pri nastavovaní hlasitosti záznamu zvuku alebo
ak je aktivované stlmenie mikrofónu.
Citlivosť mikrofónu (zabudovaný mikrofón)
Citlivosť zabudovaného mikrofónu môžete zvýšiť.
1 Vyberte položku [Built-in Mic Sensitivity/Citlivosť zabudovaného mikrofónu].
> [C " Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Built-in Mic Sensitivity/
Citlivosť zabudovaného mikrofónu]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Možnosti
[h Normal/Normálna]: Na záznam zvuku za normálnych podmienok.
[
High/Vysoká]:
Na záznam zvuku s vyššou hlasitosťou (+6 dB).
73
Záznam zvuku
Stlmenie mikrofónu (zabudovaný mikrofón alebo konektor MIC)
Ak je počas záznamu so zabudovaným alebo externým mikrofónom (konektor MIC) úroveň hlasitosti
príliš vysoká a zvuk znie skreslene, aktivujte stlmenie príslušného mikrofónu (20 dB).
1 Vyberte položku [Built-in Mic Att./Stlmenie zabud. mikr.] alebo [MIC Att./Stlmenie mikr.].
> [C ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Built-in Mic Att./Stlmenie zabud. mikr.]
alebo [MIC Att./Stlmenie mikr.]
74
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Možnosti
[2 Automatic/Automaticky]: V prípade potreby videokamera automaticky zapne stlmenie mikrofónu
pre optimálnu hlasitosť záznamu zvuku, aby hlasný zvuk nebol skreslený.
[i On/Zap.]:
Stlmenie mikrofónu sa vždy zapne, aby sa vernejšie reprodukovala
dynamika zvuku. Na displeji sa zobrazí ikona å.
[j Off/Vyp.]:
Stlmenie mikrofónu zostane vždy vypnuté.
sa zobrazí na displeji.
Dolná zádrž (zabudovaný mikrofón alebo konektor MIC)
Ak chcete potlačiť zvuk spôsobený vetrom, motorom auta a podobné zvuky okolia, môžete zapnúť
dolnú zádrž. Pri zázname v prostredí, kde nehrozí hluk vetra, alebo keď chcete zaznamenávať
nízkofrekvenčné zvuky, odporúčame vypnúť dolnú zádrž.
1 Vyberte položku [Built-in Mic Low Cut/Dolná zádrž zabud. mikr.] alebo [MIC Low Cut/
Dolná zádrž mikrofónu].
> [C ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Built-in Mic Low Cut/Dolná zádrž zabud.
mikr.] alebo [MIC Low Cut/Dolná zádrž mikrofónu]
2 Vyberte položku [i On/Zap.] a potom položku [X].
Používanie slúchadiel
Používanie slúchadiel
Slúchadlá použite pri prehrávaní alebo na kontrolu hlasitosti pri zázname. Nižšie nájdete vysvetlenie,
ako nastaviť hlasitosť.
Prevádzkové režimy:
75
1 Vyberte položku [Headphone Volume/Hlasitosť slúchadiel].
> [C # Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Headphone Volume/Hlasitosť slúchadiel]
2 Ak chcete upraviť hlasitosť, vyberte položku [Ô] alebo [Õ] a potom položku [X].
• Môžete tiež potiahnuť prstom pozdĺž pruhu hlasitosti.
Nastavenie hlasitosti počas prehrávania
Počas prehrávania nastavte hlasitosť slúchadiel rovnako, ako nastavujete hlasitosť reproduktorov
(A 90).
DÔLEŽITÉ
• Pri použití slúchadiel nezabudnite znížiť hlasitosť na primeranú úroveň.
POZNÁMKY
• Používajte bežne dostupné slúchadlá s minikonektorom ∅ 3,5 mm.
Farebné pruhy a referenčný tón
Farebné pruhy a referenčný tón
Videokamera môže zobrazovať a zaznamenávať farebné pruhy a referenčný signál s frekvenciou 1 kHz
s výstupom prostredníctvom konektora HDMI OUT, SDI OUT (len model s) a konektora
× (slúchadlá) (len referenčný signál zvuku).
Prevádzkové režimy:
76
Záznam farebných pruhov
Môžete si vybrať farebné pruhy EBU alebo SMPTE.
1 Vyberte položku [Color Bars/Farebné pruhy].
> [3 # Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Color Bars/Farebné pruhy]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Zvolené farebné pruhy sa zobrazia na displeji a zaznamenajú sa, keď stlačíte tlačidlo START/STOP.
POZNÁMKY
• Túto funkciu nemožno používať spoločne s režimom spomaleného a zrýchleného záznamu.
Záznam referenčného tónu
Videokamera môže mať na výstupe spolu s farebnými pruhmi referenčný tón 1 kHz.
1 Vyberte položku [1 kHz Tone/1 kHz tón].
> [3 # Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [1 kHz Tone/1 kHz tón]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Môžete vybrať jednu z troch úrovní zvuku (–12 dB, –18 dB, –20 dB) alebo výberom položky
[j Off/Vyp.] môžete tón vypnúť.
• Tón bude na výstupe so zvolenou úrovňou a zaznamená sa, keď stlačíte tlačidlo START/STOP.
Prednahrávanie
Prednahrávanie
Keď je zapnuté prednahrávanie, videokamera začne priebežne zaznamenávať do dočasnej pamäte
(asi 3 sekundy deja), takže keď stlačíte tlačidlo START/STOP, videoklip bude obsahovať aj pár sekúnd
obrazu a zvuku zaznamenaných pred stlačením tlačidla.
Prevádzkové režimy:
1 Stlačte tlačidlo PRE REC.
• Prednahrávanie je zapnuté a v hornej časti displeja
sa zobrazí ikona z.
• Ďalším stlačením tlačidla prednahrávanie vypnete.
2 Stlačte tlačidlo START/STOP.
• Videokamera zaznamená videoklip na kartu spolu
s niekoľkými sekundami obrazu a zvuku, ktoré boli
zaznamenané pred stlačením tlačidla START/STOP.
POZNÁMKY
• Videokamera nezaznamená celé 3 sekundy pred stlačením tlačidla START/STOP, ak bolo toto
tlačidlo stlačené v priebehu 3 sekúnd od zapnutia prednahrávania alebo ukončenia
predchádzajúceho záznamu.
• Túto funkciu nemožno používať spoločne s režimom spomaleného a zrýchleného záznamu.
• Prednahrávanie bude v týchto prípadoch vypnuté:
- Pri použití vypínača alebo prepínača režimov videokamery.
- Pri otvorení menu.
- Pri zmene režimu snímania, vyváženia bielej alebo vzhľadu.
- Pri otvorení krytu priestoru pre kartu SD alebo pri zaplnení karty SD.
• Časový kód počas zapnutého prednahrávania:
- Časový kód videoklipu sa spustí niekoľko sekúnd pred stlačením tlačidla START/STOP.
- Ak je režim časového kódu nastavený na možnosť [
Regen./Pokr.] alebo [
Preset/
Prednastavený] s režimom časového kódu [
Rec Run/Spust. zázn.], režim časového kódu sa
automaticky zmení na možnosť [
Free Run/Voľný beh], keď je aktivované prednahrávanie.
- Keď je prednahrávanie vypnuté, režim časového kódu sa vráti na predchádzajúce nastavenie.
77
Informácie na obrazovke
Informácie na obrazovke
Väčšinu informácií na obrazovke môžete zapnúť alebo vypnúť.
Prevádzkové režimy:
78
Opakovaným stláčaním tlačidla DISP zapnete alebo vypnete informácie na obrazovke
v tomto poradí:
Režim
:
• Zobrazovanie všetkých informácií zapnuté
• Značky na displeji1
• Zobrazenia vypnuté
2
Režim
:
• Len dátumový kód zapnutý
• Zobrazovanie všetkých informácií zapnuté
1
2
Značky na displeji sa budú zobrazovať, len ak je položka
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [Onscreen
Markers/Značky na displeji] nastavená na možnosť inú než
[j Off/Vyp.].
Stlačenie tlačidla DISP má rovnaký účinok ako dotknutie sa
displeja. Počas prezerania jednotlivých fotografií a počas
prehrávania videoklipu sa ovládacie prvky prehrávania zobrazia len
na chvíľu.
Infračervený záznam
Infračervený záznam
V infračervenom režime je videokamera citlivejšia na infračervené svetlo, čo umožňuje snímať na
tmavých miestach. Na snímanie počas veľmi tmavých podmienok môžete používať aj infračervené
svetlo rukoväte. Navyše si môžete zvoliť, či sa svetlejšie oblasti obrazu zobrazia zeleno alebo bielo.
Prevádzkové režimy:
1 Presuňte prepínač INFRARED (infračervené) do polohy
ON (zapnuté).
• V ľavom hornom rohu displeja sa zobrazia ikony ;
a =.
2 Ak chcete zmeniť farbu svetiel v obraze, vyberte položku
[IR Rec Color/Farba IR záznamu].
> [v % Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[IR Rec Color/Farba IR záznamu]
3 Vyberte položku [± White/Biela] alebo [² Green/
Zelená] a potom položku [X].
4 Ak chcete zapnúť infračervené svetlo, vyberte položku
[IR Light/Infračervené svetlo].
> [v $ Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[IR Light/Infračervené svetlo]
5 Vyberte položku [i On/Zap.] a potom položku [X].
• = sa zmení na
.
POZNÁMKY
• Počas zapnutého infračerveného režimu platí nasledujúce.
- Clona zostane úplne otvorená a neutrálne sivý filter zostane vysunutý. Okrem toho sa
videokamera prepne na automatické nastavenie expozičného času a zisku.
- Nastavenie expozície, limit AGC, korekcia protisvetla (automatická aj konštantná) a detekcia
a sledovanie tváre sú vypnuté.
- Videokamera sa najprv prepne do režimu automatického zaostrovania, ale tento režim môžete
zmeniť na ručné zaostrovanie. Zaostrovacia vzdialenosť sa zobrazí nasivo.
- Vyváženie bielej sa prepne na nastavenie infračerveného režimu.
- Nie je možné nastaviť režim snímania a vzhľady.
• V závislosti od zdroja svetla nemusí automatické zaostrovanie správne fungovať pri zoomovaní.
• V režime infračerveného svetla je senzor videokamery výrazne citlivejší voči blízkosti infračerveného
svetla. Keď je zapnutý infračervený záznam, nemierte objektívom na silné zdroje svetla alebo tepla.
Ak sú takéto zdroje svetla/tepla v obraze, pred prepnutím videokamery do infračerveného režimu
objektív zakryte.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [< IR Light/Infračervené svetlo] (A 84), stlačením tohto
tlačidla zapnete/vypnete infračervené svetlo.
79
Používanie voliteľného diaľkového ovládača RC-V100
Používanie voliteľného diaľkového ovládača RC-V100
80
Ku konektoru REMOTE na videokamere môžete pripojiť voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, aby ste
mohli videokameru ovládať (vrátane pokročilých funkcií záznamu) z diaľky. Pomocou diaľkového
ovládača môžete zapnúť videokameru, prechádzať menu, diaľkovo ovládať clonu, expozičný čas, ako
aj ďalšie možnosti.
Na pripojenie diaľkového ovládača k videokamere použite dodaný kábel. Ďalšie informácie o pripojení
a používaní diaľkového ovládača nájdete v návode na používanie.
Prevádzkové režimy:
Ku konektoru REMOTE A
diaľkového ovládača RC-V100
Kábel diaľkového ovládača
(dodáva sa s ovládačom RC-V100)
1 Vypnite videokameru a pripojte k nej voliteľný diaľkový ovládač RC-V100.
2 Zapnite videokameru v režime
Konektor REMOTE].
a vyberte položku [REMOTE Terminal/
> [B " System Setup/Nastavenie systému] > [REMOTE Terminal/Konektor REMOTE]
3 Vyberte položku [
RC-V100 (REMOTE A)] a potom položku [X].
Možnosti
[
RC-V100 (REMOTE A)]:
Túto voľbu vyberte, ak chcete používať voliteľný diaľkový ovládač RC-V100.
[
Standard/Štandardný]: Túto voľbu vyberte, ak chcete používať bežne dostupné diaľkové ovládače.
POZNÁMKY
• Nasledujúce ovládacie prvky na diaľkovom ovládači nebudú ovládať videokameru:
-
Tlačidlo CANCEL
Tlačidlo ND
Tlačidlo AGC
Tlačidlo AUTO KNEE
Volič BLACK GAMMA LEVEL
Voliče WHITE BALANCE R a B
Volič MASTER PEDESTAL
-
Tlačidlo AUTO IRIS
Tlačidlo SHUTTER SELECT
Tlačidlo CUSTOM PICT.
Voliče KNEE POINT, KNEE SLOPE
Volič SHARPNESS LEVEL
Voliče MASTER BLACK R a B
Používanie prijímača GPS GP-E2
Používanie prijímača GPS GP-E2
Keď je ku konektoru USB videokamery pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2, videokamera do
každého záznamu, ktorý vytvoríte (videoklipy a fotografie), automaticky vloží informácie GPS
(nadmorská výška, zemepisná šírka a zemepisná dĺžka) a univerzálny koordinovaný čas (UTC).
Zaznamenané informácie GPS si môžete skontrolovať na obrazovke s informáciami o klipe alebo
na obrazovke prehrávania fotografií (zobrazenie jednotlivých fotografií).
Prevádzkové režimy:
Pripojenie prijímača GPS
Vypnite videokameru aj prijímač. Pripojte prijímač ku konektoru USB videokamery pomocou kábla
USB*. Počas záznamu vložte prijímač do prenosného puzdra* a pripojte ho k prídržnému remienku
videokamery alebo ho noste na sebe. Ďalšie informácie o pripojení a používaní prijímača nájdete
v návode na používanie prijímača GP-E2.
* Dodáva sa s voliteľným prijímačom GPS GP-E2.
Zapnutie prijímača GPS
Zapnite videokameru aj prijímač.
• Na ľavej strane displeja sa zobrazí ikona
, ktorá bude blikať, kým sa prijímač pokúša získať
satelitné signály.
• Keď korektne získa satelitné signály, ikona
bude trvalo svietiť. Zapnú sa funkcie GPS a do
videoklipov a fotografií zaznamenaných od tejto chvíle sa pridajú geoznačky.
Automatická úprava dátumu a času podľa dát GPS
Môžete nastaviť položku
> [B System Setup/Nastavenie systému] > [GPS Auto Time
Setting/Autom. nastavenie času GPS] na hodnotu [i Auto Update/Automatická aktualizácia],
aby videokamera upravovala dátum a čas podľa informácií zo signálu GPS. Dátum a čas sa
automaticky aktualizujú pri prvom získaní správneho signálu GPS po zapnutí videokamery.
• Keď je zapnutá automatická úprava dátumu a času, nastavenie
> [B System Setup/
Nastavenie systému] > [Date/Time/Dátum a čas] nie je k dispozícii.
• Počas záznamu sa neaktualizuje čas.
81
Používanie prijímača GPS GP-E2
DÔLEŽITÉ
82
• V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť používanie systému GPS obmedzené či zakázané.
Prijímač GPS používajte v súlade s miestnou legislatívou krajiny či regiónu, kde sa prijímač používa.
Obzvlášť opatrní buďte pri cestách do zahraničia.
• Buďte opatrní pri používaní prijímača GPS na miestach, kde je používanie elektronických zariadení
obmedzené.
• Informácie GPS zaznamenané vo videoklipoch a fotografiách môžu obsahovať údaje, pomocou
ktorých vás ostatní môžu vyhľadať alebo identifikovať. Buďte opatrní pri zdieľaní záznamov
s geoznačkami a pri ich odosielaní na web.
• Prijímač GPS nenechávajte v blízkosti silných elektromagnetických polí, napríklad pri silných
magnetoch alebo motoroch.
POZNÁMKY
• Informácie GPS zaznamenané s videoklipmi zodpovedajú polohe na začiatku záznamu.
• Neumiestňujte žiadne káble pripojené ku konektoru SDI OUT (len model s) alebo konektoru
HDMI OUT do blízkosti prijímača. Môže to mať negatívny vplyv na signál GPS.
• Opätovný príjem signálu GPS potrvá dlhšie po výmene napájacieho akumulátora alebo pri prvom
zapnutí videokamery po dlhšom čase, keď bola vypnutá.
• Videokamera nie je kompatibilná s digitálnym kompasom prijímača ani s intervalovými funkciami
polohovania. Taktiež možnosť [Set Now/Nastaviť teraz] nie je dostupná pre nastavenie
[GPS Auto Time Setting/Autom. nastav. času GPS].
4
Užívateľské prispôsobenie
Volič a tlačidlo CUSTOM
Užívateľské prispôsobenie
Volič a tlačidlo CUSTOM
Tlačidlu a voliču CUSTOM môžete priradiť niektorú z často používaných funkcií. Potom môžete
nastaviť vybratú funkciu tlačidlom alebo voličom CUSTOM bez použitia menu.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [CUSTOM Dial & Button/
Volič a tlačidlo CUSTOM].
> [B # System Setup/Nastavenie systému] >
[CUSTOM Dial & Button/Volič a tlačidlo CUSTOM]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
3 Na použitie priradenej funkcie, ako je uvedené
v nasledujúcich vysvetleniach, stlačte tlačidlo
CUSTOM a otočte volič CUSTOM.
• Hodnota na obrazovke, ktorú je možné nastaviť pomocou
voliča CUSTOM, sa zvýrazní oranžovou farbou.
Možnosti
Keď je režim snímania nastavený na možnosť ‚ alebo “, otočením voliča
CUSTOM upravte expozičný čas alebo clonu.
Keď je režim snímania nastavený na možnosť n, opakovane stláčajte tlačidlo
CUSTOM na výber hodnoty, ktorú chcete upraviť (clona → expozičný čas →
hodnota zisku). Kým je vybratá hodnota zvýraznená oranžovou farbou,
upravte ju otočením voliča.
[
Tv/Av/M]:
[
AGC Limit/Limit AGC]:
Stlačte tlačidlo CUSTOM na zapnutie/vypnutie limitu AGC. Keď je aktivovaný limit
AGC, otočte voličom, aby ste nastavili maximálnu hodnotu zisku.
[y Exposure Comp./Korekcia expozície]:
Stlačením tlačidla CUSTOM uzamknite expozíciu. Či je expozícia zamknutá alebo
nie, otáčaním voliča môžete kompenzovať expozíciu.
[j Off/Vyp.]:
Vypne tlačidlo a volič CUSTOM.
POZNÁMKY
• Namiesto vyššie opísaného postupu môžete stlačením a podržaním tlačidla CUSTOM zobraziť
rýchle menu volieb. Voličom CUSTOM vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte
tlačidlo CUSTOM.
83
Priraditeľné tlačidlá
Priraditeľné tlačidlá
84
Videokamera má päť priraditeľných tlačidiel na tele a na displeji (dotykové ovládanie), ku ktorým
môžete priradiť rôzne funkcie (priraditeľné tlačidlá). Priraďte tlačidlám často používané funkcie,
ktoré považujete za najpraktickejšie, aby ste si prispôsobili videokameru podľa svojich potrieb.
Názvy tlačidiel vytlačené na videokamere takisto označujú ich predvolené nastavenia.
Priraditeľné tlačidlá na obrazovke zobrazia len ikonu funkcie, ktorá je k nim aktuálne priradená.
Priradené funkcie sa môžu zmeniť len v režime
. V režime
je možné použiť len tlačidlo
s priradenou funkciou [œ Monitor Channels/Monitorovanie kanálov] alebo [
Menu].
Prevádzkové režimy:
Priraditeľné tlačidlo
na obrazovke
1 Fyzické tlačidlá: Stlačte tlačidlo MENU a kým ho držíte stlačené, stlačte priraditeľné
tlačidlo, ktorého funkciu chcete zmeniť.
Priraditeľné tlačidlo na obrazovke: Otvorte obrazovku na výber funkcie s nastavením menu.
> [B # System Setup/Nastavenie systému] > [Onscreen Assignable Button/
Priraditeľné tlačidlo na obrazovke]
• Zobrazí sa zoznam dostupných funkcií s aktuálnou funkciou priradenou k zvýraznenému tlačidlu.
• Menu môžete použiť aj pre fyzické priraditeľné tlačidlá. Zodpovedajúce nastavenia
([Assignable Button 1/Priraditeľné tlačidlo 1] až [Assignable Button 5/Priraditeľné tlačidlo 5])
môžete nájsť na stránke " v menu [B System Setup/Nastavenie systému].
2 Vyberte požadovanú funkciu a potom možnosť [X].
• Ak je to potrebné, výberom položky [Í]/[Î] prejdite vyššie alebo nižšie.
3 Na použitie priradenej funkcie, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke, stlačte priraditeľné
tlačidlo (alebo sa dotknite priraditeľného tlačidla na obrazovke).
Priraditeľné tlačidlá
Priraditeľné funkcie
Názov funkcie
Opis
A
[B AF/MF]
Prepína medzi automatickým a ručným zaostrovaním.
57
[~ Face Only AF/
AF len na tvár]
Prepína medzi štandardným automatickým zaostrovaním a automatickým
zaostrovaním, len keď je rozpoznaná tvár.
62
[^ Magnification/
Zväčšenie]
Zapína a vypína zväčšenie.
[ BLC Always On/
Kor. protisvetla stále zap.]
Zapína a vypína neustálu korekciu protisvetla.
59
47
[± Powered IS/
Zapína a vypína zosilnený stabilizátor obrazu.
Zosilnený stabilizátor obrazu]
63
[Å Set WB/Nastaviť VB]
Registrácia užívateľského nastavenia vyváženia bielej. Toto nie je dostupné
pre priraditeľné tlačidlo na obrazovke.
49
[Ä WB Priority/Priorita VB]
Prepína medzi aktuálnym nastavením vyváženia bielej a nastavením priority
vyváženia bielej zaregistrovaným pre nastavenie
> [v Camera
Setup/Nastavenie kamery] > [Set WB Priority/Nastaviť prioritu VB].
103
[< IR Light/
Infračervené svetlo]*
Keď je aktivovaný infračervený záznam, zapne/vypne sa infračervené svetlo
videokamery.
79
[z Pre REC/Prednahrávanie] Zapína a vypína prednahrávanie.
77
[
Rec Review/
Prezeranie záznamu]
Prezeranie posledného zaznamenaného videoklipu.
36
[
Zaznamená fotografiu.
Photo/Fotografia]
34
[œ Monitor Channels/
Monitorovanie kanálov]
Zmení výstup zvukového kanála z konektora × (slúchadlá).
[
Zobrazí/skryje menu.
101
Nie je priradená žiadna funkcia – tlačidlo je vypnuté.
—
Menu]
[j Off/Vyp.]
* Vyžaduje sa, aby bola rukoväť správne pripojená k videokamere.
98
85
Ukladanie a používanie nastavení menu
Ukladanie a používanie nastavení menu
Po úprave nastavení v rôznych menu môžete tieto nastavenia uložiť na kartu SD. Tieto nastavenia
môžete načítať neskôr alebo v inej videokamere XA45/XA40 , takže potom môžete túto videokameru
používať podobným spôsobom.
Nastavenia videokamery môžete uložiť alebo načítať z karty SD v otvore pre kartu B.
Prevádzkové režimy:
86
Uloženie nastavení videokamery
1 Vložte kartu SD, na ktorú chcete uložiť nastavenia videokamery, do otvoru pre kartu SD B.
2 Vyberte položku [Save/Uložiť].
> [B # System Setup/Nastavenia systému] > [Backup Menu Settings 7/
Zálohovať nastavenia menu] > [Save/Uložiť]
3 Vyberte položku [Yes/Áno].
• Nastavenia menu videokamery sa uložia na kartu. Ak boli nastavenia menu predtým uložené,
starý súbor sa prepíše aktuálnymi nastaveniami menu.
4 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, vyberte položku [OK].
Načítanie nastavení videokamery
1 Vložte kartu SD, ktorá obsahuje už uložené nastavenia videokamery, do otvoru pre
kartu SD B.
2 Vyberte položku [Load/Načítať].
> [B # System Setup/Nastavenia systému] > [Backup Menu Settings 7/
Zálohovať nastavenia menu] > [Load/Načítať]
3 Vyberte položku [Yes/Áno].
• Nastavenia menu videokamery sa nahradia nastaveniami uloženými na karte. Na chvíľku obrazovka
videokamery stmavne a potom sa videokamera reštartuje.
5
Základné prehrávanie
Prehrávanie
Prehrávanie
Základné prehrávanie
Táto časť vysvetľuje, ako vo videokamere prehrávať videoklipy a fotografie. Ďalšie informácie týkajúce sa
prehrávania záznamov na externom monitore nájdete v časti Pripojenie k externému monitoru (A 95).
87
Prevádzkové režimy:
1 Prepnite hlavný vypínač do polohy MEDIA.
• Videokamera sa prepne do režimu
indexové zobrazenie videoklipov.
a zobrazí sa
2 Vyhľadajte videoklip alebo fotografiu, ktorú chcete prehrať.
• Ak si chcete pozrieť ďalšie stránky indexu, potiahnite prstom
doľava alebo doprava alebo vyberte položku [Ï]/[Ð].
• Ak chcete zobraziť fotografie alebo prehrať záznamy
na inej karte SD, zmeňte indexové zobrazenie.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexové zobrazenie videoklipov
}: Indexové zobrazenie fotografií.
Zobrazenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky indexu.
Môžete aj potiahnuť prstom doľava
alebo doprava.
Tlačidlo indexového zobrazenia: Vyberte,
ak chcete zmeniť indexové zobrazenie.
Vyberte požadovanú kombináciu karty (6
alebo 7) a typu záznamu (y¸ videoklipy
alebo } fotografie), ktorý chcete prehrať.
5
6
4
5
6
Tlačidlo [FUNC]: Operácie pre videoklipy
a fotografie (A 91).
Názov priečinka. Posledné 4 číslice označujú
dátum záznamu (1025 = 25. október)
(A 106).
Len videoklipy: Informácie o klipe (A 90).
3 V indexovom zobrazení vyberte miniatúru požadovaného záznamu.
• Videoklipy: Prehrávanie začne od vybratého videoklipu a bude pokračovať až do konca
posledného videoklipu v indexovom zobrazení.
Fotografie: Zobrazí sa vybratá fotografia. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazte
ďalšie fotografie.
Základné prehrávanie
4 Dotknutím sa obrazovky zobrazte ovládacie prvky prehrávania.
• Počas prehrávania videa alebo fotografie ovládacie prvky prehrávania zmiznú automaticky po
niekoľkých sekundách. Pri pozastavení prehrávania videa ďalším dotknutím sa obrazovky skryjete
ovládacie prvky prehrávania.
• Ďalšie informácie týkajúce sa ovládacích prvkov prehrávania nájdete v časti Ovládacie prvky
prehrávania (A 89).
88
4
1
2
5
6
7
8
9
10
11
3
12
9
10
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
Tlačidlo [FUNC]: Operácie pre videoklipy
a fotografie (A 91)
Ovládacie prvky prehrávania videoklipu
(A 89)
Hlasitosť (A 90)
Operácia prehrávania videoklipu (A 89)
Zvyšná kapacita akumulátora (A 112)
Časový kód (A 64)
Obrazový kmitočet (A 37) a formát filmu
Rozlíšenie a dátový tok (A 37)
9
10
11
12
13
14
14
Videoklipy: Číslo videoklipu
Fotografie: Číslo fotografie/
Celkový počet fotografií
Číslo súboru (A 106)
Karta SD, ktorú ste vybrali na prehrávanie
(A 87)
Dátumový kód (A 104)
Návrat do indexového zobrazenia fotografií
Preskočenie fotografií (A 89)
DÔLEŽITÉ
• Touto videokamerou sa nemusia dať prehrať videoklipy zaznamenané na kartu SD iným zariadením.
POZNÁMKY
• Nasledujúce obrazové súbory sa nedajú správne zobraziť.
- Obrázky nezaznamenané touto videokamerou.
- Obrázky upravené v počítači.
- Obrázky so zmenenými názvami súborov.
• Zobrazenie dátumu a času záznamu môžete vypnúť alebo zobrazené informácie zmeniť pomocou
nastavenia
> [É Playback Setup/Nastavenie prehrávania] > [Data Code/
Dátumový kód]. Upozorňujeme, že dostupné možnosti závisia od typu záznamu.
• V závislosti od podmienok pri zázname môžete vidieť krátke zastavenia prehrávaného obrazu alebo
zvuku medzi videoklipmi.
Základné prehrávanie
Ovládacie prvky prehrávania
Nasledujúce spôsoby prehrávania sú dostupné pomocou ovládacích prvkov na obrazovke.
Potlačením joysticku vyberte požadované tlačidlo a potom joystick stlačte.
Ovládacie prvky prehrávania videoklipu
Spôsob prehrávania
Rýchle prehrávanie*
Ikona na
obrazovke
Ovládanie
Počas prehrávania vyberte položku [Ø] / [×].
• Niekoľkonásobným výberom zvýšite rýchlosť prehrávania na približne
5-násobok → 15-násobok → 60-násobok normálnej rýchlosti.
• Počas rýchleho prehrávania vyberte položku [Ð], aby ste sa vrátili
k normálnej rýchlosti.
x00×
Øx00
Pomalé prehrávanie*
Vyberte položku [Ö] / [Õ].
• Niekoľkonásobným dotykom znížite rýchlosť prehrávania na 1/4 →
1/8 normálnej rýchlosti.
x1/0Õ
Öx1/0
Po políčkach vzad/
po políčkach vpred*
Počas pozastavenia prehrávania vyberte položku [
Skok na začiatok
aktuálneho videoklipu
Vyberte položku [Ú].
Skok na začiatok
prechádzajúceho
videoklipu
Dvakrát vyberte položku [Ú].
]/[
].
—
—
Skok na začiatok
Vyberte položku [Ù].
nasledujúceho videoklipu
—
Pozastavenie a opätovné
spustenie prehrávania
Počas prehrávania vyberte položku [Ý] na pozastavenie.
Počas pozastavenia prehrávania vyberte položku [Ð] na opätovné
spustenie normálneho prehrávania.
Ý
Ð
Zastavenie prehrávania
Ak chcete zastaviť prehrávanie a vrátiť sa do indexového zobrazenia,
vyberte položku [Ñ].
—
* V tomto režime prehrávania nie je žiadny zvuk.
Ovládacie prvky prehrávania fotografií
Spôsob prehrávania
Ovládanie
Návrat do indexového
zobrazenia fotografií
Vyberte položku [f].
Preskočenie fotografií
Ak chcete zobraziť rolovací pruh, vyberte položku [h]. Ak chcete
vyhľadať požadovanú fotografiu, vyberte položku [Ï] / [Ð] alebo
potiahnite prstom po rolovacom pruhu. Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu
jednotlivých fotografií, vyberte položku [L].
POZNÁMKY
• Počas rýchleho alebo pomalého prehrávania môžete zaznamenať určité anomálie (štvorčekovanie,
prúžkovanie a pod.) v prehrávanom obraze.
• Rýchlosť uvedená na obrazovke je približná.
• Pomalé prehrávanie vzad bude vyzerať rovnako ako trvalé prehrávanie po políčkach vzad.
89
Základné prehrávanie
Nastavenie hlasitosti
Počas prehrávania vychádza zvuk z monofónneho zabudovaného reproduktora. Ku konektoru ×
(slúchadlá) môžete pripojiť akékoľvek slúchadlá a počúvať zvuk ako stereo.
90
1 Dotknutím sa obrazovky počas prehrávania zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.
2 Vyberte položku [Ó/ ].
3 Ak chcete upraviť hlasitosť, vyberte položku [Ø]/[Ô] alebo [Ù]/[Õ] a potom
položku [K].
• Môžete tiež potiahnuť prstom pozdĺž príslušného pruhu hlasitosti.
Zobrazenie informácií o klipe
1 V indexovom zobrazení videoklipov vyberte položku [I] a potom požadovaný videoklip.
• Zobrazí sa obrazovka [Clip Info/Informácie o klipe].
• Ak chcete zobraziť informácie o predchádzajúcom/nasledujúcom videoklipe,
vyberte položku [Ï] / [Ð].
2 Ak sa chcete vrátiť do indexového zobrazenia, dvakrát vyberte položku [L].
1
2
4
5
6
7
3
8
1
2
3
4
Číslo súboru (A 106)
Zobrazenie informácií o predchádzajúcom/
nasledujúcom videoklipe
Číslo videoklipu/Celkový počet videoklipov
Dátum a čas začiatku záznamu
5
6
7
8
Trvanie videoklipu
Obrazový kmitočet (A 37) a formát filmu
Rozlíšenie a dátový tok (A 37)
Informácie GPS* (A 81)
(poloha na začiatku záznamu)
* Zobrazuje sa len vtedy, keď bol pri zázname videoklipu použitý voliteľný prijímač GPS GP-E2.
Operácie pre videoklipy a fotografie
Operácie pre videoklipy a fotografie
Odstránenie videoklipov a fotografií
Videoklipy a fotografie, ktoré už nechcete uchovávať, môžete odstrániť.
Prevádzkové režimy:
Odstránenie videoklipov a fotografií z indexového zobrazenia
1 Otvorte požadované indexové zobrazenie (A 87).
• Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa nezobrazí videoklip alebo fotografia,
ktorú chcete odstrániť.
2 Vyberte položku [Delete/Odstrániť].
[FUNC] > [Delete/Odstrániť]
3 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [Yes/Áno].
• Ak vyberiete položku [Select/Vybrať] pred výberom položky [Yes/Áno], vyberte podľa
nasledujúceho postupu jednotlivé záznamy, ktoré chcete odstrániť.
• Ak chcete prerušiť práve prebiehajúcu činnosť, vyberte položku [Stop]. Niektoré záznamy sa však
napriek tomu môžu odstrániť.
4 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, vyberte položku [OK].
Výber jednotlivých záznamov
1 Vyberte jednotlivé videoklipy/fotografie, ktoré chcete odstrániť.
• Na záznamoch, ktoré vyberiete, sa zobrazí značka začiarknutia !. Celkový počet vybratých
videoklipov/fotografií sa zobrazí vedľa ikony ".
• Výberom videoklipu alebo fotografie sa značka odstráni. Ak chcete naraz odstrániť všetky značky
začiarknutia, vyberte položky [Remove All/Odstrániť všetko] > [Yes/Áno].
2 Po výbere všetkých požadovaných záznamov, vyberte položku [OK].
Možnosti
<názov priečinka>: Odstránia sa všetky videoklipy alebo fotografie zaznamenané v určitý deň.
Posledné 4 číslice názvu priečinka v tlačidle označujú dátum záznamu
(1025 = 25. október).
[Select/Vybrať]:
Môžete vybrať jednotlivé videoklipy alebo fotografie, ktoré chcete odstrániť.
[All Clips/Všetky videoklipy], [All Photos/Všetky fotografie]:
Odstráni všetky videoklipy alebo fotografie.
Odstránenie videoklipu počas prehrávania
1 Prehrajte požadovaný videoklip (A 87).
2 Dotknite sa displeja, aby sa zobrazili ovládacie prvky prehrávania, a potom odstráňte videoklip.
[Ý] > [FUNC] > [Delete/Odstrániť] > [Yes/Áno]
3 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, vyberte položku [OK].
91
Operácie pre videoklipy a fotografie
Odstránenie fotografie počas prehrávania
1 Prehrajte požadovanú fotografiu (A 87).
2 Dotknite sa displeja, aby sa zobrazili ovládacie prvky prehrávania, a potom odstráňte fotografiu.
[FUNC] > [Delete/Odstrániť] > [¸ Proceed/Pokračovať] > [Yes/Áno]
3 Potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyberte ďalšiu fotografiu na odstránenie alebo
vyberte položku [X].
92
DÔLEŽITÉ
• Dajte pozor pri odstraňovaní záznamov. Po odstránení sa už nedajú obnoviť.
• Pred ich odstránením si uložte kópie dôležitých záznamov (A 99).
POZNÁMKY
• Fotografie, ktoré boli ochránené alebo upravené v inom zariadení, sa nedajú zmazať touto
videokamerou.
• Ak chcete odstrániť všetky záznamy a uvoľniť celé záznamové miesto pre ďalšie záznamy,
je lepšie kartu SD inicializovať (A 32).
Orezanie videoklipov
Videoklipy môžete orezať tak, že odstránite všetko do alebo od určitého bodu.
Prevádzkové režimy:
1 Prehrajte požadovaný videoklip (A 87).
2 Dotknite sa displeja, aby sa zobrazili ovládacie prvky prehrávania, a potom otvorte
obrazovku orezania.
[Ý] > [FUNC] > [Trim/Orezať]
3 Ak je to potrebné, dajte videoklip na presné miesto.
• Bod, v ktorom sa videoklip oreže, je označený značkou .
• Na obrazovke sa zobrazia ovládacie prvky prehrávania (A 89). Podľa potreby použite
ktorýkoľvek režim špeciálneho prehrávania na nájdenie požadovaného bodu.
4 Vyberte požadované možnosti orezania a orežte videoklip.
[Trim/Orezať] > [Trim Before Marker/Orezať pred značkou] alebo [Trim After Marker/
Orezať po značke] > [Save as New/Uložiť ako nový] alebo [Overwrite/Prepísať]
• V prvej súprave možností môžete orezávať pred alebo po značke ´.
V druhej súprave možností môžete orezaný videoklip uložiť ako nový alebo môžete prepísať
existujúci videoklip.
• Ak ste vybrali položku [Save as New/Uložiť ako nový], môžete operáciu v procese zastaviť
výberom položky [Stop] a potom [OK].
POZNÁMKY
• V indexovom zobrazení sa videoklipy orezané pomocou možnosti [Trim Before Marker/
Orezať pred značkou] zobrazujú so špeciálnou ikonou prehrávania namiesto bežnej miniatúry.
• Na obrazovke orezania bude skákať tlačidlo na vrátenie/posun po rámikoch v 1-rámikových
intervaloch. Miesta, kde je možné orezávanie, sú vo vzdialenosti 1 GOP (približne 0,5 s) od seba.
• Videoklip je orezaný na začiatku/konci GOP vrátane rámika, ktorý je označený značkou.
6
Nastavenie výstupu videa
Externé pripojenia
Externé pripojenia
Nastavenie výstupu videa
Výstupný videosignál z konektora SDI OUT (len model s) a konektora HDMI™ OUT závisí od
nastavenia obrazu videoklipu a rôznych nastavení menu. Výstupný videosignál z konektora HDMI OUT
sa tiež môže zmeniť v závislosti od možností pripojeného monitora.
s Videokamera nedokáže vysielať výstupný signál do konektorov SDI OUT a HDMI OUT naraz.
Prevádzkové režimy:
Nastavenie výstupu videa (záznam)
Nastavenie záznamu
videa
Rozlíšenie
Obrazový
kmitočet
Nastavenie
režimu
obrazu1
Nastavenie výstupu videa
Nastavenie
maximálneho
rozlíšenia2
Rozlíšenie
Obrazový
kmitočet
1920 x 1080
1920 x 1080
Rovnaký ako pre
nastavenie
obrazu3
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
50.00P
—
1920 x 1080
Výstup SDI4:
25.00PsF
(50.00i)
Výstup HDMI:
50.00i
1920 x 1080
1920 x 1080
720 x 5765
Rovnaký ako pre
nastavenie
obrazu3
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
50.00P
1920 x 1080
Výstup SDI4:
25.00PsF
(50.00i)
Výstup HDMI:
50.00i
P
3840 x 2160
25.00P
PsF
P
1920 x 1080
50.00P
25.00P
PsF
1
2
3
4
5
—
Vzorkovanie
farieb
YCbCr 4:2:2
8 bitov
YCbCr 4:2:2
10 bitov
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > nastavenie [SDI/HDMI Scan Mode/
Režim obrazu SDI/HDMI] (s) alebo [HDMI Scan Mode/Režim obrazu HDMI] (t).
Pre výstup HDMI:
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > nastavenie
[HDMI Max Resolution/Maximálne rozlíšenie HDMI].
s Pre výstup SDI:
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > nastavenie
[SDI Output/Výstup SDI].
Počas spomaleného a zrýchleného záznamu je obrazový kmitočet 50.00P.
Len model s.
Len výstup HDMI. Len keď je obrazový kmitočet nastavený na hodnotu 50.00P. Vybraté automaticky
v závislosti od možností pripojeného monitora.
93
Nastavenie výstupu videa
Nastavenie výstupu videa (prehrávanie)
Nastavenie obrazu
videoklipu
Rozlíšenie
Obrazový
kmitočet
Nastavenie
režimu
obrazu1
94
P
3840 x 2160
25.00P
PsF
P
1920 x 1080
50.00P
25.00P
PsF
1
2
3
4
5
Nastavenie výstupu videa
Nastavenie
maximálneho
rozlíšenia2
Rozlíšenie
Obrazový
kmitočet
3840 x 2160
3840 x 21603
Rovnaký ako pre
nastavenie
obrazu3
1920 x 1080
1920 x 10803
Rovnaký ako pre
nastavenie
obrazu3
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
50.00P
1920 x 1080
Výstup SDI4:
25.00PsF
(50.00i)
Výstup HDMI:
50.00i
3840 x 2160
1920 x 10803
Rovnaký ako pre
nastavenie
obrazu
1920 x 1080
1920 x 10803
Rovnaký ako pre
nastavenie
obrazu
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
50.00P
1920 x 1080
Výstup SDI4:
25.00PsF
(50.00i)
Výstup HDMI:
50.00i
—
—
Vzorkovanie
farieb
YCbCr 4:2:2
8 bitov5
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > nastavenie [SDI/HDMI Scan Mode/
Režim obrazu SDI/HDMI] (s) alebo [HDMI Scan Mode/Režim obrazu HDMI] (t).
Pre výstup HDMI:
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > nastavenie
[HDMI Max Resolution/Maximálne rozlíšenie HDMI].
s Pre výstup SDI:
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > nastavenie
[SDI Output/Výstup SDI].
s Pre toto nastavenie obrazu je dostupný len výstup HDMI.
Len model s.
Video YCbCr 4:2:0 zaznamenané na kartu sa vysiela ako signál YCbCr 4:2:2.
Pripojenie k externému monitoru
Pripojenie k externému monitoru
Keď pripojíte videokameru k externému monitoru pri prehrávaní, použite ten konektor, ktorý
zodpovedá požadovanému konektoru na monitore (len model s) alebo konektoru HDMI OUT.
Potom zvoľte nastavenie výstupného videosignálu. Môžete vysielať aj informácie na obrazovke
(A 108).
Prevádzkové režimy:
95
Schéma pripojenia
Odporúčame, aby ste napájali videokameru z elektrickej siete kompaktným sieťovým adaptérom.
Konektor
HDMI IN
Konektor
HDMI OUT
Vysokorýchlostný kábel
HDMI HTC-100 (voliteľný)
Konektor
SDI OUT*
Kábel BNC
(bežne dostupný)
Konektor
SDI IN
* Len model s
s Výber výstupného konektora
Vopred vyberte vysielanie obrazového a zvukového signálu z konektora SDI OUT alebo HDMI OUT.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [Output Terminal/Výstupný konektor].
> [£ ! Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [Output Terminal/Výstupný konektor]
2 Aktivujte výstupný konektor a potom vyberte položku [X].
• Vyberte položku [ø SDI] (konektor SDI OUT) alebo [ù HDMI] (konektor HDMI OUT)
podľa toho, ktoré pripojenie chcete používať.
POZNÁMKY
• Videokamera nedokáže vysielať výstupný signál do konektorov SDI OUT a HDMI OUT naraz.
Pripojenie k externému monitoru
s Používanie konektora SDI OUT
Digitálny signál vystupujúci z konektora SDI OUT zahŕňa videosignál, zvukový signál, časový kód
a príkaz záznamu. Môžete vysielať aj informácie na obrazovke (A 108).
Uistite sa, že konektor SDI OUT je vopred nastavený na výstup (A 95).
1 Vyberte položku [SDI Output/Výstup SDI].
96
> [£ ! Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [SDI Output/Výstup SDI]
2 Vyberte požadované maximálne rozlíšenie a potom položku [L].
3 Vyberte položku [3G-SDI Mapping/Priradenie 3G-SDI].
> [£ ! Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [3G-SDI Mapping/Priradenie 3G-SDI]
4 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [L].
• Môžete vybrať výstupný videosignál kompatibilný s úrovňou A alebo B normy SMPTE ST 425-1.
POZNÁMKY
• Keď je aktivovaný režim spomaleného a zrýchleného záznamu, signál časového kódu nie je možné
vysielať prostredníctvom konektora SDI OUT.
• Ak chcete používať tlačidlo START/STOP videokamery aj na záznam pomocou externého rekordéra
pripojeného pomocou konektora SDI OUT, môžete nastaviť položku
> [3 Recording
Setup/Nastavenie záznamu] > [Rec Command/Príkaz záznamu] na možnosť [i On/Zap.].
Používanie konektora HDMI OUT
Digitálny signál vystupujúci z konektora HDMI OUT zahŕňa videosignál a zvukový signál.
Môžete vysielať aj signál časového kódu a niektoré pomocné informácie (informácie na displeji,
značky atď.), aby ste ich mohli skontrolovať aj na externom monitore. s Uistite sa, že konektor
HDMI OUT je vopred nastavený na výstup (A 95).
Zvuk výstupného signálu bude 2-kanálový lineárny zvuk PCM (16 bitov, vzorkovanie 48 kHz).
1 Vyberte položku [HDMI Max Resolution/Maximálne rozlíšenie HDMI].
> [£ ! Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [HDMI Max Resolution/Maximálne
rozlíšenie HDMI]
2 Vyberte požadované maximálne rozlíšenie a potom položku [L].
3 Len režim
: Ak chcete vysielať signál časového kódu, vyberte položku
[HDMI Time Code/Časový kód HDMI].
> [3 " Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [HDMI Time Code/
Časový kód HDMI]
4 Vyberte položku [On/Zap.] a potom položku [X].
POZNÁMKY
• Konektor HDMI OUT na videokamere je len výstupný. Nepripájajte ho k výstupným konektorom
HDMI na externých zariadeniach, pretože tým môžete poškodiť videokameru.
• Správnu činnosť nemožno zaručiť, ak pripojíte videokameru k monitoru DVI.
• V závislosti od monitora nemusí byť video správne.
• Ak pripojený monitor nie je kompatibilný so signálom na výstupe videokamery, výstup HDMI
sa zastaví.
Pripojenie k externému monitoru
• V nasledujúcich prípadoch nebude signál časového kódu vysielaný z konektora HDMI OUT.
- V režime
.
- Keď je aktivovaný režim spomaleného a zrýchleného záznamu.
- Keď je výstup nastavený na 720 x 576 / 50.00P.
• Ak chcete používať tlačidlo START/STOP videokamery aj na záznam pomocou externého rekordéra
pripojeného pomocou konektora HDMI OUT, môžete nastaviť obe položky
> [3 Recording
Setup/Nastavenie záznamu] > [Rec Command/Príkaz záznamu] a [HDMI Time Code/Časový kód
HDMI] na možnosť [i On/Zap.]. Bude sa vysielať aj signál časového kódu videokamery.
97
Zvukový výstup
Zvukový výstup
Videokamera dokáže vysielať zvuk z konektora SDI OUT (len model s), konektora HDMI OUT,
konektora × (slúchadlá) alebo reproduktora (monofónny; len v režime
). Pri zázname alebo
prehrávaní zaznamenaných videoklipov so 4-kanálovým zvukom môžete vybrať 2-kanálový výstup.
Nastavenie výstupu zvuku
98
Zvukový formát MP41
[
[
1
LPCM 16bit 4CH/
LPCM 16 bitov 4 K]
AAC 16bit 2CH/AAC
16 bitov 2 K]
Konfigurácia zvuku
zaznamenaných
videoklipov
4-kanálový lineárny
zvuk PCM,
16 bitov
2-kanálový zvuk AAC,
dátový tok: 256 kb/s
Nastavenie výstupu zvuku
s Konektor SDI OUT
Konektor HDMI OUT
4-kanálový lineárny
zvuk PCM,
24 bitov
2-kanálový lineárny
zvuk PCM,
16 bitov
[3 Recording Setup/Nastavenie záznamu] > nastavenie [¸ Audio Format/Zvukový formát].
Prevádzkové režimy:
Výber zvukových kanálov pre výstup slúchadiel alebo reproduktora
Môžete si vybrať 2-kanálový výstup, ktorý bude na výstupe z konektora × (slúchadlá) alebo
reproduktora.
1 Vyberte položku [Monitor Channels/Monitorovanie kanálov].
> [¡ # Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Monitor Channels/Monitorovanie kanálov]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Možnosti zobrazujú kombinácie výstupu z ľavého a pravého (Ľ/P) zvukového kanála. Možnosti so
znamienkom „+“ (napr. [CH1+2]) označujú mixáž dvoch zvukových kanálov na rovnakej strane.
Výber zvukových kanálov pre výstup HDMI
Výstup zvukového signálu z konektora HDMI OUT bude 2-kanálový lineárny zvuk PCM (16
bitov, vzorkovanie 48 kHz).
1 Vyberte položku [HDMI Channels/Kanály HDMI].
> [¡ # Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [HDMI Channels/Kanály HDMI]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
POZNÁMKY
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Monitor Channels/Monitorovanie kanálov] (A 84),
stlačením tohto tlačidla prepnete medzi nastaveniami zvukových kanálov.
7
Ukladanie videoklipov
Práca s videoklipmi na počítači
Ukladanie videoklipov
Práca s videoklipmi na počítači
Nezabudnite uložiť videoklipy zaznamenané pomocou tejto videokamery do počítača. K tomu budete
potrebovať čítačku kariet pripojenú k počítaču alebo počítač s otvorom pre kartu SD.
Podrobnosti o prenose súborov z karty SD nájdete v návode na používanie počítača alebo v moduloch
Pomocníka operačného systému.
Za určitých okolností môžu byť videoklipy rozdelené a zaznamenané ako samostatné súbory.
Pomocou nástroja MP4 Join Tool môžete spojiť rozdelené súbory a uložiť ich ako jeden videoklip.
Prenos súborov do počítača
1 Vložte kartu SD s požadovanými videoklipmi do otvoru pre kartu SD na počítači alebo
do čítačky kariet pripojenej k počítaču.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke operačného systému.
3 Skopírujte videoklipy na karte SD do počítača.
• Záznamy na karte SD sa nachádzajú v priečinkoch s názvom „XXX_mmdd“ pod priečinkom
„DCIM“, kde XXX je číslo priečinka (100 až 999) a mmdd znamená dátum záznamu (A 106).
Spojenie videoklipov rozdelených videokamerou
V nasledujúcich prípadoch použite nástroj MP4 Join Tool na spojenie videoklipov rozdelených
videokamerou.
• Keď sa videokamera prepne na druhú kartu SD počas záznamu videa kvôli štafetovému záznamu
(A 32).
• Video súbor (stream) sa vo videoklipe rozdelí po každých približne 4 GB.
Nástroj MP4 Join Tool si môžete zadarmo prevziať (pre systémy Windows alebo macOS) z miestnej
webovej lokality spoločnosti Canon. Na stránke prevzatia nájdete systémové požiadavky a najnovšie
informácie.
Podrobné informácie o inštalácii a odinštalovaní softvéru nájdete v súbore „Najprv si prečítajte toto“
(Install-MP4 Join Tool.pdf), ktorý je súčasťou prevzatého komprimovaného súboru. Podrobné
informácie o používaní softvéru nájdete v návode na používanie (súbor PDF), ktorý sa nainštaluje spolu
so softvérom.
99
Kopírovanie videoklipov a fotografií medzi kartami SD
Kopírovanie videoklipov a fotografií medzi kartami SD
Videoklipy a fotografie môžete kopírovať z jednej karty SD na druhú.
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte požadované indexové zobrazenie (A 87).
100
• Ak chcete kopírovať všetky videoklipy alebo fotografie zaznamenané v rovnaký deň (uložené
v tom istom priečinku), potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa nezobrazí videoklip
alebo fotografia, ktorú chcete kopírovať.
2 Vyberte položku [Copy (6'7)/Kopírovať] alebo [Copy (7'6)/Kopírovať].
[FUNC] > [Copy (6'7)/Kopírovať] alebo [Copy (7'6)/Kopírovať]
3 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [Yes/Áno].
• Ak vyberiete položku [Select/Vybrať], pred výberom položky [Yes/Áno] vyberte podľa
nasledujúceho postupu jednotlivé záznamy, ktoré chcete skopírovať.
• Ak chcete prerušiť práve prebiehajúcu činnosť, vyberte položku [Stop].
4 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, vyberte položku [OK].
Výber jednotlivých záznamov
1 Vyberte jednotlivé videoklipy/fotografie, ktoré chcete skopírovať.
• Na záznamoch, ktoré vyberiete, sa zobrazí značka začiarknutia !. Celkový počet vybratých
videoklipov/fotografií sa zobrazí vedľa ikony ".
• Výberom videoklipu alebo fotografie sa značka odstráni. Ak chcete naraz odstrániť všetky značky
začiarknutia, vyberte položky [Remove All/Odstrániť všetko] > [Yes/Áno].
2 Po výbere všetkých požadovaných záznamov vyberte položku [OK].
Možnosti
<názov priečinka>: Skopírujú sa všetky videoklipy alebo fotografie zaznamenané v určitý deň.
Posledné 4 číslice názvu priečinka v tlačidle označujú dátum záznamu
(1025 = 25. október).
[Select/Vybrať]:
Môžete vybrať jednotlivé videoklipy alebo fotografie, ktoré chcete kopírovať.
[All Clips/Všetky videoklipy], [All Photos/Všetky fotografie]:
Skopíruje všetky videoklipy alebo fotografie.
Kopírovanie fotografie počas prehrávania
1 Prehrajte požadovanú fotografiu (A 87).
2 Dotknite sa displeja, aby sa zobrazili ovládacie prvky prehrávania, a potom skopírujte fotografiu.
[FUNC] > [Copy (6'7)/Kopírovať] alebo [Copy (7'6)/Kopírovať] > [¨ Proceed/Pokračovať]
> [Yes/Áno]
3 Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyberte ďalšiu fotografiu na skopírovanie alebo vyberte
položku [X].
POZNÁMKY
• V nasledujúcich prípadoch nebudete môcť kopírovať záznamy na kartu SD:
- Ak je kryt priestoru pre kartu SD otvorený.
- Ak je prepínač LOCK na cieľovej karte SD nastavený na ochranu pred zápisom.
- Ak nemožno vytvoriť číslo súboru (A 106), lebo počet priečinkov a súborov na karte
dosiahol maximum.
• Ak nie je dosť miesta na cieľovej karte SD, skopíruje sa toľko fotografií, koľko sa zmestí, a potom
sa kopírovanie ukončí.
• Video súbory (stream) s veľkosťou presahujúcou 4 GB nemožno kopírovať na karty SDHC.
8
Doplnkové informácie
Možnosti menu
Doplnkové informácie
Možnosti menu
Nedostupné položky menu sú zobrazené nasivo. Podrobnosti o tom, ako vybrať položku, nájdete
v časti Používanie menu (A 27). Ďalšie informácie o jednotlivých funkciách nájdete na referenčnej
strane. Možnosti menu bez referenčnej strany sú vysvetlené za tabuľkami. Podčiarknuté možnosti
menu označujú predvolené hodnoty.
Menu FUNC
Menu FUNC (režim
)
AUTO
n
A
Aperture/Clona] Volič nastavenia clony, od F1.8 do F8.0;
Off/Vyp.], [z 70%], [{ 100%]
Tlačidlo vzoru zebra*: [
–

43
[
Shutter Speed/ Volič expozičného času, od 1/6 do 1/2000;
Off/Vyp.], [z 70%], [{ 100%]
Expozičný čas]
Tlačidlo vzoru zebra*: [
–

43
[
Volič hodnoty zisku, od 0,0 dB do 24,0 dB;
Off/Vyp.], [z 70%], [{ 100%]
Tlačidlo vzoru zebra*: [
–

42
[n] (ručné): zapnutie/vypnutie (vyp.), keď je vybratá položka [n] –
volič nastavenia hodnoty zisku, 0,0 dB až 23,0 dB
–

48
[y Exposure Comp./ Volič nastavenia expozície, [i] (nastavenia expozície dotyku):
Korekcia expozície]
[ Norma/Normálna], [ Highlights/Svetlá];
Off/Vyp.], [z 70%], [{ 100%];
Tlačidlo vzoru zebra*: [
[ ] (pamäť AE): zapnutie/vypnutie (vyp.).
–

42
[White Balance/
Vyváženie bielej]*
–

49
–

47
–

57
[^ Magnification/ [OK]
Zväčšenie]
–

59
[R Zoom]
Ovládače zoomu na obrazovke, [PHOTO] (snímanie fotografie),
[START]/[STOP] (záznam videoklipu);
[
] (digitálny telekonvertor): zapnutie/vypnutie (vyp.).


55
[
[i] (nastavenie vzhľadov):[Sharpness/Ostrosť], [Contrast/Kontrast],
[Color Depth/Farebná hĺbka]
–

51
Nastavenie hlasitosti pre zvukové kanály CH1 až CH4; [
Automatic/
Automaticky], [ö Manual/Ručne], keď je vybratá položka [ö
Manual/Ručne] – nastavenie hlasitosti [Ï], [Ð]: 0 až 100 (50).


73
Tlačidlo na obrazovke
[
Gain/Zisk]
[
AGC Limit/
Limit AGC]
Voľby nastavení/funkcia
[
Automatic/Automaticky], [¼ Daylight/Denné svetlo],
[É Tungsten/Žiarovka], [ Color Temperature/Farebná teplota],
[
Set 1/Nastavenie 1], [
Set 2/Nastavenie 2]
[BLC Always On/Kor. [
protisvetla stále zap.]*
[< Focus/
Zaostrovanie]
Looks/Vzhľady]
[¡ Audio/Zvuk]
Off/Vyp.], [
On/Zap.]
[m Automatic/Automaticky], [n Manual/Ručne], keď je vybratá
položka [n] – tlačidlo prednastaveného zaostrenia;
[i] (nastavenia zvýraznených obrysov): [Peaking and B&W/
Zvýraznené obrysy a ČB], [Peaking Color/Farba zvýraznenia obrysov],
[O] (zvýraznené obrysy): zapnutie/vypnutie (vyp.).
* Tlačidlo zobrazuje ikonu aktuálneho nastavenia.
101
Možnosti menu
Menu FUNC (režim
)
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
Pre videoklipy:
[Copy (6'7)/Kopírovať],
[Copy (7'6)/Kopírovať]
102
[Delete/Odstrániť]
–
100

91
92
–

Zobrazenie jednotlivých fotografií
<názov priečinka>,
[Select/Vybrať], [All Photos/
Všetky fotografie]

100

91
Pre fotografie:
[Delete/Odstrániť]
Jeden klip (pozastavenie prehrávania)
<názov priečinka>,
[Select/Vybrať], [All Clips/
Všetky videoklipy]
Indexové zobrazenie [}]
[Trim/Orezať]
[Copy (6'7)/Kopírovať],
[Copy (7'6)/Kopírovať]
Indexové zobrazenie [y]
Menu nastavení
Menu [v Camera Setup/Nastavenie kamery] (len v režime
Položka menu
)
Možnosti nastavenia
[Digital Zoom/Digitálny zoom]
[j Off/Vyp.], [s 400x], [
[Soft Zoom Control/
Ovládač jemného zoomu]
[j Off/Vyp.], [¬ Start/Štart], [® Stop], [¯ Start & Stop/
Štart a stop]
55
[Zoom Speed Level/
Úroveň rýchlosti zoomovania]
[Z Fast/Rýchla], [[ Normal/Normálna], [] Slow/Pomalá]
53
[Grip Zoom Operation/Ovládanie
zoomu na držadle]
[
53
[Grip Zoom Speed/Rýchlosť
zoomovania na držadle]
[Y] (premenlivá rýchlosť), [X] (konštantná rýchlosť)
Keď [X]: 1 – 16 (8)
53
[Handle Zoom Operation/
Ovládanie zoomu na rukoväti]
[
53
[Handle Zoom Speed/Rýchlosť
zoomovania na rukoväti]
1 – 16 (8)
54
[High-Speed Zoom/
Vysokorýchlostné zoomovanie]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
54
[AF Mode/Režim AF]
[= Instant AF/Okamžitý AF], [? Medium AF/Stredný AF],
[@ Normal AF/Normálny AF]
60
[Face Detection & Tracking/
Detekcia a sledovanie tváre]
[i On/Zap. }], [j Off/Vyp.]
61
[Focus Preset Speed/Rýchlosť
prednastaveného zaostrenia]
[Z Fast/Veľká], [[ Normal/Normálna], [] Slow/Malá]
–
Enable/Zapnúť], [
Enable/Zapnúť], [
Digital Tele-conv./Digitálny telekonvertor]
A
Disable/Vypnúť]
Disable/Vypnúť]
–
[Auto Backlight Correction/
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
Automatická korekcia protisvetla]
–
[Auto Slow Shutter/
Automatické dlhé časy]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
–
[Flicker Reduction/
Potlačenie blikania]
[j Off/Vyp.], [k Automatic/Automaticky]
–
[ND Filter/Neutrálne sivý filter]
[k Automatic/Automaticky], [j Off/Vyp.]
46
Možnosti menu
Položka menu
Možnosti nastavenia
A
[Conversion Lens/Predsádka]
[¾ TL-H58], [¿ WA-H58], [j Off/Vyp.]
–
[Image Stabilizer/
Stabilizátor obrazu]
[® Off/Vyp.], [¯ Standard/Štandardný], [° Dynamic/Dynamický]
63
[Powered IS Button/Tlačidlo
Zosilnený stabilizátor obrazu]
[Î Press and Hold/Stlačiť a držať], [Ï Toggle On/Off/Prep. Zap./Vyp.]
–
[Set WB Priority/
Nastaviť prioritu VB]
[Ã Automatic/Automaticky], [¼ Daylight/Denné svetlo], [É Tungsten/
Žiarovka], [
Color Temperature/Farebná teplota], [
Set 1/Nastavenie 1],
[
Set 2/Nastavenie 2]
–
[Focus/Zoom Ring Operation/
[
Ovládanie prstenca zaostrovania/
zoomu]
[Focus Ring Direction/
Smer zaostrovacieho prstenca]
Enable/Zapnúť], [
Disable/Vypnúť]
[h Normal/Normálny], [X Reverse/Opačný]
–
–
[Focus Ring Response/
[Z Fast/Veľká], [[ Normal/Normálna], [] Slow/Malá]
Odozva zaostrovacieho prstenca]
–
[Zoom Ring Direction/
Smer prstenca zoomu]
[h Normal/Normálny], [X Reverse/Opačný]
–
[IR Light/Infračervené svetlo]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
–
[IR Rec Color/Farba IR záznamu]
[± White/Biela], [² Green/Zelená]
79
[Digital Zoom/Digitálny zoom]: Určuje činnosť digitálneho zoomu.
• Keď pri zoomovaní prekročíte rozsah optického zoomu, videokamera automaticky prepne
na digitálny zoom.
• Pri digitálnom zoome sa obraz digitálne spracováva, preto sa s rastúcim priblížením zhoršuje
rozlíšenie obrazu.
• Digitálny zoom nie je k dispozícii v režime
ani v prípade, kedy je položka
>
[v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Conversion Lens/Predsádka] nastavená na hodnotu
[¿ WA-H58].
[Focus Preset Speed/Rýchlosť prednastaveného zaostrenia]: Určuje rýchlosť, akou sa preostrí do
predvolenej polohy.
[Auto Backlight Correction/Automatická korekcia protisvetla]: Pri nastavení [i On/Zap.] videokamera
automaticky deteguje a koriguje expozíciu pre objekty v protisvetle. Toto je praktické v situáciách,
kde objekty nie je neustále v protisvetle.
• V nasledujúcich prípadoch nie je dostupná automatická korekcia protisvetla:
- Keď je videokamera v režime
.
- Keď je nastavený režim snímania n, [Q Night Scene/Nočná scéna], [K Snow/Sneh], [L Beach/
Pláž], [M Sunset/Západ slnka], [S Spotlight/Bodové svetlo] alebo [T Fireworks/Ohňostroj].
- Počas trvania infračerveného režimu.
[Auto Slow Shutter/Automatické dlhé časy]: Videokamera automaticky použije dlhý expozičný čas,
aby dosiahla svetlejšie záznamy na miestach s nedostatočným osvetlením.
• Keď je toto nastavenie nastavené na hodnotu [i On/Zap.], minimálny expozičný čas je:
1/25 (50.00P) alebo 1/12 (25.00P).
• Automatické dlhé časy sú dostupné iba v režime
, ak je režim snímania nastavený na možnosť
[’ Programmed AE/Programová AE] alebo v infračervenom režime.
• Ak sa objavuje obrazová stopa, nastavte dlhý čas závierky na hodnotu [j Off/Vyp.].
• Odporúčame stabilizovať videokameru, napríklad tak, že ju nasadíte na statív.
• Videokamera nepoužije automatické dlhé časy, keď je nastavený limit AGC.
103
Možnosti menu
[Flicker Reduction/Potlačenie blikania]: Keď je táto položka nastavená na možnosť [k Automatic/
Automaticky], videokamera automaticky rozpozná a obmedzí blikanie.
• Keď zaznamenávate pri zdrojoch svetla, ako sú žiarivky, ortuťové výbojky alebo halogénové
žiarovky, v závislosti od expozičného času môže displej blikať. Blikaniu môžete zabrániť nastavením
režimu expozičného času na hodnotu zodpovedajúcu frekvencii miestneho elektrického systému:
1/100 pri 50 Hz systémoch, 1/60 pri 60 Hz systémoch.
[Conversion Lens/Predsádka]: Keď na videokameru nasadíte voliteľný telekonvertor TL-H58 alebo
104
širokouhlý konvertor WA-H58, nastavte aj príslušnú voľbu predsádky. Videokamera potom môže
optimalizovať stabilizáciu obrazu a nastaviť najkratšiu predmetovú vzdialenosť. Najkratšia vzdialenosť
od snímaných predmetov v celom rozsahu zoomu je 130 cm v prípade použitia telekonvertora a asi
60 cm v prípade použitia širokouhlého konvertora. Keď zvolíte [¿ WA-H58] a nastavíte priblíženie,
značka polohy zoomu sa zastaví pred koncom pruhu zoomu.
• Telekonvertor zväčšuje ohniskovú vzdialenosť objektívu asi 1,5-krát, zatiaľ čo širokouhlý konvertor
ju znižuje 0,75-krát.
• Keď zvolíte iné nastavenie než [j Off/Vyp.], režim AF sa automaticky nastaví na [@ Normal AF/
Normálny AF].
• Približná zaostrovacia vzdialenosť zobrazená na obrazovke sa mení v závislosti od nastavenia.
Ak nepoužívate voliteľnú predsádku, vyberte položku [j Off/Vyp.].
[Powered IS Button/Tlačidlo Zosilnený stabilizátor obrazu]: Určuje prevádzkový režim priraditeľného
tlačidla nastaveného na [È Powered IS/Zosilnený stabilizátor obrazu] (A 63).
[Î Press and Hold/Stlačiť a držať]: Zosilnený stabilizátor obrazu sa zapne, keď podržíte tlačidlo stlačené.
[Ï Toggle On/Off/Prep. Zap./Vyp.]: Pri každom stlačení tlačidla sa Zosilnený stabilizátor obrazu
zapne alebo vypne.
[Set WB Priority/Nastaviť prioritu VB]: Vhodné v časoch, keď často potrebujete používať konkrétne
nastavenie vyváženia bielej. Stláčaním priraditeľného tlačidla s priradenou funkciou [Ä WB Priority/
Priorita VB] prepínate medzi aktuálnym vyvážením bielej a nastavením vyváženia bielej zvoleným pre
[Set WB Priority/Nastaviť prioritu VB].
[Focus/Zoom Ring Operation/Ovládanie prstenca zaostrovania/zoomu]: Volí, či sa má zapnúť alebo vypnúť
ovládanie prstenca zaostrovania/zoomu.
[Focus Ring Direction/Smer zaostrovacieho prstenca]: Mení smer, ktorým treba otáčať prstenec zaostrovania/
zoomu počas zaostrovania. Toto nastavenie ovplyvňuje prstenec zaostrovania/zoomu, len ak ho používate
na úpravu zostrenia (keď je prepínač prstenca zaostrovania/zoomu nastavený na možnosť FOCUS).
[Focus Ring Response/Odozva zaostrovacieho prstenca]: Volí citlivosť pri zaostrovaní pomocou prstenca
zaostrovania/zoomu. Toto nastavenie ovplyvňuje prstenec zaostrovania/zoomu, len ak ho používate na
úpravu zostrenia (keď je prepínač prstenca zaostrovania/zoomu nastavený na možnosť FOCUS).
[Zoom Ring Direction/Smer prstenca zoomu]: Toto nastavenie ovplyvňuje smer otáčania prstenca
zaostrovania/zoomu, keď ho používate na úpravu zoomu (keď je prepínač prstenca zaostrovania/
zoomu nastavený na možnosť ZOOM).
[IR Light/Infračervené svetlo]: Zapína a vypína infračervené svetlo. Svetlo sa nachádza v rukoväti,
takže ju musíte predtým pripojiť k videokamere.
• Pri nastavení [i On/Zap.] bude infračervené svetlo v infračervenom režime vždy zapnuté.
Menu [É Playback Setup/Nastavenie prehrávania] (len v režime
Položka menu
Možnosti nastavenia
)
y
}
[¸ Data Code/
Dátumový kód]
[j Off/Vyp.], [% Date/Dátum]

–
[{ Data Code/
Dátumový kód]
[j Off/Vyp.], [% Date/Dátum], [& Time/Čas], [ Date and
Time/Dátum a čas], [{ Camera Data/Dáta kamery]
–

A
–
Možnosti menu
[Data Code/Dátumový kód]: V prípade videoklipov sa zobrazí dátum zaznamenania videoklipu. V prípade
fotografií sa zobrazí dátum a čas alebo nastavenie videokamery, ktoré sa použilo pri zaznamenaní
fotografie.
Menu [Æ Recording Setup/Nastavenie záznamu]
Položka menu
A
Možnosti nastavenia
[¸ Resolution/
Rozlíšenie]
[3840x2160 (150 Mbps)/3840x2160 (150 Mb/s)], [1920x1080
(35 Mbps)/1920x1080 (35 Mb/s)], [1920x1080 (17 Mbps)/
1920x1080 (17 Mb/s)]

–
37
[¸ Frame Rate/
Obrazový kmitočet]
[¿ 50.00P], [¾ 25.00P]

–
37
[¸ Audio Format/
Zvukový formát]
[
AAC 16bit 2CH/AAC 16 bitov 2 K], [
LPCM 16 bitov 4 K]

–
67
[Recording Media/
Záznamové médium]
[v Rec Media for Movies/Zázn. médium pre film]:
[6 Mem. Card A/Pam. karta A], [7 Mem. Card B/Pam. karta B]

–
32
[{ Rec Media for Photos/Zázn. médium pre fotografie]:
[6 Mem. Card A/Pam. karta A], [7 Mem. Card B/Pam. karta B]

–
[Dual/Relay Recording/
Duálny alebo štafetový
záznam]
[v Standard Recording/Štandardný záznam], [4 Dual Recording/
Duálny záznam], [
Relay Recording/Štafetový záznam]
(alebo [
Relay Recording/Štafetový záznam])

–
32
[Slow & Fast Motion/
Spomalený a zrýchlený
záznam]
[OFF/VYP.], [x0.5], [x2], [x4], [x10], [x20], [x60], [x120], [x600],
[x1200]

–
38
[Available Space in
Memory/Dostupné
miesto v pamäti]
[6], [7]

–
–
[Used Space in Memory/ [6], [7]
Použité miesto v pamäti]
–

–
LPCM 16bit 4CH/
[Initialize 8/
Inicializovať]
[6 Mem. Card A/Pam. karta A], [7 Mem. Card B/Pam. karta B]


32
[Rec Command/
Príkaz záznamu]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]

–
35
[HDMI Time Code/
Časový kód HDMI]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]

–
–
[Time Code Mode/
Režim časového kódu]
[
Preset/Predvoľba], [

–
64
[Time Code Running
Mode/Režim spustenia
časového kódu]
[
Rec Run/Spust. zázn.], [

–
64
[Initial Time Code/
Počiatočný časový kód]
00:00:00:00 až 23:59:59:24, [Reset/Resetovať]

–
65
[User Bit Type/
Typ užívateľského bitu]
[

–
66
[Color Bars/
Farebné pruhy]
[j Off/Vyp.], [

–
76
Regen./Pokr.]
Free Run/Voľný beh]
Setting/Nastavenie], [
Time/Čas], [
[i]: obrazovka vstupu užívateľského bitu
(00 00 00 00 až FF FF FF FF).
EBU], [
SMPTE]
Date/Dátum];
105
Možnosti menu
Položka menu
106
A
Možnosti nastavenia
[1 kHz Tone/1 kHz tón]
[ü –12 dB], [þ –18 dB], [ÿ –20 dB], [j Off/Vyp.]

–
76
[MP4 Clip / Photo
Numbering/Klip MP4/
Číslovanie fotografií]
[m Reset/Resetovať], [n Continuous/Priebežné]


–
[Available Space in Memory/Dostupné miesto v pamäti]/[Used Space in Memory/Použité miesto v pamäti]:
Zobrazí sa obrazovka, kde si môžete overiť, aká kapacita karty SD zostáva na záznam alebo koľko
miesta sa už používa (« celková doba záznamu a ª celkový počet fotografií).
• Odhadované hodnoty dostupnej doby záznamu videoklipu a dostupného počtu fotografií sú
približné a vychádzajú z aktuálne použitého nastavenia obrazu a veľkosti fotografií 1 920 x 1 080.
• Môžete tiež skontrolovať triedu rýchlosti karty SD.
[HDMI Time Code/Časový kód HDMI]: Pri nastavení [i On/Vyp.] bude výstupný signál HDMI
z videokamery obsahovať časový kód videokamery.
[MP4 Clip / Photo Numbering/Číslovanie klipov MP4/fotografií]: Videoklipy a fotografie sa ukladajú ako
súbory v priečinkoch. Pre tieto súbory môžete zvoliť spôsob číslovania. V režime prehrávania sa
zobrazujú čísla súborov na obrazovkách vo formáte „101-0107“. Prvé tri číslice označujú číslo
priečinka a posledné štyri číslice sú pre každý súbor v priečinku odlišné.
[m Reset/Resetovať]: Číslovanie súborov začne od 100-0001 zakaždým, keď vložíte novú (alebo
inicializovanú) kartu SD. Ak už karta obsahuje záznamy, číslovanie súborov bude pokračovať číslom
nasledujúcim po poslednom zázname na karte SD.
[n Continuous/Priebežné]: Čísla súborov budú pokračovať číslom nasledujúcim po poslednej
fotografii zaznamenanej videokamerou. Toto nastavenie je najpohodlnejšie na spravovanie súborov
v počítači. Odporúčame používať nastavenie [n Continuous/Priebežné].
Názvy priečinkov
• Príklad názvu priečinka: „101_1025“. Prvé 3 číslice označujú číslo priečinka (od 100 do 999)
a posledné 4 číslice označujú mesiac a deň vytvorenia priečinka. V tomto príklade bol priečinok
s číslom 101 vytvorený 25. októbra.
• Každý priečinok môže obsahovať až 500 súborov (videoklipy spolu s fotografiami). Keď tento počet
prekročíte, automaticky sa vytvorí nový priečinok.
Čísla súborov
• Príklad čísla súboru: „101-0107“. Prvé tri číslice označujú číslo priečinka, v ktorom je videoklip alebo
fotografia uložená, a posledné 4 číslice označujú poradové číslo priradené záznamu (od 0001
do 9999).
• Číslo súboru tiež označuje názov a umiestnenie súboru na karte SD. Napríklad videoklip s číslom
101-0107 zaznamenaný 25. októbra je uložený v priečinku „DCIM\101_1025“ ako súbor
„MVI_0107.MP4“; fotografia s rovnakým číslom súboru bude uložená v rovnakom priečinku
pod názvom „IMG_0107.JPG“.
Menu [¡ Audio Setup/Nastavenie zvuku]
Položka menu
[CH2 Input/
Vstup CH2]
Možnosti nastavenia
[
INPUT 2], [
[INPUT 1 Mic
[
+12 dB], [
Trimming/Vyváženie [ü –12 dB]
mikrofónu pre
INPUT 1]
INPUT 1]
+6 dB], [ù 0 dB], [
[INPUT 1 Mic Att./
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
Stlm. mikr. INPUT 1]
–6 dB],
v
y
}
A

–
–
70

–
–
71

–
–
72
Možnosti menu
v
y
}
A

–
–
71
[INPUT 2 Mic Att./
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
Stlm. mikr. INPUT 2]

–
–
72
[INPUT 1/2 Limiter/
Obmedzovač pre
VSTUP 1/2]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]

–
–
71
[INPUT 1/2 ALC
Link/INPUT 1/2
prepojenie ALC]
[
Separated/Oddelené]

–
–
71
[Built-in Mic
Sensitivity/Citlivosť
zabudovaného
mikrofónu]
[h Normal/Normálna], [
High/Vysoká]

–
–
73
[Built-in Mic Att./
Stlmenie zabud.
mikr.]
[k Automatic/Automaticky], [i On/Zap.], [j Off/Vyp.]

–
–
74
[Built-in Mic Low
Cut/Dolná zádrž
zabudovaného
mikrofónu]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]

–
–
74
[MIC Att./
Stlmenie mikr.]
[k Automatic/Automaticky], [i On/Zap.], [j Off/Vyp.]

–
–
74
[MIC Low Cut/
Dolná zádrž mikr.]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]

–
–
74

–
–
72

–
–
72
Õ,



75
Ù,
–


90
Položka menu
Možnosti nastavenia
[INPUT 2 Mic
[
+12 dB], [
Trimming/Vyváženie [ü –12 dB]
mikrofónu pre
INPUT 2]
[MIC ALC Link/
[
Prepojenie MIC ALC]
[MIC Power/
Napájanie MIC]
+6 dB], [ù 0 dB], [
Linked/Prepojené], [
Linked/Prepojené], [
[i On/Zap.], [
Ô
–6 dB],
Separated/Oddelené]
Off/Vyp.]
[Headphone
Volume/Hlasitosť
slúchadiel]
0-15 (8)
[Speaker Volume/
Hlasitosť
reproduktorov]
0-15 (8)
[Monitor Channels/
Monitorovanie
kanálov]
[ƒ CH1/CH2], [š CH1/CH1], [Ÿ CH2/CH2],
[
CH1+2/CH1+2], [
CH3/CH4], [
CH3/CH3],
[
CH4/CH4], [
CH3+4/CH3+4], [
CH1+3/CH2+4]



98
[HDMI Channels/
Kanály HDMI]
[ƒ CH1/CH2], [



98
[Notification
Sounds/
Oznamovacie tóny]
[÷ High Volume/Hlasné], [ø Low Volume/Tiché],
[j Off/Vyp.]



–
Ø
CH3/CH4]
107
Možnosti menu
[Notification Sounds/Oznamovacie tóny]: Niektoré činnosti videokamery sú sprevádzané zvukom pípnutia.
• Keď je zapnuté prednahrávanie (A 77), videokamera nevydáva žiadne oznamovacie tóny.
Menu [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia]
Položka menu
108
A
Možnosti nastavenia
s [Output Terminal/ [ø SDI], [ù HDMI]
Výstupný konektor]


95
[HDMI Max Resolution/
Maximálne rozlíšenie
HDMI]
[3840x2160]*, [1920x1080], [1280x720(50.00P)]


96
s [SDI Output/
Výstup SDI]
[1920x1080], [1280x720(50.00P)]


96


96


96


–


–


–


–
*Len režim
.
s [3G-SDI Mapping/ [
Priradenie 3G-SDI]
Level A/Úroveň A], [
s
[
[SDI/HDMI Scan Mode/
Režim obrazu SDI/HDMI]
t
[HDMI Scan Mode/
Režim obrazu HDMI]
P], [PsF (Forced 1080i)/PsF (vynútených 1080i)]
[Output Status/
Stav výstupu]
Level B/Úroveň B]
–
[LCD Brightness/
Jas LCD]
[LCD Backlight/
Podsvietenie LCD]:
[
Bright/Jasné], [
Normal/Normálne], [
[Viewfinder Backlight/
Podsvietenie hľadáčika]
[
Bright/Jasné], [
Normal/Normálne]
[LCD Mirror Image/
Zrkadlový obraz LCD]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]

–
–
[Output Onscreen
Displays/Zobrazenie
výstupu]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]


–
[Onscreen Markers/
Značky na displeji]
[j Off/Vyp.], [4 Level (Gray)/Rovina (sivá)],
[3 Level (White)/Rovina (biela)], [6 Grid (Gray)/
Mriežka (sivá)], [5 Grid (White)/Mriežka (biela)]

–
–


–
[Distance Units/Jednotky [. meters/metre], [/ feet/stopy]
vzdialenosti]
Dim/Tmavé]
[Output Status/Stav výstupu]: Zobrazí obrazovku, na ktorej si môžete overiť normu výstupného signálu
na konektore SDI OUT (len model s) alebo konektore HDMI OUT.
[LCD Brightness/Jas LCD]: Nastavuje jas displeja LCD.
• Zmena jasu displeja LCD nemá vplyv na jas záznamov ani obrazu prehrávaného na pripojenom
televízore.
[LCD Backlight/Podsvietenie LCD]/[Viewfinder Backlight/Podsvietenie hľadáčika]: Nastaví pre displej jednu
z troch úrovní jasu (pre displej LCD) alebo jednu z dvoch úrovní jasu (pre hľadáčik).
• Zmena jasu displeja nemá vplyv na jas záznamov ani obrazu prehrávaného na pripojenom televízore.
• Použitím nastavenia [
Bright/Jas] skrátite výdrž napájacieho akumulátora.
Možnosti menu
[LCD Mirror Image/Zrkadlový obraz LCD]: Ak po výbere nastavenia [i On/Zap.] otočíte panel LCD
o 180 stupňov smerom k snímanému objektu, obraz na displeji sa horizontálne otočí. Inými slovami,
na displeji sa bude zobrazovať zrkadlový obraz snímaného objektu.
• Ak sa použije ovládací prvok videokamery, voliteľného diaľkového ovládača alebo bežne
dostupného diaľkového ovládača, keď je zobrazený zrkadlový obraz, zrkadlový obraz sa dočasne
vypne približne na 4 sekundy.
[Output Onscreen Displays/Zobrazenie výstupu]: Pri nastavení [i On/Vyp.] sa zobrazenia na
videokamere zobrazia aj na televízore alebo monitore pripojenom k videokamere.
109
[Onscreen Markers/Značky na displeji]: Môžete zobraziť mriežku alebo vodorovnú čiaru uprostred
obrazovky. Značky používajte ako pomôcku na kontrolu správneho zarámovania objektu (vertikálne
alebo horizontálne).
• Značky na displeji nie sú dostupné, keď je aktivované zväčšenie.
• Používanie značiek na displeji nemá vplyv na záznamy.
[Distance Units/Jednotky vzdialenosti]: Volí jednotky, ktoré sa majú použiť na zobrazenie zaostrovacej
vzdialenosti počas ručného zaostrovania. Toto nastavenie má tiež vplyv na jednotky pri zobrazovaní
informácií GPS počas používania voliteľného prijímača GP-E2 GPS.
Menu [B System Setup/Nastavenie systému]
Položka menu
A
Možnosti nastavenia
[
], [Dansk], [Deutsch], [
], [English], [Español],
[Français], [Italiano], [Magyar], [Melayu], [Nederlands], [Norsk],
[Polski], [Português], [
], [Suomi], [Svenska], [Türkçe],
[
], [
], [
], [
], [
],
[
], [
], [
], [
]


26
["] (domáce časové pásmo) alebo [#] (cestovné časové pásmo):
[Paris/Paríž], zoznam svetových časových pásiem
[$] (nastavenie letného času): Zapnúť alebo vypnúť


26
[Date/Time/Dátum a čas] [Date/Time/Dátum a čas]: ([1 Jan. 2019 12:00 AM/1. január
2019 0:00])
[Date Format/Formát dátumu]: [Y.M.D/R.M.D], [M.D.Y/M.D,R],
[D.M.Y/D.M.R]
(Y - rok, M - mesiac, D - deň)
[24H]: Zapnúť (24-hodinový formát) alebo
vypnúť (12-hodinový formát)


25
[POWER LED/INDIKÁTOR [i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
LED NAPÁJANIA]


23
[Tally Lamp/Indikátor
nahrávania]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]


–
[ACCESS LED/INDIKÁTOR [i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
LED PRÍSTUPU]


31


80

–
84
[Language
/Jazyk]
[Time Zone/DST/
Časové pásmo/LČ]
[REMOTE Terminal/
Konektor REMOTE]
[
RC-V100 (REMOTE A)], [
Standard/Štandardný]
[Assignable Button 1/
Priraditeľné tlačidlo 1] až
[Assignable Button 5/
Priraditeľné tlačidlo 5]
Toto sú predvolené nastavenia pre každé priraditeľné tlačidlo.
Úplný zoznam funkcií, ktoré je možné priradiť, je uvedený
v podrobnej tabuľke.
1: [B AF/MF], 2: [z Pre REC/Prednahrávanie],
3: [j Off/Vyp.], 4: [j Off/Vyp.],
5: [
Rec Review/Prezeranie záznamu]
Možnosti menu
Položka menu
110
A
Možnosti nastavenia

–
84
[CUSTOM Dial & Button/ [
Tv/Av/M], [
AGC Limit/Limit AGC],
Volič a tlačidlo CUSTOM] [y Exposure Comp./Korekcia expozície], [j Off/Vyp.]

–
83
[Battery Info/
Informácie o batérii]


–
[Onscreen Assignable
Button/Priraditeľné
tlačidlo na obrazovke]
Úplný zoznam funkcií, ktoré je možné priradiť, je uvedený
Photo/Fotografia]).
v podrobnej tabuľke (predvolene: [
–
[Backup Menu Settings/
Zálohovať nastavenia
menu 7]
[Save/Uložiť], [Load/Otvoriť]

–
86
[GPS Auto Time Setting/
Autom. nastav.
času GPS]*
[j Disable/Vypnúť],
[i Auto Update/Automatická aktualizácia]

–
–
[GPS Information
Display/Zobrazenie
informácií GPS]*
–

–
–
[Certification
Information/Certifikačné
informácie]
–


–
–

–
–


–
[Firmware/Firmvér]
[Reset All/
Resetovať všetko]
[No/Nie], [Yes/Áno]
* Voľba je dostupná, len ak je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2.
[Tally Lamp/Indikátor nahrávania]: Zapína indikátor nahrávania, keď videokamera zaznamenáva, keď je
akumulátor takmer vybitý alebo je plná karta SD. Pri nastavení [j Off/Vyp.] sa indikátor nahrávania
v týchto prípadoch nezapne. Indikátor nahrávania sa nachádza v rukoväti, takže ju musíte predtým
pripojiť k videokamere.
[Battery Info/Informácie o batérii]: Ak používate napájací akumulátor kompatibilný so systémom
Intelligent System, táto možnosť bude zobrazovať obrazovku, pomocou ktorej môžete overiť nabitie
napájacieho akumulátora (v percentách) a zostávajúci čas záznamu (režim
) alebo prehrávania
(režim
).
• Ak je napájací akumulátor vybitý, informácie sa nezobrazia.
[GPS Auto Time Setting/Autom. nastav. času GPS]: Keď je k videokamere pripojený voliteľný prijímač
GP-E2 GPS, videokamera môže automaticky nastavovať [Date/Time/Dátum a čas] na základe
informácií získaných zo signálu GPS. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie času z GPS vo
videokamere v návode na používanie prijímača.
[GPS Information Display/Zobrazenie informácií GPS]: Keď je ku kamere pripojený voliteľný prijímač
GP-E2 GPS, táto funkcia vám umožní zobraziť informácie GPS. Podrobnosti nájdete v časti
Zobrazenie informácií GPS v návode na používanie prijímača.
[Certification Information/Certifikačné informácie]: Zobrazia sa vybraté certifikačné informácie, ktoré sa
vzťahujú na túto videokameru.
[Firmware/Firmvér]: Môžete skontrolovať aktuálnu verziu firmvéru videokamery. Táto možnosť menu je
zvyčajne nedostupná.
[Reset All/Resetovať všetko]: Resetuje všetky nastavenia videokamery.
Príloha: Informácie na obrazovke a ikony
Príloha: Informácie na obrazovke a ikony
Záznam
Značky na displeji (A108)
111
Rámik detekcie tváre (A61)
Sledovanie (A61)
Ľavá strana displeja
Ikona/zobrazenie
Opis
F00.0
Clona (A 43)
ND1/0
Neutrálne sivý filter (A 46)
=,
Infračervené svetlo (A 79)
1/00000
Expozičný čas (A 42)
00.0dB
Hodnota zisku (A 42)
AE +/-0 0/0
+/-0 0/0
Korekcia expozície (A 45)
Pamäť expozície (A 45)
00.0dB
Limit AGC (A 48)
=, ?, @, D
Zaostrovanie (A 57)
0.0m, 000m, G
Zaostrovacia vzdialenosť
• Pri úprave zaostrovania sa zobrazí odhadovaná zaostrovacia vzdialenosť.
}, ~
Detekcia a sledovanie tváre (A 61)
¼, É, È,
,
Vyváženie bielej (A 49)
Korekcia protisvetla (A 47)
O, N
Zvýraznené obrysy (A 59)
z, {
Vzor zebra (A 46)
GPS aktívne (A 81)
Len ak je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2.
Digitálny telekonvertor (A 56)
REC`, STBY`
Príkaz záznamu (A 35)
Príloha: Informácie na obrazovke a ikony
Horná časť displeja
Ikona/zobrazenie
112
Opis
N
Režim
’, ‚, “, n, H,
I, Q, K, L, M,
R, S, T
Režim snímania (A 39)
;
Infračervený režim (A 79)
00:00:00:00
Časový kód (A 64)
Ñ, Ü
Záznam (A 34)
Ñ Pohotovostný režim záznamu, Ü Záznam
z
Režim prednahrávania (A 77)
Å, Ä,
È (žltá)
Stabilizátor obrazu (A 63)
,
,
,
(biela),
(žltá),
(červené)
000 min
Zvyšná kapacita akumulátora (A 17)
Ikona zobrazuje odhad zvyšnej kapacity. Zvyšná doba záznamu sa zobrazí v minútach
vedľa ikony.
• Keď sa zobrazí žltá ikona
, batéria je takmer vybitá.
• Keď sa zobrazí ikona
, napájací akumulátor vymeňte za úplne nabitý.
• V závislosti od podmienok používania sa nemusí kapacita akumulátora zobraziť správne.
{Ð6 (zelená),
{Ð7 (zelená)
{Ð6 (žltá),
{Ð7 (žltá)
(červená),
(červená)
Zaznamenaná fotografia (A 34)
• Keď sa zobrazí žltá ikona, uvedená karta je takmer plná.
• Keď sa zobrazí ikona
(alebo
), nie je možné zaznamenávať fotografie,
pretože sa vyskytol problém s kartou SD.
(A 34, 35)
Pravá strana displeja
Ikona/zobrazenie
Opis
6/7 000h00m
Zvyšná doba nahrávania
6/7 000h00m
(žltá ikona)
Karta SD je takmer plná.
6/7 End
(červená ikona)
Na karte SD už nie je voľné miesto.
(červená),
(červená)
Nie je vložená karta SD alebo sa na ňu nedá zaznamenávať.
/
Štafetový záznam (A 32)
000h00m
Pruh zoomu (A 52)
• Zobrazuje sa len pri zoomovaní. Svetlomodrá časť označuje rozsah digitálneho zoomu.
x0.0,
x0000
Režim spomaleného a zrýchleného záznamu a rýchlosť spomaleného alebo zrýchleného
záznamu (A 38)
¿, ¾
Obrazový kmitočet (A 37)
¸
Formát filmu
0000x0000
Rozlíšenie (A 37)
000Mb/s
Dátový tok (A 37)
Príloha: Informácie na obrazovke a ikony
Ikona/zobrazenie
Opis
¾, ¿
Predsádka (A 103)
å,
Stlmenie mikrofónu (A 74)
æ
Obmedzovač špičiek (A 71)
Napájanie MIC (A 72)
CH0/0, CH0+0/0+0
Kanál zvukového výstupu (A 98)
113
Zvukový formát (A 67)
Dolná časť displeja
Ikona/zobrazenie
Opis
[FUNC]
Otvorí menu FUNC (A 28, 101)
B, ~, ^, ,
±, Å, Ä, <, z,
,
, œ,
Priraditeľné tlačidlo na obrazovke (A 84)
• Predvolene je k tlačidlu priradená funkcia [
(snímanie fotografie).
[
Sledovanie (A 61)
]
Pruh expozície (A 43)
Hlasitosť záznamu zvuku (A 71, 73)
Photo/Fotografia]
Príloha: Informácie na obrazovke a ikony
Prehrávanie
Videoklipy
Fotografie
114
Horná časť displeja
Ikona/zobrazenie
[FUNC]
Opis
Otvorí menu FUNC (A 28).
Ð, Ý, Ø, ×, Ö, Ovládanie prehrávania (A 89)
Õ, Ô, Ó
Ð: Prehrávanie, Ý: Pozastavenie prehrávania, Ø/×: Rýchle prehrávanie,
Ö/Õ: Pomalé prehrávanie, Ô/Ó: Po políčkach vzad/po políčkach vpred
CH0/0, CH0+0/0+0
Kanál zvukového výstupu (A 98)
Zvukový formát (A 67)
6 /7
Používaná karta SD.
00:00:00:00
Časový kód (A 64)
000000/000000
Aktuálna fotografia / Celkový počet fotografií
x0.0,
x0000
Režim spomaleného a zrýchleného záznamu a rýchlosť spomaleného alebo zrýchleného
záznamu (A 38)
¿, ¾
Obrazový kmitočet (A 37)
¸
Formát filmu
0000x0000
Rozlíšenie (A 37)
000Mb/s
Dátový tok (A 37)
000000
Číslo videoklipu
000-0000
Číslo súboru (A 106)
Dolná časť displeja
Ikona/zobrazenie
Ú, Ù, Ý, Ð, Ñ,
Ø, Ö, ×, Õ
Opis
Ovládacie prvky prehrávania pre videoklipy (A 89)
Hlasitosť slúchadiel/reproduktora (A 75, 90)
f, h
Ovládacie prvky prehrávania pre fotografie (A 89)
Dátum a čas
F00 1/00000
Dátumový kód (A 104)
Odstraňovanie problémov
Odstraňovanie problémov
V prípade problémov s videokamerou si prečítajte túto časť. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa
na svojho predajcu alebo na servisné stredisko Canon.
Napájanie
Videokamera sa nezapne alebo sa sama vypne.
- Napájací akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
- Vyberte akumulátor a znova ho správne nasaďte.
Akumulátor sa nedá nabiť.
- Overte si, či je videokamera vypnutá, aby mohlo začať nabíjanie.
- Teplota napájacieho akumulátora je mimo povoleného rozsahu (približne 0 – 40 °C). Vyberte
napájací akumulátor, podľa potreby ho zohrejte alebo ochlaďte a skúste ho znova nabiť.
- Napájací akumulátor nabíjajte v rozmedzí teplôt približne 0 °C až 40 °C.
- Napájací akumulátor je chybný. Vymeňte napájací akumulátor.
- Videokamera nemôže komunikovať s pripojeným napájacím akumulátorom.
Napájacie akumulátory, ktoré nie sú odporúčané spoločnosťou Canon na používanie
s touto videokamerou, sa v nej nedajú nabíjať.
- Ak používate napájací akumulátor odporúčaný spoločnosťou Canon na používanie s touto
videokamerou, problém môže byť vo videokamere alebo v napájacom akumulátore.
Obráťte sa na servisné stredisko Canon.
Počuť hluk z kompaktného sieťového adaptéra.
- Slabý zvuk je počuť, keď je kompaktný sieťový adaptér pripojený do siete.
Nejde o chybnú funkciu.
Napájací akumulátor sa veľmi rýchlo vybije aj pri normálnej teplote.
- Akumulátor je na konci svoje životnosti. Kúpte si nový akumulátor.
Záznam
Pri stlačení tlačidla START/STOP sa nespustí záznam.
- Nemôžete nahrávať, keď videokamera zapisuje predchádzajúci záznam na kartu SD
(keď svieti alebo bliká indikátor ACCESS). Vyčkajte, kým videokamera skončí.
- Zaisťovacia páčka na rukoväti je nastavená do polohy C, takže tlačidlo START/STOP
na rukoväti nefunguje. Zmeňte polohu zaisťovacej páčky.
Bod, kde ste stlačili tlačidlo START/STOP, nezodpovedá začiatku ani koncu záznamu.
- Medzi stlačením tlačidla START/STOP a skutočným začiatkom alebo koncom záznamu môže
byť určitý interval. Nejde o chybnú funkciu.
Videokamera nezaostruje.
- Automatické zaostrovanie nezaostruje na objekt. Zaostrite ručne (A 57).
- Hľadáčik nie je nastavený. Pomocou páčky dioptrickej korekcie ho správne nastavte (A 20).
- Objektív alebo snímač okamžitého AF je znečistený. Očistite objektív alebo snímač mäkkou látkou
na čistenie okuliarov (A 125). Nikdy na čistenie objektívu nepoužívajte papierovú vreckovku.
Ovládanie kolískového ovládača zoomu na držadle nemá žiadny vplyv.
- Kolískový ovládač zoomu na držadle je vypnutý. Nastavte položku [Camera Setup/Nastavenie
kamery] > [Grip Zoom Operation/Ovládanie zoomu na držadle] na hodnotu [Enable/Zapnúť].
Ovládanie kolískového ovládača zoomu na rukoväti nemá žiadny vplyv.
- Kolískový ovládač zoomu na rukoväti je vypnutý. Nastavte položku [Camera Setup/Nastavenie
kamery] > [Handle Rocker Operation/Ovládanie zoomu na rukoväti] na hodnotu [Enable/Zapnúť].
115
Odstraňovanie problémov
Ovládanie prstenca zaostrovania/zoom nemá žiadny vplyv.
- Prstenec zaostrovania/zoomu je vypnutý. Nastavte položku [Camera Setup/Nastavenie kamery]
> [Focus/Zoom Ring Operation/Ovládanie prstenca zaostrovania/zoomu] na hodnotu
[Enable/Zapnúť].
Keď objekt preletí krížom pred objektívom, obraz môže vyzerať mierne ohnutý.
- Je to fenomén typický pre obrazové snímače CMOS. Keď objekt veľmi rýchlo preletí krížom
pred videokamerou, obraz môže vyzerať mierne pokrivený. Nejde o chybnú funkciu.
116
Zmena prevádzkového režimu medzi záznamom (Ü)/pohotovostným režimom záznamu
(Ñ)/prehrávaním (Ð) trvá dlhšie než zvyčajne.
- Keď karta SD obsahuje veľký počet videoklipov, niektoré operácie trvajú dlhšie než obyčajne.
Uložte záznamy (A 99) a inicializujte kartu (A 32).
Videoklipy alebo fotografie sa nedajú správne zaznamenať.
- To sa stáva, keď videoklipy a fotografie postupne zaznamenávate a odstraňujete. Uložte
záznamy (A 99) a inicializujte kartu (A 32).
Po dlhšom používaní je videokamera horúca.
- Videokamera môže byť horúca, ak ju nepretržite používate dlhší čas. Nejde o chybnú funkciu.
Ak je videokamera neobvykle horúca alebo sa zohreje iba po krátkej chvíli používania,
môže to znamenať problém s videokamerou. Obráťte sa na servisné stredisko Canon.
Prehrávanie
Nedajú sa odstrániť videoklipy ani fotografie.
- Prepínač LOCK na karte SD je nastavený na ochranu pred náhodným vymazaním.
Zmeňte polohu spínača LOCK.
- Fotografie, ktoré boli v inom zariadení chránené, sa nedajú v tejto videokamere odstrániť.
- Nemusia sa dať odstrániť videoklipy zaznamenané alebo upravené iným zariadením.
Vymazávanie videoklipov trvá dlhšie než obyčajne.
- Keď karta SD obsahuje veľký počet videoklipov, niektoré operácie trvajú dlhšie než obyčajne.
Uložte záznamy (A 99) a inicializujte kartu (A 32).
Nedajú sa kopírovať videoklipy ani fotografie
- Nemusia sa dať kopírovať videoklipy alebo fotografie, ktoré boli zaznamenané alebo upravené
iným zariadením a potom prenesené na kartu SD pripojenú k počítaču.
Jednotlivé videoklipy alebo fotografie v indexovom zobrazení sa nedajú označiť značkou !
- Jednotlivo nemôžete vybrať viac než 100 videoklipov alebo fotografií. Namiesto položky
[Select/Vybrať] vyberte [All Clips/Všetky videoklipy] alebo [All Photos/Všetky fotografie].
Indikátory a informácie na obrazovke
je na displeji červenou.
- Napájací akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
je na displeji červenou.
- Videokamera nemôže komunikovať s pripojeným napájacím akumulátorom, takže sa nedá
zobraziť zvyšná kapacita.
Indikátor nahrávania nesvieti.
- Zmeňte nastavenie [System Setup/Nastavenie systému] > [Tally Lamp/Indikátor nahrávania]
na hodnotu [On/Zap.].
Indikátor nahrávania rýchlo bliká.
(4 bliknutia za sekundu)
- Napájací akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
- Na karte SD, ktorú ste vybrali pre záznam, nie je dostatok miesta. Odstráňte niektoré záznamy
(A 91) aby ste uvoľnili miesto, alebo vymeňte kartu.
Odstraňovanie problémov
6/7 je na displeji červenou.
- Karta SD je plná. Odstráňte niektoré záznamy (A 91) aby ste uvoľnili miesto, alebo
vymeňte kartu.
/
je na displeji červenou.
- Došlo k chybe karty. Vypnite videokameru. Vyberte a znova vložte kartu SD. Ak sa zobrazenie
nezmení na normálne, inicializujte kartu SD (A 32).
Aj po zastavení záznamu indikátor ACCESS svieti na červeno.
- Videoklip sa zaznamenáva na kartu. Nejde o chybnú funkciu.
Červený indikátor POWER/CHG rýchlo bliká (jeden záblesk v 0,5-sekundových intervaloch).
- Teplota napájacieho akumulátora je mimo povoleného rozsahu (približne 0 – 40 °C). Vyberte
napájací akumulátor, podľa potreby ho zohrejte alebo ochlaďte a skúste ho znova nabiť.
- Napájací akumulátor nabíjajte v rozmedzí teplôt približne 0 °C až 40 °C.
- Napájací akumulátor je poškodený. Použite iný napájací akumulátor.
- Nabíjanie sa zastavilo, pretože kompaktný sieťový adaptér alebo akumulátor sú chybné.
Obráťte sa na servisné stredisko Canon.
Ikona 7 bliká na displeji.
- K videokamere v režime
ste pripojili voliteľný prijímač GPS GP-E2. Odpojte prijímač
a znova ho pripojte po nastavení videokamery do režimu
.
Obraz a zvuk
Obrazovka je príliš tmavá.
- Pomocou nastavenia [Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [LCD Brightness/Jas LCD]
alebo [LCD Backlight/Podsvietenie LCD] upravíte jas.
Opakovane sa zapínajú a vypínajú zobrazenia na obrazovke.
- Napájací akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
- Vyberte akumulátor a znova ho správne nasaďte.
Na obrazovke sú nezvyčajné znaky a videokamera nepracuje správne.
- Odpojte napájací zdroj a po krátkej chvíli ho znova zapojte.
Na obrazovke je videošum.
- Udržujte dostatočnú vzdialenosť medzi videokamerou a zariadeniami, ktoré vyžarujú silné
elektromagnetické polia, ako sú napríklad výkonné magnety alebo motory, prístroje na
magnetickú rezonanciu alebo vysokonapäťové elektrické rozvody.
Na obrazovke sú vodorovné pruhy.
- Je to fenomén typický pre obrazové snímače CMOS, ak sa zaznamenáva pri osvetlení určitými
typmi žiariviek, ortuťových alebo sodíkových výbojok. Nejde o chybnú funkciu. Na zmenšenie
týchto príznakov môžete nastaviť položku [Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Flicker
Reduction/Potlačenie blikania] na hodnotu [Automatic/Automaticky] alebo nastaviť expozičný
čas na hodnotu zodpovedajúcu frekvencii miestneho elektrického systému (1/100 pre 50 Hz
systémy, 1/60 pre 60 Hz systémy).
Rozmazaný obraz v hľadáčiku.
- Prispôsobte hľadáčik páčkou dioptrickej korekcie (A 20).
V hľadáčiku nie je obraz.
- Zatvorte panel LCD a potom vytiahnite hľadáčik, aby ste ho aktivovali.
Nedá sa nahrávať zvuk.
- Prepínač ON/OFF konektora INPUT nie je nastavený na správnu pozíciu.
- Externý mikrofón pripojený ku konektoru INPUT 1/INPUT 2 vyžaduje fantómové napájanie.
Nastavte príslušný prepínač na výber citlivosti pre konektory INPUT 1/INPUT 2 do polohy
MIC+48V (A 70).
117
Odstraňovanie problémov
118
- Externý mikrofón pripojený ku konektoru MIC nie je zapnutý alebo je jeho batéria vybitá. Prípadne
je externý mikrofón kompatibilný s napájaním, do ktorého je pripojený, ale položka [Audio Setup/
Nastavenie zvuku] > [MIC Power/Napájanie MIC] nastavená na hodnotu [Off/Vyp.].
- Hlasitosť záznamu zvuku nie je správne nastavená (A 71, 73).
Zvuk je skreslený alebo je zaznamenaný slabo.
- Záznamy urobené blízko hlasných zvukov (napr. ohňostroje alebo koncerty) môžu mať
skreslený zvuk alebo sa zvuk nemusí zaznamenať so skutočnou hlasitosťou. Zapnite stlmenie
mikrofónu (A 72, 74) alebo nastavte hlasitosť záznamu zvuku ručne.
Obraz sa zobrazuje správne, ale zo zabudovaného reproduktora nevychádza žiadny zvuk.
- Hlasitosť reproduktora je vypnutá. Nastavte hlasitosť (A 90).
- Počas režimu
sa zvuk zo zabudovaného reproduktora stlmí, ak sú k videokamere
pripojené slúchadlá.
Karta SD a príslušenstvo
Nedá sa vložiť karta SD.
- Karta SD, ktorú sa snažíte vložiť, je otočená nesprávnym smerom. Otočte ju a vložte ju.
Nedá sa zaznamenávať na kartu SD.
- Treba použiť kompatibilnú kartu SD (A 30).
- Inicializujte kartu SD (A 32), keď ju v tejto videokamere používate prvýkrát.
- Karta SD je plná. Odstráňte niektoré záznamy (A 91), aby ste uvoľnili miesto, alebo vymeňte
kartu SD.
Voliteľný diaľkový ovládač RC-V100 alebo iný bežne dostupný diaľkový ovládač nefunguje.
- Uistite sa, že možnosť [System Setup/Nastavenie systému] > [REMOTE Terminal/Konektor
REMOTE] je nastavená na hodnotu [RC-V100 (REMOTE A)], ak používate voliteľný diaľkový
ovládač RC-V100, alebo na hodnotu [Standard/Štandardný], ak používate bežne dostupný
diaľkový ovládač.
- Vypnite videokameru, znova k nej pripojte diaľkový ovládač a potom videokameru znova zapnite.
Pripojenie externých zariadení
Na neďalekej televíznej obrazovke je obrazový šum.
- Pri použití videokamery v miestnosti s televízorom udržujte vzdialenosť medzi kompaktným
sieťovým adaptérom a napájacím alebo anténovým káblom televízora.
Prehrávanie je na videokamere dobré, ale na externom monitore nie je žiadny obraz.
- Videokamera nie správne pripojená k externému monitoru. Uistite sa, že je videokamera
správne pripojená (A 95).
- Vstup videa na externom monitore nie je nastavený na konektor videa, do ktorého ste pripojili
videokameru. Zvoľte správny videovstup.
Videokamera je pripojená pomocou voliteľného vysokorýchlostného kábla HDMI HTC-100,
ale na externom monitore nie je obraz ani zvuk.
- Odpojte dodaný vysokorýchlostný kábel HDMI a znova ho zapojte, alebo vypnite videokameru
a znova ju zapnite.
- Pripojený monitor nie je kompatibilný s vybratým nastavením obrazu. Zmeňte nastavenie
obrazu na také, ktoré monitor podporuje.
Počítač nerozpozná videokameru, ani keď je pripojená správne.
- Videokameru pripájajte k počítaču iba počas indexového zobrazenia fotografií.
- Odpojte kábel USB a vypnite videokameru. Po chvíli videokameru opäť zapnite a znova
pripojte kábel.
- Pripojte videokameru k inému portu USB na počítači.
Nie je možný prenos videoklipov ani fotografií do počítača.
- Karta SD obsahuje príliš veľa videoklipov alebo fotografií. Odstráňte niektoré záznamy (A 91),
kým karta SD neobsahuje celkovo 2 500 (Windows)/1 000 (macOS) alebo menej záznamov.
Odstraňovanie problémov
Zoznam hlásení
(v abecednom poradí)
Accessing the memory card. Do not remove the memory card./
Pristupuje sa na pamäťovú kartu. Neodstraňujte pamäťovú kartu.
- Otvorili ste kryt priestoru pre kartu SD v čase, keď videokamera pracovala s kartou SD, alebo
videokamera začala pracovať s kartou, keď ste otvorili kryt priestoru pre kartu SD. Nevyberajte
kartu SD, kým toto hlásenie nezmizne.
Back up recordings regularly/Záznamy pravidelne zálohujte
- Toto hlásenie sa môže zobraziť, keď zapnete videokameru. V prípade poruchy sa môžu
záznamy stratiť, preto si ich pravidelne zálohujte.
Battery communication error. Does this battery display the Canon logo?/
Chyba komunikácie s akumulátorom. Je na akumulátore zobrazené logo Canon?
- Pripojili ste akumulátor, ktorý spoločnosť Canon neodporúča na používanie s touto
videokamerou.
- Ak používate napájací akumulátor odporúčaný spoločnosťou Canon na používanie s touto
videokamerou, problém môže byť vo videokamere alebo v napájacom akumulátore.
Obráťte sa na servisné stredisko Canon.
Battery pack is not compatible. Turning off the camcorder./
Napájací akumulátor nie je kompatibilný. Vypnutie videokamery.
- K videokamere bol pripojený napájací akumulátor, ktorý spoločnosť Canon neodporúča na
používanie s touto videokamerou, a videokamera bola zapnutá. Videokamera sa o 4 sekundy
automaticky vypne.
Cannot play back Initialize only using the camcorder/
Nie je možné prehrávať. Inicializujte len pomocou videokamery.
- Karta SD vo videokamere bola inicializovaná pomocou počítača. Kartu inicializujte pomocou
tejto videokamery (A 32).
Cannot play back/Nie je možné prehrať.
- Videoklipy sa nedajú prehrať z kariet SD s kapacitou 512 MB alebo menej. Použite
kompatibilnú kartu SD (A 30).
Cannot record on this memory card/Na túto pamäťovú kartu nemožno zaznamenávať
- Videoklipy sa nedajú zaznamenať na karty SD s kapacitou 512 MB alebo menej.
Použite kompatibilnú kartu SD (A 30).
Cannot trim the clip/Videoklip nemožno orezať
- Videoklipy, ktoré boli zaznamenané alebo skopírované prostredníctvom iných zariadení,
nemožno orezať.
Charge the battery pack/Nabite napájací akumulátor
- Napájací akumulátor je vybitý. Nabite napájací akumulátor.
Check the memory card/Skontrolujte pamäťovú kartu
- Nedá sa pracovať s kartou SD. Skontrolujte kartu SD a overte si, či správne pracuje
a je správne vložená.
- Došlo k chybe karty SD. Videokamera nemôže nahrávať alebo prehrávať obrázok.
Skúste vybrať a znova vložiť kartu SD, alebo použite inú kartu SD.
- Do videokamery ste vložili kartu MultiMedia Card (MMC). Použite odporúčanú kartu SD
(A 30).
- Ak sa po zmiznutí hlásenia zobrazí ikona 6/7 na červeno, postupujte takto:
Vypnite videokameru, vyberte a znova vložte kartu SD. Ak sa ikona 6/7 znova zobrazí na
zeleno, môžete pokračovať v zázname alebo prehrávaní. Ak problém pretrváva, uložte záznamy
(A 99) a inicializujte kartu SD (A 32).
File name error/Chyba názvu súboru
- Čísla priečinka a súboru dosiahli maximálne hodnoty. Nastavte položku [Recording Setup/
Nastavenie záznamu] > [MP4 Clip / Photo Numbering/Číslovanie klipov MP4/fotografií]
na hodnotu [Reset/Resetovať] a inicializujte kartu SD (A 32).
119
Odstraňovanie problémov
Initialize only using the camcorder/Inicializujte len pomocou videokamery
- Kartu SD inicializujte pomocou tejto videokamery (A 32).
May not be possible to record movies on this memory card/
Záznam filmov na túto pamäťovú kartu nemusí byť možný
- Došlo k chybe karty SD. Videokamera nemôže nahrávať alebo prehrávať obrázok.
Skúste vybrať a znova vložiť kartu SD, alebo použite inú kartu SD.
120
Memory card cover is open/Je otvorený kryt otvoru pre pamäťovú kartu
- Po vložení karty SD zatvorte kryt priestoru pre kartu SD.
Memory card is full/Pamäťová karta je plná
- Karta SD je plná. Odstráňte niektoré záznamy (A 91), aby ste uvoľnili miesto, alebo vymeňte
kartu SD.
Memory card is write-protected/Pamäťová karta je chránená pred zápisom
- Prepínač LOCK na karte SD je nastavený na ochranu pred náhodným vymazaním.
Zmeňte polohu spínača LOCK.
No clips/Žiadne videoklipy
- Na vybratej karte SD nie sú žiadne videoklipy.
No memory card/Žiadna pamäťová karta
- Vložte do videokamery kompatibilnú kartu SD (A 30).
No photos/Žiadne fotografie
- Nie sú žiadne fotografie na prehrávanie.
Operation canceled/Operácia je zrušená
- Nedá sa pracovať s kartou SD. Skontrolujte kartu SD a overte si, či správne pracuje
a je správne vložená.
- Došlo k chybe karty SD. Videokamera nemôže nahrávať alebo prehrávať obrázok.
Skúste vybrať a znova vložiť kartu SD, alebo použite inú kartu SD.
Recording was stopped due to insufficient write speed of the memory card/
Záznam sa zastavil pre nedostatočnú rýchlosť zápisu na pamäťovú kartu
- Rýchlosť zápisu na kartu SD bola príliš nízka, takže sa záznam zastavil. Ak chcete
zaznamenávať videoklipy s rozlíšením 3840x2160 alebo pomocou režimu spomaleného
a zrýchleného záznamu, použite kartu SD s označením UHS a triedou rýchlosti U3. Ak chcete
zaznamenávať iné videoklipy, použite kartu SD, ktorá je označená triedou rýchlosti 6 alebo 10,
prípadne UHS s triedou rýchlosti U1 alebo U3.
- Po opakovanom zázname, vymazávaní a úprave videoklipov (fragmentovaná pamäť) trvá zápis
dát na kartu SD dlhšie a záznam sa môže zastaviť. Uložte záznamy (A 99) a inicializujte kartu
SD (A 32).
Some clips could not be deleted/Niektoré videoklipy sa nepodarilo odstrániť
- Videoklipy, ktoré boli ochránené alebo upravené v inom zariadení a potom prenesené na kartu
SD pripojenú k počítaču, sa v tejto videokamere nedajú odstrániť.
Task in progress. Do not disconnect the power source./
Vykonáva sa úloha. Neodpájajte zdroj napájania.
- Videokamera aktualizuje kartu SD. Vyčkajte, kým činnosť neskončí a neodpájajte kompaktný
sieťový adaptér ani nevyberajte napájací akumulátor.
Too many photos and MP4 movies. Disconnect the USB cable./
Príliš veľa fotografií a filmov vo formáte MP4. Odpojte kábel USB.
- Odpojte kábel USB. Skúste použiť čítačku kariet alebo zmenšiť celkový počet klipov MP4
a fotografií na karte SD na menej než 2 500 (Windows) alebo 1 000 (macOS).
- Ak sa na obrazovke počítača zobrazilo dialógové okno, zatvorte ho. Odpojte kábel USB
a po chvíli obnovte pripojenie.
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
• V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo zvláštny
zápach, prestaňte výrobok používať.
• Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
• Výrobok chráňte pred vodou. Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani kvapaliny.
• Počas búrky sa nedotýkajte výrobku pripojeného k elektrickej zásuvke. Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom.
• Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
• Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
• Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodaného napájacieho akumulátora dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
- Batérie alebo napájacie akumulátory používajte len so špecifikovaným výrobkom.
- Batérie nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
- Batérie ani napájacie akumulátory nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek.
- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi
alebo inými kovovými predmetmi.
- Nepoužívajte vytečené batérie ani napájacie akumulátory. Ak batéria alebo napájací akumulátor
vytečie a látka príde do styku s vašou pokožkou alebo oblečením, dané miesto dôkladne
opláchnite tečúcou vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým
množstvom čistej tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri likvidácii batérií alebo napájacích akumulátorov izolujte konektory pomocou pásky alebo iným
spôsobom. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
• S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto návode na používanie.
• Pri používaní nabíjačky alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.
- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku
s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
- Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte ani
neupravujte.
- Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok do látky ani
iných materiálov.
- Výrobok neodpájajte ťahaním za napájací kábel.
- Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
• Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke.
Mohlo by dôjsť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky
a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku na horúcich miestach
a u ľudí s problémami s obehovou sústavou alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť
statív alebo podobné zariadenie.
• Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
• Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach pomocou
suchej handričky.
121
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
UPOZORNENIE
122
Označuje riziko poranenia.
• Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym teplotám.
Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť popálenie alebo
poranenie.
• Výrobok nasaďte iba na statív, ktorý je dostatočne pevný.
• Na displej ani cez hľadáčik sa nepozerajte dlhší čas. Môže to vyvolať príznaky podobné chorobe
z pohybu. V takom prípade výrobok okamžite prestaňte používať a pred jeho opätovným použitím
si na chvíľu odpočiňte.
Videokamera
Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zabezpečili maximálnu výkonnosť.
• Pravidelne si zálohujte záznamy. Nezabudnite pravidelne prenášať záznamy do počítača (A 99)
a zálohovať ich. Tým ochránite dôležité záznamy pred poškodením a vytvoríte si viac voľného miesta
na karte SD. Spoločnosť Canon neručí za žiadne stratené ani poškodené dáta.
• Videokameru nepoužívajte ani neskladujte na miestach, kde sa vyskytuje prach alebo piesok.
Videokamera nie je vodotesná – chráňte ju pred vodou, blatom a soľou. Ak niektorá z uvedených
látok prenikne do videokamery, môže ju alebo objektív poškodiť.
• Videokameru nepoužívajte v blízkosti silných elektromagnetických polí, ako sú napríklad výkonné
magnety alebo motory, prístroje na magnetickú rezonanciu alebo vysokonapäťové elektrické
rozvody. Používanie videokamery na takých miestach môže spôsobiť anomálie v obraze alebo
zvuku, prípadne sa objaví obrazový šum.
• Nesmerujte objektívom ani hľadáčikom do zdroja silného svetla. Nenechávajte videokameru
nasmerovanú na objekt s vysokou intenzitou svetla. Dávajte mimoriadny pozor, ak je videokamera
namontovaná na statív alebo sa prenáša, keďže objektív alebo hľadáčik by mohli byť nasmerované
na takéto silné zdroje svetla. Keď videokameru nepoužívate, zabezpečte, aby bola ochrana
objektívu zatvorená.
• Nenoste videokameru za panel LCD. Dajte pozor pri zatváraní panela LCD. Keď používate remienok
na zápästie, nenechajte videokameru húpať sa a vrážať do predmetov.
• S dotykovým displejom pracujte opatrne. Na ovládanie nepoužívajte veľkú silu a nepoužívajte ani
guľôčkové perá a iné predmety s tvrdou špičkou. Mohlo by to poškodiť povrch dotykového displeja.
• Nedávajte ochranné fólie na dotykový displej. Videokamera je vybavená kapacitným dotykovým
displejom, preto s ním nemožno správne manipulovať, ak je na ňom ďalšia ochranná vrstva.
• Keď upevňujete videokameru na statív, dbajte, aby jeho
6,5 mm
upevňovacia skrutka bola kratšia než 6,5 mm. Dlhšia skrutka
môže poškodiť videokameru.
• Pri zázname videoklipov sa snažte zachovať pokojný
a stabilný záber. Prudké pohyby s videokamerou počas záznamu
a rýchle zoomovanie a panorámovanie môže spôsobiť trhanie
scén. V extrémnych prípadoch môže prehrávanie takto
zaznamenaných scén vyvolať nemoc z pohybu. Ak sa stretnete s takouto reakciou,
okamžite zastavte prehrávanie a prípadne urobte prestávku.
Dlhodobé skladovanie
Ak predpokladáte, že videokameru nebudete dlhšie používať, uložte ju na bezprašnom mieste
s nízkou vlhkosťou a teplotou pod 30 °C.
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Napájací akumulátor
POZOR!
S napájacím akumulátorom vždy zaobchádzajte opatrne.
• Nevhadzujte akumulátor do ohňa (nebezpečenstvo výbuchu).
• Napájací akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 °C. Nenechávajte ho blízko kúrenia ani
v horúcich dňoch v zavretom vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozoberajte ani sa nepokúšajte o jeho úpravy.
• Nepustite ho ani ho nevystavujte nárazom.
• Akumulátor chráňte pred vodou.
• Špinavé kontakty môžu zapríčiniť nekvalitné spojenie akumulátora s videokamerou.
Kontaktné plochy čistite suchou látkou.
Dlhodobé skladovanie
• Napájacie akumulátory uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 30 °C.
• Na predĺženie životnosti akumulátora ho pred uskladnením celkom vybite.
• Plne nabite a vybite všetky akumulátory aspoň raz ročne.
Zvyšná kapacita akumulátora
Ak používate napájací akumulátor, ktorý je kompatibilný so systémom Intelligent System a zobrazený
zostávajúci čas batérie nie je správny, napájací akumulátor úplne nabite. Správna doba sa nemusí
zobraziť po veľkom počte opakovaného používania, ak ponecháte plne nabitý akumulátor nepoužitý
alebo ak používate akumulátor dlhšiu dobu pri zvýšenej teplote. Kapacitu zobrazenú na obrazovke
považujte za približnú.
Používanie napájacích akumulátorov od iných výrobcov ako Canon
• Pre vašu bezpečnosť sa napájacie akumulátory, ktoré nie sú originálnymi napájacími akumulátormi
Canon, nenabijú, ani keď ich pripojíte k tejto videokamere alebo k voliteľnej nabíjačke CG-800E.
• Odporúčame používať originálne napájacie akumulátory Canon so
značkou inteligentného systému.
• Ak s touto videokamerou používate napájacie akumulátory, ktoré nie sú originálnymi napájacími
akumulátormi Canon, zobrazí sa
a zvyšná kapacita sa nezobrazí.
Karta SD
• Odporúčame zálohovať záznamy na karte SD do počítača. Dáta sa môžu poškodiť alebo stratiť
v dôsledku chýb karty alebo vplyvom statickej elektriny. Spoločnosť Canon neručí za žiadne
stratené ani poškodené dáta.
• Nedotýkajte sa kontaktov na karte a ani ich nevystavujte nečistote alebo prachu.
• Karty SD nepoužívajte na miestach, kde je silné magnetické pole.
• Nenechávajte karty SD na miestach s vysokou vlhkosťou alebo teplotou vzduchu.
• Karty SD nerozoberajte, neohýbajte, nenamáčajte a zabráňte, aby spadli alebo boli
vystavené nárazom.
• Pred vložením skontrolujte orientáciu karty SD. Vkladaním karty SD do otvoru silou,
keď nie je správne orientovaná, môžete poškodiť kartu alebo videokameru.
• Na kartu SD nelepte žiadne štítky ani samolepky.
123
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Zabudovaná lítiová batéria
Videokamera má zabudovanú lítiovú batériu na uchovanie dátumu/času a ďalších nastavení.
Pri používaní videokamery sa zabudovaná lítiová batéria dobíja. Ak však videokameru nebudete
približne 3 mesiace používať, batéria sa úplne vybije.
Ak chcete znova nabiť zabudovaný lítiový akumulátor: Pripojte kompaktný sieťový adaptér
k videokamere a nechajte ho pripojený 24 hodín s vypnutou videokamerou.
124
Likvidácia
Keď odstránite videoklipy alebo inicializujete kartu SD, zmení sa len tabuľka alokácie súborov,
ale uložené údaje sa fyzicky nevymažú. Ak vyhadzujete kartu SD alebo ju darujete inej osobe,
najprv ju inicializujte (A 32). Zaplňte ju nepodstatnými záznamami a potom ju znova inicializujte.
To veľmi sťaží obnovu pôvodných záznamov.
Údržba/Ďalšie
Údržba/Ďalšie
Čistenie
Telo videokamery
• Na čistenie vlastnej videokamery použite mäkkú suchú látku. Nikdy nepoužívajte chemicky
napúšťané utierky ani prchavé rozpúšťadlá, napr. riedidlá farieb.
Objektív, hľadáčik a snímač okamžitého AF
• Ak je povrch objektívu alebo snímač okamžitého AF znečistený, automatické zaostrovanie nebude
správne pracovať.
• Odstráňte všetok prach a nečistotu fúkaním bez použitia aerosolu.
• Použite čistú mäkkú handričku na okuliare a jemne ňou utrite objektív alebo hľadáčik.
Nikdy nepoužívajte papierové vreckovky.
Dotykový displej LCD
• Dotykový displej LCD čistite čistou, mäkkou látkou na čistenie objektívov.
• Pri prudkej zmene teplôt môže dôjsť na povrchu obrazovky ku kondenzovaniu vodných pár.
Obrazovku utrite jemnou a suchou látkou.
Kondenzácia
Pri rýchlom prenesení videokamery z chladného prostredia do teplého môžu na jej povrchu
skondenzovať vodné pary. Pri zistení kondenzácie prestaňte videokameru používať. Ak to neurobíte,
môžete ju poškodiť.
Ku kondenzácii môže dôjsť v týchto prípadoch:
• Keď bola videokamera rýchlo prenesená z chladnej miestnosti do vyhriatej.
• Keď ste videokameru ponechali vo vlhkom prostredí.
• Keď sa chladný priestor rýchlo ohreje.
Ak sa chcete vyhnúť kondenzácii
• Nevystavujte videokameru prudkým/extrémnym teplotným zmenám.
• Vyberte karty SD a napájací akumulátor. Potom vložte videokameru do vzduchotesného plastového
vrecka a nechajte ju postupne sa prispôsobiť teplotným zmenám, skôr než ju z neho vyberiete.
Pri rozpoznaní kondenzácie
Presný čas potrebný na odparenie kvapôčok vody sa bude líšiť podľa miesta a klimatických
podmienok. Všeobecným pravidlom je počkať pred ďalším používaním videokamery 2 hodiny.
Zobrazenie loga certifikácie
Môžete otvoriť obrazovku
> [B System Setup/Nastavenie systému] > [Certification
Information/Certifikačné informácie] a zobraziť niektoré certifikačné informácie tejto videokamery.
125
Údržba/Ďalšie
Používanie videokamery v zahraničí
Napájacie zdroje
Kompaktný sieťový adaptér môžete použiť na napájanie videokamery a nabíjanie akumulátorov
v každej krajine so sieťovým napätím 100 až 240 V, 50/60 Hz. Informácie o adaptéroch pre zástrčky
na použitie v zámorí získate v servisnom stredisku Canon.
126
Voliteľné príslušenstvo
Voliteľné príslušenstvo (Dostupnosť sa líši podľa regiónu)
Nasledujúce voliteľné príslušenstvo je kompatibilné s touto videokamerou. Zvolené príslušenstvo
je podrobnejšie opísané na nasledujúcich stranách.
127
Napájací akumulátor
BP-820, BP-828
Nabíjačka
CG-800E
Kompaktný sieťový
adaptér CA-570
Telekonvertor
TL-H58
Širokouhlý konvertor
WA-H58
Ochranný filter 58 mm,
filter ND4L 58 mm,
filter ND8L 58 mm
Vysokorýchlostný
kábel HDMI HTC-100
Kábel USB
IFC-400PCU
Diaľkový ovládač
RC-V100
Prijímač GPS
GP-E2
Popruh SS-600/SS-650
Remienok na zápästie
WS-20
Mäkké puzdro
SC-2000
Odporúčame používať originálne príslušenstvo Canon.
Tento produkt je skonštruovaný tak, aby dosahoval vynikajúci výkon s originálnym príslušenstvom
Canon. Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne škody na tomto výrobku ani za žiadne ďalšie
škody, napr. požiar a pod., spôsobené chybnou funkciou príslušenstva iných výrobcov než Canon
(napr. unikanie obsahu akumulátora alebo jeho roztrhnutie). Záruka sa nevzťahuje na opravy
zapríčinené chybnou funkciou príslušenstva inej značky než Canon. To však neznamená,
že takéto opravy nemôžete žiadať za úhradu.
Voliteľné príslušenstvo
Akumulátory
Ak potrebujete ďalšie akumulátory, vyberte si z týchto modelov:
BP-820 alebo BP-828.
128
Ak používate napájacie akumulátory so značkou inteligentného
systému, videokamera s nimi bude komunikovať a zobrazí zvyšnú
dobu používania (s presnosťou na 1 minútu). Tieto napájacie
akumulátory môžete používať a nabíjať len vo videokamerách
a nabíjačkách kompatibilných s inteligentným systémom.
Nabíjačka CG-800E
Nabíjačku používajte na nabíjanie napájacích akumulátorov.
Telekonvertor TL-H58
Tento telekonvertor predlžuje ohniskovú vzdialenosť objektívu
videokamery 1,5-krát.
• Telekonvertor nemožno používať spolu s dodanou slnečnou clonou
s ochranou objektívu.
• Najkratšia zaostrovacia vzdialenosť pri plnom teleobjektíve
s telekonvertorom je 1,3 m.
Širokouhlý konvertor WA-H58
Tento širokouhlý konvertor zmenšuje ohniskovú vzdialenosť
0,75-krát, čo umožňuje vytvárať dojem širokouhlej perspektívy
pri interiérových a panoramatických záberoch.
• Širokouhlý konvertor nemožno používať spolu s dodanou
slnečnou clonou s ochranou objektívu.
Ochranný filter 58 mm, filter ND4L 58 mm,
filter ND8L 58 mm
Neutrálne sivé a ochranné filtre MC pomáhajú pri zvládaní ťažkých
svetelných podmienok.
Mäkké puzdro SC-2000
Toto puzdro chráni videokameru pri prenášaní a poskytuje množstvo
priestoru a vrecák pre videokameru a jej príslušenstvo.
Voliteľné príslušenstvo
Táto značka označuje originálne videopríslušenstvo Canon. Ak používate
videozariadenie značky Canon, odporúčame používať výhradne videopríslušenstvo
Canon alebo výrobky, ktoré nesú túto značku.
129
Technické údaje
Technické údaje
Model XA45/XA40

130
— Uvedené hodnoty sú len približné.
Systém
• Systém záznamu
Videoklipy: MP4
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-2 LPCM (4-kanálový), MPEG-2 AAC-LC (2-kanálový)
Nastavenie obrazu (rozlíšenie, dátový tok a obrazový kmitočet)
3 840 x 2 160: 150 Mb/s (25.00P)
1 920 x 1 080: 35 Mb/s, 17 Mb/s (50.00P, 25.00P)
Vzorkovanie farieb: YCbCr 4:2:0, 8 bitov
Fotografie: DCF (Design rule for Camera File system), kompatibilný s Exif1 Ver. 2.3
Typ snímok: JPEG
1
Táto videokamera podporuje normu Exif 2.3 (nazývanú aj „Exif Print“). Exif Print je norma pre rozšírenú
komunikáciu medzi videokamerami a tlačiarňami. Po pripojení k tlačiarni vyhovujúcej norme Exif Print sa obrazové
dáta videokamery v čase fotografovania použijú na optimalizáciu a výrazné zlepšenie kvality tlače.
• Záznamové médium (nie je súčasťou balenia)
Karta SD, SDHC (SD High Capacity) alebo SDXC (SD eXtended Capacity) (2 otvory)
• Obrazový snímač
Typ 1/2,3 CMOS, 21 140 000 pixelov
Efektívne pixely: 8 290 000 pixelov
• Dotykový displej LCD: 7,50 cm (3,0 palca), širokouhlý, farebný TFT, 460 000 bodov,
100 % pokrytie, ovládanie pomocou kapacitného dotykového displeja
• Hľadáčik: 0,61 cm (0,24 palca), širokouhlý, farebný, ekvivalent 1 560 000 bodov, 100 % pokrytie
• Mikrofón: Stereofónny elektretový kondenzátorový mikrofón, stlmenie (20 dB)
• Objektív
f = 3,67 – 73,4 mm, F/1.8 – 2.8; 20-násobný optický zoom, kruhová clona s 8 lamelami
Keď sa používa rozlíšenie 3 840 x 2 160 (ekvivalent 35 mm):
30,6 – 612 mm (pri zapnutom Dynamickom stabilizátore obrazu)
29,3 – 601 mm (pre iné nastavenia stabilizácie obrazu)
Keď sa používa rozlíšenie 1920x1080 (ekvivalent 35 mm):
32,0 – 640 mm (pri zapnutom Dynamickom stabilizátore obrazu)
30,5 – 627 mm (pre iné nastavenia stabilizácie obrazu)
• Konštrukcia objektívu: 12 členov v 10 skupinách (2 asférické členy)
• Systém AF
Automatické zaostrovanie (TTL + externý snímač vzdialenosti pri nastavení na [Instant AF/
Okamžitý AF], [Medium AF/Stredný AF]) alebo ručné zaostrovanie
• Priemer filtra: 58 mm
• Najkratšia vzdialenosť zaostrenia
60 cm; 1 cm pri najširšom uhle záberu
Technické údaje
• Vyváženie bielej
Automatické vyváženie bielej, užívateľské vyváženie bielej (2 nastavenia), užívateľsky určená farebná
teplota alebo prednastavené vyváženie bielej: denné svetlo, žiarovka
• Minimálna hladina osvetlenia
0,3 lx (režim snímania [Low Light/Málo svetla], expozičný čas 1/2)
4,2 lx (režim snímania [Programmed AE/Programová AE], obrazový kmitočet 50.00P,
expozičný čas 1/25, zapnuté automatické dlhé časy)
• Odporúčané osvetlenie: Viac než 100 lx
• Stabilizácia obrazu: Stabilizátor obrazu s optickým posunom + digitálna korekcia
• Veľkosť fotografií: 3 840 x 2 160 (3 080 kB), 1 920 x 1 080 (880 kB)
Číslo v zátvorkách udáva veľkosť súboru.
Konektory
• Konektor HDMI OUT: minikonektor HDMI; len výstup
• Konektor USB: mini-B, Hi-Speed USB; len výstup
• Konektor MIC
∅ 3,5 mm stereofónny minikonektor (nesymetrický); môže sa napájať mikrofón napájaný zo zástrčky
Citlivosť:
–65 dBV (automatická hlasitosť, plný rozsah –12 dB)/1,5 kΩ alebo viac
Stlmenie mikrofónu: 20 dB
Dodané napájanie: 2,4 V (odpor 2,2 kΩ)
• Konektory INPUT
Jack pre INPUT (kolík 1: tienený, kolík 2: hot, kolík 3: cold), 2 sústavy (symetrické)
Citlivosť:
Mikrofónny vstup: –60 dBu (ručná hlasitosť stred, plný rozsah –18 dB)/600 Ω
Linkový vstup: 4 dBu (ručná hlasitosť stred, plný rozsah –18 dB)/10 kΩ
Stlmenie mikrofónu: 20 dB
• Konektor × (slúchadlá)
∅ 3,5 mm stereofónny minikonektor (nesymetrický)
–24 dBV (32 Ω záťaž, max. hlasitosť)/100 Ω
• Konektor REMOTE: ∅ 2,5 mm stereofónny sub-minikonektor, len vstup
Napájanie/ďalšie
• Napájanie (menovité)
7,4 V (napájací akumulátor), 8,4 V (kompaktný sieťový adaptér)
• Spotreba:
4,1 W (150 Mb/s, AF zap., normálny jas displeja LCD)
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery [Š x V x H] (okrem prídržného remienka)
Len videokamera: 109 x 84 x 182 mm
Videokamera s nasadenou slnečnou clonou: 115 x 84 x 231 mm
Videokamera so slnečnou clonou a rukoväťou: 131 x 180 x 231 mm
131
Technické údaje
• Hmotnosť
s
Len videokamera: 740 g
Videokamera so slnečnou clonou, napájacím akumulátorom BP-820, kartou SD a rukoväťou: 1 130 g
t
Len videokamera: 730 g
Videokamera so slnečnou clonou, napájacím akumulátorom BP-820, kartou SD a rukoväťou: 1 120 g
132
Kompaktný sieťový adaptér CA-570
• Napájanie: 100 – 240 V, 50/60 Hz
• Menovitý výstup / príkon: 8,4 V, 1,5 A / 29 VA (100 V) – 39 VA (240 V)
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery: 52 x 29 x 90 mm
• Hmotnosť: 135 g
Napájací akumulátor BP-820
• Typ akumulátora
Lítium-iónový akumulátor, kompatibilný s inteligentným systémom
• Menovité napätie: 7,4 V
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Kapacita: 1 780 mAh (typická); 13 Wh/1 700 mAh (minimálna)
• Rozmery: 30,7 x 39,4 x 40,2 mm
• Hmotnosť: 85 g
Hmotnosť a rozmery sú približné. Za omyly a nepresnosti nezodpovedáme.
Referenčné tabuľky
Referenčné tabuľky
Približná doba záznamu
Videokamera používa na kódovanie videa premenlivý dátový tok (VBR), preto sa skutočné doby
záznamu budú meniť v závislosti od snímaných scén. Nasledujúca tabuľka uvádza približné doby
záznamu pre jedno nahrávanie, kým sa nezaplní označená karta SD.
133
Karta SD
Zvukový formát MP4
Dátový tok
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
LPCM 16bit 4CH/
LPCM 16 bitov 4 K]
150 Mb/s
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
35 Mb/s
25 min
50 min
110 min
220 min
445 min
17 Mb/s
45 min
100 min
205 min
420 min
845 min
150 Mbps
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
35 Mb/s
25 min
55 min
115 min
240 min
485 min
17 Mb/s
55 min
120 min
245 min
495 min
995 min
[
[
AAC 16bit 2CH/
AAC 16 bitov 2 K]
Doby nabíjania, záznamu a prehrávania
Časy nabíjania uvedené v nasledujúcej tabuľke sú približné a menia sa podľa podmienok nabíjania
a počiatočného stavu akumulátorov.
Napájací akumulátor→
BP-820
BP-828
Pomocou videokamery
210 min
300 min
Pomocou nabíjačky CG-800E
190 min
260 min
Podmienky nabíjania↓
Doby záznamu a prehrávania uvedené v tabuľkách nižšie sú približné a menia sa podľa nastavenia
obrazu a podmienok nabíjania, záznamu a prehrávania. Časy vychádzajú z používania displeja LCD.
Efektívny čas využiteľnosti akumulátora sa zníži pri zázname v chladnom prostredí, pri použití jasného
nastavenia obrazovky a pod.
s
Napájací
akumulátor
BP-820
BP-828
Rozlíšenie/dátový tok
Záznam (maximálne)
Záznam (typicky)*
Prehrávanie
3840 x 2160 (150 Mb/s)
175 min
100 min
250 min
1920 x 1080 (35 Mb/s)
200 min
110 min
280 min
3840 x 2160 (150 Mb/s)
270 min
150 min
375 min
1920 x 1080 (35 Mb/s)
305 min
165 min
415 min
* Približná doba záznamu s opakovanými činnosťami, ako sú spustenie/zastavenie, zoomovanie a zapnutie/
vypnutie kamery.
Referenčné tabuľky
t
Napájací
akumulátor
BP-820
134
BP-828
Rozlíšenie/dátový tok
Záznam (maximálne)
Záznam (typicky)*
Prehrávanie
3840 x 2160 (150 Mb/s)
175 min
100 min
270 min
1920 x 1080 (35 Mb/s)
205 min
115 min
290 min
3840 x 2160 (150 Mb/s)
270 min
150 min
400 min
1920 x 1080 (35 Mb/s)
315 min
170 min
435 min
* Približná doba záznamu s opakovanými činnosťami, ako sú spustenie/zastavenie, zoomovanie a zapnutie/
vypnutie kamery.
Register
A
H
Automatické dlhé časy . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Av (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Hlasitosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 90
Hlasitosť záznamu zvuku . . . . . . . . . . . . . . . 73
Hľadáčik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
B
Bodové svetlo (režim špeciálnej scény) . . . . 40
C
Citlivosť mikrofónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Clona (clonové číslo - f) . . . . . . . . . . . . . . . . 42
CH
Chybové hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
I
Časové pásmo, letný čas . . . . . . . . . . . . . . . 26
Časový kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Číslo súboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Ikony na obrazovke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Indikátor nahrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Informácie na obrazovke . . . . . . . . . . . 78, 111
Infračervené svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Infračervený záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Inicializácia karty SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
D
J
Dátový tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dátum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dátumový kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 105
Detekcia tváre a jej sledovanie . . . . . . . . . . . 61
Diaľkový ovládač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Digitálny telekonvertor . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Dioptrická korekcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Doba nabíjania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Dolná zádrž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Duálny záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Č
K
Expozičný čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Expozícia
AE na dotyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
AE pre svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Korekcia expozície . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Pamäť expozície . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ručné nastavenie expozície . . . . . . . . . 42
Externý mikrofón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Karta SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Inicializácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kompatibilné karty SD . . . . . . . . . . . . . . 30
Vloženie/vybratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Výber karty SD pre záznam . . . . . . . . . . 32
Kompaktný sieťový adaptér . . . . . . . . . . . . . 15
Kondenzácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Konektor DC IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Konektor HDMI OUT . . . . . . . . . . . . . . . 95, 96
Konektor MIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Konektor × (na slúchadlá) . . . . . . . . . . . . . . 75
Konektor SDI OUT* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Konektor USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Konektory INPUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kopírovanie záznamov na kartu SD . . . . . . 100
Korekcia protisvetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
F
L
Farebné pruhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Feritové jadro, pripevnenie . . . . . . . . . . . . . . 15
Fotografie
Odstraňovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Prezeranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Limit AGC (automatické riadenie zisku) . . . . 48
E
M
M (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Málo svetla (režim špeciálnej scény) . . . . . . 40
Menu FUNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 101
Menu nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 102
135
N
136
Napájací akumulátor
Informácie o akumulátore . . . . . . . . . . 110
Nabíjanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zvyšná kapacita akumulátora . . . . . . . . 17
Napájanie zo zástrčky (mikrofón) . . . . . . . . . 72
Nastavenia menu, ukladanie a používanie . . . 86
Nastavenie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Nastavenie výstupu videa . . . . . . . . . . . . . . 93
Nástroj MP4 Join Tool . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Neutrálne sivý filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nočná scéna (režim špeciálnej scény) . . . . . 40
O
Sneh (režim špeciálnej scény) . . . . . . . . . . . .40
Spomalený a zrýchlený záznam . . . . . . . . . .38
Stabilizátor obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Statív . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Stlmenie mikrofónu . . . . . . . . . . . . . . . . .72, 74
Š
Šport (režim špeciálnej scény) . . . . . . . . . . . .40
Štafetový záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
T
Tlačidlo CUSTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Tv (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Obrazový kmitočet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Odstraňovanie problémov . . . . . . . . . . . . . 115
Odstraňovanie záznamov . . . . . . . . . . . . . . 91
Ohňostroj (režim špeciálnej scény) . . . . . . . 41
Orezanie videoklipov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Oznamovacie tóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
U
P
V
P (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Pláž (režim špeciálnej scény) . . . . . . . . . . . . 40
Portrét (režim špeciálnej scény) . . . . . . . . . . 40
Potlačenie blikania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Používanie videokamery v zahraničí . . . . . 126
Prednahrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Prepínač režimov videokamery . . . . . . . . . . 24
Prezeranie záznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pripojenie k externému monitoru . . . . . . . . . 95
Priraditeľné tlačidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Prstenec zaostrovania/zoomu . . . . . . . . 52, 57
R
Referenčný tón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Reproduktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Resetovanie všetkých nastavení
videokamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Režim AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Režim snímania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Rozlíšenie (veľkosť políčka) . . . . . . . . . . . . . 37
Rukoväť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
S
Slnečná clona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Slúchadlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ukladanie videoklipov do počítača . . . . . . . .99
Užívateľský bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Ú
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Videoklipy
Informácie o klipe . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Obnova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Odstraňovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Volič CUSTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Vypnutie oznamovacích tónov . . . . . . . . . .108
Vyváženie bielej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Výrobné číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Vzhľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Vzor zebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Z
Zabudovaný mikrofón . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Zabudovaný zálohovací akumulátor . . . . . .124
Zaostrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Automatické zaostrovanie . . . . . . . . . . .60
Funkcie asistenta zaostrovania . . . . . . .58
Prednastavené zaostrenie . . . . . . . . . . .58
Zapnutie a vypnutie videokamery . . . . . . . . .23
Západ slnka (režim špeciálnej scény) . . . . . .40
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Záznam 4-kanálového zvuku . . . . . . . . . . . . .67
Záznam zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Zisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Značky na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
* Len model s.
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Digitálny zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Ovládač jemného zoomu . . . . . . . . . . . . 55
Rýchlosť zoomovania . . . . . . . . . . . 53, 55
Vysokorýchlostný zoom . . . . . . . . . . . . . 54
Zosilnený stabilizátor obrazu . . . . . . . . . . . . 63
Zväčšenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Zvukový formát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Zvukový výstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Zvýraznené obrysy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
137
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
138
Informácie o miestnom zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom
liste alebo na stránke www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou
Canon Europa N.V.
Informácie v tomto dokumente sú platné k februáru 2019. Zmena údajov je vyhradená bez
oznámenia. Najnovšiu verziu nájdete na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon.
© CANON INC. 2019
CEL-SX7EA2R0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising