Canon | IXUS 230 HS | User manual | Canon IXUS 230 HS User manual

Canon IXUS 230 HS User manual
Programvaruhandbok
för Macintosh
• ImageBrowser
• CameraWindow
• Map Utility
• Movie Uploader for YouTube
• PhotoStitch
Viktiga funktioner
Överföra bilder och filmer
Infoga text
Spara stillbilder
från filmer
ABC
Skriva ut bilder
Redigera filmer
A
Bifoga bilder i e-postmeddelanden
Plus många andra användbara funktioner
Innehåll
Så här använder du handboken
1
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Om den här handboken
Teckenförklaringar
Delar av innehållet i den här handboken markeras med följande symboler.
VIKTIGT!
• De avsnitt som är markerade med ”Viktigt!” innehåller säkerhetsföreskrifter eller
viktig information. Läs dem noggrant.
TIPS
• De avsnitt som är markerade med ”Tips” innehåller förslag på tillvägagångssätt och användbara råd.
Läs dem om du behöver.
Operativsystem
• I instruktionerna i den här handboken används skärmdumpar och tillvägagångssätt
från Mac OS X v10.5. Skärmdumparna och tillvägagångssätten kan vara något
annorlunda om du använder en annan Mac OS-version.
• Skärmdumparna och tillvägagångssätten kan också skilja sig något från exemplen
beroende på vilken kamera- eller skrivarmodell du använder.
• Utgångspunkten för instruktionerna i den här handboken är en kompakt
digitalkamera från Canon som används tillsammans med programvaran.
• Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga för vissa kameramodeller.
Söka efter ord
Det här dokumentet tillhandahålls som ett Adobe Reader-dokument. Använd Adobe
Readers sökfunktion om du vill söka efter specifika ord eller fraser som du inte hittar.
Sökfunktionen hittar du genom att klicka på menyn [Edit/Redigera] i Adobe Reader
och välja alternativet [Search/Sök].
Om du använder Adobe Reader 8 eller en senare version kan du också utföra
sökningar med funktionen [Find/Hitta] i verktygsfältet.
Skriv söktexten här
Innehåll
2
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Att tänka på när kameran ansluts till datorn
• Om du ansluter kameran till datorn med en gränssnittskabel måste kabeln anslutas direkt
till datorns USB-port. Anslutningen kanske inte fungerar korrekt om du ansluter kameran
till datorn via en USB-hubb.
• Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du samtidigt använder andra USBenheter, förutom USB-mus och USB-tangentbord. Om detta inträffar bör du koppla bort alla
andra enheter från datorn och sedan ansluta kameran på nytt.
• Anslut inte två eller fler kameror till samma dator samtidigt. Då kanske anslutningarna inte
fungerar som de ska.
• Se till att datorn inte går in i viloläge (vänteläge) när en kamera är ansluten via USBgränssnittskabeln. Om detta inträffar ska du inte dra ur gränssnittskabeln. Försök aktivera
datorn medan kameran är ansluten. Vissa datorer går inte att aktivera om du kopplar
loss kameran medan datorn är i viloläge (vänteläge). Ytterligare information om viloläge
(vänteläge) finns i datorns användarhandbok.
• Koppla inte loss kameran från datorn om CameraWindow visas på skärmen.
VIKTIGT!
• Vi rekommenderar att du använder en nätadapter (säljs separat) när du ansluter
till en dator. Om du inte kan använda en nätadapter bör du se till att batterierna
är fulladdade.
• I Användarhandbok för kameran finns information om hur kameran ansluts till
datorn.
Innehåll
3
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Innehåll
Om den här handboken............................................................................................................ 2
Att tänka på när kameran ansluts till datorn......................................................................... 3
Kom ihåg................................................................................................................ 6
CameraWindow och ImageBrowser........................................................................................ 6
CameraWindow och ImageBrowser............................................................................................... 6
Bläddrarfönstret i ImageBrowser............................................................................................. 7
Visa bläddrarfönstret....................................................................................................................... 7
Bläddrarfönstrets delar................................................................................................................... 7
Utföra uppgifter........................................................................................................................ 8
Välja och använda funktioner........................................................................................................ 8
Behärska grunderna.............................................................................................. 9
Överföra bilder.......................................................................................................................... 9
Överföra bilder genom att ansluta kameran till en dator............................................................ 9
Skriva ut................................................................................................................................... 12
Skriva ut en bild på en sida........................................................................................................... 12
Indexutskrift................................................................................................................................... 14
Använda CameraWindow....................................................................................................... 16
Menyfönstret öppnas först........................................................................................................... 16
Bildöverföringsfönstret................................................................................................................. 17
Organisera bildfönstret................................................................................................................. 18
Använda bläddrarfönstret i ImageBrowser.......................................................................... 19
Bläddrarfönstret............................................................................................................................ 19
Visningslägen................................................................................................................................. 20
Visningskontrollpanelen............................................................................................................... 20
Uppgifter i bläddrarområdet........................................................................................................ 21
Filinformationsfönstret................................................................................................................. 22
Visningsfönstret (Visa bild)........................................................................................................... 23
Mer avancerade tekniker.................................................................................... 24
Redigera bilder........................................................................................................................ 24
Beskära – skära ut en del av en bild............................................................................................. 24
Justera färg och ljusstyrka............................................................................................................. 24
Ta bort röda ögon.......................................................................................................................... 25
Infoga text..................................................................................................................................... 25
Korrigera nivåer............................................................................................................................. 26
Korrigera tonkurva........................................................................................................................ 26
Justera skärpan – förstärk konturerna......................................................................................... 27
Automatisk justering..................................................................................................................... 27
Använda annan redigeringsprogramvara.................................................................................... 28
Lägga till ljud................................................................................................................................. 29
Skapa panoramabilder – PhotoStitch ......................................................................................... 30
Redigera filmer.............................................................................................................................. 31
Konvertera RAW-bilder – Digital Photo Professional.................................................................. 32
4
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Exportera................................................................................................................................. 34
Ändra bildstorlek och bildtyp (stillbilder).................................................................................... 34
Exportera fotograferingsinformation.......................................................................................... 34
Skapa skärmsläckarbilder för datorn............................................................................................ 35
Skapa bakgrundsbilder för datorn............................................................................................... 35
Extrahera stillbilder från filmer.................................................................................................... 36
GPS........................................................................................................................................... 37
Använda GPS-information – Map Utility...................................................................................... 37
Överföra filmer till YouTube................................................................................................... 39
Överföra till YouTube – Movie Uploader for YouTube................................................................ 39
E-post....................................................................................................................................... 40
Bifoga bilder i e-postmeddelanden.............................................................................................. 40
Bildspel..................................................................................................................................... 41
Visa bilder som bildspel................................................................................................................. 41
Bildhantering........................................................................................................................... 42
Byt namn på grupper av filer . ..................................................................................................... 42
Sortera in filer i mappar efter fotograferingsdatum.................................................................. 42
Sortera bilder i klassificeringsmappar.......................................................................................... 43
Ändra inställningar för bildinformation................................................................................ 44
Klassificera..................................................................................................................................... 44
Infoga kommentarer..................................................................................................................... 44
Ange nyckelord.............................................................................................................................. 45
Söka efter, filtrera och sortera bilder..................................................................................... 46
Söka efter bilder............................................................................................................................ 46
Filtrera bilder................................................................................................................................. 47
Sortera bilder................................................................................................................................. 47
Jämföra bilder.......................................................................................................................... 48
Jämföra flera bilder....................................................................................................................... 48
Inställningar för Min kamera.................................................................................................. 49
Byta slutarljud och startbild.......................................................................................................... 49
Överföra bilder........................................................................................................................ 51
Överföra bilder till en kamera...................................................................................................... 51
CANON iMAGE GATEWAY...................................................................................................... 52
Om CANON iMAGE GATEWAY...................................................................................................... 52
Registrering.................................................................................................................................... 52
Tillgängliga tjänster....................................................................................................................... 53
Anpassa inställningar.............................................................................................................. 54
Anpassa ImageBrowser................................................................................................................. 54
Bilagor.................................................................................................................. 55
Förteckning över tillgängliga funktioner.............................................................................. 55
Godkända filtyper................................................................................................................... 57
Uppdatera programvaran....................................................................................................... 58
Avinstallera programvaran..................................................................................................... 58
Mappstruktur för minneskort................................................................................................ 59
Felsökning................................................................................................................................ 60
5
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
CameraWindow och ImageBrowser
CameraWindow och ImageBrowser
De två fönstren nedan är de viktigaste när du använder CameraWindow och
ImageBrowser.
CameraWindow
Detta är programvara som du
använder för att kommunicera med
kameran.
Du kan använda den till att överföra
bilder till och från kameran, ordna
bilder på kameran och överföra videor
på kameran till webbtjänster.
Menyfönstret till höger visas när
kameran är kopplad till en dator.
Skärmen ändras när CameraWindow stängs efter
det att bilder har överförts från kameran.
ImageBrowser
Detta är programvara som du
använder för att hantera bilder som
förts över till en dator.
Du kan använda den till att visa,
redigera och skriva ut bilder
på en dator. Om du stänger
CameraWindow efter att du fört
över bilder, visas fönstret till höger.
Du kan också öppna fönstret
genom att klicka på ikonen
[ImageBrowser] på raden
längst ned på skrivbordet.
TIPS
Använda hjälpfunktionen
Knappen
(Hjälp) eller Hjälp-menyn finns i de flesta fönster i CameraWindow och ImageBrowser.
Där kan du få hjälp om du är osäker på hur du ska gå vidare.
Innehåll
6
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Bläddrarfönstret i ImageBrowser
Visa bläddrarfönstret
Bläddrarfönstret i ImageBrowser visas när kamerabilderna har överförts och
CameraWindow stängs. Du kan också öppna det genom att klicka på ImageBrowserikonen på raden längst ned på skrivbordet.
• Om ImageBrowser-ikonen inte visas dubbelklickar du på mappen
[Applications/Program], mappen [Canon Utilities], mappen
[ImageBrowser] och ikonen [ImageBrowser].
Bläddrarfönstrets delar
Menyraden
Visningslägen
Bläddrarområde
Ikoner som anger bildegenskaper
visas vid sidan av indexbilderna,
se förklaringen längst ner till vänster.
Last Acquired Images/
Senast överförda bilder
Visar de senast överförda
bilderna.
Mappområde
Här väljer du vilken mapp
som ska visas.
Kontrollpanel
Visningskontrollpanelen
Ikonen Egenskaper (visar bildegenskaper)
: Bild som tagits i kamerans Stitch Assist-läge
: Skyddad bild
: RAW-bild
: Bild som tagits med kamerans AEB-funktion
: Film
: Roterad bild (endast roterad på skärmen)
: Super slow motion-film
: iFrame-film
: Filmer som spelats in i läget Filmsammandrag
: Bild som tagits med kamerans GPS-funktion
: Bild med röstkommentar
Innehåll
7
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Utföra uppgifter
Välja och använda funktioner
Du kommer åt många funktioner i ImageBrowser genom att välja dem på
kontrollpanelen och följa instruktionerna i vägledningsavsnittet i det nya fönstret.
Mer information om funktionerna finns i ”Förteckning över tillgängliga funktioner”
i bilagan.
1
Välj en funktion på kontrollpanelen eller en meny.
2
Följ instruktionerna.
Innehåll
8
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Överföra bilder
Överföra bilder genom att ansluta kameran till en dator
Överföra kamerabilder till datorn.
VIKTIGT!
• I anvisningarna i den här handboken förutsätts att du har installerat
programvaran på rätt sätt. Anvisningar för installation av programvaran finns
i Användarhandbok för kameran.
• Information om hur du ansluter kameran till en dator finns i Användarhandbok
för kameran. Se även ”Att tänka på när kameran ansluts till datorn”.
• Om CameraWindow inte öppnas när du ansluter kameran klickar du på ikonen
[CameraWindow] på raden längst ned på skrivbordet.
1
Anslut kameran till datorn med den
medföljande gränssnittskabeln.
2
Slå på kameran, ställ in den i visningsläge
och förbered den för att kommunicera med
datorn.
3
Klicka på [Import Images from
Camera/Importera bilder från
kamera] och sedan på [Import
Untransferred Images/Importera
bilder som inte har överförts].
Endast bilder som inte har överförts
tidigare kommer att överföras.
Om du använder loggningsfunktionen
på en kamera med inbyggd
GPS‑funktion kommer även
GPS‑loggfilerna att överföras.
Innehåll
CameraWindow (menyfönstret)
9
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
När du klickar på [OK] i dialogrutan som anger att överföringen har slutförts och
stänger CameraWindow-fönstret visas de överförda bilderna i bläddrarfönstret.
De just överförda bilderna kan urskiljas
genom deras fotograferingsdatum eller
Min kategori-klassificering (endast utvalda
kameramodeller).
: Mappar med nyligen överförda bilder
Bilder som valts med [Photobook Set-up/Inst.
för Fotobok] på kameran sparas i mappen
[Photobook/Fotobok].
• Det kan hända att bilder från minneskort med ett stort antal bilder (över 1 000) inte
överförs korrekt. Om så sker kan du överföra bilderna med hjälp av en minneskortsläsare.
Mer information om hur du överför bilder från en minneskortläsare finns i ”Överföra bilder med
en minneskortsläsare”.
• Filmfiler tar lång tid att överföra eftersom de är stora.
TIPS
Ändra målmapp för överföring
Som standard sparas överförda bilder i mappen [Pictures/
Bilder]. Om du vill ändra målmapp klickar du på knappen
som visas till höger i steg 3 på föregående sida och
sedan på [Import/Importera]. Klicka på [Browse/Bläddra]
under [Folder Settings/Mappinställningar] om du vill
slutföra inställningarna i det fönster som visas.
Du kan inte ändra målmappen för GPS-loggfilerna.
Byta programvara som visas efter att bilder har
förts över
Du kan välja vilken programvara som ska visas efter att
bilder har förts över. Klicka på
i det övre högra hörnet
av CameraWindow, klicka sedan på [Import/Importera]
på skärmen som visas och välj fliken [After Import/Efter
import]. När du har gjort dina inställningar trycker du på
[OK] och stänger skärmen [Preferences/Inställningar].
Innehåll
10
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
TIPS
Select Images to Import/Välj bilder
att importera
Om du bara vill överföra ett urval av
bilder från kameran klickar du på [Import
Images from Camera/Importera bilder från
kamera] i CameraWindow (menyfönstret),
[Select Images to Import/Välj bilder
att importera] och markerar bilder i
bildöverföringsfönstret. Klicka sedan på
knappen (Importera). Mer information finns
i ”Bildöverföringsfönstret”.
Import All Images/Importera alla bilder
Om du vill överföra alla bilder i kameran
klickar du på [Import Images from
Camera/Importera bilder från kamera]
i CameraWindow (menyfönstret) och sedan
på [Import All Images/Importera alla bilder].
Överföra bilder automatiskt när
CameraWindow startas
Om du vill överföra bilder automatiskt när
CameraWindow startas klickar du på knappen
till höger i CameraWindow (menyfönstret),
sedan på knappen [Import/Importera] och fliken [Auto Import/Importera automatiskt]. Markera [Start
importing images automatically when this software is launched./Importera bilder automatiskt när den här
programvaran startas.].
Överföra bilder med en minneskortsläsare
När du sätter in ett minneskort i minneskortsläsaren startas ImageBrowser och fönstret nedan visas. I det här
fönstret kan du utföra överföringen.
Alla bilder överförs.
Här kan du välja ut och överföra bilder.
Skriver ut bilder.
Inställningar för
överföringsmappen m.m.
Innehåll
11
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Skriva ut
Skriva ut en bild på en sida
En bild per sida skrivs ut.
TIPS
Skriva ut filmer
Filmer kan inte skrivas ut, men du kan skriva ut stillbilder som har hämtats från filmer och sparats som
filer. Mer information om hur du sparar stillbilder från filmer finns i ”Extrahera stillbilder från filmer”.
1
Markera de bilder du vill
skriva ut.
2
Klicka på [Print & Share/
Skriv ut och dela] och [Photo
Print/Fotoutskrift].
Innehåll
12
Kom ihåg
3
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Gör de inställningar du önskar.
Inställningar för skrivare,
pappersstorlek och
utskrift utan kant.
Anger
fotograferingsdatum
och klockslag.
Klicka här om
du vill beskära
och skriva ut en
del av en bild.
4
Klicka på [Print/Skriv ut].
Utskriftsfönstret visas.
5
Klicka på [Print/Skriv ut].
Utskriften startar.
Klicka här om du vill
infoga text i en bild
och skriva ut den.
TIPS
Layout och utskrift
Du kan också välja flera bilder, lägga till bildtexter och skriva ut egna layouter på en sida. Klicka på
[Print & Share/Skriv ut och dela] på kontrollpanelen och välj [Layout Print/Utskriftslayout]. Om du klickar
på [ImageBrowser]-menyn, [Preferences/Inställningar] och [Layout Print/Utskriftslayout] och sätter ett kryss
i kryssrutan bredvid [Shooting Date/Fotograferingsdatum] visas fotograferingsdatumet automatiskt när du
gör en utskriftslayout.
Innehåll
13
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Indexutskrift
Skriva ut ett index över bilderna.
1
Markera de bilder du vill
skriva ut.
2
Klicka på [Print & Share/Skriv
ut och dela] och [Index Print/
Indexutskrift].
Innehåll
14
Kom ihåg
3
Behärska grunderna
Gör de inställningar du önskar.
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Markera den bild du vill rotera eller
redigera.
Inställningar för
skrivare, pappersstorlek
och antal exemplar.
Antalet rader eller
kolumner.
Inställningar för utskrift av
fotograferingsinformation,
kommentarer, rubriker,
sidfötter och sidnummer.
Roterar markerade
bilder.
Klicka här om du vill skära ut en del
av den markerade bilden och skriva
ut den.
4
Klicka på [Print/Skriv ut].
Utskriftsfönstret visas.
5
Klicka på [Print/Skriv ut].
Utskriften startar.
Innehåll
15
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Använda CameraWindow
Menyfönstret öppnas först
Det här fönstret visas när kameran ansluts till datorn.
Klicka på respektive knapp för att visa de tillgängliga alternativen.
Information om
minneskortet
i kameran.
Information om kameran.
Startar överföring av bilder
från kameran till datorn.
Startar åtgärder för att skydda,
rotera och ta bort bilder
i kameran. Här kan du även
överföra bilder från datorn till
kameran.
Startar överföring av filmer
från kameran till webbtjänster.
Inställningar för kamerans
startskärm, startljud och andra
kameraljud. Mer information
finns i ”Inställningar för Min
kamera” i ”Mer avancerade
tekniker”. Den här menyn
visas kanske inte för vissa
kameramodeller.
TIPS
Anpassa funktionerna i CameraWindow
Om du klickar på knappen
längst upp till höger i fönstret kan du anpassa olika funktioner så att
CameraWindow blir enklare att använda. Du kan ändra inställningarna för automatisk överföring,
CameraWindows startfönster och målmappen för överföring.
Innehåll
16
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Bildöverföringsfönstret
Det här fönstret visas när du klickar på [Import Images from Camera/Importera bilder
från kamera] i menyfönstret och sedan på [Select Images to Import/Välj bilder att
. Bilden överförs till datorn.
importera]. Välj den bild du vill överföra och klicka på
Visningsfönster (Indexbildsvy)
Stänger CameraWindow.
Återgår till menyfönstret.
Aktiverar/inaktiverar fotograferingsdatum och
mappnamn nedanför indexbilderna (i indexbildsvy).
Ändrar storlek på
indexbilder (i indexbildsvy).
Växlar mellan visningslägen.
Indexbildsvy
Förhandsvisning
Helskärmsläge
Om du dubbelklickar på en bild
visas den i förhandsvisningsläge.
De bilder som inte har överförts
tidigare får den här markeringen.
Överför den bild som
markerats i visningsfönstret
till datorn.
Bilder på kameran
som matchar den
valda filtreringen visas
i området till höger.
Den markerade bilden
roteras 90 grader åt
vänster eller höger.
Bildvalet avbryts.
Alla bilder markeras.
De markerade bilderna får blå bakgrund.
VIKTIGT!
• De visade funktionerna (knapparna) varierar beroende på kameramodell.
Innehåll
17
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Organisera bildfönstret
Det här fönstret visas när du klickar på [Organize Images on Camera/Organisera bilder
på kamera] i menyfönstret och sedan på [Organize Images/Organisera bilder]. Om du
klickar på en mapp till vänster visas alla bilder i mappen som indexbilder (små bilder)
på höger sida av fönstret.
Visningsfönster (Indexbildsvy)
Stänger CameraWindow.
Återgår till menyfönstret.
Aktiverar/inaktiverar fotograferingsdatum och
mappnamn nedanför indexbilderna (i indexbildsvy).
Ändrar storlek på indexbilder
(i indexbildsvy).
Växlar mellan visningslägen.
Indexbildsvy
Förhandsvisning
Helskärmsläge
Om du dubbelklickar på en bild
visas den i förhandsvisningsläge.
De bilder som inte har överförts
tidigare får den här markeringen.
Raderar den bild som
markerats i visningsfönstret.
Bilder på kameran
som matchar den
valda filtreringen visas
i området till höger.
Den markerade bilden
roteras 90 grader åt
vänster eller höger.
Skyddar/tar bort skydd för
den bild som markerats
i visningsfönstret.
Överför bilder på datorn till
kameran.
De markerade bilderna får blå bakgrund.
VIKTIGT!
• De visade funktionerna (knapparna) varierar beroende på kameramodell.
• Om du klickar på
(Radera) raderas bilden bort från kameran. Var försiktig!
Tänk på att raderade bilder inte kan återskapas.
Innehåll
18
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Använda bläddrarfönstret i ImageBrowser
Bläddrarfönstret
Det här är huvudfönstret för uppgifter i ImageBrowser.
Last Acquired Images/
Senast överförda bilder
Du kan sortera bilder enligt
fotograferingsdatum eller
Min kategori.
Visningsläge
Här väljer du visningsläge
för bläddrarområdet.
Bildinformationspanelen
I förhandsvisningsläge: Information om den valda
bilden visas.
I listläge: Om du klickar på [File/Arkiv]-menyn och väljer
[Get Info/Hämta information] visas bildinformationen.
Bläddrarområde
• Visar bilderna i den
valda mappen.
Visningskontrollpanelen
Här kan du göra
inställningar för bilder som
visas i bläddrarområdet.
Canon Camera/
Canon-kamera
CameraWindow visas.
View Image/Visa bild
Den bild som har markerats
i visningsfönstret visas.
SlideShow/Bildspel
De valda bilderna visas i följd
i fönstret.
Mappområde
Här väljer du vilken mapp som ska visas.
• Mappar som du använder ofta kan du
registrera som favoritmappar (
).
Det gör du genom att klicka på [Add/
Lägg till]. Om du vill ta bort en mapp
från favoritmapparna markerar du den
och klickar på [Remove/Ta bort].
Innehåll
Send to Trash/Skicka till papperskorgen
Markerade bilder eller mappar raderas.
• Raderade bilder flyttas till papperskorgen.
• Om du av misstag skickar en bild till papperskorgen
kan du återställa den till sin ursprungliga mapp
genom att klicka på ikonen [Trash/Papperskorgen]
längst ned på skrivbordet.
Print & Share/Skriv ut och dela
Skriver ut de valda bilderna, skapar en e-postbilaga
eller överför filmer till YouTube.
Rotera bild
• Du roterar bilder genom att klicka på menyn [Edit/Redigera] och
[Rotate Image/Rotera bild].
• Klicka på menyn [Edit/Redigera] och välj [Rotate According to
Rotation Information/Rotera enligt roteringsinformation] om du vill
rotera originalbilden i den riktning som visas.
19
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Visningslägen
Välj det visningsläge för bläddrarområdet som passar bäst för det du vill göra.
Preview Mode/
Förhandsvisning:
Bildinformationen visas
samtidigt som bilden.
List Mode/Listläge: Visar
indexbilder i en lätthanterlig storlek.
Visningskontrollpanelen
På den här panelen justerar du bläddrarområdets visningsinställningar.
Visningsstorlek
Med det här reglaget ändrar du
storleken på den indexbild som visas
i bläddrarområdet.
Filtreringsverktyg
Endast bilder som uppfyller specifika
kriterier visas.
Innehåll
Bildvalsmeny
Här markerar eller avmarkerar
du alla bilder i bläddrarområdet.
Döljknappar
Vänster: Döljer mappområdet och de senast
överförda bilderna.
Mitten: Döljer kontrollpanelen.
Höger: Döljer fotograferingsinformationen
i visningsläget [Preview/
Förhandsvisning].
20
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Uppgifter i bläddrarområdet
Funktioner i bläddrarområdet
Skapa en ny mapp
Klicka på [File/Arkiv]-menyn i bläddrarområdet och
välj [New Folder/Ny mapp] om du vill skapa en ny
mapp.
Välja bilder
Om du klickar på en bild i bläddrarområdet väljs den
bilden. Du kan markera flera bilder genom att hålla
ned [shift]-tangenten eller kommandotangenten [ ]
samtidigt som du klickar på bilder. Du kan också
hålla ned tangenterna [option] och [shift] samtidigt
och klicka på en start- och en slutbild så markeras
alla bilder däremellan.
Visa bilder
Om du dubbelklickar på en bild i bläddrarområdet
) visas den
(eller markerar bilden och klickar på
i visningsfönstret.
Ändra visningsstorlek
Du kan ändra indexbildernas
storlek.
Visa fönster
Du kan växla mellan att visa
och dölja mappområdet,
kontrollpanelen och
informationspanelen.
Flytta och kopiera bilder
Om du vill flytta en bild från en mapp till en
annan drar du den till målmappen och släpper
musknappen.
Om du vill kopiera en bild håller du ned [option/
alternativ]-tangenten samtidigt som du släpper
musknappen precis som ovan.
TIPS
Snabbmenyer
Om du högerklickar (eller klickar på [Control]) på ett fönster eller en bild visas snabbmenyerna. De här
menyerna innehåller de tillgängliga funktionerna för den aktuella processen samt andra användbara
funktioner. Snabbmenyerna gör att du kan du arbeta effektivare. Innehåll
21
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Filinformationsfönstret
Filinformationsfönstret visas när du markerar en bild i bläddrarområdet, väljer
[List Mode/Listläge], klickar på menyn [File/Arkiv] och väljer [Get Info/Hämta information].
Med den här knappen kan du välja att
visa eller dölja detaljerad information.
File Name/Filnamn
Du kan ändra
filnamnen.
Med den här knappen kan du välja att visa eller
dölja detaljerad information om kategorin.
Rating / My Category/
Klassificering / Min kategori
Här klassificerar du bilder. En
ikon visas om Min kategori har
angetts (endast vissa modeller).
Comment/Kommentar
Här kan du skriva en
kommentar.
Keyword/Nyckelord
Här anger du nyckelord som
används i sökningar.
Bildvalsknappar
När flera bilder har valts kan du växla mellan bilder som visar
information i filinformationsfönstret.
Brightness Histogram/
Histogram ljusstyrka
Här visas ett diagram över
bildens ljusfördelning och
skuggor.
Shooting Information/
Fotograferingsinformation
Här visas detaljerad
information om vilka
inställningar, t.ex. för slutartid
eller exponering, som
användes när bilden togs.
Vilken information som visas
beror på kameramodellen.
Lock/Lås
Förhindrar att bilden skrivs
över eller tas bort.
Innehåll
22
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Visningsfönstret (Visa bild)
Om du dubbelklickar på en indexbild i bläddrarfönstret visas den i det här fönstret.
Fotograferingsinformation
Ändra visningsstorlek.
Om du zoomar in visas
navigeringsfönstret,
som visar den relativa
positionen i bilden.
Klassificera.
Spara en bild.
Redigera en bild.
Visa flera bilder
bredvid varandra.
Visa fotograferingsinformation.
Du kan ange vilken information
som ska visas genom att klicka
på menyn [ImageBrowser] och
[Preferences/Inställningar].
Visa i helskärmsläge.
• För filmfiler visas det här fönstret.
Här kan du styra
filmuppspelningen
och ljudvolymen.
Du kan extrahera
stillbilder från
filmer.
Du kan klippa ut delar
i början eller slutet av
ett filmklipp.
Du kan ta bort
oönskade scener
i videoklipp som
skapats i
(Filmsammandrag).
• En stapel för ändring av uppspelningshastigheten och
(realtidsuppspelning) visas när en super slow
motion-film spelas. Filmen spelas upp med den verkliga inspelningshastigheten om du klickar på
.
Innehåll
23
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Redigera bilder
VIKTIGT!
• När du redigerar en bild skrivs originalbilden över, om inte filnamnet ändras
innan filen sparas. Om du vill spara originalbilden i sitt ursprungliga skick måste
du ändra filnamnet när du sparar den redigerade filen.
• I det här avsnittet beskrivs hur du startar från knappen [Edit/Redigera] i visningsfönstret, men du kan också
starta genom att klicka på [Edit/Redigera]-menyn och välja [Edit still image/Redigera stillbild].
Beskära – skära ut en del av en bild
Med den här funktionen kan du ta bort överflödiga delar av en bild och endast spara
nödvändiga delar.
Instruktioner
1
2
Dubbelklicka på en bild.
[Edit/Redigera] och
[Trim/Beskär].
• Du kan också specificera
beskärningsområdet genom att ange
värden eller ett sidförhållande.
• Filmer och RAW-bilder kan inte redigeras.
Justera färg och ljusstyrka
Justera bildernas RGB-värden (rött, grönt, blått), färgmättnad och ljusstyrka.
Instruktioner
Färgmättnad,
ljusstyrka
1
2
Dubbelklicka på en bild.
[Edit/Redigera] och
[Color/Brightness
Adjustment/Justera
färg och ljusstyrka].
• Filmer och RAW-bilder kan inte redigeras.
RGB-justering
Innehåll
24
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Ta bort röda ögon
Återställer ögonens originalfärg när ljus som reflekterats från blixten får dem att se
röda ut.
Instruktioner
1
2
• Välj autoläge och klicka på [Start/Starta].
• Om bilden inte kan korrigeras i autoläge kan du ändra till
manuellt läge och markera det område där röda ögon ska
korrigeras. Dubbelklicka på en bild.
[Edit/Redigera] och
[Red Eye Correction/
Ta bort röda ögon].
• Filmer och RAW-bilder kan inte redigeras.
• Om det visas ett meddelande med
en rekommendation om att installera
ytterligare programvara när du använder
Mac OS X v10.6 följer du instruktionerna
i meddelandet och installerar
programvaran.
Infoga text
Så här infogar du text i bilden:
Instruktioner
Välj typsnitt, storlek, färg och
textegenskaper.
HEJ
1
2
Dubbelklicka på en bild.
[Edit/Redigera] och
[Insert Text/Infoga
text].
• Om du markerar kryssrutan [Antialias/
Kantutjämna] smälter textens kanter
samman med den bakomliggande bilden.
• Filmer och RAW-bilder kan inte redigeras.
Innehåll
25
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Korrigera nivåer
Du kan justera en bilds ljusa områden (de ljusaste partierna), skuggor (de mörkaste
partierna) och mellannyanser samtidigt som dess histogram visas.
Instruktioner
Nivåjustering
1
2
Dubbelklicka på en bild.
[Edit/Redigera] och
[Level Adjustment/
Nivåjustering].
• Filmer och RAW-bilder kan inte redigeras.
Korrigera tonkurva
Du kan justera en bilds färgbalans och ljusstyrka med hjälp av tonkurvan
(konverteringsdiagram för ljusstyrka).
Instruktioner
Justering av tonkurva
1
2
Dubbelklicka på en bild.
[Edit/Redigera]
och [Tone Curve
Adjustment/Justera
tonkurva].
• Filmer och RAW-bilder kan inte redigeras.
Innehåll
26
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Justera skärpan – förstärk konturerna
Du kan få bilder att se skarpare ut genom att förstärka motivens (t.ex. människor
och föremål) konturer.
Instruktioner
1
2
Öka skärpa
Dubbelklicka på en bild.
[Edit/Redigera] och
[Sharpness/Skärpa].
• Filmer och RAW-bilder kan inte redigeras.
Automatisk justering
Bildens färgbalans och ljusstyrka justeras automatiskt.
Instruktioner
1
2
Dubbelklicka på en bild.
[Edit/Redigera] och
[Auto Adjustment/
Automatisk
justering].
• Filmer och RAW-bilder kan inte redigeras.
Innehåll
27
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Använda annan redigeringsprogramvara
Om du på förhand registrerar ett annat bildredigeringsprogram med ImageBrowser kan
du använda det programmet för att redigera bilder som markerats i ImageBrowser.
Registrera ett redigeringsprogram
Instruktioner
Om du registrerar
programmet kan det
startas från ImageBrowser.
ImageBrowser
1
Annat bildredigeringsprogram
2
[ImageBrowser] och
[Preferences/Inställningar].
[Register Application/
Registrera program]
Redigera bilder med ett registrerat redigeringsprogram
Instruktioner
1
2
Dubbelklicka på en bild.
[Edit/Redigera] och
[Edit with Registered
Application/Redigera
med registrerat
program].
• Det kan hända att
fotograferingsinformationen går förlorad
från bilder som tagits med kameran och
som sedan hanteras och sparas med ett
annat bildredigeringsprogram. • Filmer och RAW-bilder kan inte redigeras.
Innehåll
28
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Lägga till ljud
Du kan lägga till och spela upp ljud till bilder.
Lägga till ljud
Instruktioner
1
2
Markera en bild.
[File/Arkiv], [Sound/Ljud]
och [Record/Spela in].
Den här symbolen visas på
indexbilder till filer med ljud.
• ImageBrowsers ljudinspelare använder
inspelningsfunktionen i Mac OS X.
Förbered den utrustning som behövs,
t.ex. en mikrofon, och kontrollera att
inspelning är aktiverat under [System
Preferences/Systeminställningar] och
[Sound/Ljud].
• Om du vill ta bort ett inspelat ljud klickar
du på menyn [File/Arkiv] och väljer
[Sound/Ljud] och sedan [Send to Trash/
Skicka till papperskorgen].
• Om du vill spela in ett nytt ljud till en
bild som redan har ett ljud klickar du på
menyn [File/Arkiv] och väljer [Sound/Ljud]
och sedan [Record/Spela in].
VIKTIGT!
• Ljud kan inte läggas till till filmer.
Spela upp en bild- och ljudfil
Instruktioner
1
2
Markera en bild.
[File/Arkiv], [Sound/Ljud]
och [Play/Spela upp].
• Du kan också spela upp ljud
i förhandsvisningsläget och
i filinformationsfönstret.
Innehåll
29
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Skapa panoramabilder – PhotoStitch
Du kan skapa breda panoramabilder genom att flytta kameran litegrann när du tar en
serie bilder och sedan sammanfoga dessa till en enda bild.
Instruktioner
1
Markera de bilder du vill
sammanfoga.
2
[Edit/Redigera] och
[PhotoStitch].
• Filmer och RAW-bilder kan inte redigeras.
Skapa panoramabilder med
programmet PhotoStitch.
TIPS
Använda Stitch Assist
Om du tar bilder i Stitch Assist-läge kan PhotoStitch automatiskt läsa av bildordning och
sammanfogningsriktning, vilket gör det lättare att sammanfoga bilder. (På vissa kameramodeller finns
inget Stitch Assist-läge.)
VIKTIGT!
• Om det visas ett meddelande om att datorn inte har tillräckligt med minne kan
du prova något av följande.
• Stäng alla program utom PhotoStitch.
• Minska storleken på eller antalet bilder som ska läggas samman.
• Klicka på fliken [Save/Spara], välj [Adjust image.../Justera bild…] och minska
sedan storleken i ”Saved Image Size/Sparad bildstorlek”.
Innehåll
30
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Redigera filmer
Du kan skapa egna filmer genom att koppla ihop filmklipp och stillbilder.
Du kan också lägga till titlar och annan text, bakgrundsmusik och olika specialeffekter.
ABC
Instruktioner
1
Markera en bild
(film eller stillbild).
2
[Edit/Redigera] och
[Movie Edit/Redigera film].
• På menyn [MovieEdit Task] under
[Preferences/Inställningar] kan du ange
standardinställningar för filmredigering.
TIPS
Filmernas längd
• Till höger visas den filmlängd som kan sparas.
Ett meddelande visas om du försöker spara en längre
film. Minska i så fall filmens längd eller storlek.
Ändra uppspelningshastigheten för en super slow
motion-film och spara den som en ny fil
• Klicka på [Slow/Sakta] i steg 1 när du vill ändra
uppspelningshastigheten (endast för super slow
motion-filmer).
Filmstorlek
1920x1080
1280x720
640x480
320x240
Max. längd
Under 10 minuter
Under 20 minuter
Under 30 minuter
Under 60 minuter
VIKTIGT!
• Filmer som redigerats med den här funktionen kan inte flyttas tillbaka till
kameran.
• Det tar tid att spara filmer, särskilt MOV-filmer som sparas genom
[Save image type/Spara bildtyp].
• Det finns en gräns för antal filer vid redigering av filmer i filformatet MOV.
Om du vill redigera och spara en MOV-film med storleken 1920x1080 i samma
storlek och filtyp ska du ställa in antalet filer till 20 eller färre. På motsvarande
sätt ska antalet filer ställas in till 40 eller färre för MOV-filmer med storleken
1280x720 och till 80 eller färre för MOV-filmer med storleken 640x480.
Innehåll
31
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Konvertera RAW-bilder – Digital Photo Professional
Du kan konvertera RAW-bilder till JPEG- eller TIFF-format.
Huvudfönstret i Digital Photo Professional
Instruktioner
1
2
Markera en RAW-bild.
[File/Arkiv] och [Process
RAW Images by Digital
Photo Professional/Bearbeta
RAW-bilder i Digital Photo
Professional].
3
4
Visar mappar som innehåller bilder.
• Det redigerade innehållet
(informationen som används
för bildbearbetningen) sparas
tillsammans med bilden som ett
”kvitto”.
• Med Digital Photo Professional
kan du justera bilder genom att
ange en bildstil. På så sätt uppnås
bästa möjliga resultat för det valda
motivet.
• De tillgängliga
redigeringsalternativen varierar
beroende på kameramodell.
Digital Photo Professionals verktygspalett
De tre RGB-kanalerna kan justeras
tillsammans eller var för sig med
Tone Curve/Tonkurva.
Minskar brus som uppstår vid
fotografering av nattlandskap,
eller när höga ISO-tal används.
Justerar ljusstyrka, vitbalans
och bildstil.
Klicka på
(Edit image window/
Bildredigeringsfönster).
Justera bildens ljusstyrka
och vitbalans på
verktygspaletten.
5
[File/Arkiv] och [Convert and
save/Konvertera och spara].
• Välj filtyp, storlek och målmapp
och klicka på [Save/Spara].
Justerar egenskaper som kontrast,
färgton och färgmättnad.
Innehåll
• Endast RAW-bilder som är kompatibla
med Digital Photo Professional kan
konverteras.
• Du måste använda det
konverteringsprogram för RAW-bilder
som följer med kameran.
32
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Om du vill skriva ut med Digital Photo Professional väljer du en bild i huvudfönstret,
klickar på [File/Arkiv]-menyn och väljer utskriftsfunktionen. I Digital Photo Professional
finns följande utskriftsmetoder:
Utskriftsmetod
Beskrivning
Enkel utskrift
Automatiskt inställd för att skriva ut en bild på en sida.
Detaljerade
inställningar
Du kan välja layout, lägga till titlar eller skriva ut fotograferingsinformation.
Kontaktkarta
Skriver ut en karta över flera bilder på en sida (du kan också välja antal bilder och layout
samt lägga till titlar).
VIKTIGT!
• RAW-bilder kan endast tas med de kameramodeller för vilka ”RAW” anges som en
av datatyperna i avsnittet ”Tekniska data” i Användarhandbok för kameran.
• Endast RAW-bilder som är kompatibla med Digital Photo Professional kan
konverteras. Kontrollera kompatibiliteten under ”Datatyp” i avsnittet ”Tekniska data”
i Användarhandbok för kameran.
• En mer detaljerad förklaring av dessa funktioner finns i Digital Photo
Professional-handboken (PDF-format) som du kan hämta från Canons webbplats.
TIPS
Om RAW-bilder
RAW-bilder innehåller de oredigerade data som lagrats av kamerans bildsensor. Eftersom de innehåller
rådata som skiljer sig från vanliga JPEG-filer genom att ingen bildjustering eller komprimering sker
i kameran kan de konverteras i en dator utan att något går förlorat.
Bearbetning i kameran
Standardbild
Bildsensorns
data från det
ögonblick då
avtryckaren
släpps
Bearbetning i dator
Bildjustering
Komprimering
JPEG-bild
Automatisk bildjustering
och komprimering
• Kan användas i vanliga program.
• Bildens kvalitet kan försämras vid justering
eftersom den har komprimerats.
Bearbetning av RAW-bilder med Digital
Photo Professional
RAW-bild
RAW-bild
Bildjustering
Komprimering
JPEG-bild,
TIFF-bild
• Du kan se bilden medan du gör justeringar
utan att behöva oroa dig för att kvaliteten
ska försämras.
• Bilderna måste bearbetas i Digital Photo
Professional för att kunna visas i vanliga
program.
Innehåll
33
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Exportera
Ändra bildstorlek och bildtyp (stillbilder)
Du kan ändra en bilds storlek och format när du exporterar den så att den kan
publiceras på Internet eller bifogas i ett e-postmeddelande.
Instruktioner
1
2
3
.bmp
.jpg
4
.tif
Markera en bild.
[File/Arkiv] och [Export
Image/Exportera bild].
[Edit and Save Image/
Redigera och spara bild]
[Next >/Nästa >]
• Om du sparar bilder som andra filtyper än
JPEG kommer fotograferingsinformationen
att gå förlorad.
Exportera fotograferingsinformation
Den fotograferingsinformation som sparats med en bild, till exempel slutartid och
exponering, kan exporteras som en textfil. Instruktioner
1
2
3
4
Markera en bild.
[File/Arkiv] och [Export
Image/Exportera bild].
[Export Shooting
Properties/Exportera
fotograferingsegenskaper]
[Next >/Nästa >]
Ta reda på varför en bild
blivit misslyckad eller jämför
inställningarna för olika bilder.
Innehåll
34
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Skapa skärmsläckarbilder för datorn
Du kan exportera bilder och använda dem som skärmsläckare på datorn.
Instruktioner
1
2
3
4
Markera en bild.
[File/Arkiv] och [Export
Image/Exportera bild].
[Export as a Screensaver/
Exportera som
skärmsläckare]
[Next >/Nästa >]
Skapa bakgrundsbilder för datorn
Du kan exportera bilder och använda dem som bakgrundsbilder på datorn.
Instruktioner
1
2
3
4
Innehåll
Markera en bild.
[File/Arkiv] och [Export
Image/Exportera bild].
[Export an Image as
Wallpaper/Exportera en bild
som bakgrund]
[Next >/Nästa >]
35
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Extrahera stillbilder från filmer
Du kan extrahera de bästa bildrutorna från en film och spara dem som stillbilder.
Instruktioner
1
2
Markera en bild.
[Edit/Redigera] och [Extract
frames from a movie/
Extrahera bildrutor från
en film].
Extrahera de bästa
bildrutorna som stillbilder
Innehåll
36
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
GPS
Använda GPS-information – Map Utility
Du kan lätt se fotograferingsplatsen eller den väg som du färdades när du höll i
kameran på en karta med informationen från bilder som tagits med en kamera med
inbyggd GPS-funktion eller informationen från GPS-loggfilerna. Du kan även lägga till
och ta bort platsinformation.
GPS (Global Positioning System) är ett system som använder satelliter för att fastställa
din aktuella position.
Instruktioner
1
2
Ruttvy/Redigeringsläge
Bilden som valts i
ImageBrowser visas.
3
Ange en plats som
du vill söka efter.
Markera en bild.
[View/Visa] och [View
on map/Visa på karta].
Välj ett visningsläge.
Exporterar filer för visning av bilder med Google
Earth. Du måste installera Google Earth om du vill
använda sådana filer. Bilderna kanske dock inte
visas som de ska beroende på versionen av Google
Earth som är installerad.
Den valda bilden visas förstorad i ett popupfönster.
Fotograferingsplatser för bilder visas som nålar
på kartan.
Lägger till eller tar bort platsinformation för en bild.
Lägger till en bild.
Innehåll
37
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Hanteringsläge för GPS-loggfiler
Överför och visar
logginformation.
Används när du vill justera
rutten som du färdats eftersom
den inte visas på rätt sätt.
Visar
GPS‑loggfiler.
Tar bort GPS-loggfilen från listan.
Ändrar informationen om
tidsskillnad i en GPS-loggfil.
Lägger till en GPS-loggfil.
Läser in en GPS-loggfil från en
kamera eller ett minneskort.
•
•
•
•
•
•
VIKTIGT
Du måste ha åtkomst till Internet för att använda programmet (dvs. du måste
ha ett konto hos en Internetleverantör (ISP), en installerad webbläsare och en
Internetanslutning).
Eventuella konto- och åtkomstavgifter som Internetleverantören debiterar
betalas separat.
Google, Google Maps och Google Earth är varumärken som tillhör Google Inc.
Eftersom programmet använder Google Maps™ när bilder och rutter visas,
kommer platsinformation som inkluderas i bilder och GPS-loggfiler att skickas till
Google.
Bilder som tagits med GPS-funktionen och GPS-loggfiler innehåller information
som kan användas för att fastställa användarens fysiska position. Vidta
tillräckliga försiktighetsåtgärder när du överför bilder och GPS-loggfiler till andra
eller lägger ut sådana filer på Internet där de kan ses av många personer.
Endast bilder som tagits med en kamera med inbyggd GPS-funktion kan visas.
Innehåll
38
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Överföra filmer till YouTube
Överföra till YouTube – Movie Uploader for YouTube
Du kan överföra inspelade filmer till YouTube. Du kan överföra filmer som har sparats
i kameran eller på en dator.
Instruktioner
1
Anslut kameran till en dator.
CameraWindow startas.
• Mer information finns i steg 1–2
i ”Överföra bilder”.
2
3
4
5
6
7
[Upload Images from
Camera/Överför bilder från
kamera]
[Upload movies to YouTube/
Överför filmer till YouTube]
Välj filmer.
Klicka på
(Nästa).
Ange en titel och
beskrivning och tryck sedan
på
(Överför).
Logga in med ditt
användarnamn och lösenord
för YouTube.
TIPS
Överföra filmer som har sparats på en dator
Välj en film i bläddrarfönstret och klicka sedan på [Print & Share/Skriv ut och dela] på kontrollpanelen och
välj [Upload movies to YouTube/Överför filmer till YouTube]. Den valda filmen läggs till i listan som visas på
skärmen. Ange ett namn och en beskrivning av filmen och klicka på
(Överför).
•
•
•
•
•
VIKTIGT!
Det finns inga garantier för den här funktionen beroende på YouTubes
specifikationer eller framtida ändringar av specifikationerna.
Den maximala längden för överförbara filmer är mindre än 15 minuter och den
maximala filstorleken mindre än 2 GB.
I vissa fall kan filmer som har redigerats på en dator inte överföras.
Du måste ha åtkomst till Internet för att överföra filmer (dvs. du måste ha
ett konto hos en Internet-leverantör (ISP), en installerad webbläsare och en
Internet-anslutning).
Eventuella konto- och åtkomstavgifter som Internet-leverantören debiterar
betalas separat.
Innehåll
39
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
E-post
Bifoga bilder i e-postmeddelanden
Du kan skicka bilder som bilagor i e‑postmeddelanden.
Du kan ändra
bildstorlek och
kvalitetsinställningar.
Instruktioner
1
2
Välj bilder.
[Print & Share/Skriv
ut och dela] och
[Create Image for
Email/Skapa bild för
e-post].
• Om du vill ange att e-postprogrammet
ska startas automatiskt startar du
programmet genom att öppna mappen
[Applications/Program] och dubbelklicka
på ikonen [Mail/E-post]. Klicka på menyn
[Mail/E-post], [Preferences/Inställningar]
och fliken [General/Allmänt].
• Om du vill se bilderna i mappen
[Email Images/E-postbilder] öppnar
du mappen [Users/Användare] på
startskivan och klickar på [User Login
Name/Användarnamn], [Library/
Bibliotek], [Preferences/Inställningar],
[ImageBrowserUserData] och mappen
[Mail/E-post].
VIKTIGT!
• Om e-postprogrammet inte startar automatiskt startar du det för att bifoga och
skicka bilderna.
Innehåll
40
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Bildspel
Visa bilder som bildspel
Ett urval av flera bilder kan visas som helskärmsbilder i en följd som ett bildspel.
Du kan ställa in övergångseffekter,
vilken information som ska visas
och visningstid.
Instruktioner
1
2
Välj bilder.
[SlideShow/Bildspel]
• Under [Slide Show Options/
Bildspelsalternativ] på menyn [View/Visa]
kan du ange hur bildspelet ska visas.
TIPS
Knappfunktioner i bildspel
Under ett bildspel visas följande knappar längst ned på skärmen.
Du kan klassificera en
Tillbaka
bild medan den visas.
Gå till den första bilden
När bildspelet är
färdigt är de bilder
du klickat på under
bildspelet markerade.
Innehåll
Paus
När bildspelet är färdigt
visas de bilder du klickat
på under bildspelet i ett
utskriftsfönster.
Nästa
Gå till den sista bilden
Bildspelet avbryts.
41
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Bildhantering
Byt namn på grupper av filer
Du kan byta namn på flera bilder samtidigt.
Instruktioner
1
2
Namn + nummer
[File/Arkiv], [Organize
Image/Organisera bild] och
[Rename/Byt namn].
Fotograferingsdatum + nummer
Namn + fotograferingsdatum + nummer
Fotograferingsdatum + namn + nummer
xxx_01
xxx_02
xxx_03
Ändra slumpvis
numrerade bilder och
mottagna bilder så
att de är konsekvent
numrerade.
xxx_04
Markera en bild.
• Du kan byta namn på enskilda filer
och mappar genom att klicka på
filnamnet i förhandsvisningsläget eller
filinformationsfönstret.
• Om du byter bildnamn i ImageBrowser
ändras också det faktiska filnamnet på
disken.
xxx_05
Sortera in filer i mappar efter fotograferingsdatum
Du kan sortera in bilder i olika mappar efter fotograferingsdatumen.
Instruktioner
200x/05/15
1
2
200x/05/16
200x/05/17
3
Även bilder som togs
innan du började använda
ImageBrowser kan sorteras.
4
Innehåll
Markera en bild.
[File/Arkiv], [Organize
Image/Organisera bild] och
[Sort Images/Sortera bilder].
[The files will be separated
into folders for each
shooting date./Filerna
delas in i mappar efter
fotograferingsdatum.]
[Next >/Nästa >]
42
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Sortera bilder i klassificeringsmappar
Du kan sortera bilder i olika mappar efter deras klassificering.
Instruktioner
1
2
3
4
Innehåll
Markera en bild.
[File/Arkiv], [Organize
Image/Organisera bild] och
[Sort Images/Sortera bilder].
[The files will be
organized by rating./
Filerna organiseras enligt
klassificering.]
[Next >/Nästa >]
43
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Ändra inställningar för bildinformation
Klassificera
Det finns sju klassificeringsnivåer för bilder: ,
,
,
,
, oklassificerad
och avvisa. Genom att klassificera bilderna kan du gruppera dem för visning eller sökning.
Instruktioner
1
2
3
Markera en bild.
Byt till [Preview Mode/
Förhandsvisning].
Ange [Rating/Klassificering].
• Klassificeringar kan även göras med:
- [Edit/Redigera]-menyn eller
filinformationsfönstret i ImageBrowser,
eller klassificeringsfunktionen
i visningsfönstret.
- Kamerans [Tag as Favorite/Märk som
favorit]-funktion (utom videor).
• Om du installerar över en tidigare
installation när du installerar programvaran
kan befintliga inställningar ändras. Mer
information finns i hjälpfunktionen.
VIKTIGT!
• För kameror som kan användas för att klassificera bilder visas ”Favoriter” i tabellen
”Visningsmeny” i avsnittet ”Menyer” i slutet av Användarhandbok för kameran.
Infoga kommentarer
Du kan lägga till vilken text som helst som kommentarer.
Instruktioner
1
2
a
Oändliga vit
r
e
sandstränd
Resa till
de
blå have t
t
Eftermidda
gslur
3
Markera en bild.
Byt till [Preview Mode/
Förhandsvisning].
Infoga [Comment/
Kommentar].
• Kommentarer kan också läggas till
i filinformationsfönstret.
Innehåll
44
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Ange nyckelord
Du kan ange nyckelord för bildsökningar. Instruktioner
1
2
r
Familj, Reso
Familj, D
jur
Ange nyckelord
Vänner, Se
mester
3
Markera en bild.
Byt till [Preview Mode/
Förhandsvisning].
Ange [Keyword/Nyckelord].
• Nyckelord kan också läggas till
via [Edit/Redigera]-menyn eller
i filinformationsfönstret.
• Du lägger till nyckelord genom att klicka
på menyn [Edit/Redigera] och välja
[Manage/Hantera] från undermenyn
[Keyword/Nyckelord].
TIPS
Om bildinformation
I den här tabellen visas den information som utöver fotograferingsinformationen kan läggas till till bilder.
Informationstyp
Min kategori
Kategorier som
människor,
landskap osv.
Innehåll
Klassificering
Kommentarer
Nyckelord
Favoritbilder klassificeras
genom att du lägger till
stjärnor ( ).
Obegränsad
inmatning av
text om t.ex.
fotograferingsförhållanden eller
relaterade minnen.
Välj från en
(redigerbar) lista
med nyckelord som
avser exempelvis
motivet, platsen eller
händelsen.
Kamera
ImageBrowser,
Digital Photo Professional,
Kamera (favorit)
Används vid
sökningar
—
O
O
O
Används som
filtreringskriterium
O
O
—
—
Visas under
indexbild
O
O
O
—
Inställningsmetod
ImageBrowser
På undermenyn [View Settings/Visningsinställningar] på menyn [View/Visa] kan du ange vilka kategorier
som ska visas under indexbilderna.
Innehåll
45
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Söka efter, filtrera och sortera bilder
Söka efter bilder
Du kan söka efter bilder med hjälp av parametrar som hämtas från den information
som lagrats med bilderna.
Instruktioner
1
[File/Arkiv] och [Search/Sök].
• När sökningen är färdig visas de bilder
som motsvarade sökningen i mappen
[Search Results/Sökresultat].
Favoritfoto
Datum
Nyckelord
Kommentar
TIPS
Utföra uppgifter i sökresultat
Du kan välja bilder i mappen [Search Results/Sökresultat] och utföra uppgifter med dem, till exempel
skriva ut dem eller kopiera dem till andra mappar.
VIKTIGT!
• Om du tar bort en bild från mappen [Search Results/Sökresultat] raderas
originalbilden. Var försiktig när du raderar objekt från den här mappen.
Innehåll
46
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Filtrera bilder
Använd filter om du vill att endast bilder som motsvarar de valda parametrarna ska
visas i bläddrarområdet.
Instruktioner
1
[Filter Tool/Filtreringsverktyg]
Här visas filtreringskriterierna.
Klassificering
Min kategori
Sortera bilder
Du kan sortera bilder i bläddrarområdet utifrån särskilda parametrar.
D
C
Filnamn
Ändringsdatum
Filstorlek
A
A
B
Innehåll
E
Fotograferingsdatum/
klockslag
Instruktioner
1
[View/Visa] och [Sort/
Sortera].
Typ
Stigande/
fallande
ordning
C
B
D
E
47
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Jämföra bilder
Jämföra flera bilder
Om du får ett bra fototillfälle kan du fotografera samma motiv med olika
slutarhastigheter och exponeringar. I ImageBrowser är det enkelt att jämföra bilder
och till och med de allra minsta skillnaderna kan upptäckas.
Instruktioner
1
2
3
4
Markera de bilder du vill
jämföra.
[View Image/
Visa bild]
Välj en
visningsmetod
under [Number
of Displays/Antal
visade bilder].
[Synchronize/
Synkronisera]
• Om du väljer [Synchronize/Synkronisera]
tillämpas de åtgärder du gjort, till
exempel ökad/minskad förstoringsgrad
eller rullning, på alla markerade
bilder, vilket gör det lättare att
undersöka fokusering, färg och andra
bildegenskaper i detalj. Åtgärder som utförs för en bild, till exempel rullning eller ändring av
förstoringsgrad, tillämpas även på nästa bild. Innehåll
48
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Inställningar för Min kamera
Byta slutarljud och startbild
Du kan välja bland ett urval skärmar som registreras för kamerans startskärm som
visas när kameran startas, samt olika ljud som registreras för de olika kameraljuden
(Inställningar för Min kamera).
Inställningar för Min
kamera
• Startbild
• Startljud
• Manöverljud
• Självutlösarljud
• Slutarljud
Instruktioner
1
Anslut kameran till en dator.
CameraWindow startas.
• Mer information finns i steg 1–2
i ”Överföra bilder”.
2
[Camera Settings/
Kamerainställningar]
Välj något av följande och
ange de inställningar du
önskar.
u [Set Start-up Image/Ange
startbild]
u [Set Sounds/Ange ljud]
u [Set Theme/Ange tema]
VIKTIGT!
• Inställningar för Min kamera är endast tillgängliga på vissa modeller när
[Camera Settings/Kamerainställningar] visas i CameraWindow.
Innehåll
49
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Kamerans Min
kamera-inställningar.
Bilagor
Inställningar för Min
kamera
Om du klickar på
[Theme/Tema] kan du
registrera startbilden,
startljudet, slutarljudet,
manöverljudet och
självutlösarljudet
samtidigt.
Välj en fil med Inställningar för Min kamera som ska ersättas i
listan till höger och klicka på den här knappen för att registrera
den i kameran. Om flera filer med Inställningar för Min kamera
visas i listan till vänster ska du först välja filen som du vill ersätta
och sedan registrera den i kameran.
TIPS
Hämta inställningsfiler för Min kamera
På CANON iMAGE GATEWAY finns flera olika inställningsfiler för Min kamera att hämta.
Innehåll
50
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Överföra bilder
Överföra bilder till en kamera
Bilder som har överförts till en dator kan överföras tillbaka till kameran.
Instruktioner
1
Anslut kameran till en dator.
CameraWindow startas.
• Mer information finns i steg 1–2
i ”Överföra bilder”.
2
Visa favoritbilderna
för dina vänner eller
anslut en tv och visa
dem på stor skärm.
3
4
5
[Organize Images on
Camera/Organisera bilder på
kamera]
[Organize Images/
Organisera bilder]
(Överför)
Välj bilder.
• Om ImageBrowsers bläddrarfönster är
öppet när kameran ansluts (direkt efter
en överföring till exempel) öppnar du
CameraWindow (menyfönstret) genom
att klicka på ikonen [CameraWindow]
på raden längst ned på skrivbordet.
VIKTIGT!
• Kameror som använder datatypen ”MOV” kan spela upp filmer som överförts
tillbaka till kameran om filmerna har spelats in med den kameran. Du kan ta
reda på om kameran använder datatypen ”MOV” genom att läsa punkten
”Datatyp” i avsnittet ”Tekniska data” i slutet av Användarhandbok för kameran.
Filmer som spelats in med en annan kamera kanske inte kan spelas upp.
• Endast stillbilder som överensstämmer med standarden Design rule for Camera
File system kan överföras till kamerans minneskort.
• Bilder som har redigerats på en dator, eller vars bildinformation har ändrats,
kanske inte kan överföras tillbaka till kameran.
Innehåll
51
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
CANON iMAGE GATEWAY
Om CANON iMAGE GATEWAY
CANON iMAGE GATEWAY är en fototjänst på Internet för dem som köpt den här
produkten. När du har registrerat dig på Internet kan du använda de olika tjänsterna.
VIKTIGT!
• Du måste ha åtkomst till Internet för att kunna använda CANON iMAGE
GATEWAY (du måste ha ett konto hos en Internet-leverantör (ISP), en installerad
webbläsare och en Internet-anslutning).
• På hemsidan finns information om olika webbläsarversioner (Safari osv.) och de
bästa inställningarna för anslutning till fototjänsten CANON iMAGE GATEWAY.
• Eventuella konto- och åtkomstavgifter som Internet-leverantören debiterar
betalas separat.
Registrering
Först måste du registrera dig som CANON iMAGE GATEWAY-medlem.
Registrera
Instruktioner
1
[CANON iMAGE
GATEWAY] och
[Register/Add
Product/Registrera/
Lägg till produkt].
• Du kan registrera dig online med
hjälp av den medföljande CD-ROMskivan. Klicka på [Register/Registrera
dig] under CANON iMAGE GATEWAY
i installationsfönstret.
Innehåll
52
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Tillgängliga tjänster
I CANON iMAGE GATEWAY finns en mängd användbara tjänster.
Instruktioner
Överför och
dela bilder
Skapa ett eget fotoalbum på
CANON iMAGE GATEWAY
Skicka e-postmeddelanden om albumuppdateringar
1
[CANON iMAGE
GATEWAY]
Välj något av följande och
ange de inställningar du
önskar.
u [Register/Add Product/
Registrera/Lägg till produkt]
u [Top Page/Startsida]
u [Upload Images/Överför
bilder]
u [View Online Photo Album/
Visa fotoalbum på Internet]
u [Download My Camera
Contents/Hämta Min
kamera-innehåll]
Beställ utskrifter
Familj och vänner kan
bläddra bland dina bilder
Åtkomst från
mobiltelefoner
Inställningsfiler för Min kamera
på CANON iMAGE GATEWAY
Hämta inställningsfiler för Min
kamera (endast vissa modeller)
Innehåll
Dessutom får
du den senaste
supportinformationen
när du registrerar din
produkt.
53
Kom ihåg
Behärska grunderna
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Anpassa inställningar
Anpassa ImageBrowser
Du kan ställa in ImageBrowser och CameraWindow som du vill.
• Övergripande
färgteman, till exempel
fönstrens utseende
• Bearbetningsmetoder
för bilder som tagits
med kameran på
högkant
• Visad fotograferingsinformation
• Visa/dölj meddelanden
• Utskriftsinställningar
• Registrering av program
Innehåll
Instruktioner
ImageBrowser
1
[ImageBrowser] och
[Preferences/Inställningar].
CameraWindow
1
Klicka på
(egenskaper).
54
Behärska grunderna
Kom ihåg
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Förteckning över tillgängliga funktioner
Funktioner i CameraWindow
Funktionsnamn
Funktionsbeskrivning
Import Images from
Camera/Importera bilder
från kamera
Organize Images on
Camera/Organisera bilder
på kamera
Upload Images from
Camera/Överför bilder
från kamera
Camera Settings/Kamerainställningar
Preferences/Inställningar
Import Untransferred Images/
Importera bilder som inte har
överförts
Select Images to Import/Välj bilder
att importera
Import All Images/Importera alla
bilder
Endast bilder som inte har överförts tidigare överförs.
Endast valda bilder överförs från kameran.
Alla bilder från kameran överförs.
Organize Images/Organisera bilder
Skydda, rotera och ta bort bilder på kameran. Här kan du också överföra
bilder från datorn tillbaka till kameran.
Upload movies to YouTube/Överför
filmer till YouTube
Överför filmer från kameran till YouTube.
Set Start-up Image/Ange startbild
Här anges kamerans startbild.
Här ställer du in kamerans ljudeffekter (startljud, slutarljud, manöverljud
och självutlösarljud).
Kamerans startbild och ljudeffekter anges som Min kamera-inställningar.
Set Sounds/Ange ljud
Set Theme/Ange tema
General/Allmänt (General/Allmän/
Connected Camera/Ansluten
kamera)
Import/Importera (Auto Import/
Importera automatiskt/Folder
Settings/Mappinställningar/After
Import/Efter import)
Här anges kameraägarens namn och startfönstret för CameraWindow.
Här anges inställningar för automatisk överföring och målmapp.
Funktioner i ImageBrowser
Kontrollpanelens funktioner
Funktionsnamn
Canon Camera/
Canon-kamera
När en kamera är ansluten
När en minneskortsläsare
är ansluten
View Image/Visa bild
SlideShow/Bildspel
CANON iMAGE
GATEWAY
Register/Rigestrera/Add
Product/Lägg till produkt
Top Page/Startsida
Upload Images/
Överför bilder
View Online Photo Album/
Visa fotoalbum på Internet
Download My Camera
Contents/Hämta Min
kamera-innehåll
Innehåll
Funktionsbeskrivning
Med den här funktionen ansluter du till kameran och öppnar CameraWindow
(menyfönstret). Här kommer du också åt olika CameraWindow-funktioner.
Bilder överförs från ett minneskort. Du kan även markera bilder på minneskortet och
skriva ut dem.
Den valda bilden eller filmen visas i Visningsfönstret.
Ett bildspel med de markerade bilderna visas. Ange inställningar för bildspel genom att
klicka på menyn [View/Visa] och välja [Slide Show Options/Bildspelsalternativ].
CANON iMAGE GATEWAY startas och registreringssidan visas.
CANON iMAGE GATEWAY startas och startsidan visas.
CANON iMAGE GATEWAY startas och bilder överförs.
CANON iMAGE GATEWAY startas och de skapade albumen visas.
CANON iMAGE GATEWAY startas och bilder och ljud hämtas för att användas som Min
kamera-inställningar.
55
Behärska grunderna
Kom ihåg
Funktionsnamn
Photo Print/Fotoutskrift
Index Print/Indexutskrift
Print & Share/Skriv
ut och dela
Layout Print/Utskriftslayout
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Funktionsbeskrivning
En bild per sida skrivs ut. Här kan du enkelt skriva ut ”foton”.
Små kopior av bilderna radas upp och skrivs ut.
Här kan du lägga ihop flera bilder till en bild och skriva ut den. Du kan också lägga in
texter och titlar.
De valda bilderna konverteras till en storlek som är lämplig att skicka via e-post. Här kan
du också ange att ett e-postprogram ska startas automatiskt efter konvertering.
Create Image for Email/
Skapa bild för e-post
Upload movies to YouTube/ Överför filmer som sparats på datorn till YouTube.
Överför filmer till YouTube
Send to Trash/Skicka till papperskorgen
De markerade bilderna eller mapparna skickas till papperskorgen.
Funktioner på menyerna
Funktionsnamn
Meny
Sök efter bilder
[File/Arkiv]-menyn, [Search/Sök]
Funktionsbeskrivning
Sökning efter bilder utifrån kriterier som klassificering, datum, nyckelord eller
kommentarer.
[File/Arkiv]-menyn, [Export Image/
Exportera bild]
Exportera bilder
Edit and Save Image/Redigera Här kan du ändra filstorleken eller filformatet och exportera filen.
och spara bild
Export Shooting Properties/
Med den här funktionen kan du exportera fotograferingsegenskaperna till en
Exportera fotograferingstextfil.
egenskaper
Export as a Screensaver/
Exportera som skärmsläckare
Sammanfoga
panoramabilder
Export an Image as
Wallpaper/Exportera en bild
som bakgrund
[File/Arkiv]-menyn,
[Organize Image/Organisera bild],
[Sort Images/Sortera bilder]
[File/Arkiv]-menyn, [Organize
Image/Organisera bild],
[Rename/Byt namn]
[File/Arkiv]-menyn, [Process
RAW Images by Digital Photo
Professional/Bearbeta RAW-bilder
i Digital Photo Professional]
[File/Arkiv]-menyn, [Rewrite
Image to Memory Card/
Spara bild på minneskort]
[Edit/Redigera]-menyn,
[PhotoStitch]
Redigera film
[Edit/Redigera]-menyn,
[Movie Edit/Redigera film]
Organisera bilder
Konvertera RAWbilder
Överför bilder till
minneskort
[Edit/Redigera]-menyn, [Extract
frames from a movie/Extrahera
bildrutor från en film]
Visningsinställningar [View/Visa]-menyn, [View
Settings/Visningsinställningar]
Bilden exporteras som en skärmsläckarfil.
Bilden exporteras som en bakgrundsfil.
Bilder sorteras efter kriterier som fotograferingsdatum eller klassificering och
sparas i en angiven mapp.
Här kan du genom en enda åtgärd byta namn på flera filer samtidigt.
RAW-bilder konverteras till JPEG- eller TIFF-bilder. Du kan justera bildernas
ljusstyrka, kontrast, färgbalans och andra egenskaper vid konvertering.
Bilder överförs från datorn till minneskortet.
Med den här funktionen sammanfogas flera bilder till en enda panoramabild.
Med den här funktionen redigerar du sammanhängande filmer eller stillbilder.
Du kan lägga till text, till exempel titlar, eller bakgrundsmusik och använda olika
effekter.
Extrahera bildrutor
från en film
Stillbilder hämtas från ett angivet intervall i en film och sparas som bildfiler.
Sortera bilder
[View/Visa]-menyn [Sort/Sortera]
Visa på karta
[View/Visa]-menyn, [View on
map/Visa på karta]
Här kan du välja att dölja eller visa bildinformation, t.ex. filnamn eller
fotograferingsdatum, under indexbilden.
Bilderna i bläddrarområdet sorteras enligt kriterier som filnamn, ändringsdatum,
filstorlek eller fotograferingsdatum.
GPS-informationen om en bild används för att visa fotograferingsplatsen eller
bilden på en karta.
Innehåll
56
Behärska grunderna
Kom ihåg
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Godkända filtyper
Nedan visas en förteckning över de filtyper som stöds av ImageBrowser.
JPEG
Den här bildtypen används av de flesta kameror. JPEG-bilder har en mycket
hög komprimeringsgrad och utnyttjar egenskaperna hos det mänskliga ögat.
Eftersom komprimeringsmetoden är oåterkallelig (en del data går förlorade vid
komprimeringen) blir en bild emellertid grövre om du bearbetar och sparar den
upprepade gånger med den här metoden.
Exif JPEG är en bildtyp med vilken information som fotograferingsdatum läggs till
en JPEG-bild.
RAW
Det här är en skyddad bildtyp som utvecklats av Canon. Bildpunkterna från en
digitalkamera sparas utan att bildens kvalitet försämras. Den här bildtypen kanske
inte stöds av alla kameror.
PICT
Det här är standardbildtypen för Macintosh. Bildtypen stöds av de flesta Macintoshprogram.
TIFF
Det här är en relativt populär bildtyp. Den stöds av många ej Macintosh-baserade
program (till exempel Windows-program).
BMP (Windows Bitmap)
Den här bildtypen är standardbildtypen i Windows. Den stöds av de flesta
Windows-program.
AVI (.AVI)
Windows standardtyp för filmer. Videoikonen visas i bläddrarområdet i ImageBrowser.
MOV (.MOV)
Filmtyp. Videoikonen visas i bläddrarområdet i ImageBrowser.
Innehåll
57
Behärska grunderna
Kom ihåg
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Uppdatera programvaran
Du kan söka efter den senaste versionen av ImageBrowser och installera den.
VIKTIGT!
• För att kunna genomföra följande åtgärder måste du ha administratörsstatus på
datorn.
• Du måste ha åtkomst till Internet för att använda funktionen (dvs. du måste
ha ett konto hos en Internetleverantör (ISP), en installerad webbläsare och en
Internetanslutning).
• Eventuella konto- och åtkomstavgifter som Internetleverantören debiterar
betalas separat.
1
Välj [Update to latest version/Uppdatera till den senaste versionen] på
menyn [ImageBrowser] i ImageBrowser.
Avinstallera programvaran
Instruktionerna för att avinstallera programvaran behövs bara om du vill ta bort
programmen från datorn, eller om du behöver installera om dem för att ersätta
skadade filer.
VIKTIGT!
• För att kunna genomföra följande åtgärd måste du ha administratörsstatus på
datorn.
• Var försiktig så att du inte av misstag tar bort några mappar med hämtade bilder
som kan råka ligga i programmappen.
1
Flytta alla programmappar från installationsmålmappen till
papperskorgen.
2
Töm papperskorgen.
Innehåll
58
Behärska grunderna
Kom ihåg
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Mappstruktur för minneskort
Bilderna på minneskortet placeras i undermappen [xxx___mm] eller [xxx_mmdd] i mappen
[DCIM] (xxx: nummer 100 till 999, mm: fotograferingsmånad, dd: fotograferingsdag).
DCIM
xxx___mm
eller
xxx_mmdd
CANONMSC
IMG_xxxx.JPG (JPEG-bilder)
_MG_xxxx.JPG (JPEG-bilder som tagits med Adobe RGB-färgrymd)
IMG_xxxx.CR2 (RAW-bilder)
_MG_xxxx.CR2 (RAW-bilder som tagits med Adobe RGB-färgrymd)
STx_xxxx.JPG (bilder som tagits i Stitch Assist-läge)
MVI_xxxx.MOV*1 (filmer)
MVI_xxxx.AVI, MVI_xxxx.THM*2 (filmer)
MDG_xxxx.MOV (filmer som spelats in i läget Filmsammandrag)
Den mapp som innehåller inställningsfilerna
för bilder i mappen DCIM.
yymmddx.LOG (GPS-loggfiler)
GPS
Den mapp som skapas när DPOF-inställningarna anges.
Den innehåller inställningsfilerna för DPOF.
MISC
• *1 Vissa kameramodeller skapar miniatyrbildfiler för indexvisning (MVI_xxxx.THM).
Om du tar bort sådana filer kan du inte överföra filmer från en dator till kameran.
*2 Miniatyrbildfiler för indexvisning.
• ”xxxx” i filnamnen motsvarar fyrsiffriga nummer.
• Varje fil som tas i läget Stitch Assist tilldelas en bokstav med början på ”A”.
Bokstaven förs in som tredje tecken i filnamnet, d.v.s.: [STA_0001.JPG],
[STB_0002.JPG], [STC_0003.JPG]...
• ”yy” i namnen på GPS-loggfiler (i mappen [GPS]) står för de två sista siffrorna i årtalet.
• Alla mappar utom ”xxx__mm” eller ”xxx_mmdd” innehåller filer med
bildinställningar. Du ska inte öppna eller ta bort dem.
• Alla datatyper kan inte spelas in med alla kameramodeller.
Innehåll
59
Behärska grunderna
Kom ihåg
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Felsökning
Läs det här avsnittet om du får problem att använda programvaran.
Börja med att kontrollera följande
Om du får problem börjar du med att undersöka följande punkter:
Uppfyller datorn kraven i avsnittet Systemkrav?
Se ”Systemkrav” i Användarhandbok för kameran.
Är kameran korrekt ansluten till datorn?
I Användarhandbok för kameran finns mer detaljerad information om hur
anslutningen går till. Kontrollera också att du använder rätt kabel och att den
är korrekt ansluten i båda ändar.
Är kameran och datorn inställda i rätt läge för dataöverföring?
Vissa kameramodeller måste ställas in i uppspelningsläge för att data ska kunna
överföras. Mer information finns i Användarhandbok för kameran.
Är batteriet tillräckligt laddat?
Kontrollera batteriladdningen om kameran drivs med ett batteri. Canon
rekommenderar att du använder en nätadapter (säljs separat) för att förse kameran
med ström när den är kopplad till en dator.
Problem
Du hittar inte överförda bilder.
Information om var målmappen ligger finns i ”Ändra målmapp för överföring”.
Innehåll
60
Kom ihåg
Behärska grunderna
Programvaruhandbok
Mer avancerade tekniker
Bilagor
Macintosh
Ansvarsfriskrivning
• Den är förbjudet att återskapa, överföra eller lagra den här handboken i ett
informationssökningssystem utan tillstånd från Canon.
• Canon förbehåller sig rätten att ändra innehållet i den här handboken utan föregående
meddelande.
• Illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig något från de faktiska
produkterna.
• Trots ovanstående tar Canon inget ansvar för skador till följd av felaktig användning av
produkterna.
CEL-SR9LA250
© CANON INC. 2011
Innehåll
61
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising