Canon | PowerShot G1 X Mark II | User manual | Canon PowerShot G1 X Mark II User manual

Canon PowerShot G1 X Mark II User manual
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Programvara för RAW-bildbearbetning, -visning och -redigering
Ladda
ned bilder
Digital Photo Professional
Visa
bilder
Ver. 4.10
Användarhandbok
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
O Innehåll i användarhandboken
O DPP står för Digital Photo Professional.
O Skärmbilderna för grundfunktionerna i den här
handboken är hämtade från Windows 8.1/10.
O  anger alternativ som du ska välja på menyn.
O Hakparenteser används för att markera namn
på menyer, knappar och fönster som visas på
datorskärmen.
O Text inom < > anger knappar på tangentbordet.
O sid. ** syftar på en referenssida.
Gå till den aktuella sidan genom att klicka.
O Avancerad anger funktioner för avancerade
användare som har erfarenhet av att hantera
bildbehandlingsprogram.
O
: Anger användbar information när ett
problem uppstår.
O
O
O
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
: Anger tips om hur du använder
programvaran på bästa sätt.
: Anger information som bör läsas före
användning.
: Anger ytterligare information som du kan
ha nytta av.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
O Bläddra mellan sidor
O Klicka på pilarna längst ned till höger på
skärmen.
HDR PQläge
: nästa sida
: föregående sida
Ställa in
preferenser
: återgå till en tidigare sida
O Klicka på kapitelrubrikerna till höger på skärmen
om du vill gå till sidan med kapitlets
innehållsförteckning. Klicka på avsnittet som du
vill läsa i innehållsförteckningen, så kommer du
till den aktuella sidan.
© CANON INC. 2019
CEL-SX8QA250
SVENSKA
Inledning
Huvudfunktioner i DPP
Inledning/
Innehåll
O Färgbehandlingskompatibilitet
O CMYK-simulering för professionell tryckning
Du kan utföra följande huvuduppgifter med bilder som du har överfört till
datorn.
* JPEG/TIFF anger behandling som kan utföras med JPEG- eller TIFFbilder såväl som RAW-bilder.
Visa
bilder
O Visa och organisera bilder JPEG/TIFF
O Visa filmer och spara stillbilder
O Ställa in en bild
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
O Olika bildinställningar samtidigt som originalbilden bibehålls
JPEG/TIFF
O Tillämpa valfri bildstil
O Visa bilden före och efter inställningar i samma fönster
Skriva
ut bilder
JPEG/TIFF
O Beskära och ställa in vinkeln på en bild
(beskärning) JPEG/TIFF
O Ändra storlek på en bild JPEG/TIFF
O Korrigering av objektivaberration
O Digital objektivkorrigering
O Automatisk/manuell dammborttagning
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
JPEG/TIFF
HDR PQläge
O Konvertera från en RAW-bild till en JPEGeller TIFF-bild och spara
O Behandla ett stort antal RAW-bilder satsvis
O Överföra bilden till bildbehandlingsprogram
O Skriva ut en bild JPEG/TIFF
O Länka med EOS Utility för fjärrstyrd
fotografering JPEG/TIFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Om du i DPP ver. 4.8.20 eller senare klickar på [Check for updates/
Sök efter uppdateringar] på [Help/Hjälp]-menyn kan du söka efter
uppdateringsfiler på servern och ladda ned alla uppdateringsfiler
som finns tillgängliga.
För att du ska kunna använda den här funktionen krävs
Internetåtkomst (abonnemang hos leverantör och en intern
anslutning). Avgifter för ISP-anslutning (Internet Service Provider)
eller kopplingspunktsanslutning kan tillkomma.
Ställa in
preferenser
2
Inledning/
Innehåll
Systemkrav
OS (operativsystem) Windows 10 (Version 1607 eller senare)*,
Windows 8.1*, Windows 7*
Dator med något av ovanstående
operativsystem förinstallerat
Modell
(Uppgraderade datorer stöds inte)
Core 2 Duo 2.0 GHz eller högre
Processor
(Core i-serien eller senare rekommenderas)
2,0 GB eller mer RAM (4,0 GB eller mer
RAM (minne)
rekommenderas)
Installation: min. 300 MB tillgängligt utrymme
Hårddisk
Drift: min. 600 MB tillgängligt utrymme
Upplösning: XGA (1 024 x 720) eller mer
Visning
(1 600 x 1 200 eller mer rekommenderas)
Färger: 16-bitars färg (65 536 färger) eller mer
• Kan också installeras på en dator med 32-bitars version, men med
begränsad funktion. På 32-bitars operativsystem visas (32bit) på
[About Digital Photo Professional 4/Om Digital Photo Professional 4]
i [Help/Hjälp]. Information om begränsningar finns i beskrivningarna
som indikeras med 32bit i den här handboken.
• Om du i DPP vill visa MOV- eller MP4-filmer som spelats in med en
kamera som stöds och spara stillbilder från filmer krävs en 64-bitars
version av Windows 8.1 eller senare.
* Med Microsoft .NET Framework 4.7.1 eller senare installerad
O Mer information om systemkrav för HDR PQ-läge (inklusive bilder
som stöds) finns i ”Systemkrav för HDR PQ-läge” (sid. 149).
O För bilder som har stöd för djupsammansättning, se ”Använda
djupsammansättning”  ”Bildtyper som kan användas” (sid. 115).
Kameror som stöds
EOS-1D X Mark II, EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds
Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D
Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5DS/EOS 5DS R, EOS 5D Mark IV,
EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 6D Mark II, EOS 6D,
EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 90D, EOS 80D, EOS 70D, EOS 60D/
EOS 60Da, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS
10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60, EOS 77D, EOS 760D, EOS
800D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 250D, EOS 200D, EOS 100D, EOS
2000D, EOS 1300D, EOS 1200D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D,
EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 1100D, EOS 400D, EOS
350D, EOS 4000D, EOS 300D, EOS R, EOS RP, EOS M6 Mark II, EOS
M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, EOS M10, EOS M100, EOS
M50, PowerShot G3 X*1, PowerShot G1 X Mark II*1, PowerShot G7 X*1,
PowerShot G9 X*1, PowerShot SX60 HS*1, PowerShot G5 X*1,
PowerShot G7 X Mark II*1, PowerShot G16*1, PowerShot S120*1,
PowerShot G1 X*1, PowerShot G15*1, PowerShot S110*1, PowerShot
S100*1, PowerShot G9 X Mark II*1, PowerShot G1 X Mark III*1,
PowerShot G9*1*2, PowerShot G10*1*2, PowerShot G11*1*2, PowerShot
G12*1*2, PowerShot S90*1*2, PowerShot S95*1*2, PowerShot SX1
IS*1*2, PowerShot SX50 HS*1*2, PowerShot SX70 HS*1*2, PowerShot
G5 X Mark II*1 och PowerShot G7 X Mark III*1
*1 För RAW-bilder kan funktioner som inte finns i kameran (till exempel
automatisk ljusoptimerare) och funktioner som digital linsoptimerare
inte användas. Däremot kan bildstilar användas med viss begränsad
funktionalitet, även om detta inte finns i kameran.
*2 Följande funktioner är ej tillgängliga.
- Verktygspaletten för grundläggande inställningar:
Vitbalans [Fine-tune/Finjustera]
Del av [Gamma adjustment/Gammajustering]
Automatisk inställning av gradation och luminans
Mittpunktsinställning
Ökat intervall för indata för vitpunkt
- Verktygspaletten för dammborttagning/kopieringsstämpel
- Sammansättningsverktyg
- HDR-verktyg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
3
Inledning/
Innehåll
Bildtyper som stöds
Bildtyp
Stillbilder
Filnamnstillägg
.CR3
.CR2
.TIF
.CRW
RAWbilder
Bilder i Canon RAW-format
fotograferade med kameror
som stöds*
JPEGbilder
TIFFbilder
JPEG-bilder som är kompatibla
med Exif 2.2, 2.21 eller 2.3
.JPG/.JPEG
TIFF-bilder som är kompatibla
med Exif
.TIF/.TIFF
Filmer som spelats in med
kameror som stöds
.MOV
.MP4
Filmscener
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Bilddata
* Kompatibel med RAW-bilder som tagits med EOS D2000 som har
konverterats till RAW-bilder med CR2 Converter och som har
filnamnstillägget ”.CR2”.
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
4
Innehåll
Inledning..................................................................... 2
Huvudfunktioner i DPP ................................................. 2
Systemkrav ................................................................... 3
Kameror som stöds....................................................... 3
Bildtyper som stöds ...................................................... 4
1 Ladda ned bilder..................................................... 9
Starta DPP................................................................. 10
Ladda ned bilder till datorn ........................................ 11
Nedladdning av bilder med programvaran
”EOS Utility” ........................................................... 11
Ladda ned bilder med kortläsaren ......................... 11
2 Visa bilder............................................................. 12
Visa bilder i huvudfönstret (tumnagelslayout)............ 13
Ändra visning av tumnagelbilder............................ 14
Förstora och visa en bild i
förhandsgranskningsfönstret ..................................... 18
Förstora och visa ett visst område......................... 19
Avancerad Kontrollera bilden i detalj.............................. 20
Visning av huvudfönstret (multilayout)................... 20
Kontrollera en bild med kontrollpanelen för
förhandsgranskning ............................................... 21
Kontrollera bild med förhandsgranskning med flera
funktioner ............................................................... 25
Kontrollera bild med förhandsgranskning i andra
fönster.................................................................... 26
Öppna och stänga fönsterpaneler (fönsterrutor)........ 27
Ändra visningsmetod och palettordning..................... 28
Ändra visningsmetod (dockad/flytande)
för paletter.............................................................. 28
Ordna om paletterna.............................................. 28
Avsluta DPP............................................................... 29
Inledning/
Innehåll
3 Organisera och sortera bilder .............................. 30
Kontrollera/sortera bilder på ett effektivt sätt .............. 31
Sortera bilder .......................................................... 33
Sortera bilder i huvudfönstret ................................. 34
Arrangera bilder i huvudfönstret ............................. 36
Visa en RAW-bild och JPEG-bild som en
enda bild .................................................................
Kontrollera bildinformation......................................
Organisera bilder ........................................................
Ta bort en oönskad bild ..........................................
Flytta bilder .............................................................
Flytta bilder i mappar ..............................................
Registrera mappar som används ofta
(registrera bokmärke) .............................................
4 Redigera bilder.....................................................
RAW-bilder .................................................................
RAW-bilder .............................................................
RAW-framkallning...................................................
När RAW-framkallning kommer att ske ..................
Fördelar med en RAW-bild .....................................
Redigera JPEG- och TIFF-bilder ................................
Verktygspaletter..........................................................
JPEG/TIFF Redigering med verktygspaletten för
grundläggande inställningar .......................................
Ställa in ljusstyrka...................................................
Så här ändrar du bildstil..........................................
Avancerad Använda en bildstilsfil ...............................
Ställa in färgton genom att ändra vitbalans ............
Ställa in färgton med vitbalansering med pipett......
Avancerad Ställa in vitbalans med färgtemperatur .....
Avancerad Justera vitbalans .......................................
Ställa in kontrast .....................................................
37
38
39
39
39
40
40
41
44
44
44
44
44
45
46
48
48
49
51
51
52
53
53
54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
5
Inledning/
Innehåll
Ändra ljusstyrkan för skuggor och
högdagrar ..............................................................
Ändra färgton och färgmättnad ..............................
Avancerad Ställa in dynamiskt omfång ......................
Ställa in gradation och luminans automatiskt ........
Använda Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)..............................................
Justera bildskärpa..................................................
JPEG/TIFF Redigera med verktygspaletten för
toninställningar...........................................................
Ställa in ljusstyrka och kontrast .............................
Ställa in färgton med vitbalansering med pipett.....
Avancerad Ställa in tonkurva......................................
Avancerad Ställa in dynamiskt omfång ......................
Använda Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)..............................................
JPEG/TIFF Redigering med verktygspaletten för
färginställningar .........................................................
Avancerad Redigering med verktygspaletten för
färginställningar .....................................................
JPEG/TIFF Redigering med verktygspaletten för
detaljerade inställningar.............................................
Minska brus ...........................................................
Justera bildskärpa..................................................
Reducera färgmoiré i en bild..................................
JPEG/TIFF Redigering med verktygspaletten för
beskärning/inställning av vinkel .................................
Redigering med verktygspaletten för
objektivkorrigering......................................................
Korrigera objektivaberration...................................
Göra korrigeringar..................................................
Reglaget Shooting Distance Information
(Information om fotograferingsavstånd).................
Avancerad
54
55
56
57
58
59
61
61
62
63
65
65
66
66
68
68
69
69
70
73
73
74
76
Korrigera flera bilder samtidigt................................ 77
Digital objektivkorrigering ....................................... 77
Använda den digitala objektivkorrigeringen............ 78
Justera bildskärpa .................................................. 80
Avancerad Redigering med verktygspaletten
JPEG/TIFF
för partiell justering ..................................................... 81
Göra partiella justeringar i bilder ([Brightness/
Ljusstyrka], [Contrast/Kontrast], [Hue/Nyans],
[Saturation/Färgmättnad])....................................... 81
Göra partiella justeringar i bilder
([Reduce color moiré/Reducera färgmoiré]) ........... 83
Justeringsgrupper................................................... 84
JPEG/TIFF Redigering med verktygspaletten för
dammborttagning/kopieringsstämpel.......................... 85
Utföra automatisk dammborttagning ...................... 85
Automatisk dammborttagning i huvudfönstret ........ 86
Ta bort damm manuellt (korrigeringsfunktion)........ 87
Ta bort oönskade delar i en bild
(kopieringsstämpeln) .............................................. 89
Ställa in arbetsrymd.................................................... 90
Använda funktionen för färggodkännande på skärm ... 91
Ange storlek vid öppning av RAW-bilder .................... 92
JPEG/TIFF Spara redigerat resultat ............................. 93
Spara redigeringsinnehåll i en bild ......................... 93
Spara som en separat bild...................................... 93
JPEG/TIFF Redigera om bilder .................................... 95
JPEG/TIFF Använda redigerat innehåll (recept) .......... 96
Kopiera ett recept och tillämpa på en annan bild ... 97
Spara recept som en fil........................................... 97
Hämta och tillämpa recept...................................... 98
JPEG/TIFF Ställa in genom att jämföra flera bilder ...... 99
JPEG/TIFF Effektfull redigering.................................. 100
Redigera i bildredigeringsfönstret......................... 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
6
Inledning/
Innehåll
Ändra tumnagelpositionen till horisontell .............
Samla och redigera bilder i fönstret Collection
(Samling) .............................................................
JPEG/TIFF Sätta samman bilder...............................
Sammansättningsmetoder...................................
JPEG/TIFF Skapa HDR-bilder (High Dynamic
Range) .....................................................................
Avancerad Använda Dual Pixel RAW Optimizer ..........
Små justeringar av positionen för maximal
skärpa och upplösning som använder den
djupinformation som finns i Dual Pixel
RAW-filen.............................................................
Ändra perspektiv eller förgrundsbokeh för att få
ett bättre resultat..................................................
Minska förekomsten av spökbilder ......................
Avancerad Använda
JPEG/TIFF
djupsammansättning................................................
Bildtyper som kan användas................................
Använda verktyget för djupsammansättning........
Använda verktyget Redigera
djupsammansättning............................................
Avancerad Använda verktyget för
RAW-bildserietagningar...........................................
Starta verktyget för RAW-bildserietagningar .......
Ändra den representativa bilden i en rulle ...........
Spara en bild i en rulle .........................................
Extrahera och spara ett intervall i en rulle ...........
Avancerad Överföra en RAW-bild till Photoshop .........
Avancerad Så här anpassar du verktygsfältet i
huvudfönstret ...........................................................
101
102
104
107
108
111
111
112
113
115
115
115
117
120
120
122
122
123
124
125
5 Skriva ut bilder.................................................... 126
Skriva ut en bild ....................................................... 127
Skriva ut med fotograferingsinformation................... 128
Skriva ut en lista med tumnagelbilder
(kontaktkopiering) ......................................................... 129
Skriva ut med tilläggsprogram .................................. 130
6 Behandla ett stort antal RAW-bilder................... 131
Tillämpa vitbalans satsvis på bilder
(personlig vitbalans) ................................................. 132
Registrera personlig vitbalans .............................. 132
Tillämpa personlig vitbalans ................................. 133
Spara satsvis som JPEG- eller TIFF-bilder
(satsvis behandling).................................................. 134
Överföra bilder satsvis till
bildbehandlingsprogram ........................................... 136
Ändra filnamn på bilder satsvis................................. 137
Byta bildernas filnamn i ordningen
i huvudfönstret ...................................................... 137
7 Fjärrstyrd fotografering....................................... 138
Fjärrstyrd fotografering ............................................. 139
Registrering av vitbalansklick i kameran .............. 142
8 Visa filmer och spara stillbilder .......................... 144
Visa filmer och spara stillbilder ................................. 145
9 Använda HDR PQ-läge...................................... 148
HDR PQ-läge............................................................ 149
Systemkrav för HDR PQ-läge................................... 149
Visa bilder i HDR PQ-läge ........................................ 150
Försiktighetsåtgärder vid användning
av HDR PQ-läge....................................................... 152
Spara bilder som visas i HDR PQ-läge
i JPEG/TIFF-format .................................................. 154
Spara bilder som visas i HDR PQ-läge
i HEIF-format ............................................................ 155
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
7
Inledning/
Innehåll
10 Ställa in preferenser ......................................... 156
Ställa in preferenser................................................. 157
General settings (Allmänna inställningar) ............ 157
Bildbehandling ..................................................... 158
Color management (Färghantering) .................... 160
View settings (Visningsinställningar) ................... 161
Properties Display Settings (Inställningar för
egenskapsvisning) ............................................... 162
Survey (Undersökning) ........................................ 162
Övrig information.................................................... 163
Felsökning ............................................................... 164
Ta bort programvaran (avinstallera) ........................ 165
Bildramsinformation i huvudfönstret och
bildredigeringsfönstret .............................................
Ordlista ....................................................................
Index ........................................................................
Om användarhandboken .....................................
Varumärken .........................................................
166
167
169
173
173
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
* Avsnitt med JPEG/TIFF och JPEG/TIFF i ”4 Redigera bilder” kan
användas vid redigering av både RAW- och JPEG/TIFF-bilder.
JPEG/TIFF
JPEG/TIFF
: Alla funktioner som beskrivs i avsnittet kan användas
vid JPEG/TIFF-bildsredigering.
: Vissa funktioner som beskrivs i avsnittet kan användas
vid JPEG/TIFF-bildsredigering.
8
1
Ladda ned bilder
Inledning/
Innehåll
Starta DPP............................................................... 10
Ladda ned bilder till datorn ...................................... 11
Nedladdning av bilder med programvaran ”EOS Utility” ..... 11
Ladda ned bilder med kortläsaren .............................. 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
9
Starta DPP
Inledning/
Innehåll
Dubbelklicka på ikonen på skrivbordet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Dubbelklicka
¿ DPP startar och huvudfönstret (tumnagelslayout) visas.
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Huvudfönster (tumnagellayout)
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Om du släpper en bildfil som stöds av DPP på skrivbordet kan du
starta DPP och visa mappen där bildfilen har sparats.
10
Ladda ned bilder till datorn
Ladda ned bilderna som sparats på kamerans minneskort.
Nedladdning av bilder med
programvaran ”EOS Utility”
Ladda ned bilderna med kommunikationsprogramvaran ”EOS Utility” för
kameran.
Detaljerad information om nedladdning av bilder finns i ”EOS Utility
Användarhandbok” (elektronisk handbok i PDF-format).
Inledning/
Innehåll
Ladda ned bilder med kortläsaren
Du kan också ladda ned bilder till datorn med hjälp av en kortläsare från
en annan tillverkare.
Sätt in minneskortet i kortläsaren.
1
[My Computer/Den här datorn]
2 Öppna
 [EOS_DIGITAL] och dra mappen [DCIM]
O Starta DPP i förväg.
till [Desktop/Skrivbordet].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
¿ Mappen [DCIM] kopieras till datorn.
O Alla bilder sparas i mappenheter inuti mappen [DCIM].
O Det kan ta tid att kopiera bilder till datorn om det finns många
bilder på minneskortet.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
11
2
Visa bilder
Inledning/
Innehåll
Visa bilder i huvudfönstret (tumnagelslayout).......... 13
Ändra visning av tumnagelbilder ................................ 14
Använda kontrollpanelen för
tumnagelbilder ........................................................ 15
Avancerad Använda funktionen filtrera/sortera för
visning av tumnagelbilder ....................................... 16
Avancerad Visa histogrampaletten ............................. 17
Avancerad
Förstora och visa en bild i förhandsgranskningsfönstret ... 18
Förstora och visa ett visst område.............................. 19
Avancerad Visa navigeringspaletten ........................... 19
Avancerad Kontrollera bilden i detalj............................. 20
Visning av huvudfönstret (multilayout)........................ 20
Kontrollera en bild med kontrollpanelen
för förhandsgranskning...............................................
Ändra förstoring ......................................................
Jämför med en fast bild ..........................................
Visa flera bilder samtidigt .......................................
Visa rutnät ..............................................................
Visa AF-punkter......................................................
Visa områden bortom det inställda intervallet med
varning (högdager-/skuggvarning)..........................
Jämföra bilder före och efter redigering
(enbildsvisning).......................................................
Jämföra bilder före och efter redigering (före/efter)
Ordna vertikalt/horisontellt (visning med två
skärmar) / Dela vertikalt/horisontellt (delad
visning) .....................................................................
Visning av bildegenskaper......................................
Kontrollera bild med förhandsgranskning med flera
funktioner....................................................................
Kontrollera bild med förhandsgranskning
i andra fönster.............................................................
Öppna och stänga fönsterpaneler (fönsterrutor) .....
Ändra visningsmetod och palettordning ..................
Ändra visningsmetod (dockad/flytande) för paletter ...
Ordna om paletterna...................................................
Avsluta DPP ............................................................
21
21
21
22
22
22
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
23
Visa filmer
och spara
stillbilder
24
24
HDR PQläge
25
26
27
28
28
28
29
Ställa in
preferenser
12
Visa bilder i huvudfönstret (tumnagelslayout)
Inledning/
Innehåll
Bilder som laddats ned till datorn visas som tumnagelbilder
i huvudfönstret (tumnagelslayout). Du kan dubbelklicka på en bild
om du vill öppna förhandsgranskningsfönstret (sid. 18) och visa
en större version av bilden.
Ladda
ned bilder
Huvudfönster
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Visa
bilder
Verktygsfält
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Framåt/Bakåt
Bockmarkeringar (sid. 33, sid. 34)
Rotera bild
Graderingar (sid. 33, sid. 34)
O Mer information om ikoner som visas i tumnagelbildens bildram
finns i ”Bildramsinformation i huvudfönstret och
bildredigeringsfönstret” (sid. 166).
32bit I operativsystem med 32 bitar kan högst 1 000 bilder visas
per mapp. Från bild nummer 1 001 hanteras bilderna på samma sätt
som bilder som inte kan hanteras. Försök att ha högst
1 000 bilder per mapp.
O Mer information om filmer finns i ”Visa filmer och spara
stillbilder” (sid. 145).
O När information om sidförhållande har bifogats till en bild som
tagits med en kamera som stöds, förutom EOS 5D Mark II, visas
bilden som en beskuren bild (sid. 70).
O I huvudfönstret kan du förutom den här visningen
(tumnagelslayout) välja multilayout. Med multilayout kan du
kontrollera detaljerad bildinformation (sid. 20).
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
13
Inledning/
Innehåll
Ändra visning av tumnagelbilder
Du kan ändra storleken på de bilder som visas som tumnagelbilder
i huvudfönstret och visa dem med tumnagelinformationen.
Välj menyn [Thumbnails/Tumnagelbilder] 
önskat alternativ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
¿ Visningen ändras till vald typ.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
14
Inledning/
Innehåll
Avancerad
Använda kontrollpanelen för tumnagelbilder
Visa
bilder
Funktioner för kontrollpanel för tumnagelbilder
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Kontrollpanelen för tumnagelbilder integrerar olika inställningar för visning av tumnagelbilder.
Med den här panelen kan du effektivt visa och ange inställningar för tumnagelbilder.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9) (10)
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
(1)
Ändra storlek på tumnagelbilder
(2)
Visa tumnagelbilder utan filnamn
(3)
Visa standardtumnagelbilder
(4)
Visa tumnagelbilder med information
(5)
Välj vilken information som ska visas för tumnagelbilder
(6)
(7)
Ange inställningar för egenskapsvy (sid. 162)
Visa en RAW-bild och JPEG-bild som en enda bild
Visa RAW-bild och JPEG-bild som fotograferades samtidigt som
en enda bild. När den här inställningen har angetts sker visning
och redigering av bilder enligt nedanstående:
(8)
Visa eller spela upp delade filmfiler som enstaka filmer
När du spelar upp delade filmfiler i DPP kommer den här
inställningen att spela upp alla filmfiler i en kontinuerlig sekvens
från början.
• Alternativet ställs som standard in på ON.
• Endast tumnagelbilder för den första filmfilen visas.
• Den här inställningen behålls och tillämpas nästa gång DPP startas.
• När följande funktioner används tillämpas de på alla återstående
delade filmfiler, inte bara på den första:
[Copy/Kopiera], [Cut/Klipp], [Delete/Radera], [Add to collection/
Lägg till i samling], [Rename Tool/Verktyg för namnändring]
• När funktionen Filtrera/Sortera (sid. 16) används med
tumnagelbilder, tillämpas den bara på den första filmfilen.
• Bild som visas: Endast RAW-bilden visas i alla fönster.
(9)
Markera alla tumnagelbilder
• Redigerad bild: Innehållet som har redigerats med någon av
(10)
Avbryt alla val för tumnagelbilder
DPP-funktionerna (verktygspaletten osv.) tillämpas endast på
RAW-bilden. Men om du har använt följande funktioner
O Kontrollpanelen för tumnagelbilder visas som standard
tillämpas justeringarna på både RAW- och JPEG-bilden.
i huvudfönstret. Om den inte visas, till exempel när
Ta bort en bild (sid. 39)
skärminställningarna har ändrats, kan du visa den genom att välja
Flytta eller kopiera en bild (sid. 39)
[Thumbnail control panel/Kontrollpanelen för tumnagelbilder]
Markera (sid. 33 till sid. 34)
i menyn för [Thumbnails/Tumnagelbilder].
Gradering (sid. 33 till sid. 34)
Rotera bild (sid. 13)
O I multilayout (vertikala tumnagelbilder, sid. 20), är endast
tumnagelsvisningsinställning (standardtumnagelvisning) möjlig.
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
15
Inledning/
Innehåll
Avancerad
Använda funktionen filtrera/sortera för
visning av tumnagelbilder
Med den här funktionen kan du visa tumnagelbilder som matchar de
valda filtreringsalternativen eller ange ett alternativ för sortering av
tumnagelbilder.
1
Ställ in knappen [Filter] på [Filter/Sort pane/Panelen
filtrera/sortera] i huvudfönstret på [ON].
(2) Filtreringsalternativsmenyn
• När du har valt ett filtreringsobjekt i listrutan som visas när
du klickar på [] till höger om filtreringsmenyn visas alternativen
i filtermenylistan. Välj ett alternativ.
• Du kan välja flera alternativ i filtermenylistan.
(håll ner <Skift>-tangenten och vänsterklicka med musen för att
välja flera i följd. (håll ner <Ctrl>-tangenten och vänsterklicka med
musen för att välja flera individuellt.)
• Filtermenyerna/filtermenylistorna prioriteras från vänster till höger.
Du kan anger filtreringsalternativ från vänster till höger för att
begränsa filtreringen.
(3) Sorteringsalternativ
[Custom/Egen] visas om du har sorterat tumnagelbilderna.
(4) Sorteringsordning
Välj ordning (stigande/fallande) för sortering av tumnagelbilder.
2 Gör inställningarna.
(1)
(5)
(3)
(4)
(5) Knappen lås filter
När filterlåsknappen har klickats behålls filterinställningarna och
tillämpas när du växlar till en annan mapp eller nästa gång du startar
DPP. Om filterlåsknappen inte har klickats övergår
filterinställningarna automatiskt till [OFF] när du växlar till en annan
mapp eller nästa gång du startar DPP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
Filtermeny
Filtermenylista
(2)
Dra för att justera visningsfältet för
filtermenylistorna uppåt eller nedåt
O Du kan dra den nedre kanten av [Filter/Sort pane/Panelen filtrera/
sortera] för att justera filtermenyns visningsfält uppåt eller nedåt.
(1) Visningsfilter för tumnagelbild ON/OFF
Genom att välja [ON] visas endast tumnagelbilder som motsvarar
filtreringsalternativen som angavs med (2)
i filtreringsalternativmenyn.
O Utöver tumnagelvyn kan funktionen även användas i multilayout.
O Du kan öppna/stänga panelen genom att klicka på knappen []
längst upp till höger i [Filter/Sort pane/Panelen filtrera/sortera].
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
16
Inledning/
Innehåll
Avancerad
Visa histogrampaletten
Histogrampaletten visar ett histogram för den valda bilden.
Kontrollera snabbt ett histogram utan att öppna verktygspaletten.
Välj menyn [View/Visa]  [Histogram palette/
Histogrampaletten].
¿ Histogrampaletten visas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
O Välj någon av följande fyra histogram ur menyn som visas
när du högerklickar med musen.
[Brightness only/Endast ljusstyrka], [RGB separately/
RGB separat], [YRGB separately/YRGB separat],
[RGB together/RGB tillsammans]
O Du kan klicka på [
] längst ned till höger i huvudfönstret för att
visa/dölja [Histogram]-paletten.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
17
Förstora och visa en bild i förhandsgranskningsfönstret
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Dubbelklicka
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
¿ Förhandsgranskningsfönstret öppnas.
O Det går att visa upp till 36 fönster samtidigt i förhandsgranskningsfönstret.
( 32bit I operativsystem med 32 bitar kan upp till 4 fönster visas samtidigt.)
Förhandsgranskningsfönstret
Redigera
bilder
Verktygspaletten
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
O Stäng förhandsgranskningsfönstret genom att klicka på [
i det övre högra hörnet.
]
När du väljer menyn [Preview/Förhandsgranska]  [AF points/AFpunkter] i förhandsgranskningsfönstret kan du visa de valda AFpunkterna i kameran vid tidpunkten då bilden togs. AF-punkterna
visas dock inte för bilder vars bildstorlek har ändrats och sedan
konverterats och sparats (sid. 93), bilder för vilka du har valt någon
annan effekt än [Shot settings/Fotoinställningar] för korrigering av
distorsionsaberration vid fotografering med fisheye-objektiv eller
bilder för vilka inställningar för distorsionskorrigering eller
kromatisk aberrationsjustering angetts under RAWbildbehandlingen i kameran.
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
18
Inledning/
Innehåll
Avancerad
Förstora och visa ett visst område
Visa navigeringspaletten
Klicka på det område du vill förstora.
Navigeringspaletten visar det förstorade området i den valda bilden.
Välj menyn [View/Visa]  [Navigator palette/
Navigeringspaletten].
¿ Navigeringspaletten visas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Klicka
Redigera
bilder
¿ Området du klickar på förstoras till 100 % (faktisk pixelstorlek).
O Klicka igen för att återställa till helskärm.
O Ändra visningsområdet genom att dra i bilden.
Skriva
ut bilder
O När en bild är förstorad i förhandsgranskningsfönstret eller ett
annat fönster anges det förstorade visningsområdet
i navigeringspaletten. Området som ska förstoras kan ändras
genom att dra i bildens visningsområde.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Ändra visningsområdet
för förstoringen genom
att dra i den
HDR PQläge
Visa en bild i en annan förstoringsgrad än 100 %
Välj förstoringsgrad ur menyn [Preview/Förhandsgranskning].
I förhandsgranskningsfönstret kan du välja menyn för [Preview/
Förhandsgranskning]  [Preview control panel/Kontrollpanelen
för förhandsgranskning] om du vill använda olika
förhandsgranskningsfunktioner. Detaljerad information finns i ”Kontrollera
en bild med kontrollpanelen för förhandsgranskning” (sid. 21).
Visa filmer
och spara
stillbilder
O Du kan klicka på [
] längst ned till höger i huvudfönstret för att
visa/dölja [Navigator/Navigering]-paletten.
Ställa in
preferenser
19
Avancerad
Kontrollera bilden i detalj
Inledning/
Innehåll
Visning av huvudfönstret (multilayout)
Klicka på en layoutändringsknapp längst ned i huvudfönstret (tumnagelslayout).
Visa
bilder
¿ Huvudfönstret (multilayout) öppnas.
O I huvudfönstret (multilayout) kan du välja mellan två layouter med horisontella eller vertikala tumnagelbilder.
O Klicka på det område du vill förstora i bilden som visas vid förhandsgranskning så visas bilden i faktisk pixelstorlek (100 %).
Klicka på bilden igen för att återställa till helskärm.
Organisera
och sortera
bilder
Multilayout (horisontella tumnagelbilder)
Huvudfönster (tumnagellayout)
Redigera
bilder
Visningsfält
för förhandsgranskning
Visningsfält
för tumnagelbilder
Multilayout (vertikala tumnagelbilder)
Knapp för layoutändring
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Genom att byta huvudfönstret till ”multilayout” kan du använda kontrollpanelen för förhandsgranskning för att kontrollera bilden i detalj.
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Horisontella tumnagelbilder
Ställa in
preferenser
Vertikala tumnagelbilder
20
Inledning/
Innehåll
Kontrollera en bild med kontrollpanelen
för förhandsgranskning
Med kontrollpanelen för förhandsgranskning kan du kontrollera bilden
i detalj. Du kan använda panelen i huvudfönstret (multilayout)
och bildredigeringsfönstret. Om kontrollpanelen för förhandsgranskning
inte visas kan du visa den genom att välja [Preview control panel/
Kontrollpanelen för förhandsgranskning] i menyn [Preview/
Förhandsgranska]. Knappen [ ] och [ ] har valts som
standardinställning. När du väljer en film ändras det visade innehållet.
Mer information om visningen när filmer väljs finns i ”Visa filmer och
spara stillbilder” (sid. 145).
Jämför med en fast bild
Du kan dela fönstret i två delar och jämföra bilderna till vänster och
höger genom att ”fästa” en bild i den vänstra delen och bläddra bland
bilder i den högra delen. Bildurvalet blir mer effektivt.
Visa
bilder
Markera en bild och klicka på knappen [
].
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Visa bilden i faktisk pixelstorlek (100 %).
Fjärrstyrd
fotografering
Klicka på [ ] för att visa bilden med den angivna
förstoringen. Om [
] används för att förstora/
förminska bilden ändras även den angivna förstoringen för
knappen*.
*Förutom faktisk pixelstorlek (100 %)
Återställ den zoomade bilden till fönsteranpassad visning.
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Ändra förstoring
Förstora/förminska bilden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa filmer
och spara
stillbilder
Fäst bild
¿ Fönstret delas upp i vänster och höger och den markerade bilden
fästs.
¿ När du fäster en bild och bläddrar sitter den fästa bilden till
vänster kvar och du bläddrar endast med bilden till höger, vilket
är praktiskt vid val av bilder.
O Välj en bild med [Pin] ur menyn som visas när du högerklickar
med musen för att fästa en annan bild.
O När du har fäst en bild kan du klicka på [ ] för att växla mellan
den övre och nedre skärmen samt vänstra och högra skärmen.
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
21
Inledning/
Innehåll
Visa flera bilder samtidigt
Visa AF-punkter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Välj flera bilder och klicka på knappen [
].
¿ Den markerade bilden visas.
O Du kan visa upp till åtta bilder.
O Välj [Show only AF points in focus/Visa endast AF-punkter
i fokus] eller [Show all AF points/Visa alla AF-punkter].
32bit I operativsystem med 32 bitar är den här funktionen inte
tillgänglig. (Knappen [
1
Klicka på [ ] bredvid [
] och välj
visningsalternativ för bilden i menyn som öppnas.
] visas inte.)
2 Markera en bild och klicka på knappen [
].
¿ En bild med de AF-punkter som valdes i steg 1 visas.
Visa rutnät
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
på [ ] bredvid [
1 Klicka
i menyn som öppnas.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
] och ange rutnätets täthet
Fjärrstyrd
fotografering
O Ange värden (8 till 256 i pixlar) eller flytta reglaget för att ange
rutnätets täthet.
O När du har angett inställningar klickar du på [Close/Stäng] och
stänger fönstret.
2 Markera en bild och klicka på knappen [
Visa filmer
och spara
stillbilder
].
¿ Bilden med rutnät visas.
HDR PQläge
AF-punkterna visas dock inte för bilder vars bildstorlek har ändrats
och sedan konverterats och sparats (sid. 93), bilder för vilka du har
valt någon annan effekt än [Shot settings/Fotoinställningar] för
korrigering av distorsionsaberration vid fotografering med fisheyeobjektiv eller bilder för vilka inställningar för distorsionskorrigering
eller kromatisk aberrationsjustering angetts under RAWbildbehandlingen i kameran.
Ställa in
preferenser
22
Inledning/
Innehåll
Visa områden bortom det inställda intervallet
med varning (högdager-/skuggvarning)
Du kan ställa in en varning i både vitpunkts- och svartpunktsdelen, vilket
är effektivt om du vill kontrollera ljusa och mörka områden och förhindra
överjustering av bilder. Där bildens område överskrider det inställda
intervallet kan du visa vitpunktsdelen i rött och svartpunktsdelen i blått.
2 Markera en bild och klicka på knappen [
].
¿ Om det finns ett område på den öppnade bilden som överskrider
värdet som angavs i steg 1 visas vitpunktsdelen i rött och
svartpunktsdelen i blått. Om du valde andra varningsfärger visas
delarna i de angivna färgerna.
Jämföra bilder före och efter redigering
(enbildsvisning)
1
Klicka på [ ] bredvid [
i menyn som öppnas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
] och ange inställningar
Markera en bild som redigeras och klicka på
knappen [ ].
O När du klickar på knappen växlar visningen mellan bilden före
redigering och den nuvarande bilden (vid redigering).
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
O Markera [Show highlight warnings/Visa varningar för vitpunkter]
och [Show shadow warnings/Visa varningar för svartpunkter] och
ange värden för varningar.
Du kan också välja olika varningsfärger i dialogrutan som öppnas
när du klickar på rutan [
].
O När du har angett inställningar klickar du på [Close/Stäng] och
stänger fönstret.
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
23
Inledning/
Innehåll
Jämföra bilder före och efter redigering
(före/efter) Ordna vertikalt/horisontellt
(visning med två skärmar) / Dela vertikalt/
horisontellt (delad visning)
Du kan visa en bild före och efter redigering i samma fönster och
kontrollera resultatet.
Med den här funktionen kan du justera en bild medan du jämför
originalbilden och bilden som redigeras.
1
Markera en bild som redigeras och klicka på
knappen [ ].
Visning av bildegenskaper
Visa fotograferings- och receptinformation för en bild på skärmen.
Välj vilka alternativ som ska visas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
1
Klicka på [ ] bredvid [
].
2
Ange visningsinställningar.
¿ Fönstret [Properties display settings/Inställningar
för förhandsgranskningsegenskaper] öppnas.
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
¿ Bilden visas på två skärmar (ordna vertikalt).
O Bilden före redigering visas till vänster och bilden som redigeras
visas till höger.
2 Ändra bildvisningen.
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
O Skärmen växlar i följande ordning när du klickar på [ ].
Ordna vertikalt (två skärmar: vänster/höger)  Ordna horisontellt
(två skärmar: övre/undre)  Dela vertikalt (delad bild: vänster/
höger)  Dela horisontellt (delad bild: övre/undre)
24
Inledning/
Innehåll
1 Välj [Display settings for preview properties/Visningsinställningar
för förhandsvisningsegenskaper] från rullgardinsmenyn
[Properties to display/Egenskaper som ska visas].
2 Ange displayobjekt med knapparna [Add >>/Lägg till >>]
och [<< Remove/<< Ta bort]. Objekt som kan väljas visas
i listrutan till vänster och objekt som redan visas visas i listrutan till
höger. Du kan också ändra visningsordningen med knappen
[Move Up/Flytta upp] och [Move Down/Flytta ned].
Avsluta genom att klicka på knappen [OK] när du har angett
inställningar.
O Med alternativet [Preview properties font/Teckensnittegenskaper
för förhandsvisning] kan du ange vilket teckensnitt som ska
användas för informationen i förhandsgranskningen.
3
Markera en bild och klicka på knappen [
].
¿ Bilden och egenskaperna som valdes i steg 2 visas på skärmen.
O I före- och efterbilder (visning med två skärmar/delad visning)
av receptinnehållet i en bild som redigeras visas de redigerade
alternativen i rött.
Kontrollera bild med förhandsgranskning med flera funktioner
Förhandsgranskningsfönstret visar koordinaterna för musmarkören
och arbetsrymden. Genom att växla till förhandsgranskning med flera
funktioner kan du även kontrollera bildinformation på samma sätt
som i huvudfönstret (multilayout).
Välj menyn [Tools/Verktyg]  [Preview screen display settings/
1 Visningsinställningar
för förhandsgranskningsskärm]
och [Multi-function preview/Förhandsgranskning med flera
funktioner] i dialogrutan som öppnas.
2 Öppna förhandsgranskningsfönstret
(sid. 18).
¿ Förhandsgranskning med flera funktioner längst ned på skärmen visas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Alla egenskapsalternativ kanske inte visas beroende
på fönsterkombination, förhandsgranskningsfönster eller storlek
på tumnagelbilder.
O Läs om hur du använder funktionerna som visas i ”Visa en bild
i huvudfönstret (tumnagelslayout)” (sid. 13) och ”Kontrollera en
bild med kontrollpanelen för förhandsgranskning”
(sid. 21 till sid. 25).
25
Inledning/
Innehåll
Kontrollera bild med förhandsgranskning
i andra fönster
Ladda
ned bilder
Andra fönster är förhandsgranskningsfönster som kan öppnas för
tumnagelbilder och bilder. Visa upp till 4 andra fönster för en enbild
för att kontrollera fokus i alla delar av bilder osv.
Visa
bilder
Välj en bild och välj sedan [Show second screen/
Visa andra skärm] ur menyn som visas när du
högerklickar med musen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
¿ Ett andra fönster visas.
O Upprepa åtgärden för att visa ytterligare ett andra fönster.
O Ändra storleken på det andra fönstret efter behov.
O Klicka på visningsbilden för att växla mellan faktisk pixelstorlek
(100 % visning) och fönsteranpassad visning.
O När du förstorar en bild i det andra fönstret kommer förstoringen
att centreras till den högerklickade delen av bilden.
32bit I operativsystem med 32 bitar kan inte ett andra fönster visas.
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
26
Öppna och stänga fönsterpaneler (fönsterrutor)
Inledning/
Innehåll
Paneler (fönsterrutor) längst upp, längst ned, till vänster och till höger
om alla fönster kan stängas för att lämpa sig för uppgifterna.
Du kan använda DPP i optimal layout.
Ladda
ned bilder
Klicka på [
] för att öppna eller stänga en panel.
Exempel: huvudfönster (tumnagellayout)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
O När en panel är stängd kan du peka med musen på [
tillfälligt öppna panelen.
] för att
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
27
Ändra visningsmetod och palettordning
Inledning/
Innehåll
Du kan ändra visning för alla paletter (verktygspaletten,
navigeringspaletten, histogrampaletten, snabbkollspaletten,
och kamerakontrollpaletten) (dockade/flytande) eller visningsordning
för flera dockade paletter.
Ladda
ned bilder
Ändra visningsmetod (dockad/flytande) för paletter
Högerklicka på palettens namnfält (där namnet står)
och klicka på [Dock/float/Dockad/flytande] i rutan
som öppnas.
¿ En dockad palett blir då flytande och vice versa.
O För att återställa till ursprunglig visningsmetod ska du upprepa
samma åtgärd.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Ordna om paletterna
När flera paletter har dockats kan du ordna om dem uppifrån och ned.
Högerklicka på palettens namnfält (där namnet står)
och klicka på [Move one up/Flytta upp ett steg] eller
[Move one down/Flytta ned ett steg] i dialogrutan
som visas.
¿ Paletternas ordning ändras.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
28
Avsluta DPP
Välj menyn [File/Arkiv]  [Exit/Avsluta] i
huvudfönstret.
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
¿ DPP avslutas.
Program för Digital Photo Professional-undersökning
Canon begär att information om din produkt från Canon skickas till
Canon (om du använder din produkt från Canon i Kina skickas
den till ett auktoriserat forskningsbolag) över internet. Canon
använder denna information för att utveckla och marknadsföra
produkter som är bättre anpassade efter kundernas behov.
Efter att du gett ditt godkännande kan du när som helst ändra
inställningarna för informationen som skickas under fliken [Survey/
Undersökning] (sid. 162) i [Preferences/Inställningar].
En dialogruta där du får bekräfta att bilderna ska sparas visas när
du försöker avsluta DPP utan att spara den justerade bilden. Klicka
på knappen [Yes to all/Ja till alla] om du vill spara redigerat innehåll
(recept) för alla inställda bilder.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
29
3
Organisera och sortera bilder
Inledning/
Innehåll
Kontrollera/sortera bilder på ett effektivt sätt ........... 31
Sortera bilder .............................................................. 33
Lägga till bockmarkeringar ..................................... 33
Göra graderingar .................................................... 33
Sortera bilder i huvudfönstret ..................................... 34
Lägga till bockmarkeringar i huvudfönstret............. 34
Göra graderingar i huvudfönstret............................ 34
Arrangera bilder i huvudfönstret ................................. 36
Arrangera efter typ.................................................. 36
Arrangera fritt.......................................................... 36
Visa en RAW-bild och JPEG-bild som en enda bild ... 37
Kontrollera bildinformation.......................................... 38
Organisera bilder ..................................................... 39
Ta bort en oönskad bild .............................................. 39
Flytta bilder ................................................................. 39
Flytta bilder i mappar .................................................. 40
Registrera mappar som används ofta
(registrera bokmärke) ................................................. 40
Ta bort bokmärken ................................................. 40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
30
Kontrollera/sortera bilder på ett effektivt sätt
Du kan förstora bilder som visas som tumnagelbilder i huvudfönstret och
effektivt kontrollera varje bild. Du kan sortera bilder i grupper.
Den här funktionen tillämpas inte på filmfiler.
på [ ] eller [ ] för att växla mellan de bilder
3 Klicka
som ska kontrolleras.
Snabbkollsfönstret
1 Välj flera bilder att kontrollera i huvudfönstret.
2 Visa snabbkollsfönstret.
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
O Klicka på knappen [Quick check/Snabbkoll].
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
¿ Snabbkollsfönstret visas.
O Alla bilder som visas i huvudfönstret kan kontrolleras
i snabbkollsfönstret.
O Om du trycker på [ ] visas den första bilden och om du klickar
på [ ] visas den sista bilden.
O Klicka på [ ] om du vill återgå till huvudfönstret.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
31
Inledning/
Innehåll
4 Klicka på det område du vill förstora.
Praktiska funktioner i snabbkollsfönstret
Klicka
¿ Området som du klickar på visas i 100 % (faktisk pixelstorlek).
O Ändra visningsposition genom att dra i bilden.
O Om du klickar på [
] kan du visa bilden i 50 %.
O Klicka igen för att återställa till helskärm.
O Avsluta genom att klicka på [ ].
O Kontrollera endast markerade bilder
Du kan använda snabbkollsfönstret för att kontrollera endast
markerade bilder genom att markera bilderna bland dem som visas
i huvudfönstret och därefter utföra steg 1.
O Växla mellan bilder med tangentbordet
Du kan även växla mellan bilder genom att trycka på <> eller <>.
O Växla mellan skärmar med tangentbordet
Du kan även växla mellan helskärm och normal visning genom att
trycka på <Alt> + <Enter>.
O Utför åtgärder med menyn
Samtliga åtgärder kan även utföras via den meny som visas när du
högerklickar på en bild.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
O Förutom 100 % och 50 % kan du visa bilder med 12,5 %, 25 %,
200 %, 300 % och 400 %. Klicka på [ ] bredvid [
]
på skärmen, välj förstoring ur menyn som öppnas.
¿ Om du klickar på [
] (den valda förstoringen visas
på knappen), öppnas bilden med vald förstoring.
När snabbkollsfönstret stängs återställs dock bilden till
ursprunglig 50 % visning.
O När [AF Point/AF-punkt] har valts kan du visa de valda AFpunkterna i kameran vid tidpunkten då bilden togs. AF-punkter
visas dock inte för bilder där bildstorleken har ändrats och som
sedan konverterats och sparats (sid. 93), för bilder där
inställningar har angetts vid RAW-bildbehandling i kameran för
distorsionskorrigering och kromatisk aberrationsjustering och inte
heller för bilder som är sammansatta, eller skapas som
HDR-bilder (High Dynamic Range).
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
32
Inledning/
Innehåll
Göra graderingar
Sortera bilder
Du kan sortera bilder genom att fästa bockmarkeringar för olika ämnen
och teman eller genom att gradera dem (visas med [ ]).
Visa bilden du vill gradera och klicka sedan på
någon av [ ].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Lägga till bockmarkeringar
Visa bilden du vill lägga till en bockmarkering för och
klicka sedan på någon av [ ] till [ ].
Klicka
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Klicka
¿ Den valda bockmarkeringen visas i det övre vänstra hörnet
i fönstret.
Bockmarkering
¿ Graderingen är gjord och en ikon som motsvarar den valda [ ]
visas högst upp till vänster i fönstret.
(Se exempelfönstret med en gradering på tre [ ])
O Du ställer in [Reject/Kassera] genom att klicka på knappen
[Reject/Kassera]. Klicka en gång till på knappen [Reject/Kassera]
om du vill avbryta.
Graderingsikon
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
O Klicka på [Clear/Ta bort] om du vill ta bort bockmarkeringen.
O Du återtar graderingen genom att klicka på samma [
ställde in den med till höger i fönstret.
O Bockar i bilder från versioner före DPP 4 underhålls inte.
O Du kan även lägga till bockmarkeringar via den meny som visas
när du högerklickar på en bild i huvudfönstret.
] som du
Eftersom filstrukturen för bilddata ändras när bilden graderas är det
inte säkert att du kan kontrollera bildinformation i programvara från
andra tillverkare.
Ställa in
preferenser
33
Inledning/
Innehåll
Göra graderingar i huvudfönstret
Sortera bilder i huvudfönstret
Du kan även sortera bilder i huvudfönstret genom att lägga till bockmarkeringar
för olika ämnen och teman eller gradera dem (visas med markeringarna [ ]).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Välj de bilder du vill gradera och klicka sedan på
någon av [ ].
Visa
bilder
Lägga till bockmarkeringar i huvudfönstret
Välj bilderna du vill lägga till bockmarkeringar för
och klicka sedan på någon av [ ] till [ ].
Organisera
och sortera
bilder
Välj
Redigera
bilder
Välj
Skriva
ut bilder
Klicka (ändras till [
] när du har klickat på [
])
¿ Graderingen är gjord och en ikon som motsvarar den valda [
visas i bildramen.
(Exempelfönster med en gradering på tre [ ] visas)
Klicka
¿ Den valda bockmarkeringen visas i det övre vänstra hörnet av fönstret.
]
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
Bockmarkering
Graderingsikon
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
O Du tar bort en bockmarkering genom att klicka en gång till på
bockmarkeringen.
O Du avbryter graderingen genom att klicka på samma [
som när inställningen gjordes.
O Ställ in [Reject/Kassera] på menyn [Label/Etikett] eller
i snabbkollsfönstret (sid. 31).
]
34
Inledning/
Innehåll
Markera flera bilder i huvudfönstret
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Klicka på önskade bilder samtidigt som du håller <Ctrl> nedtryckt.
Du kan markera flera bilder i rad genom att klicka på den första bilden
och sedan klicka på den sista bilden samtidigt som du håller <Skift>
nedtryckt.
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
O Menyn [Label/Etikett] kan också användas till att lägga till
bockmarkeringar och göra graderingar.
O Du kan visa och ändra graderingsinställningarna i DPP med
annan EOS-programvara och med valfri EOS-kamera
(för EOS 7D, version 2.0.0 eller senare firmware) med undantag
för EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III,
EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D,
EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D, EOS 40D,
EOS 30D, EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000,
EOS D30, EOS D60, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D,
EOS 1000D, EOS 400D, EOS 350D och EOS 300D.
• EOS Utility version 2.9 eller senare:
Graderingar som har angetts i DPP visas. Här visas dock inte
[Reject/Kassera] och du kan inte ändra graderingarna.
• Med valfri EOS-kamera som stöds (för EOS 7D, version 2.0.0
eller senare firmware) med undantag för EOS-1D Mark IV,
EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N,
EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds,
EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D,
EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30,
EOS D60, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D,
EOS 400D, EOS 350D och EOS 300D:
Graderingar som har angetts i DPP visas på uppspelningsskärmen.
Du kan även ändra graderingar. Du kan dock inte visa eller ändra
inställningar för [Reject/Kassera].
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
O Omvänt kan du också visa och ändra graderingsinställningarna
i DPP för bilder med valfri EOS-kamera som stöds (för EOS 7D,
version 2.0.0 eller senare firmware) med undantag för EOS-1D
Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N,
EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D
Mark II, EOS 5D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D/
EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30, EOS D60,
EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D, EOS 400D,
EOS 350D och EOS 300D.
Ställa in
preferenser
35
Inledning/
Innehåll
Arrangera bilder i huvudfönstret
Du kan arrangera bilder efter de typer av bockmarkeringar som du har
lagt till eller efter datum eller klockslag när bilderna togs. Du kan även
arrangera bilderna fritt genom att flytta dem en i taget.
Arrangera fritt
Dra och släpp bilden på önskad plats.
Visa
bilder
Arrangera efter typ
Välj menyn [Thumbnails/Tumnagelbilder] 
[Sort/Sortera]  önskat alternativ.
Organisera
och sortera
bilder
¿ Bilderna arrangeras i önskad ordning.
Beskrivning
Bilderna sorteras utifrån filnamn i
alfanumerisk ordning (0 till 9  A till Z).
Bilderna sorteras i följande ordning: RAWbilder  JPEG-bilder  TIFF-bilder  MOVfilmscener  MP4-filmscener.
Shooting Date/Time: ascending order Bilderna sorteras utifrån fotograferingsdatum
(Fotograferingsdatum/- tid: stigande och klockslag med början från den tidigast
ordning)
tagna bilden.
Check mark: ascending order
Bilder med bockmarkeringar har högre
(Bockmarkeringar: stigande ordning) prioritet och sorteras i nummerordning.
Rating: ascending order (Gradering: Sorterade från dem som har lägst antal [ ].
stigande ordning)
Camera Model Name: ascending
Sorterad efter minsta siffra
order (Kameramodellens namn:
i kameramodellens namn.
stigande ordning)
(t.ex. EOS-1D X  EOS 6D)
Lens: ascending order (Objektiv:
Sorterad efter fotograferingsobjektiv med
stigande ordning)
kortast brännvidd.
ISO speed: ascending order (ISO-tal: Sorterad efter lägsta tal.
stigande ordning)
Shutter speed: ascending order
Sorterad efter snabbaste slutartid.
(Slutartid: stigande ordning)
Aperture value: ascending order
Sorterad efter lägsta bländarvärde.
(Bländarvärde: stigande ordning)
Focal length: ascending order
Sorterad efter fotograferingsobjektiv med
(Brännvidd: stigande ordning)
kortast brännvidd.
Huvudobjekt för sortering
File name: ascending order (Bildfil:
stigande ordning)
Extension: ascending order (Filtillägg:
stigande ordning)
* Du kan även organisera bilder enligt [Image Size/Bildstorlek],
[RAW Type/RAW-typ] och [Recipe editing status/Receptredigeringsstatus].
* Fallande ordning sorterar alla alternativ i omvänd ordning mot stigande ordning.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Redigera
bilder
¿ Bilden flyttas till önskad plats.
O Du kan även välja flera bilder (sid. 35) och flytta på dem.
O De omflyttade bildernas ordning registreras tillfälligt som
[Custom/Egen] under [Filter/Sort pane/Panelen filtrera/sortera]
i kontrollområdet för tumnagelbilder och bibehålls tills du avslutar
DPP eller väljer en annan mapp i mappområdet.
O Välj menyn [Thumbnails/Tumnagelbilder]  [Sort/Sortera] 
[File name/Filnamn] och [Ascending/Stigande] för att
återställa till ordningen som rådde innan omflyttningen.
Bibehålla ordningen på omflyttade bilder
Du kan bibehålla de omflyttade bildernas ordning även om du avslutar
DPP eller väljer en annan mapp i mappområdet.
O Bibehåll ordningen utan att ändra bildfilernas namn
Du kan använda fliken [View Settings/Visa inställningar]
i [Preferences/Preferenser] om du vill bibehålla bildernas ordning utan
att ändra namnen på bildfilerna (sid. 161).
O Bibehåll ordning och ändra bildfilernas namn
Du kan använda namnändringsfunktionen för att bibehålla bildernas
ordning och byta namn på alla bildfiler på en gång i den ordning som
de flyttades om (sid. 137).
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
36
Inledning/
Innehåll
Visa en RAW-bild och JPEG-bild som en enda bild
Du kan visa och hantera en RAW-bild och JPEG-bild som tagits
samtidigt som en enda bild. Du kan halvera antalet bilder som visas i
huvudfönstret och göra kontrollen av många bilder som tagits samtidigt
effektivare.
O Bilder som har lagts till i fönstret [Collection/Samling]
Om du lägger till en RAW-bild och en JPEG-bild som visas som en
enda bild i fönstret [Collection/Samling] markeras den enda bilden
med [
]. Eftersom RAW-bilden och JPEG-bilden läggs till
individuellt ökar dock antalet bilder som visas på registerbladet
[Collection/Samling] med 2.
Välj menyn [Thumbnails/Tumnagelbilder] 
[Group RAW and JPG versions/Gruppera RAWoch JPG-versioner].
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
¿ Visningen i huvudfönstret uppdateras och RAW-bilden och
JPEG-bilden som tagits samtidigt visas som en enda bild med
markeringen [
] (sid. 166).
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
RAW-bilder med filtillägget ”.CR2” eller ”.CR3” kan visas som
en enbild
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Bilder som kan visas som enbild är bilder som tagits med en kamera
som tar RAW-bilder med filtillägget ”.CR2”, ”.CR3”, och JPEG-bilder
samtidigt. Bilder som tagits samtidigt med en kamera som tar RAWbilder med filtillägget ”.CRW” eller ”.TIF” kan inte visas som en
enda bild.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
När en enda bild visas
O Bild som visas
RAW-bilden visas i alla fönster.
O Redigerad bild
Innehållet som har justerats med någon av DPP-funktionerna
(verktygspaletten osv.) tillämpas endast på RAW-bilden.
Men om du har använt följande funktioner tillämpas justeringarna på
både RAW- och JPEG-bilden.
• Ta bort en bild (sid. 39)
• Flytta eller kopiera en bild (sid. 39)
• Markera (sid. 33, sid. 34)
• Gradering (sid. 33, sid. 34)
• Rotera en bild (sid. 13)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Om du avbryter valet av [Group RAW and JPG versions/Gruppera
RAW- och JPG-versioner] visas RAW-bilden och JPEG-bilden som
separata bilder.
37
Kontrollera bildinformation
Markera den bild som du vill kontrollera
bildinformationen för.
1
2 Välj menyn [View/Visa]  [Info].
3 Välj ett registerblad och kontrollera informationen.
¿ Bildinformationsfönstret visas.
Bildinformationsfönster
Registerbladet
Registerbladet
[Exif Information/ [XMP/IPTC Information/
Exif-information]
XMP/IPTC-information]
Registerbladet
[Recipes/Recept]
O Fotograferingsinformation visas på registerbladet [Exif
Information/Exif-information] medan IPTC-information* som
bifogats till bilden efter fotografering visas på registerbladet
[XMP/IPTC Information/XMP/IPTC-information].
IPTC*-informationen innehåller ytterligare kommentarer om
bilderna, till exempel bildtexter, medverkande och
fotograferingsplats. Informationen är ordnad i fem olika
kategorier och visas om du väljer [Description/Beskrivning],
[IPTC Contact/IPTC-kontakt], [IPTC Image/IPTC-bild],
[IPTC Content/IPTC-innehåll] eller [IPTC Status/IPTC-status]
i listrutan på registerbladet [XMP/IPTC Information/XMP/IPTCinformation].
* International Press Telecommunications Council (IPTC)
O Innehållet på registerbladet [Exif Information/Exif-information]
varierar beroende på kameramodell.
O Receptinnehåll som bifogas till en bild visas på registerbladet
[Recipes/Recept].
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
Praktiska funktioner i huvudfönstret
O Växla mellan visningar
Om du väljer en annan bild i huvudfönstret när
bildinformationsfönstret visas kommer bildinformation om den bilden
att visas.
O Skillnad med tumnagelbild med fotograferingsinformation
Detaljerad fotograferingsinformation för varje bild visas i
bildinformationsfönstret. Om du bara vill se den huvudsakliga
fotograferingsinformationen kan du emellertid kontrollera den för varje
bild på menyn [Thumbnails/Tumnagelbilder]  [With shooting info/Med
fotograferingsinformation] (sid. 14).
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
38
Organisera bilder
I det här avsnittet beskrivs hur du tar bort oönskade bilder, flyttar eller
kopierar bilder osv. för att organisera bilderna.
Ta bort en oönskad bild
Observera att du inte kan återställa borttagna bilder.
Markera bilden du vill ta bort i huvudfönstret.
1
Välj menyn [File/Arkiv]  [Move to Recycle Bin/Flytta
2 till
papperskorgen].
Inledning/
Innehåll
Flytta bilder
Du kan flytta eller kopiera bilder till en separat mapp och sortera utifrån
fotograferingsdatum eller teman.
Dra den bild som ska flyttas eller kopieras.
O Flytta:
Dra bilden och släpp den i målmappen.
O Kopiera: Håll ned <Ctrl> medan du drar bilden och släpp
när bilden är i målmappen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
¿ Bilderna flyttas eller kopieras till målmappen.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
¿ Bilden flyttas till [Recycle Bin/Papperskorgen] och tas bort från
DPP.
O Om du vill ta bort bilderna helt från datorn högerklickar du på
[Recycle Bin/Papperskorgen] på skrivbordet och väljer
[Empty Recycle Bin/Töm papperskorgen].
Ställa in
preferenser
39
Inledning/
Innehåll
Flytta bilder i mappar
Du kan flytta eller kopiera mappar som innehåller bilder och sortera
bilderna efter mappar.
Dra den mapp som ska flyttas eller kopieras.
O Flytta:
Dra mappen och släpp den i målmappen.
O Kopiera: Håll ned <Ctrl> medan du drar mappen och släpp när
mappen är i målmappen.
Registrera mappar som används ofta (registrera bokmärke)
Du kan registrera mappar som används ofta i bokmärken.
Registrerade mappar visas på registerbladet [Bookmark/Bokmärke] i
huvudfönstret.
1 Markera mappen som du vill registrera ett bokmärke för.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Välj
2
¿ Mapparna flyttas eller kopieras till målmappen.
Välj menyn [File/Arkiv]  [Bookmark/Bokmärke].
¿ Mappen som valdes i steg 1 registreras på registerbladet
[Bookmark/Bokmärke] i huvudfönstret.
Ta bort bokmärken
Du kan ta bort en mapp som har registrerats på [Bookmark/Bokmärke].
Välj menyn [File/Arkiv]  [Remove bookmark/Ta bort
bokmärke].
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
¿ Den markerade mappen tas bort från bokmärken.
40
4
Redigera bilder
Inledning/
Innehåll
RAW-bilder............................................................... 44
RAW-bilder ................................................................ 44
RAW-framkallning...................................................... 44
När RAW-framkallning kommer att ske ..................... 44
Fördelar med en RAW-bild ........................................ 44
Redigera JPEG- och TIFF-bilder.............................. 45
Verktygspaletter ....................................................... 46
JPEG/TIFF Redigering med verktygspaletten för
grundläggande inställningar ..................................... 48
Ställa in ljusstyrka ...................................................... 48
Så här ändrar du bildstil............................................. 49
Avancerad Använda en bildstilsfil................................... 51
Ställa in färgton genom att ändra vitbalans ............... 51
Ställa in färgton med vitbalansering med pipett......... 52
Avancerad Ställa in vitbalans med färgtemperatur......... 53
Avancerad Justera vitbalans .......................................... 53
Ställa in kontrast ........................................................ 54
Ändra ljusstyrkan för skuggor och
högdagrar ..................................................................
Ändra färgton och färgmättnad ..................................
Ställa in monokrom ................................................
Avancerad Ställa in dynamiskt omfång ..........................
Ställa in gradation och luminans automatiskt ............
Använda Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)..................................................
Justera bildskärpa......................................................
Finjustering av bildskärpa ......................................
Avancerad
54
55
55
56
57
58
59
60
Redigera med verktygspaletten för
toninställningar ........................................................ 61
Ställa in ljusstyrka och kontrast .................................. 61
Ställa in färgton med vitbalansering med pipett.......... 62
Avancerad Ställa in tonkurva .......................................... 63
Exempel på tonkurvsåtgärd.................................... 64
Avancerad Ställa in dynamiskt omfång ........................... 65
JPEG/TIFF
Använda Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering) .................................................. 65
Redigering med verktygspaletten för
färginställningar ....................................................... 66
JPEG/TIFF
Redigering med verktygspaletten för
färginställningar ..........................................................
Ställa in ett Speciellt färgomfång ............................
Ställa in färgton och färgmättnad för en hel bild .....
Ställa in i monokrom ...............................................
Avancerad
66
66
67
67
Redigering med verktygspaletten för
detaljerade inställningar........................................... 68
Minska brus ................................................................ 68
Justera bildskärpa ...................................................... 69
Reducera färgmoiré i en bild ...................................... 69
JPEG/TIFF Redigering med verktygspaletten för
beskärning/inställning av vinkel ............................... 70
Redigering med verktygspaletten för
objektivkorrigering ................................................... 73
Korrigera objektivaberration ....................................... 73
Göra korrigeringar ...................................................... 74
JPEG/TIFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Effekter av korrigering av distorsion vid
fotografering med fisheye-objektiv.......................... 75
41
Inledning/
Innehåll
Reglaget Shooting Distance Information
(Information om fotograferingsavstånd).....................
Korrigera flera bilder samtidigt...................................
Digital objektivkorrigering...........................................
Använda den digitala objektivkorrigeringen ...............
Justera bildskärpa......................................................
76
77
77
78
80
Redigering med verktygspaletten
för partiell justering................................................... 81
JPEG/TIFF
Avancerad
Göra partiella justeringar i bilder ([Brightness/Ljusstyrka],
[Contrast/Kontrast], [Hue/Nyans], [Saturation/
Färgmättnad]) ............................................................ 81
Göra partiella justeringar i bilder
([Reduce color moiré/Reducera färgmoiré]) .............. 83
Justeringsgrupper ...................................................... 84
Redigering med verktygspaletten för
dammborttagning/kopieringsstämpel ....................... 85
Utföra automatisk dammborttagning.......................... 85
Automatisk dammborttagning i huvudfönstret ........... 86
Ta bort damm manuellt (korrigeringsfunktion) ........... 87
JPEG/TIFF
Ta bort oönskade delar i en bild
(kopieringsstämpeln) ................................................. 89
Ställa in arbetsrymd ................................................. 90
Använda funktionen för färggodkännande på skärm ... 91
Ange storlek vid öppning av RAW-bilder ..................... 92
JPEG/TIFF Spara redigerat resultat ............................ 93
Spara redigeringsinnehåll i en bild............................. 93
Spara som en separat bild......................................... 93
JPEG/TIFF Redigera om bilder ................................... 95
JPEG/TIFF Använda redigerat innehåll (recept) ......... 96
Kopiera ett recept och tillämpa på en annan bild....... 97
Spara recept som en fil............................................... 97
Hämta och tillämpa recept.......................................... 98
Ställa in genom att jämföra flera bilder .... 99
JPEG/TIFF Effektfull redigering ................................ 100
Redigera i bildredigeringsfönstret............................. 100
Ändra tumnagelpositionen till horisontell .................. 101
JPEG/TIFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Samla och redigera bilder i fönstret Collection
(Samling) .................................................................. 102
Organisera
och sortera
bilder
Sätta samman bilder.................................... 104
Sammansättningsmetoder........................................ 107
Redigera
bilder
JPEG/TIFF
JPEG/TIFF
Avancerad
Skapa HDR-bilder (High Dynamic Range)... 108
Använda Dual Pixel RAW Optimizer ......... 111
Små justeringar av positionen för maximal
skärpa och upplösning som använder den
djupinformation som finns i Dual Pixel
RAW-filen ............................................................. 111
Ändra perspektiv eller förgrundsbokeh för att få
ett bättre resultat................................................... 112
Minska förekomsten av spökbilder ....................... 113
Använda
djupsammansättning ............................................. 115
Bildtyper som kan användas ................................ 115
Använda verktyget för djupsammansättning ........ 115
JPEG/TIFF
Avancerad
Använda verktyget Redigera
djupsammansättning ............................................ 117
Använda verktyget för
RAW-bildserietagningar......................................... 120
Starta verktyget för RAW-bildserietagningar ........ 120
Ändra den representativa bilden i en rulle ............ 122
Spara en bild i en rulle.......................................... 122
Extrahera och spara ett intervall i en rulle ............ 123
Avancerad
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
42
Inledning/
Innehåll
Överföra en RAW-bild till Photoshop ......... 124
Avancerad Så här anpassar du verktygsfältet i
huvudfönstret ......................................................... 125
Avancerad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
* Avsnitt med JPEG/TIFF och JPEG/TIFF i ”4 Redigera bilder” har
inte bara stöd för redigering av RAW-bilder utan även för redigering
av JPEG-/TIFF-bilder.
JPEG/TIFF
JPEG/TIFF
Ställa in
preferenser
: Här beskrivs alla funktioner i avsnittet för stöd för
redigering av JPEG/TIFF-bilder.
: Vissa funktioner som beskrivs i avsnittet kan användas
vid JPEG/TIFF-bildsredigering.
43
RAW-bilder
RAW-bilder
En RAW-bild är bilddata med registrerade utdata från bildsensorn.
Eftersom bildbehandling inte sker inne i kameran när ett foto tas och
fotot har registrerats i det speciella formatet ”RAW-bilddata +
information om bildbehandlingsvillkor vid fotograferingstillfället”,
behövs särskild programvara för visning och redigering av bilden.
* ”RAW” betyder ”i naturligt skick” eller ”obehandlad”.
RAW-framkallning
Beskrivet i filmtermer är konceptet för en RAW-bild en tagen bild som
ännu inte har framkallats (latent bild).
För film gäller att bilden visas första gången när den är framkallad.
Detsamma gäller för RAW-bilder. Du kan inte visa dem som bilder på
datorn innan efterföljande bildsignalsbehandling har utförts.
Därför kallas bearbetningen ”framkallning” även om den är digital.
Inledning/
Innehåll
Fördelar med en RAW-bild
RAW-bilder registreras i formatet ”RAW-bilddata + Information om
bildbehandlingsvillkor vid fotograferingstillfället”. När du öppnar en
RAW-bild i DPP framkallas bilden automatiskt och du kan visa den som
en bild där bildbehandlingsvillkoren vid fotograferingstillfället har
tillämpats.
Även om du gör flera inställningar i bilden du har öppnat (det sker en
automatisk framkallningsbehandling varje gång) ändras endast
bildbehandlingsvillkoren (framkallningsvillkoren) och ursprungliga bilddata
förblir opåverkade i originalbilden. Därför är det perfekt data för användare
som vill vara kreativa med bilderna efter fotografering, eftersom du inte
behöver oroa dig för bildförsämring. ”Information om bildbehandlingsvillkor”
i DPP som kan justeras kallas för ett ”recept” (sid. 96).
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
När RAW-framkallning kommer att ske
När RAW-bilderna visas i DPP genomförs ”framkallningen” automatiskt.
RAW-bilderna som visas i DPP är därför bilder för vilka framkallningen
är slutförd.
Med DPP kan du visa, redigera och skriva ut RAW-bilder utan att
behöva tänka särskilt på framkallningsbehandlingen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Fjärrstyrd
fotografering
RAW-bildinformation
Information om bildbehandlingsvillkor
Innehåll som ändras med hjälp av
verktygspaletter kan hanteras separat
som en receptfil (filtillägget ”.dr4”)
(sid. 96, sid. 97).
I DPP kan alla inställningar (information om bildbehandlingsvillkor) som
utförs med verktygspaletterna sparas i bilden som information som kallas
för ett ”recept” (sid. 97). De kan även sparas, laddas ned och tillämpas
på andra bilder som en separat receptfil (filtillägg ”.dr4” sid. 98).
Ett recept med sparade bildinställningar kan inte tillämpas på JPEG- eller
TIFF-bilder.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
44
Redigera JPEG- och TIFF-bilder
Med DPP kan du ställa in JPEG- och TIFF-bilder på samma sätt som
RAW-bilder med nedanstående verktygspaletter.
• Verktygspaletten för toninställningar
• Verktygspaletten för färginställningar
• Verktygspaletten för detaljerade inställningar
• Verktygspaletten för beskärning/inställning av vinkel
• Verktygspaletten för partiell justering
• Verktygspaletten för dammborttagning/kopieringsstämpel
• Verktygspaletten för inställningar
Eftersom inställningar som du utför med verktygspaletterna (receptet)
bara ändrar bildbehandlingsvillkoren förblir ”ursprungliga bilddata”
opåverkade i originalbilden. Du slipper därför problem med
bildförsämring som uppstår vid redigering och du kan ändra
inställningarna för bilderna hur många gånger som helst.
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
JPEG-, TIFF-bildinformation
Information om bildbehandlingsvillkor
Innehåll som ändras med hjälp av
verktygspaletter kan hanteras separat som en
receptfil (filtillägget ”.dr4”) (sid. 96, sid. 97).
I DPP kan alla inställningar (information om bildbehandlingsvillkor) som
utförs med verktygspaletterna sparas i bilden som information som kallas
för ett ”recept” (sid. 97). De kan även sparas, laddas ned och tillämpas
på andra bilder som en separat receptfil (filtillägg ”.dr4”, sid. 98).
Receptinformation med sparade inställningar för JPEG- eller TIFF-bilder
kan inte tillämpas på RAW-bilder.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
45
Verktygspaletter
Inledning/
Innehåll
Med DPP kan du ställa in bilder med verktygspaletterna genom att växla
mellan olika fönster för verktygspaletter enligt dina redigeringsbehov.
Eftersom inställningar som du utför med verktygspaletterna bara ändrar
bildbehandlingsvillkoren förblir ”ursprungliga bilddata” opåverkade
i originalbilden. Eftersom du slipper problem med bildförsämring som
uppstår vid redigering kan du ändra inställningarna för bilderna hur
många gånger som helst. De olika funktionerna för verktygspaletterna
förklaras mer detaljerat under respektive ämne.
O Verktygspaletten för grundläggande inställningar
Verktygspaletten
för beskärning/
Vinkeljustering
O Verktygspaletten för detaljerade inställningar
Verktygspaletten
för objektivkorrigering
Verktygspaletten
för grundjustering
Verktygspaletten
för detaljerad
justering
Verktygspaletten
för tonjustering
Verktygspaletten
för partiell
justering
Verktygspaletten
för dammborttagning/
Kopieringsstämpel
Inställningsverktygspalett
Verktygspaletten
för färginställningar
Gör grundläggande inställningar i en RAW-bild (sid. 48).
O Verktygspaletten för toninställningar
Ställer in tonkurvan och tillämpar Auto Lighting Optimizer (Auto
ljuskorrigering) (sid. 61).
O Verktygspaletten för färginställningar
Ställer in färgton, färgmättnad och luminans för specifik färgrymd. Även
färgton och färgmättnad för hela bilden kan ställas in (sid. 66).
Minskar brus och ställer in bildskärpa (sid. 68).
O Verktygspaletten för beskärning/inställning
av vinkel
Beskär bild och ställer in bildvinkeln (sid. 70).
O Verktygspaletten för objektivkorrigering
Korrigerar objektivaberration i bilden (sid. 73) och tillämpar digital
objektivkorrigering (sid. 78).
O Verktygspaletten för partiell justering
Justerar valt område i en bild (sid. 81).
O Verktygspaletten för dammborttagning/
Kopieringsstämpel
Tar bort damm från en bild och korrigerar en bild genom att kopiera
bildavsnitt (sid. 85).
O Verktygspaletten för inställningar
Konfigurerar arbetsrymd (sid. 90).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
46
Inledning/
Innehåll
Använda olika verktygspaletter
Vi rekommenderar att du använder verktygspaletten för grundläggande
inställningar för att ställa in RAW-bilder. Om verktygspaletten för
grundläggande inställningar inte har tillräckligt omfång av inställningar
eller om du vill använda specifika funktioner som endast är tillgängliga
i verktygspaletten för toninställningar (sid. 61) rekommenderas att du
slutför de ursprungliga inställningarna med verktygspaletten för
grundläggande inställningar och använder verktygspaletten för
toninställningar för att göra minsta möjliga justeringar.
Vid brusreducering (sid. 68) och korrigering av objektivaberration
(sid. 74) bör du först slutföra inställningar med verktygspaletterna för
grundläggande inställningar och toninställningar innan du gör
justeringar med verktygspaletten för detaljerade inställningar (sid. 68)
och verktygspaletten för objektivkorrigering (sid. 73).
O Du kan klicka på [
] längst ned till höger i huvudfönstret för att visa/
dölja [Tool palette/Verktygspaletten].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
47
JPEG/TIFF
Redigering med verktygspaletten för grundläggande inställningar
Verktygspaletten för grundläggande inställningar gör grundläggande
inställningar i RAW-bilder. Med den här verktygspaletten kan du ställa
in bildens ljusstyrka, bildstil, justera vitbalans, kontrast, färgton och
färgmättnad, dynamiskt omfång, tillämpa Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering) och justera bildskärpa.
Observera att de enda justeringarna du kan göra på JPEG/TIFF-bilder är
att tillämpa Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) och ställa in
bildens skärpa.
1 Markera en bild i huvudfönstret osv.
verktygspaletten för grundläggande
2 Visa
inställningar.
Ställa in ljusstyrka
Ljusstyrka kan ställas in i bilden. Skjut reglaget åt höger för att göra
bilden ljusare och åt vänster för att göra den mörkare.
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Återställer bilden till
standardinställningarna
Ange ett
numeriskt värde
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Dra reglaget till vänster eller till höger
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Inställningsintervallet är -3,0 till +3,0 (i steg om 0,01 när värde
anges).
48
Inledning/
Innehåll
Bildstil
Så här ändrar du bildstil
Om bilden ser annorlunda ut mot vad du visualiserade vid
fotograferingstillfället kan du få den att motsvara dina förväntningar
bättre genom att ändra bildstil. Även om du har sparat bilden (sid. 93)
med [Monochrome/Monokrom] (sid. 55) valt kan du byta till en annan
bildstil när som helst genom att välja någon annan bildstil än
[Monochrome/Monokrom].
Återställ bilden till
originalinställningarna
()
Beskrivning
Bildstilen som var inställd i kameran när bilden togs.
När du har valt en metod i den kreativa zonen visas
den inställda bildstilen inom ( ).
När du väljer en metod i baszonen visas [Shot
settings/Fotoinställningar] inom ( ) och de
bildegenskaper som finns för den valda
fotograferingsmetoden tillämpas.
Standard
Bilden får kraftigare färger.
I allmänhet är den här inställningen lämplig för de
flesta bilderna.
Auto
Färgtonen ställs in för att passa motivet. Färgerna
blir kraftigare. Särskilt blå himmel, grönska och
solnedgångar får kraftigare färger när du
fotograferar natur-, utomhus- eller
solnedgångsmotiv.
Välj
För fina hudtoner.
Effektfull för närbilder på kvinnor eller barn. Genom
Portrait (Porträtt)
att ändra [Color tone/Färgton] (sid. 55) kan du ändra
hudtonerna.
Landscape
(Landskap)
För kraftigare blå och gröna färger.
För effektfullare bilder av landskap.
Fine Detail
(Detaljrik)
Lämplig för detaljerade konturer och strukturerade
beskrivningar av objektet. Färgerna blir en aning
kraftiga.
Neutral
För naturliga färger och dämpade bilder.
Effektiv för basbilder som ska redigeras.
Faithful
(Naturtrogen)
Om ett motiv fotograferas i en färgtemperatur på
5 200 K ställs färgen in kolorimetriskt så att den
stämmer överens med motivets färger. Effektiv för
basbilder som ska redigeras.
Monochrome
(Monokrom)
För svartvita bilder.
Du kan också ändra med [Filter effect/Filtereffekter]
eller [Toning effect/Toningseffekt] (sid. 55).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
49
Inledning/
Innehåll
Bildstil
(Bildstilsfil
registrerad i
kameran)
Beskrivning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visas när du väljer en bild som är tagen med
bildstilsfilen som är registrerad i kameran.
I listan visas namnet på bildstilsfilen inom ( ).
Visa
bilder
[Bildstilsfil
Namnet på den bildstilsfil som tillämpats i DPP visas
tillämpad i DPP] inom [ ].
O Du kan behålla inställningarna för [Color tone/Färgton], [Color
saturation/Färgmättnad], [Contrast/Kontrast], [Unsharp mask/
Oskarp mask] och [Sharpness/Skärpa], även om du ändrar bildstil.
O [Auto] tillämpas inte på bilder med EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds
Mark III, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds Mark II,
EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1Ds, EOS 5D Mark II, EOS 5D,
EOS 7D, EOS 60D/EOS 60Da, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D,
EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30,
EOS D60, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D,
EOS 1100D, EOS 400D, EOS 350D, EOS 300D, PowerShot
G3 X, PowerShot G1 X Mark II, PowerShot G7 X, PowerShot
G9 X, PowerShot SX60 HS, PowerShot G5 X, PowerShot G16,
PowerShot S120, PowerShot G1 X, PowerShot G15,
PowerShot S110, PowerShot S100, PowerShot G9,
PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot G12,
PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot SX1 IS,
PowerShot SX50 HS eller PowerShot SX70 HS. När du
ändrar bildstilen med flera valda bilder kommer [Auto] inte att
tillämpas på bilder som tagits med ovanstående kameror, trots att
du kan välja [Auto] för andra kameror för vilka detta stöds.
O Du kan tillämpa [Fine Detail/Detaljrik] på alla bilder som tagits
med kameramodeller som stöds utom PowerShot G3 X,
PowerShot G1 X Mark II, PowerShot G7 X, PowerShot G9 X,
PowerShot SX60 HS, PowerShot G5 X, PowerShot G16,
PowerShot S120, PowerShot G1 X, PowerShot G15,
PowerShot S110, PowerShot S100, PowerShot G9,
PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot G12,
PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot SX1 IS
och PowerShot SX50 HS.
O Det går inte att välja [Auto] på multiexponerade RAW-bilder
som skapats med kameran.
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
50
Inledning/
Innehåll
Avancerad
Använda en bildstilsfil
En bildstilsfil har filtillägg för bildstil.
Med DPP kan du på RAW-filer tillämpa bildstilsfiler som du har hämtat
från Canons webbplats och som är effektiva för olika motiv eller
bildstilsfiler som har skapats med ”Picture Style Editor”. När du
använder en bildstilsfil sparar du den till datorn först.
Ställa in färgton genom att ändra vitbalans
Om den tagna bildens färgton inte ser naturlig ut kan du ändra på
vitbalansen. Du kan få en naturlig färgton genom att ställa in en
matchande ljuskälla t.ex. vid fotografering av blekfärgade blommor.
Redigera
bilder
Återställer bilden till
standardinställningarna
Välj
O
2
Välj en bildstilsfil som du har sparat på datorn och
klicka på knappen [Open/Öppna].
¿ Bildstilsfilen som du väljer tillämpas på bilden.
O Om du vill tillämpa en annan bildstilsfil följer du förloppet igen
från steg 2.
( ) är vitbalansen som var inställd i kameran när bilden togs.
• När en metod i den kreativa zonen väljs i kameran visas den
inställda vitbalansen inom ( ).
• När du väljer en metod i baszonen visas [Shot settings/
Fotoinställningar] inom ( ) och det är de bildegenskaper som
finns för den valda fotograferingsmetoden som används.
Färgtonen blir inte mer naturlig även om vitbalansen ändras
Om bildens färgton inte ser naturlig ut när du har ändrat på vitbalansen kan
du ställa in vitbalansen med hjälp av vitbalansering med pipett (sid. 52).
Justera med färgton
Om du vill göra fler ändringar av färgtonen när du har justerat vitbalansen kan
du använda [Color tone/Färgton] (sid. 55) för att justera den närmare dina
förväntningar.
O Du kan inte registrera resultaten av justeringen som personlig
vitbalans (sid. 132) om du har valt [ ( )] i listrutan.
O Det går inte att ändra eller justera vitbalansen på
multiexponerade RAW-bilder som skapats med kameran.
Bildstilsfiler som du kan använda i kameran är endast filer med
filtillägget ”.PF2” eller ”.PF3”.
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
på [Browse/Bläddra] i fönstret [Picture Style/
1 Klicka
Bildstil].
¿ Dialogrutan [Open/Öppna] visas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Mer information om vitbalansinställningar finns i kamerans
användarhandbok.
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
51
Inledning/
Innehåll
Ställa in färgton med vitbalansering med pipett
Du kan justera vitbalans genom att använda en viss del av bilden som
standard för vitt för att bilden ska se naturlig ut. Det är effektivt att
använda vitbalansering med pipett i delar av en bild där vit färgton har
ändrats på grund av en ljuskälla.
¿ Färgen i bilden ställs in enligt den punkt du angett som standard
för vitt.
O Om du klickar på en annan punkt i bilden förändras vitbalansen
igen.
O Om du vill avsluta vitbalansering med pipett kan du högerklicka
eller klicka på [
] en gång till.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Klicka
2
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Klicka på en punkt som ska vara standard för vitt.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
När det inte finns några vita områden på bilden
Klicka
Koordinaterna för markörens
position och RGB-värdena
(8-bitarskonvertering)
Återställ bilden till
originalinställningarna
Om det inte finns några vita områden på bilden kan du ställa in
vitbalansen genom att klicka på en grå punkt i bilden i steg 2.
Det ger samma inställningsresultat som om du väljer ett vitt område.
Ställa in
preferenser
Det går inte att ändra eller justera vitbalansen på multiexponerade
RAW-bilder som skapats med kameran.
52
Inledning/
Innehåll
Avancerad
Avancerad
Ställa in vitbalans med färgtemperatur
Justera vitbalans
Du kan ställa in vitbalans genom att ange ett numeriskt värde för
färgtemperatur.
[Color temperature/Färgtemperatur] i listrutan
1 Välj
[White balance adjustment/Vitbalansinställning].
2 Ställ in färgtemperaturen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Den här funktionen gör finjusteringar av vitbalansen. Med den här
funktionen kan du uppnå samma effekter som med färgtemperaturfilter
och färgkorrigeringsfilter från andra tillverkare. Inställningsintervallet är
±10 steg. Den här funktionen riktar sig främst till avancerade användare
som känner till effekterna av färgtemperaturfilter och
färgkorrigeringsfilter.
Du kan justera vitbalans genom att flytta markören i
inställningarna på justeringspanelen [Fine-tune/Finjustera].
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Ange värden
för inställning
Visar
inställningsvärdet
Skjut reglaget åt vänster eller höger
Dra
Skjut reglagen åt vänster eller höger
O B står för blått, A för gult, M för magenta och G för grönt. Färgen
ställs in i enlighet med den färg mot vilken punkten rör sig.
O Du kan också göra finjusteringar genom att använda reglagen
eller ange justeringsvärden.
O Om du vill registrera inställningsresultaten som personlig
vitbalans (sid. 132) väljer du en annan inställning än [ ( )]
i listrutan [White balance adjustment/Vitbalansinställning] och
justerar vitbalans. Om du valde [ ( )] i listrutan och justerade
vitbalans kan du inte registrera inställningsresultaten som
personlig vitbalans.
O Det går inte att ändra eller justera vitbalansen på
multiexponerade RAW-bilder som genererats i kameran.
Inställningsintervallet är 2 000 till 10 000 K (i steg om 10 K).
Inställningsintervallet är 0 till ±10 (i steg om 0,1 när du anger
ett värde).
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
53
Inledning/
Innehåll
Avancerad
Ställa in kontrast
Modulation och färgkontrast kan ställas in. Flytta reglaget till höger för
starkare kontrast och till vänster för svagare kontrast.
Ändra ljusstyrkan för skuggor och högdagrar
Du kan ändra ljusstyrkan för skuggor och högdagrar i en bild.
Genom att ställa in bara skuggor eller högdagrar i en bild kan du minska
effekterna av utdrag i skuggor och högdagrar.
Återställ bilden till
originalinställningarna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Skjut reglaget
åt vänster eller
höger (9 steg)
Ange inställning
(i steg om 0,1)
Skjut reglagen åt
vänster eller höger
Ange inställning
(i steg om 0,1)
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Om du gör en större ändring av högdagrar eller skuggor i en bild
kan bilden komma att se onaturlig ut. I så fall ska du reducera
korrigeringsgraden.
54
Inledning/
Innehåll
Ändra färgton och färgmättnad
Ton och färgmättnad kan ändras.
Om bildstilen (sid. 49) ställs in på [Monochrome/Monokrom] ändras
[Color tone/Färgton] och [Color saturation/Färgmättnad] till [Filter effect/
Filtereffekter] respektive [Toning effect/Toningseffekt] (den här sidan).
Återställ bilden till
originalinställningarna
Ställa in monokrom
Om bildstilen (sid. 49) är inställd på [Monochrome/Monokrom] kan du
skapa monokroma fotografier med liknande effekter som vid filtrering
och få det att likna ett enfärgat fotografi.
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Välj [Monochrome/Monokrom]
i listrutan [Picture Style/Bildstil].
Återställ bilden till
originalinställningarna
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Skjut reglagen åt
vänster eller höger
Ange inställning
(i steg om 0,1)
O Color tone (Färgton):
Flytta reglaget åt höger för att göra
tonerna mer gulaktiga och åt vänster
för att göra tonerna mer rödaktiga.
O Color saturation (Färgmättnad): Ställer in bildens färgintensitet.
Flytta reglaget åt höger för mer
intensiva färger och åt vänster
för mindre intensiva färger.
Inställningsintervallet är -4 till +4.
Visa filmer
och spara
stillbilder
Visar inställningsvärdet
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
55
Inledning/
Innehåll
O Filter effect (Filtereffektet): Skapar ett monokromt fotografi där
molnens vita färg och trädens gröna
färg framhävs.
Filter
Exempel på effekt
None (Ingen)
Allmän monokrom bild utan filtereffekter.
Yellow (Gul)
Blå himmel återges naturligare och vita moln
framträder tydligare.
Orange
Avancerad
Det dynamiska omfånget (gradationens bredd) från mörka punkter till
ljusa punkter i en bild kan ställas in.
Red (Röd)
Green (Grön)
Hudtoner och läppar blir mjukare. De gröna löven
på träden blir klara och ljusa.
Flytta nedåt
Utdata, vitpunkt
Flytta till vänster eller
höger Indata, vitpunkt
Flytta till vänster eller höger
Mittpunkt (mellanton)
O Toning effect (Toningseffekt): Skapar en monokrom bild för vilken
endast en färg har lagts till.
Du kan välja mellan [None/Ingen],
[Sepia], [Blue/Blå], [Purple/Magenta]
och [Green/Grön].
Flytta uppåt
Utdata, svartpunkt
Du kan även ställa
in det dynamiska
omfånget genom
att ange värden
Flytta till vänster eller höger
Indata, svartpunkt
Öka [Contrast/Kontrast] för att framhäva filtereffekten
Du kan framhäva filtereffekter genom att skjuta reglaget
[Contrast/Kontrast] åt höger.
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Blå himmel blir något mörkare. Ljusstyrkan i en
solnedgång ökar ytterligare.
Blå himmel blir ganska mörk. Höstlöv blir klara och
ljusa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Ställa in dynamiskt omfång
O Den horisontella axeln visar indatanivå och den vertikala axeln
visar utdatanivå.
O Markera kryssrutan [Move midpoint to match/Flytta mittpunkt
till träff] för att koppla ihop mittpunkten med dina inställningar
för indata, vitpunkt och indata, svartpunkt.
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
56
Inledning/
Innehåll
[Linear/Linjär] – En funktion för avancerade inställningar
Använd [Linear/Linjär] om du vill ställa in bilder i ett
bildbehandlingsprogram med avancerade redigeringsfunktioner.
Observera att bilden blir suddig när [Linear/Linjär] har valts.
[Contrast/Kontrast], [Highlight/Vitpunkt], [Shadow/Svartpunkt] och
[Auto Lighting Optimizer/Auto ljuskorrigering] (sid. 58) fungerar inte
när [Linear/Linjär] har markerats.
Ställa in gradation och luminans automatiskt
O Vitpunkter, mittpunkt och svartpunkter i [Gamma adjustment/
Gamma-justeringar] samt [Highlight/Vitpunkt] och [Shadow/
Svartpunkt] i [Advanced/Avancerat] ställs in automatiskt.
O Inställningar som återställs eller inte återställs med justeringen:
O Inställningar som återställs:
• Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering)
• [Contrast/Kontrast] i [Advanced/Avancerat]
O Inställningar
som inte återställs:
• Inställning av ljusstyrka
• Vitbalansinställning
• Linear (Linjär)*
* Vitpunkter och svartpunkter justeras automatiskt.
För att bilden ska få önskade gradation och luminans tillämpas
automatiska justeringar för lämpligt dynamiskt omfång.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Klicka på [Auto].
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
¿ För att bilden ska få önskade gradation och luminans ställs det
dynamiska omfånget in automatiskt.
En bild kan se onaturlig ut efter automatisk justering. I så fall ska du
reducera graden av skugg- och högdagerjustering.
57
Inledning/
Innehåll
Använda Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
Om fotograferingsresultatet blir mörkt eller om kontrasten är låg kan du
använda Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) för att
autokorrigera ljusstyrkan och kontrasten och därmed få en bättre bild.
Du kan även ändra inställningarna för bilden som tagits med
kamerafunktionen Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering).
Den här funktionen kan förutom RAW-bilder även tillämpas
på JPEG/TIFF-bilder.
* ALO står för Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering).
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
kryssrutan [Auto Lighting Optimizer/Auto
1 Markera
ljuskorrigering].
Skriva
ut bilder
Bockmarkering
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
O För bilder som är tagna med kamerafunktionen Auto Lighting
Optimizer (Auto ljuskorrigering) är kryssrutan redan markerad.
Fjärrstyrd
fotografering
2 Ändra inställningarna enligt dina önskemål.
Välj mellan tre nivåer:
Low (Låg)/Standard/
Strong (Kraftig)
¿ Autokorrigering tillämpas på bilden för att överensstämma med
inställningarna.
O För bilder som är tagna med kamerafunktionen Auto Lighting
Optimizer (Auto ljuskorrigering) tillämpas inställningarna vid
tidpunkten för fotograferingen som standardvärden.
O Om du vill avbryta Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering)
tar du bort markeringen från kryssrutan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa filmer
och spara
stillbilder
O När [Highlight tone priority/Högdagerprioritet] är inställd på
[Enable/På] på någon EOS-kamera som stöds, förutom EOS-1D
Mark IV eller EOS 5D Mark II, kommer Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering) inte att kunna användas för RAW-bilder.
O Det går inte att använda Auto Lighting Optimizer (Auto
ljuskorrigering) med multiexponerade RAW-bilder som skapats
med kameran.
O När du tillämpar Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering)
på RAW- och JPEG-bilder som tagits samtidigt kan
korrigeringsresultaten skilja sig mellan de två bilderna.
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
58
Inledning/
Innehåll
Justera bildskärpa
Du kan få bilden att framstå som hårdare eller mjukare. Du kan göra
justeringar genom att välja ett av två lägen, [Sharpness/Skärpa] och
[Unsharp mask/Oskarp mask].
Välj [Sharpness/Skärpa] i listrutan och välj
inställning.
Återställ bilden till
originalinställningarna
[Sharpness/Skärpa]:
Kontrollera bildskärpa genom att justera
hur väl konturerna i bilden framträder.
Ju längre till höger du flyttar reglaget
för [Sharpness/Skärpa] (ju högre värde),
desto tydligare framträder konturerna
så att du får en skarpare bild.
[Unsharp mask/Oskarp mask]: Finjusterar bildens skärpa.
[Strength/Styrka]:
Visar nivån för styrkan på konturerna
i bilden. Ju längre till höger du flyttar
reglaget (ju högre värde), desto tydligare
framträder konturerna så att du får en
skarpare bild.
Visar detaljskärpan i konturerna.
[Fineness/Detaljskärpa]:
Ju längre till vänster reglaget flyttas
(ju lägre värde), desto lättare blir det att
visa fina detaljer.
[Threshold/Gränsvärde]:
Anger ”hur stor kontrasten ska vara
i förhållande till bakgrunden innan
konturerna framhävs”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Välj [Sharpness/Skärpa]
Ange inställning
(i steg om 0,1)
Skjut reglaget åt vänster eller höger
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
[Unsharp mask/Oskarp maskering] kan bara användas med
RAW-bilder.
Inställningsintervallet är 0 till 10.
59
Inledning/
Innehåll
Finjustering av bildskärpa
Välj [Unsharp mask/Oskarp mask] i listrutan och välj
inställning.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Välj [Unsharp mask/
Oskarp mask]
Ange inställning
(i steg om 0,1)
Skjut reglaget åt
vänster eller höger
Justera bildskärpan med fönstervisningen inställd på [400%],
[200%] eller [100%]. Om visningen är inställd på [Fit to window/
Anpassa till fönster] (helskärm) kan det hända att du inte kan
kontrollera justeringsresultaten.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
60
JPEG/TIFF
Redigera med verktygspaletten för toninställningar
Med funktionerna i verktygspaletten för toninställningar kan du ställa in
bilder med samma funktioner som vanliga bildbehandlingsprogram.
Markera en bild i huvudfönstret osv.
1
2 Visa verktygspaletten för toninställningar.
Inledning/
Innehåll
Ställa in ljusstyrka och kontrast
Ljusstyrka och kontrast kan ställas in i bilden. Eftersom
inställningsomfånget är bredare än för verktygspaletten för
grundläggande inställningar kan bildfärgen bli mättad eller bildkvaliteten
försämras om du gör för många ändringar. Var särskilt försiktig när du
gör ändringar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Återställ bilden till
originalinställningarna
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Skjut reglagen åt
vänster eller höger
Ange inställning
(i steg om 0,1)
Ställa in
preferenser
61
Inledning/
Innehåll
O Brightness (Ljusstyrka): Skjut reglaget åt höger för att göra
bilden ljusare och åt vänster för att
göra bilden mörkare.
O Contrast (Konstrast):
Används för att ställa in modulering
och färgkontrast. Skjut reglaget åt
höger för mer kontrast i en bild och åt
vänster för mindre kontrast.
Ställa in färgton med vitbalansering med pipett
Du kan justera vitbalans genom att använda en viss del av bilden som
standard för vitt för att bilden ska se naturlig ut. Det är effektivt att
använda vitbalansering med pipett i delar av en bild där vit färgton har
ändrats på grund av en ljuskälla.
1 Klicka på [
].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Inställningsintervallet är -100 till +100 (i steg om 0,1 när ett värde
anges).
62
Inledning/
Innehåll
2 Klicka på en punkt som ska vara standard för vitt.
Avancerad
Ställa in tonkurva
Du kan ställa in ljusstyrka, kontrast och färg i ett visst område genom att
ändra tonkurvan (sid. 167).
1 Välj tonkurvsmetod och interpolationsmetod.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Klicka
Koordinaterna för markörens position och RGB-värdena
(8-bitarskonvertering)
¿ Färgen i bilden ställs in enligt den punkt du angett som standard
för vitt.
O Om du klickar på en annan punkt i bilden förändras vitbalansen
igen.
O Om du vill avsluta vitbalansering med pipett kan du högerklicka
eller klicka på [
] en gång till.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
När det inte finns några vita områden på bilden
Om det inte finns några vita områden på bilden kan du ställa in
vitbalansen genom att klicka på en grå punkt i bilden i steg 2.
Det ger samma inställningsresultat som om du väljer ett vitt område.
Histogrammet som visas ändras efter inställningarna. Du kan även
visa histogrammet innan du gör några justeringar.
Ställa in
preferenser
63
Inledning/
Innehåll
Exempel på tonkurvsåtgärd
2 Gör inställningar.
Gör mellantoner ljusare
Gör mellantoner mörkare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
RGB: Ställer in
RGB satsvis
R, G, B: Ställer in
varje kanal
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Du kan visa
histogram före och
efter redigering
Skriva
ut bilder
Gör toner hårdare
Visar koordinaterna
för [ ] (när flera
koordinater har
ställts in, koordinater
för sista satsen [ ])
O Den horisontella axeln visar indatanivå och den vertikala axeln
visar utdatanivå.
O Det maximala antalet [ ] är 8.
O Om du vill ta bort en [ ] kan du trycka på <Delete> eller
dubbelklicka på [ ].
Gör toner mjukare
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
64
Inledning/
Innehåll
Avancerad
Ställa in dynamiskt omfång
Det dynamiska omfånget (gradationens bredd) från mörka punkter till
ljusa punkter i en bild kan ställas in.
Flytta nedåt
Utdata, vitpunkt
Använda Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
Återställ
bilden till
originalinställningarna
Flytta åt
höger
Indata,
svartpunkt
O Inställningsintervallet för svartpunkt är 0 till 247 (i steg om 1 när
ett värde anges).
O Inställningsintervallet för vitpunkt är 8 till 255 (i steg om 1 när ett
värde anges).
O Du kan visa histogram före och efter redigering (sid. 64).
Flytta åt
vänster
Indata,
vitpunkt
Mer information om användning av Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering) finns i ”Använda Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)” (sid. 58) i ”Redigering med verktygspaletten
för grundläggande inställningar”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
Numeriskt
värde för indata
för svartpunkt
Numeriskt
värde för
utdata för
svartpunkt
Numeriskt
värde för indata
för vitpunkt
Flytta uppåt
Utdata för svartpunkt
Numeriskt
värde för
utdata för
vitpunkt
O Den horisontella axeln visar indatanivå och den vertikala axeln visar
utdatanivå.
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
65
JPEG/TIFF
Redigering med verktygspaletten för färginställningar
Inledning/
Innehåll
Med verktygspaletten för färginställningar kan du ställa in färgton,
färgmättnad och luminans för ett specifikt färgomfång för 8 färgomfång
(röd, orange, gul, grön, turkos, blå, lila och magenta). Du kan även ställa
in färgton och färgmättnad för hela bilden och justera monokroma bilder.
Ladda
ned bilder
Markera en bild i huvudfönstret osv.
1
2 Visa verktygspaletten för färginställningar.
Avancerad
Redigering med verktygspaletten
för färginställningar
Ställa in ett Speciellt färgomfång
Använd reglagen för att göra justeringar. Du kan också göra justeringar
genom att ange ett numeriskt värde.
H: Ställer in färgton.
S: Ställer in färgmättnad.
L: Ställer in skärpa.
Återställ
originalinställningarna
Skjut reglagen åt
vänster eller höger
Ange värden för
inställning
Återställ justeringar
av färgomfång till
originalinställningarna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Inställningsintervallen är följande:
H: -20 till +20
S: -10 till +10
L: -10 till +10
66
Inledning/
Innehåll
Ställa in färgton och färgmättnad för en hel
bild
Använd reglagen för att göra justeringar. Du kan också göra justeringar
genom att ange ett numeriskt värde.
O Hue (Färgton):
Skjut reglaget åt höger för att göra
färgerna mer gulaktiga och åt vänster för
att göra färgerna mer rödaktiga.
O Saturation (Färgmättnad): Justerar den övergripande färgintensiteten
i bilden. Flytta reglaget åt höger för mer
intensiva färger och åt vänster för mindre
intensiva färger.
Återställ
originalinställningarna
Ange värden för
inställning
Skjut reglagen åt
vänster eller höger
Ställa in i monokrom
Tryck på knappen [Monochrome/Monokrom] för att ställa in minsta
färgmättnad (-10) för de 8 färgomfången och skapa en monokrom bild.
När den har skapats kan du justera den monokroma bilden med
skjutreglagen H och L för varje färgomfång och justera färgton och
ljusstyrka.
Skjut reglagen åt
vänster eller höger
Återställ
originalinställningarna
Ange värden för
inställning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Inställningsintervallet för färgton är -30 till +30, och för färgmättnad
0 till 200.
67
JPEG/TIFF
Redigering med verktygspaletten för detaljerade inställningar
Du kan använda verktygspaletten för detaljerade inställningar för att
minska bruset som uppstår i bilder som är tagna på kvällen eller med
höga ISO-inställningar. Den här verktygspaletten kan också användas
tillsammans med funktionerna för justering av skärpa. Observera att du
kan använda funktionerna i verktygspaletten med såväl JPEG- och
TIFF-bilder som RAW-bilder.
1 Markera en bild i huvudfönstret osv.
2 Visa verktygspaletten för detaljerade inställningar.
Minska brus
Du kan minska brus i bilder som tagits på natten eller med höga ISO-tal.
* NR står för brusreducering.
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Ställ in en bild.
Organisera
och sortera
bilder
Visningsposition
för förstoring
Kontrollfönster
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Dra reglagen
Ange inställning
(i steg om 0,1)
O Du kan välja en brusreduceringsnivå mellan 0 och 20.
Ju högre värde desto större brusreduceringseffekt.
O Brusreduceringseffekten kan kontrolleras i kontrollfönstret.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
68
Inledning/
Innehåll
Ställa in samma brusreduceringsnivå för flera bilder
Du kan ställa in samma brusreduceringsnivå för flera bilder genom att
först välja flera bilder i huvudfönstret och sedan ställa in
brusreduceringsnivån med reglagen [Reduce luminance noise/
Reducera luminansbrus] och [Reduce chrominance noise/Reducera
krominansbrus].
Reducera färgmoiré i en bild
Du kan reducera färgmoiré* i en bild.
*Färgmoiré: förekomst av en färg som inte finns i ursprungsbilden.
Tenderar att finnas i bilder med rutmönster eller liknande.
Markera kryssrutan [Reduce color moiré/Reducera
färgmoiré] och justera med reglaget.
O Om [Reduce luminance noise/Reducera luminansbrus] har ställts
in kan upplösningen minskas vid brusreducering.
O Om [Reduce chrominance noise/Reducera krominansbrus] har
ställts in kan färgutfall inträffa vid brusreducering.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Justera bildskärpa
Du kan även använda den här paletten för att ställa in bildskärpa. Mer
information om justeringar finns i ”Ställa in bildskärpa” i ”Redigering med
verktygspaletten för grundläggande inställningar” (sid. 59).
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
O Du kanske inte kan korrigera färgmoirén helt beroende på
motivet.
O När du använder den här funktionen kan färgtonen ändras
beroende på motivet. Om det sker en noterbar förändring av
färgtonen sänker du justeringsnivån.
69
JPEG/TIFF
Redigering med verktygspaletten för beskärning/inställning av vinkel
Inledning/
Innehåll
Du kan beskära en önskad del av en bild, eller ändra kompositionen till
vertikal för en bild som tagits horisontellt. Du kan också ställa in vinkeln
på en bild innan du beskär.
Ladda
ned bilder
1 Välj den bild som du vill beskära.
verktygspaletten för beskärning/inställning
2 Visa
av vinkel.
O Du kan inte ställa in verktygspaletten för beskärning/inställning
av vinkel i ett fönster som bara visar tumnagelbilder.
O Om du klickar på [Center on Screen/Centrera på skärmen] kan
du visa beskärningsområdet i mitten av fönstret.
O Vid korrigering för objektivaberration rekommenderas du utföra
korrigeringen för objektivaberration innan du justerar bildvinkeln.
O Om du bara har ställt in bildens vinkel kommer bilden att
beskäras vid högsta möjliga beskärningsområde.
4 Välj ett förhållande och dra beskärningsområdet.
Välj beskärningsförhållande
Avbryt
3 Justera bildens vinkel efter behov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Fönster för beskärning/inställning av vinkel
Största möjliga
beskärningsområde
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Dra beskärningsområdet
O Dra i beskärningsområdet om du vill flytta det.
O Du kan förstora eller förminska beskärningen genom att dra de
fyra hörnen av beskärningsområdet.
Dra (i steg om 0,01 grader;
inställningsintervall: -45 till +45 grader)
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Använd musen (klicka på /) om du vill ställa in vinkeln
eller ange justeringsvinkeln (i steg om 0,01 grader;
inställningsintervall: -45 till +45 grader)
Ställa in
preferenser
När information om sidförhållande har bifogats till en bild som tagits
med en kamera som stöds, förutom EOS 5D Mark II, baseras det
visade beskärningsområdet på informationen om sidförhållandet.
70
Inledning/
Innehåll
O Lista över sidförhållanden (bredd:höjd)
[Free/Ingen]:
Du kan beskära en bild till valfri storlek,
oavsett valbart förhållande.
[Custom/Egen]: Du kan beskära bilden med det förhållande
som angetts.
5 Återgå till huvudfönstret.
¿ Beskärningsramen visas i den beskurna bilden (sid. 166).
¿ När den beskurna bilden visas i ett redigeringsfönster eller
i bildredigeringsfönstret visas den i beskuret format.
Beskurna bilder
O Beskärningsområdet kan återställas till de ursprungliga
inställningarna när som helst
En beskuren bild visas eller skrivs ut som en beskuren bild. Men
eftersom bilden egentligen inte är beskuren kan du alltid återställa
originalbilden genom att klicka på [
] i fönstret för beskärning/
inställning av vinkel eller redigera om bilden (sid. 95).
O Visning av den beskurna bilden i olika fönster
Ramen som visar beskärningsområdet
• Huvudfönstret:
visas på bilden (sid. 166).
• Förhandsgranskningsfönstret: Bilden visas i beskuret skick.
• Bildredigeringsfönstret:
Tumnagelbilden är samma som
i huvudfönstret och den förstorade
bilden är samma som i
förhandsgranskningsfönstret.
O Skriva ut en beskuren bild
Du kan skriva bilden som beskuren i DPP.
O Bilden blir en beskuren bild när den konverteras och sparas
Den beskurna RAW-bilden blir i själva verket en beskuren bild när
den konverteras till en JPEG- eller TIFF-bild och sparas (sid. 93).
O Bilder med ett inställt sidförhållande visas som beskurna bilder
När information om sidförhållande eller beskärning har bifogats till en
RAW-bild som tagits med en kamera som kan användas, förutom
EOS 5D Mark II, visas det inställda beskärningsområdet baserat på
informationen. Eftersom bilden egentligen inte är beskuren kan du
ändra på beskärningsområdet eller återställa bilden till originalskick
innan beskärning. Om en JPEG-bild tas med ett sidförhållande som
ställts in med en kamera som stöder sidförhållandeinformation eller
med EOS 5DS/EOS 5DS R inställd för beskärningsfotografering, kan
beskärningsområdet inte ändras eller också kan bilden inte återställas
till hur den var före beskärningen eftersom den har beskurits och
sparats.*
Om du vill återställa beskärningsområdet baserat på information om
sidförhållande vid fotograferingstillfället klickar du på [
].
Om du dessutom vill avbryta inställningen av beskärningsområdet
klickar du på [Clear/Ta bort].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
71
Inledning/
Innehåll
* Vid fotografering med EOS 5DS/EOS 5DS R, EOS 5D Mark IV,
EOS 5D Mark III, EOS R/RP (med annan inställning än [1.6x (crop)/
1,6x (beskär)]) eller EOS 7D Mark II och [Add cropping information/
Lägg till beskärningsinfo], som ställts in under egen programmering,
ställs endast sidförhållandeinformationen in och bilden beskärs inte.
Detta gäller även för JPEG-bilder.
O Utför åtgärder med menyn
Samtliga åtgärder kan även utföras via den meny som visas när du
högerklickar på bilden.
O Tillämpa beskärningsområdet på en annan bild
Du kan tillämpa beskärningsområdet på en annan bild genom att
klicka på [Copy/Kopiera] för att kopiera beskärningsområdet, visa en
annan bild och sedan klicka på [Paste/Klistra in].
För att tillämpa kopierat beskärningsområde satsvis på bilder väljer
du den beskurna bilden i huvudfönstret tillsammans med bilderna du
vill tillämpa beskärningsområdet på och visa verktygspaletten för
beskärning/inställning av vinkel. När den beskurna bilden visas klickar
du på [Copy/Kopiera] och sedan på [Paste/Klistra in].
Beskärningsområdet tillämpas på alla bilder som valts när fönstret för
beskärning/inställning av vinkel visas.
Markera flera bilder i huvudfönstret genom att klicka på bilderna
samtidigt som du håller <Ctrl> nedtryckt. Du kan markera flera bilder
i rad genom att klicka på den första bilden och sedan trycka på den
sista bilden samtidigt som du håller <Skift> nedtryckt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
För bilder som har tagits med utvidgning av ISO-område kan brus
göra det svårt att se detaljerna i bilden i fönstret för beskärning/
inställning av vinkel.
72
Redigering med verktygspaletten för objektivkorrigering
Med verktygspaletten för objektivkorrigering kan du använda funktionen
korrigering av objektivaberration och digital objektivkorrigering för dina
bilder och förbättra upplösningen. Den här verktygspaletten kan också
användas tillsammans med funktionerna för justering av skärpa.
Observera att funktionerna korrigering av objektivaberration och digital
objektivkorrigering endast kan tillämpas på RAW-bilder.
1 Markera en bild i huvudfönstret osv.
2 Visa verktygspaletten för objektivkorrigering.
Korrigera objektivaberration
Du kan enkelt korrigera för sänkt periferibelysning, motivförvrängningar
och suddigheter som beror på objektivets fysiska egenskaper eller
någon kvarvarande aberration.
Du kan bara korrigera aberrationen i RAW-bilder som har tagits med
kompatibla objektiv. JPEG- och TIFF-bilder kan inte korrigeras.
Även om EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30,
EOS D60, EOS 350D och EOS 300D är EOS-kameror med stöd för
Digital Photo Professional, är de inte kompatibla med funktionen för
aberrationskorrigering. Funktionen för objektivaberrationskorrigering är
kompatibel med EOS 5D med firmware-version 1.1.1 och EOS 30D med
firmware-version 1.0.6.
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
För att använda denna funktion måste EOS Lens Registration Tool
(version 1.4.20 eller senare) vara installerad.
O Objektiv som är kompatibla med denna funktion visas i fönstret [Add
or Remove lens data/Lägg till eller ta bort objektivdata] (sid. 79).
O Du kan korrigera RAW-bilder som har tagits med kompatibelt
objektiv även när extendern sitter på.
O Du kan också korrigera RAW-bilder som har tagits med EF50mm
f/2.5 Compact Macro med Life Size Converter EF.
O Funktionen för aberrationskorrigering är inte tillgänglig för bilder
som är tagna med ett annat objektiv än de som anges under
”Kompatibla objektiv”. Dessa kombinationer visas därför inte, och
kan inte användas.
O Funktionen för korrigering av objektivaberration är inte tillgänglig
för multiexponerade RAW-bilder som tagits med kameran.
O EF Cinema-objektiv (CN-E-objektiv) kan inte användas.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
73
Inledning/
Innehåll
Göra korrigeringar
Du kan göra korrigeringar av samtliga av de följande fem anomalierna,
antingen en åt gången eller samtidigt.
O Peripheral illumination (Periferibelysning)
O Chromatic aberration (Kromatisk aberration) (färgade konturer som
förekommer i ytterkanterna av en bild)
O Color blur (Suddiga färger) (blå eller röda suddigheter som ibland
förekommer på kanten av en bilds vitpunktsområde)
O Distortions (Distorsioner)
O Diffraction (Diffraktion)
Markera en bild i huvudfönstret.
1
verktygspaletten för objektivkorrigering och
2 Visa
markera objekten som ska korrigeras.
Avsnitt för förstorad visning
¿ Bilden korrigeras och visas på nytt.
¿ I huvudfönstret visas markeringen [ ] på bilden för att indikera
att korrigeringen av objektivaberration använts (sid. 166).
O Kontrollera resultaten av korrigeringarna av periferibelysning och
förvrängningar på helskärm.
O Kontrollera resultaten av korrigeringarna av kromatisk aberration
och suddiga färger genom att klicka på området på bilden som
du vill kontrollera och sedan kontrollera visningen av förstoring
högst upp i fönstret. Du kan välja bland fyra olika visningsskalor
mellan 1:1 och 1:4 för förstoringsvisningen.
O Du kan sänka korrigeringsgraden genom att skjuta reglaget
åt vänster.
O Du kan korrigera röd kromatisk aberration med [R]-reglaget för
[Chromatic aberration/Kromatisk aberration] eller blå kromatisk
aberration med [B]-reglaget.
O Om du vill korrigera distorsionsaberration i bilder tagna med
ett fisheye-objektiv (EF8–15mm f/4L USM Fisheye eller EF15mm
f/2.8 Fisheye) kan du förutom [Shot settings/Fotoinställningar],
den inställning som vanligen används för distorsionskorrigering,
välja mellan fyra effekter i listrutan [Effect/Effekt].
Graden av en viss effekt justerar du med reglaget under
[Distortion/Distorsion]. Mer information om respektive effekt hittar
du i ”Effekter av korrigering av distorsion vid fotografering med
fisheye-objektiv” (sid. 75).
O För bilder tagna med EF8–15mm f/4L USM Fisheye, visas även
ett reglage för finjustering när du väljer [Emphasize Linearity/
Förstärk linearitet] ur listrutan [Effect/Effekt].
Ställ in korrigeringsgraden för distortionsaberration med reglaget
och gör sedan finjusteringar med reglaget vid behov.
O När listrutan för val av extender visas väljer du den extender som
användes vid fotograferingstillfället i listrutan.
O [Diffraction correction/Diffraktionskorrigering] korrigerar endast
de bilder som tagits med en kamera med funktionen
diffraktionskorrigering. Genom att kryssa för detta alternativ
korrigeras bilder i enlighet med kamerans funktion för
diffraktionskorrigering. Observera att denna funktion inte kan
användas samtidigt som Digital Lens Optimizer (Digitala
objektivoptimeringen).
O Inställningsintervallet för distortionskorrigering är antingen
[0 to +100/0 till +100] eller [-20 to +120/-20 till +120], beroende
på vilken kameramodell som används. Inställningsintervallet för
bilder tagna med fisheye-objektiv är [0 to +100/0 till +100] oavsett
vilken kameramodell som används.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
74
Inledning/
Innehåll
Effekter av korrigering av distorsion vid
fotografering med fisheye-objektiv
O Shot settings (Fotoinställningar)
Genom att välja det här alternativet kommer endast korrigeringar av
aberration att utföras för att korrigera optiska distorsioner.
O Emphasize Distance (Förstärk avstånd)
Om du väljer det här alternativet skapas en bild med så kallad ”längdriktig
projektion”. Den här metoden gör att känslan av avståndsförhållanden bibehålls.
Vid tillämpning av längdriktig projektion visas avståndet som det är från
mittpunkten till ytterkanten. Om du till exempel fotograferar en himlakropp, som
himmelssfären, återges alla höjdavstånd ovanför horisonten (deklination) med
samma intervall. Metoden används därför vid astrofotografering (stjärnkartor,
diagram över solens bana med mera).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
O Emphasize Linearity (Förstärk linearitet)
Om du väljer det här alternativet skapas en bild med så kallad central
projektion. Metoden tillämpas på vanliga objektiv.
Om du tillämpar central projektion visas raka linjer som raka och du
kan därför ta en panoramabild med vidvinkeleffekt genom att välja det
här alternativet. Bildens ytterkant kommer dock att tänjas ut, vilket
resulterar i minskad upplösning.
O Emphasize Periphery (Förstärk ytterkant)
Om du väljer det här alternativet skapas en bild med så kallad
stereografisk projektion. Den här metoden gör att ytterkanten framhävs.
Stereografisk projektion gör att förhållandet mellan olika positioner på en
sfärisk yta, till exempel nord, syd, öst och väst på en karta, återges på rätt
sätt. Funktionen tillämpas därför vid framställning av världskartor samt
i övervakningskameror.
Om du väljer det här alternativet tänjs ytterkanten ut, vilket kan resultera
i minskad upplösning.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
75
Inledning/
Innehåll
O Emphasize Center (Förstärk mitt)
Om du väljer det här alternativet skapas en bild med så kallad
”ortografisk projektion”. Den här metoden gör att det som finns i
mitten av bilden framhävs mer.
Eftersom ortogonal projektion gör att ett motiv med samma ljusstyrka
kan återges inom samma område i bilden används metoden ofta vid
fotografering för att fördela himlens luminans samt i bilder av djur där
fokus ligger på bildens mitt. Om du väljer det här alternativet tänjs
bildens mitt ut, vilket kan resultera i minskad upplösning.
Reglaget Shooting Distance Information
(Information om fotograferingsavstånd)
O Vid korrigering av RAW-bilder och om informationen om
fotograferingsavstånd har sparats med bilden, ställs reglaget in
automatiskt enligt denna information om fotograferingsavstånd. Om det
däremot inte finns någon information om fotograferingsavstånd sparad
för bilden ställs reglaget för fotograferingsavstånd automatiskt in på
oändlighetsläget längst till höger och [<!>] visas ovanför reglaget.
Om bildens fotograferingsavstånd inte är oändligt kan justera avståndet
exakt genom att manövrera reglaget medan du tittar på skärmen.
O Vid korrigering av RAW-bilder som tagits med de kameror som anges i
nedanstående tabell ställs det automatiskt in till oändlighetsläget längst
till höger. Sedan kan du justera avståndet exakt genom att manövrera
reglaget medan du tittar på skärmen om fotograferingsavståndet inte är
oändligt.
EOS-1D Mark II N
EOS-1D
EOS 30D
EOS-1Ds Mark II
EOS-1Ds
EOS 400D
EOS-1D Mark II
EOS 5D
–
O För RAW-bilder som tagits med MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo
eller EF50mm f/2.5 Compact Macro med Life Size Converter EF
ändras reglageindikatorn till [Magnification factor/Förstoringsgrad].
O Reglaget [Shooting distance information/Information om
fotograferingsavstånd] tillämpas på alla korrigeringsobjekt med
bockmarkeringar.
O Om objektivet inte kräver justering med reglaget [Shooting distance
information/Information om fotograferingsavstånd] kan reglaget inte
användas.
När du väljer bland alternativen [Emphasize Linearity/Förstärk
linearitet], [Emphasize Distance/Förstärk avstånd], [Emphasize
Periphery/Förstärk ytterkant] eller [Emphasize Center/Förstärk mitt]
kan du uppnå resultat som påminner om respektive
projektionsmetod. Vid konverteringen återges dock inte de exakta
effekterna av respektive projektionsmetod.
Bilderna är därför inte heller avsedda för användning i vetenskapligt
syfte.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
76
Inledning/
Innehåll
Korrigera flera bilder samtidigt
Du kan tillämpa samma korrigeringar på flera bilder genom att först välja
flera bilder i huvudfönstret och sedan utföra korrigeringar (sid. 74).
Du kan också göra samma korrigeringar genom att kopiera den
korrigerade bildens recept och klistra in det på alla bilderna (sid. 97).
Ytterligare information
O Brus förekommer i bildens ytterkant efter korrigering [Peripheral
illumination/Periferibelysning]
Du kan minska bruset genom att använda luminansbrusreducering
och/eller kromatisk brusreducering i funktionen för brusreducering
(sid. 68). Om du däremot hade tillämpat en högre korrigering av
[Peripheral illumination/Periferibelysning] för bilderna som har tagits
på natten eller med höga ISO-tal kanske bruset inte reduceras.
O Bilden visas med lägre upplösning efter korrigering av
[Distortion/Distorsion]
Om du vill att bilden ska se ut mer som den gjorde före korrigeringen
kan du lägga på mer skärpa med skärpeinställningsfunktionen (sid. 69).
O Bildens färg är svagare efter korrigering av [Color blur/Suddiga
färger]
Du kan göra bilden lik den tidigare genom att justera färgtonen (sid. 55)
och/eller färgmättnaden (sid. 67) så att färgen blir djupare.
O Resultatet av korrigering av [Color blur/Suddiga färger] kan inte
upptäckas
Korrigering av [Color blur/Suddiga färger] är effektivt om man vill
korrigera blå eller röda suddigheter i kanten av en bilds
vitpunktsområde. Om förhållandena inte matchar kan inte
korrigeringen göras.
Bildens ytterkant kan kapas när korrigering av [Distortion/Distorsion]
görs.
Digital objektivkorrigering
Med den här funktionen kan upplösningen i bilderna ökas genom
borttagning av eventuell aberration till följd av de bildformande
funktionerna eller eventuell försämring av upplösningen till följd av
diffraktionsfenomen. Dessa optiska fenomen kan inte korrigeras vid
korrigering av objektivaberration (sid. 73). Korrigering utförs med
respektive objektivs beräknade värde. Du kan korrigera dessa optiska
fenomen i RAW-bilder som ha tagits med kompatibla objektiv. Bilder
med formaten JPEG, TIFF, S-RAW och M-RAW kan inte korrigeras.
Om du vill använda den här funktionen måste [Lens data/Objektivdata]
för det objektiv som användes vid fotograferingen först laddas ned till
datorn. Innan du använder den digitala objektivkorrigeringen
rekommenderar vi att du ställer in [Sharpness/Skärpa] eller [Strength/
Styrka] för [Unsharp mask/Oskarp mask] för bilder på 0.
Även om EOS 20D/EOS 20Da, EOS 10D, EOS D2000, EOS D30,
EOS D60, EOS 350D och EOS 300D är EOS-kameror med stöd för
Digital Photo Professional, är de inte kompatibla med digital
objektivoptimering. Digital objektivoptimering är kompatibel med EOS 5D
med firmware-version 1.1.1 och EOS 30D med firmware-version 1.0.6.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
O För att använda denna funktion måste EOS Lens Registration
Tool (version 1.4.20 eller senare) vara installerad.
O Den digitala objektivkorrigeringen är också tillgänglig för bilder
som tagits med en extender på ett kompatibelt objektiv.
O Det går inte att använda den digitala objektivkorrigeringen med
multiexponerade RAW-bilder som skapats med kameran.
O EF Cinema-objektiv (CN-E-objektiv) kan inte användas.
O [Diffraction correction/Diffraktionskorrigering] kan inte
användas samtidigt som Digital Lens Optimizer (Digitala
objektivoptimeringen).
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
77
Inledning/
Innehåll
Använda den digitala objektivkorrigeringen
2 Klicka på [
].
status för [Lens data/Objektivdata] för
1 Kontrollera
[Digital Lens Optimizer/Digital objektivkorrigering].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
¿ Fönstret [Add or Remove lens data/Lägg till eller ta bort
objektivdata] öppnas.
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
O [Not Available/Ej tillgängligt] visas för bilder som tagits med
inkompatibla kameror eller objektiv eller för inkompatibla bilder,
t.ex. bilder med formaten JPEG, TIFF, S-RAW och M-RAW.
Funktionen kan inte användas för dessa bilder.
O Om [No/Nej] visas fortsätter du till steg 2. Om du vill använda
funktionen måste du ladda ned objektivdata för det objektiv som
används när du tar bilden. Vi rekommenderar att du i förväg
kontrollerar objektivet som används när bilden tas. Det objektiv
som används kan kontrolleras med bildinformation och visning
av fotograferingsinformation. Du kan även kontrollera det med
menyn som visas när du högerklickar med musen på en bild.
O Om [Yes/Ja] visas fortsätter du till steg 4.
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
För att du ska kunna använda den här funktionen krävs
Internetåtkomst (abonnemang hos leverantör och en intern
anslutning). Avgifter för ISP-anslutning (Internet Service Provider)
eller kopplingspunktsanslutning kan tillkomma.
Innan du klickar på [
] i steg 2 kan [No/Nej] visas istället för
[Not Available/Ej tillgängligt] för inkompatibla bilder.
Ställa in
preferenser
78
Inledning/
Innehåll
kryssrutan för objektivet som användes när
3 Markera
bilden togs och klicka på knappen [Start/Starta].
kryssrutan för [Digital Lens Optimizer/
4 Markera
Digital objektivkorrigering] och ställ in bilden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
¿ Objektivdata laddas ned till datorn.
¿ När nedladdningen av objektivdata är slutförd ändras värdet för
objektivdata till [Yes/Ja].
O Objektiv som är kompatibla med denna funktion visas i fönstret [Add or
Remove lens data/Lägg till eller ta bort objektivdata].
O Om du tar bort markeringen från kryssrutan för objektiv som du redan
laddat ned data för och klickar på knappen [Start/Starta] tas
motsvarande objektivdata bort från datorn.
Återställer till
inställningarna före
justering
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
Eftersom objektivdata som har laddats ned med DPP version 3.x inte är
kompatibel med DPP version 4.x måste objektivdata laddas ned igen.
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
O Beroende på vilken typ av program som körs på datorn och vilken status
det har osv. kan nedladdningen av objektivdata misslyckas. Om det sker
väntar du en stund och provar sedan att ladda ned data igen.
O Om du vill ändra destinationen där objektivdata sparas när det redan finns
nedladdade objektivdata flyttar du tidigare nedladdade objektivdata från
den gamla mappen till en ny destinationsmapp manuellt.
När den digitala objektivkorrigeringen tillämpas kan effekten av [Sharpness/
Skärpa] eller [Unsharp mask/Oskarp mask] bli överdriven. Vi
rekommenderar att du ställer in [Sharpness/Skärpa] eller [Strength/Styrka]
för [Unsharp mask/Oskarp mask] för bilder på 0 innan du använder den
digitala objektivkorrigeringen. Justera [Sharpness/Skärpa] eller [Unsharp
mask/Oskarp mask] igen när den digitala objektivkorrigeringen tillämpats
på bilderna.
79
Inledning/
Innehåll
O Använd skjutreglaget för att justera effekten av den digitala
objektivkorrigeringen.
O Om det inte finns någon information om fotograferingsavstånd
sparad för bilden ställs reglaget för fotograferingsavstånd
automatiskt in på oändlighetsläget längst till höger och [<!>] visas
ovanför reglaget.
O Om objektivet inte kräver justering med reglaget [Shooting
distance information/Information om fotograferingsavstånd] kan
reglaget inte användas.
O [Chromatic aberration/Kromatisk aberration] kan inte korrigeras
vid korrigering av objektivaberration om den digitala
objektivkorrigeringen har använts.
¿ I huvudfönstret visas markeringen [
] på bilden för att indikera
att den digitala objektivkorrigeringen använts (sid. 166).
Justera bildskärpa
Du kan även använda den här paletten för att ställa in bildskärpa. Mer
information om justeringar finns i ”Ställa in bildskärpa” i ”Redigering med
verktygspaletten för grundläggande inställningar” (sid. 59).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
80
JPEG/TIFF
Avancerad
Redigering med verktygspaletten för partiell justering
Med verktygspaletten för partiell justering justeras valt område i en bild.
Med den här verktygspaletten kan du justera ljusstyrka, kontrast, nyans
och färgmättnad samt reducera färgmoiré.
Bildformat som kan användas är CR2, CR3, TIFF och JPG.
3 Välj [Adjustment group/Justeringsgrupp].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
32bit Den här funktionen är inte tillgänglig på 32-bitars
operativsystem.
Organisera
och sortera
bilder
Göra partiella justeringar i bilder ([Brightness/
Ljusstyrka], [Contrast/Kontrast], [Hue/Nyans],
[Saturation/Färgmättnad])
1 Välj en bild i t.ex. huvudfönstret.
2 Visa verktygspaletten för partiell justering.
Inledning/
Innehåll
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
O Välj [Adjustment group/Justeringsgrupp] i [
], [
], [
],
[
] och [
].
(Som standard väljs [
].)
Mer information om justeringsgrupper finns i ”Justeringsgrupper”
(sid. 84).
på [Set Adjustment Area/Ställ in
4 Klicka
justeringsområde].
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
¿ En rund markör visas i fönstret.
81
Inledning/
Innehåll
eller dra den runda markören på bilden för att
6 Klicka
markera bildens justeringsområde.
reglagen för att justera [Adjustment items/
7 Använd
Justeringsobjekt].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Rund markör
Dra reglaget för att justera [Size/Storlek] och [Blur
5 radius/Radie
för oskärpa] för den runda markören.
¿ Justeringar tillämpas på det område som markeras i steg 6.
O Du kan använda knapparna [
], [
], [
] och
[
] under [Adjustment items/Justeringsobjekt] för att återgå
och kontrollera positioner som markerats med den runda
markören. Tillgängliga knappar från vänster är [Undo All/Ångra
allt], [Undo/Ångra], [Redo/Gör om] och [Redo All/Gör om allt].
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
O [Blur radius/Radie för oskärpa] justerar oskärpan vid det valda
områdets kant.
82
Inledning/
Innehåll
Göra partiella justeringar i bilder ([Reduce
color moiré/Reducera färgmoiré])
Med den här funktionen reduceras färgmoiré i bilder.
Innan du gör justeringar bör du läsa ”Reducerar färgmoiré i en bild”
(sid. 69) för att få information om hur du reduceras färgmoiré.
Välj en bild i t.ex. huvudfönstret.
1
2 Visa verktygspaletten för partiell justering.
på [Reduce color moiré/Reducera färgmoiré]
3 Klicka
i [Adjustment group/Justeringsgrupp].
¿ En dialogruta för [Reduce color moiré/Reducera färgmoiré] visas.
på [Set Adjustment Area/Ställ in
4 Klicka
justeringsområde] och använd reglagen [Size/
Storlek] och [Blur radius/Radie för oskärpa] för den
runda markören för att göra justeringar.
O Ändringar som redigeras med den här funktionen visas inte
i följande bilder.
• Minatyrbilder
• Navigatorbilder
• Bilder i HDR-fönstret [Select images/Välj bilder] (se sid. 108,
steg 3)
• Bilder i [Contact sheet/Kontaktark]-fönstret för utskrift av en lista
med tumnagelbilder (se sid. 129, steg 3)
Redigerade ändringar tillämpas emellertid när fyra eller färre
bilder (JPEG/TIFF-bilder) väljs.
O Ändringar som redigeras med den här funktionen tillämpas inte
i DPP-histogramvisning.
eller dra den runda markören på bilden för att
5 Klicka
markera bildens justeringsområde.
reglaget [Reduce color moiré/Reducera
6 Använd
färgmoiré] i [Adjustment items/Justeringsobjekt] för
att ange inställningar.
¿ Justeringar tillämpas på det område som markeras i steg 5.
O Du kan använda knapparna [
], [
], [
] och
[
] under [Adjustment items/Justeringsobjekt] för att återgå
och kontrollera positioner som markerats med den runda
markören. Tillgängliga knappar från vänster är [Undo All/Ångra
allt], [Undo/Ångra], [Redo/Gör om] och [Redo All/Gör om allt].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
83
Inledning/
Innehåll
Justeringsgrupper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
O Verktygspaletten för partiell justering består av fem justeringsgrupper
som tillåter justeringar med alternativen [Brightness/Ljusstyrka],
[Contrast/Kontrast], [Hue/Nyans] och [Saturation/Färgmättnad] samt
en justeringsgrupp som tillåter justeringar med alternativet [Reduce
color moiré/Reducera färgmoiré].
• Du kan välja ett annat justeringsområde för varje justeringsgrupp.
• Justeringsgrupperna [
], [
], [
], [
] och [
] tillåter
olika värden även för samma justeringsalternativ.
O Som standard tillämpas justeringar från alla justeringsgrupper i en
bild. Du kan emellertid klicka på [ ] och välja att tillämpa eller inte
tillämpa justeringar från alla justeringsgrupper.
O Positioner som markerats med den runda markören, som kan
kontrolleras med knapparna [
], [
], [
] och
[
] under [Adjustment items/Justeringsobjekt], kan kontrolleras
för varje grupp.
O Ordningsföljden för justeringsgrupper där justeringar tillämpas på
bilder är (1) [Reduce color moiré/Reducera färgmoiré], (2) [
],
(3) [
], (4) [
], (5) [
] och (6) [
].
O Ändringar som redigeras med den här funktionen visas inte
i följande bilder.
• Minatyrbilder
• Navigatorbilder
• Bilder i HDR-fönstret [Select images/Välj bilder] (se sid. 108,
steg 3)
• Bilder i [Contact sheet/Kontaktark]-fönstret för utskrift av en lista
med tumnagelbilder (se sid. 129, steg 3)
Redigerade ändringar tillämpas emellertid när fyra eller färre
bilder (JPEG/TIFF-bilder) väljs.
O Ändringar som redigeras med den här funktionen tillämpas inte
i DPP-histogramvisning.
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
84
JPEG/TIFF
Redigering med verktygspaletten för dammborttagning/kopieringsstämpel
Inledning/
Innehåll
Du kan använda verktygspaletten för att ta bort damm och andra
märken i en tagen bild och korrigera bilden genom att kopiera en del av
bilden och klistra in den på en onödig del av bilden.
Observera att du kan använda funktionerna i verktygspaletten med
såväl JPEG- och TIFF-bilder som RAW-bilder.
Ladda
ned bilder
Verktygspaletten för dammborttagning/
kopieringsstämpel
Utföra automatisk dammborttagning
Data för dammborttagning som läggs till bilder kan användas till att
automatiskt ta bort dammfläckar.
Välj en bild med data för dammborttagning
i huvudfönstret osv.
1
verktygspaletten för dammborttagning/
2 Visa
kopieringsstämpel.
O Du kan inte göra justeringar med verktygspaletten för
dammborttagning/kopieringsstämpel i ett fönster som bara visar
tumnagelbilder.
bilden har uppdaterats klickar du på [Apply Dust
3 När
Delete Data/Tillämpa data för dammborttagning].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
¿ Dammfläckar tas bort direkt.
4 Återgå till huvudfönstret.
32bit I operativsystem med 32 bitar kan resultatet av manuell
dammborttagning (korrigeringsfunktion) (sid. 87) och borttagning av
oönskade delar i en bild (kopieringsstämpeln) (sid. 89) endast
kontrolleras i det fönster där borttagningen gjordes, i utskriftsresultatet
eller i bilden när den har konverterats och sparats.
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
85
Inledning/
Innehåll
Ytterligare information
O Den dammfria bilden kan återställas till originalskicket när som
helst
En dammfri bild visas eller skrivs ut som en dammfri bild. Men
eftersom dammet på bilden egentligen inte tas bort kan du alltid
återställa originalbilden genom att klicka på knappen [
]i
fönstret för verktygspaletten för dammborttagning/kopieringsstämpel
eller utföra ”Redigera om bilder”(sid. 95).
O Skriva ut dammfria bilder
Du kan skriva ut som en dammfri bild genom att skriva ut i DPP.
O Ta bort dammfläckar som inte kan tas bort med automatisk
dammborttagning
Med automatisk dammborttagning tas dammfläckar bort baserat på
den damminformation som sparats i data för dammborttagning. Det
kan dock hända att det inte går att ta bort dammfläckar beroende på
typ av damm. Om detta inträffar tar du bort de fläckar det gäller med
korrigeringsfunktionen (sid. 87) eller kopieringsstämpeln (sid. 89).
O Bilden blir en dammfri bild när den konverteras och sparas
Den dammfria RAW-bilden blir dammfri när den konverteras till en
JPEG- eller TIFF-bild och sparas (sid. 93).
O Tillämpa dammborttagningsresultatet på en annan bild
Du kan tillämpa dammborttagningen på samma plats i en annan
bild genom att klicka på knappen [Copy/Kopiera] för att kopiera
dammborttagningsresultatet. Sedan visar du den andra bilden som du
vill tillämpa resultatet på och klickar på knappen [Paste/Klistra in].
Automatisk dammborttagning i huvudfönstret
I huvudfönstret kan du även automatiskt ta bort dammfläckar i flera
bilder med bifogade data för dammborttagning.
Välj flera bilder med bifogade data för
dammborttagning och välj sedan menyn
[Adjustment/Inställning]  [Apply Dust Delete Data/
Tillämpa data för dammborttagning].
¿ Dammfläckar i de valda bilderna tas bort direkt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
86
Inledning/
Innehåll
Ta bort damm manuellt (korrigeringsfunktion)
Du kan ta bort dammfläckar i en bild genom att markera fläckarna en
efter en.
dammfläcken som ska tas bort inom [
5 Placera
klicka.
] och
Visa
bilder
Välj den bild du vill ta bort dammfläckar från
i huvudfönstret.
1
verktygspaletten för dammborttagning/
2 Visa
kopieringsstämpel.
3 Klicka på den punkt från vilken dammet ska tas bort.
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Klicka
¿ Dammfläcken inom [ ] tas bort.
O Klicka på en annan del av bilden om du vill fortsätta att ta bort
dammfläckar på bilden som visas.
O Om du vill ta bort damm i en annan del av bilden kan du antingen
högerklicka eller klicka på samma knapp som i steg 4 för att
avbryta dammborttagningen. Därefter följer du anvisningarna igen
från steg 3.
O Om dammfläcken inte kan tas bort visas [ ].
Klicka
6
¿ Visningen ändras till att visa 100 %.
O Visningspositionen kan du ändra genom att dra.
4
Återgå till huvudfönstret.
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Klicka på tillämplig knapp för att ta bort
dammfläcken.
O Om dammfläcken är mörk klickar du på [
dammfläcken är ljus klickar du på [
O När du flyttar markören över bilden indikeras
dammborttagningsområdet som [ ].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
] och om
].
Ställa in
preferenser
87
Inledning/
Innehåll
Ytterligare information
O Klicka flera gånger om dammfläckarna inte tas bort helt och
hållet
Om oönskade dammfläckar inte går bort även om du utför steg 5 en
gång kan de kanske tas bort helt om du klickar flera gånger.
O Dammfläckar kan tas bort med korrigeringsfunktionen
Dammfläckar kan tas bort med korrigeringsfunktionen. Det kan hända
att det inte går att ta bort dammlinjer. I så fall kan du använda
kopieringsstämpeln (sid. 89).
O Den dammfria bilden kan återställas till originalskicket när som
helst
En dammfri bild visas eller skrivs ut som en dammfri bild. Men
eftersom dammet på bilden egentligen inte tas bort kan du alltid
återställa originalbilden genom att klicka på knappen [
]
i fönstret för verktygspaletten för dammborttagning/kopieringsstämpel
eller utföra ”Redigera om bilder”(sid. 95).
O Skriva ut dammfria bilder
Du kan skriva ut som en dammfri bild genom att skriva ut i DPP.
O Bilden blir en dammfri bild när den konverteras och sparas
Den dammfria RAW-bilden blir dammfri när den konverteras till en
JPEG- eller TIFF-bild och sparas (sid. 93).
Användbara funktioner i fönstret för kopieringsstämpel
O Växla mellan helskärm/normal visning genom att använda
kortkommandon
Du kan även växla mellan helskärm och normal visning genom att
trycka på <Alt> + <Enter>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
För bilder som har tagits med utvidgning av ISO-område inställt kan
brus göra det svårt att se dammfläckar i fönstret för
kopieringsstämpel. Användning av den här funktionen
rekommenderas därför inte.
88
Inledning/
Innehåll
Ta bort oönskade delar i en
bild (kopieringsstämpeln)
Du kan korrigera en bild genom att klistra in en del som kopierats från
en annan del av bilden i en del av bilden som du inte vill ha.
steg 1 till 3 i ”Ta bort damm manuellt
1 Följ
(korrigeringsfunktion)”
.
2 Ange vilken del som ska kopieras.
(sid. 87)
O Klicka på den del som ska fungera som kopieringskälla och
klicka på [Select Copy Source/Välj kopieringskälla].
O Om du vill ändra del för kopiering följer du ovanstående
anvisning igen.
O Lås positionen för kopieringskälla genom att markera
[Fix Copy Source position/Lås positionen för kopieringskälla].
3
Korrigera bilden.
O Klicka på eller dra i de platser i bilden som du vill redigera. [+]
i fönstret anger kopieringskälla och [ ] anger
kopieringsdestination.
¿ Den kopierade bilden klistras in i den position den dragits till.
O För [Pen type/Penntyp] kan du välja på [Brush/Borste] (den
inklistrade bildens kanter ser ut som en borste) och [Pencil/
Penna] (den inklistrade bildens kanter är skarpa).
4 Återgå till huvudfönstret.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
89
Ställa in arbetsrymd
En annan arbetsrymd (sid. 168) än standardinställningarna (sid. 160)
kan ställas in för varje bild.
Visa verktygspaletten för inställningar 
välj färgrymd.
Verktygspaletten för inställningar
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
En färgrymd som ställs in separat ändras inte även om
standardinställningen ändras
Om du ställer in en bild med en färgrymd som skiljer sig från
standardinställningen och sedan ändrar standardinställningen för
färgrymd (sid. 160), tillämpas inte standardinställningen och den
separata färgrymden bibehålls.
Färgrymden för en RAW-bild kan ändras fritt så många
gånger som det behövs
Eftersom endast information om bildbehandlingsvillkoren ändras kan
färgrymden i en RAW-bild ändras när som helst.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
90
Använda funktionen för färggodkännande på skärm
Genom att använda funktionen för färggodkännande på skärm kan du tillämpa en
vald utskriftsprofil eller en CMYK-simuleringsprofil på den visade bilden. Hur
tillförlitlig funktionen för färggodkännande på skärm är beror på skärmens kvalitet,
skärm- och skrivarprofilerna samt omgivande ljusförhållanden där du arbetar.
1
Klicka på [Settings/Inställningar].
profilen som väljs i steg 2 väljer du
3 Enligt
[Use printing profile/Använd utskriftsprofil] eller
[Use CMYK simulation profile/Använd CMYKsimuleringsprofil] och markerar kryssrutan
[Soft-proof colors/Färggodkännande på skärm].
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
¿ Fliken [Color management/Färghantering] i [Preferences/Preferenser] visas.
profilen som ska användas i listrutan [Printing
2 Välj
profile/Utskriftsprofil] eller [CMYK simulation profile/
CMYK-simuleringsprofil] och klicka på [OK].
¿ Profilen som väljs i steg 2 tillämpas på den visade bilden,
inklusive dess tumnagelbild.
Profilen tillämpas inte på bilder som visas i snabbkollsfönstret.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
¿ Fliken [Color management/Färghantering] i [Preferences/
Preferenser] stängs.
91
Ange storlek vid öppning av RAW-bilder
Detta gäller endast RAW-bilder med filtillägget ”.CR3” som tagits med
[
] valt på kameran.
Den här funktionen anger bildstorlek när en RAW-bild väljs och öppnas
i DPP. När den valda RAW-bilden konverteras och sparas som en
JPEG- eller TIFF-bild sparas den också i samma storlek. Den här
funktionen är inte tillgänglig för bilder som tas med Dual Pixel RAWfunktionen som ställts in på kameran.
Välj RAW-bilden  visa inställningsverktygspaletten 
välj storlek när du öppnar RAW-bilder i DPP.
Inställningsverktygspaletten
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
¿ Bildstorleken vid öppning av RAW-bilder i DPP har ställts in.
O Standardinställningen visar storleken som ställts in i [Default size
when opening RAW images/Standardstorlek vid öppning av
RAW-bilder] på fliken [Image Processing 2/Bildbearbetning 2]
i [Preferences/Inställningar].
O Inställningarna sparas som recept för respektive bild.
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
92
JPEG/TIFF
Spara redigerat resultat
Spara redigeringsinnehåll i en bild
Allt innehåll bilden eller sparas in med verktygspaletten (recept) kan
sparas till bilden en sparas som en separat bild.
Välj menyn [File/Arkiv]  önskat alternativ.
Inledning/
Innehåll
Spara som en separat bild
För att visa, redigera och skriva ut en RAW-bild med annan
programvara än DPP konverterar du till en mer mångsidig JPEG- eller
TIFF-bild och sparar den.
Om en JPEG- eller TIFF-bild har sparats enligt nedan kan bilden sparas
som en separat bild med inställningarna (recept) tillämpade på den.
Bilden sparas som en separat bild, så den ursprungliga bilden förblir
opåverkad.
1 Välj den bild som du vill konvertera.
Välj menyn [File/Arkiv]  [Convert and save/
2 Konvertera
och spara].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
¿ Ändringarna sparas för bilden.
Ställa in
preferenser
¿ Fönstret [Convert and save/Konvertera och spara] visas.
93
Inledning/
Innehåll
nödvändiga inställningar och klicka sedan på
3 Ange
[Save/Spara].
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Välj plats att
spara på
Redigera
bilder
Klicka och spara
Skriva
ut bilder
Ange ett filnamn
och välj en bildtyp
Spara framkallnings-/redigeringsresultaten för versionen
som du för närvarande använder
¿ RAW-bilden konverteras till en JPEG- eller TIFF-bild som sparas
som en ny bild på angiven plats.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
O Som standard konverteras bilden och sparas som en JPEG-bild
med högsta bildkvalitet utan ändring av bildstorleken. Ändra
inställningarna enligt dina önskemål.
DPP:s behandlingsteknik för framkallning av RAW-bilder förbättras
kontinuerligt så att du kan skriva ut den senaste bildbehandlingen på ett
lämpligare sätt.
Det innebär att behandlingsresultaten kan variera något mellan två olika
versioner av DPP även om RAW-bildinformationen är densamma, eller
så kan resultaten av redigeringen av RAW-bildinformationen med
bifogade recept skilja sig åt.
När du vill spara framkallnings- eller redigeringsresultaten av versionen
du för närvarande använder som de är, rekommenderar vi att du sparar
bilden (sid. 93) separat.
O Genom att spara som en separat JPEG- eller TIFF-bild enligt
ovan sker viss bildförsämring när bilder redigeras/sparas på
samma sätt som vid redigering med ett vanligt
bildbehandlingsprogram.
O Om du följer beskrivningen på den här sidan sparas en beskuren
bild (sid. 70) eller en dammfri bild (sid. 85 till sid. 89) som en
beskuren bild eller dammfri bild.
O Du kan konvertera satsvis och spara flera bilder (sid. 134).
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
94
JPEG/TIFF
Redigera om bilder
Endast bildbehandlingsvillkoren ändras i de bilder som ställs in med
verktygspaletten (sid. 45 till sid. 90), så ”ursprungliga bilddata” förblir
opåverkade i originalbilden. (Beskärningsområdet eller
dammborttagningsinformation för en beskuren bild (sid. 70) eller
dammfri bild (sid. 85 till sid. 89) sparas helt enkelt i bilden.)
Därför kan du ångra inställningar som har sparats (sid. 93) i bilden,
beskärningsinformation och dammborttagningsinformation, och
återställa bilden till senast sparade inställningar eller inställningarna när
bilden togs.
1 Välj den bild som du vill redigera om.
Välj menyn [Adjustment/Inställning] 
2 önskat
alternativ.
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
¿ Bilden återställs enligt villkoren i valt alternativ.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
95
JPEG/TIFF
Använda redigerat innehåll (recept)
Inledning/
Innehåll
Allt redigerat innehåll (recept) som utförs med verktygspaletten kan
sparas som en separat receptfil (filtillägg ”.dr4”) samt läsas in och
tillämpas på en annan bild.
Du kan redigera bilder effektivt genom att välja och ändra en bild bland
bilder som är tagna i samma fotograferingsmiljö och tillämpa
ändringarna satsvis på ett större antal bilder.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
RAW-bildinformation
Information om bildbehandlingsvillkor
JPEG-, TIFF-bildinformation
Skriva
ut bilder
Information om bildbehandlingsvillkor
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Innehåll som ändras med hjälp
av verktygspaletten kan
hanteras separat som en
receptfil (filtillägget ”.dr4”).
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
O En receptfil med innehåll som endast kan ställas in i RAW-bilder
speglas inte fastän det tillämpas på en JPEG- eller TIFF-bild.
O Recept är inte kompatibla mellan DPP version 4.x och DPP
version 1.x till 3.x. Bilder med receptfiler från DPP version 1.x till
3.x visas med fotograferingsinställningarna i DPP version 4.x.
Bilder med receptfiler från DPP version 4.x visas i sin tur med
fotograferingsinställningarna i DPP version 1.x till 3.x.
Ställa in
preferenser
96
Inledning/
Innehåll
Kopiera ett recept och tillämpa på en annan bild
Du kan kopiera ett recept för en redigerad bild och tillämpa det på en
annan bild.
Välj den bild med recept du vill kopiera.
1
att kopiera alla alternativ i ett recept ska du
2 För
välja menyn [Edit/Redigera]  [Copy recipe/Kopiera
recept]. För att bara kopiera markerade objekt i ett
recept, gå till menyn [Edit/Redigera]  och välj [Copy
selected recipe/Kopiera valt recept].
¿ Receptet kopieras.
O För att markera receptobjekt, gå till menyn [Edit/Redigera] 
och välj [Select and copy recipe settings/Välj och kopiera
receptinställningar] och markera objekten i fönstret som öppnas.
Efter att ha angett dina inställningar klickar du på knappen [OK]
och stänger fönstret.
den bild som du vill tillämpa receptet på och
3 Markera
välj menyn [Edit/Redigera]  [Paste recipe/Tillämpa
recept].
¿ Receptet tillämpas på bilden.
Spara recept som en fil
en redigerad bild och välj menyn [Edit/Redigera]
1 Välj
 [Save recipe in file/Spara recept i fil].
¿ Dialogrutan [Save recipe in file/Spara recept i fil] visas.
O För att spara allt i ett recept ska du välja alternativet [Save all
recipes/Spara alla recept] i fönstret som visas.
O För att välja och spara receptinställningar ska du välja
alternativet [Save selected recipes/Spara markerade recept] i
fönstret som visas och sedan klicka på [Specify Recipe Details/
Ange receptdetaljer]. Markera kryssrutan för receptinställningar
som ska sparas i fönstret som visas och klicka sedan på [OK].
målmapp, ange filnamn och klicka sedan på
2 Välj
[Save/Spara].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Om ett recept för en bild kopieras och tillämpas på en bild i en annan
riktning ändras även bildriktningen. För att förhindra att bildens
riktning ändras, gå till menyn [Edit/Redigera]  och välj [Select
and copy recipe settings/Välj och kopiera receptinställningar] och
avmarkera kryssrutan [Rotate left / Rotate right: 0°/Rotera vänster /
Rotera höger: 0°] i fönstret som öppnas.
97
Inledning/
Innehåll
Hämta och tillämpa recept
den bild som du vill tillämpa receptet på och
1 Markera
välj menyn [Edit/Redigera]  [Read and paste recipe
from file/Hämta och klistra in recept från fil].
¿ Dialogrutan [Open/Öppna] visas.
2 Välj ett recept och klicka på [Open/Öppna].
¿ Receptet tillämpas på bilden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
98
JPEG/TIFF
Ställa in genom att jämföra flera bilder
Du kan synkronisera de områden i olika bilder som ska visas i flera
fönster för förhandsgranskning och ställa in bilder medan du jämför
dem.
de bilder som ska jämföras i
1 Visa
förhandsgranskningsfönstret.
2 Ordna bilderna.
O Välj menyn [Window/Fönster]  [Arrange horizontally/Ordna
horisontellt] eller [Arrange vertically/Ordna vertikalt].
¿ Förhandsgranskningsfönstren har justerats.
3
4
Inledning/
Innehåll
5 Flytta det visade området.
¿ Om du flyttar visningspositionen för förstoring i ett
förhandsgranskningsfönster ändras visningspositionen för
förstoring även i alla andra fönster för förhandsgranskning.
O Avbryt synkroniseringen genom att välja menyn [Preview/
Förhandsgranskning]  [Sync preview position/Synkronisera
position vid förhandsgranskning] och [Sync preview display size/
Synkronisera visningsstorlek vid förhandsgranskning] igen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Välj menyn [Preview/Förhandsgranskning] 
[Sync preview position/Synkronisera position
vid förhandsgranskning] och [Sync preview
display size/Synkronisera visningsstorlek vid
förhandsgranskning].
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Förstora bilden.
O Förstora och visa något av förhandsgranskningsfönstren.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
¿ De andra förhandsgranskningfönstren visas också i samma
position/förstoringsgrad.
Synkroniseringen gäller endast för förstoringens visningsposition
och förstoringsgrad. Bildjusteringar synkroniseras inte.
99
JPEG/TIFF
Effektfull redigering
Redigera i bildredigeringsfönstret
Visningen av tumnagelbilder och förhandsgranskningsfönstret har
kombinerats så att bilderna kan redigeras effektivt och att du snabbt kan
byta mellan dem. Välj de bilder som ska redigeras på förhand i
huvudfönstret.
Inledning/
Innehåll
3 Redigera bilden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
1 Välj de bilder du vill redigera i huvudfönstret.
2 Växla till bildredigeringsfönstret.
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Klicka
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
¿ Huvudfönstret ersätts med bildredigeringsfönstret.
Bildredigeringsfönstret
Ändra visningsförstoringen
Välj den bild som du vill redigera
Den valda bilden visas som en förstoring i mitten av fönstret
O Mer information om ikoner som visas i tumnagelbildens bildram
finns i ”Bildramsinformation i huvudfönstret och
bildredigeringsfönstret” (sid. 166).
O Verktygspaletterna, navigeringspaletten och histogrampaletten
visas och du kan redigera bilden.
O Om du vill återställa bilden till hur den såg ut innan du utförde
den senaste åtgärden i verktygspaletten kan du välja [Undo/
Ångra] på menyn [Edit/Redigera] eller trycka på <Ctrl> + <Z>.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
100
Inledning/
Innehåll
4 Klicka på det område du vill förstora.
Ändra tumnagelpositionen till horisontell
Välj menyn [View/Visa]  [Horizontal Thumbnails/
Horisontella tumnagelbilder].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Klicka
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
¿ Området du klickar på förstoras till 100 % (faktisk pixelstorlek).
O Ändra visningsområdet genom att dra i bilden eller
i visningsområdet för förstoringen (sid. 19) i navigeringspaletten.
O Klicka igen för att återgå till helskärm ([Fit to window/Anpassa till
fönster]).
O Återgå till huvudfönstret genom att klicka på [
] i verktygsfältet.
O Om du väljer [Vertical Thumbnails/Vertikala tumnagelbilder]
kommer tumnagelbilderna att visas lodrätt.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
I bildredigeringsfönstret kan du bara välja bilder från en mapp.
Om du vill samla bilder från flera mappar för redigering läser du
”Samla och redigera bilder i fönstret Collection (Samling)” (sid. 102).
101
Inledning/
Innehåll
Samla och redigera bilder i
fönstret Collection (Samling)
bilder eller bildmappar i huvudfönstret. Välj
3 Välj
menyn [File/Arkiv]  [Add to collection/Lägg till
i samling].
Du kan samla ihop valda bilder i fönstret [Collection/Samling] för visning,
jämförelse och redigering.
Du kan samla bilder från flera olika mappar eller från en enda mapp,
vilket gör att du kan arbeta med bilderna mer effektivt.
¿ Bilderna läggs till i den markerade samlingsmappen och antalet
markerade bilder i samlingsmappen visas. När en bild med
enbildsvisning (sid. 23) läggs till indikeras det med att antalet
bilder är två.
O Du kan även lägga till bilder till en samlingsmapp genom att välja
bilder och mappar och välja [Add to collection/Lägg till i samling]
i menyn som öppnas när du högerklickar med musen.
på [+ Add collection/+ Lägg till samling]
1 Klicka
i [Collection/Samling] i huvudfönstret.
4
Välj en mapp i [Collection/Samling].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
¿ En ny samlingsmapp skapas i [Collection/Samling].
O Ange ett namn för samlingsmappen.
O Upprepa åtgärden för att skapa ytterligare samlingsmappar.
Du kan skapa upp till 20 mappar.
2
Välj menyn [File/Arkiv]  [Select collection/Välj
samling] och välj en samlingsmapp för att samla
bilder ur samlingsmapparna som visas.
Visa filmer
och spara
stillbilder
¿ Bilder i den markerade mappen visas.
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
102
Inledning/
Innehåll
5 Kontrollera de visade bilderna.
6 Redigera bilderna.
O Redigera de visade bilderna.
¿ Bilderna som visas behålls i samlingen fastän du avslutar DPP.
Så här tar du bort bilder ur samlingsmappar
O Ta bort markerade bilder
Välj bilder i en samlingsmapp, markera bilder och välj [Remove from
collection/Ta bort ur samling] i menyn [File/Arkiv]. (Du kan även ta bort
bilder ur en samlingsmapp genom att välja bilderna, högerklicka och
välja [Remove from collection/Ta bort ur samling] i menyn som
öppnas.) Observera att originalbilden förblir opåverkad trots att du tar
bort en bild ur samlingsmappen.
O Ta bort alla bilder
Välj [Clear collection/Ta bort samling] i menyn [File/Arkiv]. Observera
att originalbilderna inte påverkas även om du tar bort alla bilderna i
samlingsmappen.
O Så här tar du bort en samlingsmapp
Välj en samlingsmapp i samlingsområdet och välj [Delete collection/
Ta bort samling] ur menyn som öppnas när du högerklickar med
musen. Observera att originalbilderna inte påverkas även om du tar
bort samlingsmappen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
32bit I operativsystem med 32 bitar kan endast upp till 1 000 bilder
visas per mapp. Från bild nummer 1 001 hanteras bilderna på
samma sätt som bilder som inte kan hanteras. Försök att ha högst
1 000 bilder per mapp.
Bildändringar tillämpas på ursprungsbilden
Ändringar som görs i bilderna i samlingsmappen tillämpas också på
ursprungsbilden.
103
JPEG/TIFF
Sätta samman bilder
Du kan kombinera två bilder till en bild. Du kan sedan kombinera fler
bilder genom att lägga till ytterligare en bild i den sammansatta bilden.
Eftersom den sammansatta bilden sparas som en separat bild ändras
inte originalbilderna.
32bit I operativsystem med 32 bitar är den här funktionen inte
tillgänglig.
O Den här funktionen kan användas med alla bildtyper (sid. 4)
som stöds av DPP.
O Färgrymden i en sammansatt bild får bakgrundsbildens färgrymd.
O Bildinformation bifogas inte till en sammansatt bild.
1 Välj en bakgrundsbild i huvudfönstret.
Inledning/
Innehåll
menyn [Tools/Verktyg]  [Start Compositing tool/
2 Välj
Starta sammansättningsverktyget].
¿ Fönstret för sammansättningsverktyget öppnas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
O Du kan också välja en bakgrundsbild från redigeringsfönstret
eller fönstret [Collection/Samling].
Ställa in
preferenser
104
Inledning/
Innehåll
3 Välj den bild du vill kombinera.
O Välj bilden som ska kombineras från listrutan [Foreground
Image/Förgrundsbild].
4 Välj en sammansättningsmetod.
O Välj en sammansättningsmetod i listrutan [Composite Method/
Sammansättningsmetod].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
¿ Den valda bilden visas i tumnagelsområdet för [Foreground
Image/Förgrundsbild].
¿ En förhandsgranskning av den kombinerade bakgrundsbilden
och vald [Foreground Image/Förgrundsbild] visas i
förhandsgranskningsområdet för sammansättningen.
O Följande bilder kan kombineras.
• När en bakgrundsbild väljs i huvudfönstret: bilder i samma
mapp som bakgrundsbilden
• När en bakgrundsbild väljs i fönstret [Collection/Samling]: bilder
i fönstret [Collection/Samling]
• När en bakgrundsbild väljs i redigeringsfönstret: bilder visas
i visningsfältet för tumnagelbilder
O Du kan också kombinera bilder med olika storlekar.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
¿ Den valda sammansättningsmetoden i förhandsgranskningsfönstret
för sammansättningen tillämpas.
O En av följande fem sammansättningsmetoder kan väljas: Add (Lägg
till), Average (Genomsnitt), Weighted (Viktad), Lighten (Ljusare) och
Darken (Mörkare). Information om varje sammansättningsmetod
finns i ”Sammansättningsmetoder” (sid. 107).
O Om du väljer [Weighted/Viktad] kan du ställa in den del av bilden
som ska kombineras. Använd skjutreglaget [Weight/Vikt] längst ned
i listrutan [Composite Method/Sammansättningsmetod] eller ange
ett värde direkt för att ställa in proportionen.
O Genom att klicka på knappen [100% view/Visa 100 %] visas bilden
med 100 % förstoring (faktisk pixelstorlek).
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
105
Inledning/
Innehåll
5 Välj placering för bilderna.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Förskjut stor mängd (50 pixlar)
Förskjut liten mängd (1 pixel)
Inpassning av bildens mitt
Du kan också ange positionskoordinaterna
för vald [Foreground Image/Förgrundsbild]
för att justera den.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
O Som standard visas bakgrundsbilden och vald [Foreground Image/
Förgrundsbild] med inpassade mittpunkter.
O [Compose in RAW Format/Komponera i RAW-format]
Markera kryssrutan [Compose in RAW Format/Komponera i RAWformat] efter behov.
O Du kan ställa in [Compose in RAW Format/Komponera i RAW-format] under
följande omständigheter.
Både bakgrundsbilden och vald [Foreground Image/Förgrundsbild] är RAWbilder och följande kriterier uppfylls.
• Kamerorna som användes vid fotograferingen var av samma modell
• ISO-talet vid fotograferingstillfället var detsamma
• Inställningen för högdagerprioritet var densamma vid fotograferingstillfället
• Bildstorlekarna (ursprunglig storlek) är desamma
Skriva
ut bilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
O Följande funktioner är inte tillgängliga för bilder som satts
samman med [Compose in RAW Format/Komponera i RAWformat].
• Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) (sid. 58)
• Bildstilen Auto (ställs automatiskt in på Standard) (sid. 49)
106
Inledning/
Innehåll
6 Klicka på knappen [Save As/Spara som].
O Välj inställningar i fönstret som visas och klicka sedan på
[Save/Spara].
O När du klickar på knappen [Continue/Fortsätt] kombineras bilder
för att skapa en ny bakgrundsbild och du kan fortsätta genom att
kombinera ytterligare en bild.
O Avsluta genom att klicka på knappen [Close/Stäng].
Sammansättningsmetoder
O Add (Lägg till)
Bakgrundsbilden och vald [Foreground Image/Förgrundsbild] läggs till
och bilderna kombineras.
O Average (Genomsnitt)
Bakgrundsbilden och vald [Foreground Image/Förgrundsbild]
kombineras i proportioner om 50 % vardera.
Om du vill ändra proportionen för [Foreground Image/Förgrundsbild]
väljer du [Weighted/Viktad].
O Weighted (Viktad)
Ställ in proportionen för [Foreground Image/Förgrundsbild] och
kombinera sedan bakgrundsbilden och vald [Foreground Image/
Förgrundsbild].
O Lighten (Ljusare)
Bakgrundsbilden och vald [Foreground Image/Förgrundsbild] jämförs
och endast ljusare delar av vald [Foreground Image/Förgrundsbild]
kombineras.
O Darken (Mörkare)
Bakgrundsbilden och vald [Foreground Image/Förgrundsbild] jämförs
och endast mörkare delar av vald [Foreground Image/Förgrundsbild]
kombineras.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Du kan visa den här funktionen som en funktionsknapp
i huvudfönstrets verktygsfält (sid. 125).
107
JPEG/TIFF
Skapa HDR-bilder (High Dynamic Range)
Du kan skapa bilder med högt dynamiskt omfång där utdrag i högdagrar
och skuggor har minskats och bilder liknar målningar. Det här passar
bra för motiv som stillbilder och landskap. Den här funktionen är mest
effektiv när du använder tre bilder med olika exponeringar av samma
motiv (negativ exponering, standardexponering, positiv exponering) för
att skapa en HDR-bild. Du kan även skapa en HDR-bild av två bilder
eller till och med bara en.
Eftersom en HDR-bild sparas som en separat bild ändras inte
originalbilderna.
* HDR står för High Dynamic Range (stort dynamiskt omfång).
Välj menyn [Tools/Verktyg]  [Start HDR tool/Starta
2 HDR-verktyg].
¿ Fönstret [Select Images/Välj bilder] öppnas.
O Du kan även öppna fönstret [Select Images/Välj bilder]
i redigeringsfönstret eller bildredigeringsfönstret.
de inställningar som krävs och klicka sedan på
3 Ange
knappen [Start HDR/Starta HDR].
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
32bit I operativsystem med 32 bitar är den här funktionen inte
tillgänglig.
Skriva
ut bilder
O Den här funktionen kan användas med alla bildtyper (sid. 4)
som stöds av DPP.
O Bildinformationen bifogas inte till en HDR-bild.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
1 Markera en bild i huvudfönstret.
O Om du vill byta ut den valda bilden, eller lägga till en annan bild,
klickar du på knappen [Browse/Bläddra]. I dialogrutan [Open/
Öppna] som öppnas väljer du sedan bildfilen och klickar på
knappen [Open/Öppna].
O Om du väljer två bilder med samma storlek kan du markera
kryssrutan [Auto Align/Automatisk justering] för automatisk
bildjustering. Automatisk bildjustering fungerar eventuellt inte
med mönster som upprepas (rutmönster, ränder osv.) eller
kontrastlösa, enfärgade bilder.
¿ När du klickar på knappen [Start HDR/Starta HDR] öppnas
fönstret [Adjust Image/Justera bild].
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
När automatisk bildpassning använts raderas bildens kanter till
viss del.
108
Inledning/
Innehåll
4 Gör de val som krävs för att justera bilden.
O Skjutreglage i fönstret [Adjust Image/Justera bild]
[Tone/Color/Ton/Färg]
[Brightness/Ljusstyrka]: Justerar den övergripande ljusstyrkan
i bilden. Skjut reglaget åt höger för att
öka bildens ljusstyrka och åt vänster
för att göra bilden mörkare.
[Saturation/Mättnad]:
Justerar den övergripande
färgmättnaden i bilden. Skjut reglaget
åt höger för att göra färgen djupare
och åt vänster för att göra färgen
svagare.
[Contrast/Kontrast]:
Justerar den övergripande kontrasten
i bilden. Flytta reglaget till höger för
starkare kontrast och till vänster för
svagare kontrast.
[Detail Enhancement/Detaljförbättring]
[Strength/Styrka]:
Justerar både den övergripande
kontrasten och kontrasten i detaljer.
Flytta skjutreglaget till höger för att få
en större effekt.
[Smoothness/Jämnhet]: Justerar den övergripande
jämnheten i bilden. Flytta
skjutreglaget till höger för en jämnare
och mer naturlig effekt.
[Fineness/Detaljskärpa]: Justerar skärpan i detaljerna. Flytta
skjutreglaget till höger för att få en
skarpare kontur.
O [Presets/Förinställningar] och finisheffekter
Med [Presets/Förinställningar] kan du välja mellan nedanstående
fem förinställda finisheffekter från en rullgardinsmeny ([Natural/
Naturlig] är standardinställningen), i stället för att flytta
skjutreglagen manuellt. När du väljer en finisheffekt flyttas
respektive skjutreglage i enlighet med inställningen. Du kan
också använda och justera skjutreglagen när du valt en effekt.
[Natural/Naturlig]:
På bilder med stora kontraster
korrigeras återgivning i områden där
högdagrar och skuggor vanligtvis är
utdragna, för en finish med minskat
utdrag i skuggor och högdagrar.
[Art standard/Konst std.]: Ger imponerande bilder med en
finish som liknar en målning.
[Art vivid/Intensiv]:
För intensivare färger jämfört med
[Art standard/Konst std.].
[Art bold/Oljemålning]:
För intensivare färger jämfört med
[Art standard/Konst std.], så att
motivet framhävs.
[Art embossed/Relief]:
Tonar ned skärpan mer än
[Art standard/Konst std.] för en
gammaldags känsla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
109
Inledning/
Innehåll
5 Klicka på knappen [Save As/Spara som].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
¿ Välj inställningar i fönstret som visas när du klickar på
[Save As/Spara som] och klicka sedan på [Save/Spara].
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Du kan visa den här funktionen som en funktionsknapp
i huvudfönstrets verktygsfält (sid. 125).
110
Avancerad
Använda Dual Pixel RAW Optimizer
Om du ställer in Dual Pixel RAW-funktionen på kameran som är
kompatibel med funktionen innan du tar RAW-bilder, registreras bilderna
som ”speciella RAW-bilder (Dual Pixel RAW-bilder)” med Dual Pixelinformation infogad från bildsensorn. Detta kallas bildtagning med Dual
Pixel RAW. När du använder den här funktionen, [Dual Pixel RAW
Optimizer] med Dual Pixel RAW-bilder, kan du använda de Dual Pixeldata som registrerats med Dual Pixel RAW-bilden för små justeringar av
positionen för att få maximal skärpa och upplösning med hjälp av
djupinformationen från filen, ändra perspektiv eller förgrundsbokeh för
att få ett bättre resultat och minska förekomsten av spökbilder.
Instruktioner för bildtagning med Dual Pixel RAW
Tänk på följande när du fotograferar med Dual Pixel RAW.
O För alla funktioner
• Effekterna uppnås enklast när objektivets bländarvärde är
f/5.6 eller lägre.
• Effekterna kan variera vid fotografering i vertikal orientering och
horisontell orientering.
• ISO-talet bör vara ISO 1600 eller lägre.
O Endast för ”Små justeringar av positionen för maximal skärpa och
upplösning som använder den djupinformation som finns i Dual
Pixel RAW-filen”
• Objektivets brännvidd bör vara minst 50 mm.
• Funktionen bör användas när kameran är en bit ifrån motivet.*
* Använd följande som riktmärke för motivavstånd och
brännvidd.
När objektivets brännvidd är 50 mm, ska motivavståndet vara
cirka 1–10 m.
När objektivets brännvidd är 100 mm, ska motivavståndet vara
cirka 2–20 m.
När objektivets brännvidd är 200 mm, ska motivavståndet vara
cirka 4–40 m. .
Du kan visa den här funktionen som en funktionsknapp
i huvudfönstrets verktygsfält (sid. 125).
Inledning/
Innehåll
Små justeringar av positionen för maximal skärpa och
upplösning som använder den djupinformation som
finns i Dual Pixel RAW-filen
Justera positionen för maximal skärpa och upplösning med hjälp av
djupinformationen som finns i Dual Pixel RAW-bilderna.
1
I huvudfönstret eller i fönstret för bildredigering
väljer du den Dual Pixel RAW-bild som ska justeras
och sedan väljer du [Start Dual Pixel RAW Optimizer/
Starta Dual Pixel RAW Optimizer] i menyn [Tools/
Verktyg].
¿ Fönstret Dual Pixel RAW Optimizer öppnas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
kryssrutan för [Image Microadjustment/
2 Markera
Bildredigering].
Ställa in
preferenser
111
Inledning/
Innehåll
3 Redigera bilden.
Ändra perspektiv eller förgrundsbokeh för
att få ett bättre resultat
Ladda
ned bilder
Ändra perspektiv eller förgrundsbokeh för att få ett bättre resultat med
hjälp av den Dual Pixel-information som registrerats i Dual Pixel RAWbilder.
Visa
bilder
1
I huvudfönstret eller i fönstret för bildredigering väljer
du den Dual Pixel RAW-bild som ska justeras och sedan
väljer du [Start Dual Pixel RAW Optimizer/Starta Dual
Pixel RAW Optimizer] i menyn [Tools/Verktyg].
¿ Fönstret Dual Pixel RAW Optimizer öppnas.
O Använd reglaget för att justera upplösning baserat på
djupinformation och upplösningsnivå.
4
Klicka på knappen [OK].
¿ Justeringarna tillämpas på bilden.
Mer information om hur du sparar redigeringarna i bilderna finns
i ”Spara redigerat resultat” (sid. 93).
2 Markera kryssrutan [Bokeh Shift/Bokehskift].
3 Ange vilket område som ska justeras.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
O Om motivets kontur eller någon bokeh inte ser naturlig ut, eller
om bruset ökar eller ändringar i färgton eller ljusstyrka uppstår,
sänker du justeringsnivån.
O Funktionen kan inte användas samtidigt som ”Ändra perspektiv
eller förgrundsbokeh för att få ett bättre resultat” eller ”Minska
förekomsten av spökbilder”.
O Klicka på knappen [Select area/Välj område] och dra bilden för
att ange vilket område som ska justeras och högerklicka för att
ordna området.
Du kan också ta bort bocken från kryssrutan [Show borders/Visa
kanter] för att dölja kanten.
Ställa in
preferenser
112
Inledning/
Innehåll
4 Redigera bilden.
Minska förekomsten av spökbilder
Minska förekomsten av spökbilder i bilder med hjälp av Dual Pixelinformation i Dual Pixel RAW-bilder.
1
I huvudfönstret eller i fönstret för bildredigering
väljer du den Dual Pixel RAW-bild som ska justeras
och sedan väljer du [Start Dual Pixel RAW Optimizer/
Starta Dual Pixel RAW Optimizer] i menyn [Tools/
Verktyg].
¿ Fönstret Dual Pixel RAW Optimizer öppnas.
O Använd reglaget för att ändra perspektivet.
[Ghosting Reduction/Reducera spökbilder]
2 Markera
och ange området.
5 Klicka på knappen [OK].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
¿ Justeringarna tillämpas på bilden.
Mer information om hur du sparar redigeringarna i bilderna finns i
”Spara redigerat resultat” (sid. 93).
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
O Om motivets kontur eller någon bokeh inte ser naturlig ut, eller
om bruset ökar eller ändringar i färgton eller ljusstyrka uppstår,
sänker du justeringsnivån.
O Upplösningen kan utökas i djupriktning efter justeringsnivån.
O Om kanten på det valda området i bilden inte ser naturlig ut
sänker du justeringsnivån.
O Funktionen kan inte användas samtidigt som ”Små justeringar av
positionen för maximal skärpa och upplösning som använder den
djupinformation som finns i Dual Pixel RAW-filen” eller ”Minska
förekomsten av spökbilder”.
HDR PQläge
O Klicka på knappen [Select area/Välj område] och dra bilden för
att ange vilket område som ska justeras och högerklicka för att
ordna området.
Du kan också ta bort bocken från kryssrutan [Show borders/Visa
kanter] för att dölja kanten.
¿ Alla spökbilder och blänk i området reduceras.
Ställa in
preferenser
113
Inledning/
Innehåll
3 Klicka på knappen [OK].
¿ Justeringarna tillämpas på bilden.
Mer information om hur du sparar redigeringarna i bilderna finns
i ”Spara redigerat resultat” (sid. 93).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
O I vissa fall ser motivets konturer och bokeh inte naturliga ut eller
också uppstår en ökning i brus eller ändringar i färgton eller
ljusstyrka.
O I vissa fall ser kanten för det valda området i bilden inte
naturlig ut.
O Funktionen kan inte användas samtidigt som ”Små justeringar av
positionen för maximal skärpa och upplösning som använder den
djupinformation som finns i Dual Pixel RAW-filen” eller ”Ändra
perspektiv eller förgrundsbokeh för att få ett bättre resultat”.
Ställa in
preferenser
114
JPEG/TIFF
Avancerad
Använda djupsammansättning
Med djupsammansättning skapas en bild av flera bilder som är i fokus
i ett större område. Med den här funktionen kombineras bilder med
verktyget för djupsammansättning och resultatet kombineras som en
djupsammansatt bild. Det går också att korrigera resultatet med
verktyget Redigera djupsammansättning.
Funktionen kan också användas med bilder som tagits utan
fokusgaffling på kameran.
Se ”Försiktighetsåtgärder vid tagning av bilder för djupsammansättning”
(sid. 116) och ”Försiktighetsåtgärder vid användning av
djupsammansättning” (sid. 117).
32bit I operativsystem med 32 bitar är den här funktionen inte
tillgänglig.
Bildtyper som kan användas
Kameror
EOS 5D Mark IV, EOS R, EOS RP, EOS 90D, EOS
M6 Mark II, PowerShot G5 X Mark II, PowerShot G7
X Mark III
Objektiv
RF-, EF- och EF-S-objektivgrupper (förutom
TS-E- och fisheye-objektiv)
Format som
CR2, CR3, JPG, TIFF*1
kan användas
Fotograferings- Kamera, objektiv, slutartid, bländarvärde, brännvidd,
förhållanden
bildformat och bildstorlek måste vara samma.
*1
TIFF-bilder konverterade och sparade i DPP
O Även om ovan nämnda förhållanden uppfylls kan följande bilder inte
användas för djupsammansättning.
• Multiexponerade RAW-bilder
• Bilder som saknar fotograferingsinformation
• Bilder sparade som HDR PQ-visningsbilder
• Bilder med 1600 x 1600 pixlar eller mindre eller med 9999 x 6666
pixlar eller mer
Inledning/
Innehåll
Använda verktyget för djupsammansättning
1 Markera flera bilder i huvudfönstret osv.
O Med bilder som tagits med fokusgaffling på kameran kan du
utföra djupsammansättning även om du bara markerar en
enda bild.
2
Välj menyn [Tools/Verktyg]  [Depth Compositing/
Djupsammansättning]  [Start depth compositing
tool/Starta sammansättningsverktyget].
¿ Fönstret för djupsammansättningsverktyget öppnas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
115
Inledning/
Innehåll
och välj alternativ och klicka sedan på
3 Justera
knappen [Execute/Utför].
¿ Bilderna kombineras och resulterar i en djupsammansatt bild.
O En källbildsmapp (mappnamn: DPP_DC_...) visas i samma
mapp som den djupsammansatta bilden.
Källbildsmappen används för att korrigera den djupsammansatta
bilden med [Depth Compositing Editing Tool/Verktyget Redigera
djupsammansättning].
O Om du vill ändra destination eller format för en djupsammansatt
bild klickar du på [Browse/Bläddra] och gör inställningarna
i fönstret som öppnas.
O [Auto brightness adjustment/Automatisk inställning av ljusstyrka]
undertrycker alla ändringar i ljusstyrkan i bilder som används för
djupsammansättning genom automatisk korrigering när
ljusstyrkorna skiljer sig åt.
Försiktighetsåtgärder vid tagning av bilder
för djupsammansättning
O När du utfört djupsammansättning kan det kombinerade resultatet
få en smalare bildvinkel än när bilderna tagits. Om du fotograferar
med fokusgaffling rekommenderas du att använda en bredare
bildvinkel. Efter djupsammansättningen kan du beskära bilden.
O För bästa resultat ställer du in bländarvärdet i området f/5.6–11
före fotograferingen.
O Använd ett stativ och fäst kameran ordentligt före fotograferingen.
O Upprepade mönster, till exempel rutmönster och ränder eller
bilder där hela skärmen är platt och saknar kontrast kanske inte
kan kombineras.
O När du tar flera bilder börjar du med att fokusera på den bild som
är närmast dig och arbetar dig bort därifrån.
O När du tar flera bilder kan bilder där fokus skiljer sig mycket
resultera i en kombinerad bild med ojämn fokus eller en bild som
inte kan kombineras.
O Djupsammansättning förutsätter att bilder på motiv som inte rör
sig kombineras. Bilder som tas på rörliga motiv kan inte
kombineras.
O Om det finns flera motiv på skärmen kanske bilder inte kan
kombineras på grund av hur motiven arrangeras, till exempel om
de är långt ifrån varandra.
O Nedanstående objektiv rekommenderas.
RF35mm F1.8 MACRO IS STM, RF50mm F1.2 L USM,
RF28-70mm F2 L USM, RF24-105mm F4 L IS USM
EF16-35mm f/4L IS USM, EF24-70mm f/4L IS USM, EF100mm
f/2.8L MACRO IS USM, EF180mm f/3.5L MACRO USM
EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM, EF-S60mm f/2.8
MACRO USM, EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-M28mm f/3.5 MACRO IS STM, EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS
STM, EF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Du kan visa den här funktionen som en funktionsknapp
i huvudfönstrets verktygsfält (sid. 125).
116
Inledning/
Innehåll
Försiktighetsåtgärder vid användning av
djupsammansättning
O När verktyget för djupsammansättning startas återspeglas
protokollinnehållet som bifogas bilderna i fokus i den
djupsammansatta bilden (förutom följande objekt).
• Stämpel
• Data för dammborttagning
• Reducera färgmoiré (verktygspaletten för utsnittsjustering)
• Vinkelinställning (verktygspaletten för beskärning/
vinkelinställning)
• Storleksinställning vid öppning av vald RAW-bild i DPP (sid. 92)
• Färginställning för ett visst färgomfång (inklusive [Monochrome/
Monokrom])
• Dual Pixel RAW Optimizer
• Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering)
• Skuggor/högdagrar
O Verktyget för djupsammansättning startar bara om en bild i fokus
kan användas.
Använda verktyget Redigera djupsammansättning
Om du inte får förväntat resultat med verktyget för djupsammansättning
kopierar den här funktionen den del av bilden som ska korrigeras från
en källbild till djupsammansättningsbilden ([Edited Image/Redigerad
bild] i det här verktyget).
Markera den djupsammansatta bilden
i huvudfönstret osv.
1
Välj menyn [Tools/Verktyg]  [Depth Compositing/
2 Djupsammansättning]
 [Start depth compositing
editing tool/Starta verktyget Redigera
djupsammansättning].
¿ Fönstret för verktyget Redigera djupsammansättning öppnas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
O En tumnagelbild av källbilden visas automatiskt längst ned på
skärmen. Tumnagelbilder av källbilder visas inte automatiskt om
namnet på den djupsammansatta bilden eller källbildsmappen
ändras eller om platsen där bilden sparats ändrats. Markera
källbildsmappen som visades samtidigt som den
djupsammansatta bilden visades.
117
Inledning/
Innehåll
3 Välj en källbild och ändra den om det behövs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Cirkelmarkör
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
O Markera en källbild bland tumnagelbilderna av källbilderna som
visas längst ned på skärmen.
O Om [Source Image/Källbild] och [Edited Image/Redigerad bild] är
tagna av olika områden kan en svart ram visas runt [Source Image/
Källbild].
O Om du klickar på [Set Adjustment Area/Ställ in inställningsområde]
visas en cirkelmarkör. Klicka eller dra den del av [Edited Image/
Redigerad bild] som ska korrigeras med cirkelmarkören så
kopieras samma bild av [Source Image/Källbild].
O Använd [Radius/Radie] för att ställa in storleken på
inställningsområdet och använd [Blur radius/Oskarp radie] för att
ställa in oskärpa på kanten av inställningsområdet.
O Du kan gå tillbaka genom de olika korrigeringarna du gjort med
knapparna [
][
][
][
]. Knapparna från vänster är
[Undo All/Ångra allt], [Undo/Ångra], [Redo/Gör om] och [Redo All/
Gör om allt]. Om du ändrat till en annan källbild kan du inte gå
tillbaka genom korrigeringarna med källbilden före ändringen.
O Ett protokoll som fästs på en sammansättningsbild tillämpas inte
i [Edited Image/Redigerad bild] i den här funktionen.
Bildprotokoll för djupsammansättningar bifogas inte bildfiler som
sparats med den här funktionen.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
118
Inledning/
Innehåll
4 Spara bilden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
O Klicka på [Save As/Spara som] för att välja och spara
nödvändiga inställningar.
O Avsluta genom att klicka på [Close/Stäng].
Du kan visa den här funktionen som en funktionsknapp i
huvudfönstrets verktygsfält (sid. 125).
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
119
Avancerad
Använda verktyget för RAW-bildserietagningar
Den här funktionen kan användas med rullar (bildserietagningsfiler) som
tagits med metoden RAW-bildserietagningar på digitalkameror från
Canon.
En rulle redigeras, sparas, skrivs ut m.m. som en enstaka RAW-bild
i DPP, men en “representativ bild”* väljs automatiskt för det här
ändamålet.
Mer information om metoden RAW-bildserietagningar finns
i Användarhandboken som medföljer en kamera som kan användas
i metoden RAW-bildserietagningar.
Du kan använda verktyget till följande:
• Ändra den representativa bilden i en rulle
• Spara en bild i en rulle
• Extrahera och spara valfritt intervall i en rulle
* Representativ bild: den bild som visas i tumnagelbilder, representerar
t.ex. alla bilder i en rulle
Välj menyn [Tools/Verktyg]  [Start RAW Burst Image
2 tool/Starta
verktyget för RAW-bildserietagningar].
¿ Fönstret Verktyget för RAW-bildserietagningar visas.
O Avsluta genom att klicka på [Close/Stäng].
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Starta verktyget för RAW-bildserietagningar
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
1 Välj en rulle i huvudfönstret osv.
O Endast rullar med metoden RAW-bildserietagningar på en
digitalkamera från Canon kan användas.
(Tumnagelbildssymbol:
)
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Du kan visa den här funktionen som en funktionsknapp
i huvudfönstrets verktygsfält (sid. 125).
120
Inledning/
Innehåll
Funktionsfönstret Verktyget för RAW-bildserietagningar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Bildvisningsfält
Ställ in
bildvisningsförstoring
Visa bild utan förstoring
Visa bild som anpassats
till fönstret
Markör för första
bild (sid. 123)
Reglage
(sid. 122, sid. 123)
Markör för representativ bild
Visas när den representativa
bilden visas
Ställ in visad bild som
representativ bild (sid. 122)
Gå till representativ bild
Återgå till den tagna bilden
Ignorera all redigering som
gjorts med det här verktyget
och återgå till den tagna bilden
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Ställ in första bild i rullen
efter extrahering (sid. 123)
Gå till föregående bild
(sid. 122, sid. 123)
Nummer för visad bild
Nummer för visad bild/antalet
bilder i rullen visas
Position för representativ
bild i rullen
Extrahera och spara valfritt
intervall i en rulle (sid. 123)
Spara en bild i en rulle
(sid. 122)
Ställ in sista bilden i en rulle
efter extrahering (sid. 123)
Gå till nästa bild
(sid. 122, sid. 123)
Markör för sista bild
(sid. 123)
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
121
Inledning/
Innehåll
Ändra den representativa bilden i en rulle
Spara en bild i en rulle
Du kan ändra den representativa bilden till valfri bild i en rulle.
1 Visa fönstret Verktyget för RAW-bildserietagningar.
O Utför steg 1 till 2 i “Starta verktyget för RAW-bildserietagningar”
(sid. 120).
¿ Fönstret Verktyget för RAW-bildserietagningar visas.
2 Visa den bild som ska vara representativ bild.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Du kan extrahera en bild i en rulle och spara den.
Visa fönstret Verktyget för RAW-bildserietagningar.
O Utför steg 1 till 2 i “Starta verktyget för RAW-bildserietagningar”
(sid. 120).
¿ Fönstret Verktyget för RAW-bildserietagningar visas.
2 Visa den bild du vill spara.
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
O Använd reglaget eller knappen [
] och [
] för att visa
den bild som ska vara representativ bild i bildvisningsfältet.
O Positionen för aktuell representativ bild anges med ett
[
]-märke ovanför reglaget.
3
Ändra den representativa bilden.
O Använd reglaget eller knappen [
] och [
den bild som ska sparas i bildvisningsfältet.
] för att visa
3 Spara bilden.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
O Klicka på [Use as Rep. Image/Använd som rep. bild].
¿ Den representativa bilden ändras till aktuell visad bild.
O Om du vill återgå till bilden som tagits klickar du på [
O Avsluta genom att klicka på [Close/Stäng].
].
O Välj inställningar i fönstret som visas när du klickar på [
] och
spara sedan bilden.
O Om du vill återgå till inställningarna när bilden tagits klickar du
på [
].
O Avsluta genom att klicka på [Close/Stäng].
Ställa in
preferenser
122
Inledning/
Innehåll
Extrahera och spara ett intervall i en rulle
Du kan extrahera valfritt intervall i en rulle och spara som en
separat rulle.
3 Ställ in den sista bilden.
Visa
bilder
1 Visa fönstret Verktyget för RAW-bildserietagningar.
O Utför steg 1 till 2 i “Starta verktyget för RAW-bildserietagningar”
(sid. 120).
¿ Fönstret Verktyget för RAW-bildserietagningar visas.
2 Ställ in den första bilden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
O Använd reglaget eller knappen [
] och [
] för att visa
den bild som ska vara sista bild i bildvisningsfältet och klicka
sedan på [
].
¿ Markören för sista bilden (
) flyttas, och sista bilden i rullen
ställs in.
4 Spara rullen.
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
O Använd reglaget eller knappen [
] och [
] för att visa
den bild som ska vara första bild i bildvisningsfältet och klicka
sedan på [
].
¿ Markören för första bilden (
) flyttas, och första bilden i rullen
ställs in.
Fjärrstyrd
fotografering
O Välj inställningar i fönstret som visas när du klickar på [
] och
spara sedan rullen.
O Om du vill återgå till inställningarna när bilden tagits klickar du
på [
].
O Avsluta genom att klicka på [Close/Stäng].
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
123
Avancerad
Överföra en RAW-bild till Photoshop
En RAW-bild kan konverteras till en TIFF-bild (16-bitar) och överföras till
Adobe Photoshop.
Välj menyn [Tools/Verktyg]  [Transfer to Photoshop/
Överför till Photoshop].
¿ Photoshop startas och den överförda bilden visas.
Du kan överföra en bild åt gången
Du kan endast överföra en bild åt gången. Information om att skicka
flera bilder på samma gång finns på sid. 136.
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
O Redigering som görs med den här funktionen fungerar inte med
dessa funktioner: “Kopiera ett recept och tillämpa på en annan
bild” (sid. 97), “Spara recept som en fil” (sid. 97) och “Hämta och
tillämpa recept” (sid. 98).
O Redigering som görs med den här funktionen kan inte återställas
till vad som angetts i [Revert to shot settings/Återställ till
fotoinställningar] eller [Revert to last saved settings/Återställ till
senast sparade inställningar] på fliken [Adjustment/Inställningar]
i menyn även om de har valts. Du kan emellertid trycka på
funktionens [
]-knapp för att återställa den tagna bilden.
O Även om du har ändrat den representativa bilden i en rulle med
den här funktionen, blir fotograferingsinformationen för rullen som
visas i huvudfönstret m.m. information för den representativa
bilden vid fotograferingstillfället.
O Inställningar (recept) som gjorts för en rulle i huvudfönstret m.m.
tillämpas inte i fönstret för den här funktionen (förutom vid
90° bildrotering).
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
O Kompatibla versioner av Photoshop är 7.0 eller senare.
O Överförda bilder konverteras automatiskt till TIFF-bilder (16 bitar)
som kan få tillägg av ICC-profiler (sid. 167). ICC-profilen
innehåller information om [Preferences/Preferenser] (sid. 160)
eller den arbetsrymd (sid. 90) som ställts in för varje bild enligt
beskrivningen nedan och tillämplig färginformation skickas till
Photoshop.
O När du avslutar Photoshop sparas endast den ursprungliga
RAW-bilden och den överförda bilden försvinner. Vi
rekommenderar att du sparar den överförda bilden som en
separat bild i Photoshop.
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
124
Avancerad
Så här anpassar du verktygsfältet i huvudfönstret
Inledning/
Innehåll
Du kan visa knappar för vanliga funktioner i verktygsfältet
i huvudfönstret.
Du kan även ändra knapparnas utseende.
Ladda
ned bilder
[Tools/Verktyg]  [Customize toolbar/Anpassa
1 Välj
verktygsfält].
¿ Fönstret [Configure Toolbar/Konfigurera verktygsfält] öppnas.
2 Välj funktioner att visa i verktygsfältet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
O För att flytta knapparna ska du välja funktionen du vill ändra och
klicka på [Move Up/Flytta upp] eller [Move Down/Flytta ned].
O När du har angett inställningar klickar du på [Close/Stäng] och
stänger fönstret.
¿ Inställningarna tillämpas på verktygsfältet i huvudfönstret.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
125
5
Skriva ut bilder
Inledning/
Innehåll
Skriva ut en bild ..................................................... 127
Skriva ut med fotograferingsinformation................ 128
Skriva ut en lista med tumnagelbilder
(kontaktkopiering) .................................................. 129
Skriva ut med tilläggsprogram ............................... 130
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
126
Skriva ut en bild
Du kan skriva ut bilder med en skrivare. Som exempel beskrivs sättet att
skriva ut en bild på ett pappersark nedan.
Välj den bild du vill skriva ut.
1
2 Välj menyn [File/Arkiv]  [Print/Skriv ut].
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
¿ Skrivarens dialogruta för utskriftsinställningar visas.
3 Skriv ut.
O Ange de optimala inställningarna för utskrift av foto i skrivarens
dialogruta för utskriftsinställningar och klicka på [OK].
¿ Utskriften startar.
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
127
Skriva ut med fotograferingsinformation
Du kan fritt skapa layout för en bild på ett pappersark och skriva ut med
rubriker, fotograferingsinformation osv.
Välj den bild som du vill skriva ut.
1
Välj menyn [File/Arkiv]  [Print with detailed setting/
2 Skriv
ut med detaljerad inställning].
de inställningar som krävs för utskrift och
3 Ange
klicka på [Print/Skriv ut].
Så här bibehålls inställningarna
Inställningarna för varje arbetsblad i steg 3 memoreras vid utskrift eller
så trycks knappen [Apply/Tillämpa] ned. Inställningarna kan tillämpas på
andra bilder när du skriver ut.
Sparade inställningar visas som alternativ under [Printer/Skrivare],
[Media], [Media orientation/Mediariktning], [Registration marks/
Registreringsmärken], [Header/Sidhuvud], [Footer/Sidfot] och [Image
Information/Bildinformation] och i inställningarna i fliken [Settings/
Inställningar].
Växla till registerbladet för inställningar
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Förhandsgranskning
O Du kan flytta bilden genom att dra den.
O Dra i bildens fyra hörn om du vill ändra storleken.
O För fotograferingsinformationen klickar du på [
] på
registerbladet [Text] och väljer de alternativ som krävs i fönstret
som öppnas.
O Du kan ställa in utskriftsprofiler (sid. 161).
O Om CMYK-simulering har ställts in skrivs bilden ut med de färger
som angetts.
128
Skriva ut en lista med tumnagelbilder (kontaktkopiering)
Du kan skriva ut rader med flera bilder på ett pappersark.
1
2
3
Välj de bilder som ska skrivas ut i listan med
tumnagelbilder.
Välj menyn [File/Arkiv]  [Print contact sheets/
Kontaktkopiering].
Ange önskade inställningar för utskrift och klicka på
knappen [Print/Skriv ut].
Växlar blad för inställningsfliken
Att behålla inställningarna
Inställningarna för varje arbetsblad i steg 3 memoreras vid utskrift eller
så trycks knappen [Apply/Tillämpa] ned. Inställningarna kan också
tillämpas på en annan bild under utskrift.
Memorerade inställningar är [Printer/Skrivare], [Media] och [Media
orientation/Mediariktning] samt inställningarna för arbetsbladen [Image/
Bild] och [Settings/Inställningar].
O Du kan ställa in skrivarprofiler (sid. 161).
O Om simulering av CMYK har ställts in kommer bilden att skrivas
ut med valda färger (sid. 160).
O Genom att använda denna funktion i fönstret för bildredigering
skrivs alla bilder i fönstret (inte bara de markerade) ut i en lista
med tumnagelbilder.
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Förhandsgranskning av utskrift
Ställa in
preferenser
129
Skriva ut med tilläggsprogram
Välj menyn [File/Arkiv]  [Plug-in printing/Skriv ut
1 med
tilläggsprogram]  tilläggsprogram för den
skrivare du använder.
¿ Tilläggsprogrammet startar.
2
Ange de inställningar som behövs för fotoutskrift
och skriv sedan ut.
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
130
6
Behandla ett stort antal RAW-bilder
Tillämpa vitbalans satsvis på bilder
(personlig vitbalans) .............................................. 132
Registrera personlig vitbalans .................................. 132
Tillämpa personlig vitbalans ..................................... 133
Spara satsvis som JPEG- eller TIFF-bilder
(satsvis behandling)............................................... 134
Överföra bilder satsvis till bildbehandlingsprogram ... 136
Ändra filnamn på bilder satsvis.............................. 137
Byta bildernas filnamn i ordningen i huvudfönstret... 137
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
131
Tillämpa vitbalans satsvis på bilder (personlig vitbalans)
De vitbalansinställningar som görs av en tagen RAW-bild i en viss
fotograferingsmiljö kan registreras som personlig vitbalans. Du kan
sedan utföra effektiva vitbalansinställningar genom att tillämpa den
personliga vitbalansen på ett stort antal RAW-bilder som tagits i samma
fotograferingsmiljö.
Data för personlig VB för versioner före DPP 4 kan inte användas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Registrera personlig vitbalans
Organisera
och sortera
bilder
1 Ställ in vitbalans
(sid. 52, sid. 53).
O Ställ in vitbalansen genom att välja en annan inställning än [ ( )]
i listrutan [White balance adjustment/Vitbalansinställning]
(sid. 51). Det går inte att registrera inställningarna om [ ( )]
har valts.
2
Inledning/
Innehåll
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
I verktygspaletten för grundläggande inställningar
klickar du på [Register/Registrera].
¿ Dialogrutan [Register personal white balance/Registrera
personlig vitbalans] visas.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
den knapp som ska registreras ur listan och
3 Välj
klicka på [OK].
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
Använda den registrerade personliga vitbalansen på en
annan dator
1 Klicka på [Save/Spara] i steg 3 om du vill skriva som en fil.
2 Kopiera filen till en annan dator.
3 Visa fönstret med steg 3 i DPP på en annan dator.
4 Klicka på [Load/Läs in] och välj den kopierade filen i det fönster som
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
öppnas.
Det går inte att ändra eller justera vitbalansen på multiexponerade
RAW-bilder som skapats med kameran.
132
Inledning/
Innehåll
Tillämpa personlig vitbalans
huvudfönstret väljer du den bild som personlig
1 Ivitbalans
ska tillämpas på.
2 Välj menyn [View/Visa]  [Tool palette/Verktygspaletten].
på den knapp för personlig vitbalans som ska
3 Klicka
tillämpas.
¿ Verktygspaletten visas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
¿ Personlig vitbalans tillämpas på alla markerade bilder.
133
Spara satsvis som JPEG- eller TIFF-bilder (satsvis behandling)
Du kan konvertera och spara redigerade RAW-bilder satsvis som
mycket användbara JPEG- eller TIFF-bilder.
Bilderna sparas som separata bilder, så RAW-bilderna förblir
opåverkade.
4 I dialogrutan för behandling klickar du på [Exit/Avsluta].
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
I huvudfönstret väljer du flera bilder som ska
konverteras.
1
2 Välj [File/Arkiv]  [Batch process/Behandla satsvis].
de inställningar som krävs och klicka sedan på
3 Ange
[Execute/Utför].
Organisera
och sortera
bilder
¿ Fönstret [Batch settings/Satsinställningar] öppnas.
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
¿ Dialogrutan för satsvis behandling öppnas och bilderna sparas.
¿ När alla bilder har sparats visas knappen [Exit/Avsluta] i
dialogrutan för satsvis behandling.
O Om du har valt [New file name/Nytt filnamn] i [File name/Filnamn]
måste [Sequence number/Följdnummer] ställas in.
O Om du följer beskrivningen på den här sidan sparas en beskuren
bild (sid. 70) eller en dammfri bild (sid. 85 till sid. 89) som en
beskuren bild eller dammfri bild.
O Du kan också använda denna funktion i fönstret för bildredigering.
Dock konverteras och sparas alla bilder i fönstret (inte bara
de markerade).
Ställa in
preferenser
134
Inledning/
Innehåll
Att spara bilder med recept är inte möjligt
I fönstret [Batch settings/Satsinställningar] kan du inte välja [Save/
Spara] eller [Save As/Spara som] (sid. 93) för de redigerade RAWbilderna.
Spara framkallnings-/redigeringsresultaten för versionen
som du för närvarande använder
DPP:s behandlingsteknik för framkallning av RAW-bilder förbättras
kontinuerligt så att du kan skriva ut den senaste bildbehandlingen på ett
lämpligare sätt.
Det innebär att behandlingsresultaten kan variera något mellan två olika
versioner av DPP även om RAW-bildinformationen är densamma, eller
så kan resultaten av redigeringen av RAW-bildinformationen med
bifogade recept skilja sig åt.
När du vill spara framkallnings- eller redigeringsresultaten av versionen
du för närvarande använder som de är, rekommenderar vi att du
konverterar och sparar bilderna som JPEG- eller TIFF-bilder.
Spara satsvis på bästa sätt
O Medan bilderna sparas kan du jobba vidare i ett annat fönster
Eftersom sparfunktionen körs oberoende i bakgrunden kan du
fortsätta att arbeta i ett annat fönster, till exempel huvudfönstret eller
förhandsgranskningsfönstret, medan bilder sparas.
O Välj inte en bild i huvudfönstret om du vill konvertera alla bilder
och spara
Om du inte genomför steg 1 och genomför steg 2 utan att ha valt en
bild i huvudfönstret konverteras och sparas alla bilder som visas i
huvudfönstret.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
135
Överföra bilder satsvis till bildbehandlingsprogram
Du kan överföra flera bilder till ett bildbehandlingsprogram samtidigt.
Till skillnad från [Transferring a RAW Image to Photoshop/Överföra
en RAW-bild till Photoshop] (sid. 124) överför du bilder som först har
konverterats och sparats som separata bilder, så att den överförda
bilden inte försvinner när du avslutar målprogramvaran.
Programvaran som används som exempel här är Adobe Photoshop.
5 Välj Photoshop.
1 I huvudfönstret väljer du flera bilder som ska överföras.
2 Välj [File/Arkiv]  [Batch process/Behandla satsvis].
3 Gör de inställningar som krävs för överföring (t.ex. filformat).
[Open image using software/Öppna bild
4 Markera
med programvara].
6 Klicka på [Execute/Utför].
¿ Fönstret [Batch settings/Satsinställningar] öppnas.
O I dialogrutan [Open/Öppna] väljer du en Photoshop-fil eller en
genväg och klickar på knappen [Open/Öppna].
¿ Dialogrutan [Open/Öppna] stängs och [Image transfer settings/
Inställningar för bildöverföring] i fönstret [Batch settings/
Satsinställningar] ställs in till Photoshop.
¿ Dialogrutan för behandling öppnas och satsvis överföring startas.
¿ När den första bilden har överförts startar Photoshop och de
överförda bilderna visas i överförd ordning.
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
¿ Dialogrutan [Open/Öppna] visas.
O Klicka på [Browse/Bläddra] i [Image transfer settings/Inställningar
för bildöverföring] för att återställa överföringsplatsen till en annan
programvara. Välj sedan programvaran och [Open/Öppna]
i dialogrutan [Open/Öppna] som öppnas.
O Du kan också använda denna funktion i fönstret för bildredigering.
Dock överförs alla bilder i fönstret (inte bara de markerade).
136
Ändra filnamn på bilder satsvis
huvudfönstret markerar du flera bilder för att ändra
1 Ideras
filnamn.
Välj menyn [Tools/Verktyg]  [Start Rename tool/
2 Starta
verktyg för att byta namn].
¿ Fönstret för att byta namn öppnas.
de inställningar som krävs och klicka sedan på
3 Ange
[Execute/Utför].
Inledning/
Innehåll
Byta bildernas filnamn i
ordningen i huvudfönstret
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
När du ändrar bildernas ordning i huvudfönstret kan du i ett enda steg
ändra bildernas filnamn i den ordning som de flyttades om.
.
1 Ändra på bildernas ordning i huvudfönstret
huvudfönstret markerar du flera bilder för att ändra
2 Ideras
filnamn.
Välj menyn [Tools/Verktyg]  [Start Rename tool/
3 Starta
verktyg för att byta namn].
4 Välj [Fit to main window/Anpassa till huvudfönstret].
(sid. 36)
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
¿ Behandling startas och filnamnen ändras.
Ändringar kan inte göras när det finns dubbletter för filnamnet
Om ett filnamn visas i rött i [Modified File Name/Ändrat filnamn] finns det
dubbletter av filnamnet. Ändringar kan inte göras om det finns
dubbletter av ett filnamn. Ändra inställningarna så att dubbletter inte
förekommer.
O Du kan bara ändra filnamnet för en bild i huvudfönstret genom att
välja tumnagelbilden, högerklicka och välja [Rename/Ändra
filnamn] på menyn som visas.
O Du kan inte starta namnbytesverktyget i fönstret [Collection/
Samling] (sid. 102). Du kan inte heller ändra filnamn på en bild.
5 Ange obligatoriska inställningar.
O Kopiera en bild genom att markera kryssrutan [Copy and
Rename/Kopiera och byt namn].
6 Klicka på [Execute/Utför].
¿ Filnamnen ändras och ordningen i huvudfönstret bibehålls.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
137
7
Fjärrstyrd fotografering
Inledning/
Innehåll
Fjärrstyrd fotografering .......................................... 139
Registrering av vitbalansklick i kameran .................. 142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
138
Fjärrstyrd fotografering
Utför fjärrstyrd fotografering genom att använda ”EOS Utility”
som aktiverar kommunikation med en kamera i kombination.
Du måste ha ”EOS Utility version 3.x” installerad på datorn
för att kunna använda fjärrstyrd fotografering. Mer information om vilka
kameror som är kompatibla med ”EOS Utility version 3.x” finns
i användarhandboken för ”EOS Utility version 3.x” (elektronisk handbok
i PDF-format). Den här funktionen är inte tillgänglig på andra kameror i
EOS M-serien än EOS M50 eller i PowerShot-kameror.
på [Remote Shooting/Fjärrstyrd fotografering]
1 Klicka
i verktygsfältet i huvudfönstret.
O Om du vill spara till den mapp som är vald väljer du [Current
Folder/Aktuell mapp].
O För att skapa nya mappar för att spara bilder väljer du [Use this
folder/Använd den här mappen], klickar på knappen [Select/Välj]
och väljer sedan destination och anger ett namn för [Destination
folder/Målmapp].
O Avsluta genom att klicka på knappen [OK] när du har angett
inställningar.
¿ Fönstret för fjärrstyrd fotografering öppnas.
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
¿ Fönstret för inställningar för fjärrstyrd fotografering öppnas.
2
Ställ in [Destination/Mål] i fönstret för att ange mapp
för fjärrstyrd fotografering.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
139
Inledning/
Innehåll
Du kan ändra [File name/Filnamn] i fönstret för att ange mapp för
fjärrstyrd fotografering.
(Om [Do not modify/Ändra inte] har valts sparas bilder med de
filnamn som angetts i kameran.)
Ladda
ned bilder
1 Klicka på knappen [Settings/Inställningar] för att visa fönstret för
Visa
bilder
att ange filnamn för den tagna bilden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
O Du kan fotografera medan du kontrollerar bilden genom att välja
multilayout-fönster.
Anslut en kamera och en dator och slå på strömmen
på kameran.
2 Välj en namngivningsregel för bildfilnamn i listrutan.
Du kan klicka på knappen [Customize/Anpassa] och anpassa
namngivningsregler för filnamn.
O Du kan ange prefixtecken, antal siffror för serienummer och
startnummer individuellt för filnamnen.
O Om du använder fotograferingsdatumet i filnamnen kan du
ange formatet (ordningsföljd och format för år, månad och dag)
och avskiljande tecken i fönstret för att ange filnamn för den
tagna bilden.
3 Avsluta genom att klicka på knappen [OK] när du har angett
inställningar.
¿Fönstret för att ange filnamn för den tagna bilden stängs.
O När du har klickat på [Remote Shooting/Fjärrstyrd fotografering]
kan du klicka på [
] längst ned till höger i huvudfönstret för att
visa/dölja [Camera Control/Kamerakontroll].
3
4 Klicka på [Live View].
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
¿ Fönstret för Live View i ”EOS Utility” öppnas.
140
Inledning/
Innehåll
5 Ange obligatoriska inställningar.
7 Ange obligatoriska inställningar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
O Detaljerad information om inställningar finns i ”EOS Utility
Användarhandbok” (elektronisk handbok i PDF-format).
6 Klicka på [Settings/Inställningar].
Fjärrstyrd
fotografering
O Detaljerad information om inställningar finns i ”EOS Utility
Användarhandbok” (elektronisk handbok i PDF-format).
8 Ta bilden.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
¿ Fotograferingsfönstret för ”EOS Utility” visas.
141
Inledning/
Innehåll
Registrering av vitbalansklick i kameran
Under fjärrfotografering kan du registrera vitbalansklick för den anslutna
kameran. För att använda denna funktion måste EOS Utility version
3.4.20 eller senare finnas installerat på din dator.
Den här funktionen är inte tillgänglig på andra kameror i EOS M-serien
än EOS M50 eller i PowerShot-kameror.
1
Visa den tagna bild som ska användas som standard
för vitbalans.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
¿ Den tagna bilden visas.
O Den tagna bilden sparas i mappen som skapades i steg 2.
O Bilderna i den ovannämnda mappen visas i visningsfältet för
tumnagelbilder.
Du kan även skapa en undermapp i den ovannämnda mappen
för att spara bilder. Skapa en undermapp genom att klicka på
[Create subfolder/Skapa undermapp] i fönstret för fjärrstyrd
fotografering. Ange [Folder name/Mappnamn] på skärmen som
öppnas och klicka sedan på [OK].
O Tryck på [
] för att visa DPP- och EOS Utility-fönstren i linje
med varandra.
• Har stöd för EOS Utility version 3.8 och senare.
• Om du använder flera skärmar kan DPP:s huvudfönster och
EOS Utilitys fjärrfönster bara placeras i linje med varandra om
de finns på samma skärm.
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
O Den här funktionen stöder endast RAW-bilder med filtillägget
”.CR2” och ”.CR3”.
2 Välj den destination där du vill registrera vitbalansklicket.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Avsluta inte ”EOS Utility” när fjärrstyrd fotografering ställs in eller används.
O I nedanstående fall ska du fotografera med EOS Utility.
• Du vill ställa in autofokus med fotograferingsknappen på EOS Utility
• Du vill utföra serietagning
O Du kan fotografera medan du jämför den tagna bilden med en fäst
bild genom att fästa en bild (sid. 21). Det är praktiskt vid val av bilder.
Fjärrstyrd
fotografering
O Välj den destination du vill registrera vitbalansen till från listrutan
[Registered to/Registrerad till]. Alternativen i listan beror på
kamerans modell.
142
Inledning/
Innehåll
en punkt som ska vara standard för vitbalans
3 Välj
i den tagna bilden och registrera vitbalansen
i kameran.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
O Klicka på knappen [
] och i den bild som visas i steg 1
klickar du sedan med musen på en punkt som ska vara standard
för vitbalansen.
¿ Vitbalansen registreras för den destination som valdes i steg 2
och tillämpas på de visade bilderna.
O Klicka på [
] igen för att avsluta funktionen.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
143
8
Visa filmer och spara stillbilder
Visa filmer och spara stillbilder .............................. 145
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
144
Visa filmer och spara stillbilder
Inledning/
Innehåll
I system som kör 64-bitars versioner av Windows 8.1 eller senare kan du använda DPP för att spela upp MOV- eller MP4-filmer som tagits med en
kamera som stöds och spara stillbilder från filmerna som JPEG- eller TIFF-bilder. Om du vill använda den här funktionen måste du välja [Play with
Digital Photo Professional 4/Visa med Digital Photo Professional 4] i [Movie file playback/Filmfilsvisning] på fliken [General Settings/Inställningar] i
[Preferences/Inställningar].
Du kan inte redigera filmer i DPP.
Ladda
ned bilder
1 Dubbelklicka på filmtumnageln i huvudfönstret (tumnagellayout).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
¿ Förhandsgranskningsfönstret visas.
O Om förhandsgranskningskontrollpanelen inte visas väljer du [Preview/Förhandsgranska]-menyn  [Preview control panel/
Förhandsgranskningskontrollpanelen].
Ställa in
preferenser
145
Inledning/
Innehåll
2 Använda förhandsgranskningskontrollpanelen för varje åtgärd.
(10) Spara som stillbild
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
(4) Visa tidsintervall
(5) Bildpositionsreglage
(6) Bildnr/Antal bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
(2) Nästa bild
(1) Visa/pausa
(3) Föregående bild
(7) Ljud av/Ljud på
(8) Volymreglage
(9) Uppslagstabell (LUT) på/av
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
(1) Visa/pausa
Visa och pausa den valda filmen.
(7) Ljud av/Ljud på
Sätter på och stänger av ljudet.
(2) Nästa bild
Gå en bild framåt. När filmvisningen pausas kan du gå
framåt i filmen en bild i taget.
(8) Volymreglage
Dra reglaget till vänster eller till höger för att justera
volymen för filmen som spelas upp.
(3) Föregående bild
Gå en bild bakåt. När filmvisningen pausas kan du gå
bakåt i filmen en bild i taget.
(9) Uppslagstabell (LUT) på/av
Aktiverar eller inaktiverar uppslagstabellen för filmer som
tagits med Canon LOG vald.
Inställningen kan också ändras vid filmvisning.
(4) Visa tidsintervall
Visar tidsintervallet.
(5) Bildpositionsreglage
Du kan, genom att dra reglaget till vänster eller till höger,
flytta uppspelningspositionen när en film visas eller
pausas.
(6) Bildnr/Antal bilder
Visar aktuellt bildnummer i filmen som spelas upp eller
visar totalt antal bilder.
(10) Spara som stillbild
Du kan spara en stillbild av den filmbild som just då visas.
När du klickar på knappen visas fönstret [Convert and
save/Konvertera och spara] (sid. 94). Ange nödvändiga
inställningar och klicka sedan på [Save/Spara] för att
spara bilden.
Du kan inte spara en stillbild medan filmen spelas upp.
Pausa filmen och spara sedan stillbilden.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
O Om förhandsgranskningskontrollpanelen inte visas väljer du [Preview/Förhandsgranska]-menyn  [Preview control panel/
Förhandsgranskningskontrollpanelen].
146
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
På vissa kameror som kan användas genereras en ”.THM”-fil när du
spelar in en film. ”.THM”-filen får samma bildnumrering som filmfilen
och registrerar fotograferingsinformationen. I DPP måste filmfilen
och ”.THM”-filen sparas i samma mapp när filmen spelas upp.
O Du kan också spela upp filmer i följande fönster:
• Huvudfönstret (multilayout)
• Bildredigeringsfönstret
• Fjärrfotograferingsfönstret (multilayout)
• Flerfunktionsfönstret för förhandsgranskning
O I Inställningar kan du ändra filmvisningsprogrammet till samma
som används i datorns operativsystem eller till EOS MOVIE
Utility. (sid. 157)
Mer information om EOS MOVIE Utility finns i EOS MOVIE Utility
Användarhandbok.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
147
9
Använda HDR PQ-läge
Inledning/
Innehåll
HDR PQ-läge......................................................... 149
Systemkrav för HDR PQ-läge................................ 149
Visa bilder i HDR PQ-läge ..................................... 150
Försiktighetsåtgärder vid användning
av HDR PQ-läge.................................................... 152
Spara bilder som visas i HDR PQ-läge
i JPEG/TIFF-format ............................................... 154
Spara bilder som visas i HDR
PQ-läge i HEIF-format ........................................... 155
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
148
HDR PQ-läge
Systemkrav för HDR PQ-läge
HDR står för High Dynamic Range (stort dynamiskt omfång) och är en
teknik som ger ”en bredare ljusstyrka” än det konventionella omfånget.
Det konventionella ljusstyrkeomfånget kallas SDR (Standard Dynamic
Range) = ”standardljusstyrka” i jämförelse med HDR.
”PQ” i funktionens namn, HDR PQ, står för Perceptual Quantization
(perceptuell kvantisering) och anger gammakurvan för indatasignalen
vid visning av HDR-bilder. Den är kapabel till en ljusstyrka på upp till
10 000 cd/m2 och kan närma sig hur människan ser någonting.
HDR PQ-läge visar RAW-bilder tagna med en kamera som stöds
i HDR PQ (10-bitar) på en HDR-skärm som är kompatibel med
HDR-standard. (Visade bilder beror på skärmprestanda.)
Du kan också redigera och spara bilder.
Dessutom har DPP funktionen ”Skapa HDR-bilder” (High Dynamic
Range, Stort dynamiskt omfång) (sid. 108). Den här funktionen
förutsätter emellertid att visningen är i konventionell SDR och
kombinerar bilder med exponeringsvariation (HDR-sammansättning) för
att uppnå ett bilduttryck som använder ett brett gradationsomfång från
skuggor till högdagrar och som ändå skiljer sig från HDR PQ-läge.
Systemkrav
Operativsystem
Windows 10 (Version 1607 eller senare),
Windows 8.1, Windows 7 (alla 64-bitarsversioner)*
Processor
Core i-serien 3,4 GHz eller högre
RAM (minne)
4,0 GB eller mer RAM (8,0 GB eller mer
rekommenderas)
RAW-, CRAW- och DPRAW-bilder tagna
med EOS R
Bildtyper som
RAW- och DPRAW-bilder tagna med EOS 5D
stöds
Mark IV
HEIF-bilder sparade i DPP
* Eftersom HDR PQ inte kan visas i Windows 8.1/7, visas bilderna
i SDR enligt skärmens egenskaper så att de så mycket som möjligt
närmar sig visningen i HDR PQ.
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
System där bilder visas korrekt i HDR PQ
Windows 10 (64-bitarsversion) Version 1709 eller
Operativsystem
senare
Videokort: NVIDIA GeForce GTX 10-serien,
GPU (videokort) AMD Polaris arkitektur etc.
(4 GB eller mer videominne rekommenderas)
Visning
Produkter som överensstämmer med
HDR10-standarder*
Kabel
HDMI 2.0a/b
* Bilderna kanske inte visas korrekt beroende på skärmprestanda.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
32bit I operativsystem med 32 bitar är den här funktionen inte
tillgänglig.
149
Visa bilder i HDR PQ-läge
I det här avsnittet beskrivs hur du visar bilder där systemkraven är enligt
beskrivning i ”System där bilder visas korrekt i HDR PQ” på föregående
sida. I Windows måste du dessutom ange HDR-alternativ för
visningsinställningar.
1
Inledning/
Innehåll
en bild i huvudfönstret och öppna sedan
2 Välj
inställningsverktygspaletten och välj [On/På]
i [HDR PQ].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Kontrollera att rutan i [Preferences/Inställningar]
fliken  [View settings/Visa inställningar] arket 
[HDR display/HDR-visning] är markerad.
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
O Om inte markerar du rutan, klickar på [OK] och startar sedan
om DPP.
¿ Bilden visas i HDR PQ-läge.
O Bilder visas i HDR PQ endast i huvudfönstret,
bildredigeringsfönstret, förhandsgranskningsfönstret, andra
fönster och skärmen för förstoringskontroll. I andra fönster visas
bilderna i SDR enligt skärmens egenskaper så att de så mycket
som möjligt närmar sig visningen i HDR PQ.
O Följande ikoner visas i förhandsgranskningsfönstret och
tumnagelramar för bilder som visas i HDR PQ-läge.
• Tumnagelram:
• Förhandsgranskningsfönster (vid anslutning till en
HDR-skärm):
• Förhandsgranskningsfönster (vid anslutning till en SDR-skärm,
när datorns operativsystem är Windows 8.1/7):
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
150
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
O HDR PQ-läge visas när en SDR-skärm är ansluten
Du kan också använda bilder i HDR PQ-läge när du är ansluten
till en SDR-skärm.
När en SDR-skärm är ansluten visas bilden enligt egenskaperna
hos SDR-skärmen så att bilden så mycket som möjligt närmar sig
visning i HDR PQ på en HDR-skärm.
Den stora skillnaden i regioner som kan renderas mellan
HDR-skärmar och SDR-skärmar resulterar i ett annat intryck av
färger och gradationer.
O HDR PQ-läge visas på en dator med Windows 8.1/7
Om datorns operativsystem är Windows 8.1/7 visas bilderna
i SDR enligt skärmens egenskaper så att de så mycket som
möjligt närmar sig visningen i HDR PQ på en HDR-skärm.
Den stora skillnaden i regioner som kan renderas mellan
HDR PQ och SDR resulterar i ett annat intryck av färger
och gradationer.
O Rekommenderade visningsmiljöer för blandade HDR PQlägesbilder och SDR-bilder
Du rekommenderas ha en flerskärmsmiljö med två skärmar,
en SDR-skärm och en HDR-skärm, när du använder både
HDR PQ- och SDR-visning för bilder. På SDR-skärmen kan du
visa DPP-tumnagelbilder, verktygspaletter och SDR-bilder och
du kan använda HDR-skärmen för att visa HDR-bilderna.
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
151
Försiktighetsåtgärder vid användning av HDR PQ-läge
Alternativ
Snabbkollsfönstret (sid. 31)
Visningsfunktion
Visa AF-punkter (sid. 22)
Visa rutnät (sid. 22)
Inledning/
Innehåll
Begränsning
Bilderna visas i SDR enligt skärmens
egenskaper så att de så mycket som
möjligt närmar sig visningen i HDR PQ
Inte visningsbart*
Högdager-/skuggvarning (sid. 23)
Inte visningsbart
Visa egenskaper i förhandsgranskningsbild (sid. 24)
Inte visningsbart*
Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) (sid. 58)
Inte tillgänglig
Ändra bildstilen (sid. 49)
Följande bildstilar är tillgängliga
- [Standard], [Portrait/Porträtt],
[Landscape/Landskap], [Fine Detail/
Detaljrik], [Neutral], [Faithful/
Naturtrogen], [Monochrome/Monokrom]
Verktygspaletten för grundläggande
inställningar
Tillämpa bildstilsfiler (sid. 51)
Linjär (sid. 57)
Inte tillgänglig
Automatisk inställning av gradation och luminans (sid. 57)
Verktygspaletten för detaljerade inställningar
Reducera färgmoiré i bilder (sid. 69)
Inte tillgängligt
Verktygspaletten för partiell justering
Reducera färgmoiré (sid. 83)
Inte tillgängligt
Ställa in arbetsrymd (sid. 90)
Inte valbart
Ställa in storlek på RAW-bilder vid öppnande (sid. 92)
Inte tillgängligt
Inställningsverktygspaletten
Sätta samman bilder (sid. 104)
Verktyg
Generera HDR-bilder (High Dynamic Range, Stort
dynamiskt omfång) (sid. 108)
Inte tillgängligt
Inställningar för färgmatchning (färginställningar för
skärmen) (sid. 161)
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Använda funktionen för färggodkännande på skärm (sid. 91)
Simuleringsfunktion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Inte tillgängligt*
* Funktionen är tillgänglig när du använder en SDR-skärm.
O Eftersom recept som bifogas till bilder när HDR PQ är inställt på På och när HDR PQ är inställt på Av inte är kompatibla, kan inget av dem tillämpas
på det andra.
152
Inledning/
Innehåll
Om du växlar mellan HDR- och SDR-lägena tas följande recept bort:
Verktygspaletten för grundläggande
inställningar
Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) / Linjär / Bildstil* / Gammajusteringar
Verktygspaletten för
toninställningar
Tonkurveinställning (RGB), ljusstyrka, kontrast
Inställningsverktygspaletten
Arbetsrymd, storlek vid öppnande av RAW-bilder
Verktygspaletten för
färginställningar
Inställningar för färgton och färgmättnad för hela bilder, färginställningar för vissa färgomfång
Verktygspaletten för detaljerade
inställningar
Reducera färgmoiré
Verktygspaletten för partiell
justering
Partiell justering och reducering av färgmoiré
Verktygspaletten för
dammborttagning/
Kopieringsstämpel
Stämpel
Data för dammborttagning
* Receptet raderas om bildstilen är inställd på något annat än [Standard], [Portrait/Porträtt], [Landscape/Landskap], [Fine Detail/Detaljrik], [Neutral],
[Faithful/Naturtrogen] eller [Monochrome/Monokrom].
Förbättring av bildkvaliteten i HDR PQ-läge har introducerats med Digital Photo Professional 4.10.40. Om du vill behålla tidigare
inställningsresultat markerar du kryssrutan för [HDR PQ image quality settings/HDR PQ-bildkvalitetsinställningar*] i [Image Processing 2/
Bildbehandling 2] i [Preferences/Preferenser].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
153
Spara bilder som visas i HDR PQ-läge i JPEG/TIFF-format
Du kan spara redigeringsresultaten för bilder som visas i HDR PQ-läge
på samma sätt som med SDR-bilder.
O Se ”Spara redigerat resultat” (sid. 93) för information om hur du
sparar bilder.
O När du sparar en bild som visas i HDR PQ-läge som en separat bild
(JPEG- eller TIFF-bild), sparas den som en SDR-bild. Bilden
bearbetas så att den så mycket som möjligt närmar sig visning
i HDR PQ på en HDR-skärm. Den stora skillnaden i regioner som
kan renderas mellan HDR PQ och SDR resulterar i ett annat intryck
av färger och gradationer.
O Mer information om hur du sparar bilder i HEIF-format finns i ”Spara
bilder som visas i HDR PQ-läge i HEIF-format” (sid. 155).
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
När en bild som visas i HDR PQ-läge sparas som en separat bild
(JPEG- eller TIFF-bild), är alltid arbetsrymden för de sparade
bilderna sRGB.
154
Spara bilder som visas i HDR PQ-läge i HEIF-format
Inledning/
Innehåll
Bilder som visas i HDR PQ-läge kan sparas i HEIF-format (filtillägg
.heic) bara om Canon HEVC Codec är installerat. HEIF betyder High
Efficiency Image File Format. Om du sparar i HEIF-format kan du spara
bilder och behålla brett dynamiskt omfång, HDR PQ.
Ladda
ned bilder
O Canon HEVC Codec kan hämtas från Canons webbsida.
O Se ”Spara redigerat resultat”  ”Spara som en separat bild” (sid. 93)
om du vill ha information om hur du sparar bilder. När du väljer bildtyp
i steg 3 väljer du [HEIF (*.HEIC)] under [Save as type/Spara som typ]
och sparar sedan bilden.
O Du kan inte välja bildkvalitet eller komprimeringsgrad när du sparar
i HEIF-format.
O Du kan välja [Save/Spara], [Save As/Spara som], [Convert and save/
Konvertera och spara] eller [Batch process/Behandla satsvis] för
HEIF-bilder.
O Du kan spara en HEIF-bild som en JPEG- eller TIFF-bild. (Den sparas
som en SDR-bild.)
Bilden behandlas så att den överensstämmer med HDR PQ på en
HDR-skärm så mycket som möjligt. Den stora skillnaden i områden
som kan renderas mellan HDR PQ och SDR resulterar i ett annat
intryck av färger och gradationer.
Se ”Spara redigerat resultat” (sid. 93) om du vill ha information om hur
du sparar en bild som JPEG- eller TIFF-bild.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
O När en HEIF-bild sparas som JPEG- eller TIFF-bild blir
arbetsrymden för de sparade bilderna sRGB.
O HEIF-filer som genereras med något annat program än DPP är
inte kompatibla med HEIF-filer som sparats i DPP (båda,
filtillägget .heic). Endast HEIF-filer sparade i DPP kan läsas in
till DPP.
O Bilder som sparats i HEIF-format kan inte skrivas ut med
programvaran Print Studio Pro för Canons bläckstråleskrivare.
Ställa in
preferenser
155
10
Ställa in preferenser
Inledning/
Innehåll
Ställa in preferenser .............................................. 157
General settings (Allmänna inställningar)................. 157
Bildbehandling .......................................................... 158
Color management (Färghantering) ......................... 160
View settings (Visningsinställningar) ........................ 161
Properties Display Settings (Inställningar för
egenskapsvisning).................................................... 162
Survey (Undersökning)............................................. 162
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
156
Ställa in preferenser
Du kan ändra olika DPP-funktioner i fönstret [Preferences/Preferenser].
Kontrollera innehållet i varje fönster och ställ in.
Se detaljerade förklaringar om de finns tillgängliga och i varje fönster.
Välj menyn [Tools/Verktyg] 
1 [Preferences/Preferenser].
Inledning/
Innehåll
General Settings (Allmänna inställningar)
Du kan ange vilken mapp som ska öppnas när DPP startas, vilken mapp
recept ska sparas i m.m.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
 Fönstret [Preferences/Preferenser] öppnas.
Organisera
och sortera
bilder
det registerblad du vill använda,
2 Välj
ange inställningar och klicka sedan på [OK].
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
 Movie file playback (Uppspelning av videofilm)
Välj det program som används för visning av filmfiler. Filmer som inte kan
visas i DPP eller EOS MOVIE Utility visas med filmvisningsprogrammet
som anges med datorns operativsystem. Mer information om EOS
MOVIE Utility finns i EOS MOVIE Utility Användarhandbok.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
 Om du har ändrat filmvisningsprogram till EOS MOVIE Utility och
uppspelningen inte startar när du har startat EOS MOVIE Utility,
kontrollerar du vilka modeller som är kompatibla i EOS MOVIE
Utility Användarhandbok.
 Om det filmvisningsprogram som angetts i datorns
OS-inställningar är EOS MOVIE Utility, kan MOV- och MP4-filer
som tagits med de modeller som inte är kompatibla med EOS
MOVIE Utility, inte spelas upp. Kontrollera OS-inställningarna
och ändra filmvisningsprogram.
Ställa in
preferenser
157
Inledning/
Innehåll
O Default value of output resolution (Standardvärde för
utdataupplösning)
När du sparar JPEG- eller TIFF-bilder genom att konvertera RAW-bilder
(sid. 93, sid. 134) kan du ställa in upplösning för JPEG- eller TIFFbilderna.
O Temporärt sparade filer
Du kan radera temporärt sparade filer som skapats för att förbättra
driftshastigheten, ändra destination för sparade filer eller ställa in en
gräns för diskanvändning. Alla ändringar du gör kommer att tillämpas
när du startar DPP igen.
O Knappen [Delete/Radera]:
Klicka på knappen [Delete/Radera]
för att ta bort tillfälligt sparade filer.
O [Maximum available on disk/
Maximalt tillgängligt på disk]: Ställ in med glidreglaget
(inställningsområde: 0 till 32 GB).
När användningen når gränsen
kommer filer att raderas, de
äldsta först.
O [Destination/Mål]:
Klicka på knappen [Browse/Bläddra]
för att ändra destinationen för
sparade filer i dialogrutan som visas.
O Knappen [Reset/Återställ]:
Klicka på knappen [Reset/Återställ]
för att återställa alla ändringar till
originalinställningarna.
32bit På 32-bitars operativsystem är det endast möjligt att radera
temporärt sparade filer.
Bildbehandling
Ange inställningar för bildbehandling i DPP.
Image Processing 1 (Bildbehandling 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
O JPEG image quality (JPEG-bildkvalitet)
[Remove block noise and mosquito noise/Ta bort blockbrus och myggbrus]
O Du kan förbättra kvaliteten på en JPEG-bild genom att minska det
brus som förekommer i JPEG-bilder.
Inställningen är också effektiv för RAW-bilder som har konverterats
till JPEG-bilder och sparats (sid. 93, sid. 134) samt för JPEG-bilder
som har sparats under ett annat namn. Ju högre JPEG-bildens
komprimeringsnivå är, desto mer brus reduceras. Om
komprimeringsnivån är låg kanske brusreduceringen inte märks av.
O Modified Picture Style settings (Ändrade bildstilsinställningar)
Om du markerar kryssrutan behålls inställning av värden för [Color tone/
Färgton], [Color saturation/Färgmättnad], [Contrast/Kontrast], [Unsharp
mask/Oskarp mask], [Sharpness/Skärpa] och andra alternativ för varje
bildstil.
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
158
Inledning/
Innehåll
O Noise reduction defaults (Standardinställning för
brusreducering)
Du kan på förhand ställa in ett standardvärde för brusreduceringsnivån.
Endast RAW-bilder stöds.
O När [Apply camera settings/Tillämpa kamerainställningar] är
markerat kan du på förhand ställa in ett standardvärde för
brusreduceringsnivån som passar kamerainställningarna.
O När [Set as defaults/Ange som standard] är markerat kan du på
förhand ställa in ett önskat standardvärde för brusreduceringen.
Image Processing 2 (Bildbehandling 2)
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
För bilder som inte har bifogade recept används den
brusreduceringsnivå som anges här. Om du ändrat inställningarna
tillämpas de för bilder som standardbrusreducering när du startar
DPP igen.
För bilder med bifogade recept används dock den brusreduceringsnivå
som finns lagrad i recepten och standardvärdet som angetts här
används inte.
O Sharpness defaults (Standardvärden för skärpa)
Du kan på förhand ställa in ett standardvärde för skärpan. Endast RAWbilder stöds.
O När [Apply camera settings/Tillämpa kamerainställningar] är
markerat kan du på förhand ställa in ett standardvärde för skärpa
som passar kamerainställningarna.
O När [Set as defaults/Ange som standard] är markerat kan du
på förhand ställa in ett önskat standardvärde för skärpa och
oskarp mask.
För bilder som inte har bifogade recept används den skärpa och oskarp
mask som anges här. Om du ändrat inställningarna tillämpas de för
bilder som standardskärpa när du startar DPP igen.
För bilder med bifogade recept används de värden för skärpa som finns
lagrad i receptet. Standardvärden för skärpa och oskarp mask som
ställs in här används inte.
32bit I operativsystem med 32 bitar visas inte menyn
[Preview image settings/Inställningar för Förhandsgranska bild].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
O Quick check window settings (Snabbgranskningens
fönsterinställningar)
Du kan ställa in visningsinställningar för snabbgranskningsfönstret.
Genom att välja [Show image with recipe applied/Visa bild med recept
tillämpat] visas bilder med ett recept med receptet tillämpat. Alla
ändringar du gör kommer att tillämpas när du startar DPP igen.
Fjärrstyrd
fotografering
O Graphic processor settings (Inställning för grafikprocessorn)
Om du kryssar för [Use graphics processor for image processing/
Använd grafikprocessorn för bildbehandling] används grafikprocessorn
för snabbare förhandsvisning. CPU:n hanterar konverterings- och
sparuppgifter samt utskrifter precis som vanligt. Inställningarna kommer
att tillämpas nästa gång DPP startas.
HDR PQläge
Visa filmer
och spara
stillbilder
Ställa in
preferenser
159
Inledning/
Innehåll
 För att använda denna funktion krävs en NVIDIA CUDA-GPU*
(Compute Capability 2.0 eller högre) med minst 1 GB
grafikminne. Dessutom måste den senaste NVIDIA GPUdrivrutinen vara installerad.
* GPU är en förkortning av ”Graphics Processing Unit”.
Kryssrutan [Use graphics processor for image processing/Använd
grafikprocessor för bildbehandling] är endast tillgänglig när en
GPU med stöd för detta finns installerad.
 Om operativsystemet eller andra program använder GPU:n är
behandling med hjälp av GPU:n kanske inte tillgängligt i vissa fall.
I sådana fall hanterar CPU:n detta som vanligt.
Color Management (Färghantering)
Du kan ange inställningar för färghantering, till exempel inställningar för
arbetsrymd, villkor för färgmatchning osv.
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
 Default size when opening RAW images (Standardstorlek vid
öppning av RAW-bilder)
Detta gäller endast RAW-bilder med filtillägget ”.CR3” som tagits med
[
] valt på kameran.
Detta anger storleksstandarder när RAW-bilder öppnas i DPP.
Standardstorleken ställs också in när RAW-bilder konverteras och
sparas som JPEG- eller TIFF-bilder.
Inställningarna tillämpas nästa gång DPP startas.
 HDR PQ image quality settings (HDR PQbildkvalitetsinställningar)
Förbättring av bildkvaliteten i HDR PQ-läge har introducerats med
Digital Photo Professional 4.10.40. Om du vill behålla tidigare
inställningsresultat markerar du kryssrutan för [HDR PQ image quality
settings/HDR PQ-bildkvalitetsinställningar*].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
 Default settings of Work color space
(Standardinställningar för arbetsrymd)
Du kan välja vilken av fem olika färgrymder (sid. 168) som tillämpas
som standardinställning i RAW-bilder. Färgrymden som ställs in
tillämpas som färgrymd när en RAW-bild konverteras och sparas
(sid. 93, sid. 134) eller skrivs ut (sid. 127 till sid. 130).
 Om du ändrar färgrymd och startar om DPP kommer den angivna
färgrymden att tillämpas som standard.
 Du kan kontrollera färgrymden som har ställts in för en bild i alla
fönster förutom snabbkollsfönstret.
 Om du markerar kryssrutan [Use shooting color space as work
color space/Använd färgrymd som arbetsrymd] anges den
färgrymd som hade ställts in i kameran när bilden togs som
arbetsrymd.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
160
Inledning/
Innehåll
Ändringar tillämpas inte på den redigerade bilden
Även om standardinställningen ändras tillämpas inte den nya
standardinställningen på redigerade bilder (dvs. bilder som
ställts in med verktygspaletten, beskurits eller blivit dammfria).
Ändra inställningar individuellt.
View Settings (Visningsinställningar)
Ställ in visningslayout.
Visa
bilder
Du kan ställa in en annan färgrymd än standardinställningen
för varje bild (sid. 90).
Organisera
och sortera
bilder
 Color matching settings (color setting of the monitor)
(Inställningar för färgmatchning (färginställningar för monitorn))
Om en profil (sid. 167) är ansluten till den monitor du använder kan du
visa en bild med mer naturtrogna färger genom att ställa in profilen.
 Om du väljer [Use the OS settings/Använd OS-inställningarna]
tillämpas färgprofilen som har ställts in i Windows också i DPP. Om
du använder flera monitorer tillämpas profilen för varje skärm i DPP.
 Välj [Monitor profile/Skärmprofil], klicka på [Browse/Bläddra]. Du
kan välja profil för skärmen i dialogrutan som öppnas.
Korrekt färgåtergivning med tredje parts avläsare för
skärmfärg
Om du använder en profil som skapats med tredje parts avläsare för
skärmfärg kan bilder visas med mer korrekt färgåtergivning.
 Printing profile (Utskriftsprofil) (färginställning för skrivaren)
Om det inte finns någon profil för den skrivare du använder kan du
skriva ut en bild och simulera färgerna som visas på skärmen genom att
ställa in profilen i DPP.
När du ställer in en profil för utskrift i DPP ska du stänga av
färginställningsfunktionen i skrivarens drivrutin. Om den är aktiverad
kan det hända att bilden inte skrivs ut med färgerna på skärmen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
 Thumbnail order (Ordning för tumnagelbilder)
Ange standardordningen för bilder i huvudfönstret och att ordningen för
omorganiserade bilder ska bibehållas. Om du markerade kryssrutan
bibehålls ordningen för de omorganiserade bilderna nästa gång du
markerar en mapp (sid. 36).
 Reset User Interface (Återställa användargränssnitt)
Du kan återställa inställningarna för användargränssnittet.
Välj bland två återställningslägen.
Genom att markera kryssrutan [Restore defaults at startup/Återställ
standardinställningar vid start] återställs inställningarna till sina
ursprungliga inställningar nästa gång du startar DPP. Även markeringen
i kryssrutan tas bort inför nästa start.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
161
Inledning/
Innehåll
Properties Display Settings (Inställningar
för egenskapsvisning)
Du kan ange inställningar för bildtagning och recept som visas med
tumnagelbilder och i förhandsvisningsfönstret.
O Egenskaper som ska visas
Du kan ange detaljerade inställningar för [Display settings
for thumbnails with info/Visningsinställningar för tumnagelbilder
med info], [Display settings for thumbnail list/Visningsinställningar
för tumnagelbildlista] och [Display settings for preview properties/
Visningsinställningar för förhandsvisningsegenskaper].
Objekt som kan markeras visas i listrutan till vänster och objekt
som visas visas i listrutan till höger. Ange objekt med knapparna
[Add >>/Lägg till >>] och [<< Remove/<< Ta bort]. Du kan också ändra
visningsordningen med knapparna [Move Up/Flytta uppåt]
och [Move Down/Flytta nedåt].
Alla egenskapsalternativ kanske inte visas beroende på fönsterkombination,
förhandsgranskningsfönster eller storlek på tumnagelbilder.
Survey (Undersökning)
Du kan ställa in vilken information som skickas in
i undersökningsinställningarna.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
O View Settings (Visningsinställningar)
Du kan ange vilken information som ska visas i tumnagelbilder eller
förhandsgranskningar.
Om kryssrutan [Show Av/Tv/ISO on thumbnails/Visa Av/Tv/ISO
på tumnagelbilder] har markerats kommer Av/Tv/ISO-information
att visas på tumnagelbilderna om dessa visas som storlek 3 eller större.
Visa filmer
och spara
stillbilder
O Preview Properties Font (Teckensnittsegenskaper för
förhandsvisning)
Du kan ange vilket teckensnitt som ska användas för informationen
i förhandsgranskningen.
Ställa in
preferenser
HDR PQläge
O Klicka på knappen [Change Settings/Ändra inställningar] och
ändra inställningarna i dialogrutan som öppnas.
162
Övrig information
Inledning/
Innehåll
Felsökning ............................................................. 164
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ta bort programvaran (avinstallera) ...................... 165
Ladda
ned bilder
Bildramsinformation i huvudfönstret
och bildredigeringsfönstret .................................... 166
Visa
bilder
Ordlista .................................................................. 167
Index...................................................................... 169
Om användarhandboken................................ 173
Varumärken.................................................... 173
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
163
Felsökning
Om DPP inte fungerar som det ska läser du nedanstående avsnitt.
Installationen kan inte slutföras
O Välj behörighet på administratörsnivå ([Computer administrator/
Datoradministratör], [Administrator/Administratör]) som
användarinställning. Du kan inte installera programvaran om en
användarinställning annan än behörighet på administratörsnivå har
valts. Mer information om hur du väljer en behörighet på
administratörsnivå finns i datorns användarhandbok.
DPP fungerar inte
O DPP fungerar bara om datorn uppfyller systemkraven. Använd DPP
på en dator som uppfyller systemkraven (sid. 3).
O Även om datorn har den RAM-kapacitet (minneskapacitet) som anges
i systemkraven (sid. 3) kan det hända att RAM-minnet inte räcker till
om andra program körs samtidigt som DPP. Avsluta eventuella andra
program än DPP.
Kortläsaren känner inte av SD-kortet
O Beroende på vilken kortläsare och vilket operativsystem som används
i datorn kan det hända att SDXC-kort inte identifieras på rätt sätt. Om
detta händer ansluter du kameran och datorn med den medföljande
gränssnittskabeln och överför bilderna till datorn med hjälp av EOS
Utility.
Bilderna visas inte på rätt sätt
O Bilder som inte kan hanteras av DPP visas inte. (Tumnagelbilder
visas som [?].) Om fler bilder än det maximala antalet visningsbara
bilder upptäcks på en dator med 32 bitar visas inte de bilder som
överskrider det maximala antalet. (Tumnagelbilder visas som [?].) Det
finns olika typer av JPEG- och TIFF-bilder. JPEG-bilder som inte är
kompatibla med Exif 2.2, 2.21 eller 2.3 och TIFF-bilder som inte är
kompatibla med Exif kanske därför inte visas på rätt sätt (sid. 4).
Inledning/
Innehåll
Det gick inte att klistra in (tillämpa) ett recept på en
annan bild
O Eftersom recept inte är kompatibla mellan RAW-bilder och JPEGeller TIFF-bilder, kan inget av dem tillämpas på det andra.
Färgerna blir dämpade i bilden när den visas med
annan programvara
O Om en RAW-bild med en annan färgrymd än sRGB konverteras och
sparas som en JPEG- eller TIFF-bild (sid. 90, sid. 160) visas den med
dämpade färger i programvara som bara är kompatibel med färgrymd
för sRGB. I så fall ska du ställa in färgrymden på RAW-bilden till
sRGB, konvertera och spara igen som JPEG- eller TIFF-bild och
sedan visa bilden.
O Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) (sid. 58) är en funktion
som är kompatibel med kameror utrustade med Auto Lighting Optimizer.
Justeringar som gjorts med Auto Lighting Optimizer kan inte tillämpas
på RAW-bilder som är tagna med kameror som inte är kompatibla med
denna funktion.
Färgerna för den bild som visas på skärmen och
färgerna på den utskrivna bilden matchar inte
O Om färgen på skärmen som visar en bild inte är rätt inställd eller om det
saknas en profil till skrivaren kan det bli stor skillnad mellan färgerna på
bildskärmen och det utskrivna fotografiet. Om du korrigerar färgen på
skärmen och anger en profil till skrivaren på rätt sätt (sid. 161)
överensstämmer färgerna i det utskrivna fotografiet bättre med
färgerna på skärmen. Vid utskrift med en Canon-skrivare ställs
skrivarprofiler in automatiskt. Du behöver bara ställa in färgerna på
skärmen så att färgerna ligger närmare varandra.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Det går inte att skriva ut ett stort antal bilder satsvis
O Om du skriver ut ett stort antal bilder satsvis kan utskriften stoppas
mitt i åtgärden eller så skrivs bilderna inte ut. Minska antalet bilder
som ska skrivas ut eller öka minnet i datorn.
164
Ta bort programvaran (avinstallera)
O Avsluta alla öppna program innan du avinstallerar programvaran.
O Logga in med behörighet på administratörsnivå när du avinstallerar
programvaran.
O Avinstallera programvaran enligt operativsystemets metod för
avinstallation av programvara.
O För att undvika datorfel bör du alltid starta om datorn efter att du har
avinstallerat programvaran. Risken för datorfel ökar om du installerar
om programvaran utan att först starta om datorn.
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
165
Bildramsinformation i huvudfönstret och bildredigeringsfönstret (sid. 13, sid. 100)
Beskärningsområde*2 (sid. 70)
Bockmarkering
(sid. 33, sid. 34)
Inledning/
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Inställningsmarkering för fäst bild (sid. 21)
Receptmarkering
Visningsmarkering för flera
bilder (sid. 22)
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Bildtyp*1
Graderingsmärke
(sid. 33, sid. 34)
Markering för digital
objektivkorrigering (sid. 78)
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Filnamn
GPS-markering*3
Korrigeringsmarkering Fotograferingsför objektivaberration information
(sid. 74)
Markering för delad film*4
Symbol för redigeringsinnehåll som inte sparats
*1 Visas i RAW- och JPEG-bilder som visas som enbild
(sid. 15).
[
] visas i RAW-bilder.
[
] visas i Dual Pixel RAW-bilder.
*2 När sidförhållandeinformation bifogas en bild som
tagits med någon annan kamera som stöds än EOS 5D
Mark II, visas bilden som en beskuren bild.
Visa filmer
och spara
stillbilder
*3 Visas på bilder som tagits med en kamera som är
kompatibel med en GPS-funktion.
[
] visas i en bildram när
redigering inte är möjlig.
*4 Visar att filmen är delad och innehåller andra
filmer än den som visas i tumnagelbilden.
Följande symboler kan visas:
: Ingen slutfilm
Filmer som visas med ett annat
program än DPP visas med en
[
]-symbol i tumnagelbilden.
: Ingen initial film eller slutfilm
: Ingen initial film
: Alla delade filmer
Fjärrstyrd
fotografering
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Mer information om ikoner som
visas i HDR PQ-läge finns i ”Visa
bilder i HDR PQ-läge” (sid. 150).
166
Ordlista
Inledning/
Innehåll
RAW-bild
Bitnummer
RAW-bilder från EOS-kameran lagras i okomprimerat 14- eller
12-bitarsformat.
Eftersom RAW-bilder är oframkallade specialbilder krävs programvara
med framkallningsfunktion, till exempel DPP, för att visa dem. Fördelen
med oframkallade RAW-bilder är att du kan ställa in dem på olika sätt
med ingen eller ringa försämring av bildkvaliteten.
* ”RAW” betyder ”i naturligt skick” eller ”obehandlad”.
Binär färginformation till en bild. Värdet anger antalet bitar per pixel.
Ju högre antal bitar, desto fler färger och jämnare gradation.
En enbitsbild är svartvit.
JPEG-bild
Den vanligaste typen av bild i icke-reversibelt komprimerat
8-bitarsformat.
Fördelen med den här bildtypen är att den höga komprimeringsgraden
gör att filstorleken kan hållas nere trots ett högt pixelantal. Eftersom
delar av bildinformationen ”tunnas ut” när bilden sparas och
komprimeras för att minska filstorleken, försämras bilden något varje
gång du redigerar eller sparar den.
Med DPP ändras bara receptdata trots att du redigerar/sparar bilden
flera gånger. Det sker ingen överskrivning eller komprimering, vilket
medför att den ursprungliga bildinformationen inte försämras.
* JPEG är en förkortning för ”Joint Photographic Experts Group”.
Färghanteringssystem (färgmatchning)
Färgerna i digitalkameror, skärmar och skrivare återges med hjälp av
olika metoder. Därför kan färgerna i en bild som visas på skärmen skilja
sig från färgerna i en utskrift.
Ett färghanteringssystem är ett system för att hantera färger på ett
sådant sätt att färgerna blir mer lika varandra. Med DPP kan du matcha
färgerna på olika enheter med hjälp av ICC-profiler.
ICC-profiler
ICC-profiler är filer med färginformation, exempelvis färgegenskaper
och färgrymd, för olika enheter. Profilerna har framtagits av ICC
(International Color Consortium). De flesta enheter, bland annat
skärmar och skrivare, kan hanteras (med färghantering) med dessa
ICC-profiler så att färgerna i olika enheter kan matchas.
Färghanteringsfunktionen i DPP bygger på dessa ICC-profiler.
TIFF-bild
Tonkurva
Bild med bitmappsformat som lagrats med 8/16 bitars okomprimerat
format.
Eftersom TIFF-bilder är okomprimerade är de lämpliga när du vill spara
bilder och behålla den ursprungliga höga bildkvaliteten.
* TIFF är en förkortning för ”Tagged Image File Format”.
En tonkurva visar värden före inställning (indata) som den horisontella
axeln på en graf och värdena efter inställning (utdata) som den vertikala
axeln. Eftersom värdena före inställning och efter inställning är samma
innan några inställningar har gjorts, visas tonkurvan som en rak linje
från nedre vänstra hörnet till övre högra hörnet. Genom att ändra på
tonkurvan kan du ställa in bildens ljusstyrka, kontrast och färg. Ju mer
du går åt höger på den horisontella axeln, desto högre blir plusvärdet,
och ju högre du går på den vertikala axeln, desto högre blir plusvärdet.
Recept
Information om bildbehandlingsvillkor för RAW-bilder som kan redigeras
i DPP kallas för ett ”recept”.
I DPP kan du utföra bildredigering på JPEG- och TIFF-bilder som
använder ”recept”, på samma sätt som med RAW-bilder.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
167
Inledning/
Innehåll
Färgrymd
CMYK-simuleringsprofiler
En färgrymd är det reproducerbara färgintervallet (färgomfångets
egenskaper). Följande 5 typer av färgrymd stöds av DPP.
sRGB:
Standardfärgrymd för Windows. Används som
standardfärgrymd för skärmar, digitalkameror och
skannrar.
Adobe RGB:
En mer omfångsrik färgrymd än sRGB. Används
mest för professionell tryckning.
Apple RGB:
Standardfärgrymd för Macintosh. En något mer
omfångsrik färgrymd än sRGB.
ColorMatch RGB: En något mer omfångsrik färgrymd än sRGB.
Används mest för professionell tryckning.
Wide Gamut RGB: En mer omfångsrik färgrymd än Adobe RGB.
På färgkartan nedan kan du se vilka färgområden som täcks av
respektive färgrymd.
En profil som simulerar färger vid utskrift i en CMYK-miljö (tryckpressar
osv.). Med DPP kan du simulera färg med fyra sorters profiler.
Euro Standard:
Profil som normalt används för boktryck
i Europa. Lämplig som generell simulering av
europeiskt tryck.
JMPA:
Profil som normalt används för boktryck och
liknande i Japan. Lämplig för simulering av
tidskrifters annonstryck i färg.
U.S.Web Coated:
Profil som normalt används för boktryck
i Nordamerika. Lämplig för simulering av
normalt nordamerikanskt tryck.
JapanColor2001 type3: Profil som är på väg att bli standard i den
japanska tryckindustrin. Lämplig för
simulering av JapanColor-standarden.
Färgkarta över färgrymder som är kompatibla med DPP
Färgintervall som är
synligt för blotta ögat
sRGB
Adobe RGB
Apple RGB
ColorMatch RGB
Wide Gamut RGB
Gammavärde
2,2
2,2
1,8
1,8
2,2
Vitpunkt
(färgtemperatur)
6 500 K (D65)
6 500 K (D65)
6 500 K (D65)
5 000 K (D50)
5 000 K (D50)
Återgivningsalternativ
Återgivningsalternativ är metoder för färgkonvertering som används vid
utskrift av bilder. Nedan visas konverteringsmetoden för varje
återgivningsalternativ.
Perceptual:
Alla färger konverteras före och efter
(Perceptuell)
konverteringen, så att förhållandet mellan
färgerna bibehålls. Även om färgerna ändras
något kan du skriva ut naturtrogna bilder med
bibehållen färgharmoni. Däremot kan
färgmättnaden ändras, beroende på bilden.
Relative Colorimetric: Färger som ser likadana ut efter konverteringen
(Relativ kolorimetrisk) kommer inte att konverteras så mycket,
medan färger som förändras konverteras
därefter. Eftersom det inte blir några större
förändringar i färger som ser likadana ut och
som utgör större delen av en bild kan du
skriva ut en naturtrogen bild där
färgmättnaden inte har ändrats nämnvärt.
Beroende på bilden kan det dock hända att
den övergripande tonen i en bild ändras
något, eftersom färger och överexponeringar
som inte överensstämmer ändras.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
168
Index
A
Adobe RGB....................................................................................... 168
AF-punkter .......................................................................................... 22
Andra fönster ...................................................................................... 26
Anpassa verktygsfält......................................................................... 125
Apple RGB ........................................................................................ 168
Arbetsrymd.......................................................................................... 90
Color management (Färghantering) ........................................... 160
Arrangera bilder .................................................................................. 36
Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) .................................... 58
Automatisk dammborttagning ............................................................. 86
Automatisk inställning (gradation, luminans) ...................................... 57
Avsluta DPP........................................................................................ 29
B
Behandla flera bilder satsvis
Konvertera/spara (behandla satsvis).......................................... 134
Personlig vitbalans ..................................................................... 132
Receptdata ................................................................................... 96
Ändra filnamn ............................................................................. 137
Överföra ..................................................................................... 136
Behandla satsvis (spara JPEG- och TIFF-bilder satsvis) ................. 134
Beskärning .......................................................................................... 70
Beskärningsområde .......................................................................... 166
Bildbehandling .................................................................................. 158
Bildinformation .................................................................................... 38
Bildkvalitet
Brusreducering ............................................................................. 68
Bildmärken (bildramsinformation) ..................................................... 166
Bildredigeringsfönstret ...................................................................... 100
Bildstil.................................................................................................. 49
Bildstilsfil ............................................................................................. 51
Bildtyper som stöds............................................................................... 4
Bitnummer......................................................................................... 167
Bockmarkering ...................................................................... 33, 34, 166
Bokmärke............................................................................................ 40
Inledning/
Innehåll
Brusreducering .................................................................................... 68
Byta bildernas filnamn i ordningen i huvudfönstret............................ 137
C
CMYK-simulering............................................................................... 168
Color management (Färghantering) (Preferences (Preferenser)) ..... 160
ColorMatch RGB ............................................................................... 168
D
Dammborttagning
Automatisk dammborttagning ....................................................... 85
Bildkorrigering (kopieringsstämpeln)............................................. 89
Manuell dammborttagning (korrigeringsfunktion).......................... 87
Verktygspalett för dammborttagning/kopieringsstämpel ............... 85
Data för dammborttagning............................................................. 85, 86
Digital objektivkorrigering .................................................................... 77
Distorsionskorrigering.......................................................................... 74
Djupsammansättning......................................................................... 115
Dual Pixel RAW Optimizer................................................................. 111
Dynamiskt omfång......................................................................... 56, 65
E
Enbildsvisning...................................................................................... 37
Enbildsvisning för RAW- och JPEG-bild.............................................. 37
EOS Utility ........................................................................................... 11
F
Filmer
Markering för delad film .............................................................. 166
Spara stillbilder ........................................................................... 145
Visa ............................................................................................. 145
Filtereffekter......................................................................................... 56
Fjärrstyrd fotografering ...................................................................... 139
Flytta och kopiera bilder ...................................................................... 39
Flytta och kopiera mappar ................................................................... 40
Funktionen för färggodkännande på skärm......................................... 91
Färghantering (färgmatchning) .......................................................... 167
Färgrymd..................................................................................... 168
ICC-profiler.................................................................................. 167
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
169
Inledning/
Innehåll
Färginställning för skrivare (profiler) ................................................. 161
Färginställning för skärm (profiler) .................................................... 160
Färgkarta........................................................................................... 168
Färgmättnad...................................................................... 46, 55, 66, 67
Färgrymd........................................................................................... 168
Adobe RGB ................................................................................ 168
Apple RGB ................................................................................. 168
ColorMatch RGB ........................................................................ 168
sRGB.......................................................................................... 168
Ställa in färgrymd för varje bild..................................................... 90
Wide Gamut RGB....................................................................... 168
Färgtemperatur ................................................................................... 53
Färgton.............................................................................. 46, 55, 66, 67
Fönster för beskärning/inställning av vinkel ........................................ 70
Fönstret Collection (Samling)............................................................ 102
Förhandsgranskning med flera funktioner .......................................... 25
Förhandsgranskningsfönstret ............................................................. 18
Förstorad visning (förhandsgranskningsfönstret)................................ 18
G
General settings (Allmänna inställningar)
(Preferences (Preferenser)) .............................................................. 157
GPS-symbol...................................................................................... 166
Gradering ...................................................................................... 33, 34
Graderingsmärke .............................................................................. 166
H
HDR PQ-läge .................................................................................... 148
HDR-bilder (High Dynamic Range)................................................... 108
Histogrampalett................................................................................... 17
Huvudfönster....................................................................................... 13
Huvudfönster (multilayout) .................................................................. 20
Huvudfönster (tumnagelslayout) ......................................................... 13
Hämta och klistra in (tillämpa) recept.................................................. 98
I
ICC-profiler ........................................................................................ 167
Inställningar för egenskapsvisning (Inställningar).............................. 162
Inställningsmarkering för fäst bild ...................................................... 166
J
JPEG-bild .................................................................................... 45, 167
K
Knappnål ............................................................................................. 21
Kontrast ......................................................................................... 54, 61
Kontrollpanel för förhandsgranskning.................................................. 21
Kontrollpanel för tumnagelbilder.......................................................... 15
Konvertera en bild ............................................................................... 93
Konvertera till JPEG- eller TIFF-bild och spara ........................... 93, 134
Konvertera/spara bilder satsvis (behandla satsvis) ........................... 134
Kopiera och klistra in (tillämpa) recept ................................................ 97
Kopieringsstämpel (bildkorrigering) ..................................................... 89
Korrigera (manuell dammborttagning)................................................. 87
Korrigera bilder (kopieringsstämpeln).................................................. 89
Korrigering av objektivaberration......................................................... 73
Korrigering av periferibelysning ........................................................... 74
Korrigering av suddiga färger .............................................................. 74
Korrigeringsmarkering för objektivaberration..................................... 166
Kromatisk aberrationsjustering ............................................................ 74
Krominansbrusreducering ................................................................... 68
L
Ladda ned bilder.................................................................................. 11
Ladda ned bilder från en kamera......................................................... 11
Ladda ned en bild till datorn ................................................................ 11
Ladda ned bilder från en kamera .................................................. 11
Ladda ned bilder från en kortläsare .............................................. 11
Linear (Linjär) ...................................................................................... 57
Ljusstyrka ............................................................................................ 61
Luminansbrusreducering ..................................................................... 68
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
170
Inledning/
Innehåll
M
Manuell dammborttagning (korrigeringsfunktion)................................ 87
Markering för digital objektivkorrigering ............................................ 166
Monochrome (Monokrom)................................................................... 55
Filtereffekt..................................................................................... 56
Toningseffekt................................................................................ 56
Multilayout........................................................................................... 20
N
Namnbytesfönstret............................................................................ 137
Navigeringspalett ................................................................................ 19
O
Organisera bilder ................................................................................
Flytta och kopiera bilder ...............................................................
Flytta och kopiera mappar............................................................
Registrera mappar som bokmärken .............................................
Ta bort bilder ................................................................................
Oskarp mask.......................................................................................
39
39
40
40
39
60
P
Paletter
Ordna om paletter ........................................................................ 28
Visningsmetod för paletter............................................................ 28
Perceptual (Perceptuell) ................................................................... 168
Personlig vitbalans............................................................................ 132
Preferenser ....................................................................................... 157
Bildbehandling............................................................................ 158
Color management (Färghantering) ........................................... 160
General settings (Allmänna inställningar)................................... 157
Inställningar för egenskapsvisning ............................................. 162
Undersökning ............................................................................. 162
View settings (Visningsinställningar) .......................................... 161
R
RAW-bild..................................................................................... 44, 167
Recept......................................................................................... 96, 167
Receptfil .............................................................................................. 96
Ställa
in
Redigera ...........................................................................................
171
Redigera om bilder.............................................................................. 95
Redigerat innehåll (recept) .......................................................... 96, 167
Registrera mappar som bokmärken .................................................... 40
Rotera bilder ........................................................................................ 13
Rulle .................................................................................................. 120
Rutnät .................................................................................................. 22
S
Satsinställningsfönstret.............................................................. 134, 136
Skriva ut
Skriva ut en lista med tumnagelbilder (kontaktkopiering)............ 129
Skriva ut en sida ......................................................................... 127
Skriva ut med fotograferingsinformation (utskrift med detaljerad
inställning) ................................................................................... 128
Skriva ut en sida ................................................................................ 127
Skriva ut med detaljerad inställning (skriva ut med
fotograferingsinformation).................................................................. 128
Skriva ut med fotograferingsinformation (utskrift med detaljerad
inställning) ......................................................................................... 128
Skärpa ........................................................................................... 59, 80
Snabbkollsfönstret ............................................................................... 31
Sortera bilder
Bockmarkeringar ..................................................................... 33, 34
Graderingar ............................................................................. 33, 34
Spara
Konvertera/spara bilder satsvis (behandla satsvis)..................... 134
Spara ............................................................................................ 93
Spara som..................................................................................... 93
Spara recept ........................................................................................ 97
Spara som ........................................................................................... 93
sRGB ................................................................................................. 168
Standardinställning för färgrymd........................................................ 160
Starta DPP........................................................................................... 10
Ställa in
Automatisk inställning (gradation, luminans) ................................ 57
Bildstilsfil ....................................................................................... 51
Dynamiskt omfång .................................................................. 56, 65
Filtereffekter .................................................................................. 56
Färgmättnad...................................................................... 55, 66, 67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
171
Inledning/
Innehåll
Färgtemperatur............................................................................. 53
Färgton ............................................................................. 55, 66, 67
Kontrast .................................................................................. 54, 61
Kopiera inställningar..................................................................... 97
Ljusstyrka ............................................................................... 48, 61
Ljusstyrkan för högdagrar............................................................. 54
Ljusstyrkan för skuggor ................................................................ 54
Monokrom .............................................................................. 55, 67
Personlig vitbalans ..................................................................... 132
Redigerat innehåll (recept) ........................................................... 98
Skärpa .......................................................................................... 59
Spara inställningar........................................................................ 97
Tillämpa inställningar.................................................................... 97
Toningseffekt.......................................................................... 55, 56
Tonkurva ...................................................................................... 63
Vitbalans....................................................................................... 51
Vitbalansering med pipett....................................................... 52, 62
Ställa in en bild på nytt........................................................................ 95
Ställa in färgrymd för varje bild ........................................................... 90
Ställa in JPEG-bilder........................................................................... 45
Ställa in ljusstyrka ............................................................................... 48
Ställa in TIFF-bilder............................................................................. 45
Ställa in tonkurva ................................................................................ 63
Svartpunktsområdesvarning ............................................................... 23
Symbol för redigeringsinnehåll som inte sparats .............................. 166
Synkronisera bilder ............................................................................. 99
Synkronisera förhandsgranskningsfönster.......................................... 99
Synkronisering (förhandsgranskningsfönster) .................................... 99
Systemkrav ........................................................................................... 3
Sätta samman bilder ......................................................................... 104
T
Ta bort
Ta bort bilder ................................................................................ 39
Ta bort programvaran................................................................. 165
Ta bort bilder....................................................................................... 39
Ta bort DPP (avinstallera)................................................................. 165
TIFF-bild...................................................................................... 45, 167
Tillämpa vitbalans satsvis på bilder (personlig vitbalans).................. 132
Toningseffekt ....................................................................................... 56
Tonkurva............................................................................................ 167
Tumnagelbilder och förstorad visning (bildredigeringsfönstret)......... 100
Tumnagelslayout ................................................................................. 13
Tumnagelsvisning (huvudfönster) ....................................................... 13
U
Undersökning (Inställningar).............................................................. 162
V
Verktyget för RAW-bildserietagningar ............................................... 120
Verktygsfält.......................................................................................... 13
Verktygspaletten.................................................................................. 46
Verktygspaletten för beskärning/inställning av vinkel ................... 70
Verktygspaletten för dammborttagning/kopieringsstämpel ........... 85
Verktygspaletten för detaljerade inställningar ............................... 68
Verktygspaletten för färginställningar............................................ 66
Verktygspaletten för grundläggande inställningar ......................... 48
Verktygspaletten för inställningar .................................................. 90
Verktygspaletten för objektivkorrigering ........................................ 73
Verktygspaletten för partiell justering ............................................ 81
Verktygspaletten för toninställningar ............................................. 61
Verktygspaletten för beskärning/inställning av vinkel .......................... 70
Verktygspaletten för dammborttagning/kopieringsstämpel.................. 85
Verktygspaletten för grundläggande inställningar ............................... 48
View settings (Visningsinställningar) (Preferences (Preferenser)) .... 161
Visa bilder i huvudfönstret (tumnagelslayout)...................................... 13
Visning
Enbildsvisning ............................................................................... 37
Förhandsgranskning med flera funktioner .................................... 25
Förstorad visning (förhandsgranskningsfönstret).......................... 18
Förstorad visning (snabbkollsfönstret) .......................................... 31
Synkronisera förhandsgranskningsfönster.................................... 99
Tumnagelbilder (huvudfönstret) .................................................... 13
Tumnagelbilder och förstorad visning
(bildredigeringsfönstret) .............................................................. 100
Visning av jämförelse före/efter .................................................... 24
Visning av bildegenskaper................................................................... 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
172
Inledning/
Innehåll
Visning av fotograferingsinformation............................................. 24, 38
Visning av jämförelse före/efter .......................................................... 24
Visning av tumnagelbilder (funktionen filtrera/sortera)........................ 16
Visning av tumnagelbilder (huvudfönstret)
Ändra visningen............................................................................ 14
Visning av tumnagelbilder (multilayout) .............................................. 20
Visningsfält för förhandsgranskning.................................................... 20
Visningsfält för tumnagelbilder............................................................ 20
Visningsmarkering för flera bilder ..................................................... 166
Vitbalans ............................................................................................. 51
Färgtemperatur............................................................................. 53
Personlig vitbalans ..................................................................... 132
Vitbalansering med pipett....................................................... 52, 62
Vitbalansering med pipett ..................................................... 52, 62, 142
Vitpunktsområdesvarning ................................................................... 23
Välja bilder ............................................................................ 13, 31, 100
Visa
bilder
Organisera
och sortera
bilder
Redigera
bilder
Skriva
ut bilder
W
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
Wide Gamut RGB ............................................................................. 168
Å
Återgivningsalternativ (matchningsmetod)........................................ 168
Ä
Ändra filnamn.................................................................................... 137
Ändra filnamn på bilder satsvis ......................................................... 137
Ändra visningen .................................................................................. 14
Ö
Överföra
Överföra bilder satsvis till bildbehandlingsprogram ....................
Överföra en bild till Photoshop ...................................................
Överföra bilder satsvis ......................................................................
Överföra bilder satsvis till bildbehandlingsprogram ..........................
Överföra en bild till Photoshop..........................................................
136
124
136
136
124
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ladda
ned bilder
Om användarhandboken
O Det är förbjudet att helt eller delvis återge innehållet i den här
användarhandboken utan tillstånd.
O Canon kan utan föregående meddelande ändra tekniska data för
programvaran samt innehållet i den här användarhandboken.
O Skärmbilder och fönster i programvaran som visas i den här
användarhandboken kan skilja sig något från den verkliga
programvaran.
O Observera att oavsett det som nämns ovan tar Canon inget ansvar för
resultatet vid användningen av programvaran.
Fjärrstyrd
fotografering
Visa filmer
och spara
stillbilder
HDR PQläge
Ställa in
preferenser
Varumärken
O Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
O Adobe och Photoshop är registrerade varumärken eller varumärken
som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
O Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
173
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising