Canon | PowerShot G5 X Mark II | User manual | Canon PowerShot G5 X Mark II User manual

Canon PowerShot G5 X Mark II User manual
Handbok för avancerad användning
Innehåll
Grundläggande kamerafunktioner
Fotografering
Visning
Trådlösa funktioner
Funktionsinställningar
Tillbehör
Bilaga
Index
SVENSKA
CEL-SX5ZA250
© CANON INC. 2019
Allmän och juridisk information
zz Börja med att ta några provbilder och granska dem för att kontrollera
att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc., dess
underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas
ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en
kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild
inte kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är maskinläsbart.
zz Användarens otillåtna fotografering eller inspelning (video och/eller ljud)
av människor eller upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på dessa
personers privatliv och/eller inkräkta på andras juridiska rättigheter,
inklusive upphovsrätt och andra immaterialrättsliga rättigheter.
Observera att dessa begränsningar kan gälla även om denna
fotografering eller inspelning endast är avsedd för privat bruk.
zz Information om Canons kundtjänst och garantin för din kamera finns
i garantiinformationen som medföljer kamerans handbokspaket.
zz Skärmen tillverkas med mycket hög precision och minst 99,99 % av
skärmens pixlar uppfyller tillverkningskraven. I sällsynta fall kan dock
vissa pixlar vara defekta och synas som röda eller svarta punkter.
Detta innebär inte att kameran är skadad och påverkar inte de bilder
som tas med kameran.
zz Kameran kan bli varm om du använder den under en längre tid.
Detta innebär inte att kameran har skadats.
2
Introduktion
zz Du kan hoppa till början av ett kapitel genom att klicka på kapitelrubriken
på sidans övre högra del.
zz Du navigerar mellan sidorna genom att klicka på ikonerna längst ned
på varje sida.
: Gå till första sidan
: Gå tillbaka till föregående sida
: Gå tillbaka en sida
: Gå till nästa sida
zz Instruktionerna i den här handboken avser en kamera med
standardinställningar.
zz Flikar som
identifierar vilka fotograferingsmetoder som används
i fotograferingsinstruktionerna. Vissa av funktionerna är även tillgängliga
i andra lägen.
zz
: Viktig information eller tips om avancerad användning
zz Konventioner i den här texten
zz Kamerans knappar och rattar visas med hjälp av ikoner i handboken.
zz Följande kontroller på kameran representeras av ikoner.
zz Ikoner och text på skärmen anges inom parentes.
zz Siffror i en del figurer och illustrationer motsvarar numreringen
i beskrivna steg.
zz = xx: Sidor med relaterad information (i det här exemplet representerar
”xx” ett sidnummer)
zz För enkelhets skull betecknas samtliga typer av minneskort som stöds
av kameran som ”minneskort”.
3
Innehåll
Allmän och juridisk information..................................................... 2
Introduktion................................................................................... 3
Konventioner i den här texten...........................................................3
Vanliga kamerafunktioner............................................................ 13
Säkerhetsinstruktioner................................................................ 16
Grundläggande kamerafunktioner.................................. 19
Kom i gång.................................................................................. 20
Fastsättning av kameraremmen.....................................................20
Ladda batteriet................................................................................21
Förbereda ett minneskort...............................................................22
Sätta i/ta ur batteriet och minneskortet...........................................23
Ställa in datum, klocka, tidszon och språk......................................25
Hålla kameran............................................................................. 27
Testa kamerans funktioner.......................................................... 28
Fotografering..................................................................................28
Visa.................................................................................................30
Delarnas namn............................................................................ 31
Framsidan.......................................................................................31
Baksidan.........................................................................................32
Sökare......................................................................................... 33
Justera skärmens vinkel.............................................................. 34
Vinkla skärmen nedåt.....................................................................34
Vinkla skärmen uppåt.....................................................................34
Indikeringslampans funktioner.................................................... 35
Välja en fotograferingsmetod...................................................... 36
Konfigurera kamerans funktioner................................................ 37
Snabbkontrollskärmen....................................................................37
Menyskärmen.................................................................................39
4
Tillgängliga funktioner på snabbkontrollskärmen........................ 41
Menyinställningar........................................................................ 42
Fotograferingsskärmen............................................................... 44
Ramar på fotograferingsskärmen................................................ 45
Fotograferingsinformation på skärmen....................................... 46
Visningsinformation på skärmen................................................. 47
Pekfunktioner.............................................................................. 48
Välja motiv......................................................................................48
Snabbkontrollskärmen....................................................................49
Menyskärmen.................................................................................50
Visa.................................................................................................52
Tangentbordet på skärmen......................................................... 54
Fotografering..................................................................... 55
Fotografera med automatiska inställningar
(Auto-läge/Hybridauto-läge)........................................................ 56
Ikoner för bildstabilisering...............................................................59
Fotografera med Hybridauto-läget..................................................60
Fotografera speciella motiv (Specialscen).................................. 61
Fotografera dig själv med optimala inställningar (Självporträtt)......65
Ta panoramabilder (Panoramaläge)...............................................66
Fotografera motiv mot en bakgrund i rörelse (Panorering).............68
Fotografera människor under stjärnklar himmel (Stjärnporträtt).....69
Fotografera kvällsmotiv under stjärnklar himmel
(Stjärnklar natthimmel)...................................................................72
Fotografera stjärnspår (Stjärnspår)................................................74
Spela in film med stjärnor som rör sig över himlen
(Stjärnor, intervallfilm).....................................................................76
Fotografera med bildeffekter (Kreativa filter)............................... 80
Bilder som påminner om miniatyrmodeller (Miniatyreffekt)............85
5
Spela in olika typer av filmer (Filmläge)...................................... 86
Spela in filmer med förvalda slutartider och bländarvärden
(filminspelning med manuell exponering).......................................87
Spela in HDR-filmer........................................................................88
Fotografera med programautomatik (P‑läge).............................. 89
Fotografera med förvald slutartid (Tv‑läge)................................. 90
Fotografera med förvalt bländarvärde (Av‑läge)......................... 91
Fotografera med förvald slutartid och förvalt bländarvärde
(M‑läge)....................................................................................... 92
Fotografera med långa exponeringar (Bulb)...................................94
Zooma in närmare på motiv (Digital zoom)................................. 95
Låsa bildens ljushet/exponering (AE‑lås).................................... 96
Ta närbilder (Närbild)................................................................... 97
Fotografera i läget för manuell fokusering................................... 98
Enkel identifiering av fokusområdet (MF peaking).......................100
Fotografera med autofokuslås.................................................. 101
Fotografera med förinställda brännvidder (Stegzoom)............. 102
Ändra bildkvaliteten................................................................... 103
Spara bilder i RAW-format............................................................103
Ändra sidförhållandet................................................................ 105
Ändra tiden för bildvisning efter fotografering........................... 106
Ändra blixtmetod....................................................................... 107
Låsa bildens ljushet/exponering vid blixtfotografering
(FE-lås)..................................................................................... 108
Konfigurera blixtinställningar......................................................110
Justera blixtexponeringskompensationen.................................... 110
Justera blixtenergin...................................................................... 111
Ändra blixtsynkroniseringen......................................................... 112
Minska röda ögon......................................................................... 112
Konfigurera korrigering av blixtexponering................................... 113
6
Serietagning...............................................................................114
Använda självutlösaren..............................................................115
Fotografera i RAW-sekvensläge................................................116
Lägga till en datumstämpel........................................................118
Justera bildens ljushet (Exponeringskompensation)..................119
Automatisk exponeringsgaffling (AEB‑fotografering)....................120
Ändra ISO-talet för stillbilder..................................................... 122
Ändra ISO-området......................................................................122
Justera automatiskt ISO-område..................................................123
Ställa in den längsta slutartiden för ISO auto...............................123
Ändra ISO-talet för filmscener................................................... 125
Ändra ISO-området......................................................................125
Justera den maximala automatiska ISO‑inställningen..................126
Automatisk korrigering av ljushet och kontrast
(Auto ljuskorrigering)................................................................. 127
Fotografera ljusa motiv (Högdagerprioritet).............................. 128
Justera inställningarna för ND-filter........................................... 129
Ändra mätningsmetod............................................................... 130
Ställa in mättimern.................................................................... 131
Konfigurera exponeringssimulering........................................... 132
Få naturliga färger (Vitbalans)................................................... 133
Egen vitbalans..............................................................................135
Anpassa färger (Bildstil)............................................................ 137
Anpassa bildstilar...................................................................... 139
Spara anpassade bildstilar........................................................ 142
Reducera brus vid fotografering med höga ISO-tal.................. 143
Använda brusreducering vid multitagning....................................143
Fotografera genom att peka på skärmen (Skärmavtryckare).... 145
Konfigurera Touch och dra AF................................................... 146
Fotografera med elektronisk slutare.......................................... 147
7
Fotografera med Servo AF........................................................ 148
Välja AF-metod.......................................................................... 149
Flytta AF-punkten.........................................................................150
Byta fokusinställning................................................................. 151
Konfigurera AF-hjälpbelysningen.............................................. 152
Serietagning med ändrat fokuseringsavstånd
(Fokusgaffling).......................................................................... 153
Finjustera fokus......................................................................... 156
Ändra inställningarna för bildstabilisering................................. 157
Korrigera kraftiga kameraskakningar............................................158
Använda automatisk nivå.......................................................... 159
Använda digital telekonverter.................................................... 160
Ändra inspelningsstorleken för film........................................... 161
Spela in filmer för visning i slow motion (Hög bildfrekvens).........162
Konfigurera inställningar för ljudinspelning............................... 163
Vindbrusfilter.................................................................................163
Dämpare.......................................................................................163
Konfigurera Filmservo-AF......................................................... 164
Använda automatisk långsam slutare....................................... 165
Miniatyreffekt i filmer (Miniatyreffekt-film).................................. 166
Spela in video-snapshots.......................................................... 168
Spela in timelapse-filmer........................................................... 170
Konfigurera informationsvisningen för HDMI-utgången............ 172
Ställa in typen av filmsammandrag........................................... 173
Visning............................................................................. 174
Visa........................................................................................... 175
Förstora bilder........................................................................... 177
Visa filmsammandrag................................................................ 178
Söka efter bilder i ett index........................................................ 179
8
Redigera filmer.......................................................................... 180
Ta bort början eller slutet från en film...........................................180
Skapa stillbilder av filmrutor från 4K-filmer...................................182
Redigera filmsammandrag...........................................................183
Extrahera stillbilder från RAW-sekvenser.................................. 185
Skydda bilder............................................................................ 187
Skydda flera bilder........................................................................188
Rotera bilder.............................................................................. 190
Radera bilder............................................................................. 191
Radera flera bilder samtidigt.........................................................192
Lägga till bilder i utskriftsbeställningar (DPOF)......................... 194
Skriva ut bilder som lagts till i utskriftsbeställningen (DPOF).......195
Lägga till bilder i en fotobok...................................................... 196
Använda filtereffekter för bilder (Kreativa filter)......................... 197
Bearbeta RAW-bilder................................................................ 198
Ta bort röda ögon...................................................................... 200
Kombinera flera video-snapshots.............................................. 201
Beskärning................................................................................ 203
Ändra storleken på bilder.......................................................... 205
Gradera bilder........................................................................... 206
Visa bildspel.............................................................................. 207
Söka efter bilder som matchar särskilda villkor......................... 208
Använd kontrollringen för att hitta bilder................................... 209
Anpassa informationen vid visning............................................ 210
Starta visningen från den senast visade bilden.........................211
Trådlösa funktioner......................................................... 212
Tillgängliga trådlösa funktioner................................................. 213
Spara bilder från kameran på en smartphone.......................... 215
Använda Wi‑Fi-knappen för att ansluta en smartphone
via Wi‑Fi........................................................................................220
9
Begränsa visning av bilder...........................................................222
Funktioner som kan användas via smartphoneenheter............ 223
Skicka bilder automatiskt till en smartphone under
fotograferingen.............................................................................223
Fjärrfotografera med livevisning av kamerabilden på din
smartphone...................................................................................223
Fjärrstyra kameran från en smartphone.......................................224
Geotagga bilder under fotograferingen.........................................224
Ansluta till skrivare via Wi‑Fi..................................................... 226
Skapa en anslutning via en kopplingspunkt.................................228
Skicka bilder automatiskt till en dator........................................ 230
Överföra bilder till webbtjänster................................................. 234
Registrera webbtjänster................................................................234
Överföra bilder till webbtjänster....................................................238
Återansluta via Wi‑Fi................................................................. 239
Avsluta Wi‑Fi-anslutningar........................................................ 240
Rensa informationen om smartphoneenheter som är
parkopplade via Bluetooth......................................................... 241
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar............................... 242
Funktionsinställningar.................................................... 243
Välja och skapa mappar............................................................ 244
Ändra filnumreringen................................................................. 245
Konfigurera automatisk rotation av bilder tagna med vertikal
orientering................................................................................. 246
Formatera minneskort............................................................... 247
Ställa in startbilden.................................................................... 249
Använda Ekoläge...................................................................... 250
Justera energisparfunktioner..................................................... 251
Justera skärmens ljusstyrka...................................................... 252
Byta färg på skärmens information........................................... 253
10
Justera datum, klocka och tidszon............................................ 254
Ändra språk............................................................................... 255
Tid för objektivindrag................................................................. 256
Ställa in videosystem................................................................ 257
Justera pekskärmen.................................................................. 258
Justera pipljuden....................................................................... 259
Justera volymen........................................................................ 260
Ställa in HDMI-utgångens upplösning....................................... 261
Visa RAW-bilder på en tv med HDR......................................... 262
Anpassa visningen av fotograferingsinformation...................... 263
Ange en prioritet för fotograferingsskärmens prestanda........... 264
Anpassa fotograferingsskärmen i sökaren................................ 265
Ställa in visningsläget................................................................ 266
Ställa in funktionen för spegelvänd skärm................................ 267
Metrisk eller icke-metrisk visning.............................................. 268
Konfigurera funktionsguiden..................................................... 269
Konfigurera egen programmering............................................. 270
Anpassa knappar..........................................................................271
Egna kamerainställningar (C‑läget)........................................... 273
Återställa kamerans standardinställningar................................ 275
Ange information om copyright som ska registreras i bilder..... 276
Ladda ned handböcker och programvaror via en QR-kod........ 277
Visning av certifieringslogotyper............................................... 278
Spara fotograferingsmenyalternativ som används ofta
(Min meny)................................................................................ 279
Byta namn på flikarna på Min meny.............................................280
Ta bort en flik från Min meny........................................................280
Radera alla flikar i Min meny........................................................281
Radera alla tillagda alternativ.......................................................281
Anpassa visningen av Min meny..................................................281
11
Tillbehör........................................................................... 282
Extra tillbehör............................................................................ 283
Strömförsörjning...........................................................................283
Övrigt............................................................................................284
Skrivare........................................................................................284
Använda extra tillbehör............................................................. 285
Visning på en tv............................................................................285
Använda en USB-nätadapter för att ladda/strömförsörja
kameran........................................................................................287
Fjärrfotografera.............................................................................289
Spara bilder på en dator............................................................ 291
Skriva ut bilder.......................................................................... 292
Bilaga............................................................................... 294
Försiktighetsåtgärder vid hantering........................................... 295
Felsökning................................................................................. 296
Information som visas på skärmen........................................... 300
När du fotograferar.......................................................................300
Under uppspelning.......................................................................302
Säkerhetsföreskrifter för trådlösa funktioner............................. 304
Säkerhetsföreskrifter....................................................................305
Programvaror från fristående leverantörer................................ 306
Personlig information och säkerhetsföreskrifter........................ 309
Varumärken och licensiering..................................................... 310
Ansvarsfriskrivning.................................................................... 312
Index......................................................................................... 313
12
Vanliga kamerafunktioner
Fotografera
zz Fotografera med automatiska inställningar (Auto-läge, Hybridauto-läge)
-- = 28, = 60
zz Fota dig själv med optimala inställningar (Självporträtt)
-- = 65
zz Ta panoramabilder (Panoramatagning)
-- = 66
Ta bra bilder av människor
Porträtt
(= 61)
Fotografera speciella motiv
Nattfoto utan stativ
(= 61)
Fyrverkeri
(= 61)
HDRmotljuskontroll
(= 61)
Mat
(= 61)
Använda specialeffekter
Slät hud
(= 61)
Monokrom
(= 80)
13
Bakgrundsoskärpa
(= 80)
Mjuk fokus
(= 80)
Fisheyeeffekt
(= 80)
Leksakskameraeffekt
(= 80)
Miniatyreffekt
(= 85, = 166)
Skapa ”akvarellmålningar”
(= 80)
zz Fokus på ansikten
-- = 28, = 61, = 149
zz Fotografera utan att använda blixten (Avstängd blixt)
-- = 107
zz Ta bilder där du själv är med (Självutlösare)
-- = 115
zz Lägga till en datumstämpel
-- = 118
zz Spela in filmsekvenser och ta bilder samtidigt
-- = 60
zz Gör bakgrunden oskarp för att skapa en känsla av fart
-- = 68
zz Fotografera en stjärnklar himmel
-- = 69, = 72, = 74, = 76
Visa
zz Visa bilder
-- = 30, = 174
zz Automatisk visning av bilder (Bildspel)
-- = 207
zz Visa bilder på en tv
-- = 285
14
zz Bläddra igenom bilder snabbt
-- = 179
zz Radera bilder
-- = 191
Spela in/visa filmer
zz Spela in filmer
-- = 28, = 86
zz Visa filmer
-- = 30
Skriva ut
zz Skriva ut bilder
-- = 292
Spara
zz Spara bilder på en dator
-- = 291
Använda Wi‑Fi-funktioner
zz Skicka bilder till en smartphone
-- = 215, = 223
zz Skriva ut bilder
-- = 226
zz Dela bilder online
-- = 234
zz Skicka bilder till en dator
-- = 230
15
Säkerhetsinstruktioner
zz Läs de här instruktionerna noga så att du använder produkten på ett säkert sätt.
zz Följ de här instruktionerna för att förhindra att fotografen eller andra skadas.
VARNING!
Visas vid risk för allvarlig skada eller död.
zz Förvara produkten utom räckhåll för barn.
Om en halsrem viras runt halsen på någon kan det orsaka strypning.
zz Använd endast strömkällor som anges i användarhandboken tillsammans med
produkten.
zz Ta inte isär eller ändra produkten.
zz Utsätt inte produkten för starka stötar eller vibrationer.
zz Vidrör inga interna delar.
zz Sluta omedelbart använda produkten om något ovanligt inträffar, som att det kommer
rök eller konstig lukt från den.
zz Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när du
rengör produkten.
zz Låt inte produkten bli våt. Låt inte främmande objekt eller vätskor komma in
i produkten.
zz Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
zz Tänk på följande vid användning av batterier inköpta i handeln eller det medföljande
batteriet.
-- Använd endast batterier tillsammans med den produkt de är avsedda för.
-- Hetta inte upp batteriet eller exponera det för eld.
-- Ladda inte batteriet med icke-godkända batteriladdare.
-- Låt inte batteripolerna komma i kontakt med smuts eller metallföremål.
-- Använd inte batterier som läcker.
-- Täck över batteripolerna med tejp eller annan isolering innan du slänger ett batteri.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
Om ett batteri läcker och batteriets innehåll kommer i kontakt med hud eller kläder ska
kontaktområdet omedelbart sköljas med rinnande vatten. Skölj noggrant med stora
mängder vatten och uppsök omedelbart läkarvård om innehållet kommer i kontakt
med ögonen.
16
zz Tänk på följande vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
-- Damma regelbundet av stickkontakten och uttaget med en torr trasa.
-- Sätt inte i eller ta ur kontakterna på produkten med blöta händer.
-- Använd inte produkten om stickkontakten är skadad eller inte helt isatt i eluttaget.
-- Låt inte stickkontakten eller kontakterna komma i kontakt med smuts eller
metallföremål.
-- Rör inte vid en batteriladdare eller nätadapter som är ansluten till ett strömuttag
vid åskoväder.
-- Ställ inga tunga föremål på nätkabeln. Skada, ändra eller modifiera inte nätkabeln.
-- Svep inte in produkten i tyg eller andra material när den används eller direkt efter
användning medan den fortfarande är varm.
-- Lämna inte produkten ansluten till en strömkälla under längre perioder.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
zz Låt inte produkten komma i kontakt med samma hudområde under längre perioder
när den används.
Även om inte produkten känns varm kan detta ge upphov till lågtemperaturbrännskador,
vilket kan resultera i hudrodnader eller blåsor. Vi rekommenderar ett stativ eller liknande
utrustning när produkten används på varma platser eller om du har dålig blodcirkulation
eller nedsatt känsel i huden.
zz Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där användning är förbjuden.
Den elektromagnetiska strålningen kan orsaka felfunktion i annan utrustning och till
och med olyckor.
AKTA!
Visas vid risk för personskada.
zz Utlös inte blixten nära motivets ögon.
Motivets ögon kan skadas.
zz Remmen är endast avsedd för att bära produkten på kroppen. Produkten kan
skadas om du hänger den i remmen på en krok eller annat föremål. Skaka inte
heller produkten eller utsätt den för starka stötar.
zz Utsätt inte objektivet för starkt tryck eller stötar från andra föremål.
Det kan orsaka personskada eller skada på produkten.
zz Blixten avger hög värme när den utlöses. Håll fingrar och andra kroppsdelar och
föremål borta från blixtenheten vid fotografering.
Det kan leda till brännskador eller att blixten inte fungerar som den ska.
zz Förvara inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan bli extremt varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador
vid beröring.
zz Om en onormal hudreaktion eller hudirritation uppstår i samband med eller efter
användning av produkten bör du sluta använda produkten samt kontakta din
vårdcentral för att få råd och/eller hjälp.
17
AKTA!
Visas vid risk för materiell skada.
zz Rikta inte kameran mot starka ljuskällor, till exempel mot solen en molnfri dag eller
mot en stark artificiell ljuskälla.
Det kan skada kamerans bildsensor eller andra inre delar i kameran.
zz Var försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du använder den på
stranden eller på en blåsig plats.
zz Om smuts eller andra partiklar har fastnat på blixten bör du torka av den med hjälp
av en bomullstops eller en mjuk trasa.
Den värme som avges från blixten kan annars orsaka att sådana partiklar avger rök
eller att fel uppstår på produkten.
zz Ta ut och förvara batteriet/batterierna på annan plats när du inte använder produkten.
Innehållet från ett läckande batteri kan orsaka skador på produkten.
zz Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger batteriet/
batterierna.
Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.
zz Batteriladdaren ska inte vara inkopplad när den inte används. Täck inte över den
med t.ex. kläder eller annat när den används.
Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och ta skada,
vilket kan leda till eldsvåda.
zz Placera inte några batterier inom räckhåll för djur.
Om ett djur biter i batteriet kan detta kan ge upphov till läckage, överhettning eller
explosion, vilket kan orsaka brand eller skador.
zz Om flera batterier används i produkten ska du inte använda batterier med olika
laddningsnivåer eller gamla och nya batterier samtidigt. Sätt inte i batterierna med
plus- och minuspolerna vända åt fel håll.
Det kan orsaka funktionsfel.
zz Stäng inte av kameran, öppna inte luckan till minneskortet/batteriet och slå inte på
eller skaka kameran när den sparar data på, eller läser data från, minneskortet.
Det kan ge upphov till felaktiga bilder eller skador på kameran eller minneskortet.
zz Tvinga inte i minneskortet isatt åt fel håll i kameran.
Det kan skada kameran.
18
Grundläggande
kamerafunktioner
Grundläggande information och instruktioner, från inledande förberedelser
till fotografering och visning.
19
Kom i gång
zz Fastsättning av kameraremmen
1
Fäst den medföljande remmen
i kamerans fäste för bärrem.
(1)
(2)
zz Remmen kan också fästas på kamerans
vänstra sida.
20
zz Ladda batteriet
(1)
1
Sätt i batteriet i laddaren.
2
Ladda batteriet.
(2)
(2)
(1)
zz Lampornas färger
-- Batteriet laddas: Orange
-- Batteriet är fulladdat: Grön
3
(1)
Ta ur batteriet.
(2)
zz Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition genom att
inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
zz Laddaren kan användas i områden med 100–240 V växelspänning
(50/60 Hz). Om kontakten inte passar i uttaget använder du en adapter
(finns i fackhandeln). Använd aldrig transformatorer för resebruk eftersom
de kan skada batteriet.
zz Laddade batterier laddar ur sig själva efter en tid även om de inte används.
Ladda batteriet samma dag (eller dagen innan) det ska användas.
21
zz Förbereda ett minneskort
Följande typer av minneskort (säljs separat) kan användas oavsett kapacitet.
zz SD-minneskort*1
zz SDHC-minneskort*1*2
zz SDXC-minneskort*1*2
*1 Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att
kameran kan användas med samtliga minneskort på marknaden.
*2 UHS-I-minneskort kan också användas.
22
zz Sätta i/ta ur batteriet och minneskortet
(2)
1
Öppna luckan.
2
Sätt i batteriet.
(1)
(2)
(1)
Ta ur minneskortet.
23
(1)
3
Sätt i minneskortet.
(2)
Ta ur minneskortet.
4
(2)
Stäng luckan.
(1)
zz Om du försöker sätta i batteriet åt fel håll kan det inte låsas fast i kameran.
Kontrollera alltid att batteriet är vänt åt rätt håll när du sätter i det och att
det låses fast.
zz Innan du använder ett nytt minneskort eller ett minneskort som har
formaterats i en annan enhet måste du formatera kortet i den här kameran.
zz Om minneskortet är utrustat med en skrivskyddsomkopplare och
omkopplaren är i låst läge kan du inte ta några bilder. Skjut omkopplaren
till upplåst läge.
zz Om [Byt batteri] visas byter du till ett fulladdat batteri när kameran har
stängts av automatiskt.
24
zz Ställa in datum, klocka, tidszon och språk
1
Slå på kameran.
2
Ställ in tidszonen.
zz Använd / -knapparna eller -ratten för
att välja en tidszon → -knappen
zz
-knappen
zz Använd / -knapparna eller -ratten
för att välja en tidszon → -knappen →
använd / -knapparna eller -ratten för
att välja [OK] → -knappen
25
3
Ställ in datum och tid.
zz Använd / -knapparna eller -ratten för
att välja datum eller tid → -knappen →
använd / -knapparna eller -ratten
för att justera → -knappen
zz Välj [OK] →
4
-knappen
Ställ in visningsspråket.
zz Använd / -knapparna för att välja
[Språk ] → -knappen
zz Använd / / / -knapparna för att välja
ett språk → -knappen
zz Ställ in rätt datum, klockslag och tidszon om skärmen [Datum/Klocka/Zon]
visas när du slår på kameran. Information som anges på detta sätt
registreras i bildegenskaperna när du fotograferar, och informationen
används när du hanterar bilder efter fotograferingsdatum eller skriver
ut bilder som visar datumet.
zz Om du vill ställa in sommartid (1 timme läggs till) väljer du alternativet [ ]
för [ ] på skärmen [Datum/Klocka/Zon].
zz Om inställningarna för datum/klocka/tidszon har nollställts ställer du in
dem igen.
26
Hålla kameran
zz Placera remmen runt handleden.
zz Håll armarna mot kroppen och håll
kameran i ett fast grepp när du
fotograferar. Kontrollera att inga fingrar
blockerar blixten om den är uppfälld.
27
Testa kamerans funktioner
Prova kameran genom att starta den, ta några stillbilder eller filmer och
sedan titta på dem.
zz Fotografering
1
Slå på kameran.
2
Gå till
3
Zooma in eller ut efter behov.
zz Om du trycker på ON/OFF-knappen en
gång till stängs kameran av.
-läget.
zz Tryck på zoomreglaget samtidigt som
du tittar på skärmen.
Vid användning av blixten:
28
4
Fokusera (tryck ned halvvägs).
zz Kameran piper när den har fokuserat.
zz Autofokuspunkter visas runt de delar av
motivet som är i fokus.
5
Fotografera (tryck ned helt).
Vid inspelning av filmer:
zz [
REC] visas under inspelningen.
zz Avsluta filminspelningen genom att trycka
på filminspelningsknappen igen.
29
zz Visa
1
Tryck på
2
Välj bilder.
-knappen.
zz Filmscener är märkta med [
Spela upp filmer:
zz
-knappen (två gånger)
zz Justera volymen med hjälp av
/ -knapparna.
30
].
Delarnas namn
zz Framsidan
(5) (6) (7) (8)
(9)
(2) (10)
(11)
(1)
(2)
(3)
(12)
(13)
(4)
(1)
Zoomreglage
Fotografering:
Visning: (vidvinkel)/
(telefoto)
(indexbild)/
(förstora)
(2)
Fäste för bärrem
(3)
Lampa
(4)
Objektiv
(5)
Ratt för exponeringskompensation
(6)
Inställningsratt
(7)
Avtryckare
(8)
Blixt
(9)
Kontrollring ( -ringen)
(10) Sökaruppfällningsreglage
(11) Serienummer
(12) Stativgänga
(13) Lucka till minneskort/batteri
: Position för tilldelning av ratt/ring
31
zz Baksidan
(1) (2) (3)
(4)
(5) (6)
(7)(8)(9) (10) (11) (12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(21) (20) (19)
(1)
Sökare
(2)
Dioptrijusteringsreglage
(3)
Skärm
Kan vridas cirka 180° uppåt
och 45° nedåt.
(4)
Mikrofon
(5)
-knapp (uppfällning av blixt)
(14) Filminspelningsknapp
Du kan även spela in filmer i andra
lägen än filmläget.
(15)
(16)
-knapp (snabbkontroll)
Visar snabbkontrollskärmen.
Används även för att bekräfta
valda inställningar.
-knapp (blixt)/
-knapp (högerknapp)
(6)
ON/OFF-knapp
(7)
DIGITAL-kontakt
(17)
(8)
HDMITM-kontakt
(18) Indikator
(9)
Högtalare
(19)
(10)
-knapp (Wi‑Fi)
(11) Kontrollratt (
(12)
(13)
-knapp (matningsmetod)/
-knapp (radera bild)/
-knapp (uppknapp)
-knapp (nedknapp)
-knappen
Används för att visa
menyskärmarna.
-ratten)
-knapp (AE-låsknapp)
-knapp/
(20)
(21)
32
-knapp (visning)
-knapp (närbild)/
-knapp (manuell fokusering)/
-knapp (vänsterknapp)
Sökare
Använd sökaren för att enklare kunna koncentrera dig på att hålla motiven
i fokus.
1
Fäll upp sökaren.
2
Dra ut sökarokularet från sökaren.
3
Justera dioptriinställningen.
zz Du aktiverar sökaren genom att hålla
den nära ögat.
zz Du kan inte använda kamerans sökare och skärm samtidigt.
zz När vissa sidförhållandeinställningar används visas svarta band längs
skärmens över- och underkant eller längs skärmens vänstra och högra
sida. Dessa områden kommer inte med i bilden.
33
Justera skärmens vinkel
zz Vinkla skärmen nedåt
zz Dra skärmens överkant nedåt mot dig.
zz Skärmen kan öppnas till cirka 45°.
zz Vinkla skärmen uppåt
zz Skärmen kan vridas uppåt till cirka
180 graders vinkel.
zz Du kan se en spegelvänd bild av dig själv
när du fotograferar med skärmen vänd
mot kamerans framsida.
zz Vrid skärmen tillbaka till ursprungsläget
när du är klar.
zz Vik in skärmen mot kamerahuset när kameran inte används.
zz Tvinga inte skärmen längre ut än till ändläget eftersom det kan skada
kameran.
34
Indikeringslampans funktioner
Indikeringslampan tänds eller blinkar beroende på kamerans status.
Färg
Indikatorns status
Blinkar
Kamerans status
zz Lagrar stillbilder på minneskortet eller
läser stillbilder från minneskortet
zz Skärmen är avstängd
zz Lagrar filmer på minneskortet eller
läser filmer från minneskortet
På
Blinkar
zz Överför via Wi‑Fi
zz Laddning via USB
zz Fel vid laddning via USB
På
Grön
Orange
Blinkar långsamt
35
Välja en fotograferingsmetod
Använd inställningsratten för att välja en fotograferingsmetod.
(1)
(6)
(2)
(3)
(7)
(4)
(8)
(9)
(5)
(10)
(1)
Tv-läge
Ställ in slutartiden innan du börjar
fotografera (= 90). Ställs in
med -ringen. Kameran justerar
automatiskt bländarvärdet så att det
passar slutartiden.
(6)
Av-läge
Ställ in bländarvärdet innan du
börjar fotografera (= 91). Ställs
in med -ringen. Kameran justerar
automatiskt slutartiden så att den
passar bländarvärdet.
(2)
P-läge
Kameran justerar automatiskt
slutartiden och bländarvärdet
efter motivets ljushet. Gör olika
inställningar innan du börjar
fotografera (= 89).
(7)
(3)
Auto-läge
Helautomatisk fotograferingsmetod
med automatiska inställningar
(= 56).
M-läge
Ställ in slutartiden och bländarvärdet
på en önskad exponeringsnivå innan
du börjar fotografera (= 92). Välj
en slutartid med hjälp av -ratten
och välj ett bländarvärde med hjälp
av -ringen.
(8)
C-läge
Spara de fotograferingsmetoder
du använder ofta och de
funktionsinställningar du har
konfigurerat (= 273).
(9)
Filmläge
Spela in olika typer av filmer
(= 86).
(4)
(5)
Hybridauto-läge
Spelar automatiskt in en filmsekvens
av motivet innan du tar en bild
(= 60).
Fotograferingsmetoder för
specialmotiv
Fotografera med inställningar för
speciella motiv (= 61).
(10) Läget Kreativa filter
Lägg till olika effekter när du
fotograferar (= 80).
36
Konfigurera kamerans funktioner
zz Snabbkontrollskärmen
1
(1)
(1)
Tryck på
-knappen.
zz (1) Inställningar
zz (2) Inställningsalternativ
(2)
2
Välj ett inställningsalternativ.
3
Välj ett inställningsalternativ.
zz Du kan konfigurera alternativ som är
]-ikon genom
markerade med en [
-knappen.
att trycka på
37
4
Slutför inställningen.
zz Du kan även välja alternativ genom att vrida på -ratten.
zz Du kan även konfigurera snabbinställningsfunktionerna på menyskärmen.
38
zz Menyskärmen
(1)
(2)
1
Tryck på
2
Välj en flik.
-knappen.
zz (1) Huvudflik
zz (2) Underflik
zz (3) Inställningar
(3)
(4)
zz (4) Inställningsalternativ
zz Välj en huvudflik med hjälp av
zoomreglaget.
zz Välj en underflik med hjälp av
/ -knapparna eller -ringen.
39
3
Välj ett inställningsalternativ.
4
Välj ett inställningsalternativ.
5
Slutför inställningen.
6
Återgå till fotograferingsskärmen.
zz Vissa alternativ väljs med hjälp av
/ -knapparna eller -ratten på en
annan skärm, efter att du först har tryckt
på -knappen.
40
Tillgängliga funktioner på
snabbkontrollskärmen
(1)
(1)
(2)
Tryck på -knappen när du använder en
fotograferings- eller visningsskärm för att
öppna snabbkontrollskärmen där du kan
justera inställningar. Välj en inställning på
skärmens vänstra eller högra sida för att
se inställningsalternativen längs skärmens
nederkant.
(1) Inställningar
(2) Inställningsalternativ
Följande inställningar är tillgängliga i -läget. De tillgängliga
inställningsalternativen skiljer sig åt mellan de olika fotograferingsmetoderna.
AF-metod
Välj en autofokusmetod (AF) som passar ditt motiv.
AF-funktion
] för att hålla motiven i fokus medan du
Välj [
håller avtryckaren nedtryckt halvvägs.
Ljusmätmetod
Välj hur motivets ljushet ska mätas.
Bildkvalitet*
Välj storlek (antalet pixlar) och kompression
(bildkvalitet) för dina bilden.
Inspelningsstorlek*
Välj inspelningsstorleken och bildfrekvensen för filmer.
ND-filter
Minskar mängden ljus för att ge bilden en önskad
ljushet.
ISO-inställning
Välj ett ISO-tal.
Vitbalans
Ta bilder med naturliga färger i olika ljusförhållanden.
Bildstil
Välj färginställningar som passar motivet väl.
Auto ljuskorrigering
Välj en nivå av automatisk korrigering för ljushet
och kontrast.
Kreativa filter
Lägg till olika effekter när du fotograferar.
* Även tillgänglig i
-läget.
41
Menyinställningar
Använd menyskärmarna för att konfigurera en mängd olika kamerafunktioner.
Öppna menyskärmarna genom att trycka på
-knappen. Inställningarna
är ordnade i fyra olika huvudgrupper, där varje grupp innehåller ett antal flikar.
Du kan konfigurera följande inställningar på menyskärmarna. De tillgängliga
inställningarna varierar mellan de olika fotograferingsmetoderna.
„„
Inställningar för bildtagning
zz Fotograferingsmetod
zz HDMI-infovisning
zz Digital zoom
zz Bildkvalitet
zz Bildstil
zz Typ av sam.drag
zz Stillbildsformat
zz Brusreducering för
höga ISO
zz Visningstid
zz Filmkvalitet
zz Vindbrusfilter
zz Blixtinställningar
zz Skärmavtryckare
zz Dämpare
zz Matningsmetod
zz Touch och dra
zz Filmservo-AF
zz RAW-sekvensläge
zz Datumstämpel
zz Exp. komp./AEB
zz
ISO-inställningar
zz
ISO-inställningar
zz Auto ljuskorrigering
zz Högdagerprioritet
zz ND-filter
zz Ljusmätmetod
zz Mättimer
zz Expo. simulering
zz Vitbalans
zz Egen VB
zz VB variation
AF‑inställningar
zz Slutarläge
zz AF-funktion
zz AF-metod
zz
Auto. långsam
slutare
zz Inst. av Stjärnor,
intervallfilm
zz Kontinuerlig AF
zz Stjärnförstärkn.
zz Tändning med
zz Inställningar för
AF‑hjälpbelysn
zz Fokusgaffling
stjärnporträtt
zz Färgjustering
zz AF+MF
zz Video-snapshot
zz Inst. av MF-peaking
zz Timelapse-film
zz Säker M. fokus
zz Fjärrkontroll
zz MF-punkt zoom
zz Inst. f bildstab.
zz
Auto. nivå
42
„„
Uppspelningsinställningar
zz Skydda bilder
zz RAW-bildbearbetning
zz Bildspel
zz Rotera bild
zz Ta bort röda ögon
zz Ange kriterier för
zz Radera bilder
zz Skapa album
bildsökn.
zz Beställa kopior
zz Beskärning
zz Bildhopp med
zz Inst. för Fotobok
zz Ändra storlek
zz Visningsinformations­
zz Kreativa filter
zz Gradering
„„
display
zz Visa fr. sist visad
Funktionsinställningar
zz Välj mapp
zz Språk
zz Spegelv. skärm
zz Filnumrering
zz Objektivindrag
zz Enheter
zz Autom rotering
zz Videosystem
zz Funktionsguide
zz Egen programmering
zz Formatera kort
zz Touchkontroll
zz Startbild
zz Pipljud
zz Inst. för trådlös
zz Volym
kommunikation
(C.Fn)
zz Egen kamerainst.
zz HDMI-upplösning
zz GPS-inställningar
zz HDMI HDR ut
zz Ekoläge
zz Fotograferingsinfo
zz Energispar
zz Visningsprestanda
zz Skärm ljusstyrk.
zz Sökarvisn.form.
zz Kvällsvisning
zz Växling av visning
zz Datum/Klocka/Zon
„„
(C-inst.)
zz Återställ kamera
zz Info om copyright
zz URL för bruksanv./
programvara
zz Certifieringslogo visas
zz Firmware
Min meny
zz Lägg till flik i Min meny
zz Radera alla flikar
i Min meny
43
zz Radera alla poster
zz Menyvisning
Fotograferingsskärmen
(1) (2)(3) (4) (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Fotogr.metod/motivikon
Antal bilder som kan tas
Max. antal bilder i serietagning
Tillgänglig tid för filminspelning
Batterinivå
44
Ramar på fotograferingsskärmen
Fokusramar (AF-punkter) visas på fotograferingsskärmen.
Visas runt det motiv eller det ansikte som identifierats som
huvudmotiv.
Visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs och kameran
Grön ram
har fokuserat.
Visas när kameran fokuserar kontinuerligt på rörliga motiv.
Blå ram
Visas så länge du håller avtryckaren nedtryckt halvvägs.
Visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs och kameran
Gul ram
inte kan fokusera.
Vit ram
zz Prova att fotografera med -läget om inga ramar visas, om inga ramar
visas runt motiven i bilden eller om ramarna visas mot bakgrunden eller
andra områden.
45
Fotograferingsinformation på skärmen
Du kan växla mellan olika visningslägen för fotograferingsskärmen för att
visa olika typer av information.
1
Tryck på
46
-knappen.
Visningsinformation på skärmen
Du kan växla mellan olika visningslägen för visningsskärmen för att visa
olika typer av information.
1
Tryck på
-knappen.
zz När du använder en skärm med detaljerad informationsvisning blinkar
överexponerade högdagrar på skärmen.
zz Ett diagram som kallas ljushetshistogram i skärmens överkant visar
detaljerad information om hur ljusheten fördelas i bilderna. Den horisontella
axeln visar mängden ljushet, och den vertikala axeln visar hur mycket av
bilden som finns på varje nivå av ljushet. Det här histogrammet gör det
möjligt att kontrollera exponeringen.
Växla mellan histogram
zz När du växlar till alternativet för RGB-visning visas ett RGB-histogram på
skärmen. Det visar information om fördelningen av rött, grönt och blått
i den bild som visas på skärmen. Den horisontella axeln visar mängden
ljushet för rött, grönt eller blått, och den vertikala axeln visar hur stor del av
bilden som har den nivån av ljushet. Det här histogrammet gör det möjligt
att kontrollera bildens färgegenskaper.
47
Pekfunktioner
zz Välja motiv
Du kan välja motiv genom att peka på en persons ansikte eller andra saker
som visas på skärmen.
1
Välj ett motiv.
2
Fotografera.
zz Kameran kan kanske inte följa motivet om det är för litet, rör sig för snabbt
eller om kontrasten mellan motiven och bakgrunden är för låg.
zz Du kan välja motiv genom att peka på skärmen samtidigt som du tittar
i sökaren genom att välja alternativet [På] för [Touch och dra AF] (= 146).
48
zz Snabbkontrollskärmen
Öppna inställningsskärmen.
zz Peka på [
].
Konfigurera kameran
zz Peka på ett inställningsalternativ →
en inställning
Växla skärmar
zz Du kan konfigurera alternativ som är
]-ikon genom
markerade med en [
].
att peka på [
Gå tillbaka till föregående skärm
zz Peka på [
].
Justera inställningar på staplar
zz Peka på eller dra stapeln.
49
zz Menyskärmen
Konfigurera kameran
zz Peka på en huvudflik → en underflik →
ett inställningsalternativ → en inställning
Gå tillbaka till föregående skärm
zz Peka på [
].
Lägga till/ta bort bockmarkeringar
zz Peka på en kryssruta.
I stället för att trycka på
zz Peka på [
50
].
-knappen
I stället för att trycka på
zz Peka på [
I stället för att trycka på
zz Peka på [
51
-knappen
].
].
-knappen
zz Visa
Visa enstaka bilder
zz Nästa bild: dra åt vänster
zz Föregående bild: dra åt höger
Spela upp filmer
zz Spela upp: peka på [
]
Åtgärder vid visning av filmer
zz Stoppa: peka på skärmen
zz Fortsätt: peka på [ ]
zz Justera volymen: peka på [
Växla till indexvisning
52
]
Visa färre bilder
Förstora bilder
zz Peka snabbt två gånger.
Minska förstorade bilder
zz Återställ till originalstorlek: peka på [ ]
eller peka snabbt två gånger på skärmen
zz Du kan öppna panelen för uppspelning av filmer genom att peka på
skärmen under uppspelningen av en film.
zz Du kan bläddra bland de bilder som visas i läget för indexvisning genom
att dra uppåt eller nedåt på skärmen.
zz Du kan flytta den del av bilden som visas i läget för förstorad visning
genom att dra över skärmen.
53
Tangentbordet på skärmen
Ange tecken
zz Peka på tecknen för att mata in dem.
Flytta markören
zz Peka på [
]/[
] eller använd
-ringen
Byta inmatningsläge
zz [ ]: Växla till stora bokstäver
zz [ ]: Växla till siffror eller symboler
Ta bort tecken
zz [
]
Ange radbrytningar
zz [
]
Gå tillbaka till föregående skärm
zz [
]
54
Fotografering
Fotografera smidigt med enkla metoder eller använd en mängd olika
funktioner för att ta mer avancerade bilder.
55
Fotografera med automatiska
inställningar (Auto-läge/
Hybridauto-läge)
Använd Auto-läget för att låta kameran automatiskt välja optimala
inställningar, baserat på det motiv och de fotograferingsförhållanden
kameran har identifierat.
1
Gå till
2
Zooma in eller ut efter behov.
-läget.
zz Tryck på zoomreglaget samtidigt
som du tittar på skärmen.
Vid användning av blixten:
56
3
Fokusera (tryck ned halvvägs).
zz Kameran piper när den har fokuserat.
zz Autofokuspunkter visas runt de delar av
motivet som är i fokus.
4
Fotografera (tryck ned helt).
Vid inspelning av filmer:
zz [
REC] visas under inspelningen.
zz Avsluta filminspelningen genom att
trycka på filminspelningsknappen igen.
Stillbilder
zz En blinkande [ ]-ikon varnar dig om bilderna riskerar att bli suddiga på
grund av kameraskakningar. Montera i så fall kameran på ett stativ eller
vidta andra åtgärder för att hålla den stilla.
zz Om bilderna blir för mörka trots att blixten utlöses går du närmare motivet.
zz Lampan kan tändas automatiskt för att underlätta fokuseringen i svagt ljus
när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
57
Filmer
zz De svarta fält som visas längs skärmens över- och underkant spelas inte in.
zz Om du ändrar bildens komposition under en pågående inspelning justeras
fokus, ljusheten och färgtonen automatiskt.
zz Inspelningen avbryts automatiskt när minneskortet blir fullt eller
inspelningslängden för en film når den maximala längden.
zz Den maximala inspelningstiden per film är 29 minuter och 59 sekunder.
zz Kameran kan bli varm om du använder den för att spela in filmer under en
längre tid. Det är helt normalt och betyder inte att något är fel med kameran.
zz Se till att dina fingrar inte blockerar mikrofonen när du spelar in filmer.
Om du råkar blockera mikrofonen kan ljudet bli dämpat eller inte spelas
in alls.
zz Kameran spelar in ljud via den inbyggda stereomikrofonen.
zz Undvik att röra vid någon annan av kamerans kontroller än
filminspelningsknappen eller skärmen när du spelar in filmer eftersom
kamerans manöverljud spelas in. Använd om möjligt pekskärmspanelen
för att justera inställningar eller utföra andra åtgärder under en pågående
inspelning.
zz Ljud från Wi‑Fi-åtgärder kan spelas in av kamerans inbyggda mikrofoner
eller externa mikrofoner. Vi rekommenderar att du inte använder funktionen
för trådlös kommunikation när ljud spelas in.
zz När du börjar spela in en film ändras bildvisningsområdet och motiven
förstoras för att kraftiga kameraskakningar ska kunna korrigeras. Om du vill
spela in filmer och behålla motivens storlek kan du justera inställningarna
för bildstabiliseringen.
zz Kamerans manöverljud, till exempel fokuseringsljud från objektivet,
kan också spelas in vid inspelning av videoscener.
zz Enstaka filmer med en storlek som överskrider 4 GB kan delas upp
i separata filer. Automatisk uppspelning av uppdelade filmfiler i följd
stöds inte. Du måste spela upp varje film separat.
Motivikoner
zz Vid fotografering med
/
visar kameran en ikon för den identifierade
motivtypen och väljer sedan automatiskt optimala inställningar för fokus,
ljushet och färg.
zz Försök fotografera med -läget om motivikonen inte stämmer överens
med de aktuella fotograferingsförhållandena eller om det inte går att ta
bilder med den förväntade effekten, färgen eller ljusheten.
58
zz Ikoner för bildstabilisering
Optimal bildstabilisering för inspelningssituationen (intelligent IS) används
automatiskt och följande ikoner visas.
Bildstabilisering för stillbilder (Normal)
Bildstabilisering för stillbilder vid panorering (Panorering)*
Bildstabilisering för roterande och parallella rörelser för närbilder
(bildstabilisering av hybridtyp). [
] visas för filmer och
bildstabiliseringen [ ] används dessutom.
Bildstabilisering för videoscener reducerar effekterna av kraftiga
kameraskakningar, till exempel när du går och filmar samtidigt
(Dynamisk)
Bildstabilisering som reducerar effekterna av långsamma
kameraskakningar, till exempel vid inspelning av filmer
i telefotoläge (Utökad)
Ingen bildstabilisering eftersom kameran är monterad på ett stativ
eller hålls helt stilla på andra sätt. Vid inspelning av filmer visas
dock [ ] och bildstabilisering som motverkar effekterna av vind
och andra källor till vibrationer används (Bildstabilisering för stativ).
* Visas när du följer rörliga motiv genom att panorera med kameran.
När du följer motiv som rör sig horisontellt motverkas endast vertikala
kameraskakningar. Den horisontella bildstabiliseringen inaktiveras.
När du följer motiv som rör sig vertikalt motverkas på liknande sätt
endast horisontella kameraskakningar.
59
zz Fotografera med Hybridauto-läget
Kameran kan även automatiskt spela in 2–4 sekunder långa videosekvenser
alldeles innan du tar en stillbild. Varje videosekvens, som avslutas med att
stillbilden tas och ett slutarljud hörs, sparas som ett separat kapitel. Kameran
skapar ett kort filmsammandrag för varje dag genom att kombinera dagens
videosekvenser.
1
Gå till
2
Fokusera och ta bilden.
-läget.
zz Om du vill få bättre resultat när du skapar filmsammandrag ska du rikta
kameran mot motivet i cirka fyra sekunder innan du börjar ta stillbilder.
eftersom ett
zz Batteritiden är kortare i det här läget än i
filmsammandrag spelas in för varje bild du tar.
zz Ett filmsammandrag kanske inte spelas in om du tar en stillbild direkt efter
eller använder kameran på andra sätt.
att du slår på kameran, väljer
zz Ljud och vibrationer som uppstår vid hanteringen av kameran och
objektivet spelas in i filmsammandrag.
] för NTSC och [
]
zz Bildkvaliteten för filmsammandrag är [
för PAL. Storleken varierar beroende på det valda videosystemet.
zz Inga ljud spelas upp när du trycker ned avtryckaren halvvägs eller
använder självutlösaren.
zz I följande fall sparas filmsammandrag som separata filmfiler även om
-läget under samma dag.
de spelades in i
-- Om inspelningstiden för filmsammandraget blir cirka 29 minuter och
59 sekunder. (Kan även sparas som flera separata filer om storleken
överskrider 4 GB.)
-- Om filmsammandraget är skyddat.
-- Om inställningarna för sommartid, videosystem eller tidszon ändras.
zz Inspelade slutarljud kan inte ändras eller raderas.
60
Fotografera speciella motiv (Specialscen)
Välj en metod som passar motivet som fotograferas, så konfigurerar
kameran inställningarna automatiskt för optimala bilder. Ta några provbilder
först och kontrollera att du får de resultat du förväntar dig.
1
Gå till
2
-knappen → [ ] → välj ett
alternativ
3
Fotografera.
61
-läget.
I den anpassningsbara bildbearbetningen
finns funktioner för slätare hud och ljushet
samt för bakgrundsjusteringar så att du själv
framträder bättre.
Självporträtt
Ta porträtt där motivet står ut mot en oskarp
bakgrund, och får mjuka hudtoner och
vackert hår.
Porträtt
Bearbeta bilderna för att få motivets hud att se
jämnare ut.
Slät hud
zz Andra områden än människors hud kan ändras beroende på
fotograferingsförhållandena.
zz Inställningarna i [ ]-läget används inte i [ ]-läget.
62
Justera färgtonerna för att skapa fräscha och
aptitliga matbilder.
Mat
zz Dessa färgtoner är kanske inte lämpliga att användas på motiv med
människor.
zz [Färgton] ändras till standardinställningen när kamerans blixt används.
Ta vackra kvällsbilder eller porträttbilder med
kvällsmotiv i bakgrunden.
Nattfoto utan stativ
zz Bildbruset minskas genom att flera bilder i en bildserie kombineras till en
enda bild.
zz Håll kameran stadigt eftersom den tar flera bilder i följd.
zz Det blir en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom kameran
bearbetar och kombinerar bilderna.
zz Bilderna kan bli korniga eftersom ISO-talet ökas för att passa
fotograferingsförhållandena.
zz Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan orsaka
att du kanske inte får de förväntade resultaten.
zz Försök hålla kameran stilla när du använder blixten eftersom kameran kan
använda en längre slutartid än normalt.
63
HDR-motljuskontroll
Varje gång du fotograferar tar kameran
snabbt tre bilder med olika ljushetsnivåer och
kombinerar sedan automatiskt dessa bilder till
en enda bild. Den här funktionen gör det möjligt
att minska de detaljförluster som brukar uppstå
i högdagrar och skuggpartier vid fotografering av
motiv med både ljusa och mörka områden.
zz Håll kameran stadigt eftersom den tar flera bilder i följd.
zz Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan orsaka
att du kanske inte får de förväntade resultaten.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla
kameran stilla om kraftiga kameraskakningar påverkar resultatet negativt.
När du använder den här funktionen bör du stänga av bildstabiliseringen.
zz Bilden blir suddig om motivet rör sig.
zz Det blir en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom kameran
bearbetar och kombinerar bilderna.
Livfulla bilder på fyrverkerier.
Fyrverkeri
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den
stilla och förhindra kameraskakningar. Du bör även välja [Av] för [Bildstab.]
när du använder ett stativ eller andra åtgärder för att hålla kameran stilla.
zz Dem optimala fokuseringen fastställs även om inga ramar visas när du
trycker ned avtryckaren halvvägs.
64
zz Fotografera dig själv med optimala inställningar
(Självporträtt)
1
2
Välj [
3
Konfigurera inställningarna.
].
Öppna skärmen.
zz Peka på den inställning du vill
konfigurera.
zz Välj ett alternativ.
zz Peka på [ ] om du vill gå tillbaka
till föregående skärm.
4
Fotografera.
zz Andra områden än människors hud kan ändras beroende på
fotograferingsförhållandena.
zz Inställningarna för [Slät hud-effekt] som anges i [ ]-läget används inte
i [ ]-läget.
zz [Bakgrundsoskärpa] är inställd på [Auto] när du ställer in blixtmetoden [ ]
för blixtfotografering (eftersom blixten endast utlöses när [Auto] är valt).
65
zz Ta panoramabilder (Panoramaläge)
Skapa en panoramabild genom att kombinera ett antal bilder i en
serietagning där du rör kameran i en riktning samtidigt som du håller
avtryckaren helt nedtryckt.
1
2
Välj [
].
Välj en fotograferingsriktning.
zz Använd -knappen för att välja den
fotograferingsriktning du vill röra
kameran i.
zz En pil visar den riktning du ska röra
kameran i.
3
Tryck ned avtryckaren halvvägs.
4
Fotografera.
zz Fokusera på motivet genom att trycka
ned avtryckaren halvvägs.
(2)
zz Håll avtryckaren helt nedtryckt och rör
sedan kameran med konstant hastighet
i pilens riktning.
(1)
zz Det område som visas tydligt (1) tas med
i bilden.
zz En förloppsindikator (2) visas för
fotograferingen.
zz Fotograferingen avbryts när du släpper
upp avtryckaren eller när hela
förloppsindikatorn har blivit vit.
66
zz I vissa motiv kan det hända att det inte är de förväntade bilderna som
sparas och bilderna kanske inte ser ut som förväntat.
zz Fotograferingen kan avbrytas i förtid om du rör kameran för snabbt eller
långsamt. Den del av panoramabilden som redan har skapats sparas dock.
är stora. Använd en
zz Bilder som har skapats med hjälp av foton tagna i
dator eller en annan enhet för att minska panoramabildernas storlek om du
vill skriva ut dem direkt från ett minneskort på en Canon-skrivare. Ändra
panoramabildernas storlek i en dator om bilderna inte är kompatibla med
vissa programvaror eller webbtjänster.
zz Följande motiv kan kanske inte sammanfogas korrekt.
-- Motiv i rörelse
-- Motiv som befinner sig nära kameran
-- Motiv med kraftigt varierande kontrast
-- Motiv som innehåller långa delar med samma färg eller mönster,
till exempel hav eller himmel
67
zz Fotografera motiv mot en bakgrund i rörelse
(Panorering)
Du kan skapa en känsla av fart genom att
panorera för att göra bakgrunden oskarp.
1
2
Välj [
].
Fotografera.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs när du
rör kameran så att den följer motivet
innan du tar bilden.
zz Håll motivet inom den ram som visas
och tryck sedan ned avtryckaren helt.
zz Fortsätt panorera kameran och följ
motivet även efter att du har tryckt
ned avtryckaren helt.
zz Du får bästa möjliga resultat genom att hålla kameran i ett säkert grepp
med båda händerna, hålla armbågarna tätt intill kroppen och vrida hela
kroppen för att följa motivet.
zz Den här funktionen är mest effektiv för att fotografera motiv som rör sig
horisontellt, till exempel bilar eller tåg.
68
zz Fotografera människor under stjärnklar himmel
(Stjärnporträtt)
Ta vackra bilder av människor under stjärnklar himmel. Kameran tar två
bilder utan blixt efter att ha fotograferat personen med blixt i den första
bilden. De tre bilderna kombineras sedan automatiskt till en enda bild.
1
Välj [ ].
zz Zoomen ställs in på maximalt
vidvinkelläge och kan inte justeras.
Justera färgerna
zz
-knappen → [
] → / -knapparna
zz Finjustering: -knappen → [ ] →
-knappen → / / / -knapparna
2
Fäll upp blixten.
3
Placera kameran så att den står
stadigt.
zz Tryck på -knappen för att fälla upp
blixten.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta
andra åtgärder för att hålla den stilla.
4
Fotografera.
zz Tryck ned avtryckaren. Blixten utlöses
när kameran tar den första bilden.
zz Den andra och tredje bilden tas nu
utan blixt.
69
5
Personen måste stå helt stilla tills
lampan blinkar.
zz Den person du fotograferar måste stå helt
stilla till dess att lampan blinkar efter att
den tredje bilden har tagits. Det kan ta
upp till 2 sekunder.
zz Alla bilderna kombineras till en
gemensam bild.
70
zz Du får bättre bilder genom att placera den person som ska fotograferas på
en plats som inte är upplyst av gatlyktor eller andra ljuskällor. Kontrollera
även att blixten är uppfälld.
zz En fördröjning uppstår innan du kan fotografera igen eftersom kameran
bearbetar bilderna.
zz Du minskar risken att få suddiga bilder genom att se till att den person du
fotograferar står stilla.
zz B: blå; A: gulorange; M: magenta; G: grön
zz Hudtoner ändras inte när du justerar färgerna.
zz Prova att använda alternativet [På] för [Kvällsvisning] när du använder
det här läget.
zz Du kan justera motivets ljushet genom att ändra värdet för
blixtexponeringskompensation.
zz Du kan justera bakgrundens ljushet genom att ändra värdet för
exponeringskompensation. Observera att bilderna kanske inte ser
ut som förväntat under vissa fotograferingsförhållanden. Den person
du fotograferar måste dessutom stå stilla under steg 4–5 eftersom
fotograferingen tar längre tid (upp till cirka 15 sekunder).
zz Du kan få med fler stjärnor och få ett kraftigare stjärnljus genom att välja
[Inställningar för stjärnporträtt] → [Stjärnsynlighet] → [Framträdande].
Observera att bilderna kanske inte ser ut som förväntat under vissa
fotograferingsförhållanden. Den person du fotograferar måste dessutom
stå stilla under steg 4–5 eftersom fotograferingen tar längre tid (upp till
cirka 30 sekunder).
[Stjärnförstärkn.] →
zz Du kan göra stjärnorna ljusare genom att välja
[Skarp]. Du kan framhäva de ljusa stjärnorna på en stjärnhimmel genom
att välja alternativet [Mjuk]. Den här inställningen kan skapa fantastiska
bilder genom att förstora de ljusa stjärnorna och dämpa ljuset från de
svagare stjärnorna. Du inaktiverar bearbetningen av stjärnljus genom
att välja [Av]. Observera att bilder med ljusa motiv inte bearbetas för att
framhäva stjärnor, även om du har valt alternativet [Skarp] eller [Mjuk].
71
zz Fotografera kvällsmotiv under stjärnklar himmel
(Stjärnklar natthimmel)
Ta fantastiska foton av en stjärnklar himmel över kvällsmotiv.
1
Välj [ ].
zz Zoomen ställs in på maximalt
vidvinkelläge och kan inte justeras.
Justera färgerna
zz
-knappen → [
] → / -knapparna
zz Finjustering: -knappen → [ ] →
-knappen → / / / -knapparna
2
Placera kameran så att den står
stadigt.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta
andra åtgärder för att hålla den stilla.
Justera fokus
zz -knappen → [
]→
-knappen
zz Tryck på
-knappen och vinkla
sedan kameran så att de stjärnor som
ska vara med i bilden befinner sig inuti
den ram som visas.
zz Tryck på -knappen för att starta
justeringen.
zz Det kan ta lite tid för kameran att göra
justeringen och du bör inte ändra
kamerans läge innan ett meddelande
om att justeringen har slutförts visas.
72
3
Fotografera.
zz En fördröjning uppstår innan du kan fotografera igen eftersom kameran
bearbetar bilderna.
zz B: blå; A: gulorange; M: magenta; G: grön
zz Prova att använda alternativet [På] för [Kvällsvisning] när du använder
det här läget.
[Stjärnförstärkn.] →
zz Du kan göra stjärnorna ljusare genom att välja
[Skarp]. Du kan framhäva de ljusa stjärnorna på en stjärnhimmel genom
att välja inställningen [Mjuk]. Den här inställningen kan skapa fantastiska
bilder genom att förstora de ljusa stjärnorna och dämpa ljuset från de
svagare stjärnorna. Du inaktiverar bearbetningen av stjärnljus genom
att välja [Av]. Observera att bilder med ljusa motiv inte bearbetas för att
framhäva stjärnor, även om du har valt alternativet [Skarp] eller [Mjuk].
zz Prova att växla till läget för manuell fokusering om du vill ange
fokuspunkten mer exakt innan du fotograferar.
73
zz Fotografera stjärnspår (Stjärnspår)
Strimmor som skapas av stjärnornas rörelser på himlen registreras på en
enda bild. När du har angett slutartiden och antalet bilder tar kameran en
bildserie. En fotograferingssession kan pågå i upp till två timmar. Kontrollera
batterinivån innan du börjar.
1
Välj [ ].
zz Zoomen ställs in på maximalt vidvinkelläge
och kan inte justeras.
Justera färgerna
zz
-knappen → [
] → / -knapparna
zz Finjustering: -knappen → [ ] →
-knappen → / / / -knapparna
2
Ange fotograferingssessionens
längd.
zz Använd -ringen för att ange
fotograferingssessionens längd.
3
Placera kameran så att den står
stadigt.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta
andra åtgärder för att hålla den stilla.
Justera fokus
zz -knappen → [
]→
-knappen
zz Tryck på
-knappen och vinkla
sedan kameran så att de stjärnor som
ska vara med i bilden befinner sig inuti
den ram som visas.
zz Tryck på -knappen för att starta
justeringen.
74
zz Det kan ta lite tid för kameran att göra
justeringen och du bör inte ändra
kamerans läge innan ett meddelande
om att justeringen har slutförts visas.
4
Fotografera.
zz Rör inte kameran medan fotograferingen
pågår.
zz Om du vill avbryta fotograferingen trycker
du ned avtryckaren helt igen. Observera
att det kan ta upp till 30 sekunder att
avbryta fotograferingen.
zz Om kamerans batteri skulle ta slut avbryts fotograferingen och en
sammansatt bild skapas och sparas med hjälp av de bilder som redan
har tagits.
zz En fördröjning uppstår innan du kan fotografera igen eftersom kameran
bearbetar bilderna.
zz B: blå; A: gulorange; M: magenta; G: grön
zz Prova att använda alternativet [På] för [Kvällsvisning] när du använder
det här läget.
zz Prova att växla till läget för manuell fokusering om du vill ange fokuspunkten
mer exakt innan du fotograferar.
75
zz Spela in film med stjärnor som rör sig över
himlen (Stjärnor, intervallfilm)
Du kan skapa videoscener med snabbrörliga stjärnor genom att spela in en
intervallfilm som skapas av bilder som tas med ett angivet intervall. Du kan
justera fotograferingsintervallet och inspelningens längd efter dina behov.
Observera att varje session tar tid och kräver att många bilder tas. Kontrollera
batterinivån och det tillgängliga utrymmet på minneskortet innan du börjar.
1
Välj [
].
zz Zoomen ställs in på maximalt
vidvinkelläge och kan inte justeras.
Justera färgerna
zz
-knappen → [
] → / -knapparna
zz Finjustering: -knappen → [ ] →
-knappen → / / / -knapparna
2
Konfigurera inställningarna för
filmer.
zz -knappen → välj ett alternativ → välj en
inställning
3
Placera kameran så att den står
stadigt.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta
andra åtgärder för att hålla den stilla.
Justera fokus
zz -knappen → [
]→
-knappen
zz Tryck på
-knappen och vinkla
sedan kameran så att de stjärnor som
ska vara med i bilden befinner sig inuti
den ram som visas.
76
zz Tryck på -knappen för att starta
justeringen.
zz Det kan ta lite tid för kameran att göra
justeringen och du bör inte ändra
kamerans läge innan ett meddelande
om att justeringen har slutförts visas.
4
Kontrollera ljusheten.
zz Tryck ned avtryckaren helt för att ta en
stillbild.
zz Växla till visningsläget och kontrollera
bildens ljushet.
zz Du kan justera ljusheten
genom att använda ratten för
exponeringskompensation för
att ändra exponeringsnivån på
fotograferingsskärmen.
5
Starta inspelningen.
zz Tryck på filminspelningsknappen →
tryck ned avtryckaren helt
zz Rör inte kameran medan inspelningen
pågår.
zz Ingen bild visas på kameran medan
inspelningen pågår.
zz Du kan avbryta inspelningen genom att
trycka på avtryckaren eller filmknappen
igen. Observera att det kan ta upp till
30 sekunder att avbryta fotograferingen.
77
Inställning
Spara källbilder
Alternativ
Information
Du kan välja att spara varje tagen
bild innan filmen skapas. Observera
att [Effekt] inte är tillgänglig när [På]
är vald.
Välj en filmeffekt, till exempel
stjärnspår.
Välj ett intervall mellan varje bild
som ska tas.
Av/På
Effekt
Intervall
Insp.storl. film
15 sek., 30 sek.,
1 min
,
,
,
,
,
,
(NTSC)
Välj inspelningsstorleken för film.
(PAL)
Fotogr.tid
60 min/90 min/
120 min/
Obegränsat
Autoexponering
Fast 1:a bild/
Varje bild
Fjärrkontroll
Av/På
Pip när bild tas
På/Av
Välj en längd för inspelningen.
Välj [Obegränsat] om du vill spela
in till dess att kamerans batteri har
laddats ur.
Välj om exponeringen ska baseras
på den första bilden eller uppdateras
för varje bild.
Välj om du vill använda en trådlös
fjärrkontroll.
Välj om kameran ska avge ett pip
när varje bild tas.
zz Du kan även konfigurera den här inställningen genom att välja
[Inst. av
Stjärnor, intervallfilm].
zz USB-nätadaptern PD-E1 (säljs separat) gör det möjligt att fotografera utan
att behöva oroa dig för hur mycket batteritid som återstår.
zz Fotograferingen avbryts automatiskt efter högst åtta timmar även om du
har valt alternativet [Obegränsat] för [Fotogr.tid].
78
Uppskattad uppspelningstid för olika inställningar för fotograferingsintervall
och bildfrekvens (för tagningar gjorda under en timme)
Fotograferingsintervall
15 sek.
15 sek.
30 sek.
30 sek.
1 min
1 min
Inspelningsstorlek
för film
NTSC
PAL
Uppspelningstid
(ungefärlig)
NTSC
PAL
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
16 sek.
19,2 sek.
8 sek.
9,6 sek.
8 sek.
9,6 sek.
4 sek.
4,8 sek.
4 sek.
4,8 sek.
2 sek.
2,4 sek.
zz Om kamerans batteri eller utrymmet på minneskortet skulle ta slut avbryts
fotograferingen och en sammansatt bild skapas och sparas med hjälp av
de bilder som redan hunnit tas.
zz En fördröjning uppstår innan du kan fotografera igen eftersom kameran
bearbetar bilderna.
zz Bildintervallet [1 min] är inte tillgängligt när du använder följande effekter:
[ ], [ ], [ ] eller [ ].
zz B: blå; A: gulorange; M: magenta; G: grön
zz Inget ljud spelas in.
zz Prova att använda alternativet [På] för [Kvällsvisning] när du använder
det här läget.
zz Prova att växla till läget för manuell fokusering om du vill ange fokuspunkten
mer exakt innan du fotograferar.
79
Fotografera med bildeffekter
(Kreativa filter)
Lägg till olika effekter när du fotograferar. Ta några provbilder först och
kontrollera att du får de resultat du förväntar dig.
1
Gå till
2
-knappen → [
alternativ
3
Välj en effektnivå.
4
Fotografera.
zz Använd
80
-läget.
] → välj ett
-ringen för att ställa in nivån.
Ta svartvita bilder med en grynig och rå stämning.
Grynig svartvit
Du kan fotografera motiv så att de framträder
från bakgrunden.
Bakgrundsoskärpa
zz Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan orsaka
att du kanske inte får de förväntade resultaten.
zz Försök fotografera motivet på nära håll och se samtidigt till att det är
tillräckligt avstånd mellan motivet och bakgrunden för att uppnå bästa
resultat med effekten för bakgrundsoskärpa.
zz En fördröjning kan uppstå innan du kan fotografera igen.
Skapa behagliga miljöer genom att fotografera
med ett simulerat filter för mjuk fokus.
Mjuk fokus
81
Fotografera med samma förvrängningseffekt
som genom ett fisheye-objektiv.
Fisheye-effekt
Gör färgerna mjukare och skapar bilder som
liknar akvarellmålningar.
Akvarell
Ta bilder som ser ut att vara tagna med
en leksakskamera, med vinjettering och
felaktiga färger.
Leksakskamera
Skapa en effekt som påminner om en
miniatyrmodell genom att göra bildens
delar utanför ett valt område suddiga.
Miniatyreffekt
82
Lägg till en effekt som gör att dina bilder
påminner om målningar med låg kontrast
och platta färgtoner.
HDR konst standard
Lägg till en effekt som gör att dina bilder
påminner om målningar med intensiva färgtoner.
HDR intensiv
Lägg till en effekt som gör att dina bilder
påminner om oljemålningar med kraftiga
penseldrag.
HDR oljemålning
Lägg till en effekt som gör att dina bilder
påminner om urblekta äldre foton med
kraftiga konturer och en mörk atmosfär.
HDR relief
83
HDR konst standard, HDR intensiv, HDR oljemålning och
HDR relief
zz Den här metoden kan minska de urblekta högdagrar och detaljlösa
skuggpartier som brukar uppstå vid fotografering av motiv med hög
kontrast.
zz När du trycker ned avtryckaren helt tar kameran tre bilder och kombinerar
dem till en enda bild. Håll kameran stadigt när du fotograferar.
zz Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan orsaka
att du kanske inte får de förväntade resultaten.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla
kameran stilla om kraftiga kameraskakningar påverkar resultatet negativt.
När du använder den här funktionen bör du stänga av bildstabiliseringen.
zz Det blir en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom kameran
bearbetar och kombinerar bilderna.
Oljemålning
zz [
] är inte tillgänglig i
(den är dock tillgänglig i
84
).
zz Bilder som påminner om miniatyrmodeller
(Miniatyreffekt)
1
2
zz
3
zz
4
Välj [
].
Välj det område som ska vara
i fokus (motivram).
-knappen →
flytta ramen →
/ -knapparna för att
-knappen
Ställ in den punkt som ska vara
i fokus (AF-punkt).
/ / / -knapparna för att flytta
AF‑punkten → -knappen
Fotografera.
zz Du kan växla den horisontella orienteringen för den ram som visas när du
trycker på -knappen i steg 2 till vertikal orientering genom att trycka på
/ -knapparna.
85
Spela in olika typer av filmer (Filmläge)
Det omfattande filmläget
har många funktioner och gör det möjligt
att ta filmer med miniatyreffekter (= 166), video-snapshots (= 168),
timelapse-filmer (= 170) och mycket mer.
1
Gå till
2
Starta inspelningen.
zz [
-läget.
REC] visas under inspelningen.
zz Avsluta filminspelningen genom att trycka
på filminspelningsknappen igen.
zz När du använder
-läget visas svarta fält längs skärmens över- och
underkant. De svarta fälten anger de bildområden som inte kommer att
tas med.
-läget smalnar visningsområdet av och motiven
zz När du använder
förstoras.
zz Du kan justera exponeringen med hjälp av ratten för
exponeringskompensation.
zz Du kan växla mellan att använda autofokus och en fast inställd fokusering
] på skärmen eller trycka på -knappen innan
genom att peka på [
eller under inspelningen. (Användningen av autofokus anges med en
]-ikonens övre vänstra del.) Observera att den här ikonen
grön [ ] i [
[Filmservo-AF] är inställd på [Av].
inte visas när
86
zz Spela in filmer med förvalda slutartider och
bländarvärden (filminspelning med manuell
exponering)
Ange önskade inställningar för slutartid, bländarvärde och ISO-tal innan du
börjar spela in.
1
-knappen → [
2
Ange ISO-talet →
3
Ange slutartid och bländarvärde.
zz Slutartid:
-ringen
Starta inspelningen.
87
]
-knappen
-ratten
zz Bländarvärde:
4
] → välj [
zz Vid användning av vissa slutartider kan bilden på skärmen flimra vid
inspelning i lysrörsljus eller LED-ljus. Detta flimmer kan ibland även
synas i den inspelade filmscenen.
zz När du har valt ett fast ISO-tal kan du jämföra ditt angivna
exponeringsvärde (den nivå där indikatorn för exponeringsnivå visas) med
nivån för korrekt exponering genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
Indikatorn för exponeringsnivå visas som [ ] eller [ ] när avvikelsen från
en korrekt exponering överstiger 3 EV-steg.
zz Du kan kontrollera ISO-talet i [AUTO]-läget genom att trycka ned
avtryckaren halvvägs. Om det inte går att exponera bilden korrekt
med de valda värdena för slutartid och bländare visar indikatorn för
exponeringsnivå skillnaden mot en korrekt exponering. Indikatorn för
exponeringsnivå visas som [ ] eller [ ] när avvikelsen från en korrekt
exponering överstiger 3 EV-steg.
zz Spela in HDR-filmer
Du kan spela in filmer med stort dynamiskt omfång och bevarade detaljer
i högdagrar i motiv med hög kontrast.
1
2
-knappen → [
] → välj [ ]
Starta inspelningen.
88
Fotografera med programautomatik
(P‑läge)
Kameran justerar automatiskt slutartiden och bländarvärdet efter
motivets ljushet.
När du använder -läget kan du fortfarande själv välja AF-funktion,
ljusmätningsmetod och många andra funktioner.
1
Gå till
2
Konfigurera de olika funktionerna
efter behov.
3
Fotografera.
-läget.
zz : Programautomatik; AE: Autoexponering
zz När du trycker ned avtryckaren halvvägs blinkar värdena för slutartid och
bländare i vitt om det inte går att exponera bilden korrekt. Om detta inträffar
kan du prova att justera ISO-talet eller aktivera blixten (om motiven är mörka)
för att försöka få en korrekt exponering.
zz Du kan även spela in filmer i -läget genom att trycka på
filminspelningsknappen. Det kan dock hända att vissa inställningar
under Snabbinställningar och på menyskärmarna justeras automatiskt
för filminspelning.
zz Du kan använda -ringen för att justera kombinationen av slutartid och
bländarvärde (Programskifte) när du har tryckt ned avtryckaren halvvägs.
89
Fotografera med förvald slutartid
(Tv‑läge)
Ställ in slutartiden innan du börjar fotografera. Kameran justerar automatiskt
bländarvärdet så att det passar slutartiden.
Lång
Kort
1
Gå till
2
Ange slutartiden.
3
Fotografera.
-läget.
zz -ringen
zz
: Tidsvärde
zz Vi rekommenderar att du inaktiverar funktionen för bildstabilisering när du
fotograferar med långa slutartider och kameran är monterad på ett stativ.
zz Om bländarvärdet blinkar när du trycker ned avtryckaren halvvägs
kan en korrekt exponering inte uppnås. Justera slutartiden till dess
att bländarvärdet slutar blinka.
90
Fotografera med förvalt bländarvärde
(Av‑läge)
Ställ in bländarvärdet innan du börjar fotografera. Kameran justerar
automatiskt slutartiden så att den passar bländarvärdet.
Lågt värde
Högt värde
1
Gå till
2
Ställ in bländarvärdet.
3
Fotografera.
-läget.
zz -ringen
zz
: Bländarvärde (storleken på bländarens öppning i objektivet)
zz Om slutartiden blinkar när du trycker ned avtryckaren halvvägs kan
en korrekt exponering inte uppnås. Justera bländarvärdet till dess att
slutartiden slutar blinka.
91
Fotografera med förvald slutartid och
förvalt bländarvärde (M‑läge)
Ställ in slutartiden och bländarvärdet på en önskad exponeringsnivå innan
du börjar fotografera.
1
2
3
Gå till
-läget.
-knappen → [ ] → ange ISO-talet
Ange slutartid och bländarvärde.
zz Slutartid:
-ratten
zz Bländarvärde:
4
Fotografera.
92
-ringen
zz
: Manuell
zz När du har valt ett fast ISO-tal kan du jämföra ditt angivna
exponeringsvärde (den nivå där indikatorn för exponeringsnivå visas)
med nivån för korrekt exponering genom att trycka ned avtryckaren
halvvägs. Indikatorn för exponeringsnivå visas som [ ] eller [ ] när
avvikelsen från en korrekt exponering överstiger 3 EV-steg.
zz När du har ställt in slutartiden och bländarvärdet kan indikatorn för
exponeringsnivå flyttas om du justerar zoomen eller komponerar om bilden.
zz När du har valt ett fast ISO-tal kan skärmens ljushet ändras beroende
på vilken slutartid och vilket bländarvärde du anger. Skärmens ljusstyrka
förblir däremot densamma när blixten är uppfälld och du använder [ ].
zz Exponeringen blir kanske annorlunda än förväntat när ISO-talet är inställt
på [AUTO], eftersom ISO-talet justeras för att uppnå en korrekt exponering
som är anpassad till din valda slutartid och ditt valda bländarvärde.
zz Bildens ljushet kan påverkas av funktionen Auto ljuskorrigering.
Om du vill att Auto ljuskorrigering även i fortsättningen ska vara inaktiverad
-läget lägger du till en [ ]-markering för [Av vid manuell expon] på
i
inställningsskärmen för Auto ljuskorrigering.
zz Beräkningen av korrekt exponering görs utifrån den angivna
mätningsmetoden.
zz När ISO-talet är inställt på [AUTO] kan du använda ratten för
exponeringskompensation för att justera exponeringen.
93
zz Fotografera med långa exponeringar (Bulb)
När du väljer slutartidsinställningen bulb hålls
slutaren öppen så länge du håller avtryckaren
nedtryckt.
1
-ratten → [BULB]
zz Vrid -ratten moturs. [BULB] finns efter
inställningen 30 sekunder.
2
Fotografera.
zz När du exponerar bilden hålls slutaren öppen så länge du håller avtryckaren
helt nedtryckt. Den förflutna exponeringstiden visas under exponeringen.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den
stilla och förhindra kameraskakningar. När du använder den här funktionen
bör du stänga av bildstabiliseringen.
zz När alternativet [På] har valts för [Skärmavtryckare] startar du fotograferingen
genom att peka en gång på skärmen. Du avslutar fotograferingen genom
att peka på skärmen igen. Var försiktig så att du inte stöter till kameran när
du pekar på skärmen.
94
Zooma in närmare på motiv (Digital zoom)
Om avlägsna motiv är för långt borta för att du ska kunna förstora
dem med den optiska zoomen kan du använda digital zoom med
upp till cirka 20x förstoring.
1
Tryck zoomreglaget mot
.
zz Håll kvar reglaget.
zz Zoomningen avbryts vid den största
zoomfaktorn innan bilden börjar bli tydligt
grynig, vilket sedan visas på skärmen.
(1)
2
Tryck mot
igen.
zz Kameran zoomar in ännu mer på motivet.
zz (1) är den aktuella zoomfaktorn.
zz När du använder zoomreglaget visas det aktuella zoomläget på zoomstapeln.
Färgen på zoomstapeln ändras beroende på zoomintervall.
-- Stapelns vita område: optiskt zoomintervall där bilden inte upplevs
som grynig.
-- Stapelns gula område: digitalt zoomintervall där bilden inte blir
märkbart grynig (ZoomPlus).
-- Stapelns blå område: digitalt zoomintervall där bilden upplevs som grynig.
zz Vid användning av vissa inställningar för antalet lagrade pixlar visas inte
det blå området och du kan zooma in till maxnivån i en enda inzoomning.
[Digital zoom] →
zz Du kan inaktivera den digitala zoomen genom att välja
[Av].
95
Låsa bildens ljushet/exponering (AE‑lås)
Du kan låsa exponeringen när du tar stillbilder eller spelar in filmer.
Du kan även ställa in fokus och exponeringen separat.
2
1
Utan AE-lås
AE-lås
1
Rikta kameran mot det motiv du vill
låsa exponeringen på.
2
Tryck på
zz [
-knappen.
] visas och exponeringen låses.
zz Tryck på knappen igen för att låsa upp
inställningen.
3
Komponera och ta bilden.
zz AE: Autoexponering
96
Ta närbilder (Närbild)
Om du vill begränsa fokus till motiv på kort avstånd ställer du in kameran
på [ ].
1
Tryck på -knappen för att välja [ ].
2
Fotografera.
zz Om blixten utlöses kan vinjettering uppstå.
zz Prova att motverka kameraskakningar genom att montera kameran på ett
] innan du börjar fotografera.
stativ, trycka på -knappen och välja [
97
Fotografera i läget för manuell fokusering
När det inte går att använda autofokus använder du manuell fokusering.
Du kan förenkla fokuseringen genom att förstora ett område i bilden.
1
Ställ in kameran på att använda
manuell fokusering.
zz Tryck på -knappen och välj sedan [
zz [
2
].
] och MF-indikatorn visas.
Fokusera.
zz Ta hjälp av MF-indikatorn (1, som visar
avstånd och fokuspunkt) på skärmen och
ange den allmänna fokuspunkten genom
att hålla / -knapparna intryckta.
(1)
zz Du kan finjustera fokuspunkten genom
att trycka snabbt på / -knapparna
samtidigt som du studerar den förstorade
visningen. Du kan justera förstoringen
genom att trycka på -knappen.
zz Du kan flytta det förstorade
visningsområdet genom att dra det på
skärmen. Du kan återställa det förstorade
området till bildens mitt genom att trycka
-knappen.
på
3
Fotografera.
98
zz Prova att fästa kameran på ett stativ för att stabilisera den om du vill
fokusera mer exakt.
zz Du kan starta funktionen för manuell fokusering med förstorat
visningsområde (MF-punkt zoom).
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs om du vill att kameran ska finjustera
fokuspunkten (Säker M. Fokus).
zz Den förstorade visningen i steg 2 är inte tillgänglig vid fotografering
i RAW-sekvensläge.
99
zz Enkel identifiering av fokusområdet
(MF peaking)
Kanterna på motiv i fokus visas i färg för att underlätta den manuella
fokuseringen. Du kan själv justera färgen och visningsnivån.
1
[Inst. av MF-peaking] →
[Peaking] → [På]
2
Konfigurera inställningarna.
zz Färger som visas för MF-peaking läggs inte till i dina bilder.
100
Fotografera med autofokuslås
Du kan låsa kamerans fokusering. När du har låst fokus ändras inte
fokuspunkten även om du tar bort fingret från avtryckaren.
1
Lås fokus.
zz Håll avtryckaren nedtryckt halvvägs
och tryck sedan på -knappen.
zz Fokus är nu låst och [
] samt
MF‑indikatorn visas på skärmen.
2
Komponera och ta bilden.
zz Lås upp fokus genom att trycka på
-knappen igen och välja [ ] eller [ ].
zz Autofokuslås är inte tillgängligt när Servo AF (= 148) används.
101
Fotografera med förinställda
brännvidder (Stegzoom)
Du kan använda brännvidderna 24–120 mm (motsvarande 35 mm-formatet).
zz Vrid -ringen moturs för att zooma in.
Du zoomar ut genom att vrida -ringen
medurs.
zz Stegzoom kan inte användas vid inspelning av filmscener även om du
vrider på [ ]-ringen.
zz När du använder digital zoom kan du inte ändra zoomfaktorn genom
att vrida [ ]-ringen moturs. Om du i stället vrider ringen medurs ändras
brännvidden till 120 mm.
102
Ändra bildkvaliteten
Välj mellan sju olika kombinationer av storlek (antal pixlar) och kompression
(bildkvalitet). Du kan även ange om bilderna ska sparas i RAW-format.
1
-knappen → [
alternativ
] → välj ett
zz [ ] och [ ] anger olika nivåer av bildkvalitet beroende på kompressionens
omfattning. Vid samma storlek (antal pixlar) ger [ ] en högre bildkvalitet.
Även om [ ] bilderna har fått en aning lägre bildkvalitet får du plats med
fler bilder på ett minneskort. Observera att bilder med storleken [ ] har
kvaliteten [ ].
zz Spara bilder i RAW-format
Kameran kan spara bilder i JPEG- och RAW-format.
RAW-bilder innehåller de ”råa” obearbetade bilddata som utgör grunden för
att skapa JPEG-bilder.
1
Tryck på
tryck på
103
-knappen → [
-knappen
]→
2
Välj en metod för att ta RAW-bilder.
zz [
] ger RAW-bilder med högsta möjliga bildkvalitet. [
] ger
RAW‑bilder med något mindre filstorlek.
zz Du kan inte öppna bilder i RAW-format direkt på en dator och visa eller
skriva ut dem. Du måste först bearbeta bilderna i kameran eller använda
programvaran Canon Digital Photo Professional för att konvertera bilderna
till vanliga JPEG- eller TIFF-filer.
zz Digital zoom är inte tillgänglig när bilderna sparas i RAW-format.
zz Filändelsen för JPEG-bilder är .JPG och filändelsen för RAW-bilder
är .CR3. Filnamnen för JPEG- och RAW-bilder som tas samtidigt får
samma bildnummer.
[Bildkvalitet].
zz Du kan även konfigurera den här inställningen i
] eller [
] i [RAW] om du vill att kameran ska spara
Välj [
bilderna i både JPEG- och RAW-format samtidigt.
zz Kameran sparar endast bilderna i JPEG-format när [RAW] är inställd på [−]
[Bildkvalitet] och sparar endast bilderna i RAW-format när
på skärmen
[JPEG] är inställd på [−].
104
Ändra sidförhållandet
Du kan ändra sidförhållandet (förhållandet mellan bredd och höjd).
1
[Stillbildsformat]
105
Ändra tiden för bildvisning efter
fotografering
Du kan ändra hur länge en bild ska visas efter fotograferingen.
1
Av
2 sek.,
4 sek,
8 sek.
Vänta
[Visningstid]
Inga bilder visas efter fotograferingen.
Bilderna visas under den inställda tiden. Du kan förbereda
dig inför att ta nästa bild genom att trycka ned avtryckaren
halvvägs igen, även om en bild visas på skärmen.
Bilderna visas till dess att du trycker ned avtryckaren
halvvägs.
106
Ändra blixtmetod
Du kan ändra blixtmetod efter motivet som fotograferas.
1
Automatisk blixt
Blixt på
Lång synktid
Blixt av
Tryck på -knappen för att välja en
blixtmetod.
Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus.
Blixten avfyras för varje bild.
Blixten avfyras för att huvudmotivet ska belysas
(till exempel människor) när kameran fotograferar
med lång slutartid för att öka ljusheten för den
bakgrund som ligger utanför blixtområdet.
För fotografering utan blixt.
zz Om blixten utlöses kan vinjettering uppstå.
zz När [ ] används bör du fästa kameran på ett stativ eller vidta andra
åtgärder för att hålla den stilla och förhindra kameraskakningar. Du bör
även välja [Av] för [Bildstab.] när du använder ett stativ eller andra åtgärder
för att hålla kameran stilla.
zz I [ ]-läget ska du se till att huvudmotivet inte rör sig innan slutarljudet har
tystnat, även om blixten utlöses.
107
Låsa bildens ljushet/exponering vid
blixtfotografering (FE-lås)
Behåll den inställda blixtenergin.
FE-lås
Utan FE-lås (överexponerad)
1
Fäll upp blixten och ställ in den
på [ ] eller [ ].
2
Rikta kameran mot det motiv du
vill låsa exponeringen på.
3
Tryck på
-knappen.
zz Blixten utlöses. [ ] och en cirkel som
anger mätområdet visas på skärmen för
att ange att inställningen för blixtenergi
har låsts.
4
Komponera och ta bilden.
108
zz FE: Blixtexponering
zz [ ] blinkar om det inte går att exponera bilden korrekt, även om du har
-knappen för att utlösa blixten. Tryck på
-knappen för att
tryckt på
aktivera FE-låset när motivet befinner sig inom blixtens räckvidd.
109
Konfigurera blixtinställningar
Du kan välja mellan ett flertal olika blixtinställningar.
1
[Blixtinställningar]
zz Du kan även öppna skärmen [Blixtinställningar] genom att trycka på
-knappen och sedan omedelbart trycka på
-knappen.
zz Justera blixtexponeringskompensationen
Du kan justera blixtexponeringen från -2 till +2 EV i steg om 1/3 EV.
Inställning med minusvärde
1
Inställning med plusvärde
[Exp.komp blixt]
110
2
Ange kompensationens storlek.
zz Justera blixtenergin
Du kan välja mellan tre blixtnivåer i metoderna
Blixtenergi: Min
/
/
.
Blixtenergi: Max
1
[Blixtmetod] → [Manuell]
2
[Blixtenergi]
111
zz Ändra blixtsynkroniseringen
Blixtens tändning kan justeras i förhållande till slutarens utlösning.
1:a ridån
2:a ridån
1
[Slutarsynk.]
1:a ridån
Blixten tänds omedelbart efter att slutaren har öppnats.
2:a ridån
Blixten tänds omedelbart innan slutaren stängs.
zz [1:a ridån] används alltid vid slutartider på 1/100 sekund och kortare,
även om du har valt alternativet [2:a ridån].
zz Minska röda ögon
Kameran kan tända lampan för minskning av röda ögon automatiskt när du
fotograferar med blixt i svagt ljus.
1
[Lampa på]
112
zz Konfigurera korrigering av blixtexponering
Kameran kan justera slutartiden, bländarvärdet och ISO-värdet automatiskt
i de situationer där det annars inte går att exponera bilden korrekt vid
fotografering med blixt.
1
[Korr. blixtexp]
zz Bilder kan tas med andra inställningar än de värden som visas när du
trycker ned avtryckaren halvvägs.
113
Serietagning
Tryck ned avtryckaren helt för att fotografera kontinuerligt.
1
2
-knappen → [
] → eller [
]
Fotografera.
zz Kameran tar en serie med bilder under
hela den tid du håller avtryckaren helt
nedtryckt.
zz Under serietagningar i
-läget låses fokus på det avstånd som
identifieras för den första bilden i serien.
zz Beroende på fotograferingsförhållandena och kamerainställningarna kan
kameran ibland tillfälligt sluta ta bilder eller ta bilder långsammare.
zz När fler bilder har tagits kan bilderna tas långsammare.
zz Beroende på fotograferingsförhållandena, vilken typ av minneskort som
används och hur många bilder du har tagit i en serietagning kan det
uppstå en fördröjning innan du kan fotografera igen.
zz Fotograferingen kan gå långsammare om blixten utlöses.
zz Under serietagningar kan de bilder som visas på skärmen skilja sig från
de bilder som faktiskt tas samt se suddiga ut.
zz Under vissa fotograferingsförhållanden eller vid användning av vissa
kamerainställningar kan du kanske inte ta lika många bilder som normalt
under en serietagning.
114
Använda självutlösaren
Du kan använda självutlösaren för att ta en gruppbild där du själv är
med eller bilder där en fördröjning behövs. Kameran tar bilden cirka
10 sekunder efter att du har tryckt ned avtryckaren helt. Du kan undvika
de kameraskakningar som kan uppstå när du trycker på avtryckaren
genom att ställa in självutlösaren på två sekunder.
1
2
-knappen → [
], [
] eller [
]
Fotografera.
zz Fokusera på motivet och tryck sedan
ned avtryckaren helt.
zz När du startar självutlösaren blinkar
lampan och självutlösarljudet hörs.
zz Självutlösaren fungerar inte, även om du har aktiverat den, om du trycker
på filminspelningsknappen för att starta en filminspelning.
zz Om blixten utlöses eller om du har angett att många bilder ska tas blir
intervallet mellan bilderna längre. Om minneskortet blir fullt avbryts
fotograferingen automatiskt.
115
Fotografera i RAW-sekvensläge
Den här fotograferingsmetoden gör det möjligt att ta snabba bildserier
i RAW-format. Den är användbar när du vill kunna välja den bästa bilden
i en bildserie som tagits i exakt rätt ögonblick. Bilderna sparas i en enda fil
(rulle) som innehåller samtliga bilder i bildserien. Du kan extrahera valfria
bilder från rullen och spara varje bild separat (= 185).
På
Av
1
[RAW-sekvensläge] →
[RAW-sekvensläge] → [På]
2
[För-fotografering]
Fotograferingen börjar strax innan (upp till cirka 0,5 sekund
innan) du trycker ned avtryckaren helt, efter att du först
snabbt har tryckt ned den halvvägs.
Fotograferingen börjar när du trycker ned avtryckaren helt.
3
Fotografera.
zz En indikator på skärmen visar
buffertminnets status.
116
zz Kameran fortsätter ta bilder så länge
du håller avtryckaren helt nedtryckt.
Tagningen av bildserien avbryts när
buffertminnet blir fullt eller du släpper
avtryckaren.
zz Använd ett minneskort som har tillräckligt med ledigt utrymme (minst 4 GB).
zz Vi rekommenderar att du använder minneskort med hastighetsklassen
SD Speed Class 10 eller högre vid fotografering i RAW-sekvensläge.
Skrivningen avslutas fortare om du använder minneskort med höga
skrivhastigheter.
zz Fotografering i RAW-sekvensläge är inte tillgänglig när batterinivåindikatorn
blinkar.
zz Bilderna sparas kanske inte korrekt om batteriet laddas ur helt under en
pågående bearbetning av bilder när du fotograferar i RAW-sekvensläge
och använder ett minneskort med låg skrivhastighet och ett nästan
urladdat batteri.
eller
eftersom ISO auto
zz ISO-talet kan inte ställas in manuellt i ,
används.
eller
.
zz Slutartider längre än 1/30 sekund är inte tillgängliga i
zz Kamerans autofokusfunktion används inte under fotograferingen eftersom
fokus ställs in för den första bilden.
zz Exponeringen låses vid värdet för den första bilden och används sedan för
samtliga bilder i serien.
zz De inställningar för bildstil, vitbalans m.m. som görs för den första bilden
används sedan för samtliga bilder i serien.
zz Kameran avger inga pipljud under fotograferingen av bildserier, oberoende
av den valda inställningen för [Pipljud].
zz Filnamnen för bilder tagna i RAW-sekvensläge börjar med CSI_ och slutar
med filnamnstillägget .CR3.
zz Bilderna tas med kamerans elektroniska slutare. Läs anmärkningarna
och tipsen om kamerans elektroniska slutare (= 147) innan du börjar
fotografera i RAW-sekvensläge.
zz Du kan inte öppna bilder tagna i kamerans RAW-sekvensläge direkt på
en dator. Du måste först bearbeta bilderna i kameran eller programvaran
Canon Digital Photo Professional.
117
Lägga till en datumstämpel
Kameran kan lägga till fotograferingsdatum i bildernas nedre högra hörn.
Observera att datumstämplar inte kan redigeras eller tas bort. Kontrollera
därför i förväg att rätt datum och klockslag är inställt (= 25).
1
[Dat.stämpel
[Datum-Tid]
2
Fotografera.
] → [Datum] eller
zz När du tar bilder lägger kameran till
fotograferingsdatum och -tid i bildernas
nedre högra hörn.
zz Fotografier som tagits utan datumstämpel kan skrivas ut med datumstämpel
på följande sätt.
Om du lägger till en datumstämpel på det här sättet på bilder som redan
har en stämpel kan informationen skrivas ut två gånger.
-- Skriva ut med utskriftsfunktionerna
-- Skriv ut med hjälp av kamerans inställningar för DPOF-utskrift
118
Justera bildens ljushet
(Exponeringskompensation)
Den standardinställning som kameran gör för exponeringen när du tar
stillbilder eller spelar in filmer kan justeras i steg om 1/3 EV i intervallet ±3 EV.
Inställning med minusvärde
Inställning med plusvärde
1
Ställ in exponeringskompensationen.
2
Komponera och ta bilden.
zz Använd ratten för
exponeringskompensation för att
ställa in nivån.
zz Mer information om [ ]-läget (tilldela) på ratten för
exponeringskompensation finns i = 272.
119
zz Automatisk exponeringsgaffling
(AEB‑fotografering)
Kameran tar tre bilder med olika exponeringsnivåer i följd. Gafflingens
exponeringsomfång kan justeras i steg om 1/3 EV i intervallet ±2 EV och
centreras kring nivån för exponeringskompensation.
Underexponering
Överexponering
1
2
[Exp. komp./AEB]
Konfigurera inställningen →
-knappen
zz Exponeringskompensation: ratten för
exponeringskompensation
zz AEB:
3
-ringen
Fotografera.
zz En serie med tre bilder tas när du trycker
ned avtryckaren. Exponeringen centreras
kring den exponeringsnivå som angavs
i steg 2 – från standardexponering till
underexponering till överexponering.
120
zz När matningsmetoden är inställd på
[Snabb serietagning] eller [Långsam
serietagning] tar kameran tre bilder i följd
varje gång du trycker ned avtryckaren
helt och avbryter sedan fotograferingen.
zz Du kan rensa AEB-inställningen genom att välja värdet 0 för AEB enligt
proceduren för konfiguration av funktionen.
/
/ / vid
zz AEB-fotografering är endast tillgänglig i /
fotografering utan blixt.
zz Om exponeringskompensation redan används behandlas värdet som har
angetts för den funktionen som standardexponeringsnivå för AEB-funktionen.
121
Ändra ISO-talet för stillbilder
Ställ in ISO-talet på [AUTO] om du vill att kameran automatiskt ska välja ett
ISO-tal som passar fotograferingsmetoden och fotograferingsförhållandena.
Om du inte vill att kameran ska ställa in ISO-talet automatiskt väljer du ett
högre ISO-tal för att få en högre känslighet och ett lägre ISO-tal för att få en
lägre känslighet.
1
-knappen → [ ] → välj ett
alternativ
zz Du kan få mindre korniga bilder genom att sänka ISO-talet, men det
finns en ökad risk för suddiga motiv och kameraskakningar under vissa
fotograferingsförhållanden.
zz Om du väljer ett högre ISO-tal blir slutartiden kortare, vilket kan minska
risken för suddiga motiv och kameraskakningar och öka blixtens räckvidd.
Bilderna kan däremot se gryniga ut.
zz ISO-talet kan ställas in på H (25600) när [Maximum] för [ISO-område] är
inställd på [H (25600)].
zz Ändra ISO-området
Du kan ange det manuellt inställbara ISO-området (min- och maxgränser).
1
[ ISO-inställningar] →
[ISO-område]
122
zz Eftersom H (motsvarar ISO 25600) är en utökad ISO-inställning märks
bildbrus (inklusive kornighet, ljuspunkter och färgade band), oregelbundna
färger och färgskiftningar tydligare än normalt. Den upplevda upplösningen
blir dessutom lägre än normalt.
zz Justera automatiskt ISO-område
Du kan ange intervallet för ISO auto.
1
[Auto område]
zz Ställa in den längsta slutartiden för ISO auto
Du kan ange den längsta slutartid som får användas för ISO auto när du
fotograferar med eller
.
1
[Min.slutartid]
2
[Auto] eller [Manuellt]
Auto
Använd -ringen för att ställa in skillnaden (långsam eller
snabb) jämfört med standardvärdet.
Manuellt
Använd -ringen för att ställa in den längsta slutartid som
får användas.
123
zz Om kameran inte lyckas åstadkomma en korrekt exponering med hjälp av
det högsta ISO-tal som angetts för [Auto område] kan en slutartid som är
längre än den tid som angetts för [Min.slutartid] användas för att bilden ska
kunna exponeras korrekt.
124
Ändra ISO-talet för filmscener
Du kan ange ISO-talet manuellt när du har valt [ ].
Välj alternativet [AUTO] om du vill att kameran automatiskt ska välja ett
ISO-tal som passar fotograferingsförhållandena. Om du inte vill att kameran
ska ställa in ISO-talet automatiskt väljer du ett högre ISO-tal för att få en
högre känslighet och ett lägre ISO-tal för att få en lägre känslighet.
1
-knappen → [ ] → välj ett
alternativ
zz Ändra ISO-området
Du kan ange det intervall (minimum och maximum) som ska användas när
ISO-talet ställs in manuellt för inspelning av filmscener i HD, Full HD eller 4K.
Den här inställningen gäller för [ ].
1
[ ISO-inställningar] →
[ISO-område] eller [Område för
zz [ISO-område] gäller för filmscener i HD
och Full HD.
125
]
zz Justera den maximala automatiska
ISO‑inställningen
Du kan låta välja det maximala ISO-talet som kan ställas in automatiskt för
inspelning av filmscener i HD, Full HD eller 4K samt timelapse-filmer.
1
[ ISO-inställningar] →
[Max. för auto]/[
Max. för auto]/
[ Max. för auto]
zz [Max. för auto] gäller för filmscener i HD
och Full HD.
126
Automatisk korrigering av ljushet och
kontrast (Auto ljuskorrigering)
Korrigera ljushet och kontrast automatiskt för att undvika att få bilder som är
för mörka eller har för låg eller hög kontrast.
Låg
Hög
1
-knappen → [
alternativ
] → välj ett
zz Den här funktionen kan ge ett ökat bildbrus under vissa
fotograferingsförhållanden.
zz När effekten av Auto ljuskorrigering är för kraftig och bilderna blir för ljusa
] eller [
].
ställer du in funktionen på [
zz Bilderna kan fortfarande bli ljusa och effekten av
]
exponeringskompensationen kan bli svag för andra inställningar än [
om du använder en mörkare inställning för exponeringskompensation eller
] när du
blixtexponeringskompensation. Ställ in den här funktionen på [
fotograferar vid den angivna ljusheten.
] används kan du kanske inte ta lika många bilder
zz När inställningen [
som normalt under en serietagning.
127
Fotografera ljusa motiv
(Högdagerprioritet)
Förbättra graderingen i ljusa bildområden för att undvika detaljförluster
i motivets högdagrar.
1
[Högdagerprioritet]
zz Om du väljer alternativet [D+] eller [D+2] för högdagerprioritet kan du inte
]
välja ISO-tal under [200]. Auto ljuskorrigering ställs dessutom in på [
och kan inte ändras i det här fallet.
zz Under vissa fotograferingsförhållanden ser bilderna kanske inte ut som
förväntat, även om du har valt [D+2].
128
Justera inställningarna för ND-filter
Funktionen för automatiskt ND-filter minskar ljusintensiteten till 1/8 av den
faktiska nivån (vilket motsvarar tre steg) för att skapa optimal ljushet i de
motiv du fotograferar. Om du väljer [ ] kan du använda längre slutartider
och lägre bländarvärden.
1
-knappen → [ ] → välj ett
alternativ
zz När du väljer [ ] bör du montera kameran på ett stativ eller vidta andra
åtgärder för att hålla den stilla och förhindra kameraskakningar. Du bör
även välja [Av] för [Bildstab.] när du använder ett stativ eller andra åtgärder
för att hålla kameran stilla.
zz ND: Neutral densitet
129
Ändra mätningsmetod
Justera mätningsmetoden (hur ljushet mäts) för att passa olika
fotograferingsförhållanden.
1
-knappen → [
alternativ
] → välj ett
Evaluerande
ljusmätning
För fotografering vid normala förhållanden, inklusive
motljus. Anpassar automatiskt exponeringen så att
den passar fotograferingsförhållandena.
Spotmätning
Mätningen begränsas till området inom [ ] (ramen
för spotmätning) som visas i mitten av skärmen.
Centrumvägd
genomsnitt
Identifierar den genomsnittliga ljusheten i hela
bildområdet, som beräknas genom att behandla
ljusheten i mittområdet som viktigast.
130
Ställa in mättimern
Justera hur länge exponeringsvärdet ska visas efter att du har tryckt ned
avtryckaren halvvägs.
1
[Mättimer]
131
Konfigurera exponeringssimulering
Exponeringssimuleringen gör att bildernas ljushet matchar den faktiska
ljusheten (exponeringen) i dina bilder bättre. Bildens ljushet ändras
i förhållanden till exponeringskompensationen. Använd inte den här
funktionen om du föredrar att bilderna visas med standardinställningen
för ljushet, vilket oftast gör dem enklare att se.
1
[Expo. simulering]
132
Få naturliga färger (Vitbalans)
Genom att justera vitbalansen kan du få bildfärgerna att se mer naturliga ut
för motivet som du fotograferar.
Dagsljus
Moln
1
Glödlampa
-knappen → [
alternativ
] → välj ett
Justera vitbalansen
zz
-knappen → / -knapparna
Justera vitbalansen
zz
-knappen →
/
/ / -knapparna
Ställa in vitbalansgaffling
zz
-knappen →
-ratten
zz Kameran tar en serie med tre bilder
i olika färgtoner.
Ställa in vitbalansens färgtemperatur
zz [
]→
133
-knappen → / -knapparna
zz Inställda korrigeringsnivåer behålls även om du ändrar alternativet för
vitbalans.
zz B, A, M och G avser färgerna blå, gulorange, magenta respektive grön
på skärmen för avancerade korrigeringsinställningar.
zz En korrigering av en nivå för blått/gulorange motsvarar en korrigering
på omkring 5 mired på ett objektivfilter för färgkompensation. (Mired: en
färgtemperaturenhet som representerar densiteten hos objektivfilter för
färgkompensation.)
zz Färgtemperaturen kan ställas in i steg om 100 K i intervallet 2 500–10 000 K.
134
zz Egen vitbalans
Om du vill att bildfärgerna ska se naturliga ut i det ljus som du fotograferar
i justerar du vitbalansen så att den passar ljuskällan där du fotograferar.
Ställ in vitbalansen under samma ljuskälla som kommer att belysa ditt motiv.
1
Fotografera ett vitt objekt.
zz Fokusera på och ta en bild av ett helt vitt
objekt som fyller upp hela skärmen.
zz Tryck på
2
3
4
[
]→[
-knappen.
]
[Egen VB]
Läs in vitbalansdata.
zz Välj den bild du tog i steg 1 →
-knappen → [OK]
zz Använd
-knappen för att komma
tillbaka till fotograferingsskärmen.
135
zz Om du har fotograferat ett vitt motiv som är för ljust eller för mörkt kan
det bli svårt att ställa in vitbalansen korrekt.
zz Välj [Avbryt] för att välja en annan bild. Välj [OK] för att använda den
aktuella bilden för inläsning av vitbalansdata men observera att vitbalansen
kanske inte ställs in korrekt.
zz Du kan använda ett gråkort eller en reflektor med 18 % reflektion (finns
i fackhandeln) för att ställa in en mer exakt vitbalans.
zz Den aktuella vitbalansinställningen och relaterade inställningar åsidosätts
när du fotograferar ett vitt motiv.
136
Anpassa färger (Bildstil)
Välj färginställningar som passar motivet väl.
1
-knappen → [
alternativ
] → välj ett
Auto
Färgtonen justeras automatiskt för att passa
motivet. Färgerna blir kraftigare, framförallt
blåa himlar, grönska och solnedgångar i natur-,
utomhus- och solnedgångsmotiv.
Standard
Bilden får kraftiga färger, blir skarp och klar.
Passar de flesta motiv.
Porträtt
Landskap
Detaljrik
Neutral
Ger mjuka hudtoner med aningen mindre skärpa.
Passar för porträtt tagna på nära håll. Du kan
ändra hudtoner genom att justera [Färgton].
Ger kraftiga blåa och gröna färger och mycket
skarpa och klara bilder. Ett effektivt sätt att få
imponerande landskapsbilder.
Ger en detaljerad återgivning av fina motivkonturer
och strukturer. Ger bilderna ett något mer livfullt
intryck.
Används för bilder som ska retuscheras på en
dator vid ett senare tillfälle. Ger dämpade bilder
med lägre kontrast och naturliga färgtoner.
137
Naturtrogen
Används för bilder som ska retuscheras på
en dator vid ett senare tillfälle. Skapar en
naturtrogen återgivning av motivets färger
uppmätta i omgivningsljus med färgtemperaturen
5 200 K. Kraftigare färger dämpas för att ge mer
återhållsamma bilder.
Monokrom
Skapar svartvita bilder.
Egen
Lägg till en ny bildstil som baseras på färdiga stilar
som [Porträtt] eller [Landskap] eller en bildstilsfil
och justera den vid behov.
zz [Auto]-inställningarna används som standard för [
till dess att du lägger till en bildstil.
138
], [
] och [
]
Anpassa bildstilar
Anpassa parametrarna för bildstilar, till exempel kontrast eller färgmättnad.
1
-knappen → [
alternativ →
2
Konfigurera inställningarna.
zz Alternativ:
/
] → välj ett
-knappen
-knapparna
zz Alternativ: / -knapparna
139
Justera nivån för kantförbättring. Välj
lägre värden för att göra motiven mjukare
Styrka
(oskarpa) eller högre värden för att göra
motiven skarpare.
Anger hur tunna kanter förbättringen ska
Finhetsgrad användas på. Välj lägre värden för att få
fler förbättrade detaljer.
Skärpa
Det tröskelvärde för kontraster mellan
kanter och omgivande bildområden som
avgör nivån av kantförbättring. Välj lägre
värden för att förbättra kanter som inte
Tröskel
står ut särskilt mycket från omgivande
områden. Observera att användningen av
lägre värden även kan ge ett ökat brus.
Justera kontrasten. Välj lägre värden för
Kontrast
att minska kontrasten eller högre värden
för att öka den.
Justerar intensiteten i färgerna. Välj lägre
värden för att dämpa färgerna eller högre
Färgmättnad*1
värden för att göra färgerna djupare.
Justerar färgtonen för hud. Välj lägre
värden för att skapa rödare toner eller
Färgton*1
högre värden för att skapa gulare toner.
140
Filtereffekter*2
Toningseffekt*2
*1 Ej tillgänglig för [
].
*2 Endast tillgänglig för [
Framhäv vita moln, grönskan hos träd och
andra färger i monokroma bilder.
N: Normala svartvita bilder utan några
filtereffekter.
Ye: Ger en mer naturlig återgivning av en
blå himmel och klarare vita moln.
Or: G
ör en blå himmel aningen mörkare.
Solnedgången strålar tydligare.
R: Gör en blå himmel ganska mörk. Höstlöv
blir skarpare och framhävs tydligt.
G: H
udtoner och läppar får en dämpad
färg. Trädens gröna löv blir skarpare och
framhävs tydligt.
Välj mellan följande monokroma toner:
[N:Ingen], [S:Sepia], [B:Blå], [P:Magenta]
eller [G:Grön].
].
zz Inställningarna för [Skärpa], [Finhetsgrad] och [Tröskel] används inte
för filmer.
zz Resultaten av [Filtereffekter] blir mycket tydligare vid användning av
högre värden för [Kontrast].
141
Spara anpassade bildstilar
Spara färdiga stilar (till exempel [
] eller [
]) som du har anpassat
för att skapa nya stilar. Du kan skapa en mängd olika bildstilar med
inställningar för olika parametrar som skärpa eller kontrast.
1
2
[
-knappen → [
] → välj [
],
] eller [
]→
-knappen
Konfigurera inställningarna.
zz Alternativ:
/
-knapparna
zz Alternativ: / -knapparna
142
Reducera brus vid fotografering med
höga ISO-tal
Du kan välja mellan tre nivåer för brusreducering:
[Standard], [Hög] och [Låg]. Den här funktionen
är särskilt användbar vid fotografering med höga
ISO-tal.
1
[Brusreducering för höga ISO]
zz Använda brusreducering vid multitagning
Kombinera automatiskt fyra bilder till en enda
bild för att minska mängden brus. Vid en
jämförelse av inställningen [Brusreducering
för höga ISO] med [Hög] minimerar den här
funktionen förluster i bildkvalitet samtidigt som
den reducerar brus.
1
[Brusreducering för höga ISO] →
[Brusred. vid multitagning]
143
zz Oväntade resultat kan uppstå om bilderna är relativt oskarpa (till exempel
till följd av kameraskakningar). Montera i så fall kameran på ett stativ eller
vidta andra åtgärder för att hålla den stilla om detta är möjligt.
zz Om du fotograferar ett rörligt motiv kan eftersläpande spökbilder uppstå
eller området runt motivet bli mörkt.
zz Beroende på fotograferingsförhållandena kan brus ibland uppkomma längs
bildens kanter.
zz Det går inte att använda blixten.
zz Det kan ta längre tid än normalt för kameran att spara bilden på minneskortet.
Du kan inte ta nästa bild innan kameran har slutfört bearbetningen av bilden.
144
Fotografera genom att peka på
skärmen (Skärmavtryckare)
Den här funktionen gör det möjligt att ta bilder genom att snabbt peka
på skärmen i stället för att trycka på avtryckaren. Kameran fokuserar
automatiskt på motiven och justerar bildens ljushet.
1
Konfigurera inställningen.
2
Fotografera.
zz Peka på [
till [ ].
] och ändra inställningen
zz Peka på ett område där du vill att
kameran ska fokusera.
zz Om en gul autofokuspunkt visas anger den att kameran inte lyckas
fokusera på motiven.
145
Konfigurera Touch och dra AF
Touch och dra AF gör det möjligt att flytta autofokuspunkten genom att peka
på eller dra längs skärmen samtidigt som du tittar i sökaren.
1
[Touch och dra AF-inställningar] →
[Touch och dra AF] → [Av]
2
Konfigurera inställningarna.
zz Konfigurera inställningarna för att peka
och dra i [Positionsmetod].
Absolut
Relativ
AF-punkten flyttas till Touch och dra-positionen på skärmen.
AF-punkten flyttas i den riktning du drar, i proportion till hur
långt du drar, oavsett var på skärmen du pekar.
zz Funktionen [Aktiv touchyta] gör det
möjligt att konfigurera vilket område på
skärmen som ska vara tillgängligt för
Touch och dra-funktioner.
zz Den här funktionen är inte tillgänglig när alternativet [Av] har valts för
[Touchkontroll].
146
Fotografera med elektronisk slutare
Vid fotografering används normalt en mekanisk slutare, men du kan även
växla till att använda kamerans elektroniska slutare för att kunna välja
kortare slutartider.
1
2
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
[Slutarläge] → [Elektroniskt]
Fotografera.
Lämplig för fotografering med korta slutartider i starkt ljus.
Den kortaste tillgängliga slutartiden är 1/25600 sek.
Kameraskakningar eller motivrörelser kan orsaka förvrängningar i bilderna.
Vid fotografering i lysrörsljus eller andra flimrande ljuskällor kan kamerans
skärm flimra. Bilderna kan även innehålla horisontella band (brus) och bli
ojämnt exponerade. Om detta inträffar kan det ibland hjälpa att välja en
kortare slutartid.
När du fotograferar visas en vit ram längs skärmens kanter under
exponeringen. Observera att ramen inte visas om du väljer slutartider
som är längre än 1 sekund.
Du kan fortfarande justera bländaren, även när alternativet [Elektroniskt]
har valts. Du kan, beroende på fotograferingsförhållandena, även höra
andra mekaniska ljud.
Den mekaniska slutaren kan, under vissa fotograferingsförhållanden,
aktiveras i samband med bildbearbetningen efter att du har tagit en bild.
Ljusa band kan visas i bilderna. De tagna bilderna kan även innehålla ljusa
och mörka band om du har fotograferat med kamerans elektroniska slutare
samtidigt som blixtar från andra kameror har utlösts, eller vid fotografering
i lysrörsljus eller andra flimrande ljuskällor.
Funktionen för serietagning är inte tillgänglig. Du kan inte heller använda
kamerans blixt.
147
Fotografera med Servo AF
Fokus och exponering behålls där den blå autofokuspunkten visas så
länge du håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Det hjälper dig att undvika
missade bilder av motiv i rörelse.
1
-knappen → [
]→[
]
2
Tryck ned avtryckaren halvvägs för
att fokusera.
3
Tryck ned avtryckaren helt för att
ta bilden.
zz Kameran kan kanske inte ta några bilder när den fokuserar, även om du
trycker ned avtryckaren helt. Fortsätt hålla avtryckaren nedtryckt medan
du följer motivet.
zz Exponeringen låses inte när du trycker ned avtryckaren halvvägs
i Servo AF-läget utan fastställs i fotograferingsögonblicket.
zz Du kan göra serietagningar med autofokus genom att välja Servo AF.
Observera att serietagningen blir långsammare när du väljer den här
inställningen.
zz Kameran kan ha svårt att fokusera korrekt på motivet beroende på
avståndet till motivet och motivets hastighet.
148
Välja AF-metod
Välj en autofokusmetod (AF) som passar ditt motiv.
1
+Följning
Spot-AF
Enpunkts AF
-knappen → [
alternativ
] → välj ett
Fotografera med fokus på ansiktet hos den person som
kameran identifierar som huvudmotiv. Motiven följs
inom ett visst område.
Autofokus med en autofokuspunkt med en mindre area
än för enpunkts AF.
Kameran använder en enda autofokuspunkt för att
fokusera. Effektivt för pålitlig fokusering.
zz Det kan ta längre tid för kameran att fokusera, och fokuseringen kan bli
felaktig, om motiven är mörka eller kontrastfattiga, eller mycket ljusa.
+Följning
zz När du riktar kameran mot motivet visas en vit ram runt det ansikte som
kameran identifierat som huvudmotiv.
zz Om inga ansikten kan identifieras när du riktar kameran mot människor
och trycker ned avtryckaren halvvägs visas gröna ramar runt andra
områden som är i fokus.
zz Kameran kan kanske inte identifiera ansikten i följande motiv.
-- Motiv som är långt bort eller mycket nära
-- Motiv som är mörka eller ljusa
-- Ansikten i profil, i vinkel eller delvis dolda
zz Kameran kan ibland felaktigt identifiera icke-mänskliga motiv som ansikten.
149
zz Flytta AF-punkten
Du kan flytta autofokuspunkten om du använder AF-metoden [Enpunkts AF]
eller [Spot-AF].
1
Peka på skärmen.
zz Peka på en punkt för att fokusera på den
(Pekskärms-AF).
zz Centrerad (ursprunglig position):
-knappen
150
Byta fokusinställning
Kontinuerlig autofokus innebär att kameran hela tiden fokuserar på de motiv
den är riktad mot, även om avtryckaren inte är nedtryckt. Du kan begränsa
den här inställningen för kamerans autofokusfunktion till att aktiveras i det
ögonblick då du trycker ned avtryckaren halvvägs.
1
På
Av
[KontinuerligAF]
Hjälper dig att inte missa plötsliga fototillfällen, eftersom
kameran hela tiden fokuserar på motiv tills du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
Sparar på batteriet eftersom kameran inte fokuserar hela
tiden. Det kan dock göra fokuseringen långsammare.
151
Konfigurera AF-hjälpbelysningen
En lampa tänds automatiskt för att underlätta fokuseringen i svagt ljus när du
trycker ned avtryckaren halvvägs. Du kan konfigurera om lampan ska tändas.
1
[Tändning med AF-hjälpbelysn]
152
Serietagning med ändrat
fokuseringsavstånd (Fokusgaffling)
Fokusgaffling gör det möjligt att ta bildserier där fokuseringsavståndet
ändras automatiskt efter varje tagen bild.
Du kan sedan bearbeta dessa bilder med hjälp av en programvara som
stöder djupkomposition, till exempel Canon Digital Photo Professional,
för att kombinera dem till en enda bild med större skärpedjup än normalt.
Antal bilder
Fokussteg
1
[Fokusgaffling] →
[Fokusgaffling] → [På]
2
Konfigurera inställningarna.
Ange hur många bilder som ska tas i varje bildserie.
Ange hur mycket fokuseringen ska ändras mellan varje
bild. Det här värdet justeras automatiskt för att passa
det bländarvärde som används när bilderna tas.
153
3
Fotografera.
zz Skapa en ny mapp: peka på [
] → [OK].
zz Fokusera på fokuseringsintervallets
startpunkt och tryck sedan ned
avtryckaren helt.
zz Släpp upp avtryckaren när
bildserietagningen startar.
zz Kameran tar nu en bildserie och flyttar
hela tiden fram fokuseringsavståndet
mot oändligt.
zz Bildserietagningen avslutas efter det
angivna antalet bilder eller när kameran
når fokuseringsintervallets slutpunkt.
154
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den stilla.
zz Vi rekommenderar att du använder vidvinkelbrännvidder.
zz Eftersom större bländarvärden ökar ändringen i fokusering omfattar
fokusgafflingen ett bredare omfång vid samma inställningar för [Fokussteg]
och [Antal bilder] i det aktuella fallet.
zz Lämpliga inställningar för [Fokussteg] varierar för olika motiv. En olämplig
inställning för [Fokussteg] kan ge upphov till ojämnheter i sammansatta
bilder eller orsaka att fotograferingen tar längre tid eftersom kameran
behöver ta fler bilder. Ta några testbilder för att hitta en lämplig inställning
för [Fokussteg].
zz Det går inte att använda blixten.
zz Inställningar som slutartid, bländarvärde och ISO-tal ställs in för den första
bilden och används för övriga bilder i serien.
zz Om du vill avbryta fotograferingen trycker du ned avtryckaren helt igen.
zz Om du avbryter en pågående fotografering kan den sista bilden i serien
bli felaktigt exponerad. Du bör därför inte ta med den sista bilden när du
använder Digital Photo Professional för att kombinera de olika bilderna.
zz Bilderna tas med kamerans elektroniska slutare. Läs anmärkningarna
och tipsen om kamerans elektroniska slutare (= 147) innan du börjar
fotografera med fokusgaffling.
zz Om alternativet [Auto] har valts för [Bildstil] används [Standard] vid
fotograferingen.
zz Inställningen för [Fokusgaffling] växlar till [Av] när du stänger av kameran.
zz När du har slutfört djupkompositionen kan du även beskära bilden vid behov.
zz Om du har valt ett högt värde för [Antal bilder] kan det ta en stund att
kombinera bilderna.
155
Finjustera fokus
Du kan finjustera fokus genom att vrida på kontrollringen efter att kameran
har fokuserat automatiskt.
1
[AF+MF] → [På]
2
Fokusera.
3
Finjustera fokus.
zz Tryck först ned avtryckaren halvvägs för
att fokusera på motivet och fortsätt sedan
hålla avtryckaren halvvägs nedtryckt.
zz Vrid på -ringen. Använd MF-indikatorns
stapel (som visar avstånd och fokuspunkt)
på skärmen och ta hjälp av det förstorade
visningsområdet. Ställ sedan in fokus med
hjälp av -ringen.
zz Tryck på -knappen för att förstora eller
förminska det förstorade visningsområdet.
4
Fotografera.
zz Kan inte användas tillsammans med Servo AF.
156
Ändra inställningarna för bildstabilisering
Du kan justera inställningarna för bildstabiliseringen.
1
[Inst. f bildstab.] → [Bildstab.]
Av
Stänger av bildstabilisering.
På
Ställer automatiskt in optimal bildstabilisering för motivet.
Endast avtr. Bildstabiliseringen är aktiv enbart i fotograferingsögonblicket.
zz Inställningen för [Bildstab.] ändras till [På] för filminspelning även om
alternativet [Endast avtr.] har valts.
zz Om bildstabiliseringen inte klarar att motverka kameraskakningar kan du
fästa kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den stilla.
Du bör även välja [Av] för [Bildstab.] när du använder ett stativ eller andra
åtgärder för att hålla kameran stilla.
157
zz Korrigera kraftiga kameraskakningar
Motverka kameraskakningar, t.ex. när du spelar in filmer och rör dig samtidigt.
Den del av bilden som visas ändras mer än för [Standard] och motiven
förstoras ytterligare.
1
[Dynamisk IS] → [Hög]
158
Använda automatisk nivå
Funktionen för automatisk nivå ser till att filmbilden inte lutar. När inspelningen
börjar kan visningsområdet smalna av och motiven kan förstoras.
1
[
159
Auto. nivå]
Använda digital telekonverter
Objektivets brännvidd kan förlängas med cirka 1,6× eller 2,0×. Det kan
minska kameraskakningarna eftersom slutartiden är kortare än den skulle
vara om du zoomade (inklusive digital zoom) till samma zoomfaktor.
1
[Digital zoom] → [1.6x] eller [2.0x]
zz Bilden förstoras och zoomfaktorn visas.
zz Slutartiden kan vara densamma vid maximalt telefotoläge (när du trycker
zoomreglaget eller zoomknappen hela vägen mot ) som när du zoomar
in för att förstora motiv med digital zoom.
160
Ändra inspelningsstorleken för film
Justera inspelningsstorleken för film. Bildfrekvensen anger hur många bilder
som spelas in varje sekund. De tillgängliga alternativen varierar beroende
på det valda videoformatet: PAL eller NTSC.
1
-knappen → [
alternativ
] → välj ett
zz [
] och [
] är endast tillgängliga i
-läget.
zz Den maximala inspelningstiden per film är 9 minuter och 59 sekunder för
4K-filmer, och 29 minuter och 59 sekunder för Full HD- och HD-filmer.
zz Filnamnen för filmfiler börjar med MVI_ och slutar med filnamnstillägget .MP4.
zz Kameran kan drabbas av överhettning efter upprepade filminspelningar,
vilket kan orsaka avbrott i filmandet.
zz Du kan minska risken för överhettning genom att stänga av kameran när
du inte använder den.
161
zz Spela in filmer för visning i slow motion
(Hög bildfrekvens)
Spela in filmscener i Full HD-kvalitet med bildfrekvensen 119,9 eller
100,0 bps.
Eftersom filmscener med hög bildfrekvens spelas in med 29,97 resp.
25,00 bps spelas de upp i slow motion med 1/4 av hastigheten.
1
[Filmkvalitet] →
[Hög bildfrekvens]
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera innan du börjar spela in.
zz Den maximala inspelningstiden per film är 7 minuter och 29 sekunder.
zz Inget ljud spelas in.
162
Konfigurera inställningar för
ljudinspelning
zz Vindbrusfilter
Du kan använda vindbrusfiltret för att minska det vindbrus som kan uppstå
vid inspelning på blåsiga inspelningsplatser. Ljudet kan dock låta onaturligt
om funktionen används på platser utan vind. Välj i så fall alternativet [Av] för
[Vindbrusfilter].
1
[Vindbrusfilter]
zz Dämpare
Dämparen kan motverka den distorsion som kan uppstå vid inspelning
i bullriga miljöer. Du kan välja mellan tre olika alternativ: [Av], [På] eller
[Auto] för automatisk aktivering/inaktivering vid behov.
1
[Dämpare]
163
Konfigurera Filmservo-AF
Ange om du vill att motiven ska hållas i fokus när du spelar in filmer.
1
På
Av
[Filmservo-AF]
Håller motiven i fokus, även om avtryckaren inte är
nedtryckt halvvägs.
Fokuseringen behåller det inställda värdet och ändras
inte när du spelar in filmer.
zz Om du vill låsa fokus i ett visst läge eller hindra att ljud från objektivets
] eller trycka på -knappen för
mekanik spelas in kan du peka på [
att inaktivera Filmservo-AF tillfälligt.
164
Använda automatisk långsam slutare
Ange om du vill att slutartiderna ska förlängas automatiskt när du spelar in
film i svagt ljus med [
], [
], [
] eller [
].
1
På
Av
[
Auto. långsam slutare]
Gör det möjligt att spela in filmer som är ljusare och
mindre påverkade av bildbrus genom att automatiskt
sänka slutartiden till 1/30 sek. (eller 1/25 sek.) vid
inspelning i svagt ljus.
Gör det möjligt att spela in filmer med mjukare, mer
naturliga rörelser och mindre rörelseoskärpa jämfört med
när alternativet [På] används. Observera att filmerna kan
bli mörkare jämfört med när alternativet [På] används vid
filmning i svagt ljus.
zz Välj alternativet [Av] när du spelar in rörliga motiv i svagt ljus eller när
spökbilder i form av ljusspår kan uppstå.
165
Miniatyreffekt i filmer
(Miniatyreffekt-film)
Skapar en effekt som påminner om en
miniatyrmodell i filmer genom att bildområdena
utanför ett valt område görs suddiga.
Miniatyreffekt-film
1
-knappen → [
alternativ
2
Välj det område som ska vara
i fokus (motivram).
zz
3
zz
4
-knappen →
flytta ramen →
] → välj ett
/ -knapparna för att
-knappen
Ställ in den punkt som ska vara
i fokus (AF-punkt).
/ / / -knapparna för att flytta
AF‑punkten → -knappen
Starta inspelningen.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs
för att fokusera och tryck sedan
på filminspelningsknappen.
166
Uppspelningshastigheter och resulterande ungefärliga uppspelningstider för
en film inspelad under en minut:
Hastighet
Uppspelningstid
Cirka 12 sek.
Cirka 6 sek.
Cirka 3 sek.
zz Inget ljud spelas in.
zz Du kan få personer och objekt i motivet att röra sig snabbare vid
], [
] eller [
] innan du spelar
uppspelningen genom att välja [
in filmen. Motivet kommer att påminna om en miniatyrmodell.
zz Tryck på / -knapparna i steg 2 om du vill ändra motivramens orientering
i läget för miniatyreffekt.
167
Spela in video-snapshots
Spela in en serie med 4, 6, eller 8 sekunder långa video-snapshots och låt
kameran kombinera dem för att skapa ett video-snapshotalbum som visar
dessa höjdpunkter från din resa eller din händelse.
Uppspelningstid
1
[Video-snapshot] →
[Video-snapshot] → [På]
2
Konfigurera inställningarna.
Välj uppspelningstid för video-snapshots.
Uppspelningseffekt Välj uppspelningseffekt för video-snapshots.
Välj om kameran ska visa ett bekräftelsemeddelande
Visa meddelande
när ett video-snapshot har spelats in.
zz Tiden för att spela in ett video-snapshot
([Tid som krävs]) visas, baserat på de
valda inställningarna för [Uppspelningstid]
och [Uppspelningseffekt]-.
zz När du har spelat in ditt första
video-snapshot kan du gå till
[Albuminställningar] och välja i vilket
album nästa video-snapshot ska sparas.
168
3
Starta inspelningen.
zz Tryck på
-knappen för att komma
tillbaka till fotograferingsskärmen och
tryck sedan på filminspelningsknappen.
zz En stapel visar inspelningstiden.
Inspelningen avslutas automatiskt
när den är slutförd.
4
Spara i ett album.
zz Det här meddelandet visas inte om
du väljer alternativet [Av] för [Visa
meddelande] i steg 2 och ditt videosnapshot sparas automatiskt i det album
du valde i [Albuminställningar] i steg 2.
zz Upprepa steg 3–4 vid behov.
5
zz
Avbryt inspelningen av videosnapshots.
-knappen → [
]→[
]
zz Dina video-snapshots sparas i ett nytt album när den totala inspelningstiden
för det aktuella albumet överstiger 5 minuter.
zz Den uppspelningstid som visas för varje video-snapshot är endast en
uppskattning.
] eller [
].
zz Ändra inspelningsstorleken för filmer till [
zz Om du avbryter inspelningen av ett video-snapshot manuellt sparas
inspelningen som en vanlig film.
zz Inget ljud spelas in när du väljer alternativet [2x hastighet] eller
[1/2x hastighet] för [Uppspelningseffekt].
169
Spela in timelapse-filmer
Timelapse-filmer skapas genom att kameran kombinerar bilder som
tas automatiskt med ett angivet intervall. Gradvisa ändringar av motivet
(till exempel ändringar i ett landskap) spelas sedan upp i hög hastighet.
1
[Timelapse-film] → [Timelapse] →
[Motiv *] eller [Egen]
2
Konfigurera inställningarna.
3
Återgå till fotograferingsskärmen
och förbered för inspelning.
zz Ställ in fotograferingsintervallet och
övriga nödvändiga inställningar.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta
andra åtgärder för att hålla den stilla.
zz Ställ in exponeringen.
zz Ta en testbild: tryck ned avtryckaren helt.
4
Starta inspelningen.
zz Tryck på filminspelningsknappen →
tryck ned avtryckaren helt
170
zz När du konfigurerar inställningarna visas den tid som krävs för
].
inspelningen [ ] och uppspelningstiden för filmen [
zz Välj alternativet [Av] för [Skärm auto av] för att låta skärmen vara på under
30 minuter efter att du har startat fotograferingen. Välj alternativet [På] för
att låta kameran stänga av skärmen cirka 10 sekunder efter att den första
bilden har tagits.
zz Rör inte kameran medan fotograferingen pågår.
zz Du kan avbryta inspelningen genom att trycka på avtryckaren eller
filmknappen igen.
zz Snabbrörliga motiv kan se förvrängda ut i filmer.
zz Inget ljud spelas in.
171
Konfigurera informationsvisningen
för HDMI-utgången
Ange om information ska visas över bilderna vid visning på enheter som
ansluts till HDMI-utgången.
1
[HDMI-infovisning]
Informationsvisning läggs till i den utsignal som skickas
via HDMI-utgången vid inspelning av filmer. Ingen bild
visas på kameran. Du kan spela in filmer på kameran.
Den utsignal som skickas via HDMI-utgången innehåller
endast rent 4K-material utan någon informationsvisning.
-utgång
Information visas över bilderna på kamerans skärm.
Du kan inte spela in filmer på kameran.
Den utsignal som skickas via HDMI-utgången
innehåller endast rent Full HD-material utan någon
-utgång informationsvisning. Information visas över bilderna
på kamerans skärm. Du kan inte spela in filmer på
kameran.
Med info
Ren/
Ren/
172
Ställa in typen av filmsammandrag
När du har valt
sparas både stillbilder och filmsammandrag. Ange om
filmsammandrag ska innehålla en stillbild.
1
[Typ av sam.drag]
Inkl. stillb.
Filmsammandrag innehåller en stillbild.
Inga stillb.
Filmsammandrag innehåller inte någon stillbild.
173
Visning
Bläddra bland dina bilder och sök efter och redigera bilder på olika sätt.
zz Börja med att växla till visningsläget genom att trycka på
174
-knappen.
Visa
När du har tagit stillbilder eller filmer kan du visa dem på skärmen.
1
Tryck på
2
Välj bilder.
-knappen.
zz Filmscener är märkta med [
Spela upp filmer
zz
-knappen (två gånger)
zz Justera volymen med hjälp av
/ -knapparna.
175
].
zz Tryck på
-knappen när kameran är avstängd för att starta visningsläget.
Tryck på knappen igen för att stänga av kameran.
zz Efter en minut i visningsläget dras objektivet automatiskt in i kamerahuset.
-knappen när objektivet är indraget stängs kameran av.
Om du trycker på
zz Du kan växla från visningsläget till fotograferingsmetoden genom att trycka
ned avtryckaren halvvägs, trycka på filminspelningsknappen eller vrida på
inställningsratten.
zz Det är inte säkert att det går att visa eller redigera bilder som har fått sina
filnamn ändrade eller redan har redigerats på en dator.
zz Du kan pausa eller återuppta uppspelningen av filmer genom att trycka
på -knappen.
zz Linjer anger sidförhållandet när du visar RAW-bilder. Dessa linjer visas
] och längs
längs över- och underkanten för bilder med sidförhållandet [
] eller [
].
vänster- och högerkanten för bilder med sidförhållandet [
176
Förstora bilder
Du kan förstora den bild som visas.
1
2
Välj bilder.
Förstora eller förminska bilder.
zz Förstora: Tryck zoomreglaget mot
zz Förminska: Tryck zoomreglaget mot
zz Flytta visningsläget:
/
/ / -knapparna
zz Under visningen av en förstorad bild kan du använda -ratten för att
växla till andra bilder utan att förstoringsgraden ändras.
177
Visa filmsammandrag
En kort sammandrag med filmsekvenser skapas automatiskt när du
fotograferar med
. Filmsammandraget visar de olika motiv du har
fotograferat under dagen.
1
2
Välj [
] bilder.
-knappen → välj [
]
zz Filmsammandraget som har spelats
in automatiskt på samma dag som
stillbildsfotograferingen visas från början.
zz Efter en stund kommer [
] inte längre att visas när du använder
kameran med inaktiverad informationsvisning.
178
Söka efter bilder i ett index
Du kan lätt hitta de bilder du letar efter genom att visa flera bilder i taget i en
indexbild.
1
Tryck zoomreglaget mot
.
zz Visa fler bilder: Tryck zoomreglaget
mot
zz Visa färre bilder: Tryck zoomreglaget
mot
2
zz
Hitta bilderna.
/
/ / -knapparna eller
-ratten
zz -ringen: Föregående/nästa skärm
3
zz
Välj en bild.
-knappen
179
Redigera filmer
zz Ta bort början eller slutet från en film
Du kan ta bort onödiga delar i början eller slutet av en film.
1
2
3
Välj en [
]-film.
-knappen → [ ]
Välj [ ].
zz Tryck på -knappen för att välja [ ]
under visning.
zz Redigeringspanelen och redigeringslisten
för filmer visas.
4
Ange vilka delar som ska klippas
bort.
zz Välj [
] eller [
].
zz Använd / -knapparna för att flytta [ ]
eller [ ] för att visa vilka delar du kan
klippa bort (de är märkta med [ ]).
Tryck på -knappen vid den position
där du vill göra klippet.
180
5
Granska den redigerade filmen.
zz Visning: [ ]
zz Avbryt redigeringen:
6
-knappen
Spara filmen.
zz [ ] → [Ny fil]
zz Spara en komprimerad version: [
[OK]
]→
Om du väljer [Spara komprimerad version] får dina filmer följande
bildkvalitet efter komprimeringen:
Innan kompression
,
,
,
,
Efter kompression
zz När du anger vilka delar du vill ta bort och flyttar [ ] eller [ ] till en position
utan en [ ]-ikon görs borttagningen från filmens början till det närmaste
[ ]-märket till vänster (för [ ]) eller från det närmaste [ ]-märket till
höger från filmens slut (för [ ]).
zz För filmsammandrag (= 60) och video-snapshots (= 168) görs
borttagningen baserat på klippen.
zz Om du vill radera och skriva över originalfilmen med den redigerade
filmen väljer du [Skriv över] på skärmen för att spara redigerade filmer.
zz Om det inte finns tillräckligt med utrymme på minneskortet är bara
[Skriv över] tillgängligt.
zz Om batteriet laddas ur helt medan filmen sparas kan det hända att filmen
inte blir sparad.
zz Du bör alltid använda ett fulladdat batteri när du redigerar filmer.
181
zz Skapa stillbilder av filmrutor från 4K-filmer
Du kan spara enstaka filmrutor i [
stillbilder.
1
]- och [
]-filmer som
Välj en filmruta som ska sparas
som en stillbild.
zz Tryck på -knappen under
uppspelningen och välj sedan en
filmruta med hjälp av [ ] eller [ ].
2
Spara bilden.
zz [
] → [OK]
182
zz Redigera filmsammandrag
Enskilda avsnitt (klipp) (= 60) som har spelats in med
kan raderas
vid behov. Var försiktig när du raderar sekvenser eftersom de inte går att
få tillbaka.
1
2
Välj [
] bilder.
-knappen → välj [
]
3
Välj ett klipp.
4
Radera det valda klippet.
zz Tryck på -knappen under
uppspelningen och välj sedan ett
klipp med hjälp av [ ] eller [ ].
zz [ ] → [OK]
183
zz När [Radera klippet?] visas raderas kapitlet och filmsammandraget
skrivs över när du väljer [OK] och trycker på -knappen.
zz Du kan även redigera album som har skapats vid inspelning av
video-snapshots. Du kan inte redigera album som har skapats med
[Skapa album].
184
Extrahera stillbilder från RAW-sekvenser
Du kan extrahera en valfri bild (i JPEG- eller RAW-format) från uppsättningar
(rullar, = 116) som tagits i RAW-sekvensläge.
1
2
3
Välj en rulle med bilder: [
-knappen → [
]→
].
-knappen
Välj en bild.
zz Använd / -knapparna för att välja den
bild du vill extrahera.
zz Du kan ta bort onödiga delar i början
eller slutet av rullen genom att trycka
på -knappen.
4
zz
Spara bilden.
-knappen → [Extrah som JPEG] eller
]
[Extrah som
zz Om du extraherar bilder i JPEG-format
kan du välja [Red och spara] och
använda RAW-bildbearbetning (= 198)
innan du sparar bilderna.
185
zz Bilder som sparas när [Extrah som JPEG] har valts får kvaliteten [
].
zz Funktionerna Kreativa filter, beskärning och storleksändring är inte
tillgängliga vid bearbetning av JPEG- eller RAW-bilder som extraherats
från RAW-sekvenser.
186
Skydda bilder
Du kan välja ut och skydda viktiga bilder så att det inte går att radera dem
av misstag i kameran.
Skyddade bilder märks med en -ikon.
1
2
Välj en bild.
-knappen → [
] → [På]
zz Om du formaterar ett minneskort raderas även de skyddade bilderna
på kortet.
zz Skyddade bilder kan inte raderas med hjälp av kamerans raderingsfunktion.
Du måste inaktivera skyddet om du vill kunna radera dem i kameran.
zz Du kan välja [Alla hittade bilder] eller [Lås upp hittade] genom att välja
[Skydda bilder] eller -knappen → [
]→
-knappen när
resultaten för dina angivna sökvillkor för bilder visas.
-- Välj [Alla hittade bilder] för att skydda alla hittade bilder.
-- Välj [Lås upp hittade] för att ta bort skyddet för alla hittade bilder.
zz Du tar bort skyddet och [ ] genom att trycka på -knappen igen när [ ]
[Skydda bilder] → [Välja bilder].
visas på skärmen efter att du har valt
187
zz Skydda flera bilder
Du kan välja flera bilder som ska skyddas samtidigt.
1
2
[Skydda bilder]
Välj bilder.
Välja ut enskilda bilder
zz [Välja bilder] → välj en bild →
-knappen →
-knappen
Välja ett omfång
zz [Markera omfång] → välj den första
bilden → -knappen → välj den sista
-knappen
bilden → -knappen →
Välja alla bilder i en mapp
zz [Alla bilder i mappen] → välj en mapp →
[OK]
188
Välja alla bilder på ett minneskort
zz [Alla bilder på kortet] → [OK]
189
Rotera bilder
Du kan ändra orienteringen för en bild och
spara den.
1
2
Välj en bild.
-knappen → [ ] → välj ett
alternativ
190
Radera bilder
Du kan radera de bilder du inte vill spara. Var försiktig när du raderar bilder,
eftersom de inte går att få tillbaka.
1
2
Välj en bild.
Tryck på
-knappen.
zz Välj alternativet för radering →
-knappen
zz Skyddade bilder kan inte raderas.
zz Om du trycker på -knappen när bilder som har sparats i både RAW],
och JPEG-format visas kan du välja mellan alternativen [Radera
+JPEG]. Välj ett alternativ för att
[Radera JPEG] och [Radera
radera bilden.
[Radera bilder] när
zz Du kan välja [Alla hittade bilder] genom att välja
resultaten för dina angivna sökvillkor för bilder visas.
-- Välj [Alla hittade bilder] för att radera alla hittade bilder.
zz Du rensar urvalet och tar bort [ ] genom att trycka på -knappen igen
[Radera bilder] →
när [ ] visas på skärmen efter att du har valt
[Välj och radera bilder].
191
zz Radera flera bilder samtidigt
Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt.
1
2
[Radera bilder]
Välj bilder.
Välja ut enskilda bilder
zz [Välj och radera bilder] → välj en bild →
-knappen
zz Bilden märks med [
zz
].
-knappen → [OK]
Välja ett omfång
zz [Markera omfång] → välj den första
bilden → -knappen → välj den
sista bilden → -knappen →
-knappen → [OK]
Välja alla bilder i en mapp
zz [Alla bilder i mappen] → välj en mapp →
[OK]
192
Välja alla bilder på ett minneskort
zz [Alla bilder på kortet] → [OK]
zz Om du väljer en bild som har sparats i både RAW- och JPEG- formaten
raderas båda versionerna.
193
Lägga till bilder
i utskriftsbeställningar (DPOF)
Du kan förbereda grupputskrifter (upp till 400 bilder) eller beställa utskrifter
från fotolabb (upp till 998 bilder) genom att välja bilder på minneskortet och
antalet kopior av varje bild. Den utskriftsinformation som du förbereder på
det här sättet uppfyller DPOF-standarderna (Digital Print Order Format).
1
2
[Beställa kopior]
Lägg till bilder i utskriftslistan.
Välja bilder
zz [Välj bild] eller [Flera] → välj bilder och
antalet kopior
-knappen för att komma
zz Tryck på
tillbaka till skärmen för utskrift.
Andra inställningar
zz [Inställ.] → välj ett alternativ → välj en
inställning
-knappen för att komma
zz Tryck på
tillbaka till skärmen för utskrift.
194
zz Du kan inte välja RAW-bilder eller filmer.
zz Det är inte säkert att alla dina DPOF-inställningar kan användas av
skrivaren eller fotolabbet.
zz Om alternativet [På] väljs för [Datum] kan vissa skrivare skriva ut datumet
två gånger.
zz Skriva ut bilder som lagts till
i utskriftsbeställningen (DPOF)
1
Anslut kameran till en PictBridgekompatibel skrivare.
zz Visningsskärmen visas.
zz
2
-knappen → [Beställa kopior]
Skriv ut bilderna.
zz [Skriv ut] → [OK]
195
Lägga till bilder i en fotobok
Du kan skapa en fotobok genom att välja upp till 998 bilder på ett minneskort.
1
2
[Inst. för Fotobok]
Välj bilder.
Välja ut enskilda bilder
zz [Välja bilder] → välj en bild →
-knappen →
-knappen
Välja ett omfång
zz [Flera] → [Markera omfång] → välj
den första bilden → -knappen →
välj den sista bilden → -knappen →
-knappen
Välja alla bilder i en mapp
zz [Flera] → [Alla bilder i mappen] → välj en
mapp → [OK]
Välja alla bilder på ett minneskort
zz [Flera] → [Alla bilder på kortet] → [OK]
zz Du kan inte välja RAW-bilder eller filmer.
196
Använda filtereffekter för bilder
(Kreativa filter)
Du kan använda filtereffekter som motsvarar fotografering med [ ], [ ], [ ],
[ ], [ ], [
] och [ ] på dina bilder och spara dem som separata bilder.
1
-knappen → [ ] → välj ett
alternativ
2
Justera effekten för att få önskat
resultat.
zz Ange en nivå: / -knapparna →
-knappen
zz Flytta [ ]-ramen:
-knappen
3
/
-knapparna →
Spara bilden.
zz Du kan även välja typen av filtereffekt för [
].
zz För [ ] kan du även flytta ramen genom att peka på eller dra längs
skärmen.
zz För [ ] kan du växla till vertikal orientering genom att trycka på [ ]
och återgå till horisontell orientering genom att trycka på [ ] igen.
197
Bearbeta RAW-bilder
Du kan bearbeta bilder som har sparats i RAWformat direkt i kameran. Den ursprungliga
RAW-bilden finns kvar oförändrad och en kopia
i JPEG-format sparas.
Den här funktionen är endast tillgänglig när
inställningsratten är inställd på lägena /
/
/ / .
1
-knappen → [
]→[
]
2
Spara bilden.
3
Välj den bild som ska visas.
198
zz Bilder som har bearbetats och sparats i kameran matchar inte bilder som
har bearbetats med Digital Photo Professional exakt.
zz Den här metoden för bildbearbetning är inte tillgänglig för bilduppsättningar
(rullar) som har tagits i RAW-sekvensläge. Bearbeta bilderna efter att de
har extraherats som RAW-bilder från rullar (= 185).
Anpassa RAW-bearbetning
zz Genom att välja [Egen RAW-inställning] kan du manuellt justera bildens
ljusstyrka, bildstilar och andra detaljer innan bearbetningen görs.
zz Du kan även, på skärmen för bearbetningsalternativ, använda -ratten
för välja en effekt för det valda bearbetningsalternativet.
zz Du kan förstora visningen på skärmen för bearbetningsalternativ genom
att trycka zoomreglaget mot .
zz Du kan jämföra den aktuella bilden (”Efter ändring”) med ursprungsbilden
-knappen och vrida på -ratten.
(”Fotoinställningar”) genom att trycka på
Bearbeta flera bilder
zz Välj
[RAW-bildbearbetning] → [Välja bilder], tryck på -knappen och
välj sedan en bild med hjälp av / -knapparna. Tryck på -knappen för
att markera bilden som vald ([ ]). Upprepa den här proceduren om du vill
välja fler bilder. Bearbeta bilderna när du är klar.
zz Tryck på -knappen igen om du vill ta bort markeringen. [ ] visas inte
längre.
Bearbeta flera bilder samtidigt
zz Välj
[RAW-bildbearbetning] → [Markera omfång], tryck på -knappen
och välj sedan ett bildintervall. Bearbeta bilderna när du är klar.
199
Ta bort röda ögon
Korrigerar automatiskt bilder där ögon blivit
röda. Du kan spara den korrigerade bilden
som en separat fil.
1
2
3
4
[Ta bort röda ögon]
Välj en bild.
Tryck på
-knappen.
Spara bilden.
zz När korrigeringen av röda ögon har slutförts ramar visas runt de korrigerade
delarna av bilden.
zz Vissa bilder korrigeras eventuellt inte korrekt.
200
Kombinera flera video-snapshots
Kombinera flera video-snapshots för att skapa en ny film (album).
1
[Skapa album]
2
Ange video-snapshots.
3
Redigera albumet.
zz Välj en film (ett befintligt album) →
-knappen →
-knappen → [OK]
zz De video-snapshots i filmen du valde
i steg 2 visas.
zz Välj ett alternativ på redigeringsmenyn
i skärmens nederkant och tryck sedan
på -knappen.
zz I skärmens överkant väljer du de videosnapshots du vill redigera och redigerar
dem efter behov.
201
Ordna video-snapshots. Välj ett videosnapshot att flytta och tryck sedan på
-knappen. Du flyttar den med hjälp
av / -knapparna.
Välj de video-snapshots som inte ska vara
med i det nya albumet. Video-snapshots
som är märkta med en [ ]-ikon tas inte
med i det nya albumet, men de raderas
inte från det ursprungliga albumet.
Ordna video-snapshots
Ta bort video-snapshot
Spela upp video-snapshot
Spela upp det valda video-snapshotet.
Avsluta redigering
Avsluta redigeringen av albumet.
4
Avsluta redigeringen.
zz Tryck på
-knappen för att komma
tillbaka till redigeringsmenyn.
zz Välj [ ] för att avsluta redigeringen.
5
Spara albumet.
zz Välj [Spara].
zz Du kan lägga till bakgrundsmusik genom
att välja [Bakgrundsmusik].
zz Välj [Förhandsgranska] för att
förhandsgranska det redigerade albumet.
zz Du kan inte redigera album som har skapats med
202
[Skapa album].
Beskärning
Du kan markera en del av en bild och spara
denna som en separat bildfil.
1
2
-knappen → [ ]
Justera beskärningsområdet.
zz Minska ramens storlek:
Tryck zoomreglaget mot
Öka ramens storlek:
Tryck zoomreglaget mot
zz Flytta ramen:
/
/ / -knapparna
zz Räta upp bilden: -ratten → [
-knappen → -ratten
zz Ändra sidförhållandet:
[ ] → -knappen
zz Förhandsgranska bilden:
[ ] → -knappen
203
]→
-ratten →
-ratten →
3
zz
Spara bilden.
-ratten → [ ] → [OK]
zz RAW-bilder kan inte redigeras.
zz Beskurna bilder kan inte beskäras igen.
zz Du kan inte använda funktionerna för storleksändring eller kreativa filter
för beskurna bilder.
zz Beskurna bilder får ett lägre antal pixlar än obeskurna bilder.
zz När du förhandsgranskar den beskurna bilden kan du justera
beskärningsramens storlek, position och sidförhållande.
zz Du kan även ange beskärningsramens storlek, position, orientering och
[Beskärning], välja en bild och trycka
sidförhållande genom att välja
på -knappen.
204
Ändra storleken på bilder
Spara en mindre version, med färre pixlar,
av en bild.
1
-knappen → [
alternativ
2
Spara bilden.
zz Du kan inte redigera JPEG [
]- eller RAW-bilder.
205
] → välj ett
Gradera bilder
Ordna dina bilder genom att gradera dem på en skala från 1 till 5.
1
2
Välj en bild.
-knappen → [
alternativ
] → välj ett
zz Välja flera bilder:
välj ett alternativ
-knappen →
zz [Markera omfång]: Välj den första
bilden → välj den sista bilden →
-knappen → -ringen för att
välja en gradering → [OK]
zz [Alla bilder på kortet]: -ringen för att
välja en gradering → [OK]
zz Genom att endast visa bilder med en angiven gradering kan du begränsa
följande åtgärder till alla bilder med den aktuella graderingen.
-- Visa, skydda, radera eller lägga till bilder i en utskriftslista eller fotobok,
eller visa bildspel
zz Du tar bort graderingar genom att trycka på -knappen, välja alternativet
[ ] för [ ] och sedan trycka på -knappen.
[Gradering] för att gradera bilder kan du lägga till en
zz När du använder
gradering för alla bilder i en mapp.
206
Visa bildspel
Spela upp bilder automatiskt från ett minneskort.
1
[Bildspel] → [Start]
zz Bildspelet startar några sekunder efter att du har startat visningen och
[Laddar bild] visas.
-knappen om du vill stoppa bildspelet.
zz Tryck på
zz Kamerans energisparfunktioner inaktiveras under visningen av bildspel.
zz Tryck på -knappen om du vill pausa eller återuppta ett bildspel.
zz Du kan även pausa ett pågående bildspel genom att peka på skärmen.
zz Du kan använda / -knapparna eller -ratten för att växla till andra
bilder under visningen. Du kan även bläddra snabbt framåt eller bakåt
genom att hålla / -knapparna nedtryckta.
zz Du kan välja [Inställning] på bildspelets startskärm för att ange om
bildspelet ska upprepas, ändra visningstiden för varje bild och ändra
övergångseffekten mellan bilderna.
207
Söka efter bilder som matchar
särskilda villkor
Du kan snabbt hitta bilder på ett minneskort med många bilder genom att
filtrera bildvisningen för att endast visa bilder som matchar dina angivna villkor.
1
2
-knappen → [
]
Ange villkor.
zz Alternativ:
/
-knapparna
zz Alternativ: / -knapparna
3
Slutför inställningen.
zz
-knappen → [OK]
zz De matchande bilderna visas med
gula ramar.
Avbryta den filtrerade visningen
zz
-knappen → [ ] → -knappen →
-knappen → [OK]
zz Du kan även trycka på -knappen för att skydda eller gradera de hittade
bilder som visas med gula ramar.
zz Om du redigerar bilder och sparar dem som nya bilder visas ett meddelande
och bilderna som hittades visas inte längre.
208
Använd kontrollringen för att hitta bilder
Använd -ringen för att snabbt hitta och hoppa mellan önskade bilder
genom att filtrera bildvisningen efter dina angivna villkor.
1
-knappen → [ ] → välj ett
alternativ
2
Hitta bilderna.
zz -ringen
209
Anpassa informationen vid visning
Den fotograferingsinformation som visas ändras varje gång du trycker
på -knappen när visningsläget är valt. Du kan anpassa visningen av
information.
1
2
[Visningsinformationsdisplay]
Tryck på
skärmar.
/ -knapparna och välj
zz Tryck på -knappen för att lägga till
[ ]-markeringen för de skärmar du
vill visa.
zz Tryck på -knappen för att ta bort
[ ]-markeringen för de skärmar du
inte vill visa.
zz Tryck på -knappen för att ange vilket
histogram du vill visa.
zz Välj [OK] för att använda de valda
inställningarna.
210
Starta visningen från den senast
visade bilden
Du kan ange hur bildvisningen ska börja när du växlar till visningsskärmen
efter att ha stängt av och slagit på kameran igen.
1
[Visa fr. sist visad]
Aktivera
Den senast visade bilden på visningsskärmen visas.
Inaktivera
Den senast tagna bilden visas.
211
Trådlösa funktioner
Skicka bilder trådlöst till en mängd olika kompatibla enheter eller dela
dem via Internettjänster.
Läs Säkerhetsföreskrifter för trådlösa funktioner (= 304) innan du
använder kamerans trådlösa funktioner.
zz Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för eventuella förluster
eller skador som kan uppstå till följd av felaktiga inställningar för trådlös
kommunikation när du använder kameran. Canon kan inte heller hållas
ansvarigt för några andra förluster eller skador som kan uppstå till följd
av användning av kameran.
zz Använd de lämpliga och nödvändiga säkerhetsfunktioner som
krävs enligt egen bedömning vid användning av kamerans trådlösa
kommunikationsfunktioner. Canon kan inte hållas ansvarigt för några
förluster eller skador som kan uppstå till följd av obehörig åtkomst eller
andra säkerhetsöverträdelser.
212
Tillgängliga trådlösa funktioner
(1)Ansluta till
smartphoneenheter
(3)Skriva ut på Wi‑Fi-anslutna
skrivare
(2)Skicka bilder automatiskt till
en dator
(4)Överför till webbtjänster
(1)
Ansluta till smartphoneenheter (= 215, = 223)
Camera Connect-appen gör det möjligt att använda en smartphone
eller surfplatta för att fjärrstyra kameran och visa bilderna i kameran
via en Wi‑Fi-anslutning.
Du kan även geotagga bilder och använda andra funktioner via en
Bluetooth®-anslutning*.
För enkelhets skull används beteckningen smartphone som ett
gemensamt namn för smartphoneenheter, surfplattor och andra
kompatibla enheter i den här handboken.
*Bluetooth-lågenergiteknik (kallas i fortsättningen endast ”Bluetooth”)
(2)
Skicka bilder automatiskt till en dator (= 230)
Image Transfer Utility 2 gör det möjligt att automatiskt skicka bilder
från kameran till en dator ansluten via Wi‑Fi.
213
(3)
Skriva ut på Wi‑Fi-anslutna skrivare (= 226)
Skriv ut bilder trådlöst på PictBridge-kompatibla Wi‑Fi-anslutna
skrivare.
(4)Överför till webbtjänster (= 234)
Registrera dig kostnadsfritt för onlinefototjänsten CANON iMAGE
GATEWAY och dela bilder med vänner och familj via sociala medier.
zz Du kan inte använda andra enheter, till exempel datorer, tillsammans
med kameran genom att ansluta en gränssnittskabel när kameran redan
är ansluten till andra enheter via Wi‑Fi. Avsluta Wi‑Fi-anslutningen innan
du ansluter gränssnittskabeln till kameran.
zz Inställningarna för trådlös kommunikation kan inte konfigureras när kameran
är ansluten till en dator eller en annan enhet via en gränssnittskabel. Koppla
från gränssnittskabeln innan du ändrar några inställningar.
zz Kameran kan inte anslutas via Wi‑Fi om det inte finns ett minneskort
]). När det gäller [ ] och webbtjänster kan
i kameran (gäller ej [
kameran inte anslutas via Wi‑Fi om det inte finns några bilder sparade
på minneskortet.
zz Aktiva Wi‑Fi-anslutningar avslutas automatiskt om du ställer in kamerans
, tar ur minneskortet eller batteriet ur kameran.
ON/OFF-knapp i läget
214
Spara bilder från kameran på en
smartphone
Du kan spara bilder i kameran på en smartphone som har Bluetooth och är
ansluten till kameran via Wi‑Fi.
Så här förbereder du din smartphone.
zz Den kostnadsfria appen Camera Connect måste vara installerad på din
smartphone.
zz Mer information om den här appen (enheter som stöds och appens
funktioner) finns på Canons webbplats.
zz Du kan hämta och installera Camera Connect från Google Play
eller App Store. Du kan även visa en QR-kod med en direktlänk
till Google Play eller App Store på kameran när du registrerar din
smartphone i kameran.
zz Använd den senaste versionen av operativsystemet för din smartphone.
zz Aktivera Bluetooth och Wi‑Fi på din smartphone. Observera att du inte
kan parkoppla kameran från inställningsskärmen för Bluetooth på din
smartphone.
zz Webbplatsen för nedladdning av Camera Connect innehåller aktuell
information om vilka olika operativsystem som kan användas med
Camera Connect.
zz Gränssnitten och/eller funktionerna i kameran och Camera Connect
kan ändras i samband med firmwareuppdateringar av kameran eller
programuppdateringar av Camera Connect, Android, iOS m.m. Om sådana
ändringar har gjorts kan funktionerna i kameran eller Camera Connect
skilja sig från skärmbilderna eller anvisningarna i den här handboken.
215
1
[Inst. för trådlös kommunikation]
2
[Bluetooth-funktion]
3
[Bluetooth-funktion] →
[Smartphone]
4
Tryck på
5
Ange ett namn och tryck på
-knappen.
-knappen.
zz Tryck på
-knappen för att använda
det visade namnet.
216
6
[OK]
7
[Parkopplar]
8
Välj ett alternativ.
zz Välj [Visa inte] om Camera Connect
redan är installerat.
zz Om Camera Connect inte är installerat
väljer du [Android] eller [iOS] och
läser sedan av den visade QR-koden
med din smartphone för att komma till
Google Play eller App Store och installera
Camera Connect.
9
Starta Camera Connect på din
smartphone.
10
Tryck på namnet för den kamera
du vill parkoppla enheten med.
11
Tryck på [Parkoppla] (gäller
endast iOS).
217
12
Välj [OK] på kameran.
13
Tryck på
14
Tryck på [Images on camera/Bilder
i kameran] i Camera Connect.
-knappen.
zz Parkopplingen har nu slutförts och
kameran är ansluten till din smartphone
via Bluetooth.
zz En Wi‑Fi-anslutning upprättas automatiskt.
zz Om du använder iOS trycker du på
[Anslut] när ett meddelande som
bekräftar anslutningen till kameran visas.
15
Bekräfta att enheterna är anslutna
via Wi‑Fi.
zz Du kan nu se en lista över bilderna
i kameran i din smartphone.
zz [Wi‑Fi på] visas på kameran.
16
Spara de bilder som finns i kameran
på din smartphone.
zz Välj de bilder som finns listan över
bilder i kameran och spara dem på
din smartphone.
218
zz Alla aktiva Bluetooth-anslutningar avslutas om du tar ur batteriet
ur kameran. Anslutningen återupprättas automatiskt när du sätter
i batteriet i kameran och startar kameran igen.
zz Batteriets drifttid kan bli kortare när du använder kameran efter att ha
parkopplat den med en smartphone eftersom kameran då förbrukar
energi även när den är avstängd.
zz Inaktivera all aktiv Bluetooth-kommunikation (eftersom den annars är
aktiv även när kameran är avstängd) innan du tar med kameran till platser
där elektronik endast får användas i begränsad omfattning. Du gör detta
genom att välja [Inst. för trådlös kommunikation] → [Bluetooth-funktion]
(två gånger) → [Av].
zz Du stänger av kamerans Wi‑Fi-funktion genom att välja [Inst. för trådlös
kommunikation] → [Wi‑Fi-inställningar] → [Wi‑Fi] → [Av].
zz Du kan ändra kamerans namn under [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Namn].
zz Du kan skicka bilder till en smartphone som är ansluten via Wi‑Fi eller
parkopplad via Bluetooth (gäller endast Android-enheter) genom att
välja bilderna på kamerans visningsskärm. Tryck på -knappen och
välj sedan [ ].
219
zz Använda Wi‑Fi-knappen för att ansluta en
smartphone via Wi‑Fi
Du kan även använda
en smartphone.
-knappen för att upprätta en Wi‑Fi-anslutning till
1
Tryck på
2
Registrera ett namn.
3
[ Anslut till smartphone]
4
[Registrera enhet för anslutning]
5
[Visa inte]
-knappen.
zz Om skärmen [Namn] visas registrerar
du ett namn (= 215).
220
6
Kontrollera SSID:t och lösenordet.
7
Anslut din smartphone till kameran.
zz Kontrollera vilket SSID (nätverksnamn)
som visas i kamerans menyer och välj
sedan detta namn på Wi‑Fi-menyn
på din smartphone för att upprätta en
anslutning.
zz Ange det lösenord som visas på kameran
i fältet för lösenord på din smartphone.
8
Starta Camera Connect på din
smartphone.
9
Välj den kamera du vill ansluta till.
zz Tryck på kameran i listan [Cameras/
Kameror] i Camera Connect för att
ansluta via Wi‑Fi.
10
Skapa en Wi‑Fi-anslutning.
zz [OK] →
-knappen
zz [ Wi‑Fi på] visas på kameran.
zz Huvudskärmen för Camera Connect
visas på din smartphone.
zz Enheterna är nu anslutna via Wi‑Fi.
221
zz Begränsa visning av bilder
Begränsa vilka bilder som kan skickas till eller visas via din smartphone.
1
Tryck på -knappen innan du
ansluter via Wi‑Fi.
2
3
[ Anslut till smartphone]
4
Välj [Visade bilder] och ange sedan
vilka bilder som ska kunna visas.
Välj [Redigera enhetsinformation]
och välj sedan smartphoneenheten.
zz Kontrollera vilka bilder som ska kunna visas innan du ansluter igen.
zz Du kan endast fjärrfotografera med livevisning i Camera Connect om
alternativet [Alla bilder] har valts för [Visade bilder].
222
Funktioner som kan användas via
smartphoneenheter
Följande funktioner finns tillgängliga när en smartphone är ansluten via en
trådlös anslutning.
Parkoppla kameran med en smartphone via Bluetooth enligt anvisningarna
i steg 1–13 under ”Spara bilder från kameran på en smartphone” (= 215)
och anslut via Wi‑Fi enligt anvisningarna i steg 1–15.
zz Skicka bilder automatiskt till en smartphone
under fotograferingen
Kameran kan skicka dina bilder automatiskt till en smartphone som är
ansluten via Wi‑Fi. Gör följande när huvudskärmen för Camera Connect visas.
1
[Inst. för trådlös kommunikation] →
[Wi‑Fi-inställningar] → [Skicka till
smartphone direkt]
2
[Skicka automatiskt] → [Aktivera]
3
Fotografera.
zz Välj en storlek under [Bildstorlek].
zz Dina bilder skickas till din smartphone.
zz Fjärrfotografera med livevisning av
kamerabilden på din smartphone
Du kan fjärrfotografera med livevisning av kamerabilden på en smartphone
som är ansluten via Wi‑Fi.
1
Starta Camera Connect.
2
Tryck på [Remote live view
shooting/Fjärrfotografering].
223
zz Fokuseringen kan ta längre tid än normalt när du använder funktionen
för fjärrfotografering.
zz Bildvisningen och utlösningen av slutaren kan fördröjas beroende på
kommunikationsstatusen.
zz Fjärrstyra kameran från en smartphone
Du kan använda en smartphone som är ansluten via Bluetooth som en
fjärrkontroll för att styra kameran. (Ej tillgänglig när kameran är ansluten
via Wi‑Fi.)
1
Starta Camera Connect.
2
Tryck på [Bluetooth remote controller/
Fjärrstyrning via Bluetooth].
zz Om en Wi‑Fi-anslutning är aktiv avslutar
du denna anslutning.
zz Funktionen för automatisk avstängning inaktiveras när du fjärrstyr kameran
via Bluetooth.
zz Geotagga bilder under fotograferingen
Du kan geotagga dina bilder och filmer med hjälp av GPS-information (till
exempel latitud, longitud och höjd) från en Bluetooth-ansluten smartphone.
Du kan använda visningsskärmen för att kontrollera den platsinformation
som läggs till för bilderna.
Aktivera platstjänster på din smartphone.
1
Starta Camera Connect.
zz Om en Wi‑Fi-anslutning är aktiv avslutar
du denna anslutning.
224
2
3
4
[GPS-inställningar]
[GPS via mobil] → [På]
Fotografera.
zz Kontrollera att [ ] och [
] visas på
kameran innan du börjar fotografera.
zz Dina bilder geotaggas nu.
zz Alla bilder du tar med Camera Connect
i gång kommer nu att geotaggas.
zz Den platsinformation som läggs till i filmer hämtas när du startar
inspelningen.
zz Om du börjar fotografera omedelbart efter att du har startat kameran
geotaggas kanske inte de första bilderna.
zz Andra personer kan kanske lokalisera var du befinner dig eller identifiera
dig med hjälp av den positionsinformation som kan finnas i dina
geotaggade stillbilder eller filmer. Du bör därför vara försiktig när du delar
med dig av dessa bilder till andra, samt när du publicerar bilder på internet,
där många kan se dem.
zz Du kan kontrollera den platsinformation som lagts till för bilderna genom
att öppna visningsskärmarna med detaljerad information. Latitud, longitud,
höjd och UTC (tid och datum för fotograferingen) visas i fallande ordning.
zz UTC: ”Coordinated Universal Time”, vilket är ungefär samma sak som
Greenwich-tid
zz [---] visas i stället för numeriska värden för saker som inte finns tillgängliga
på din smartphone eller som inte har registrerats korrekt.
225
Ansluta till skrivare via Wi‑Fi
Du kan skriva ut bilderna i kameran på en skrivare som är ansluten till
kameran via Wi‑Fi.
1
2
Tryck på
3
[Registrera enhet för anslutning]
4
Kontrollera SSID:t och lösenordet.
[
-knappen.
]
226
5
Anslut till kameran från skrivaren.
zz Kontrollera vilket SSID (nätverksnamn)
som visas i kamerans menyer och välj
sedan detta namn på Wi‑Fi-menyn på din
skrivare för att upprätta en anslutning.
zz Ange det lösenord som visas på kameran
i fältet för lösenord på skrivaren.
6
Välj skrivaren.
zz Välj den skrivare du vill ansluta till via
Wi‑Fi och tryck på -knappen.
zz Bilderna på minneskortet visas när
enheterna har anslutits till varandra
via Wi‑Fi.
7
Välj en bild som ska skrivas ut.
zz Välj en bild och tryck på
-knappen.
zz Välj eller ange de objekt som visas och
skriv sedan ut.
227
zz Skapa en anslutning via en kopplingspunkt
Kameran kan ansluta till en kopplingspunkt som har en ansluten skrivare
och skriva ut via kopplingspunkten.
Gör anslutningen bredvid kopplingspunkten eftersom du måste trycka på
kopplingspunktens WPS-knapp.
1
Välj [Växla nätverk] i steg 4 under
”Ansluta till skrivare via Wi‑Fi”
(= 226).
2
[Anslut med WPS]
3
[WPS (PBC-läge)] → [OK]
4
Tryck på kopplingspunktens
WPS‑knapp.
228
5
[Automatisk inställning] → [OK]
6
Gå till steg 6 under ”Ansluta till
skrivare via Wi‑Fi” (= 226).
zz Kameran ansluts till kopplingspunkten.
zz Den PIN-kod som visades när du valde [WPS (PIN-läge)] i [Anslut
med WPS] ska anges i kopplingspunkten. Välj en enhet på skärmen
[Välj enhet för anslutning]. Läs också användarhandboken som
medföljde kopplingspunkten för mer information.
229
Skicka bilder automatiskt till en dator
Bilderna i kameran kan skickas automatiskt till en dator som är ansluten
till en kopplingspunkt (som även är konfigurerad för kamerans Wi‑Fianslutning) när kameran befinner sig inom räckhåll för kopplingspunkten,
till exempel när du kommer hem efter att ha fotograferat.
Ansluta via Wi‑Fi
1
Anslut datorn till kopplingspunkten.
2
3
Starta Image Transfer Utility 2.
zz Installera Image Transfer Utility 2 på
datorn.
Öppna skärmen för parkoppling
i Image Transfer Utility 2.
zz Skärmen för parkoppling visas när du
följer de anvisningar som visas när du
startar Image Transfer Utility 2 första
gången.
4
[Inst. för trådlös kommunikation] →
[Wi‑Fi-inställningar]
230
5
[Skicka automatiskt till dator] →
[Skicka automatiskt] → [På]
6
[OK]
7
[Anslut med WPS] →
[WPS (PBC-läge)] → [OK]
8
Tryck på WPS-knappen.
9
[Automatisk inställning] → [OK]
zz Tryck på kopplingspunktens WPS-knapp
för att göra det möjligt för kameran att
ansluta.
231
10
Välj en dator.
11
Välj kameran för parkoppling på
datorn.
zz Välj en dator för automatisk överföring av
bilder och tryck sedan på -knappen.
zz Kameranamnen visas på skärmen för
parkoppling i Image Transfer Utility 2.
zz Välj den kamera du vill ansluta till och
klicka på [Parkopplar] för att parkoppla
datorn och kameran.
Konfigurera automatisk överföring av bilder
12
Välj alternativ för att skicka bilder.
13
Stäng av kameran.
zz Om du väljer [Skicka automatiskt till dator]
i steg 5 väljer du [Alternativ för att skicka
bilder] och anger villkoren för överföring.
Skicka bilder automatiskt
zz När du har valt alternativet för att
skicka bilder i steg 12 skickas bilderna
i kameran automatiskt till den dator du
är inloggad på när kameran befinner sig
inom räckhåll för kopplingspunkten och
är påslagen.
232
zz Kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat vid användning av automatisk
bildöverföring. Kamerans energisparfunktion inaktiveras under överföringen
av bilder.
zz De bilder du tar efter att den automatiska överföringen har slutförts överförs
inte till datorn. De skickas automatiskt nästa gång kameran startas.
zz Prova att starta om kameran om den automatiska överföringen till en dator
inte startar korrekt.
zz Du kan inaktivera den automatiska överföringen av bilder genom att välja
[Skicka automatiskt till dator] → [Skicka automatiskt] → [Inaktivera].
zz Bilderna överförs inte automatiskt till en dator när kameran är ansluten
via en USB-kabel (gäller även vid anslutning till PD-E1).
233
Överföra bilder till webbtjänster
zz Registrera webbtjänster
Använd en smartphone eller dator för att lägga till dina webbtjänster för
kameran.
zz Du behöver en smartphone eller dator med en webbläsare och
internetanslutning för att slutföra kamerainställningarna för CANON
iMAGE GATEWAY och andra webbtjänster.
zz Mer information om vilka webbläsare som kan användas (t.ex. Internet
Explorer) och de inställningar som behöver göras för CANON iMAGE
GATEWAY finns på webbplatsen för CANON iMAGE GATEWAY.
zz Information om vilka länder och regioner där CANON iMAGE
GATEWAY är tillgängligt finns på Canons webbplats
(http://www.canon.com/cig/).
zz Instruktioner för användning och konfiguration av CANON iMAGE
GATEWAY finns i hjälpen för CANON iMAGE GATEWAY.
zz Om du vill använda andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
måste du ha ett konto för var och en av dessa tjänster. Mer information
finns på webbplatserna för respektive webbtjänst du vill registrera dig på.
zz Separata avgifter kan förekomma för Internetanslutning respektive
kopplingspunkter.
zz Eventuella ändringar av tjänsterna hos de webbtjänster du har registrerat
dig för kan innebära att tidigare använda funktioner slutar fungera eller att
du måste använda funktionerna på andra sätt än enligt beskrivningarna
i den här handboken.
zz Mer information om de webbtjänster du kan använda när din kamera är
ansluten via Wi‑Fi finns på webbplatsen för CANON iMAGE GATEWAY.
234
„„ Registrera CANON iMAGE GATEWAY
Länka kameran och CANON iMAGE GATEWAY genom att lägga till
CANON iMAGE GATEWAY som en målwebbtjänst i kameran.
Gör anslutningen bredvid kopplingspunkten eftersom du måste trycka
på kopplingspunktens WPS-knapp.
Observera att du måste ange en e-postadress som kan användas på din
dator eller smartphone för att kunna ta emot ett bekräftelsemeddelande
som hjälper dig att slutföra inställningarna för länkningen.
1
2
Tryck på
3
Acceptera avtalet för att ange en
e-postadress.
[
-knappen.
]
zz Läs avtalet som visas och välj [Försäkra].
4
Skapa en anslutning till en
kopplingspunkt.
zz [Anslut med WPS] → [WPS (PBC-läge)] →
[OK]
zz Tryck på kopplingspunktens WPS-knapp.
zz Välj [Automatisk inställning] på skärmen
[Ange IP-adress] på kameran.
235
5
Ange din e-postadress.
6
Ange ett valfritt fyrsiffrigt nummer.
7
Kontrollera om du har fått
bekräftelsemeddelandet.
zz [OK]
zz [
8
] ändras nu till [
].
Öppna sidlänken
i bekräftelsemeddelandet
och slutför inställningarna
för länkningen av kameran.
zz Följ anvisningarna och slutför
inställningarna på sidan för länkning
av kameran.
236
9
Välj [
].
zz CANON iMAGE GATEWAY har nu lagts
till som en målwebbtjänst.
zz Innan du börjar bör du kontrollera att e-postprogrammet i din dator eller
smartphone inte har konfigurerats för att blockera e-postmeddelanden
från relevanta domäner, vilket kan göra att bekräftelsemeddelandet inte
kan nå dig.
„„ Registrera andra webbtjänster
Du kan även lägga till andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
på kameran.
1
Logga in på CANON iMAGE
GATEWAY och öppna
inställningssidan för att länka
kameran.
zz http://www.canon.com/cig/
2
Följ instruktionerna som visas
för att slutföra inställningarna
för webbtjänsten.
3
Tryck på -knappen för att
välja [
].
237
zz Om några konfigurerade inställningar ändras uppdaterar du
kamerainställningarna genom att registrera de aktuella webbtjänsterna
i kameran.
zz Överföra bilder till webbtjänster
1
2
Tryck på
-knappen.
Välj en plats.
zz Välj en ikon för en webbtjänst.
zz Om flera mottagare eller
delningsalternativ kan användas med
en webbtjänst väljer du ett alternativ
på skärmen för att välja mottagare.
3
Skicka en bild.
zz Välj sändningsalternativ och överför
bilden.
zz När du vill göra en överföring till YouTube
läser du villkoren för tjänsten och väljer
[Försäkra].
zz När bilden har skickats visas [OK].
Tryck på -knappen för att komma
tillbaka till visningsskärmen.
zz Prova att använda appen Canon Online Photo Album för att visa bilder
som har överförts till CANON iMAGE GATEWAY via en smartphone.
Ladda ned och installera appen Canon Online Photo Album för iPhone
eller iPad från App Store eller för Android-enheter från Google Play.
238
Återansluta via Wi‑Fi
När du har sparat anslutningsinställningarna kan du återansluta till enheter
eller webbtjänster via Wi‑Fi.
1
2
Tryck på
-knappen.
Välj en av de tidigare använda
anslutningarna.
zz Använd / -knapparna för att växla till
andra skärmar om ditt mål inte visas.
zz Anslutningen till webbtjänster är nu
slutförd.
3
Förbered den andra enheten.
zz Följ de instruktioner som visas för att
förbereda den andra enheten.
239
Avsluta Wi‑Fi-anslutningar
1
Tryck på
2
[Avbryt/stäng] → [OK]
240
-knappen.
Rensa informationen om
smartphoneenheter som är
parkopplade via Bluetooth
Rensa informationen om parkopplade smartphoneenheter innan du
parkopplar kameran till en annan smartphone.
1
[Inst. för trådlös kommunikation] →
[Bluetooth-funktion]
2
Välj [Kontrollera/återställ info] och
tryck sedan på -knappen → [OK].
3
Förbered din smartphone.
zz Rensa all information om den
registrerade kameran i enhetens
Bluetooth-inställningar.
241
Ändra eller ta bort
anslutningsinställningar
Du kan ändra eller ta bort de anslutningsinställningar som sparas
i kameran. Avsluta Wi‑Fi-anslutningen innan du ändrar eller tar bort
anslutningsinställningar.
1
2
Tryck på
-knappen.
Välj ett alternativ.
zz Du kan använda / -knapparna för att
växla till andra skärmar från den skärm
som visas till vänster.
zz På skärmen som visas till vänster väljer du
en enhet med de anslutningsinställningar
du vill ta bort eller ändra.
3
Välj [Redigera enhetsinformation].
zz På den skärm som visas väljer du en
enhet med de anslutningsinställningar
du vill ändra och ändrar sedan namnet
eller annan information.
242
Funktionsinställningar
Anpassa eller justera grundläggande funktioner för att göra kameran enklare
att använda.
zz Dessa inställningar konfigureras på menyflikarna och .
Anpassa vanliga funktioner för att göra kameran enklare att använda.
zz Dessa instruktioner gäller när kameran är inställd på
243
.
Välja och skapa mappar
Du kan välja eller skapa mappar där bilderna ska sparas. Du skapar en ny
mapp genom att välja [Skapa mapp] på skärmen för val av mapp.
1
2
[Välj mapp]
Konfigurera inställningarna.
zz Välj mappar: välj bara en mapp
zz Skapa mappar: [Skapa mapp] → [OK]
zz Mapparna namnges enligt formatet 100CANON, med ett tresiffrigt
mappnummer följt av fem bokstäver eller siffror.
zz Du kan skapa mappar med mappnummer i intervallet 100–999.
244
Ändra filnumreringen
De bilder du tar numreras automatiskt i den ordning de tas (0001–9999) och
sparas i mappar med upp till 9 999 bilder i varje mapp. Du kan ändra hur
kameran tilldelar filnummer.
1
Kontinuerlig
Auto återst
Man. återst
[Filnumrering] → [Numrering] eller
[Man. återst]
Bilderna sparas i nummerordning (till dess att en bild med
nummer 9999 tas/sparas), även om du byter minneskort
eller lagringsmapp.
Numreringen återställs till 0001 när du byter minneskort
eller när en ny mapp skapas.
Skapar en ny mapp och börjar numrera bilderna från 0001.
zz Oavsett vilket alternativ som valts här kan bilder numreras i nummerordning
från det sista numret på de befintliga bilder som finns på ett nyinsatt
minneskort. Använd ett tomt (eller formaterat) minneskort om du vill börja
spara bilder från 0001.
245
Konfigurera automatisk rotation av
bilder tagna med vertikal orientering
Du kan ändra visningsinställningen för automatisk rotation av bilder tagna
med vertikal orientering.
1
[Autom rotering]
På
Rotera bilder automatiskt vid visning på både kameran
och datorer.
På
Rotera bilder automatiskt vid visning på datorer.
Av
Rotera inte bilder automatiskt.
246
Formatera minneskort
Innan du använder ett nytt minneskort eller ett minneskort som har
formaterats i en annan enhet måste du formatera kortet i den här kameran.
Det kan vara bra att göra en lågnivåformatering om kameran inte fungerar
korrekt, skrivningen/läsningen av bilder till/från kortet går långsammare,
serietagningar går långsammare eller inspelningen av filmer plötsligt avbryts.
Alla data på minneskortet raderas och kan inte återskapas vare sig du gör
en vanlig formatering eller en lågnivåformatering.
1
[Formatera kort]
zz Formatera: [OK]
zz Lågnivåformatering: tryck på
för att välja [ ] → [OK]
247
-knappen
zz Om du formaterar eller raderar data på minneskortet ändras kortets
filhanteringsinformation. Data på kortet tas inte bort fullständigt.
När du överför eller kasserar ett minneskort bör du se till att den
personliga information på kortet är skyddad, till exempel genom
att fysiskt förstöra kortet.
zz Den uppgift om minneskortets totala kapacitet som visas på
formateringsskärmen kan vara mindre än den angivna kapaciteten.
zz En lågnivåformatering tar längre tid än den inledande formateringen
eftersom data raderas från alla lagringsområden på minneskortet.
zz Du kan avbryta en pågående lågnivåformatering genom att välja [Avbryt].
Då kommer alla data att vara raderade, men det går att använda kortet
som vanligt.
248
Ställa in startbilden
Ange om startbilden ska visas när du startar kameran.
1
[Startbild]
249
Använda Ekoläge
Den här funktionen gör det möjligt att spara energi när kameran är
i fotograferingsläge. När kameran inte används blir skärmen mörk för
att minska batteriförbrukningen.
1
På
Av
[Ekoläge]
Skärmen blir mörk när kameran inte används på cirka
två sekunder. Efter ytterligare cirka tio sekunder stängs
skärmen av. Kameran stängs av när den inte har använts
under tre minuter. Om du trycker ned avtryckaren halvvägs
när skärmen har stängts av, men objektivet ännu inte har
dragits in i kamerahuset, slås skärmen på och du kan
fortsätta fotografera.
Ekoläget används inte.
250
Justera energisparfunktioner
Tidsinställningarna för automatisk avstängning av kameran, skärmen och
sökaren kan justeras i [Autom avstängn], [Skärm av] och [Sökaren av].
1
2
[Energispar]
Konfigurera inställningarna.
zz För att spara energi väljer du normalt [Energispar] → [Skärm av] och
[Autom avstängn] → [1 min] eller kortare.
zz Inställningen för [Skärm av] används även om du väljer alternativet [Av]
för [Autom avstängn].
zz [Skärm av] och [Autom avstängn] är inte tillgängliga när Ekoläge är inställt
på [På].
251
Justera skärmens ljusstyrka
Du kan justera skärmens och sökarens ljusstyrka. Du kan justera sökarens
ljusstyrka samtidigt som du tittar i sökaren.
1
2
[Skärm ljusstyrk.]
Konfigurera inställningarna.
zz / -knapparna →
-knappen
zz Du kan växla till tillfällig användning av maximal ljusstyrka (oberoende
av den valda inställningen för [Skärm ljusstyrk.]) genom att hålla ned
-knappen i minst en sekund när fotograferingsskärmen visas eller när
kameran är i läget för enbildsvisning. Håll ned -knappen i minst en
sekund igen eller starta om kameran om du vill att skärmen ska återgå
till den ljusstyrka som användes tidigare.
252
Byta färg på skärmens information
Den information som visas på skärmen och menyerna kan ändras till en färg
som är lämplig för fotografering i svagt ljus. Den här inställningen kan till
exempel vara användbar när du fotograferar med [ ], [ ], [ ] och [
].
1
[Kvällsvisning]
zz Du återställer inställningen [Kvällsvisning] till [Av] genom att hålla
-knappen intryckt i minst en sekund när fotograferingsskärmen visas
eller när kameran är i läget för enbildsvisning.
253
Justera datum, klocka och tidszon
Justera datum, tid och tidszon.
1
2
[Datum/Klocka/Zon]
Konfigurera inställningarna.
zz Följ steg 2–3 under ”Ställa in datum,
klocka, tidszon och språk” (= 25) för
att justera inställningarna.
254
Ändra språk
Du kan vid behov ändra visningsspråket.
1
2
[Språk ]
Konfigurera inställningarna.
zz Använd / / / -knapparna för att välja
ett språk → -knappen
255
Tid för objektivindrag
Objektivet dras normalt in i kamerahuset av säkerhetsskäl cirka en minut efter
att du har tryckt på
-knappen när kameran är i en fotograferingsmetod.
Om du vill att objektivet ska dras in omedelbart när du trycker på
-knappen
ändrar du inställningen för objektivindrag till [0 sek.].
1
[Objektivindrag]
256
Ställa in videosystem
Ange vilket videosystem som ska användas för visning på en ansluten tv.
Den här inställningen avgör vilken bildkvalitet (bildfrekvens) som används
för filmer.
1
För NTSC
För PAL
[Videosystem]
För de länder och områden som använder NTSC-systemet,
till exempel Nordamerika, Japan, Sydkorea och Mexiko.
För de länder och områden som använder PAL-systemet,
till exempel Europa, Ryssland, Kina och Australien.
257
Justera pekskärmen
Känsligheten hos pekskärmen kan ökas så att kameran svarar på lättare
beröring. Du kan även inaktivera pekskärmskontrollen.
1
[Touchkontroll]
zz Öka pekskärmens känslighet: [Känslig]
zz Inaktivera pekskärmskontrollen: [Av]
zz Öka pekskärmspanelens känslighet om kameran har svårt att identifiera
gester.
zz Tänk på följande av säkerhetsskäl när du använder pekskärmspanelen:
-- Skärmen är inte tryckkänslig. Använd inte vassa objekt som naglar eller
pennspetsar för att utföra pekåtgärder.
-- Använd inte pekskärmen med våta fingrar.
-- Om du utför pekåtgärder med blöta fingrar eller när skärmen är blöt kan
det hända att kameran inte svarar. Den kan även sluta fungera korrekt.
Om detta inträffar stänger du av kameran och torkar skärmen torr med
en trasa.
-- Använd inte några typer av skärmskydd eller självhäftande skyddsfilmer
som säljs i handeln. De kan minska skärmens känslighet för pekåtgärder.
zz Kameran kan svara sämre än normalt om du utför pekåtgärder snabbt när
inställningen [Känslig] är vald.
258
Justera pipljuden
Ange om kameran ska spela upp ljud när du trycker ned avtryckaren
halvvägs eller använder självutlösaren.
1
[Pipljud]
259
Justera volymen
Justera volymen för enskilda kameraljud.
1
2
zz
[Volym]
Konfigurera inställningarna.
-knappen → / -knapparna
260
Ställa in HDMI-utgångens upplösning
Ställ in den upplösning som ska användas för bilder när kameran ansluts till
en tv eller en extern inspelningsenhet via en HDMI-kabel.
1
Auto
1080p
[HDMI-upplösning]
Bilderna visas automatiskt i en upplösning som är optimal för
den tv som är ansluten till kameran.
Upplösningen 1080p används för utsignalen. Välj den här
inställningen om du vill undvika problem med visningen eller
fördröjningar när du byter upplösning.
261
Visa RAW-bilder på en tv med HDR
Du kan visa RAW-bilder i HDR genom att ansluta kameran till en tv med HDR.
1
[HDMI HDR ut]
zz Välj [HDMI HDR ut] → [På] om du vill visa bilder med färger anpassade
för en tv med HDR.
zz Kontrollera att HDR-tv:n är inställd på att ta emot en HDR-signal.
Mer information om hur du växlar mellan de olika ingångarna finns
i användarhandboken för tv:n.
zz HDR-utgången är inte tillgänglig för bilduppsättningar (rullar) som har
tagits i RAW-sekvensläge.
zz Bilderna ser eventuellt inte ut som förväntat, beroende på vilken tv som
används.
zz Vissa bildeffekter och viss information kan kanske inte visas på en tv
med HDR.
262
Anpassa visningen av fotograferingsinformation
Du kan anpassa den information och de informationsskärmar som ska
visas på kamerans skärm eller i sökaren när du fotograferar. Du kan även
konfigurera visningen i sökaren vid fotografering med vertikal orientering
samt rutnät och histogram.
1
[Fotograferingsinfo] →
[Skärminformation] eller
[Sökarinfo/växla inställningar]
2
Tryck på
skärmar.
/ -knapparna och välj
zz Tryck på -knappen för att ta bort
[ ]-markeringen för de skärmar du
inte vill visa.
zz Tryck på
skärmen.
3
-knappen för att redigera
Redigera skärmen.
zz Använd / -knapparna för att navigera
mellan de olika alternativen.
zz Använd -knappen för att lägga till en
[ ] vid de objekt som ska visas.
zz Välj [OK] för att använda de valda
inställningarna.
zz Visningen av rutnät kan konfigureras via [Fotograferingsinfo] → [Rutnät].
zz Du kan växla från ett ljushetshistogram till ett RGB-histogram eller justera
visningsstorleken genom att välja [Fotograferingsinfo] → [Histogram].
[AF-metod] är inställd på [
].
zz Vattenpasset visas inte när
263
Ange en prioritet för
fotograferingsskärmens prestanda
Du kan välja ett prestandaalternativ att prioritera för fotograferingsskärmen
för stillbilder.
1
Energispar
Jämn visning
[Visningsprestanda]
Kamerans skärm drar mindre energi.
Jämn visning även av motiv som rör sig snabbt.
264
Anpassa fotograferingsskärmen
i sökaren
Anger fotograferingsskärmens storlek i sökaren.
1
[Sökarvisn.form.]
Skärm 1
Visar fotograferingsskärmen i full bredd.
Skärm 2
Visar en mindre fotograferingsskärm.
265
Ställa in visningsläget
Du kan välja vilket visningsläge som ska användas för kamerans
fotograferingsskärmar.
1
Auto
Manuell
[Växling av visning]
Skärmen används normalt för visning, men visningen växlar
till sökaren när du tittar i den.
Växla till användning av sökaren när du drar ut sökarokularet.
266
Ställa in funktionen för spegelvänd skärm
Du kan välja om en spegelvänd bild ska visas på kamerans skärm när du
fotograferar med skärmen vänd framåt.
1
[Spegelv. skärm]
267
Metrisk eller icke-metrisk visning
Du kan ändra den måttenhet som visas för zoomstapeln (= 95),
MF‑indikatorn (= 98) och på andra ställen från m/cm till fot/tum.
1
[Enheter]
268
Konfigurera funktionsguiden
Ange om funktionsguiden ska visas när du väljer ett alternativ på
snabbkontrollskärmen.
1
[Funktionsguide]
269
Konfigurera egen programmering
Konfigurera egen programmering för att göra avancerade anpassningar
av kameran.
1
[Egen programmering(C.Fn)]
2
Välj ett alternativ.
3
Konfigurera inställningarna.
zz / -knapparna →
C.Fn I: Exponering
Säkerhetsförskjutning
C.Fn II:Övrigt
Vridning av kontrollring
C.Fn II:Övrigt
Vridning av kontrollratt
C.Fn II:Övrigt
Egna Inställningar
-knappen
Välj [1:Möjlig] om du vill att slutartiden och
bländarvärdet ska justeras automatiskt för
att möjliggöra en exponeringsnivå som ligger
närmare värdet för korrekt exponering än de
förvalda inställningarna vid användning av
eller
.
Ändra riktningen vid
vridning av kontrollringen.
Ändra riktningen vid
vridning av kontrollratten.
Du kan anpassa funktionerna för vissa knappar,
till exempel avtryckaren.
270
zz Om C.Fn II eller C.Fn III är inställd på [1:Omvänd riktning] påverkar den
ändrade rotationsriktningen endast justeringen av slutartid, bländarvärde
eller Programskifte enligt tilldelningen till -ringen eller -ratten.
zz Du återställer [Egen programmering(C.Fn)] till standardinställningarna
(med undantag för [Egna Inställningar]) genom att välja [Återställ
kamera] → [Andra inställn.] → [Egen programmering(C.Fn)] → [OK].
zz Anpassa knappar
Du kan anpassa funktionerna för vissa knappar, till exempel avtryckaren.
Inställningarna för -knappen (AE-lås), -ringen och -ratten gäller för
lägena
/ /
/
/ / .
Inställningarna för [
Avtryckare halv nedtryckt] och [
Filmknapp] gäller
för lägena /
/
/ / .
1
[C.Fn II:Övrigt Egna Inställningar]
2
Välj en knapp.
3
Välj en funktion.
271
zz Du kan tilldela funktionen [Exponeringskompensation] till -ringen.
Du justerar exponeringskompensationen med hjälp av -ringen
genom att välja [ ] på inställningsskärmen Egna Inställningar,
välja [ ], gå tillbaka till fotograferingsskärmen och ställa in ratten
för exponeringskompensation i läget [ ].
zz Om du använder -läget, ratten för exponeringskompensation är inställd
på [ ] och [STD] har valts för -ringen och -ratten kan du justera
exponeringskompensationen med hjälp av -ratten medan mättimern
är i gång.
zz Vilka alternativ som kan väljas för -ringen varierar beroende på
/
fotograferingsmetoden (beroende på om kameran är i /
/ -läget eller i
/ -läget).
zz Du återställer [Egna Inställningar] till standardinställningarna genom att välja
[Återställ kamera] → [Andra inställn.] → [Egna Inställningar] → [OK].
zz Vissa konfigurerade funktioner visas kanske inte (de kan vara inaktiverade)
i filmläget.
Alternativ som kan väljas när [STD] har tilldelats
Alternativ
Fotograferingsmetoder
Inställningar
-ringen
STD
Programskifte
Slutartid
Bländarvärde
-ratten
STD
-
-
-
* När -ratten, men inte -ringen, har tilldelats till [STD] kan du använda
-ratten för att ställa in Programskifte i -läget, slutartiden i
-läget
eller bländarvärdet i
-läget.
* När -ratten har tilldelats till [STD] i / -läget kan du använda den för
att ställa in slutartiden (eller bländarvärdet) när -ringen har tilldelats till
[
] (eller [
]).
272
Egna kamerainställningar (C‑läget)
Spara de fotograferingsmetoder du använder ofta och de funktionsinställningar
du har konfigurerat. Du kan sedan använda de sparade inställningarna genom
att vrida inställningsratten till . Även inställningar som brukar återställas när
du byter fotograferingsmetod eller stänger av kameran kan sparas på det
här sättet.
Inställningar som kan sparas
zz Fotograferingsmetoder ( /
/
/
zz Funktioner som har ställts in i
/
/
)
/
-lägena (med vissa undantag)
zz Zoomlägen
zz Manuella fokuslägen (= 98)
1
2
3
Gå till en fotograferingsmetod med
inställningar du vill spara och ändra
inställningarna.
[Egen kamerainst. (C-inst.)]
[Lagra inställningar]
273
zz Du redigerar sparade inställningar (med undantag för
fotograferingsmetoden) genom att välja , ändra inställningarna och
sedan välja [Egen kamerainst. (C-inst.)] → [Lagra inställningar] igen.
De här inställningarna används inte i andra fotograferingsmetoder.
zz Du återställer sparade inställningar till standardvärdena genom att välja
[Egen kamerainst. (C-inst.)] → [Återställ inställningarna].
zz Du kan välja att dina sparade inställningar automatiskt ska uppdateras med
de ändringar du gör för inställningarna när du fotograferar med genom
att välja [Egen kamerainst. (C-inst.)] → [Uppdatera autom] → [På].
274
Återställa kamerans standardinställningar
Återställ kamerans standardinställningar för
1
/
/
/
/
.
[Återställ kamera]
zz Rensa grundinställningarna:
[Grundinst.] → [OK]
zz Rensa övriga inställningar:
[Andra inställn.] → välj ett alternativ →
[OK]
zz Grundinställningar som [Språk
till standardinställningarna.
] och [Datum/Klocka/Zon] återställs inte
275
Ange information om copyright som
ska registreras i bilder
Du kan lägga till information om upphovsmannens namn samt
copyrightinformation i dina bilder.
1
[Copyright information] →
[Ange upphovsman] eller
[Ange info om copyright]
zz Ange ett namn →
[OK]
-knappen →
zz Du kan kontrollera den information som angetts genom att välja
[Copyright information] → [Visa info om copyright].
zz Du kan ta bort både upphovsmannens namn och copyrightinformationen
samtidigt genom att välja [Copyright information] → [Ta bort info om
copyright]. Den copyrightinformation som redan har registrerats i bilder
tas dock inte bort.
276
Ladda ned handböcker och
programvaror via en QR-kod
En QR-kod med en länk till en webbsida för nedladdning av handböcker
och programvaror kan visas på kamerans skärm.
1
[URL för bruksanv./programvara]
277
Visning av certifieringslogotyper
Vissa logotyper för certifieringskrav som uppfylls av kameran kan visas
på skärmen.
1
[Certifieringslogo visas]
278
Spara fotograferingsmenyalternativ
som används ofta (Min meny)
Du kan spara upp till sex fotograferingsmenyalternativ som används ofta på
fliken . Du kan anpassa fliken
för att snabbt kunna öppna alla dessa
alternativ från en och samma skärm.
1
[Lägg till flik i Min meny] → [OK]
2
[Konfigurera]
3
[Välj poster att registrera]
zz Välj ett alternativ → [OK]
zz Dina valda menyalternativ läggs till på
fliken Min meny.
Ordna om menyalternativen
zz [Sortera registrerade poster] →
välj ett alternativ att flytta →
använd / -knapparna för att
flytta alternativet → -knappen
279
zz Du kan lägga till upp till [ 5] flikar i Min meny.
zz Om du väljer [Konfigurera] → [Radera alla poster på fliken] → [OK] för en
flik du har lagt till i Min meny raderas alla objekt som har lagts till på fliken.
zz Byta namn på flikarna på Min meny
1
[Byt namn på flik]
2
Ändra fliknamnet.
zz Ange ett fliknamn →
[OK]
zz Ta bort en flik från Min meny
1
[Radera flik]
280
-knappen →
zz Radera alla flikar i Min meny
1
[Radera alla flikar i Min meny]
zz Radera alla tillagda alternativ
1
[Radera alla poster]
zz Anpassa visningen av Min meny
Ange vilken skärm som ska visas när
användning av en fotograferingsmetod.
1
-knappen trycks in vid
[Menyvisning]
Normal visning
Visar den senast använda menyn, som den
visades för din föregående åtgärd.
Visa fliken Min meny
Börja visningen från skärmarna för fliken
Visa endast fliken
Min meny
Begränsa visningen till skärmarna för fliken
281
.
.
Tillbehör
Använd din kamera på fler sätt med extra tillbehör från Canon och
kompatibla tillbehör från andra tillverkare.
„„ Originaltillbehör från Canon rekommenderas.
Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör.
Canon kan inte hållas ansvarigt för skador på denna produkt och/eller
olyckshändelser som eldsvådor och liknande som har orsakats av fel
på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller
exploderande batterier). Observera att de eventuella reparationer din
Canon-produkt kan kräva till följd av sådana fel inte omfattas av garantin
och medför att en avgift tas ut.
282
Extra tillbehör
Nedanstående kameratillbehör kan köpas separat. Observera att vissa
tillbehör inte säljs överallt eller kan ha utgått ur sortimentet.
zz Strömförsörjning
Batteri NB-13L
zz Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batteriladdare CB-2LH
zz Laddare för batteri NB-13L
USB-nätadapter PD-E1
zz Adapter för strömförsörjning av kameran
via ett vanligt eluttag
zz Batteriladdaren och USB-nätadaptern kan användas i områden med
100–240 V växelspänning (50/60 Hz).
zz Om kontakten inte passar i uttaget använder du en adapter (finns
i fackhandeln). Använd aldrig transformatorer för resebruk eftersom
de kan skada batteriet.
283
zz Övrigt
Gränssnittskabel IFC-100U
zz För att ansluta kameran till en dator
Trådlös fjärrkontroll BR-E1
zz Trådlös fjärrkontroll med Bluetooth-teknik
zz Skrivare
PictBridge-kompatibla skrivare från
Canon
zz Du kan skriva ut bilder utan att behöva
använda en dator genom att ansluta
kameran direkt till en skrivare.
284
Använda extra tillbehör
zz Visning på en tv
Om du ansluter kameran till en HDTV kan du visa dina bilder på en större
skärm. Anslut kameran via en HDMI-kabel (som inte är längre än 2,5 m och
har en kamerakontakt av typ D). Du kan även fotografera med kameran när
den är ansluten till tv:n och granska bilderna på tv:ns större skärm.
Mer information om hur du ansluter enheter till tv:n eller växlar ingång finns
i användarhandboken för tv:n.
1
Se till att kameran och tv:n är
avstängda.
2
Anslut kameran till tv:n.
3
Slå på tv:n och välj den ingång
kameran är ansluten till.
285
4
Växla till visning.
zz Bilder från kameran visas nu på tv:n.
(Ingenting visas på kamerans skärm.)
zz Viss information visas kanske inte när du visar bilder på en tv.
zz Vid användning av kamerans HDMI-utgång kan det ta lite tid mellan
visningarna om du växlar mellan filmer i 4K- och HD-upplösning eller
mellan filmer med olika bildfrekvens.
286
zz Använda en USB-nätadapter för att ladda/
strömförsörja kameran
USB-nätadaptern PD-E1 (säljs separat) gör det möjligt att ladda batteriet på
plats i kameran samtidigt som du använder kameran.
1
2
Se till att kameran är avstängd.
3
Anslut nätkabeln.
Anslut USB-nätadaptern.
zz Sätt i nätadapterns kontakt enligt bilden.
zz Anslut nätkabeln till USB-nätadaptern och
anslut sedan nätkabelns stickkontakt till
ett eluttag.
zz Laddningslampan (1) lyser orange och
laddningen startar.
(1)
zz Slå på kameran om du vill använda den
samtidigt som batteriet laddas (förutom
när du fotograferar eller ska fotografera).
zz Lampan släcks när batteriet är fulladdat.
287
zz Ikonerna har följande betydelser:
: kameran laddas/strömförsörjs;
: kameran strömförsörjs
: batteriet är fulladdat
endast;
zz Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition genom
att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
zz Om laddningslampan inte tänds eller om ett problem uppstår under
laddningen (visas genom att indikatorn på kamerans baksida blinkar orange),
kopplar du ur nätkabeln, tar ur och sätter tillbaka batteriet igen, och väntar
sedan några minuter innan du ansluter nätkabeln igen. Kontakta Canons
kundtjänst om problemet kvarstår.
zz Laddningstiden varierar beroende på batteriets laddningsnivå och
omgivningstemperaturen.
zz Laddningen tar av säkerhetsskäl längre tid vid låga temperaturer.
288
zz Fjärrfotografera
Du kan använda den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat) när
du fotograferar.
Ytterligare information finns i användarhandboken för den trådlösa
fjärrkontrollen.
1
Parkoppla enheterna.
2
Håll ned W- och T-knapparna på
BR-E1 samtidigt under minst tre
sekunder.
zz
[Inst. för trådlös kommunikation] →
[Bluetooth-funktion] (två gånger) →
[Fjärrkontroll] → [Parkopplar]
zz Enheterna har nu parkopplats.
3
Ställ in kameran för
fjärrfotografering.
zz Stillbilder:
-knappen → [
]
zz Om du vill spela in filmer kontrollerar
du att alternativet [På] är vald för
[Fjärrkontroll].
289
4
Fotografera.
zz Om du vill spela in filmer ställer du
in fjärrkontrollens omkopplare för
tidsinställning/filminspelning på
och trycker sedan på avtryckaren.
zz Funktionen för automatisk avstängning aktiveras efter två minuter även om
du har ställt in den på en minut eller kortare.
zz Du rensar informationen om parkoppling genom att välja [Inst. för trådlös
kommunikation] → [Bluetooth-funktion] → [Kontrollera/återställ info] och
-knappen.
sedan trycka på
290
Spara bilder på en dator
Du kan använda gränssnittskabeln IFC-100U (säljs separat) för att ansluta
kameran till en dator och överföra de bilder som finns lagrade på kamerans
minneskort till datorn och spara dem där. (Gränssnittskabelns kontakt
på kamerasidan: typ C.) Mer information om datorns anslutningar finns
i användarhandboken för datorn.
1
2
Se till att kameran är avstängd.
3
4
Slå på kameran.
Anslut kameran till datorn.
Spara bilderna på datorn.
zz Använd endast förinstallerade eller
välkända och allmänt tillgängliga
program för att öppna bilder.
zz Du kan också använda en kortläsare om du vill överföra bilder.
291
Skriva ut bilder
Du kan använda en USB-kabel (säljs separat) för att ansluta kameran till en
PictBridge-kompatibel skrivare och skriva ut de bilder som finns lagrade på
kamerans minneskort. (USB-kabelns kontakt på kamerasidan: typ C.)
En kompakt fotoskrivare i Canon SELPHY CP-serien används här som
exempel. Skärmbilderna och de tillgängliga funktionerna kan variera mellan
olika skrivare. Se även instruktionsboken till skrivaren för mer information.
1
Se till att kameran och skrivaren
är avstängda.
2
Anslut kameran till skrivaren.
3
4
Slå på skrivaren.
Växla till visningsläget och välj
en bild.
292
5
Gå till utskriftsskärmen.
6
[Skriv ut]
zz
-knappen → [Skriv ut bild]
293
Bilaga
294
Försiktighetsåtgärder vid hantering
zz Kameran innehåller avancerad elektronik. Undvik att tappa den eller
utsätta den för stötar.
zz Ha aldrig kameran i närheten av magneter, motorer eller andra enheter
som genererar starka elektromagnetiska fält. Kraftiga elektromagnetiska
fält kan orsaka fel eller radera bilddata.
zz Om kameran eller skärmen blir smutsig eller får vattenstänk på
sig torkar du av dem med en torr och mjuk trasa, till exempel en
glasögonduk. Gnid inte för hårt.
zz Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel
när du rengör kameran eller skärmen.
zz Använd en blåsborste för att avlägsna damm från objektivet.
Kontakta Canons kundtjänst om du får problem med rengöringen.
zz Förvara batterier som inte används i en plastpåse eller plastbehållare.
Om du inte kommer att använda kameran under en längre tid kan du
se till att behålla batteriets prestanda genom att en gång om året ladda
batteriet och sedan använda kameran till dess att batteriet har laddat ur
sig innan du förvarar batteriet.
295
Felsökning
Om du tror att ett fel har uppstått i kameran kontrollerar du först följande
saker. Kontakta Canons kundtjänst om felet kvarstår.
„„ Strömförsörjning
Ingenting händer när du trycker på ON/OFF-knappen.
zz Smutsiga batterikontakter försämrar batteriets prestanda. Prova att
rengöra kontakterna med en bomullstops och sedan ta ur och sätta
i batteriet flera gånger.
Batteriet laddas ur snabbt.
zz Batteriets prestanda försämras vid låga temperaturer. Prova att värma
batteriet lite genom att till exempel ha det i fickan. Kontrollera att
kontakterna inte vidrör några metallföremål.
zz Smutsiga batterikontakter försämrar batteriets prestanda. Prova att
rengöra kontakterna med en bomullstops och sedan ta ur och sätta
i batteriet flera gånger.
zz Om detta inte hjälper och batteriet snabbt laddas ur efter laddning har
det nått slutet av sin livslängd. Köp ett nytt batteri.
Batteriet har svällt upp.
zz Det är normalt att batterier sväller upp, och det är ingen fara för
säkerheten. Om batteriet däremot sväller upp så mycket att det inte
längre går att föra in det i kameran bör du kontakta Canons kundtjänst.
„„ Fotografering
Det går inte att fotografera.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs under visning.
296
Skärmen ser märklig ut vid fotografering.
zz Observera att följande visningsproblem inte lagras i stillbilder men
spelas in i filmer.
-- Skärmen kan flimra och vågräta staplar synas när du fotograferar
i lysrörsbelysning eller LED-belysning.
In- eller uppspelningen av en film avbryts plötsligt.
] eller [
] bör du använda ett UHS-I-minneskort
zz För [
med UHS Speed Class 3 eller högre.
zz För filmer med hög bildfrekvens bör du använda ett UHS-I-minneskort
med UHS Speed Class 3 eller högre.
zz För uppspelning av timelapse-filmer i 4K (1), timelapse-filmer i full HD (2),
eller Hybridauto-filmer (3) bör du använda ett minneskort med en
läshastighet på cirka (1) 300 Mbit/s eller (2)/(3) 90 Mbit/s eller snabbare.
Om du använder minneskort med lägre läshastigheter kan visningen av
filmer avbrytas.
[
] visas och kameran stängs av automatiskt.
zz Om du har spelat filmer en längre tid eller i varmt väder visas [ ] för
att meddela att kameran snart kommer att stängas av automatiskt.
Stäng i så fall av kameran och låt den svalna.
Bildseriefotograferingen blir mycket långsammare.
zz Bildseriefotograferingen kan bli mycket långsammare vid fotografering
i höga temperaturer. Stäng i så fall av kameran och låt den svalna.
[
] visas.
zz [ ] kan visas efter upprepade filminspelningar i följande fall eller när
kameran har varit aktiv i standbyläge för inspelning av filmer under
längre tidsperioder.
-- 4K-filminspelning
-- Filminspelning med hög bildfrekvens
-- Filminspelning när kameran är ansluten via Wi‑Fi
Kameran stängs av automatiskt efter cirka tre minuter och du fortsätter
spela in när [ ] visas. Kameran kan även stängas av automatiskt
om den är i standbyläge för filminspelning när [ ] visas. Stäng av
kameran och låt den svalna när [ ] visas.
297
Dålig bildkvalitet.
zz Bildkvaliteten kan försämras om du spelar in när kamerans
innertemperatur är hög.
Bilderna är oskarpa.
zz Kontrollera att onödiga funktioner, till exempel närbild, är inaktiverade.
zz Prova att fotografera med autofokuslås.
Inga autofokuspunkter visas och kameran fokuserar inte när du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
zz För att autofokuspunkterna ska visas och kameran fokusera korrekt
kan du försöka se till att en mer kontrastrik del av motivet är centrerad
innan du trycker ned avtryckaren halvvägs (eller trycker ned den
halvvägs flera gånger i följd).
Motiven i bilden ser för mörka ut.
zz Justera bildens ljushet med hjälp av exponeringskompensationen.
zz Använd exponeringslåset eller spotmätningen.
Motiven ser för ljusa ut, högdagrarna är urblekta.
zz Justera bildens ljushet med hjälp av exponeringskompensationen.
zz Använd exponeringslåset eller spotmätningen.
zz Minska ljuset som belyser motivet.
Bilderna blir för mörka trots att blixten utlöses.
zz Justera ljusheten med hjälp av funktionen för
blixtexponeringskompensation eller ändra blixtnivåregleringen.
zz Öka ISO-talet.
Motiven i bilder tagna med blixt ser för ljusa ut eller så är högdagrarna
urblekta.
zz Justera ljusheten med hjälp av funktionen för
blixtexponeringskompensation eller ändra blixtnivåregleringen.
„„ Inspelning av videoscener
Motiven ser förvrängda ut.
zz Motiv som passerar framför kameran med hög hastighet kan se
förvrängda ut.
298
„„ Wi‑Fi
Det går inte att öppna Wi‑Fi-menyn genom att trycka på
-knappen.
zz Wi‑Fi-menyn kan inte öppnas när kameran är ansluten till en skrivare
eller dator via en kabel. Koppla från kabeln.
Kan inte ansluta till kopplingspunkten.
zz Kontrollera att kopplingspunkten är inställd på en kanal som stöds
av kameran. Obs! Vi rekommenderar att du anger en kanal som
stöds manuellt i stället för att använda automatisk tilldelning av kanal.
Information om vilka kanaler som stöds finns på Canons webbplats.
Det tar lång tid att skicka bilder. /den trådlösa anslutningen avbryts.
zz Använd inte kameran i närheten av källor som kan störa Wi‑Fi-signalerna,
till exempel mikrovågsugnar och annan utrustning som använder sig av
2,4 GHz-bandet.
zz Håll kameran närmare den andra enheten du försöker ansluta till
(t.ex. en kopplingspunkt) och se till att det inte finns några hinder
mellan enheterna.
Det går inte att parkoppla kameran med en smartphone via Bluetooth.
zz Det går inte att parkoppla kameran med en smartphone via Bluetooth om
du använder den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 och har valt inställningen
[Bluetooth-funktion] → [Bluetooth-funktion] → [Fjärrkontroll].
„„ Felkoder
Felkoder (Errxx) och rekommenderade åtgärder visas.
zz Felkoder visas om problem uppstår med kameran. Skriv ned felnumret
(Errxx) och kontakta Canons kundtjänst om felet kvarstår.
zz Välj [Inst. för trådlös kommunikation] → [Wi‑Fi-funktion] för att visa
felnummer för fel i den trådlösa kommunikationen (Errxx) på skärmens
övre högra del. Tryck på -knappen för att visa felinformation på
skärmarna för informationsvisning.
299
Information som visas på skärmen
zz När du fotograferar
(47)
(48)
(49) (50) (51)
(54)
(52)
(53)
(14) (15)
(16)
(17)(18)(19)(20)(21)
(1)
(3)
(5)
(44)
(10)
(12)
(45)
(55)
(22)
(2)
(23)
(24)
(4)
(25)
(6)
(7)
(26)
(27)
(8)
(28)
(29) (30)
(9)
(11)
(32)
(13)
(56)
(57)
(31)
(33)
(39) (40) (41) (42)(43)
(34) (35) (36)(37)(38)
(46)
(59) (60) (61)
(63) (64) (65)
(62)
(58)
(66)
(1)
Fotograferingsmetod, Motivikon
(8)
Filmkvalitet
(2)
AF-metod
(9)
ND-filter
(3)
Fokusgaffling/antal bilder
(10) Kameraskakvarning
(4)
AF-funktion
(11) Skärmavtryckare
(5)
Hjälplinjer
(12) Matningsmetod/självutlösare
(6)
Ljusmätmetod
(13) AE-lås
(7)
Bildkvalitet
(14) Antal bilder som kan tas/
-rullar som kan tas
Antal
300
(15) Max. antal bilder i serietagning/
-rullar (fast inställd
max. antal
på 1)
(42) Högdagerprioritet
(43) ISO-inställning
(44) Video-snapshot
(16) Tillgänglig tid för filminspelning
(45)
(17) Batterinivå
-indikator
(46) Filmservo-AF
(18) Inzoomning, Digital telekonverter
(47) Intelligent IS
(19) Autofokuspunkt
(20) Ram för spotmätning
(48) Hybridauto-läge/
Typ av sammandrag
(21) Vattenpass
(49) RAW-sekvensläge
(22) Snabbinställningar
(50)
(23) Histogram
(51) Brusred. vid multitagning
(24) Fokusområde
(52)
(25) Vitbalans
(53) Zoomstapel
(26) Bildstil
(54)
Tid som krävs
(27) Auto ljuskorrigering
(55)
Intervall
(28) Kreativa filter
(56) Korrigering av vitbalans
(29) Skapa mapp
(57) Miniatyreffekt-film
(30) Exponeringssimulering
(58) MF-indikator
(31) Bluetooth-anslutning till smartphone,
Status för GPS-hämtning
(59) Visningsprestanda
(32) Datumstämpel
(33) Bluetooth-anslutningsstatus
(34) Slutartid
(35) Elektronisk slutare
(36) Blixtmetod/FE-lås
(37) Bländarvärde
(38) Blixtexponeringskompensation/
Blixtnivåreglering
-för-fotografering
Antal bilder
(60) Ekoläge
(61) Bildstabilisering
(62) Exponeringskompensation
(63) Vindbrusfilter
(64) Dämpare
(65)
Auto. långsam slutare
(66)
Auto. nivå
(39) Indikator för exponeringsnivå
(40) AEB
(41) Signalstyrka för Wi‑Fi
301
zz Under uppspelning
(1)
(2)
(8)
(9) (10)
(3) (4)
(11)
(6)
(5)
(12)
(7)
(13)
(1)
Aktuell bild/totalt antal bilder
(8)
Slutartid
(2)
Batterinivå
(9)
Bländarvärde
(3)
Signalstyrka för Wi‑Fi
(10) Nivå för exponeringskompensation
(4)
Bluetooth-anslutningsstatus
(11) ISO-inställning
(5)
Gradering
(12) Högdagerprioritet
(6)
Skydd
(13) Bildkvalitet*
(7)
Mappnummer - Filnummer
*Bilder som har tagits med ett kreativt filter, RAW-bildbearbetning, storleksändring,
]. Beskurna bilder är
beskärning eller korrigering av röda ögon är märkta med [
märkta med [ ].
302
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(10)
(5)
(6)
(11)
(15)(16)
(17)
Auto. nivå
(18)
(7)
(8)
(12) (13)
(14)
(19)
(20)
(1)
Fotograferingsdatum/tid
(12)
(2)
Histogram
(3)
Fotograferingsmetod/
RAW-sekvensläge
(13) Blixtexponeringskompensation/
brusred. vid multitagning
(4)
Slutartid
(15) Auto ljuskorrigering
(5)
Bländarvärde
(16) ND-filter
(6)
Nivå för exponeringskompensation
(17) Inspelningsstorlek för film
(7)
ISO-inställning
(18) Bildkvalitet*
(8)
Högdagerprioritet
(9)
Vitbalans
(19) Inspelningstid för filmer/
RAW-sekvensläge
(10) Korrigering av vitbalans
(14) Ljusmätmetod
(20) Filstorlek
(11) Inställningar för bildstil
*Bilder som har tagits med ett kreativt filter, RAW-bildbearbetning, storleksändring,
]. Beskurna bilder är
beskärning eller korrigering av röda ögon är märkta med [
märkta med [ ].
303
Säkerhetsföreskrifter för trådlösa
funktioner
zz Innan detaljer eller tekniker i kameran som regleras av valutalagen
och utrikeshandelslagen exporteras (vilket inkluderar utförsel ur Japan
eller uppvisande för människor som inte är bosatta i Japan) kan
exporttillstånd eller tillstånd för tjänstetransaktioner behöva begäras
från japanska myndigheter.
zz Eftersom den här produkten innehåller amerikansk krypteringsteknik
omfattas den av amerikanska exportbestämmelser och får inte
exporteras till eller föras in i något land som befinner sig under
amerikanskt handelsembargo.
zz Anteckna alltid de inställningar du använder för trådlöst Wi‑Fi.
De inställningar för trådlös kommunikation som lagras i den här
produkten kan ändras eller raderas till följd av felaktig användning
av produkten, störningar från radiovågor, statisk elektricitet,
olyckshändelser eller funktionsfel. Observera att Canon inte accepterar
något ansvar för direkta eller indirekta skador eller förlust av intäkter
som uppstår i samband med försämrat innehåll eller förlust av innehåll.
zz Om produkten får en ny ägare, kasseras eller skickas för reparation
ska du återställa inställningarna för trådlös kommunikation till
standardinställningarna genom att radera alla inställningar du har gjort.
zz Canon ersätter inte förluster till följd av förlust eller stöld av produkten.
Canon accepterar inget ansvar för skador eller förlust som uppstår på
grund av obehörig åtkomst eller användning av målenheter som har
registrerats på produkten på grund av förlust eller stöds av produkten.
zz Använd produkten enligt beskrivningen i den här handboken.
Använd alltid produktens trådlösa funktioner inom ramen för riktlinjerna
i den här handboken. Canon accepterar inget ansvar för skador eller
förluster om funktionen och produkten används på andra sätt än enligt
beskrivningen i den här handboken.
304
zz Säkerhetsföreskrifter
Eftersom Wi‑Fi använder radiovågor för att överföra signaler krävs striktare
säkerhetsföreskrifter än vid användning av LAN-kabel.
Kom ihåg följande när du använder Wi‑Fi:
zz Använd endast de nätverk som du har behörighet att använda.
Den här produkten söker efter Wi‑Fi-nätverk i närheten och visar
resultatet på skärmen. Nätverk som du inte har behörighet att använda
(okända nätverk) kan också visas. Användning av, eller försök att
ansluta till, sådana nätverk kan utgöra obehörig åtkomst. Använd
endast de nätverk som du har behörighet att använda, och försök
aldrig att ansluta till andra okända nätverk.
Om säkerhetsinställningarna inte är korrekta kan följande problem uppstå:
zz Avläsning av överföringen
Hackare kan övervaka dataöverföringar som sker via Wi‑Fi och försöka
läsa av data som du skickar.
zz Obehörig nätverksåtkomst
Hackare kan skaffa sig obehörig åtkomst till nätverket du använder
i syfte att stjäla, modifiera eller förstöra information. Du kan även råka
ut för andra slags obehörig åtkomst, till exempel personer som utger sig
för att vara någon annan (i syfte att få tillgång till obehörig information)
eller s.k. springboard-angrepp (där någon skaffar sig tillgång till ditt
nätverk och använder det som språngbräda för att dölja sina egna spår
vid en infiltration av andra system).
Se alltid till att hålla ditt Wi‑Fi-nätverk skyddat och säkert så att du undviker
sådana angrepp.
Om du använder Wi‑Fi-funktionen i den här kameran måste du vara väl
insatt i Wi‑Fi-säkerhet och kunna väga risker och fördelar mot varandra
när du justerar säkerhetsinställningarna.
305
Programvaror från fristående leverantörer
zz AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK.
All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
code distributions include the above copyright notice, this list
1. source
‌
of conditions and the following disclaimer;
2. binary
distributions include the above copyright notice, this list of
‌
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the
‌ name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided ’as is’ with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
306
zz CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
307
zz KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
* R
edistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* R
edistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* N
either the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
308
Personlig information och
säkerhetsföreskrifter
Om personlig information och/eller säkerhetsinställningar för Wi‑Fi,
till exempel lösenord, har sparats i kameran bör du vara medveten
om att informationen och inställningarna kan finnas kvar i kameran.
Om kameran säljs eller skänks till en annan person, kasseras eller skickas
för reparation ska du vidta följande åtgärder för att förhindra att andra kan
ta del av informationen och inställningarna.
zz Radera lagrad säkerhetsinformation för Wi‑Fi genom att välja
[Radera inställningar] under Wi‑Fi-inställningar.
309
Varumärken och licensiering
zz Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
zz Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är
registrerade i USA och andra länder.
zz App Store, iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc.
zz SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
zz HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC.
zz Wi‑Fi®, Wi‑Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ och Wi‑Fi Protected Setup™
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi‑Fi Alliance.
zz Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som
tillhör Bluetooth SIG Inc. All användning av dessa märken är licensierad
till Canon Inc. Övriga varumärken och handelsbenämningar tillhör
respektive ägare.
zz Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
zz Den här enheten innehåller exFAT-teknik under licens från Microsoft.
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Meddelandet visas på engelska så som krävs.
310
zz THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A
CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE
REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH
THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC
VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A
PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
311
Ansvarsfriskrivning
zz All otillåten reproduktion av den här handboken är förbjuden.
zz Samtliga mått och mätvärden baseras på Canons standarder för testning.
zz Information som produktspecifikationer och produktförändringar kan
komma att ändras utan föregående avisering.
zz Bilderna och skärmdumparna i handboken kan skilja sig något från
det du ser på din kamera.
zz Canon tar emellertid inget ansvar för eventuella förluster som kan
uppstå i samband med användningen av den här produkten.
312
Index
A
Blixt
Blixt av 107
Blixtexponeringskompensation 110
Blixtsynkronisering 112
Lång synktid 107
Blixt av 107
Blixtexponeringskompensation 110
Bluetooth 213, 241
Brusreducering för höga ISO 143
Bulb-exponering 94
AEB-fotografering 120
AF-hjälpbelysning 152
AF-metod 149
AF-punkt zoom 98
Akvarell (fotograferingsmetod) 82
Ansikte+Följning 149
Antal pixlar (bildstorlek) 103
Auto ljuskorrigering 127
Auto-läge (fotograferingsmetod) 56
Autofokuslås 101
Autofokuspunkter 45, 150
Automatisk nivå 159
Av (fotograferingsmetod) 91
C
C (fotograferingsmetod) 273
Camera Connect 213
CANON iMAGE GATEWAY 234
B
D
Bakgrundsoskärpa
(fotograferingsmetod) 81
Batteri
Ekoläge 250
Energisparfunktion 251
Ladda 21, 287
Batteriladdare 283
Beskärning 203
Bilder
Radera 191
Skydda 187
Visningstid 106
Bildkvalitet 103
Bildspel 207
Bildstabilisering 157
Bildstil 137, 139, 142
Datum/klocka/zon
Inställningar 25
Ändra 254
Digital telekonverter 160
Digital zoom 95
DPOF 194
Dämpare 163
E
Egen programmering 270
Egen vitbalans 135
Ekoläge 250
Elektronisk slutare 147
Energisparfunktion 251
Enpunkts AF 149
313
Exponering
Exponeringslås 96
FE-lås 108
Kompensation 119
Exponeringslås 96
G
F
H
Geotagga bilder 224
Gradering 206
Grynig svartvit
(fotograferingsmetod) 81
FE-lås 108
Felmeddelanden 299
Felsökning 296
Filminspelning med
manuell exponering
(fotograferingsmetod) 87
Filmscener
Inspelningsstorlek 161
Redigering 180
Servo AF 164
Skapa album 201
Filnumrering 245
Fisheyeeffekt
(fotograferingsmetod) 82
Fokusering
Autofokuslås 101
Autofokuspunkt 149
MF-peaking 100
Servo AF 148
Fokusgaffling 153
Fokusområde
Manuell fokusering 98
Närbild 97
Fotografering
Fotograferingsinformation 300
Fyrverkeri (fotograferingsmetod) 64
Färg (vitbalans) 133
Färgmättnad 139
Färgtemperatur 133
Förstorad visning 177
HDMI-kabel 285
HDR intensiv
(fotograferingsmetod) 83
HDR konst standard
(fotograferingsmetod) 83
HDR oljemålning
(fotograferingsmetod) 83
HDR relief (fotograferingsmetod) 83
HDR-film 88
HDR-motljuskontroll
(fotograferingsmetod) 64
Hjälplinjer 263
Hoppmetoden 209
Hybridauto (fotograferingsmetod) 60
Hög bildfrekvens 162
Högdagerprioritet 128
I
Ikoner 300, 302
Indexvisning 179
Inställningar för Fotobok 196
ISO-tal 122, 125
K
Kamera
Återställa 275
Kompression 103
Kontakt 285, 291, 292
Kontinuerlig AF 151
314
L
Ladda 21, 287
Lampa 152
Leksakskameraeffekt
(fotograferingsmetod) 82
Lång exponering 94
Pipljud 259
Porträtt (fotograferingsmetod) 62
Programautomatik 89
Programvara
Skicka bilder automatiskt till
en dator 230
M
R
Radera 191
RAW 103
RAW-bildbearbetning 198
RAW-sekvensläge 116
Redigera eller radera
anslutningsinformation 242
Redigering
Beskärning 203
Ta bort röda ögon 200
Ändra storlek på bilder 205
Rem 20
Rotera 190
M (fotograferingsmetod) 92
Manuell fokusering (fokusområde) 98
Mat (fotograferingsmetod) 63
Meny
Grundläggande funktioner 39
Pekfunktioner 50
Tabell 42
MF (manuell fokusering) 98
MF-peaking 100
Miniatyreffekt
(fotograferingsmetod) 82, 85
Miniatyreffekt-film
(fotograferingsmetod) 166
Min meny 279
Minneskort 22
Mjuk fokus (fotograferingsmetod) 81
Mätningsmetod 130
S
Serietagning 114
Servo AF 148
Sidförhållande 105
Självporträtt
(fotograferingsmetod) 62, 65
Självutlösare 115
Skicka bilder 234
Skicka bilder till en
smartphone 215, 223
Skicka bilder till webbtjänster 234
Skydda 187
Skydda bilder 187
Skärm
Ikoner 300
Visningsspråk 25, 255
Skärmavtryckare 145
N
Nattfoto utan stativ
(fotograferingsmetod) 63
ND-filter 129
Närbild (fokusområde) 97
P
P (fotograferingsmetod) 89
Panoramatagning
(fotograferingsmetod) 66
Panorering (fotograferingsmetod) 68
PictBridge 226, 284, 292
315
Visa 30, 175
Bildspel 207
Bildsökning 208
Enbildsvisning 175
Filmsammandrag 178
Förstorad visning 177
Hoppmetoden 209
Indexvisning 179
Pekfunktioner 52
Visa på en tv 285
Visa på en tv 285
Visningsspråk
Inställningar 25
Ändra 255
Vitbalans (färg) 133
Slät hud (fotograferingsmetod) 62
Snabbkontrollskärm 41
Grundläggande funktioner 37
Pekfunktioner 49
Spara bilder på en dator 291
Spot-AF 149
Stjärnklar natthimmel
(fotograferingsmetod) 72
Stjärnor, intervallfilm
(fotograferingsmetod) 76
Stjärnspår (fotograferingsmetod) 74
Strömförsörjning 283
Sökning 208
T
Ta bort röda ögon 200
Tillbehör 283
Timelapse-film
(fotograferingsmetod) 170
Touch och dra AF 146
Trådlösa funktioner 212, 304
Tv (fotograferingsmetod) 90
W
Wi-Fi-funktioner 212
Z
Zooma 28, 56, 95, 102
Å
U
Återställa 275
Utskrift 194, 226, 292
Ä
V
Ändra storlek på bilder 205
Video-snapshot 168, 201
Videosystem 257
Vindbrusfilter 163
316
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising