Canon | PowerShot SX1 IS | User manual | Canon PowerShot SX1 IS User manual

Canon PowerShot SX1 IS User manual
Windows/Macintosh
Startinstruktioner för programvara
••• CD:n Canon Digital Camera Solution Disk •••
Windows
Installera de medföljande programmen
och överför bilderna till datorn.
• Du kan hämta bilder utan att installera den här
programvaran. Det finns dock ett antal begränsningar (s. 77).
SVENSKA
[39]
Macintosh
• I denna handbok förklaras hur du ska installera programvaran.
Här finns också en kort presentation av funktioner och handhavande.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Följande föreskrifter beskriver hur du använder produkten på ett säkert sätt så att du undviker
skador på dig själv, andra personer eller egendom. Läs anvisningarna och kontrollera att du
förstår dem innan du fortsätter till de övriga avsnitten i handboken.
Varningar
Denna märkning anger funktioner som kan vara livsfarliga eller
ge allvarliga skador om de ignoreras eller hanteras felaktigt.
Varningar
• Spela inte de medföljande cd-skivorna i en cd-spelare som inte stöder data-cd-skivor.
Om du spelar cd-skivor i en cd-spelare för ljudskivor (musik-cd-spelare) kan högtalarna
skadas. De höga ljuden på en cd-skiva för data som spelas på en cd-spelare för musik
kan också orsaka hörselskador om du lyssnar på skivan med hörlurar.
Ansvarsfriskrivning
• Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i den här handboken ska vara
korrekt och fullständig, tar vi inget ansvar för felaktigheter eller information som har
utelämnats. Canon förbehåller sig rätten att ändra de beskrivningar av maskinvaran
och programvaran som finns i det här dokumentet utan föregående meddelande.
• Ingen del av den här handboken får återskapas, överföras, kopieras, lagras i ett
informationssökningssystem eller översättas till något annat språk i någon form
eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Canon.
• Canon ger inga garantier för skador som uppstår på grund av skadade eller förlorade
data till följd av felaktig användning av eller tekniska fel på kameran, programvaran,
minneskorten, datorer, kringutrustning eller användning av minneskort från annan
tillverkare än Canon.
Canons kundsupport
Kontaktinformation för Canons kundsupport finns i broschyren Canon European Warranty
System (EWS), som medföljer kameran.
1
Innehållsförteckning
Läs det här först
3
Att tänka på ....................................................................................... 3
Det är enkelt! Gör proffsiga utskrifter hemma ............................... 4
Obegränsade möjligheter med underhållande programvara ........ 5
Använd CANON iMAGE GATEWAY
för att dra nytta av Internet .............................................................. 7
Systemkrav ......................................................................................... 9
Använda programvaran i Windows
– Förberedelser
11
Installera programvaran .................................................................. 11
Använda programvaran i Windows
– Grunderna
15
Överföra bilder till en dator ............................................................ 15
Skriva ut bilder ................................................................................. 20
Använda programvaran i Windows
– Avancerade tekniker
22
Fönstren i ZoomBrowser EX ............................................................ 22
Funktioner i ZoomBrowser EX ........................................................ 28
Fjärrstyra slutaren (Remote Shooting/Fjärrstyrning) ..................... 32
Sammanfoga panoramabilder – PhotoStitch ................................. 35
Bearbeta RAW-bilder ....................................................................... 36
Anpassa kameran med hjälp av inställningar för
[My camera/Min kamera] ................................................................ 39
Använda programvaran i MacOS
– Förberedelser
43
Installera programvaran .................................................................. 43
Använda programvaran i MacOS
– Grunderna
45
Överföra bilder till en dator ............................................................ 45
Skriva ut bilder ................................................................................. 49
Innehållsförteckning
Använda programvaran i MacOS
– Avancerade tekniker
51
Fönster i ImageBrowser ................................................................... 51
Funktioner i ImageBrowser ............................................................. 57
Fjärrstyra slutaren (Remote Shooting/Fjärrstyrning) ..................... 61
Sammanfoga panoramabilder – PhotoStitch ................................. 64
Bearbeta RAW-bilder ....................................................................... 65
Anpassa kameran med hjälp av inställningar för
[My camera/Min kamera] ................................................................ 68
Bilagor
71
Avinstallera programvaran ............................................................. 71
Mappstruktur för minneskort ......................................................... 72
Felsökning ........................................................................................ 73
Överföra bilder utan att installera programvaran ........................ 77
Register............................................................................................. 78
2
3
Läs det här först
Om den här handboken
• Förklaringarna i den här handboken baseras på Windows XP och Mac OS X version 10.4.
Om du använder en annan version av dessa operativsystem kan det som visas på
bildskärmen och vissa moment skilja sig något från dem som återges i handboken.
• I den här handboken används följande begrepp.
Mac OS X står för Mac OS X (v.10.4–v.10.5)
Att tänka på
Installera programvaran från den medföljande CD:n Canon Digital Camera
Solution Disk innan du ansluter kameran till datorn.
Att tänka på då kameran ansluts till datorn
• Anslutningen kanske inte fungerar korrekt om du ansluter kameran till datorn med
en gränssnittskabel via en USB-hubb.
• Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du samtidigt använder andra USB-enheter,
förutom USB-mus och USB-tangentbord. Om detta inträffar bör du koppla bort alla andra
enheter från datorn och sedan ansluta kameran på nytt.
• Anslut inte två eller fler kameror till samma dator samtidigt. Det kan hända att anslutningarna
inte fungerar som de ska.
• Se till att datorn aldrig går in i vänteläge (standby) när en kamera är ansluten via
USB-gränssnittskabeln. Om detta inträffar får du inte dra ur gränssnittskabeln. Försök
att aktivera datorn medan kameran är ansluten. Vissa datorer går inte att aktivera om
du kopplar ur kameran medan datorn är i vänteläge. Mer instruktioner om vänteläget
finns i användarhandboken för datorn.
• Vi rekommenderar att du använder en nätadapter (säljs separat) när du ansluter
till en dator. Använd fulladdade batterier om du inte kan använda en nätadapter.
• I avsnittet Användarhandbok för kameran finns information om hur kameran
ansluts till datorn.
Windows/Macintosh
I det här kapitlet beskrivs vad du kan göra med kameran och den programvara som finns
på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk.
Här beskrivs också den datorsystemkonfiguration som krävs för att programvaran ska fungera.
Läs det här först
4
Det är enkelt! Gör proffsiga utskrifter hemma
Anvisningar för fotografering finns
i Användarhandbok för kameran.
Installera programvaran på datorn
Du behöver bara installera
programvaran en gång.
Windows (s. 11)
Macintosh (s. 43)
Anslut kameran till datorn
Anvisningar för hur du ansluter
kameran finns i Användarhandbok
för kameran.
Att tänka på då kameran
ansluts till datorn (s. 3)
Överför bilder till datorn
Windows (s. 15)
Macintosh (s. 45)
Skriv ut bilderna
Windows (s. 20)
Macintosh (s. 49)
Windows/Macintosh
Ta bilderna
Läs det här först
ZoomBrowser EX (Windows)/ImageBrowser (Macintosh)
Ett bildbehandlingsprogram med många användningsområden. Du kan t.ex. hämta bilder,
redigera stillbilder och filmer och skriva ut.
Experimentera med olika utskriftstekniker
Skriv ut flera olika layouter. Ändra pappersstorlek och skriv ut dina foton med datumstämpel
och kommentarer och få en större bredd på möjligheterna.
Windows (s. 20)
Macintosh (s. 49)
Att skriva ut bilder
är enkelt
Skriv ut
datumstämplar
med fotona
Skriva ut kommentarer
på dina vykort och
inbjudningar
Gå igenom flera
foton snabbt med
indexutskrift.
Redigera en video
Du kan ta bort oönskade delar från början och slutet av en video. Du kan även använda
minneskortläsaren för att överföra den redigerade videon till kameran.
Windows (s. 26) Macintosh (s. 55)
Hämta stillbilder från videofilmer
Du kan hämta en stillbild från en video som visas på skärmen och spara den som en ny bildfil.
Windows (s. 26) Macintosh (s. 55)
Windows/Macintosh
Obegränsade möjligheter med
underhållande programvara
5
Läs det här först
6
Aktivera kamerans slutare från datorn (fjärrstyrning)
Anpassa din kamera (Min kamera)
Ange dina favoritbilder och favoritljud som kamerans startbild och slutarljud.
(Gäller endast för vissa modeller)
Windows (s. 39) Macintosh (s. 68)
PhotoStitch (Windows/Macintosh)
Ett program för att sammanfoga flera olika bilder till dramatiska panoramabilder.
Sätt samman ett panorama
Windows (s. 35)
Macintosh (s. 64)
Windows/Macintosh
Ta bilder och styr kamerans slutare från en dator. Du kan spara tagna bilder direkt på datorn.
(Gäller endast för vissa modeller.)
Windows (s. 32) Macintosh (s. 61)
Läs det här först
Om CANON iMAGE GATEWAY
CANON iMAGE GATEWAY är en fototjänst online för köpare av den här produkten.
När du registrerat dig online kan du använda ett flertal olika tjänster. Se hemsidan
för den senaste listan över tjänster.
http://www.cig.canon-europe.com
Överför och
dela dina bilder
Dina album på CANON
iMAGE GATEWAY
Dina filer i Mina kamerainställningar på CANON
iMAGE GATEWAY
Berätta om dina
album via e-post
Hämta filer för Mina
kamerainställningar (gäller
endast för vissa modeller)
Familj och vänner kan
enkelt göra sökningar
Dessutom kan
du få den senaste
supportinformation
en genom att bara
registrera dig.
• Se hemsidan om du vill ha information om olika versioner av webbläsare
(Microsoft Internet Explorer o.s.v.) och vilka inställningar som är bäst vid
anslutning till fototjänsten CANON iMAGE GATEWAY online.
• Du måste ha tillgång till Internet (du måste ha ett konto hos en
Internetleverantör (ISP), en webbläsare och en Internetanslutning).
• Alla ISP-kontokostnader och uppkopplingsavgifter betalas separat.
Windows/Macintosh
Använd CANON iMAGE GATEWAY
för att dra nytta av Internet
7
Läs det här först
8
Så här registrerar du dig som medlem
Du kan registrera dig online med den medföljande cd:n (Canon Digital Camera Solution Disk).
Windows/Macintosh
Medföljande cd-skiva
Anslut till
Internet
Även om du har registrerat dig tidigare kan du registrera ytterligare
information om den här produkten på CANON iMAGE GATEWAY för att
få tillgång till den senaste supportinformationen.
Använd CANON iMAGE GATEWAY med den medföljande programvaran
Du kan använda den medföljande programvaran till att överföra bilder till onlinealbum
eller hämta inställningsfiler till [My Camera/Min kamera] (gäller endast för vissa modeller).
Windows (ZoomBrowser EX)
Macintosh (ImageBrowser)
Använd ZoomBrowser EX eller ImageBrowser för att minska
bildfilsstorleken i en grupp och göra arbetet bekvämare om du vill överföra
många bilder på en gång.
Läs det här först
9
Systemkrav
Windows
OS
Windows Vista (med Service Pack 1)
Windows XP Service Pack 2
Datormodell
Ovanstående operativsystem ska vara installerade på datorer med
inbyggda USB-portar.
Processor
Stillbilder
Windows Vista:
Windows XP:
Videor
Core 2 Duo 2,6 GHz eller snabbare
Stillbilder
Windows Vista:
Windows XP:
Videor
2 GB eller mer
RAMminne
Pentium 1,3 GHz eller högre
Pentium 500 MHz eller högre
512 MB eller mer
256 MB eller mer
Gränssnitt
USB
Tillgängligt
hårddiskutrymme
•Canon Utilities
– ZoomBrowser EX:
– PhotoStitch:
– Digital Photo Professional
Bildskärm
1 024 × 768 bildpunkter/minst High Color (16 bitar)
Minst 200 MB
Minst 40 MB
200 MB eller mer
(gäller endast vissa modeller)
Macintosh
OS
Mac OS X (v.10.4–v.10.5)
Datormodell
Ovanstående operativsystem ska vara installerade på datorer med
inbyggda USB-portar.
Processor
Stillbilder
PowerPC G4/G5 eller Intelprocessor
Videor
Core 2 Duo 2,6 GHz eller snabbare
Stillbilder
Mac OS X v.10.5:
Mac OS X v.10.4:
Videor
2 GB eller mer
RAMminne
512 MB eller mer
256 MB eller mer
Gränssnitt
USB
Tillgängligt
hårddiskutrymme
•Canon Utilities
– ImageBrowser:
– PhotoStitch:
– Digital Photo Professional
Bildskärm
1 024 × 768 bildpunkter/minst 32 000 färger
Minst 300 MB
Minst 50 MB
200 MB eller mer
(gäller endast vissa modeller)
Windows/Macintosh
Installera programvaran på en dator som uppfyller följande krav. Även om detta är de
rekommenderade systemkraven kan inte alla datorfunktioner garanteras.
Läs det här först
10
Om du tänker använda Digital Photo Professional, se även avsnittet ”Bearbeta RAW-bilder”
(Windows, s. 36; Macintosh, s. 65) (gäller endast vissa modeller).
Tidigare versioner av ZoomBrowser EX/ImageBrowser
•Om du redan använder en tidigare version ska du använda cd:n
(Canon Digital Camera Solution Disk) för att installera och skriva över
den med den nya versionen.
•Om du använde ZoomBrowser EX ver. 2 eller 3 genomför du följande steg
efter installationen av programvaran.
1. Starta verktyget genom att dubbelklicka på [dbconverter.exe].
Exempel: C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Program Folder\dbconverter.exe
2. Markera den databasfil som använts fram tills nu och klicka sedan på
knappen [Start/Starta].
Exempel: C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Database\My Database.zbd
Om bilderna sparades i mappen Program fortsätter du med följande steg.
3. Kopiera bildmapparna i mappen Program till mappen [My Pictures/
Mina bilder].
Exempel: C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Library (1)
Windows/Macintosh
• Även om det inte är något fel på en videofil kan bildrutor falla bort under
uppspelningen, filen spelas ryckvis eller ljudet försvinna, beroende på datorns
specifikationer.
• En cd-enhet krävs för installation av programvaran.
• För att spela upp ljudspår för videofilerna i Windows krävs ett ljudkort.
• I Windows krävs Microsoft .NET Framework 2.0 eller senare.
• Macintosh-program kan endast användas på hårddiskar som har formaterats
till formatet Mac OS Extended (journaled).
11
Använda programvaran
i Windows – Förberedelser
I det här kapitlet beskrivs hur du installerar programvaran. Läs igenom det innan du ansluter
kameran till datorn första gången.
Installera programvaran
Börja med att installera programvaran som finns på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk.
Förberedelser
• Din kamera och dator
• CD:n Canon Digital Camera Solution Disk
• Gränssnittskabel som medföljer kameran
Så här installerar du programvaran
1 Kontrollera att kameran inte är ansluten
till datorn.
Om den är det kopplar du bort kabeln.
Det går inte att installera programvaran
om kameran är ansluten till datorn vid start.
2
Stäng alla öppna program.
Windows
• Installera programvaran innan du ansluter kameran till datorn.
• Du måste ha behörighet som datorsystemadministratör för att installera program.
Använda programvaran i Windows – Förberedelser
3
12
Sätt in CD:n Canon Digital Camera Solution Disk
i datorns skivenhet.
Om fönstret [User Account Control/Kontroll av användarkonto]
visas följer du anvisningarna på skärmen.
Om installationsfönstret inte visas automatiskt följer du
anvisningarna nedan.
Så här visar du installationsfönstret
Om det inte visas automatiskt kan du visa installationsfönstret på följande sätt:
1. Välj [Computer/Datorn] eller [My Computer/Den här datorn] på [Start]-menyn.
2. Högerklicka på cd-ikonen och välj [Open/Öppna].
3. Dubbelklicka på ikonen [SETUP.EXE]*
.
4. Om fönstret [User Account Control/Kontroll av användarkonto] visas
följer du anvisningarna på skärmen.
4
Klicka på knappen [Easy Installation/
Enkel installation] för att installera
[Digital Camera Software/
Programvara för digitalkameran].
För att individuellt välja vilken programvara
som ska installeras klickar du på [Custom
Installation/Anpassad installation].
Installationsfönstret
5
Om någon annan programvara körs
stänger du varje program innan du
klickar på [OK].
Windows
*På vissa datorer visas eventuellt inte filnamnstillägget [.EXE].
Använda programvaran i Windows – Förberedelser
6
13
Kontrollera installationsinställningarna
och klicka sedan på [Install/Installera].
Alternativen i listan kan skilja sig från
illustrationen beroende på vilken
programvara du har installerad på din dator.
7
Klicka på [Yes/Ja] om du godkänner
villkoren i licensavtalet.
Installationen påbörjas.
8
När installationen är klar väljer
du alternativet [Restart computer
immediately (Recommended)/
Starta om datorn nu (rekommenderas)]
och klicka på [Restart/Starta om].
Ta inte ut cd-skivan ur datorns
cd-enhet ännu.
Om du inte behöver starta om datorn visas meddelandet [Finish/Slutför]. Klicka på
[Finish/Slutför] och ta ut skivan ur cd-romenheten för att fullfölja installationen.
Windows
Följ instruktionerna på skärmen för
att fortsätta med installationen.
Klicka på [Yes/Ja] om det visas en dialogruta
där du ska bekräfta installationen av
Microsoft .Net Framework.
Använda programvaran i Windows – Förberedelser
9
14
När datorn har startat om tar du ut skivan
ur cd-enheten när skrivbordet visas.
Installationen av programvaran är slutförd.
Information om hur du tar bort installerade program finns
i Avinstallera programvaran (s. 71).
Uppdatera datorn med Windows Update om du vill försäkra dig om
att datorn är säker när Microsoft .NET Framework är installerat.
Du kan nu föra över bilder från kameran till datorn (s. 15).
Windows
15
Använda programvaran
i Windows – Grunderna
I det här kapitlet beskrivs hur du med hjälp av ZoomBrowser EX överför bilder från kameran
till datorn och sedan skriver ut bilderna.
Fortsätt till det här kapitlet när du har slutfört förberedelserna i avsnittet Använda
programvaran i Windows – Förberedelser.
Överföra bilder till en dator
Börja med att överföra bilderna till datorn. Vilken överföringsmetod som används beror på om
kameran är ansluten direkt till datorn (se nedan) eller om en minneskortläsare används (s. 18).
Ansluta kameran till en dator
1 När du har anslutit den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och
kamerans DIGITAL-terminal slår du på kameran, sätter den i uppspelningsläge och
förbereder den för kommunikation med datorn.
Hur du ansluter kameran till datorn och hur du ställer in kameran i rätt
anslutningsläge varierar mellan olika kameramodeller.
Se Användarhandbok för kameran.
Windows
• Du kanske inte kan överföra bilder när kameran är ansluten till en dator
om det är många bilder (omkring 1 000) på minneskortet. I så fall kan
du överföra bilderna via en minneskortläsare i stället.
• Videofiler tar tid att hämta eftersom filerna är större.
Använda programvaran i Windows – Grunderna
2
16
Välj [Canon CameraWindow]
när en dialogruta (dialogrutan
[Events/Händelser]) liknande
den till höger visas, och klicka
sedan på [OK].
I Windows Vista väljer du [Downloads
Images From Canon Camera using
Canon CameraWindow/Hämtar
bilder från en Canon-kamera med
Canon CameraWindow] i dialogrutan
[AutoPlay/Spela upp automatiskt].
Kamerans modellnamn eller
[Canon Camera/Canon-kamera]
visas här.
Flera program kanske visas
beroende på datorns inställningar.
CameraWindow visas när kameran eller datorn är inställda på kommunikation.
(Bilder överförs inte i detta läge.)
CameraWindow
Indexbildsfönster
3
Visningsfönster
Överför bilderna med hjälp av kameran eller datorn.
Som standard sparas de överförda bilderna i mappen [Pictures/Bilder] eller
[My Pictures/Mina bilder].
Windows
Om dialogrutan [Events/Händelser] inte visas klickar du på [Start]-menyn
och väljer [All Programs/Alla Program] eller [Programs/Program]
och därefter [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow]
och [CameraWindow].
Använda programvaran i Windows – Grunderna
17
Använda kameran för att överföra bilder
Överför bilder med kamerafunktionen Direkt överföring.
• När du kan använda funktionen Direkt överföring visas
inställningsmenyn Direkt överföring på LCD-skärmen och knappen
(Skriv ut/Dela) lyser med blått sken.
• Instruktioner om inställningar och åtgärder för Direkt överföring finns
i Användarhandbok för kameran.
Ange inställningarna för Direkt överföring
på kameran och tryck på knappen
(Skriv ut/Dela) eller på knappen FUNC./SET.
Knappen
(Skriv ut/Dela) blinkar i blått
under överföringen och lyser sedan med
fast sken igen när överföringen är klar.
Klicka med musen eller tryck på valfri
knapp på tangentbordet för att arbeta från
datorn igen.
Överföra bilder med hjälp av datorn
CameraWindow
Klicka på den här
knappen om du vill
stänga startskärmen.
Indexbildsfönster
Visningsfönster
• Bilder som har angetts för överföring i kameran överförs med kameran
eller en minneskortläsare.
• Du markerar bilder i kameran eller överför endast vissa av bilderna
genom att klicka på [Operate Images on Camera/Styra bilder på
kameran].
• Du kan välja standarduppspelning eller uppspelning bildruta för
bildruta av videor genom att markera en video i indexbildfönstret.
• Du kan även klicka på
i visningsfönstret om du vill om du vill
överföra stillbilder, som tidigare har överförts till datorn, till kameran.
Windows
Klicka på [Transfer Untransferred Images/Överför bilder som inte har överförts].
Använda programvaran i Windows – Grunderna
18
När du klickar på [OK] i bildöverföringsfönstret visas de överförda bilderna i huvudfönstret.
De överförda bilderna sparas i mappar efter fotograferingsdatum.
De senast överförda
bilderna visas här efter
både fotograferingsdatum
och kategori.
Mappområde
Överföringssymbolen
markerar de mappar
som har överförts.
Indexbild
Sedan kan du skriva ut bilderna (s. 20).
Vid behov används en separat kortadapter.
Instruktioner för anslutning och hantering hittar du i minneskortets användarhandbok.
2
När dialogrutan till höger visas väljer
du [View/Download Images using
Canon ZoomBrowser EX/Visa/Överför
bilder med Canon ZoomBrowser EX]
och klicka på [OK].
Om dialogrutan ovan inte visas klickar du på [Start]-menyn och väljer
[All Programs/Alla program] eller [Programs/Program] och därefter
[Canon Utilities], [ZoomBrowser EX Memory Card Utility] och
[ZoomBrowser EX Memory Card Utility]. Gå sedan vidare till steg 3.
Windows
Ansluta minneskortläsare
1 Sätt minneskortet i läsaren.
Använda programvaran i Windows – Grunderna
3
19
Klicka på [Download Images/Överför bilder].
Genom att klicka på [Preferences/
Inställningar] kan du justera
inställningar för t.ex. målmapp
och vilken typ av bilder som
ska överföras.
De överförda bilderna sparas i mappar efter fotograferingsdatum.
De visas även grupperade efter datum och kategori i avsnittet [Last Acquired Images/
Senast överförda bilder].
Sedan kan du skriva ut bilderna (s. 20).
Windows
• Som standard överförs bilderna till mappen [Pictures/Bilder] eller
[My Pictures/Mina bilder].
• Bilder med överföringsinställningar som du har angett med kameran
överför du genom att klicka på [Preferences/Inställningar] och sedan
välja [Images whose transfer settings were specified with the camera/
Bilder med överföringsinställningar som har angetts med kameran]
som alternativ för vilken typ av bilder som ska överföras.
• Klicka på [Lets you select and download images/Här kan du välja och
överföra bilder] så får du en lista över kamerans bilder. Kontrollera
bilderna före överföringen och för sedan över valda bilder.
• Avsnittet Mappstruktur för minneskort (s. 72) innehåller mer
information om mappstrukturer och filnamn för minneskort.
Använda programvaran i Windows – Grunderna
20
Skriva ut bilder
Det finns tre metoder att använda ZoomBrowser EX för att skriva ut bilder: [Photo Print/Fotoutskrift],
[Index Print/Indexutskrift] och [Print Using Other Software/Skriv ut med en annan programvara].
I det här avsnittet beskrivs hur du använder alternativet [Photo Print/Fotoutskrift].
• Videor kan inte skrivas ut, men du kan skriva ut stillbilder som har sparats
från videor.
• Om du vill använda indexutskriftsalternativet klickar du på [Print & Email/
Skriv ut och skicka med e-post] i huvudfönstret, följt av [Index Print/
Indexutskrift].
[Photo Print/Fotoutskrift]
En bild skrivs ut på varje sida.
1
Klicka på [Print & Email/Skriv ut och skicka med e-post] i huvudfönstret
i ZoomBrowser EX och sedan på [Photo Print/Fotoutskrift].
Windows
2
Bekräfta att [1. Select Images/1. Välj bilder] är markerad och välj sedan bilder.
Du kan välja flera bilder genom att hålla ned [Ctrl]-tangenten när du klickar på bilder.
Valda bilder får
blå bakgrund.
Använda programvaran i Windows – Grunderna
3
21
Klicka på [2. Printer and Layout Settings/2. Inställningar för utskriftslayout]
och justera de olika kategorierna efter behov.
Du kan lägga till text som ska
skrivas ut med fotot här.
Välj skrivare och
pappersstorlek.
En utskriftsmetod för
fotograferingsdatum/
tidsinformation väljs.
Med den här knappen växlar du mellan
de olika bilderna, om du valde flera.
4
Klicka på [3. Print/3. Skriv ut].
Utskriften startar.
I det här kapitlet beskrivs grunderna i ZoomBrowser EX.
När du behärskar dem kan du prova på de avancerade funktionerna.
• Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker (s. 22).
Windows
Ange antalet kopior.
22
Använda programvaran
i Windows – Avancerade tekniker
I det här kapitlet beskrivs olika ZoomBrowser EX-funktioner.
Du bör inte läsa det här kapitlet innan du behärskar grunderna i ZoomBrowser EX,
som beskrivs i kapitlet Använda programvaran i Windows – Grunderna.
Fönstren i ZoomBrowser EX
I det här avsnittet beskrivs de viktigaste ZoomBrowser EX-fönstren: huvudfönstret,
visningsfönstret och fönstret [Properties/Egenskaper].
I det här fönstret visar och arrangerar du bilder som du har överfört till datorn.
Uppgiftsknappar (s. 23)
Funktionsknappar (s. 25)
Visningsläge
(s. 24)
Visningskontrollpanel (s. 25)
Bläddrarområde
(s. 23)
Mappområde (s. 23)
[Last Acquired Images/Senast överförda bilder] (s. 23)
Med det här
reglaget visar
och döljer du
uppgiftsknappar,
senast överförda
bilder och
mappområdet.
Windows
Huvudfönster
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
23
Uppgiftsknappar
• Här visas aktiviteterna i ZoomBrowser EX.
• Klicka på knappen för den aktivitet som ska utföras.
Funktionerna beskrivs i Funktioner i ZoomBrowser EX (s. 28)
Mappområde
• I det här området väljer du mappar. Markerade mappar och bilderna i de markerade
mapparna visas i bläddrarområdet.
Om du väljer en nätverksenhet i Utforskaren kan du visa nätverksmappar, men du
kan inte lägga till, ändra eller ta bort dem i bläddrarområdet.
• Om du klickar på [Favorite Folders/Favoritmappar] visas bara de mappar som i förväg
har registrerats som favoritmappar. Om du använder en mapp ofta rekommenderar
vi att du registrerar den som favoritmapp. Om du klickar på [All Folders/Alla mappar]
visas alla mappar.
Så här registrerar du en favoritmapp
Senast överförda bilder
• Du kan titta på bilder som är grupperade efter fotograferingsdatum eller [My Category/
Min kategori].
Bläddrarområde
• De mappar och bilder som har valts i [Last Acquired Images/Senast överförda bilder]
eller i mappområdet visas här. Det visningsläge som har valts avgör hur bilderna visas.
• Du kan sortera bilderna i bläddringsområdet efter filnamn, fotograferingsdatum
eller andra egenskaper genom att klicka på [View/Visa] och [Sort by/Sortera efter].
• Följande symboler visas vid bilderna beroende på deras egenskaper.
Bilder som har tagits med kameran i läget Stitch Assist
RAW-bilder
Videor
Bilder med röstkommentarer
Skyddade bilder
Bilder som har tagits med kamerans AEB-funktion
Roterade bilder (endast på skärmen)
Windows
• Om [Favorite Folders/Favoritmappar] visas: klicka på [Add/Lägg till] och markera den mapp
som ska registreras.
• Om [All Folders/Alla mappar] visas: markera en mapp och klicka på [Add to Favorites/
Lägg till som favoritmapp].
• Om du vill ta bort en mapp i området [Favorite Folders/Favoritmappar], markerar du
en mapp och klickar på knappen [Delete/Ta bort].
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
24
Visningsläge
• Här väljer du vilken vy som ska användas i bläddrarområdet.
[Zoom Mode/Zoomläge]
Alla bilder i mappen visas som indexbilder.
Det här läget är lämpligt om du söker efter
bilder, eftersom det går att visa många
bilder samtidigt.
Om det finns underordnade mappar
i den aktuella mappen, visas bilderna
i dem också som indexbilder.
Om du flyttar markören över en mapp
visas
i övre högra hörnet. Om du
klickar här zoomar du in mappen.
[Scroll Mode/Rullningsläge]
[Preview Mode/Förhandsvisningsläge]
I det här läget visas bildinformation och
en större version av bilden.
Om du placerar muspekaren över en indexbild i zoomläget eller rullningsläget
visas en förstoring av bilden i fönstret Förstoring med muspekaren.
Du kan också ange att fönstret Förstoring inte ska visas på
menyn
[Show Information/Visa information].
Windows
Det här läget är lämpligt om du vill visa
bilder i markerad mapp och undermappar.
Om du anger mappnivådjupet till [1] eller
mer visas även indexbilder av bilderna
i mappen. Du kan ändra mappnivådjupet
genom att klicka på menyn [Tools/Verktyg]
och välja [Preferences/Inställningar].
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
25
Visningskontrollpanel
• Med knapparna på den här panelen justerar du bläddrarområdets visningsinställningar.
Bildvalsmeny
Här markerar eller
avmarkerar du alla bilder
i bläddrarområdet.
Anpassa till fönster
Indexbilden anpassas
storleksmässigt
efter fönstret.
Visa/dölj bildinformationsmeny
Med den här funktionen visar eller
döljer du bildinformation, t.ex.
filnamn, fotograferingsdatum
eller stjärnklassificering, under
de indexbilder som visas.
Visningsstorlek
Med det här reglaget ändrar
du storleken på den indexbild
som visas i bläddrarområdet.
Menyn [Filter tool/Bildfiltrering]
Med den här funktionen filtrerar du
bilder efter stjärnklassificering, så att
bara bilder med en viss klassificering
visas i bläddrarområdet.
Knappen Välj
Använd knappen när du vill välja
bilder i [Zoom mode/Zoomläge].
Funktionsknappar
Knappen [View Image/
Visa bild]
Visar markerad bild eller
video i visningsfönstret.
Knappen [Slide Show/Bildspel]
Visar ett bildspel där de
markerade bilderna ingår.
Knappen [Properties/Egenskaper]
Information om den markerade
bilden visas i fönstret [Properties/
Egenskaper].
Knappen [Search/Sök]
Söker efter bilder med
hjälp av sökvillkor för
stjärnklassificering,
ändringsdatum,
fotograferingsdatum,
kommentarer eller
nyckelord.
Knappen [Rotate/Rotera]
Roterar den markerade
bilden.
Knappen [Delete/
Ta bort]
Tar bort markerade
bilder eller mappar.
Windows
• Med de här knapparna utför du olika funktioner.
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
26
Visningsfönster
Visa en bild i visningsfönstret genom att klicka på bilden i bläddrarområdet.
Menyn [Edit/Redigera]
Du kan redigera, ta bort
röda ögon, justera färger
och ljusstyrka, beskära och
lägga in titlar. Härifrån
kan du också starta andra
redigeringsprogram.
Knappen Visa fotograferingsinformation
Visar fotograferingsinformation för bilden.
Knappen
[Synchronize/
Synkronisera]
Med den här knappen
synkroniserar du visningsinställningarna
för flera bilder
som visas.
Knappen Skriv ut
Skriver ut den bild som visas.
Med den här
knappen ger du
bilden samma
storlek som
visningsfönstret.
Bilderna
i visningsfönstret
visas i verklig
storlek.
Zoomreglage
Ändra zoominställning
genom att dra i reglaget.
Stjärnklassificering
Här stjärnklassificerar du bilden.
Knappen Helskärm
Med den här knappen visar du bilden i helskärmsläge. Återgå till normalt
visningsläge genom att klicka på bilden eller trycka på en tangent.
• RAW-bild visas
Knappen [Display Original Image/Visa originalbild] visas under bilden.
Klicka på knappen för att visa den konverterade bilden i visningsfönstret.
• Video visas
• Under videon visas knappar. Dessa kan du använda för att spela upp den
eller justera ljudet.
• Du kan extrahera stillbilder från videor genom att klicka på [Save as still
image/Spara som stillbild]. Knappen finns bredvid stjärnklassificeringarna.
Du kan även ta bort oönskade delar från början och slutet av en video genom
att klicka på [Cut Movie/Klipp video].
Windows
Knappen
Antal bilder
Med den här
knappen
kan du visa
flera bilder
samtidigt.
Det är
praktiskt
när du vill
jämföra
bilder.
Bildvalsknapp
Bläddra till nästa
eller föregående
bild genom att
klicka på pilarna.
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
27
Fönstret [Properties/Egenskaper]
När du markerar en bild i bläddrarområdet och klickar på knappen [Properties/Egenskaper] visas
fönstret [Properties/Egenskaper]. Fönstret [Properties/Egenskaper] visas inte i [Preview Mode/
Förhandsvisningsläge].
Visar eller döljer
kategorier.
Spelar upp en röstkommentar
som har bifogats bilden.
[File Name/Filnamn]
Filnamnet kan
ändras.
[Comment/Kommentar]
Här kan du skriva en
kommentar.
[Keywords/Nyckelord]
Här anger du nyckelord
som används i sökningar.
[Brightness Histogram/
Histogram ljusstyrka]
Här visas ett diagram
över bildens högdagrar
och skuggor.
[Shooting Information/
Fotograferingsinformation]
Här visas detaljerad
information om vilka
inställningar, t.ex. för
slutartid eller exponering,
som användes när bilden
togs. Vilken information
som visas beror på
kameramodellen.
Bildvalsknappar
Om flera bilder markeras när
egenskapsfönstret visas kan
du växla mellan de bilder
som information visas för.
Windows
[Star Rating and My
Category/Stjärnklassificering
och Min kategori]
Här klassificerar du bilden.
En ikon visas om du anger
Min kategori.
[Protect/Skydda]
Förhindrar att bilden skrivs
över eller tas bort.
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
28
Funktioner i ZoomBrowser EX
I det här avsnittet beskrivs kortfattat funktionerna för ZoomBrowser EX.
Vissa ZoomBrowser EX-funktioner kanske inte är tillgängliga för vissa
kameramodeller. Gå till avsnittet om specifikationer i Användarhandbok
för kameran om du vill veta om din modell har dem.
Arbetsgång
Följande arbetsgång används i ZoomBrowser EX.
1
Klicka på en uppgiftsknapp.
Titta i menyn [Help/Hjälp] för information
om tillvägagångssätt och funktioner.
Windows
Uppgiftsknappar
Uppgiftsknapparna beskrivs i ”Funktioner för uppgiftsknapparna” (s. 29).
2
Gå tillväga enligt anvisningarna.
Översikt över
tillvägagångssättet
för det här steget
Steg att följa
Anvisningar
[Return to Main Menu/
Återgå till huvudmenyn]
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
29
Funktioner för uppgiftsknapparna
[Acquire & Camera Settings/
Hämtning och kamerainställningar]
[Connect to Camera/Anslut till kamera]
Du kan göra följande när du ansluter kameran och visar kamerafönstret.
[Acquire Images/Hämta bilder]
Överför bilder och ljudklipp från kameran (s. 15).
[Print Images/Skriv ut bilder]
Markerar och skriva ut bilderna i kameran.
[Write to Camera/Spara på kameran]
Överför bilder från datorn till kameran.
[Set to Camera/Ställa in kameran]
Anger namn på kamerans ägare.
[Acquire Images from Memory Card/Hämta bilder från minneskort]
Överför bilder och ljudklipp från ett minneskort (s. 18).
Du kan även välja bilder på minneskortet och skriva ut dem.
Överför bilder från datorn till ett minneskort.
[View & Classify/Visa och klassificera]
[View as a Slide Show/
Visa som bildspel]
Visar ett bildspel med de bilder som har markerats i bläddrarområdet.
[Rename Multiple Files/Byt namn på filer]
Med den här funktionen kan du med en och samma åtgärd byta namn på flera markerade filer.
[Classify into Folder/Klassificera till mapp]
Med den här funktionen klassificerar du bilder och sparar dem i en specificerad mapp.
[Search/Sök]
Söker efter bilder med hjälp av sökvillkor för t.ex. stjärnklassificering, ändringsdatum,
fotograferingsdatum, kommentarer eller nyckelord. Stjärnklassificering, kommentarer
och nyckelord anger du i bildinformationskolumnen i [Preview Mode/Förhandsvisningsläge]
eller i fönstret [Properties/Egenskaper].
Windows
[Transfer Images to Memory Card/För över bilder till minneskort]
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
30
[Edit/Redigera]
[Edit Image/Redigera bild]
Här kan du redigera bilderna, t.ex. beskära,
korrigera, infoga kommentarer och ta bort röda ögon. Härifrån kan du också starta andra
redigeringsprogram.
[Stitch Photos/Sammanfoga foton]
Med den här funktionen skapar du en panoramabild (s. 35) genom att sammanfoga flera foton.
[Digital Photo Professional - Process RAW Images/Digital Photo
Professional – bearbeta RAW-bilder] (gäller endast vissa modeller)
Konverterar RAW-bilder till JPEG- eller TIFF-bilder. Du kan justera ljusstyrka, kontrast,
färgbalans och andra egenskaper när du konverterar bilderna (s. 36).
[Export/Exportera]
[Export Still Images/
Exportera stillbilder]
Här kan du ändra bildens storlek eller typ och exportera den som en ny bild.
[Export Shooting Properties/Exportera fotograferingsegenskaper]
[Export as a Screen Saver/Exportera som skärmsläckare]
Exporterar bilden till en skärmsläckarfil.
[Export as a Wallpaper/Exportera som bakgrund]
Exporterar bilden till en bakgrundsfil.
[Backup to CD/Säkerhetskopiera till cd]
Säkerhetskopierar bilder till en cd-r/rw-skiva.
Det går bara att använda funktionen [Backup to CD/Säkerhetskopiering
till cd] på datorer som uppfyller följande krav.
• CD-R/RW-kompatibel drivrutin medföljer som standardutrustning
• Funktionerna för skrivning till CD-R/RW fungerar korrekt
Windows
Med den här funktionen kan du välja data i fotograferingsinformationen och
exportera dem till en textfil.
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
31
[Print & Email/
Skriv ut och skicka med e-post]
[Photo Print/Fotoutskrift]
Skriver ut en bild per sida (s. 20).
Du kan enkelt skriva ut ”foton”.
[Index Printing/Indexutskrift]
Små kopior av bilderna placeras på rad och skrivs ut.
[Print Using Other Software/Utskrift med annan programvara]
Välj vilken programvara du ska använda och skriv ut.
[Email Images/E-posta bilder]
Konverterar de valda bilderna till en storlek som är lämplig för e-postbilagor. Med den
här funktionen kan du också starta ett e-postprogram när du har konverterat bilderna.
Övriga funktioner
I ZoomBrowser EX finns även följande funktioner.
Du kan göra inställningar för kameran, exempelvis startbild eller slutarljud (s. 39).
[Remote Shooting/Fjärrstyrning] (gäller endast för vissa modeller)
Du kan ta foton och styra kameran från en dator (s. 32).
Windows
[My Camera Settings/Mina kamerainställningar] (gäller endast för vissa
modeller)
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
32
Fjärrstyra slutaren (Remote Shooting/
Fjärrstyrning)
Med hjälp av datorn kan du styra slutaren på en ansluten kamera och ta stillbilder. Den här
funktionen är särskilt användbar om du vill kontrollera bilder på datorns bildskärm när du
fotograferar, och när du vill ta många bilder utan att behöva oroa dig för att kamerans
minneskort ska bli fullt.
• Kontrollera att datorns viloläge är avstängt innan du startar
fjärrstyrningsfunktionen. Enhetens prestanda kan inte garanteras om
vänteläget aktiveras.
• RAW-bilder kan inte lagras.
Fjärrstyrning kan endast användas med de kameramodeller som enligt
listan kan användas för fjärrstyrning i avsnittet om specifikationer
i Användarhandbok för kameran.
Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans
DIGITAL-kontakt och ställ in kameran i läget för anslutning.
Hur du ansluter kameran till datorn och hur du ställer in kameran
för rätt anslutningsläge varierar mellan olika kameramodeller.
Läs mer i Användarhandbok för kameran.
2
Klicka på [Cancel/Avbryt] (
i Windows Vista) om du vill stänga dialogrutan
[Events/Händelser] eller bildspelsfönstret om dessa visas.
Om CameraWindow visas klickar du på [Operate Images on Camera/Styra bilder
på kameran] och sedan på
i visningsfönstret för att stänga CameraWindow.
CameraWindow
Indexbildsfönster
Visningsfönster
Windows
1
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
3
33
Klicka på [Start]-menyn och välj [All Programs/Alla program] eller [Programs/
Program] och sedan [Canon Utilities], [CameraWindow], [RemoteCapture DC 3]
och [RemoteCapture DC].
Som standard sparas de överförda bilderna i mappen [Pictures/Bilder]
eller [My Pictures/Mina bilder]. Du ändrar målmapp genom att öppna
[File/Arkiv]-menyn i fjärrstyrningsfönstret och markera [Preferences/
Egenskaper].
4
5
6
Klicka på
och kontrollera motivet i sökaren.
Ändra bildens storlek eller upplösning, rotationsinställningar och inställningar
längst ned i fönstret om det behövs.
Klicka på knappen [Release/Avtryckare].
Windows
• Du kan utlösa slutaren genom att trycka på kamerans slutarknapp
eller på blankstegstangenten.
• Utöver avtryckaren kan du via funktionen [Remote Shooting/
Fjärrstyrning] också styra andra kameraknappar och reglage,
t.ex. zoomreglaget.
• Du kan uppleva att tiden som går från att du släpper avtryckaren
till att kameran aktiveras är längre vid fjärrstyrning än när enbart
kameran används.
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
Visar/döljer sökaren eller
detaljerade inställningar.
34
Storlek och upplösning
Väljer storlek och upplösning för den tagna bilden.
Rotationsinställningar
Ställer in
rotationsparametrar
för bilderna efter att
de har tagits.
Du kan lägga
till kommentarer
till bilderna genom
att sätta kryss här
och skriva in text
i rutorna nedan.
Använd detta
reglage för att
zooma in och ut.
Knappen Starta/
Stäng sökaren
Startar eller stänger
av sökardisplayen.
Knappen Återställ
Återställer exponering,
fokus och vitbalans.
Ange grundläggande kamerainställningar här.
Tillgängliga inställningar varierar mellan olika kameramodeller.
Windows
Sökardisplay
Om du klickar
på [Starta/Stäng
sökaren] när
en anslutning
till kameran är
öppen, visas bilden
i kamerans sökare.
Knappen [Release/
Avtryckare]
Aktiverar slutaren.
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
35
Sammanfoga panoramabilder – PhotoStitch
Du kan skapa en bred panoramabild genom att sammanfoga separata bilder. PhotoStitch
detekterar automatiskt överlappningsområden för närliggande bilder och korrigerar storlek
och orientering. Du kan även ange överlappningsområden manuellt.
1
2
3
Klicka på [Edit/Redigera] i huvudfönstret i ZoomBrowser EX och klicka sedan
på [Stitch Photos/Sammanfoga bilder].
Klicka på [1. Select Images/1. Välj bilder] och markera flera bilder
i bläddrarområdet.
Klicka på [2. Open PhotoStitch/
2. Öppna PhotoStitch].
Instruktioner
Windows
4
Sammanfoga bilderna genom att följa anvisningarna i hjälppanelen längst upp
i fönstret PhotoStitch.
Bilder tagna i läget Stitch Assist
Det är enklare att sammanfoga bilder som har tagits i kamerans Stitch
Assist-läge, eftersom bildordning och orientering registreras
automatiskt i PhotoStitch. Bildserien sparas i en mapp när de överförs
från kameran.
Symbol som visas vid bilder som
har tagits i Stitch Assist-läget.
• Vissa kameramodeller kanske inte stöder Stitch Assist-läget.
• Mer information om fotografering i läget Stitch Assist finns i Användarhandbok
för kameran.
• Bilder som har tagits i läget Stitch Assist med vidvinkelkonverter,
telekonverter eller närbildslins kan inte sammanfogas exakt.
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
36
Bearbeta RAW-bilder
RAW-bilder innehåller ”råa” data som inte har komprimerats alls av kameran. Eftersom dessa
data lagras i ett skyddat format kan de inte hanteras eller visas av standardprogram. Du kan
använda Digital Photo Professional för att justera och konvertera RAW-bilder till JPEG- eller
TIFF-standardbilder med minimal kvalitetsförlust.
• RAW-bilder kan endast lagras på modeller för vilka RAW anges som en
av datatyperna i avsnittet Specifikationer i Användarhandbok för kameran.
• Endast RAW-bilder som är kompatibla med Digital Photo Professional kan
konverteras. Var noga med att kontrollera alternativet Datatyp i avsnittet
om specifikationer i Användarhandbok för kameran.
• Digital Photo Professional bör användas på datorer som uppfyller följande
systemkrav.
Processor: Core 2 Duo eller snabbare
• Du kan från Canons webbplats hämta en PDF-handbok som förklarar i detalj
hur du använder Digital Photo Professional.
[Digital Photo Professional Process RAW Images/Digital Photo Professional –
bearbeta RAW-bilder].
2
Markera en RAW-bild i huvudfönstret i Digital Photo Professional.
3
Klicka på
(bildredigeringsfönster).
Huvudfönster
Anger mappar
som innehåller
bilder.
Windows
Konvertera bilder
1 Klicka på [Edit/Redigera] i huvudfönstret i ZoomBrowser EX och sedan på
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
4
37
Justera bildens ljusstyrka och vitbalans på verktygspaletten.
Det redigerade innehållet (informationen som används för bildbearbetningen) sparas
tillsammans med bilden som ett ”kvitto”.
De tillgängliga redigeringsalternativen varierar beroende på kameramodell.
Du kan justera samtliga tre
RGB-kanalnivåer tillsammans
eller separat med [Tone Curve/
Tonkurvan].
Minskar brus som uppstår
vid fotografering av
nattlandskap, eller när
höga ISO-tal används.
Justerar ljusstyrkan,
vitbalansen och bildstilen.
Justerar kontrasten,
färgtonen, färgmättnaden
och skärpan.
Med Digital Photo Professional kan du justera bilderna så att du uppnår
bästa resultat för det önskade motivet genom att ange en bildstil.
5
Välj [Convert and save/Konvertera och spara] på [File/Arkiv]-menyn, ange filtyp
och målmapp och klicka sedan på [Save/Spara].
Anger målmapp.
Byter namn på filen.
Anger filtyp.
Markera den här
kryssrutan om du vill
ändra filstorleken.
Windows
Verktygspalett
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
38
Skriva ut bilder
Digital Photo Professional erbjuder följande utskriftsmetoder.
Enkel utskrift (automatiska inställningar)
Välj en bild i huvudfönstret, klicka på [File/Arkiv]-menyn och välj sedan [Print/Skriv ut].
Med den här metoden kan du automatiskt placera ut en enda bild på ett papper och
skriva ut den.
Enkel utskrift (detaljerad inställning)
Välj en bild i huvudfönstret, klicka på [File/Arkiv]-menyn och välj sedan [Print with detailed
setting/Skriv ut med detaljerade inställningar].
Du kan justera layouten för en enstaka bild på ett enstaka ark och skriva ut t.ex. en infogad titel
och fotograferingsinformation tillsammans med bilden.
Infogar text.
Kontaktkarta
Välj bilder i huvudfönstret, klicka på [File/Arkiv]-menyn och välj sedan [Contact Sheet Prints/
Utskrift av kontaktkartor].
Med den här metoden kan du skriva ut flera bilder på ett enda ark. Du kan ange antalet bilder
per sida, välja en layout och även infoga text.
Infogar text.
Anger antalet och ordningen
för de bilder som placeras på
ett ark.
Windows
Ställer in bildstorlek
och bildlayout, samt
fotograferingsinformation.
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
39
Anpassa kameran med hjälp av inställningar
för [My camera/Min kamera]
De här funktionerna kan endast användas med de kameramodeller som är
kompatibla med [My camera/Min kamera]-funktionerna enligt avsnittet om
specifikationer i Användarhandbok för kameran.
• Du måste installera den programvara som medföljer kameran för att kunna
spara inställningarna för [My Camera/Min kamera] i kameran.
• Avbryt inte anslutningen mellan kameran och datorn genom att koppla ur
gränssnittskabeln eller stänga av kameran medan [My Camera/Min kamera]inställningarna sparas i kameran eller överförs från kameran till datorn.
Spara inställningarna för [My Camera/Min kamera] i kameran
1
Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans
DIGITAL-kontakt. Starta sedan kameran, ställ in den på visningsläge och förbered
den för att kommunicera med datorn.
Hur du ansluter kameran till datorn och hur du ställer in kameran
för rätt anslutningsläge varierar mellan olika kameramodeller.
Se Användarhandbok för kameran.
2
Klicka på [Cancel/Avbryt] (
i Windows Vista) om du vill stänga dialogrutan
[Events/Händelser] om den visas.
Om CameraWindow visas klickar du på [Operate Images on Camera/Styra bilder
på kameran] och sedan på
i visningsfönstret för att stänga [CameraWindow].
CameraWindow
Indexbildfönster
Visningsfönster
Windows
I [My Camera/Min kamera]-inställningarna ingår startbild, startljud, slutarljud, funktionsljud och
självutlösarljud. [My Camera/Min kamera]-inställningarna sparas på datorn när du installerar
den medföljande programvaran. Det här avsnittet beskriver hur du överför de [My Camera/
Min kamera]-inställningar som sparats på datorn till kameran.
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
3
4
5
6
Klicka på [Start]-menyn och välj [All Programs/Alla program] eller [Programs/
Program] och sedan [Canon Utilities], [CameraWindow], [MyCamera] och
[MyCamera].
Klicka på [Connect to camera/
Anslut till kameran].
Fönstret [My Camera/Min Kamera]
som visar bilder i kameran visas.
Välj fliken [Setup as a theme/Ange som tema].
Om du vill ange startbild eller startljud var för sig väljer du fliken [Set individually/
Ange individuellt].
Välj de inställningar som ska läggas till och bytas ut.
Inställningar som ska läggas till: välj från listan [My computer/Den här datorn].
Inställningar som ska bytas ut: Välj från listan [Camera/Kamera].
Klicka på [Save to Camera/Spara på kamera]
Om du klickar på [OK] skrivs de inställningar som tidigare sparats i kameran över.
Visar de
inställningar som
sparats på datorn.
Knappen
[Delete/Ta bort]
Tar bort
inställningarna
från datorn.
8
Ändra [My Camera/Min kamera]-inställningarna i kameran.
Se Användarhandbok för kameran.
Knappen [Save to PC/
Spara på PC]
Sparar inställningsfiler
som finns sparade
i kameran på datorn.
Windows
7
40
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
41
Skapa egna startbilder eller -ljud
Du kan använda My Camera Maker för att enkelt skapa bild- eller ljudfiler som kan användas
som startbilder eller startljud.
1
2
Klicka på [Start]-menyn och välj [All Programs/Alla program] eller [Programs/
Program] och sedan [Canon Utilities], [CameraWindow], [MyCamera] och
[MyCamera].
Fönstret [My Camera/Min kamera] visas.
Klicka på fliken [Set individually/Ange individuellt] i fönstret [My Camera/
Min kamera] och klicka sedan på [Create My Camera Data/Skapa data för
Min kamera].
My Camera Maker startar.
Windows
Knappen [Add File/Lägg till fil]
Lägger till bild- och ljudfiler som
ska användas som inställningsfiler
i listan.
3
Skapa bild- eller ljudfiler med hjälp av anvisningarna överst i fönstret
My Camera Maker.
De skapade inställningsfilerna visas automatiskt i [My Camera/Min kamera]-fönstret.
Lägg till filerna i kameran enligt anvisningarna i Spara inställningarna för [My Camera/
Min kamera] i kameran (s. 39).
Använda programvaran i Windows – Avancerade tekniker
42
Använd följande inställningar för att skapa startbilder eller startljud med
bild- eller ljudredigeringsprogram.
• Startbilder
Bildtyp
Datasampling
Upplösning (b × h)
: JPEG (Baseline JPEG)
: 4:2:0 eller 4:2:2
: 320 × 240 eller 512 × 288*
* Varierar beroende på kameramodell
• Startljud
Typ
Bitdjup/samplingsfrekvens
: WAV (mono)
: 8 bitar (11,025 kHz eller 8,000 kHz)
Ställ in ljudfilens längd till ett värde som ungefär motsvarar ett av
värdena i följande tabell.
Typ
Tid i sekunder
8,000 kHz
Startljud
1,0 sek. eller kortare
1,3 sek. eller kortare
Slutarljud
0,3 sek. eller kortare
0,4 sek. eller kortare
Manöverljud
0,3 sek. eller kortare
0,4 sek. eller kortare
Självutlösarljud
2,0 sek. eller kortare
2,0 sek. eller kortare
Windows
11,025 kHz
43
Använda programvaran
i MacOS – Förberedelser
I det här kapitlet beskrivs hur du installerar programvaran. Läs igenom det innan du ansluter
kameran till datorn första gången.
Installera programvaran
Börja med att installera programvaran som finns på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk.
Förberedelser
• Din kamera och dator
• CD:n Canon Digital Camera Solution Disk
• Gränssnittskabel som medföljer kameran
Så här installerar du programvaran
1 Stäng alla öppna program.
2 Sätt in CD:n Canon Digital Camera Solution Disk
3
i datorns skivenhet.
Dubbelklicka på ikonen [Canon Digital Camera Installer/
Installationsprogram för Canons digitalkamera]
i skivenhetens fönster.
Klicka på knappen [Install/Installera] under [Digital Camera Software/
Programvara för digitalkameran].
Installationsfönstret
Macintosh
4
Använda programvaran i MacOS – Förberedelser
5
6
7
8
Välj [Easy Installation/Enkel installation]
och klicka på [Next/Nästa].
Välj [Custom Installation/Anpassad
installation] om du själv vill välja
vilka program som ska installeras.
Klicka på [Agree/Accepterar]
så godkänner du alla villkoren
i licensavtalet.
Kontrollera installationsuppgifterna
och klicka sedan på [Next/Nästa].
Följ instruktionerna på skärmen för
att fortsätta med installationen.
När installationen är klar klickar
du på [Finish/Slutför].
Klicka på [Exit/Avsluta]
i installationsfönstret och
ta ur skivan ur skivenheten.
Installationen av programvaran är slutförd.
Avsnittet Avinstallera programvaran (s. 71) innehåller anvisningar för
hur du tar bort programvara som installeras enligt dessa anvisningar.
Fortsätt nu med överföringen av bilder till datorn (s. 45).
Macintosh
9
44
45
Använda programvaran
i MacOS – Grunderna
I det här kapitlet beskrivs hur du med hjälp av ImageBrowser överför bilder från kameran
till datorn och sedan skriver ut dem.
Fortsätt till det här kapitlet när du har slutfört förberedelserna i avsnittet Använda
programvaran i Macintosh – Förberedelser.
Överföra bilder till en dator
Börja med att överföra bilderna till datorn. Vilken överföringsmetod som används beror på om
kameran är ansluten direkt till datorn (se nedan) eller om en minneskortläsare används (s. 48).
• Du kanske inte kan överföra bilder när kameran är ansluten till en dator
om det är många bilder (omkring 1 000) på minneskortet. I så fall kan du
överföra bilderna via en minneskortläsare i stället.
• Videofiler tar tid att hämta eftersom filerna är större.
Ansluta kameran till en dator
1
När du har anslutit den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och
kamerans DIGITAL-terminal slår du på kameran, sätter den i uppspelningsläge och
förbereder den för kommunikation med datorn.
Macintosh
Vilken metod som används för att ansluta kameran till datorn och ställa
in kameran i läget för anslutning beror på kameramodellen.
Se Användarhandbok för kameran.
Använda programvaran i MacOS – Grunderna
46
CameraWindow visas när kameran och datorn ställs in på att kommunicera.
(Bilder överförs inte i detta skede.)
CameraWindow
Indexbildfönster
Visningsfönster
Om CameraWindow inte öppnas, klickar du på ikonen [CameraWindow]
på raden längst ned på skrivbordet.
2
Överför bilderna med hjälp av kameran eller datorn.
Som standard sparas de överförda bilderna i mappen [Pictures/Bilder].
Föra över bilder med hjälp av kameran
Överför bilder med kamerafunktionen Direkt överföring.
Ange inställningarna för Direkt överföring
på kameran och tryck på knappen
(Skriv ut/Dela) eller på knappen FUNC./SET.
Knappen
(Skriv ut/Dela) blinkar med
blått sken under överföringen och lyser
sedan med fast sken igen när överföringen
är klar. Klicka med musen eller tryck på
valfri knapp på tangentbordet för arbeta
från datorn igen.
Macintosh
• Om det går att använda funktionen Direkt överföring visas menyn
Direkt överföring på LCD-skärmen och knappen
(Skriv ut/Dela)
lyser med blått sken.
• Instruktioner om inställningar och åtgärder för Direkt överföring finns
i Användarhandbok för kameran.
Använda programvaran i MacOS – Grunderna
47
Överföra bilder med hjälp av datorn
Klicka på [Transfer Untransferred Images/Överför bilder som inte har överförts].
CameraWindow
Klicka på den här
knappen när du vill
stänga startfönstret.
Indexbildfönster
Visningsfönster
• Vill du överföra bilder vilkas överföringsinställningar har ställts in med
kameran, använder du kamerans funktion eller en minneskortläsare
(s. 48).
• När du vill kontrollera bilder i kameran eller överföra en del av bilderna
klickar du på [Operate Images on Camera/Styra bilder på kameran].
• Du kan välja standarduppspelning eller uppspelning bildruta för
bildruta (endast OS X v.10.4) av videor genom att markera en video
i indexbildfönstret.
• Du kan även klicka på
i visningsfönstret om du vill om du vill
överföra stillbilder, som tidigare har överförts till datorn, till kameran.
När du klickar på [OK] i slutfönstret för bildöverföringen visas de överförda bilderna
i huvudfönstret.
De överförda bilderna sparas i mappar efter fotograferingsdatum.
Macintosh
De senast överförda
bilderna visas här sorterade
både efter det datum som
de har tagits och kategori.
Mappområdet
Överföringssymbolen
markerar de mappar
som har överförts.
Indexbild
Sedan kan du skriva ut bilderna (s. 49).
Använda programvaran i MacOS – Grunderna
48
Anslutning av minneskortläsare
1
2
Sätt in minneskortet i läsaren.
Vid behov används en separat kortadapter.
I handboken till minneskortläsaren finns information om hur du ansluter
och använder kortläsaren.
Klicka på [Download images/Överför bilder].
Genom att klicka på [Preferences/
Inställningar] kan du justera
inställningar för t.ex. målmapp
och vilken typ av bilder som
ska överföras.
Om fönstret ovan inte öppnas klickar du på ikonen [CameraWindow] på raden längst
ned på skrivbordet.
De överförda bilderna sparas i mappar efter fotograferingsdatum.
De visas även grupperade efter datum eller efter [My Category/Min kategori]
i [Last Acquired Images/Senast överförda bilder].
Sedan kan du skriva ut bilderna (s. 49).
Macintosh
• Med standardinställningarna överförs samtliga bilder till mappen
[Pictures/Bilder].
• Bilder med överföringsinställningar som du har angett med kameran
överför du genom att klicka på [Preferences/Inställningar] och sedan
välja [Images whose transfer settings were specified with the camera/
Bilder med överföringsinställningar som har angetts med kameran]
som alternativ för vilken typ av bilder som ska överföras.
• Klicka på [Lets you select and download images/Här kan du välja och
överföra bilder] så får du en lista över kamerans bilder. Kontrollera
bilderna före överföringen och för sedan över valda bilder.
• Avsnittet Mappstruktur för minneskort (s. 72) innehåller mer
information om mappstrukturer och filnamn för minneskort.
Använda programvaran i MacOS – Grunderna
49
Skriva ut bilder
Det går att skriva ut bilder på tre sätt med ImageBrowser: [Photo Print/Fotoutskrift],
[Index Print/Indexutskrift] och [Layout Print/Utskriftslayout]. I det här avsnittet beskrivs hur
du använder alternativet [Photo Print/Fotoutskrift].
Videor kan inte skrivas ut, men du kan skriva ut stillbilder som har sparats
från videor.
[Photo Print/Fotoutskrift]
Skriver ut en bild per sida.
1
Markera de bilder som ska skrivas ut.
När du markerar en bild genom att klicka på den visas en blå ram runt bilden.
Du kan markera flera bilder genom att hålla ned SKIFT- eller [ ]-tangenten
(kommandotangenten) samtidigt som du klickar på flera bilder.
En blå ram visas runt de
markerade bilderna.
Klicka på [Print & Email/Skriv ut och
skicka med e-post] och välj [Photo Print/
Fotoutskrift].
Genom att välja [Index Print/Indexutskrift] kan du skriva ut indexbilder
och fotograferingsinformation i en tabell.
Genom att välja [Layout Print/Utskriftslayout] kan du skriva ut flera
bilder på ett papper.
Macintosh
2
Använda programvaran i MacOS – Grunderna
3
50
Välj kategorier efter behov.
Välj skrivare.
Klicka på [Page Setup/
Pappersinställningar]
och välj alternativ som
t.ex. pappersstorlek
och pappersriktning.
Väljer en utskriftsmetod
för datumet/klockslaget.
Klicka här för att växla
mellan bilderna, om
du valde flera bilder.
Ange hur många
kopior som ska
skrivas ut.
Text som ska skrivas ut med
det här fotot kan anges här.
4
5
6
Klicka på [Print/Skriv ut].
Fönstret [Print/Skriv ut] öppnas.
När du har angivit antal kopior och övriga inställningar klickar du på
[Print/Skriv ut].
När utskriften är klar klickar du på [Close/Stäng] för att stänga fönstret.
I det här kapitlet beskrivs grunderna i ImageBrowser.
• Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker (s. 51).
Macintosh
När du behärskar dem kan du prova på de avancerade funktionerna.
51
Använda programvaran
i MacOS – Avancerade tekniker
I det här kapitlet beskrivs olika funktioner i ImageBrowser.
Du bör inte läsa det här kapitlet förrän du behärskar grunderna i ImageBrowser som beskrivs
i kapitlet Använda programvaran i MacOS – Grunderna.
Fönster i ImageBrowser
I det här avsnittet beskrivs de viktigaste ImageBrowser-fönstren: [Browser Window/
bläddrarfönstret], visningsfönstret och fönstret [File Information/Filinformation].
[Browser Window/Bläddrarfönster]
I det här fönstret visar och arrangerar du bilder som du har överfört till datorn.
[Last Acquired Images/
Senast överförda bilder]
(s. 52)
Visningsläge
(s. 53)
Bläddrarområde
(s. 52)
Macintosh
Mappområde (s. 52)
Kontrollpanel (s. 54)
Visningskontrollpanel (s. 54)
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
52
Mappområde
• I det här området väljer du mappar. De valda mapparna och bilder i dem visas
i bläddrarområdet.
• Om du klickar på [Favorite Folders/Favoritmappar] visas bara de mappar som i förväg
har registrerats som favoritmappar. Om du använder en mapp ofta rekommenderar
vi att du registrerar den som favoritmapp. Om du klickar på [All Folders/Alla mappar]
visas alla mappar.
Så här registrerar du en favoritmapp
• Om [Favorite Folders/Favoritmappar] visas: klicka på [Add/Lägg till] och markera
den mapp som ska registreras.
• Om [All Folders/Alla mappar] visas: markera en mapp och klicka på [Add to Favorites/
Lägg till som favoritmapp].
[Last Acquired Images/Senast överförda bilder]
• De sorteras där i grupper efter fotograferingsdatum eller [My Category/Min kateogri].
Bläddrarområde
• De mappar och bilder som har valts i [Last Acquired Images/Senast överförda bilder]
eller i mappområdet visas här.
Det visningsläge som har valts avgör hur bilderna visas.
• Följande symboler visas vid bilderna, beroende på deras egenskaper.
Bilder som har tagits med kameran i läget Stitch Assist
RAW-bilder
Filmer
Bilder med röstkommentarer
Skyddade bilder
Bilder som har tagits med kamerans AEB-funktion
Roterade bilder (endast på skärmen)
Macintosh
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
53
Visningsläge
• Här väljer du vilken vy som ska användas i bläddrarområdet.
[Preview Mode/Förhandsvisningsläge]
I det här läget visas bildinformation och
en större version av bilden.
[List Mode/Listläge]
Bilderna i den mapp som har markerats
i mappöversikten visas i rader och kolumner.
Macintosh
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
54
Visningskontrollpanel
• Med knapparna på den här panelen justerar du bläddrarområdets visningsinställningar.
Visningsstorlek
Med det här reglaget ändrar du storleken på
den indexbild som visas i bläddrarområdet.
Menyn [Filter tool/Bildfiltrering]
Med den här funktionen filtrerar du bilder
efter stjärnklassificering, så att bara bilder
med en viss klassificering visas
i bläddrarområdet.
Bildvalsmeny
Här markerar eller avmarkerar
du alla bilder i bläddrarområdet.
Knappar för att dölja
Vänster: Döljer mappöversikten och den
senast hämtade bilden.
Mitten: Döljer kontrollpanelen.
Höger: Döljer fotograferingsinformationen
i förhandsvisningsläget.
Kontrollpanel
• Med knapparna på kontrollpanelen når du olika funktioner.
Funktionerna som visas här beskrivs i avsnittet Funktioner på kontrollpanelen (s. 58).
Macintosh
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
55
Visningsfönster
Visa en bild i visningsfönstret genom att klicka på bilden i bläddrarområdet.
Zoomreglage
Ändra
zoominställning
genom att dra
i reglaget.
Bildvalsknapp
Bläddra till nästa eller
föregående bild genom
att klicka på pilarna.
Knappen [Save/Spara]
Sparar den redigerade bilden.
Menyn [Edit/Redigera]
Du kan redigera, ta bort röda ögon,
justera färger och ljusstyrka,
beskära och lägga in titlar.
Härifrån kan du också starta
andra redigeringsprogram.
Menyn [Show Information/
Visa information]
Visar information om
fotograferingsinformation.
Knappen [Print/Skriv ut]
Skriver ut den bild som visas.
Knappen [Full Screen/Helskärm]
Med den här knappen visar du
bilden i helskärmsläge. (Du kan även
dubbelklicka på en bild för att visa
den i helskärmsläge.) Återgå till
normalt visningsläge genom att klicka
på bilden eller trycka på en tangent.
Knappen [Synchronize/Synkronisera]
Med den här knappen synkroniserar du
visningsinställningarna för flera bilder
som visas.
• RAW-bilder visas
Knappen [Display Original Image/Visa originalbild] visas under bilden.
Klicka på knappen för att visa den konverterade bilden i visningsfönstret.
• Video visas
• Under videon visas knappar med vilka du kan spela upp videon eller
justera ljudet.
• Om du klickar på [Save as Still Image/Spara som stillbild] kan du extrahera
stillbilder från videor. Du kan även ta bort oönskade delar från början och
slutet av en video genom att klicka på [Cut Movie/Klipp video].
Macintosh
Menyn [Number of Displays/
Antal visade bilder]
Med de här knapparna kan
du visa flera bilder samtidigt.
Det är praktiskt när du
vill jämföra bilder.
Stjärnklassificeringsmenyn
Här stjärnklassificerar du bilden.
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
56
Fönstret [File Information/Filinformation]
Fönstret [File Information/Filinformation] visas när du väljer en bild i bläddrarområdet,
klickar på menyn [File/Fil] och väljer [Get Info/Hämta information]. Fönstret [File Information/
Filinformation] visas inte i förhandsvisningsläget.
Med det här reglaget visar och döljer
du detaljerad information om kategorin.
Med det här
reglaget visar
och döljer du
detaljerad
information.
[Comment/Kommentar]
Här kan du skriva
en kommentar.
Spelar upp en
röstkommentar
som har bifogats
bilden.
[Keyword/Nyckelord]
Här anger du nyckelord
som används i sökningar.
[Lock/Lås]
Förhindrar att
bilden skrivs över
eller tas bort.
[Brightness Histogram/
Histogram ljusstyrka]
Här visas ett diagram
över bildens högdagrar
och skuggor.
[File Name/Filnamn]
Du kan ändra
filnamnen.
[Shooting Information/
Fotograferingsinformation]
Här visas detaljerad
information om vilka
inställningar, t.ex. för
slutartid eller exponering,
som användes när bilden
togs. Vilken information
som visas beror på
kameramodellen.
Macintosh
Bildvalsknappar
När flera bilder har valts kan
du växla mellan bilder som
visar information i fönstret
[File Information/
Filinformation].
[Star Rating / My Category/
Stjärnklassificering /
Min kategori]
Här klassificerar du bilden.
En ikon visas om en
[My Category/Min
kategori] är inställd.
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
57
Funktioner i ImageBrowser
I det här avsnittet beskrivs ImageBrowser-funktionerna kortfattat.
Vissa ImageBrowser-funktioner kanske inte är tillgängliga för vissa
kameramodeller. Läs specifikationsavsnittet i Användarhandbok för kameran
för att se om din modell har stöd för dem.
Arbetsflöde
Följande arbetsflöde används i ImageBrowser.
1
Välj en funktion i [Control Panel/Kontrollpanelen] eller menyn.
I [Help/Hjälp]-menyn hittar
du procedurer och funktioner.
Meny
Kontrollpanel
2
Följ proceduranvisningarna.
Macintosh
Proceduranvisningar
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
58
Funktioner på kontrollpanelen
[Canon Camera/Canon-kamera]
CameraWindow visas om kameran är ansluten och du då kan utföra följande.
[Acquire Images/Hämta bilder]
Överför bilder och ljudklipp från kameran (s. 45).
[Print/Skriv ut]
Markera och skriva ut bilderna i en kamera.
[Write to Camera/Skriv till kamera]
Överföra bilder från datorn till kameran.
[Set to Camera/Ställa in kameran]
Ange kameraägarens namn.
Du kan göra följande om en minneskortläsare är ansluten.
•Överföra bilder från minneskortet
Överföra bild- och ljudfiler från minneskortet (s. 48).
Du kan även ange valfria bilder på minneskortet för utskrift och sedan skriva ut dem.
•Överföra bilder till minneskortet
Överföra bilder från datorn till minneskortet.
[View Image/Visa bild]
Visar markerad bild eller film i visningsfönstret.
[SlideShow/Bildspel]
Visar ett bildspel där de markerade bilderna ingår. Ange inställningar för bildspel genom
att klicka på menyn [View/Visa] och välja [Slide Show Options/Bildspelsalternativ].
Macintosh
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
59
[Print & Email/Skriv ut och skicka med e-post]
[Photo Print/Fotoutskrift]
Skriver ut en bild per sida (s. 49).
Du skriver enkelt ut ”photos/foton”.
[Index Print/Indexutskrift]
Små kopior av bilderna placeras på rad och skrivs ut.
[Layout Print/Utskriftslayout]
Här kan du lägga ihop flera bilder till en bild och låta skriva ut den. Du kan också lägga
in texter och titlar.
[Create Images for Email/Skapa bilder för e-post]
Konverterar de valda bilderna till en storlek som är lämplig för e-postbilagor. Med den
här funktionen kan du också starta ett e-postprogram när du har konverterat bilderna.
[Send to Trash/Skicka till papperskorgen]
Skickar de markerade bilderna eller mapparna till papperskorgen.
Funktioner på menyerna
Söka efter bilder: menyn [File/Arkiv], [Search/Sök]
Söker efter bilder baserat på kriterier som stjärnklassificering, datum, nyckelord eller bildtexter.
Exportera bilder: menyn [File/Arkiv], [Export Images/Exportera bilder]
•[Edit and Save/Redigera och spara]: Här kan du ändra filstorleken eller filformatet
och exportera filen.
•[Export Shooting Properties/Exportera fotograferingsegenskaper]: Med den här funktionen
kan du exportera fotograferingsegenskaperna till en textfil.
•[Export as a Screensaver/Exportera som skärmsläckare]: Exporterar bilden till en skärmsläckarfil.
•[Export an Image as Wallpaper/Exportera en bild som bakgrund]: Exporterar bilden
till en bakgrundsfil.
Organisera bilder: menyn [File/Arkiv], [Organize Image/Organisera bild]
Konvertera RAW-bilder: [File/Arkiv]-menyn, [Process RAW Images by Digital
Photo Professional/Bearbeta RAW-bilder med Digital Photo Professional]
(gäller endast vissa modeller)
Konverterar RAW-bilder till standardbilder. Du kan justera ljusstyrka, kontrast,
färgbalans och andra egenskaper när du konverterar bilderna (s. 65).
Sammanfoga till panoramabilder: menyn [Edit/Redigera], [PhotoStitch]
Med den här funktionen skapar du en panoramabild (s. 64) genom att sammanfoga
flera foton.
Macintosh
•[Sort Images/Sortera bilder]: Sorterar bilder enligt villkor som fotograferingsdatum och -tid
eller stjärnklassificering, och sparar bilderna i den mapp som har specificerats.
•[Rename/Byt namn på]: Med den här funktionen kan du med en och samma åtgärd
byta namn på flera markerade filer.
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
60
Visa inställningar: menyn [View/Visa], [View Settings/Visa inställningar]
Döljer eller visar bildinformation, t.ex. filnamnet eller datum och tidpunkt för fotografering,
under indexbilden.
Sortera bilder: menyn [View/Visa], [Sort/Sortera]
Sorterar bilder i bläddringsområdet enligt villkor som filnamn, filändringsdatum, filstorlek
eller fotograferingsdatum.
Övriga funktioner
ImageBrowser har även följande funktioner.
[My Camera Settings/Min kamera-inställningar] (gäller endast för vissa
modeller)
Du kan göra inställningar för kameran, exempelvis startbild och slutarljud (s. 68).
[Remote Shooting/Fjärrstyrning] (gäller endast för vissa modeller)
Du kan fotografera med och styra kameran från en dator (s. 61).
Macintosh
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
61
Fjärrstyra slutaren (Remote Shooting/
Fjärrstyrning)
Med hjälp av datorn kan du styra slutaren på en ansluten kamera och ta stillbilder. Den
här funktionen är särskilt användbar om du vill kontrollera bilder på datorns bildskärm när
du fotograferar, och när du vill ta många bilder utan att behöva oroa dig för att kamerans
minneskort ska bli fullt.
• Kontrollera att datorns viloläge är avstängt innan du startar
fjärrstyrningsfunktionen. Enhetens prestanda kan inte garanteras
om vänteläget aktiveras.
• RAW-bilder kan inte sparas.
Fjärrstyrning kan bara användas med de kameramodeller som är kompatibla med
fjärrstyrning enligt specifikationavsnittet i Användarhandbok för kameran.
1
Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans
DIGITAL-kontakt och ställ in kameran i läget för anslutning.
Hur du ansluter kameran till datorn och hur du ställer in kameran för
rätt anslutningsläge varierar mellan olika kameramodeller. Läs mer
i Användarhandbok för kameran.
2
Om CameraWindow visas klickar du på [Operate Images on Camera/Styra bilder
på kameran] och sedan på
i visningsfönstret för att stänga CameraWindow.
CameraWindow
Macintosh
Indexbildfönster
Visningsfönster
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
3
62
Dubbelklicka på mappen [Applications/Program], mappen [Canon Utilities],
mappen [CameraWindow] och på ikonen [RemoteCapture DC].
Enligt standardinställningarna sparas inspelade bilder i mappen [Pictures/
Bilder]. För att ändra målmapp väljer du [Preferences/Inställningar] i menyn
[RemoteCapture DC].
4
5
6
Klicka på
och kontrollera motivet i sökaren.
Ändra bildens storlek eller upplösning, rotationsinställningar och inställningar
längst ned i fönstret om det behövs.
Klicka på knappen [Release/Avtryckare].
• Du kan också utlösa slutaren genom att trycka på kamerans slutarknapp
eller på blankstegstangenten.
• Utöver avtryckaren kan du via funktionen [Remote Shooting/
Fjärrstyrning] också styra andra kameraknappar och reglage,
t.ex. zoomreglaget.
• Du kan uppleva att tiden som går från att du släpper avtryckaren till
att kameran aktiveras är längre vid fjärrstyrning än när enbart kameran
används.
Macintosh
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
Visar/döljer sökaren
eller detaljerade
inställningar.
Du kan lägga till
kommentarer till
bilderna genom
att sätta kryss här
och skriva in text
i rutorna nedan.
63
Storlek och upplösning
Väljer storlek och upplösning
för den tagna bilden.
Rotationsinställningar
Ställer in
rotationsparametrar
för bilderna efter att
de har tagits.
Knappen [Release/
Avtryckare]
Aktiverar slutaren.
Använd detta
reglage för att
zooma in och ut.
Sökardisplay
Om du klickar på
[Starta/Stäng sökare]
när en anslutning
till kameran är
öppen, visas bilden
i kamerans sökare.
Knappen Starta/
Stäng sökare
Startar eller stänger
av sökardisplayen.
Knappen Återställ
Återställer exponering,
fokus och vitbalans.
Ange grundläggande fotograferingsinställningar här.
Tillgängliga inställningar varierar mellan olika kameramodeller.
Macintosh
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
64
Sammanfoga panoramabilder – PhotoStitch
Du kan skapa en bred panoramabild genom att sammanfoga separata bilder. PhotoStitch
hittar automatiskt överlappningsområden för närliggande bilder och korrigerar storlek
och orientering. Du kan även ange överlappningsområden manuellt.
1
2
Välj en serie bilder i bläddrarområdet i ImageBrowser.
Klicka på menyn [Edit/Redigera] och
välj sedan [PhotoStitch].
Instruktioner
3
Sammanfoga bilderna genom att följa anvisningarna i hjälppanelen längst upp
i fönstret PhotoStitch.
Bilder tagna i läget Stitch Assist
Det är enklare att sammanfoga bilder som har tagits i kamerans
Stitch Assist-läge, eftersom bildordning och orientering registreras
automatiskt i PhotoStitch. Bildserien sparas i en mapp när de överförs
från kameran.
Symbol som visas vid bilder som
har tagits i Stitch Assist-läget.
Macintosh
• Vissa kameramodeller kanske inte stöder Stitch Assist-läget.
• Mer information om fotografering i läget Stitch Assist finns i Användarhandbok
för kameran.
• Bilder som har tagits i läget Stitch Assist med vidvinkelkonverter, telekonverter
eller närbildslins kan inte sammanfogas exakt.
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
65
Bearbeta RAW-bilder
RAW-bilder innehåller ”råa” data som inte har komprimerats alls av kameran. Eftersom dessa
data lagras i ett skyddat format kan de inte hanteras eller visas av standardprogram. Du kan
använda Digital Photo Professional för att justera och konvertera RAW-bilder till JPEG- eller
TIFF-standardbilder med minimal kvalitetsförlust.
• RAW-bilder kan endast lagras på modeller för vilka RAW anges som en
av datatyperna i avsnittet Specifikationer i Användarhandbok för kameran.
• Endast RAW-bilder som är kompatibla med Digital Photo Professional kan
konverteras. Var noga med att kontrollera alternativet Datatyp i avsnittet
om specifikationer i Användarhandbok för kameran.
• Digital Photo Professional bör användas på datorer som uppfyller följande
systemkrav.
Processor: Core 2 Duo eller snabbare
• Du kan från Canons webbplats hämta en PDF-handbok som förklarar i detalj
hur du använder Digital Photo Professional.
Konvertera bilder
1 Klicka på en bild och välj sedan [Process RAW Images by Digital Photo
Professional/Bearbeta RAW-bilder med Digital Photo Professional] på
[File/Arkiv]-menyn.
2
Markera en RAW-bild i huvudfönstret i Digital Photo Professional.
3
Klicka på
(bildredigeringsfönster).
Huvudfönster
Macintosh
Anger mappar
som innehåller
bilder.
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
4
66
Justera bildens ljusstyrka och vitbalans på verktygspaletten.
Det redigerade innehållet (informationen som används för bildbearbetningen) sparas
tillsammans med bilden som ett ”kvitto”.
De tillgängliga redigeringsalternativen varierar beroende på kameramodell.
Du kan justera samtliga tre
RGB-kanalnivåer tillsammans
eller separat med [Tone Curve/
Tonkurvan].
Minskar brus som uppstår
vid fotografering av
nattlandskap, eller när
höga ISO-tal används.
Justerar ljusstyrkan,
vitbalansen och bildstilen.
Verktygspalett
Justerar kontrasten,
färgtonen, färgmättnaden
och skärpan.
Med Digital Photo Professional kan du justera bilderna så att du uppnår
bästa resultat för det önskade motivet genom att ange en bildstil.
5
Välj [Convert and save/Konvertera och spara] på [File/Arkiv]-menyn, ange filtyp
och målmapp och klicka sedan på [Save/Spara].
Byter namn på filen.
Anger målmapp.
Markera den här
kryssrutan om du vill
ändra filstorleken.
Macintosh
Anger filtyp.
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
67
Skriva ut bilder
Digital Photo Professional erbjuder följande utskriftsmetoder.
Enkel utskrift (automatiska inställningar)
Välj en bild i huvudfönstret, klicka på [File/Arkiv]-menyn och välj sedan [Print/Skriv ut].
Med den här metoden kan du automatiskt placera ut en enda bild på ett papper och
skriva ut den.
Enkel utskrift (detaljerad inställning)
Välj en bild i huvudfönstret, klicka på [File/Arkiv]-menyn och välj sedan [Print with detailed
setting/Skriv ut med detaljerade inställningar].
Du kan justera layouten för en enstaka bild på ett enstaka ark och skriva ut t.ex. en infogad titel
och fotograferingsinformation tillsammans med bilden.
Infogar text.
Ställer in bildstorlek
och bildlayout, samt
fotograferingsinformation.
Kontaktkarta
Välj bilder i huvudfönstret, klicka på [File/Arkiv]-menyn och välj sedan [Contact Sheet Prints/
Utskrift av kontaktkartor].
Med den här metoden kan du skriva ut flera bilder på ett enda ark. Du kan ange antalet bilder
per sida, välja en layout och även infoga text.
Anger antalet och ordningen
för de bilder som placeras på
ett ark.
Macintosh
Infogar text.
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
68
Anpassa kameran med hjälp av inställningar
för [My camera/Min kamera]
[My Camera/Min kamera]-funktioner är bara tillgängliga för de
kameramodeller som är kompatibla med [My Camera/Min kamera]funktioner enligt specifikationsavsnittet i Användarhandbok för kameran.
• Du måste installera den programvara som följde med kameran för att
kunna spara inställningarna för [My Camera/Min kamera] i kameran.
• Avbryt inte anslutningen mellan kameran och datorn genom att koppla ur
gränssnittskabeln eller stänga av kameran medan [My Camera/Min kamera]inställningarna sparas i kameran eller överförs från kameran till datorn.
Lägga till inställningarna för [My Camera/Min kamera] i kameran
I [My Camera/Min kamera]-inställningarna ingår startbild, startljud, slutarljud, funktionsljud och
självutlösarljud. [My Camera/Min kamera]-inställningarna sparas på datorn när du installerar
den medföljande programvaran. Det här avsnittet beskriver hur du överför de [My Camera/
Min kamera]-inställningar som sparats på datorn till kameran.
1
Anslut den medföljande gränssnittskabeln till datorns USB-port och till kamerans
DIGITAL-kontakt. Starta sedan kameran och ställ in den på visningsläge och
förbered den för att kommunicera med datorn.
Vilken metod som används för att ansluta kameran till datorn och
ställa in kameran i läget för anslutning beror på kameramodellen.
Se Användarhandbok för kameran.
2
Om CameraWindow visas klickar du på [Operate Images on Camera/Styra bilder
på kameran] och sedan på
i visningsfönstret för att stänga CameraWindow.
Macintosh
CameraWindow
Indexbildfönster
Visningsfönster
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
3
4
5
6
7
69
Dubbelklicka på mappen [Applications/Program], mappen [Canon Utilities],
mappen [CameraWindow] och på ikonen [MyCamera DC].
Fönstret [My Camera/Min kamera] visas.
Välj den inställningstyp som du vill spara i kameran i listrutan [Type/Typ].
Välj de inställningar som ska läggas till och bytas ut.
Inställningar som ska läggas till: välj från listan [Computer/Den här datorn].
Inställningar som ska bytas ut: välj från listan [Camera/Kamera].
Klicka på knappen
.
Om en inställning för den här kategorin har sparats i kameran förut trycker du på [OK],
så skrivs den över.
Klicka på knappen [Save to Camera/Spara på kamera].
Klicka på [OK] för att avsluta processen med att spara inställningarna för [My Camera/
Min kamera] i kameran.
[Save to Camera/
Spara på kamera]
[Save to Computer/
Spara på datorn]
Visar de inställningar
som sparats på datorn.
Knappen [Send to Trash/
Skicka till papperskorgen]
Tar bort inställningarna
från datorn.
8
Macintosh
Ändra [My Camera/Min kamera]-inställningarna i kameran.
Se Användarhandbok för kameran.
Använda programvaran i MacOS – Avancerade tekniker
70
Lägga till egna startbilder eller -ljud
Du kan lägga till egna startbilder eller -ljud som skapats med bildredigeringsprogram eller
annan programvara i [My Camera/Min kamera] visas. Ljudfiler sparas i filformatet WAVE.
1
2
3
Dubbelklicka på mappen [Applications/Program], mappen [Canon Utilities],
mappen [CameraWindow] och på ikonen [MyCamera DC].
Fönstret [My Camera/Min kamera] visas.
Välj [Start-up Image/Startbild] under [Type/Typ].
För ljudfiler väljer du antingen [Start-up Sound/Startljud], [Operation Sound/Manöverljud],
[Selftimer Sound/Självutlösarljud] eller [Shutter Sound/Slutarljud].
Klicka på [Add/Lägg till].
Knappen [Add/Lägg till]
Lägger till bild- och ljudfiler
som ska användas som
inställningsfiler i listan.
4
Välj den fil som du skapade och klicka sedan på [Open/Öppna].
Det här är det sista steget för att lägga till ny information.
Den inställningsfil som du nu lade till i datorn kan du också lägga till i kameran enligt
anvisningarna i Lägga till inställningarna för [My Camera/Min kamera] i kameran (s. 68).
Använd följande inställningar för att skapa startbilder eller startljud med
bild- eller ljudredigeringsprogram.
• Startbilder
Bildtyp
Datasampling
Upplösning (b × h)
• Startljud
Typ
Bitdjup/samplingsfrekvens
: WAV (mono)
: 8 bitar (11,025 kHz eller 8,000 kHz)
Ställ in ljudfilens längd till ett värde som ungefär motsvarar ett av
värdena i följande tabell.
Typ
Startljud
Slutarljud
Manöverljud
Självutlösarljud
Tid i sekunder
11,025 kHz
8,000 kHz
1,0 sek. eller kortare
1,3 sek. eller kortare
0,3 sek. eller kortare
0,4 sek. eller kortare
0,3 sek. eller kortare
0,4 sek. eller kortare
2,0 sek. eller kortare
2,0 sek. eller kortare
Macintosh
: JPEG (Baseline JPEG)
: 4:2:0 eller 4:2:2
: 320 × 240 eller 512 × 288*
* Varierar beroende på kameramodell
71
Bilagor
Avinstallera programvaran
Instruktionerna för avinstallation av programvaran behövs bara om du vill ta bort programmen
från datorn, eller om du behöver installera om den för att ersätta skadade filer.
För att avinstallera programvara krävs att du har datoradministratörsbehörighet.
Windows
I den här beskrivningen används ZoomBrowser EX som exempel på hur du avinstallerar
ett program. Du kan ta bort andra program på samma sätt.
1
Klicka på Windows [Start]-meny och
välj [All Programs/Alla Program] eller
[Programs/Program], [Canon Utilities],
[ZoomBrowser EX] och [ZoomBrowser
EX Uninstall/Avinstallationsprogram
för ZoomBrowser EX].
Avinstallationsprogrammet startas
och ZoomBrowser EX tas bort.
Macintosh
Avinstallera programmen genom att dra programmappen (den mapp programmet
installerades i) till Papperskorgen. Töm sedan Papperskorgen.
Var försiktig så att du inte tar bort några mappar med överförda bilder
som kan råka ligga i programmappen.
Windows/Macintosh
I det här kapitlet beskrivs hur du avinstallerar programvaran.
Om du får problem när du använder programmen läser du avsnittet Felsökning
i det här kapitlet.
Bilagor
72
Mappstruktur för minneskort
DCIM
xxxCANON
IMG_xxxx.JPG (JPEG-bilder)
_MG_xxxx.JPG (JPEG-bilder som har tagits
i Adobe RGB-färgrymden)
IMG_xxxx.CR2 (RAW-bilder)
_MG_xxxx.CR2 (RAW-bilder som tagits
i Adobe RGB-färgrymden)
STx_xxxx.JPG** (bilder i läget Stitch Assist)
MVI_xxxx.MOV, MVI_xxxx.THM* (videor)
MVI_xxxx.AVI, MVI_xxxx.THM* (videor)
SND_xxxx.WAV (röstkommentarer)
Den mapp som innehåller inställningsfilerna
för bilder i mappen DCIM.
CANONMSC
Mappen som skapas när DPOF-inställningarna görs.
Den innehåller inställningsfilerna för DPOF.
MISC
SDR_xxxx.WAV (filer som har tagits
med Ljudinspelaren)
SNDR
xxxCANON
• *Filer med tillägget THM är filer med indexbilder för kamerans indexvisningsläge.
Om du tar bort de här filerna kan du inte spara videorna till kameran från en dator.
• xxxx i filnamnen motsvarar fyrsiffriga tal.
• **Filerna som tas i följd i läget Stitch Assist tilldelas en bokstav med början på A som
förs in som det tredje tecknet i namnet. Det vill säga: [STA_0001.JPG], [STB_0002.JPG],
[STC_0003.JPG]…
• Alla mappar utom xxxCANON-mapparna innehåller filer med bildinställningar.
Du ska inte öppna eller ta bort dem.
• Alla datatyper kan inte spelas in med alla kameramodeller.
Windows/Macintosh
Bilderna på ett minneskort placeras i mappen [DCIM] i undermappar som heter [xxxCANON],
där xxx motsvarar ett tal mellan 100 och 999.
Bilagor
73
Felsökning
Börja med att kontrollera följande
Om du får problem börjar du med att undersöka följande punkter.
Uppfyller datorn kraven i avsnittet Systemkrav (s. 9)?
Är kameran korrekt ansluten till datorn?
I Användarhandbok för kameran finns mer detaljerad information
om hur anslutningarna går till. Kontrollera också att du använder
rätt kabel och att den är korrekt ansluten i båda ändar.
Är kameran och datorn i rätt läge för att överföra data?
Vissa modeller kräver att kameran ställs in på visningsläge för att
överföra data. Mer information i Användarhandbok för kameran.
Är batteriet tillräckligt laddat?
Kontrollera batteriladdningen om du driver kameran med ett batteri.
Du rekommenderas att använda en nätadapter (säljs separat) för att
ge kameran ström när den är kopplad till en dator.
Windows/Macintosh
Läs det här avsnittet om du får problem vid användningen av programvaran.
Bilagor
74
Problems
Om du råkar ut för följande vanliga problem kan du prova med de föreslagna lösningarna.
Klicka på [Cancel/Avbryt] om du vill stänga fönstret. Koppla bort kameran
från datorn tillfälligt. Läs sedan avsnittet Börja med att kontrollera följande
på föregående sida och lös problemet.
Kan inte överföra bilder eller spela in med fjärrkontroll. (Kameror som
har anslutits till datorn via gränssnittskabel: endast kameror som stöder
Hi-Speed USB 2.0).
Problemet kan lösas genom att man sänker överföringshastigheten enligt
anvisningarna nedan.
Lösning:
Håll MENU-knappen på kameran intryckt och tryck samtidigt på knapparna
(Skriv ut/Dela) och FUNC./SET. Välj [B] på bildskärmen och tryck på FUNC./SET.
Kamera ej upptäckt, dialogrutan [Events/Händelser] visas inte eller
bilder överförs inte till datorn (när kameran är ansluten till datorn
med en gränssnittskabel (Windows)).
Under följande förhållanden kanske kameran registreras som en annan
enhet (bara Windows).
• Ikonen [Scanners and Cameras/Skannrar och kameror] finns inte i fönstret
[Hardware and Sound/Maskinvara och ljud] på [Control Panel/Kontrollpanelen]
eller i fönstret [Printers and Other Hardware/Skrivare och annan maskinvara].
• Kamerans modellnamn, [Canon Camera/Canon-kamera] eller en kameraikon
visas inte när man klickar på ikonen [Scanners and Cameras/Skannrar
och kameror].
Lösning:
Ta bort enheten på följande sätt.
Du måste ha behörighet som datorsystemadministratör för att ta
bort enheter.
1. Visa dialogrutan [Device Manager/Enhetshanteraren].
Windows Vista: Klicka på [Start]-menyn, [Control Panel/Kontrollpanelen],
[System and Maintenance/System och underhåll], [System/System] och
uppgiftslistan [Device Manager/Enhetshanteraren].
Windows XP: Klicka på [Start]-menyn, [Control Panel/Kontrollpanelen],
[Performance and Maintenance/Prestanda och underhåll], [System/System],
[Hardware/Maskinvara] och knappen [Device Manager/Enhetshanteraren].
Windows/Macintosh
[Add New Hardware Wizard/Guiden lägg till ny maskinvara] visas när
kameran ansluts till datorn med en gränssnittskabel (Windows).
Bilagor
75
2. Klicka på symbolen
vid [Other devices/Andra enheter], [Portable Devices/
Bärbara enheter] eller [Imaging devices/Bildenheter].
Namnet på din kameramodell eller [Canon Camera/Canon-kamera] visas
här om den identifieras som en ”annan” enhet.
Windows/Macintosh
Det finns även andra potentiella orsaker till problemet att kategorierna
”Other devices/Andra enheter”, ”Portable Devices/Bärbara enheter”
eller ”Imaging devices/Bildenheter” inte visas, eller att namnet på din
kameramodell eller [Canon Camera/Canon-kamera] inte visas.
Fortsätt till steg 5 och avbryt processen tillfälligt.
3. Välj namnet för din kameramodell eller [Canon Camera/Canon-kamera],
högerklicka och välj sedan [Delete/Ta bort].
4. Bekräfta genom att klicka på [OK] i dialogrutan som visas.
Ta bort alla förekomster av namnet på din kameramodell eller [Canon Camera/
Canon-kamera] om det visas på flera platser i kategorierna [Other Devices/
Andra enheter] eller [Imaging Devices/Bildenheter].
5. Stäng [Device Manager/Enhetshanteraren] eller [System Properties/
Systemegenskaper].
Bilagor
76
Inzoomning av bilder i ZoomBrowser EX går långsamt eller inte alls
1. Klicka på Windows [Start]-meny och sedan [Control Panel/Kontrollpanelen].
2. Visa inställningsfönstret för [Hardware acceleration/Maskinvaruacceleration].
Windows Vista: Klicka på [Appearance and Personalization/Utseende och
personifiering], följt av [Adjust screen Resolution/Ändra skärmupplösning],
[Advanced Settings/Avancerade inställningar] och sedan [Troubleshoot/Felsök].
Windows XP: Klicka på [Appearance and Theme/Utseende och tema]
och sedan [Display/Bildskärm], [Settings/Inställningar], [Advanced/Avancerat]
och [Troubleshoot/Felsök].
3. Ställ in [Hardware acceleration/Maskinvaruacceleration] till en inställning
under [Full/Fullständig] och klicka sedan på [OK].
4. Om det behövs startar du om datorn.
Felmeddelandet ”Insufficient free memory/Ej tillräckligt
med ledigt minne” visas när du använder PhotoStitch
Prova att göra något av följande:
• Stäng alla program utom PhotoStitch.
• Minska den totala bildstorleken eller antalet bilder som ska läggas samman.
• Klicka på fliken [Save/Spara], välj [Adjust image…/Justera bild…], och minska sedan
storleken i ”Saved Image Size/Sparad bildstorlek”.
Windows/Macintosh
Vissa grafikkort eller inställningar kan orsaka att inzoomning av bilder i ZoomBrowser EX
går långsamt eller inte fungerar alls. Om detta inträffar ändrar du datorns inställning
för maskinvaruacceleration till en lägre inställning.
Bilagor
Du kan hämta bilder genom att helt enkelt ansluta kameran till en dator utan att installera
programvaran som medföljer CD:n Canon Digital Camera Solution Disk.
Observera dock att det finns flera begränsningar.
Om du använder programvaran gäller inte följande begränsningar.
• När du har anslutit kameran kan det dröja några minuter innan det går att överföra bilderna.
• Det är inte säkert att kamerainformationen (firmwareversion, etc.) visas som den ska. Börja i så
fall med att installera programvaran som finns på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk.
• Ljudfiler som är kopplade till stillbilder som röstkommentarer och ljudfiler som är lagrade
med funktionen Sound Recorder kanske inte går att överföra beroende på filstorlek och
vilken programvara som används.
• RAW- eller JPEG-bilder som tas samtidigt som RAW-bilder kanske inte går att överföra
med vissa programvaror eller operativsystem.
• Filmer kanske inte går att överföra om filstorleken eller programvaran inte stöds.
• Bilder som fotograferas i vertikal riktning kan överföras horisontalt.
• Säkerhetsinställningar för bilder som är skrivskyddade i kameran kan förloras vid överföring
till datorn.
• Det kan uppstå andra problem vid överföring av bilder eller bildinformation beroende
på vilket operativsystem som används, filstorlek eller programvara.
Windows/Macintosh
Överföra bilder utan att installera
programvaran
77
78
F
Register
A
Ange text
Macintosh .................................. 50
Windows ................................... 21
Ansluta till en dator ............................. 3
Macintosh .................................. 45
Windows ................................... 15
Avinstallera programvara .................... 71
B
Beskärning
Macintosh ..................................
Windows ...................................
Bildegenskapssymbol
Macintosh ..................................
Windows ...................................
Bläddrarområde
Macintosh ............................. 51,
Windows .............................. 22,
[Browser Window/Bläddrarfönster] ........
55
26
52
23
52
23
51
C
CameraWindow
Macintosh ................. 46, 47, 61, 68
Windows .................. 16, 17, 32, 39
CANON iMAGE GATEWAY ................... 7
CD:n Canon Digital Camera
Solution Disk ................................... 10
Macintosh .................................. 43
Windows ................................... 11
[Comment/Kommentar]
Macintosh .................................. 56
Windows ................................... 27
D
Dator ............................................... 9
Dela bilder (CANON iMAGE GATEWAY) ... 7
Dialogrutan [Events/Händelser] ........ 16, 74
Digital Photo Professional
Macintosh .................................. 65
Windows ................................... 36
E
Extrahera stillbilder från videor
Macintosh .................................. 55
Windows ................................... 26
Favoritmapp
Macintosh .................................. 52
Windows ................................... 23
Felsökning ....................................... 73
Börja med att kontrollera följande .... 73
Problem ..................................... 74
[Filter tool/Bildfiltrering]
Macintosh .................................. 54
Windows ................................... 25
Fjärrutlösa slutaren .............................. 6
Macintosh .................................. 61
Windows ................................... 32
Fotograferingsdatum/tid
Macintosh .................................. 50
Windows ................................... 21
Fototjänst online
(CANON iMAGE GATEWAY) .................. 7
Funktionen Direkt överföring
Windows ................................... 17
Funktionsknappar ....................... 22, 25
Fönstret [File Information/
Filinformation] .................................. 56
Fönstret [Properties/Egenskaper] ........... 27
H
Huvudfönster ................................... 22
Hämtar stillbilder från filmer .................. 5
I
ImageBrowser ..................... 5, 8, 10,
[Index Print/Indexutskrift]
Macintosh ..................................
Windows ...................................
Indexbild
Macintosh ..................................
Windows ...................................
Indexbildfönster
Macintosh ................. 46, 47, 61,
Windows .................. 16, 17, 32,
Installationsfönstret
Macintosh ..................................
Windows ...................................
Installera programvara
Macintosh ..................................
Windows ...................................
45
49
20
47
18
68
39
43
12
43
11
Register
K
S
[Keyword/Nyckelord]
Macintosh .................................. 56
Windows ................................... 27
Kontrollpanel .................. 51, 54, 57, 58
Sammanfoga panoramabilder ................ 6
Macintosh .................................. 64
Windows ................................... 35
[Shooting Information/
Fotograferingsinformation]
Macintosh .................................. 56
Windows ................................... 27
Skriv ut/Dela-knapp ..................... 17, 46
Skriva ut bilder ................................... 5
Macintosh .................................. 49
Windows ................................... 20
Spela upp videor
Macintosh .................................. 55
Windows ................................... 26
[Star Rating/Stjärnklassificering]
Macintosh ............................ 55, 56
Windows ............................. 26, 27
Startskärm
Macintosh .................................. 47
Windows ................................... 17
Systemkrav ........................................ 9
Söka efter bilder
Macintosh .................................. 59
Windows ................................... 29
L
[Last Acquired Images/
Senast överförda bilder]
Macintosh ....................... 47, 51,
Windows ........................ 18, 22,
[Layout Print/Utskriftslayout]
Macintosh ..................................
Läget Stitch Assist
Macintosh ..................................
Windows ...................................
52
23
49
64
35
M
Mappområde
Macintosh ....................... 47, 51, 52
Windows ........................ 18, 22, 23
Mappstruktur för minneskort ............... 72
Minneskortläsare
Macintosh .................................. 48
Windows ................................... 18
My Camera Maker ............................ 41
[My Camera/Min kamera] ..................... 6
Macintosh .................................. 68
Windows ................................... 39
[My category/Min kategori]
Macintosh ............................. 47, 56
Windows .............................. 18, 27
P
PhotoStitch ....................................... 6
Macintosh .................................. 64
Windows ................................... 35
R
RAW-bild
Macintosh ............................. 55, 65
Windows .............................. 26, 36
Redigera videor (klippa videor) ............... 5
Macintosh .................................. 55
Windows ................................... 26
Registrering
(CANON iMAGE GATEWAY) .................. 8
[Remote Shooting/Fjärrstyrning] .............. 6
U
Uppgiftsknappar .............. 22, 23, 28, 29
V
Visningsfönster
Macintosh ........... 46, 47, 55,
Windows ............ 16, 17, 26,
Visningskontrollpanel
Macintosh ............................
Windows .............................
Visningsläge
Macintosh ............................
Windows .............................
61, 68
32, 39
51, 54
22, 25
51, 53
22, 24
Z
ZoomBrowser EX ................. 5, 8, 10, 15
Ver. 2/3 ..................................... 10
Ö
Överföra bilder
Macintosh .................................. 45
Windows ................................... 15
Överföra bilder
(CANON iMAGE GATEWAY) .................. 7
79
CEL-SJ5KA250
© CANON INC. 2008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising