Canon | PowerShot SX740 HS | User guide | Canon PowerShot SX740 HS User guide

Canon PowerShot SX740 HS User guide
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
SVENSKA
Auto-läge/Hybridauto-läge
Användarhandbok för kameran
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
●● Var noga med att läsa handboken, och särskilt avsnittet
”Säkerhetsinstruktioner” (= 12), innan du använder kameran.
●● Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt.
●● Förvara handboken på en säker plats för framtida användning.
Trådlösa funktioner
●● Klicka på knapparna nere till höger om du vill gå till andra sidor.
: Nästa sida
Inställningsmenyn
: Föregående sida
: Sidan innan du klickade på en länk
Tillbehör
●● Om du vill hoppa till början av ett kapitel klickar du på kapitelrubriken
till höger.
Bilaga
Index
© CANON INC. 2018
CEL-SX4QA250
1
Innan du använder
kameran
Kompatibla minneskort
Följande typer av minneskort (säljs separat) kan användas, oavsett
kapacitet.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● SD-minneskort*1
Grundläggande information
Förpackningens innehåll
Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen.
Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas.
Grundläggande
kamerafunktioner
●● SDHC-minneskort*1*2
●● SDXC-minneskort*1*2
*1
*2
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att kameran
kan användas med samtliga minneskort på marknaden.
UHS-I-minneskort kan också användas.
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Kamera
Batteri*
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Batteriladdare
Handlovsrem
* Ta inte bort den självhäftande etiketten på batteriet.
Index
●● Innehåller även utskrivet material.
●● Inget minneskort medföljer (= 2).
2
Allmän och juridisk information
●● Börja med att ta några provbilder och granska dem för att kontrollera
att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc., dess
underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas
ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en
kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild
inte kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är maskinläsbart.
●● Användarens otillåtna fotografering eller inspelning (video och/eller
ljud) av människor eller upphovsrättsskyddat material kan inkräkta
på dessa personers privatliv och/eller inkräkta på andras juridiska
rättigheter, inklusive upphovsrätt och andra immaterialrättsliga
rättigheter. Observera att dessa begränsningar kan gälla även om
denna fotografering eller inspelning endast är avsedd för privat bruk.
●● Information om Canons kundtjänst och garantin för din kamera finns
i garantiinformationen som medföljer kamerans handbokspaket.
●● Skärmen tillverkas med mycket hög precision och minst 99,99 % av
skärmens pixlar uppfyller tillverkningskraven. I sällsynta fall kan dock
vissa pixlar vara defekta och synas som röda eller svarta punkter.
Detta innebär inte att kameran är skadad och påverkar inte de bilder
som tas med kameran.
●● Kameran kan bli varm om du använder den under en längre tid.
Detta innebär inte att kameran har skadats.
Konventioner i den här handboken
●● Kamerans knappar och rattar visas med hjälp av ikoner i handboken.
●● Följande knappar och kontroller på kameran representeras av ikoner.
Siffrorna inom parentes anger siffrorna på motsvarande kontroller
i ”Delarnas namn” (= 4).
Uppknappen (12) på baksidan
Vänsterknappen (8) på baksidan
Högerknappen (13) på baksidan
Nedknappen (15) på baksidan
Kontrollratten (7) på baksidan
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Fotograferingslägen samt ikoner och text på skärmen anges inom
parentes.
●●
: Viktig information som du bör läsa
●●
: Anmärkningar och tips om avancerad kameraanvändning
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
●● = xx: Sidor med relaterad information (i det här exemplet
representerar ”xx” ett sidnummer)
Trådlösa funktioner
●● Instruktionerna i den här handboken avser en kamera med
standardinställningar.
Inställningsmenyn
●● För enkelhets skull betecknas samtliga typer av minneskort som stöds
av kameran som ”minneskort”.
Tillbehör
●● Symbolerna ” Stillbilder” och ” Filmer” som visas under rubrikerna
anger om den aktuella funktionen används för stillbilder eller filmer.
Bilaga
Index
3
Innan du använder kameran
Delarnas namn
(4)
(5) (6)
(7) (8) (9)
Grundläggande handbok
(10)
(1)
(2)
Handbok för avancerad användning
(3) (4)
Grundläggande
kamerafunktioner
(1)
(2)
Auto-läge/Hybridauto-läge
(3)
(11) (12)
(1)
Mikrofon
(7)
Avtryckare
(1)
Skärm
(9)
(2)
Lampa
(8)
ON/OFF-knapp
(2)
Högtalare
(10)
(3)
Objektiv
(9)
Blixt
(3)
DIGITAL-kontakt
(11)
(4)
Zoomreglage
Fotografering: ‌
(10)
(4)
HDMITM-kontakt
(12)
(5)
Serienummer
(kamerahusnummer)
Bildvisning: ‌
(5)
Filmknapp
(6)
Inställningsratt
(11) Stativgänga
(12) Lucka till minneskort/batteri
(13) Fäste för bärrem
(7)
(8)
(12)
(6)
(13)
(Tillfällig utzoomning – sök)/
(Radera bild)-knapp
(8)
(närbild)/
(manuell
fokusering)-knapp/ vänsterknapp
(16)
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
(Wi‑Fi)-knapp
(exponeringskompensation)knapp/ uppknapp
(blixt)-knapp/
Tillbehör
högerknapp
(information)-knapp/
nedknapp
(15)
Tv-, Av- och M-lägena
(visning)-knapp
(snabbinställningsmeny/
inställning)-knapp
Kontrollratt
P-läge
Indikator
(14)
(7)
Övriga fotograferingslägen
(13)
(14)
(15)
(16)
(10)
(5)
(telefoto)/
(vidvinkel)
(förstora)/
(index)
(11)
(9)
(13)
(uppfällning av blixt)-omkopplare
(6)
Bilaga
Index
-knappen
●● Du kan använda kontrollratten för att
utföra de flesta åtgärder som du kan
utföra med / / / -knapparna, till
exempel välja objekt eller växla bilder.
4
Innehållsförteckning
Innan du använder kameran
Grundläggande information.............................................. 2
Handbok för avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner................................. 20
På/Av....................................................................................... 20
Avtryckare............................................................................... 21
Visning av fotograferingsinformation....................................... 22
Kompatibla minneskort.............................................................. 2
Justera skärmens vinkel.......................................................... 22
Allmän och juridisk information................................................. 3
Skärmen Snabbinställningar................................................... 23
Konventioner i den här handboken........................................... 3
Menyskärmen.......................................................................... 23
Delarnas namn.......................................................................... 4
Tangentbordet på skärmen..................................................... 24
Vanliga kamerafunktioner........................................................ 10
Indikatorns funktioner.............................................................. 25
Säkerhetsinstruktioner............................................................ 12
Ramar på fotograferingsskärmen............................................ 25
Grundläggande funktioner.............................................. 14
Förberedande åtgärder........................................................... 14
Fastsättning av kameraremmen.................................................14
Hålla kameran............................................................................14
Ladda batteriet............................................................................15
Sätta i batteriet och minneskortet...............................................15
Ta ur batteriet och minneskortet.............................................16
Ställa in datum, klocka och tidszon............................................16
Visningsspråk.............................................................................17
Testa kamerans funktioner...................................................... 18
Fotografering..............................................................................18
Visa.............................................................................................19
Radera bilder..........................................................................19
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Fotograferingslägen................................................................ 21
Förpackningens innehåll........................................................... 2
Grundläggande handbok
Innan du använder kameran
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Auto-läge/Hybridauto-läge.............................................. 26
Visning
Fotografera med automatiska inställningar............................. 26
Trådlösa funktioner
Fotografera (Smart Auto)............................................................26
Fotografera med Hybridauto-läget..............................................28
Spela upp filmsammandrag....................................................29
Stillbilder.................................................................................29
Filmer.....................................................................................29
Motivikoner.................................................................................30
Ikoner för bildstabilisering...........................................................30
Vanliga användbara funktioner................................................ 31
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Zooma in närmare på motiv (Digital zoom)................................31
Söka efter motiv efter manuell utzoomning
(Tillfällig utzoomning – sök)........................................................31
Zooma automatiskt när motivet rör sig (automatisk zoom).........32
Justera inställningen för fast ansiktsstorlek............................33
Lägga till en datumstämpel.........................................................33
Använda självutlösaren..............................................................34
Serietagning...............................................................................34
5
Funktioner för anpassning av bilder........................................ 35
Spela in olika typer av filmer................................................... 46
Ändra sidförhållandet..................................................................35
Ändra bildkvaliteten....................................................................35
Riktlinjer för val av inställningen för antal lagrade pixlar
efter pappersstorlek (för bilder med sidformatet 4:3).............35
Visa hjälplinjer............................................................................36
Inaktivera automatisk nivå..........................................................36
Ändra inställningarna för bildstabilisering...................................37
Inaktivera bildstabiliseringen..................................................37
Spela in filmer med motiv i samma storlek som visas innan
du filmar......................................................................................37
Ändra inspelningsstorleken för film.............................................46
Justera bildens ljushet (Exponeringskompensation)..................47
Inaktivera Auto. långsam slutare................................................47
Korrigera kraftiga kameraskakningar..........................................47
Ljudinställningar..........................................................................48
Stänga av vindbrusfiltret.........................................................48
Använda dämparen................................................................48
Spela in timelapse-filmer............................................................48
Miniatyreffekt i filmer (Miniatyreffekt-film)...................................49
Uppskattad uppspelningstid (för klipp på en minut)...............49
Spela in video-snapshots...........................................................49
Anpassa kamerans funktioner................................................. 38
P-läge................................................................................ 51
Hjälpfunktioner för fotografering.............................................. 36
Förhindra att AF-hjälpbelysningen tänds....................................38
Förhindra att lampan för minskning av röda ögon tänds............38
Ändra tiden för bildvisning efter fotografering.............................38
Övriga fotograferingslägen............................................. 39
Förbättra färgerna i bilder av mat (Mat).................................. 39
Fotografera dig själv med optimala inställningar
(Självporträtt)........................................................................... 40
Motiv i rörelse (Sport).............................................................. 41
Särskilda motiv........................................................................ 41
Använda specialeffekter.......................................................... 42
Fotografera med Slät hud-effekt (Slät hud)................................43
Fotografera i monokromt läge (Grynig svartvit)..........................43
Fotografera med Mjuk fokus-effekt.............................................44
Fotografera med effekten hos ett fisheyeobjektiv
(Fisheye-effekt)...........................................................................44
Bilder som liknar oljemålningar (Oljemålning)............................45
Bilder som liknar akvarellmålningar (Akvarell)............................45
Fotografera med leksakskameraeffekt (Leksakskamera)...........45
Bilder som påminner om miniatyrmodeller (Miniatyreffekt)........46
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Fotografera med programautomatik (P-läge).......................... 51
Visning
Bildens ljushet (Exponering)................................................... 52
Justera bildens ljushet (Exponeringskompensation)..................52
Låsa bildens ljushet/exponering (AE-lås)...................................52
Ändra mätningsmetod................................................................52
Ändra ISO-talet...........................................................................53
Automatisk korrigering av ljushet och kontrast
(Auto ljuskorrigering)..................................................................53
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Färger i bilderna...................................................................... 54
Få naturliga färger (Vitbalans)....................................................54
Egen vitbalans........................................................................54
Manuell justering av vitbalans................................................55
Anpassa färger (Stilinställningar)................................................55
Index
Fotograferingsavstånd och fokusering.................................... 56
Ta närbilder (Närbild)..................................................................56
Fotografera i läget för manuell fokusering..................................56
Enkel identifiering av fokusområdet (MF-peaking).................57
Digital telekonverter....................................................................57
6
Välja AF‑metod...........................................................................57
+Följande............................................................................58
Välja motiv att fokusera på (Följnings-AF).............................58
Central....................................................................................59
Fotografera med Servo AF.........................................................59
Byta fokusinställning...................................................................60
Fotografera med autofokuslås....................................................60
Bläddra och filtrera bilder........................................................ 70
Blixt......................................................................................... 61
Skydda flera bilder......................................................................72
Välja en urvalsmetod..............................................................72
Välja ut enskilda bilder...........................................................73
Välja ett omfång.....................................................................73
Välja alla bilder på en gång....................................................74
Ändra blixtläge............................................................................61
Automatisk blixt......................................................................61
Blixt på....................................................................................61
Lång synktid...........................................................................61
Blixt av....................................................................................61
Justera blixtexponeringskompensationen..................................62
Fotografera med FE-lås..............................................................62
Övriga inställningar................................................................. 63
Ändra inställningarna för bildstabilisering...................................63
Tv-, Av- och M-lägena...................................................... 64
Förval av slutartid (Tv‑läge).................................................... 64
Förval av bländarvärde (Av‑läge)............................................ 65
Förval av slutartid och bländarvärde (M‑läge)......................... 65
Justera blixtstyrkan.....................................................................66
Visning.............................................................................. 67
Visa......................................................................................... 67
Byta visningsläge........................................................................68
Varning för överexponering (för högdagrar i bilden)...............69
Histogram...............................................................................69
GPS-informationsvisning........................................................69
Information om skickade bilder...............................................69
Visa korta filmer som skapats vid fotografering av stillbilder
(Filmsammandrag).....................................................................69
Leta igenom bilderna i ett index..................................................70
Söka efter bilder som matchar särskilda villkor..........................70
Alternativ för visning av bilder................................................. 71
Förstora bilder............................................................................71
Visa bildspel...............................................................................72
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Skydda bilder.......................................................................... 72
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Radera bilder........................................................................... 74
Tv-, Av- och M-lägena
Radera flera bilder samtidigt.......................................................74
Välja en urvalsmetod..............................................................74
Välja ut enskilda bilder...........................................................75
Välja ett omfång.....................................................................75
Välja alla bilder på en gång....................................................75
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Rotera bilder............................................................................ 76
Gradera bilder......................................................................... 76
Tillbehör
Redigera stillbilder................................................................... 77
Ändra storlek på bilder................................................................77
Beskärning..................................................................................77
Ta bort röda ögon.......................................................................78
Bilaga
Index
Redigera filmer........................................................................ 79
Ta bort början eller slutet från en film.........................................79
Skapa stillbilder av filmrutor från 4K-filmer.................................80
Minska filstorlekar.......................................................................80
Redigera filmsammandrag.........................................................81
Kombinera flera video-snapshots............................................ 82
7
Trådlösa funktioner.......................................................... 83
Tillgängliga trådlösa funktioner................................................ 83
Förbereda användningen av trådlösa funktioner..................... 84
Förbered kameran......................................................................84
Förbereda smartphones.............................................................85
Parkoppla en smartphone via Bluetooth................................. 85
Skärmen [Bluetooth-funktion].....................................................86
Bluetooth-funktion..................................................................86
Parkoppling............................................................................86
Kontrollera/återställ info..........................................................86
Bluetooth-adress....................................................................86
Fjärrstyra kameran från en smartphone.....................................86
Geotagga bilder under fotograferingen.......................................87
Kontrollera platsinformation....................................................87
Ansluta till en smartphone via Wi‑Fi........................................ 88
Ansluta via Wi‑Fi till en Bluetooth-ansluten smartphone............88
Använda Wi‑Fi-knappen för att ansluta en smartphone
via Wi‑Fi......................................................................................88
Skapa en anslutning via en kopplingspunkt...........................89
Fjärrstyra kameran från en smartphone.....................................89
Bilder i kameran.....................................................................89
Fjärrfotografering....................................................................89
Skicka bilder till en smartphone..................................................90
Skicka bilder till en smartphone från kameramenyn...............90
Skicka bilder till en smartphone under visning.......................90
Skicka bilder automatiskt till en smartphone under
fotograferingen.......................................................................90
Ange vilka bilder som kan visas.............................................90
Avsluta Wi‑Fi-anslutningar..........................................................91
Skicka bilder automatiskt till en dator...................................... 91
Ansluta till skrivare via Wi‑Fi................................................... 93
Skapa en anslutning via en kopplingspunkt...........................94
Överföra bilder till webbtjänster............................................... 94
Registrera webbtjänster..............................................................94
Registrera CANON iMAGE GATEWAY..................................95
Registrera andra webbtjänster...............................................96
Överföra bilder till webbtjänster..................................................97
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Återansluta via Wi‑Fi............................................................... 97
Auto-läge/Hybridauto-läge
Redigera eller ta bort inställningarna för trådlös
kommunikation........................................................................ 98
Övriga fotograferingslägen
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar.................................98
Återställa standardinställningarna för trådlös kommunikation....99
Rensa informationen om parkopplade smartphoneenheter.......99
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Inställningsmenyn......................................................... 100
Visning
Justera grundläggande kamerafunktioner............................. 100
Stänga av kameraljud...............................................................100
Justera volymen.......................................................................100
Tid för objektivindrag................................................................101
Använda Ekoläge.....................................................................101
Energisparfunktion....................................................................101
Skärmens ljusstyrka.................................................................101
Dölja startbilden........................................................................102
Formatera minneskort..............................................................102
Lågnivåformatering...............................................................102
Välja och skapa mappar...........................................................103
Filnumrering..............................................................................103
Inaktivera automatisk rotering..................................................104
Metrisk eller icke-metrisk visning..............................................104
Kontrollera certifieringslogotyper..............................................104
Visningsspråk...........................................................................104
Ändra HDMI-utgångens upplösning.........................................105
Justera andra inställningar.......................................................105
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
8
Återställa kamerans standardinställningar................................105
Återställa kamerans standardinställningar...........................105
Återställa standardinställningarna för trådlös
kommunikation.....................................................................105
Dölja funktionsguiden...............................................................105
Bilaga.............................................................................. 116
Felsökning..............................................................................116
Fel och varningar...................................................................118
Information som visas på skärmen........................................119
Systemöversikt...................................................................... 106
Fotografering (Detaljerad informationsvisning)......................... 119
Batterinivå............................................................................ 119
Visning (Detaljerad informationsvisning)..................................120
Extra tillbehör........................................................................ 107
Försiktighetsåtgärder vid hantering....................................... 121
Strömförsörjning.......................................................................107
Övriga tillbehör.........................................................................108
Skrivare....................................................................................108
Tekniska data........................................................................ 121
Tillbehör.......................................................................... 106
Använda extra tillbehör......................................................... 108
Visning på en tv........................................................................108
Sätta i och ladda batteriet..................................................... 109
Använda en dator för att ladda batteriet............................... 110
Använda programvaran.......................................................... 111
Spara bilder på en dator.........................................................112
Skriva ut bilder.......................................................................112
Enkel utskrift............................................................................. 112
Konfigurera utskriftsinställningar.............................................. 113
Lägga till bilder i utskriftsbeställningar (DPOF)........................ 113
Konfigurera utskriftsinställningar.......................................... 113
Ange bilder för utskrift.......................................................... 114
Skriva ut bilder som lagts till i utskriftsbeställningen
(DPOF)................................................................................. 114
Lägga till bilder i en fotobok...................................................... 115
Lägga till bilder en och en.................................................... 115
Lägga till flera bilder på en gång.......................................... 115
Bildsensor.............................................................................121
Objektiv................................................................................121
Slutare..................................................................................122
Bländarförval........................................................................122
Blixtstyrning..........................................................................122
Skärm...................................................................................122
Fotografering........................................................................122
Inspelning.............................................................................123
Strömförsörjning...................................................................123
Gränssnitt.............................................................................123
Driftmiljö...............................................................................123
Mått (enligt CIPA-riktlinjerna)................................................123
Vikt (enligt CIPA-riktlinjerna).................................................123
Batteri NB-13L......................................................................124
Batteriladdare CB-2LHE.......................................................124
Nätadapter CA-DC30E.........................................................124
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Index..................................................................................... 125
Säkerhetsföreskrifter för trådlösa funktioner........................127
Programvaror från fristående leverantörer...........................128
Personlig information och säkerhetsföreskrifter...................129
Varumärken och licensiering................................................129
Ansvarsfriskrivning...............................................................130
9
Vanliga kamerafunktioner
Använda specialeffekter
Grundläggande handbok
Slät hud
(= 43)
Fotografera
Innan du använder kameran
Fisheyeeffekt
(= 44)
●● Fotografera med automatiska inställningar (auto-läge, hybridauto-läge)
-- = 26, = 28
●● Förbättra färgerna i bilder av mat (Mat)
-- = 39
●● Fota dig själv med optimala inställningar (självporträtt)
-- = 40
Skapa
”akvarellmålningar”
(= 45)
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Skapa ”oljemålningar”
(= 45)
Miniatyreffekt
(= 46)
Leksakskameraeffekt
(= 45)
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Ta bra bilder av människor
Mjuk fokus
(= 44)
Visning
●● Fokus på ansikten
-- = 26, = 41, = 58
Porträtt
(= 41)
Fotografera speciella motiv
Sport
(= 41)
Tv-, Av- och M-lägena
Monokrom
(= 43)
Kvällsmotiv
(= 41)
Fyrverkeri
(= 41)
Trådlösa funktioner
●● Fotografera utan att använda blixten (avstängd blixt)
-- = 61
Inställningsmenyn
●● Ta bilder där du själv är med (självutlösare)
-- = 34
Tillbehör
●● Lägga till en datumstämpel
-- = 33
Bilaga
●● Spela in filmsekvenser och ta bilder samtidigt (filmsammandrag)
-- = 28
Index
10
Visa
●● Visa bilder
-- = 67
●● Automatisk visning av bilder (bildspel)
-- = 72
●● Visa bilder på en tv
-- = 108
●● Visa bilder på en dator
-- = 112
●● Bläddra igenom bilder snabbt
-- = 70
●● Ta bort bild
-- = 74
Spara
●● Spara bilder på en dator
-- = 112
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Använda Wi‑Fi-funktioner
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Skicka bilder till en smartphone
-- = 85, = 88
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Dela bilder online
-- = 94
Övriga fotograferingslägen
●● Skicka bilder till en dator
-- = 91
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Spela in/visa filmer
Trådlösa funktioner
●● Spela in filmer
-- = 26, = 46
Inställningsmenyn
●● Visa filmer
-- = 67
Tillbehör
Skriva ut
●● Skriva ut bilder
-- = 112
Bilaga
Index
11
Säkerhetsinstruktioner
●● Läs de här instruktionerna noga så att du använder produkten på ett
säkert sätt.
●● Följ de här instruktionerna för att förhindra att fotografen eller andra
skadas.
VARNING!
Visas vid risk för allvarlig skada eller död.
●● Förvara produkten utom räckhåll för barn.
Om en halsrem viras runt halsen på någon kan det orsaka strypning.
●● Använd endast strömkällor som anges i användarhandboken
tillsammans med produkten.
●● Ta inte isär eller ändra produkten.
●● Utsätt inte produkten för starka stötar eller vibrationer.
●● Vidrör inga interna delar.
●● Sluta omedelbart använda produkten om något ovanligt inträffar,
som att det kommer rök eller konstig lukt från den.
●● Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller
thinner när du rengör produkten.
●● Låt inte produkten bli våt.
●● Låt inte främmande objekt eller vätskor komma in i produkten.
●● Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
●● Titta inte i sökaren (om produkten har en sådan) mot starka ljuskällor
som solen en molnfri dag eller lasrar eller andra starka artificiella
ljuskällor.
Det kan skada din syn.
●● Tänk på följande vid användning av batterier inköpta i handeln eller det
medföljande batteriet.
-- Använd endast batterier tillsammans med den produkt de är
avsedda för.
-- Hetta inte upp batteriet eller exponera det för eld.
-- Ladda inte batteriet med icke-godkända batteriladdare.
-- Låt inte batteripolerna komma i kontakt med smuts eller metallföremål.
-- Använd inte batterier som läcker.
-- Täck över batteripolerna med tejp eller annan isolering innan du
slänger ett batteri.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
Om ett batteri läcker och batteriets innehåll kommer i kontakt med hud eller
kläder ska kontaktområdet omedelbart sköljas med rinnande vatten. Skölj
noggrant med stora mängder vatten och uppsök omedelbart läkarvård om
innehållet kommer i kontakt med ögonen.
●● Tänk på följande vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
-- Damma regelbundet av stickkontakten och uttaget med en torr trasa.
-- Sätt inte i eller ta ur kontakterna på produkten med blöta händer.
-- Använd inte produkten om stickkontakten är skadad eller inte helt
isatt i eluttaget.
-- Låt inte stickkontakten eller kontakterna komma i kontakt med smuts
eller metallföremål.
-- Rör inte vid en batteriladdare eller nätadapter som är ansluten till ett
strömuttag vid åskoväder.
-- Ställ inga tunga föremål på nätkabeln. Skada, ändra eller modifiera
inte nätkabeln.
-- Svep inte in produkten i tyg eller andra material när den används
eller direkt efter användning medan den fortfarande är varm.
-- Lämna inte produkten ansluten till en strömkälla under längre perioder.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
12
●● Låt inte produkten komma i kontakt med samma hudområde under
längre perioder när den används.
Även om inte produkten känns varm kan detta ge upphov till
lågtemperaturbrännskador, vilket kan resultera i hudrodnader eller blåsor.
Vi rekommenderar ett stativ eller liknande utrustning när produkten
används på varma platser eller om du har dålig blodcirkulation eller
nedsatt känsel i huden.
●● Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där
användning är förbjuden.
Den elektromagnetiska strålningen kan orsaka felfunktion i annan
utrustning och till och med olyckor.
AKTA!
Visas vid risk för personskada.
●● Utlös inte blixten nära motivets ögon.
Motivets ögon kan skadas.
●● Remmen är endast avsedd för att bära produkten på kroppen. Produkten
kan skadas om du hänger den i remmen på en krok eller annat föremål.
Skaka inte heller produkten eller utsätt den för starka stötar.
●● Utsätt inte objektivet för starkt tryck eller stötar från andra föremål.
Det kan orsaka personskada eller skada på produkten.
●● Blixten avger hög värme när den utlöses. Håll fingrar och andra
kroppsdelar och föremål borta från blixtenheten vid fotografering.
Det kan leda till brännskador eller att blixten inte fungerar som den ska.
●● Förvara inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan bli extremt varm eller kall och orsaka brännskador eller
andra skador vid beröring.
AKTA!
Visas vid risk för materiell skada.
●● Rikta inte kameran mot starka ljuskällor, till exempel mot solen en
molnfri dag eller mot en stark artificiell ljuskälla.
Det kan skada kamerans bildsensor eller andra inre delar i kameran.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Var försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du
använder den på stranden eller på en blåsig plats.
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Om smuts eller andra partiklar har fastnat på blixten bör du torka av
den med hjälp av en bomullstops eller en mjuk trasa.
Den värme som avges från blixten kan annars orsaka att sådana partiklar
avger rök eller att fel uppstår på produkten.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Ta ut och förvara batteriet/batterierna på annan plats när du inte
använder produkten.
Innehållet från ett läckande batteri kan orsaka skador på produkten.
Tv-, Av- och M-lägena
●● Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger
batteriet/batterierna.
Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.
Visning
●● Batteriladdaren ska inte vara inkopplad när den inte används.
Täck inte över den med t.ex. kläder eller annat när den används.
Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och
ta skada, vilket kan leda till eldsvåda.
Inställningsmenyn
●● Placera inte några batterier inom räckhåll för djur.
Om ett djur biter i batteriet kan detta kan ge upphov till läckage,
överhettning eller explosion, vilket kan orsaka brand eller skador.
Bilaga
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Index
●● Om flera batterier används i produkten ska du inte använda batterier
med olika laddningsnivåer eller gamla och nya batterier samtidigt.
Sätt inte i batterierna med plus- och minuspolerna vända åt fel håll.
Det kan orsaka funktionsfel.
●● Sätt dig inte ned om kameran ligger i bakfickan.
Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.
13
Grundläggande
handbok
Förberedande åtgärder
Förbered kameran för användning.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Fastsättning av kameraremmen
Grundläggande funktioner
Grundläggande information och instruktioner, från inledande förberedelser
till fotografering och visning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● För remmens ände genom fästet för
remmen (1) och dra sedan den andra
änden genom öglan (2).
(2)
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
(1)
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Hålla kameran
Tillbehör
●● Placera remmen runt handleden.
●● Håll armarna mot kroppen och håll
kameran i ett fast grepp när du
fotograferar. Kontrollera att inga fingrar
blockerar blixten om den är uppfälld.
Bilaga
Index
14
Ladda batteriet
Ladda batteriet med den medföljande laddaren innan du använder
kameran. Glöm inte att ladda batteriet när det är nytt eftersom det inte är
laddat vid inköpstillfället.
1
(1)
(2)
(2)
(1)
Sätt i batteriet.
●● Rikta in -märkena på batteriet och
laddaren mot varandra. Sätt sedan
i batteriet genom att trycka det inåt (1)
och nedåt (2).
2
Ladda batteriet.
●● Anslut batteriladdaren till ett eluttag enligt
bilden.
●● Laddade batterier laddar ur sig själva efter en tid även om de inte
används. Ladda batteriet samma dag (eller dagen innan) det ska
användas.
●● Laddaren kan användas i områden med 100–240 V
växelspänning (50/60 Hz). Om kontakten inte passar i uttaget
använder du en adapter (finns i fackhandeln). Använd aldrig
transformatorer för resebruk eftersom de kan skada batteriet.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Sätta i batteriet och minneskortet
Övriga fotograferingslägen
Sätt i det medföljande batteriet och ett minneskort (säljs separat).
Innan du använder ett nytt minneskort eller ett minneskort som har
formaterats i en annan enhet måste du formatera kortet i den här kameran
(= 102).
●● Om batteriladdaren har en nätkabel
ansluter du den till laddaren och ansluter
sedan stickkontakten i kabelns andra
ände till ett eluttag.
1
(1)
●● Laddningslampan lyser orange och
laddningen startar.
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Öppna luckan.
Visning
●● Skjut låset åt sidan (1) och öppna
luckan (2).
Trådlösa funktioner
(2)
Inställningsmenyn
●● Lampan växlar färg till grönt när batteriet
är fulladdat.
3
(1)
(2)
Tillbehör
2
Ta ur batteriet.
●● Koppla ur batteriladdaren ur eluttaget och
ta sedan ur batteriet genom att trycka det
inåt (1) och uppåt (2).
●● Tryck batterilåset mot (1) och tryck sedan
batteriet på plats mot (2) tills det låses
fast med ett klick.
(1)
●● Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition
genom att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
(2)
Bilaga
Sätt i batteriet.
Index
●● Om du försöker sätta i batteriet åt fel
håll kan det inte låsas fast i kameran.
Kontrollera alltid att batteriet är vänt åt
rätt håll när du sätter i det och att det
låses fast.
15
(1)
(2)
3
Kontrollera minneskortets
skrivskyddsomkopplare och sätt
i minneskortet.
●● Om minneskortet är utrustat med en
skrivskyddsomkopplare och omkopplaren
är i låst läge kan du inte ta några bilder.
Skjut omkopplaren mot (1).
●● Sätt i minneskortet med etiketten (2) vänd
enligt bilden och tryck det inåt tills det
låses fast med ett klick.
●● Kontrollera alltid att minneskortet är åt
rätt håll när du sätter i det i kameran.
Om du sätter i ett minneskort åt fel håll
kan du skada kameran.
4
Stäng luckan.
●● Stäng luckan (1) och tryck den nedåt
samtidigt som du skjuter låset åt sidan till
dess att luckan låses fast med ett klick (2).
(2)
(1)
Ta ur minneskortet.
●● Tryck in minneskortet tills du hör ett
klickljud och släpp det försiktigt.
●● Minneskortet kommer att fjädra upp.
Ta ur batteriet.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Ställa in datum, klocka och tidszon
Auto-läge/Hybridauto-läge
Ställ in datum och tid. Information som anges på detta sätt registreras
i bildegenskaperna när du fotograferar, och informationen används när
du hanterar bilder efter fotograferingsdatum eller skriver ut bilder som
visar datumet.
1
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Slå på kameran.
●● Tryck på ON/OFF-knappen.
Visning
●● Skärmen [Datum/Klocka/Zon] visas.
Trådlösa funktioner
2
Ta ur batteriet och minneskortet
Innan du använder kameran
Ställ in tidszonen.
Inställningsmenyn
●● Välj ett alternativ med hjälp av
/ -knapparna och tryck sedan
på -knappen.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Öppna luckan och skjut batterilåset
i pilens riktning.
●● Batteriet kommer att fjädra upp.
16
●● Tryck på -knappen igen, välj ett
alternativ med hjälp av / -knapparna
och tryck sedan på -knappen.
Innan du använder kameran
Visningsspråk
1
Grundläggande handbok
Öppna menyskärmen.
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj [OK] för att komma tillbaka till
[Datum/Klocka/Zon].
2
Auto-läge/Hybridauto-läge
Välj funktionsinställningsmenyn.
●● Välj [ ] med hjälp av / -knapparna och
tryck sedan på -knappen.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
3
Tv-, Av- och M-lägena
Ställ in datum och tid.
●● Navigera mellan de olika inställningarna
med hjälp av / -knapparna och tryck
på -knappen för att välja den inställning
du vill ändra. Justera sedan datum och
tid med hjälp av / -knapparna och
bekräfta inställningen genom att trycka
på -knappen.
●● Välj [OK] och tryck sedan på
-knappen.
●● Ställ in rätt datum, klockslag och tidszon om skärmen
[Datum/Klocka/Zon] visas när du slår på kameran.
3
Välj [Språk ].
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
4
Tillbehör
Ställ in visningsspråket.
Bilaga
Index
●● Du kan även ställa in datum/klocka/zon genom att trycka
-knappen och välja [ ]-menyn (= 23) >
på
[Datum/Klocka/Zon].
●● Om du vill ställa in sommartid (1 timme läggs till) väljer du
inställningen [ ] för [ ] på skärmen [Datum/Klocka/Zon].
17
3
Fotografera.
Ta stillbilder
Testa kamerans funktioner
Stillbilder
Filmer
Prova kameran genom att starta den, ta några stillbilder eller filmer och
sedan titta på dem.
Fotografering
Använd Auto-läget för att låta kameran automatiskt välja optimala
inställningar, baserat på det motiv och de fotograferingsförhållanden
kameran har identifierat.
1
Sätt på kameran och välj
-läget.
●● Tryck lätt på avtryckaren (1).
●● Kameran piper två gånger när den har
fokuserat och ramar visas för att ange
vilka delar av bilden som är i fokus.
Tryck ned avtryckaren helt (2).
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Om du vill använda blixten fäller du upp
den genom att trycka på -knappen.
Blixten utlöses sedan automatiskt när du
fotograferar i svagt ljus. Om du inte vill
använda blixten trycker du ned den igen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Inspelning av videoscener
Tv-, Av- och M-lägena
●● Tryck på filmknappen för att starta
inspelningen. Avsluta inspelningen
genom att trycka på filmknappen igen.
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
2
Tillbehör
Zooma in eller ut efter behov.
●● Tryck på zoomreglaget samtidigt som
du tittar på skärmen.
Bilaga
Index
18
Innan du använder kameran
Visa
Grundläggande handbok
1
Växla till visning.
●● Tryck på
2
-knappen.
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Välj bilder.
●● Använd / -knapparna eller -ratten
för att bläddra bland bilderna.
Övriga fotograferingslägen
].
●● Filmer är märkta med ikonen [
Gå till steg 3 om du vill spela upp filmer.
P-läge
3
Tv-, Av- och M-lägena
Spela upp filmer.
●● Tryck på -knappen, välj [ ] och tryck
på -knappen igen.
Visning
●● Uppspelningen startar. När uppspelningen
].
av filmen är klar visas [
Trådlösa funktioner
●● Du kan justera volymen med hjälp av
/ -knapparna under uppspelningen.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Radera bilder
Du raderar den bild som visas genom att göra följande. Observera att
raderade bilder inte kan återskapas.
1
2
Tryck på
-knappen.
Bilaga
Index
Välj [Radera] med hjälp av
/ -knapparna eller -ratten
och tryck sedan på -knappen.
19
Handbok för
avancerad användning
Grundläggande kamerafunktioner
Fler grundläggande funktioner, olika sätt att använda din kamera samt
alternativ för fotografering och visning
Innan du använder kameran
På/Av
Fotograferingsläge
●● Tryck på ON/OFF-knappen för att slå
på kameran och förbereda den för
användning.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Om du trycker på ON/OFF-knappen en
gång till stängs kameran av.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Visning
●● Tryck på
-knappen för att slå på
kameran och visa de bilder du redan
har tagit.
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
-knappen en gång
●● Om du trycker på
till eller trycker på ON/OFF-knappen
stängs kameran av.
●● Du växlar från fotograferingsläget till visningsläget genom att
-knappen.
trycka på
●● Du växlar från visningsläget till fotograferingsläget genom
att trycka ned avtryckaren halvvägs (= 21) eller vrida på
inställningsratten (= 21).
●● Efter en minut i visningsläget dras objektivet automatiskt in
-knappen när objektivet
i kamerahuset. Om du trycker på
är indraget stängs kameran av.
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
20
Avtryckare
Innan du använder kameran
Fotograferingslägen
Om du vill vara säker på att bilderna blir skarpa ska du alltid börja med
att hålla ned avtryckaren halvvägs. När motivet är i fokus trycker du ned
knappen helt.
I den här handboken beskrivs användningen av avtryckaren på två sätt:
du kan antingen trycka ned avtryckaren halvvägs eller trycka ned den helt.
1
(7)
Trycka halvvägs. (Tryck lätt för att
fokusera.)
●● Tryck ned avtryckaren halvvägs. Kameran
piper två gånger och ramar visas runt de
delar av bilden som är i fokus.
2
Använd inställningsratten för att välja ett fotograferingsläge.
Tryck ned avtryckaren helt. (När du
har tryckt ned avtryckaren halvvägs
trycker du sedan ned den helt, utan
att släppa upp den först, för att ta
bilden.)
●● Bilden tas och slutarljudet spelas upp.
●● Håll kameran stilla så länge slutarljudet
hörs.
●● Om du tar bilder utan att först trycka ned avtryckaren halvvägs
kan bilderna bli oskarpa.
●● Slutarljudets längd varierar beroende på fotograferingstiden för
det aktuella motivet. Fotograferingstiden blir längre för vissa
motiv, och om kameran (eller motivet) rör sig medan slutarljudet
spelas upp kan den tagna bilden bli suddig.
Grundläggande
kamerafunktioner
(2)
Auto-läge/Hybridauto-läge
(6)
(3)
(4)
Auto-läge/Hybridauto-läge
/
Helautomatisk fotografering med
automatiska inställningar
(= 18, = 26, = 28).
(5)
Matläge
Justera färgtonerna för att skapa
fräscha och aptitliga matbilder
(= 39).
(6)
Läget Självporträtt
Fotografera dig själv med optimala
inställningar (= 40).
Sportläge
Fotografera kontinuerligt medan
kameran fokuserar på motiv som
rör sig (= 41).
Övriga fotograferingslägen
(5)
(4)
(2)
Handbok för avancerad användning
(1)
(3)
(1)
Grundläggande handbok
(7)
P-läge
Fotograferingslägen för
specialmotiv
Fotografera med inställningar
avsedda för speciella motiv eller
lägg till olika effekter (= 41).
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Filmläge
För inspelning av filmer (= 46).
Du kan även spela in filmer genom
att trycka på filmknappen, oavsett
inställningsrattens läge.
P-, Tv-, Av- och M-lägena
/
/
/
Ta olika sorters bilder med
inställningar du själv väljer
(= 51, = 64).
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
21
Visning av fotograferingsinformation
Tryck på -knappen för att visa eller dölja övrig information på skärmen.
Om du vill veta mer om den information som visas, se ”Information som
visas på skärmen” (= 119).
Enkel informationsvisning
Justera skärmens vinkel
Du kan enkelt justera skärmens vinkel och läge så att den passar motivet
eller fotograferingsläget.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Skärmen kan vinklas till ungefär 180°.
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Om du själv vill vara med på bilderna
kan du se en spegelvänd bild av dig själv
genom att vrida skärmen i riktning mot
kamerans framsida.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Detaljerad informationsvisning
●● Vik in skärmen mot kamerahuset när kameran inte används.
●● Tvinga inte skärmen längre ut än till ändläget eftersom det kan
skada kameran.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Du inaktiverar funktionen för spegelvänd skärm genom att välja
[ ]-menyn (= 23) > [Spegelv. skärm] > [Av].
Ingen informationsvisning
Bilaga
Index
22
Skärmen Snabbinställningar
Du kan konfigurera vanliga fotograferings- och visningsfunktioner på
skärmen [ ] (Snabbinställningar).
Observera att inställningarna och inställningsalternativen varierar för olika
fotograferingslägen.
1
Öppna skärmen Snabbinställningar.
●● Tryck på
2
-knappen.
Välj ett inställningsalternativ.
●● Välj ett alternativ med hjälp av
/ -knapparna (1).
3
Välj ett inställningsalternativ.
Innan du använder kameran
Menyskärmen
Här kan du konfigurera ett antal olika kamerafunktioner via menyskärmen.
Inställningarna är ordnade efter användningsområden, till exempel
fotografering [ ] eller visning [
], och grupperade på en antal olika
flikar. Observera att de tillgängliga alternativen varierar beroende på den
valda fotograferingsmetoden.
1
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Öppna menyskärmen.
●● Tryck på
2
Grundläggande handbok
-knappen.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Välj en huvudflik.
Tv-, Av- och M-lägena
●● Välj en huvudflik med hjälp av
/ -knapparna och tryck sedan
på -knappen.
Visning
●● Välj ett alternativ med hjälp av
/ -knapparna (2).
●● Du kan konfigurera alternativ som är
]-ikon genom
markerade med en [
att trycka på
-knappen.
4
Bekräfta valet och stäng
inställningen.
●● Tryck på
Trådlösa funktioner
3
●● Välj en underflik med hjälp av
/ -knapparna.
Tillbehör
Bilaga
-knappen.
●● Du kan även konfigurera snabbinställningsfunktionerna på
menyskärmen.
Inställningsmenyn
Välj en underflik.
Index
4
Välj ett inställningsalternativ.
●● Välj ett inställningsalternativ med hjälp
av / -knapparna och tryck sedan på
-knappen.
●● Vissa alternativ väljs med hjälp av
/ -knapparna på en annan skärm,
efter att du först har tryckt på -knappen.
23
5
Välj ett inställningsalternativ.
●● Välj ett inställningsalternativ med hjälp
av / / / -knapparna och tryck sedan
på -knappen.
6
Bekräfta valet och stäng
inställningen.
●● Tryck på
-knappen för att komma
tillbaka till skärmen i steg 2 och tryck på
knappen igen för att komma tillbaka till
fotograferingsskärmen.
Innan du använder kameran
Tangentbordet på skärmen
Använd tangentbordet på skärmen för att ange information. Observera att
längden på och typen av information du kan ange varierar beroende på
vilken funktion du använder.
(1)
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Ange tecken
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj tangenten för det önskade tecknet
med hjälp av / / / -knapparna eller
-ratten och tryck sedan på -knappen.
Övriga fotograferingslägen
●● Välj [ ] och tryck sedan på -knappen
om du vill ange stora bokstäver.
P-läge
●● Hur mycket information du kan ange (1)
varierar beroende på vilken funktion du
använder.
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Flytta markören
●● Välj [ ] eller [
-knappen.
Trådlösa funktioner
] och tryck sedan på
Inställningsmenyn
Byta inmatningsläge
●● Välj [ ] och tryck sedan på
Tillbehör
-knappen.
●● De tillgängliga lägena för inmatning
varierar beroende på vilken funktion
du använder.
Bilaga
Index
Ta bort tecken
●● Välj [
] och tryck sedan på -knappen.
Det föregående tecknet raderas.
Gå tillbaka till föregående skärm
●● Tryck på
-knappen.
24
Indikatorns funktioner
Indikatorns på kamerans baksida (= 4) tänds eller blinkar beroende
på kamerans status.
Färg
Indikatorns status
Grön
På
Grön
Blinkar långsamt
Grön
Blinkar
Orange
Orange
På
Blinkar
Kamerans status
Lagrar stillbilder på minneskortet
eller läser stillbilder från minneskortet
Skärmen är avstängd
Lagrar filmer på minneskortet, läser
filmer från minneskortet eller överför
data via Wi‑Fi
Laddning via USB
Fel vid laddning via USB
●● Stäng inte av kameran, öppna inte luckan till minneskortet/batteriet
och slå inte på eller skaka kameran när den sparar data på, eller
läser data från, minneskortet. Det kan ge upphov till felaktiga bilder
eller skador på kameran eller minneskortet.
Ramar på fotograferingsskärmen
Vit ram
Grön ram
Blå ram
Gul ram
Visas runt det motiv eller det ansikte som identifierats
som huvudmotiv. När flera motiv har identifierats visas
grå ramar runt alla de motiv som inte identifierats som
huvudmotiv.
Visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs och
kameran har fokuserat.
Visas när kameran fokuserar kontinuerligt på rörliga motiv.
Visas så länge du håller avtryckaren nedtryckt halvvägs.
Visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs och
kameran inte kan fokusera.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
●● Prova att fotografera med -läget (= 51) om inga ramar visas,
om inga ramar visas runt motiven i bilden eller om ramarna visas
mot bakgrunden eller andra områden.
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
25
Innan du använder kameran
Fotografera med automatiska
inställningar
Auto-läge/Hybridauto-läge
Ett bekvämt läge för enkel fotografering som ger dig en större kontroll
över dina bilder
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Använd Auto-läget för att låta kameran automatiskt välja optimala
inställningar, baserat på det motiv och de fotograferingsförhållanden
kameran har identifierat.
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Fotografera (Smart Auto)
Stillbilder
1
Övriga fotograferingslägen
Filmer
P-läge
Slå på kameran.
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
2
Gå till
-läget.
Trådlösa funktioner
●● Rikta kameran mot motivet. Kameran
avger ett svagt klickande ljud när den
identifierar motivet.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● En motivikon (1) och en ikon för det
bildstabiliseringsläge (2) som används
visas i skärmens övre vänstra hörn
(= 30).
●● Ramar visas runt de motiv som har
identifierats av kameran och är i fokus.
Bilaga
Index
26
3
Zooma in eller ut efter behov.
2) Fotografera.
●● Tryck zoomreglaget åt vänster eller höger.
●● Tryck ned avtryckaren helt.
●● En zoomstapel (1) som anger zoomläget
visas på skärmen tillsammans med det
område som är i fokus (2).
●● Ett slutarljud spelas upp när kameran tar
bilden. Om blixten är uppfälld utlöses den
automatiskt vid svagt ljus.
4
Fotografera.
Ta stillbilder
1) Fokusera.
●● Tryck ned avtryckaren halvvägs.
Kameran piper två gånger när den har
fokuserat och ramar visas för att ange
vilka delar av bilden som är i fokus.
●● Flera ramar visas om flera delar av bilden
är i fokus.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Håll kameran stilla så länge slutarljudet
hörs.
Grundläggande
kamerafunktioner
●● När kameran har visat ditt foto återgår
den till fotograferingsskärmen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Inspelning av videoscener
1) Starta inspelningen.
P-läge
●● Tryck på filmknappen. Inspelningen börjar
och [ REC] (2) visas tillsammans med
inspelningstiden (1).
Tv-, Av- och M-lägena
●● Svarta staplar visas längst upp och längst
ned på skärmen och motivet är aningen
förstorat. De svarta staplarna anger de
bildområden som inte kommer att tas med.
Visning
●● Ramar visas runt de ansikten som har
identifierats av kameran och är i fokus.
Inställningsmenyn
●● Ta bort fingret från filmknappen när
inspelningen börjar.
Tillbehör
Trådlösa funktioner
Bilaga
2)Komponera om motivet vid behov.
●● Om du vill använda blixten fäller du upp
den genom att trycka på -knappen.
Blixten utlöses sedan automatiskt när du
fotograferar i svagt ljus. Om du inte vill
använda blixten trycker du ned den igen.
●● Du ändrar motivets storlek genom att
upprepa åtgärderna i steg 3.
Observera att de manöverljud som hörs
när du hanterar kameran spelas in.
Observera att filmer som spelas in med
zoomfaktorer som visas i blått kommer
att se korniga ut.
Index
●● Om du ändrar bildens komposition under
en pågående inspelning justeras fokus,
ljusheten och färgtonen automatiskt.
27
3
3) Stoppa inspelningen.
●● Tryck på filmknappen igen för att avsluta
inspelningen.
●● Om minneskortet blir fullt avbryts
inspelningen automatiskt.
●● Kameran tar en stillbild och spelar in en
videosekvens. Videosekvensen, som
slutar med stillbilden och ett slutarljud,
bildar ett avsnitt i filmsammandraget.
Fotografera med Hybridauto-läget
Stillbilder
Filmer
Du kan skapa en kort film som sammanfattar en hel dag med hjälp
av de stillbilder du har tagit. Kameran spelar in videosekvenser under
2–4 sekunder innan varje bild tas. Dessa videosekvenser kombineras
senare till ett filmsammandrag.
1
Gå till
Fotografera.
●● Följ anvisningarna i steg 4 under
”Fotografera (Smart Auto)” (= 26) för
att ta en stillbild.
-läget.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Batteritiden är kortare i det här läget än i
eftersom ett
filmsammandrag spelas in för varje bild du tar.
●● Ett filmsammandrag kanske inte spelas in om du tar en stillbild
eller använder
direkt efter att du slår på kameran, väljer
kameran på andra sätt.
●● Ljud och vibrationer som uppstår vid hanteringen av kameran
spelas in i filmsammandrag.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
2
Komponera bilden.
●● Följ anvisningarna i steg 3–4 under
”Fotografera (Smart Auto)” (= 26) för
att komponera bilden och fokusera.
●● Om du vill få bättre resultat när du skapar
filmsammandrag ska du rikta kameran
mot motivet i cirka fyra sekunder innan
du börjar ta stillbilder.
●● Inspelningsstorleken för filmsammandrag är [
] för
] för PAL. Storleken varierar beroende
NTSC och [
på det valda videoformatet.
●● Inga ljud spelas upp när du trycker ned avtryckaren halvvägs eller
använder självutlösaren.
●● I följande fall sparas filmsammandrag som separata filmfiler även
-läget under samma dag.
om de spelades in i
-- Om filmsammandraget får en filstorlek på cirka 4 GB eller
den totala inspelningstiden överstiger cirka 29 minuter och
59 sekunder.
-- Om filmsammandraget är skyddat.
-- Om inställningarna för sommartid, videosystem eller tidszon
ändras.
●● Inspelade slutarljud kan inte ändras eller raderas.
●● Om du föredrar att spela in filmsammandrag utan stillbilder ska
du justera inställningen i förväg. Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Typ av sam.drag] > [Inga stillb.].
●● Enskilda avsnitt kan redigeras (= 81).
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
28
Spela upp filmsammandrag
Visa en stillbild som har tagits med
för att spela upp
filmsammandraget som har skapats samma dag (= 69).
Stillbilder
●● En blinkande [ ]-ikon varnar dig om att det är sannolikt att
bilderna blir suddiga på grund av kameraskakningar. Montera i så
fall kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla
den stilla.
●● Om bilderna blir för mörka trots att blixten utlöses går du närmare
motivet.
●● Motivet kan befinna sig för nära kameran om kameran bara piper
en gång när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
●● Lampan kan tändas vid svagt ljus för att minska förekomsten av
röda ögon och hjälpa kameran att fokusera.
●● Om en blinkande [ ]-ikon visas när du försöker ta en bild betyder
det att du inte kan ta bilden förrän blixten har laddats upp.
Du kan fortsätta fotografera så snart blixten är klar genom att
trycka ned avtryckaren helt och vänta eller släppa och trycka på
avtryckaren igen.
●● Du kan visserligen fotografera igen innan fotograferingsskärmen
visas, men den föregående bilden kan komma att avgöra vilket
fokus, vilken ljushet och vilka färger som används.
●● Du kan ändra hur länge en bild ska visas efter fotograferingen
(= 38).
Filmer
Innan du använder kameran
●● Se till att dina fingrar inte blockerar mikrofonen (1) när du spelar
in filmer. Om du råkar blockera mikrofonen kan ljudet bli dämpat
eller inte spelas in alls.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
(1)
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Undvik att röra vid någon annan av kamerans kontroller
än filmknappen när du spelar in filmer eftersom kamerans
manöverljud spelas in.
●● När du börjar spela in en film ändras bildvisningsområdet och
motiven förstoras för att kraftiga kameraskakningar ska kunna
korrigeras. Du kan spela in filmer med motiv i samma storlek som
visas innan du börjar filma genom att följa stegen i ”Spela in filmer
med motiv i samma storlek som visas innan du filmar” (= 37).
●● Enstaka filmer med en storlek som överskrider 4 GB kan delas
upp i separata filer. Automatisk uppspelning av uppdelade filmfiler
i följd stöds inte. Du måste spela upp varje film separat.
●● Kameran kan använda längre slutartider vid fotografering i svagt
ljus. Längre slutartider minskar mängden bildbrus (Automatisk
långsam slutare).
Om du föredrar filmer med jämnare rörelser och färre
kameraskakningar väljer du alternativet [Av] för [Auto. långsam
-läget. Du bör dock vara medveten om att filmerna
slutare] i
kan bli mörkare (= 47).
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Ljudet spelas in i stereo.
29
Motivikoner
Innan du använder kameran
Ikoner för bildstabilisering
Stillbilder
Filmer
Vid fotografering med
/
visar kameran en ikon för den
identifierade motivtypen och väljer sedan automatiskt optimala
inställningar för fokus, ljushet och färg.
●● Försök fotografera med -läget (= 51) om motivikonen inte
stämmer överens med de aktuella fotograferingsförhållandena
eller om det inte går att ta bilder med den förväntade effekten,
färgen eller ljusheten.
Stillbilder
Filmer
Optimal bildstabilisering för inspelningssituationen (intelligent IS) används
automatiskt och följande ikoner visas.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Bildstabilisering för stillbilder (Normal)
Bildstabilisering för stillbilder vid panorering (Panorering)*
Auto-läge/Hybridauto-läge
Bildstabilisering för roterande och parallella rörelser för närbilder
(bildstabilisering av hybridtyp). [
] visas för filmer och
bildstabiliseringen [ ] används dessutom.
Bildstabilisering för videoscener reducerar effekterna av kraftiga
kameraskakningar, till exempel när du går och filmar samtidigt
(Dynamisk).
Bildstabilisering som reducerar effekterna av långsamma
kameraskakningar, till exempel vid inspelning av filmer
i telefotoläge (Utökad).
Ingen bildstabilisering eftersom kameran är monterad på ett
stativ eller hålls helt stilla på andra sätt. Vid inspelning av filmer
visas dock [ ] och bildstabilisering som motverkar effekterna
av vind och andra källor till vibrationer används (Bildstabilisering
för stativ).
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
* Visas när du följer rörliga motiv genom att panorera med kameran. När du följer
motiv som rör sig horisontellt motverkas endast vertikala kameraskakningar. Den
horisontella bildstabiliseringen inaktiveras. När du följer motiv som rör sig vertikalt
motverkas på liknande sätt endast horisontella kameraskakningar.
●● Du inaktiverar bildstabiliseringen genom att välja alternativet
[Av] för [Bildstab.] (= 37). Om du gör detta visas inte längre
bildstabiliseringsikonen.
] är inte tillgängligt i
-läget.
●● [
Bilaga
Index
30
Vanliga användbara funktioner
Zooma in närmare på motiv (Digital zoom)
Stillbilder
Filmer
Du kan använda digital zoom och förstora motivet upp till ungefär 160× när
du vill fånga motiv som är för långt borta för den optiska zoomen.
1
Tryck zoomreglaget mot
.
●● Tryck på reglaget tills zoomningen avbryts.
●● Zoomningen avbryts vid den största
zoomfaktorn innan bilden börjar bli tydligt
grynig, vilket sedan visas på skärmen.
2
Innan du använder kameran
●● Du kan stänga av den digitala zoomen genom att välja
[ ]-menyn (= 23) > [Digital zoom] > [Av].
Tryck zoomreglaget mot
igen.
●● Kameran zoomar in ännu mer på motivet.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Söka efter motiv efter manuell utzoomning
(Tillfällig utzoomning – sök)
Stillbilder
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Filmer
Om ett motiv försvinner ur bilden när du zoomar in blir det lättare att hitta
motivet igen om du tillfälligt zoomar ut.
1
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Sök efter det förlorade motivet.
●● Håll ned
-knappen.
Tv-, Av- och M-lägena
●● Kameran zoomar ut och en vit ram
markerar det område som visades
innan du tryckte på -knappen.
Visning
Trådlösa funktioner
●● (1) är den aktuella zoomfaktorn.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Om du trycker på zoomreglaget visas zoomstapeln (som anger
zoomläget). Färgen på zoomstapeln ändras beroende på
zoomintervall.
-- Vitt område: optiskt zoomintervall där bilden inte upplevs som
grynig.
-- Gult område: digitalt zoomintervall där bilden inte är märkbart
grynig (ZoomPlus).
-- Blått område: digitalt zoomintervall där bilden upplevs som
grynig.
●● Eftersom det blå området inte är tillgängligt vid vissa inställningar
för antal lagrade pixlar (= 35) uppnår du den maximala
zoomfaktorn genom att följa steg 1.
2
Rikta kameran mot motivet igen.
●● Rikta kameran så att motivet placeras
i den vita ramen och släpp sedan
-knappen.
Bilaga
Index
●● Den tidigare valda förstoringen
återställs nu, så att området inom den
vita ramen fyller upp skärmen igen.
●● All fotograferingsinformation visas inte vid utzoomning.
●● Vid inspelning av en film visas inte den vita ramen om du trycker
-knappen. Tänk även på att kamerans manöverljud, till
på
exempel vid zoomning, spelas in.
31
●● Om du vill ta bilder med den zoomfaktor som visas på skärmen
i steg 1 trycker du ned avtryckaren helt.
●● Du kan justera den zoomfaktor som kameran återgår till när du
-knappen genom att trycka på zoomreglaget för
släpper upp
att ändra storlek på den vita ramen samtidigt som du håller
-knappen nedtryckt.
-knappen är
●● Du kan justera det område som visas när
Visn.omr.] på [ ]-menyn
nedtryckt genom att välja [
(= 23) och välja ett av de tre alternativen.
-knappen efter att
●● Zoomfaktorn kan inte ändras med hjälp av
du tryckt ned avtryckaren helt i självutlösarläget (= 34).
Zooma automatiskt när motivet rör sig
(automatisk zoom)
Stillbilder
Filmer
Kameran zoomar in och ut automatiskt för att det identifierade ansiktet
(= 58) hela tiden ska ha samma storlek. Om personen kommer
närmare zoomar kameran automatiskt ut och vice versa. Storleken kan
även justeras vid behov.
1
Gå till Auto-läget
●● Tryck snabbt på
●● [
.
-knappen.
] visas.
●● Det identifierade ansiktet visas i en vit
ram och kameran zoomar in och ut för
att hålla kvar motivet i bilden.
2
Fotografera.
●● Den automatiska zoomfunktionen är
aktiv även efter att du har tagit fotot och
ramarna visas fortfarande.
●● Tryck på -knappen igen för att stänga
av den automatiska zoomningen.
[ Auto: Av] visas.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Ett ansikte visas kanske inte i en fast storlek i förhållande till
skärmen vid vissa zoomfaktorer om personens huvud lutar eller
inte är vänt rakt mot kameran.
●● Kamerans manöverljud, till exempel vid zoomning, spelas in vid
inspelning av filmer.
●● Viss fotograferingsinformation visas inte och vissa inställningar
.
kan inte konfigureras i Auto-läget
●● Den automatiska zoomfunktionen används inte för att hålla kvar
flera motiv i bilden vid filminspelning, även om ansikten identifieras.
●● Automatisk zoom används inte vid serietagning.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
●● När ett identifierat motiv rör sig mot skärmens kant zoomar
kameran ut så att motivet inte försvinner ur bilden.
●● Zoomfaktorn kan inte ändras efter att du har tryckt ned
avtryckaren helt i självutlösarläget (= 34).
●● Kameran prioriterar zoomning för att hålla kvar motiven
i bilden. Det går därför kanske inte att behålla samma
visningsstorlek på ansiktet, beroende på hur motivet rör sig
och fotograferingsförhållandena.
●● Om inget ansikte identifieras zoomar kameran till en viss nivå
och slutar zooma tills ett ansikte identifieras.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● När flera ansikten identifieras visas en vit
ram runt ansiktet på huvudmotivet och
upp till två grå ramar runt andra ansikten,
och kameran zoomar för att hålla kvar
dessa motiv i bilden.
32
Justera inställningen för fast ansiktsstorlek
●● Använd / -knapparna för att välja ett
alternativ när
Auto är på.
●● Kameran zoomar automatiskt för att
ansiktena ska behålla den valda storleken.
Stillbilder
Auto
Ansikte
Överkropp
Hela kroppen
Manuell
Filmer
Kameran kan lägga till fotograferingsdatum i bildernas nedre högra hörn.
Observera att datumstämplar inte kan redigeras eller tas bort. Kontrollera
därför i förväg att rätt datum och klockslag är inställt (= 16).
1
Zoomar automatiskt för att förhindra att motiven
försvinner från bilden.
När flera ansikten identifieras zoomar kameran för
att hålla kvar dessa motiv i bilden.
Gör ansiktet tillräckligt stort för att ansiktsuttrycken
ska synas tydligt.
Gör ansiktet tillräckligt litet för att personens
överkropp ska synas.
Gör ansiktet tillräckligt litet för att hela kroppen ska
synas.
Använd zoomreglaget för att ange den ansiktsstorlek
som ska behållas. Släpp zoomreglaget när du uppnått
önskad storlek.
Innan du använder kameran
Lägga till en datumstämpel
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Konfigurera inställningen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Dat.stämpel ] > [Datum-Tid] eller
[Datum].
Övriga fotograferingslägen
P-läge
2
Tv-, Av- och M-lägena
Fotografera.
●● När du tar bilder lägger kameran till
fotograferingsdatum och -tid i bildernas
nedre högra hörn.
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Du kan inte redigera eller ta bort datumstämplar.
●● Du kan även justera ansiktsstorleken genom att välja [ ]-menyn
Autozoom].
(= 23) > [
●● När du har valt [Ansikte], [Överkropp] eller [Hela kroppen]
kan du zooma in eller ut med hjälp av zoomreglaget men den
ursprungliga zoomfaktorn återställs några sekunder efter att du
släpper reglaget.
●● Du kan ta bort den angivna ansiktsstorleken under inspelningen
-knappen.
av en videoscen genom att trycka på
●● Du kan inte ändra ansiktsstorlekar under en pågående
filminspelning.
Bilaga
●● Fotografier som tagits utan datumstämpel kan skrivas ut med
datumstämpel på följande sätt.
Om du lägger till en datumstämpel på det här sättet på bilder som
redan har en stämpel kan informationen skrivas ut två gånger.
-- Skriva ut med utskriftsfunktionerna (= 113)
-- Skriv ut med hjälp av kamerans inställningar för DPOF-utskrift
(= 113)
Index
33
Använda självutlösaren
Stillbilder
Filmer
Du kan använda självutlösaren för att ta en gruppbild där du själv är
med eller bilder där en fördröjning behövs. Kameran tar bilden cirka
10 sekunder efter att du har tryckt ned avtryckaren.
Du kan undvika de kameraskakningar som kan uppstå när du trycker
på avtryckaren genom att ställa in självutlösaren på två sekunder.
1
Konfigurera inställningen.
●● Välj [
] på skärmen
Snabbinställningar (= 23) och välj
sedan [
].
2
Innan du använder kameran
Serietagning
Fotografera.
●● För stillbilder: Tryck först ned avtryckaren
halvvägs för att ställa in fokus på motivet
och tryck sedan ned den helt.
●● När du startar självutlösaren blinkar
lampan och självutlösarljudet hörs.
●● Självutlösaren fungerar inte, även om du har aktiverat den, om du
trycker på filmknappen för att starta en filminspelning.
Stillbilder
Filmer
I
-läget kan du trycka ned avtryckaren helt för att fotografera
kontinuerligt.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Konfigurera inställningen.
●● Välj [
] på skärmen
Snabbinställningar (= 23) och välj
sedan [
] eller [ ].
2
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Fotografera.
Tv-, Av- och M-lägena
●● Tryck ned avtryckaren helt för att
fotografera kontinuerligt.
Visning
●● Under bildseriefotograferingar låses fokus, exponering och
färger i den position/nivå som identifierades när du tryckte
ned avtryckaren halvvägs.
●● Beroende på fotograferingssituationen, kamerainställningarna
och zoomläget kan kameran sluta ta bilder tillfälligt eller ta bilder
långsammare.
●● När fler bilder har tagits kan bilderna tas långsammare.
●● Fotograferingen kan gå långsammare om blixten utlöses.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Kan inte konfigureras i
-läget.
●● Tempot för självutlösarens blinkningar och ljud ökar under de två
sista sekunderna innan bilden tas (förutom om blixten ska utlösas,
då lampan förblir tänd).
34
Funktioner för anpassning av bilder
Innan du använder kameran
Ändra bildkvaliteten
Stillbilder
Filmer
Välj mellan fem olika kombinationer av storlek (antal pixlar) och
kompression (bildkvalitet).
Ändra sidförhållandet
Stillbilder
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj [
] på skärmen Snabbinställningar
(= 23) och välj sedan önskat alternativ.
Filmer
Du kan ändra sidförhållandet (förhållandet mellan bredd och höjd).
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 23) och välj sedan önskat alternativ.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Riktlinjer för val av inställningen för antal lagrade pixlar
efter pappersstorlek (för bilder med sidformatet 4:3)
Samma sidförhållande som för 35 mm-film. Väljs för utskrifter
i formatet 130 × 180 mm och vykortsstorlek.
Kameraskärmens sidförhållande. Används för bilder som ska
visas på en standard-tv eller liknande enheter. Används även
för utskrifter i formatet 90 × 130 mm och för utskrifter på papper
i A-format.
Används för bilder som ska visas på en HDTV eller liknande
enheter.
Sidförhållandet är kvadratiskt.
●● Ej tillgängligt i
,
A2 (420 × 594 mm)
,
A3–A5 (297 × 420–148 × 210 mm)
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
För att skicka via e-post och liknande ändamål
●● Ej tillgängligt i
-läget.
●● [ ] och [ ] anger olika nivåer av bildkvalitet beroende på
kompressionens omfattning. Vid samma storlek (antal pixlar) ger
[ ] en högre bildkvalitet. Även om [ ] bilderna har fått en aning
lägre bildkvalitet får du plats med fler bilder på ett minneskort.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
-läget.
35
Innan du använder kameran
Inaktivera automatisk nivå
Hjälpfunktioner för fotografering
Stillbilder
Filmer
Funktionen för automatisk nivå ser till att filmerna blir raka. Du kan
inaktivera den här funktionen genom att välja [Av].
Visa hjälplinjer
Stillbilder
Filmer
Kameran kan visa hjälplinjer för att ge horisontell och vertikal vägledning
vid fotograferingen.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[ Auto. nivå] > [Av].
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj [ ]-menyn (= 23) > [Rutnät] och
välj sedan önskat alternativ.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● När inspelningen börjar smalnar visningsområdet av och motiven
förstoras (= 37).
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
36
Ändra inställningarna för bildstabilisering
Stillbilder
Filmer
Inaktivera bildstabiliseringen
När kameran inte kan röra sig (till exempel när den är monterad på ett stativ)
bör du välja alternativet [Av] för bildstabiliseringen för att inaktivera den.
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Inst. f bildstab.] > [Bildstab.] > [Av].
Innan du använder kameran
Spela in filmer med motiv i samma storlek som
visas innan du filmar
Stillbilder
Grundläggande handbok
Filmer
Handbok för avancerad användning
När du börjar spela in en film ändras normalt bildvisningsområdet och
motiven förstoras för att möjliggöra upprätning av bilden och korrigering
av kraftiga kameraskakningar.
Om du vill spela in en film och behålla motivens storlek kan du välja att
minska bildstabiliseringen och inaktivera funktionen Automatisk nivå.
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[ Auto. nivå] > [Av].
Övriga fotograferingslägen
●● Välj [Inst. f bildstab.] > [Dynamisk IS] >
[Låg].
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Av
På
Stänger av bildstabilisering.
Ställer automatiskt in optimal bildstabilisering för motivet
(Intelligent IS) (= 30).
Visning
●● Du kan även välja alternativet [Av] för [Bildstab.] så att motiven
spelas in med samma storlek som de visas i innan inspelningen.
●● [Dynamisk IS] är inte tillgänglig när inställningen [Av] (= 37)
har valts för [Bildstab.].
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
37
Du kan anpassa inspelningsfunktionerna på [
]-menyn (= 23).
Stillbilder
Förhindra att AF-hjälpbelysningen tänds
Stillbilder
Innan du använder kameran
Förhindra att lampan för minskning av röda
ögon tänds
Anpassa kamerans funktioner
Grundläggande handbok
Filmer
Handbok för avancerad användning
Lampan för minskning av röda ögon tänds automatiskt när du fotograferar
med blixt i svagt ljus. Du kan stänga av den här lampan.
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj alternativet [Av] för [Lampa på] under
[Blixtinställningar].
Filmer
En lampa tänds automatiskt för att underlätta fokuseringen i svagt ljus när
du trycker ned avtryckaren halvvägs. Du kan stänga av den här lampan.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Välj alternativet [Ej möjlig] för
[Tändning med AF-hjälpbelysn].
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Ändra tiden för bildvisning efter fotografering
Stillbilder
Visning
Filmer
Trådlösa funktioner
●● Välj ett alternativ för [Visningstid].
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Av
2 s,
4 s,
8s
Vänta
Inga bilder visas efter fotograferingen.
Bilderna visas under den inställda tiden. Du kan ta en
till bild genom att trycka ned avtryckaren halvvägs igen,
även om en bild visas på skärmen.
Bilderna visas tills du trycker ned avtryckaren halvvägs.
Index
38
Innan du använder kameran
Förbättra färgerna i bilder av mat
(Mat)
Stillbilder
Övriga fotograferingslägen
Grundläggande handbok
Filmer
Handbok för avancerad användning
Justera färgtonerna för att skapa fräscha och aptitliga matbilder.
1
Grundläggande
kamerafunktioner
Gå till -läget.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Fotografera olika motiv mer effektivt, och ta bilder som förbättras med
unika bildeffekter eller specialfunktioner
Övriga fotograferingslägen
2
P-läge
Ändra färgtonen.
●● Välj [Färgton] på skärmen
Snabbinställningar (= 23) och
konfigurera inställningen.
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
3
Fotografera.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Dessa färgtoner är kanske inte lämpliga att användas på motiv
med människor.
●● Vid blixtfotografering används standardinställningen för färgtoner
automatiskt.
Bilaga
Index
39
4
Fotografera dig själv med optimala
inställningar (Självporträtt)
Stillbilder
Fotografera.
●● Håll kameran stadigt när du fotograferar.
När du trycker ned avtryckaren helt med
bakgrundsoskärpan inställd på [Auto] tar
kameran två bilder och bearbetar dem.
Filmer
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
I den anpassningsbara bildbearbetningen finns funktioner för slätare hud
och ljushet samt för bakgrundsjusteringar så att du själv framträder bättre.
1
2
Gå till
-läget.
Slät hud-effekt
Välj mellan tre släthetsnivåer. Funktionen
för slät hud är optimerad för huvudmotivets
ansikte.
Ljusstyrka
Välj mellan fem ljushetsnivåer.
Bakgrundsoskärpa
Gör bakgrunden oskarp.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Konfigurera inställningen.
●● Tryck på -knappen för att komma till
inställningsskärmen och konfigurera sedan
inställningarna för ljushet och slät hud.
●● När du har tryckt på -knappen
för att stänga inställningsskärmen
kan du inaktivera inställningen för
bakgrundsoskärpa genom att trycka
på -knappen.
3
Grundläggande
kamerafunktioner
Tv-, Av- och M-lägena
●● Andra områden än människors hud kan ändras beroende på
fotograferingsförhållandena.
●● Ta några provbilder först och kontrollera att du får de resultat
du förväntar dig.
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● I blixtläget [ ] är bakgrundsoskärpan inställd på [Av] och kan
inte ändras.
Tillbehör
Öppna skärmen.
Bilaga
●● Öppna skärmen som bilden visar.
Index
40
Motiv i rörelse (Sport)
Stillbilder
Filmer
Fotografera kontinuerligt medan kameran fokuserar på motiv som rör sig.
1
Gå till
Innan du använder kameran
Särskilda motiv
-läget.
Grundläggande handbok
Välj en metod som passar motivet som fotograferas, så konfigurerar
kameran inställningarna automatiskt för optimala bilder.
1
Gå till
Handbok för avancerad användning
-läget.
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
2
Fokusera.
●● Tryck ned avtryckaren halvvägs. Kameran
fortsätter justera fokus och ljusheten för
den del av bilden där den blå ramen visas.
2
Övriga fotograferingslägen
Välj ett fotograferingsläge.
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 23) och välj sedan en
fotograferingsmetod.
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
3
Fotografera.
●● Tryck ned avtryckaren helt för att
fotografera kontinuerligt.
●● När
används kan bilderna bli korniga eftersom ISO-talet
(= 53) ökas för att passa fotograferingssituationen.
●● Det kan uppstå en fördröjning efter serietagningen innan du kan
fotografera igen. Observera att dessa fördröjningar kan bli längre
vid användning av vissa typer av minneskort.
●● Hastigheten kan minska beroende på fotograferingsförhållanden,
kamerainställningar och zoomläge.
Auto-läget (= 32).
●● Bildseriefotografering är inte tillgänglig i
3
Fotografera.
Trådlösa funktioner
Ta porträtt (Porträtt)
Stillbilder
Inställningsmenyn
Filmer
Tillbehör
●● Ta bilder på människor med en mjuk effekt.
Bilaga
Ta kvällsbilder utan att använda
stativ (Nattfoto utan stativ)
Stillbilder
Index
Filmer
●● Ta vackra kvällsbilder, även porträtt,
utan att behöva hålla kameran väldigt
stilla (som med ett stativ).
●● Flera bilder i en bildserie kombineras
till en enda bild för att minska
kameraskakningar och bildbrus.
41
Ta bilder av fyrverkerier (Fyrverkeri)
Stillbilder
Filmer
●● Livfulla bilder på fyrverkerier.
Använda specialeffekter
Lägg till olika effekter när du fotograferar.
1
●● När [ ] används kan bilderna bli korniga eftersom ISO-talet
(= 53) ökas för att passa fotograferingssituationen.
●● Håll kameran still medan du fotograferar, eftersom den tar bilder
kontinuerligt i läget [ ].
●● När [ ] används kan stora rörelser i motivet eller vissa
fotograferingsförhållanden orsaka att du kanske inte får de
förväntade resultaten.
●● När [ ] används bör du fästa kameran på ett stativ eller vidta andra
åtgärder för att hålla den stilla och förhindra kameraskakningar.
Du bör även välja [Av] för [Bildstab.] när du använder ett stativ eller
vidta andra åtgärder för att hålla kameran stilla (= 37).
Gå till
-läget.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
2
Välj ett fotograferingsläge.
Övriga fotograferingslägen
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 23) och välj sedan en
fotograferingsmetod.
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
●● Ta några provbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● När du tar kvällsbilder och använder ett stativ ger
bättre
resultat än [ ] (= 26).
●● När [ ] används fastställs optimal fokusering även om inga
ramar visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
Tillbehör
Bilaga
Index
42
Fotografera med Slät hud-effekt (Slät hud)
Stillbilder
Filmer
Bearbetar bilder så att hud ser jämnare ut.
1
2
Innan du använder kameran
Fotografera i monokromt läge (Grynig svartvit)
Välj [ ].
Välj en effektnivå.
Stillbilder
Filmer
Ta monokroma bilder med en grynig och rå stämning.
1
2
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
3
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj en effektnivå.
●● Välj [Filtereffektnivå] och konfigurera
inställningen.
Fotografera.
Handbok för avancerad användning
Välj [ ].
●● Välj [Slät hud-effekt] och konfigurera
inställningen.
3
Grundläggande handbok
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Fotografera.
Visning
●● Andra områden än människors hud kan ändras beroende på
fotograferingsförhållandena.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
43
Fotografera med Mjuk fokus-effekt
Stillbilder
Filmer
Med den här funktionen får du en effekt på bilderna som om du hade ett
filter för mjuk fokus på kameran. Du kan själv justera effektnivån.
1
2
Välj [ ].
Välj en effektnivå.
●● Välj [Filtereffektnivå] och konfigurera
inställningen.
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
Fotografera med effekten hos ett fisheyeobjektiv
(Fisheye-effekt)
Stillbilder
Filmer
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Fotografera med samma förvrängningseffekt som genom ett fisheye-objektiv.
1
2
Välj [
Grundläggande
kamerafunktioner
].
Auto-läge/Hybridauto-läge
Välj en effektnivå.
●● Välj [Filtereffektnivå] och konfigurera
inställningen.
Övriga fotograferingslägen
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
3
Fotografera.
3
Fotografera.
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
44
Bilder som liknar oljemålningar (Oljemålning)
Stillbilder
Filmer
Få motiven att se mer påtagliga ut – som motiv i en oljemålning.
1
2
Stillbilder
Välj [ ].
Välj en effektnivå.
1
2
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
Fotografera.
Filmer
Handbok för avancerad användning
Stillbilder
Välj [
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
].
Övriga fotograferingslägen
Välj en färgton.
●● Välj [Typ av filtereffekt] och konfigurera
inställningen.
P-läge
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Bilder som liknar akvarellmålningar (Akvarell)
Filmer
Gör färgerna mjukare och skapar bilder som liknar akvarellmålningar.
1
2
Grundläggande handbok
Den här effekten gör att bilden ser ut att vara tagen med en leksakskamera
genom att vinjettera bilden (göra bildens hörn mörkare och oskarpa) och
ändra bildens färger.
●● Välj [Filtereffektnivå] och konfigurera
inställningen.
3
Innan du använder kameran
Fotografera med leksakskameraeffekt
(Leksakskamera)
Välj [ ].
3
Fotografera.
Standard
Bilderna ser ut som om de är tagna med en
leksakskamera.
Varm
Bilderna får en varmare färgton än med [Standard].
Kall
Bilderna får en kallare färgton än med [Standard].
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Välj en effektnivå.
●● Välj [Filtereffektnivå] och konfigurera
inställningen.
Bilaga
Index
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
3
Fotografera.
45
Bilder som påminner om miniatyrmodeller
(Miniatyreffekt)
Stillbilder
Filmer
Skapar en effekt som påminner om en miniatyrmodell genom att
bildområden görs suddiga ovanför och nedanför det markerade området.
1
Välj [
].
●● En vit ram visas och anger vilket
bildområde som inte blir suddigt.
2
Välj det område som ska vara i fokus.
●● Tryck på
-knappen.
●● Du kan använda
flytta ramen.
/
-knapparna för att
●● Du flyttar autofokuspunkten genom
att trycka på -knappen och sedan
använda / / / -knapparna.
3
Innan du använder kameran
Spela in olika typer av filmer
Återgå till fotograferingsskärmen
och fotografera.
●● Tryck på -knappen för att komma
tillbaka till fotograferingsskärmen och
fotografera sedan.
●● Om du vill byta orientering för ramen (från horisontell till vertikal
eller vice versa) trycker du på / -knapparna enligt steg 2.
Du kan använda / -knapparna för att flytta ramen när den är
i vertikal orientering.
Stillbilder
1
Gå till
Filmer
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
-läget.
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Svarta staplar visas längst upp och längst
ned på skärmen och motivet är aningen
förstorat. De svarta staplarna anger de
bildområden som inte kommer att tas med.
2
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Fotografera.
●● Tryck på filmknappen.
P-läge
●● Tryck på filmknappen igen för att avsluta
inspelningen.
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Ändra inspelningsstorleken för film
Stillbilder
Trådlösa funktioner
Filmer
Ändra inspelningsstorleken och bildfrekvensen för filmer. Bildfrekvensen
anger hur många bilder som spelas in varje sekund. De tillgängliga
alternativen varierar beroende på det valda videoformatet: PAL eller NTSC.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Välj [
] på skärmen
Snabbinställningar (= 23) och välj
sedan önskat alternativ.
Bilaga
Index
46
●● Motiven ser ut att vara större i 4K-filmer än i andra lägen.
●● Om kameran överhettas tillfälligt under längre 4K-inspelningar
visas [ ] och inspelningen avbryts. Om detta inträffar går
det inte att spela in film, även om du trycker på filmknappen.
Följ anvisningarna på skärmen och välj en annan
] eller [
], eller stäng
inspelningsstorlek än [
av kameran och låt den svalna innan du återupptar inspelningen.
Justera bildens ljushet (Exponeringskompensation)
Stillbilder
Innan du använder kameran
Inaktivera Auto. långsam slutare
Stillbilder
Filmer
Om rörelserna blir grova när du filmar med [
], [
],
[
] eller [
] kan du inaktivera funktionen för automatisk
långsam slutare. Detta kan dock leda till att filmer som spelas in i svagt
ljus blir mörka.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[ Auto. långsam slutare] > [Av].
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Filmer
P-läge
Standardinställningen för exponering som görs av kameran kan justeras
i steg om 1/3 EV i intervallet -3 till +3 EV.
●● Tryck på -knappen. Titta på skärmen
och justera samtidigt ljusheten med hjälp
av -ratten. Tryck på -knappen igen
när du är klar.
Tv-, Av- och M-lägena
Korrigera kraftiga kameraskakningar
Visning
Stillbilder
Trådlösa funktioner
Filmer
Motverka kraftiga kameraskakningar, till exempel när du rör dig samtidigt
som du spelar in. Den del av bilden som visas ändras mer än för [Standard]
och motiven förstoras ytterligare.
●● Du kan även låsa bildens ljushet enligt beskrivningen i ”Låsa
bildens ljushet/exponering (AE-lås)” (= 52).
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Inst. f bildstab.] > [Dynamisk IS] > [Hög].
Bilaga
Index
●● [Dynamisk IS] är inte tillgänglig när inställningen [Av] (= 37)
har valts för [Bildstab.].
47
Ljudinställningar
Innan du använder kameran
Spela in timelapse-filmer
Stillbilder
Filmer
Stänga av vindbrusfiltret
Funktionen kan minska det brus som orsakas av kraftig vind. Ljudet kan
dock bli onaturligt om funktionen används på platser utan vind. Om det
inte blåser kan du inaktivera vindbrusfiltret.
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Vindbrusfilter] > [Av].
Stillbilder
Filmer
Timelapse-filmer skapas genom att kameran kombinerar bilder som
tas automatiskt med ett angivet intervall. Gradvisa ändringar av motivet
(till exempel ändringar i ett landskap) spelas sedan upp i hög hastighet.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Öppna skärmen [Inställn. för
Timelapse-film].
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Timelapse-film].
2
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Konfigurera inställningen.
●● Välj en scen under [Timelapse].
Tv-, Av- och M-lägena
●● Välj ett menyalternativ och välj sedan
önskat alternativ.
Använda dämparen
Dämparen kan minska ljuddistorsionen i bullriga miljöer. Den sänker
däremot ljudinspelningsvolymen i tysta miljöer.
●● Välj [ ]-menyn (= 23) > [Dämpare]
och välj sedan önskat alternativ.
Visning
●● Välj alternativet [Av] för [Skärm auto
av] för att låta skärmen vara på under
30 minuter efter att du har startat
fotograferingen. Välj alternativet [På] för
att låta kameran stänga av skärmen cirka
10 sekunder efter att den första bilden
har tagits. Tryck på -knappen för att
aktivera eller inaktivera skärmen under
pågående fotografering.
●● När du konfigurerar inställningarna visas
den tid som krävs för inspelningen ( )
och uppspelningstiden för filmen ( ).
3
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Återgå till fotograferingsskärmen.
●● Tryck på
-knappen för att komma
tillbaka till fotograferingsskärmen.
Fokusera på motivet genom att trycka
ned avtryckaren halvvägs.
●● Tryck på filmknappen.
48
●● Flytta inte på kameran medan fotograferingen pågår.
●● Du kan avbryta fotograferingen genom att trycka på filmknappen
igen.
●● Snabbrörliga motiv kan se förvrängda ut i filmer.
●● Inget ljud spelas in.
Uppskattad uppspelningstid (för klipp på en minut)
Hastighet
Uppspelningstid
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Cirka 12 sek.
Handbok för avancerad användning
Cirka 6 sek.
Cirka 3 sek.
Miniatyreffekt i filmer (Miniatyreffekt-film)
Stillbilder
Filmer
Skapar en effekt som påminner om en miniatyrmodell i filmer genom att
bildområdena utanför ett valt område görs suddiga.
1
Konfigurera inställningen.
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Inget ljud spelas in.
●● Ändra inspelningsstorleken för filmer till [
].
[
] eller
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Spela in video-snapshots
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 23) och välj sedan ett alternativ.
Tv-, Av- och M-lägena
Stillbilder
Filmer
Visning
Spela in en serie med 4, 6, eller 8 sekunder långa video-snapshots och låt
kameran kombinera dem för att skapa ett video-snapshotalbum som visar
dessa höjdpunkter från din resa eller din händelse.
2
Välj det område som ska vara i fokus.
●● Tryck på
-knappen.
●● Du kan använda
flytta ramen.
/
-knapparna för att
●● Du flyttar autofokuspunkten genom
att trycka på -knappen och sedan
använda / / / -knapparna.
3
1
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Aktivera video-snapshots.
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Video-snapshot] > [På].
Tillbehör
Bilaga
Index
Återgå till fotograferingsskärmen
och fotografera.
●● Tryck på -knappen för att komma
tillbaka till fotograferingsskärmen.
Fokusera på motivet genom att trycka
ned avtryckaren halvvägs.
●● Tryck på filmknappen.
49
2
Konfigurera inställningen.
●● Välj ett menyalternativ att konfigurera och
välj sedan önskat alternativ.
Uppspelningstid
Välj uppspelningstid för video-snapshots.
Uppspelningseffekt
Välj uppspelningseffekt för video-snapshots.
Välj om kameran ska visa ett
bekräftelsemeddelande när ett video-snapshot
har spelats in.
Visa meddelande
●● Den tid som krävs för att spela in
ett video-snapshot, baserat på vald
uppspelningstid och uppspelningseffekt,
visas.
●● När du har spelat in ditt första
video-snapshot kan du gå till
[Albuminställningar] och välja i vilket
album nästa video-snapshot ska sparas.
3
5
Inaktivera video-snapshots.
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 23).
●● Dina video-snapshots sparas i ett nytt album när den totala
inspelningstiden för det aktuella albumet överstiger 5 minuter.
●● Den uppspelningstid som visas för varje video-snapshot är endast
en uppskattning.
] eller
●● Ändra inspelningsstorleken för filmer till [
].
[
●● Om du avbryter inspelningen av ett video-snapshot manuellt
sparas inspelningen som en vanlig film.
●● Inget ljud spelas in när du väljer alternativet [2x hastighet] eller
[1/2x hastighet] för [Uppspelningseffekt].
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Fotografera.
Trådlösa funktioner
●● Tryck på
-knappen för att komma
tillbaka till fotograferingsskärmen och
tryck sedan på filmknappen.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● En stapel visar inspelningstiden.
Inspelningen avslutas automatiskt
när den är slutförd.
4
Spara i ett album.
●● Det här meddelandet visas inte
om du väljer alternativet [Av] för
[Visa meddelande] i steg 2 och ditt
video‑snapshot sparas automatiskt i det
album du valde i [Albuminställningar]
i steg 2.
Bilaga
Index
●● Upprepa steg 3–4 vid behov.
50
Fotografera med programautomatik
(P-läge)
Stillbilder
P-läge
Mer genomtänkta bilder, i den stil du föredrar
Filmer
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Du kan anpassa många funktionsinställningar till din fotograferingsstil.
1
2
Gå till
Grundläggande
kamerafunktioner
-läget.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Anpassa inställningarna
(= 52–= 63) och fotografera.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
●● Instruktionerna i det här kapitlet avser en kamera med inställningsratten
inställd på . Vissa av funktionerna i -läget är även tillgängliga
i andra lägen.
●●
: Programautomatik; AE: Autoexponering
●● När du trycker ned avtryckaren halvvägs blinkar värdena för
slutartid och bländare i vitt om det inte går att exponera bilden
korrekt. Om detta inträffar kan du prova att justera ISO-talet
(= 53) eller aktivera blixten (om motiven är mörka, = 61)
för att försöka få en korrekt exponering.
●● Du kan även spela in filmer i -läget genom att trycka på
filmknappen. Det kan dock hända att vissa inställningar under
Snabbinställningar (= 22) och MENU (= 23) justeras
automatiskt för filminspelning.
●● Du kan justera kombinationen av slutartid och bländarvärde
genom att trycka ned avtryckaren halvvägs och vrida -ratten
(Programskifte).
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
51
2
Bildens ljushet (Exponering)
Justera bildens ljushet (Exponeringskompensation)
Stillbilder
Komponera och ta bilden.
●● Exponeringen är upplåst när [
längre visas.
Filmer
Standardinställningen för exponering som görs av kameran kan justeras
i steg om 1/3 EV i intervallet -3 till +3 EV.
●● Tryck på -knappen. Titta på skärmen
och justera samtidigt ljusheten med hjälp
av -ratten. Tryck på -knappen igen
när du är klar.
Innan du använder kameran
] inte
●● I ,
,
,
och
visas ett exponeringsvärde som
baseras på den tid som har valts för [Mättimer] på [ ]-menyn
(= 23).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Ändra mätningsmetod
Övriga fotograferingslägen
Stillbilder
Filmer
P-läge
Ändra mätningsmetoden (hur ljushet mäts) så att den passar olika
fotograferingsförhållanden.
Tv-, Av- och M-lägena
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 22) och välj sedan önskat alternativ.
Visning
Låsa bildens ljushet/exponering (AE-lås)
Stillbilder
Trådlösa funktioner
Filmer
Inställningsmenyn
Innan du fotograferar kan du låsa exponeringen, eller ställa in fokus och
exponering separat.
1
Lås exponeringen.
●● Rikta kameran mot motivet du vill
fotografera med låst exponering.
Håll avtryckaren nedtryckt halvvägs
och tryck sedan på -knappen.
●● [
] visas och exponeringen låses.
●● Den här inställningen låses upp
automatiskt när mättimern har räknat ned.
Evaluerande
ljusmätning
Spotmätning
Centrumvägd
genomsnitt
Tillbehör
För fotografering vid normala förhållanden, inklusive
motljus. Anpassar automatiskt exponeringen så att
den passar fotograferingsförhållandena.
Mätningen begränsas till området inom [ ] (ramen
för spotmätning) som visas i mitten av skärmen.
Identifierar den genomsnittliga ljusheten i hela
bildområdet, som beräknas genom att behandla
ljusheten i mittområdet som viktigast.
Bilaga
Index
52
Ändra ISO-talet
Stillbilder
Filmer
Ställ in ISO-talet på [AUTO] om du vill att kameran automatiskt ska välja ett
ISO-tal som passar fotograferingsmetoden och fotograferingsförhållandena.
Om du inte vill att kameran ska ställa in ISO-talet automatiskt väljer du ett
högre ISO-tal för att få en högre känslighet och ett lägre ISO-tal för att få en
lägre känslighet.
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 22) och välj sedan önskat alternativ.
Innan du använder kameran
Automatisk korrigering av ljushet och kontrast
(Auto ljuskorrigering)
Stillbilder
Grundläggande handbok
Filmer
Handbok för avancerad användning
Korrigera ljushet och kontrast automatiskt för att undvika att få bilder som
är för mörka eller har för låg eller hög kontrast.
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 22) och välj sedan önskat alternativ.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Du kan få mindre korniga bilder genom att sänka ISO-talet, men
det finns en ökad risk för suddiga motiv och kameraskakningar
under vissa fotograferingsförhållanden.
●● Om du väljer ett högre ISO-tal blir slutartiden kortare, vilket kan
minska risken för suddiga motiv och kameraskakningar och öka
blixtens räckvidd. Bilderna kan däremot se gryniga ut.
Tv-, Av- och M-lägena
●● Den här funktionen kan ge ett ökat bildbrus under vissa
fotograferingsförhållanden.
●● Om funktionen Auto ljuskorrigering gör bilden för ljus väljer du
något av alternativen [ ] eller [ ].
●● Bilderna kan fortfarande bli ljusa och effekten av
exponeringskompensationen kan bli svag för andra
inställningar än [ ] om du använder en mörkare inställning för
exponeringskompensation eller blixtexponeringskompensation.
Ställ in den här funktionen på [ ] när du fotograferar vid den
angivna ljusheten.
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
53
Egen vitbalans
Färger i bilderna
Innan du använder kameran
Om du vill att bildfärgerna ska se naturliga ut i det ljus som du fotograferar
i justerar du vitbalansen så att den passar ljuskällan där du fotograferar.
Ställ in vitbalansen under samma ljuskälla som kommer att belysa ditt motiv.
Få naturliga färger (Vitbalans)
1
Stillbilder
Filmer
Genom att justera vitbalansen kan du få bildfärgerna att se mer naturliga
ut för motivet som du fotograferar.
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 22) och välj sedan önskat alternativ.
Fotografera ett vitt objekt.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Ta en bild med kameran riktad mot ett
pappersark eller ett annat helvitt motiv,
så att hela skärmen blir vit.
2
Välj [
Auto-läge/Hybridauto-läge
].
Övriga fotograferingslägen
●● Följ anvisningarna i stegen
i ”Få naturliga färger (Vitbalans)”
(= 54) för att välja [ ].
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
3
Auto
Väljer automatiskt optimal vitbalans för följande
fotograferingssituationer.
Dagsljus
För fotografering utomhus i vackert väder.
Skugga
För fotografering i skugga.
Moln
För fotografering i molnigt väder och
i skymningsljus.
Glödlampa
För fotografering i ljus från vanliga glödlampor.
Lysrör
För fotografering i vitt lysrörsljus.
Egen
Manuell inställning av vitbalansvärdet.
Visning
Välj [Egen VB].
●● Välj [
Trådlösa funktioner
]-menyn (= 23) > [Egen VB].
Inställningsmenyn
Tillbehör
4
Läs in vitbalansdata.
●● Välj den bild du tog i steg 1 och tryck
sedan på -knappen.
Bilaga
Index
-knappen för att komma
●● Tryck på
tillbaka till fotograferingsskärmen.
54
●● Om du har fotograferat ett vitt motiv som är för ljust eller för mörkt
kan det bli svårt att ställa in vitbalansen korrekt.
●● Ett meddelande visas på skärmen om den valda bilden inte är
lämplig för justering av vitbalansdata. Välj [Avbryt] för att välja
en annan bild. Välj [OK] för att använda den aktuella bilden för
inläsning av vitbalansdata men observera att vitbalansen kanske
inte ställs in korrekt.
●● Du kan använda ett gråkort eller en reflektor med 18 % reflektion
(finns i fackhandeln) för att ställa in en mer exakt vitbalans.
●● Den aktuella vitbalansinställningen och relaterade inställningar
åsidosätts när du fotograferar ett vitt motiv.
Manuell justering av vitbalans
Du kan justera vitbalansen manuellt. Den här justeringen kan ge samma
effekt som att använda ett särskilt objektivfilter för färgkompensation eller
justering av färgtemperatur.
1
●● Inställda korrigeringsnivåer behålls även om du ändrar alternativet
för vitbalans enligt steg 1.
●● B: blå; A: gul (amber); M: magenta; G: grön
●● En korrigering av en nivå för blått/gult motsvarar en korrigering
på omkring 5 mired på ett objektivfilter för färgkompensation.
(Mired: en färgtemperaturenhet som representerar densiteten
hos objektivfilter för färgkompensation.)
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Anpassa färger (Stilinställningar)
P-läge
Stillbilder
Filmer
Tv-, Av- och M-lägena
Välj färginställningar som passar motivet väl.
Visning
●● Välj [
] på skärmen Snabbinställningar
(= 22) och välj sedan önskat alternativ.
Trådlösa funktioner
Konfigurera inställningen.
Inställningsmenyn
●● Välj ett alternativ för vitbalans genom
att följa anvisningarna i stegen under
”Få naturliga färger (Vitbalans)” (= 54).
Tillbehör
●● När du har valt [
] kan du trycka på
-knappen för att
justera kontrast, färgmättnad och andra inställningar.
2
Konfigurera avancerade
inställningar.
Bilaga
Index
●● Du kan göra en mer exakt konfiguration
av den här inställningen genom att
trycka på
-knappen och sedan
justera korrigeringsnivån med hjälp av
/ / / -knapparna.
●● Slutför inställningen genom att trycka
på -knappen.
55
Stillbilder
Filmer
Om du vill begränsa fokus till motiv på kort avstånd ställer du in kameran
på [ ].
●● Tryck på
-knappen och välj sedan [ ].
1
●● Pröva att placera kameran på ett stativ och fotografera
] (= 34) om du vill förhindra
med kameran inställd på [
kameraskakningar.
] grå
Välj [
●● Tryck på
●● [
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
].
-knappen och välj sedan [
].
Övriga fotograferingslägen
] och MF-indikatorn visas.
P-läge
2
●● Om blixten utlöses kan vinjettering uppstå.
●● I det gula visningsområdet nedanför zoomreglaget blir [
och kameran fokuserar inte.
Filmer
När det inte går att använda autofokus använder du manuell fokusering.
Du kan ange en allmän fokuspunkt och sedan trycka ned avtryckaren
halvvägs, så identifierar kameran den optimala fokuspunkten i närheten
av den punkt som du har angett.
Ta närbilder (Närbild)
Stillbilder
Innan du använder kameran
Fotografera i läget för manuell fokusering
Fotograferingsavstånd och
fokusering
Tv-, Av- och M-lägena
Ange den allmänna fokuspunkten.
Visning
●● Ta hjälp av MF-indikatorn ((1), som visar
avstånd och fokuspunkt) på skärmen och
ange den allmänna fokuspunkten med
hjälp av / -knapparna eller -ratten.
Tryck sedan på -knappen.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
3
Finjustera fokus.
●● Tryck ned avtryckaren halvvägs om du vill
att kameran ska finjustera fokuspunkten
(Säker M. Fokus).
Bilaga
Index
●● Prova att fästa kameran på ett stativ för att stabilisera den om du
vill fokusera mer exakt.
●● Du kan inaktivera automatisk finjustering av fokus när avtryckaren
är nedtryckt halvvägs genom att välja [ ]-menyn (= 23) >
[Säker M. fokus] > [Av].
●● Du kan underlätta den manuella fokuseringen genom att välja
[ ]-menyn (= 23) > [Inst. av MF-peaking] > [Peaking] > [På].
56
Enkel identifiering av fokusområdet (MF-peaking)
Kanterna på motiv i fokus visas i färg för att underlätta den manuella
fokuseringen. Du kan justera färgerna och känsligheten (nivån) för
kantidentifiering efter behov.
1
Öppna inställningsskärmen.
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Inst. av MF-peaking] > [På].
Innan du använder kameran
Digital telekonverter
Stillbilder
Filmer
Objektivets brännvidd kan förlängas med cirka 1,6× eller 2,0×. Det kan
minska kameraskakningarna eftersom slutartiden är kortare än den skulle
vara om du zoomade (inklusive digital zoom) till samma zoomfaktor.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj [ ]-menyn (= 23) > [Digital zoom]
och välj sedan önskat alternativ.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Bilden förstoras och zoomfaktorn visas
på skärmen.
2
Övriga fotograferingslägen
Konfigurera inställningen.
●● Välj ett menyalternativ att konfigurera
och välj sedan önskat alternativ.
●● Färger som visas för MF-peaking läggs inte till i dina bilder.
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
●● Slutartiden kan vara densamma när du trycker zoomreglaget hela
för maximalt telefoto, och när du zoomar in för att
vägen mot
förstora motivet till samma storlek enligt steg 2 under ”Zooma in
närmare på motiv (Digital zoom)” (= 31).
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Välja AF‑metod
Stillbilder
Tillbehör
Filmer
Välj en autofokusmetod (AF) som passar ditt motiv.
●● Välj [
] på skärmen
Snabbinställningar (= 22) och
välj sedan önskat alternativ.
Bilaga
Index
57
●● Det kan ta längre tid för kameran att fokusera, och fokuseringen
kan bli felaktig, om motiven är mörka eller kontrastfattiga, eller
mycket ljusa.
Välja motiv att fokusera på (Följnings-AF)
Stillbilder
Fotografera efter att du har valt ett motiv att fokusera på.
1
+Följande
Stillbilder
Filmer
●● När du riktar kameran mot motivet visas en vit ram runt det ansikte
som kameran identifierat som huvudmotiv.
●● När kameran identifierar rörelser följer ramarna motiv som rör sig,
inom ett visst område.
●● Om inga ansikten kan identifieras när du trycker ned avtryckaren
halvvägs visas gröna ramar runt andra områden som är i fokus.
●● Exempel på ansikten som kameran inte kan identifiera:
-- Motiv som är långt bort eller mycket nära
-- Motiv som är mörka eller ljusa
-- Ansikten i profil, i vinkel eller delvis dolda
●● Kameran kan ibland felaktigt identifiera icke-mänskliga motiv
som ansikten.
Innan du använder kameran
Filmer
Välj [Följnings-AF].
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Välj [Följnings-AF] genom att följa
anvisningarna i stegen under ”Välja
AF‑metod” (= 57).
●● [
2
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
] visas i mitten av skärmen.
Övriga fotograferingslägen
Välj ett motiv att fokusera på.
●● Rikta kameran så att [
det önskade motivet.
] befinner sig på
P-läge
●● Tryck ned avtryckaren halvvägs.
[ ] ändras till en blå [ ] som följer
motivet samtidigt som kameran fortsätter
justera fokus och exponering (Servo AF)
(= 59).
3
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Fotografera.
Inställningsmenyn
●● Tryck ned avtryckaren helt för att
fotografera.
●● [AF-funktion] (= 59) har inställningen [Servo AF] och kan inte
ändras.
●● Kameran kan kanske inte följa motivet om det är för litet, rör sig
för snabbt eller om motivets färg eller ljushet överensstämmer
alltför väl med bakgrunden.
●● [ ] är inte tillgängligt.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Håll ned -knappen i minst en sekund när du fotograferar
]-läget (= 56).
i[
58
2
Central
Stillbilder
Filmer
En autofokuspunkt visas i mitten. Effektivt för pålitlig fokusering.
●● När du vill komponera bilder så att motiven är placerade
längs en kant eller i ett hörn måste du först fånga motivet i en
autofokuspunkt och sedan hålla avtryckaren nedtryckt halvvägs.
Fortsätt att hålla avtryckaren nedtryckt halvvägs och komponera
om bilden efter behov, och tryck sedan ned avtryckaren helt
(Fokuslås).
Fotografera med Servo AF
Stillbilder
Fokusera.
●● Fokus och exponering behålls där de blå
autofokuspunkterna visas så länge du
håller avtryckaren halvvägs nedtryckt.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Exponeringen låses inte när du trycker ned avtryckaren halvvägs
i Servo AF-läget utan fastställs i fotograferingsögonblicket,
oberoende av den valda ljusmätmetoden (= 52).
●● Kameran kan ha svårt att fokusera korrekt på motivet beroende
på avståndet till motivet och motivets hastighet.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Filmer
Med den här metoden undviker du att missa bilder av motiv som rör sig,
eftersom kameran fortsätter fokusera på motivet och justerar exponeringen
så länge du håller ned avtryckaren halvvägs.
1
Visning
Trådlösa funktioner
Konfigurera inställningen.
Inställningsmenyn
●● Öppna skärmen Snabbinställningar
(= 22) och välj [ONE SHOT] >
[SERVO].
Tillbehör
Bilaga
Index
59
Byta fokusinställning
Innan du använder kameran
Fotografera med autofokuslås
Stillbilder
Filmer
Du kan ändra kamerans standardfunktion, det vill säga att kameran
fokuserar på motiv som den riktas mot även om avtryckaren inte
trycks ned. I stället kan du begränsa kamerans fokusering till det
ögonblick då du trycker ned avtryckaren halvvägs.
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[KontinuerligAF] > [Av].
På
Hjälper dig att inte missa plötsliga fototillfällen, eftersom
kameran hela tiden fokuserar på motiv tills du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
Av
Sparar på batteriet eftersom kameran inte fokuserar hela
tiden. Det kan dock göra fokuseringen långsammare.
Stillbilder
Filmer
Du kan låsa kamerans fokusering. När du har låst fokus ändras inte
fokuspunkten även om du tar bort fingret från avtryckaren.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Lås fokus.
●● Håll avtryckaren nedtryckt halvvägs
och tryck sedan på -knappen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
] samt
●● Fokus är nu låst och [
MF‑indikatorn visas på skärmen.
Övriga fotograferingslägen
●● Lås upp fokus genom att släppa
avtryckaren, trycka på -knappen
igen och välja [ ] eller [ ].
P-läge
2
Tv-, Av- och M-lägena
Komponera och ta bilden.
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
60
Blixt av
Blixt
För fotografering utan blixt.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Ändra blixtläge
Stillbilder
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Du kan ändra blixtläge efter motivet som fotograferas.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Tryck på -knappen och välj en
blixtmetod.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Automatisk blixt
Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus.
Trådlösa funktioner
Blixt på
Inställningsmenyn
Blixten avfyras för varje bild.
Tillbehör
Lång synktid
Blixten avfyras för att huvudmotivet ska belysas (till exempel människor)
när kameran fotograferar med lång slutartid för att öka ljusheten för den
bakgrund som ligger utanför blixtområdet.
Bilaga
Index
●● När [ ] används bör du fästa kameran på ett stativ eller
vidta andra åtgärder för att hålla den stilla och förhindra
kameraskakningar. Du bör även välja [Av] för [Bildstab.] när
du använder ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla
kameran stilla (= 37).
●● I [ ]-läget ska du se till att huvudmotivet inte rör sig innan
slutarljudet har tystnat, även om blixten utlöses.
61
Justera blixtexponeringskompensationen
Stillbilder
Innan du använder kameran
Fotografera med FE-lås
Filmer
På samma sätt som med vanlig exponeringskompensation (= 52) kan
du justera blixtexponeringen från -2 till +2 EV i steg om 1/3 EV.
●● Konfigurera inställningen
genom att välja [ ]-menyn
(= 23) > [Blixtinställningar] >
[Blixtexponeringskompensation].
●● Korrigeringsnivån som du angav visas.
●● När det är risk för överexponering ändrar kameran automatiskt
slutartiden och bländarvärdet när bilder tas med blixt för att
minska antalet urblekta högdagrar och fotografera med optimal
exponering. Du kan dock avaktivera den automatiska justeringen
av värdena för slutartid och bländare genom att välja [ ]-menyn
(= 23) > [Blixtinställningar] > [Korr. blixtexp] > [Av].
Stillbilder
Filmer
Behåll den inställda blixtstyrkan.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
1
Fäll upp blixten och ställ in den
på [ ] eller [ ] (= 61).
Grundläggande
kamerafunktioner
2
Spara värdet för blixtstyrkan.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Rikta kameran mot motivet du vill
fotografera med låst exponering.
Håll avtryckaren nedtryckt halvvägs
och tryck sedan på -knappen.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Blixten utlöses. [ ] och en cirkel som
anger mätområdet visas på skärmen för
att ange att inställningen för blixtstyrkan
har låsts.
3
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Komponera och ta bilden.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● FE: Blixtexponering
Tillbehör
Bilaga
Index
62
Innan du använder kameran
Övriga inställningar
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Ändra inställningarna för bildstabilisering
Stillbilder
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Du kan låta bildstabiliseringen vara avstängd ända fram till det ögonblick
då du fotograferar.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Inst. f bildstab.] > [Bildstab.] >
[Endast avtr.].
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
●● Om bildstabiliseringen inte klarar att motverka kameraskakningar
kan du fästa kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för
att hålla den stilla. Välj i så fall [Av] för funktionen [Bildstab.].
●● Inställningen ändras till [På] för filminspelning.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
63
Innan du använder kameran
Förval av slutartid (Tv‑läge)
Stillbilder
Filmer
Ställ in önskad slutartid innan du fotograferar. Kameran justerar automatiskt
bländarvärdet så att det passar slutartiden.
1
2
Tv-, Av- och M-lägena
Ta smartare, mer sofistikerade bilder och anpassa kameran efter din
fotograferingsstil
Gå till
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
-läget.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Ange slutartiden.
●● Ställ in slutartiden genom att vrida
på -ratten.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
●● Instruktionerna i det här kapitlet gäller när kameran är inställd på de
olika metoderna.
●● I fotograferingssituationer som kräver långa slutartider kan det
uppstå en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom
kameran bearbetar bilderna för att minska bildbruset.
●● När du fotograferar med långa slutartider och använder ett stativ
bör du välja [Av] för funktionen [Bildstab.] (= 37).
●● Den kortaste slutartiden med blixt är 1/2 000 sekund. Om du
anger en kortare slutartid ställer kameran automatiskt in tiden
till 1/2 000 sekund innan bilden tas.
●● Vid slutartider på 1,3 sekunder eller längre väljs ISO-talet [100]
automatiskt och kan inte ändras.
●● Om bländarvärdet blinkar vitt när du trycker ned avtryckaren
halvvägs går det inte att exponera bilden korrekt med de valda
inställningarna. Justera slutartiden tills bländarvärdet visas i vitt.
●●
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
: Tidsvärde
64
Förval av bländarvärde (Av‑läge)
Stillbilder
Filmer
Ställ in önskat bländarvärde innan du fotograferar. Kameran justerar
automatiskt slutartiden så att den passar bländarvärdet.
1
2
Gå till
-läget.
Ställ in bländarvärdet.
●● Ställ in bländarvärdet genom att vrida
på -ratten.
●● Om värdet för slutartiden blinkar vitt när du trycker ned avtryckaren
halvvägs går det inte att exponera bilden korrekt med de valda
inställningarna. Justera bländarvärdet tills värdet för slutartiden
visas i vitt.
●●
: Bländarvärde (storleken på bländarens öppning i objektivet)
●● Du kan välja att låta kameran justera slutartiden och bländarvärdet
automatiskt i de situationer där det annars inte går att exponera
eller
genom att välja [ ]-menyn
bilden korrekt i
(= 23) > [Säkerhetförskj] > [Aktivera].
Förval av slutartid och bländarvärde
(M‑läge)
Stillbilder
Filmer
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Följ anvisningarna nedan innan du fotograferar för att kunna ställa in
slutartiden och bländarvärdet på den exponering du vill ha.
1
2
3
Gå till
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
-läget.
Ange ISO-talet (= 53).
Övriga fotograferingslägen
Konfigurera inställningen.
P-läge
●● Tryck på -knappen för att välja
slutartid (1) eller bländarvärde (2)
och ange sedan ett värde med hjälp
av -ratten.
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Vid slutartider på 1,3 sekunder eller längre väljs ISO-talet [100]
automatiskt och kan inte ändras.
Auto-läget är inte tillgängligt i
.
●●
Tillbehör
Bilaga
Index
65
●●
: Manuell
●● Beräkningen av korrekt exponering görs utifrån den angivna
mätningsmetoden (= 52).
●● När du har valt ett fast ISO-tal kan du jämföra ditt angivna
exponeringsvärde (anges av markeringen för exponeringsnivån)
med nivån för korrekt exponering genom att trycka ned
avtryckaren halvvägs. Markeringen för exponeringsnivån visas
som [ ] eller [ ] när avvikelsen från standardexponeringen
överstiger 3 steg.
●● När du har ställt in slutartiden och bländarvärdet kan
exponeringsnivån ändras om du justerar zoomen eller
komponerar om bilden.
●● När du har valt ett fast ISO-tal kan skärmens ljushet ändras
beroende på vilken slutartid och vilket bländarvärde du anger.
Skärmens ljusstyrka förblir däremot densamma när blixten är
uppfälld och du använder [ ].
●● Exponeringen blir kanske annorlunda än förväntat när ISO-talet
är inställt på [AUTO], eftersom ISO-talet justeras för att uppnå en
korrekt exponering som är anpassad till din valda slutartid och ditt
valda bländarvärde.
●● Bildens ljushet kan påverkas av funktionen Auto ljuskorrigering.
Om du vill att Auto ljuskorrigering även i fortsättningen ska vara
-läget lägger du till en [ ]-markering för [Av vid
inaktiverad i
manuell expon] på inställningsskärmen för Auto ljuskorrigering.
●● När ISO-talet är inställt på [AUTO] kan du justera exponeringen
genom att välja en nivå på stapeln för exponeringskompensation.
Innan du använder kameran
Justera blixtstyrkan
Stillbilder
Välj mellan tre blixtnivåer när du använder
1
2
Gå till
,
-,
eller
- eller
Filmer
.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
-läget.
Grundläggande
kamerafunktioner
Konfigurera inställningen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Blixtinställningar] > [Blixtmetod] >
[Manuell] och konfigurera [Blixtenergi].
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
66
Innan du använder kameran
Visa
Stillbilder
Filmer
När du har tagit bilder eller filmer kan du visa dem på skärmen.
1
Visning
●● Börja med att växla till visningsläget genom att trycka på
-knappen.
●● Det är inte säkert att det går att visa eller redigera bilder som har
fått sina filnamn ändrade, som redan redigerats på en dator eller
som har tagits med en annan kamera.
2
Handbok för avancerad användning
Växla till visning.
●● Tryck på
Ha roligt när du tittar på dina bilder, bläddrar i dem och redigerar dem på
många olika sätt
Grundläggande handbok
Grundläggande
kamerafunktioner
-knappen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Välj bilder.
●● Tryck på -knappen eller vrid -ratten
motsols för att visa föregående bild.
Tryck på -knappen eller vrid -ratten
medsols för att visa nästa bild.
P-läge
●● Håll ned någon av / -knapparna för att
bläddra snabbt bland bilderna.
Visning
Tv-, Av- och M-lägena
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Filmer är märkta med ikonen [
Tryck på -knappen.
Tillbehör
].
Bilaga
Index
67
3
Spela upp filmer.
●● Välj [ ] och tryck sedan på
-knappen.
●● Du kan justera volymen med hjälp av
/ -knapparna under uppspelningen.
●● Tryck på -knappen om du vill pausa
eller återuppta uppspelningen.
●● När uppspelningen av filmen är klar
].
visas [
●● Om du vill växla från visningsläget till ett fotograferingsläge
trycker du ned avtryckaren halvvägs.
●● Om du vill att den senast tagna bilden ska visas när du
]-menyn (= 23) >
växlar till visningsläget väljer du [
[Visa fr. sist visad] > [Av]. Då visas den senast tagna bilden
automatiskt när du aktiverar visningsläget efter att ha startat
kameran.
Innan du använder kameran
Byta visningsläge
Stillbilder
Filmer
Tryck på -knappen för att visa eller dölja övrig information på skärmen.
Om du vill veta mer om den information som visas, se ”Visning (Detaljerad
informationsvisning)” (= 120).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Ingen informationsvisning
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Enkel informationsvisning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Detaljerad informationsvisning
Bilaga
Index
Detaljerad informationsvisning 2
68
Varning för överexponering (för högdagrar i bilden)
Stillbilder
Filmer
Vid detaljerad informationsvisning (= 68) blinkar urblekta högdagrar på
skärmen.
Histogram
Stillbilder
Filmer
●● Diagrammet som visas i den detaljerade
informationsvisningen (= 68) är
ett histogram som visar hur ljusheten
fördelas i bilden. Den horisontella axeln
visar mängden ljushet, och den vertikala
axeln visar hur mycket av bilden som
finns på varje nivå av ljushet. Att titta på
histogrammet är ett sätt att kontrollera
exponeringen.
GPS-informationsvisning
Stillbilder
Filmer
●● Du kan geotagga stillbilder och filmer
med hjälp av GPS-information (som
latitud, longitud och höjd) från en
smartphone med Bluetooth-anslutning
(= 87). Du kan se denna information
via GPS-informationsvisningen.
●● Latitud, longitud, höjd och UTC (tid och
datum för fotograferingen) visas i fallande
ordning.
●● GPS-informationsvisning är inte tillgänglig för bilder som saknar
denna information.
●● [---] visas i stället för numeriska värden för saker som inte finns
tillgängliga på din smartphone eller som inte har registrerats korrekt.
●● UTC: ”Coordinated Universal Time”, vilket är ungefär samma sak
som Greenwich-tid
Information om skickade bilder
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
De bilder du har skickat till en smartphone eller dator markeras med en
ikon för den aktuella enheten.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Visa korta filmer som skapats vid fotografering
av stillbilder (Filmsammandrag)
Stillbilder
Du kan visa filmsammandrag som spelats in automatiskt i
under en dags stillbildsfotografering.
1
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Filmer
(= 28)
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Välj en bild.
●● Välj en stillbild som är märkt med
[
].
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
2
Tillbehör
Spela upp filmsammandraget.
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 23).
●● Filmsammandraget som har spelats
in automatiskt på samma dag som
stillbildsfotograferingen visas från början.
Bilaga
Index
●● Efter en stund kommer [
] inte längre att visas när du
använder kameran med inaktiverad informationsvisning (= 68).
69
Stillbilder
Leta igenom bilderna i ett index
Stillbilder
Filmer
Du kan lätt hitta de bilder du letar efter genom att visa flera bilder i taget
i ett index.
1
Visa bilderna som ett index.
●● Tryck zoomreglaget mot
om du vill
visa bilderna i ett index. Om du trycker på
zoomreglaget igen kommer antalet bilder
som visas att öka.
om du vill
●● Tryck zoomreglaget mot
visa färre bilder. Antalet bilder minskas
varje gång du trycker på reglaget.
2
Innan du använder kameran
Söka efter bilder som matchar särskilda villkor
Bläddra och filtrera bilder
Välj en bild.
●● Välj en bild med hjälp av
/ / / -knapparna eller
-ratten.
●● En orange ram visas runt den markerade
bilden.
●● Tryck på -knappen om du vill visa den
markerade bilden med enbildsvisning.
Filmer
Du kan snabbt hitta bilder på ett minneskort med många bilder genom att
filtrera bildvisningen för att endast visa bilder som matchar dina angivna
villkor. Du kan även skydda eller ta bort uppsättningar av filtrerade bilder
på en och samma gång.
Gradering
Visar bilder du har graderat.
Datum
Visar bilder som tagits ett visst datum.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Visar bilder i en specifik mapp.
Mapp
Skyddad
Typ av fil
Visar skyddade eller oskyddade bilder på minneskortet.
Visar [
Stillbilder], [
.
har tagits med
1
P-läge
Filmscener] eller filmer som
Tv-, Av- och M-lägena
Välj ett sökvillkor.
Visning
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 23).
Trådlösa funktioner
●● Navigera med hjälp av / -knapparna
och välj sedan ett alternativ med hjälp
av / -knapparna.
●● Tryck på
2
Inställningsmenyn
Tillbehör
-knappen när du är klar.
Visa de filtrerade bilderna.
●● De bilder som matchar dina sökvillkor
visas i en gul ram. Använd / -knapparna
eller -ratten om du endast vill visa dessa
bilder.
Bilaga
Index
●● Du kan avbryta den filtrerade visningen
genom att välja [ ] i steg 1 och trycka
på -knappen.
●● Om kameran inte hittar några bilder som motsvarar vissa villkor
kommer dessa villkor inte att vara tillgängliga.
70
●● Du rensar din sökning genom att trycka på -knappen på
inställningsskärmen.
●● Du kan även trycka på -knappen för att skydda, gradera eller
använda andra funktioner för alla matchande bilder som visas
med gula ramar.
●● Om du redigerar bilder och sparar dem som nya bilder visas ett
meddelande och bilderna som hittades visas inte längre.
]-menyn >
●● Du kan även utföra dessa åtgärder genom att välja [
[Ange kriterier för bildsökn.].
Innan du använder kameran
Alternativ för visning av bilder
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Förstora bilder
Stillbilder
1
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Auto-läge/Hybridauto-läge
Förstora en bild.
●● Om du trycker zoomreglaget mot
zoomar du in och förstorar bilden.
Du kan förstora bilder med upp till
omkring 10 gånger genom att fortsätta
hålla inne zoomreglaget.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
●● Den ungefärliga placeringen av den
visade delen (1) visas som en jämförelse.
Visning
om
●● Tryck zoomreglaget mot
du vill zooma ut. Du kan återgå till
enbildsvisningen genom att fortsätta
hålla ned zoomreglaget.
2
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Flytta visningsläget och växla
mellan bilder efter behov.
Tillbehör
●● Justera visningsläget med hjälp
av / / / -knapparna.
●● Du kan använda -ratten för att växla
till andra bilder när du har zoomat in.
Bilaga
Index
71
Visa bildspel
Innan du använder kameran
Skydda bilder
Stillbilder
Filmer
Så här spelar du automatiskt upp bilder från ett minneskort.
●● Välj [
]-menyn (= 23) > [Bildspel].
Stillbilder
Skydda viktiga bilder så att det inte går att radera dem av misstag (= 74).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Välj [
] > [På] på skärmen
Snabbinställningar (= 23).
●● Du startar bildspelet genom att
välja [Start].
●● När skyddet har aktiverats visas [
●● Du kan konfigurera visningstiden för varje
bild, upprepning och övergångseffekterna
mellan bilderna genom att välja
[Inställning].
-knappen om du vill
●● Tryck på
stoppa bildspelet.
Filmer
Grundläggande
kamerafunktioner
].
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Om du vill ta bort skyddet upprepar du
processen ovan och väljer [Av].
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Om du formaterar ett minneskort (= 102) raderas även de
skyddade bilderna på kortet.
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
●● Kamerans energisparfunktioner (= 101) inaktiveras under bildspel.
●● Tryck på -knappen om du vill pausa eller återuppta ett bildspel.
●● Du kan använda / -knapparna eller -ratten för att växla till
andra bilder under visningen. Du kan även bläddra snabbt framåt
eller bakåt genom att hålla / -knapparna nedtryckta.
●● Vid filtrerad visning (= 70) visas bara de bilder som matchar
sökvillkoren.
●● Skyddade bilder kan inte raderas med hjälp av kamerans
raderingsfunktion. Du måste inaktivera skyddet om du vill
kunna radera dem i kameran.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Skydda flera bilder
Bilaga
Du kan välja flera bilder som ska skyddas samtidigt.
Välja en urvalsmetod
1
Index
Öppna inställningsskärmen.
●● Välj [
]-menyn (= 23) >
[Skydda bilder].
72
2
Välj en urvalsmetod.
●● Välj önskat objekt.
Välja ett omfång
Innan du använder kameran
1
Välj [Markera omfång].
Grundläggande handbok
●● Välj [
]-menyn (= 23) >
[Skydda bilder] > [Markera omfång].
Välja ut enskilda bilder
1
2
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj en startbild.
●● Välj en bild och tryck på
-knappen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Välj [Välja bilder].
Övriga fotograferingslägen
●● Välj [
]-menyn (= 23) >
[Skydda bilder] > [Välja bilder].
2
Välj en bild.
●● [ ] visas när du har valt en bild och
tryckt på -knappen.
●● Tryck på -knappen igen om du vill ta
bort markeringen. [ ] visas inte längre.
P-läge
3
Välj en avslutningsbild.
●● Välj en bild och tryck på
Tv-, Av- och M-lägena
-knappen.
Visning
●● Bilderna i det angivna omfånget är nu
skyddade.
Trådlösa funktioner
●● Upprepa den här proceduren om du vill
välja andra bilder.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
73
Välja alla bilder på en gång
1
Välj [Alla bilder i mappen] eller
[Alla bilder på kortet].
●● Välj [
]-menyn (= 23) >
[Skydda bilder].
●● Välj [Alla bilder i mappen] för att skydda
alla bilder i en mapp eller välj [Alla bilder
på kortet] för att skydda alla bilder på ett
minneskort.
2
Skydda bilderna.
●● När du väljer [Alla bilder i mappen] väljer
du mappen och skyddar bilderna.
Innan du använder kameran
Radera bilder
Stillbilder
Filmer
Du kan välja bilder du inte behöver och radera dessa en i taget.
Var försiktig när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.
Skyddade bilder (= 72) kan däremot inte raderas.
1
2
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj en bild som ska raderas.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Radera bilden.
●● Tryck på
Övriga fotograferingslägen
-knappen.
●● Du raderar den aktuella bilden genom att
välja [Radera].
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
●● Om du vill ta bort skyddet från alla bilder samtidigt väljer du
[Ta bort för alla bilder i mapp] eller [Ta bort för alla bilder på kort].
Radera flera bilder samtidigt
Trådlösa funktioner
Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt. Var försiktig när
du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka. Skyddade bilder
(= 72) kan däremot inte raderas.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Välja en urvalsmetod
1
Bilaga
Öppna inställningsskärmen.
Index
●● Välj [
]-menyn (= 23) >
[Radera bilder].
74
2
Välj en urvalsmetod.
●● Välj önskat objekt.
Välja ett omfång
Innan du använder kameran
1
Välj [Markera omfång].
●● Välj [
]-menyn (= 23) >
[Radera bilder] > [Markera omfång].
2
Välja ut enskilda bilder
1
Välj [Välj och radera bilder].
●● Välj [
]-menyn (= 23) >
[Radera bilder] > [Välj och radera bilder].
2
Välj en bild.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj bilder.
●● Välj bilder genom att följa anvisningarna
i steg 2–3 under ”Välja ett omfång”
(= 73).
3
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Radera bilderna.
●● Tryck på
välja [OK].
P-läge
-knappen för att
Tv-, Av- och M-lägena
●● [ ] visas när du har valt en bild och
tryckt på -knappen.
●● Tryck på -knappen igen om du vill ta
bort markeringen. [ ] visas inte längre.
●● Upprepa den här proceduren om du vill
välja andra bilder.
3
Radera bilderna.
●● Tryck på
välja [OK].
-knappen för att
Visning
Trådlösa funktioner
Välja alla bilder på en gång
1
Inställningsmenyn
Välj [Alla bilder i mappen] eller
[Alla bilder på kortet].
Tillbehör
●● Välj [
]-menyn (= 23) >
[Radera bilder].
●● Välj [Alla bilder i mappen] för att radera
alla bilder i en mapp eller välj [Alla bilder
på kortet] för att radera alla bilder på ett
minneskort.
2
Bilaga
Index
Radera bilderna.
●● När du väljer [Alla bilder i mappen] väljer
du mappen och raderar bilderna.
75
Rotera bilder
Innan du använder kameran
Gradera bilder
Stillbilder
Filmer
Du kan ändra orienteringen för en bild och spara den.
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 23) och välj sedan en
rotationsriktning.
●● Välj [ ] för att rotera bilden 90° åt
vänster eller [ ] för att rotera den
90° åt höger.
●● Bilderna roteras inte när du har valt inställningen [Av] för
[Autom rotering] på [ ]-menyn (= 23).
Stillbilder
Filmer
Ordna dina bilder genom att gradera dem på en skala från 1 till 5. Genom
att endast visa bilder med en angiven gradering kan du begränsa följande
åtgärder till alla bilder med den aktuella graderingen.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● ”Visa” (= 67), ”Visa bildspel” (= 72),
”Skydda bilder” (= 72), ”Radera bilder” (= 74),
”Lägga till bilder i utskriftsbeställningar (DPOF)” (= 113),
”Lägga till bilder i en fotobok” (= 115)
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 23) och välj sedan en gradering.
P-läge
●● Om du vill ta bort graderingen upprepar
].
du processen ovan och väljer [
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
76
Innan du använder kameran
Beskärning
Redigera stillbilder
Stillbilder
Filmer
Du kan markera en del av en bild och spara denna som en separat bildfil.
●● Bildredigering (= 77–= 78) är bara tillgängligt när det finns
tillräckligt med ledigt utrymme på minneskortet.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Välj alternativet [Beskärning].
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 23).
Ändra storlek på bilder
Stillbilder
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Filmer
Spara en kopia av bilderna med ett lägre antal lagrade pixlar.
●● Välj [
] på skärmen Snabbinställningar
(= 23) och välj sedan en storlek.
2
P-läge
Justera beskärningsområdet.
Tv-, Av- och M-lägena
●● En ram visas runt den del av bilden som
kommer att beskäras (1).
Visning
●● Använd zoomreglaget om du vill ändra
storleken på ramen.
●● Du kan använda /
för att flytta ramen.
●● Det går inte att redigera bilder som har tagits med inställningen [ ]
(= 35) för antal lagrade pixlar.
Inställningsmenyn
●● Du kan använda -ratten för att bläddra
bland alternativen längs skärmens
överkant (2).
●● Välj [
●● Det går inte att ändra storleken på en bild till ett högre antal
lagrade pixlar.
Trådlösa funktioner
/ / -knapparna
●● Välj [
3
Tillbehör
] om du vill räta upp bilden.
] om du vill ändra sidförhållandet.
Kontrollera den redigerade bilden.
Bilaga
Index
●● Välj [
] om du vill visa den beskurna
bilden.
●● Du kan avbryta redigeringen genom att
välja [ ].
77
4
Spara den nya bilden.
●● Välj [ ].
Innan du använder kameran
Ta bort röda ögon
●● Bilden sparas nu som en ny fil.
Stillbilder
Filmer
Korrigerar automatiskt bilder där ögon blivit röda. Du kan spara den
korrigerade bilden som en separat fil.
●● Beskurna bilder innehåller ett lägre antal lagrade pixlar än
obeskurna bilder.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj [Ta bort röda ögon].
●● Välj [
]-menyn (= 23) >
[Ta bort röda ögon].
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
2
3
Välj en bild.
Tv-, Av- och M-lägena
Korrigera bilden.
●● Tryck på
Visning
-knappen.
●● Röda ögon som identifieras av kameran
korrigeras nu, och ramar visas runt de
korrigerade delarna av bilden.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Förstora eller förminska bilderna efter
behov. Följ anvisningarna i stegen under
”Förstora bilder” (= 71).
4
Tillbehör
Bilaga
Spara den nya bilden.
●● Bilden sparas nu som en ny fil.
Index
●● Vissa bilder korrigeras eventuellt inte korrekt.
78
4
Redigera filmer
Stillbilder
Filmer
Ta bort början eller slutet från en film
Du kan ta bort onödiga delar i början eller i slutet av en film (gäller ej
filmsammandrag (= 28) och video-snapshots (= 49)).
1
2
Välj en film.
Spela upp filmen.
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 23).
3
Välj [ ].
●● Tryck på -knappen under uppspelningen
av en film för att öppna kontrollpanelen för
filmer och välj sedan [ ].
●● Redigeringspanelen och redigeringslisten
för filmer visas nu.
Ange vilka delar som ska
klippas bort.
●● (1) är redigeringspanelen och (2) är
redigeringslisten för filmer.
●● Välj [
] eller [
].
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Använd / -knapparna eller -ratten för
att flytta [ ] om du vill se vilka delar du
kan klippa bort (de är märkta med [ ]).
Tryck på -knappen vid den position där
du vill göra klippet.
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Om du flyttar [ ] till en annan position än
ett [ ]-märke i [ ] beskärs delen innan
det närmaste [ ]-märket till vänster.
I [ ] beskärs delen efter det närmaste
[ ]-märket till höger.
5
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Granska den redigerade filmen.
Visning
●● Välj [ ] för att spela upp den redigerade
filmen.
Trådlösa funktioner
●● Om du vill redigera filmen igen upprepar
du steg 4.
Inställningsmenyn
●● Du kan avbryta redigeringen genom att
-knappen.
trycka på
Tillbehör
6
Spara den redigerade filmen.
●● Välj [ ] och välj sedan [Ny fil].
Bilaga
Index
79
●● Välj [Spar utan komp].
●● Filmen sparas nu som en ny fil.
Innan du använder kameran
Minska filstorlekar
Du kan minska storleken på filmfiler genom att komprimera filmerna enligt
följande.
●● Välj [ ] på skärmen i steg 4 under
”Ta bort början eller slutet från en film”
(= 79) och välj sedan [Ny fil].
●● Om du vill skriva över originalfilmen med den redigerade filmen
väljer du [Skriv över] i steg 6. Då tas originalfilmen bort.
●● Om det inte finns tillräckligt med utrymme på minneskortet är bara
[Skriv över] tillgängligt.
●● Om batteriet laddas ur helt medan filmen sparas kan det hända
att filmen inte blir sparad.
●● Du bör alltid använda ett fulladdat batteri när du redigerar filmer.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj [Kompr. & spara].
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Innan kompression
,
,
,
,
P-läge
Efter kompression
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Skapa stillbilder av filmrutor från 4K-filmer
Trådlösa funktioner
●● Du kan spara en filmruta i en film
som en stillbild genom att välja
[ ] i kontrollpanelen för filmer enligt
anvisningarna i steg 3 under ”Ta bort
början eller slutet från en film” (= 79).
Inställningsmenyn
●● Redigerade filmer kan inte sparas i komprimerat format om du
väljer [Skriv över].
Tillbehör
Bilaga
Index
80
5
Redigera filmsammandrag
Stillbilder
Filmer
Bekräfta raderingen.
●● Sekvensen raderas och den korta filmen
skrivs över.
Enskilda avsnitt (klipp) (= 28) som har spelats in med
kan raderas
vid behov. Var försiktig när du raderar sekvenser eftersom de inte går att
få tillbaka.
1
Välj en bild.
●● Välj en stillbild som är märkt med
[
].
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Du kan även redigera album som har skapats vid inspelning av
video-snapshots. Du kan inte redigera album som har skapats
] > [Skapa album].
med [
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
2
Tv-, Av- och M-lägena
Spela upp filmsammandraget.
●● Välj [ ] på skärmen Snabbinställningar
(= 23).
Visning
●● Filmsammandraget som har spelats
in automatiskt på samma dag som
stillbildsfotograferingen visas från början.
Trådlösa funktioner
3
Inställningsmenyn
Välj den sekvens du vill ta bort.
Tillbehör
●● Tryck på -knappen för att visa
kontrollpanelen för filmer.
●● Välj [ ] eller [ ] och tryck sedan på
-knappen för att välja ett klipp.
4
Bilaga
Index
Välj [ ].
81
Kombinera flera video-snapshots
Stillbilder
Ordna video-snapshots. Välj ett videosnapshot att flytta och tryck sedan
på -knappen. Du flyttar den med
hjälp av / -knapparna.
Välj de video-snapshots som inte
ska vara med i det nya albumet.
Video-snapshots som är märkta med
en [ ]-ikon tas inte med i det nya
albumet, men de raderas inte från
det ursprungliga albumet.
[ ] Ordna video-snapshots
Filmer
Kombinera flera video-snapshots för att skapa en ny film (album).
1
Öppna redigeringsskärmen.
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Skapa album].
2
Ange video-snapshots.
●● Välj en film (ett befintligt album) och tryck
sedan på -knappen.
-knappen för att avsluta
●● Tryck på
valet av filmer när du är klar.
3
Redigera albumet.
●● De video-snapshots i filmen du valde
i steg 2 visas.
●● Välj ett alternativ på redigeringsmenyn
i skärmens nederkant och tryck sedan
på -knappen.
●● I skärmens överkant väljer du de videosnapshots du vill redigera och redigerar
dem efter behov.
[ ] Ta bort video-snapshot
[ ] Spela upp video-snapshot
Spela upp det valda video-snapshotet.
[ ] Avsluta redigering
Avsluta redigeringen av albumet.
4
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Avsluta redigeringen.
Tv-, Av- och M-lägena
●● Tryck på
-knappen för att komma
tillbaka till redigeringsmenyn och välj [ ]
för att avsluta redigeringen.
5
Visning
Trådlösa funktioner
Spara albumet.
●● Välj [Spara].
Inställningsmenyn
●● Du kan lägga till bakgrundsmusik genom
att välja [Bakgrundsmusik].
Tillbehör
●● Välj [Förhandsgranska] för att
förhandsgranska det redigerade albumet.
●● När albumet har sparats visas
visningsskärmen.
Bilaga
Index
●● Du kan inte redigera album som har skapats med [Skapa album].
82
Tillgängliga trådlösa funktioner
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Trådlösa funktioner
(1) Anslut till en
smartphone
Grundläggande
kamerafunktioner
(3) Skriv ut via en
Wi‑Fi-ansluten skrivare
Auto-läge/Hybridauto-läge
Skicka bilder trådlöst från kameran till en mängd olika kompatibla enheter
och använd kameran tillsammans med internettjänster
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Läs ”Säkerhetsföreskrifter för trådlösa funktioner” (= 127) innan
du använder kamerans trådlösa funktioner.
Tv-, Av- och M-lägena
(2) Skicka bilder via Image Transfer
Utility 2
(CANON iMAGE GATEWAY)
(4) Överför till webbtjänst
(1)
Anslut till smartphone (= 85, = 88)
Camera Connect-appen gör det möjligt att använda en smartphone
eller surfplatta för att fjärrstyra kameran och visa bilderna i kameran
via en Wi‑Fi-anslutning.
Du kan även geotagga bilder och använda andra funktioner via en
Bluetooth®-anslutning*.
För enkelhets skull används beteckningen smartphone som ett
gemensamt namn för smartphoneenheter, surfplattor och andra
kompatibla enheter i den här handboken.
* Bluetooth-lågenergiteknik (kallas i fortsättningen endast ”Bluetooth”)
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
(2)Skicka bilder via Image Transfer Utility 2 (= 91)
Image Transfer Utility 2 gör det möjligt att skicka bilder till en
Wi‑Fi‑ansluten dator.
83
(3)Skriv ut från Wi‑Fi-skrivare (= 93)
Skriv ut bilder på PictBridge-kompatibla Wi‑Fi-anslutna skrivare.
(4) Överför till webbtjänst (= 94)
Registrera dig kostnadsfritt för onlinefototjänsten CANON iMAGE
GATEWAY och dela bilder med vänner och familj via sociala medier.
Förbereda användningen av
trådlösa funktioner
Börja med att förbereda användningen av trådlösa funktioner.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Förbered kameran
Auto-läge/Hybridauto-läge
1
Tryck på
-knappen.
Övriga fotograferingslägen
●● Om skärmen med inställningar för trådlös
kommunikation inte visas direkt när du
trycker på -knappen trycker du på
-knappen igen.
2
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Registrera ett [Namn].
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Tryck på
-knappen för att använda
det visade namnet.
●● Välj [OK] på nästa skärm för att komma
tillbaka till funktionsinställningsmenyn.
●● Namnen kan innehålla 1–8 tecken och
kan ändras senare.
Bilaga
Index
84
●● Du kan stänga av signalöverföringen via Wi‑Fi och Bluetooth
genom att göra följande.
-- Wi‑Fi: Välj [ ]-menyn (= 23) > [Inst. för trådlös
kommunikation] > [Wi‑Fi-inställningar] och välj sedan
alternativet [Av] för [Wi‑Fi].
-- Bluetooth: Välj [ ]-menyn (= 23) > [Inst. för trådlös
kommunikation] > [Bluetooth-funktion] och välj sedan
alternativet [Av] för [Bluetooth-funktion].
●● Du kan ändra kamerans namn på [ ]-menyn (= 23) >
[Inst. för trådlös kommunikation] > [Namn].
Parkoppla en smartphone via
Bluetooth
Gör så här för att parkoppla kameran med en smartphone via Bluetooth.
1
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj [Inst. för trådlös kommunikation].
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Inst. för trådlös kommunikation].
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Förbereda smartphones
●● Innan du ansluter kameran till en smartphone måste du först installera
den särskilda (kostnadsfria) appen Camera Connect på din smartphone.
●● Mer information om det här programmet (enheter som stöds och
funktioner som ingår) finns på Canons webbplats.
●● Du kan hämta och installera Camera Connect från Google Play
eller App Store. Du kan även visa en QR-kod med en direktlänk
till Google Play eller App Store på kameran när du registrerar din
smartphone i kameran.
●● Använd den senaste versionen av operativsystemet för din smartphone.
●● Aktivera Bluetooth och Wi‑Fi på din smartphone.
P-läge
2
Välj alternativet [På] för Bluetooth.
Tv-, Av- och M-lägena
●● Välj [Bluetooth-funktion].
Visning
●● Välj [Bluetooth-funktion] igen och välj
sedan [På].
3
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Parkoppla enheterna.
Tillbehör
●● Välj [Parkopplar] > [Visa inte].
●● En meddelande om att parkoppling
pågår visas.
●● Använd din smartphone för att
parkoppla kameran och enheten
enligt anvisningarna nedan.
Bilaga
Index
85
4
Starta Camera Connect på din
smartphone.
Skärmen [Bluetooth-funktion]
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
5
Bluetooth-funktion
Välj den kamera du vill parkoppla
enheten med.
●● Tryck på namnet för den kamera du vill
parkoppla enheten med.
●● Gå vidare till steg 7 om du använder en
Android-enhet.
6
7
Tryck på [Parkoppla] (gäller
endast iOS).
Slutför parkopplingsprocessen
på kameran.
Handbok för avancerad användning
●● Välj [På] när du använder en Bluetooth-anslutning till en smartphone.
Övriga fotograferingslägen
Kontrollera/återställ info
●● Gör det möjligt att kontrollera namnet för och anslutningsstatusen för
parkopplade enheter.
P-läge
●● Rensa informationen om den enhet som redan är parkopplad via
Bluetooth innan du parkopplar kameran till en annan smartphone
(= 99).
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Bluetooth-adress
Trådlösa funktioner
●● Gör det möjligt att kontrollera kamerans Bluetooth-adress.
●● Tryck på -knappen på skärmen med
bekräftelsemeddelandet om parkoppling.
Fjärrstyra kameran från en smartphone
●● Alla aktiva Bluetooth-anslutningar avslutas om du tar ur batteriet
ur kameran. Anslutningen återupprättas automatiskt när du sätter
i batteriet i kameran och startar kameran igen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Parkoppla kameran till en smartphone.
●● Välj [OK] när ett bekräftelsemeddelande
om parkoppling visas.
●● Parkopplingen har nu slutförts och
kameran är ansluten till din smartphone
via Bluetooth.
Grundläggande
kamerafunktioner
Parkoppling
●● Välj [Bluetooth remote controller/
Fjärrstyrning via Bluetooth] i Camera
Connect.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Fjärrstyr kameran eller visa bilderna
i kameran på en simulerad kameraskärm.
86
●● Batteriets driftlängd kan bli kortare när du använder kameran efter
parkopplingen eftersom kameran då förbrukar energi även när den
är avstängd.
●● Inaktivera all kommunikation via Bluetooth innan du tar med
kameran till platser där elektronik endast får användas i begränsad
omfattning. Du gör detta på [ ]-menyn (= 23) > [Inst. för trådlös
kommunikation] > [Bluetooth-funktion] (två gånger) > [Av].
Geotagga bilder under fotograferingen
Du kan geotagga dina bilder och filmer med hjälp av GPS-information
(till exempel latitud, longitud och höjd) från en Bluetooth-ansluten
smartphone.
1
Starta Camera Connect.
Kontrollera platsinformation
●● Växla till Detaljerad informationsvisning 2 (= 68) för att visa
GPS‑information i geotaggade bilder.
●● UTC-datum och -tid är ungefär samma sak som Greenwich-tid.
●● Använd programmet Map Utility för att visa platsinformationen på
en karta.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● GPS-informationen som läggs till i filmen hämtas när du startar
inspelningen.
●● Om du börjar fotografera omedelbart efter att du har startat
kameran geotaggas kanske inte de första bilderna.
●● Andra personer kan kanske lokalisera var du befinner dig eller
identifiera dig med hjälp av den positionsinformation som kan
finnas i dina geotaggade stillbilder eller filmer. Du bör därför vara
försiktig när du delar med dig av dessa bilder till andra, samt när
du publicerar bilder på internet, där många kan se dem.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
●● Placera din smartphone med Camera
Connect i gång nära kameran.
2
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Aktivera enhetens GPS-mottagare.
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[GPS-inställningar].
Tillbehör
●● Välj [På] för [GPS via mobil].
Bilaga
●● Aktivera platstjänster på din smartphone.
3
Fotografera.
Index
●● Kontrollera att [ ]- och [
]-ikonerna
visas på kameran. Tryck på
-knappen upprepade gånger
om ikonerna inte visas.
●● Dina bilder geotaggas nu.
●● Alla bilder du tar med Camera Connect
i gång kommer nu att geotaggas.
87
Ansluta till en smartphone via Wi‑Fi
Du kan ansluta kameran till en smartphone via Wi‑Fi och skicka bilder
på följande sätt.
Om du stänger av kameran avslutas Wi‑Fi-anslutningen.
Ansluta via Wi‑Fi till en Bluetooth-ansluten
smartphone
Gör så här för att ansluta via Wi‑Fi när kameran är parkopplad med din
smartphone via Bluetooth.
1
Välj en Camera Connect-funktion.
●● Välj [Images on camera/Bilder i kameran].
Använda Wi‑Fi-knappen för att ansluta en
smartphone via Wi‑Fi
1
Tryck på
-knappen.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj [ ].
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
2
Välj [Registrera enhet för anslutning].
P-läge
●● Välj [Registrera enhet för anslutning] och
välj sedan [Visa inte].
Tv-, Av- och M-lägena
●● Om du använder iOS väljer du [Connect/
Anslut] när ett meddelande som bekräftar
anslutningen till kameran visas.
2
Bekräfta att enheterna är anslutna
via Wi‑Fi.
●● När enheterna har anslutits till varandra
via Wi‑Fi visas en skärm för den valda
funktionen på din smartphone.
Visning
3
Trådlösa funktioner
Kontrollera SSID:t och lösenordet.
Inställningsmenyn
●● SSID:t slutar med _Canon0B.
Tillbehör
Bilaga
●● [Wi‑Fi på] visas på kameran.
4
Anslut din smartphone till kameran.
Index
●● Kontrollera vilket SSID (nätverksnamn)
som visas i kamerans menyer och välj
sedan detta namn på Wi‑Fi-menyn på din
smartphone för att upprätta en anslutning.
●● Ange det lösenord som visas på kameran
i fältet för lösenord på din smartphone.
88
5
Starta Camera Connect.
●● När [Starta Canon-appen/programmet på
en smartphone] visas på kameran startas
Camera Connect på din smartphone.
6
3
Välj [Automatisk inställning] på
skärmen [Ange IP-adress] på
kameran.
4
-knappen.
●● [Wi‑Fi på] visas på kameran.
●● Huvudskärmen för Camera Connect
visas på din smartphone.
●● Enheterna är nu anslutna via Wi‑Fi.
Skapa en anslutning via en kopplingspunkt
Du kan även ansluta kameran till din smartphone via en kopplingspunkt.
Börja med att ansluta din smartphone till kopplingspunkten.
Gör anslutningen bredvid kopplingspunkten eftersom du måste trycka på
kopplingspunktens WPS-knapp.
Välj [WPS (PBC-läge)].
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Inst. för trådlös kommunikation] >
[Wi‑Fi-funktion] > [ ].
●● Välj [Registrera enhet för anslutning]
och välj sedan [Visa inte].
●● Välj [Växla nätverk] på skärmen
[Väntar på anslutning].
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Kameran försöker nu ansluta till
kopplingspunkten.
Skapa en Wi‑Fi-anslutning.
●● Välj [OK] och tryck sedan på
1
Tryck på kopplingspunktens
WPS‑knapp.
Välj den kamera du vill ansluta till.
●● Tryck på kameran i listan [Cameras/
Kameror] i Camera Connect för att
ansluta via Wi‑Fi.
7
2
Auto-läge/Hybridauto-läge
Gå till steg 5 under ”Använda
Wi‑Fi-knappen för att ansluta en
smartphone via Wi‑Fi” (= 88) när
en anslutning har skapats.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
●● Om du valde [WPS (PIN-läge)] i steg 1 visas en PIN-kod på
skärmen. Ange den här koden i kopplingspunkten. Välj en
enhet på skärmen [Välj enhet för anslutning]. Läs också
användarhandboken som medföljde kopplingspunkten för
mer information.
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Fjärrstyra kameran från en smartphone
Tillbehör
Använd Camera Connect för att fjärrstyra kameran och visa bilderna
i kameran.
Bilder i kameran
Bilaga
Index
Visa de bilder som finns i kameran och spara dem på din smartphone.
Fjärrfotografering
Fjärrfotografera med livevisning av kamerabilden på din smartphone.
●● Välj [Anslut med WPS] och välj sedan
[WPS (PBC-läge)].
89
●● Om kameran överhettas tillfälligt under längre 4K-inspelningar
eller full HD-inspelningar med hög bildfrekvens visas [ ] och
inspelningen avbryts. Om detta inträffar går det inte att spela in
film, även om du trycker på filmknappen. Följ anvisningarna på
],
skärmen och välj en annan inspelningsstorlek än [
], [
] eller [
], eller stäng av
[
kameran och låt den svalna innan du återupptar inspelningen.
Bilderna kan skickas från kameran till en Wi‑Fi-ansluten smartphone.
Skicka bilder till en smartphone från kameramenyn
Öppna menyn.
●● Bilderna visas.
Välj en bild.
●● Välj en bild och tryck på
-knappen.
●● När du har valt andra sändningsalternativ
på den skärm som visas skickas bilden till
din smartphone.
Skicka bilder till en smartphone under visning
1
Visa bilder.
2
Tryck på
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
4
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj en bild.
Auto-läge/Hybridauto-läge
-knappen.
●● När du har valt andra sändningsalternativ
på den skärm som visas skickas bilden till
din smartphone.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Skicka bilder automatiskt till en smartphone under
fotograferingen
Tv-, Av- och M-lägena
Kameran kan skicka dina bilder automatiskt till en smartphone.
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Inst. för trådlös kommunikation] >
[Skicka till smartphone].
2
Välj [ ].
●● Välj en bild och tryck på
Skicka bilder till en smartphone
1
3
1
Visning
Välj [Skicka till smartphone direkt].
Trådlösa funktioner
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Inst. för trådlös kommunikation] >
[Wi‑Fi-inställningar] > [Skicka till
smartphone direkt].
2
Tillbehör
Konfigurera automatisk sändning.
●● Välj [Skicka automatiskt] och välj
sedan [På].
●● Välj en storlek under [Bildstorlek].
3
Inställningsmenyn
Bilaga
Index
Fotografera.
●● Dina bilder skickas till din smartphone.
Ange vilka bilder som kan visas
Begränsa vilka bilder som kan skickas till eller visas via din smartphone.
-knappen.
1
Avsluta Wi‑Fi-anslutningen (= 91).
90
2
Tryck på
-knappen.
●● Välj [ ].
3
Skicka bilder automatiskt till en dator
Bilderna i kameran kan skickas automatiskt till en dator som är ansluten till
en kopplingspunkt (som även är konfigurerad för kamerans Wi‑Fi-anslutning)
när kameran befinner sig inom räckhåll för kopplingspunkten, till exempel när
du kommer hem efter att ha fotograferat.
Välj [Redigera enhetsinformation].
●● Välj en smartphone.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Ansluta via Wi‑Fi
Auto-läge/Hybridauto-läge
1
Anslut datorn till kopplingspunkten.
Övriga fotograferingslägen
●● Installera Image Transfer Utility 2 på
datorn.
4
Välj [Visade bilder].
●● Ange vilka bilder som ska kunna visas.
2
3
P-läge
Starta Image Transfer Utility 2.
Tv-, Av- och M-lägena
Öppna skärmen för parkoppling
i Image Transfer Utility 2.
Visning
Trådlösa funktioner
●● Skärmen för parkoppling visas när du följer
de anvisningar som visas när du startar
Image Transfer Utility 2 första gången.
●● Du kan endast fjärrfotografera med livevisning i Camera Connect
om alternativet [Alla bilder] har valts för [Visade bilder].
Avsluta Wi‑Fi-anslutningar
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Inst. för trådlös kommunikation] >
[Wi‑Fi-funktion] > [Avbryt/stäng].
4
Inställningsmenyn
Välj en anslutningstyp.
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Inst. för trådlös kommunikation] >
[Wi‑Fi-inställningar] > [Skicka automatiskt
till dator].
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Välj [Skicka automatiskt] > [På] och välj
sedan [OK].
●● Välj [Anslut med WPS] och välj sedan
[WPS (PBC-läge)].
●● Du kan även koppla från anslutningen
genom att trycka på [x] på Camera
Connect-skärmen.
91
5
Tryck på WPS-knappen.
●● Tryck på kopplingspunktens WPS-knapp
för att göra det möjligt för kameran att
ansluta.
6
Välj automatisk konfiguration.
●● Skärmen [Ange IP-adress] visas. Välj
[Automatisk inställning].
7
Välj en dator.
●● Namnen på de datorer som är anslutna
till kopplingspunkten visas. Välj en dator
för automatisk överföring av bilder.
8
Välj kameran för parkoppling på
datorn.
●● Kameranamnen visas på skärmen för
parkoppling i Image Transfer Utility 2.
●● Välj den kamera du vill ansluta till och
klicka på [Pairing/Parkopplar] för att
parkoppla datorn och kameran.
Innan du använder kameran
Skicka bilder automatiskt
●● När du har valt alternativet för att skicka
bilder i steg 9 skickas bilderna i kameran
automatiskt till den dator du är inloggad
på när kameran befinner sig inom räckhåll
för kopplingspunkten och är påslagen.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat vid användning
av automatisk bildöverföring. Kamerans energisparfunktion
inaktiveras.
●● De bilder du tar efter att den automatiska överföringen har
slutförts överförs inte till datorn. De skickas automatiskt nästa
gång kameran startas.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
●● Den automatiska överföringen av bilder till en dator påbörjas
när kameran startas och befinner sig inom räckhåll för
kopplingspunkten. Prova att starta om kameran om den
automatiska överföringen inte startar korrekt.
●● Du kan inaktivera den automatiska överföringen av bilder genom
att välja [Skicka automatiskt till dator] > [Skicka automatiskt] > [Av].
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Konfigurera automatisk överföring av bilder
9
Bilaga
Välj alternativ för att skicka bilder.
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Inst. för trådlös kommunikation] >
[Wi‑Fi-inställningar] > [Skicka automatiskt
till dator].
Index
●● Ange förhållanden för överföring under
[Alternativ för att skicka bilder].
●● Se till att kameran är avstängd.
92
Ansluta till skrivare via Wi‑Fi
Du kan skriva ut bilderna i kameran på en skrivare som är ansluten till
kameran via Wi‑Fi.
1
2
Tryck på
Välj [
-knappen.
].
5
Använd skrivarens
anslutningsfunktioner för att
ansluta den till kameran via Wi‑Fi.
●● Kontrollera vilket SSID (nätverksnamn)
som visas i kamerans menyer och välj
sedan detta namn på Wi‑Fi-menyn på
din skrivare för att upprätta en anslutning.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Ange det lösenord som visas på kameran
i fältet för lösenord på skrivaren.
6
Auto-läge/Hybridauto-läge
Välj den skrivare du vill ansluta till
kameran via Wi‑Fi.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Välj den skrivare du vill använda och
tryck sedan på -knappen.
3
Välj [Registrera enhet för anslutning].
7
Kontrollera SSID:t och lösenordet.
Visning
Välj en bild som ska skrivas ut.
●● Välj en bild och tryck på
4
Tv-, Av- och M-lägena
●● Bilderna på minneskortet visas när
enheterna har anslutits till varandra
via Wi‑Fi.
Trådlösa funktioner
-knappen.
Inställningsmenyn
●● Välj eller ange de objekt som visas och
skriv sedan ut (= 112).
Tillbehör
●● SSID:t slutar med _Canon0B.
Bilaga
Index
93
Skapa en anslutning via en kopplingspunkt
Kameran kan ansluta till en kopplingspunkt som har en ansluten skrivare
och skriva ut via kopplingspunkten.
Gör anslutningen bredvid kopplingspunkten eftersom du måste trycka på
kopplingspunktens WPS-knapp.
1
Välj [WPS (PBC-läge)].
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Inst. för trådlös kommunikation] >
[Wi‑Fi-funktion] > [ ].
●● Välj [Registrera enhet för anslutning] och
välj sedan [Växla nätverk] på skärmen
[Väntar på anslutning].
●● Välj [Anslut med WPS] och välj sedan
[WPS (PBC-läge)].
2
Tryck på kopplingspunktens
WPS‑knapp.
3
Välj [Automatisk inställning] på
skärmen [Ange IP-adress] på
kameran.
●● Kameran försöker nu ansluta till
kopplingspunkten.
4
Gå till steg 6 under ”Ansluta till
skrivare via Wi‑Fi” (= 93) när en
anslutning har skapats.
Överföra bilder till webbtjänster
Registrera webbtjänster
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Använd en smartphone eller dator för att lägga till dina webbtjänster
för kameran.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Du behöver en smartphone eller dator med en webbläsare
och internetanslutning för att slutföra kamerainställningarna
för CANON iMAGE GATEWAY och andra webbtjänster.
Övriga fotograferingslägen
●● Mer information om krav på webbläsaren (t.ex. Microsoft Internet
Explorer), inklusive inställningar och versionsinformation, finns på
webbplatsen för CANON iMAGE GATEWAY.
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
●● Information om vilka länder och regioner där CANON iMAGE GATEWAY
är tillgängligt finns på Canons webbplats (http://www.canon.com/cig/).
Visning
●● Instruktioner för användning och konfiguration av CANON iMAGE
GATEWAY finns i hjälpen för CANON iMAGE GATEWAY.
Trådlösa funktioner
●● Om du vill använda andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
måste du ha ett konto för var och en av dessa tjänster. Mer information
finns på webbplatserna för respektive webbtjänst du vill registrera
dig på.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Separata avgifter kan förekomma för Internetanslutning respektive
kopplingspunkter.
Bilaga
Index
94
Registrera CANON iMAGE GATEWAY
Länka kameran och CANON iMAGE GATEWAY genom att lägga till
CANON iMAGE GATEWAY som en målwebbtjänst i kameran.
Gör anslutningen bredvid kopplingspunkten eftersom du måste trycka
på kopplingspunktens WPS-knapp.
Observera att du måste ange en e-postadress som kan användas på din
dator eller smartphone för att kunna ta emot ett bekräftelsemeddelande
som hjälper dig att slutföra inställningarna för länkningen.
1
2
Tryck på
Välj [
-knappen.
].
4
Skapa en anslutning till en
kopplingspunkt.
●● Välj [Anslut med WPS] och välj sedan
[WPS (PBC-läge)].
●● Tryck på kopplingspunktens WPS-knapp.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Välj [Automatisk inställning] på skärmen
[Ange IP-adress] på kameran för att
ansluta kameran till kopplingspunkten.
5
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Ange din e-postadress.
Övriga fotograferingslägen
●● När kameran är ansluten till CANON
iMAGE GATEWAY visas en skärm som
uppmanar dig att ange en e-postadress.
P-läge
●● Ange din e-postadress och fortsätt.
3
Acceptera avtalet för att ange en
e-postadress.
●● Läs avtalet som visas och välj [Försäkra].
6
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Ange ett fyrsiffrigt nummer.
●● Ange ett valfritt fyrsiffrigt nummer och
fortsätt.
Trådlösa funktioner
●● Du behöver detta fyrsiffriga nummer
senare när du konfigurerar länkningen
till CANON iMAGE GATEWAY i steg 8.
Inställningsmenyn
7
Kontrollera om du har fått
bekräftelsemeddelandet.
●● När informationen har skickats till
CANON iMAGE GATEWAY får du
ett bekräftelsemeddelande till den
e-postadress du angav i steg 5.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Tryck på -knappen på nästa skärm
som visar att meddelandet har skickats.
95
●● [
] ändras nu till [
].
Registrera andra webbtjänster
Innan du använder kameran
Du kan även lägga till andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
på kameran.
1
8
Öppna sidlänken
i bekräftelsemeddelandet
och slutför inställningarna
för länkningen av kameran.
●● Öppna sidlänken i det
bekräftelsemeddelande som skickats
till din dator eller smartphone.
●● Följ anvisningarna och slutför
inställningarna på sidan för länkning
av kameran.
9
Slutför inställningarna för CANON
iMAGE GATEWAY på kameran.
●● Välj [
].
Logga in på CANON iMAGE
GATEWAY och öppna
inställningssidan för att länka
kameran.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● På en dator eller smartphone går du till
http://www.canon.com/cig/ för att besöka
CANON iMAGE GATEWAY.
2
Övriga fotograferingslägen
Konfigurera den webbtjänst som
du vill använda.
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
●● Följ anvisningarna som visas på din
smartphone eller dator för att konfigurera
webbtjänsten.
3
Välj [
●● Tryck på
Visning
].
Trådlösa funktioner
-knappen för att välja [
].
Inställningsmenyn
●● CANON iMAGE GATEWAY har nu lagts
till som en målwebbtjänst.
Tillbehör
Bilaga
●● Om några konfigurerade inställningar ändras ska du upprepa
dessa steg för att uppdatera kamerainställningarna.
Index
●● Innan du börjar bör du kontrollera att e-postprogrammet i din
dator eller smartphone inte har konfigurerats för att blockera
e-postmeddelanden från relevanta domäner, vilket kan göra
att bekräftelsemeddelandet inte kan nå dig.
96
Överföra bilder till webbtjänster
1
2
Tryck på
-knappen.
Välj en plats.
●● Välj en ikon för en webbtjänst.
●● Om flera mottagare eller
delningsalternativ används med en
webbtjänst väljer du ett alternativ på
skärmen för att välja mottagare.
3
Innan du använder kameran
Återansluta via Wi‑Fi
Skicka en bild.
●● Välj sändningsalternativ och överför
bilden.
●● När du vill göra en överföring till YouTube
läser du villkoren för tjänsten och väljer
[Försäkra].
●● När bilden har skickats visas [OK]. Tryck
på -knappen för att komma tillbaka till
visningsskärmen.
●● Prova att använda appen Canon Online Photo Album för att visa
bilder som har överförts till CANON iMAGE GATEWAY via en
smartphone. Ladda ned och installera appen Canon Online Photo
Album för iPhone eller iPad från App Store eller för Android-enheter
från Google Play.
När du har sparat anslutningsinställningarna kan du återansluta till enheter
eller webbtjänster via Wi‑Fi.
1
2
Tryck på
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
-knappen.
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj ett alternativ.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj en av de tidigare enheterna eller
tjänsterna som visas och du vill ansluta till
kameran via Wi‑Fi. Använd / -knapparna
för att växla till andra skärmar om den
önskade enheten eller tjänsten inte visas.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Inga tidigare anslutningar visas
när alternativet [Dölj] har valts för
[ ]-menyn (= 23) > [Inst. för trådlös
kommunikation] > [Wi‑Fi-inställningar] >
[Anslutningshistorik].
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Webbtjänster
Inställningsmenyn
●● Hoppa över steg 3.
3
Tillbehör
Förbered den andra enheten.
Bilaga
Smartphones
●● Aktivera Wi‑Fi och starta Camera
Connect på din smartphone.
Index
●● Om inställningarna för din smartphone
har ändrats för att ansluta till andra
enheter återställer du inställningarna för
att ansluta till kameran eller kamerans
åtkomstpunkt via Wi‑Fi.
Vid en direkt Wi‑Fi-anslutning mellan
kameran och en smartphone slutar
SSID:t med _Canon0B.
97
Skrivare
●● Om inställningarna för din skrivare har
ändrats för att ansluta till andra enheter
återställer du inställningarna för att
ansluta till kameran eller kamerans
åtkomstpunkt via Wi‑Fi.
Vid en direkt Wi‑Fi-anslutning mellan
kameran och en skrivare slutar SSID:t
med _Canon0B.
Redigera eller ta bort inställningarna
för trådlös kommunikation
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar
Grundläggande
kamerafunktioner
Du kan ändra eller ta bort de anslutningsinställningar som sparas
i kameran. Avsluta Wi‑Fi-anslutningen innan du ändrar eller tar bort
anslutningsinställningar.
Auto-läge/Hybridauto-läge
1
2
Tryck på
Övriga fotograferingslägen
-knappen.
P-läge
Välj ett alternativ.
Tv-, Av- och M-lägena
●● Du kan använda / -knapparna för att
växla till andra skärmar från den skärm
som visas till vänster.
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● På skärmen som visas till vänster
väljer du en enhet med de
anslutningsinställningar du vill ta bort
eller ändra.
Tillbehör
Bilaga
Index
3
Välj [Redigera enhetsinformation].
●● På skärmen som visas väljer du en enhet
med de anslutningsinställningar du vill
ändra eller ta bort och ändrar eller tar
sedan bort inställningarna.
98
Återställa standardinställningarna för trådlös
kommunikation
Rensa informationen om parkopplade
smartphoneenheter
Innan du använder kameran
Du kan radera alla inställningar för trådlös kommunikation. Det kan
förhindra att informationen hamnar i orätta händer om du lånar ut
kameran eller om kameran byter ägare.
Rensa informationen om parkopplade smartphoneenheter innan du
parkopplar kameran till en annan smartphone.
Handbok för avancerad användning
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Inst. för trådlös kommunikation] >
[Radera inställningar].
Grundläggande handbok
Grundläggande
kamerafunktioner
Gör följande på kameran
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj [ ]-menyn (= 23) > [Inst. för trådlös kommunikation] >
[Bluetooth-funktion] > [Kontrollera/återställ info] och tryck sedan
på -knappen.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Gör följande på din smartphone
Tv-, Av- och M-lägena
●● Öppna inställningsmenyn för Bluetooth på din smartphone och rensa
all information om den anslutna kameran.
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
99
Justera grundläggande
kamerafunktioner
Dessa inställningar konfigureras på [ ]-menyn (= 23). Om du vill kan
du anpassa vanliga funktioner så att kameran blir lättare att använda.
Inställningsmenyn
Anpassa eller ställ in grundläggande funktioner så att kameran blir lättare
att använda
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Stänga av kameraljud
Auto-läge/Hybridauto-läge
Stäng av de kameraljud som spelas upp när du trycker ned avtryckaren
halvvägs eller aktiverar självutlösaren.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Välj alternativet [Av] för [Pipljud].
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Justera volymen
Inställningsmenyn
Så här justerar du volymen för enskilda kameraljud.
Tillbehör
●● Välj [Volym].
●● Välj ett alternativ och justera volymen
med hjälp av / -knapparna.
Bilaga
Index
100
Innan du använder kameran
Tid för objektivindrag
Energisparfunktion
Objektivet dras normalt in i kamerahuset av säkerhetsskäl cirka en minut
efter att du har tryckt på
-knappen när kameran är i fotograferingsläge
(= 20). Om du vill att objektivet ska dras in omedelbart när du trycker
på
-knappen ändrar du inställningen för objektivindrag till [0 sek.].
Justera vid behov tidsinställningarna för automatisk avstängning av
kameran och skärmen (Autom. avstängn och Skärm av).
●● Välj [Energispar].
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj ett alternativ och justera det sedan
med hjälp av / -knapparna.
●● Ställ in värdet [0 sek.] för [Objektivindrag].
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● För att spara energi väljer du normalt [30 sek.] för [Autom avstängn]
och [1 min] eller mindre för [Skärm av].
Tv-, Av- och M-lägena
Använda Ekoläge
Den här funktionen gör det möjligt att spara energi när kameran är
i fotograferingsläge. När kameran inte används blir skärmen snabbt
mörk för att minska batteriförbrukningen.
1
Konfigurera inställningen.
●● Välj alternativet [På] för [Ekoläge].
●● Skärmen blir mörk när kameran inte
används på cirka två sekunder. Efter
ytterligare cirka tio sekunder stängs
skärmen av. Kameran stängs av när
den inte har använts under tre minuter.
2
Visning
●● Inställningen för [Skärm av] används även om du väljer alternativet
[Av] för [Autom avstängn].
●● De här energisparfunktionerna är inte tillgängliga om du har valt
alternativet [På] för Ekoläge (= 101).
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Skärmens ljusstyrka
Bilaga
Så här justerar du skärmens ljusstyrka.
●● Välj [Skärm ljusstyrk.] och justera sedan
ljusheten med hjälp av / -knapparna.
Index
Fotografera.
●● Om du trycker ned avtryckaren
halvvägs när skärmen har stängts av,
men objektivet ännu inte har dragits in
i kamerahuset, slås skärmen på och du
kan fortsätta fotografera.
101
●● Om du vill välja maximal ljusstyrka håller du ned -knappen
i minst en sekund när fotograferingsskärmen visas eller när
kameran är i läget för enbildsvisning. (Detta åsidosätter den
valda inställningen för [Skärm ljusstyrk.] på fliken [ ].) Håll ned
-knappen i minst en sekund igen eller starta om kameran om
du vill att skärmen ska återgå till den ljusstyrka som användes
tidigare.
●● Om du formaterar eller raderar data på minneskortet ändras
kortets filhanteringsinformation. Data på kortet tas inte bort
fullständigt. När du överför eller kasserar ett minneskort bör
du se till att den personliga information på kortet är skyddad,
till exempel genom att fysiskt förstöra kortet.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Den uppgift om minneskortets totala kapacitet som visas på
formateringsskärmen kan vara mindre än den angivna kapaciteten.
Dölja startbilden
Om du vill kan du stänga av visningen av den startbild som normalt visas
när du startar kameran.
●● Välj alternativet [Av] för [Startbild].
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Lågnivåformatering
P-läge
Gör en lågnivåformatering i följande fall: [Fel på minneskortet] visas,
kameran fungerar inte korrekt, läsa/skriva bilder till/från kortet går långsamt,
kontinuerlig fotografering går långsammare, inspelning av filmer avbryts
plötsligt. Lågnivåformateringen raderar alla data på minneskortet. Kopiera
bilderna på minneskortet till en dator eller säkerhetskopiera dem på annat
sätt innan du lågnivåformaterar kortet.
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
●● Tryck på -knappen för att visa [ ] på
skärmen Formatera minneskort (= 102).
Formatera minneskort
Innan du använder ett nytt minneskort eller ett minneskort som har
formaterats i en annan enhet måste du formatera kortet i den här kameran.
Formateringen raderar alla data på minneskortet. Kopiera bilderna på
minneskortet till en dator eller säkerhetskopiera dem på annat sätt innan
du formaterar kortet.
●● Välj [Formatera kort].
●● Du startar formateringen genom att
välja [OK].
Inställningsmenyn
●● Du startar formateringen genom att
välja [OK].
Tillbehör
Bilaga
●● En lågnivåformatering tar längre tid än ”Formatera minneskort”
(= 102), eftersom data raderas från alla lagringsområden på
minneskortet.
●● Du kan avbryta en pågående lågnivåformatering genom att välja
[Avbryt]. Då kommer alla data att vara raderade, men det går att
använda kortet som vanligt.
Index
102
Innan du använder kameran
Välja och skapa mappar
Filnumrering
Du kan välja eller skapa mappar där bilderna ska sparas. Du skapar en ny
mapp genom att välja [Skapa mapp] på skärmen för val av mapp.
De bilder du tar numreras automatiskt i den ordning de tas (0001–9999)
och sparas i mappar med upp till 9 999 bilder i varje mapp. Du kan ändra
hur kameran tilldelar filnummer.
1
Öppna skärmen [Välj mapp].
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Välj [Filnumrering] och välj sedan önskat
alternativ.
●● Välj [Välj mapp].
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
2
P-läge
Konfigurera inställningen.
●● Välj en mapp för bildlagring.
Kontinuerlig
●● Du skapar en ny mapp genom att välja
[Skapa mapp].
Auto återst
Man. återst
●● Mapparna namnges enligt formatet 100CANON, med ett tresiffrigt
mappnummer följt av fem bokstäver eller siffror.
●● Du kan skapa mappar med mappnummer i intervallet 100–999.
Bilder numreras i nummerordning (tills en bild med
nummer 9999 tas/sparas), även om du byter minneskort.
Numreringen återställs till 0001 när du byter minneskort
eller när en ny mapp skapas.
Skapar en ny mapp och börjar numrera bilderna från 0001.
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
●● Oavsett vilket alternativ som valts här kan bilder numreras
i nummerordning från det sista numret på de befintliga bilder som
finns på ett nyinsatt minneskort. Använd ett tomt (eller formaterat
(= 102)) minneskort om du vill börja spara bilder från 0001.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
103
Innan du använder kameran
Inaktivera automatisk rotering
Kontrollera certifieringslogotyper
Följ de här stegen om du vill inaktivera den automatiska bildroteringen som
gör att bilderna roteras baserat på kameraorienteringen vid fotograferingen
när bilderna visas på kameran eller en dator.
Vissa logotyper för certifieringskrav som uppfylls av kameran kan visas på
skärmen. Övriga certifieringslogotyper finns tryckta i den här handboken,
på kamerans förpackning eller på kamerahuset.
●● Välj inställningen [Av] för [Autom rotering].
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Välj [Certifieringslogo visas].
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
På
På
Av
Rotera bilder automatiskt vid visning på både kameran
och datorer.
Rotera bilder automatiskt vid visning på datorer.
Rotera inte bilder automatiskt.
P-läge
Visningsspråk
Tv-, Av- och M-lägena
Om det behövs kan du ändra visningsspråket.
●● Välj ett språk under [Språk
Visning
].
Trådlösa funktioner
●● Bilder som har lagrats med alternativet [Av] för [Autom rotering]
roteras inte automatiskt även om du sedan ändrar inställningen
till [På].
Inställningsmenyn
Tillbehör
Metrisk eller icke-metrisk visning
Du kan ändra den måttenhet som visas för zoomstapeln (= 26),
MF‑indikatorn (= 56) och på andra ställen från m/cm till fot/tum.
Bilaga
Index
●● Välj inställningen [ft/in] för [Enheter].
104
Ändra HDMI-utgångens upplösning
Det kan ta lite tid innan visningen på en tv ansluten via HDMI startar när du
växlar till en film med en annan upplösning. Du kan eliminera fördröjningen
innan visningen genom att konvertera 4K-filmer till full HD‑kvalitet och välja
upplösningen full HD för utgången.
●● Välj inställningen [1080p] för
[HDMI-upplösning].
Justera andra inställningar
Följande inställningar kan även justeras på [ ]-menyn.
●● [Videosystem] (= 108)
●● [Inst. för trådlös kommunikation] (= 83)
●● [GPS-inställningar] (= 87)
●● [Spegelv. skärm] (= 22)
Återställa kamerans standardinställningar
●● Följande funktioner återställs inte till standardinställningen.
-- Inställningarna under [ ]-menyn (= 23) > [Datum/Klocka/Zon]
(= 16), [Språk ] (= 104) och [Videosystem] (= 108)
-- All information förutom [Bluetooth-funktion] som har sparats
under [Inst. för trådlös kommunikation] (= 83)
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Återställa standardinställningarna för trådlös
kommunikation
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj [Inst. för trådlös] under
[Återställ kamera].
Övriga fotograferingslägen
●● När du väljer [OK] återställs
standardinställningarna för trådlös
kommunikation.
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Dölja funktionsguiden
Trådlösa funktioner
Funktionsguiden visas som standard när du väljer alternativ under
Snabbinställningar (= 23) eller MENU (= 23). Om du föredrar det
kan du stänga av denna information.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Välj [ ]-menyn (= 23) >
[Funktionsguide] > [Av].
Om du har ändrat en inställning av misstag kan du återställa kamerans
standardinställningar.
Bilaga
Index
Återställa kamerans standardinställningar
●● Välj [Grundinst.] under [Återställ kamera].
●● När du väljer [OK] återställs kamerans
alla standardinställningar.
●● Du kan ändra hur länge menyerna ska visas genom att ändra
]-menyn (= 23).
inställningen [Menyvisning] på [
105
Innan du använder kameran
Systemöversikt
Grundläggande handbok
Medföljande tillbehör
Tillbehör
Handlovsrem
Handbok för avancerad användning
Batteri
NB-13L*1
Grundläggande
kamerafunktioner
Batteriladdare
CB-2LH*1
Auto-läge/Hybridauto-läge
Använd din kamera på fler sätt med extra tillbehör från Canon och
kompatibla tillbehör från andra tillverkare
USB-kabel (kamerakontakt: Micro-B)*2
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Minneskort
Kortläsare
Dator
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
HDMI-kabel
(kamerakontakt: typ D)*3
Tv/skärm
Trådlösa funktioner
PictBridge-kompatibla skrivare
Inställningsmenyn
Strömförsörjning
Tillbehör
Bilaga
Nätadapter
CA‑DC30
*1
*2
*3
Index
Säljs även separat.
Ett originaltillbehör från Canon finns också (gränssnittskabel IFC-600PCU).
Använd en kabel som inte är längre än 2,5 m.
106
Originaltillbehör från Canon rekommenderas.
Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör.
Canon kan inte hållas ansvarigt för skador på denna produkt och/eller
olyckshändelser som eldsvådor och liknande som har orsakats av fel
på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller
exploderande batterier). Observera att de eventuella reparationer din
Canon-produkt kan kräva till följd av sådana fel inte omfattas av garantin
och medför att en avgift tas ut.
Extra tillbehör
Nedanstående kameratillbehör kan köpas separat. Observera att vissa
tillbehör inte säljs överallt eller kan ha utgått ur sortimentet.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Strömförsörjning
Auto-läge/Hybridauto-läge
Batteri NB-13L
Övriga fotograferingslägen
●● Uppladdningsbart litiumjonbatteri
P-läge
Batteriladdare CB-2LH
Tv-, Av- och M-lägena
●● Laddare för batteri NB-13L
Visning
●● Batteriladdaren kan användas i områden med 100–240 V
växelspänning (50/60 Hz).
●● Om kontakten inte passar i uttaget använder du en adapter
(finns i fackhandeln). Använd aldrig transformatorer för resebruk
eftersom de kan skada batteriet.
●● Meddelandet [Batterikommunikationsfel] visas om du använder
ett batteri från en annan tillverkare än Canon och ett svar från
användaren krävs. Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt
för skador till följd av funktionsfel eller eldsvådor som kan uppstå
vid användning av batterier från andra tillverkare än Canon.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Ett praktiskt skyddslock medföljer batteriet. Skyddslocket gör det
enkelt att visa laddningsstatusen för batteriet. Sätt fast skyddslocket
syns på ett laddat batteri och sätt fast det så att
inte
så att
syns på ett urladdat batteri.
107
Nätadapter CA-DC30
●● Sätt i det medföljande batteriet i kameran
för att ladda det. Gränssnittskabeln
IFC-600PCU (säljs separat) krävs för
att ansluta nätadaptern till kameran.
Övriga tillbehör
Innan du använder kameran
Använda extra tillbehör
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Visning på en tv
Stillbilder
Gränssnittskabel IFC-600PCU
●● För att ansluta kameran till en dator eller
skrivare.
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Om du ansluter kameran till en HDTV kan du visa dina bilder på en
större skärm. Anslut kameran via en HDMI-kabel (som inte är längre
än 2,5 m och har en kamerakontakt av typ D).
Mer information om hur du ansluter enheter till tv:n eller växlar ingång
finns i användarhandboken för tv:n.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Viss information visas kanske inte när bilderna visas på en tv
(= 120).
Skrivare
PictBridge-kompatibla skrivare
från Canon
●● Du kan skriva ut bilder utan att behöva
använda en dator genom att ansluta
kameran direkt till en skrivare.
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
1
Se till att kameran och tv:n är
avstängda.
Trådlösa funktioner
2
Anslut kameran till tv:n.
Inställningsmenyn
●● För in kabelkontakten helt i tv:ns
HDMI‑kontakt, som bilden visar.
Tillbehör
Bilaga
●● Öppna kamerans kontaktskydd och för in
kabelns kontakt helt i kamerans uttag.
Index
108
3
Slå på tv:n och växla till
videoingången.
●● Växla tv-ingång till den videoingång du
anslöt kabeln till i steg 2.
4
Slå på kameran.
Sätta i och ladda batteriet
Ladda batteriet genom att använda det medföljande batteriet tillsammans
med nätadaptern CA-DC30 och gränssnittskabeln IFC-600PCU (extra
tillbehör).
●● Starta kameran genom att trycka på
-knappen.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Sätt i batteriet.
●● Följ anvisningarna i steg 1 under ”Sätta
i batteriet och minneskortet” (= 15) för
att öppna luckan.
●● Bilder från kameran visas nu på tv:n.
(Ingenting visas på kamerans skärm.)
●● När du är klar, stäng av kameran och tv:n
innan du drar ut kabeln.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Sätt i batteriet enligt steg 2 under ”Sätta
i batteriet och minneskortet” (= 15).
P-läge
●● Följ anvisningarna i steg 4 under ”Sätta
i batteriet och minneskortet” (= 16) för
att stänga luckan.
●● Vid användning av kamerans HDMI-utgång kan det ta lite
tid mellan visningarna om du växlar mellan filmer i 4K- och
HD‑upplösning eller mellan filmer med olika bildfrekvens.
2
●● När kameran är ansluten till tv:n kan du även ta bilder medan du
granskar dem på tv:ns större skärm. Du fotograferar på samma
sätt som när du använder kamerans skärm.
Innan du använder kameran
(2)
(1)
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Anslut nätadaptern till kameran.
●● Öppna luckan (1) när kameran är
avstängd. Håll gränssnittskabelns (säljs
separat) mindre stickkontakt enligt bilden
och sätt in den i kamerakontakten (2).
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Anslut gränssnittskabelns större
stickkontakt till nätadaptern.
Bilaga
Index
109
3
Ladda batteriet.
●● Anslut nätadaptern till ett eluttag enligt
bilden.
●● Om nätadaptern har en nätkabel ansluter
du den till nätadaptern och ansluter
sedan stickkontakten i kabelns andra
ände till ett eluttag.
Använda en dator för att ladda batteriet
Du kan även ladda batteriet genom att ansluta gränssnittskabelns
stickkontakt till en USB-port på datorn enligt steg 2 under ”Sätta i och
ladda batteriet” (= 109). Mer information om datorns USB-anslutningar
finns i användarhandboken för datorn. Vi rekommenderar att du använder
gränssnittskabeln IFC-600PCU (säljs separat).
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Öppna luckan när kameran är avstängd.
För in kabelns mindre stickkontakt
i kamerakontakten i den riktning som
visas.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Laddningen startar och USBladdningslampan tänds.
●● Lampan släcks när batteriet är fulladdat.
●● Dra ur nätadapterns stickkontakt ur
eluttaget och dra ur gränssnittskabeln
ur kameran.
P-läge
●● Anslut den större av kabelns kontakter
till datorn. Mer information om datorns
anslutningar finns i användarhandboken
för datorn.
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
●● Laddningen startar och indikatorn på
kamerans baksida börjar lysa orange.
●● Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition
genom att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
●● Om du ska ladda ett annat batteri bör du först koppla från
gränssnittskabeln från kameran innan du sätter i det andra
batteriet som ska laddas.
Inställningsmenyn
●● Laddningen kan dock ta längre tid om du
importerar bilder från kameran till datorn
enligt beskrivningen i ”Spara bilder på en
dator” (= 112).
Tillbehör
Bilaga
●● Lampan släcks när batteriet är fulladdat.
Index
●● Anslut gränssnittskabeln igen om USB-laddningslampan inte tänds.
●● Laddade batterier laddar ur sig själva efter en tid även om de inte
används. Ladda batteriet samma dag (eller dagen innan) det ska
användas.
●● Laddaren kan användas i områden med 100–240 V
växelspänning (50/60 Hz). Om kontakten inte passar i uttaget
använder du en adapter (finns i fackhandeln). Använd aldrig
transformatorer för resebruk eftersom de kan skada batteriet.
110
●● Laddningen kan ta längre tid om du samtidigt importerar bilder
från kameran till datorn enligt beskrivningen i ”Spara bilder på en
dator” (= 112).
●● Laddningen avbryts och indikatorn släcks om du trycker på
ON/OFF-knappen för att stänga av kameran efter att du har börjat
ladda enligt beskrivningen ovan.
●● Vid anslutning av kameran till vissa datorer måste det finnas
ett minneskort i kameran för att batteriet ska kunna laddas.
Sätt i minneskortet i kameran (= 15) innan du ansluter kabeln
till datorns USB-port.
Använda programvaran
Du får tillgång till funktionerna i följande programvara genom att ladda ned
programvaran från Canons webbplats och installera den på datorn.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Image Transfer Utility 2
-- Skicka bilder automatiskt till en dator (= 91)
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Map Utility
-- Använd en karta för att visa GPS-information som har lagts till
i bilderna
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Visa och redigera bilderna på en dator med hjälp av förinstallerad
eller allmänt tillgänglig programvara som är kompatibel med bilder
som tagits med kameran.
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
●● Ladda ned och installera den senaste programvaran från Canons
webbplats.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
111
Spara bilder på en dator
Du kan använda gränssnittskabeln IFC-600PCU eller en USB-kabel
med Micro-B-kontakt på kamerasidan (båda säljs separat) för att ansluta
kameran till en dator och överföra innehållet på kamerans minneskort
till datorn.
1
(2)
(1)
Anslut kameran till datorn.
●● Öppna luckan (1) när kameran är
avstängd. För in den medföljande
USB-kabelns mindre stickkontakt
i kamerakontakten (2) i den riktning
som visas.
Innan du använder kameran
Skriva ut bilder
Stillbilder
Du kan enkelt skriva ut dina bilder genom att ansluta kameran till en
skrivare. På kameran kan du välja bilder till grupputskrifter, göra i ordning
beställningar till fotolabb och förbereda eller skriva ut order eller bilder
för fotoböcker.
En kompakt fotoskrivare i Canon SELPHY CP-serien används här som
exempel. Skärmbilderna och de tillgängliga funktionerna kan variera mellan
olika skrivare. Se även instruktionsboken till skrivaren för mer information.
●● Kameran startas automatiskt när den
ansluts till en dator.
2
Spara bilderna på datorn.
●● Använd endast förinstallerade eller
välkända och allmänt tillgängliga
program för att öppna bilder.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Enkel utskrift
P-läge
Stillbilder
●● Anslut den större av kabelns kontakter
till datorn. Mer information om datorns
anslutningar finns i användarhandboken
för datorn.
Filmer
Filmer
Tv-, Av- och M-lägena
Du kan skriva ut dina bilder genom att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel skrivare via en USB-kabel med Micro-B-kontakt på kamerasidan
(säljs separat).
1
2
Visning
Trådlösa funktioner
Se till att kameran och skrivaren
är avstängda.
Inställningsmenyn
Anslut kameran till skrivaren.
Tillbehör
●● Öppna kontaktskyddet och för in kabelns
mindre stickkontakt i kamerakontakten
enligt bilden.
●● Anslut den större av kabelns kontakter
till skrivaren. Mer information om
anslutningar finns i användarhandboken
för skrivaren.
3
Bilaga
Index
Slå på skrivaren.
112
4
5
Välj en bild.
Gå till utskriftsskärmen.
●● Tryck på -knappen, välj [Skriv ut bild]
och tryck sedan på -knappen igen.
6
Skriv ut bilden.
●● Nu påbörjas utskriften.
●● Upprepa den här proceduren från steg 4
när utskriften är klar om du vill skriva ut
andra bilder.
●● När du är klar stänger du av kameran och
skrivaren och kopplar från kabeln.
Filmer
Du kan förbereda grupputskrifter (upp till 400 bilder) eller beställa
utskrifter från fotolabb (upp till 998 bilder) genom att välja bilder på
minneskortet och antalet kopior av varje bild. Den utskriftsinformation
som du förbereder på det här sättet uppfyller DPOF-standarderna
(Digital Print Order Format).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Konfigurera utskriftsinställningar
Så här anger du utskriftsformatet, oavsett om det rör datum, filnummer eller
andra inställningar. Inställningarna gäller alla bilder i utskriftsbeställningen.
1
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Välj [Beställa kopior].
●● Välj [
]-menyn (= 23) >
[Beställa kopior].
Konfigurera utskriftsinställningar
Stillbilder
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Filmer
Tillbehör
Gå till utskriftsskärmen.
●● Öppna skärmen genom att följa
anvisningarna i steg 1–5 under
”Enkel utskrift” (= 112).
2
Stillbilder
●● Du kan inte välja filmer.
●● Välj [Skriv ut].
1
Innan du använder kameran
Lägga till bilder i utskriftsbeställningar (DPOF)
Bilaga
Index
Konfigurera inställningarna.
●● Välj ett menyalternativ och välj sedan
önskat alternativ.
113
2
Välj [Inställ.].
Skriva ut bilder som lagts till i utskriftsbeställningen
(DPOF)
Stillbilder
●● Välj ett menyalternativ att konfigurera och
välj sedan önskat alternativ.
-knappen för att komma
●● Tryck på
tillbaka till skärmen för utskrift.
●● Det är inte säkert att alla dina DPOF-inställningar kan användas
av skrivaren eller fotolabbet.
●● Använd inte den här kameran för att konfigurera utskriftsinställningar
för bilder med DPOF-inställningar som har gjorts med en annan
kamera. Om du ändrar utskriftsinställningarna med hjälp av den här
kameran kan det hända att alla tidigare inställningar skrivs över.
●● Om alternativet [På] väljs för [Datum] kan vissa skrivare skriva ut
datumet två gånger.
Filmer
●● Visningsskärmen visas när du ansluter
kameran till en PictBridge-kompatibel
skrivare.
Du öppnar den här skärmen genom att
trycka på -knappen och välja [Beställa
kopior] på den skärm som visas.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Du skriver ut bilderna genom att välja
[Skriv ut] och sedan välja [OK] på nästa
skärm.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Alla DPOF-utskriftsjobb som du tillfälligt
stoppar kommer att återupptas från
nästa bild.
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Ange bilder för utskrift
1
Välja bilder som ska skrivas ut.
Bilaga
Index
●● Följ anvisningarna i steg 1 under
”Konfigurera utskriftsinställningar”
(= 113) för att öppna skärmen som
visas till vänster.
●● Välj [Välj bild] eller [Flera] och tryck
sedan på -knappen.
●● Följ de instruktioner som visas för att
lägga till bilder för utskrift och tryck sedan
-knappen.
på
114
Lägga till flera bilder på en gång
Lägga till bilder i en fotobok
Du kan skapa en fotobok genom att välja upp till 998 bilder på ett
minneskort.
Lägga till bilder en och en
1
Välj [Inst. för Fotobok].
●● Välj [
]-menyn (= 23) >
[Inst. för Fotobok].
2
●● Följ anvisningarna i steg 2 under ”Lägga
till bilder en och en” (= 115) och välj
[Flera] för att öppna skärmen som visas
till vänster.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Välj ett alternativ och tryck sedan på
-knappen.
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Följ de instruktioner som visas för att
lägga till bilder.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Använd inte den här kameran för att konfigurera utskriftsinställningar
för bilder med DPOF-inställningar som har gjorts med en annan
kamera. Om du ändrar utskriftsinställningarna med hjälp av den här
kameran kan det hända att alla tidigare inställningar skrivs över.
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Välj [Välja bilder].
Visning
●● Du kan inte välja filmer.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
3
Välj en bild.
●● Välj en bild och tryck på
●● [
Tillbehör
-knappen.
Bilaga
] visas.
●● Du kan ta bort bilden från fotoboken
genom att trycka på -knappen igen.
[ ] visas inte längre.
Index
●● Upprepa den här proceduren om du vill
välja andra bilder.
-knappen för att komma
●● Tryck på
tillbaka till menyskärmen när du är klar.
115
Felsökning
Om du tror att ett fel har uppstått i kameran kontrollerar du först följande
saker. Kontakta Canons kundtjänst om felet kvarstår.
Bilaga
Praktisk information vid användning av kameran
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Strömförsörjning
Ingenting händer när du trycker på ON/OFF-knappen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Smutsiga batterikontakter försämrar batteriets prestanda. Prova att rengöra
kontakterna med en bomullstops och sedan ta ur och sätta i batteriet flera gånger.
Övriga fotograferingslägen
Batteriet laddar snabbt ur.
●● Batteriets prestanda försämras vid låga temperaturer. Prova att värma batteriet
lite genom att till exempel ha det i fickan. Kontrollera att kontakterna inte vidrör
några metallföremål.
●● Smutsiga batterikontakter försämrar batteriets prestanda. Prova att rengöra
kontakterna med en bomullstops och sedan ta ur och sätta i batteriet flera gånger.
●● Om detta inte hjälper och batteriet snabbt laddas ur efter laddning har det nått
slutet av sin livslängd. Köp ett nytt batteri.
P-läge
Batteriet har svällt upp.
Trådlösa funktioner
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
●● Det är normalt att batterier sväller upp, och det är ingen fara för säkerheten.
Om batteriet däremot sväller upp så mycket att det inte längre går att föra in
det i kameran bör du kontakta Canons kundtjänst.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Fotografering
Bilaga
Det går inte att fotografera.
●● Tryck ned avtryckaren halvvägs (= 21) under visning (= 67).
Index
Skärmen ser märklig ut vid fotografering.
●● Observera att följande visningsproblem inte lagras i stillbilder men spelas in i filmer.
-- Skärmen kan flimra och vågräta staplar synas när du fotograferar
i lysrörsbelysning eller LED-belysning.
116
In- eller uppspelningen av en film avbryts plötsligt.
●● För [
] eller [
UHS Speed Class 3.
] bör du använda ett UHS-I-minneskort med
Bilderna är oskarpa.
●● Kontrollera att onödiga funktioner, till exempel närbild, är inaktiverade.
●● Prova att fotografera med fokuslåset eller autofokuslåset (= 59, = 60).
Inga autofokuspunkter visas och kameran fokuserar inte när du trycker
ned avtryckaren halvvägs.
●● För att autofokuspunkterna ska visas och kameran fokusera korrekt kan du
försöka se till att en mer kontrastrik del av motivet är centrerad innan du trycker
ned avtryckaren halvvägs (eller trycker ned den halvvägs flera gånger i följd).
Kan inte ansluta till kopplingspunkten.
●● Kontrollera att kanalen för kopplingspunkten är inställd på en kanal som stöds
av kameran (= 123). Obs! Vi rekommenderar att du anger en kanal som stöds
manuellt i stället för att använda automatisk tilldelning av kanal.
Det tar lång tid att skicka bilder./Den trådlösa anslutningen har brutits.
●● Använd inte kameran i närheten av källor som kan störa Wi‑Fi-signalerna,
till exempel mikrovågsugnar och annan utrustning som använder sig av
2,4 GHz‑bandet.
●● Håll kameran närmare den andra enheten du försöker ansluta till (t.ex. en
kopplingspunkt) och se till att det inte finns några hinder mellan enheterna.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Motiven i bilden ser för mörka ut.
●● Justera ljusheten genom att använda exponeringskompensationen (= 52).
●● Använd exponeringslåset eller spotmätningen (= 52).
P-läge
Motiven ser för ljusa ut, högdagrarna är urblekta.
Tv-, Av- och M-lägena
●● Justera ljusheten genom att använda exponeringskompensationen (= 52).
●● Använd exponeringslåset eller spotmätningen (= 52).
●● Minska ljuset som belyser motivet.
Visning
Bilderna blir för mörka trots att blixten utlöses (= 29).
Trådlösa funktioner
●● Justera ljusheten genom att använda blixtexponeringskompensationen eller
ändra blixtstyrkan (= 62, = 66).
●● Öka ISO-talet (= 53).
Inställningsmenyn
Motiven i bilder tagna med blixt ser för ljusa ut eller så är högdagrarna
urblekta.
Tillbehör
●● Justera ljusheten genom att använda blixtexponeringskompensationen eller
ändra blixtstyrkan (= 62, = 66).
Bilaga
Index
Spela in filmer
Motiven ser förvrängda ut.
●● Motiv som passerar framför kameran med hög hastighet kan se förvrängda ut.
Wi‑Fi
Det går inte att öppna Wi‑Fi-menyn genom att trycka på
-knappen.
●● Wi‑Fi-menyn kan inte öppnas när kameran är ansluten till en skrivare eller dator
via en kabel. Koppla från kabeln.
117
Fel och varningar
Om det visas ett felmeddelande ska du göra följande.
Felkoder
●● Om problem uppstår med kameran visas felkoder (i formatet Errxx) och
rekommenderade åtgärder.
Nummer
Meddelande och åtgärd
Kortet kan inte läsas. Ta ur och sätt i kortet igen, byt
kort eller formatera kortet i kameran.
02
→ Ta ur och sätt i minneskortet igen, använd ett annat
minneskort eller formatera kortet.
Det går inte att spara bilder eftersom minneskortet är
fullt. Sätt i ett annat kort.
04
→ Använd ett annat minneskort, radera oönskade
bilder eller formatera kortet.
Det gick inte att fotografera på grund av ett fel. Stäng
10, 20, 30, 40, av kameran och starta om den igen eller ta ur och sätt
i batteriet igen.
50, 60, 70,
80, 99
→ Använd ON/OFF-knappen eller ta ur och sätt
i batteriet igen.
Wi‑Fi
Enhet med samma IP adress finns i valt nätverk
●● Återställ IP-adressen så att alla konflikter med andra enheter elimineras.
Frånkopplad/Det gick inte att skicka bilden
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Du kanske befinner dig på en plats där Wi‑Fi-signalerna störs.
●● Använd inte kamerans Wi‑Fi-funktion i närheten av mikrovågsugnar eller andra
enheter som använder sig av 2,4 GHz-bandet.
●● Håll kameran närmare den andra enheten du försöker ansluta till (t.ex. en
kopplingspunkt) och se till att det inte finns några hinder mellan enheterna.
●● Kontrollera att den anslutna enheten inte har några fel.
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på servern
●● Ta bort oönskade bilder från servern och kontrollera mängden ledigt utrymme
innan du startar en ny överföring.
P-läge
Kontrollera nätverksinställningarna
Tv-, Av- och M-lägena
●● Kontrollera att datorn kan ansluta till internet med de aktuella
nätverksinställningarna.
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
* Skriv ned felnumret (Errxx) och kontakta Canons kundtjänst om felet kvarstår.
Bilaga
Index
118
Information som visas på skärmen
Fotografering (Detaljerad informationsvisning)
(32)
(30)
(36)
(37)
(35)
(11) (12)(13) (14) (15) (16) (17)
(1)
(2)
(4)
(31)
(33)
(34)
(10)
(24)
(25) (26)(27)
(1)
Fotograferingsmetod,
Motivikon (= 30)
(49)
(10) AE-lås (= 52)
(3)
AF-funktion (= 59)
(12) Återstående tid
(4)
Hjälplinjer (= 36)
(13) Batterinivå (= 119)
(5)
Matningsmetod (= 34, = 34)
(14) Inzoomning (= 31),
Digital telekonverter (= 57)
Ljusmätmetod (= 52)
(8)
Inspelningsstorleken för film
(= 46)
(9)
Signalstyrka för Wi‑Fi
(22) Blixtmetod (= 61),
FE-lås (= 62)
(37)
Uppspelningstid (= 48)
(38) Korrigering av vitbalans (= 55)
(23) Blixtexponeringskompensation
(= 62), Blixtmetod (= 66)
(30)
(48)
AF-metod (= 57)
Bildkvalitet (= 35)
Tid som krävs (= 48)
(15) Autofokuspunkt (= 57)
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
(39) Miniatyreffekt-film (= 49)
Auto-läge/Hybridauto-läge
(40) Video-snapshot (= 49)
Övriga fotograferingslägen
(42) Ekoläge (= 101)
P-läge
(43) Bildstab. (= 63)
(44) Vindbrusfilter (= 48)
Tv-, Av- och M-lägena
(45) Dämpare (= 48)
(46)
(47)
Auto (= 32)
(31) Kameraskakvarning (= 29)
(32) Intelligent IS (= 30)
Antal bilder (= 48)
(35) Zoomstapel (= 26)
Innan du använder kameran
(41) Datumstämpel (= 33)
(29) Bluetooth-anslutning till
smartphone, Status för
GPS‑hämtning (= 87)
(2)
(6)
(36)
(28) Exponeringsnivå (= 65)
(11) Antal tillgängliga bilder, Högsta
antal bilder som kan tas i följd
(7)
(21) Sidförhållande för stillbilder
(= 35)
(27) Bländarvärde (= 65)
(41)
(44) (45) (46) (47)
(34)
(26) Bluetooth-anslutningsstatus
(= 85)
(28) (29)
(42) (43)
(20) Auto ljuskorrigering (= 53)
(25) Slutartid (= 64, = 65)
(18)
(19)
(39)
(20)
(40)
(21)
(22) ( )
23
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(33) Hybridauto-läge/
Typ av sammandrag (= 28)
(24) ISO-tal (= 53)
(38)
(3)
(18) Vitbalans (= 54)
(19) Stilinställningar (= 55)
Visning
Auto. långsam slutare
(= 47)
Trådlösa funktioner
Automatisk nivå (= 36)
(48) Nivå för exponeringskompensation
(= 52)
Inställningsmenyn
(49) MF-indikator (= 56)
Tillbehör
Batterinivå
Bilaga
En ikon eller ett meddelande på skärmen anger batteriets laddningsstatus.
Bildskärm
Information
Index
Tillräckligt laddat
Något urladdat, men tillräckligt
(blinkar rött)
Nästan helt urladdat – ladda batteriet snart
Urladdat – ladda batteriet omedelbart
(16) Ram för spotmätning (= 52)
(17) Fokusområde (= 56),
Autofokuslås (= 60)
119
Innan du använder kameran
Visning (Detaljerad informationsvisning)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(11)
(1)
(17)
(25)
(1)
(2)
(12)
(13)
(14)
Handbok för avancerad användning
(27) (28)
Aktuellt bildnummer/
Totalt antal bilder
(18) Korrigering av vitbalans (= 55)
Batterinivå (= 119)
Signalstyrka för Wi‑Fi
(5)
Bluetooth-anslutningsstatus
(= 85)
(6)
Gradering (= 76)
(7)
Skydd av bild (= 72)
(8)
Histogram (= 69)
(9)
Mappnummer – Filnummer
(= 103)
(10) Fotograferingsdatum/tid (= 16)
(11) Fotograferingsmetod
(12) Slutartid (= 64, = 65)
(13) Bländarvärde (= 65)
(14) Nivå för exponeringskompensation
(= 52)
* Beskurna bilder är märkta med [ ].
Övriga fotograferingslägen
P-läge
(15) Ljushet (= 39)
(16) ISO-tal (= 53)
(3)
Auto-läge/Hybridauto-läge
(29)
Spela upp film (= 26, = 67),
Spela upp filmsammandrag
(= 28)
(4)
Grundläggande
kamerafunktioner
(22)
(20) (21) (23)(24)
(18) (19)
(26)
Grundläggande handbok
(15)
(16)
Tv-, Av- och M-lägena
(17) Vitbalans (= 54)
Visning
(19) Stilinställningar (= 55)
Trådlösa funktioner
(20) Filtereffekter (= 39)
(21) Blixt (= 61)
(22)
Inställningsmenyn
Auto. nivå (= 36)
Tillbehör
(23) Blixtexponeringskompensation
(= 62), Filmkompression
(= 80)
(24) Mätningsmetod (= 52)
(25) Auto ljuskorrigering (= 53)
Bilaga
Index
(26) Inspelningsstorleken för film
(= 46)
(27) Bildredigering (= 77)
(28) Stillbilder: Bildkvalitet (= 35)*
Filmer: Uppspelningstid
(29) Filstorlek
120
Försiktighetsåtgärder vid hantering
●● Kameran innehåller avancerad elektronik. Undvik att tappa den eller
utsätta den för stötar.
●● Ha aldrig kameran i närheten av magneter, motorer eller andra
enheter som genererar starka elektromagnetiska fält. Kraftiga
elektromagnetiska fält kan orsaka fel eller radera bilddata.
●● Om kameran eller skärmen blir smutsig eller får vattenstänk på
sig torkar du av dem med en torr och mjuk trasa, till exempel en
glasögonduk. Gnid inte för hårt.
●● Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller organiska
lösningsmedel när du rengör kameran eller skärmen.
●● Använd en blåsborste för att avlägsna damm från objektivet.
Kontakta Canons kundtjänst om du får problem med rengöringen.
●● Förvara batterier som inte används i en plastpåse eller plastbehållare.
Om du inte kommer att använda kameran under en längre tid kan du
se till att behålla batteriets prestanda genom att en gång om året ladda
batteriet och sedan använda kameran till dess att batteriet har laddat
ur sig innan du förvarar batteriet.
Innan du använder kameran
Tekniska data
Grundläggande handbok
Bildsensor
Handbok för avancerad användning
Bildstorlek..........................................1/2,3-typ
Effektiva pixlar
Grundläggande
kamerafunktioner
(Bildbearbetning kan minska det
tillgängliga antalet pixlar.)........................Cirka 20,3 miljoner pixlar
Auto-läge/Hybridauto-läge
Totalt antal pixlar................................Cirka 21,1 miljoner pixlar
Övriga fotograferingslägen
Objektiv
Brännvidd
(motsvarande för 35 mm-film)...........4,3–172,0 mm
(24–960 mm)
Zoomomfång.....................................40×
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Fotograferingsavstånd (mätt från objektivets framkant)
Vid maximalt
Vid maximalt
Fotograferingsläge Fokusområde
vidvinkelläge ( ) telefotoläge ( )
–
1 cm–oändligt
2,0 m–oändligt
*
Annat
5 cm–oändligt
1–50 cm
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
2,0 m–oändligt
–
Tillbehör
* Gäller även manuell fokusering.
Bilaga
Index
121
Slutare
Slutartid
Auto-läge (automatiska inställningar)
Längsta slutartid............................1 sek.
Kortaste slutartid............................1/3200 sek.
Omfång i alla fotograferingsmetoder
Längsta slutartid............................15 sek.
Kortaste slutartid............................1/3200 sek.
Tillgängliga slutartider (sek.)
Fotograferingsmetod.....................M-läge/Tv-läge
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15,
1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60,
1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640,
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,
1/2000, 1/2500, 1/3200
Bländarförval
f/-nummer
Vidvinkel............................................3,3–8,0
Telefoto..............................................6,9–8,0
Blixtstyrning
Inbyggd blixt
Blixtområde (maximalt vidvinkelläge)
kortaste avstånd............................Cirka 50 cm
längsta avstånd.............................Cirka 5,0 m
Blixtområde (maximalt teleläge)
kortaste avstånd............................Cirka 2,0 m
längsta avstånd.............................Cirka 2,5 m
Skärm
Typ.........................................................TFT LCD, färg
Skärmstorlek..........................................7,5 cm (3,0 tum)
Antal bildpunkter....................................Cirka 0,92 miljoner bildpunkter
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Fotografering
Digital zoom
Förstoring..........................................Cirka 4×
Max med optisk zoom........................Cirka 160×
Brännvidd (maximalt teleläge,
motsvarande för 35 mm-film).............Motsvarande cirka 3 840 mm
ZoomPlus
(Antal lagrade pixlar L)......................Cirka 80×
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Bildseriefotografering
Fotograferingshastighet*
One-Shot AF
Bildseriefotografering
(hög hastighet)...........................Max. cirka 10,0 bilder/sek.
Bildseriefotografering
(låg hastighet)............................Max. cirka 4,0 bilder/sek.
Servo AF
Bildseriefotografering
(hög hastighet)...........................Max. cirka 7,4 bilder/sek.
Bildseriefotografering
(låg hastighet)............................Max. cirka 4,0 bilder/sek.
* Hastigheten vid bildseriefotografering kan minska beroende på följande faktorer:
slutartidsvärde/bländarvärde/motivförhållanden/fotograferingsmiljö/blixtanvändning/
ISO-tal/zoomläge
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
122
Inspelning
Gränssnitt
Filformat.................................................DCF-kompatibel DPOF-kompatibel
(version 1.1)
Datatyp
Stillbild
Lagringsformat...............................Exif 2.31 (DCF2.0)
Bild.................................................Endast JPEG
Film
Lagringsformat...............................MP4
Video.............................................MPEG-4 AVC/H.264
Ljud................................................MPEG-4 AAC-LC (stereo)
Strömförsörjning
Batteri....................................................NB-13L
Antal stillbilder (enligt CIPA-riktlinjerna:
rumstemperatur 23 °C)
Antal stillbilder (ekoläge på)
Inspelningstid för filmer (enligt CIPA-riktlinjerna:
rumstemperatur, 23 °C)
Inspelningstid för filmer (kontinuerlig inspelning)
Uppspelningstid*
* Tid vid visning av ett bildspel eller stillbilder
Cirka 265 bilder
Cirka 370 bilder
Cirka 60 min.
Cirka 100 min.
Cirka 4 tim.
Kabelanslutet
DIGITAL-kontakt................................Micro USB
HDMI OUT-kontakt............................Typ D
Trådlöst
Bluetooth
Kompatibilitetsstandarder..............Bluetooth version 4.1
(Bluetooth-lågenergiteknik)
Wi‑Fi
Kompatibilitetsstandarder..............IEEE802.11n/g/b
Överföringsfrekvens
Frekvens....................................2,4 GHz
Kanaler......................................1–11
Säkerhet
Infrastrukturläge.........................WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
* Stöder Wi‑Fi Protected Setup
Kamera som åtkomstpunkt........WPA2-PSK (AES)
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Driftmiljö
Inställningsmenyn
Temperatur.............................................Min. 0 °C, max. 40 °C
Mått (enligt CIPA-riktlinjerna)
Tillbehör
B............................................................Cirka 110,1 mm
H............................................................Cirka 63,8 mm
D............................................................Cirka 39,9 mm
Bilaga
Index
Vikt (enligt CIPA-riktlinjerna)
Inklusive batteri och minneskort............Cirka 299 g
Endast kamerahus.................................Cirka 275 g
123
Batteri NB-13L
Typ:
Spänning:
Kapacitet:
Antal laddningscykler:
Drifttemperatur:
Innan du använder kameran
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
3,6 V DC
1 250 mAh
Cirka 300 gånger
0–40 °C
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Batteriladdare CB-2LHE
Auto-läge/Hybridauto-läge
Inspänning/-ström: 100–240 V AC (50/60 Hz)
0,09 A (100 V)–0,06 A (240 V)
Utspänning/-ström:
4,2 V DC, 0,7 A
Laddningstid: Cirka 2 tim. 10 min.
(vid användning av NB‑13L)
Drifttemperatur:
5–40 °C
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Nätadapter CA-DC30E
Inspänning/-ström: 100–240 V AC (50/60 Hz)
0,07 A (100 V)–0,045 A (240 V)
Utspänning/-ström:
5,0 V DC, 0,55 A
Laddningstid: Cirka 2 tim. 50 min* (vid laddning med
NB‑13L i kameran)
Visning
Drifttemperatur:
Tillbehör
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
* Laddningstiderna varierar kraftigt beroende på den
återstående batterinivån.
5–40 °C
Bilaga
Index
124
Index
A
D
AE-lås 52
AF-metod 57
Auto-läge (fotograferingsläge) 18, 26
Autofokuslås 60
Av (fotograferingsläge) 65
Datum/klocka/zon
Inställningar 16
Digital telekonverter 57
Digital zoom 31
DPOF 113
B
E
Batteri
Ekoläge 101
Energispar 101
Ladda 15
Nivå 119
Bilder
Bildvisning → Visa
Radera 74
Skydda 72
Visningstid 38
Bildkvalitet 35
Bildspel 72
Bildvisning → Visa
Blixt
Blixt av 61
Blixt på 61
Blixtexponeringskompensation 62
Lång synktid 61
Bluetooth 83
C
Camera Connect 83
CANON iMAGE GATEWAY 94
Egen vitbalans 54
Ekoläge 101
Energispar 101
Exponering
Exponeringslås 52
FE-lås 62
Kompensation 52
F
FE-lås 62
Felmeddelanden 118
Felsökning 116
Filmscener
Redigering 79
Filnumrering 103
Fisheyeeffekt (fotograferingsläge) 44
Fokusering
AF-metod 57
Autofokuslås 60
MF-peaking 57
Servo AF 59
Fokusområde
Manuell fokusering 56
Närbild 56
Fotografering
Fotograferingsdatum/tid
→ Datum/klocka/zon
Fotograferingsinformation 119
Fyrverkeri (fotograferingsläge) 42
Färg (vitbalans) 54
Följnings-AF 58
Förpackningens innehåll 2
Förstorad visning 71
M (fotograferingsmetod) 65
Manuell fokusering (fokusområde) 56
Meny
Grundläggande funktioner 23
Miniatyreffekt (fotograferingsläge) 46
Minneskort 2
Mjuk fokus (fotograferingsläge) 44
Mätningsmetod 52
G
N
Geotagga bilder 87
GPS-informationsvisning 69
Gradering 76
Grundinställningar → Återställa
Grynig svartvit
(fotograferingsmetod) 43
H
Handlovsrem → Rem
HDMI-kabel 108
I
Indikator 25, 38
Inställningar för Fotobok 115
ISO-tal 53
K
Kontakt 112
L
Leksakskameraeffekt
(fotograferingsläge) 45
M
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Nattfoto utan stativ
(fotograferingsmetod) 41
Närbild (fokusområde) 56
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
P
P (fotograferingsläge) 51
Pipljud 100
Porträtt (fotograferingsläge) 41
Programautomatik 51
Programvara
Spara bilder på en dator 112
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
R
Radera 74
Redigera eller radera
anslutningsinformation 98
Redigering
Ta bort röda ögon 78
Rem 2, 14
Rotera 76
Rutnät 36
Bilaga
Index
125
S
SD-/SDHC-/SDXC-minneskort
→ Minneskort
Serietagning 34
Servo AF 59
Sidförhållande 35
Självporträtt (fotograferingsläge) 40
Självutlösare 34
Skicka bilder 94
Skicka bilder till en smartphone 83
Skicka bilder till webbtjänster 94
Skydda 72
Skärm
Ikoner 119, 120
Meny → Snabbkontroll, Meny
Visningsspråk 17
Slät hud (fotograferingsläge) 43
Snabbinställningar
Grundläggande funktioner 23
Spara bilder på en dator 112
Strömförsörjning 107
→ Batteri,
→ Batteriladdare
Sökning 70
T
Ta bort röda ögon 78
Tillbehör 107
Tillfällig utzoomning 31
Tv (fotograferingsläge) 64
V
Vindbrusfilter 48
Visa 19
Bildspel 72
Bildsökning 70
Enbildsvisning 19
Förstorad visning 71
Indexvisning 70
Visa på en tv 108
Visa på en tv 108
Visningsspråk 17
Vitbalans (färg) 54
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
W
Wi-Fi-funktioner 83
Tv-, Av- och M-lägena
Z
Visning
Zooma 27, 31
Trådlösa funktioner
Å
Återställ kamera 105
Återställa 105
Inställningsmenyn
Tillbehör
Ä
Ändra storlek på bilder 77
Bilaga
Index
U
Utskrift 112
126
Säkerhetsföreskrifter för trådlösa funktioner
●● Innan detaljer eller tekniker i kameran som regleras av valutalagen
och utrikeshandelslagen exporteras (vilket inkluderar utförsel ur Japan
eller uppvisande för människor som inte är bosatta i Japan) kan
exporttillstånd eller tillstånd för tjänstetransaktioner behöva begäras
från japanska myndigheter.
●● Eftersom den här produkten innehåller amerikansk krypteringsteknik
omfattas den av amerikanska exportbestämmelser och får inte
exporteras till eller föras in i något land som befinner sig under
amerikanskt handelsembargo.
●● Anteckna alltid de inställningar du använder för trådlöst Wi‑Fi.
De inställningar för trådlös kommunikation som lagras i den här
produkten kan ändras eller raderas till följd av felaktig användning
av produkten, störningar från radiovågor, statisk elektricitet,
olyckshändelser eller funktionsfel. Observera att Canon inte accepterar
något ansvar för direkta eller indirekta skador eller förlust av intäkter
som uppstår i samband med försämrat innehåll eller förlust av innehåll.
●● Om produkten får en ny ägare, kasseras eller skickas för reparation
ska du återställa inställningarna för trådlös kommunikation till
standardinställningarna genom att radera alla inställningar du har gjort.
●● Canon ersätter inte förluster till följd av förlust eller stöld av produkten.
Canon accepterar inget ansvar för skador eller förlust som uppstår på
grund av obehörig åtkomst eller användning av målenheter som har
registrerats på produkten på grund av förlust eller stöds av produkten.
●● Använd produkten enligt beskrivningen i den här handboken.
Använd alltid produktens trådlösa funktioner inom ramen för riktlinjerna
i den här handboken. Canon accepterar inget ansvar för skador eller
förluster om funktionen och produkten används på andra sätt än enligt
beskrivningen i den här handboken.
Säkerhetsföreskrifter
Eftersom Wi‑Fi använder radiovågor för att överföra signaler krävs
striktare säkerhetsföreskrifter än vid användning av LAN-kabel.
Kom ihåg följande när du använder Wi‑Fi:
●● Använd endast de nätverk som du har behörighet att använda.
Den här produkten söker efter Wi‑Fi-nätverk i närheten och visar
resultatet på skärmen. Nätverk som du inte har behörighet att använda
(okända nätverk) kan också visas. Användning av, eller försök att
ansluta till, sådana nätverk kan utgöra obehörig åtkomst. Använd
endast de nätverk som du har behörighet att använda, och försök
aldrig att ansluta till andra okända nätverk.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Om säkerhetsinställningarna inte är korrekta kan följande problem uppstå:
P-läge
●● Avläsning av överföringen
Hackare kan övervaka dataöverföringar som sker via Wi‑Fi och försöka
läsa av data som du skickar.
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
●● Obehörig nätverksåtkomst
Hackare kan skaffa sig obehörig åtkomst till nätverket du använder
i syfte att stjäla, modifiera eller förstöra information. Du kan även
råka ut för andra slags obehörig åtkomst, till exempel personer som
utger sig för att vara någon annan (i syfte att få tillgång till obehörig
information) eller s.k. springboard-angrepp (där någon skaffar sig
tillgång till ditt nätverk och använder det som språngbräda för att
dölja sina egna spår vid en infiltration av andra system).
Se alltid till att hålla ditt Wi‑Fi-nätverk skyddat och säkert så att du
undviker sådana angrepp.
Om du använder Wi‑Fi-funktionen i den här kameran måste du vara väl
insatt i Wi‑Fi-säkerhet och kunna väga risker och fördelar mot varandra
när du justerar säkerhetsinställningarna.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
127
Programvaror från fristående leverantörer
●● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided ‘as is’ with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
●● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
128
●● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Personlig information och säkerhetsföreskrifter
Om personlig information och/eller säkerhetsinställningar för Wi‑Fi,
till exempel lösenord, har sparats i kameran bör du vara medveten
om att informationen och inställningarna kan finnas kvar i kameran.
Om kameran säljs eller skänks till en annan person, kasseras eller skickas
för reparation ska du vidta följande åtgärder för att förhindra att andra kan
ta del av informationen och inställningarna.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Radera lagrad säkerhetsinformation för Wi‑Fi genom att välja
[Radera inställningar] under Wi‑Fi-inställningar.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Varumärken och licensiering
Övriga fotograferingslägen
●● Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
P-läge
●● Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är
registrerade i USA och andra länder.
Tv-, Av- och M-lägena
●● App Store, iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc.
Visning
●● SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
●● HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing, LLC.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Wi‑Fi®, Wi‑Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ och Wi‑Fi Protected Setup™
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi‑Fi Alliance.
●● Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken
som tillhör Bluetooth SIG Inc. All användning av dessa märken är
licensierad till Canon Inc. Övriga varumärken och handelsbenämningar
tillhör respektive ägare.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
●● Den här enheten innehåller exFAT-teknik under licens från Microsoft.
●● This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Meddelandet visas på engelska så som krävs.
129
Ansvarsfriskrivning
●● All otillåten reproduktion av den här handboken är förbjuden.
●● Samtliga mått och mätvärden baseras på Canons standarder för
testning.
●● Information som produktspecifikationer och produktförändringar
kan komma att ändras utan föregående avisering.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Bilderna och skärmdumparna i handboken kan skilja sig något
från det du ser på din kamera.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Canon tar emellertid inget ansvar för eventuella förluster som kan
uppstå i samband med användningen av den här produkten.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av- och M-lägena
Visning
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
130
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising