Canon | i-SENSYS MF112 | User manual | Canon i-SENSYS MF112 User manual

Canon i-SENSYS MF112 User manual
Windows
UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2/PCL6 V4-skrivardrivrutin
Användarhandbok
USRMA-3219-03 2019-07 sv
Copyright CANON INC. 2019
Innehåll
Inledning ..............................................................................................................................................................
Så här använder du handboken
................................................................................................................................. 3
Beteckningar som används i den här handboken
Friskrivningsklausul
Copyright
2
...................................................................................................... 4
.................................................................................................................................................. 5
.................................................................................................................................................................. 6
Varumärken
.............................................................................................................................................................. 7
Om den här drivrutinen ........................................................................................................................... 9
Innan användning ......................................................................................................................................
12
Installera drivrutinen ..............................................................................................................................
14
Kontroll före installation
Systemkrav
......................................................................................................................................... 15
........................................................................................................................................................ 16
Anmärkningar och varningar om installationen
Om Viktigt-filen
...................................................................................................... 17
.................................................................................................................................................. 18
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk
Installera genom att ange en port eller IP-adress
Installera via USB-anslutning
..................................................................................................... 24
.................................................................................................................................. 30
Installera genom att ange en inf-fil
.......................................................................................................................... 33
Installera med hjälp av Windows Update
Uppdatera/avinstallera drivrutinen
Uppdatera drivrutinen
........................................................................................... 19
................................................................................................................. 35
......................................................................................................................... 37
......................................................................................................................................... 38
Avinstallera drivrutinen
....................................................................................................................................... 40
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön ............................................
Använda en delad skrivare
...................................................................................................................................... 45
Installera som en skrivarserver
............................................................................................................................. 46
Lägga upp klienter för en delad skrivare
Ändra porten
44
................................................................................................................ 48
.......................................................................................................................................................... 51
Göra enhetsfunktionerna användbara
..................................................................................................................... 55
Utskrift ................................................................................................................................................................. 59
Skriva ut från en skrivbordsapp
Skriva ut från en Store-app
Skala
............................................................................................................................... 60
...................................................................................................................................... 63
...................................................................................................................................................................... 70
Bifoga en vattenstämpel
......................................................................................................................................... 71
Skriva ut en stor affisch över flera sidor
................................................................................................................... 72
Överlappande utskriftsdata på ett fast formulär
Bifoga en PIN-kod till utskriftsdata
...................................................................................................... 76
.......................................................................................................................... 78
I
............................................................................................................................................. 79
Kryptera utskriftsdata
Mellanlagra utskriftsjobb
Lagra utskriftsdata
........................................................................................................................................ 81
................................................................................................................................................. 82
Prioritera ett utskriftsjobb framför andra utskriftsjobb
............................................................................................ 83
Avbryta aktuella utskriftsjobb för ett prioriterat utskriftsjobb
Ändra standardinställningarna
................................................................................. 84
................................................................................................................................ 85
Skapa en broschyr ......................................................................................................................................
Utskrift av broschyrer
............................................................................................................................................. 88
Skapa en broschyr i uppsättningar
.......................................................................................................................... 89
Korrigera förskjutning under broschyrutskrift
Sadelhäftad broschyrutskrift
......................................................................................................... 90
................................................................................................................................... 91
Sadelpressbearbetning när sadelhäftade broschyrer skrivs ut
Trimma sidor vid utskrift av sadelhäftade broschyrer
.................................................................................. 92
............................................................................................... 93
........................................................................................................................................................... 94
Limbindning
Skriva ut sidnummer på samma ställe på alla sidor oavsett fram- eller baksida
......................................................... 95
Använda olika papperstyper .............................................................................................................
Registrera anpassade pappersstorlekar
Infoga skiljeark mellan OH-film
Iläggsblad
87
98
................................................................................................................... 99
............................................................................................................................. 100
............................................................................................................................................................ 101
Infoga flikpapper
.................................................................................................................................................. 102
Skriva ut på flikpapper
.......................................................................................................................................... 103
Redigera Favoritinställningar ........................................................................................................
Registrera Favoritinställningar
105
.............................................................................................................................. 106
Redigera favoritinställningslistan
.......................................................................................................................... 107
Samordna med enhetsfunktioner ............................................................................................... 110
Ställa in autentiseringsfunktionen
Ställa in användarnamnet
........................................................................................................................ 111
..................................................................................................................................... 113
Kontrollera angiven användarinformation innan du skriver ut
............................................................................... 115
Inställningslista .......................................................................................................................................... 118
Gemensamma inställningar för alla flikar
.............................................................................................................. 119
[Huvud] Flik
.......................................................................................................................................................... 121
[Layout] Flik
.......................................................................................................................................................... 124
[Pappersmatning] Flik
........................................................................................................................................... 128
[Efterbehandling] Flik
............................................................................................................................................ 130
[Kvalitet] Flik
........................................................................................................................................................ 132
[Omslag] Flik
......................................................................................................................................................... 135
[Support/enhet] Flik
.............................................................................................................................................. 136
[Enhetsinställningar]/[Administratörsinställningar] Flik
......................................................................................... 138
II
Felsökning ....................................................................................................................................................... 141
Det går inte att hitta en enhet i nätverket
............................................................................................................. 142
Ikonen för enheten visas inte efter installation
...................................................................................................... 144
Standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows visas
................................................................................ 145
Utskriftsinställningar återgår till standardinställningarna efter uppdatering av drivrutinen
III
................................... 149
Inledning
Inledning
Inledning ................................................................................................................................................................. 2
Så här använder du handboken ............................................................................................................................ 3
Beteckningar som används i den här handboken ............................................................................................. 4
Friskrivningsklausul .............................................................................................................................................. 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Varumärken ........................................................................................................................................................... 7
1
Inledning
Inledning
Så här använder du handboken(P. 3)
Friskrivningsklausul(P. 5)
Copyright(P. 6)
Varumärken(P. 7)
2
Inledning
Så här använder du handboken
Detta förklarar saker som du bör känna till för att kunna använda den här handboken.
Beteckningar som används i den här handboken(P. 4)
3
Inledning
Beteckningar som används i den här handboken
Här förklaras symboler och inställningar som används i den här handboken.
Symboler som används i den här handboken
I den här handboken markeras anvisningar som måste följas vid användning av drivrutinen med följande
symboler.
VIKTIGT!
● Anger krav och begränsningar för användning. Läs sådana punkter noga så att du använder produkten på
rätt sätt och undviker skador på produkten eller annan egendom.
OBS!
● Förtydligar en åtgärd eller innehåller ytterligare beskrivningar av en procedur. Vi rekommenderar att du
läser sådana meddelanden.
Om inställningar
I den här handboken betecknas inställningsnamn som visas på skärmen på följande sätt.
Exempel:
[Skriv ut]
[OK]
4
Inledning
Friskrivningsklausul
Informationen i detta dokument kan ändras utan att det meddelas.
CANON INC. LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE DET HÄR MATERIALET, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER
UNDERFÖRSTÅTT, FÖRUTOM DET SOM ANGES I DET HÄR DOKUMENTET, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING
TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ANVÄNDNINGSSYFTE ELLER FRÅNVARO AV
INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. CANON INC. ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA DIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER
INDIREKTA SKADOR, ELLER FÖR FÖRLUSTER ELLER OMKOSTNADER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DET HÄR
MATERIALET ANVÄNDS.
5
Inledning
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Ingen del av denna publikation får reproduceras, sändas, skrivas ut, lagras i ett återvinningssystem eller
översättas till något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt,
optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd från Canon, Inc.
6
Inledning
Varumärken
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer och Microsoft Edge är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
macOS och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc.
Andra produkt- och företagsnamn som omnämns kan vara varumärken och tillhör respektive ägare.
7
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen ................................................................................................................................. 9
8
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen
Denna drivrutin gör det möjligt för dig att visa skärmen med utskriftsinställningar för drivrutinen som stödjer
Windows Store-appar och skrivbordsappar och använda Canon-enheters utskriftsfunktioner.
I den här handboken betecknas Windows Store-appar, Windows-appar och UWP-appar (Universal Windows
Platform) som Store-appar.
Skriva ut från en skrivbordsapp
Följande skärmbild för utskriftsinställningar visas när du skriver ut från skrivbordsappar.
Skriva ut från en Store-app
Följande skärmbild för utskriftsinställningar visas när du skriver ut från Store-appar.
De funktioner som krävs för att skriva ut från Store-appar installeras automatiskt från Windows Store när
drivrutinen installeras.
9
Om den här drivrutinen
Närliggande information
Skriva ut från en skrivbordsapp(P. 60)
Skriva ut från en Store-app(P. 63)
10
Innan användning
Innan användning
Innan användning ........................................................................................................................................... 12
11
Innan användning
Innan användning
● Den senaste drivrutinsprogramvaran finns tillgänglig på Canons webbplats. Kontrollera systemkrav osv., och
ladda ned lämplig programvara om så krävs.
Canons globala webbplats: https://global.canon/
● De funktioner du kan använda kan variera utifrån följande omständigheter.
- Den enhet du använder och dess inställningar
- Enhetens firmwareversion
- Enhetens alterantivstruktur
- Den skrivardrivrutin som du använder
- Drivrutinsversionen
- Den datormiljö du använder
● Skärminnehållet, procedurerna etc. som visas och beskrivs i handboken kan skilja sig från de som visas.
● I den här handboken förklaras exempel med Windows 10.
12
Installera drivrutinen
Installera drivrutinen
Installera drivrutinen .................................................................................................................................... 14
Kontroll före installation .................................................................................................................................... 15
Systemkrav ..................................................................................................................................................... 16
Anmärkningar och varningar om installationen ............................................................................................. 17
Om Viktigt-filen ............................................................................................................................................... 18
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk .................................................................................. 19
Installera genom att ange en port eller IP-adress ............................................................................................ 24
Installera via USB-anslutning ............................................................................................................................. 30
Installera genom att ange en inf-fil ................................................................................................................... 33
Installera med hjälp av Windows Update .......................................................................................................... 35
Uppdatera/avinstallera drivrutinen ................................................................................................................... 37
Uppdatera drivrutinen .................................................................................................................................... 38
Avinstallera drivrutinen .................................................................................................................................. 40
13
Installera drivrutinen
Installera drivrutinen
Välj den installationsmetod som är lämplig för anslutningsmetoden och miljön för den enhet du använder.
Kontroll före installation(P. 15)
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk(P. 19)
Installera genom att ange en port eller IP-adress(P. 24)
Installera via USB-anslutning(P. 30)
Installera genom att ange en inf-fil(P. 33)
Installera med hjälp av Windows Update(P. 35)
Uppdatera/avinstallera drivrutinen(P. 37)
14
Installera drivrutinen
Kontroll före installation
Detta förklarar vad du behöver bekräfta i förväg för att kunna installera drivrutinen korrekt.
Systemkrav(P. 16)
Anmärkningar och varningar om installationen(P. 17)
Om Viktigt-filen(P. 18)
15
Installera drivrutinen
Systemkrav
Den här drivrutinen kan användas i följande systemmiljöer.
Operativsystem
● Windows 10 *
● Windows 8.1
● Windows Server 2019
● Windows Server 2016
● Windows Server 2012 R2
* Det är inte säkert att alla skärmbilder och funktioner fungerar korrekt på alla surfplattor och smartphone-telefoner.
Maskinvara
● En dator som garanterat fungerar med ovanstående operativsystem
Kombinationer av språk för drivrutin och visning av operativsystem
Beroende på kombinationen av språk för drivrutin och visning av operativsystem kan inte korrekt drift
garanteras. Vi rekommenderar att installerar med det valda standardspråket när installationsrutinen inleder.
Understödda språk för drivrutin
Engelsk / Arabisk / Baskiska / Katalanska / Förenklad kinesiska / Traditionell kinesiska / Tjeckiska / Danska /
Nederländska / Finska / Franska / Tyska / Ungerska / Italienska / Japanska / Koreanska / Malajiska / Norska /
Polska / Portugisiska / Ryska / Slovakiska / Spanska / Svenska / Thailändska / Turkiska / Vietnamesiska
Omfattning av garanterad drift
Språk för operativsystem
omfattat i de understödda
språken för drivrutiner
Språk för operativsystem inte
omfattat i de understödda
språken för drivrutiner
Installerat med språk som matchar
operativsystemet
Garanterat
--
Installerat med språk som inte matchar
operativsystemet
Garanterat*1
Inte garanterat*2
Ändrat till ett språk som inte matchar
operativsystemet efter installation
Garanterat*1
Inte garanterat*2
*1 Layouten kan vara osammanhängande eller drivrutinen visas inte korrekt.
*2 Drift garanteras endast för installation med engelska. Dock kan layouten vara osammanhängande eller drivrutinen visas
inte korrekt.
16
Installera drivrutinen
Anmärkningar och varningar om installationen
Kontrollera följande när du installerar.
● Om en skärm kräver att du tillåter ändringar till datorn visas, tillåt ändringarna.
● Om en Windows-säkerhetsskärm som indikerar att utgivaren för drivrutinen inte kan verifieras visas, tillåt
installationen.
● Om ikonen för enheten inte visas i [Enheter och skrivare] när installationen är klar kan det bero på ett
problem med skärmen eller installationens läge. Se Felsökning för att visa ikonen för enheten.
Närliggande information
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk(P. 19)
Installera genom att ange en port eller IP-adress(P. 24)
Installera via USB-anslutning(P. 30)
Installera genom att ange en inf-fil(P. 33)
Ikonen för enheten visas inte efter installation(P. 144)
17
Installera drivrutinen
Om Viktigt-filen
I Viktigt-filen finns försiktighetsåtgärder vid installation och användning av drivrutiner.
Filen Viktigt har sparats med följande namn i mappen på den nedladdade drivrutinen.
Readme_sv.html
Dessutom, om du installerar med installationsprogrammet kan du hänvisa till skärmen för kontroll av CANONS
LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA.
18
Installera drivrutinen
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk
Du kan automatiskt söka efter en enhet i en nätverksmiljö och installera drivrutinen.
Du kan söka efter enheter på TCP/IP-nätverk och nätverksmiljöer som använder WSD.
OBS!
● För andra nätverksmiljöer än de ovanstående, se proceduren för installation genom att ange en port eller IPadress.
● Om du inte vet vilken nätverksmiljö du använder kontaktar du administratören.
Förutsättningar
● Systemkrav(P. 16)
● Aktivera [Inställningar för Multicast Discovery] på enheten
Aktivera [Använd WSD] om WSD används i nätverksmiljön.
● Ställer in val av funktionen sidbeskrivningsspråk (Plug & Play) för enheten
Ställ in [PDL-val (Plug and play)] på enheten för att matcha den med drivrutin du använder. För mer
information om inställningsmetoden, se enhetens användarhandbok.
- För "UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4-skrivardrivrutin": [*** (V4)] (eller [*** (XPS)])
*** representerar det sidbeskrivningsspråket som motsvarar enheten.
- För "PCL6 V4-skrivardrivrutin": [PCL6 (V4)] (eller [PCL6])
● Enheten är en som ligger i samma delnät som den dator du använder (för TCP/IP-nätverksmiljöer)
● Anmärkningar och varningar om installationen(P. 17)
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● [Skrivbord] visas på skärmen (om du använder Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedur
1
2
Dubbelklicka på [Setup.exe].
Om du vill ändra språket som visas av installationsprogrammet [Språk] → klicka på
[Nästa].
Drivrutinen installeras i enlighet med det valda språket.
3
Läs CANONS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA → klicka på [Ja].
På skärmen för kontroll av CANONS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA, om du klickar [Visa Viktigt-filen], kan
du hänvisa till innehållet i Readme-filen.
4
Välj [Standard] → klicka på [Nästa].
[Aktivera skrivare som är i viloläge och sök]: välj detta när du vill identifiera enheter i nätverket som är i
viloläge.
19
Installera drivrutinen
5
Om följande fönster visas, välj [Lägg till nya skrivare] → klicka på [Nästa].
[Lägg till nya skrivare och uppdatera befintliga skrivardrivrutiner]: välj detta när du vill uppdatera befintliga
drivrutiner samtidigt som du lägger till en ny drivrutin.
20
Installera drivrutinen
6
Bekräfta följande meddelande om det visas och klicka på [Ja] eller [Nej].
[Ja]: Kommunikation via TCP/IP-protokollet och WSD är aktiverat. Detta är vanligtvis rekommenderat.
[Nej]: Kommunikationen är begränsad till endast TCP/IP-protokollet. I det här fallet kan det hända att
enhetsinformationen inte hämtas korrekt.
7
Välj den enhet du vill installera i [Skrivarlista].
Om enheten inte visas i [Skrivarlista] klickar du på [Sök igen].
OBS!
● Om någon enhet inte går att identifiera kan det bero på problem med operativsystemet eller
enhetsinställningarna. Se följande felsökning med information om hur enheten kan visas bland de
identifierade resultaten.
Det går inte att hitta en enhet i nätverket(P. 142)
8
Om du vill ändra enhetens namn eller ange den som standardenhet väljer du
[Konfigurera skrivarinformation] → klicka på [Nästa].
Om du inte vill ändra enhetens namn eller ange den som standardenhet klickar du på [Nästa] och går till steg
10.(P. 23)
21
Installera drivrutinen
9
Ändra [Namn på skrivare] om det behövs → klicka på [Nästa].
[Ange som standard]: välj detta om du vill att denna enhet ska vara den enhet som normalt används.
[Använd som delad skrivare]: välj detta om du vill dela enheten.
[Port]: välj porten som du vill använda om du använder flera portar.
22
Installera drivrutinen
10
Markera [Lista över skrivare som ska installeras] → klicka på [Starta].
Fortsätt med installationen enligt instruktionerna på skärmen.
11
Se meddelandet om att installationen är klar → klicka på [Avsluta].
Du kan även skriva ut testsida om det behövs.
Närliggande information
Installera genom att ange en port eller IP-adress(P. 24)
Installera som en skrivarserver(P. 46)
23
Installera drivrutinen
Installera genom att ange en port eller IP-adress
Du kan ange porten eller IP-adressen som ska användas manuellt för nätverksanslutna eller lokalt anslutna
enheter och installera drivrutinen. Installera enligt den här proceduren när du inte automatiskt kan identifiera
en enhet i nätverket eller när unika inställningar krävs.
Såväl som att använda en befintlig port kan du lägga till en port.
Förutsättningar
● Systemkrav(P. 16)
● Anmärkningar och varningar om installationen(P. 17)
● Bekräfta den port som ska anges
Ange en WSD-port, standard TCP/IP-port, nätverksskrivarport eller en lokal port. Du kan ange en port som
redan är registrerad. Du kan välja en tillfällig port ([LPT1] osv.) och ställa in den när installationen är klar.
● Bekräfta enhetens värdnamn, namn eller IP-adress (om du lägger till en WSD-port eller en standard TCP/IPport).
Om du installerar genom att ange en WSD-port eller en standard TCP/IP-port, måste du ange enhetens
värdnamn, namn och IP-adress. Värdnamnet eller namnet på enheten bör vara det namn som används för
enheten i nätverket. Om du inte känner till enhetens namn eller värde som ska anges kontaktar du din
nätverksadministratör.
● Bekräfta den delade skrivaren (om du lägger till en port för nätverksskrivare)
Den delade skrivare du väljer när porten läggs till måste vara samma enhet som har valts via
installationsprogrammet. Dessutom ska du bekräfta att samma version av skrivardrivrutin har angetts i den
delade skrivaren och installationsprogrammet.
Observera att du måste logga in på datorn där den delade skrivaren är installerad i förväg.
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● [Skrivbord] visas på skärmen (om du använder Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedur
1
2
Dubbelklicka på [Setup.exe].
Om du vill ändra språket som visas av installationsprogrammet [Språk] → klicka på
[Nästa].
Drivrutinen installeras i enlighet med det valda språket.
3
Läs CANONS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA → klicka på [Ja].
4
Välj [Anpassad] → klicka på [Nästa].
24
Installera drivrutinen
5
Om följande fönster visas, välj [Lägg till nya skrivare] → klicka på [Nästa].
[Lägg till nya skrivare och uppdatera befintliga skrivardrivrutiner]: välj detta när du vill uppdatera befintliga
drivrutiner samtidigt som du lägger till en ny drivrutin.
[Uppdatera befintliga skrivardrivrutiner]: välj det här alternativet om du bara vill uppdatera drivrutiner. Mer
information finns i proceduren för uppdatering av drivrutiner.
25
Installera drivrutinen
6
Välj enhet att installera från [Skrivarlista] → klicka på [Nästa].
[Antal skrivare]: Ange antalet skrivare som ska installeras på den markerade enheten. Genom att ange flera
skrivare kan flera skrivare registreras vid samma tillfälle.
OBS!
● När flera skrivare tilldelas samma port på en enstaka enhet registreras flera utskriftsköer för den valda
enheten. Olika standardinställningar kan anges för utskriftsköerna för att särskilja dem vid utskrift. Det går
dock endast att tilldela en port per enhet när du anger en WSD-port eller en port för nätverksskrivare.
26
Installera drivrutinen
7
Ange en port.
Om du har angett flera skrivare för en enhet i steg 6.(P. 26) används portinställningen för den första skrivaren
som standardinställning för den andra och efterföljande skrivare.
27
Installera drivrutinen
När du lägger till en WSD-port
(1) Klicka på [Lägg till port] → välj [WSD Port] från [Port att lägga till] → klicka på [OK].
(2) Ange IP-adressen eller värdnamnet → klicka på [OK].
När du lägger till en TCP/IP-standardport
(1) Klicka på [Lägg till port] → välj [Standard TCP/IP Port] från [Port att lägga till] → klicka på [OK].
(2) Ange enhetens namn eller IP-adress enligt instruktionerna i guiden.
[Portnamn] fylls i automatiskt. Ändra portnamnet om det behövs.
Om skärmen [Ytterligare portinformation krävs] visas, klicka på "Öppna detaljer" och utför de nödvändiga
åtgärderna.
Utför något av följande.
- Återgå till föregående skärm i guiden → ange informationen för [Skrivarens namn eller IP-adress] igen →
klicka på [Nästa].
- Välj [Enhetstyp] > [Standard] > [Canon Network Printing Device with P9100] → klicka på [Nästa].
Beroende på vilken enhet du använder, kan det namn du väljer i [Enhetstyp] > [Standard] skilja sig från
[Canon Network Printing Device with P9100].
(3) Klicka på [Slutför].
När du lägger till en nätverksskrivarport
(1) Klicka på [Lägg till port] → välj [Nätverk] från [Port att lägga till] → klicka på [OK].
(2) Välj den nätverksskrivare du använder → klicka på [OK].
OBS!
● Om en nätverksskrivare som motsvarar enheten inte visas i listan kan det bero på fel inställningar i
operativsystemet eller enheten. Se följande felsökning med information om hur enheten kan visas i
skrivarlistan.
Det går inte att hitta en enhet i nätverket(P. 142)
När du lägger till en lokal port
(1) Klicka på [Lägg till port] → välj [Local Port] från [Port att lägga till] → klicka på [OK].
(2) Ange portnamnet → klicka på [OK].
28
Installera drivrutinen
När du använder en befintlig port
Välj en port från [Port].
8
Ändra [Namn på skrivare] om det behövs → klicka på [Nästa].
[Ange som standard]: välj detta om du vill att denna enhet ska vara den enhet som normalt används.
[Använd som delad skrivare]: välj detta om du vill dela enheten.
Om du har lagt till eller valt en nätverksskrivarport kan du inte ange [Namn på skrivare] och [Använd som
delad skrivare].
Om du har markerat flera skrivare eller om du har angett flera skrivare för en enhet i steg 6.(P. 26) upprepar
du stegen 7.(P. 27) och 8.(P. 29)
9
Markera [Lista över skrivare som ska installeras] → klicka på [Starta].
Fortsätt med installationen enligt instruktionerna på skärmen.
10
Se meddelandet om att installationen är klar → klicka på [Avsluta].
Du kan även skriva ut testsida om det behövs.
Närliggande information
Installera som en skrivarserver(P. 46)
Ändra porten(P. 51)
Uppdatera drivrutinen(P. 38)
29
Installera drivrutinen
Installera via USB-anslutning
Du kan ansluta enheten och datorn med en USB-kabel och installera drivrutinen.
Förutsättningar
● Systemkrav(P. 16)
● Installation av tillvalet USB-gränssnittskort (om detta krävs för den enhet du använder)
● Enhetens funktionsinställningar för att välja sidbeskrivningsspråk (Plug & Play) (om detta krävs för den enhet
du använder)
Ställ in [PDL-val (Plug and play)] på enheten för att matcha den med drivrutin du använder. För mer
information om inställningsmetoden, se enhetens användarhandbok.
- För "UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4-skrivardrivrutin": [*** (V4)] (eller [*** (XPS)])
*** representerar det sidbeskrivningsspråket som motsvarar enheten.
- För "PCL6 V4-skrivardrivrutin": [PCL6 (V4)] (eller [PCL6])
● Anmärkningar och varningar om installationen(P. 17)
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● [Skrivbord] visas på skärmen (om du använder Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedur
1
Stäng av skrivaren.
2
Dubbelklicka på [Setup.exe].
3
Om du vill ändra språket som visas av installationsprogrammet [Språk] → klicka på
[Nästa].
Drivrutinen installeras i enlighet med det valda språket.
4
Läs CANONS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA → klicka på [Ja].
5
Välj [USB-anslutning] → klicka på [Nästa].
30
Installera drivrutinen
6
Starta skrivaren när följande skärm visas → anslut enheten och datorn med en USBkabel.
[Hoppa över]: om USB-anslutningen gjorts på rätt sätt kan du på den här skärmen slutföra installationen utan
att vänta på automatiskt slutförande.
31
Installera drivrutinen
Fortsätt med installationen enligt instruktionerna på skärmen.
Om installationen misslyckas på ovanstående skärm klickar du på "Öppna detaljer" och utför de nödvändiga
åtgärderna.
Installera om drivrutinen efter att du utfört följande procedur.
(1) Starta skrivaren → anslut enheten och datorn med en USB-kabel.
(2) Visa [Enhetshanteraren].
I Windows 10/Server 2016/Server 2019
Högerklicka på [
] → klicka på [Enhetshanteraren].
I Windows 8.1/Server 2012 R2
Visa [Kontrollpanelen] > [Maskinvara och ljud] > [Enhetshanteraren].
(3) Högerklicka på enhetsnamnet för målenheten i [Andra enheter] → klicka på [Avinstallera enhet] eller
[Avinstallera].
(4) Bekräfta enhetsnamnet.
Canon + <det modellnamn som används>
7
Se meddelandet om att installationen är klar → klicka på [Avsluta].
Du kan även skriva ut testsida om det behövs.
32
Installera drivrutinen
Installera genom att ange en inf-fil
Här förklaras hur du installerar en drivrutin genom att ange en inf-fil med funktionen Lägg till skrivare i
Windows.
Om du installerar med den här metoden måste du använda standardskärmen med utskriftsinställningar i
Windows när du skriver ut från ett datorprogram eftersom skrivardrivrutinens inställningsskärm för
utskriftsinställningar inte visas.
Förklaringen utgår från installation med en TCP/IP-standardport.
Förutsättningar
● Systemkrav(P. 16)
● Bekräfta enhetens IP-adress.
● Anmärkningar och varningar om installationen(P. 17)
● När du startar datorn loggar du in som en medlem i gruppen Administrators.
● [Skrivbord] visas på skärmen (om du använder Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedur
1
Starta guiden Lägg till skrivare i Windows.
Vid start från [Inställningar] (endast Windows 10/Server 2016/Server 2019)
(1) Klicka på [Enheter] → klicka på [Lägg till en skrivare eller skanner] från [Skrivare och skannrar].
(2) Klicka på [Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan].
Vid start från [Kontrollpanelen]
(1) Visa [Enheter och skrivare] → klicka på [Lägg till en skrivare].
(2) På skärmen för att välja enhet klickar du på [Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan].
2
Välj lokalt skrivartillägg och fortsätt till nästa skärm.
3
Välj [Skapa en ny port] → välj [Standard TCP/IP Port] från [Porttyp] → klicka på [Nästa].
4
Ange enhetens IP-adress i [Värddatornamn eller IP-adress] → följ anvisningarna på
skärmen.
Om det inte går att hitta enheten kan det gå att identifiera den som en okänd enhet. Klicka i så fall på "Öppna
detaljer".
(1) Visa [Enhetshanteraren] i Windows.
I Windows 10/Server 2016/Server 2019: högerklicka på [
] → klicka på [Enhetshanteraren].
I Windows 8.1/Server 2012 R2: klicka på [Kontrollpanelen] > [Enhetshanteraren].
(2) Välj [Andra enheter] > [Okänd enhet] → klicka på menyn [Åtgärd] > [Uppdatera drivrutin] eller [Uppdatera
drivrutin].
33
Installera drivrutinen
(3) I installationsguiden för drivrutinen, klicka på [Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn] > [Låt
mig välja från en lista över tillgängliga drivrutiner på min dator].
(4) Välj [Skrivare] från [Vanliga maskinvarutyper] → klicka på [Nästa].
5
På skärmen [Lägg till skrivare] klickar du på [Disk finns].
6
Klicka på [Bläddra] → välj en av filerna inf i den nedladdade drivrutinsmappen.
Driften kommer inte att påverkas oavsett vilken fil inf du väljer.
7
Välj den enhet du vill använda i [Skrivare] → klicka på [Nästa].
8
Installera drivrutinen genom att följa anvisningarna på skärmen → klicka på [Slutför].
Närliggande information
Ändra porten(P. 51)
Standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows visas(P. 145)
34
Installera drivrutinen
Installera med hjälp av Windows Update
Här förklaras hur du installerar en drivrutin genom att använda Windows Update i funktionen Lägg till skrivare i
Windows.
Gör på detta sätt för att installera en drivrutin som inte kan installeras med installationsprogrammet.
Om du installerar med den här metoden måste du använda standardskärmen med utskriftsinställningar i
Windows när du skriver ut från ett datorprogram eftersom skrivardrivrutinens inställningsskärm för
utskriftsinställningar inte visas.
Förklaringen utgår från installation med en TCP/IP-standardport.
Förutsättningar
● Du använder Windows 10 version 1703 eller senare
● Bekräfta enhetens IP-adress.
● Anmärkningar och varningar om installationen(P. 17)
● När du startar datorn loggar du in som en medlem i gruppen Administrators.
Procedur
1
Starta guiden Lägg till skrivare i Windows.
(1) Visa [Inställningar] > [Enheter] > [Skrivare och skannrar].
(2) Klicka på [Lägg till en skrivare eller skanner] → klicka på [Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan]
om detta visas.
2
Välj lokalt skrivartillägg och fortsätt till nästa skärm.
3
Välj [Skapa en ny port] → välj [Standard TCP/IP Port] från [Porttyp] → klicka på [Nästa].
4
Ange enhetens IP-adress i [Värddatornamn eller IP-adress] → följ anvisningarna på
skärmen.
Om det inte går att hitta enheten kan det gå att identifiera den som en okänd enhet. Klicka i så fall på "Öppna
detaljer".
(1) Högerklicka på [
] i Windows → välj [Enhetshanteraren] på menyn.
(2) Välj [Andra enheter] > [Okänd enhet] → välj menyn [Åtgärd] > [Uppdatera drivrutin].
(3) I installationsguiden för drivrutinen, klicka på [Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn] > [Låt
mig välja från en lista över tillgängliga drivrutiner på min dator].
(4) Välj [Skrivare] från [Vanliga maskinvarutyper] → klicka på [Nästa].
5
På skärmen [Lägg till skrivare] klickar du på [Windows Update].
35
Installera drivrutinen
6
7
Välj den enhet du vill använda bland skrivarna med "V4" i listan [Skrivare] → klicka på
[Nästa].
Installera drivrutinen genom att följa anvisningarna på skärmen → klicka på [Slutför].
Närliggande information
Systemkrav(P. 16)
Ändra porten(P. 51)
Standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows visas(P. 145)
36
Installera drivrutinen
Uppdatera/avinstallera drivrutinen
Procedurerna för uppdatering av drivrutinen och avinstallation av drivrutinen beskrivs nedan.
Uppdatera drivrutinen(P. 38)
Avinstallera drivrutinen(P. 40)
37
Installera drivrutinen
Uppdatera drivrutinen
Du kan uppdatera installerade drivrutiner till nyare versioner.
Det rekommenderas att du laddar ned de senaste drivrutiner för nya funktioner och/eller operativsystem och
uppdaterar dem.
Du kan uppdatera redan installerade drivrutiner samtidigt som du installerar en drivrutin för en ny enhet, men
här beskrivs bara proceduren för att uppdatera installerade drivrutiner.
Förutsättningar
● Skaffa installationsprogrammet
Du kan ladda ned installationsprogrammet för uppdateringen från Canons webbplats (https://global.canon/).
● Anslut enheten via USB-kabel och slå på strömmen (när du uppdaterar en drivrutin installerad med en USBanslutning).
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● [Skrivbord] visas på skärmen (om du använder Windows 8.1/Server 2012 R2)
VIKTIGT!
● Drivrutinen kan även uppdateras utan att använda ett installationsprogram om du istället använder Windows
Update i funktionen Lägg till skrivare i Windows.
När du uppdaterar drivrutinen med hjälp av Windows Update kan det hända att standardskärmen med
utskriftsinställningar i Windows visas. I så fall följer du anvisningarna i följande felsökning för att visa
skärmen med inställningar för drivrutinen.
Standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows visas(P. 145)
Procedur
1
Starta installationsprogrammet → följ instruktionerna på skärmen.
2
Välj [Anpassad] för [Skrivarinställningar] → klicka på [Nästa].
3
Välj [Uppdatera befintliga skrivardrivrutiner] → klicka på [Nästa].
38
Installera drivrutinen
4
Markera [Lista över skrivare som ska installeras] → klicka på [Starta].
5
Se meddelandet om att installationen är klar → klicka på [Avsluta].
Du kan även skriva ut testsida om det behövs.
Starta om datorn när du får upp ett meddelande där det står att du ska göra det.
När du uppdaterar en drivrutin på en skrivarserver uppdaterar du också drivrutinerna på klienter, genom att
följa proceduren för inställning av datorer som delade skrivarklienter.
Närliggande information
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk(P. 19)
Installera genom att ange en port eller IP-adress(P. 24)
Installera via USB-anslutning(P. 30)
Lägga upp klienter för en delad skrivare(P. 48)
Göra enhetsfunktionerna användbara(P. 55)
39
Installera drivrutinen
Avinstallera drivrutinen
Här förklaras hur du avinstallerar en drivrutin som inte längre behövs.
Avinstallationsmetoden skiljer sig åt beroende på om installationsprogrammet eller funktionen Lägg till skrivare
i Windows (genom att ange en inf-fil eller använda Windows Update) användes när drivrutinen installerades.
För drivrutiner som installerades med ett installationsprogram(P. 40)
För drivrutiner som har installerats med funktionen Lägg till skrivare i Windows(P. 41)
Förutsättningar
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● [Skrivbord] visas på skärmen (om du använder Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedur
För drivrutiner som installerades med ett installationsprogram
1
Starta drivrutinens avinstallationsprogram.
När du använder Windows-funktioner
I Windows 10/Server 2016/Server 2019
(1) Visa [Inställningar] > [Appar] eller [System] > [Appar och funktioner].
(2) Välj drivrutinen som ska avinstalleras i [V4 Printer Driver Uninstaller] → klicka på [Avinstallera].
I andra operativsystem än ovanstående
(1) Visa [Kontrollpanelen] > [Program] > [Avinstallera ett program].
(2) Välj drivrutinen som ska avinstalleras i [V4 Printer Driver Uninstaller] → klicka på [Avinstallera/ändra].
När du använder funktionen avinstallera Windows visas avinstallationsprogrammet på språket som du valde i
installationsprogrammet.
När du använder avinstallationsfilen som kommer med drivrutinen
Dubbelklicka på en av följande filer.
Vid användning av en fil i en installerad drivrutinsmapp
Använd [UNINSTAL.exe] som motsvarar drivrutinen i följande mapp.
<installationsmapp>\Canon\PrnUninstall
Vid användning av en fil i en nedladdad drivrutinsmapp
Installer\UNINSTAL.exe
2
Välj namnet på den enhet du vill avinstallera → klicka på [Radera].
[Rensning]: klicka här om du samtidigt vill ta bort alla filer och all registerinformation för alla drivrutiner som
visas i listan, inte bara den drivrutin som är markerad. Klicka på [Radera] om du vill utföra en normal
avinstallation av drivrutinen.
40
Installera drivrutinen
3
På skärmen där du bekräftar att du vill ta bort skrivaren klickar du på [Ja].
Ett bekräftelsemeddelande kan visas med en fråga om du även vill ta bort paketet.
4
På skärmen [Ta bort skrivare] klickar du på [Avsluta].
OBS!
● När enheten har anslutits via USB kan ikonen för enheten inte tas bort med avinstallationsprogrammet. För
att ta bort den utför du proceduren för avinstallation av drivrutiner som har installerats med funktionen Lägg
till skrivare i Windows.
För drivrutiner som har installerats med funktionen Lägg till skrivare i
Windows
1
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
2
Högerklicka på ikonen för den enhet du vill ta bort → välj [Ta bort enhet].
Om du använder en pekskärm håller du ned ikonen för den enhet du vill ta bort → tryck på [Ta bort enhet] i
snabbmenyn.
41
Installera drivrutinen
3
På skärmen [Ta bort enhet] klickar du på [Ja].
4
Välj ikonen för en enhet → klicka på [Egenskaper för utskriftsserver] i menyn.
5
Visa fliken [Drivrutiner] på skärmen [Egenskaper för utskriftsserver].
6
Klicka på [Ändra drivrutinsinställningar] → välj den drivrutin som ska tas bort från
[Installerade skrivardrivrutiner] → klicka på [Ta bort].
7
Välj [Ta bort drivrutinen och drivrutinspaketet] → klicka på [OK].
8
Bekräfta drivrutinen i bekräftelseskärmen → klicka på [Ja].
9
Om skärmen [Ta bort drivrutinspaket] visas klickar du på [Ta bort] efter att du har
kontrollerat paketinformationen → klicka på [OK].
Ett meddelande som indikerar att paketet inte kan tas bort kan eventuellt visas. I detta fall tas endast
drivrutinen bort.
42
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Ändra inställningar till att matcha
användningsmiljön
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön ........................................................... 44
Använda en delad skrivare ................................................................................................................................. 45
Installera som en skrivarserver ...................................................................................................................... 46
Lägga upp klienter för en delad skrivare ........................................................................................................ 48
Ändra porten ....................................................................................................................................................... 51
Göra enhetsfunktionerna användbara .............................................................................................................. 55
43
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Detta förklarar delade skrivarinställningar, byte av portar och manuell inställning av tillvalsinstallationsstatus
för en enhet.
Använda en delad skrivare(P. 45)
Ändra porten(P. 51)
Göra enhetsfunktionerna användbara(P. 55)
44
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Använda en delad skrivare
Detta förklarar proceduren för att dela en enhet med datorer i samma nätverk.
Installera som en skrivarserver(P. 46)
Lägga upp klienter för en delad skrivare(P. 48)
45
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Installera som en skrivarserver
Detta förklarar hur du konfigurerar delningsinställningarna för och installerar drivrutinen för att använda en
dator ansluten till enheten som en skrivarserver.
Förutsättningar
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● [Skrivbord] visas på skärmen (om du använder Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedur
1
Starta installationsprogrammet → följ instruktionerna på skärmen.
2
Välj [Standard] eller [Anpassad] för [Skrivarinställningar] → klicka på [Nästa].
Om du har en nätverksanslutning som inte använder TCP/IP-protokollet väljer du [Anpassad].
3
4
Om skärmen [Välj Process] visas väljer du [Lägg till nya skrivare] → klickar du på
[Nästa].
Välj enhet att installera från [Skrivarlista] → klicka på [Nästa].
Om du väljer [Standard] och konfigurerar delade inställningar, välj [Konfigurera skrivarinformation] och klicka
sedan på [Nästa].
5
Välj [Använd som delad skrivare] → ändra [Delad som] vid behov → klicka på [Nästa].
Om du väljer [Anpassad] och konfigurerar delade inställningar, ställ in porten i [Port] och klicka sedan på
[Nästa].
46
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
6
Följ anvisningarna på skärmen → klicka på [Avsluta].
Närliggande information
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk(P. 19)
Installera genom att ange en port eller IP-adress(P. 24)
Lägga upp klienter för en delad skrivare(P. 48)
47
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Lägga upp klienter för en delad skrivare
Detta förklarar proceduren för att aktivera utskrift från en klientdator (hädanefter hänvisad till som "en klient")
med en skrivarserver som delas på samma nätverk.
Förutsättningar
● Konfigurera delningsinställningarna för skrivarserverns drivrutin.
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
OBS!
● Om du konfigurerar inställningarna för en klient i en arbetsgruppsmiljö måste användarnamnet och
lösenordet för inloggning av klienten motsvara användarnamnet och lösenordet som registrerats på servern.
Procedur
1
2
Visa [Nätverk] i Windows Explorer.
Välj och dubbelklicka på den dator (skrivarserver) som du har ställt in för
skrivardelning.
3
Dubbelklicka på ikonen för enheten för installation.
4
Kontrollera hur utskriftsinställningsskärmen visas på klienten.
Du öppnar skärmen med utskriftsinställningar på följande sätt.
(1) Visa [Enheter och skrivare] i Windows.
(2) Högerklicka på ikonen för den enhet som du ska använda → välj [Utskriftsinställningar].
Om följande skärm visas gör du på följande sätt.
48
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Om följande skärm visas är åtgärden slutförd.
5
Starta installationsprogrammet → följ instruktionerna på skärmen.
49
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Använd samma version för drivrutinen som den utskriftsserver du installer.
6
7
Välj [Anpassad] för [Skrivarinställningar] → klicka på [Nästa].
På skärmen [Välj Process] väljer du [Uppdatera befintliga skrivardrivrutiner] → klicka
på [Nästa].
8
Markera [Lista över skrivare som ska installeras] → klicka på [Starta].
9
Klicka på [Avsluta].
10
Starta om datorn när installationen är klar.
Närliggande information
Installera som en skrivarserver(P. 46)
Uppdatera drivrutinen(P. 38)
50
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Ändra porten
Detta förklarar proceduren för att ändra den port som används av en enhet som är ansluten till nätverket.
Om du tillfälligt ställer in en port för enheten när du installerar drivrutinen ändrar du den till rätt port genom att
följa den här proceduren.
Här förklaras metoden för att skapa en Raw eller LPR-port med "Standard TCP/IP Port".
Förutsättningar
● Drivrutinsinstallation
● Bekräfta enhetens namn eller IP-adress (om du lägger till en TCP/IP-standardport).
Om du vill lägga till en TCP/IP-standardport måste du ange enhetens namn och IP-adress. Namnet på
enheten bör vara det namn som används för enheten i nätverket. Om du inte känner till enhetens namn eller
IP-adress kontaktar du din nätverksadministratör.
● Bestämma vilket protokoll som ska användas
Raw: ett protokoll som kan användas med Windows. Det överför data med högre hastighet än LPR.
LPR: det protokoll som vanligen används av TCP/IP.
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
Procedur
1
2
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för den enhet som du ska använda → välj [Egenskaper för
skrivare].
Om du använder en pekskärm håller du ned ikonen för den enhet du vill konfigurera → tryck på [Egenskaper
för skrivare] i snabbmenyn.
3
Visa fliken [Portar] → klicka på [Lägg till port].
51
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
4
5
I dialogrutan [Skrivarportar] väljer du [Standard TCP/IP Port] från [Tillgängliga
porttyper] → klicka på [Ny port].
Fortsätt enligt instruktionerna i guiden och ange enhetens namn eller IP-adress.
[Portnamn] fylls i automatiskt. Ändra portnamnet om det behövs.
Om skärmen [Ytterligare portinformation krävs] visas, klicka på "Öppna detaljer" och utför de nödvändiga
åtgärderna.
Utför något av följande.
- Återgå till föregående skärm i guiden → ange informationen för [Skrivarens namn eller IP-adress] igen →
klicka på [Nästa].
- Välj [Enhetstyp] > [Standard] > [Canon Network Printing Device with P9100] → klicka på [Nästa].
Beroende på vilken enhet du använder, kan det namn du väljer i [Enhetstyp] > [Standard] skilja sig från
[Canon Network Printing Device with P9100].
6
Klicka på [Slutför].
52
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
7
I dialogrutan [Skrivarportar] klickar du på [Stäng].
8
Klicka på [Konfigurera port].
9
Ange en port.
Vid användning av Raw
Välj [Protokoll] > [Raw] → klicka på [OK].
Vid användning av LPR
(1) Välj [Protokoll] för [LPR] → specificera en av följande utskriftsköer för [Inställningar för LPR] > [Könamn].
LP: Utskrift sker i enlighet med skrivarens buffringsinställningar. Den här inställningen är den som normalt
används.
SPOOL: utskriftsjobben buffras alltid på hårddisken, oavsett skrivarens inställningar.
DIRECT: utskriftsjobben buffras aldrig på hårddisken, oavsett skrivarens inställningar.
(2) Klicka på [OK].
53
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
10
Klicka på [Stäng].
54
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Göra enhetsfunktionerna användbara
När du installerar en drivrutin med en nätverksanslutning, hämtas vanligen information om de tillval som är
installerade i enheten och funktionen associerade med drivrutinen ställs in så att de kan användas. När
funktionerna i enheten inte kan användas, eller när ett tillval läggs till, måste enhetsinformationen hämtas på
nytt och tillvalsstrukturen ställas in manuellt.
Förutsättningar
● Inställningar på enheten
Aktivera [Använd WSD-sökning] på enheten. Om du använder en enhet som inte stöder denna funktion,
aktivera [Hämta skrivarhanterings- information från värd].
För mer information, se enhetens användarhandbok.
● När du startar datorn loggar du in som en medlem i gruppen Administrators.
Procedur
1
2
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för den enhet som du ska använda → välj
[Utskriftsinställningar].
Om du använder en pekskärm håller du ned ikonen för den enhet du vill konfigurera → tryck på
[Utskriftsinställningar] i snabbmenyn.
3
Visa fliken [Support/enhet].
55
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
OBS!
● Om standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows, som inte har fliken [Support/enhet], visas kan
det bero på problem med miljön, inställningarna eller drivrutinens installationsstatus. Se följande felsökning
och åtgärder för att kunna visa drivrutinens utskriftsinställningsskärm.
Standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows visas(P. 145)
4
Klicka på [Enhetsinställningar].
När du klickar på [Enhetsinställningar], efter en bekräftelseskärm som frågar om du vill spara inställningarna
som visas, stängs skärmbilden för utskriftsinställningar.
5
6
7
Visa fliken [Enhetsinställningar].
Om det behövs ställer du in huruvida enhetens IP-adress ska identifieras automatiskt
eller anges manuellt i [IP-adressinställningar] längst ned på skärmen.
Klicka på [Hämta information om enheten].
56
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
8
När meddelandet "Vill du hämta enhetsinformation?" visas klickar du på [Ja].
Om information hämtas har alternativstrukturen ställts in automatiskt. Kontrollera inställningarna.
Om informationen inte hämtas, ställ in alternativen manuellt. Välj de alternativ som är anslutna till enheten.
9
Klicka på [OK].
OBS!
● När du installerar en drivrutin genom att identifiera enheten i ett nätverk och WSD-kommunikation är
inaktiverat är det inte säkert att all enhetsinformation går att hämta. I det fallet gör du enligt ovanstående
procedur för att hämta korrekt enhetsinformation.
● I följande fall kanske en del av enhetsinformationen inte är åtkomlig. Ange i så fall alternativen manuellt.
- När enheten är ansluten via USB
- När drivrutinen installeras genom att ange en TCP/IP-port av standardtyp
- När en enhet eller en port som inte kan hämta enhetsinformation används
Närliggande information
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk(P. 19)
57
Utskrift
Utskrift
Utskrift ................................................................................................................................................................... 59
Skriva ut från en skrivbordsapp ......................................................................................................................... 60
Skriva ut från en Store-app ................................................................................................................................. 63
Skala ..................................................................................................................................................................... 70
Bifoga en vattenstämpel .................................................................................................................................... 71
Skriva ut en stor affisch över flera sidor ............................................................................................................ 72
Överlappande utskriftsdata på ett fast formulär ............................................................................................. 76
Bifoga en PIN-kod till utskriftsdata ................................................................................................................... 78
Kryptera utskriftsdata ........................................................................................................................................ 79
Mellanlagra utskriftsjobb ................................................................................................................................... 81
Lagra utskriftsdata ............................................................................................................................................. 82
Prioritera ett utskriftsjobb framför andra utskriftsjobb .................................................................................. 83
Avbryta aktuella utskriftsjobb för ett prioriterat utskriftsjobb ....................................................................... 84
Ändra standardinställningarna .......................................................................................................................... 85
58
Utskrift
Utskrift
Skriva ut från en skrivbordsapp(P. 60)
Skriva ut från en Store-app(P. 63)
Skala(P. 70)
Bifoga en vattenstämpel(P. 71)
Skriva ut en stor affisch över flera sidor(P. 72)
Överlappande utskriftsdata på ett fast formulär(P. 76)
Bifoga en PIN-kod till utskriftsdata(P. 78)
Kryptera utskriftsdata(P. 79)
Mellanlagra utskriftsjobb(P. 81)
Lagra utskriftsdata(P. 82)
Prioritera ett utskriftsjobb framför andra utskriftsjobb(P. 83)
Avbryta aktuella utskriftsjobb för ett prioriterat utskriftsjobb(P. 84)
Ändra standardinställningarna(P. 85)
59
Utskrift
Skriva ut från en skrivbordsapp
Detta förklarar den grundläggande proceduren för att visa skärmbilden för utskriftsinställningar i
skrivardrivrutinen och utskrift från en skrivbordsapp.
OBS!
● När du använder en enhet ansluten via en WSD-port aktiverar du [Använd WSD] på enheten.
● Om du använder batterisparfunktionen i Windows 10 skriver du ut efter att du har anslutit datorn eller också
inaktiverar du batterisparfunktionen i [Inställningar] > [System] > [Batteri].
1
2
Välj [Skriv ut] i appens meny.
I utskriftsfönstret väljer du den enhet du använder → klicka på [Inställningar],
[Egenskaper för skrivare] eller [Egenskaper].
60
Utskrift
3
I fönstret med utskriftsinställningar i drivrutinen anger du de alternativ du vill
använda.
Du kan växla blad om det behövs.
Aktuella inställningar visas i en förhandsgranskning. Genom att klicka på skärmen kan du ange
grundläggande utskriftsfunktioner som t.ex. dubbelsidig utskrift, bindningsställe, sidlayout osv.
61
Utskrift
OBS!
● Om standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows, som skiljer sig från skärmen ovan, visas kan det
bero på ett fel i miljön, inställningarna eller drivrutinens installationsstatus. Se felsökning och åtgärder för att
kunna visa drivrutinens utskriftsinställningsskärm.
● Om den funktion som du vill använda inte visas i utskriftsinställningsfönstret konfigurerar du
utskriftsinställningarna efter att ha aktiverat funktionerna i enheten genom att hämta enhetsinformationen
etc.
4
Klicka på [OK].
5
På utskriftsskärmen klickar du på [Skriv ut] eller [OK].
Närliggande information
Om den här drivrutinen(P. 9)
Göra enhetsfunktionerna användbara(P. 55)
Standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows visas(P. 145)
62
Utskrift
Skriva ut från en Store-app
Detta förklarar den grundläggande proceduren för att visa skärmen med utskriftsinställningar i
skrivardrivrutinen och utskrift från en Store-app.
Om funktioner som du vill använda inte visas på skärmen utskriftsinställningar när den visas från en Store-app,
är det möjligt att du kan använda dem genom att ändra standardinställningarna.
Information om utskriftsinställningar från en Store-app finns i användarhandboken för Canon Office Printer
Utility.
OBS!
● När du använder en enhet ansluten via en WSD-port aktiverar du [Använd WSD] på enheten.
● När du skriver ut i Windows 10 ska du kontrollera att både [Låt appar köra i bakgrunden] och [Canon Office
Printer Utility] är aktiverade i [Inställningar] > [Sekretess] > [Bakgrundsappar] i Windows.
Så här skriver du ut från en Store-app i Windows 10
1
Välj [Skriv ut] i appens meny.
2
På utskriftsskärmen väljer du den enhet du använder → klicka på [Fler inställningar].
63
Utskrift
3
I fönstret med utskriftsinställningar i drivrutinen anger du de alternativ du vill
använda.
Du kan växla blad om det behövs.
OBS!
64
Utskrift
● Om standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows, som skiljer sig från skärmen ovan, visas kan det
bero på ett fel i miljön, inställningarna eller drivrutinens installationsstatus. Se felsökning och åtgärder för att
kunna visa drivrutinens utskriftsinställningsskärm.
● Om den funktion som du vill använda inte visas i utskriftsinställningsfönstret konfigurerar du
utskriftsinställningarna efter att ha aktiverat funktionerna i enheten genom att hämta enhetsinformationen
etc.
4
Klicka på [OK].
5
På utskriftsskärmen klickar du på [Skriv ut].
OBS!
● Om du använder batterisparfunktionen i Windows kanske det inte går att skriva ut på grund av att batteriet
är för svagt. Skriv i så fall ut efter att du har gjort följande.
- Anslut datorn till ett eluttag
- Aktivera bakgrundskörning för Canon Office Printer Utility i batteriinställningarna
Gör på följande sätt.
(1) Klicka på [Se vilka appar som påverkar batteritiden] i [Inställningar] > [System] > [Batteri].
(2) Välj [Visa] > [Alla appar] på skärmen som visas.
(3) Välj [Canon Office Printer Utility] → inaktivera [Låt Windows bestämma när den här appen kan köras i
bakgrunden] och välj sedan [Tillåt att appen kör bakgrundsaktiviteter].
Alternativt skriver du ut efter att du har inaktiverad batterisparfunktionen i [Batteri].
65
Utskrift
Så här skriver du ut från en Store-app i Windows 8.1/Server 2012 R2
1
Visa de data du vill skriva ut i appen.
2
Visa snabbknappsfältet och klicka sedan på [
enhet du använder.
3
Klicka på [Fler inställningar].
66
Enheter] → [
Skriv ut] → den
Utskrift
4
I fönstret med utskriftsinställningar i drivrutinen anger du de alternativ du vill
använda.
Du kan växla blad om det behövs.
67
Utskrift
OBS!
● Om standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows, som skiljer sig från skärmen ovan, visas kan det
bero på ett fel i miljön, inställningarna eller drivrutinens installationsstatus. Se felsökning och åtgärder för att
kunna visa drivrutinens utskriftsinställningsskärm.
● Om den funktion som du vill använda inte visas i utskriftsinställningsfönstret konfigurerar du
utskriftsinställningarna efter att ha aktiverat funktionerna i enheten genom att hämta enhetsinformationen
etc.
5
Klicka på [
] (Bakåt).
68
Utskrift
6
På utskriftsskärmen klickar du på [Skriv ut].
Närliggande information
Om den här drivrutinen(P. 9)
Ändra standardinställningarna(P. 85)
Göra enhetsfunktionerna användbara(P. 55)
Standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows visas(P. 145)
69
Utskrift
Skala
Du kan förstora eller förminska utskriftsdata vid utskrift.
Så här skalar du till utskriftens sidstorlek
1
Visa fliken [Huvud].
2
Kontrollera att pappersstorleken som har ställts in i appen visas i [Sidstorlek].
Om du vill ändra sidstorleken klickar du på [Detaljer] → välj pappersstorleken från [Sidstorlek] → klicka på
[OK].
3
Välj den pappersstorlek du vill skriva ut på från [Utmatningsstorlek].
Så här anger du en önskad skala
1
Visa fliken [Huvud].
2
Klicka på [Sidstorlek] > [Detaljer].
3
I dialogrutan [Detaljerade inställningar] kontrollerar du att den pappersstorlek som
angetts i appen visas i [Sidstorlek].
Om du vill ändra pappersstorleken väljer du pappersstorlek från [Sidstorlek].
4
Välj [Ange utskriftsintervall].
Om det behövs, ställ in en grad och välj [Ursprungspunkt för angivet intervall].
5
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
Registrera anpassade pappersstorlekar(P. 99)
70
Utskrift
Bifoga en vattenstämpel
Du kan överlagra och skriva ut halvgenomskinliga tecken såsom [HEMLIGT] eller [SNABBUTSKRIFT] över
utskriftsdata.
Du kan också skapa nya vattenstämplar.
Så här lägger du till och skriver ut en vattenstämpel
1
Visa fliken [Layout].
2
Välj [Infoga vattenstämpel] → välj vattenstämpelns namn.
Så här skapar du nya vattenstämplar
1
Visa fliken [Layout].
2
Klicka på [Infoga vattenstämpel] > [Detaljer].
3
I dialogrutan [Redigera vattenstämpel] klickar du på [Lägg till].
4
Ange ett namn i [Namn].
Vid behov, ange tecknen och ange attribut, positionering, gräns och överlagring av vattenstämpeln.
5
Klicka på [OK].
6
Klicka på [Stäng].
Det skapade vattenmärket läggs till [Infoga vattenstämpel]-listan.
Närliggande information
[Layout] Flik(P. 124)
71
Utskrift
Skriva ut en stor affisch över flera sidor
Du kan förstora utskriftsdata för en sida och skriva ut informationen på flera pappersark. När de utskrivna
arken sätts samman bildar de en utskrift i affischstorlek.
Det här avsnittet innehåller också inställningar för affischutskrift och utmatningsexempel.
Inställningar för affischutskrift och utmatningsexempel(P. 72)
Så här utför du affischutskrift
1
Visa fliken [Layout].
2
Välj [Affisch] → ange antalet delar.
Om du har valt [Anpassad], ange antalet rader och kolumner respektive i dialogrutan [Ange anpassat antal
rader och kolumner för affisch].
Om du vill ställa in detaljer som t.ex. vilket sidintervall som ska skrivas ut eller utskrift med kantlinjer gör du
enligt följande.
3
Klicka på [Detaljer].
4
I dialogrutan [Inställningar för affisch] ställer du in nödvändiga alternativ.
5
Klicka på [OK].
Inställningar för affischutskrift och utmatningsexempel
Här visas kombinationer av inställningsexempel och utmatningsresultat relaterade till affischutskrift.
Inställningsexemplen visas i kombination med inställningsläget i dialogrutan [Inställningar för affisch] när så
behövs.
Inställningsexempel 1.
● [Huvud]-fliken > [Orientering]: [Stående]
● [Layout]-fliken > [Affisch]: [1 x 2]
72
Utskrift
Utmatningsresultat
Inställningsexempel 2.
● [Huvud]-fliken > [Orientering]: [Stående]
● [Layout]-fliken > [Affisch] > [Anpassad]: Ange 3 för [Antal rader] och 2 för [Antal kolumner]
Utmatningsresultat
När du väljer dialogrutan [Inställningar för affisch] > [Rotera arken 90 grader] > [På] eller [Auto]
Om du väljer [Auto] kommer sidorna att orienteras i den riktning i vilken utskrivna data är störst. I detta
exempel är orienteringen densamma som när [På] har valts.
När du väljer dialogrutan [Inställningar för affisch] > [Rotera arken 90 grader] > [Av]
Inställningsexempel 3.
● [Layout]-fliken > [Affisch]: [2 x 2]
● Detaljerade inställningar i dialogrutan [Inställningar för affisch]
73
Utskrift
Utmatningsresultat
Inställningsexempel 4.
● [Layout]-fliken > [Affisch]: [2 x 2]
● Detaljerade inställningar i dialogrutan [Inställningar för affisch]
74
Utskrift
Utmatningsresultat
Förklarande text
Bruten linje: kantlinje
: inklistringsmärke
: skärmärke
: Marginalbredd
Närliggande information
[Layout] Flik(P. 124)
75
Utskrift
Överlappande utskriftsdata på ett fast formulär
Du kan skriva ut data som överlappar ett fast formulär som lagras i enheten. Denna funktion kallas
överläggsutskrift.
Innan du använder ett fast formulär måste du spara det i enheten.
Så här sparar du ett fast formulär i enheten
1
Välj [Skriv ut] från app-menyn → visa drivrutinens utskriftsinställningsskärm.
2
Visa fliken [Layout].
3
Klicka på [Bakgrund].
4
I dialogrutan [Bakgrundsinställningar] väljer du [Bearbetningsmetod] > [Skapa en
formulärfil] → ange ett filnamn i [Filnamn] → klicka på [OK].
5
På utskriftsinställningsskärmen klickar du på [OK].
6
På utskriftsskärmen klickar du på [Skriv ut] eller [OK].
Så här utför du överläggsutskrift
1
Visa fliken [Layout].
2
Klicka på [Bakgrund].
3
4
I dialogrutan [Bakgrundsinställningar] väljer du [Bearbetningsmetod] > [Använd
utskrift med bakgrund].
Klicka på [Hämta information om formulärfil] → välj den formulärfil som du vill
använda från [Fillista].
76
Utskrift
Om du inte kan inhämta information från enheten anger du formulärfilens namn i [Filnamn].
5
6
När du gör en dubbelsidig utskrift, välj vilken sida du vill använda överläggsutskrift
för i [Tillämpa på].
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Layout] Flik(P. 124)
Skriva ut från en skrivbordsapp(P. 60)
77
Utskrift
Bifoga en PIN-kod till utskriftsdata
Du kan koppla en PIN-kod till utskriftsdata och spara den i enheten. Det är användbart när du skriver ut
konfidentiella dokument osv.
OBS!
● Om du registrerar den PIN-kod som används i säker utskrift som en standardinställning, kan du minska
arbetet som krävs för att konfigurera inställningarna när du skriver ut.
1
Visa fliken [Huvud].
2
Välj [Säker utskrift] från [Utmatningsmetod].
3
I dialogrutan [Inställningar för säker utskrift], ange [PIN-kod] → klicka på [OK].
Vid behov, ange [PIN-kod] efter att ha valt [Använd en PIN-kod].
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
Kryptera utskriftsdata(P. 79)
Ändra standardinställningarna(P. 85)
Kontrollera angiven användarinformation innan du skriver ut(P. 115)
78
Utskrift
Kryptera utskriftsdata
Du kan skicka utskriftsdata till enheten i ett krypterat tillstånd. Detta minskar risken för datamanipulation och
informationsläckage som kan uppstå i kommunikationsvägen där utskriftsdata sänds. Denna funktion kallas
Krypterad säker utskrift.
Sparad data kan skrivas ut genom att ange lösenordet i kontrollpanelen på enheten.
Innan du använder den här funktionen måste du aktivera Krypterad säker utskrift i enhetsinställningarna.
Att aktivera funktionen Krypterad säker utskrift.
1
Visa fliken [Support/enhet].
2
Klicka på [Enhetsinställningar].
När du klickar på [Enhetsinställningar], efter en bekräftelseskärm som frågar om du vill spara inställningarna
som visas, stängs skärmbilden för utskriftsinställningar.
3
Visa fliken [Enhetsinställningar].
4
Aktivera [Krypterad säker utskrift] i [Lista över alternativ].
Vid behov, ställ in krypteringsnivån.
5
Klicka på [OK].
OBS!
● I en miljö med delade skrivare är det nödvändigt att aktivera CSR-funktionen (Client Side Rendering) i
Windows på servern. Du kan aktivera CSR-funktionen med följande metod.
(1) Högerklicka på ikonen för den skrivare som du använder → klicka på [Egenskaper för skrivare].
(2) Visa fliken [Delning] → kontrollera att [Dela ut den här skrivaren] har valts → välj [Återge dokument på
klientdatorer].
Att skriva ut med kryptering
1
Visa fliken [Huvud].
79
Utskrift
2
3
Välj [Säker utskrift] från [Utmatningsmetod].
I dialogrutan [Inställningar för säker utskrift], välj [Använd ett lösenord för krypterad
säker utskrift] → ange [Lösenord] klicka på [OK].
Du kan behöva ange en PIN-kod i stället för ett lösenord.
OBS!
● Om du registrerar lösenordet som används i Krypterad säker utskrift som en standardinställning, kan du
minska arbetet som krävs för att konfigurera inställningarna när du skriver ut.
● Utskriften avbryts om du skrivit ut utan att ange ett lösenord.
När du registrerar inställningar för Krypterad säker utskrift som en favorit, kontrollera att [Inställningar] >
[Lagra autentiseringsinformation i Favoritinställningar] i [Support/enhet] fliken är aktiverad. Om [Lagra
autentiseringsinformation i Favoritinställningar] är inaktiverad, har lösenordet inte sparats i favoriter.
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
[Support/enhet] Flik(P. 136)
[Enhetsinställningar]/[Administratörsinställningar] Flik(P. 138)
Bifoga en PIN-kod till utskriftsdata(P. 78)
Ändra standardinställningarna(P. 85)
Kontrollera angiven användarinformation innan du skriver ut(P. 115)
80
Utskrift
Mellanlagra utskriftsjobb
Du kan temporärt spara utskriftsjobb i en kö i enheten. Du kan ändra utskriftsordning eller inställningar för
sparade jobb från enhetens kontrollpanel eller från fjärranvändargränssnittet.
1
Visa fliken [Huvud].
2
Välj [Stoppa] från [Utmatningsmetod].
3
I dialogrutan [Inställningar för Dokument att stoppa] ställ in [Dokumentnamn].
Om du vill ange ett önskat namn väljer du [Ange namn] → anger namnet.
4
Klicka på [OK].
När du utför mellanlagringsutskrift kan du bekräfta eller ange namnet för data på skärmen som visas.
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
81
Utskrift
Lagra utskriftsdata
Du kan spara utskriftsdata i en minneslåda i enheten. Du kan också ändra inställningarna för eller kombinera
lagrade data med andra lagrade data från enhetens kontrollpanel eller från ett fjärranslutet
användargränssnitt.
OBS!
● Om du registrerar det lådnummer som används i lagrad utskrift som en standardinställning, kan du minska
arbetet som krävs för att konfigurera inställningarna när du skriver ut.
1
Visa fliken [Huvud].
2
Välj [Lagra i brevlåda/Lagra i låda] från [Utmatningsmetod].
3
I dialogrutan [Lagringsinställningar] ställ in [Dokumentnamn].
Om du vill ange ett önskat namn väljer du [Ange namn] → anger namnet.
4
Klicka på [Hämta information om brevlåda/Hämta information om låda] → välj en
lagringsdestination från [Brevlåda/Låda].
Du kan välja flera lådor samtidigt genom att trycka på tangenten [Ctrl] eller [Skift].
5
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
Ändra standardinställningarna(P. 85)
82
Utskrift
Prioritera ett utskriftsjobb framför andra utskriftsjobb
Du kan skriva ut ett dokument med högre prioritet än andra utskriftsjobb som är i viloläge i enheten.
Om du utför prioriterad utskrift och det finns ett utskriftsjobb som bearbetas på enheten startar den
prioriterade utskriften direkt efter det jobbet.
1
Visa fliken [Huvud].
2
Välj [Prioriterad utskrift] från [Utmatningsmetod].
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
Avbryta aktuella utskriftsjobb för ett prioriterat utskriftsjobb(P. 84)
83
Utskrift
Avbryta aktuella utskriftsjobb för ett prioriterat
utskriftsjobb
Du kan avbryta utskriftsjobbet som bearbetas av enheten just nu och skriva ut det aktuella jobbet.
Denna funktion är användbar när utskriftsjobbet som utförs tar lång tid och du vill skriva ut något annat innan.
Den pausade utskriften startas om när det avbrutna utskriftsjobbet är klart.
1
Visa fliken [Huvud].
2
Välj [Avbryt och skriv ut] från [Utmatningsmetod].
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
Prioritera ett utskriftsjobb framför andra utskriftsjobb(P. 83)
84
Utskrift
Ändra standardinställningarna
Du kan ändra standardinställningarna till önskade utskriftsinställningar. Om du ändrar dem till inställningar
som du använder ofta, kan du minska arbetet som krävs för att konfigurera inställningar när du skriver ut.
1
2
3
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för den enhet som du ska använda → välj
[Utskriftsinställningar].
I fönstret med utskriftsinställningar i drivrutinen anger du de alternativ du vill
använda.
Vid behov kan du växla flik och konfigurera relevanta inställningar.
4
Klicka på [OK].
Närliggande information
Skriva ut från en skrivbordsapp(P. 60)
85
Skapa en broschyr
Skapa en broschyr
Skapa en broschyr ........................................................................................................................................... 87
Utskrift av broschyrer ......................................................................................................................................... 88
Skapa en broschyr i uppsättningar .................................................................................................................... 89
Korrigera förskjutning under broschyrutskrift ................................................................................................. 90
Sadelhäftad broschyrutskrift ............................................................................................................................. 91
Sadelpressbearbetning när sadelhäftade broschyrer skrivs ut ....................................................................... 92
Trimma sidor vid utskrift av sadelhäftade broschyrer ..................................................................................... 93
Limbindning ......................................................................................................................................................... 94
Skriva ut sidnummer på samma ställe på alla sidor oavsett fram- eller baksida ........................................... 95
86
Skapa en broschyr
Skapa en broschyr
Utskrift av broschyrer(P. 88)
Skapa en broschyr i uppsättningar(P. 89)
Korrigera förskjutning under broschyrutskrift(P. 90)
Sadelhäftad broschyrutskrift(P. 91)
Sadelpressbearbetning när sadelhäftade broschyrer skrivs ut(P. 92)
Trimma sidor vid utskrift av sadelhäftade broschyrer(P. 93)
Limbindning(P. 94)
Skriva ut sidnummer på samma ställe på alla sidor oavsett fram- eller baksida(P. 95)
87
Skapa en broschyr
Utskrift av broschyrer
Du kan skriva ut med sidorna automatiskt arrangerade så att de bildar ett häfte när de viks på mitten.
1
Visa fliken [Huvud] eller fliken [Layout].
2
Välj [Utskrift av broschyrer].
Om du vill ställa in bindningsläge och fästmarginal, följer du procedurerna nedan.
3
4
Klicka på [Detaljer].
I dialogrutan [Inställningar för broschyr] väljer du bindningsriktning i [Bindning] när
du ska skriva ut en broschyr.
5
Ange bredd vid [Bredd för fästmarginal].
6
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
[Layout] Flik(P. 124)
Skapa en broschyr i uppsättningar(P. 89)
Korrigera förskjutning under broschyrutskrift(P. 90)
Sadelhäftad broschyrutskrift(P. 91)
88
Skapa en broschyr
Skapa en broschyr i uppsättningar
När du skapar en broschyr från ett dokument med många sidor, kan du dela upp sidorna i flera uppsättningar
och skriva ut dem.
1
Visa fliken [Huvud] eller fliken [Layout].
2
Välj [Utskrift av broschyrer] → klicka på [Detaljer].
3
I dialogrutan [Inställningar för broschyr] välj [Dela i uppsättningar för broschyrlayout].
4
Välj delningsmetod från [Dela i uppsättningar].
Om du delar upp manuellt anger du hur många sidor varje uppsättning ska innehålla.
Vid manuell delning och utskrift av häften med sadelhäftning, ange ett värde som är lika med eller mindre än
det maximala antalet sidor enheten kan hantera för sadelhäftning. Se enhetens handbok för information om
det maximala antalet sidor som kan sadelhäftas.
5
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
[Layout] Flik(P. 124)
Utskrift av broschyrer(P. 88)
89
Skapa en broschyr
Korrigera förskjutning under broschyrutskrift
Du kan skapa och skriva ut broschyrer samtidigt som du korrigerar förskjutning mellan yttre och inre sidor som
inträffar vid broschyrutskrift. Om du skär av kanterna på sidorna med en trimmer kan du anpassa storleken på
marginalen så att utskriftsinformationen inte hamnar mellan sidorna.
1
Visa fliken [Huvud] eller fliken [Layout].
2
Välj [Utskrift av broschyrer] → klicka på [Detaljer].
3
I dialogrutan [Inställningar för broschyr] välj [Använd korrigering av förskjutning].
4
Välj en korrigeringsmetod i [Korrigeringsmetod].
Om du korrigerar manuellt, anger du ett korrigeringsvärde i [Korrigeringsmått].
5
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
[Layout] Flik(P. 124)
Utskrift av broschyrer(P. 88)
90
Skapa en broschyr
Sadelhäftad broschyrutskrift
När du skriver ut en broschyr kan du specificera häftning i mitten av utgångssidorna. Sidorna är indelade i
uppsättningar och viks på mitten, och varje uppsättning är häftad i mitten.
1
Visa fliken [Huvud].
2
Välj [Utskrift av broschyrer].
Du kan också ställa in [Utskrift av broschyrer] på fliken [Layout].
3
Välj [På] från [Häfta] → välj [Sadelhäftning] som häftningspositionen.
Du kan också ställa in [Häfta] på fliken [Efterbehandling].
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
[Layout] Flik(P. 124)
[Efterbehandling] Flik(P. 130)
Utskrift av broschyrer(P. 88)
Sadelpressbearbetning när sadelhäftade broschyrer skrivs ut(P. 92)
Trimma sidor vid utskrift av sadelhäftade broschyrer(P. 93)
91
Skapa en broschyr
Sadelpressbearbetning när sadelhäftade broschyrer
skrivs ut
När du utför sadelhäftad broschyrtryckning, kan du trycka på den bundna delen så att den plattas till.
1
Visa fliken [Huvud].
2
Välj [Utskrift av broschyrer].
Du kan också ställa in [Utskrift av broschyrer] på fliken [Layout].
3
Välj [På] från [Häfta] → välj [Sadelhäftning] som häftningspositionen.
Du kan också ställa in [Häfta] på fliken [Efterbehandling].
4
5
6
Klicka på [Utskrift av broschyrer] > [Detaljer].
I dialogrutan [Inställningar för broschyr] väljer du [Sadelpress] → ange kraften för
sadelpressbearbetning i [Justering för sadelpress].
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
[Layout] Flik(P. 124)
[Efterbehandling] Flik(P. 130)
Sadelhäftad broschyrutskrift(P. 91)
92
Skapa en broschyr
Trimma sidor vid utskrift av sadelhäftade broschyrer
Vid häftning i mitten i syfte att skapa en broschyr kan du trimma och rikta in sidornas kanter.
1
Visa fliken [Huvud].
2
Välj [Utskrift av broschyrer].
Du kan också ställa in [Utskrift av broschyrer] på fliken [Layout].
3
Välj [På] från [Häfta] → välj [Sadelhäftning] som häftningspositionen.
Du kan också ställa in [Häfta] på fliken [Efterbehandling].
4
Visa fliken [Efterbehandling].
5
Välj [Trimning].
Om du vill ställa in en trimbreddsjusteringsmetod, följ proceduren nedan.
6
Klicka på [Detaljer].
7
I dialogrutan [Justera kantbredd] ställer du in en trimbreddsjusteringsmetod.
Om [Justera efter] visas, kan du välja [Efterbehandlingsbredd] för att trimma sidorna till angiven höjd efter
bearbetning.
8
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
[Layout] Flik(P. 124)
[Efterbehandling] Flik(P. 130)
Sadelhäftad broschyrutskrift(P. 91)
93
Skapa en broschyr
Limbindning
Du kan applicera lim på innehållets fästmarginalssida och skapa ett omslag till en broschyr.
1
Visa fliken [Layout].
2
Välj [Limbindning] → klicka på [Detaljer].
3
I dialogrutan [Inställningar för limbindning] ställ in de erforderliga objekten.
Vid utskrift på omslaget
Visa fliken [Grundinställningar] → ange [Omslagsinställningar för limbindning] > [Utskrift av omslag].
Vid justering av behandlingsstorleken
Visa fliken [Grundinställningar] → välj [Inställningar för efterbehandling] > [Ange efter].
Om du väljer [Efterbehandlingsstorlek] ska du markera en efterbehandlad sidostorlek från
[Efterbehandlingsstorlek]. Omslaget och innehållssidorna trimmas så att de överensstämmer med den
efterbehandlade storleken.
Om du markerar [Bredd för trimmer] kan du ange trimbredderna vid [Bredd för trimmer (framkant)] och
[Bredd för trimmer (övre/undre)].
På fliken [Efterbehandlingsjustering] kan du justera utskriftspositioner på innehållssidor och omslag samt
vinkel och plats för trimning.
4
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Layout] Flik(P. 124)
94
Skapa en broschyr
Skriva ut sidnummer på samma ställe på alla sidor
oavsett fram- eller baksida
När utskrift av broschyr och dubbelsidig utskrift utförs kan du skriva ut sidnummer så att de är på samma plats
på både fram- och baksidan av papperet. Till exempel, om du anger sidan på motsatt sida av fästmarginalen
läggs sidnumren till som i en pocketbok.
Om du anger sidnumrets utskriftsläge till längst ner till höger blir utskriftsresultatet med funktionen aktiverad
enligt följande.
Med utskrift av broschyr
Med dubbelsidig utskrift
Här är proceduren förklarad när denna funktion används med utskrift av broschyr.
1
Visa fliken [Layout].
2
Välj [Utskrift av broschyrer].
Du kan också ställa in [Utskrift av broschyrer] på fliken [Huvud].
OBS!
● Då denna funktion används med dubbelsidig utskrift, ange [Dubbelsidig utskrift] på fliken [Huvud].
3
Klicka på [Sidhuvud/sidfot].
4
I dialogrutan [Inställningar för sidhuvud/sidfot] visar du fliken [Utskriftsinformation].
5
Välj utskriftsläget för sidnumren i [Utmatade ark] > [Sidnummer].
6
7
Välj [Utmatade ark] > [Skriv ut så att positionen överlappar på fram- och baksidan av
papperet].
Klicka på [OK].
95
Skapa en broschyr
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
[Layout] Flik(P. 124)
Utskrift av broschyrer(P. 88)
96
Använda olika papperstyper
Använda olika papperstyper
Använda olika papperstyper ..................................................................................................................... 98
Registrera anpassade pappersstorlekar ............................................................................................................ 99
Infoga skiljeark mellan OH-film ....................................................................................................................... 100
Iläggsblad .......................................................................................................................................................... 101
Infoga flikpapper .............................................................................................................................................. 102
Skriva ut på flikpapper ...................................................................................................................................... 103
97
Använda olika papperstyper
Använda olika papperstyper
Registrera anpassade pappersstorlekar(P. 99)
Infoga skiljeark mellan OH-film(P. 100)
Iläggsblad(P. 101)
Infoga flikpapper(P. 102)
Skriva ut på flikpapper(P. 103)
98
Använda olika papperstyper
Registrera anpassade pappersstorlekar
Du kan ange en önskad pappersstorlek och använda den vid utskrift. Du kan också skriva ut egna angivna
pappersstorlekar på andra enheter från datorn du använder.
1
Visa fliken [Huvud].
2
Klicka på [Anpassat papper].
3
I dialogrutan [Inställningar för anpassat papper] klickar du på [Lägg till].
4
5
I dialogrutan [Redigera Anpassat papper] konfigurerar du utförliga inställningar som
namn, mått etc. för den anpassade pappersstorleken → klicka på [OK].
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Huvud] Flik(P. 121)
99
Använda olika papperstyper
Infoga skiljeark mellan OH-film
Du kan skriva ut med pappersark infogade mellan OH-filmerna. Du kan också skriva ut på de infogade arken.
1
Visa fliken [Pappersmatning].
2
Välj genomskinlighet från [Papperstyp].
Du kan välja genomskinlighet bland följande.
- listrutan [Papperstyp].
- [Papperstyp] i dialogrutan [Papperstypsinställningar].
Du kan visa skärmen [Papperstypsinställningar] genom att välja [Välj papper genom] > och sedan klicka på
[Papperstyp] [Inställningar] eller på [Papperstyp] > [Inställningar].
3
Välj papperskälla för OH-film från [Papperskälla för OH-film] eller [Papperskälla].
4
Välj [På] eller [Skriv ut på försättsblad] under [Försättsblad].
5
6
Välj papperskällan för infogningsarken från [Ange försättsblad med] > [Papperskälla]
eller [Papperskälla för försättsblad].
Om du vill ändra papperstyp för arken som ska infogas klickar du på [Ange
försättsblad med] > [Papperstyp] eller [Inställningar] från [Papperstyp för försättsblad]
→ välj papperstypen → klicka på [OK].
Närliggande information
[Pappersmatning] Flik(P. 128)
100
Använda olika papperstyper
Iläggsblad
Du kan infoga pappersark mellan angivna sidor.
1
Visa fliken [Pappersmatning].
2
Välj [Inbladade ark] → klicka på [Inställningar].
3
I dialogrutan [Inställningar för inbladade ark] väljer du [Inbladade ark] från [Ark för
inbladning].
4
Ställ in [Papperskälla], [Inbladade ark/flikpapper] och [Position för inbladning].
5
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Pappersmatning] Flik(P. 128)
101
Använda olika papperstyper
Infoga flikpapper
Du kan infoga flikpapper mellan angivna sidor. Du kan också skriva ut på flikdelen.
1
Visa fliken [Pappersmatning].
2
Välj [Inbladade ark] → klicka på [Inställningar].
3
4
5
I dialogrutan [Inställningar för inbladade ark] väljer du flikpapper från [Ark för
inbladning].
Ställ in [Papperskälla], [Inbladade ark/flikpapper] och [Position för inbladning].
Om du vill byta papperstyp klickar du på [Papperstyp för flikpapper] > [Inställningar]
→ välj den papperstyp som ska användas från [Papperstyp].
Om du vill ställa in flikpappersstorlek och utskriftsläge på flikdelen, följ proceduren nedan.
Om inställningen är onödig, klicka [OK] för att stänga dialogrutan [Papperstypsinställningar].
6
Klicka på [Information om flikpapper].
7
I dialogrutan [Flikinställningar] väljer du pappersstorleken från [Storlek på flikpapper].
8
Välj [Förskjut utskriftsposition] → specificera [Förskjutningsbredd] → klicka på [OK].
Om du har skapat utskriftsdata med en av följande pappersstorlekar, välj inte [Förskjut utskriftsposition].
Flikdelen är inkluderad i bredden.
- A4-flikpapper: 223 x 297 mm
- Brevflikpapper: 228,6 x 279,4 mm
9
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Pappersmatning] Flik(P. 128)
102
Använda olika papperstyper
Skriva ut på flikpapper
Du kan skriva ut på flikpapperets flik.
1
Visa fliken [Pappersmatning].
2
Klicka på [Papperstyp] > [Inställningar].
Om det går att välja [Välj papper genom] väljer du [Papperstyp] och klickar sedan på [Inställningar].
3
I dialogrutan [Papperstypsinställningar] väljer du flikpapper från [Papperstyp].
4
Klicka på [Information om flikpapper].
Dialogrutan [Flikinställningar] visas.
5
Välj [Förskjut utskriftsposition] → ange [Förskjutningsbredd].
Om du har skapat utskriftsdata med en av följande pappersstorlekar, välj inte [Förskjut utskriftsposition].
Flikdelen är inkluderad i bredden.
- A4-flikpapper: 223 x 297 mm
- Letter-flikpapper: 228,6 x 279,4 mm
Om det går att välja [Storlek på flikpapper] väljer du en pappersstorlek.
6
Klicka på [OK].
7
I dialogrutan [Flikinställningar] klickar du på [OK].
Närliggande information
[Pappersmatning] Flik(P. 128)
103
Redigera Favoritinställningar
Redigera Favoritinställningar
Redigera Favoritinställningar ................................................................................................................ 105
Registrera Favoritinställningar ........................................................................................................................ 106
Redigera favoritinställningslistan ................................................................................................................... 107
104
Redigera Favoritinställningar
Redigera Favoritinställningar
Registrera Favoritinställningar(P. 106)
Redigera favoritinställningslistan(P. 107)
105
Redigera Favoritinställningar
Registrera Favoritinställningar
Du kan återkalla utskriftsinställningar du använder ofta när du skriver ut genom att registrera de
inställningarna i [Favoritinställningar].
1
I skärmen med utskriftsinställningar i skrivardrivrutinen kan du konfigurera
inställningarna som du vill registrera.
Vid behov kan du växla flik och konfigurera relevanta inställningar.
2
Klicka på [Registrera] längst ned i listan [Favoritinställningar].
3
I dialogrutan [Registrera favoritinställningar] väljer du [Namn] och [Ikon].
Ange text om så behövs i [Kommentar].
4
Klicka på [OK].
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 119)
106
Redigera Favoritinställningar
Redigera favoritinställningslistan
Du kan redigera listan [Favoritinställningar] och importera eller exportera den för användning på andra datorer.
OBS!
● Du kan inte redigera utskriftsinställningar som registrerats i favoritinställningar. Om du vill använda andra
utskriftsinställningar som favoritinställningar registrerar du dem som nya favoritinställningar.
Så här redigerar du favoritinställningslistan
1
Visa fliken [Support/enhet].
2
Klicka på [Redigera favoritinställningar].
3
Välj vilka favoritinställningar som ska redigeras från listan [Favoritinställningar] →
klicka på [Redigera].
Om du vill ta bort favoritinställningar, markera favoritinställningarna → klicka på [
] (Radera) → klicka på
[Ja] på den visade verifieringsskärmen.
4
I dialogrutan [Redigera favoritinställningar], välj [Namn] och [Ikon] → klicka på [OK].
Ange text om så behövs i [Kommentar].
5
Klicka på [Stäng].
Så här exporterar du favoritinställningar
1
Visa fliken [Support/enhet].
2
Klicka på [Redigera favoritinställningar].
3
Välj vilka favoritinställningar som ska exporteras vid [Favoritinställningar].
4
Klicka på [Exportera] → ange filens plats och namn → klicka på [Spara] eller [OK].
De valda favoritinställningar sparas i en fil med filändelsen ".profile".
107
Redigera Favoritinställningar
Så här importerar du favoritinställningar
1
Visa fliken [Support/enhet].
2
Klicka på [Redigera favoritinställningar].
3
Välj [Importera] → välj filen (med filändelsen ".profile") som ska importeras → klicka
på [Öppna].
De importerade favoritinställningarna visas i listan [Favoritinställningar].
Närliggande information
[Support/enhet] Flik(P. 136)
Registrera Favoritinställningar(P. 106)
108
Samordna med enhetsfunktioner
Samordna med enhetsfunktioner
Samordna med enhetsfunktioner ........................................................................................................ 110
Ställa in autentiseringsfunktionen .................................................................................................................. 111
Ställa in användarnamnet ................................................................................................................................ 113
Kontrollera angiven användarinformation innan du skriver ut .................................................................... 115
109
Samordna med enhetsfunktioner
Samordna med enhetsfunktioner
Ställa in autentiseringsfunktionen(P. 111)
Ställa in användarnamnet(P. 113)
Kontrollera angiven användarinformation innan du skriver ut(P. 115)
110
Samordna med enhetsfunktioner
Ställa in autentiseringsfunktionen
Du kan hantera utskriften med hjälp av funktionen för hantering av avdelnings-ID eller
användarautentiseringsfunktionen.
Om du vill ställa in autentiseringsfunktionen måste du aktivera funktionen i enhetsinställningarna.
Så här aktiverar du autentiseringsfunktionen
1
Visa fliken [Support/enhet].
2
Klicka på [Enhetsinställningar].
När du klickar på [Enhetsinställningar], efter en bekräftelseskärm som frågar om du vill spara inställningarna
som visas, stängs skärmbilden för utskriftsinställningar.
3
Visa fliken [Enhetsinställningar].
4
Välj [Autentiseringsfunktion] → klicka på [Inställningar].
5
6
I dialogrutan [Inställningar för autentiseringsfunktion] väljer du funktionen → klicka
på [OK].
Klicka på [OK].
Så här ställer du in autentiseringsinformationen
OBS!
● Om du registrerar autentiseringsinformationen som en standardinställning, kan du minska arbetet som
krävs för att konfigurera inställningarna när du skriver ut.
1
Visa fliken [Support/enhet].
2
Klicka på [Inställningar för autentiseringsinformation].
111
Samordna med enhetsfunktioner
3
4
På skärmen som visas anger du den autentiseringsinformation som ställts in på
enheten.
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Support/enhet] Flik(P. 136)
[Enhetsinställningar]/[Administratörsinställningar] Flik(P. 138)
Ändra standardinställningarna(P. 85)
Kontrollera angiven användarinformation innan du skriver ut(P. 115)
112
Samordna med enhetsfunktioner
Ställa in användarnamnet
Du kan ställa in ett användarnamn som ska användas för utskriftsjobb. Det inställda användarnamnet visas på
enhetens kontrollpanel och skrivs ut som användarnamn på sidhuvuden eller sidfötter.
Om du vill ändra användarnamnet måste du tillåta ändringar i enhetsinställningarna.
Så här tillåter du ändringar av användarnamn
1
Visa fliken [Support/enhet].
2
Klicka på [Enhetsinställningar].
När du klickar på [Enhetsinställningar], efter en bekräftelseskärm som frågar om du vill spara inställningarna
som visas, stängs skärmbilden för utskriftsinställningar.
3
Visa fliken [Administratörsinställningar].
4
Klicka på [Ändra administratörsinställningar].
Om en skärm visas som ber dig bekräfta om ändringarna ska visas klickar du på [Ja] → visa fliken
[Administratörsinställningar].
5
Aktivera [Lista över inställningar] > [Tillåt ändring av användarnamn] → klicka på [OK].
Så här ställer du in användarnamnet
1
Visa fliken [Support/enhet].
2
Klicka på [Inställningar för användarnamn].
3
I dialogrutan [Inställningar för användarnamn], välj [Namn som ska användas] →
klicka på [OK].
113
Samordna med enhetsfunktioner
Närliggande information
[Support/enhet] Flik(P. 136)
[Enhetsinställningar]/[Administratörsinställningar] Flik(P. 138)
114
Samordna med enhetsfunktioner
Kontrollera angiven användarinformation innan du
skriver ut
Du kan kontrollera användarinformationen som du har angett innan du gör en utskrift.
När du anger den här funktionen öppnas en skärmbild där du kan kontrollera användarinformationen i
samband med att du skriver ut. Du kan även återställa informationen om det behövs.
Den användarinformation som du kan kontrollera är PIN-koden (eller lösenordet) som du har angett för säker
utskrift samt autentiseringsinformationen som du har angett för utskriftshantering med funktionen för
hantering av avdelnings-ID eller funktionen för användarautentisering.
Förutsättningar
● Du använder Windows 10 version 1803 eller senare
● Canon Office Printer Utility har installerats
● Systemet är rätt installerat när bekräftelseskärmen visas
Aktivera både [Låt appar köra i bakgrunden] och [Canon Office Printer Utility] i [Inställningar] > [Sekretess] >
[Bakgrundsappar] i Windows.
Procedur
1
Visa fliken [Support/enhet].
2
Klicka på [Enhetsinställningar].
När du klickar på [Enhetsinställningar], efter en bekräftelseskärm som frågar om du vill spara inställningarna
som visas, stängs skärmbilden för utskriftsinställningar.
3
Visa fliken [Administratörsinställningar].
4
Klicka på [Ändra administratörsinställningar].
Om en skärm visas som ber dig bekräfta att ändringarna ska tillåtas klickar du på [Ja] → visa fliken
[Administratörsinställningar].
5
Aktivera [Lista över inställningar] > [Bekräfta alltid användarinformation vid utskrift]
→ klicka på [OK].
OBS!
● Om du använder batterisparfunktionen i Windows kanske skärmen för att bekräfta användarinformationen
inte visas på grund av att batteriet är för svagt. Skriv i så fall ut efter att du har gjort följande.
- Anslut datorn till ett eluttag
- Aktivera bakgrundskörning för Canon Office Printer Utility i batteriinställningarna
115
Samordna med enhetsfunktioner
Gör på följande sätt.
(1) Klicka på [Se vilka appar som påverkar batteritiden] i [Inställningar] > [System] > [Batteri].
(2) Välj [Visa] > [Alla appar] på skärmen som visas.
(3) Välj [Canon Office Printer Utility] → inaktivera [Låt Windows bestämma när den här appen kan köras i
bakgrunden] och välj sedan [Tillåt att appen kör bakgrundsaktiviteter].
Alternativt skriver du ut efter att du har inaktiverad batterisparfunktionen i [Batteri].
Närliggande information
[Support/enhet] Flik(P. 136)
[Enhetsinställningar]/[Administratörsinställningar] Flik(P. 138)
Bifoga en PIN-kod till utskriftsdata(P. 78)
Kryptera utskriftsdata(P. 79)
Ställa in autentiseringsfunktionen(P. 111)
116
Inställningslista
Inställningslista
Inställningslista .............................................................................................................................................. 118
Gemensamma inställningar för alla flikar ...................................................................................................... 119
[Huvud] Flik ........................................................................................................................................................ 121
[Layout] Flik ....................................................................................................................................................... 124
[Pappersmatning] Flik ....................................................................................................................................... 128
[Efterbehandling] Flik ....................................................................................................................................... 130
[Kvalitet] Flik ...................................................................................................................................................... 132
[Omslag] Flik ...................................................................................................................................................... 135
[Support/enhet] Flik .......................................................................................................................................... 136
[Enhetsinställningar]/[Administratörsinställningar] Flik ............................................................................... 138
117
Inställningslista
Inställningslista
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 119)
[Huvud] Flik(P. 121)
[Layout] Flik(P. 124)
[Pappersmatning] Flik(P. 128)
[Efterbehandling] Flik(P. 130)
[Kvalitet] Flik(P. 132)
[Omslag] Flik(P. 135)
[Support/enhet] Flik(P. 136)
[Enhetsinställningar]/[Administratörsinställningar] Flik(P. 138)
118
Inställningslista
Gemensamma inställningar för alla flikar
Du kan ange grundläggande utskriftsfunktioner på respektive flik på förhandsgranskningsskärmen. Du kan
även granska favoritinställningarna, återställa utskriftsinställningarna till standardinställningar osv.
Förhandsgranskning av inställningar
Visar de aktuella utskriftsinställningarna i en förhandsgranskning. Du kan ställa in grundläggande
utskriftsfunktioner genom att klicka på förhandsgranskningen.
Visa Guide för inställningsskärmen
Växla mellan enkelsidig/dubbelsidig utskrift
Häfta
Klicka där du vill att sidan ska häftas. När du
konfigurerar broschyrutskrift kan du växla mellan
aktiverad och inaktiverad sadelhäftning.
Plats för bindning
Klicka på sidkanten där du vill ställa in
bindningsplatsen.
Rotera hjul/nyp: ändra sidlayout
Du kan ändra antalet sidor som skrivs ut på varje
pappersark.
Du ändrar antalet sidor genom att rotera mushjulet
över förhandsgranskningsskärmen. Om du
använder en pekskärm kan du ändra antalet sidor
genom att dra ihop eller isär fingrarna på
förhandsgranskningsskärmen.
[Favoritinställningar]
Funktionen visar en lista över registrerade favoritinställningar.
[Registrera]
Gör det möjligt att registrera de aktuella utskriftsinställningarna som favoritinställningar.
☞ Dialogrutan [Registrera favoritinställningar]
[Namn]
Anger ett namn som du vill koppla till favoritinställningarna.
[Ikon]
Anger en ikon som du vill koppla till favoritinställningarna.
[Kommentar]
Anger en kommentar om favoritinställningarna. Ange om det behövs.
[Visningsinställningar]
Visar innehållet för favoritinställningarna.
[Återställ utskriftsinställningar]
Återställer utskriftsinställningarna för alla flikar till standardvärdena.
119
Inställningslista
[Standardvärden]
Återställer utskriftsinställningarna för den öppna fliken till standardvärdena.
Närliggande information
Registrera Favoritinställningar(P. 106)
Redigera favoritinställningslistan(P. 107)
120
Inställningslista
[Huvud] Flik
Du kan ställa in grundläggande utskriftsfunktioner.
[Sidstorlek]
Visar det sidformat som ställts in i appen eller det sidformat som ställts in genom att klicka på [Detaljer].
[Detaljer]
Gör det möjligt att ställa in dokumentstorleken och förstoringen eller förminskningen.
Pappersformat som visas med ikonen (
) kan endast anges som pappersformatet i utskriftsdata. De
stöds inte som pappersformat som man faktiskt kan skriva ut på.
[Utmatningsstorlek]
Specificerar det faktiska sidformat som du vill skriva ut på. Om du väljer ett format som skiljer sig från
[Sidstorlek], förstoras eller förminskas utskriftsdata till att passa det inställda sidformatet vid utskrift.
[Orientering]
Anger orienteringen för utskriftsdata.
[Kopior]
Anger antalet kopior att skriva ut.
[Papperstyp]
Anger det papper som ska användas för utskrift efter papperstyp.
[Dubbelsidig utskrift]
Utskrifter med text på bägge sidor. Standardinställningen för skrivare som har stöd för dubbelsidig utskrift är
[Dubbelsidig utskrift].
[Plats för bindning]
Anger bindningsplatsen.
[Detaljer]
Gör det möjligt att ställa in bredden på fästmarginalen. När en fästmarginal har ställts in, begränsas
utskriftsområdet enbart av mängden fästmarginal. Om du väljer [Bildjustering för att passa fästmarginal] >
[Förminska bild], förminskas utskriftsdata för att få plats på utskriftsområdet. Om du väljer [Flytta bild],
förskjuts utskriftsdata och arrangeras i befintligt skick. I detta fall kan det hända att en del av de data som
inte ligger inom utskriftsområdet inte kan skrivas ut.
[Utskrift av broschyrer]
Du kan skriva ut med sidorna i ett dokument ordnade så att dokumentet kan vikas till en broschyr.
[Detaljer]
Gör så att du kan konfigurera detaljerade inställningar när du utför häftesutskrift, såsom öppningsriktningen
och fästmarginalsbredd.
☞ Dialogrutan [Inställningar för broschyr]
[Bindning]
121
Inställningslista
Specificerar om ett dokument öppnas till höger eller vänster när en broschyr skapas.
[Bredd för fästmarginal]
Anger fästmarginalens bredd.
[Dela i uppsättningar för broschyrlayout]
Skapar en broschyr i flera satser. Välj huruvida du vill dela in i satser automatiskt eller manuellt i [Dela i
uppsättningar]. Om du delar in manuellt anger du hur många sidor som ska finnas i respektive sats i [Ark per
sats].
[Använd korrigering av förskjutning]
Korrigerar förskjutningen mellan de yttre och inre sidorna vid broschyrutskrift. Välj en korrigeringsmetod
under [Korrigeringsmetod]. Vid manuell korrigering ska du ange ett värde för korrigeringen i
[Korrigeringsmått].
[Sadelpress]
Genomför sadelpressbearbetning när du skapar en sadelhäftad broschyr. Du kan ange kraften för sadelpress
i [Justering för sadelpress].
OBS!
● Fliken [Huvud] eller [Layout] > [Utskrift av broschyrer] kan inte ställas in samtidigt som följande inställningar.
- Andra inställningar än fliken [Omslag] > [Konfigurera inställningar för framsida] > [Framsida] > [Lämna
tom]
- Fliken [Omslag] > [Konfigurera inställningar för baksida]
[Sidlayout]
Utskrifter med flera sidor arrangerade på ett ark.
[Häfta]
Häftar sidorna vid utmatning av utskriftsdata. Välj häftningsposition(er).
[På (Eko (utan häftklamrar))] krimpar papperet utan att använda häftklamrar.
Vilka häftpositioner som är tillgängliga beror på pappersstorleken, papperets matningsriktning och metoden
för papperskällan.
[Färgläge]
Växlar mellan utskrifter i färg eller svartvitt.
OBS!
● Om du väljer [Färgläge] > [Färg], fastställs som standard huruvida varje sida skrivs ut i färg eller svartvitt och
färgläget växlas därefter.
● För att skriva ut alla sidorna i färg: inaktivera [Felsökning] > [Auto (färg/svartvitt)] i fliken [Support/enhet].
[Utmatningsmetod]
Ställer in metoden för utmatning av utskriftsdata. Du kan ange en PIN-kod i utskriftsdata eller spara
utskriftsdata i enheten.
[Skriv ut]
Skriver ut normalt.
[Stoppa]
Sparar utskriftsdata i en kö (tillfällig lagringsplats) i enheten. Du kan ändra utskriftsordning eller inställningar
för lagrade data från enhetens kontrollpanel eller från ett fjärranslutet användargränssnitt.
Filnamnet visas i enheten. Om du väljer [Dokumentnamn] > [Ange namn] i [Inställningar för Dokument att
stoppa] visas dialogrutan genom att klicka på [Inställningar], du kan specificera ett önskat namn.
122
Inställningslista
[Säker utskrift]
Kopplar en PIN-kod för att skriva ut data och spara den i enheten. Den här funktionen är användbar när du
skriver ut konfidentiella dokument etc. Om du aktiverar Krypterad säker utskrifts-funktion kan du kryptera
och skriva ut data och uppnå en starkare effekt från säkerhetsaspekt.
Sparad data kan skrivas ut genom att ange PIN-kod i kontrollpanelen på enheten.
OBS!
● Om du har aktiverat [Utskrift skyddad med PIN-kod] i Windows utskriftsalternativ och skriver ut med
drivrutinen, skrivs jobbet normalt ut som en säker utskrift.
[Lagra i brevlåda/Lagra i låda]
Spara utskriftsdata i en minneslåda i enheten. Du kan ändra inställningarna för eller kombinera lagrade data
från enhetens kontrollpanel eller från ett fjärranslutet användargränssnitt.
[Prioriterad utskrift]
Skriver ut med prioritet över övriga utskriftsdata som väntar på att skrivas ut av enheten.
[Avbryt och skriv ut]
Avbryter utskriftsjobbet som bearbetas just nu av enheten och skriver ut det angivna jobbet.
[Schemalagd utskrift]
Skriver ut vid en inställd tid.
När en tid är inställd, visas den inställda tiden när pekaren går över [Schemalagd utskrift].
Om den inställda tiden på enheten och den som är inställd på datorn som du använder inte matchar, kanske
utskriftsjobbet inte kan skrivas ut samtidigt eller utskriften kan avbrytas.
[Anpassat papper]
Med den här funktionen kan du registrera en önskad pappersstorlek som du kan använda vid utskrift.
Objekt med ( ) bredvid dem är standardpappersstorlekar och dessa kan inte redigeras eller tas bort.
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 119)
Skala(P. 70)
Bifoga en PIN-kod till utskriftsdata(P. 78)
Kryptera utskriftsdata(P. 79)
Mellanlagra utskriftsjobb(P. 81)
Lagra utskriftsdata(P. 82)
Prioritera ett utskriftsjobb framför andra utskriftsjobb(P. 83)
Avbryta aktuella utskriftsjobb för ett prioriterat utskriftsjobb(P. 84)
Utskrift av broschyrer(P. 88)
Sadelhäftad broschyrutskrift(P. 91)
Skriva ut sidnummer på samma ställe på alla sidor oavsett fram- eller baksida(P. 95)
Registrera anpassade pappersstorlekar(P. 99)
123
Inställningslista
[Layout] Flik
Du kan välja en layout eller ange sidmodifieringar under utskrift.
[Utskrift av broschyrer]
Du kan skriva ut med sidorna i ett dokument ordnade så att dokumentet kan vikas till en broschyr.
[Detaljer]
Gör så att du kan konfigurera detaljerade inställningar när du utför broschyrutskrift, såsom
öppningsriktningen och fästmarginalsbredd.
☞ Dialogrutan [Inställningar för broschyr]
[Bindning]
Specificerar om ett dokument öppnas till höger eller vänster när en broschyr skapas.
[Bredd för fästmarginal]
Anger fästmarginalens bredd.
[Dela i uppsättningar för broschyrlayout]
Skapar en broschyr i flera satser. Välj huruvida du vill dela in i satser automatiskt eller manuellt i [Dela i
uppsättningar]. Om du delar in manuellt anger du hur många sidor som ska finnas i respektive sats i [Ark per
sats].
[Använd korrigering av förskjutning]
Korrigerar förskjutningen mellan de yttre och inre sidorna vid broschyrutskrift. Välj en korrigeringsmetod
under [Korrigeringsmetod]. Vid manuell korrigering ska du ange ett värde för korrigeringen i
[Korrigeringsmått].
[Sadelpress]
Genomför sadelpressbearbetning när du skapar en sadelhäftad broschyr. Du kan ange kraften för sadelpress
i [Justering för sadelpress].
OBS!
● Fliken [Huvud] eller [Layout] > [Utskrift av broschyrer] kan inte ställas in samtidigt som följande inställningar.
- Andra inställningar än fliken [Omslag] > [Konfigurera inställningar för framsida] > [Framsida] > [Lämna
tom]
- Fliken [Omslag] > [Konfigurera inställningar för baksida]
[Limbindning]
Applicerar lim på innehållets fästmarginalssida och skapar ett omslag till en broschyr.
[Detaljer]
Gör så att du kan konfigurera detaljerade inställningar när du utför häftesutskrift, såsom öppningsriktningen
och pappersstorlek.
☞ Dialogrutan [Inställningar för limbindning]
[Grundinställningar] Flik
[Bindning]
Ställer in om ett dokument öppnas till höger eller vänster när en broschyr skapas.
[Omslagsinställningar för limbindning]
Ställer in en pappersstorlek och papperskälla för omslaget. Om du skriver ut på omslaget anger du [Utskrift
av omslag].
124
Inställningslista
[Inställningar för innehållssidan]
Ställer in en pappersstorlek för innehållssidorna.
[Inställningar för efterbehandling]
Specificerar en färdig storlek och efterbehandlingsmetod från [Ange efter].
[Efterbehandlingsjustering] Flik
Du kan justera utskriftspositionen för innehållssidor och omslag samt vinkel och plats för trimning.
[Infoga vattenstämpel]
Överlagrar och skriver ut halvgenomskinliga tecken såsom [HEMLIGT] eller [SNABBUTSKRIFT] över
utskriftsdata.
[Detaljer]
Gör det möjligt att skapa nya vattenstämplar och redigera befintliga vattenstämplar.
☞ Dialogrutan [Redigera vattenstämpel]
[Lista över vattenstämplar]
Visar en lista med registrerade vattenstämplar. När du väljer en vattenstämpel visas detaljerade inställningar
för vattenstämpeln i förhandsgranskningen och [Innehåll].
När du väljer en vattenstämpel och klickar på [
[
] (Flytta upp markerad vattenstämpel ett steg) eller
] (Flytta ned markerad vattenstämpel ett steg), kan du ändra dess plats i ordningen av vattenstämplar.
[Lägg till]
Gör det möjligt att lägga till en ny vattenstämpel i [Lista över vattenstämplar].
[Redigera]
Med det här alternativet kan du redigera den markerade vattenstämpeln.
[
] (Radera)
Tar bort den markerade vattenstämpeln.
OBS!
● Du kan specificera vattenmärkestexten genom att klicka [Lägg till] eller [Redigera] → specificera texten i
[Attribut] > [Text]. Du kan specificera följande innehåll genom att kombinera "\" med specifika tecken.
\d: Datum
\t: Tid
\u: Användarnamn
\s: Datornamn
\j: Jobbnamn
Om du vill specificera tecknet "\" ange "\\" i [Text].
[Infoga ram]
Skriver ut en kantlinje runt sidans hela kant.
[Affisch]
Förstorar utskriftsdata för en sida och skriver ut informationen på flera pappersark. När de utskrivna arken
sätts samman bildar de en utskrift i affischstorlek.
Om du väljer [Anpassad], kan du ange antalet rader och kolumner respektive.
[Detaljer]
Gör så att du kan ställa in detaljer såsom intervall för sidor att skrivas ut, utskrift med kantlinjer osv.
125
Inställningslista
☞ Dialogrutan [Inställningar för affisch]
[Sidor som ska skrivas ut]
Specificerar det intervall av sidor som ska skrivas ut. Du kan också ange endast några sidor.
Om du ar valt antalet rader och kolumner i [Anpassad], kan du ange sidintervallet och sidnumren numeriskt.
[Rotera arken 90 grader]
Roterar sidan(orna) som anges i [Huvud] fliken > [Orientering] 90 grader.
Om du har valt [Auto] kommer sidorna att orienteras i den riktning i vilken utskrivna data är störst.
[Skriv ut marginalkanter]
Skriver ut gränser mot andra ark som en guide för att sammanfoga ark.
[Ställ in marginaler för urklipp/inklistring]
Ställer in skärnings / limbredd och marginaler vid utskrift.
Marginalernas bredd är 20 mm för [Standard]. [Smal] och [Bred] minskar och ökar bredden med 10 mm
respektive, baserat på värdet av [Standard].
Om du väljer [Skriv ut justeringsmarkeringar] skriver du ut symboler som markerar skärning och inklistring.
[Blandade storlekar/orienteringar]
Skriver ut data vars storlek och orientering skiljer sig från sida till sida.
[Detaljer]
Med den här funktionen kan du ställa in en kombination av storlekar och inriktningsmetod för sidor.
[Sidhuvud/sidfot]
Gör så att ett sidhuvud eller sidfot kan bifogas till utskriftsdata. Du kan ställa in läget och formatet för
sidhuvudet eller sidfoten.
Om du utför broschyrutskrift eller dubbelsidig utskrift kan du även ställa in sidnumret så det skrivs ut på
samma ställe på papperets fram- och baksida.
[Bakgrund]
Utför överläggsutskrift. Du kan även ange att en formulärfil ska skapas och användas vid överläggsutskrift.
☞ Dialogrutan [Bakgrundsinställningar]
[Bearbetningsmetod]
Ställer in huruvida överläggsutskrift ska utföras eller om en formulärfil ska användas för överläggsutskrift.
Om du väljer [Använd utskrift med bakgrund] använder en formulärfil lagrad på enheten.
[Hämta information om formulärfil]
Hämtar den senaste formulärfilsinformationen.
[Fillista]
Visar en lista över formulärfiler som är lagrade i enheten. När du utför överläggsutskrift väljer du en
formulärfil som ska användas i listan.
Om du inte kan hämta information från enheten visas inte listan.
[Färg] tillämpas när du klickar på [Hämta information om formulärfil].
[Filnamn]
Anger ett namn för den nya formulärfilen som skapades.
Om du inte kan välja en formulärfil från [Fillista], ange namnet på den formulärfil som ska användas här.
[Tillämpa på]
Anger vilken sida som överläggningsutskrift ska göras på när dubbelsidig utskrift utförs.
126
Inställningslista
[Setnumrering]
Skriver ut serienummer på flera kopior av ett dokument. Ett exempel: serienummer skrivs ut så att "1" skrivs
ut på den första kopian av dokumentet, "2" på den andra, "3" på tredje osv.
[Detaljer]
Anger utskriftens startnummer.
[Använd enhetens funktion för säker utskrift]
Använder säkra utskriftsfunktionen på enheten.
Funktionen som ska användas måste ha aktiverats på enheten.
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 119)
Bifoga en vattenstämpel(P. 71)
Skriva ut en stor affisch över flera sidor(P. 72)
Överlappande utskriftsdata på ett fast formulär(P. 76)
Utskrift av broschyrer(P. 88)
Sadelhäftad broschyrutskrift(P. 91)
Limbindning(P. 94)
Skriva ut sidnummer på samma ställe på alla sidor oavsett fram- eller baksida(P. 95)
127
Inställningslista
[Pappersmatning] Flik
Du kan ställa in papperstyp och papperskälla.
[Välj papper genom]
Ställer in huruvida utskriftspapper ska specificeras efter papperskälla eller efter papperstyp.
[Papperskälla]
Specificerar utskriftspapper från en viss papperskälla. Om du markerar [Auto] väljs en passande papperskälla
automatiskt.
[Information om papperskälla]
Visar information om papper som satts i papperskällan. Du kan även ställa in en önskad kommentar för varje
papperskälla.
[Pappersnamn]
Anger papperskälla som ska användas när [Auto] väljs från [Papperskälla]. För att kunna använda den här
inställningen är det nödvändigt att registrera namnet på papperet som motsvarar papperskällan i enheten i
förväg, och att få information om enheten.
[Papperstyp]
Anger det papper som ska användas för utskrift efter papperstyp.
[Inställningar]
Med det här alternativet anger du papperstyp.
Om du väljer [Auto], skrivs dokumentet ut på papperstypen isatt i enheten.
[Hämta information om papper]
Hämtar information om det papper som satts in i enheten och visar den i [Papperstyp].
[Information om flikpapper]
Gör så att du kan ställa in information för utskrift på flikdelen när flikpapper har angetts.
[Papperskälla för OH-film]
Anger papperskällan för OH-film.
[Försättsblad]
Anger om du vill infoga pappersark mellan OH-filmen. Om du vill skriva ut på de infogade arken markerar du
[Skriv ut på försättsblad]. Samma innehåll som skrivs ut på OH-filmen kommer att skrivas ut på de infogade
arken.
[Papperskälla för försättsblad]/[Papperstyp för försättsblad]/[Ange försättsblad med]
Anger papperskällan och papperstypen för arken som infogas när man infogar pappersark mellan OHfilmen. När du kan ange antingen papperskällan eller papperstypen, välj [Ange försättsblad med].
[Inbladade ark]
Infogar blad mellan specificerade sidor.
[Inställningar]
Här kan du ange detaljer om de ark som ska infogas och deras lägen.
☞ Dialogrutan [Inställningar för inbladade ark]
128
Inställningslista
[Ark för inbladning]
Anger papperstypen för de ark som ska infogas.
[Papperskälla]
Anger papperskällan för de ark som ska infogas.
[Inbladade ark/flikpapper]
Anger om du vill skriva ut på de ark som infogas. Om du skriver ut på arken väljer du vilken sida du vill skriva
ut på.
[Position för inbladning]
Anger de sidor som bladen infogas innan.
[Papperstyp för flikpapper]
När du infogar flikpapper kan du ange papperstypen. Du kan också konfigurera utskriftsinställningarna för
flikdelen.
[Kopia]
Skriver ut en kopia var från två papperskällor.
Denna funktion är användbar när du vill skriva ut en kopia av ett dokument till kunder på papper med hög
kvalitet och en kopia på återvunna papper att behålla för dig själv.
Denna funktion kan användas när en inställning annan än [Auto] väljs från [Papperskälla]. Ange den andra
papperskällan i [Kopia] > [Inställningar].
När denna funktion är aktiverad skrivs alltid en kopia ut från varje angiven papperskälla oberoende av
inställningen i fliken [Huvud] > [Kopior].
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 119)
Infoga skiljeark mellan OH-film(P. 100)
Iläggsblad(P. 101)
Infoga flikpapper(P. 102)
Skriva ut på flikpapper(P. 103)
129
Inställningslista
[Efterbehandling] Flik
Du kan konfigurera inställningar som avser efterbehandling, till exempel sortering, häftning osv.
Sortera
Gruppera
Förskjutning
Rotera
Hålslag
Häfta
[Utmatningsmetod]
Anger en separeringsmetod vid utskrift av flera kopior.
[Sortera]
Matar ut det angivna antalet kopior i sidordning.
[Gruppera]
Matar ut det angivna antalet kopior med alla sidor som har samma sidnummer tillsammans.
[Häfta]
Häftar sidorna vid utmatning av utskriftsdata. Välj häftningsposition(er).
[På (Eko (utan häftklamrar))] krimpar papperet utan att använda häftklamrar.
Vilka häftpositioner som är tillgängliga beror på pappersstorleken, papperets matningsriktning och metoden
för papperskällan.
[Hålslag]
Skriver ut sidor med hål för bindning. Den här funktionen kan bara användas när den har aktiverats på
enheten. Den typ av hål du kan välja beror på vilken tillvalsenhet som monterats på enheten.
[Förskjutning]
Förskjuter varje uppsättning av utskrivna sidor.
[Ange förskjutningsintervall: Var]
Matar ut sidor så att varje angivet antal sidor är förskjutna.
[Rotera]
Matar ut varje utskrift i 90 graders vinkel i förhållande till den föregående och efterföljande kopian.
[Vikning]
Anger typen av vikning vid utmatning av sidor som viks till ett av en mängd olika mönster.
130
Inställningslista
C-vikning
Z-vikning
Sadelvikning
Ojämn Z-vikning
Dubbel
parallellvikning
[Detaljer]
När du väljer [C-vikning], [Halvvikning], [Sadelvikning (avancerad)], [Ojämn Z-vikning] eller [Dubbel
parallellvikning] för vikningstypen, anger du vikningsmönstret.
OBS!
● Om Z-vikning och häftning har angetts tillsammans ändras vikningens riktning på Z-vikningen beroende på
häftningens plats.
[Bigning]
Gör ett veck i det utskrivna papperet så att det går lättare att vika.
Du kan även välja vilket papper som ska veckas.
[Trimning]
Sväller och justerar kanterna på sidorna när du skapar ett häfte genom häftning av sidorna i mitten.
[Detaljer]
Gör så att du kan ställa in svällningsbredd och justeringsmetod.
[Utmatningsdestination]
Anger en destination för ett utskrivet papper.
[Detaljer]
Gör så att du kan ställa in staplingsdetaljer när [Sorteringsenhet (sorteringsyta)] väljs för en staplare med hög
kapacitet.
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 119)
Sadelhäftad broschyrutskrift(P. 91)
Sadelpressbearbetning när sadelhäftade broschyrer skrivs ut(P. 92)
Trimma sidor vid utskrift av sadelhäftade broschyrer(P. 93)
131
Inställningslista
[Kvalitet] Flik
Du kan ställa in en utskriftsbearbetningsmetod som överensstämmer med innehållet i utskriftsdata.
[Innehållsbaserad utskrift]
Gör att du kan välja ett mål som matchar dina utskriftsdata och ange ett lämpligt utskriftskvalitetsläge.
[Detaljerade inställningar för kvalitet]
Gör att du kan ställa in utskriftskvalitetsdetaljer som upplösning, graderingar, tonermängd osv.
☞ Dialogrutan [Detaljerade inställningar för kvalitet]
[Upplösning]
Här anger du utskriftsupplösningen.
[Gradation]
Anger graderingsmetoden.
[Hög 2]: Använder en finare gradering än [Hög 1] för mjukare övergångar.
[Raster (bilder)]/[Raster (grafik)]/[Raster (text)]
Specificerar metoder för återgivning av raster (områden mellan mörka och ljusa områden).
[Upplösning]: Prioriterar upplösning och skriver ut mjuka konturer.
[Hög upplösning]: Ökar upplösningen på konturer till mer än [Upplösning].
[Gradation]: Prioriterar graderingar och skriver ut mjuka graderingar.
[Färgton]: Skriver ut graderingar mjukare än [Gradation].
[Feldiffusion]: Skriver ut små tecken och tunna linjer fint.
[Avancerad utjämning]
Jämnar ut konturerna på text, linjer och bilder.
[Utjämnad 2]: Utför kraftigare uppmjukningsbearbetning än [Utjämnad 1].
[Skärpa]
Med det här alternativet kan du justera konturskärpan i tecken och bilder som arrangeras på respektive sida.
[Skärpa (foto)]
Förtydligar konturerna i bilder, oskärpa etc. vid utskrift.
[Enbart svart bearbetning]
Väljer ett målobjekt och skriver ut sektioner som inte är vita i svart.
[Gråkompensering]
Specificerar ett målobjekt och skriver ut svart och grå data tillförlitligt i svart och grått.
[Inställning av tonerdensitet]
Justerar tonertätheten. I detaljfönstret som visas när du anger [Anpassade inställningar] och klickar på
[Detaljer], kan du justera varje färg.
[Inställning av tonervolym]/[Korrigering av tonervolym]
Justerar mängden toner till att matcha innehållet i utskriftsdata.
[Gradationsprioritering]: Skriver ut data som inkluderar stora mängder grafik och CG-graderingar.
[Textprioritering]: Skriver ut data och fokuserar på text.
[Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället]
Ökar mängden toner för att ge tydliga utskrifter av reklam på försäljningsstället.
När du vill använda den här funktionen måste du i förväg ha angett de båda följande.
- Inaktivera fliken [Huvud] > [Dubbelsidig utskrift]
132
Inställningslista
- Klicka på fliken [Kvalitet] > [Matchningsinställningar] → välj [Enhetsmatchningsläge] i dialogrutan
[Matchningsinställningar] > [Matchningsläge].
När du aktiverar den här funktionen är det lämpligt att ange tidsintervall för meddelandet om att tonern
håller på att ta slut i enhetens [POP-utskrift]. Mer information finns i användarhandboken till enheten.
[Gradationsutjämning]
Skriver mjukt ut mängden färgförändringar i graderingar.
[Utjämnad 2]: Utför kraftigare uppmjukningsbearbetning än [Utjämnad 1].
[Bildkomprimering]
Justerar komprimeringsgraden för utskriftsdata när utskriftsdata skickas till skrivaren. Du kan prioritera
bildkvalitet eller utskriftshastighet.
[Optimering av bildkomprimering]
Ställer in en bildkomprimeringsmetod. Du kan välja mellan en optimeringsmetod (växla mellan reversibla och
irreversibla) eller en enhetlig komprimeringsmetod (ingen optimering). Komprimering av en bild med hjälp
av optimeringsmetoder undertrycker brus av JPEG-block.
[Linjekontroll]
Förbättrar återgivningen av tecken och linjer.
[Upplösningsprioritering]: Prioriterar upplösning.
[Gradationsprioritering]: Prioriterar gradering.
[Prioritera utskrift av färgade rader och färgad text]
Om linjer eller text i färg visas oskarpt eller brutet kan utskriften bli tydligare om du aktiverar den här
funktionen.
Om du har valt [Kvalitet]-fliken > [Innehållsbaserad utskrift] > [Linje] aktiveras den här funktionen som
standard.
[Färgjustering]/[Gråskalejustering]
Gör så att du kan justera färg, ljusstyrka och kontrast.
☞ Dialogrutan [Färgjustering]/[Gråskalejustering]
[Exempeltyp]
Anger vilken typ av bild som visas i provförhandsvisningen.
Om du väljer [Standardvärde], sparas detta i utskriftsinställningarna som matchar den typ av data som valts i
[Justera dessa element] och den visade bilden ändras också.
[Justera dessa element]
Anger ett objekt som färgjusteringsmål.
[Tillämpa på exempel]
Applicerar värdena inställda i [Mättnad] och [Nyans] flikar för förhandsgranskning.
Om du växlar markeringstillstånd kan du kontrollera hur mycket färgerna har ändrats.
[Färghjul]
Visar detta som en guide när du justerar färger. Detta visas när [Nyans]-fliken väljs.
[Mättnad]/[Nyans] Flik
Gör så du kan justera mättnaden och tonen för varje färg vid utskrift från dialogrutan [Färgjustering]. Du kan
justera värdet genom att dra reglaget eller mata in ett numeriskt värde.
[Justera alla färger efter samma värde]
Justerar alla färger samtidigt i dialogrutan [Färgjustering].
[Ljusstyrka]/[Kontrast]
Med det här alternativet kan du justera ljusstyrkan eller kontrasten genom att dra reglaget eller mata in ett
numeriskt värde.
[Matchningsinställningar]
Gör så du kan ange en matchande funktion för färgjustering.
☞ Dialogrutan [Matchningsinställningar]
133
Inställningslista
[Matchningsläge]
Anger bearbetningsmetoden för färgmatchning.
[Matchningsmetod]
Specificera vilken faktor som prioriteras vid matchning. Beroende på enheten kan du välja faktorer som ska
prioriteras för varje objekt.
När du klickar på [Hämta information om matchningsmetod], kan du hämta information om
matchningsmetoderna registrerade i enheten.
[Gamma]/[Gammajustering]
Gör så att du kan skriva ut med gammajustering.
[Tvåfärgsutskrift]
Med det här alternativet kan du skriva ut i två färger. De delar som saknar färgdata skrivs ut i gråskala och de
delar som har färgdata skrivs ut i nyanser av den angivna färgen.
[Spara toner]/[Specifik tonerbesparing]
Funktionen sparar toner genom att skriva ut utskriftsdata med mindre mängd toner.
I [Specifik tonerbesparing], är utskriften upplättad i ordningen för [Läge 1], [Läge 2] och [Läge 3].
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 119)
134
Inställningslista
[Omslag] Flik
Du kan lägga till en främre eller bakre omslagssida. Du kan använda annat papper än för innehållssidorna och
konfigurera utskriftsinställningar för omslagssidor.
[Konfigurera inställningar för framsida]/[Konfigurera inställningar för baksida]
Ställer in fram- eller baksida.
[Framsida]/[Baksida]
Specificerar vilken sida eller vilka sidor av omslagets framsida eller baksida som ska skrivas ut.
[Papperskälla]
Specificerar en papperskälla.
OBS!
● Fliken [Huvud] eller [Layout] > [Utskrift av broschyrer] kan inte ställas in samtidigt som följande inställningar.
- Andra inställningar än fliken [Omslag] > [Konfigurera inställningar för framsida] > [Framsida] > [Lämna
tom]
- Fliken [Omslag] > [Konfigurera inställningar för baksida]
[Skriv ut försättssida]
Sätter i ett ark (försättsblad) som består av användarnamn, jobbnamn och tiden innan utskrift av den första
sidan.
[Detaljer]
Gör det möjligt att ställa in den angivna metoden av arket som försättsbladet skrivs ut på (papperskälla och/
eller papperstyp) och teckenstorlek.
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 119)
Utskrift av broschyrer(P. 88)
135
Inställningslista
[Support/enhet] Flik
Du kan konfigurera drivrutinens miljöinställningar, information om enhetens inställningar osv.
[Visningsinställningar]
Visar en lista för kontroll av de aktuella inställningarna.
[Redigera favoritinställningar]
Med den här funktionen kan du redigera listan [Favoritinställningar] och importera eller exportera den för
användning på andra datorer.
☞ Dialogrutan [Redigera favoritinställningar]
[Favoritinställningar]
Visar en lista över registrerade favoritinställningar. Innehållet i favoritinställningar valda från listan visas i
[Inställningar]. Inställningar som skiljer sig från standardinställningar visas i fetstil.
När du väljer en favoritinställning och klickar på [
nivå.) eller [
] (Flytta upp den markerade favoritinställningen en
] (Flytta ned den markerade favoritinställningen en nivå.), kan du ändra dess plats i
ordningen av favoritinställningar.
[Importera]
Gör så du kan importera sparade favoritinställningar som en fil (*.profile) och lägga till dem som
[Favoritinställningar].
[Exportera]
Gör så att du kan spara valda favoritinställningar som en fil (*.profile).
[
] (Radera)
Tar bort de valda favoritinställningarna.
[Kommentar]
Visar kommentarer om de valda favoritinställningarna.
[Redigera]
Med den här funktionen kan du redigera [Namn], [Ikon] och [Kommentar] för valda favoritinställningar.
[Felsökning]
Med den här funktionen kan du konfigurera detaljerade drivrutinsfunktionsinställningar för specialutskrift
eller -tillämpningar. Om du väljer ett alternativ från [Lista över inställningar] i dialogrutan [Felsökning] visas en
utförlig beskrivning.
[Inställningar]
Med den här funktionen kan du ändra de pappersformat som visas i drivrutinen och visningsspråket utifrån
den region du använder eller dina önskemål, och initiera inställningarna för favoritinställningar osv. Om du vill
ändra visningsspråket efter att ha valt språk i [Språk], stänger du skärmen med utskriftsinställningar och
öppnar den sedan igen.
[Inställningar för autentiseringsinformation]
Gör så att du kan hantera utskriften med hjälp av funktionen för hantering av avdelnings-ID eller
användarautentiseringsfunktionen.
136
Inställningslista
Genom att klicka på [Verifiera] på den visade skärmen kan du kontrollera att den autentiseringsinformation
som anges på enheten och det angivna innehållet matchar.
[Inställningar för användarnamn]
Gör så att du kan ställa in ett användarnamn som ska användas för utskriftsjobb. Det inställda
användarnamnet visas på enhetens kontrollpanel och används som användarnamn för sidhuvuden eller
sidfötter.
OBS!
● Om du använder autentiseringsfunktionen för användare prioriteras det användarnamn som angivits för
autentiseringsfunktionen.
[Enhetsinställningar]
Här kan du konfigurera enhetsalternativinställningar och administratörsinställningar.
OBS!
● När du klickar på [Enhetsinställningar], efter en bekräftelseskärm som frågar om du vill spara inställningarna
som visas, stängs skärmbilden för utskriftsinställningar.
[Kvarvarande toner]
Visar mängden kvarvarande toner i enheten.
[Om]
Visar information om drivrutinsversionen.
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 119)
Redigera favoritinställningslistan(P. 107)
Ställa in autentiseringsfunktionen(P. 111)
Ställa in användarnamnet(P. 113)
Göra enhetsfunktionerna användbara(P. 55)
137
Inställningslista
[Enhetsinställningar]/[Administratörsinställningar] Flik
Du kan kontrollera tillvalsinställningar, konfigurera inställningar för hantering av avdelnings-ID och
administratörsinställningar för enheten.
OBS!
● Om du går tillbaka till skärmen med utskriftsinställningar kan du visa den från enhetsikonen i [Enheter och
skrivare] eller från utskriftsmenyn för en skrivbordsapp.
[Enhetsinställningar] Flik
[Hämta information om enheten]
Hämtar information om enheten och tillämpar den för inställningarna.
[Lista över alternativ]
Visar i listformat inställningsinformation om pappersutmatningstillval, papperskällstillval etc. anslutna till
enheten.
Om du vill ställa in tillvalsinställningarna manuellt, väljer du ett objekt och ställer sedan in det under [Lista
över alternativ].
[Autentiseringsfunktion]
Hanterar utskrifter med hjälp av funktionen för hantering av avdelnings-ID eller användarens
autentiseringsfunktion. Klicka på [Inställningar] och välj vilken typ av autentiseringsfunktion som ska
användas.
Om du använder funktionen för hantering av avdelnings-ID och markerar [Använd inte hantering av
avdelnings-ID för svartvita utskrifter] aktiveras svartvita utskrifter utan autentisering.
[Standardanvändarnamn]
Gör så att du kan ställa in ett standardvärde för det användarnamn som ska användas för utskriftsjobb. Det
inställda användarnamnet visas på enhetens kontrollpanel och som används som användarnamn på
sidhuvuden eller sidfötter.
Om du vill ställa in det här alternativet måste fliken [Administratörsinställningar] > [Tillåt ändring av
användarnamn] vara aktiverad.
[Inställningar för enhetsfunktioner]
Gör så att du kan ställa in versionen för styrenhetens fasta programvara på enheten. Vilka funktioner som kan
användas av enheten beror på vilken version du ställer in.
Versionerna av styrenhetens fasta programvara består av funktionsversioner och plattformsversioner. De kan
visas på en statusutskrift för enheten eller på en skärm om du vill bekräfta strukturen.
Mer information om hur du skriver ut statusutskriften eller bekräftar strukturen för enheten finns i enhetens
användarhandbok.
OBS!
● Versionen av styrenhetens fasta programvara kan eventuellt inte hämtas från enheten på grund av miljö och
inställningar.
Om det inte går att hämta en korrekt version av styrenhetens fasta programvara kommer din inställda
version inte att ändras.
De senaste versioner som stöds av den här drivrutinen är följande.
138
Inställningslista
- Funktionsversion : [6.0]
- Plattformsversion : [308]
En enhetsversion som är senare än ovan angivna stöds inte av den här drivrutinen.
[Information om papperskälla]
Visar information om papper som satts i papperskällan. Du kan även ställa in en önskad kommentar för varje
papperskälla.
[IP-adressinställningar]
Gör så att du kan ange om enhetens IP-adress vars information ska förvärvas upptäcks automatiskt eller
manuellt. Om IP-adressen inte kan lösas kan du ange IP-adressen för att få information om enheten.
Om du anger IP-adressen med denna inställning tillämpas den inte för porten för utskrift.
[Om]
Visar information om drivrutinsversionen.
[Administratörsinställningar] Flik
[Lista över inställningar]
Visar i listformat inställningarna och deras innehåll för enhetens administratör vid hantering av
standardinställningar.
[Ändra administratörsinställningar]
Med den här funktionen kan du ändra användarbehörighet och inställningarna på fliken [Lista över
inställningar].
Närliggande information
Göra enhetsfunktionerna användbara(P. 55)
Ställa in autentiseringsfunktionen(P. 111)
Ställa in användarnamnet(P. 113)
Kryptera utskriftsdata(P. 79)
139
Felsökning
Felsökning
Felsökning .......................................................................................................................................................... 141
Det går inte att hitta en enhet i nätverket ...................................................................................................... 142
Ikonen för enheten visas inte efter installation ............................................................................................. 144
Standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows visas ..................................................................... 145
Utskriftsinställningar återgår till standardinställningarna efter uppdatering av drivrutinen ................... 149
140
Felsökning
Felsökning
Detta förklarar lösningar på vanliga problem.
Det går inte att hitta en enhet i nätverket(P. 142)
Ikonen för enheten visas inte efter installation(P. 144)
Standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows visas(P. 145)
Utskriftsinställningar återgår till standardinställningarna efter uppdatering av drivrutinen(P. 149)
141
Felsökning
Det går inte att hitta en enhet i nätverket
När du installerar via en nätverksanslutning kan det hända att enheten inte visas i [Skrivarlista] i
installationsprogrammet.
Dessutom kanske enheten inte visas i listan med delade skrivare om du anger en port för nätverksskrivaren
medan installationen pågår.
Om något av dessa inträffar kan det bero på flera saker. Ändra inställningarna som behövs enligt respektive
"Åtgärd".
Orsak 1.
Enhetsinställningarna är felaktiga.
Åtgärd
Kontrollera om följande har ställts in på enheten. I annat fall ändrar du inställningarna eller installera lämplig
drivrutin.
● IPv4- eller IPv6-protokollinställningarna har aktiverats i [TCP/IP-inställningar].
● [Inställningar för Multicast Discovery] har aktiverats.
[Använd WSD] har aktiverats i nätverksmiljöer där WSD används.
● [PDL-val (Plug and play)] och språket för sidbeskrivningen matchar.
- För "UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4-skrivardrivrutin": [*** (V4)] (eller [*** (XPS)])
*** representerar det motsvarande sidbeskrvningsspråket för enheten.
- För "PCL6 V4-skrivardrivrutin": [PCL6 (V4)] (eller [PCL6])
Mer information om inställningsmetoden för sidbeskrivningsspråk (plug and play) för enheten finns i
manualen.
Orsak 2.
Nätverksinställningarna i operativsystemet är felaktiga.
Åtgärd
Kontrollera att de nödvändiga inställningarna har konfigurerats i operativsystemets nätverksinställningar. I
annat fall ändrar du inställningarna enligt följande procedur.
(1) Visa [Nätverks- och delningscenter] → kontrollera den nätverksprofil du använder i [Visa dina aktiva
nätverk].
Du kan visa [Nätverks- och delningscenter] på följande sätt.
I Windows 10/Server 2016/Server 2019
Välj [Inställningar] > [Nätverk och Internet] > [Ethernet] → klicka på [Nätverks- och delningscenter].
I Windows 8.1/Server 2012 R2
Klicka på [Kontrollpanelen] > [Nätverk och Internet] > [Nätverks- och delningscenter].
(2) Klicka på [Ändra avancerade delningsinställningar].
(3) Om [Nätverksidentifiering] > [Inaktivera nätverksidentifiering] är valt i nätverksprofilen som valdes i steg
(1)(P. 142) , välj [Aktivera nätverksidentifiering].
(4) Klicka på [Spara ändringarna].
Om ett Administrator-lösenord eller bekräftelse krävs, ange lösenordet eller tillhandahåll
bekräftelseinformationen.
142
Felsökning
Orsak 3.
Operativsystemet är konfigurerat så att enheter inte går att upptäcka.
Åtgärd
När du vill visa en enhet i listan med delade enheter ändrar du inställningarna i operativsystemet enligt
följande anvisningar.
(1) Klicka på [Program] > [Program och funktioner] på [Kontrollpanelen] i Windows.
(2) Klicka på [Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner] på skärmen [Program och funktioner].
(3) Aktivera [Stöd för SMB 1.0/CIFS-fildelning] på skärmen [Windows-funktioner] → klicka på [OK].
Du kan behöva starta om datorn för att aktivera de nya inställningarna.
För operativsystemet på en server väljer du [Hantera] > [Lägg till roller och funktioner] i [Serverhanteraren]
och aktiverar [Funktioner] > [Stöd för SMB 1.0/CIFS-fildelning].
(4) När du är klar med att installera skrivardrivrutinen återställer du inställningarna till sina ursprungliga
värden.
Ovanstående ändringar i inställningarna behövs endast för att installera skrivardrivrutinen. Det är lämpligt
att återställa [Stöd för SMB 1.0/CIFS-fildelning] till sin ursprungliga inställning när installationen av
skrivardrivrutinen är klar.
Orsak 4.
Nätverksmiljön är konfigurerad så att enheter inte går att upptäcka.
Åtgärd
● I en TCP/IP-nätverksmiljö ska du konfigurera enheten du vill hitta och datorn som du använder i samma
undernät.
● Om enheten du vill hitta är ansluten till en nätverksmiljö som inte använder vare sig TCP/IP eller WSD
installerar du drivrutinen genom att ange port eller IP-adress.
Orsak 5.
Drivrutinen som tillhör den identifierade enheten är redan installerad.
Åtgärd
Om du vill installera en drivrutin genom att identifiera en enhet, avinstallerar du först drivrutinen och
identifierar den sedan igen.
Närliggande information
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk(P. 19)
Installera genom att ange en port eller IP-adress(P. 24)
143
Felsökning
Ikonen för enheten visas inte efter installation
Om ikonen för enheten inte visas i [Enheter och skrivare] när installationen är klar kan det bero på flera saker.
Se varje "Åtgärd" för att visa ikonen för enheten.
Orsak 1.
Skärmen har inte uppdaterats.
Åtgärd
Klicka på [
] (Uppdatera) i adressfältet för att uppdatera skärmen till den senaste statusen.
Orsak 2.
Drivrutinen installeras eller så har installationen inte slutförts helt.
Åtgärd
Vänta tills installationen har slutförts. Om ikonen för drivrutinen inte visas efter att du väntat en stund,
installerar du om drivrutinen.
144
Felsökning
Standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows
visas
Även efter att du har installerat drivrutinen, kan det hända att utskriftsinställningsskärmen för drivrutinen inte
visas och att standardskärmen med utskriftsinställningar i Windows visas istället. I så fall kan det bero på flera
saker.
Visa utskriftsinställningsskärmen för drivrutinen genom att hänvisa till "Orsak" och "Åtgärd" som förklarar varje
standardskärm med utskriftsinställningar i Windows som visas.
Om den visas från enhetens ikon i [Enheter och skrivare] eller en
skrivbordsapp
Följande skärm visas från enhetens ikon i [Enheter och skrivare] eller när du skriver ut med en skrivbordsapp.
Orsak 1.
Drivrutinen har inte installerats på rätt sätt i klienten i en delad skrivarmiljö.
Åtgärd
Se proceduren för att ställa in en dator som en delad skrivarklient och installera drivrutinen.
145
Felsökning
Orsak 2.
Drivrutinen installerades med funktionen Lägg till skrivare i Windows (genom att ange en inf-fil eller
använda Windows Update).
Åtgärd
Installera drivrutinen med installationsprogrammet.
Om installationsprogrammet inte kan användas i miljön kan du istället använda standardskärmen med
utskriftsinställningar i Windows.
Orsak 3.
Det finns en risk att någon sorts problem inträffar under installationen av skrivardrivrutinen.
Åtgärd
Avinstallera skrivardrivrutinen och installera sedan om den genom att följa rätt procedur.
Orsak 4.
Förbindelsen mellan drivrutinen och skärmen med utskriftsinställningar bröts när drivrutinen
uppdaterades med Windows Update.
Åtgärd
Ladda ned den senaste skrivardrivrutinen från Canons webbplats (https://global.canon/) och uppdatera
drivrutinen med installationsprogrammet.
Om följande visas från en Store-app
Följande skärmbild visas när du skriver ut från Store-appar.
146
Felsökning
Orsak 1.
Du kan inte ansluta till Internet från den dator du använder.
Åtgärd
De funktioner som krävs för att skriva ut från Store-appar installeras från Windows Store via Internet.
Kontrollera att datorn du använder kan komma åt Windows Store och installera sedan om drivrutinen.
Orsak 2.
Det konto du använde för att logga in i Windows är inte kopplat till något Microsoft-konto.
Åtgärd
Använd ett Microsoft-konto för att installera från Windows Store.
Om det konto du använder när du loggar in på Windows är ett annat konto än ett Microsoft-konto (ett lokalt
konto eller domänkonto), måste du associera det konto du använder och Microsoft-kontot med hjälp av
nedanstående procedur och sedan installera.
(1) Visa skärmen [Konton].
I Windows 10
Välj [Inställningar] > [Konton].
I Windows 8.1
147
Felsökning
Visa snabbknappsfältet på skärmen [Skrivbord] → välj [
Inställningar] > [Ändra datorinställningar] >
[Konton].
(2) Ställ in förbindelse med ett Microsoft-konto.
I Windows 10
Välj [Din information] > [Logga in med ett Microsoft-konto i stället].
I Windows 8.1
Välj [Ditt konto] > [Anslut till ett Microsoft-konto].
När du har slutfört att konfigurera inställningarna enligt instruktioner på skärmen, kontrollera att det
förbundna Microsoft-kontot visas i kontoupplysningarna.
Orsak 3.
Appen är inställd så att Windows-skärmens standardutskriftsinställningar visas.
Åtgärd
Om du skriver ut från en Store-app, ställ in programmet så att utskriftsinställningsskärmen för drivrutinen
visas.
(1) Starta Canon Office Printer Utility.
I Windows 10
Välj Startmenyn > [Canon Office Printer Utility] från app-listan.
I Windows 8.1/Server 2012 R2
Klicka [
] längst ner på skärmen [Start] > [Canon Office Printer Utility] på skärmen [Appar].
(2) Visar skärmen [Alternativ] för Canon Office Printer Utility.
I Windows 10
Välj menyn [
] längst upp på app-skärmen > [Inställningar] > [Alternativ].
I Windows 8.1/Server 2012 R2
Visa charm-fältet på skärmen [Skrivbord] → välj [
Inställningar] > [Alternativ].
(3) Avaktivera [Inställningar för utskriftsinställningsskärmen] > [Visa alltid i kompatibilitetsläge].
Närliggande information
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk(P. 19)
Installera genom att ange en port eller IP-adress(P. 24)
Installera genom att ange en inf-fil(P. 33)
Installera med hjälp av Windows Update(P. 35)
Lägga upp klienter för en delad skrivare(P. 48)
Uppdatera drivrutinen(P. 38)
Avinstallera drivrutinen(P. 40)
148
Felsökning
Utskriftsinställningar återgår till
standardinställningarna efter uppdatering av
drivrutinen
När en installerad drivrutin har uppdaterats kan det hända att inga utskriftsinställningar följer med och att alla
inställningar återställs till standardinställningarna. Det kan bero på följande orsaker. Åtgärda problemet enligt
"Åtgärd".
Orsak
Windows-specifikationer eller ändringar i drivrutinen på grund av tillägg eller ändringar av funktioner.
Åtgärd
Hämta enhetsinformationen och ändra sedan utskriftsinställningarna.
Hämta enhetsinformationen genom att utföra proceduren för aktivering av användning av enhetens
funktioner.
Närliggande information
Göra enhetsfunktionerna användbara(P. 55)
149
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
150
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
151
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising