Canon | i-SENSYS MF445dw | User manual | Canon i-SENSYS MF445dw User manual

Canon i-SENSYS MF445dw User manual
Windows
Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 Skrivardrivrutin
Installationsguide
USRMA-3648-01 2019-06 sv
Copyright CANON INC. 2019
Innehåll
Inledning ..............................................................................................................................................................
Så här använder du handboken
................................................................................................................................. 3
Beteckningar som används i den här handboken
Friskrivningsklausul
Copyright
2
...................................................................................................... 4
.................................................................................................................................................. 5
.................................................................................................................................................................. 6
Varumärken
.............................................................................................................................................................. 7
Om den här drivrutinen ........................................................................................................................... 9
Innan användning ......................................................................................................................................
11
Kontroll före installation ......................................................................................................................
13
Systemkrav
............................................................................................................................................................. 14
Anmärkningar och varningar om installationen
Om Viktigt-filen
....................................................................................................... 16
...................................................................................................................................................... 17
Installera drivrutinen ..............................................................................................................................
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk
Installera genom att ange en port eller IP-adress
........................................................................................... 20
..................................................................................................... 25
............................................................................................................................ 31
Installera med en USB-anslutning
Installera genom att ange en inf-fil
Installera med en WSD-port
.......................................................................................................................... 35
..................................................................................................................................... 37
Installera en genväg till onlinehandboken
............................................................................................................... 38
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön ............................................
Använda en delad skrivare
40
...................................................................................................................................... 41
Installera som en skrivarserver
............................................................................................................................. 42
Lägga upp klienter för en delad skrivare
Ändra porten
19
................................................................................................................ 44
.......................................................................................................................................................... 46
Installera PPD-filen (PS3)
......................................................................................................................................... 50
Uppdatera/avinstallera drivrutinen ............................................................................................ 52
Uppdatera drivrutinen
............................................................................................................................................ 53
Avinstallera drivrutinen
.......................................................................................................................................... 55
Avinstallera genvägen till onlinehandboken
............................................................................................................ 57
Utskrift ................................................................................................................................................................. 59
Skriva ut från en dator
............................................................................................................................................ 60
Hur du ser efter i hjälpfunktionen
........................................................................................................................... 63
I
Felsökning .........................................................................................................................................................
Det går inte att identifiera en enhet ansluten via en WSD-port
II
65
................................................................................. 66
Inledning
Inledning
Inledning ................................................................................................................................................................. 2
Så här använder du handboken ............................................................................................................................ 3
Beteckningar som används i den här handboken ............................................................................................. 4
Friskrivningsklausul .............................................................................................................................................. 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Varumärken ........................................................................................................................................................... 7
1
Inledning
Inledning
Så här använder du handboken(P. 3)
Friskrivningsklausul(P. 5)
Copyright(P. 6)
Varumärken(P. 7)
2
Inledning
Så här använder du handboken
Detta förklarar saker som du bör känna till för att kunna använda den här handboken.
Beteckningar som används i den här handboken(P. 4)
3
Inledning
Beteckningar som används i den här handboken
Här förklaras symboler och inställningar som används i den här handboken.
Symboler som används i den här handboken
I den här handboken markeras anvisningar som måste följas vid användning av drivrutinen med följande
symboler.
VIKTIGT!
● Anger krav och begränsningar för användning. Läs sådana punkter noga så att du använder produkten på
rätt sätt och undviker skador på produkten eller annan egendom.
OBS!
● Förtydligar en åtgärd eller innehåller ytterligare beskrivningar av en procedur. Vi rekommenderar att du
läser sådana meddelanden.
Om inställningar
I den här handboken betecknas inställningsnamn som visas på skärmen på följande sätt.
Exempel:
[Skriv ut]
[OK]
4
Inledning
Friskrivningsklausul
Informationen i detta dokument kan ändras utan att det meddelas.
CANON INC. LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE DET HÄR MATERIALET, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER
UNDERFÖRSTÅTT, FÖRUTOM DET SOM ANGES I DET HÄR DOKUMENTET, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING
TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ANVÄNDNINGSSYFTE ELLER FRÅNVARO AV
INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. CANON INC. ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA DIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER
INDIREKTA SKADOR, ELLER FÖR FÖRLUSTER ELLER OMKOSTNADER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DET HÄR
MATERIALET ANVÄNDS.
5
Inledning
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Ingen del av denna publikation får reproduceras, sändas, skrivas ut, lagras i ett återvinningssystem eller
översättas till något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt,
optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd från Canon, Inc.
6
Inledning
Varumärken
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer och Microsoft Edge är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
macOS och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc.
Andra produkt- och företagsnamn som omnämns kan vara varumärken och tillhör respektive ägare.
7
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen ................................................................................................................................. 9
8
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen
Det här är en generisk skrivardrivrutin som stöder olika enheter. Du kan använda samma drivrutin för alla
skrivarmodeller genom att ändra inställningarna för utskriftsporten och enhetsinformationen.
Egenskaper
● Information gällande funktionerna och alternativen av enheten definieras gemensamt i en
"konfigurationsprofil". Genom att växla "konfigurationsprofil" kan du växla drivrutinsinställningsskärmen så
den matchar funktionerna av enheten.
● Du behöver inte installera om drivrutinen när du lägger till eller ersätter en enhet.
Utnyttja konfigurationsprofiler
Konfigurationsprofiler motsvarande varje skrivarmodell har förberetts i förväg. Du kan anpassa och använda en
konfigurationsprofil som passar driftshanteringen för din skrivare.
Genom att använda en konfigurationsprofil för drivrutinen, kan inställningarna på fliken [Enhetsinställningar]
ändras och funktionerna specifika för enheten ställas in. Du kan också exportera och spara funktions- och
tillvalsinställningar för enheten på fliken [Enhetsinställningar] som en konfigurationsprofil.
Exempel på hur du använder konfigurationsprofiler
● Skapa en drivrutininställningsskärm för den skrivarmodell du använder
När du hämtar skrivarmodellinformationen från enheten tillämpas en konfigurationsprofil automatiskt och
inställningsskärmen ändras så den matchar enheten. När du inte kan hämta informationen tillämpar du en
konfigurationsprofil manuellt.
● Effektiv konfiguration av drivrutinsinställningar för flera datorer
Du kan exportera och spara funktionen och tillvalsinställningarna för enheten på fliken [Enhetsinställningar]
som en konfigurationsprofil. Enhetsinformationen för drivrutinerna som används i andra datorer kan enkelt
ställas in i grupp genom att importera den exporterade konfigurationsprofilen.
Om du inte kan hämta enhetsinformationen kan du tillämpa den genom att importera en konfigurationsprofil
som exporterats i en miljö där informationen kunde hämtas.
OBS!
● Mer information om hur du anger enhetsinformation och importerar och exporterar konfigurationsprofiler
finns i hjälpen.
9
Innan användning
Innan användning
Innan användning ........................................................................................................................................... 11
10
Innan användning
Innan användning
● Den senaste drivrutinsprogramvaran finns tillgänglig på Canons webbplats. Kontrollera systemkrav osv., och
ladda ned lämplig programvara om så krävs.
Canons globala webbplats: https://global.canon/
● De funktioner du kan använda kan variera utifrån följande omständigheter.
- Den enhet du använder och dess inställningar
- Enhetens firmwareversion
- Enhetens alterantivstruktur
- Den skrivardrivrutin som du använder
- Drivrutinsversionen
- Den datormiljö du använder
● Eftersom du inte kan visa utskriftsinställningsskärmen för drivrutinen när du skriver ut från en Windows
Store-app är antalet funktioner som du kan ställa in begränsade.
● Skärminnehållet, procedurerna etc. som visas och beskrivs i handboken kan skilja sig från de som visas.
● I den här handboken förklaras exempel med Windows 10.
11
Kontroll före installation
Kontroll före installation
Kontroll före installation ............................................................................................................................. 13
Systemkrav .......................................................................................................................................................... 14
Anmärkningar och varningar om installationen .............................................................................................. 16
Om Viktigt-filen ................................................................................................................................................... 17
12
Kontroll före installation
Kontroll före installation
Detta förklarar vad du behöver bekräfta i förväg för att kunna installera drivrutinen korrekt.
Systemkrav(P. 14)
Anmärkningar och varningar om installationen(P. 16)
Om Viktigt-filen(P. 17)
13
Kontroll före installation
Systemkrav
Den här drivrutinen kan användas i följande systemmiljöer.
Operativsystem
Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
För serverbaserade datormiljöer:
Operativsystem i servermiljö:
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Serverkomponenter:
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808/1811
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Operativsystem för en klusterserver:
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019
Dator
En datorer som kör ett av ovanstående operativsystem fungerande på ett korrekt sätt.
OBS!
● Mer information om senaste status för operativsystem som stöds och Service Pack finns på Canons
webbplats (https://global.canon/).
Kombinationer av språk för drivrutin och visning av operativsystem
Beroende på kombinationen av språk för drivrutin och visning av operativsystem kan inte korrekt drift
garanteras. Vi rekommenderar att installerar med det valda standardspråket när installationsrutinen inleder.
Understödda språk för drivrutin
Engelsk / Arabisk / Baskiska / Katalanska / Förenklad kinesiska / Traditionell kinesiska / Tjeckiska / Danska /
Nederländska / Finska / Franska / Tyska / Ungerska / Italienska / Japanska * / Koreanska / Malajiska / Norska /
Polska / Portugisiska / Ryska / Slovakiska / Spanska / Svenska / Thailändska / Turkiska / Vietnamesiska
* Det finns inte stöd för PCL6-drivrutinen.
14
Kontroll före installation
Omfattning av garanterad drift
Språk för operativsystem
omfattat i de understödda
språken för drivrutiner
Språk för operativsystem inte
omfattat i de understödda
språken för drivrutiner
Installerat med språk som matchar
operativsystemet
Garanterat
--
Installerat med språk som inte matchar
operativsystemet
Garanterat*1
Inte garanterat*2
Ändrat till ett språk som inte matchar
operativsystemet efter installation
Garanterat*1
Inte garanterat*2
*1 Layouten kan vara osammanhängande eller drivrutinen visas inte korrekt.
*2 Drift garanteras endast för installation med engelska. Dock kan layouten vara osammanhängande eller drivrutinen visas
inte korrekt.
Tjänster som krävs för funktionen för att hämta enhetsinformation
Om du vill använda funktionen för att hämta enhetsinformation behöver du följande tjänster och miljöer.
Operativsystemtjänster
Du kan endast använda funktionen för att hämta enhetsinformation när alla nedanstående tjänster installerats
på operativsystemet och inte angetts till [Inaktiverad].
● Remote Procedure (RPC)
● TCP/IP NetBIOS Helper Service
● Workstation
Protokoll
UDP eller TCP (IPv4 eller IPv6)
Enhetsanslutningskonfigurationer som stöds
Vid anslutning till nätverk: TCP/IP eller IPX
Vid lokal anslutning (32-bitars): USB
15
Kontroll före installation
Anmärkningar och varningar om installationen
Kontrollera följande när du installerar.
● Om en skärm kräver att du tillåter ändringar till datorn visas, tillåt ändringarna.
● Om en Windows-säkerhetsskärm säkerhetsskärm som indikerar indikerar att utgivaren för drivrutinen inte
kan verifieras visas, tillåt installationen.
● När drivrutininformation med hjälp av Canon Driver Information Assist Service begärs, och om en varning
gällande borttagning av blockering av Windows brandvägg visas, ta bort blockeringen.
● Om du använder installeraren för att installera en drivrutin kan du uppdatera befintliga drivrutiner samtidigt
som du installerar den nya.
16
Kontroll före installation
Om Viktigt-filen
I Viktigt-filen finns nedskrivna begränsningar och försiktighetsåtgärder vid installation och användning av
drivrutiner.
Viktigt-filen har sparats med följande namn i drivrutinens paketmapp.
Readme_sv-SE.hta
Om du installerar med hjälp av installationsprogrammet kan du se Viktigt på skärmen för val
[Skrivarinställningar].
17
Installera drivrutinen
Installera drivrutinen
Installera drivrutinen .................................................................................................................................... 19
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk .................................................................................. 20
Installera genom att ange en port eller IP-adress ............................................................................................ 25
Installera med en USB-anslutning ...................................................................................................................... 31
Installera genom att ange en inf-fil ................................................................................................................... 35
Installera med en WSD-port ................................................................................................................................ 37
Installera en genväg till onlinehandboken ........................................................................................................ 38
18
Installera drivrutinen
Installera drivrutinen
Välj den installationsmetod som är lämplig för anslutningsmetoden och miljön för den enhet du använder.
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk(P. 20)
Installera genom att ange en port eller IP-adress(P. 25)
Installera med en USB-anslutning(P. 31)
Installera genom att ange en inf-fil(P. 35)
Installera med en WSD-port(P. 37)
Installera en genväg till onlinehandboken(P. 38)
19
Installera drivrutinen
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk
Du kan söka efter enheter på TCP/IP-nätverk när du installerar drivrutinen.
Under installation, ställs konfigurationsprofilen och enhetsfunktionerna för skrivarmodellen in automatiskt. Du
kan också ändra eller importera en konfigurationsprofil om det behövs.
OBS!
● För andra nätverksmiljöer än TCP/IP, se proceduren för installation genom att ange en port eller IP-adress.
● Om du inte vet vilken nätverksmiljö du använder kontaktar du administratören.
Förutsättningar
● Systemkrav(P. 14)
● Aktivera inställningar för både [Använd WSD] och [Inställningar för Multicast Discovery] på enheten (för
nätverksmiljöer som använder WSD)
● Enhetens funktionsinställningar för att välja sidbeskrivningsspråk (Plug & Play)
Ställ in [PDL-val (Plug and play)] på enheten för att matcha med den drivrutin du använder. För mer
information om inställningsmetoden, se enhetens användarhandbok.
● Enheten är en som ligger i samma delnät som den dator du använder
● Anmärkningar och varningar om installationen(P. 16)
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● Visa skärmen [Skrivbord] (när du använder Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Procedur
1
Starta installeraren.
Om du använder ett installationsprogram som laddats ned från webbplatsen:
Expandera den hämtade filen genom att dubbelklicka på den. Om installationsprogrammet inte startar
automatiskt efter expanderingen dubbelklickar du på [Setup.exe].
Om du använder medföljande CD-ROM:
(1) Sätt in CD-ROM-skivan i datorn → klicka på [Installation].
(2) På skärmen [Installation] bekräftar du drivrutinen → klicka på [Installation].
Om inte menyn CD-ROM visas, klicka i så fall på "Öppna detaljer".
Starta installationsprogrammet genom att följa nedanstående procedur.
- Om ett meddelande ber dig att sätta i en CD-ROM visas eller om Windows Explorer visas: Verkställ
[MInst.exe].
- Om inget visas: Dubbelklicka på ikonen CD-ROM.
- Om ovanstående [MInst.exe] inte finns: utför [Setup.exe] i drivrutinsmappen för CD-ROM.
2
Välj ett språk → klicka på [Nästa].
20
Installera drivrutinen
3
Läs CANONS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA → klicka på [Ja].
4
Välj [Standard] → klicka på [Nästa].
[Aktivera skrivare i viloläge och sök]: Välj detta när du vill identifiera enheter i nätverket som är i viloläge.
5
Markera önskade poster → klicka på [Nästa].
[Canon Driver Information Assist Service]: Välj detta när du vill använda funktionen för hämtning av
enhetsinformation i en skrivarservermiljö.
21
Installera drivrutinen
6
Välj den enhet du vill installera i [Skrivarlista].
[IPv4-enheter]/[IPv6-enheter]/[WSD-enheter]: Du kan växla visningsenheter genom att klicka på flikarna.
Om enheten inte visas i [Skrivarlista] klickar du på [Sök igen]. Om enheten fortfarande inte visas efter en ny
sökning väljer du [Anpassad installation] och installerar genom att ange en port eller IP-adress.
7
Om du vill ändra enhetens namn, ange den som standardenhet eller ändra
konfigurationsprofilen, välj [Ange skrivarinformation] → klicka på [Nästa].
I annat fall, klicka på [Nästa] och fortsätt till steg 9.(P. 24)
22
Installera drivrutinen
8
Ändra [Namn på skrivare] → klicka på [Nästa].
[Konfigurationsprofil] > [Ändra]: Klicka bara på det här om du behöver ändra eller importera en
konfigurationsprofil.
Klicka på efterföljande "Öppna detaljer" och utför de nödvändiga åtgärderna.
Välj en konfigurationsprofil.
När du väljer en konfigurationsprofil manuellt:
Välj en konfigurationsprofil från [Konfigurationsprofil] → klicka på [OK].
När du importerar en konfigurationsprofil:
Klicka på [Importera] → välj en konfigurationsprofil (*.typ) → klicka på [OK].
VIKTIGT!
● Om enheten är ansluten till datorn som du använder och under normala omständigheter, ställ in
installationsprogrammet så att konfigurationsprofilen väljs automatiskt. Om datorn inte kan anslutas till
enheten och enhetsinformationen inte kan hämtas, eller om det är nödvändigt att anpassa
konfigurationsprofilen, välj konfigurationsprofilen manuellt eller importera en exporterad profil.
[Ange som standard]: Välj detta om du vill att denna enhet ska vara den enhet som normalt används.
[Använd som delad skrivare]: Välj detta om du vill dela enheten.
23
Installera drivrutinen
9
Markera [Skrivarlista för drivrutinsinstallation] → klicka på [Starta].
[Välj skrivare som ska uppdateras]: Klicka på det här alternativet när det finns skrivare som du inte behöver
uppdatera.
Fortsätt med installationen enligt instruktionerna på skärmen.
10
Klicka på [Starta om] eller [Avsluta].
Om enhetsinformation inte kan hämtas under installation anger du enhetsinformationen innan du skriver ut.
Du kan också byta eller importera en konfigurationsprofil när du anger enhetsinformation.
Mer information om hur du anger enhetsinformation finns i hjälpen.
Närliggande information
Installera genom att ange en port eller IP-adress(P. 25)
Installera som en skrivarserver(P. 42)
Uppdatera drivrutinen(P. 53)
Hur du ser efter i hjälpfunktionen(P. 63)
24
Installera drivrutinen
Installera genom att ange en port eller IP-adress
Du kan ange porten eller IP-adressen manuellt som ska användas för nätverksanslutna eller lokalt anslutna
enheter och installera drivrutinen. Installera enligt den här proceduren när du inte automatiskt kan identifiera
en enhet i nätverket eller när unika inställningar krävs.
Såväl som att använda en befintlig port kan du lägga till en TCP/IP-standardport eller en nätverksskrivarport.
Om enheten är ansluten under installation, ställs en konfigurationsprofil som motsvarar skrivarmodellen in. Du
kan också ändra eller importera konfigurationsprofilen om det behövs.
Förutsättningar
● Systemkrav(P. 14)
● Anmärkningar och varningar om installationen(P. 16)
● Bekräfta den port som ska anges.
Ange en standard-TCP/IP-port eller en nätverksskrivarport. Du kan ange en port som redan är registrerad.
Du kan välja en tillfällig port ([LPT1] osv.) och ställa in den när installationen är klar.
● Bekräfta enhetens namn eller IP-adress (om du lägger till en TCP/IP-standardport).
Om du installerar genom att ange en TCP/IP-standardport måste du ange enhetens namn och IP-adress.
Namnet på enheten bör vara det namn som används för enheten i nätverket. Om du inte känner till enhetens
namn eller IP-adress kontaktar du din nätverksadministratör.
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● Visa skärmen [Skrivbord] (när du använder Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Procedur
1
Starta installeraren.
Om du använder ett installationsprogram som laddats ned från webbplatsen:
Expandera den hämtade filen genom att dubbelklicka på den. Om installationsprogrammet inte startar
automatiskt efter expanderingen dubbelklickar du på [Setup.exe].
Om du använder medföljande CD-ROM:
(1) Sätt in CD-ROM-skivan i datorn → klicka på [Installation].
(2) På skärmen [Installation] bekräftar du drivrutinen → klicka på [Installation].
Om inte menyn CD-ROM visas, klicka i så fall på "Öppna detaljer".
Starta installationsprogrammet genom att följa nedanstående procedur.
- Om ett meddelande ber dig att sätta i en CD-ROM visas eller om Windows Explorer visas: Verkställ
[MInst.exe].
- Om inget visas: Dubbelklicka på ikonen CD-ROM.
- Om ovanstående [MInst.exe] inte finns: utför [Setup.exe] i drivrutinsmappen för CD-ROM.
2
Välj ett språk → klicka på [Nästa].
25
Installera drivrutinen
3
Läs CANONS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA → klicka på [Ja].
4
Välj [Anpassad installation] → klicka på [Nästa].
5
Om följande skärm visas, välj [Lägg till nya skrivare] → klicka på [Nästa].
[Uppdatera befintliga skrivardrivrutiner]: Välj detta om du bara vill uppdatera drivrutinerna. När du väljer detta
klickar du på [Välj skrivare som ska uppdateras] på nästa skärm → välj den enhet du vill uppdatera från
[Skrivarlista] → klicka på [OK]. Klicka sedan på [Starta] → hoppa till steg 10.(P. 30)
[Canon Driver Information Assist Service]: Välj detta när du vill använda funktionen för hämtning av
enhetsinformation i en skrivarservermiljö.
26
Installera drivrutinen
6
Välj konfigurationsprofil → klicka på [Nästa].
27
Installera drivrutinen
VIKTIGT!
● Om enheten är ansluten till datorn som du använder anger du i normalfallet [Välj automatiskt]. Välj
konfigurationsprofil manuellt endast om datorn inte kan anslutas till enheten och enhetsinformationen inte
kan hämtas eller om det är nödvändigt att anpassa konfigurationsprofilen.
Ange en port.
28
Installera drivrutinen
När du lägger till en TCP/IP-standardport
(1) Klicka på [Lägg till port] → välj [Standard TCP/IP Port] från [Port att lägga till] → klicka på [OK].
(2) Ange enhetens namn eller IP-adress enligt instruktionerna i guiden.
[Portnamn] fylls i automatiskt. Ändra portnamnet om det behövs.
Om skärmen [Ytterligare portinformation krävs] visas, klicka på "Öppna detaljer" och utför de nödvändiga
åtgärderna.
Utför något av följande.
- Återgå till föregående skärm i guiden → ange informationen för [Skrivarens namn eller IP-adress] igen →
klicka på [Nästa].
- Välj [Enhetstyp] > [Standard] > [Canon Network Printing Device with P9100] → klicka på [Nästa].
Beroende på vilken enhet du använder, kan det namn du väljer i [Enhetstyp] > [Standard] skilja sig från
[Canon Network Printing Device with P9100].
När du lägger till en nätverksskrivarport
(1) Klicka på [Lägg till port] → välj [Nätverk] från [Port att lägga till] → klicka på [OK].
(2) Välj den nätverksskrivare du använder → klicka på [OK].
När du använder en befintlig port
Välj en port från [Port].
8
Ställ in [Namn på skrivare] om det behövs → klicka på [Nästa].
[Konfigurationsprofil] > [Ändra]: Klicka bara på det här om du behöver ändra eller importera en
konfigurationsprofil.
Klicka på efterföljande "Öppna detaljer" och utför de nödvändiga åtgärderna.
Välj en konfigurationsprofil.
När du väljer en konfigurationsprofil manuellt:
Välj en konfigurationsprofil från [Konfigurationsprofil] → klicka på [OK].
När du importerar en konfigurationsprofil:
29
Installera drivrutinen
Klicka på [Importera] → välj en konfigurationsprofil (*.typ) → klicka på [OK].
[Ange som standard]: Välj detta om du vill att denna enhet ska vara den enhet som normalt används.
[Använd som delad skrivare]: Välj detta om du vill dela enheten.
Om du har lagt till eller valt en nätverksskrivarport kan du inte ange [Namn på skrivare] och [Använd som
delad skrivare].
9
Markera [Skrivarlista för drivrutinsinstallation] → klicka på [Starta].
Fortsätt med installationen enligt instruktionerna på skärmen.
10
Klicka på [Starta om] eller [Avsluta].
Om enhetsinformation inte kan hämtas under installation anger du enhetsinformationen innan du skriver ut.
Du kan också byta eller importera en konfigurationsprofil när du anger enhetsinformation.
Mer information om hur du anger enhetsinformation finns i hjälpen.
Närliggande information
Installera som en skrivarserver(P. 42)
Ändra porten(P. 46)
Uppdatera drivrutinen(P. 53)
Hur du ser efter i hjälpfunktionen(P. 63)
30
Installera drivrutinen
Installera med en USB-anslutning
Du kan ansluta enheten och datorn med en USB-kabel och installera drivrutinen.
Under installation, ställs konfigurationsprofilen automatiskt in för skrivarmodellen. Du kan ändra eller
importera konfigurationsprofilen om det behövs.
Förutsättningar
● Systemkrav(P. 14)
● Installation av tillvalet USB-gränssnittskort (om detta krävs för den enhet du använder)
● Enhetens funktionsinställningar för att välja sidbeskrivningsspråk (Plug & Play) (om detta krävs för den enhet
du använder)
Ställ in [PDL-val (Plug and play)] på enheten för att matcha med den drivrutin du använder. För mer
information om inställningsmetoden, se enhetens användarhandbok.
● Anmärkningar och varningar om installationen(P. 16)
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● Visa skärmen [Skrivbord] (när du använder Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Procedur
1
Stäng av skrivaren.
2
Starta installeraren.
Om du använder ett installationsprogram som laddats ned från webbplatsen:
Expandera den hämtade filen genom att dubbelklicka på den. Om installationsprogrammet inte startar
automatiskt efter expanderingen dubbelklickar du på [Setup.exe].
Om du använder medföljande CD-ROM:
(1) Sätt in CD-ROM-skivan i datorn → klicka på [Installation].
(2) På skärmen [Installation] bekräftar du drivrutinen → klicka på [Installation].
Om inte menyn CD-ROM visas, klicka i så fall på "Öppna detaljer".
Starta installationsprogrammet genom att följa nedanstående procedur.
- Om ett meddelande ber dig att sätta i en CD-ROM visas eller om Windows Explorer visas: Verkställ
[MInst.exe].
- Om inget visas: Dubbelklicka på ikonen CD-ROM.
- Om ovanstående [MInst.exe] inte finns: utför [Setup.exe] i drivrutinsmappen för CD-ROM.
3
Välj ett språk → klicka på [Nästa].
4
Läs CANONS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA → klicka på [Ja].
31
Installera drivrutinen
5
6
Välj [USB-anslutning] → klicka på [Nästa].
När följande skärm visas ansluter du skrivaren till datorn med en USB-kabel → slå på
skrivaren.
[Hoppa över]: Om USB-anslutningen gjorts på rätt sätt kan du på den här skärmen slutföra installationen utan
att vänta på automatiskt slutförande.
32
Installera drivrutinen
Fortsätt med installationen enligt instruktionerna på skärmen.
Om installationen misslyckas på ovanstående skärm klickar du på "Öppna detaljer" och utför de nödvändiga
åtgärderna.
Installera om drivrutinen efter att du utfört följande procedur.
(1) Anslut enheten till datorn med en USB-sladd → slå på enheten.
(2) Visa [Enhetshanteraren].
I Windows 10/Server 2016/Server 2019
Högerklicka på [
] → klicka på [Enhetshanteraren].
I Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Visa [Kontrollpanelen] > [Maskinvara och ljud] > [Enhetshanteraren].
I Windows Server 2008
Visa [Kontrollpanelen] > [System och underhåll] > [Enhetshanteraren].
(3) Högerklicka på enhetsnamnet för målenheten i [Andra enheter] → klicka på [Avinstallera enhet] eller
[Avinstallera].
(4) Bekräfta enhetsnamnet.
Canon + <det modellnamn som används>
7
I skärmen [Skrivarinformation] kontrollerar du om konfigurationsprofilen är lämplig
för enheten.
[Konfigurationsprofil] > [Ändra]: Klicka bara på det här om du behöver ändra eller importera en
konfigurationsprofil.
Klicka på efterföljande "Öppna detaljer" och utför de nödvändiga åtgärderna.
Välj en konfigurationsprofil.
33
Installera drivrutinen
När du väljer en konfigurationsprofil manuellt:
Välj en konfigurationsprofil från [Konfigurationsprofil] → klicka på [OK].
När du importerar en konfigurationsprofil:
Klicka på [Importera] → välj en konfigurationsprofil (*.typ) → klicka på [OK].
VIKTIGT!
● Om enheten är ansluten till datorn som du använder och under normala omständigheter, ställ in
installationsprogrammet så att konfigurationsprofilen väljs automatiskt. Om datorn inte kan anslutas till
enheten och enhetsinformationen inte kan hämtas, eller om det är nödvändigt att anpassa
konfigurationsprofilen, välj konfigurationsprofilen manuellt eller importera en exporterad profil.
8
Klicka på [Starta om] eller [Avsluta].
Om enhetsinformation inte kan hämtas under installation anger du enhetsinformationen innan du skriver ut.
Du kan också byta eller importera en konfigurationsprofil när du anger enhetsinformation.
Mer information om hur du anger enhetsinformation finns i hjälpen.
Närliggande information
Hur du ser efter i hjälpfunktionen(P. 63)
34
Installera drivrutinen
Installera genom att ange en inf-fil
Du kan installera en drivrutin genom att ange inf-fil med funktionen Lägg till skrivare i Windows. Följande
förklaring ges för installationen med en TCP/IP-standardport.
Förutsättningar
● Systemkrav(P. 14)
● Bekräfta enhetens IP-adress.
● Förbered filen inf.
Hämta drivrutinen från Canon-webbsidan (https://global.canon/) eller den medföljande CD-ROM, och
förbered filen inf.
Inf-filen lagras i [Driver]-mappen och [etc]-mappen i mappen för drivrutinen du har skaffat.
När du uppdaterar alla drivrutiner installerade på datorn
- Använd inf-filen i [Driver]-mappen
När du installerar en ny drivrutin separat utan att uppdatera drivrutinen som redan är installerad på din
dator
- Använd inf-filen i [etc]-mappen
● Anmärkningar och varningar om installationen(P. 16)
● När du startar datorn loggar du in som en medlem i gruppen Administrators.
● Visa skärmen [Skrivbord] (när du använder Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Procedur
1
Starta guiden Lägg till skrivare i Windows.
Vid start från [Inställningar] (endast Windows 10/Server 2016/Server 2019)
(1) Klicka på [Enheter] → klicka på [Lägg till en skrivare eller skanner] från [Skrivare och skannrar].
(2) Klicka på [Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan].
Vid start från [Kontrollpanelen]
(1) Visa [Enheter och skrivare] → klicka på [Lägg till en skrivare].
(2) När skärmen för att välja en enhet visas, klicka på [Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan].
2
Välj lokalt skrivartillägg och fortsätt till nästa skärm.
3
Välj [Skapa en ny port] → välj [Standard TCP/IP Port] från [Porttyp] → klicka på [Nästa].
4
Ange enhetens IP-adress i [Värddatornamn eller IP-adress] → följ anvisningarna på
skärmen.
Om det inte går att hitta enheten kan det gå att identifiera den som en okänd enhet. Klicka i så fall på "Öppna
detaljer".
(1) Visa [Enhetshanteraren].
35
Installera drivrutinen
I Windows 10/Server 2016/Server 2019
Högerklicka på [
] → klicka på [Enhetshanteraren].
I Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Visa [Kontrollpanelen] > [Maskinvara och ljud] > [Enhetshanteraren].
I Windows Server 2008
Visa [Kontrollpanelen] > [System och underhåll] > [Enhetshanteraren].
(2) Välj [Andra enheter] > [Okänd enhet] → välj [Uppdatera drivrutin] eller [Uppdatera drivrutin] på menyn
[Åtgärd].
(3) I guiden uppdatera drivrutinsprogramvara, klicka på [Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på
datorn] → klicka på [Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn].
(4) Välj [Skrivare] från [Vanliga maskinvarutyper] → klicka på [Nästa].
5
På skärmen [Lägg till en skrivare] klickar du på [Disk finns].
6
Klicka på [Bläddra] → välj den förberedda filen inf.
7
Välj den enhet du vill använda i [Skrivare] → klicka på [Nästa].
8
Installera drivrutinen genom att följa anvisningarna på skärmen → klicka på [Slutför].
Under installationen anges antingen konfigurationsprofilen [Grundläggande konfiguration] eller
[Grundläggande konfiguration (kompatibel)].
Ange enhetsinformation efter att installationen har slutförts. För att aktivera enhetens funktioner byter du till
en konfigurationsprofil som passar din enhet och anger enhetens funktions- och tillvalsinformation.
Mer information om hur du anger enhetsinformation finns i hjälpen.
Närliggande information
Ändra porten(P. 46)
Hur du ser efter i hjälpfunktionen(P. 63)
36
Installera drivrutinen
Installera med en WSD-port
Detta förklarar proceduren för att söka efter enheter i ett nätverk från Windows med en WSD-port (Web
Services on Devices) och installera drivrutinen.
VIKTIGT!
● Om du vill installera flera drivrutiner delar du en TCP/IP-standardport. Du kan inte installera flera drivrutiner
med en WSD-port.
Förutsättningar
● Systemkrav(P. 14)
● Enhetens funktionsinställningar för att välja sidbeskrivningsspråk (Plug & Play)
Ställ in [PDL-val (Plug and play)] på enheten för att matcha med den drivrutin du använder. För mer
information om inställningsmetoden, se enhetens användarhandbok.
● Installera genom att ange en port eller IP-adress(P. 25)
Ange en tillfällig port ([LPT1] osv.) och installera drivrutinen.
Procedur
1
Visa [Enheter och skrivare] → klicka på [Lägg till en enhet].
2
Välj målenheten → klicka på [Nästa].
Under installationen anges antingen konfigurationsprofilen [Grundläggande konfiguration] eller
[Grundläggande konfiguration (kompatibel)].
Ange enhetsinformation efter att installationen har slutförts. För att aktivera enhetens funktioner byter du till
en konfigurationsprofil som passar din enhet och anger enhetens funktions- och tillvalsinformation.
Mer information om hur du anger enhetsinformation finns i hjälpen.
OBS!
● Om du installerar via en WSD-port är det inte säkert, beroende på ansluten enhet, att det går att hämta
enhetsinformation.
● När installationen är klar behövs inte den skrivarikon som läggs till efter installationen och visar den tillfälliga
porten. Du tar bort ikonen genom att högerklicka på den → klicka på [Ta bort enhet] eller [Avinstallera].
Närliggande information
Hur du ser efter i hjälpfunktionen(P. 63)
Det går inte att identifiera en enhet ansluten via en WSD-port(P. 66)
37
Installera drivrutinen
Installera en genväg till onlinehandboken
Detta förklarar proceduren för att installera en genväg till webbplatsen som innehåller onlinehandböckerna för
Canon-produkterna.
1
Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i datorn.
2
Klicka på [Installation].
Om inte menyn CD-ROM visas, klicka i så fall på "Öppna detaljer".
Starta installationsprogrammet genom att följa nedanstående procedur.
- Om ett meddelande ber dig att sätta i en CD-ROM visas eller om Windows Explorer visas: Verkställ
[MInst.exe].
- Om inget visas: Dubbelklicka på ikonen CD-ROM.
- Om ovanstående [MInst.exe] inte finns: utför [Setup.exe] i drivrutinsmappen för CD-ROM.
3
Markera bara kryssrutan [Handböcker] på skärmen [Installation] → klicka på
[Installera].
4
Välj ett språk → klicka på [Nästa].
5
Läs CANONS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA → klicka på [Ja].
6
Kontrollera installationsdestinationen → klicka på [Installera].
Om du vill ändra installationsdestinationen klickar du på [Bläddra].
Installationen påbörjas.
7
Klicka på [Avsluta].
8
Klicka på [Nästa] → [Avsluta].
Genvägen skapas på skrivbordet.
38
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Ändra inställningar till att matcha
användningsmiljön
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön ........................................................... 40
Använda en delad skrivare ................................................................................................................................. 41
Installera som en skrivarserver ...................................................................................................................... 42
Lägga upp klienter för en delad skrivare ........................................................................................................ 44
Ändra porten ....................................................................................................................................................... 46
Installera PPD-filen (PS3) .................................................................................................................................... 50
39
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Detta förklarar delade skrivarinställningar, byte av portar och installera PPD-filer.
Använda en delad skrivare(P. 41)
Ändra porten(P. 46)
Installera PPD-filen (PS3)(P. 50)
40
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Använda en delad skrivare
Detta förklarar proceduren för att dela en enhet med datorer i samma nätverk.
Installera som en skrivarserver(P. 42)
Lägga upp klienter för en delad skrivare(P. 44)
41
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Installera som en skrivarserver
Detta förklarar hur du konfigurerar delningsinställningarna för och installerar drivrutinen för att använda en
dator ansluten till enheten som en skrivarserver.
Förutsättningar
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● Visa skärmen [Skrivbord] (när du använder Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Procedur
1
2
3
4
Starta installationsprogrammet → följ instruktionerna på skärmen.
Om skärmen [Välj Process] visas väljer du [Lägg till nya skrivare] och [Canon Driver
Information Assist Service] → klicka på [Nästa].
Välj den enhet du vill installera i [Skrivarlista] → klicka på [Nästa].
Välj [Använd som delad skrivare] → byt [Delad som] om nödvändigt → klicka på
[Nästa].
Om en klientdator med ett annat operativsystem än skrivarservern är ansluten till en delad skrivare ska du
klicka på [Drivrutiner att lägga till] och välja en annan drivrutin för automatisk nedladdning.
42
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
5
Följ anvisningarna på skärmen → klicka på [Avsluta].
Närliggande information
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk(P. 20)
Installera genom att ange en port eller IP-adress(P. 25)
Lägga upp klienter för en delad skrivare(P. 44)
43
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Lägga upp klienter för en delad skrivare
Detta förklarar proceduren för att aktivera utskrift från en klientdator (hädanefter hänvisad till som "en klient")
med en skrivarserver på samma nätverk.
I miljöer där Windows Update kan användas är det inte nödvändigt att använda ett installationsprogram för att
den nyaste drivrutinen ska installeras när du väljer en skrivarserver.
Förutsättningar
● Konfigurera delningsinställningarna för skrivarserverns drivrutin.
Om utskriftsservern och klienterna har olika operativsystem installerar du drivrutinerna för de
operativsystem som stöds av klienterna på utskriftsservern.
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
OBS!
● Om du konfigurerar inställningarna för en klient i en arbetsgruppsmiljö måste användarnamnet och
lösenordet för inloggning på klienten motsvara användarnamnet och lösenordet som registrerats på
servern.
Procedur
1
2
Visa [Nätverk] i Windows Explorer.
Välj och dubbelklicka på den dator (skrivarserver) som du har ställt in för
skrivardelning.
3
Dubbelklicka på ikonen för enheten för installation.
4
Klicka på [Ja] i det meddelande som visas.
5
Konfigurera inställningarna enligt instruktionerna i guiden.
6
Starta om datorn när installationen är klar.
OBS!
● Drivrutinsinställningarna för servern kanske inte återspeglas i klienterna. I så fall kan det bero på att
drivrutinsversionen för klienterna är äldre än den för skrivarservern. Uppdatera alltid klientdrivrutinerna till
den senaste versionen tillsammans med uppdateringar för skrivarserver.
44
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Närliggande information
Installera som en skrivarserver(P. 42)
Uppdatera drivrutinen(P. 53)
45
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Ändra porten
Detta förklarar proceduren för att ändra den port som används av en enhet som är ansluten till nätverket.
Om du tillfälligt ställer in en port för enheten när du installerar drivrutinen ändrar du den till rätt port genom att
följa den här proceduren.
Här förklaras metoden för att skapa en Raw- eller LPR-port med en standard TCP/IP.
Förutsättningar
● Drivrutinsinstallation.
● Bekräfta enhetens namn eller IP-adress (om du lägger till en TCP/IP-standardport).
Om du vill lägga till en TCP/IP-standardport måste du ange enhetens namn och IP-adress. Namnet på
enheten bör vara det namn som används för enheten i nätverket. Om du inte känner till enhetens namn eller
IP-adress kontaktar du din nätverksadministratör.
● Bestämma protokollet att använda.
Raw: Ett protokoll som kan användas med Windows. Det överför data med högre hastighet än LPR.
LPR: Det protokoll som vanligen används av TCP/IP.
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
Procedur
1
2
3
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för den enhet som du ska använda → välj [Egenskaper för
skrivare].
Visa fliken [Portar] → ställ in porten.
46
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
När du använder en befintlig port:
Välj en port från [Port].
När du lägger till en standard-TCP/IP-port:
(1) Klicka på [Lägg till port] → välj [Standard TCP/IP Port] från [Tillgängliga porttyper] → klicka på [Ny port].
(2) Ange enhetens namn eller IP-adress enligt instruktionerna i guiden.
[Portnamn] fylls i automatiskt. Ändra portnamnet om det behövs.
Om skärmen [Ytterligare portinformation krävs] visas, klicka på "Öppna detaljer" och utför de nödvändiga
åtgärderna.
Utför något av följande.
- Återgå till föregående skärm i guiden → ange informationen för [Skrivarens namn eller IP-adress] igen →
klicka på [Nästa].
- Välj [Enhetstyp] > [Standard] > [Canon Network Printing Device with P9100] → klicka på [Nästa].
Beroende på vilken enhet du använder, kan det namn du väljer i [Enhetstyp] > [Standard] skilja sig från
[Canon Network Printing Device with P9100].
(3) Klicka på [Slutför] → klicka på [Stäng] i dialogrutan [Skrivarportar].
4
Om du vill konfigurera standardporten TCP/IP klickar du på [Konfigurera port].
47
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
5
Konfigurera porten.
Om du använder Raw:
Välj [Raw] för [Protokoll] → klicka på [OK].
Om du använder LPR:
(1) Välj [LPR] för [Protokoll] → ange en av följande utskriftsköer för [Inställningar för LPR] > [Könamn].
LP: Utskrift sker i enlighet med skrivarens buffringsinställningar. Den här inställningen är den som normalt
används.
SPOOL: Utskriftsjobben buffras alltid på hårddisken, oavsett skrivarens inställningar.
DIRECT: Utskriftsjobben buffras aldrig på hårddisken, oavsett skrivarens inställningar.
(2) Klicka på [OK].
48
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
6
Klicka på [Stäng].
49
Ändra inställningar till att matcha användningsmiljön
Installera PPD-filen (PS3)
Här beskrivs proceduren för att installera PPD-filen (Printer Description Language-fil) som används i PS3drivrutinen.
Om du skriver ut med en PS3-drivrutin från ett program som PageMaker, QuarkXPress osv. kan du, i enlighet
med denna användning, använda funktioner specifika för skrivaren. För att installera PPD-filen behöver du
kopiera den till den angivna platsen.
1
Dubbelklicka på filen [gpps3.cab] i den följande mappen på CD-ROM.
PS3\32BIT\Driver
PS3\x64\Driver
2
Kopiera PPD-filen [cns3gp.ppd] till lämplig mapp i programmet som du vill använda.
För PPD-filens kopieringsplats, se manualen för varje program.
50
Uppdatera/avinstallera drivrutinen
Uppdatera/avinstallera drivrutinen
Uppdatera/avinstallera drivrutinen ..................................................................................................... 52
Uppdatera drivrutinen ........................................................................................................................................ 53
Avinstallera drivrutinen ...................................................................................................................................... 55
Avinstallera genvägen till onlinehandboken .................................................................................................... 57
51
Uppdatera/avinstallera drivrutinen
Uppdatera/avinstallera drivrutinen
Detta förklarar uppdaterings- och avinstallationsmetoder för drivrutinen.
Det förklarar också proceduren för att avinstallera genvägen till handboken online.
Uppdatera drivrutinen(P. 53)
Avinstallera drivrutinen(P. 55)
Avinstallera genvägen till onlinehandboken(P. 57)
52
Uppdatera/avinstallera drivrutinen
Uppdatera drivrutinen
Du kan uppdatera installerade drivrutiner till nyare versioner.
Det rekommenderas att du laddar ned de senaste drivrutiner för nya funktioner och/eller operativsystem och
uppdaterar dem.
Du kan uppdatera redan installerade drivrutiner samtidigt som du installerar en drivrutin för en ny enhet, men
här beskrivs bara proceduren för att uppdatera installerade drivrutiner.
Förutsättningar
● Skaffa installationsprogrammet
Du kan ladda ned installationsprogrammet för uppdateringen från Canons webbplats (https://global.canon/).
● Anslut enheten med USB-kabeln och slå av strömmen (när du uppdaterar en drivrutin installerad med en
USB-anslutning).
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● [Skrivbord] visas på skärmen (om du använder Windows 8.1/Server 2012 R2)
Procedur
1
Starta installationsprogrammet → följ instruktionerna på skärmen.
2
Välj [Anpassad installation] för [Skrivarinställningar] → klicka på [Nästa].
3
Välj [Uppdatera befintliga skrivardrivrutiner] → klicka på [Nästa].
53
Uppdatera/avinstallera drivrutinen
4
Markera [Skrivarlista för drivrutinsinstallation] → klicka på [Starta].
Om det finns enheter vars drivrutiner du inte planerar att uppdatera, klicka på [Välj skrivare som ska
uppdateras] → avmarkera enheterna från [Skrivarlista] → klicka på [OK].
5
Klicka på [Avsluta].
Starta om datorn när du får upp ett meddelande där det står att du ska göra det.
När du uppdaterar en drivrutin på en skrivarserver uppdaterar du också drivrutinerna på klienter, genom att
följa proceduren för inställning av datorer som delade skrivarklienter.
Närliggande information
Installera genom att identifiera enheter på ett nätverk(P. 20)
Installera genom att ange en port eller IP-adress(P. 25)
Installera med en USB-anslutning(P. 31)
Lägga upp klienter för en delad skrivare(P. 44)
54
Uppdatera/avinstallera drivrutinen
Avinstallera drivrutinen
Detta förklarar proceduren för att avinstallera en drivrutin som inte längre behövs. Det finns två metoder: starta
avinstallationsprogrammet från Windows, och använd avinstallationsprogrammet i den medföljande CD-ROM
eller nedladdade drivrutinsmappen.
Förutsättningar
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● Visa skärmen [Skrivbord] (när du använder Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Procedur
1
Starta drivrutinens avinstallationsprogram.
● När du använder Windows-funktioner
I Windows 10/Server 2016/Server 2019
(1) Visa [Inställningar] > [Appar] eller [System] > [Appar och funktioner].
(2) välj den drivrutin du vill avinstallera → klicka på [Avinstallera].
I andra operativsystem än ovanstående
(1) Visa [Kontrollpanelen] > [Program] > [Avinstallera ett program].
(2) välj den drivrutin du vill avinstallera → klicka på [Avinstallera/ändra].
● När du använder avinstallationsfilen som kommer med drivrutinen
Dubbelklicka på en av följande filer.
Vid användning av en fil i en installerad drivrutinsmapp
Använd [UNINSTAL.exe] som motsvarar drivrutinen i följande mapp.
<installationsmapp>\Canon\PrnUninstall
Vid användning av filen i den medföljande CD-ROM eller nedladdade mappen med drivrutiner.
Använd följande fil i mappen med drivrutiner som du har skaffat.
misc\UNINSTAL.exe
2
Välj namnet på den enhet du vill avinstallera → klicka på [Radera].
[Rensning]: Klicka här om du samtidigt vill ta bort alla filer och all registerinformation för alla drivrutiner som
visas i listan, inte bara den drivrutin som är markerad. Klicka på [Radera] om du vill utföra en normal
avinstallation av drivrutinen.
55
Uppdatera/avinstallera drivrutinen
3
På skärmen där du bekräftar att du vill ta bort skrivaren klickar du på [Ja].
Ett bekräftelsemeddelande kan visas med en fråga om du även vill ta bort drivrutinspaketet.
4
På skärmen [Ta bort skrivare] klickar du på [Avsluta].
56
Uppdatera/avinstallera drivrutinen
Avinstallera genvägen till onlinehandboken
Detta förklarar proceduren för att avinstallera genvägen till webbplatsen som innehåller onlinehandböckerna
för Canon-produkterna, som skapas med medföljande CD-ROM.
1
Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i datorn.
2
Klicka på [Starta program].
Om inte menyn CD-ROM visas, klicka i så fall på "Öppna detaljer".
Starta installationsprogrammet genom att följa nedanstående procedur.
- Om ett meddelande ber dig att sätta i en CD-ROM visas eller om Windows Explorer visas: Verkställ
[MInst.exe].
- Om inget visas: Dubbelklicka på ikonen CD-ROM.
- Om ovanstående [MInst.exe] inte finns: utför [Setup.exe] i drivrutinsmappen för CD-ROM.
3
4
Klicka på [Starta] för [Avinstallationsprogram för handböcker] på skärmen [Starta
program].
Klicka på [Nästa].
Avinstallationen påbörjas.
5
Klicka på [Avsluta].
6
På skärmen [Starta program] klickar du på [Bakåt].
7
Klicka på [Avsluta] på installationsskärmen.
57
Utskrift
Utskrift
Utskrift ................................................................................................................................................................... 59
Skriva ut från en dator ........................................................................................................................................ 60
Hur du ser efter i hjälpfunktionen ..................................................................................................................... 63
58
Utskrift
Utskrift
Detta förklarar procedurerna för grundläggande utskriftsåtgärder. Hjälpen innehåller mer information om hur
du använder drivrutinen.
Skriva ut från en dator(P. 60)
Hur du ser efter i hjälpfunktionen(P. 63)
59
Utskrift
Skriva ut från en dator
Här förklaras den grundläggande proceduren för hur du konfigurerar skrivardrivrutinens inställningar.
OBS!
● När du använder en enhet ansluten via en WSD-port aktiverar du [Använd WSD] på enheten.
1
2
Välj [Skriv ut] från menyn i programmet.
På utskriftsskärmen väljer du den enhet du använder → klicka på [Inställningar],
[Egenskaper för skrivare] eller [Egenskaper].
60
Utskrift
3
I fönstret med utskriftsinställningar i drivrutinen anger du de alternativ du vill
använda.
Vid behov kan du växla flik och konfigurera relevanta inställningar.
61
Utskrift
OBS!
● Om den funktion som du vill använda inte visas på utskriftsinställningsskärmen konfigurerar du
utskriftsinställningarna efter att ha aktiverat funktionerna i enheten genom att hämta enhetsinformationen
etc.
4
Klicka på [OK].
5
På utskriftsskärmen klickar du på [Skriv ut] eller [OK].
Närliggande information
Om den här drivrutinen(P. 9)
Hur du ser efter i hjälpfunktionen(P. 63)
62
Utskrift
Hur du ser efter i hjälpfunktionen
Mer information om hur du använder drivrutinen och alla funktionerna finns i hjälpfunktionen.
Du visar hjälpen genom att klicka på [Hjälp] på utskriftsinställningsskärmen för drivrutinen.
63
Felsökning
Felsökning
Felsökning ............................................................................................................................................................ 65
Det går inte att identifiera en enhet ansluten via en WSD-port ...................................................................... 66
64
Felsökning
Felsökning
Detta förklarar lösningar på vanliga problem.
Det går inte att identifiera en enhet ansluten via en WSD-port(P. 66)
65
Felsökning
Det går inte att identifiera en enhet ansluten via en
WSD-port
Ett antal orsaker kan övervägas. Ändra inställningarna om det behövs medan du hänvisar till varje "Åtgärd".
Orsak 1.
Enhetsinställningarna är felaktiga.
Åtgärd
Kontrollera om följande har ställts in på enheten. I annat fall ändrar du inställningarna eller installera lämplig
drivrutin.
● Inställningar för både [Använd WSD] och [Inställningar för Multicast Discovery] är aktiverade.
● [PDL-val (Plug and play)] och språket för sidbeskrivningen matchar.
För mer information om inställningsmetoden för sidbeskrivningsspråk (plug and play) för enheten finns i
manualen.
Orsak 2.
Nätverksinställningarna i operativsystemet är felaktiga.
Åtgärd
Kontrollera att de nödvändiga inställningarna har konfigurerats i operativsystemets nätverksinställningar. I
annat fall ändrar du inställningarna.
I Windows 10/Server 2019
Visa [Inställningar] > [Nätverk och Internet] → klicka på [Ändra anslutningsegenskaper] under [Status] → välj
[Privat] i [Nätverksprofil].
I Windows Server 2016
Visa [Inställningar] > [Nätverk och Internet] → klicka på en ikon som visas i anslutningsmetoden till det
aktuella nätverket → aktivera [Gör att den här datorn kan upptäckas].
I Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2
På skärmen [Skrivbord] visar du snabbknappsfältet → [Inställningar] > [Ändra datorinställningar] > [Nätverk]
→ klicka på en ikon som visas i anslutningsmetoden för det aktuella nätverket → aktivera [Hitta enheter och
innehåll].
I Windows 7/Server 2008 R2
Visa [Kontrollpanelen] > [Nätverk och Internet] > [Nätverks- och delningscenter] → klicka på [Ändra
avancerade delningsinställningar] → välj [Offentligt] > [Aktivera nätverksidentifiering].
I Windows Server 2008
Visa [Kontrollpanelen] > [Nätverk och Internet] > [Nätverks- och delningscenter] → klicka på knappen som
visas till höger om [Nätverksidentifiering] i [Delning och identifiering] → välj [Aktivera nätverksidentifiering].
Orsak 3.
Enheten visas inte i de identifierade resultaten eftersom drivrutinen som motsvarar den identifierade
enheten redan är installerad.
66
Felsökning
Åtgärd
Om du vill installera en drivrutin genom att identifiera en enhet, avinstallerar du först drivrutinen och
identifierar den sedan igen.
Närliggande information
Installera med en WSD-port(P. 37)
Avinstallera drivrutinen(P. 55)
67
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
68
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
69
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising