Canon | i-SENSYS MF641Cw | User manual | Canon i-SENSYS MF641Cw User manual

Canon i-SENSYS MF641Cw User manual
Application Library
Användarhandbok
USRMA-2133-02 2019-02 sv
Copyright CANON INC. 2019
Innehåll
Det du kan göra med Application Library (Programbibliotek) ...............................
2
Programhantering ........................................................................................................................................ 5
Skriv ut mall
Standbybild
............................................................................................................................................................. 7
............................................................................................................................................................... 8
Faxa och lagra
........................................................................................................................................................... 9
Namnge och skanna
................................................................................................................................................ 10
Language (Ändra språk)
.......................................................................................................................................... 11
Kopiera (förbättra text)
........................................................................................................................................... 12
Guide till Application Library
................................................................................................................................... 13
Skanna till förinställd mottagare
ID-kortskopia (enkel)
............................................................................................................................. 14
............................................................................................................................................... 15
Information om förbrukningsartiklar
Kopiera (eko)
...................................................................................................................... 16
.......................................................................................................................................................... 17
Kopiera (blödningsreducering)
................................................................................................................................ 18
Inställningar för Hem-skärmen ......................................................................................................
20
Felsökning .........................................................................................................................................................
23
I
Det du kan göra med Application Library (Programbibliotek)
Det du kan göra med Application
Library (Programbibliotek)
Det du kan göra med Application Library (Programbibliotek) ................................................ 2
1
Det du kan göra med Application Library (Programbibliotek)
Det du kan göra med Application
Library (Programbibliotek)
1FAR-000
Application Library (Programbibliotek) är en funktion för att registrera vanliga åtgärder i form av program. Det kan
t.ex. handla om att skriva ut vanligt förekommande dokument, kontrollera information om förbrukningsartiklar eller
använda praktiska funktioner. Du använder dessa program via snabbknappar på Hem-skärmen. Använd Application
Library (Programbibliotek) för att spara tid och förbättra noggrannheten i arbetet.
Tillgängliga program
Tillgängliga program framgår av listan nedan. Dessa program är förinstallerade i enheten. Observera att alla
program inte finns i alla modeller av enheten.
"Skriv ut mall"
"Standbybild"
"Faxa och lagra"
"Namnge och skanna"
"Language (Ändra språk)"
"Kopiera (förbättra text)"
"Guide till Application Library"
"Skanna till förinställd mottagare"
"ID-kortskopia (enkel)"
2
Det du kan göra med Application Library (Programbibliotek)
"Information om förbrukningsartiklar"
"Kopiera (eko)"
"Kopiera (blödningsreducering)"
Göra inställningar för Application Library (Programbibliotek)
Inställningar för Application Library (Programbibliotek) måste göras från fjärranvändargränssnittet. Logga in på
fjärranvändargränssnittet i systemhanteringsläge och klicka sedan på [Application Library] (Programbibliotek)
på portalsidan.
● Du kan behöva göra initiala inställningar för programmet. Gör inställningarna från
fjärranvändargränssnittet när du får ett meddelande om detta på kontrollpanelen. Information om hur du
använder fjärranvändargränssnittet finns i användarhandboken till den modell av enheten som du
använder.
3
Programhantering
Programhantering
Programhantering ............................................................................................................................................. 5
Skriv ut mall ........................................................................................................................................................... 7
Standbybild ............................................................................................................................................................ 8
Faxa och lagra ........................................................................................................................................................ 9
Namnge och skanna ............................................................................................................................................ 10
Language (Ändra språk) ...................................................................................................................................... 11
Kopiera (förbättra text) ....................................................................................................................................... 12
Guide till Application Library .............................................................................................................................. 13
Skanna till förinställd mottagare ....................................................................................................................... 14
ID-kortskopia (enkel) .......................................................................................................................................... 15
Information om förbrukningsartiklar ............................................................................................................... 16
Kopiera (eko) ........................................................................................................................................................ 17
Kopiera (blödningsreducering) ........................................................................................................................... 18
4
Programhantering
Programhantering
1FAR-001
Du använder fjärranvändargränssnittet för programhantering.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i systemhanteringsläge.
2
Klicka på [Application Library] (Programbibliotek) på portalsidan.
➠ Sidan [Programhantering] visas.
Funktioner på sidan [Programhantering](P. 5)
Funktioner på sidan [Programhantering]
På sidan [Programhantering] kan du aktivera eller inaktivera respektive program och ändra inställningar för
programmen.
[Programnamn]
Visar en lista med program som är installerade på enheten. När du klickar på länken till programmet i listan
[Programnamn] visas inställningssidan för programmet.
Skriv ut mall(P. 7)
5
Programhantering
Standbybild(P. 8)
Faxa och lagra(P. 9)
Namnge och skanna(P. 10)
Language (Ändra språk)(P. 11)
Kopiera (förbättra text)(P. 12)
Guide till Application Library(P. 13)
Skanna till förinställd mottagare(P. 14)
ID-kortskopia (enkel)(P. 15)
Information om förbrukningsartiklar(P. 16)
Kopiera (eko)(P. 17)
Kopiera (blödningsreducering)(P. 18)
[Status]
Aktiverar eller inaktiverar respektive program. När du inaktiverar ett program döljs dess knapp på Hemskärmen.
[Åtgärd]
Klicka på [Initiera] om du vill återställa inställningarna för programmet till fabriksinställningarna.
● Beroende på webbläsare visas inte alltid inställningssidan för ett program. I så fall kan du ange
inställningarna i någon av följande miljöer.
- Internet Explorer: Ver. 10.0 eller senare
- Safari: Ver. 6.0 eller senare
6
Programhantering
Skriv ut mall
1FAR-002
Det går snabbt att skriva ut en bild eller ett dokument om du gör en registrering i förväg. Registrera mallar för
dokument som används ofta för att du t.ex. ska kunna skriva ut dem snabbt och lätt så snart det behövs.
[Registrera ny knapp]
Öppnar sidan [Registrera ny knapp]. På den här sidan kan du ange pappersformat, antal kopior som ska
skrivas ut, namnet på knappen som visas på Hem-skärmen m.m.
[Knappnamn]
Visar en lista med registrerade knappar. Klicka på länken med knappens namn i listan [Knappnamn] för att
öppna sidan [Knappdetaljer] där du kan ändra eller kopiera inställningarna för knappen.
[Status]
Visar eller döljer knappen på Hem-skärmen. Om du vill ta bort knappen ska du först dölja den och sedan
klicka på [Ta bort].
Filer som ska skrivas ut
● Endast filformaten JPEG och PDF kan registreras.
● Total filstorlek som maximalt kan registreras är 48 MB.
Om du väljer [Eget] när du anger knappinställningar
● Eventuellt kan du, beroende på aktuell modell av enheten, inte registrera format på sidan [Registrera ny
knapp] eller [Redigera knapp]. I detta fall använder du kontrollpanelen för att i förväg registrera det egna
pappersformatet som <S1>.
● Om du anger [Använd egen storlek registrerad i enheten] använder du kontrollpanelen för att i förväg
registrera det egna pappersformatet (<S1> till <S3>).
7
Programhantering
Standbybild
1FAR-003
Du kan registrera valfri bild eller text för att skapa ett bildspel och visa det på kontrollpanelen som skärmsläckare.
[Redigera]
Öppnar sidan [Redigera grundinställningar]. På den här sidan kan du ändra knappnamn, göra inställningar
så att Hem-skärmen automatiskt ändras till ett bildspel och ange tiden som varje bild i bildspelet ska visas.
[Redigera visningsordning]
Öppnar sidan [Redigera visningsordning]. På den här sidan kan du markera kryssrutorna för de bilder du vill
ändra visningsordning på och sedan ändra ordningen.
[Registrera ny bild]
Öppnar sidan [Registrera ny bild]. På den här sidan kan du ange valfri bakgrundsbild eller färg och ange
tecken som ska visas i bildspelet.
[Bakgrund]
Visar namnet på färgen eller bildfilen som har angetts som bakgrund i bildspelet. Klicka på länken med
filnamnet i listan [Bakgrund] när du vill öppna sidan [Bilddetaljer] där du kan ändra eller kopiera
inställningarna för bilden.
[Ta bort]
Tar bort respektive registrerad bild.
● Det går att registrera upp till 20 bilder.
● Endast filformaten JPEG och PNG kan registreras.
● Total filstorlek som maximalt kan registreras är 48 MB.
8
Programhantering
Faxa och lagra
1FAR-00E
Du kan skicka fax genom bara några enkla steg. Fax som du skickar kan även skickas till/sparas hos förinställda
mottagare vilket är värdefullt när du vill behålla en PDF-kopia.
● Det här programmet är endast tillgängligt om enheten har faxfunktion.
[Registrera ny knapp]
Öppnar sidan [Registrera ny knapp]. På den här sidan kan du ange mottagare, arkiveringsmottagare och
namnet på knappen som visas på Hem-skärmen.
[Knappnamn]
Visar en lista med registrerade knappar. Klicka på länken med knappens namn i listan [Knappnamn] för att
öppna sidan [Knappdetaljer] där du kan ändra eller kopiera inställningarna för knappen.
[Status]
Visar eller döljer knappen på Hem-skärmen. Om du vill ta bort knappen ska du först dölja den och sedan
klicka på [Ta bort].
● Om du ändrar information för en mottagare i adressboken, och mottagaren används som en inställning i
[Mottagare] eller [Arkiveringsmottagare], ändras även informationen i inställningen i [Mottagare] eller
[Arkiveringsmottagare].
● Om du tar bort information för en mottagare i adressboken, och mottagaren används som en inställning i
[Mottagare] eller [Arkiveringsmottagare], tas även informationen bort i inställningen i [Mottagare] eller
[Arkiveringsmottagare].
9
Programhantering
Namnge och skanna
1FAR-00F
Ett skannat dokument kan sparas som en fil under ett namn med valfri text eller skanningsdatum. Om du dessutom
har konfigurerat så att ID måste anges vid skanning kan du spara det skannade dokumentet i motsvarande mapp.
● Det här programmet är endast tillgängligt om enheten har skanningsfunktion.
[Registrera ny knapp]
Öppnar sidan [Registrera ny knapp]. På den här sidan kan du ange mottagare, filnamnet och namnet på
knappen som visas på Hem-skärmen.
[Knappnamn]
Visar en lista med registrerade knappar. Klicka på länken med knappens namn i listan [Knappnamn] för att
öppna sidan [Knappdetaljer] där du kan ändra eller kopiera inställningarna för knappen.
[Status]
Visar eller döljer knappen på Hem-skärmen. Om du vill ta bort knappen ska du först dölja den och sedan
klicka på [Ta bort].
● Om du ändrar information för en mottagare i adressboken, och mottagaren används som inställning i
[Mottagare], ändras även informationen i inställningen i [Mottagare].
● Om du tar bort information för en mottagare i adressboken, och mottagaren används som inställning i
[Mottagare], tas även informationen bort i inställningen i [Mottagare].
10
Programhantering
Language (Ändra språk)
1FAR-00H
Du kan byta språk på displayen med en knapptryckning. Upp till fem displayspråk kan registreras. Varje gång du kör
det här programmet byter du displayspråk i den registrerade ordningen.
[Redigera]
Öppnar sidan [Redigera grundinställningar]. På den här sidan kan du ange displayspråk.
Språk
Visar en lista över inställda språk.
11
Programhantering
Kopiera (förbättra text)
1FAR-00J
Du kan öka utskriftstätheten när du kopierar original med finstilt text som t.ex. kvitton.
● Det här programmet är endast tillgängligt om enheten har kopieringsfunktion.
[Registrera ny knapp]
Öppnar sidan [Registrera ny knapp]. På den här sidan kan du justera täthet och färgbalans och ange namnet
på knappen som visas på Hem-skärmen.
[Knappnamn]
Visar en lista med registrerade knappar. Klicka på länken med knappens namn i listan [Knappnamn] för att
öppna sidan [Knappdetaljer] där du kan ändra eller kopiera inställningarna för knappen.
[Status]
Visar eller döljer knappen på Hem-skärmen. Om du vill ta bort knappen ska du först dölja den och sedan
klicka på [Ta bort].
12
Programhantering
Guide till Application Library
1FAR-00K
Visar en beskrivning av Application Library (Programbibliotek).
● Knappnamnet som används i Guide till Application Library är ett standardnamn och kan inte ändras.
13
Programhantering
Skanna till förinställd mottagare
1FAR-004
Med en enda knapptryckning kan du utföra en åtgärdssekvens som börjar med att skanna ett original och slutar med
att skicka/spara skannade data. Du slipper härmed ange inställningar varje gång du ska skanna ett original. Det finns
ingen standardmottagare registrerad och du måste därför ange inställningar för att registrera mottagare innan du
använder det här programmet.
● Det här programmet är endast tillgängligt om enheten har skanningsfunktion.
[Registrera ny knapp]
Öppnar sidan [Registrera ny knapp]. På den här sidan kan du ange mottagare, skanningsformat och namnet
på knappen som visas på Hem-skärmen.
[Knappnamn]
Visar en lista med registrerade knappar. Klicka på länken med knappens namn i listan [Knappnamn] för att
öppna sidan [Knappdetaljer] där du kan ändra eller kopiera inställningarna för knappen.
[Status]
Visar eller döljer knappen på Hem-skärmen. Om du vill ta bort knappen ska du först dölja den och sedan
klicka på [Ta bort].
14
Programhantering
ID-kortskopia (enkel)
1FAR-005
Du kan utföra ”ID-kortskopia” med en enda knapptryckning. ”ID-kortskopia” är en funktion för att kopiera fram- och
baksidan av ett ID-kort, t.ex. ett körkort, i samma storlek och på samma sida av ett pappersark. Den här funktionen är
praktisk när du kopierar ID-kort regelbundet i verksamheten, för offentlig administration osv. Du kan registrera flera
knappar, t.ex. för olika antal kopior eller olika täthetsnivåer. Sedan väljer du bara lämplig knapp för den aktuella
utskriften eller typen av original.
● Det här programmet är endast tillgängligt om enheten har kopieringsfunktion.
[Registrera ny knapp]
Öppnar sidan [Registrera ny knapp]. På den här sidan kan du ange antal kopior, typ av original och namnet
på knappen som ska visas på Hem-skärmen.
[Knappnamn]
Visar en lista med registrerade knappar. Klicka på länken med knappens namn i listan [Knappnamn] för att
öppna sidan [Knappdetaljer] där du kan ändra eller kopiera inställningarna för knappen.
[Status]
Visar eller döljer knappen på Hem-skärmen. Om du vill ta bort knappen ska du först dölja den och sedan
klicka på [Ta bort].
15
Programhantering
Information om förbrukningsartiklar
1FAR-006
Med det här programmet kan du kontrollera information om enhetens förbrukningsartiklar.
● Knappnamnet som används i Information om förbrukningsartiklar är ett standardnamn och kan inte ändras.
16
Programhantering
Kopiera (eko)
1FAR-007
Du kan registrera ett kommando för att använda en kombination av läget för 2-sidig kopiering och läget för N på 1.
Sedan kan du utföra kommandot som ett snabbval med en enda knapptryckning. Med det här programmet sparar du
papper när du gör ett större kopieringsjobb. Du kan registrera flera knappar för olika antal kopior eller olika
täthetsnivåer. Sedan väljer du bara lämplig knapp för den aktuella utskriften eller typen av original.
● Det här programmet är endast tillgängligt om enheten har kopieringsfunktion.
[Registrera ny knapp]
Öppnar sidan [Registrera ny knapp]. På den här sidan kan du ange reproförhållande, N på 1-inställning och
namnet på knappen som ska visas på Hem-skärmen.
[Knappnamn]
Visar en lista med registrerade knappar. Klicka på länken med knappens namn i listan [Knappnamn] för att
öppna sidan [Knappdetaljer] där du kan ändra eller kopiera inställningarna för knappen.
[Status]
Visar eller döljer knappen på Hem-skärmen. Om du vill ta bort knappen ska du först dölja den och sedan
klicka på [Ta bort].
17
Programhantering
Kopiera (blödningsreducering)
1FAR-008
Med det här programmet kan du minska genomslag (av text eller bilder som skrivs ut på baksidan) när du kopierar.
Det är praktiskt när du kopierar på tunt papper. Du kan registrera flera knappar för olika antal kopior eller olika
täthetsnivåer. Sedan väljer du bara lämplig knapp för den aktuella utskriften eller typen av original.
● Det här programmet är endast tillgängligt om enheten har kopieringsfunktion.
[Registrera ny knapp]
Öppnar sidan [Registrera ny knapp]. På den här sidan kan du ange inställningarna Justera bakgrundstäthet
och Radera kant samt ange namnet på knappen som ska visas på Hem-skärmen.
[Knappnamn]
Visar en lista med registrerade knappar. Klicka på länken med knappens namn i listan [Knappnamn] för att
öppna sidan [Knappdetaljer] där du kan ändra eller kopiera inställningarna för knappen.
[Status]
Visar eller döljer knappen på Hem-skärmen. Om du vill ta bort knappen ska du först dölja den och sedan
klicka på [Ta bort].
18
Inställningar för Hem-skärmen
Inställningar för Hem-skärmen
Inställningar för Hem-skärmen ............................................................................................................... 20
19
Inställningar för Hem-skärmen
Inställningar för Hem-skärmen
1FAR-009
Du kan ändra visningsordning för knapparna på Hem-skärmen. Du kan även infoga eller ta bort mellanrum mellan
knapparna. I det följande beskrivs ett exempel på åtgärd: Flytta knappen <Kopia> överst till vänster på Hem-skärmen
till en plats överst till höger.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i systemhanteringsläge.
2
Klicka på [Application Library] (Programbibliotek) på portalsidan.
3
Klicka på [Visningsinställningar för knappar på Hem-skärmen].
➠ Inställningssidan visas.
[Knapplayout]
Visar knapparnas position på Hem-skärmen. Siffrorna motsvarar siffrorna under [Visningsordning för
knappar].
Inställningsknapp för visningsordning
20
Inställningar för Hem-skärmen
[Flytta upp]
Den markerade knappen flyttas en rad uppåt för varje klick.
[Flytta ned]
Den markerade knappen flyttas en rad nedåt för varje klick.
[Sätt i tom] *
Ett blanksteg infogas på Hem-skärmen för varje klick.
[Ta bort tom] *
Ett blanksteg tas bort från Hem-skärmen för varje klick.
*Knappnamnet
kan variera beroende på enhetsmodell.
[Visningsordning för knappar]
Knapparnas visningsordning visas.
4
5
6
Välj [Kopia] under [Visningsordning för knappar].
Klicka upprepade gånger på [Flytta ned] tills [Kopia] flyttas ned till raden för
Visningsordernummer [4].
Klicka på [OK].
21
Felsökning
Felsökning
Felsökning ............................................................................................................................................................ 23
22
Felsökning
Felsökning
1FAR-00A
Ett meddelande visas på Hem-skärmen om det inträffar ett körfel i programmet. Nedan beskrivs de meddelanden som
kan förekomma.
Programmanipulering har upptäckts för xxxx. När du har inaktiverat
programmet som manipulering har upptäckts för slår du AV och PÅ
huvudströmmen. Om du vill använda programmet som manipulering har
upptäckts för bör du installera om det. (xxxx är programmets namn.)
Ett installerat program har manipulerats.
● Om ett program som inte är förinstallerat har manipulerats blir det ogiltigt. Installera om en giltig kopia av
det berörda programmet.
● Om det inte går att installera om programmet kontaktar du närmaste Canon-återförsäljare eller Canons
kundtjänst.
Kunde inte starta programmet.
Du tryckte på knappen samtidigt som programmet inaktiverades.
● Om knappen fortfarande visas kan du trycka på den igen för att köra programmet.
Kunde inte starta programmet eftersom den nödvändiga informationen inte
registrerats. Registrera informationen från fjärranvändargränssnittet.
De uppgifter som behövs för att kunna köra programmet har inte
registrerats.
● Logga in på fjärranvändargränssnittet i systemhanteringsläge och registrera nödvändiga uppgifter.
Kan inte utföra åtgärden eftersom några inställningar har redigerats med
fjärranvändargränssnittet osv. Kontrollera inställningarna.
Programmet kan inte köras med nuvarande inställningar.
● Logga in på fjärranvändargränssnittet i systemhanteringsläge och ändra inställningarna.
23
Felsökning
Skriv ut mall avslutades på grund av ett oväntat fel.
Inställningar för egna pappersformat har inte gjorts på den här enheten.
● När du vill använda egna pappersformat i funktionen Skriv ut mall måste du ange inställningen för
pappersformat. Om det inte går att registrera pappersformat på inställningssidan för Skriv ut mall använder
du kontrollpanelen och registrerar ett eget pappersformat som <S1>. Om det finns möjlighet att ange ett
registrerat nummer för egna pappersformat ([S1] - [S3]) på din enhet registrerar du även lämpligt nummer.
Systemmanipulering har upptäckts. Systemet kommer att initieras.
Programkörsystemet har manipulerats.
● Följ anvisningarna på skärmen för att initiera programkörsystemet. Du behöver administratörsbehörighet för
att initiera programkörsystemet. Kontakta enhetens administratör.
● När initieringen av programkörsystemet är klar ska även alla inställningar för respektive program initieras.
● Om det inte går att initiera programkörsystemet kontaktar du närmaste Canon-återförsäljare eller Canons
kundtjänst.
24
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
25
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising