Canon | Speedlite EL-100 | User manual | Canon Speedlite EL-100 User manual

Canon Speedlite EL-100 User manual
SPEEDLITE EL-100
Kompletterande information
SVENSKA
CEL-SX5GA250
Ledtal för manuell inställning
ISO 100 i ungefärliga meter
Blixtenergi
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
2
Blixtens täckning (mm)
24
50
21,0
26,0
14,8
18,4
10,5
13,0
7,4
9,2
5,3
6,5
3,7
4,6
2,6
3,3
1,9
2,3
Högsta antal kontinuerliga stroboskopiska blixtar
Blixtenergi
1/4
Hz
1
2–3
4
5
6
7
8–9
4
3
3
3
2
2
2
1/8
7
7
6
5
5
5
4
1/16
1/32
1/64
1/128
15
30
50
80
15
30
50
80
12
25
40
70
12
25
40
70
12
25
40
60
12
25
35
60
8
25
35
60
Blixtenergi
1/4
Hz
10–14
15–19
20–50
60–199
250–500
2
2
2
2
2
1/8
4
4
4
4
4
1/16
1/32
1/64
1/128
8
20
30
60
8
18
25
50
8
16
20
40
8
12
15
40
8
10
10
30
Med ”----” visning av antal blixtar
zzVid inställning på 1–199 Hz
Blixtenergi
Högsta antal blixtar
1/4
2
1/8
4
1/16
8
1/32
12
1/64
15
1/128
40
1/16
8
1/32
10
1/64
10
1/128
30
zzVid inställning på 250–500 Hz
Blixtenergi
Högsta antal blixtar
1/4
2
1/8
4
3
EL-100-system
"
#
Trådlös blixtfotografering
med optisk överföring
Sändare
Mottagare
$
"
%
'
&
#
" Speedlite EL-100
# Ministativ (medföljer EL-100)
$ Speedlite/Macro Lite/Sändare utrustad med trådlös
sändarfunktion med optisk överföring
% EOS DIGITAL-kameror utrustade med trådlös
sändarfunktion med optisk överföring med inbyggd blixt
& Speedlite utrustad med trådlös mottagarfunktion med
optisk överföring
Modeller som inte stöder ändring av blixtgrupp måste användas
som grupp A-mottagare.
' Förlängningskabel OC-E3
4
Tekniska data
ooTyp
Typ:
E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik
Speedlite för tillbehörsfäste
ooBlixthuvud (ljusavgivande enhet)
Ledtal:
Cirka 26,0 (vid blixtens täckning på 50 mm, ISO 100 i meter)
Speedlite för tillbehörsfäste
Blixtens täckning:
Stöder en bildvinkel med en objektivbrännvidd på
24–50 mm (RF/EF-objektiv) eller 15–30 mm (EF-S/
EF‑M‑objektiv)
Blixttid (normal tändning): 1/1 blixt: cirka 1/1100 sek. 1/2 blixt: cirka 1/2000 sek. 1/4
blixt: cirka 1/4100 sek. 1/8 blixt: cirka 1/7300 sek. 1/16
blixt: cirka 1/12000 sek. 1/32 blixt: cirka 1/17000 sek. 1/64
blixt: cirka 1/23000 sek. 1/128 blixt: cirka 1/28000 sek.
Överföring av
Färgtemperaturinformation för blixtljuset överförs till
färgtemperaturinformation: kameran när blixten tänds
ooExponeringsinställning
Exponeringsinställning:
Blixtens räckvidd:
(med EF50mm f/1.4
objektiv vid ISO 100)
Blixtexponeringskompensation:
Manuell blixtinställning:
E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik, manuell blixt, stroboskopisk
Blixtens räckvidd
Cirka 0,7–18,6 m
Höghastighetssynkronisering: cirka 0,7–9,1 m
(vid 1/250 sek.)
±3 steg
1/1–1/128 energi
ooBlixtuppladdning
Tändningsintervall:
(Laddningstid)
Cirka 0,1–5,8 sek.
* Med alkaliska AA/LR6-batterier
ooAF-hjälpbelysning
Metod:
Räckvidd:
Intermittenta blixtar (en serie små blixtar)
Cirka 4 m (i mitten)
5
Tekniska data
ooTrådlös funktion för optisk överföring
Kommunikationsmetod:
Inställningar för trådlös
funktion:
Överföringskanal:
Ställa in
mottagarenheten:
Sändningsområde:
Optisk puls
Sändare/mottagare
Kanal 1–4
Blixtgrupp A, B, C
Inomhus: cirka 0,7–11 m
Utomhus: Cirka 0,7–8 m (framsida)
ooAnpassningsfunktioner
Funktioner för egen
programmering:
3 typer
ooStrömkälla
Strömkälla för Speedlite:
Totalt antal blixtar:
Automatisk avstängning:
Två alkaliska AA/LR6-batterier
* Ni-MH-batterier i AA/HR6-storlek kan användas
Cirka 58–400
* Med alkaliska AA/LR6-batterier
Stängs av efter cirka 90 sekunders inaktivitet
* Inställd som mottagarenhet: cirka 60 minuter
ooMått och vikt
Mått (B x H x D):
Vikt:
Cirka 64,6 x 91,7 x 71,0 mm
Cirka 190 g (endast Speedlite, exklusive batterier)
ooDriftsmiljö
Driftstemperatur:
Luftfuktighet:
0 °C–45 °C
85 % eller lägre
ooAlla data baseras på Canons teststandarder.
ooProduktspecifikationer och yttre utseende kan ändras utan föregående
meddelande.
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising