Canon | PIXMA MG2450 | User manual | Canon PIXMA MG2450 User manual

Canon PIXMA MG2450 User manual
MG2400 series
Onlinehandbok
Felsöka
svenska (Swedish)
Innehåll
Felsöka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Problem med utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Utskriften startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Papperet fastnar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kopieringen/utskriften avbryts innan den är klar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Problem med utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Utskriften kan inte avslutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Inga utskriftsresultat/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Färgerna är otydliga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Linjerna är sneda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
En linje skrivs inte ut alls eller bara delvis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
En bild skrivs inte ut alls eller bara delvis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Utskrifter som rullar sig eller har bläckfläckar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Papperets baksida är smetig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ojämna eller randiga färger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Inget bläck matas ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Problem med scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Problem med scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Scannern fungerar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ett felmeddelande visas och ScanGear-skärmen (skannerdrivrutin) visas inte. . . . . . . . . . . . . . . . 35
Det går inte att scanna flera objekt samtidigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Scanningen går långsamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.” visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Datorn stoppas under scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Skannern fungerar inte efter en uppgradering av Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Den scannade bilden öppnas inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Skanningsresultaten är inte tillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Den scannade bilden omges av extra vita områden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Det går inte att scanna i rätt storlek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Objektet är korrekt placerat men den scannade bilden lutar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns bildskärm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Programvaruproblem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Det e-postprogram som du vill använda visas inte på skärmen för val av e-postprogram. . . . . . .
Problem med enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
53
Det går inte att sätta på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Enheten stängs av oavsiktligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Det går inte att ansluta till datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Hållaren för Fine-bläckkassetten flyttas inte till rätt position vid byte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Skrivarens statusövervakare visas inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Problem med installation/hämtning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Det går inte att installera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Easy-WebPrint EX startar inte eller Easy-WebPrint EX-menyn visas inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Om fel/meddelanden som visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Om något fel inträffar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ett meddelande visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Om du inte kan lösa problemet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Supportkodslista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Supportkodslista (när papper har fastnat). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Papper har fastnat inuti enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
I andra fall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
1403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
1485. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
1682. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
1684. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
1686. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
1687. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
1701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5B01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
6801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6930. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6931. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6932. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6933. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
6936. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6937. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6942. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6943. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6945. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6946. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
B200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
B201. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Felsöka
Det går inte att sätta på enheten
Utskriften startar inte
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Inget bläck matas ut
Papperet fastnar
Om något fel inträffar
Sökning per funktion
Problem med utskrift
Problem med utskriftskvalitet
Problem med scanning
Problem med enheten
Problem med installation/hämtning
Om fel/meddelanden som visas
Om du inte kan lösa problemet
5
Problem med utskrift
Utskriften startar inte
Papperet fastnar
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar
Kopieringen/utskriften avbryts innan den är klar
6
Utskriften startar inte
Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten. Tryck sedan på knappen
PÅ (ON) för att sätta på enheten igen.
Kontroll 1
När lampan PÅ (ON) blinkar betyder det att enheten håller på att startas. Vänta tills lampan PÅ (ON) slutar att
blinka och i stället lyser med fast sken.
Obs!
• Om du skriver ut stora mängder data, som t.ex. ett foto eller grafik, tar det längre tid att starta utskriften.
När lampan PÅ (ON) blinkar bearbetas och skickas data från datorn till enheten. Vänta tills utskriften
startar.
Kontroll 2
Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till enheten och datorn.
När enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel ska du kontrollera följande:
• Om du använder någon form av relä, t.ex. en USB-hubb, måste du koppla ur den, ansluta enheten direkt till
datorn och sedan försöka skriva ut igen. Om utskriften startar på ett normalt sätt är det inget problem med
reläenheten. Kontakta återförsäljaren av reläenheten för mer information.
• Det kan också vara fel på USB-kabeln. Byt USB-kabeln och försök att skriva ut igen.
Om du skriver ut från datorn och det finns onödiga utskriftsjobb i kön kan du
radera dem.
Kontroll 3
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Kontroll 4
Kontrollera att enhetens namn har markerats i dialogrutan Skriv ut.
Utskrifterna blir inte korrekta om du använder en drivrutin för en annan skrivare tillsammans med enheten.
Kontrollera att enhetens namn är markerat i utskriftsdialogrutan.
Obs!
• Om du vill göra enheten till standardskrivare väljer du Använd som standardskrivare (Set as Default
Printer).
Kontroll 5
Konfigurera skrivarporten.
Kontrollera att skrivarporten är rätt konfigurerad.
1. Logga in med ett användarkonto med administrativ behörighet.
2. Välj objekt enligt exemplet nedan.
• I Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar (Settings) via
Skrivbordet (Desktop) > Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) > Enheter och skrivare
(Devices and Printers).
• Välj Enheter och skrivare (Devices and Printers) på menyn Start i Windows 7.
• Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Maskinvara och ljud (Hardware and Sound)
> Skrivare (Printers) i Windows Vista.
• Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Skrivare och andra enheter (Printers and
Other Hardware) > Skrivare och fax (Printers and Faxes) i Windows XP.
3. Öppna egenskapsdialogrutan för skrivardrivrutinen för enheten.
7
• I Windows 8 eller Windows 7 högerklickar du på ikonen "Canon XXX Printer" (där "XXX" är namnet på
enheten). Välj sedan Egenskaper för skrivare (Printer properties).
• I Windows Vista och Windows XP: Högerklicka på ikonen Canon XXX Printer (där XXX är namnet på
enheten) och välj sedan Egenskaper (Properties).
4. Klicka på fliken Portar (Ports) och kontrollera portinställningarna.
Kontrollera att en port med namnet USBnnn (där ”n” är ett nummer) med ”Canon XXX Printer” i kolumnen
Skrivare (Printer) visas för Skriv ut till följande port(ar) (Print to the following port(s)).
• Om inställningen är felaktig:
Installera om MP Drivers med installations-cd:n eller installera via vår webbplats.
• Utskriften startas inte trots att enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel och porten USBnnn
har valts:
I Windows 8 väljer du My Printer på Start-skärmen för att starta My Printer. Om My Printer inte visas
på Start-skärmen trycker du på Sök (Search) och söker efter My Printer.
Ställ in rätt skrivarport under Diagnose and Repair Printer. Följ anvisningarna på skärmen för att
ställa in korrekt skrivarport och välj sedan enhetens namn.
I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP klickar du på Start och väljer Alla program (All
programs) Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer och sedan Diagnose and Repair
Printer. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in korrekt skrivarport och välj sedan enhetens
namn.
Om problemet inte löser sig installerar du om MP Drivers med installations-cd:n eller installerar via vår
webbplats.
Kontroll 6
Är utskriften extremt stor?
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen. Välj
sedan alternativet På (On) för Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) i den
dialogruta som visas.
* När På (On) har valts som Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) kan
utskriftskvaliteten bli sämre.
Kontroll 7
Starta om datorn om du skriver ut från den.
8
Papperet fastnar
När ett papper har fastnat blinkar Alarm-lampan orange och ett felsökningsmeddelande visas på datorns
skärm automatiskt. Följ anvisningarna i meddelandet.
Titta på filmen
Se Supportkodslista (när papper har fastnat) för mer information om hur du tar bort papper som har fastnat..
Obs!
• Du kan bekräfta felåtgärderna med supportkoder på datorn genom att söka efter en supportkod.
Klicka här för att söka
9
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar
Kontroll 1
Kontrollera att det finns papper i skrivaren.
Fylla på papper
Kontroll 2
Tänk på följande när du lägger i papper i skrivaren.
• Om du fyller på två eller fler pappersark bör du jämna till papperskanterna innan du lägger papperen i
facket.
• Om du fyller på fler än två ark bör du kontrollera att pappersbunten inte överskrider påfyllningsgränsen.
Det kan uppstå problem med matningen vid fackets maxkapacitet, beroende på typen av papper och andra
miljömässiga förhållanden (hög eller låg temperatur och luftfuktighet). I sådana fall bör du inte fylla på mer
än hälften av den tillåtna mängden papper samtidigt.
• Lägg alltid i papperet i stående orientering, oavsett utskriftens orientering.
• När du fyller på papper måste utskriftssidan vara vänd UPPÅT. Placera pappersbunten utmed högerkanten
i det bakre facket och skjut pappersledaren så att den precis ligger an mot buntens vänstra kant.
Fylla på papper
Kontroll 3
Kontrollera att papperet du använder inte är för tjockt eller har rullat sig.
Mediatyper som du inte kan använda
Kontroll 4
Tänk på följande när du lägger i kuvert.
• Vid utskrift på kuvert: läs mer i Fylla på papper och förbered kuverten före utskriften.
När du har förberett kuverten placerar du dem i skrivaren med stående orientering. Om du lägger i kuverten
i liggande orientering kommer de inte att matas korrekt.
Kontrollera att den inställda medietypen och pappersstorleken stämmer med
papperet som har fyllts på i skrivaren.
Kontroll 5
Kontroll 6
Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i det bakre facket.
Information om hur du tar bort papper som har gått sönder i det bakre facket finns i Papperet fastnar.
Om det finns främmande föremål i det bakre facket stänger du av enheten, kopplar ur den från nätuttaget och
avlägsnar föremålet.
10
Kontroll 7
Rengör pappersmatningshjulet.
Rengöra pappersmatningshjulet
Obs!
• Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så utför bara den här proceduren när det verkligen behövs.
11
Kopieringen/utskriften avbryts innan den är klar
Kontroll 1
Finns det papper i skrivaren?
Kontrollera att det finns papper i skrivaren.
Om enheten har slut på papper fyller du på mera.
Kontroll 2
Innehåller de utskrivna dokumenten många foton eller illustrationer?
Stora mängder utskriftsdata, som t.ex. foton eller grafik, tar tid för enheten och datorn att bearbeta. Det kan
verka som om enheten har slutat arbeta.
Om du skriver ut mycket data som använder stora mängder bläck på vanligt papper kan enheten ibland göra
tillfälliga pauser. Du måste i båda fallen vänta tills processen är klar.
Obs!
• Om du skriver ut ett dokument med stor utskriftsyta eller flera kopior av ett dokument kan utskriften göra en
paus för att låta bläcket torka.
Kontroll 3
Har enheten skrivit ut utan avbrott under lång tid?
Om enheten har skrivit ut oavbrutet under en längre tid kan skrivhuvudet eller andra delar i närheten av det ha
blivit överhettade. För att skydda skrivhuvudet avbryter enheten utskriften mitt i en radbrytning och återupptar
den efter en stunds vila.
Vänta i så fall en stund utan att vidta några åtgärder. Om utskriften ändå inte fortsätter gör du ett avbrott i
utskrifterna när det passar dig och låter enheten stå avstängd i minst en kvart.
Försiktighet
• Skrivhuvudet och området där omkring inuti enheten kan bli extremt varmt. Rör aldrig vid skrivhuvudet eller
komponenterna närmast det.
Kontroll 4
Om kopieringen avbryts innan den är klar kan du prova att kopiera igen.
Om en viss tid förflyter efter att flera fel har uppstått under kopiering, avbryter enheten processen.
12
Problem med utskriftskvalitet
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Inget bläck matas ut
13
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande, till exempel på grund av vita ränder, sneda linjer eller ojämna
färger, kontrollerar du först inställningarna för papper och utskriftskvalitet.
Kontroll 1
Matchar inställningarna för pappersstorlek och mediatyp det papper som har
fyllts på?
Om inställningarna är felaktiga går det inte att få ett bra utskriftsresultat.
Om du skriver ut ett foto eller en bild kan felaktiga inställningar för papperstyp orsaka en sämre kvalitet på de
utskrivna färgerna.
Om du skriver ut med felaktig inställning för papperstyp kan den utskrivna ytan dessutom skrapas.
Bekräfta inställningarna för pappersstorlek och medietyp med skrivardrivrutinen.
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
Kontroll 2
Kontrollera att en lämplig utskriftskvalitet har valts med hjälp av
skrivardrivrutinen.
Välj ett alternativ för utskriftskvalitet som passar för papperet och bilden som ska skrivas ut. Om du upptäcker
suddiga partier eller ojämna färger ökar du inställningen för utskriftskvalitet och försöker skriva ut igen.
Du kan använda skrivardrivrutinen för att kontrollera inställningarna för utskriftskvaliteten.
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Kontroll 3
Om problemet kvarstår kan det finnas andra orsaker.
Se även avsnitten nedan:
Utskriften kan inte avslutas
Inga utskriftsresultat/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder
Färgerna är otydliga
Linjerna är sneda
En linje skrivs inte ut alls eller bara delvis
En bild skrivs inte ut alls eller bara delvis
Utskrifter som rullar sig eller har bläckfläckar
Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig
Papperets baksida är smetig
Ojämna eller randiga färger
Om det utskrivna papperet har blivit urblekt
Färger kan blekna efter en tid om det utskrivna papperet lämnas under en längre tid.
Efter utskriften ska du torka papperet tillräckligt, undvika höga temperaturer, hög luftfuktighet och direkt
solljus och lagra eller visa det inomhus i rumstemperatur och normal luftfuktighet.
Undvik direkt exponering av luft, vi rekommenderar att du förvarar papperet i ett album, en plastmapp, en
fotoram etc.
14
Utskriften kan inte avslutas
Kontroll 1
Välj den inställning som gör att utskriftsdata inte komprimeras.
Om du markerar inställningen som gör att utskriftsdata inte komprimeras med hjälp av ett program kan
utskriftsresultatet bli bättre.
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen.
Markera kryssrutan Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application software to
compress print data) och klicka på OK.
* Avmarkera kryssrutan när utskriften är klar.
Kontroll 2
Är utskriften extremt stor?
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen. Välj
sedan alternativet På (On) för Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) i den
dialogruta som visas.
* När På (On) har valts som Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) kan
utskriftskvaliteten bli sämre.
Kontroll 3
Finns det tillräckligt med utrymme på datorns hårddisk?
Frigör diskutrymme genom att radera onödiga filer.
15
Inga utskriftsresultat/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita
ränder
Inga utskriftsresultat
Utskriften är suddig
Färgerna är felaktiga
Vita ränder
Titta på filmen
16
Kontroll 1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Skriv ut testmönstret för munstycken och vidta andra lämpliga
underhållsåtgärder som rengöring av skrivhuvudet.
Kontroll 2
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Läs mer i Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga om utskrift av mönster för test av bläckmunstycken,
rengöring av skrivhuvud och djuprengöring av skrivhuvud.
• Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut på rätt sätt:
När du har rengjort skrivhuvudet skriver du ut ett testmönster för munstycken och undersöker mönstret.
• Om problemet inte är löst efter det att du genomfört en rengöring av skrivhuvudet två gånger:
Gör en djuprengöring av skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet, stänger du av enheten, väntar ett dygn
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet.
• Om problemet inte har lösts efter två djuprengöringar av skrivhuvudet:
Bläcket kan ha tagit slut. Byt ut FINE-bläckkassetten.
Kontroll 3
När bläcket tar slut i en FINE-bläckkassett byter du ut den mot en ny.
När du använder papper med endast en utskrivbar yta måste du fylla på
papperet med den utskrivbara ytan uppåt.
Kontroll 4
Fyll på papper med utskriftssidan vänd uppåt.
Se instruktionshandboken som medföljer papperet om information om utskriftssidan.
Kontroll 5
Är FINE-bläckkassetten rätt installerad?
Om FINE-bläckkassetten inte är installerad korrekt kommer inte bläcket att matas ut på rätt sätt.
Skjut in utmatningsfackets förlängningsdel och pappersutmatningsfacket, öppna locket och ta sedan bort FINEbläckkassetterna.
Installera sedan FINE-kassetterna igen. Tryck in FINE-kassetten till den klickar på plats.
När du har kontrollerat att FINE-bläckkassetten har installerats ordentligt stänger du luckan.
Vid kopiering kan du även läsa avsnitten nedan:
Kontroll 6
Är glasskivan smutsig?
Rengör glasskivan.
17
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Kontroll 7
Kontrollera att originalet är rätt placerat på glasskivan.
Fylla på original
Kontroll 8
Ligger originalet med sidan som ska kopieras vänd nedåt på glasskivan?
Kontroll 9
Har du kopierat en utskrift som har gjorts av den här enheten?
Om du använder en utskrift från enheten som original kan utskriftskvaliteten bli sämre beroende på originalets
kvalitet.
Skriv ut den igen direkt från datorn om det går.
18
Färgerna är otydliga
Titta på filmen
Kontroll 1
Är mönstret för test av bläckmunstycken rätt utskrivet?
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Läs mer i Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga om utskrift av mönster för test av bläckmunstycken,
rengöring av skrivhuvud och djuprengöring av skrivhuvud.
• Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut på rätt sätt:
När du har rengjort skrivhuvudet skriver du ut ett testmönster för munstycken och undersöker mönstret.
• Om problemet inte är löst efter det att du genomfört en rengöring av skrivhuvudet två gånger:
Gör en djuprengöring av skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet, stänger du av enheten, väntar ett dygn
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet.
• Om problemet inte har lösts efter två djuprengöringar av skrivhuvudet:
Bläcket kan ha tagit slut. Byt ut FINE-bläckkassetten.
Kontroll 2
När bläcket tar slut i en FINE-bläckkassett byter du ut den mot en ny.
Kontroll 3
Är FINE-bläckkassetten rätt installerad?
Om FINE-bläckkassetten inte är installerad korrekt kommer inte bläcket att matas ut på rätt sätt.
Skjut in utmatningsfackets förlängningsdel och pappersutmatningsfacket, öppna locket och ta sedan bort FINEbläckkassetterna.
Installera sedan FINE-kassetterna igen. Tryck in FINE-kassetten till den klickar på plats.
När du har kontrollerat att FINE-bläckkassetten har installerats ordentligt stänger du luckan.
Obs!
• Det är inte säkert att de utskrivna färgerna stämmer överens med färgerna på bildskärmen eftersom
olika metoder används för att producera färgerna. Färginställningar och miljöskillnader kan också
påverka hur färgerna framställs på skärmen. Färgerna i en utskrift kan därför skilja sig från de färger
som visas på datorskärmen.
19
Linjerna är sneda
Kontroll 1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll 2
Utför justering av skrivhuvud.
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet justeras.
Justera skrivhuvudet
Obs!
• Om problemet inte har lösts efter en justering av skrivhuvudet genomför du en justering av skrivhuvudet
manuellt, enligt anvisningarna i avsnittet Justera skrivhuvuden via datorn.
Kontroll 3
Öka utskriftskvaliteten och prova att skriva ut igen.
Utskriftsresultatet kan förbättras om du ökar utskriftskvaliteten i skrivardrivrutinen.
20
En linje skrivs inte ut alls eller bara delvis
Kontroll 1
Används funktionen för sidlayoututskrift eller bindningsmarginal?
När funktionen för sidlayoututskrift eller bindningsmarginal används är det inte säkert att tunna linjer skrivs ut.
Pröva med att göra linjerna tjockare i dokumentet.
Kontroll 2
Är utskriften extremt stor?
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen. Välj
sedan alternativet På (On) för Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) i den
dialogruta som visas.
* När På (On) har valts som Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) kan
utskriftskvaliteten bli sämre.
21
En bild skrivs inte ut alls eller bara delvis
Kontroll 1
Välj den inställning som gör att utskriftsdata inte komprimeras.
Om du markerar inställningen som gör att utskriftsdata inte komprimeras med hjälp av ett program kan
utskriftsresultatet bli bättre.
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen.
Markera kryssrutan Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application software to
compress print data) och klicka på OK.
* Avmarkera kryssrutan när utskriften är klar.
Kontroll 2
Är utskriften extremt stor?
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen. Välj
sedan alternativet På (On) för Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) i den
dialogruta som visas.
* När På (On) har valts som Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) kan
utskriftskvaliteten bli sämre.
22
Utskrifter som rullar sig eller har bläckfläckar
Utskrifter som har bläckfläckar
Utskrifter som rullar sig
Kontroll 1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Om intensiteten är hög minskar du intensitetsinställningen och provar att
skriva ut igen.
Kontroll 2
Om du använder vanligt papper för att skriva ut bilder med hög intensitet kan papperet suga åt sig för mycket
bläck och bli vågigt, vilket orsakar pappersavstrykning.
Du kan kontrollera intensiteten via skrivardrivrutinen.
Justera intensitet
Kontroll 3
Använder du fotopapper för att skriva ut fotografier?
När du skriver ut data med en hög färgmättnad, som t.ex. foton eller bilder med mycket färg, rekommenderar vi
att du använder Photo Paper Plus Glossy II eller annat specialpapper från Canon.
Medietyper som du kan använda
23
Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig
Papperet är fläckigt
Papperets kanter är fläckiga Den utskrivna ytan är fläckig
Den utskrivna ytan är repig
Kontroll 1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll 2
Använder du rätt papperstyp? Kontrollera följande:
Kontrollera att papperet du använder är lämpligt för din utskrift.
Medietyper som du kan använda
Kontroll 3
Fyll på papperet när du har slätat ut det.
Vi rekommenderar att du avlägsnar oanvänt papper, lägger tillbaka det i förpackningen och förvarar det på en
plan yta.
• För vanligt papper
Vänd på papperet och fyll på det igen för att skriva ut på andra sidan.
Om papperet ligger för länge i det bakre facket kan det rulla ihop sig. Om detta inträffar fyller du på
papperet med andra sidan vänd uppåt. Det kan lösa problemet.
• För annat papper
Om papperets fyra hörn är böjda mer än 3 mm/0,1 tum (A) i höjdled kan det leda till att utskriften på
papperet blir smetig eller att papperet inte matas korrekt. Följ i så fall anvisningarna nedan för att räta ut
papperet före utskrift.
1. Rulla papperet i motsatt riktning till hur det är rullat – se nedan.
24
2. Kontrollera att papperet plant.
Vi rekommenderar att du skriver ut på sådana här pappersark ett i taget.
Obs!
• Beroende på mediatypen kan det hända att papperet bli smetigt eller inte matas korrekt även om det inte
är böjt inåt. Följ i så fall anvisningarna nedan för att räta ut papperet så att det inte överstiger 3 mm/0,1 tum
(B) i höjdled före utskrift. Detta kan förbättra utskriftsresultatet.
(C) Utskriftssida
Vi rekommenderar att du skriver ut ett ark i taget på papper som har böjts utåt.
Kontroll 4
Om intensiteten är hög minskar intensitetsinställningen och provar att skriva
ut igen.
Om du använder vanligt papper för att skriva ut bilder med hög intensitet kan papperet suga åt sig för mycket
bläck och bli vågigt, vilket orsakar pappersavstrykning.
Minska inställningen för intensiteten i skrivardrivrutinen och pröva att skriva ut igen.
1. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen.
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) i Huvudgrupp (Main) och klicka sedan på
Ställ in... (Set...).
3. Dra i skjutreglaget Intensitet (Intensity) på fliken Färgjustering (Color Adjustment) för att justera
intensiteten.
Kontroll 5
Hamnar utskriften utanför rekommenderat utskriftsområde?
Om du skriver ut utanför utskriftspapperets rekommenderade utskriftsyta kan papperets nederkant bli
bläckfläckad.
Ändra storleken på originalet i programvaran.
Utskriftsområde
Kontroll 6
Är glasskivan smutsig?
Rengör glasskivan.
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Kontroll 7
Är pappersmatningshjulet smutsigt?
Rengör pappersmatningshjulet.
25
Rengöra pappersmatningshjulet
Obs!
• Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så utför bara den här proceduren när det verkligen behövs.
Kontroll 8
Är enheten smutsig inuti?
Vid dubbelsidig utskrift kan en del bläck bli kvar inuti enheten vilket gör att utskrifterna blir fläckiga.
Rengör insidan av enheten med funktionen Rengör bottenplatta.
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Obs!
• Ange korrekt sidstorlek för att förhindra att enhetens insida smutsas ned.
Kontroll 9
Ställ in en längre torktid för den utskrivna ytan.
Detta gör att den tryckta ytan hinner torka, vilket förhindrar att papperet blir smetigt och att bläckfläckar uppstår.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen.
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Klicka på fliken Underhåll (Maintenance) och sedan på Anpassade inställningar (Custom Settings).
4. Dra i skjutreglaget Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time) och ställ in väntetiden. Klicka
sedan på OK.
5. Bekräfta meddelandet och klicka på OK.
26
Papperets baksida är smetig
Kontroll 1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll 2
Rengör insidan av enheten med funktionen Rengör bottenplatta.
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Obs!
• Vid dubbelsidig utskrift eller för många utskrifter kan skrivarens insida blir smutsig av bläckstänk.
27
Ojämna eller randiga färger
Färgerna är ojämna
Färgerna är randiga
Titta på filmen
Kontroll 1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Skriv ut testmönstret för munstycken och vidta andra lämpliga
underhållsåtgärder som rengöring av skrivhuvudet.
Kontroll 2
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Läs mer i Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga om utskrift av mönster för test av bläckmunstycken,
rengöring av skrivhuvud och djuprengöring av skrivhuvud.
• Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut på rätt sätt:
När du har rengjort skrivhuvudet skriver du ut ett testmönster för munstycken och undersöker mönstret.
• Om problemet inte är löst efter det att du genomfört en rengöring av skrivhuvudet två gånger:
Gör en djuprengöring av skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet, stänger du av enheten, väntar ett dygn
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet.
• Om problemet inte har lösts efter två djuprengöringar av skrivhuvudet:
Bläcket kan ha tagit slut. Byt ut FINE-bläckkassetten.
28
Kontroll 3
Utför justering av skrivhuvud.
Justera skrivhuvudet
Obs!
• Om problemet inte har lösts efter en justering av skrivhuvudet genomför du en justering av skrivhuvudet
manuellt, enligt anvisningarna i avsnittet Justera skrivhuvuden via datorn.
29
Inget bläck matas ut
Kontroll 1
När bläcket tar slut i en FINE-bläckkassett byter du ut den mot en ny.
Kontroll 2
Är FINE-bläckkassetten rätt installerad?
Om FINE-bläckkassetten inte är installerad korrekt kommer inte bläcket att matas ut på rätt sätt.
Skjut in utmatningsfackets förlängningsdel och pappersutmatningsfacket, öppna locket och ta sedan bort FINEbläckkassetterna.
Installera sedan FINE-kassetterna igen. Tryck in FINE-kassetten till den klickar på plats.
När du har kontrollerat att FINE-bläckkassetten har installerats ordentligt stänger du luckan.
Kontroll 3
Är skrivhuvudmunstyckena igensatta?
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Läs mer i Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga om utskrift av mönster för test av bläckmunstycken,
rengöring av skrivhuvud och djuprengöring av skrivhuvud.
• Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut på rätt sätt:
När du har rengjort skrivhuvudet skriver du ut ett testmönster för munstycken och undersöker mönstret.
• Om problemet inte är löst efter det att du genomfört en rengöring av skrivhuvudet två gånger:
Gör en djuprengöring av skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet, stänger du av enheten, väntar ett dygn
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet.
• Om problemet inte har lösts efter två djuprengöringar av skrivhuvudet:
Bläcket kan ha tagit slut. Byt ut FINE-bläckkassetten.
30
Problem med scanning
Problem med scanning
Skanningsresultaten är inte tillfredsställande
Programvaruproblem
31
Problem med scanning
Scannern fungerar inte
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte
Ett felmeddelande visas och ScanGear-skärmen (skannerdrivrutin) visas inte
Det går inte att scanna flera objekt samtidigt
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk scanning
Scanningen går långsamt
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.” visas
Datorn stoppas under scanning
Skannern fungerar inte efter en uppgradering av Windows
Den scannade bilden öppnas inte
32
Scannern fungerar inte
Kontroll 1: Kontrollera att din scanner eller skrivare är på.
Kontroll 2: Anslut USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.
Kontroll 3: Om USB-kabeln är ansluten till en USB-hubb kopplar
du bort den från USB-hubben och ansluter den till en USB-port
direkt på datorn.
Kontroll 4: Starta om datorn.
33
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte
Kontroll 1: Kontrollera att MP Drivers har installerats.
Om de inte är installerade kan du installera MP Drivers från installations-CD:n eller
webbplatsen.
Kontroll 2: Välj din scanner eller skrivare i programmets meny.
Viktigt!
Om namnet på din scanner eller skrivare visas flera gånger väljer du det som inte
innehåller WIA.
Obs!
Åtgärden kan skilja sig något beroende på program.
Använd WIA-drivrutinen när du skannar från ett program som är WIA-kompatibelt.
Skanna med WIA-drivrutinen
Kontroll 3: Kontrollera att programmet har stöd för TWAIN.
Du kan inte starta ScanGear (skannerdrivrutin) från program som har stöd för TWAIN.
Kontroll 4: skanna och spara bilder med IJ Scan Utility och
öppna filerna med ditt program.
34
Ett felmeddelande visas och ScanGear-skärmen
(skannerdrivrutin) visas inte
Kontroll 1: Kontrollera att din scanner eller skrivare är på.
Kontroll 2: Stäng av scannern eller skrivaren, anslut USBkabeln på nytt och sätt i nätkabeln i vägguttaget igen.
Kontroll 3: Anslut USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.
Kontroll 4: Om USB-kabeln är ansluten till en USB-hubb kopplar
du bort den från USB-hubben och ansluter den till en USB-port
direkt på datorn.
Kontroll 5: Kontrollera att MP Drivers har installerats.
Om de inte är installerade kan du installera MP Drivers från installations-CD:n eller
webbplatsen.
Kontroll 6: Välj din scanner eller skrivare i programmets meny.
Obs!
Åtgärden kan skilja sig något beroende på program.
Kontroll 7: Kontrollera att programmet har stöd för TWAIN.
Du kan inte starta ScanGear (skannerdrivrutin) från program som har stöd för TWAIN.
Kontroll 8: Avsluta ScanGear om den körs i ett annat program.
35
Det går inte att scanna flera objekt samtidigt
Kontroll 1: Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Kontroll 2: Kontrollera om det går att scanna ett objekt.
Vissa program stöder inte scanning av flera bilder. I så fall scannar du varje objekt separat.
36
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk
scanning
Kontroll 1: Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Kontroll 2: Det kanske inte finns stöd för scanning av flera
objekt.
Vissa program stöder inte scanning av flera bilder. I så fall scannar du varje objekt separat.
37
Scanningen går långsamt
Kontroll 1: Om du ska visa bilden på en bildskärm väljer du en
utmatningsupplösning på cirka 150 dpi. Om du ska skriva ut
bilden anger du en utmatningsupplösning på cirka 300 dpi.
Upplösning
Kontroll 2: Ställ in Blekningskorrigering (Fading Correction),
Kornighetskorrigering (Grain Correction) o.s.v. till Ingen (None).
Se "Bildinställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
Kontroll 3: I IJ Scan Utility avmarkerar du kryssrutan Korrigera
snett textdokument (Correct slanted text document) / Känn av
orientering av textdokument och rotera bild (Detect the
orientation of text document and rotate image) och scannar
igen.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
38
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt
minne.” visas
Kontroll 1: Avsluta andra program och försök igen.
Kontroll 2: Minska upplösningen eller utmatningsstorleken och
scanna igen.
Upplösning
39
Datorn stoppas under scanning
Kontroll 1: Starta om datorn, minska utmatningsupplösningen i
ScanGear (skannerdrivrutinen) och skanna igen.
Se "Inställningar för utmatning" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer
information.
Kontroll 2: Ta bort onödiga filer så att mer hårddiskutrymme
frigörs och scanna igen.
Ett felmeddelande kan visas om det inte finns tillräckligt med hårddiskutrymme för att
scanna och spara och om bildstorleken är för stor (till exempel om du scannar ett stort
objekt med hög upplösning).
Kontroll 3: Under Mapp där tillfälliga filer ska sparas (Folder to
Save Temporary Files) i IJ Scan Utility kan du ange en mapp på
en enhet med tillräckligt mycket ledigt utrymme.
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
Kontroll 4: Flera enheter kanske är anslutna till USB-portar.
Koppla från andra enheter än scanner eller skrivare.
40
Skannern fungerar inte efter en uppgradering av
Windows
Kontroll: Koppla ur USB-kabeln och avinstallera (ta bort) och
installera om MP Drivers och IJ Scan Utility.
• Steg 1: Avinstallera MP Drivers.
Se "Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver" för din modell på startsidan i
Onlinehandbok för information om hur du tar bort MP Drivers.
• Steg 2: Avinstallera IJ Scan Utility.
• Windows 8:
1. Klicka på Inställningar (Settings) > Kontrollpanelen (Control Panel) >
Program (Programs) > Avinstallera ett program (Uninstall a program).
2. Dubbelklicka på Canon IJ Scan Utility.
3. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
4. När avinstallationen är klar klickar du på OK.
IJ Scan Utility tas bort.
Obs!
I Windows 8 kan en bekräftelse-/varningsdialogruta visas under
installation, avinstallation eller uppstart av programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en
åtgärd.
Om du är inloggad på ett administratörskonto följer du anvisningarna på
skärmen.
• Windows 7 / Windows Vista:
1. Öppna Start-menyn och välj Kontrollpanelen (Control Panel) > Program
(Programs) > Avinstallera ett program (Uninstall a program).
2. Dubbelklicka på Canon IJ Scan Utility.
3. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
41
4. När avinstallationen är klar klickar du på OK.
IJ Scan Utility tas bort.
Obs!
I Windows 7 och Windows Vista kan en dialogruta för bekräftelse/varning
visas under installation, avinstallation eller start av programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en
åtgärd.
Om du är inloggad på ett administratörskonto följer du anvisningarna på
skärmen.
• Windows XP:
1. På Start-menyn väljer du Kontrollpanel (Control Panel) > Lägg till eller ta
bort program (Add or Remove Programs).
2. Markera Canon IJ Scan Utility och klicka sedan på Ändra/Ta bort (Change/
Remove).
3. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
4. När avinstallationen är klar klickar du på OK.
IJ Scan Utility tas bort.
• Steg 3: Installera om MP Drivers och IJ Scan Utility.
Installera om MP Drivers och IJ Scan Utility från installations-cd:n eller webbplatsen.
42
Den scannade bilden öppnas inte
Kontroll: Om dataformatet inte stöds i programmet scannar du
bilden igen och väljer ett vanligt dataformat, t.ex. JPEG när du
sparar den.
Mer information finns i programmets handbok. Kontakta programtillverkaren om du har
frågor.
43
Skanningsresultaten är inte tillfredsställande
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen)
Den scannade bilden omges av extra vita områden
Det går inte att scanna i rätt storlek
Objektet är korrekt placerat men den scannade bilden lutar
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns bildskärm
44
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på
bildskärmen)
Kontroll 1: Öka scanningsupplösningen om bilden är ojämn.
Upplösning
Kontroll 2: Ställ in visningsstorleken på 100 %.
Vissa program visar inte bilder tydligt om visningsstorleken är för liten.
Kontroll 3: Om moarémönster (ränder) uppstår gör du följande
och scannar igen.
• Gör någon av följande inställningar i dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
(Settings (Document Scan)), dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
(Settings (Custom Scan)) eller dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
(Settings (Scan and Stitch)) i IJ Scan Utility och skanna sedan från huvudskärmen i IJ
Scan Utility.
- Ställ in Välj källa (Select Source) till Magasin (Magazine) och Färgläge (Color
Mode) till Färg (Color)
- Markera kryssrutan Minska moaré (Reduce moire) i Inställningar för
bildbearbetning (Image Processing Settings)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
• Välj Magasin (Färg) (Magazine (Color)) i Välj källa (Select Source) på fliken Enkelt
läge (Basic Mode) i ScanGear (skannerdrivrutin).
Se "Fliken Enkelt läge" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
• Ange PÅ (ON) för Ta bort moarémönster (Descreen) i Bildinställningar (Image
Settings) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear.
Se "Bildinställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
Obs!
Om moarémönster uppträder när du scannar ett digitalfoto gör du följande och scannar
igen.
Kontroll 4: Kontrollera bildskärmens färgdjup.
Se hjälpen för Windows eller skärmhandboken för mer information om hur du kontrollerar
skärmens färgdjup.
Kontroll 5: Rengör glaset och dokumentluckan.
45
Kontroll 6: Om dokumentet har dålig kvalitet (är smutsigt,
urblekt o.s.v.) kan du t.ex. använda Reducera damm och repor
(Reduce Dust and Scratches), Blekningskorrigering (Fading
Correction), Kornighetskorrigering (Grain Correction) i
Bildinställningar (Image Settings) på fliken Avancerat läge
(Advanced Mode) i ScanGear.
Se "Bildinställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
Kontroll 7: Om färgtonen i bilderna skiljer sig från
originaldokumentet gör du följande och scannar igen.
• Ange Ingen (None) för Bildjustering (Image Adjustment) i Bildinställningar (Image
Settings) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear.
Se "Bildinställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
• Ange Färgmatchning (Color Matching) på fliken Färginställningar (Color Settings) i
dialogrutan Inställningar (Preferences) i ScanGear.
Se "Fliken Färginställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer
information.
46
Den scannade bilden omges av extra vita områden
Kontroll: Ange scanningsområdet.
(Automatisk beskärning) i helbildsvyn i ScanGear (skannerdrivrutinen) om du
Klicka på
automatiskt vill visa beskärningsramen (skanningsområdet) anpassad till objektets storlek.
Du kan också ange scanningsområdet manuellt i miniatyrvyn, t.ex. om det på ett foto finns
vita marginaler längs objektets sidor, eller om du vill skapa anpassade beskärningsramar.
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
47
Det går inte att scanna i rätt storlek
Kontroll: Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
48
Objektet är korrekt placerat men den scannade bilden
lutar
Kontroll: När Dokument (Document) eller Magasin (Magazine) är
valt som objekttyp, avmarkera kryssrytan Korrigera snett
textdokument (Correct slanted text document) och scanna
objektet igen.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
49
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på
datorns bildskärm
Kontroll 1: Ändra visningsinställningen i programmet.
Mer information finns i programmets handbok. Kontakta programtillverkaren om du har
frågor.
Obs!
Du kan inte minska bildstorleken i Paint. Öppna bilderna i ett program om du vill
minska visningsstorleken.
Kontroll 2: Ändra inställningen för upplösning i ScanGear
(skannerdrivrutinen) och skanna igen.
Ju högre upplösning, desto större blir bilden.
Upplösning
50
Programvaruproblem
Det e-postprogram som du vill använda visas inte på skärmen för val av e-postprogram
51
Det e-postprogram som du vill använda visas inte på
skärmen för val av e-postprogram
Kontroll: Kontrollera att alternativet e-postprogrammets MAPI
är aktiverat.
Se e-postprogrammets handbok för information om hur du ställer in MAPI.
Om problemet kvarstår när MAPI har aktiverats kan du välja Ingen (bifoga manuellt)
(None (Attach Manually)) på skärmen för val av e-postprogram och sedan manuellt bifoga
bilden till e-postmeddelandet.
52
Problem med enheten
Det går inte att sätta på enheten
Enheten stängs av oavsiktligt
Det går inte att ansluta till datorn
Hållaren för Fine-bläckkassetten flyttas inte till rätt position vid byte
Skrivarens statusövervakare visas inte
53
Det går inte att sätta på enheten
Kontroll 1
Tryck på knappen PÅ (ON).
Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till enhetens kontakt för
anslutning till elnätet. Sätt sedan på den igen.
Kontroll 2
Koppla från enheten från vägguttaget. Anslut sedan enheten igen och sätt på
enheten igen efter tidigast 2 minuter.
Kontroll 3
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
54
Enheten stängs av oavsiktligt
Inaktivera inställningen som gör att enheten stängs av automatiskt.
Kontroll
Om du har aktiverat inställningen som gör att enheten stängs av automatiskt, stängs enheten av när det har gått
så lång tid som du har angett.
Om du inte vill att enheten ska stängas av automatiskt öppnar du inställningsfönstret i skrivardrivrutinen och
markerar Avaktivera (Disable) för Automatisk avstängning (Auto Power Off) i Automatisk avstängning
(Auto Power) under Underhåll (Maintenance).
Obs!
• Du kan aktivera inställningen om du vill att enheten ska stängas av automatiskt från manöverpanelen på
enheten eller från ScanGear (skannerdrivrutin).
• På manöverpanelen på enheten:
Starta/stänga av enheten automatiskt
• Från ScanGear (skannerdrivrutin):
Fliken Scanner
55
Det går inte att ansluta till datorn
Utskrifts- eller skanningshastigheten är låg/Hi-Speed USB-anslutningen
fungerar inte/Meddelandet ”Den här enheten kan fungera snabbare (This
device can perform faster)” visas
Om systemmiljön inte är helt kompatibel med Hi-Speed USB kommer enheten att arbeta i en lägre
hastighet i USB 1.1. I så fall fungerar enheten som den ska, men utskrifts- eller skanningshastigheten kan
minska beroende på kommunikationshastigheten.
Kontrollera följande för att säkerställa att systemmiljön har stöd för Hi-Speed
USB-anslutning.
Kontroll
• Stöder USB-porten på din dator Hi-Speed USB-anslutning?
• Stöder USB-kabeln eller USB-hubben Hi-Speed USB-anslutning?
Var noga med att använda en godkänd Hi-Speed USB-kabel. Vi rekommenderar att kabeln är max. 3
meter/10 fot lång.
• Stöder operativsystemet på din dator Hi-Speed USB-anslutning?
Införskaffa och installera den senaste uppdateringen till din dator.
• Fungerar Hi-Speed USB-drivrutinen som den ska?
Skaffa den senaste versionen av drivrutinen för Hi-Speed USB och installera om den på datorn.
Viktigt!
• Kontakta tillverkaren av datorn, USB-kabeln eller USB-hubben om du önskar mer information om HiSpeed USB i din systemmiljö.
56
Hållaren för Fine-bläckkassetten flyttas inte till rätt position vid
byte
Kontroll 1
Är lampan PÅ (ON) släckt?
Kontrollera om PÅ (ON) lyser.
Hållaren för FINE-bläckkassetten flyttas inte om inte strömmen är påslagen. Om lampan PÅ (ON) är släckt
stänger du luckan och startar enheten.
Kontroll 2
Blinkar Alarm-lampan?
Stäng luckan, kontrollera hur många gånger Alarm-lampan blinkar och vidta sedan lämplig åtgärd för att lösa
felet. Öppna därefter luckan igen. Detaljerad information om hur du åtgärdar felet finns under Supportkodslista.
Kontroll 3
Har luckan varit öppen i 10 minuter eller mer?
Om luckan har varit öppen i över tio minuter flyttas hållaren för FINE-bläckkassetten till denna position för att
förhindra att skrivhuvudet torkar. Stäng och öppna luckan för att flytta tillbaka hållaren för FINE-bläckkassetten
till positionen för byte.
Kontroll 4
Har enheten skrivit ut utan avbrott under lång tid?
Om enheten har skrivit ut kontinuerligt under en längre tid kan det hända att hållaren för FINE-bläckkassetten
inte flyttas till utbytesläget eftersom skrivhuvudet kan överhettas.
Obs!
• Öppna inte luckan när utskrift pågår, annars kan ett fel uppstå.
57
Skrivarens statusövervakare visas inte
Kontroll 1
Är skrivarens statusövervakare aktiverad?
Kontrollera att Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor) har valts på menyn Alternativ (Option) i
skrivarens statusövervakare.
1. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen.
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Visa skrivarstatus (View Printer Status) på fliken Underhåll (Maintenance).
3. Välj Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor) på menyn Alternativ (Option), om det inte redan är gjort.
58
Problem med installation/hämtning
Det går inte att installera MP Drivers
Easy-WebPrint EX startar inte eller Easy-WebPrint EX-menyn visas inte
59
Det går inte att installera MP Drivers
• Om installationen inte påbörjas automatiskt när du sätter in installations-CD:n i datorns cdenhet:
Starta installationen enligt nedanstående anvisningar.
1. Välj objekt enligt exemplet nedan.
◦ I Windows 8 väljer du ikonen för Utforskaren (Explorer) i aktivitetsfältet (Taskbar) på
skrivbordet (Desktop) och sedan väljer du Dator (Computer) i listan till vänster.
◦ Klicka på Start Windows 7 eller Windows Vista och välj Datorn (Computer).
◦ Klicka på Start i Windows XP och välj sedan Den här datorn (My Computer).
2. Dubbelklicka på
CD-ROM-ikonen i fönstret som visas.
Om innehållet på CD-skivan visas ska du dubbelklicka på MSETUP4.EXE.
Om du inte kan installera MP Drivers med hjälp av installations-CD:n installerar du dem från vår
webbplats.
Obs!
• Gör följande om cd-enhetens ikon inte visas:
• Ta bort cd-rom-skivan från datorn och sätt sedan i den på nytt.
• Starta om datorn.
Om ikonen fortfarande inte visas kan du pröva med andra skivor och se om de visas. Om andra
skivor visas i fönstret är det fel på installations-CD:n. Kontakta servicecentret.
• Om det inte går att fortsätta efter fönstret Skrivaranslutning (Printer Connection):
60
Obs!
• Skrivaren hittades inte. Kontrollera anslutningen. (The printer is not detected. Check the
connection.) kan visas beroende på vilken dator du använder.
Kontroll 1
Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till enheten och datorn.
Kontroll 2
Följ anvisningarna nedan för att ansluta enheten och datorn igen.
1. Stäng av enheten.
2. Koppla från USB-kabeln från enheten och datorn och anslut den igen.
3. Sätt på enheten.
Kontroll 3
Om du inte kan lösa problemet följer du anvisningarna nedan för att
installera om MP Drivers.
1. Klicka på Avbryt (Cancel).
2. Klicka på Starta om (Start Over) på skärmen Installationen misslyckades (Installation Failure).
3. Klicka på Avsluta (Exit) på skärmen PIXMA XXX (där XXX är enhetens namn) och ta ut cd-skivan.
4. Stäng av enheten.
5. Starta om datorn.
6. Se till att inga andra program är igång.
7. Sätt i skivan igenom och installera MP Drivers.
• I andra fall:
Installera om MP Drivers.
Om MP Drivers inte installerades på rätt sätt avinstallerar du MP Drivers, startar om datorn och
installerar sedan om MP Drivers.
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Om du installerar om MP Drivers ska du installera MP Drivers med hjälp av installations-CD:n eller
installera via vår webbplats.
Obs!
• Om installationen stoppades på grund av ett fel i Windows kan systemet bli instabilt och du kan få
problem med att installera drivrutinerna. Starta om datorn innan du installerar om drivrutinerna.
61
Easy-WebPrint EX startar inte eller Easy-WebPrint EX-menyn visas
inte
Kontrollera följande om Easy-WebPrint EX inte startar eller om menyn inte visas i Internet Explorer.
Visas Canon Easy-WebPrint EX i menyn Verktygsfält (Toolbars) under
menyn Visa (View) i Internet Explorer?
Kontroll 1
Om Canon Easy-WebPrint EX inte visas är Easy-WebPrint EX inte installerat på datorn. Installera den senaste
versionen av Easy-WebPrint EX på din dator via vår webbplats.
Obs!
• Om Easy-WebPrint EX inte är installerat på datorn kan ett meddelande visas i skrivbordets meddelandefält
som frågar dig om du vill installera det. Klicka på meddelandet och följ sedan anvisningarna för att
installera Easy-WebPrint EX på datorn.
• Datorn måste vara ansluten till Internet för att du ska kunna hämta eller installera Easy-WebPrint EX.
Är Canon Easy-WebPrint EX markerat i menyn Verktygsfält (Toolbars)
under menyn Visa (View) i Internet Explorer?
Kontroll 2
Om Canon Easy-WebPrint EX inte är markerat är Easy-WebPrint EX inaktiverat. Markera Canon EasyWebPrint EX om du vill aktivera det.
62
Om fel/meddelanden som visas
Om något fel inträffar
Ett meddelande visas
63
Om något fel inträffar
Om det uppstår fel vid utskrift, som t.ex. att papperet tar slut eller att ett papper fastnar i enheten, visas ett
felsökningsmeddelande automatiskt. Följ anvisningarna i meddelandet.
Om ett fel inträffar blinkar Alarm-lampan orange och en supportkod (felkod) visas på datorns skärm. Vid
vissa fel blinkar lampan PÅ (ON) och Alarm-lampan växelvis. Kontrollera lampornas status och
meddelandet, och vidta sedan lämplig åtgärd för att lösa problemet.
Supportkod som motsvarar Alarm-lampans antal blinkningar
Lampan blinkar 2 gånger:
(A) blinkar
(B) släcks
Antal blinkningar Orsak
Supportkod
2 blinkningar
Det finns inget papper i bakre facket.
1000
3 blinkningar
Locket öppnas medan utskrift pågår.
1203
Papper har fastnat i pappersutmatningsfacket.
1300
4 blinkningar
FINE-bläckkassetten är inte rätt installerad.
1687
5 blinkningar
FINE-bläckkassetten är inte installerad.
1401
Lämplig FINE-bläckkassett är inte installerad.
1403, 1485
8 blinkningar
Bläckuppsamlaren är nästan full.
1700, 1701
9 blinkningar
Skyddsmaterialet för hållaren för FINE-bläckkassetten eller tejpen kan sitta kvar
på hållaren.
1890
11 blinkningar
Inställningarna för papperstyp och pappersformat är fel.
4102
12 blinkningar
Det går inte att skriva ut innehåll på CREATIVE PARK PREMIUM.
4100
13 blinkningar
Bläcket kan ha tagit slut.
1686
14 blinkningar
FINE-bläckkassetten går inte att känna igen.
1684
15 blinkningar
FINE-bläckkassetten går inte att känna igen.
1682
16 blinkningar
Bläcket är slut.
1688
64
Supportkod som motsvarar antalet växelvisa blinkningar mellan lampan PÅ
(ON) och Alarm-lampan
Lampan blinkar 2 gånger:
(A) blinkar
(B) släcks
Antal blinkningar Orsak
Supportkod
2 blinkningar
Ett skrivarfel har inträffat.
5100
7 blinkningar
Ett skrivarfel har inträffat.
5B00, 5B01
10 blinkningar
Ett fel har uppstått som kräver att du kontaktar
Canons serviceavdelning.
B200, B201
Andra fall än ovan Ett skrivarfel har inträffat.
5011, 5012, 5200, 5400, 6000, 6800, 6801,
6930, 6931, 6932, 6933, 6936, 6937, 6938,
6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946
• När en supportkod och ett meddelande visas på datorns skärm:
Obs!
• Du kan bekräfta felåtgärderna med supportkoder på datorn genom att söka efter en supportkod.
Klicka här för att söka
Se Ett meddelande visas för detaljerad information om hur du åtgärdar fel utan supportkoder.
65
Ett meddelande visas
I det här avsnittet beskrivs vissa fel och meddelanden.
Obs!
• En supportkod (felkod) visas på datorns skärm för vissa fel eller meddelanden. Se Supportkodslista för
detaljerad information om fel med supportkoder.
Fel rörande att nätkabeln har dragits ur visas
Skrivfel/utmatningsfel/kommunikationsfel
Andra felmeddelanden
Skärmen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas
Fel rörande att nätkabeln har dragits ur visas
Nätkabeln kan ha dragits ur medan enheten fortfarande var på.
Kontrollera felmeddelandet som visas på datorn och klicka sedan på OK.
Utskriften startas på enheten.
Information om hur du kopplar ur nätkabeln finns i Anmärkning om att dra ur nätkabeln.
Skrivfel/utmatningsfel/kommunikationsfel
Om lampan PÅ (ON) är släckt kontrollerar du att nätkontakten är ordentligt
ansluten. Sätt sedan på enheten.
Kontroll 1
När lampan PÅ (ON) blinkar betyder det att enheten håller på att startas. Vänta tills lampan PÅ (ON) slutar att
blinka och i stället lyser med fast sken.
Kontroll 2
Kontrollera att skrivarporten är rätt konfigurerad i skrivardrivrutinen.
* I följande instruktioner betyder XXX namnet på enheten.
1. Logga in med ett användarkonto med administrativ behörighet.
2. Välj objekt enligt exemplet nedan.
• I Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar (Settings) via
Skrivbordet (Desktop) > Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) > Enheter och skrivare
(Devices and Printers).
• Välj Enheter och skrivare (Devices and Printers) på menyn Start i Windows 7.
• Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Maskinvara och ljud (Hardware and
Sound) > Skrivare (Printers) i Windows Vista.
• Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Skrivare och andra enheter (Printers and
Other Hardware) > Skrivare och fax (Printers and Faxes) i Windows XP.
3. Öppna egenskapsdialogrutan för skrivardrivrutinen för enheten.
• I Windows 8 eller Windows 7 högerklickar du på ikonen "Canon XXX Printer" (där "XXX" är namnet
på enheten). Välj sedan Egenskaper för skrivare (Printer properties).
• I Windows Vista och Windows XP: Högerklicka på ikonen Canon XXX Printer (där XXX är namnet på
enheten) och välj sedan Egenskaper (Properties).
66
4. Klicka på fliken Portar (Ports) och kontrollera portinställningarna.
Kontrollera att en port med namnet USBnnn (där ”n” är ett nummer) med ”Canon XXX Printer” i
kolumnen Skrivare (Printer) visas för Skriv ut till följande port(ar) (Print to the following port(s)).
• Om inställningen är felaktig:
Installera om MP Drivers med installations-cd:n eller installera via vår webbplats.
• Utskriften startas inte trots att enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel och porten USBnnn
har valts:
I Windows 8 väljer du My Printer på Start-skärmen för att starta My Printer. Om My Printer inte
visas på Start-skärmen trycker du på Sök (Search) och söker efter My Printer.
Ställ in rätt skrivarport under Diagnose and Repair Printer. Följ anvisningarna på skärmen för att
ställa in korrekt skrivarport och välj sedan enhetens namn.
I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP klickar du på Start och väljer Alla program (All
programs) Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer och sedan Diagnose and
Repair Printer. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in korrekt skrivarport och välj sedan
enhetens namn.
Om problemet inte löser sig installerar du om MP Drivers med installations-cd:n eller installerar via
vår webbplats.
Kontroll 3
Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till enheten och datorn.
När enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel ska du kontrollera följande:
• Om du använder någon form av relä, t.ex. en USB-hubb, måste du koppla ur den, ansluta enheten direkt
till datorn och sedan försöka skriva ut igen. Om utskriften startar på ett normalt sätt är det inget problem
med reläenheten. Kontakta återförsäljaren av reläenheten för mer information.
• Det kan också vara fel på USB-kabeln. Byt USB-kabeln och försök att skriva ut igen.
Kontroll 4
Kontrollera att MP Drivers är rätt installerade.
Avinstallera MP Drivers enligt anvisningarna i Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver. Installera sedan
om MP Drivers med installations-cd:n eller installera om via vår webbplats.
Kontroll 5
Kontrollera enhetens status i datorn.
Kontrollera enhetens status enligt anvisningarna nedan.
1. Öppna Enhetshanteraren på datorn enligt nedan.
Om fönstret Kontroll av användarkonto (User Account Control) visas följer du anvisningarna på
skärmen.
• I Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar (Settings) via
Skrivbordet (Desktop) > Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) > Enhetshanteraren
(Device Manager).
• Klicka på Kontrollpanelen (Control Panel), på Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) och
sedan på Enhetshanteraren (Device Manager) i Windows 7 eller Windows Vista.
• Klicka på Kontrollpanelen (Control Panel), Prestanda och underhåll (Performance and
Maintenance), System och sedan på Enhetshanteraren (Device Manager) i fönstret Maskinvara
(Hardware) i Windows XP.
2. Dubbelklicka på USB-styrenheter (Universal Serial Bus controllers) och sedan på Stöd för USBskrivarport (USB Printing Support).
67
Om Egenskaper för stöd för USB-skrivarport (USB Printing Support Properties) inte visas bör du
kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn.
Kontroll 3
Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till enheten och datorn.
3. Klicka på fliken Allmänt (General) och kontrollera att det inte finns några tecken på problem med
enheten.
Om ett enhetsfel visas läser du i Windows hjälpfiler om hur du åtgärdar felet.
Andra felmeddelanden
Kontroll
Om ett felmeddelande visas utanför skrivarens statusövervakare kontrollerar
du följande:
• ”Det gick inte att buffra p.g.a. otillräckligt minnesutrymme (Could not spool successfully due to
insufficient disk space)”
Öka mängden ledigt utrymme på hårddisken genom att ta bort filer som inte behövs.
• ”Det gick inte att buffra p.g.a. otillräckligt minnesutrymme (Could not spool successfully due to
insufficient memory)”
Avsluta alla program som är i gång för att öka mängden tillgängligt minne.
Om du fortfarande inte kan skriva ut, starta om datorn och försök igen.
• ”Det går inte att hitta skrivardrivrutinen (Printer driver could not be found)”
Avinstallera MP Drivers enligt anvisningarna i Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver. Installera
sedan om MP Drivers med installations-cd:n eller installera om via vår webbplats.
• ”Det går inte att skriva ut Programnamn (Could not print Application name) – Filnamn”
Försök skriva ut igen när aktuellt utskriftsjobb är slutfört.
Skärmen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas
Om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program har installerats visas en fråga varje månad i tio
år om tillåtelse att skicka information om användningen av skrivaren och programmen.
Läs instruktionerna på skärmen och följ anvisningarna nedan.
68
• Om du samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Jag accepterar (Agree) och följ sedan anvisningarna på skärmen. Informationen om
skrivaranvändning skickas via Internet. Om du har följt anvisningarna på skärmen skickas
informationen automatiskt från och med den andra gången och bekräftelsemeddelandet visas inte
igen.
Obs!
• När informationen skickas visas eventuellt ett varningsmeddelande, till exempel en
säkerhetsvarning för Internet. Kontrollera i så fall att programmets namn är ”IJPLMUI.exe” och
bekräfta meddelandet.
• Om du avmarkerar kryssrutan Skicka automatiskt nästa gång (Send automatically from the
next time) skickas inte informationen automatiskt från och med den andra gången, och
bekräftelsemeddelandet visas vid nästa enkät. Anvisningar om hur du skickar informationen
automatiskt finns i Ändra inställningen av bekräftelseskärmen:.
• Om du inte samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Accepterar inte (Do not agree). Bekräftelseskärmen stängs och enkäten hoppas över för
denna gång. Bekräftelseskärmen visas igen en månader senare.
• Avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program så här:
Om du vill avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program klickar du på
Avinstallera (Uninstall) och följer anvisningarna på skärmen.
• Ändra inställningen av bekräftelseskärmen:
1. Välj objekt enligt exemplet nedan.
◦ I Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar (Settings)
på Skrivbordet (Desktop) > Program (Programs) > Program och funktioner (Programs
and Features).
◦ I Windows 7 eller Windows Vista väljer du Start-menyn > Kontrollpanelen (Control Panel)
> Program (Programs) Program och funktioner (Programs and Features).
69
◦ Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Lägg till eller ta bort program (Add
or Remove Programs) i Windows XP.
Obs!
• I Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista kan en bekräftelse-/varningsdialogruta visas
under installation, avinstallation eller start av programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad på ett administratörskonto följer du anvisningarna på skärmen.
2. Välj Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
3. Välj Ändra (Change).
Om du väljer Ja (Yes) efter att ha följt anvisningarna på skärmen, visas bekräftelsemeddelandet i
samband med nästa enkät.
Om du väljer Nej (No) skickas informationen automatiskt.
Obs!
• Om du väljer Avinstallera (Uninstall) (eller Ta bort (Remove) i Windows XP) avinstalleras
Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program. Följ anvisningarna på skärmen.
70
Om du inte kan lösa problemet
Kontakta återförsäljaren av enheten eller servicecentret om du inte kan lösa problemet med någon av
metoderna i det här kapitlet.
Canons tekniker är utbildade för att ge teknisk support och hjälp åt kunderna.
Försiktighet
• Stäng omedelbart av enheten om det kommer rök, ovanlig lukt, eller ovanliga ljud från den. Dra ut
nätkabeln ur eluttaget och kontakta återförsäljaren eller servicecentret. Försök aldrig själv reparera eller
montera isär enheten.
• Om kunden försöker reparera eller ta isär enheten blir garantin ogiltig oavsett om den har gått ut eller
inte.
Kontrollera följande innan du kontaktar servicecentret:
• Produktnamn:
* Enhetens namn visas på det främre omslaget på installationshandboken.
• Serienummer: se installationshandboken
• Information om problemet
• Hur du försökte lösa problemet och vad som hände då
71
Supportkodslista
Supportkoden visas på datorskärmen när ett fel inträffar.
Med "supportkod" avses ett felnummer som visas tillsammans med ett felmeddelande.
När ett fel inträffar, kontrollera supportkoden som visas på datorskärmen och vidta lämplig åtgärd.
Supportkoden visas på datorskärmen
• 1000 till 1ZZZ
1000 1200 1203 1300 1401 1403
1485 1682 1684 1686 1687 1688
1700 1701 1890
• 2000 till 2ZZZ
2900 2901
• 4000 till 4ZZZ
4100 4102
• 5000 till 5ZZZ
5011 5012 5100 5200 5400 5B00
5B01
• 6000 till 6ZZZ
6000 6800 6801 6930 6931 6932
6933 6936 6937 6938 6940 6941
6942 6943 6944 6945 6946
• A000 till ZZZZ
B200 B201
Du kan även titta i Supportkodslista (när papper har fastnat) angående supportkoden för pappersstopp.
72
Supportkodslista (när papper har fastnat)
Om papperet har fastnat tar du bort det med hjälp av nedanstående instruktioner.
Titta på filmen (Windows)
Titta på filmen (Mac)
• Om du kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket eller det bakre facket:
1300
• Om papperet rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket eller från det bakre
facket:
Papper har fastnat inuti enheten
• I andra fall än ovan:
I andra fall
73
1300
Orsak
Papper har fastnat i pappersutmatningsfacket eller i bakre facket.
Åtgärd
Ta bort pappret som har fastnat enligt proceduren nedan.
Titta på filmen (Windows)
Titta på filmen (Mac)
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift, trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Dra försiktigt ut papperet, antingen från det bakre facket eller från
pappersutmatningsfacket beroende på vilket som är enklast.
Dra långsamt ut det papper som fastnat så att det inte går sönder.
Obs!
• Om du inte kan dra ut papperet stänger du av enheten och slår på den igen. Papperet kan matas
ut automatiskt.
• Om pappret går sönder och du inte kan ta bort pappret som har fastnat från
pappersutmatningsfacket eller bakre facket, ta bort pappret från insidan av enheten.
Papper har fastnat inuti enheten
2. Fyll på papper och tryck på enhetens Svart (Black)- eller Färg (Color)-knapp.
Om du stängde av enheten i steg 1 har alla utskriftsjobb i kön raderats. Gör om utskriftsprocessen vid
behov.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd
för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
• Vi rekommenderar att du använder papper i andra storlekar än A5 för utskrift av foton eller grafik,
eftersom utskriften annars kan rulla sig och orsaka pappersstopp.
74
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller
om pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
75
Papper har fastnat inuti enheten
Om papperet som har fastnat rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket eller från
bakre facket eller om papperet sitter kvar i enheten tar du bort papperet med hjälp av instruktionerna nedan.
Titta på filmen (Windows)
Titta på filmen (Mac)
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift, trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
2. Skjut in pappersutmatningsfacket och öppna sedan locket.
Viktigt!
• Rör inte den transparenta filmen (A).
Om pappret eller dina händer rör vid den transparenta filmen och fläckar eller repar den kan
enheten skadas.
3. Kontrollera att papperet inte har fastnat under hållaren för FINE-bläckkassetten.
Om papperet är under hållaren för FINE-bläckkassetten flyttar du hållaren för FINE-bläckkassetten åt
vänster eller höger, beroende på vilket som är enklast, för att kunna ta loss papperet.
Du flyttar hållaren för FINE-bläckkassetten genom att hålla i hållarens för FINE-bläckkassetten överkant
och försiktigt skjuta den mot vänster eller höger kant.
76
4. Använd båda händerna för att ta tag i det papper som har fastnat.
Om papperet har rullat sig drar du ut det.
5. Dra långsamt ut papperet utan att riva sönder det.
6. Kontrollera att inget papper fortfarande sitter kvar i skrivaren.
Om papperet går sönder kan en bit av det finnas kvar inuti enheten. Kontrollera i så fall följande och ta
bort den pappersbit som kan finnas kvar i skrivaren.
• Finns pappersbiten kvar under hållaren för FINE-bläckkassetten?
• Finns pappersbiten kvar inuti enheten?
• Finns pappersbiten kvar i något av utrymmena på enheten vänstra eller högra sida (B)?
77
7. Stäng luckan.
Alla utskriftsjobb har avbrutits. Gör om utskriftsprocessen vid behov.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd för
utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt. Om meddelandet om att papper har fastnat visas på
datorn när du återupptar utskriften efter att ha tagit bort allt papper som har fastnat, kan en
pappersbit fortfarande finnas kvar i enheten. Om detta inträffar kontrollerar du att ingen pappersbit
fortfarande finns kvar inuti enheten.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
78
I andra fall
Tänk på följande:
Kontroll 1
Finns det främmande föremål vid pappersutmatningsfacket?
Kontroll 2
Finns det främmande föremål i bakre facket?
Om det finns främmande föremål i det bakre facket stänger du av enheten, kopplar ur den från nätuttaget och
avlägsnar föremålet.
Kontroll 3
Har papperet rullat sig?
Lägg i papperet när du har slätat ut det.
79
1000
Orsak
Det finns inget papper i bakre facket.
Åtgärd
Fyll på papper i bakre facket och tryck på enhetens Svart (Black)- eller Färg (Color)-knapp.
80
1200
Orsak
Locket är öppet.
Åtgärd
Stäng locket och vänta en stund.
Stäng den inte när du byter en FINE-bläckkassett.
81
1203
Orsak
Locket öppnas medan utskrift pågår.
Åtgärd
Om papper lämnas inuti enheten, ta bort pappret försiktigt med båda händerna och stäng locket.
Tryck på enhetens Svart (Black)- eller Färg (Color)-knapp för att ta bort felmeddelandet.
Enheten matar ut det tomma pappret och fortsätter att skriva ut på nästa papper.
Enheten skriver inte ut igen den sida som skrevs ut när locket öppnas. Försök att skriva ut igen.
Viktigt!
• Du ska inte öppna eller stänga locket medan utskrift pågår, eftersom detta kan orsaka skada på
enheten.
82
1401
Orsak
FINE-bläckkassetten är inte installerad.
Åtgärd
Installera FINE-bläckkassetten.
Om felet kvarstår kan FINE-bläckkassetten vara skadad. Kontakta Canons servicecenter.
83
1403
Orsak
Lämplig FINE-bläckkassett är inte installerad.
Åtgärd
Installera lämplig FINE-bläckkassett.
Om felet kvarstår kan FINE-bläckkassetten vara skadad. Kontakta Canons servicecenter.
84
1485
Orsak
Lämplig bläckkassett är inte installerad.
Åtgärd
Utskrift kan inte ske eftersom bläckkassetten inte är kompatibel med denna maskin.
Installera lämplig bläckkassett.
Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
85
1682
Orsak
FINE-bläckkassetten går inte att känna igen.
Åtgärd
Byt ut FINE-bläckkassetten.
Om felet kvarstår kan FINE-bläckkassetten vara skadad. Kontakta Canons servicecenter.
86
1684
Orsak
Bläckkassetten går inte att känna igen.
Åtgärd
Utskriften kan inte utföras eftersom bläckkassetten inte är korrekt installerad eller inte är kompatibel med
enheten.
Installera lämplig bläckkassett.
Tryck på knappen Stopp (Stop) på enheten om du vill avbryta utskriften.
87
1686
Orsak
Bläcket kan ha tagit slut.
Åtgärd
Funktionen som känner av den återstående bläcknivån kommer att inaktiveras, eftersom bläcknivån inte
går att känna av korrekt.
Om du vill fortsätta skriva ut utan den här funktionen, trycker du på knappen Stopp (Stop) på skrivaren i
minst 5 sekunder.
För bästa kvalitet rekommenderar Canon att du använder nya, äkta Canon-kassetter.
Canon ansvarar inte för några fel eller problem som beror på att du fortsätter skriva ut när bläcket är slut.
88
1687
Orsak
FINE-bläckkassetten är inte rätt installerad.
Åtgärd
Skjut in utmatningsfackets förlängningsdel och pappersutmatningsfacket, öppna locket och ta sedan bort
FINE-bläckkassetterna.
Installera sedan FINE-kassetterna igen. Tryck in FINE-kassetten till den klickar på plats.
När installationen är klar, stäng locket.
89
1688
Orsak
Bläcket är slut.
Åtgärd
Byt ut bläckkassetten och stäng luckan.
Om en utskrift pågår och du vill fortsätta skriva ut, trycker du på knappen Stopp (Stop) på skrivaren i
minst 5 sekunder med bläckkassetten installerad. Utskriften fortsätter då fast bläcket är slut.
Funktionen som känner av den återstående bläcknivån kommer att inaktiveras.
Byt ut den tomma bläckkassetten direkt efter att utskriften är färdig. Utskriftskvaliteten försämras om du
fortsätter att skriva ut trots att bläcket börjar ta slut.
90
1700
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Tryck på Svart (Black) eller Färg (Color) på enheten när du vill fortsätta utskriften. Kontakta Canons
servicecenter.
91
1701
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Tryck på Svart (Black) eller Färg (Color) på enheten när du vill fortsätta utskriften. Kontakta Canons
servicecenter.
92
1890
Orsak
Skyddsmaterialet för hållaren för FINE-bläckkassett eller tejpen kan förbli fastsatt på hållaren.
Åtgärd
Kontrollera att skyddsmaterialet eller tejpen inte förblir fastsatt på FINE-bläckkassetthållaren.
Om du ser att skyddsmaterialet eller tejpen förblir fastsatt, skjut in utmatningsfackets förlängningsdel och
pappersutmatningsfacket och ta bort skyddsmaterialet eller tejpen.
Dra nedåt på tejpen för att ta bort skyddsmaterialet.
Om locket är öppet, stäng det.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
93
2900
Orsak
Scanningen av arket för justering av skrivhuvud misslyckades.
Åtgärd
Tryck på enhetens Svart (Black)- eller Färg (Color)-knapp för att ta bort felmeddelandet. Kontrollera
följande punkter och utför automatisk justering av skrivhuvudet igen.
• Kontrollera att arket för justering av skrivhuvud är korrekt placerat och har rätt orientering på
glasskivan.
• Kontrollera att det inte finns smuts på glasskivan eller på arket för justering av skrivhuvud.
• Kontrollera att den pappersstorlek som du har lagt i är lämplig för automatisk justering av
skrivhuvudet.
Vid automatisk justering av skrivhuvudet ska du alltid lägga i ett vanligt pappersark i A4- eller Letterformat.
• Undersök om skrivhuvudmunstyckena är igensatta.
Skriv ut ett testmönster för munstyckena för att kontrollera skrivhuvudet.
Om felet inte upphör, utför manuell justering av skrivhuvudet.
94
2901
Orsak
Utskrift av mönstret för justering av skrivhuvud är färdig och enheten inväntar att arket skannas.
Åtgärd
Skanna det utskrivna justeringsmönstret.
1. Placera arket för justering av skrivhuvud på glasskivan.
Lägg i arket för justering av skrivhuvudet med den tryckta sidan nedåt och rikta in märket
vänstra hörnet på arket med justeringsmärket
i övre
.
2. Stäng försiktigt dokumentluckan och tryck på enhetens Svart (Black)- eller Färg (Color)knapp.
Enheten skannar arket för justering av skrivhuvudet och skrivhuvudets position justeras automatiskt.
95
4100
Orsak
Kan inte skriva ut angivna data.
Åtgärd
När du skriver ut innehållet på CREATIVE PARK PREMIUM bekräftar du meddelandet på datorskärmen,
kontrollerar att äkta Canon FINE-bläckkassetter har installerats korrekt och skriver sedan ut igen.
96
4102
Orsak
Medietypen och pappersstorleken är inte korrekt inställda.
Åtgärd
Tryck på enhetens Stopp (Stop)-knapp för att avbryta utskriften, ändra inställningen för medietypen eller
pappersstorleken och skriv sedan ut igen.
• När medietypen är inställd på Photo Paper Plus Glossy II:
Ställ in pappersstorleken på 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) (Windows)/4 x 6 (Mac) eller 13x18cm
5"x7" (5"x7" 13x18cm) (Windows)/5 x 7 (Mac).
• När medietypen är inställd på Glossy Photo Paper:
Ställ in pappersstorleken på 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) (Windows)/4 x 6 (Mac).
• När medietypen är inställd på Kuvert (Envelope):
Ställ in pappersstorleken på Kuvert Com 10 (Envelope Com 10) (Windows)/Envelope #10 (Mac)
eller Kuvert DL (Envelope DL) (Windows/Mac).
97
5011
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
98
5012
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
99
5100
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Avbryt utskriften och stäng av enheten. Ta bort papperet som har fastnat eller ta bort det skyddsmaterial
som hindrar hållaren för FINE-bläckkassetten från att röra sig. Starta sedan enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
Viktigt!
• När du tar bort pappret som har fastnat eller det skyddsmaterial som hindrar att behållaren för FINEkassett från att röra sig, var försiktig så att du inte rör komponenterna inuti enheten. Om du gör det
kan enheten få problem med utskriftskvaliteten.
100
5200
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
101
5400
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
102
5B00
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
103
5B01
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
104
6000
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
105
6800
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
106
6801
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
107
6930
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
108
6931
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
109
6932
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
110
6933
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
111
6936
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
112
6937
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
113
6938
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
114
6940
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
115
6941
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
116
6942
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
117
6943
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
118
6944
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
119
6945
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
120
6946
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
121
B200
Orsak
Ett fel har uppstått som kräver att du kontaktar Canons serviceavdelning.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Kontakta Canons servicecenter.
122
B201
Orsak
Ett fel har uppstått som kräver att du kontaktar Canons serviceavdelning.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Kontakta Canons servicecenter.
123
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising