Canon | PIXMA MG2550 | User manual | Canon PIXMA MG2550 User manual

Canon PIXMA MG2550 User manual
MG2500 series
Onlinehandbok
Viktiga anmärkningar
Användbara funktioner som finns på enheten
Översikt över enheten
svenska (Swedish)
Innehåll
Viktiga anmärkningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Så här använder du onlinehandboken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Varumärken och licenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Söktips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fönster i förklaringarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Användbara funktioner som finns på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Användbara funktioner som finns i program och på huvudenheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Översikt över enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Säkerhetshandbok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Föreskrifter och säkerhetsinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Huvudkomponenter och basfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Huvudkomponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Framsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Baksida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Insida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sätta på och stänga av enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kontrollera att enheten är på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Sätta på och stänga av enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Anmärkning om att dra ur nätkabeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fylla på papper/original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Fylla på papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Fylla på vanligt papper/fotopapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Fylla på kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Medietyper som du kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Påfyllningsgräns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Mediatyper som du inte kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Utskriftsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Utskriftsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Letter, Legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kuvert (Envelope). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Fylla på original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Lägga original på glasskivan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Originaldokument som du kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Byta ut en FINE-bläckkassett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Byta ut en FINE-bläckkassett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kontrollera bläckstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna på manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Underhållsprocedur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Skriva ut testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Granska testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Rengöra skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Djuprengöra skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Justera skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Utföra underhåll från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Rengöra skrivhuvuden via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Rengöra pappersmatningshjulet från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Justera skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Justera skrivhuvuden via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Justera skrivhuvudets läge automatiskt från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Rengöra enheten inuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Rengöra enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Rengöra enhetens utsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Rengöra glasskivan och dokumentluckan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Rengöra pappersmatningshjulet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Rengöra utskjutande delar inuti enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ändra enhetens inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Ändra enhetens inställningar från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Ändra utskriftsalternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Skapa en vanlig utskriftsprofil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Välj den bläckkassett som ska användas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Stänga av och sätta på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Minska enhetens buller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Ändra enhetens driftläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Om Tyst inställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
Starta/stänga av enheten automatiskt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Tips för att få optimal utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Användbar information om bläck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Ange pappersinställningar när du fyllt på papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Avbryta ett utskriftsjobb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Förvara utskrivna bilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Föreskrifter för hantering av enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Föreskrifter för säker transport av enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av bilder. . . . 125
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
Viktiga anmärkningar
Att tänka på när du använder onlinehandboken
Så här skriver du ut
Att tänka på när du använder onlinehandboken
• Hel eller delvis återgivning, omvandling eller kopiering av text, foton eller bilder som publiceras i
denna Onlinehandbok (hädanefter ”denna handbok”) är förbjuden.
• Canon kan ändra eller ta bort innehållet i denna handbok utan föregående meddelande till kunderna.
Dessutom kan Canon tillfälligt avbryta eller stoppa distributionen av denna handbok på grund av
oundvikliga orsaker. Canon ansvarar inte för någon typ av skador på kunder på grund av att
information ändras eller tas bort i denna handbok, eller på grund av att distributionen av denna
handbok avbryts tillfälligt eller stoppas.
• Även om innehållet i denna handbok har förberetts med största omsorg ska du kontakta
serviceavdelningen om du ser någon felaktig information eller information som saknas.
• I princip baseras beskrivningarna i denna handbok på produkten vid tidpunkten för första
försäljningen.
• Denna handbok beskriver inte handböckerna till alla produkter som säljs av Canon Se handboken
som följer med produkten när du använder en produkt som inte beskrivs i denna handbok.
Så här skriver du ut
Använd webbläsarens utskriftsfunktion för att skriva ut denna handbok.
Följ stegen nedan för att skriva ut bakgrundsfärger och bilder.
Obs!
• Med Windows 8 skriver du ut i skrivbordsversionen.
• I Internet Explorer 9 eller 10
1. Välj
(Verktyg) > Skriv ut (Print) > Utskriftsformat... (Page setup...).
2. Markera kryssrutan Skriv ut bakgrundsfärger och bilder (Print Background Colors and
Images).
• I Internet Explorer 8
1. Tryck på Alt-tangenten för att visa menyerna.
Du kan även gå till Verktyg (Tools) och välja Verktygsfält (Toolbars) > Menyfält (Menu Bar)
för att visa menyerna.
2. Välj Utskriftsformat... (Page Setup...) på menyn Arkiv (File).
3. Markera kryssrutan Skriv ut bakgrundsfärger och bilder (Print Background Colors and
Images).
• I Mozilla Firefox
1. Tryck på Alt-tangenten för att visa menyerna.
Du kan även klicka på Firefox och markera Menyfältet (Menu Bar) under Inställningar
(Options) för att visa menyerna.
2. Välj Utskriftsformat... (Page Setup...) på menyn Arkiv (File).
3. Markera kryssrutan Skriv ut bakgrund (färger och bilder) (Print Background (colors &
images)) i Format och alternativ (Format & Options).
5
Så här använder du onlinehandboken
Symboler som används i den här handboken
Varning
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga
personskador. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Försiktighet
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till personskador eller
skador på utrustningen. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Viktigt!
Anvisningar med viktig information. För att undvika personskador, skador på skrivaren och felaktig
användning bör du läsa igenom de här anvisningarna.
Obs!
Anvisningar med kommentarer om användning eller ytterligare förklaringar.
Förenklad
Anvisningar som förklarar produktens grundläggande funktioner.
Obs!
• Ikonerna kan variera beroende på produkten.
Användare av pekaktiverade enheter
Om du vill kunna använda pekåtgärder måste du byta ut "högerklicka" i det här dokumentet med åtgärden
som är inställd i operativsystemet. Om åtgärden i operativsystemet till exempel är inställd på "tryck och
håll" byter du ut "högerklicka" mot "tryck och håll".
6
Varumärken och licenser
• Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
• Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• Windows Vista är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/
eller andra länder.
• Internet Explorer är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple
Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som
tillhör Apple Inc..
• IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används
på licens.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Android och Google Play är antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Google Inc.
• Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB och Adobe RGB (1998) är antingen
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller
andra länder.
• Photo Rag är ett varumärke som tillhör Hahnemühle FineArt GmbH.
• Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc., USA och är licensierat till Canon Inc.
• Alla andra företagsnamn och produkter som nämns här i kan vara varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive företag.
Obs!
• Det formella namnet på Windows Vista är operativsystemet Microsoft Windows Vista.
7
Ange sökorden i sökfönstret och klicka på
(Sök).
Du kan söka efter målsidor i denna handbok.
Skriv t.ex.: "fyll på papper i (produktmodellens namn)", "(produktmodellens namn) 1000"
Söktips
Du kan söka efter målsidor med hjälp av sökord i sökfönstret.
Obs!
• Skärmen som visas kan variera.
• Söka efter funktioner
Du kan enkelt hitta målsidor genom att ange produktens modellnamn och ett sökord för funktionen du
vill läsa mer om.
Exempel: När du vill lära dig hur du fyller på papper
Ange "fyll på papper i (produktmodellens namn)" i sökfönstret och starta sökningen
• Felsökning
Du får bättre sökresultat genom att ange produktens modellnamn och en supportkod.
Exempel: När följande felmeddelandeskärm visas
Ange "(produktmodellens namn) 1000" i sökfönstret och starta sökningen
8
Obs!
• Vilken skärm som visas varierar beroende på produkten.
• Söka efter programfunktioner
Du kan enkelt hitta målsidor genom att ange programmets namn och ett sökord för funktionen du vill
läsa mer om.
Exempel: Du vill läsa om hur du skriver ut kollage med My Image Garden
Ange "My Image Garden kollage" i sökfönstret och starta sökningen
• Söka efter referenssidor
Du kan söka på referenssidor som beskrivs i den här handboken genom att ange modellnamn och en
sidtitel.
Det är enklare att hitta referenssidor genom att även ange funktionsnamnet.
Exempel: När du vill hitta sidan som det refereras till i följande mening på en sida om
skanningsprocedurer
Se "fliken Färginställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för detaljerad information.
Ange "(produktmodellens namn) skanna fliken Färginställningar" i sökfönstret och starta en sökning
9
Fönster i förklaringarna
I denna handbok beskrivs de flesta åtgärder utifrån de fönster som visas när Windows 8 operating system
(kallas Windows 8 nedan) används.
10
Användbara funktioner som finns på enheten
Följande användbara funktioner finns på enheten.
Genom att använda olika funktioner kan du njuta av en trevlig fotoupplevelse.
Användbara funktioner som finns i program och på huvudenheten
Du kan enkelt skapa objekt som kollage eller ladda ned vackert
utskriftsmaterial och sedan skriva ut det.
11
Användbara funktioner som finns i program och på huvudenheten
På enheten finns följande användbara funktioner i program och på huvudenheten.
• Skriv ut foton enkelt
• Ladda ned innehållsmaterial
Skriv enkelt ut foton med ett program
Organisera bilder enkelt
I My Image Garden kan du skriva in namn på personer och händelser för varje bild.
Du kan enkelt organisera foton eftersom de lätt kan sorteras efter såväl mapp som efter kalender,
händelse och person. Det gör även att du lätt kan hitta relevanta foton när du senare söker efter dem.
<Kalendervy>
<Personvy>
Visa rekommenderade objekt i bildspel
Baserat på den information som du har skrivit in om fotona väljer Quick Menu foton på datorn
automatiskt och skapar rekommenderade objekt, till exempel kollage och kort. De skapade objekten
visas i bildspel.
12
Om du tycker om något objekt kan du enkelt skriva ut det i bara två steg.
1. I Image Display på Quick Menu väljer du det objekt som du vill skriva ut.
2. Skriv ut objektet med My Image Garden.
Placera foton automatiskt
Vackra objekt skapas enkelt då valda foton placeras automatiskt enligt temat.
Andra diverse funktioner
My Image Garden har många andra användbara funktioner.
Se ”Vad du kan göra med My Image Garden” för mer information.
Ladda ned en mängd olika innehållsmaterial
CREATIVE PARK
En "webbplats med utskriftsmaterial" där allt utskriftsmaterial kan hämtas kostnadsfritt.
Där finns olika former av innehåll, till exempel säsongsbetonade kort och papperspyssel som kan
tillverkas av pappersdelar som sätts ihop.
Du når den enkelt från Quick Menu.
CREATIVE PARK PREMIUM
En tjänst där kunder som använder modeller som stödjer Premium-innehåll kan hämta exklusivt
utskriftsmaterial.
Premium-innehåll kan lätt hämtas via My Image Garden. Hämtat Premium-innehåll kan skrivas ut direkt
via My Image Garden.
Om du vill hämta Premium-innehåll ska du kontrollera att äkta Canon-bläckbehållare/-bläckkassetter
används för alla färger på en skrivare som stöds.
13
Obs!
• Utformningen av Premium-innehåll som visas på den här sidan kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
14
Översikt över enheten
Säkerhetshandbok
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter och säkerhetsinformation
Huvudkomponenter och basfunktioner
Huvudkomponenter
Sätta på och stänga av enheten
Fylla på papper/original
Fylla på papper
Fylla på original
Byta ut en FINE-bläckkassett
Byta ut en FINE-bläckkassett
Kontrollera bläckstatus
Underhåll
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Utföra underhåll från en dator
Rengöra enheten
Ändra enhetens inställningar
Ändra enhetens inställningar från datorn
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
Tips för att få optimal utskriftskvalitet
Användbar information om bläck
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Ange pappersinställningar när du fyllt på papper
Avbryta ett utskriftsjobb
Föreskrifter för hantering av enheten
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Föreskrifter för säker transport av enheten
Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av bilder
Specifikationer
15
Säkerhetshandbok
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter och säkerhetsinformation
16
Säkerhetsföreskrifter
Välja en plats
Installera inte enheten på en instabil plats eller på en plats där den kan utsättas för kraftiga vibrationer.
Installera inte enheten på mycket fuktiga eller dammiga platser, i direkt solljus, utomhus eller i närheten av en
värmekälla.
För att undvika brand eller elektriska stötar ska enheten användas under de driftförhållanden som anges i
Onlinehandbok.
Placera inte enheten på en tjock matta.
Placera inte enheten med baksidan mot en vägg.
Strömförsörjning
Se till att området runt eluttaget hålls fritt så att du lätt kan dra ur kabeln om det behövs.
Dra aldrig ur kontakten genom att dra i kabeln.
Om man drar i kabeln kan nätkabeln skadas, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
Använd inte en förlängningssladd.
Arbeta i närheten av enheten
Stick inte in fingrar och händer i enheten när den skriver ut.
När du flyttar enheten ska du bära den i båda ändar.
Ifall enheten väger mer än 14 kg, bör lyft av enheten göras av två personer.
Om enheten skulle tappas, kan det orsaka personskador.
Angående enhetens vikt, hänvisar vi till Onlinehandbok.
Placera inga föremål på enheten.
Framför allt, placera inga metallföremål (gem, häftklamrar o.s.v.) eller behållare med brandfarliga
lösningsmedel (alkohol, thinner o.s.v.) ovanpå enheten.
Transportera eller använd aldrig enheten lutande, vertikal eller upp och ned, eftersom bläcket då kan läcka ut
och skada enheten.
Arbeta i närheten av enheten (För multifunktionsskrivare)
Tryck inte för hårt på dokumentluckan när du placerar en tjock bok på glasskivan. Glasskivan kan splittras
vilket kan leda till personskador.
Skrivhuvud/bläckbehållare och FINE-kassetter
Förvara alltid bläckbehållare utom räckhåll för barn.
Om du oavsiktligen slickar på eller sväljer bläck* ska du skölja munnen eller dricka ett eller två glas vatten.
Om irritation eller obehag skulle förekomma kontaktar du genast en läkare.
* Bakgrundsfärg innehåller nitratsalter (För modeller som innehåller bakgrundsfärg).
Om bläck skulle komma i kontakt med ögonen sköljer du omedelbart med vatten.
Om bläck skulle komma i kontakt med huden tvättar du omedelbart bort det med tvål och vatten.
Om irritation eller obehag, i ögon eller på hud, inte skulle försvinna kontaktar du genast en läkare.
Rör aldrig vid de elektriska kontakterna på skrivhuvudet eller FINE-kassetter efter utskrift.
Metalldelarna kan vara varma och orsaka brännskador.
Kasta inte in bläckbehållare och FINE-kassetter i öppen eld.
Försök inte plocka isär eller modifiera skrivhuvud, bläckbehållare, och FINE-kassetter.
17
Föreskrifter och säkerhetsinformation
Det internationella ENERGY STAR®-programmet
Som ENERGY STAR-partner har Canon Inc. fastställt att den här produkten uppfyller
riktlinjerna för effektivitet enligt ENERGY STAR.
Angående kassering av batterier (För modeller som innehåller
litiumbatterier)
Kassera batterier i enlighet med lokala bestämmelser.
Gäller endast Europeiska unionen (och EEA).
Den här symbolen anger att produkten enligt WEEE-direktivet (2002/96/EC) och nationell
lagstiftning inte får slängas i hushållssoporna. Den här produkten ska lämnas in på en
därför inrättad insamlingsplats, t. ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då
nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att handha
elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av avfall av den här
typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt
farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan
till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv
användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk,
sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer
information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. För mer
information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/
environment.
(EEA: Norge, Island och Lichtenstein).
Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This
product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the
last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required.
18
If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The
devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power
Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level
after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as
default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and
purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both
environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star®
logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an
environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality
standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m2, lighter
paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing
needs.
19
Huvudkomponenter och basfunktioner
Huvudkomponenter
Sätta på och stänga av enheten
20
Huvudkomponenter
Framsida
Baksida
Insida
manöverpanel
21
Framsida
(1) dokumentlucka
Öppnas när ett originaldokument ska läggas på glasskivan.
(2) pappersstöd
Öppna för att fylla på papper i det bakre facket.
(3) pappersledare
Dra pappersledaren i sidled för att justera den mot vänster sida av pappersbunten.
(4) bakre fack
Kan innehålla olika format och typer av papper som används i enheten. Två eller
flera ark av samma format och papperstyp kan fyllas på samtidigt och matas
automatiskt ut, ett ark i taget.
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Fylla på kuvert
(5) omslag
Öppna den när du byter FINE-bläckkassett eller för att ta bort papper som fastnat
inuti enheten.
(6) utmatningsfack
Utskrivna papper matas ut. Dra ut den innan du börjar skriva ut.
(7) utmatningsfackets förlängningsdel
Dra ut för att stödja papper som matas ut. Förläng den när du skriver ut.
22
(8) manöverpanel
Används för att ändra inställningar och styra enheten.
manöverpanel
(9) glasskiva
Lägg på ett original för kopiering eller scanning.
23
Baksida
(1) kontakt för anslutning till elnät
Anslut den medföljande nätkabeln.
(2) USB-port
Sätt i USB-kabeln för att ansluta enheten till datorn.
Viktigt!
Rör inte metallhöljet.
Dra inte ut eller sätt i USB-kabeln när enheten skriver ut från eller skannar original
till datorn.
24
Insida
(1) FINE-bläckkassett (bläckkassetter)
En utbytbar bläckkassett där skrivhuvud och bläckbehållare ingår.
(2) hållare för FINE-bläckkassett
Installera FINE-bläckkassetten.
FINE-bläckkassetten i färg ska installeras i det vänstra facket och den svarta FINEbläckkassetten i det högra facket.
Obs!
Mer information om hur du byter ut en FINE-bläckkassett finns i Byta ut en FINEbläckkassett.
Viktigt!
Området runt delarna (A) kan vara täckta med bläck. Detta påverkar inte enhetens
prestanda.
Rör inte delarna (A). Om du gör det kan enheten få problem med utskriftskvaliteten.
25
manöverpanel
* Alla lampor på manöverpanelen är tända i illustrationen nedan enbart som exempel.
(1) Knappen PÅ (ON)
Används för att slå på och stänga av strömmen. Kontrollera att dokumentluckan är
stängd innan du slår på enheten.
Sätta på och stänga av enheten
(2) Lampan PÅ (ON)
Lyser grönt efter att ha blinkat när strömmen sattes på.
Obs!
Lamporna PÅ (ON) och Alarm
Du kan kontrollera enhetens status med lamporna PÅ (ON) och Alarm.
– PÅ (ON)-lampan är släckt: skrivaren är avstängd.
– PÅ (ON)-lampan lyser grönt: enheten är klar för utskrift.
– PÅ (ON)-lampan blinkar grönt: enheten är klar för utskrift, eller utskrift pågår.
– Alarm-lampan blinkar orange: ett fel har uppstått och enheten är inte klar för
utskrift.
"Supportkod som motsvarar antalet blinkningar från alarmlampan" i Om något fel
inträffar
– PÅ (ON)-lampan blinkar grönt och lampan Alarm blinkar orange omväxlande: det
kan ha uppstått ett fel som eventuellt måste lösas av en servicetekniker.
"Supportkod som motsvarar antalet växelvisa blinkningar mellan lampan PÅ och
alarmlampan" i Om något fel inträffar
(3) Lampan Alarm
26
Tänds eller blinkar orange när ett fel inträffar, t.ex. när papperet eller bläcket tar slut.
När du utför underhåll på enheten eller inställningar för enheten kan alternativ väljas
i enlighet med antalet blinkningar.
(4) bläcklampor
Tänds eller blinkar orange när t.ex. bläcket tar slut.
Lampan ovan anger status för den svarta FINE-bläckkassetten och lampan nedan
anger status för FINE-bläckkassetten i färg.
(5) Knappen Stopp (Stop)
Avbryter åtgärder. Du kan avbryta en pågående kopiering, utskrift eller skanning
genom att trycka på den här knappen. Genom att hålla ned den här knappen kan du
välja underhållsalternativ eller enhetsinställningar.
(6) Knappen Svart (Black)*
Startar svartvit kopiering. Du kan också trycka på denna knapp för att slutföra valet
för en inställning.
(7) Knappen Färg (Color)*
Startar färgkopiering. Du kan också trycka på denna knapp för att slutföra valet för
en inställning.
* I program och handböcker kallas knapparna Färg (Color) och Svart (Black) för
”Start” eller ”OK”.
27
Sätta på och stänga av enheten
Kontrollera att enheten är på
Sätta på och stänga av enheten
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
28
Kontrollera att enheten är på
Lampan PÅ (ON) lyser grönt när enheten är på.
Obs!
Det kan ta en stund innan enheten börjar skriva ut efter att du har startat enheten.
29
Sätta på och stänga av enheten
Sätta på enheten
1. Tryck på PÅ (ON)-knappen för att sätta på enheten.
PÅ (ON)-lampan blinkar och lyser sedan med fast grönt sken.
Kontrollera att enheten är på
Obs!
Det kan ta en stund innan enheten börjar skriva ut efter att du har startat enheten.
Om Alarm-lampan tänds eller blinkar orange kan du läsa avsnittet Om något fel
inträffar.
Funktion för automatisk start
Du kan ställa in enheten så att den sätts på automatiskt när ett utskrifts- eller
skanningsjobb utförs från datorn. Den här funktionen är avaktiverad som standard.
Mer information om hur du ändrar enhetens inställningar för automatisk start finns
nedan.
Från enheten
Starta/stänga av enheten automatiskt
Från datorn
Stänga av och sätta på enheten
Stänga av enheten
1. Tryck på PÅ (ON)-knappen för att stänga av enheten.
När PÅ (ON)-lampan slutar blinka är enheten avstängd.
30
Viktigt!
Innan du drar ut strömkontakten efter att ha stängt av enheten, ska du kontrollera
att PÅ (ON)-lampan är släckt.
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
Obs!
Funktion för automatisk avstängning
Du kan ställa in enheten så att den stängs av automatiskt när inga åtgärder utförs
eller inga utskriftsdata skickas till enheten under en viss tidsperiod. Det här är
standardinställningen.
Mer information om hur du ändrar enhetens inställningar för automatisk avstängning
finns nedan.
Från enheten
Starta/stänga av enheten automatiskt
Från datorn
Stänga av och sätta på enheten
31
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln
Dra ur nätkabeln en gång i månaden för att kontrollera att strömkontakten/nätkabeln inte är
skadade på något av nedanstående sätt. Sådana skador är ovanliga.
Strömkontakten/nätkabeln är varm.
Strömkontakten/nätkabeln är rostig.
Strömkontakten/nätkabeln är böjd.
Strömkontakten/nätkabeln är sliten.
Strömkontakten/nätkabeln är delad.
Försiktighet
Om strömkontakten/nätkabeln är skadad på något av ovanstående sätt drar du ur
nätkabeln och kontaktar en tekniker. Om du använder enheten trots någon av
ovanstående skador kan det börja brinna eller så kan du få en stöt.
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
32
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
Följ instruktionerna nedan för att dra ur nätkabeln.
Viktigt!
Tryck på PÅ (ON) och kontrollera sedan att lampan PÅ (ON) har slocknat innan du drar
ur nätkabeln. Om du drar ur nätkabeln medan PÅ (ON)-lampan lyser eller blinkar kan
det leda till att skrivhuvudet torkar ut eller täpps igen och att utskriftskvaliteten
försämras.
1. Stäng av enheten genom att trycka på knappen PÅ (ON).
2. Kontrollera att lampan PÅ (ON) är släckt.
3. Dra ur nätkabeln.
Specifikationen för nätkabeln varierar beroende på i vilket land eller i vilken region den
används.
33
Fylla på papper/original
Fylla på papper
Fylla på original
34
Fylla på papper
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Fylla på kuvert
Medietyper som du kan använda
Mediatyper som du inte kan använda
Utskriftsområde
35
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Du kan fylla på vanligt papper eller fotopapper.
Viktigt!
Om du beskär vanligt papper till en mindre storlek som 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x
18 cm (5 x 7 tum) för att göra en provutskrift kan det orsaka pappersstopp.
Obs!
Vi rekommenderar att du använder äkta fotomedia från Canon när du skriver ut
fotografier.
Mer information om originalpapper från Canon finns i Medietyper som du kan använda.
Du kan använda vanligt kopieringspapper.
Mer information om pappersstorlekar och pappersvikter som du kan använda med den
här enheten finns under Medietyper som du kan använda.
1. Förbered papperet.
Justera papperets kanter. Släta ut papperet om det rullar sig.
Obs!
Justera kanterna på papperet innan du fyller på det. Papperet kan fastna om du inte
justerar kanterna.
Om papperet har rullat sig tar du tag i de rullade hörnen och rullar försiktigt i motsatt
riktning tills papperet är helt platt.
Information om hur du slätar ut ihopkrullat papper finns i ”Lägg i papperet efter att
du har slätat ut det.” i Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig.
2. Fyll på papper.
(1) Öppna pappersstödet.
(2) Dra ut pappersutmatningsfacket och utmatningsfackets förlängningsdel.
36
(3) Skjut pappersledaren (A) åt vänster och fyll på papperet så långt åt
höger som möjligt i det bakre facket MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND
MOT DIG.
(4) Skjut in pappersledaren (A) för att justera den efter pappersbunten.
Skjut inte ihop pappersledaren för hårt mot papperet. Papperet kanske inte matas
korrekt.
Viktigt!
Lägg alltid i papperet i stående orientering (B). Om du fyller på papperet i
liggande orientering (C) kan det fastna.
37
Obs!
Fyll inte på papper över påfyllningsmarkeringen (D).
Obs!
Enheten kan åstadkomma ljud när papper matas in.
Efter att papper har fyllts på
Välj storlek och papperstyp för det påfyllda papperet på utskriftsinställningsskärmen i
skrivardrivrutinen.
38
Fylla på kuvert
Du kan fylla på DL-kuvert och Com 10-kuvert.
Med rätt skrivardrivrutininställningar roteras och skrivs adressen ut automatiskt i enlighet
med kuvertets riktning.
Viktigt!
Utskrift av kuvert via manöverpanelen stöds ej.
Använd inte följande kuvert. De kan fastna i enheten eller orsaka att enheten fungerar
dåligt.
- Kuvert som har präglad eller behandlad yta
- Kuvert med dubbla flikar
- Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
1. Förbered kuverten.
Släta ut kuverten genom att trycka på alla hörn och kanter.
Om kuverten är böjda tar du tag i två hörn och vrider försiktigt i motsatt riktning.
Om hörnet på kuvertfliken är böjt plattar du till det.
Använd en penna för att trycka ner framkanten i inmatningsriktningen och göra
kuvertet platt.
Bilderna ovan visar kuvertets främre kant sett från sidan.
Viktigt!
Kuvert kan fastna i enheten om de inte är platta eller om kanterna inte har riktats in
på rätt sätt. Kontrollera att inga rullningar eller upphöjningar är mer än 3 mm (0,1
tum) höga.
2. Lägg i kuverten.
39
(1) Öppna pappersstödet.
(2) Dra ut pappersutmatningsfacket och utmatningsfackets förlängningsdel.
(3) Skjut pappersledaren (A) åt vänster och fyll på kuverten så långt åt
höger som möjligt i det bakre facket MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND
MOT DIG.
Den vikta fliken på kuvertet ska vara vänd uppåt på vänster sida.
Upp till 5 kuvert kan fyllas på samtidigt.
(4) Skjut in pappersledaren (A) för att justera den efter kuverten.
Skjut inte ihop pappersledaren för hårt mot kuverten. Då kanske kuverten inte matas
korrekt.
(B) Baksida
(C) Adressida
40
Obs!
Fyll inte på papper över påfyllningsmarkeringen.
Obs!
Enheten kan åstadkomma ljud när papper matas in.
När du har fyllt på kuvert
Välj storlek och papperstyp för de påfyllda kuverten på utskriftsinställningsskärmen i
skrivardrivrutinen.
41
Medietyper som du kan använda
Använd vanligt papper för att skriva ut text eller fotopapper för att skriva ut foton, för bästa
utskriftsresultat. Vi rekommenderar att du använder originalpapper från Canon för utskrift av
viktiga foton.
Medietyper
Tillgängliga papper
Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)*1
Kuvert (Envelope)
Canon originalpapper
Modellnumret för originalpapper från Canon visas inom vinkelparentes. Se
instruktionshandboken som medföljer papperet för detaljerad information om utskriftssidan
och hur man hanterar papperet. Information om pappersstorlekarna för Canon
originalpapper finns på vår webbplats.
Obs!
En del papper från Canon finns inte att köpa i alla länder. Papper säljs inte i USA med
modellnummer. Där köper du papperet med dess namn.
Papper för utskrift av foton:
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
Photo Paper Glossy <GP-601>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
*1 Det går att använda 100 procent återvunnet papper.
Påfyllningsgräns
Ställa in medietyp med skrivardrivrutinen
Pappersstorlekar
Du kan använda följande pappersstorlekar.
Standardstorlekar:
Letter
A5
B5
13 x 18 cm (5 x 7 tum)
Com 10-kuvert
Legal
A4
10 x 15 cm (4 x 6 tum)
DL-kuvert
42
Ej standardstorlekar:
Du kan skriva ut på icke-standardstorlekar inom följande intervall.
Minsta format: 101,6 x 152,4 mm (4,00 x 6,00 tum)
Största format: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 tum)
Pappersvikt
Du kan använda nedanstående pappersvikter.
64 till 105 g /m2 (17 till 28 pund) (med undantag för originalpapper från Canon)
Använd inte tyngre eller lättare papper (förutom papper från Canon) eftersom det kan fastna
i enheten.
Så här förvarar du ditt papper
Ta enbart ut den mängd papper som krävs ur förpackningen precis innan du börjar
skriva ut.
För att undvika att papperet böjer sig när du inte skriver ut bör du avlägsna oanvänt
papper, lägga tillbaka det i förpackningen och förvara det på en plan yta. Förvara
dessutom papperet på en plats där det inte utsätts för värme, fuktighet eller direkt
solljus.
43
Påfyllningsgräns
Tillgängliga papper
Medienamn
Bakre fack
Utmatningsfack
Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)
Cirka 60 ark
Cirka 10 ark
Kuvert (Envelope)
5 kuvert
*1
Canon originalpapper
Obs!
Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna ark från utmatningsfacket innan du skriver ut
kontinuerligt för att undvika suddighet och missfärgningar.
Papper för utskrift av foton:
Medienamn <Modellnummer>
Bakre fack
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/
GP-601>*2
Photo Paper Glossy <GP-601>*2
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
10 ark: 13 x 18 cm (5 x 7 tum)
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>*2
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
*1 Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna kuvert från utmatningsfacket innan du skriver
ut kontinuerligt så att suddighet och missfärgningar om möjligt kan undvikas.
*2 När du placerar papper i buntar kan utskriftssidan markeras när den matas in eller
papper matas inte in som de ska. I sådana fall ska du fylla på ett pappersark i taget.
44
Mediatyper som du inte kan använda
Använd inte följande typer av papper. Om du använder ett sådant papper blir resultatet inte
tillräckligt bra, och det kan dessutom orsaka stopp i eller problem med enheten.
Vikt, böjt eller skrynkligt papper
Fuktigt papper
Papper som är för tunt (som väger mindre än 64 g /m2 (17 pund))
Papper som är för tjockt (som väger mer än 105 g /m2 (28 pund), med undantag för
originalpapper från Canon)
Papper som är tunnare än vykort, inklusive vanligt papper eller anteckningspapper som
beskurits till en mindre storlek (vid utskrift på papper i A5-format eller mindre)
Vykort
Vykort
Kuvert med dubbla flikar
Kuvert som har präglad eller behandlad yta
Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
Alla typer av hålade papper
Papper som inte är rektangulärt
Papper som sitter samman med häftklamrar eller lim
Papper med självhäftande ytor
Papper som har dekorerats med glitter, osv.
45
Utskriftsområde
Utskriftsområde
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert
Letter, Legal
Kuvert (Envelope)
46
Utskriftsområde
För att få bästa möjliga utskriftsresultat bör du tänka på att enheten lägger till en marginal
längs båda sidor av utskriften. Det faktiska utskriftsområdet blir då området innanför de
marginalerna.
Rekommenderat utskriftsområde
: Canon rekommenderar att du skriver ut inom det här
området.
Utskriftsområde
: Området där det är möjligt att skriva ut.
Utskrift i det här området kan emellertid påverka utskriftskvaliteten eller pappersmatningen.
47
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert
Storlek
Utskrivbart område (bredd x höjd)
A5
141,2 x 190,3 mm (5,56 x 7,49 tum)
A4
203,2 x 277,3 mm (8,00 x 10,92 tum)
B5
175,2 x 237,3 mm (6,90 x 9,34 tum)
10 x 15 cm (4 x 6 tum)
94,8 x 132,7 mm (3,73 x 5,22 tum)
13 x 18 cm (5 x 7 tum)
120,2 x 158,1 mm (4,73 x 6,22 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 31,6 mm (1,24 tum)
(B) 29,2 mm (1,15 tum)
Utskrivbart område
(C) 3,0 mm (0,12 tum)
(D) 16,7 mm (0,66 tum)
(E) 3,4 mm (0,13 tum)
(F) 3,4 mm (0,13 tum)
48
Letter, Legal
Storlek
Utskrivbart område (bredd x höjd)
Letter
203,2 x 259,7 mm (8,00 x 10,22 tum)
Legal
203,2 x 335,9 mm (8,00 x 13,22 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 31,6 mm (1,24 tum)
(B) 29,2 mm (1,15 tum)
Utskrivbart område
(C) 3,0 mm (0,12 tum)
(D) 16,7 mm (0,66 tum)
(E) 6,4 mm (0,25 tum)
(F) 6,3 mm (0,25 tum)
49
Kuvert (Envelope)
Storlek
Rekommenderat utskriftsområde (bredd x höjd)
DL-kuvert
98,8 x 179,5 mm (3,88 x 7,06 tum)
Com 10-kuvert
93,5 x 200,8 mm (3,68 x 7,90 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 8,0 mm (0,31 tum)
(B) 32,5 mm (1,28 tum)
(C) 5,6 mm (0,22 tum)
(D) 5,6 mm (0,22 tum)
50
Fylla på original
Lägga original på glasskivan
Originaldokument som du kan använda
51
Lägga original på glasskivan
Du placerar original som ska kopieras eller skannas på glasskivan.
1. Placera ett original på glasskivan.
(1) Öppna dokumentluckan.
Viktigt!
Placera inte några föremål på dokumentluckan. De kan falla ned i det bakre
facket när du öppnar dokumentluckan, vilket kan leda till att enheten slutar
fungera.
(2) Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT
på glasskivan.
Originaldokument som du kan använda
Passa in hörnet på originaldokumentet efter justeringsmärket
.
Viktigt!
Du bör tänka på följande när du placerar originalet på glasskivan.
- Placera inga föremål som väger över 2,0 kg (4,4 pund) på glasskivan.
- Tryck inte på originalet så att glasskivan belastas med en större tyngd än 2,0 kg
(4,4 pund).
Om du inte tar hänsyn till begränsningarna ovan kan skannern fungera dåligt eller
glasskivan gå sönder.
Enheten kan inte skanna det skuggade området (A) (1 mm (0,04 tum) från
glasskivans kanter).
52
2. Stäng dokumentluckan försiktigt.
Viktigt!
När du har placerat originalet på glasskivan stänger du dokumentluckan ordentligt innan
du börjar kopiera eller skanna.
53
Originaldokument som du kan använda
Du kan placera följande original på glasskivan.
Alternativ
Information
- Textdokument, tidningar och tidskrifter
Originaltyper
- Fotografier, vykort, visitkort eller optiska skivor (Bluray/DVD/CD-skivor m.m.)
Storlek (bredd x höjd)
Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 tum)
54
Byta ut en FINE-bläckkassett
Byta ut en FINE-bläckkassett
Kontrollera bläckstatus
55
Byta ut en FINE-bläckkassett
När bläcket håller på att ta slut eller om fel uppstår blinkar bläcklamporna och Alarmlampan orange för att informera dig om felet. Räkna blinkningarna och vidta lämpliga
åtgärder.
Om något fel inträffar
Obs!
Mer information om kompatibla FINE-bläckkassetter finns i den tryckta handboken:
Information om säkerhet och annan viktig information.
Ersättningsprocedur
När du behöver byta ut FINE-bläckkassetter följer du proceduren nedan.
Titta på filmen
Viktigt!
Hantera FINE-bläckkassetter
Rör inte vid elkontakterna (A) eller skrivhuvudmunstycket (B) på en FINE-bläckkassett.
Om du gör det kan enheten få problem med utskriftskvaliteten.
Om du tar bort en FINE-bläckkassett ska du ersätta den omedelbart. Låt inte enheten
stå utan en installerad FINE-bläckkassett.
Använd en ny FINE-bläckkassett vid utbyte. Om du sätter i FINE-bläckkassetter som är
delvis använda kan det orsaka tilltäppta munstycken.
Om du använder en sådan FINE-bläckkassett kan inte enheten mäta bläcknivån
ordentligt och meddela dig när det är dags att byta FINE-bläckkassett.
När du väl har installerat en FINE-bläckkassett bör du inte ta ut den ur enheten och låta
den ligga utan skydd. Det kommer att leda till att FINE-bläckkassetten torkar ut och kan
innebära att enheten inte fungerar korrekt när du sätter tillbaka kassetten. För att
bibehålla optimal utskriftskvalitet ska du använda en FINE-bläckkassett inom sex
månader efter den första användningen.
Obs!
Om bläcket tar slut i en FINE-bläckkassett kan du ett tag skriva ut med antingen en
FINE-bläckkassett i färg eller svart, beroende på vilket bläck som återstår.
56
Utskriftskvaliteten kan dock försämras jämfört med när du skriver ut med båda
kassetterna. Vi rekommenderar att du använder en ny FINE-bläckkassett för att få
optimal kvalitet.
Om du skriver ut med endast en bläckpatron ska den tomma FINE-bläckkassetten sitta
kvar. Om varken den svarta FINE-bläckkassetten eller FINE-bläckkassetten i färg har
installerats, inträffar ett fel och enheten kan inte skriva ut.
Mer information om hur du konfigurerar den här inställningen finns i Välj den
bläckkassett som ska användas.
Det kan gå åt färgbläck även när du skriver ut svartvita dokument eller om du har ställt
in svartvit utskrift.
Både färgbläck och svart bläck används vid vanlig rengöring och djuprengöring av
skrivhuvudet, vilket kan behövas för att upprätthålla enhetens prestanda. När bläcket tar
slut byter du omedelbart ut FINE-bläckkassetten mot en ny.
Användbar information om bläck
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Skjut in pappersutmatningsfacket och utmatningsfackets förlängningsdel.
3. Öppna luckan.
FINE-bläckkassettens hållare flyttas till positionen för utbyte.
Försiktighet
Försök inte stoppa eller flytta hållaren för FINE-bläckkassetten med våld. Rör inte
hållaren för FINE-bläckkassetten förrän den stannat helt.
Viktigt!
Enhetens insida kan bli fläckad med bläck. Var försiktig så att du inte får fläckar på
händer eller kläder när du byter ut FINE-bläckkassetten. Det är lätt att torka bort
bläcket från enhetens insida med en pappersnäsduk eller liknande.
Mer information om rengöring finns i Information om säkerhet och annan viktig
information.
Rör inte vid metallkomponenterna eller vid någon av de andra delarna inuti enheten.
57
Om luckan har varit öppen i över 10 minuter kan hållaren för FINE-bläckkassetten
flyttas åt höger och Alarm-lampan tändas. I så fall stänger du luckan och öppnar
den sedan igen.
4. Ta bort den tomma FINE-bläckkassetten.
(1) Tryck ned FINE-bläckkassetten tills den klickar.
(2) Ta bort FINE-bläckkassetten.
Viktigt!
Var försiktig när du hanterar FINE-bläckkassetten så att du inte får fläckar på kläder
och omgivande ytor.
Följ de källsorteringsregler som gäller i din kommun när du kasserar tomma FINEbläckkassetter.
5. Förbered en ny FINE-bläckkassett.
(1) Ta ut en ny FINE-bläckkassett ur förpackningen och ta försiktigt bort
skyddstejpen (C).
58
Viktigt!
Om du skakar en FINE-bläckkassett kan bläck spillas ut och ge fläckar på händer
och närliggande ytor. Hantera en FINE-bläckkassett varsamt.
Var försiktig så att du inte får fläckar på händerna och närliggande ytor av bläcket
på den borttagna skyddstejpen.
Sätt aldrig tillbaka skyddstejpen om du har tagit bort den. Följ de källsorteringsregler
som gäller i din kommun när du slänger förbrukningsartiklar.
Rör inte vid de elektriska kontakterna eller skrivhuvudmunstyckena på en FINEbläckkassett. Om du gör det kan enheten få problem med utskriftskvaliteten.
6. Installera FINE-bläckkassetten.
(1) Sätt dit den nya FINE-bläckkassetten med en vinkel i FINEbläckkassetthållaren.
FINE-bläckkassetten i färg ska installeras i det vänstra facket och den svarta FINEbläckkassetten i det högra facket.
59
Viktigt!
Sätt in FINE-bläckkassetten försiktigt så att den inte rör vid de elektriska
kontakterna på hållaren för FINE-bläckkassetten.
(2) Tryck FINE-bläckkassetten inåt och uppåt ordentligt tills den klickar på
plats.
60
Viktigt!
Kontrollera om FINE-bläckkassetten har installerats korrekt.
Enheten kan inte skriva ut om inte både den svarta FINE-bläckkassetten och FINEbläckkassetten i färg har installerats. Se till att installera båda bläckkassetterna.
7. Stäng luckan.
Obs!
Om Alarm-lampan lyser eller blinkar orange efter att luckan har stängts ska du vidta
lämpliga åtgärder.
Om något fel inträffar
Enheten kan avge ljud under drift.
8. Justera skrivhuvudets position.
När du har bytt ut FINE-bläckkassetten utför du skrivhuvudjusteringen.
Justera skrivhuvudet.
Obs!
När skrivhuvudet har justerats börjar enheten rengöra skrivhuvudet automatiskt
innan arket för skrivhuvudjusteringen skrivs ut. Utför inga andra åtgärder innan
enheten har slutfört rengöringen av skrivhuvudet.
61
Kontrollera bläckstatus
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna på manöverpanelen
Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
Kontrollera bläckstatusen från datorn
62
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna på
manöverpanelen
Obs!
Avkännaren för bläcknivå finns monterad på enheten och känner av återstående
bläcknivå. Enheten utgår ifrån att bläckpatronen är full när en ny FINE-bläckkassett
installeras. Därefter börjar den känna av återstående bläcknivå. Om du installerar en
FINE-bläckkassett som redan är använd visar den indikerade bläcknivån eventuellt inte
ett korrekt värde. Då ska du bara använda informationen om bläcknivå som en
vägledning.
När bläcket håller på att ta slut eller om fel uppstår blinkar bläcklamporna och Alarmlampan orange för att informera dig om felet. Räkna blinkningarna och vidta lämpliga
åtgärder.
Om något fel inträffar
I vänteläget för kopiering kan du kontrollera bläckstatusen med hjälp av Färgbläck (Color
Ink)-lampan och Svart bläck (Black Ink)-lampan.
* Alla lampor på manöverpanelen är tända i illustrationen nedan enbart som exempel.
(A) Lampa för Alarm
(B) Lampan Svart bläck (Black Ink)
(C) Lampan Färgbläck (Color Ink)
Lampan Färgbläck (Color Ink) eller Svart bläck (Black Ink) tänds
Bläcknivån är låg. Förbered en ny bläckkassett.
Färgbläck (Color Ink)-lampan eller Svart bläck (Black Ink)-lampan blinkar
medan Alarm-lampan blinkar
Ett fel har inträffat.
Om något fel inträffar
* Alarm-lampan blinkar inte när vissa typer av fel uppstår.
63
Obs!
Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
Kontrollera bläckstatusen från datorn
64
Underhåll
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Utföra underhåll från en dator
Rengöra enheten
65
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Underhållsprocedur
Skriva ut testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken
Rengöra skrivhuvudet
Djuprengöra skrivhuvudet
Justera skrivhuvudet
66
Underhållsprocedur
Om utskriftsresultatet är suddigt eller färgerna inte skrivs ut korrekt är
skrivhuvudmunstyckena (FINE-bläckkassetten) förmodligen igensatta. Följ proceduren
nedan när du vill skriva ut testmönster för munstycken, kontrollera munstyckenas status och
sedan rengöra skrivhuvudet.
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende kan
utskriftskvaliteten förbättras om du justerar skrivhuvudet.
Viktigt!
Skölj inte och torka inte av FINE-bläckkassetterna. Då kan det bli problem med FINEbläckkassetterna.
Obs!
Innan du utför underhåll
Kontrollera om det finns bläck kvar i FINE-bläckkassetten.
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna på manöverpanelen
Kontrollera om FINE-bläckkassetten har installerats korrekt.
Ersättningsprocedur
Kontrollera också om skyddstejpen på undersidan av FINE-bläckkassetten är borttagen.
Om Alarm-lampan tänds eller blinkar orange kan du läsa avsnittet Om något fel
inträffar.
Utskriftsresultatet kan förbättras om du ökar utskriftskvaliteten i drivrutinens
inställningar.
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
67
Om utskrifterna är suddiga eller ojämna:
Steg 1
Skriv ut testmönstret för munstycken.
Från enheten
Skriva ut testmönster för munstycken
Från datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken
via datorn
Granska testmönster för munstycken.
Granska testmönster för munstycken
Om linjer saknas eller det finns vita horisontella
ränder i mönstret:
Steg 2
Rengör skrivhuvudet.
Från enheten
Rengöra skrivhuvudet
Från datorn
Rengöra skrivhuvuden via datorn
Om problemet inte är löst efter att du har rengjort
skrivhuvudet två gånger:
Steg 3
Djuprengöring av skrivhuvudet.
Från enheten
Djuprengöra skrivhuvudet
Från datorn
Rengöra skrivhuvuden via datorn
Om problemet inte är löst stänger du av strömmen
och genomför sedan ännu en djuprengöring av
skrivhuvudet efter 24 timmar.
Om du fortfarande inte kan lösa problemet:
Steg 4
68
När du har rengjort
skrivhuvudet gör du ett
testmönster för munstycken.
Byt ut en FINE-bläckkassett.
Byta ut en FINE-bläckkassett
Obs!
Om problemet fortfarande inte är löst efter att du har bytt ut FINE-bläckkassetten
kontaktar du servicecentret.
Om utskriftsresultaten blir ojämna genom att exempelvis raka
linjer blir sneda:
Justera skrivhuvudet.
Från enheten
Justera skrivhuvudet
Från datorn
Justera skrivhuvudets läge automatiskt från datorn
69
Skriva ut testmönster för munstycken
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt
från skrivhuvudmunstycket.
Titta på filmen
Obs!
Om återstående bläcknivån är låg skrivs inte testmönstret för munstycken ut på rätt sätt.
Byt ut den FINE-bläckkassett som har lite bläck.
Byta ut en FINE-bläckkassett
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Lägg ett pappersark i A4- eller Letter-format i det bakre facket.
3. Dra ut pappersutmatningsfacket och utmatningsfackets förlängningsdel.
4. Håll ned knappen Stopp (Stop) tills lampan Alarm blinkar orange en
gång och släpp den sedan omedelbart.
Testmönstret skrivs ut.
Utför inga andra åtgärder förrän enheten har slutfört utskriften av testmönstret för
munstycken.
5. Granska testmönster för munstycken.
Granska testmönster för munstycken
70
Granska testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken och rengör skrivhuvudet om det behövs.
1. Kontrollera om det saknas någon linje i mönstret (A) eller om det finns
vita horisontella ränder i mönstret (B).
(C) Antal utskrivna ark hittills
Om det saknas ränder i mönstret (A):
Rengöring av skrivhuvudet krävs.
Rengöra skrivhuvudet
(D) Bra
(E) Dåligt (linjer saknas)
Om det finns horisontella vita ränder i mönstret (B):
Rengöring av skrivhuvudet krävs.
Rengöra skrivhuvudet
(F) Bra
(G) Dåligt (det finns horisontella vita ränder)
Obs!
Det totala antalet hittills utskrivna ark visas i steg om 50 på utskriften av testmönstret för
munstyckena.
71
Rengöra skrivhuvudet
Rengör skrivhuvudet om det saknas linjer eller om det finns horisontella vita ränder i
testmönstret för munstycken. Rengöringen åtgärdar tilltäppta munstycken och återställer
skrivhuvudets status. Det går åt mycket bläck när skrivhuvudet rengörs, så rengör därför
bara skrivhuvudet när det verkligen behövs.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Håll ned knappen Stopp (Stop) tills lampan Alarm blinkar orange två
gånger och släpp den sedan omedelbart.
Enheten börjar rengöra skrivhuvudet.
Rengöringen är slutförd när lampan PÅ (ON) lyser grönt efter att ha blinkat.
Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört rengöringen av skrivhuvudet. Detta
tar ca 30 sekunder.
3. Kontrollera skrivhuvudets status.
Skriv ut ett testmönster för munstycken för att kontrollera skrivhuvudets status.
Skriva ut testmönster för munstycken
Obs!
Om problemet inte har lösts efter två rengöringar av skrivhuvudet prövar du att göra en
djuprengöring av skrivhuvudet.
Djuprengöra skrivhuvudet
72
Djuprengöra skrivhuvudet
Djuprengör skrivhuvudet om utskriftskvaliteten inte förbättras av den vanliga rengöringen av
skrivhuvudet. Vid djuprengöring av skrivhuvudet går det åt mer bläck än vid vanlig
rengöring av skrivhuvudet. Rengör därför bara skrivhuvudet när det är nödvändigt.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Håll ned knappen Stopp (Stop) tills lampan Alarm blinkar orange tre
gånger och släpp den sedan omedelbart.
Enheten startar djuprengöringen av skrivhuvudet.
Rengöringen är slutförd när lampan PÅ (ON) lyser grönt efter att ha blinkat.
Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört djuprengöringen av skrivhuvudet.
Det tar cirka 1 minut.
3. Kontrollera skrivhuvudets status.
Skriv ut ett testmönster för munstycken för att kontrollera skrivhuvudets status.
Skriva ut testmönster för munstycken
Om problemet inte är löst stänger du av strömmen och genomför sedan ännu en
djuprengöring av skrivhuvudet efter 24 timmar.
Om problemet fortfarande kvarstår byter du ut FINE-bläckkassetten mot en ny.
Byta ut en FINE-bläckkassett
Om problemet fortfarande inte är löst efter att du har bytt ut FINE-bläckkassetten kontaktar
du servicecentret.
73
Justera skrivhuvudet
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör
skrivhuvudet justeras.
Obs!
Om nivån för återstående bläck är låg skrivs arket för justering av skrivhuvudet inte ut
på rätt sätt. Byt ut den FINE-bläckkassett som har lite bläck.
Byta ut en FINE-bläckkassett
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
(inklusive återvunnet papper)*
* Kontrollera att det papper som används är vitt, samt rent på båda sidorna.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Lägg ett pappersark i A4- eller Letter-format i det bakre facket.
3. Dra ut pappersutmatningsfacket och utmatningsfackets förlängningsdel.
4. Håll ned knappen Stopp (Stop) tills lampan Alarm blinkar orange fyra
gånger och släpp den sedan omedelbart.
Arket för justering av skrivhuvud skrivs ut.
74
Viktigt!
Rör inte vid någon del av utskriften på arket för justering av skrivhuvud.
Var försiktig så att inte arket för justering av skrivhuvud blir smutsigt. Om arket
fläckas eller skrynklas kan det kanske inte scannas korrekt.
Om arket för justering av skrivhuvudet inte skrivs ut korrekt trycker du på
knappen Stopp (Stop) och gör sedan om den här proceduren från början.
5. Scanna arket för justering av skrivhuvud så att skrivhuvudets position
justeras.
(1) Placera arket för justering av skrivhuvud på glasskivan.
Lägg i arket för justering av skrivhuvud MED DEN TRYCKTA SIDAN VÄND NEDÅT
och passa in märket
i arkets nedre högra hörn efter justeringsmärket
75
.
(2) Stäng dokumentluckan försiktigt och tryck sedan på knappen Färg
(Color) eller knappen Svart (Black).
Enheten skannar arket för justering av skrivhuvudet och skrivhuvudets position
justeras automatiskt.
Justeringen av skrivhuvudet är klar när PÅ (ON)-lampan lyser grönt efter att ha
blinkat.
Ta bort arket för justering av skrivhuvud från glasskivan.
Viktigt!
Öppna inte dokumentluckan och flytta inte arket för justering av skrivhuvud på
glasskivan förrän justeringen av skrivhuvudets position är slutförd.
Om den automatiska justeringen av skrivhuvudets läge misslyckas blinkar
Alarm- lampan orange. Tryck på knappen Stopp (Stop) för att rensa felet och
vidta sedan lämpliga åtgärder.
Om något fel inträffar
Obs!
Om utskriftsresultaten fortfarande inte är tillfredsställande efter du har justerat
skrivhuvudet enligt anvisningarna ovan justerar du skrivhuvudets läge manuellt från
datorn.
Justera skrivhuvuden via datorn
Om du vill skriva ut och kontrollera de aktuella värdena för skrivhuvudets position håller
du ned knappen Stopp (Stop) tills lampan Alarm blinkar orange sex gånger och
släpper den sedan omedelbart.
76
Utföra underhåll från en dator
Rengöra skrivhuvuden via datorn
Rengöra pappersmatningshjulet från datorn
Justera skrivhuvudet
Justera skrivhuvudets läge automatiskt från datorn
Justera skrivhuvuden via datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Rengöra enheten inuti
77
Rengöra skrivhuvuden via datorn
Med funktionen för rengöring av skrivhuvud kan du rensa igentäppta
skrivhuvudmunstycken. Rengör skrivhuvudena när utskriften är blek eller när en viss färg
inte skrivs ut, även om det finns tillräckligt med bläck.
Så här rengör du skrivhuvudena:
Rengöring (Cleaning)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Rengöring (Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance)
När dialogrutan Rengöring av skrivhuvud (Print Head Cleaning) öppnas väljer du
den bläckgrupp som ska rengöras.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att se vad du behöver
kontrollera före rengöringen.
3. Utför rengöringen
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute).
Rengöringen av skrivhuvudena påbörjas.
4. Slutför rengöringen
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas efter att
bekräftelsemeddelandet har visats.
5. Kontrollera resultaten
Om du vill kontrollera om utskriftskvaliteten har förbättrats klickar du på Skriv ut
testmönster (Print Check Pattern). Om du vill avbryta kontrollen klickar du på
Avbryt (Cancel).
Upprepa proceduren om problemet inte avhjälps efter den första rengöringen av
skrivhuvudet.
Viktigt!
Rengöring (Cleaning) förbrukar en liten mängd bläck.
Om du ofta utför rengöring av skrivhuvud förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför
därför rengöring bara när det är nödvändigt.
78
Djuprengöring (Deep Cleaning)
En Djuprengöring (Deep Cleaning) är grundligare än en rengöring. Utför en djuprengöring
när två försök med funktionen Rengöring (Cleaning) inte avhjälper problemet med
skrivhuvudet.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Djuprengöring (Deep Cleaning) på fliken Underhåll
(Maintenance).
När dialogrutan Djuprengöring (Deep Cleaning) öppnas väljer du den bläckgrupp
som ska djuprengöras.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att se vad du behöver
kontrollera före djuprengöringen.
3. Utför djuprengöringen
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Djuprengöringen av skrivhuvudena påbörjas.
4. Slutför djuprengöringen
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas efter att
bekräftelsemeddelandet har visats.
5. Kontrollera resultaten
Om du vill kontrollera om utskriftskvaliteten har förbättrats klickar du på Skriv ut
testmönster (Print Check Pattern). Om du vill avbryta kontrollen klickar du på
Avbryt (Cancel).
Viktigt!
Djuprengöring (Deep Cleaning) förbrukar mer bläck än Rengöring (Cleaning).
Om du ofta utför rengöring av skrivhuvud förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför
därför rengöring bara när det är nödvändigt.
Obs!
Om du inte kan se någon förbättring efter att ha utfört en Djuprengöring (Deep
Cleaning) bör du stänga av enheten, vänta 24 timmar och sedan utföra en
Djuprengöring (Deep Cleaning) igen. Om du fortfarande inte ser någon förbättring kan
du läsa avsnittet ”Inget bläck matas ut”.
79
Närliggande information
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
80
Rengöra pappersmatningshjulet från datorn
Rengör pappersmatningshjulen. Utför en rengöring om det sitter kvar pappersbitar på
pappersmatningshjulen och pappersmatningen inte fungerar på rätt sätt.
Så här rengör du matningsrullarna:
Rengöring av matningsrullar (Roller Cleaning)
1. Förbered enheten
Ta bort alla pappersark i det bakre facket.
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Klicka på Rengöring av matningsrullar (Roller Cleaning) på fliken
Underhåll (Maintenance)
Ett bekräftelsemeddelande visas.
4. Utför rengöring av matningsrullar
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på OK.
Rengöringen av matningsrullarna påbörjas.
5. Slutför rengöring av matningsrullar
När hjulen har stannat följer du anvisningen i meddelandet och lägger i ett ark vanligt
papper i det bakre facket och klickar på OK.
Pappret matas ut och rengöringen av matningsrullarna är färdig.
81
Justera skrivhuvudet
När du justerar skrivhuvudets position åtgärdas fel i justeringen av skrivhuvudets position,
och tillstånd som färg och ränder förbättras.
Om utskriften blir ojämn på grund av radförskjutning eller andra tillstånd justerar du
skrivhuvudets position.
På den här enheten kan du justera skrivhuvudet automatiskt eller manuellt.
82
Justera skrivhuvuden via datorn
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar
på utskriften.
Skrivhuvudena i den här enheten kan justeras på två olika sätt: med hjälp av automatisk
huvudjustering eller manuell huvudjustering.
Så här justerar du skrivhuvuden manuellt:
Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Anpassade inställningar (Custom Settings) på fliken
Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) visas.
3. Växla till manuell justering av skrivhuvudet
Markera kryssrutan Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually).
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
5. Klicka på Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken
Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment) visas.
6. Lägg i papper i enheten
Lägg tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i det bakre facket.
7. Utför huvudjustering
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Rikta in skrivhuvud (Align
Print Head).
Följ instruktionerna i meddelandet som visas.
8. Kontrollera det utskrivna testmönstret
83
Ange numren för de mönster som har minst ränder i motsvarande rutor.
Även om du klickar på de mönster som har minst antal ränder i
förhandsgranskningsfönstret anges deras nummer automatiskt i motsvarande rutor.
När du har angett alla värden som krävs klickar du på OK.
Obs!
Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst
iögonfallande, vertikala ränderna.
(A) Minst iögonfallande vertikala ränder
(B) Mest iögonfallande vertikala ränder
Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning
som ger de minst iögonfallande horisontella ränderna.
(A) Minst iögonfallande horisontella ränder
(B) Mest iögonfallande horisontella ränder
9. Kontrollera det meddelande som visas och klicka på OK
Det andra mönstret skrivs ut.
10. Kontrollera det utskrivna testmönstret
84
Ange numren för de mönster som har minst ränder i motsvarande rutor.
Även om du klickar på de mönster som har minst antal ränder i
förhandsgranskningsfönstret anges deras nummer automatiskt i motsvarande rutor.
När du har angett alla värden som krävs klickar du på OK.
Obs!
Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst
iögonfallande, vertikala ränderna.
(A) Minst iögonfallande vertikala ränder
(B) Mest iögonfallande vertikala ränder
11. Kontrollera det meddelande som visas och klicka på OK
Det tredje mönstret skrivs ut.
12. Kontrollera det utskrivna testmönstret
Ange numren för de mönster som har minst iögonfallande horisontella ränder i de
motsvarande rutorna.
Även om du klickar på de mönster som har minst iögonfallande horisontella ränder i
förhandsgranskningsfönstret anges deras nummer automatiskt i motsvarande rutor.
85
När du har angett alla värden som krävs klickar du på OK.
Obs!
Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning
som ger de minst iögonfallande horisontella ränderna.
(A) Minst iögonfallande horisontella ränder
(B) Mest iögonfallande horisontella ränder
Obs!
Öppna dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment)
och klicka på Skriv ut justeringsvärde (Print Alignment Value) om du vill skriva ut
och se aktuell inställning.
86
Justera skrivhuvudets läge automatiskt från datorn
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar
på utskriften.
Skrivhuvudena i den här enheten kan justeras på två olika sätt: med hjälp av automatisk
eller manuell huvudjustering. Enheten är vanligtvis inställd på automatisk justering av
skrivhuvudet. Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska
justeringen ska du utföra en manuell huvudjustering.
Så här justerar du skrivhuvuden automatiskt:
Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken
Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment) visas.
3. Lägg i papper i enheten
Lägg ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i det bakre facket.
Obs!
Antalet ark som används varierar om du väljer manuell justering av
skrivhuvudet.
4. Skriv ut mönstret för justering av skrivhuvud
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Rikta in skrivhuvud (Align
Print Head).
Justeringsmönstret skrivs ut.
Viktigt!
Öppna inte luckan när utskrift pågår.
5. Inskanning av justeringsmönster
När justeringsmönstret har skrivits ut visas ett meddelande.
Följ anvisningarna i meddelandet och lägg justeringsmönstret på glasskivan och tryck
87
på Start-knappen på enheten.
Justeringen av skrivhuvudet påbörjas.
Obs!
Öppna dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment)
och klicka på Skriv ut justeringsvärde (Print Alignment Value) om du vill skriva ut
och se aktuell inställning.
88
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Med funktionen för test av bläckmunstycken kan du kontrollera att skrivhuvudena fungerar
korrekt genom att skriva ut ett testmönster. Skriv ut mönstret om utskriften blir svag eller om
en viss färg inte skrivs ut.
Så här skriver du ut ett mönster för test av bläckmunstycken:
Test av bläckmunstycken (Nozzle Check)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) på fliken
Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att visa de saker du bör
kontrollera innan du skriver ut mönstret för test av bläckmunstycken.
3. Lägg i papper i enheten
Lägg ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i det bakre facket.
4. Skriv ut ett testmönster för munstycken
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Skriv ut testmönster (Print
Check Pattern).
Utskriften av testmönster för bläckmunstycken startar.
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Dialogrutan Mönsterkontroll (Pattern Check) visas.
5. Kontrollera utskriftsresultatet
Kontrollera utskriftsresultatet. Om utskriften är normal klickar du på Avsluta (Exit).
Om resultatet är smetigt eller om vissa delar inte har skrivits ut klickar du på
Rengöring (Cleaning) för att rengöra skrivhuvudet.
Närliggande information
Rengöra skrivhuvuden via datorn
89
Rengöra enheten inuti
Du kan förhindra utsmetat bläck på papperets baksida genom att rengöra bottenplattan
innan du använder dubbelsidig utskrift.
Rengör även bottenplattan om det förekommer smetigt bläck, som inte orsakats av
utskriftsdata, på utskriften.
Så här använder du funktionen för att rengöra bottenplattan:
Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) på fliken
Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) visas.
3. Lägg i papper i enheten
Följ anvisningarna i dialogrutan: vik ett ark vanligt papper i A4- eller Letter-format
horisontellt och vik sedan upp det.
Lägg i papperet i det bakre facket, i stående riktning och med kammen på vecket
riktad nedåt.
4. Utför en rengöring av bottenplattan
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute).
Rengöringen av bottenplattan påbörjas.
90
Rengöra enheten
Rengöra enhetens utsida
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Rengöra pappersmatningshjulet
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Rengöra utskjutande delar inuti enheten
91
Rengöra enhetens utsida
Använd alltid en mjuk och torr tygtrasa, t.ex. en glasögonduk, när du torkar bort smuts från
ytan. Se till att duken inte är skrynklig eller har skarpa veck innan du rengör enheten med
den.
Viktigt!
Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
Använd inte pappersnäsdukar, pappershanddukar, grovt tyg eller liknande material när
du rengör skrivarens utsida eftersom det kan repa ytan. Använd en mjuk torr trasa.
Använd aldrig flyktiga vätskor som thinner, bensen, aceton eller andra kemiska
rengöringsmedel för att rengöra enheten. Dessa vätskor kan orsaka fel eller skada
enhetens yta.
92
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Viktigt!
Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
Använd inte pappersnäsdukar, pappershanddukar, grovt tyg eller liknande material när
du rengör skrivarens utsida eftersom det kan repa ytan. Använd en mjuk torr trasa.
Använd aldrig flyktiga vätskor som thinner, bensen, aceton eller andra kemiska
rengöringsmedel för att rengöra enheten. Dessa vätskor kan orsaka fel eller skada
enhetens yta.
Rengör försiktigt glasskivan (A) och dokumentluckans insida (den vita ytan) (B) med en
mjuk, ren, luddfri och torr trasa. Kontrollera att inga rester finns kvar efter rengöringen, i
synnerhet inte på glasskivan.
Viktigt!
Insidan av dokumentluckan (den vita ytan) (B) skadas lätt, så torka av den försiktigt.
93
Rengöra pappersmatningshjulet
Om pappersmatningshjulen blir smutsiga eller om det sitter pappersfibrer på dem kanske
inte papperet matas ordentligt.
Då bör du rengöra pappersmatningshjulen. Rengöringen sliter på pappersmatningshjulen,
så gör bara detta när det verkligen behövs.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen och ta bort allt papper ur det bakre
facket.
2. Rengör pappersmatningshjulen utan papper.
(1) Håll ned knappen Stopp (Stop) tills lampan Alarm blinkar orange sju
gånger och släpp den sedan omedelbart.
Pappersmatningshjulen roterar medan de rengörs.
3. Rengör pappersmatningshjulen med papper.
(1) Kontrollera att pappersmatningshjulen har slutat rotera och lägg sedan i
ett A4-ark eller ett Letter-papper i det bakre facket.
(2) Dra ut pappersutmatningsfacket och utmatningsfackets förlängningsdel.
(3) Håll ned knappen Stopp (Stop) tills lampan Alarm blinkar orange sju
gånger och släpp den sedan omedelbart.
Rengöringen av enheten startar. Rengöringen är slutförd när papperet har matats ut.
Om problemet forfarande inte är löst efter rengöringen av pappersmatningshjulen (A) i det
bakre facket stänger du av strömmen, drar ut nätkabeln och torkar sedan av
pappersmatningshjulen (hjulet i mitten och det högra hjulet) som finns i det bakre facket
med en fuktad bomullstops eller liknande samtidigt som du roterar hjulen manuellt. Rör inte
hjulen med fingrarna. Rotera hjulen två eller flera gånger.
94
När du har rengjort pappersmatningshjulen sätter du på strömmen och rengör sedan
pappersmatningshjulen igen.
Om problemet fortfarande inte är löst efter rengöringen av pappersmatningshjulen kontaktar
du servicecentret.
95
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Ta bort fläckar från enhetens insida. Om enhetens insida blir smutsig kan utskrifterna bli
fläckiga. Vi rekommenderar därför att du rengör enheten regelbundet.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format*
* Använd endast ett nytt, oanvänt pappersark.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen och ta bort allt papper ur det bakre
facket.
2. Förbered papperet.
(1) Vik ett vanligt ark av A4- eller Letter-format på längden och vik därefter
ut papperet igen.
(2) Placera endast det här papperet i det bakre facket med den öppna
sidan vänd mot dig.
Fyll på papperet (A) efter att du har vikt ut det.
(3) Dra ut pappersutmatningsfacket och utmatningsfackets förlängningsdel.
3. Rengör enhetens insida.
Håll ned knappen Stopp (Stop) tills lampan Alarm blinkar orange åtta gånger och
släpp den sedan omedelbart.
När papperet matas genom enheten rengörs enheten på insidan.
96
Kontrollera de vikta delarna av det utmatade papperet. Om de är kladdiga av bläck
rengör du bottenplattan igen.
Om problemet kvarstår när du har rengjort bottenplattan igen är eventuellt de utskjutande
delarna inuti enheten smutsiga. Rengör dem enligt anvisningarna.
Rengöra utskjutande delar inuti enheten
Obs!
Använd ett nytt papper när du rengör bottenplattan igen.
97
Rengöra utskjutande delar inuti enheten
Viktigt!
Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
Du måste förbereda: bomullstops
Om de utskjutande delarna inuti enheten är smutsiga torkar du av bläcket med en
bomullspinne eller liknande.
98
Ändra enhetens inställningar
Ändra enhetens inställningar från datorn
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
99
Ändra enhetens inställningar från datorn
Ändra utskriftsalternativ
Skapa en vanlig utskriftsprofil
Välj den bläckkassett som ska användas
Stänga av och sätta på enheten
Minska enhetens buller
Ändra enhetens driftläge
100
Ändra utskriftsalternativ
Du kan ändra de detaljerade skrivardrivrutinsinställningarna för utskriftsdata som skickas
från en programvara.
Använd detta alternativ om du får utskriftsfel, t.ex. om en del av en bild saknas.
Så här ändrar du utskriftsalternativ:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Utskriftsalternativ... (Print Options...) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options) visas.
Obs!
Andra funktioner är tillgängliga när XPS-skrivardrivrutinen används.
3. Ändra individuella inställning
101
Om så krävs kan du ändra individuella inställningar och sedan klicka på OK.
Fliken Utskriftsformat (Page Setup) visas igen.
102
Skapa en vanlig utskriftsprofil
Du kan skapa den vanliga utskriftsprofilen i Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup). Du kan när som helst ta bort de
utskriftsprofiler som inte används.
Så här skapar du en utskriftsprofil:
Skapa en utskriftsprofil
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in alternativ som krävs
Välj den utskriftsprofil som du vill använda under Vanliga inställningar (Commonly
Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) och ändra vid behov
inställningarna under Ytterligare funktioner (Additional Features).
Du kan även registrera de alternativ som behövs på flikarna Huvudgrupp (Main) och
Utskriftsformat (Page Setup).
3. Klicka på Spara... (Save...)
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings) visas.
103
4. Spara inställningarna
Skriv in ett namn i fältet Namn (Name). Om det behövs klickar du på Alternativ...
(Options...), gör inställningarna och klickar på OK.
I dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings) klickar
du på OK för att spara utskriftsinställningarna och återgå till fliken Snabbinstallation
(Quick Setup).
Namnet och ikonen visas i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings).
Viktigt!
Klicka på Alternativ... (Options...) och markera alternativen om du vill spara
pappersstorlek, orientering och antal kopior för varje ark.
Obs!
Om du installerar om skrivardrivrutinen eller uppgraderar drivrutinen till en nyare
version tas de utskriftsinställningar som du har gjort bort från Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings).
Du kan inte spara de utskriftsinställningar du gjort. Om en profil har tagits bort måste du
göra om utskriftsinställningarna.
Ta bort utskriftsprofiler som inte längre behövs
1. Välj den utskriftsprofil som ska tas bort
Välj den utskriftsprofil som du vill ta bort från listan Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
2. Ta bort utskriftsprofilen
Klicka på Ta bort (Delete). Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Den markerade utskriftsprofilen tas bort från listan Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings).
Obs!
Utskriftsprofiler som har registrerats i de ursprungliga inställningarna kan inte tas bort.
104
Välj den bläckkassett som ska användas
Med den här funktionen kan du ange vilken FINE-bläckkassett av de installerade
bläckkassetterna som är lämpligast beroende på vad den ska användas till.
Om bläcket tar slut i någon av FINE-bläckkassetterna och du inte kan byta ut den mot en ny
direkt kan du fortsätta att skriva ut genom att ange den andra FINE-bläckkassetten som
fortfarande innehåller bläck.
Så här anger du FINE-bläckkassett:
Inställningar för bläckkassett (Ink Cartridge Settings)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Inställningar för bläckkassett (Ink Cartridge Settings) på
fliken Underhåll (Maintenance).
Dialogrutan Inställningar för bläckkassett (Ink Cartridge Settings) visas.
3. Välj vilken FINE-bläckkassett som ska användas
Välj vilken FINE-bläckkassett som ska användas för utskrift och klicka på OK.
Den angivna FINE-bläckkassetten används från och med nästa utskrift.
Viktigt!
När en annan inställning än Vanligt papper (Plain Paper) eller Kuvert (Envelope)
har valts för Medietyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main) kommer Endast
svart (Black Only) att inaktiveras eftersom enheten använder färgkasetterna FINE för
att skriva ut dokument.
Ta inte bort en FINE-bläckkassett som inte används. Det går inte att skriva ut om
någon av FINE-bläckkassetterna har tagits bort.
105
Stänga av och sätta på enheten
Med den här funktionen kan du sätta på och stänga av enheten från skrivardrivrutinen.
Så här stänger du av och sätter på enheten:
Stäng av (Power Off)
Du kan använda funktionen Stäng av (Power Off) för att stänga av enheten. Om du
använder den här funktionen kan du inte starta enheten från skrivardrivrutinen.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Utför Stäng av
Klicka på Stäng av (Power Off) på fliken Underhåll (Maintenance). Klicka på OK
när bekräftelsemeddelandet visas.
Enheten stängs av och fliken Underhåll (Maintenance) visas igen.
Automatisk avstängning (Auto Power)
Med hjälp av Automatisk avstängning (Auto Power) kan du ställa in Automatisk start
(Auto Power On) och Automatisk avstängning (Auto Power Off).
Med funktionen Automatisk start (Auto Power On) sätts enheten automatiskt på när
utskriftsdata skickas till den.
Funktionen Automatisk avstängning (Auto Power Off) stänger automatiskt av enheten
när skrivardrivrutinen eller enheten är inaktiv under en angiven tidsperiod.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Automatisk
avstängning (Auto Power) på fliken Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings)
visas.
Obs!
Om enheten är avstängd eller om kommunikation mellan enheten och datorn är
inaktiverad kan ett felmeddelande visas eftersom datorn inte kan hämta enhetens
106
status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
3. Om det behövs gör du följande inställningar:
Automatisk start (Auto Power On)
Om du ställer in Aktivera (Enable) i listan kommer enheten att sättas på när
utskriftsdata skickas till den.
Automatisk avstängning (Auto Power Off)
Ange tid i listan. När tiden går ut och skrivardrivrutinen eller enheten fortfarande är
inaktiv stängs enheten av automatiskt.
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Fliken Underhåll (Maintenance) visas igen.
Funktionen automatisk start/avstängning är nu aktiverad. På samma sätt väljer du
Avaktivera (Disable) i listan om du inte vill använda funktionen.
Obs!
När enheten är avstängd varierar meddelandet i statusövervakaren beroende på hur
Automatisk start (Auto Power On) är inställt .
När Aktivera (Enable) har valts visas ”Skrivaren är i vänteläge”. När Avaktivera
(Disable) har valts visas ”Skrivaren är offline”.
107
Minska enhetens buller
Du kan använda funktionen för tyst läge för att minska ljudet från enheten. Använd
funktionen när du vill minska ljudet från skrivaren, t.ex. på natten.
Om du använder den här funktionen kan utskriftshastigheten sjunka.
Så här använder du tyst läge:
Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Inställningar för Tyst (Quiet Settings) på fliken Underhåll
(Maintenance)
Dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings) öppnas.
Obs!
Om enheten är avstängd eller om kommunikation mellan enheten och datorn är
inaktiverad kan ett felmeddelande visas eftersom datorn inte kan hämta enhetens
status.
3. Ställ in tyst läge
Om det behövs anger du något av följande:
Använd inte tyst läge (Do not use quiet mode)
Välj det här alternativet om du vill använda enheten med normal ljudnivå.
Använd alltid tyst läge (Always use quiet mode)
Välj det här alternativet när du vill minska ljudet från enheten.
Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during specified hours)
Välj det här alternativet om du vill minska ljudet från enheten under en angiven
tidsperiod.
Ställ in Starttid (Start time) och Sluttid (End time) för det tysta läget du vill aktivera.
Om båda är inställda på samma tid kommer tyst läge inte att fungera.
Viktigt!
Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på enheten, skrivardrivrutinen
eller ScanGear (skannerdrivrutinen).
108
Oberoende av hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder från
manöverpanelen på enheten eller skriver ut och skannar från datorn.
Om du anger en tid för Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet
mode during specified hours) används inte tyst läge i funktioner (kopiering,
direktutskrift osv.) som utförs direkt från enheten.
4. Verkställ inställningarna
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på OK.
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Inställningarna aktiveras.
Obs!
Beroende på inställningarna för utskriftskvalitet kan effekten av tyst läge vara mer eller
mindre tydlig.
109
Ändra enhetens driftläge
Växla mellan olika driftlägen för enheten vid behov.
Så här konfigurerar du Anpassade inställningar (Custom Settings):
Anpassade inställningar (Custom Settings)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Anpassade
inställningar (Custom Settings) på fliken Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) visas.
Obs!
Om enheten är avstängd eller om kommunikation mellan enheten och datorn är
inaktiverad kan ett felmeddelande visas eftersom datorn inte kan hämta enhetens
status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
3. Om det behövs gör du följande inställningar:
Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually)
Funktionen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken Underhåll
(Maintenance) är vanligtvis inställd på automatisk justering av skrivhuvud, men du
kan ändra den till manuell justering av skrivhuvud.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter en automatisk justering av
skrivhuvudet ska du utföra en manuell justering av skrivhuvudet.
Markera den här kryssrutan om du vill utföra manuell justering av skrivhuvudet.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill justera skrivhuvudet automatiskt.
Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees
left when orientation is [Landscape])
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du ändra rotationsriktning för Liggande
(Landscape) i Orientering (Orientation).
Välj det här alternativet om du vill rotera utskriften 90 grader åt vänster. Avmarkera
det här alternativet om du vill rotera utskriften 90 grader åt höger.
110
Viktigt!
Ändra inte den här inställningen när utskriftsjobbet visas i listan med väntande
utskrifter. Annars kan det hända att tecken utelämnas eller att layouten blir
felaktig.
Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time)
Du kan ställa in enhetens paustid innan utskriften av nästa sida startas. Dra reglaget
åt höger om du vill förlänga väntetiden eller dra reglaget åt vänster om du vill förkorta
väntetiden.
Om papperet blir smetigt eftersom en ny sida matas ut innan bläcket på föregående
sida har hunnit torka, förlänger du väntetiden för torkning av bläck.
Det går snabbare att skriva ut om du förkortar väntetiden för torkning av bläck.
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
Enheten använder sig sedan av de ändrade inställningarna.
111
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
Om Tyst inställning
Starta/stänga av enheten automatiskt
112
Om Tyst inställning
Den här funktionen används för att sänka ljudnivån vid drift, till exempel om enheten används nattetid.
Följ anvisningarna nedan för att ange inställningen.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Tryck och håll in Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar 9 gånger.
3. Släpp Stopp (Stop)-knappen.
4. Tryck på Färg (Color).
Inaktivera funktionen genom att trycka på Svart (Black) i steg 4.
Viktigt!
• Drifthastigheten kan bli lägre jämfört med när tyst läge inte har valts.
Obs!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på enheten, skrivardrivrutinen eller ScanGear
(skannerdrivrutinen). Oberoende av hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder
från manöverpanelen på enheten eller skriver ut och skannar från datorn.
113
Starta/stänga av enheten automatiskt
Du kan ange att enheten ska slås på och av automatiskt beroende på miljön
Stänga av enheten automatiskt
Stänga av enheten automatiskt
Stänga av enheten automatiskt
Du kan ställa in så att enheten sätts på automatiskt när ett utskrifts- eller skanningsjobb utförs från datorn.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Tryck och håll in Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar 14 gånger.
3. Släpp Stopp (Stop)-knappen.
4. Tryck på Färg (Color).
Inaktivera funktionen genom att trycka på Svart (Black) i steg 4.
Obs!
• Du kan sedan välja att starta enheten automatiskt från manöverpanelen på enheten,
skrivardrivrutinen eller ScanGear (skannerdrivrutin). Oavsett hur du ställer in tyst läge används
läget när du skriver ut eller skannar från datorn.
Stänga av enheten automatiskt
Du kan också ange att enheten ska stängas av automatiskt när den inte används eller när inga utskrifter
har skickats till enheten under en viss tid.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Tryck och håll in Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar 13 gånger.
3. Släpp Stopp (Stop)-knappen.
4. Tryck på Färg (Color).
Inaktivera funktionen genom att trycka på Svart (Black) i steg 4.
Obs!
• Du kan sedan välja att stänga av enheten automatiskt från manöverpanelen på enheten,
skrivardrivrutinen eller ScanGear (skannerdrivrutin). Från skrivardrivrutinen eller ScanGear
(skannerdrivrutin) kan du ange hur lång tid det ska gå innan enheten stängs av.
114
Tips för att få optimal utskriftskvalitet
Användbar information om bläck
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Ange pappersinställningar när du fyllt på papper
Avbryta ett utskriftsjobb
Förvara utskrivna bilder
Föreskrifter för hantering av enheten
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Föreskrifter för säker transport av enheten
115
Användbar information om bläck
Hur kan bläck användas för andra syften än utskrifter?
Bläck kan användas för annat än utskrifter. Bläck används inte bara till utskrifter, utan också
för att rengöra skrivhuvudet för att få högsta möjliga utskriftskvalitet.
Enheten har en funktion för att automatiskt rengöra munstyckena från bläck för att förhindra
att de täpps igen. I rengöringsprocessen pumpas bläck ut från munstyckena. Den mängd
bläck som används till rengöring är mycket liten.
Använder svartvit utskrift färgat bläck vid utskrift?
Vid svartvita utskrifter kan även färgbläck användas beroende på vilken papperstyp som
används eller skrivardrivrutinens inställningar. Så färgbläck används även om utskrifterna
sker i svartvitt.
116
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Kontrollera enhetens status innan du skriver ut!
Fungerar skrivhuvudet?
Om ett skrivhuvudmunstycke blir igensatt blir utskrifterna bleka och papperet slösas
bort. Skriv ut ett testmönster för munstyckena för att kontrollera skrivhuvudet.
Underhållsprocedur
Är enhetens insida smetig av bläck?
Efter utskrift i stora kvantiteter eller vid utskrift utan ram kan det område där papperet
passerar bli smetigt av bläcket. Rengör insidan av enheten med rengöring av
bottenplattan.
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Kontrollera att du fyller på papper på rätt sätt!
Har du fyllt på papperet i rätt riktning?
När du fyller på papper i bakre facket SKA UTSKRIFTSSIDAN VARA VÄND MOT DIG.
Fylla på papper
Är papperet böjt?
Det böjda papperet orsakar pappersstopp. Släta ut det böjda papperet och lägg det i
skrivaren på nytt.
"Lägg i papperet efter att du har slätat ut det." i Papperet är fläckigt/Den utskrivna
ytan är repig.
117
Ange pappersinställningar när du fyllt på papper
Om du har valt fel medietyp för papperet får du kanske inte det utskriftsresultat som du
önskar. När du har fyllt på papper i enheten väljer du en medietypinställning för papperet.
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Det finns olika sorters papper: papper med speciell beläggning på ytan för utskrift av foton
med optimal kvalitet och papper som är lämpliga för dokument.
Alla medietyper har förinställda inställningar, till exempel hur bläcket används och sprayas,
avstånd från munstycken och så vidare, för att du ska kunna skriva ut på varje papperstyp
med optimal bildkvalitet.
Det gör att du kan skriva ut med de inställningar som passar bäst till den påfyllda
medietypen helt enkelt genom att välja medietypen.
118
Avbryta ett utskriftsjobb
Tryck aldrig på knappen PÅ (ON)!
Om du trycker på knappen PÅ (ON) samtidigt som du skriver ut, kommer de utskriftsdata
som skickas från datorn att lagras i enheten och du kommer inte att kunna fortsätta skriva
ut.
Tryck på knappen Stopp (Stop) för att avbryta utskriften.
119
Förvara utskrivna bilder
Förvara utskrivna bilder i album, plastfickor eller glasramar för att skydda dem från direkt
exponering av luft.
Obs!
Att förvara utskrivna bilder utan tillräcklig torkning kan göra bilden suddig eller
missfärgad.
120
Föreskrifter för hantering av enheten
Placera inte några föremål på dokumentluckan!
Placera inte några föremål på dokumentluckan. De kan falla ned i det bakre facket när du
öppnar dokumentluckan, vilket kan leda till att enheten slutar fungera. Placera inte heller
enheten där föremål kan falla ned på den.
121
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Det viktigaste när det gäller att skriva ut med optimal utskriftskvalitet är att förhindra att
skrivhuvudet torkar ut eller täpps igen. Följ alltid följande regler för att skriva ut med optimal
utskriftskvalitet.
Dra aldrig ut strömkontakten förrän strömmen har stängts av!
Om du trycker på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen placerar enheten
automatiskt ett skyddslock över skrivhuvudet (munstyckena) så att det inte torkar. Om du
drar ut nätsladden ur vägguttaget innan strömmen stängts av (medan lampan PÅ (ON) är
tänd eller blinkar), sker ingen skyddsförslutning och skrivhuvudet kan torka ut eller täppas
igen.
När du drar ut strömsladden efter att ha stängt av strömmen ska du kontrollera att lampan
PÅ (ON) har slocknat.
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
Skriv ut regelbundet!
På samma sätt som en tuschpenna torkar och blir oanvändbar om den lämnas med korken
av och inte används på länge kan även skrivhuvudet blockeras av torkat bläck om enheten
inte har använts på länge.
Vi rekommenderar att enheten används minst en gång i månaden.
Obs!
Beroende på papperstyp kan bläcket smetas ut om du t.ex. använder en
överstrykningspenna eller om vatten eller svett hamnar på de utskrivna områdena.
122
Föreskrifter för säker transport av enheten
Observera följande när du flyttar enheten.
Viktigt!
När enheten skickas på reparation
Packa enheten med botten placerad nedåt tillsammans med en tillräcklig mängd
skyddsmaterial i en stadig låda för en säker transport.
Tryck på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen om FINE-bläckkassetten
fortfarande finns kvar i enheten. Då placerar enheten automatiskt ett skyddslock över
skrivhuvudet så att det inte torkar ut.
Vinkla inte lådan eller vänd den upp och ned när enheten har packats ned. Om du gör
det kan bläck läcka ut under transporten och skada enheten.
När ett fraktföretag hanterar transporten av enheten märker du lådan ”DENNA SIDA
UPP” så att enheten hanteras med botten nedåt. Märk också lådan ”ÖMTÅLIGT” eller
”HANTERA VARSAMT”.
1. Stäng av enheten.
2. Bekräfta att lampan PÅ (ON) är släckt och koppla sedan bort nätkabeln
från enheten.
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
Viktigt!
Dra inte ur enhetens nätkabel när lampan PÅ (ON) lyser eller blinkar eftersom det
kan leda till att enheten inte fungerar som den ska eller att den skadas så att det
inte går att skriva ut med enheten.
3. Skjut in pappersutmatningsfacket och utmatningsfackets förlängningsdel
och stäng sedan pappersstödet.
4. Koppla bort skrivarkabeln från datorn och enheten. Koppla sedan bort
nätkabeln från enheten.
123
5. Använd tejp för att säkra alla luckor på enheten så att de inte öppnas
under transport. Packa sedan in enheten i plastpåsen.
6. Lägg skyddande material på båda sidor av enheten när du packar ned
enheten i lådan.
124
Juridiska begränsningar för användandet av produkten
och användandet av bilder
Det kan vara olagligt att ta kopior av, scanna, skriva ut eller använda reproduktioner av
följande dokument.
Listan nedan är inte uttömmande. Rådgör med ett juridiskt ombud inom din jurisdiktion i
tveksamma fall.
Sedlar
Postanvisningar
Insättningsbevis
Frimärken (stämplade eller ostämplade)
Identitetsbrickor eller tjänstetecken
Värnplikts- eller inkallelsedokument
Dokument utfärdade av statliga myndigheter
Körkort och registreringsbevis för motorfordon
Resecheckar
Matkuponger
Pass
Immigrationsdokument
Skattebevis (giltiga eller ogiltiga)
Skuldsedlar eller andra skuldbevis
Aktiebrev
Upphovsrättsskyddade verk/konstverk utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren
125
Specifikationer
Allmänna specifikationer
Utskriftsupplösning (dpi)
4 800* (horisontellt) x 600 (vertikalt)
* Bläckdroppar kan placeras med en grad på minst 1/4800 tum.
USB-port:
Hi-Speed USB *
Gränssnitt
* En dator som uppfyller Hi-Speed USB-standarden krävs.
Eftersom Hi-Speed USB-gränssnittet är helt kompatibelt uppåt
med USB 1.1 kan det användas vid USB 1.1.
Utskriftsbredd
203,2 mm/8 tum
Temperatur: 5–35 °C (41–95 °F)
Driftsmiljö
Luftfuktighet: 10–90 % relativ luftfuktighet (ingen
kondensering)
Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F)
Förvaringsmiljö
Luftfuktighet: 5–95 % relativ luftfuktighet (ingen
kondensering)
Strömförsörjning
100–240 V växelström, 50/60 Hz
Skriva ut (kopia): ca 9 W
Standby (minimi): ca 1,0 W *1*2
Strömförbrukning
AV: ca 0,4 W *1
*1 USB-anslutning till dator
*2 Väntetiden för standby kan inte ändras.
Ca 426 (B) x 306 (D) x 145 (H) mm
Yttermått
Ca 16,8 (B) x 12,1 (D) x 5,8 (H) tum
* Med pappersstödet och utmatningsfacket inskjutna.
Vikt
Canon FINE-bläckkassett
Ca 3,5 kg (ca 7,6 pund)
* Med FINE-bläckkassetter installerade.
Totalt 1 280 munstycken (BK 320 munstycken, C/M/Y 320
munstycken var)
Kopieringsspecifikationer
Flera kopior
max 21 sidor
Skannerspecifikationer
Skannerdrivrutin
Windows: TWAIN 1.9 Specifikation, WIA
Mac OS: ICA
126
Största
skanningsstorleken
A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 tum
Optisk upplösning (horisontellt x vertikalt) max: 600 x 1
200 dpi *1
Interpolerad upplösning max: 19 200 x 19 200 dpi *2
Skanningupplösning
*1 Optisk upplösning motsvarar den högsta
avsökningshastigheten baserat på ISO 14473.
*2 Om man ökar skanningsupplösningen begränsas det största
möjliga skanningsområdet.
Övergång (inmatning/
utmatning)
Grå: 16 bitar/8 bitar
Färg: 48 bitar/24 bitar (RGB varje 16 bitar/8 bitar)
Minimisystemkrav
Samma som operativsystemets krav när de är högre än de krav som anges här.
Windows
Windows 8
Operativsystem
Windows 7, Windows 7 SP1
Windows Vista SP1, Windows Vista SP2
Windows XP SP3 endast 32-bitars
Webbläsare
Internet Explorer 8 eller senare
3 GB
Hårddiskutrymme
Skärm
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan
föregående meddelande.
XGA 1 024 x 768
Mac OS
Operativsystem
Mac OS X v10.6.8 eller senare
Webbläsare
Safari 5 eller senare
1,5 GB
Hårddiskutrymme
Skärm
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan
föregående meddelande.
XGA 1 024 x 768
Andra operativsystem som stöds
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med alla operativsystem. Se handboken eller
Canon-webbplatsen för mer information om användning med Windows RT.
127
En internetanslutning krävs för att kunna visa Onlinehandbok.
Windows: Användning kan endast garanteras med datorer där Windows 8, Windows 7,
Windows Vista eller Windows XP är förinstallerat.
Windows: En CD-ROM-enhet eller internetanslutning krävs under
programvaruinstallationen.
Windows: Internet Explorer 8, 9 eller 10 krävs för att installera Easy-WebPrint EX.
Easy-WebPrint EX för Internet Explorer 10 kan laddas ner från Canon-webbplatsen.
Windows: Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med Windows Media Center.
Windows: .NET Framework 4 eller 4.5 måste vara installerat för att använda Windowsprogram.
Windows: XPS Essentials Pack krävs för att skriva ut med Windows XP.
Mac OS: Hårddisken måste vara formaterad som Mac OS Extended (journalförd) eller
Mac OS Extended.
Mac OS: För Mac OS krävs en internetanslutning under programvaruinstallationen.
Windows: TWAIN-drivrutinen (ScanGear) baseras på specifikationen TWAIN 1.9 och
kräver Data Source Manager som medföljde operativsystemet.
Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
128
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising