Canon | PIXMA MG2550 | User manual | Canon PIXMA MG2550 User manual

Canon PIXMA MG2550 User manual
MG2500 series
Onlinehandbok
Skriva ut
Kopiera
svenska (Swedish)
Innehåll
Skriva ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skriva ut från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Skriva ut med programvara som du använder (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ställa in medietyp med skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Olika utskriftsmetoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ange Pappersstorlek och Orientering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ställa in antal kopior och utskriftsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ange häftmarginal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Anpassa till sida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Utskrift med ändrad storlek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sidlayoututskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sida vid sida/affischutskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Utskrift av broschyrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dubbelsidig utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Utskrift av stämplar och bakgrunder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Skapa en stämpel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Skapa bilddata som ska användas som bakgrund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ställa in kuvertutskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Visa utskriftsresultat före utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Redigera utskriftsdokumentet eller skriva ut igen från utskriftshistoriken. . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ändra utskriftskvalitet och bilddata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Skriva ut färgdokument i svartvitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ange färgkorrigering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Optimera fotoutskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Justera färger med skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Skriva ut med ICC-profiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Justera färgbalans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Justera ljusstyrka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Justera intensitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Justera kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Översikt över skrivardrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Canon IJ-skrivardrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Canon IJ-statusövervakare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Kontrollera bläckstatusen från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Canon IJ-förhandsgranskning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
Beskrivning av skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Beskrivning av fliken Snabbinstallation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Beskrivning av fliken Huvudgrupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Beskrivning av fliken Utskriftsformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Beskrivning av fliken Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Beskrivning av Canon IJ-förhandsgranskning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Beskrivning av Canon IJ XPS-förhandsgranskning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Beskrivning av Canon IJ-statusövervakare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Uppdatera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Hämta senaste MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Innan du installerar MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Installera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Dela skrivaren i ett nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173
Inställningar på skrivarserver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Inställningar på klientdator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Begränsningar för skrivardelning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Kopiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
Ta kopior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Växla pappersstorlek mellan A4 och Letter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
Skriva ut
Skriva ut från en dator
Skriva ut med programvara som du använder (skrivardrivrutin)
4
Skriva ut från en dator
Skriva ut med programvara som du använder (skrivardrivrutin)
5
Skriva ut med programvara som du använder
(skrivardrivrutin)
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
Förenklad
Olika utskriftsmetoder
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Översikt över skrivardrivrutin
Beskrivning av skrivardrivrutinen
Uppdatera MP Drivers
Dela skrivaren i ett nätverk
6
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in fliken Snabbinstallation så att du kan skriva ut
med den här enheten.
1. Kontrollera att enheten är på
2. Lägg i papper i enheten
3. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
4. Välj en profil som används ofta
Välj en lämplig utskriftsprofil i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på
fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
När du väljer en utskriftsprofil ändras inställningarna för Ytterligare funktioner
(Additional Features), Medietyp (Media Type) och Skrivarens pappersstorlek
(Printer Paper Size) automatiskt till de förinställda värdena.
5. Välj utskriftskvalitet
Under Utskriftskvalitet (Print Quality) väljer du Hög (High), Standard eller Utkast
(Draft) beroende på syfte.
7
Viktigt!
Vilka inställningar som kan väljas för utskriftskvalitet kan variera beroende på
utskriftsprofil.
6. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med lämpliga inställningar.
Viktigt!
Om du markerar kryssrutan Skriv alltid ut med aktuella inställningar (Always Print
with Current Settings) sparas alla inställningar på flikarna Snabbinstallation (Quick
8
Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup) så att du kan använda
samma inställningar även nästa gång du skriver ut.
Klicka på Spara... (Save...) i fönstret Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) om du vill spara de angivna inställningarna.
9
Ställa in medietyp med skrivardrivrutinen
När du använder enheten bör du välja en medietyp som passar den aktuella utskriften för
att få bästa möjliga utskriftsresultat.
Du kan använda följande medietyper i enheten.
Tillgängliga papper
Medienamn
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Vanligt papper (inklusive återvunnet papper) Vanligt papper (Plain Paper)
Kuvert (Envelope)
Kuvert (Envelope)
Canon originalpapper (fotoutskrift)
Medienamn <Modellnummer>
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Plus Glossy II
Photo Paper Glossy <GP-501/GP-601>
Glossy Photo Paper
10
Olika utskriftsmetoder
Ange Pappersstorlek och Orientering
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Ange häftmarginal
Anpassa till sida
Utskrift med ändrad storlek
Sidlayoututskrift
Sida vid sida/affischutskrift
Utskrift av broschyrer
Dubbelsidig utskrift
Utskrift av stämplar och bakgrunder
Skapa en stämpel
Skapa bilddata som ska användas som bakgrund
Ställa in kuvertutskrift
Visa utskriftsresultat före utskrift
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
Redigera utskriftsdokumentet eller skriva ut igen från utskriftshistoriken
11
Ange Pappersstorlek och Orientering
Pappersstorlek och orientering bestäms huvudsakligen av programvaran. Om
inställningarna för Pappersstorlek (Page Size) och Orientering (Orientation) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) är desamma som inställningarna i programmet behöver du
inte välja dem på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Så här anger du pappersstorlek och orientering om du inte kan ställa in det i programmet:
Du kan också ange pappersstorlek och orientering på fliken Snabbinstallation (Quick
Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj pappersstorlek
Välj en pappersstorlek i listan Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup).
3. Ställ in Orientering (Orientation)
Välj Stående (Portrait) eller Liggande (Landscape) för Orientering (Orientation).
Markera kryssrutan Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees) om du vill att sidan
ska vridas 180 grader vid utskrift.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du skriver ut kommer den inställda pappersstorleken och orienteringen att
användas.
12
Obs!
Om Normal storlek (Normal-size) har valts för Sidlayout (Page Layout) visas
Automatisk förminskning av stora dokument som skrivaren inte kan skriva ut
(Automatically reduce large document that the printer cannot output).
Vid normal användning kan du låta kryssrutan Automatisk förminskning av stora
dokument som skrivaren inte kan skriva ut (Automatically reduce large document
that the printer cannot output) vara markerad. Avmarkera kryssrutan vid utskrift om
du inte vill att dokument som är för stora för att kunna skrivas ut på skrivaren
automatiskt ska förminskas.
13
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Så här anger du antal kopior och utskriftsordning:
Du kan också ange antalet kopior på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ange det antal kopior som du vill skriva ut
Ange antalet kopior som ska skrivas ut under Kopior (Copies) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
3. Ange ordningsföljd för utskriften
Markera kryssrutan Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) om du vill
skriva ut i omvänd ordning med sista sidan först. Om du vill skriva ut från första sidan
ska kryssrutan vara avmarkerad.
Markera kryssrutan Sortera (Collate) om du skriver ut flera kopior av ett dokument
samtidigt och vill att kopiorna ska sorteras vid utskriften. Avmarkera kryssrutan om du
vill skriva ut alla sidor med samma sidnummer tillsammans.
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page):
/Sortera (Collate):
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page):
/Sortera (Collate):
14
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page):
/Sortera (Collate):
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page):
/Sortera (Collate):
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs det angivna antalet kopior ut i den angivna
utskriftsordningen.
Viktigt!
Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion anger du
inställningarna på skrivardrivrutinen. Om utskriften inte är godtagbar anger du
funktionsinställningarna i programmet. Om du anger antalet kopior och
utskriftsordningen i både programvaran och skrivardrivrutinen, kan antalet kopior bli de
båda inställningarna multiplicerade med varandra eller så kanske den angivna
utskriftsordningen inte används.
Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) är nedtonat och kan inte väljas om
Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) har valts som Sidlayout (Page Layout).
När Broschyr (Booklet) har valts som Sidlayout (Page Layout) är Skriv ut från
sista sidan (Print from Last Page) och Sortera (Collate) nedtonade och kan inte
väljas.
När Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)) har valts är Skriv ut
från sista sidan (Print from Last Page) nedtonad och kan inte väljas.
Obs!
Genom att ställa in både Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) och
Sortera (Collate) kan du skriva ut så att pappren sorteras ett i taget, med början från
sista sidan.
15
Dessa inställningar kan även användas tillsammans med Normal storlek (Normalsize), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled), Sidlayout (Page
Layout) och Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)).
16
Ange häftmarginal
Så här ställer du in häfta i sidan och marginalbredd:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ange vilken sida som ska häftas
Kontrollera var häftmarginalen ska placeras i Häfta i sidan (Stapling Side) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
Skrivaren analyserar inställningarna för Orientering (Orientation) och Sidlayout
(Page Layout) och väljer sedan automatiskt den bästa häftningsplaceringen. Om du
vill ändra inställningen väljer du ett annat värde i listan.
3. Ange marginalens bredd
Om det behövs kan du klicka på Ange marginal... (Specify Margin...) och ställa in
bredden på marginalen och sedan klicka på OK.
17
Obs!
Skrivaren minskar automatiskt utskriftsområdet för att anpassa det till
marginalen för häftningspositionen.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med angivna inställningar för häfta i
sidan och marginal.
Viktigt!
Häfta i sidan (Stapling Side) och Ange marginal... (Specify Margin...) är nedtonade
och kan inte användas när:
• Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet) har valts för
Sidlayout (Page Layout)
• Ändrad storlek (Scaled) har valts för Sidlayout (Page Layout) (när Dubbelsidig
utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)) också har valts kan endast Häfta i
sidan (Stapling Side) anges).
18
Anpassa till sida
Så här skriver du ut ett dokument som är automatiskt förstorat eller förminskat för att passa
pappersstorleken:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift med Anpassa till sida
Välj Anpassa till sida (Fit-to-Page) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
3. Välj pappersstorlek för dokumentet
Använd Pappersstorlek (Page Size) och välj den pappersstorlek som har angetts i
programmet.
4. Välj pappersstorlek för utskriften
19
Välj den pappersstorlek som lagts i enheten i listan Skrivarens pappersstorlek
(Printer Paper Size).
Bilden förminskas om Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) är mindre än
inställd Pappersstorlek (Page Size). Om Skrivarens pappersstorlek (Printer
Paper Size) är större än Pappersstorlek (Page Size) förstoras bilden.
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i
skrivardrivrutinsfönstret.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften förstoras eller förminskas dokumentet så att det passar
pappersstorleken.
20
Utskrift med ändrad storlek
Så här skriver du ut ett dokument med sidor som är förstorade eller förminskade:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift med ändrad storlek
Välj Ändrad storlek (Scaled) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
3. Välj pappersstorlek för dokumentet
Använd Pappersstorlek (Page Size) och välj den pappersstorlek som har angetts i
programmet.
4. Ställ in skala på något av följande sätt:
• Välj Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
21
Sidbilden förminskas om skrivarens pappersstorlek är mindre än inställd
Pappersstorlek (Page Size). Sidbilden förstoras om skrivarens pappersstorlek är
större än inställd Pappersstorlek (Page Size).
• Ange skalfaktor
Ange ett värde direkt i rutan Skala (Scaling).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i
skrivardrivrutinsfönstret.
5. Gör dina inställningar
22
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna skalan.
Viktigt!
Om det program du använde för att skapa originaldokumentet kan skriva ut med
ändrad storlek gör du inställningarna i programmet. Du behöver inte konfigurera samma
inställning i skrivardrivrutinen.
Obs!
När du väljer Ändrad storlek (Scaled) ändras utskriftsytan.
23
Sidlayoututskrift
Med funktionen för sidlayoututskrift kan du skriva ut flera sidor på ett pappersark.
Så här skriver du ut med sidlayoututskrift:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in sidlayoututskrift
Välj Sidlayout (Page Layout) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i
skrivardrivrutinsfönstret.
3. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som lagts i enheten i listan Skrivarens pappersstorlek
(Printer Paper Size).
Inställningen för tvåsidig layout från vänster till höger för dokumentet är klar.
24
4. Ange antalet sidor som ska skrivas ut på ett ark samt ordningsföljd
Om så krävs klickar du på Ange... (Specify...), anger följande inställningar i
dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing) och klickar på OK.
Sidor (Pages)
Du ändrar det antal sidor som ska skrivas ut på ett ark papper genom att välja ett
värde i listan.
Utskriftsordning (Page Order)
Om du vill ändra utskriftsordningen väljer du en placeringsmetod i listan.
Kantlinjer (Page Border)
Om du vill lägga till en kantlinje runt varje dokumentsida markerar du denna
kryssruta.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Vid utskrift placeras det angivna antalet sidor på varje pappersark i den angivna
ordningen.
25
Sida vid sida/affischutskrift
Med funktionen Sida vid sida/affischutskrift kan du förstora bilddata, dela upp på flera sidor
och skriva ut sidorna på olika pappersark. Du kan även klistra ihop sidor och skapa en
större trycksak, t.ex. en affisch.
Så här skriver du ut sida vid sida/affisch:
Ställa in sida vid sida/affischutskrift
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställa in sida vid sida/affischutskrift
Välj Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i
skrivardrivrutinsfönstret.
26
3. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som lagts i enheten i listan Skrivarens pappersstorlek
(Printer Paper Size).
Detta slutför konfigurationen för att dela upp dokumentet i två och skriva ut sida vid
sida/affisch.
4. Ange antalet bilddelar och sidor som ska skrivas ut
Om så krävs klickar du på Ange... (Specify...), anger följande inställningar i
dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift (Tiling/Poster Printing) och klickar på OK.
Bilddelar (Image Divisions)
Välj antalet indelningar (vertikalt x horisontellt). När antalet indelningar ökar, ökar
även antalet ark som används för att skriva ut. Om du klistrar ihop sidor för att skapa
en affisch och ökar antalet indelningar kan du skapa en större affisch.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra" i marginalerna (Print "Cut/Paste" in margins)
Avmarkera kryssrutan om du vill utesluta orden ”Klipp ut/Klistra”.
Obs!
Denna funktion är inte tillgänglig när vissa skrivardrivrutiner och operativmiljöer
används.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra"-linjer i marginalerna (Print "Cut/Paste" lines in
margins)
Avmarkera kryssrutan om du vill utesluta klipplinjer.
Sidintervall (Print page range)
Anger sidintervallet. Vid normal användning väljer du Alla (All).
Om du endast vill skriva ut en viss sida igen väljer du Sidor (Pages) och anger det
aktuella sidnumret. Om du vill skriva ut flera sidor anger du enstaka sidnummer
avgränsade med kommatecken eller sidintervall med bindestreck mellan sidnumren.
27
Obs!
Du kan också ange utskriftsintervall genom att klicka på sidorna i
förhandsgranskningen.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Vid utskrift delas dokumentet upp på flera sidor.
Skriva ut endast vissa sidor
Om en del av utskriften blir blek eller bläcket tar slut under en utskrift kan du välja att bara
skriva ut vissa sidor igen genom att göra på följande sätt:
1. Välj utskriftsintervall
Klicka på de sidor som inte behöver skrivas ut i förhandsgranskningen till vänster på
fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Sidorna du klickar på tas bort och endast de sidor som ska skrivas ut visas.
Obs!
Om du klickar på en borttagen sida visas den igen.
Högerklicka på förhandsgranskningen för att välja Skriv ut alla sidor (Print all
pages) eller Ta bort alla sidor (Delete all pages).
2. Gör dina inställningar
28
När du är färdig klickar du på OK.
När du startar utskriften skrivs endast de angivna sidorna ut.
Viktigt!
Eftersom sida vid sida/affischutskrift förstorar dokumentet vid utskriften kan
utskriftsresultatet få en låg upplösning.
29
Utskrift av broschyrer
Med funktionen för utskrift av broschyrer kan du skriva ut data till en broschyr. Datan skrivs
ut på båda sidorna av papperet. Med den här typen av utskrift är du säker på att sidorna
kan sorteras i sidnummerordning när de utskrivna bladen viks och häftas i mitten.
Så här skriver du ut en broschyr:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift av broschyrer
Välj Broschyr (Booklet) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i fönstret.
3. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som lagts i enheten i listan Skrivarens pappersstorlek
(Printer Paper Size).
4. Ställ in häftmarginal och marginalens bredd
30
Klicka på Ange... (Specify...), ange följande inställningar i dialogrutan Utskrift av
broschyrer (Booklet Printing) och klicka sedan på OK.
Häftmarginal (Margin for stapling)
Välj sida för häftmarginalen.
Infoga tom sida (Insert blank page)
Om du vill lämna en sida tom markerar du kryssrutan och anger vilken sida som ska
lämnas tom.
Marginal (Margin)
Ange marginalens bredd. Den angivna bredden från arkets mitt blir marginalbredden
för en sida.
Kantlinjer (Page Border)
Markera kryssrutan om du vill lägga till en kantlinje runt varje dokumentsida.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Ena sidan av dokumentet skrivs ut när du startar utskriften. När utskriften på den ena
sidan av papperet är klar ordnar du papperen enligt det meddelande som visas och
klickar på OK.
När utskriften är klar på motsatt sida, viker du pappren i mitten av marginalen och
häftar ihop sidorna till ett häfte.
Viktigt!
Broschyr (Booklet) kan inte väljas när en annan medietyp än Vanligt papper (Plain
Paper) har valts som Medietyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main).
Obs!
Stämpel och bakgrund skrivs inte ut på tomma ark som infogats med funktionen
Infoga tom sida (Insert blank page) för utskrift av broschyrer.
31
Dubbelsidig utskrift
Så här skriver du ut på båda sidor av ett pappersark:
Du kan även ställa in dubbelsidig utskrift i Ytterligare funktioner (Additional Features) på
fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in dubbelsidig utskrift
Markera kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)) på
fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Välj en layout
Välj Normal storlek (Normal-size), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek
(Scaled) eller Sidlayout (Page Layout) i listan Sidlayout (Page Layout).
4. Ange vilken sida som ska häftas
32
Den bästa Häfta i sidan (Stapling Side) väljs automatiskt i inställningarna för
Orientering (Orientation) och Sidlayout (Page Layout). Om du vill ändra
inställningen väljer du en annan häftningssida i listan.
5. Ange marginalens bredd
Om det behövs kan du klicka på Ange marginal... (Specify Margin...) och ställa in
bredden på marginalen och sedan klicka på OK.
6. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs först den ena sidan av dokumentet ut. När den första
sidan har skrivits ut lägger du i papperet i skrivaren igen enligt det meddelande som
visas.
Klicka sedan på Starta utskriften (Start Printing) för att skriva ut baksidan.
Viktigt!
Om en annan medietyp än Vanligt papper (Plain Paper) har valts i Medietyp (Media
Type) på fliken Huvudgrupp (Main) så är alternativet Dubbelsidig utskrift (Manuell)
(Duplex Printing (Manual)) nedtonat och kan inte väljas.
När Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet) har valts från
listan Sidlayout (Page Layout) kommer Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex
Printing (Manual)) och Häfta i sidan (Stapling Side) att vara nedtonade och inte
kunna väljas.
Obs!
Om baksidan av papperet blir smetig vid dubbelsidig utskrift kör du funktionen Rengör
bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance).
Närliggande information
Rengöra enheten inuti
Ändra enhetens driftläge
33
Utskrift av stämplar och bakgrunder
Funktionerna Stämpel (Stamp) och Bakgrund (Background) är inte tillgängliga när vissa
skrivardrivrutiner eller operativmiljöer används.
Med funktionen Stämpel (Stamp) kan du skriva ut en text på stämpel eller en bitmapp över
eller bakom dokumentinformationen. Du kan också skriva ut datum, tid och användarnamn.
Med funktionen Bakgrund (Background) kan du skriva ut en ljus illustration bakom
dokumentinformationen.
Så här skriver du ut med stämpel/bakgrund:
Skriva ut en stämpel
Stämplar som ofta används i företag finns fördefinierade, t.ex. "KONFIDENTIELL" och
"VIKTIGT".
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel...
(Stamp...)) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas.
34
Obs!
När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund...
(Stamp/Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen
Stämpel (Stamp) kan användas.
3. Välj en stämpel
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) och välj en stämpel i listan.
Aktuella inställningar visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
4. Ange information för stämpeln
Vid behov kan du göra följande inställningar och sedan klicka på OK.
Knappen Definiera stämpel... (Define Stamp...)
Klicka på detta alternativ om du vill ändra stämpeltexten, bitmappfilen eller läget.
Placera stämpel över text (Place stamp over text)
Om du vill skriva ut stämpeln på dokumentets framsida markerar du denna kryssruta.
Obs!
Stämpeln ges prioritet eftersom den skrivs över dokumentinformationen i de
avsnitt där stämpeln och dokumentet överlappar. Om kryssrutan är avmarkerad
skrivs stämpeln ut under dokumentinformationen och kan eventuellt döljas i de
överlappande avsnitten beroende på vilket program som används.
Funktionen Placera stämpel över text (Place stamp over text) kan inte
användas när XPS-skrivardrivrutinen används.
När XPS-skrivardrivrutinen används skrivs stämpeln vanligtvis ut i dokumentets
förgrund.
Skriv ut semitransparent stämpel (Print semitransparent stamp)
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en semitransparent stämpel på
dokumentet.
Denna funktion är endast tillgänglig när XPS-skrivardrivrutinen används.
35
Stämpel endast på första sidan (Stamp first page only)
Om du vill skriva ut stämpeln endast på dokumentets första sida markerar du denna
kryssruta.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna stämpeln.
Skriva ut en bakgrund
Det finns två fördefinierade bitmappfiler som kan användas som exempel.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup)
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) visas.
3. Välj en bakgrund
Markera kryssrutan Bakgrund (Background) och välj en bakgrund i listan.
Aktuella inställningar visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
4. Ange information för bakgrunden
Om så krävs kan du göra följande inställningar och sedan klicka på OK.
Knappen Välj bakgrund... (Select Background...)
Klicka på det här alternativet om du vill använda en annan bakgrund eller ändra
layout eller täthet för en bakgrund.
Bakgrund endast på första sidan (Background first page only)
Om du vill skriva ut bakgrunden endast på dokumentets första sida markerar du
denna kryssruta.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna bakgrunden.
36
Obs!
Stämpel och bakgrund skrivs inte ut på tomma ark som matas in med funktionen
Infoga tom sida (Insert blank page) för utskrift av broschyrer.
Närliggande information
Skapa en stämpel
Skapa bilddata som ska användas som bakgrund
37
Skapa en stämpel
Denna funktion är inte tillgänglig när vissa skrivardrivrutiner och operativmiljöer används.
Med den här funktionen kan du skapa och spara en ny stämpel. Du kan även ändra och
registrera om en del av inställningarna för en befintlig stämpel. Du kan när som helst ta bort
stämplar som inte används.
Så här skapar du en ny stämpel:
Skapa en ny stämpel
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel...
(Stamp...)) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas.
38
Obs!
När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund...
(Stamp/Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen
Stämpel (Stamp) kan användas.
3. Klicka på Definiera stämpel... (Define Stamp...)
Dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings) visas.
4. Konfigurera stämpeln samtidigt som du kontrollerar resultatet i
förhandsgranskningsfönstret
• Fliken Stämpel (Stamp)
Välj Text, Bitmapp (Bitmap) eller Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User
Name) för Stämpeltyp (Stamp Type) efter behov.
• När du sparar en Text måste tecknen redan vara skrivna i Text på stämpel
(Stamp Text). Ändra vid behov inställningarna för TrueType-teckensnitt
(TrueType Font), Format (Style), Storlek (Size) och Ram (Outline). Du kan
välja färg för stämpeln genom att klicka på Välj färg... (Select Color...).
• För Bitmapp (Bitmap) klickar du på Välj fil... (Select File...) och väljer den
bitmappsfil (.bmp) som ska användas. Vid behov kan du ändra inställningarna
för Storlek (Size) och Transparent vitt område (Transparent white area).
• För Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) visas datumet/tiden
då dokumentet skapades och användarnamnet för det utskrivna objektet i Text
på stämpel (Stamp Text). Ändra vid behov inställningarna för TrueType39
teckensnitt (TrueType Font), Format (Style), Storlek (Size) och Ram
(Outline). Du kan välja färg för stämpeln genom att klicka på Välj färg...
(Select Color...).
Viktigt!
Text på stämpel (Stamp Text) är nedtonat och går inte att använda om du
har valt Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name).
• Fliken Placering (Placement)
Välj stämpelposition i listan Position. Du kan också välja Anpassad (Custom) i
listan Position och ange koordinater för X-position (X-Position) och Y-position
(Y-Position).
Du kan också ändra stämpelns placering genom att dra den i
förhandsgranskningsfönstret.
Skriv in ett värde direkt i rutan Orientering (Orientation) om du vill ändra
stämpelplaceringens vinkel.
Viktigt!
Orientering (Orientation) kan inte ändras när alternativet Bitmapp (Bitmap)
har valts som Stämpeltyp (Stamp Type) på fliken Stämpel (Stamp).
5. Spara stämpeln
Klicka på fliken Spara inställningar (Save settings), ange ett nytt namn i rutan
Rubrik (Title) och klicka sedan på Spara (Save).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Obs!
Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller slutet av
en rubrik.
6. Gör dina inställningar
Klicka på OK. Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel
(Stamp)) visas igen.
Den sparade titeln visas i listan Stämpel (Stamp).
Ändra och spara vissa stämpelinställningar
1. Välj den stämpel för vilken inställningarna ska ändras
40
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) i dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/
Background) (Stämpel (Stamp)). Markera sedan titeln på den stämpel som ska
ändras i listan.
2. Klicka på Definiera stämpel... (Define Stamp...)
Dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings) visas.
3. Konfigurera stämpeln samtidigt som du kontrollerar resultatet i
förhandsgranskningsfönstret
4. Spara (skriv över) stämpeln
Klicka på Skriv över vid spara (Save overwrite) på fliken Spara inställningar
(Save settings).
Om du vill spara stämpeln med en annan titel skriver du in den nya titeln i rutan
Rubrik (Title) och klickar sedan på Spara (Save).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK. Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel
(Stamp)) visas igen.
Den sparade titeln visas i listan Stämpel (Stamp).
Ta bort en stämpel som inte används
1. Klicka på Definiera stämpel... (Define Stamp...) i dialogrutan Stämpel/
bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp))
Dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings) visas.
2. Välj den stämpel som ska tas bort
Markera titeln på den stämpel som du vill ta bort i listan Stämplar (Stamps) på fliken
Spara inställningar (Save settings). Klicka sedan på Ta bort (Delete).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
3. Gör dina inställningar
Klicka på OK. Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel
(Stamp)) visas igen.
41
Skapa bilddata som ska användas som bakgrund
Denna funktion är inte tillgänglig när vissa skrivardrivrutiner och operativmiljöer används.
Du kan välja en bitmappsfil (.bmp) och spara den som en ny bakgrund. Du kan också ändra
och spara vissa inställningar för en befintlig bakgrund. Du kan ta bort bakgrunder som inte
används.
Så här skapar du bilddata som ska användas som bakgrund:
Spara en ny bakgrund
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup)
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) visas.
42
Obs!
När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund...
(Stamp/Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och Bakgrund
(Background) kan inte användas.
3. Klicka på Välj bakgrund... (Select Background...)
Dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings) visas.
4. Välj de bilddata som ska registreras i bakgrunden
Klicka på Välj fil... (Select File...). Välj målbitmappsfilen (.bmp) och klicka sedan på
Öppna (Open).
5. Gör följande inställningar medan du kontrollerar resultatet i
förhandsgranskningsfönstret
Layoutmetod (Layout Method)
Välj hur bakgrundsbilden ska placeras.
Om du väljer Anpassad (Custom) kan du ställa in koordinater för X-position (XPosition) och Y-position (Y-Position).
Du kan också ändra bakgrundsbildens placering genom att dra bilden i
förhandsgranskningsfönstret.
Intensitet (Intensity)
Välj intensitet för bakgrundsbilden med hjälp av reglaget Intensitet (Intensity). Dra
reglaget åt höger för att göra bakgrunden mörkare eller åt vänster för att göra den
ljusare. Om bakgrundsbilden ska skrivas ut med bitmappens ursprungliga intensitet
drar du skjutreglaget längst till höger.
6. Spara bakgrunden
43
Klicka på fliken Spara inställningar (Save settings), ange ett nytt namn i rutan
Rubrik (Title) och klicka sedan på Spara (Save).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Obs!
Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller slutet av
en rubrik.
7. Gör dina inställningar
Klicka på OK så återgår den till dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/
Background).
Den sparade titeln visas i listan Bakgrund (Background).
Ändra och spara vissa bakgrundsinställningar
1. Välj den bakgrund för vilken inställningarna ska ändras
Markera kryssrutan Bakgrund (Background) i dialogrutan Stämpel/bakgrund
(Stamp/Background). Markera sedan titeln på den bakgrund som du vill ändra i
listan.
2. Klicka på Välj bakgrund... (Select Background...)
Dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings) visas.
3. Medan förhandsgranskningen visas ställer du in de olika alternativen på
fliken Bakgrund (Background)
4. Spara bakgrunden
Klicka på Skriv över vid spara (Save overwrite) på fliken Spara inställningar
(Save settings). Om du vill spara bakgrunden med en annan rubrik skriver du den
nya rubriken i rutan Rubrik (Title) och klickar sedan på Spara (Save).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK så återgår den till dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/
Background).
Den sparade titeln visas i listan Bakgrund (Background).
44
Ta bort bakgrundsbilder som inte används
1. Klicka på Välj bakgrund... (Select Background...) i dialogrutan
Stämpel/bakgrund (Stamp/Background)
Dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings) visas.
2. Välj den bakgrund som ska tas bort
Markera titeln på den bakgrund du vill ta bort i listan Bakgrunder (Backgrounds) på
fliken Spara inställningar (Save settings) och klicka sedan på Ta bort (Delete).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
3. Gör dina inställningar
Klicka på OK så återgår den till dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/
Background).
45
Ställa in kuvertutskrift
Om du använder XPS-skrivardrivrutinen byter du ut ”Canon IJ-statusövervakare” mot
”Canon IJ XPS-statusövervakare” när du läser den här informationen.
Så här skriver du ut kuvert:
1. Lägga i kuvert i enheten
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Välj typ av media
Välj Kuvert (Envelope) från Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på
fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
4. Välj pappersstorlek
När dialogrutan Inställning för kuvertstorlek (Envelope Size Setting) visas väljer
du Kuvert Com 10 (Envelope Com 10), Kuvert DL (Envelope DL) och klickar
sedan på OK.
5. Välj orientering
Om du vill skriva ut adresser vågrätt väljer du Liggande (Landscape) som
Orientering (Orientation).
46
6. Välj utskriftskvalitet
Välj inställning för Utskriftskvalitet (Print Quality) efter behov: Hög (High) eller
Standard.
7. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs informationen ut på kuvertet.
47
Visa utskriftsresultat före utskrift
Om du använder XPS-skrivardrivrutinen byter du ut ”Canon IJ-förhandsgranskning” mot
”Canon IJ XPS-förhandsgranskning” när du läser den här informationen.
Du kan visa och kontrollera utskriftsresultatet innan dokumentet skrivs ut.
Så här visar du utskriftsresultat före utskrift:
Du kan också ange att utskriftsresultat ska visas på fliken Snabbinstallation (Quick
Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in förhandsgranskning
Markera kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på
fliken Huvudgrupp (Main).
3. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften öppnas Canon IJ-förhandsgranskning och visar
utskriftsresultaten.
Viktigt!
I dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) finns kryssrutan
Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) på fliken
Färgjustering (Color Adjustment). När den här kryssrutan är markerad, är
48
Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) nedtonat och kan inte
användas.
Närliggande information
Canon IJ-förhandsgranskning
49
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
Du kan ange papperets höjd och bredd om storleken inte går att välja i Pappersstorlek
(Page Size). En sådan pappersstorlek kallas "anpassad storlek".
Så här anger du en anpassad storlek:
Du kan även ställa in en anpassad storlek i Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper
Size) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Ställ in anpassad storlek i programmet
Ange den anpassade storleken i inställningen för pappersstorlek i programmet.
Viktigt!
Om det finns en funktion för att ange höjd och bredd i det program där du
skapade dokumentet ställer du in värdena i det programmet. Om det inte finns
någon sådan funktion eller om dokumentet inte skrivs ut korrekt ställer du in
värdena i skrivardrivrutinen.
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Välj pappersstorlek
Välj Anpassad... (Custom...) för Pappersstorlek (Page Size) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Size) visas.
50
4. Välj anpassad pappersstorlek
Ange Enheter (Units) och sedan Bredd (Width) och Höjd (Height) för papperet
som ska användas. Klicka sedan på OK.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna pappersstorleken.
51
Redigera utskriftsdokumentet eller skriva ut igen från
utskriftshistoriken
Den här funktionen är inte tillgänglig när IJ-skrivardrivrutinen (standard) används.
I fönstret för Canon IJ XPS-förhandsgranskning kan du redigera utskriftsdokumentet eller
hämta dokumentets utskriftshistorik för att skriva ut dokumentet.
Så här använder du Canon IJ XPS-förhandsgranskning:
Skriv ut (Print)
Kombinera dokument (Combine Documents)
Ta bort dokumentet (Delete Document)
Återställ dokument (Reset Documents)
Visa miniatyrer (View Thumbnails)
Flytta dokumentet
Ångra (Undo)
Flytta sidan
Ta bort sidan (Delete Page)
Obs!
Klicka på
Visa miniatyrer (View Thumbnails) för att visa alla sidor i
utskriftsdokumentet som har markerats i listan Dokumentnamn (Document Name).
Visa miniatyrer (View Thumbnails)
Om du vill dölja utskriftssidorna klickar du på
igen.
Om du klickar på
Ångra (Undo) återställs den senaste ändringen.
52
Redigera och skriva ut ett dokument
När du skriver ut flera dokument eller sidor kan du kombinera dokument, ändra utskriftens
ordningsföljd för dokument eller sidor, eller ta bort dokument och sidor.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in förhandsgranskning
Markera kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på
fliken Huvudgrupp (Main).
3. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
Canon IJ XPS-förhandsgranskning öppnas och utskriftsresultatet visas innan
utskriften görs.
4. Redigera utskriftsdokument och utskriftssidor
• Kombinera utskriftsdokument
Du kan kombinera flera utskriftsdokument till ett enda dokument.
Du väljer flera utskriftsdokument genom att hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på
de dokument som ska kombineras, eller genom att hålla ned Skift-tangenten och
trycka på uppilen eller nedpilen.
Du kan även klicka på ett tomt område i dokumentlistan och dra musen för att
välja flera dokument.
Genom att kombinera dokument kan du förhindra att tomma sidor läggs till i
utskriften när du gör dubbelsidiga utskrifter eller sidlayoututskrifter.
Välj de dokument som du vill kombinera i listan Dokumentnamn (Document
Name). Du kombinerar sedan dokumenten i listan genom att på menyn Redigera
(Edit) välja Kombinera dokument (Combine Documents) på Dokument
(Documents). När du kombinerar dokument tas de dokument som tidigare har
valts för utskrift bort från listan och det kombinerade dokumentet läggs till i listan.
• Ändra ordningsföljden för utskriftsdokument eller utskriftssidor
• Du kan ändra ordningsföljden för utskriftsdokumenten genom att välja det
dokument som ska flyttas i listan Dokumentnamn (Document Name). På
menyn Redigera (Edit) väljer du Flytta dokumentet (Move Document) på
Dokument (Documents) och väljer sedan ett objekt. Du kan även klicka och
dra ett utskriftsdokument för att ändra utskriftens ordningsföljd.
53
• Du ändrar ordningsföljden för sidorna i utskriften genom att klicka på menyn
Alternativ (Option), välja Visa miniatyrer (View Thumbnails) och sedan
välja den sida som ska flyttas. På menyn Redigera (Edit) väljer du Flytta
sidan (Move Page) på Sidor (Pages) och väljer sedan ett objekt. Du kan även
klicka och dra en utskriftssida för att ändra utskriftens ordningsföljd.
• Ta bort utskriftsdokument och utskriftssidor
• Om du vill ta bort ett utskriftsdokument markerar du måldokumentet på menyn
Dokumentnamn (Document Name), går till menyn Redigera (Edit) och väljer
först Dokument (Documents) och sedan Ta bort dokumentet (Delete
Document).
• Du tar bort en utskriftssida genom att klicka på menyn Alternativ (Option),
välja Visa miniatyrer (View Thumbnails) och sedan välja den sida som ska
tas bort. På menyn Redigera (Edit) väljer du Ta bort sidan (Delete Page) på
Sidor (Pages).
• Återställning av utskriftssidan
Du kan återställa sidor som har tagits bort med Ta bort sidan (Delete Page).
Du återställer sidor genom att markera kryssrutan Visa borttagna sidor (View
Deleted Pages) på menyn Alternativ (Option) och sedan välja de sidor som ska
återställas bland de visade miniatyrsidorna. Sedan väljer du Sidor (Pages) och
Återställ sida (Restore Page) på menyn Redigera (Edit).
När du har redigerat utskriftsdokumenten eller utskriftssidorna kan du sedan vid
behov ändra utskriftsinställningarna på flikarna Sidinformation (Page Information),
Layout och Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment).
Viktigt!
Du kan visa alla dokumenten i listan genom att öppna förhandsgranskningen
och starta utskriften igen.
Du kan återställa utskriftsdokumenten till de skick de ursprungligen var i innan
de redigerades genom att på menyn Redigera (Edit) välja Återställ dokument
(Reset Documents) på Dokument (Documents).
Om de dokument som ska kombineras har olika utskriftsinställningar kan ett
meddelande visas.
Kontrollera innehållet i det meddelande som visas innan du kombinerar
dokumenten.
Om de dokument som ska kombineras har olika inställningar för pappersstorlek
och en dubbelsidig utskrift eller sidlayoututskrift ska göras, kan skrivaren kanske
54
inte åstadkomma det förväntade utskriftsresultatet för vissa sidor.
Gör en förhandsgranskning innan du skriver ut.
Beroende på vilka utskriftsinställningar som används för utskriftsdokumentet är
vissa funktioner kanske inte tillgängliga i Canon IJ XPS-förhandsgranskning.
Obs!
Du kan ändra Dokumentnamn (Document Name) till vilket namn som helst.
5. Starta utskriften
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften använder skrivaren de valda inställningarna för att skriva ut
data.
Skriva ut igen från utskriftshistoriken
När du klickar på Spara utskriftshistorik (Save Print History) på menyn Arkiv (File) för
att aktivera inställningen sparas det dokument som skrivs ut från förhandsgranskningen,
och du kan sedan skriva ut dokumentet igen med samma inställningar.
1. Visa utskriftshistoriken
Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen. På fliken Underhåll
(Maintenance) väljer du sedan Visa utskriftshistorik (View Print History).
Det sparade utskriftsdokumentet visas i förhandsgranskningen.
Viktigt!
Du kan begränsa hur mycket av utskriftshistoriken som ska sparas med hjälp av
Gräns för historikinlägg (History Entry Limit) på menyn Arkiv (File).
Om den valda gränsen för lagring av utskriftshistoriken överskrids när nya
dokument sparas tas de äldsta lagrade dokumenten i utskriftshistoriken
automatiskt bort.
2. Välja ett utskriftsdokument
Välj de dokument som du vill skriva ut i listan Dokumentnamn (Document Name).
3. Starta utskriften
Klicka på Skriv ut (Print).
Närliggande information
Visa utskriftsresultat före utskrift
55
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Ange färgkorrigering
Optimera fotoutskrifter
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
56
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Utskriftskvaliteten kan ställas in i Anpassad (Custom).
Så här ställer du in nivån för utskriftskvalitet:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj utskriftskvalitet
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Anpassad (Custom) som Utskriftskvalitet
(Print Quality) och klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Anpassad (Custom) visas.
3. Ange nivå för utskriftskvalitet
Välj nivå för utskriftskvaliteten genom att dra skjutreglaget och klicka på OK.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den valda nivån för utskriftskvalitet.
57
Viktigt!
Vissa utskriftskvalitetsnivåer kan inte väljas på grund av inställningarna i Medietyp
(Media Type).
Närliggande information
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
58
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Så här skriver du ut ett färgdokument i svartvitt:
Du kan även ställa in en gråskaleutskrift i Ytterligare funktioner (Additional Features) på
fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in gråskaleutskrift
Markera kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) på fliken Huvudgrupp
(Main).
3. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften konverteras dokumentet till gråskala. Detta gör att du kan
skriva ut färgdokumentet i svartvitt.
Viktigt!
När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad behandlar
skrivardrivrutinen bilddatan som sRGB-data. De utskrivna färgerna kan då skilja sig från
59
dem i den ursprungliga bildfilen.
Om du använder funktionen Gråskaleutskrift för att skriva ut Adobe RGB-data ska du
använda ett bildredigeringsprogram för att konvertera informationen till sRGB-data.
Obs!
Vid Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) kan både färgat och svart bläck användas.
60
Ange färgkorrigering
Du kan ange den färgkorrigeringsmetod som passar det dokument du ska skriva ut.
Normalt sett justeras färgerna med hjälp av Canon Digital Photo Color så att data skrivs ut
med den färgton de flesta föredrar. Den här metoden är lämplig för utskrift av sRGB-data.
Om du vill skriva ut genom att använda färgområdet (Adobe RGB eller sRGB) för bilddata
på ett effektivt sätt väljer du ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching)). Om du vill
använda ett bildredigeringsprogram för att ange en ICC-profil för utskrift väljer du Ingen
(None).
Så här anger du färgkorrigering:
Du kan även ställa in färgkorrigering på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att
välja Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) och sedan välja Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual
Adjustment) under Ytterligare funktioner (Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet
(Color/Intensity) och klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välj färgkorrigering
61
Klicka på fliken Matchning (Matching), välj den inställning för Färgkorrigering
(Color Correction) som är mest lämplig bland de följande alternativen och klicka på
OK.
Drivrutinsmatchning (Driver Matching)
Med Canon Digital Photo Color kan du skriva ut sRGB-data med den färgton de
flesta föredrar.
ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching))
Använder en ICC-profil för att justera färgerna vid utskrift.
Ange vilken inmatningsprofil som ska användas.
Ingen (None)
Ingen färgkorrigering utförs. Välj det här alternativet om du vill ange en enskilt skapad
ICC-profil för utskrift i ett program när du skriver ut data.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs dokumentdata ut med den angivna färgkorrigeringen.
Viktigt!
Om ICM är inaktiverat i programmet går det inte att välja ICM som Färgkorrigering
(Color Correction) och bilddata kanske inte skrivs ut på rätt sätt från skrivaren.
Om kryssrutan för Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad på fliken
Huvudgrupp (Main) visas Färgkorrigering (Color Correction) nedtonad och
inaktiverad.
62
Närliggande information
Optimera fotoutskrifter
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler
63
Optimera fotoutskrifter
Ibland händer det att utskrifter av bilder som tagits med digitalkameror inte har samma
färgtoner som den verkliga bilden eller den bild som visas på bildskärmen.
För att få utskrifterna så nära de önskade färgtonerna som möjligt måste du välja en
utskriftsmetod som passar det bildredigeringsprogram du använder och dina behov.
Färghantering
Enheter som digitalkameror, skannrar, bildskärmar och skrivare hanterar färg på olika sätt.
Färghantering (färgmatchning) är en metod som hanterar enhetsberoende ”färger” som ett
gemensamt färgområde.
Windows har ett färghanteringssystem, som kallas ”ICM”, inbyggt i operativsystemet.
Adobe RGB och sRGB används allmänt som gemensamma färgområden. Adobe RGB har
ett större färgområde än sRGB.
ICC-profiler omvandlar enhetsberoende ”färger” till ett gemensamt färgområde. Genom att
använda en ICC-profil och genomföra färgmatchning kan du dra ut bilddatas färgområde till
skrivarens färgåtergivningsområde.
Välj en utskriftsmetod som passar bilddata
Den rekommenderade utskriftsmetoden beror på färgområdet (Adobe RGB eller sRGB) för
de bilddata eller det bildredigeringsprogram som ska användas.
Det finns två vanliga utskriftsmetoder.
Kontrollera färgområdet (Adobe RGB eller sRGB) i de bilddata och det
bildredigeringsprogram som ska användas och välj sedan den lämpligaste
utskriftsmetoden.
Justera färger med skrivardrivrutinen
Beskriver hur du skriver ut sRGB-data med skrivardrivrutinens funktion för färgkorrigering.
• Skriva ut genom att använda Canon Digital Photo Color
Skrivaren skriver ut data med de färgtoner de flesta föredrar samtidigt som den återger de
verkliga färgerna i den ursprungliga bilden med tredimensionella effekter och höga,
skarpa kontraster.
• Skriva ut genom att direkt använda resultatet av den redigering och retuschering
som gjorts i ett bildredigeringsprogram
Vid utskrift framhäver skrivaren de fina nyansskillnaderna mellan mörkare och ljusare
partier samtidigt som de mörkaste och ljusaste partierna lämnas orörda.
Vid utskrift finjusterar skrivaren bilden, t.ex. med ljusstyrkejusteringar som gjorts i ett
bildredigeringsprogram.
64
Skriva ut med ICC-profiler
Beskriver hur du skriver ut genom att använda färgområdet Adobe RGB eller sRGB på ett
effektivt sätt.
Du kan skriva ut med ett gemensamt färgområde genom att ställa in
bildredigeringsprogrammet och skrivardrivrutinen så att färghanteringen motsvarar ICCprofilen för inmatning för bilden.
Inställningen av skrivardrivrutinen beror på vilket bildredigeringsprogram du använder för att
skriva ut.
65
Justera färger med skrivardrivrutinen
Du kan ange skrivarens färgkorrigeringsfunktion för att skriva ut sRGB-data med de
färgtoner de flesta föredrar genom att använda Canon Digital Photo Color.
Om du skriver ut från ett bildredigeringsprogram som kan identifiera ICC-profiler och där du
kan ange ICC-profiler använder du en ICC-profil för utskrift och väljer inställningar för
färghantering.
Så här justerar du färgerna med skrivardrivrutinen:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet
(Color/Intensity) och klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välj färgkorrigering
Klicka på fliken Matchning (Matching) och välj Drivrutinsmatchning (Driver
Matching) för Färgkorrigering (Color Correction).
4. Ställ in övriga alternativ
Vid behov klickar du på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och ställer in
färgbalansen (Cyan, Magenta och Gul (Yellow)), justerar inställningarna för
Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) och klickar
sedan på OK.
66
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften justerar skrivardrivrutinen färgerna.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
67
Skriva ut med ICC-profiler
Om bilddata har en angiven ICC-profil för inmatning kan du skriva ut på ett effektivt sätt
genom att använda färgområdet (Adobe RGB eller sRGB).
Inställningen av skrivardrivrutinen beror på vilket bildredigeringsprogram du använder för att
skriva ut.
Ange en ICC-profil från bildredigeringsprogrammet och skriv ut bilden
När du skriver ut resultatet av den redigering och retuschering som gjorts i Adobe
Photoshop, Canon Digital Photo Professional eller något annat bildredigeringsprogram där
du kan ange ICC-profiler för inmatning och utskrift, skriver du ut genom att använda
färgområdet i den ICC-profil för inmatning som angetts i bildens data.
Om du vill använda den här utskriftsmetoden använder du bildredigeringsprogrammet för
att välja färghanteringsalternativ och ange en ICC-profil för inmatning och en ICC-profil för
utskrift i bildfilen.
Även om du skriver ut med en ICC-profil för utskrift som du själv har skapat i
bildredigeringsprogrammet måste du välja färghanteringsalternativ från ditt
redigeringsprogram.
Mer information finns i bildredigeringsprogrammets användarhandbok.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet
(Color/Intensity) och klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välj färgkorrigering
Klicka på fliken Matchning (Matching) och välj Ingen (None) som Färgkorrigering
(Color Correction).
68
4. Ställ in övriga alternativ
Vid behov klickar du på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och ställer in
färgbalansen (Cyan, Magenta och Gul (Yellow)), justerar inställningarna för
Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) och klickar
sedan på OK.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften använder enheten färgområdet från bilddatan.
Ange en ICC-profil med skrivardrivrutinen och skriva ut
Skriv ut från ett bildredigeringsprogram som varken kan identifiera eller ger dig möjlighet att
ange ICC-profiler för inmatning och som använder färgområdet för den ICC-profil för
inmatning (sRGB) som finns i bilddata för utskrift. När du skriver ut Adobe RGB-data kan du
skriva ut med färgområdet Adobe RGB även om bildredigeringsprogrammet inte har stöd
för Adobe RGB.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet
(Color/Intensity) och klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
69
3. Välj färgkorrigering
Klicka på fliken Matchning (Matching) och välj ICM (ICC-profilmatchning (ICC
Profile Matching)) för Färgkorrigering (Color Correction).
4. Välj inmatningsprofil
Välj en Inmatningsprofil (Input Profile) som motsvarar bilddatans färgområde.
• För sRGB-data eller data utan en ICC-profil för inmatning:
Välj Standard.
• För Adobe RGB-data:
Välj Adobe RGB (1998).
Viktigt!
Om bildredigeringsprogrammet anger en inmatningsprofil gäller inte
inställningen i skrivardrivrutinen.
Om det inte finns några ICC-profiler för inmatning installerade på din dator visas
inte Adobe RGB (1998).
5. Ställ in övriga alternativ
Vid behov klickar du på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och ställer in
färgbalansen (Cyan, Magenta och Gul (Yellow)), justerar inställningarna för
Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) och klickar
sedan på OK.
6. Gör dina inställningar
70
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften använder enheten färgområdet från bilddatan.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
71
Justera färgbalans
Du kan justera färgtonerna under utskrift.
Eftersom denna funktion justerar färgbalansen genom att ändra bläckförhållandena för varje
färg ändras den totala färgbalansen i hela dokumentet. Använd programmet när du vill
skapa en stor förändring i färgbalansen. Använd endast skrivardrivrutinen om du bara vill ha
en liten förändring av färgbalansen.
Följande exempel visar hur det blir när färgbalansen används för att göra cyan mer intensiv
och minska gul så att skillnaden mellan alla färger minskar.
Ingen justering Justera färgbalans
Så här justerar du färgbalans:
Du kan även ställa in färgbalansen på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att
välja Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) och sedan välja Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual
Adjustment) under Ytterligare funktioner (Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet
(Color/Intensity) och klickar på Ställ in... (Set...).
72
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Justera färgbalans
Det finns ett reglage för var och en av färgerna Cyan, Magenta och Gul (Yellow).
Varje färg förstärks när du flyttar dess reglage åt höger och försvagas när du flyttar
reglaget åt vänster. Om t.ex. cyan blir svagare blir färgen röd starkare.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och
50. De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i
skrivardrivrutinsfönstret.
När du har justerat de olika färgerna klickar du på OK.
73
Viktigt!
Justera reglaget gradvis.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade färgbalansen.
Viktigt!
När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) på fliken Huvudgrupp (Main)
är markerad är färgbalansen (Cyan, Magenta, Gul (Yellow)) nedtonad och kan inte
väljas.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
74
Justera färgbalans med ett färgmönster
(skrivardrivrutin)
Du kan titta på det utskrivna mönstret och justera färgbalansen.
Om du använder färgbalans eller intensitet/kontrast för ett dokument skriver funktionen för
mönsterutskrift ut justeringarna i en lista tillsammans med justeringsvärdena.
Nedan beskrivs hur du går till väga när du justerar färgbalansen utifrån ett mönster.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet
(Color/Intensity) och klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välja mönsterutskrift
På fliken Färgjustering (Color Adjustment) markerar du kryssrutan Skriv ut
mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) och klickar sedan
på Inställningar för mönsterutskrift... (Pattern Print preferences...).
75
4. Ställa in mönsterutskrift
När dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print) öppnas ställer du in följande
alternativ och klickar sedan på OK.
Parametrar att justera (Parameters to Adjust)
Välj Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow).
Viktigt!
När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) på fliken Huvudgrupp
(Main) är markerad är Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) nedtonade
och kan inte väljas.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Välj den pappersstorlek som ska användas för mönsterutskriften.
Obs!
Beroende på vilken pappersstorlek som väljs på fliken Utskriftsformat (Page
Setup) så kan det finnas storlekar som inte kan väljas.
76
Antal mönsterinstanser (Amount of Pattern Instances)
Välj Störst (Largest), Stor (Large) eller Liten (Small) om du vill ange antalet
mönster som ska skrivas ut.
Obs!
Störst (Largest) och Stor (Large) kan inte väljas när vissa pappersstorlekar är
valda.
Färgvariation mellan instanserna (Color Variation Between Instances)
Ange mängden färgvariation mellan närliggande mönster.
Obs!
Stor (Large) är ungefär dubbelt så stor som Medium och Liten (Small) är
ungefär hälften så stor som Medium.
5. Kontrollera utskriftsresultat av mönsterutskrift
Välj OK på fliken Färgjustering (Color Adjustment) för att stänga dialogrutan
Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment).
Välj OK på fliken Huvudgrupp (Main) och starta sedan utskriften. Enheten skriver då
ut ett mönster där färgbalansen du angav är värdet i mitten.
Viktigt!
Vanligtvis skrivs mönster ut med färgbalansinställningarna som mittenvärden.
När Endast svart (Black Only) har valts för Inställningar för bläckkassett (Ink
77
Cartridge Settings) på fliken Underhåll (Maintenance) används däremot inte
färgbalansinställningarna vid mönsterutskrift.
6. Justera färgbalans
Titta på det utskrivna resultatet och välj den bild som du tycker är bäst. Ange sedan
färgbalanstalen som visas längst ned på bilden i fälten Cyan, Magenta och Gul
(Yellow) på fliken Färgjustering (Color Adjustment).
Avmarkera kryssrutan Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color
adjustment) och klicka på OK.
Obs!
Du kan även ställa in färgbalansen på fliken Snabbinstallation (Quick Setup)
genom att välja Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell justering av färg/
intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner
(Additional Features).
7. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du sedan startar utskriften skrivs dokumentet ut med den färgbalans som du
justerade via mönsterutskriftsfunktionen.
Viktigt!
När alternativet Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color
adjustment) är valt på fliken Färgjustering (Color Adjustment) är följande objekt
nedtonade och kan inte väljas:
78
• Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp
(Main)
• Häfta i sidan (Stapling Side) och Ange marginal... (Specify Margin...) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) (när Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing
(Manual)) är angivet kan endast Häfta i sidan (Stapling Side) väljas.)
Du kan bara skriva ut ett mönster om inställningen Normal storlek (Normal-size) har
valts för Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) på fliken Huvudgrupp (Main)
är markerad visas Cyan, Magenta och Gul (Yellow) nedtonade och kan inte användas.
Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på programvaran.
Närliggande information
Justera färgbalans
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
79
Justera ljusstyrka
Du kan ändra ljusstyrkan i bilden under en utskrift.
Funktionen ändrar inte rent vitt eller rent svart men den ändrar ljusstyrkan i mellanfärgerna.
Följande exempel visar utskriftsresultatet när inställningen för ljusstyrkan ändras.
Ljus (Light) har markerats Normal har markerats Mörk (Dark) har markerats
Så här justerar du ljusstyrka:
Du kan även ställa in ljusstyrkan på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att
välja Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) och sedan välja Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual
Adjustment) under Ytterligare funktioner (Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet
(Color/Intensity) och klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Ange ljusstyrka
80
Välj Ljus (Light), Normal eller Mörk (Dark) för Ljusstyrka (Brightness) och klicka
på OK. De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i
skrivardrivrutinsfönstret.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den angivna ljusstyrkan.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera intensitet
Justera kontrast
81
Justera intensitet
Du kan göra färgerna i en bild svagare (ljusare) eller intensivare (mörkare).
Följande prov visar hur det blir när intensiteten ökas så att alla färger blir intensivare när
bilden skrivs ut.
Ingen justering
Högre intensitet
Så här justerar du intensiteten:
Du kan även ställa in intensiteten på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att
välja Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) och sedan välja Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual
Adjustment) under Ytterligare funktioner (Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet
(Color/Intensity) och klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Justera intensitet
82
Intensifiera färgerna (gör dem mörkare) genom att flytta reglaget Intensitet
(Intensity) åt höger eller försvaga färgerna (gör dem ljusare) genom att flytta
reglaget åt vänster.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och
50. De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i
skrivardrivrutinsfönstret.
När du har justerat de olika färgerna klickar du på OK.
Viktigt!
Justera reglaget gradvis.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade intensiteten.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
83
Justera kontrast
Du kan justera bildernas kontrast under utskrift.
Öka kontrasten om du vill öka skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna. Minska
kontrasten om du vill minska skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna.
Ingen justering
Justera kontrasten
Så här justerar du kontrasten:
Du kan även ställa in kontrasten på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att
välja Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) och sedan välja Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual
Adjustment) under Ytterligare funktioner (Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet
(Color/Intensity) och klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Justera kontrasten
84
Om du drar reglaget Kontrast (Contrast) åt höger ökas kontrasten och om du drar
reglaget åt vänster minskas kontrasten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och
50. De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i
skrivardrivrutinsfönstret.
När du har justerat de olika färgerna klickar du på OK.
Viktigt!
Justera reglaget gradvis.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade kontrasten.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
85
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster
(skrivardrivrutin)
Du kan titta på det utskrivna mönstret och justera intensiteten/kontrasten.
Om du använder färgbalans eller intensitet/kontrast för ett dokument skriver funktionen för
mönsterutskrift ut justeringarna i en lista tillsammans med justeringsvärdena.
Nedan beskrivs hur du går till väga när du justerar intensiteten/kontrasten utifrån ett
mönster.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet
(Color/Intensity) och klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välja mönsterutskrift
På fliken Färgjustering (Color Adjustment) markerar du kryssrutan Skriv ut
mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) och klickar sedan
på Inställningar för mönsterutskrift... (Pattern Print preferences...).
86
4. Ställa in mönsterutskrift
När dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print) öppnas ställer du in följande
alternativ och klickar sedan på OK.
Parametrar att justera (Parameters to Adjust)
Välj Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast).
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Välj den pappersstorlek som ska användas för mönsterutskriften.
Obs!
Beroende på vilken pappersstorlek som väljs på fliken Utskriftsformat (Page
Setup) så kan det finnas storlekar som inte kan väljas.
Antal mönsterinstanser (Amount of Pattern Instances)
Välj Störst (Largest), Stor (Large) eller Liten (Small) om du vill ange antalet
mönster som ska skrivas ut.
87
Obs!
Störst (Largest) och Stor (Large) kan inte väljas när vissa pappersstorlekar är
valda.
Färgvariation mellan instanserna (Color Variation Between Instances)
Ange mängden färgvariation mellan närliggande mönster.
Obs!
Stor (Large) är ungefär dubbelt så stor som Medium och Liten (Small) är
ungefär hälften så stor som Medium.
5. Kontrollera utskriftsresultat av mönsterutskrift
Välj OK på fliken Färgjustering (Color Adjustment) för att stänga dialogrutan
Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment).
Välj OK på fliken Huvudgrupp (Main) och starta sedan utskriften. Enheten skriver då
ut ett mönster där intensiteten/kontrasten du angav är värdet i mitten.
6. Justera intensitet/kontrast
Titta på det utskrivna resultatet och välj den bild som du tycker är bäst. Ange sedan
talen för intensitet/kontrast som visas längst ned på bilden i fälten Intensitet
(Intensity) och Kontrast (Contrast) på fliken Färgjustering (Color Adjustment).
Avmarkera kryssrutan Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color
adjustment) och klicka på OK.
88
Obs!
Du kan även ange intensitet/kontrast på fliken Snabbinstallation (Quick
Setup) genom att välja Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga
inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell justering av
färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare
funktioner (Additional Features).
7. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du sedan startar utskriften skrivs dokumentet ut med den intensitet/kontrast som
du justerade via mönsterutskriftsfunktionen.
Viktigt!
När alternativet Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color
adjustment) är valt på fliken Färgjustering (Color Adjustment) är följande objekt
nedtonade och kan inte väljas:
• Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp
(Main)
• Häfta i sidan (Stapling Side) och Ange marginal... (Specify Margin...) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) (när Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing
(Manual)) är angivet kan endast Häfta i sidan (Stapling Side) väljas.)
Du kan bara skriva ut ett mönster om inställningen Normal storlek (Normal-size) har
valts för Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på programvaran.
89
Närliggande information
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera intensitet
Justera kontrast
90
Översikt över skrivardrivrutin
Canon IJ-skrivardrivrutin
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
Canon IJ-statusövervakare
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Canon IJ-förhandsgranskning
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin)
91
Canon IJ-skrivardrivrutin
Canon IJ-skrivardrivrutinen (kallas nedan skrivardrivrutin) är ett program som installeras på
datorn för att du ska kunna skriva ut data med den här enheten.
Skrivardrivrutinen konverterar de utskriftsdata som skapats i programmet till data som kan
hanteras i skrivaren och skickar sedan dessa data till skrivaren.
Eftersom olika modeller har stöd för olika utskriftsdataformat måste du ha en skrivardrivrutin
för just den modell du använder.
Typer av skrivardrivrutiner
I Windows Vista SP1 eller senare kan du installera XPS-skrivardrivrutinen utöver den
ordinarie skrivardrivrutinen.
XPS-skrivardrivrutinen är lämplig för utskrifter från program som stöder XPS-utskrifter.
Viktigt!
För att du ska kunna använda XPS-skrivardrivrutinen måste standardskrivardrivrutinen
redan vara installerad på din dator.
Installera skrivardrivrutinen
• Du installerar den ordinarie skrivardrivrutinen genom att sätta in Installations-CD:n som
medföljer enheten och sedan installera drivrutinen från Starta om installationen (Start
Setup Again).
• Du installerar XPS-skrivardrivrutinen genom att sätta in Installations-CD:n som
medföljer enheten och sedan välja Drivrutin för XPS (XPS Driver) från Lägg till
programvara (Add Software).
Ange skrivardrivrutinen
Du anger skrivardrivrutinen genom att öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i programmet du
använder och välja ”XXX Printer” (där ”XXX” är modellnamnet) för att ange den ordinarie
skrivardrivrutinen eller ”XXX Printer XPS” (där ”XXX” är modellnamnet) för att ange XPSskrivardrivrutinen.
Visa manualen med skrivardrivrutinen
Om du vill visa en beskrivning av en flik i fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
klickar du på flikens Hjälp (Help)-knapp.
92
Närliggande information
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
93
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för
skrivardrivrutinen
Du kan visa fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen via det program som används
eller via skrivarikonen.
Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen via
bildredigeringsprogrammet
Följ nedanstående anvisningar för att konfigurera en utskriftsprofil när du skriver ut.
1. Välj kommandot för utskrift i bildredigeringsprogrammet
Vanligen väljer du Skriv ut (Print) på menyn Arkiv (File) när du vill öppna
dialogrutan Skriv ut (Print).
2. Välj skrivarmodell och klicka på Inställningar (Preferences) (eller
Egenskaper (Properties))
Fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen visas.
Obs!
Beroende på vilket program du använder kan kommandon eller menynamn
variera och det kan förekomma fler steg. Mer information finns i
bildredigeringsprogrammets användarhandbok.
Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen via skrivarikonen
Följ nedanstående anvisningar för att utföra underhållsåtgärder för enheten som t.ex.
rengöring av skrivhuvud eller för att konfigurera en utskriftsprofil som är gemensam för alla
program.
1. Välj enligt beskrivningen nedan:
• Om du använder Windows 8 går du till skrivbordsikonerna och väljer Inställningar
(Settings) -> Kontrollpanelen (Control Panel) -> Maskinvara och ljud
(Hardware and Sound) -> Enheter och skrivare (Devices and Printers).
• I Windows 7 väljer du Start-menyn -> Enheter och skrivare (Devices and
Printers).
• I Windows Vista väljer du Start-menyn -> Kontrollpanelen (Control Panel) ->
Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) -> Skrivare (Printers).
94
• I Windows XP väljer du start-menyn -> Kontrollpanelen (Control Panel) ->
Skrivare och annan maskinvara (Printers and Other Hardware) -> Skrivare
och fax (Printers and Faxes).
2. Högerklicka på modellnamnsikonen och välj Utskriftsinställningar
(Printing preferences) på menyn som visas
Fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen visas.
Viktigt!
När du öppnar fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen via
Skrivaregenskaper (Printer properties) (Windows 8, Windows 7) eller
Egenskaper (Properties) (Windows Vista, Windows XP) visas flikar med
Windows-funktioner som fliken Portar (Ports) (eller Avancerat (Advanced)).
Dessa flikar visas inte när du öppnar via Utskriftsinställningar (Printing
preferences) eller annan programvara. Mer information om flikar för Windowsfunktioner finns i användarhandboken för Windows.
95
Canon IJ-statusövervakare
Om du använder XPS-skrivardrivrutinen byter du ut ”Canon IJ-statusövervakare” mot
”Canon IJ XPS-statusövervakare” när du läser den här informationen.
Canon IJ-statusövervakare är ett program som visar enhetens status och utskriftens
förlopp. Du får information om enhetens status med hjälp av bilder, ikoner och
meddelanden.
Starta Canon IJ-statusövervakare
Canon IJ-statusövervakare startas automatiskt när utskriftsdata skickas till enheten. När
Canon IJ-statusövervakare har startats visas den som en knapp i aktivitetsfältet.
Klicka på knappen för Statusövervakaren i aktivitetsfältet. Canon IJ-statusövervakare visas.
Obs!
Om du vill öppna Canon IJ-statusövervakaren när enheten inte skriver ut öppnar du
fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen och klickar på Visa skrivarstatus (View
Printer Status) på fliken Underhåll (Maintenance).
Vilken information som visas i Canon IJ-statusövervakaren varierar beroende på i
vilket land eller i vilken region enheten används.
Om något fel inträffar
Canon IJ-statusövervakare visas automatiskt om ett fel inträffar (t.ex. om skrivaren får slut
på papper eller om bläcknivån är låg).
96
Följ anvisningarna och vidta lämplig åtgärd.
97
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Om du använder XPS-skrivardrivrutinen byter du ut ”Canon IJ-statusövervakare” mot
”Canon IJ XPS-statusövervakare” när du läser den här informationen.
Du kan kontrollera kvarvarande bläcknivå och typer av FINE-bläckkassetter för din modell.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Starta Canon IJ-statusövervakare
Klicka på Visa skrivarstatus (View Printer Status) på fliken Underhåll
(Maintenance).
Canon IJ-statusövervakare öppnas och visar en bild av bläckstatusen.
Obs!
Vilken information som visas i Canon IJ-statusövervakaren varierar beroende på
i vilket land eller i vilken region enheten används.
När du får ett meddelande om återstående bläcknivå visas en markering
ovanför bläckikonen.
till exempel:
Bläcknivån är låg. Förbered en ny bläckkassett.
3. Klicka på Bläckinformation (Ink Details) vid behov.
Du kan kontrollera den information som berör bläck.
Om en varning eller ett fel som har med kvarvarande bläcknivå att göra visas en
meddelandeikon längst upp i bilden i dialogrutan Bläckinformation (Ink Details).
Följ anvisningarna på skärmen och vidta lämplig åtgärd.
Obs!
Du kan även visa dialogrutan Bläckinformation (Ink Details) genom att välja
bläckikonen på Canon IJ-statusövervakaren.
98
Canon IJ-förhandsgranskning
Canon IJ-förhandsgranskning är ett program som gör att du kan förhandsgranska utskrifter
innan du skriver ut.
Förhandsgranskningen ger dig en uppfattning om inställningarna i skrivardrivrutinen och gör
det möjligt att kontrollera dokumentets layout, utskriftens ordningsföljd och sidantalet. Du
kan även ändra inställningarna för medietyp.
Om du vill visa en förhandsgranskning innan du skriver ut öppnar du fönstret Egenskaper
för skrivardrivrutinen, klickar på fliken Huvudgrupp (Main) och markerar kryssrutan
Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing).
Om du inte vill förhandsgranska innan du skriver ut avmarkerar du kryssrutan.
Viktigt!
Se "Redigera utskriftsdokumentet eller skriva ut igen från utskriftshistoriken" om du
använder XPS-skrivardrivrutinen.
Närliggande information
Visa utskriftsresultat före utskrift
99
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Om du använder XPS-skrivardrivrutinen byter du ut ”Canon IJ-statusövervakare” mot
”Canon IJ XPS-statusövervakare” när du läser den här informationen.
Om skrivaren inte börjar skriva ut kan avbrutna eller misslyckade utskriftsjobb finnas kvar i
minnet.
Ta bort det oönskade utskriftsjobbet med Canon IJ-statusövervakare.
1. Visa Canon IJ-statusövervakare
Klicka på knappen för Statusövervakaren i aktivitetsfältet.
Canon IJ-statusövervakare visas.
2. Visa utskriftsjobb
Klicka på Visa utskriftskön (Display Print Queue).
Fönstret med utskriftskön visas.
3. Ta bort utskriftsjobb
Välj Avbryt alla dokument (Cancel All Documents) på menyn Skrivare (Printer).
När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på Ja (Yes).
Utskriften är borttagen.
Viktigt!
Endast användare som har tilldelats åtkomsträttigheter för skrivaradministration kan ta
bort andra användares utskriftsjobb.
Obs!
När du utför den här åtgärden tas alla utskriftsjobb bort. Om listan för skrivarkön
innehåller ett viktigt utskriftsjobb börjar du om från början.
100
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin)
För den här skrivardrivrutinen gäller följande begränsningar. Tänk på dessa punkter när du
använder skrivardrivrutinen.
Begränsningar hos skrivardrivrutinen
• Med vissa program fungerar inte inställningen för Kopior (Copies) som görs på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen.
Använd i så fall inställningen för antal kopior i dialogrutan Skriv ut (Print) i programmet.
• Om det Språk (Language) som valts i dialogrutan Om (About) på fliken Underhåll
(Maintenance) inte motsvarar språket i operativsystemets gränssnitt kan det hända att
fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen inte fungerar som det ska.
• Ändra ingenting på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan med skrivaregenskaper.
Om du gör några ändringar kommer du inte kunna använda följande funktioner på rätt
sätt.
Om Skriv ut till fil (Print to file) har valts i dialogrutan Skriv ut (Print) i ett program
som inte tillåter EMF-buffring, t.ex. Adobe Photoshop LE eller MS Photo Editor, kommer
följande funktioner inte heller att fungera.
• Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp
(Main)
• Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) i dialogrutan
Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
• Sidlayout (Page Layout), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster), Broschyr
(Booklet), Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)), Ange
marginal... (Specify Margin...), Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page),
Sortera (Collate) och Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel...
(Stamp...)) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
• Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) på fliken
Färgjustering (Color Adjustment) i dialogrutan Manuell färgjustering (Manual
Color Adjustment)
• Eftersom upplösningen i förhandsgranskningen skiljer sig från upplösningen i utskriften
kan text och linjer se annorlunda ut jämfört med den färdiga utskriften.
• I vissa program delas utskriften upp i flera utskriftsjobb.
Ta bort alla delar av utskriftsjobbet för att avbryta en utskrift.
101
• Om bilddata inte skrivs ut korrekt öppnar du dialogrutan Utskriftsalternativ (Print
Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) och ändrar inställningen för
Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the
application software). Det kan lösa problemet.
Obs!
Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the
application software) kan inte användas när XPS-skrivardrivrutinen används.
Saker att lägga märke till om program med begränsningar
• För Microsoft Word (Microsoft Corporation) gäller följande begränsningar.
• Om Microsoft Word har samma utskriftsfunktioner som skrivardrivrutinen bör du
använda Word för att ange dessa.
• När Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) eller Sidlayout (Page
Layout) används under Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page
Setup) i skrivardrivrutinen kan det hända att dokumentet inte skrivs ut som vanligt i
vissa Word-versioner.
• När Pappersstorlek (Page Size) i Word är inställt på "XXX Förstora/Förminska" kan
det hända att dokumentet inte skrivs ut som vanligt i vissa Word-versioner.
Gör så här om det händer.
1. Öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i Word.
2. Öppna fönstret fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen. På fliken
Utskriftsformat (Page Setup) ställer du in Pappersstorlek (Page Size) på
samma pappersstorlek som du angav i Word.
3. Ställ in den Sidlayout (Page Layout) som du vill ha och klicka sedan på OK för
att stänga fönstret.
4. Stäng dialogrutan Skriv ut (Print) utan att starta utskriften.
5. Öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i Word igen.
6. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen och klicka på OK.
7. Starta utskriften.
102
• Om bitmappsutskrift är aktiverad i Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated) kan
utskriften ta lång tid och vissa data kanske inte skrivs ut. Avmarkera kryssrutan
Bitmappsutskrift (Bitmap Printing) i dialogrutan Skriv ut (Print) och skriv sedan ut.
103
Beskrivning av skrivardrivrutinen
Beskrivning av fliken Snabbinstallation
Beskrivning av fliken Huvudgrupp
Beskrivning av fliken Utskriftsformat
Beskrivning av fliken Underhåll
Beskrivning av Canon IJ-förhandsgranskning
Beskrivning av Canon IJ XPS-förhandsgranskning
Beskrivning av Canon IJ-statusövervakare
104
Beskrivning av fliken Snabbinstallation
På fliken Snabbinstallation (Quick Setup) kan du skapa vanliga utskriftsinställningar. När
du väljer en skapad inställning växlar enheten automatiskt till de förinställda alternativen.
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
Namnen och ikonerna för utskriftsprofiler som du använder ofta kan sparas. När du väljer
en utskriftsprofil baserat på dokumentets syfte används inställningar som matchar syftet.
Dessutom visas funktioner som kan vara användbara för den valda utskriftsprofilen under
Ytterligare funktioner (Additional Features).
Du kan också ändra en utskriftsprofil och spara den under ett nytt namn. Du kan ta bort en
sparad utskriftsprofil.
Du kan ändra profilernas ordning, antingen genom att dra enskilda profiler eller genom att
hålla ned Ctrl-tangenten och gå upp eller ned med piltangenterna.
Standard
Detta är fabriksinställningarna.
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har
ställts in i ett program har dessa inställningar prioritet.
Fotoutskrift (Photo Printing)
Om du väljer denna inställning vid fotoutskrift ställer enheten in det fotopapper och den
fotostorlek som normalt används.
Om Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i ett program har
dessa inställningar prioritet.
105
Affärsdokument (Business Document)
Välj den här inställningen när du skriver ut ett allmänt dokument.
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har
ställts in i ett program har dessa inställningar prioritet.
Sparläge för papper (Paper Saving)
Välj den här inställningen för att spara papper när du skriver ut ett allmänt dokument.
Kryssrutorna Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing) och Dubbelsidig utskrift (Manuell)
(Duplex Printing (Manual)) markeras automatiskt.
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har
ställts in i ett program har dessa inställningar prioritet.
Kuvert (Envelope)
Om du väljer den här inställningen för utskrift på ett kuvert ställs Medietyp (Media
Type) automatiskt in på Kuvert (Envelope). Ange kuvertets storlek i dialogrutan
Inställning för kuvertstorlek (Envelope Size Setting).
Obs!
Kombinationen av de Ytterligare funktioner (Additional Features) som visades för
den utskriftsprofil som var vald när den utökade utskriftsprofilen sparades visas även när
den utökade utskriftsprofilen väljs.
Spara... (Save...)
Visar Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings).
Klicka på den här knappen när du vill spara informationen som du ställde in på flikarna
Snabbinstallation (Quick Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup)
under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings).
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings)
I den här dialogrutan kan du spara informationen som du ställde in på flikarna
Snabbinstallation (Quick Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page
Setup) och lägga till informationen i listan Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Namn (Name)
Ange namnet på den utskriftsprofil som du vill spara.
Upp till 255 tecken kan anges.
Namnet visas tillsammans med dess ikon i listan Vanliga inställningar (Commonly
Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Alternativ... (Options...)
Öppnar Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings).
Ändrar detaljer i den utskriftsprofil som ska sparas.
106
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings)
Välj ikoner för de utskriftsprofiler som ska sparas i Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings) och ändra de objekt som ska sparas i
utskriftsprofilerna.
Ikon (Icon)
Välj ikon för den utskriftsprofil som du vill spara.
Den valda ikonen visas tillsammans med dess namn i listan Vanliga
inställningar (Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation
(Quick Setup).
Spara inställning för pappersstorlek (Save the paper size setting)
Sparar pappersstorleken i utskriftsprofilen under Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade
pappersstorleken när utskriftsprofilen väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte pappersstorleken och
därmed används inte samma pappersstorlek när utskriftsprofilen väljs. I
stället skriver skrivaren ut den pappersstorlek som har angetts i programmet.
Spara inställning för orientering (Save the orientation setting)
Sparar inställningen Orientering (Orientation) i utskriftsprofilen under
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade
utskriftsorienteringen när utskriftsprofilen väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte utskriftsorienteringen och
därmed används inte inställningen Orientering (Orientation) när
utskriftsprofilen väljs. I stället skriver skrivaren ut den utskriftsorientering som
har angetts i programmet.
Spara inställning för kopior (Save the copies setting)
Sparar inställningen för Kopior (Copies) i utskriftsprofilen under Vanliga
inställningar (Commonly Used Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade inställningen för
kopior när utskriftsprofilen väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte inställningen för kopior
och därmed används inte inställningen Kopior (Copies) när utskriftsprofilen
väljs. I stället skriver skrivaren ut den inställning för kopior som har angetts i
programmet.
Ta bort (Delete)
Tar bort en sparad utskriftsprofil.
Välj namnet på den inställning som ska tas bort från Vanliga inställningar (Commonly
107
Used Settings) och klicka på Ta bort (Delete). När ett bekräftelsemeddelande visas klickar
du på OK för att ta bort den angivna utskriftsprofilen.
Obs!
Utskriftsprofiler som har registrerats i de ursprungliga inställningarna kan inte tas bort.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing)
Visar hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut.
Markera den här kryssrutan om du vill visa en förhandsgranskning före utskrift.
Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill visa en förhandsgranskning.
Viktigt!
För att kunna använda Canon IJ XPS-förhandsgranskningen måste Microsoft .NET
Framework 4 Client Profile vara installerat på datorn.
Ytterligare funktioner (Additional Features)
Visar praktiska funktioner som används ofta för den utskriftsprofil som du har valt under
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick
Setup).
När du rör muspekaren nära en funktion som kan ändras visas en beskrivning av den
funktionen.
Markera respektive kryssruta för att aktivera en funktion. Avmarkera respektive kryssruta för
att inaktivera en funktion.
För vissa funktioner kan du ställa in detaljerade inställningar på flikarna Huvudgrupp
(Main) och Utskriftsformat (Page Setup).
Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing)
Skriver ut två dokumentsidor, sida vid sida, på ett enda pappersark.
Om du vill ändra sidornas ordningsföljd klickar du på fliken Utskriftsformat (Page
Setup) och väljer Sidlayout (Page Layout) för Sidlayout (Page Layout), och klicka
sedan på Ange... (Specify...). Sedan visas Dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout
Printing) där du anger Utskriftsordning (Page Order).
Utskrift 4 på 1 (4-on-1 Printing)
Skriver ut fyra dokumentsidor, sida vid sida, på ett enda pappersark.
Om du vill ändra sidornas ordningsföljd klickar du på fliken Utskriftsformat (Page
Setup) och väljer Sidlayout (Page Layout) för Sidlayout (Page Layout), och klicka
108
sedan på Ange... (Specify...). Sedan visas Dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout
Printing) där du anger Utskriftsordning (Page Order).
Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual))
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna av
papperet.
Om du vill ändra häftsida eller marginaler anger du nya värden på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Den här funktionen omvandlar färgdata till svartvitt när dokumentet skrivs ut.
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 180 grader mot
pappersutmatningsriktningen.
Utskriftsytans bredd och förlängningsmåttet som har konfigurerats i andra program
kastas om vertikalt och horisontellt.
Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment)
Välj detta när du ställer in metoden för Färgkorrigering (Color Correction) och
enskilda inställningar som Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness),
Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) och så vidare.
Viktigt!
Beroende på vilka utskriftsprofiler som valdes under Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings) kan vissa funktioner vara gråtonade, vilket innebär att de
inte kan ändras.
Medietyp (Media Type)
Anger typ av utskriftspapper.
Välj en medietyp som matchar det papper som du har fyllt på i skrivaren. Då säkerställer du
att utskriften sker korrekt för det angivna papperet.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Väljer den pappersstorlek som du har fyllt på i enheten.
I normala fall ställs pappersstorleken in automatiskt enligt den inställda pappersstorleken för
utmatning, och dokumentet skrivs ut utan någon skalning.
När du ställer in Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing) eller Utskrift 4 på 1 (4-on-1 Printing)
under Ytterligare funktioner (Additional Features) kan du ange pappersstorleken
manuellt under Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Om du väljer en pappersstorlek som är mindre än inställd Pappersstorlek (Page Size)
109
förminskas bilden.
Om du väljer en pappersstorlek som är större än inställd Pappersstorlek (Page Size)
förstoras bilden.
Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Size)
I den här dialogrutan kan du ange en anpassad pappersstorlek (bredd och höjd).
Enheter (Units)
Välj enhet för val av användardefinierad papperstorlek.
Pappersstorlek (Paper Size)
Anger Bredd (Width) och Höjd (Height) för det anpassade papperet. Måtten visas
enligt de enheter som angavs under Enheter (Units).
Orientering (Orientation)
Anger utskriftsriktning.
Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du välja
samma riktning som du valde i det programmet.
Stående (Portrait)
Skriver ut dokumentet så att sidhuvudets och sidfotens läge är oförändrade oavsett
pappersutmatningsriktningen. Det här är standardinställningen.
Liggande (Landscape)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 90 grader i förhållande till
pappersutmatningsriktningen.
Du kan ändra rotationsriktningen genom att gå till fliken Underhåll (Maintenance),
öppna dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) och markera
kryssrutan Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90
degrees left when orientation is [Landscape]).
Om du vill rotera dokumentet 90 grader åt vänster vid utskrift markerar du kryssrutan
Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees
left when orientation is [Landscape]).
Om du vill rotera dokumentet 90 grader åt höger vid utskrift avmarkerar du kryssrutan
Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees
left when orientation is [Landscape]).
Utskriftskvalitet (Print Quality)
Här anges önskad utskriftskvalitet.
Välj en av följande för att ställa in den utskriftskvalitet som passar bäst för den aktuella
utskriften.
Om du vill ställa in utskriftskvaliteten individuellt klickar du på fliken Huvudgrupp (Main)
och under Utskriftskvalitet (Print Quality) väljer du Anpassad (Custom). Då aktiveras
110
Ställ in... (Set...). Klicka på Ställ in... (Set...) för att öppna Dialogrutan Anpassad (Custom)
och ange sedan önskade inställningar.
Hög (High)
Prioriterar utskriftskvalitet framför hastighet.
Standard
Skriver ut med medelhög hastighet och kvalitet.
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
Papperskälla (Paper Source)
Visar var papper hämtas från.
Kopior (Copies)
Här anger du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan ange ett värde mellan 1 och 999.
Viktigt!
Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion anger du
inställningarna på skrivardrivrutinen. Om utskriften inte är godtagbar anger du
funktionsinställningarna i programmet.
Skriv alltid ut med aktuella inställningar (Always Print with Current Settings)
Skriver ut dokument med de aktuella inställningarna från och med nästa utskriftsjobb.
När du väljer den här funktionen och sedan stänger fönstret Egenskaper för
skrivardrivrutinen sparas informationen som du angav på flikarna Snabbinstallation
(Quick Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup), och
inställningarna kan användas från och med nästa utskriftsjobb.
Viktigt!
Om du loggar in med ett annat användarnamn visar inte utskriftsinställningarna de
värden som gjordes när den här funktionen var aktiverad.
Inställningar som görs i ett program har prioritet.
Standardvärden (Defaults)
Återställer alla inställningar som du har ändrat till standardvärdena.
Klicka på den här knappen för att återställa alla inställningar på flikarna Snabbinstallation
(Quick Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup) till
standardvärdena (fabriksinställningar).
Närliggande information
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
111
Ange Pappersstorlek och Orientering
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Dubbelsidig utskrift
Ställa in kuvertutskrift
Visa utskriftsresultat före utskrift
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Skapa en vanlig utskriftsprofil
112
Beskrivning av fliken Huvudgrupp
På fliken Huvudgrupp (Main) kan du göra grundläggande utskriftsinställningar i enlighet
med vald medietyp. Såvida inte särskilda utskriftsfunktioner behövs kan normala utskrifter
utföras när värdena på den här fliken har ställts in.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Medietyp (Media Type)
Anger typ av utskriftspapper.
Välj en medietyp som matchar det papper som har fyllts på i enheten. Då säkerställer du att
utskriften sker korrekt för det angivna papperet.
Papperskälla (Paper Source)
Visar var papper hämtas från.
Utskriftskvalitet (Print Quality)
Här anges önskad utskriftskvalitet.
Välj en av följande för att ställa in den utskriftskvalitet som passar bäst för den aktuella
utskriften.
Hög (High)
Prioriterar utskriftskvalitet framför hastighet.
Standard
Skriver ut med medelhög hastighet och kvalitet.
113
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
Anpassad (Custom)
Välj detta när du vill ställa in utskriftskvaliteten enskilt.
Ställ in... (Set...) aktiveras och du kan då öppna Dialogrutan Anpassad (Custom) för att
ange egna inställningar.
Ställ in... (Set...)
Öppnar dialogrutan Anpassad (Custom). Där kan du ställa in utskriftskvaliteten enskilt.
Välj Anpassad (Custom) under Utskriftskvalitet (Print Quality) för att aktivera den
här knappen.
Dialogrutan Anpassad (Custom)
Ställ in utskriftskvaliteten och välj önskad utskriftskvalitet.
Kvalitet
Du kan använda skjutreglaget för att justera utskriftskvaliteten.
Viktigt!
Vissa utskriftskvalitetsnivåer kan inte väljas på grund av inställningarna i
Medietyp (Media Type).
Obs!
Utskriftskvaliteterna Hög (High), Standard eller Utkast (Draft) är kopplade
till skjutreglaget. På så sätt visas motsvarande utskriftskvalitet och värde till
vänster när du drar i skjutreglaget. Detta fungerar på samma sätt som när
motsvarande alternativknapp väljs under Utskriftskvalitet (Print Quality) på
fliken Huvudgrupp (Main).
Färg/intensitet (Color/Intensity)
Anger färgjusteringsmetod.
Automatisk (Auto)
Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och
Kontrast (Contrast) med mera justeras automatiskt.
Manuell (Manual)
Välj detta när du ställer in metoden för Färgkorrigering (Color Correction) och
enskilda inställningar som Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness),
Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) och så vidare.
Ställ in... (Set...) aktiveras och du kan då öppna fliken Färgjustering och fliken
Matchning i dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) för att
ange önskade inställningar.
114
Ställ in... (Set...)
I dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) kan du justera
enskilda färginställningar som Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness),
Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) på fliken Färgjustering (Color
Adjustment). Välj sedan metoden för Färgkorrigering (Color Correction) på fliken
Matchning (Matching).
Obs!
Om du vill justera färger med hjälp av en ICC-profil använder du dialogrutan
Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) för att ange profilen.
Fliken Färgjustering (Color Adjustment)
På den här fliken kan du justera färgbalansen genom att ändra inställningarna för
alternativen Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet
(Intensity) och Kontrast (Contrast).
Förhandsgranskning (Preview)
Visar färgjusteringens effekt.
Färgen och ljusstyrkan ändras när vart och ett av objekten justeras. Du kan
enkelt kontrollera färgjusteringens status genom att ändra
förhandsgranskningsbilden till en som liknar det som ska skrivas ut med Bildtyp
(Sample Type).
Bildtyp (Sample Type)
Väljer en förhandsgranskningsbild som visas på fliken Färgjustering (Color
Adjustment).
Vid behov väljer du en förhandsgranskningsbild för Standard, Porträtt
(Portrait), Landskap (Landscape) eller Grafik (Graphics), beroende på
vad som mest liknar utskriftsresultatet.
Visa färgmönster (View Color Pattern)
Visar ett mönster som används för att kontrollera färgförändringar som har
orsakats av färgjusteringen.
Markera den här kryssrutan om du vill visa förhandsgranskningsbilden med
ett färgmönster.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill visa förhandsgranskningsbilden
med en bildtyp.
Obs!
Bilden visas i svartvitt när kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale
Printing) är markerad.
115
Cyan / Magenta / Gul (Yellow)
Justerar intensiteten för Cyan, Magenta och Gul (Yellow).
Om du drar reglaget åt höger blir färgen mer intensiv och om du drar det åt
vänster blir färgen svagare.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50
och 50.
Den här justeringen ändrar den relativa mängden bläck som varje färg
använder, vilket ändrar den totala färgbalansen i hela dokumentet. Använd ett
program om du vill göra en stor förändring i den totala färgbalansen. Använd
skrivardrivrutinen om du bara vill göra en liten förändring i färgbalansen.
Ljusstyrka (Brightness)
Anger utskriftens ljusstyrka.
Du kan inte ändra nivåerna för vitt och svart. Du kan dock ändra ljusstyrkan för
gråtoner mellan vitt och svart.
Intensitet (Intensity)
Justerar utskriftens totala intensitet.
Om du drar reglaget åt höger ökar intensiteten och om du drar reglaget åt
vänster minskar intensiteten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50
och 50.
Kontrast (Contrast)
Justerar konstrasten mellan ljust och mörkt i den bild som ska skrivas ut.
Om du drar reglaget åt höger ökar kontrasten och om du drar reglaget åt vänster
minskar kontrasten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50
och 50.
Viktigt!
När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken Huvudgrupp
(Main) inaktiveras alternativen Cyan, Magenta och Gul (Yellow) och kan inte
användas.
Skriv ut ett mönster för färgjustering
När färgbalansen eller intensiteten/kontrasten ändras skriver
mönsterutskriftsfunktionen ut en lista över justeringsresultaten tillsammans med
justeringsvärdena.
Välj den här funktionen när du skriver ut ett mönster för färgjustering.
Inställningar för mönsterutskrift... (Pattern Print preferences...) aktiveras
och Dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print) öppnas där du kan ange ett
mönster.
116
Inställningar för mönsterutskrift... (Pattern Print preferences...)
Dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print) öppnas. Där kan du göra
justeringar och inställningar för mönsterutskrift, till exempel antal mönster.
Dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print)
Här konfigureras mönsterutskrifter som gör att du kan kontrollera
dokumentens färgbalans och intensitet/kontrast.
Parametrar att justera (Parameters to Adjust)
Välj det objekt som ska kontrolleras med mönsterutskrift.
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow)
Skriver ut ett mönster som du kan använda för att kontrollera
balansen för cyan/magenta/gul.
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast)
Skriver ut ett mönster som du kan använda för att kontrollera
balansen för intensitet/kontrast.
Viktigt!
När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken
Huvudgrupp (Main) inaktiveras Cyan/Magenta/Gul (Cyan/
Magenta/Yellow) och kan inte användas.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Här anges den pappersstorlek som ska användas för mönsterutskriften.
Den här inställningen är kopplad till Skrivarens pappersstorlek (Printer
Paper Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Obs!
Beroende på vilken pappersstorlek som väljs på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) så kan det finnas storlekar som inte
kan väljas.
Antal mönsterinstanser (Amount of Pattern Instances)
Här anges antal mönster som du vill skriva ut.
Du kan välja mellan Störst (Largest), Stor (Large) och Liten (Small).
När du väljer en mönsterstorlek kan följande antal mönster skrivas ut:
Störst (Largest)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 37
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 49
117
Stor (Large)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 19
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 25
Liten (Small)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 7
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 9
Obs!
Störst (Largest) och Stor (Large) kan inte väljas när vissa
pappersstorlekar är valda.
Förhandsgranskningen på fliken Huvudgrupp (Main) visar en bild
där du kan kontrollera den övergripande layouten.
Färgvariation mellan instanserna (Color Variation Between
Instances)
Här anges mängden färgvariation mellan närliggande mönster.
Välj mellan Stor (Large), Medium och Liten (Small). Stor (Large) ger
en stor förändring och Liten (Small) ger en liten förändring.
Obs!
Stor (Large) är ungefär dubbelt så stor som Medium och Liten
(Small) är ungefär hälften så stor som Medium.
Fliken Matchning (Matching)
Här kan du ange den färgkorrigeringsmetod som matchar den dokumenttyp som
ska skrivas ut.
Färgkorrigering (Color Correction)
Här kan du välja Drivrutinsmatchning (Driver Matching), ICM (ICCprofilmatchning (ICC Profile Matching)) eller Ingen (None) som matchar
utskriftens syfte.
Drivrutinsmatchning (Driver Matching)
Med Canon Digital Photo Color kan du skriva ut sRGB-data med den färgton
de flesta föredrar.
ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching))
Använder en ICC-profil för att justera färgerna vid utskrift.
Ange vilken inmatningsprofil som ska användas.
Ingen (None)
Inaktiverar färgjustering med skrivardrivrutinen.
118
Obs!
I XPS-skrivardrivrutinen har ICM ändrats till ICC-profilmatchning (ICC
Profile Matching).
Inmatningsprofil (Input Profile)
Här anger du vilken inmatningsprofil som ska användas när du väljer ICM (ICCprofilmatchning (ICC Profile Matching)) för Färgkorrigering (Color
Correction).
Standard
Standardskrivarprofilen (sRGB), som har stöd för ICM-färgområdet,
används. Det här är standardinställningen.
Adobe RGB (1998)
Adobe RGB-profilen, som har stöd för ett bredare färgområde än sRGB,
används.
Viktigt!
Adobe RGB (1998) visas inte när det inte finns några Adobe RGBinmatningsprofiler installerade.
Obs!
I XPS-skrivardrivrutinen har ICM ändrats till ICC-profilmatchning (ICC
Profile Matching).
Viktigt!
Om programmet är inställt på att ICM är inaktiverat kan inte ICM användas för
Färgkorrigering (Color Correction) och det kan hända att skrivaren inte skriver
ut bilden på rätt sätt.
När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken Huvudgrupp
(Main) inaktiveras alternativet Färgkorrigering (Color Correction) och kan inte
användas.
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Den här funktionen omvandlar färgdata till svartvitt när dokumentet skrivs ut.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut ett färgdokument i svartvitt.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut ett färgdokument i färg.
Viktigt!
Beroende på inställningarna under Medietyp (Media Type) kan utskriftsresultatet bli
likadant även om inställningen för Utskriftskvalitet (Print Quality) ändras.
119
Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing)
Visar hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut.
Markera den här kryssrutan om du vill visa en förhandsgranskning före utskrift.
Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill visa en förhandsgranskning.
Viktigt!
För att kunna använda Canon IJ XPS-förhandsgranskningen måste Microsoft .NET
Framework 4 Client Profile vara installerat på datorn.
Standardvärden (Defaults)
Återställer alla inställningar som du har ändrat till standardvärdena.
Om du klickar på den här knappen återställs alla inställningar på den aktuella skärmen till
standardvärdena (fabriksinställningar).
Funktioner
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Ange färgkorrigering
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Visa utskriftsresultat före utskrift
120
Beskrivning av fliken Utskriftsformat
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du bestämma hur ett dokument ska arrangeras
på papperet. På den här fliken kan du även ange antal kopior och utskriftsordningen. Om
det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du göra
inställningarna med det programmet.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Pappersstorlek (Page Size)
Används för att välja en sidstorlek.
Se till att du väljer samma sidstorlek som du har valt inom programmet.
Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Size)
I den här dialogrutan kan du ange en anpassad pappersstorlek (bredd och höjd).
Enheter (Units)
Välj enhet för val av användardefinierad papperstorlek.
Pappersstorlek (Paper Size)
Anger Bredd (Width) och Höjd (Height) för det anpassade papperet. Måtten visas
enligt de enheter som angavs under Enheter (Units).
121
Orientering (Orientation)
Anger utskriftsriktning.
Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du välja
samma riktning som du valde i det programmet.
Stående (Portrait)
Skriver ut dokumentet så att sidhuvudets och sidfotens läge är oförändrade oavsett
pappersutmatningsriktningen. Det här är standardinställningen.
Liggande (Landscape)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 90 grader i förhållande till
pappersutmatningsriktningen.
Du kan ändra rotationsriktningen genom att gå till fliken Underhåll (Maintenance),
öppna dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) och markera
kryssrutan Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90
degrees left when orientation is [Landscape]).
Om du vill rotera dokumentet 90 grader åt vänster vid utskrift markerar du kryssrutan
Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees
left when orientation is [Landscape]).
Om du vill rotera dokumentet 90 grader åt höger vid utskrift avmarkerar du kryssrutan
Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees
left when orientation is [Landscape]).
Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 180 grader mot pappersutmatningsriktningen.
Utskriftsytans bredd och förlängningsmåttet som har konfigurerats i andra program kastas
om vertikalt och horisontellt.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Väljer den pappersstorlek som du har fyllt på i enheten.
Standardinställningen är Samma som Pappersstorlek (Same as Page Size) för
normalstora utskrifter.
Du kan välja skrivarens pappersstorlek när du väljer Anpassa till sida (Fit-to-Page),
Ändrad storlek (Scaled), Sidlayout (Page Layout), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster)
eller Broschyr (Booklet) under Sidlayout (Page Layout).
Om du väljer en pappersstorlek som är mindre än Pappersstorlek (Page Size) förminskas
dokumentstorleken. Om du väljer en pappersstorlek som är större än Pappersstorlek
(Page Size) förstoras dokumentstorleken.
Sidlayout
Används för att välja storlek på det dokument som du vill skriva ut samt typ av utskrift.
122
Normal storlek (Normal-size)
Det här är den normala utskriftsmetoden. Välj detta när du inte anger någon sidlayout.
Automatisk förminskning av stora dokument som skrivaren inte kan skriva ut
(Automatically reduce large document that the printer cannot output)
Om skrivaren inte kan skriva ut ett dokument i en viss storlek kan enheten
automatiskt förminska storleken när dokumentet skrivs ut.
Markera den här kryssrutan om du vill minska storleken vid utskrift av dokumentet.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut dokumentet med ursprunglig
storlek.
Anpassa till sida (Fit-to-Page)
Med den här funktionen kan du automatiskt förstora eller förminska dokument så att de
passar den pappersstorlek som har fyllts på i skrivaren utan att ändra den angivna
pappersstorleken i programmet.
Ändrad storlek (Scaled)
Dokument kan förstoras eller förminskas inför utskrift.
Ange storleken i Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) eller ange en skala i
rutan Skala (Scaling).
Skala (Scaling)
Anger en skala för förstoring eller förminskning av det dokument som du vill skriva
ut.
Sidlayout (Page Layout)
Flera dokumentsidor kan skrivas ut på ett enda pappersark.
Klicka på Ange... (Specify...) för att visa Dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout
Printing) och ange hur sidorna ska fördelas.
Ange... (Specify...)
Öppnar dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing).
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer som rör sidlayoututskrift.
Dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing)
I den här dialogrutan kan du välja hur många dokumentsidor som ska skrivas ut
på en och samma papperssida, sidordningen och om det ska skrivas ut en
kantlinje runt varje dokumentsida.
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i
förhandsgranskningen av skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Sidlayoututskrift (Page
Layout Printing).
123
Du kan kontrollera hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut
information.
Sidor (Pages)
Anger hur många dokumentsidor som ska skrivas ut på ett ark.
Utskriftsordning (Page Order)
Anger vilken dokumentriktning som ska användas på ett pappersark.
Kantlinjer (Page Border)
Skriver ut en kantlinje runt varje dokumentsida.
Markera den här kryssrutan om du vill att det ska skrivas ut en kantlinje.
Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill skriva ut kantlinjer.
Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster)
Med den här funktionen kan du förstora bilddata och dela upp den förstorade bilden på
flera sidor som ska skrivas ut. Du kan även klistra ihop pappersarken och skapa en
större trycksak, t.ex. en affisch.
Klicka på Ange... (Specify...) om du vill visa Dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift
(Tiling/Poster Printing) och ange hur många sidor du vill dela upp bilden i.
Ange... (Specify...)
Öppnar dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift (Tiling/Poster Printing).
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer för utskrift sida vid sida/
affischutskrift.
Dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift (Tiling/Poster Printing)
I den här dialogrutan kan du ange storleken på den bild som ska skrivas ut. Du
kan även ställa in klipplinjer och klistermarkörer, vilket är praktiskt om arken ska
sättas ihop till en affisch.
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i
förhandsgranskningen av skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Sida vid sida/
affischutskrift (Tiling/Poster Printing).
Du kan kontrollera hur utskriftsresultatet kommer att bli.
Bilddelar (Image Divisions)
Välj antalet indelningar (vertikalt x horisontellt).
När antalet indelningar ökar, ökar även antalet ark som används för att
skriva ut. Om du klistrar ihop sidor för att skapa en affisch och ökar antalet
indelningar kan du skapa en större affisch.
124
Skriv ut "Klipp ut/Klistra" i marginalerna (Print "Cut/Paste" in margins)
Anger huruvida orden "klipp ut" och "klistra" ska skrivas ut i marginalerna.
De här orden fungerar som riktmärken när man ska klistra ihop flera ark till
en affisch.
Markera kryssrutan om du vill att orden ska skrivas ut.
Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att orden ska skrivas ut.
Obs!
Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken
skrivardrivrutin och skrivarmiljö du använder.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra"-linjer i marginalerna (Print "Cut/Paste" lines
in margins)
Anger om det ska skrivas ut klipplinjer som fungerar som riktmärken när
man ska klistra ihop ark till en affisch.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut klipplinjer.
Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill skriva ut klipplinjer.
Sidintervall (Print page range)
Anger sidintervallet. Vid normal användning väljer du Alla (All).
Välj Sidor (Pages) för att ange en viss sida eller ett visst intervall.
Obs!
Om några av sidorna har skrivits ut med dålig kvalitet kan du ange vilka
sidor som inte behöver skrivas ut igen genom att klicka på dem i
förhandsgranskningen på fliken Utskriftsformat (Page Setup). Då skrivs
endast de sidor som visas på skärmen ut.
Du kan även välja Sidor (Pages) under Sidintervall (Print page range) och
ange sidintervallet.
Broschyr (Booklet)
Funktionen för utskrift av broschyrer är praktisk om du vill skapa en broschyr.
Informationen skrivs ut på båda sidorna av papperet. Med den här typen av utskrift är
du säker på att sidorna kan sorteras i sidnummerordning när de utskrivna bladen viks
och häftas i mitten.
Klicka på Ange... (Specify...) för att visa Dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet
Printing) och ange hur de ska vikas.
Ange... (Specify...)
Öppnar dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet Printing).
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer för utskrift av broschyrer.
125
Dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet Printing)
I den här dialogrutan kan du ange hur dokumentet ska häftas ihop som en
broschyr. Utskrift på endast en sida och utskrift av kantlinjer kan också ställas in
i den här dialogrutan.
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i
förhandsgranskningen av skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Utskrift av broschyrer
(Booklet Printing).
Du kan kontrollera hur dokumentet kommer att se ut när det skrivs ut som en
broschyr.
Häftmarginal (Margin for stapling)
Anger vilken sida av broschyren som häftas.
Infoga tom sida (Insert blank page)
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna
i broschyren.
Markera den här kryssrutan om dokumentet ska skrivas ut på en sida i
broschyren och välj vilken sida som ska lämnas tom i listan.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut dokumentet på båda
sidorna i broschyren.
Marginal (Margin)
Anger häftmarginalens bredd.
Den angivna bredden utgör häftmarginalen från sidans mitt.
Kantlinjer (Page Border)
Skriver ut en kantlinje runt varje dokumentsida.
Markera den här kryssrutan om du vill att det ska skrivas ut en kantlinje.
Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill skriva ut kantlinjer.
Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual))
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna av papperet.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut dokumentet på båda sidorna.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut dokumentet på endast en sida.
Den här funktionen kan endast användas när Vanligt papper (Plain Paper) har valts under
Medietyp (Media Type) och antingen Normal storlek (Normal-size), Anpassa till sida
(Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) eller Sidlayout (Page Layout) har valts.
Häfta i sidan (Stapling Side)
Anger häftmarginalens plats.
Skrivaren analyserar inställningarna för Orientering (Orientation) och Sidlayout (Page
126
Layout) och väljer sedan automatiskt den bästa häftningsplaceringen. Kryssa för Häfta i
sidan (Stapling Side) och välj i listan om du vill ändra.
Du kan ange häftmarginalens bredd i Dialogrutan Ange marginal (Specify Margin) som du
öppnar genom att klicka på Ange marginal... (Specify Margin...).
Ange marginal... (Specify Margin...)
Öppnar dialogrutan Ange marginal (Specify Margin).
Du kan ange marginalens bredd.
Dialogrutan Ange marginal (Specify Margin)
I den här dialogrutan kan du ange marginalens bredd för den sida som ska häftas. Om
ett dokument inte får plats på en sida förminskas dokumentet när det skrivs ut.
Marginal (Margin)
Anger häftmarginalens bredd.
Den sidbredd som anges i Häfta i sidan (Stapling Side) utgör häftmarginalen.
Kopior (Copies)
Här anger du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan ange ett värde mellan 1 och 999.
Viktigt!
Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du
ange antalet kopior i det programmet utan att ange det här.
Skriv ut från sista sidan/Sortera
Anger i vilken ordning dokumentsidorna skrivs ut.
Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page)
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut från sista sidan först. Om du gör det
behöver du inte sortera om sidorna i rätt ordning när du har skrivit ut dem.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut dokumentet i vanlig ordning, dvs. från
första sidan först.
Sortera (Collate)
Markera den här kryssrutan om du vill samla ihop sidorna för varje exemplar av
utskriften när du skriver ut flera kopior samtidigt.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut alla sidor med samma sidnummer
tillsammans.
Viktigt!
Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion ger du
skrivardrivrutinens inställningar prioritet. Om utskriften inte är godtagbar anger du
funktionsinställningarna i programmet. Om du anger antalet kopior och
127
utskriftsordningen i både programmet och skrivardrivrutinen, kan antalet kopior bli de
båda inställningarna multiplicerade med varandra eller så kanske den angivna
utskriftsordningen inte används.
Utskriftsalternativ... (Print Options...)
Öppnar Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options).
Används för att ändra detaljerade skrivarinställningar för utskriftsdata som skickas från ett
program.
Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options)
Används för att ändra utskriftsdata som skickas till skrivaren.
Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken skrivardrivrutin och
skrivarmiljö du använder.
Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the
application software)
Inaktiverar den ICM-funktion som behövs från programmet.
När ett program använder Windows ICM för att skriva ut kan oväntade färger
återges eller så kan utskriften ta längre tid än normalt. Om dessa problem uppstår
kan de eventuellt åtgärdas genom att du markerar den här kryssrutan.
Viktigt!
I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Den här funktionen fungerar inte när ICM har valts under Färgkorrigering
(Color Correction) på fliken Matchning (Matching) i dialogrutan Manuell
färgjustering (Manual Color Adjustment).
Obs!
Fliken Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required
from the application software) kan inte användas med XPS-skrivardrivrutinen.
Inaktivera färgprofilinställning i programmet (Disable the color profile setting
of the application software)
Om den här kryssrutan markeras inaktiveras informationen i färgprofilen som
ställdes in i programmet.
När informationen i färgprofilen som ställdes in i programmet skickas till
skrivardrivrutinen kan utskriftsresultatet innehålla oväntade färger. Om detta uppstår
kan problemet eventuellt åtgärdas genom att du markerar den här kryssrutan.
Viktigt!
När den här kryssrutan är markerad inaktiveras dock bara en del av
informationen i färgprofilen och den kan fortfarande användas för utskrift.
128
I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Dela upp papper (Ungroup Papers)
Används för att ställa in visningsmetoden för Medietyp (Media Type),
Pappersstorlek (Page Size) och Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper
Size).
Markera den här kryssrutan om du vill visa objekten separat.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill visa objekten som en grupp.
Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application
software to compress print data)
Det är förbjudet att komprimera programmets utskriftsdata.
Om utskriftsresultatet saknar bilddata eller har oväntade färger kan detta åtgärdas
om du markerar den här kryssrutan.
Viktigt!
I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Obs!
Fliken Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow
application software to compress print data) kan inte användas med XPSskrivardrivrutinen.
Skriv ut efter att utskriftsdata för sidan har skapats (Print after creating print
data by page)
Utskriftsdata skapas i sidenheter och utskriften startar när bearbetningen av en sida
med utskriftsdata är klar.
Om ett utskrivet dokument innehåller oavsiktliga resultat som linjer kan detta
åtgärdas om du markerar den här kryssrutan.
Viktigt!
I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Skala bilder med hjälp av "närmaste granne"-interpolering (Scale images
using nearest-neighbor interpolation)
När en bild ska förstoras eller förminskas vid utskrift använder skrivaren en enkel
interpoleringsprocess för att förstora eller förminska bilden.
Om bilddata i ett utskrivet dokument skrivs ut suddigt kan resultatet förbättras om du
markerar den här kryssrutan.
Viktigt!
I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
129
Obs!
Skala bilder med hjälp av "närmaste granne"-interpolering (Scale images
using nearest-neighbor interpolation) kan endast användas med XPSskrivardrivrutinen.
Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss)
Du kan förminska storleken på de utskriftsdata som skapades med programmet och
sedan skriva ut dessa data.
Beroende på vilket program som används kan det hända att bilddata kapas av eller
inte skrivs ut på rätt sätt. I sådana fall väljer du På (On). Om du inte använder den
här funktionen väljer du Av (Off).
Viktigt!
Utskriftskvaliteten kan bli lägre vid användning av den här funktionen,
beroende på vad det är som ska skrivas ut.
Enhet för utskriftsdatabearbetning (Unit of Print Data Processing)
Detta alternativ används för att välja att utskriftsdatans bildbearbetningsenhet
skickas till enheten.
I normala fall väljer du Rekommenderas (Recommended).
Viktigt!
Vid vissa inställningar används en stor mängd minne.
Ändra inte inställningen om datorn har liten mängd minne.
Obs!
Fliken Enhet för utskriftsdatabearbetning (Unit of Print Data Processing)
kan inte användas med XPS-skrivardrivrutinen.
Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...))
Öppnar dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stämpel).
Med funktionen Stämpel (Stamp) kan du skriva ut en stämpeltext eller en bitmappbild över
eller bakom dokumentinformationen. Du kan också skriva ut datum, tid och användarnamn.
Med funktionen Bakgrund (Background) kan du skriva ut en ljus illustration bakom
dokumentinformationen.
Obs!
När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen Stämpel
(Stamp) kan användas.
130
Stämpel (Stamp) och Bakgrund (Background) är inte alltid tillgängliga beroende på vilken
skrivardrivrutin och skrivarmiljö du använder.
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel... (Stamp...))
Med dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel... (Stamp...)) kan
du skriva ut en stämpeltext och/eller en bakgrundsbild över eller bakom
dokumentsidorna. Utöver de fördefinierade stämpelbilderna kan du registrera och
använda egna stämplar eller bakgrunder.
Obs!
När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund...
(Stamp/Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen
Stämpel (Stamp) kan användas.
Stämpel (Stamp)
Stämpelutskrift är en funktion som skriver ut en stämpel på ett dokument.
Markera den här kryssrutan och välj en titel i listan om du vill skriva ut en stämpel.
Klicka på Definiera stämpel... (Define Stamp...) för att öppna dialogrutan
Stämpelinställningar (Stamp Settings) och konfigurera sedan stämpeldetaljerna.
Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill skriva ut en stämpel.
Definiera stämpel... (Define Stamp...)
Öppnar dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings).
Du kan kontrollera detaljerna för den valda stämpeln eller spara en ny stämpel.
Fliken Stämpel (Stamp)
På fliken Stämpel kan du ange text och bitmappfil (.bmp) som ska användas
som stämpel.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den stämpel som har konfigurerats på varje flik.
Stämpeltyp (Stamp Type)
Anger stämpeltypen.
Välj Text om du vill skapa en stämpel med hjälp av tecken. Välj Bitmapp
(Bitmap) om du vill skapa en stämpel med en bitmappfil. Välj Datum/Tid/
Användarnamn (Date/Time/User Name) för att visa datum/tid och
användarnamn för det utskriftsdokument som har skapats.
Inställningarna på fliken Stämpel (Stamp) kan ändras beroende på vilken
typ som har valts.
131
När Stämpeltyp (Stamp Type) är Text eller Datum/Tid/Användarnamn (Date/
Time/User Name)
Text på stämpel (Stamp Text)
Anger stämpeltextsträng.
Upp till 64 tecken kan anges.
För Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) visas datumet/
tiden då dokumentet skapades och användarnamnet för det utskrivna
objektet i Text på stämpel (Stamp Text).
Viktigt!
Text på stämpel (Stamp Text) är nedtonat och går inte att välja om du
har valt Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name).
TrueType-teckensnitt (TrueType Font)
Anger stämpeltextsträngens teckensnitt.
Format (Style)
Anger stämpeltextsträngens teckensnittsformat.
Storlek (Size)
Anger stämpeltextsträngens teckensnittstorlek.
Ram (Outline)
Anger att det ska skrivas ut en ram runt stämpeltextsträngen.
Om en stor teckensnittstorlek har valts under Storlek (Size) kan tecknen
eventuellt sticka ut utanför stämpelramen.
Färg (Color)/Välj färg... (Select Color...)
Visar stämpelns aktuella färg.
Om du vill välja en annan färg klickar du på Välj färg... (Select Color...) för
att öppna dialogrutan Färg (Color) och välj eller skapa en färg som du vill
använda som stämpel.
När Stämpeltyp (Stamp Type) är inställt på Bitmapp (Bitmap)
Arkiv (File)
Anger namnet på den bitmappfil som ska användas som stämpel.
Välj fil... (Select File...)
Öppnar dialogrutan där du väljer vilken fil du vill öppna.
Klicka på den här knappen för att välja en bitmappfil som ska användas som
stämpel.
132
Storlek (Size)
Justerar storleken på den bitmappfil som ska användas som stämpel.
Dra reglaget åt höger för att öka storleken eller dra reglaget åt vänster för att
minska storleken.
Transparent vitt område (Transparent white area)
Anger om vita områden i bitmappbilden ska göras transparenta.
Markera den här kryssrutan om du vill att vita områden i bitmappbilden ska
göras transparenta.
Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att vita områden i
bitmappbilden ska göras transparenta.
Obs!
Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in Stämpeltyp (Stamp
Type) på text, Text på stämpel (Stamp Text) på blank, TrueTypeteckensnitt (TrueType Font) på Arial, Format (Style) på Vanlig, Storlek
(Size) på 36 punkter, Ram (Outline) avmarkerad och Färg (Color) på grått
med RGB-värdena (192, 192, 192).
Fliken Placering (Placement)
På fliken Placering kan du ange var någonstans stämpeln ska skrivas ut.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den stämpel som har konfigurerats på varje flik.
Position
Anger stämpelns position på sidan.
Om du väljer Anpassad (Custom) i listan kan du ange koordinatvärdena för
X-position (X-Position) och Y-position (Y-Position) direkt.
Orientering (Orientation)
Anger stämpelns rotationsvinkel. Du ställer in vinkeln genom att ange antal
grader.
Negativa värden gör att stämpeln roteras medurs.
Obs!
Orientering (Orientation) aktiveras endast när Text eller Datum/Tid/
Användarnamn (Date/Time/User Name) har valts under Stämpeltyp
(Stamp Type) på fliken Stämpel (Stamp).
Obs!
Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in stämpelpositionen på
Centrerat (Center) och orienteringen på 0.
133
Fliken Spara inställningar (Save settings)
På fliken Spara inställningar (Save settings) kan du definiera en ny stämpel
eller ta bort stämplar som du inte använder.
Rubrik (Title)
Ange namnet för att spara stämpeln som du har skapat.
Upp till 64 tecken kan anges.
Obs!
Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller
slutet av en rubrik.
Stämplar (Stamps)
Visar en lista med sparade stämpelnamn.
Ange ett namn för att visa motsvarande stämpel under Rubrik (Title).
Spara (Save)/Skriv över vid spara (Save overwrite)
Sparar stämpeln.
Ange ett namn i fältet Rubrik (Title) och klicka sedan på den här knappen.
Ta bort (Delete)
Ta bort en stämpel som inte används.
Ange ett namn på en stämpel som inte används i listan Stämplar (Stamps)
och klicka på den här knappen.
Placera stämpel över text (Place stamp over text)
Ställer in hur stämpeln ska skrivas ut på dokumentet.
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en stämpel ovanpå en utskriven
dokumentsida. Själva utskriften kan eventuellt döljas bakom stämpeln.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut utskriften ovanpå stämpeln.
Själva utskriften döljs inte bakom stämpeln.
Obs!
Stämpeln ges prioritet eftersom den skrivs över dokumentinformationen i de
avsnitt där stämpeln och dokumentet överlappar. Om kryssrutan är avmarkerad
skrivs stämpeln ut under dokumentinformationen och kan eventuellt döljas i de
överlappande avsnitten beroende på vilket program som används.
Skriv ut semitransparent stämpel (Print semitransparent stamp)
Ställer in hur stämpeln ska skrivas ut på dokumentet.
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en semitransparent stämpel ovanpå
134
en utskriven dokumentsida.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut stämpeln ovanpå dokumentet.
Själva utskriften kan eventuellt döljas bakom stämpeln.
Obs!
Skriv ut semitransparent stämpel (Print semitransparent stamp) kan
endast användas med XPS-skrivardrivrutinen.
Stämpel endast på första sidan (Stamp first page only)
Används för att välja om stämpeln ska skrivas ut endast på första sidan eller på alla
sidor när dokumentet består av två eller fler sidor.
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut stämpeln endast på dokumentets
första sida.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut stämpeln på alla sidor.
Bakgrund (Background)
Med funktionen för bakgrundsutskrift kan du skriva ut en illustration eller ett liknande
objekt (bitmappfil m.m.) under dokumenttexten.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en bakgrund och välj ett namn i
listan.
Klicka på Välj bakgrund... (Select Background...) för att öppna dialogrutan
Bakgrundsinställningar (Background Settings) och konfigurera sedan
bakgrundens detaljer.
Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill skriva ut en bakgrund.
Välj bakgrund... (Select Background...)
Öppnar dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings).
Du kan definiera en bitmappfil som bakgrund, och ändra den valda bakgrundens
layoutmetod och intensitet.
Fliken Bakgrund (Background)
På fliken Bakgrund kan du välja en bitmappfil (.bmp) som ska användas som
bakgrund och definiera hur den valda bakgrunden ska skrivas ut.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den bitmappfil som är inställd på fliken Bakgrund
(Background).
Arkiv (File)
Anger namnet på den bitmappfil som ska användas som bakgrund.
135
Välj fil... (Select File...)
Öppnar dialogrutan där du väljer vilken fil du vill öppna.
Klicka på den här knappen för att välja en bitmappfil (.bmp) som ska
användas som bakgrund.
Layoutmetod (Layout Method)
Anger hur bakgrundsbilden ska placeras på papperet.
Om du väljer Anpassad (Custom) kan du ställa in koordinater för Xposition (X-Position) och Y-position (Y-Position).
Intensitet (Intensity)
Justerar intensiteten för den bitmappfil som ska användas som bakgrund.
Om du drar reglaget åt höger ökar intensiteten och om du drar reglaget åt
vänster minskar intensiteten. Om bakgrundsbilden ska skrivas ut med
bitmappens ursprungliga intensitet drar du skjutreglaget längst till höger.
Obs!
Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken
skrivardrivrutin och skrivarmiljö du använder.
Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in Arkiv (File) på blank,
Layoutmetod (Layout Method) på Fyll sidan (Fill page) och dra Intensitet
(Intensity)-reglaget till mitten.
Fliken Spara inställningar (Save settings)
På fliken Spara inställningar (Save settings) kan du definiera en ny bakgrund
eller ta bort bakgrunder som du inte använder.
Rubrik (Title)
Ange namnet för att spara bakgrundsbilden som du har angivit.
Upp till 64 tecken kan anges.
Obs!
Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller
slutet av en rubrik.
Bakgrunder (Backgrounds)
Visar en lista med definierade bakgrundsnamn.
Ange ett namn för att visa motsvarande bakgrund under Rubrik (Title).
Spara (Save)/Skriv över vid spara (Save overwrite)
Sparar bilddata som en bakgrund.
Klicka på den här knappen efter att du har angett namnet i fältet Rubrik
(Title).
136
Ta bort (Delete)
Tar bort bakgrundsbilder som inte används.
Ange ett namn på en bakgrund som inte används i listan Bakgrunder
(Backgrounds) och klicka sedan på den här knappen.
Bakgrund endast på första sidan (Background first page only)
Används för att välja om bakgrunden ska skrivas ut endast på första sidan eller på
alla sidor när dokumentet består av två eller fler sidor.
Markera kryssrutan Bakgrund (Background) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut bakgrunden endast på dokumentets
första sida.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut bakgrunden på alla sidor.
137
Beskrivning av fliken Underhåll
På fliken Underhåll (Maintenance) kan du utföra underhåll av enheten och ändra
inställningar för enheten.
Rengöring (Cleaning)
Utför rengöring av skrivhuvud.
Vid rengöring av skrivhuvudena rensas eventuella stopp i skrivhuvudenas munstycken.
Utför rengöringen när utskriften börjar bli svag eller när en viss färg inte skrivs ut, även om
det finns tillräckligt med bläck i alla behållare.
Djuprengöring (Deep Cleaning)
Utför djuprengöring.
Utför en djuprengöring när två vanliga rengöringar inte åtgärdar problemet med
skrivhuvudet.
Obs!
Djuprengöring (Deep Cleaning) förbrukar mer bläck än Rengöring (Cleaning).
Om du rengör skrivhuvudena ofta förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför
rengöring bara när det verkligen behövs.
Bläckgrupp (Ink Group)
När du klickar på Rengöring (Cleaning) eller Djuprengöring (Deep Cleaning) visas
fönstret Bläckgrupp (Ink Group).
138
Välj den bläckgrupp vars skrivhuvud du vill rengöra.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att visa de objekt som du
behöver kontrollera innan du utför en rengöring eller djuprengöring.
Starta kontroll av objekt (Initial Check Items)
Kontrollera att enhetens ström är på och öppna enhetens lucka.
Kontrollera följande för varje bläcktyp. Utför sedan Test av bläckmunstycken
(Nozzle Check) eller Rengöring (Cleaning) vid behov.
• Kontrollera hur mycket bläck som finns kvar i bläckkassetten.
• Se till att du trycker in bläckkassetten ordentligt tills det hörs ett klickljud.
• Om det sitter orange tejp på bläckkassetten ska du ta bort den helt.
Eventuell tejp som sitter kvar hindrar bläcket från att komma ut.
• Kontrollera att bläckkassetterna är installerade på rätt platser.
Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar
på utskriften.
Justera skrivhuvudet direkt efter att skrivhuvudet har installerats.
Dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment)
När du klickar på Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) visas fönstret
Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment).
I den här dialogrutan kan du justera skrivhuvudets fästposition eller skriva ut aktuellt
inställningsvärde för skrivhuvudets läge.
Rikta in skrivhuvud (Align Print Head)
Justerar skrivhuvudet.
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer
minskar på utskriften.
Justera skrivhuvudet direkt efter att skrivhuvudet har installerats.
Skriv ut justeringsvärde (Print Alignment Value)
Klicka på den här knappen om du vill kontrollera inställningsvärdet för skrivhuvudets
läge.
Skriver ut det aktuella inställningsvärdet för skrivhuvudets läge.
Dialogrutan Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
Om du vill justera skrivhuvudets läge manuellt klickar du på Rikta in skrivhuvud
(Align Print Head) i dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head
139
Alignment) och utför de steg som anges i meddelandena. Sedan visas dialogrutan
Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment).
I den här dialogrutan kan du kontrollera det utskrivna mönstret och justera
skrivhuvudets läge.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar mönstret för Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) och
kontrollerar det valda mönstrets position.
Du kan även ändra inställningen genom att klicka direkt på mönstret på
skärmen.
Välj mönsternummer
Jämför de utskrivna justeringsmönstren och ange mönsternumret för det
mönster med minst tydliga streck eller horisontella ränder i respektive ruta.
Obs!
Om du inte vet hur du ska tolka det utskrivna mönstret kan du läsa Justera
skrivhuvuden via datorn.
Test av bläckmunstycken (Nozzle Check)
Skriver ut ett testmönster för bläckmunstycken.
Utför detta om utskriften blir svag eller om en viss färg inte skrivs ut. Skriv ut ett testmönster
för bläckmunstycken och kontrollera om skrivhuvudet fungerar som det ska. Om
utskriftsresultatet blir svagt för en viss färg eller om vissa delar inte skrivs ut klickar du på
Rengöring (Cleaning) för att rengöra skrivhuvudet.
Om du vill visa en lista över saker du bör kontrollera innan du skriver ut testmönstret för
bläckmunstycken klickar du på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items).
Skriv ut testmönster (Print Check Pattern)
Med den här funktionen kan du skriva ut ett mönster som används för att kontrollera om
något av bläckmunstyckena är igentäppt.
Klicka på Skriv ut testmönster (Print Check Pattern). När bekräftelsemeddelandet
visas klickar du på OK. Sedan visas dialogrutan Mönsterkontroll (Pattern Check).
bitmapp vänster sida (bra)
Skrivhuvudmunstyckena är inte igensatta.
bitmapp höger sida (dålig)
Skrivhuvudmunstyckena kan vara igensatta.
140
Avsluta (Exit)
Stänger dialogrutan Mönsterkontroll (Pattern Check) och återgår till fliken
Underhåll (Maintenance).
Rengöring (Cleaning)
Utför rengöring av skrivhuvud.
Vid rengöring av skrivhuvudena rensas eventuella stopp i skrivhuvudenas
munstycken.
Utför rengöringen när utskriften börjar bli svag eller om en viss färg inte skrivs ut,
även om det finns tillräckligt med bläck i alla behållare.
Starta kontroll av objekt (Initial Check Items)
Kontrollera att enhetens ström är på och öppna enhetens lucka.
Kontrollera följande för varje bläcktyp. Utför sedan Test av bläckmunstycken (Nozzle
Check) eller Rengöring (Cleaning) vid behov.
• Kontrollera hur mycket bläck som finns kvar i bläckkassetten.
• Se till att du trycker in bläckkassetten ordentligt tills det hörs ett klickljud.
• Om det sitter orange tejp på bläckkassetten ska du ta bort den helt.
Eventuell tejp som sitter kvar hindrar bläcket från att komma ut.
• Kontrollera att bläckkassetterna är installerade på rätt platser.
Inställningar för bläckkassett (Ink Cartridge Settings)
Öppnar Dialogrutan Inställningar för bläckkassett (Ink Cartridge Settings).
Använd den här funktionen för att ange vilken FINE-bläckkassett du vill använda.
Dialogrutan Inställningar för bläckkassett (Ink Cartridge Settings)
När du klickar på Inställningar för bläckkassett (Ink Cartridge Settings) visas
dialogrutan Inställningar för bläckkassett (Ink Cartridge Settings).
Med den här funktionen kan du ange vilken FINE-bläckkassett av de installerade
bläckkassetterna som är lämpligast beroende på vad den ska användas till.
Om bläcket tar slut i någon av FINE-bläckkassetterna och du inte kan byta ut den mot
en ny direkt kan du fortsätta att skriva ut genom att ange den andra FINEbläckkassetten som fortfarande innehåller bläck.
Bläckkassett (Ink Cartridge)
Väljer vilken FINE-bläckkassett som ska användas för utskrift.
Endast färg (Color Only)
Anger att endast en färgad FINE-bläckkassett ska användas.
141
Endast svart (Black Only)
Anger att endast en svart FINE-bläckkassett ska användas.
Både svart och färg (Both Black and Color)
Anger att de FINE-bläckkassetter som är installerade i enheten ska användas,
dvs. färg och svart.
Viktigt!
När en annan inställning än Vanligt papper (Plain Paper) eller Kuvert
(Envelope) har valts under Medietyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp
(Main) inaktiveras alternativet Endast svart (Black Only) eftersom enheten
använder FINE-bläckkassetten för färg vid utskrift av dokument.
Ta inte bort en FINE-bläckkassett som inte används. Det går inte att skriva ut
om någon av FINE-bläckkassetterna har tagits bort.
Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning)
Utför rengöring av enhetens bottenplatta.
Du kan förhindra att bläcket blir utsmetat på papperets baksida genom att välja Rengör
bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) innan du använder funktionen för dubbelsidig
utskrift.
Välj även Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) om det förekommer utsmetat
bläck, som inte har orsakats av utskriftsdata, på utskriften.
Rengöring av matningsrullar (Roller Cleaning)
Rengör pappersmatningshjulen.
Pappersmatningen kan misslyckas om det har fastnat pappersdamm i skrivarens
pappersmatningshjul. I så fall bör du rengöra pappersmatningshjulen för att förbättra
utskriftsresultatet.
Stäng av (Power Off)
Stänger av skrivaren från enhetens drivrutin.
Använd den här funktionen för att stänga av enheten när du inte kan trycka på skrivarens
PÅ-knapp (strömknappen) på grund av att enheten är utom räckhåll.
När du har klickat på den här knappen måste du trycka på PÅ-knappen (strömknappen) på
skrivaren för att sätta på enheten igen. Om du använder den här funktionen kommer du inte
att kunna slå på skrivaren från skrivardrivrutinen.
142
Automatisk avstängning (Auto Power)
Öppnar Dialogrutan Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings).
Ange inställningar för automatisk hantering av enhetens strömförsörjning. Använd den här
funktionen om du vill ändra de automatiska ströminställningarna.
Obs!
Om enheten är avstängd eller om kommunikation mellan enheten och datorn är
inaktiverad kan ett felmeddelande visas eftersom datorn inte kan hämta enhetens
status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
Dialogrutan Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings)
När du klickar på Automatisk avstängning (Auto Power) visas dialogrutan
Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings).
I den här dialogrutan kan du sätta på och stänga av enheten från skrivardrivrutinen.
Automatisk start (Auto Power On)
Väljer automatisk start.
Välj Avaktivera (Disable) för att förhindra att enheten sätts på automatiskt när den
tar emot utskriftsdata.
Kontrollera att skrivaren är på och klicka sedan på OK för att ändra enhetens
inställningar.
Välj Aktivera (Enable) för att sätta på enheten automatiskt när utskriftsdata skickas
till den.
Automatisk avstängning (Auto Power Off)
Väljer automatisk avstängning.
Om skrivardrivrutinen eller enheten inte används inom en viss tid stängs enheten
av.
Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
Öppnar dialogrutan Dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings).
I dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings) kan du ange en inställning som
minskar enhetens ljudnivå. Den här funktionen är praktisk när man behöver sänka ljudnivån
vid drift, till exempel om enheten används på natten. Använd den här funktionen när du vill
ändra inställningarna för tyst läge.
Dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
När du klickar på Inställningar för Tyst (Quiet Settings) visas dialogrutan
Inställningar för Tyst (Quiet Settings).
143
I dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings) kan du ange en inställning som
minskar enhetens ljudnivå.
Använd funktionen när du vill minska ljudet från enheten, t.ex. på natten.
Om du använder den här funktionen kan utskriftshastigheten sjunka.
Använd inte tyst läge (Do not use quiet mode)
Välj det här alternativet om du vill använda enheten med normal ljudnivå.
Använd alltid tyst läge (Always use quiet mode)
Välj det här alternativet när du vill minska ljudet från enheten.
Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during specified hours)
Välj det här alternativet om du vill minska ljudet från enheten under en angiven
tidsperiod.
Ställ in Starttid (Start time) och Sluttid (End time) för det tysta läget du vill
aktivera. Om båda är inställda på samma tid kommer tyst läge inte att fungera.
Viktigt!
Du kan ställa in tyst läge via enhetens manöverpanel, skrivardrivrutinen eller
ScanGear (skannerdrivrutin).
Oavsett hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder via
enhetens manöverpanel eller när du skriver ut och skannar från datorn.
Om du anger en tid under Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet
mode during specified hours) används inte tyst läge vid åtgärder (kopiering,
direktutskrift osv.) som utförs direkt från enheten.
Anpassade inställningar (Custom Settings)
Öppnar Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings).
Använd den här funktionen om du vill ändra skrivarens inställningar.
Obs!
Om skrivaren är avstängd eller stöd för dubbelriktad kommunikation är inaktiverat
kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarstatus.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings)
När du klickar på Anpassade inställningar (Custom Settings) visas dialogrutan
Anpassade inställningar (Custom Settings).
Växla mellan olika driftlägen för enheten vid behov.
144
Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually)
Funktionen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken Underhåll
(Maintenance) är vanligtvis inställd på automatisk justering av skrivhuvud, men du
kan ändra den till manuell justering av skrivhuvud.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter en automatisk justering av
skrivhuvudet ska du utföra en manuell justering av skrivhuvudet.
Markera den här kryssrutan om du vill utföra manuell justering av skrivhuvudet.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill justera skrivhuvudet automatiskt.
Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees
left when orientation is [Landscape])
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du ändra rotationsriktning för Liggande
(Landscape) i Orientering (Orientation).
Markera kryssrutan om du vill rotera dokumentet 90 grader åt vänster vid utskrift.
Avmarkera kryssrutan om du vill rotera dokumentet 90 grader åt höger vid utskrift.
Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time)
Enheten kan pausa innan nästa sida skrivs ut. Dra reglaget åt höger om du vill
förlänga väntetiden eller dra reglaget åt vänster om du vill förkorta väntetiden.
Om papperet blir smetigt eftersom en ny sida matas ut innan bläcket på föregående
sida har hunnit torka, förlänger du väntetiden för torkning av bläck.
Det går snabbare att skriva ut om du förkortar väntetiden för torkning av bläck.
Visa utskriftshistorik (View Print History)
Den här funktionen startar Canon IJ XPS-förhandsgranskningen och visar
utskriftshistoriken.
Obs!
Du kan endast använda den här funktionen med XPS-skrivardrivrutinen.
Visa skrivarstatus (View Printer Status)
Startar Canon IJ-statusövervakaren.
Använd den här funktionen när du vill kontrollera skrivarens status och förloppet för ett
utskriftsjobb.
Obs!
Om du använder XPS-skrivardrivrutinen ändras "Canon IJ-statusövervakaren" till
"Canon IJ XPS-statusövervakaren".
Om (About)
Öppnar Dialogrutan Om (About).
Här anges skrivarens drivrutinsversion och upphovsrättsmeddelande.
Dessutom kan du ändra språk här.
145
Dialogrutan Om (About)
När du klickar på Om (About) visas dialogrutan Om (About).
Den här dialogrutan visar skrivardrivrutinens version, upphovsrättsmeddelande och
modullista. Du kan välja vilket språk som används och ändra det visade språket i
inställningsfönstret.
Moduler
Visar en lista över skrivardrivrutinsmodulerna.
Språk (Language)
Anger vilket språk du vill använda i fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen.
Viktigt!
Om teckensnittet för visning av det valda språket inte har installerats i ditt
system blir tecknen korrupta.
Funktioner
Rengöra skrivhuvuden via datorn
Justera skrivhuvuden via datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Välj den bläckkassett som ska användas
Rengöra enheten inuti
Rengöra pappersmatningshjulet från datorn
Stänga av och sätta på enheten
Närliggande funktioner
Minska enhetens buller
Ändra enhetens driftläge
146
Beskrivning av Canon IJ-förhandsgranskning
Canon IJ-förhandsgranskning är ett program som visar hur utskriften kommer att bli innan
du skriver ut.
Förhandsgranskningen ger dig en uppfattning om inställningarna i skrivardrivrutinen och gör
det möjligt att kontrollera dokumentets layout, utskriftens ordningsföljd och sidantalet. Du
kan även ändra medietyp.
Om du vill visa en förhandsgranskning innan du skriver ut öppnar du fönstret Egenskaper
för skrivardrivrutinen och markerar kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview
before printing) på fliken Huvudgrupp (Main).
Om du inte vill förhandsgranska innan du skriver ut avmarkerar du kryssrutan.
Menyn Arkiv (File)
Används för att välja utskriftsåtgärd.
Starta utskriften (Start Printing)
Stänger Canon IJ-förhandsgranskningen och påbörjar sedan utskriften av det dokument
som visas i förhandsgranskningsfönstret.
Det här kommandot har samma funktion som Starta utskriften (Start Printing) i
verktygsfältet.
Avbryt utskrift (Cancel Printing)
Stänger Canon IJ-förhandsgranskningen och avbryter utskriften av det dokument som
visas i förhandsgranskningsfönstret.
Det här kommandot har samma funktion som Avbryt utskrift (Cancel Printing) i
verktygsfältet.
147
Avsluta (Exit)
Stänger Canon IJ-förhandsgranskningen.
Menyn Sida (Page)
Den här menyn omfattar följande kommandon för att välja vilken sida som ska visas.
Alla kommandon utom Välj sida kan även väljas i verktygsfältet.
Förstasidan (First Page)
Visar dokumentets första sida.
Om den sida som visas är den första sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte
väljas.
Föregående sida (Previous Page)
Visar den sida som ligger före den sida som visas för närvarande.
Om den sida som visas är den första sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte
väljas.
Nästa sida (Next Page)
Visar den sida som ligger efter den sida som visas för närvarande.
Om den sida som visas är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte
väljas.
Sista sidan (Last Page)
Visar dokumentets sista sida.
Om den sida som visas är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte
väljas.
Sidval... (Page Selection...)
Visar dialogrutan Sidval (Page Selection).
Med det här kommandot kan du ange sidnumret för den sida som du vill visa.
Obs!
Om sidorna buffras blir den sista sidan som buffras dokumentets sista sida.
Om inställningen Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) är
inställd på Sidlayout (Page Layout), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller
Broschyr (Booklet) är antalet sidor det antal pappersark som ska användas för
utskriften – inte det antal sidor i originaldokumentet som skapades i programmet.
Om dubbelsidig utskrift har ställts in manuellt visas förstasidorna som kommer att
skrivas ut först tillsammans, och sedan visas baksidorna tillsammans.
Menyn Zooma (Zoom)
Här väljer du förhållandet mellan den faktiska storleken som skrivs ut på papperet och
storleken i förhandsgranskningen.
Du kan även välja förhållandet från den nedrullningsbara listan bredvid verktygsfältet.
148
Hel (Whole)
Visar hela datasidan som en enda sida.
50%
Minskar bilden till 50 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
100%
Visar bilden i den faktiska storleken som ska skrivas ut.
200%
Förstorar bilden till 200 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
400%
Förstorar bilden till 400 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
Menyn Alternativ (Option)
Den här menyn omfattar följande kommandon:
Visar sidinformation (Displays Print Page Information)
Visar information om utskriftsinställningar (bland annat pappersstorlek, medietyp och
sidlayout) för varje sida till vänster i förhandsgranskningsfönstret.
I det här fönstret kan du även ändra inställningarna för medietyp och papperskälla.
Menyn Hjälp (Help)
När du väljer det här menyobjektet visas hjälpfönstret för Canon IJ-förhandsgranskning, och
du kan kontrollera versionen och upphovsrättsmeddelandet.
Knappen Starta utskriften (Start Printing)
Skriver ut de dokument som är markerade i dokumentlistan.
De utskrivna dokumenten tas bort från listan och när alla dokument har skrivits ut stängs
Canon IJ XPS-förhandsgranskningen.
Knappen Avbryt utskrift (Cancel Printing)
Stänger Canon IJ-förhandsgranskningen och avbryter utskriften av det dokument som visas
i förhandsgranskningsfönstret.
Du kan klicka på den här knappen medan buffring pågår.
Fönstret Sidinformation (Print Page Information)
Visar information om utskriftsinställningar för varje sida till vänster i
förhandsgranskningsfönstret.
I det här fönstret kan du även ändra inställningarna för medietyp och papperskälla.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Visar pappersstorleken för det dokument som ska skrivas ut.
149
Medietyp (Media Type)
Visar medietypen för det dokument som ska skrivas ut.
Papperskälla (Paper Source)
Visar papperskällan för det dokument som ska skrivas ut.
Sidlayout (Page Layout)
Visar sidlayout för det dokument som ska skrivas ut.
Viktigt!
Om medietyp och papperskälla ställs in i programmet har de inställningarna prioritet
och de ändrade inställningarna kanske inte har någon effekt.
150
Beskrivning av Canon IJ XPS-förhandsgranskning
Canon IJ XPS-förhandsgranskning är ett program som visar hur utskriften kommer att bli
innan du skriver ut.
Förhandsgranskningen speglar inställningarna i skrivardrivrutinen och gör det möjligt att
kontrollera dokumentets layout, utskriftsordningen och antalet sidor. Med hjälp av
förhandsgranskningen kan du även redigera utskriftsdokumentet, redigera sidorna, ändra
utskriftsinställningarna och använda andra funktioner.
Om du vill visa en förhandsgranskning innan du skriver ut öppnar du fönstret Egenskaper
för skrivardrivrutinen och markerar kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview
before printing) på fliken Huvudgrupp (Main).
Om du inte vill förhandsgranska innan du skriver ut avmarkerar du kryssrutan.
Viktigt!
För att kunna använda Canon IJ XPS-förhandsgranskningen måste Microsoft .NET
Framework 4 Client Profile vara installerat på datorn.
Menyn Arkiv (File)
Används för att välja inställningar för utskrift och utskriftshistorik:
Skriv ut (Print)
Skriver ut de dokument som är markerade i dokumentlistan.
De utskrivna dokumenten tas bort från listan och när alla dokument har skrivits ut
stängs Canon IJ XPS-förhandsgranskningen.
Det här kommandot har samma funktion som Skriv ut (Print) i verktygsfältet och
(Skriv ut) i området för utskriftsinställningar.
151
Skriv ut alla dokument (Print All Documents)
Det här kommandot skriver ut alla dokument i dokumentlistan och stänger Canon IJ
XPS-förhandsgranskningen.
Spara utskriftshistorik (Save Print History)
Det här kommandot anger om dokument som skrivs ut via Canon IJ XPSförhandsgranskningen ska sparas i utskriftshistoriken.
Gräns för historikinlägg (History Entry Limit)
Här anger du hur många historikinlägg som ska sparas.
Välj 10 inlägg (10 Entries), 30 inlägg (30 Entries) eller 100 inlägg (100 Entries).
Viktigt!
Om den valda gränsen för lagring av utskriftshistoriken överskrids när nya
dokument sparas tas de äldsta lagrade dokumenten i utskriftshistoriken automatiskt
bort.
Lägg till dokument från historiken i listan (Add documents from history to the list)
Lägger till dokument som har sparats i utskriftshistoriken i dokumentlistan.
Avsluta (Exit)
Stänger Canon IJ XPS-förhandsgranskningen. Dokumenten som är kvar i
dokumentlistan tas bort från listan.
Det här kommandot har samma funktion som Avsluta (Exit) i området för
utskriftsinställningar.
Menyn Redigera (Edit)
Här väljer du metod för att redigera flera dokument eller sidor.
Ångra (Undo)
Återställer en föregående ändring.
Om det inte går att ångra en ändring är den här funktionen gråtonad och kan inte väljas.
Det här kommandot har samma funktion som (Ångra) i verktygsfältet.
Dokument (Documents)
Här väljer du metod för att redigera utskriftsdokument.
Kombinera dokument (Combine Documents)
Kombinerar de dokument som har markerats i dokumentlistan till ett enda
dokument.
Om endast ett dokument har markerats är det här kommandot gråntonat och kan
inte väljas.
Det här kommandot har samma funktion som
verktygsfältet.
152
(Kombinera dokument) i
Återställ dokument (Reset Documents)
Återställer de dokument som har markerats i dokumentlistan till den föregående
status som de hade innan de lades till i Canon IJ XPS-förhandsgranskningen.
De kombinerade dokumenten separeras och originaldokumenten återställs.
Det här kommandot har samma funktion som
verktygsfältet.
(Återställ dokument) i
Flytta dokumentet (Move Document)
Använd följande kommando för att ändra ordningsföljden för de dokument som har
markerats i dokumentlistan.
Flytta till början (Move to First)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet till överst i dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot
gråtonat och kan inte väljas.
Flytta en upp (Move Up One)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet ett steg upp från nuvarande plats i
listan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot
gråtonat och kan inte väljas.
Flytta en ned (Move Down One)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet ett steg ned från nuvarande plats i
listan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och
kan inte väljas.
Flytta till slutet (Move to Last)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet till slutet av dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och
kan inte väljas.
Ta bort dokumentet (Delete Document)
Tar bort det markerade dokumentet från dokumentlistan.
Om dokumentlistan bara innehåller ett dokument är dokumentet gråtonat och kan
inte väljas.
Det här kommandot har samma funktion som
(Ta bort dokumentet) i
verktygsfältet.
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Här kan du ändra inställningarna för svartvita utskrifter.
Det här kommandot har samma funktion som kryssrutan Gråskaleutskrift
(Grayscale Printing) i området för utskriftsinställningar.
153
Sidlayoututskrift... (Page Layout Printing...)
Öppnar dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing).
I den här dialogrutan kan du ställa in Sidlayoututskrift (Page Layout Printing),
Sidor (Pages), Utskriftsordning (Page Order) och Kantlinjer (Page Border).
Dubbelsidig utskrift... (Duplex Printing...)
Öppnar dialogrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing).
I den här dialogrutan kan du ställa in Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex
Printing (Manual)), Häfta i sidan (Stapling Side) och Marginal (Margin).
Kopior... (Copies...)
Öppnar dialogrutan Kopior (Copies).
I den här dialogrutan kan du ställa in Kopior (Copies), Sortera (Collate) och Skriv
ut från sista sidan (Print from Last Page).
Sidor (Pages)
Här väljer du metod för att redigera utskriftssidor.
Ta bort sidan (Delete Page)
Tar bort aktuell markerad sida.
Om sidlayoututskrift är inställt raderas de sidor som har en röd ram.
Det här kommandot har samma funktion som
(Ta bort sidan) i verktygsfältet.
Återställ sida (Restore Page)
Återställer de sidor som har tagits bort med funktionen Ta bort sidan (Delete
Page).
Om du vill återställa sidor måste du markera kryssrutan Visa borttagna sidor (View
Deleted Pages) på menyn Alternativ (Option) och visa de borttagna sidorna som
miniatyrer.
Flytta sidan (Move Page)
Använd följande kommando för att ändra ordningsföljden för de sidor som är
markerade för tillfället.
Flytta till början (Move to First)
Flyttar en markerad sida till dokumentets början.
Om den markerade sidan redan är den första sidan är det här kommandot
gråtonat och kan inte väljas.
Flytta en framåt (Move Forward One)
Flyttar fram den markerade sidan ett steg från dess nuvarande plats.
Om den markerade sidan redan är den första sidan är det här kommandot
gråtonat och kan inte väljas.
154
Flytta en bakåt (Move Backward One)
Flyttar bak den markerade sidan ett steg från dess nuvarande plats.
Om den markerade sidan är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och
kan inte väljas.
Flytta till slutet (Move to Last)
Flyttar en markerad sida till slutet av dokumentet.
Om den markerade sidan är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och
kan inte väljas.
Menyn Visa (View)
Här väljer du vilka dokumet och sidor som ska visas.
Dokument (Documents)
Använd följande kommando för att välja vilket dokument som ska visas.
Första dokumentet (First Document)
Visar det första dokumentet i dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat
och kan inte väljas.
Föregående dokument (Previous Document)
Visar det dokument som ligger före det dokument som visas för tillfället.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat
och kan inte väljas.
Nästa dokument (Next Document)
Visar det dokument som ligger efter det dokument som visas för tillfället.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan
inte väljas.
Sista dokumentet (Last Document)
Visar det sista dokumentet i dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan
inte väljas.
Sidor (Pages)
Använd följande kommando för att välja vilken sida som ska visas.
Förstasidan (First Page)
Visar dokumentets första sida.
Om den sida som visas är den första sidan är det här kommandot gråtonat och kan
inte väljas.
155
Föregående sida (Previous Page)
Visar den sida som ligger före den sida som visas för närvarande.
Om den sida som visas är den första sidan är det här kommandot gråtonat och kan
inte väljas.
Nästa sida (Next Page)
Visar den sida som ligger efter den sida som visas för närvarande.
Om den sida som visas är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan
inte väljas.
Sista sidan (Last Page)
Visar dokumentets sista sida.
Om den sida som visas är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan
inte väljas.
Sidval... (Page Selection...)
Visar dialogrutan Sidval (Page Selection).
Med det här kommandot kan du ange sidnumret för den sida som du vill visa.
Obs!
Om inställningen Sidlayout (Page Layout) i skrivardrivrutinen är inställd på Sida
vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet) är antalet sidor det antal
pappersark som ska användas för utskriften – inte det antal sidor i
originaldokumentet som skapades i programmet.
Menyn Zooma (Zoom)
Här väljer du förhållandet mellan den faktiska storleken som skrivs ut på papperet och
storleken i förhandsgranskningen.
Du kan även välja förhållandet från den nedrullningsbara listan bredvid verktygsfältet.
Hel (Whole)
Visar hela datasidan som en enda sida.
50%
Minskar bilden till 50 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
100%
Visar bilden i den faktiska storleken som ska skrivas ut.
200%
Förstorar bilden till 200 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
400%
Förstorar bilden till 400 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
156
Menyn Alternativ (Option)
Växlar mellan statusen visa/dölj för följande information.
Visa miniatyrer (View Thumbnails)
Minskar alla sidor i det dokument som har markerats i dokumentlistan och visar dem
längst ned i förhandsgranskningsfönstret.
Det här kommandot har samma funktion som
(Visa miniatyrer) i verktygsfältet.
Visa dokumentlista (View Document List)
Visar utskriftsdokumentlistan överst i förhandsgranskningsfönstret.
Visa utskriftsområde (View Print Settings Area)
Visar området för utskriftsinställningar till höger i förhandsgranskningsfönstret.
Visa borttagna sidor (View Deleted Pages)
Vid miniatyrvisning visar den här funktionen de sidor som har tagits bort med funktionen
Ta bort sidan (Delete Page).
För att kryssa för borttagna sidor måste du först markera kryssrutan Visa miniatyrer
(View Thumbnails).
Behåll utskrivna dokument i listan (Keep printed documents on the list)
Lämnar kvar ett utskrivet dokument i dokumentlistan.
Utskriftsinställningar som visas vid start (Print Settings Displayed at Startup)
Gör så att fliken för utskriftsinställningarna visas när Canon IJ XPSförhandsgranskningen startas.
Välj Sidinformation (Page Information), Layout eller Manuell färgjustering (Manual
Color Adjustment).
Menyn Hjälp (Help)
När du väljer det här menyobjektet visas hjälpfönstret för Canon IJ XPSförhandsgranskning, och du kan kontrollera versionen och upphovsrättsmeddelandet.
(Skriv ut)
Skriver ut de dokument som är markerade i dokumentlistan.
De utskrivna dokumenten tas bort från listan och när alla dokument har skrivits ut stängs
Canon IJ XPS-förhandsgranskningen.
(Kombinera dokument)
Kombinerar de dokument som har markerats i dokumentlistan till ett enda dokument.
Om endast ett dokument har markerats är det här kommandot gråntonat och kan inte
väljas.
157
(Ta bort dokumentet)
Tar bort det markerade dokumentet från dokumentlistan.
Om dokumentlistan bara innehåller ett dokument är dokumentet gråtonat och kan inte
väljas.
(Återställ dokument)
Återställer de dokument som har markerats i dokumentlistan till den föregående status som
de hade innan de lades till i Canon IJ XPS-förhandsgranskningen.
De kombinerade dokumenten separeras och originaldokumenten återställs.
(Visa miniatyrer)
Minskar alla sidor i det dokument som har markerats i dokumentlistan och visar dem längst
ned i förhandsgranskningsfönstret.
Om du vill dölja utskriftssidorna klickar du på Visa miniatyrer (View Thumbnails) igen.
Flytta dokumentet (Move Document)
Använd följande kommando för att ändra ordningsföljden för de dokument som har
markerats i dokumentlistan.
(Flytta till början)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet till överst i dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat och
kan inte väljas.
(Flytta en upp)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet ett steg upp från nuvarande plats i listan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat och
kan inte väljas.
(Flytta en ned)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet ett steg ned från nuvarande plats i listan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan inte
väljas.
(Flytta till slutet)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet till slutet av dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan inte
väljas.
(Ångra)
Återställer en föregående ändring.
Om det inte går att ångra en ändring är den här funktionen gråtonad och kan inte väljas.
158
(Ta bort sidan)
Tar bort aktuell markerad sida.
Om sidlayoututskrift är inställt raderas de sidor som har en röd ram.
Dokumentlista
Visar utskriftsdokumentens lista.
Det dokument som har markerats i dokumentlistan används för förhandsgranskning och
redigering.
Dokumentnamn (Document Name)
Visar namnet på utskriftsdokumentet.
Om du klickar på namnet för det markerade utskriftsdokumentet visas en textruta och
du kan byta namn på dokumentet.
Sidor (Pages)
Visar antalet sidor i utskriftsdokumentet.
Viktigt!
Antalet sidor som visas under Sidor (Pages) och utmatningsantalet är olika.
Om du vill kontrollera antalet utmatningssidor kan du titta på statusraden längst
ned i förhandsgranskningsfönstret.
Status
Visar utskriftsdokumentens status.
Dokument som databearbetas visas som Data bearbetas (Processing data).
Viktigt!
Dokument som visar statusen Data bearbetas (Processing data) kan inte skrivas
ut eller redigeras.
Vänta tills databearbetningen är klar.
Området för utskriftsinställningar
Här kan du kontrollera och ändra utskriftsinställningar för dokument som har markerats i
dokumentlistan.
Området för utskriftsinställningar visas till höger i förhandsgranskningsfönstret.
Fliken Sidinformation (Page Information)
Utskriftsinställningarna visas för varje sida.
Du kan ändra inställningarna för medietyp och papperskälla.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Visar pappersstorleken för det dokument som ska skrivas ut.
159
Medietyp (Media Type)
Här anger du medietyp för det dokument som ska skrivas ut.
Papperskälla (Paper Source)
Här anger du papperskälla för det dokument som ska skrivas ut.
Sidlayout (Page Layout)
Visar sidlayout för det dokument som ska skrivas ut.
Fliken Layout
Du kan ange inställningar för sidlayoututskrift.
Klicka på Verkställ (Apply) om du vill börja använda de angivna inställningarna.
Om inställningarna för sidlayoututskrift inte kan ändras för dokumentet är de enskilda
alternativen gråtonade och kan inte väljas.
Fliken Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment)
På den här fliken kan du justera färgbalansen genom att ändra inställningarna för
alternativen Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet
(Intensity) och Kontrast (Contrast).
Cyan/Magenta/Gul (Yellow)
Justerar intensiteten för Cyan, Magenta och Gul (Yellow).
Om du drar reglaget åt höger blir färgen mer intensiv och om du drar det åt vänster
blir färgen svagare.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och
50.
Den här justeringen ändrar den relativa mängden bläck som varje färg använder,
vilket ändrar den totala färgbalansen i hela dokumentet. Använd ett program om du
vill göra en stor förändring i den totala färgbalansen. Använd skrivardrivrutinen om
du bara vill göra en liten förändring i färgbalansen.
Ljusstyrka (Brightness)
Anger utskriftens ljusstyrka.
Vitt och svart ändras inte, men gråtoner mellan vitt och svart ändras.
Intensitet (Intensity)
Justerar utskriftens totala intensitet.
Om du drar reglaget åt höger ökar intensiteten och om du drar reglaget åt vänster
minskar intensiteten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och
50.
160
Kontrast (Contrast)
Justerar konstrasten mellan ljust och mörkt i den bild som ska skrivas ut.
Om du drar reglaget åt höger ökar kontrasten och om du drar reglaget åt vänster
minskar kontrasten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och
50.
Standardvärden (Defaults)
Återställer alla inställningar som du har ändrat till standardvärdena.
Om du klickar på den här knappen återställs alla inställningar på den här fliken till
standardvärdena (fabriksinställningar).
Viktigt!
När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat blir Cyan, Magenta och
Gul (Yellow) gråtonade och kan inte väljas.
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Här kan du ändra inställningarna för svartvita utskrifter.
Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual) )
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna av
papperet.
Om inställningarna för dubbelsidig utskrift inte kan ändras för utskriftsdokumentet är det
här alternativet gråtonat och kan inte väljas.
Viktigt!
När du väljer Broschyr (Booklet) under Sidlayout (Page Layout) ställs
Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)) in automatiskt i
utskriftsinställningarna. I detta fall är Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex
Printing (Manual)) gråtonat och kan inte väljas.
Kopior (Copies)
Här anger du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan ange ett värde mellan 1 och
999.
Om antalet kopior inte kan ändras för utskriftsdokumentet är det här alternativet
gråtonat och kan inte väljas.
Avsluta (Exit)
Stänger Canon IJ XPS-förhandsgranskningen.
Dokumenten som är kvar i dokumentlistan tas bort från listan.
161
Skriv ut (Print)
Skriver ut de dokument som är markerade i dokumentlistan.
De utskrivna dokumenten tas bort från listan och när alla dokument har skrivits ut
stängs Canon IJ XPS-förhandsgranskningen.
162
Beskrivning av Canon IJ-statusövervakare
Canon IJ-statusövervakaren visar statusen för enheten och utskriftsförloppet. Övervakaren
informerar om enhetens status med hjälp av bilder, ikoner och meddelanden.
Canon IJ-statusövervakarens egenskaper
Canon IJ-statusövervakaren har följande fördelar:
Du kan kontrollera skrivarens status direkt på skärmen.
Enhetens status visas på skärmen i realtid.
Du kan kontrollera utskriftsförloppet för varje dokument som skrivs ut (utskriftsjobb).
Feltyper och lösningar visas på skärmen.
Visar när det har uppstått ett fel i enheten.
Du får information om hur det åtgärdas direkt.
Du kan kontrollera bläckstatusen.
Den här funktionen visar bilder som innehåller information om typ av FINE-bläckkassett
och uppskattade bläcknivåer.
Ikoner och meddelanden visas när bläcket håller på att ta slut (varning för låg
bläcknivå).
Översikt över Canon IJ-statusövervakaren
Med hjälp av Canon IJ-statusövervakaren kan du kontrollera enhetens status med hjälp av
bilder och meddelanden.
Du kan kontrollera information om utskriftsdokumentet och utskriftsförloppet under
utskriften.
När det uppstår ett fel i skrivaren visas orsak och åtgärd. Följ instruktionerna i meddelandet
som visas.
Skrivare
Canon IJ-statusövervakaren visar en ikon när en varning eller ett fel uppstår i skrivaren.
: Visar en varning (handhavandefel) om fel eller så fungerar skrivaren.
: Ett fel har uppstått som kräver service.
163
FINE-bläckkassett
Canon IJ-statusövervakaren visar en ikon vid varning för låg bläcknivå eller om bläcket
är helt slut.
Dessutom visar den här funktionen bilder som innehåller information om uppskattade
bläcknivåer i FINE-bläckkassetten.
I detta fall klickar du på bilderna för att öppna dialogrutan Bläckinformation (Ink
Details). Du kan kontrollera detaljinformation som kvarvarande bläcknivå och typer av
FINE-bläckkassetter för din skrivare.
Dokumentnamn (Document Name)
Visar namnet på det dokument som ska skrivas ut.
Ägare (Owner)
Visar namnet på ägaren av det dokument som ska skrivas ut.
Skriver ut sidan (Printing Page)
Visar antalet sidor som har skrivits ut och det totala antalet sidor som ska skrivas ut.
Visa utskriftskön (Display Print Queue)
Visar utskriftsfönstret som används för att hantera utskriftsjobbet som skrivs ut eller som
finns i utskriftskön.
Avbryt utskrift (Cancel Printing)
Avbryter det aktuella utskriftsjobbet.
Viktigt!
Knappen Avbryt utskrift (Cancel Printing) aktiveras endast när utskriftsdata
skickas till enheten. När utskriftsdata har skickats blir knappen gråtonad och kan inte
användas.
Menyn Alternativ (Option)
Om du väljer Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor) när ett meddelande
som rör enheten har genererats startas Canon IJ-statusövervakaren.
När Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor) har valts är följande
kommandon tillgängliga.
Visa alltid aktuellt jobb (Always Display Current Job)
Visar Canon IJ-statusövervakaren under utskrift.
Visa alltid framför (Always Display on Top)
Visar Canon IJ-statusövervakaren framför andra fönster.
164
Visa varning automatiskt (Display Warning Automatically)
När en varning för låg bläcknivå visas (When a Low Ink Warning Occurs)
Startar Canon IJ-statusövervakarens fönster automatiskt och visar det framför
andra fönster när en varning om låg bläcknivå visas.
Starta när Windows startas (Start when Windows is Started)
Startar Canon IJ-statusövervakaren automatiskt när du startar Windows.
Menyn Bläckinformation (Ink Details)
Välj den här menyn för att visa dialogrutan Bläckinformation (Ink Details). Kontrollera
detaljinformation som kvarvarande bläcknivå och typer av FINE-bläckkassetter för din
enhet.
Dialogrutan Bläckinformation (Ink Details)
Den här funktionen visar bilder och meddelanden som innehåller information om typ
av FINE-bläckkassett och uppskattade bläcknivåer.
Bläckinformation (visas till vänster)
Visar FINE-bläckkassettens typer med bilder.
Om en varning eller ett fel som rör kvarvarande bläcknivå inträffar visar
skrivardrivrutinen en ikon som informerar om detta.
Om ikonen visas hanterar du skrivaren enligt instruktionerna som visas på
skärmen.
Meddelande (visas till höger)
Visar information som bläckstatus och bläckfärger med ord.
Knappen Modellnummer för bläck (Ink Model Number)
Visar FINE-bläckkassettens typer för din enhet.
Stäng (Close)
Stänger dialogrutan Bläckinformation (Ink Details) och återgår till Canon IJstatusövervakaren.
Menyn Hjälp (Help)
När du väljer det här menyobjektet visas hjälpfönstret för Canon IJ-statusövervakaren,
och du kan kontrollera versionen och upphovsrättsmeddelandet.
165
Uppdatera MP Drivers
Hämta senaste MP Drivers
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Innan du installerar MP Drivers
Installera MP Drivers
166
Hämta senaste MP Drivers
MP Drivers innehåller en skrivardrivrutin och ScanGear (skannerdrivrutin).
Genom att uppdatera MP Drivers till den senaste versionen av MP Drivers försvinner
kanske problem som tidigare inte har kunnat lösas.
Du kan gå till vår webbplats och ladda ner senaste MP Drivers för din modell.
Viktigt!
Det är gratis att hämta MP Drivers men du måste själv betala eventuella kostnader för
Internetanslutningen.
Innan du installerar den senaste versionen av MP Drivers måste du ta bort den
tidigare versionen.
Närliggande information
Innan du installerar MP Drivers
Installera MP Drivers
167
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Du kan ta bort de MP Drivers som inte längre används.
Om du vill ta bort MP Drivers ska du först avsluta alla program som körs.
Så här gör du för att ta bort de MP Drivers du inte längre behöver:
1. Starta avinstalleraren
• Om du använder Windows 8 går du till skrivbordsikonerna och väljer Inställningar
(Settings) -> Kontrollpanelen (Control Panel) -> Program (Programs) ->
Program och funktioner (Programs and Features).
Välj "XXX MP Drivers" (där "XXX" är namnet på din modell) i programlistan och
klicka sedan på Avinstallera (Uninstall).
• Om du använder Windows 7 eller Windows Vista väljer du Start-menyn ->
Kontrollpanelen (Control Panel) -> Program (Programs) -> Program och
funktioner (Programs and Features).
Välj "XXX MP Drivers" (där "XXX" är namnet på din modell) i programlistan och
klicka sedan på Avinstallera (Uninstall).
• Om du använder Windows XP väljer du Start-menyn -> Kontrollpanelen
(Control Panel) -> Lägg till eller ta bort program (Add or Remove Programs).
Välj "XXX MP Drivers" (där "XXX" är namnet på din modell) i programlistan och
klicka sedan på Ta bort (Remove).
Fönstret där du bekräftar att du vill avinstallera modellen visas.
Viktigt!
I Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista kan en bekräftelse-/
varningsdialogruta visas under start, installation eller avinstallation av
programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad med ett administratörskonto klickar du på Ja (Yes) (eller
Fortsätt (Continue), Tillåt (Allow)) för att gå vidare.
Vissa program kräver ett administratörskonto för att fortsätta. Om du är inloggad
på ett standardkonto ska du växla till ett administratörskonto och göra om
proceduren från början.
2. Utför avinstallationen
Klicka på Utför (Execute). När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på Ja (Yes).
När alla filer har tagits bort klickar du på Slutför (Complete).
168
MP Drivers har nu avinstallerats.
Viktigt!
Skrivardrivrutinen, XPS-skrivardrivrutinen och ScanGear (skannerdrivrutinen) tas bort
när du avinstallerar MP Drivers.
169
Innan du installerar MP Drivers
Det här avsnittet beskriver vad du bör kontrollera innan du installerar MP Drivers. Du bör
också läsa avsnittet om MP Drivers inte kan installeras.
Kontrollera enhetens status
• Kontrollera att USB-porten för enheten och datorn är ordentligt anslutna via USBkabeln.
• Stäng av enheten.
Kontrollera inställningarna i datorn
• Avsluta alla aktiva program.
• I Windows 8, Windows 7 och Windows Vista loggar du in som en användare med
administratörskonto.
I Windows XP loggar du in som administratör.
Viktigt!
Innan du installerar den senaste versionen av MP Drivers måste du ta bort den
tidigare versionen.
Närliggande information
Hämta senaste MP Drivers
Installera MP Drivers
170
Installera MP Drivers
Du kan besöka vår webbplats på Internet och hämta den senaste versionen av MP Drivers
och XPS-skrivardrivrutinen för din modell.
Så här installerar du MP Drivers efter hämtningen:
1. Stäng av enheten
2. Starta installationsprogrammet
Dubbelklicka på den hämtade filens ikon.
Installationsprogrammet startar.
Viktigt!
I Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista kan en bekräftelse-/
varningsdialogruta visas under start, installation eller avinstallation av
programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad med ett administratörskonto klickar du på Ja (Yes) (eller
Fortsätt (Continue), Tillåt (Allow)) för att gå vidare.
Vissa program kräver ett administratörskonto för att fortsätta. Om du är inloggad
på ett standardkonto ska du växla till ett administratörskonto och göra om
proceduren från början.
3. Installera MP Drivers
Följ anvisningarna på skärmen och vidta lämplig åtgärd.
Obs!
Om du vill använda en nätverksskrivare från en klientdator måste du välja
anslutningsmål manuellt på klienten.
Klicka på Avbryt (Cancel) i fönstret Anslut kabel (Connect Cable) för att välja
ett anslutningsmål manuellt. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet
visas.
I fönstret Installationen är ofullständig (Installation Incomplete) markerar du
kryssrutan Välj skrivarport (Select printer port), klickar på Markera manuellt
(Manual Selection) och väljer sedan rätt port.
4. Slutför installationen
Klicka på Slutför (Complete) eller Slutför (Finish).
MP Drivers har installerats.
171
Ett meddelande om att du ska starta om datorn kanske visas beroende på datormiljö. Du
bör starta om datorn så att installationen slutförs på rätt sätt.
Viktigt!
Du kan installera XPS-skrivardrivrutinen på samma sätt som du installerar MP Drivers.
Du måste först slutföra installationen av MP Drivers innan du installerar XPSskrivardrivrutinen.
Det är gratis att hämta MP Drivers och XPS-skrivardrivrutinen, men du måste själv
betala eventuella avgifter för Internetanslutningen.
Innan du installerar den senaste versionen av MP Drivers måste du ta bort den
tidigare versionen.
Närliggande information
Hämta senaste MP Drivers
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Innan du installerar MP Drivers
172
Dela skrivaren i ett nätverk
Om det finns flera datorer i nätverket kan du dela en skrivare som är ansluten till en dator
med andra datorer.
Datorer som är anslutna till nätverket behöver inte ha samma Windows-version.
• Inställningar på skrivarserver
I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in en dator som är direktansluten till en skrivare
via en USB-kabel.
• Inställningar på klientdator
I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in en dator som använder skrivaren via ett
nätverk.
När du startar utskriften skickas informationen till skrivaren via skrivarserversystemet.
Viktigt!
Om ett fel inträffar vid utskrift från ett klientsystem till en delad skrivare visas
felmeddelandet från Canon IJ-statusövervakaren både på klientsystemet och på
skrivarserversystemet. Vid vanlig utskrift visas Canon IJ-statusövervakaren bara på
klienten.
Obs!
Du måste installera en skrivardrivrutin på skrivarservern och på varje klient.
Närliggande information
Begränsningar för skrivardelning
173
Inställningar på skrivarserver
Konfigurera skrivardrivrutinen för delning på skrivarservern när du använder skrivaren i ett
nätverk.
Så här ställer du in skrivarservern:
1. Installera MP Drivers på skrivarservern
2. Välj enligt beskrivningen nedan:
• Om du använder Windows 8 går du till skrivbordsikonerna och väljer Inställningar
(Settings) -> Kontrollpanelen (Control Panel) -> Maskinvara och ljud
(Hardware and Sound) -> Enheter och skrivare (Devices and Printers).
• I Windows 7 väljer du Start-menyn -> Enheter och skrivare (Devices and
Printers).
• I Windows Vista väljer du Start-menyn -> Kontrollpanelen (Control Panel) ->
Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) -> Skrivare (Printers).
• I Windows XP väljer du start-menyn -> Kontrollpanelen (Control Panel) ->
Skrivare och annan maskinvara (Printers and Other Hardware) -> Skrivare
och fax (Printers and Faxes).
Fönstret Enheter och skrivare (Devices and Printers) (Windows 8, Windows 7),
fönstret Skrivare (Printers) (Windows Vista) eller fönstret Skrivare och fax
(Printers and Faxes)(Windows XP) visas.
3. Klicka på ikonen för den skrivarmodell som du vill dela
• Om du använder Windows 8 trycker du på Alt-tangenten och i menyn Arkiv (File)
som visas klickar du på Skrivaregenskaper (Printer properties) ->
"Skrivarmodellens namn" -> fliken Dela (Sharing).
• I Windows 7 trycker du på Alt-tangenten på tangentbordet och väljer sedan
Egenskaper för skrivare (Printer properties) -> fliken Dela ut (Sharing) på
menyn Arkiv (File).
• I Windows Vista trycker du på Alt-tangenten på tangentbordet och väljer sedan
Kör som administratör (Run as administrator) -> Dela ut... (Sharing...) på
menyn Arkiv (File).
174
• I Windows XP väljer du Dela ut... (Sharing...) på menyn Arkiv (File).
Viktigt!
I Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista kan en bekräftelse-/
varningsdialogruta visas under start, installation eller avinstallation av
programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad med ett administratörskonto klickar du på Ja (Yes) (eller
Fortsätt (Continue), Tillåt (Allow)) för att gå vidare.
Vissa program kräver ett administratörskonto för att fortsätta. Om du är inloggad
på ett standardkonto ska du växla till ett administratörskonto och göra om
proceduren från början.
Obs!
Windows XP kan visa ett meddelande som rekommenderar användaren att
använda guiden Nätverksinställning för att ställa in delningen.
När detta meddelande visas bör du välja att inte använda guiden och sedan ställa
in delningen.
4. Ställ in delning
Välj Dela ut den här skrivaren (Share this printer) på fliken Dela ut (Sharing) och
ange ett namn för utdelning vid behov. Klicka sedan på OK.
Installationen på skrivarservern är klar. Nästa steg är att ställa in klienterna.
175
Inställningar på klientdator
Gör inställningarna på klienterna när skrivarserverns inställningar är klara.
Så här ställer du in klienterna:
Om du använder Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista
1. Installera MP Drivers på klientdatorerna
Obs!
Du måste välja anslutningsmål på klientdatorn manuellt.
Klicka på Avbryt (Cancel) i fönstret Anslut kabel (Connect Cable) under
installationen. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
I fönstret Installationen är ofullständig (Installation Incomplete) markerar du
kryssrutan Välj skrivarport (Select printer port), klickar på Markera manuellt
(Manual Selection) och väljer sedan rätt port.
2. Starta guiden
• Om du använder Windows 8 går du till skrivbordsikonerna och väljer Inställningar
(Settings) -> Kontrollpanelen (Control Panel) -> Maskinvara och ljud
(Hardware and Sound) -> Enheter och skrivare (Devices and Printers) ->
Lägg till en skrivare (Add a printer).
• I Windows 7 väljer du Start-menyn -> Enheter och skrivare (Devices and
Printers) -> Lägg till en skrivare (Add a printer).
• I Windows Vista väljer du Start-menyn -> Nätverk (Network) -> Lägg till
skrivare (Add Printer).
Fönstret Lägg till skrivare (Add Printer) visas.
3. Lägg till en skrivare
Välj Lägg till nätverksskrivare (trådlöst eller Bluetooth) (Add a network,
wireless or Bluetooth printer) och klicka på ikonen för den skrivare som du har
konfigurerat till att delas på skrivarservern. Klicka sedan på Nästa (Next).
Obs!
Om ikonen för skrivaren inte syns, bör du kontrollera att skrivaren är kopplad till
skrivarservern.
Det kan ta en stund innan skrivarikonen visas.
176
4. Gör dina inställningar
Vidta lämplig åtgärd enligt anvisningarna på skärmen och klicka sedan på Slutför
(Finish).
• Om du använder Windows 8 eller Windows 7 skapas ikonen för den delade
skrivaren i fönstret Enheter och skrivare (Devices and Printers).
• I Windows Vista skapas ikonen för den delade skrivaren i fönstret Skrivare
(Printers).
Klientinstallationen är klar. Du kan nu använda skrivaren via nätverket.
Om du använder Windows XP
1. Installera skrivardrivrutinen på klienterna
Installationsanvisningar finns i ”Installera MP Drivers”.
Obs!
Du måste välja anslutningsmål på klientdatorn manuellt.
Klicka på Avbryt (Cancel) i fönstret Anslut kabel (Connect Cable) under
installationen. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
I fönstret Installationen är ofullständig (Installation Incomplete) markerar du
kryssrutan Välj skrivarport (Select printer port), klickar på Markera manuellt
(Manual Selection) och väljer sedan rätt port.
2. Starta guiden
Välj start-menyn -> Kontrollpanelen (Control Panel) -> Skrivare och annan
maskinvara (Printers and Other Hardware) -> Skrivare och fax (Printers and
Faxes) -> Lägg till en skrivare (Add a printer).
När fönstret Välkommen till guiden Lägg till skrivare (Welcome to the Add
Printer Wizard) visas klickar du på Nästa (Next).
3. Lägg till en skrivare
Välj En nätverksskrivare eller en skrivare som är ansluten till en annan dator (A
network printer, or a printer attached to another computer) och klicka sedan på
Nästa (Next).
I fönstret Ange en skrivare (Specify a Printer) klickar du på Nästa (Next) och söker
sedan efter skrivarservern.
Klicka på ikonen för den skrivare som du har konfigurerat till att vara utdelad på
skrivarserversystemet. Klicka sedan på Nästa (Next).
177
Obs!
Om ikonen för skrivaren inte syns, bör du kontrollera att skrivaren är kopplad till
skrivarservern.
4. Gör dina inställningar
Vidta lämplig åtgärd enligt anvisningarna på skärmen och klicka sedan på Slutför
(Finish).
Ikonen för den delade skrivaren skapas i fönstret Skrivare och fax (Printers and
Faxes).
Klientinstallationen är klar. Du kan nu använda skrivaren via nätverket.
178
Begränsningar för skrivardelning
Om du använder XPS-skrivardrivrutinen byter du ut ”Canon IJ-förhandsgranskning” mot
”Canon IJ XPS-förhandsgranskning” när du läser den här informationen.
Det finns vissa begränsningar om du använder skrivaren i en nätverksmiljö. Kontrollera
begränsningarna för den miljö du använder.
Om du delar en skrivare i ett nätverk
• Ett meddelande om att utskriften har slutförts kan visas. Om du vill inaktivera
meddelandevisningen följer du beskrivningen nedan.
• Om du använder Windows 8:
I fönstret Enheter och skrivare (Devices and Printers) på klienten väljer du skrivare
under Skrivare (Printers) och klickar på Egenskaper för utskriftsserver (Print
server properties) i kommandofältet.
Avmarkera Visa informationsmeddelanden för nätverksskrivare (Show
informational notifications for network printers) på fliken Avancerat (Advanced)
och starta sedan om datorn.
• Om du använder Windows 7:
Markera skrivaren i Skrivare och fax (Printers and Faxes) som visas i fönstret
Enheter och skrivare (Devices and Printers) i klienten och klicka på Egenskaper
för utskriftsserver (Print server properties) på kommandoraden.
Avmarkera Visa informationsmeddelanden för nätverksskrivare (Show
informational notifications for network printers) på fliken Avancerat (Advanced)
och starta sedan om datorn.
• Om du använder Windows Vista:
Tryck på Alt-tangenten från fönstret Skrivare (Printers) i klientsystemet. Öppna Kör
som administratör (Run as administrator) -> Serveregenskaper... (Server
Properties...) på menyn Arkiv (File) som visas.
Avmarkera Visa informationsmeddelanden för nätverksskrivare (Show
informational notifications for network printers) på fliken Avancerat (Advanced)
och starta sedan om datorn.
• Om du använder Windows XP:
Öppna Serveregenskaper (Server Properties) på menyn Arkiv (File) i fönstret
Skrivare och fax (Printers and Faxes) på skrivarserversystemet.
179
Avmarkera Meddela när fjärrdokument skrivs ut (Notify when remote documents
are printed) på fliken Avancerat (Advanced) och starta sedan om datorn.
• Den dubbelriktade kommunikationen inaktiveras och den korrekta skrivarstatusen kan
eventuellt inte visas.
Om en klientanvändare öppnar skrivardrivrutinens egenskaper (för att visa
egenskaperna i Windows 8 eller Windows 7 trycker du på Alt-tangenten och väljer
Skrivaregenskaper (Printer properties) i menyn Arkiv (File)) och sedan klickar på
OK när kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation (Enable
bidirectional support) är avmarkerad på fliken Portar (Ports) kan det hända att
skrivarserverns funktion för dubbelriktad kommunikation också inaktiveras.
Om så är fallet bör du se till att kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad
kommunikation (Enable bidirectional support) är markerad på både
skrivarserversystemet och klientsystemet.
• När du skriver ut från ett klientsystem kan du inte använda Canon IJförhandsgranskning.
• Om funktionerna på fliken Underhåll (Maintenance) inte kan ställas in korrekt från
klientsystemet är de nedtonade. Ändra i så fall inställningarna från skrivarservern.
När du ändrar inställningarna för skrivarservern bör du ta bort ikonen för den utdelade
skrivaren från klientsystemet och sedan ange de delade inställningarna igen i
klientsystemet.
Om samma skrivardrivrutin är installerad på skrivarservern och på
klienten som lokal skrivare
• Nätverkets sökfunktion kan automatiskt skapa en ikon för nätverksskrivaren på
klientsystemet.
180
Kopiera
Ta kopior Förenklad
Växla pappersstorlek mellan A4 och Letter
181
Ta kopior
Lägg originalet på glasskivan när du vill kopiera.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på vanligt papper med formatet A4 eller Letter.
3. Placera originalet på glasskivan.
Obs!
• Du kan växla storlek på påfyllt papper i det bakre facket mellan A4 och Letter.
Växla pappersstorlek mellan A4 och Letter
4. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller knappen Svart (Black) för svartvita kopior.
Kopieringen startas på enheten.
Ta bort originalet från glasskivan när kopieringen är slutförd.
Så här gör du flera kopior
Tryck upprepade gånger på Färg (Color) eller Svart (Black) tills du når rätt antal kopior.
Tryck på samma knapp (Färg (Color) eller Svart (Black)) som den du tryckte på tidigare.
Viktigt!
• Öppna inte dokumentluckan och ta inte bort originalet från glasskivan förrän skanningen är klar.
När enheten skannar originalet fortsätter lampan PÅ (ON) att blinka.
• Om originalet täcker hela sidan går det inte att skriva ut området (B) i bilden.
(A) Papperets utmatningsriktning
(B) Område som inte går att skriva ut
Mer information om områden som går att skriva ut:
• För papper av A4-storlek:
Andra storlekar än Letter, Legal, Kuvert
• För papper av Letter-storlek:
Letter, Legal
Obs!
• Avbryt kopieringen genom att trycka på Stopp (Stop).
182
• Så här ställer du in utskriftskvaliteten på "Utkast" (prioritera hastighet)
Du kan ställa in utskriftskvaliteten på "Utkast" (prioritera hastighet) genom att följa anvisningarna nedan.
1. Håll in någon av knapparna Färg (Color) eller Svart (Black) i minst två sekunder under steg 4.
PÅ (ON) blinkar en gång.
2. Släpp knappen.
Kopieringen startas på enheten.
När utskriftskvaliteten är inställd på "Utkast" ges högre prioritet åt utskriftens hastighet än dess kvalitet.
Du kan i stället prioritera utskriftens kvalitet genom att hålla in någon av knapparna Färg (Color) eller
Svart (Black) i mindre än 2 sekunder för att kopiera med utskriftskvaliteten ”Standard”.
183
Växla pappersstorlek mellan A4 och Letter
Du kan växla storlek på påfyllt papper i det bakre facket mellan A4 och Letter.
Inställningen är praktisk om du normalt brukar använda papper av Letter-storlek i det bakre facket.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Tryck och håll in Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar 10 gånger.
3. Släpp Stopp (Stop)-knappen.
Lampan PÅ (ON) börjar blinka i stället för att lysa med ett fast sken.
4. Tryck på Svart (Black) när du vill välja A4 och på Färg (Color) när du vill välja Letter.
När lampan PÅ (ON) slutar blinka och lyser med ett fast sken ändras pappersstorleken.
Obs!
• När du byter pappersstorleken till A4 eller Letter lägger du i papper med den valda storleken.
När pappersstorleken har ställts in på A4 lägger du i vanligt A4-papper.
När pappersstorleken har ställts in på Letter lägger du i vanligt Letter-papper.
• Inställningen sparas även om enheten stängs av.
184
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising