Canon | PIXMA MG5640 | User manual | Canon PIXMA MG5640 User manual

Canon PIXMA MG5640 User manual
MG5600 series
Onlinehandbok
Viktiga anmärkningar
Användbara funktioner som finns på enheten
Översikt över enheten
Skriva ut
Kopiera
Scanna
Felsöka
svenska (Swedish)
Innehåll
Viktiga anmärkningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Så här använder du onlinehandboken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Varumärken och licenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Söktips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anteckningar om förklaringarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Användbara funktioner som finns på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Anslut trådlöst och smidigt i "åtkomstpunktläge". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Skriv ut foton enkelt, med My Image Garden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ladda ned en mängd olika innehållsmaterial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Skriv ut objekt med Easy-PhotoPrint+ (webbapp). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Anslutningsmetoder som finns på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Anslutning utan en åtkomstpunkt (Windows XP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Begränsningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Använda PIXMA Cloud Link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Använda PIXMA Cloud Link via din Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Innan du använder PIXMA Cloud Link via din Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Förberedelser inför användning av PIXMA Cloud Link med din Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Programhantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Använda PIXMA Cloud Link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Cloud-fönster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Felsöka Molnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Använda PIXMA Cloud Link via smarttelefon, surfplatta eller dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Innan du använder Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Krav för att använda Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Förberedelser inför användning av Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Skriva ut Printer registration ID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Fönstret Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Använda Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Lägga till en Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Felsöka Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Skriva ut med Google Cloud Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Förberedelser för att skriva ut med Google Cloud Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Skriva ut från dator eller smarttelefon med Google Cloud Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Skriva ut från en enhet som är kompatibel med AirPrint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
Android-utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Kontrollera skrivarinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Integreringsfunktionen för onlinelagring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Så här använder du Print from E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
Förberedelser inför användning av Skriv ut från e-post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Lista över tidszoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Skriva ut enkelt från en smarttelefon eller surfplatta med PIXMA Printing Solutions. . . . 122
Skriva ut med Windows RT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
Översikt över enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Säkerhetshandbok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Föreskrifter och säkerhetsinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Huvudkomponenter och basfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Huvudkomponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Framsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Baksida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Insida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Om enhetens strömförsörjning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Kontrollera att enheten är på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Sätta på och stänga av enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Anmärkning om att dra ur nätkabeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
LCD-skärm och manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Fylla på papper/original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
Fylla på papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Fylla på vanligt papper/fotopapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Fylla på kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Medietyper som du kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Påfyllningsgräns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
Mediatyper som du inte kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Utskriftsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Utskriftsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Letter, Legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Kuvert (Envelope). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Fylla på original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Lägga original på glasskivan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
Originaldokument som du kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
Ta av/sätta på dokumentluckan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Byta ut bläckbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173
Byta ut bläckbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Kontrollera bläckstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Kontrollera bläckstatusen via enhetens LCD-skärm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
183
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Underhållsprocedur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Skriva ut testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Granska testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Rengöra skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Djuprengöring av skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193
Justera skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Utföra underhåll från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Rengöra Skrivhuvuden via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Justera Skrivhuvud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
Justera Skrivhuvud via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
Rengöra enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Rengöra enhetens utsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Rengöra glasskivan och dokumentluckan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Rengöra pappersmatningshjulet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Ändra enhetens inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
Ändra enhetens inställningar från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Ändra utskriftsalternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Skapa en vanlig utskriftsprofil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Stänga av och sätta på Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Minska ljudet från Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220
Ändra driftläge för Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Utskriftsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
LAN-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Enhetens användarinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234
PictBridge-utskriftsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Språkval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Uppdatering av firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Kassettinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Återställ inställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Om ECO-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Om Tyst inställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243
Använda enheten med åtkomstpunktläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Information om nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Användbar information om nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Fabriksinställningar (nätverk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
När skrivarna har samma namn under konfigurationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk/Ändra anslutningsmetod från USB till lokalt nätverk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Skriva ut information om nätverksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254
Om nätverkskommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Ändra och bekräfta nätverksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Ändra inställningar på fliken Trådlös LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Ändra inställningar på fliken Kablat LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Övervaka status för trådlöst LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Initiera nätverksinställningarna på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Visa ändrade inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Fönster för nätverksanslutning av IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Skärmen Canon IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Fönstret Konfiguration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Fliken Trådlös LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
Fönstret Sök. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
Fönstret WEP-info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Fönstret WPA-/WPA2-info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Fönstret Bekräftelse av verifieringstyp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Fönstret PSK-lösenordsfras och dynamisk krypteringskonfigurering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
Fönstret Bekräftelse av konfigureringsinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
289
Fliken Kablat LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Fliken Administratörslösenord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Fönstret Nätverksinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Fliken Åtkomstkontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Fönstret Redigera tillgänglig MAC-adress/fönstret Lägg till tillgängliga MAC-adresser. . . . . . . .
297
Fönstret Redigera tillgänglig IP-adress/fönstret Lägg till tillgänglig IP-adress. . . . . . . . . . . . . . . . 298
Andra fönster i IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Skärmen Canon IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Fönstret Status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
305
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Fönstret Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
Fönstret Koppla port. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
Fönstret Nätverksinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Bilaga om nätverkskommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Använda kortplatsen i ett nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
314
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Tekniska termer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Begränsningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Om brandväggar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Tips för att få optimal utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Användbar information om bläck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Bekräfta pappersinställningarna innan du skriver ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Ange pappersinformation för kassetten när du fyllt på papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
331
Avbryta ett utskriftsjobb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Föreskrifter för säker transport av enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av bilder. . . . 335
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om administratörslösenordet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
336
340
Skriva ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Skriva ut från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
342
Skriva ut med programvara som du använder (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp). . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek). . . . . . . . . . . . . 348
Olika utskriftsmetoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Ange Pappersstorlek och Orientering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Ställa in antal kopior och utskriftsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Ange häftmarginal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Utför utskrift utan ram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Anpassa till sida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Utskrift med ändrad storlek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Sidlayoututskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Sida vid sida/affischutskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
365
Utskrift av broschyrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Dubbelsidig utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
370
Utskrift av stämplar och bakgrunder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Skapa en stämpel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Skapa bilddata som ska användas som bakgrund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Ställa in kuvertutskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Utskrift på vykort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Visa utskriftsresultat före utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Redigera utskriftsdokumentet eller skriva ut igen från utskriftshistoriken. . . . . . . . . . . . . . . 391
Ändra utskriftskvalitet och bilddata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
395
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Skriva ut färgdokument i svartvitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Ange färgkorrigering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Optimera fotoutskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Justera färger med skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Skriva ut med ICC-profiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Tolka ICC-profilen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Justera färgbalans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Justera ljusstyrka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Justera intensitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Justera kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Översikt över skrivardrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Canon IJ-skrivardrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Canon IJ-statusövervakare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Kontrollera bläckstatusen från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Canon IJ-förhandsgranskning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
434
Beskrivning av skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Beskrivning av fliken Snabbinstallation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Beskrivning av fliken Huvudgrupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Beskrivning av fliken Utskriftsformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Beskrivning av fliken Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Canon IJ-förhandsgranskning, beskrivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Canon IJ XPS-förhandsgranskning, beskrivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Beskrivning av Canon IJ-statusövervakare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Uppdatera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Hämta senaste MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Innan du installerar MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Installera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Skriva ut med enhetens manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
488
Skriva ut mallformulär, till exempel linjerat papper eller diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Skriva ut med webbtjänsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
493
Hämta och skriva ut mallformulär. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
494
Skriva ut från en digitalkamera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Skriva ut foton direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN). . . . . . . . . . . . . 497
Om utskriftsinställningar för PictBridge (trådlöst LAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Pappersinställning för utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Kopiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
504
Ta kopior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
Visa förhandsgranskningsfönstret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Ställa in kopieringsalternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
Förminska eller förstora en kopia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Dubbelsidig kopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Om menyn Specialkopia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
Kopiera tjocka original, till exempel böcker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Kopiera utan ram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
Kopiera foton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Kopiera två sidor på en sida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Kopiera fyra sidor på en sida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Scanna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skanna från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
527
528
Skanna med IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Vad är IJ Scan Utility (scannerprogramvara)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
Starta IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
532
Enkel scanning med automatisk scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Scanna dokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
Scanna foton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
Scanna med inställningar för favoriter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
Scanna objet som är större än glaset (Bildsammanfogning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
Scanna flera objekt samtidigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Spara efter att ha kontrollerat scanningens resultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
544
Skicka scannade bilder via e-post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
Extrahera text från scannade bilder (OCR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
IJ Scan Utility-skärmar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
Huvudskärm i IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
Dialogrutan Inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
Dialogrutan Spara inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
Fönstret Bildsammanfogning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
Skanna med programvara som du använder (ScanGear). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
Vad är ScanGear (skannerdrivrutin)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
Skanna med avancerade inställningar med ScanGear (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . .
616
Starta ScanGear (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
Scanna i Enkelt läge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
Scanna i Avancerat läge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
Skanna flera dokument från ADF (automatisk dokumentmatare) i Avancerat läge. . . . . . . . 623
Skanna flera dokument på samma gång med ScanGear (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . 625
Redigera bilder och färger med ScanGear (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
Korrigera bilder (oskarp maskning, reducera damm och repor, blekningskorrigering m.m.). 630
Justera färger med hjälp av färgmönster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
Justera mättnad och färgbalans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
636
Justera ljusstyrka och kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
638
Justera histogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
Justera tonkurva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
Inställningar för gränsvärde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
Skärmarna ScanGear (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
Fliken Enkelt läge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650
Fliken Avancerat läge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
Inmatningsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
Inställningar för utmatning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
Bildinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
Färgjusteringsknappar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675
Dialogrutan Inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678
Fliken Scanner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
Fliken Förhandsgranskning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682
Fliken Scanna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
Fliken Färginställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
Placera objekt (när du scannar från en dator). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
Justera beskärningsramar (ScanGear). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
Allmän information (scannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
Användbar information om scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
Upplösning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
Dataformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Färgmatchning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
Meny och skärmbild med inställningar för IJ Network Scanner Selector EX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Avinstallera IJ Network Scanner Selector EX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
Andra scanningsmetoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
Scanna med WIA-drivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707
Scanna via Kontrollpanelen (endast Windows XP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711
Placera objekt (när du scannar från en dator). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713
Scanna från enhetens manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715
Vidarebefordra skannade data till en dator genom att använda manöverpanelen på enheten. . . . . . . 716
Bifoga skannade data till ett e-postmeddelande genom att använda manöverpanelen på enheten. . . 721
Ställa in alternativ för skanning via manöverpanelen på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
Inställningar för scanning via nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
Välja ett svar på kommandon från manöverpanelen i IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
Felsöka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
Problem med nätverkskommunikationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735
Problem med enheten vid nätverksanvändning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736
Enheten slutade plötsligt att fungera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
Kvarvarande bläcknivå visas inte på enhetens statusövervakare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
Utskriftshastigheten är låg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
Enheten går inte att använda när en kopplingspunkt ersatts eller inställningarna ändrats. . . . . . 742
En enhet kan inte upptäckas på nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
Enheten kunde inte lokaliseras när nätverkskommunikationen upprättades. . . . . . . . . . . . . . . . . 744
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 1. . . . . . . . 745
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 2. . . . . . . . 746
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 3. . . . . . . . 747
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 4. . . . . . . . 748
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 5. . . . . . . . 749
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 6. . . . . . . . 750
Enheten kan inte upptäckas i det trådlösa lokala nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751
Andra problem med nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
Glömt en kopplingspunkts namn, SSID eller en nätverksnyckel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754
Meddelandet visas på datorskärmen under konfigurationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
Enhetens administratörslösenord glömdes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756
Kontrollera information om nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757
Paket skickas i jämn takt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
Så här återställer du enhetens nätverksinställningar till fabriksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . 760
Problem med utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
Utskriften startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
Papperet fastnar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
765
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766
Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768
Kopieringen/utskriften avbryts innan den är klar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
Problem med utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
771
Utskriften kan inte avslutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773
Delar av sidan skrivs inte ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774
Inga utskriftsresultat/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder. . . . . . . . . . . . . . . . . 775
Linjerna är sneda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778
En linje skrivs inte ut alls eller bara delvis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
En bild skrivs inte ut alls eller bara delvis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
780
Utskrifter som rullar sig eller har bläckfläckar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781
Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782
Papperets baksida är smetig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
Lodräta linjer skrivs ut i kanterna på utskriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
787
Ojämna eller randiga färger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788
Inget bläck matas ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790
Problem med scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791
Problem med scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
Scannern fungerar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
793
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
Ett felmeddelande visas och ScanGear-skärmen (skannerdrivrutin) visas inte. . . . . . . . . . . . . . . 795
Det går inte att scanna flera objekt samtidigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797
Scanningen går långsamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.” visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
Datorn stoppas under scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Scannern fungerar inte efter en uppgradering av Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
801
Den scannade bilden öppnas inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802
Skanningsresultaten är inte tillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804
Den scannade bilden omges av extra vita områden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806
Det går inte att scanna i rätt storlek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807
Bildens position och storlek känns inte av korrekt när du scannar via manöverpanelen. . . . . . . . 808
Objektet är korrekt placerat men den scannade bilden lutar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns bildskärm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810
Programvaruproblem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
Det e-postprogram som du vill använda visas inte på skärmen för val av e-postprogram. . . . . .
Problem med enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
812
813
Det går inte att sätta på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814
Enheten stängs av oavsiktligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
815
Det går inte att ansluta till datorn med en USB-kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816
Det går inte att kommunicera med enheten via en USB-anslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817
LCD-skärmen går inte att se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818
Ett oavsiktligt språk visas på LCD-skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819
Hållaren för skrivhuvudet flyttas inte till rätt position för utbyte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
Skrivarens statusövervakare visas inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821
Problem med installation/hämtning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822
Det går inte att installera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
Easy-WebPrint EX startar inte eller Easy-WebPrint EX-menyn visas inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
Så här uppdaterar du MP Drivers i nätverksmiljö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
826
Avinstallera IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
827
Om fel/meddelanden som visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
Om något fel inträffar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829
Ett meddelande visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
Ett felmeddelande visas på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN). . . . . . . . . . . 835
Om du inte kan lösa problemet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
Supportkodslista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838
Supportkodslista (när papper har fastnat). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
839
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840
1303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842
1304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844
Papper har fastnat inuti enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847
I andra fall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
1003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852
1250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853
1310. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854
1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855
1403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856
1405. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
1410. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858
1411. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859
1412. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
1413. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
1414. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862
1600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863
1660. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864
1680. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865
1681. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866
1684. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867
1688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868
1689. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
1701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
1712. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872
1713. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873
1714. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874
1715. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875
1871. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877
2110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878
2120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881
2700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882
2900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883
2901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884
4100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890
5400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892
5B01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893
5B12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894
5B13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895
5B14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896
5B15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898
6500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899
6502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
6800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901
6801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902
6900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903
6901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904
6902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905
6910. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906
6911. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907
6930. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908
6931. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909
6932. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910
6933. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911
6936. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912
6937. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913
6938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914
6940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915
6941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916
6942. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917
6943. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918
6944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919
6945. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920
6946. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921
B202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922
B203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923
B204. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924
C000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925
Viktiga anmärkningar
Att tänka på när du använder onlinehandboken
Så här skriver du ut
Att tänka på när du använder onlinehandboken
• Hel eller delvis återgivning, omvandling eller kopiering av text, foton eller bilder som publiceras i
denna Onlinehandbok (hädanefter ”denna handbok”) är förbjuden.
• Canon kan ändra eller ta bort innehållet i denna handbok utan föregående meddelande till kunderna.
Dessutom kan Canon tillfälligt avbryta eller stoppa distributionen av denna handbok på grund av
oundvikliga orsaker. Canon ansvarar inte för någon typ av skador på kunder på grund av att
information ändras eller tas bort i denna handbok, eller på grund av att distributionen av denna
handbok avbryts tillfälligt eller stoppas.
• Även om innehållet i denna handbok har förberetts med största omsorg ska du kontakta
serviceavdelningen om du ser någon felaktig information eller information som saknas.
• I princip baseras beskrivningarna i denna handbok på produkten vid tidpunkten för första
försäljningen.
• Denna handbok beskriver inte handböckerna till alla produkter som säljs av Canon Se handboken
som följer med produkten när du använder en produkt som inte beskrivs i denna handbok.
Så här skriver du ut
Använd webbläsarens utskriftsfunktion för att skriva ut denna handbok.
Följ stegen nedan för att skriva ut bakgrundsfärger och bilder.
Obs!
• Med Windows 8 skriver du ut i skrivbordsversionen.
• I Internet Explorer 9, 10 eller 11
1. Välj
(Verktyg) > Skriv ut (Print) > Utskriftsformat... (Page setup...).
2. Markera kryssrutan Skriv ut bakgrundsfärger och bilder (Print Background Colors and
Images).
• I Internet Explorer 8
1. Tryck på Alt-tangenten för att visa menyerna.
Du kan även gå till Verktyg (Tools) och välja Verktygsfält (Toolbars) > Menyfält (Menu Bar)
för att visa menyerna.
2. Välj Utskriftsformat... (Page Setup...) på menyn Arkiv (File).
3. Markera kryssrutan Skriv ut bakgrundsfärger och bilder (Print Background Colors and
Images).
• I Mozilla Firefox
1. Tryck på Alt-tangenten för att visa menyerna.
Du kan även klicka på Firefox och markera Menyfältet (Menu Bar) under Inställningar
(Options) för att visa menyerna.
2. Välj Utskriftsformat... (Page Setup...) på menyn Arkiv (File).
3. Markera kryssrutan Skriv ut bakgrund (färger och bilder) (Print Background (colors &
images)) i Format och alternativ (Format & Options).
16
• I Google Chrome
1. Välj
(Chrome-meny) > Skriv ut... (Print...).
2. Markera kryssrutan Bakgrundsfärger och bilder (Background colors & images) i Alternativ
(Options).
17
Så här använder du onlinehandboken
Symboler som används i den här handboken
Varning
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga
personskador. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Försiktighet
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till personskador eller
skador på utrustningen. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Viktigt!
Anvisningar med viktig information. För att undvika personskador, skador på skrivaren och felaktig
användning bör du läsa igenom de här anvisningarna.
Obs!
Anvisningar med kommentarer om användning eller ytterligare förklaringar.
Förenklad
Anvisningar som förklarar produktens grundläggande funktioner.
Obs!
• Ikonerna kan variera beroende på produkten.
Användare av pekaktiverade enheter
Om du vill kunna använda pekåtgärder måste du byta ut "högerklicka" i det här dokumentet med åtgärden
som är inställd i operativsystemet. Om åtgärden i operativsystemet till exempel är inställd på "tryck och
håll" byter du ut "högerklicka" mot "tryck och håll".
18
Varumärken och licenser
• Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
• Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• Windows Vista är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/
eller andra länder.
• Internet Explorer är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple
Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som
tillhör Apple Inc..
• IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används
på licens.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Android, Google Play och Picasa är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Google Inc.
• Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB och Adobe RGB (1998) är antingen
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller
andra länder.
• Photo Rag är ett varumärke som tillhör Hahnemühle FineArt GmbH.
• Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc., USA och är licensierat till Canon Inc.
Obs!
• Det formella namnet på Windows Vista är operativsystemet Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License
Version 2.0, January 2004
19
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
20
otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
21
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
22
Ange sökorden i sökfönstret och klicka på
(Sök).
Du kan söka efter målsidor i denna handbok.
Söktips
Du kan söka efter målsidor med hjälp av sökord i sökfönstret.
Obs!
• Skärmen som visas kan variera.
• Om du söker från den här sidan eller Startsida utan att ange din produkts modellnamn eller
programmets namn, kommer alla produkter som stöds av den här handboken att inkluderas i träfflistan.
Om du vill begränsa sökresultatet anger du din produkts modellnamn eller programnamnet som sökord.
• Söka efter funktioner
Ange produktens modellnamn och ett sökord för funktionen som du vill läsa mer om
Exempel: När du vill lära dig hur du fyller på papper
Ange "fyll på papper i (produktmodellens namn)" i sökfönstret och starta sökningen
• Felsökning
Ange produktmodellens namn och en supportkod
Exempel: När följande felmeddelandeskärm visas
Ange "(produktmodellens namn) 1000" i sökfönstret och starta sökningen
23
Obs!
• Vilken skärm som visas varierar beroende på produkten.
• Söka efter programfunktioner
Ange programmets namn och ett sökord för funktionen som du vill läsa mer om
Exempel: Du vill läsa om hur du skriver ut kollage med My Image Garden
Ange "My Image Garden kollage" i sökfönstret och starta sökningen
• Söka efter referenssidor
Ange ditt modellnamn och en titel för en referenssida*
* Det är enklare att hitta referenssidor genom att även ange funktionsnamnet.
Exempel: När du vill hitta sidan som det refereras till i följande mening på en sida om
skanningsprocedurer
Se "fliken Färginställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för detaljerad information.
Ange "(produktmodellens namn) skanna fliken Färginställningar" i sökfönstret och starta en sökning
24
Anteckningar om förklaringarna
I den här handboken beskrivs de flesta åtgärder utifrån de fönster som visas när Windows 8.1 operating
system (kallas Windows 8.1 nedan) eller Windows 8 operating system (kallas Windows 8 nedan) används.
25
Användbara funktioner som finns på enheten
Anslut trådlöst och smidigt i "åtkomstpunktläge"
Skriv ut foton enkelt, med My Image Garden
Ladda ned en mängd olika innehållsmaterial
Skriv ut objekt med Easy-PhotoPrint+ (webbapp)
Anslutningsmetoder som finns på enheten
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
Använda PIXMA Cloud Link
Skriva ut med Google Cloud Print
Skriva ut från en enhet som är kompatibel med AirPrint
Android-utskrift
Kontrollera skrivarinformation
Integreringsfunktionen för onlinelagring
Så här använder du Print from E-mail
Skriva ut enkelt från en smarttelefon eller surfplatta med PIXMA Printing
Solutions
Skriva ut med Windows RT
26
Anslut trådlöst och smidigt i "åtkomstpunktläge"
Enheten har stöd för "åtkomstpunktläge" som du kan använda för att ansluta till enheten trådlöst från en
dator eller smartphone, till och med i miljöer som inte har någon åtkomstpunkt eller trådlös nätverksrouter.
Växla till "åtkomstpunktläge" med ett par enkla steg så kan du skanna och skriva ut trådlöst.
När du använder enheten i åtkomstpunktläge ska du se till att specificera enhetens åtkomstpunktsnamn och
säkerhetsinställningar i förväg.
Använda enheten med åtkomstpunktläge
27
Skriv ut foton enkelt, med My Image Garden
Organisera bilder enkelt
I My Image Garden kan du skriva in namn på personer och händelser för varje bild.
Du kan enkelt organisera foton eftersom de lätt kan sorteras efter såväl mapp som efter kalender,
händelse och person. Det gör även att du lätt kan hitta relevanta foton när du senare söker efter dem.
<Kalendervy>
<Personvy>
Visa rekommenderade objekt i bildspel
Baserat på den information som du har skrivit in om fotona väljer Quick Menu foton på datorn automatiskt
och skapar rekommenderade objekt, till exempel kollage och kort. De skapade objekten visas i bildspel.
Om du tycker om något objekt kan du enkelt skriva ut det i bara två steg.
1. I Image Display på Quick Menu väljer du det objekt som du vill skriva ut.
2. Skriv ut objektet med My Image Garden.
28
Placera foton automatiskt
Vackra objekt skapas enkelt då valda foton placeras automatiskt enligt temat.
Andra diverse funktioner
My Image Garden har många andra användbara funktioner.
Se ”Vad du kan göra med My Image Garden” för mer information.
29
Ladda ned en mängd olika innehållsmaterial
CREATIVE PARK
En "webbplats med utskriftsmaterial" där allt utskriftsmaterial kan hämtas kostnadsfritt.
Där finns olika former av innehåll, till exempel säsongsbetonade kort och papperspyssel som kan
tillverkas av pappersdelar som sätts ihop.
Du når den enkelt från Quick Menu.
CREATIVE PARK PREMIUM
En tjänst där kunder som använder modeller som stödjer Premium-innehåll kan hämta exklusivt
utskriftsmaterial.
Premium-innehåll kan lätt hämtas via My Image Garden. Hämtat Premium-innehåll kan skrivas ut direkt
via My Image Garden.
Om du vill hämta Premium-innehåll ska du kontrollera att äkta Canon bläckbehållare/bläckkassetter
används för alla färger på en skrivare som stöds.
Obs!
• Utformningen av Premium-innehåll som visas på den här sidan kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
30
Skriv ut objekt med Easy-PhotoPrint+ (webbapp)
Du kan enkelt skapa och skriva ut anpassade objekt, som kalendrar och kollage, varsomhelst och
närsomhelst, genom att använda Easy-PhotoPrint+ på webben från en dator eller surfplatta.
Genom att använda Easy-PhotoPrint+ kan du skapa objekt i den allra senaste miljön, utan att behöva utföra
installationer.
Du kan dessutom använda många olika foton för dina alster, genom att integrera sociala nätverk som
Facebook, eller genom att använda onlinearkiv, webbalbum osv.
Mer information finns i Handbok för Easy-PhotoPrint+.
31
Anslutningsmetoder som finns på enheten
Följande anslutningsmetoder finns på enheten.
Trådlös anslutning
Med en åtkomstpunkt
Utan en åtkomstpunkt
USB Anslutning
Trådlös anslutning
Det finns två metoder för att ansluta skrivaren till en enhet (t.ex. en smarttelefon). Det ena sättet är att
ansluta med en åtkomstpunkt och det andra sättet är att ansluta utan en åtkomstpunkt.
De två anslutningsmetoderna kan inte användas samtidigt.
Om du har en åtkomstpunkt (eller en trådlös nätverksrouter) rekommenderar vi att du använder den
metod som beskrivs i avsnittet "Anslutning med en åtkomstpunkt.
Om du vill ansluta ytterligare en enhet medan en annan enhet är ansluten till skrivaren, använder du
samma anslutningsmetod som för den redan anslutna enheten.
Om du använder någon annan metod, bryts anslutningen till den redan inkopplade enheten.
Anslutning med en åtkomstpunkt
• Anslut skrivaren och en enhet med en åtkomstpunkt.
• Anslutningsmetoderna varierar beroende på typen av åtkomstpunkt.
• Du kan ändra nätverksinställningar, t.ex. SSID och säkerhetsprotokoll, på skrivaren.
• När anslutningen mellan en enhet och en åtkomstpunkt har upprättats och
enhetens skärm, kan du ansluta enheten till skrivaren med en åtkomstpunkt.
32
(Wi-Fi-ikon) visas på
Anslutning utan en åtkomstpunkt
• Anslut skrivaren och en enhet utan en åtkomstpunkt. Anslut en enhet och skrivaren direkt med
skrivarens åtkomstpunktfunktion.
• När du upprättar en anslutning i åtkomstpunktläget, kanske internetanslutningen inte kan användas. I
så fall går det inte att använda webbtjänsterna för skrivaren.
• Om du, till en skrivare som är i åtkomstpunktläge, ansluter en enhet som är kopplad till internet via en
åtkomstpunkt, bryts anslutningen mellan enheten och åtkomstpunkten. Beroende på enheten kanske
den automatiskt övergår till att använda en mobildataanslutning. Avgifter för dataöverföring via
internet kanske debiteras när mobildataanslutning används.
• I åtkomstpunktläget kan du ansluta upp till fem enheter samtidigt. Ett felmeddelande visas om du
försöker ansluta en sjätte enhet då fem enheter redan är anslutna.
Om ett fel visas ska du koppla från någon av de enheter som inte använder skrivaren och sedan
konfigurera inställningarna på nytt.
• Nätverksinställningar, t.ex. SSID och säkerhetsprotokoll, går att ändra på skrivaren.
När Windows XP används:
Anslutning utan en åtkomstpunkt (Windows XP)
Begränsningar
(Visas i ett nytt fönster)
USB Anslutning
Anslut skrivaren och en dator till varandra med en USB-kabel. Förbereda en USB-kabel.
33
Anslutning utan en åtkomstpunkt (Windows XP)
Begränsningar
(Visas i ett nytt fönster)
1. Tryck på HEM (HOME)-knappen (A) på skrivaren, använd
- eller
-knappen (B) för att
visa Konfig. (Setup). Tryck sedan på den högra Funktion (Function)-knappen (C).
2. Använd
- eller
-knappen (D) för att välja Enhetsinställningar (Device settings) och
tryck sedan på OK.
3. Välj LAN-inställningar (LAN settings) och tryck sedan på knappen OK.
34
4. Välj Ändra LAN (Change LAN) och tryck sedan på knappen OK.
5. Välj Åtkomstpunktläge aktivt (Access point mode active) och tryck sedan på knappen
OK.
6. Notera det SSID som visas på skrivarens skärm.
7. Tryck på den högra Funktion (Function)-knappen, kontrollera Lösenord (Password)
(nätverksnyckeln) och tryck sedan på knappen Bakåt (Back) (E).
Du kommer att använda SSID-koden och Lösenord (Password) (nätverksnyckeln) i senare steg.
35
8. Tryck på den vänstra av knapparna Funktion (Function) (F).
9. Högerklicka på ikonen Trådlös nätverksanslutning (Wireless Network Connection) i
meddelandefältet i datorns aktivitetsfält. Välj sedan Visa tillgängliga trådlösa nätverk
(View Available Wireless Networks).
10. Välj det nätverksnamn (SSID) som ska användas och klicka sedan på Anslut (Connect).
36
11. Ange Lösenord (Password) (Nätverksnyckel (Network key)) och klicka sedan på
Anslut (Connect).
12. När anslutningen är klar klickar du på Tillbaka (Back) tills nedanstående skärm visas.
Fortsätt med installationen.
37
Begränsningar
Om du vill ansluta ytterligare en enhet medan en annan enhet (t.ex. en smarttelefon) är ansluten till
skrivaren, använder du samma anslutningsmetod som för den redan anslutna enheten.
Om du använder någon annan metod, bryts anslutningen till den redan inkopplade enheten.
Det går inte att ansluta via ett fast nätverk med skrivare som inte har stöd för fasta anslutningar.
Anslutning med en åtkomstpunkt
• Se till att en enhet och en åtkomstpunkt (eller en trådlös nätverksrouter) är anslutna. För mer
information om hur du kontrollerar inställningarna, se åtkomstpunktens handbok eller kontakta
tillverkaren.
En enhet som redan är ansluten till skrivaren utan att en åtkomstpunkt används, återansluts via en
åtkomstpunkt.
• Konfigurationen, routerns funktioner, konfigurationsmetoderna och säkerhetsinställningarna för
nätverksenheten kan variera beroende på vilken systemmiljö du använder. Mer information finns i
användarhandboken för din nätverksenhet. Du kan även kontakta enhetens tillverkare.
• Kontrollera om din enhet stöder IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g eller IEEE802.11b.
• Om enheten är inställd på läget "endast IEEE802.11n" kan inte WEP eller TKIP användas som ett
säkerhetsprotokoll. Ändra enhetens säkerhetsprotokoll till något annat än WEP och TKIP eller ändra
inställningen till något annat än "endast IEEE802.11n".
Anslutningen mellan enheten och åtkomstpunkten kommer att inaktiveras tillfälligt medan
inställningen ändras. Gör ingenting på den här handbokens skärm innan konfigureringen är klar.
• Om du ska använda enheten i en kontorsmiljö bör du rådfråga nätverksadministratören.
• Tänk på att om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med några säkerhetsåtgärder finns det
risk för att du avslöjar information, till exempel dina egna personuppgifter, för utomstående.
Anslutning utan en åtkomstpunkt
Viktigt!
• Om du, till en skrivare som är i åtkomstpunktläge, ansluter en enhet som är kopplad till internet via en
åtkomstpunkt, bryts anslutningen mellan enheten och åtkomstpunkten. Beroende på enheten kanske
den automatiskt övergår till att använda en mobildataanslutning. Beroende på typen av abonnemang
kanske extra avgifter debiteras för internetåtkomst via en mobildataanslutning.
• När du ansluter en enhet och skrivaren i åtkomstpunktläge, sparas anslutningsinformationen i WiFi-inställningarna. Enheten kanske ansluts automatiskt till skrivaren även om den har kopplats
från eller anslutits till en annan åtkomstpunkt.
• Det går inte att samtidigt ansluta till en åtkomstpunkt och skrivaren när den är i
åtkomstpunktläge. Om du har en åtkomstpunkt rekommenderar vi att du använder den för att
ansluta till skrivaren.
• För att förhindra sådan automatisk anslutning till en skrivare i åtkomstpunktläge, ska du byta
anslutningsläge när du är klar med att använda skrivaren, eller ange i enhetens Wi-Fiinställningar att ingen automatisk anslutning får ske.
För mer information om hur du ändrar en enhets inställningar, se enhetens handbok eller
kontakta tillverkaren.
38
• När du ansluter en enhet och skrivaren i åtkomstpunktläge, kanske internetanslutningen inte kan
användas. I så fall går det inte att använda webbtjänsterna för skrivaren.
• I åtkomstpunktläget kan du ansluta upp till fem enheter samtidigt. Ett felmeddelande visas om du
försöker ansluta en sjätte enhet då fem enheter redan är anslutna.
Om ett fel visas ska du koppla från någon av de enheter som inte använder skrivaren och sedan
konfigurera inställningarna på nytt.
• Enheter som är anslutna till skrivaren i åtkomstpunktläge kan inte kommunicera med varandra.
• Firmware-uppdateringar för skrivaren är inte tillgängliga medan åtkomstpunktläget används.
• Om en enhet har anslutits till skrivaren utan att en åtkomstpunkt används och du vill konfigurera den
på nytt, med samma anslutningsmetod, ska du först koppla från enheten. Avaktivera anslutningen
mellan enheten och skrivaren på skärmen med Wi-Fi-inställningar.
Anslutning med ett fast nätverk
• Den här skrivaren kan inte användas via både en trådlös och en kablad anslutning samtidigt.
• När du använder en router ska du ansluta skrivaren och en enhet till LAN-sidan (samma
nätverkssegment).
39
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
När du använder en webbtjänst
• Canon garanterar inte att webbtjänsten alltid är tillgänglig eller stabil, att det går att öppna
webbplatsen eller att det går att hämta material.
• Canon kan när som helst uppdatera, ändra eller ta bort informationen på webbtjänsten, eller stänga
eller avsluta tjänsten utan föregående meddelande. Canon ska inte hållas ansvariga för skador av
något slag som kan uppkomma av sådana åtgärder.
• Canon ska inte under några omständigheter vara ansvarig för skador av något slag som kan
uppkomma av användningen av webbtjänsterna.
• Det är nödvändigt att användarna registrerar sig innan de kan använda en fotodelningswebbplats.
När du använder fotodelningswebbplatsen ska du iaktta användningsvillkoren på webbplatsen och
använda tjänsten på eget ansvar.
• Alla eller vissa delar av webbtjänsten kan vara otillgängliga, beroende på landet eller regionen där du
bor.
• Beroende på dina nätverksinställningar kan vissa funktioner i webbtjänsten vara otillgängliga. Även
om de är tillgängliga kan det ta en stund att skriva ut eller visa innehållet eller också kan
kommunikationen avbrytas medan en åtgärd pågår.
• När du använder webbtjänsten kan uppgifter om namnet på din enhet, ditt land eller din region, ditt
valda språk och vilken typ av tjänst du använder (till exempel en fotodelningswebbplats) skickas till
och sparas på vår server. Canon kan inte identifiera enskilda kunder med den informationen.
• Ditt inloggningsnamn och lösenord för fotodelningswebbplatsen sparas i enhetens minne (okrypterat).
Om du säljer eller ger bort enheten till någon annan eller kastar den ska du ta bort inloggningsnamnet
och lösenordet från enhetens minne.
• Kontoinformationen skickas till Canon Inc.-servern (i Japan) och vidarebefordras sedan till
tjänsteleverantörens server.
• Så här hanterar Canon din kontoinformation:
◦ Din kontoinformation används för att identifiera dig för den valda tjänsten.
◦ Canon lämnar inte ut din kontoinformation till någon tredje part utan ditt medgivande, med
undantag från att den skickas till tjänstleverantören samt kan lämnas ut om så krävs enligt
gällande lagar och förordningar.
◦ När sekretessavtalet har slutförts kan Canon lämna ut din kontoinformation till leverantören för att
uppnå användningssyftet.
◦ Canon eftersträvar att hålla din kontoinformation säker.
◦ Det är ditt eget val att ange och skicka kontoinformationen. Den tjänst som kräver att
kontoinformation anges är dock inte tillgänglig om du väljer att inte ange och skicka informationen.
◦ Din kontoinformation sparas inte på Canon Inc.-servern. Den tas senast bort när du avbryter LANanslutningen till din skrivare.
◦ Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare i ditt land eller region om du vill veta mer.
Copyright och utgivningsrättigheter
När du skriver ut från fotodelningswebbplatsen:
• Iaktta användningsvillkoren för fotodelningswebbplatsen när du använder foton på webbplatsen.
• Det är olagligt att reproducera eller redigera upphovsrättsskyddade verk utan tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren, med undantag för om detta sker för personligt bruk, för bruk i hemmet eller
i någon annan begränsad omfattning som omfattas av upphovsrätten. Reproduktion eller redigering
av fotografier av personer kan också eventuellt bryta mot utgivningsrättigheter.
40
När du skriver ut hämtade mallformulär:
1. Upphovsrättigheterna till allt material (foton, illustrationer, logotyper och dokument: kallas hädanefter
”material”) som finns på utskriftstjänsten för webbmallar tillhör respektive ägare. Frågor om
utgivningsrättigheter kan uppstå när det gäller bruket av personer eller figurer som visas på
utskriftstjänsten för webbmallar.
Förutom om det är på annat sätt tillåtet (se 2 nedan), är det förbjudet att kopiera, ändra eller
distribuera alla eller vissa delar av materialet på utskriftstjänsten för webbmallar utan föregående
tillstånd från respektive innehavare av rättighet (utgivningsrättigheter eller Copyright).
2. Allt material på utskriftstjänsten för webbmallar kan fritt användas för personlig och icke-kommersiellt
bruk.
41
Använda PIXMA Cloud Link
Med hjälp av PIXMA Cloud Link kan du ansluta skrivaren till en molntjänst, till exempel CANON iMAGE
GATEWAY, Evernote eller Twitter och använda följande funktioner utan dator:
•
•
•
•
Skriva ut bilder från en fotodelningstjänst
Skriva ut dokument från en datahanteringstjänst
Spara scannade bilder med en datahanteringstjänst.
Rapportera skrivarstatus via Twitter, till exempel slut på papper eller låg bläcknivå.
Dessutom kan du använda flera funktioner genom att lägga till och registrera appar som är kopplade till olika
molntjänster.
Använda PIXMA Cloud Link via din Skrivare
Använda PIXMA Cloud Link via smarttelefon, surfplatta eller dator
Viktigt!
• Det är inte säkert att PIXMA Cloud Link kan användas i alla länder och ibland används andra appar.
• För att använda en del appar behöver du ha ett konto. Om du vill använda en sådan app så måste du
först öppna ett konto.
• Information om vilka modeller som har stöd för PIXMA Cloud Link hittar du på Canons hemsida.
• Skärmvisningen kan ändras utan föregående meddelande.
42
Använda PIXMA Cloud Link via din Skrivare
Innan du använder PIXMA Cloud Link via din Skrivare
Förberedelser inför användning av PIXMA Cloud Link med din Skrivare
Använda PIXMA Cloud Link
Felsöka Molnet
43
Innan du använder PIXMA Cloud Link via din Skrivare
Kontrollera först följande:
• Försiktighetsåtgärder
Om du tänker använda webbtjänsten för att skriva ut dokument, se till att du först vidtar dessa
försiktighetsåtgärder.
• Nätverksmiljö
Skrivaren måste vara ansluten till det lokala nätverket (LAN) och internet.
Om skrivaren inte är ansluten till ett lokalt nätverk, läs här och installera ett nätverk.
Information om lokala nätverk och internetinställningar finns i handboken till din nätverksenhet eller kan
fås från tillverkaren.
Viktigt!
• Användaren står för internetkostnaderna.
Förberedelser inför användning av PIXMA Cloud Link med din Skrivare
Copyright c 1991–2013 Unicode, Inc. Med ensamrätt. Distribuerat enligt användarvillkoren i http://
www.unicode.org/copyright.html.
Programmet bygger delvis på arbetet inom Independent JPEG Group.
GRUNDLÄGGANDE BIBLIOTEKSFUNKTIONER
Författat av: Philip Hazel
E-post lokalt: ph10
E-post domän: cam.ac.uk
University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.
Copyright (c) 1997–2008 University of Cambridge. Med ensamrätt.
”BSD”-LICENSEN
Får vidaredistribueras och användas i källform och binär form, med eller utan anpassningar, förutsatt att
följande villkor uppfylls:
* Vidaredistribuerad källkod måste behålla ovanstående copyright-information, denna lista med villkor och
den ansvarsbegränsning som följer.
* Vidaredistribuerat binärformat måste återge ovanstående copyright-information, denna lista med villkor och
den ansvarsbegränsning som följer, i dokumentationen och/eller i annat material som tillhandahålls vid
distributionen.
* Namnen University of Cambridge, Google Inc. eller namnen på deras licensgivare får inte användas för att
marknadsföra eller i något avseende stödja marknadsföring av produkter som härrör från denna
programvara utan på förhand erhållet skriftligt tillstånd.
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH DESS LICENSGIVARE TILLHANDAHÅLLER DENNA
PROGRAMVARA I BEFINTLIGT SKICK OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, VILKET UTAN BEGRÄNSNING INNEFATTAR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
AVSEENDE PROGRAMVARANS ALLMÄNNA BESKAFFENHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
ÄNDAMÅL. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER DESS LICENSGIVARE ANSVARAR INTE I NÅGOT
FALL FÖR DIREKT SKADA, INDIREKT SKADA, SKADESTÅND TILL FÖLJD AV OLYCKA, SPECIELL
SKADA, STRAFFRÄTTSLIGT SKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADA, VILKET UTAN BEGRÄNSNING
INNEFATTAR KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
44
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, FÖRLUST AV DATA, UTEBLIVEN VINST ELLER INTÄKT ELLER AVBROTT I
AFFÄRSVERKSAMHET, OBEROENDE AV HUR DESSA ORSAKATS OCH FORMEN AV
SKADESTÅNDSANSVAR, KONTRAKTUELLT ANSVAR, STRIKT ANSVAR ELLER
UTOMKONTRAKTUELLT ANSVAR, INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT, SOM KAN UPPKOMMA
VID ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER
DESS LICENSGIVARE INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA.
45
Förberedelser inför användning av PIXMA Cloud Link med din
Skrivare
Registrera skrivarinformationen på molnservern genom att följa anvisningarna nedan.
1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till internet.
2. Öppna skärmen Hem på skrivaren och välj
Moln (Cloud)
3. På skärmen som visar att registreringen är slutförd, välj OK
4. På bekräftelseskärmen, välj Nästa (Next).
5. Läs avtalen i fönstren Licensavtal (License agreement) och Sekretesspolicy (Privacy
statement). Knacka på Accepterar (Agree) om du godkänner.
<Licensavtal (License agreement)>
<Sekretesspolicy (Privacy statement)>
46
Obs!
• Om du väljer Accept. ej (Disagree) så visas en skärm för att avbryta registreringen av
användarinformationen. Om du svarar Ja (Yes) så avbryts registreringen av
användarinformationen och du kommer tillbaka till skärmen Hem.
Även då du har valt Accept. ej (Disagree) kan du gå tillbaka till registreringsskärmen och trycka
på Accepterar (Agree) om du vill använda tjänsten senare.
• Du kan skriva ut den information som visas genom att trycka på knappen Start.
6. På skärmen Tidszon (Time zone) väljer du den tid som motsvarar din region och knackar
på Nästa (Next).
7. I listan över tidszoner, välj den region som är närmast.
För vissa regioner visas en skärm med möjlighet till sommartidsinställning.
8. När ett meddelande visas om att appen kan användas, välj Öppna lista (Open list).
47
Registreringen av skrivarinformationen har slutförts och en lista över appar visas.
Klicka här om du vill ha information om skärmen med applistan.
När du har slutfört registreringen kan du skriva ut foton och dokument som har hämtats till appar i den
kopplade molntjänsten och lägga till/ta bort/sortera appar.
Använda PIXMA Cloud Link
48
Programhantering
I det här avsnittet beskrivs hur du gör för att lägga till, ta bort och sortera appar.
Lägga till appar
Du kan lägga till dina favoritappar till skrivaren.
Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till appar.
1. Öppna skärmen Hem på skrivaren och välj
Moln (Cloud)
2. På molnets huvudskärm väljer du L.t./t.b. (Add/delete)
3. Välj Registrera program (Register apps)
4. Välj appkategori i listan
5. I listan som visas, markera den app som du vill registrera
49
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
6. Välj Registrera (Register)
Registreringen slutförs och appen läggs till i applistan.
Om du vill registrera fler appar så upprepar du anvisningarna från steg 5.
Om du inte vill registrera fler appar, knacka på Bakåt (Back) så kommer du tillbaka till molnets
huvudskärm.
Viktigt!
• För att använda en del appar behöver du ha ett kopplat appkonto. Om så är fallet så måste du först
öppna ett konto.
Ta bort appar
Du kan ta bort appar som du inte behöver från listan.
Följ anvisningarna nedan om du vill ta bort appar.
1. Öppna skärmen Hem på skrivaren och välj
Moln (Cloud)
2. På molnets huvudskärm väljer du L.t./t.b. (Add/delete)
50
3. Välj Ta bort registr. program (Delete registered apps)
4. I listan som visas markerar du den app som du vill ta bort
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts, inte är tillgänglig i din region eller inte
har stöd för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
5. Välj Ta bort (Delete)
När borttagningen är klar så finns inte appen kvar i applistan på huvudskärmen.
Om du vill ta bort fler appar så upprepar du anvisningarna från steg 4.
Om du inte vill ta bort fler appar, knacka på Bakåt (Back) så kommer du tillbaka till molnets huvudskärm.
Sortera appar
Du kan sortera de appar som visas i listan.
Följ anvisningarna nedan om du vill sortera appar.
1. Öppna skärmen Hem på skrivaren och välj
51
Moln (Cloud)
2. På molnets huvudskärm väljer du L.t./t.b. (Add/delete)
3. Välj Sortera (Sort)
4. I listan som visas markerar du den app som du vill sortera
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts, inte är tillgänglig i din region eller inte
har stöd för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
5. Flytta appen med knapparna
/
6. Välj Klart (Done)
52
Sorteringen är klar.
Om du vill fortsätta sorteringen så upprepar du anvisningarna från steg 4.
Om du vill avsluta sorteringen, knacka på Bakåt (Back) så kommer du tillbaka till molnets huvudskärm.
53
Använda PIXMA Cloud Link
Det här avsnittet är en introduktion till hur du skriver ut foton med CANON iMAGE GATEWAY som exempel.
Viktigt!
•
•
•
•
Vilka funktioner som kan användas beror på appen.
Du skriver ut på olika sätt beroende på appen.
Du måste ha ett konto och registrera foton och andra data innan du kan skriva ut.
Följande filformat kan skrivas ut: jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt och rtf.
Vilka filformat som kan skrivas ut beror på appen.
• Innan du skriver ut ska du kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten till nätverket. Sedan startar
du utskriften.
Obs!
• Du kan använda CANON iMAGE GATEWAY vid utskrifter av filformaten jpg och jpeg.
1. Gå till Huvudskärmen och markera den app som du vill använda.
2. Mata in informationen enligt anvisningarna på verifieringsskärmen. Välj sedan Logga in
(Log in).
Viktigt!
• Vissa appar visas inte alltid i sin helhet i visningsområdet. Om detta är fallet så kan du ändra
visningsområdet genom att rulla uppåt, nedåt, åt höger och åt vänster.
: Område som visas
• Utseendet på inloggningsskärmen kan variera från en app till en annan.
• När du har loggat in kan en extern tjänst be dig att bekräfta att du vill använda deras app. Välj
acceptera om du använder appen.
3. Markera vilket album du vill använda i den lista över album som visas
54
4. Markera vilken bild du vill skriva ut i den lista över bilder som visas och tryck på Nästa
(Next)
5. Gör de utskriftsinställningar som behövs och välj Färg (Color).
Ett meddelande om att utskriftsjobbet har skickats visas och utskriften startar.
Om du vill fortsätta skriva ut så väljer du Fortsätt (Continue) och fortsätter från steg 3.
Om du inte vill fortsätta skriva ut så väljer du Program (Apps). Då kommer applistan tillbaka på
skärmen.
Viktigt!
• Om du inte skriver ut ett utskriftsjobb inom 24 timmar efter att jobbet skapas så upphör utskriftsjobbet
att gälla och kan inte längre skrivas ut.
• Vid användning av premiumappar som begränsar antalet utskriftsjobb räknas även utskriftsjobb som
inte kan skrivas ut för att de har upphört att gälla eller liknande in i antalet utskrifter.
55
Obs!
• Om du vill att en användningshistorik ska sparas för tjänsten går du till fönstret Hem på enhetens
manöverpanel och väljer
Setup ->
Web service setup -> Web service connection
setup -> IJ Cloud Printing Center setup -> History setting for this service -> Save.
Felsöka Molnet
56
Cloud-fönster
I det här avsnittet beskrivs Moln (Cloud)ets huvudskärm och de tjänster som kan användas via
huvudskärmen.
Om huvudskärmen
När du ska använda Moln (Cloud)-funktionen, öppna huvudskärmen enligt anvisningarna nedan.
När du trycker på
Moln (Cloud) på skärmen Hem på skrivaren så visas molnets huvudskärm.
Du kan använda flera funktioner via områdena nedan, bland annat skriva ut foton och dokument samt
lägga till, starta och hantera appar.
(1) Visningsområde
(2) Knappen Lägg till/ta bort
(3) Knappen Hantera
Viktigt!
• För att använda en del appar behöver du ha ett konto. Om så är fallet så måste du först skaffa ett
konto.
• När du har valt app händer det att den inte visas i sin helhet i visningsområdet. Om detta är fallet så
kan du ändra visningsområdet genom att rulla uppåt, nedåt, åt höger och åt vänster.
: Område som visas
• Appen visas inte om den ännu inte har släppts eller om du har valt ett språk som inte kan användas i
din region i inställningarna för visningsspråk.
(1) Visningsområde
Visningen varierar beroende på vilken meny du väljer.
Omedelbart efter att molnets huvudskärm har öppnats så visas en lista över de appar som finns
registrerade.
Du startar en app genom att markera den app som du vill använda i listan.
57
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts, inte är tillgänglig i din region eller inte har stöd
för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
(2) Knappen L.t./t.b. (Add/delete)
Med den här knappen kan du lägga till, ta bort och sortera appar.
Registrera program (Register apps)
Med den här knappen lägger du till favoritappar.
Mer information om hur du lägger till appar finns här
Ta bort program (Delete apps)
Med den här knappen tar du bort registrerade appar.
Mer information om hur du tar bort appar finns här
Sortera (Sort)
Med den här knappen sorterar du applistan.
Mer information om hur du sorterar applistan finns här
(3) Knappen Hantera (Manage)
Med den här knappen kan du hantera utskriftsjobb, logga ut från en app, visa licensavtalet, visa
sekretesspolicyn och ställa in tidszonen.
58
Hantera jobb (Manage jobs)
Via fönstret Statuslista (Status list) kan du kontrollera status för ett jobb.
Inställningar (Settings)
Med den här knappen ställer du in Tidszon (Time zone).
Välj din region i listan. I vissa regioner kan du välja om du vill använda sommartidsinställning eller inte.
Viktigt!
• Om du inte hittar din region i listan så väljer du den som är närmast.
Juridisk information (Legal information)
Här visas Licensavtal (License agreement) och Sekretesspolicy (Privacy statement).
Tryck på knappen Start om du vill skriva ut den information som visas.
Logga ur alla progr. (Log out of all apps)
Du kan logga ut samtidigt från alla de appar som du är inloggad på.
Obs!
• Från en del appar går det inte att logga ut när du är inloggad. Om du vill logga in med ett annat
konto så måste du först logga ut med hjälp av den här funktionen.
• När du har loggat ut så loggar du in på nytt. Från en del appar försvinner dina inställningar.
59
Felsöka Molnet
Om det inte går att skriva ut
Kontrollera följande om det inte går att skriva ut.
•
•
•
•
Kontrollera att skrivaren är ansluten till internet.
Kontrollera att skrivaren är ansluten till ett lokalt nätverk och att nätverksmiljön är ansluten till internet.
Kontrollera att inget felmeddelande visas på skrivarens LCD-skärm.
Om utskriften inte startar trots att du har väntat en stund går du till skrivarens hemskärm och kör
Konfig. (Setup) -> Webbtjänstfråga (Web service inquiry). Om utskriften inte startar kör du
frågan flera gånger.
Om problemet inte går att åtgärda, kör utskriftsjobbet via skrivardrivrutinen på din dator och se om dina
data skrivs ut normalt på skrivaren.
Om det fortfarande inte går att skriva ut så hittar du mer information på felsökningssidan för din modell på
sidan Hem i Onlinehandbok.
Obs!
• Om du använder trådlös LAN-anslutning så kan det dröja flera minuter efter att du har slagit på
skrivaren innan det går att kommunicera. Kontrollera att skrivaren är ansluten till det trådlösa
nätverket och vänta en stund innan du startar utskriften.
• Om skrivaren är avstängd eller inte är ansluten till internet och utskriftsjobbet därför inte behandlas
inom 24 timmar efter att det skickades så avbryts utskriftsjobbet automatiskt. Om detta händer,
kontrollera att skrivaren har ström och är ansluten till internet. Skicka sedan utskriftsjobbet på nytt.
60
Använda PIXMA Cloud Link via smarttelefon, surfplatta eller dator
Innan du använder Canon Inkjet Cloud Printing Center
Förberedelser inför användning av Canon Inkjet Cloud Printing Center
Använda Canon Inkjet Cloud Printing Center
Lägga till en Skrivare
Felsöka Canon Inkjet Cloud Printing Center
61
Innan du använder Canon Inkjet Cloud Printing Center
Canon Inkjet Cloud Printing Center är en tjänst som är kopplad till skrivarens molnfunktion. Med hjälp av
den kan du utföra åtgärder som att registrera och hantera appar via din smarttelefon eller pekplatta samt
kontrollera utskriftsstatus, utskriftsfel och bläcknivå för skrivaren. Du kan även skriva ut foton och dokument
från appar via en smarttelefon eller surfplatta.
Kontrollera först följande:
• Försiktighetsåtgärder
Om du tänker använda webbtjänsten för att skriva ut dokument, se till att du först vidtar dessa
försiktighetsåtgärder.
• Skrivarspecifikationer
Kontrollera att Canon Inkjet Cloud Printing Center har stöd för skrivaren.
• Nätverksmiljö
Skrivaren måste vara ansluten till det lokala nätverket (LAN) och internet.
Viktigt!
• Användaren står för internetkostnaderna.
• Driftskrav
För dator, smartphone och pekplatta finns mer information i "Krav för att använda Canon Inkjet Cloud
Printing Center".
Viktigt!
• Tjänsten kan eventuellt inte användas i alla länder och regioner. Även då tjänsten är tillgänglig finns det
appar som inte kan användas i alla regioner.
Förberedelser inför användning av Canon Inkjet Cloud Printing Center
62
Krav för att använda Canon Inkjet Cloud Printing Center
Dator
Centralprocessor x86 eller x64 1,6 GHz eller högre
RAM
2 GB eller högre
Upplösning 1024 x 768 pixlar eller högre
Bildskärmens färger 24-bitars (true-color) eller högre
Bildskärm
OS
Webbläsare
Windows XP SP3 eller senare
Internet Explorer 8*
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 8*, 9
Windows Vista SP1 eller senare
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 8*, 9, 10, 11
Mozilla Firefox
Google Chrome
Windows 7
Internet Explorer 10
Windows 8
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Windows 8.1
Mozilla Firefox
Google Chrome
Mac OS X v10.6-OS X Mavericks v10.9 Safari 5.1, 6, 7
* När du använder Internet Explorer 8 visas inte alltid webbsidorna som de ska. Canon rekommenderar
att du uppgraderar till Internet Explorer 9 eller senare, alternativt använder en annan webbläsare.
Smarttelefon eller surfplatta
OS
iOS 5.1 eller senare
Android 2.3.3 eller senare
Webbläsare
Upplösning
Operativsystemets standardwebbläsare
320 x 480 (HVGA) eller högre
480 x 800 (HVGA) eller högre
* Android3.x stöds ej.
Viktigt!
• Aktivera JavaScript och kakor i den webbläsare som du använder.
• Om du använder zoomfunktionen eller ändrar teckenstorlek i din webbläsare så visas inte alltid
webbsidorna som de ska.
• Om du använder översättningsfunktionen i Google Chrome så visas inte alltid webbsidorna som de ska.
• Om du använder en proxyserver utanför ditt lands gränser så kan tjänsten inte alltid fastställa rätt
region.
63
• Om du använder en intern nätverksmiljö så måste du öppna port 5222. Kontakta
nätverksadministratören om du behöver bekräftelseanvisningar.
64
Förberedelser inför användning av Canon Inkjet Cloud Printing
Center
Om du vill använda Canon Inkjet Cloud Printing Center så ska du registrera din användarinformation med
hjälp av anvisningarna nedan.
Skriva ut registreringsinformation från skrivaren
1. I fönstret Hem trycker du på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för
webbtjänst (Web service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service
connection setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ Cloud Printing Center
setup) -> Registrera på denna tjänst (Register with this service)
2. I fönstret för registreringsbekräftelse väljer du Ja (Yes)
3. Välj visningsspråk i utskriftsinställningarna
4. Följ anvisningarna som visas i fönstret. Skriv ut webbadressen till verifieringssidan och
Printer registration ID
Ställ in formatet A4 eller Letter för vanligt papper och tryck på OK.
Autentiseringsplatsens webbadress och Printer registration ID skrivs ut.
65
Obs!
• Den här utskriften ska du använda i nästa steg.
Viktigt!
• Hela registreringen bör inte ta mer än 60 minuter.
Gå till den webbadress som finns på utskriften och skriv in e-postadress
och annan information som behövs
Viktigt!
• Tryck inte på knappen Bakåt i webbläsaren medan en åtgärd genomförs. Annars kanske inte
skärmen öppnas som den ska.
1. Öppna autentiseringsplatsens webbadress i webbläsaren på din dator, smarttelefon,
pekplatta eller annan enhet
66
2. På inloggningsskärmen väljer du Skapa nytt konto (Create new account)
3. Skriv in E-mail address och Printer registration ID för skrivarens ägare och tryck på OK
Webbadressen till verifieringssidan skickas till den e-postadress som du har uppgett.
67
Viktigt!
• Nedan visas begränsningarna för de tecken som används i e-postadressen.
• Du kan använda upp till 255 alfanumeriska tecken som ska vara enkelbytetecken eller
symboler (!$'*/^_{}|~.-@).
• Du kan inte använda flerbytetecken.
Ett felmeddelande visas om du skriver in en e-postadress med tecken som inte får
användas.
• Om du av misstag har registrerat en annan e-postadress så kan du avbryta registreringen
genom att gå till skrivarskärmen Hem och välja Konfig. (Setup) (alternativt trycka på knappen
Inställningar (Setup) på manöverpanelen) -> Inställningar för webbtjänst (Web service
setup) -> Anslutningsinställn. (Connection setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ
Cloud Printing Center setup) (IJCloudPrintingCtr) -> Ta bort från denna tjänst (Delete
from this service).
• Ibland kan ditt skräppostfilter förhindra att du får meddelandet. Om du har en inställning som
bara tillåter att du tar emot e-postmeddelanden från vissa domäner ska du ändra inställningen
så att du kan ta emot e-postmeddelanden från "noreply@mail.cs.c-ij.com".
Du får inget felmeddelande om skräppostfiltret förhindrar att e-postmeddelandet tas emot eller
om du har skrivit in fel e-postadress.
Öppna den webbadress som du har fått i e-postmeddelandet, registrera
informationen och slutför registreringen
1. När ett e-postmeddelande med ämnesraden "Information om Canon Inkjet Cloud Printing
Center" skickas till e-postadressen som du har angett väljer du den webbadressen
2. Läs meddelandena i fönstren Licensavtal (License agreement) och Sekretesspolicy
(Privacy statement) i Canon Inkjet Cloud Printing Center och tryck på Jag accepterar
(Agree) om du accepterar
68
3. På skärmen för inmatning av användarinformation, mata in ditt Password och knacka på
Nästa (Next)
Ange ditt lösenord för inloggning i Canon Inkjet Cloud Printing Center.
69
Viktigt!
• Det finns teckenbegränsningar för Password enligt nedan.
• Lösenordet ska innehålla mellan 8 och 32 tecken som ska vara alfanumeriska
enkelbytetecken eller symboler (!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~). (Bokstäverna är
skiftlägeskänsliga.)
4. Mata in ditt Användarnamn (User name).
Mata in det namn som identifierar användaren.
Viktigt!
• För inmatningsfältet Användarnamn (User name) finns följande teckenbegränsningar:
• Lösenordet ska bestå av 1 till 20 tecken och får innehålla alfanumeriska enkelbytestecken
och symboler (!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~). (Bokstäverna är skiftlägeskänsliga.)
70
5. Ange inställningen för Time zone och välj Next
Välj din region i listan. Om du inte hittar din region i listan så väljer du den som är närmast.
Använd sommartid (Apply daylight saving time)
Detta visas endast när sommartidsinställning används i den Time zone som du väljer.
Välj om du vill att sommartid ska användas eller inte.
6. Mata in Säkerhetskod (Security code) och knacka på Klart (Done).
Mata in den kod som verifierar användaren.
Viktigt!
• För inmatningsfältet Säkerhetskod (Security code) finns följande teckenbegränsningar:
• Siffror som är enkelbytestecken
71
Registreringen har slutförts. Ett meddelande om att registreringen har slutförts visas.
När du knackar på knappen OK i meddelandet så visas inloggningsskärmen.
Mata in den e-postadress och det lösenord som du har registrerat och logga in i Canon Inkjet Cloud
Printing Center.
Använda Canon Inkjet Cloud Printing Center
72
Skriva ut Printer registration ID
Om du vill lägga till en skrivare med hjälp av Canon Inkjet Cloud Printing Center så behöver du ett Printer
registration ID.
Via manöverpanelen på skrivaren, skriv ut webbadressen till verifieringssidan tillsammans med ditt Printer
registration ID. Så här gör du:
1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till internet.
Viktigt!
• Om du vill använda den här funktionen så måste skrivaren vara ansluten till internet.
2. I fönstret Hem trycker du på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för webbtjänst
(Web service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection
setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ Cloud Printing Center setup) ->
Registrera på denna tjänst (Register with this service)
3. I fönstret för registreringsbekräftelse väljer du Ja (Yes)
4. Välj visningsspråk i utskriftsinställningarna
5. Med hjälp av anvisningarna som visas i fönstret skriver du ut autentiseringsplatsens
webbadress tillsammans med ditt Printer registration ID
Om du ställer in vanligt papper i storleken A4 eller Letter och väljer OK så skrivs webbadressen för
verifieringssidan ut tillsammans med ditt Printer registration ID.
Viktigt!
• Hela registreringen bör inte ta mer än 60 minuter.
73
Fönstret Canon Inkjet Cloud Printing Center
Det här avsnittet beskriver de skärmar i Canon Inkjet Cloud Printing Center som visas i din smarttelefon, på
din pekplatta eller på din dator.
Beskrivning av inloggningsskärmen
Beskrivning av huvudskärmen
Beskrivning av inloggningsskärmen
I det här avsnittet beskrivs inloggningsskärmen till Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Viktigt!
• Du har 5 försök på dig att logga in med ditt lösenord. Om du anger fel lösenord för många gånger så
kan du inte logga in under den närmaste timmen.
• När du har loggat in förblir du inloggad i en timme.
Språk (Language)
Markera det språk som du ska använda.
E-postadress (E-mail address)
Skriv in den e-postadress som du använde när du registrerade dig.
Viktigt!
• E-postadressen är skiftlägeskänslig. Se till att du använder rätt skiftläge.
Lösenord (Password)
Skriv in det lösenord som du använde när du registrerade dig.
Spara inloggningsinfo (Keep login info)
Om du markerar den här kryssrutan så hoppar du över inloggningsskärmen 14 dagar framåt från och
med senaste användningen av tjänsten.
Återställ lösenordet härifrån (Reset password from here)
Tryck här om du har glömt ditt lösenord.
Återställ lösenordet med hjälp av anvisningarna på skärmen.
74
Skapa nytt konto (Create new account)
En ny registrering läggs till i Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Om du vill göra en ny registrering behöver du Printer registration ID.
Systemkrav (System requirements)
Här visas systemkraven för Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Hjälp/juridiska medd. (Help/legal notices) (endast på smarttelefon och pekplatta)
Här visas en beskrivning av skärmen Canon Inkjet Cloud Printing Center och olika påminnelser.
Info om programvarulicens (Software license info)
Här visas licensinformationen för Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Om den här tjänsten (About this service)
Här ges en beskrivning av tjänsten.
Beskrivning av huvudskärmen
När du loggar in på Canon Inkjet Cloud Printing Center visas huvudskärmen.
Vid användning av den här tjänsten har skrivarens Standardanv. (Standard user) inte tillgång till samma
funktioner som skrivarens Administratör (Administrator).
Funktioner som kan användas av Standardanv. (Standard user) är markerade med en asterisk (*).
Via områdena nedan kan du starta*, lägga till och hantera appar.
Om du använder smarttelefon eller surfplatta så kan du även skriva ut foton och dokument.
Om du använder smarttelefon eller pekplatta
Om du använder en dator
Om du använder smarttelefon eller pekplatta
(1) Vänster snabbmeny
(2) Område för skrivarnamnet
75
(3) Höger snabbmeny
(4) Visningsområde
(5) Menyområde
(1) Vänster snabbmeny
Om du knackar på
så visas skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) på skärmen Hantera användare
(Manage users).
För vanliga användare visas skärmen Välj skrivare (Select printer).
Skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) (skärmen Välj skrivare (Select printer)).
Via skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) (skärmen Välj skrivare (Select printer)) kan du kontrollera*
och uppdatera* den skrivarinformation som finns registrerad i Canon Inkjet Cloud Printing Center, ändra
skrivarens namn, ta bort skrivare, lägga till skrivare och kopiera appar.
• Kontrollera skrivarinformation*
Här visas det namn som finns registrerat för skrivaren.
Symbolen
visar vilken skrivare som är markerad.
Symbolen
visar att skrivaren har ett fel.
• Visa tid/datum för uppdateringen av skrivarinformationen*
76
Här visas datum och tid för den senaste uppdateringen av skrivarinformationen.
Med den här knappen uppdaterar du informationen.
• Kopiera appar
Tryck här om du vill kopiera appar från den markerade skrivaren till en annan skrivare.
När du trycker på
så visas skärmen nedan.
Ställ in Målskrivare (Destination printer) och Källskrivare (Source printer). Tryck sedan på OK.
• Ändra skrivarnamn
När du trycker på
så visas en skärm där du kan ändra skrivarnamnet.
Ändra namnet med hjälp av anvisningarna på skärmen.
Obs!
• För skrivarens namn finns följande teckenbegränsningar:
• Högst 128 tecken
• Ta bort skrivare
tas skrivaren bort från Canon Inkjet Cloud Printing Center.
När du trycker på
Vid byte av ägare till skrivaren ska du välja Återställ informationen sparad på skrivaren (Clear
the information saved on the printer).
• Lägga till skrivare
Med det här alternativet kan du lägga till skrivare som ska användas i Canon Inkjet Cloud Printing
Center.
Du behöver ett skrivarregistreringsnummer när du lägger till en skrivare.
Obs!
• Varje e-postadress kan fungera med upp till 16 skrivare.
77
Skärmen Hantera användare (Manage users)
Via skärmen Hantera användare (Manage users) kan du kontrollera den användarinformation som
finns registrerad i Canon Inkjet Cloud Printing Center, ta bort användare, lägga till användare samt
ändra inställningarna för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard user).
• Ta bort användare
Markera kryssrutan för den användare som du vill ta bort och välj Ta bort (Delete).
Du kan inte ta bort dig själv. Om du vill ta bort dig själv så måste du avsluta ditt medlemsskap via
skärmen användarinformation.
• Lägga till en användare
Välj Lägg till användare (Add user). Skärmen för användarregistrering visas.
• Ändra inställningar för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard user)
Du kan ändra behörigheten för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard
user).
(2) Område för skrivarnamnet
Här visas det registrerade namnet för den skrivare som är markerad.
En Administratör (Administrator) kan ändra skrivarens namn.
(3) Höger snabbmeny
När du trycker på
så visas snabbmenyn.
Vilken information som visas beror på vilken meny du har markerat i menyområdet.
Symbolen
visar att det finns ett nytt oläst meddelande.
78
•
Sortera (Sort)
Här visas skärmen där du kan sortera de registrerade apparna.
Du kan ändra apparnas visningsordning med knapparna
du på knappen Klart (Done) så bekräftas ordningen.
•
Senaste meddelandet (Latest notices)*
Här visas de senaste meddelandena. Symbolen
•
. När du har sorterat klart trycker
visar att det finns ett nytt oläst meddelande.
Användarinformation (User information)*
Här visas skärmen användarinformation.
Du kan ändra e-postadress, lösenord, språk, tidszon och andra inställningar som du har registrerat.
79
•
Hjälp/juridiska medd. (Help/legal notices)*
Här visas en beskrivning av skärmen Canon Inkjet Cloud Printing Center och olika påminnelser.
•
Logga ut (Log out)*
Här öppnas utloggningsskärmen för Canon Inkjet Cloud Printing Center.
(4) Visningsområde
Visningen varierar beroende på vilken meny du väljer.
(5) Menyområde
Följande 4 menyknappar visas:
•
Program (Apps)*
Listan med registrerade appar visas i Visningsområde.
•
Inställning (Config)
Skärmen Registrerade appar visas i Visningsområde.
Du kan växla visningen mellan Registrerad (Registered) och Sök program (Search apps).
Skärmen Registrerad (Registered) innehåller en lista med de registrerade apparna.
Du kan kontrollera informationen om apparna eller avregistrera dem.
80
På skärmen Sök program (Search apps) visas de appar som du kan registrera med hjälp av
Canon Inkjet Cloud Printing Center efter kategori.
◦ Om du trycker på
Genom att trycka på
så visas mer information om respektive app.
/
kan du välja att registrera eller avregistrera appen.
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts, inte är tillgänglig i din region eller
inte har stöd för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
81
•
Egenskaper (Properties)*
På den här skärmen visas status för den skrivare som är markerad.
Du kan kontrollera hur mycket bläck som finns kvar eller visa information om fel som har uppstått.
Här finns även en länk till webbplatsen där du kan köpa bläck och en länk till Onlinehandbok.
Viktigt!
• De egenskaper som visas kan avvika från de faktiska förhållandena vid visningen beroende på
skrivarens status.
•
Hantera jobb (Manage jobs)*
På den här skärmen visas utskriftsstatus och utskriftshistorik.
Du kan kontrollera utskriftsstatusen i Statuslista (Status list) och utskriftshistoriken i Historik
(History).
Du kan också avbryta utskriftsjobb och ta bort historik.
Om du vill avbryta eller ta bort ett jobb så markerar du jobbet och trycker sedan på Avbryt (Cancel)
eller Ta bort (Delete).
Om du använder en dator
(1) Knappen Hant. skriv. (Mng. printer) (Välj skrivare (Select printer))
(2) Knappen Hantera användare (Manage users)
(3) Område för skrivarnamnet
(4) Menyområde
(5) Meddelandeområde
82
(6) Informationsområde
(7) Område för global navigering
(8) Visningsområde
(1) Knappen Hant. skriv. (Mng. printer) (Välj skrivare (Select printer))
När du knackar på knappen Hant. skriv. (Mng. printer) (Välj skrivare (Select printer)) så visas
skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) (Välj skrivare (Select printer)).
Via skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) (skärmen Välj skrivare (Select printer)) kan du kontrollera*
och uppdatera* den skrivarinformation som finns registrerad i Canon Inkjet Cloud Printing Center, ändra
skrivarens namn, ta bort skrivare, lägga till skrivare och kopiera appar.
• Kontrollera skrivarinformation*
Här visas det namn som finns registrerat för skrivaren.
Symbolen
visar vilken skrivare som är markerad.
Symbolen
visar att skrivaren har ett fel.
• Visa tid/datum för uppdateringen av skrivarinformationen*
83
Här visas datum och tid för den senaste uppdateringen av skrivarinformationen.
uppdaterar du informationen.
• Ändra skrivarnamn
När du trycker på
så visas en skärm där du kan ändra skrivarnamnet.
Ändra namnet med hjälp av anvisningarna på skärmen.
Obs!
• För skrivarens namn finns följande teckenbegränsningar:
• Högst 128 tecken
• Ta bort skrivare
När du trycker på
tas skrivaren bort från Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Vid byte av ägare till skrivaren ska du välja Återställ informationen sparad på skrivaren (Clear
the information saved on the printer).
• Lägga till skrivare
Med det här alternativet kan du lägga till skrivare som ska användas i Canon Inkjet Cloud Printing
Center.
Du behöver ett Printer registration ID om du vill lägga till en skrivare.
Obs!
• Varje e-postadress kan fungera med upp till 16 skrivare.
• Kopiera appar
Tryck här om du vill kopiera appar från den markerade skrivaren till en annan skrivare.
När du trycker på
så visas skärmen nedan.
Ställ in Målskrivare (Destination printer) och Källskrivare (Source printer). Tryck sedan på OK.
84
(2) Knappen Hantera användare (Manage users)
När du knackar på knappen Hantera användare (Manage users) så visas skärmen Hantera
användare.
Via skärmen Hantera användare (Manage users) kan du kontrollera den användarinformation som
finns registrerad i Canon Inkjet Cloud Printing Center, ta bort användare, lägga till användare samt
ändra inställningarna för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard user).
• Ta bort användare
Markera kryssrutan för den användare som du vill ta bort och välj Ta bort (Delete).
Du kan inte ta bort dig själv. Om du vill ta bort dig själv så måste du avsluta ditt medlemsskap via
skärmen användarinformation.
• Lägga till en användare
Välj Lägg till användare (Add user). Skärmen för användarregistrering visas.
• Ändra inställningar för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard user)
Du kan ändra behörigheten för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard
user).
(3) Område för skrivarnamnet
Här visas det registrerade namnet för den skrivare som är markerad.
En Administratör (Administrator) kan ändra skrivarens namn med hjälp av funktionerna Hant. skriv.
(Mng. printer).
(4) Menyområde
Följande 4 menyknappar visas:
•
Sortera (Sort) (Program (Apps))
Listan med registrerade appar visas i Vänster snabbmeny.
Dra i apparna om du vill ändra ordning på dem.
85
När du har sorterat klart bekräftar du ordningen genom att trycka på knappen Ange sort.ord. (Set
sort order).
•
Inställning (Config)
Då visas skärmen för registrering av appar i Visningsområde.
Du kan växla visningen mellan Registrerad (Registered) och Sök program (Search apps).
Skärmen Registrerad (Registered) innehåller en lista med de registrerade apparna.
Du kan kontrollera informationen om apparna eller avregistrera dem.
På skärmen Sök program (Search apps) visas de appar som du kan registrera med hjälp av
Canon Inkjet Cloud Printing Center efter kategori.
86
◦ Om du trycker på
Genom att trycka på
så visas mer information om respektive app.
/
kan du välja att registrera eller avregistrera appen.
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts, inte är tillgänglig i din region eller
inte har stöd för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
•
Egenskaper (Properties)*
På den här skärmen visas status för den skrivare som är markerad.
Du kan kontrollera hur mycket bläck som finns kvar eller visa information om fel som har uppstått.
Här finns även en länk till webbplatsen där du kan köpa bläck och en länk till Onlinehandbok.
Viktigt!
• De egenskaper som visas kan avvika från de faktiska förhållandena vid visningen beroende på
skrivarens status.
•
Hantera jobb (Manage jobs)*
På den här skärmen visas utskriftsstatus och utskriftshistorik.
Du kan kontrollera utskriftsstatusen i Statuslista (Status list) och utskriftshistoriken i Historik
(History).
Du kan också avbryta utskriftsjobb och ta bort historik.
Om du vill avbryta eller ta bort ett jobb så markerar du jobbet och trycker sedan på Avbryt (Cancel)
eller Ta bort (Delete).
87
(5) Meddelandeområde
Här visas det senaste meddelandet. Om det inte finns något meddelande att visa så är området tomt.
Genom att trycka på Meddel.lista (Notice list) kan du visa upp till 40 poster.
(6) Informationsområde
Här visas övrig information, inklusive sekretessmeddelandet och licensinformationen för andra företag.
(7) Område för global navigering
Knapparna Användarinformation (User information)*, Anvisningar (Instructions)* och Logga ut
(Log out)* visas.
Tryck på Användarinformation (User information) om du vill ändra inställningar.
(8) Visningsområde
Visningen varierar beroende på vilken meny du väljer.
88
89
Använda Canon Inkjet Cloud Printing Center
När användarregistreringen har slutförts kan du logga in i Canon Inkjet Cloud Printing Center och använda
tjänsten.
1. På din dator, smarttelefon eller pekplatta öppnar du webbadressen till tjänstens
inloggningssida (http://cs.c-ij.com/)
2. På inloggningsskärmen skriver du in E-mail address och Password. Tryck sedan på
Logga in (Log in)
Viktigt!
• E-postadressen och lösenordet är skiftlägeskänsliga. Se till att du använder rätt skiftläge.
E-mail address
Skriv in den e-postadress som du använde när du registrerade dig.
Password
Skriv in det lösenord som du använde när du registrerade dig.
Spara inloggningsinfo (Keep login info)
Om du markerar den här kryssrutan så hoppar du över inloggningsskärmen 14 dagar framåt från
och med senaste användningen av tjänsten.
Viktigt!
• Om du anger fel lösenord fem gånger i rad så kan du inte logga in på en timme.
• När du har loggat in förblir du inloggad i en timme.
• Tjänsten kanske inte fungerar som den ska om du loggar in på flera enheter samtidigt.
När du har loggat in kan du använda praktiska tjänster som att lägga till/hantera appar som fungerar
tillsammans med produktens molnfunktion och kontrollera skrivarens bläcknivå.
Skärmbeskrivningar och bruksanvisning finns i "Fönstret Canon Inkjet Cloud Printing Center".
90
Utskrift
Det här avsnittet är en introduktion till hur du skriver ut foton med CANON iMAGE GATEWAY som
exempel.
Viktigt!
•
•
•
•
Vilka funktioner som kan användas beror på appen.
Du skriver ut på olika sätt beroende på appen.
Du måste ha ett konto och registrera foton och andra data innan du kan skriva ut.
Följande filformat kan skrivas ut: jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt och rtf.
Vilka filformat som kan skrivas ut beror på appen.
• Innan du skriver ut ska du kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten till nätverket. Sedan
startar du utskriften.
• Funktionen kan användas på en smarttelefon eller surfplatta.
Obs!
• Du kan använda CANON iMAGE GATEWAY vid utskrifter av filformaten jpg och jpeg.
1. Markera på huvudskärmen den app som du ska använda
2. Skriv in informationen enligt instruktionerna på autentiseringsskärmen och tryck på
Logga in (Log in)
3. Markera vilket album du vill använda i den lista över album som visas
91
4. Markera vilken bild du vill skriva ut i den lista över bilder som visas och tryck på Nästa
(Next)
5. Gör de utskriftsinställningar som behövs och tryck på Skriv ut (Print)
92
6. Ett meddelande visas om att utskriftsjobbet är skickat och utskriften startar
Om du vill fortsätta skriva ut så trycker du på Fortsätt (Continue) och upprepar anvisningarna från
steg 3.
Om du vill avsluta utskriften, knacka på Program (Apps) så kommer du tillbaka till skärmen med
applistan.
Viktigt!
• Om du inte skriver ut ett utskriftsjobb inom 24 timmar efter att jobbet skapas så upphör utskriftsjobbet
att gälla och kan inte längre skrivas ut.
• På premium-appar som begränsar antalet utskriftsjobb omfattar antalet utskrifter även de utskriftsjobb
som har upphört att gälla och inte kan skrivas ut.
Lägga till en Skrivare
93
Lägga till en Skrivare
Om du har ett konto så kan du använda tjänsten Canon Inkjet Cloud Printing Center på flera skrivare.
Så här lägger du till en skrivare::
1. Skriv ut registreringsinformationen från den skrivare som ska läggas till.
2. Öppna webbplatsen för verifiering i webbläsaren på en smarttelefon, surfplatta eller dator.
3. Välj Lägg till skrivare (Add printer)
4. När bekräftelsemeddelandet visas, välj OK.
5. Mata in ditt Printer registration ID och välj OK.
94
Obs!
• Om du öppnar tjänsten via ett Fjärrgränssnitt (Remote UI) så matas Printer registration ID in
automatiskt.
Din skrivare har lagts till.
Felsöka Canon Inkjet Cloud Printing Center
95
Felsöka Canon Inkjet Cloud Printing Center
Om det inte går att installera en app
Om en app som har registrerats inte finns med i app-listan
Om informationen inte uppdateras när du trycker på knappen Uppdatera (Update)
Om du inte får något e-postmeddelande om registrering
Om det inte går att skriva ut
Utskriften startar av sig själv utan att du har vidtagit någon åtgärd
Om det inte går att logga in trots att du har matat in rätt lösenord i iOS eller Mac
Om det inte går att installera en app
Kontrollera i vilket land eller region som skrivaren är köpt.
Om skrivaren används utanför det land eller den region där den köptes så går det inte att installera appar.
Om en app som har registrerats inte finns med i app-listan
Kontrollera visningsspråket i Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Om du växlar visningsspråk till ett språk som inte har stöd för en app så visas inte appen i app-listan trots
att den är registrerad.
Om du växlar tillbaka till appens målspråk så visas den i app-listan. Du kan då starta, registrera eller
avregistrera appen.
Om informationen inte uppdateras när du trycker på knappen Uppdatera
(Update)
Eftersom skärmen Egenskaper kräver nätverksanslutning med den här produkten så kanske inte
informationen visas genast. Vänta en stund och försök sedan att uppdatera informationen på nytt.
Om informationen fortfarande inte uppdateras så ska du kontrollera att produkten är ansluten till internet.
Om du inte får något e-postmeddelande om registrering
Du kan ha skrivit in en annan e-postadress när du registrerade dig i Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Gå till skärmen Hem på skrivaren och tryck på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för
webbtjänst (Web service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection
setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ Cloud Printing Center setup) -> Ta bort från denna
tjänst (Delete from this service) så avregistreras tjänsten.
När du har återställt skrivaren gör du om användarregistreringen i Canon Inkjet Cloud Printing Center från
början.
Om det inte går att skriva ut
Kontrollera följande om det inte går att skriva ut.
• Kontrollera att skrivaren är ansluten till internet.
• Kontrollera att skrivaren är ansluten till ett lokalt nätverk och att nätverksmiljön är ansluten till internet.
• Kontrollera att inget felmeddelande visas på skrivarens LCD-skärm.
96
• Om utskriften inte startar trots att du har väntat en stund går du till skrivarens hemskärm och kör
Konfig. (Setup) -> Webbtjänstfråga (Web service inquiry). Om utskriften inte startar kör du
frågan flera gånger.
Om problemet inte går att åtgärda, kör utskriftsjobbet via skrivardrivrutinen på din dator och se om dina
data skrivs ut normalt på skrivaren.
Om det fortfarande inte går att skriva ut så hittar du mer information på felsökningssidan för din modell på
sidan Hem i Onlinehandbok.
Obs!
• Om du använder trådlös LAN-anslutning så kan det dröja flera minuter efter att du har slagit på
skrivaren innan det går att kommunicera. Kontrollera att skrivaren är ansluten till det trådlösa
nätverket och vänta en stund innan du startar utskriften.
• Om skrivaren är avstängd eller inte är ansluten till internet och utskriftsjobbet därför inte behandlas
inom 24 timmar efter att det skickades så avbryts utskriftsjobbet automatiskt. Om detta händer,
kontrollera att skrivaren har ström och är ansluten till internet. Skicka sedan utskriftsjobbet på nytt.
Utskriften startar av sig själv utan att du har vidtagit någon åtgärd
En tredje part kanske använder tjänsterna i Canon Inkjet Cloud Printing Center utan tillstånd.
Gå till skärmen Hem på skrivaren och tryck på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för
webbtjänst (Web service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection
setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ Cloud Printing Center setup) -> Ta bort från denna
tjänst (Delete from this service) så avregistreras tjänsten.
När du har återställt skrivaren gör du om användarregistreringen i Canon Inkjet Cloud Printing Center från
början.
Om det inte går att logga in trots att du har matat in rätt lösenord i iOS eller
Mac
Om du använder iOS eller Mac och lösenordet innehåller symbolen ¥, byt ut den mot ett omvänt
snedstreck. Anvisningar om hur du matar in ett omvänt snedstreck finns i hjälpfilen till operativsystemet.
97
Skriva ut med Google Cloud Print
Din skrivare är kompatibel med Google Cloud Print™ (Google Cloud Print är en tjänst från Google Inc.).
Genom att använda Google Cloud Print kan du skriva ut var som helst med program och tjänster som
fungerar med Google Cloud Print.
1. Förberedelser för att skriva ut med Google Cloud Print
2. Skriva ut från dator eller smarttelefon med Google Cloud Print
Viktigt!
• Din skrivare måste vara ansluten till ett lokalt nätverk och till internet för att du ska kunna registrera
skrivaren och skriva ut med Google Cloud Print. Internetanslutningsavgifter gäller.
• Det kan hända att den här funktionen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du
befinner dig.
98
Förberedelser för att skriva ut med Google Cloud Print
Innan du kan skriva ut med Google Cloud Print måste du ha ett Google-konto och registrera skrivaren i
Google Cloud Print.
Skaffa ett Google-konto
Om du redan har ett Google-konto så kan du registrera skrivaren.
Registrera Skrivaren i Google Cloud Print
Skaffa ett Google-konto
Öppna först ett Google-konto så att du kan registrera skrivaren i Google Cloud Print.
Öppna Google Cloud Print med webbläsaren på datorn eller den mobila enheten och registrera sedan de
nödvändiga uppgifterna.
* Skärmen ovan kan ändras utan föregående meddelande.
Registrera Skrivaren i Google Cloud Print
Registrera skrivaren i Google Cloud Print.
Autentiseringen i webbläsaren på datorn eller mobilen är en obligatorisk del i registreringen. Eftersom
webbadressen för verifiering skrivs ut på skrivaren vid verifieringen ska du se till att det finns vanligt
papper av A4/Letter-storlek i skrivaren.
Viktigt!
• Din skrivare måste vara ansluten till ett lokalt nätverk och till internet för att du ska kunna registrera
skrivaren och skriva ut med Google Cloud Print. Internetanslutningsavgifter gäller.
• Om skrivaren byter ägare så ska du radera skrivaren från Google Cloud Print.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
99
2. Gå till skärmen Hem och välj Konfig. (Setup)
3. Välj Inställningar för webbtjänst (Web service setup) -> Anslutningsinställn.
(Connection setup) -> Inställn. för Google Cloud Print (Google Cloud Print setup) ->
Registrera för Google Cloud Print (Register with Google Cloud Print)
Obs!
• Om du redan har registrerat skrivaren i Google Cloud Print så visas ett meddelande om att göra
om registreringen av skrivaren.
4. När bekräftelseskärmen för att registrera skrivaren visas så svarar du Ja (Yes).
5. Välj ett visningsspråk på skärmen utskriftsinställningar i Google Cloud Print
Bekräftelsemeddelandet om utskrift av autentiseringswebbadressen visas.
6. Fyll på vanligt papper i formatet A4 eller Letter och tryck på OK
Autentiseringswebbadressen skrivs ut.
7. Kontrollera att autentiseringswebbadressen har skrivits ut och tryck på Ja (Yes)
8. Autentisera i webbläsaren på datorn eller mobilen
Öppna webbadressen i webbläsaren på datorn eller den mobila enheten och autentisera enligt
anvisningarna på skärmen.
Obs!
• Utför verifieringsprocessen med ditt Google-konto som du redan har skaffat dig.
9. När meddelandet om att registreringen har slutförts visas på skärmen till skrivaren, tryck
på OK.
Om verifieringen inte har slutförts korrekt visas registreringsalternativen. När autentiseringen har
slutförts kan du skriva ut data med Google Cloud Print.
Om autentiseringen inte slutförs och ett felmeddelande visas så trycker du på OK. När
bekräftelsemeddelandet om att skriva ut autentiseringswebbadressen visas skriver du ut adressen.
Gör sedan autentiseringen på datorn igen.
Ta bort Skrivaren från Google Cloud Print
Om skrivaren byter ägare eller om du vill göra om registreringen av skrivaren, radera skrivaren från
Google Cloud Print enligt anvisningarna nedan.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Gå till skärmen Hem och välj Konfig. (Setup)
100
3. Välj Inställningar för webbtjänst (Web service setup) -> Anslutningsinställn.
(Connection setup) -> Inställn. för Google Cloud Print (Google Cloud Print setup) ->
Ta bort från Google Cloud Print (Delete from Google Cloud Print)
4. När bekräftelseskärmen för att ta bort skrivaren visas så svarar du Ja (Yes).
101
Skriva ut från dator eller smarttelefon med Google Cloud Print
När du skickar en utskrift via Google Cloud Print får skrivaren utskriften och den skrivs ut automatiskt om
skrivaren är påslagen.
När du skriver ut från en smarttelefon, surfplatta, dator eller annan extern enhet med Google Cloud Print så
måste du först fylla på papper i skrivaren.
Skicka utskriftsdata via Google Cloud Print
1. Kontrollera att skrivaren är på.
Obs!
• Om du vill skicka en utskrift från en annan plats så måste skrivaren vara påslagen.
2. Skicka utskriftsdata från smarttelefon, surfplatta eller dator
Figuren nedan är ett exempel på utskrift från en webbläsare som används med Google Cloud Print.
Fönstret skiljer sig åt beroende på vilka program eller tjänster som stöder Google Cloud Print.
När förberedelserna för utskrift med Google Cloud Print har gjorts och skrivaren är påslagen får
skrivaren utskriften och den skrivs ut automatiskt.
Obs!
• Beroende på kommunikationsstatus kan det ta en stund att skriva ut eller också kan det hända att
skrivaren inte får utskriften.
• Vid utskrift med Google Cloud Print kan utskriften avbrytas beroende på skrivarens status, när
skrivaren är i drift eller när ett fel har inträffat. Om du vill återuppta utskriften så kontrollerar du status
för skrivaren. Skriv sedan ut med Google Cloud Print på nytt.
• För utskriftsinställningar:
• Om du väljer en annan medietyp än vanligt papper eller en annan pappersstorlek än A4/
Letter/B5/A5 skrivs utskriften ut på en sida även om du väljer dubbelsidig utskrift. (*
Pappersstorleken varierar beroende på vilken modell det är på skrivaren. Om du vill ha
102
information om de pappersstorlekar som stöd går du till hemsidan för Online Manual och läser
"Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift" för din modell.)
• Om du väljer vanligt papper eller pappersstorleken B5/A5 skrivs utskriften ut med en ram även
om du väljer utskrift utan ram.
• Utskriftsresultatet kan skilja sig från utskriftsbilden beroende på utskriftsdata.
• Beroende på vilken enhet som skickar utskriften kan du kanske inte välja utskriftsinställningar när
du skickar utskrifter med Google Cloud Print.
Om du vill skriva ut direkt från Google Cloud Print
Om skrivaren inte kan ta emot utskrifter, eller om du vill starta utskriften direkt, så kan du se om det finns
något utskriftsjobb i Google Cloud Print och starta utskriften manuellt.
Följ stegen nedan.
Viktigt!
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på skrivarmodellen.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Gå till skärmen Hem och välj Konfig. (Setup)
3. Välj Webbtjänstfråga (Web service inquiry)
Obs!
• Om du inte har registrerat skrivaren i Google Cloud Print så visas inte Webbtjänstfråga (Web
service inquiry).
Registrera skrivaren i Google Cloud Print.
4. Välj Skriv ut från Google Cloud Print (Print from Google Cloud Print)
Bekräftelsefönstret visas.
5. Välj Ja (Yes)
Om en utskrift väntar så får skrivaren utskriften och den skrivs ut.
103
Skriva ut från en enhet som är kompatibel med AirPrint
Det här dokumentet beskriver hur man använder AirPrint för att skriva ut trådlöst från iPad, iPhone och iPod
touch till en Canon-skrivare.
Med AirPrint kan du skriva ut foton, e-post, webbsidor och dokument från din Apple-enhet direkt till skrivaren
utan att installera en drivrutin.
Kontrollera din användarmiljö
Först ska du kontrollera din användarmiljö.
• Driftsmiljö för AirPrint
För att kunna använda AirPrint behöver du en av följande Apple-enheter med den senaste versionen
av iOS:
◦ iPad (alla modeller)
◦ iPhone (3GS eller senare)
◦ iPod touch (tredje generationen eller senare)
• Nätverksmiljö
Apple-enheten (iPad, iPhone eller iPod touch) och skrivaren måste vara anslutna till samma Wi-Finätverk eller anslutna i AirPrint-läge.
Skriva ut med AirPrint
1. Kontrollera att skrivaren är på och att Apple-enheten och skrivaren är anslutna till det
lokala nätverket eller anslutna i AirPrint-läge.
2. Knacka på åtgärdsikonen på Apple-enhetens app så att menyalternativen visas.
104
3. Bland menyalternativen knackar du på Skriv ut (Print).
4. I listan Skrivaralternativ (Printer Options) markerar du den modell som du använder.
Viktigt!
• Eftersom en del appar inte har stöd för AirPrint så visas inte alltid listan Skrivaralternativ
(Printer Options). Om det inte går att använda skrivaralternativen med en app så kan du inte
skriva ut från den appen.
Obs!
• Skrivaralternativen kan variera beroende på vilken app och modell du använder.
105
5. När du skriver ut filtyper med flera sidor, till exempel PDF-filer, så klickar du på Intervall
(Range) och sedan på Alla sidor (All Pages). Alternativt kan du ange ett sidintervall som
ska skrivas ut.
6. För alternativet 1 kopia (1 Copy) ställer du in antalet kopior genom att klicka på + eller -.
7. För alternativet Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) klickar du på På (On) om du vill
att utskriften ska vara dubbelsidig eller Av (Off) om du vill inaktivera funktionen.
8. Knacka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut enligt dina inställningar.
Pappersstorlek
På AirPrint anges automatiskt en pappersstorlek som passar för den app som används på Apple-enheten
och den region där du använder AirPrint.
När du använder Apples fotoapp är standardpappersstorleken L i Japan och 4"x6" eller KG i andra länder
och regioner.
När du skriver ut dokument från Apples Safari-app är standardpappersstorleken Letter i USA och A4 i
Japan och Europa.
Viktigt!
• Din app kan ha stöd för andra pappersstorlekar.
Kontrollera utskriftsstatus
Medan du skriver ut så visas en ikon för Utskriftscenter (Print Center) i listan över appar som har
använts nyligen. Om du trycker på den så kan du kontrollera den pågående utskriften.
Tryck två gånger på knappen Hem på Apple-enheten om du vill ställa in läget Multikörning
(Multitasking). Svep sedan åt höger så att ikonen Utskriftscenter (Print Center) visas med en
Utskriftsöversikt (Print Summary).
106
Ta bort ett utskriftsjobb
Om du vill ta bort ett utskriftsjobb med AirPrint så kan du använda en av följande två metoder:
• Via skrivare: Om skrivaren har en LCD-skärm avbryter du jobbet via enhetens manöverpanel.
Om skrivaren saknar LCD-skärm avbryter du jobbet genom att trycka på knappen Stop på skrivaren.
• På Apple-enheter: Tryck två gånger på knappen Hem på Apple-enheten så att läget Multikörning
(Multitasking) aktiveras och svep sedan åt höger. Knacka på ikonen Utskriftscenter (Print Center)
så visas en Utskriftsöversikt (Print Summary). Knacka på det utskriftsjobb som du vill avbryta och
sedan på Avbryt utskrift (Cancel Printing).
Felsökning på AirPrint
Om dokumentet inte skrivs ut, kontrollera följande:
1. Kontrollera att skrivaren är påslagen. Om skrivaren är påslagen, stäng av den och slå på
den på nytt. Se om problemet har åtgärdats.
2. Kontrollera att skrivaren är ansluten via det lokala nätverket till samma subnät som den
enhet där iOS är installerat.
3. Kontrollera att det finns tillräckligt med papper och bläck i skrivaren.
4. Om skrivaren har en LCD-skärm kontrollerar du att inga felmeddelanden visas på LCDskärmen.
Om problemet kvarstår, kör en utskrift via skrivardrivrutinen på din dator och se om dokumentet skrivs
ut normalt på skrivaren.
Om dokumentet inte skrivs ut så finns mer information i Onlinehandbok för din modell.
107
Obs!
• När du har slagit på skrivaren kan det dröja någon minut innan skrivaren kan kommunicera via en
trådlös LAN-anslutning. Kontrollera att skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket och starta
sedan en utskrift.
• Om funktionen Bonjour har inaktiverats på skrivaren så går det inte att använda AirPrint. Kontrollera
LAN-inställningarna på skrivaren och aktivera Bonjour.
Obs!
• Det kan finnas skillnader mellan de fönster som visas i beskrivningarna och de som visas på din
Apple-produkt eller app.
108
Android-utskrift
Använd utskriftsplugin från Canon
Canon Print Service är en utskriftsplugin för Android 4.4 som finns att hämta kostnadsfritt på Google Play.
Om du installerar och aktiverar denna plugin kan du skriva ut trådlöst via din Android-smarttelefon eller pekplatta till en Canon-skrivare.
Skriva ut via Mopria
Du kan skriva ut trådlöst till en Canon-skrivare från en Mopria-kompatibel Android-smarttelefon eller pekplatta.
Se Moprias webbplats (http://www.mopria.org) för information om enheter som stöds.
109
Kontrollera skrivarinformation
Du kan använda din smarttelefon, surfplatta eller dator för att kontrollera Skrivarstatus och köra
verktygsfunktioner från appar som Canon Inkjet Print Utility och PIXMA Printing Solutions.
Du kan dessutom använda de praktiska webbtjänsterna från Canon.
1. Välja skrivarinformation på en appskärm
Obs!
• Du kan också visa skrivarinformationen genom att ange IPv4-adressen direkt i webbläsaren.
Inställningar ->
Enhetsinställningar -> LAN1. Från fönstret Hem väljer du
inställningar -> Bekräfta LAN-inställningar -> Inställningslista trådl. LAN. Kontrollera
sedan IP-adressen i fönstret som visas.
2. Öppna webbläsaren på en smarttelefon, surfplatta eller dator och ange följande webbadress.
http:// <Skrivarens IP-adress>
Som <skrivarens IP-adress> anger du IP-adressen som du fick fram i föregående steg.
2. Ange användarnamn och administratörslösenord
Ange användarnamn och lösenord via verifieringsskärmen.
Användarnamn: ADMIN
Lösenord: Se "Om administratörslösenordet."
Obs!
• Användarnamnet kan visas olika beroende på vilken webbläsare som används.
3. Visa skrivarinformation
Den övre skärmen för skrivarinformation visas.
110
Skrivarstatus
Med den här funktionen kan du visa skrivarinformation, till exempel återstående bläckmängd, status
och detaljerad felinformation.
Du kan också ansluta till bläckinköpswebbplatsen eller supportsidan och använda webbtjänsterna.
Verktyg
Med den här funktionen kan du ställa in och köra verktygsfunktioner på skrivaren, till exempel
rengöring.
Inställ. f. AirPrint
Med den här funktionen kan du ange inställningar för Apple AirPrint, till exempel
positionsinformation.
Google Cloud Print-inställning
Med den här funktionen kan du registrera skrivaren i Google Cloud Print eller ta bort skrivaren.
Skriv ut från e-postinställn.
Med den här funktionen kan du registrera skrivare, kontrollera utskriftsadresser och ta bort
registrerade skrivare.
IJ Cloud Printing Center-inst.
Här kan du registrera i IJ Cloud Printing Center eller ta bort en registrering.
Säkerhet
Här kan du ställa in administratörslösenordet och åtgärdsbegränsningar för enheten.
Viktigt!
• Om du behöver det ursprungliga lösenordet kan du se "Om administratörslösenordet."
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du byter till ett personligt lösenord.
• Följande teckenbegränsningar gäller för det lösenord som du väljer:
• Välj ett lösenord med 0 till 32 tecken.
• Tecken som kan användas är alfanumeriska enkelbytestecken.
Uppdatering av firmware
Med den här funktionen kan du uppdatera firmware och kontrollera versionsinformationen.
Handbok (online)
Med den här funktionen kan du visa Onlinehandboken.
111
Integreringsfunktionen för onlinelagring
Din skrivare kan integreras med tjänster för onlinelagring, till exempel Evernote.
Integrering med
”Evernote”, en tjänst för onlineanteckningar
Om ett klientprogram för Evernote finns installerat på datorn kan du importera skannade bilder till
programmet och ladda upp dem till Evernote-servern.
Du kan bläddra i uppladdade bilder från andra datorer, smartphones osv.
Du måste skapa ett konto för att använda Evernote. Gå till sidan "KOM IGÅNG" hos Evernote för att
skapa ett konto.
• Inställningar
I dialogrutan Inställningar för IJ Scan Utility markerar du det objekt du vill ställa in. Välj sedan Evernote
för Skicka till ett program (Send to an application) under Programinställningar (Application
Settings).
Se "Dialogrutan inställningar" för din modell på startskärmen för Onlinehandbok om du vill veta mer.
Viktigt!
• Servicefunktionerna i Evernote kan komma att ändras eller avslutas utan föregående meddelande.
112
Så här använder du Print from E-mail
Med hjälp av Print from E-mail kan du enkelt skriva ut foton eller dokument som finns på en smarttelefon,
surfplatta eller dator genom att skicka dem som en bifogad fil i ett e-postmeddelande.
Du kan enkelt skriva ut när du är på en annan plats, till exempel på en resa. Även din familj och dina vänner
kan skriva ut om de är registrerade.
Du kan använda Print from E-mail på alla Canon-skrivare som har stöd för tjänsten.
Kontrollera din användarmiljö
Först ska du kontrollera din användarmiljö.
• Nätverksmiljö
Skrivaren måste vara ansluten till ett lokalt nätverk med internetanslutning.
Viktigt!
• Användaren står för internetkostnaderna.
• I vissa regioner/länder är funktionen inte tillgänglig.
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på skrivarmodellen.
Förberedelser inför användning av Print from E-mail
Om du vill använda Print from E-mail så måste du registrera skrivaren med skrivarens ägarinformation.
1. Skriv ut webbadressen till skrivarregistreringssidan tillsammans med PIN-koden.
2. Öppna webbsidan och mata in ägarens e-postadress och de övriga uppgifter som
efterfrågas.
3. Se om det har kommit ett meddelande till den e-postadress som du har uppgett.
113
4. Gå till den webbadress som finns i e-postmeddelandet och slutför skrivarregistreringen.
Obs!
• E-postadressen som visas på skärmen när du har slutfört registreringen är den adress som kommer
att användas för funktionen Print from E-mail.
Mer information om hur du registrerar en skrivare finns här
Skriva ut från smarttelefon, surfplatta eller dator
1. Förbered en fil som du vill skriva ut.
Filformat, antal filer och filstorlek som stöds med den här utskriftsfuktionen visas nedan.
Filformat som stöds
• Adobe PDF-filer
• JPEG-filer
• .doc/.docx/.xls/.xlsx/.ppt/.pptx-filer
Viktigt!
• Du kan endast skriva ut bifogade filer i e-postmeddelandet. Det går inte att skriva ut själva epostmeddelandet.
• Du kan inte skriva ut Adobe PDF-filer eller .doc/.docx/.xls/.xlsx/.ppt/.pptx-filer som är
krypterade, lösenordsskyddade eller har inaktiverats för utskrift.
• Du kan inte skriva ut filer som har bifogats i komprimerat filformat.
• Du kan inte skriva ut filer i andra format än Adobe PDF, JPEG
och .doc/.docx/.xls/.xlsx/.ppt/.pptx.
Antal filer och filstorlekar som stöds
• Du kan skriva ut upp till 10 bifogade filer.
• Största tillåtna storlek för ett e-postmeddelande med bifogade filer är 10 MB.
Obs!
• Storleken på ett e-postmeddelande fastställs utifrån storleken på hela överföringsfilen, inklusive
e-postmeddelandet och meddelandehuvudet Därför händer det att en bilfogad fil inte kan
skrivas ut trots att filstorleken är mindre än 10 MB.
• Om storleken på en bifogad JPEG-fil är mindre än 10 KB så går det inte att skriva ut filen.
2. Bifoga filen som du vill skriva ut från din smarttelefon, surfplatta eller dator till epostmeddelandet och skicka till e-postadressen för utskrift.
Om du vill kontrollera vilken adress som används för utskrift, gå till manöverpanelen på skrivaren, visa
fönstret Hem och tryck på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för webbtjänst (Web
service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection setup) -> Skriv ut
från e-postinställningar (Print from E-mail setup) -> Kontrollera adress för utskrift (Check
address for printing).
Viktigt!
• Tjänsten går inte att använda medan underhåll utförs av tjänsten.
114
Använda tjänsten med flera personer
Om du vill att fler användare ska ha tillgång till funktionen så registrerar du dessa användare (utöver
skrivarens ägare) som medlemmar.
1. Skrivarens ägare öppnar tjänstens inloggningssida på sin smarttelefon, surfplatta eller
dator (https://pr.mp.c-ij.com/po) och loggar in.
2. Markera namnet på den skrivare som medlemmen ska tillhöra. Klicka på Member
Settings -> Add och mata in medlemmens e-postadress. Klicka sedan på Add
Webbadressen till medlemsregistreringssidan skickas till den registrerade medlemmens e-postadress.
3. Den registrerade medlemmen går till den webbadress som finns i e-postmeddelandet och
slutför registreringen.
Den här tjänsten kan du använda från registrerade e-postadresser.
Obs!
• Du kan registrera upp till 500 medlemmar.
Felsöka Print from E-mail
Dokumentet skrivs inte ut
Du kan inte göra registreringar till tjänsten eller ta bort tjänsten
Du kan inte skriva ut efter att skrivaren har återställts
Dokumentet skrivs inte ut
Om dokumentet inte skrivs ut, kontrollera följande:
• Kontrollera att skrivaren är påslagen.
Om skrivaren är påslagen, stäng av den och slå på den på nytt. Se om problemet har åtgärdats.
• Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket.
• Kontrollera att skrivaren är ansluten till ett lokalt nätverk och att nätverket har internetanslutning.
• Kontrollera att inget felmeddelande visas på skrivarens LCD-skärm.
Om problemet kvarstår, kör en utskrift via skrivardrivrutinen på din dator och se om dokumentet skrivs
ut normalt på skrivaren.
Om det inte går att skriva ut dokumentet så hittar du mer information i skrivarens Online Manual.
• Kontrollera att den fil som är bifogad i e-postmeddelandet har filformatet Adobe PDF eller JPEG, doc,
docx, xls, xlsx, ppt eller pptx.
• Kontrollera att mottagarens e-postadress är korrekt.
Om du vill kontrollera vilken adress som används för utskrift, gå till manöverpanelen på skrivaren, visa
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för webbtjänst (Web
fönstret Hem och tryck på
service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection setup) -> Skriv ut
från e-postinställningar (Print from E-mail setup) -> Kontrollera adress för utskrift (Check
address for printing).
115
• Kontrollera att användarens e-postadress har registrerats för tjänsten.
Om du vill kontrollera felinformationen så måste skrivarens ägare öppna webbsidan för inloggning
(https://pr.mp.c-ij.com/po).
• På skärmen Print Status, klicka på Go to Print History Screen och kontrollera historiken för de jobb
som har skickats. Här kan du kontrollera felinformationen.
Om du vill kontrollera felinformationen så måste skrivarens ägare öppna webbsidan för inloggning
(https://pr.mp.c-ij.com/po).
Obs!
• Vid användning av trådlös LAN-anslutning så kan det dröja någon minut efter att du har slagit på
skrivaren innan det går att kommunicera. Kontrollera att din skrivare är ansluten till det trådlösa
nätverket och starta sedan en utskrift.
Du kan inte göra registreringar till tjänsten eller ta bort tjänsten
Du kan inte göra registreringar till tjänsten
• Om skrivarens manöverpanel visar meddelandet Kunde inte registrera med "Skriv ut från epost". (Failed to register with "Print from E-mail".) kan det hända att registreringen till Print
from E-mail inte slutfördes i tid. Rensa felet med OK och börja om från början.
• Kontrollera att skrivarens firmware-version är uppdaterad.
Du har inte fått webbadressen för att komplettera registreringen via e-post
• Du kan ha angivit fel e-postadress. Vänta cirka 30 minuter. Skriv sedan ut webbadressen för
skrivarregistrering och PIN-koden via skrivarens manöverpanel. Därefter gör du om registreringen
från början.
Du kan inte ta bort tjänsten
• Om skrivarens manöverpanel visar meddelandet Det gick inte att ansluta till "Skriv ut från epost". Informationen togs endast bort på skrivaren. (Failed to connect to "Print from E-mail".
Only the information on the printer was deleted.) kan det hända att det inte gick att ta bort
registreringsinformationen för tjänsten trots att informationen om Print from E-mail som fanns på
skrivaren togs bort.
Rensa felet med OK. Gå sedan in på tjänstens inloggningssida (https://pr.mp.c-ij.com/po) och ta
bort registreringsinformationen.
• Om det inte gick att ta bort informationen om Print from E-mail som finns på skrivaren trots att
registreringsinformationen i tjänsten togs bort går du till skrivarens manöverpanel, visar fönstret
Hem och trycker på
Setup ->
Web service setup -> Web service connection
setup -> Print from E-mail setup -> Delete registered printer, så tas registreringsinformationen
bort.
Du kan inte skriva ut efter att skrivaren har återställts
Registrera skrivaren och skrivarens ägare på nytt
• När skrivaren har återställts är alla registrerad information borttagen och det går inte längre att
använda Print from E-mail.
116
Om du vill använda tjänsten på nytt så måste du göra om registreringen av skrivaren och skrivarens
ägare.
Mer information om hur du gör om registreringen finns i "Förberedelser inför användning av Skriv ut
från e-post".
Även då fler användare än ägaren har registrerats som medlemmar ska du göra om registreringen.
Starta här.
117
Förberedelser inför användning av Skriv ut från e-post
Om du vill använda tjänsten för att skriva ut foton eller dokument så måste du registrera skrivaren med hjälp
av anvisningarna nedan.
Skriva ut webbadressen till skrivarregistreringssidan och PIN-koden
Först ska du skriva ut webbadressen till skrivarregistreringssidan tillsammans med PIN-koden.
Kontrollera att skrivaren har tillräckligt med bläck och skriv sedan ut via skrivarens manöverpanel.
1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket
Viktigt!
• Skrivaren måste vara ansluten till ett lokalt nätverk med internetanslutning.
2. Via manöverpanelen på skrivaren, öppna fönstret Hem och tryck på
Konfig.
Inställningar för webbtjänst (Web service setup) -> Inställn. för
(Setup) ->
webbtjänstanslutning (Web service connection setup) -> Skriv ut från epostinställningar (Print from E-mail setup) -> Registrera skrivare (Register printer).
3. Följ anvisningarna på skärmen och skriv ut webbadressen för skrivarregistrering
tillsammans med PIN-koden.
Viktigt!
• Stäng inte av strömmen till skrivaren förrän registreringen har slutförts.
Gå till den webbadress som du har skrivit ut och logga in inom 25 minuter.
• Om du avbröt registreringen innan den hade slutförts, gör om registreringen från utskriften av
registreringsinformationen.
Gå till den webbadress som du har skrivit ut, mata in ägarens e-postadress
och övriga uppgifter som efterfrågas
Mata sedan in ägarens e-postadress och övriga uppgifter som efterfrågas.
1. I webbläsaren på en smarttelefon, surfplatta eller dator öppnar du den webbadress som
du har skrivit ut och trycker på Log In
2. I fönstret med användaravtalet svarar du Agree
Viktigt!
• Om du inte har svarat Agree i fönstret med användaravtalet så kan du inte registrera dig som
skrivarens ägare.
3. Mata in e-postadressen till skrivarens ägare och tryck på Next
118
Viktigt!
• Ett e-postmeddelande med den information som behövs för att slutföra registreringen skickas till
den e-postadress som har angivits för skrivarens ägare.
• Om e-postkontot är inställt på domänspecifik mottagning, ändra inställningen så att e-post kan
tas emot från: "info@mp.c-ij.com"
Obs!
• Du kan inte ändra e-postadressen till skrivarens ägare efter att skrivaren har registrerats.
Om du vill ändra e-postadressen så måste du avregistrera skrivaren och göra om registreringen
av skrivarens ägare med den nya e-postadressen. Gör du det så tas all den registrerade
informationen bort.
• En avisering skickas automatiskt till den e-postadress som har registrerats när en utskrift eller
underhåll startar.
4. I fönstret Printer Owner Registration, mata in den information som visas nedan och
klicka på Next
User Name
Mata in ett namn.
Det namn som du matar in visas sedan när du loggar in.
Viktigt!
• Det högsta antalet tecken som kan användas är 30.
Language
Välj ett språk som du vill använda.
Det språk som du väljer används i e-postaviseringar, till exempel meddelanden om att en utskrift har
startats.
Time Zone
Läs informationen i det här avsnittet och välj standardtiden i den stad som är närmast din region.
Date/Time Display Format
Välj det format som du vill använda.
Det format du väljer används i datum-/tidsinformationen på skärmarna och i e-postaviseringarna för
tjänsten.
Daylight Saving Time
Den här inställningen är kombinerad med inställningen för Time Zone och används i datum-/
tidsinformationen på skärmarna och i e-postaviseringarna för tjänsten.
När du väljer ON så ökar Time Zone med 1 timme när datum-/tidsinformationen visas.
5. I fönstret Printer Registration, mata in Printer Name och tryck på Confirm
Välj ett namn som är lätt att komma ihåg för skrivaren.
Viktigt!
• Det högsta antalet tecken som kan användas är 30.
119
6. I fönstret Confirm Owner Registration, kontrollera registreringsinformationen och tryck
på Register
Ett tillfälligt lösenord visas.
Viktigt!
• Det tillfälliga lösenord som visas finns inte med i e-postaviseringen. Se till att du antecknar det
tillfälliga lösenordet innan du stänger skärmen.
Se om det har kommit ett meddelande till den e-postadress som du har
uppgett
En webbadress för att slutföra registreringen skickas för att bekräfta att e-postadressen går till den
registrerade skrivarens ägare.
Öppna den webbsida som finns i e-postmeddelandet och slutför
skrivarregistreringen.
1. Gå till webbsidan i e-postmeddelandet
Viktigt!
• Du måste slutföra registreringen inom 30 minuter.
2. Mata in den e-postadress som har registrerats för skrivarens ägare och det tillfälliga
lösenordet, tryck på Log In
3. Ställ in ett lösenord som du vill använda och tryck på Register
När lösenordet är inställt så visas skrivarens e-postadress och tjänstens webbadress. Registreringen
av skrivaren har slutförts.
Viktigt!
• När du matar in lösenordet gäller följande teckenbegränsningar:
• Ställ in ett lösenord som har 8 eller fler tecken.
• De tecken som du kan använda är enkelbytestecken med versaler, gemener och siffror.
• Kombinera i lösenordet alla de typer av tecken som får användas.
• Det skickas inget meddelande med e-postadressen för skrivaren eller webbadressen till
inloggningssidan. Se till att du antecknar skrivarens e-postadress och webbadressen till
inloggningssidan innan du stänger skärmen.
120
Lista över tidszoner
(UTC-12:00) Internationella datumlinjen, väst
(UTC-11:00) Midway-öarna
(UTC-10:00) Hawaii
(UTC-09:00) Alaska
(UTC-08:00) Tijuana, Baja California, Pacific Time (USA och Kanada)
(UTC-07:00) Arizona, Chihuahua, La Paz, Mazatlan, Mountain Time (USA och Kanada)
(UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Saskatchewan, Central America, Central Time (USA och Kanada)
(UTC-05:00) Indiana (Öst), Bogota, Lima, Quito, Eastern Time (USA och Kanada), Caracas
(UTC-04:00) Asuncion, Santiago, Georgetown, La Paz, San Juan, Manaus, Atlantic Time (Kanada), Newfoundland
(UTC-03:00) Cayenne, Grönland, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
(UTC-02:00) Mid-Atlantic
(UTC-01:00) Azorerna, Kap Verde-öarna
(UTC+00:00) Casablanca, Dublin, Edinburgh, Lissabon, London, Monrovia, Reykjavik, Coordinated Universal Time
(UTC+01:00)
(UTC+02:00)
Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien, Sarajevo, Skopje, Warsawa, Zagreb, Bryssel,
Köpenhamn, Madrid, Paris, Belgrad, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag, Västra centralafrika
Aten, Bukarest, Istanbul, Amman, Windhoek, Jerusalem, Kairo, Harare, Pretoria, Beirut, Helsingfors,
Kiev, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius, Minsk
(UTC+03:00) Kuwait, Riyadh, Tbilisi, Nairobi, Bagdad, Moskva, S:t Petersburg, Volgograd, Teheran
(UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat, Yerevan, Baku, Port Louis, Kabul
(UTC+05:00)
Islamabad, Karachi, Ekaterinburg, Tashkent, Sri Jayawardenepura, Chennai, Kolkata, Mumbai, New
Delhi, Kathmandu
(UTC+06:00) Astana, Dhaka, Almaty, Novosibirsk, Rangoon
(UTC+07:00) Krasnoyarsk, Bangkok, Hanoi, Jakarta
(UTC+08:00) Irkutsk, Ulaan Bataar, Kuala Lumpur, Singapore, Perth, Taipei, Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
(UTC+09:00) Seoul, Yakutsk, Osaka, Sapporo, Tokyo, Adelaide, Darwin
(UTC+10:00) Vladivostok, Canberra, Melbourne, Sydney, Guam, Port Moresby, Brisbane, Hobart
(UTC+11:00) Magadan, Salomonöarna, Nya Kaledonien
(UTC+12:00) Auckland, Wellington, Fiji, Marshallöarna, Petropavlovsk-Kamchatsky
(UTC+13:00) Samoa, Nuku'alofa
121
Skriva ut enkelt från en smarttelefon eller surfplatta med PIXMA
Printing Solutions
Med PIXMA Printing Solutions kan du enkelt och trådlöst skriva ut foton som är sparade på en smarttelefon
eller surfplatta.
Du kan även skicka skannad information (PDF eller JPEG) direkt till en smarttelefon eller surfplatta utan att
använda en dator.
PIXMA Printing Solutions kan hämtas från App Store och Google Play.
122
Skriva ut med Windows RT
När du använder Windows RT är det enkelt att skriva ut. Allt du behöver göra är att ansluta din skrivare till
nätverket.
Information om hur du ansluter till nätverket finns via webbadressen för inställningar (http://www.canon.com/
ijsetup) vid användning av den här produkten på din dator, smartphone eller pekplatta.
När anslutningen är klar hämtas programmet Canon Inkjet Print Utility automatiskt. Med det kan du göra
detaljerade utskriftsinställningar.
Med Canon Inkjet Print Utility kan du kontrollera Printer status och göra detaljerade utskriftsinställningar.
(Vilka funktioner du kan använda beror på användarmiljön och uppkopplingsmetoden.)
123
Översikt över enheten
Säkerhetshandbok
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter och säkerhetsinformation
Huvudkomponenter och basfunktioner
Huvudkomponenter
Om enhetens strömförsörjning
LCD-skärm och manöverpanel
Fylla på papper/original
Fylla på papper
Fylla på original
Byta ut bläckbehållare
Byta ut bläckbehållare
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Kontrollera bläckstatus
Underhåll
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Utföra underhåll från en dator
Rengöra enheten
Ändra enhetens inställningar
Ändra enhetens inställningar från datorn
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen
Information om nätverksanslutning
Användbar information om nätverksanslutning
Om nätverkskommunikation
Ändra och bekräfta nätverksinställningar
Fönster för nätverksanslutning av IJ Network Tool
Andra fönster i IJ Network Tool
Bilaga om nätverkskommunikation
Tips för att få optimal utskriftskvalitet
Användbar information om bläck
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Bekräfta pappersinställningarna innan du skriver ut
Ange pappersinformation för kassetten när du fyllt på papper
Avbryta ett utskriftsjobb
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Föreskrifter för säker transport av enheten
Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av
bilder
Specifikationer
124
Säkerhetshandbok
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter och säkerhetsinformation
125
Säkerhetsföreskrifter
Välja en plats
• Installera inte enheten på en instabil plats eller på en plats där den kan utsättas för kraftiga
vibrationer.
• Installera inte enheten på mycket fuktiga eller dammiga platser, i direkt solljus, utomhus eller i
närheten av en värmekälla.
För att undvika brand eller elektriska stötar ska enheten användas under de driftförhållanden som
anges i Onlinehandbok.
• Placera inte enheten på en tjock matta.
• Placera inte enheten med baksidan mot en vägg.
Strömförsörjning
• Se till att området runt eluttaget hålls fritt så att du lätt kan dra ur kabeln om det behövs.
• Dra aldrig ur kontakten genom att dra i kabeln.
Om man drar i kabeln kan nätkabeln skadas, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
• Använd inte en förlängningssladd.
Arbeta i närheten av enheten
• Stick inte in fingrar och händer i enheten när den skriver ut.
• När du flyttar enheten ska du bära den i båda ändar. Ifall enheten väger mer än 14 kg, bör lyft av
enheten göras av två personer. Om enheten skulle tappas, kan det orsaka personskador. Angående
enhetens vikt, hänvisar vi till Onlinehandbok.
• Placera inga föremål på enheten. Framför allt, placera inga metallföremål (gem, häftklamrar o.s.v.)
eller behållare med brandfarliga lösningsmedel (alkohol, thinner o.s.v.) ovanpå enheten.
• Transportera eller använd aldrig enheten lutande, vertikal eller upp och ned, eftersom bläcket då kan
läcka ut och skada enheten.
Arbeta i närheten av enheten (För multifunktionsskrivare)
• Tryck inte för hårt på dokumentluckan när du placerar en tjock bok på glasskivan. Glasskivan kan
splittras vilket kan leda till personskador.
Skrivhuvud/bläckbehållare och FINE-kassetter
• Förvara alltid bläckbehållare utom räckhåll för barn. Om du oavsiktligen slickar på eller sväljer bläck*
ska du skölja munnen eller dricka ett eller två glas vatten. Om irritation eller obehag skulle förekomma
kontaktar du genast en läkare.
* Bakgrundsfärg innehåller nitratsalter (För modeller som innehåller bakgrundsfärg).
• Om bläck skulle komma i kontakt med ögonen sköljer du omedelbart med vatten. Om bläck skulle
komma i kontakt med huden tvättar du omedelbart bort det med tvål och vatten. Om irritation eller
obehag, i ögon eller på hud, inte skulle försvinna kontaktar du genast en läkare.
• Rör aldrig vid de elektriska kontakterna på skrivhuvudet eller FINE-kassetter efter utskrift.
Metalldelarna kan vara varma och orsaka brännskador.
• Kasta inte in bläckbehållare och FINE-kassetter i öppen eld.
• Försök inte plocka isär eller modifiera skrivhuvud, bläckbehållare, och FINE-kassetter.
126
Föreskrifter och säkerhetsinformation
För modeller som innehåller litiumbatterier
• Kassera batterier i enlighet med lokala bestämmelser.
• Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is
designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to
Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time,
the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode,
please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of
time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of
energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental
benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
127
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental
stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can
support printing on media down to a weight of 64g/m2, lighter paper means less resources used and a
lower environmental footprint for your printing needs.
Regulatory Model Code (RMC) används för identifiering och bevis att produkten överensstämmer med
föreskrifterna. Observera att RMC skiljer sig från produktens modellnummer för marknadsföring.
128
Huvudkomponenter och basfunktioner
Huvudkomponenter
Om enhetens strömförsörjning
LCD-skärm och manöverpanel
129
Huvudkomponenter
Framsida
Baksida
Insida
Manöverpanel
130
Framsida
(1) manöverpanel
Används för att ändra inställningar och styra enheten. Lyft och öppna den vid byte av bläckbehållare,
för att kontrollera bläcklampan eller för att ta bort papper som fastnat inuti enheten.
Manöverpanel
(2) dokumentlucka
Öppnas när ett originaldokument ska läggas på glasskivan.
(3) pappersledare
Justera med båda sidor av pappersbunten.
(4) kassett
Fyll på papper här. Två eller flera ark av samma format och papperstyp kan fyllas på samtidigt och
matas automatiskt ut, ett ark i taget.
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Fylla på kuvert
(5) främre lucka
Öppna för att fylla på papper eller för att starta utskriften.
(6) pappersstöd
Dra ut för att fylla på papper i kassetten.
(7) utmatningsfackets förlängningsdel
Öppna det för att stödja papper som matas ut.
(8) pappersutmatningsstöd
Dra ut för att stödja papper som matas ut.
(9) utmatningsfack
Utskrivna papper matas ut. Öppna helt innan utskrift görs.
131
(10) glasskiva
Placera ett original här.
132
Baksida
(1) transportenhet
Öppna den för att ta bort papper som har fastnat.
(2) kontakt för anslutning till elnät
Anslut den medföljande nätkabeln.
(3) USB-port
Sätt i USB-kabeln för att ansluta enheten till datorn.
Viktigt!
• Rör inte metallhöljet.
• Dra inte ut eller sätt i USB-kabeln när enheten skriver ut från eller skannar original till datorn.
133
Insida
(1) bläcklampor
Lyser eller blinkar för att indikera bläckbehållarens status.
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
(2) hållare för skrivhuvudet
Skrivhuvudet är förinstallerat.
Obs!
• Mer information om hur du byter ut en bläckbehållare finns i Byta ut bläckbehållare.
134
Manöverpanel
* Alla lampor på manöverpanelen är tända i figuren nedan enbart som exempel.
(1) PÅ (ON)-knapp/NÄTSTRÖM (POWER)-lampa
Används för att slå på och stänga av strömmen. Tänds efter att ha blinkat när strömmen slås på.
Kontrollera att dokumentluckan är stängd innan du slår på enheten.
Sätta på och stänga av enheten
(2) Knappen HEM (HOME)
Använd denna när du vill visa skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
(3) LCD (Liquid Crystal Display)
Visar meddelanden, menyalternativ och driftstatus.
(4) + --knappar
Anger det antal kopior som du vill kopiera eller skriva ut.
(5) Knappen Svart (Black)
Startar svartvit kopiering, scanning etc.
(6) Knappen Färg (Color)
Startar färgkopiering, skanning osv.
(7) Knappen Stopp (Stop)
Avbryter en pågående utskrift, kopiering eller scanning.
(8) Lampan Alarm
Lyser eller blinkar när ett fel inträffar.
(9) Knapparna , ,
och
Använd när du väljer en meny eller ett inställningsalternativ.
LCD-skärm och manöverpanel
(10) Knappen OK
Används för att bekräfta ditt val av en meny eller ett inställningsalternativ. Den här knappen används för
att lösa ett problem.
(11) Knappen Bakåt (Back)
Återgår till den föregående skärmen på LCD-skärmen.
135
(12) Knapparna Funktion (Function)
Använd dessa knappar för att välja menyer på skärmen HEM (HOME) eller för att välja en
funktionsmeny längst ned på LCD-skärmen.
Använda knapparna Funktion (Function)
(13) Lampan Wi-Fi
Lyser eller blinkar för att indikera statusen för trådlöst LAN.
Tänd:
En trådlös LAN-anslutning har aktiverats.
Blinkar:
Utskrift eller skanning görs via trådlöst LAN. Blinkar även vid konfiguration av den trådlösa LANanslutningen.
136
Om enhetens strömförsörjning
Kontrollera att enheten är på
Sätta på och stänga av enheten
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
137
Kontrollera att enheten är på
Lampan NÄTSTRÖM (POWER) lyser när enheten är på.
Även om LCD-skärmen är avstängd är enheten på om NÄTSTRÖM (POWER)-lampan lyser.
Obs!
• Det kan ta en stund innan enheten börjar skriva ut efter att du har startat enheten.
• LCD-skärmen släcks om enheten inte har använts under ca 5 minuter. Återställ skärmen genom att
trycka på någon av knapparna utom PÅ (ON), eller starta utskriften. Du kan inte ändra hur länge du
måste vänta innan LCD-skärmen stängs av.
138
Sätta på och stänga av enheten
Sätta på enheten
1. Tryck på PÅ (ON)-knappen för att sätta på enheten.
Lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar och lyser sedan med fast sken.
Kontrollera att enheten är på
Obs!
• Det kan ta en stund innan enheten börjar skriva ut efter att du har startat enheten.
• Om Alarm-lampan tänds eller blinkar och ett felmeddelande visas på LCD-skärmen ska du läsa
Ett meddelande visas.
• Du kan ställa in enheten så att den sätts på automatiskt när ett utskrifts- eller skanningsjobb
utförs från datorn som är ansluten via USB-kabel eller trådlöst nätverk. Den här funktionen är
avaktiverad som standard. Mer information om funktionen för automatisk start finns nedan.
Från enheten
Om ECO-inställningar
Från datorn
Stänga av och sätta på Skrivare
Stänga av enheten
1. Tryck på PÅ (ON)-knappen för att stänga av enheten.
När NÄTSTRÖM (POWER)-lampan slutar blinka är enheten avstängd.
139
Viktigt!
• Innan du drar ut strömkontakten efter att ha stängt av enheten ska du kontrollera att lampan för
NÄTSTRÖM (POWER) är släckt.
Obs!
• Du kan ställa in enheten så att den stängs av automatiskt när inga åtgärder utförs eller inga
utskriftsdata skickas till enheten under en viss tidsperiod. Det här är standardinställningen. Mer
information om funktionen för automatisk avstängning finns nedan.
Från enheten
Om ECO-inställningar
Från datorn
Stänga av och sätta på Skrivare
140
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln
Dra ur nätkabeln en gång i månaden för att kontrollera att strömkontakten/nätkabeln inte är skadade på
något av nedanstående sätt. Sådana skador är ovanliga.
•
•
•
•
•
Strömkontakten/nätkabeln är varm.
Strömkontakten/nätkabeln är rostig.
Strömkontakten/nätkabeln är böjd.
Strömkontakten/nätkabeln är sliten.
Strömkontakten/nätkabeln är delad.
Försiktighet
• Om strömkontakten/nätkabeln är skadad på något av ovanstående sätt ska du dra ur nätkabeln och
kontakta en tekniker. Om du använder enheten trots någon av ovanstående skador kan det börja brinna
eller så kan du få en stöt.
141
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
Följ instruktionerna nedan för att dra ur nätkabeln.
Viktigt!
• Tryck på PÅ (ON) och kontrollera sedan att lampan NÄTSTRÖM (POWER) har slocknat innan du drar
ur nätkabeln. Om du drar ur nätkabeln medan NÄTSTRÖM (POWER)-lampan lyser eller blinkar kan det
leda till att skrivhuvudet torkar ut eller täpps igen och att utskriftskvaliteten försämras.
1. Stäng av enheten genom att trycka på knappen PÅ (ON).
2. Kontrollera att lampan NÄTSTRÖM (POWER) är släckt.
3. Dra ur nätkabeln.
Specifikationen för nätkabeln varierar beroende på i vilket land eller i vilken region den används.
142
LCD-skärm och manöverpanel
Du kan välja funktionen, t.ex. kopiera eller skanna, på skärmen HEM (HOME) på LCD-skärmen.
Skärmen HEM (HOME) består av tre olika skärmar. Du kan använda knapparna
mellan dem.
eller
(A) för att bläddra
Om du vill välja en meny trycker du på den vänstra, mittersta eller högra av knapparna Funktion (Function)
(B).
Välj ett alternativ på menyskärmen eller inställningsskärmen med hjälp av knapparna
,
,
eller
och
tryck sedan på knappen OK (D) för att fortsätta med åtgärden.
Tryck på knappen Bakåt (Back) (E) för att återgå till föregående skärm.
Använda knapparna Funktion (Function)
Funktionsmenyn (F) visas vid behov längst ned på LCD-skärmen. Om du vill använda en funktion i
funktionsmenyn trycker du på motsvarande Funktion (Function)-knapp (G), (H) eller (I).
Antalet funktionsmenyer och alternativ varierar mellan olika skärmar. Kontrollera vilka funktionsmenyer
som visas längst ned på skärmen och välj sedan en av dem.
Exempel: Skärmen i Skanna (Scan)
143
(G) Tryck på den vänstra Funktion (Function)-knappen för att välja Spara/vid.bef (Save/Forward).
Skärmen där du väljer destinationer för att spara eller för att vidarebefordra skannade fotodata visas.
(H) Tryck på den mittersta av knapparna Funktion (Function). Skärmen Dokumentinställning
(Document setting) visas.
(I) Tryck på den högra Funktion (Function)-knappen för att välja Skanningsinst. (Scan settings).
Skanningsinställningarna visas.
144
Fylla på papper/original
Fylla på papper
Fylla på original
145
Fylla på papper
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Fylla på kuvert
Medietyper som du kan använda
Mediatyper som du inte kan använda
Utskriftsområde
146
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Du kan fylla på vanligt papper eller fotopapper.
Viktigt!
• Om du beskär vanligt papper till en mindre storlek som 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x 18 cm (5 x 7
tum) för att göra en provutskrift kan det orsaka pappersstopp.
Obs!
• Vi rekommenderar att du använder äkta fotomedia från Canon när du skriver ut fotografier.
Mer information om originalpapper från Canon finns i Medietyper som du kan använda.
• Du kan använda vanligt kopieringspapper.
Mer information om pappersstorlekar och pappersvikter som du kan använda med den här enheten
finns under Medietyper som du kan använda.
1. Förbered papperet.
Justera papperets kanter. Släta ut papperet om det rullar sig.
Obs!
• Justera kanterna på papperet innan du fyller på det. Papperet kan fastna om du inte justerar
kanterna.
• Om papperet har rullat sig tar du tag i de rullade hörnen och rullar försiktigt i motsatt riktning tills
papperet är helt platt.
Information om hur du slätar ut ihopkrullat papper finns i ”Lägg i papperet efter att du har slätat ut
det.” i Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig.
• När du använder Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201 fyller du på ett ark i taget som det är, även
om arket är rullat. Om du slätar ut det här papperet kan det orsaka sprickor i papperets yta, vilket
ger en lägre utskriftskvalitet.
2. Fyll på papper.
1. Öppna den främre luckan försiktigt.
147
2. Håll i den högra fliken på främre luckan och dra ut kassetten tills det tar stopp.
3. Använd den högra pappersledaren (A) för att skjuta ut båda pappersledarna hela vägen.
4. Fyll på papper mitt i kassetten MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND NEDÅT.
Skjut in pappershögen hela vägen mot kassettens bakkant.
Viktigt!
• Lägg alltid i papperet i stående orientering (B). Om du fyller på papperet i liggande orientering (C)
kan det fastna.
148
5. Skjut den högra pappersledaren (A) och justera pappersledarna mot pappersbuntens båda
sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Papperet kanske inte matas korrekt.
Obs!
• Fyll inte på papper över påfyllningsmarkeringen (D).
• Se till att pappersbunten inte är högre än flikarna (E) på pappersledarna.
• Fyll på papper i små storlekar, t.ex. 10 x 15 cm (4 x 6 tum), genom att skjuta in det så långt som
möjligt mot kassettens bakkant.
149
6. Håll i den högra fliken på främre luckan, tryck kassetten bakåt tills pilen (
är i höjd med pilen (
) på främre luckan
) på enheten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på LCD-skärmen.
7. Välj storlek och typ för det påfyllda papperet i kassetten vid Sidstl. (Page size) och Medietyp
(Type) och tryck sedan på knappen OK.
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra registreringen.
Pappersinställning för utskrift
3. Öppna utmatningsfacket.
1. Skjut ut pappersstödet (F) och öppna sedan utmatningsfackets förlängningsdel (G).
2. Öppna utmatningsfacket (H) försiktigt och skjut sedan ut pappersutmatningsstödet (I).
150
Viktigt!
• Se till att utmatningsfacket är öppet när du skriver ut. Om det inte är öppet kan inte enheten starta
utskriften.
Obs!
• När du vill skriva ut väljer du storlek och typ för det påfyllda papperet i skrivardrivrutinens eller
manöverpanelens skärm för utskriftsinställningar.
151
Fylla på kuvert
Du kan fylla på DL-kuvert och Com 10-kuvert.
Med rätt skrivardrivrutininställningar roteras och skrivs adressen ut automatiskt i enlighet med kuvertets
riktning.
Viktigt!
• Utskrift av kuvert via manöverpanelen eller från en digitalkamera stöds ej.
• Använd inte följande kuvert. De kan fastna i enheten eller orsaka att enheten fungerar dåligt.
• Kuvert som har präglad eller behandlad yta
• Kuvert med dubbla flikar
• Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
1. Förbered kuverten.
• Släta ut kuverten genom att trycka på alla hörn och kanter.
• Om kuverten är böjda tar du tag i två hörn och vrider försiktigt i motsatt riktning.
• Om hörnet på kuvertfliken är böjt plattar du till det.
• Använd en penna för att trycka ner framkanten i inmatningsriktningen och göra kuvertet platt.
Bilderna ovan visar kuvertets främre kant sett från sidan.
Viktigt!
• Kuvert kan fastna i enheten om de inte är platta eller om kanterna inte har riktats in på rätt sätt.
Kontrollera att inga rullningar eller upphöjningar är mer än 3 mm (0,1 tum) höga.
2. Lägg i kuverten.
1. Öppna den främre luckan försiktigt.
152
2. Håll i den högra fliken på främre luckan och dra ut kassetten tills det tar stopp.
3. Använd den högra pappersledaren (A) för att skjuta ut båda pappersledarna hela vägen.
4. Fyll på kuverten i mitten av kassetten MED ADRESSIDAN VÄND NEDÅT.
Den vikta fliken på kuvertet ska vara vänd uppåt på vänster sida.
(B) Baksida
(C) Adressida
Skjut in kuverten hela vägen mot kassettens bakkant.
Upp till 5 kuvert kan fyllas på samtidigt.
153
5. Skjut den högra pappersledaren (A) och justera pappersledarna mot kuvertens båda sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Då kanske kuverten inte matas korrekt.
Obs!
• Fyll inte på kuvert över påfyllningsmarkeringen (D).
• Se till att kuvertbunten inte är högre än flikarna (E) på pappersledarna.
6. Håll i den högra fliken på främre luckan, tryck kassetten bakåt tills pilen (
är i höjd med pilen (
) på främre luckan
) på enheten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på LCD-skärmen.
154
7. Välj storlek och typ för de påfyllda kuverten i kassetten vid Sidstl. (Page size) och Medietyp
(Type) och tryck sedan på knappen OK.
Pappersinställning för utskrift
3. Öppna utmatningsfacket.
1. Skjut ut pappersstödet (F) och öppna sedan utmatningsfackets förlängningsdel (G).
2. Öppna utmatningsfacket (H) försiktigt och skjut sedan ut pappersutmatningsstödet (I).
155
Viktigt!
• Se till att utmatningsfacket är öppet när du skriver ut. Om det inte är öppet kan inte enheten starta
utskriften.
Obs!
• När du vill skriva ut väljer du storlek och typ för de påfyllda kuverten på utskriftsinställningsskärmen i
skrivardrivrutinen.
156
Medietyper som du kan använda
För bästa utskriftsresultat bör du välja papper som är lämpliga för utskrift. Canon erbjuder olika
papperstyper som gör det roligare att skriva ut, som t.ex. etiketter, fotopapper eller dokumentpapper. Vi
rekommenderar att du använder originalpapper från Canon för utskrift av viktiga foton.
Medietyper
Tillgängliga papper
• Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)
• Kuvert (Envelope)*1
Canon originalpapper
Modellnumret för originalpapper från Canon visas inom vinkelparentes. Se instruktionshandboken som
medföljer papperet för detaljerad information om utskriftssidan och hur man hanterar papperet.
Information om pappersstorlekarna för Canon originalpapper finns på vår webbplats.
Obs!
• En del papper från Canon finns inte att köpa i alla länder. Papper säljs inte i USA med
modellnummer. Där köper du papperet med dess namn.
Papper för utskrift av foton:
•
•
•
•
•
•
•
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
Photo Paper Glossy <GP-601>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Matte Photo Paper <MP-101>
Papper för utskrift av affärsdokument:
• High Resolution Paper <HR-101N>*1
Papper för egna utskrifter:
• T-shirt-tryck <TR-301>*1
• Fotoetiketter <PS-101>
*1 Utskrift på detta papper från manöverpanelen eller från en digitalkamera stöds ej.
Påfyllningsgräns
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
Obs!
• När du skriver ut foton som sparats på en PictBridge-kompatibel enhet måste du ange
pappersstorlek och medietyp.
Skriva ut från en digitalkamera
157
Pappersstorlekar
Du kan använda följande pappersstorlekar.
Obs!
• Utskrift på följande sidstorlekar från manöverpanelen eller från en digitalkamera stöds ej.
• Legal och kuvert
Standardstorlekar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Letter
Legal
A5
A4
B5
10 x 15 cm (4 x 6 tum)
13 x 18 cm (5 x 7 tum)
20 x 25 cm (8 x 10 tum)
DL-kuvert
Com 10-kuvert
Ej standardstorlekar:
Du kan skriva ut på icke-standardstorlekar inom följande intervall.
• Minsta format: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 tum)
• Största format: 215,9 x 355,6 mm (8,50 x 14,00 tum)
Pappersvikt
Du kan använda nedanstående pappersvikter.
• 64 till 105 g /m2 (17 till 28 pund) (vanligt papper förutom originalpapper från Canon)
Använd inte tyngre eller lättare papper (förutom papper från Canon) eftersom det kan fastna i enheten.
Så här förvarar du ditt papper
• Ta enbart ut den mängd papper som krävs ur förpackningen precis innan du börjar skriva ut.
• För att undvika att papperet böjer sig när du inte skriver ut bör du avlägsna oanvänt papper, lägga
tillbaka det i förpackningen och förvara det på en plan yta. Förvara dessutom papperet på en plats där
det inte utsätts för värme, fuktighet eller direkt solljus.
158
Påfyllningsgräns
Tillgängliga papper
Medienamn
Kassett
Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)*1
Kuvert (Envelope)
Utmatningsfack
Cirka 100 ark
Cirka 50 ark
(10 ark: Legal)
(10 ark: Legal)
5 kuvert
*2
Canon originalpapper
Obs!
• Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna ark från utmatningsfacket innan du skriver ut kontinuerligt
för att undvika suddighet och missfärgningar (utom High Resolution Paper <HR-101N>).
Papper för utskrift av foton:
Medienamn <Modellnummer>
Kassett
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>*3
10 ark: A4, Letter och 20 x 25 cm (8 x 10 tum)
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>*3
10 ark: A4 och Letter
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Photo Paper Glossy <GP-601>*3
10 ark: A4 och Letter
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>*3
10 ark: A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 tum) och 20 x 25
cm (8 x 10 tum)
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*3
10 ark: A4 och Letter
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>*3
10 ark: A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 tum) och 20 x 25
cm (8 x 10 tum)
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Matte Photo Paper <MP-101>
10 ark: A4 och Letter
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Papper för utskrift av affärsdokument:
Medienamn <Modellnummer>
Kassett
High Resolution Paper <HR-101N>
65 ark
Utmatningsfack
50 ark
Papper för egna utskrifter:
Medienamn <Modellnummer>
Kassett
T-shirt-tryck <TR-301>
1 ark
Fotoetiketter <PS-101>
1 ark
159
*1 Eventuellt kan du få problem med matningen även om du följer anvisningarna om maxkapacitet,
beroende på typ av papper eller andra miljömässiga förhållanden (hög eller låg temperatur och
luftfuktighet). I sådana fall bör du inte fylla på mer än hälften av den tillåtna mängden papper samtidigt.
*2 Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna kuvert från utmatningsfacket innan du skriver ut kontinuerligt
så att suddighet och missfärgningar om möjligt kan undvikas.
*3 När du placerar papper i buntar kan utskriftssidan markeras när den matas in eller papper matas inte in
som de ska. I sådana fall ska du fylla på ett pappersark i taget.
160
Mediatyper som du inte kan använda
Använd inte följande typer av papper. Om du använder ett sådant papper blir resultatet inte tillräckligt bra,
och det kan dessutom orsaka stopp i eller problem med enheten.
• Vikt, böjt eller skrynkligt papper
• Fuktigt papper
• Papper som är för tunt (som väger mindre än 64 g /m2 (17 pund))
• Papper som är för tjockt (vanligt papper som väger mer än 105 g /m2 (28 pund), förutom originalpapper
från Canon)
• Papper som är tunnare än vykort, inklusive vanligt papper eller anteckningspapper som beskurits till en
mindre storlek (vid utskrift på papper i A5-format eller mindre)
• Vykort
• Vykort med påklistrade foton eller klistermärken
• Kuvert med dubbla flikar
• Kuvert som har präglad eller behandlad yta
• Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
• Alla typer av hålade papper
• Papper som inte är rektangulärt
• Papper som sitter samman med häftklamrar eller lim
• Papper med självhäftande ytor
• Papper som har dekorerats med glitter, osv.
161
Utskriftsområde
Utskriftsområde
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert
Letter, Legal
Kuvert (Envelope)
162
Utskriftsområde
För att få bästa möjliga utskriftsresultat bör du tänka på att enheten lägger till en marginal längs båda sidor
av utskriften. Det faktiska utskriftsområdet blir då området innanför de marginalerna.
Rekommenderat utskriftsområde
: Canon rekommenderar att du skriver ut inom det här området.
Utskriftsområde
: Området där det är möjligt att skriva ut. Utskrift i det här området kan emellertid
påverka utskriftskvaliteten eller pappersmatningen.
Obs!
• Vid automatisk dubbelsidig utskrift och dubbelsidig kopiering blir det utskrivbara området 2 mm (0,08
tum) smalare i den övre marginalen.
• Vid kopiering utan ram eller utskrift utan ram från ett framkallat foto väljer du Utökat antal kopior
(Extended copy amount) under Utskriftsinställningar (Print settings) i Enhetsinställningar
(Device settings) för att ange hur stor del av bilderna som ska sträcka sig utanför papperet.
Utskriftsinställningar
• Genom att välja utskrift utan ram kan du skriva ut utan marginaler.
• Kanterna kan komma att skäras av något vid utskrift utan ram eftersom den kopierade bilden förstoras
för att fylla upp hela sidan.
• Använd följande papper för utskrift utan ram:
•
•
•
•
•
•
•
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
Photo Paper Glossy <GP-601>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Matte Photo Paper <MP-101>
Utskrift utan ram på någon annan typ av papper kan minska utskriftskvaliteten avsevärt och/eller ge
utskrifter med ändrad färgton.
Utskrift utan ram på vanligt papper kan ge försämrad utskriftskvalitet. Använd dem enbart för
testutskrifter. Utskrift utan ram på vanligt papper från manöverpanelen eller från en digitalkamera stöds
ej.
• Utskrift utan ram kan inte användas för pappersformaten Legal, A5 eller B5 eller för kuvert.
• På en del papperstyper kan utskrift utan ram försämra utskriftskvaliteten högst upp och längst ned på
papperet eller ge fläckar.
163
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert
Storlek
Utskrivbart område (bredd x höjd)
A5
141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 tum)
A4
203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 tum)
B5
175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 tum)
10 x 15 cm (4 x 6 tum)
94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 tum)
13 x 18 cm (5 x 7 tum)
120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 tum)
20 x 25 cm (8 x 10 tum)
196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 43,3 mm (1,70 tum)
(B) 37,4 mm (1,47 tum)
Utskrivbart område
(C) 3,0 mm (0,12 tum)
(D) 5,0 mm (0,20 tum)
(E) 3,4 mm (0,13 tum)
(F) 3,4 mm (0,13 tum)
164
Letter, Legal
Storlek
Utskrivbart område (bredd x höjd)
Letter
203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 tum)
Legal
203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 43,3 mm (1,70 tum)
(B) 37,4 mm (1,47 tum)
Utskrivbart område
(C) 3,0 mm (0,12 tum)
(D) 5,0 mm (0,20 tum)
(E) 6,4 mm (0,25 tum)
(F) 6,3 mm (0,25 tum)
165
Kuvert (Envelope)
Storlek
Rekommenderat utskriftsområde (bredd x höjd)
DL-kuvert
98,8 x 179,5 mm (3,88 x 7,06 tum)
Com 10-kuvert
93,5 x 200,8 mm (3,68 x 7,90 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 8,0 mm (0,31 tum)
(B) 32,5 mm (1,28 tum)
(C) 5,6 mm (0,22 tum)
(D) 5,6 mm (0,22 tum)
166
Fylla på original
Lägga original på glasskivan
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna
Originaldokument som du kan använda
Ta av/sätta på dokumentluckan
167
Lägga original på glasskivan
1. Placera ett original på glasskivan.
1. Öppna dokumentluckan.
2. Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT på glasskivan.
Originaldokument som du kan använda
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna
Viktigt!
• Du bör tänka på följande när du placerar originalet på glasskivan.
• Placera inga föremål som väger över 2,0 kg (4,4 pund) på glasskivan.
• Tryck inte på originalet så att glasskivan belastas med en större tyngd än 2,0 kg (4,4 pund).
Om du inte tar hänsyn till begränsningarna ovan kan skannern fungera dåligt eller glasskivan gå
sönder.
2. Stäng dokumentluckan försiktigt.
Viktigt!
• När du har placerat originalet på glasskivan stänger du dokumentluckan ordentligt innan du börjar
kopiera eller skanna.
168
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna
Placera originalet i den position som passar den funktion som ska användas. Om du inte placerar originalet i
rätt position kan det kanske inte scannas korrekt.
Placera originalet och justera det mot justeringsmärket
• Placera original som ska kopieras
• Vid användning av Skanna (Scan):
◦ välj Autoskanna (Auto scan) som Dok.typ (Doc.type) för att skanna textdokument, tidskrifter
eller dagstidningar
◦ välj Dokument (Document) eller Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type) och välj en
standardstorlek (A4, Letter o.s.v.) som Skann.stl (Scan size) för att skanna original
• Vid användning av en programvara på en dator:
◦ skanna textdokument, tidskrifter eller dagstidningar
◦ välj en standardstorlek (A4, Letter o.s.v.) för att skanna original
Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT på glasskivan och justera det mot
justeringsmärket
. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
Viktigt!
• Enheten kan inte skanna det randiga området (A) (1 mm (0,04 tum) från glasskivans kanter).
Placering av endast ett original mitt på glasskivan
• Skanna endast ett utskrivet foto i Fotokopia (Photo copy)
• Vid användning av Skanna (Scan):
169
◦ välj Autoskanna (Auto scan) som Dok.typ (Doc.type) för att skanna ett foto, vykort, visitkort
eller en optisk skiva
◦ välj Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type) och välj Autoskanna (Auto scan) som Skann.stl
(Scan size) för att skanna ett original
• Skanna ett foto, vykort, visitkort eller en optisk skiva med en programvara på en dator
Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT, och lämna 1 cm (0,4 tum) eller
mer mellan kanterna (den yta som är märkt med diagonala streck) på glasskivan. Den del som har
placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
Placera två eller fler original på glasskivan
• Skanna två eller flera utskrivna foton i Fotokopia (Photo copy)
• Vid användning av Skanna (Scan):
◦ välj Autoskanna (Auto scan) som Dok.typ (Doc.type) för att skanna två eller fler utskrivna
foton, vykort eller visitkort
◦ välj Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type) och välj Autoskanna flera (Auto multi scan) som
Skann.stl (Scan size) för att skanna två eller flera original
• Skanna två eller fler utskrivna foton, vykort eller visitkort med en programvara på en dator
Placera originalen MED DEN SIDA SOM SKA SCANNAS VÄND NEDÅT. Lämna 1 cm (0,4 tum) eller mer
mellan kanterna (den yta som är märkt med diagonala streck) på glasskivan och originalen, samt mellan
de olika originalen. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
Du kan placera upp till tolv objekt i scannern.
(A) Mer än 1 cm (0,4 tum)
Obs!
• Funktionen för lutningskorrigering kompenserar automatiskt för original som har placerats med en
vinkel på upp till cirka 10 grader. Vinklade foton med en långsida på 180 mm (7,1 tum) eller mer kan
dock inte korrigeras.
• Foton som inte är rektangulära eller som är oregelbundet formade (som t.ex. urklippta foton) kanske
inte går att skanna på rätt sätt.
170
Originaldokument som du kan använda
Alternativ
Originaltyper
Information
- Textdokument, tidningar och tidskrifter
- Fotografier, vykort, visitkort eller optiska skivor (Blu-ray/DVD/CD-skivor
m.m.)
Storlek (bredd x höjd)
Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 tum)
Obs!
• Du kan ta loss dokumentluckan från enheten för att göra det lättare att placera en bok på glasskivan.
Ta av/sätta på dokumentluckan
171
Ta av/sätta på dokumentluckan
Ta av dokumentluckan:
Öppna dokumentluckan till lodrätt läge och fäll den sedan bakåt.
Sätta på dokumentluckan:
Sätt fast båda gångjärnen (A) på dokumentluckan i hållaren (B) och sätt i båda gångjärnen på
dokumentluckan vertikalt enligt bilden nedan.
172
Byta ut bläckbehållare
Byta ut bläckbehållare
Kontrollera bläckstatus
173
Byta ut bläckbehållare
När bläcket håller på att ta slut eller om fel uppstår visas ett meddelande på LCD-skärmen för att informera
dig om felet. Följ anvisningarna i meddelandet.
Ett meddelande visas
Obs!
• Om utskriftsresultatet blir svagt eller om vita ränder uppstår trots att bläcknivån är tillräcklig, se
Underhållsprocedur.
Ersättningsprocedur
När du behöver byta ut bläckbehållarna följer du proceduren nedan.
Viktigt!
• När du har lyft ut en bläckbehållare ska den nya sättas i omedelbart. Låt inte enheten stå utan en
installerad bläckbehållare.
• Använd nya bläckbehållare vid utbyte. Om du sätter i använda bläckbehållare kan det orsaka
igentäppta munstycken. Dessutom kan inte enheten mäta bläcknivån i bläckbehållarna ordentligt
med en sådan bläckbehållare.
• När du väl har installerat en bläckbehållare ska du inte ta bort den från enheten och låta den ligga
utan skydd. Då kan bläckbehållaren torka ut och det kan hända att enheten inte fungerar när du
sätter tillbaka behållaren. För att bibehålla optimal utskriftskvalitet ska du använda en bläckbehållare
inom sex månader efter den första användningen.
Obs!
• Det kan gå åt färgbläck även när du skriver ut svartvita dokument eller om du har ställt in svartvit
utskrift.
Det går även åt bläck vid vanlig rengöring och djuprengöring av skrivhuvudet, vilket kan behövas
krävas för att upprätthålla enhetens prestanda. När bläcket tar slut i en bläckbehållare måste den
omedelbart bytas mot en ny.
Användbar information om bläck
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Öppna den främre luckan.
174
3. Öppna manöverpanelen (A) och öppna sedan utmatningsfacket (B).
Öppna manöverpanelen (A) tills det tar stopp.
Hållaren för skrivhuvudet flyttas till positionen för utbyte.
Försiktighet
• Försök inte stoppa eller flytta hållaren för skrivhuvudet med våld. Rör inte vid hållaren för
skrivhuvudet förrän den stannat helt.
Viktigt!
• När du öppnar eller stänger manöverpanelen får du inte röra knapparna eller LCD-skärmen på
manöverpanelen. I annat fall kan saker ske utan att du är medveten om det.
• Rör inte vid metallkomponenterna eller vid någon av de andra delarna inuti enheten.
• Om manöverpanelen har varit öppen i över 10 minuter flyttas hållaren för skrivhuvudet åt höger.
Då ska du stänga manöverpanelen och öppna den igen.
4. Byt ut den bläckbehållare vars lampa blinkar snabbt.
Tryck på fliken (C) och lyft ut bläckbehållaren för att ta bort den.
Viktigt!
• Rör inga andra delar än bläckbehållarna.
• Var försiktig när du hanterar bläckbehållaren så att du inte får fläckar på kläder och omgivande
ytor.
• Följ de källsorteringsregler som gäller i din kommun när du kasserar tomma bläckbehållare.
175
Obs!
• Ta inte bort två eller fler bläckbehållare samtidigt. Om du byter ut två eller fler bläckbehållare
ska du byta ut en bläckbehållare i taget.
• Mer information om bläcklampornas olika blinkhastigheter finns i Kontrollera bläckstatusen via
bläcklamporna.
5. Gör i ordning en ny bläckbehållare.
1. Ta ut den nya bläckbehållaren ur förpackningen, dra loss den orangefärgade tejpen (
och ta sedan bort skyddsfilmen (
)
) helt.
Viktigt!
• Var försiktig när du hanterar bläckbehållaren. Var försiktig så att du inte utsätter den för hårt tryck
eller tappar den.
• Om den orangefärgade tejpen sitter kvar på det Y-formade lufthålet (D) kan detta orsaka att bläck
läcker ut eller att enheten inte skriver ut korrekt.
2. Håll bläckbehållaren med det orangefärgade skyddslocket (E) vänt uppåt, och var noga
med att inte blockera det Y-formade lufthålet (D).
3. Lyft upp fliken på det orangefärgade skyddslocket (E) för att ta bort det FÖRSIKTIGT.
176
Viktigt!
• Tryck inte på bläckbehållarens sidor. Om du trycker på bläckbehållarens sidor och det Y-formade
lufthålet (D) är blockerat kan bläcket skvätta ut.
• Rör inte vid det orangefärgade skyddslockets (E) insida eller den öppna bläcköppningen (F). Om
du rör vid dem kan du få bläckfläckar på händerna.
• Sätt aldrig tillbaka skyddslocket (E) om du har tagit bort det. Följ de källsorteringsregler som gäller
i din kommun när du slänger förbrukningsartiklar.
6. Installera den nya bläckbehållaren.
1. För in bläckbehållarens främre ände i skrivhuvudet lutande.
Se till att bläckbehållarens placering matchar etiketten.
2. Tryck på ovansidan av bläckbehållaren tills bläckbehållaren klickar på plats.
Kontrollera att bläcklampan tänds.
177
Viktigt!
• Det går inte att skriva ut om bläckbehållaren sitter i felaktig position. Se till att du sätter i
bläckbehållaren på den plats som visas på etiketten på hållaren för skrivhuvudet.
• Det går inte att skriva ut förrän alla bläckbehållare har satts i. Installera alla bläckbehållare.
7. Stäng manöverpanelen försiktigt.
Försiktighet
• Var försiktig när du stänger manöverpanelen så att du inte klämmer fingrarna.
Viktigt!
• När du öppnar eller stänger manöverpanelen får du inte röra knapparna eller LCD-skärmen på
manöverpanelen. I annat fall kan saker ske utan att du är medveten om det.
Obs!
• Om felmeddelandet visas när du har stängt manöverpanelen ska du vidta lämpliga åtgärder.
Ett meddelande visas
• När du börjar skriva ut efter att bläckbehållaren har bytts ut rengör enheten automatiskt
skrivhuvudet. Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört rengöringen av skrivhuvudet.
• Om skrivhuvudet inte är justerat, vilket visas av sneda utskrivna linjer eller liknande symptom,
justerar du skrivhuvudet.
178
Kontrollera bläckstatus
Kontrollera bläckstatusen via enhetens LCD-skärm
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
Kontrollera bläckstatusen från datorn
179
Kontrollera bläckstatusen via enhetens LCD-skärm
1. Kontrollera att enheten är påslagen och visa skärmen HEM (HOME).
Om skärmen HEM (HOME) inte visas trycker du på knappen HEM (HOME).
2. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för inställningsmenyn visas.
3. Välj
Uppskattade bläcknivåer (Estimated ink levels) och tryck sedan på knappen
OK.
En symbol visas i området (A) om det finns information om återstående bläcknivå.
Exempel:
Bläckbehållaren är snart tom. Gör i ordning en ny bläckbehållare.
Obs!
• Ovanstående skärm visar beräknad bläcknivå.
• För att visa och skriva ut modellnumret för bläckbehållaren väljer du Bläcknummer (Ink number)
genom att trycka på den högra Funktion (Function)-knappen.
• Information om bläckbehållarnas status kan även visas på LCD-skärmen under utskrift.
• Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
Kontrollera bläckstatusen från datorn
180
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Öppna den främre luckan och öppna sedan utmatningsfacket.
3. Lyft upp manöverpanelen och öppna tills det tar emot.
Ersättningsprocedur
4. Kontrollera bläcklampan.
Stäng manöverpanelen när du har kontrollerat statusen via bläcklamporna.
Ersättningsprocedur
• Bläcklampan lyser.
Bläckbehållaren är korrekt installerad.
• Bläcklampan blinkar.
Blinkar långsamt (ca var 3:e sekund)
...... Upprepas
Bläckbehållaren är snart tom. Gör i ordning en ny bläckbehållare.
Blinkar snabbt (med 1-sekundsintervaller)
...... Upprepas
- Bläckbehållaren är inte installerad i rätt position.
eller
- Bläcket är slut.
Kontrollera att bläckbehållaren är installerad i den position som visas på etiketten på hållaren för
skrivhuvudet. Om bläckbehållarens position är korrekt men lampan blinkar har ett fel uppstått och
det går inte att skriva ut från enheten. Kontrollera felmeddelandet på LCD-skärmen.
Ett meddelande visas
• Bläcklampan är släckt.
Bläckbehållaren sitter inte korrekt eller funktionen för att känna av den återstående mängden bläck
har inaktiverats. Om bläckbehållaren inte sitter fast ordentligt kontrollerar du att det orangefärgade
181
skyddslocket är borttaget från bläckbehållarens undersida och trycker sedan på bläckbehållarens
ovansida tills bläckbehållaren klickar på plats.
Om bläcklampan fortfarande är släckt efter att bläckbehållaren har satts tillbaka har ett fel uppstått
och det går inte att skriva ut från enheten. Kontrollera felmeddelandet på LCD-skärmen.
Ett meddelande visas
Obs!
• Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
Kontrollera bläckstatusen från datorn
182
Underhåll
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Utföra underhåll från en dator
Rengöra enheten
183
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Underhållsprocedur
Skriva ut testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken
Rengöra skrivhuvudet
Djuprengöring av skrivhuvudet
Justera skrivhuvudet
184
Underhållsprocedur
Om utskriftsresultatet är suddigt, färgerna inte skrivs ut korrekt eller utskriftsresultaten inte är
tillfredsställande (t.ex. raka linjer skrivs ut feljusterade) ska du utföra underhållsproceduren nedan.
Viktigt!
• Försök inte skölja eller torka av skrivhuvudet eller bläckbehållare. Det kan medföra problem med
skrivhuvudet eller bläckbehållare.
Obs!
• Kontrollera att den orangefärgade skyddstejpen inte sitter kvar på bläckbehållaren.
• Öppna manöverpanelen och se till att alla lampor på bläckbehållaren är tända. Om lamporna är släckta
eller blinkar ska du vidta lämpliga åtgärder.
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
• Utskriftsresultatet kan förbättras om du ökar utskriftskvaliteten i drivrutinens inställningar.
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Om utskrifterna är suddiga eller ojämna:
Steg1
Skriv ut testmönstret för munstycken.
Från enheten
Skriva ut testmönster för munstycken
Från datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Steg2
Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
Om linjer saknas eller det finns vita horisontella ränder i mönstret:
Steg3
Rengör skrivhuvudet.
Från enheten
Rengöra skrivhuvudet
Från datorn
185
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
När du har rengjort skrivhuvudet ska du skriva ut och granska ett testmönster för munstycken:
Steg1
Om problemet inte är löst efter det att du genomfört steg1 till steg3 två gånger:
Steg4
Djuprengöring av skrivhuvudet.
Från enheten
Djuprengöring av skrivhuvudet
Från datorn
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
Obs!
• När du har utfört rutinen till och med steg 4 och detta inte har löst problemet stänger du av strömmen
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet efter ett dygn.
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta Canons servicecenter.
Om utskriftsresultaten blir ojämna genom att exempelvis raka linjer blir
sneda:
Steg
Justera skrivhuvudet.
Från enheten
Justera skrivhuvudet
Från datorn
Justera Skrivhuvud via datorn
186
Skriva ut testmönster för munstycken
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från
skrivhuvudmunstycket.
Obs!
• Om återstående bläcknivån är låg skrivs inte testmönstret för munstycken ut på rätt sätt. Byt ut
bläckbehållaren som har för lite bläck.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper med A4- eller Letter-format i kassetten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på LCD-skärmen.
Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) för Medietyp (Type) och
tryck sedan på knappen OK.
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
3. Öppna utmatningsfacket försiktigt.
4. Skriv ut testmönstret för munstycken.
1. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Välj
Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Välj Testmönster f. skrivarmunstycke (Print nozzle check pattern) och tryck sedan på
OK.
187
Bekräftelseskärmen visas.
4. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Testmönstret för munstycken skrivs ut och två bekräftelseskärmar för mönsterutskriften visas på LCDskärmen.
5. Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
188
Granska testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken och rengör skrivhuvudet om det behövs.
1. Kontrollera om det saknas någon linje i mönstret (C) eller om det finns vita horisontella
ränder i mönstret (D).
(A) Inga linjer saknas/Det finns inte några vita ränder
(B) Linjer saknas/Det finns horisontella vita ränder
(E) Antal utskrivna ark hittills
2. Välj det mönster som ligger närmast ditt utskrivna testmönster på bekräftelseskärmen.
För (A) (inga saknade linjer eller inga horisontella vita ränder) i vare sig mönster (C) eller mönster
(D):
1. Det behövs inte någon rengöring. Välj Alla A (All A) och tryck sedan på OK.
2. Bekräfta meddelandet och tryck sedan på OK.
189
Skärmen återgår till Underhåll (Maintenance).
För (B) (linjer saknas eller det finns horisontella vita ränder) i mönster (C) eller mönster (D) eller i
båda mönstren:
1. Rengöring behöver utföras. Välj Även B (Also B) och tryck sedan på OK.
Bekräftelseskärmen för rengöring visas.
2. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Enheten börjar rengöra skrivhuvudet.
Rengöra skrivhuvudet
Obs!
• Det totala antalet hittills utskrivna ark visas i steg om 50 på utskriften av testmönstret för munstyckena.
190
Rengöra skrivhuvudet
Rengör skrivhuvudet om det saknas linjer eller om det finns horisontella vita ränder i testmönstret för
munstycken. Rengöringen åtgärdar tilltäppta munstycken och återställer skrivhuvudets status. Det går åt
mycket bläck när skrivhuvudet rengörs, så rengör därför bara skrivhuvudet när det verkligen behövs.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper med A4- eller Letter-format i kassetten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på LCD-skärmen.
Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) för Medietyp (Type) och
tryck sedan på knappen OK.
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
3. Öppna utmatningsfacket försiktigt.
4. Rengör skrivhuvudet.
1. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Välj
Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Välj Rengöring (Cleaning) och tryck sedan på OK.
191
Bekräftelseskärmen visas.
4. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Enheten börjar rengöra skrivhuvudet.
Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört rengöringen av skrivhuvudet. Det tar cirka 1 minut.
Bekräftelseskärmen för mönsterutskrift visas.
5. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Testmönstret skrivs ut.
5. Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
Obs!
• Om problemet inte har lösts efter ha rengjort skrivhuvudet två gånger, provar du med att göra en
djuprengöring av skrivhuvudet.
192
Djuprengöring av skrivhuvudet
Djuprengör skrivhuvudet om utskriftskvaliteten inte förbättras av den vanliga rengöringen av skrivhuvudet.
Vid djuprengöring av skrivhuvudet går det åt mer bläck än vid vanlig rengöring av skrivhuvudet. Rengör
därför bara skrivhuvudet när det är nödvändigt.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper med A4- eller Letter-format i kassetten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på LCD-skärmen.
Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) för Medietyp (Type) och
tryck sedan på knappen OK.
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
3. Öppna utmatningsfacket försiktigt.
4. Djuprengöring av skrivhuvudet.
1. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Välj
Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Välj Djuprengöring (Deep cleaning) och tryck sedan på OK.
193
Bekräftelseskärmen visas.
4. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Enheten startar djuprengöringen av skrivhuvudet.
Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört djuprengöringen av skrivhuvudet. Detta tar cirka 1–2
minuter.
Bekräftelseskärmen för mönsterutskrift visas.
5. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Testmönstret skrivs ut.
6. När meddelandet om att åtgärden har slutförts visas trycker du på OK.
5. Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
Om en viss färg inte skrivs ut ordentligt ska du byta ut bläckbehållaren för den färgen.
Om problemet inte är löst stänger du av strömmen och genomför sedan ännu en djuprengöring av
skrivhuvudet efter 24 timmar.
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta Canons servicecenter.
194
Justera skrivhuvudet
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet
justeras.
Obs!
• Om nivån för återstående bläck är låg skrivs arket för justering av skrivhuvudet inte ut på rätt sätt.
Byt ut bläckbehållaren som har för lite bläck.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format (inklusive återvunnet papper)*
* Kontrollera att det papper som används är vitt, samt rent på båda sidorna.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper med A4- eller Letter-format i kassetten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på LCD-skärmen.
Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) för Medietyp (Type) och
tryck sedan på knappen OK.
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
3. Öppna utmatningsfacket försiktigt.
4. Skriv ut arket för justering av skrivhuvud.
1. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Välj
Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Välj Autom. huvudjustering (Auto head alignment) och tryck sedan på OK.
195
Bekräftelseskärmen visas.
4. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Arket för justering av skrivhuvud skrivs ut.
Viktigt!
• Rör inte vid någon del av utskriften på arket för justering av skrivhuvud. Om arket fläckas eller
skrynklas kan det kanske inte scannas korrekt.
5. När meddelandet Skrevs mönstren ut ordentligt? (Did the patterns print correctly?) visas
bekräftar du att mönstren har skrivits ut ordentligt genom att välja Ja (Yes) och sedan trycka
på OK.
5. Scanna arket för justering av skrivhuvud så att skrivhuvudets position justeras.
1. Kontrollera meddelandet och placera sedan arket för justering av skrivhuvud på glasskivan.
Lägg i arket för justering av skrivhuvud MED DEN TRYCKTA SIDAN VÄND NEDÅT och passa in märket
i arkets nedre högra hörn efter justeringsmärket
196
.
2. Stäng dokumentluckan försiktigt och tryck sedan på OK.
Enheten skannar arket för justering av skrivhuvudet och skrivhuvudets position justeras automatiskt.
Viktigt!
• Öppna inte dokumentluckan och flytta inte arket för justering av skrivhuvud på glasskivan förrän
justeringen av skrivhuvudets position är slutförd.
• Om felmeddelandet visas på LCD-skärmen trycker du på OK för att rensa felet och vidtar sedan
lämpliga åtgärder.
Ett meddelande visas
3. När meddelandet om att åtgärden har slutförts visas trycker du på OK.
Ta bort arket för justering av skrivhuvud från glasskivan.
Obs!
• Om utskriftsresultaten fortfarande inte är tillfredsställande efter du har justerat skrivhuvudet enligt
anvisningarna ovan justerar du skrivhuvudets läge manuellt från datorn.
Justera Skrivhuvud via datorn
• När du vill skriva ut och kontrollera skrivhuvudets justeringsvärden väljer du Skriv ut
huvudjusteringsvärde (Print the head alignment value) på skärmen Underhåll (Maintenance).
197
Utföra underhåll från en dator
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
Justera Skrivhuvud
Justera Skrivhuvud via datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
198
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
Med funktionen för rengöring av skrivhuvud kan du rensa igentäppta skrivhuvudmunstycken. Rengör
skrivhuvudena när utskriften är blek eller när en viss färg inte skrivs ut, även om det finns tillräckligt med
bläck.
Så här rengör du skrivhuvudena:
Rengöring (Cleaning)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Rengöring (Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance)
När dialogrutan Rengöring av skrivhuvud (Print Head Cleaning) öppnas väljer du den bläckgrupp
som ska rengöras.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att se vad du behöver kontrollera före
rengöringen.
3. Utför rengöringen
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute).
Rengöringen av skrivhuvudena påbörjas.
4. Slutför rengöringen
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas efter att bekräftelsemeddelandet har
visats.
5. Kontrollera resultaten
Om du vill kontrollera om utskriftskvaliteten har förbättrats klickar du på Skriv ut testmönster (Print
Check Pattern). Om du vill avbryta kontrollen klickar du på Avbryt (Cancel).
Upprepa proceduren om problemet inte avhjälps efter den första rengöringen av skrivhuvudet.
Viktigt!
• Rengöring (Cleaning) förbrukar en liten mängd bläck.
Om du ofta utför rengöring av skrivhuvud förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför
rengöring bara när det är nödvändigt.
Djuprengöring (Deep Cleaning)
En Djuprengöring (Deep Cleaning) är grundligare än en rengöring. Utför en djuprengöring när två försök
med funktionen Rengöring (Cleaning) inte avhjälper problemet med skrivhuvudet.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
199
2. Klicka på Djuprengöring (Deep Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance).
När dialogrutan Djuprengöring (Deep Cleaning) öppnas väljer du den bläckgrupp som ska
djuprengöras.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att se vad du behöver kontrollera före
djuprengöringen.
3. Utför djuprengöringen
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Djuprengöringen av skrivhuvudena påbörjas.
4. Slutför djuprengöringen
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas efter att bekräftelsemeddelandet har
visats.
5. Kontrollera resultaten
Om du vill kontrollera om utskriftskvaliteten har förbättrats klickar du på Skriv ut testmönster (Print
Check Pattern). Om du vill avbryta kontrollen klickar du på Avbryt (Cancel).
Viktigt!
• Djuprengöring (Deep Cleaning) förbrukar mer bläck än Rengöring (Cleaning).
Om du ofta utför rengöring av skrivhuvud förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför
rengöring bara när det är nödvändigt.
Obs!
• Om du inte ser någon förbättring efter en Djuprengöring (Deep Cleaning), stäng av skrivaren, vänta
24 timmar och utför sedan en Djuprengöring (Deep Cleaning) igen. Om du fortfarande inte ser någon
förbättring kanske bläcket är slut eller skrivhuvudet utslitet. Om du vill veta mer om vad du kan göra åt
detta läser du ”Inget bläck matas ut”.
Närliggande information
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
200
Justera Skrivhuvud
När du justerar skrivhuvudets position åtgärdas fel i justeringen av skrivhuvudets position, och tillstånd som
färg och ränder förbättras.
Om utskriften blir ojämn på grund av radförskjutning eller andra tillstånd justerar du skrivhuvudets position.
På den här skrivaren kan du justera skrivhuvudet antingen automatiskt eller manuellt.
201
Justera Skrivhuvud via datorn
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar på utskriften.
I den här skrivaren kan du justera skrivhuvuden på två olika sätt: med automatisk justering och manuell
justering.
Så här justerar du skrivhuvuden manuellt:
Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Anpassade inställningar (Custom Settings) på fliken Underhåll
(Maintenance)
Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) visas.
3. Växla till manuell justering av skrivhuvudet
Markera kryssrutan Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually).
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
5. Klicka på Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken Underhåll
(Maintenance)
Dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment) visas.
6. Fyll på vanligt papper i skrivaren
Fyll på två ark vanligt papper i A4- eller Letter-format i kassetten.
7. Utför huvudjustering
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Rikta in skrivhuvud (Align Print Head).
Följ instruktionerna i meddelandet som visas.
Viktigt!
• Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
8. Kontrollera det utskrivna testmönstret
Ange numren för de mönster som har minst märkbara ränder i motsvarande rutor.
Även om du klickar på de mönster som har minst märkbara ränder i förhandsgranskningsfönstret
anges deras nummer automatiskt i motsvarande rutor.
202
När du har angett alla värden som krävs klickar du på OK.
Obs!
• Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst iögonfallande,
vertikala ränderna.
(A) Minst iögonfallande vertikala ränder
(B) Mest iögonfallande vertikala ränder
9. Kontrollera det meddelande som visas och klicka på OK
Det andra mönstret skrivs ut.
Viktigt!
• Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
10. Kontrollera det utskrivna testmönstret
Ange numren för de mönster som har minst iögonfallande ränder eller streck i de motsvarande
rutorna.
Även om du klickar på de mönster som har minst iögonfallande ränder eller streck i
förhandsgranskningsfönstret anges deras nummer automatiskt i motsvarande rutor.
203
När du har angett alla värden som krävs klickar du på OK.
Obs!
• Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning som ger de minst
iögonfallande horisontella ränderna.
(A) Minst iögonfallande horisontella ränder
(B) Mest iögonfallande horisontella ränder
• Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning som ger de minst
iögonfallande horisontella ränderna.
(A) Minst iögonfallande horisontella ränder
(B) Mest iögonfallande horisontella ränder
Obs!
• Öppna dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment) och klicka på
Skriv ut justeringsvärde (Print Alignment Value) om du vill skriva ut och se aktuell inställning.
204
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Med funktionen för test av bläckmunstycken kan du kontrollera att skrivhuvudena fungerar korrekt genom att
skriva ut ett testmönster. Skriv ut mönstret om utskriften blir svag eller om en viss färg inte skrivs ut.
Så här skriver du ut ett mönster för test av bläckmunstycken:
Test av bläckmunstycken (Nozzle Check)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) på fliken Underhåll
(Maintenance)
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att visa de saker du bör kontrollera innan
du skriver ut mönstret för test av bläckmunstycken.
3. Fyll på vanligt papper i skrivaren
Ladda ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i kassetten.
4. Skriv ut ett testmönster för munstycken
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Skriv ut testmönster (Print Check
Pattern).
Utskriften av testmönster för bläckmunstycken startar.
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Dialogrutan Mönsterkontroll (Pattern Check) visas.
5. Kontrollera utskriftsresultatet
Kontrollera utskriftsresultatet. Om utskriften är normal klickar du på Avsluta (Exit).
Om resultatet är smetigt eller om vissa delar inte har skrivits ut klickar du på Rengöring (Cleaning)
för att rengöra skrivhuvudet.
Närliggande information
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
205
Rengöra enheten
Rengöra enhetens utsida
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Rengöra pappersmatningshjulet
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
206
Rengöra enhetens utsida
Använd alltid en mjuk och torr tygtrasa, t.ex. en glasögonduk, när du torkar bort smuts från ytan. Se till att
duken inte är skrynklig eller har skarpa veck innan du rengör enheten med den.
Viktigt!
• Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
• Använd inte pappersnäsdukar, pappershanddukar, grovt tyg eller liknande material när du rengör
skrivarens utsida eftersom det kan repa ytan. Damm eller små fibrer från papperet kan fastna i enheten
och orsaka problem som blockerat skrivhuvud eller dålig utskriftskvalitet.
• Använd aldrig flyktiga vätskor som thinner, bensen, aceton eller andra kemiska rengöringsmedel för att
rengöra enheten. Dessa vätskor kan orsaka fel eller skada enhetens yta.
207
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Viktigt!
• Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
• Använd inte pappersnäsdukar, pappershanddukar, grovt tyg eller liknande material när du rengör
skrivarens utsida eftersom det kan repa ytan. Damm eller små fibrer från papperet kan fastna i enheten
och orsaka problem som blockerat skrivhuvud eller dålig utskriftskvalitet.
• Använd aldrig flyktiga vätskor som thinner, bensen, aceton eller andra kemiska rengöringsmedel för att
rengöra enheten. Dessa vätskor kan orsaka fel eller skada enhetens yta.
Rengör försiktigt glasskivan (A) och dokumentluckans insida (den vita ytan) (B) med en mjuk, ren, luddfri
och torr trasa. Kontrollera att inga rester finns kvar efter rengöringen, i synnerhet inte på glasskivan.
Viktigt!
• Insidan av dokumentluckan (den vita ytan) (B) skadas lätt, så torka av den försiktigt.
208
Rengöra pappersmatningshjulet
Om pappersmatningshjulet blir smutsigt eller om det sitter pappersfibrer på det, kanske inte papperet matas
ordentligt.
Då bör du rengöra pappersmatningshjulet. Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så gör bara detta
när det verkligen behövs.
Du måste förbereda: tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Välj Rengöring av matningsrullar (Roller cleaning).
1. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Välj
Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Välj Rengöring av matningsrullar (Roller cleaning) och tryck sedan på OK.
Bekräftelseskärmen visas.
4. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
3. Rengör pappersmatningshjulet utan papper.
1. Följ instruktionerna som visas och ta bort alla pappersark i kassetten.
2. Tryck på OK.
Pappersmatningshjulet roterar medan det rengörs.
4. Rengör pappersmatningshjulet med papper.
209
1. Kontrollera att pappersmatningshjulet har slutat rotera och följ sedan instruktionerna i
meddelandet för att lägga i tre eller fler ark vanligt papper av A4- eller Letter-storlek i
kassetten.
2. Öppna utmatningsfacket försiktigt.
3. Tryck på OK.
Rengöringen av enheten startar. Rengöringen är slutförd när papperet har matats ut.
4. När meddelandet om att åtgärden har slutförts visas trycker du på OK.
Om problemet fortfarande inte är löst efter rengöringen av pappersmatningshjulet kontaktar du
servicecentret.
210
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Ta bort fläckar från enhetens insida. Om enhetens insida blir smutsig kan utskrifterna bli fläckiga. Vi
rekommenderar därför att du rengör enheten regelbundet.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format*
* Använd endast ett nytt, oanvänt pappersark.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Rengör enhetens insida.
1. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Välj
Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Välj Rengöring, bottenplatta (Bottom plate cleaning) och tryck sedan på OK.
Bekräftelseskärmen visas.
4. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
5. Följ instruktionerna i meddelandet för att ta bort alla papper i kassetten och tryck sedan på
knappen OK.
6. Vik ett vanligt ark av A4- eller Letter-format på längden och vik därefter ut papperet igen.
7. Vik den ena sidan av det öppna papperet på mitten, med ytterkanten utmed det tidigare
mittenvecket. Vik sedan upp papperet igen och tryck på OK.
211
8. Lägg bara i det här pappersarket i kassetten med åsarna på vecken uppåt och kanten av
halvan utan veck vänd bort från dig.
9. Öppna utmatningsfacket försiktigt och tryck sedan på knappen OK.
När papperet matas genom enheten rengörs enheten på insidan.
Kontrollera de vikta delarna av det utmatade papperet. Om de är kladdiga av bläck rengör du bottenplattan
igen.
10. När meddelandet om att åtgärden har slutförts visas trycker du på OK.
Obs!
• Använd ett nytt papper när du rengör bottenplattan igen.
Om problemet kvarstår när du har rengjort bottenplattan igen är eventuellt de utskjutande delarna inuti
enheten smutsiga. Torka av eventuellt bläck från de utskjutande delarna med en bomullstops eller liknande.
Viktigt!
• Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
212
Ändra enhetens inställningar
Ändra enhetens inställningar från datorn
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen
213
Ändra enhetens inställningar från datorn
Ändra utskriftsalternativ
Skapa en vanlig utskriftsprofil
Stänga av och sätta på Skrivare
Minska ljudet från Skrivare
Ändra driftläge för Skrivare
214
Ändra utskriftsalternativ
Du kan ändra de detaljerade skrivardrivrutinsinställningarna för utskriftsdata som skickas från en
programvara.
Använd detta alternativ om du får utskriftsfel, t.ex. om en del av en bild saknas.
Så här ändrar du utskriftsalternativ:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Utskriftsalternativ... (Print Options...) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options) visas.
Obs!
• Andra funktioner är tillgängliga när XPS-skrivardrivrutinen används.
3. Ändra individuella inställning
Om så krävs kan du ändra individuella inställningar och sedan klicka på OK.
Fliken Utskriftsformat (Page Setup) visas igen.
215
Skapa en vanlig utskriftsprofil
Du kan skapa den vanliga utskriftsprofilen i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup). Du kan när som helst ta bort de utskriftsprofiler som inte används.
Så här skapar du en utskriftsprofil:
Skapa en utskriftsprofil
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in alternativ som krävs
Välj den utskriftsprofil som du vill använda under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) och ändra vid behov inställningarna under Ytterligare
funktioner (Additional Features).
Du kan även registrera de alternativ som behövs på flikarna Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat
(Page Setup).
3. Klicka på Spara... (Save...)
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings) visas.
4. Spara inställningarna
Skriv in ett namn i fältet Namn (Name). Om det behövs klickar du på Alternativ... (Options...), gör
inställningarna och klickar på OK.
216
I dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings) klickar du på OK för att
spara utskriftsinställningarna och återgå till fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Namnet och ikonen visas i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings).
Viktigt!
• Klicka på Alternativ... (Options...) och markera alternativen om du vill spara pappersstorlek,
orientering och antal kopior för varje ark.
Obs!
• Om du installerar om skrivardrivrutinen eller uppgraderar skrivardrivrutinens version, tas de
utskriftsinställningar som redan har gjorts bort från Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings).
Du kan inte spara de utskriftsinställningar du gjort. Om en profil har tagits bort måste du göra om
utskriftsinställningarna.
Ta bort utskriftsprofiler som inte längre behövs
1. Välj den utskriftsprofil som ska tas bort
Välj den utskriftsprofil som du vill ta bort från listan Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
2. Ta bort utskriftsprofilen
Klicka på Ta bort (Delete). Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Den markerade utskriftsprofilen tas bort från listan Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings).
Obs!
• Utskriftsprofiler som har registrerats i de ursprungliga inställningarna kan inte tas bort.
217
Stänga av och sätta på Skrivare
Med den här funktionen kan du stänga av och sätta på skrivaren från skrivardrivrutinen.
Så här stänger du av och sätter på skrivaren:
Stäng av (Power Off)
Med funktionen Stäng av (Power Off) stängs skrivaren av. Om du använder den här funktionen kommer
du inte att kunna slå på skrivaren från skrivardrivrutinen.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Utför Stäng av
Klicka på Stäng av (Power Off) på fliken Underhåll (Maintenance). Klicka på OK när
bekräftelsemeddelandet visas.
Skrivaren stängs av och fliken Underhåll (Maintenance) visas igen.
Automatisk avstängning (Auto Power)
Med hjälp av Automatisk avstängning (Auto Power) kan du ställa in Automatisk start (Auto Power
On) och Automatisk avstängning (Auto Power Off).
Med funktionen Automatisk start (Auto Power On) sätts skrivaren automatiskt på när utskriftsdata
skickas till den.
Med funktionen Automatisk avstängning (Auto Power Off) stängs skrivaren av automatiskt när inga
åtgärder har kommit från skrivardrivrutinen eller skrivaren under en viss tidsperiod.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Automatisk avstängning
(Auto Power) på fliken Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings) visas.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
3. Om det behövs gör du följande inställningar:
Automatisk start (Auto Power On)
Om du ställer in Aktivera (Enable) i listan kommer skrivaren att sättas på när utskriftsdata
skickas till den.
218
Automatisk avstängning (Auto Power Off)
Ange tid i listan. När denna tidsperiod har förflutit utan några åtgärder från skrivardrivrutinen eller
skrivaren stängs skrivaren av automatiskt.
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Fliken Underhåll (Maintenance) visas igen.
Inställningen aktiveras efter det här. På samma sätt väljer du Avaktivera (Disable) i listan om du inte
vill använda funktionen.
Obs!
• När skrivaren är avstängd varierar meddelandet i Canon IJ-statusövervakaren beroende på
inställningen för Automatisk start (Auto Power On).
När Aktivera (Enable) har valts visas ”Skrivaren är i vänteläge”. När Avaktivera (Disable) har valts
visas ”Skrivaren är offline”.
Viktigt!
• Om du ansluter skrivaren till ett nätverk och använder den, kan du ställa in Automatisk avstängning
(Auto Power Off) men strömmen kommer inte att stängas av automatiskt.
219
Minska ljudet från Skrivare
Med den här funktionen kan du minska ljudet från skrivaren. Använd funktionen när du vill minska ljudet från
skrivaren, t.ex. på natten.
Om du använder den här funktionen kan utskriftshastigheten sjunka.
Så här använder du tyst läge:
Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Inställningar för Tyst (Quiet Settings) på fliken Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings) öppnas.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
3. Ställ in tyst läge
Om det behövs anger du något av följande:
Använd inte tyst läge (Do not use quiet mode)
Välj det här alternativet om du vill använda skrivaren med normal ljudnivå.
Använd alltid tyst läge (Always use quiet mode)
Välj det här alternativet när du vill minska ljudet från skrivaren.
Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during specified hours)
Välj det här alternativet om du vill minska ljudet från skrivaren under en viss tid.
Ställ in Starttid (Start time) och Sluttid (End time) för det tysta läget du vill aktivera. Om båda är
inställda på samma tid kommer tyst läge inte att fungera.
Viktigt!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på skrivaren, i skrivardrivrutinen eller
ScanGear (skannerdrivrutinen).
Oberoende av hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder från
manöverpanelen på skrivaren eller skriver ut och skannar från datorn.
• Om du anger en tid under Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during
specified hours) används inte tyst läge vid åtgärder (kopiering, direktutskrift osv.) som utförs
direkt från skrivaren.
4. Verkställ inställningarna
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka på OK.
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Inställningarna aktiveras.
220
Obs!
• Beroende på inställningarna för utskriftskvalitet kan effekten av tyst läge vara mer eller mindre tydlig.
221
Ändra driftläge för Skrivare
Växla mellan olika driftlägen för skrivaren vid behov.
Så här konfigurerar du Anpassade inställningar (Custom Settings):
Anpassade inställningar (Custom Settings)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Anpassade inställningar
(Custom Settings) på fliken Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) visas.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
3. Om det behövs gör du följande inställningar:
Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion)
Skrivaren kan öka mellanrummet mellan skrivhuvud och papper vid utskrift med hög upplösning
för att förhindra pappersavstrykning.
Markera kryssrutan för att undvika pappersavstrykning.
Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually)
Funktionen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken Underhåll
(Maintenance) är vanligtvis inställd på automatisk justering av skrivhuvud, men du kan ändra den
till manuell justering av skrivhuvud.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen ska du utföra en
manuell huvudjustering.
Markera den här kryssrutan om du vill utföra manuell justering av skrivhuvudet. Avmarkera den
här kryssrutan om du vill justera skrivhuvudet automatiskt.
Undvik dubbelmatning av papper (Prevent paper double-feed)
Kryssa för den här rutan endast om skrivaren matar fram flera ark vanligt papper på en gång.
Viktigt!
• Om du använder den här funktionen sjunker utskriftshastigheten.
Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when
orientation is [Landscape])
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du ändra rotationsriktning för Liggande
(Landscape) i Orientering (Orientation).
Välj det här alternativet om du vill rotera utskriften 90 grader åt vänster. Avmarkera det här
alternativet om du vill rotera utskriften 90 grader åt höger.
Viktigt!
• Ändra inte den här inställningen när utskriftsjobbet visas i listan med väntande utskrifter.
Annars kan det hända att tecken utelämnas eller att layouten blir felaktig.
222
Identifiera inte om pappersinställningarna inte stämmer överrens vid utskrift från dator (Don't
detect mismatch of paper settings when printing from computer)
Om du skriver ut dokument från datorn och pappersinställningarna i skrivardrivrutinen och på
skrivaren inte matchar, inaktiverar den här inställningen meddelandet och ger dig möjlighet att
fortsätta skriva ut.
Markera den här kryssrutan för att inaktivera identifiering av pappersinställningar som inte
stämmer överens.
Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time)
Du kan ställa in skrivarens paustid innan utskriften av nästa sida startas. Dra reglaget åt höger om
du vill förlänga väntetiden eller dra reglaget åt vänster om du vill förkorta väntetiden.
Om papperet blir smetigt eftersom en ny sida matas ut innan bläcket på föregående sida har
hunnit torka, förlänger du väntetiden för torkning av bläck.
Det går snabbare att skriva ut om du förkortar väntetiden för torkning av bläck.
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
Skrivaren använder sig i fortsättningen av de ändrade inställningarna.
223
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen
Utskriftsinställningar
LAN-inställningar
Enhetens användarinställningar
PictBridge-utskriftsinställningar
Språkval
Uppdatering av firmware
Kassettinställningar
Återställ inställning
Om ECO-inställningar
Om Tyst inställning
Använda enheten med åtkomstpunktläge
224
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen
I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar inställningar på skärmen Enhetsinställningar (Device settings).
Som exempel används åtgärderna för att ange inställningar i Utökat antal kopior (Extended copy
amount).
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
Fönstret Enhetsinställningar (Device settings) visas.
4. Använd knapparna
för att välja en inställning och tryck sedan på OK.
Inställningsskärmbilden för den valda inställningen visas.
5. Använd knapparna
för att välja menyn. Tryck sedan på OK.
6. Använd knapparna
för att välja en inställning och tryck sedan på OK.
225
Du kan välja inställningsmenyerna nedan.
Utskriftsinställningar
LAN-inställningar
Enhetens användarinställningar
PictBridge-utskriftsinställningar
Språkval
Uppdatering av firmware
Kassettinställningar
Återställ inställning
Obs!
• Du kan tänka miljövänligt när du använder enheten genom att till exempel ställa in dubbelsidig utskrift
som standard eller ange att enheten ska stängas av/startas automatiskt.
Om ECO-inställningar
• Du kan minska ljudet från skrivaren när du skriver ut på natten.
Om Tyst inställning
226
Utskriftsinställningar
• Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion)
Den här inställningen använder du bara om utskriften blir kladdig.
Viktigt!
• Var noga med att återställa inställningen till AV (OFF) efter utskrift eftersom utskriftshastigheten
och kvaliteten annars kan försämras.
• Utökat antal kopior (Extended copy amount)
Ange hur stor del av en bild som ska sträcka sig utanför papperet vid utskrift utan ram (hel).
Kanterna kan komma att skäras av något eftersom den kopierade bilden förstoras för att fylla upp hela
sidan. Du kan ändra hur mycket som ska skäras bort från kanterna av originalbilden.
Det beskurna området blir större om Utökat antal: Stor (Extended amount: Large) har markerats.
Viktigt!
• Den här inställningen kan endast användas under följande förhållanden:
- Utföra kopiering utan ram
- När alternativet Utan ram har valts för Ram vid kopiering av framkallade foton
Obs!
• Om utskrifterna får marginaler trots att du skriver ut utan ram ändrar du inställningen till Utökat
antal: Stor (Extended amount: Large). Detta kan lösa problemet.
• Inst. för Auto fotokorrigering (Auto photo fix setting)
Om PÅ (ON) har valts kan du ange om foton ska skrivas ut med den Exif-information som har
registrerats i bildfilerna när Standard (Default)* eller På (On) väljs vid utskrift med en PictBridgekompatibel enhet (trådlös LAN).
* När du har valt Standard (Default) för utskriftsinställningen på enheten som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN) väljer du Autofotokorr. (Auto photo fix) för Fotokorr. (Photo fix) i
PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings).
• Undvik dubbelmatning av papper (Prevent paper double-feed)
Välj PÅ (ON) så förhindras dubbelmatning av vanligt papper.
Viktigt!
• Välj bara PÅ (ON) när dubbelmatning av vanligt papper sker.
• Ändra vågrätt utskriftsposition (Adjust horizontal print position)
Justera utskriftspositionen om vänster-/högermarginalerna inte är justerade.
Du kan justera vänster- och högermarginalerna i steg om 0,1 mm/0,003 tum i intervallet -3 mm/-0,1 tum
till 3 mm/0,1 tum, centrerat vågrätt på papperet.
227
Viktigt!
• För papper av Letter-storlek eller Legal-storlek kan du justera vänster- och högermarginalerna
mellan -1,5 mm/-0,05 tum och 1,5 mm/0,05 tum, även om du anger ett högre värde än 1,5 mm/0,05
tum.
228
LAN-inställningar
• Ändra LAN (Change LAN)
Aktiverar trådlös LAN eller åtkomstpunktläget. Du kan också avaktivera trådlös LAN eller
åtkomstpunktläget.
• Inst. för trådlöst LAN (Wireless LAN setup)
Väljer konfigureringsmetod för trådlöst LAN.
Obs!
• Du kan även ange inställningsmenyn genom att välja WLAN på HEM (HOME)-skärmen. Här
aktiverar du trådlös LAN.
När du har valt den här menyn börjar enheten söka efter en WPS-kompatibel åtkomstpunkt. Om
enheten hittar en åtkomstpunkt konfigurerar du trådlöst LAN med hjälp av anvisningarna på skärmen.
Om ingen åtkomstpunkt hittas eller om du vill använda en annan konfigureringsmetod väljer du en av
metoderna nedan.
◦ Standardinställningar (Standard setup)
Välj när du vill göra inställningar för trådlöst LAN manuellt med enhetens manöverpanel.
◦ WPS (Knappmetod) (WPS (Push button method))
Välj när du vill göra inställningar för trådlös LAN med en åtkomstpunkt som har stöd för en Wi-Fi
Protected Setup (WPS) knappmetod. Följ anvisningarna på skärmen när du konfigurerar.
◦ Andra inställningar (Other setup)
Avancerade inställningar (Advanced setup)
Välj detta alternativ när du vill göra manuella inställningar för trådlöst LAN. Du kan välja flera
WEP-nycklar.
WPS (PIN-kodmetod) (WPS (PIN code method))
Välj när du vill göra inställningar för trådlös LAN med en åtkomstpunkt som har stöd för en WiFi Protected Setup (WPS) PIN-kodmetod. Följ anvisningarna på skärmen när du konfigurerar.
Kabelfri inställning (Cableless setup)
Välj om du anger inställningarna för åtkomstpunktens information till enheten direkt från en
enhet (t.ex. en smarttelefon) utan att använda åtkomstpunkten. Följ anvisningarna på skärmen
på den enhet som ansluter för information om konfigurationen.
• Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings)
Listan med inställningar för trådlöst LAN eller maskinens åtkomstpunktläge visas på LCD-skärmen. Du
kan skriva ut listan från den här inställningsmenyn.
◦ Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting list)
Listan över enhetens konfigurationer för trådlöst LAN visas på LCD-skärmen.
Följande alternativ visas.
Objekt
Inställning
Anslutning (Connection)
Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
SSID
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
229
Kommunikationsläge (Communication mode)
Infrastruktur
Kanal (Channel)
XX
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN
security)
Inaktiv (Inactive)/WEP (64 bitar)/WEP(128 bitar)/WPAPSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/
WPA2-PSK (AES)
IPv4-adress (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-nätmask (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-standardgateway (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv6-adress (IPv6 address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
IPv6-nätprefixlängd (IPv6 subnet prefix length)
XXX
IPv6-standardgateway (IPv6 default gateway)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
MAC-adress (MAC address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IPsec-inställningar (IPsec settings)
Aktivera (ESP)/Aktivera (ESP & AH)/Aktivera (AH)/
Inaktivera (Disable)
Delad nyckel (Pre-shared key)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Skrivarnamn (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
◦ Inställningslista för ÅP-läge (AP mode setting list)
Listan med inställningar för maskinens åtkomstpunktläge visas på LCD-skärmen.
Följande alternativ visas.
Objekt
Inställning
Anslutning (Connection)
Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
SSID
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Lösenord (Password)
XXXXXXXXXX
Kommunikationsläge (Communication mode)
Åtkomstpunktläge
Kanal (Channel)
3
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN security) Inaktiv (Inactive)/WPA2-PSK (AES)
IPv4-adress (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX
230
IPv4-nätmask (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-standardgateway (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv6-adress (IPv6 address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
IPv6-nätprefixlängd (IPv6 subnet prefix length)
XXX
IPv6-standardgateway (IPv6 default gateway)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
MAC-adress (MAC address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IPsec-inställningar (IPsec settings)
Inaktivera (Disable)
Delad nyckel (Pre-shared key)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Skrivarnamn (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
◦ Skriv ut LAN-info (Print LAN details)
Du kan skriva ut enhetens nätverksinställningar, t.ex. IP-adress och SSID.
Mer information om utskrift av enhetens nätverksinställningar:
Skriva ut information om nätverksinställningar
Viktigt!
• Dokumentet innehåller viktig information om din dator. Ta väl hand om det.
• Andra inställningar (Other settings)
Viktigt!
• Nedanstående alternativ går inte att välja när Inaktivera LAN (Disable LAN) har valts för Ändra
LAN (Change LAN).
◦ Ange skrivarnamn (Set printer name)
Anger skrivarens namn. Du kan använda upp till 15 tecken för namnet.
Obs!
• Du kan inte ange ett skrivarnamn som redan används för en annan enhet i nätverket.
• Skrivarnamnet får inte ha ett bindestreck som första eller sista tecken.
◦ TCP/IP-inställningar (TCP/IP settings)
Utför inställningen IPv4 eller IPv6.
◦ WSD-inställning (WSD setting)
231
Ställer in alternativ när du använder WSD (ett av nätverksprotokollen som stöds i Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7 och Windows Vista).
Aktivera/inaktivera WSD (Enable/disable WSD)
Väljer om WSD ska vara aktivt eller inaktivt.
Obs!
• När den här inställningen är aktiverad visas skrivarikonen i nätverksutforskaren i Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7 och Windows Vista.
WSD-skann. från denna enhet (WSD scan from this device)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du överföra skannade data till datorn via WSD.
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
Anger längden på tidsgränsen.
◦ Bonjour-inställningar (Bonjour settings)
Ställer in objekt för LAN med hjälp av Bonjour för Mac OS.
Aktivera/inaktivera Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Välj Aktivera (Enable) om du vill använda Bonjour för att göra nätverksinställningarna.
Tjänstnamn (Service name)
Anger Bonjour-tjänstenamnet. Du kan använda upp till 48 tecken för namnet.
Obs!
• Du kan inte ange ett tjänstnamn som redan används för en annan enhet i nätverket.
◦ LPR-protokollinställning (LPR protocol setting)
Aktiverar/inaktiverar LPR.
◦ PictBridge-kommunikation (PictBridge communication)
Ställer in objekt för utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
Aktivera/inaktivera kommunikat. (Enable/disable communication)
Genom att välja Aktivera (Enable) kan du skriva ut från enheten som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN).
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
Anger längden på tidsgränsen.
◦ DRX-inställning för trådlöst LAN (Wireless LAN DRX setting)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du aktivera ojämn mottagning när du använder trådlöst LAN.
Det gör att du kan spara ström.
Obs!
• Beroende på vilken åtkomstpunkt du använder aktiveras kanske inte ojämn mottagning, trots
att Aktivera (Enable) har markerats.
• Ojämn mottagning aktiveras bara när enheten är i vänteläget. (LCD-skärmen är i
skärmsläckarläge.)
◦ Åtkomstpunktlägesinställningar (Access point mode settings)
När du använder enheten som åtkomstpunkt anger du namnet för åtkomstpunkten och
säkerhetsinställningen.
232
Använda enheten med åtkomstpunktläge
233
Enhetens användarinställningar
• Datumvisning (Date display format)
Ändrar visningsformat för datum vid utskrift.
• Tangentupprepning (Key repeat)
Du kan aktivera/inaktivera kontinuerlig inmatning genom att hålla någon av knapparna , , , , +
eller - nedtryckt när du ställer in antal kopior, ändrar vilket foto som visas på LCD-skärmen, ställer in
zoomningsgrad osv.
• Info.överföring - inställn. (Device info sending setting)
Anger om du vill skicka information om skrivarens användning till Canon-servern. Informationen som
skickas till Canon används för att utveckla bättre produkter. Välj Ja (Agree) om du vill skicka information
om skrivarens användning till Canon-servern.
234
PictBridge-utskriftsinställningar
Du kan ändra utskriftsinställningarna vid utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
Ställ in utskriftsinställningarna på Standard (Default) på enheten som är kompatibel med PictBridge
(trådlöst LAN) när du vill skriva ut enligt inställningarna på enheten.
Så här ändrar du utskriftsinställningarna från enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN):
Inställningar på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
1. Sidstorlek (Page size)
Välj pappersstorlek när du skriver ut direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
När du gör inställningar för PictBridge (trådlöst LAN) från enheten ställer du in Pappersstorlek (Paper
size) på Standard (Default) på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
2. Medietyp (Type) (Mediatyp)
Välj medietypen när du skriver ut direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
När du gör inställningar för PictBridge (trådlöst LAN) från enheten ställer du in Papperstyp (Paper type)
på Standard (Default) på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
3. Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Välj utskriftskvalitet när du skriver ut direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
4. Ram (Border) (Utskrift med/utan ramar)
Välj layout med eller utan ramar.
När du gör inställningar för PictBridge (trådlöst LAN) från enheten ställer du in Layout på Standard
(Default) på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
5. Fotokorr. (Photo fix)
När Autofotokorr. (Auto photo fix) har valts identifieras motivet eller personens ansikte på en tagen
bild och den mest lämpliga korrigeringen för fotot görs automatiskt. Det gör ett mörkare ansikte i motljus
ljusare vid utskriften. Dessutom analyseras ett motiv, t.ex. landskap, nattmotiv eller person, och varje
motiv korrigeras automatiskt med lämpligaste färg, ljusstyrka och kontrast för utskriften.
235
Obs!
• Som standard skrivs foton på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) ut med
autokorrigering.
• Om Ingen korrigering (No correction) har valts skrivs fotona ut utan korrigering.
6. Rödögekorrigering (Red-EyeCorrection)
Välj PÅ (ON) när du vill korrigera röda ögon på porträtt som orsakas av fotografering med blixt.
Beroende på fototypen är det inte säkert att alla röda ögon korrigeras korrekt. Eventuellt kan andra delar
än ögon korrigeras.
236
Språkval
Ändra språket för meddelanden på LCD-skärmen och menyerna.
237
Uppdatering av firmware
Du kan uppdatera enhetens fasta programvara, kontrollera den fasta programvarans version eller ställa in
en meddelandeskärm, en DNS-server och en proxyserver.
Obs!
• Endast Kontrollera aktuell version (Check current version) är tillgängligt när Inaktivera LAN
(Disable LAN) har valts för Ändra LAN (Change LAN) i LAN-inställningar (LAN settings).
• Installera uppdatering (Install update)
Uppdaterar enhetens fasta programvara. Om du trycker på knappen Ja (Yes) startar uppdateringen av
den fasta programvaran. Följ anvisningarna på skärmen för att utföra uppdateringen.
Viktigt!
• När du använder denna funktion ska du kontrollera att enheten är ansluten till Internet.
Obs!
• Om uppdatering av fast programvara inte slutförs ska du kontrollera följande och vidta lämpliga
åtgärder.
• Kontrollera nätverksinställningarna, t.ex. åtkomstpunkten eller routern.
• Om Det går inte att ansluta till servern. (Cannot connect to the server.) visas på LCDskärmen ska du trycka på OK och sedan försöka igen efter en stund.
• Kontrollera aktuell version (Check current version)
Du kan kontrollera aktuell version av fast programvara.
• Uppdatera meddelandeinställning (Update notification setting)
Om PÅ (ON) har valts och uppdateringen av den fasta programvaran är tillgänglig visas skärmen om
uppdatering av fast programvara på LCD-skärmen.
• Inställningar för DNS-server (DNS server setup)
Genomför inställningar för en DNS-server. Välj Automatiska inställningar (Auto setup) eller Manuella
inställningar (Manual setup). Om du väljer Manuella inställningar (Manual setup) ska du följa
anvisningarna på LCD-skärmen för att genomföra inställningarna.
• Inställningar för proxyserver (Proxy server setup)
Genomför inställningar för en proxyserver. Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att genomföra
inställningarna.
238
Kassettinställningar
Genom att registrera pappersstorleken och medietypen för papperet i kassetten kan du förhindra att
enheten skriver ut felaktiga utskrifter genom att visa meddelandet innan utskriften startar när det påfyllda
papperets storlek och medietyp inte överensstämmer med utskriftsinställningen.
Mer information:
Pappersinställning för utskrift
• Registrera kassettpappersinfo (Register cassette paper info)
Registrerar pappersstorleken och medietypen för det papper som du fyller på i kassetten.
Obs!
• När du registrerar pappersstorleken och medietypen visas en skärm där du väljer om
inställningarna ska användas för kopiering. Välj Ja (Yes) för att använda de registrerade
inställningarna för kopiering
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på LCD-skärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren
• Det. felmat. pappersinställn. (Detect paper setting mismatch)
Om du väljer Ja (Yes) kontrollerar enheten om pappersstorleken och medietypen är samma som de
registrerade inställningarna i Registrera kassettpappersinfo (Register cassette paper info). Om
utskrift startas med inställningar som inte stämmer överens, visas ett felmeddelande på LCD-skärmen.
Obs!
• Om Nej (No) är markerat, är Registrera kassettpappersinfo (Register cassette paper info) eller
Detektera kassettåterinsättning (Detect cassette reinsertion) inaktiverat.
• Detektera kassettåterinsättning (Detect cassette reinsertion)
Om du väljer Ja (Yes) detekterar enheten att kassetten är isatt. Registrera pappersstorlek och medietyp
när skärmen Registrera kassettpappersinfo (Register cassette paper info) visas.
239
Återställ inställning
Du kan även återställa inställningarna till standardinställningarna.
• Endast inställn. för webbtjänst (Web service setup only)
Återställer inställningarna för webbtjänsten till standardinställningarna.
• Endast LAN-inställningar (LAN settings only)
Återställer LAN-inställningarna, utom administratörslösenordet som anges i IJ Network Tool, till
standardinställningarna.
• Endast inställningar (Settings only)
Återställer inställningarna, som pappersstorlek och medietyp, till standardinställningarna.
• Info.överföring - endast inställn. (Device info sending setting only)
Återställer endast överföringsinställningarna för enhetsinformation.
• Återställ alla (Reset all)
Återställer alla inställningar på enheten till standardinställningarna. Det administratörslösenord som har
angetts i IJ Network Tool återställs till standardinställningen.
Obs!
• Du kan även återställa följande inställningar till standardinställningar:
• Önskat språk på LCD-skärmen
• Skrivhuvudets aktuella position
240
Om ECO-inställningar
Inställningen gör att du kan använda automatisk dubbelsidig utskrift som standard för att kunna spara
papper och spara ström genom att stänga av/starta enheten automatiskt.
Använda dubbelsidig utskrift
Använda strömsparfunktioner
Använda dubbelsidig utskrift
Gör enligt anvisningarna nedan när du använder dubbelsidig utskrift.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
ECO-inställningar (ECO settings) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
2-sidig utskrift (Two-sided printing setting) och tryck sedan på OK.
4. Använd knappen
för att ändra inställningsalternativ och knappen
för att ändra
inställningen. Tryck på OK för att bekräfta valet.
1. Kopiera (Copy)
Anger att dubbelsidig utskrift ska vara standard.
2. Mallutskrift (Template print)
Anger att dubbelsidig utskrift av mallformulär på enheten ska vara standard.
Obs!
• När du har valt dubbelsidig utskrift visas ikonen
på alla menyer i fönstret HEM
(HOME) eller i inställningsalternativen för dubbelsidig utskrift i alla
utskriftsinställningsfönster.
Använda strömsparfunktioner
Följ instruktionerna nedan när du vill använda strömsparfunktionen.
241
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
ECO-inställningar (ECO settings) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
Energibesparande inställningar (Energy saving settings) och tryck sedan
på OK.
4. Använd knappen
för att ändra inställningsalternativ och knappen
för att ändra
inställningen. Tryck på OK för att bekräfta valet.
1. Autom. avstäng. (Auto power off)
Anger hur lång tid det ska gå innan enheten stängs av automatiskt när den inte används eller
när inga utskrifter har skickats till enheten under en viss tid.
Obs!
• Inställningen Automatisk avstängning kan inte användas du använder enheten via ett
nätverk och nätverksanslutningen är aktiverad.
Du kan kontrollera anslutningsstatus från Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting list)
i Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings) under LAN-inställningar (LAN
settings).
2. Automatisk start (Auto power on)
När PÅ (ON) markeras startas enheten automatiskt när ett skanningskommando från en dator
eller när utskriftsdata skickas till enheten.
242
Om Tyst inställning
Den här funktionen används för att sänka ljudnivån vid drift, till exempel om enheten används nattetid.
Följ anvisningarna nedan för att ange inställningen.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
Tyst inställning (Quiet setting) i fönstret HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Använd knappen
när du vill välja Använd tyst läge (Use quiet mode) och tryck sedan
på OK.
Bekräftelsefönstret visas och ikonen
visas som ikon för menyn Tyst inställning (Quiet setting).
Aktivera inställningen när du vill sänka ljudnivån under utskrift.
Viktigt!
• Drifthastigheten kan bli lägre jämfört med när inställningen Använd inte tyst läge (Do not use
quiet mode) har valts.
• Funktionen kan bli mindre effektiv tillsammans med vissa enhetsinställningar. Vissa ljud,
exempelvis när enheten förbereder utskrift, dämpas inte.
Obs!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på enheten, skrivardrivrutinen eller ScanGear
(skannerdrivrutinen). Oberoende av hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder
från manöverpanelen på enheten eller skriver ut och skannar från datorn.
243
Använda enheten med åtkomstpunktläge
Genom att använda enheten som en åtkomstpunkt i en miljö där det saknas trådlös LAN eller andra
åtkomstpunkter, eller genom att använda enheten som tillfällig åtkomstpunkt i en miljö där det finns trådlös
LAN eller en annan åtkomstpunkt, kan du ansluta enheten till en extern enhet, till exempel en dator eller
smarttelefon, så att du kan skriva ut eller skanna från dem.
I det här avsnittet beskrivs hur du aktiverar åtkomstpunktläget, enhetens åtkomstpunktnamn och
säkerhetsinställningen.
Så här aktiverar du åtkomstpunktläget
Skriva ut/skanna med åtkomstpunktläget
Så här avslutar du åtkomstpunktläget
Konfigurera åtkomstpunktläget
Viktigt!
• Innan du använder enheten i åtkomstpunktläge ska du kontrollera enhetens användningsbegränsningar
och sedan aktivera åtkomstpunktläget.
Begränsningar
• Om du använder enheten med åtkomstpunktläget under en längre period rekommenderar vi att du av
säkerhetsskäl ändrar åtkomstpunktlägets standardnamn och standardlösenord.
Så här aktiverar du åtkomstpunktläget
Aktivera åtkomstpunktläget genom att följa anvisningarna nedan.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
4. Använd knapparna
för att välja LAN-inställningar (LAN settings) och tryck på OK.
5. Använd knapparna
för att välja Ändra LAN (Change LAN) och tryck sedan på OK.
6. Använd knapparna
för att välja Åtkomstpunktläge aktivt (Access point mode
active) och tryck sedan på OK.
Åtkomstpunktens aktuella namn (SSID) visas. (När du använder enheten för första gången visas
standardinställningen.)
När enheten detekteras av en extern enhet, till exempel en dator eller smarttelefon, används
åtkomstpunktnamnet (SSID).
244
Obs!
• Du kan visa säkerhetsinställningen genom att trycka på knappen Funktion (Function).
Det lösenord som måste anges vid anslutning från den externa enheten visas också.
• Du kan ange åtkomstpunktens namn (SSID) och säkerhetsinställningarna.
Konfigurera åtkomstpunktläget
7. Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster.
Åtkomstpunktläget aktiveras och enheten kan användas som åtkomstpunkt.
Skriva ut/skanna med åtkomstpunktläget
Skriv ut/skanna med åtkomstpunktläget genom att följa anvisningarna nedan.
1. Anslut en extern enhet, t.ex en dator eller en smarttelefon till enheten via ett trådlöst LAN.
Gör inställningarna för trådlöst LAN med den externa enheten och tilldela sedan namnet på
åtkomstpunkten som specificerats för enheten som en destination.
Obs!
• Mer information om hur du gör inställningar för trådlöst LAN med en extern enhet finns i
enhetens instruktionshandbok.
• Om ett lösenord för WPA2-PSK (AES) är giltig på enheten måste du ange lösenordet för att
ansluta en extern enhet till enheten via trådlöst LAN. Ange lösenordet som har specificerats för
enheten.
2. Starta utskriften eller skanningen från en extern enhet, t.ex. en dator eller en
smarttelefon.
Obs!
• Information om att skriva ut eller skanna från en extern enhet, t.ex. en dator eller en
smarttelefon, via trådlöst LAN finns i enhetens eller programmets användarhandbok.
Så här avslutar du åtkomstpunktläget
I miljöer där enheten vanligtvis ansluts till datorn via trådlös LAN ansluter du enheten till det trådlösa LANnätet genom att följa nedanstående anvisningar, när du är klar med att tillfälligt använda enheten med
åtkomstpunkten.
1. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
2. Välj
Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
245
3. Använd knapparna
för att välja LAN-inställningar (LAN settings) och tryck på OK.
4. Använd knapparna
för att välja Ändra LAN (Change LAN) och tryck sedan på OK.
5. Använd knapparna
för att välja Trådlöst LAN aktivt (Wireless LAN active) och tryck
sedan på OK.
Om du inte använder enheten via trådlös LAN, väljer du Inaktivera LAN (Disable LAN).
Konfigurera åtkomstpunktläget
Ange inställningarna för åtkomstpunktläget genom att följa anvisningarna nedan.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
4. Använd knapparna
för att välja LAN-inställningar (LAN settings) och tryck på OK.
5. Använd knapparna
för att välja Andra inställningar (Other settings) och tryck på
OK.
6. Använd knapparna
för att välja Åtkomstpunktlägesinställningar (Access point
mode settings) och tryck på OK.
Skärmen där du anger åtkomstpunktens namn (SSID) visas.
7. Tryck på OK.
8. Ange åtkomstpunktens namn (upp till 32 tecken).
Ange åtkomstpunktens namn när du använder enheten som en åtkomstpunkt.
9. Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster för att avsluta inmatningen av namnet.
10. Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster för att avsluta inmatningen av
åtkomstpunktens namn.
11. Använd knapparna
för att välja säkerhetsinställningen och tryck sedan på OK.
Inaktivera (Disable)
Avslutar inställningarna för åtkomstpunkten utan att ange säkerhetsinställningarna.
246
WPA2-PSK (AES)
Anger säkerhetsinställningen med WPA2-PSK (AES). Fortsätt till nästa steg när skärmen för att
ange lösenordet visas.
12. Tryck på OK.
13. Ange lösenordet (8 till 10 tecken).
14. Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster för att avsluta inmatningen av
lösenordet.
15. Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster för att avsluta inställningen av
lösenordet.
Obs!
• Om du ändrar enhetens inställning för åtkomstpunktläget ska du också ändra
åtkomstpunktinställningen för den externa enheten, t.ex. en dator eller smarttelefon.
247
Information om nätverksanslutning
Användbar information om nätverksanslutning
248
Användbar information om nätverksanslutning
Fabriksinställningar (nätverk)
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel
När skrivarna har samma namn under konfigurationen
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk/Ändra anslutningsmetod från
USB till lokalt nätverk
Skriva ut information om nätverksinställningar
249
Fabriksinställningar (nätverk)
Fabriksinställningar för LAN-anslutning
Alternativ
Fabriksvärdet
Ändra LAN (Change LAN)
Inaktivera LAN (Disable LAN)
SSID
BJNPSETUP
Kommunikationsläge (Communication mode)
Infrastruktur (Infrastructure)
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN security)
Inaktivera (Disable)
IP-adress (IP address) (IPv4)
Automatiska inställningar (Auto setup)
IP-adress (IP address) (IPv6)
Automatiska inställningar (Auto setup)
Ange skrivarnamn (Set printer name)*
XXXXXXXXXXXX
Aktivera/inaktivera IPv6 (Enable/disable IPv6)
Aktivera (Enable)
Aktivera/inaktivera WSD (Enable/disable WSD)
Aktivera (Enable)
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
1 minut (1 minute)
Aktivera/inaktivera Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Aktivera (Enable)
Tjänstnamn (Service name)
Canon MG5600 series
LPR-protokollinställning (LPR protocol setting)
Aktivera (Enable)
PictBridge-kommunikation (PictBridge communication)
Aktivera (Enable)
DRX-inställning för trådlöst LAN (Wireless LAN DRX setting) Aktivera (Enable)
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
* De fabriksinställda värdena kan variera mellan olika enheter. Du kan kontrollera värdet för den aktuella
inställningen via enhetens manöverpanel.
LAN-inställningar
Fabriksvärden för åtkomstpunktläget
Alternativ
SSID (åtkomstpunktnamn)
Fabriksvärdet
XXXXXX-MG5600series
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN security) WPA2-PSK (AES)
Lösenord (Password)
Enhetens serienummer
(XXXXXX är de sex sista siffrorna i enhetens MAC-adress.)
250
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel
Anslut enheten till datorn med en USB-kabel enligt bilden nedan. USB-porten sitter på enhetens baksida.
251
När skrivarna har samma namn under konfigurationen
När skrivaren identifieras under konfigurationen kan det visas flera skrivare med samma namn i
resultatfönstret.
Välj skrivare genom att kontrollera MAC-adressen eller serienumret för skrivaren mot motsvarande uppgift i
resultatfönstret.
Obs!
• Det kanske inte visas något serienummer på detekteringsskärmen.
Du kan kontrollera skrivarens MAC-adress genom att skriva ut information om nätverksinställningar med
hjälp av skrivarens manöverpanel.
Skriva ut information om nätverksinställningar
Du kan dessutom kontrollera information om nätverksinställningarna på skrivarens LCD-skärm. Välj
Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting list) från Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings)
i LAN-inställningar (LAN settings) under Enhetsinställningar (Device settings) och markera de
alternativ som visas på LCD-skärmen.
LAN-inställningar
252
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk/Ändra
anslutningsmetod från USB till lokalt nätverk
Om du vill ansluta datorn till enheten via LAN eller ändra anslutningsmetoden mellan enheten och datorn
från USB till LAN gör du konfigurationen med Installations-CD:n eller konfigurerar enligt instruktionerna på
vår webbplats.
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk
Om du vill ansluta datorn till enheten med LAN gör du konfigurationen med Installations-CD eller
konfigurerar enligt instruktionerna på vår webbplats.
Ändra anslutningsmetoden från USB till LAN
Om du vill ändra anslutningsmetoden till LAN medan du använder enheten med USB-anslutning gör du
konfigurationen med Installations-CD:n eller konfigurerar igen enligt instruktionerna på vår webbplats och
väljer Ändra anslutningsmetod (Change Connection Method).
253
Skriva ut information om nätverksinställningar
Du kan skriva ut enhetens aktuella nätverksinställningar från manöverpanelen på enheten.
Viktigt!
• Dokumentet innehåller viktig information om din dator. Ta väl hand om det.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Lägg i ett ark vanligt papper i A4- eller Letter-format.
3. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Menyskärmen visas.
4. Välj
Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
5. Använd knapparna
för att välja LAN-inställningar (LAN settings) och tryck på OK.
6. Använd knapparna
för att välja Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings)
och tryck sedan på OK.
7. Använd knapparna
för att välja Skriv ut LAN-info (Print LAN details) och tryck sedan
på OK.
8. Använd knapparna
för att välja Ja (Yes) och tryck sedan på OK för att börja skriva ut.
Information om enhetens nätverksinställningar skrivs ut.
Följande information om enhetens nätverksinställningar skrivs ut.
Alternativ
Förklaringar av alternativet
Inställning
Trådlöst lokalt nätverk
Trådlöst lokalt nätverk
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Anslutning (Connection)
Anslutningsstatus
Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
MAC-adress (MAC Address)
MAC-adress (MAC Address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
SSID
SSID
SSID för trådlöst lokalt nätverk/SSID för
åtkomstpunktläget
Lösenord
Lösenord
Lösenord för åtkomstpunktläget (8–10
alfanumeriska tecken)
Kommunikationsläge
(Communication Mode)
Kommunikationsläge
(Communication Mode)
Infrastruktur/Åtkomstpunktläge
Kanal *1
Kanal
XX (1–13)
254
Kryptering (Encryption)
Metod för kryptering
ingen (none)/WEP/TKIP/AES
WEP-nyckellängd (WEP Key
Length)
WEP-nyckellängd (WEP Key
Length)
Inaktiv (Inactive)/128/64
Autentisering (Authentication)
Metod för autentisering
ingen (none)/auto/öppen (open)/delad
(shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK
Signalstyrka (Signal Strength)
Signalstyrka (Signal Strength)
0–100 [%]
TCP/IP-version (TCP/IP Version) TCP/IP-version (TCP/IP
Version)
IPv4 och IPv6/IPv4
IP-adress för IPv4 (IPv4 IP
Address)
Vald IP-adress (IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
IPv4-standardgateway (IPv4
Standardgateway (IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
Nätmask
Nätmask
XXX.XXX.XXX.XXX
IP-adress för IPv6 (IPv6 IP
Vald IP-adress (IPv6)
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway)
Address) *2
IPv6-standardgateway (IPv6
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Standardgateway (IPv6)
Default Gateway) *2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Nätprefixlängd *2
Nätprefixlängd
XXX
IPsec *3
IPsec-inställning
Aktiv (Active)
Säkerhetsprotokoll *3
Metod för säkerhetsprotokoll
ESP/ESP & AH/AH
Trådlöst LAN DRX (Wireless
Ojämn mottagning (trådlöst
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
LAN DRX)
LAN)
Andra inställningar (Other
Settings)
Andra inställningar
-
Skrivarnamn (Printer Name)
Skrivarnamn
Skrivarnamn (upp till 15 alfanumeriska
tecken)
WSD
WSD-inställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
WSD-tidsgräns (WSD Timeout)
Tidsgräns
1/5/10/15/20 [min]
LPR-protokoll (LPR Protocol)
LPR-protokollinställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Bonjour
Bonjour-inställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour
Service Name)
Bonjour-tjänstnamn
Bonjour-tjänstnamn (upp till 52
alfanumeriska tecken)
PictBridge-komm. (PictBridge
Commun.)
PictBridge-kommunikation
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
DNS-server (DNS Server)
Hämtar DNS-server
automatiskt
Auto/Manuellt (Manual)
255
Primär server (Primary Server)
Primär serveradress
XXX.XXX.XXX.XXX
Sekundär server (Secondary
Server)
Sekundär serveradress
XXX.XXX.XXX.XXX
Proxyserver (Proxy Server)
Proxyserverinställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Proxyport (Proxy Port)
Anger proxyport
1 till 65535
Proxyadress
Proxyadress
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
*1 Beror på landet eller området där du köpte produkten. Någon av kanalerna 1–11 skrivs ut.
*2 Nätverkets status skrivs endast ut när IPv6 är aktiverat.
*3 Nätverkets status skrivs endast ut om IPv6 och IPsec-inställningen har aktiverats.
256
Om nätverkskommunikation
Ändra och bekräfta nätverksinställningar
Fönster för nätverksanslutning av IJ Network Tool
Andra fönster i IJ Network Tool
Bilaga om nätverkskommunikation
257
Ändra och bekräfta nätverksinställningar
IJ Network Tool
Ändra inställningar på fliken Trådlös LAN
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info
Ändra inställningar på fliken Kablat LAN
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord
Övervaka status för trådlöst LAN
Initiera nätverksinställningarna på enheten
Visa ändrade inställningar
258
IJ Network Tool
IJ Network Tool är ett verktyg som du kan använda för att visa och ändra enhetens nätverksinställningar.
Den installeras när enheten konfigureras.
Viktigt!
• Om du vill använda enheten via ett nätverk ska du se till att du har all nödvändig utrustning för
anslutningstypen, till exempel en kopplingspunkt eller en nätverkskabel.
• Starta inte IJ Network Tool under en utskrift.
• Skriv inte ut medan IJ Network Tool körs.
• Om brandväggen i ditt säkerhetsprogram är aktiverad kanske ett meddelande visas om att Canonprogrammet försöker ansluta till nätverket. Om varningsmeddelandet visas ska du ställa in
säkerhetsprogrammet så att det alltid tillåter åtkomst.
• IJ Network Tool har bekräftats vara kompatibelt med Windows XP, men saknar dock stöd för snabbt
användarbyte. Du rekommenderas därför att avsluta IJ Network Tool innan ett byte av användare görs.
Starta IJ Network Tool
1. Starta IJ Network Tool som visas nedan.
• I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du IJ Network Tool i Start-fönstret för att starta IJ Network
Tool. Om IJ Network Tool inte visas på Start-skärmen väljer du Sök (Search)-ikonen och söker
efter "IJ Network Tool".
• I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP klickar du på Starta (Start) och väljer Alla
program (All programs), Canon Utilities, IJ Network Tool och sedan IJ Network Tool.
Beroende på vilken skrivare som används, har ett administratörslösenord redan angetts för skrivaren när
den köptes. När du ändrar nätverksinställningarna krävs verifiering med administratörslösenordet.
Mer information:
Om administratörslösenordet
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du ändrar administratörslösenordet.
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord
259
Ändra inställningar på fliken Trådlös LAN
Om du vill ändra skrivarens inställningar för trådlösa nätverk ansluter du skrivaren till datorn tillfälligt med en
USB-kabel. Om du ändrar datorns inställningar för trådlösa nätverk utan att använda USB-anslutning
kanske datorn inte kan kommunicera med enheten efter att inställningarna har ändrats.
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
• Om du vill ändra inställningarna på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) ska du aktivera skrivarens
inställningar för trådlös LAN.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
När skrivaren är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du välja skrivaren som specificeras
med ”USBnnn” (där ”n” är en siffra) och som visas i kolumnen Portnamn (Port Name).
3. Välj Konfiguration... (Configuration...) på menyn Inställningar (Settings).
4. Klicka på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN).
Fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) visas.
Mer information om fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) finns i Fliken Trådlös LAN.
5. Ändra eller bekräfta inställningarna.
SSID:
Ange samma värde som för målkopplingspunkten.
När skrivaren är ansluten med USB visas fönstret Sök (Search) om du klickar på Sök... (Search...).
Ställ in SSID för kopplingspunkten genom att välja någon av de kopplingspunkter som hittas.
Fönstret Sök
260
Obs!
• Ange samma SSID som konfigurerats för kopplingspunkten. Ett SSID är skiftkänsligt.
Krypteringsmetod: (Encryption Method:)
Välj den krypteringsmetod som används i det trådlösa nätverket.
Du kan ändra WEP-inställningarna genom att välja Använd WEP (Use WEP) och klicka på
Konfiguration... (Configuration...).
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP
Du kan ändra WPA-/WPA2-inställningarna genom att välja Använd WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2)
och klicka på Konfiguration... (Configuration...).
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info
Viktigt!
• Om krypteringstyperna för kopplingspunkten, skrivaren och datorn inte matchar varandra kan
skrivaren inte kommunicera med datorn. Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn efter att
skrivarens krypteringstyp har ändrats ska du se till att krypteringstyperna för datorn och
kopplingspunkten matchar den som ställts in för skrivaren.
• Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med säkerhetsfunktioner finns det risk för att
obehöriga får åtkomst till data, t.ex. personlig information.
TCP/IP-konfiguration: (TCP/IP Setup:)
Ställer in skrivarens IP-adress som ska användas i nätverket. Ange ett värde som passar i
nätverksmiljön.
6. Klicka på OK.
När inställningarna har ändrats visas ett fönster där du får bekräfta inställningarna innan de skickas till
skrivaren. Om du klickar på Ja (Yes) skickas inställningarna till skrivaren och fönstret Skickade
inställningar (Transmitted Settings) visas.
Obs!
• Om du ändrar nätverksinställningarna tillfälligt med USB-kabeln kan skrivaren som är angiven
som standard ändras. Återställ då inställningen med alternativet Använd som standardskrivare
(Set as Default Printer).
261
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Om du vill ändra skrivarens inställningar för trådlösa nätverk ansluter du skrivaren till datorn tillfälligt med en
USB-kabel. Om du ändrar datorns inställningar för trådlösa nätverk utan att använda USB-anslutning
kanske datorn inte kan kommunicera med enheten efter att inställningarna har ändrats.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
När skrivaren är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du välja skrivaren som specificeras
med ”USBnnn” (där ”n” är en siffra) och som visas i kolumnen Portnamn (Port Name).
3. Välj Konfiguration... (Configuration...) på menyn Inställningar (Settings).
4. Klicka på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN).
5. Markera Använd WEP (Use WEP) i Krypteringsmetod: (Encryption Method:) och klicka
på Konfiguration... (Configuration...).
Fönstret WEP-info (WEP Details) visas.
6. Ändra eller bekräfta inställningarna.
Om du ändrar lösenordet (WEP-nyckeln) måste du göra samma ändring för åtkomstpunktens lösenord
(WEP-nyckel).
1. WEP-nyckel: (WEP Key:)
Ange samma nyckel som ställts in för kopplingspunkten.
Antalet tecken och den teckentyp som kan anges varierar beroende på en kombination av
nyckellängden och nyckelformatet.
Nyckellängd (Key Length)
64-bit (64bit) 128-bit (128bit)
Nyckelformat (Key Format) ASCII
5 tecken
Hexadecimal (Hex) 10 siffror
262
13 tecken
26 siffror
2. Nyckellängd: (Key Length:)
Välj 64-bit (64bit) eller 128-bit (128bit).
3. Nyckelformat: (Key Format:)
Välj ASCII eller Hex.
4. Nyckel-ID: (Key ID:)
Välj det nyckel-ID (index) som ställts in för kopplingspunkten.
5. Verifiering: (Authentication:)
Välj den autentiseringsmetod som ska användas för att verifiera skrivarens åtkomst till
kopplingspunkten.
I vanliga fall väljer du Auto. Om du vill ange metod manuellt väljer du Öppet system (Open
System) eller Delad nyckel (Shared Key) enligt inställningen för kopplingspunkten.
7. Klicka på OK.
Viktigt!
• Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn efter att skrivarens krypteringstyp har ändrats
ska du se till att krypteringstyperna för datorn och kopplingspunkten matchar den som ställts in för
skrivaren.
Obs!
• Om du ändrar nätverksinställningarna tillfälligt med USB-kabeln kan skrivaren som är angiven
som standard ändras. Återställ då inställningen med alternativet Använd som standardskrivare
(Set as Default Printer).
263
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Om du vill ändra skrivarens inställningar för trådlösa nätverk ansluter du skrivaren till datorn tillfälligt med en
USB-kabel. Om du ändrar datorns inställningar för trådlösa nätverk utan att använda USB-anslutning
kanske datorn inte kan kommunicera med enheten efter att inställningarna har ändrats.
Exempelbilderna i det här avsnittet hänvisar till detaljerade WPA-inställningar.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
När skrivaren är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du välja skrivaren som specificeras
med ”USBnnn” (där ”n” är en siffra) och som visas i kolumnen Portnamn (Port Name).
3. Välj Konfiguration... (Configuration...) på menyn Inställningar (Settings).
4. Klicka på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN).
5. Välj Använd WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2) i Krypteringsmetod: (Encryption Method:)
och klicka på Konfiguration... (Configuration...).
Skärmen WPA-/WPA2-info (WPA/WPA2 Details) visas.
Om kryptering inte har aktiverats på skrivaren visas fönstret Bekräftelse av verifieringstyp
(Authentication Type Confirmation). Gå till steg 7.
6. Klicka på Ändra inställningar... (Change Settings...).
7. Kontrollera klientverifieringstypen och klicka på Nästa> (Next>).
264
8. Ange lösenordsfrasen och klicka sedan på Nästa> (Next>).
Ange lösenordsfrasen för kopplingspunkten. Lösenordsfrasen är en sträng på 8 till 63 alfanumeriska
tecken eller ett 64-siffrigt hexadecimalt värde.
Om du inte känner till lösenordsfrasen för kopplingspunkten kan du titta i handboken som medföljde
kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren.
Den dynamiska krypteringsmetoden väljs automatiskt som antingen TKIP (grundkryptering) eller AES
(säker kryptering).
Viktigt!
• Om inte Auto visas i Dynamisk krypteringstyp: (Dynamic Encryption Type:) väljer du TKIP
(grundkryptering) (TKIP(Basic Encryption)) eller AES (säker kryptering) (AES(Secure
Encryption)).
9. Klicka på Slutför (Finish).
265
Viktigt!
• Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn efter att skrivarens krypteringstyp har ändrats
ska du se till att krypteringstyperna för datorn och kopplingspunkten matchar den som ställts in för
skrivaren.
Obs!
• Om du ändrar nätverksinställningarna tillfälligt med USB-kabeln kan skrivaren som är angiven
som standard ändras. Återställ då inställningen med alternativet Använd som standardskrivare
(Set as Default Printer).
266
Ändra inställningar på fliken Kablat LAN
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
• Om du vill ändra inställningarna på fliken Kablat LAN (Wired LAN) ska du aktivera skrivarens
inställningar för kablat LAN.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Välj Konfiguration... (Configuration...) på menyn Inställningar (Settings).
4. Klicka på fliken Kablat LAN (Wired LAN).
Fliken Kablat LAN (Wired LAN) visas.
Mer information om fliken Kablat LAN (Wired LAN) finns i Fliken Kablat LAN.
5. Ändra eller bekräfta inställningarna.
Ställ in IP-adressen för den skrivare som ska användas i nätverket. Ange ett värde som passar i
nätverksmiljön.
6. Klicka på OK.
När inställningarna har ändrats visas ett fönster där du får bekräfta inställningarna innan de skickas till
skrivaren. Om du klickar på Ja (Yes) skickas inställningarna till skrivaren och fönstret Skickade
inställningar (Transmitted Settings) visas.
267
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord
Obs!
• Det går inte att ändra inställningarna när åtkomstpunktläget används.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Välj Konfiguration... (Configuration...) på menyn Inställningar (Settings).
4. Klicka på fliken Administratörslösenord (Admin Password).
Fliken Administratörslösenord (Admin Password) visas.
Mer information om fliken Administratörslösenord (Admin Password) finns i Fliken
Administratörslösenord.
5. Ändra eller bekräfta inställningarna.
Om du vill använda ett administratörslösenord markerar du kryssrutan Använd administratörslösenord
(Use admin password) och anger ett lösenord.
Viktigt!
• Lösenordet bör bestå av alfanumeriska tecken och inte vara längre än 32 tecken. Lösenordet är
skiftkänsligt. Glöm inte det lösenord du anger.
Om du glömmer administratörslösenordet kan du initiera skrivaren för att återställa lösenordet till
fabriksinställningen.
6. Klicka på OK.
Ett bekräftelsefönster visas innan inställningarna skickas till skrivaren. Om du klickar på Ja (Yes) skickas
inställningarna till skrivaren och fönstret Skickade inställningar (Transmitted Settings) visas.
268
Övervaka status för trådlöst LAN
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
• Du kan inte övervaka nätverksstatus när du använder enheten via ett kablat LAN.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Välj Status på menyn Visa (View).
Du kan kontrollera skrivarens status och anslutningsprestanda på fliken Status.
Viktigt!
• Om det angivna värdet är lågt kan du flytta skrivaren närmare den trådlösa nätverksenheten.
4. Om du mäter anslutningsprestanda mer detaljerat klickar du på Avancerad mätning...
(Advanced Measurement...).
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda (Connection Performance Measurement) visas.
5. Klicka på Nästa> (Next>).
Mätningen startar och status visas. Mätningen kan ta några minuter.
269
6. Kontrollera status.
När mätningen är slutförd visas enhetens status.
När
visas i Anslutningsprestanda mellan skrivaren och kopplingspunkten: (Connection
Performance between the Printer and the Access Point:) kan skrivaren kommunicera med
kopplingspunkten. Annars kan du läsa kommentarerna och informationen nedan för att förbättra
kommunikationslänkens status. Klicka sedan på Ommätning (Remeasurement).
• Kontrollera att skrivaren och kopplingspunkten är placerade inom det rekommenderade området
för anslutningen och att det inte finns några hinder mellan dem.
• Kontrollera att avståndet mellan skrivaren och kopplingspunkten inte är för långt.
Flytta enheterna närmare varandra om det är för långt (inom 50 m/164 fot).
• Kontrollera att det inte står något i vägen mellan skrivaren och kopplingspunkten.
Trådlös kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta ha dålig kvalitet. Flytta på
enheterna så att problemen försvinner.
• Kontrollera att det inte finns några enheter som kan ge upphov till radiostörningar i närheten av
skrivaren och kopplingspunkten.
Den trådlösa kommunikationen kan använda samma frekvensband som mikrovågsugnar och
andra enheter som kan ge upphov till radiostörningar. Försök placera skrivaren och
kopplingspunkten långt från den typen av enheter.
• Kontrollera om kopplingspunktens radiokanal är för nära radiokanalen för någon annan
kopplingspunkt i närheten.
Om kopplingspunktens radiokanal är för nära radiokanalen för någon annan kopplingspunkt i
närheten kan anslutningens prestanda bli instabil. Använd en radiokanal som inte störs av andra
kopplingspunkter.
• Kontrollera att skrivaren och kopplingspunkten är riktade mot varandra.
Anslutningens prestanda kan variera beroende på hur de trådlösa enheterna är riktade. Förbättra
anslutningens prestanda genom att placera kopplingspunkten och skrivaren i en annan riktning.
• Kontrollera att andra datorer inte har åtkomst till skrivaren.
270
Om mätningsresultatet visar
ska du kontrollera att andra datorer inte har åtkomst till skrivaren.
Om
ändå visas, även om du har följt anvisningarna ovan, avslutar du mätningen, startar om IJ
Network Tool och gör om mätningen.
7. Klicka på Slutför (Finish).
Obs!
• Om det finns meddelanden i Total nätverksprestanda: (Overall Network Performance:) flyttar
du enheten och åtkomstpunkten enligt anvisningarna för att förbättra prestandan.
271
Initiera nätverksinställningarna på enheten
Viktigt!
• Observera att en initiering raderar alla nätverksinställningar på enheten och att det inte är säkert att du
kan skriva ut eller scanna från en dator i nätverket. För att använda enheten via nätverket ska du
konfigurera enheten med Installations-CD:n eller konfigurera enligt instruktionerna på vår webbplats.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Välj Underhåll... (Maintenance...) i menyn Inställningar (Settings).
Skärmbilden Underhåll (Maintenance) visas.
4. Klicka på Initiera (Initialize).
5. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsefönstret visas.
Skrivarens nätverksinställningar initieras.
Stäng inte av skrivaren under initieringen.
Klicka på OK när initieringen är slutförd.
Om enheten initieras via trådlöst LAN avbryts den aktuella anslutningen när initieringen har slutförts.
Konfigurera därför enheten med Installations-CD:n eller konfigurera enligt instruktionerna på vår
webbplats.
Obs!
• När du har initierat LAN-inställningarna kan du ändra skrivarens nätverksinställningar med hjälp av IJ
Network Tool via en USB-anslutning. Om nätverksinställningarna ska kunna ändras med hjälp av
Canon IJ Network Tool måste trådlös LAN aktiveras först.
272
Visa ändrade inställningar
Fönstret Bekräfta (Confirmation) visas när du ändrar skrivarens inställningar i fönstret Konfiguration
(Configuration). När du klickar på Ja (Yes) i fönstret Bekräfta (Confirmation) visas följande fönster för att
bekräfta de ändrade inställningarna.
273
Fönster för nätverksanslutning av IJ Network Tool
Skärmen Canon IJ Network Tool
Fönstret Konfiguration
Fliken Trådlös LAN
Fönstret Sök
Fönstret WEP-info
Fönstret WPA-/WPA2-info
Fönstret Bekräftelse av verifieringstyp
Fönstret PSK-lösenordsfras och dynamisk krypteringskonfigurering
Fönstret Bekräftelse av konfigureringsinformation
Fliken Kablat LAN
Fliken Administratörslösenord
Fönstret Nätverksinformation
Fliken Åtkomstkontroll
Fönstret Redigera tillgänglig MAC-adress/fönstret Lägg till tillgängliga MACadresser
Fönstret Redigera tillgänglig IP-adress/fönstret Lägg till tillgänglig IP-adress
274
Skärmen Canon IJ Network Tool
I det här avsnittet beskrivs de alternativ och menyer som visas i fönstret Canon IJ Network Tool.
Alternativ i fönstret Canon IJ Network Tool
Menyer i Canon IJ Network Tool
Alternativ i fönstret Canon IJ Network Tool
Följande alternativ visas i fönstret Canon IJ Network Tool.
1. Skrivare: (Printers:)
Skrivarens namn och status samt skrivarens modellnamn och portnamn visas.
Om det är en bockmarkering bredvid skrivaren i listan Namn (Name) är den vald som
standardskrivare.
Konfigurationsändringar tillämpas på angiven skrivare.
2. Uppdatera (Update)
Söker efter skrivaren igen. Klicka på den här knappen om skrivaren inte visas.
Viktigt!
• Om skrivarens nätverksinställningar ska kunna ändras med hjälp av IJ Network Tool måste
skrivaren vara ansluten via LAN.
• Om Ingen drivrutin (No Driver) visas för namnet ska porten kopplas till skrivaren.
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port
• Om Hittade inte (Not Found) visas som status kontrollerar du skrivarens och
kopplingspunktens placering.
• Kopplingspunkten är aktiverad.
• När du använder ett kablat nätverk ska du se till att nätverkskabeln är korrekt ansluten.
• Om en skrivare i ett nätverk inte hittas ska du se till att skrivaren är påslagen och sedan klicka
på Uppdatera (Update). Skrivarsökningen kan ta flera minuter. Om skrivaren fortfarande inte
identifieras ska du ansluta enheten till datorn via en USB-kabel och sedan klicka på Uppdatera
(Update).
275
• Om skrivaren används från en annan dator visas ett fönster med information om detta.
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Uppdatera (Refresh) på menyn Visa (View).
3. Konfiguration... (Configuration...)
Klicka på konfigurationsinställningarna för den valda skrivaren.
Fönstret Konfiguration
Obs!
• Du kan inte konfigurera en skrivare som har statusen Hittade inte (Not Found).
• Detta alternativ har samma funktion som Konfiguration... (Configuration...) på menyn
Inställningar (Settings).
Menyer i Canon IJ Network Tool
Följande meny visas i fönstret Canon IJ Network Tool.
1. Arkiv (File)
Avsluta (Exit)
Avslutar IJ Network Tool.
2. Visa (View)
Status
Visar fönstret Status för att visa status på skrivarens anslutning och den trådlösa
kommunikationen.
I åtkomstpunktläget är det här alternativet nedtonat och du kan inte kontrollera skrivarens
anslutningsstatus.
Fönstret Status
276
Uppdatera (Refresh)
Uppdaterar till och visar det senaste innehållet i Skrivare: (Printers:) i fönstret Canon IJ
Network Tool.
Viktigt!
• Om skrivarens nätverksinställningar ska kunna ändras med hjälp av IJ Network Tool måste
skrivaren vara ansluten via LAN.
• Om Ingen drivrutin (No Driver) visas för namnet ska porten kopplas till skrivaren.
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port
• Om Hittade inte (Not Found) visas som status kontrollerar du skrivarens och kopplingspunktens
placering.
• Kopplingspunkten är aktiverad.
• När du använder ett kablat nätverk ska du se till att nätverkskabeln är korrekt ansluten.
• Om en skrivare i ett nätverk inte hittas ska du se till att skrivaren är påslagen och sedan välja
Uppdatera (Refresh). Skrivarsökningen kan ta flera minuter. Om skrivaren fortfarande inte
identifieras ska du ansluta enheten till datorn via en USB-kabel och sedan välja Uppdatera
(Refresh).
• Om skrivaren används från en annan dator visas ett fönster med information om detta.
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Uppdatera (Update) i fönstret Canon IJ Network Tool.
Nätverksinformation (Network Information)
Öppnar fönstret Nätverksinformation (Network Information) som visar skrivarens och datorns
nätverksinställningar.
Fönstret Nätverksinformation
Visa varning automatiskt (Display Warning Automatically)
Aktiverar eller inaktiverar automatisk visning av anvisningsfönstret.
När den här menyn är markerad visas anvisningsfönstret om en eller flera portar inte är
tillgängliga för utskrift.
3. Menyn Inställningar (Settings)
Konfiguration... (Configuration...)
Visar fönstret Konfiguration (Configuration) så att du kan konfigurera inställningarna för vald
skrivare.
Fönstret Konfiguration
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Konfiguration... (Configuration...) i fönstret Canon IJ
Network Tool.
Aktivera funktionen för att byta skrivare (Enable switch printer function)
Om du inte kan använda din skrivare kan du använda en i nätverket i stället. Om du aktiverar den
här funktionen och inte kan använda din skrivare visas en skärm för att bekräfta sökning efter
samma skrivare som din. Följ de anvisningar som visas på skärmen.
277
Obs!
• När den här funktionen är aktiverad visas en markering i menyn.
Koppla port... (Associate Port...)
Öppnar fönstret Koppla port (Associate Port) där du kan associera en port med skrivaren.
Fönstret Koppla port
Den här menyn är tillgänglig när Ingen drivrutin (No Driver) visas för den valda skrivaren.
Genom att koppla en port till skrivaren kan du använda den.
Underhåll... (Maintenance...)
Öppnar fönstret Underhåll (Maintenance) där du kan återställa skrivarens nätverksinställningar
till fabriksinställningarna och ansluta kortplatsen som nätverksenhet.
Fönstret Underhåll
Konfigurera skrivarens trådlösa LAN... (Set up printer's wireless LAN...)
Du kan ändra åtkomstpunktlägets inställningar. Ange inställningarna genom att följa
anvisningarna på skärmen.
Om du ändrar inställningen Krypteringsmetod: (Encryption Method:) och inställningen
Lösenord: (Password:) på skärmen Konfigurera skrivarens trådlösa LAN (Set up printer's
wireless LAN), används de ändrade inställningarna i skrivarinställningarna.
Obs!
• Du kan endast använda den här funktionen om du använder en dator som kan anslutas till det
trådlösa LAN-nätverket.
4. Hjälp (Help)
Anvisningar (Instructions)
Visar denna handbok.
Om (About)
Visar versionsinformation om IJ Network Tool.
278
Fönstret Konfiguration
Du kan ändra inställningarna för skrivaren som valts i fönstret Canon IJ Network Tool.
Klicka på fliken för att ändra inställningarna.
Följande fönster är ett exempel på hur man ändrar inställningarna på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN).
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Mer information om varje flik finns i följande avsnitt:
Fliken Trådlös LAN
Fliken Kablat LAN
Fliken Administratörslösenord
279
Fliken Trådlös LAN
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Används för att konfigurera en trådlös LAN-anslutning för skrivaren.
För att visa fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) klickar du på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) i fönstret
Konfiguration (Configuration).
1. Nätverkstyp: (Network Type:)
Visar att trådlöst LAN-läge är valt för närvarande.
Infrastruktur (Infrastructure)
Ansluter skrivaren till det trådlösa nätverket via en kopplingspunkt.
Åtkomstpunktläge (Access point mode)
Ansluter externa trådlösa kommunikationsenheter (t.ex. datorer smarttelefoner eller surfplattor) till
skrivaren och använder den som kopplingspunkt.
Obs!
• Om Åtkomstpunktläge (Access point mode) visas på Nätverkstyp: (Network Type:) går det inte
att ändra inställningarna på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) eller Administratörslösenord
(Admin Password).
• Du kan utföra inställningen från Konfigurera skrivarens trådlösa LAN... (Set up printer's
wireless LAN...) i menyn Inställningar (Settings) när du använder skrivaren i åtkomstpunktläge.
Beroende på vilken skrivare som används kan du ändra inställningarna från manöverpanelen.
2. SSID:
Namnet (SSID) på det trådlösa LAN-nätverk som används visas.
I åtkomstpunktläget visas skrivarens åtkomstpunktnamn (SSID).
Som ursprungligt värde visas ett unikt värde.
280
Obs!
• Ange samma SSID som konfigurerats för kopplingspunkten. Ett SSID är skiftkänsligt.
3. Sök... (Search...)
Fönstret Sök (Search) visas så att du kan välja en kopplingspunkt att ansluta till.
Fönstret Sök
Obs!
• När IJ Network Tool körs över ett nätverk är knappen nedtonad och kan inte väljas. Anslut
skrivaren och datorn tillfälligt med en USB-kabel för att ändra inställningarna.
4. Krypteringsmetod: (Encryption Method:)
Välj den krypteringsmetod som används i det trådlösa nätverket.
Använd inte (Do not use)
Välj detta alternativ om du vill inaktivera kryptering.
Använd WEP (Use WEP)
Du kan kryptera överföringar med en WEP-nyckel som du anger.
Om ingen WEP-nyckel har angetts visas fönstret WEP-info (WEP Details) automatiskt. Om du vill
ändra de WEP-inställningar som angetts tidigare klickar du på Konfiguration... (Configuration...)
för att visa fönstret.
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP
Använd WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2)
Överföringar krypteras med den WPA-/WPA2-nyckel som du har angett.
Säkerheten är högre än med WEP.
Om ingen WPA-/WPA2-nyckel har angetts visas fönstret Bekräftelse av verifieringstyp
(Authentication Type Confirmation) automatiskt. Om du vill ändra de WPA-/WPA2-inställningar
som angetts tidigare klickar du på Konfiguration... (Configuration...) för att visa fönstret WPA-/
WPA2-info (WPA/WPA2 Details).
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info
5. Konfiguration... (Configuration...)
Fönstret med detaljerad information visas. Den WEP- eller WPA-/WPA2-nyckel som har valts i
Krypteringsmetod: (Encryption Method:) kan kontrolleras och ändras.
Mer information om WEP-inställningar:
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP
För mer information om WPA-/WPA2-inställningar:
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info
6. TCP/IP-konfiguration: (TCP/IP Setup:)
Ställer in skrivarens IP-adress som ska användas i nätverket. Ange ett värde som passar i
nätverksmiljön.
281
Hämta IP-adress automatiskt (Get IP address automatically)
Välj detta alternativ för att använda en IP-adress som tilldelas automatiskt av en DHCP-server.
DHCP-serverfunktionen måste vara aktiverad på nätverksroutern eller kopplingspunkten.
Använd nästa IP-adress (Use next IP address)
Välj det här alternativet om det inte finns någon DHCP-serverfunktion i den miljö där du använder
skrivaren eller om du vill använda en viss IP-adress eller en fast IP-adress.
282
Fönstret Sök
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
En lista över de upptäckta kopplingspunkterna visas.
1. Lista över upptäckta kopplingspunkter: (Detected Access Points:)
Signalstyrkan från kopplingspunkten, krypteringstyp, namnet på kopplingspunkten och radiokanalen kan
bekräftas.
Viktigt!
• Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med säkerhetsfunktioner finns det risk för att
obehöriga får åtkomst till data, t.ex. personlig information.
Obs!
• Signalstyrkan anges som följer.
: Bra
: Normal
: Dålig
• Krypteringstypen anges som följer.
Tom: Ingen kryptering
WEP: WEP är inställt
WPA/WPA2: WPA/WPA2 har konfigurerats
2. Uppdatera (Update)
Klicka här för att uppdatera listan över kopplingspunkter om du inte hittar målkopplingspunkten.
Om målkopplingspunkten är inställd på stealth-läge klickar du på Avbryt (Cancel) för att återgå till
föregående fönster. Ange sedan kopplingspunkternas SSID i SSID: på fliken Trådlös LAN (Wireless
LAN).
Fliken Trådlös LAN
283
Obs!
• Kontrollera att kopplingspunkten är påslagen när du söker efter målkopplingspunkt.
3. Ange (Set)
Klicka för att ställa in kopplingspunkternas SSID i SSID: på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN).
Obs!
• Fönstret WEP-info (WEP Details) eller fönstret WPA-/WPA2-info (WPA/WPA2 Details) visas om
den valda kopplingspunkten är krypterad. Då anger du samma krypteringsinställningar som ställts
in för kopplingspunkten.
• Kopplingspunkter som inte kan användas av enheten (inklusive de som konfigurerats för olika
krypteringsmetoder) visas nedtonade och kan inte ändras.
284
Fönstret WEP-info
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Ange skrivarens WEP-inställningar.
Obs!
• Om du ändrar lösenordet (WEP-nyckeln) för skrivaren måste du göra samma ändring i lösenordet
(WEP-nyckeln) för åtkomstpunkten.
1. WEP-nyckel: (WEP Key:)
Ange samma nyckel som ställts in för kopplingspunkten.
Antalet tecken och den teckentyp som kan anges varierar beroende på en kombination av
nyckellängden och nyckelformatet.
Nyckellängd (Key Length)
64-bit (64bit) 128-bit (128bit)
Nyckelformat (Key Format) ASCII
5 tecken
Hexadecimal (Hex) 10 siffror
13 tecken
26 siffror
2. Nyckellängd: (Key Length:)
Välj 64-bit (64bit) eller 128-bit (128bit).
3. Nyckelformat: (Key Format:)
Välj ASCII eller Hex.
4. Nyckel-ID: (Key ID:)
Välj det nyckel-ID (index) som ställts in för kopplingspunkten.
5. Verifiering: (Authentication:)
Välj den autentiseringsmetod som ska användas för att verifiera skrivarens åtkomst till kopplingspunkten.
Välj Auto, Öppet system (Open System) eller Delad nyckel (Shared Key).
285
Fönstret WPA-/WPA2-info
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Ange skrivarens WPA-/WPA2-inställningar.
Värdet som visas i fönstret beror på de aktuella inställningarna.
1. Verifieringstyp: (Authentication Type:)
Visar vilken typ av autentisering som används för klientverifiering. Enheten har stöd för PSKautentisering.
2. Dynamisk krypteringstyp: (Dynamic Encryption Type:)
Visar den dynamiska krypteringsmetoden.
3. Ändra inställningar... (Change Settings...)
Visar fönstret Bekräftelse av verifieringstyp (Authentication Type Confirmation).
Fönstret Bekräftelse av verifieringstyp
286
Fönstret Bekräftelse av verifieringstyp
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Visar vilken typ av autentisering som används för klientverifiering.
1. Verifieringstyp (Authentication Type)
Visar vilken typ av autentisering som används för klientverifiering.
PSK
Enheten har stöd för PSK-autentisering.
Vid denna typ av autentisering används en lösenordsfras för PSK.
287
Fönstret PSK-lösenordsfras och dynamisk
krypteringskonfigurering
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Ange lösenordsfrasen och välj metod för dynamisk kryptering.
1. Lösenordsfras: (Passphrase:)
Ange lösenordsfrasen för kopplingspunkten. Lösenordsfrasen är en sträng på 8 till 63 alfanumeriska
tecken eller ett 64-siffrigt hexadecimalt värde.
Om du inte känner till lösenordsfrasen för kopplingspunkten kan du titta i handboken som medföljde
kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren.
2. Dynamisk krypteringstyp (Dynamic Encryption Type)
Den dynamiska krypteringsmetoden väljs automatiskt som antingen TKIP (grundkryptering) eller AES
(säker kryptering).
288
Fönstret Bekräftelse av konfigureringsinformation
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Visar inställningarna som används för klientverifiering.
Bekräfta inställningarna och klicka på Slutför (Finish).
289
Fliken Kablat LAN
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Används för att konfigurera en kablad LAN-anslutning för skrivaren.
För att visa fliken Kablat LAN (Wired LAN) klickar du på fliken Kablat LAN (Wired LAN) i fönstret
Konfiguration (Configuration).
1. TCP/IP-konfiguration: (TCP/IP Setup:)
Ställer in skrivarens IP-adress som ska användas i nätverket. Ange ett värde som passar i
nätverksmiljön.
Hämta IP-adress automatiskt (Get IP address automatically)
Välj detta alternativ för att använda en IP-adress som tilldelas automatiskt av en DHCP-server.
DHCP-serverfunktionen måste vara aktiverad på routern.
Använd nästa IP-adress (Use next IP address)
Välj det här alternativet om det inte finns någon DHCP-serverfunktion i den miljö där du använder
skrivaren eller om du vill använda en viss IP-adress eller en fast IP-adress.
290
Fliken Administratörslösenord
Ange ett lösenord för skrivaren som ger behöriga personer tillåtelse att göra konfigurationsändringar.
För att visa fliken Administratörslösenord (Admin Password) klickar du på fliken
Administratörslösenord (Admin Password) i fönstret Konfiguration (Configuration).
1. Använd administratörslösenord (Use admin password)
Ange ett administratörslösenord med behörighet att konfigurera och ändra detaljerade inställningar. När
du vill använda funktionen markerar du kryssrutan och anger ett lösenord.
2. Lösenord: (Password:)
Ange lösenordet.
3. Bekräfta lösenord: (Password Confirmation:)
Ange lösenordet igen för att bekräfta det.
Viktigt!
• Om du glömmer administratörslösenordet kan du initiera skrivaren för att återställa lösenordet till
fabriksinställningen.
291
Fönstret Nätverksinformation
Visar nätverksinställningarna för skrivare och datorer.
Välj Nätverksinformation (Network Information) på menyn Visa (View) för att visa fönstret
Nätverksinformation (Network Information).
1. OK
Återgår till skärmen Canon IJ Network Tool.
2. Kopiera all information (Copy All Information)
All nätverksinformation som visas kopieras till Urklipp.
292
Fliken Åtkomstkontroll
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Du kan registrera MAC- eller IP-adresserna för datorer eller nätverksenheter så att de ger åtkomst.
För att visa fliken Åtkomstkontroll (Access Control) klickar du på fliken Åtkomstkontroll (Access
Control) i fönstret Konfiguration (Configuration).
1. Skrivarens åtkomstkontrollstyp: (Printer Access Control Type:)
Välj vilken åtkomstkontrolltyp som ska begränsa datorers och nätverksenheters åtkomst till skrivaren
från ett nätverk.
Inställningarna kan variera beroende vilka åtkomstkontrollmetoder som är valda.
Vid val av MAC-adress
Vid val av IP-adress
Vid val av MAC-adress
De åtkomliga datorerna eller nätverksenheterna specificeras av sina MAC-adresser. Datorer eller
nätverksenheter vars MAC-adresser visas i listan har åtkomst.
293
1. Aktivera skrivarens åtkomstkontroll (MAC-adress) (Enable printer access
control(MAC address))
Markera rutan om du vill aktivera åtkomstkontroll till skrivaren från MAC-adresser.
Obs!
• De två typerna av åtkomstkontroll (MAC-adress eller IP-adress) kan vara aktiverade samtidigt.
En åtkomstkontrolltyp är aktiverad så länge kryssrutan Aktivera skrivarens åtkomstkontroll
(Enable printer access control) är markerad, oavsett vilken typ som för tillfället är vald i listan
Skrivarens åtkomstkontrollstyp: (Printer Access Control Type:).
• Om båda åtkomstkontrolltyperna är aktiverade samtidigt får en dator eller nätverksenhet vars
adress är registrerad i någon av listorna åtkomst till skrivaren.
2. Tillgängliga MAC-adresser: (Accessible MAC Addresses:)
Visar de registrerade MAC-adresserna och eventuella kommentarer.
3. Redigera... (Edit...)
Fönstret Redigera tillgänglig MAC-adress (Edit Accessible MAC Address), som används för att
ändra inställningarna för Tillgängliga MAC-adresser: (Accessible MAC Addresses:), visas.
Fönstret Redigera tillgänglig MAC-adress/fönstret Lägg till tillgängliga MAC-adresser
4. Lägg till... (Add...)
Fönstret Lägg till tillgängliga MAC-adresser (Add Accessible MAC Address) visas för registrering
av MAC-adressen till datorn eller nätverksenheten som ska få åtkomst till skrivaren via nätverket.
Viktigt!
• Lägg till MAC-adressen till alla datorer eller nätverksenheter i nätverket som ska få åtkomst till
skrivaren. Skrivaren kan inte användas av en dator eller en nätverksenhet som inte är med på
listan.
5. Ta bort (Delete)
Tar bort den markerade MAC-adressen från listan.
Vid val av IP-adress
De åtkomliga datorerna eller nätverksenheterna specificeras av sina IP-adresser. Datorer eller
nätverksenheter vars IP-adresser visas i listan har åtkomst.
294
1. Aktivera skrivarens åtkomstkontroll (IP-adress) (Enable printer access control(IP
address))
Markera alternativet för att ge åtkomst till skrivaren utifrån IP-adress.
Obs!
• De två typerna av åtkomstkontroll (MAC-adress eller IP-adress) kan vara aktiverade samtidigt.
En åtkomstkontrolltyp är aktiverad så länge kryssrutan Aktivera skrivarens åtkomstkontroll
(Enable printer access control) är markerad, oavsett vilken typ som för tillfället är vald i listan
Skrivarens åtkomstkontrollstyp: (Printer Access Control Type:).
• Om båda åtkomstkontrolltyperna är aktiverade samtidigt får en dator eller nätverksenhet vars
adress är registrerad i någon av listorna åtkomst till skrivaren.
2. Tillgängliga IP-adresser: (Accessible IP Addresses:)
Visar de registrerade IP-adresserna och eventuella kommentarer.
3. Redigera... (Edit...)
Fönstret Redigera tillgänglig IP-adress (Edit Accessible IP Address), som används för att ändra
inställningarna för Tillgängliga IP-adresser: (Accessible IP Addresses:), visas.
Fönstret Redigera tillgänglig IP-adress/fönstret Lägg till tillgänglig IP-adress
4. Lägg till... (Add...)
Fönstret Lägg till tillgänglig IP-adress (Add Accessible IP Address) visas, för registrering av IPadressen till datorn eller nätverksenheten som ska få åtkomst till skrivaren från nätverket.
Viktigt!
• Lägg till IP-adressen till alla datorer eller nätverksenheter i nätverket som ska få åtkomst till
skrivaren. Skrivaren kan inte användas av en dator eller en nätverksenhet som inte är med på
listan.
• Upp till 16 IP-adresser kan registreras. IP-adresser som anges med intervall räknas som en
adress. Använd Intervallspecifikation om du vill registrera 17 eller fler IP-adresser.
295
5. Ta bort (Delete)
Tar bort den markerade IP-adressen från listan.
296
Fönstret Redigera tillgänglig MAC-adress/fönstret Lägg till
tillgängliga MAC-adresser
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Exempelbilderna i det här avsnittet hänvisar till fönstret Lägg till tillgängliga MAC-adresser (Add
Accessible MAC Address).
1. MAC-adress: (MAC Address:)
Ange MAC-adressen till datorn eller nätverksenheten som ska få åtkomst.
2. Kommentar: (Comment:)
Du kan också ange annan information för att hitta enheten, till exempel datorns namn.
Viktigt!
• Kommentarerna visas endast på den dator som användes för att skriva dem.
297
Fönstret Redigera tillgänglig IP-adress/fönstret Lägg till tillgänglig
IP-adress
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Exempelbilderna i det här avsnittet hänvisar till fönstret Lägg till tillgänglig IP-adress (Add Accessible IP
Address).
1. Specifikationsmetod: (Specification Method:)
Välj antingen Enskild adresspecifikation (Single Address Specification) eller Intervallspecifikation
(Range Specification) för att lägga till en eller flera IP-adresser.
Enskild adresspecifikation (Single Address Specification)
Specificera varje IP-adress separat.
Intervallspecifikation (Range Specification)
Specificera ett intervall med IP-adresser.
2. IP-adress: (IP Address:)
Ange IP-adressen till en dator eller nätverksenhet som ska få åtkomst när du har valt Enskild
adresspecifikation (Single Address Specification) som Specifikationsmetod: (Specification
Method:).
En IP-adress består av fyra värden från 0 till 255.
Start-IP-adress: (Start IP Address:)
Ange den första IP-adressen i adressintervallet till de datorer eller nätverksenheter som ska få
åtkomst när du har valt Intervallspecifikation (Range Specification) som Specifikationsmetod:
(Specification Method:).
En IP-adress består av fyra värden från 0 till 255.
Slut-IP-adress: (End IP Address:)
Ange den sista IP-adressen i intervallet till de datorer eller nätverksenheter som ska få åtkomst när
du har valt Intervallspecifikation (Range Specification) som Specifikationsmetod:
(Specification Method:).
En IP-adress består av fyra värden från 0 till 255.
Obs!
• Värdet på Start-IP-adress: (Start IP Address:) måste vara lägre än värdet på Slut-IP-adress:
(End IP Address:).
3. Kommentar: (Comment:)
298
Du kan också ange annan information för att hitta enheten, till exempel datorns namn.
Viktigt!
• Kommentarerna visas endast på den dator som användes för att skriva dem.
299
Andra fönster i IJ Network Tool
Skärmen Canon IJ Network Tool
Fönstret Status
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda
Fönstret Underhåll
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen
Fönstret Koppla port
Fönstret Nätverksinformation
300
Skärmen Canon IJ Network Tool
I det här avsnittet beskrivs de alternativ och menyer som visas i fönstret Canon IJ Network Tool.
Alternativ i fönstret Canon IJ Network Tool
Menyer i Canon IJ Network Tool
Alternativ i fönstret Canon IJ Network Tool
Följande alternativ visas i fönstret Canon IJ Network Tool.
1. Skrivare: (Printers:)
Skrivarens namn och status samt skrivarens modellnamn och portnamn visas.
Om det är en bockmarkering bredvid skrivaren i listan Namn (Name) är den vald som
standardskrivare.
Konfigurationsändringar tillämpas på angiven skrivare.
2. Uppdatera (Update)
Söker efter skrivaren igen. Klicka på den här knappen om skrivaren inte visas.
Viktigt!
• Om skrivarens nätverksinställningar ska kunna ändras med hjälp av IJ Network Tool måste
skrivaren vara ansluten via LAN.
• Om Ingen drivrutin (No Driver) visas för namnet ska porten kopplas till skrivaren.
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port
• Om Hittade inte (Not Found) visas som status kontrollerar du skrivarens och
kopplingspunktens placering.
• Kopplingspunkten är aktiverad.
• När du använder ett kablat nätverk ska du se till att nätverkskabeln är korrekt ansluten.
• Om en skrivare i ett nätverk inte hittas ska du se till att skrivaren är påslagen och sedan klicka
på Uppdatera (Update). Skrivarsökningen kan ta flera minuter. Om skrivaren fortfarande inte
identifieras ska du ansluta enheten till datorn via en USB-kabel och sedan klicka på Uppdatera
(Update).
301
• Om skrivaren används från en annan dator visas ett fönster med information om detta.
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Uppdatera (Refresh) på menyn Visa (View).
3. Konfiguration... (Configuration...)
Klicka på konfigurationsinställningarna för den valda skrivaren.
Fönstret Konfiguration
Obs!
• Du kan inte konfigurera en skrivare som har statusen Hittade inte (Not Found).
• Detta alternativ har samma funktion som Konfiguration... (Configuration...) på menyn
Inställningar (Settings).
Menyer i Canon IJ Network Tool
Följande meny visas i fönstret Canon IJ Network Tool.
1. Arkiv (File)
Avsluta (Exit)
Avslutar IJ Network Tool.
2. Visa (View)
Status
Visar fönstret Status för att visa status på skrivarens anslutning och den trådlösa
kommunikationen.
I åtkomstpunktläget är det här alternativet nedtonat och du kan inte kontrollera skrivarens
anslutningsstatus.
Fönstret Status
302
Uppdatera (Refresh)
Uppdaterar till och visar det senaste innehållet i Skrivare: (Printers:) i fönstret Canon IJ
Network Tool.
Viktigt!
• Om skrivarens nätverksinställningar ska kunna ändras med hjälp av IJ Network Tool måste
skrivaren vara ansluten via LAN.
• Om Ingen drivrutin (No Driver) visas för namnet ska porten kopplas till skrivaren.
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port
• Om Hittade inte (Not Found) visas som status kontrollerar du skrivarens och kopplingspunktens
placering.
• Kopplingspunkten är aktiverad.
• När du använder ett kablat nätverk ska du se till att nätverkskabeln är korrekt ansluten.
• Om en skrivare i ett nätverk inte hittas ska du se till att skrivaren är påslagen och sedan välja
Uppdatera (Refresh). Skrivarsökningen kan ta flera minuter. Om skrivaren fortfarande inte
identifieras ska du ansluta enheten till datorn via en USB-kabel och sedan välja Uppdatera
(Refresh).
• Om skrivaren används från en annan dator visas ett fönster med information om detta.
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Uppdatera (Update) i fönstret Canon IJ Network Tool.
Nätverksinformation (Network Information)
Öppnar fönstret Nätverksinformation (Network Information) som visar skrivarens och datorns
nätverksinställningar.
Fönstret Nätverksinformation
Visa varning automatiskt (Display Warning Automatically)
Aktiverar eller inaktiverar automatisk visning av anvisningsfönstret.
När den här menyn är markerad visas anvisningsfönstret om en eller flera portar inte är
tillgängliga för utskrift.
3. Menyn Inställningar (Settings)
Konfiguration... (Configuration...)
Visar fönstret Konfiguration (Configuration) så att du kan konfigurera inställningarna för vald
skrivare.
Fönstret Konfiguration
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Konfiguration... (Configuration...) i fönstret Canon IJ
Network Tool.
Aktivera funktionen för att byta skrivare (Enable switch printer function)
Om du inte kan använda din skrivare kan du använda en i nätverket i stället. Om du aktiverar den
här funktionen och inte kan använda din skrivare visas en skärm för att bekräfta sökning efter
samma skrivare som din. Följ de anvisningar som visas på skärmen.
303
Obs!
• När den här funktionen är aktiverad visas en markering i menyn.
Koppla port... (Associate Port...)
Öppnar fönstret Koppla port (Associate Port) där du kan associera en port med skrivaren.
Fönstret Koppla port
Den här menyn är tillgänglig när Ingen drivrutin (No Driver) visas för den valda skrivaren.
Genom att koppla en port till skrivaren kan du använda den.
Underhåll... (Maintenance...)
Öppnar fönstret Underhåll (Maintenance) där du kan återställa skrivarens nätverksinställningar
till fabriksinställningarna och ansluta kortplatsen som nätverksenhet.
Fönstret Underhåll
Konfigurera skrivarens trådlösa LAN... (Set up printer's wireless LAN...)
Du kan ändra åtkomstpunktlägets inställningar. Ange inställningarna genom att följa
anvisningarna på skärmen.
Om du ändrar inställningen Krypteringsmetod: (Encryption Method:) och inställningen
Lösenord: (Password:) på skärmen Konfigurera skrivarens trådlösa LAN (Set up printer's
wireless LAN), används de ändrade inställningarna i skrivarinställningarna.
Obs!
• Du kan endast använda den här funktionen om du använder en dator som kan anslutas till det
trådlösa LAN-nätverket.
4. Hjälp (Help)
Anvisningar (Instructions)
Visar denna handbok.
Om (About)
Visar versionsinformation om IJ Network Tool.
304
Fönstret Status
Du kan kontrollera skrivarens status och anslutningsprestanda.
Välj Status på menyn Visa (View) för att visa fönstret Status.
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
• När du använder kablat LAN är alternativen Signalstyrka: (Signal Strength:), Länkkvalitet: (Link
Quality:) och Avancerad mätning... (Advanced Measurement...) inte tillgängliga.
1. Enhetsstatus: (Device Status:)
Enhetens status visas som Tillgänglig (Available) eller Ej tillgänglig (Unavailable).
2. Signalstyrka: (Signal Strength:)
Anger styrkan på signalen som tas emot av skrivaren. Anges med ett värde mellan 0 och 100 procent.
3. Länkkvalitet: (Link Quality:)
Anger signalstyrkan exklusive brus och störningar under kommunikationen. Anges med ett värde mellan
0 och 100 procent.
4. Avancerad mätning... (Advanced Measurement...)
För att kontrollera prestanda för anslutningen mellan skrivaren och kopplingspunkten eller mellan
skrivaren och datorn.
När du klickar visas Mätning av anslutningsprestanda (Connection Performance Measurement).
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda
305
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Visas vid mätning av anslutningsprestanda.
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda (Connection Performance Measurement) (startfönster)
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda (Connection Performance Measurement) (slutfönster)
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda (Connection Performance
Measurement) (startfönster)
Klicka på Nästa> (Next>) för att starta mätningen.
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda (Connection Performance
Measurement) (slutfönster)
Visas när mätningen är klar.
306
1. Anslutningsprestanda mellan skrivaren och kopplingspunkten: (Connection
Performance between the Printer and the Access Point:)
En markering visar resultatet från prestandamätningen för anslutningen mellan skrivaren och
kopplingspunkten.
: Bra anslutningsprestanda
: Instabil anslutningsprestanda
: Kan inte ansluta
: Mätningen avbröts eller kunde inte utföras
2. Ommätning (Remeasurement)
Mäter anslutningsprestanda igen.
Obs!
• Om det finns meddelanden i Total nätverksprestanda: (Overall Network Performance:) flyttar du
enheten och åtkomstpunkten enligt anvisningarna för att förbättra prestandan.
307
Fönstret Underhåll
Visas vid Inställningsinitiering (Setting Initialization) och Nätverkskonfiguration av kortplatsen
(Network Setup of the Card Slot).
För att visa fönstret Underhåll (Maintenance) väljer du Underhåll... (Maintenance...) i menyn
Inställningar (Settings).
1. Inställningsinitiering (Setting Initialization)
Återställer alla nätverksinställningar på skrivaren till fabriksinställningarna. Klicka på Initiera (Initialize)
för att visa fönstret Initiera inställningar (Initialize Settings) och klicka på Ja (Yes) för att initiera
skrivarens nätverksinställningar. Stäng inte av skrivaren under initieringen. Klicka på OK när initieringen
är slutförd.
Om enheten initieras via trådlöst LAN avbryts den aktuella anslutningen när initieringen har slutförts.
Konfigurera därför enheten med Installations-CD:n eller konfigurera enligt instruktionerna på vår
webbplats.
2. Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the Card Slot)
Obs!
• Det här alternativet är eventuellt inte tillgängligt beroende på vilken skrivare du använder.
Status visar om kortplatsen är mappad som en nätverksenhet.
När du klickar visas Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the Card Slot).
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen
308
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Visar inställningarna för kortplatsen och används för att mappa en kortplats på nätverket som nätverksenhet
på datorn.
Visas när du klickar på Inställningar (Setup) i fönstret Underhåll (Maintenance).
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the Card Slot) (konfigurationsfönster)
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the Card Slot) (konfigurationen
misslyckades)
Obs!
• När du har initierat LAN-inställningarna kan du ändra skrivarens nätverksinställningar med hjälp av IJ
Network Tool via en USB-anslutning. För att nätverksinställningarna ska kunna ändras med IJ Network
Toolmåste du först aktivera LAN-inställningarna.
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the Card
Slot) (konfigurationsfönster)
1. Enhet: (Drive:)
Välj vilken enhetsbeteckning som ska tilldelas nätverksenheten.
2. Uppdatera (Update)
Läser in enhetsbeteckningarna som inte är tilldelade någon enhet i Dator (Computer) (Den här
datorn (My Computer) i Windows XP) och visar dem i listan Enhet: (Drive:).
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the Card
Slot) (konfigurationen misslyckades)
Visas när nätverkskonfigurationen för kortplatsen misslyckades.
309
1. Hoppa över (Skip)
Slutför konfigurationen utan att mappa en nätverksenhet till kortplatsen.
2. Försök igen (Retry)
Återgår till Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the Card Slot) och gör om
mappningen av nätverksenheten.
3. Avbryt (Cancel)
Avbryter konfigurationen av kortplatsen. När IJ Network Tool körs över ett lokalt nätverk är knappen
Avbryt (Cancel) nedtonad och kan inte användas.
310
Fönstret Koppla port
Används för att koppla en skapad port med en skrivardrivrutin.
Markera den skrivare som du vill ändra kopplingen för och klicka på OK.
Obs!
• Du kan inte skriva ut med skrivaren om inte skrivarens drivrutin är kopplad till porten.
1. Modell: (Model:)
Visar enhetens namn specificerad som en målport.
Fältet är tomt om enhetens namn inte har hittats.
2. Skrivare: (Printer:)
Visar den installerade skrivardrivrutinen.
Markera den skrivare som du vill ändra kopplingen för.
3. OK
Utför kopplingen.
311
Fönstret Nätverksinformation
Visar nätverksinställningarna för skrivare och datorer.
Välj Nätverksinformation (Network Information) på menyn Visa (View) för att visa fönstret
Nätverksinformation (Network Information).
1. OK
Återgår till skärmen Canon IJ Network Tool.
2. Kopiera all information (Copy All Information)
All nätverksinformation som visas kopieras till Urklipp.
312
Bilaga om nätverkskommunikation
Använda kortplatsen i ett nätverk
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port
Tekniska termer
Begränsningar
Om brandväggar
313
Använda kortplatsen i ett nätverk
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Ansluta kortplatsen som nätverksenhet
Begränsningar för användning av en kortplats via ett nätverk
Ansluta kortplatsen som nätverksenhet
Kortplatsen måste vara ansluten för att kunna användas via ett nätverk.
Följ anvisningarna nedan för att ansluta kortplatsen som nätverksenhet.
1. Sätt i minneskortet i enhetens kortplats.
2. Starta IJ Network Tool.
3. Välj enheten under Skrivare: (Printers:).
4. Välj Underhåll... (Maintenance...) på menyn Inställningar (Settings).
5. Klicka på Inställningar (Setup).
6. Ange enhetsbeteckningen och klicka sedan på OK.
314
7. Se till att kortplatsen är ansluten.
När kortplatsen är ansluten visas följande ikoner i Dator (Computer) (eller Den här datorn (My
Computer)).
Begränsningar för användning av en kortplats via ett nätverk
• Kortplatsen kan delas av flera datorer om enheten är ansluten till ett nätverk. Flera datorer kan läsa
filer från ett minneskort på kortplatsen samtidigt. Medan en dator skriver en fil till ett minneskort kan
dock andra datorer inte komma åt samma fil.
• Om datorn tillhör en domän kanske inte kortplatsen kan anslutas som nätverksenhet.
• Om minneskortet innehåller stora filer kan det orsaka hög trafik till minneskortet. Det kan medföra att
minneskortet fungerar långsamt eller inte alls. Använd efter att lampan Åtkomst (Access) på enheten
lyser.
• När du ansluter till nätverksenheten för kortplatsen över nätverket kan det hända att filnamn som
innehåller åtta eller färre små bokstäver (exklusive filtillägget) visas med stora bokstäver.
Filnamnet "abcdefg.doc" kan t.ex. visas som "ABCDEFG.DOC", och filnamnet "AbcdeFG.doc" visas
på samma sätt.
Filnamnen kan visas på detta sätt, men har egentligen inte fått nya namn.
• Om du aktiverar ett minneskort i enhetens kortplats för endast skrivning från en USB-ansluten dator
kan du inte öppna kortplatsens nätverksenhet. Om det istället aktiveras för endast skrivning från en
LAN-ansluten dator, identifieras inte kortplatsen via USB. Kontrollera att kortplatsen är korrekt inställd
i enlighet med din anslutningsmetod.
Om du vill läsa filerna från ett minneskort via USB och över ett nätverk ska du inaktivera funktionen
för att skriva filer på ett minneskort från datorn. Du kan inte skriva filer på ett minneskort på något sätt
med denna inställning.
• Om du aktiverar ett minneskort i enhetens kortplats för endast skrivning från en LAN-ansluten dator
kan du skriva filer på ett minneskort från en dator som är ansluten till ett nätverk. Observera att det
kan öka risken för att data på minneskortet infekteras av datorvirus eller att obehöriga får åtkomst till
dem.
Du bör använda enhetens funktion för åtkomstkontroll eller ansluta enheten till Internet via en router.
Kontakta din Internet-leverantör eller tillverkaren av nätverksenheten för information om hur du
använder en router.
• Om du skriver filer till ett minneskort över ett nätverk när IJ Network Scanner Selector EX inte körs
kan det hända att ändringsdatum för filer inte är korrekta. Se till att starta Canon IJ Network Scanner
Selector EX innan du skriver filer till ett minneskort över nätverket. Se "Meny och skärmbild med
inställningar för IJ Network Scanner Selector EX" från startsidan i produkternas Onlinehandbok för
mer information.
315
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port
Om Ingen drivrutin (No Driver) visas för skrivarens namn i fönstret Canon IJ Network Tool är skrivarens
drivrutin inte kopplad till en skapad port.
Följ anvisningarna nedan för att koppla porten till skrivardrivrutinen.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj den skrivare som visas som Ingen drivrutin (No Driver) på Namn (Name).
3. Välj Koppla port... (Associate Port...) på menyn Inställningar (Settings).
Fönstret Koppla port (Associate Port) visas.
4. Välj den skrivare som ska kopplas till en port.
En lista över skrivare med installerade drivrutiner visas under Skrivare: (Printer:) i fönstret Koppla port
(Associate Port). Välj en skrivare som ska kopplas till en skapad port.
5. Klicka på OK.
316
Tekniska termer
I det här avsnittet förklaras en del av de tekniska termer som används i handboken.
A
B
C
D
F
I
K
L
M
O
P
R
S
T
U
W
A
• Kopplingspunkt (Access Point)
En trådlös mottagare eller basstation som tar emot och sänder information från trådlösa klienter/
enheten. Krävs i infrastrukturnätverk.
• Åtkomstpunktläge
Enheten används som kopplingspunkt för att ansluta till externa trådlösa kommunikationsenheter
(t.ex. datorer, smarttelefoner eller surfplattor) i miljöer där det inte finns tillgång till en åtkomstpunkt
eller en trådlös nätverksrouter. Du kan ansluta upp till 5 kommunikationsenheter till enheten när den
är i åtkomstpunktläge.
• Ad hoc
Inställning på klientdatorer och enheten som aktiverar så kallad peer-to-peer-kommunikation, vilket
medför att alla klienter med samma SSID/nätverksnamn kan kommunicera direkt med varandra.
Ingen kopplingspunkt krävs. Den här enheten har inte stöd för ad hoc-kommunikation.
• Administratörslösenord
Administratörslösenord i IJ Network Tool som begränsar åtkomst för nätverksanvändare. Lösenordet
måste anges för att komma åt skrivaren och ändra skrivarens inställningar.
• AES
En krypteringsmetod. Kan valfritt användas tillsammans med WPA/WPA2. Stark kryptografisk
algoritm som används inom statliga organisationer i USA för att bearbeta information.
317
• Autentiseringsmetod
Den metod som en kopplingspunkt använder för att verifiera en skrivare via ett trådlöst LAN. Valfri
verifieringsmetod kan användas.
När WEP används som krypteringsmetod kan verifieringsmetoderna Öppet system (Open System)
eller Delad nyckel (Shared Key) användas.
För WPA/WPA2 används autentiseringsmetoden PSK.
◦ Auto
Skrivarens autentiseringsmetod ändras automatiskt för att matcha kopplingspunkten.
◦ Öppet system (Open System)
Med den här autentiseringsmetoden verifieras kommunikationspartnern utan användning av
WEP-nyckel även om Använd WEP (Use WEP) väljs.
◦ Delad nyckel (Shared Key)
Med den här autentiseringsmetoden verifieras kommunikationspartnern med den WEP-nyckel
som har angetts för kryptering.
B
• Bonjour
En tjänst som är integrerad i operativsystemet Mac OS X och automatiskt identifierar anslutbara
enheter i ett nätverk.
C
• Kanal (Channel)
Frekvenskanal för trådlös kommunikation. I infrastrukturläge ställs kanalen in automatiskt för att
matcha den uppsättningen med kopplingspunkten. Denna enhet har stöd för kanalerna 1 till 13.
(Kanalerna 12 och 13 kanske inte stöds beroende på i vilket land eller område du köpte produkten.)
Observera att antalet kanaler som kan användas för ett trådlöst nätverk varierar beroende på region
eller land.
D
• Standardgateway (Default Gateway)
En reläenhet som gör det möjligt att ansluta till ett annat nätverk som exempelvis en router eller en
dator.
• DHCP-server
Routern eller kopplingspunkten tilldelar en IP-adress automatiskt när skrivaren eller datorn i ett
nätverk startas.
• DNS-server
En server som konverterar enhetsnamn till IP-adresser. När du anger IP-adresser manuellt ska du
ange adressen för både en primär och sekundär server.
318
F
• Brandvägg (Firewall)
Ett system som hindrar obehörig åtkomst från datorer utanför nätverket. Du kan använda
brandväggsfunktionen i en bredbandsrouter, säkerhetsprogramvara som installerats på datorn eller
datorns operativsystem.
I
• IEEE 802.11b
Internationell standard för trådlösa nätverk som använder frekvensintervallet 2,4 GHz med en
kapacitet på upp till 11 Mbps.
• IEEE 802.11g
Internationell standard för trådlösa nätverk som använder frekvensintervallet 2,4 GHz med en
kapacitet på upp till 54 Mbps. Kompatibel med 802.11b.
• IEEE 802.11n
Internationell standard för trådlösa LAN som använder frekvensbanden 2,4 och 5 GHz. Även om två
eller fler antenner används samtidigt eller en högre överföringshastighet än tidigare kan uppnås
genom användning av parallella kommunikationskanaler kan överföringshastigheten påverkas av de
anslutna enheterna.
Vid en maximal överföringshastighet av 600 Mbps kan enheten kommunicera med datorer inom en
radie av cirka tolv meter.
Kompatibel med 802.11b och 802.11g.
• Infrastruktur
En konfiguration på en klientdator och en enhet som gör att all trådlös kommunikation går igenom en
kopplingspunkt.
• IP-adress
Ett unikt nummer i fyra delar avgränsade med punkter. Varje nätverksenhet som är ansluten till
Internet har en IP-adress. Exempel: 192.168.0.1
Skrivaren tilldelas normalt automatiskt en IP-adress av en kopplingspunkt eller routerns DHCP-server.
• IPv4/IPv6
Dessa är IP-skiktsprotokoll som används på Internet. IPv4 använder 32-bitars adresser och IPv6
använder 128-bitars adresser.
K
• Nyckelformat (Key Format)
Välj antingen ASCII eller Hex som WEP-nyckelformat. Vilka tecken som kan användas för WEPnyckeln varierar beroende på det valda nyckelformatet.
◦ ASCII
En sträng på 5 eller 13 tecken som inkluderar alfanumeriska tecken och understreck "_". Den är
skiftkänslig.
319
◦ Hex
En sträng på 10 eller 26 siffror som kan innehålla ett hexadecimalt tal (0 till 9, A till F och a till f).
• Nyckellängd (Key Length)
Längden på WEP-nyckeln. Välj 64 eller 128 bitar. En längre nyckel tillåter mer komplicerade WEPnycklar.
L
• Länkkvalitet
Anslutningen mellan kopplingspunkten och skrivaren, exklusive brus (störningar) uppskattas med ett
värde mellan 0 och 100 procent.
• LPR
Ett plattformsoberoende utskriftsprotokoll som används i TCP/IP-nätverk. Detta protokoll saknar stöd
för dubbelriktad kommunikation.
M
• MAC-adress (MAC Address)
Kallas även för fysisk adress. En unik och permanent maskinvaruidentifierare som tilldelas
nätverksenheten av dess tillverkare. MAC-adresser är 48 bitar långa och skrivs som ett hexadecimalt
tal avgränsat med kolon, t.ex. 11:22:33:44:55:66.
O
• Funktionsstatus (Operation Status)
Anger skrivarens status och om den kan användas.
P
• Proxyserver
En server som länkar en LAN-ansluten dator till Internet. När en proxyserver används ska du ange
adressen och portnumret för proxyservern.
• PSK
En krypteringsmetod för WPA/WPA2.
R
• Router
En reläenhet som gör det möjligt att ansluta till ett annat nätverk.
320
S
• Signalstyrka (Signal Strength)
Styrkan på signalen som tas emot av skrivaren från kopplingspunkten. Anges med ett värde från 0 till
100 procent.
• SSID
Ett unikt namn som används för ett trådlöst LAN. Det utgörs ofta av exempelvis ett nätverksnamn eller
ett åtkomstpunktnamn.
SSID används för att särskilja olika trådlösa nätverk och förhindra att störningar uppstår mellan olika
nätverk.
Skrivaren och alla klienter i ett trådlöst lokalt nätverk måste använda samma SSID för att kunna
kommunicera med varandra. Ett SSID kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken. Det går även att
hänvisa till ett SSID med dess nätverksnamn.
• Stealth-läge
I stealth-läge döljs en kopplingspunkt genom att det inte sänder sitt SSID. Klienten måste ange det
SSID som är inställt för kopplingspunkten för att identifiera den.
• Nätmask (Subnet Mask)
IP-adressen består av två komponenter: nätverksadressen och värdadressen. Nätmasken används
för att beräkna nätmaskadressen med hjälp av IP-adressen. Skrivaren tilldelas normalt automatiskt en
nätmask av en kopplingspunkt eller routerns DHCP-server.
Exempel:
IP-adress: 192.168.127.123
Nätmask: 255.255.255.0
Nätmaskadress: 192.168.127.0
T
• TCP/IP
En serie kommunikationsprotokoll som används för att ansluta värdar på Internet eller det lokala
nätverket. Detta protokoll gör att olika terminaler kan kommunicera med varandra.
• TKIP
Ett krypteringsprotokoll som används av WPA/WPA2.
U
• USB
Ett seriellt gränssnitt som är utformat för snabbkoppling av enheter, t.ex. genom att ansluta och
koppla från dem utan att stänga av strömmen.
321
W
• WCN (Windows Connect Now)
Användare som kör Windows Vista eller senare kan hämta information om konfiguration direkt via ett
trådlöst nätverk (WCN-NET).
• WEP/WEP-nyckel
En krypteringsmetod för IEEE 802.11. Delad säkerhetsnyckel som används för att kryptera och
avkryptera data som skickas över trådlösa nätverk. Den här skrivaren har stöd för en nyckellängd på
64 eller 128 bitar, ASCII-kod eller Hexadecimal som nyckelformat och nyckelnummer 1 till 4.
• Wi-Fi
Internationell organisation som certifierar funktioner för trådlösa nätverk i olika produkter baserat på
specifikationen IEEE 802.11.
Den här enheten är en Wi-Fi-certifierad produkt.
• Trådlöst lokalt nätverk (Wireless LAN)
Ett nätverk som kopplas via teknik för trådlösa anslutningar istället för fysiska kablar, t.ex. Wi-Fi.
• WPA
Säkerhetsramverk presenterat av Wi-Fi Alliance i oktober 2002. Säkerheten är högre än med WEP.
◦ Autentisering (Authentication)
WPA definierar följande autentiseringsmetoder: PSK, som kan användas utan någon
verifieringsserver, och WPA-802.1x som kräver en verifieringsserver.
Den här enheten har stöd för WPA-PSK.
◦ Lösenordsfras
Den här krypterade nyckeln används för att utföra WPA-PSK-autentisering.
Lösenordsfrasen är en sträng på 8 till 63 alfanumeriska tecken eller ett 64-siffrigt hexadecimalt
värde.
• WPA2
Säkerhetsramverk utfärdat av Wi-Fi Alliance i september 2004 som en senare version av WPA. Ger
en starkare krypteringsmekanism via AES (Advanced Encryption Standard).
◦ Autentisering (Authentication)
WPA2 definierar följande autentiseringsmetoder: PSK, som kan användas utan någon
verifieringsserver, och WPA2-802.1x som kräver en verifieringsserver.
Den här enheten har stöd för WPA2-PSK.
◦ Lösenordsfras
Den här krypterade nyckeln används för att utföra WPA2-PSK-autentisering.
Lösenordsfrasen är en sträng på 8 till 63 alfanumeriska tecken eller ett 64-siffrigt hexadecimalt
värde.
• WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS är en standard för enkelt och säkert upprättande av ett trådlöst nätverk.
Det finns två primära metoder som används i en Wi-Fi-skyddad konfiguration:
322
PIN-kod: en obligatorisk konfigurationsmetod för alla WPS-certifierade enheter
PBC (Push button configuration): en tryckknapp på maskinvaran eller en simulerad knapp i
programvaran.
323
Begränsningar
Om du använder skrivaren över ett trådlöst nätverk (LAN) kan det hända att skrivaren hittar trådlösa nätverk
i närheten. Du bör ställa in en nätverksnyckel (WEP eller WPA/WPA2) för åtkomstpunkten för att kryptera
trådlösa överföringar. Det finns inga garantier för trådlös kommunikation som görs med en produkt som inte
följer Wi-Fi-standarden.
Om du ansluter för många datorer kan det påverka skrivarens prestanda, t.ex. utskriftshastigheten.
324
Om brandväggar
En brandvägg är en säkerhetsfunktion som är installerad på datorn eller i operativsystemet. Den ska skydda
mot otillåten åtkomst till ett nätverk.
Om brandväggen är aktiverad
• Brandväggen kan begränsa kommunikationen mellan skrivaren och datorn. Den kan inaktivera
skrivarens inställningar och kommunikation.
• När du konfigurerar skrivaren kan du få ett meddelande om att aktivera eller inaktivera
kommunikationen, beroende på hur brandväggen som installerats på datorn eller datorns
operativsystem fungerar. Välj i så fall att aktivera kommunikationen.
• När du använder IJ Network Tool kan du få ett meddelande om att aktivera eller inaktivera
kommunikationen, beroende på hur brandväggen som installerats på datorn eller datorns
operativsystem fungerar. Välj i så fall att aktivera kommunikationen.
• Om du inte kan konfigurera skrivaren inaktiverar du brandväggen som installerats på datorn eller
datorns operativsystem tillfälligt.
Viktigt!
• Koppla bort nätverket från Internet om du inaktiverar brandväggsfunktionen.
• Vissa program (till exempel program för nätverkskonfiguration) åsidosätter brandväggens
inställningar. Kontrollera programinställningarna innan.
• Om skrivaren du använder är inställd på Hämta IP-adress automatiskt (Get IP address
automatically) ändras IP-adressen automatiskt varje gång skrivaren ansluter till nätverket. Det kan,
beroende på brandväggsinställningarna, medföra att skrivarens inställningar och kommunikation
inaktiveras. Då kan du antingen ändra brandväggsinställningarna eller tilldela skrivaren en fast IPadress. Du kan ange en fast IP-adress med IJ Network Tool.
Ändra inställningar på fliken Trådlös LAN
Ändra inställningar på fliken Kablat LAN
När du tilldelar skrivaren en fast IP-adress måste du ange en IP-adress som datorn kan kommunicera
med.
Obs!
• Mer information om brandväggsinställningarna i operativsystemet eller säkerhetsprogrammet finns i
användarhandboken till datorn eller programvaran eller hos tillverkaren.
325
Tips för att få optimal utskriftskvalitet
Användbar information om bläck
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Bekräfta pappersinställningarna innan du skriver ut
Ange pappersinformation för kassetten när du fyllt på papper
Avbryta ett utskriftsjobb
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Föreskrifter för säker transport av enheten
326
Användbar information om bläck
Hur kan bläck användas för andra syften än utskrifter?
Bläck kan användas för annat än utskrifter.
När du använder Canon-skrivaren för första gången efter att du har installerat de medföljande
bläckbehållarna, använder skrivaren en liten mängd av bläcket för att aktivera utskrift genom att fylla
munstyckena på skrivhuvudet med bläck. Därför blir antalet utskrifter som kan skrivas ut med de första
bläckbehållarna färre än med de efterföljande bläckbehållarna.
Utskriftskostnaderna i broschyrerna eller på webbplatsen baseras inte på förbrukningsinformation från
den första bläckbehållaren/bläckpatronen, utan från den nästföljande bläckbehållaren/bläckpatronen.
Bläck används ibland för att behålla optimal utskriftskvalitet.
För att behålla prestanda utför Canon-skrivaren automatisk rengöring i enlighet med sitt skick. När
skrivaren utför rengöring används en liten mängd bläck. I detta fall kan allt färgbläck användas.
[Rengöringsfunktion]
Rengöringsfunktionen hjälper skrivaren att suga ut luftbubblor eller bläck från munstyckena och förhindrar
därmed att utskriftskvaliteten försämras eller att munstyckena täpps igen.
Använder svartvit utskrift färgat bläck vid utskrift?
Vid svartvita utskrifter kan även färgbläck användas beroende på vilken papperstyp som används eller
skrivardrivrutinens inställningar. Så färgbläck används även om utskrifterna sker i svartvitt.
Varför har enheten två bläckbehållare med svart bläck?
Två olika sorters svart bläck används i enheten: dye-bläck (BK) och pigmentbläck (PGBK).
Dye-bläck används främst för utskrifter av foton, illustrationer etc. medan pigmentbläck främst används för
textbaserade dokument. Eftersom dessa båda bläcktyper har olika användningsområden, används inte
den andra sortens bläck istället om bläcket i en av behållarna för svart bläck tar slut. Om bläcket i någon
bläckbehållare tar slut måste behållaren bytas ut.
Den lämpligaste typen av svart bläck används automatiskt beroende på vilken papperstyp som används
eller skrivardrivrutinens inställningar. Du kan inte själv påverka vilken sorts svart bläck som ska användas
för en utskrift.
Bläcklampan visar när bläcket håller på att ta slut.
Inuti bläckbehållaren finns (A) det område där bläcket lagras och (B) svampen som absorberar bläck.
När bläcket (A) tar slut blinkar bläcklampan långsamt för att visa att bläcket håller på att ta slut.
När bläcket (B) sedan tar slut blinkar bläcklampan snabbt för att visa att bläckbehållaren behöver bytas
mot en ny.
327
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
328
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Kontrollera enhetens status innan du skriver ut!
• Fungerar skrivhuvudet?
Om ett skrivhuvudmunstycke blir igensatt blir utskrifterna bleka och papperet slösas bort. Skriv ut ett
testmönster för munstyckena för att kontrollera skrivhuvudet.
Underhållsprocedur
• Är enhetens insida smetig av bläck?
Efter utskrift i stora kvantiteter eller vid utskrift utan ram kan det område där papperet passerar bli
smetigt av bläcket. Rengör insidan av enheten med funktionen Rengör bottenplatta.
Kontrollera att du fyller på papper på rätt sätt!
• Har du fyllt på papperet i rätt riktning?
När du fyller på papper i kassetten SKA UTSKRIFTSSIDAN VARA VÄND NEDÅT.
Fylla på papper
• Är papperet böjt?
Det böjda papperet orsakar pappersstopp. Släta ut det böjda papperet och lägg det i skrivaren på nytt.
"Lägg i papperet efter att du har slätat ut det." i Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig
329
Bekräfta pappersinställningarna innan du skriver ut
Ange pappersinställningarna i manöverpanelen eller på datorskärmen innan du skriver ut.
Det finns olika sorters papper, t.ex. papper med en speciell ytbeläggning för utskrift av foton med optimal
kvalitet och papper som är lämpliga för dokument.
Alla medietyper har förinställda inställningar (hur bläcket används och sprayas, avstånd från munstycken
och så vidare) som gör att man kan skriva ut med optimal bildkvalitet oavsett papperstyp. Fel
pappersinställningar kan orsaka dålig färgkvalitet på utskriften eller repor på utskriftsytan.
Om du upptäcker suddiga partier eller ojämna färger ökar du inställningen för utskriftskvalitet och försöker
skriva ut igen.
330
Ange pappersinformation för kassetten när du fyllt på papper
När du sätter i en kassett i enheten efter att du fyllt på papper visas skärmen för inställning av papperstyp
och pappersstorlek. Ange pappersinformationen för kassetten så att den motsvarar det påfyllda papperets
typ och storlek.
För att undvika felaktiga utskrifter har enheten en funktion som känner av om den angivna informationen för
det påfyllda papperet i kassetten stämmer överens med pappersinställningarna vid utskrift. Ange
pappersinställningarna i enlighet med pappersinformationen för kassetten innan du skriver ut. När den här
funktionen är aktiverad visas ett felmeddelande om inställningarna inte stämmer överens för att förhindra
felaktiga utskrifter. Kontrollera och korrigera pappersinställningarna när det här felmeddelandet visas på
skärmen.
Kontrollera pappersinformationen för kassetten genom att visa skärmen för pappersinformation på
manöverpanelen.
331
Avbryta ett utskriftsjobb
Tryck aldrig på knappen PÅ (ON)!
Om du trycker på knappen PÅ (ON) samtidigt som du skriver ut, kommer de utskriftsdata som skickas
från datorn att lagras i enheten och du kommer inte att kunna fortsätta skriva ut.
Tryck på knappen Stopp (Stop) för att avbryta utskriften.
332
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Det viktigaste när det gäller att skriva ut med optimal utskriftskvalitet är att förhindra att skrivhuvudet torkar
ut eller täpps igen. Följ alltid följande regler för att skriva ut med optimal utskriftskvalitet.
Dra aldrig ur nätkabeln förrän strömmen har stängts av!
Om du trycker på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen placerar enheten automatiskt ett
skyddslock över skrivhuvudet (munstyckena) så att det inte torkar. Om du drar ur nätkabeln från
vägguttaget innan lampan för NÄTSTRÖM (POWER) har slocknat, försluts inte skrivhuvudet korrekt och
kan torka ut eller täppas igen.
När du drar ur nätkabeln ska du se till att lampan för NÄTSTRÖM (POWER) inte är tänd.
Skriv ut regelbundet!
På samma sätt som en tuschpenna torkar och blir oanvändbar om den lämnas med korken av och inte
används på länge kan även skrivhuvudet blockeras av torkat bläck om enheten inte har använts på länge.
Vi rekommenderar att enheten används minst en gång i månaden.
Obs!
• Beroende på papperstyp kan bläcket smetas ut om du t.ex. använder en överstrykningspenna eller
om vatten eller svett hamnar på de utskrivna områdena.
333
Föreskrifter för säker transport av enheten
Observera följande när du flyttar enheten.
Viktigt!
• Packa enheten med botten placerad nedåt tillsammans med en tillräcklig mängd skyddsmaterial i en
stadig låda för en säker transport.
• Tryck på PÅ (ON) för att stänga av strömmen när skrivhuvudet och bläckbehållaren fortfarande finns
kvar i enheten. Då placerar enheten automatiskt ett skyddslock över skrivhuvudet så att det inte torkar
ut.
• Vinkla inte lådan eller vänd den upp och ned när enheten har packats ned. Om du gör det kan bläck
läcka ut under transporten och skada enheten.
• När ett fraktföretag hanterar transporten av enheten märker du lådan ”DENNA SIDA UPP” så att
enheten hanteras med botten nedåt. Märk också lådan ”ÖMTÅLIGT” eller ”HANTERA VARSAMT”.
1. Stäng av enheten.
2. Kontrollera att lampan för NÄTSTRÖM (POWER) är släckt och dra ur nätkabeln.
Viktigt!
• Dra inte ur enhetens nätkabel när lampan NÄTSTRÖM (POWER) lyser eller blinkar eftersom det
kan leda till att enheten inte fungerar som den ska eller att den skadas så att det inte går att skriva
ut med enheten.
3. Skjut in pappersutmatningsstödet och stäng sedan utmatningsfacket.
4. Skjut in utmatningsfackets förlängningsdel och pappersstödet och stäng sedan främre
luckan.
5. Dra ur skrivarkabeln från datorn och enheten och dra sedan ur nätkabeln från enheten.
6. Använd tejp för att säkra alla luckor på enheten så att de inte öppnas under transport.
Packa sedan in enheten i plastpåsen.
7. Lägg skyddande material på båda sidor av enheten när du packar ned enheten i lådan.
334
Juridiska begränsningar för användandet av produkten och
användandet av bilder
Det kan vara olagligt att ta kopior av, scanna, skriva ut eller använda reproduktioner av följande dokument.
Listan nedan är inte uttömmande. Rådgör med ett juridiskt ombud inom din jurisdiktion i tveksamma fall.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sedlar
Postanvisningar
Insättningsbevis
Frimärken (stämplade eller ostämplade)
Identitetsbrickor eller tjänstetecken
Värnplikts- eller inkallelsedokument
Dokument utfärdade av statliga myndigheter
Körkort och registreringsbevis för motorfordon
Resecheckar
Matkuponger
Pass
Immigrationsdokument
Skattebevis (giltiga eller ogiltiga)
Skuldsedlar eller andra skuldbevis
Aktiebrev
Upphovsrättsskyddade verk/konstverk utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren
335
Specifikationer
Allmänna specifikationer
Utskriftsupplösning (dpi)
4 800* (horisontellt) x 1 200 (vertikalt)
* Bläckdroppar kan placeras med en grad på minst 1/4800 tum.
Gränssnitt
USB-port:
Hi-Speed USB *1
LAN-port:
Trådlöst LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2
*1 En dator som uppfyller Hi-Speed USB-standarden krävs. Eftersom Hi-Speed
USB-gränssnittet är helt kompatibelt uppåt med USB 1.1 kan det användas vid
USB 1.1.
*2 Konfiguration möjlig via Standardinställningar, WPS (Wi-Fi Protected Setup),
WCN (Windows Connect Now) eller Kabelfri inställning.
USB och LAN kan användas samtidigt.
Utskriftsbredd
203,2 mm/8 tum
(för Utskrift utan ram: 216 mm/8,5 tum)
Driftsmiljö
Temperatur: 5–35 °C (41–95 °F)
Luftfuktighet: 10–90 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
* Skrivarens prestanda kan minska under vissa temperatur- och
luftfuktighetsvillkor.
Rekommenderade förhållanden:
Temperatur: 15–30 °C (59–86 °F)
Luftfuktighet: 10–80 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
* Information om temperaturs- och luftfuktighetsförhållanden för papper, t.ex.
fotopapper, finns i pappersförpackningen eller de medföljande instruktionerna.
Förvaringsmiljö
Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F)
Luftfuktighet: 5–95 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
Strömförsörjning
100–240 V växelström, 50/60 Hz
Strömförbrukning
Skriva ut (kopia): ca 12 W
Standby (minimi): ca 0,8 W *1*2
AV: ca 0,2 W *1
*1 USB-anslutning till dator
*2 Väntetiden för standby kan inte ändras.
Yttermått
Ca 455 (B) x 369 (D) x 148 (H) mm
Ca 18 (B) x 14,6 (D) x 5,9 (H) tum
* Med den främre luckan inskjuten.
Vikt
Ca 6,3 kg (ca 13,8 pund)
* Med skrivhuvud och bläckbehållare installerade.
336
Skrivhuvud/bläck
Totalt 4 096 munstycken (PgBK 1 024 munstycken, Y/DyeBK 512 munstycken
var, C/M 1 024 munstycken var)
Kopieringsspecifikationer
Flera kopior
max 99 sidor
Intensitetsjustering
9 lägen, autointensitet (AE-kopia)
Förminskning/förstoring
25–400 % (1 % enhet)
Skannerspecifikationer
Skannerdrivrutin
Windows: TWAIN 1.9 Specifikation, WIA
Mac OS: ICA
Största skanningsstorleken
A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 tum
Skanningupplösning
Optisk upplösning (horisontellt x vertikalt) max: 1 200 x 2 400 dpi *1
Interpolerad upplösning max: 19 200 x 19 200 dpi *2
*1 Optisk upplösning motsvarar den högsta avsökningshastigheten baserat på
ISO 14473.
*2 Om man ökar skanningsupplösningen begränsas det största möjliga
skanningsområdet.
Övergång (inmatning/utmatning) Grå: 16 bitar/8 bitar
Färg: 48 bitar/24 bitar (RGB varje 16 bitar/8 bitar)
Nätverksspecifikationer
Kommunikationsprotokoll
TCP/IP
Trådlöst lokalt nätverk
Standarder som stöds: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Frekvensbandbredd: 2,4 GHz
Kanal: 1–11 eller 1–13
* Frekvensbandbredd och vilka kanaler som är tillgängliga skiljer sig åt
beroende på land eller region.
Kommunikationsavstånd: inomhus 50 meter/164 fot lång
* Effektiv räckvidd varierar beroende på installationsmiljön och platsen.
Säkerhet:
WEP (64/128 bitar)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Konfiguration:
Standardinställningar
WPS (tryckknappskonfiguration/PIN-kodmetod)
WCN (WCN-NET)
Kabelfri inställning
337
Övriga funktioner: Lösenord för administratörer
Minimisystemkrav
Samma som operativsystemets krav när de är högre än de krav som anges här.
Windows
Operativsystem
Windows 8, Windows 8.1
Windows 7, Windows 7 SP1
Windows Vista SP1, Windows Vista SP2
Windows XP SP3 endast 32-bitars
Webbläsare
Internet Explorer 8 eller senare
Hårddiskutrymme
3 GB
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan föregående
meddelande.
Skärm
XGA 1 024 x 768
Mac OS
Operativsystem
Mac OS X v10.6.8 eller senare
Webbläsare
Safari 5 eller senare
Hårddiskutrymme
1,5 GB
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan föregående
meddelande.
Skärm
XGA 1 024 x 768
Andra operativsystem som stöds
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med alla operativsystem. Se handboken eller Canon-webbplatsen för
mer information om användning med iOS, Android och Windows RT.
Utskrift från en mobiltelefon
Apple AirPrint
Google Cloud Print
Skriv ut från e-post
PIXMA Cloud Link
• En internetanslutning krävs för att kunna visa Onlinehandbok.
• Windows: Användning kan endast garanteras med datorer där Windows 8.1, Windows 8, Windows
7, Windows Vista eller Windows XP är förinstallerat.
• Windows: En CD-ROM-enhet eller internetanslutning krävs under programvaruinstallationen.
338
• Windows: Internet Explorer 8, 9, 10 eller 11 krävs för att installera Easy-WebPrint EX.
• Windows: Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med Windows Media Center.
• Windows: .NET Framework 4 eller 4.5 måste vara installerat för att kunna använda Windowsprogramvaran.
• Windows: XPS Essentials Pack krävs för att skriva ut med Windows XP.
• Windows: TWAIN-drivrutinen (ScanGear) baseras på specifikationen TWAIN 1.9 och kräver Data
Source Manager som medföljde operativsystemet.
• Mac OS: Hårddisken måste vara formaterad som Mac OS Extended (journalförd) eller Mac OS
Extended.
• Mac OS: För Mac OS krävs en internetanslutning under programvaruinstallationen.
• I en intern nätverksmiljö måste porten 5222 öppnas. Kontakta nätverksadministratören för mer
information.
Information i denna guide kan komma att ändras utan föregående meddelande.
339
Om administratörslösenordet
Administratörslösenordet ”canon” är redan angett för skrivaren vid tidpunkten för inköpet.
Viktigt!
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du ändrar lösenordet innan du använder skrivaren.
• Du kan ändra lösenordet genom att använda något av verktygen nedan. (Vissa verktyg kanske inte är
tillgängliga, beroende på vilken skrivare du använder.)
• skrivarens manöverpanel
• IJ Network Tool
• skrivarens informationsskärm som visas i vissa Canon-programvaror
• När du ändrar lösenordet måste 0–32 alfanumeriska tecken användas i det nya lösenordet.
• Om lösenordet har ändrats medan skrivaren delas och du inte känner till det nya lösenordet, frågar du
den person som är administratör för den aktuella skrivaren.
• Du kan återställa lösenordet till standardinställningen genom att initiera skrivarens inställningar.
340
Skriva ut
Skriva ut från en dator
Skriva ut med enhetens manöverpanel
Skriva ut med webbtjänsten
Skriva ut från en digitalkamera
Pappersinställning för utskrift
341
Skriva ut från en dator
Skriva ut med programvara som du använder (skrivardrivrutin)
342
Skriva ut med programvara som du använder (skrivardrivrutin)
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning Förenklad
Olika utskriftsmetoder
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Översikt över skrivardrivrutin
Beskrivning av skrivardrivrutinen
Uppdatera MP Drivers
343
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in fliken Snabbinstallation (Quick Setup) så att du kan skriva ut
med den här skrivaren.
1. Kontrollera att skrivaren är påslagen
2. Fyll på papper i skrivaren
3. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
4. Välj en profil som används ofta
Välj en lämplig utskriftsprofil i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
När du väljer en utskriftsprofil ändras inställningarna för Ytterligare funktioner (Additional Features),
Medietyp (Media Type) och Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) automatiskt till de
förinställda värdena.
5. Välj utskriftskvalitet
Under Utskriftskvalitet (Print Quality) väljer du Hög (High), Standard eller Utkast (Draft) beroende
på syfte.
344
Viktigt!
• Vilka inställningar som kan väljas för utskriftskvalitet kan variera beroende på utskriftsprofil.
6. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med lämpliga inställningar.
Viktigt!
• Om du markerar kryssrutan Skriv alltid ut med aktuella inställningar (Always Print with Current
Settings) sparas alla inställningar på flikarna Snabbinstallation (Quick Setup), Huvudgrupp (Main)
och Utskriftsformat (Page Setup) så att du kan använda samma inställningar även nästa gång du
skriver ut.
345
• Klicka på Spara... (Save...) i fönstret Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) om du vill
spara de angivna inställningarna.
Obs!
• Om pappersinställningarna i skrivardrivrutinen skiljer sig från pappersinformationen för kassetten som
är registrerad för skrivaren, kan ett fel inträffa. För anvisningar angående vad du ska göra om ett fel
inträffar, se ”Pappersinställning för utskrift.”
För mer information om pappersinformationen för kassetten som ska registreras för skrivaren, se
följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
346
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren
(medietyp)
När du använder skrivaren bör du välja en medietyp och pappersstorlek som passar för utskriften så att du
får bäst utskriftsresultat.
Du kan använda följande medietyper i skrivaren.
Tillgängliga papper
Medienamn
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Info om papper i kassett registrerad
för skrivaren
Vanligt papper (inklusive
återvunnet papper)
Vanligt papper (Plain Paper)
Vanligt papper
Kuvert (Envelope)
Kuvert (Envelope)
Kuvert
Annat fotopapper
Annat fotopapper (Other Photo Paper)
Annat fotopapper
Canon originalpapper (fotoutskrift)
Medienamn <Modellnummer>
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Info om papper i kassett
registrerad för skrivaren
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Plus Glossy II
Plus Glossy II
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Photo Paper Pro Platinum
Pro Platinum
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Pro Luster
Pro Luster
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201> Photo Paper Plus Semi-gloss
Plus Semi-gloss
Photo Paper Glossy <GP-501/GP-601>
Glossy Photo Paper
Glossy
Matte Photo Paper <MP-101>
Matte Photo Paper
Matte
Canon originalpapper (utskrift av affärsbrev)
Medienamn <Modellnummer>
High Resolution Paper
<HR-101N>
Medietyp (Media Type) i
skrivardrivrutinen
High Resolution Paper
Info om papper i kassett registrerad för
skrivaren
High-Res Paper
Canon originalpapper (originalprodukter)
Medienamn <Modellnummer> Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Info om papper i kassett registrerad för
skrivaren
T-shirt-tryck <TR-301>
T-shirt-tryck (T-Shirt Transfers)
Övriga
Fotoetiketter <PS-101>
Glossy Photo Paper
Glossy
347
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren
(pappersstorlek)
När du använder skrivaren bör du välja en pappersstorlek som passar för utskriften så att du får bäst
utskriftsresultat.
Du kan använda följande pappersstorlekar i skrivaren.
Info om papper i kassett registrerad för
skrivaren
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) i skrivardrivrutinen
Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)
Letter
Legal 22x36cm 8.5"x14" (Legal 8.5"x14" 22x36cm)
Legal
A5
A5
A4
A4
B5
B5
10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)
KG/10x15cm(4x6)
13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)
2L/13x18cm(5x7)
20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)
20x25cm(8"x10")
L 89x127mm
L(89x127mm)
2L 127x178mm
2L/13x18cm(5x7)
Kuvert Com 10 (Envelope Com 10)
Kuvert Com 10
Kuvert DL (Envelope DL)
Kuvert DL
Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")
Övriga
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")
Övriga
Anpassad storlek
Övriga
348
Olika utskriftsmetoder
Ange Pappersstorlek och Orientering
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Ange häftmarginal
Utför utskrift utan ram
Anpassa till sida
Utskrift med ändrad storlek
Sidlayoututskrift
Sida vid sida/affischutskrift
Utskrift av broschyrer
Dubbelsidig utskrift
Utskrift av stämplar och bakgrunder
Skapa en stämpel
Skapa bilddata som ska användas som bakgrund
Ställa in kuvertutskrift
Utskrift på vykort
Visa utskriftsresultat före utskrift
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
Redigera utskriftsdokumentet eller skriva ut igen från utskriftshistoriken
349
Ange Pappersstorlek och Orientering
Pappersstorlek och orientering bestäms huvudsakligen av programvaran. Om inställningarna för
Pappersstorlek (Page Size) och Orientering (Orientation) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) är
desamma som inställningarna i programmet behöver du inte välja dem på fliken Utskriftsformat (Page
Setup).
Så här anger du pappersstorlek och orientering om du inte kan ställa in det i programmet:
Du kan också ange pappersstorlek och orientering på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj pappersstorlek
Välj en pappersstorlek i listan Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Ställ in Orientering (Orientation)
Välj Stående (Portrait) eller Liggande (Landscape) för Orientering (Orientation). Markera kryssrutan
Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees) om du vill att sidan ska vridas 180 grader vid utskrift.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du skriver ut kommer den inställda pappersstorleken och orienteringen att användas.
Obs!
• Om Normal storlek (Normal-size) har valts för Sidlayout (Page Layout) visas Automatisk
förminskning av stora dokument som skrivaren inte kan skriva ut (Automatically reduce large
document that the printer cannot output).
Vanligtvis kan du låta kryssrutan vara markerad. Avmarkera kryssrutan vid utskrift om du inte vill att
dokument som är för stora för att kunna skrivas ut på skrivaren automatiskt ska förminskas.
350
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Så här anger du antal kopior och utskriftsordning:
Du kan också ange antalet kopior på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ange det antal kopior som du vill skriva ut
Ange antalet kopior som ska skrivas ut under Kopior (Copies) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Ange ordningsföljd för utskriften
Markera kryssrutan Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) om du vill skriva ut i omvänd
ordning med sista sidan först. Om du vill skriva ut från första sidan ska kryssrutan vara avmarkerad.
Markera kryssrutan Sortera (Collate) om du skriver ut flera kopior av ett dokument samtidigt och vill att
kopiorna ska sorteras vid utskriften. Avmarkera kryssrutan om du vill skriva ut alla sidor med samma
sidnummer tillsammans.
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate):
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate):
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate):
351
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate):
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs det angivna antalet kopior ut i den angivna utskriftsordningen.
Viktigt!
• Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion anger du inställningarna på
skrivardrivrutinen. Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i programmet. Om
du anger antalet kopior och utskriftsordningen i både programvaran och skrivardrivrutinen, kan antalet
kopior bli de båda inställningarna multiplicerade med varandra eller så kanske den angivna
utskriftsordningen inte används.
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) är nedtonat och kan inte väljas om Sida vid sida/
affisch (Tiling/Poster) har valts som Sidlayout (Page Layout).
• När Broschyr (Booklet) har valts som Sidlayout (Page Layout) är Skriv ut från sista sidan (Print
from Last Page) och Sortera (Collate) nedtonade och kan inte väljas.
• När Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) har valts är Skriv ut från sista sidan (Print from Last
Page) nedtonad och kan inte väljas.
Obs!
• Genom att ställa in både Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) och Sortera (Collate) kan
du skriva ut så att pappren sorteras ett i taget, med början från sista sidan.
Dessa inställningar kan även användas tillsammans med Normal storlek (Normal-size), Utan ram
(Borderless), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) och Sidlayout (Page
Layout).
352
Ange häftmarginal
Så här ställer du in häfta i sidan och marginalbredd:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ange vilken sida som ska häftas
Kontrollera var häftmarginalen ska placeras i Häfta i sidan (Stapling Side) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup).
Skrivaren analyserar inställningarna för Orientering (Orientation) och Sidlayout (Page Layout) och
väljer sedan automatiskt den bästa häftningsplaceringen. Om du vill ändra inställningen väljer du ett
annat värde i listan.
3. Ange marginalens bredd
Om det behövs kan du klicka på Ange marginal... (Specify Margin...) och ställa in bredden på
marginalen och sedan klicka på OK.
353
Obs!
• Skrivaren minskar automatiskt utskriftsområdet för att anpassa det till marginalen för
häftningspositionen.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med angivna inställningar för häfta i sidan och marginal.
Viktigt!
• Häfta i sidan (Stapling Side) och Ange marginal... (Specify Margin...) är nedtonade och kan inte
användas när:
• Utan ram (Borderless), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet) är valt för
Sidlayout (Page Layout)
• Ändrad storlek (Scaled) har valts för Sidlayout (Page Layout) (När Dubbelsidig utskrift
(Duplex Printing) också har valts kan endast Häfta i sidan (Stapling Side) anges.)
354
Utför utskrift utan ram
Med funktionen för utskrift utan ram kan du skriva ut data utan marginal genom att förstora dokumentet så
att det tar lite större plats än papperet. Vid vanlig utskrift skapas marginaler runt dokumentområdet. Om
funktionen för utskrift utan ram används så skapas inga marginaler. Om du vill skriva ut ett dokument, t.ex.
ett foto, utan marginaler väljer du Utskrift utan ram (Borderless Printing).
Så här skriver du ut utan ram:
Du kan även ställa in utskrift utan ram i Ytterligare funktioner (Additional Features) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
Ange inställningar för utskrift utan ram
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift utan ram
Välj Utan ram (Borderless) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
När ett meddelande visas om att du måste ändra mediatyp väljer du en mediatyp i listan och klickar på
OK.
3. Kontrollera pappersstorleken
355
Kontrollera listan Pappersstorlek (Page Size). Om du vill ändra inställningen väljer du en annan
pappersstorlek i listan. I listan visas enbart de pappersstorlekar som kan användas för utskrift utan
ram.
4. Justera förlängningsmåttet för papperet
Justera vid behov förlängningsmåttet med skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension).
Du kan öka eller minska förlängningsmåttet genom att dra skjutreglaget åt höger eller vänster.
Du bör placera skjutreglaget i andra positionen från höger i de flesta fall.
Viktigt!
• Om skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) är i positionen längst till höger
kan baksidan av papperet bli smetigt.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut utan marginaler på papperet.
Viktigt!
• Om du har valt en pappersstorlek som inte kan användas för utskrift utan ram ändras storleken
automatiskt till de storlekar som kan användas för utskrift utan ram.
• När Utan ram (Borderless) har valts är alternativen Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper
Size), Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing), Häfta i sidan (Stapling Side) samt knappen
Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...)) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup) nedtonade och kan inte väljas.
• Om du har valt Kuvert (Envelope), High Resolution Paper eller T-shirt-tryck (T-Shirt Transfers) i
listan Medietyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main) kan du inte skriva ut utan ram.
• Utskriftskvaliteten kan försämras och arket kan bli smetigt längst upp och längst ned beroende på
vilken mediatyp som används vid utskrift utan ram.
• När förhållandet mellan höjd och bredd skiljer sig från bildinformationen kan det hända att en del av
bilden inte skrivs ut. Det beror på vilken mediastorlek som används.
Gå i så fall in i ett bildredigeringsprogram och beskär bilden så att den passar till pappersstorleken.
Obs!
• När Vanligt papper (Plain Paper) har valts som Medietyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp
(Main) rekommenderar vi inte att du skriver ut utan ram. Därför visas meddelandet om val av media.
Om du använder vanligt papper för testutskrift väljer du Vanligt papper (Plain Paper) och klickar på
OK.
Öka omfånget på dokumentet som ska skrivas ut
Om du anger ett stort omfång blir det inga problem med att skriva ut utan ram. Den del av dokumentet
som inte får plats på papperet skrivs dock inte ut och därför kanske ytterkanterna på ett foto inte skrivs ut.
Om du inte är nöjd med resultatet minskar du förlängningsmåttet. Förlängningsmåttet blir mindre om
skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) flyttas åt vänster.
356
Viktigt!
• Om förlängningsmåttet minskas kan en felaktig marginal skapas på utskriften, beroende på
pappersstorleken.
Obs!
• Om skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) dras längst till vänster skrivs bilddata
ut i full storlek. Om du anger den här inställningen när du skriver ut adressidan på ett vykort skrivs
avsändarens postnummer ut i rätt position.
• Om Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) har markerats på fliken Huvudgrupp
(Main) kan du innan utskriften görs kontrollera om någon marginal kommer att finnas.
357
Anpassa till sida
Så här skriver du ut ett dokument som är automatiskt förstorat eller förminskat för att passa
pappersstorleken:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift med Anpassa till sida
Välj Anpassa till sida (Fit-to-Page) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page
Setup).
3. Välj pappersstorlek för dokumentet
Använd Pappersstorlek (Page Size) och välj den pappersstorlek som har angetts i programmet.
4. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som finns i skrivaren i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size).
Bilden förminskas om Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) är mindre än inställd
Pappersstorlek (Page Size). Om Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) är större än
Pappersstorlek (Page Size) förstoras bilden.
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
358
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften förstoras eller förminskas dokumentet så att det passar pappersstorleken.
359
Utskrift med ändrad storlek
Så här skriver du ut ett dokument med sidor som är förstorade eller förminskade:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift med ändrad storlek
Välj Ändrad storlek (Scaled) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Välj pappersstorlek för dokumentet
Använd Pappersstorlek (Page Size) och välj den pappersstorlek som har angetts i programmet.
4. Ställ in skala på något av följande sätt:
• Välj Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Sidbilden förminskas om skrivarens pappersstorlek är mindre än inställd Pappersstorlek (Page
Size). Sidbilden förstoras om skrivarens pappersstorlek är större än inställd Pappersstorlek (Page
Size).
360
• Ange skalfaktor
Ange ett värde direkt i rutan Skala (Scaling).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i
skrivardrivrutinsfönstret.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna skalan.
Viktigt!
• Om det program du använde för att skapa originaldokumentet kan skriva ut med ändrad storlek gör du
inställningarna i programmet. Du behöver inte konfigurera samma inställning i skrivardrivrutinen.
361
Obs!
• När du väljer Ändrad storlek (Scaled) ändras utskriftsytan.
362
Sidlayoututskrift
Med funktionen för sidlayoututskrift kan du skriva ut flera sidor på ett pappersark.
Så här skriver du ut med sidlayoututskrift:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in sidlayoututskrift
Välj Sidlayout (Page Layout) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som finns i skrivaren i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size).
4. Ange antalet sidor som ska skrivas ut på ett ark samt ordningsföljd
Om så krävs klickar du på Ange... (Specify...), anger följande inställningar i dialogrutan
Sidlayoututskrift (Page Layout Printing) och klickar på OK.
363
Sidor (Pages)
Du ändrar det antal sidor som ska skrivas ut på ett ark papper genom att välja ett värde i listan.
Utskriftsordning (Page Order)
Om du vill ändra utskriftsordningen väljer du en placeringsmetod i listan.
Kantlinjer (Page Border)
Om du vill lägga till en kantlinje runt varje dokumentsida markerar du denna kryssruta.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Vid utskrift placeras det angivna antalet sidor på varje pappersark i den angivna ordningen.
364
Sida vid sida/affischutskrift
Med funktionen Sida vid sida/affischutskrift kan du förstora bilddata, dela upp på flera sidor och skriva ut
sidorna på olika pappersark. Du kan även klistra ihop sidor och skapa en större trycksak, t.ex. en affisch.
Så här skriver du ut sida vid sida/affisch:
Ställa in sida vid sida/affischutskrift
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställa in sida vid sida/affischutskrift
Välj Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som finns i skrivaren i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper
Size).
4. Ange antalet bilddelar och sidor som ska skrivas ut
365
Om så krävs klickar du på Ange... (Specify...), anger följande inställningar i dialogrutan Sida vid sida/
affischutskrift (Tiling/Poster Printing) och klickar på OK.
Bilddelar (Image Divisions)
Välj antalet indelningar (vertikalt x horisontellt).
När antalet indelningar ökar, ökar även antalet ark som används för att skriva ut. Om du klistrar
ihop sidor för att skapa en affisch och ökar antalet indelningar kan du skapa en större affisch.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra" i marginalerna (Print "Cut/Paste" in margins)
Avmarkera kryssrutan om du vill utesluta orden ”Klipp ut/Klistra”.
Obs!
• Denna funktion är inte tillgänglig när vissa skrivardrivrutiner och operativmiljöer används.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra"-linjer i marginalerna (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Avmarkera kryssrutan om du vill utesluta klipplinjer.
Sidintervall (Print page range)
Anger sidintervallet. Vid normal användning väljer du Alla (All).
Om du endast vill skriva ut en viss sida igen väljer du Sidor (Pages) och anger det aktuella
sidnumret. Om du vill skriva ut flera sidor anger du enstaka sidnummer avgränsade med
kommatecken eller sidintervall med bindestreck mellan sidnumren.
Obs!
• Du kan också ange utskriftsintervall genom att klicka på sidorna i förhandsgranskningen.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Vid utskrift delas dokumentet upp på flera sidor.
Skriva ut endast vissa sidor
Om en del av utskriften blir blek eller bläcket tar slut under en utskrift kan du välja att bara skriva ut vissa
sidor igen genom att göra på följande sätt:
1. Välj utskriftsintervall
Klicka på de sidor som inte behöver skrivas ut i förhandsgranskningen till vänster på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
Sidorna du klickar på tas bort och endast de sidor som ska skrivas ut visas.
366
Obs!
• Om du klickar på en borttagen sida visas den igen.
• Högerklicka på förhandsgranskningen för att välja Skriv ut alla sidor (Print all pages) eller Ta
bort alla sidor (Delete all pages).
2. Gör dina inställningar
När du är färdig klickar du på OK.
När du startar utskriften skrivs endast de angivna sidorna ut.
Viktigt!
• Eftersom sida vid sida/affischutskrift förstorar dokumentet vid utskriften kan utskriftsresultatet få en låg
upplösning.
367
Utskrift av broschyrer
Med funktionen för utskrift av broschyrer kan du skriva ut data till en broschyr. Datan skrivs ut på båda
sidorna av papperet. Med den här typen av utskrift är du säker på att sidorna kan sorteras i
sidnummerordning när de utskrivna bladen viks och häftas i mitten.
Så här skriver du ut en broschyr:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift av broschyrer
Välj Broschyr (Booklet) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i fönstret.
3. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som finns i skrivaren i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size).
4. Ställ in häftmarginal och marginalens bredd
Klicka på Ange... (Specify...), ange följande inställningar i dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet
Printing) och klicka sedan på OK.
368
Häftmarginal (Margin for stapling)
Välj sida för häftmarginalen.
Infoga tom sida (Insert blank page)
Om du vill lämna en sida tom markerar du kryssrutan och anger vilken sida som ska lämnas tom.
Marginal (Margin)
Ange marginalens bredd. Den angivna bredden från arkets mitt blir marginalbredden för en sida.
Kantlinjer (Page Border)
Markera kryssrutan om du vill lägga till en kantlinje runt varje dokumentsida.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Vid utskrift skrivs automatiskt ena sidan av papperet ut och därefter motsatta sidan.
När utskriften är klar viker du papperen i mitten av marginalen och häftar ihop sidorna till ett häfte.
Viktigt!
• Broschyr (Booklet) kan inte väljas när en annan medietyp än Vanligt papper (Plain Paper) har valts
som Medietyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main).
Obs!
• Stämpel och bakgrund skrivs inte ut på tomma ark som infogats med funktionen Infoga tom sida
(Insert blank page) för utskrift av broschyrer.
369
Dubbelsidig utskrift
Så här skriver du ut på båda sidor av ett pappersark:
Du kan även ställa in dubbelsidig utskrift i Ytterligare funktioner (Additional Features) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
Utföra automatisk dubbelsidig utskrift
Du kan utföra dubbelsidig utskrift utan att behöva vända på papperet.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställa in automatisk dubbelsidig utskrift
Markera kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) och bekräfta att kryssrutan Automatisk
(Automatic) är markerad på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Välj en layout
Välj Normal storlek (Normal-size), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) eller
Sidlayout (Page Layout) i listan Sidlayout (Page Layout).
4. Välj utskriftsområde
När du använder dubbelsidig utskrift blir den yta som ska skrivas ut något smalare än vanligt och
dokumentet kanske inte ryms på en sida.
370
Klicka på Utskriftsområde... (Print Area Setup...), välj ett av följande bearbetningssätt och klicka
sedan på OK.
Använd normal storlek (Use normal-size printing)
Skriv ut utan att förminska sidan.
Använd reducerad utskrift (Use reduced printing)
Minska sidan något under utskrift.
5. Ange vilken sida som ska häftas
Den bästa Häfta i sidan (Stapling Side) väljs automatiskt i inställningarna för Orientering
(Orientation) och Sidlayout (Page Layout). Om du vill ändra inställningen väljer du en annan
häftningssida i listan.
6. Ange marginalens bredd
Om det behövs kan du klicka på Ange marginal... (Specify Margin...) och ställa in bredden på
marginalen och sedan klicka på OK.
7. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften görs en dubbelsidig utskrift.
Utföra dubbelsidig utskrift manuellt
Du kan utföra dubbelsidig utskrift manuellt.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in dubbelsidig utskrift
Markera kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) och avmarkera kryssrutan Automatisk
(Automatic) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
371
3. Välj en layout
Välj Normal storlek (Normal-size), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) eller
Sidlayout (Page Layout) i listan Sidlayout (Page Layout).
4. Ange vilken sida som ska häftas
Den bästa Häfta i sidan (Stapling Side) väljs automatiskt i inställningarna för Orientering
(Orientation) och Sidlayout (Page Layout). Om du vill ändra inställningen väljer du en annan
häftningssida i listan.
5. Ange marginalens bredd
Om det behövs kan du klicka på Ange marginal... (Specify Margin...) och ställa in bredden på
marginalen och sedan klicka på OK.
6. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs först den ena sidan av dokumentet ut. När den första sidan har skrivits
ut lägger du i papperet i skrivaren igen enligt det meddelande som visas.
Klicka sedan på Starta utskriften (Start Printing) för att skriva ut baksidan.
Viktigt!
• Om en annan medietyp än Vanligt papper (Plain Paper) är vald i listan Medietyp (Media Type) på
fliken Huvudgrupp (Main) så är alternativet Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) nedtonat och kan
inte väljas.
• Om Utan ram (Borderless), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet) vals i
Sidlayout (Page Layout)-listan, Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) och Häfta i sidan (Stapling
Side) är nedtonade och kan inte väljas.
• Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) kan bara göras om en av följande pappersstorlekar är vald för
Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
372
• Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm), A4
• Efter utskrift av framsidan stoppas skrivaren tillfälligt så att bläcket hinner torka innan baksidan skrivs
ut. Rör inte papperet under tiden. Du kan ändra väntetiden för torkning av bläcket i Anpassade
inställningar (Custom Settings) på fliken Underhåll (Maintenance).
Närliggande information
Ändra driftläge för Skrivare
373
Utskrift av stämplar och bakgrunder
Stämpel (Stamp) och Bakgrund (Background) är inte tillgängliga när vissa skrivardrivrutiner eller
operativmiljöer används.
Med funktionen Stämpel (Stamp) kan du skriva ut en text på stämpel eller en bitmapp över eller bakom
dokumentinformationen. Du kan också skriva ut datum, tid och användarnamn. Med funktionen Bakgrund
(Background) kan du skriva ut en ljus illustration bakom dokumentinformationen.
Så här skriver du ut med stämpel/bakgrund:
Skriva ut en stämpel
Stämplar som ofta används i företag finns fördefinierade, t.ex. "KONFIDENTIELL" och "VIKTIGT".
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...)) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup)
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas.
374
Obs!
• När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen Stämpel (Stamp) kan
användas.
3. Välj en stämpel
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) och välj en stämpel i listan.
Aktuella inställningar visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster på fliken Utskriftsformat (Page
Setup).
4. Ange information för stämpeln
Vid behov kan du göra följande inställningar och sedan klicka på OK.
Knappen Definiera stämpel... (Define Stamp...)
Klicka på detta alternativ om du vill ändra stämpeltexten, bitmappfilen eller läget.
Placera stämpel över text (Place stamp over text)
Om du vill skriva ut stämpeln på dokumentets framsida markerar du denna kryssruta.
Obs!
• Stämpeln ges prioritet eftersom den skrivs över dokumentinformationen i de avsnitt där
stämpeln och dokumentet överlappar. Om kryssrutan är avmarkerad skrivs stämpeln ut
under dokumentinformationen och kan eventuellt döljas i de överlappande avsnitten
beroende på vilket program som används.
• Funktionen Placera stämpel över text (Place stamp over text) kan inte användas när XPSskrivardrivrutinen används.
När XPS-skrivardrivrutinen används skrivs stämpeln vanligtvis ut i dokumentets förgrund.
Skriv ut semitransparent stämpel (Print semitransparent stamp)
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en semitransparent stämpel på dokumentet.
Denna funktion är endast tillgänglig när XPS-skrivardrivrutinen används.
Stämpel endast på första sidan (Stamp first page only)
Om du vill skriva ut stämpeln endast på dokumentets första sida markerar du denna kryssruta.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna stämpeln.
Skriva ut en bakgrund
Det finns två fördefinierade bitmappfiler som kan användas som exempel.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) på fliken Utskriftsformat (Page
Setup)
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) visas.
3. Välj en bakgrund
375
Markera kryssrutan Bakgrund (Background) och välj en bakgrund i listan.
Aktuella inställningar visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster på fliken Utskriftsformat (Page
Setup).
4. Ange information för bakgrunden
Om så krävs kan du göra följande inställningar och sedan klicka på OK.
Knappen Välj bakgrund... (Select Background...)
Klicka på det här alternativet om du vill använda en annan bakgrund eller ändra layout eller täthet
för en bakgrund.
Bakgrund endast på första sidan (Background first page only)
Om du vill skriva ut bakgrunden endast på dokumentets första sida markerar du denna kryssruta.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna bakgrunden.
Viktigt!
• När kryssrutan Utan ram (Borderless) är markerad blir knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) (Stämpel... (Stamp...)) gråtonad och kan inte användas.
Obs!
• Stämpel och bakgrund skrivs inte ut på tomma ark som matas in med funktionen Infoga tom sida
(Insert blank page) för utskrift av broschyrer.
Närliggande information
Skapa en stämpel
Skapa bilddata som ska användas som bakgrund
376
Skapa en stämpel
Denna funktion är inte tillgänglig när vissa skrivardrivrutiner och operativmiljöer används.
Med den här funktionen kan du skapa och spara en ny stämpel. Du kan även ändra och registrera om en
del av inställningarna för en befintlig stämpel. Du kan när som helst ta bort stämplar som inte används.
Så här skapar du en ny stämpel:
Skapa en ny stämpel
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...)) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup)
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas.
Obs!
• När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen Stämpel (Stamp) kan
användas.
377
3. Klicka på Definiera stämpel... (Define Stamp...)
Dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings) visas.
4. Konfigurera stämpeln samtidigt som du kontrollerar resultatet i
förhandsgranskningsfönstret
• Fliken Stämpel (Stamp)
Välj Text, Bitmapp (Bitmap) eller Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) för
Stämpeltyp (Stamp Type) efter behov.
◦ När du sparar en Text måste tecknen redan vara skrivna i Text på stämpel (Stamp Text).
Ändra vid behov inställningarna för TrueType-teckensnitt (TrueType Font), Format
(Style), Storlek (Size) och Ram (Outline). Du kan välja färg för stämpeln genom att klicka
på Välj färg... (Select Color...).
◦ För Bitmapp (Bitmap) klickar du på Välj fil... (Select File...) och väljer den bitmappsfil
(.bmp) som ska användas. Vid behov kan du ändra inställningarna för Storlek (Size) och
Transparent vitt område (Transparent white area).
◦ För Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) visas datumet/tiden då
dokumentet skapades och användarnamnet för det utskrivna objektet i Text på stämpel
(Stamp Text). Ändra vid behov inställningarna för TrueType-teckensnitt (TrueType Font),
Format (Style), Storlek (Size) och Ram (Outline). Du kan välja färg för stämpeln genom att
klicka på Välj färg... (Select Color...).
Viktigt!
• Text på stämpel (Stamp Text) är nedtonat och går inte att använda om du har valt
Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name).
• Fliken Placering (Placement)
Välj stämpelposition i listan Position. Du kan också välja Anpassad (Custom) i listan Position
och ange koordinater för X-position (X-Position) och Y-position (Y-Position).
Du kan också ändra stämpelns placering genom att dra den i förhandsgranskningsfönstret.
Skriv in ett värde direkt i rutan Orientering (Orientation) om du vill ändra stämpelplaceringens
vinkel.
378
Viktigt!
• Orientering (Orientation) kan inte ändras när alternativet Bitmapp (Bitmap) har valts som
Stämpeltyp (Stamp Type) på fliken Stämpel (Stamp).
5. Spara stämpeln
Klicka på fliken Spara inställningar (Save settings), ange ett nytt namn i rutan Rubrik (Title) och
klicka sedan på Spara (Save).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Obs!
• Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller slutet av en rubrik.
6. Gör dina inställningar
Klicka på OK. Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas igen.
Den sparade titeln visas i listan Stämpel (Stamp).
Ändra och spara vissa stämpelinställningar
1. Välj den stämpel för vilken inställningarna ska ändras
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) i dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background)
(Stämpel (Stamp)). Markera sedan titeln på den stämpel som ska ändras i listan.
2. Klicka på Definiera stämpel... (Define Stamp...)
Dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings) visas.
3. Konfigurera stämpeln samtidigt som du kontrollerar resultatet i
förhandsgranskningsfönstret
4. Spara (skriv över) stämpeln
Klicka på Skriv över vid spara (Save overwrite) på fliken Spara inställningar (Save settings).
Om du vill spara stämpeln med en annan titel skriver du in den nya titeln i rutan Rubrik (Title) och
klickar sedan på Spara (Save).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK. Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas igen.
Den sparade titeln visas i listan Stämpel (Stamp).
Ta bort en stämpel som inte används
1. Klicka på Definiera stämpel... (Define Stamp...) i dialogrutan Stämpel/bakgrund
(Stamp/Background) (Stämpel (Stamp))
Dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings) visas.
379
2. Välj den stämpel som ska tas bort
Markera titeln på den stämpel som du vill ta bort i listan Stämplar (Stamps) på fliken Spara
inställningar (Save settings). Klicka sedan på Ta bort (Delete).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
3. Gör dina inställningar
Klicka på OK. Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas igen.
380
Skapa bilddata som ska användas som bakgrund
Denna funktion är inte tillgänglig när vissa skrivardrivrutiner och operativmiljöer används.
Du kan välja en bitmappsfil (.bmp) och spara den som en ny bakgrund. Du kan också ändra och spara vissa
inställningar för en befintlig bakgrund. Du kan ta bort bakgrunder som inte används.
Så här skapar du bilddata som ska användas som bakgrund:
Spara en ny bakgrund
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) på fliken Utskriftsformat (Page
Setup)
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) visas.
Obs!
• När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och Bakgrund (Background) kan inte
användas.
381
3. Klicka på Välj bakgrund... (Select Background...)
Dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings) visas.
4. Välj de bilddata som ska registreras i bakgrunden
Klicka på Välj fil... (Select File...). Välj målbitmappsfilen (.bmp) och klicka sedan på Öppna (Open).
5. Gör följande inställningar medan du kontrollerar resultatet i förhandsgranskningsfönstret
Layoutmetod (Layout Method)
Välj hur bakgrundsbilden ska placeras.
Om du väljer Anpassad (Custom) kan du ställa in koordinater för X-position (X-Position) och Yposition (Y-Position).
Du kan också ändra bakgrundsbildens placering genom att dra bilden i
förhandsgranskningsfönstret.
Intensitet (Intensity)
Välj intensitet för bakgrundsbilden med hjälp av reglaget Intensitet (Intensity). Dra reglaget åt
höger för att göra bakgrunden mörkare eller åt vänster för att göra den ljusare. Om
bakgrundsbilden ska skrivas ut med bitmappens ursprungliga intensitet drar du skjutreglaget
längst till höger.
6. Spara bakgrunden
Klicka på fliken Spara inställningar (Save settings), ange ett nytt namn i rutan Rubrik (Title) och
klicka sedan på Spara (Save).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Obs!
• Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller slutet av en rubrik.
7. Gör dina inställningar
Klicka på OK så återgår den till dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background).
Den sparade titeln visas i listan Bakgrund (Background).
382
Ändra och spara vissa bakgrundsinställningar
1. Välj den bakgrund för vilken inställningarna ska ändras
Markera kryssrutan Bakgrund (Background) i dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/
Background). Markera sedan titeln på den bakgrund som du vill ändra i listan.
2. Klicka på Välj bakgrund... (Select Background...)
Dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings) visas.
3. Medan förhandsgranskningen visas ställer du in de olika alternativen på fliken Bakgrund
(Background)
4. Spara bakgrunden
Klicka på Skriv över vid spara (Save overwrite) på fliken Spara inställningar (Save settings). Om
du vill spara bakgrunden med en annan rubrik skriver du den nya rubriken i rutan Rubrik (Title) och
klickar sedan på Spara (Save).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK så återgår den till dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background).
Den sparade titeln visas i listan Bakgrund (Background).
Ta bort bakgrundsbilder som inte används
1. Klicka på Välj bakgrund... (Select Background...) i dialogrutan Stämpel/bakgrund
(Stamp/Background)
Dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings) visas.
2. Välj den bakgrund som ska tas bort
Markera titeln på den bakgrund du vill ta bort i listan Bakgrunder (Backgrounds) på fliken Spara
inställningar (Save settings) och klicka sedan på Ta bort (Delete).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
3. Gör dina inställningar
Klicka på OK så återgår den till dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background).
383
Ställa in kuvertutskrift
Så här skriver du ut kuvert:
1. Lägg i kuvert i skrivaren
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Välj typ av media
Välj Kuvert (Envelope) från Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
4. Välj pappersstorlek
När dialogrutan Inställning för kuvertstorlek (Envelope Size Setting) visas väljer du Kuvert Com 10
(Envelope Com 10), Kuvert DL (Envelope DL), Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25") eller
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48") och klickar sedan på OK.
5. Välj orientering
Om du vill skriva ut adresser vågrätt väljer du Liggande (Landscape) som Orientering (Orientation).
6. Välj utskriftskvalitet
Välj inställning för Utskriftskvalitet (Print Quality) efter behov: Hög (High) eller Standard.
7. Gör dina inställningar
384
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs informationen ut på kuvertet.
Viktigt!
• När du skriver ut kuvert visas hjälpmeddelanden.
Om du inte vill att hjälpmeddelandena ska visas markerar du kryssrutan Visa inte detta meddelande
igen (Do not show this message again).
Om du vill visa hjälpmeddelandena igen klickar du på knappen Visa skrivarstatus (View Printer
Status) på fliken Underhåll (Maintenance) och startar Canon IJ-statusövervakaren.
Klicka sedan på Kuvertutskrift (Envelope Printing) under Visa hjälpmeddelande (Display Guide
Message) på menyn Alternativ (Option) för att aktivera inställningen.
Obs!
• Om pappersinställningarna i skrivardrivrutinen skiljer sig från pappersinformationen för kassetten som
är registrerad för skrivaren, kan ett fel inträffa. För anvisningar angående vad du ska göra om ett fel
inträffar, se ”Pappersinställning för utskrift.”
För mer information om pappersinformationen för kassetten som ska registreras för skrivaren, se
följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
385
Utskrift på vykort
I det här avsnittet beskrivs hur du skriver ut på vykort.
1. Fyll på vykort i skrivaren
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Välj vanliga inställningar
Öppna fliken Snabbinstallation (Quick Setup), och för Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) väljer du Standard.
4. Välj typ av media
För Medietyp (Media Type) väljer du Hagaki A, Ink Jet Hagaki, Hagaki K eller Hagaki.
Viktigt!
• Den här skrivaren kan inte skriva ut på vykort med påklistrade foton eller etiketter.
• När du skriver ut vykortets sidor separat blir utskriften renare om du skriver ut meddelandesidan
först och sedan adressidan.
• Pappersinställningarna i skrivardrivrutinen och pappersinformationen för kassetten som ska
registreras för skrivaren skiljer sig åt beroende på om du skriver ut på adressidan eller
meddelandesidan. För mer information om pappersinformationen för kassetten som ska
registreras för skrivaren, se följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
5. Välj pappersstorlek
För Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) väljer du Hagaki 100x148mm eller Hagaki 2
200x148mm.
Viktigt!
• Hagaki-kort kan endast användas om du skriver ut dem från datorn.
• När du skriver ut ett Hagaki-kort ska du alltid ställa in pappersstorlek på Hagaki 2 200x148mm
från programmet eller skrivardrivrutinen.
• Vik inte Hagaki-kortet. Om kortet har ett veck kan inte skrivaren mata ut det ordentligt, vilket leder
till radförskjutningar eller att papperet fastnar.
• Det går inte att använda utskrift utan ram med Hagaki-kort.
6. Ställ in utskriftsorienteringen
Om du vill skriva ut adressen vågrätt ställer du in Orientering (Orientation) på Liggande (Landscape).
7. Välj utskriftskvalitet
För Utskriftskvalitet (Print Quality) väljer du Hög (High) eller Standard, beroende på vilket som
passar bäst.
8. Gör dina inställningar
386
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs materialet ut på vykortet.
Viktigt!
• När du skriver ut på vykort visas ett hjälpmeddelande.
När hjälpmeddelandet visas väljer du Visa inte detta meddelande igen (Do not show this message
again) om du inte vill att några hjälpmeddelanden ska visas.
Om du vill visa hjälpmeddelandena igen öppnar du fliken Underhåll (Maintenance) och klickar på Visa
skrivarstatus (View Printer Status) för att starta Canon IJ-statusövervakaren.
På menyn Alternativ (Option) väljer du Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message) och klickar
på Hagaki-utskrift (Hagaki Printing) för att aktivera inställningen.
• När du skriver ut på andra mediatyper än vykort fyller du på dem enligt anvisningarna för mediatypen
och klickar på Starta utskriften (Start Printing).
387
Visa utskriftsresultat före utskrift
Om du använder XPS-skrivardrivrutinen byter du ut "Canon IJ-förhandsgranskning" mot "Canon IJ XPSförhandsgranskning" när du läser den här informationen.
Du kan visa och kontrollera utskriftsresultatet innan dokumentet skrivs ut.
Så här visar du utskriftsresultat före utskrift:
Du kan också ange att utskriftsresultat ska visas på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in förhandsgranskning
Markera kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp
(Main).
3. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften öppnas Canon IJ-förhandsgranskning och visar utskriftsresultaten.
Viktigt!
• I dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) finns kryssrutan Skriv ut mönster
för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) på fliken Färgjustering (Color Adjustment).
När den här kryssrutan är markerad, är Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing)
nedtonat och kan inte användas.
Närliggande information
Canon IJ-förhandsgranskning
388
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
Du kan ange papperets höjd och bredd om storleken inte går att välja i Pappersstorlek (Page Size). En
sådan pappersstorlek kallas "anpassad storlek".
Så här anger du en anpassad storlek:
Du kan även ställa in en anpassad storlek i Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj pappersstorlek
Välj Anpassad... (Custom...) för Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Size) visas.
3. Välj anpassad pappersstorlek
Ange Enheter (Units) och sedan Bredd (Width) och Höjd (Height) för papperet som ska användas.
Klicka sedan på OK.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna pappersstorleken.
389
Viktigt!
• Om det finns en funktion för att ange höjd och bredd i det program där du skapade dokumentet ställer
du in värdena i det programmet. Om det inte finns någon sådan funktion eller om dokumentet inte
skrivs ut korrekt ställer du in värdena i skrivardrivrutinen på ovanstående sätt.
• Utskrift kan inaktiveras beroende på storleken för angiven användardefinierad media.
Mer information om utskrivbara storlekar för användardefinierad media finns på ”Medietyper som du
kan använda.”
Obs!
• Om pappersinställningarna i skrivardrivrutinen skiljer sig från pappersinformationen för kassetten som
är registrerad för skrivaren, kan ett fel inträffa. För anvisningar angående vad du ska göra om ett fel
inträffar, se ”Pappersinställning för utskrift.”
För mer information om pappersinformationen för kassetten som ska registreras för skrivaren, se
följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
390
Redigera utskriftsdokumentet eller skriva ut igen från
utskriftshistoriken
Den här funktionen är inte tillgänglig när IJ-skrivardrivrutinen (standard) används.
I fönstret för Canon IJ XPS-förhandsgranskning kan du redigera utskriftsdokumentet eller hämta
dokumentets utskriftshistorik för att skriva ut dokumentet.
Så här använder du Canon IJ XPS-förhandsgranskning:
Skriv ut (Print)
Kombinera dokument (Combine Documents)
Ta bort dokumentet (Delete Document)
Återställ dokument (Reset Documents)
Visa miniatyrer (View Thumbnails)
Flytta dokumentet
Ångra (Undo)
Flytta sidan
Ta bort sidan (Delete Page)
Obs!
• Genom att klicka på
Visa miniatyrer (View Thumbnails) kan du visa eller dölja miniatyrbilderna
för utskriftsdokumenten valda i listan Dokumentnamn (Document Name).
• Om du klickar på
Ångra (Undo) återställs den senaste ändringen.
391
Redigera och skriva ut ett dokument
När du skriver ut flera dokument eller sidor kan du kombinera dokument, ändra utskriftens ordningsföljd
för dokument eller sidor, eller ta bort dokument och sidor.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in förhandsgranskning
Markera kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp
(Main).
3. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
Canon IJ XPS-förhandsgranskning öppnas och utskriftsresultatet visas innan utskriften görs.
4. Redigera utskriftsdokument och utskriftssidor
• Kombinera utskriftsdokument
Du kan kombinera flera utskriftsdokument till ett enda dokument. Genom att kombinera
dokument kan du förhindra att tomma sidor läggs till i utskriften när du gör dubbelsidiga utskrifter
eller sidlayoututskrifter.
Välj de dokument som du vill kombinera i listan Dokumentnamn (Document Name). Du
kombinerar sedan dokumenten i listan genom att på menyn Redigera (Edit) välja Kombinera
dokument (Combine Documents) på Dokument (Documents).
Du väljer flera utskriftsdokument genom att hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på de dokument
som ska kombineras, eller genom att hålla ned Skift-tangenten och trycka på uppilen eller
nedpilen. Du kan även klicka på ett tomt område i dokumentlistan och dra musen för att välja
flera dokument.
När du kombinerar dokument tas de dokument som tidigare har valts för utskrift bort från listan
och det kombinerade dokumentet läggs till i listan.
• Ändra ordningsföljden för utskriftsdokument eller utskriftssidor
◦ Du kan ändra ordningsföljden för utskriftsdokumenten genom att välja det dokument som
ska flyttas i listan Dokumentnamn (Document Name). På menyn Redigera (Edit) väljer du
Flytta dokumentet (Move Document) på Dokument (Documents) och väljer sedan ett
objekt. Du kan även klicka och dra ett utskriftsdokument för att ändra utskriftens
ordningsföljd.
◦ Du ändrar ordningsföljden för sidorna i utskriften genom att klicka på menyn Alternativ
(Option), välja Visa miniatyrer (View Thumbnails) och sedan välja den sida som ska
flyttas. På menyn Redigera (Edit) väljer du Flytta sidan (Move Page) på Sidor (Pages)
och väljer sedan ett objekt. Du kan även klicka och dra en utskriftssida för att ändra
utskriftens ordningsföljd.
• Ta bort utskriftsdokument och utskriftssidor
◦ Om du vill ta bort ett utskriftsdokument markerar du måldokumentet på menyn
Dokumentnamn (Document Name), går till menyn Redigera (Edit) och väljer först
Dokument (Documents) och sedan Ta bort dokumentet (Delete Document).
◦ Du tar bort en utskriftssida genom att klicka på menyn Alternativ (Option), välja Visa
miniatyrer (View Thumbnails) och sedan välja den sida som ska tas bort. På menyn
Redigera (Edit) väljer du Ta bort sidan (Delete Page) på Sidor (Pages).
392
• Återställning av utskriftssidan
Du kan återställa sidor som har tagits bort med Ta bort sidan (Delete Page).
Du återställer sidor genom att markera kryssrutan Visa borttagna sidor (View Deleted Pages)
på menyn Alternativ (Option) och sedan välja de sidor som ska återställas bland de visade
miniatyrsidorna. Sedan väljer du Sidor (Pages) och Återställ sida (Restore Page) på menyn
Redigera (Edit).
När du har redigerat utskriftsdokumenten eller utskriftssidorna kan du sedan vid behov ändra
utskriftsinställningarna på flikarna Sidinformation (Page Information), Layout och Manuell
färgjustering (Manual Color Adjustment).
Viktigt!
• Du kan visa alla dokumenten i listan genom att öppna förhandsgranskningen och starta
utskriften igen.
• Du kan återställa utskriftsdokumenten till de skick de ursprungligen var i innan de redigerades
genom att på menyn Redigera (Edit) välja Återställ dokument (Reset Documents) på
Dokument (Documents).
• Om de dokument som ska kombineras har olika utskriftsinställningar kan ett meddelande visas.
Kontrollera innehållet i det meddelande som visas innan du kombinerar dokumenten.
• Om de dokument som ska kombineras har olika inställningar för pappersstorlek och en
dubbelsidig utskrift eller sidlayoututskrift ska göras, kan skrivaren kanske inte åstadkomma det
förväntade utskriftsresultatet för vissa sidor.
Gör en förhandsgranskning innan du skriver ut.
• Beroende på vilka utskriftsinställningar som används för utskriftsdokumentet är vissa funktioner
kanske inte tillgängliga i Canon IJ XPS-förhandsgranskning.
Obs!
• Du kan ändra Dokumentnamn (Document Name) till vilket namn som helst.
5. Starta utskriften
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften använder skrivaren de valda inställningarna för att skriva ut data.
Skriva ut igen från utskriftshistoriken
När du klickar på Spara utskriftshistorik (Save Print History) på menyn Arkiv (File) för att aktivera
inställningen sparas det dokument som skrivs ut från förhandsgranskningen, och du kan sedan skriva ut
dokumentet igen med samma inställningar.
1. Visa utskriftshistoriken
Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen. På fliken Underhåll (Maintenance) väljer du sedan
Visa utskriftshistorik (View Print History).
Det sparade utskriftsdokumentet visas i förhandsgranskningen.
Viktigt!
• Du kan begränsa hur mycket av utskriftshistoriken som ska sparas med hjälp av Gräns för
historikinlägg (History Entry Limit) på menyn Arkiv (File).
• Om den valda gränsen för lagring av utskriftshistoriken överskrids när nya dokument sparas tas
de äldsta lagrade dokumenten i utskriftshistoriken automatiskt bort.
393
2. Välja ett utskriftsdokument
Välj de dokument som du vill skriva ut i listan Dokumentnamn (Document Name).
3. Starta utskriften
Klicka på Skriv ut (Print).
Närliggande information
Visa utskriftsresultat före utskrift
394
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Ange färgkorrigering
Optimera fotoutskrifter
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler
Tolka ICC-profilen
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
395
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Utskriftskvaliteten kan ställas in i Anpassad (Custom).
Så här ställer du in nivån för utskriftskvalitet:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj utskriftskvalitet
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Anpassad (Custom) som Utskriftskvalitet (Print Quality) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Anpassad (Custom) visas.
3. Ange nivå för utskriftskvalitet
Välj nivå för utskriftskvaliteten genom att dra skjutreglaget och klicka på OK.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den valda nivån för utskriftskvalitet.
Viktigt!
• Vissa utskriftskvalitetsnivåer kan inte väljas på grund av inställningarna i Medietyp (Media Type).
396
Närliggande information
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
397
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Så här skriver du ut ett färgdokument i svartvitt:
Du kan även ställa in en gråskaleutskrift i Ytterligare funktioner (Additional Features) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in gråskaleutskrift
Markera kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) på fliken Huvudgrupp (Main).
3. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften konverteras dokumentet till gråskala. Detta gör att du kan skriva ut
färgdokumentet i svartvitt.
Viktigt!
• När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad behandlar skrivardrivrutinen
bilddatan som sRGB-data. De utskrivna färgerna kan då skilja sig från dem i den ursprungliga bildfilen.
Om du använder funktionen Gråskaleutskrift för att skriva ut Adobe RGB-data ska du använda ett
bildredigeringsprogram för att konvertera informationen till sRGB-data.
398
Obs!
• Vid Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) kan även annat bläck än svart användas.
399
Ange färgkorrigering
Du kan ange den färgkorrigeringsmetod som passar det dokument du ska skriva ut.
Normalt sett justeras färgerna med hjälp av Canon Digital Photo Color så att data skrivs ut med den färgton
de flesta föredrar. Den här metoden är lämplig för utskrift av sRGB-data.
Om du vill skriva ut genom att använda färgområdet (Adobe RGB eller sRGB) för bilddata på ett effektivt
sätt väljer du ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching)). Om du vill använda ett
bildredigeringsprogram för att ange en ICC-profil för utskrift väljer du Ingen (None).
Så här anger du färgkorrigering:
Du kan även ställa in färgkorrigering på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja
Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja
Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner
(Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välj färgkorrigering
Klicka på fliken Matchning (Matching), välj den inställning för Färgkorrigering (Color Correction) som
är mest lämplig bland de följande alternativen och klicka på OK.
400
Drivrutinsmatchning (Driver Matching)
Med Canon Digital Photo Color kan du skriva ut sRGB-data med den färgton de flesta föredrar.
ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching))
Använder en ICC-profil för att justera färgerna vid utskrift.
Ange vilken inmatningsprofil eller renderingsmetod som ska användas.
Ingen (None)
Ingen färgkorrigering utförs. Välj det här alternativet om du vill ange en enskilt skapad ICC-profil för
utskrift eller en ICC-profil för utskrift på specialpapper från Canon i ett program när du skriver ut
data.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs dokumentdata ut med den angivna färgkorrigeringen.
Viktigt!
• Om ICM är inaktiverat i programmet går det inte att välja ICM som Färgkorrigering (Color Correction)
och bilddata kanske inte skrivs ut på rätt sätt från skrivaren.
• Om kryssrutan för Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad på fliken Huvudgrupp (Main)
visas Färgkorrigering (Color Correction) nedtonad och inaktiverad.
Närliggande information
Optimera fotoutskrifter
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler
Tolka ICC-profilen
401
Optimera fotoutskrifter
Ibland händer det att utskrifter av bilder som tagits med digitalkameror inte har samma färgtoner som den
verkliga bilden eller den bild som visas på bildskärmen.
För att få utskrifterna så nära de önskade färgtonerna som möjligt måste du välja en utskriftsmetod som
passar det bildredigeringsprogram du använder och dina behov.
Färghantering
Enheter som digitalkameror, skannrar, bildskärmar och skrivare hanterar färg på olika sätt. Färghantering
(färgmatchning) är en metod som hanterar enhetsberoende ”färger” som ett gemensamt färgområde.
Windows har ett färghanteringssystem, som kallas ”ICM”, inbyggt i operativsystemet.
Adobe RGB och sRGB används allmänt som gemensamma färgområden. Adobe RGB har ett större
färgområde än sRGB.
ICC-profiler omvandlar enhetsberoende ”färger” till ett gemensamt färgområde. Genom att använda en
ICC-profil och genomföra färgmatchning kan du dra ut bilddatas färgområde till skrivarens
färgåtergivningsområde.
Välj en utskriftsmetod som passar bilddata
Den rekommenderade utskriftsmetoden beror på färgområdet (Adobe RGB eller sRGB) för de bilddata
eller det bildredigeringsprogram som ska användas.
Det finns två vanliga utskriftsmetoder.
Kontrollera färgområdet (Adobe RGB eller sRGB) i de bilddata och det bildredigeringsprogram som ska
användas och välj sedan den lämpligaste utskriftsmetoden.
Justera färger med skrivardrivrutinen
Beskriver hur du skriver ut sRGB-data med skrivardrivrutinens funktion för färgkorrigering.
• Skriva ut genom att använda Canon Digital Photo Color
Skrivaren skriver ut data med de färgtoner de flesta föredrar samtidigt som den återger de
verkliga färgerna i den ursprungliga bilden med tredimensionella effekter och höga, skarpa
kontraster.
• Skriva ut genom att direkt använda resultatet av den redigering och retuschering som gjorts i ett
bildredigeringsprogram
Vid utskrift framhäver skrivaren de fina nyansskillnaderna mellan mörkare och ljusare partier
samtidigt som de mörkaste och ljusaste partierna lämnas orörda.
Vid utskrift finjusterar skrivaren bilden, t.ex. med ljusstyrkejusteringar som gjorts i ett
bildredigeringsprogram.
Skriva ut med ICC-profiler
Beskriver hur du skriver ut genom att använda färgområdet Adobe RGB eller sRGB på ett effektivt
sätt.
Du kan skriva ut med ett gemensamt färgområde genom att ställa in bildredigeringsprogrammet och
skrivardrivrutinen så att färghanteringen motsvarar ICC-profilen för inmatning för bilden.
Inställningen av skrivardrivrutinen beror på vilket bildredigeringsprogram du använder för att skriva ut.
Närliggande information
Tolka ICC-profilen
402
Justera färger med skrivardrivrutinen
Du kan ange skrivarens färgkorrigeringsfunktion för att skriva ut sRGB-data med de färgtoner de flesta
föredrar genom att använda Canon Digital Photo Color.
Om du skriver ut från ett bildredigeringsprogram som kan identifiera ICC-profiler och där du kan ange ICCprofiler använder du en ICC-profil för utskrift och väljer inställningar för färghantering.
Så här justerar du färgerna med skrivardrivrutinen:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välj färgkorrigering
Klicka på fliken Matchning (Matching) och välj Drivrutinsmatchning (Driver Matching) för
Färgkorrigering (Color Correction).
4. Ställ in övriga alternativ
Vid behov klickar du på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och ställer in färgbalansen (Cyan,
Magenta och Gul (Yellow)), justerar inställningarna för Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity)
och Kontrast (Contrast) och klickar sedan på OK.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften justerar skrivardrivrutinen färgerna.
403
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
404
Skriva ut med ICC-profiler
Om bilddata har en angiven ICC-profil för inmatning kan du skriva ut på ett effektivt sätt genom att använda
färgområdet (Adobe RGB eller sRGB).
Inställningen av skrivardrivrutinen beror på vilket bildredigeringsprogram du använder för att skriva ut.
Ange en ICC-profil från bildredigeringsprogrammet och skriv ut bilden
När du skriver ut resultatet av den redigering och retuschering som gjorts i Adobe Photoshop, Canon
Digital Photo Professional eller något annat bildredigeringsprogram där du kan ange ICC-profiler för
inmatning och utskrift, skriver du ut genom att använda färgområdet i den ICC-profil för inmatning som
angetts i bildens data.
Om du vill använda den här utskriftsmetoden använder du bildredigeringsprogrammet för att välja
färghanteringsalternativ och ange en ICC-profil för inmatning och en ICC-profil för utskrift i bildfilen.
Även om du skriver ut med en ICC-profil för utskrift som du själv har skapat eller en för specialpapper från
Canon måste du välja färghanteringsalternativ från ditt redigeringsprogram.
Mer information finns i bildredigeringsprogrammets användarhandbok.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välj färgkorrigering
Klicka på fliken Matchning (Matching) och välj Ingen (None) som Färgkorrigering (Color
Correction).
4. Ställ in övriga alternativ
405
Vid behov klickar du på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och ställer in färgbalansen (Cyan,
Magenta och Gul (Yellow)), justerar inställningarna för Ljusstyrka (Brightness), Intensitet
(Intensity) och Kontrast (Contrast) och klickar sedan på OK.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften använder skrivaren bilddatas färgområde.
Ange en ICC-profil med skrivardrivrutinen och skriva ut
Skriv ut från ett bildredigeringsprogram som varken kan identifiera eller ger dig möjlighet att ange ICCprofiler för inmatning och som använder färgområdet för den ICC-profil för inmatning (sRGB) som finns i
bilddata för utskrift. När du skriver ut Adobe RGB-data kan du skriva ut med färgområdet Adobe RGB
även om bildredigeringsprogrammet inte har stöd för Adobe RGB.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välj färgkorrigering
Klicka på fliken Matchning (Matching) och välj ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching))
för Färgkorrigering (Color Correction).
4. Välj inmatningsprofil
Välj en Inmatningsprofil (Input Profile) som motsvarar bilddatans färgområde.
• För sRGB-data eller data utan en ICC-profil för inmatning:
Välj Standard.
406
• För Adobe RGB-data:
Välj Adobe RGB (1998).
Viktigt!
• Om bildredigeringsprogrammet anger en inmatningsprofil gäller inte inställningen i
skrivardrivrutinen.
• Om det inte finns några ICC-profiler för inmatning installerade på din dator visas inte Adobe
RGB (1998).
5. Välj renderingsmetod
Välj färgjusteringsmetod i Renderingsmetod (Rendering Intent).
• Mättnad (Saturation)
Med den här metoden återges bilderna ännu intensivare och mera levande än med metoden
Perceptuell (Perceptual).
• Perceptuell (Perceptual)
Med den här metoden återges bilderna genom att fokus läggs på de färgtoner som de flesta
föredrar. Välj den här metoden när du skriver ut foton.
• Relativa färgvärden (Relative Colorimetric)
Med den här metoden konverteras bilddata så att färgåtergivningen blir relativ för de delade
färgpartierna när bilddata konverteras till skrivarens färgområde. Välj den här metoden när du
skriver ut bilddata med färger som ligger nära originalfärgerna.
De vita prickarna visas som vita prickar (bakgrundsfärgen) på pappret.
• Absoluta färgvärden (Absolute Colorimetric)
Den här metoden använder de vita prickarna i ICC-profiler för indata och utdata för att omvandla
bildinformationen.
Även om färger och färgbalansen i de vita prickarna ändras, kan det bli så att du inte får önskat
utskriftsresultat på grund av profilkombinationen.
Viktigt!
• Beroende på medietyp kan du få samma utskriftsresultat även när du ändrar inställningen
Renderingsmetod (Rendering Intent).
• Om du använder Windows XP SP2 eller Windows XP SP3 är den här funktionen inaktiverad.
6. Ställ in övriga alternativ
Om nödvändigt klickar du på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och justerar Cyan, Magenta,
Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) och klickar
sedan på OK.
7. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften använder skrivaren bilddatas färgområde.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
407
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
408
Tolka ICC-profilen
När du behöver ange profil för skrivaren väljer du ICC-profilen för det papper du ska skriva ut på.
De installerade ICC-profilerna för den här skrivaren visas på följande sätt.
• (1) är skrivarens modellnamn.
• (2) är mediatyp. Denna beteckning motsvarar följande mediatyper:
◦ GL: Photo Paper Plus Glossy II
◦ PT: Photo Paper Pro Platinum
◦ SG/LU: Photo Paper Plus Semi-gloss / Photo Paper Pro Luster
◦ MP: Matte Photo Paper
• (3) är utskriftskvaliteten.
Utskriftskvaliteten är uppdelad i 5 nivåer, från hög hastighet till hög kvalitet. Ju lägre siffra desto högre
utskriftskvalitet. Det här värdet motsvarar skjutreglagets position i dialogrutan Anpassad (Custom) i
skrivardrivrutinen.
409
Justera färgbalans
Du kan justera färgtonerna under utskrift.
Eftersom denna funktion justerar färgbalansen genom att ändra bläckförhållandena för varje färg ändras den
totala färgbalansen i hela dokumentet. Använd programmet när du vill skapa en stor förändring i
färgbalansen. Använd endast skrivardrivrutinen om du bara vill ha en liten förändring av färgbalansen.
Följande exempel visar hur det blir när färgbalansen används för att göra cyan mer intensiv och minska gul
så att skillnaden mellan alla färger minskar.
Ingen justering
Justera färgbalans
Så här justerar du färgbalans:
Du kan även ställa in färgbalansen på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja Fotoutskrift
(Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell
justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner
(Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
410
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Justera färgbalans
Det finns ett reglage för var och en av färgerna Cyan, Magenta och Gul (Yellow). Varje färg förstärks
när du flyttar dess reglage åt höger och försvagas när du flyttar reglaget åt vänster. Om t.ex. cyan blir
svagare blir färgen röd starkare.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50. De aktuella
inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
När du har justerat de olika färgerna klickar du på OK.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade färgbalansen.
Viktigt!
• När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) på fliken Huvudgrupp (Main) är markerad är
färgbalansen (Cyan, Magenta, Gul (Yellow)) nedtonad och kan inte väljas.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
411
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Du kan titta på det utskrivna mönstret och justera färgbalansen.
Om du använder färgbalans eller intensitet/kontrast för ett dokument skriver funktionen för mönsterutskrift ut
justeringarna i en lista tillsammans med justeringsvärdena.
Nedan beskrivs hur du går till väga när du justerar färgbalansen utifrån ett mönster.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välja mönsterutskrift
På fliken Färgjustering (Color Adjustment) markerar du kryssrutan Skriv ut mönster för
färgjustering (Print a pattern for color adjustment) och klickar sedan på Inställningar för
mönsterutskrift... (Pattern Print preferences...).
412
4. Ställa in mönsterutskrift
När dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print) öppnas ställer du in följande alternativ och klickar
sedan på OK.
Parametrar att justera (Parameters to Adjust)
Välj Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow).
Viktigt!
• När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) på fliken Huvudgrupp (Main) är
markerad är Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) nedtonade och kan inte väljas.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Välj den pappersstorlek som ska användas för mönsterutskriften.
Obs!
• Beroende på vilken pappersstorlek som väljs på fliken Utskriftsformat (Page Setup) så kan
det finnas storlekar som inte kan väljas.
Antal mönsterinstanser (Amount of Pattern Instances)
Välj Störst (Largest), Stor (Large) eller Liten (Small) om du vill ange antalet mönster som ska
skrivas ut.
Obs!
• Störst (Largest) och Stor (Large) kan inte väljas när vissa pappersstorlekar är valda.
Färgvariation mellan instanserna (Color Variation Between Instances)
Ange mängden färgvariation mellan närliggande mönster.
413
Obs!
• Stor (Large) är ungefär dubbelt så stor som Medium och Liten (Small) är ungefär hälften så
stor som Medium.
5. Kontrollera utskriftsresultat av mönsterutskrift
Välj OK på fliken Färgjustering (Color Adjustment) för att stänga dialogrutan Manuell färgjustering
(Manual Color Adjustment).
Välj OK på fliken Huvudgrupp (Main) och starta sedan utskriften. Skrivaren skriver då ut ett mönster
där färgbalansen du angav är värdet i mitten.
6. Justera färgbalans
Titta på det utskrivna resultatet och välj den bild som du tycker är bäst. Ange sedan färgbalanstalen som
visas längst ned på bilden i fälten Cyan, Magenta och Gul (Yellow) på fliken Färgjustering (Color
Adjustment).
Avmarkera kryssrutan Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) och
klicka på OK.
414
Obs!
• Du kan även ställa in färgbalansen på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja
Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och
sedan välja Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under
Ytterligare funktioner (Additional Features).
7. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du sedan startar utskriften skrivs dokumentet ut med den färgbalans som du justerade via
mönsterutskriftsfunktionen.
Viktigt!
• När alternativet Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) är valt på
fliken Färgjustering (Color Adjustment) är följande objekt nedtonade och kan inte väljas:
• Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp (Main)
• Häfta i sidan (Stapling Side) och Ange marginal... (Specify Margin...) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup) (när Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) är angivet kan endast Häfta i sidan
(Stapling Side) väljas.)
• Du kan bara skriva ut ett mönster om inställningen Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup) är Normal storlek (Normal-size) eller Utan ram (Borderless).
• När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) på fliken Huvudgrupp (Main) är markerad visas
Cyan, Magenta och Gul (Yellow) nedtonade och kan inte användas.
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på programvaran.
Närliggande information
Justera färgbalans
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
415
Justera ljusstyrka
Du kan ändra ljusstyrkan i bilden under en utskrift.
Funktionen ändrar inte rent vitt eller rent svart men den ändrar ljusstyrkan i mellanfärgerna.
Följande exempel visar utskriftsresultatet när inställningen för ljusstyrkan ändras.
Ljus (Light) har markerats
Normal har markerats
Mörk (Dark) har markerats
Så här justerar du ljusstyrka:
Du kan även ställa in ljusstyrkan på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja Fotoutskrift
(Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell
justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner
(Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Ange ljusstyrka
Välj Ljus (Light), Normal eller Mörk (Dark) för Ljusstyrka (Brightness) och klicka på OK. De aktuella
inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
416
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den angivna ljusstyrkan.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera intensitet
Justera kontrast
417
Justera intensitet
Du kan göra färgerna i en bild svagare (ljusare) eller intensivare (mörkare).
Följande prov visar hur det blir när intensiteten ökas så att alla färger blir intensivare när bilden skrivs ut.
Ingen justering
Högre intensitet
Så här justerar du intensiteten:
Du kan även ställa in intensiteten på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja Fotoutskrift
(Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell
justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner
(Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Justera intensitet
Intensifiera färgerna (gör dem mörkare) genom att flytta reglaget Intensitet (Intensity) åt höger eller
försvaga färgerna (gör dem ljusare) genom att flytta reglaget åt vänster.
418
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50. De aktuella
inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
När du har justerat de olika färgerna klickar du på OK.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade intensiteten.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
419
Justera kontrast
Du kan justera bildernas kontrast under utskrift.
Öka kontrasten om du vill öka skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna. Minska kontrasten om du
vill minska skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna.
Ingen justering
Justera kontrasten
Så här justerar du kontrasten:
Du kan även ställa in kontrasten på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja Fotoutskrift
(Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell
justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner
(Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Justera kontrasten
Om du drar reglaget Kontrast (Contrast) åt höger ökas kontrasten och om du drar reglaget åt vänster
minskas kontrasten.
420
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50. De aktuella
inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
När du har justerat de olika färgerna klickar du på OK.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade kontrasten.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
421
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Du kan titta på det utskrivna mönstret och justera intensiteten/kontrasten.
Om du använder färgbalans eller intensitet/kontrast för ett dokument skriver funktionen för mönsterutskrift ut
justeringarna i en lista tillsammans med justeringsvärdena.
Nedan beskrivs hur du går till väga när du justerar intensiteten/kontrasten utifrån ett mönster.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välja mönsterutskrift
På fliken Färgjustering (Color Adjustment) markerar du kryssrutan Skriv ut mönster för
färgjustering (Print a pattern for color adjustment) och klickar sedan på Inställningar för
mönsterutskrift... (Pattern Print preferences...).
422
4. Ställa in mönsterutskrift
När dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print) öppnas ställer du in följande alternativ och klickar
sedan på OK.
Parametrar att justera (Parameters to Adjust)
Välj Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast).
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Välj den pappersstorlek som ska användas för mönsterutskriften.
Obs!
• Beroende på vilken pappersstorlek som väljs på fliken Utskriftsformat (Page Setup) så kan
det finnas storlekar som inte kan väljas.
Antal mönsterinstanser (Amount of Pattern Instances)
Välj Störst (Largest), Stor (Large) eller Liten (Small) om du vill ange antalet mönster som ska
skrivas ut.
Obs!
• Störst (Largest) och Stor (Large) kan inte väljas när vissa pappersstorlekar är valda.
Färgvariation mellan instanserna (Color Variation Between Instances)
Ange mängden färgvariation mellan närliggande mönster.
Obs!
• Stor (Large) är ungefär dubbelt så stor som Medium och Liten (Small) är ungefär hälften så
stor som Medium.
423
5. Kontrollera utskriftsresultat av mönsterutskrift
Välj OK på fliken Färgjustering (Color Adjustment) för att stänga dialogrutan Manuell färgjustering
(Manual Color Adjustment).
Välj OK på fliken Huvudgrupp (Main) och starta sedan utskriften. Skrivaren skriver då ut ett mönster
där intensiteten/kontrasten du angav är värdet i mitten.
6. Justera intensitet/kontrast
Titta på det utskrivna resultatet och välj den bild som du tycker är bäst. Ange sedan talen för intensitet/
kontrast som visas längst ned på bilden i fälten Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) på fliken
Färgjustering (Color Adjustment).
Avmarkera kryssrutan Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) och
klicka på OK.
424
Obs!
• Du kan även ange intensitet/kontrast på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja
Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och
sedan välja Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under
Ytterligare funktioner (Additional Features).
7. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du sedan startar utskriften skrivs dokumentet ut med den intensitet/kontrast som du justerade via
mönsterutskriftsfunktionen.
Viktigt!
• När alternativet Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) är valt på
fliken Färgjustering (Color Adjustment) är följande objekt nedtonade och kan inte väljas:
• Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp (Main)
• Häfta i sidan (Stapling Side) och Ange marginal... (Specify Margin...) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup) (när Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) är angivet kan endast Häfta i sidan
(Stapling Side) väljas.)
• Du kan bara skriva ut ett mönster om inställningen Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup) är Normal storlek (Normal-size) eller Utan ram (Borderless).
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på programvaran.
Närliggande information
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera intensitet
Justera kontrast
425
Översikt över skrivardrivrutin
Canon IJ-skrivardrivrutin
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
Canon IJ-statusövervakare
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Canon IJ-förhandsgranskning
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin)
426
Canon IJ-skrivardrivrutin
Canon IJ-skrivardrivrutinen (benämns nedan skrivardrivrutin) är ett program som installeras på datorn och
som är nödvändigt för att skriva ut på skrivaren.
Skrivardrivrutinen konverterar de utskriftsdata som skapats i programmet till data som kan hanteras i
skrivaren och skickar sedan dessa data till skrivaren.
Eftersom olika modeller har stöd för olika utskriftsdataformat måste du ha en skrivardrivrutin för just den
modell du använder.
Typer av skrivardrivrutiner
I Windows Vista SP1 eller senare kan du installera XPS-skrivardrivrutinen utöver den ordinarie
skrivardrivrutinen.
XPS-skrivardrivrutinen är lämplig för utskrifter från program som stöder XPS-utskrifter.
Viktigt!
• För att du ska kunna använda XPS-skrivardrivrutinen måste standardskrivardrivrutinen redan vara
installerad på din dator.
Installera skrivardrivrutinen
• Du installerar den ordinarie skrivardrivrutinen genom att sätta in installations-CD:n som medföljer
skrivaren och sedan installera drivrutinen med Starta om installationen (Start Setup Again).
• Du installerar XPS-skrivardrivrutinen genom att sätta in installations-CD:n som medföljer skrivaren
och sedan välja Drivrutin för XPS (XPS Driver) från Lägg till programvara (Add Software).
Ange skrivardrivrutinen
Du anger skrivardrivrutinen genom att öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i programmet du använder och
välja ”XXX Printer” (där ”XXX” är modellnamnet) för att ange den ordinarie skrivardrivrutinen eller ”XXX
Printer XPS” (där ”XXX” är modellnamnet) för att ange XPS-skrivardrivrutinen.
Visa manualen med skrivardrivrutinen
Om du vill visa en beskrivning av en flik i fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen klickar du på
flikens Hjälp (Help)-knapp.
Närliggande information
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
427
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
Du kan visa fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen via det program som används eller via
skrivarikonen.
Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen via
bildredigeringsprogrammet
Följ nedanstående anvisningar för att konfigurera en utskriftsprofil när du skriver ut.
1. Välj kommandot för utskrift i bildredigeringsprogrammet
Vanligen väljer du Skriv ut (Print) på menyn Arkiv (File) när du vill öppna dialogrutan Skriv ut
(Print).
2. Välj skrivarmodell och klicka på Inställningar (Preferences) (eller Egenskaper
(Properties))
Fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen visas.
Obs!
• Beroende på vilket program du använder kan kommandon eller menynamn variera och det kan
förekomma fler steg. Mer information finns i bildredigeringsprogrammets användarhandbok.
Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen via skrivarikonen
Följ nedanstående anvisningar för att utföra underhållsåtgärder för skrivaren som t.ex. rengöring av
skrivhuvud eller för att konfigurera en utskriftsprofil som är gemensam för alla program.
1. Välj enligt beskrivningen nedan:
• Om du använder Windows 8.1 eller Windows 8 går du till skrivbordsikonerna och väljer
Inställningar (Settings) -> Kontrollpanelen (Control Panel) -> Maskinvara och ljud
(Hardware and Sound) -> Enheter och skrivare (Devices and Printers).
• I Windows 7 väljer du Start-menyn -> Enheter och skrivare (Devices and Printers).
• I Windows Vista väljer du Start-menyn -> Kontrollpanelen (Control Panel) -> Maskinvara och
ljud (Hardware and Sound) -> Skrivare (Printers).
• I Windows XP väljer du start-menyn -> Kontrollpanelen (Control Panel) -> Skrivare och
annan maskinvara (Printers and Other Hardware) -> Skrivare och fax (Printers and Faxes).
2. Högerklicka på modellnamnsikonen och välj Utskriftsinställningar (Printing
preferences) på menyn som visas
Fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen visas.
Viktigt!
• Öppna fönstret för skrivardrivrutinerna via Skrivaregenskaper (Printer properties) (Windows
8.1, Windows 8, Windows 7) eller Egenskaper (Properties) (Windows Vista, Windows XP)
visar flikar för Windows-funktioner som fliken Portar (Ports) (eller Avancerat (Advanced)).
Dessa flikar visas inte när du öppnar via Utskriftsinställningar (Printing preferences) eller
428
annan programvara. Mer information om flikar för Windows-funktioner finns i
användarhandboken för Windows.
429
Canon IJ-statusövervakare
Canon IJ-statusövervakare är ett program som visar skrivarens status och utskriftens förlopp. Du får
information om skrivarens status med hjälp av bilder, ikoner och meddelanden.
Starta Canon IJ-statusövervakare
Canon IJ-statusövervakare startas automatiskt när utskriftsdata skickas till skrivaren. När Canon IJstatusövervakare har startats visas den som en knapp i aktivitetsfältet.
Klicka på knappen för Statusövervakaren i aktivitetsfältet. Canon IJ-statusövervakare visas.
Obs!
• Om du vill öppna Canon IJ-statusövervakare när skrivaren inte skriver ut öppnar du fönstret
Egenskaper för skrivardrivrutinen och klickar på Visa skrivarstatus (View Printer Status) på fliken
Underhåll (Maintenance).
• Vilken information som visas i Canon IJ-statusövervakaren varierar beroende på i vilket land eller i
vilken region skrivaren används.
Om något fel inträffar
Canon IJ-statusövervakare visas automatiskt om ett fel inträffar (t.ex. om skrivaren får slut på papper eller
om bläcknivån är låg).
Följ anvisningarna och vidta lämplig åtgärd.
430
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Du kan kontrollera kvarvarande bläcknivå och typer av bläckbehållare för din modell.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Starta Canon IJ-statusövervakare
Klicka på Visa skrivarstatus (View Printer Status) på fliken Underhåll (Maintenance).
Canon IJ-statusövervakare öppnas och visar en bild av bläckstatusen.
Obs!
• Vilken information som visas i Canon IJ-statusövervakaren varierar beroende på i vilket land eller i
vilken region skrivaren används.
3. Klicka på Bläckinformation (Ink Details) vid behov
Du kan kontrollera den information som berör bläck.
Om en varning eller ett fel som har med kvarvarande bläcknivå att göra visas en meddelandeikon längst
upp i bilden i dialogrutan Bläckinformation (Ink Details).
Följ anvisningarna på skärmen och vidta lämplig åtgärd.
Obs!
• Du kan även visa dialogrutan Bläckinformation (Ink Details) genom att välja bläckikonen på
Canon IJ-statusövervakaren.
431
Canon IJ-förhandsgranskning
Canon IJ-förhandsgranskning är ett program som gör att du kan förhandsgranska utskrifter innan du skriver
ut.
Förhandsgranskningen ger dig en uppfattning om inställningarna i skrivardrivrutinen och gör det möjligt att
kontrollera dokumentets layout, utskriftens ordningsföljd och sidantalet. Du kan även ändra inställningarna
för medietyp.
Om du vill visa en förhandsgranskning innan du skriver ut öppnar du fönstret Egenskaper för
skrivardrivrutinen, klickar på fliken Huvudgrupp (Main) och markerar kryssrutan Förhandsgranska före
utskrift (Preview before printing).
Om du inte vill förhandsgranska innan du skriver ut avmarkerar du kryssrutan.
Viktigt!
• Se "Redigera utskriftsdokumentet eller skriva ut igen från utskriftshistoriken" om du använder XPSskrivardrivrutinen.
Närliggande information
Visa utskriftsresultat före utskrift
432
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Om du använder XPS-skrivardrivrutinen byter du ut ”Canon IJ-statusövervakare” mot ”Canon IJ XPSstatusövervakare” när du läser den här informationen.
Om skrivaren inte börjar skriva ut kan avbrutna eller misslyckade utskriftsjobb finnas kvar i minnet.
Ta bort det oönskade utskriftsjobbet med Canon IJ-statusövervakare.
1. Visa Canon IJ-statusövervakare
Klicka på ikonen för Canon IJ-statusövervakaren i aktivitetsfältet.
Canon IJ-statusövervakare visas.
2. Visa utskriftsjobb
Klicka på Visa utskriftskön (Display Print Queue).
Fönstret med utskriftskön visas.
3. Ta bort utskriftsjobb
Välj Avbryt alla dokument (Cancel All Documents) på menyn Skrivare (Printer).
När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på Ja (Yes).
Utskriften är borttagen.
Viktigt!
• Endast användare som har tilldelats åtkomsträttigheter för skrivaradministration kan ta bort andra
användares utskriftsjobb.
Obs!
• När du utför den här åtgärden tas alla utskriftsjobb bort. Om listan för skrivarkön innehåller ett viktigt
utskriftsjobb börjar du om från början.
433
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin)
För den här skrivardrivrutinen gäller följande begränsningar. Tänk på dessa punkter när du använder
skrivardrivrutinen.
Begränsningar hos skrivardrivrutinen
• Med vissa program fungerar inte inställningen för Kopior (Copies) som görs på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen.
Använd i så fall inställningen för antal kopior i dialogrutan Skriv ut (Print) i programmet.
• Om det Språk (Language) som valts i dialogrutan Om (About) på fliken Underhåll (Maintenance)
inte motsvarar språket i operativsystemets gränssnitt kan det hända att fönstret med egenskaper för
skrivardrivrutinen inte fungerar som det ska.
• Ändra ingenting på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan med skrivaregenskaper. Om du gör
några ändringar kommer du inte kunna använda följande funktioner på rätt sätt.
Om Skriv ut till fil (Print to file) har valts i dialogrutan Skriv ut (Print) i ett program som inte tillåter
EMF-buffring, t.ex. Adobe Photoshop LE eller MS Photo Editor, kommer följande funktioner inte heller
att fungera.
◦ Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp (Main)
◦ Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) i dialogrutan
Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
◦ Sidlayout (Page Layout), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster), Broschyr (Booklet),
Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing), Ange marginal... (Specify Margin...), Skriv ut från
sista sidan (Print from Last Page), Sortera (Collate) och Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) (Stämpel... (Stamp...)) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
◦ Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) på fliken
Färgjustering (Color Adjustment) i dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color
Adjustment)
• Eftersom upplösningen i förhandsgranskningen skiljer sig från upplösningen i utskriften kan text och
linjer se annorlunda ut jämfört med den färdiga utskriften.
• I vissa program delas utskriften upp i flera utskriftsjobb.
Ta bort alla delar av utskriftsjobbet för att avbryta en utskrift.
• Om bilddata inte skrivs ut korrekt öppnar du dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) och ändrar inställningen för Inaktivera ICM som krävs av
programmet (Disable ICM required from the application software). Det kan lösa problemet.
Obs!
• Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the application
software) kan inte användas när XPS-skrivardrivrutinen används.
• Starta inte Canon IJ Network Tool under en utskrift.
• Skriv inte ut medan Canon IJ Network Tool körs.
Saker att lägga märke till om program med begränsningar
• För Microsoft Word (Microsoft Corporation) gäller följande begränsningar.
◦ Om Microsoft Word har samma utskriftsfunktioner som skrivardrivrutinen bör du använda Word
för att ange dessa.
434
◦ När Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) eller Sidlayout (Page Layout)
används under Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i
skrivardrivrutinen kan det hända att dokumentet inte skrivs ut som vanligt i vissa Word-versioner.
◦ När Pappersstorlek (Page Size) i Word är inställt på "XXX Förstora/Förminska" kan det hända
att dokumentet inte skrivs ut som vanligt i vissa Word-versioner.
Gör så här om det händer.
1. Öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i Word.
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen. På fliken Utskriftsformat (Page Setup)
ställer du in Pappersstorlek (Page Size) på samma pappersstorlek som du angav i Word.
3. Ställ in den Sidlayout (Page Layout) som du vill ha och klicka sedan på OK för att stänga
fönstret.
4. Stäng dialogrutan Skriv ut (Print) utan att starta utskriften.
5. Öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i Word igen.
6. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen och klicka på OK.
7. Starta utskriften.
• Om bitmappsutskrift är aktiverad i Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated) kan utskriften ta
lång tid och vissa data kanske inte skrivs ut. Avmarkera kryssrutan Bitmappsutskrift (Bitmap
Printing) i dialogrutan Skriv ut (Print) och skriv sedan ut.
435
Beskrivning av skrivardrivrutinen
Beskrivning av fliken Snabbinstallation
Beskrivning av fliken Huvudgrupp
Beskrivning av fliken Utskriftsformat
Beskrivning av fliken Underhåll
Canon IJ-förhandsgranskning, beskrivning
Canon IJ XPS-förhandsgranskning, beskrivning
Beskrivning av Canon IJ-statusövervakare
436
Beskrivning av fliken Snabbinstallation
På fliken Snabbinstallation (Quick Setup) kan du skapa vanliga utskriftsinställningar. När du väljer en
skapad inställning växlar skrivaren automatiskt till de förinställda alternativen.
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
Namnen och ikonerna för utskriftsprofiler som du använder ofta kan sparas. När du väljer en
utskriftsprofil baserat på dokumentets syfte används inställningar som matchar syftet.
Dessutom visas funktioner som kan vara användbara för den valda utskriftsprofilen under Ytterligare
funktioner (Additional Features).
Du kan också ändra en utskriftsprofil och spara den under ett nytt namn. Du kan ta bort en sparad
utskriftsprofil.
Du kan ändra profilernas ordning, antingen genom att dra enskilda profiler eller genom att hålla ned
Ctrl-tangenten och gå upp eller ned med piltangenterna.
Standard
Detta är fabriksinställningarna.
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i
ett program har dessa inställningar prioritet.
Fotoutskrift (Photo Printing)
Om du väljer denna inställning vid fotoutskrift ställer enheten in det fotopapper och den fotostorlek
som normalt används. Kryssrutan Utskrift utan ram (Borderless Printing) markeras automatiskt.
Om Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i ett program har dessa
inställningar prioritet.
Affärsdokument (Business Document)
Välj den här inställningen när du skriver ut ett allmänt dokument.
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i
ett program har dessa inställningar prioritet.
Sparläge för papper (Paper Saving)
Välj den här inställningen för att spara papper när du skriver ut ett allmänt dokument. Kryssrutorna
Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing) och Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) markeras
automatiskt.
437
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i
ett program har dessa inställningar prioritet.
Kuvert (Envelope)
Om du väljer den här inställningen för utskrift på ett kuvert ställs Medietyp (Media Type)
automatiskt in på Kuvert (Envelope). Ange kuvertets storlek i dialogrutan Inställning för
kuvertstorlek (Envelope Size Setting).
Obs!
• Kombinationen av de Ytterligare funktioner (Additional Features) som visades för den
utskriftsprofil som var vald när den utökade utskriftsprofilen sparades visas även när den utökade
utskriftsprofilen väljs.
Spara... (Save...)
Visar dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings).
Klicka på den här knappen när du vill spara informationen som du ställde in på flikarna
Snabbinstallation (Quick Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup) under
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings).
Ta bort (Delete)
Tar bort en sparad utskriftsprofil.
Välj namnet på den inställning som ska tas bort från Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) och klicka på Ta bort (Delete). När ett bekräftelsemeddelande visas klickar du på OK för att
ta bort den angivna utskriftsprofilen.
Obs!
• Utskriftsprofiler som har registrerats i de ursprungliga inställningarna kan inte tas bort.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing)
Visar hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut.
Markera den här kryssrutan om du vill visa en förhandsgranskning före utskrift.
Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill visa en förhandsgranskning.
Viktigt!
• För att kunna använda Canon IJ XPS-förhandsgranskningen måste Microsoft .NET Framework 4
Client Profile vara installerat på datorn.
Ytterligare funktioner (Additional Features)
Visar praktiska funktioner som används ofta för den utskriftsprofil som du har valt under Vanliga
inställningar (Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
När du rör muspekaren nära en funktion som kan ändras visas en beskrivning av den funktionen.
Markera respektive kryssruta för att aktivera en funktion.
För vissa funktioner kan du ställa in detaljerade inställningar på flikarna Huvudgrupp (Main) och
Utskriftsformat (Page Setup).
Viktigt!
• Beroende på utskriftsprofilerna kan vissa funktioner vara gråtonade, vilket innebär att de inte kan
ändras.
438
Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing)
Skriver ut två dokumentsidor, sida vid sida, på ett enda pappersark.
Om du vill ändra sidornas ordningsföljd klickar du på fliken Utskriftsformat (Page Setup) och
väljer Sidlayout (Page Layout) för Sidlayout (Page Layout), och klicka sedan på Ange...
(Specify...). Sedan när dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing) visas, anger du
Utskriftsordning (Page Order).
Utskrift 4 på 1 (4-on-1 Printing)
Skriver ut fyra dokumentsidor, sida vid sida, på ett enda pappersark.
Om du vill ändra sidornas ordningsföljd klickar du på fliken Utskriftsformat (Page Setup) och
väljer Sidlayout (Page Layout) för Sidlayout (Page Layout), och klicka sedan på Ange...
(Specify...). Sedan när dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing) visas, anger du
Utskriftsordning (Page Order).
Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing)
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna av ett pappersark.
Om du vill ändra häftsida eller marginaler anger du nya värden på fliken Utskriftsformat (Page
Setup).
Utskrift utan ram (Borderless Printing)
Utför en utskrift utan ram utan några marginaler på papperet.
Med funktionen för utskrift utan ram är dokumentet som ska skrivas ut förstorat så att det hamnar
lite utanför papperets kanter. Med andra ord skrivs dokumentet ut utan någon marginal.
För att justera hur mycket dokumentet går ut över papperets kanter klickar du på fliken
Utskriftsformat (Page Setup), väljer Utan ram (Borderless) och anger värden i
Förlängningsmått (Amount of Extension).
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Den här funktionen omvandlar färgdata till svartvitt när dokumentet skrivs ut.
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 180 grader mot pappersutmatningsriktningen.
Utskriftsytans bredd och förlängningsmåttet som har konfigurerats i andra program kastas om
vertikalt och horisontellt.
Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment)
Välj detta när du ställer in metoden för Färgkorrigering (Color Correction) och enskilda
inställningar som Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity)
och Kontrast (Contrast) och så vidare.
Medietyp (Media Type)
Anger typ av utskriftspapper.
Välj en medietyp som matchar det papper som du har fyllt på i skrivaren. Då säkerställer du att
utskriften sker korrekt för det angivna papperet.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Väljer den pappersstorlek som du har fyllt på i skrivaren.
I normala fall ställs pappersstorleken in automatiskt enligt den inställda pappersstorleken för utmatning,
och dokumentet skrivs ut utan någon skalning.
När du ställer in Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing) eller Utskrift 4 på 1 (4-on-1 Printing) under
Ytterligare funktioner (Additional Features) kan du ange pappersstorleken manuellt under
Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Om du väljer en pappersstorlek som är mindre än Pappersstorlek (Page Size) förminskas
439
dokumentstorleken. Om du väljer en pappersstorlek som är större, förstoras dokumentstorleken.
Om du väljer även Anpassad... (Custom...), öppnas dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom
Paper Size) där du har möjlighet att ange vertikala och horisontella dimensioner för pappersstorleken.
Orientering (Orientation)
Anger utskriftsriktning.
Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du välja samma
riktning som du valde i det programmet.
Stående (Portrait)
Skriver ut dokumentet så att sidhuvudets och sidfotens läge är oförändrade oavsett
pappersutmatningsriktningen. Det här är standardinställningen.
Liggande (Landscape)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 90 grader i förhållande till pappersutmatningsriktningen.
Du kan ändra rotationsriktningen genom att gå till fliken Underhåll (Maintenance), öppna
dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) och markera kryssrutan Rotera 90
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Om du vill rotera dokumentet 90 grader åt vänster vid utskrift markerar du kryssrutan Rotera 90
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Utskriftskvalitet (Print Quality)
Här anges önskad utskriftskvalitet.
Välj en av följande för att ställa in den utskriftskvalitet som passar bäst för den aktuella utskriften.
Om du vill ställa in utskriftskvaliteten individuellt klickar du på fliken Huvudgrupp (Main) och under
Utskriftskvalitet (Print Quality) väljer du Anpassad (Custom). Då aktiveras Ställ in... (Set...). Klicka
på Ställ in... (Set...) för att öppna dialogrutan Anpassad (Custom) och ange sedan önskade
inställningar.
Hög (High)
Prioriterar utskriftskvalitet framför hastighet.
Standard
Skriver ut med medelhög hastighet och kvalitet.
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
Papperskälla (Paper Source)
Visar var papper hämtas från.
Kassett (Cassette)
Papper matas alltid från kassetten.
Kopior (Copies)
Här anger du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan ange ett värde mellan 1 och 999.
Viktigt!
• Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion anger du inställningarna på
skrivardrivrutinen. Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i programmet.
Skriv alltid ut med aktuella inställningar (Always Print with Current Settings)
Skriver ut dokument med de aktuella inställningarna från och med nästa utskriftsjobb.
När du väljer den här funktionen och sedan stänger fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen sparas
informationen som du angav på flikarna Snabbinstallation (Quick Setup), Huvudgrupp (Main) och
Utskriftsformat (Page Setup), och inställningarna kan användas från och med nästa utskriftsjobb.
440
Viktigt!
• Om du loggar in med ett annat användarnamn visar inte utskriftsinställningarna de värden som
gjordes när den här funktionen var aktiverad.
• Inställningar som görs i ett program har prioritet.
Standardvärden (Defaults)
Återställer alla inställningar som du har ändrat till standardvärdena.
Klicka på den här knappen för att återställa alla inställningar på flikarna Snabbinstallation (Quick
Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup) till standardvärdena
(fabriksinställningar).
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings)
I den här dialogrutan kan du spara informationen som du ställde in på flikarna Snabbinstallation (Quick
Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup) och lägga till informationen i listan
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Namn (Name)
Ange namnet på den utskriftsprofil som du vill spara.
Upp till 255 tecken kan anges.
Namnet visas tillsammans med dess ikon i listan Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Alternativ... (Options...)
Öppnar dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings).
Ändrar detaljer i den utskriftsprofil som ska sparas.
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings)
Välj ikoner för de utskriftsprofiler som ska sparas i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
och ändra de objekt som ska sparas i utskriftsprofilerna.
Ikon (Icon)
Välj ikon för den utskriftsprofil som du vill spara.
Den valda ikonen visas tillsammans med dess namn i listan Vanliga inställningar (Commonly
Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Spara inställning för pappersstorlek (Save the paper size setting)
Sparar pappersstorleken i utskriftsprofilen under Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade pappersstorleken när utskriftsprofilen
väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte pappersstorleken och därmed används inte
samma pappersstorlek när utskriftsprofilen väljs. I stället skriver skrivaren ut den pappersstorlek
som har angetts i programmet.
Spara inställning för orientering (Save the orientation setting)
Sparar inställningen Orientering (Orientation) i utskriftsprofilen under Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade utskriftsorienteringen när
utskriftsprofilen väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte utskriftsorienteringen och därmed används inte
441
inställningen Orientering (Orientation) när utskriftsprofilen väljs. I stället skriver skrivaren ut den
utskriftsorientering som har angetts i programmet.
Spara inställning för kopior (Save the copies setting)
Sparar inställningen för Kopior (Copies) i utskriftsprofilen under Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade inställningen för kopior när
utskriftsprofilen väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte inställningen för kopior och därmed används inte
inställningen Kopior (Copies) när utskriftsprofilen väljs. I stället skriver skrivaren ut den inställning
för kopior som har angetts i programmet.
Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Size)
I den här dialogrutan kan du ange en anpassad pappersstorlek (bredd och höjd).
Enheter (Units)
Välj enhet för val av användardefinierad papperstorlek.
Pappersstorlek (Paper Size)
Anger Bredd (Width) och Höjd (Height) för det anpassade papperet. Måtten visas enligt de enheter
som angavs under Enheter (Units).
Närliggande information
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
Ange Pappersstorlek och Orientering
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Utför utskrift utan ram
Dubbelsidig utskrift
Ställa in kuvertutskrift
Utskrift på vykort
Visa utskriftsresultat före utskrift
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Skapa en vanlig utskriftsprofil
442
Beskrivning av fliken Huvudgrupp
På fliken Huvudgrupp (Main) kan du göra grundläggande utskriftsinställningar i enlighet med vald
medietyp. Såvida inte särskilda utskriftsfunktioner behövs kan normala utskrifter utföras när värdena på den
här fliken har ställts in.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Medietyp (Media Type)
Anger typ av utskriftspapper.
Välj en medietyp som matchar det papper som du har fyllt på i skrivaren. Då säkerställer du att
utskriften sker korrekt för det angivna papperet.
Papperskälla (Paper Source)
Visar var papper hämtas från.
Kassett (Cassette)
Papper matas alltid från kassetten.
Utskriftskvalitet (Print Quality)
Här anges önskad utskriftskvalitet.
Välj en av följande för att ställa in den utskriftskvalitet som passar bäst för den aktuella utskriften.
Viktigt!
• Beroende på inställningarna under Medietyp (Media Type) kan utskriftsresultatet bli likadant även
om inställningen för Utskriftskvalitet (Print Quality) ändras.
Hög (High)
Prioriterar utskriftskvalitet framför hastighet.
Standard
Skriver ut med medelhög hastighet och kvalitet.
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
443
Anpassad (Custom)
Välj detta när du vill ställa in utskriftskvaliteten enskilt.
Ställ in... (Set...)
Välj Anpassad (Custom) under Utskriftskvalitet (Print Quality) för att aktivera den här knappen.
Öppnar dialogrutan Anpassad (Custom). Där kan du ställa in utskriftskvaliteten enskilt.
Färg/intensitet (Color/Intensity)
Anger färgjusteringsmetod.
Automatisk (Auto)
Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast
(Contrast) med mera justeras automatiskt.
Manuell (Manual)
Välj detta när du ställer in de enskilda inställningarna, t.ex. Cyan, Magenta, Gul (Yellow),
Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) etc. och metoden
Färgkorrigering (Color Correction).
Ställ in... (Set...)
Välj Manuell (Manual) under Färg/intensitet (Color/Intensity) för att aktivera den här knappen.
I dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) kan du justera individuella
färginställningar som Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet
(Intensity) och Kontrast (Contrast) på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och välja
Färgkorrigering (Color Correction)-metod på fliken Matchning (Matching).
Obs!
• Om du vill justera färger med hjälp av en ICC-profil använder du dialogrutan Manuell
färgjustering (Manual Color Adjustment) för att ange profilen.
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Den här funktionen omvandlar färgdata till svartvitt när dokumentet skrivs ut.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut ett färgdokument i svartvitt.
Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing)
Visar hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut.
Markera den här kryssrutan om du vill visa en förhandsgranskning före utskrift.
Viktigt!
• För att kunna använda Canon IJ XPS-förhandsgranskningen måste Microsoft .NET Framework 4
Client Profile vara installerat på datorn.
Standardvärden (Defaults)
Återställer alla inställningar som du har ändrat till standardvärdena.
Om du klickar på den här knappen återställs alla inställningar på den aktuella skärmen till
standardvärdena (fabriksinställningar).
Dialogrutan Anpassad (Custom)
Ställ in utskriftskvaliteten och välj önskad utskriftskvalitet.
Kvalitet
Du kan använda skjutreglaget för att justera utskriftskvaliteten.
Viktigt!
• Vissa utskriftskvalitetsnivåer kan inte väljas på grund av inställningarna i Medietyp (Media
Type).
444
Obs!
• Utskriftskvaliteterna Hög (High), Standard eller Utkast (Draft) är kopplade till skjutreglaget. På
så sätt visas motsvarande utskriftskvalitet och värde till vänster när du drar i skjutreglaget. Detta
fungerar på samma sätt som när motsvarande alternativknapp väljs under Utskriftskvalitet
(Print Quality) på fliken Huvudgrupp (Main).
Fliken Färgjustering (Color Adjustment)
På den här fliken kan du justera färgbalansen genom att ändra inställningarna för alternativen Cyan,
Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast).
Förhandsgranskning
Visar färgjusteringens effekt.
Färgen och ljusstyrkan ändras när vart och ett av objekten justeras. Du kan enkelt kontrollera
färgjusteringens status genom att ändra förhandsgranskningsbilden till en som liknar det som ska
skrivas ut med Bildtyp (Sample Type).
Obs!
• Bilden visas i svartvitt när kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad.
Bildtyp (Sample Type)
Väljer en förhandsgranskningsbild som visas på fliken Färgjustering (Color Adjustment).
Vid behov väljer du en förhandsgranskningsbild för Standard, Porträtt (Portrait), Landskap
(Landscape) eller Grafik (Graphics), beroende på vad som mest liknar utskriftsresultatet.
Visa färgmönster (View Color Pattern)
Visar ett mönster som används för att kontrollera färgförändringar som har orsakats av
färgjusteringen.
Markera den här kryssrutan om du vill visa förhandsgranskningsbilden med ett färgmönster.
Cyan / Magenta / Gul (Yellow)
Justerar intensiteten för Cyan, Magenta och Gul (Yellow).
Om du drar reglaget åt höger blir färgen mer intensiv och om du drar det åt vänster blir färgen
svagare.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Den här justeringen ändrar den relativa mängden bläck som varje färg använder, vilket ändrar den
totala färgbalansen i hela dokumentet. Använd ett program om du vill göra en stor förändring i den
totala färgbalansen. Använd skrivardrivrutinen om du bara vill göra en liten förändring i färgbalansen.
Viktigt!
• När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken Huvudgrupp (Main)
inaktiveras alternativen Cyan, Magenta och Gul (Yellow) och kan inte användas.
Ljusstyrka (Brightness)
Anger utskriftens ljusstyrka.
Du kan inte ändra nivåerna för vitt och svart. Du kan dock ändra ljusstyrkan för gråtoner mellan vitt
och svart.
Intensitet (Intensity)
Justerar utskriftens totala intensitet.
Om du drar reglaget åt höger ökar intensiteten och om du drar reglaget åt vänster minskar
intensiteten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
445
Kontrast (Contrast)
Justerar konstrasten mellan ljust och mörkt i den bild som ska skrivas ut.
Om du drar reglaget åt höger ökar kontrasten och om du drar reglaget åt vänster minskar kontrasten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Skriv ut ett mönster för färgjustering
När färgbalansen eller intensiteten/kontrasten ändras skriver mönsterutskriftsfunktionen ut en lista
över justeringsresultaten tillsammans med justeringsvärdena.
Välj den här funktionen när du skriver ut ett mönster för färgjustering.
Inställningar för mönsterutskrift... (Pattern Print preferences...)
Välj Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) för att aktivera den
här knappen.
Dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print) öppnas och du kan ange inställningarna för
mönsterutskrift.
Dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print)
Här konfigureras mönsterutskrifter som gör att du kan kontrollera dokumentens färgbalans och
intensitet/kontrast.
Parametrar att justera (Parameters to Adjust)
Välj det objekt som ska kontrolleras med mönsterutskrift.
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow)
Skriver ut ett mönster som du kan använda för att kontrollera balansen för cyan/magenta/gul.
Viktigt!
• När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken Huvudgrupp (Main)
inaktiveras Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) och kan inte användas.
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast)
Skriver ut ett mönster som du kan använda för att kontrollera balansen för intensitet/kontrast.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Här anges den pappersstorlek som ska användas för mönsterutskriften.
Den här inställningen är kopplad till Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
Obs!
• Beroende på vilken pappersstorlek som väljs på fliken Utskriftsformat (Page Setup) så kan
det finnas storlekar som inte kan väljas.
Antal mönsterinstanser (Amount of Pattern Instances)
Här anges antal mönster som du vill skriva ut.
Du kan välja mellan Störst (Largest), Stor (Large) och Liten (Small). När du väljer en
mönsterstorlek kan följande antal mönster skrivas ut:
Obs!
• Störst (Largest) och Stor (Large) kan inte väljas när vissa pappersstorlekar är valda.
• Förhandsgranskningen på fliken Huvudgrupp (Main) visar en bild där du kan kontrollera den
övergripande layouten.
Störst (Largest)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 37
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 49
446
Stor (Large)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 19
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 25
Liten (Small)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 7
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 9
Färgvariation mellan instanserna (Color Variation Between Instances)
Här anges mängden färgvariation mellan närliggande mönster.
Välj mellan Stor (Large), Medium och Liten (Small). Stor (Large) ger en stor förändring och Liten
(Small) ger en liten förändring.
Obs!
• Stor (Large) är ungefär dubbelt så stor som Medium och Liten (Small) är ungefär hälften så
stor som Medium.
Fliken Matchning (Matching)
Här kan du ange den färgkorrigeringsmetod som matchar den dokumenttyp som ska skrivas ut.
Färgkorrigering (Color Correction)
Här kan du välja Drivrutinsmatchning (Driver Matching), ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile
Matching)) eller Ingen (None) som matchar utskriftens syfte.
Viktigt!
• När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken Huvudgrupp (Main)
inaktiveras alternativet Färgkorrigering (Color Correction) och kan inte användas.
Drivrutinsmatchning (Driver Matching)
Med Canon Digital Photo Color kan du skriva ut sRGB-data med den färgton de flesta föredrar.
ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching))
Använder en ICC-profil för att justera färgerna vid utskrift.
Ange vilken inmatningsprofil och renderingsmetod som ska användas.
Viktigt!
• Om programmet är inställt på att ICM är inaktiverat kan inte ICM (ICC-profilmatchning (ICC
Profile Matching)) användas för Färgkorrigering (Color Correction) och det kan hända
att skrivaren inte skriver ut bilden på rätt sätt.
Ingen (None)
Inaktiverar färgjustering med skrivardrivrutinen.
Inmatningsprofil (Input Profile)
Här anger du vilken inmatningsprofil som ska användas när du väljer ICM (ICC-profilmatchning
(ICC Profile Matching)) för Färgkorrigering (Color Correction).
Standard
Standardskrivarprofilen (sRGB), som har stöd för ICM-färgområdet, används. Det här är
standardinställningen.
Adobe RGB (1998)
Adobe RGB-profilen, som har stöd för ett bredare färgområde än sRGB, används.
447
Viktigt!
• Adobe RGB (1998) visas inte när det inte finns några Adobe RGB-inmatningsprofiler
installerade.
Renderingsmetod (Rendering Intent)
Här anger du vilken matchningsmetod som ska användas när du väljer ICM (ICC-profilmatchning
(ICC Profile Matching)) för Färgkorrigering (Color Correction).
Mättnad (Saturation)
Med den här metoden återges bilderna ännu intensivare och mera levande än med metoden
Perceptuell (Perceptual).
Perceptuell (Perceptual)
Med den här metoden återges bilderna genom att fokus läggs på färger som de flesta föredrar.
Välj den här metoden när du skriver ut foton.
Relativa färgvärden (Relative Colorimetric)
Med den här metoden konverteras bilddata så att färgåtergivningen blir relativ för de delade
färgpartierna när bilddata konverteras till skrivarens färgområde. Välj den här metoden när du
skriver ut bilddata med färger som ligger nära originalfärgerna.
De vita prickarna visas som vita prickar (bakgrundsfärgen) på pappret.
Absoluta färgvärden (Absolute Colorimetric)
Den här metoden använder de vita prickarna i ICC-profiler för indata och utdata för att omvandla
bildinformationen.
Även om färger och färgbalansen i de vita prickarna ändras, kan det bli så att du inte får önskat
utskriftsresultat på grund av profilkombinationen.
Viktigt!
• Beroende på medietyp kan du få samma utskriftsresultat även när du ändrar inställningen
Renderingsmetod (Rendering Intent).
Obs!
• I XPS-skrivardrivrutinen har ICM ändrats till ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching).
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Ange färgkorrigering
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Visa utskriftsresultat före utskrift
448
Beskrivning av fliken Utskriftsformat
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du bestämma hur ett dokument ska arrangeras på papperet.
På den här fliken kan du även ange antal kopior och utskriftsordningen. Om det program du använde för att
skapa dokumentet har en liknande funktion ska du göra inställningarna med det programmet.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Pappersstorlek (Page Size)
Används för att välja en sidstorlek.
Se till att du väljer samma sidstorlek som du har valt inom programmet.
Om du väljer Anpassad... (Custom...), öppnas dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom
Paper Size) där du har möjlighet att ange vertikala och horisontella dimensioner för pappersstorleken.
Orientering (Orientation)
Anger utskriftsriktning.
Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du välja samma
riktning som du valde i det programmet.
Stående (Portrait)
Skriver ut dokumentet så att sidhuvudets och sidfotens läge är oförändrade oavsett
pappersutmatningsriktningen. Det här är standardinställningen.
Liggande (Landscape)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 90 grader i förhållande till pappersutmatningsriktningen.
Du kan ändra rotationsriktningen genom att gå till fliken Underhåll (Maintenance), öppna
dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) och markera kryssrutan Rotera 90
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Om du vill rotera dokumentet 90 grader åt vänster vid utskrift markerar du kryssrutan Rotera 90
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
449
Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 180 grader mot pappersutmatningsriktningen.
Utskriftsytans bredd och förlängningsmåttet som har konfigurerats i andra program kastas om vertikalt
och horisontellt.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Väljer den pappersstorlek som du har fyllt på i skrivaren.
Standardinställningen är Samma som Pappersstorlek (Same as Page Size) för normalstora utskrifter.
Du kan välja skrivarens pappersstorlek när du väljer Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek
(Scaled), Sidlayout (Page Layout), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet)
under Sidlayout (Page Layout).
Om du väljer en pappersstorlek som är mindre än Pappersstorlek (Page Size) förminskas
dokumentstorleken. Om du väljer en pappersstorlek som är större, förstoras dokumentstorleken.
Om du väljer även Anpassad... (Custom...), öppnas dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom
Paper Size) där du har möjlighet att ange vertikala och horisontella dimensioner för pappersstorleken.
Sidlayout (Page Layout)
Används för att välja storlek på det dokument som du vill skriva ut samt typ av utskrift.
Normal storlek (Normal-size)
Det här är den normala utskriftsmetoden. Välj detta när du inte anger någon sidlayout.
Automatisk förminskning av stora dokument som skrivaren inte kan skriva ut (Automatically
reduce large document that the printer cannot output)
Om skrivaren inte kan skriva ut ett dokument i en viss storlek kan skrivaren automatiskt minska
storleken när dokumentet skrivs ut.
Markera den här kryssrutan om du vill minska storleken vid utskrift av dokumentet.
Utan ram (Borderless)
Välj om du vill skriva ut en hel sida utan ram eller om du vill skriva ut med ram.
För utskrifter utan ram förstoras originalen så att de går något över papperets kanter. På så sätt
kan utskriften skrivas ut utan marginaler (ramar).
Använd Förlängningsmått (Amount of Extension) för att justera hur mycket av dokumentet som
ska gå ut över papperets kanter under utskrift utan ram.
Förlängningsmått (Amount of Extension)
Justera hur mycket av dokumentet som ska gå ut över papperets kanter under utskrift utan
ram.
Om du flyttar reglaget åt höger ökar förlängningsmåttet och ger dig möjlighet att skriv ut utan
ram utan problem.
Om du flyttar reglaget till vänster minskar förlängningsmåttet och ökar utskriftsdokumentets
omfång.
Anpassa till sida (Fit-to-Page)
Med den här funktionen kan du automatiskt förstora eller förminska dokument så att de passar den
pappersstorlek som har fyllts på i skrivaren utan att ändra den angivna pappersstorleken i
programmet.
Ändrad storlek (Scaled)
Dokument kan förstoras eller förminskas inför utskrift.
Ange storleken i Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) eller ange en skala i rutan
Skala (Scaling).
Skala (Scaling)
Anger en skala för förstoring eller förminskning av det dokument som du vill skriva ut.
Sidlayout (Page Layout)
Flera dokumentsidor kan skrivas ut på ett enda pappersark.
450
Ange... (Specify...)
Öppnar dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing).
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer som rör sidlayoututskrift.
Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster)
Med den här funktionen kan du förstora bilddata och dela upp den förstorade bilden på flera sidor
som ska skrivas ut. Du kan även klistra ihop pappersarken och skapa en större trycksak, t.ex. en
affisch.
Ange... (Specify...)
Öppnar dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift (Tiling/Poster Printing).
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer för utskrift sida vid sida/affischutskrift.
Broschyr (Booklet)
Med funktionen för utskrift av broschyrer kan du skriva ut data till en broschyr. Datan skrivs ut på
båda sidorna av papperet. Med den här typen av utskrift är du säker på att sidorna kan sorteras i
sidnummerordning när de utskrivna bladen viks och häftas i mitten.
Ange... (Specify...)
Öppnar dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet Printing).
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer för utskrift av broschyrer.
Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing)
Används för att välja om dokumentet automatiskt ska skrivas ut på en eller på båda sidorna av ett
pappersark.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut dokumentet på båda sidorna.
Den här funktionen kan endast användas när Vanligt papper (Plain Paper) har valts under Medietyp
(Media Type) och antingen Normal storlek (Normal-size), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad
storlek (Scaled) eller Sidlayout (Page Layout) har valts.
Automatisk (Automatic)
Väljer om dubbelsidig utskrift ska ske automatiskt eller manuellt.
Den här kryssrutan är aktiverad om Broschyr (Booklet) har valts från listan Sidlayout (Page
Layout) eller kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) är markerad.
Markera den här kryssrutan om du vill utföra dubbelsidig utskrift automatiskt.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill utföra dubbelsidig utskrift manuellt.
Utskriftsområde... (Print Area Setup...)
Öppnar dialogrutan Utskriftsområde (Print Area Setup) där du kan konfigurera utskriftsområdet
för automatisk dubbelsidig utskrift.
Den här knappen är aktiverad om automatisk dubbelsidig utskrift har angetts när Utan ram
(Borderless) inte har valts.
Häfta i sidan (Stapling Side)
Anger häftmarginalens plats.
Skrivaren analyserar inställningarna för Orientering (Orientation) och Sidlayout (Page Layout) och
väljer sedan automatiskt den bästa häftningsplaceringen. Kryssa för Häfta i sidan (Stapling Side) och
välj i listan om du vill ändra.
Ange marginal... (Specify Margin...)
Öppnar dialogrutan Ange marginal (Specify Margin).
Du kan ange marginalens bredd.
Kopior (Copies)
Här anger du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan ange ett värde mellan 1 och 999.
451
Viktigt!
• Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du ange
antalet kopior i det programmet utan att ange det här.
Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page)
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut från sista sidan först. Om du gör det behöver du inte
sortera om sidorna i rätt ordning när du har skrivit ut dem.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut dokumentet i vanlig ordning, dvs. från första sidan
först.
Sortera (Collate)
Markera den här kryssrutan om du vill samla ihop sidorna för varje exemplar av utskriften när du skriver
ut flera kopior samtidigt.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut alla sidor med samma sidnummer tillsammans.
Viktigt!
• Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion ger du skrivardrivrutinens
inställningar prioritet. Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i
programmet. Om du anger antalet kopior och utskriftsordningen i både programmet och
skrivardrivrutinen, kan antalet kopior bli de båda inställningarna multiplicerade med varandra eller
så kanske den angivna utskriftsordningen inte används.
Utskriftsalternativ... (Print Options...)
Öppnar dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options).
Används för att ändra detaljerade skrivardrivrutinsinställningar för utskriftsdata som skickas från ett
program.
Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...))
Öppnar dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)).
Med funktionen Stämpel (Stamp) kan du skriva ut en text på stämpel eller en bitmapp över eller bakom
dokumentinformationen. Du kan också skriva ut datum, tid och användarnamn. Med funktionen
Bakgrund (Background) kan du skriva ut en ljus illustration bakom dokumentinformationen.
Obs!
• När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen Stämpel (Stamp) kan
användas.
Stämpel (Stamp) och Bakgrund (Background) är inte alltid tillgängliga beroende på vilken
skrivardrivrutin och skrivarmiljö du använder.
Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Size)
I den här dialogrutan kan du ange en anpassad pappersstorlek (bredd och höjd).
Enheter (Units)
Välj enhet för val av användardefinierad papperstorlek.
Pappersstorlek (Paper Size)
Anger Bredd (Width) och Höjd (Height) för det anpassade papperet. Måtten visas enligt de enheter
som angavs under Enheter (Units).
452
Dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing)
I den här dialogrutan kan du välja hur många dokumentsidor som ska skrivas ut på en och samma
papperssida, sidordningen och om det ska skrivas ut en kantlinje runt varje dokumentsida.
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i förhandsgranskningen av
skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing).
Du kan kontrollera hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut information.
Sidor (Pages)
Anger hur många dokumentsidor som ska skrivas ut på ett ark.
Utskriftsordning (Page Order)
Anger vilken dokumentriktning som ska användas på ett pappersark.
Kantlinjer (Page Border)
Skriver ut en kantlinje runt varje dokumentsida.
Markera den här kryssrutan om du vill att det ska skrivas ut en kantlinje.
Dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift (Tiling/Poster Printing)
I den här dialogrutan kan du ange storleken på den bild som ska skrivas ut. Du kan även ställa in
klipplinjer och klistermarkörer, vilket är praktiskt om arken ska sättas ihop till en affisch.
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i förhandsgranskningen av
skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift (Tiling/Poster
Printing).
Du kan kontrollera hur utskriftsresultatet kommer att bli.
Bilddelar (Image Divisions)
Välj antalet indelningar (vertikalt x horisontellt).
När antalet indelningar ökar, ökar även antalet ark som används för att skriva ut. Om du klistrar ihop
sidor för att skapa en affisch och ökar antalet indelningar kan du skapa en större affisch.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra" i marginalerna (Print "Cut/Paste" in margins)
Anger huruvida orden "Klipp ut" och "Klistra" ska skrivas ut i marginalerna. De här orden fungerar
som riktmärken när man ska klistra ihop flera ark till en affisch.
Markera kryssrutan om du vill att orden ska skrivas ut.
Obs!
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken skrivardrivrutin och skrivarmiljö du
använder.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra"-linjer i marginalerna (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Anger om det ska skrivas ut klipplinjer som fungerar som riktmärken när man ska klistra ihop ark till
en affisch.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut klipplinjer.
Sidintervall (Print page range)
Anger sidintervallet. Vid normal användning väljer du Alla (All).
Välj Sidor (Pages) för att ange en viss sida eller ett visst intervall.
453
Obs!
• Om några av sidorna har skrivits ut med dålig kvalitet kan du ange vilka sidor som inte behöver
skrivas ut igen genom att klicka på dem i förhandsgranskningen på fliken Utskriftsformat (Page
Setup). Då skrivs endast de sidor som visas på skärmen ut.
Dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet Printing)
I den här dialogrutan kan du ange hur dokumentet ska häftas ihop som en broschyr. Utskrift på endast en
sida och utskrift av kantlinjer kan också ställas in i den här dialogrutan.
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i förhandsgranskningen av
skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet Printing).
Du kan kontrollera hur dokumentet kommer att se ut när det skrivs ut som en broschyr.
Häftmarginal (Margin for stapling)
Anger vilken sida av broschyren som häftas.
Infoga tom sida (Insert blank page)
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna i broschyren.
Markera den här kryssrutan om dokumentet ska skrivas ut på en sida i broschyren och välj vilken
sida som ska lämnas tom i listan.
Marginal (Margin)
Anger häftmarginalens bredd.
Den angivna bredden utgör häftmarginalen från sidans mitt.
Kantlinjer (Page Border)
Skriver ut en kantlinje runt varje dokumentsida.
Markera den här kryssrutan om du vill att det ska skrivas ut en kantlinje.
Dialogrutan Utskriftsområde (Print Area Setup)
När du använder dubbelsidig utskrift blir den yta av dokumentet som ska skrivas ut något smalare än
vanligt. När ett dokument som har små marginaler ska skrivas kan det därför hända att dokumentet
kanske inte får plats på en sida.
Med den här dialogrutan kan du ställa in om sidan ska förminskas när den skrivs ut så att dokumentet får
plats på en sida.
Använd normal storlek (Use normal-size printing)
Skriver ut dokumentsidor utan att förminska dem. Det här är standardinställningen.
Använd reducerad utskrift (Use reduced printing)
Minskar varje dokumentsida något så att den får plats på ett pappersark vid utskrift.
Välj den här inställningen när du använder automatisk dubbelsidig utskrift för att skriva ut ett
dokument med små marginaler.
Dialogrutan Ange marginal (Specify Margin)
I den här dialogrutan kan du ange marginalens bredd för den sida som ska häftas. Om ett dokument inte
får plats på en sida förminskas dokumentet när det skrivs ut.
454
Marginal (Margin)
Anger häftmarginalens bredd.
Den sidbredd som anges i Häfta i sidan (Stapling Side) utgör häftmarginalen.
Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options)
Används för att ändra utskriftsdata som skickas till skrivaren.
Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken skrivardrivrutin och skrivarmiljö du
använder.
Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the application software)
Inaktiverar den ICM-funktion som behövs från programmet.
När ett program använder Windows ICM för att skriva ut kan oväntade färger återges eller så kan
utskriften ta längre tid än normalt. Om dessa problem uppstår kan de eventuellt åtgärdas genom att
du markerar den här kryssrutan.
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
• Den här funktionen fungerar inte när ICM har valts under Färgkorrigering (Color Correction)
på fliken Matchning (Matching) i dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color
Adjustment).
Obs!
• Fliken Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the application
software) kan inte användas med XPS-skrivardrivrutinen.
Inaktivera färgprofilinställning i programmet (Disable the color profile setting of the application
software)
Om den här kryssrutan markeras inaktiveras informationen i färgprofilen som ställdes in i
programmet.
När informationen i färgprofilen som ställdes in i programmet skickas till skrivardrivrutinen kan
utskriftsresultatet innehålla oväntade färger. Om detta uppstår kan problemet eventuellt åtgärdas
genom att du markerar den här kryssrutan.
Viktigt!
• När den här kryssrutan är markerad inaktiveras dock bara en del av informationen i färgprofilen
och den kan fortfarande användas för utskrift.
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Dela upp papper (Ungroup Papers)
Används för att ställa in visningsmetoden för Medietyp (Media Type), Pappersstorlek (Page Size)
och Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size).
Markera den här kryssrutan om du vill visa objekten separat.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill visa objekten som en grupp.
Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application software to compress
print data)
Det är förbjudet att komprimera programmets utskriftsdata.
Om utskriftsresultatet saknar bilddata eller har oväntade färger kan detta åtgärdas om du markerar
den här kryssrutan.
455
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Obs!
• Fliken Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application software
to compress print data) kan inte användas med XPS-skrivardrivrutinen.
Skriv ut efter att utskriftsdata för sidan har skapats (Print after creating print data by page)
Utskriftsdata skapas i sidenheter och utskriften startar när bearbetningen av en sida med utskriftsdata
är klar.
Om ett utskrivet dokument innehåller oavsiktliga resultat som linjer kan detta åtgärdas om du
markerar den här kryssrutan.
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Skala bilder med hjälp av "närmaste granne"-interpolering (Scale images using nearest-neighbor
interpolation)
När en bild ska förstoras eller förminskas vid utskrift använder skrivaren en enkel
interpoleringsprocess för att förstora eller förminska bilden.
Om bilddata i ett utskrivet dokument skrivs ut suddigt kan resultatet förbättras om du markerar den
här kryssrutan.
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Obs!
• Skala bilder med hjälp av "närmaste granne"-interpolering (Scale images using nearestneighbor interpolation) kan endast användas med XPS-skrivardrivrutinen.
Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss)
Du kan förminska storleken på de utskriftsdata som skapades med programmet och sedan skriva ut
dessa data.
Beroende på vilket program som används kan det hända att bilddata kapas av eller inte skrivs ut på
rätt sätt. I sådana fall väljer du På (On). Om du inte använder den här funktionen väljer du Av (Off).
Viktigt!
• Utskriftskvaliteten kan bli lägre vid användning av den här funktionen, beroende på vad det är
som ska skrivas ut.
Enhet för utskriftsdatabearbetning (Unit of Print Data Processing)
Detta alternativ används för att välja att bildbearbetningsenhet för utskriftsdata skickas till skrivaren.
I normala fall väljer du Rekommenderas (Recommended).
Viktigt!
• Vid vissa inställningar används en stor mängd minne.
Ändra inte inställningen om datorn har liten mängd minne.
Obs!
• Fliken Enhet för utskriftsdatabearbetning (Unit of Print Data Processing) kan inte användas
med XPS-skrivardrivrutinen.
456
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel... (Stamp...))
Med dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel... (Stamp...)) kan du skriva ut en
stämpeltext och/eller en bakgrundsbild över eller bakom dokumentsidorna. Utöver de fördefinierade
stämpelbilderna kan du registrera och använda egna stämplar eller bakgrunder.
Obs!
• När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...)
av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen Stämpel (Stamp) kan användas.
Stämpel (Stamp)
Stämpelutskrift är en funktion som skriver ut en stämpel på ett dokument.
Markera den här kryssrutan och välj en titel i listan om du vill skriva ut en stämpel.
Definiera stämpel... (Define Stamp...)
Öppnar dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings).
Du kan kontrollera detaljerna för den valda stämpeln eller spara en ny stämpel.
Placera stämpel över text (Place stamp over text)
Ställer in hur stämpeln ska skrivas ut på dokumentet.
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en stämpel ovanpå en utskriven dokumentsida. Själva
utskriften kan eventuellt döljas bakom stämpeln.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut utskriften ovanpå stämpeln. Själva utskriften döljs
inte bakom stämpeln. Däremot kan de delar av stämpeln som täcks av dokumentet vara dolda.
Skriv ut semitransparent stämpel (Print semitransparent stamp)
Ställer in hur stämpeln ska skrivas ut på dokumentet.
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en semitransparent stämpel ovanpå en utskriven
dokumentsida.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut stämpeln ovanpå dokumentet. Själva utskriften kan
eventuellt döljas bakom stämpeln.
Obs!
• Skriv ut semitransparent stämpel (Print semitransparent stamp) kan endast användas med
XPS-skrivardrivrutinen.
Stämpel endast på första sidan (Stamp first page only)
Används för att välja om stämpeln ska skrivas ut endast på första sidan eller på alla sidor när
dokumentet består av två eller fler sidor.
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut stämpeln endast på dokumentets första sida.
Bakgrund (Background)
Med funktionen för bakgrundsutskrift kan du skriva ut en illustration eller ett liknande objekt (bitmapp)
under dokumenttexten.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en bakgrund och välj ett namn i listan.
Välj bakgrund... (Select Background...)
Öppnar dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings).
Du kan definiera en bitmappfil som bakgrund, och ändra den valda bakgrundens layoutmetod och
intensitet.
457
Bakgrund endast på första sidan (Background first page only)
Används för att välja om bakgrunden ska skrivas ut endast på första sidan eller på alla sidor när
dokumentet består av två eller fler sidor.
Markera kryssrutan Bakgrund (Background) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut bakgrunden endast på dokumentets första sida.
Fliken Stämpel (Stamp)
På fliken Stämpel kan du ange text och bitmappfil (.bmp) som ska användas som stämpel.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den stämpel som har konfigurerats på varje flik.
Stämpeltyp (Stamp Type)
Anger stämpeltypen.
Välj Text om du vill skapa en stämpel med hjälp av tecken. Välj Bitmapp (Bitmap) om du vill
skapa en stämpel med en bitmappfil. Välj Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) för
att visa datum/tid och användarnamn för det utskriftsdokument som har skapats.
Inställningarna på fliken Stämpel (Stamp) kan ändras beroende på vilken typ som har valts.
När Stämpeltyp (Stamp Type) är Text eller Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name)
Text på stämpel (Stamp Text)
Anger stämpeltextsträng.
Upp till 64 tecken kan anges.
För Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) visas datumet/tiden då dokumentet
skapades och användarnamnet för det utskrivna objektet i Text på stämpel (Stamp Text).
Viktigt!
• Text på stämpel (Stamp Text) är nedtonat och går inte att välja om du har valt Datum/Tid/
Användarnamn (Date/Time/User Name).
TrueType-teckensnitt (TrueType Font)
Anger stämpeltextsträngens teckensnitt.
Format (Style)
Anger stämpeltextsträngens teckensnittsformat.
Storlek (Size)
Anger stämpeltextsträngens teckensnittstorlek.
Ram (Outline)
Anger att det ska skrivas ut en ram runt stämpeltextsträngen.
Om en stor teckensnittstorlek har valts under Storlek (Size) kan tecknen eventuellt sticka ut
utanför stämpelramen.
Färg (Color)/Välj färg... (Select Color...)
Visar stämpelns aktuella färg.
Om du vill välja en annan färg klickar du på Välj färg... (Select Color...) för att öppna dialogrutan
Färg (Color) och välj eller skapa en färg som du vill använda som stämpel.
När Stämpeltyp (Stamp Type) är inställt på Bitmapp (Bitmap)
Arkiv (File)
Anger namnet på den bitmappfil som ska användas som stämpel.
458
Välj fil... (Select File...)
Öppnar dialogrutan där du väljer vilken fil du vill öppna.
Klicka på den här knappen för att välja en bitmappfil som ska användas som stämpel.
Storlek (Size)
Justerar storleken på den bitmappfil som ska användas som stämpel.
Dra reglaget åt höger för att öka storleken eller dra reglaget åt vänster för att minska storleken.
Transparent vitt område (Transparent white area)
Anger om vita områden i bitmappbilden ska göras transparenta.
Markera den här kryssrutan om du vill att vita områden i bitmappbilden ska göras transparenta.
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in Stämpeltyp (Stamp Type) på text, Text på
stämpel (Stamp Text) på tom, TrueType-teckensnitt (TrueType Font) på Arial, Format (Style)
på Vanlig, Storlek (Size) på 36 punkter, Ram (Outline) omarkerat och Färg (Color) på grå med
RGB-värdena (192, 192, 192).
Fliken Placering (Placement)
På fliken Placering kan du ange var någonstans stämpeln ska skrivas ut.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den stämpel som har konfigurerats på varje flik.
Position
Anger stämpelns position på sidan.
Om du väljer Anpassad (Custom) i listan kan du ange koordinatvärdena för X-position (XPosition) och Y-position (Y-Position) direkt.
Orientering (Orientation)
Anger stämpelns rotationsvinkel. Du ställer in vinkeln genom att ange antal grader.
Negativa värden gör att stämpeln roteras medurs.
Obs!
• Orientering (Orientation) aktiveras endast när Text eller Datum/Tid/Användarnamn (Date/
Time/User Name) har valts under Stämpeltyp (Stamp Type) på fliken Stämpel (Stamp).
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in stämpelpositionen på Centrerat (Center) och
orienteringen på 0.
Fliken Spara inställningar (Save settings)
På fliken Spara inställningar (Save settings) kan du skapa en ny stämpel eller ta bort stämplar som
du inte längre använder.
Rubrik (Title)
Ange namnet för att spara stämpeln som du har skapat.
Upp till 64 tecken kan anges.
Obs!
• Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller slutet av en rubrik.
459
Stämplar (Stamps)
Visar en lista med sparade stämpelnamn.
Ange ett namn för att visa motsvarande stämpel under Rubrik (Title).
Spara (Save)/Skriv över vid spara (Save overwrite)
Sparar stämpeln.
Ange ett namn i fältet Rubrik (Title) och klicka sedan på den här knappen.
Ta bort (Delete)
Ta bort en stämpel som inte används.
Ange ett namn på en stämpel som inte används i listan Stämplar (Stamps) och klicka på den här
knappen.
Fliken Bakgrund (Background)
På fliken Bakgrund kan du välja en bitmappfil (.bmp) som ska användas som bakgrund och definiera
hur den valda bakgrunden ska skrivas ut.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den bitmappfil som är inställd på fliken Bakgrund (Background).
Arkiv (File)
Anger namnet på den bitmappfil som ska användas som bakgrund.
Välj fil... (Select File...)
Öppnar dialogrutan där du väljer vilken fil du vill öppna.
Klicka på den här knappen för att välja en bitmappfil (.bmp) som ska användas som bakgrund.
Layoutmetod (Layout Method)
Anger hur bakgrundsbilden ska placeras på papperet.
Om du väljer Anpassad (Custom) kan du ställa in koordinater för X-position (X-Position) och Yposition (Y-Position).
Intensitet (Intensity)
Justerar intensiteten för den bitmappfil som ska användas som bakgrund.
Om du drar reglaget åt höger ökar intensiteten och om du drar reglaget åt vänster minskar
intensiteten. Om bakgrundsbilden ska skrivas ut med bitmappens ursprungliga intensitet drar du
skjutreglaget längst till höger.
Obs!
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken skrivardrivrutin och skrivarmiljö du
använder.
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in Arkiv (File) på blank, Layoutmetod (Layout
Method) på Fyll sidan (Fill page) och dra Intensitet (Intensity)-reglaget till mitten.
Fliken Spara inställningar (Save settings)
På fliken Spara inställningar (Save settings) kan du skapa en ny bakgrund eller ta bort bakgrunder
som du inte längre använder.
Rubrik (Title)
Ange namnet för att spara bakgrundsbilden som du har angivit.
Upp till 64 tecken kan anges.
460
Obs!
• Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller slutet av en rubrik.
Bakgrunder (Backgrounds)
Visar en lista med definierade bakgrundsnamn.
Ange ett namn för att visa motsvarande bakgrund under Rubrik (Title).
Spara (Save)/Skriv över vid spara (Save overwrite)
Sparar bilddata som en bakgrund.
Klicka på den här knappen efter att du har angett namnet i fältet Rubrik (Title).
Ta bort (Delete)
Tar bort bakgrundsbilder som inte används.
Ange ett namn på en bakgrund som inte används i listan Bakgrunder (Backgrounds) och klicka
sedan på den här knappen.
461
Beskrivning av fliken Underhåll
På fliken Underhåll (Maintenance) kan du utföra underhåll på skrivaren eller ändra inställningarna för
skrivaren.
Rengöring (Cleaning)
Utför rengöring av skrivhuvud.
Vid rengöring av skrivhuvudena rensas eventuella stopp i skrivhuvudenas munstycken.
Utför rengöringen när utskriften börjar bli svag eller när en viss färg inte skrivs ut, även om det finns
tillräckligt med bläck i alla behållare.
Djuprengöring (Deep Cleaning)
Utför djuprengöring.
Utför en djuprengöring när två vanliga rengöringar inte åtgärdar problemet med skrivhuvudet.
Obs!
• Djuprengöring (Deep Cleaning) förbrukar mer bläck än Rengöring (Cleaning).
Om du rengör skrivhuvudena ofta förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför rengöring
bara när det verkligen behövs.
Bläckgrupp (Ink Group)
När du klickar på Rengöring (Cleaning) eller Djuprengöring (Deep Cleaning) visas fönstret
Bläckgrupp (Ink Group).
Välj den bläckgrupp vars skrivhuvud du vill rengöra.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att visa de objekt som du behöver
kontrollera innan du utför en rengöring eller djuprengöring.
462
Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar på utskriften.
Justera skrivhuvudet direkt efter att skrivhuvudet har installerats.
När du klickar på Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment), visas dialogrutan Starta
justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment).
Test av bläckmunstycken (Nozzle Check)
Skriver ut ett testmönster för bläckmunstycken.
Utför detta om utskriften blir svag eller om en viss färg inte skrivs ut. Skriv ut ett testmönster för
bläckmunstycken och kontrollera om skrivhuvudet fungerar som det ska.
Om utskriftsresultatet blir svagt för en viss färg eller om vissa delar inte skrivs ut klickar du på
Rengöring (Cleaning) för att rengöra skrivhuvudet.
Om du vill visa en lista över saker du bör kontrollera innan du skriver ut testmönstret för
bläckmunstycken klickar du på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items).
Skriv ut testmönster (Print Check Pattern)
Med den här funktionen kan du skriva ut ett mönster som används för att kontrollera om något av
bläckmunstyckena är igentäppt.
Klicka på Skriv ut testmönster (Print Check Pattern). När bekräftelsemeddelandet visas klickar
du på OK. Sedan visas dialogrutan Mönsterkontroll (Pattern Check).
Bitmapp vänster sida (bra)
Skrivhuvudmunstyckena är inte igensatta.
Bitmapp höger sida (dålig)
Skrivhuvudmunstyckena kan vara igensatta.
Avsluta (Exit)
Stänger dialogrutan Mönsterkontroll (Pattern Check) och återgår till fliken Underhåll
(Maintenance).
Rengöring (Cleaning)
Utför rengöring av skrivhuvud.
Vid rengöring av skrivhuvudena rensas eventuella stopp i skrivhuvudenas munstycken.
Utför rengöringen när utskriften börjar bli svag eller om en viss färg inte skrivs ut, även om det
finns tillräckligt med bläck i alla behållare.
Stäng av (Power Off)
Stänger av skrivaren från skrivarens drivrutin.
Använd den här funktionen för att stänga av skrivaren när du inte kan trycka på skrivarens PÅ-knapp
(strömknappen) på grund av att skrivaren är utom räckhåll.
När du har klickat på den här knappen måste du trycka på PÅ-knappen (strömknappen) på skrivaren för
att sätta på skrivaren igen. Om du använder den här funktionen kommer du inte att kunna slå på
skrivaren från skrivardrivrutinen.
Automatisk avstängning (Auto Power)
Öppnar dialogrutan Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings).
Ange inställningar för automatisk hantering av skrivarens ström. Använd den här funktionen om du vill
ändra de automatiska ströminställningarna.
463
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
Öppnar dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings).
I dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings) kan du ange en inställning som minskar
skrivarens ljudnivå. Den här funktionen är praktisk när man behöver sänka ljudnivån vid drift, till
exempel om skrivaren används på natten. Använd den här funktionen när du vill ändra inställningarna
för tyst läge.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
Anpassade inställningar (Custom Settings)
Öppnar dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings).
Använd den här funktionen om du vill ändra skrivarens inställningar.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
Visa utskriftshistorik (View Print History)
Den här funktionen startar Canon IJ XPS-förhandsgranskningen och visar utskriftshistoriken.
Obs!
• Du kan endast använda den här funktionen med XPS-skrivardrivrutinen.
Visa skrivarstatus (View Printer Status)
Startar Canon IJ-statusövervakaren.
Använd den här funktionen när du vill kontrollera skrivarens status och förloppet för ett utskriftsjobb.
Obs!
• Om du använder XPS-skrivardrivrutinen ändras "Canon IJ-statusövervakaren" till "Canon IJ XPSstatusövervakaren".
Om (About)
Öppnar dialogrutan Om (About).
Här anges skrivarens drivrutinsversion och upphovsrättsmeddelande.
Dessutom kan du ändra språk här.
Starta kontroll av objekt (Initial Check Items)
Innan du kör Rengöring (Cleaning) eller Djuprengöring (Deep Cleaning), måste du kontrollera att
skrivaren är avstängd och öppna skrivarens lucka.
Kontrollera följande för varje bläcktyp.
464
• Kontrollera hur mycket bläck som finns kvar i behållaren.
• Se till att du trycker in bläckbehållaren ordentligt tills det hörs ett klickljud.
• Om det sitter orange tejp på bläckbehållaren tar du bort den helt.
Eventuell tejp som sitter kvar hindrar bläcket från att komma ut.
• Kontrollera att bläckbehållarna är installerade på rätt platser.
Dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment)
I den här dialogrutan kan du justera skrivhuvudets fästposition eller skriva ut aktuellt inställningsvärde för
skrivhuvudets läge.
Rikta in skrivhuvud (Align Print Head)
Justerar skrivhuvudet.
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar på
utskriften.
Justera skrivhuvudet direkt efter att skrivhuvudet har installerats.
Skriv ut justeringsvärde (Print Alignment Value)
Klicka på den här knappen om du vill kontrollera inställningsvärdet för skrivhuvudets läge.
Skriver ut det aktuella inställningsvärdet för skrivhuvudets läge.
Dialogrutan Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
Om du vill justera skrivhuvudets läge manuellt klickar du på Rikta in skrivhuvud (Align Print Head) i
dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment) och utför de steg som
anges i meddelandena. Sedan visas dialogrutan Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment).
I den här dialogrutan kan du kontrollera det utskrivna mönstret och justera skrivhuvudets läge.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar mönstret för Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) och kontrollerar det valda
mönstrets position.
Du kan även ändra inställningen genom att klicka direkt på mönstret på skärmen.
Välj mönsternummer
Jämför de utskrivna justeringsmönstren och ange mönsternumret för det mönster med minst tydliga
streck eller horisontella ränder i respektive ruta.
Obs!
• Om du inte vet hur du ska tolka det utskrivna mönstret kan du läsa Justera Skrivhuvud via datorn.
Starta kontroll av objekt (Initial Check Items)
Innan du kör Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) måste du kontrollera att skrivaren är påslagen
och öppna skrivarens lucka.
Kontrollera följande för varje bläcktyp.
• Kontrollera hur mycket bläck som finns kvar i behållaren.
• Se till att du trycker in bläckbehållaren ordentligt tills det hörs ett klickljud.
• Om det sitter orange tejp på bläckbehållaren tar du bort den helt.
Eventuell tejp som sitter kvar hindrar bläcket från att komma ut.
• Kontrollera att bläckbehållarna är installerade på rätt platser.
465
Dialogrutan Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings)
När du klickar på Automatisk avstängning (Auto Power) visas dialogrutan Inställningar för
Automatisk avstängning (Auto Power Settings).
I den här dialogrutan kan du sätta på och stänga av skrivarens ström från skrivardrivrutinen.
Automatisk start (Auto Power On)
Väljer automatisk start.
Välj Avaktivera (Disable) för att förhindra att skrivaren sätts på automatiskt när den tar emot
utskriftsdata.
Kontrollera att skrivaren är på och klicka sedan på OK för att ändra skrivarens inställningar.
Välj Aktivera (Enable) för att sätta på skrivaren automatiskt när utskriftsdata skickas till den.
Automatisk avstängning (Auto Power Off)
Väljer automatisk avstängning.
Om skrivardrivrutinen eller skrivaren inte används inom en viss tid stängs skrivaren av.
Dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
När du klickar på Inställningar för Tyst (Quiet Settings) visas dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet
Settings).
I dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings) kan du ange en inställning som minskar skrivarens
ljudnivå.
Använd funktionen när du vill minska ljudet från skrivaren, t.ex. på natten.
Om du använder den här funktionen kan utskriftshastigheten sjunka.
Använd inte tyst läge (Do not use quiet mode)
Välj det här alternativet om du vill använda skrivaren med normal ljudnivå.
Använd alltid tyst läge (Always use quiet mode)
Välj det här alternativet när du vill minska ljudet från skrivaren.
Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during specified hours)
Välj det här alternativet om du vill minska ljudet från skrivaren under en viss tid.
Ställ in Starttid (Start time) och Sluttid (End time) för det tysta läget du vill aktivera. Om båda är
inställda på samma tid kommer tyst läge inte att fungera.
Viktigt!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på skrivaren, i skrivardrivrutinen eller ScanGear
(skannerdrivrutinen).
Oberoende av hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder från
manöverpanelen på skrivaren eller skriver ut och skannar från datorn.
• Om du anger en tid under Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during
specified hours) används inte tyst läge vid åtgärder (kopiering, direktutskrift osv.) som utförs
direkt från skrivaren.
Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings)
När du klickar på Anpassade inställningar (Custom Settings) visas dialogrutan Anpassade
inställningar (Custom Settings).
Växla mellan olika driftlägen för skrivaren vid behov.
466
Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion)
Skrivaren kan öka mellanrummet mellan skrivhuvud och papper vid utskrift med hög upplösning för
att förhindra pappersavstrykning.
Markera den här kryssrutan om du vill aktivera den här funktionen.
Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually)
Funktionen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken Underhåll (Maintenance) är
vanligtvis inställd på automatisk justering av skrivhuvud, men du kan ändra den till manuell justering
av skrivhuvud.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen ska du utföra en
manuell huvudjustering.
Markera den här kryssrutan om du vill utföra manuell justering av skrivhuvudet.
Undvik dubbelmatning av papper (Prevent paper double-feed)
Kryssa för den här rutan endast om skrivaren matar fram flera ark vanligt papper på en gång.
Viktigt!
• Om du använder den här funktionen sjunker utskriftshastigheten.
Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when
orientation is [Landscape])
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du ändra rotationsriktning för Liggande (Landscape) i
Orientering (Orientation).
Markera kryssrutan om du vill rotera dokumentet 90 grader åt vänster vid utskrift.
Identifiera inte om pappersinställningarna inte stämmer överrens vid utskrift från dator (Don't
detect mismatch of paper settings when printing from computer)
Om du skriver ut dokument från datorn och pappersinställningarna i skrivardrivrutinen och på
skrivaren inte matchar, inaktiverar den här inställningen meddelandet och ger dig möjlighet att
fortsätta skriva ut.
Markera den här kryssrutan för att inaktivera identifiering av pappersinställningar som inte stämmer
överens.
Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time)
Skrivaren kan pausa innan nästa sida skrivs ut. Dra reglaget åt höger om du vill förlänga väntetiden
eller dra reglaget åt vänster om du vill förkorta väntetiden.
Om papperet blir smetigt eftersom en ny sida matas ut innan bläcket på föregående sida har hunnit
torka, förlänger du väntetiden för torkning av bläck.
Det går snabbare att skriva ut om du förkortar väntetiden för torkning av bläck.
Dialogrutan Om (About)
När du klickar på Om (About) visas dialogrutan Om (About).
Den här dialogrutan visar skrivardrivrutinens version, upphovsrättsmeddelande och modullista. Du kan
välja vilket språk som används och ändra det visade språket i inställningsfönstret.
Moduler
Visar en lista över skrivardrivrutinsmodulerna.
Språk (Language)
Anger vilket språk du vill använda i fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen.
Viktigt!
• Om teckensnittet för visning av det valda språket inte har installerats i ditt system blir tecknen
korrupta.
467
Närliggande information
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
Justera Skrivhuvud via datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Stänga av och sätta på Skrivare
Minska ljudet från Skrivare
Ändra driftläge för Skrivare
468
Canon IJ-förhandsgranskning, beskrivning
Canon IJ-förhandsgranskning är ett program som visar hur utskriften kommer att bli innan du skriver ut.
Förhandsgranskningen ger dig en uppfattning om inställningarna i skrivardrivrutinen och gör det möjligt att
kontrollera dokumentets layout, utskriftens ordningsföljd och sidantalet. Du kan även ändra inställningarna
för medietyp och papperskälla.
Om du vill visa en förhandsgranskning innan du skriver ut öppnar du fönstret Egenskaper för
skrivardrivrutinen och markerar kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på
fliken Huvudgrupp (Main).
Menyn Arkiv (File)
Används för att välja utskriftsåtgärd.
Starta utskriften (Start Printing)
Stänger Canon IJ-förhandsgranskningen och påbörjar sedan utskriften av det dokument som visas
i förhandsgranskningsfönstret.
Det här kommandot har samma funktion som Starta utskriften (Start Printing) i verktygsfältet.
Avbryt utskrift (Cancel Printing)
Stänger Canon IJ-förhandsgranskningen och avbryter utskriften av det dokument som visas i
förhandsgranskningsfönstret.
Det här kommandot har samma funktion som Avbryt utskrift (Cancel Printing) i verktygsfältet.
Avsluta (Exit)
Stänger Canon IJ-förhandsgranskningen.
Menyn Sida (Page)
Den här menyn omfattar följande kommandon för att välja vilken sida som ska visas.
Alla kommandon utom Sidval... (Page Selection...) kan även väljas i verktygsfältet.
Obs!
• Om sidorna buffras blir den sista sidan som buffras dokumentets sista sida.
• Om inställningen Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) är inställd på
Sidlayout (Page Layout), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet) är
469
antalet sidor det antal pappersark som ska användas för utskriften – inte det antal sidor i
originaldokumentet som skapades i programmet.
• Om dubbelsidig utskrift har ställts in manuellt visas förstasidorna som kommer att skrivas ut först
tillsammans, och sedan visas baksidorna tillsammans.
Förstasidan (First Page)
Visar dokumentets första sida.
Om den sida som visas är den första sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Föregående sida (Previous Page)
Visar den sida som ligger före den sida som visas för närvarande.
Om den sida som visas är den första sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Nästa sida (Next Page)
Visar den sida som ligger efter den sida som visas för närvarande.
Om den sida som visas är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Sista sidan (Last Page)
Visar dokumentets sista sida.
Om den sida som visas är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Sidval... (Page Selection...)
Visar dialogrutan Sidval (Page Selection).
Med det här kommandot kan du ange sidnumret för den sida som du vill visa.
Menyn Zooma (Zoom)
Här väljer du förhållandet mellan den faktiska storleken som skrivs ut på papperet och storleken i
förhandsgranskningen.
Du kan även välja förhållandet från den nedrullningsbara listan bredvid verktygsfältet.
Hel (Whole)
Visar hela datasidan som en enda sida.
50%
Minskar bilden till 50 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
100%
Visar bilden i den faktiska storleken som ska skrivas ut.
200%
Förstorar bilden till 200 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
400%
Förstorar bilden till 400 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
Menyn Alternativ (Option)
Den här menyn omfattar följande kommandon:
Visar sidinformation (Displays Print Page Information)
Visar information om utskriftsinställningar (bland annat pappersstorlek, medietyp och sidlayout) för
varje sida till vänster i förhandsgranskningsfönstret.
I det här fönstret kan du även ändra inställningarna för medietyp och papperskälla.
Menyn Hjälp (Help)
När du väljer det här menyobjektet visas hjälpfönstret för Canon IJ-förhandsgranskning, och du kan
kontrollera versionen och upphovsrättsmeddelandet.
470
Knappen Starta utskriften (Start Printing)
Skriver ut de dokument som är markerade i dokumentlistan.
De utskrivna dokumenten tas bort från listan och när alla dokument har skrivits ut stängs Canon IJ
XPS-förhandsgranskningen.
Knappen Avbryt utskrift (Cancel Printing)
Stänger Canon IJ-förhandsgranskningen och avbryter utskriften av det dokument som visas i
förhandsgranskningsfönstret.
Du kan klicka på den här knappen medan buffring pågår.
Fönstret Sidinformation (Print Page Information)
Visar information om utskriftsinställningar för varje sida till vänster i förhandsgranskningsfönstret.
I det här fönstret kan du även ändra inställningarna för medietyp och papperskälla.
Viktigt!
• Om medietyp och papperskälla ställs in i programmet har de inställningarna prioritet och de
ändrade inställningarna kanske inte har någon effekt.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Visar pappersstorleken för det dokument som ska skrivas ut.
Medietyp (Media Type)
Du kan välja medietyp för det dokument som ska skrivas ut.
Papperskälla (Paper Source)
Du kan välja papperskälla för det dokument som ska skrivas ut.
Sidlayout (Page Layout)
Visar sidlayout för det dokument som ska skrivas ut.
471
Canon IJ XPS-förhandsgranskning, beskrivning
Canon IJ XPS-förhandsgranskning är ett program som visar hur utskriften kommer att bli innan du skriver ut.
Förhandsgranskningen speglar inställningarna i skrivardrivrutinen och gör det möjligt att kontrollera
dokumentets layout, utskriftsordningen och antalet sidor. Med hjälp av förhandsgranskningen kan du även
redigera utskriftsdokumentet, redigera sidorna, ändra utskriftsinställningarna och använda andra funktioner.
Om du vill visa en förhandsgranskning innan du skriver ut öppnar du fönstret Egenskaper för
skrivardrivrutinen och markerar kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på
fliken Huvudgrupp (Main).
Viktigt!
• För att kunna använda Canon IJ XPS-förhandsgranskningen måste Microsoft .NET Framework 4 Client
Profile vara installerat på datorn.
Menyn Arkiv (File)
Används för att välja inställningar för utskrift och utskriftshistorik:
Skriv ut (Print)
Skriver ut de dokument som är markerade i dokumentlistan.
De utskrivna dokumenten tas bort från listan och när alla dokument har skrivits ut stängs Canon IJ
XPS-förhandsgranskningen.
Det här kommandot har samma funktion som
området för utskriftsinställningar.
(Skriva ut) i verktygsfältet och Skriv ut (Print) i
Skriv ut alla dokument (Print All Documents)
Det här kommandot skriver ut alla dokument i dokumentlistan och stänger Canon IJ XPSförhandsgranskningen.
Spara utskriftshistorik (Save Print History)
Det här kommandot anger om dokument som skrivs ut via Canon IJ XPS-förhandsgranskningen
ska sparas i utskriftshistoriken.
472
Gräns för historikinlägg (History Entry Limit)
Här anger du hur många historikinlägg som ska sparas.
Välj 10 inlägg (10 Entries), 30 inlägg (30 Entries) eller 100 inlägg (100 Entries).
Viktigt!
• Om den valda gränsen för lagring av utskriftshistoriken överskrids när nya dokument sparas
tas de äldsta lagrade dokumenten i utskriftshistoriken automatiskt bort.
Lägg till dokument från historiken i listan (Add documents from history to the list)
Lägger till dokument som har sparats i utskriftshistoriken i dokumentlistan.
Avsluta (Exit)
Stänger Canon IJ XPS-förhandsgranskningen. Dokumenten som är kvar i dokumentlistan tas bort
från listan.
Det här kommandot har samma funktion som Avsluta (Exit) i området för utskriftsinställningar.
Menyn Redigera (Edit)
Här väljer du metod för att redigera flera dokument eller sidor.
Ångra (Undo)
Återställer en föregående ändring.
Om det inte går att ångra en ändring är den här funktionen gråtonad och kan inte väljas.
Det här kommandot har samma funktion som
(Ångra) i verktygsfältet.
Dokument (Documents)
Här väljer du metod för att redigera utskriftsdokument.
Kombinera dokument (Combine Documents)
Kombinerar de dokument som har markerats i dokumentlistan till ett enda dokument.
Om endast ett dokument har markerats är det här kommandot gråntonat och kan inte väljas.
Det här kommandot har samma funktion som
(Kombinera dokument) i verktygsfältet.
Återställ dokument (Reset Documents)
Återställer de dokument som har markerats i dokumentlistan till den föregående status som de
hade innan de lades till i Canon IJ XPS-förhandsgranskningen.
De kombinerade dokumenten separeras och originaldokumenten återställs.
Det här kommandot har samma funktion som
(Återställ dokument) i verktygsfältet.
Flytta dokumentet (Move Document)
Använd följande kommando för att ändra ordningsföljden för de dokument som har markerats i
dokumentlistan.
Flytta till början (Move to First)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet till överst i dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat och
kan inte väljas.
Flytta en upp (Move Up One)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet ett steg upp från nuvarande plats i listan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat och
kan inte väljas.
Flytta en ned (Move Down One)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet ett steg ned från nuvarande plats i listan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan inte
väljas.
473
Flytta till slutet (Move to Last)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet till slutet av dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan inte
väljas.
Ta bort dokumentet (Delete Document)
Tar bort det markerade dokumentet från dokumentlistan.
Om dokumentlistan bara innehåller ett dokument är dokumentet gråtonat och kan inte väljas.
Det här kommandot har samma funktion som
(Ta bort dokumentet) i verktygsfältet.
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Här kan du ändra inställningarna för svartvita utskrifter.
Det här kommandot har samma funktion som kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale
Printing) i området för utskriftsinställningar.
Sidlayoututskrift... (Page Layout Printing...)
Öppnar dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing).
I den här dialogrutan kan du ställa in Sidlayoututskrift (Page Layout Printing), Sidor
(Pages), Utskriftsordning (Page Order) och Kantlinjer (Page Border).
Dubbelsidig utskrift... (Duplex Printing...)
Öppnar dialogrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing).
I den här dialogrutan kan du ställa in Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing), Automatisk
(Automatic), Häfta i sidan (Stapling Side) och Marginal (Margin).
Kopior... (Copies...)
Öppnar dialogrutan Kopior (Copies).
I den här dialogrutan kan du ställa in Kopior (Copies), Sortera (Collate) och Skriv ut från
sista sidan (Print from Last Page).
Sidor (Pages)
Här väljer du metod för att redigera utskriftssidor.
Ta bort sidan (Delete Page)
Tar bort aktuell markerad sida.
Om sidlayoututskrift är inställt raderas de sidor som har en röd ram.
Det här kommandot har samma funktion som
(Ta bort sidan) i verktygsfältet.
Återställ sida (Restore Page)
Återställer de sidor som har tagits bort med funktionen Ta bort sidan (Delete Page).
Om du vill återställa sidor måste du markera kryssrutan Visa borttagna sidor (View Deleted
Pages) på menyn Alternativ (Option) och visa de borttagna sidorna som miniatyrer.
Flytta sidan (Move Page)
Använd följande kommando för att ändra ordningsföljden för de sidor som är markerade för
tillfället.
Flytta till början (Move to First)
Flyttar en markerad sida till dokumentets början.
Om den markerade sidan redan är den första sidan är det här kommandot gråtonat och
kan inte väljas.
Flytta en framåt (Move Forward One)
Flyttar fram den markerade sidan ett steg från dess nuvarande plats.
Om den markerade sidan redan är den första sidan är det här kommandot gråtonat och
kan inte väljas.
474
Flytta en bakåt (Move Backward One)
Flyttar bak den markerade sidan ett steg från dess nuvarande plats.
Om den markerade sidan är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte
väljas.
Flytta till slutet (Move to Last)
Flyttar en markerad sida till slutet av dokumentet.
Om den markerade sidan är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte
väljas.
Menyn Visa (View)
Här väljer du vilka dokumet och sidor som ska visas.
Dokument (Documents)
Använd följande kommando för att välja vilket dokument som ska visas.
Första dokumentet (First Document)
Visar det första dokumentet i dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat och kan
inte väljas.
Föregående dokument (Previous Document)
Visar det dokument som ligger före det dokument som visas för tillfället.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat och kan
inte väljas.
Nästa dokument (Next Document)
Visar det dokument som ligger efter det dokument som visas för tillfället.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Sista dokumentet (Last Document)
Visar det sista dokumentet i dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Sidor (Pages)
Använd följande kommando för att välja vilken sida som ska visas.
Obs!
• Om inställningen Sidlayout (Page Layout) i skrivardrivrutinen är inställd på Sida vid sida/
affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet) är antalet sidor det antal pappersark som
ska användas för utskriften – inte det antal sidor i originaldokumentet som skapades i
programmet.
Förstasidan (First Page)
Visar dokumentets första sida.
Om den sida som visas är den första sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Föregående sida (Previous Page)
Visar den sida som ligger före den sida som visas för närvarande.
Om den sida som visas är den första sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Nästa sida (Next Page)
Visar den sida som ligger efter den sida som visas för närvarande.
Om den sida som visas är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Sista sidan (Last Page)
Visar dokumentets sista sida.
Om den sida som visas är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
475
Sidval... (Page Selection...)
Visar dialogrutan Sidval (Page Selection).
Med det här kommandot kan du ange sidnumret för den sida som du vill visa.
Menyn Zooma (Zoom)
Här väljer du förhållandet mellan den faktiska storleken som skrivs ut på papperet och storleken i
förhandsgranskningen.
Du kan även välja förhållandet från den nedrullningsbara listan bredvid verktygsfältet.
Hel (Whole)
Visar hela datasidan som en enda sida.
50%
Minskar bilden till 50 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
100%
Visar bilden i den faktiska storleken som ska skrivas ut.
200%
Förstorar bilden till 200 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
400%
Förstorar bilden till 400 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
Menyn Alternativ (Option)
Växlar mellan statusen visa/dölj för följande information.
Visa miniatyrer (View Thumbnails)
Minskar alla sidor i det dokument som har markerats i dokumentlistan och visar dem längst ned i
förhandsgranskningsfönstret.
Det här kommandot har samma funktion som
(Visa miniatyrer) i verktygsfältet.
Visa dokumentlista (View Document List)
Visar utskriftsdokumentlistan överst i förhandsgranskningsfönstret.
Visa utskriftsområde (View Print Settings Area)
Visar området för utskriftsinställningar till höger i förhandsgranskningsfönstret.
Visa borttagna sidor (View Deleted Pages)
Vid miniatyrvisning visar den här funktionen de sidor som har tagits bort med funktionen Ta bort
sidan (Delete Page).
För att kryssa för borttagna sidor måste du först markera kryssrutan Visa miniatyrer (View
Thumbnails).
Behåll utskrivna dokument i listan (Keep printed documents on the list)
Lämnar kvar ett utskrivet dokument i dokumentlistan.
Utskriftsinställningar som visas vid start (Print Settings Displayed at Startup)
Gör så att fliken för utskriftsinställningarna visas när Canon IJ XPS-förhandsgranskningen startas.
Välj Sidinformation (Page Information), Layout eller Manuell färgjustering (Manual Color
Adjustment).
Menyn Hjälp (Help)
När du väljer det här menyobjektet visas hjälpfönstret för Canon IJ XPS-förhandsgranskning, och du
kan kontrollera versionen och upphovsrättsmeddelandet.
(Skriv ut)
Skriver ut de dokument som är markerade i dokumentlistan.
De utskrivna dokumenten tas bort från listan och när alla dokument har skrivits ut stängs Canon IJ
XPS-förhandsgranskningen.
476
(Kombinera dokument)
Kombinerar de dokument som har markerats i dokumentlistan till ett enda dokument.
Om endast ett dokument har markerats är det här kommandot gråntonat och kan inte väljas.
(Ta bort dokumentet)
Tar bort det markerade dokumentet från dokumentlistan.
Om dokumentlistan bara innehåller ett dokument är dokumentet gråtonat och kan inte väljas.
(Återställ dokument)
Återställer de dokument som har markerats i dokumentlistan till den föregående status som de hade
innan de lades till i Canon IJ XPS-förhandsgranskningen.
De kombinerade dokumenten separeras och originaldokumenten återställs.
(Visa miniatyrer)
Minskar alla sidor i det dokument som har markerats i dokumentlistan och visar dem längst ned i
förhandsgranskningsfönstret.
Om du vill dölja utskriftssidorna klickar du på Visa miniatyrer (View Thumbnails) igen.
(Flytta till början)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet till överst i dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
(Flytta en upp)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet ett steg upp från nuvarande plats i listan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
(Flytta en ned)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet ett steg ned från nuvarande plats i listan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
(Flytta till slutet)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet till slutet av dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
(Ångra)
Återställer en föregående ändring.
Om det inte går att ångra en ändring är den här funktionen gråtonad och kan inte väljas.
(Ta bort sidan)
Tar bort aktuell markerad sida.
Om sidlayoututskrift är inställt raderas de sidor som har en röd ram.
Dokumentlista
Visar utskriftsdokumentens lista.
Det dokument som har markerats i dokumentlistan används för förhandsgranskning och redigering.
Dokumentnamn (Document Name)
Visar namnet på utskriftsdokumentet.
Om du klickar på namnet för det markerade utskriftsdokumentet visas en textruta och du kan byta
namn på dokumentet.
Sidor (Pages)
Visar antalet sidor i utskriftsdokumentet.
Viktigt!
• Antalet sidor som visas under Sidor (Pages) och utmatningsantalet är olika.
477
• Om du vill kontrollera antalet utmatningssidor kan du titta på statusraden längst ned i
förhandsgranskningsfönstret.
Status
Visar utskriftsdokumentens status.
Dokument som databearbetas visas som Data bearbetas (Processing data).
Viktigt!
• Dokument som visar statusen Data bearbetas (Processing data) kan inte skrivas ut eller
redigeras.
Vänta tills databearbetningen är klar.
Området för utskriftsinställningar
Här kan du kontrollera och ändra utskriftsinställningar för dokument som har markerats i
dokumentlistan.
Området för utskriftsinställningar visas till höger i förhandsgranskningsfönstret.
Fliken Sidinformation (Page Information)
Utskriftsinställningarna visas för varje sida.
Du kan ändra inställningarna för medietyp och papperskälla.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Visar pappersstorleken för det dokument som ska skrivas ut.
Medietyp (Media Type)
Här anger du medietyp för det dokument som ska skrivas ut.
Papperskälla (Paper Source)
Här anger du papperskälla för det dokument som ska skrivas ut.
Sidlayout (Page Layout)
Visar sidlayout för det dokument som ska skrivas ut.
Fliken Layout
Du kan ange inställningar för sidlayoututskrift.
Klicka på Verkställ (Apply) om du vill börja använda de angivna inställningarna.
Om inställningarna för sidlayoututskrift inte kan ändras för dokumentet är de enskilda alternativen
gråtonade och kan inte väljas.
Fliken Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment)
På den här fliken kan du justera färgbalansen genom att ändra inställningarna för alternativen
Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast
(Contrast).
Cyan/Magenta/Gul (Yellow)
Justerar intensiteten för Cyan, Magenta och Gul (Yellow).
Om du drar reglaget åt höger blir färgen mer intensiv och om du drar det åt vänster blir färgen
svagare.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Den här justeringen ändrar den relativa mängden bläck som varje färg använder, vilket ändrar
den totala färgbalansen i hela dokumentet.
Använd ett program om du vill göra en stor förändring i den totala färgbalansen. Använd
skrivardrivrutinen om du bara vill göra en liten förändring i färgbalansen.
Viktigt!
• När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat blir Cyan, Magenta och Gul
(Yellow) gråtonade och kan inte väljas.
478
Ljusstyrka (Brightness)
Anger utskriftens ljusstyrka.
Vitt och svart ändras inte, men gråtoner mellan vitt och svart ändras.
Intensitet (Intensity)
Justerar utskriftens totala intensitet.
Om du drar reglaget åt höger ökar intensiteten och om du drar reglaget åt vänster minskar
intensiteten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Kontrast (Contrast)
Justerar konstrasten mellan ljust och mörkt i den bild som ska skrivas ut.
Om du drar reglaget åt höger ökar kontrasten och om du drar reglaget åt vänster minskar
kontrasten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Standardvärden (Defaults)
Återställer alla inställningar som du har ändrat till standardvärdena.
Om du klickar på den här knappen återställs alla inställningar på den här fliken till
standardvärdena (fabriksinställningar).
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Här kan du ändra inställningarna för svartvita utskrifter.
Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing)
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna av ett pappersark.
Om inställningarna för dubbelsidig utskrift inte kan ändras för utskriftsdokumentet är det här
alternativet gråtonat och kan inte väljas.
Viktigt!
• När du väljer Broschyr (Booklet) under Sidlayout (Page Layout) ställs Dubbelsidig utskrift
(Duplex Printing) in automatiskt i utskriftsinställningarna. I detta fall är Dubbelsidig utskrift
(Duplex Printing) gråtonat och kan inte väljas.
Kopior (Copies)
Här anger du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan ange ett värde mellan 1 och 999.
Om antalet kopior inte kan ändras för utskriftsdokumentet är det här alternativet gråtonat och kan
inte väljas.
Avsluta (Exit)
Stänger Canon IJ XPS-förhandsgranskningen.
Dokumenten som är kvar i dokumentlistan tas bort från listan.
Skriv ut (Print)
Skriver ut de dokument som är markerade i dokumentlistan.
De utskrivna dokumenten tas bort från listan och när alla dokument har skrivits ut stängs Canon IJ
XPS-förhandsgranskningen.
479
Beskrivning av Canon IJ-statusövervakare
Canon IJ-statusövervakaren visar statusen för skrivaren och utskriftsförloppet. Övervakaren informerar om
skrivarens status med hjälp av bilder, ikoner och meddelanden.
Canon IJ-statusövervakarens egenskaper
Canon IJ-statusövervakaren har följande fördelar:
Du kan kontrollera skrivarens status direkt på skärmen.
Skrivarens status visas på skärmen i realtid.
Du kan kontrollera utskriftsförloppet för varje dokument som skrivs ut (utskriftsjobb).
Feltyper och lösningar visas på skärmen.
Visar när det har uppstått ett fel i skrivaren.
Du får information om hur det åtgärdas direkt.
Du kan kontrollera bläckstatusen.
Den här funktionen visar bilder som innehåller information om typ av bläckbehållare och
uppskattade bläcknivåer.
Ikoner och meddelanden visas när bläcket håller på att ta slut (varning för låg bläcknivå).
Översikt över Canon IJ-statusövervakaren
Med hjälp av Canon IJ-statusövervakaren kan du kontrollera skrivarens status med hjälp av bilder och
meddelanden.
Du kan kontrollera information om utskriftsdokumentet och utskriftsförloppet under utskriften.
När det uppstår ett fel i skrivaren visas orsak och åtgärd. Följ instruktionerna i meddelandet som visas.
Skrivare
Canon IJ-statusövervakaren visar en ikon när en varning eller ett fel uppstår i skrivaren.
: Visar en varning (handhavandefel) om fel eller så fungerar skrivaren.
: Ett fel har uppstått som kräver service.
Bläckbehållare
Canon IJ-statusövervakaren visar en ikon vid varning för låg bläcknivå eller om bläcket är helt
slut.
Dessutom visar den här funktionen bilder som innehåller information om uppskattade bläcknivåer
i bläckbehållaren.
I detta fall klickar du på bilderna för att öppna dialogrutan Bläckinformation (Ink Details). Du
kan kontrollera detaljinformation som kvarvarande bläcknivå och typer av bläckbehållare för din
skrivare.
Dokumentnamn (Document Name)
Visar namnet på det dokument som ska skrivas ut.
480
Ägare (Owner)
Visar namnet på ägaren av det dokument som ska skrivas ut.
Skriver ut sidan (Printing Page)
Visar antalet sidor som har skrivits ut och det totala antalet sidor som ska skrivas ut.
Visa utskriftskön (Display Print Queue)
Visar utskriftsfönstret som används för att hantera utskriftsjobbet som skrivs ut eller som finns i
utskriftskön.
Avbryt utskrift (Cancel Printing)
Avbryter det aktuella utskriftsjobbet.
Viktigt!
• Knappen Avbryt utskrift (Cancel Printing) aktiveras endast när utskriftsdata skickas till
skrivaren. När utskriftsdata har skickats blir knappen gråtonad och kan inte användas.
Menyn Alternativ (Option)
Om du väljer Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor) när ett meddelande som rör
skrivaren har genererats startar Canon IJ-statusövervakaren.
När Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor) har valts är följande kommandon
tillgängliga.
Visa alltid aktuellt jobb (Always Display Current Job)
Visar Canon IJ-statusövervakaren under utskrift.
Visa alltid framför (Always Display on Top)
Visar Canon IJ-statusövervakaren framför andra fönster.
Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message)
Visar användningshandboken med information om hur du ställer in papperet.
Kuvertutskrift (Envelope Printing)
Visar hjälpmeddelandet när du börjar skriva ut kuvert.
Om du vill dölja det här hjälpmeddelandet markerar du kryssrutan Visa inte detta
meddelande igen (Do not show this message again).
Om du vill visa det här hjälpmeddelandet igen klickar du på Kuvertutskrift (Envelope
Printing) på Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message) i menyn Alternativ
(Option) och aktiverar den här inställningen.
Hagaki-utskrift (Hagaki Printing)
Visar hjälpmeddelandet innan skrivaren börjar skriva ut Hagaki-utskrifter.
Om du vill dölja det här hjälpmeddelandet markerar du kryssrutan Visa inte detta
meddelande igen (Do not show this message again).
Om du vill visa det här hjälpmeddelandet igen klickar du på Hagaki-utskrift (Hagaki
Printing) på Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message) i menyn Alternativ
(Option) och aktiverar den här inställningen.
Visa varning automatiskt (Display Warning Automatically)
När en varning för låg bläcknivå visas (When a Low Ink Warning Occurs)
Startar Canon IJ-statusövervakarens fönster automatiskt och visar det framför andra
fönster när en varning om låg bläcknivå visas.
Starta när Windows startas (Start when Windows is Started)
Startar Canon IJ-statusövervakaren automatiskt när du startar Windows.
Menyn Bläckinformation (Ink Details)
Välj den här menyn för att visa dialogrutan Bläckinformation (Ink Details). Kontrollera
detaljinformation som kvarvarande bläcknivå och typer av bläckbehållare för din skrivare.
481
Dialogrutan Bläckinformation (Ink Details)
Den här funktionen visar bilder och meddelanden som innehåller information om typ av
bläckbehållare och uppskattade bläcknivåer.
Bläckinformation (visas till vänster)
Visar typer av bläckbehållare med bilder.
Om en varning eller ett fel som rör kvarvarande bläcknivå inträffar visar
skrivardrivrutinen en ikon som informerar om detta.
Om ikonen visas hanterar du skrivaren enligt instruktionerna som visas på skärmen.
Meddelande (visas till höger)
Visar information som bläckstatus och bläckfärger med ord.
Modellnummer för bläck (Ink Model Number)
Visar typerna av bläckbehållare för din skrivare.
Stäng (Close)
Stänger dialogrutan Bläckinformation (Ink Details) och återgår till Canon IJstatusövervakaren.
Menyn Hjälp (Help)
När du väljer det här menyobjektet visas hjälpfönstret för Canon IJ-statusövervakaren, och du
kan kontrollera versionen och upphovsrättsmeddelandet.
482
Uppdatera MP Drivers
Hämta senaste MP Drivers
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Innan du installerar MP Drivers
Installera MP Drivers
483
Hämta senaste MP Drivers
MP Drivers innehåller en skrivardrivrutin och ScanGear (skannerdrivrutin).
Genom att uppdatera MP Drivers till den senaste versionen av MP Drivers försvinner kanske problem som
tidigare inte har kunnat lösas.
Du kan gå till vår webbplats och ladda ner senaste MP Drivers för din modell.
Viktigt!
• Det är gratis att hämta MP Drivers men du måste själv betala eventuella kostnader för
Internetanslutningen.
• Innan du installerar den senaste versionen av MP Drivers måste du ta bort den tidigare versionen.
Närliggande information
Innan du installerar MP Drivers
Installera MP Drivers
484
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Du kan ta bort de MP Drivers som inte längre används.
Om du vill ta bort MP Drivers ska du först avsluta alla program som körs.
Så här gör du för att ta bort de MP Drivers du inte längre behöver:
1. Starta avinstalleraren
• Om du använder Windows 8.1 eller Windows 8, väljer du Inställningar (Settings) ->
Kontrollpanelen (Control Panel) -> Program (Programs) -> Program och funktioner
(Programs and Features) bland skrivbordsikonerna.
Välj "XXX MP Drivers" (där "XXX" är namnet på din modell) i programlistan och klicka sedan på
Avinstallera (Uninstall).
• Om du använder Windows 7 eller Windows Vista väljer du Start-menyn -> Kontrollpanelen
(Control Panel) -> Program (Programs) -> Program och funktioner (Programs and Features).
Välj "XXX MP Drivers" (där "XXX" är namnet på din modell) i programlistan och klicka sedan på
Avinstallera (Uninstall).
• Om du använder Windows XP väljer du Start-menyn -> Kontrollpanelen (Control Panel) -> Lägg
till eller ta bort program (Add or Remove Programs).
Välj "XXX MP Drivers" (där "XXX" är namnet på din modell) i programlistan och klicka sedan på Ta
bort (Remove).
Fönstret där du bekräftar att du vill avinstallera modellen visas.
Viktigt!
• I Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista visas eventuellt en dialogruta för
bekräftelse/varning under start, installation eller avinstallation av programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad med ett administratörskonto klickar du på Ja (Yes) (eller Fortsätt (Continue),
Tillåt (Allow)) för att gå vidare.
Vissa program kräver ett administratörskonto för att fortsätta. I sådana fall ska du växla till ett
administratörskonto och göra om proceduren från början.
2. Utför avinstallationen
Klicka på Utför (Execute). När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på Ja (Yes).
När alla filer har tagits bort klickar du på Slutför (Complete).
MP Drivers har nu avinstallerats.
Viktigt!
• Skrivardrivrutinen, XPS-skrivardrivrutinen och ScanGear (skannerdrivrutinen) tas bort när du
avinstallerar MP Drivers.
485
Innan du installerar MP Drivers
Det här avsnittet beskriver vad du bör kontrollera innan du installerar MP Drivers. Du bör också läsa
avsnittet om MP Drivers inte kan installeras.
Kontrollera skrivarens status
• Stäng av skrivaren.
Kontrollera inställningarna i datorn
• Avsluta alla aktiva program.
• Logga in som en användare med administratörskonto.
Viktigt!
• Innan du installerar den senaste versionen av MP Drivers måste du ta bort den tidigare versionen.
Närliggande information
Hämta senaste MP Drivers
Installera MP Drivers
486
Installera MP Drivers
Du kan besöka vår webbplats på Internet och hämta den senaste versionen av MP Drivers och XPSskrivardrivrutinen för din modell.
Så här installerar du MP Drivers efter hämtningen:
1. Stäng av skrivaren
2. Starta installationsprogrammet
Dubbelklicka på den hämtade filens ikon.
Installationsprogrammet startar.
Viktigt!
• I Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista visas eventuellt en dialogruta för
bekräftelse/varning under start, installation eller avinstallation av programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad med ett administratörskonto klickar du på Ja (Yes) (eller Fortsätt (Continue),
Tillåt (Allow)) för att gå vidare.
Vissa program kräver ett administratörskonto för att fortsätta. I sådana fall ska du växla till ett
administratörskonto och göra om proceduren från början.
3. Installera MP Drivers
Följ anvisningarna på skärmen och vidta lämplig åtgärd.
4. Slutför installationen
Klicka på Slutför (Complete).
Ett meddelande om att du ska starta om datorn kanske visas beroende på datormiljö. Du bör starta om
datorn så att installationen slutförs på rätt sätt.
Viktigt!
• Du kan installera XPS-skrivardrivrutinen på samma sätt som du installerar MP Drivers. Du måste först
slutföra installationen av MP Drivers innan du installerar XPS-skrivardrivrutinen.
• Det är gratis att hämta MP Drivers och XPS-skrivardrivrutinen, men du måste själv betala eventuella
avgifter för Internetanslutningen.
• Innan du installerar den senaste versionen av MP Drivers måste du ta bort den tidigare versionen.
Närliggande information
Hämta senaste MP Drivers
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Innan du installerar MP Drivers
487
Skriva ut med enhetens manöverpanel
Skriva ut mallformulär, till exempel linjerat papper eller diagram
488
Skriva ut mallformulär, till exempel linjerat papper eller diagram
Du kan skriva ut ett mallformulär, t.ex. linjerat papper, ett diagram eller en checklista, på vanligt papper med
formatet A4, B5 eller Letter.
Mallformulär som kan skrivas ut
Skriva ut mallformulär
Mallformulär som kan skrivas ut
Följande mallar finns tillgängliga:
• Linjerat papper
Du kan välja tre radavståndsformat.
Inställning på LCD-skärmen:
◦ Linjerat papper 1 (Notebook paper 1): 8 mm radavstånd (8 mm spacing)
◦ Linjerat papper 2 (Notebook paper 2): 7 mm radavstånd (7 mm spacing)
◦ Linjerat papper 3 (Notebook paper 3): 6 mm radavstånd (6 mm spacing)
Obs!
• Du kan inte skriva ut linjerat papper på papper med B5-format.
• Diagrampapper
Du kan välja två kvadratiska storlekar.
Inställning på LCD-skärmen:
◦ Diagrampapper 1 (Graph paper 1): Diagram 5 mm (Graph 5 mm)
◦ Diagrampapper 2 (Graph paper 2): Diagram 3 mm (Graph 3 mm)
Obs!
• Du kan inte skriva ut diagrampapper på papper med B5-format.
• Kontrollista
Du kan skriva ut ett anteckningspapper med kryssrutor.
Inställning på LCD-skärmen:
Kontrollista (Checklist)
489
• Anteckningspapper
Du kan skriva ut anteckningspapper med 10 eller 12 fält.
Inställning på LCD-skärmen:
◦ Anteckningspapper 1 (Staff paper 1): Anteckningspapper 10 fält (Staff paper 10
staves)
◦ Anteckningspapper 2 (Staff paper 2): Anteckningspapper 12 fält (Staff paper 12
staves)
• Skrivpapper
Du kan skriva ut skrivpapper.
Inställning på LCD-skärmen:
Skrivpapper (Handwriting paper)
• Veckoschema
Du kan skriva ut ett tomt veckoschema.
Inställning på LCD-skärmen:
Veckoschema (Weekly schedule)
• Månadsschema
Du kan skriva ut ett tomt månadsschema.
Inställning på LCD-skärmen:
Månadsschema (Monthly schedule)
Skriva ut mallformulär
Skriv ut mallformuläret enligt nedanstående anvisningar.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på vanligt papper med formatet A4, B5 eller Letter.
3. Välj
Avancerad utskrift (Advanced print) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
4. Välj
Mallutskrift (Template print) och tryck sedan på OK.
490
5. Välj mallen du vill skriva ut med
och tryck på OK.
Mallformulär som kan skrivas ut
6. Ange inställningarna efter behov.
1. Antal kopior
Använd knapparna + eller – för att ange antal kopior.
2. Sidstorlek (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
Obs!
• När du väljer vissa formulär kan en del inställningar för sidstorlek inte anges. Om du väljer
en inställning som inte kan användas visas Felinformation (Error details) på LCDskärmen. Om detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att trycka på knappen
Funktion (Function) till vänster och ändrar sedan inställningen.
3. Medietyp (Type) (Mediatyp)
Papperstypen är inställd på Vanligt papper (Plain paper).
4. 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting)
Välj dubbelsidig eller ensidig utskrift.
7. Starta utskriften.
Tryck på knappen Färg (Color) för att skriva ut följande formulär.
Linjerat papper 1 (Notebook paper 1)/Linjerat papper 2 (Notebook paper 2)/Linjerat papper 3
(Notebook paper 3)/Diagrampapper 1 (Graph paper 1)/Diagrampapper 2 (Graph paper 2)/
Skrivpapper (Handwriting paper)
Tryck på knappen Svart (Black) för att skriva ut följande formulär.
Kontrollista (Checklist)/Anteckningspapper 1 (Staff paper 1)/Anteckningspapper 2 (Staff paper
2)/Veckoschema (Weekly schedule)/Månadsschema (Monthly schedule)
491
Skriva ut med webbtjänsten
Viktigt!
• Det kan hända att den här funktionen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
Hämta och skriva ut mallformulär
492
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
När du använder en webbtjänst
• Canon garanterar inte att webbtjänsten alltid är tillgänglig eller stabil, att det går att öppna
webbplatsen eller att det går att hämta material.
• Canon kan när som helst uppdatera, ändra eller ta bort informationen på webbtjänsten, eller stänga
eller avsluta tjänsten utan föregående meddelande. Canon ska inte hållas ansvariga för skador av
något slag som kan uppkomma av sådana åtgärder.
• Canon ska inte under några omständigheter vara ansvarig för skador av något slag som kan
uppkomma av användningen av webbtjänsterna.
• Alla eller vissa delar av webbtjänsten kan vara otillgängliga, beroende på landet eller regionen där du
bor.
• Beroende på dina nätverksinställningar kan vissa funktioner i webbtjänsten vara otillgängliga. Även
om de är tillgängliga kan det ta en stund att skriva ut eller visa innehållet eller också kan
kommunikationen avbrytas medan en åtgärd pågår.
Copyright och utgivningsrättigheter
När du skriver ut hämtade mallformulär:
1. Upphovsrättigheterna till allt material (foton, illustrationer, logotyper och dokument: kallas hädanefter
”material”) som finns på utskriftstjänsten för webbmallar tillhör respektive ägare. Frågor om
utgivningsrättigheter kan uppstå när det gäller bruket av personer eller figurer som visas på
utskriftstjänsten för webbmallar.
Förutom om det är på annat sätt tillåtet (se 2 nedan), är det förbjudet att kopiera, ändra eller
distribuera alla eller vissa delar av materialet på utskriftstjänsten för webbmallar utan föregående
tillstånd från respektive innehavare av rättighet (utgivningsrättigheter eller Copyright).
2. Allt material på utskriftstjänsten för webbmallar kan fritt användas för personlig och icke-kommersiellt
bruk.
493
Hämta och skriva ut mallformulär
Viktigt!
• Det kan hända att den här funktionen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
Du kan hämta mallformuläret du vill skriva ut från webbtjänsten.
Innan du använder webbtjänsten läser du villkoren för tjänsten.
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
Viktigt!
• Det krävs en LAN-anslutning mellan enheten och internet för att funktionen ska kunna användas.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
Moln (Cloud) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
Webbmallutskrift (Web template print) och tryck sedan på OK.
Kategorierna med mallformulär visas på LCD-skärmen.
4. Använd knappen
när du vill välja kategorimappen för mallformuläret och tryck på OK.
Mallformulären i kategorimappen visas på LCD-skärmen.
5. Använd knappen
när du vill välja mallformuläret du ska skriva ut och tryck på OK.
6. Läs meddelandet som visas och tryck sedan på OK.
7. Kontrollera utskriftsinställningarna.
Utskriftsinställningarna bestäms automatiskt utifrån det angivna mallformuläret.
När du vill ändra utskriftsinställningarna trycker du på knapparna
och sedan ändrar du inställningarna med knapparna
för att välja inställningsobjektet
.
Obs!
• 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting) är inställd på 1-sidigt (1-sided).
• Beroende på mallformulär går det inte att ange vissa utskriftsinställningarna. Om du väljer en
inställning som inte kan användas visas Felinformation (Error details) på LCD-skärmen. Om
detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att trycka på knappen Funktion (Function) till
vänster och ändrar sedan inställningen.
8. Fyll på papper enligt utskriftsinställningarna.
494
9. Tryck på Färg (Color).
Utskriften startas på enheten.
495
Skriva ut från en digitalkamera
Skriva ut foton direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN)
Om utskriftsinställningar för PictBridge (trådlöst LAN)
496
Skriva ut foton direkt från en enhet som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN)
Du kan ansluta en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN), till exempel en digitalkamera,
videokamera eller mobiltelefon, till enheten via trådlöst LAN och skriva ut bilderna direkt utan dator.
Anslutningsbara enheter:
Enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
Bilddataformat som kan skrivas ut:
Enheten kan skriva ut bilder* som har tagits med en kamera som är kompatibel med Design rule for Camera
File system och PNG-filer.
* Exif 2.2/2.21/2.3-kompatibel
Viktigt!
• LAN-anslutning till enheten krävs för att kunna använda funktionen.
Obs!
• PictBridge är den standard som används för att skriva ut foton direkt, utan att använda dator, genom att
ansluta en enhet som digital stillbildskamera, digital videokamera eller en kamerautrustad mobiltelefon.
I den här handboken kallas PictBridge-utskrift via en trådlös LAN-anslutning för "PictBridge (trådlöst
LAN)".
• Vid utskrift av foton med en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) och som är
ansluten till enheten, rekommenderar vi att nätadaptern som medföljer enheten används. Om du
använder batteri till enheten bör du kontrollera att det är fulladdat.
• Beroende på modell eller varumärke på enheten kan du behöva välja ett utskriftsläge som är
kompatibelt med PictBridge (trådlöst LAN) innan du ansluter enheten. Du kan också behöva starta
enheten eller välja uppspelningsläget manuellt när du har anslutit enheten till enheten.
Utför de åtgärder som behövs på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) innan den
ansluts enligt de anvisningar som finns i enhetens bruksanvisning.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på papper.
3. Anslut enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) till enheten.
Identifiera enheten med enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) och anslut enheten
som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) till enheten via LAN.
Obs!
• Mer information om hur du identifierar enheten finns i instruktionshandboken till enheten som är
kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
4. Ange utskriftsinställningar som exempelvis papperstyp och layout.
497
Du kan göra inställningarna via menyn på LCD:n på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN). Välj den storlek och papperstyp som du har fyllt på i enheten.
Inställningar på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
Om enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) inte har någon inställningsmeny kan du i
stället ändra inställningarna på enheten.
Inställningar på enheten
Obs!
• Om du skriver ut från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) ställer du in
utskriftskvaliteten via manöverpanelen på din enhet. Det går inte att ställa in utskriftskvaliteten
från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
5. Starta utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
498
Om utskriftsinställningar för PictBridge (trådlöst LAN)
Inställningar på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
Inställningar på enheten
Inställningar på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
I det här avsnittet beskrivs funktionen för PictBridge (trådlöst LAN) på enheten. Mer information om
utskriftsinställningar för enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) finns i enhetens
instruktionshandbok.
Obs!
• I följande beskrivning visas namnen på inställningarna enligt de som används i enheter som är
kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från Canon. Inställningsnamnen kan variera beroende på
enhetens varumärke eller modell.
• Några av de inställningar som beskrivs nedan finns inte i alla enheter. I så fall används
inställningarna som gjorts på den aktuella enheten. När vissa alternativ ställs in på Standard
(Default) på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) används enhetens
inställningar i stället för dessa alternativ.
PictBridge-utskriftsinställningar
Följande inställningar kan användas vid utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
Pappersstorlek
10×15 cm/4×6", 5×7"*, 20×25 cm/8×10", A4, 8,5×11" (Letter)
* Går bara att välja på vissa enheter som är kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från
Canon. (Kan eventuellt väljas, beroende på enhet.)
Papperstyp
• Standard (alternativen beror på inställningen på enheten)
• Foto:
Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Fotoetiketter*
* Vid utskrift på etiketter väljer du 10x15cm/4"x6" (4"x6"/10x15cm) i Pappersstorlek
(Paper size). Ställ inte in Layout som Utan ram (Borderless).
• Snabbfoto:
Photo Paper Pro Platinum PT-101
• Vanligt papper:
Vanligt papper i A4- eller Letter-format
När Papperstyp (Paper type) är inställt på Vanligt (Plain) inaktiveras utskrift utan ram även
när Layout är inställt på Utan ram (Borderless).
Layout
Standard (alternativen beror på inställningen på enheten), Index, Med ram, Utan ram, N-upp (2,
4, 9, 16)*1, 20-upp*2, 35-upp*3
*1 Layouten är kompatibel med papper av A4- eller Letter-format och ovannämnda Canonetiketter.
-A4/Letter: 4-upp
-Fotoetiketter: 2-upp, 4-upp, 9-upp, 16-upp.
*2 Med en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) från Canon kan du, genom att
välja objekt med en ”i”-markering, skriva ut fotoinformation (Exif-data) i listformat (20-upp) eller i
499
marginalerna på angivna data (1-upp). (Finns inte på alla enheter som är kompatibla med
PictBridge (trådlöst LAN) från Canon.)
*3 Skrivs ut i 35 mm filmstilslayout (kontaktutskriftslayout). Finns endast på enheter som är
kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från Canon. (Finns inte på alla enheter som är
kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från Canon.)
Skriv ut datum/
filnr
Standardvärde (Av: Ingen utskrift), Datum, Filnummer, Båda, Av
Image Optimizer
Standard (alternativen beror på inställningen på enheten), På (Autofotokorrigering)*1, Av, Röda
ögon*2
*1 Motivet eller personens ansikte på en tagen bild identifieras och den mest lämpliga
korrigeringen för fotot görs automatiskt. Det gör ett mörkare ansikte i motljus ljusare vid
utskriften. Dessutom analyseras ett motiv, t.ex. landskap, nattmotiv eller person, och varje motiv
korrigeras automatiskt med lämpligaste färg, ljusstyrka och kontrast för utskriften.
*2 Går bara att välja på vissa enheter som är kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från
Canon. (Kan eventuellt väljas, beroende på enhet.)
Beskärning
Standardvärde (Av: Ingen beskärning), På (följ kamerans inställning), Av
Inställningar på enheten
Du kan ändra utskriftsinställningarna för PictBridge (trådlöst LAN) på skärmen PictBridgeutskriftsinställningar (PictBridge print settings). Ställ in utskriftsinställningarna på Standard (Default)
på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) när du vill skriva ut enligt inställningarna på
enheten.
I det här avsnittet beskrivs hur du visar skärmen PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print
settings).
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
4. Använd knappen
för att välja PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print
settings) och tryck på OK.
5. Läs meddelandet som visas och tryck sedan på OK.
Fönstret PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings) visas.
Mer information om inställningsalternativ:
PictBridge-utskriftsinställningar
500
Pappersinställning för utskrift
Genom att registrera pappersstorleken och medietypen för papperet i kassetten kan du förhindra att
enheten skriver ut felaktiga utskrifter genom att visa meddelandet innan utskriften startar när det påfyllda
papperets storlek och medietyp inte överensstämmer med utskriftsinställningen.
• När du fyller på papper i kassetten:
Skärmen för att registrera pappersinformationen för kassetten visas.
Registrera pappersstorleken och medietypen som motsvarar det påfyllda papperet.
Viktigt!
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på LCD-skärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren
• För kopiering anger du pappersinställningarna för kopiering så att de motsvarar kassettens
pappersinformation.
Obs!
• Beroende på den registrerade pappersinformationen för kassetten kommer skärmen för att
konfirmera att du använder den registrerade informationen för pappersinställningarna för kopiering
att visas. Om du väljer Ja (Yes) kommer informationen att användas för pappersinställningarna för
kopiering.
• När pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte är samma som den registrerade
kassettpappersinformationen för enheten:
Exempel:
501
◦ Pappersinställning för utskrift eller kopiering: B5
◦ Registrerad kassettpappersinformation för enheten: A4
När du börjar att skriva ut eller kopiera visas ett meddelande.
Bekräfta meddelandet och tryck sedan på knappen OK. När skärmen för att välja alternativet visas ska
du välj ett av alternativen nedan.
Obs!
• Beroende på inställningen kanske nedanstående alternativ inte visas.
Skriv ut med papper i kassettinst. (Print with paper in cass. settings)
Välj om du vill skriva ut på det papper som har fyllts på i kassetten utan att ändra
pappersinställningarna.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering är till exempel B5 och enhetens registrerade
kassettpappersinformation är A4, börjar enheten skriva ut eller kopiera med B5 på det papper som
finns i kassetten.
Ersätt papper och skriv ut (Replace the paper and print)
Välj om du vill skriva ut när du har bytt papperet i kassetten.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering är till exempel B5 och enhetens registrerade
kassettpappersinformation är A4, ska du fylla på B5-papper i kassetten innan du börjar skriva ut
eller kopiera.
Skärmen för registrering av pappersinformation för kassetten visas när du har bytt papper och tryckt
in kassetten Registrera pappersinformationen för kassetten motsvarande det papper som har fyllts
på i kassetten.
Obs!
• Om du inte vet vilken pappersinformation som ska registreras för enheten, trycker du på
knappen Bakåt (Back) på den skärm där du väljer funktion. När den föregående skärmen
502
visas noterar du pappersstorleken och medietypen och registrerar den noterade informationen
för enheten.
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på LCD-skärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren
Avbryt (Cancel)
Avbryter utskriften.
Välj när du ändrar de pappersinställningar som har angetts för utskrift eller kopiering. Ändra
pappersinställningarna och försök sedan skriva ut igen.
Viktigt!
• Om standardinställningen för visning av meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter:
Standardinställningen skiljer sig åt när du skriver ut eller kopierar från enhetens manöverpanel och
när du skriver ut från skrivardrivrutinen.
• När du skriver ut eller kopierar från enhetens manöverpanel är meddelandet som förhindrar
felaktiga utskrifter aktiverat som standard.
Gör så här om du vill ändra inställningen för utskrift eller kopiering via enhetens manöverpanel:
Kassettinställningar
• När du skriver ut från skrivardrivrutinen är meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter
inaktiverat som standard.
Gör så här om du vill ändra inställningen för utskrift från skrivardrivrutinen:
Ändra driftläge för Skrivare
• När meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter är inaktiverat:
Enheten börjar skriva ut eller kopierar trots att pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte
överensstämmer med den kassettpappersinformation som har registrerats för enheten.
503
Kopiera
Ta kopior
Förminska eller förstora en kopia
Förenklad
Dubbelsidig kopiering
Om menyn Specialkopia
Kopiera två sidor på en sida
Kopiera fyra sidor på en sida
504
Ta kopior
I det här avsnittet beskrivs hur du kopierar med hjälp av funktionen Standardkopia (Standard copy).
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på papper.
3. Välj
Kopiera (Copy) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för vänteläge för kopiering visas.
4. Placera originalet på glasskivan.
5. Ange inställningarna efter behov.
1. Antal kopior
Ange antalet med hjälp av knapparna + eller -.
2. Utskriftsinställningar (Print settings)
Du kan visa skärmen för utskriftsinställningar genom att trycka på knappen Funktion (Function)
till höger.
På skärmen för utskriftsinställningar kan du ändra inställningarna för sidstorlek, mediatyp,
utskriftskvalitet m.m.
Ställa in kopieringsalternativ
3. Förhandsgranska (Preview)
Du kan förhandsgranska en bild av utskriften genom att trycka på knappen Funktion (Function)
till vänster.
Visa förhandsgranskningsfönstret
6. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller knappen Svart (Black) för svartvita kopior.
Kopieringen startas på enheten.
Ta bort originalet från glasskivan när kopieringen är slutförd.
505
Viktigt!
• Öppna inte dokumentluckan och ta inte bort originalet från glasskivan förrän skanningen är klar.
Obs!
• Avbryt kopieringen genom att trycka på Stopp (Stop).
Lägga till kopiering (spara kopia)
Du kan lägga till kopiering när utskrift pågår (Reservera kopia).
Skärmen nedan visas när du lägger till kopieringen.
Placera originalet på glasskivan och tryck på samma knapp (knappen Färg (Color) eller knappen Svart
(Black)) som du tryckte på innan.
Viktigt!
• När du ska placera originalet på glasskivan lyfter du upp dokumentluckan försiktigt.
Obs!
• När Utsk.kval (Print qlty) (utskriftskvalitet) har värdet Hög (High) går det inte att lägga till
kopieringar.
• Om du lägger till kopiering kan du inte ändra antalet kopior eller inställningar som sidstorlek och
medietyp.
• Om du trycker på Stopp (Stop) medan reservera kopia pågår visas fönstret för att avbryta
kopieringen. Om du väljer Avbryt alla beställningar (Cancel all reservations) och sedan trycker på
OK avbryter du kopieringen av alla skannade data. Om du väljer Avbryt senaste beställningen
(Cancel the last reservation) och trycker på OK kan du avbryta den senaste kopieringen.
• Om du anger ett dokument med för många sidor som ska läggas till i kopieringen så kan Det går inte
att köa fler kopieringsjobb. Vänta en stund och gör om åtgärden. (Cannot add more copy jobs.
Please wait a while and redo the operation.) visas på LCD-skärmen. Tryck på OK-knappen och
vänta en stund innan du försöker kopiera igen.
• Om Det gick inte att beställa kopieringsjobbet. Börja om. (Failed to reserve the copy job. Start
over from the beginning.) visas på LCD-skärmen under skanning trycker du på OK och sedan på
Stopp (Stop) för att avbryta kopieringen. Efter det kan du kopiera de dokument som inte blivit klara.
506
Visa förhandsgranskningsfönstret
När du placerar originalet på glasskivan och väljer Standardkopia (Standard copy) eller
Ramraderingskopia (Frame erase copy) i Avancerad utskrift (Advanced print) kan du förhandsgranska
en bild av utskriften i förhandsgranskningsfönstret genom att trycka på någon Funktion (Function)-knapp.
När Standardkopia (Standard copy) är valt trycker du på knappen Funktion (Function) till vänster på
skärmen för vänteläge för kopiering.
Om Ramraderingskopia (Frame erase copy) är valt trycker du på knappen Funktion (Function) till höger
på skärmen för utskriftsinställningar.
Viktigt!
• Under nedanstående omständigheter går det inte att använda knappen Funktion (Function) till vänster
när skärmen för vänteläge för kopiering visas.
• 2-sidigt (2-sided) är valt för 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting).
• 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) eller 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) har valts för Layout.
När inget av ovan har valts kan du ange att förhandsgranskningsskärmen ska visas när skanningen av
originalet har slutförts.
Dubbelsidig kopiering
Kopiera två sidor på en sida
Kopiera fyra sidor på en sida
• Originalet scannas och så att en förhandsgranskning visas. Öppna därför inte dokumentluckan förrän
förhandsgranskningsskärmen visas.
• Originalen scannas om när förhandsgranskningen har visats och innan kopieringen startar. Öppna
därför inte dokumentluckan och ta inte bort originalet från glasskivan när Skannar dokument...
(Scanning document...) visas.
1. Förhandsgranskning av originalet
Originaldokumentet som ligger på glasskivan visas. Om den visade bilden är sned går du till Fylla på
original och återställer originalet. Visa sedan förhandsgranskningsfönstret igen och förhandsgranska
originalet.
2. Sidstorlek
En ram som visar den valda sidstorleken visas över bilden. Insidan av ramen skrivs ut.
3. Förstoring
Förstoringsgraden som angavs i förhandsgranskningsfönstret visas. Om du har valt en annan
inställning än Anp till sida (Fit to page) kan du ändra förstoringsinställningen med hjälp av knappen
.
507
Ställa in kopieringsalternativ
Du kan ändra kopieringsinställningar som förstoring och intensitet.
Skärmen Utskriftsinställningar
Obs!
• Mer information om skärmen med utskriftsinställningar eller inställningsalternativet för Fotokopia
(Photo copy) finns i Kopiera foton.
Beroende på vilken kopieringsmeny du har valt att visa gör du på olika sätt för att visa skärmen med
utskriftsinställningar.
• I Standardkopia (Standard copy):
Följande skärm visas när du trycker på knappen Funktion (Function) till höger på skärmen för
vänteläge för kopiering.
• I Kopiera utan ram (Borderless copy) eller Ramraderingskopia (Frame erase copy):
Följande skärm visas innan kopiering startar.
Alternativ för inställningar
Du kan änge följande inställningsalternativ.
Ändra inställningsalternativ med hjälp av knappen
/
508
och ändra inställningen med knappen
/
.
Obs!
• Beroende på vilken kopieringsmeny du har valt kan vissa inställningar inte väljas. I det här avsnittet
beskrivs inställningsalternativen för funktionen Standardkopia (Standard copy).
De inställningsalternativ som inte kan väljas visas nedtonade.
Mer information om inställningsalternativen för Fotokopia (Photo copy) finns i Kopiera foton.
• Du kan inte använda vissa kombinationer av inställningar på kopieringsmenyn. Om inställningen som
inte går att ange i kombination väljs, visas Felinformation (Error details) på LCD-skärmen. Om
detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att trycka på knappen Funktion (Function) till
vänster och ändrar sedan inställningen.
• Inställningarna för t.ex. pappersstorlek och medietyp sparas när enheten stängs av.
• När kopieringen startas via en kopieringsmeny och den valda inställningen inte kan användas visas
Angiven funktion ej tillgänglig med aktuella inställningar. (The specified function is not
available with current settings.) på LCD-skärmen. Ändra inställningen med hjälp av anvisningarna
på skärmen.
1. Förstor. (Magnif.) (Förstoring)
Ange metod för förminskning/förstoring.
Förminska eller förstora en kopia
2. Intensitet (Intensity)
Ange intensitet. När Auto är valt justeras intensiteten automatiskt enligt de original som har placerats
på glasskivan. Auto visas på skärmen för vänteläge för kopiering.
3. Sidstorlek (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
4. Medietyp (Type) (Mediatyp)
509
Välj typ av papper som har fyllts på.
5. Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Justera utskriftskvaliteten efter originalet.
Viktigt!
• Om du använder Utkast (Draft) och Medietyp (Type) är inställt på Vanligt papper (Plain
paper) och kvaliteten blir sämre än förväntat kan du välja Standard eller Hög (High) för
Utsk.kval (Print qlty) och pröva att kopiera igen.
• Välj Hög (High) för Utsk.kval (Print qlty) om du vill kopiera i gråskala. Med Gråskala återges
nyanser i gråskala i stället för svart eller vitt.
6. Layout
Välj layouten.
Kopiera två sidor på en sida
Kopiera fyra sidor på en sida
7. 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting)
Välj om dubbelsidig kopiering ska utföras.
Dubbelsidig kopiering
510
Förminska eller förstora en kopia
Du kan ange förstoringsgraden, välja den förinställda förstoringsgraden eller välja att använda kopiering
med anpassning till sida.
LCD-skärmen nedan visas när du trycker på knappen Funktion (Function) till höger på skärmen för
vänteläge för kopieringen. Välj metod för förminskning/förstoring på Förstor. (Magnif.).
Obs!
• Det kan hända att vissa av metoderna för förminskning/förstoring inte är tillgängliga beroende på den
valda kopieringsmenyn.
• Anpassa till sida
Enheten minskar eller förstorar automatiskt bilden så att den passar pappersstorleken.
Inställningen som har valts för Förstor. (Magnif.): Anp till sida (Fit to page)
Obs!
• När du väljer Anp till sida (Fit to page) kan det hända att sidstorleken inte identifieras korrekt,
beroende på originalet. I det här fallet ändrar du inställningarna utom Anp till sida (Fit to page).
• Förinställd grad
Du kan välja en av de förinställda graderna för att förstora eller förminska kopior.
Välj en lämplig förstoringsgrad utifrån storleken på originalet och den pappersstorlek som används.
Inställningen som har valts för Förstor. (Magnif.): 70% A4->A5/86% A4->B5/94% A4->LTR/115% B5>A4/141% A5->A4/156% 5x7->LTR/183% 4x6->LTR
Obs!
• Det kan hända att vissa av de förinställda förstoringsgraderna inte är tillgängliga beroende på i
vilket land eller område du köpte produkten.
• Gradspecificerad kopia
Du kan ange kopieringsgraden som en procentandel för förstoring eller förminskning av kopior.
511
Om du väljer något annat än Anp till sida (Fit to page) och trycker på knappen Funktion (Function) till
höger visas fönstret Förstoring (Magnification). Använd knappen
för att ange förstoringen.
Obs!
• Du kan välja värden från 25% MIN. (25% MIN) (lägsta kopieringsgrad) upp till 400% MAX. (400% MAX)
(högsta kopieringsgrad).
• Om du vill göra en kopia i samma storlek som originalet väljer du Samma storlek (Same size).
512
Dubbelsidig kopiering
När du väljer 2-sidigt (2-sided) för 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting) i Standardkopia (Standard
copy) kan du kopiera två olika originalsidor på de båda sidorna av ett ark.
Tryck på höger Funktion (Function)-knapp om du vill välja orientering och häftningssida.
• När du väljer Stående (Portrait) för Orientering (Orientation) och Häfta långsidan (Long-side
stapling) för Häftningssida utskrift (Stapling side of print paper):
• När du väljer Stående (Portrait) för Orientering (Orientation) och Häfta kortsidan (Short-side
stapling) för Häftningssida utskrift (Stapling side of print paper):
• När du väljer Liggande (Landscp.) för Orientering (Orientation) och Häfta långsidan (Long-side
stapling) för Häftningssida utskrift (Stapling side of print paper):
• När du väljer Liggande (Landscp.) för Orientering (Orientation) och Häfta kortsidan (Short-side
stapling) för Häftningssida utskrift (Stapling side of print paper):
När du har valt häftningssida och tryckt på OK kan du välja om du vill använda
förhandsgranskningsskärmen. Om du väljer PÅ (ON) visas förhandsgranskningsskärmen. Där kan du
kontrollera orienteringen.
Obs!
• Om Enhetens minne är fullt. Kan inte fortsätta. (Device memory is full. Cannot continue
process.) visas på LCD under skanning ställer du in utskriftskvaliteten på Standard och försöker igen.
Om problemet kvarstår kan du ställa in utskriftskvaliteten på Utkast (Draft) och pröva att kopiera igen.
• Inställningarna för dubbelsidig kopiering kan användas i kombination med 2-på-1 kopiering (2-on-1
copy) eller 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy).
513
Kopiera två sidor på en sida
Kopiera fyra sidor på en sida
• Om du kopierar i svartvitt kan utskriftsintensiteten i en dubbelsidig kopia skilja sig från intensiteten i en
ensidig kopia.
När du kontrollerar orienteringen:
När du använder förhandsgranskningsskärmen visas skärmen nedan innan kopieringen startar så att du
kan kontrollera orienteringen.
1. Rotera (Rotate)
Om du trycker på knappen Funktion (Function) till höger roteras orienteringen 180 grader.
2. Skanna igen (Rescan)
Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster om du vill skanna originalet igen.
Tryck på OK för att starta skanningen.
När skanningen har slutförts:
Skärmen Dokumentinställning (Document setting) visas på LCD-skärmen när varje originalark har
skannats.
Ta bort det första originalarket från glasskivan efter skanningen och placera nästa ark på glasskivan.
Tryck sedan på OK.
Obs!
• Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster när du är klar med skanningen. Kopieringen
startas på enheten.
• Du kan lägga till kopiering när utskrift pågår.
514
Lägga till kopiering (spara kopia)
515
Om menyn Specialkopia
Nedanstående menyer går att välja på menyn Avancerad utskrift (Advanced print) för kopiering av
original.
Kopiera utan ram (Borderless copy)
Du kan kopiera färgbilder så att de fyller hela sidan utan några kanter.
Kopiera utan ram
Ramraderingskopia (Frame erase copy)
När du kopierar tjocka original, till exempel böcker, kan du göra en kopia utan svarta marginaler runt bilden
och fästmarginalskugga.
Kopiera tjocka original, till exempel böcker
Fotokopia (Photo copy)
Du kan kopiera alla skannade foton.
Kopiera foton
516
Kopiera tjocka original, till exempel böcker
När du kopierar tjocka original, till exempel böcker, kan du göra en kopia utan svarta marginaler runt bilden
och fästmarginalskugga. Funktionen gör att du kan minska onödig bläckförbrukning.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på papper.
3. Välj
Avancerad utskrift (Advanced print) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
4. Välj
Ramraderingskopia (Frame erase copy) och tryck sedan på OK.
5. Lägg originaldokumentet på glasskivan.
6. Tryck på + eller - för att ange antalet kopior.
Ändra utskriftsinställningarna efter behov.
Ställa in kopieringsalternativ
Obs!
• När skärmen för vänteläge för kopiering visas kan du förhandsgranska en bild av utskriften genom
att trycka på höger Funktion (Function)-knapp.
Visa förhandsgranskningsfönstret
7. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller knappen Svart (Black) för svartvita kopior.
Kopieringen startas på enheten.
Obs!
• Stäng dokumentluckan.
• Det kan förekomma en tunn svart marginal runt bilden. Denna funktion tar bara bort de mörka
marginalerna. Om en skannad bok är för tunn eller om enheten används i närheten av ett fönster eller i
en ljus miljö kan det fortfarande förekomma en svag svart ram. Om färgen i ett original är mörk kan
enheten inte skilja dokumentfärgen från skuggan, vilket kan medföra en viss beskärning eller skugga på
vecket.
517
Kopiera utan ram
Du kan kopiera färgbilder på fotopapper så att de fyller ut hela sidan utan några kanter.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på fotopapper.
3. Välj
Avancerad utskrift (Advanced print) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
4. Välj
Kopiera utan ram (Borderless copy) och tryck sedan på OK.
5. Placera originalet på glasskivan.
6. Tryck på + eller - för att ange antalet kopior.
Ändra utskriftsinställningarna efter behov.
Ställa in kopieringsalternativ
7. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller knappen Svart (Black) för svartvita kopior.
Kopieringen startas på enheten.
Obs!
• Kanterna kan komma att skäras av något eftersom den kopierade bilden förstoras för att fylla upp hela
sidan. Du kan ändra hur mycket som ska skäras bort från kanterna av originalbilden. Det beskurna
området blir emellertid större om förlängningsmåttet är stort.
Mer information:
Utökat antal kopior (Extended copy amount)
• Mer information om pappersstorlekar och medietyper för utskrift utan ram:
Utskriftsområde
518
Kopiera foton
Du kan scanna och skriva ut foton på en gång.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på fotopapper.
3. Välj
Avancerad utskrift (Advanced print) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
4. Välj
Fotokopia (Photo copy) och tryck sedan på OK.
5. Kontrollera instruktionen på skärmen och tryck på OK.
6. Följ anvisningarna på skärmen när du lägger fotot på glasskivan, och tryck sedan på OK.
Obs!
• Mer information om hur du lägger foton på glasskivan:
Fylla på original
När skanningen är klar visas bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar.
7. Ange inställningarna efter behov.
Ändra inställningsalternativ med hjälp av knappen
/
och ändra inställningen med knappen
/
.
Obs!
• Det går inte att ange vissa inställningar i kombination med inställningarna av andra
inställningsalternativ, beroende på inställningsalternativ. Om inställningen som inte går att ange i
kombination väljs visas Felinformation (Error details) på LCD-skärmen. Om detta inträffar
bekräftar du meddelandet genom att trycka på knappen Funktion (Function) till vänster och
ändrar sedan inställningen.
1. Sidstorlek (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
519
2. Medietyp (Type) (Mediatyp)
Välj typ av papper som har fyllts på.
3. Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Välj utskriftskvalitet efter originalet.
4. Ram (Border) (Utskrift med/utan ramar)
Välj utskrift med eller utan ramar.
5. Fotokorr. (Photo fix)
Välj Ingen korrigering (No correction), Autofotokorr. (Auto photo fix) eller Tonkorrigering
(Fade restoration).
Obs!
• Om Ingen korrigering (No correction) har valts skrivs den skannade bilden ut utan
korrigering på enheten.
• När Autofotokorr. (Auto photo fix) har valts korrigerar enheten bilden automatiskt.
• När Tonkorrigering (Fade restoration) har valts korrigerar enheten den skannade bilden
som har bleknat med tiden.
8. Tryck på + eller - för att ange antalet kopior.
Obs!
• Du kan förhandsgranska en bild av utskriften genom att trycka på knappen Funktion (Function)
till höger. Använd knappen
• Om
/
för att ändra visning.
visas på fotot har det utskrivna fotot kanske inte skannats korrekt. Scanna om fotot.
9. Om du vill skriva ut i färg trycker du på Färg (Color), annars trycker du på Svart (Black).
Utskriften startas på enheten.
Obs!
• Om fotot inte scannades korrekt visas en bekräftelseskärm med en fråga om du vill fortsätta att
skriva ut. Om du väljer Ja (Yes) börjar enheten att skriva ut. Om du scannar om fotot väljer du Nej
(No) och scannar fotot en gång till.
520
Kopiera två sidor på en sida
När du väljer 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) för Layout i Standardkopia (Standard copy) kan du kopiera
två originalsidor på ett enda pappersark genom att minska varje bild.
Tryck på knappen Funktion (Function) till höger i skärmen för vänteläge för kopieringen när du vill visa
utskriftsinställningarna och välj 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) för Layout.
Tryck på höger Funktion (Function)-knapp om du vill ange orientering och avancerat layout.
• När du väljer Stående (Portrait) för Orientering (Orientation) och Vänster till höger (Left to right) för
Layout för 2-på-1-kopia (2-on-1 copy layout):
• När du väljer Stående (Portrait) för Orientering (Orientation) och Höger till vänster (Right to left) för
Layout för 2-på-1-kopia (2-on-1 copy layout):
• När du väljer Liggande (Landscp.) för Orientering (Orientation) och Uppifrån och ned (Top to
bottom) för Layout för 2-på-1-kopia (2-on-1 copy layout):
• När du väljer Liggande (Landscp.) för Orientering (Orientation) och Nedifrån och upp (Bottom to
top) för Layout för 2-på-1-kopia (2-on-1 copy layout):
När du har valt layout och tryckt på OK kan du välja om du vill använda förhandsgranskningsskärmen. Om
du väljer PÅ (ON) visas förhandsgranskningsskärmen. Där kan du kontrollera orienteringen.
Obs!
• Om Enhetens minne är fullt. Kan inte fortsätta. (Device memory is full. Cannot continue
process.) visas på LCD under skanning ställer du in utskriftskvaliteten på Standard och försöker igen.
Om problemet kvarstår kan du ställa in utskriftskvaliteten på Utkast (Draft) och pröva att kopiera igen.
• Den här funktionen kan användas tillsammans med funktionen Dubbelsidig kopiering.
521
Du kan kombinera funktionerna och kopiera fyra originalsidor på ett pappersark. Du kopierar då två
originalsidor på varje sida av ett papper.
När du kombinerar funktionerna väljer du inställningen 2-sidigt (2-sided) för 2-sidig utskrift (2sidedPrintSetting) och sedan orientering och häftningssidan på utskriften på skärmen
Utskriftsinställningar.
Mer information om dubbelsidig kopiering:
Dubbelsidig kopiering
När du kontrollerar orienteringen:
När du använder förhandsgranskningsskärmen visas skärmen nedan innan kopieringen startar så att du
kan kontrollera orienteringen.
1. Rotera (Rotate)
Om du trycker på knappen Funktion (Function) till höger roteras orienteringen 180 grader.
2. Skanna igen (Rescan)
Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster om du vill skanna originalet igen.
Tryck på OK för att starta skanningen.
När skanningen har slutförts:
Skärmen Dokumentinställning (Document setting) visas på LCD-skärmen när det första originalarket
har skannats.
Ta bort det första arket från glasskivan och placera det andra arket på glasskivan i stället. Tryck sedan på
OK.
Enheten börjar skanna det andra arket av originalet och skriver ut en kopia.
522
Obs!
• Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster när du är klar med skanningen. Kopieringen
startas på enheten.
• Du kan lägga till kopiering när utskrift pågår.
Lägga till kopiering (spara kopia)
• Om du använder funktionen i kombination med Dubbelsidig kopiering visas skärmen
Dokumentinställning (Document setting) när skanningen av det andra originalarket har slutförts.
Följ anvisningarna på skärmen för att scanna det tredje och fjärde arket av originalet.
523
Kopiera fyra sidor på en sida
När du väljer 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) för Layout i Standardkopia (Standard copy) kan du kopiera
fyra originalsidor på ett enda pappersark genom att minska varje bild. Fyra olika layouter finns tillgängliga.
Tryck på knappen Funktion (Function) till höger i skärmen för vänteläge för kopieringen när du vill visa
utskriftsinställningarna och välj 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) för Layout.
Tryck på höger Funktion (Function)-knapp om du vill ange orientering och avancerat layout.
Obs!
• Layouten är samma oavsett orientering.
• När du väljer Övr. vänstra åt höger (Upper-left to right) för Layout för 4-på-1 kopia (4-on-1 copy
layout):
• När du väljer Övr. högra åt vänster (Upper-right to left) för Layout för 4-på-1 kopia (4-on-1 copy
layout):
• När du väljer Övr. vänstra nedåt (Upper-left to bottom) för Layout för 4-på-1 kopia (4-on-1 copy
layout):
• När du väljer Övr. högra nedåt (Upper-right to bottom) för Layout för 4-på-1 kopia (4-on-1 copy
layout):
524
När du har valt layout och tryckt på OK kan du välja om du vill använda förhandsgranskningsskärmen. Om
du väljer PÅ (ON) visas förhandsgranskningsskärmen. Där kan du kontrollera orienteringen.
Obs!
• Om Enhetens minne är fullt. Kan inte fortsätta. (Device memory is full. Cannot continue
process.) visas på LCD under skanning ställer du in utskriftskvaliteten på Standard och försöker igen.
Om problemet kvarstår kan du ställa in utskriftskvaliteten på Utkast (Draft) och pröva att kopiera igen.
• Den här funktionen kan användas tillsammans med funktionen Dubbelsidig kopiering.
Du kan kombinera funktionerna och kopiera åtta originalsidor på ett pappersark. Du kopierar då fyra
originalsidor på varje sida av ett papper.
När du kombinerar funktionerna väljer du inställningen 2-sidigt (2-sided) för 2-sidig utskrift (2sidedPrintSetting) och sedan orientering och häftningssidan på utskriften på skärmen
Utskriftsinställningar.
Mer information om dubbelsidig kopiering:
Dubbelsidig kopiering
När du kontrollerar orienteringen:
När du använder förhandsgranskningsskärmen visas skärmen nedan innan kopieringen startar så att du
kan kontrollera orienteringen.
1. Rotera (Rotate)
Om du trycker på knappen Funktion (Function) till höger roteras orienteringen 180 grader.
2. Skanna igen (Rescan)
Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster om du vill skanna originalet igen.
Tryck på OK för att starta skanningen.
525
När skanningen har slutförts:
Skärmen Dokumentinställning (Document setting) visas på LCD-skärmen när varje originalark har
skannats.
Ta bort det första originalarket från glasskivan efter skanningen och placera nästa ark på glasskivan.
Tryck sedan på OK.
När du har skannat det fjärde arket av originalet börjar enheten kopiera.
Obs!
• Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster när du är klar med skanningen. Kopieringen
startas på enheten.
• Du kan lägga till kopiering när utskrift pågår.
Lägga till kopiering (spara kopia)
• Om du använder funktionen i kombination med Dubbelsidig kopiering visas skärmen
Dokumentinställning (Document setting) när skanningen av det fjärde originalarket har slutförts.
Följ anvisningarna på skärmen för att scanna resten av originalen.
526
Scanna
Skanna från en dator
Scanna från enhetens manöverpanel
527
Skanna från en dator
Skanna med IJ Scan Utility
Skanna med programvara som du använder (ScanGear)
Användbar information om scanning
Meny och skärmbild med inställningar för IJ Network Scanner Selector EX
Andra scanningsmetoder
Placera objekt (när du scannar från en dator)
528
Skanna med IJ Scan Utility
Vad är IJ Scan Utility (scannerprogramvara)?
Starta IJ Scan Utility
Enkel scanning med automatisk scanning Förenklad
Scanna dokument
Scanna foton
Scanna med inställningar för favoriter
Scanna objet som är större än glaset (Bildsammanfogning)
Scanna flera objekt samtidigt
Spara efter att ha kontrollerat scanningens resultat
Skicka scannade bilder via e-post
Extrahera text från scannade bilder (OCR)
IJ Scan Utility-skärmar
529
Vad är IJ Scan Utility (scannerprogramvara)?
IJ Scan Utility är ett program som ger dig möjlighet att enkelt scanna dokument, foton osv.
Du kan när som helst gå från att scanna till att spara genom att klicka på motsvarande ikon i huvudfönstret i
IJ Scan Utility.
Vad du kan göra med IJ Scan Utility
Scanna enkelt utifrån användningssyfte
Du kan enkelt scanna bara genom klicka på en ikon som Automatisk (Auto), eller på Dokument
(Document) för att få skarpare text och bättre läsbarhet i dokument eller magasin, eller på Foto
(Photo) för att scanna med inställningar som är lämpliga för foton, typen av objekt eller
användningssyftet.
Obs!
• Se "Huvudskärm i IJ Scan Utility" för mer information om huvudskärmen i IJ Scan Utility.
Spara scannade bilder automatiskt
Scannade bilder sparas automatiskt i en förinställd mapp. Mappen går att ändra vid behov.
Obs!
• Följande mappar används som standard för att spara.
•
•
•
•
•
Windows 8.1: Mappen Dokument (Documents)
Windows 8: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows 7: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows Vista: Mappen Dokument (Documents)
Windows XP: Mappen Mina dokument (My Documents)
• Se "Dialogrutan Inställningar" för hur du anger en mapp.
Integrera med program
Du kan använda de inscannade bilderna tillsammans med andra program, t.ex. visa scannade bilder i
ditt favoritprogram, bifoga dem till e-postmeddelanden, extrahera text ur bilder och mer.
530
Viktigt!
• En del funktioner finns endast tillgängliga när My Image Garden är installerat.
Obs!
• Se "Dialogrutan Inställningar" för hur du anger program att integrera med.
531
Starta IJ Scan Utility
Obs!
• Om du har fler än en scanner eller har ändrat från USB-anslutning till nätverksanslutning konfigurerar
du nätverksmiljön från IJ Scan Utility.
Inställningar för scanning via nätverk
Följ stegen nedan för att starta IJ Scan Utility.
Windows 8.1/Windows 8:
Välj IJ Scan Utility på startskärmen för att starta IJ Scan Utility.
Om IJ Scan Utility inte visas på startskärmen väljer du Sök (Search) och söker efter "IJ Scan Utility".
Windows 7/Windows Vista/Windows XP:
På Start-menyn väljer du Alla program (All Programs) > Canon Utilities > IJ Scan Utility > IJ Scan
Utility för att starta IJ Scan Utility.
532
Enkel scanning med automatisk scanning
Du kan scanna enkelt genom att identifiera objekttypen automatiskt.
Viktigt!
• Följande objekt kanske inte scannas på rätt sätt. I så fall justerar du beskärningsramarna
(skanningsområdena) i helbildsvy i ScanGear (skannerdrivrutin) och skannar på nytt.
•
•
•
•
Foton som har en vitaktig bakgrund
Objekt som har skrivits ut på vitt papper, handskrivna dokument, visitkort m.m.
Tunna objekt
Tjocka objekt
1. Kontrollera att din scanner eller skrivare är på.
2. Placera objekten på glasskivan på scannern eller skrivaren.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
3. Starta IJ Scan Utility.
4. Klicka på Automatisk (Auto).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Om du vill utföra lämpliga korrigeringar beroende på objekttyp klickar du på Inställn... (Settings...) och
markerar kryssrutan Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image
correction) i dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
• Skannade bilder sparas i mappen som har ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I
dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) kan du även göra olika
avancerade inställningar.
• Se följande sidor för att scanna genom att ange objekttyp.
Scanna foton
Scanna dokument
Scanna med inställningar för favoriter
533
Scanna dokument
Du kan scanna objekt som placeras på glaset med inställningar som lämpar sig för dokument.
1. Placera objektet på glaset.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
2. Starta IJ Scan Utility.
3. Klicka på Inställn... (Settings...), ställ sedan in pappersstorleken, upplösningen etc. i
dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) om det
behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
4. Klicka på Dokument (Document).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Skannade bilder sparas i mappen som har ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) som visas när du klickar på Inställn...
(Settings...). I dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) kan du
även göra olika avancerade inställningar.
534
Scanna foton
Du kan scanna foton som placeras på glaset med inställningar som lämpar sig för foton.
1. Placera fotot på glaset.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
2. Starta IJ Scan Utility.
3. Klicka på Inställn... (Settings...), ställ sedan in pappersstorleken, upplösningen etc. i
dialogrutan Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) om det behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
4. Klicka på Foto (Photo).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Skannade bilder sparas i mappen som har ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I
dialogrutan Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) kan du även göra olika avancerade
inställningar.
535
Scanna med inställningar för favoriter
Du kan scanna objekt som placeras på glaset med dina sparade inställningar för favoriter.
Det är ett smidigt sätt att spara inställningar du använder ofta eller när du anger detaljerade
scanningsinställningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...), ange objekttypen, upplösningen etc. i dialogrutan
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) om det behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
Obs!
• När inställningarna väl har gjorts kan du scanna med samma inställningar nästa gång.
3. Placera objektet på glaset.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
4. Klicka på Anpassad (Custom).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Skannade bilder sparas i mappen som har ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I
dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) kan du även göra olika
avancerade inställningar.
536
Scanna objet som är större än glaset (Bildsammanfogning)
Du kan scanna vänstra och högra halvan av ett objekt som är större än glaset och sedan kombinera dem till
en enda bild. Objekt upp till två gånger så stora som glaset kan scannas.
Obs!
• Följande anvisningar går igenom hur du scannar med objektet placerat på vänstersidan.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...), ange objekttypen, upplösningen etc. i dialogrutan
Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)) om det behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
3. Klicka på Sammanfoga (Stitch).
Fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) visas.
4. Välj utmatningsstorlek i Välj utmatningsstorlek (Select Output Size) efter pappersstorlek.
5. Kontrollera att Skanna från vänster (Scan from Left) är markerat i Skanningsriktning
(Scan Direction).
537
6. Placera objektet som ska visas till vänster på skärmen med framsidan nedåt på glaset.
7. Klicka på Börja skanna bild 1 (Start Scanning Image 1).
Det första objektet scannas och visas i 1.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
8. Placera objektet som ska visas till höger på skärmen med framsidan nedåt på glaset.
538
9. Klicka på Börja skanna bild 2 (Start Scanning Image 2).
Det andra objektet scannas och visas i 2.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
10. Justera de scannade bilderna om det behövs.
Använd verktygsfältet för att rotera, zooma in/ut eller dra i bilderna för att justera positionen.
539
Obs!
• Markera kryssrutan Justera beskärningsramar (Adjust cropping frames) för att definiera det
område som ska sparas.
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
• För att skanna ett objekt igen markerar du bilden i förhandsgranskningen eller miniatyrvyn högst
upp på skärmen och klickar sedan på
(Ta bort). Den markerade bilden tas bort och du kan
nu scanna objektet igen.
11. Klicka på Spara (Save).
Den kombinerade bilden sparas.
Obs!
• Se "Fönstret Bildsammanfogning" för mer information om fönstret Bildsammanfogning (Image
Stitch).
• Du kan göra avancerade skannerinställningar i dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
(Settings (Scan and Stitch)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...).
540
Scanna flera objekt samtidigt
Du kan scanna två eller flera foton (små objekt) på glaset samtidigt och spara dem som två enskilda bilder.
Viktigt!
• Följande objekt kanske inte scannas på rätt sätt. I så fall justerar du beskärningsramarna
(skanningsområdena) i helbildsvy i ScanGear (skannerdrivrutin) och skannar på nytt.
•
•
•
•
Foton som har en vitaktig bakgrund
Objekt som har skrivits ut på vitt papper, handskrivna dokument, visitkort m.m.
Tunna objekt
Tjocka objekt
Se "Scanna flera dokument samtidigt med ScanGear (scannerdrivrutin)" för din modell på startsidan i
Onlinehandbok om du vill veta mer.
Använda automatisk scanning:
Oavsett om flera objekt har identifierats automatiskt eller inte. Klicka på Automatisk (Auto) och scanna.
Enkel scanning med automatisk scanning
Inte använda automatisk scanning:
I dialogrutan Inställningar ställer du in Pappersstorlek (Paper Size) på Automatisk skanning (Auto
scan) och scannar.
Obs!
• Fönstren för skanning med favoritinställningar används som exempel i följande beskrivningar.
1. Placera objekten på glaset.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
2. Starta IJ Scan Utility.
3. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
4. Klicka på Anpassad skanning (Custom Scan).
541
5. Välj Välj källa (Select Source) efter de objekt som ska scannas.
6. Välj Automatisk skanning (Auto scan) för Pappersstorlek (Paper Size) och klicka på
OK.
542
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
7. Klicka på Anpassad (Custom).
Flera objekt scannas samtidigt.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Scannade bilder sparas i mappen som ställts in för Spara i (Save in) i dialogrutan för motsvarande
Inställningar som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I varje Inställnings-ruta kan du även
göra avancerade inställningar.
543
Spara efter att ha kontrollerat scanningens resultat
Du kan kontrollera scanningens resultat och sedan spara bilderna på en dator.
Viktigt!
• Du kan inte kontrollera skanningens resultat innan du sparar när du skannar med Automatisk (Auto)
eller manöverpanelen.
Obs!
• Fönstren för scanning av foton används som exempel i följande beskrivningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Klicka på Fotoskanning (Photo Scan).
4. Markera kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) och klicka på
OK.
544
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Dialogrutan Inställningar (ScanGear)
5. Klicka på Foto (Photo).
Scanningen startas.
När scanningen har slutförts visas dialogrutan Spara inställningar (Save Settings).
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
6. Ändra vid behov bildernas ordning och hur filer ska sparas.
Du kan ändra bildernas ordning och hur filer ska sparas i dialogrutan Spara inställningar (Save
Settings).
545
Obs!
• Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 8.1: Mappen Dokument (Documents)
• Windows 8: Mappen Mina dokument (My Documents)
• Windows 7: Mappen Mina dokument (My Documents)
• Windows Vista: Mappen Dokument (Documents)
• Windows XP: Mappen Mina dokument (My Documents)
7. Klicka på OK.
Scannade bilder sparas enligt inställningarna.
546
Skicka scannade bilder via e-post
Du kan skicka scannade bilder via e-post.
Obs!
• Fönstren för scanning av foton används som exempel i följande beskrivningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Klicka på Fotoskanning (Photo Scan).
4. Välj Bifoga till e-post (Attach to e-mail) i Programinställningar (Application Settings)
och välj ett e-postprogram.
547
Obs!
• Du kan lägga till e-postprogram att använda för bilagor på den nedrullningsbara menyn.
• Om Ingen (bifoga manuellt) (None (Attach Manually)) har valts måste du bifoga de scannade
och sparade bilderna till ett e-postmeddelande manuellt.
5. Klicka på OK.
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
548
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (ScanGear)
6. Klicka på Foto (Photo).
Scanningen startas.
När scanningen är slutförd startas den angivna e-postklienten och bilderna bifogas till det nya
meddelandet.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• De scannade bilderna sparas enligt inställningarna i dialogrutan Inställningar.
• När kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) markeras i dialogrutan
Inställningar visas dialogrutan Spara inställningar (Save Settings). Efter att du har angett
alternativ för att spara och klickat på OK, sparas och bifogas de scannade bilderna automatiskt till
ett nytt meddelande i den angivna e-postklienten.
7. Ange mottagare, ange ett ämne och meddelandetext och skicka e-postmeddelandet.
Se handboken för e-postprogrammet för e-postinställningar.
549
Extrahera text från scannade bilder (OCR)
Scanna text i magasin och tidningar och visa den i en textredigerare.
Obs!
• När du scannar kan du extrahera text med Dokument (Document), Anpassad (Custom) eller
ScanGear.
• Fönstren för scanning av dokument används som exempel i följande beskrivningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Klicka på Dokumentskanning (Document Scan).
Obs!
• För Upplösning (Resolution) kan endast 300 dpi eller 400 dpi ställas in när Starta OCR (Start
OCR) har valts under Programinställningar (Application Settings).
550
4. Välj Starta OCR (Start OCR) för Programinställningar (Application Settings) och välj
sedan vilket program du vill visa reusltatet med.
Obs!
• Om inget kompatibelt program är installerat, extraheras texten i bilden och visas i din
textredigerare.
Texten som visas baseras på Dokumentspråk (Document Language) i dialogrutan
Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings)). Välj det språk som ska
extraheras i Dokumentspråk (Document Language) och scanna.
• Du kan lägga till programmet på den nedrullningsbara menyn.
5. Klicka på OK.
551
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (ScanGear)
6. Klicka på Dokument (Document).
Scanningen startas.
När scanningen är utförd sparas de scannade bilderna enligt inställningarna och den extraherade texten
visas i angivet program.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Texten som visas i din textredigerare är inte alltid helt exakt återgiven. Text i bilder från följande
dokumenttyper kanske inte identifieras korrekt.
• Dokument som innehåller text med en teckenstorlek som ligger utanför intervallet 8–40
punkter (vid 300 dpi)
• Lutande dokument
• Dokument som har placerats upp och ned eller dokument med text med fel orientering
(roterade tecken)
• Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
• Dokument med ett smalt radavstånd
• Dokument som innehåller text med en färgad bakgrund
• Dokument på flera olika språk
552
IJ Scan Utility-skärmar
Huvudskärm i IJ Scan Utility
Dialogrutan Inställningar
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Dialogrutan Inställningar (ScanGear)
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument))
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
Dialogrutan Spara inställningar
Fönstret Bildsammanfogning
553
Huvudskärm i IJ Scan Utility
Följ stegen nedan för att starta IJ Scan Utility.
Windows 8.1 / Windows 8:
Välj IJ Scan Utility på startskärmen för att starta IJ Scan Utility.
Om IJ Scan Utility inte visas på startskärmen väljer du Sök (Search) och söker efter "IJ Scan Utility".
Windows 7/Windows Vista/Windows XP:
På Start-menyn väljer du Alla program (All Programs) > Canon Utilities > IJ Scan Utility > IJ Scan
Utility för att starta IJ Scan Utility.
Du kan gå från scanning till att spara på en gång genom att klicka på motsvarande ikon.
Produktnamn (Product Name)
Visar namnet på produkten som IJ Scan Utility för närvarande har konfigurerats att använda.
Om produkten som visas inte är den du vill använda kan du ange önskad produkt i listan.
Dessutom kan du välja en med "Nätverk" efter produktnamnet för nätverksanslutning.
Obs!
• Se "Inställningar för scanning via nätverk" för information om hur du konfigurerar nätverksmiljön.
Automatisk (Auto)
Identifierar objekttypen automatiskt och sparar dem till en dator. Även dataformatet för de sparade
filerna väljs automatiskt.
Inställningar för att spara och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
Dokument (Document)
Scannar objekt såsom dokument och sparar dem på en dator.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)).
Foto (Photo)
Scannar objekt såsom foton och sparar dem på en dator.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)).
Anpassad (Custom)
Scannar objekt med dina inställningar för favoriter och sparar bilderna på en dator. Objekttypen kan
identifieras automatiskt.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)).
554
Sammanfoga (Stitch)
Visar fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) där du kan scanna vänstra och högra halvan av ett
objekt som är större än glaset och sedan kombinera de scannade bilderna till en enda bild.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)).
ScanGear
Startar ScanGear (skannerdrivrutin) som du kan använda för att utföra bildkorrigeringar och
färgjusteringar när du skannar.
Inställningar för att spara/skanna och program kan anges i dialogrutan Inställningar (ScanGear)
(Settings (ScanGear)).
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Inställn... (Settings...)
Visar dialogrutan Inställningar där du kan ange inställningar för att spara/skanna och vad som ska
hända efter en skanning.
555
Dialogrutan Inställningar
Det finns tre flikar i dialogrutan Inställningar:
(Skanna från en dator),
(Skanna från
manöverpanelen) och
(Allmänna inställningar). När du klickar på en flik växlar vyn i den röda ramen och
ger dig möjlighet att göra avancerade inställningar för funktionerna på varje flik.
Fliken (Skanna från en dator)
Du kan ange vad som ska hända när du scannar från IJ Scan Utility eller My Image Garden.
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Dialogrutan Inställningar (ScanGear)
Fliken (Skanna från manöverpanelen)
Du kan ange vad som ska hända när du scannar från manöverpanelen.
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument))
556
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden visas inte fliken
manöverpanelen).
(Skanna från
Fliken (Allmänna inställningar)
Du kan ställa in produkt att använda, begränsningar för filstorlek i e-postbilagor, språk för att identifiera
text i bilder samt mapp att spara bilder i temporärt.
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
557
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Klicka på Automatisk skanning (Auto Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan
Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) kan du göra avancerade
scanningsinställningar för att automatiskt identifiera objekttyp.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte inställningsobjekt för
Programinställningar (Application Settings).
Objekt som stöds
Foton, vykort, visitkort, magasin, tidningar, dokument och Blu-ray/DVD/CD-skivor.
Viktigt!
• För att scanna följande objekttyper anger du objekttyp och storlek i dialogrutan Inställningar
(Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)), dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
(Settings (Photo Scan)) eller dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom
Scan)) och klickar sedan på Foto (Photo), Dokument (Document) eller Anpassad (Custom) på
huvudskärmen i IJ Scan Utility. Det går inte att scanna korrekt med Automatisk (Auto).
• Foton i A4-storlek
• Textdokument som är mindre än 2L (127 x 178 mm) (5 x 7 tum), till exempel sidor från
pocketböcker med ryggen bortskuren
• Objekt som har skrivits ut på tunt vitt papper
558
• Långa smala objekt, t.ex. panoramafoton
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
• Placera objekten som ska scannas rätt på glaset. Annars kanske objekten inte scannas korrekt.
Se "Placera objekt (när du scannar från en dator)" för information om hur du ska placera objekt.
Obs!
• Om du vill minska moaré när du scannar sätter du Välj källa (Select Source) till Magasin (Magazine) i
dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) eller Inställningar
(Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) och klickar sedan på Dokument (Document) eller
Anpassad (Custom) på huvudskärmen i IJ Scan Utility.
(1) Område för skanningsalternativ
Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image correction)
Utför lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på objekttyp.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. För att ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan Välj målmapp (Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...)
på den nedrullningsbara menyn.
Följande mappar används som standard för att spara.
•
•
•
•
•
Windows 8.1: Mappen Dokument (Documents)
Windows 8: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows 7: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows Vista: Mappen Dokument (Documents)
Windows XP: Mappen Mina dokument (My Documents)
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Automatisk (Auto) är valt. Följande dataformat läggs automatiskt till objekttypen när du sparar.
559
• Foton, vykort, Blu-ray-/DVD-/CD-skivor och visitkort: JPEG
• Magasin, tidningar och dokument: PDF
Viktigt!
• Formatet som sparas kan variera beroende på hur objektet placeras.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
560
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan Välj program (Select Application) eller Välj målmapp
(Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på den nedrullningsbara
menyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
561
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Klicka på Dokumentskanning (Document Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa
dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) kan du utföra avancerade
scanningsinställningar för att scanna objekt som dokument.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från scanningsskärmen i My Image Garden, visas inte
inställningsobjekt för Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Välj vilken typ av objekt som ska scannas.
• Scanna dokument: Dokument (Document)
• Scanna magasin: Magasin (Magazine)
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
562
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för objektet som ska scannas.
Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en ruta där du kan ange pappersstorlek. Välj ett värde för
Enhet (Unit), ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på OK.
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att återställa de specificerade inställningarna till
standardinställningar.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
Obs!
• Endast 300 dpi eller 400 dpi kan ställas in när Starta OCR (Start OCR) har valts under
Programinställningar (Application Settings).
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Plus) för att ställa in följande.
Obs!
• När Färgläge (Color Mode) är Svartvitt (Black and White) visas endast Minska
fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow), Korrigera snett textdokument (Correct
slanted text document) och Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect
the orientation of text document and rotate image).
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och
enklare att läsa.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
Minska genomlysning (Reduce show-through)
Gör texten i ett objekt skarpare eller minskar genomlysningen i tidningar och liknande.
563
Minska moaré (Reduce moire)
Minskar moarémönster.
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn övergång
eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Minska moaré (Reduce moire).
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Obs!
• Använd fliken ScanGear (scannerdrivrutin) Avancerat läge (Advanced Mode) för att
korrigera skuggor mellan sidorna när du scannar objekt i icke-standardstorlekar eller
specifika områden.
Se "Korr. av fästmarginalskugga" för din modell på startsidan i Onlinehandbok om du vill
veta mer.
• Om du aktiverar den här funktionen kan det ta längre tid att scanna än normalt med
nätverksanslutning.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till +10
grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan identifieras
på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan
raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text document
and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera orienteringen
hos texten i det scannade dokumentet.
Viktigt!
• Endast textdokument skrivna på något av språken som kan väljas i Dokumentspråk
(Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) stöds.
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan identifieras
eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
564
•
•
•
•
Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
Dokument med mönstrad bakgrund
Markera i så fall kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) och
rotera bilden i dialogrutan Spara inställningar (Save Settings).
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. För att ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan Välj målmapp (Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...)
på den nedrullningsbara menyn.
Följande mappar används som standard för att spara.
•
•
•
•
•
Windows 8.1: Mappen Dokument (Documents)
Windows 8: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows 7: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows Vista: Mappen Dokument (Documents)
Windows XP: Mappen Mina dokument (My Documents)
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Viktigt!
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
• När Starta OCR (Start OCR) är valt i Programinställningar (Application Settings) kan du inte
välja PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Obs!
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
565
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
566
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på den nedrullningsbara menyn.
Starta OCR (Start OCR)
Välj det här alternativet när du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan Välj program (Select Application) eller Välj målmapp
(Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på den nedrullningsbara
menyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
567
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Klicka på Fotoskanning (Photo Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan
Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) kan du utföra avancerade
scanningsinställningar för att scanna objekt som foton.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte inställningsobjekt för
Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Foto (Photo) är valt.
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för objektet som ska scannas.
568
Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en ruta där du kan ange pappersstorlek. Välj ett värde för
Enhet (Unit), ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på OK.
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att återställa de specificerade inställningarna till
standardinställningar.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Plus) för att ställa in följande.
Viktigt!
• När Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White) är Inställningar för
bildbearbetning (Image Processing Settings) inte tillgängligt.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. För att ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan Välj målmapp (Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...)
på den nedrullningsbara menyn.
Följande mappar används som standard för att spara.
•
•
•
•
•
Windows 8.1: Mappen Dokument (Documents)
Windows 8: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows 7: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows Vista: Mappen Dokument (Documents)
Windows XP: Mappen Mina dokument (My Documents)
569
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF eller PNG.
Viktigt!
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
Obs!
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
570
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan Välj program (Select Application) eller Välj målmapp
(Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på den nedrullningsbara
menyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
571
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Klicka på Anpassad skanning (Custom Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa
dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) kan du utföra avancerade
scanningsinställningar för att scanna som du själv vill.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från scanningsskärmen i My Image Garden, visas inte
inställningsobjekt för Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Välj vilken typ av objekt som ska scannas. Välj Automatisk (Auto) för att identifiera objekttyp
automatiskt och ställa in Färgläge (Color Mode), Pappersstorlek (Paper Size) och Upplösning
(Resolution) automatiskt.
572
Viktigt!
• Objekttyper som stöds av Automatisk (Auto) är fotografier, vykort, visitkort, magasin, tidningar,
dokument och Blu-ray/CD/DVD-skivor.
• Ange objekttyp eller storlek för att scanna följande typer av objekt. Det går inte att scanna korrekt
med Automatisk (Auto).
• Foton i A4-storlek
• Textdokument som är mindre än 2L (127 x 178 mm) (5 x 7 tum), till exempel sidor från
pocketböcker med ryggen bortskuren
• Objekt som har skrivits ut på tunt vitt papper
• Långa smala objekt, t.ex. panoramafoton
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
• Placera objekten rätt beroende på vilken typ av objekt du ska scanna. Annars kanske objekten
inte scannas korrekt.
Se "Placera objekt (när du scannar från en dator)" för information om hur du ska placera objekt.
Obs!
• För att konvertera text i bilden till textdata efter att den scannats anger du Välj källa (Select
Source) istället för att välja Automatisk (Auto).
• Om du vill minska moaréeffekten sätter du Välj källa (Select Source) till Magasin (Magazine).
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Obs!
• Endast Färg (Color) är tillgängligt när Välj källa (Select Source) står på Automatisk (Auto).
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för objektet som ska scannas.
Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en ruta där du kan ange pappersstorlek. Välj ett värde för
Enhet (Unit), ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på OK.
Obs!
• Endast Automatisk (Auto) finns tillgänglig när Välj källa (Select Source) står på Automatisk
(Auto).
• Klicka på Standardvärden (Defaults) på skärmen där du kan ange pappersstorlek för att
återställa de specificerade inställningarna till standardinställningar.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
573
Upplösning
Obs!
• Endast Automatisk (Auto) finns tillgänglig när Välj källa (Select Source) står på Automatisk
(Auto).
• Endast 300 dpi eller 400 dpi kan ställas in när Starta OCR (Start OCR) har valts under
Programinställningar (Application Settings).
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Plus) för att ställa in följande. Tillgängliga inställningar varierar beroende på Välj källa
(Select Source).
• När Välj källa (Select Source) står på Automatisk (Auto):
Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image correction)
Utför lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på objekttyp.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så
fall kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
• När Välj källa (Select Source) står på Foto (Photo):
Viktigt!
• När Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White) är Inställningar för
bildbearbetning (Image Processing Settings) inte tillgängligt.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
• När Välj källa (Select Source) står på Magasin (Magazine) eller Dokument (Document):
Obs!
• När Färgläge (Color Mode) är Svartvitt (Black and White) visas endast Minska
fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow), Korrigera snett textdokument (Correct
slanted text document) och Känn av orientering av textdokument och rotera bild
(Detect the orientation of text document and rotate image).
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare
och enklare att läsa.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så
fall kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
574
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
Minska genomlysning (Reduce show-through)
Gör texten i ett objekt skarpare eller minskar genomlysningen i tidningar och liknande.
Minska moaré (Reduce moire)
Minskar moarémönster.
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn
övergång eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Minska moaré (Reduce moire).
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Obs!
• Använd fliken ScanGear (scannerdrivrutin) Avancerat läge (Advanced Mode) för att
korrigera skuggor mellan sidorna när du scannar objekt i icke-standardstorlekar eller
specifika områden.
Se "Korr. av fästmarginalskugga" för din modell på startsidan i Onlinehandbok om du vill
veta mer.
• Om du aktiverar den här funktionen kan det ta längre tid att scanna än normalt med
nätverksanslutning.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till
+10 grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan
identifieras på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar
mellan raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text
document and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera
orienteringen hos texten i det scannade dokumentet.
575
Viktigt!
• Endast textdokument skrivna på något av språken som kan väljas i Dokumentspråk
(Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) stöds.
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan
identifieras eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
• Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
• Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
• Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven
text
• Dokument med mönstrad bakgrund
Markera i så fall kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) och
rotera bilden i dialogrutan Spara inställningar (Save Settings).
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. För att ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan Välj målmapp (Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...)
på den nedrullningsbara menyn.
Följande mappar används som standard för att spara.
•
•
•
•
•
Windows 8.1: Mappen Dokument (Documents)
Windows 8: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows 7: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows Vista: Mappen Dokument (Documents)
Windows XP: Mappen Mina dokument (My Documents)
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller
Automatisk (Auto).
Viktigt!
• Om Automatisk (Auto) är valt kan sparformatet variera beroende på hur objektet placeras.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
576
• När Starta OCR (Start OCR) är valt i Programinställningar (Application Settings), kan du inte
välja PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller Automatisk (Auto).
Obs!
• Automatisk (Auto) visas endast om Automatisk (Auto) är valt för Välj källa (Select Source).
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif eller Automatisk (Auto) har valts i Dataformat (Data
Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller Automatisk (Auto)
har valts i Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller Automatisk (Auto)
har valts i Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
577
Viktigt!
• Detta visas inte när Välj källa (Select Source) står på Automatisk (Auto).
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på den nedrullningsbara menyn.
Starta OCR (Start OCR)
Välj det här alternativet när du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan Välj program (Select Application) eller Välj målmapp
(Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på den nedrullningsbara
menyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
578
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Klicka på Skanna och sammanfoga (Scan and Stitch) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa
dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)).
I dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)) kan du utföra
avancerade scanningsinställningar för att scanna objekt som är större än glaset.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från scanningsskärmen i My Image Garden, visas inte
inställningsobjekt för Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Välj vilken typ av objekt som ska scannas.
• Scanna foton: Foto (Photo)
• Scanna dokument: Dokument (Document)
• Scanna magasin: Magasin (Magazine)
Obs!
• Om du vill minska moaréeffekten sätter du Välj källa (Select Source) till Magasin (Magazine).
579
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Plus) för att ställa in följande. Tillgängliga inställningar varierar beroende på Välj källa
(Select Source).
Viktigt!
• När Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White) är Inställningar för
bildbearbetning (Image Processing Settings) inte tillgängligt.
• När Välj källa (Select Source) står på Foto (Photo):
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
• När Välj källa (Select Source) står på Magasin (Magazine) eller Dokument (Document):
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
Minska genomlysning (Reduce show-through)
Gör texten i ett objekt skarpare eller minskar genomlysningen i tidningar och liknande.
Minska moaré (Reduce moire)
Minskar moarémönster.
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn
övergång eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Minska moaré (Reduce moire).
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. För att ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan Välj målmapp (Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...)
på den nedrullningsbara menyn.
Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 8.1: Mappen Dokument (Documents)
580
•
•
•
•
Windows 8: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows 7: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows Vista: Mappen Dokument (Documents)
Windows XP: Mappen Mina dokument (My Documents)
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Viktigt!
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
Obs!
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
581
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan Välj program (Select Application) eller Välj målmapp
(Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på den nedrullningsbara
menyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
582
Dialogrutan Inställningar (ScanGear)
Klicka på ScanGear på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan Inställningar
(ScanGear) (Settings (ScanGear)).
I dialogrutan Inställningar (ScanGear) (Settings (ScanGear)) kan du ange hur bilder ska sparas när du
skannar objekt genom att starta ScanGear (skannerdrivrutin) och vad som ska hända efter att de har
sparats.
(1) Område för sparinställningar
(2) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte inställningsobjekt för
Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. För att ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan Välj målmapp (Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...)
på den nedrullningsbara menyn.
583
Följande mappar används som standard för att spara.
•
•
•
•
•
Windows 8.1: Mappen Dokument (Documents)
Windows 8: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows 7: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows Vista: Mappen Dokument (Documents)
Windows XP: Mappen Mina dokument (My Documents)
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Obs!
• När PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts kan bilder i upplösningar upp
till 9 600 x 9 600 bildpunkter skannas.
• När kryssrutan Aktivera skanning av stora bilder (Enable large image scans) har markerats i
Spara inställningar (Save Settings), eller om Starta OCR (Start OCR) har valts i
Programinställningar (Application Settings), kan du välja JPEG/Exif, TIFF eller PNG.
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
584
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Aktivera skanning av stora bilder (Enable large image scans)
Markera den här kryssrutan om du vill kunna skanna bilder upp till 21 000 x 30 000 bildpunkter och
1,8 GB.
Viktigt!
• När den här kryssrutan är markerad kan du inte välja Skicka till ett program (Send to an
application), Skicka till en mapp (Send to a folder), Bifoga till e-post (Attach to e-mail) eller
Starta OCR (Start OCR).
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Obs!
• När den här kryssrutan inte är markerad kan bilder i upplösningar upp till 10 208 x 14 032
bildpunkter skannas.
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(2) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på den nedrullningsbara menyn.
585
Starta OCR (Start OCR)
Välj det här alternativet när du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan Välj program (Select Application) eller Välj målmapp
(Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på den nedrullningsbara
menyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
586
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk))
Klicka på Spara på dator (Automatisk) (Save to PC (Auto)) på fliken
(Skanna från manöverpanelen)
för att öppna dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk)) (Settings (Save to PC (Auto))).
I dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk)) (Settings (Save to PC (Auto))) kan du ange
vad som ska hända när bilder sparas till datorn efter att ha scannats från manöverpanelen genom att
automatisk identifiera objekttypen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Automatisk (Auto) är valt.
Upplösning (Resolution)
Automatisk (Auto) är valt.
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Plus) för att ställa in följande.
Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image correction)
Utför lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på objekttyp.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
587
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. För att ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan Välj målmapp (Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...)
på den nedrullningsbara menyn.
Följande mappar används som standard för att spara.
•
•
•
•
•
Windows 8.1: Mappen Dokument (Documents)
Windows 8: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows 7: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows Vista: Mappen Dokument (Documents)
Windows XP: Mappen Mina dokument (My Documents)
Dataformat (Data Format)
Automatisk (Auto) är valt. Följande dataformat läggs automatiskt till objekttypen när du sparar.
• Foton, vykort, Blu-ray-/DVD-/CD-skivor och visitkort: JPEG
• Magasin, tidningar och dokument: PDF
Viktigt!
• Formatet som sparas kan variera beroende på hur objektet placeras.
Se "Placera objekt (när du scannar från en dator)" för information om hur du ska placera objekt.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
588
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan Välj program (Select Application) eller Välj målmapp
(Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på den nedrullningsbara
menyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
589
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto))
Klicka på Spara på dator (Foto) (Save to PC (Photo)) på fliken
(Skanna från manöverpanelen) för att
öppna dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto)) (Settings (Save to PC (Photo))).
I dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto)) (Settings (Save to PC (Photo))) kan du ange vad som
ska göras när bilder sparas som foton på datorn efter att de har scannats från manöverpanelen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Ställ in från manöverpanelen.
Upplösning (Resolution)
Ställ in från manöverpanelen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
590
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. För att ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan Välj målmapp (Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...)
på den nedrullningsbara menyn.
Följande mappar används som standard för att spara.
•
•
•
•
•
Windows 8.1: Mappen Dokument (Documents)
Windows 8: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows 7: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows Vista: Mappen Dokument (Documents)
Windows XP: Mappen Mina dokument (My Documents)
Dataformat (Data Format)
Ställ in från manöverpanelen.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan Välj program (Select Application) eller Välj målmapp
(Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på den nedrullningsbara
menyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
591
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
592
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument))
Klicka på Spara på dator (Dokument) (Save to PC (Document)) på fliken
(Skanna från
manöverpanelen) för att öppna dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument)) (Settings (Save to
PC (Document))).
I dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument)) (Settings (Save to PC (Document))) kan du
ange vad som ska göras när bilder sparas som dokument på datorn efter att de har scannats från
manöverpanelen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Ställ in från manöverpanelen.
Upplösning (Resolution)
Ställ in från manöverpanelen.
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Plus) för att ställa in följande.
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och
enklare att läsa.
593
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Obs!
• Om du aktiverar den här funktionen kan det ta längre tid att scanna än normalt med
nätverksanslutning.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till +10
grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan identifieras
på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan
raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text document
and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera orienteringen
hos texten i det scannade dokumentet.
Viktigt!
• Endast textdokument skrivna på något av språken som kan väljas i Dokumentspråk
(Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) stöds.
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan identifieras
eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
•
•
•
•
Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
Dokument med mönstrad bakgrund
594
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. För att ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan Välj målmapp (Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...)
på den nedrullningsbara menyn.
Följande mappar används som standard för att spara.
•
•
•
•
•
Windows 8.1: Mappen Dokument (Documents)
Windows 8: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows 7: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows Vista: Mappen Dokument (Documents)
Windows XP: Mappen Mina dokument (My Documents)
Dataformat (Data Format)
Ställ in från manöverpanelen.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
595
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan Välj program (Select Application) eller Välj målmapp
(Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på den nedrullningsbara
menyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
596
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto))
Klicka på Bifoga till e-post (Foto) (Attach to E-mail (Photo)) på fliken
(scanning från
manöverpanelen) för att visa dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto)) (Settings (Attach to Email (Photo))).
I dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto)) (Settings (Attach to E-mail (Photo))) kan du ange
vad som ska göras när bilder bifogas som foton i ett e-postmeddelande efter att de har scannats från
manöverpanelen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Ställ in från manöverpanelen.
Upplösning (Resolution)
Ställ in från manöverpanelen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
597
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. För att ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan Välj målmapp (Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...)
på den nedrullningsbara menyn.
Följande mappar används som standard för att spara.
•
•
•
•
•
Windows 8.1: Mappen Dokument (Documents)
Windows 8: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows 7: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows Vista: Mappen Dokument (Documents)
Windows XP: Mappen Mina dokument (My Documents)
Dataformat (Data Format)
Ställ in från manöverpanelen.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
E-postprogram (E-mail Client)
Ange vilket e-postprogram som ska användas för att bifoga scannade bilder.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på den nedrullningsbara menyn.
Obs!
• Ange e-postprogram i dialogrutan Välj program (Select Application) genom att välja Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
598
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument))
Klicka på Bifoga till e-post (Dokument) (Attach to E-mail (Document)) på fliken
(scanning från
manöverpanelen) för att visa dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument)) (Settings (Attach
to E-mail (Document))).
I dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument)) (Settings (Attach to E-mail (Document))) kan
du ange vad som ska göras när bilder bifogas som dokument i ett e-postmeddelande efter att de har
scannats från manöverpanelen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Ställ in från manöverpanelen.
Upplösning (Resolution)
Ställ in från manöverpanelen.
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Plus) för att ställa in följande.
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och
enklare att läsa.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
599
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Obs!
• Om du aktiverar den här funktionen kan det ta längre tid att scanna än normalt med
nätverksanslutning.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till +10
grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan identifieras
på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan
raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text document
and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera orienteringen
hos texten i det scannade dokumentet.
Viktigt!
• Endast textdokument skrivna på något av språken som kan väljas i Dokumentspråk
(Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) stöds.
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan identifieras
eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
• Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
• Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
• Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
• Dokument med mönstrad bakgrund
600
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. För att ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan Välj målmapp (Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...)
på den nedrullningsbara menyn.
Följande mappar används som standard för att spara.
•
•
•
•
•
Windows 8.1: Mappen Dokument (Documents)
Windows 8: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows 7: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows Vista: Mappen Dokument (Documents)
Windows XP: Mappen Mina dokument (My Documents)
Dataformat (Data Format)
Ställ in från manöverpanelen.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
E-postprogram (E-mail Client)
Ange vilket e-postprogram som ska användas för att bifoga scannade bilder.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på den nedrullningsbara menyn.
Obs!
• Ange e-postprogram i dialogrutan Välj program (Select Application) genom att välja Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn.
601
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
602
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
Klicka på fliken
(Allmänna inställningar) för att visa dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
(Settings (General Settings)).
I dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings)) kan du ställa in produkt
att använda, begränsningar för filstorlek i e-postbilagor, språk för att identifiera text i bilder samt mapp att
spara bilder i temporärt.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, kanske inte alla alternativ visas.
Produktnamn (Product Name)
Visar namnet på produkten som IJ Scan Utility för närvarande har konfigurerats att använda.
Om produkten som visas inte är den du vill använda kan du ange önskad produkt i listan.
Dessutom kan du välja en med "Nätverk" efter produktnamnet för nätverksanslutning.
Obs!
• Med en nätverksanslutning visas Välj (Select) till höger om produktnamnet. Klicka på Välj (Select)
för att visa IJ Network Scanner Selector EX där du kan ändra vilken scanner som ska användas.
Se "Inställningar för scanning via nätverk" för konfigurationsproceduren.
E-postbilagans storlek (E-mail Attachment Size)
Du kan begränsa storleken på scannade bilder som ska bifogas i e-post.
Du kan välja Liten (passar fönster på 640x480) (Small (Suitable for 640 x 480 Windows)), Medium
(passar fönster på 800x600) (Medium (Suitable for 800 x 600 Windows)), Stor (passar fönster på
1024x768) (Large (Suitable for 1024 x 768 Windows)) eller Ingen ändring (No Change).
Dokumentspråk (Document Language)
Välj språk för textidentifiering i bilder.
603
Mapp där tillfälliga filer ska sparas (Folder to Save Temporary Files)
Visar mappen där bilder ska sparas tillfälligt. Klicka på Bläddra... (Browse...) för att ange målmapp.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
604
Dialogrutan Spara inställningar
Markera kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) under Spara inställningar
(Save Settings) i dialogrutan Inställningar för att visa dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter
skanning.
Du kan ange dataformat och mål när du visar miniatyrerna från scanningen.
Viktigt!
• Efter att du scannat från My Image Garden eller manöverpanelen visas inte dialogrutan Spara
inställningar (Save Settings).
(1) Knappar för förhandsgranskningen
(2) Område för skanningsresultat
(3) Område för sparinställningar
(1) Knappar för förhandsgranskningen
/
(Rotera vänster 90°)/(Rotera höger 90°)
Roterar scannade bilder 90 grader motsols eller medsols.
Markera den bild som du vill rotera och klicka på
(Rotera vänster 90°) eller
(Rotera höger
90°).
Viktigt!
• Knapparna för förhandsgranskning visas inte om kryssrutan Aktivera skanning av stora bilder
(Enable large image scans) är markerad i dialogrutan Inställningar (ScanGear) (Settings
(ScanGear)).
605
(2) Område för skanningsresultat
Här visas miniatyrer av de scannade bilderna. Du kan ändra ordningen för bilderna genom att dra och
släppa. Filnamnen för bilderna som ska sparas visas nedanför miniatyrbilderna.
(3) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. För att ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan Välj målmapp (Select Destination Folder) som visas när du väljer Lägg till... (Add...)
på den nedrullningsbara menyn.
Följande mappar används som standard för att spara.
•
•
•
•
•
Windows 8.1: Mappen Dokument (Documents)
Windows 8: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows 7: Mappen Mina dokument (My Documents)
Windows Vista: Mappen Dokument (Documents)
Windows XP: Mappen Mina dokument (My Documents)
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Viktigt!
• Du kan inte välja PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) i följande fall.
• Om du scannar genom att klicka på Foto (Photo) på huvudskärmen i IJ Scan Utility
• Kryssrutan Aktivera skanning av stora bilder (Enable large image scans) är markerad
under Spara inställningar (Save Settings) i dialogrutan Inställningar (ScanGear)
(Settings (ScanGear))
• Starta OCR (Start OCR) är valt under Programinställningar (Application Settings) i
dialogrutorna Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)),
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) eller Inställningar
(ScanGear) (Settings (ScanGear))
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
Obs!
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
606
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
607
Fönstret Bildsammanfogning
Klicka på Sammanfoga (Stitch) i IJ Scan Utility huvudfönstret för att visa fönstret Bildsammanfogning
(Image Stitch).
Du kan scanna vänstra och högra halvan av ett objekt som är större än glaset och sedan kombinera dem till
en enda bild. Du kan scanna objekt som är runt dubbelt så stora som glaset.
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
(2) Verktygsfält
(3) Miniatyrvyn
(4) Förhandsgranskningsområde
Obs!
• De visade alternativen varierar beroende på vald källa och vy.
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
Välj utmatningsstorlek (Select Output Size)
B4 (B5x2) (B4 (B5 x 2))
Scannar vänster och höger halva av objekt i B4-format separat.
A3 (A4x2) (A3 (A4 x 2))
Scannar vänster och höger halva av objekt i A3-format separat.
11x17 (Letterx2) (11 x 17 (Letter x 2))
Scannar vänster och höger halva av objekt dubbelt så stora som Letter-formatet separat.
Helt glasx2 (Full Platen x 2)
Scannar vänster och höger halva av objekt dubbelt så stora som glaset separat.
Skanningsriktning (Scan Direction)
Skanna från vänster (Scan from Left)
Visar den första scannade bilden till vänster.
608
Skanna från höger (Scan from Right)
Visar den första scannade bilden till höger.
Skanningsbild 1 (Scan Image 1)
Börja skanna bild 1 (Start Scanning Image 1)
Scannar det första objektet.
Skanningsbild 2 (Scan Image 2)
Börja skanna bild 2 (Start Scanning Image 2)
Scannar det andra objektet.
Justera beskärningsramar (Adjust cropping frames)
Du kan justera scanningsområdet i förhandsgranskningen.
Om inget område har angetts sparas en bild i storleken som valts i Välj utmatningsstorlek (Select
Output Size). Om ett område har markerats scannas och sparas bara bilden inom
beskärningsramen.
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
609
Spara (Save)
Spara (Save)
Sparar de två scannade bilderna som en bild.
Avbryt (Cancel)
Avbryter scanningen av typen Sammanfoga (Stitch).
(2) Verktygsfält
Du kan ta bort de scannade bilderna eller justera förhandsgranskningen.
(Ta bort)
Tar bort den scannade bilden.
(Förstora/Förminska)
Ger dig möjlighet att förstora eller förminska förhandsgranskningen.
Ett vänsterklick i förhandsgranskningsområdet förstorar bilden.
Ett högerklick i förhandsgranskningsområdet förminskar bilden.
(Rotera åt vänster)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader motsols.
(Invertera vertikalt)
Roterar förhandsgranskningen 180 grader.
(Rotera åt höger)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader medsols.
(Öppna guide)
Öppnar den här sidan.
(3) Miniatyrvyn
Här visas miniatyrer av de scannade bilderna. Tom om inget har scannats.
(4) Förhandsgranskningsområde
Visar de scannade bilderna. Du kan justera layouten genom att dra i den skannade bilden eller kontrollera
resultatet av inställningarna som har gjorts i ”(1) Knappar för inställningar och åtgärder”.
610
När inga bilder har skannats:
Efter att ha skannat det första objektet genom att klicka på Börja skanna bild 1 (Start Scanning
Image 1):
Bilden scannas i riktningen som angetts i Skanningsriktning (Scan Direction) och 2 visas vid bilden.
Efter att ha skannat det andra objektet genom att klicka på Börja skanna bild 2 (Start Scanning
Image 2):
De två scannade bilderna visas.
611
Närliggande information
Scanna objet som är större än glaset (Bildsammanfogning)
612
Skanna med programvara som du använder (ScanGear)
Vad är ScanGear (skannerdrivrutin)?
Skanna med avancerade inställningar med ScanGear (skannerdrivrutin)
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
Scanna i Enkelt läge
Scanna i Avancerat läge
Skanna flera dokument från ADF (automatisk dokumentmatare) i Avancerat läge
Skanna flera dokument på samma gång med ScanGear (skannerdrivrutin)
Redigera bilder och färger med ScanGear (skannerdrivrutin)
Skärmarna ScanGear (skannerdrivrutin)
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Justera beskärningsramar (ScanGear)
Allmän information (scannerdrivrutin)
Viktigt!
• Tillgängliga funktioner och inställningar varierar beroende på val av scanner eller skrivare.
613
Vad är ScanGear (skannerdrivrutin)?
ScanGear (skannerdrivrutin) är programvara som behövs för att skanna dokument. I ScanGear kan du ange
utmatningsstorleken och göra bildkorrigeringar när du scannar.
ScanGear kan startas från IJ Scan Utility eller från andra program som är kompatibla med
standardgränssnittet TWAIN. (ScanGear är en TWAIN-kompatibel drivrutin.)
Vad du kan göra med programvaran
Med den här programvaran kan du bland annat förhandsgranska scanningsresultatet eller ange
dokumenttyp och utmatningsstorlek. När du scannar dokument: ScanGear är praktiskt om du vill scanna i
en särskild färgton eftersom du kan göra olika korrigeringar och justera ljusstyrka, kontrast o.s.v.
Programskärmar
Det finns två lägen: Enkelt läge och Avancerat läge.
Växla mellan lägena genom att klicka på någon av flikarna i det övre högra hörnet på skärmen.
Obs!
• ScanGear startar i det senast använda läget.
• Inställningarna behålls inte när du växlar läge.
Enkelt läge
Använd fliken Enkelt läge (Basic Mode) för att enkelt skanna genom att följa tre steg på skärmen
(
,
och
).
Avancerat läge
Använd fliken Avancerat läge (Advanced Mode) om du vill ange t.ex. färgläge, utmatningsupplösning,
bildens ljushet eller färgton när du scannar.
614
615
Skanna med avancerade inställningar med ScanGear
(skannerdrivrutin)
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
Scanna i Enkelt läge
Scanna i Avancerat läge
Skanna flera dokument från ADF (automatisk dokumentmatare) i Avancerat läge
Skanna flera dokument på samma gång med ScanGear (skannerdrivrutin)
616
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
Använd ScanGear (skannerdrivrutin) om du vill utföra bildkorrigeringar och färgjusteringar när du skannar.
ScanGear kan startas från IJ Scan Utility eller andra program.
Obs!
• Konfigurera nätverksmiljön om du har mer än en scanner eller en nätverkskompatibel modell och
ändrade från USB-anslutning till nätverksanslutning.
Starta IJ Scan Utility
Följ anvisningarna nedan för att starta ScanGear från IJ Scan Utility.
1. Starta IJ Scan Utility.
Se "Starta IJ Scan Utility" för din modell på Onlinehandbokens startskärm om du vill veta hur man
startar IJ Scan Utility.
2. Klicka på ScanGear på huvudskärmen i IJ Scan Utility.
Skärmen ScanGear visas.
Starta från ett program
Gör så här (exempel) för att starta ScanGear från ett program.
Hur du ska göra varierar beroende på programmet. Mer information finns i programmets handbok.
1. Starta programmet.
2. På programmets meny väljer du enheten.
Obs!
• Om du vill använda en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning väljer du en som har
"Nätverk" efter produktnamnet.
3. Välj kommandot för att skanna till ett dokument.
Skärmen ScanGear visas.
617
Scanna i Enkelt läge
Använd fliken Enkelt läge (Basic Mode) för att scanna enkelt genom att följa stegen på skärmen.
Se "Skanna flera dokument på samma gång med ScanGear (skannerdrivrutin)" om du vill ha mer
information om hur man skannar flera dokument samtidigt från glaset.
När du skannar från ADF (automatisk dokumentmatare) skannas dokumenten utan förhandsgranskning.
Viktigt!
• Följande typer av dokument kanske inte scannas korrekt. Då klickar du på
verktygsfältet för att växla till helbildsvy och skanna.
•
•
•
•
(Miniatyr) i
Foton som har en vitaktig bakgrund
Dokument som har skrivits ut på vitt papper, handskriven text, visitkort m.m.
Tunna dokument
Tjocka dokument
• Följande typer av dokument kanske inte scannas korrekt.
• Dokument som är mindre än 3 kvadratcm (1,2 kvadrattum)
• Foton som har klippts i olika former
Obs!
• Om du använder en modell med stöd för dubbelsidig skanning från ADF kan du skanna dokumentets
båda sidor automatiskt från ADF.
1. Placera dokumentet på glaset eller ADF och starta sedan ScanGear (skannerdrivrutin).
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
2. Välj alternativ för Välj källa (Select Source) beroende på vilken dokumenttyp som du har
placerat på glasskivan eller ADF.
618
Viktigt!
• Vissa program stöder inte kontinuerlig skanning från ADF. Mer information finns i programmets
handbok.
Obs!
• Om du vill skanna magasin med många färgfoton väljer du Magasin (Färg) (Magazine (Color)).
3. Klicka på Förhandsgranskning (Preview).
Bilden visas i förhandsgranskningsområdet.
Viktigt!
• Förhandsgranskning (Preview) visas inte när en typ för ADF har valts för Välj källa (Select
Source).
Obs!
• Färgerna justeras enligt dokumenttypen som har angetts under Välj källa (Select Source).
4. Ange Mål (Destination).
Obs!
• Gå vidare till steg 7 om en typ för ADF har valts för Välj källa (Select Source).
5. Under Utmatningsstorlek (Output Size) kan du göra inställningar som passar ditt syfte.
Alternativen för utmatningsstorlek varierar beroende på vilket alternativ du valt under Mål (Destination).
6. Justera beskärningsramarna (skanningsområden) om så behövs.
Justera storlek och position för beskärningsramarna i förhandsgranskningsbilden.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
7. Ange Bildkorrigeringar (Image corrections) om det behövs.
619
8. Klicka på Scanna (Scan).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på
(Information) för att visa en dialogruta där du kan kontrollera de aktuella
skanningsinställningarna (dokumenttyp etc.).
• Du kan ange vad som ska hända efter skanning i Status för dialogrutan ScanGear efter scanning
(Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna (Scan) i dialogrutan Inställningar
(Preferences).
Närliggande information
Fliken Enkelt läge
620
Scanna i Avancerat läge
Använd fliken Avancerat läge (Advanced Mode) om du vill ange t.ex. färgläge, utmatningsupplösning,
bildens ljushet eller färgton när du scannar.
Se "Skanna flera dokument på samma gång med ScanGear (skannerdrivrutin)" om du vill ha mer
information om hur man skannar flera dokument samtidigt.
Se "Skanna flera dokument från ADF (automatisk dokumentmatare) i Avancerat läge" om du vill skanna
flera dokument som placeras i ADF (automatisk dokumentmatare).
Viktigt!
• Följande typer av dokument kanske inte scannas korrekt. Då klickar du på
verktygsfältet för att växla till helbildsvy och skanna.
•
•
•
•
(Miniatyr) i
Foton som har en vitaktig bakgrund
Dokument som har skrivits ut på vitt papper, handskriven text, visitkort m.m.
Tunna dokument
Tjocka dokument
• Följande typer av dokument kanske inte scannas korrekt.
• Dokument som är mindre än 3 kvadratcm (1,2 kvadrattum)
• Foton som har klippts i olika former
1. Placera dokumentet på glasskivan och starta sedan ScanGear (skannerdrivrutin).
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
2. Klicka på fliken Avancerat läge (Advanced Mode).
Fliken ändras till Avancerat läge (Advanced Mode).
Obs!
• Inställningarna behålls inte när du växlar läge.
621
3. Ange Inmatningsinställningar (Input Settings) som passar för dokumentet eller ditt syfte.
4. Klicka på Förhandsgranskning (Preview).
Förhandsgranskningsbilderna visas i förhandsgranskningsområdet.
5. Ange Inställningar för utmatning (Output Settings).
6. Justera beskärningsramen (scanningsområdet), korrigera bilden och justera färgerna efter
behov.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
Bildinställningar (Image Settings)
Färgjusteringsknappar
7. Klicka på Scanna (Scan).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på
(Information) för att visa en dialogruta där du kan kontrollera de aktuella
skanningsinställningarna (dokumenttyp etc.).
• Du kan ange vad som ska hända efter skanning i Status för dialogrutan ScanGear efter scanning
(Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna (Scan) i dialogrutan Inställningar
(Preferences).
Närliggande information
Fliken Avancerat läge
622
Skanna flera dokument från ADF (automatisk dokumentmatare) i
Avancerat läge
På fliken Avancerat läge (Advanced Mode) kan du ange bildens ljusstyrka, färgton m.m. och scanna flera
dokument samtidigt i ADF (automatisk dokumentmatare). Om du använder en modell med stöd för
dubbelsidig skanning från ADF kan du skanna dokumentets båda sidor automatiskt från ADF.
När du scannar från ADF scannas dokumenten utan förhandsgranskning.
1. Placera dokumenten i enhetens ADF och starta ScanGear (scannerdrivrutin).
Placera dokument (ADF (automatisk dokumentmatare))
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
2. Klicka på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) och välj Dokument (ADF Enkelsidig)
(Document (ADF Simplex)) eller Dokument (ADF Dubbelsidig) (Document (ADF
Duplex)) i Välj källa (Select Source).
Obs!
• Inställningarna behålls inte när du växlar läge.
• Om du använder en modell med stöd för dubbelsidig skanning från ADF kan du välja Dokument
(ADF Dubbelsidig) (Document (ADF Duplex)).
3. Ange Inmatningsinställningar (Input Settings) som passar för dokumentet eller ditt syfte.
4. Ange Inställningar för utmatning (Output Settings).
5. Korrigera bilder och justera färger efter behov.
Bildinställningar (Image Settings)
Färgjusteringsknappar
623
6. Klicka på Scanna (Scan).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på
(Information) för att visa en dialogruta där du kan kontrollera de aktuella
skanningsinställningarna (dokumenttyp etc.).
• Du kan ange vad som ska hända efter skanning i Status för dialogrutan ScanGear efter scanning
(Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna (Scan) i dialogrutan Inställningar
(Preferences).
Närliggande information
Fliken Avancerat läge
624
Skanna flera dokument på samma gång med ScanGear
(skannerdrivrutin)
Du kan scanna två eller flera fotografier (små dokument) på glaset samtidigt på flikarna Enkelt läge (Basic
Mode) och Avancerat läge (Advanced Mode).
Det här avsnittet handlar om hur du scannar flera dokument från fliken Enkelt läge (Basic Mode).
Viktigt!
• Scanna i helbildsvy om du vill scanna flera dokument som en bild.
• Följande dokumenttyper kanske inte beskärs på rätt sätt: Då justerar du beskärningsramarna
(scanningsområdena) i helbildsvy och scannar.
•
•
•
•
Foton som har en vitaktig bakgrund
Dokument som har skrivits ut på vitt papper, handskriven text, visitkort m.m.
Tunna dokument
Tjocka dokument
Skanna flera dokument i helbildsvy
• Följande typer av dokument kanske inte scannas korrekt.
• Dokument som är mindre än 3 kvadratcm (1,2 kvadrattum)
• Foton som har klippts i olika former
Obs!
• Du kan också scanna flera dokument samtidigt från fliken Avancerat läge (Advanced Mode). På fliken
Avancerat läge (Advanced Mode) kan du ställa in avancerade scanningsinställningar, t.ex. färgläge,
utmatningsupplösning, bildljusstyrka och färgton.
• Mer information om flikarna Enkelt läge (Basic Mode) och Avancerat läge (Advanced Mode) finns i
respektive avsnitt nedan.
Fliken Enkelt läge
Fliken Avancerat läge
1. Placera dokumentet på glasskivan och starta sedan ScanGear (skannerdrivrutin).
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
2. Välj alternativ för Välj källa (Select Source) beroende på vilken dokumenttyp som du har
placerat på glasskivan.
625
3. Klicka på Förhandsgranskning (Preview).
Miniatyrer av förhandsgranskningsbilderna visas i området för förhandsgranskning. Beskärningsramar
anges automatiskt utifrån dokumentstorleken.
4. Ange Mål (Destination).
5. Under Utmatningsstorlek (Output Size) kan du göra inställningar som passar ditt syfte.
6. Justera beskärningsramarna och ange Bildkorrigeringar (Image corrections) om så
behövs.
Obs!
• Du kan korrigera bilderna en och en. Välj den bildruta som du vill korrigera.
• I miniatyrvy kan du endast skapa en beskärningsram per bild. Scanna i helbildsvy om du vill
skapa flera beskärningsramar i en bild.
Skanna flera dokument i helbildsvy
626
7. Välj de bilder som du vill scanna.
Markera kryssrutorna för de bilder som du vill scanna.
8. Klicka på Scanna (Scan).
Skanna flera dokument i helbildsvy
Följ dessa steg om miniatyrbilderna inte visas korrekt när de förhandsgranskas eller om du vill scanna
flera dokument som en bild.
Obs!
• Positionen på lutande dokument korrigeras inte i helbildsvy.
1. Klicka på
(Miniatyr) i verktygsfältet när du har förhandsgranskat bilderna.
Växla till helbildsvy.
Obs!
• När hela bilden visas ändras ikonen till
(Helbildsvy).
2. Ange Mål (Destination).
3. Under Utmatningsstorlek (Output Size) kan du göra inställningar som passar ditt syfte.
Invertera proportioner (Invert aspect ratio) är aktiverat när Utmatningsstorlek (Output Size) är
inställt på något annat än Flexibel (Flexible). Klicka på den här knappen om du vill rotera
beskärningsramen. Klicka igen om du vill återställa originalorienteringen.
627
4. Justera beskärningsramarna.
Justera storlek och position för beskärningsramarna i förhandsgranskningsbilden. Du kan även skapa
två eller flera beskärningsramar.
Om ett område inte har angetts scannas dokumentet enligt dokumentstorleken (automatisk
beskäring). Om ett område har angetts scannas bara det som finns i det markerade området.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
5. Ange Bildkorrigeringar (Image corrections) om det behövs.
6. Klicka på Scanna (Scan).
Områden som omges av brutna linjer scannas.
Obs!
• Du kan ange vad som ska hända efter skanning i Status för dialogrutan ScanGear efter scanning
(Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna (Scan) i dialogrutan Inställningar
(Preferences).
628
Redigera bilder och färger med ScanGear (skannerdrivrutin)
Korrigera bilder (oskarp maskning, reducera damm och repor,
blekningskorrigering m.m.)
Justera färger med hjälp av färgmönster
Justera mättnad och färgbalans
Justera ljusstyrka och kontrast
Justera histogram
Justera tonkurva
Inställningar för gränsvärde
629
Korrigera bilder (oskarp maskning, reducera damm och repor,
blekningskorrigering m.m.)
Med hjälp av funktionerna Bildinställningar (Image Settings) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode)
i ScanGear (scannerdrivrutinen) kan du framhäva motivens kontur, reducera damm och repor och korrigera
blekta färger när du scannar bilder.
Alternativ för inställningar
Klicka på
(pilen) för en funktion och välj ett alternativ på den nedrullningsbara menyn.
Viktigt!
• Använd inte de här funktionerna på bilder utan moarémönster, prickar/repor eller blekta färger.
Färgtonen kan påverkas negativt.
• Mer information om funktionerna och försiktighetsåtgärder finns i "Bildinställningar (Image
Settings)".
Obs!
• Se "Scanna i Avancerat läge" för att öppna fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear och
skanna.
Justera bildens ljusstyrka och färgton
Ange Bildjustering (Image Adjustment) som Automatiskt (Auto), Foto (Photo), Magasin
(Magazine) eller Dokument (Document) utifrån dokumenttypen.
630
Ingen (None)
Automatiskt (Auto)
Minska genomlysning i textdokument eller gör basfärgen på återvunnet papper,
tidningar etc. ljusare när du scannar dokument
Ställ in Minska genomlysning (Reduce Show-through) på PÅ (ON).
AV (OFF)
PÅ (ON)
Skärpa suddiga ansikten
Ange PÅ (ON) vid Oskarp maskning (Unsharp Mask).
AV (OFF)
PÅ (ON)
Reducera övergångar och randigt mönster
Ange PÅ (ON) vid Ta bort moarémönster (Descreen).
AV (OFF)
PÅ (ON)
631
Obs!
• Foton och bilder skrivs ut med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn
övergång eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas. Ta bort
moarémönster (Descreen) är den funktion som används för att minska den här effekten.
Reducera damm och repor
Ange Låg (Low), Mellan (Medium) eller Hög (High) vid Reducera damm och repor (Reduce Dust
and Scratches) beroende på hur mycket damm och repor det finns.
Ingen (None)
Mellan (Medium)
Korrigera fotografier som har blekts med tiden eller på grund av färgskiftningar
Ange Låg (Low), Mellan (Medium) eller Hög (High) vid Blekningskorrigering (Fading Correction)
beroende på graden av blekning eller färgskiftning.
Ingen (None)
Mellan (Medium)
Reducera kornighet
Ange Låg (Low), Mellan (Medium) eller Hög (High) vid Kornighetskorrigering (Grain Correction)
beroende på graden av kornighet.
Ingen (None)
Mellan (Medium)
632
Korrigera skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna
broschyrer
Ange Låg (Low), Mellan (Medium) eller Hög (High) vid Korr. av fästmarginalskugga (Gutter
Shadow Correction) beroende på hur kraftig skuggan är.
Ingen (None)
Mellan (Medium)
633
Justera färger med hjälp av färgmönster
Du kan förhandsgranska färgförändringar och skapa naturliga färger med hjälp av funktionen Färgmönster
på fliken Enkelt läge (Basic Mode) i ScanGear (skannerdrivrutinen).
Färgjustering
Korrigera färger som har blekts med tiden eller på grund av färgskiftningar. ”Färgskiftningar” innebär att
vissa färger påverkar hela bilden på grund av väder eller omgivande starka färger.
Klicka på en pil i Färgjustering (Color Adjustment) så att motsvarande färg framhävs.
Cyan/röd, magenta/grön och gul/blå är komplementära färgpar (varje par skapar en grå nyans när de
blandas). Du kan återskapa motivets naturliga färger genom att reducera den dominerande färgen och
förstärka komplementärfärgen.
Ett bra tips är att identifiera en del av bilden som ska vara vit, och därefter justera färgerna så att den
delen blir vit.
634
Förhandsgranskningsbilden visas i mitten. Färgerna i förhandsgranskningsbilden ändras när du justerar
dem.
Nedan visas ett exempel på hur du korrigerar en blåaktig bild.
Eftersom Blå (Blue) och Grön (Green) är starka ska du klicka på pilarna för Gul (Yellow) och Magenta
för att korrigera.
Före
Efter
Obs!
• Färgjusteringarna används bara i beskärningsramarna (skanningsområdena) eller bildrutan som har
valts i miniatyrvyn.
• Du kan välja flera bildrutor eller beskärningsramar genom att hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på
dem.
• Du kan också välja en färgton från färgmönstret som visas till vänster på skärmbilden Färgmönster
(Color Pattern).
• Funktionen kan även användas när du vill lägga till en specifik färgton i en bild. Öka magenta om du
vill lägga till en varm färgton och öka blått om du vill lägga till en kall färgton.
635
Justera mättnad och färgbalans
Du kan förstärka färger som har blekts med tiden eller på grund av färgskiftningar genom att använda
(Mättnad/Färgbalans) i fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdrivrutin).
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret.
Mättnad
Justera bildens mättnad (intensitet). Du kan förstärka färger som t.ex. har blekts med tiden.
Dra
(skjutreglaget) under Mättnad (Saturation) åt vänster om du vill minska bildens mättnad (göra
bilden mörkare) och åt höger om du vill öka bildens mättnad (göra bilden ljusare). Du kan också ange ett
värde (-127 till 127).
Minskad mättnad
Originalbild
Ökad mättnad
Obs!
• Originalbildens naturliga färgton kan gå förlorad om du ökar mättnaden för mycket.
636
Färgbalans
Justera bilder som har färgskiftningar. ”Färgskiftningar” innebär att vissa färger påverkar hela bilden på
grund av väder eller omgivande starka färger.
Dra
(skjutreglaget) under Färgbalans (Color Balance) åt vänster eller höger för att framhäva
respektive färg.
Cyan och röd
Magenta och grön
Gul och blå
Dessa är komplementära färgpar (varje par skapar en grå nyans när de blandas). Du kan återskapa
motivets naturliga färger genom att reducera den dominerande färgen och förstärka komplementärfärgen.
Det är oftast nödvändigt att justera fler än ett färgpar för att korrigera bilden helt. Ett bra tips är att titta
efter någon del av bilden som ska vara vit, och sedan justera alla tre färgparen så att den delen blir vit.
Du kan också ange ett värde (-127 till 127).
Nedan visas ett exempel på en bild där paret ”Cyan och röd” har justerats.
Cyan har ökats
Röd har ökats
637
Justera ljusstyrka och kontrast
Om bilden är för mörk eller för ljus eller kontrastlös kan du justera bilderna med hjälp av
Konstrast) i fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdrivrutinen).
(Ljusstyrka/
Obs!
(nedpil) om du vill växla till den detaljerade vyn. Klicka på
(uppil) om du vill återgå till
• Klicka på
föregående vy.
• Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret.
Kanal
Varje punkt i en bild är en blandning av röd, grön och blå i olika proportioner (övergång). Dessa färger kan
justeras individuellt som en ”kanal”.
Original (Master)
Justera röd, grön och blå kombinerat.
Röd (Red)
Justera den röda kanalen.
Grön (Green)
Justera den gröna kanalen.
Blå (Blue)
Justera den blåa kanalen.
638
Obs!
• Bara Gråskala (Grayscale) visas vid Kanal (Channel) när Färgläge (Color Mode) är Gråskala
(Grayscale).
Ljusstyrka
Justera bildens ljusstyrka.
Flytta
(skjutreglaget) under Ljusstyrka (Brightness) åt vänster om du vill ha en mörkare bild och åt
höger om du vill ha en ljusare bild. Du kan också ange ett värde (-127 till 127).
Mörkare
Originalbild
Ljusare
Obs!
• Högdagrar kan gå förlorade om du gör bilden för ljus, och skuggor kan gå förlorade om du gör bilden
för mörk.
Kontrast
”Kontrasten” är graden av skillnad mellan bildens ljusare och mörkare partier. Om du ökar kontrasten
ökas skillnaden och bilden blir skarpare. Om du minskar kontrasten minskas skillnaden och bilden blir
mjukare.
Flytta
(skjutreglaget) under Kontrast (Contrast) till vänster för att minska kontrasten i bilden och till
höger för att öka. Du kan också ange ett värde (-127 till 127).
Minskad kontrast
Originalbild
Ökad kontrast
639
Obs!
• Genom ökad kontrast förstärks den tredimensionella känslan i en mjuk bild. Skuggor och högdagrar
kan dock förloras om du ökar kontrasten för mycket.
640
Justera histogram
Du kan justera färgtonen för bilden med hjälp av ett diagram (histogram) som visar ljusfördelning via
(Histogram) i fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdrivrutin).
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret.
Kanal
Varje punkt i en bild är en blandning av röd, grön och blå i olika proportioner (övergång). Dessa färger kan
justeras individuellt som en ”kanal”.
Original (Master)
Justera röd, grön och blå kombinerat.
Röd (Red)
Justera den röda kanalen.
Grön (Green)
Justera den gröna kanalen.
Blå (Blue)
Justera den blåa kanalen.
Obs!
• Bara Gråskala (Grayscale) visas vid Kanal (Channel) när Färgläge (Color Mode) är Gråskala
(Grayscale).
Förstå histogram
Du kan se histogrammet för ett angivet område för varje Kanal (Channel). Ju högre toppen i ett
histogram är, desto mer data har fördelats till den nivån.
641
(1) Ljust område
(2) Mörkt område
(3) Hela bilden
Mer data har fördelats till den ljusa
sidan.
Mer data har fördelats till den mörka
sidan.
Data är brett fördelade mellan
högdager och skugga.
Justera histogram (med skjutreglaget)
Välj en Kanal (Channel) och flytta sedan
ange nivå för skugga eller högdager.
(svartpunktsreglaget) eller
(vitpunktsreglaget) när du vill
• Alla delar till vänster om
(svartpunktsreglaget) blir svarta (nivå 0).
• Delarna vid
(gråpunktsreglaget) får en färg som ligger exakt mellan svartpunkten och vitpunkten.
• Alla delar till höger om
(vitpunktsreglaget) blir vita (nivå 255).
När Bildjustering (Image Adjustment) är inställd på ett annat alternativ än Ingen (None) utförs de
justeringar som visas nedan automatiskt.
Flytta reglagen för svartpunkt och vitpunkt
Flytta reglagen för svartpunkt eller vitpunkt om du vill justera ljusstyrkan.
Bilder med mer data fördelade till den ljusa sidan
Flytta svartpunktsreglaget mot den ljusa sidan.
Bilder med mer data fördelade till den mörka sidan
Flytta vitpunktsreglaget mot den mörka sidan.
642
Bilder med brett fördelade data
Flytta svartpunktsreglaget mot den ljusa sidan och vitpunktsreglaget mot den mörka sidan.
Flytta gråpunktsreglaget
Ange nivå för tonområdets mitt genom att flytta gråpunktsreglaget.
Bilder med mer data fördelade till den ljusa sidan
Flytta gråpunktsreglaget mot den ljusa sidan.
Bilder med mer data fördelade till den mörka sidan
Flytta gråpunktsreglaget mot den mörka sidan.
Justera histogram (med pipettknapparna)
När du anger en Kanal (Channel) och klickar på svartpunktspipetten, gråpunktspipetten eller
vitpunktspipetten ändras muspekaren i förhandsgranskningsbilden till en pipett. Klicka på en av pipetterna
som visas nedanför histogrammet om du vill ändra inställningen.
• Punkten där du klickar med
värde (mellan 0 och 245).
(svartpunktspipett) blir den mörkaste punkten. Du kan även ange ett
643
• Punkten där du klickar med
(mellan 5 och 250).
(gråpunktspipett) blir tonområdets mitt. Du kan även ange ett värde
• Punkten där du klickar med
värde (mellan 10 och 255).
(vitpunktspipett) blir den ljusaste punkten. Du kan även ange ett
(pipett) för Gråbalans (Gray Balance) och sedan i det område i
• Klicka på
förhandsgranskningsbilden där du vill justera färgen.
Den punkt där du klickar anges som akromatisk färgreferens och resten av bilden justeras därefter. Om
t.ex. snö på ett fotografi ser blåaktig ut kan du klicka i den blåaktiga delen så att hela bilden justeras och
de naturliga färgerna återskapas.
644
Justera tonkurva
Du kan justera ljusstyrkan för en bild genom att välja den diagramtyp (tonkurva) som visar balansen för
toninmatning och tonutmatning via
Mode) i ScanGear (skannerdrivrutin).
(Inställningar för tonkurva) i fliken Avancerat läge (Advanced
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret.
Kanal
Varje punkt i en bild är en blandning av röd, grön och blå i olika proportioner (övergång). Dessa färger kan
justeras individuellt som en ”kanal”.
Original (Master)
Justera röd, grön och blå kombinerat.
Röd (Red)
Justera den röda kanalen.
Grön (Green)
Justera den gröna kanalen.
Blå (Blue)
Justera den blåa kanalen.
Obs!
• Bara Gråskala (Grayscale) visas vid Kanal (Channel) när Färgläge (Color Mode) är Gråskala
(Grayscale).
Förstå tonkurvor
I ScanGear är scanning av bilder via en scanner inmatning och visning på bildskärmen är utmatning.
”Tonkurva” visar balansen för toninmatning och tonutmatning för varje Kanal (Channel).
645
Justera tonkurva
Välj en av tonkurvorna Ingen korrigering (No correction), Överexponering (Overexposure),
Underexponering (Underexposure), Hög kontrast (High contrast), Kasta om neg./pos. bild (Reverse
the negative/positive image) eller Redigera anpassad kurva (Edit custom curve) i Välj tonkurva
(Select Tone Curve).
Ingen korrigering (No correction) - ingen justering
Överexponering (Overexposure) - konvex kurva
Mellantonsdata för inmatningen dras mot det ljusaste för utmatningssidan, vilket skapar en mycket ljus
bild på bildskärmen.
Underexponering (Underexposure) - konkav kurva
Mellantonsdata för inmatningen dras mot det mörkaste för utmatningssidan, vilket skapar en mörk bild på
bildskärmen.
Hög kontrast (High contrast) - S-kurva
Högdagrar och skuggor förstärks för inmatningen och resultatet blir en bild med hög kontrast.
Kasta om neg./pos. bild (Reverse the negative/positive image) - nedåtlutande linje
Inmatnings- och utmatningssidorna kastas om, vilket leder till en bild där negativt och positivt är omvänt.
646
Redigera anpassad kurva (Edit custom curve)
Du kan dra specifika punkter på en tonkurva om du vill justera ljusstyrkan i speciella områden.
647
Inställningar för gränsvärde
Du kan göra texten i ett dokument skarpare och förhindra att text från baksidan i tidningar lyser igenom
genom att justera nivån för gränsvärde via
ScanGear (skannerdrivrutin).
(Gränsvärde) i fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i
Obs!
• Den här funktionen är tillgänglig när Färgläge (Color Mode) är Svartvitt (Black and White).
• Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret.
Justera gränsvärde
Ljusstyrkan för färg- och gråskalebilder uttrycks i ett värde mellan 0 och 255. När du skapar svartvita
bilder mappas alla färger antingen till svart (0) eller vitt (255). ”Gränsvärdet” är värdet som avgör om en
färg är svart eller vit.
Dra
(skjutreglaget) åt höger om du vill öka gränsvärdet och därmed öka de svarta områdena. Dra
skjutreglaget åt vänster om du vill minska värdet och därmed öka de vita områdena. Du kan även ange ett
värde (mellan 0 och 255).
648
Skärmarna ScanGear (skannerdrivrutin)
Fliken Enkelt läge
Fliken Avancerat läge
Inmatningsinställningar (Input Settings)
Inställningar för utmatning (Output Settings)
Bildinställningar (Image Settings)
Färgjusteringsknappar
Dialogrutan Inställningar
Fliken Scanner
Fliken Förhandsgranskning
Fliken Scanna
Fliken Färginställningar
649
Fliken Enkelt läge
I det här läget scannar du enkelt genom att följa anvisningarna på skärmen.
I det här avsnittet beskrivs inställningarna och funktionerna som är tillgängliga under fliken Enkelt läge
(Basic Mode).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
(2) Verktygsfält
(3) Förhandsgranskningsområde
Obs!
• Vilka alternativ som visas varierar beroende på dokumenttyp och vy.
• Förhandsvisningsfunktionen är inte tillgänglig när du skannar från ADF (automatisk dokumentmatare).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
Välj källa (Select Source)
Foto (Färg) (Photo (Color))
Scanna färgfoton.
Magasin (Färg) (Magazine (Color))
Scanna färgmagasin.
Dokument (Färg) (Document (Color))
Skanna dokument i färg.
Dokument (Gråskala) (Document (Grayscale))
Skanna dokument i svartvitt.
ADF för dokument (Färg), Enkelsidigt (Document (Color) ADF Simplex)
Scanna dokument från ADF i färg.
ADF för dokument (Gråsk), Enkelsidigt (Document (Grayscale) ADF Simplex)
Scanna dokument från ADF i svartvitt.
ADF för dokument (Färg), Dubbelsidigt (Document (Color) ADF Duplex) (endast för modeller
med stöd för dubbelsidig skanning från ADF)
Scanna båda sidorna av dokument från ADF i färg.
650
ADF för dokument (Gråsk), Dubbelsidigt (Document (Grayscale) ADF Duplex) (endast för
modeller med stöd för dubbelsidig skanning från ADF)
Scanna båda sidorna av dokument från ADF i svartvitt.
Viktigt!
• Vissa program stöder inte kontinuerlig skanning från ADF. Mer information finns i programmets
handbok.
Obs!
• När du väljer en dokumenttyp aktiveras funktionen för oskarp maskning.
• När du väljer ett annat alternativ än ADF-typerna så aktiveras även bildjusteringsfunktionen som
justerar bilderna baserat på dokumenttypen.
• Om du väljer Magasin (Färg) (Magazine (Color)) aktiveras funktionen ta bort moarémönster.
Visa förhandsbild (Display Preview Image)
Förhandsgranskning (Preview)
Gör en testscanning.
Obs!
• När du använder enheten för första gången startar kalibreringen av scannern automatiskt.
Vänta tills förhandsgranskningsbilden visas.
Mål (Destination)
Välj vad du vill göra med den scannade bilden.
Skriv ut (Print)
Välj det här alternativet om du vill skriva ut den scannade bilden på en skrivare.
Bildvisning (Image display)
Välj det här alternativet om du vill visa den scannade bilden på en bildskärm.
OCR
Välj den här inställningen om du vill använda den skannade bilden med OCR-programvara.
Med ”OCR-programvaran” konverteras text som skannats som en bild till textdata som kan
redigeras i ordbehandlingsprogram och andra program.
651
Utmatningsstorlek (Output Size)
Välj en utmatningsstorlek.
Alternativen för utmatningsstorlek varierar beroende på vilket alternativ du valt under Mål
(Destination).
Flexibel (Flexible)
Välj den här inställningen om du vill justera beskärningsramarna (skanningsområdena).
I miniatyrvyn:
Dra musen över en miniatyr om du vill skapa en beskärningsram. När en beskärningsram visas
scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen. Om ingen beskärningsram visas
scannas varje ram separat.
I helbildsvyn:
Om ingen beskärningsram visas scannas hela förhandsgranskningsområdet. När en
beskärningsram visas scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen.
Pappersstorlek (L, A4 o.s.v.)
Välj en pappersstorlek för utmatning. Den del av bilden som finns i beskärningsramen scannas i
den angivna pappersstorleken. Du kan dra beskärningsramen om du vill förstora eller förminska
den och bevara proportionerna.
Skärmstorlek (t.ex. 1024 x 768 bildpunkter o.s.v.)
Välj utmatningsstorlek i bildpunkter. Beskärningsramen för den valda bildskärmsstorleken visas
och den del av bilden som finns inom beskärningsramen scannas. Du kan dra beskärningsramen
om du vill förstora eller förminska den och bevara proportionerna.
Lägg till/ta bort... (Add/Delete...)
Öppnar dialogrutan Lägg till/ta bort utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size) där du
kan ange anpassade utmatningsstorlekar. Du kan välja det här alternativet när Mål
(Destination) är Skriv ut (Print) eller Bildvisning (Image display).
Du ange flera utmatningsstorlekar och spara dem på en gång i dialogrutan Lägg till/ta bort
utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size). Sparade inställningar registreras som
tillgängliga i listan Utmatningsstorlek (Output Size) tillsammans med de fördefinierade
inställningarna.
Lägga till:
Ställ in Namn för utmatningsstorlek (Output Size Name), Bredd (Width) och Höjd (Height)
och klicka sedan på Lägg till (Add). Du kan välja tum (inches) eller mm för Enhet (Unit) om du
har valt Skriv ut (Print) för Mål (Destination), men du kan bara välja bildpunkter (pixels) om
du har valt Bildvisning (Image display) för Mål (Destination). Namnet på den storlek du lagt till
visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List). Klicka på Spara (Save) för att spara
inställningarna som visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List).
652
Ta bort:
Välj utmatningsstorleken som du vill ta bort i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List)
och klicka sedan på Ta bort (Delete). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som
visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List).
Viktigt!
• Du kan inte ta bort fördefinierade utmatningsstorlekar som A4 och 1024 x 768 bildpunkter
(1024 x 768 pixels).
Obs!
• Spara upp till 10 inställningar.
• Ett felmeddelande visas om du anger ett värde som ligger utanför inställningsintervallet.
Ange ett värde inom inställningsintervallet.
Obs!
• Mer information om hur beskärningsramen först visas i en förhandsgranskningsbild finns under
Beskärningsram på förhandsvisade bilder (Cropping Frame on Previewed Images) på
fliken "Förhandsgranskning (Preview)" (dialogrutan Inställningar (Preferences)).
Invertera proportioner (Invert aspect ratio)
Tillgänglig om Utmatningsstorlek (Output Size) är inställt på något annat än Flexibel (Flexible).
Klicka på den här knappen om du vill rotera beskärningsramen. Klicka igen om du vill återställa
originalorienteringen.
Justera beskärningsramar (Adjust cropping frames)
Du kan justera scanningsområdet i förhandsgranskningsområdet.
Om ett område inte har angetts scannas dokumentet enligt dokumentstorleken (automatisk
beskäring). Om ett område har markerats scannas bara området i beskärningsramen.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
Bildkorrigeringar (Image corrections)
Gör att du kan göra korrigeringar på bilder.
Viktigt!
• Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix) och Korrigera
blekning (Correct fading) är tillgängligt om Rekommenderas (Recommended) är valt på fliken
Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Obs!
• De funktioner som är tillgängliga varierar beroende på den dokumenttyp som valts i Välj källa
(Select Source).
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Gör texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och enklare att läsa.
Viktigt!
• Det kan ta längre tid än normalt att scanna dokument om du markerar den här kryssrutan.
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton ändras jämfört med originalbilden. Avmarkera i så
fall kryssrutan och scanna igen.
• Korrigering kanske inte används på rätt sätt om scanningsområdet är för litet.
653
Korrigera blekning (Correct fading)
Korrigerar och scannar foton som har blekts med tiden eller som innehåller färgskiftningar.
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Korrigerar skuggor som framträder mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Viktigt!
• Information om försiktighetsåtgärder för den här funktionen finns under "Korr. av
fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction)".
Färgmönster... (Color Pattern...)
Välj den här inställningen om du vill justera bildens färg. Du kan korrigera färger som har bleknat
på grund av färgskiftningar o.s.v. och återskapa naturliga färger medan du förhandsgranskar
färgförändringarna.
Justera färger med hjälp av färgmönster
Viktigt!
• Den här inställningen är inte tillgänglig om du väljer Färgmatchning (Color Matching) på
fliken Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Utför scanning (Perform Scan)
Scanna (Scan)
Startar scanningen.
Obs!
• När scanningen startas visas förloppet. Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta
scanningen.
Inställningar... (Preferences...)
Öppnar dialogrutan Inställningar (Preferences) där du kan göra inställningar för skanning/
förhandsgranskning.
Stäng (Close)
Stänger ScanGear (skannerdrivrutin).
(2) Verktygsfält
Du kan justera eller rotera förhandsgranskningsbilderna. Vilka knappar som visas i verktygsfältet varierar
beroende på vy.
I miniatyrvyn:
I helbildsvyn:
(Miniatyr) /
(Hela bilden)
Byter vy i förhandsgranskningsområdet.
(3) Förhandsgranskningsområde
654
(Rotera åt vänster)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader motsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
(Rotera åt höger)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader medsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
(Automatisk beskärning)
Visar och justerar beskärningsramen automatiskt till storleken på dokumentet som visas i
förhandsgranskningsområdet. Scanningsområdet minskas varje gång du klickar på den här knappen
om det finns områden som kan beskäras inom beskärningsramen.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar kryssrutorna för bilden i miniatyrvyn.
(Avmarkera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Avmarkerar kryssrutorna för bilden i miniatyrvyn.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar bilderna i miniatyrvyn och de får en blå kontur.
(Markera alla beskärningsramar)
Tillgänglig om två eller fler beskärningsramar är angivna.
Ändrar beskärningsramarna till breda, brutna linjer och tillämpar inställningarna på alla.
(Ta bort beskärningsram)
Tar bort den markerade beskärningsramen.
(Information)
Visar ScanGear-versionen och de aktuella skanningsinställningarna (dokumenttyp m.m.).
(Öppna guide)
Öppnar den här sidan.
(3) Förhandsgranskningsområde
Här visas en förhandsgranskningsbild när du har klickat på Förhandsgranskning (Preview). Du kan
även kontrollera resultaten för inställningarna (t.ex. bildkorrigeringar och färgjusteringar) som du har gjort i
"(1) Knappar för inställningar och åtgärder."
655
När
(miniatyr) visas i verktygsfältet:
Beskärningsramar anges utifrån storleken på dokumentet och miniatyrer av skannade bilder visas. Endast
bilder med markerade kryssrutor scannas.
Obs!
• När flera bilder förhandsgranskas visas olika urvalsstatus med olika kantlinjer.
• Fokusram (tjock blå kantlinje): De visade inställningarna kommer att tillämpas.
• Markerad ram (tunn blå kantlinje): Inställningarna tillämpas samtidigt på fokusramen och de
markerade ramarna. Du kan markera flera bilder genom att hålla ned CTRL och klicka på dem.
• Omarkerad (ingen kantlinje): Inställningarna kommer inte att tillämpas.
• Dubbelklicka på en ram för att zooma in bilden. Klicka på
(föregående/nästa ram) längst ned
till vänster i skärmbilden för att visa föregående eller nästa ram. Dubbelklicka på ramen igen för att
visa bilden utan förstoring igen.
När
(helbild) visas i verktygsfältet:
Objekt på glasskivan scannas och visas som en bild. Alla delar inom beskärningsramarna scannas.
Obs!
• Du kan ange beskärningsramen i bilden som visas. I miniatyrvy kan du endast skapa en
beskärningsram per bild. I helbildsvy kan du skapa flera beskärningsramar.
656
Justera beskärningsramar (ScanGear)
Närliggande information
Scanna i Enkelt läge
657
Fliken Avancerat läge
I det här läget kan du ange avancerade scanningsinställningar, t.ex. färgläge, utmatningsupplösning,
bildljusstyrka och färgton.
I det här avsnittet beskrivs inställningarna och funktionerna som är tillgängliga under fliken Avancerat läge
(Advanced Mode).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
(2) Verktygsfält
(3) Förhandsgranskningsområde
Obs!
• Vilka alternativ som visas varierar beroende på dokumenttyp och vy.
• Förhandsvisningsfunktionen är inte tillgänglig när du skannar från ADF (automatisk dokumentmatare).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
Inställningar för favoriter (Favorite Settings)
Du kan namnge och spara en uppsättning inställningar (inmatningsinställningar,
utmatningsinställningar, bildinställningar och färgjusteringsknappar) på fliken Avancerat läge
(Advanced Mode) och läsa in uppsättningen när den behövs. Det är praktiskt att spara en grupp
med inställningar om du behöver använda den ofta. Du kan också läsa in standardinställningarna
med den här metoden.
Välj Lägg till/ta bort... (Add/Delete...) på den nedrullningsbara menyn för att öppna dialogrutan
Lägg till/ta bort favoritinställningar (Add/Delete Favorite Settings).
658
Ange Inställningsnamn (Setting Name) och klicka på Lägg till (Add); namnet visas i Lista för
favoritinställningar (Favorite Settings List).
När du klickar på Spara (Save) visas namnet i listan Inställningar för favoriter (Favorite Settings)
som tillgängligt tillsammans med de fördefinierade inställningarna.
Om du vill ta bort en inställning markerar du inställningen i Lista för favoritinställningar (Favorite
Settings List) och klickar på Ta bort (Delete). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna
som visas i Lista för favoritinställningar (Favorite Settings List).
Obs!
• Du kan välja Lägg till/ta bort... (Add/Delete...) i Inställningar för favoriter (Favorite Settings)
efter förhandsgranskningen.
• Spara upp till 10 inställningar.
Inmatningsinställningar (Input Settings)
Ange inmatningsinställningarna, t.ex. dokumenttyp och dokumentstorlek.
Inställningar för utmatning (Output Settings)
Ange utmatningsinställningarna, t.ex. utmatningsupplösning och utmatningsstorlek.
Bildinställningar (Image Settings)
Aktivera eller inaktivera olika funktioner för bildkorrigering.
Färgjusteringsknappar
Du kan göra finjusteringar av bildens ljusstyrka och färgtoner, till exempel justera hela bildens
ljusstyrka eller kontrast och justera värdena för högdagrar och skuggor (histogram) och balans
(tonkurva).
Zooma (Zoom)
Zoomar in på en ram eller på bilden i området som är angivet inom beskärningsramen
(scanningsområdet). När bilden är zoomad ändras Zooma (Zoom) till Ångra (Undo). Klicka på
Ångra (Undo) om du vill visa bilden utan förstoring igen.
I miniatyrvyn:
Om du klickar på den här knappen när flera bilder visas i miniatyrvyn zoomas den valda bilden in.
Klicka på
eller nästa ram.
(föregående/nästa ram) längst ned till vänster i skärmbilden för att visa föregående
Obs!
• Du kan också zooma in en bild genom att dubbelklicka på ramen. Dubbelklicka på ramen igen
för att visa bilden utan förstoring igen.
I helbildsvyn:
Scannar om området som är angivet inom beskärningsramen med en större förstoringsgrad.
659
Obs!
• Med Zooma (Zoom) scannas dokumentet en gång till. Den resulterande högupplösta bilden
visas i förhandsgranskning.
•
(Förstora/Förminska) i verktygsfältet zoomar snabbt in förhandsgranskningsbilden.
Upplösningen för bilden som visas blir emellertid låg.
Förhandsgranskning (Preview)
Gör en testscanning.
Scanna (Scan)
Startar scanningen.
Obs!
• När scanningen startas visas förloppet. Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta
scanningen.
• När scanningen är färdig kanske en dialogruta visas där du uppmanas att välja nästa åtgärd. Följ
anvisningarna för att slutföra scanningen. Mer information finns i Status för dialogrutan
ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna
(Scan) (dialogrutan Inställningar (Preferences)).
• Det kan ta lång tid att behandla bilderna om den totala storleken på de bilder som ska scannas
överskrider en viss storlek. I så fall visas ett varningsmeddelande; du bör minska den totala
storleken. Fortsätt genom att scanna i helbildsvy.
Inställningar... (Preferences...)
Öppnar dialogrutan Inställningar (Preferences) där du kan göra inställningar för skanning/
förhandsgranskning.
Stäng (Close)
Stänger ScanGear (skannerdrivrutin).
660
(2) Verktygsfält
Du kan justera eller rotera förhandsgranskningsbilderna. Vilka knappar som visas i verktygsfältet varierar
beroende på vy.
I miniatyrvyn:
I helbildsvyn:
(Miniatyr) /
(Hela bilden)
Byter vy i förhandsgranskningsområdet.
(3) Förhandsgranskningsområde
(Radera)
Tar bort förhandsgranskningen från förhandsgranskningsområdet.
Om du klickar på knappen återställs även verktygsfältet och färgjusteringsinställningarna.
(Beskär)
Klicka på den här knappen om du vill ange scanningsområde genom att dra med musen.
(Flytta bild)
Gör att du kan dra bilden tills den del du vill se visas om den förstorade bilden i
förhandsgranskningsområdet är för stor för skärmen. Du kan också flytta bilden med hjälp av
rullningslisterna.
(Förstora/Förminska)
Gör att du kan zooma in på förhandsgranskningsområdet genom att klicka på bilden. Högerklicka på
bilden om du vill zooma ut.
(Rotera åt vänster)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader motsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
(Rotera åt höger)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader medsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
(Automatisk beskärning)
Visar och justerar beskärningsramen automatiskt till storleken på dokumentet som visas i
förhandsgranskningsområdet. Scanningsområdet minskas varje gång du klickar på den här knappen
om det finns områden som kan beskäras inom beskärningsramen.
661
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar kryssrutorna för bilden i miniatyrvyn.
(Avmarkera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Avmarkerar kryssrutorna för bilden i miniatyrvyn.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar bilderna i miniatyrvyn och de får en blå kontur.
(Markera alla beskärningsramar)
Tillgänglig om två eller fler beskärningsramar är angivna.
Ändrar beskärningsramarna till breda, brutna linjer och tillämpar inställningarna på alla.
(Ta bort beskärningsram)
Tar bort den markerade beskärningsramen.
(Information)
Visar ScanGear-versionen och de aktuella skanningsinställningarna (dokumenttyp m.m.).
(Öppna guide)
Öppnar den här sidan.
(3) Förhandsgranskningsområde
Här visas en förhandsgranskningsbild när du har klickat på Förhandsgranskning (Preview). Du kan
även kontrollera resultaten för inställningarna (t.ex. bildkorrigeringar och färgjusteringar) som du har gjort i
"(1) Knappar för inställningar och åtgärder."
När
(miniatyr) visas i verktygsfältet:
Beskärningsramar anges utifrån storleken på dokumentet och miniatyrer av skannade bilder visas. Endast
bilder med markerade kryssrutor scannas.
662
Obs!
• När flera bilder förhandsgranskas visas olika urvalsstatus med olika kantlinjer.
• Fokusram (tjock blå kantlinje): De visade inställningarna kommer att tillämpas.
• Markerad ram (tunn blå kantlinje): Inställningarna tillämpas samtidigt på fokusramen och de
markerade ramarna. Du kan markera flera bilder genom att hålla ned CTRL och klicka på dem.
• Omarkerad (ingen kantlinje): Inställningarna kommer inte att tillämpas.
När
(helbild) visas i verktygsfältet:
Objekt på glasskivan scannas och visas som en bild. Alla delar inom beskärningsramarna scannas.
Obs!
• Du kan ange beskärningsramen i bilden som visas. I miniatyrvy kan du endast skapa en
beskärningsram per bild. I helbildsvy kan du skapa flera beskärningsramar.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
Närliggande information
Scanna i Avancerat läge
Skanna flera dokument från ADF (automatisk dokumentmatare) i Avancerat läge
663
Inmatningsinställningar
Under Inmatningsinställningar (Input Settings) kan du välja följande inställningar:
Välj källa (Select Source)
Den typ av dokument som ska scannas visas. Om du vill scanna från glaset väljer du Glas (Platen).
Om du vill scanna från ADF (automatisk dokumentmatare) väljer du Dokument (ADF Enkelsidig)
(Document (ADF Simplex)) eller Dokument (ADF Dubbelsidig) (Document (ADF Duplex)).
Viktigt!
• Vissa program stöder inte kontinuerlig skanning från ADF. Mer information finns i programmets
handbok.
Obs!
• Om du använder en modell med stöd för dubbelsidig skanning från ADF kan du välja Dokument
(ADF Dubbelsidig) (Document (ADF Duplex)).
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för dokumentet som ska scannas. Den här inställningen är bara tillgänglig i vyn för hela
bilden.
När du scannar båda sidorna av dokumenten automatiskt från ADF väljer du A4 eller Letter.
När du väljer en storlek ändras även storleken för förhandsgranskningsområdet.
Viktigt!
• En del program har en gräns för hur stor mängd scanningsdata som kan tas emot. Följande
scanningsintervall finns.
• 21 000 x 30 000 bildpunkter eller mindre
• Om du ändrar inställningen för Pappersstorlek (Paper Size) efter förhandsgranskningen tas
förhandsgranskningen bort.
664
Obs!
• Om du inte är säker på vilken storlek du bör välja för Pappersstorlek (Paper Size) väljer du
Pappersstorlek (Paper Size) för Helt glas (Full Platen) och mäter sedan storleken på
dokumentet och anger värdena vid
(bredd) och
(höjd).
Originalorientering (Original Orientation)
Ställ in orientering och häftningssida för dokumentet som ska scannas från ADF.
Klicka på Inställningar... (Settings...) för att öppna dialogrutan Orientering (Orientation).
Viktigt!
• Dialogrutan Orientering (Orientation) kan endast öppnas när Välj källa (Select Source) är
Dokument (ADF Enkelsidig) (Document (ADF Simplex)) eller Dokument (ADF Dubbelsidig)
(Document (ADF Duplex)).
• Plats för bindning (Binding Location) visas om du använder en modell med stöd för dubbelsidig
skanning från ADF.
• Plats för bindning (Binding Location) kan inte anges då Välj källa (Select Source) är
Dokument (ADF Enkelsidig) (Document (ADF Simplex)).
Färgläge (Color Mode)
Välj hur dokumentet ska scannas.
Färg (Color)
Välj det här läget om du vill scanna färgdokument eller skapa färgbilder. I det här läget återges
bilden i 256 nivåer (8 bitar) med R(ött), G(rönt) och B(lått).
Gråskala (Grayscale)
Välj det här läget om du vill scanna svartvita foton eller skapa svartvita bilder. I det här läget
återges bilden i 256 nivåer (8 bitar) i svartvitt.
Svartvitt (Black and White)
Välj det här läget om du vill scanna foton och dokument i svartvitt. I det här läget återges bilden i
svartvitt. Kontrasten i bilden delas upp på vissa nivåer (gränsvärde) i svart och vitt och återges i två
färger. Gränsvärdet kan anges med knappen
(Gränsvärde).
Inmatningsstorlek
I miniatyrvyn visas storleken på de beskurna bilderna efter förhandsgranskning.
I helbildsvyn visas Pappersstorlek (Paper Size) före förhandsgranskning och beskärningsramens
(scanningsområdets) storlek visas efter förhandsgranskningen.
Du kan justera beskärningsramens storlek genom att ange värden för
665
(bredd) och
(höjd).
Klicka på
(ändra proportioner) och ändra inställningen till
proportionerna när du anger beskärningsramens storlek.
(bevara proportioner) om du vill bevara
Viktigt!
• Inställningarna för inmatningsstorlek är bara tillgängliga om du har valt Flexibel (Flexible) för
Utmatningsstorlek (Output Size) i Inställningar för utmatning (Output Settings). Om du väljer
en annan storlek än Flexibel (Flexible) visas en beskärningsram med låsta proportioner som
beräknats utifrån Utmatningsstorlek (Output Size) och Utmatningsupplösning (Output
Resolution).
Obs!
• De värden du kan ange ligger i intervallet för den pappersstorlek du valt. Den minsta storleken är
96 x 96 bildpunkter när 600 dpi har valts som Utmatningsupplösning (Output Resolution) i 100
% skala.
• När automatisk beskärning utförs i helbildsvy behålls inte proportionerna eftersom storleken
prioriteras.
• Mer information om beskärningsramar finns i "Justera beskärningsramar (ScanGear)".
666
Inställningar för utmatning
Under Inställningar för utmatning (Output Settings) kan du välja följande inställningar:
Utmatningsupplösning (Output Resolution)
Välj upplösning för scanningen.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Välj en upplösning bland alternativen som visas när du klickar på eller ange ett värde i steg om 1 dpi.
Se ”Upplösning” för din modell på startskärmen för Onlinehandbok för mer information.
När Välj källa (Select Source) står på Glas (Platen):
Du kan ange ett värde i intervallet 25 dpi till 19 200 dpi.
När Välj källa (Select Source) är inställt på Dokument (ADF Enkelsidig) (Document (ADF
Simplex)) eller Dokument (ADF Dubbelsidig) (Document (ADF Duplex)):
Du kan ange ett värde i intervallet 25 dpi till 600 dpi.
Utmatningsstorlek (Output Size)
Välj en utmatningsstorlek.
Välj Flexibel (Flexible) om du vill ange en anpassad storlek eller välj en storlek för utskrift eller visning.
Välj Lägg till/ta bort... (Add/Delete...) om du vill ange en anpassad storlek och spara den som ett nytt
alternativ för utmatningsstorlek.
Flexibel (Flexible)
Du kan ange utmatningsupplösning och skala samt justera beskärningsramarna
(skanningsområdena).
I miniatyrvyn:
Dra musen över en miniatyr om du vill skapa en beskärningsram. När en beskärningsram visas
scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen. Om ingen beskärningsram visas
scannas varje ram separat.
667
I helbildsvyn:
Om ingen beskärningsram visas scannas hela förhandsgranskningsområdet. När en
beskärningsram visas scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen.
Obs!
• Om du vill förstora eller förminska den skannade bilden anger du värden vid
(bredd) och
(höjd) i Inställningar för utmatning (Output Settings) eller anger ett värde (med steg på
1 %) för %. Det högsta värdet som kan användas för % beror på Utmatningsupplösning
(Output Resolution), men det kan anges för upp till 19 200 dpi (den högsta tillgängliga
utmatningsupplösningen).
Pappersstorlek (L, A4 osv.) och skärmstorlek (t.ex. 1 024 x 768 bildpunkter)
(bredd),
(höjd) och skala kan inte anges. Förhandsgranskningsbilden beskärs baserat på
den valda utmatningsstorleken och upplösningen. Den del av bilden som finns i beskärningsramen
scannas i den angivna pappers-/bildskärmsstorleken. Du kan dra beskärningsramen om du vill
förstora, förminska eller flytta den och bevara proportionerna.
Lägg till/ta bort... (Add/Delete...)
Öppnar dialogrutan Lägg till/ta bort utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size) där du kan
ange anpassade utmatningsstorlekar.
Du ange flera utmatningsstorlekar och spara dem på en gång i dialogrutan Lägg till/ta bort
utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size). Sparade inställningar registreras som
tillgängliga i listan Utmatningsstorlek (Output Size) tillsammans med de fördefinierade
inställningarna.
Lägga till:
Välj Skriv ut (Print) eller Bildvisning (Image display) för Mål (Destination), ange Namn för
utmatningsstorlek (Output Size Name), Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på
Lägg till (Add). Du kan välja tum (inches) eller mm för Enhet (Unit) om du har valt Skriv ut
(Print) för Mål (Destination), men du kan bara välja bildpunkter (pixels) om du har valt
Bildvisning (Image display) för Mål (Destination). Namnet på den storlek du lagt till visas i Lista
för utmatningsstorlek (Output Size List). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna
som visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List).
Ta bort:
Välj utmatningsstorleken som du vill ta bort i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List) och
klicka sedan på Ta bort (Delete). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som visas i
Lista för utmatningsstorlek (Output Size List).
668
Viktigt!
• Du kan inte ta bort fördefinierade utmatningsstorlekar som A4 och 1024 x 768 bildpunkter
(1024 x 768 pixels).
Obs!
• Du kan spara upp till 10 storlekar för varje mål.
• Ett felmeddelande visas om du anger ett värde som ligger utanför inställningsintervallet. Ange
ett värde inom intervallet som visas i meddelandet.
Obs!
• Mer information om beskärningsramar finns i "Justera beskärningsramar (ScanGear)".
• Mer information om hur beskärningsramen först visas i en förhandsgranskningsbild finns under
Beskärningsram på förhandsvisade bilder (Cropping Frame on Previewed Images) på fliken
"Förhandsgranskning (Preview)" (dialogrutan Inställningar (Preferences)).
(Byt proportioner)
Tillgänglig om Utmatningsstorlek (Output Size) är inställt på något annat än Flexibel (Flexible).
Klicka på den här knappen om du vill rotera beskärningsramen. Klicka igen om du vill återställa
originalorienteringen.
Datastorlek (Data Size)
Datastorleken vid skanning med de aktuella inställningarna visas.
Obs!
• När datastorleken överstiger en viss storlek visas värdet med rött. I så fall visas ett
varningsmeddelande när du klickar på Scanna (Scan). Vi rekommenderar att du ändrar
inställningarna så att värdet på Datastorlek (Data Size) minskar. Fortsätt genom att scanna i
helbildsvy.
669
Bildinställningar
Viktigt!
• Använd inte de här funktionerna på bilder utan moarémönster, prickar/repor eller blekta färger.
Färgtonen kan påverkas negativt.
• Resultatet av bildkorrigeringar återges inte i förhandsgranskningen.
Obs!
• Vilka inställningar du kan välja beror på inställningarna för Färgläge (Color Mode).
• Det kan ta längre tid att scanna än normalt om du använder Bildinställningar (Image Settings).
Under Bildinställningar (Image Settings) kan du välja följande inställningar:
Bildjustering (Image Adjustment)
När Bildjustering är aktivt optimeras ljusstyrkan i den angivna delen av bilden. Bilderna kan justeras
enligt den automatiskt identifierade dokumenttypen eller den angivna dokumenttypen. Resultatet av
justeringen återspeglas i hela bilden.
Ingen (None)
Ingen bildjustering utförs.
Automatiskt (Auto)
Utför bildjustering genom automatisk identifiering av dokumenttypen. Den här inställningen
rekommenderas som standard.
Foto (Photo)
Använder bildjusteringar som är anpassade för foton.
Magasin (Magazine)
Använder bildjusteringar som är anpassade för magasin.
Dokument (Document)
Använder bildjusteringar som är anpassade för textdokument.
670
Viktigt!
• Du kan ange Bildjustering (Image Adjustment) efter förhandsgranskningen.
• Du kan ange den här inställningen om du har valt Rekommenderas (Recommended) på fliken
Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Obs!
• Om bilden inte justeras korrekt med Automatiskt (Auto) anger du dokumenttypen.
• Färgtonen kan ändras jämfört med originalbilden beroende på bildjusteringen. I så fall anger du
inställningen Ingen (None) för Bildjustering (Image Adjustment).
Minska genomlysning (Reduce Show-through)
Använd den här funktionen för att minska genomlysningen i dubbelsidiga dokument eller ljusa upp
basfärgen på återvunnet papper och annat färgat papper vid scanning av dokument.
AV (OFF)
Genomlysningen minskas inte.
PÅ (ON)
Använd det här alternativet för att minska genomlysningen i dubbelsidiga dokument eller ljusa upp
basfärgen. Den här inställningen rekommenderas som standard.
Viktigt!
• Du kan ställa in Minska genomlysning (Reduce Show-through) om Rekommenderas
(Recommended) är valt på fliken Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar
(Preferences) och Dokument (Document) eller Magasin (Magazine) är valt för Bildjustering
(Image Adjustment).
Oskarp maskning (Unsharp Mask)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare vid scanning av foton.
AV (OFF)
Oskarp maskning används inte.
PÅ (ON)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare. Den här inställningen rekommenderas
som standard.
Ta bort moarémönster (Descreen)
Foton och bilder skrivs ut med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn övergång
eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas. Ta bort moarémönster
(Descreen) är den funktion som används för att minska den här effekten.
AV (OFF)
Moaré minskas inte.
PÅ (ON)
Minskar moaré. Den här inställningen rekommenderas som standard.
Obs!
• Även om du har valt inställningen PÅ (ON) för Ta bort moarémönster (Descreen) kan vissa
moaréeffekter finnas kvar om Oskarp maskning (Unsharp Mask) är PÅ (ON). I så fall väljer du
inställningen AV (OFF) för Oskarp maskning (Unsharp Mask).
671
Reducera damm och repor (Reduce Dust and Scratches)
Ibland innehåller scannade foton vita prickar som orsakats av damm eller repor. Med den här
funktionen kan du minska bildbrus.
Ingen (None)
Damm och repor tas inte bort.
Låg (Low)
Välj den här inställningen om du vill minska effekten av damm och repor. Stora dammpartiklar eller
repor kanske inte kan tas bort.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Välj den här inställningen om du vill minska effekten av stora dammpartiklar och repor. Det kan
dock finnas kvar spår av reduceringen och små detaljer i bilden kan eventuellt försvinna.
Viktigt!
• Den här funktionen kanske inte fungerar för vissa typer av foton.
Obs!
• Du bör välja Ingen (None) när du scannar tryckt material.
Blekningskorrigering (Fading Correction)
Använd den här funktionen för att korrigera foton som har blekts med tiden eller som innehåller
färgskiftningar. ”Färgskiftningar” innebär att vissa färger påverkar hela bilden på grund av väder eller
omgivande starka färger.
Ingen (None)
Blekningskorrigering används inte.
Låg (Low)
Välj den här inställningen om du vill korrigera en mindre blekning eller färgskiftning.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Välj den här inställningen om du vill korrigera en större blekning eller färgskiftning. Detta kan
påverkar bildens ton.
Viktigt!
• Du kan ange Blekningskorrigering (Fading Correction) efter förhandsgranskningen.
• Du kan ange den här inställningen om du har valt Rekommenderas (Recommended) på fliken
Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
• Korrigering kanske inte används på rätt sätt om scanningsområdet är för litet.
Kornighetskorrigering (Grain Correction)
Använd den här funktionen för att minska kornigheten i foton som tagits med höghastighetsfilm eller
ljuskänslig film.
Ingen (None)
Kornigheten minskas inte.
Låg (Low)
Välj den här inställningen om fotot är en aning kornigt.
672
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Välj den här inställningen om fotot är mycket kornigt. Bildens övergångar och skärpa kan påverkas.
Viktigt!
• Korrigering kanske inte används på rätt sätt om scanningsområdet är för litet.
Korr. av fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction)
Använd den här funktionen om du vill korrigera skuggorna som kan uppstå mellan sidor när du scannar
öppna broschyrer.
Om du aktiverar inställningen Korr. av fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction) i
förhandsgranskningen återges resultatet genast. Förhandsgranska effekterna innan du scannar
eftersom resultatet kan variera mellan olika typer av dokument och hur de trycks ned.
Oskarp eller suddig text/rader som orsakas av böjda sidor korrigeras inte.
Ingen (None)
Fästmarginalskuggor korrigeras inte.
Låg (Low)
Använd den här inställningen om effekten är för stark med inställningen Mellan.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Använd den här inställningen om effekten är för svag med inställningen Mellan.
Viktigt!
• Du kan ange Korr. av fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction) efter
förhandsgranskningen.
• Placera inte föremål som väger 2,0 kg (4,4 pund) eller mer på glaset. Scannern klarar ett tryck
motsvarande högst 2,0 kg (4,4 pund). Om du trycker hårt kanske scannern inte fungerar korrekt
och glaset kan gå sönder.
• Justera dokumentet mot glasets kant. Annars kanske skuggan inte korrigeras på rätt sätt.
• Skuggor kanske inte korrigeras korrekt beroende på dokumentet. Om sidbakgrunden inte är vit
kanske skuggorna inte känns av på rätt sätt eller kanske inte känns av alls.
• När du scannar trycker du ned bokryggen med samma tryck som du använde när du
förhandsgranskade scanningen. Om bindningen är ojämn korrigeras inte skuggan på rätt sätt.
673
• Dokumentets placering är beroende av modellen och dokumentet som ska scannas.
Obs!
• Täck dokumentet med en svart duk om vita prickar, streck eller färgade mönster visas på
scanningsresultatet på grund av att omgivande ljus kommer in mellan dokumentet och glaset.
• Om skuggan inte korrigeras på rätt sätt kan du justera beskärningsramen (skanningsområdet) på
förhandsgranskningen.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
674
Färgjusteringsknappar
Med färgjusteringsknapparna kan du göra finjusteringar av bildens ljusstyrka och färgtoner. Du kan till
exempel justera hela bildens ljusstyrka eller kontrast och justera värdena för högdagrar och skuggor
(histogram) och balans (tonkurva).
Viktigt!
• Färgjusteringsknapparna är inte tillgängliga om du väljer Färgmatchning (Color Matching) på fliken
Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Obs!
• Vilka inställningar du kan välja beror på inställningarna för Färgläge (Color Mode).
• Om du justerar bilden med hjälp av färgjusteringsknapparna så återges resultatet i
förhandsgranskningen.
Klicka på en färgjusteringsknapp för att ange följande:
(Mättnad/Färgbalans)
Justerar bildens mättnad (intensitet) och färgton. Använd den här funktionen för att förstärka färger som
har blekts med tiden eller på grund av färgskiftningar. ”Färgskiftningar” innebär att vissa färger påverkar
hela bilden på grund av väder eller omgivande starka färger.
Justera mättnad och färgbalans
(Ljusstyrka/Kontrast)
Justera bildens ljusstyrka och kontrast. Om bilden är för mörk eller för ljus eller kontrastlös kan du
justera nivåerna för ljusstyrka och kontrast.
Justera ljusstyrka och kontrast
675
(Histogram)
Ett histogram gör att du kan se datakoncentrationen på varje ljusstyrkenivå för en bild. Du kan ange den
mörkaste nivån (skugga) och den ljusaste nivån (högdager) på en bild, sänka nivåerna och utöka mitten
av bildens tonområde.
Justera histogram
(Inställningar för tonkurva)
Justera ljusstyrkan för en bild genom att välja den diagramtyp (tonkurva) som visar balansen för
toninmatning och tonutmatning. Du kan finjustera ljusstyrkan i ett specifikt område.
Justera tonkurva
(Slutgranskning)
Kontrollera färgjusteringarna en sista gång. Den slutliga tonkurvan och histogrammet från den
efterföljande bildbehandlingen visas. Det finns inga inställningar att göra på den här skärmen.
• För färgbilder väljer du en färg vid Kanal (Channel) för att kontrollera Röd (Red), Grön (Green)
eller Blå (Blue). Om du vill granska de tre färgerna tillsammans väljer du Original (Master).
• Om du placerar markören i förhandsgranskningen förstoras den delen och områdets RGB-värden
(endast L om du har valt Gråskala (Grayscale) för Färgläge (Color Mode)) före och efter det att
justeringarna visas.
(Gränsvärde)
Ange skiljelinjen (gränsvärdet) mellan svart och vitt. Genom att justera gränsvärdet kan du göra texten i
ett dokument skarpare och förhindra att text från baksidan i tidningar lyser igenom.
Inställningar för gränsvärde
Anpassad (Custom)
Du kan namnge och spara en uppsättning inställningar för tonkurva och gränsvärde för
färgjusteringsknapparna.
Välj Lägg till/ta bort... (Add/Delete...) i den nedrullningsbara menyn; när Färgläge (Color Mode) är
angivet till vad som helst utom Svartvitt (Black and White) öppnas dialogrutan Lägg till/ta bort
inställningar för tonkurva (Add/Delete Tone Curve Settings); när Färgläge (Color Mode) är
Svartvitt (Black and White) öppnas dialogrutan Lägg till/ta bort gränsvärdesinställningar (Add/
Delete Threshold Settings).
676
Ange Inställningsnamn (Setting Name) och klicka på Lägg till (Add); namnet visas i
Inställningslista för tonkurva (Tone Curve Settings List) eller Lista för gränsvärdesinställningar
(Threshold Settings List). Klicka på Spara (Save) för att spara.
Om du vill ta bort en inställning markerar du den i Inställningslista för tonkurva (Tone Curve
Settings List) eller Lista för gränsvärdesinställningar (Threshold Settings List) och klickar på Ta
bort (Delete). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som visas i Inställningslista för
tonkurva (Tone Curve Settings List) eller Lista för gränsvärdesinställningar (Threshold Settings
List).
Du kan läsa in och använda de sparade inställningarna för tonkurva och gränsvärden i
förhandsgranskningar. Om du vill läsa in inställningarna väljer du den sparade inställningen på den
nedrullningsbara menyn.
Obs!
• Spara upp till 20 inställningar.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa alla justeringar (mättnad/färgbalans, ljusstyrka/kontrast, histogram och tonkurva).
677
Dialogrutan Inställningar
I dialogrutan Inställningar (Preferences) kan du göra avancerade inställningar för funktioner i ScanGear
(skannerdrivrutin) via flikarna Scanner, Förhandsgranskning (Preview), Scanna (Scan) och
Färginställningar (Color Settings).
Klicka på Inställningar... (Preferences...) på ScanGear-skärmen om du vill öppna dialogrutan
Inställningar (Preferences).
Fliken Scanner
Här kan du ställa in tyst läge, ange mappen där bilder kan sparas tillfälligt och ange musikfilen som ska
spelas upp under skanningen eller när skanningen är färdig.
Fliken Förhandsgranskning
Här kan du välja vad du vill göra med förhandsgranskningen när ScanGear startas, hur
beskärningsramarna ska visas efter förhandsgranskning av bilder och välja beskärningsstorlek för
miniatyrer av scannade dokument.
Fliken Scanna
Här kan du välja vad du vill göra i ScanGear efter att en bild har scannats.
Fliken Färginställningar
På den här fliken kan du ange hur du vill justera färg och ange gammavärde för bildskärmen.
678
Fliken Scanner
På fliken Scanner kan du ange följande inställningar.
Viktigt!
• Tillgängliga funktioner och inställningar varierar beroende på val av scanner eller skrivare.
Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings)
Du kan ange att enheten ska slås på och av automatiskt.
Klicka på Inställningar... (Settings...) för att visa dialogrutan Inställningar för Automatisk
avstängning (Auto Power Settings).
Obs!
• Om enheten är avstängd eller stöd för dubbelriktad kommunikation är inaktiverat kanske ett
meddelande visas om att datorn inte kan hämta enhetens status. Klicka i så fall på OK för att gå ur
ScanGear (scannerdrivrutinen).
Automatisk start (Auto Power On)
Välj Aktivera (Enable) om du vill att enheten ska slås på automatiskt när den tar emot data.
Automatisk avstängning (Auto Power Off)
Välj en tidsgräns från listan. När denna tidsperiod har förflutit utan att några data har tagits emot
stängs enheten av automatiskt.
Viktigt!
• Om du använder en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning slås den inte av
automatiskt även om Automatisk avstängning (Auto Power Off) är valt.
679
Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
Du kan använda funktionen för tyst läge för att minska ljudet från enheten. Använd den här funktionen
om du vill sänka ljudnivån, till exempel vid skanning eller utskrift nattetid.
Klicka på Inställningar... (Settings...) för att ställa in tyst läge.
Obs!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på enheten, skrivardrivrutinen eller ScanGear.
Oavsett hur du gör inställningen gäller den för alla åtgärder från manöverpanelen på enheten eller
när du skriver ut/scannar från en dator osv.
• Det kan ta längre tid än normalt att scanna eller skriva ut om du använder den här funktionen.
Använd inte tyst läge (Do not use quiet mode)
Välj det här alternativet om du vill använda enheten med normal ljudnivå.
Använd alltid tyst läge (Always use quiet mode)
Välj det här alternativet när du vill minska ljudet från enheten.
Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during specified hours)
Välj det här alternativet om du vill minska ljudet från enheten under en angiven tidsperiod.
Ange Starttid (Start time) och Sluttid (End time) för tyst läge.
Viktigt!
• Du måste ange olika klockslag för Starttid (Start time) och Sluttid (End time).
• Om din skanner eller skrivare inte stöder faxfunktioner, används inte tyst läge för de åtgärder
som utförs direkt från enheten (kopiering, direktutskrift o.s.v.).
Välj mapp där tillfälliga filer ska sparas (Select Folder Where Temporary Files are Saved)
Visar mappen där bilder ska sparas tillfälligt. Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra... (Browse...)
och väljer en annan mapp.
Ljudinställningar (Sound Settings)
Du kan välja att spela musik under scanningen eller när scanningen är klar.
Markera kryssrutan Spela musik under scanning (Play Music During Scanning) eller Spela upp ett
ljud när scanningen är klar (Play Sound When Scanning is Completed), klicka på Bläddra...
(Browse...) och välj en ljudfil.
Du kan välja följande filer.
• MIDI-fil (*.mid, *.rmi, *.midi)
• Ljudfil (*.wav, *.aif, *.aiff)
• MP3-fil (*.mp3)
Kalibreringsinställningar (Calibration Settings)
Om du väljer PÅ (ON) för Utför vid varje scanning (Execute at Every Scan) kalibreras scannern före
varje förhandsgranskning och scanning så att färgtonerna reproduceras korrekt i de scannade bilderna.
680
Obs!
• Även när Utför vid varje scanning (Execute at Every Scan) är inställt på AV (OFF) kan skannern
kalibreras automatiskt i vissa fall (t.ex. direkt efter att du har slagit på enheten).
• Kalibrering kan ta lite tid beroende på din dator.
681
Fliken Förhandsgranskning
På fliken Förhandsgranskning (Preview) kan du ange följande inställningar.
Förhandsgranskning vid start av ScanGear (Preview at Start of ScanGear)
Välj vad du vill göra med förhandsgranskningen när ScanGear (skannerdrivrutin) startas.
Utför förhandsgranskning automatiskt (Automatically Execute Preview)
ScanGear visar automatiskt förhandsgranskning vid start.
Visa sparad förhandsgranskning (Display Saved Preview Image)
Den tidigare förhandsgranskade bilden visas.
Inställningarna för färgjusteringsknappar, verktygsfält och Avancerat läge (Advanced Mode)
sparas också.
Ingen (None)
Ingen förhandsgranskning visas när ScanGear (scannerdrivrutin) startar.
Obs!
• Ange Ingen (None) om du inte vill spara förhandsgranskningsbilden.
Beskärningsram på förhandsvisade bilder (Cropping Frame on Previewed Images)
Välj hur beskärningsramarna ska visas efter förhandsgranskningen av bilder.
Utför autobeskärning på förhandsgranskade bilder (Execute Auto Cropping on Previewed
Images)
Beskärningsramen (skanningsområdet) visas automatiskt i dokumentstorleken efter
förhandsgranskningen.
Visa den sista bildrutan av förhandsgranskade bilder (Display the Last Frame on Previewed
Images)
En beskärningsram i samma storlek som den senast använda beskärningsramen visas efter
förhandsgranskning.
Ingen (None)
Ingen beskärningsram visas efter förhandsgranskningen.
682
Beskärningsstorlek för miniatyrvisning (Cropping Size for Thumbnail View)
Välj beskärningsstorlek för miniatyrer av scannade dokument.
Större (Larger)
Visar 105 % (i bredd och höjd) av visat område som standardstorlek.
Standard
Standardstorleken.
Mindre (Smaller)
Visar 95 % (i bredd och höjd) av visat område som standardstorlek.
Obs!
• När du ändrar inställningen för Beskärningsstorlek för miniatyrvisning (Cropping Size for
Thumbnail View) uppdateras förhandsgranskningsbilderna och beskärs till den nya storleken. När
förhandsgranskningsbilderna uppdateras återställs färgjusteringarna och övriga inställningar som
används på dem.
683
Fliken Scanna
På fliken Scanna (Scan) kan du ange följande inställningar.
Status för dialogrutan ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning)
Här kan du välja vad du vill göra med ScanGear (skannerdrivrutin) efter skanningen av bilderna.
Stäng ScanGear automatiskt (Close ScanGear automatically)
Välj det här alternativet om du vill återgå till det ursprungliga programmet när scanningen är klar.
Stäng inte ScanGear automatiskt (Do not close ScanGear automatically)
Välj det här alternativet om du vill komma tillbaka till ScanGear-skärmen och skanna igen när
skanningen är klar.
Öppna dialogrutan för att välja nästa åtgärd (Display the dialog to select next action)
Välj det här alternativet om du vill öppna en skärmbild och välja vad du vill göra när scanningen är
klar.
Obs!
• Observera att vissa program inte stöder Stäng inte ScanGear automatiskt (Do not close
ScanGear automatically) eller Öppna dialogrutan för att välja nästa åtgärd (Display the
dialog to select next action).
684
Fliken Färginställningar
På fliken Färginställningar (Color Settings) kan du ange följande inställningar.
Färgjustering
Välj en av följande.
Rekommenderas (Recommended)
Använd det här alternativet om du vill reproducera tonen för ett dokument på skärmen. Den här
inställningen rekommenderas som standard.
Färgmatchning (Color Matching)
Välj det här alternativet om du vill matcha scannerns, bildskärmens och skrivarens färger automatiskt
så att du slipper matcha bildskärmens och skrivarens färger manuellt.
Källa(Scanner) (Source(Scanner))
Välj scannerprofil.
Mål (Target)
Välj målprofil.
Övervaka (Monitor)
Markera denna kryssruta om du vill visa en förhandsbild med optimal korrigering för bildskärmen.
Standardvärden (Defaults)
Återgår till standardinställningarna för Färgmatchning (Color Matching).
Obs!
• Färgjusteringsknapparna på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) är inte tillgängliga om du
väljer Färgmatchning (Color Matching).
• Den här funktionen är tillgänglig om du har valt Färg (Color) för Färgläge (Color Mode).
Ingen (None)
Välj det här alternativet om du vill inaktivera färgkorrigering från ScanGear (skannerdrivrutin).
685
Obs!
• Beroende på vilken skanner eller skrivare du har kan den här inställningen vara otillgänglig när du
skannar från ADF (automatisk dokumentmatare).
• Du kan välja ett alternativ när Färg (Color) eller Gråskala (Grayscale) har valts som Färgläge (Color
Mode).
• Färgmatchning är tillgängligt om ScanGear, bildskärmen, ett kompatibelt färghanteringsprogram (t.ex.
Adobe Photoshop) och skrivaren är rätt konfigurerade.
Mer information om bildskärm, skrivare och program finns i respektive handbok.
Gammavärde för bildskärm (Monitor Gamma)
Genom att ställa in gammavärde för bildskärmen kan du justera indata efter bildskärmens egenskaper
för ljusstyrka. Justera värdet om bildskärmens gammavärde inte matchar standardvärdet som angetts i
ScanGear och om färgerna i originalbilden inte återges korrekt på bildskärmen.
Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återgå till standardgammavärdet för bildskärmen
(2.20).
Obs!
• Gammavärdet för bildskärmen anges i dokumentationen för bildskärmen. Kontakta tillverkaren om
värdet inte anges i dokumentationen.
686
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Ta reda på hur du placerar objekt på glaset eller i ADF (automatisk dokumentmatare) i din scanner eller
skrivare. Placera objekten rätt beroende på vilken typ av objekt du ska scanna. Annars kanske objekten inte
scannas korrekt.
Viktigt!
• Placera inte några föremål på dokumentluckan. När du öppnar dokumentluckan kan föremålen falla ner
på scannern eller skrivaren och orsaka problem.
• Stäng dokumentluckan när du skannar.
• Se till att du inte vidrör manöverpanelens knappar eller LCD-skärmen (Liquid Crystal Display) när du
öppnar/stänger dokumentluckan. Det kan resultera i att enheten startar oavsiktligt.
Placera objekt i skannern (glas)
Placera dokument (ADF (automatisk dokumentmatare))
Placera objekt i skannern (glas)
Placera objekt enligt anvisningarna nedan för att skanna med automatiskt identifierad typ eller storlek.
Viktigt!
• När du scannar genom att ange pappersstorlek i IJ Scan Utility eller ScanGear (scannerdrivrutin) ska
du placera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid pilen (justeringsmärket) på glaset.
• Foton som har beskurits till olika former och objekt som är mindre än 3 kvadratcm (1,2 kvadrattum)
kan inte beskäras exakt vid scanningen.
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
För foton, vykort, visitkort eller Blu-ray/DVD/CD-skivor
Placera ett enstaka objekt i skannern:
Placera objektet med framsidan nedåt på glaset. Lämna 1
cm (0,4 tum) eller mer mellan glasets kant (den yta som är
märkt med diagonala streck) och objektet. Den del som har
placerats på området med diagonala ränder går inte att
scanna.
687
För tidskrifter, tidningar och dokument
Placera objektet på glaset med framsidan nedåt och
justera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid pilen
(justeringsmärket) på glaset. Den del som har
placerats på området med diagonala ränder går inte
att scanna.
Viktigt!
Viktigt!
• Stora objekt (t.ex. foton i A4-storlek) som inte kan
placeras bortanför kanterna/pilen (justeringsmärket) på
glaset kan sparas som PDF-filer. Om du vill spara i ett
annat format än PDF scannar du genom att ange
dataformat.
• Information om de delar där dokument inte kan
scannas finns i "Fylla på original" för din modell
på startsidan i Onlinehandbok.
Placera flera objekt i skannern:
Lämna 1 cm (0,4 tum) eller mer mellan glasets kant (den
yta som är märkt med diagonala streck) och objektet, samt
mellan de olika objekten. Den del som har placerats på
området med diagonala ränder går inte att scanna.
mer än 1 cm (0,4 tum)
Obs!
• Du kan placera upp till tolv objekt i scannern.
• Du kan placera upp till fyra objekt när kryssrutan
Komprimera skannade bilder vid överföring
(Compress scanned images upon transfer) är
markerad i dialogrutan Inställningar för IJ Scan Utility.
• Med nätverksanslutning kan objekt inte skannas
korrekt vid placering av fem objekt eller fler. I så fall
minskar du antalet objekt på glaset till fyra eller färre
och skannar igen.
• Positionen för lutande objekt (10 grader eller mindre)
korrigeras automatiskt.
Placera dokument (ADF (automatisk dokumentmatare))
Viktigt!
• Låt inte tjocka objekt ligga på glaset när du scannar från ADF. Det kan göra att papperet fastnar.
• Placera och justera dokument i samma storlek när du scannar två eller flera dokument.
• I "Original som du kan använda" för din modell på startsidan i Onlinehandbok finns information om
vilka dokumentstorlekar som kan användas när du scannar från ADF.
1. Öppna dokumentfacket.
688
2. Placera dokumenten på ADF och justera sedan dokumentledarna efter dokumentens
bredd.
Lägg i dokumenten med trycket uppåt tills ett pip hörs.
Obs!
• När du skannar dubbelsidiga dokument ska de placeras med framsidan uppåt. Om de placeras
tvärtom kommer de inte att skannas i korrekt sidordning.
689
Justera beskärningsramar (ScanGear)
När du ”beskär” markerar du ett område som du vill behålla i en bild och resten tas bort när bilden scannas.
På flikarna Enkelt läge (Basic Mode) och Avancerat läge (Advanced Mode) kan du ange
beskärningsramar (scanningsområden) på bilderna som visas i förhandsgranskningen på skärmen.
När du scannar kommer alla områden som angivits med en beskärningsram att scannas som separata
bilder.
Obs!
• I helbildsvy kan du ange flera beskärningsramar på förhandsgranskningssidan.
• Se "Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning" för din modell i startsidan på
Onlinehandbok angående hur du justerar beskärningsramar med IJ Scan Utility.
Ursprunglig beskärningsram
I miniatyrvyn:
Ingen beskärningsram har angetts. Du kan dra musen över en miniatyrbild för att ange en
beskärningsram.
I helbildsvyn:
En aktiv beskärningsram anges automatiskt runt förhandsgranskningen. Du kan dra beskärningsramen i
förhandsgranskningsområdet för att ange området att scanna.
Obs!
• Du kan ändra inställningar för automatisk beskärning i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Information finns i Beskärningsram på förhandsvisade bilder (Cropping Frame on Previewed
Images) på "fliken Förhandsgranskning (Preview)".
Typer av beskärningsramar
(1) Tjock beskärningsram (roterande eller stillastående)
Representerar en markerad beskärningsram. Visas endast i helbildsvyn. Du kan markera flera
beskärningsramar genom att hålla ned CTRL och klicka på beskärningsramarna. Utmatningsstorlek,
bildkorrigeringar och andra inställningar på flikarna Enkelt läge (Basic Mode) eller Avancerat läge
(Advanced Mode) används för alla markerade beskärningsramar.
690
(2) Tunn beskärningsram
I miniatyrvyn:
Utmatningsstorlek, bildkorrigeringar och andra inställningar på flikarna Enkelt läge (Basic Mode)
eller Avancerat läge (Advanced Mode) kommer att användas.
I helbildsvyn:
Representerar en omarkerad beskärningsram. Inställningarna på flikarna Enkelt läge (Basic Mode)
eller Avancerat läge (Advanced Mode) kommer inte att användas.
Justera en beskärningsram
(pil) när den placeras över en beskärningsram. Om du klickar och
Markören ändras till
drar muspekaren i pilens riktning blir beskärningsramen större eller mindre.
Markören ändras till
(hårkors) när den placeras inuti en beskärningsram. Klicka och dra musen om du
vill flytta hela beskärningsramen.
Obs!
• På fliken Avancerat läge (Advanced Mode) kan du ange beskärningsramens storlek genom att
ange värdena i
(bredd) och
(höjd) i Inmatningsinställningar (Input Settings).
• Du kan rotera en beskärningsram i 90 grader genom att klicka på
(Byt proportioner).
(Byt
proportioner) är dock inte tillgängligt när Utmatningsstorlek (Output Size) är Flexibel (Flexible).
Skapa flera beskärningsramar
I miniatyrvyn:
Du kan endast skapa en beskärningsram per bild.
691
I helbildsvyn:
Klicka och dra muspekaren i ett område utanför den befintliga beskärningsramen om du vill skapa en ny
beskärningsram i förhandsgranskningsområdet. Den nya beskärningsramen kommer att utgöras av den
aktiva beskärningsramen och den gamla beskärningsramen blir den omarkerade beskärningsramen.
Du kan skapa flera beskärningsramar och tillämpa olika scanningsinställningar på varje beskärningsram.
Du kan även välja flera beskärningsramar genom att hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på dem.
Om du markerar flera beskärningsramar och ändrar inställningarna på fliken till höger i ScanGear
används inställningarna på alla markerade beskärningsramar.
När du skapar en ny beskärningsram används inställningarna för den senaste beskärningsramen.
Obs!
• Skapa upp till 12 beskärningsramar.
• Scanningen tar längre tid än normalt om du väljer flera beskärningsramar.
Ta bort beskärningsramar
I miniatyrvyn:
Om du vill ta bort en beskärningsram klickar du på ett område utanför beskärningsramen på en bild.
692
I helbildsvyn:
Radera en beskärningsram genom att markera den och klicka på
verktygsfältet. Du kan också trycka på DEL.
(Ta bort beskärningsram) i
Om det finns flera beskärningsramar tas alla markerade beskärningsramar (den aktiva beskärningsramen
och de markerade beskärningsramarna) bort samtidigt.
693
Allmän information (scannerdrivrutin)
För ScanGear (skannerdrivrutin) gäller följande begränsningar. Ha dessa begränsningar i åtanke när du
använder drivrutinen.
Begränsningar för scannerdrivrutin
• Om du använder filsystemet NTFS kanske TWAIN-datakällan inte kan anropas. Det beror på att
TWAIN-modulen inte kan skrivas till mappen winnt av säkerhetsskäl. Kontakta datoradministratören
om du behöver hjälp.
• Vissa datorer (även bärbara datorer) som är anslutna till enheten kanske inte aktiveras korrekt från
vänteläge. I så fall startar du om datorn.
• Anslut inte två eller fler skannrar eller flerfunktionsskrivare med skannerfunktion till samma dator
samtidigt. Om flera sådana skanningsenheter är anslutna kan du inte skanna från enhetens
manöverpanel. Det kan också inträffa fel när du använder enheterna.
• Scanningen kan misslyckas om datorn har aktiverats från viloläge eller vänteläge. Om så är fallet
följer du dessa steg och scannar en gång till.
1. Stäng av enheten.
2. Avsluta ScanGear, koppla bort USB-kabeln från datorn och anslut den igen.
3. Sätt på enheten.
• ScanGear kan inte öppnas i flera program samtidigt. När ScanGear är öppet i ett program kan det inte
öppnas en gång till.
• Var noga med att stänga ScanGear-fönstret innan du stänger programmet.
• Om du använder en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning kan inte enheten nås från flera
datorer samtidigt.
• Om du använder en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning tar scanningen längre tid än
normalt.
• Se till att du har tillräckligt med diskutrymme när du scannar stora bilder med hög upplösning. Det
krävs t.ex. minst 300 MB ledigt diskutrymme för att scanna ett A4-dokument med 600 dpi i fyrfärg.
• ScanGear och WIA-drivrutinen kan inte användas samtidigt.
• Försätt inte datorn i vilo- eller vänteläge medan du scannar.
Program med användningsbegränsningar
• Om du startar Media Center som ingår i Windows XP Media Center Edition 2005 kanske du inte kan
skanna från manöverpanelen på enheten. I så fall startar du om datorn.
• Du kan inte scanna bilder med Media Center som ingår i Windows XP Media Center Edition 2005.
Scanna med andra program, t.ex. IJ Scan Utility.
• I vissa program visas inte TWAIN-gränssnittet. Titta i så fall i programmets handbok och gör
nödvändiga inställningar.
• Vissa program stöder inte kontinuerlig scanning av flera dokument. I en del fall accepteras bara den
första scannade bilden, eller så scannas flera bilder som en bild. Skanna inte flera dokument från
ADF (automatisk dokumentmatare) i sådana program.
• Om du vill importera scannade bilder till Microsoft Office 2000 ska du först spara dem med IJ Scan
Utility och därefter importera de sparade filerna från menyn Infoga (Insert).
• När du scannar bilder i samma storlek som glaset till Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint
o.s.v.) klickar du på Anpassad infogning (Custom Insert) i fönstret Infoga bild från scanner eller
kamera (Insert Picture from Scanner or Camera). Annars kanske bilderna inte scannas på rätt sätt.
694
• När du skannar bilder till Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint osv.)
ska du använda Microsoft Clip Organizer.
• Bilderna kanske inte scannas korrekt i vissa program. Öka i så fall operativsystemets virtuella minne
och försök igen.
• Om bildstorleken är för stor (t.ex. när stora bilder scannas med hög upplösning) kan det hända att
datorn inte svarar eller att förloppsindikatorn stannar på 0 %, beroende på vilket program som
används. Om så är fallet avbryter du åtgärden (t.ex. genom att klicka på Avbryt (Cancel) i
förloppsfältet) och ökar sedan operativsystemets virtuella minne eller minskar bildstorleken/
upplösningen och försöker igen. Du kan också scanna bilden med IJ Scan Utility och sedan spara och
importera den till programmet.
695
Användbar information om scanning
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
Upplösning
Dataformat
Färgmatchning
696
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
När du ”beskär” markerar du ett område som du vill behålla i en bild och resten tas bort när bilden scannas.
I fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) kan du ange en beskärningsram för bilden som visas i
förhandsgranskningen.
Obs!
• Se "Justera beskärningsramar (ScanGear)" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för information
om hur du justerar beskärningsramar med ScanGear (skannerdrivrutin).
Ursprunglig beskärningsram
Ingen beskärningsram har angetts. När du markerar kryssrutan Justera beskärningsramar (Adjust
cropping frames) anges en aktiv beskärningsram automatiskt runt bilden i förhandsgranskningsområdet.
Du kan dra beskärningsramen för att ange området att skanna.
När du scannar är det bara bilden inom området i beskärningsramen som kommer att scannas.
Justera en beskärningsram
Markören ändras till
(pil) när den placeras över en beskärningsram. Klicka och dra musen
om du vill utöka eller dra ihop beskärningsramen.
Markören ändras till
(hårkors) när den placeras inuti en beskärningsram. Klicka och dra musen om du
vill flytta hela beskärningsramen.
Ta bort beskärningsramar
För att ta bort beskärningsramen avmarkerar du kryssrutan Justera beskärningsramar (Adjust
cropping frames).
697
Upplösning
Data på bilden som har scannats är en samling punkter med information om ljusstyrka och färg. Punkternas
täthet kallas ”upplösning”, och upplösningen anger bildens detaljrikedom. Upplösning mäts i punkter per tum
(dpi). Dpi anger antalet punkter per tum (2,5 cm).
Ju högre upplösning (värde), desto fler detaljer visas på bilden. Ju lägre upplösning (värde), desto färre
detaljer visas.
Så här ställer du in upplösningen
Upplösningen kan ställas in i följande fönster.
IJ Scan Utility:
Upplösning (Resolution) på fliken
(Skanna från en dator) i dialogrutan Inställningar
ScanGear (skannerdrivrutinen):
Utmatningsupplösning (Output Resolution) i Inställningar för utmatning (Output Settings) på fliken
Avancerat läge (Advanced Mode)
Lämpliga upplösningsinställningar
Ange upplösningen efter hur den scannade bilden ska användas.
Objekttyp
Färgfoto
Svartvitt foto
Textdokument (dokument
och magasin)
Användning
Färgläge
Lämplig upplösning
Kopiera
(utskrift)
Färg
300 dpi
Skapa ett vykort
Färg
300 dpi
Spara på datorn
Färg
300 dpi
Använda på en webbplats eller bifoga i ett
e-postmeddelande
Färg
150 dpi
Spara på datorn
Gråskala
300 dpi
Använda på en webbplats eller bifoga i ett
e-postmeddelande
Gråskala
150 dpi
Kopiera
Färg, gråskala eller
svartvitt
300 dpi
Bifoga i ett e-postmeddelande
Färg, gråskala eller
svartvitt
150 dpi
Skanna text med hjälp av OCR
Färg eller gråskala
300 dpi
698
Viktigt!
• Om upplösningen fördubblas blir filstorleken för den scannade bilden fyra gånger så stor. Om filen är
för stor sänks bearbetningshastigheten avsevärt och problem som brist på minne kan inträffa. Ange
den lägsta upplösningen enligt hur bilden ska användas.
Obs!
• Om du vill skriva ut en förstoring av den scannade bilden ska du scanna med högra upplösning än
den som rekommenderas ovan.
699
Dataformat
Du kan välja dataformat när du sparar scannade bilder. Du bör ange det mest lämpliga dataformatet utifrån
hur du vill använda bilden och i vilket program.
Vilka dataformat som är tillgängliga beror på operativsystemet (Windows eller Mac OS).
Se nedan vad som är utmärkande för varje bilddataformat.
PNG (standardfilnamnstillägg: .png)
Ett dataformat som används mycket på webbplatser.
PNG är lämpligt vid redigering av sparade bilder.
JPEG (standardfilnamnstillägg: .jpg)
Ett dataformat som ofta används på webbplatser och för digitalkamerabilder.
JPEG använder hög komprimeringsfaktor. JPEG-bilder försämras något varje gång de sparas, och de kan
inte konverteras tillbaka till originaltillståndet.
JPEG är inte tillgängligt för svartvita bilder.
TIFF (standardfilnamnstillägg: .tif)
Ett dataformat som har en relativt hög kompatibilitet mellan olika datorer och program.
TIFF är lämpligt vid redigering av sparade bilder.
Obs!
• Vissa TIFF-filer är inkompatibla.
• IJ Scan Utility har stöd för följande TIFF-filformat.
• Okomprimerade svartvita binärfiler
• Okomprimerade RGB-bilder (8 bitar per kanal)
• Okomprimerade gråskalebilder
PDF (standardfilnamnstillägg: .pdf)
Ett dataformat för elektroniska dokument utvecklat av Adobe Systems Incorporated.
Det kan användas i olika datorer och med olika operativsystem, dessutom kan typsnitt bäddas in så filerna
ser likadana ut för användare i olika miljöer.
700
Färgmatchning
Med "Färgmatchning" görs justeringar av färgen så att originalet, bilden på bildskärmen och färgutskriften
matchar. Färgtonerna på scannern eller skrivaren justeras enligt nedan.
Exempel: Om du har valt sRGB som utmatningsprofil (mål):
Bildens färgområde konverteras från scannerns färgområde till sRGB av ScanGear.
När bilden visas på en bildskärm konverteras dess färgområde från sRGB till bildskärmens färgområde
baserat på operativsystemets bildskärmsinställningar och programmets inställningar för arbetsomfång.
Vid utskrift konverteras bildens färgområde från sRGB till skrivarens färgområde baserat på programmets
skrivarinställningar och skrivardrivrutinens inställningar.
701
Meny och skärmbild med inställningar för IJ Network Scanner
Selector EX
Med IJ Network Scanner Selector EX kan du välja scannrar eller skrivare som ska användas för scanning
eller utskrift över ett nätverk från datorn eller manöverpanelen.
Efter installationen visas IJ Network Scanner Selector EX i aktivitetsfältet på skrivbordet.
Viktigt!
• Om du inte kan scanna över ett nätverk ska du hämta och uppgradera till senaste MP Drivers från vår
webbplats.
• När IJ Network Scanner Selector EX är aktiverad skickas paket regelbundet för att kontrollera om den
kan kommunicera med din scanner eller skrivare över nätverket. Om du använder datorn i en annan
nätverksmiljö än den som användes för att installera din scanner eller skrivare inaktiverar du IJ Network
Scanner Selector EX.
Obs!
• Om ikonen inte visas i aktivitetsfältet på skrivbordet följer du proceduren nedan för att starta.
• Windows 8.1/Windows 8:
Klicka på IJ Network Scanner Selector EX på startskärmen.
Om IJ Network Scanner Selector EX inte visas på startskärmen väljer du Sök (Search)-ikonen
och söker efter "IJ Network Scanner Selector EX".
• Windows 7/Windows Vista/Windows XP:
På Start-menyn klickar du på Alla program (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network
Scanner Selector EX > IJ Network Scanner Selector EX.
Meny
Visar en meny när du högerklickar på
skrivbordet.
(IJ Network Scanner Selector EX) i aktivitetsfältet på
Inaktivera Canon IJ Network Scanner Selector EX (Disable Canon IJ Network Scanner Selector
EX)/Aktivera Canon IJ Network Scanner Selector EX (Enable Canon IJ Network Scanner Selector
EX)
Aktiverar och inaktiverar IJ Network Scanner Selector EX.
Om du väljer Inaktivera Canon IJ Network Scanner Selector EX (Disable Canon IJ Network
Scanner Selector EX) kan du inte scanna i ett nätverk från manöverpanelen.
Aktiverad:
, Inaktiverad:
Viktigt!
• När du använder en modell med vilken du inte kan scanna över ett nätverk från manöverpanelen
kan du inte scanna med manöverpanelen, även om denna inställning är aktiverad.
Inställningar... (Settings...)
Skärmen Inställningar för att scanna från dator visas. Du kan välja modellen som du vill använda.
702
Om (About)
Visar versionsinformation.
I den visade dialogrutan kan du ställa in vilket språk som ska användas i programmet. Ändringen
kommer att visas när du startat om datorn.
Avsluta (Exit)
Efter att du har avslutat IJ Network Scanner Selector EX försvinner
(Inaktiverad) från aktivitetsfältet på skrivbordet.
(Aktiverad) eller
Skärmen Inställningar för att scanna från dator
Högerklicka på ikonen i aktivitetsfältet på skrivbordet och välj Inställningar... (Settings...) så visas
skärmen Inställningar för att skanna från dator.
Din scanner eller skrivare måste väljas med IJ Network Scanner Selector EX innan du scannar över
nätverket.
Scannrar (Scanners)
MAC-adressen för de scannrar eller skrivare som kan användas över nätverket visas.
Du kan välja en scanner eller skrivare per modell. Att välja en scanner eller skrivare aktiverar
automatiskt scanning från manöverpanelen.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Inställningar för att scanna från manöverpanelen (Scan-from-Operation-Panel Settings)
Skärmen Inställningar för att scanna från manöverpanelen visas. Du kan välja upp till tre scannrar
och skrivare sammanlagt för scanning från manöverpanelen. Du kan scanna objekt med
manöverpanelen på den valda scannern eller skrivaren och sedan skicka de scannade bilderna till
datorn över ett nätverk.
Viktigt!
• När du använder en modell med vilken du inte kan scanna över ett nätverk från
manöverpanelen, visas denna modell inte i Scannrar (Scanners) och inställningen är inte
tillgänglig.
Skärmen Inställningar för att scanna från manöverpanelen
Klicka på Inställningar för att scanna från manöverpanelen (Scan-from-Operation-Panel Settings)
på skärmen Inställningar för att scanna från dator för att visa skärmen Inställningar för att scanna från
manöverpanelen.
Scannrar (Scanners)
MAC-adressen för de scannrar eller skrivare som kan användas över nätverket visas.
Sammanlagt kan du välja upp till tre scannrar och skrivare samtidigt. Att välja en scanner eller
skrivare aktiverar automatiskt scanning från manöverpanelen.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
703
Viktigt!
• När du använder en modell med vilken du inte kan scanna över ett nätverk från manöverpanelen,
visas eventuellt Inställningar för att scanna från manöverpanelen (Scan-from-Operation-Panel
Settings) på skärmen Inställning för att scanna från dator. Inställningen är dock inte tillgänglig.
Obs!
• Om din scanner eller skrivare inte visas kontrollerar du följande, klickar på OK för att stänga fönstret,
öppnar det igen och väljer på nytt.
• MP Drivers har installerats
• Nätverksinställningarna för din scanner eller skrivare har slutförts efter att MP Drivers
installerades
• Nätverkskommunikation är aktiverad mellan din scanner eller skrivare och datorn
Om din skanner eller skrivare fortfarande inte visas kan du läsa "Problem med
nätverkskommunikationen" för din modell på startsidan i Onlinehandbok.
• Du behöver inte använda det här programmet när du scannar via USB. Se "Avinstallera IJ Network
Scanner Selector EX" om du vill ta bort det. Du kan scanna via USB även om programmet inte har
tagits bort.
704
Avinstallera IJ Network Scanner Selector EX
Följ anvisningarna nedan för att avinstallera IJ Network Scanner Selector EX från datorn.
Viktigt!
• Du kan inte scanna över ett nätverk efter att du har avinstallerat IJ Network Scanner Selector EX.
• Logga in med ett användarkonto med administrativ behörighet.
1. Avinstallera IJ Network Scanner Selector EX.
• Windows 8.1/Windows 8:
1. Klicka på Inställningar (Settings) > Kontrollpanelen (Control Panel) > Program
(Programs) > Program och funktioner (Programs and Features).
2. Dubbelklicka på Canon IJ Network Scanner Selector EX.
Obs!
• Om fönstret Användarkontokontroll (User Account Control) visas klickar du på
Fortsätt (Continue).
• Windows 7/Windows Vista:
1. I Start-menyn väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) > Program (Programs)
> Program och funktioner (Programs and Features).
2. Markera Canon IJ Network Scanner Selector EX och klicka sedan på
Avinstallera/Ändra (Uninstall/Change).
Obs!
• Om fönstret Användarkontokontroll (User Account Control) visas klickar du på
Fortsätt (Continue).
• Windows XP:
1. På Start-menyn väljer du Kontrollpanel (Control Panel) > Lägg till eller ta bort
program (Add or Remove Programs).
2. Markera Canon IJ Network Scanner Selector EX och klicka sedan på Ändra/Ta
bort (Change/Remove).
2. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
3. När avinstallationen är klar klickar du på OK.
Obs!
• När du uppmanas att starta om datorn klickar du på OK för att starta om datorn.
705
Andra scanningsmetoder
Scanna med WIA-drivrutinen
Scanna via Kontrollpanelen (endast Windows XP)
706
Scanna med WIA-drivrutinen
Du kan scanna ett objekt från ett program som är kompatibelt med WIA (Windows Image Acquisition).
WIA är en drivrutinsmodell som är implementerad i Windows från och med Windows XP. Med drivrutinen
kan du skanna objekt utan att använda ett program.
Hur du ska göra varierar beroende på programmet. Följande är endast exempel.
Mer information finns i programmets handbok.
Viktigt!
• Du kan inte skanna bilder via en nätverksanslutning med hjälp av WIA-drivrutinen i Windows XP.
• Följ dessa steg om du vill aktivera skanning i ett nätverk.
Inställningen kan eventuellt redan vara klar beroende på din skrivarmiljö. I så fall visas Avinstallera
(Uninstall).
1. Följ anvisningarna nedan för att öppna Nätverk (Network).
• Windows 8.1/Windows 8: Välj ikonen Sök (Search) och klicka sedan på Nätverk (Network)
som visas när du söker efter "Nätverk".
• Windows 7: Från Start-menyn väljer du Dator (Computer) > Nätverk (Network).
• Windows Vista: Från Start-menyn väljer du Nätverk (Network).
2. Högerklicka på XXX_MAC-adress (XXX_MAC address) (där ”XXX” är modellnamnet) i det fönster
som visas och välj sedan Installera (Install).
Skanna med WIA-drivrutinen 2.0
Följande är ett exempel på hur du skannar med hjälp av ”Faxa och skanna i Windows”.
1. Placera objektet på glaset.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
2. Välj Ny (New) i menyn Arkiv (File) under "Windows Faxa och skanna (Windows Fax
and Scan)" och klicka sedan på Scanna... (Scan...).
Skärmbilden för scanningsinställningar visas.
Obs!
• Om du har fler än en scanner eller skrivare kan det komma upp en ruta för att välja scanner.
Dubbelklicka på den scanner du vill använda.
• För USB-anslutning: Canon XXX series (där "XXX" är modellnamnet)
• För nätverksanslutning: XXX series MAC-adress (XXX series_MAC address) (där "XXX"
är modellnamnet)
3. Ange inställningar.
Skanner (Scanner)
Det angivna produktnamnet visas. Om du vill byta scanner klickar du på Ändra... (Change...) och
anger produkten som du vill använda.
707
Profil (Profile)
Välj Foto (Standard) (Photo (Default)) eller Dokument (Documents) beroende på vilken typ av
objekt som ska skannas. Om du vill spara en ny Profil (Profile) anger du Lägg till profil... (Add
profile...). Du kan ange mer information i dialogrutan Lägg till ny profil (Add New Profile).
Källa (Source)
Välj en scanner-typ.
Pappersstorlek (Paper size)
Den här inställningen är inte tillgänglig för din scanner eller skrivare.
Färgformat (Color format)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Filtyp (File type)
Välj något av dataormaten JPEG, BMP, PNG eller TIFF.
Upplösning (dpi) (Resolution (DPI))
Ange upplösning. Ange ett värde mellan 50 dpi och 600 dpi.
Upplösning
Obs!
• Om din scanner eller skrivare används via nätverksanslutning kan du välja följande
upplösningar.
150 dpi/300 dpi/600 dpi
Ljusstyrka (Brightness)
Justera ljusstyrkan med skjutreglaget. Flytta det åt vänster om du vill ha en mörkare bild och åt
höger om du vill ha en ljusare bild. Du kan även ange ett värde (mellan -100 och 100).
Kontrast (Contrast)
Justera kontrasten med skjutreglaget. Om du flyttar skjutreglaget åt vänster minskas bildens
kontrast och den blir därmed mjukare. Om du flyttar skjutreglaget åt höger ökas bildens kontrast
och den blir därmed skarpare. Du kan även ange ett värde (mellan -100 och 100).
Förhandsgranska eller scanna bilder som separata filer (Preview or scan images as separate
files)
Markera den här kryssrutan om du vill förhandsgranska eller scanna flera bilder som separata
filer.
Viktigt!
• Om du använder din scanner eller skrivare via nätverksanslutning kan du inte ange Ljusstyrka
(Brightness), Kontrast (Contrast) eller Förhandsgranska eller scanna bilder som separata
filer (Preview or scan images as separate files).
4. Klicka på Förhandsgranska (Preview) om du vill förhandsgranska bilden.
Förhandsgranskningsbilden visas till höger.
5. Klicka på Skanna (Scan).
När scanningen är klar visas den scannade bilden i programmet.
Skanna med WIA-drivrutinen 1.0
Följande är ett exempel på att scanna med hjälp av ”Paint”.
708
1. Placera objektet på glaset.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
2. Klicka på Från skanner eller kamera (From scanner or camera) på menyn Arkiv (File)
i Paint. (Välj kommandot för att skanna ett objekt i programmet.)
Obs!
• Om du har fler än en scanner eller skrivare kan det komma upp en ruta för att välja scanner.
Dubbelklicka på den scanner du vill använda.
• För USB-anslutning: Canon XXX series (där "XXX" är modellnamnet)
• För nätverksanslutning: XXX series MAC-adress (XXX series_MAC address) (där "XXX"
är modellnamnet)
3. Välj bildtypen som motsvarar objektet som ska skannas.
Välj mellan Färgbild (Color picture), Gråskalebild (Grayscale picture), Svartvit bild eller text
(Black and white picture or text) och Anpassade inställningar (Custom Settings).
Obs!
• Om du använder scannern eller skrivaren via nätverksanslutning kan alternativen för bildtyp
skilja sig från de som visas med USB-anslutning.
• Om du vill scanna med värdena som du tidigare valt i Justera kvaliteten på den inskannade
bilden (Adjust the quality of the scanned picture) väljer du Anpassade inställningar
(Custom Settings).
4. Klicka på Justera kvaliteten på den inskannade bilden (Adjust the quality of the
scanned picture) och ange inställningarna som ska användas.
Ljusstyrka (Brightness)
Justera ljusstyrkan med skjutreglaget. Flytta det åt vänster om du vill ha en mörkare bild och åt
höger om du vill ha en ljusare bild. Du kan också ange ett värde (-127 till 127).
Kontrast (Contrast)
Justera kontrasten med skjutreglaget. Om du flyttar skjutreglaget åt vänster minskas bildens
kontrast och den blir därmed mjukare. Om du flyttar skjutreglaget åt höger ökas bildens kontrast
och den blir därmed skarpare. Du kan också ange ett värde (-127 till 127).
Upplösning (dpi) (Resolution (DPI))
Ange upplösning. Ange ett värde mellan 50 dpi och 600 dpi.
Upplösning
Obs!
• Om din scanner eller skrivare används via nätverksanslutning kan du välja följande
upplösningar.
150 dpi/300 dpi/600 dpi
Bildtyp (Picture type)
Välj scanningstyp för objektet.
Återställ (Reset)
Klicka på den här knappen om du vill återställa de ursprungliga inställningarna.
709
Viktigt!
• Om du använder din scanner eller skrivare via nätverksanslutning kan du inte ange Ljusstyrka
(Brightness) eller Kontrast (Contrast).
5. Klicka på Förhandsgranska (Preview) om du vill förhandsgranska bilden.
Förhandsgranskningsbilden visas till höger. Ange skanningsområdet genom att dra i
6. Klicka på Skanna (Scan).
När scanningen är klar visas den scannade bilden i programmet.
710
.
Scanna via Kontrollpanelen (endast Windows XP)
Du kan skanna bilder via Kontrollpanelen i Windows XP med hjälp av WIA-drivrutinen.
Viktigt!
• Om du använder din scanner eller skrivare via nätverksanslutning kan du inte scanna med WIAdrivrutinen.
1. Öppna Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen (Control Panel).
2. Klicka på Skrivare och annan maskinvara (Printers and Other Hardware) > Scannrar
och kameror (Scanners and Cameras) och dubbelklicka sedan på Canon XXX series
(där "XXX" är modellnamnet).
Dialogrutan Guiden Scanner och kamera (Scanner and Camera Wizard) visas.
3. Klicka på Nästa (Next).
4. Ange en Bildtyp (Picture type) som motsvarar objektet som ska scannas.
Obs!
• Om du vill scanna med värdena som du tidigare har angett i Anpassade inställningar (Custom
settings) anger du Anpassad (Custom).
5. Klicka på Anpassade inställningar (Custom settings) och ange önskade inställningar.
711
Ljusstyrka (Brightness)
Justera ljusstyrkan med skjutreglaget. Flytta det åt vänster om du vill ha en mörkare bild och åt
höger om du vill ha en ljusare bild. Du kan också ange ett värde (-127 till 127).
Kontrast (Contrast)
Justera kontrasten med skjutreglaget. Om du flyttar skjutreglaget åt vänster minskas bildens
kontrast och den blir därmed mjukare. Om du flyttar skjutreglaget åt höger ökas bildens kontrast och
den blir därmed skarpare. Du kan också ange ett värde (-127 till 127).
Upplösning (dpi) (Resolution (DPI))
Ange upplösning. Ange ett värde mellan 50 dpi och 600 dpi.
Upplösning
Bildtyp (Picture type)
Välj scanningstyp för objektet.
Återställ (Reset)
Klicka på den här knappen om du vill återställa de ursprungliga inställningarna.
6. Klicka på Förhandsgranska (Preview) om du vill förhandsgranska bilden.
Förhandsgranskningsbilden visas till höger. Ange skanningsområdet genom att dra i
7. Klicka på Nästa (Next) och följ anvisningarna.
712
.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Läs om hur du placerar objekt på glasskivan på scannern eller skrivaren. Placera objekten rätt beroende på
vilken typ av objekt du ska scanna. Annars kanske objekten inte scannas korrekt.
Viktigt!
• Placera inte några föremål på dokumentluckan. När du öppnar dokumentluckan kan föremålen falla ner
på scannern eller skrivaren och orsaka problem.
• Stäng dokumentluckan när du skannar.
Placera objekt
Placera objekt enligt anvisningarna nedan för att skanna med automatiskt identifierad typ eller storlek.
Viktigt!
• När du scannar genom att ange pappersstorlek i IJ Scan Utility eller ScanGear (scannerdrivrutin) ska
du placera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid pilen (justeringsmärket) på glaset.
• Foton som har beskurits till olika former och objekt som är mindre än 3 kvadratcm (1,2 kvadrattum)
kan inte beskäras exakt vid scanningen.
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
För foton, vykort, visitkort eller Blu-ray/DVD/CD-skivor
För tidskrifter, tidningar och dokument
Placera objektet på glaset med framsidan nedåt och
justera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid pilen
Placera objektet med framsidan ned&arin