Canon | PIXMA MG5640 | User manual | Canon PIXMA MG5640 User manual

Canon PIXMA MG5640 User manual
MG5600 series
Onlinehandbok
Viktiga anmärkningar
Användbara funktioner som finns på enheten
Översikt över enheten
Skriva ut
Kopiera
Scanna
Felsöka
svenska (Swedish)
Innehåll
Viktiga anmärkningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Symboler som används i den här handboken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Varumärken och licenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Söktips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Anteckningar om förklaringarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Användbara funktioner som finns på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anslut trådlöst och smidigt i "åtkomstpunktläge". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Skriv ut foton enkelt, med My Image Garden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ladda ned en mängd olika innehållsmaterial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Skriv ut objekt med Easy-PhotoPrint+ (webbapp). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Anslutningsmetoder som finns på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Anslutning utan en åtkomstpunkt (Windows XP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Begränsningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Använda PIXMA Cloud Link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Använda PIXMA Cloud Link via din Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Innan du använder PIXMA Cloud Link via din Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Förberedelser inför användning av PIXMA Cloud Link med din Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Programhantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Använda PIXMA Cloud Link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Cloud-fönster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Felsöka Molnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Använda PIXMA Cloud Link via smarttelefon, surfplatta eller dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Innan du använder Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Krav för att använda Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Förberedelser inför användning av Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Skriva ut Printer registration ID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Fönstret Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Använda Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Lägga till en Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Felsöka Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Skriva ut med Google Cloud Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Förberedelser för att skriva ut med Google Cloud Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Skriva ut från dator eller smarttelefon med Google Cloud Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Skriva ut från en enhet som är kompatibel med AirPrint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
Android-utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Kontrollera skrivarinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Integreringsfunktionen för onlinelagring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Så här använder du Print from E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
Förberedelser inför användning av Skriv ut från e-post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Lista över tidszoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Skriva ut enkelt från en smarttelefon eller surfplatta med PIXMA Printing Solutions. . . . 119
Skriva ut med Windows RT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
Översikt över enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Säkerhetshandbok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Föreskrifter och säkerhetsinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Huvudkomponenter och basfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Huvudkomponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Framsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Baksida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Insida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Om enhetens strömförsörjning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Kontrollera att enheten är på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Sätta på och stänga av enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Anmärkning om att dra ur nätkabeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
LCD-skärm och manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Fylla på papper/original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142
Fylla på papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Fylla på vanligt papper/fotopapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
Fylla på kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Medietyper som du kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Påfyllningsgräns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
Mediatyper som du inte kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Utskriftsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Utskriftsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Letter, Legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Kuvert (Envelope). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Fylla på original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Lägga original på glasskivan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166
Originaldokument som du kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168
Ta av/sätta på dokumentluckan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Byta ut bläckbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
Byta ut bläckbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Kontrollera bläckstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Kontrollera bläckstatusen via enhetens LCD-skärm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178
180
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Underhållsprocedur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Skriva ut testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Granska testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Rengöra skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Djuprengöring av skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
Justera skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Utföra underhåll från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Rengöra Skrivhuvuden via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
Justera Skrivhuvud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199
Justera Skrivhuvud via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Rengöra enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Rengöra enhetens utsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Rengöra glasskivan och dokumentluckan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Rengöra pappersmatningshjulet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Ändra enhetens inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210
Ändra enhetens inställningar från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Kontrollera bläckstatusen från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Registrera en ändrad utskriftsprofil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Stänga av och sätta på Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Minska ljudet från Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
Ändra driftläge för Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Utskriftsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
LAN-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Enhetens användarinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231
PictBridge-utskriftsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Språkval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Uppdatering av firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Kassettinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Återställ inställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Om ECO-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Om Tyst inställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
Använda enheten med åtkomstpunktläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Information om nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Användbar information om nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Fabriksinställningar (nätverk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
När skrivarna har samma namn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk/Ändra anslutningsmetod från USB till lokalt nätverk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Skriva ut information om nätverksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251
Om nätverkskommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Ändra och bekräfta nätverksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Skärmen Canon IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Menyer i Canon IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Ändra inställningar på fliken Trådlös LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Ändra inställningar på fliken Kablat LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Övervaka status för trådlöst LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Initiera nätverksinställningarna på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Visa ändrade inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Bilaga om nätverkskommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Använda kortplatsen i ett nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
Tekniska termer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Begränsningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Tips för att få optimal utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Användbar information om bläck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Bekräfta pappersinställningarna innan du skriver ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Ange pappersinformation för kassetten när du fyllt på papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292
Avbryta ett utskriftsjobb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Föreskrifter för säker transport av enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av bilder. . . . 296
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om administratörslösenordet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297
301
Skriva ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Skriva ut från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
303
Skriva ut med programvara som du använder (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp). . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek). . . . . . . . . . . . . 310
Olika utskriftsmetoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Ställa in antal kopior och utskriftsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Ange häftmarginal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Utför utskrift utan ram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Skala utskriften så att den passar pappersstorleken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Utskrift med ändrad storlek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Sidlayoututskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Dubbelsidig utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323
Utskrift på vykort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Visa utskriftsresultat före utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Ändra utskriftskvalitet och bilddata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
329
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Skriva ut färgdokument i svartvitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Ange färgkorrigering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Optimera fotoutskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Justera färger med skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från programmet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från skrivardrivrutinen). . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Tolka ICC-profilen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Justera färgbalans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Justera ljusstyrka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Justera intensitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Justera kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Översikt över skrivardrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Canon IJ-skrivardrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Dialogrutan Utskriftsformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Dialogrutan Skriv ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Kvalitet och media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Färgalternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Utskrift utan ram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
358
Marginal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Canon IJ Printer Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Öppna Canon IJ Printer Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Underhåll för Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Visa skärmen Utskriftsstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
367
Uppdatera skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Hämta den senaste skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Ta bort Canon IJ-skrivaren som inte behövs från skrivarlistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Innan du installerar skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Installera skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Skriva ut med enhetens manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373
Skriva ut mallformulär, till exempel linjerat papper eller diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Skriva ut med webbtjänsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
378
Hämta och skriva ut mallformulär. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
379
Skriva ut från en digitalkamera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Skriva ut foton direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN). . . . . . . . . . . . . 382
Om utskriftsinställningar för PictBridge (trådlöst LAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Pappersinställning för utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Kopiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389
Ta kopior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Visa förhandsgranskningsfönstret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Ställa in kopieringsalternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Förminska eller förstora en kopia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Dubbelsidig kopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Om menyn Specialkopia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Kopiera tjocka original, till exempel böcker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Kopiera utan ram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Kopiera foton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Kopiera två sidor på en sida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Kopiera fyra sidor på en sida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Scanna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skanna från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
412
413
Skanna med IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Vad är IJ Scan Utility (scannerprogramvara)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Starta IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
417
Enkel scanning med automatisk scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Scanna dokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Scanna foton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Scanna med inställningar för favoriter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Scanna objet som är större än glaset (Bildsammanfogning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Scanna flera objekt samtidigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Spara efter att ha kontrollerat scanningens resultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429
Skicka scannade bilder via e-post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Extrahera text från scannade bilder (OCR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
IJ Scan Utility-skärmar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Huvudskärm i IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Dialogrutan Inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Skärmen för val av nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Dialogrutan Spara inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Fönstret Bildsammanfogning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Skanna med skannerdrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Bildkorrigeringar och färgjusteringar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Allmän information (scannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
Uppdatera skannerdrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
Hämta den senaste skannerdrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
Innan du installerar skannerdrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Installera skannerdrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
Användbar information om scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Upplösning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Dataformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
Placera objekt (när du scannar från en dator). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Scanna från enhetens manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Vidarebefordra skannade data till en dator genom att använda manöverpanelen på enheten. . . . . . . 516
Bifoga skannade data till ett e-postmeddelande genom att använda manöverpanelen på enheten. . . 520
Ställa in alternativ för skanning via manöverpanelen på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Inställningar för scanning via nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
Välja ett svar på kommandon från manöverpanelen i IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
Felsöka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
Problem med nätverkskommunikationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
Problem med enheten vid nätverksanvändning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
Enheten slutade plötsligt att fungera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Utskriftshastigheten är låg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
Enheten går inte att använda när en kopplingspunkt ersatts eller inställningarna ändrats. . . . . . 537
En enhet kan inte upptäckas på nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
Enheten kunde inte lokaliseras när nätverkskommunikationen upprättades. . . . . . . . . . . . . . . . . 539
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 1. . . . . . . . 540
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 2. . . . . . . . 541
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 3. . . . . . . . 542
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 4. . . . . . . . 543
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 5. . . . . . . . 544
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 6. . . . . . . . 545
Enheten kan inte upptäckas i det trådlösa lokala nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
Andra problem med nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
Glömt en kopplingspunkts namn, SSID eller en nätverksnyckel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
Meddelandet visas på datorskärmen under konfigurationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
Enhetens administratörslösenord glömdes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
Kontrollera information om nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
Så här återställer du enhetens nätverksinställningar till fabriksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . 555
Problem med utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
Utskriften startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Papperet fastnar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
559
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Kopieringen/utskriften avbryts innan den är klar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Problem med utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
565
Utskriften kan inte avslutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Inga utskriftsresultat/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder. . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Linjerna är sneda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
Utskrifter som rullar sig eller har bläckfläckar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Papperets baksida är smetig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Lodräta linjer skrivs ut i kanterna på utskriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
578
Ojämna eller randiga färger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
Inget bläck matas ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
Problem med scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
Problem med scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Scannern fungerar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
584
Skannerdrivrutin startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
Ett felmeddelande visas och skannerdrivrutinskärmen visas inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
Det går inte att scanna flera objekt samtidigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
588
Scanningen går långsamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.” visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
Datorn stoppas under scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
Den scannade bilden öppnas inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
Skanningsresultaten är inte tillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
Den scannade bilden omges av extra vita områden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Det går inte att scanna i rätt storlek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
Bildens position och storlek känns inte av korrekt när du scannar via manöverpanelen. . . . . . . . 597
Objektet är korrekt placerat men den scannade bilden lutar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns bildskärm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Problem med enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
Det går inte att sätta på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Enheten stängs av oavsiktligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
602
Det går inte att ansluta till datorn med en USB-kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Det går inte att kommunicera med enheten via en USB-anslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
LCD-skärmen går inte att se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
Ett oavsiktligt språk visas på LCD-skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
Hållaren för skrivhuvudet flyttas inte till rätt position för utbyte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
Problem med installation/hämtning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
Det går inte att installera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Avinstallera IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
610
Om fel/meddelanden som visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
Om något fel inträffar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Ett meddelande visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
Ett felmeddelande visas på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN). . . . . . . . . . . 616
Om du inte kan lösa problemet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
Supportkodslista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
Supportkodslista (när papper har fastnat). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
1303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
1304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
Papper har fastnat inuti enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
I andra fall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
1003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
1250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
1310. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
1403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
1405. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
1410. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
1411. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
1412. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
1413. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
1414. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
1600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
1660. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
1680. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
1681. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
1684. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
1688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
1689. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
1701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
1712. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
1713. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
1714. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
1715. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
1871. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
2110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
2120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
2700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
2900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
2901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665
4100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
5400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
5B01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
5B12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675
5B13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
5B14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
5B15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
6500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
6502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
6800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682
6801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
6900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
6901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
6902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686
6910. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
6911. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688
6930. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689
6931. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
6932. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691
6933. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
6936. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
6937. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
6938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
6940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
6941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
6942. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
6943. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
6944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
6945. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
6946. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
B202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
B203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704
B204. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
C000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
Viktiga anmärkningar
Att tänka på när du använder onlinehandboken
Så här skriver du ut
Att tänka på när du använder onlinehandboken
• Hel eller delvis återgivning, omvandling eller kopiering av text, foton eller bilder som publiceras i
denna Onlinehandbok (hädanefter ”denna handbok”) är förbjuden.
• Canon kan ändra eller ta bort innehållet i denna handbok utan föregående meddelande till kunderna.
Dessutom kan Canon tillfälligt avbryta eller stoppa distributionen av denna handbok på grund av
oundvikliga orsaker. Canon ansvarar inte för någon typ av skador på kunder på grund av att
information ändras eller tas bort i denna handbok, eller på grund av att distributionen av denna
handbok avbryts tillfälligt eller stoppas.
• Även om innehållet i denna handbok har förberetts med största omsorg ska du kontakta
serviceavdelningen om du ser någon felaktig information eller information som saknas.
• I princip baseras beskrivningarna i denna handbok på produkten vid tidpunkten för första
försäljningen.
• Denna handbok beskriver inte handböckerna till alla produkter som säljs av Canon Se handboken
som följer med produkten när du använder en produkt som inte beskrivs i denna handbok.
Så här skriver du ut
Använd webbläsarens utskriftsfunktion för att skriva ut denna handbok.
Om du vill skriva ut bakgrundsfärger och bilder ska du följa stegen nedan för att öppna dialogrutan
Utskriftsalternativ och markerar kryssrutan Skriv ut bakgrunder (Print backgrounds).
1. Klicka på Skriv ut... (Print...) i menyn Arkiv (File).
2. Klicka på Visa detaljer (Show Details) eller
3. Välj Safari från popup-menyn.
(Nedpil).
14
Symboler som används i den här handboken
Varning
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga
personskador. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Försiktighet
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till personskador eller
skador på utrustningen. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Viktigt!
Anvisningar med viktig information. För att undvika personskador, skador på skrivaren och felaktig
användning bör du läsa igenom de här anvisningarna.
Obs!
Anvisningar med kommentarer om användning eller ytterligare förklaringar.
Förenklad
Anvisningar som förklarar produktens grundläggande funktioner.
Obs!
• Ikonerna kan variera beroende på produkten.
15
Varumärken och licenser
• Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
• Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• Windows Vista är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/
eller andra länder.
• Internet Explorer är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple
Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som
tillhör Apple Inc..
• IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används
på licens.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Android, Google Play och Picasa är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Google Inc.
• Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB och Adobe RGB (1998) är antingen
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller
andra länder.
• Photo Rag är ett varumärke som tillhör Hahnemühle FineArt GmbH.
• Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc., USA och är licensierat till Canon Inc.
Obs!
• Det formella namnet på Windows Vista är operativsystemet Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License
Version 2.0, January 2004
16
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
17
otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
18
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
19
Ange sökorden i sökfönstret och klicka på
(Sök).
Du kan söka efter målsidor i denna handbok.
Söktips
Du kan söka efter målsidor med hjälp av sökord i sökfönstret.
Obs!
• Skärmen som visas kan variera.
• Om du söker från den här sidan eller Startsida utan att ange din produkts modellnamn eller
programmets namn, kommer alla produkter som stöds av den här handboken att inkluderas i träfflistan.
Om du vill begränsa sökresultatet anger du din produkts modellnamn eller programnamnet som sökord.
• Söka efter funktioner
Ange produktens modellnamn och ett sökord för funktionen som du vill läsa mer om
Exempel: När du vill lära dig hur du fyller på papper
Ange "fyll på papper i (produktmodellens namn)" i sökfönstret och starta sökningen
• Felsökning
Ange produktmodellens namn och en supportkod
Exempel: När följande felmeddelandeskärm visas
Ange "(produktmodellens namn) 1000" i sökfönstret och starta sökningen
20
Obs!
• Vilken skärm som visas varierar beroende på produkten.
• Söka efter programfunktioner
Ange programmets namn och ett sökord för funktionen som du vill läsa mer om
Exempel: Du vill läsa om hur du skriver ut kollage med My Image Garden
Ange "My Image Garden kollage" i sökfönstret och starta sökningen
• Söka efter referenssidor
Ange ditt modellnamn och en titel för en referenssida*
* Det är enklare att hitta referenssidor genom att även ange funktionsnamnet.
Exempel: När du vill hitta sidan som det refereras till i följande mening på en sida om
skanningsprocedurer
Se "fliken Färginställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för detaljerad information.
Ange "(produktmodellens namn) skanna fliken Färginställningar" i sökfönstret och starta en sökning
21
Anteckningar om förklaringarna
I den här handboken beskrivs de flesta åtgärder utifrån de fönster som visas när OS X Mavericks v10.9
används.
22
Användbara funktioner som finns på enheten
Anslut trådlöst och smidigt i "åtkomstpunktläge"
Skriv ut foton enkelt, med My Image Garden
Ladda ned en mängd olika innehållsmaterial
Skriv ut objekt med Easy-PhotoPrint+ (webbapp)
Anslutningsmetoder som finns på enheten
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
Använda PIXMA Cloud Link
Skriva ut med Google Cloud Print
Skriva ut från en enhet som är kompatibel med AirPrint
Android-utskrift
Kontrollera skrivarinformation
Integreringsfunktionen för onlinelagring
Så här använder du Print from E-mail
Skriva ut enkelt från en smarttelefon eller surfplatta med PIXMA Printing
Solutions
Skriva ut med Windows RT
23
Anslut trådlöst och smidigt i "åtkomstpunktläge"
Enheten har stöd för "åtkomstpunktläge" som du kan använda för att ansluta till enheten trådlöst från en
dator eller smartphone, till och med i miljöer som inte har någon åtkomstpunkt eller trådlös nätverksrouter.
Växla till "åtkomstpunktläge" med ett par enkla steg så kan du skanna och skriva ut trådlöst.
När du använder enheten i åtkomstpunktläge ska du se till att specificera enhetens åtkomstpunktsnamn och
säkerhetsinställningar i förväg.
Använda enheten med åtkomstpunktläge
24
Skriv ut foton enkelt, med My Image Garden
Organisera bilder enkelt
I My Image Garden kan du skriva in namn på personer och händelser för varje bild.
Du kan enkelt organisera foton eftersom de lätt kan sorteras efter såväl mapp som efter kalender,
händelse och person. Det gör även att du lätt kan hitta relevanta foton när du senare söker efter dem.
<Kalendervy>
<Personvy>
Visa rekommenderade objekt i bildspel
Baserat på den information som du har skrivit in om fotona väljer Quick Menu foton på datorn automatiskt
och skapar rekommenderade objekt, till exempel kollage och kort. De skapade objekten visas i bildspel.
Om du tycker om något objekt kan du enkelt skriva ut det i bara två steg.
1. I Image Display på Quick Menu väljer du det objekt som du vill skriva ut.
2. Skriv ut objektet med My Image Garden.
25
Placera foton automatiskt
Vackra objekt skapas enkelt då valda foton placeras automatiskt enligt temat.
Andra diverse funktioner
My Image Garden har många andra användbara funktioner.
Se ”Vad du kan göra med My Image Garden” för mer information.
26
Ladda ned en mängd olika innehållsmaterial
CREATIVE PARK
En "webbplats med utskriftsmaterial" där allt utskriftsmaterial kan hämtas kostnadsfritt.
Där finns olika former av innehåll, till exempel säsongsbetonade kort och papperspyssel som kan
tillverkas av pappersdelar som sätts ihop.
Du når den enkelt från Quick Menu.
CREATIVE PARK PREMIUM
En tjänst där kunder som använder modeller som stödjer Premium-innehåll kan hämta exklusivt
utskriftsmaterial.
Premium-innehåll kan lätt hämtas via My Image Garden. Hämtat Premium-innehåll kan skrivas ut direkt
via My Image Garden.
Om du vill hämta Premium-innehåll ska du kontrollera att äkta Canon bläckbehållare/bläckkassetter
används för alla färger på en skrivare som stöds.
Obs!
• Utformningen av Premium-innehåll som visas på den här sidan kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
27
Skriv ut objekt med Easy-PhotoPrint+ (webbapp)
Du kan enkelt skapa och skriva ut anpassade objekt, som kalendrar och kollage, varsomhelst och
närsomhelst, genom att använda Easy-PhotoPrint+ på webben från en dator eller surfplatta.
Genom att använda Easy-PhotoPrint+ kan du skapa objekt i den allra senaste miljön, utan att behöva utföra
installationer.
Du kan dessutom använda många olika foton för dina alster, genom att integrera sociala nätverk som
Facebook, eller genom att använda onlinearkiv, webbalbum osv.
Mer information finns i Handbok för Easy-PhotoPrint+.
28
Anslutningsmetoder som finns på enheten
Följande anslutningsmetoder finns på enheten.
Trådlös anslutning
Med en åtkomstpunkt
Utan en åtkomstpunkt
USB Anslutning
Trådlös anslutning
Det finns två metoder för att ansluta skrivaren till en enhet (t.ex. en smarttelefon). Det ena sättet är att
ansluta med en åtkomstpunkt och det andra sättet är att ansluta utan en åtkomstpunkt.
De två anslutningsmetoderna kan inte användas samtidigt.
Om du har en åtkomstpunkt (eller en trådlös nätverksrouter) rekommenderar vi att du använder den
metod som beskrivs i avsnittet "Anslutning med en åtkomstpunkt.
Om du vill ansluta ytterligare en enhet medan en annan enhet är ansluten till skrivaren, använder du
samma anslutningsmetod som för den redan anslutna enheten.
Om du använder någon annan metod, bryts anslutningen till den redan inkopplade enheten.
Anslutning med en åtkomstpunkt
• Anslut skrivaren och en enhet med en åtkomstpunkt.
• Anslutningsmetoderna varierar beroende på typen av åtkomstpunkt.
• Du kan ändra nätverksinställningar, t.ex. SSID och säkerhetsprotokoll, på skrivaren.
• När anslutningen mellan en enhet och en åtkomstpunkt har upprättats och
enhetens skärm, kan du ansluta enheten till skrivaren med en åtkomstpunkt.
29
(Wi-Fi-ikon) visas på
Anslutning utan en åtkomstpunkt
• Anslut skrivaren och en enhet utan en åtkomstpunkt. Anslut en enhet och skrivaren direkt med
skrivarens åtkomstpunktfunktion.
• När du upprättar en anslutning i åtkomstpunktläget, kanske internetanslutningen inte kan användas. I
så fall går det inte att använda webbtjänsterna för skrivaren.
• Om du, till en skrivare som är i åtkomstpunktläge, ansluter en enhet som är kopplad till internet via en
åtkomstpunkt, bryts anslutningen mellan enheten och åtkomstpunkten. Beroende på enheten kanske
den automatiskt övergår till att använda en mobildataanslutning. Avgifter för dataöverföring via
internet kanske debiteras när mobildataanslutning används.
• I åtkomstpunktläget kan du ansluta upp till fem enheter samtidigt. Ett felmeddelande visas om du
försöker ansluta en sjätte enhet då fem enheter redan är anslutna.
Om ett fel visas ska du koppla från någon av de enheter som inte använder skrivaren och sedan
konfigurera inställningarna på nytt.
• Nätverksinställningar, t.ex. SSID och säkerhetsprotokoll, går att ändra på skrivaren.
När Windows XP används:
Anslutning utan en åtkomstpunkt (Windows XP)
Begränsningar
(Visas i ett nytt fönster)
USB Anslutning
Anslut skrivaren och en dator till varandra med en USB-kabel. Förbereda en USB-kabel.
30
Anslutning utan en åtkomstpunkt (Windows XP)
Begränsningar
(Visas i ett nytt fönster)
1. Tryck på HEM (HOME)-knappen (A) på skrivaren, använd
- eller
-knappen (B) för att
visa Konfig. (Setup). Tryck sedan på den högra Funktion (Function)-knappen (C).
2. Använd
- eller
-knappen (D) för att välja Enhetsinställningar (Device settings) och
tryck sedan på OK.
3. Välj LAN-inställningar (LAN settings) och tryck sedan på knappen OK.
31
4. Välj Ändra LAN (Change LAN) och tryck sedan på knappen OK.
5. Välj Åtkomstpunktläge aktivt (Access point mode active) och tryck sedan på knappen
OK.
6. Notera det SSID som visas på skrivarens skärm.
7. Tryck på den högra Funktion (Function)-knappen, kontrollera Lösenord (Password)
(nätverksnyckeln) och tryck sedan på knappen Bakåt (Back) (E).
Du kommer att använda SSID-koden och Lösenord (Password) (nätverksnyckeln) i senare steg.
32
8. Tryck på den vänstra av knapparna Funktion (Function) (F).
9. Högerklicka på ikonen Trådlös nätverksanslutning (Wireless Network Connection) i
meddelandefältet i datorns aktivitetsfält. Välj sedan Visa tillgängliga trådlösa nätverk
(View Available Wireless Networks).
10. Välj det nätverksnamn (SSID) som ska användas och klicka sedan på Anslut (Connect).
33
11. Ange Lösenord (Password) (Nätverksnyckel (Network key)) och klicka sedan på
Anslut (Connect).
12. När anslutningen är klar klickar du på Tillbaka (Back) tills nedanstående skärm visas.
Fortsätt med installationen.
34
Begränsningar
Om du vill ansluta ytterligare en enhet medan en annan enhet (t.ex. en smarttelefon) är ansluten till
skrivaren, använder du samma anslutningsmetod som för den redan anslutna enheten.
Om du använder någon annan metod, bryts anslutningen till den redan inkopplade enheten.
Det går inte att ansluta via ett fast nätverk med skrivare som inte har stöd för fasta anslutningar.
Anslutning med en åtkomstpunkt
• Se till att en enhet och en åtkomstpunkt (eller en trådlös nätverksrouter) är anslutna. För mer
information om hur du kontrollerar inställningarna, se åtkomstpunktens handbok eller kontakta
tillverkaren.
En enhet som redan är ansluten till skrivaren utan att en åtkomstpunkt används, återansluts via en
åtkomstpunkt.
• Konfigurationen, routerns funktioner, konfigurationsmetoderna och säkerhetsinställningarna för
nätverksenheten kan variera beroende på vilken systemmiljö du använder. Mer information finns i
användarhandboken för din nätverksenhet. Du kan även kontakta enhetens tillverkare.
• Kontrollera om din enhet stöder IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g eller IEEE802.11b.
• Om enheten är inställd på läget "endast IEEE802.11n" kan inte WEP eller TKIP användas som ett
säkerhetsprotokoll. Ändra enhetens säkerhetsprotokoll till något annat än WEP och TKIP eller ändra
inställningen till något annat än "endast IEEE802.11n".
Anslutningen mellan enheten och åtkomstpunkten kommer att inaktiveras tillfälligt medan
inställningen ändras. Gör ingenting på den här handbokens skärm innan konfigureringen är klar.
• Om du ska använda enheten i en kontorsmiljö bör du rådfråga nätverksadministratören.
• Tänk på att om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med några säkerhetsåtgärder finns det
risk för att du avslöjar information, till exempel dina egna personuppgifter, för utomstående.
Anslutning utan en åtkomstpunkt
Viktigt!
• Om du, till en skrivare som är i åtkomstpunktläge, ansluter en enhet som är kopplad till internet via en
åtkomstpunkt, bryts anslutningen mellan enheten och åtkomstpunkten. Beroende på enheten kanske
den automatiskt övergår till att använda en mobildataanslutning. Beroende på typen av abonnemang
kanske extra avgifter debiteras för internetåtkomst via en mobildataanslutning.
• När du ansluter en enhet och skrivaren i åtkomstpunktläge, sparas anslutningsinformationen i WiFi-inställningarna. Enheten kanske ansluts automatiskt till skrivaren även om den har kopplats
från eller anslutits till en annan åtkomstpunkt.
• Det går inte att samtidigt ansluta till en åtkomstpunkt och skrivaren när den är i
åtkomstpunktläge. Om du har en åtkomstpunkt rekommenderar vi att du använder den för att
ansluta till skrivaren.
• För att förhindra sådan automatisk anslutning till en skrivare i åtkomstpunktläge, ska du byta
anslutningsläge när du är klar med att använda skrivaren, eller ange i enhetens Wi-Fiinställningar att ingen automatisk anslutning får ske.
För mer information om hur du ändrar en enhets inställningar, se enhetens handbok eller
kontakta tillverkaren.
35
• När du ansluter en enhet och skrivaren i åtkomstpunktläge, kanske internetanslutningen inte kan
användas. I så fall går det inte att använda webbtjänsterna för skrivaren.
• I åtkomstpunktläget kan du ansluta upp till fem enheter samtidigt. Ett felmeddelande visas om du
försöker ansluta en sjätte enhet då fem enheter redan är anslutna.
Om ett fel visas ska du koppla från någon av de enheter som inte använder skrivaren och sedan
konfigurera inställningarna på nytt.
• Enheter som är anslutna till skrivaren i åtkomstpunktläge kan inte kommunicera med varandra.
• Firmware-uppdateringar för skrivaren är inte tillgängliga medan åtkomstpunktläget används.
• Om en enhet har anslutits till skrivaren utan att en åtkomstpunkt används och du vill konfigurera den
på nytt, med samma anslutningsmetod, ska du först koppla från enheten. Avaktivera anslutningen
mellan enheten och skrivaren på skärmen med Wi-Fi-inställningar.
Anslutning med ett fast nätverk
• Den här skrivaren kan inte användas via både en trådlös och en kablad anslutning samtidigt.
• När du använder en router ska du ansluta skrivaren och en enhet till LAN-sidan (samma
nätverkssegment).
36
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
När du använder en webbtjänst
• Canon garanterar inte att webbtjänsten alltid är tillgänglig eller stabil, att det går att öppna
webbplatsen eller att det går att hämta material.
• Canon kan när som helst uppdatera, ändra eller ta bort informationen på webbtjänsten, eller stänga
eller avsluta tjänsten utan föregående meddelande. Canon ska inte hållas ansvariga för skador av
något slag som kan uppkomma av sådana åtgärder.
• Canon ska inte under några omständigheter vara ansvarig för skador av något slag som kan
uppkomma av användningen av webbtjänsterna.
• Det är nödvändigt att användarna registrerar sig innan de kan använda en fotodelningswebbplats.
När du använder fotodelningswebbplatsen ska du iaktta användningsvillkoren på webbplatsen och
använda tjänsten på eget ansvar.
• Alla eller vissa delar av webbtjänsten kan vara otillgängliga, beroende på landet eller regionen där du
bor.
• Beroende på dina nätverksinställningar kan vissa funktioner i webbtjänsten vara otillgängliga. Även
om de är tillgängliga kan det ta en stund att skriva ut eller visa innehållet eller också kan
kommunikationen avbrytas medan en åtgärd pågår.
• När du använder webbtjänsten kan uppgifter om namnet på din enhet, ditt land eller din region, ditt
valda språk och vilken typ av tjänst du använder (till exempel en fotodelningswebbplats) skickas till
och sparas på vår server. Canon kan inte identifiera enskilda kunder med den informationen.
• Ditt inloggningsnamn och lösenord för fotodelningswebbplatsen sparas i enhetens minne (okrypterat).
Om du säljer eller ger bort enheten till någon annan eller kastar den ska du ta bort inloggningsnamnet
och lösenordet från enhetens minne.
• Kontoinformationen skickas till Canon Inc.-servern (i Japan) och vidarebefordras sedan till
tjänsteleverantörens server.
• Så här hanterar Canon din kontoinformation:
◦ Din kontoinformation används för att identifiera dig för den valda tjänsten.
◦ Canon lämnar inte ut din kontoinformation till någon tredje part utan ditt medgivande, med
undantag från att den skickas till tjänstleverantören samt kan lämnas ut om så krävs enligt
gällande lagar och förordningar.
◦ När sekretessavtalet har slutförts kan Canon lämna ut din kontoinformation till leverantören för att
uppnå användningssyftet.
◦ Canon eftersträvar att hålla din kontoinformation säker.
◦ Det är ditt eget val att ange och skicka kontoinformationen. Den tjänst som kräver att
kontoinformation anges är dock inte tillgänglig om du väljer att inte ange och skicka informationen.
◦ Din kontoinformation sparas inte på Canon Inc.-servern. Den tas senast bort när du avbryter LANanslutningen till din skrivare.
◦ Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare i ditt land eller region om du vill veta mer.
Copyright och utgivningsrättigheter
När du skriver ut från fotodelningswebbplatsen:
• Iaktta användningsvillkoren för fotodelningswebbplatsen när du använder foton på webbplatsen.
• Det är olagligt att reproducera eller redigera upphovsrättsskyddade verk utan tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren, med undantag för om detta sker för personligt bruk, för bruk i hemmet eller
i någon annan begränsad omfattning som omfattas av upphovsrätten. Reproduktion eller redigering
av fotografier av personer kan också eventuellt bryta mot utgivningsrättigheter.
37
När du skriver ut hämtade mallformulär:
1. Upphovsrättigheterna till allt material (foton, illustrationer, logotyper och dokument: kallas hädanefter
”material”) som finns på utskriftstjänsten för webbmallar tillhör respektive ägare. Frågor om
utgivningsrättigheter kan uppstå när det gäller bruket av personer eller figurer som visas på
utskriftstjänsten för webbmallar.
Förutom om det är på annat sätt tillåtet (se 2 nedan), är det förbjudet att kopiera, ändra eller
distribuera alla eller vissa delar av materialet på utskriftstjänsten för webbmallar utan föregående
tillstånd från respektive innehavare av rättighet (utgivningsrättigheter eller Copyright).
2. Allt material på utskriftstjänsten för webbmallar kan fritt användas för personlig och icke-kommersiellt
bruk.
38
Använda PIXMA Cloud Link
Med hjälp av PIXMA Cloud Link kan du ansluta skrivaren till en molntjänst, till exempel CANON iMAGE
GATEWAY, Evernote eller Twitter och använda följande funktioner utan dator:
•
•
•
•
Skriva ut bilder från en fotodelningstjänst
Skriva ut dokument från en datahanteringstjänst
Spara scannade bilder med en datahanteringstjänst.
Rapportera skrivarstatus via Twitter, till exempel slut på papper eller låg bläcknivå.
Dessutom kan du använda flera funktioner genom att lägga till och registrera appar som är kopplade till olika
molntjänster.
Använda PIXMA Cloud Link via din Skrivare
Använda PIXMA Cloud Link via smarttelefon, surfplatta eller dator
Viktigt!
• Det är inte säkert att PIXMA Cloud Link kan användas i alla länder och ibland används andra appar.
• För att använda en del appar behöver du ha ett konto. Om du vill använda en sådan app så måste du
först öppna ett konto.
• Information om vilka modeller som har stöd för PIXMA Cloud Link hittar du på Canons hemsida.
• Skärmvisningen kan ändras utan föregående meddelande.
39
Använda PIXMA Cloud Link via din Skrivare
Innan du använder PIXMA Cloud Link via din Skrivare
Förberedelser inför användning av PIXMA Cloud Link med din Skrivare
Använda PIXMA Cloud Link
Felsöka Molnet
40
Innan du använder PIXMA Cloud Link via din Skrivare
Kontrollera först följande:
• Försiktighetsåtgärder
Om du tänker använda webbtjänsten för att skriva ut dokument, se till att du först vidtar dessa
försiktighetsåtgärder.
• Nätverksmiljö
Skrivaren måste vara ansluten till det lokala nätverket (LAN) och internet.
Om skrivaren inte är ansluten till ett lokalt nätverk, läs här och installera ett nätverk.
Information om lokala nätverk och internetinställningar finns i handboken till din nätverksenhet eller kan
fås från tillverkaren.
Viktigt!
• Användaren står för internetkostnaderna.
Förberedelser inför användning av PIXMA Cloud Link med din Skrivare
Copyright c 1991–2013 Unicode, Inc. Med ensamrätt. Distribuerat enligt användarvillkoren i http://
www.unicode.org/copyright.html.
Programmet bygger delvis på arbetet inom Independent JPEG Group.
GRUNDLÄGGANDE BIBLIOTEKSFUNKTIONER
Författat av: Philip Hazel
E-post lokalt: ph10
E-post domän: cam.ac.uk
University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.
Copyright (c) 1997–2008 University of Cambridge. Med ensamrätt.
”BSD”-LICENSEN
Får vidaredistribueras och användas i källform och binär form, med eller utan anpassningar, förutsatt att
följande villkor uppfylls:
* Vidaredistribuerad källkod måste behålla ovanstående copyright-information, denna lista med villkor och
den ansvarsbegränsning som följer.
* Vidaredistribuerat binärformat måste återge ovanstående copyright-information, denna lista med villkor och
den ansvarsbegränsning som följer, i dokumentationen och/eller i annat material som tillhandahålls vid
distributionen.
* Namnen University of Cambridge, Google Inc. eller namnen på deras licensgivare får inte användas för att
marknadsföra eller i något avseende stödja marknadsföring av produkter som härrör från denna
programvara utan på förhand erhållet skriftligt tillstånd.
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH DESS LICENSGIVARE TILLHANDAHÅLLER DENNA
PROGRAMVARA I BEFINTLIGT SKICK OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, VILKET UTAN BEGRÄNSNING INNEFATTAR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
AVSEENDE PROGRAMVARANS ALLMÄNNA BESKAFFENHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
ÄNDAMÅL. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER DESS LICENSGIVARE ANSVARAR INTE I NÅGOT
FALL FÖR DIREKT SKADA, INDIREKT SKADA, SKADESTÅND TILL FÖLJD AV OLYCKA, SPECIELL
SKADA, STRAFFRÄTTSLIGT SKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADA, VILKET UTAN BEGRÄNSNING
INNEFATTAR KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
41
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, FÖRLUST AV DATA, UTEBLIVEN VINST ELLER INTÄKT ELLER AVBROTT I
AFFÄRSVERKSAMHET, OBEROENDE AV HUR DESSA ORSAKATS OCH FORMEN AV
SKADESTÅNDSANSVAR, KONTRAKTUELLT ANSVAR, STRIKT ANSVAR ELLER
UTOMKONTRAKTUELLT ANSVAR, INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT, SOM KAN UPPKOMMA
VID ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER
DESS LICENSGIVARE INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA.
42
Förberedelser inför användning av PIXMA Cloud Link med din
Skrivare
Registrera skrivarinformationen på molnservern genom att följa anvisningarna nedan.
1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till internet.
2. Öppna skärmen Hem på skrivaren och välj
Moln (Cloud)
3. På skärmen som visar att registreringen är slutförd, välj OK
4. På bekräftelseskärmen, välj Nästa (Next).
5. Läs avtalen i fönstren Licensavtal (License agreement) och Sekretesspolicy (Privacy
statement). Knacka på Accepterar (Agree) om du godkänner.
<Licensavtal (License agreement)>
<Sekretesspolicy (Privacy statement)>
43
Obs!
• Om du väljer Accept. ej (Disagree) så visas en skärm för att avbryta registreringen av
användarinformationen. Om du svarar Ja (Yes) så avbryts registreringen av
användarinformationen och du kommer tillbaka till skärmen Hem.
Även då du har valt Accept. ej (Disagree) kan du gå tillbaka till registreringsskärmen och trycka
på Accepterar (Agree) om du vill använda tjänsten senare.
• Du kan skriva ut den information som visas genom att trycka på knappen Start.
6. På skärmen Tidszon (Time zone) väljer du den tid som motsvarar din region och knackar
på Nästa (Next).
7. I listan över tidszoner, välj den region som är närmast.
För vissa regioner visas en skärm med möjlighet till sommartidsinställning.
8. När ett meddelande visas om att appen kan användas, välj Öppna lista (Open list).
44
Registreringen av skrivarinformationen har slutförts och en lista över appar visas.
Klicka här om du vill ha information om skärmen med applistan.
När du har slutfört registreringen kan du skriva ut foton och dokument som har hämtats till appar i den
kopplade molntjänsten och lägga till/ta bort/sortera appar.
Använda PIXMA Cloud Link
45
Programhantering
I det här avsnittet beskrivs hur du gör för att lägga till, ta bort och sortera appar.
Lägga till appar
Du kan lägga till dina favoritappar till skrivaren.
Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till appar.
1. Öppna skärmen Hem på skrivaren och välj
Moln (Cloud)
2. På molnets huvudskärm väljer du L.t./t.b. (Add/delete)
3. Välj Registrera program (Register apps)
4. Välj appkategori i listan
5. I listan som visas, markera den app som du vill registrera
46
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
6. Välj Registrera (Register)
Registreringen slutförs och appen läggs till i applistan.
Om du vill registrera fler appar så upprepar du anvisningarna från steg 5.
Om du inte vill registrera fler appar, knacka på Bakåt (Back) så kommer du tillbaka till molnets
huvudskärm.
Viktigt!
• För att använda en del appar behöver du ha ett kopplat appkonto. Om så är fallet så måste du först
öppna ett konto.
Ta bort appar
Du kan ta bort appar som du inte behöver från listan.
Följ anvisningarna nedan om du vill ta bort appar.
1. Öppna skärmen Hem på skrivaren och välj
Moln (Cloud)
2. På molnets huvudskärm väljer du L.t./t.b. (Add/delete)
47
3. Välj Ta bort registr. program (Delete registered apps)
4. I listan som visas markerar du den app som du vill ta bort
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts, inte är tillgänglig i din region eller inte
har stöd för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
5. Välj Ta bort (Delete)
När borttagningen är klar så finns inte appen kvar i applistan på huvudskärmen.
Om du vill ta bort fler appar så upprepar du anvisningarna från steg 4.
Om du inte vill ta bort fler appar, knacka på Bakåt (Back) så kommer du tillbaka till molnets huvudskärm.
Sortera appar
Du kan sortera de appar som visas i listan.
Följ anvisningarna nedan om du vill sortera appar.
1. Öppna skärmen Hem på skrivaren och välj
48
Moln (Cloud)
2. På molnets huvudskärm väljer du L.t./t.b. (Add/delete)
3. Välj Sortera (Sort)
4. I listan som visas markerar du den app som du vill sortera
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts, inte är tillgänglig i din region eller inte
har stöd för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
5. Flytta appen med knapparna
/
6. Välj Klart (Done)
49
Sorteringen är klar.
Om du vill fortsätta sorteringen så upprepar du anvisningarna från steg 4.
Om du vill avsluta sorteringen, knacka på Bakåt (Back) så kommer du tillbaka till molnets huvudskärm.
50
Använda PIXMA Cloud Link
Det här avsnittet är en introduktion till hur du skriver ut foton med CANON iMAGE GATEWAY som exempel.
Viktigt!
•
•
•
•
Vilka funktioner som kan användas beror på appen.
Du skriver ut på olika sätt beroende på appen.
Du måste ha ett konto och registrera foton och andra data innan du kan skriva ut.
Följande filformat kan skrivas ut: jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt och rtf.
Vilka filformat som kan skrivas ut beror på appen.
• Innan du skriver ut ska du kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten till nätverket. Sedan startar
du utskriften.
Obs!
• Du kan använda CANON iMAGE GATEWAY vid utskrifter av filformaten jpg och jpeg.
1. Gå till Huvudskärmen och markera den app som du vill använda.
2. Mata in informationen enligt anvisningarna på verifieringsskärmen. Välj sedan Logga in
(Log in).
Viktigt!
• Vissa appar visas inte alltid i sin helhet i visningsområdet. Om detta är fallet så kan du ändra
visningsområdet genom att rulla uppåt, nedåt, åt höger och åt vänster.
: Område som visas
• Utseendet på inloggningsskärmen kan variera från en app till en annan.
• När du har loggat in kan en extern tjänst be dig att bekräfta att du vill använda deras app. Välj
acceptera om du använder appen.
3. Markera vilket album du vill använda i den lista över album som visas
51
4. Markera vilken bild du vill skriva ut i den lista över bilder som visas och tryck på Nästa
(Next)
5. Gör de utskriftsinställningar som behövs och välj Färg (Color).
Ett meddelande om att utskriftsjobbet har skickats visas och utskriften startar.
Om du vill fortsätta skriva ut så väljer du Fortsätt (Continue) och fortsätter från steg 3.
Om du inte vill fortsätta skriva ut så väljer du Program (Apps). Då kommer applistan tillbaka på
skärmen.
Viktigt!
• Om du inte skriver ut ett utskriftsjobb inom 24 timmar efter att jobbet skapas så upphör utskriftsjobbet
att gälla och kan inte längre skrivas ut.
• Vid användning av premiumappar som begränsar antalet utskriftsjobb räknas även utskriftsjobb som
inte kan skrivas ut för att de har upphört att gälla eller liknande in i antalet utskrifter.
52
Obs!
• Om du vill att en användningshistorik ska sparas för tjänsten går du till fönstret Hem på enhetens
manöverpanel och väljer
Setup ->
Web service setup -> Web service connection
setup -> IJ Cloud Printing Center setup -> History setting for this service -> Save.
Felsöka Molnet
53
Cloud-fönster
I det här avsnittet beskrivs Moln (Cloud)ets huvudskärm och de tjänster som kan användas via
huvudskärmen.
Om huvudskärmen
När du ska använda Moln (Cloud)-funktionen, öppna huvudskärmen enligt anvisningarna nedan.
När du trycker på
Moln (Cloud) på skärmen Hem på skrivaren så visas molnets huvudskärm.
Du kan använda flera funktioner via områdena nedan, bland annat skriva ut foton och dokument samt
lägga till, starta och hantera appar.
(1) Visningsområde
(2) Knappen Lägg till/ta bort
(3) Knappen Hantera
Viktigt!
• För att använda en del appar behöver du ha ett konto. Om så är fallet så måste du först skaffa ett
konto.
• När du har valt app händer det att den inte visas i sin helhet i visningsområdet. Om detta är fallet så
kan du ändra visningsområdet genom att rulla uppåt, nedåt, åt höger och åt vänster.
: Område som visas
• Appen visas inte om den ännu inte har släppts eller om du har valt ett språk som inte kan användas i
din region i inställningarna för visningsspråk.
(1) Visningsområde
Visningen varierar beroende på vilken meny du väljer.
Omedelbart efter att molnets huvudskärm har öppnats så visas en lista över de appar som finns
registrerade.
Du startar en app genom att markera den app som du vill använda i listan.
54
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts, inte är tillgänglig i din region eller inte har stöd
för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
(2) Knappen L.t./t.b. (Add/delete)
Med den här knappen kan du lägga till, ta bort och sortera appar.
Registrera program (Register apps)
Med den här knappen lägger du till favoritappar.
Mer information om hur du lägger till appar finns här
Ta bort program (Delete apps)
Med den här knappen tar du bort registrerade appar.
Mer information om hur du tar bort appar finns här
Sortera (Sort)
Med den här knappen sorterar du applistan.
Mer information om hur du sorterar applistan finns här
(3) Knappen Hantera (Manage)
Med den här knappen kan du hantera utskriftsjobb, logga ut från en app, visa licensavtalet, visa
sekretesspolicyn och ställa in tidszonen.
55
Hantera jobb (Manage jobs)
Via fönstret Statuslista (Status list) kan du kontrollera status för ett jobb.
Inställningar (Settings)
Med den här knappen ställer du in Tidszon (Time zone).
Välj din region i listan. I vissa regioner kan du välja om du vill använda sommartidsinställning eller inte.
Viktigt!
• Om du inte hittar din region i listan så väljer du den som är närmast.
Juridisk information (Legal information)
Här visas Licensavtal (License agreement) och Sekretesspolicy (Privacy statement).
Tryck på knappen Start om du vill skriva ut den information som visas.
Logga ur alla progr. (Log out of all apps)
Du kan logga ut samtidigt från alla de appar som du är inloggad på.
Obs!
• Från en del appar går det inte att logga ut när du är inloggad. Om du vill logga in med ett annat
konto så måste du först logga ut med hjälp av den här funktionen.
• När du har loggat ut så loggar du in på nytt. Från en del appar försvinner dina inställningar.
56
Felsöka Molnet
Om det inte går att skriva ut
Kontrollera följande om det inte går att skriva ut.
•
•
•
•
Kontrollera att skrivaren är ansluten till internet.
Kontrollera att skrivaren är ansluten till ett lokalt nätverk och att nätverksmiljön är ansluten till internet.
Kontrollera att inget felmeddelande visas på skrivarens LCD-skärm.
Om utskriften inte startar trots att du har väntat en stund går du till skrivarens hemskärm och kör
Konfig. (Setup) -> Webbtjänstfråga (Web service inquiry). Om utskriften inte startar kör du
frågan flera gånger.
Om problemet inte går att åtgärda, kör utskriftsjobbet via skrivardrivrutinen på din dator och se om dina
data skrivs ut normalt på skrivaren.
Om det fortfarande inte går att skriva ut så hittar du mer information på felsökningssidan för din modell på
sidan Hem i Onlinehandbok.
Obs!
• Om du använder trådlös LAN-anslutning så kan det dröja flera minuter efter att du har slagit på
skrivaren innan det går att kommunicera. Kontrollera att skrivaren är ansluten till det trådlösa
nätverket och vänta en stund innan du startar utskriften.
• Om skrivaren är avstängd eller inte är ansluten till internet och utskriftsjobbet därför inte behandlas
inom 24 timmar efter att det skickades så avbryts utskriftsjobbet automatiskt. Om detta händer,
kontrollera att skrivaren har ström och är ansluten till internet. Skicka sedan utskriftsjobbet på nytt.
57
Använda PIXMA Cloud Link via smarttelefon, surfplatta eller dator
Innan du använder Canon Inkjet Cloud Printing Center
Förberedelser inför användning av Canon Inkjet Cloud Printing Center
Använda Canon Inkjet Cloud Printing Center
Lägga till en Skrivare
Felsöka Canon Inkjet Cloud Printing Center
58
Innan du använder Canon Inkjet Cloud Printing Center
Canon Inkjet Cloud Printing Center är en tjänst som är kopplad till skrivarens molnfunktion. Med hjälp av
den kan du utföra åtgärder som att registrera och hantera appar via din smarttelefon eller pekplatta samt
kontrollera utskriftsstatus, utskriftsfel och bläcknivå för skrivaren. Du kan även skriva ut foton och dokument
från appar via en smarttelefon eller surfplatta.
Kontrollera först följande:
• Försiktighetsåtgärder
Om du tänker använda webbtjänsten för att skriva ut dokument, se till att du först vidtar dessa
försiktighetsåtgärder.
• Skrivarspecifikationer
Kontrollera att Canon Inkjet Cloud Printing Center har stöd för skrivaren.
• Nätverksmiljö
Skrivaren måste vara ansluten till det lokala nätverket (LAN) och internet.
Viktigt!
• Användaren står för internetkostnaderna.
• Driftskrav
För dator, smartphone och pekplatta finns mer information i "Krav för att använda Canon Inkjet Cloud
Printing Center".
Viktigt!
• Tjänsten kan eventuellt inte användas i alla länder och regioner. Även då tjänsten är tillgänglig finns det
appar som inte kan användas i alla regioner.
Förberedelser inför användning av Canon Inkjet Cloud Printing Center
59
Krav för att använda Canon Inkjet Cloud Printing Center
Dator
Centralprocessor x86 eller x64 1,6 GHz eller högre
RAM
2 GB eller högre
Upplösning 1024 x 768 pixlar eller högre
Bildskärmens färger 24-bitars (true-color) eller högre
Bildskärm
OS
Webbläsare
Windows XP SP3 eller senare
Internet Explorer 8*
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 8*, 9
Windows Vista SP1 eller senare
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 8*, 9, 10, 11
Mozilla Firefox
Google Chrome
Windows 7
Internet Explorer 10
Windows 8
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Windows 8.1
Mozilla Firefox
Google Chrome
Mac OS X v10.6-OS X Mavericks v10.9 Safari 5.1, 6, 7
* När du använder Internet Explorer 8 visas inte alltid webbsidorna som de ska. Canon rekommenderar
att du uppgraderar till Internet Explorer 9 eller senare, alternativt använder en annan webbläsare.
Smarttelefon eller surfplatta
OS
iOS 5.1 eller senare
Android 2.3.3 eller senare
Webbläsare
Upplösning
Operativsystemets standardwebbläsare
320 x 480 (HVGA) eller högre
480 x 800 (HVGA) eller högre
* Android3.x stöds ej.
Viktigt!
• Aktivera JavaScript och kakor i den webbläsare som du använder.
• Om du använder zoomfunktionen eller ändrar teckenstorlek i din webbläsare så visas inte alltid
webbsidorna som de ska.
• Om du använder översättningsfunktionen i Google Chrome så visas inte alltid webbsidorna som de ska.
• Om du använder en proxyserver utanför ditt lands gränser så kan tjänsten inte alltid fastställa rätt
region.
60
• Om du använder en intern nätverksmiljö så måste du öppna port 5222. Kontakta
nätverksadministratören om du behöver bekräftelseanvisningar.
61
Förberedelser inför användning av Canon Inkjet Cloud Printing
Center
Om du vill använda Canon Inkjet Cloud Printing Center så ska du registrera din användarinformation med
hjälp av anvisningarna nedan.
Skriva ut registreringsinformation från skrivaren
1. I fönstret Hem trycker du på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för
webbtjänst (Web service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service
connection setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ Cloud Printing Center
setup) -> Registrera på denna tjänst (Register with this service)
2. I fönstret för registreringsbekräftelse väljer du Ja (Yes)
3. Välj visningsspråk i utskriftsinställningarna
4. Följ anvisningarna som visas i fönstret. Skriv ut webbadressen till verifieringssidan och
Printer registration ID
Ställ in formatet A4 eller Letter för vanligt papper och tryck på OK.
Autentiseringsplatsens webbadress och Printer registration ID skrivs ut.
62
Obs!
• Den här utskriften ska du använda i nästa steg.
Viktigt!
• Hela registreringen bör inte ta mer än 60 minuter.
Gå till den webbadress som finns på utskriften och skriv in e-postadress
och annan information som behövs
Viktigt!
• Tryck inte på knappen Bakåt i webbläsaren medan en åtgärd genomförs. Annars kanske inte
skärmen öppnas som den ska.
1. Öppna autentiseringsplatsens webbadress i webbläsaren på din dator, smarttelefon,
pekplatta eller annan enhet
63
2. På inloggningsskärmen väljer du Skapa nytt konto (Create new account)
3. Skriv in E-mail address och Printer registration ID för skrivarens ägare och tryck på OK
Webbadressen till verifieringssidan skickas till den e-postadress som du har uppgett.
64
Viktigt!
• Nedan visas begränsningarna för de tecken som används i e-postadressen.
• Du kan använda upp till 255 alfanumeriska tecken som ska vara enkelbytetecken eller
symboler (!$'*/^_{}|~.-@).
• Du kan inte använda flerbytetecken.
Ett felmeddelande visas om du skriver in en e-postadress med tecken som inte får
användas.
• Om du av misstag har registrerat en annan e-postadress så kan du avbryta registreringen
genom att gå till skrivarskärmen Hem och välja Konfig. (Setup) (alternativt trycka på knappen
Inställningar (Setup) på manöverpanelen) -> Inställningar för webbtjänst (Web service
setup) -> Anslutningsinställn. (Connection setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ
Cloud Printing Center setup) (IJCloudPrintingCtr) -> Ta bort från denna tjänst (Delete
from this service).
• Ibland kan ditt skräppostfilter förhindra att du får meddelandet. Om du har en inställning som
bara tillåter att du tar emot e-postmeddelanden från vissa domäner ska du ändra inställningen
så att du kan ta emot e-postmeddelanden från "noreply@mail.cs.c-ij.com".
Du får inget felmeddelande om skräppostfiltret förhindrar att e-postmeddelandet tas emot eller
om du har skrivit in fel e-postadress.
Öppna den webbadress som du har fått i e-postmeddelandet, registrera
informationen och slutför registreringen
1. När ett e-postmeddelande med ämnesraden "Information om Canon Inkjet Cloud Printing
Center" skickas till e-postadressen som du har angett väljer du den webbadressen
2. Läs meddelandena i fönstren Licensavtal (License agreement) och Sekretesspolicy
(Privacy statement) i Canon Inkjet Cloud Printing Center och tryck på Jag accepterar
(Agree) om du accepterar
65
3. På skärmen för inmatning av användarinformation, mata in ditt Password och knacka på
Nästa (Next)
Ange ditt lösenord för inloggning i Canon Inkjet Cloud Printing Center.
66
Viktigt!
• Det finns teckenbegränsningar för Password enligt nedan.
• Lösenordet ska innehålla mellan 8 och 32 tecken som ska vara alfanumeriska
enkelbytetecken eller symboler (!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~). (Bokstäverna är
skiftlägeskänsliga.)
4. Mata in ditt Användarnamn (User name).
Mata in det namn som identifierar användaren.
Viktigt!
• För inmatningsfältet Användarnamn (User name) finns följande teckenbegränsningar:
• Lösenordet ska bestå av 1 till 20 tecken och får innehålla alfanumeriska enkelbytestecken
och symboler (!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~). (Bokstäverna är skiftlägeskänsliga.)
67
5. Ange inställningen för Time zone och välj Next
Välj din region i listan. Om du inte hittar din region i listan så väljer du den som är närmast.
Använd sommartid (Apply daylight saving time)
Detta visas endast när sommartidsinställning används i den Time zone som du väljer.
Välj om du vill att sommartid ska användas eller inte.
6. Mata in Säkerhetskod (Security code) och knacka på Klart (Done).
Mata in den kod som verifierar användaren.
Viktigt!
• För inmatningsfältet Säkerhetskod (Security code) finns följande teckenbegränsningar:
• Siffror som är enkelbytestecken
68
Registreringen har slutförts. Ett meddelande om att registreringen har slutförts visas.
När du knackar på knappen OK i meddelandet så visas inloggningsskärmen.
Mata in den e-postadress och det lösenord som du har registrerat och logga in i Canon Inkjet Cloud
Printing Center.
Använda Canon Inkjet Cloud Printing Center
69
Skriva ut Printer registration ID
Om du vill lägga till en skrivare med hjälp av Canon Inkjet Cloud Printing Center så behöver du ett Printer
registration ID.
Via manöverpanelen på skrivaren, skriv ut webbadressen till verifieringssidan tillsammans med ditt Printer
registration ID. Så här gör du:
1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till internet.
Viktigt!
• Om du vill använda den här funktionen så måste skrivaren vara ansluten till internet.
2. I fönstret Hem trycker du på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för webbtjänst
(Web service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection
setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ Cloud Printing Center setup) ->
Registrera på denna tjänst (Register with this service)
3. I fönstret för registreringsbekräftelse väljer du Ja (Yes)
4. Välj visningsspråk i utskriftsinställningarna
5. Med hjälp av anvisningarna som visas i fönstret skriver du ut autentiseringsplatsens
webbadress tillsammans med ditt Printer registration ID
Om du ställer in vanligt papper i storleken A4 eller Letter och väljer OK så skrivs webbadressen för
verifieringssidan ut tillsammans med ditt Printer registration ID.
Viktigt!
• Hela registreringen bör inte ta mer än 60 minuter.
70
Fönstret Canon Inkjet Cloud Printing Center
Det här avsnittet beskriver de skärmar i Canon Inkjet Cloud Printing Center som visas i din smarttelefon, på
din pekplatta eller på din dator.
Beskrivning av inloggningsskärmen
Beskrivning av huvudskärmen
Beskrivning av inloggningsskärmen
I det här avsnittet beskrivs inloggningsskärmen till Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Viktigt!
• Du har 5 försök på dig att logga in med ditt lösenord. Om du anger fel lösenord för många gånger så
kan du inte logga in under den närmaste timmen.
• När du har loggat in förblir du inloggad i en timme.
Språk (Language)
Markera det språk som du ska använda.
E-postadress (E-mail address)
Skriv in den e-postadress som du använde när du registrerade dig.
Viktigt!
• E-postadressen är skiftlägeskänslig. Se till att du använder rätt skiftläge.
Lösenord (Password)
Skriv in det lösenord som du använde när du registrerade dig.
Spara inloggningsinfo (Keep login info)
Om du markerar den här kryssrutan så hoppar du över inloggningsskärmen 14 dagar framåt från och
med senaste användningen av tjänsten.
Återställ lösenordet härifrån (Reset password from here)
Tryck här om du har glömt ditt lösenord.
Återställ lösenordet med hjälp av anvisningarna på skärmen.
71
Skapa nytt konto (Create new account)
En ny registrering läggs till i Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Om du vill göra en ny registrering behöver du Printer registration ID.
Systemkrav (System requirements)
Här visas systemkraven för Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Hjälp/juridiska medd. (Help/legal notices) (endast på smarttelefon och pekplatta)
Här visas en beskrivning av skärmen Canon Inkjet Cloud Printing Center och olika påminnelser.
Info om programvarulicens (Software license info)
Här visas licensinformationen för Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Om den här tjänsten (About this service)
Här ges en beskrivning av tjänsten.
Beskrivning av huvudskärmen
När du loggar in på Canon Inkjet Cloud Printing Center visas huvudskärmen.
Vid användning av den här tjänsten har skrivarens Standardanv. (Standard user) inte tillgång till samma
funktioner som skrivarens Administratör (Administrator).
Funktioner som kan användas av Standardanv. (Standard user) är markerade med en asterisk (*).
Via områdena nedan kan du starta*, lägga till och hantera appar.
Om du använder smarttelefon eller surfplatta så kan du även skriva ut foton och dokument.
Om du använder smarttelefon eller pekplatta
Om du använder en dator
Om du använder smarttelefon eller pekplatta
(1) Vänster snabbmeny
(2) Område för skrivarnamnet
72
(3) Höger snabbmeny
(4) Visningsområde
(5) Menyområde
(1) Vänster snabbmeny
Om du knackar på
så visas skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) på skärmen Hantera användare
(Manage users).
För vanliga användare visas skärmen Välj skrivare (Select printer).
Skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) (skärmen Välj skrivare (Select printer)).
Via skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) (skärmen Välj skrivare (Select printer)) kan du kontrollera*
och uppdatera* den skrivarinformation som finns registrerad i Canon Inkjet Cloud Printing Center, ändra
skrivarens namn, ta bort skrivare, lägga till skrivare och kopiera appar.
• Kontrollera skrivarinformation*
Här visas det namn som finns registrerat för skrivaren.
Symbolen
visar vilken skrivare som är markerad.
Symbolen
visar att skrivaren har ett fel.
• Visa tid/datum för uppdateringen av skrivarinformationen*
73
Här visas datum och tid för den senaste uppdateringen av skrivarinformationen.
Med den här knappen uppdaterar du informationen.
• Kopiera appar
Tryck här om du vill kopiera appar från den markerade skrivaren till en annan skrivare.
När du trycker på
så visas skärmen nedan.
Ställ in Målskrivare (Destination printer) och Källskrivare (Source printer). Tryck sedan på OK.
• Ändra skrivarnamn
När du trycker på
så visas en skärm där du kan ändra skrivarnamnet.
Ändra namnet med hjälp av anvisningarna på skärmen.
Obs!
• För skrivarens namn finns följande teckenbegränsningar:
• Högst 128 tecken
• Ta bort skrivare
tas skrivaren bort från Canon Inkjet Cloud Printing Center.
När du trycker på
Vid byte av ägare till skrivaren ska du välja Återställ informationen sparad på skrivaren (Clear
the information saved on the printer).
• Lägga till skrivare
Med det här alternativet kan du lägga till skrivare som ska användas i Canon Inkjet Cloud Printing
Center.
Du behöver ett skrivarregistreringsnummer när du lägger till en skrivare.
Obs!
• Varje e-postadress kan fungera med upp till 16 skrivare.
74
Skärmen Hantera användare (Manage users)
Via skärmen Hantera användare (Manage users) kan du kontrollera den användarinformation som
finns registrerad i Canon Inkjet Cloud Printing Center, ta bort användare, lägga till användare samt
ändra inställningarna för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard user).
• Ta bort användare
Markera kryssrutan för den användare som du vill ta bort och välj Ta bort (Delete).
Du kan inte ta bort dig själv. Om du vill ta bort dig själv så måste du avsluta ditt medlemsskap via
skärmen användarinformation.
• Lägga till en användare
Välj Lägg till användare (Add user). Skärmen för användarregistrering visas.
• Ändra inställningar för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard user)
Du kan ändra behörigheten för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard
user).
(2) Område för skrivarnamnet
Här visas det registrerade namnet för den skrivare som är markerad.
En Administratör (Administrator) kan ändra skrivarens namn.
(3) Höger snabbmeny
När du trycker på
så visas snabbmenyn.
Vilken information som visas beror på vilken meny du har markerat i menyområdet.
Symbolen
visar att det finns ett nytt oläst meddelande.
75
•
Sortera (Sort)
Här visas skärmen där du kan sortera de registrerade apparna.
Du kan ändra apparnas visningsordning med knapparna
du på knappen Klart (Done) så bekräftas ordningen.
•
Senaste meddelandet (Latest notices)*
Här visas de senaste meddelandena. Symbolen
•
. När du har sorterat klart trycker
visar att det finns ett nytt oläst meddelande.
Användarinformation (User information)*
Här visas skärmen användarinformation.
Du kan ändra e-postadress, lösenord, språk, tidszon och andra inställningar som du har registrerat.
76
•
Hjälp/juridiska medd. (Help/legal notices)*
Här visas en beskrivning av skärmen Canon Inkjet Cloud Printing Center och olika påminnelser.
•
Logga ut (Log out)*
Här öppnas utloggningsskärmen för Canon Inkjet Cloud Printing Center.
(4) Visningsområde
Visningen varierar beroende på vilken meny du väljer.
(5) Menyområde
Följande 4 menyknappar visas:
•
Program (Apps)*
Listan med registrerade appar visas i Visningsområde.
•
Inställning (Config)
Skärmen Registrerade appar visas i Visningsområde.
Du kan växla visningen mellan Registrerad (Registered) och Sök program (Search apps).
Skärmen Registrerad (Registered) innehåller en lista med de registrerade apparna.
Du kan kontrollera informationen om apparna eller avregistrera dem.
77
På skärmen Sök program (Search apps) visas de appar som du kan registrera med hjälp av
Canon Inkjet Cloud Printing Center efter kategori.
◦ Om du trycker på
Genom att trycka på
så visas mer information om respektive app.
/
kan du välja att registrera eller avregistrera appen.
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts, inte är tillgänglig i din region eller
inte har stöd för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
78
•
Egenskaper (Properties)*
På den här skärmen visas status för den skrivare som är markerad.
Du kan kontrollera hur mycket bläck som finns kvar eller visa information om fel som har uppstått.
Här finns även en länk till webbplatsen där du kan köpa bläck och en länk till Onlinehandbok.
Viktigt!
• De egenskaper som visas kan avvika från de faktiska förhållandena vid visningen beroende på
skrivarens status.
•
Hantera jobb (Manage jobs)*
På den här skärmen visas utskriftsstatus och utskriftshistorik.
Du kan kontrollera utskriftsstatusen i Statuslista (Status list) och utskriftshistoriken i Historik
(History).
Du kan också avbryta utskriftsjobb och ta bort historik.
Om du vill avbryta eller ta bort ett jobb så markerar du jobbet och trycker sedan på Avbryt (Cancel)
eller Ta bort (Delete).
Om du använder en dator
(1) Knappen Hant. skriv. (Mng. printer) (Välj skrivare (Select printer))
(2) Knappen Hantera användare (Manage users)
(3) Område för skrivarnamnet
(4) Menyområde
(5) Meddelandeområde
79
(6) Informationsområde
(7) Område för global navigering
(8) Visningsområde
(1) Knappen Hant. skriv. (Mng. printer) (Välj skrivare (Select printer))
När du knackar på knappen Hant. skriv. (Mng. printer) (Välj skrivare (Select printer)) så visas
skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) (Välj skrivare (Select printer)).
Via skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) (skärmen Välj skrivare (Select printer)) kan du kontrollera*
och uppdatera* den skrivarinformation som finns registrerad i Canon Inkjet Cloud Printing Center, ändra
skrivarens namn, ta bort skrivare, lägga till skrivare och kopiera appar.
• Kontrollera skrivarinformation*
Här visas det namn som finns registrerat för skrivaren.
Symbolen
visar vilken skrivare som är markerad.
Symbolen
visar att skrivaren har ett fel.
• Visa tid/datum för uppdateringen av skrivarinformationen*
80
Här visas datum och tid för den senaste uppdateringen av skrivarinformationen.
uppdaterar du informationen.
• Ändra skrivarnamn
När du trycker på
så visas en skärm där du kan ändra skrivarnamnet.
Ändra namnet med hjälp av anvisningarna på skärmen.
Obs!
• För skrivarens namn finns följande teckenbegränsningar:
• Högst 128 tecken
• Ta bort skrivare
När du trycker på
tas skrivaren bort från Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Vid byte av ägare till skrivaren ska du välja Återställ informationen sparad på skrivaren (Clear
the information saved on the printer).
• Lägga till skrivare
Med det här alternativet kan du lägga till skrivare som ska användas i Canon Inkjet Cloud Printing
Center.
Du behöver ett Printer registration ID om du vill lägga till en skrivare.
Obs!
• Varje e-postadress kan fungera med upp till 16 skrivare.
• Kopiera appar
Tryck här om du vill kopiera appar från den markerade skrivaren till en annan skrivare.
När du trycker på
så visas skärmen nedan.
Ställ in Målskrivare (Destination printer) och Källskrivare (Source printer). Tryck sedan på OK.
81
(2) Knappen Hantera användare (Manage users)
När du knackar på knappen Hantera användare (Manage users) så visas skärmen Hantera
användare.
Via skärmen Hantera användare (Manage users) kan du kontrollera den användarinformation som
finns registrerad i Canon Inkjet Cloud Printing Center, ta bort användare, lägga till användare samt
ändra inställningarna för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard user).
• Ta bort användare
Markera kryssrutan för den användare som du vill ta bort och välj Ta bort (Delete).
Du kan inte ta bort dig själv. Om du vill ta bort dig själv så måste du avsluta ditt medlemsskap via
skärmen användarinformation.
• Lägga till en användare
Välj Lägg till användare (Add user). Skärmen för användarregistrering visas.
• Ändra inställningar för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard user)
Du kan ändra behörigheten för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard
user).
(3) Område för skrivarnamnet
Här visas det registrerade namnet för den skrivare som är markerad.
En Administratör (Administrator) kan ändra skrivarens namn med hjälp av funktionerna Hant. skriv.
(Mng. printer).
(4) Menyområde
Följande 4 menyknappar visas:
•
Sortera (Sort) (Program (Apps))
Listan med registrerade appar visas i Vänster snabbmeny.
Dra i apparna om du vill ändra ordning på dem.
82
När du har sorterat klart bekräftar du ordningen genom att trycka på knappen Ange sort.ord. (Set
sort order).
•
Inställning (Config)
Då visas skärmen för registrering av appar i Visningsområde.
Du kan växla visningen mellan Registrerad (Registered) och Sök program (Search apps).
Skärmen Registrerad (Registered) innehåller en lista med de registrerade apparna.
Du kan kontrollera informationen om apparna eller avregistrera dem.
På skärmen Sök program (Search apps) visas de appar som du kan registrera med hjälp av
Canon Inkjet Cloud Printing Center efter kategori.
83
◦ Om du trycker på
Genom att trycka på
så visas mer information om respektive app.
/
kan du välja att registrera eller avregistrera appen.
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts, inte är tillgänglig i din region eller
inte har stöd för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
•
Egenskaper (Properties)*
På den här skärmen visas status för den skrivare som är markerad.
Du kan kontrollera hur mycket bläck som finns kvar eller visa information om fel som har uppstått.
Här finns även en länk till webbplatsen där du kan köpa bläck och en länk till Onlinehandbok.
Viktigt!
• De egenskaper som visas kan avvika från de faktiska förhållandena vid visningen beroende på
skrivarens status.
•
Hantera jobb (Manage jobs)*
På den här skärmen visas utskriftsstatus och utskriftshistorik.
Du kan kontrollera utskriftsstatusen i Statuslista (Status list) och utskriftshistoriken i Historik
(History).
Du kan också avbryta utskriftsjobb och ta bort historik.
Om du vill avbryta eller ta bort ett jobb så markerar du jobbet och trycker sedan på Avbryt (Cancel)
eller Ta bort (Delete).
84
(5) Meddelandeområde
Här visas det senaste meddelandet. Om det inte finns något meddelande att visa så är området tomt.
Genom att trycka på Meddel.lista (Notice list) kan du visa upp till 40 poster.
(6) Informationsområde
Här visas övrig information, inklusive sekretessmeddelandet och licensinformationen för andra företag.
(7) Område för global navigering
Knapparna Användarinformation (User information)*, Anvisningar (Instructions)* och Logga ut
(Log out)* visas.
Tryck på Användarinformation (User information) om du vill ändra inställningar.
(8) Visningsområde
Visningen varierar beroende på vilken meny du väljer.
85
86
Använda Canon Inkjet Cloud Printing Center
När användarregistreringen har slutförts kan du logga in i Canon Inkjet Cloud Printing Center och använda
tjänsten.
1. På din dator, smarttelefon eller pekplatta öppnar du webbadressen till tjänstens
inloggningssida (http://cs.c-ij.com/)
2. På inloggningsskärmen skriver du in E-mail address och Password. Tryck sedan på
Logga in (Log in)
Viktigt!
• E-postadressen och lösenordet är skiftlägeskänsliga. Se till att du använder rätt skiftläge.
E-mail address
Skriv in den e-postadress som du använde när du registrerade dig.
Password
Skriv in det lösenord som du använde när du registrerade dig.
Spara inloggningsinfo (Keep login info)
Om du markerar den här kryssrutan så hoppar du över inloggningsskärmen 14 dagar framåt från
och med senaste användningen av tjänsten.
Viktigt!
• Om du anger fel lösenord fem gånger i rad så kan du inte logga in på en timme.
• När du har loggat in förblir du inloggad i en timme.
• Tjänsten kanske inte fungerar som den ska om du loggar in på flera enheter samtidigt.
När du har loggat in kan du använda praktiska tjänster som att lägga till/hantera appar som fungerar
tillsammans med produktens molnfunktion och kontrollera skrivarens bläcknivå.
Skärmbeskrivningar och bruksanvisning finns i "Fönstret Canon Inkjet Cloud Printing Center".
87
Utskrift
Det här avsnittet är en introduktion till hur du skriver ut foton med CANON iMAGE GATEWAY som
exempel.
Viktigt!
•
•
•
•
Vilka funktioner som kan användas beror på appen.
Du skriver ut på olika sätt beroende på appen.
Du måste ha ett konto och registrera foton och andra data innan du kan skriva ut.
Följande filformat kan skrivas ut: jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt och rtf.
Vilka filformat som kan skrivas ut beror på appen.
• Innan du skriver ut ska du kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten till nätverket. Sedan
startar du utskriften.
• Funktionen kan användas på en smarttelefon eller surfplatta.
Obs!
• Du kan använda CANON iMAGE GATEWAY vid utskrifter av filformaten jpg och jpeg.
1. Markera på huvudskärmen den app som du ska använda
2. Skriv in informationen enligt instruktionerna på autentiseringsskärmen och tryck på
Logga in (Log in)
3. Markera vilket album du vill använda i den lista över album som visas
88
4. Markera vilken bild du vill skriva ut i den lista över bilder som visas och tryck på Nästa
(Next)
5. Gör de utskriftsinställningar som behövs och tryck på Skriv ut (Print)
89
6. Ett meddelande visas om att utskriftsjobbet är skickat och utskriften startar
Om du vill fortsätta skriva ut så trycker du på Fortsätt (Continue) och upprepar anvisningarna från
steg 3.
Om du vill avsluta utskriften, knacka på Program (Apps) så kommer du tillbaka till skärmen med
applistan.
Viktigt!
• Om du inte skriver ut ett utskriftsjobb inom 24 timmar efter att jobbet skapas så upphör utskriftsjobbet
att gälla och kan inte längre skrivas ut.
• På premium-appar som begränsar antalet utskriftsjobb omfattar antalet utskrifter även de utskriftsjobb
som har upphört att gälla och inte kan skrivas ut.
Lägga till en Skrivare
90
Lägga till en Skrivare
Om du har ett konto så kan du använda tjänsten Canon Inkjet Cloud Printing Center på flera skrivare.
Så här lägger du till en skrivare::
1. Skriv ut registreringsinformationen från den skrivare som ska läggas till.
2. Öppna webbplatsen för verifiering i webbläsaren på en smarttelefon, surfplatta eller dator.
3. Välj Lägg till skrivare (Add printer)
4. När bekräftelsemeddelandet visas, välj OK.
5. Mata in ditt Printer registration ID och välj OK.
91
Obs!
• Om du öppnar tjänsten via ett Fjärrgränssnitt (Remote UI) så matas Printer registration ID in
automatiskt.
Din skrivare har lagts till.
Felsöka Canon Inkjet Cloud Printing Center
92
Felsöka Canon Inkjet Cloud Printing Center
Om det inte går att installera en app
Om en app som har registrerats inte finns med i app-listan
Om informationen inte uppdateras när du trycker på knappen Uppdatera (Update)
Om du inte får något e-postmeddelande om registrering
Om det inte går att skriva ut
Utskriften startar av sig själv utan att du har vidtagit någon åtgärd
Om det inte går att logga in trots att du har matat in rätt lösenord i iOS eller Mac
Om det inte går att installera en app
Kontrollera i vilket land eller region som skrivaren är köpt.
Om skrivaren används utanför det land eller den region där den köptes så går det inte att installera appar.
Om en app som har registrerats inte finns med i app-listan
Kontrollera visningsspråket i Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Om du växlar visningsspråk till ett språk som inte har stöd för en app så visas inte appen i app-listan trots
att den är registrerad.
Om du växlar tillbaka till appens målspråk så visas den i app-listan. Du kan då starta, registrera eller
avregistrera appen.
Om informationen inte uppdateras när du trycker på knappen Uppdatera
(Update)
Eftersom skärmen Egenskaper kräver nätverksanslutning med den här produkten så kanske inte
informationen visas genast. Vänta en stund och försök sedan att uppdatera informationen på nytt.
Om informationen fortfarande inte uppdateras så ska du kontrollera att produkten är ansluten till internet.
Om du inte får något e-postmeddelande om registrering
Du kan ha skrivit in en annan e-postadress när du registrerade dig i Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Gå till skärmen Hem på skrivaren och tryck på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för
webbtjänst (Web service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection
setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ Cloud Printing Center setup) -> Ta bort från denna
tjänst (Delete from this service) så avregistreras tjänsten.
När du har återställt skrivaren gör du om användarregistreringen i Canon Inkjet Cloud Printing Center från
början.
Om det inte går att skriva ut
Kontrollera följande om det inte går att skriva ut.
• Kontrollera att skrivaren är ansluten till internet.
• Kontrollera att skrivaren är ansluten till ett lokalt nätverk och att nätverksmiljön är ansluten till internet.
• Kontrollera att inget felmeddelande visas på skrivarens LCD-skärm.
93
• Om utskriften inte startar trots att du har väntat en stund går du till skrivarens hemskärm och kör
Konfig. (Setup) -> Webbtjänstfråga (Web service inquiry). Om utskriften inte startar kör du
frågan flera gånger.
Om problemet inte går att åtgärda, kör utskriftsjobbet via skrivardrivrutinen på din dator och se om dina
data skrivs ut normalt på skrivaren.
Om det fortfarande inte går att skriva ut så hittar du mer information på felsökningssidan för din modell på
sidan Hem i Onlinehandbok.
Obs!
• Om du använder trådlös LAN-anslutning så kan det dröja flera minuter efter att du har slagit på
skrivaren innan det går att kommunicera. Kontrollera att skrivaren är ansluten till det trådlösa
nätverket och vänta en stund innan du startar utskriften.
• Om skrivaren är avstängd eller inte är ansluten till internet och utskriftsjobbet därför inte behandlas
inom 24 timmar efter att det skickades så avbryts utskriftsjobbet automatiskt. Om detta händer,
kontrollera att skrivaren har ström och är ansluten till internet. Skicka sedan utskriftsjobbet på nytt.
Utskriften startar av sig själv utan att du har vidtagit någon åtgärd
En tredje part kanske använder tjänsterna i Canon Inkjet Cloud Printing Center utan tillstånd.
Gå till skärmen Hem på skrivaren och tryck på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för
webbtjänst (Web service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection
setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ Cloud Printing Center setup) -> Ta bort från denna
tjänst (Delete from this service) så avregistreras tjänsten.
När du har återställt skrivaren gör du om användarregistreringen i Canon Inkjet Cloud Printing Center från
början.
Om det inte går att logga in trots att du har matat in rätt lösenord i iOS eller
Mac
Om du använder iOS eller Mac och lösenordet innehåller symbolen ¥, byt ut den mot ett omvänt
snedstreck. Anvisningar om hur du matar in ett omvänt snedstreck finns i hjälpfilen till operativsystemet.
94
Skriva ut med Google Cloud Print
Din skrivare är kompatibel med Google Cloud Print™ (Google Cloud Print är en tjänst från Google Inc.).
Genom att använda Google Cloud Print kan du skriva ut var som helst med program och tjänster som
fungerar med Google Cloud Print.
1. Förberedelser för att skriva ut med Google Cloud Print
2. Skriva ut från dator eller smarttelefon med Google Cloud Print
Viktigt!
• Din skrivare måste vara ansluten till ett lokalt nätverk och till internet för att du ska kunna registrera
skrivaren och skriva ut med Google Cloud Print. Internetanslutningsavgifter gäller.
• Det kan hända att den här funktionen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du
befinner dig.
95
Förberedelser för att skriva ut med Google Cloud Print
Innan du kan skriva ut med Google Cloud Print måste du ha ett Google-konto och registrera skrivaren i
Google Cloud Print.
Skaffa ett Google-konto
Om du redan har ett Google-konto så kan du registrera skrivaren.
Registrera Skrivaren i Google Cloud Print
Skaffa ett Google-konto
Öppna först ett Google-konto så att du kan registrera skrivaren i Google Cloud Print.
Öppna Google Cloud Print med webbläsaren på datorn eller den mobila enheten och registrera sedan de
nödvändiga uppgifterna.
* Skärmen ovan kan ändras utan föregående meddelande.
Registrera Skrivaren i Google Cloud Print
Registrera skrivaren i Google Cloud Print.
Autentiseringen i webbläsaren på datorn eller mobilen är en obligatorisk del i registreringen. Eftersom
webbadressen för verifiering skrivs ut på skrivaren vid verifieringen ska du se till att det finns vanligt
papper av A4/Letter-storlek i skrivaren.
Viktigt!
• Din skrivare måste vara ansluten till ett lokalt nätverk och till internet för att du ska kunna registrera
skrivaren och skriva ut med Google Cloud Print. Internetanslutningsavgifter gäller.
• Om skrivaren byter ägare så ska du radera skrivaren från Google Cloud Print.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
96
2. Gå till skärmen Hem och välj Konfig. (Setup)
3. Välj Inställningar för webbtjänst (Web service setup) -> Anslutningsinställn.
(Connection setup) -> Inställn. för Google Cloud Print (Google Cloud Print setup) ->
Registrera för Google Cloud Print (Register with Google Cloud Print)
Obs!
• Om du redan har registrerat skrivaren i Google Cloud Print så visas ett meddelande om att göra
om registreringen av skrivaren.
4. När bekräftelseskärmen för att registrera skrivaren visas så svarar du Ja (Yes).
5. Välj ett visningsspråk på skärmen utskriftsinställningar i Google Cloud Print
Bekräftelsemeddelandet om utskrift av autentiseringswebbadressen visas.
6. Fyll på vanligt papper i formatet A4 eller Letter och tryck på OK
Autentiseringswebbadressen skrivs ut.
7. Kontrollera att autentiseringswebbadressen har skrivits ut och tryck på Ja (Yes)
8. Autentisera i webbläsaren på datorn eller mobilen
Öppna webbadressen i webbläsaren på datorn eller den mobila enheten och autentisera enligt
anvisningarna på skärmen.
Obs!
• Utför verifieringsprocessen med ditt Google-konto som du redan har skaffat dig.
9. När meddelandet om att registreringen har slutförts visas på skärmen till skrivaren, tryck
på OK.
Om verifieringen inte har slutförts korrekt visas registreringsalternativen. När autentiseringen har
slutförts kan du skriva ut data med Google Cloud Print.
Om autentiseringen inte slutförs och ett felmeddelande visas så trycker du på OK. När
bekräftelsemeddelandet om att skriva ut autentiseringswebbadressen visas skriver du ut adressen.
Gör sedan autentiseringen på datorn igen.
Ta bort Skrivaren från Google Cloud Print
Om skrivaren byter ägare eller om du vill göra om registreringen av skrivaren, radera skrivaren från
Google Cloud Print enligt anvisningarna nedan.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Gå till skärmen Hem och välj Konfig. (Setup)
97
3. Välj Inställningar för webbtjänst (Web service setup) -> Anslutningsinställn.
(Connection setup) -> Inställn. för Google Cloud Print (Google Cloud Print setup) ->
Ta bort från Google Cloud Print (Delete from Google Cloud Print)
4. När bekräftelseskärmen för att ta bort skrivaren visas så svarar du Ja (Yes).
98
Skriva ut från dator eller smarttelefon med Google Cloud Print
När du skickar en utskrift via Google Cloud Print får skrivaren utskriften och den skrivs ut automatiskt om
skrivaren är påslagen.
När du skriver ut från en smarttelefon, surfplatta, dator eller annan extern enhet med Google Cloud Print så
måste du först fylla på papper i skrivaren.
Skicka utskriftsdata via Google Cloud Print
1. Kontrollera att skrivaren är på.
Obs!
• Om du vill skicka en utskrift från en annan plats så måste skrivaren vara påslagen.
2. Skicka utskriftsdata från smarttelefon, surfplatta eller dator
Figuren nedan är ett exempel på utskrift från en webbläsare som används med Google Cloud Print.
Fönstret skiljer sig åt beroende på vilka program eller tjänster som stöder Google Cloud Print.
När förberedelserna för utskrift med Google Cloud Print har gjorts och skrivaren är påslagen får
skrivaren utskriften och den skrivs ut automatiskt.
Obs!
• Beroende på kommunikationsstatus kan det ta en stund att skriva ut eller också kan det hända att
skrivaren inte får utskriften.
• Vid utskrift med Google Cloud Print kan utskriften avbrytas beroende på skrivarens status, när
skrivaren är i drift eller när ett fel har inträffat. Om du vill återuppta utskriften så kontrollerar du status
för skrivaren. Skriv sedan ut med Google Cloud Print på nytt.
• För utskriftsinställningar:
• Om du väljer en annan medietyp än vanligt papper eller en annan pappersstorlek än A4/
Letter/B5/A5 skrivs utskriften ut på en sida även om du väljer dubbelsidig utskrift. (*
Pappersstorleken varierar beroende på vilken modell det är på skrivaren. Om du vill ha
information om de pappersstorlekar som stöd går du till hemsidan för Online Manual och läser
"Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift" för din modell.)
99
• Om du väljer vanligt papper eller pappersstorleken B5/A5 skrivs utskriften ut med en ram även
om du väljer utskrift utan ram.
• Utskriftsresultatet kan skilja sig från utskriftsbilden beroende på utskriftsdata.
• Beroende på vilken enhet som skickar utskriften kan du kanske inte välja utskriftsinställningar när
du skickar utskrifter med Google Cloud Print.
Om du vill skriva ut direkt från Google Cloud Print
Om skrivaren inte kan ta emot utskrifter, eller om du vill starta utskriften direkt, så kan du se om det finns
något utskriftsjobb i Google Cloud Print och starta utskriften manuellt.
Följ stegen nedan.
Viktigt!
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på skrivarmodellen.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Gå till skärmen Hem och välj Konfig. (Setup)
3. Välj Webbtjänstfråga (Web service inquiry)
Obs!
• Om du inte har registrerat skrivaren i Google Cloud Print så visas inte Webbtjänstfråga (Web
service inquiry).
Registrera skrivaren i Google Cloud Print.
4. Välj Skriv ut från Google Cloud Print (Print from Google Cloud Print)
Bekräftelsefönstret visas.
5. Välj Ja (Yes)
Om en utskrift väntar så får skrivaren utskriften och den skrivs ut.
100
Skriva ut från en enhet som är kompatibel med AirPrint
Det här dokumentet beskriver hur man använder AirPrint för att skriva ut trådlöst från iPad, iPhone och iPod
touch till en Canon-skrivare.
Med AirPrint kan du skriva ut foton, e-post, webbsidor och dokument från din Apple-enhet direkt till skrivaren
utan att installera en drivrutin.
Kontrollera din användarmiljö
Först ska du kontrollera din användarmiljö.
• Driftsmiljö för AirPrint
För att kunna använda AirPrint behöver du en av följande Apple-enheter med den senaste versionen
av iOS:
◦ iPad (alla modeller)
◦ iPhone (3GS eller senare)
◦ iPod touch (tredje generationen eller senare)
• Nätverksmiljö
Apple-enheten (iPad, iPhone eller iPod touch) och skrivaren måste vara anslutna till samma Wi-Finätverk eller anslutna i AirPrint-läge.
Obs!
• Om din iPad, iPhone eller iPod touch har den senaste versionen av iOS så behöver du inte hämta
och installera några drivrutiner eller program.
Skriva ut med AirPrint
1. Kontrollera att skrivaren är på och att Apple-enheten och skrivaren är anslutna till det
lokala nätverket eller anslutna i AirPrint-läge.
2. Knacka på åtgärdsikonen på Apple-enhetens app så att menyalternativen visas.
101
3. Bland menyalternativen knackar du på Skriv ut (Print).
4. I listan Skrivaralternativ (Printer Options) markerar du den modell som du använder.
Viktigt!
• Eftersom en del appar inte har stöd för AirPrint så visas inte alltid listan Skrivaralternativ
(Printer Options). Om det inte går att använda skrivaralternativen med en app så kan du inte
skriva ut från den appen.
Obs!
• Skrivaralternativen kan variera beroende på vilken app och modell du använder.
102
5. När du skriver ut filtyper med flera sidor, till exempel PDF-filer, så klickar du på Intervall
(Range) och sedan på Alla sidor (All Pages). Alternativt kan du ange ett sidintervall som
ska skrivas ut.
6. För alternativet 1 kopia (1 Copy) ställer du in antalet kopior genom att klicka på + eller -.
7. För alternativet Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) klickar du på På (On) om du vill
att utskriften ska vara dubbelsidig eller Av (Off) om du vill inaktivera funktionen.
8. Knacka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut enligt dina inställningar.
Pappersstorlek
På AirPrint anges automatiskt en pappersstorlek som passar för den app som används på Apple-enheten
och den region där du använder AirPrint.
När du använder Apples fotoapp är standardpappersstorleken L i Japan och 4"x6" eller KG i andra länder
och regioner.
När du skriver ut dokument från Apples Safari-app är standardpappersstorleken Letter i USA och A4 i
Japan och Europa.
Viktigt!
• Din app kan ha stöd för andra pappersstorlekar.
Kontrollera utskriftsstatus
Medan du skriver ut så visas en ikon för Utskriftscenter (Print Center) i listan över appar som har
använts nyligen. Om du trycker på den så kan du kontrollera den pågående utskriften.
Tryck två gånger på knappen Hem på Apple-enheten om du vill ställa in läget Multikörning
(Multitasking). Svep sedan åt höger så att ikonen Utskriftscenter (Print Center) visas med en
Utskriftsöversikt (Print Summary).
103
Ta bort ett utskriftsjobb
Om du vill ta bort ett utskriftsjobb med AirPrint så kan du använda en av följande två metoder:
• Via skrivare: Om skrivaren har en LCD-skärm avbryter du jobbet via enhetens manöverpanel.
Om skrivaren saknar LCD-skärm avbryter du jobbet genom att trycka på knappen Stop på skrivaren.
• På Apple-enheter: Tryck två gånger på knappen Hem på Apple-enheten så att läget Multikörning
(Multitasking) aktiveras och svep sedan åt höger. Knacka på ikonen Utskriftscenter (Print Center)
så visas en Utskriftsöversikt (Print Summary). Knacka på det utskriftsjobb som du vill avbryta och
sedan på Avbryt utskrift (Cancel Printing).
Felsökning på AirPrint
Om dokumentet inte skrivs ut, kontrollera följande:
1. Kontrollera att skrivaren är påslagen. Om skrivaren är påslagen, stäng av den och slå på
den på nytt. Se om problemet har åtgärdats.
2. Kontrollera att skrivaren är ansluten via det lokala nätverket till samma subnät som den
enhet där iOS är installerat.
3. Kontrollera att det finns tillräckligt med papper och bläck i skrivaren.
4. Om skrivaren har en LCD-skärm kontrollerar du att inga felmeddelanden visas på LCDskärmen.
Om problemet kvarstår, kör en utskrift via skrivardrivrutinen på din dator och se om dokumentet skrivs
ut normalt på skrivaren.
Om dokumentet inte skrivs ut så finns mer information i Onlinehandbok för din modell.
104
Obs!
• När du har slagit på skrivaren kan det dröja någon minut innan skrivaren kan kommunicera via en
trådlös LAN-anslutning. Kontrollera att skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket och starta
sedan en utskrift.
• Om funktionen Bonjour har inaktiverats på skrivaren så går det inte att använda AirPrint. Kontrollera
LAN-inställningarna på skrivaren och aktivera Bonjour.
Obs!
• Det kan finnas skillnader mellan de fönster som visas i beskrivningarna och de som visas på din
Apple-produkt eller app.
105
Android-utskrift
Använd utskriftsplugin från Canon
Canon Print Service är en utskriftsplugin för Android 4.4 som finns att hämta kostnadsfritt på Google Play.
Om du installerar och aktiverar denna plugin kan du skriva ut trådlöst via din Android-smarttelefon eller pekplatta till en Canon-skrivare.
Skriva ut via Mopria
Du kan skriva ut trådlöst till en Canon-skrivare från en Mopria-kompatibel Android-smarttelefon eller pekplatta.
Se Moprias webbplats (http://www.mopria.org) för information om enheter som stöds.
106
Kontrollera skrivarinformation
Du kan använda din smarttelefon, surfplatta eller dator för att kontrollera Skrivarstatus och köra
verktygsfunktioner från appar som Canon Inkjet Print Utility och PIXMA Printing Solutions.
Du kan dessutom använda de praktiska webbtjänsterna från Canon.
1. Välja skrivarinformation på en appskärm
Obs!
• Du kan också visa skrivarinformationen genom att ange IPv4-adressen direkt i webbläsaren.
Inställningar ->
Enhetsinställningar -> LAN1. Från fönstret Hem väljer du
inställningar -> Bekräfta LAN-inställningar -> Inställningslista trådl. LAN. Kontrollera
sedan IP-adressen i fönstret som visas.
2. Öppna webbläsaren på en smarttelefon, surfplatta eller dator och ange följande webbadress.
http:// <Skrivarens IP-adress>
Som <skrivarens IP-adress> anger du IP-adressen som du fick fram i föregående steg.
2. Ange användarnamn och administratörslösenord
Ange användarnamn och lösenord via verifieringsskärmen.
Användarnamn: ADMIN
Lösenord: Se "Om administratörslösenordet."
Obs!
• Användarnamnet kan visas olika beroende på vilken webbläsare som används.
3. Visa skrivarinformation
Den övre skärmen för skrivarinformation visas.
107
Skrivarstatus
Med den här funktionen kan du visa skrivarinformation, till exempel återstående bläckmängd, status
och detaljerad felinformation.
Du kan också ansluta till bläckinköpswebbplatsen eller supportsidan och använda webbtjänsterna.
Verktyg
Med den här funktionen kan du ställa in och köra verktygsfunktioner på skrivaren, till exempel
rengöring.
Inställ. f. AirPrint
Med den här funktionen kan du ange inställningar för Apple AirPrint, till exempel
positionsinformation.
Google Cloud Print-inställning
Med den här funktionen kan du registrera skrivaren i Google Cloud Print eller ta bort skrivaren.
Skriv ut från e-postinställn.
Med den här funktionen kan du registrera skrivare, kontrollera utskriftsadresser och ta bort
registrerade skrivare.
IJ Cloud Printing Center-inst.
Här kan du registrera i IJ Cloud Printing Center eller ta bort en registrering.
Säkerhet
Här kan du ställa in administratörslösenordet och åtgärdsbegränsningar för enheten.
Viktigt!
• Om du behöver det ursprungliga lösenordet kan du se "Om administratörslösenordet."
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du byter till ett personligt lösenord.
• Följande teckenbegränsningar gäller för det lösenord som du väljer:
• Välj ett lösenord med 0 till 32 tecken.
• Tecken som kan användas är alfanumeriska enkelbytestecken.
Uppdatering av firmware
Med den här funktionen kan du uppdatera firmware och kontrollera versionsinformationen.
Handbok (online)
Med den här funktionen kan du visa Onlinehandboken.
108
Integreringsfunktionen för onlinelagring
Din skrivare kan integreras med tjänster för onlinelagring, till exempel Evernote.
Integrering med
”Evernote”, en tjänst för onlineanteckningar
Om ett klientprogram för Evernote finns installerat på datorn kan du importera skannade bilder till
programmet och ladda upp dem till Evernote-servern.
Du kan bläddra i uppladdade bilder från andra datorer, smartphones osv.
Du måste skapa ett konto för att använda Evernote. Gå till sidan "KOM IGÅNG" hos Evernote för att
skapa ett konto.
• Inställningar
I dialogrutan Inställningar för IJ Scan Utility markerar du det objekt du vill ställa in. Välj sedan Evernote
för Skicka till ett program (Send to an application) under Programinställningar (Application
Settings).
Se "Dialogrutan inställningar" för din modell på startskärmen för Onlinehandbok om du vill veta mer.
Viktigt!
• Servicefunktionerna i Evernote kan komma att ändras eller avslutas utan föregående meddelande.
109
Så här använder du Print from E-mail
Med hjälp av Print from E-mail kan du enkelt skriva ut foton eller dokument som finns på en smarttelefon,
surfplatta eller dator genom att skicka dem som en bifogad fil i ett e-postmeddelande.
Du kan enkelt skriva ut när du är på en annan plats, till exempel på en resa. Även din familj och dina vänner
kan skriva ut om de är registrerade.
Du kan använda Print from E-mail på alla Canon-skrivare som har stöd för tjänsten.
Kontrollera din användarmiljö
Först ska du kontrollera din användarmiljö.
• Nätverksmiljö
Skrivaren måste vara ansluten till ett lokalt nätverk med internetanslutning.
Viktigt!
• Användaren står för internetkostnaderna.
• I vissa regioner/länder är funktionen inte tillgänglig.
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på skrivarmodellen.
Förberedelser inför användning av Print from E-mail
Om du vill använda Print from E-mail så måste du registrera skrivaren med skrivarens ägarinformation.
1. Skriv ut webbadressen till skrivarregistreringssidan tillsammans med PIN-koden.
2. Öppna webbsidan och mata in ägarens e-postadress och de övriga uppgifter som
efterfrågas.
3. Se om det har kommit ett meddelande till den e-postadress som du har uppgett.
110
4. Gå till den webbadress som finns i e-postmeddelandet och slutför skrivarregistreringen.
Obs!
• E-postadressen som visas på skärmen när du har slutfört registreringen är den adress som kommer
att användas för funktionen Print from E-mail.
Mer information om hur du registrerar en skrivare finns här
Skriva ut från smarttelefon, surfplatta eller dator
1. Förbered en fil som du vill skriva ut.
Filformat, antal filer och filstorlek som stöds med den här utskriftsfuktionen visas nedan.
Filformat som stöds
• Adobe PDF-filer
• JPEG-filer
• .doc/.docx/.xls/.xlsx/.ppt/.pptx-filer
Viktigt!
• Du kan endast skriva ut bifogade filer i e-postmeddelandet. Det går inte att skriva ut själva epostmeddelandet.
• Du kan inte skriva ut Adobe PDF-filer eller .doc/.docx/.xls/.xlsx/.ppt/.pptx-filer som är
krypterade, lösenordsskyddade eller har inaktiverats för utskrift.
• Du kan inte skriva ut filer som har bifogats i komprimerat filformat.
• Du kan inte skriva ut filer i andra format än Adobe PDF, JPEG
och .doc/.docx/.xls/.xlsx/.ppt/.pptx.
Antal filer och filstorlekar som stöds
• Du kan skriva ut upp till 10 bifogade filer.
• Största tillåtna storlek för ett e-postmeddelande med bifogade filer är 10 MB.
Obs!
• Storleken på ett e-postmeddelande fastställs utifrån storleken på hela överföringsfilen, inklusive
e-postmeddelandet och meddelandehuvudet Därför händer det att en bilfogad fil inte kan
skrivas ut trots att filstorleken är mindre än 10 MB.
• Om storleken på en bifogad JPEG-fil är mindre än 10 KB så går det inte att skriva ut filen.
2. Bifoga filen som du vill skriva ut från din smarttelefon, surfplatta eller dator till epostmeddelandet och skicka till e-postadressen för utskrift.
Om du vill kontrollera vilken adress som används för utskrift, gå till manöverpanelen på skrivaren, visa
fönstret Hem och tryck på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för webbtjänst (Web
service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection setup) -> Skriv ut
från e-postinställningar (Print from E-mail setup) -> Kontrollera adress för utskrift (Check
address for printing).
Viktigt!
• Tjänsten går inte att använda medan underhåll utförs av tjänsten.
111
Använda tjänsten med flera personer
Om du vill att fler användare ska ha tillgång till funktionen så registrerar du dessa användare (utöver
skrivarens ägare) som medlemmar.
1. Skrivarens ägare öppnar tjänstens inloggningssida på sin smarttelefon, surfplatta eller
dator (https://pr.mp.c-ij.com/po) och loggar in.
2. Markera namnet på den skrivare som medlemmen ska tillhöra. Klicka på Member
Settings -> Add och mata in medlemmens e-postadress. Klicka sedan på Add
Webbadressen till medlemsregistreringssidan skickas till den registrerade medlemmens e-postadress.
3. Den registrerade medlemmen går till den webbadress som finns i e-postmeddelandet och
slutför registreringen.
Den här tjänsten kan du använda från registrerade e-postadresser.
Obs!
• Du kan registrera upp till 500 medlemmar.
Felsöka Print from E-mail
Dokumentet skrivs inte ut
Du kan inte göra registreringar till tjänsten eller ta bort tjänsten
Du kan inte skriva ut efter att skrivaren har återställts
Dokumentet skrivs inte ut
Om dokumentet inte skrivs ut, kontrollera följande:
• Kontrollera att skrivaren är påslagen.
Om skrivaren är påslagen, stäng av den och slå på den på nytt. Se om problemet har åtgärdats.
• Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket.
• Kontrollera att skrivaren är ansluten till ett lokalt nätverk och att nätverket har internetanslutning.
• Kontrollera att inget felmeddelande visas på skrivarens LCD-skärm.
Om problemet kvarstår, kör en utskrift via skrivardrivrutinen på din dator och se om dokumentet skrivs
ut normalt på skrivaren.
Om det inte går att skriva ut dokumentet så hittar du mer information i skrivarens Online Manual.
• Kontrollera att den fil som är bifogad i e-postmeddelandet har filformatet Adobe PDF eller JPEG, doc,
docx, xls, xlsx, ppt eller pptx.
• Kontrollera att mottagarens e-postadress är korrekt.
Om du vill kontrollera vilken adress som används för utskrift, gå till manöverpanelen på skrivaren, visa
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för webbtjänst (Web
fönstret Hem och tryck på
service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection setup) -> Skriv ut
från e-postinställningar (Print from E-mail setup) -> Kontrollera adress för utskrift (Check
address for printing).
112
• Kontrollera att användarens e-postadress har registrerats för tjänsten.
Om du vill kontrollera felinformationen så måste skrivarens ägare öppna webbsidan för inloggning
(https://pr.mp.c-ij.com/po).
• På skärmen Print Status, klicka på Go to Print History Screen och kontrollera historiken för de jobb
som har skickats. Här kan du kontrollera felinformationen.
Om du vill kontrollera felinformationen så måste skrivarens ägare öppna webbsidan för inloggning
(https://pr.mp.c-ij.com/po).
Obs!
• Vid användning av trådlös LAN-anslutning så kan det dröja någon minut efter att du har slagit på
skrivaren innan det går att kommunicera. Kontrollera att din skrivare är ansluten till det trådlösa
nätverket och starta sedan en utskrift.
Du kan inte göra registreringar till tjänsten eller ta bort tjänsten
Du kan inte göra registreringar till tjänsten
• Om skrivarens manöverpanel visar meddelandet Kunde inte registrera med "Skriv ut från epost". (Failed to register with "Print from E-mail".) kan det hända att registreringen till Print
from E-mail inte slutfördes i tid. Rensa felet med OK och börja om från början.
• Kontrollera att skrivarens firmware-version är uppdaterad.
Du har inte fått webbadressen för att komplettera registreringen via e-post
• Du kan ha angivit fel e-postadress. Vänta cirka 30 minuter. Skriv sedan ut webbadressen för
skrivarregistrering och PIN-koden via skrivarens manöverpanel. Därefter gör du om registreringen
från början.
Du kan inte ta bort tjänsten
• Om skrivarens manöverpanel visar meddelandet Det gick inte att ansluta till "Skriv ut från epost". Informationen togs endast bort på skrivaren. (Failed to connect to "Print from E-mail".
Only the information on the printer was deleted.) kan det hända att det inte gick att ta bort
registreringsinformationen för tjänsten trots att informationen om Print from E-mail som fanns på
skrivaren togs bort.
Rensa felet med OK. Gå sedan in på tjänstens inloggningssida (https://pr.mp.c-ij.com/po) och ta
bort registreringsinformationen.
• Om det inte gick att ta bort informationen om Print from E-mail som finns på skrivaren trots att
registreringsinformationen i tjänsten togs bort går du till skrivarens manöverpanel, visar fönstret
Hem och trycker på
Setup ->
Web service setup -> Web service connection
setup -> Print from E-mail setup -> Delete registered printer, så tas registreringsinformationen
bort.
Du kan inte skriva ut efter att skrivaren har återställts
Registrera skrivaren och skrivarens ägare på nytt
• När skrivaren har återställts är alla registrerad information borttagen och det går inte längre att
använda Print from E-mail.
113
Om du vill använda tjänsten på nytt så måste du göra om registreringen av skrivaren och skrivarens
ägare.
Mer information om hur du gör om registreringen finns i "Förberedelser inför användning av Skriv ut
från e-post".
Även då fler användare än ägaren har registrerats som medlemmar ska du göra om registreringen.
Starta här.
114
Förberedelser inför användning av Skriv ut från e-post
Om du vill använda tjänsten för att skriva ut foton eller dokument så måste du registrera skrivaren med hjälp
av anvisningarna nedan.
Skriva ut webbadressen till skrivarregistreringssidan och PIN-koden
Först ska du skriva ut webbadressen till skrivarregistreringssidan tillsammans med PIN-koden.
Kontrollera att skrivaren har tillräckligt med bläck och skriv sedan ut via skrivarens manöverpanel.
1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket
Viktigt!
• Skrivaren måste vara ansluten till ett lokalt nätverk med internetanslutning.
2. Via manöverpanelen på skrivaren, öppna fönstret Hem och tryck på
Konfig.
Inställningar för webbtjänst (Web service setup) -> Inställn. för
(Setup) ->
webbtjänstanslutning (Web service connection setup) -> Skriv ut från epostinställningar (Print from E-mail setup) -> Registrera skrivare (Register printer).
3. Följ anvisningarna på skärmen och skriv ut webbadressen för skrivarregistrering
tillsammans med PIN-koden.
Viktigt!
• Stäng inte av strömmen till skrivaren förrän registreringen har slutförts.
Gå till den webbadress som du har skrivit ut och logga in inom 25 minuter.
• Om du avbröt registreringen innan den hade slutförts, gör om registreringen från utskriften av
registreringsinformationen.
Gå till den webbadress som du har skrivit ut, mata in ägarens e-postadress
och övriga uppgifter som efterfrågas
Mata sedan in ägarens e-postadress och övriga uppgifter som efterfrågas.
1. I webbläsaren på en smarttelefon, surfplatta eller dator öppnar du den webbadress som
du har skrivit ut och trycker på Log In
2. I fönstret med användaravtalet svarar du Agree
Viktigt!
• Om du inte har svarat Agree i fönstret med användaravtalet så kan du inte registrera dig som
skrivarens ägare.
3. Mata in e-postadressen till skrivarens ägare och tryck på Next
115
Viktigt!
• Ett e-postmeddelande med den information som behövs för att slutföra registreringen skickas till
den e-postadress som har angivits för skrivarens ägare.
• Om e-postkontot är inställt på domänspecifik mottagning, ändra inställningen så att e-post kan
tas emot från: "info@mp.c-ij.com"
Obs!
• Du kan inte ändra e-postadressen till skrivarens ägare efter att skrivaren har registrerats.
Om du vill ändra e-postadressen så måste du avregistrera skrivaren och göra om registreringen
av skrivarens ägare med den nya e-postadressen. Gör du det så tas all den registrerade
informationen bort.
• En avisering skickas automatiskt till den e-postadress som har registrerats när en utskrift eller
underhåll startar.
4. I fönstret Printer Owner Registration, mata in den information som visas nedan och
klicka på Next
User Name
Mata in ett namn.
Det namn som du matar in visas sedan när du loggar in.
Viktigt!
• Det högsta antalet tecken som kan användas är 30.
Language
Välj ett språk som du vill använda.
Det språk som du väljer används i e-postaviseringar, till exempel meddelanden om att en utskrift har
startats.
Time Zone
Läs informationen i det här avsnittet och välj standardtiden i den stad som är närmast din region.
Date/Time Display Format
Välj det format som du vill använda.
Det format du väljer används i datum-/tidsinformationen på skärmarna och i e-postaviseringarna för
tjänsten.
Daylight Saving Time
Den här inställningen är kombinerad med inställningen för Time Zone och används i datum-/
tidsinformationen på skärmarna och i e-postaviseringarna för tjänsten.
När du väljer ON så ökar Time Zone med 1 timme när datum-/tidsinformationen visas.
5. I fönstret Printer Registration, mata in Printer Name och tryck på Confirm
Välj ett namn som är lätt att komma ihåg för skrivaren.
Viktigt!
• Det högsta antalet tecken som kan användas är 30.
116
6. I fönstret Confirm Owner Registration, kontrollera registreringsinformationen och tryck
på Register
Ett tillfälligt lösenord visas.
Viktigt!
• Det tillfälliga lösenord som visas finns inte med i e-postaviseringen. Se till att du antecknar det
tillfälliga lösenordet innan du stänger skärmen.
Se om det har kommit ett meddelande till den e-postadress som du har
uppgett
En webbadress för att slutföra registreringen skickas för att bekräfta att e-postadressen går till den
registrerade skrivarens ägare.
Öppna den webbsida som finns i e-postmeddelandet och slutför
skrivarregistreringen.
1. Gå till webbsidan i e-postmeddelandet
Viktigt!
• Du måste slutföra registreringen inom 30 minuter.
2. Mata in den e-postadress som har registrerats för skrivarens ägare och det tillfälliga
lösenordet, tryck på Log In
3. Ställ in ett lösenord som du vill använda och tryck på Register
När lösenordet är inställt så visas skrivarens e-postadress och tjänstens webbadress. Registreringen
av skrivaren har slutförts.
Viktigt!
• När du matar in lösenordet gäller följande teckenbegränsningar:
• Ställ in ett lösenord som har 8 eller fler tecken.
• De tecken som du kan använda är enkelbytestecken med versaler, gemener och siffror.
• Kombinera i lösenordet alla de typer av tecken som får användas.
• Det skickas inget meddelande med e-postadressen för skrivaren eller webbadressen till
inloggningssidan. Se till att du antecknar skrivarens e-postadress och webbadressen till
inloggningssidan innan du stänger skärmen.
117
Lista över tidszoner
(UTC-12:00) Internationella datumlinjen, väst
(UTC-11:00) Midway-öarna
(UTC-10:00) Hawaii
(UTC-09:00) Alaska
(UTC-08:00) Tijuana, Baja California, Pacific Time (USA och Kanada)
(UTC-07:00) Arizona, Chihuahua, La Paz, Mazatlan, Mountain Time (USA och Kanada)
(UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Saskatchewan, Central America, Central Time (USA och Kanada)
(UTC-05:00) Indiana (Öst), Bogota, Lima, Quito, Eastern Time (USA och Kanada), Caracas
(UTC-04:00) Asuncion, Santiago, Georgetown, La Paz, San Juan, Manaus, Atlantic Time (Kanada), Newfoundland
(UTC-03:00) Cayenne, Grönland, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
(UTC-02:00) Mid-Atlantic
(UTC-01:00) Azorerna, Kap Verde-öarna
(UTC+00:00) Casablanca, Dublin, Edinburgh, Lissabon, London, Monrovia, Reykjavik, Coordinated Universal Time
(UTC+01:00)
(UTC+02:00)
Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien, Sarajevo, Skopje, Warsawa, Zagreb, Bryssel,
Köpenhamn, Madrid, Paris, Belgrad, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag, Västra centralafrika
Aten, Bukarest, Istanbul, Amman, Windhoek, Jerusalem, Kairo, Harare, Pretoria, Beirut, Helsingfors,
Kiev, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius, Minsk
(UTC+03:00) Kuwait, Riyadh, Tbilisi, Nairobi, Bagdad, Moskva, S:t Petersburg, Volgograd, Teheran
(UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat, Yerevan, Baku, Port Louis, Kabul
(UTC+05:00)
Islamabad, Karachi, Ekaterinburg, Tashkent, Sri Jayawardenepura, Chennai, Kolkata, Mumbai, New
Delhi, Kathmandu
(UTC+06:00) Astana, Dhaka, Almaty, Novosibirsk, Rangoon
(UTC+07:00) Krasnoyarsk, Bangkok, Hanoi, Jakarta
(UTC+08:00) Irkutsk, Ulaan Bataar, Kuala Lumpur, Singapore, Perth, Taipei, Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
(UTC+09:00) Seoul, Yakutsk, Osaka, Sapporo, Tokyo, Adelaide, Darwin
(UTC+10:00) Vladivostok, Canberra, Melbourne, Sydney, Guam, Port Moresby, Brisbane, Hobart
(UTC+11:00) Magadan, Salomonöarna, Nya Kaledonien
(UTC+12:00) Auckland, Wellington, Fiji, Marshallöarna, Petropavlovsk-Kamchatsky
(UTC+13:00) Samoa, Nuku'alofa
118
Skriva ut enkelt från en smarttelefon eller surfplatta med PIXMA
Printing Solutions
Med PIXMA Printing Solutions kan du enkelt och trådlöst skriva ut foton som är sparade på en smarttelefon
eller surfplatta.
Du kan även skicka skannad information (PDF eller JPEG) direkt till en smarttelefon eller surfplatta utan att
använda en dator.
PIXMA Printing Solutions kan hämtas från App Store och Google Play.
119
Skriva ut med Windows RT
När du använder Windows RT är det enkelt att skriva ut. Allt du behöver göra är att ansluta din skrivare till
nätverket.
Information om hur du ansluter till nätverket finns via webbadressen för inställningar (http://www.canon.com/
ijsetup) vid användning av den här produkten på din dator, smartphone eller pekplatta.
När anslutningen är klar hämtas programmet Canon Inkjet Print Utility automatiskt. Med det kan du göra
detaljerade utskriftsinställningar.
Med Canon Inkjet Print Utility kan du kontrollera Printer status och göra detaljerade utskriftsinställningar.
(Vilka funktioner du kan använda beror på användarmiljön och uppkopplingsmetoden.)
120
Översikt över enheten
Säkerhetshandbok
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter och säkerhetsinformation
Huvudkomponenter och basfunktioner
Huvudkomponenter
Om enhetens strömförsörjning
LCD-skärm och manöverpanel
Fylla på papper/original
Fylla på papper
Fylla på original
Byta ut bläckbehållare
Byta ut bläckbehållare
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Kontrollera bläckstatus
Underhåll
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Utföra underhåll från en dator
Rengöra enheten
Ändra enhetens inställningar
Ändra enhetens inställningar från datorn
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen
Information om nätverksanslutning
Användbar information om nätverksanslutning
Om nätverkskommunikation
Ändra och bekräfta nätverksinställningar
Bilaga om nätverkskommunikation
Tips för att få optimal utskriftskvalitet
Användbar information om bläck
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Bekräfta pappersinställningarna innan du skriver ut
Ange pappersinformation för kassetten när du fyllt på papper
Avbryta ett utskriftsjobb
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Föreskrifter för säker transport av enheten
Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av
bilder
Specifikationer
121
Säkerhetshandbok
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter och säkerhetsinformation
122
Säkerhetsföreskrifter
Välja en plats
• Installera inte enheten på en instabil plats eller på en plats där den kan utsättas för kraftiga
vibrationer.
• Installera inte enheten på mycket fuktiga eller dammiga platser, i direkt solljus, utomhus eller i
närheten av en värmekälla.
För att undvika brand eller elektriska stötar ska enheten användas under de driftförhållanden som
anges i Onlinehandbok.
• Placera inte enheten på en tjock matta.
• Placera inte enheten med baksidan mot en vägg.
Strömförsörjning
• Se till att området runt eluttaget hålls fritt så att du lätt kan dra ur kabeln om det behövs.
• Dra aldrig ur kontakten genom att dra i kabeln.
Om man drar i kabeln kan nätkabeln skadas, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
• Använd inte en förlängningssladd.
Arbeta i närheten av enheten
• Stick inte in fingrar och händer i enheten när den skriver ut.
• När du flyttar enheten ska du bära den i båda ändar. Ifall enheten väger mer än 14 kg, bör lyft av
enheten göras av två personer. Om enheten skulle tappas, kan det orsaka personskador. Angående
enhetens vikt, hänvisar vi till Onlinehandbok.
• Placera inga föremål på enheten. Framför allt, placera inga metallföremål (gem, häftklamrar o.s.v.)
eller behållare med brandfarliga lösningsmedel (alkohol, thinner o.s.v.) ovanpå enheten.
• Transportera eller använd aldrig enheten lutande, vertikal eller upp och ned, eftersom bläcket då kan
läcka ut och skada enheten.
Arbeta i närheten av enheten (För multifunktionsskrivare)
• Tryck inte för hårt på dokumentluckan när du placerar en tjock bok på glasskivan. Glasskivan kan
splittras vilket kan leda till personskador.
Skrivhuvud/bläckbehållare och FINE-kassetter
• Förvara alltid bläckbehållare utom räckhåll för barn. Om du oavsiktligen slickar på eller sväljer bläck*
ska du skölja munnen eller dricka ett eller två glas vatten. Om irritation eller obehag skulle förekomma
kontaktar du genast en läkare.
* Bakgrundsfärg innehåller nitratsalter (För modeller som innehåller bakgrundsfärg).
• Om bläck skulle komma i kontakt med ögonen sköljer du omedelbart med vatten. Om bläck skulle
komma i kontakt med huden tvättar du omedelbart bort det med tvål och vatten. Om irritation eller
obehag, i ögon eller på hud, inte skulle försvinna kontaktar du genast en läkare.
• Rör aldrig vid de elektriska kontakterna på skrivhuvudet eller FINE-kassetter efter utskrift.
Metalldelarna kan vara varma och orsaka brännskador.
• Kasta inte in bläckbehållare och FINE-kassetter i öppen eld.
• Försök inte plocka isär eller modifiera skrivhuvud, bläckbehållare, och FINE-kassetter.
123
Föreskrifter och säkerhetsinformation
För modeller som innehåller litiumbatterier
• Kassera batterier i enlighet med lokala bestämmelser.
• Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is
designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to
Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time,
the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode,
please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of
time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of
energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental
benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
124
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental
stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can
support printing on media down to a weight of 64g/m2, lighter paper means less resources used and a
lower environmental footprint for your printing needs.
Regulatory Model Code (RMC) används för identifiering och bevis att produkten överensstämmer med
föreskrifterna. Observera att RMC skiljer sig från produktens modellnummer för marknadsföring.
125
Huvudkomponenter och basfunktioner
Huvudkomponenter
Om enhetens strömförsörjning
LCD-skärm och manöverpanel
126
Huvudkomponenter
Framsida
Baksida
Insida
Manöverpanel
127
Framsida
(1) manöverpanel
Används för att ändra inställningar och styra enheten. Lyft och öppna den vid byte av bläckbehållare,
för att kontrollera bläcklampan eller för att ta bort papper som fastnat inuti enheten.
Manöverpanel
(2) dokumentlucka
Öppnas när ett originaldokument ska läggas på glasskivan.
(3) pappersledare
Justera med båda sidor av pappersbunten.
(4) kassett
Fyll på papper här. Två eller flera ark av samma format och papperstyp kan fyllas på samtidigt och
matas automatiskt ut, ett ark i taget.
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Fylla på kuvert
(5) främre lucka
Öppna för att fylla på papper eller för att starta utskriften.
(6) pappersstöd
Dra ut för att fylla på papper i kassetten.
(7) utmatningsfackets förlängningsdel
Öppna det för att stödja papper som matas ut.
(8) pappersutmatningsstöd
Dra ut för att stödja papper som matas ut.
(9) utmatningsfack
Utskrivna papper matas ut. Öppna helt innan utskrift görs.
128
(10) glasskiva
Placera ett original här.
129
Baksida
(1) transportenhet
Öppna den för att ta bort papper som har fastnat.
(2) kontakt för anslutning till elnät
Anslut den medföljande nätkabeln.
(3) USB-port
Sätt i USB-kabeln för att ansluta enheten till datorn.
Viktigt!
• Rör inte metallhöljet.
• Dra inte ut eller sätt i USB-kabeln när enheten skriver ut från eller skannar original till datorn.
130
Insida
(1) bläcklampor
Lyser eller blinkar för att indikera bläckbehållarens status.
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
(2) hållare för skrivhuvudet
Skrivhuvudet är förinstallerat.
Obs!
• Mer information om hur du byter ut en bläckbehållare finns i Byta ut bläckbehållare.
131
Manöverpanel
* Alla lampor på manöverpanelen är tända i figuren nedan enbart som exempel.
(1) PÅ (ON)-knapp/NÄTSTRÖM (POWER)-lampa
Används för att slå på och stänga av strömmen. Tänds efter att ha blinkat när strömmen slås på.
Kontrollera att dokumentluckan är stängd innan du slår på enheten.
Sätta på och stänga av enheten
(2) Knappen HEM (HOME)
Använd denna när du vill visa skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
(3) LCD (Liquid Crystal Display)
Visar meddelanden, menyalternativ och driftstatus.
(4) + --knappar
Anger det antal kopior som du vill kopiera eller skriva ut.
(5) Knappen Svart (Black)
Startar svartvit kopiering, scanning etc.
(6) Knappen Färg (Color)
Startar färgkopiering, skanning osv.
(7) Knappen Stopp (Stop)
Avbryter en pågående utskrift, kopiering eller scanning.
(8) Lampan Alarm
Lyser eller blinkar när ett fel inträffar.
(9) Knapparna , ,
och
Använd när du väljer en meny eller ett inställningsalternativ.
LCD-skärm och manöverpanel
(10) Knappen OK
Används för att bekräfta ditt val av en meny eller ett inställningsalternativ. Den här knappen används för
att lösa ett problem.
(11) Knappen Bakåt (Back)
Återgår till den föregående skärmen på LCD-skärmen.
132
(12) Knapparna Funktion (Function)
Använd dessa knappar för att välja menyer på skärmen HEM (HOME) eller för att välja en
funktionsmeny längst ned på LCD-skärmen.
Använda knapparna Funktion (Function)
(13) Lampan Wi-Fi
Lyser eller blinkar för att indikera statusen för trådlöst LAN.
Tänd:
En trådlös LAN-anslutning har aktiverats.
Blinkar:
Utskrift eller skanning görs via trådlöst LAN. Blinkar även vid konfiguration av den trådlösa LANanslutningen.
133
Om enhetens strömförsörjning
Kontrollera att enheten är på
Sätta på och stänga av enheten
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
134
Kontrollera att enheten är på
Lampan NÄTSTRÖM (POWER) lyser när enheten är på.
Även om LCD-skärmen är avstängd är enheten på om NÄTSTRÖM (POWER)-lampan lyser.
Obs!
• Det kan ta en stund innan enheten börjar skriva ut efter att du har startat enheten.
• LCD-skärmen släcks om enheten inte har använts under ca 5 minuter. Återställ skärmen genom att
trycka på någon av knapparna utom PÅ (ON), eller starta utskriften. Du kan inte ändra hur länge du
måste vänta innan LCD-skärmen stängs av.
135
Sätta på och stänga av enheten
Sätta på enheten
1. Tryck på PÅ (ON)-knappen för att sätta på enheten.
Lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar och lyser sedan med fast sken.
Kontrollera att enheten är på
Obs!
• Det kan ta en stund innan enheten börjar skriva ut efter att du har startat enheten.
• Om Alarm-lampan tänds eller blinkar och ett felmeddelande visas på LCD-skärmen ska du läsa
Ett meddelande visas.
• Du kan ställa in enheten så att den sätts på automatiskt när ett utskrifts- eller skanningsjobb
utförs från datorn som är ansluten via USB-kabel eller trådlöst nätverk. Den här funktionen är
avaktiverad som standard. Mer information om funktionen för automatisk start finns nedan.
Från enheten
Om ECO-inställningar
Från datorn
Stänga av och sätta på Skrivare
Stänga av enheten
1. Tryck på PÅ (ON)-knappen för att stänga av enheten.
När NÄTSTRÖM (POWER)-lampan slutar blinka är enheten avstängd.
136
Viktigt!
• Innan du drar ut strömkontakten efter att ha stängt av enheten ska du kontrollera att lampan för
NÄTSTRÖM (POWER) är släckt.
Obs!
• Du kan ställa in enheten så att den stängs av automatiskt när inga åtgärder utförs eller inga
utskriftsdata skickas till enheten under en viss tidsperiod. Det här är standardinställningen. Mer
information om funktionen för automatisk avstängning finns nedan.
Från enheten
Om ECO-inställningar
Från datorn
Stänga av och sätta på Skrivare
137
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln
Dra ur nätkabeln en gång i månaden för att kontrollera att strömkontakten/nätkabeln inte är skadade på
något av nedanstående sätt. Sådana skador är ovanliga.
•
•
•
•
•
Strömkontakten/nätkabeln är varm.
Strömkontakten/nätkabeln är rostig.
Strömkontakten/nätkabeln är böjd.
Strömkontakten/nätkabeln är sliten.
Strömkontakten/nätkabeln är delad.
Försiktighet
• Om strömkontakten/nätkabeln är skadad på något av ovanstående sätt ska du dra ur nätkabeln och
kontakta en tekniker. Om du använder enheten trots någon av ovanstående skador kan det börja brinna
eller så kan du få en stöt.
138
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
Följ instruktionerna nedan för att dra ur nätkabeln.
Viktigt!
• Tryck på PÅ (ON) och kontrollera sedan att lampan NÄTSTRÖM (POWER) har slocknat innan du drar
ur nätkabeln. Om du drar ur nätkabeln medan NÄTSTRÖM (POWER)-lampan lyser eller blinkar kan det
leda till att skrivhuvudet torkar ut eller täpps igen och att utskriftskvaliteten försämras.
1. Stäng av enheten genom att trycka på knappen PÅ (ON).
2. Kontrollera att lampan NÄTSTRÖM (POWER) är släckt.
3. Dra ur nätkabeln.
Specifikationen för nätkabeln varierar beroende på i vilket land eller i vilken region den används.
139
LCD-skärm och manöverpanel
Du kan välja funktionen, t.ex. kopiera eller skanna, på skärmen HEM (HOME) på LCD-skärmen.
Skärmen HEM (HOME) består av tre olika skärmar. Du kan använda knapparna
mellan dem.
eller
(A) för att bläddra
Om du vill välja en meny trycker du på den vänstra, mittersta eller högra av knapparna Funktion (Function)
(B).
Välj ett alternativ på menyskärmen eller inställningsskärmen med hjälp av knapparna
,
,
eller
och
tryck sedan på knappen OK (D) för att fortsätta med åtgärden.
Tryck på knappen Bakåt (Back) (E) för att återgå till föregående skärm.
Använda knapparna Funktion (Function)
Funktionsmenyn (F) visas vid behov längst ned på LCD-skärmen. Om du vill använda en funktion i
funktionsmenyn trycker du på motsvarande Funktion (Function)-knapp (G), (H) eller (I).
Antalet funktionsmenyer och alternativ varierar mellan olika skärmar. Kontrollera vilka funktionsmenyer
som visas längst ned på skärmen och välj sedan en av dem.
Exempel: Skärmen i Skanna (Scan)
140
(G) Tryck på den vänstra Funktion (Function)-knappen för att välja Spara/vid.bef (Save/Forward).
Skärmen där du väljer destinationer för att spara eller för att vidarebefordra skannade fotodata visas.
(H) Tryck på den mittersta av knapparna Funktion (Function). Skärmen Dokumentinställning
(Document setting) visas.
(I) Tryck på den högra Funktion (Function)-knappen för att välja Skanningsinst. (Scan settings).
Skanningsinställningarna visas.
141
Fylla på papper/original
Fylla på papper
Fylla på original
142
Fylla på papper
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Fylla på kuvert
Medietyper som du kan använda
Mediatyper som du inte kan använda
Utskriftsområde
143
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Du kan fylla på vanligt papper eller fotopapper.
Viktigt!
• Om du beskär vanligt papper till en mindre storlek som 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x 18 cm (5 x 7
tum) för att göra en provutskrift kan det orsaka pappersstopp.
Obs!
• Vi rekommenderar att du använder äkta fotomedia från Canon när du skriver ut fotografier.
Mer information om originalpapper från Canon finns i Medietyper som du kan använda.
• Du kan använda vanligt kopieringspapper.
Mer information om pappersstorlekar och pappersvikter som du kan använda med den här enheten
finns under Medietyper som du kan använda.
1. Förbered papperet.
Justera papperets kanter. Släta ut papperet om det rullar sig.
Obs!
• Justera kanterna på papperet innan du fyller på det. Papperet kan fastna om du inte justerar
kanterna.
• Om papperet har rullat sig tar du tag i de rullade hörnen och rullar försiktigt i motsatt riktning tills
papperet är helt platt.
Information om hur du slätar ut ihopkrullat papper finns i ”Lägg i papperet efter att du har slätat ut
det.” i Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig.
• När du använder Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201 fyller du på ett ark i taget som det är, även
om arket är rullat. Om du slätar ut det här papperet kan det orsaka sprickor i papperets yta, vilket
ger en lägre utskriftskvalitet.
2. Fyll på papper.
1. Öppna den främre luckan försiktigt.
144
2. Håll i den högra fliken på främre luckan och dra ut kassetten tills det tar stopp.
3. Använd den högra pappersledaren (A) för att skjuta ut båda pappersledarna hela vägen.
4. Fyll på papper mitt i kassetten MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND NEDÅT.
Skjut in pappershögen hela vägen mot kassettens bakkant.
Viktigt!
• Lägg alltid i papperet i stående orientering (B). Om du fyller på papperet i liggande orientering (C)
kan det fastna.
145
5. Skjut den högra pappersledaren (A) och justera pappersledarna mot pappersbuntens båda
sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Papperet kanske inte matas korrekt.
Obs!
• Fyll inte på papper över påfyllningsmarkeringen (D).
• Se till att pappersbunten inte är högre än flikarna (E) på pappersledarna.
• Fyll på papper i små storlekar, t.ex. 10 x 15 cm (4 x 6 tum), genom att skjuta in det så långt som
möjligt mot kassettens bakkant.
146
6. Håll i den högra fliken på främre luckan, tryck kassetten bakåt tills pilen (
är i höjd med pilen (
) på främre luckan
) på enheten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på LCD-skärmen.
7. Välj storlek och typ för det påfyllda papperet i kassetten vid Sidstl. (Page size) och Medietyp
(Type) och tryck sedan på knappen OK.
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra registreringen.
Pappersinställning för utskrift
3. Öppna utmatningsfacket.
1. Skjut ut pappersstödet (F) och öppna sedan utmatningsfackets förlängningsdel (G).
2. Öppna utmatningsfacket (H) försiktigt och skjut sedan ut pappersutmatningsstödet (I).
147
Viktigt!
• Se till att utmatningsfacket är öppet när du skriver ut. Om det inte är öppet kan inte enheten starta
utskriften.
Obs!
• När du vill skriva ut väljer du storlek och typ för det påfyllda papperet i skrivardrivrutinens eller
manöverpanelens skärm för utskriftsinställningar.
148
Fylla på kuvert
Du kan fylla på DL-kuvert och Com 10-kuvert.
Med rätt skrivardrivrutininställningar roteras och skrivs adressen ut automatiskt i enlighet med kuvertets
riktning.
Viktigt!
• Utskrift av kuvert via manöverpanelen eller från en digitalkamera stöds ej.
• Använd inte följande kuvert. De kan fastna i enheten eller orsaka att enheten fungerar dåligt.
• Kuvert som har präglad eller behandlad yta
• Kuvert med dubbla flikar
• Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
1. Förbered kuverten.
• Släta ut kuverten genom att trycka på alla hörn och kanter.
• Om kuverten är böjda tar du tag i två hörn och vrider försiktigt i motsatt riktning.
• Om hörnet på kuvertfliken är böjt plattar du till det.
• Använd en penna för att trycka ner framkanten i inmatningsriktningen och göra kuvertet platt.
Bilderna ovan visar kuvertets främre kant sett från sidan.
Viktigt!
• Kuvert kan fastna i enheten om de inte är platta eller om kanterna inte har riktats in på rätt sätt.
Kontrollera att inga rullningar eller upphöjningar är mer än 3 mm (0,1 tum) höga.
2. Lägg i kuverten.
1. Öppna den främre luckan försiktigt.
149
2. Håll i den högra fliken på främre luckan och dra ut kassetten tills det tar stopp.
3. Använd den högra pappersledaren (A) för att skjuta ut båda pappersledarna hela vägen.
4. Fyll på kuverten i mitten av kassetten MED ADRESSIDAN VÄND NEDÅT.
Den vikta fliken på kuvertet ska vara vänd uppåt på vänster sida.
(B) Baksida
(C) Adressida
Skjut in kuverten hela vägen mot kassettens bakkant.
Upp till 5 kuvert kan fyllas på samtidigt.
150
5. Skjut den högra pappersledaren (A) och justera pappersledarna mot kuvertens båda sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Då kanske kuverten inte matas korrekt.
Obs!
• Fyll inte på kuvert över påfyllningsmarkeringen (D).
• Se till att kuvertbunten inte är högre än flikarna (E) på pappersledarna.
6. Håll i den högra fliken på främre luckan, tryck kassetten bakåt tills pilen (
är i höjd med pilen (
) på främre luckan
) på enheten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på LCD-skärmen.
151
7. Välj storlek och typ för de påfyllda kuverten i kassetten vid Sidstl. (Page size) och Medietyp
(Type) och tryck sedan på knappen OK.
Pappersinställning för utskrift
3. Öppna utmatningsfacket.
1. Skjut ut pappersstödet (F) och öppna sedan utmatningsfackets förlängningsdel (G).
2. Öppna utmatningsfacket (H) försiktigt och skjut sedan ut pappersutmatningsstödet (I).
152
Viktigt!
• Se till att utmatningsfacket är öppet när du skriver ut. Om det inte är öppet kan inte enheten starta
utskriften.
Obs!
• När du vill skriva ut väljer du storlek och typ för de påfyllda kuverten på utskriftsinställningsskärmen i
skrivardrivrutinen.
153
Medietyper som du kan använda
För bästa utskriftsresultat bör du välja papper som är lämpliga för utskrift. Canon erbjuder olika
papperstyper som gör det roligare att skriva ut, som t.ex. etiketter, fotopapper eller dokumentpapper. Vi
rekommenderar att du använder originalpapper från Canon för utskrift av viktiga foton.
Medietyper
Tillgängliga papper
• Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)
• Kuvert (Envelope)*1
Canon originalpapper
Modellnumret för originalpapper från Canon visas inom vinkelparentes. Se instruktionshandboken som
medföljer papperet för detaljerad information om utskriftssidan och hur man hanterar papperet.
Information om pappersstorlekarna för Canon originalpapper finns på vår webbplats.
Obs!
• En del papper från Canon finns inte att köpa i alla länder. Papper säljs inte i USA med
modellnummer. Där köper du papperet med dess namn.
Papper för utskrift av foton:
•
•
•
•
•
•
•
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
Photo Paper Glossy <GP-601>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Matte Photo Paper <MP-101>
Papper för utskrift av affärsdokument:
• High Resolution Paper <HR-101N>*1
Papper för egna utskrifter:
• T-shirt-tryck <TR-301>*1
• Fotoetiketter <PS-101>
*1 Utskrift på detta papper från manöverpanelen eller från en digitalkamera stöds ej.
Påfyllningsgräns
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
Obs!
• När du skriver ut foton som sparats på en PictBridge-kompatibel enhet måste du ange
pappersstorlek och medietyp.
Skriva ut från en digitalkamera
154
Pappersstorlekar
Du kan använda följande pappersstorlekar.
Obs!
• Utskrift på följande sidstorlekar från manöverpanelen eller från en digitalkamera stöds ej.
• Legal och kuvert
Standardstorlekar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Letter
Legal
A5
A4
B5
10 x 15 cm (4 x 6 tum)
13 x 18 cm (5 x 7 tum)
20 x 25 cm (8 x 10 tum)
DL-kuvert
Com 10-kuvert
Ej standardstorlekar:
Du kan skriva ut på icke-standardstorlekar inom följande intervall.
• Minsta format: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 tum)
• Största format: 215,9 x 355,6 mm (8,50 x 14,00 tum)
Pappersvikt
Du kan använda nedanstående pappersvikter.
• 64 till 105 g /m2 (17 till 28 pund) (vanligt papper förutom originalpapper från Canon)
Använd inte tyngre eller lättare papper (förutom papper från Canon) eftersom det kan fastna i enheten.
Så här förvarar du ditt papper
• Ta enbart ut den mängd papper som krävs ur förpackningen precis innan du börjar skriva ut.
• För att undvika att papperet böjer sig när du inte skriver ut bör du avlägsna oanvänt papper, lägga
tillbaka det i förpackningen och förvara det på en plan yta. Förvara dessutom papperet på en plats där
det inte utsätts för värme, fuktighet eller direkt solljus.
155
Påfyllningsgräns
Tillgängliga papper
Medienamn
Kassett
Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)*1
Kuvert (Envelope)
Utmatningsfack
Cirka 100 ark
Cirka 50 ark
(10 ark: Legal)
(10 ark: Legal)
5 kuvert
*2
Canon originalpapper
Obs!
• Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna ark från utmatningsfacket innan du skriver ut kontinuerligt
för att undvika suddighet och missfärgningar (utom High Resolution Paper <HR-101N>).
Papper för utskrift av foton:
Medienamn <Modellnummer>
Kassett
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>*3
10 ark: A4, Letter och 20 x 25 cm (8 x 10 tum)
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>*3
10 ark: A4 och Letter
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Photo Paper Glossy <GP-601>*3
10 ark: A4 och Letter
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>*3
10 ark: A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 tum) och 20 x 25
cm (8 x 10 tum)
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*3
10 ark: A4 och Letter
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>*3
10 ark: A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 tum) och 20 x 25
cm (8 x 10 tum)
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Matte Photo Paper <MP-101>
10 ark: A4 och Letter
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Papper för utskrift av affärsdokument:
Medienamn <Modellnummer>
Kassett
High Resolution Paper <HR-101N>
65 ark
Utmatningsfack
50 ark
Papper för egna utskrifter:
Medienamn <Modellnummer>
Kassett
T-shirt-tryck <TR-301>
1 ark
Fotoetiketter <PS-101>
1 ark
156
*1 Eventuellt kan du få problem med matningen även om du följer anvisningarna om maxkapacitet,
beroende på typ av papper eller andra miljömässiga förhållanden (hög eller låg temperatur och
luftfuktighet). I sådana fall bör du inte fylla på mer än hälften av den tillåtna mängden papper samtidigt.
*2 Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna kuvert från utmatningsfacket innan du skriver ut kontinuerligt
så att suddighet och missfärgningar om möjligt kan undvikas.
*3 När du placerar papper i buntar kan utskriftssidan markeras när den matas in eller papper matas inte in
som de ska. I sådana fall ska du fylla på ett pappersark i taget.
157
Mediatyper som du inte kan använda
Använd inte följande typer av papper. Om du använder ett sådant papper blir resultatet inte tillräckligt bra,
och det kan dessutom orsaka stopp i eller problem med enheten.
• Vikt, böjt eller skrynkligt papper
• Fuktigt papper
• Papper som är för tunt (som väger mindre än 64 g /m2 (17 pund))
• Papper som är för tjockt (vanligt papper som väger mer än 105 g /m2 (28 pund), förutom originalpapper
från Canon)
• Papper som är tunnare än vykort, inklusive vanligt papper eller anteckningspapper som beskurits till en
mindre storlek (vid utskrift på papper i A5-format eller mindre)
• Vykort
• Vykort med påklistrade foton eller klistermärken
• Kuvert med dubbla flikar
• Kuvert som har präglad eller behandlad yta
• Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
• Alla typer av hålade papper
• Papper som inte är rektangulärt
• Papper som sitter samman med häftklamrar eller lim
• Papper med självhäftande ytor
• Papper som har dekorerats med glitter, osv.
158
Utskriftsområde
Utskriftsområde
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert
Letter, Legal
Kuvert (Envelope)
159
Utskriftsområde
För att få bästa möjliga utskriftsresultat bör du tänka på att enheten lägger till en marginal längs båda sidor
av utskriften. Det faktiska utskriftsområdet blir då området innanför de marginalerna.
Rekommenderat utskriftsområde
: Canon rekommenderar att du skriver ut inom det här området.
Utskriftsområde
: Området där det är möjligt att skriva ut. Utskrift i det här området kan emellertid
påverka utskriftskvaliteten eller pappersmatningen.
Obs!
• Vid automatisk dubbelsidig utskrift och dubbelsidig kopiering blir det utskrivbara området 2 mm (0,08
tum) smalare i den övre marginalen.
• Vid kopiering utan ram eller utskrift utan ram från ett framkallat foto väljer du Utökat antal kopior
(Extended copy amount) under Utskriftsinställningar (Print settings) i Enhetsinställningar
(Device settings) för att ange hur stor del av bilderna som ska sträcka sig utanför papperet.
Utskriftsinställningar
• Genom att välja utskrift utan ram kan du skriva ut utan marginaler.
• Kanterna kan komma att skäras av något vid utskrift utan ram eftersom den kopierade bilden förstoras
för att fylla upp hela sidan.
• Använd följande papper för utskrift utan ram:
•
•
•
•
•
•
•
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
Photo Paper Glossy <GP-601>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Matte Photo Paper <MP-101>
Utskrift utan ram på någon annan typ av papper kan minska utskriftskvaliteten avsevärt och/eller ge
utskrifter med ändrad färgton.
Utskrift utan ram på vanligt papper kan ge försämrad utskriftskvalitet. Använd dem enbart för
testutskrifter. Utskrift utan ram på vanligt papper från manöverpanelen eller från en digitalkamera stöds
ej.
• Utskrift utan ram kan inte användas för pappersformaten Legal, A5 eller B5 eller för kuvert.
• På en del papperstyper kan utskrift utan ram försämra utskriftskvaliteten högst upp och längst ned på
papperet eller ge fläckar.
160
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert
Storlek
Utskrivbart område (bredd x höjd)
A5
141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 tum)
A4
203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 tum)
B5
175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 tum)
10 x 15 cm (4 x 6 tum)
94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 tum)
13 x 18 cm (5 x 7 tum)
120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 tum)
20 x 25 cm (8 x 10 tum)
196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 43,3 mm (1,70 tum)
(B) 37,4 mm (1,47 tum)
Utskrivbart område
(C) 3,0 mm (0,12 tum)
(D) 5,0 mm (0,20 tum)
(E) 3,4 mm (0,13 tum)
(F) 3,4 mm (0,13 tum)
161
Letter, Legal
Storlek
Utskrivbart område (bredd x höjd)
Letter
203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 tum)
Legal
203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 43,3 mm (1,70 tum)
(B) 37,4 mm (1,47 tum)
Utskrivbart område
(C) 3,0 mm (0,12 tum)
(D) 5,0 mm (0,20 tum)
(E) 6,4 mm (0,25 tum)
(F) 6,3 mm (0,25 tum)
162
Kuvert (Envelope)
Storlek
Rekommenderat utskriftsområde (bredd x höjd)
DL-kuvert
98,8 x 179,5 mm (3,88 x 7,06 tum)
Com 10-kuvert
93,5 x 200,8 mm (3,68 x 7,90 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 8,0 mm (0,31 tum)
(B) 32,5 mm (1,28 tum)
(C) 5,6 mm (0,22 tum)
(D) 5,6 mm (0,22 tum)
163
Fylla på original
Lägga original på glasskivan
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna
Originaldokument som du kan använda
Ta av/sätta på dokumentluckan
164
Lägga original på glasskivan
1. Placera ett original på glasskivan.
1. Öppna dokumentluckan.
2. Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT på glasskivan.
Originaldokument som du kan använda
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna
Viktigt!
• Du bör tänka på följande när du placerar originalet på glasskivan.
• Placera inga föremål som väger över 2,0 kg (4,4 pund) på glasskivan.
• Tryck inte på originalet så att glasskivan belastas med en större tyngd än 2,0 kg (4,4 pund).
Om du inte tar hänsyn till begränsningarna ovan kan skannern fungera dåligt eller glasskivan gå
sönder.
2. Stäng dokumentluckan försiktigt.
Viktigt!
• När du har placerat originalet på glasskivan stänger du dokumentluckan ordentligt innan du börjar
kopiera eller skanna.
165
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna
Placera originalet i den position som passar den funktion som ska användas. Om du inte placerar originalet i
rätt position kan det kanske inte scannas korrekt.
Placera originalet och justera det mot justeringsmärket
• Placera original som ska kopieras
• Vid användning av Skanna (Scan):
◦ välj Autoskanna (Auto scan) som Dok.typ (Doc.type) för att skanna textdokument, tidskrifter
eller dagstidningar
◦ välj Dokument (Document) eller Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type) och välj en
standardstorlek (A4, Letter o.s.v.) som Skann.stl (Scan size) för att skanna original
• Vid användning av en programvara på en dator:
◦ skanna textdokument, tidskrifter eller dagstidningar
◦ välj en standardstorlek (A4, Letter o.s.v.) för att skanna original
Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT på glasskivan och justera det mot
justeringsmärket
. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
Viktigt!
• Enheten kan inte skanna det randiga området (A) (1 mm (0,04 tum) från glasskivans kanter).
Placering av endast ett original mitt på glasskivan
• Skanna endast ett utskrivet foto i Fotokopia (Photo copy)
• Vid användning av Skanna (Scan):
166
◦ välj Autoskanna (Auto scan) som Dok.typ (Doc.type) för att skanna ett foto, vykort, visitkort
eller en optisk skiva
◦ välj Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type) och välj Autoskanna (Auto scan) som Skann.stl
(Scan size) för att skanna ett original
• Skanna ett foto, vykort, visitkort eller en optisk skiva med en programvara på en dator
Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT, och lämna 1 cm (0,4 tum) eller
mer mellan kanterna (den yta som är märkt med diagonala streck) på glasskivan. Den del som har
placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
Placera två eller fler original på glasskivan
• Skanna två eller flera utskrivna foton i Fotokopia (Photo copy)
• Vid användning av Skanna (Scan):
◦ välj Autoskanna (Auto scan) som Dok.typ (Doc.type) för att skanna två eller fler utskrivna
foton, vykort eller visitkort
◦ välj Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type) och välj Autoskanna flera (Auto multi scan) som
Skann.stl (Scan size) för att skanna två eller flera original
• Skanna två eller fler utskrivna foton, vykort eller visitkort med en programvara på en dator
Placera originalen MED DEN SIDA SOM SKA SCANNAS VÄND NEDÅT. Lämna 1 cm (0,4 tum) eller mer
mellan kanterna (den yta som är märkt med diagonala streck) på glasskivan och originalen, samt mellan
de olika originalen. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
Du kan placera upp till tolv objekt i scannern.
(A) Mer än 1 cm (0,4 tum)
Obs!
• Funktionen för lutningskorrigering kompenserar automatiskt för original som har placerats med en
vinkel på upp till cirka 10 grader. Vinklade foton med en långsida på 180 mm (7,1 tum) eller mer kan
dock inte korrigeras.
• Foton som inte är rektangulära eller som är oregelbundet formade (som t.ex. urklippta foton) kanske
inte går att skanna på rätt sätt.
167
Originaldokument som du kan använda
Alternativ
Originaltyper
Information
- Textdokument, tidningar och tidskrifter
- Fotografier, vykort, visitkort eller optiska skivor (Blu-ray/DVD/CD-skivor
m.m.)
Storlek (bredd x höjd)
Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 tum)
Obs!
• Du kan ta loss dokumentluckan från enheten för att göra det lättare att placera en bok på glasskivan.
Ta av/sätta på dokumentluckan
168
Ta av/sätta på dokumentluckan
Ta av dokumentluckan:
Öppna dokumentluckan till lodrätt läge och fäll den sedan bakåt.
Sätta på dokumentluckan:
Sätt fast båda gångjärnen (A) på dokumentluckan i hållaren (B) och sätt i båda gångjärnen på
dokumentluckan vertikalt enligt bilden nedan.
169
Byta ut bläckbehållare
Byta ut bläckbehållare
Kontrollera bläckstatus
170
Byta ut bläckbehållare
När bläcket håller på att ta slut eller om fel uppstår visas ett meddelande på LCD-skärmen för att informera
dig om felet. Följ anvisningarna i meddelandet.
Ett meddelande visas
Obs!
• Om utskriftsresultatet blir svagt eller om vita ränder uppstår trots att bläcknivån är tillräcklig, se
Underhållsprocedur.
Ersättningsprocedur
När du behöver byta ut bläckbehållarna följer du proceduren nedan.
Viktigt!
• När du har lyft ut en bläckbehållare ska den nya sättas i omedelbart. Låt inte enheten stå utan en
installerad bläckbehållare.
• Använd nya bläckbehållare vid utbyte. Om du sätter i använda bläckbehållare kan det orsaka
igentäppta munstycken. Dessutom kan inte enheten mäta bläcknivån i bläckbehållarna ordentligt
med en sådan bläckbehållare.
• När du väl har installerat en bläckbehållare ska du inte ta bort den från enheten och låta den ligga
utan skydd. Då kan bläckbehållaren torka ut och det kan hända att enheten inte fungerar när du
sätter tillbaka behållaren. För att bibehålla optimal utskriftskvalitet ska du använda en bläckbehållare
inom sex månader efter den första användningen.
Obs!
• Det kan gå åt färgbläck även när du skriver ut svartvita dokument eller om du har ställt in svartvit
utskrift.
Det går även åt bläck vid vanlig rengöring och djuprengöring av skrivhuvudet, vilket kan behövas
krävas för att upprätthålla enhetens prestanda. När bläcket tar slut i en bläckbehållare måste den
omedelbart bytas mot en ny.
Användbar information om bläck
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Öppna den främre luckan.
171
3. Öppna manöverpanelen (A) och öppna sedan utmatningsfacket (B).
Öppna manöverpanelen (A) tills det tar stopp.
Hållaren för skrivhuvudet flyttas till positionen för utbyte.
Försiktighet
• Försök inte stoppa eller flytta hållaren för skrivhuvudet med våld. Rör inte vid hållaren för
skrivhuvudet förrän den stannat helt.
Viktigt!
• När du öppnar eller stänger manöverpanelen får du inte röra knapparna eller LCD-skärmen på
manöverpanelen. I annat fall kan saker ske utan att du är medveten om det.
• Rör inte vid metallkomponenterna eller vid någon av de andra delarna inuti enheten.
• Om manöverpanelen har varit öppen i över 10 minuter flyttas hållaren för skrivhuvudet åt höger.
Då ska du stänga manöverpanelen och öppna den igen.
4. Byt ut den bläckbehållare vars lampa blinkar snabbt.
Tryck på fliken (C) och lyft ut bläckbehållaren för att ta bort den.
Viktigt!
• Rör inga andra delar än bläckbehållarna.
• Var försiktig när du hanterar bläckbehållaren så att du inte får fläckar på kläder och omgivande
ytor.
• Följ de källsorteringsregler som gäller i din kommun när du kasserar tomma bläckbehållare.
172
Obs!
• Ta inte bort två eller fler bläckbehållare samtidigt. Om du byter ut två eller fler bläckbehållare
ska du byta ut en bläckbehållare i taget.
• Mer information om bläcklampornas olika blinkhastigheter finns i Kontrollera bläckstatusen via
bläcklamporna.
5. Gör i ordning en ny bläckbehållare.
1. Ta ut den nya bläckbehållaren ur förpackningen, dra loss den orangefärgade tejpen (
och ta sedan bort skyddsfilmen (
)
) helt.
Viktigt!
• Var försiktig när du hanterar bläckbehållaren. Var försiktig så att du inte utsätter den för hårt tryck
eller tappar den.
• Om den orangefärgade tejpen sitter kvar på det Y-formade lufthålet (D) kan detta orsaka att bläck
läcker ut eller att enheten inte skriver ut korrekt.
2. Håll bläckbehållaren med det orangefärgade skyddslocket (E) vänt uppåt, och var noga
med att inte blockera det Y-formade lufthålet (D).
3. Lyft upp fliken på det orangefärgade skyddslocket (E) för att ta bort det FÖRSIKTIGT.
173
Viktigt!
• Tryck inte på bläckbehållarens sidor. Om du trycker på bläckbehållarens sidor och det Y-formade
lufthålet (D) är blockerat kan bläcket skvätta ut.
• Rör inte vid det orangefärgade skyddslockets (E) insida eller den öppna bläcköppningen (F). Om
du rör vid dem kan du få bläckfläckar på händerna.
• Sätt aldrig tillbaka skyddslocket (E) om du har tagit bort det. Följ de källsorteringsregler som gäller
i din kommun när du slänger förbrukningsartiklar.
6. Installera den nya bläckbehållaren.
1. För in bläckbehållarens främre ände i skrivhuvudet lutande.
Se till att bläckbehållarens placering matchar etiketten.
2. Tryck på ovansidan av bläckbehållaren tills bläckbehållaren klickar på plats.
Kontrollera att bläcklampan tänds.
174
Viktigt!
• Det går inte att skriva ut om bläckbehållaren sitter i felaktig position. Se till att du sätter i
bläckbehållaren på den plats som visas på etiketten på hållaren för skrivhuvudet.
• Det går inte att skriva ut förrän alla bläckbehållare har satts i. Installera alla bläckbehållare.
7. Stäng manöverpanelen försiktigt.
Försiktighet
• Var försiktig när du stänger manöverpanelen så att du inte klämmer fingrarna.
Viktigt!
• När du öppnar eller stänger manöverpanelen får du inte röra knapparna eller LCD-skärmen på
manöverpanelen. I annat fall kan saker ske utan att du är medveten om det.
Obs!
• Om felmeddelandet visas när du har stängt manöverpanelen ska du vidta lämpliga åtgärder.
Ett meddelande visas
• När du börjar skriva ut efter att bläckbehållaren har bytts ut rengör enheten automatiskt
skrivhuvudet. Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört rengöringen av skrivhuvudet.
• Om skrivhuvudet inte är justerat, vilket visas av sneda utskrivna linjer eller liknande symptom,
justerar du skrivhuvudet.
175
Kontrollera bläckstatus
Kontrollera bläckstatusen via enhetens LCD-skärm
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
Kontrollera bläckstatusen från datorn
176
Kontrollera bläckstatusen via enhetens LCD-skärm
1. Kontrollera att enheten är påslagen och visa skärmen HEM (HOME).
Om skärmen HEM (HOME) inte visas trycker du på knappen HEM (HOME).
2. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för inställningsmenyn visas.
3. Välj
Uppskattade bläcknivåer (Estimated ink levels) och tryck sedan på knappen
OK.
En symbol visas i området (A) om det finns information om återstående bläcknivå.
Exempel:
Bläckbehållaren är snart tom. Gör i ordning en ny bläckbehållare.
Obs!
• Ovanstående skärm visar beräknad bläcknivå.
• För att visa och skriva ut modellnumret för bläckbehållaren väljer du Bläcknummer (Ink number)
genom att trycka på den högra Funktion (Function)-knappen.
• Information om bläckbehållarnas status kan även visas på LCD-skärmen under utskrift.
• Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
Kontrollera bläckstatusen från datorn
177
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Öppna den främre luckan och öppna sedan utmatningsfacket.
3. Lyft upp manöverpanelen och öppna tills det tar emot.
Ersättningsprocedur
4. Kontrollera bläcklampan.
Stäng manöverpanelen när du har kontrollerat statusen via bläcklamporna.
Ersättningsprocedur
• Bläcklampan lyser.
Bläckbehållaren är korrekt installerad.
• Bläcklampan blinkar.
Blinkar långsamt (ca var 3:e sekund)
...... Upprepas
Bläckbehållaren är snart tom. Gör i ordning en ny bläckbehållare.
Blinkar snabbt (med 1-sekundsintervaller)
...... Upprepas
- Bläckbehållaren är inte installerad i rätt position.
eller
- Bläcket är slut.
Kontrollera att bläckbehållaren är installerad i den position som visas på etiketten på hållaren för
skrivhuvudet. Om bläckbehållarens position är korrekt men lampan blinkar har ett fel uppstått och
det går inte att skriva ut från enheten. Kontrollera felmeddelandet på LCD-skärmen.
Ett meddelande visas
• Bläcklampan är släckt.
Bläckbehållaren sitter inte korrekt eller funktionen för att känna av den återstående mängden bläck
har inaktiverats. Om bläckbehållaren inte sitter fast ordentligt kontrollerar du att det orangefärgade
178
skyddslocket är borttaget från bläckbehållarens undersida och trycker sedan på bläckbehållarens
ovansida tills bläckbehållaren klickar på plats.
Om bläcklampan fortfarande är släckt efter att bläckbehållaren har satts tillbaka har ett fel uppstått
och det går inte att skriva ut från enheten. Kontrollera felmeddelandet på LCD-skärmen.
Ett meddelande visas
Obs!
• Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
Kontrollera bläckstatusen från datorn
179
Underhåll
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Utföra underhåll från en dator
Rengöra enheten
180
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Underhållsprocedur
Skriva ut testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken
Rengöra skrivhuvudet
Djuprengöring av skrivhuvudet
Justera skrivhuvudet
181
Underhållsprocedur
Om utskriftsresultatet är suddigt, färgerna inte skrivs ut korrekt eller utskriftsresultaten inte är
tillfredsställande (t.ex. raka linjer skrivs ut feljusterade) ska du utföra underhållsproceduren nedan.
Viktigt!
• Försök inte skölja eller torka av skrivhuvudet eller bläckbehållare. Det kan medföra problem med
skrivhuvudet eller bläckbehållare.
Obs!
• Kontrollera att den orangefärgade skyddstejpen inte sitter kvar på bläckbehållaren.
• Öppna manöverpanelen och se till att alla lampor på bläckbehållaren är tända. Om lamporna är släckta
eller blinkar ska du vidta lämpliga åtgärder.
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
• Utskriftsresultatet kan förbättras om du ökar utskriftskvaliteten i drivrutinens inställningar.
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Om utskrifterna är suddiga eller ojämna:
Steg1
Skriv ut testmönstret för munstycken.
Från enheten
Skriva ut testmönster för munstycken
Från datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Steg2
Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
Om linjer saknas eller det finns vita horisontella ränder i mönstret:
Steg3
Rengör skrivhuvudet.
Från enheten
Rengöra skrivhuvudet
Från datorn
182
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
När du har rengjort skrivhuvudet ska du skriva ut och granska ett testmönster för munstycken:
Steg1
Om problemet inte är löst efter det att du genomfört steg1 till steg3 två gånger:
Steg4
Djuprengöring av skrivhuvudet.
Från enheten
Djuprengöring av skrivhuvudet
Från datorn
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
Obs!
• När du har utfört rutinen till och med steg 4 och detta inte har löst problemet stänger du av strömmen
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet efter ett dygn.
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta Canons servicecenter.
Om utskriftsresultaten blir ojämna genom att exempelvis raka linjer blir
sneda:
Steg
Justera skrivhuvudet.
Från enheten
Justera skrivhuvudet
Från datorn
Justera Skrivhuvud via datorn
183
Skriva ut testmönster för munstycken
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från
skrivhuvudmunstycket.
Obs!
• Om återstående bläcknivån är låg skrivs inte testmönstret för munstycken ut på rätt sätt. Byt ut
bläckbehållaren som har för lite bläck.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper med A4- eller Letter-format i kassetten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på LCD-skärmen.
Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) för Medietyp (Type) och
tryck sedan på knappen OK.
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
3. Öppna utmatningsfacket försiktigt.
4. Skriv ut testmönstret för munstycken.
1. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Välj
Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Välj Testmönster f. skrivarmunstycke (Print nozzle check pattern) och tryck sedan på
OK.
184
Bekräftelseskärmen visas.
4. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Testmönstret för munstycken skrivs ut och två bekräftelseskärmar för mönsterutskriften visas på LCDskärmen.
5. Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
185
Granska testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken och rengör skrivhuvudet om det behövs.
1. Kontrollera om det saknas någon linje i mönstret (C) eller om det finns vita horisontella
ränder i mönstret (D).
(A) Inga linjer saknas/Det finns inte några vita ränder
(B) Linjer saknas/Det finns horisontella vita ränder
(E) Antal utskrivna ark hittills
2. Välj det mönster som ligger närmast ditt utskrivna testmönster på bekräftelseskärmen.
För (A) (inga saknade linjer eller inga horisontella vita ränder) i vare sig mönster (C) eller mönster
(D):
1. Det behövs inte någon rengöring. Välj Alla A (All A) och tryck sedan på OK.
2. Bekräfta meddelandet och tryck sedan på OK.
186
Skärmen återgår till Underhåll (Maintenance).
För (B) (linjer saknas eller det finns horisontella vita ränder) i mönster (C) eller mönster (D) eller i
båda mönstren:
1. Rengöring behöver utföras. Välj Även B (Also B) och tryck sedan på OK.
Bekräftelseskärmen för rengöring visas.
2. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Enheten börjar rengöra skrivhuvudet.
Rengöra skrivhuvudet
Obs!
• Det totala antalet hittills utskrivna ark visas i steg om 50 på utskriften av testmönstret för munstyckena.
187
Rengöra skrivhuvudet
Rengör skrivhuvudet om det saknas linjer eller om det finns horisontella vita ränder i testmönstret för
munstycken. Rengöringen åtgärdar tilltäppta munstycken och återställer skrivhuvudets status. Det går åt
mycket bläck när skrivhuvudet rengörs, så rengör därför bara skrivhuvudet när det verkligen behövs.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper med A4- eller Letter-format i kassetten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på LCD-skärmen.
Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) för Medietyp (Type) och
tryck sedan på knappen OK.
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
3. Öppna utmatningsfacket försiktigt.
4. Rengör skrivhuvudet.
1. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Välj
Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Välj Rengöring (Cleaning) och tryck sedan på OK.
188
Bekräftelseskärmen visas.
4. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Enheten börjar rengöra skrivhuvudet.
Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört rengöringen av skrivhuvudet. Det tar cirka 1 minut.
Bekräftelseskärmen för mönsterutskrift visas.
5. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Testmönstret skrivs ut.
5. Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
Obs!
• Om problemet inte har lösts efter ha rengjort skrivhuvudet två gånger, provar du med att göra en
djuprengöring av skrivhuvudet.
189
Djuprengöring av skrivhuvudet
Djuprengör skrivhuvudet om utskriftskvaliteten inte förbättras av den vanliga rengöringen av skrivhuvudet.
Vid djuprengöring av skrivhuvudet går det åt mer bläck än vid vanlig rengöring av skrivhuvudet. Rengör
därför bara skrivhuvudet när det är nödvändigt.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper med A4- eller Letter-format i kassetten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på LCD-skärmen.
Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) för Medietyp (Type) och
tryck sedan på knappen OK.
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
3. Öppna utmatningsfacket försiktigt.
4. Djuprengöring av skrivhuvudet.
1. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Välj
Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Välj Djuprengöring (Deep cleaning) och tryck sedan på OK.
190
Bekräftelseskärmen visas.
4. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Enheten startar djuprengöringen av skrivhuvudet.
Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört djuprengöringen av skrivhuvudet. Detta tar cirka 1–2
minuter.
Bekräftelseskärmen för mönsterutskrift visas.
5. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Testmönstret skrivs ut.
6. När meddelandet om att åtgärden har slutförts visas trycker du på OK.
5. Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
Om en viss färg inte skrivs ut ordentligt ska du byta ut bläckbehållaren för den färgen.
Om problemet inte är löst stänger du av strömmen och genomför sedan ännu en djuprengöring av
skrivhuvudet efter 24 timmar.
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta Canons servicecenter.
191
Justera skrivhuvudet
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet
justeras.
Obs!
• Om nivån för återstående bläck är låg skrivs arket för justering av skrivhuvudet inte ut på rätt sätt.
Byt ut bläckbehållaren som har för lite bläck.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format (inklusive återvunnet papper)*
* Kontrollera att det papper som används är vitt, samt rent på båda sidorna.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper med A4- eller Letter-format i kassetten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på LCD-skärmen.
Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) för Medietyp (Type) och
tryck sedan på knappen OK.
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
3. Öppna utmatningsfacket försiktigt.
4. Skriv ut arket för justering av skrivhuvud.
1. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Välj
Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Välj Autom. huvudjustering (Auto head alignment) och tryck sedan på OK.
192
Bekräftelseskärmen visas.
4. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Arket för justering av skrivhuvud skrivs ut.
Viktigt!
• Rör inte vid någon del av utskriften på arket för justering av skrivhuvud. Om arket fläckas eller
skrynklas kan det kanske inte scannas korrekt.
5. När meddelandet Skrevs mönstren ut ordentligt? (Did the patterns print correctly?) visas
bekräftar du att mönstren har skrivits ut ordentligt genom att välja Ja (Yes) och sedan trycka
på OK.
5. Scanna arket för justering av skrivhuvud så att skrivhuvudets position justeras.
1. Kontrollera meddelandet och placera sedan arket för justering av skrivhuvud på glasskivan.
Lägg i arket för justering av skrivhuvud MED DEN TRYCKTA SIDAN VÄND NEDÅT och passa in märket
i arkets nedre högra hörn efter justeringsmärket
193
.
2. Stäng dokumentluckan försiktigt och tryck sedan på OK.
Enheten skannar arket för justering av skrivhuvudet och skrivhuvudets position justeras automatiskt.
Viktigt!
• Öppna inte dokumentluckan och flytta inte arket för justering av skrivhuvud på glasskivan förrän
justeringen av skrivhuvudets position är slutförd.
• Om felmeddelandet visas på LCD-skärmen trycker du på OK för att rensa felet och vidtar sedan
lämpliga åtgärder.
Ett meddelande visas
3. När meddelandet om att åtgärden har slutförts visas trycker du på OK.
Ta bort arket för justering av skrivhuvud från glasskivan.
Obs!
• Om utskriftsresultaten fortfarande inte är tillfredsställande efter du har justerat skrivhuvudet enligt
anvisningarna ovan justerar du skrivhuvudets läge manuellt från datorn.
Justera Skrivhuvud via datorn
• När du vill skriva ut och kontrollera skrivhuvudets justeringsvärden väljer du Skriv ut
huvudjusteringsvärde (Print the head alignment value) på skärmen Underhåll (Maintenance).
194
Utföra underhåll från en dator
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Justera Skrivhuvud
Justera Skrivhuvud via datorn
Kontrollera bläckstatusen från datorn
195
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
Med funktionen för rengöring av skrivhuvud kan du rensa igentäppta skrivhuvudmunstycken. Rengör
skrivhuvudena när utskriften är blek eller när en viss färg inte skrivs ut, även om det finns tillräckligt med
bläck.
Så här rengör du skrivhuvudena:
Cleaning
1. Välj Cleaning från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
2. Klicka på ikonen Cleaning.
När dialogrutan öppnas väljer du den bläckgrupp som ska rengöras.
Klicka på
för att se de objekt du behöver kontrollera före rengöringen.
3. Utför rengöringen
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på OK.
Rengöringen av skrivhuvudena påbörjas.
4. Slutför rengöringen
Dialogrutan Nozzle Check visas efter att bekräftelsemeddelandet har visats.
5. Kontrollera resultaten
Om du vill kontrollera om utskriftskvaliteten har förbättrats klickar du på Print Check Pattern. Om du
vill avbryta kontrollen klickar du på Cancel.
Upprepa proceduren om problemet inte avhjälps efter den första rengöringen av skrivhuvudet.
Viktigt!
• Cleaning förbrukar en liten mängd bläck.
Om du ofta utför rengöring av skrivhuvud förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför
rengöring bara när det är nödvändigt.
Deep Cleaning
En Deep Cleaning är grundligare än en rengöring. Utför en djuprengöring när två försök med funktionen
Cleaning inte löser problemet med skrivhuvudet.
1. Välj Cleaning från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
2. Klicka på ikonen Deep Cleaning.
196
När dialogrutan öppnas väljer du den bläckgrupp som ska djuprengöras.
Klicka på
för att se de objekt du behöver kontrollera före djuprengöringen.
3. Utför djuprengöringen
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på OK.
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Djuprengöringen av skrivhuvudena påbörjas.
4. Slutför djuprengöringen
Dialogrutan Nozzle Check visas efter att bekräftelsemeddelandet har visats.
5. Kontrollera resultaten
Om du vill kontrollera om utskriftskvaliteten har förbättrats klickar du på Print Check Pattern. Om du
vill avbryta kontrollen klickar du på Cancel.
Viktigt!
• Deep Cleaning förbrukar mer bläck än Cleaning.
Om du ofta utför rengöring av skrivhuvud förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför
rengöring bara när det är nödvändigt.
Obs!
• Om du inte ser någon förbättring efter en Djuprengöring (Deep Cleaning), stäng av skrivaren, vänta
24 timmar och utför sedan en Djuprengöring (Deep Cleaning) igen. Om du fortfarande inte ser någon
förbättring kanske bläcket är slut eller skrivhuvudet utslitet. Om du vill veta mer om vad du kan göra åt
detta läser du ”Inget bläck matas ut”.
Närliggande information
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
197
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Med funktionen för test av bläckmunstycken kan du kontrollera att skrivhuvudena fungerar korrekt genom att
skriva ut ett testmönster. Skriv ut mönstret om utskriften blir svag eller om en viss färg inte skrivs ut.
Så här skriver du ut ett mönster för test av bläckmunstycken:
Nozzle Check
1. Välj Test Print från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
2. Klicka på ikonen Nozzle Check.
Ett bekräftelsemeddelande visas.
Klicka på
för att visa de saker du bör kontrollera innan du skriver ut mönstret för test av
bläckmunstycken.
3. Fyll på vanligt papper i skrivaren
Ladda ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i kassetten.
4. Skriv ut ett testmönster för munstycken
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka på Skriv ut testmönster (Print Check Pattern).
Utskriften av testmönster för bläckmunstycken startar.
5. Kontrollera utskriftsresultatet
När dialogrutan öppnas kontrollerar du utskriftsresultatet. Om utskriften är normal klickar du på Quit.
Om resultatet är smetigt eller om vissa delar inte har skrivits ut klickar du på Cleaning för att rengöra
skrivhuvudet.
Närliggande information
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
198
Justera Skrivhuvud
När du justerar skrivhuvudets position åtgärdas fel i justeringen av skrivhuvudets position, och tillstånd som
färg och ränder förbättras.
Om utskriften blir ojämn på grund av radförskjutning eller andra tillstånd justerar du skrivhuvudets position.
På den här skrivaren kan du justera skrivhuvudet, antingen automatiskt eller manuellt.
199
Justera Skrivhuvud via datorn
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar på utskriften.
I den här skrivaren kan du justera skrivhuvuden på två olika sätt: med automatisk justering och manuell
justering.
Så här justerar du skrivhuvuden manuellt:
Print Head Alignment
1. Välj Custom Settings från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
2. Växla till manuell justering av skrivhuvudet
Markera kryssrutan Align heads manually.
3. Verkställ inställningarna
Klicka på Apply. När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
4. Välj Test Print från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
5. Klicka på ikonen Print Head Alignment.
Ett meddelande visas.
6. Fyll på vanligt papper i skrivaren
Fyll på två ark vanligt papper i A4- eller Letter-format i kassetten.
7. Utför huvudjustering
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Rikta in skrivhuvud (Align Print Head).
Det första mönstret skrivs ut.
Viktigt!
• Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
8. Kontrollera det utskrivna testmönstret
Ange numren för de mönster som har minst iögonfallande ränder i de motsvarande rutorna och klicka
på OK.
200
Obs!
• Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst iögonfallande,
vertikala ränderna.
(A) Minst iögonfallande vertikala ränder
(B) Mest iögonfallande vertikala ränder
9. Kontrollera det meddelande som visas och klicka på OK.
Det andra mönstret skrivs ut.
Viktigt!
• Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
10. Kontrollera det utskrivna testmönstret
Ange numren för de mönster som har minst iögonfallande ränder eller streck i de motsvarande rutorna
och klicka på OK.
201
Obs!
• Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning som ger de minst
iögonfallande horisontella ränderna.
(A) Minst iögonfallande horisontella ränder
(B) Mest iögonfallande horisontella ränder
• Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning som ger de minst
iögonfallande horisontella ränderna.
(A) Minst iögonfallande horisontella ränder
(B) Mest iögonfallande horisontella ränder
Obs!
• När justeringen av skrivhuvud har slutförts kan du skriva ut och kontrollera den aktuella inställningen.
Det gör du genom att klicka på ikonen Print Head Alignment och klicka på Print Alignment Value
när meddelandet visas.
202
Rengöra enheten
Rengöra enhetens utsida
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Rengöra pappersmatningshjulet
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
203
Rengöra enhetens utsida
Använd alltid en mjuk och torr tygtrasa, t.ex. en glasögonduk, när du torkar bort smuts från ytan. Se till att
duken inte är skrynklig eller har skarpa veck innan du rengör enheten med den.
Viktigt!
• Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
• Använd inte pappersnäsdukar, pappershanddukar, grovt tyg eller liknande material när du rengör
skrivarens utsida eftersom det kan repa ytan. Damm eller små fibrer från papperet kan fastna i enheten
och orsaka problem som blockerat skrivhuvud eller dålig utskriftskvalitet.
• Använd aldrig flyktiga vätskor som thinner, bensen, aceton eller andra kemiska rengöringsmedel för att
rengöra enheten. Dessa vätskor kan orsaka fel eller skada enhetens yta.
204
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Viktigt!
• Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
• Använd inte pappersnäsdukar, pappershanddukar, grovt tyg eller liknande material när du rengör
skrivarens utsida eftersom det kan repa ytan. Damm eller små fibrer från papperet kan fastna i enheten
och orsaka problem som blockerat skrivhuvud eller dålig utskriftskvalitet.
• Använd aldrig flyktiga vätskor som thinner, bensen, aceton eller andra kemiska rengöringsmedel för att
rengöra enheten. Dessa vätskor kan orsaka fel eller skada enhetens yta.
Rengör försiktigt glasskivan (A) och dokumentluckans insida (den vita ytan) (B) med en mjuk, ren, luddfri
och torr trasa. Kontrollera att inga rester finns kvar efter rengöringen, i synnerhet inte på glasskivan.
Viktigt!
• Insidan av dokumentluckan (den vita ytan) (B) skadas lätt, så torka av den försiktigt.
205
Rengöra pappersmatningshjulet
Om pappersmatningshjulet blir smutsigt eller om det sitter pappersfibrer på det, kanske inte papperet matas
ordentligt.
Då bör du rengöra pappersmatningshjulet. Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så gör bara detta
när det verkligen behövs.
Du måste förbereda: tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Välj Rengöring av matningsrullar (Roller cleaning).
1. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Välj
Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Välj Rengöring av matningsrullar (Roller cleaning) och tryck sedan på OK.
Bekräftelseskärmen visas.
4. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
3. Rengör pappersmatningshjulet utan papper.
1. Följ instruktionerna som visas och ta bort alla pappersark i kassetten.
2. Tryck på OK.
Pappersmatningshjulet roterar medan det rengörs.
4. Rengör pappersmatningshjulet med papper.
206
1. Kontrollera att pappersmatningshjulet har slutat rotera och följ sedan instruktionerna i
meddelandet för att lägga i tre eller fler ark vanligt papper av A4- eller Letter-storlek i
kassetten.
2. Öppna utmatningsfacket försiktigt.
3. Tryck på OK.
Rengöringen av enheten startar. Rengöringen är slutförd när papperet har matats ut.
4. När meddelandet om att åtgärden har slutförts visas trycker du på OK.
Om problemet fortfarande inte är löst efter rengöringen av pappersmatningshjulet kontaktar du
servicecentret.
207
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Ta bort fläckar från enhetens insida. Om enhetens insida blir smutsig kan utskrifterna bli fläckiga. Vi
rekommenderar därför att du rengör enheten regelbundet.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format*
* Använd endast ett nytt, oanvänt pappersark.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Rengör enhetens insida.
1. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Välj
Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Välj Rengöring, bottenplatta (Bottom plate cleaning) och tryck sedan på OK.
Bekräftelseskärmen visas.
4. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
5. Följ instruktionerna i meddelandet för att ta bort alla papper i kassetten och tryck sedan på
knappen OK.
6. Vik ett vanligt ark av A4- eller Letter-format på längden och vik därefter ut papperet igen.
7. Vik den ena sidan av det öppna papperet på mitten, med ytterkanten utmed det tidigare
mittenvecket. Vik sedan upp papperet igen och tryck på OK.
208
8. Lägg bara i det här pappersarket i kassetten med åsarna på vecken uppåt och kanten av
halvan utan veck vänd bort från dig.
9. Öppna utmatningsfacket försiktigt och tryck sedan på knappen OK.
När papperet matas genom enheten rengörs enheten på insidan.
Kontrollera de vikta delarna av det utmatade papperet. Om de är kladdiga av bläck rengör du bottenplattan
igen.
10. När meddelandet om att åtgärden har slutförts visas trycker du på OK.
Obs!
• Använd ett nytt papper när du rengör bottenplattan igen.
Om problemet kvarstår när du har rengjort bottenplattan igen är eventuellt de utskjutande delarna inuti
enheten smutsiga. Torka av eventuellt bläck från de utskjutande delarna med en bomullstops eller liknande.
Viktigt!
• Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
209
Ändra enhetens inställningar
Ändra enhetens inställningar från datorn
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen
210
Ändra enhetens inställningar från datorn
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Registrera en ändrad utskriftsprofil
Stänga av och sätta på Skrivare
Minska ljudet från Skrivare
Ändra driftläge för Skrivare
211
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Du kan kontrollera detaljerad information som kvarvarande bläcknivå och typer av bläckbehållare för din
skrivarmodell.
1. Välj Ink Level Information från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
En illustration med bläcktyperna och deras status visas.
Om en varning eller ett fel som rör kvarvarande bläcknivå inträffar visar skrivardrivrutinen en ikon som
informerar om detta.
2. Klicka på Ink Details vid behov
Du kan kontrollera den information som berör bläck.
Obs!
• Ink Details visas när bläcket är på väg att ta slut.
• Klicka på
för att kontrollera vilken bläckbehållare din modell använder.
• Klicka på Update för att visa återstående bläcknivå.
212
Registrera en ändrad utskriftsprofil
Du kan namnge och registrera utskriftsprofilen du skapade i Dialogrutan Skriv ut. Den registrerade
utskriftsprofilen kan hämtas från Förval (Presets) om du vill använda den. Du kan även ta bort en
utskriftsprofil som inte behövs.
Så här skapar du en utskriftsprofil:
Skapa en utskriftsprofil
1. Ställ in det som krävs i dialogrutan Skriv ut
2. Välj Spara aktuella inställningar som förval... (Save Current Settings as Preset...)
(Spara som... (Save As...)) från Förval (Presets)
3. Spara inställningarna
I dialogrutan som visas skriver du in ett namn i Namn på förval (Preset Name) och ställer vid behov
in Förval tillgängligt för (Preset Available For). Klicka sedan på OK.
Viktigt!
• Det finns även utskriftsinställningar som inte kan sparas som förval.
Använda en registrerad utskriftsprofil
1. I Förval (Presets) i dialogrutan Skriv ut väljer du namnet på den utskriftsprofil du vill
använda
Utskriftsprofilen i dialogrutan Skriv ut uppdateras med den hämtade profilen.
213
Ta bort utskriftsprofiler som inte längre behövs
1. Välj den utskriftsprofil som ska tas bort
• Om du använder OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 eller OS X Lion v10.7
I dialogrutan Skriv ut väljer du Visa förval... (Show Presets...) i avsnittet Förval (Presets). I
dialogrutan som visas väljer du sedan namnet på utskriftsprofilen som ska tas bort.
• Om du använder Mac OS X v10.6.8
Under Förval (Presets) i dialogrutan Skriv ut markerar du namnet på den utskriftsprofil du vill ta
bort.
2. Ta bort utskriftsprofilen
• Om du använder OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 eller OS X Lion v10.7
Klicka på Ta bort (Delete) och klicka på OK. De markerade utskriftsprofilerna tas bort från
Förval (Presets).
• Om du använder Mac OS X v10.6.8
Under Förval (Presets) i dialogrutan Skriv ut klickar du på Ta bort (Delete). De markerade
utskriftsprofilerna tas bort från Förval (Presets).
214
Stänga av och sätta på Skrivare
Med den här funktionen kan du stänga av och sätta på skrivaren från skrivardrivrutinen.
Så här stänger du av och sätter på skrivaren:
Power Off
Med funktionen Stäng av (Power Off) stängs skrivaren av. Om du använder den här funktionen kommer
du inte att kunna slå på skrivaren från skrivardrivrutinen.
1. Välj Power Settings från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
2. Utför Stäng av
Klicka på Power Off. När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
Skrivaren stängs av.
Automatisk avstängning (Auto Power)
Automatisk avstängning (Auto Power) ger dig möjlighet att ställa in Automatisk start (Auto Power
On) och Automatisk avstängning (Auto Power Off).
Funktionen Automatisk start (Auto Power On) slår automatiskt på skrivaren när data skickas till den.
Med funktionen Automatisk avstängning (Auto Power Off) stängs skrivaren av automatiskt när inga
åtgärder har kommit från skrivardrivrutinen eller skrivaren under en viss tidsperiod.
1. Välj Power Settings från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
2. Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Automatisk avstängning
(Auto Power).
En dialogruta visas.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
3. Om det behövs gör du följande inställningar:
Automatisk start (Auto Power On)
Om du ställer in Aktivera (Enable) i listan kommer skrivaren att sättas på när utskriftsdata
skickas till den.
Automatisk avstängning (Auto Power Off)
Ange tid i listan. När denna tidsperiod har förflutit utan några åtgärder från skrivardrivrutinen eller
skrivaren stängs skrivaren av automatiskt.
4. Verkställ inställningarna
215
Inställningen aktiveras efter det här. På samma sätt väljer du Avaktivera (Disable) i listan om du inte
vill använda funktionen.
Viktigt!
• Om du ansluter skrivaren till ett nätverk och använder den i nätverket kan du göra inställningar för
Automatisk avstängning (Auto Power Off), men strömmen stängs ändå inte av automatiskt.
216
Minska ljudet från Skrivare
Med den här funktionen kan du minska ljudet från skrivaren. Använd funktionen när du vill minska ljudet från
skrivaren, t.ex. på natten.
Om du använder den här funktionen kan utskriftshastigheten sjunka.
Så här använder du tyst läge:
1. Välj Quiet Settings från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
Obs!
• Om datorn inte kan kommunicera med skrivaren, kan ett meddelande visas på grund av att datorn
inte kan komma åt funktionsinformationen som angavs på skrivaren. I så fall klickar du på Cancel.
De senaste inställningarna som har gjorts på datorn visas.
2. Ställ in tyst läge
Om det behövs anger du något av följande:
Do not use quiet mode
Välj det här alternativet om du vill använda skrivaren med normal ljudnivå.
Always use quiet mode
Välj det här alternativet när du vill minska ljudet från skrivaren.
Use quiet mode during specified hours
Välj det här alternativet om du vill minska ljudet från skrivaren under en viss tid.
Ställ in Start time och End time för det tysta läget som du vill aktivera. Om båda är inställda på
samma tid kommer tyst läge inte att fungera.
Viktigt!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på skrivaren eller i skrivardrivrutinen.
Oberoende av hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder från
manöverpanelen på skrivaren eller skriver ut och skannar från datorn.
• Om du anger en tid under Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during
specified hours) används inte tyst läge vid åtgärder (kopiering, direktutskrift osv.) som utförs
direkt från skrivaren.
217
3. Verkställ inställningarna
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka på Verkställ (Apply).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Inställningarna aktiveras.
Obs!
• Beroende på inställningarna för utskriftskvalitet kan effekten av tyst läge vara mer eller mindre tydlig.
218
Ändra driftläge för Skrivare
Växla mellan olika driftlägen för skrivaren vid behov.
Så här konfigurerar du Custom Settings:
1. Kontrollera att skrivaren är på och välj sedan Anpassade inställningar (Custom Settings)
i popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
Obs!
• Om datorn inte kan kommunicera med skrivaren, kan ett meddelande visas på grund av att datorn
inte kan komma åt funktionsinformationen som angavs på skrivaren.
I så fall klickar du på Cancel. De senaste inställningarna som har gjorts på datorn visas.
2. Om det behövs gör du följande inställningar:
Ink Drying Wait Time
Du kan ställa in skrivarens paustid innan utskriften av nästa sida startas. Dra reglaget åt höger om
du vill förlänga väntetiden eller dra reglaget åt vänster om du vill förkorta väntetiden.
Om papperet blir smetigt eftersom en ny sida matas ut innan bläcket på föregående sida har hunnit
torka, förlänger du väntetiden för torkning av bläck.
Det går snabbare att skriva ut om du förkortar väntetiden för torkning av bläck.
Display Guide Message
Visar en vägledning med information om hur du ställer in papperet.
Hagaki Printing
Visar hjälpmeddelandet innan skrivaren börjar skriva ut Hagaki-utskrifter.
Om du inte vill att hjälpmeddelandena ska visas markerar du kryssrutan Do not show again i
dialogrutan som visas.
Om du vill visa hjälpmeddelandena igen öppnar du popup-menyn för Canon IJ Printer Utility,
väljer Custom Settings och markerar sedan kryssrutan Hagaki Printing.
Viktigt!
• Med OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 eller OS X Lion v10.7, kan du inte
använda Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message).
Om du markerar kryssrutan Do not show again när ett hjälpmeddelande visas innan utskriften
börjar gör det att inga fler hjälpmeddelanden visas.
Prevent paper abrasion
Skrivaren kan öka mellanrummet mellan skrivhuvud och papper vid utskrift med hög upplösning för
att förhindra pappersavstrykning.
Markera kryssrutan för att undvika pappersavstrykning.
Prevent paper double-feed
Kryssa för den här rutan endast om skrivaren matar fram flera ark vanligt papper på en gång.
Viktigt!
• Om du använder den här funktionen sjunker utskriftshastigheten.
Align heads manually
Funktionen Print Head Alignment på popup-menyn Test Print i Canon IJ Printer Utility är vanligtvis
inställd på automatisk justering av skrivhuvud, men du kan ändra till manuell justering av
skrivhuvud.
219
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen ska du utföra en
manuell huvudjustering.
Markera den här kryssrutan om du vill utföra manuell justering av skrivhuvudet. Avmarkera den här
kryssrutan om du vill justera skrivhuvudet automatiskt.
Identifiera inte om pappersinst. inte matchar vid utskrift från PC (Don't detect mismatch of paper
settings when printing from computer)
Om du skriver ut dokument från datorn och pappersinställningarna i dialogrutan skriv ut och på
skrivaren inte matchar, inaktiverar den här inställningen meddelandet och ger dig möjlighet att
fortsätta skriva ut.
Markera den här kryssrutan för att inaktivera identifiering av pappersinställningar som inte stämmer
överens.
3. Verkställ inställningarna
Klicka på Apply. När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
Skrivaren använder sig i fortsättningen av de ändrade inställningarna.
220
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen
Utskriftsinställningar
LAN-inställningar
Enhetens användarinställningar
PictBridge-utskriftsinställningar
Språkval
Uppdatering av firmware
Kassettinställningar
Återställ inställning
Om ECO-inställningar
Om Tyst inställning
Använda enheten med åtkomstpunktläge
221
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen
I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar inställningar på skärmen Enhetsinställningar (Device settings).
Som exempel används åtgärderna för att ange inställningar i Utökat antal kopior (Extended copy
amount).
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
Fönstret Enhetsinställningar (Device settings) visas.
4. Använd knapparna
för att välja en inställning och tryck sedan på OK.
Inställningsskärmbilden för den valda inställningen visas.
5. Använd knapparna
för att välja menyn. Tryck sedan på OK.
6. Använd knapparna
för att välja en inställning och tryck sedan på OK.
222
Du kan välja inställningsmenyerna nedan.
Utskriftsinställningar
LAN-inställningar
Enhetens användarinställningar
PictBridge-utskriftsinställningar
Språkval
Uppdatering av firmware
Kassettinställningar
Återställ inställning
Obs!
• Du kan tänka miljövänligt när du använder enheten genom att till exempel ställa in dubbelsidig utskrift
som standard eller ange att enheten ska stängas av/startas automatiskt.
Om ECO-inställningar
• Du kan minska ljudet från skrivaren när du skriver ut på natten.
Om Tyst inställning
223
Utskriftsinställningar
• Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion)
Den här inställningen använder du bara om utskriften blir kladdig.
Viktigt!
• Var noga med att återställa inställningen till AV (OFF) efter utskrift eftersom utskriftshastigheten
och kvaliteten annars kan försämras.
• Utökat antal kopior (Extended copy amount)
Ange hur stor del av en bild som ska sträcka sig utanför papperet vid utskrift utan ram (hel).
Kanterna kan komma att skäras av något eftersom den kopierade bilden förstoras för att fylla upp hela
sidan. Du kan ändra hur mycket som ska skäras bort från kanterna av originalbilden.
Det beskurna området blir större om Utökat antal: Stor (Extended amount: Large) har markerats.
Viktigt!
• Den här inställningen kan endast användas under följande förhållanden:
- Utföra kopiering utan ram
- När alternativet Utan ram har valts för Ram vid kopiering av framkallade foton
Obs!
• Om utskrifterna får marginaler trots att du skriver ut utan ram ändrar du inställningen till Utökat
antal: Stor (Extended amount: Large). Detta kan lösa problemet.
• Inst. för Auto fotokorrigering (Auto photo fix setting)
Om PÅ (ON) har valts kan du ange om foton ska skrivas ut med den Exif-information som har
registrerats i bildfilerna när Standard (Default)* eller På (On) väljs vid utskrift med en PictBridgekompatibel enhet (trådlös LAN).
* När du har valt Standard (Default) för utskriftsinställningen på enheten som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN) väljer du Autofotokorr. (Auto photo fix) för Fotokorr. (Photo fix) i
PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings).
• Undvik dubbelmatning av papper (Prevent paper double-feed)
Välj PÅ (ON) så förhindras dubbelmatning av vanligt papper.
Viktigt!
• Välj bara PÅ (ON) när dubbelmatning av vanligt papper sker.
• Ändra vågrätt utskriftsposition (Adjust horizontal print position)
Justera utskriftspositionen om vänster-/högermarginalerna inte är justerade.
Du kan justera vänster- och högermarginalerna i steg om 0,1 mm/0,003 tum i intervallet -3 mm/-0,1 tum
till 3 mm/0,1 tum, centrerat vågrätt på papperet.
224
Viktigt!
• För papper av Letter-storlek eller Legal-storlek kan du justera vänster- och högermarginalerna
mellan -1,5 mm/-0,05 tum och 1,5 mm/0,05 tum, även om du anger ett högre värde än 1,5 mm/0,05
tum.
225
LAN-inställningar
• Ändra LAN (Change LAN)
Aktiverar trådlös LAN eller åtkomstpunktläget. Du kan också avaktivera trådlös LAN eller
åtkomstpunktläget.
• Inst. för trådlöst LAN (Wireless LAN setup)
Väljer konfigureringsmetod för trådlöst LAN.
Obs!
• Du kan även ange inställningsmenyn genom att välja WLAN på HEM (HOME)-skärmen. Här
aktiverar du trådlös LAN.
När du har valt den här menyn börjar enheten söka efter en WPS-kompatibel åtkomstpunkt. Om
enheten hittar en åtkomstpunkt konfigurerar du trådlöst LAN med hjälp av anvisningarna på skärmen.
Om ingen åtkomstpunkt hittas eller om du vill använda en annan konfigureringsmetod väljer du en av
metoderna nedan.
◦ Standardinställningar (Standard setup)
Välj när du vill göra inställningar för trådlöst LAN manuellt med enhetens manöverpanel.
◦ WPS (Knappmetod) (WPS (Push button method))
Välj när du vill göra inställningar för trådlös LAN med en åtkomstpunkt som har stöd för en Wi-Fi
Protected Setup (WPS) knappmetod. Följ anvisningarna på skärmen när du konfigurerar.
◦ Andra inställningar (Other setup)
Avancerade inställningar (Advanced setup)
Välj detta alternativ när du vill göra manuella inställningar för trådlöst LAN. Du kan välja flera
WEP-nycklar.
WPS (PIN-kodmetod) (WPS (PIN code method))
Välj när du vill göra inställningar för trådlös LAN med en åtkomstpunkt som har stöd för en WiFi Protected Setup (WPS) PIN-kodmetod. Följ anvisningarna på skärmen när du konfigurerar.
Kabelfri inställning (Cableless setup)
Välj om du anger inställningarna för åtkomstpunktens information till enheten direkt från en
enhet (t.ex. en smarttelefon) utan att använda åtkomstpunkten. Följ anvisningarna på skärmen
på den enhet som ansluter för information om konfigurationen.
• Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings)
Listan med inställningar för trådlöst LAN eller maskinens åtkomstpunktläge visas på LCD-skärmen. Du
kan skriva ut listan från den här inställningsmenyn.
◦ Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting list)
Listan över enhetens konfigurationer för trådlöst LAN visas på LCD-skärmen.
Följande alternativ visas.
Objekt
Inställning
Anslutning (Connection)
Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
SSID
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
226
Kommunikationsläge (Communication mode)
Infrastruktur
Kanal (Channel)
XX
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN
security)
Inaktiv (Inactive)/WEP (64 bitar)/WEP(128 bitar)/WPAPSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/
WPA2-PSK (AES)
IPv4-adress (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-nätmask (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-standardgateway (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv6-adress (IPv6 address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
IPv6-nätprefixlängd (IPv6 subnet prefix length)
XXX
IPv6-standardgateway (IPv6 default gateway)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
MAC-adress (MAC address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IPsec-inställningar (IPsec settings)
Aktivera (ESP)/Aktivera (ESP & AH)/Aktivera (AH)/
Inaktivera (Disable)
Delad nyckel (Pre-shared key)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Skrivarnamn (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
◦ Inställningslista för ÅP-läge (AP mode setting list)
Listan med inställningar för maskinens åtkomstpunktläge visas på LCD-skärmen.
Följande alternativ visas.
Objekt
Inställning
Anslutning (Connection)
Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
SSID
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Lösenord (Password)
XXXXXXXXXX
Kommunikationsläge (Communication mode)
Åtkomstpunktläge
Kanal (Channel)
3
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN security) Inaktiv (Inactive)/WPA2-PSK (AES)
IPv4-adress (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX
227
IPv4-nätmask (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-standardgateway (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv6-adress (IPv6 address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
IPv6-nätprefixlängd (IPv6 subnet prefix length)
XXX
IPv6-standardgateway (IPv6 default gateway)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
MAC-adress (MAC address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IPsec-inställningar (IPsec settings)
Inaktivera (Disable)
Delad nyckel (Pre-shared key)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Skrivarnamn (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
◦ Skriv ut LAN-info (Print LAN details)
Du kan skriva ut enhetens nätverksinställningar, t.ex. IP-adress och SSID.
Mer information om utskrift av enhetens nätverksinställningar:
Skriva ut information om nätverksinställningar
Viktigt!
• Dokumentet innehåller viktig information om din dator. Ta väl hand om det.
• Andra inställningar (Other settings)
Viktigt!
• Nedanstående alternativ går inte att välja när Inaktivera LAN (Disable LAN) har valts för Ändra
LAN (Change LAN).
◦ Ange skrivarnamn (Set printer name)
Anger skrivarens namn. Du kan använda upp till 15 tecken för namnet.
Obs!
• Du kan inte ange ett skrivarnamn som redan används för en annan enhet i nätverket.
• Skrivarnamnet får inte ha ett bindestreck som första eller sista tecken.
◦ TCP/IP-inställningar (TCP/IP settings)
Utför inställningen IPv4 eller IPv6.
◦ WSD-inställning (WSD setting)
228
Ställer in alternativ när du använder WSD (ett av nätverksprotokollen som stöds i Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7 och Windows Vista).
Aktivera/inaktivera WSD (Enable/disable WSD)
Väljer om WSD ska vara aktivt eller inaktivt.
Obs!
• När den här inställningen är aktiverad visas skrivarikonen i nätverksutforskaren i Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7 och Windows Vista.
WSD-skann. från denna enhet (WSD scan from this device)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du överföra skannade data till datorn via WSD.
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
Anger längden på tidsgränsen.
◦ Bonjour-inställningar (Bonjour settings)
Ställer in objekt för LAN med hjälp av Bonjour för Mac OS.
Aktivera/inaktivera Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Välj Aktivera (Enable) om du vill använda Bonjour för att göra nätverksinställningarna.
Tjänstnamn (Service name)
Anger Bonjour-tjänstenamnet. Du kan använda upp till 48 tecken för namnet.
Obs!
• Du kan inte ange ett tjänstnamn som redan används för en annan enhet i nätverket.
◦ LPR-protokollinställning (LPR protocol setting)
Aktiverar/inaktiverar LPR.
◦ PictBridge-kommunikation (PictBridge communication)
Ställer in objekt för utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
Aktivera/inaktivera kommunikat. (Enable/disable communication)
Genom att välja Aktivera (Enable) kan du skriva ut från enheten som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN).
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
Anger längden på tidsgränsen.
◦ DRX-inställning för trådlöst LAN (Wireless LAN DRX setting)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du aktivera ojämn mottagning när du använder trådlöst LAN.
Det gör att du kan spara ström.
Obs!
• Beroende på vilken åtkomstpunkt du använder aktiveras kanske inte ojämn mottagning, trots
att Aktivera (Enable) har markerats.
• Ojämn mottagning aktiveras bara när enheten är i vänteläget. (LCD-skärmen är i
skärmsläckarläge.)
◦ Åtkomstpunktlägesinställningar (Access point mode settings)
När du använder enheten som åtkomstpunkt anger du namnet för åtkomstpunkten och
säkerhetsinställningen.
229
Använda enheten med åtkomstpunktläge
230
Enhetens användarinställningar
• Datumvisning (Date display format)
Ändrar visningsformat för datum vid utskrift.
• Tangentupprepning (Key repeat)
Du kan aktivera/inaktivera kontinuerlig inmatning genom att hålla någon av knapparna , , , , +
eller - nedtryckt när du ställer in antal kopior, ändrar vilket foto som visas på LCD-skärmen, ställer in
zoomningsgrad osv.
• Info.överföring - inställn. (Device info sending setting)
Anger om du vill skicka information om skrivarens användning till Canon-servern. Informationen som
skickas till Canon används för att utveckla bättre produkter. Välj Ja (Agree) om du vill skicka information
om skrivarens användning till Canon-servern.
231
PictBridge-utskriftsinställningar
Du kan ändra utskriftsinställningarna vid utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
Ställ in utskriftsinställningarna på Standard (Default) på enheten som är kompatibel med PictBridge
(trådlöst LAN) när du vill skriva ut enligt inställningarna på enheten.
Så här ändrar du utskriftsinställningarna från enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN):
Inställningar på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
1. Sidstorlek (Page size)
Välj pappersstorlek när du skriver ut direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
När du gör inställningar för PictBridge (trådlöst LAN) från enheten ställer du in Pappersstorlek (Paper
size) på Standard (Default) på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
2. Medietyp (Type) (Mediatyp)
Välj medietypen när du skriver ut direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
När du gör inställningar för PictBridge (trådlöst LAN) från enheten ställer du in Papperstyp (Paper type)
på Standard (Default) på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
3. Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Välj utskriftskvalitet när du skriver ut direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
4. Ram (Border) (Utskrift med/utan ramar)
Välj layout med eller utan ramar.
När du gör inställningar för PictBridge (trådlöst LAN) från enheten ställer du in Layout på Standard
(Default) på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
5. Fotokorr. (Photo fix)
När Autofotokorr. (Auto photo fix) har valts identifieras motivet eller personens ansikte på en tagen
bild och den mest lämpliga korrigeringen för fotot görs automatiskt. Det gör ett mörkare ansikte i motljus
ljusare vid utskriften. Dessutom analyseras ett motiv, t.ex. landskap, nattmotiv eller person, och varje
motiv korrigeras automatiskt med lämpligaste färg, ljusstyrka och kontrast för utskriften.
232
Obs!
• Som standard skrivs foton på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) ut med
autokorrigering.
• Om Ingen korrigering (No correction) har valts skrivs fotona ut utan korrigering.
6. Rödögekorrigering (Red-EyeCorrection)
Välj PÅ (ON) när du vill korrigera röda ögon på porträtt som orsakas av fotografering med blixt.
Beroende på fototypen är det inte säkert att alla röda ögon korrigeras korrekt. Eventuellt kan andra delar
än ögon korrigeras.
233
Språkval
Ändra språket för meddelanden på LCD-skärmen och menyerna.
234
Uppdatering av firmware
Du kan uppdatera enhetens fasta programvara, kontrollera den fasta programvarans version eller ställa in
en meddelandeskärm, en DNS-server och en proxyserver.
Obs!
• Endast Kontrollera aktuell version (Check current version) är tillgängligt när Inaktivera LAN
(Disable LAN) har valts för Ändra LAN (Change LAN) i LAN-inställningar (LAN settings).
• Installera uppdatering (Install update)
Uppdaterar enhetens fasta programvara. Om du trycker på knappen Ja (Yes) startar uppdateringen av
den fasta programvaran. Följ anvisningarna på skärmen för att utföra uppdateringen.
Viktigt!
• När du använder denna funktion ska du kontrollera att enheten är ansluten till Internet.
Obs!
• Om uppdatering av fast programvara inte slutförs ska du kontrollera följande och vidta lämpliga
åtgärder.
• Kontrollera nätverksinställningarna, t.ex. åtkomstpunkten eller routern.
• Om Det går inte att ansluta till servern. (Cannot connect to the server.) visas på LCDskärmen ska du trycka på OK och sedan försöka igen efter en stund.
• Kontrollera aktuell version (Check current version)
Du kan kontrollera aktuell version av fast programvara.
• Uppdatera meddelandeinställning (Update notification setting)
Om PÅ (ON) har valts och uppdateringen av den fasta programvaran är tillgänglig visas skärmen om
uppdatering av fast programvara på LCD-skärmen.
• Inställningar för DNS-server (DNS server setup)
Genomför inställningar för en DNS-server. Välj Automatiska inställningar (Auto setup) eller Manuella
inställningar (Manual setup). Om du väljer Manuella inställningar (Manual setup) ska du följa
anvisningarna på LCD-skärmen för att genomföra inställningarna.
• Inställningar för proxyserver (Proxy server setup)
Genomför inställningar för en proxyserver. Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att genomföra
inställningarna.
235
Kassettinställningar
Genom att registrera pappersstorleken och medietypen för papperet i kassetten kan du förhindra att
enheten skriver ut felaktiga utskrifter genom att visa meddelandet innan utskriften startar när det påfyllda
papperets storlek och medietyp inte överensstämmer med utskriftsinställningen.
Mer information:
Pappersinställning för utskrift
• Registrera kassettpappersinfo (Register cassette paper info)
Registrerar pappersstorleken och medietypen för det papper som du fyller på i kassetten.
Obs!
• När du registrerar pappersstorleken och medietypen visas en skärm där du väljer om
inställningarna ska användas för kopiering. Välj Ja (Yes) för att använda de registrerade
inställningarna för kopiering
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på LCD-skärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren
• Det. felmat. pappersinställn. (Detect paper setting mismatch)
Om du väljer Ja (Yes) kontrollerar enheten om pappersstorleken och medietypen är samma som de
registrerade inställningarna i Registrera kassettpappersinfo (Register cassette paper info). Om
utskrift startas med inställningar som inte stämmer överens, visas ett felmeddelande på LCD-skärmen.
Obs!
• Om Nej (No) är markerat, är Registrera kassettpappersinfo (Register cassette paper info) eller
Detektera kassettåterinsättning (Detect cassette reinsertion) inaktiverat.
• Detektera kassettåterinsättning (Detect cassette reinsertion)
Om du väljer Ja (Yes) detekterar enheten att kassetten är isatt. Registrera pappersstorlek och medietyp
när skärmen Registrera kassettpappersinfo (Register cassette paper info) visas.
236
Återställ inställning
Du kan även återställa inställningarna till standardinställningarna.
• Endast inställn. för webbtjänst (Web service setup only)
Återställer inställningarna för webbtjänsten till standardinställningarna.
• Endast LAN-inställningar (LAN settings only)
Återställer LAN-inställningarna, utom administratörslösenordet som anges i IJ Network Tool, till
standardinställningarna.
• Endast inställningar (Settings only)
Återställer inställningarna, som pappersstorlek och medietyp, till standardinställningarna.
• Info.överföring - endast inställn. (Device info sending setting only)
Återställer endast överföringsinställningarna för enhetsinformation.
• Återställ alla (Reset all)
Återställer alla inställningar på enheten till standardinställningarna. Det administratörslösenord som har
angetts i IJ Network Tool återställs till standardinställningen.
Obs!
• Du kan även återställa följande inställningar till standardinställningar:
• Önskat språk på LCD-skärmen
• Skrivhuvudets aktuella position
237
Om ECO-inställningar
Inställningen gör att du kan använda automatisk dubbelsidig utskrift som standard för att kunna spara
papper och spara ström genom att stänga av/starta enheten automatiskt.
Använda dubbelsidig utskrift
Använda strömsparfunktioner
Använda dubbelsidig utskrift
Gör enligt anvisningarna nedan när du använder dubbelsidig utskrift.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
ECO-inställningar (ECO settings) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
2-sidig utskrift (Two-sided printing setting) och tryck sedan på OK.
4. Använd knappen
för att ändra inställningsalternativ och knappen
för att ändra
inställningen. Tryck på OK för att bekräfta valet.
1. Kopiera (Copy)
Anger att dubbelsidig utskrift ska vara standard.
2. Mallutskrift (Template print)
Anger att dubbelsidig utskrift av mallformulär på enheten ska vara standard.
Obs!
• När du har valt dubbelsidig utskrift visas ikonen
på alla menyer i fönstret HEM
(HOME) eller i inställningsalternativen för dubbelsidig utskrift i alla
utskriftsinställningsfönster.
Använda strömsparfunktioner
Följ instruktionerna nedan när du vill använda strömsparfunktionen.
238
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
ECO-inställningar (ECO settings) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
Energibesparande inställningar (Energy saving settings) och tryck sedan
på OK.
4. Använd knappen
för att ändra inställningsalternativ och knappen
för att ändra
inställningen. Tryck på OK för att bekräfta valet.
1. Autom. avstäng. (Auto power off)
Anger hur lång tid det ska gå innan enheten stängs av automatiskt när den inte används eller
när inga utskrifter har skickats till enheten under en viss tid.
Obs!
• Inställningen Automatisk avstängning kan inte användas du använder enheten via ett
nätverk och nätverksanslutningen är aktiverad.
Du kan kontrollera anslutningsstatus från Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting list)
i Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings) under LAN-inställningar (LAN
settings).
2. Automatisk start (Auto power on)
När PÅ (ON) markeras startas enheten automatiskt när ett skanningskommando från en dator
eller när utskriftsdata skickas till enheten.
239
Om Tyst inställning
Den här funktionen används för att sänka ljudnivån vid drift, till exempel om enheten används nattetid.
Följ anvisningarna nedan för att ange inställningen.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
Tyst inställning (Quiet setting) i fönstret HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Använd knappen
när du vill välja Använd tyst läge (Use quiet mode) och tryck sedan
på OK.
Bekräftelsefönstret visas och ikonen
visas som ikon för menyn Tyst inställning (Quiet setting).
Aktivera inställningen när du vill sänka ljudnivån under utskrift.
Viktigt!
• Drifthastigheten kan bli lägre jämfört med när inställningen Använd inte tyst läge (Do not use
quiet mode) har valts.
• Funktionen kan bli mindre effektiv tillsammans med vissa enhetsinställningar. Vissa ljud,
exempelvis när enheten förbereder utskrift, dämpas inte.
Obs!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på enheten eller från skrivardrivrutinen.
Oberoende av hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder från manöverpanelen
på enheten eller skriver ut och skannar från datorn.
240
Använda enheten med åtkomstpunktläge
Genom att använda enheten som en åtkomstpunkt i en miljö där det saknas trådlös LAN eller andra
åtkomstpunkter, eller genom att använda enheten som tillfällig åtkomstpunkt i en miljö där det finns trådlös
LAN eller en annan åtkomstpunkt, kan du ansluta enheten till en extern enhet, till exempel en dator eller
smarttelefon, så att du kan skriva ut eller skanna från dem.
I det här avsnittet beskrivs hur du aktiverar åtkomstpunktläget, enhetens åtkomstpunktnamn och
säkerhetsinställningen.
Så här aktiverar du åtkomstpunktläget
Skriva ut/skanna med åtkomstpunktläget
Så här avslutar du åtkomstpunktläget
Konfigurera åtkomstpunktläget
Viktigt!
• Innan du använder enheten i åtkomstpunktläge ska du kontrollera enhetens användningsbegränsningar
och sedan aktivera åtkomstpunktläget.
Begränsningar
• Om du använder enheten med åtkomstpunktläget under en längre period rekommenderar vi att du av
säkerhetsskäl ändrar åtkomstpunktlägets standardnamn och standardlösenord.
Så här aktiverar du åtkomstpunktläget
Aktivera åtkomstpunktläget genom att följa anvisningarna nedan.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
4. Använd knapparna
för att välja LAN-inställningar (LAN settings) och tryck på OK.
5. Använd knapparna
för att välja Ändra LAN (Change LAN) och tryck sedan på OK.
6. Använd knapparna
för att välja Åtkomstpunktläge aktivt (Access point mode
active) och tryck sedan på OK.
Åtkomstpunktens aktuella namn (SSID) visas. (När du använder enheten för första gången visas
standardinställningen.)
När enheten detekteras av en extern enhet, till exempel en dator eller smarttelefon, används
åtkomstpunktnamnet (SSID).
241
Obs!
• Du kan visa säkerhetsinställningen genom att trycka på knappen Funktion (Function).
Det lösenord som måste anges vid anslutning från den externa enheten visas också.
• Du kan ange åtkomstpunktens namn (SSID) och säkerhetsinställningarna.
Konfigurera åtkomstpunktläget
7. Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster.
Åtkomstpunktläget aktiveras och enheten kan användas som åtkomstpunkt.
Skriva ut/skanna med åtkomstpunktläget
Skriv ut/skanna med åtkomstpunktläget genom att följa anvisningarna nedan.
1. Anslut en extern enhet, t.ex en dator eller en smarttelefon till enheten via ett trådlöst LAN.
Gör inställningarna för trådlöst LAN med den externa enheten och tilldela sedan namnet på
åtkomstpunkten som specificerats för enheten som en destination.
Obs!
• Mer information om hur du gör inställningar för trådlöst LAN med en extern enhet finns i
enhetens instruktionshandbok.
• Om ett lösenord för WPA2-PSK (AES) är giltig på enheten måste du ange lösenordet för att
ansluta en extern enhet till enheten via trådlöst LAN. Ange lösenordet som har specificerats för
enheten.
2. Starta utskriften eller skanningen från en extern enhet, t.ex. en dator eller en
smarttelefon.
Obs!
• Information om att skriva ut eller skanna från en extern enhet, t.ex. en dator eller en
smarttelefon, via trådlöst LAN finns i enhetens eller programmets användarhandbok.
Så här avslutar du åtkomstpunktläget
I miljöer där enheten vanligtvis ansluts till datorn via trådlös LAN ansluter du enheten till det trådlösa LANnätet genom att följa nedanstående anvisningar, när du är klar med att tillfälligt använda enheten med
åtkomstpunkten.
1. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
2. Välj
Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
242
3. Använd knapparna
för att välja LAN-inställningar (LAN settings) och tryck på OK.
4. Använd knapparna
för att välja Ändra LAN (Change LAN) och tryck sedan på OK.
5. Använd knapparna
för att välja Trådlöst LAN aktivt (Wireless LAN active) och tryck
sedan på OK.
Om du inte använder enheten via trådlös LAN, väljer du Inaktivera LAN (Disable LAN).
Konfigurera åtkomstpunktläget
Ange inställningarna för åtkomstpunktläget genom att följa anvisningarna nedan.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
4. Använd knapparna
för att välja LAN-inställningar (LAN settings) och tryck på OK.
5. Använd knapparna
för att välja Andra inställningar (Other settings) och tryck på
OK.
6. Använd knapparna
för att välja Åtkomstpunktlägesinställningar (Access point
mode settings) och tryck på OK.
Skärmen där du anger åtkomstpunktens namn (SSID) visas.
7. Tryck på OK.
8. Ange åtkomstpunktens namn (upp till 32 tecken).
Ange åtkomstpunktens namn när du använder enheten som en åtkomstpunkt.
9. Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster för att avsluta inmatningen av namnet.
10. Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster för att avsluta inmatningen av
åtkomstpunktens namn.
11. Använd knapparna
för att välja säkerhetsinställningen och tryck sedan på OK.
Inaktivera (Disable)
Avslutar inställningarna för åtkomstpunkten utan att ange säkerhetsinställningarna.
243
WPA2-PSK (AES)
Anger säkerhetsinställningen med WPA2-PSK (AES). Fortsätt till nästa steg när skärmen för att
ange lösenordet visas.
12. Tryck på OK.
13. Ange lösenordet (8 till 10 tecken).
14. Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster för att avsluta inmatningen av
lösenordet.
15. Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster för att avsluta inställningen av
lösenordet.
Obs!
• Om du ändrar enhetens inställning för åtkomstpunktläget ska du också ändra
åtkomstpunktinställningen för den externa enheten, t.ex. en dator eller smarttelefon.
244
Information om nätverksanslutning
Användbar information om nätverksanslutning
245
Användbar information om nätverksanslutning
Fabriksinställningar (nätverk)
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel
När skrivarna har samma namn
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk/Ändra anslutningsmetod från
USB till lokalt nätverk
Skriva ut information om nätverksinställningar
246
Fabriksinställningar (nätverk)
Fabriksinställningar för LAN-anslutning
Alternativ
Fabriksvärdet
Ändra LAN (Change LAN)
Inaktivera LAN (Disable LAN)
SSID
BJNPSETUP
Kommunikationsläge (Communication mode)
Infrastruktur (Infrastructure)
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN security)
Inaktivera (Disable)
IP-adress (IP address) (IPv4)
Automatiska inställningar (Auto setup)
IP-adress (IP address) (IPv6)
Automatiska inställningar (Auto setup)
Ange skrivarnamn (Set printer name)*
XXXXXXXXXXXX
Aktivera/inaktivera IPv6 (Enable/disable IPv6)
Aktivera (Enable)
Aktivera/inaktivera WSD (Enable/disable WSD)
Aktivera (Enable)
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
1 minut (1 minute)
Aktivera/inaktivera Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Aktivera (Enable)
Tjänstnamn (Service name)
Canon MG5600 series
LPR-protokollinställning (LPR protocol setting)
Aktivera (Enable)
PictBridge-kommunikation (PictBridge communication)
Aktivera (Enable)
DRX-inställning för trådlöst LAN (Wireless LAN DRX setting) Aktivera (Enable)
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
* De fabriksinställda värdena kan variera mellan olika enheter. Du kan kontrollera värdet för den aktuella
inställningen via enhetens manöverpanel.
LAN-inställningar
Fabriksvärden för åtkomstpunktläget
Alternativ
SSID (åtkomstpunktnamn)
Fabriksvärdet
XXXXXX-MG5600series
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN security) WPA2-PSK (AES)
Lösenord (Password)
Enhetens serienummer
(XXXXXX är de sex sista siffrorna i enhetens MAC-adress.)
247
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel
Anslut enheten till datorn med en USB-kabel enligt bilden nedan. USB-porten sitter på enhetens baksida.
248
När skrivarna har samma namn
När skrivaren identifieras kan flera skrivare med samma namn i visas resultatfönstret. På skärmen visas
skrivarens namn med MAC-adressen infogad på slutet av namnet, eller med det skrivarnamn som har
angetts av Bonjour.
Välj en skrivare genom att kontrollera MAC-adressen, det Bonjourdefinierade namnet på skrivaren eller
skrivarens serienummer och jämföra med motsvarande uppgift i resultatfönstret.
Obs!
• Det kanske inte visas något serienummer på detekteringsskärmen.
Du kan kontrollera skrivarens MAC-adress genom att skriva ut information om nätverksinställningar med
hjälp av skrivarens manöverpanel.
Skriva ut information om nätverksinställningar
Du kan dessutom kontrollera information om nätverksinställningarna på skrivarens LCD-skärm. Välj
Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting list) från Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings)
i LAN-inställningar (LAN settings) under Enhetsinställningar (Device settings) och markera de
alternativ som visas på LCD-skärmen.
LAN-inställningar
249
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk/Ändra
anslutningsmetod från USB till lokalt nätverk
Om du vill ansluta datorn till enheten via LAN eller ändra anslutningsmetoden mellan enheten och datorn
från USB till LAN gör du konfigurationen enligt instruktionerna på vår webbplats.
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk
Om du vill ansluta datorn till enheten med LAN utför du konfigurationen enligt instruktionerna på vår
webbplats.
Ändra anslutningsmetoden från USB till LAN
Om du vill ändra anslutningsmetoden till LAN när du använder enheten med USB-anslutning utför du
konfigurationen igen enligt instruktionerna på vår webbplats och väljer Ändra anslutningsmetod
(Change Connection Method).
250
Skriva ut information om nätverksinställningar
Du kan skriva ut enhetens aktuella nätverksinställningar från manöverpanelen på enheten.
Viktigt!
• Dokumentet innehåller viktig information om din dator. Ta väl hand om det.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Lägg i ett ark vanligt papper i A4- eller Letter-format.
3. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Menyskärmen visas.
4. Välj
Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
5. Använd knapparna
för att välja LAN-inställningar (LAN settings) och tryck på OK.
6. Använd knapparna
för att välja Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings)
och tryck sedan på OK.
7. Använd knapparna
för att välja Skriv ut LAN-info (Print LAN details) och tryck sedan
på OK.
8. Använd knapparna
för att välja Ja (Yes) och tryck sedan på OK för att börja skriva ut.
Information om enhetens nätverksinställningar skrivs ut.
Följande information om enhetens nätverksinställningar skrivs ut.
Alternativ
Förklaringar av alternativet
Inställning
Trådlöst lokalt nätverk
Trådlöst lokalt nätverk
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Anslutning (Connection)
Anslutningsstatus
Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
MAC-adress (MAC Address)
MAC-adress (MAC Address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
SSID
SSID
SSID för trådlöst lokalt nätverk/SSID för
åtkomstpunktläget
Lösenord
Lösenord
Lösenord för åtkomstpunktläget (8–10
alfanumeriska tecken)
Kommunikationsläge
(Communication Mode)
Kommunikationsläge
(Communication Mode)
Infrastruktur/Åtkomstpunktläge
Kanal *1
Kanal
XX (1–13)
251
Kryptering (Encryption)
Metod för kryptering
ingen (none)/WEP/TKIP/AES
WEP-nyckellängd (WEP Key
Length)
WEP-nyckellängd (WEP Key
Length)
Inaktiv (Inactive)/128/64
Autentisering (Authentication)
Metod för autentisering
ingen (none)/auto/öppen (open)/delad
(shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK
Signalstyrka (Signal Strength)
Signalstyrka (Signal Strength)
0–100 [%]
TCP/IP-version (TCP/IP Version) TCP/IP-version (TCP/IP
Version)
IPv4 och IPv6/IPv4
IP-adress för IPv4 (IPv4 IP
Address)
Vald IP-adress (IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
IPv4-standardgateway (IPv4
Standardgateway (IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
Nätmask
Nätmask
XXX.XXX.XXX.XXX
IP-adress för IPv6 (IPv6 IP
Vald IP-adress (IPv6)
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway)
Address) *2
IPv6-standardgateway (IPv6
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Standardgateway (IPv6)
Default Gateway) *2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Nätprefixlängd *2
Nätprefixlängd
XXX
IPsec *3
IPsec-inställning
Aktiv (Active)
Säkerhetsprotokoll *3
Metod för säkerhetsprotokoll
ESP/ESP & AH/AH
Trådlöst LAN DRX (Wireless
Ojämn mottagning (trådlöst
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
LAN DRX)
LAN)
Andra inställningar (Other
Settings)
Andra inställningar
-
Skrivarnamn (Printer Name)
Skrivarnamn
Skrivarnamn (upp till 15 alfanumeriska
tecken)
WSD
WSD-inställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
WSD-tidsgräns (WSD Timeout)
Tidsgräns
1/5/10/15/20 [min]
LPR-protokoll (LPR Protocol)
LPR-protokollinställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Bonjour
Bonjour-inställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour
Service Name)
Bonjour-tjänstnamn
Bonjour-tjänstnamn (upp till 52
alfanumeriska tecken)
PictBridge-komm. (PictBridge
Commun.)
PictBridge-kommunikation
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
DNS-server (DNS Server)
Hämtar DNS-server
automatiskt
Auto/Manuellt (Manual)
252
Primär server (Primary Server)
Primär serveradress
XXX.XXX.XXX.XXX
Sekundär server (Secondary
Server)
Sekundär serveradress
XXX.XXX.XXX.XXX
Proxyserver (Proxy Server)
Proxyserverinställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Proxyport (Proxy Port)
Anger proxyport
1 till 65535
Proxyadress
Proxyadress
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
*1 Beror på landet eller området där du köpte produkten. Någon av kanalerna 1–11 skrivs ut.
*2 Nätverkets status skrivs endast ut när IPv6 är aktiverat.
*3 Nätverkets status skrivs endast ut om IPv6 och IPsec-inställningen har aktiverats.
253
Om nätverkskommunikation
Ändra och bekräfta nätverksinställningar
Bilaga om nätverkskommunikation
254
Ändra och bekräfta nätverksinställningar
IJ Network Tool
Skärmen Canon IJ Network Tool
Menyer i Canon IJ Network Tool
Ändra inställningar på fliken Trådlös LAN
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info
Ändra inställningar på fliken Kablat LAN
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord
Övervaka status för trådlöst LAN
Initiera nätverksinställningarna på enheten
Visa ändrade inställningar
255
IJ Network Tool
IJ Network Tool är ett verktyg som du kan använda för att visa och ändra enhetens nätverksinställningar.
Den installeras när enheten konfigureras.
Viktigt!
• Om du vill använda enheten via ett nätverk ska du se till att du har all nödvändig utrustning för
anslutningstypen, till exempel en kopplingspunkt eller en nätverkskabel.
• Starta inte IJ Network Tool under en utskrift.
• Skriv inte ut medan IJ Network Tool körs.
• Om brandväggen i ditt säkerhetsprogram är aktiverad kanske ett meddelande visas om att Canonprogrammet försöker ansluta till nätverket. Om varningsmeddelandet visas ska du ställa in
säkerhetsprogrammet så att det alltid tillåter åtkomst.
Starta IJ Network Tool
1. Välj Program (Applications) i menyn Gå (Go) i Finder. Dubbelklicka på Canon Utilities
> IJ Network Tool och dubbelklicka sedan på ikonen CanonIJ Network Tool.
Beroende på vilken skrivare som används, har ett administratörslösenord redan angetts för skrivaren när
den köptes. När du ändrar nätverksinställningarna krävs verifiering med administratörslösenordet.
Mer information:
Om administratörslösenordet
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du ändrar administratörslösenordet.
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord
256
Skärmen Canon IJ Network Tool
I det här avsnittet beskrivs de alternativ som visas i fönstret Canon IJ Network Tool.
1. Hjälpprogram (Utilities)
Ändrar enhetens inställningar.
Markera om du vill ändra inställningarna för nätverksnamn (SSID).
Inställningar (Setup)
Konfigurerar enheten.
Om du konfigurerar enheten helt från början ansluter du datorn till enheten med medföljande USBkabel.
2. Skrivare: (Printers:)
Skrivarens namn, typ och anslutningsmål visas.
Den valda skrivaren kan konfigureras eller modifieras.
3. Uppdatera (Update)
Söker efter skrivaren igen. Klicka på den här knappen om skrivaren inte visas.
Viktigt!
• Om skrivarens nätverksinställningar ska kunna ändras med hjälp av IJ Network Tool måste
skrivaren vara ansluten via LAN.
• Om en skrivare i ett nätverk inte hittas ska du se till att skrivaren är påslagen och sedan klicka på
Uppdatera (Update). Skrivarsökningen kan ta flera minuter. Om skrivaren fortfarande inte hittas
ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel och klickar sedan på Uppdatera (Update).
• Om skrivaren används från en annan dator visas ett fönster med information om detta.
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Uppdatera (Refresh) på menyn Innehåll (View).
257
4. Konfiguration... (Configuration...)
Aktiverat när Hjälpprogram (Utilities) är valt. Klicka för att visa fönstret Konfiguration (Configuration)
så att du kan konfigurera inställningarna för vald skrivare.
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Konfiguration... (Configuration...) på menyn
Inställningar (Settings).
258
Menyer i Canon IJ Network Tool
I det här avsnittet beskrivs menyerna i Canon IJ Network Tool.
1. Menyn Canon IJ Network Tool
Om Canon IJ Network Tool (About Canon IJ Network Tool)
Visar aktuell version av programmet.
Avsluta Canon IJ Network Tool (Quit Canon IJ Network Tool)
Avslutar IJ Network Tool.
2. Menyn Innehåll (View)
Status
Visar fönstret Status för att bekräfta skrivarens anslutningsstatus samt status för den trådlösa
kommunikationen.
I åtkomstpunktläget är det här alternativet nedtonat och du kan inte kontrollera skrivarens
anslutningsstatus.
Uppdatera (Refresh)
Uppdaterar och visar innehållet i Skrivare: (Printers:).
Viktigt!
• Om skrivarens nätverksinställningar ska kunna ändras med hjälp av IJ Network Tool måste
skrivaren vara ansluten via LAN.
• Om en skrivare i ett nätverk inte hittas ska du se till att skrivaren är påslagen och sedan välja
Uppdatera (Refresh). Skrivarsökningen kan ta flera minuter. Om skrivaren fortfarande inte hittas
ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel och väljer sedan Uppdatera (Refresh).
• Om skrivaren används från en annan dator visas ett fönster med information om detta.
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Uppdatera (Update) i fönstret Canon IJ Network Tool.
Nätverksinformation (Network Information)
Öppnar fönstret Nätverksinformation (Network Information) som visar skrivarens
nätverksinställningar.
3. Menyn Inställningar (Settings)
Konfiguration... (Configuration...)
Visar fönstret Konfiguration (Configuration) så att du kan konfigurera inställningarna för vald
skrivare.
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Konfiguration... (Configuration...) i fönstret Canon IJ
Network Tool.
259
Underhåll... (Maintenance...)
Öppnar fönstret Underhåll (Maintenance) där du kan återställa skrivarens nätverksinställningar till
fabriksinställningarna.
Konfigurera skrivarens trådlösa LAN... (Set up printer's wireless LAN...)
Du kan ändra åtkomstpunktlägets inställningar. Ange inställningarna genom att följa anvisningarna
på skärmen.
Om du ändrar inställningen Krypteringsmetod: (Encryption Method:) och inställningen
Lösenord: (Password:) på skärmen Konfigurera skrivarens trådlösa LAN (Set up printer's
wireless LAN), används de ändrade inställningarna i skrivarinställningarna.
Obs!
• Du kan endast använda den här funktionen om du använder en dator som kan anslutas till det
trådlösa LAN-nätverket.
4. Menyn Hjälp (Help)
Anvisningar (Instructions)
Visar denna handbok.
260
Ändra inställningar på fliken Trådlös LAN
Om du vill ändra skrivarens inställningar för trådlösa nätverk ansluter du skrivaren till datorn tillfälligt med en
USB-kabel. Om du ändrar datorns inställningar för trådlösa nätverk utan att använda USB-anslutning
kanske datorn inte kan kommunicera med enheten efter att inställningarna har ändrats.
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
• Om du vill ändra inställningarna på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) ska du aktivera skrivarens
inställningar för trådlöst nätverk (LAN).
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
När skrivaren är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du välja skrivaren med USB som
visas i kolumnen Ansluten till (Connected to).
3. Klicka på knappen Konfiguration... (Configuration...).
4. Klicka på knappen Trådlös LAN (Wireless LAN).
5. Ändra eller bekräfta inställningarna.
Klicka på OK efter att du har ändrat konfigurationen. Ett bekräftelsefönster visas innan inställningarna
skickas till skrivaren. Om du klickar på OK skickas inställningarna till skrivaren och fönstret Skickade
inställningar (Transmitted Settings) visas.
1. Nätverkstyp: (Network Type:)
Visar att trådlöst LAN-läge är valt för närvarande.
AirPort-nätverk (Infra) (AirPort Network (Infra))
Ansluter skrivaren till det trådlösa nätverket via en kopplingspunkt.
261
Åtkomstpunktläge (Access point mode)
Ansluter externa trådlösa kommunikationsenheter (t.ex. datorer smarttelefoner eller
surfplattor) till skrivaren och använder den som kopplingspunkt.
Obs!
• Om Åtkomstpunktläge (Access point mode) visas på Nätverkstyp: (Network Type:) går
det inte att ändra inställningarna på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) eller
Administratörslösenord (Admin Password).
• Du kan utföra inställningen från Konfigurera skrivarens trådlösa LAN... (Set up printer's
wireless LAN...) i menyn Inställningar (Settings) när du använder skrivaren i
åtkomstpunktläge.
Beroende på vilken skrivare som används kan du ändra inställningarna från manöverpanelen.
2. Nätverk (SSID): (Network (SSID):)
Namnet (SSID) på det trådlösa LAN-nätverk som används visas.
I åtkomstpunktläget visas skrivarens åtkomstpunktnamn (SSID).
Obs!
• Ange samma SSID som konfigurerats för kopplingspunkten. Ett SSID är skiftkänsligt.
3. Sök... (Search...)
Fönstret Kopplingspunkter (Access Points) visas så att du kan välja en åtkomstpunkt att
ansluta till.
Fönstret Kopplingspunkter (Access Points)
Obs!
• När IJ Network Tool körs över ett nätverk är knappen nedtonad och kan inte väljas. Anslut
skrivaren och datorn tillfälligt med en USB-kabel för att ändra inställningarna.
4. Krypteringsmetod: (Encryption Method:)
Välj den krypteringsmetod som används i det trådlösa nätverket.
Viktigt!
• Om krypteringstyperna för kopplingspunkten, skrivaren och datorn inte matchar varandra kan
skrivaren inte kommunicera med datorn. Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn
efter att skrivarens krypteringstyp har ändrats ska du se till att krypteringstyperna för datorn
och kopplingspunkten matchar den som ställts in för skrivaren.
• Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med säkerhetsfunktioner finns det risk för
att obehöriga får åtkomst till data, t.ex. personlig information.
Använd inte (Do Not Use)
Välj detta alternativ om du vill inaktivera kryptering.
Använd lösenord (WEP) (Use Password (WEP))
Du kan kryptera överföringar med en WEP-nyckel som du anger.
Om inget nätverkslösenord har angetts (WEP) öppnas fönstret WEP-info (WEP Details)
automatiskt. Om du vill ändra de WEP-inställningar som angetts tidigare klickar du på
Konfiguration... (Configuration...) för att visa det fönstret.
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP
262
Använd WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2)
Du kan kryptera överföringar med en nätverksnyckel som du anger.
Säkerheten är högre än med WEP.
Om ingen nätverksnyckel har angetts öppnas fönstret Bekräftelse av verifieringstyp
(Authentication Type Confirmation) automatiskt. Om du vill ändra inställningarna för
nätverksnyckel klickar du på Konfiguration... (Configuration...) för att visa skärmen WPA-/
WPA2-info (WPA/WPA2 Details).
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info
5. Konfiguration... (Configuration...)
Fönstret med detaljerad information visas. Nätverkslösenordet (WEP) eller den WPA/WPA2nyckel som valts i Krypteringsmetod: (Encryption Method:) kan bekräftas och ändras.
Mer information om WEP-inställningar:
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP
För mer information om WPA-/WPA2-inställningar:
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info
6. TCP/IP-inställning: (TCP/IP Setting:)
Ställer in skrivarens IP-adress som ska användas i nätverket. Ange ett värde som passar i
nätverksmiljön.
Hämta IP-adress automatiskt (Get IP address automatically)
Välj detta alternativ för att använda en IP-adress som tilldelas automatiskt av en DHCPserver. DHCP-serverfunktionen måste vara aktiverad på nätverksroutern eller
kopplingspunkten.
Använd följande IP-adresser (Use following IP address)
Välj det här alternativet om det inte finns någon DHCP-serverfunktion i den miljö där du
använder skrivaren eller om du vill använda en viss IP-adress eller en fast IP-adress.
• Fönstret Kopplingspunkter (Access Points)
1. Lista över upptäckta kopplingspunkter: (Detected Access Points:)
Signalstyrkan från kopplingspunkten, krypteringstyp, namnet på kopplingspunkten och radiokanalen
kan bekräftas.
263
Viktigt!
• Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med säkerhetsfunktioner finns det risk för
att obehöriga får åtkomst till data, t.ex. personlig information.
Obs!
• Signalstyrkan anges som följer.
: Bra
: Normal
: Dålig
• Krypteringstypen anges som följer.
Tom: Ingen kryptering
WEP: WEP är inställt
WPA/WPA2: WPA/WPA2 har konfigurerats
2. Uppdatera (Refresh)
Klicka här för att uppdatera listan över kopplingspunkter om du inte hittar målkopplingspunkten.
Om målkopplingspunkten är inställd på slutet nätverk (stealth-läge) klickar du på Avbryt (Cancel)
för att återgå till det föregående fönstret och ange nätverksnamnet SSID i Nätverk (SSID) (Network
(SSID)).
Obs!
• Kontrollera att kopplingspunkten är aktiverad.
3. Ange (Set)
Klicka för att ange nätverksnamnet (SSID) i Nätverk (SSID): (Network (SSID):) på fliken Trådlös
LAN (Wireless LAN).
Obs!
• Fönstret WEP-info (WEP Details) eller fönstret WPA-/WPA2-info (WPA/WPA2 Details)
visas om den valda kopplingspunkten är krypterad. Då anger du samma
krypteringsinställningar som ställts in för kopplingspunkten.
• Kopplingspunkter som inte kan användas av enheten (inklusive de som konfigurerats för olika
krypteringsmetoder) visas nedtonade och kan inte ändras.
264
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Om du vill ändra skrivarens inställningar för trådlösa nätverk ansluter du skrivaren till datorn tillfälligt med en
USB-kabel. Om du ändrar datorns inställningar för trådlösa nätverk utan att använda USB-anslutning
kanske datorn inte kan kommunicera med enheten efter att inställningarna har ändrats.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
När skrivaren är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du välja skrivaren med USB som
visas i kolumnen Ansluten till (Connected to).
3. Klicka på knappen Konfiguration... (Configuration...).
4. Klicka på knappen Trådlös LAN (Wireless LAN).
5. Markera Använd lösenord (WEP) (Use Password (WEP)) i Krypteringsmetod:
(Encryption Method:) och klicka på Konfiguration... (Configuration...).
Fönstret WEP-info (WEP Details) visas.
6. Ändra eller bekräfta inställningarna.
Om du ändrar lösenordet (WEP-nyckeln) måste du göra samma ändring för åtkomstpunktens lösenord
(WEP-nyckel).
1. Lösenord (WEP-nyckel): (Password (WEP Key):)
Ange samma nyckel som ställts in för kopplingspunkten.
Antalet tecken och den teckentyp som kan anges varierar beroende på en kombination av
nyckellängden och nyckelformatet.
Nyckellängd (Key Length)
64-bit (64 bit) 128-bit (128 bit)
Nyckelformat (Key Format) ASCII
5 tecken
265
13 tecken
Hexadecimal (Hex) 10 siffror
26 siffror
2. Nyckellängd: (Key Length:)
Välj 64-bit (64 bit) eller 128-bit (128 bit).
3. Nyckelformat: (Key Format:)
Välj ASCII eller Hex.
4. Nyckel-ID: (Key ID:)
Välj det nyckel-ID (index) som ställts in för kopplingspunkten.
Obs!
• När skrivaren är ansluten till en AirPort-basstation via ett LAN:
När skrivaren är ansluten till en AirPort-basstation via ett LAN bekräftar du inställningarna i
Trådlös säkerhet (Wireless Security) i AirPort-verktyget (AirPort Utility).
• Välj 64 bitar (64 bit) om du har valt WEP 40 bitar (WEP 40 bit) som nyckellängd i
AirPort-basstationen.
• Välj 1 för Nyckel-ID: (Key ID:). Annars kommer inte datorn att kunna kommunicera med
skrivaren via åtkomstpunkten.
5. Verifiering: (Authentication:)
Välj den autentiseringsmetod som ska användas för att verifiera skrivarens åtkomst till
kopplingspunkten.
I vanliga fall väljer du Auto. Om du vill ange metod manuellt väljer du Öppet system (Open
System) eller Delad nyckel (Shared Key) enligt inställningen för åtkomstpunkten.
7. Klicka på OK.
Viktigt!
• Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn efter att skrivarens krypteringstyp har ändrats
ska du se till att krypteringstyperna för datorn och kopplingspunkten matchar den som ställts in för
skrivaren.
266
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Om du vill ändra skrivarens inställningar för trådlösa nätverk ansluter du skrivaren till datorn tillfälligt med en
USB-kabel. Om du ändrar datorns inställningar för trådlösa nätverk utan att använda USB-anslutning
kanske datorn inte kan kommunicera med enheten efter att inställningarna har ändrats.
Exempelbilderna i det här avsnittet hänvisar till detaljerade WPA-inställningar.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
När skrivaren är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du välja skrivaren med USB som
visas i kolumnen Ansluten till (Connected to).
3. Klicka på knappen Konfiguration... (Configuration...).
4. Klicka på knappen Trådlös LAN (Wireless LAN).
5. Välj Använd WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2) som Krypteringsmetod: (Encryption
Method:) och klicka på Konfiguration... (Configuration...).
6. Ange lösenordsfrasen och klicka sedan på OK.
1. Lösenordsfras: (Passphrase:)
Ange lösenordsfrasen för kopplingspunkten. Lösenordsfrasen är en sträng på 8 till 63
alfanumeriska tecken eller ett 64-siffrigt hexadecimalt värde.
Om du inte känner till lösenordsfrasen för kopplingspunkten kan du titta i handboken som
medföljde kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren.
2. Dynamisk krypteringstyp: (Dynamic Encryption Type:)
Den dynamiska krypteringsmetoden väljs automatiskt som antingen TKIP (grundkryptering) eller
AES (säker kryptering).
Viktigt!
• Om Auto inte visas i Dynamisk krypteringstyp: (Dynamic Encryption Type:) väljer du antingen
TKIP (grundkryptering) (TKIP(Basic Encryption)) eller AES (säker kryptering) (AES(Secure
Encryption)).
267
• Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn efter att skrivarens krypteringstyp har ändrats
ska du se till att krypteringstyperna för datorn och kopplingspunkten matchar den som ställts in för
skrivaren.
Obs!
• Den här enheten har stöd för WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) och WPA2-PSK (WPA2Personal).
268
Ändra inställningar på fliken Kablat LAN
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
• Om du vill ändra inställningarna på fliken Kablat LAN (Wired LAN) ska du aktivera skrivarens
inställningar för kablat LAN.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Klicka på knappen Konfiguration... (Configuration...).
4. Klicka på knappen Kablat LAN (Wired LAN).
5. Ändra eller bekräfta inställningarna.
Klicka på OK efter att du har ändrat konfigurationen. Ett bekräftelsefönster visas innan inställningarna
skickas till skrivaren. Om du klickar på OK skickas inställningarna till skrivaren och fönstret Skickade
inställningar (Transmitted Settings) visas.
1. TCP/IP-inställning: (TCP/IP Setting:)
Ställer in skrivarens IP-adress som ska användas i nätverket. Ange ett värde som passar i
nätverksmiljön.
Hämta IP-adress automatiskt (Get IP address automatically)
Välj detta alternativ för att använda en IP-adress som tilldelas automatiskt av en DHCPserver. DHCP-serverfunktionen måste vara aktiverad på routern.
Använd följande IP-adresser (Use following IP address)
Välj det här alternativet om det inte finns någon DHCP-serverfunktion i den miljö där du
använder skrivaren eller om du vill använda en viss IP-adress eller en fast IP-adress.
269
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord
Obs!
• Det går inte att ändra inställningarna när åtkomstpunktläget används.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Klicka på knappen Konfiguration... (Configuration...).
4. Klicka på knappen Administratörslösenord (Admin Password).
Fliken Administratörslösenord (Admin Password) visas.
5. Ändra eller bekräfta inställningarna.
1. Använd administratörslösenord (Use admin password)
Ange ett administratörslösenord med behörighet att konfigurera och ändra detaljerade
inställningar. När du vill använda funktionen markerar du kryssrutan och anger ett lösenord.
Viktigt!
• Lösenordet bör bestå av alfanumeriska tecken och inte vara längre än 32 tecken. Lösenordet
är skiftkänsligt. Glöm inte det lösenord du anger.
2. Lösenord: (Password:)
Ange lösenordet.
3. Bekräfta lösenord: (Password Confirmation:)
Ange lösenordet igen för att bekräfta det.
6. Klicka på OK.
270
Ett bekräftelsefönster visas innan inställningarna skickas till skrivaren. Om du klickar på OK skickas
inställningarna till skrivaren och fönstret Skickade inställningar (Transmitted Settings) visas.
Fönstret Ange lösenord (Enter Password)
Följande fönster visas om ett administratörslösenord har ställts in för en skrivare.
• Administratörslösenord (Admin Password)
Ange det administratörslösenord som har konfigurerats. Av säkerhetsskäl visas inte lösenordet när du
skriver in det.
Viktigt!
• Om du glömmer administratörslösenordet kan du initiera skrivaren för att återställa lösenordet till
fabriksinställningen.
• OK
Klicka här när du har angett administratörslösenordet.
• Avbryt (Cancel)
Objektet återförs till listan över identifierade skrivare. Om du anger fel administratörslösenord kan du
inte använda skrivaren.
271
Övervaka status för trådlöst LAN
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
• Du kan inte övervaka nätverksstatus när du använder enheten via ett kablat LAN.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Välj Status i menyn Innehåll (View).
Du kan kontrollera skrivarens status och anslutningsprestanda på fliken Status.
1. Signalnivå: (Signal Level:)
Anger styrkan på signalen som tas emot av skrivaren. Anges med ett värde mellan 0 och
100 procent.
2. Länkkvalitet: (Link Quality:)
Anger signalstyrkan exklusive brus och störningar under kommunikationen. Anges med ett värde
mellan 0 och 100 procent.
Viktigt!
• Om det angivna värdet är lågt kan du flytta skrivaren närmare den trådlösa nätverksenheten.
3. Avancerad mätning... (Advanced Measurement...)
Klicka för att kontrollera prestanda för anslutningen mellan skrivaren och åtkomstpunkten. Följ
anvisningarna på skärmen för att mäta och visa statusen. Mätningen kan ta några minuter.
När
visas i Anslutningsprestanda mellan skrivaren och kopplingspunkten: (Connection
performance between the printer and the access point:) kan skrivaren kommunicera med
åtkomstpunkten. Annars läser du kommentarerna som visas och använder hjälpen för att förbättra
kommunikationslänkens status och klickar sedan på Ommätning (Remeasurement).
• Kontrollera att skrivaren och kopplingspunkten är placerade inom det rekommenderade
området för anslutningen och att det inte finns några hinder mellan dem.
• Kontrollera att avståndet mellan skrivaren och kopplingspunkten inte är för långt.
Flytta enheterna närmare varandra om det är för långt (inom 50 m/164 fot).
• Kontrollera att det inte står något i vägen mellan skrivaren och kopplingspunkten.
272
Trådlös kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta ha dålig kvalitet. Flytta på
enheterna så att problemen försvinner.
• Kontrollera att det inte finns några enheter som kan ge upphov till radiostörningar i närheten
av skrivaren och kopplingspunkten.
Den trådlösa kommunikationen kan använda samma frekvensband som mikrovågsugnar och
andra enheter som kan ge upphov till radiostörningar. Försök placera skrivaren och
kopplingspunkten långt från den typen av enheter.
• Kontrollera om kopplingspunktens radiokanal är för nära radiokanalen för någon annan
kopplingspunkt i närheten.
Om kopplingspunktens radiokanal är för nära radiokanalen för någon annan kopplingspunkt i
närheten kan anslutningens prestanda bli instabil. Använd en radiokanal som inte störs av
andra kopplingspunkter.
• Kontrollera att skrivaren och kopplingspunkten är riktade mot varandra.
Anslutningens prestanda kan variera beroende på hur de trådlösa enheterna är riktade.
Förbättra anslutningens prestanda genom att placera kopplingspunkten och skrivaren i en
annan riktning.
• Kontrollera att andra datorer inte har åtkomst till skrivaren.
Om mätningsresultatet visar
ska du kontrollera att andra datorer inte har åtkomst till
skrivaren.
Om
ändå visas, även om du har följt anvisningarna ovan, avslutar du mätningen, startar om IJ
Network Tool och gör om mätningen.
Obs!
• Om det finns meddelanden i Total nätverksprestanda: (Overall Network Performance:)
flyttar du enheten och åtkomstpunkten enligt anvisningarna för att förbättra prestandan.
273
Initiera nätverksinställningarna på enheten
Viktigt!
• Observera att alla enhetens nätverksinställningar raderas vid en initiering och att det inte är säkert att
du kan skriva ut eller scanna från en dator i nätverket när du har gjort en initiering. För att använda
enheten via nätverket ska du konfigurera enheten enligt instruktionerna på vår webbplats.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Välj Underhåll... (Maintenance...) i menyn Inställningar (Settings).
1. Inställningsinitiering (Setting Initialization)
Initiera (Initialize)
Återställer alla nätverksinställningar på skrivaren till fabriksinställningarna.
4. Klicka på Initiera (Initialize).
Fönstret Inställningsinitiering (Setting Initialization) visas.
Klicka på OK för att initiera skrivarens nätverksinställningar. Stäng inte av skrivaren under initieringen.
Klicka på OK när initieringen är slutförd.
Om enheten initieras via trådlöst LAN avbryts den aktuella anslutningen när initieringen har slutförts.
Konfigurera därför enheten enligt instruktionerna på vår webbplats.
Obs!
• När du har initierat LAN-inställningarna kan du ändra skrivarens nätverksinställningar med hjälp av IJ
Network Tool via en USB-anslutning. Om nätverksinställningarna ska kunna ändras med hjälp av
Canon IJ Network Tool måste trådlös LAN aktiveras först.
274
Visa ändrade inställningar
Fönstret Bekräfta (Confirmation) visas när du ändrar skrivarens inställningar i fönstret Konfiguration
(Configuration). När du klickar på OK i fönstret Bekräfta (Confirmation) visas följande fönster för att
bekräfta de ändrade inställningarna.
1. Inställningar: (Settings:)
En lista över ändringar gjorda i fönstret Konfiguration (Configuration) visas.
275
Bilaga om nätverkskommunikation
Använda kortplatsen i ett nätverk
Tekniska termer
Begränsningar
276
Använda kortplatsen i ett nätverk
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Ansluta kortplatsen som nätverksenhet
Begränsningar för användning av en kortplats via ett nätverk
Ansluta kortplatsen som nätverksenhet
Kortplatsen måste vara ansluten för att kunna användas via ett nätverk.
Följ anvisningarna nedan för att ansluta kortplatsen som nätverksenhet.
1. Sätt i minneskortet i enhetens kortplats.
2. Kontrollera den aktuella skrivarens namn.
Du kan kontrollera den aktuella skrivarens namn på skrivarens LCD-skärm.
3. Gå till Finder och klicka på menyn Gå (Go) och sedan på Anslut till server (Connect to
Server).
4. Skriv "smb://xxxxxxxxxxxx/canon_memory/" och klicka sedan på Anslut (Connect).
Om den aktuella skrivarens namn t.ex. är "123ABC000000" ska du skriva "smb://123ABC000000/
canon_memory/".
5. Se till att kortplatsen är ansluten.
När kortplatsen har konfigurerats visas följande ikon på skrivbordet eller i fönstret Dator (Computer)
på menyn Gå (Go) i Finder.
Obs!
• Verifieringsskärmen kan visas. Om den visas behöver du inte ange lösenordet.
• Om du inte kan konfigurera kortplatsen med ovanstående metod anger du IP-adressen till
enheten istället för den aktuella skrivarens namn och försöker igen. Till exempel "smb://
192.168.1.1/canon_memory/". Om du konfigurerar kortplatsen med IP-adressen måste du
konfigurera om den när enhetens IP-adress ändras.
277
Begränsningar för användning av en kortplats via ett nätverk
• Du kan inte skriva data till ett minneskort på kortplatsen via ett nätverk. Du kan endast läsa data från
ett minneskort.
• Kortplatsen kan delas av flera datorer om enheten är ansluten till ett nätverk. Flera datorer kan läsa
filer från ett minneskort på kortplatsen samtidigt.
• Om datorn tillhör en domän kanske inte kortplatsen kan anslutas som nätverksenhet.
• Om minneskortet innehåller stora filer kan det orsaka hög trafik till minneskortet. Det kan medföra att
minneskortet fungerar långsamt eller inte alls. Använd efter att lampan Åtkomst (Access) på enheten
lyser.
• När du ansluter till nätverksenheten för kortplatsen över nätverket kan det hända att filnamn som
innehåller åtta eller färre små bokstäver (exklusive filtillägget) visas med stora bokstäver.
Filnamnet "abcdefg.doc" kan t.ex. visas som "ABCDEFG.DOC", och filnamnet "AbcdeFG.doc" visas
på samma sätt.
Filnamnen kan visas på detta sätt, men har egentligen inte fått nya namn.
• Avaktivera funktionen för att skriva filer på ett minneskort från datorn om du vill läsa filerna från ett
minneskort över ett nätverk.
278
Tekniska termer
I det här avsnittet förklaras en del av de tekniska termer som används i handboken.
A
B
C
D
F
I
K
L
M
N
P
R
S
T
U
W
A
• Kopplingspunkt (Access Point)
En trådlös mottagare eller basstation som tar emot och sänder information från trådlösa klienter/
enheten. Krävs i infrastrukturnätverk.
• Åtkomstpunktläge
Enheten används som kopplingspunkt för att ansluta till externa trådlösa kommunikationsenheter
(t.ex. datorer, smarttelefoner eller surfplattor) i miljöer där det inte finns tillgång till en åtkomstpunkt
eller en trådlös nätverksrouter. Du kan ansluta upp till 5 kommunikationsenheter till enheten när den
är i åtkomstpunktläge.
• Ad hoc
Inställning på klientdatorer och enheten som aktiverar så kallad peer-to-peer-kommunikation, vilket
medför att alla klienter med samma SSID/nätverksnamn kan kommunicera direkt med varandra.
Ingen kopplingspunkt krävs. Den här enheten har inte stöd för ad hoc-kommunikation.
• Administratörslösenord
Administratörslösenord i IJ Network Tool som begränsar åtkomst för nätverksanvändare. Lösenordet
måste anges för att komma åt skrivaren och ändra skrivarens inställningar.
• AES
En krypteringsmetod. Kan valfritt användas tillsammans med WPA/WPA2. Stark kryptografisk
algoritm som används inom statliga organisationer i USA för att bearbeta information.
279
• AirPort-nätverk (Infra)
En konfiguration på en klientdator och en enhet som gör att all trådlös kommunikation går igenom en
kopplingspunkt.
• Autentiseringsmetod
Den metod som en kopplingspunkt använder för att verifiera en skrivare via ett trådlöst LAN. Valfri
verifieringsmetod kan användas.
När WEP används som krypteringsmetod kan verifieringsmetoderna Open System eller Shared Key
användas.
För WPA/WPA2 används autentiseringsmetoden PSK.
◦ Auto
Skrivarens autentiseringsmetod ändras automatiskt för att matcha kopplingspunkten.
◦ Open System
Med den här verifieringsmetoden verifieras kommunikationspartnern utan användning av WEPnyckel även om Use Password (WEP) väljs.
◦ Shared Key
Med den här autentiseringsmetoden verifieras kommunikationspartnern med den WEP-nyckel
som har angetts för kryptering.
B
• Bonjour
En tjänst som är integrerad i operativsystemet Mac OS X och automatiskt identifierar anslutbara
enheter i ett nätverk.
C
• Kanal (Channel)
Frekvenskanal för trådlös kommunikation. I infrastrukturläge ställs kanalen in automatiskt för att
matcha den uppsättningen med kopplingspunkten. Denna enhet har stöd för kanalerna 1 till 13.
(Kanalerna 12 och 13 kanske inte stöds beroende på i vilket land eller område du köpte produkten.)
Observera att antalet kanaler som kan användas för ett trådlöst nätverk varierar beroende på region
eller land.
D
• DHCP-server
Routern eller kopplingspunkten tilldelar en IP-adress automatiskt när skrivaren eller datorn i ett
nätverk startas.
• DNS-server
En server som konverterar enhetsnamn till IP-adresser. När du anger IP-adresser manuellt ska du
ange adressen för både en primär och sekundär server.
280
F
• Brandvägg (Firewall)
Ett system som hindrar obehörig åtkomst från datorer utanför nätverket. Du kan använda
brandväggsfunktionen i en bredbandsrouter, säkerhetsprogramvara som installerats på datorn eller
datorns operativsystem.
I
• IEEE 802.11b
Internationell standard för trådlösa nätverk som använder frekvensintervallet 2,4 GHz med en
kapacitet på upp till 11 Mbps.
• IEEE 802.11g
Internationell standard för trådlösa nätverk som använder frekvensintervallet 2,4 GHz med en
kapacitet på upp till 54 Mbps. Kompatibel med 802.11b.
• IEEE 802.11n
Internationell standard för trådlösa LAN som använder frekvensbanden 2,4 och 5 GHz. Även om två
eller fler antenner används samtidigt eller en högre överföringshastighet än tidigare kan uppnås
genom användning av parallella kommunikationskanaler kan överföringshastigheten påverkas av de
anslutna enheterna.
Vid en maximal överföringshastighet av 600 Mbps kan enheten kommunicera med datorer inom en
radie av cirka tolv meter.
Kompatibel med 802.11b och 802.11g.
• IP-adress
Ett unikt nummer i fyra delar avgränsade med punkter. Varje nätverksenhet som är ansluten till
Internet har en IP-adress. Exempel: 192.168.0.1
Skrivaren tilldelas normalt automatiskt en IP-adress av en kopplingspunkt eller routerns DHCP-server.
• IPv4/IPv6
Dessa är IP-skiktsprotokoll som används på Internet. IPv4 använder 32-bitars adresser och IPv6
använder 128-bitars adresser.
K
• Nyckelformat (Key Format)
Välj antingen ASCII eller Hex som lösenordets nyckelformat (WEP). Vilka tecken som kan användas
för WEP-nyckeln varierar beroende på det valda nyckelformatet.
◦ ASCII
En sträng på 5 eller 13 tecken som inkluderar alfanumeriska tecken och understreck "_". Den är
skiftkänslig.
◦ Hex
En sträng på 10 eller 26 siffror som kan innehålla ett hexadecimalt tal (0 till 9, A till F och a till f).
281
• Nyckellängd (Key Length)
Längden på WEP-nyckeln. Välj 64 eller 128 bitar. En längre nyckel tillåter mer komplicerade WEPnycklar.
L
• Länkkvalitet
Anslutningen mellan kopplingspunkten och skrivaren, exklusive brus (störningar) uppskattas med ett
värde mellan 0 och 100 procent.
• LPR
Ett plattformsoberoende utskriftsprotokoll som används i TCP/IP-nätverk. Detta protokoll saknar stöd
för dubbelriktad kommunikation.
M
• MAC Address (AirPort-ID)
Kallas även för fysisk adress. En unik och permanent maskinvaruidentifierare som tilldelas
nätverksenheten av dess tillverkare. MAC-adresser är 48 bitar långa och skrivs som ett hexadecimalt
tal avgränsat med kolon, t.ex. 11:22:33:44:55:66.
N
• Nätverk (SSID)
Ett unikt namn som används för ett trådlöst LAN. Det utgörs ofta av exempelvis ett nätverksnamn eller
ett åtkomstpunktnamn.
SSID används för att särskilja olika trådlösa nätverk och förhindra att störningar uppstår mellan olika
nätverk.
Skrivaren och alla klienter i ett trådlöst lokalt nätverk måste använda samma SSID för att kunna
kommunicera med varandra. Ett SSID kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken. Det går även att
hänvisa till ett SSID med dess nätverksnamn.
P
• Lösenord (WEP)/lösenord (WEP-nyckel)
En krypteringsmetod för IEEE 802.11. Delad säkerhetsnyckel som används för att kryptera och
avkryptera data som skickas över trådlösa nätverk. Den här skrivaren har stöd för en nyckellängd på
64 eller 128 bitar, ASCII-kod eller Hexadecimal som nyckelformat och nyckelnummer 1 till 4.
• Prestanda
Anger skrivarens status och om den kan användas.
• Proxyserver
En server som länkar en LAN-ansluten dator till Internet. När en proxyserver används ska du ange
adressen och portnumret för proxyservern.
282
• PSK
En krypteringsmetod för WPA/WPA2.
R
• Router
En reläenhet som gör det möjligt att ansluta till ett annat nätverk.
S
• Signalstyrka
Styrkan på signalen som tas emot av skrivaren från kopplingspunkten. Anges med ett värde från 0 till
100 procent.
• SSID
Ett unikt namn som används för ett trådlöst LAN. Det utgörs ofta av exempelvis ett nätverksnamn eller
ett åtkomstpunktnamn.
SSID används för att särskilja olika trådlösa nätverk och förhindra att störningar uppstår mellan olika
nätverk.
Skrivaren och alla klienter i ett trådlöst lokalt nätverk måste använda samma SSID för att kunna
kommunicera med varandra. Ett SSID kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken. Det går även att
hänvisa till ett SSID med dess nätverksnamn.
• Stealth-läge
I stealth-läge döljs en kopplingspunkt genom att det inte sänder sitt SSID. Klienten måste ange det
SSID som är inställt för kopplingspunkten för att identifiera den.
Stealth-läget kallas för ett ”slutet nätverk”.
• Nätmaskadress
IP-adressen består av två komponenter: nätverksadressen och värdadressen. Nätmasken används
för att beräkna nätmaskadressen med hjälp av IP-adressen. Skrivaren tilldelas normalt automatiskt en
nätmask av en kopplingspunkt eller routerns DHCP-server.
Exempel:
IP-adress: 192.168.127.123
Nätmask: 255.255.255.0
Nätmaskadress: 192.168.127.0
T
• TCP/IP
En serie kommunikationsprotokoll som används för att ansluta värdar på Internet eller det lokala
nätverket. Detta protokoll gör att olika terminaler kan kommunicera med varandra.
• TKIP
Ett krypteringsprotokoll som används av WPA/WPA2.
283
U
• USB
Ett seriellt gränssnitt som är utformat för snabbkoppling av enheter, t.ex. genom att ansluta och
koppla från dem utan att stänga av strömmen.
W
• WEP/WEP-nyckel
En krypteringsmetod för IEEE 802.11. Delad säkerhetsnyckel som används för att kryptera och
avkryptera data som skickas över trådlösa nätverk. Den här skrivaren har stöd för en nyckellängd på
64 eller 128 bitar, ASCII-kod eller Hexadecimal som nyckelformat och nyckelnummer 1 till 4.
• Wi-Fi
Internationell organisation som certifierar funktioner för trådlösa nätverk i olika produkter baserat på
specifikationen IEEE 802.11.
Den här enheten är en Wi-Fi-certifierad produkt.
• Trådlöst lokalt nätverk (Wireless LAN)
Ett nätverk som kopplas via teknik för trådlösa anslutningar istället för fysiska kablar, t.ex. Wi-Fi.
• WPA
Säkerhetsramverk presenterat av Wi-Fi Alliance i oktober 2002. Säkerheten är högre än med WEP.
◦ Autentisering (Authentication)
WPA definierar följande verifieringsmetoder: WPA Personal som kan användas utan någon
verifieringsserver, och WPA Enterprise som kräver en verifieringsserver.
Den här enheten har stöd för WPA Personal.
◦ Lösenordsfras
Den här krypterade nyckeln används för att verifiera WPA Personal.
Lösenordsfrasen är en sträng på 8 till 63 alfanumeriska tecken eller ett 64-siffrigt hexadecimalt
värde.
• WPA2
Säkerhetsramverk utfärdat av Wi-Fi Alliance i september 2004 som en senare version av WPA. Ger
en starkare krypteringsmekanism via AES (Advanced Encryption Standard).
◦ Autentisering (Authentication)
WPA2 definierar följande verifieringsmetoder: WPA2 Personal som kan användas utan någon
verifieringsserver, och WPA2 Enterprise som kräver en verifieringsserver.
Den här enheten har stöd för WPA2 Personal.
◦ Lösenordsfras
Den här krypterade nyckeln används för att verifiera WPA2 Personal.
Lösenordsfrasen är en sträng på 8 till 63 alfanumeriska tecken eller ett 64-siffrigt hexadecimalt
värde.
284
• WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS är en standard för enkelt och säkert upprättande av ett trådlöst nätverk.
Det finns två primära metoder som används i en Wi-Fi-skyddad konfiguration:
PIN-kod: en obligatorisk konfigurationsmetod för alla WPS-certifierade enheter
PBC (Push button configuration): en tryckknapp på maskinvaran eller en simulerad knapp i
programvaran.
285
Begränsningar
Om du använder skrivaren över ett trådlöst nätverk (LAN) kan det hända att skrivaren hittar trådlösa nätverk
i närheten. Du bör ställa in en nätverksnyckel (WEP eller WPA/WPA2) för åtkomstpunkten för att kryptera
trådlösa överföringar. Det finns inga garantier för trådlös kommunikation som görs med en produkt som inte
följer Wi-Fi-standarden.
Om du ansluter för många datorer kan det påverka skrivarens prestanda, t.ex. utskriftshastigheten.
286
Tips för att få optimal utskriftskvalitet
Användbar information om bläck
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Bekräfta pappersinställningarna innan du skriver ut
Ange pappersinformation för kassetten när du fyllt på papper
Avbryta ett utskriftsjobb
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Föreskrifter för säker transport av enheten
287
Användbar information om bläck
Hur kan bläck användas för andra syften än utskrifter?
Bläck kan användas för annat än utskrifter.
När du använder Canon-skrivaren för första gången efter att du har installerat de medföljande
bläckbehållarna, använder skrivaren en liten mängd av bläcket för att aktivera utskrift genom att fylla
munstyckena på skrivhuvudet med bläck. Därför blir antalet utskrifter som kan skrivas ut med de första
bläckbehållarna färre än med de efterföljande bläckbehållarna.
Utskriftskostnaderna i broschyrerna eller på webbplatsen baseras inte på förbrukningsinformation från
den första bläckbehållaren/bläckpatronen, utan från den nästföljande bläckbehållaren/bläckpatronen.
Bläck används ibland för att behålla optimal utskriftskvalitet.
För att behålla prestanda utför Canon-skrivaren automatisk rengöring i enlighet med sitt skick. När
skrivaren utför rengöring används en liten mängd bläck. I detta fall kan allt färgbläck användas.
[Rengöringsfunktion]
Rengöringsfunktionen hjälper skrivaren att suga ut luftbubblor eller bläck från munstyckena och förhindrar
därmed att utskriftskvaliteten försämras eller att munstyckena täpps igen.
Använder svartvit utskrift färgat bläck vid utskrift?
Vid svartvita utskrifter kan även färgbläck användas beroende på vilken papperstyp som används eller
skrivardrivrutinens inställningar. Så färgbläck används även om utskrifterna sker i svartvitt.
Varför har enheten två bläckbehållare med svart bläck?
Två olika sorters svart bläck används i enheten: dye-bläck (BK) och pigmentbläck (PGBK).
Dye-bläck används främst för utskrifter av foton, illustrationer etc. medan pigmentbläck främst används för
textbaserade dokument. Eftersom dessa båda bläcktyper har olika användningsområden, används inte
den andra sortens bläck istället om bläcket i en av behållarna för svart bläck tar slut. Om bläcket i någon
bläckbehållare tar slut måste behållaren bytas ut.
Den lämpligaste typen av svart bläck används automatiskt beroende på vilken papperstyp som används
eller skrivardrivrutinens inställningar. Du kan inte själv påverka vilken sorts svart bläck som ska användas
för en utskrift.
Bläcklampan visar när bläcket håller på att ta slut.
Inuti bläckbehållaren finns (A) det område där bläcket lagras och (B) svampen som absorberar bläck.
När bläcket (A) tar slut blinkar bläcklampan långsamt för att visa att bläcket håller på att ta slut.
När bläcket (B) sedan tar slut blinkar bläcklampan snabbt för att visa att bläckbehållaren behöver bytas
mot en ny.
288
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
289
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Kontrollera enhetens status innan du skriver ut!
• Fungerar skrivhuvudet?
Om ett skrivhuvudmunstycke blir igensatt blir utskrifterna bleka och papperet slösas bort. Skriv ut ett
testmönster för munstyckena för att kontrollera skrivhuvudet.
Underhållsprocedur
• Är enhetens insida smetig av bläck?
Efter utskrift i stora kvantiteter eller vid utskrift utan ram kan det område där papperet passerar bli
smetigt av bläcket. Rengör insidan av enheten med funktionen Rengör bottenplatta.
Kontrollera att du fyller på papper på rätt sätt!
• Har du fyllt på papperet i rätt riktning?
När du fyller på papper i kassetten SKA UTSKRIFTSSIDAN VARA VÄND NEDÅT.
Fylla på papper
• Är papperet böjt?
Det böjda papperet orsakar pappersstopp. Släta ut det böjda papperet och lägg det i skrivaren på nytt.
"Lägg i papperet efter att du har slätat ut det." i Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig
290
Bekräfta pappersinställningarna innan du skriver ut
Ange pappersinställningarna i manöverpanelen eller på datorskärmen innan du skriver ut.
Det finns olika sorters papper, t.ex. papper med en speciell ytbeläggning för utskrift av foton med optimal
kvalitet och papper som är lämpliga för dokument.
Alla medietyper har förinställda inställningar (hur bläcket används och sprayas, avstånd från munstycken
och så vidare) som gör att man kan skriva ut med optimal bildkvalitet oavsett papperstyp. Fel
pappersinställningar kan orsaka dålig färgkvalitet på utskriften eller repor på utskriftsytan.
Om du upptäcker suddiga partier eller ojämna färger ökar du inställningen för utskriftskvalitet och försöker
skriva ut igen.
291
Ange pappersinformation för kassetten när du fyllt på papper
När du sätter i en kassett i enheten efter att du fyllt på papper visas skärmen för inställning av papperstyp
och pappersstorlek. Ange pappersinformationen för kassetten så att den motsvarar det påfyllda papperets
typ och storlek.
För att undvika felaktiga utskrifter har enheten en funktion som känner av om den angivna informationen för
det påfyllda papperet i kassetten stämmer överens med pappersinställningarna vid utskrift. Ange
pappersinställningarna i enlighet med pappersinformationen för kassetten innan du skriver ut. När den här
funktionen är aktiverad visas ett felmeddelande om inställningarna inte stämmer överens för att förhindra
felaktiga utskrifter. Kontrollera och korrigera pappersinställningarna när det här felmeddelandet visas på
skärmen.
Kontrollera pappersinformationen för kassetten genom att visa skärmen för pappersinformation på
manöverpanelen.
292
Avbryta ett utskriftsjobb
Tryck aldrig på knappen PÅ (ON)!
Om du trycker på knappen PÅ (ON) samtidigt som du skriver ut, kommer de utskriftsdata som skickas
från datorn att lagras i enheten och du kommer inte att kunna fortsätta skriva ut.
Tryck på knappen Stopp (Stop) för att avbryta utskriften.
293
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Det viktigaste när det gäller att skriva ut med optimal utskriftskvalitet är att förhindra att skrivhuvudet torkar
ut eller täpps igen. Följ alltid följande regler för att skriva ut med optimal utskriftskvalitet.
Dra aldrig ur nätkabeln förrän strömmen har stängts av!
Om du trycker på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen placerar enheten automatiskt ett
skyddslock över skrivhuvudet (munstyckena) så att det inte torkar. Om du drar ur nätkabeln från
vägguttaget innan lampan för NÄTSTRÖM (POWER) har slocknat, försluts inte skrivhuvudet korrekt och
kan torka ut eller täppas igen.
När du drar ur nätkabeln ska du se till att lampan för NÄTSTRÖM (POWER) inte är tänd.
Skriv ut regelbundet!
På samma sätt som en tuschpenna torkar och blir oanvändbar om den lämnas med korken av och inte
används på länge kan även skrivhuvudet blockeras av torkat bläck om enheten inte har använts på länge.
Vi rekommenderar att enheten används minst en gång i månaden.
Obs!
• Beroende på papperstyp kan bläcket smetas ut om du t.ex. använder en överstrykningspenna eller
om vatten eller svett hamnar på de utskrivna områdena.
294
Föreskrifter för säker transport av enheten
Observera följande när du flyttar enheten.
Viktigt!
• Packa enheten med botten placerad nedåt tillsammans med en tillräcklig mängd skyddsmaterial i en
stadig låda för en säker transport.
• Tryck på PÅ (ON) för att stänga av strömmen när skrivhuvudet och bläckbehållaren fortfarande finns
kvar i enheten. Då placerar enheten automatiskt ett skyddslock över skrivhuvudet så att det inte torkar
ut.
• Vinkla inte lådan eller vänd den upp och ned när enheten har packats ned. Om du gör det kan bläck
läcka ut under transporten och skada enheten.
• När ett fraktföretag hanterar transporten av enheten märker du lådan ”DENNA SIDA UPP” så att
enheten hanteras med botten nedåt. Märk också lådan ”ÖMTÅLIGT” eller ”HANTERA VARSAMT”.
1. Stäng av enheten.
2. Kontrollera att lampan för NÄTSTRÖM (POWER) är släckt och dra ur nätkabeln.
Viktigt!
• Dra inte ur enhetens nätkabel när lampan NÄTSTRÖM (POWER) lyser eller blinkar eftersom det
kan leda till att enheten inte fungerar som den ska eller att den skadas så att det inte går att skriva
ut med enheten.
3. Skjut in pappersutmatningsstödet och stäng sedan utmatningsfacket.
4. Skjut in utmatningsfackets förlängningsdel och pappersstödet och stäng sedan främre
luckan.
5. Dra ur skrivarkabeln från datorn och enheten och dra sedan ur nätkabeln från enheten.
6. Använd tejp för att säkra alla luckor på enheten så att de inte öppnas under transport.
Packa sedan in enheten i plastpåsen.
7. Lägg skyddande material på båda sidor av enheten när du packar ned enheten i lådan.
295
Juridiska begränsningar för användandet av produkten och
användandet av bilder
Det kan vara olagligt att ta kopior av, scanna, skriva ut eller använda reproduktioner av följande dokument.
Listan nedan är inte uttömmande. Rådgör med ett juridiskt ombud inom din jurisdiktion i tveksamma fall.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sedlar
Postanvisningar
Insättningsbevis
Frimärken (stämplade eller ostämplade)
Identitetsbrickor eller tjänstetecken
Värnplikts- eller inkallelsedokument
Dokument utfärdade av statliga myndigheter
Körkort och registreringsbevis för motorfordon
Resecheckar
Matkuponger
Pass
Immigrationsdokument
Skattebevis (giltiga eller ogiltiga)
Skuldsedlar eller andra skuldbevis
Aktiebrev
Upphovsrättsskyddade verk/konstverk utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren
296
Specifikationer
Allmänna specifikationer
Utskriftsupplösning (dpi)
4 800* (horisontellt) x 1 200 (vertikalt)
* Bläckdroppar kan placeras med en grad på minst 1/4800 tum.
Gränssnitt
USB-port:
Hi-Speed USB *1
LAN-port:
Trådlöst LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2
*1 En dator som uppfyller Hi-Speed USB-standarden krävs. Eftersom Hi-Speed
USB-gränssnittet är helt kompatibelt uppåt med USB 1.1 kan det användas vid
USB 1.1.
*2 Konfiguration möjlig via Standardinställningar, WPS (Wi-Fi Protected Setup),
WCN (Windows Connect Now) eller Kabelfri inställning.
USB och LAN kan användas samtidigt.
Utskriftsbredd
203,2 mm/8 tum
(för Utskrift utan ram: 216 mm/8,5 tum)
Driftsmiljö
Temperatur: 5–35 °C (41–95 °F)
Luftfuktighet: 10–90 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
* Skrivarens prestanda kan minska under vissa temperatur- och
luftfuktighetsvillkor.
Rekommenderade förhållanden:
Temperatur: 15–30 °C (59–86 °F)
Luftfuktighet: 10–80 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
* Information om temperaturs- och luftfuktighetsförhållanden för papper, t.ex.
fotopapper, finns i pappersförpackningen eller de medföljande instruktionerna.
Förvaringsmiljö
Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F)
Luftfuktighet: 5–95 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
Strömförsörjning
100–240 V växelström, 50/60 Hz
Strömförbrukning
Skriva ut (kopia): ca 12 W
Standby (minimi): ca 0,8 W *1*2
AV: ca 0,2 W *1
*1 USB-anslutning till dator
*2 Väntetiden för standby kan inte ändras.
Yttermått
Ca 455 (B) x 369 (D) x 148 (H) mm
Ca 18 (B) x 14,6 (D) x 5,9 (H) tum
* Med den främre luckan inskjuten.
Vikt
Ca 6,3 kg (ca 13,8 pund)
* Med skrivhuvud och bläckbehållare installerade.
297
Skrivhuvud/bläck
Totalt 4 096 munstycken (PgBK 1 024 munstycken, Y/DyeBK 512 munstycken
var, C/M 1 024 munstycken var)
Kopieringsspecifikationer
Flera kopior
max 99 sidor
Intensitetsjustering
9 lägen, autointensitet (AE-kopia)
Förminskning/förstoring
25–400 % (1 % enhet)
Skannerspecifikationer
Skannerdrivrutin
Windows: TWAIN 1.9 Specifikation, WIA
Mac OS: ICA
Största skanningsstorleken
A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 tum
Skanningupplösning
Optisk upplösning (horisontellt x vertikalt) max: 1 200 x 2 400 dpi *1
Interpolerad upplösning max: 19 200 x 19 200 dpi *2
*1 Optisk upplösning motsvarar den högsta avsökningshastigheten baserat på
ISO 14473.
*2 Om man ökar skanningsupplösningen begränsas det största möjliga
skanningsområdet.
Övergång (inmatning/utmatning) Grå: 16 bitar/8 bitar
Färg: 48 bitar/24 bitar (RGB varje 16 bitar/8 bitar)
Nätverksspecifikationer
Kommunikationsprotokoll
TCP/IP
Trådlöst lokalt nätverk
Standarder som stöds: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Frekvensbandbredd: 2,4 GHz
Kanal: 1–11 eller 1–13
* Frekvensbandbredd och vilka kanaler som är tillgängliga skiljer sig åt
beroende på land eller region.
Kommunikationsavstånd: inomhus 50 meter/164 fot lång
* Effektiv räckvidd varierar beroende på installationsmiljön och platsen.
Säkerhet:
WEP (64/128 bitar)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Konfiguration:
Standardinställningar
WPS (tryckknappskonfiguration/PIN-kodmetod)
WCN (WCN-NET)
Kabelfri inställning
298
Övriga funktioner: Lösenord för administratörer
Minimisystemkrav
Samma som operativsystemets krav när de är högre än de krav som anges här.
Windows
Operativsystem
Windows 8, Windows 8.1
Windows 7, Windows 7 SP1
Windows Vista SP1, Windows Vista SP2
Windows XP SP3 endast 32-bitars
Webbläsare
Internet Explorer 8 eller senare
Hårddiskutrymme
3 GB
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan föregående
meddelande.
Skärm
XGA 1 024 x 768
Mac OS
Operativsystem
Mac OS X v10.6.8 eller senare
Webbläsare
Safari 5 eller senare
Hårddiskutrymme
1,5 GB
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan föregående
meddelande.
Skärm
XGA 1 024 x 768
Andra operativsystem som stöds
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med alla operativsystem. Se handboken eller Canon-webbplatsen för
mer information om användning med iOS, Android och Windows RT.
Utskrift från en mobiltelefon
Apple AirPrint
Google Cloud Print
Skriv ut från e-post
PIXMA Cloud Link
• En internetanslutning krävs för att kunna visa Onlinehandbok.
• Windows: Användning kan endast garanteras med datorer där Windows 8.1, Windows 8, Windows
7, Windows Vista eller Windows XP är förinstallerat.
• Windows: En CD-ROM-enhet eller internetanslutning krävs under programvaruinstallationen.
299
• Windows: Internet Explorer 8, 9, 10 eller 11 krävs för att installera Easy-WebPrint EX.
• Windows: Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med Windows Media Center.
• Windows: .NET Framework 4 eller 4.5 måste vara installerat för att kunna använda Windowsprogramvaran.
• Windows: XPS Essentials Pack krävs för att skriva ut med Windows XP.
• Windows: TWAIN-drivrutinen (ScanGear) baseras på specifikationen TWAIN 1.9 och kräver Data
Source Manager som medföljde operativsystemet.
• Mac OS: Hårddisken måste vara formaterad som Mac OS Extended (journalförd) eller Mac OS
Extended.
• Mac OS: För Mac OS krävs en internetanslutning under programvaruinstallationen.
• I en intern nätverksmiljö måste porten 5222 öppnas. Kontakta nätverksadministratören för mer
information.
Information i denna guide kan komma att ändras utan föregående meddelande.
300
Om administratörslösenordet
Administratörslösenordet ”canon” är redan angett för skrivaren vid tidpunkten för inköpet.
Viktigt!
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du ändrar lösenordet innan du använder skrivaren.
• Du kan ändra lösenordet genom att använda något av verktygen nedan. (Vissa verktyg kanske inte är
tillgängliga, beroende på vilken skrivare du använder.)
• skrivarens manöverpanel
• IJ Network Tool
• skrivarens informationsskärm som visas i vissa Canon-programvaror
• När du ändrar lösenordet måste 0–32 alfanumeriska tecken användas i det nya lösenordet.
• Om lösenordet har ändrats medan skrivaren delas och du inte känner till det nya lösenordet, frågar du
den person som är administratör för den aktuella skrivaren.
• Du kan återställa lösenordet till standardinställningen genom att initiera skrivarens inställningar.
301
Skriva ut
Skriva ut från en dator
Skriva ut med enhetens manöverpanel
Skriva ut med webbtjänsten
Skriva ut från en digitalkamera
Pappersinställning för utskrift
302
Skriva ut från en dator
Skriva ut med programvara som du använder (skrivardrivrutin)
303
Skriva ut med programvara som du använder (skrivardrivrutin)
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning Förenklad
Olika utskriftsmetoder
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Översikt över skrivardrivrutin
Uppdatera skrivardrivrutinen
304
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
Så här konfigurerar du de enkla inställningar som är nödvändiga för korrekt utskrift med skrivaren:
1. Kontrollera att skrivaren är påslagen
2. Fyll på papper i skrivaren
3. Välj skrivaren
Välj din modell i listan Skrivare (Printer) i Dialogrutan Skriv ut.
Obs!
• Klicka på Visa detaljer (Show Details) (
(triangeln för att visa mer)) för att ändra så att fönstret
Konfiguration visar detaljerad information.
4. Välj pappersstorlek
För Pappersstorlek (Paper Size) väljer du den pappersstorlek som ska användas.
Vid behov anger du antalet kopior, de sidor som ska skrivas ut och orienteringen.
305
5. Välj Quality & Media från popup-menyn
6. Välj typ av media
Under Medietyp (Media Type), väljer du samma papperstyp som finns i skrivaren.
306
7. Välj utskriftskvalitet
Under Print Quality väljer du High, Standard eller Draft beroende på syfte.
Viktigt!
• Vilka inställningar som kan väljas för utskriftskvalitet kan variera beroende på utskriftsprofil.
8. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften kommer dokumentet att anpassas efter papperets storlek och typ.
307
Viktigt!
• I avsnittet Förval (Presets) klickar du på Spara aktuella inställningar som förval... (Save Current
Settings as Preset...) (Spara som... (Save As...)) för att registrera de angivna inställningarna.
Obs!
• Om pappersinställningarna i dialogrutan skriv ut skiljer sig från pappersinformationen för kassetten som
är registrerad för skrivaren, kan ett fel inträffa. För anvisningar angående vad du ska göra om ett fel
inträffar, se ”Pappersinställning för utskrift.”
För mer information om pappersinformationen för kassetten som ska registreras för skrivaren, se
följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
308
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren
(medietyp)
När du använder skrivaren bör du välja en medietyp och pappersstorlek som passar för utskriften så att du
får bäst utskriftsresultat.
Du kan använda följande medietyper i skrivaren.
Tillgängliga papper
Medienamn
Info om papper i kassett registrerad
för skrivaren
Media Type i skrivardrivrutinen
Vanligt papper (inklusive
återvunnet papper)
Vanligt papper (Plain Paper)
Vanligt papper
Kuvert (Envelope)
Kuvert (Envelope)
Kuvert
Annat fotopapper
Annat fotopapper (Other Photo Paper) Annat fotopapper
Canon originalpapper (fotoutskrift)
Medienamn <Modellnummer>
Info om papper i kassett registrerad för
Media Type i skrivardrivrutinen
skrivaren
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Plus Glossy II
Plus Glossy II
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Photo Paper Pro Platinum
Pro Platinum
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Pro Luster
Pro Luster
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201> Photo Paper Plus Semi-gloss Plus Semi-gloss
Photo Paper Glossy <GP-501/GP-601>
Glossy Photo Paper
Glossy
Matte Photo Paper <MP-101>
Matte Photo Paper
Matte
Canon originalpapper (utskrift av affärsbrev)
Medienamn <Modellnummer>
Media Type i skrivardrivrutinen
High Resolution Paper <HR-101N> High Resolution Paper
Info om papper i kassett registrerad för
skrivaren
High-Res Paper
Canon originalpapper (originalprodukter)
Medienamn <Modellnummer>
Media Type i skrivardrivrutinen
Info om papper i kassett registrerad för skrivaren
T-shirt-tryck <TR-301>
T-shirt-tryck (T-Shirt Transfers) Övriga
Fotoetiketter <PS-101>
Glossy Photo Paper
Glossy
309
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren
(pappersstorlek)
När du använder skrivaren bör du välja en pappersstorlek som passar för utskriften så att du får bäst
utskriftsresultat.
Du kan använda följande pappersstorlekar i skrivaren.
Pappersstorlek (Paper Size) i skrivardrivrutinen
Info om papper i kassett registrerad för skrivaren
US Letter
Letter
US Legal
Legal
A5
A5
A4
A4
JIS B5 (B5 JIS)
B5
4x6
KG/10x15cm(4x6)
5x7
2L/13x18cm(5x7)
8 x 10
20x25cm(8"x10")
L
L(89x127mm)
Kuvert nr 10 (Envelope #10)
Kuvert Com 10
Kuvert DL (Envelope DL)
Kuvert DL
You4-kuvert (Envelope You4)
Övriga
Yougata 6
Övriga
Anpassad storlek
Övriga
310
Olika utskriftsmetoder
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Ange häftmarginal
Utför utskrift utan ram
Skala utskriften så att den passar pappersstorleken
Utskrift med ändrad storlek
Sidlayoututskrift
Dubbelsidig utskrift
Utskrift på vykort
Visa utskriftsresultat före utskrift
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
311
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Sortera sidor (Collate pages) + Omvänd
(Reverse)
Sortera sidor (Collate pages) + Normal
Omvänd (Reverse)
Så här anger du antal kopior och utskriftsordning:
1. Ange det antal kopior som du vill skriva ut
Ange antalet kopior som ska skrivas ut från Kopior (Copies) på fliken Dialogrutan Skriv ut.
2. Välj Pappershantering (Paper Handling) från popup-menyn
3. Markera kryssrutan Sortera sidor (Collate pages) om du anger flera kopior i rutan Kopior
(Copies)
Markera kryssrutan Sortera sidor (Collate pages) om du vill skriva ut alla sidor av en enda kopia
tillsammans.
Avmarkera den om du vill skriva ut alla sidor med samma sidnummer tillsammans.
4. Ange ordningsföljd för utskriften
Markera Utskriftsordning (Page Order).
Om du väljer Automatisk (Automatic) eller Omvänd (Reverse) börjar utskriften från sista sidan.
Om du väljer Normal börjar utskriften från första sidan.
312
5. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs det angivna antalet kopior ut i den angivna utskriftsordningen.
Viktigt!
• Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion anger du inställningarna på
skrivardrivrutinen. Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i programmet. Om
du anger antalet kopior och utskriftsordningen i både programvaran och skrivardrivrutinen, kan antalet
kopior bli de båda inställningarna multiplicerade med varandra eller så kanske den angivna
utskriftsordningen inte används.
313
Ange häftmarginal
Så här ställer du in marginalbredd och häfta i sidan:
1. Välj Margin från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Ställ in marginalbredd och häfta i sidan
Vid behov anger du bredd för Margin och väljer placering för häftningen i listan Stapling Side.
Obs!
• Skrivaren minskar automatiskt utskriftsområdet för att anpassa det till marginalen för
häftningspositionen.
• Beroende på inställningen för Dubbelsidigt (Two-Sided) på popup-menyn Layout varierar
alternativen för Stapling Side.
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med angivna inställningar för marginalbredd och häfta i
sidan.
Viktigt!
• När utskrift utan ram är aktiverad är Margin och Stapling Side nedtonade och går inte att välja.
314
Utför utskrift utan ram
Med funktionen för utskrift utan ram kan du skriva ut data utan marginal genom att förstora dokumentet så
att det tar lite större plats än papperet. Vid vanlig utskrift skapas marginaler runt dokumentområdet. Om
funktionen för utskrift utan ram används så skapas inga marginaler. Om du vill skriva ut ett dokument, t.ex.
ett foto, utan marginaler väljer du Utskrift utan ram (Borderless Printing).
Så här skriver du ut utan ram:
Ange inställningar för utskrift utan ram
1. Ange pappersstorlek för utskrift utan ram
Välj "XXX (utan ram)" från Pappersstorlek (Paper Size) i Dialogrutan Skriv ut.
2. Välj Borderless Printing från popup-menyn
3. Justera förlängningsmåttet för papperet
Justera vid behov förlängningsmåttet med skjutreglaget Amount of Extension.
Du kan öka eller minska förlängningsmåttet genom att dra skjutreglaget åt höger eller vänster.
Du bör placera skjutreglaget i andra positionen från höger i de flesta fall.
315
Viktigt!
• Om skjutreglaget Amount of Extension är i positionen längst till höger kan baksidan av
papperet bli smetigt.
4. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut utan marginaler på papperet.
Viktigt!
• Utskrift utan ram kan endast användas med vissa pappersstorlekar. Tänk på att välja en
pappersstorlek med orden "(utan ram)" från Pappersstorlek (Paper Size).
• När du har valt utskrift utan ram visas Kuvert (Envelope), High Resolution Paper och T-shirt-tryck
(T-Shirt Transfers) nedtonade och kan inte väljas i listan Media Type i Quality & Media för popupmenyn i dialogrutan Skriv ut.
• Utskriftskvaliteten kan försämras och arket kan bli smetigt längst upp och längst ned beroende på
papperstyp.
• När förhållandet mellan höjd och bredd skiljer sig från bildinformationen kan det hända att en del av
bilden inte skrivs ut. Det beror på vilken mediastorlek som används.
Gå i så fall in i ett bildredigeringsprogram och beskär bilden så att den passar till pappersstorleken.
• Om utskrift med ändrad storlek eller sidlayoututskrift har aktiverats kan du inte skriva ut utan ram.
Obs!
• När Vanligt papper (Plain Paper) har valts på menyn Media Type för Quality & Media
rekommenderar vi inte att du skriver ut utan ram.
Öka omfånget på dokumentet som ska skrivas ut
Om du anger ett stort omfång blir det inga problem med att skriva ut utan ram. Den del av dokumentet
som inte får plats på papperet skrivs dock inte ut och därför kanske ytterkanterna på ett foto inte skrivs ut.
Om du inte är nöjd med resultatet minskar du förlängningsmåttet. Förlängningsmåttet blir mindre om
skjutreglaget Amount of Extension flyttas åt vänster.
316
Viktigt!
• Om förlängningsmåttet minskas kan en felaktig marginal skapas på utskriften, beroende på
pappersstorleken.
Obs!
• Om skjutreglaget Amount of Extension dras längst till vänster skrivs bilddata ut i full storlek. Om du
anger den här inställningen när du skriver ut adressidan på ett vykort skrivs avsändarens
postnummer ut i rätt position.
317
Skala utskriften så att den passar pappersstorleken
Så här skriver du ut ett dokument som är automatiskt förstorat eller förminskat för att passa
pappersstorleken:
1. Kontrollera pappersstorleken
Kontrollera att Pappersstorlek (Paper Size) i Dialogrutan Skriv ut är samma som den pappersstorlek
som du har angivit i programmet.
2. Välj Pappershantering (Paper Handling) från popup-menyn
3. Ange pappersstorlek för utskriften
Markera kryssrutan Skala för att passa pappersstorlek (Scale to fit paper size). Välj sedan i popupmenyn Målpappersstorlek (Destination Paper Size) den pappersstorlek som har laddats i skrivaren.
4. Markera vid behov kryssrutan Skala endast nedåt (Scale down only)
Om du markerar den här kryssrutan minskas dokumentets storlek så att det passar in på
pappersstorleken om dokumentstorleken är större än pappersstorleken. Dokumentet skrivs ut med
originalstorlek om dokumentstorleken är mindre än pappersstorleken.
5. Gör dina inställningar
318
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften förstoras eller förminskas dokumentet så att det passar pappersstorleken.
319
Utskrift med ändrad storlek
Så här skriver du ut ett dokument med sidor som är förstorade eller förminskade:
1. Välj skrivaren
I Dialogrutan Utskriftsformat väljer du modellens namn i listan Format för (Format For).
2. Ställ in utskrift med ändrad storlek
Ange skalfaktor i rutan Skala (Scale) och klicka på OK.
Obs!
• Beroende på vilken Skala (Scale) du anger, kan ett felmeddelande visas.
3. Gör dina inställningar
I Dialogrutan Skriv ut klickar du på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna skalan.
Viktigt!
• Om det program du använde för att skapa originaldokumentet kan skriva ut med ändrad storlek gör du
inställningarna i programmet. Du behöver inte konfigurera samma inställning i dialogrutan
Utskriftsformat.
320
Sidlayoututskrift
Med funktionen för sidlayoututskrift kan du skriva ut flera sidor på ett pappersark.
Så här skriver du ut med sidlayoututskrift:
1. Välj Layout från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Ange det antal original som du vill skriva ut på en sida
I Sidor per ark (Pages per Sheet) anger du antalet sidor du vill skriva ut på en sida.
3. Om det behövs ställer du in något av följande
Layoutriktning (Layout Direction)
Om du vill ändra placeringsordningen väljer du en ikon i listan.
Ram (Border)
Om du vill lägga till en kantlinje runt varje dokumentsida väljer du en typ av kantlinje.
Omvänd sidorientering (Reverse page orientation)
Markera den här kryssrutan om du vill ändra pappersorienteringen.
Vänd vågrätt (Flip horizontally)
Markera den här kryssrutan om du vill vända på vänster och höger i dokumentet.
321
4. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
Vid utskrift placeras det angivna antalet sidor på varje pappersark i den angivna ordningen.
322
Dubbelsidig utskrift
Så här skriver du ut på båda sidor av ett pappersark:
1. Ställ in dubbelsidig utskrift
Markera kryssrutan Dubbelsidigt (Two-Sided) i Dialogrutan Skriv ut.
2. Välj Layout från popup-menyn i dialogrutan Skriv ut
3. Ange en häftningssida
323
För Dubbelsidigt (Two-Sided) väljer du antingen Häftning på långsida (Long-Edge binding) eller
Häftning på kortsida (Short-Edge binding).
4. Välj Margin från popup-menyn i dialogrutan Skriv ut
5. Ange häftmarginal
Vid behov anger du bredd för Margin och om du vill ändra Stapling Side väljer du en inställning i listan.
Obs!
• Beroende på inställningen för Dubbelsidigt (Two-Sided) på popup-menyn Layout varierar
alternativen för Stapling Side.
6. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften görs en dubbelsidig utskrift.
Viktigt!
• Det går inte att välja dubbelsidig utskrift när en annan medietyp än Vanligt papper (Plain Paper) har
valts på menyn Media Type i Quality & Media.
• Det går inte att skriva ut med dubbelsidig utskrift när du har valt utskrift utan ram.
• Dubbelsidig utskrift kan bara göras om en av följande pappersstorlekar är vald för Pappersstorlek
(Paper Size).
• US Letter, A4
• Efter utskrift av framsidan stoppas skrivaren tillfälligt så att bläcket hinner torka innan baksidan skrivs
ut. Rör inte papperet under tiden. Du kan ändra väntetiden för torkning av bläcket från Custom
Settings i Canon IJ Printer Utility.
Obs!
• När du använder dubbelsidig utskrift blir utskriftsområdet något mindre än det vanliga utskriftsområdet.
Närliggande information
Ändra driftläge för Skrivare
324
Utskrift på vykort
I det här avsnittet beskrivs hur du skriver ut på vykort.
1. Fyll på vykort i skrivaren
2. Välj pappersstorlek i Dialogrutan Skriv ut
Välj Postcard eller Postcard Double på menyn Pappersstorlek (Paper Size).
Viktigt!
• Hagaki-kort kan endast användas om du skriver ut dem från datorn.
• När du skriver ut ett Hagaki-kort ska du alltid ställa in pappersstorleken på Postcard Double från
programmet eller skrivardrivrutinen.
• Vik inte Hagaki-kortet. Om kortet har ett veck kan inte skrivaren mata ut det ordentligt, vilket leder
till radförskjutningar eller att papperet fastnar.
• Det går inte att använda utskrift utan ram med Hagaki-kort.
3. Välj Quality & Media från popup-menyn
4. Välj typ av media
Under Medietyp (Media Type), väljer du samma papperstyp som finns i skrivaren.
Viktigt!
• Den här skrivaren kan inte skriva ut på vykort med påklistrade foton eller etiketter.
• När du skriver ut vykortets sidor separat blir utskriften renare om du skriver ut meddelandesidan
först och sedan adressidan.
• Pappersinställningarna i skrivardrivrutinen och pappersinformationen för kassetten som ska
registreras för skrivaren skiljer sig åt beroende på om du skriver ut på adressidan eller
meddelandesidan. För mer information om pappersinformationen för kassetten som ska
registreras för skrivaren, se följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
5. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs materialet ut på vykortet.
325
Visa utskriftsresultat före utskrift
Om du använder Mac OS X v10.6.8 kan du visa och kontrollera utskriftsresultatet innan dokumentet skrivs
ut.
Om du vill visa utskriftsresultatet innan utskriften görs kan du klicka på Förhandsgranska (Preview) i
Dialogrutan Skriv ut.
Obs!
(triangeln för att visa mer) i dialogrutan Skriv ut och ändrar till detaljerad
• Om du klickar på
information visas inte Förhandsgranska (Preview).
Vid detaljerad information visas en förhandsgranskning på till vänster i dialogrutan Skriv ut.
326
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
Du kan ange papperets höjd och bredd om storleken inte går att välja i menyn Pappersstorlek (Paper
Size). En sådan pappersstorlek kallas "anpassad storlek".
Så här anger du en anpassad storlek:
1. Skapa en anpassad pappersstorlek
I Dialogrutan Skriv ut väljer du Hantera anpassade storlekar... (Manage Custom Sizes...) från
Pappersstorlek (Paper Size).
I dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Sizes) klickar du på +.
Namnlös (Untitled) läggs till i listan.
2. Ange information om den anpassade pappersstorleken
Dubbelklicka på Namnlös (Untitled), ange namnet på pappersstorleken du vill registrera och ange
Bredd (Width) och Höjd (Height) för papperets Pappersstorlek (Paper Size).
Välj Användardefinierat (User Defined) eller din modell för Ej utskrivbart område (Non-Printable
Area) och ange marginalerna.
3. Registrera anpassad pappersstorlek
Klicka på OK.
Den anpassade pappersstorleken har registrerats.
Viktigt!
• Om det finns en funktion för att ange höjd och bredd i det program där du skapade dokumentet ställer
du in värdena i det programmet. Om det inte finns någon sådan funktion eller om dokumentet inte
skrivs ut korrekt ställer du in värdena i skrivardrivrutinen på ovanstående sätt.
Obs!
• Om du vill kopiera den registrerade pappersstorleken markerar du den pappersstorlek du vill kopiera i
listan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Sizes) och klickar på Kopiera (Duplicate).
• Om du vill ta bort en registrerad pappersstorlek markerar du den pappersstorlek du vill ta bort i listan
Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Sizes) och klickar på -.
• Om pappersinställningarna i dialogrutan skriv ut skiljer sig från pappersinformationen för kassetten som
är registrerad för skrivaren, kan ett fel inträffa. För anvisningar angående vad du ska göra om ett fel
327
inträffar, se ”Pappersinställning för utskrift.”
För mer information om pappersinformationen för kassetten som ska registreras för skrivaren, se
följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
328
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Ange färgkorrigering
Optimera fotoutskrifter
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från programmet)
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från skrivardrivrutinen)
Tolka ICC-profilen
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
329
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Utskriftskvaliteten kan ställas in i Custom.
Så här ställer du in nivån för utskriftskvalitet:
1. Välj Quality & Media från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Välj utskriftskvalitet
Välj Custom som Print Quality.
3. Ange nivå för utskriftskvalitet
Flytta skjutreglaget Quality för att välja utskriftskvalitetsnivå.
4. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den valda nivån för utskriftskvalitet.
Viktigt!
• Vissa utskriftskvalitetsnivåer kan inte väljas på grund av inställningarna i Media Type.
Närliggande information
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
330
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Så här skriver du ut ett färgdokument i svartvitt:
1. Välj Quality & Media från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Ställ in gråskaleutskrift
Markera kryssrutan Grayscale Printing.
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften konverteras dokumentet till gråskala. Detta gör att du kan skriva ut
färgdokumentet i svartvitt.
Obs!
• Vid Grayscale Printing kan även annat bläck än svart användas.
331
Ange färgkorrigering
Du kan ange den färgkorrigeringsmetod som passar det dokument du ska skriva ut.
Normalt sett justeras färgerna med hjälp av Canon Digital Photo Color så att data skrivs ut med den färgton
de flesta föredrar.
Om du vill skriva ut genom att använda färgområdet (Adobe RGB eller sRGB) för bilddata effektiv eller om
du vill ange en ICC-profil för utskrift från programmet väljer du Färgsynkronisering (ColorSync). Om du vill
skriva ut genom att låta skrivardrivrutinen korrigera färgerna väljer du Canon färgmatchning (Canon Color
Matching).
Så här anger du färgkorrigering:
1. Välj Färgmatchning (Color Matching) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Välj färgkorrigering
Välj det objekt nedan som passar ditt behov.
Färgsynkronisering (ColorSync)
Utför färgkorrigering med hjälp av Färgsynkronisering.
Canon Färgmatchning (Canon Color Matching)
Med Canon Digital Photo Color kan du skriva ut data med den färgton de flesta föredrar.
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs dokumentdata ut med den angivna färgkorrigeringen.
Viktigt!
• Beroende på program går det inte att välja Canon färgmatchning (Canon Color Matching) eftersom
Färgsynkronisering (ColorSync) har valts automatiskt när utskrift av en ICC-profil har angivits i
programmet.
• Inställningen Quality & Media krävs även när Färgsynkronisering (ColorSync) eller Canon
färgmatchning (Canon Color Matching) har valts.
332
Närliggande information
Optimera fotoutskrifter
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från programmet)
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från skrivardrivrutinen)
Tolka ICC-profilen
333
Optimera fotoutskrifter
Ibland händer det att utskrifter av bilder som tagits med digitalkameror inte har samma färgtoner som den
verkliga bilden eller den bild som visas på bildskärmen.
För att få utskrifterna så nära de önskade färgtonerna som möjligt måste du välja en utskriftsmetod som
passar det bildredigeringsprogram du använder och dina behov.
Färghantering
Enheter som digitalkameror, skannrar, bildskärmar och skrivare hanterar färg på olika sätt. Färghantering
(färgmatchning) är en metod som hanterar enhetsberoende ”färger” som ett gemensamt färgområde.
Mac OS har ett färghanteringssystem som kallas ”Färgsynkronisering” inbyggt i operativsystemet.
Adobe RGB och sRGB används allmänt som gemensamma färgområden. Adobe RGB har ett större
färgområde än sRGB.
ICC-profiler omvandlar enhetsberoende ”färger” till ett gemensamt färgområde. Genom att använda en
ICC-profil och genomföra färgmatchning kan du dra ut bilddatas färgområde till skrivarens
färgåtergivningsområde.
Välj en utskriftsmetod som passar bilddata
Den rekommenderade utskriftsmetoden beror på färgområdet (Adobe RGB eller sRGB) för de bilddata
eller det bildredigeringsprogram som ska användas.
Det finns två vanliga utskriftsmetoder.
Kontrollera färgområdet (Adobe RGB eller sRGB) i de bilddata och det bildredigeringsprogram som ska
användas och välj sedan den lämpligaste utskriftsmetoden.
Justera färger med skrivardrivrutinen
Beskriver hur du skriver ut med skrivardrivrutinens funktion för färgkorrigering.
• Skriva ut genom att använda Canon Digital Photo Color
Skrivaren skriver ut data med de färgtoner de flesta föredrar samtidigt som den återger de
verkliga färgerna i den ursprungliga bilden med tredimensionella effekter och höga, skarpa
kontraster.
• Skriva ut genom att direkt använda resultatet av den redigering och retuschering som gjorts i ett
bildredigeringsprogram
Vid utskrift framhäver skrivaren de fina nyansskillnaderna mellan mörkare och ljusare partier
samtidigt som de mörkaste och ljusaste partierna lämnas orörda.
Vid utskrift finjusterar skrivaren bilden, t.ex. med ljusstyrkejusteringar som gjorts i ett
bildredigeringsprogram.
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från programmet)
Beskriver hur du skriver ut genom att använda färgområdet Adobe RGB eller sRGB på ett effektivt
sätt.
Du kan skriva ut med ett gemensamt färgområde genom att ställa in bildredigeringsprogrammet och
skrivardrivrutinen så att färghanteringen motsvarar ICC-profilen för inmatning för bilden.
Inställningen av skrivardrivrutinen beror på vilket bildredigeringsprogram du använder för att skriva ut.
Närliggande information
Tolka ICC-profilen
334
Justera färger med skrivardrivrutinen
Du kan ange skrivarens färgkorrigeringsfunktion för att skriva ut med de färgtoner de flesta föredrar genom
att använda Canon Digital Photo Color.
Om du skriver ut från ett bildredigeringsprogram som kan identifiera ICC-profiler och där du kan ange ICCprofiler använder du en ICC-profil för utskrift och väljer inställningar för färghantering.
Så här justerar du färgerna med skrivardrivrutinen:
1. Välj Färgmatchning (Color Matching) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Välj färgkorrigering
Välj Canon Färgmatchning (Canon Color Matching).
3. Ställ in övriga alternativ
Välj Color Options från popup-menyn. Vid behov ställer du in färgbalansen (Cyan, Magenta, Yellow)
och justerar inställningarna Brightness, Intensity och Contrast.
4. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften justerar skrivardrivrutinen färgerna.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
335
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från programmet)
Om du skriver ut från Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional eller något
bildredigeringsprogram som kan identifiera ICC-profiler och där du kan ange sådana profiler använder
skrivaren färghanteringssystemet (Färgsynkronisering) som är inbyggt i Mac OS vid utskrift. Skrivaren
skriver ut resultatet av den redigering och retuschering som gjorts i ett bildredigeringsprogram och använder
på ett effektivt sätt färgomfånget i den ICC-profil som angetts i bilddata.
Om du vill använda den här utskriftsmetoden använder du bildredigeringsprogrammet för att välja
färghanteringsalternativ och ange en ICC-profil för inmatning och en ICC-profil för utskrift i bildfilen.
Även om du skriver ut med en ICC-profil för utskrift som du själv har skapat eller en för specialpapper från
Canon måste du välja färghanteringsalternativ från ditt redigeringsprogram.
Mer information finns i bildredigeringsprogrammets användarhandbok.
1. Välj Färgmatchning (Color Matching) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Välj färgkorrigering
Välj Färgsynkronisering (ColorSync).
Du kan låta Profil (Profile) vara inställt på Automatisk (Automatic).
Viktigt!
• Det kanske inte går att välja andra inställningsobjekt än Färgsynkronisering (ColorSync)
beroende på programvaran.
• Om du väljer en annan profil (Profile) än Automatisk (Automatic) eller ”Utskrift av ICC-profil på
papper”, kommer skrivaren inte att kunna skriva ut med korrekta färger.
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften använder skrivaren bilddatas färgområde.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
336
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
337
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från
skrivardrivrutinen)
Skriv ut från ett bildredigeringsprogram som varken kan identifiera eller ange ICC-profiler för inmatning och
som använder färgområdet för den ICC-profil för inmatning (sRGB) som finns i bilddata för utskrift.
1. Välj Färgmatchning (Color Matching) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Välj färgkorrigering
Välj Färgsynkronisering (ColorSync).
Du kan låta Profil (Profile) vara inställt på Automatisk (Automatic).
Viktigt!
• Om du väljer en annan profil (Profile) än Automatisk (Automatic) eller ”Utskrift av ICC-profil på
papper”, kommer skrivaren inte att kunna skriva ut med korrekta färger.
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften använder skrivaren bilddatas färgområde.
Viktigt!
• Du kan inte ange en ICC-profil för inmatning från skrivardrivrutinen.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
338
Tolka ICC-profilen
När du behöver ange profil för skrivaren väljer du ICC-profilen för det papper du ska skriva ut på.
De installerade ICC-profilerna för den här skrivaren visas på följande sätt.
• (1) är skrivarens modellnamn.
• (2) är mediatyp. Denna beteckning motsvarar följande mediatyper:
◦ GL: Photo Paper Plus Glossy II
◦ PT: Photo Paper Pro Platinum
◦ SG/LU: Photo Paper Plus Semi-gloss / Photo Paper Pro Luster
◦ MP: Matte Photo Paper
• (3) är utskriftskvaliteten.
Utskriftskvaliteten är uppdelad i 5 nivåer, från hög hastighet till hög kvalitet. Ju lägre siffra desto högre
utskriftskvalitet. Detta värde motsvarar skjutreglaget för Kvalitet (Quality) som visas när du väljer
Kvalitet och media (Quality & Media) i popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut och sedan Anpassad
(Custom) för Utskriftskvalitet (Print Quality).
339
Justera färgbalans
Du kan justera färgtonerna under utskrift.
Eftersom denna funktion justerar färgbalansen genom att ändra bläckförhållandena för varje färg ändras den
totala färgbalansen i hela dokumentet. Använd programmet när du vill skapa en stor förändring i
färgbalansen. Använd endast skrivardrivrutinen om du bara vill ha en liten förändring av färgbalansen.
Följande exempel visar hur det blir när färgbalansen används för att göra cyan mer intensiv och minska gul
så att skillnaden mellan alla färger minskar.
Ingen justering
Justera färgbalans
Så här justerar du färgbalans:
1. Välj Color Options från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Justera färgbalans
Det finns ett reglage för var och en av färgerna Cyan, Magenta och Yellow. Varje färg förstärks när du
flyttar dess reglage åt höger och försvagas när du flyttar reglaget åt vänster. Om t.ex. cyan blir svagare
blir färgen röd starkare.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50. De aktuella
inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Gör dina inställningar
340
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade färgbalansen.
Viktigt!
• När kryssrutan Grayscale Printing är markerad för Quality & Media är färgbalansen (Cyan, Magenta,
Yellow) nedtonad och kan inte väljas.
• Om du väljer Färgsynkronisering (ColorSync) för Färgmatchning (Color Matching) är färgbalansen
(Cyan, Magenta, Yellow) nedtonad och kan inte väljas.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
341
Justera ljusstyrka
Du kan ändra ljusstyrkan i bilden under en utskrift.
Funktionen ändrar inte rent vitt eller rent svart men den ändrar ljusstyrkan i mellanfärgerna.
Följande exempel visar utskriftsresultatet när inställningen för ljusstyrkan ändras.
Light har markerats
Normal har markerats
Dark har markerats
Så här justerar du ljusstyrka:
1. Välj Color Options från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Ange ljusstyrka
Välj Light, Normal eller Dark för Brightness. De aktuella inställningarna visas i
förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den angivna ljusstyrkan.
Viktigt!
• Om du väljer Färgsynkronisering (ColorSync) för Färgmatchning (Color Matching) är Brightness
nedtonat och kan inte väljas.
342
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera intensitet
Justera kontrast
343
Justera intensitet
Du kan göra färgerna i en bild svagare (ljusare) eller intensivare (mörkare).
Följande prov visar hur det blir när intensiteten ökas så att alla färger blir intensivare när bilden skrivs ut.
Ingen justering
Högre intensitet
Så här justerar du intensiteten:
1. Välj Color Options från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Justera intensitet
Intensifiera färgerna (gör dem mörkare) genom att flytta reglaget Intensity åt höger eller försvaga
färgerna (gör dem ljusare) genom att flytta reglaget åt vänster.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50. De aktuella
inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade intensiteten.
Viktigt!
• Om du väljer Färgsynkronisering (ColorSync) för Färgmatchning (Color Matching) är Intensity
nedtonat och kan inte väljas.
344
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera kontrast
345
Justera kontrast
Du kan justera bildernas kontrast under utskrift.
Öka kontrasten om du vill öka skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna. Minska kontrasten om du
vill minska skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna.
Ingen justering
Justera kontrasten
Så här justerar du kontrasten:
1. Välj Color Options från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Justera kontrasten
Om du drar reglaget Contrast åt höger ökas kontrasten och om du drar reglaget åt vänster minskas
kontrasten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50. De aktuella
inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade kontrasten.
Viktigt!
• Om du väljer Färgsynkronisering (ColorSync) för Färgmatchning (Color Matching) är Contrast
nedtonat och kan inte väljas.
346
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
347
Översikt över skrivardrivrutin
Canon IJ-skrivardrivrutin
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
Dialogrutan Utskriftsformat
Dialogrutan Skriv ut
Kvalitet och media
Färgalternativ
Utskrift utan ram
Marginal
Canon IJ Printer Utility
Öppna Canon IJ Printer Utility
Underhåll för Skrivare
Visa skärmen Utskriftsstatus
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin)
348
Canon IJ-skrivardrivrutin
Canon IJ-skrivardrivrutinen (benämns nedan skrivardrivrutin) är ett program som installeras på datorn och
som är nödvändigt för att skriva ut på skrivaren.
Skrivardrivrutinen konverterar de utskriftsdata som skapats i programmet till data som kan hanteras i
skrivaren och skickar sedan dessa data till skrivaren.
Eftersom olika modeller har stöd för olika utskriftsdataformat måste du ha en skrivardrivrutin för just den
modell du använder.
Använda hjälpen i skrivardrivrutinen
Du kan visa Hjälp-funktionen från Dialogrutan Skriv ut.
Markera ett konfigurationsobjekt från popup-menyn i dialogrutan Skriv ut. Klicka sedan på
till vänster på skärmen för att visa en förklaring av objektet.
Hjälp för skrivardrivrutinen visas när följande objekt på popup-menyn markeras:
•
•
•
•
Quality & Media
Color Options
Borderless Printing
Margin
349
längst ned
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
Du kan visa fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen via det program du använder.
Öppna dialogrutan Utskriftsformat
Gör så här för att göra inställningar för sida (papper) innan du skriver ut.
1. Välj Utskriftsformat... (Page Setup...) på menyn Arkiv (File) i programmet.
Dialogrutan Utskriftsformat öppnas.
Öppna dialogrutan Skriv ut
Gör så här för att göra utskriftsinställningar för sida innan du skriver ut.
1. Välj Skriv ut... (Print...) på menyn Arkiv (File) i programmet.
Dialogrutan Skriv ut öppnas.
350
Dialogrutan Utskriftsformat
I dialogrutan Utskriftsformat ställer du in grundläggande utskriftsinställningar, som storleken på pappret som
sitter i skrivaren och skalan.
Om du vill öppna dialogrutan Utskriftsformat väljer du normalt Utskriftsformat... (Page Setup...) från menyn
Arkiv (File) i programmet.
Inställningar (Settings)
Klicka på popup-menyn och markera sedan följande:
Sidattribut (Page Attributes)
Ställ in pappersstorleken eller utskrift med ändrad storlek.
Spara som standard (Save as Default)
Du kan spara attributen för den visade sidan som standardinställningar.
Format för (Format For)
Välj den modell som ska användas för utskrift.
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storleken på papperet som ska användas för utskriften.
Om du vill välja en storlek som inte är standard väljer du Hantera anpassade storlekar... (Manage
Custom Sizes...).
Orientering (Orientation)
Välja utskriftsorienteringen.
Skala (Scale)
Ange procenttal för skala.
Du kan öka eller minska storleken på dokumentet när du skriver ut.
351
Dialogrutan Skriv ut
I dialogrutan Skriv ut kan du ställa in papperstyp och utskriftskvalitet när du vill starta utskriften.
Om du vill öppna dialogrutan Skriv ut väljer du normalt Skriv ut... (Print...) från menyn Arkiv (File) i
programmet.
Skrivare (Printer)
Välj den modell som ska användas för utskrift.
När du klickar på Lägg till skrivare... (Add Printer...) öppnas en dialogruta för att ange skrivaren.
Förval (Presets)
Du kan spara eller ta bort inställningarna i dialogrutan Skriv ut.
Obs!
• Om du använder OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 eller OS X Lion v10.7, kan du
välja Visa förinställda värden... (Show Presets...) för att kontrollera skrivarinställningarna i
dialogrutan Skriv ut.
Kopior (Copies)
Du kan ange antal kopior som du vill skriva ut.
Obs!
• Om du använder Mac OS X v10.6.8 kan du även ställa in sorterad utskrift.
• Om du använder OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 eller OS X Lion v10.7, kan du
ställa in sorterad utskrift genom att välja Pappershantering (Paper Handling) i popup-menyn.
Dubbelsidig (Two-Sided)
Du kan ställa in dubbelsidig utskrift.
Sidor (Pages)
Du kan ange vilka sidor som du vill skriva ut.
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storleken på papperet som ska användas för utskriften.
Om du vill välja en storlek som inte är standard väljer du Hantera anpassade storlekar... (Manage
Custom Sizes...).
Orientering (Orientation)
Välja utskriftsorienteringen.
352
Popup-meny
Du kan växla mellan sidorna i dialogrutan Skriv ut via popup-menyn. Den första menyn som visas skiljer
sig åt beroende på vilket program som öppnade dialogrutan Skriv ut.
Du kan välja något av följande från popup-menyn.
Layout
Du kan ställa in sidlayoututskrift.
Använd Omvänd sidorientering (Reverse page orientation) om du vill ändra
pappersorienteringen och använd Vänd vågrätt (Flip horizontally) om du vill skriva ut dokumentet
spegelvänt. Du kan även ställa in dubbelsidig utskrift.
Färgmatchning (Color Matching)
Du kan välja önskad färgkorrigeringsmetod.
Pappershantering (Paper Handling)
Du kan ange vilka sidor som ska skrivas ut på papperet och deras utskriftsordning.
Omslag (Cover Page)
Du kan skapa omslag både före och efter ett dokument.
Schemaläggare (Scheduler)
Du kan ange utskriftens starttid och utskriftsprioritet.
Quality & Media
Du kan ange grundläggande utskriftsinställningar som passar skrivaren.
Color Options
Du kan justera utskriftsfärgerna som du önskar.
Borderless Printing
Du kan anpassa hur stor del av dokumentet som ska sträcka sig utanför papperet vid utskrift utan
ram.
Margin
Du kan ställa in häfta i sidan och häftmarginal.
Nivå för förbrukningsartiklar (Supply Levels)
Visar en ungefärlig beräkning av den återstående bläcknivån.
Sammanfattning (Summary)
De alternativ som har valts i dialogrutan Skriv ut visas.
Viktigt!
• Om du använder OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 eller OS X Lion v10.7, kan du inte
använda Schemaläggaren (Scheduler) elle Sammanfattning (Summary).
PDF
Du kan spara ett dokument i PDF-format (Portable Document Format).
Förhandsgranska (Preview)
Om du använder Mac OS X v10.6.8 och klickar på
(triangeln för att visa mer) bredvid Skrivare
(Printer) och ändrar till enkel information visas Förhandsgranska (Preview).
Den här knappen gör det möjligt att kontrollera utskriftsresultatet på skärmen innan du skriver ut.
353
Kvalitet och media
Den här dialogrutan gör det möjligt att skapa grundläggande utskriftsinställningar i enlighet med vald
papperstyp. Såvida inte särskilda utskriftsfunktioner behövs kan normala utskrifter utföras när värdena i den
här dialogrutan har ställts in.
Media Type
Ange vilken medietyp som ska användas.
Du måste välja den medietyp som finns i skrivaren. Detta val gör det möjligt för skrivaren att skriva ut
korrekt för det mediematerial som används.
Paper Source
Visar var papper hämtas från.
Print Quality
Välj den som är närmast originaldokumentets typ och syfte.
När någon av alternativknapparna har valts ställs lämplig kvalitet in automatiskt.
High
Prioriterar utskriftskvalitet framför hastighet.
Standard
Skriver ut med medelhög hastighet och kvalitet.
Draft
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
Custom
Markera den här alternativknappen om du vill ange en kvalitet.
Quality
Om du väljer Custom i Print Quality kan du justera kvaliteten på utskriften med hjälp av
skjutreglaget.
Grayscale Printing
Ställ in gråskaleutskrift. Gråskaleutskrift avser funktionen som omvandlar ditt dokument till gråskaledata
i skrivaren för att skriva ut det monokromt.
Om du markerar kryssrutan skrivs både svartvita dokument och färgdokument ut i svartvitt. Tänk på att
avmarkera kryssrutan om du skriver ut ett färgdokument.
354
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Skriva ut färgdokument i svartvitt
355
Färgalternativ
Den här dialogrutan gör det möjligt för dig att justera utskriftsfärgen som du vill. Om färgen i den utskrivna
bilden inte blir som förväntat kan du ändra egenskaperna i dialogrutan och prova att skriva ut igen.
De justeringar som görs här påverkar inte färgerna i ursprungliga utskriftsdata, till skillnad från program som
är avsedda för bildbearbetning. Använd den här dialogrutan om du vill göra finjusteringar.
Förhandsgranskning
Visar färgjusteringens effekt.
Vartefter du justerar objekten visas effekterna i färgen och ljusstyrkan.
Sample Type
Välj en bild som du vill visa som ett exempel.
Vid behov väljer du en från Standard, Portrait, Landscape eller Graphics, beroende på vad som mest
liknar utskriftsresultatet.
View Color Pattern
Visar ett mönster som används för att kontrollera färgförändringar som har orsakats av färgjusteringen.
Markera den här kryssrutan om du vill visa exempelbilden med ett färgmönster.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill visa exempelbilden med en som du har valt med Sample
Type.
Obs!
• När kryssrutan Grayscale Printing är markerad i Quality & Media visas grafiken i svartvitt.
Färgbalans (Cyan, Magenta, Yellow)
Vid behov kan du justera styrkan i varje färg. Flytta skjutreglaget till höger för att göra en färg starkare.
Flytta skjutreglaget till vänster för att göra en färg svagare.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
När du justerar färgbalansen leder det till variationer av balansen mellan mängden av de olika
färgbläcken och det påverkar därför tonen i dokumentet som helhet.
Använd endast skrivardrivrutinen om du bara vill ha en liten förändring av färgbalansen. Använd
programmet om du vill göra en stor förändring av färgbalansen.
356
Brightness
Välj ljusstyrka i de utskrivna bilderna.
Du kan inte ändra nivåerna för vitt och svart. Du kan ändra kontrasten för färgerna mellan vitt och svart.
Intensity
Välj den här metoden för att justera den övergripande densiteten i utskriften.
Flytta skjutreglaget till höger för att öka den övergripande intensiteten. Flytta skjutreglaget till vänster för
att minska den övergripande intensiteten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Contrast
Kontrastfunktionen ändrar skillnaden mellan ljust och mörkt i bilder under utskrift.
Öka kontrasten om du vill öka skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna. Minska kontrasten
om du vill minska skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Viktigt!
• När kryssrutan Grayscale Printing är markerad för Quality & Media är färgbalansen (Cyan, Magenta,
Yellow) nedtonad och kan inte väljas.
• Om du väljer Färgsynkronisering (ColorSync) för Färgmatchning (Color Matching) är färgbalansen
(Cyan, Magenta, Yellow), Brightness, Intensity och Contrast nedtonade och kan inte väljas.
Närliggande information
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
357
Utskrift utan ram
I den här dialogrutan kan du anpassa hur stor del av dokumentet som ska sträcka sig utanför papperet vid
utskrift utan ram.
Amount of Extension
Använd skjutreglaget Amount of Extension för att justera hur mycket av dokumentet som ska gå ut
över papperets kanter.
Om du flyttar skjutreglaget åt höger blir måttet större och om du flyttar det åt vänster blir måttet mindre.
Närliggande information
Utför utskrift utan ram
358
Marginal
Den här dialogrutan gör det möjligt att ställa in häfta i sidan och häftmarginal för flera pappersark.
Margin
Ange storleken på marginalutrymmet för häftning av papperet. Ange ett värde mellan 0 mm (0 tum) till
30 mm (1,2 tum).
Stapling Side
Ange en häftningssida.
Long-side stapling (Left)/Long-side stapling (Right)
Markera detta alternativ för att häfta papperets långsida.
Välj vänster eller höger.
Short-side stapling (Top)/Short-side stapling (Bottom)
Markera detta alternativ för att häfta papperets kortsida.
Välj över- eller nederkant.
Närliggande information
Ange häftmarginal
Dubbelsidig utskrift
359
Canon IJ Printer Utility
I Canon IJ Printer Utility kan du utföra underhåll på skrivaren samt ändra inställningarna för skrivaren.
Vad du kan göra med Canon IJ Printer Utility
Du kan växla mellan sidorna i Canon IJ Printer Utility via popup-menyn. Du kan välja något av följande
från popup-menyn.
Cleaning
Rengör skrivaren för att rensa igentäppta skrivhuvudmunstycken.
Test Print
Kör en testutskrift för att kontrollera skicket för skrivhuvudmunstycket och justera skrivhuvudets
position.
Power Settings
Strömmen till skrivaren styr du från skrivardrivrutinen.
Ink Level Information
Kontrollera återstående bläcknivå.
Quiet Settings
Du kan minska ljudet från skrivaren.
Custom Settings
Ändra inställningarna för den här skrivaren.
Obs!
• För att använda Canon IJ Printer Utility, måste du först slå på skrivaren.
• Beroende på valda alternativ kommer datorn att kommunicera med skrivaren för att hämta
information. Om datorn inte kan kommunicera med skrivaren, kan ett felmeddelande visas.
I så fall klickar du på Cancel. De senaste inställningarna som har gjorts på datorn visas.
Närliggande information
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
360
Justera Skrivhuvud via datorn
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Stänga av och sätta på Skrivare
Minska ljudet från Skrivare
Ändra driftläge för Skrivare
361
Öppna Canon IJ Printer Utility
Följ stegen nedan för att öppna Canon IJ Printer Utility.
1. Öppna Systeminställningar (System Preferences) och välj Skrivare och skannrar
(Printers & Scanners) (Skriv ut och skanna (Print & Scan) eller Skriv ut och faxa (Print
& Fax))
2. Starta Canon IJ Printer Utility
Välj din modell i skrivarlistan och klicka på Tillval och förbrukningsartiklar... (Options & Supplies...).
Klicka på Öppna Printer Utility (Open Printer Utility) på fliken Verktyg (Utility).
Canon IJ Printer Utility startas.
362
Underhåll för Skrivare
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Justera Skrivhuvud via datorn
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Stänga av och sätta på Skrivare
Minska ljudet från Skrivare
Ändra driftläge för Skrivare
363
Visa skärmen Utskriftsstatus
Kontrollera utskriftens förlopp genom att följa nedanstående anvisningar:
1. Öppna skärmen för utskriftsstatus
• Om utskriftsdata har skickats till skrivaren
Skärmen för utskriftsstatus öppnas automatiskt. Du visar skärmen för utskriftsstatus genom att
klicka på
(skrivarikonen) som visas i Dock.
• Om utskriftsdata inte har skickats till skrivaren
Öppna Systeminställningar (System Preferences) och välj Skrivare och skannrar (Printers &
Scanners) (Skriv ut och skanna (Print & Scan) eller Skriv ut och faxa (Print & Fax)).
Om du vill visa skärmen för utskriftsstatus väljer du namnet på modellen för din skrivare i
skrivarlistan och klickar sedan på Öppna skrivarkö... (Open Print Queue...).
2. Kontrollera utskriftsstatus
Du kan kontrollera namnet på den fil som skrivs ut eller som är redo för utskrift.
• Om du använder OS X Mavericks v10.9 eller OS X Mountain Lion v10.8
Tar bort angivet utskriftsjobb.
Stoppar utskriften av angivet dokument.
Fortsätter utskriften av angivet dokument.
Stoppar utskrift av alla dokument.
Visas endast när utskrift av alla dokument stoppas och fortsätter utskrift av alla dokument.
• Om du använder OS X Lion v10.7 eller Mac OS X v10.6.8
364
Tar bort angivet utskriftsjobb.
Stoppar utskriften av angivet dokument.
Fortsätter utskriften av angivet dokument.
Visar information om utskriftsjobb.
Stoppar utskrift av alla dokument.
Visas endast när utskrift av alla dokument stoppas och fortsätter utskrift av alla dokument.
365
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Om skrivaren inte börjar skriva ut kan avbrutna eller misslyckade utskriftsjobb finnas kvar i minnet.
Ta bort onödiga utskriftsjobb från skärmen för kontroll av utskriftsstatus.
1. Öppna Systeminställningar (System Preferences) och välj Skrivare och skannrar
(Printers & Scanners) (Skriv ut och skanna (Print & Scan) eller Skriv ut och faxa (Print
& Fax))
2. Välj skrivarmodell och klicka sedan på Öppna skrivarkö... (Open Print Queue...)
Fönstret för kontroll av utskriftsstatus visas.
3. Markera det onödiga utskriftsjobbet. Klicka sedan på
De valda utskriftsjobben tas bort.
366
(
Ta bort (Delete)).
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin)
För den här skrivardrivrutinen gäller följande begränsningar. Tänk på dessa punkter när du använder
skrivardrivrutinen.
Begränsningar hos skrivardrivrutinen
• När du konfigurerar dialogrutan Utskriftsformat ser du till att börja med att välja den modell du
använder i listan Format för (Format For). Om du väljer en annan skrivare kan det hända att det inte
går att skriva ut korrekt.
• Om Canon IJ Printer Utility inte visar återstående bläcknivå i Information om bläcknivå (Ink Level
Information), kan du kontrollera om skrivhuvudet och bläckbehållaren är korrekt installerade.
• När Canon IJ Printer Utility visar Information om bläcknivå (Ink Level Information), stänger du
manöverpanelen på skrivaren.
• Det går inte att använda följande funktioner i Mac OS även om de kan användas på Windows-datorer.
◦ Dubbelsidig utskrift (manuell)
◦ Utskrift av broschyrer
◦ Sida vid sida/affischutskrift
• Beroende på det program du använder kan det hända att en förhandsgranskning inte visas på vänster
sida i dialogrutan Skriv ut.
• Starta inte Canon IJ Network Tool under en utskrift.
• Skriv inte ut medan Canon IJ Network Tool körs.
• Om du ansluter den här skrivaren och AirPort med en USB-kabel, måste du installera den senaste
fasta programvaran för AirPort.
• Om du använder OS X Mavericks v10.9, stänger du utskriftsstatusfönstret när du utför underhåll på
skrivaren via Canon IJ Printer Utility.
Anteckningar om att lägga till en skrivare
• Om du installerar Canon-skrivardrivrutinen i Mac OS och använder skrivaren via en
nätverksanslutning, kan du välja Bonjour eller Canon IJ Network i dialogrutan Lägg till (Add) ( Lägg
till skrivare (Add Printer)).
Canon rekommenderar att du använder Canon IJ Network för utskrifter.
Om Bonjour är valt, kan meddelanden om återstående bläcknivå skilja sig från de som indikeras i
Canon IJ Network.
367
Uppdatera skrivardrivrutinen
Hämta den senaste skrivardrivrutinen
Ta bort Canon IJ-skrivaren som inte behövs från skrivarlistan
Innan du installerar skrivardrivrutinen
Installera skrivardrivrutinen
368
Hämta den senaste skrivardrivrutinen
Genom att uppdatera till den senaste skrivardrivrutinen kanske tidigare olösta problem försvinner.
Du kan besöka vår webbplats på Internet och hämta den senaste skrivardrivrutinen för din skrivarmodell.
Viktigt!
• Det är gratis att hämta skrivardrivrutinen, men du får själv betala eventuella kostnader för
Internetanslutningen.
Närliggande information
Innan du installerar skrivardrivrutinen
Installera skrivardrivrutinen
369
Ta bort Canon IJ-skrivaren som inte behövs från skrivarlistan
Du kan ta bort en Canon IJ-skrivare som du inte längre använder från skrivarlistan.
Innan du tar bort Canon IJ-skrivaren, koppla från kabeln som ansluter skrivaren till datorn.
Så här tar du bort Canon IJ-skrivaren som inte behövs från skrivarlistan:
Du kan inte ta bort Canon IJ-skrivaren om du inte är inloggad som en användare med
administratörsrättigheter. Information om administratörer finns i användarhandboken för Mac OS.
1. Öppna Systeminställningar (System Preferences) och välj Skrivare och skannrar
(Printers & Scanners) (Skriv ut och skanna (Print & Scan) eller Skriv ut och faxa (Print
& Fax))
2. Ta bort Canon IJ-skrivaren från skrivarlistan
I skrivarlistan markerar du den Canon IJ-skrivare som ska tas bort och klickar sedan på -.
Klicka på Ta bort skrivare (Delete Printer) när bekräftelsemeddelandet visas.
Obs!
• Även om en Canon IJ-skrivare har tagits bort från skrivarlistan, kan du registrera om den automatiskt
genom att ansluta skrivaren och datorn med en USB-kabel.
370
Innan du installerar skrivardrivrutinen
I det här avsnittet beskrivs vad du bör kontrollera innan du installerar skrivardrivrutinen. Du bör också läsa
det här avsnittet om det inte går att installera skrivardrivrutinen.
Kontrollera inställningarna i datorn
• Avsluta alla aktiva program.
• Logga in som en användare med administratörskonto. Installationsprogrammet ber dig ange
användarnamn och lösenord för administratören. Om flera användare använder Mac OS, loggar du in
med kontot som tillhör den först registrerade administratören.
Viktigt!
• Om du uppgraderar till Mac OS, kommer alla installerade skrivardrivrutiner att raderas.
Om du vill fortsätta använda den här skrivaren måste du installera om den senaste skrivardrivrutinen.
Närliggande information
Hämta den senaste skrivardrivrutinen
Installera skrivardrivrutinen
371
Installera skrivardrivrutinen
Du kan besöka vår webbplats på Internet och hämta den senaste skrivardrivrutinen för din skrivarmodell.
Så här installerar du den hämtade skrivardrivrutinen:
1. Konfigurera disken
Dubbelklicka på den hämtade diskavbildningsfilen.
Filen packas upp och disken konfigureras sedan.
2. Starta installationsprogrammet
Dubbelklicka på "PrinterDriver_XXX_YYY.pkg" (där "XXX" är modellnamnet och "YYY" är versionen)
som finns på disken.
3. Starta installationen
Installera skrivardrivrutinen genom att följa meddelandena på skärmen.
När licensavtalet för programvaran visas kontrollerar du innehållet och klickar på Fortsätt (Continue).
Om du inte godkänner licensavtalet för programvaran går det inte att installera programvaran.
4. Välja installationsdestination
Vid behov väljer du var du vill installera skrivardrivrutinen och klickar sedan på Fortsätt (Continue).
5. Köra installationen
Klicka på Installera (Install).
När verifieringsskärmen visas anger du namn och lösenord för administratören och klickar sedan på
Installera programvara (Install Software) (OK).
6. Slutför installationen
När meddelandet om att åtgärden har slutförts visas klickar du på Stäng (Close).
Skrivardrivrutinen har installerats.
Viktigt!
• Om installationsprogrammet inte fungerar korrekt väljer du Avsluta installationsprogram (Quit
Installer) från menyn Installationsprogram (Installer) i Finder för att avsluta installationsprogrammet.
Starta sedan installationsprogrammet igen.
• Du kan hämta skrivardrivrutinen utan kostnad, men du ansvarar för att betala eventuella kostnader för
att ansluta till Internet.
Närliggande information
Hämta den senaste skrivardrivrutinen
Ta bort Canon IJ-skrivaren som inte behövs från skrivarlistan
Innan du installerar skrivardrivrutinen
372
Skriva ut med enhetens manöverpanel
Skriva ut mallformulär, till exempel linjerat papper eller diagram
373
Skriva ut mallformulär, till exempel linjerat papper eller diagram
Du kan skriva ut ett mallformulär, t.ex. linjerat papper, ett diagram eller en checklista, på vanligt papper med
formatet A4, B5 eller Letter.
Mallformulär som kan skrivas ut
Skriva ut mallformulär
Mallformulär som kan skrivas ut
Följande mallar finns tillgängliga:
• Linjerat papper
Du kan välja tre radavståndsformat.
Inställning på LCD-skärmen:
◦ Linjerat papper 1 (Notebook paper 1): 8 mm radavstånd (8 mm spacing)
◦ Linjerat papper 2 (Notebook paper 2): 7 mm radavstånd (7 mm spacing)
◦ Linjerat papper 3 (Notebook paper 3): 6 mm radavstånd (6 mm spacing)
Obs!
• Du kan inte skriva ut linjerat papper på papper med B5-format.
• Diagrampapper
Du kan välja två kvadratiska storlekar.
Inställning på LCD-skärmen:
◦ Diagrampapper 1 (Graph paper 1): Diagram 5 mm (Graph 5 mm)
◦ Diagrampapper 2 (Graph paper 2): Diagram 3 mm (Graph 3 mm)
Obs!
• Du kan inte skriva ut diagrampapper på papper med B5-format.
• Kontrollista
Du kan skriva ut ett anteckningspapper med kryssrutor.
Inställning på LCD-skärmen:
Kontrollista (Checklist)
374
• Anteckningspapper
Du kan skriva ut anteckningspapper med 10 eller 12 fält.
Inställning på LCD-skärmen:
◦ Anteckningspapper 1 (Staff paper 1): Anteckningspapper 10 fält (Staff paper 10
staves)
◦ Anteckningspapper 2 (Staff paper 2): Anteckningspapper 12 fält (Staff paper 12
staves)
• Skrivpapper
Du kan skriva ut skrivpapper.
Inställning på LCD-skärmen:
Skrivpapper (Handwriting paper)
• Veckoschema
Du kan skriva ut ett tomt veckoschema.
Inställning på LCD-skärmen:
Veckoschema (Weekly schedule)
• Månadsschema
Du kan skriva ut ett tomt månadsschema.
Inställning på LCD-skärmen:
Månadsschema (Monthly schedule)
Skriva ut mallformulär
Skriv ut mallformuläret enligt nedanstående anvisningar.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på vanligt papper med formatet A4, B5 eller Letter.
3. Välj
Avancerad utskrift (Advanced print) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
4. Välj
Mallutskrift (Template print) och tryck sedan på OK.
375
5. Välj mallen du vill skriva ut med
och tryck på OK.
Mallformulär som kan skrivas ut
6. Ange inställningarna efter behov.
1. Antal kopior
Använd knapparna + eller – för att ange antal kopior.
2. Sidstorlek (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
Obs!
• När du väljer vissa formulär kan en del inställningar för sidstorlek inte anges. Om du väljer
en inställning som inte kan användas visas Felinformation (Error details) på LCDskärmen. Om detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att trycka på knappen
Funktion (Function) till vänster och ändrar sedan inställningen.
3. Medietyp (Type) (Mediatyp)
Papperstypen är inställd på Vanligt papper (Plain paper).
4. 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting)
Välj dubbelsidig eller ensidig utskrift.
7. Starta utskriften.
Tryck på knappen Färg (Color) för att skriva ut följande formulär.
Linjerat papper 1 (Notebook paper 1)/Linjerat papper 2 (Notebook paper 2)/Linjerat papper 3
(Notebook paper 3)/Diagrampapper 1 (Graph paper 1)/Diagrampapper 2 (Graph paper 2)/
Skrivpapper (Handwriting paper)
Tryck på knappen Svart (Black) för att skriva ut följande formulär.
Kontrollista (Checklist)/Anteckningspapper 1 (Staff paper 1)/Anteckningspapper 2 (Staff paper
2)/Veckoschema (Weekly schedule)/Månadsschema (Monthly schedule)
376
Skriva ut med webbtjänsten
Viktigt!
• Det kan hända att den här funktionen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
Hämta och skriva ut mallformulär
377
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
När du använder en webbtjänst
• Canon garanterar inte att webbtjänsten alltid är tillgänglig eller stabil, att det går att öppna
webbplatsen eller att det går att hämta material.
• Canon kan när som helst uppdatera, ändra eller ta bort informationen på webbtjänsten, eller stänga
eller avsluta tjänsten utan föregående meddelande. Canon ska inte hållas ansvariga för skador av
något slag som kan uppkomma av sådana åtgärder.
• Canon ska inte under några omständigheter vara ansvarig för skador av något slag som kan
uppkomma av användningen av webbtjänsterna.
• Alla eller vissa delar av webbtjänsten kan vara otillgängliga, beroende på landet eller regionen där du
bor.
• Beroende på dina nätverksinställningar kan vissa funktioner i webbtjänsten vara otillgängliga. Även
om de är tillgängliga kan det ta en stund att skriva ut eller visa innehållet eller också kan
kommunikationen avbrytas medan en åtgärd pågår.
Copyright och utgivningsrättigheter
När du skriver ut hämtade mallformulär:
1. Upphovsrättigheterna till allt material (foton, illustrationer, logotyper och dokument: kallas hädanefter
”material”) som finns på utskriftstjänsten för webbmallar tillhör respektive ägare. Frågor om
utgivningsrättigheter kan uppstå när det gäller bruket av personer eller figurer som visas på
utskriftstjänsten för webbmallar.
Förutom om det är på annat sätt tillåtet (se 2 nedan), är det förbjudet att kopiera, ändra eller
distribuera alla eller vissa delar av materialet på utskriftstjänsten för webbmallar utan föregående
tillstånd från respektive innehavare av rättighet (utgivningsrättigheter eller Copyright).
2. Allt material på utskriftstjänsten för webbmallar kan fritt användas för personlig och icke-kommersiellt
bruk.
378
Hämta och skriva ut mallformulär
Viktigt!
• Det kan hända att den här funktionen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
Du kan hämta mallformuläret du vill skriva ut från webbtjänsten.
Innan du använder webbtjänsten läser du villkoren för tjänsten.
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
Viktigt!
• Det krävs en LAN-anslutning mellan enheten och internet för att funktionen ska kunna användas.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
Moln (Cloud) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
Webbmallutskrift (Web template print) och tryck sedan på OK.
Kategorierna med mallformulär visas på LCD-skärmen.
4. Använd knappen
när du vill välja kategorimappen för mallformuläret och tryck på OK.
Mallformulären i kategorimappen visas på LCD-skärmen.
5. Använd knappen
när du vill välja mallformuläret du ska skriva ut och tryck på OK.
6. Läs meddelandet som visas och tryck sedan på OK.
7. Kontrollera utskriftsinställningarna.
Utskriftsinställningarna bestäms automatiskt utifrån det angivna mallformuläret.
När du vill ändra utskriftsinställningarna trycker du på knapparna
och sedan ändrar du inställningarna med knapparna
för att välja inställningsobjektet
.
Obs!
• 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting) är inställd på 1-sidigt (1-sided).
• Beroende på mallformulär går det inte att ange vissa utskriftsinställningarna. Om du väljer en
inställning som inte kan användas visas Felinformation (Error details) på LCD-skärmen. Om
detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att trycka på knappen Funktion (Function) till
vänster och ändrar sedan inställningen.
8. Fyll på papper enligt utskriftsinställningarna.
379
9. Tryck på Färg (Color).
Utskriften startas på enheten.
380
Skriva ut från en digitalkamera
Skriva ut foton direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN)
Om utskriftsinställningar för PictBridge (trådlöst LAN)
381
Skriva ut foton direkt från en enhet som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN)
Du kan ansluta en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN), till exempel en digitalkamera,
videokamera eller mobiltelefon, till enheten via trådlöst LAN och skriva ut bilderna direkt utan dator.
Anslutningsbara enheter:
Enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
Bilddataformat som kan skrivas ut:
Enheten kan skriva ut bilder* som har tagits med en kamera som är kompatibel med Design rule for Camera
File system och PNG-filer.
* Exif 2.2/2.21/2.3-kompatibel
Viktigt!
• LAN-anslutning till enheten krävs för att kunna använda funktionen.
Obs!
• PictBridge är den standard som används för att skriva ut foton direkt, utan att använda dator, genom att
ansluta en enhet som digital stillbildskamera, digital videokamera eller en kamerautrustad mobiltelefon.
I den här handboken kallas PictBridge-utskrift via en trådlös LAN-anslutning för "PictBridge (trådlöst
LAN)".
• Vid utskrift av foton med en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) och som är
ansluten till enheten, rekommenderar vi att nätadaptern som medföljer enheten används. Om du
använder batteri till enheten bör du kontrollera att det är fulladdat.
• Beroende på modell eller varumärke på enheten kan du behöva välja ett utskriftsläge som är
kompatibelt med PictBridge (trådlöst LAN) innan du ansluter enheten. Du kan också behöva starta
enheten eller välja uppspelningsläget manuellt när du har anslutit enheten till enheten.
Utför de åtgärder som behövs på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) innan den
ansluts enligt de anvisningar som finns i enhetens bruksanvisning.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på papper.
3. Anslut enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) till enheten.
Identifiera enheten med enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) och anslut enheten
som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) till enheten via LAN.
Obs!
• Mer information om hur du identifierar enheten finns i instruktionshandboken till enheten som är
kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
4. Ange utskriftsinställningar som exempelvis papperstyp och layout.
382
Du kan göra inställningarna via menyn på LCD:n på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN). Välj den storlek och papperstyp som du har fyllt på i enheten.
Inställningar på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
Om enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) inte har någon inställningsmeny kan du i
stället ändra inställningarna på enheten.
Inställningar på enheten
Obs!
• Om du skriver ut från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) ställer du in
utskriftskvaliteten via manöverpanelen på din enhet. Det går inte att ställa in utskriftskvaliteten
från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
5. Starta utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
383
Om utskriftsinställningar för PictBridge (trådlöst LAN)
Inställningar på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
Inställningar på enheten
Inställningar på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
I det här avsnittet beskrivs funktionen för PictBridge (trådlöst LAN) på enheten. Mer information om
utskriftsinställningar för enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) finns i enhetens
instruktionshandbok.
Obs!
• I följande beskrivning visas namnen på inställningarna enligt de som används i enheter som är
kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från Canon. Inställningsnamnen kan variera beroende på
enhetens varumärke eller modell.
• Några av de inställningar som beskrivs nedan finns inte i alla enheter. I så fall används
inställningarna som gjorts på den aktuella enheten. När vissa alternativ ställs in på Standard
(Default) på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) används enhetens
inställningar i stället för dessa alternativ.
PictBridge-utskriftsinställningar
Följande inställningar kan användas vid utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
Pappersstorlek
10×15 cm/4×6", 5×7"*, 20×25 cm/8×10", A4, 8,5×11" (Letter)
* Går bara att välja på vissa enheter som är kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från
Canon. (Kan eventuellt väljas, beroende på enhet.)
Papperstyp
• Standard (alternativen beror på inställningen på enheten)
• Foto:
Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Fotoetiketter*
* Vid utskrift på etiketter väljer du 10x15cm/4"x6" (4"x6"/10x15cm) i Pappersstorlek
(Paper size). Ställ inte in Layout som Utan ram (Borderless).
• Snabbfoto:
Photo Paper Pro Platinum PT-101
• Vanligt papper:
Vanligt papper i A4- eller Letter-format
När Papperstyp (Paper type) är inställt på Vanligt (Plain) inaktiveras utskrift utan ram även
när Layout är inställt på Utan ram (Borderless).
Layout
Standard (alternativen beror på inställningen på enheten), Index, Med ram, Utan ram, N-upp (2,
4, 9, 16)*1, 20-upp*2, 35-upp*3
*1 Layouten är kompatibel med papper av A4- eller Letter-format och ovannämnda Canonetiketter.
-A4/Letter: 4-upp
-Fotoetiketter: 2-upp, 4-upp, 9-upp, 16-upp.
*2 Med en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) från Canon kan du, genom att
välja objekt med en ”i”-markering, skriva ut fotoinformation (Exif-data) i listformat (20-upp) eller i
384
marginalerna på angivna data (1-upp). (Finns inte på alla enheter som är kompatibla med
PictBridge (trådlöst LAN) från Canon.)
*3 Skrivs ut i 35 mm filmstilslayout (kontaktutskriftslayout). Finns endast på enheter som är
kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från Canon. (Finns inte på alla enheter som är
kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från Canon.)
Skriv ut datum/
filnr
Standardvärde (Av: Ingen utskrift), Datum, Filnummer, Båda, Av
Image Optimizer
Standard (alternativen beror på inställningen på enheten), På (Autofotokorrigering)*1, Av, Röda
ögon*2
*1 Motivet eller personens ansikte på en tagen bild identifieras och den mest lämpliga
korrigeringen för fotot görs automatiskt. Det gör ett mörkare ansikte i motljus ljusare vid
utskriften. Dessutom analyseras ett motiv, t.ex. landskap, nattmotiv eller person, och varje motiv
korrigeras automatiskt med lämpligaste färg, ljusstyrka och kontrast för utskriften.
*2 Går bara att välja på vissa enheter som är kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från
Canon. (Kan eventuellt väljas, beroende på enhet.)
Beskärning
Standardvärde (Av: Ingen beskärning), På (följ kamerans inställning), Av
Inställningar på enheten
Du kan ändra utskriftsinställningarna för PictBridge (trådlöst LAN) på skärmen PictBridgeutskriftsinställningar (PictBridge print settings). Ställ in utskriftsinställningarna på Standard (Default)
på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) när du vill skriva ut enligt inställningarna på
enheten.
I det här avsnittet beskrivs hur du visar skärmen PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print
settings).
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
4. Använd knappen
för att välja PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print
settings) och tryck på OK.
5. Läs meddelandet som visas och tryck sedan på OK.
Fönstret PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings) visas.
Mer information om inställningsalternativ:
PictBridge-utskriftsinställningar
385
Pappersinställning för utskrift
Genom att registrera pappersstorleken och medietypen för papperet i kassetten kan du förhindra att
enheten skriver ut felaktiga utskrifter genom att visa meddelandet innan utskriften startar när det påfyllda
papperets storlek och medietyp inte överensstämmer med utskriftsinställningen.
• När du fyller på papper i kassetten:
Skärmen för att registrera pappersinformationen för kassetten visas.
Registrera pappersstorleken och medietypen som motsvarar det påfyllda papperet.
Viktigt!
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på LCD-skärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren
• För kopiering anger du pappersinställningarna för kopiering så att de motsvarar kassettens
pappersinformation.
Obs!
• Beroende på den registrerade pappersinformationen för kassetten kommer skärmen för att
konfirmera att du använder den registrerade informationen för pappersinställningarna för kopiering
att visas. Om du väljer Ja (Yes) kommer informationen att användas för pappersinställningarna för
kopiering.
• När pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte är samma som den registrerade
kassettpappersinformationen för enheten:
Exempel:
386
◦ Pappersinställning för utskrift eller kopiering: B5
◦ Registrerad kassettpappersinformation för enheten: A4
När du börjar att skriva ut eller kopiera visas ett meddelande.
Bekräfta meddelandet och tryck sedan på OK. När skärmen för att välja alternativet visas ska du välj ett
av alternativen nedan.
Obs!
• Beroende på inställningen kanske nedanstående alternativ inte visas.
Skriv ut med papper i kassettinst. (Print with paper in cass. settings)
Välj om du vill skriva ut på det papper som har fyllts på i kassetten utan att ändra
pappersinställningarna.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering är till exempel B5 och enhetens registrerade
kassettpappersinformation är A4, börjar enheten skriva ut eller kopiera med B5 på det papper som
finns i kassetten.
Ersätt papper och skriv ut (Replace the paper and print)
Välj om du vill skriva ut när du har bytt papperet i kassetten.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering är till exempel B5 och enhetens registrerade
kassettpappersinformation är A4, ska du fylla på B5-papper i kassetten innan du börjar skriva ut
eller kopiera.
Skärmen för registrering av pappersinformation för kassetten visas när du har bytt papper och tryckt
i kassetten Registrera pappersinformationen för kassetten motsvarande det papper som har fyllts
på i kassetten.
387
Obs!
• Om du inte vet vilken pappersinformation som ska registreras för enheten, trycker du på Bakåt
(Back) Bakåt på den skärm där du väljer funktion. När den föregående skärmen visas noterar
du pappersstorleken och medietypen och registrerar den noterade informationen för enheten.
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på LCD-skärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren
Avbryt (Cancel)
Avbryter utskriften.
Välj när du ändrar de pappersinställningar som har angetts för utskrift eller kopiering. Ändra
pappersinställningarna och försök sedan skriva ut igen.
Viktigt!
• Om standardinställningen för visning av meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter:
Standardinställningen skiljer sig åt när du skriver ut eller kopierar från enhetens manöverpanel och
när du skriver ut från skrivardrivrutinen.
• När du skriver ut eller kopierar från enhetens manöverpanel är meddelandet som förhindrar
felaktiga utskrifter aktiverat som standard.
Gör så här om du vill ändra inställningen för utskrift eller kopiering via enhetens manöverpanel:
Kassettinställningar
• När du skriver ut från skrivardrivrutinen är meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter
inaktiverat som standard.
Gör så här om du vill ändra inställningen för utskrift från skrivardrivrutinen:
Ändra driftläge för Skrivare
• När meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter är inaktiverat:
Enheten börjar skriva ut eller kopierar trots att pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte
överensstämmer med den kassettpappersinformation som har registrerats för enheten.
388
Kopiera
Ta kopior
Förminska eller förstora en kopia
Förenklad
Dubbelsidig kopiering
Om menyn Specialkopia
Kopiera två sidor på en sida
Kopiera fyra sidor på en sida
389
Ta kopior
I det här avsnittet beskrivs hur du kopierar med hjälp av funktionen Standardkopia (Standard copy).
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på papper.
3. Välj
Kopiera (Copy) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmen för vänteläge för kopiering visas.
4. Placera originalet på glasskivan.
5. Ange inställningarna efter behov.
1. Antal kopior
Ange antalet med hjälp av knapparna + eller -.
2. Utskriftsinställningar (Print settings)
Du kan visa skärmen för utskriftsinställningar genom att trycka på knappen Funktion (Function)
till höger.
På skärmen för utskriftsinställningar kan du ändra inställningarna för sidstorlek, mediatyp,
utskriftskvalitet m.m.
Ställa in kopieringsalternativ
3. Förhandsgranska (Preview)
Du kan förhandsgranska en bild av utskriften genom att trycka på knappen Funktion (Function)
till vänster.
Visa förhandsgranskningsfönstret
6. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller knappen Svart (Black) för svartvita kopior.
Kopieringen startas på enheten.
Ta bort originalet från glasskivan när kopieringen är slutförd.
390
Viktigt!
• Öppna inte dokumentluckan och ta inte bort originalet från glasskivan förrän skanningen är klar.
Obs!
• Avbryt kopieringen genom att trycka på Stopp (Stop).
Lägga till kopiering (spara kopia)
Du kan lägga till kopiering när utskrift pågår (Reservera kopia).
Skärmen nedan visas när du lägger till kopieringen.
Placera originalet på glasskivan och tryck på samma knapp (knappen Färg (Color) eller knappen Svart
(Black)) som du tryckte på innan.
Viktigt!
• När du ska placera originalet på glasskivan lyfter du upp dokumentluckan försiktigt.
Obs!
• När Utsk.kval (Print qlty) (utskriftskvalitet) har värdet Hög (High) går det inte att lägga till
kopieringar.
• Om du lägger till kopiering kan du inte ändra antalet kopior eller inställningar som sidstorlek och
medietyp.
• Om du trycker på Stopp (Stop) medan reservera kopia pågår visas fönstret för att avbryta
kopieringen. Om du väljer Avbryt alla beställningar (Cancel all reservations) och sedan trycker på
OK avbryter du kopieringen av alla skannade data. Om du väljer Avbryt senaste beställningen
(Cancel the last reservation) och trycker på OK kan du avbryta den senaste kopieringen.
• Om du anger ett dokument med för många sidor som ska läggas till i kopieringen så kan Det går inte
att köa fler kopieringsjobb. Vänta en stund och gör om åtgärden. (Cannot add more copy jobs.
Please wait a while and redo the operation.) visas på LCD-skärmen. Tryck på OK-knappen och
vänta en stund innan du försöker kopiera igen.
• Om Det gick inte att beställa kopieringsjobbet. Börja om. (Failed to reserve the copy job. Start
over from the beginning.) visas på LCD-skärmen under skanning trycker du på OK och sedan på
Stopp (Stop) för att avbryta kopieringen. Efter det kan du kopiera de dokument som inte blivit klara.
391
Visa förhandsgranskningsfönstret
När du placerar originalet på glasskivan och väljer Standardkopia (Standard copy) eller
Ramraderingskopia (Frame erase copy) i Avancerad utskrift (Advanced print) kan du förhandsgranska
en bild av utskriften i förhandsgranskningsfönstret genom att trycka på någon Funktion (Function)-knapp.
När Standardkopia (Standard copy) är valt trycker du på knappen Funktion (Function) till vänster på
skärmen för vänteläge för kopiering.
Om Ramraderingskopia (Frame erase copy) är valt trycker du på knappen Funktion (Function) till höger
på skärmen för utskriftsinställningar.
Viktigt!
• Under nedanstående omständigheter går det inte att använda knappen Funktion (Function) till vänster
när skärmen för vänteläge för kopiering visas.
• 2-sidigt (2-sided) är valt för 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting).
• 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) eller 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) har valts för Layout.
När inget av ovan har valts kan du ange att förhandsgranskningsskärmen ska visas när skanningen av
originalet har slutförts.
Dubbelsidig kopiering
Kopiera två sidor på en sida
Kopiera fyra sidor på en sida
• Originalet scannas och så att en förhandsgranskning visas. Öppna därför inte dokumentluckan förrän
förhandsgranskningsskärmen visas.
• Originalen scannas om när förhandsgranskningen har visats och innan kopieringen startar. Öppna
därför inte dokumentluckan och ta inte bort originalet från glasskivan när Skannar dokument...
(Scanning document...) visas.
1. Förhandsgranskning av originalet
Originaldokumentet som ligger på glasskivan visas. Om den visade bilden är sned går du till Fylla på
original och återställer originalet. Visa sedan förhandsgranskningsfönstret igen och förhandsgranska
originalet.
2. Sidstorlek
En ram som visar den valda sidstorleken visas över bilden. Insidan av ramen skrivs ut.
3. Förstoring
Förstoringsgraden som angavs i förhandsgranskningsfönstret visas. Om du har valt en annan
inställning än Anp till sida (Fit to page) kan du ändra förstoringsinställningen med hjälp av knappen
.
392
Ställa in kopieringsalternativ
Du kan ändra kopieringsinställningar som förstoring och intensitet.
Skärmen Utskriftsinställningar
Obs!
• Mer information om skärmen med utskriftsinställningar eller inställningsalternativet för Fotokopia
(Photo copy) finns i Kopiera foton.
Beroende på vilken kopieringsmeny du har valt att visa gör du på olika sätt för att visa skärmen med
utskriftsinställningar.
• I Standardkopia (Standard copy):
Följande skärm visas när du trycker på knappen Funktion (Function) till höger på skärmen för
vänteläge för kopiering.
• I Kopiera utan ram (Borderless copy) eller Ramraderingskopia (Frame erase copy):
Följande skärm visas innan kopiering startar.
Alternativ för inställningar
Du kan änge följande inställningsalternativ.
Ändra inställningsalternativ med hjälp av knappen
/
393
och ändra inställningen med knappen
/
.
Obs!
• Beroende på vilken kopieringsmeny du har valt kan vissa inställningar inte väljas. I det här avsnittet
beskrivs inställningsalternativen för funktionen Standardkopia (Standard copy).
De inställningsalternativ som inte kan väljas visas nedtonade.
Mer information om inställningsalternativen för Fotokopia (Photo copy) finns i Kopiera foton.
• Du kan inte använda vissa kombinationer av inställningar på kopieringsmenyn. Om inställningen som
inte går att ange i kombination väljs, visas Felinformation (Error details) på LCD-skärmen. Om
detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att trycka på knappen Funktion (Function) till
vänster och ändrar sedan inställningen.
• Inställningarna för t.ex. pappersstorlek och medietyp sparas när enheten stängs av.
• När kopieringen startas via en kopieringsmeny och den valda inställningen inte kan användas visas
Angiven funktion ej tillgänglig med aktuella inställningar. (The specified function is not
available with current settings.) på LCD-skärmen. Ändra inställningen med hjälp av anvisningarna
på skärmen.
1. Förstor. (Magnif.) (Förstoring)
Ange metod för förminskning/förstoring.
Förminska eller förstora en kopia
2. Intensitet (Intensity)
Ange intensitet. När Auto är valt justeras intensiteten automatiskt enligt de original som har placerats
på glasskivan. Auto visas på skärmen för vänteläge för kopiering.
3. Sidstorlek (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
4. Medietyp (Type) (Mediatyp)
394
Välj typ av papper som har fyllts på.
5. Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Justera utskriftskvaliteten efter originalet.
Viktigt!
• Om du använder Utkast (Draft) och Medietyp (Type) är inställt på Vanligt papper (Plain
paper) och kvaliteten blir sämre än förväntat kan du välja Standard eller Hög (High) för
Utsk.kval (Print qlty) och pröva att kopiera igen.
• Välj Hög (High) för Utsk.kval (Print qlty) om du vill kopiera i gråskala. Med Gråskala återges
nyanser i gråskala i stället för svart eller vitt.
6. Layout
Välj layouten.
Kopiera två sidor på en sida
Kopiera fyra sidor på en sida
7. 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting)
Välj om dubbelsidig kopiering ska utföras.
Dubbelsidig kopiering
395
Förminska eller förstora en kopia
Du kan ange förstoringsgraden, välja den förinställda förstoringsgraden eller välja att använda kopiering
med anpassning till sida.
LCD-skärmen nedan visas när du trycker på knappen Funktion (Function) till höger på skärmen för
vänteläge för kopieringen. Välj metod för förminskning/förstoring på Förstor. (Magnif.).
Obs!
• Det kan hända att vissa av metoderna för förminskning/förstoring inte är tillgängliga beroende på den
valda kopieringsmenyn.
• Anpassa till sida
Enheten minskar eller förstorar automatiskt bilden så att den passar pappersstorleken.
Inställningen som har valts för Förstor. (Magnif.): Anp till sida (Fit to page)
Obs!
• När du väljer Anp till sida (Fit to page) kan det hända att sidstorleken inte identifieras korrekt,
beroende på originalet. I det här fallet ändrar du inställningarna utom Anp till sida (Fit to page).
• Förinställd grad
Du kan välja en av de förinställda graderna för att förstora eller förminska kopior.
Välj en lämplig förstoringsgrad utifrån storleken på originalet och den pappersstorlek som används.
Inställningen som har valts för Förstor. (Magnif.): 70% A4->A5/86% A4->B5/94% A4->LTR/115% B5>A4/141% A5->A4/156% 5x7->LTR/183% 4x6->LTR
Obs!
• Det kan hända att vissa av de förinställda förstoringsgraderna inte är tillgängliga beroende på i
vilket land eller område du köpte produkten.
• Gradspecificerad kopia
Du kan ange kopieringsgraden som en procentandel för förstoring eller förminskning av kopior.
396
Om du väljer något annat än Anp till sida (Fit to page) och trycker på knappen Funktion (Function) till
höger visas fönstret Förstoring (Magnification). Använd knappen
för att ange förstoringen.
Obs!
• Du kan välja värden från 25% MIN. (25% MIN) (lägsta kopieringsgrad) upp till 400% MAX. (400% MAX)
(högsta kopieringsgrad).
• Om du vill göra en kopia i samma storlek som originalet väljer du Samma storlek (Same size).
397
Dubbelsidig kopiering
När du väljer 2-sidigt (2-sided) för 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting) i Standardkopia (Standard
copy) kan du kopiera två olika originalsidor på de båda sidorna av ett ark.
Tryck på höger Funktion (Function)-knapp om du vill välja orientering och häftningssida.
• När du väljer Stående (Portrait) för Orientering (Orientation) och Häfta långsidan (Long-side
stapling) för Häftningssida utskrift (Stapling side of print paper):
• När du väljer Stående (Portrait) för Orientering (Orientation) och Häfta kortsidan (Short-side
stapling) för Häftningssida utskrift (Stapling side of print paper):
• När du väljer Liggande (Landscp.) för Orientering (Orientation) och Häfta långsidan (Long-side
stapling) för Häftningssida utskrift (Stapling side of print paper):
• När du väljer Liggande (Landscp.) för Orientering (Orientation) och Häfta kortsidan (Short-side
stapling) för Häftningssida utskrift (Stapling side of print paper):
När du har valt häftningssida och tryckt på OK kan du välja om du vill använda
förhandsgranskningsskärmen. Om du väljer PÅ (ON) visas förhandsgranskningsskärmen. Där kan du
kontrollera orienteringen.
Obs!
• Om Enhetens minne är fullt. Kan inte fortsätta. (Device memory is full. Cannot continue
process.) visas på LCD under skanning ställer du in utskriftskvaliteten på Standard och försöker igen.
Om problemet kvarstår kan du ställa in utskriftskvaliteten på Utkast (Draft) och pröva att kopiera igen.
• Inställningarna för dubbelsidig kopiering kan användas i kombination med 2-på-1 kopiering (2-on-1
copy) eller 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy).
398
Kopiera två sidor på en sida
Kopiera fyra sidor på en sida
• Om du kopierar i svartvitt kan utskriftsintensiteten i en dubbelsidig kopia skilja sig från intensiteten i en
ensidig kopia.
När du kontrollerar orienteringen:
När du använder förhandsgranskningsskärmen visas skärmen nedan innan kopieringen startar så att du
kan kontrollera orienteringen.
1. Rotera (Rotate)
Om du trycker på knappen Funktion (Function) till höger roteras orienteringen 180 grader.
2. Skanna igen (Rescan)
Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster om du vill skanna originalet igen.
Tryck på OK för att starta skanningen.
När skanningen har slutförts:
Skärmen Dokumentinställning (Document setting) visas på LCD-skärmen när varje originalark har
skannats.
Ta bort det första originalarket från glasskivan efter skanningen och placera nästa ark på glasskivan.
Tryck sedan på OK.
Obs!
• Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster när du är klar med skanningen. Kopieringen
startas på enheten.
• Du kan lägga till kopiering när utskrift pågår.
399
Lägga till kopiering (spara kopia)
400
Om menyn Specialkopia
Nedanstående menyer går att välja på menyn Avancerad utskrift (Advanced print) för kopiering av
original.
Kopiera utan ram (Borderless copy)
Du kan kopiera färgbilder så att de fyller hela sidan utan några kanter.
Kopiera utan ram
Ramraderingskopia (Frame erase copy)
När du kopierar tjocka original, till exempel böcker, kan du göra en kopia utan svarta marginaler runt bilden
och fästmarginalskugga.
Kopiera tjocka original, till exempel böcker
Fotokopia (Photo copy)
Du kan kopiera alla skannade foton.
Kopiera foton
401
Kopiera tjocka original, till exempel böcker
När du kopierar tjocka original, till exempel böcker, kan du göra en kopia utan svarta marginaler runt bilden
och fästmarginalskugga. Funktionen gör att du kan minska onödig bläckförbrukning.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på papper.
3. Välj
Avancerad utskrift (Advanced print) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
4. Välj
Ramraderingskopia (Frame erase copy) och tryck sedan på OK.
5. Lägg originaldokumentet på glasskivan.
6. Tryck på + eller - för att ange antalet kopior.
Ändra utskriftsinställningarna efter behov.
Ställa in kopieringsalternativ
Obs!
• När skärmen för vänteläge för kopiering visas kan du förhandsgranska en bild av utskriften genom
att trycka på höger Funktion (Function)-knapp.
Visa förhandsgranskningsfönstret
7. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller knappen Svart (Black) för svartvita kopior.
Kopieringen startas på enheten.
Obs!
• Stäng dokumentluckan.
• Det kan förekomma en tunn svart marginal runt bilden. Denna funktion tar bara bort de mörka
marginalerna. Om en skannad bok är för tunn eller om enheten används i närheten av ett fönster eller i
en ljus miljö kan det fortfarande förekomma en svag svart ram. Om färgen i ett original är mörk kan
enheten inte skilja dokumentfärgen från skuggan, vilket kan medföra en viss beskärning eller skugga på
vecket.
402
Kopiera utan ram
Du kan kopiera färgbilder på fotopapper så att de fyller ut hela sidan utan några kanter.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på fotopapper.
3. Välj
Avancerad utskrift (Advanced print) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
4. Välj
Kopiera utan ram (Borderless copy) och tryck sedan på OK.
5. Placera originalet på glasskivan.
6. Tryck på + eller - för att ange antalet kopior.
Ändra utskriftsinställningarna efter behov.
Ställa in kopieringsalternativ
7. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller knappen Svart (Black) för svartvita kopior.
Kopieringen startas på enheten.
Obs!
• Kanterna kan komma att skäras av något eftersom den kopierade bilden förstoras för att fylla upp hela
sidan. Du kan ändra hur mycket som ska skäras bort från kanterna av originalbilden. Det beskurna
området blir emellertid större om förlängningsmåttet är stort.
Mer information:
Utökat antal kopior (Extended copy amount)
• Mer information om pappersstorlekar och medietyper för utskrift utan ram:
Utskriftsområde
403
Kopiera foton
Du kan scanna och skriva ut foton på en gång.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på fotopapper.
3. Välj
Avancerad utskrift (Advanced print) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
4. Välj
Fotokopia (Photo copy) och tryck sedan på OK.
5. Kontrollera instruktionen på skärmen och tryck på OK.
6. Följ anvisningarna på skärmen när du lägger fotot på glasskivan, och tryck sedan på OK.
Obs!
• Mer information om hur du lägger foton på glasskivan:
Fylla på original
När skanningen är klar visas bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar.
7. Ange inställningarna efter behov.
Ändra inställningsalternativ med hjälp av knappen
/
och ändra inställningen med knappen
/
.
Obs!
• Det går inte att ange vissa inställningar i kombination med inställningarna av andra
inställningsalternativ, beroende på inställningsalternativ. Om inställningen som inte går att ange i
kombination väljs visas Felinformation (Error details) på LCD-skärmen. Om detta inträffar
bekräftar du meddelandet genom att trycka på knappen Funktion (Function) till vänster och
ändrar sedan inställningen.
1. Sidstorlek (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
404
2. Medietyp (Type) (Mediatyp)
Välj typ av papper som har fyllts på.
3. Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Välj utskriftskvalitet efter originalet.
4. Ram (Border) (Utskrift med/utan ramar)
Välj utskrift med eller utan ramar.
5. Fotokorr. (Photo fix)
Välj Ingen korrigering (No correction), Autofotokorr. (Auto photo fix) eller Tonkorrigering
(Fade restoration).
Obs!
• Om Ingen korrigering (No correction) har valts skrivs den skannade bilden ut utan
korrigering på enheten.
• När Autofotokorr. (Auto photo fix) har valts korrigerar enheten bilden automatiskt.
• När Tonkorrigering (Fade restoration) har valts korrigerar enheten den skannade bilden
som har bleknat med tiden.
8. Tryck på + eller - för att ange antalet kopior.
Obs!
• Du kan förhandsgranska en bild av utskriften genom att trycka på knappen Funktion (Function)
till höger. Använd knappen
• Om
/
för att ändra visning.
visas på fotot har det utskrivna fotot kanske inte skannats korrekt. Scanna om fotot.
9. Om du vill skriva ut i färg trycker du på Färg (Color), annars trycker du på Svart (Black).
Utskriften startas på enheten.
Obs!
• Om fotot inte scannades korrekt visas en bekräftelseskärm med en fråga om du vill fortsätta att
skriva ut. Om du väljer Ja (Yes) börjar enheten att skriva ut. Om du scannar om fotot väljer du Nej
(No) och scannar fotot en gång till.
405
Kopiera två sidor på en sida
När du väljer 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) för Layout i Standardkopia (Standard copy) kan du kopiera
två originalsidor på ett enda pappersark genom att minska varje bild.
Tryck på knappen Funktion (Function) till höger i skärmen för vänteläge för kopieringen när du vill visa
utskriftsinställningarna och välj 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) för Layout.
Tryck på höger Funktion (Function)-knapp om du vill ange orientering och avancerat layout.
• När du väljer Stående (Portrait) för Orientering (Orientation) och Vänster till höger (Left to right) för
Layout för 2-på-1-kopia (2-on-1 copy layout):
• När du väljer Stående (Portrait) för Orientering (Orientation) och Höger till vänster (Right to left) för
Layout för 2-på-1-kopia (2-on-1 copy layout):
• När du väljer Liggande (Landscp.) för Orientering (Orientation) och Uppifrån och ned (Top to
bottom) för Layout för 2-på-1-kopia (2-on-1 copy layout):
• När du väljer Liggande (Landscp.) för Orientering (Orientation) och Nedifrån och upp (Bottom to
top) för Layout för 2-på-1-kopia (2-on-1 copy layout):
När du har valt layout och tryckt på OK kan du välja om du vill använda förhandsgranskningsskärmen. Om
du väljer PÅ (ON) visas förhandsgranskningsskärmen. Där kan du kontrollera orienteringen.
Obs!
• Om Enhetens minne är fullt. Kan inte fortsätta. (Device memory is full. Cannot continue
process.) visas på LCD under skanning ställer du in utskriftskvaliteten på Standard och försöker igen.
Om problemet kvarstår kan du ställa in utskriftskvaliteten på Utkast (Draft) och pröva att kopiera igen.
• Den här funktionen kan användas tillsammans med funktionen Dubbelsidig kopiering.
406
Du kan kombinera funktionerna och kopiera fyra originalsidor på ett pappersark. Du kopierar då två
originalsidor på varje sida av ett papper.
När du kombinerar funktionerna väljer du inställningen 2-sidigt (2-sided) för 2-sidig utskrift (2sidedPrintSetting) och sedan orientering och häftningssidan på utskriften på skärmen
Utskriftsinställningar.
Mer information om dubbelsidig kopiering:
Dubbelsidig kopiering
När du kontrollerar orienteringen:
När du använder förhandsgranskningsskärmen visas skärmen nedan innan kopieringen startar så att du
kan kontrollera orienteringen.
1. Rotera (Rotate)
Om du trycker på knappen Funktion (Function) till höger roteras orienteringen 180 grader.
2. Skanna igen (Rescan)
Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster om du vill skanna originalet igen.
Tryck på OK för att starta skanningen.
När skanningen har slutförts:
Skärmen Dokumentinställning (Document setting) visas på LCD-skärmen när det första originalarket
har skannats.
Ta bort det första arket från glasskivan och placera det andra arket på glasskivan i stället. Tryck sedan på
OK.
Enheten börjar skanna det andra arket av originalet och skriver ut en kopia.
407
Obs!
• Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster när du är klar med skanningen. Kopieringen
startas på enheten.
• Du kan lägga till kopiering när utskrift pågår.
Lägga till kopiering (spara kopia)
• Om du använder funktionen i kombination med Dubbelsidig kopiering visas skärmen
Dokumentinställning (Document setting) när skanningen av det andra originalarket har slutförts.
Följ anvisningarna på skärmen för att scanna det tredje och fjärde arket av originalet.
408
Kopiera fyra sidor på en sida
När du väljer 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) för Layout i Standardkopia (Standard copy) kan du kopiera
fyra originalsidor på ett enda pappersark genom att minska varje bild. Fyra olika layouter finns tillgängliga.
Tryck på knappen Funktion (Function) till höger i skärmen för vänteläge för kopieringen när du vill visa
utskriftsinställningarna och välj 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) för Layout.
Tryck på höger Funktion (Function)-knapp om du vill ange orientering och avancerat layout.
Obs!
• Layouten är samma oavsett orientering.
• När du väljer Övr. vänstra åt höger (Upper-left to right) för Layout för 4-på-1 kopia (4-on-1 copy
layout):
• När du väljer Övr. högra åt vänster (Upper-right to left) för Layout för 4-på-1 kopia (4-on-1 copy
layout):
• När du väljer Övr. vänstra nedåt (Upper-left to bottom) för Layout för 4-på-1 kopia (4-on-1 copy
layout):
• När du väljer Övr. högra nedåt (Upper-right to bottom) för Layout för 4-på-1 kopia (4-on-1 copy
layout):
409
När du har valt layout och tryckt på OK kan du välja om du vill använda förhandsgranskningsskärmen. Om
du väljer PÅ (ON) visas förhandsgranskningsskärmen. Där kan du kontrollera orienteringen.
Obs!
• Om Enhetens minne är fullt. Kan inte fortsätta. (Device memory is full. Cannot continue
process.) visas på LCD under skanning ställer du in utskriftskvaliteten på Standard och försöker igen.
Om problemet kvarstår kan du ställa in utskriftskvaliteten på Utkast (Draft) och pröva att kopiera igen.
• Den här funktionen kan användas tillsammans med funktionen Dubbelsidig kopiering.
Du kan kombinera funktionerna och kopiera åtta originalsidor på ett pappersark. Du kopierar då fyra
originalsidor på varje sida av ett papper.
När du kombinerar funktionerna väljer du inställningen 2-sidigt (2-sided) för 2-sidig utskrift (2sidedPrintSetting) och sedan orientering och häftningssidan på utskriften på skärmen
Utskriftsinställningar.
Mer information om dubbelsidig kopiering:
Dubbelsidig kopiering
När du kontrollerar orienteringen:
När du använder förhandsgranskningsskärmen visas skärmen nedan innan kopieringen startar så att du
kan kontrollera orienteringen.
1. Rotera (Rotate)
Om du trycker på knappen Funktion (Function) till höger roteras orienteringen 180 grader.
2. Skanna igen (Rescan)
Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster om du vill skanna originalet igen.
Tryck på OK för att starta skanningen.
410
När skanningen har slutförts:
Skärmen Dokumentinställning (Document setting) visas på LCD-skärmen när varje originalark har
skannats.
Ta bort det första originalarket från glasskivan efter skanningen och placera nästa ark på glasskivan.
Tryck sedan på OK.
När du har skannat det fjärde arket av originalet börjar enheten kopiera.
Obs!
• Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster när du är klar med skanningen. Kopieringen
startas på enheten.
• Du kan lägga till kopiering när utskrift pågår.
Lägga till kopiering (spara kopia)
• Om du använder funktionen i kombination med Dubbelsidig kopiering visas skärmen
Dokumentinställning (Document setting) när skanningen av det fjärde originalarket har slutförts.
Följ anvisningarna på skärmen för att scanna resten av originalen.
411
Scanna
Skanna från en dator
Scanna från enhetens manöverpanel
412
Skanna från en dator
Skanna med IJ Scan Utility
Skanna med skannerdrivrutin
Användbar information om scanning
Placera objekt (när du scannar från en dator)
413
Skanna med IJ Scan Utility
Vad är IJ Scan Utility (scannerprogramvara)?
Starta IJ Scan Utility
Enkel scanning med automatisk scanning Förenklad
Scanna dokument
Scanna foton
Scanna med inställningar för favoriter
Scanna objet som är större än glaset (Bildsammanfogning)
Scanna flera objekt samtidigt
Spara efter att ha kontrollerat scanningens resultat
Skicka scannade bilder via e-post
Extrahera text från scannade bilder (OCR)
IJ Scan Utility-skärmar
414
Vad är IJ Scan Utility (scannerprogramvara)?
IJ Scan Utility är ett program som ger dig möjlighet att enkelt scanna dokument, foton osv.
Du kan när som helst gå från att scanna till att spara genom att klicka på motsvarande ikon i huvudfönstret i
IJ Scan Utility.
Vad du kan göra med IJ Scan Utility
Scanna enkelt utifrån användningssyfte
Du kan enkelt scanna bara genom klicka på en ikon som Automatisk (Auto), eller på Dokument
(Document) för att få skarpare text och bättre läsbarhet i dokument eller magasin, eller på Foto
(Photo) för att scanna med inställningar som är lämpliga för foton, typen av objekt eller
användningssyftet.
Obs!
• Se "Huvudskärm i IJ Scan Utility" för mer information om huvudskärmen i IJ Scan Utility.
Spara scannade bilder automatiskt
Scannade bilder sparas automatiskt i en förinställd mapp. Mappen går att ändra vid behov.
Obs!
• Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
• Se "Dialogrutan Inställningar" för information om hur du anger en mapp.
Integrera med program
Du kan använda de inscannade bilderna tillsammans med andra program, t.ex. visa scannade bilder i
ditt favoritprogram, bifoga dem till e-postmeddelanden, extrahera text ur bilder och mer.
415
Viktigt!
• En del funktioner finns endast tillgängliga när My Image Garden är installerat.
Obs!
• Se "Dialogrutan Inställningar" för information om hur du anger program att integrera med.
416
Starta IJ Scan Utility
Obs!
• Om du har fler än en scanner eller har ändrat från USB-anslutning till nätverksanslutning konfigurerar
du nätverksmiljön från IJ Scan Utility.
Inställningar för scanning via nätverk
Gå till menyn Gå (Go) i Finder och välj Program (Applications). Dubbelklicka sedan på mappen Canon
Utilities, mappen IJ Scan Utility och sedan på ikonen Canon IJ Scan Utility2 för att starta IJ Scan Utility.
417
Enkel scanning med automatisk scanning
Du kan scanna enkelt genom att identifiera objekttypen automatiskt.
Viktigt!
• Följande objekt kanske inte scannas på rätt sätt. I så fall justerar du beskärningsramarna
(markeringsrutorna, skanningsområdena) på skärmen som visas genom att klicka på Drivrutin (Driver)
på huvudskärmen i IJ Scan Utility och skanna på nytt.
•
•
•
•
Foton som har en vitaktig bakgrund
Objekt som har skrivits ut på vitt papper, handskrivna dokument, visitkort m.m.
Tunna objekt
Tjocka objekt
1. Kontrollera att din scanner eller skrivare är på.
2. Placera objekten på glasskivan på scannern eller skrivaren.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
3. Starta IJ Scan Utility.
4. Klicka på Automatisk (Auto).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Om du vill utföra lämpliga korrigeringar beroende på objekttyp klickar du på Inställn... (Settings...) och
markerar kryssrutan Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image
correction) i dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
• Skannade bilder sparas i mappen som ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I
dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) kan du även göra olika
avancerade inställningar.
• Se följande sidor för att scanna genom att ange objekttyp.
Scanna foton
Scanna dokument
Scanna med inställningar för favoriter
418
Scanna dokument
Du kan scanna objekt som placeras på glaset med inställningar som lämpar sig för dokument.
1. Placera objektet på glaset.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
2. Starta IJ Scan Utility.
3. Klicka på Inställn... (Settings...) och ställ sedan in pappersstorleken, upplösningen osv. i
dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) om det
behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
4. Klicka på Dokument (Document).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Skannade bilder sparas i mappen som ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) som visas när du klickar på Inställn...
(Settings...). I dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) kan du
även göra olika avancerade inställningar.
419
Scanna foton
Du kan scanna foton som placeras på glaset med inställningar som lämpar sig för foton.
1. Placera fotot på glaset.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
2. Starta IJ Scan Utility.
3. Klicka på Inställn... (Settings...) och ställ sedan in pappersstorleken, upplösningen osv. i
dialogrutan Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) om det behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
4. Klicka på Foto (Photo).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Skannade bilder sparas i mappen som ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I
dialogrutan Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) kan du även göra olika avancerade
inställningar.
420
Scanna med inställningar för favoriter
Du kan scanna objekt som placeras på glaset med dina sparade inställningar för favoriter.
Det är ett smidigt sätt att spara inställningar du använder ofta eller när du anger detaljerade
scanningsinställningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...) och ange objekttypen, upplösningen osv. i dialogrutan
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) om det behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
Obs!
• När inställningarna väl har gjorts kan du scanna med samma inställningar nästa gång.
3. Placera objektet på glaset.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
4. Klicka på Anpassad (Custom).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Skannade bilder sparas i mappen som ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I
dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) kan du även göra olika
avancerade inställningar.
421
Scanna objet som är större än glaset (Bildsammanfogning)
Du kan scanna vänstra och högra halvan av ett objekt som är större än glaset och sedan kombinera dem till
en enda bild. Objekt upp till två gånger så stora som glaset kan scannas.
Obs!
• Följande anvisningar går igenom hur du scannar med objektet placerat på vänstersidan.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställningar... (Settings...) och ange objekttypen, upplösningen osv. i
dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)) om
det behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
3. Klicka på Sammanfoga (Stitch).
Fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) visas.
4. Välj utmatningsstorlek i Välj utmatningsstorlek (Select Output Size) efter pappersstorlek.
422
5. Kontrollera att Skanna från vänster (Scan from Left) är markerat i Skanningsriktning
(Scan Direction).
6. Placera objektet som ska visas till vänster på skärmen med framsidan nedåt på glaset.
7. Klicka på Börja skanna bild 1 (Start Scanning Image 1).
Det första objektet scannas och visas i 1.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
423
8. Placera objektet som ska visas till höger på skärmen med framsidan nedåt på glaset.
9. Klicka på Börja skanna bild 2 (Start Scanning Image 2).
Det andra objektet scannas och visas i 2.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
10. Justera de scannade bilderna om det behövs.
Använd verktygsfältet för att rotera, zooma in/ut eller dra i bilderna för att justera positionen.
424
Obs!
• Markera kryssrutan Justera beskärningsramar (Adjust cropping frames) för att definiera det
område som ska sparas.
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
• För att skanna ett objekt igen markerar du bilden i förhandsgranskningen eller miniatyrvyn högst
upp på skärmen och klickar sedan på
(Ta bort). Den markerade bilden tas bort och du kan nu
scanna objektet igen.
11. Klicka på Spara (Save).
Den kombinerade bilden sparas.
Obs!
• Se "Fönstret Bildsammanfogning" för mer information om fönstret Bildsammanfogning (Image
Stitch).
• Du kan göra avancerade skanningsinställningar i dialogrutan Inställningar (Skanna och
sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)) som visas när du klickar på Inställningar... (Settings...).
425
Scanna flera objekt samtidigt
Du kan scanna två eller flera foton (små objekt) på glaset samtidigt och spara dem som två enskilda bilder.
Viktigt!
• Följande objekt kanske inte scannas på rätt sätt. I så fall justerar du beskärningsramarna
(markeringsrutorna, skanningsområdena) på skärmen som visas genom att klicka på Drivrutin (Driver)
på huvudskärmen i IJ Scan Utility och skanna på nytt.
•
•
•
•
Foton som har en vitaktig bakgrund
Objekt som har skrivits ut på vitt papper, handskrivna dokument, visitkort m.m.
Tunna objekt
Tjocka objekt
Använda automatisk scanning:
Oavsett om flera objekt har identifierats automatiskt eller inte. Klicka på Automatisk (Auto) och scanna.
Enkel scanning med automatisk scanning
Inte använda automatisk scanning:
I dialogrutan Inställningar ställer du in Pappersstorlek (Paper Size) på Automatisk skanning (Auto
scan) och skannar.
Obs!
• Fönstren för skanning med favoritinställningar används som exempel i följande beskrivningar.
1. Placera objekten på glaset.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
2. Starta IJ Scan Utility.
3. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
4. Klicka på Anpassad skanning (Custom Scan).
426
5. Välj Välj källa (Select Source) efter de objekt som ska scannas.
6. Välj Automatisk skanning (Auto scan) för Pappersstorlek (Paper Size) och klicka på
OK.
427
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
7. Klicka på Anpassad (Custom).
Flera objekt scannas samtidigt.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Skannade bilder sparas i mappen som ställts in för Spara i (Save in) i dialogrutan för motsvarande
Inställningar som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I alla dialogrutor för Inställningar kan
du även göra avancerade skanningsinställningar.
428
Spara efter att ha kontrollerat scanningens resultat
Du kan kontrollera scanningens resultat och sedan spara bilderna på en dator.
Viktigt!
• Du kan inte kontrollera skanningens resultat innan du sparar när du skannar med Automatisk (Auto)
eller manöverpanelen.
Obs!
• Fönstren för scanning av foton används som exempel i följande beskrivningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Klicka på Fotoskanning (Photo Scan).
4. Markera kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) och klicka på
OK.
429
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Dialogrutan Settings (Driver)
5. Klicka på Foto (Photo).
Scanningen startas.
När skanningen har slutförts visas dialogrutan Spara inställningar (Save Settings).
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
6. Ändra vid behov bildernas ordning och hur filer ska sparas.
I dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) kan du ändra bildernas ordning och hur filer ska
sparas.
430
Obs!
• Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
7. Klicka på OK.
Scannade bilder sparas enligt inställningarna.
431
Skicka scannade bilder via e-post
Du kan skicka scannade bilder via e-post.
Obs!
• Fönstren för scanning av foton används som exempel i följande beskrivningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Klicka på Fotoskanning (Photo Scan).
4. Välj Bifoga till e-post (Attach to e-mail) i Programinställningar (Application Settings)
och välj ett e-postprogram.
432
Obs!
• Du kan lägga till e-postprogram som ska användas för bilagor på popup-menyn.
• Om Ingen (bifoga manuellt) (None (Attach Manually)) har valts måste du bifoga de scannade
och sparade bilderna till ett e-postmeddelande manuellt.
5. Klicka på OK.
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
433
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Settings (Driver)
6. Klicka på Foto (Photo).
Scanningen startas.
När scanningen är slutförd startas den angivna e-postklienten och bilderna bifogas till det nya
meddelandet.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• De skannade bilderna sparas enligt inställningarna i dialogrutan Inställningar.
• När kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) markeras i dialogrutan
Inställningar visas dialogrutan Spara inställningar (Save Settings). Efter att du har angett
alternativ för att spara och klickat på OK, sparas och bifogas de scannade bilderna automatiskt till
ett nytt meddelande i den angivna e-postklienten.
7. Ange mottagare, ange ett ämne och meddelandetext och skicka e-postmeddelandet.
Se handboken för e-postprogrammet för e-postinställningar.
434
Extrahera text från scannade bilder (OCR)
Scanna text i magasin och tidningar och visa den i en textredigerare.
Obs!
• När du skannar kan du extrahera text med Dokument (Document), Anpassad (Custom) eller
Drivrutin (Driver).
• Fönstren för scanning av dokument används som exempel i följande beskrivningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Klicka på Dokumentskanning (Document Scan).
Obs!
• För Upplösning (Resolution) kan endast 300 dpi eller 400 dpi ställas in när Starta OCR (Start
OCR) har valts under Programinställningar (Application Settings).
435
4. Välj Starta OCR (Start OCR) för Programinställningar (Application Settings) och välj
sedan vilket program du vill visa reusltatet med.
Obs!
• Om inget kompatibelt program är installerat, extraheras texten i bilden och visas i din
textredigerare.
Texten som visas baseras på Dokumentspråk (Document Language) i dialogrutan
Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings)). Välj det språk som ska
extraheras i Dokumentspråk (Document Language) och scanna.
• Du kan lägga till programmet från popup-menyn.
5. Klicka på OK.
436
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Settings (Driver)
6. Klicka på Dokument (Document).
Scanningen startas.
När scanningen är utförd sparas de scannade bilderna enligt inställningarna och den extraherade texten
visas i angivet program.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Texten som visas i din textredigerare är inte alltid helt exakt återgiven. Text i bilder från följande
dokumenttyper kanske inte identifieras korrekt.
• Dokument som innehåller text med en teckenstorlek som ligger utanför intervallet 8–40
punkter (vid 300 dpi)
• Lutande dokument
• Dokument som har placerats upp och ned eller dokument med text med fel orientering
(roterade tecken)
437
• Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
• Dokument med ett smalt radavstånd
• Dokument som innehåller text med en färgad bakgrund
• Dokument på flera olika språk
438
IJ Scan Utility-skärmar
Huvudskärm i IJ Scan Utility
Dialogrutan Inställningar
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Dialogrutan Settings (Driver)
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument))
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
Skärmen för val av nätverk
Dialogrutan Spara inställningar
Fönstret Bildsammanfogning
439
Huvudskärm i IJ Scan Utility
Gå till menyn Gå (Go) i Finder och välj Program (Applications). Dubbelklicka sedan på mappen Canon
Utilities, mappen IJ Scan Utility och sedan på ikonen Canon IJ Scan Utility2 för att starta IJ Scan Utility.
Du kan gå från scanning till att spara på en gång genom att klicka på motsvarande ikon.
Produktnamn (Product Name)
Visar namnet på produkten som IJ Scan Utility för närvarande har konfigurerats att använda.
Om produkten som visas inte är den du vill använda kan du ange önskad produkt i listan.
Dessutom kan du välja en med "Nätverk" efter produktnamnet för nätverksanslutning.
Obs!
• Se "Inställningar för scanning via nätverk" för information om hur du konfigurerar nätverksmiljön.
Automatisk (Auto)
Identifierar objekttypen automatiskt och sparar dem till en dator. Även dataformatet för de sparade
filerna väljs automatiskt.
Inställningar för att spara och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
Dokument (Document)
Scannar objekt såsom dokument och sparar dem på en dator.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)).
Foto (Photo)
Scannar objekt såsom foton och sparar dem på en dator.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)).
Anpassad (Custom)
Scannar objekt med dina inställningar för favoriter och sparar bilderna på en dator. Objekttypen kan
identifieras automatiskt.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)).
Sammanfoga (Stitch)
Visar fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) där du kan scanna vänstra och högra halvan av ett
objekt som är större än glaset och sedan kombinera de scannade bilderna till en enda bild.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)).
Drivrutin (Driver)
Gör att du kan utföra bildkorrigeringar och färgjusteringar när du skannar.
440
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Settings (Driver).
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Inställn... (Settings...)
Visar dialogrutan Inställningar där du kan ange inställningar för att spara/skanna och vad som ska
hända efter en skanning.
441
Dialogrutan Inställningar
Det finns tre flikar i dialogrutan Inställningar:
(Skanna från en dator),
(Skanna från
manöverpanelen) och
(Allmänna inställningar). När du klickar på en flik växlar vyn i den röda ramen och
ger dig möjlighet att göra avancerade inställningar för funktionerna på varje flik.
Fliken (Skanna från en dator)
Du kan ange vad som ska hända när du scannar från IJ Scan Utility eller My Image Garden.
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Dialogrutan Settings (Driver)
Fliken (Skanna från manöverpanelen)
Du kan ange vad som ska hända när du scannar från manöverpanelen.
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument))
442
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden visas inte fliken
manöverpanelen).
(Skanna från
Fliken (Allmänna inställningar)
Du kan ställa in produkt att använda, begränsningar för filstorlek i e-postbilagor, språk för att identifiera
text i bilder samt mapp att spara bilder i temporärt.
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
443
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Klicka på Automatisk skanning (Auto Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan
Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) kan du göra avancerade
skanningsinställningar för att automatiskt identifiera objekttyp.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden visas inte inställningsobjekt för
Programinställningar (Application Settings).
Objekt som stöds
Foton, vykort, visitkort, magasin, tidningar, dokument och Blu-ray/DVD/CD-skivor.
Viktigt!
• För att scanna följande objekttyper anger du objekttyp och storlek i dialogrutan Inställningar
(Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)), Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo
Scan)) eller Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) och klickar sedan på Foto
(Photo), Dokument (Document) eller Anpassad (Custom) på huvudskärmen i IJ Scan Utility. Det går
inte att scanna korrekt med Automatisk (Auto).
• Foton i A4-storlek
• Textdokument som är mindre än 2L (127 x 178 mm) (5 x 7 tum), till exempel sidor från
pocketböcker med ryggen bortskuren
• Objekt som har skrivits ut på tunt vitt papper
444
• Långa smala objekt, t.ex. panoramafoton
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
• Placera objekten som ska scannas rätt på glaset. Annars kanske objekten inte scannas korrekt.
Se "Placera objekt (när du scannar från en dator)" för information om hur du placerar objekt.
Obs!
• Om du vill minska moaréeffekter när du skannar ställer du in Välj källa (Select Source) på Magasin
(Magazine) i dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) eller
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) och klickar sedan på Dokument
(Document) eller Anpassad (Custom) på huvudskärmen i IJ Scan Utility.
(1) Område för skanningsalternativ
Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image correction)
Utför lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på objekttyp.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Automatisk (Auto) är valt. Följande dataformat läggs automatiskt till objekttypen när du sparar.
• Foton, vykort, Blu-ray-/DVD-/CD-skivor och visitkort: JPEG
• Magasin, tidningar och dokument: PDF
Viktigt!
• Formatet som sparas kan variera beroende på hur objektet placeras.
445
Placera objekt (när du scannar från en dator)
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
446
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
447
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Klicka på Dokumentskanning (Document Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa
dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) kan du utföra avancerade
skanningsinställningar för att skanna objekt som dokument.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från skanningsskärmen i My Image Garden visas inte
inställningsobjekt för Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Välj vilken typ av objekt som ska scannas.
• Scanna dokument: Dokument (Document)
• Scanna magasin: Magasin (Magazine)
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
448
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för objektet som ska scannas.
Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en ruta där du kan ange pappersstorlek. Välj ett värde för
Enhet (Unit), ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på OK.
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att återställa de specificerade inställningarna till
standardinställningar.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
Obs!
• Endast 300 dpi eller 400 dpi kan ställas in när Starta OCR (Start OCR) har valts under
Programinställningar (Application Settings).
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Högerpil) för att ställa in följande.
Obs!
• När Färgläge (Color Mode) är Svartvitt (Black and White) visas endast Minska
fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow), Korrigera snett textdokument (Correct
slanted text document) och Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect
the orientation of text document and rotate image).
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och
enklare att läsa.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
Minska genomlysning (Reduce show-through)
Gör texten i ett objekt skarpare eller minskar genomlysningen i tidningar och liknande.
Minska moaré (Reduce moire)
Minskar moarémönster.
449
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn övergång
eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Minska moaré (Reduce moire).
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Obs!
• Använd fliken Drivrutin (Driver) på huvudskärmen i IJ Scan Utility och skanna för att
korrigera fästmarginalskuggor mellan sidorna när du skannar objekt i icke-standardstorlekar
eller specifika områden.
Mer information finns i Fästmarginalskorrig. (Gutter Correction).
• Om du aktiverar den här funktionen kan det ta längre tid att scanna än normalt med
nätverksanslutning.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till +10
grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan identifieras
på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan
raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text document
and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera orienteringen
hos texten i det scannade dokumentet.
Viktigt!
• Endast textdokument som skrivits på något av språken som finns med i Dokumentspråk
(Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) stöds.
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan identifieras
eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
• Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
• Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
• Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
450
• Dokument med mönstrad bakgrund
Markera i så fall kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) och
rotera bilden i dialogrutan Spara inställningar (Save Settings).
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Viktigt!
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
• När Starta OCR (Start OCR) är valt i Programinställningar (Application Settings) kan du inte
välja PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Obs!
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
451
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på popup-menyn.
452
Starta OCR (Start OCR)
Välj det här alternativet när du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
453
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Klicka på Fotoskanning (Photo Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan
Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) kan du utföra avancerade
skanningsinställningar för att skanna objekt som foton.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden visas inte inställningsobjekt för
Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Foto (Photo) är valt.
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för objektet som ska scannas.
Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en ruta där du kan ange pappersstorlek. Välj ett värde för
Enhet (Unit), ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på OK.
454
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att återställa de specificerade inställningarna till
standardinställningar.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Högerpil) för att ställa in följande.
Viktigt!
• När Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White) är Inställningar för
bildbearbetning (Image Processing Settings) inte tillgängligt.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF eller PNG.
Viktigt!
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
455
Obs!
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
456
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
457
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Klicka på Anpassad skanning (Custom Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) kan du utföra avancerade
skanningsinställningar för att skanna som du själv vill.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från skanningsskärmen i My Image Garden visas inte
inställningsobjekt för Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Välj vilken typ av objekt som ska scannas. Välj Automatisk (Auto) för att identifiera objekttyp
automatiskt och ställa in Färgläge (Color Mode), Pappersstorlek (Paper Size) och Upplösning
(Resolution) automatiskt.
458
Viktigt!
• Objekttyper som stöds av Automatisk (Auto) är fotografier, vykort, visitkort, magasin, tidningar,
dokument och Blu-ray/CD/DVD-skivor.
• Ange objekttyp eller storlek för att scanna följande typer av objekt. Det går inte att scanna korrekt
med Automatisk (Auto).
• Foton i A4-storlek
• Textdokument som är mindre än 2L (127 x 178 mm) (5 x 7 tum), till exempel sidor från
pocketböcker med ryggen bortskuren
• Objekt som har skrivits ut på tunt vitt papper
• Långa smala objekt, t.ex. panoramafoton
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
• Placera objekten rätt beroende på vilken typ av objekt du ska scanna. Annars kanske objekten
inte scannas korrekt.
Se "Placera objekt (när du scannar från en dator)" för information om hur du placerar objekt.
Obs!
• För att konvertera text i bilden till textdata efter att den scannats anger du Välj källa (Select
Source) istället för att välja Automatisk (Auto).
• Om du vill minska moaréeffekten sätter du Välj källa (Select Source) till Magasin (Magazine).
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Obs!
• Endast Färg (Color) är tillgängligt när Välj källa (Select Source) står på Automatisk (Auto).
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för objektet som ska scannas.
Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en ruta där du kan ange pappersstorlek. Välj ett värde för
Enhet (Unit), ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på OK.
Obs!
• Endast Automatisk (Auto) finns tillgänglig när Välj källa (Select Source) står på Automatisk
(Auto).
• Klicka på Standardvärden (Defaults) på skärmen där du kan ange pappersstorlek för att
återställa de specificerade inställningarna till standardinställningar.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
459
Obs!
• Endast Automatisk (Auto) finns tillgänglig när Välj källa (Select Source) står på Automatisk
(Auto).
• Endast 300 dpi eller 400 dpi kan ställas in när Starta OCR (Start OCR) har valts under
Programinställningar (Application Settings).
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Högerpil) för att ställa in följande. Tillgängliga inställningar varierar beroende på Välj
källa (Select Source).
• När Välj källa (Select Source) står på Automatisk (Auto):
Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image correction)
Utför lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på objekttyp.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så
fall kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
• När Välj källa (Select Source) står på Foto (Photo):
Viktigt!
• När Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White) är Inställningar för
bildbearbetning (Image Processing Settings) inte tillgängligt.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
• När Välj källa (Select Source) står på Magasin (Magazine) eller Dokument (Document):
Obs!
• När Färgläge (Color Mode) är Svartvitt (Black and White) visas endast Minska
fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow), Korrigera snett textdokument (Correct
slanted text document) och Känn av orientering av textdokument och rotera bild
(Detect the orientation of text document and rotate image).
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare
och enklare att läsa.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så
fall kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
460
Minska genomlysning (Reduce show-through)
Gör texten i ett objekt skarpare eller minskar genomlysningen i tidningar och liknande.
Minska moaré (Reduce moire)
Minskar moarémönster.
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn
övergång eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Minska moaré (Reduce moire).
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Obs!
• Använd fliken Drivrutin (Driver) på huvudskärmen i IJ Scan Utility och skanna för att
korrigera fästmarginalskuggor mellan sidorna när du skannar objekt i ickestandardstorlekar eller specifika områden.
Mer information finns i Fästmarginalskorrig. (Gutter Correction).
• Om du aktiverar den här funktionen kan det ta längre tid att scanna än normalt med
nätverksanslutning.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till
+10 grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan
identifieras på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar
mellan raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text
document and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera
orienteringen hos texten i det scannade dokumentet.
Viktigt!
• Endast textdokument som skrivits på något av språken som finns med i
Dokumentspråk (Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna
inställningar) (Settings (General Settings)) stöds.
461
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan
identifieras eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
• Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
• Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
• Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven
text
• Dokument med mönstrad bakgrund
Markera i så fall kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) och
rotera bilden i dialogrutan Spara inställningar (Save Settings).
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller
Automatisk (Auto).
Viktigt!
• Om Automatisk (Auto) är valt kan sparformatet variera beroende på hur objektet placeras.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
• När Starta OCR (Start OCR) är valt i Programinställningar (Application Settings), kan du inte
välja PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller Automatisk (Auto).
Obs!
• Automatisk (Auto) visas endast om Automatisk (Auto) är valt för Välj källa (Select Source).
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
462
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif eller Automatisk (Auto) har valts i Dataformat (Data
Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller Automatisk (Auto)
har valts i Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller Automatisk (Auto)
har valts i Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• Detta visas inte när Välj källa (Select Source) står på Automatisk (Auto).
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
463
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på popup-menyn.
Starta OCR (Start OCR)
Välj det här alternativet när du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
464
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Klicka på Skanna och sammanfoga (Scan and Stitch) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa
dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)).
I dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)) kan du utföra
avancerade skanningsinställningar för att skanna objekt som är större än glaset.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från skanningsskärmen i My Image Garden visas inte
inställningsobjekt för Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Välj vilken typ av objekt som ska scannas.
• Scanna foton: Foto (Photo)
• Scanna dokument: Dokument (Document)
• Scanna magasin: Magasin (Magazine)
Obs!
• Om du vill minska moaréeffekten sätter du Välj källa (Select Source) till Magasin (Magazine).
465
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Högerpil) för att ställa in följande. Tillgängliga inställningar varierar beroende på Välj
källa (Select Source).
Viktigt!
• När Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White) är Inställningar för
bildbearbetning (Image Processing Settings) inte tillgängligt.
• När Välj källa (Select Source) står på Foto (Photo):
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
• När Välj källa (Select Source) står på Magasin (Magazine) eller Dokument (Document):
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
Minska genomlysning (Reduce show-through)
Gör texten i ett objekt skarpare eller minskar genomlysningen i tidningar och liknande.
Minska moaré (Reduce moire)
Minskar moarémönster.
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn
övergång eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Minska moaré (Reduce moire).
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
466
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Viktigt!
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
Obs!
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
467
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
468
Dialogrutan Settings (Driver)
Klicka på Drivrutin (Driver) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan Settings (Driver).
I dialogrutan Settings (Driver) kan du ange hur bilder ska sparas när du skannar objekt genom att starta IJ
Scan Utility, samt vad som ska hända efter att de har sparats.
(1) Område för sparinställningar
(2) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden visas inte inställningsobjekt för
Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
469
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Obs!
• När PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts kan bilder i upplösningar upp
till 9 600 x 9 600 bildpunkter skannas.
• När kryssrutan Aktivera skanning av stora bilder (Enable large image scans) har markerats i
Spara inställningar (Save Settings), eller om Starta OCR (Start OCR) har valts i
Programinställningar (Application Settings), kan du välja JPEG/Exif, TIFF eller PNG.
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
470
Aktivera skanning av stora bilder (Enable large image scans)
Markera den här kryssrutan om du vill kunna skanna bilder upp till 21 000 x 30 000 bildpunkter och
1,8 GB.
Viktigt!
• När den här kryssrutan är markerad kan du inte välja Skicka till ett program (Send to an
application), Skicka till en mapp (Send to a folder), Bifoga till e-post (Attach to e-mail) eller
Starta OCR (Start OCR).
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Obs!
• När den här kryssrutan inte är markerad kan bilder i upplösningar upp till 10 208 x 14 032
bildpunkter skannas.
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(2) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på popup-menyn.
Starta OCR (Start OCR)
Välj det här alternativet när du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
471
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
472
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk))
Klicka på Spara på dator (Automatisk) (Save to PC (Auto)) på fliken
(Skanna från manöverpanelen)
för att öppna dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk)) (Settings (Save to PC (Auto))).
I dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk)) (Settings (Save to PC (Auto))) kan du ange
vad som ska hända när bilder sparas till datorn efter att ha skannats från manöverpanelen genom att
automatiskt identifiera objekttypen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Automatisk (Auto) är valt.
Upplösning (Resolution)
Automatisk (Auto) är valt.
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Högerpil) för att ställa in följande.
Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image correction)
Utför lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på objekttyp.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
473
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Dataformat (Data Format)
Automatisk (Auto) är valt. Följande dataformat läggs automatiskt till objekttypen när du sparar.
• Foton, vykort, Blu-ray-/DVD-/CD-skivor och visitkort: JPEG
• Magasin, tidningar och dokument: PDF
Viktigt!
• Formatet som sparas kan variera beroende på hur objektet placeras.
Se "Placera objekt (när du scannar från en dator)" för information om hur du placerar objekt.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
474
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
475
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto))
Klicka på Spara på dator (Foto) (Save to PC (Photo)) på fliken
(Skanna från manöverpanelen) för att
öppna dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto)) (Settings (Save to PC (Photo))).
I dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto)) (Settings (Save to PC (Photo))) kan du ange vad som
ska göras när bilder sparas som foton på datorn efter att de har skannats från manöverpanelen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Ställ in från manöverpanelen.
Upplösning (Resolution)
Ställ in från manöverpanelen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
476
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Dataformat (Data Format)
Ställ in från manöverpanelen.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
477
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument))
Klicka på Spara på dator (Dokument) (Save to PC (Document)) på fliken
(Skanna från
manöverpanelen) för att öppna dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument)) (Settings (Save to
PC (Document))).
I dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument)) (Settings (Save to PC (Document))) kan du
ange vad som ska göras när bilder sparas som dokument på datorn efter att de har skannats från
manöverpanelen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Ställ in från manöverpanelen.
Upplösning (Resolution)
Ställ in från manöverpanelen.
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Högerpil) för att ställa in följande.
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och
enklare att läsa.
478
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Obs!
• Om du aktiverar den här funktionen kan det ta längre tid att scanna än normalt med
nätverksanslutning.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till +10
grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan identifieras
på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan
raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text document
and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera orienteringen
hos texten i det scannade dokumentet.
Viktigt!
• Endast textdokument som skrivits på något av språken som finns med i Dokumentspråk
(Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) stöds.
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan identifieras
eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
•
•
•
•
Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
Dokument med mönstrad bakgrund
479
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Dataformat (Data Format)
Ställ in från manöverpanelen.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
480
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
481
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto))
Klicka på Bifoga till e-post (Foto) (Attach to E-mail (Photo)) på fliken
(scanning från
manöverpanelen) för att visa dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto)) (Settings (Attach to Email (Photo))).
I dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto)) (Settings (Attach to E-mail (Photo))) kan du ange
vad som ska göras när bilder bifogas som foton i ett e-postmeddelande efter att de har scannats från
manöverpanelen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Ställ in från manöverpanelen.
Upplösning (Resolution)
Ställ in från manöverpanelen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
482
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Dataformat (Data Format)
Ställ in från manöverpanelen.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
E-postprogram (E-mail Client)
Ange vilket e-postprogram som ska användas för att bifoga scannade bilder.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på popup-menyn.
Obs!
• Ange ett e-postprogram i dialogrutan genom att välja Lägg till... (Add...) i popup-menyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
483
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument))
Klicka på Bifoga till e-post (Dokument) (Attach to E-mail (Document)) på fliken
(scanning från
manöverpanelen) för att visa dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument)) (Settings (Attach
to E-mail (Document))).
I dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument)) (Settings (Attach to E-mail (Document))) kan
du ange vad som ska göras när bilder bifogas som dokument i ett e-postmeddelande efter att de har
scannats från manöverpanelen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Ställ in från manöverpanelen.
Upplösning (Resolution)
Ställ in från manöverpanelen.
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Högerpil) för att ställa in följande.
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och
enklare att läsa.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
484
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Obs!
• Om du aktiverar den här funktionen kan det ta längre tid att scanna än normalt med
nätverksanslutning.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till +10
grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan identifieras
på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan
raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text document
and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera orienteringen
hos texten i det scannade dokumentet.
Viktigt!
• Endast textdokument som skrivits på något av språken som finns med i Dokumentspråk
(Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) stöds.
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan identifieras
eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
• Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
• Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
• Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
• Dokument med mönstrad bakgrund
485
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Dataformat (Data Format)
Ställ in från manöverpanelen.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
E-postprogram (E-mail Client)
Ange vilket e-postprogram som ska användas för att bifoga scannade bilder.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på popup-menyn.
Obs!
• Ange ett e-postprogram i dialogrutan genom att välja Lägg till... (Add...) i popup-menyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
486
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
Klicka på fliken
(Allmänna inställningar) för att visa dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
(Settings (General Settings)).
I dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings)) kan du ställa in vilken
produkt du vill använda, begränsningar för filstorlek i e-postbilagor, språk för att identifiera text i bilder samt
mapp att spara bilder i temporärt.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, kanske inte alla alternativ visas.
Produktnamn (Product Name)
Visar namnet på produkten som IJ Scan Utility för närvarande har konfigurerats att använda.
Om produkten som visas inte är den du vill använda kan du ange önskad produkt i listan.
Dessutom kan du välja en med "Nätverk" efter produktnamnet för nätverksanslutning.
Obs!
• Med en nätverksanslutning visas Välj (Select) till höger om produktnamnet. Klicka på Välj (Select)
för att visa skärmen för val av nätverk där du kan ändra vilken skanner som ska användas. Se
"Inställningar för scanning via nätverk" för konfigurationsproceduren.
E-postbilagans storlek (E-mail Attachment Size)
Du kan begränsa storleken på scannade bilder som ska bifogas i e-post.
Du kan välja Liten (passar fönster på 640x480) (Small (Suitable for 640 x 480 Windows)), Medium
(passar fönster på 800x600) (Medium (Suitable for 800 x 600 Windows)), Stor (passar fönster på
1024x768) (Large (Suitable for 1024 x 768 Windows)) eller Ingen ändring (No Change).
Dokumentspråk (Document Language)
Välj språk för textidentifiering i bilder.
487
Mapp där tillfälliga filer ska sparas (Folder to Save Temporary Files)
Visar mappen där bilder ska sparas tillfälligt. Klicka på Bläddra... (Browse...) för att ange målmapp.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
488
Skärmen för val av nätverk
Du kan välja vilka skannrar eller skrivare som ska användas för skanning eller utskrift över ett nätverk från
datorn eller manöverpanelen.
Skärmen för val av nätverk
I Produktnamn (Product Name) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) väljer du ett objekt från listan där det står ”Nätverk” efter produktnamnet och klickar
sedan på Välj (Select) som visas till höger om produktnamnet så visas skärmen för val av nätverk.
Scanners
Bonjour-servicenamnen för de skannrar och skrivare som kan användas över nätverket visas.
Du kan välja en scanner eller skrivare per modell. Att välja en scanner eller skrivare aktiverar
automatiskt scanning från manöverpanelen.
Viktigt!
• De kan inte användas över nätverket om Bonjour har inaktiverats. Aktivera Bonjour på din
skanner eller skrivare.
• Om du har ändrat Bonjour-servicenamnet efter att du valde skanner eller skrivare efter Bonjourservicenamn ska du öppna skärmen för val av nätverk igen och välja det nya Bonjourservicenamnet från Scanners.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Inställningar för att skanna från manöverpanelen (Scan-from-Operation-Panel Settings)
Skärmen Inställningar för att scanna från manöverpanelen visas. Du kan välja upp till tre scannrar
och skrivare sammanlagt för scanning från manöverpanelen. Du kan scanna objekt med
manöverpanelen på den valda scannern eller skrivaren och sedan skicka de scannade bilderna till
datorn över ett nätverk.
Viktigt!
• När du använder en modell med vilken du inte kan scanna över ett nätverk från
manöverpanelen, visas denna modell inte i Scanners och inställningen är inte tillgänglig.
Skärmen Inställningar för att scanna från manöverpanelen
Klicka på Inställningar för att skanna från manöverpanelen (Scan-from-Operation-Panel Settings)
på skärmen för val av nätverk för att visa skärmen Inställningar för att scanna från manöverpanelen.
Scanners
Bonjour-servicenamnen för de skannrar och skrivare som kan användas över nätverket visas.
Sammanlagt kan du välja upp till tre scannrar och skrivare samtidigt.
Viktigt!
• De kan inte användas över nätverket om Bonjour har inaktiverats. Aktivera Bonjour på din
skanner eller skrivare.
• Om du har ändrat Bonjour-servicenamnet efter att du valde skanner eller skrivare efter Bonjourservicenamn ska du öppna skärmen för val av nätverk igen och välja det nya Bonjourservicenamnet från Scanners.
489
Obs!
• Om Bonjour-servicenamnet på din skanner eller skrivare inte visas eller inte kan väljas kontrollerar du
följande, klickar på OK för att stänga fönstret, öppnar det igen och väljer på nytt.
• Skannerdrivrutinen har installerats
• Nätverksinställningarna för din skanner eller skrivare har slutförts efter att skannerdrivrutinen
installerades
• Nätverkskommunikation är aktiverad mellan din scanner eller skrivare och datorn
Om din skanner eller skrivare fortfarande inte visas kan du läsa "Problem med
nätverkskommunikationen" för din modell på startsidan i Onlinehandbok.
490
Dialogrutan Spara inställningar
Markera kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) under Spara inställningar
(Save Settings) i dialogrutan Inställningar för att visa dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter
skanning.
Du kan ange dataformat och mål när du visar miniatyrerna från scanningen.
Viktigt!
• Efter att du skannat från My Image Garden eller manöverpanelen visas inte dialogrutan Spara
inställningar (Save Settings).
(1) Knappar för förhandsgranskningen
(2) Område för skanningsresultat
(3) Område för sparinställningar
(1) Knappar för förhandsgranskningen
/
(Rotera vänster 90°)/(Rotera höger 90°)
Roterar scannade bilder 90 grader motsols eller medsols.
Markera den bild som du vill rotera och klicka på
90°).
(Rotera vänster 90°) eller
(Rotera höger
Viktigt!
• Knapparna för förhandsgranskning visas inte om kryssrutan Aktivera skanning av stora bilder
(Enable large image scans) är markerad i dialogrutan Settings (Driver).
(2) Område för skanningsresultat
Här visas miniatyrer av de scannade bilderna. Du kan ändra ordningen för bilderna genom att dra och
släppa. Filnamnen för bilderna som ska sparas visas nedanför miniatyrbilderna.
491
(3) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Viktigt!
• Du kan inte välja PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) i följande fall.
• Om du scannar genom att klicka på Foto (Photo) på huvudskärmen i IJ Scan Utility
• Kryssrutan Aktivera skanning av stora bilder (Enable large image scans) är markerad
under Spara inställningar (Save Settings) i dialogrutan Settings (Driver)
• Starta OCR (Start OCR) är valt under Programinställningar (Application Settings) i
dialogrutorna Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)),
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) eller Settings (Driver)
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
Obs!
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
492
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
493
Fönstret Bildsammanfogning
Klicka på Sammanfoga (Stitch) i IJ Scan Utility huvudfönstret för att visa fönstret Bildsammanfogning
(Image Stitch).
Du kan scanna vänstra och högra halvan av ett objekt som är större än glaset och sedan kombinera dem till
en enda bild. Du kan scanna objekt som är runt dubbelt så stora som glaset.
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
(2) Verktygsfält
(3) Miniatyrvyn
(4) Förhandsgranskningsområde
Obs!
• De visade alternativen varierar beroende på vald källa och vy.
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
Välj utmatningsstorlek (Select Output Size)
B4 (B5x2) (B4 (B5 x 2))
Scannar vänster och höger halva av objekt i B4-format separat.
A3 (A4x2) (A3 (A4 x 2))
Scannar vänster och höger halva av objekt i A3-format separat.
11x17 (Letterx2) (11 x 17 (Letter x 2))
Scannar vänster och höger halva av objekt dubbelt så stora som Letter-formatet separat.
Helt glasx2 (Full Platen x 2)
Scannar vänster och höger halva av objekt dubbelt så stora som glaset separat.
Skanningsriktning (Scan Direction)
Skanna från vänster (Scan from Left)
Visar den första scannade bilden till vänster.
494
Skanna från höger (Scan from Right)
Visar den första scannade bilden till höger.
Skanningsbild 1 (Scan Image 1)
Börja skanna bild 1 (Start Scanning Image 1)
Scannar det första objektet.
Skanningsbild 2 (Scan Image 2)
Börja skanna bild 2 (Start Scanning Image 2)
Scannar det andra objektet.
Justera beskärningsramar (Adjust cropping frames)
Du kan justera scanningsområdet i förhandsgranskningen.
Om inget område har angetts sparas en bild i storleken som valts i Välj utmatningsstorlek (Select
Output Size). Om ett område har markerats scannas och sparas bara bilden inom
beskärningsramen.
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
495
Spara (Save)
Spara (Save)
Sparar de två scannade bilderna som en bild.
Avbryt (Cancel)
Avbryter scanningen av typen Sammanfoga (Stitch).
(2) Verktygsfält
Du kan ta bort de scannade bilderna eller justera förhandsgranskningen.
(Ta bort)
Tar bort den scannade bilden.
(Förstora/Förminska)
Ger dig möjlighet att förstora eller förminska förhandsgranskningen.
Ett vänsterklick i förhandsgranskningsområdet förstorar bilden.
Om du kontrollklickar i förhandsgranskningsområdet förminskas bilden.
(Rotera åt vänster)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader motsols.
(Invertera vertikalt)
Roterar förhandsgranskningen 180 grader.
(Rotera åt höger)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader medsols.
(Öppna guide)
Öppnar den här sidan.
(3) Miniatyrvyn
Här visas miniatyrer av de scannade bilderna. Tom om inget har scannats.
(4) Förhandsgranskningsområde
Visar de scannade bilderna. Du kan justera layouten genom att dra i den skannade bilden eller kontrollera
resultatet av inställningarna som har gjorts i ”(1) Knappar för inställningar och åtgärder”.
496
När inga bilder har skannats:
Efter att ha skannat det första objektet genom att klicka på Börja skanna bild 1 (Start Scanning
Image 1):
Bilden scannas i riktningen som angetts i Skanningsriktning (Scan Direction) och 2 visas vid bilden.
Efter att ha skannat det andra objektet genom att klicka på Börja skanna bild 2 (Start Scanning
Image 2):
De två scannade bilderna visas.
497
Närliggande information
Scanna objet som är större än glaset (Bildsammanfogning)
498
Skanna med skannerdrivrutin
Du kan skanna genom att starta skannerdrivrutinen från olika program.
Se hjälpen i Mac OS för information om hur du skannar.
Viktigt!
• När du skannar med skannerdrivrutinen i Mac OS X v10.6.8 väljer du JPEG eller TIFF under Format.
Skannade bilder sparas i det format som ställts in i Dataformat (Data Format) i dialogrutan Settings
(Driver) i IJ Scan Utility.
Obs!
• Se "Bildkorrigeringar och färgjusteringar" för information om hur du ställer in funktionerna för
bildkorrigering och färgjustering.
• Se "Allmän information (scannerdrivrutin)" för mer information om skannerdrivrutinen.
• Se "Uppdatera skannerdrivrutinen" för mer information om skannerdrivrutinen.
• I dialogrutan Settings (Driver) i IJ Scan Utility kan du också utföra avancerade skanningsinställningar
med skannerdrivrutinen.
499
Bildkorrigeringar och färgjusteringar
Du kan korrigera bilder och justera färger med skannerdrivrutinen.
Viktigt!
• När du tillämpar bildkorrigering eller färgjustering på objekt utan moarémönster, prickar/repor eller
blekta färger kan färgtonen påverkas negativt.
• Resultatet av bildkorrigeringar återges inte på testskanningsskärmen.
Obs!
• Skärmarna kan se olika ut beroende på program.
• Vilka inställningar du kan välja beror på inställningarna för Typ (Kind).
• Det kan ta längre tid än normalt att skanna när bildkorrigering eller färgjustering används.
Bildjustering (Image Adjustment)
När Bildjustering är aktivt optimeras ljusstyrkan i den angivna delen av bilden. Bilderna kan justeras
enligt den automatiskt identifierade objekttypen eller den angivna objekttypen. Resultatet av justeringen
återspeglas i hela bilden.
Ingen (None)
Ingen bildjustering utförs.
Automatisk (Auto)
Utför bildjustering genom automatisk identifiering av objekttypen. Den här inställningen
rekommenderas som standard.
Foto (Photo)
Använder bildjusteringar som är anpassade för foton.
Magasin (Magazine)
Använder bildjusteringar som är anpassade för magasin.
Dokument (Document)
Använder bildjusteringar som är anpassade för textdokument.
500
Obs!
• Om bilden inte justeras korrekt med Automatisk (Auto) anger du objekttypen.
• Färgtonen kan ändras jämfört med originalbilden beroende på bildjusteringen. I så fall ställer du in
Bildjustering (Image Adjustment) på Ingen (None).
Reducerar damm (Reduce Dust)
Ibland innehåller scannade foton vita prickar som orsakats av damm eller repor. Med den här
funktionen kan du minska bildbrus.
Ingen (None)
Damm och repor tas inte bort.
Låg (Low)
Välj den här inställningen om du vill minska effekten av damm och repor. Stora dammpartiklar eller
repor kanske inte kan tas bort.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Välj den här inställningen om du vill minska effekten av stora dammpartiklar och repor. Det kan
dock finnas kvar spår av reduceringen och små detaljer i bilden kan eventuellt försvinna.
Viktigt!
• Den här funktionen kanske inte fungerar för vissa typer av foton.
Obs!
• Du bör välja Ingen (None) när du skannar tryckt material.
Blekningskorrigering (Fading Correction)
Använd den här funktionen för att korrigera foton som har blekts med tiden eller som innehåller
färgskiftningar. ”Färgskiftningar” innebär att vissa färger påverkar hela bilden på grund av väder eller
omgivande starka färger.
Ingen (None)
Blekningskorrigering används inte.
Låg (Low)
Välj den här inställningen om du vill korrigera en mindre blekning eller färgskiftning.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Välj den här inställningen om du vill korrigera en större blekning eller färgskiftning. Detta kan
påverkar bildens ton.
Viktigt!
• Korrigering kanske inte används på rätt sätt om scanningsområdet är för litet.
• Tillämpas inte om Färg (Color) inte har valts för Typ (Kind).
Kornighetskorrigering (Grain Correction)
Använd den här funktionen för att minska kornigheten i foton som tagits med höghastighetsfilm eller
ljuskänslig film, osv.
Ingen (None)
Kornigheten minskas inte.
501
Låg (Low)
Välj den här inställningen om fotot är en aning kornigt.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Välj den här inställningen om fotot är mycket kornigt. Bildens övergångar och skärpa kan påverkas.
Viktigt!
• Korrigering kanske inte används på rätt sätt om scanningsområdet är för litet.
Fästmarginalskorrig. (Gutter Correction)
Använd den här funktionen om du vill korrigera skuggorna som kan uppstå mellan sidor när du scannar
öppna broschyrer.
Oskarp eller suddig text/rader som orsakas av böjda sidor korrigeras inte.
Ingen (None)
Fästmarginalskuggor korrigeras inte.
Låg (Low)
Använd den här inställningen om effekten är för stark med inställningen Mellan.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Använd den här inställningen om effekten är för svag med inställningen Mellan.
Viktigt!
• Placera inte föremål som väger 2,0 kg (4,4 pund) eller mer på glaset. Dessutom får du inte
använda ett högre tryck än 2,0 kg (4,4 pund) på ett objekt. Om du trycker hårt kanske scannern
inte fungerar korrekt och glaset kan gå sönder.
• Justera objektet mot glasets kant. Om det lutar kommer korrigeringen inte att tillämpas på rätt sätt.
• Korrigering kanske inte tillämpas korrekt beroende på objektet. Om sidbakgrunden inte är vit
kanske skuggorna inte känns av på rätt sätt eller kanske inte känns av alls.
• När du scannar trycker du ned bokryggen med samma tryck som du använde när du
förhandsgranskade scanningen. Om bindningen är ojämn tillämpas inte korrigeringen på rätt sätt.
502
• Objektets placering är beroende av modellen och objektet som ska skannas.
Oskarp maskning (Unsharp Mask)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
Ta bort moarémönster (Descreen)
Minskar moarémönster.
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn övergång eller
ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Viktigt!
• När du aktiverar Ta bort moarémönster (Descreen) ska du avaktivera Oskarp maskning
(Unsharp Mask). Om Oskarp maskning (Unsharp Mask) är avaktiverad kan vissa moaréeffekter
finnas kvar.
Obs!
• Det tar längre tid att skanna än normalt om du aktiverar Ta bort moarémönster (Descreen).
Minska genomlysning (Reduce Show-through)
Använd den här funktionen för att minska genomlysningen i dubbelsidiga dokument eller ljusa upp
basfärgen på återvunnet papper och annat färgat papper vid scanning av dokument.
Viktigt!
• Minska genomlysning (Reduce Show-through) tillämpas bara när Dokument (Document) eller
Magasin (Magazine) har valts för Bildjustering (Image Adjustment).
Kalibrera före varje skanning (Calibrate before each scan)
Kalibrerar skannern före varje testskanning och skanning så att färgtonerna reproduceras korrekt i de
skannade bilderna.
Obs!
• Kalibrering kan ta lite tid beroende på din dator.
503
Allmän information (scannerdrivrutin)
För skannerdrivrutinen gäller följande begränsningar. Ha dessa punkter i åtanke när du använder
skannerdrivrutinen.
Begränsningar för scannerdrivrutin
• Om det är flera användare som delar på datorn eller om du loggar ut och sedan loggar in igen kan det
visas ett meddelande som talar om att skannerdrivrutinen används. I så fall tar du bort USB-kabeln
från datorn och sätter sedan tillbaka den igen.
• Skanningen kan misslyckas om datorn har aktiverats från viloläge med skannerdrivrutinen aktiv. Om
så är fallet följer du dessa steg och scannar en gång till.
1. Stäng av enheten.
2. Avsluta skannerdrivrutinen, koppla från USB-kabeln från datorn och anslut den igen.
3. Sätt på enheten.
• Anslut inte två eller fler skannrar eller flerfunktionsskrivare med skannerfunktion till samma dator
samtidigt. Om flera sådana skanningsenheter är anslutna kan du inte skanna från enhetens
manöverpanel. Det kan också inträffa fel när du använder enheterna.
• Om du använder en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning kan inte enheten nås från flera
datorer samtidigt.
• Om du använder en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning tar scanningen längre tid än
normalt.
• Se till att du har tillräckligt med diskutrymme när du scannar stora bilder med hög upplösning. Det
krävs t.ex. minst 300 MB ledigt diskutrymme för att scanna ett A4-dokument med 600 dpi i fyrfärg.
• Försätt inte datorn i vilo- eller vänteläge medan du scannar.
504
Uppdatera skannerdrivrutinen
Hämta den senaste skannerdrivrutinen
Innan du installerar skannerdrivrutinen
Installera skannerdrivrutinen
505
Hämta den senaste skannerdrivrutinen
När du uppgraderar din aktuella version av skannerdrivrutinen till den senaste versionen kan vissa problem
åtgärdas.
Den senaste skannerdrivrutinen för din modell hämtar du på vår webbplats.
Viktigt!
• Skannerdrivrutinen kan hämtas kostnadsfritt. Kostnader för Internet-uppkopplingen kan tillkomma.
Närliggande information
Innan du installerar skannerdrivrutinen
Installera skannerdrivrutinen
506
Innan du installerar skannerdrivrutinen
Kontrollera följande innan du installerar skannerdrivrutinen. Kontrollera även följande om du inte kan
installera skannerdrivrutinen.
Enhetsstatus
• Om enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel kopplar du bort USB-kabeln.
Datorinställningar
• Stäng alla program som körs.
• Logga in som administratör på datorn. Du måste ange användarnamn och lösenord för användaren med
administratörsbehörighet. Om du har flera användarkonton i Mac OS X loggar du in med det
administratörskonto som skapades först.
Viktigt!
• Om du installerar än äldre version av skannerdrivrutinen efter att du har installerat en nyare version
kanske inte skannerdrivrutinen fungerar korrekt. I så fall ominstallerar du den nyare skannerdrivrutinen.
Obs!
• När du installerar flera versioner av skannerdrivrutinen ska du installera den äldsta versionen först.
Närliggande information
Hämta den senaste skannerdrivrutinen
Installera skannerdrivrutinen
507
Installera skannerdrivrutinen
Hämta den senaste versionen av skannerdrivrutinen via vår webbsida.
Installera den hämtade skannerdrivrutinen genom att utföra följande steg.
1. Konfigurera disken.
Dubbelklicka på den hämtade diskavbildningsfilen.
Filen packas upp och därefter konfigureras disken.
2. Starta installationsprogrammet.
Dubbelklicka på ".pkg"-filen i den uppackade disken.
Installationen startar.
3. Installera drivrutinen.
Följ anvisningarna för att installera.
När licensavtalsskärmen visas läser du villkoren och klickar på Fortsätt (Continue). Om du inte
godkänner licensavtalet går det inte att installera programvaran.
Om en verifieringsskärm visas anger du administratörens namn och lösenord och klickar på Installera
programvara (Install Software).
4. Slutför installationen.
Skannerdrivrutinen har installerats.
Konfigurera nätverksmiljön om du har mer än en scanner eller en nätverkskompatibel modell och
ändrade från USB-anslutning till nätverksanslutning.
Se "Inställningar för scanning via nätverk" för konfigurationsproceduren.
Viktigt!
• Installationen kan misslyckas om du klickar på Bakåt (Go Back) under processen. I så fall väljer du
Avsluta installationsprogram (Quit Installer) från menyn Installationsprogram (Installer) för att
avsluta installationsprogrammet. Starta sedan installationen på nytt.
• Skannerdrivrutinen kan hämtas kostnadsfritt. Kostnader för Internet-uppkopplingen kan tillkomma.
Närliggande information
Hämta den senaste skannerdrivrutinen
Innan du installerar skannerdrivrutinen
508
Användbar information om scanning
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
Upplösning
Dataformat
509
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
När du ”beskär” markerar du ett område som du vill behålla i en bild och resten tas bort när bilden scannas.
I fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) kan du ange en beskärningsram för bilden som visas i
förhandsgranskningen.
Obs!
• Se hjälpen i Bildinsamling (Image Capture) för information om hur du justerar beskärningsramarna
(markeringsrutorna) genom att klicka på Drivrutin (Driver) på huvudskärmen i IJ Scan Utility.
Ursprunglig beskärningsram
Ingen beskärningsram har angetts. När du markerar kryssrutan Justera beskärningsramar (Adjust
cropping frames) anges en aktiv beskärningsram automatiskt runt bilden i förhandsgranskningsområdet.
Du kan dra beskärningsramen för att ange området att skanna.
När du scannar är det bara bilden inom området i beskärningsramen som kommer att scannas.
Justera en beskärningsram
Markören ändras till
(pil) när den placeras över en beskärningsram. Klicka och dra musen om
du vill utöka eller dra ihop beskärningsramen.
Markören ändras till
(hand) när den placeras inuti en beskärningsram. Klicka och dra musen om du vill
flytta hela beskärningsramen.
Ta bort beskärningsramar
För att ta bort beskärningsramen avmarkerar du kryssrutan Justera beskärningsramar (Adjust
cropping frames).
510
Upplösning
Data på bilden som har scannats är en samling punkter med information om ljusstyrka och färg. Punkternas
täthet kallas ”upplösning”, och upplösningen anger bildens detaljrikedom. Upplösning mäts i punkter per tum
(dpi). Dpi anger antalet punkter per tum (2,5 cm).
Ju högre upplösning (värde), desto fler detaljer visas på bilden. Ju lägre upplösning (värde), desto färre
detaljer visas.
Så här ställer du in upplösningen
Du kan ställa in upplösningen under Upplösning (Resolution) på fliken
dialogrutan Inställningar.
(Skanna från en dator) i
Lämpliga upplösningsinställningar
Ange upplösningen efter hur den scannade bilden ska användas.
Objekttyp
Användning
Kopiera
300 dpi
Skapa ett vykort
Färg
300 dpi
Spara på datorn
Färg
300 dpi
Färg
150 dpi
Spara på datorn
Gråskala
300 dpi
Använda på en webbplats eller bifoga i ett
e-postmeddelande
Gråskala
150 dpi
Kopiera
Färg, gråskala eller
svartvitt
300 dpi
Bifoga i ett e-postmeddelande
Färg, gråskala eller
svartvitt
150 dpi
Skanna text med hjälp av OCR
Färg eller gråskala
300 dpi
Använda på en webbplats eller bifoga i ett
e-postmeddelande
Svartvitt foto
Textdokument (dokument
och magasin)
Lämplig upplösning
Färg
(utskrift)
Färgfoto
Färgläge
Viktigt!
• Om upplösningen fördubblas blir filstorleken för den scannade bilden fyra gånger så stor. Om filen är
för stor sänks bearbetningshastigheten avsevärt och problem som brist på minne kan inträffa. Ange
den lägsta upplösningen enligt hur bilden ska användas.
Obs!
• Om du vill skriva ut en förstoring av den scannade bilden ska du scanna med högra upplösning än
den som rekommenderas ovan.
511
Dataformat
Du kan välja dataformat när du sparar scannade bilder. Du bör ange det mest lämpliga dataformatet utifrån
hur du vill använda bilden och i vilket program.
Vilka dataformat som är tillgängliga beror på operativsystemet (Windows eller Mac OS).
Se nedan vad som är utmärkande för varje bilddataformat.
PNG (standardfilnamnstillägg: .png)
Ett dataformat som används mycket på webbplatser.
PNG är lämpligt vid redigering av sparade bilder.
JPEG (standardfilnamnstillägg: .jpg)
Ett dataformat som ofta används på webbplatser och för digitalkamerabilder.
JPEG använder hög komprimeringsfaktor. JPEG-bilder försämras något varje gång de sparas, och de kan
inte konverteras tillbaka till originaltillståndet.
JPEG är inte tillgängligt för svartvita bilder.
TIFF (standardfilnamnstillägg: .tif)
Ett dataformat som har en relativt hög kompatibilitet mellan olika datorer och program.
TIFF är lämpligt vid redigering av sparade bilder.
Obs!
• Vissa TIFF-filer är inkompatibla.
• IJ Scan Utility har stöd för följande TIFF-filformat.
• Okomprimerade svartvita binärfiler
• Okomprimerade RGB-bilder (8 bitar per kanal)
• Okomprimerade gråskalebilder
PDF (standardfilnamnstillägg: .pdf)
Ett dataformat för elektroniska dokument utvecklat av Adobe Systems Incorporated.
Det kan användas i olika datorer och med olika operativsystem, dessutom kan typsnitt bäddas in så filerna
ser likadana ut för användare i olika miljöer.
512
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Läs om hur du placerar objekt på glasskivan på scannern eller skrivaren. Placera objekten rätt beroende på
vilken typ av objekt du ska scanna. Annars kanske objekten inte scannas korrekt.
Viktigt!
• Placera inte några föremål på dokumentluckan. När du öppnar dokumentluckan kan föremålen falla ner
på scannern eller skrivaren och orsaka problem.
• Stäng dokumentluckan när du skannar.
Placera objekt
Placera objekt enligt anvisningarna nedan för att skanna med automatiskt identifierad typ eller storlek.
Viktigt!
• När du skannar genom att ange pappersstorlek i IJ Scan Utility eller i skannerdrivrutinen ska du
placera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid pilen (justeringsmärket) på glaset.
• Foton som har beskurits till olika former och objekt som är mindre än 3 kvadratcm (1,2 kvadrattum)
kan inte beskäras exakt vid scanningen.
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
• När du skannar med skannerdrivrutinen kan det som händer efteråt skilja sig åt. Då justerar du
beskärningsramen (markeringsrutan) manuellt.
För foton, vykort, visitkort eller Blu-ray/DVD/CD-skivor
För tidskrifter, tidningar och dokument
Placera objektet på glaset med framsidan nedåt och
justera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid pilen
Placera objektet med framsidan nedåt på glaset. Lämna 1 (justeringsmärket) på glaset. Den del som har
cm (0,4 tum) eller mer mellan glasets kant (den yta som är placerats på området med diagonala ränder går inte
märkt med diagonala streck) och objektet. Den del som har att scanna.
placerats på området med diagonala ränder går inte att
scanna.
Placera ett enstaka objekt i skannern:
Viktigt!
Viktigt!
• Stora objekt (t.ex. foton i A4-storlek) som inte kan
placeras bortanför kanterna/pilen (justeringsmärket) på
glaset kan sparas som PDF-filer. Om du vill spara i ett
513
• Information om de delar där dokument inte kan
scannas finns i "Fylla på original" för din modell
på startsidan i Onlinehandbok.
annat format än PDF scannar du genom att ange
dataformat.
Placera flera objekt i skannern:
Lämna 1 cm (0,4 tum) eller mer mellan glasets kant (den
yta som är märkt med diagonala streck) och objektet, samt
mellan de olika objekten. Den del som har placerats på
området med diagonala ränder går inte att scanna.
mer än 1 cm (0,4 tum)
Obs!
• Med IJ Scan Utility kan du placera upp till tolv objekt i
skannern.
• Positionen för lutande objekt (10 grader eller mindre)
korrigeras automatiskt.
514
Scanna från enhetens manöverpanel
Vidarebefordra skannade data till datorn genom att använda enhetens
manöverpanel Förenklad
Bifoga skannade data till ett e-postmeddelande genom att använda
manöverpanelen på enheten
Ställa in alternativ för skanning via manöverpanelen på enheten
Inställningar för scanning via nätverk
Välja ett svar på kommandon från manöverpanelen i IJ Scan Utility
515
Vidarebefordra skannade data till en dator genom att använda
manöverpanelen på enheten
Kontrollera följande innan du vidarebefordrar scannade data till datorn:
• Skannerdrivrutinen har installerats.
Om skannerdrivrutinen ännu inte installerats, installera dem från vår webbplats.
• Enheten är korrekt ansluten till datorn.
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn.
Koppla inte in eller från USB-kabeln när enheten används eller när datorn är i vilo- eller standbyläge.
Om du scannar via en nätverksanslutning kontrollerar du att rätt inställningar har gjorts.
Inställningar för scanning via nätverk
• Målet och filnamnet anges i Canon IJ Scan Utility.
Du kan ange målet och filnamnet i Canon IJ Scan Utility. Mer information om inställningar i Canon IJ
Scan Utility:
Dialogrutan Inställningar
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
Skanna (Scan) på HEM (HOME)-skärmen.
LCD-skärm och manöverpanel
Om du vidarebefordrar data till den USB-anslutna datorn:
Skärmen för vänteläge för scanning visas.
Fortsätt till steg 3.
Obs!
• Om skärmen där du väljer var data ska sparas visas väljer du först Dator (PC) och trycker på OK.
Sedan väljer du Lokal (USB) (Local (USB)) och trycker på OK. Skärmen för vänteläge för scanning
visas.
Om du vidarebefordrar data till den nätverksanslutna datorn:
Skärmbilden där du väljer var data ska sparas visas.
516
Obs!
• Om väntelägesskärmen för skanning och överföring av data till den USB-anslutna datorn visas på
LCD-skärmen, trycker du på knappen Funktion (Function) till vänster så visas skärmen för val av
lagringsplats.
Välj den dator som scannade data ska sparas på genom att följa nedanstående anvisningar.
1. Välj
Dator (PC) och tryck sedan på OK.
2. Använd knapparna
OK.
för att välja vilken dator scannade data ska sparas på och tryck sedan på
Skärmen för vänteläge för scanning visas.
Obs!
• Om du väljer Lokal (USB) (Local (USB)) på skärmen Välj dator (Select PC) sparas alla data
på den dator som är ansluten till enheten via en USB-kabel.
• När du vidarebefordrar skannade data till datorn via WSD (ett av nätverksprotokollen som
stöds i Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 och Windows Vista) ska du välja Aktivera
(Enable) för WSD-skann. från denna enhet (WSD scan from this device) på WSDinställning (WSD setting) på Andra inställningar (Other settings) i LAN-inställningar
(LAN settings) under Enhetsinställningar (Device settings).
WSD-inställning (WSD setting)
Om du trycker på knappen Funktion (Function) till vänster börjar enheten söka efter de
anslutna datorerna igen.
3. Använd knapparna
för att välja en dokumenttyp.
517
Obs!
• Om du vidarebefordrar skannade data till datorn som hittades via WSD går det inte att välja
dokumenttypen.
Autoskanna (Auto scan)
Den här inställningen visas bara när enheten är ansluten till datorn via en USB-kabel.
Enheten identifierar automatiskt typen av originaldokument och bilden vidarebefordras i optimerad
storlek, upplösning och med optimerat dataformat.
Viktigt!
• Du kan bara välja Autoskanna (Auto scan) när du vidarebefordrar skannade data till den USBanslutna datorn.
• Lägg i original korrekt beroende på typ.Om originalen inte läggs i korrekt kan de kanske inte
scannas på rätt sätt.
Mer information om hur du placerar originalet:
Fylla på original
• Följande objekt kan scannas:
Foton, vykort, visitkort, magasin, tidningar, textdokument och Blu-ray/DVD/CD-skivor
• Följande objekt kan inte scannas korrekt:
• Foton i A4-storlek
• Textdokument som är mindre än 127 x 178 mm (5 x 7 tum), till exempel sidor från
pocketböcker med ryggen bortskuren
• Original på tunt vitt papper
• Långa, smala dokument som t.ex. panoramafoton
Dokument (Document)
Skannar originaldokumentet på glasskivan som dokumentdata och använder inställningarna som
har angetts i Skanningsinst. (Scan settings).
Foto (Photo)
Skannar originalet på glasskivan som fotodata och använder inställningarna som har angetts i
Skanningsinst. (Scan settings).
4. Tryck på knappen Funktion (Function) till höger om du vill ändra inställningarna.
Ställa in alternativ för skanning via manöverpanelen på enheten
518
5. Placera originalet på glasskivan.
Obs!
• Du kan även trycka på knappen Funktion (Function) i mitten om du vill bekräfta placeringen av
originalet.
6. Tryck på knappen Färg (Color) för skanning i färg, eller knappen Svart (Black) för
skanning i svartvitt.
Obs!
• När du skickar skannade data till datorn via WSD trycker du på Färg (Color).
• Om du väljer JPEG eller TIFF för Format på skärmen för skannerinställningar:
Skanningen startas på enheten och skannade data sparas på datorn.
• När du väljer PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF) för Format på inställningsskärmen:
När skanningen är klar visas en fråga om du vill fortsätta skanna.
Om du fortsätter med skanningen placerar du originalet på glasskivan och startar.
Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster om du inte vill fortsätta skanna. Alla scannade
data vidarebefordras till datorn.
Skannade data sparas på datorn enligt de inställningar som har angetts i Canon IJ Scan Utility.
Ta bort originalet från glasskivan när skanningen är slutförd.
Viktigt!
• Om du inte är nöjd med scanningsresultatet med Autoskanna (Auto scan) väljer du Dokument
(Document) eller Foto (Photo) enligt originalet i steg 3. Ange sedan scanningsstorleken eller
andra inställningsalternativ i steg 4.
Om du vill använda avancerade inställningar för att scanna original, eller
vill redigera och skriva ut de scannade bilderna:
Om du skannar original från en dator med hjälp av My Image Garden kan du sedan med My Image
Garden redigera de skannade bilderna, t.ex. genom att optimera eller beskära dem.
Du kan också redigera och skriva ut de skannade bilderna med hjälp av den kompatibla programvaran,
som hjälper dig att anpassa bilderna till dina behov.
Skanna foton och dokument
519
Bifoga skannade data till ett e-postmeddelande genom att använda
manöverpanelen på enheten
Kontrollera följande innan du bifogar skannade data med e-post:
• Skannerdrivrutinen har installerats.
Om skannerdrivrutinen ännu inte installerats, installera dem från vår webbplats.
• Enheten är korrekt ansluten till datorn.
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn.
Koppla inte in eller från USB-kabeln när enheten används eller när datorn är i vilo- eller standbyläge.
Om du scannar via en nätverksanslutning kontrollerar du att rätt inställningar har gjorts.
Inställningar för scanning via nätverk
• E-postprogrammet och filnamnet har angetts i Canon IJ Scan Utility.
Du kan ange målet och filnamnet i Canon IJ Scan Utility. Mer information om inställningar i Canon IJ
Scan Utility:
Dialogrutan Inställningar
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Välj
Skanna (Scan) på HEM (HOME)-skärmen.
LCD-skärm och manöverpanel
Skärmbilden där du väljer var data ska sparas visas.
Obs!
• Om väntelägesskärmen för skanning och överföring av data till den USB-anslutna datorn visas på
LCD-skärmen, trycker du på knappen Funktion (Function) till vänster så visas skärmen för val av
lagringsplats.
3. Välj
Bifoga till e-postmedd. (Attach to E-mail) och tryck sedan på OK.
4. Använd knapparna
för att välja vilken dator scannade data ska sparas på och tryck
sedan på OK.
520
Välj Lokal (USB) (Local (USB)) för en USB-ansluten dator eller välj en dator om du vill överföra
skannade data till en nätverksansluten dator.
Skärmen för vänteläge för scanning visas.
5. Använd knapparna
för att välja en dokumenttyp.
Dokument (Document)
Skannar originaldokumentet på glasskivan som dokumentdata och använder inställningarna som
har angetts i Skanningsinst. (Scan settings).
Foto (Photo)
Skannar originalet på glasskivan som fotodata och använder inställningarna som har angetts i
Skanningsinst. (Scan settings).
6. Tryck på knappen Funktion (Function) till höger om du vill ange inställningarna.
Ställa in alternativ för skanning via manöverpanelen på enheten
7. Placera originalet på glasskivan.
Obs!
• Du kan även trycka på knappen Funktion (Function) i mitten om du vill bekräfta placeringen av
originalet.
8. Tryck på knappen Färg (Color) för skanning i färg, eller knappen Svart (Black) för
skanning i svartvitt.
• Om du väljer JPEG eller Format för på skärmen för skannerinställningar:
Enheten börjar skanna och alla skannade data vidarebefordras till datorn och bifogas i ett epostmeddelande.
• Om du väljer PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF) för Format på skärmen för
scannerinställningar:
521
När skanningen är klar visas en fråga om du vill fortsätta skanna.
Om du fortsätter med skanningen placerar du originalet på glasskivan och startar.
Tryck på knappen Funktion (Function) till vänster om du inte vill fortsätta skanna. Alla scannade
data vidarebefordras till datorn och bifogas i ett e-postmeddelande.
Skannade data vidarebefordras till datorn och bifogas i ett e-postmeddelande enligt de inställningar som
har angetts i Canon IJ Scan Utility.
Information om hur du gör inställningarna och skickar e-post finns i handboken till e-postprogrammet.
Ta bort originalet från glasskivan när skanningen är slutförd.
522
Ställa in alternativ för skanning via manöverpanelen på enheten
Du kan ändra scanningsinställningar som scanningsstorlek, upplösning och dataformat.
När skärmen för skanningsvänteläget visas väljer du inställningsalternativet genom att trycka på knappen
, använd knappen
för
Funktion (Function) till höger. Markera inställningsalternativet med hjälp av
att ange inställningen och klicka sedan på OK.
Obs!
• Det går inte att ange skanningsinställningen under följande förhållanden:
• När du har valt Autoskanna (Auto scan) för Dok.typ (Doc.type) för sändning av skannade data till
datorn
• När du skickar skannade data till datorn via WSD (ett av nätverksprotokollen som stöds i Windows
8.1, Windows 8, Windows 7 och Windows Vista)
• De inställningsalternativ som inte kan väljas visas nedtonade.
• Du kan inte kombinera vissa inställningar med andra inställningar, den dokumenttyp som har valts för
Dok.typ (Doc.type) eller scanningsmenyn på skärmen där du väljer var data ska sparas. Om
inställningen som inte går att ange i kombination väljs, visas Felinformation (Error details) på LCDskärmen. Om detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att trycka på knappen Funktion
(Function) till vänster och ändrar sedan inställningen.
• De angivna skanningsinställningarna, t.ex. skanningsstorlek, upplösning och dataformat bevaras även
om enheten stängs av.
• När skanningen startas via en skanningsmeny och den valda inställningen inte kan användas visas
Angiven funktion ej tillgänglig med aktuella inställningar. (The specified function is not available
with current settings.) på LCD-skärmen. Ändra inställningen med hjälp av anvisningarna på skärmen.
• När du vidarebefordrar skannade data till datorn eller bifogar data med e-post kan du ange målet och
filnamnet med Canon IJ Scan Utility.
Dialogrutan Inställningar
• Om du scannar original från datorn kan du scanna med avancerade inställningar. Mer information om
skanning från datorn:
Skanna foton och dokument
1. Skann.stl (Scan size)
Välj storlek för originalet.
2. Format
523
Välj dataformat för scannade data.
3. Upplösn. (Scan res) (Skanningsupplösning)
Välj upplösning för scanning.
4. Förhandsgranska (Preview)
Den här inställningen är inte tillgänglig.
5. Hindra genomblödn (Reduce show-thru) (Minska genomlysning)
Tecken på baksidan kan lysa igenom när ett tunt dokument, till exempel en tidning, scannas. Välj PÅ
(ON) om tecken lyser igenom det skannade dokumentet.
Det här inställningsalternativet är inte tillgängligt om du har valt Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type).
6. Moarémönster (Descreen)
En utskrift består av små punkter som utgör tecken eller diagram. Om punkter störs kan det resultera i
ojämna skuggor eller randiga mönster. Välj PÅ (ON) om du upptäcker ojämna skuggor eller randiga
mönster på den skannade bilden.
Det här inställningsalternativet är inte tillgängligt om du har valt Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type).
Obs!
• Även om du har valt PÅ (ON) kan vissa moaréeffekter finnas kvar om Oskarp mask (Unsharp
mask) är PÅ (ON). I så fall väljer du inställningen AV (OFF) för Oskarp mask (Unsharp mask).
7. Oskarp mask (Unsharp mask)
Kantlinjen i små tecken eller tunna objekt som hårstrån eller löv på ett foto kan förstärkas. Välj PÅ (ON)
om du vill förstärka kantlinjen i skannade data.
524
Inställningar för scanning via nätverk
Du kan ansluta din scanner eller skrivare till ett nätverk om du vill använda den från flera datorer eller
scanna bilder till en viss dator.
Viktigt!
• Flera användare kan inte scanna samtidigt.
• Om du vill skanna över ett nätverk aktiverar du Bonjour på din skanner eller skrivare.
Obs!
• Ange nätverksinställningarna för din skanner eller skrivare i förväg genom att följa anvisningarna på
webbsidan.
• Scanningen tar längre tid med nätverksanslutning än med USB-anslutning.
Inställning för skanning med IJ Scan Utility
Gå till huvudskärmen i IJ Scan Utility och välj en skanner eller skrivare som är ansluten till ett nätverk.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Välj "Canon XXX series Network" (där "XXX" är modellnamnet) som Produktnamn
(Product Name).
Du kan scanna via en nätverksanslutning.
Obs!
• Om du inte kan skanna kontrollerar du att skannern eller skrivaren har valts på skärmen för val
av nätverk.
• Som USB anslutning väljer du "Canon XXX series" (där "XXX" är modellnamnet) som
Produktnamn (Product Name).
Inställning för att scanna från manöverpanelen
Du kan göra inställningen för att scanna från manöverpanelen.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Klicka på fliken
(Allmänna inställningar).
525
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings)) visas.
4. I Produktnamn (Product Name) väljer du ett objekt med ”Nätverk” efter produktnamnet
och klickar sedan på Välj (Select) som visas till höger om namnet.
Skärmen för val av nätverk visas.
5. Klicka på Inställningar för att skanna från manöverpanelen (Scan-from-OperationPanel Settings).
Skärmen Inställningar för att scanna från manöverpanelen visas.
6. Välj en skanner eller skrivare från Scanners och klicka på OK.
7. Återgå till skärmen för val av nätverk och klicka sedan på OK.
Huvudfönstret för IJ Scan Utility visas igen. Du kan skanna från manöverpanelen.
Obs!
• Om Bonjour-servicenamnet på din skanner eller skrivare inte visas eller inte kan väljas kontrollerar du
följande, klickar på OK för att stänga fönstret, öppnar det igen och väljer på nytt.
• Skannerdrivrutinen har installerats
• Nätverksinställningarna för din skanner eller skrivare har slutförts efter att skannerdrivrutinen
installerades
• Nätverkskommunikation är aktiverad mellan din scanner eller skrivare och datorn
Om din skanner eller skrivare fortfarande inte visas kan du läsa "Problem med
nätverkskommunikationen" för din modell på startsidan i Onlinehandbok.
526
Välja ett svar på kommandon från manöverpanelen i IJ Scan Utility
IJ Scan Utility ger dig möjlighet att ange vad som ska hända när du scannar från manöverpanelen.
Obs!
• Fönstren där du scannar med automatisk scanning via manöverpanelen används som exempel i
följande beskrivningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Välj ett skanningsläge på fliken
(Skanna från manöverpanelen).
Obs!
• Mer information finns i följande avsnitt.
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto))
527
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument))
4. Ange Skanningsalternativ (Scan Options).
5. Ange filnamn och övriga inställningar i Spara inställningar (Save Settings).
528
6. Välj vilket program du vill starta efter scanningen i Programinställningar (Application
Settings).
7. Klicka på OK.
Åtgärderna utförs i enligt angivna inställningar när du startar scanningen från manöverpanelen.
529
Felsöka
Det går inte att sätta på enheten
Utskriften startar inte
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Inget bläck matas ut
Papperet fastnar
Om något fel inträffar
Sökning per funktion
Problem med nätverkskommunikationen
Problem med utskrift
Problem med utskriftskvalitet
Problem med scanning
Problem med enheten
Problem med installation/hämtning
Om fel/meddelanden som visas
Om du inte kan lösa problemet
530
Problem med nätverkskommunikationen
Problem med enheten vid nätverksanvändning
En enhet kan inte upptäckas på nätverket
Andra problem med nätverk
531
Problem med enheten vid nätverksanvändning
Enheten slutade plötsligt att fungera
Utskriftshastigheten är låg
Enheten går inte att använda när en kopplingspunkt ersatts eller inställningarna
ändrats
532
Enheten slutade plötsligt att fungera
Det går inte att kommunicera med enheten via trådlöst LAN
Det går inte att kommunicera med enheten när åtkomstpunktläget används
Det går inte att skriva ut eller scanna från en dator som är ansluten till nätverket
Det går inte att kommunicera med enheten via trådlöst LAN
Kontroll1
Kontrollera att enheten är på.
Kontroll2
Kontrollera att enhetens och åtkomstpunktens nätverksinställningar är
identiska.
Se i handboken som medföljer kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren för att bekräfta inställningarna för
kopplingspunkten och ändra sedan inställningarna på enheten.
Ställa in en krypteringsnyckel
Kontroll3
Kontrollera att enheten inte är placerad för långt från åtkomstpunkten.
Kopplingspunkten finns inomhus med effektiv räckvidd för trådlös kommunikation. Placera enheten inom
50 meter/164 fot från kopplingspunkten.
Kontroll4
Kontrollera att det inte finns några hinder.
Trådlös kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Flytta enheterna.
Kontrollera att det inte finns andra källor i närheten som kan ge upphov till
radiostörningar.
Kontroll5
Om en enhet (t.ex en mikrovågsugn) som använder samma frekvensband som den trådlösa stationen är
placerad i närheten kan störningar uppstå. Placera trådlösstationen så långt iväg som möjligt från eventuella
störningskällor.
Kontroll6
Kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekta.
För mer information om hur du ansluter en nätverksenhet till datorn och konfigurerar den, se nätverksenhetens
handbok eller kontakta tillverkaren.
Kontrollera att radiosignalen är bra och flytta enheterna medan du
kontrollerar radiosignalen via IJ Network Tool.
Kontroll7
Övervaka status för trådlöst LAN
Kontroll8
Kontrollera att en giltig kanal för trådlös kommunikation används.
Vilken kanal för trådlös kommunikation som ska användas kan bero på vilka trådlösa nätverksenheter som
installerats på datorn. Se i handboken som medföljde datorn eller den trådlösa nätverksenheten för att se
vilken kanal som ska användas.
Kontrollera att den kanal som har konstaterats i Kontroll 8 kan kommunicera
med datorn.
Kontroll9
Annars ändrar du kanalen för kopplingspunkten.
533
Kontrollera att eventuella brandväggsfunktioner i säkerhetsprogrammet är
inaktiverade.
Kontroll10
Om brandväggen i ditt säkerhetsprogram är aktiverad kanske ett meddelande visas om att Canon-programmet
försöker ansluta till nätverket. Om varningsmeddelandet visas ska du ställa in säkerhetsprogrammet så att det
alltid tillåter åtkomst.
Om du använder program som växlar nätverksmiljö ska du kontrollera deras inställningar. En del program
aktiverar brandväggar som standard.
När du använder en router ska du ansluta enheten och datorn till LAN-sidan
Kontroll11
(samma nätverkssegment).
När enheten är ansluten till en AirPort-basstation via ett LAN använder du
Kontroll12
alfanumeriska tecken för nätverksnamnet (SSID).
Om problemet inte är löst ska du konfigurera enligt instruktionerna på vår webbplats.
• Placering:
Kontrollera att det inte står något i vägen mellan kopplingspunkten och enheten.
Det går inte att kommunicera med enheten när åtkomstpunktläget används
Kontroll1
Kontrollera att enheten är på.
Är Ändra LAN (Change LAN) i LAN-inställningar (LAN settings) under
Enhetsinställningar (Device settings) inställt på Inaktivera LAN (Disable LAN) eller
Trådlöst LAN aktivt (Wireless LAN active)?
Kontroll2
Välj Åtkomstpunktläge aktivt (Access point mode active).
Är enheten konfigurerad för att ansluta till externa kommunikationsenheter
(t.ex. datorer, smarttelefoner eller surfplattor)?
Kontroll3
Välj ett åtkomstpunktnamn (SSID) som har angetts för enheten som mål för externa kommunikationsenheter.
Kontroll4
Ange ett lösenord, om det har specificerats för enheten.
Kontrollera att externa kommunikationsenheter inte är placerade för långt
från enheten.
Kontroll5
Placera inte externa kommunikationsenheter för långt från enheten.
Kontroll6
Kontrollera att det inte finns några hinder.
Trådlös kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Flytta enheterna.
Kontrollera att det inte finns andra källor i närheten som kan ge upphov till
radiostörningar.
Kontroll7
Om en enhet (t.ex en mikrovågsugn) som använder samma frekvensband som den trådlösa stationen är
placerad i närheten kan störningar uppstå. Placera trådlösstationen så långt iväg som möjligt från eventuella
störningskällor.
534
Kontroll8
Försöker du ansluta fler än 6 enheter?
Du kan ansluta upp till 5 enheter i åtkomstpunktläget.
Det går inte att skriva ut eller scanna från en dator som är ansluten till
nätverket
Kontroll1
Kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekta.
För mer information om hur du konfigurerar datorn, se datorns användarhandbok eller kontakta tillverkaren.
Kontroll2
Om inte MP Drivers redan har installerats installerar du dem.
Installera MP Drivers från vår webbplats.
Kontrollera att inga behörighetskontroller har aktiverats för
kopplingspunkten.
Kontroll3
För mer information om hur du ansluter en kopplingspunkt, se kopplingspunktens handbok eller kontakta
tillverkaren.
Obs!
• Information om hur du kontrollerar datorns MAC- eller IP-adress finns i Kontrollera datorns IP- eller
MAC-adress.
535
Utskriftshastigheten är låg
Kontroll1
Enheten kan vara upptagen med att skriva ut ett stort jobb från en annan
dator.
Kontrollera att radiosignalen är bra och flytta enheterna medan du kontrollerar
radiosignalen via IJ Network Tool.
Kontroll2
Övervaka status för trådlöst LAN
Kontrollera att det inte står något i vägen mellan kopplingspunkten och enheten. Trådlös kommunikation mellan
olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Metall, cement, tjocka träväggar som innehåller metallmaterial,
lerväggar eller isoleringsmaterial kan störa trådlös kommunikation. Om enheten inte kan kommunicera med
datorn via ett trådlöst lokalt nätverk på grund av materialet i väggarna bör du placera enheten och datorn i
samma rum eller på samma våning.
Kontrollera att det inte finns andra enheter i närheten som kan ge upphov till
radiostörningar.
Kontroll3
Om en enhet (t.ex en mikrovågsugn) som använder samma frekvensband som den trådlösa stationen är
placerad i närheten kan störningar uppstå. Placera trådlösstationen så långt iväg som möjligt från eventuella
störningskällor.
536
Enheten går inte att använda när en kopplingspunkt ersatts eller
inställningarna ändrats
Kör nätverkskonfiguration på enheten igen när du ersätter en kopplingspunkt.
Konfigurera nätverket igen enligt instruktionerna på vår webbplats.
Om problemet fortfarande inte är löst, se nedan.
Det går inte att kommunicera med enheten efter användning av MAC/IP-adressfiltrering eller efter
tilldelning av en krypteringsnyckel till kopplingspunkten
När kryptering är aktiverad går det inte att kommunicera med enheten efter att krypteringstyperna har
ändrats på kopplingspunkten
Det går inte att kommunicera med enheten efter användning av MAC/IPadressfiltrering eller efter tilldelning av en krypteringsnyckel till
kopplingspunkten
Kontroll1
Bekräfta kopplingspunktens inställningar.
Se i handboken som medföljer kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren för att bekräfta inställningarna för
kopplingspunkten. Se till att datorn och kopplingspunkten kan kommunicera med varandra under denna
inställning.
Om du använder MAC- eller IP-adressfiltrering på kopplingspunkten bör du
kontrollera att MAC- eller IP-adresserna för både datorn och nätverksenheten och
enheten har registrerats.
Kontroll2
Om du använder en WEP- WPA- eller WPA2-nyckel ska du se till att datorns
eller nätverksenhetens krypteringsnyckel och enhetens nyckel matchar den som angetts
för åtkomstpunkten.
Kontroll3
Utöver själva WEP-nyckeln måste även nyckellängd, nyckelformat, nyckel-ID och autentiseringsmetod
stämma överens mellan enheten, åtkomstpunkten och datorn.
Välj i regel Auto som verifieringsmetod. Om du vill ange metod manuellt väljer du Öppet system (Open
System) eller Delad nyckel (Shared Key) enligt inställningen för åtkomstpunkten.
Ställa in en krypteringsnyckel
När kryptering är aktiverad går det inte att kommunicera med enheten efter
att krypteringstyperna har ändrats på kopplingspunkten
Om enheten inte kan kommunicera med datorn efter att enhetens krypteringstyp har ändrats ska du se till
att krypteringstypen för datorn och kopplingspunkten matchar den som ställts in för enheten.
Det går inte att kommunicera med enheten efter användning av MAC/IP-adressfiltrering eller efter
tilldelning av en krypteringsnyckel till kopplingspunkten
537
En enhet kan inte upptäckas på nätverket
Enheten kunde inte lokaliseras när nätverkskommunikationen upprättades
Enheten kan inte upptäckas i det trådlösa lokala nätverket
538
Enheten kunde inte lokaliseras när nätverkskommunikationen
upprättades
Om det inte går att hitta enheten i nätverket när nätverkskommunikationen ska konfigureras kontrollerar du
nätverksinställningarna och söker efter enheten igen.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 1
Obs!
• Du kan sedan konfigurera nätverkskommunikationen via USB. Om du vill göra konfigurationen via USB
markerar du kryssrutan Konfigurera nätverksanslutningen via USB (Set up the network
connection via USB) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) och klickar
på Nästa (Next).
539
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 1
Är enheten och nätverksenheten (routern, kopplingspunkten osv.)
påslagna?
Kontrollera att enheten är på.
Kontrollera att enheten är på
Kontrollera att nätverksenheten (routern, kopplingspunkten osv.) är påslagen.
Om enheten eller nätverksenheten är avstängd:
Starta enheten eller nätverksenheten.
När du har startat enheten eller nätverksenheten kan det ta lite tid innan den kan användas. Klicka på
Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) en stund efter
att du har startat enheten eller nätverksenheten.
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa nätverket.
Om enheten och nätverksenheten är påslagna:
Om enheten inte hittades när du klickade på Sök igen (Redetect) trots att enheten och nätverksenheten
var påslagna, eller efter att de har slagits på, går du till kontroll 2.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 2
540
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 2
Är inställningen för trådlöst LAN aktiverad på enheten?
Kontrollera att Wi-Fi-lampan på enheten lyser.
Om Wi-Fi-lampan är släckt:
Inställningen för trådlöst LAN på enheten är avaktiverad. Aktivera inställningen för trådlöst LAN på
enheten.
När du har aktiverat inställningen för trådlöst LAN klickar du på Tillbaka till början (Back to Top) i
fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att konfigurera
nätverkskommunikationen från början.
Om Wi-Fi-lampan är tänd:
Fortsätt till kontroll 3.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 3
541
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 3
Är enheten ansluten till kopplingspunkten?
Kontrollera via enhetens manöverpanel att enheten är ansluten till kopplingspunkten.
Välj Konfig. (Setup) i fönstret HEM (HOME) och välj sedan Enhetsinställningar (Device settings) >
LAN-inställningar (LAN settings) > Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings) >
Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting list).
Kontrollera att Anslutning (Connection) på LCD-skärmen är Aktiv (Active).
Om Anslutning (Connection) är Inaktiv (Inactive):
Enheten får inte vara placerad för långt från kopplingspunkten. Placera enheten nära kopplingspunkten
tillfälligt och klicka sedan på Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check
Printer Settings).
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa nätverket.
Om enheten inte hittas är enheten inte ansluten till åtkomstpunkten. Anslut enheten till kopplingspunkten.
Klicka på Tillbaka till början (Back to Top) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings) för att konfigurera nätverkskommunikationen från början.
Om Anslutning (Connection) är Aktiv (Active):
Fortsätt till kontroll 4.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 4
542
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 4
Är det SSID på den åtkomstpunkt som är ansluten till din dator samma som
det på enheten?
Du kan kontrollera SSID:t för den åtkomstpunkt som är ansluten till enheten på LCD-skärmen.
Välj Konfig. (Setup) i fönstret HEM (HOME) och välj sedan Enhetsinställningar (Device settings) >
LAN-inställningar (LAN settings) > Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings) >
Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting list).
Från din dator kan du bekräfta SSID på den åtkomstpunkt som är ansluten till din dator. Kontrollera SSID
från AirMac-ikonen på menyraden.
Obs!
• Om åtkomstpunktens SSID inte visas på din dator kontrollerar du datorns inställningar.
Om SSID:t inte är samma:
Klicka på Tillbaka till början (Back to Top) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings) för att konfigurera nätverkskommunikationen från början. När du konfigurerar specificerar du
åtkomstpunktens SSID för både enheten och datorn.
Om SSID:t är samma:
Fortsätt till kontroll 5.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 5
543
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 5
Stör brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller operativsystem
konfigurationen av nätverkskommunikationen?
Brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller operativsystem kan begränsa kommunikationen mellan
enheten och datorn. Kontrollera inställningarna för brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller
operativsystem eller i meddelandet som visas på datorn.
Om brandväggen stör konfigurationen:
• När meddelandet visas på datorn:
Om varningsmeddelandet visar att Canon-programmet försöker ansluta till nätverket ställer du in
säkerhetsprogrammet så att det tillåter åtkomst.
Klicka sedan på Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings).
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa
nätverket.
• Om meddelandet inte visas på datorn:
Avbryt konfigurationen och ställ sedan in säkerhetsprogrammet så att det ger Canon-programmet*
åtkomst till nätverket.
* Ställ in säkerhetsprogrammet så att det ger Setup.app, Canon IJ Network Tool.app,
canonijnetwork.bundle, CIJScannerRegister.app, Canon IJ Scan Utility2.app och
CIJSUAgent.app åtkomst till nätverket.
När du har gjort inställningen i säkerhetsprogrammet konfigurerar du nätverkskommunikationen från
början.
Obs!
• Mer information om brandväggsinställningarna i operativsystemet eller säkerhetsprogrammet finns i
användarhandboken till datorn eller programvaran eller hos tillverkaren.
Om du inte har problem med brandväggsinställningarna:
Fortsätt till kontroll 6.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 6
544
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 6
Kontrollera kopplingspunktens inställningar.
Kontrollera åtkomstpunktens inställningar för nätverksanslutningen, till exempel IP-adressfiltrering, MACadressfiltrering eller DHCP-funktion.
Se till att samma radiokanal används för åtkomstpunkten och enheten.
För mer information om hur du kontrollerar kopplingspunktens inställningar, se kopplingspunktens
handbok eller kontakta tillverkaren.
När du har kontrollerat kopplingspunktens inställningar klickar du på Sök igen (Redetect) i fönstret
Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings).
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa nätverket.
Om problemet ändå inte är löst markerar du kryssrutan Konfigurera nätverksanslutningen via USB
(Set up the network connection via USB) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings) och klickar på Nästa (Next) för att konfigurera nätverkskommunikationen via USB.
545
Enheten kan inte upptäckas i det trådlösa lokala nätverket
Kontroll1
Kontrollera att enheten är på.
Är Ändra LAN (Change LAN) i LAN-inställningar (LAN settings) under
Enhetsinställningar (Device settings) inställt på Inaktivera LAN (Disable LAN)?
Kontroll2
Om enheten är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du
kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten.
Kontroll3
När du konfigurerar en trådlös LAN-anslutning eller ändrar inställningarna för trådlöst LAN med IJ Network Tool
genom en USB-anslutning ska du kontrollera att enheten är ansluten till en datorn med en USB-kabel.
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel
Kontroll4
Kontrollera att enheten har installerats korrekt.
Om inte konfigurerar du nätverket igen enligt instruktionerna på vår webbplats.
Kontroll5
Klicka på Uppdatera (Update) i IJ Network Tool för att söka efter enheten
igen.
Skärmen Canon IJ Network Tool
Kontroll6
Kontrollera att enhetens och åtkomstpunktens nätverksinställningar är
identiska.
Se i handboken som medföljer kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren för att bekräfta inställningarna för
kopplingspunkten och ändra sedan inställningarna på enheten.
Ställa in en krypteringsnyckel
Kontroll7
Kontrollera att det inte finns några hinder.
Trådlös kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Flytta enheterna.
Kontroll8
Kontrollera att enheten inte är placerad för långt från åtkomstpunkten.
Kopplingspunkten finns inomhus med effektiv räckvidd för trådlös kommunikation. Placera enheten inom
50 meter/164 fot från kopplingspunkten.
Kontrollera att det inte finns andra källor i närheten som kan ge upphov till
radiostörningar.
Kontroll9
Om en enhet (t.ex en mikrovågsugn) som använder samma frekvensband som den trådlösa stationen är
placerad i närheten kan störningar uppstå. Placera trådlösstationen så långt iväg som möjligt från eventuella
störningskällor.
Kontroll10
Kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekta.
Se till att datorn kan kommunicera med åtkomstpunkten över det trådlösa nätverket.
Kontrollera att eventuella brandväggsfunktioner i säkerhetsprogrammet är
inaktiverade.
Kontroll11
546
Om brandväggen i ditt säkerhetsprogram är aktiverad kanske ett meddelande visas om att Canon-programmet
försöker ansluta till nätverket. Om varningsmeddelandet visas ska du ställa in säkerhetsprogrammet så att det
alltid tillåter åtkomst.
Om du använder program som växlar nätverksmiljö ska du kontrollera deras inställningar. En del program
aktiverar brandväggar som standard.
När du använder en router ska du ansluta enheten och datorn till LAN-sidan
(samma nätverkssegment).
Kontroll12
När enheten är ansluten till en AirPort-basstation via ett LAN använder du
alfanumeriska tecken för nätverksnamnet (SSID).
Kontroll13
Om problemet kvarstår konfigurerar du enheten igen enligt instruktionerna på vår webbplats.
547
Andra problem med nätverk
Glömt en kopplingspunkts namn, SSID eller en nätverksnyckel
Meddelandet visas på datorskärmen under konfigurationen
Enhetens administratörslösenord glömdes
Kontrollera information om nätverket
Så här återställer du enhetens nätverksinställningar till fabriksinställningar
548
Glömt en kopplingspunkts namn, SSID eller en nätverksnyckel
Det går inte att ansluta till en kopplingspunkt med en inställd WEP- eller WPA/WPA2-nyckel (du har glömt
WEP eller WPA/WPA2-nyckeln)
Ställa in en krypteringsnyckel
Det går inte att ansluta till en kopplingspunkt med en inställd WEP- eller
WPA/WPA2-nyckel (du har glömt WEP eller WPA/WPA2-nyckeln)
För mer information om hur du konfigurerar en kopplingspunkt, se kopplingspunktens handbok eller
kontakta tillverkaren. Se till att datorn och kopplingspunkten kan kommunicera med varandra.
Sedan konfigurerar du enhetens inställningar med IJ Network Tool så att de matchar kopplingspunktens.
Ställa in en krypteringsnyckel
För mer information om hur du konfigurerar en kopplingspunkt, se kopplingspunktens handbok eller
kontakta tillverkaren. Se till att datorn och kopplingspunkten kan kommunicera med varandra.
Sedan konfigurerar du enhetens inställningar med IJ Network Tool så att de matchar kopplingspunktens.
• När du använder WEP
Nyckellängd, nyckelformat, nyckel-ID (mellan 1 och 4) och autentiseringsmetod måste stämma
överens mellan kopplingspunkten, enheten och datorn.
För att kunna kommunicera med en kopplingspunkt som använder automatiskt genererade WEPnycklar måste du konfigurera enheten så att den använder nyckeln som skapas av kopplingspunkten
genom att ange den i hexadecimalformat.
Välj i regel Auto som verifieringsmetod. Annars kan du välja Öppet system (Open System) eller
Delad nyckel (Shared Key) enligt åtkomstpunktens inställning.
När fönstret WEP-info (WEP Details) visas efter att du har klickat på Ange (Set) i fönstret
Kopplingspunkter (Access Points) följer du anvisningarna på skärmen och ställer in nyckellängd,
nyckelformat, nyckel-ID och verifiering för att ställa in en WEP-nyckel.
Mer information finns i Ändra de detaljerade inställningarna för WEP.
Obs!
• När enheten är ansluten till en AirPort-basstation via ett LAN:
När enheten är ansluten till en AirPort-basstation via ett LAN bekräftar du inställningarna i
Trådlös säkerhet (Wireless Security) i AirPort-verktyget (AirPort Utility).
• Välj 64 bitar (64 bit) om du har valt WEP 40 bitar (WEP 40 bit) som nyckellängd i AirPortbasstationen.
• Välj 1 för Nyckel-ID: (Key ID:). Annars kommer inte datorn att kunna kommunicera med
enheten via åtkomstpunkten.
• När WPA/WPA2 används
Autentiseringsmetod, lösenordsfras och typ av dynamisk kryptering måste stämma överens på
kopplingspunkten, enheten och datorn.
Ange den lösenordsfras som konfigurerats på kopplingspunkten (en serie på mellan 8 och 63
alfanumeriska tecken eller 64 tecken långt hexadecimalt tal).
549
Antingen TKIP (grundkryptering) eller AES (säker kryptering) väljs automatiskt som dynamisk
krypteringsmetod.
Mer information finns i Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info.
Obs!
• Den här enheten har stöd för WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) och WPA2-PSK (WPA2Personal).
550
Meddelandet visas på datorskärmen under konfigurationen
Fönstret Ange lösenord (Enter Password) visas under konfigurationen
Fönstret för att ställa in kryptering visas när du har valt åtkomstpunkt i fönstret Kopplingspunkter (Access
Points)
"Du ansluter enheten till ett okrypterat trådlöst nätverk" visas
Fönstret Ange lösenord (Enter Password) visas under konfigurationen
Följande fönster visas om ett administratörslösenord har ställts in för en enhet som redan har
konfigurerats för användning via ett nätverk.
Ange ditt administratörslösenord.
Obs!
• Ett administratörslösenord har redan angetts för enheten när den köptes.
Mer information:
Om administratörslösenordet
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du ändrar administratörslösenordet.
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord
Fönstret för att ställa in kryptering visas när du har valt åtkomstpunkt i
fönstret Kopplingspunkter (Access Points)
Det här fönstret visas om den valda kopplingspunkten är krypterad. Då anger du samma
krypteringsinställningar som ställts in för kopplingspunkten.
Information om hur du anger krypteringsinställningar finns i Ändra inställningar på fliken Trådlös LAN.
"Du ansluter enheten till ett okrypterat trådlöst nätverk" visas
Säkerhetsfunktioner har inte konfigurerats på kopplingspunkten. Enheten kan fortfarande användas, så
fortsätt och slutför installationen.
Viktigt!
• Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med säkerhetsfunktioner finns det risk för att
obehöriga får åtkomst till data, t.ex. personlig information.
551
Enhetens administratörslösenord glömdes
Initiera enhetens inställningar.
Välj Återställ alla (Reset all) så återställs administratörslösenordet till standardvärdet.
Återställ inställning
När du har initierat enhetens inställningar konfigurerar du enheten enligt instruktionerna på vår webbplats.
552
Kontrollera information om nätverket
Kontrollera enhetens IP- eller MAC-adress
Kontrollera datorns IP- eller MAC-adress
Kontrollera om datorn och enheten eller datorn och kopplingspunkten kan kommunicera
Kontrollera information om nätverksinställningar
Kontrollera enhetens IP- eller MAC-adress
Om du vill kontrollera IP- eller MAC-adressen till enheten ska du visa information om
nätverksinställningarna med manöverpanelen på enheten eller skriva ut information om
nätverksinställningarna för enheten.
LAN-inställningar
Skriva ut information om nätverksinställningar
Om du vill visa information om nätverksinställningarna med IJ Network Tool väljer du
Nätverksinformation (Network Information) på menyn Innehåll (View).
Menyer i Canon IJ Network Tool
Kontrollera datorns IP- eller MAC-adress
Om du vill kontrollera IP- eller MAC-adressen som har tilldelats datorn kan du följa anvisningarna nedan.
1. Välj Systeminställningar (System Preferences) i Apple-menyn och klicka sedan på
Nätverk (Network).
2. Se till att det nätverksgränssnitt som du använder på datorn har valts och klicka sedan på
Avancerat (Advanced).
• In Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.8 eller Mac OS X 10.7:
Se till att Wi-Fi har valts som nätverksgränssnitt.
• I Mac OS X v10.6.8:
Se till att AirMac har valts som nätverksgränssnitt.
3. Bekräfta IP-adressen eller MAC-adressen.
• In Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.8 eller Mac OS X 10.7:
Klicka på TCP/IP för att bekräfta IP-adressen.
Klicka på Maskinvara (Hardware)för att bekräfta MAC-adressen.
• I Mac OS X v10.6.8:
Klicka på TCP/IP för att bekräfta IP-adressen.
Klicka på Ethernet och kontrollera sedan Ethernet-ID (Ethernet ID)för att bekräfta MACadressen.
553
Kontrollera om datorn och enheten eller datorn och kopplingspunkten kan
kommunicera
Om du vill kontrollera kommunikationen gör du ett ping-test.
1. Öppna mappen Verktyg (Utilities) i mappen Program (Applications).
2. Starta Nätverksverktyget (Network Utility).
3. Klicka på knappen Ping.
4. Se till att alternativet Skicka bara XX pingmeddelanden (Send only XX pings) (XX är
siffror) är markerat.
5. Ange IP-adressen till målenheten eller målåtkomstpunkten i Ange nätverksadressen för
att pinga. (Enter the network address to ping.).
6. Klicka på Ping.
"XXX.XXX.XXX.XXX" är målenhetens IP-adress.
Ett meddelande som det som följer visas.
64 byte från XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 tid=3,394 ms
64 byte från XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 tid=1,786 ms
64 byte från XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 tid=1,739 ms
--- XXX.XXX.XXX.XXX pingstatistik --3 paket skickade, 3 paket mottagna, 0 % paketförlust
Om paketförlusten är 100 % är kommunikationen inte tillgänglig. I övriga fall kommunicerar datorn
med målenheten.
Kontrollera information om nätverksinställningar
Om du vill kontrollera enhetens nätverksinställningar ska du visa informationen om
nätverksinställningarna genom att använda manöverpanelen på enheten eller skriva ut informationen om
nätverksinställningarna för enheten.
LAN-inställningar
Skriva ut information om nätverksinställningar
554
Så här återställer du enhetens nätverksinställningar till
fabriksinställningar
Viktigt!
• Observera att alla enhetens nätverksinställningar raderas vid en initiering och att det inte är säkert att
du kan skriva ut eller scanna från en dator i nätverket när du har gjort en initiering. För att använda
enheten via nätverket ska du konfigurera enheten enligt instruktionerna på vår webbplats.
Påbörja nätverksinställningarna genom att använda manöverpanelen på enheten.
Återställ inställning
555
Problem med utskrift
Utskriften startar inte
Papperet fastnar
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar
Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift
Kopieringen/utskriften avbryts innan den är klar
556
Utskriften startar inte
Kontrollera att strömkontakten är ordentligt ansluten och tryck sedan på
knappen PÅ (ON) för att slå på enheten.
Kontroll1
När lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar betyder det att enheten håller på att startas. Vänta tills lampan
NÄTSTRÖM (POWER) slutar att blinka och lyser med fast sken.
Obs!
• Om du skriver ut stora mängder data, som t.ex. ett foto eller grafik, tar det längre tid att starta utskriften.
När lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar bearbetas och skickas data från datorn till enheten. Vänta tills
utskriften startar.
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn.
Kontroll2
När enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel ska du kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till
enheten och till datorn. Kontrollera sedan följande:
• Om du använder någon form av relä, t.ex. en USB-hubb, måste du koppla ur den, ansluta enheten direkt till
datorn och sedan försöka skriva ut igen. Om utskriften startar på ett normalt sätt är det inget problem med
reläenheten. Kontakta återförsäljaren av reläenheten för mer information.
• Det kan också vara fel på USB-kabeln. Byt USB-kabeln och försök att skriva ut igen.
Om du använder enheten via ett lokalt nätverk kontrollerar du att enheten är korrekt installerad för att kunna
användas i ett nätverk.
Är åtkomstpunktläget aktiverat?
Kontroll3
När du skriver ut i ett annat läge än åtkomstpunktsläget ska du inaktivera åtkomstpunktläget i förväg.
Kontroll4
Kontrollera att utmatningsfacket är öppet.
Kontroll5
Är pappersinställningarna identiska med de som har registrerats i kassetten?
När pappersinställningarna är identiska med de som har registrerats i kassetten visas eventuellt ett
felmeddelande. Lös felet enligt instruktionerna på LCD-skärmen.
Pappersinställning för utskrift
Obs!
• Du kan inaktivera meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter.
• För att ändra inställningen via manöverpanelen:
Kassettinställningar
• För att ändra inställningen via skrivardrivrutinen:
Ändra driftläge för Skrivare
Om du skriver ut från datorn och det finns onödiga utskriftsjobb på den, tar du
bara bort dem.
Kontroll6
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Kontroll7
Kontrollera att enhetensnamn är markerat i dialogrutan Skriv ut.
557
Utskrifterna blir inte korrekta om du använder en drivrutin för en annan skrivare tillsammans med enheten.
Kontrollera att enhetens namn är markerat i Skrivare (Printer) i dialogrutan Skriv ut.
Obs!
• Om du vill göra enheten till standardskrivare markerar du enheten som standardskrivare.
Kontroll8
Starta om datorn om du skriver ut från den.
558
Papperet fastnar
När papper fastnar visas ett felsökningsmeddelande automatiskt. Följ anvisningarna i meddelandet.
• När en supportkod och ett meddelande visas på datorns skärm:
* Skärmen kan skilja sig åt beroende på vilket operativsystem som du använder.
• När en supportkod och ett meddelande visas på LCD-skärmen:
Se Supportkodslista (när papper har fastnat) för mer information om hur du tar bort papper som har fastnat.
Obs!
• Du kan bekräfta åtgärderna mot fel med supportkoder på datorn eller på LCD-skärmen genom att söka
efter en supportkod.
Klicka här för att söka
559
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar
Kontroll1
Kontrollera att det finns papper i skrivaren.
Fylla på papper
Kontroll2
Tänk på följande när du fyller på papper.
• Om du fyller på två eller fler pappersark bör du bläddra igenom papprena innan du lägger dem i facket.
• Om du fyller på två eller fler pappersark bör du jämna till papperskanterna innan du lägger papperen i
facket.
• Om du fyller på fler än två ark bör du kontrollera att pappersbunten inte överskrider påfyllningsgränsen.
Det kan uppstå problem med matningen vid fackets maxkapacitet, beroende på typen av papper och andra
miljömässiga förhållanden (hög eller låg temperatur och luftfuktighet). I sådana fall bör du inte fylla på mer
än hälften av den tillåtna mängden papper samtidigt.
• Lägg alltid i papperet i stående orientering, oavsett utskriftens orientering.
• När du fyller på papper lägger du papperet med utskriftssidan vänd NEDÅT och ställer in pappersledarna
så att de ligger an mot båda sidor av papperet.
Fylla på papper
• När du fyller på papper skjuter du in pappersbunten tills den främre kanten kommer mot bakre delen av
kassetten.
Kontroll3
Kontrollera att papperet som du skriver ut på inte är för tjockt eller har rullat
sig.
Mediatyper som du inte kan använda
Kontroll4
Tänk på följande när du fyller på Hagaki eller kuvert.
• Om ett Hagaki böjs kan det hända att det inte matas jämnt även om pappersbunten inte överskrider
påfyllningsgränsen.
Fyll på Hagaki med postkoden mot den bortre änden av kassetten.
• Vid utskrift på kuvert: läs mer i Fylla på papper och förbered kuverten före utskriften.
När du har förberett kuverten placerar du dem i skrivaren med stående orientering. Om du lägger i kuverten
i liggande orientering kommer de inte att matas korrekt.
Kontroll5
Är kassetten inte korrekt isatt?
Skjut in kassetten så att
-markeringen på kassetten är i höjd med
-markeringen på enheten.
Kontrollera att inställningarna för medietyp och pappersstorlek stämmer
överens med påfyllt papper.
Kontroll6
560
Om flera ark vanligt papper matas från enheten väljer du inställningen för att
undvika dubbelmatning av vanligt papper.
Kontroll7
Om flera ark vanligt papper matas från enheten väljer du inställningen för att undvika dubbelmatning av vanligt
papper via manöverpanelen eller datorn.
* När utskriften har slutförts inaktiverar du inställningen som förhindrar dubbelmatning, annars används
inställningen även nästa gång.
• Ställa in med hjälp av manöverpanelen
Tryck på knappen HEM (HOME) och välj Konfig. (Setup), Enhetsinställningar (Device settings) och
Utskriftsinställningar (Print settings) i den ordningen. Ställ sedan in Undvik dubbelmatning av papper
(Prevent paper double-feed) på PÅ (ON).
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen
• Ställa in via datorn
Välj Anpassade inställningar (Custom Settings) i popupmenyn i Canon IJ Printer Utility, markera sedan
kryssrutan Undvik dubbelmatning av papper (Prevent paper double-feed) och klicka på Verkställ
(Apply).
För att öppna Canon IJ Printer Utility, se Öppna Canon IJ Printer Utility.
Obs!
• När inställningen Undvik dubbelmatning av papper är aktiv blir utskrifterna långsammare.
Kontroll8
Rengör pappersmatningshjulet.
Rengöra pappersmatningshjulet
Obs!
• Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så utför bara den här proceduren när det verkligen behövs.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
561
Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift
Kontroll1
Har inställningen för automatisk dubbelsidig utskrift valts?
Kontrollera att kryssrutan Dubbelsidig (Two-Sided) är markerat i dialogrutan Skriv ut.
Dubbelsidig utskrift
Kontrollera att den pappersstorlek du använder är lämplig för automatisk
dubbelsidig utskrift.
Kontroll2
De medieformat som lämpar sig för automatisk dubbelsidig utskrift är A4 och Letter.
Fyll på papper av rätt format och tryck på OK på enheten.
Kontroll3
Kontrollera att inställningen av pappersstorlek är rätt.
Kontrollera att inställningen för pappersstorlek matchar den faktiska pappersstorleken och att storleken är
lämplig för automatisk dubbelsidig utskrift.
Kontrollera först inställningen för pappersstorlek i det program du skriver ut från.
Kontrollera Pappersstorlek (Paper Size) i dialogrutan Utskriftsformat.
Obs!
• Beroende på programvarans version kanske dubbelsidig utskrift inte stöds.
Kontroll4
Kontrollera att inställningen av medietyp är rätt.
Kontrollera att inställningen för medietyp matchar den faktiska pappersstorleken och att storleken är lämplig för
automatisk dubbelsidig utskrift.
Kontrollera att den papperstyp du har fyllt på passar för automatisk dubbelsidig utskrift på fliken Kvalitet och
media (Quality & Media) i dialogrutan Skriv ut.
Obs!
• Manuell dubbelsidig utskrift är inte tillgängligt.
562
Kopieringen/utskriften avbryts innan den är klar
Kontroll1
Finns det papper i skrivaren?
Kontrollera att det finns papper i skrivaren.
Om enheten har slut på papper fyller du på mera.
Kontroll2
Innehåller de utskrivna dokumenten många foton eller illustrationer?
Stora mängder utskriftsdata, som t.ex. foton eller grafik, tar tid för enheten och datorn att bearbeta. Det kan
verka som om enheten har slutat arbeta.
Om du skriver ut mycket data som använder stora mängder bläck på vanligt papper kan enheten ibland göra
tillfälliga pauser. Du måste i båda fallen vänta tills processen är klar.
Obs!
• Om du skriver ut ett dokument med stor utskriftsyta eller flera kopior av ett dokument kan utskriften göra en
paus för att låta bläcket torka.
Kontroll3
Har enheten skrivit ut utan avbrott under lång tid?
Om enheten har skrivit ut oavbrutet under en längre tid kan skrivhuvudet eller andra delar i närheten av det ha
blivit överhettade. För att skydda skrivhuvudet avbryter enheten utskriften mitt i en radbrytning och återupptar
den efter en stunds vila.
Vänta i så fall en stund utan att vidta några åtgärder. Om utskriften ändå inte fortsätter gör du ett avbrott i
utskrifterna när det passar dig och låter enheten stå avstängd i minst en kvart.
Försiktighet
• Skrivhuvudet och området där omkring inuti enheten kan bli extremt varmt. Rör aldrig vid skrivhuvudet eller
komponenterna närmast det.
563
Problem med utskriftskvalitet
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Inget bläck matas ut
564
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande, till exempel på grund av vita ränder, sneda linjer eller ojämna
färger, kontrollerar du först inställningarna för papper och utskriftskvalitet.
Matchar inställningarna för pappersstorlek och medietyp den typ av och
storleken på papper som har fyllts på?
Kontroll1
Om inställningarna är felaktiga går det inte att få ett bra utskriftsresultat.
Om du skriver ut ett foto eller en bild kan felaktiga inställningar för papperstyp orsaka en sämre kvalitet på de
utskrivna färgerna.
Om du skriver ut med felaktig inställning för papperstyp kan den utskrivna ytan dessutom skrapas.
Vid utskrift utan ram kan färgerna bli ojämna beroende på kombinationen av papperstypsinställning och det
papper som fyllts på.
Metoden för att kontrollera inställningarna för papper och utskriftskvalitet varierar beroende på hur du använder
enheten.
Så här kopierar du med enheten
Bekräfta via enhetens manöverpanel.
Ställa in kopieringsalternativ
Så här kopierar du foton med enheten
Bekräfta via enhetens manöverpanel.
Kopiera foton
Skriva ut direkt från en enhet som är
kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
Bekräfta via enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
Om utskriftsinställningar för PictBridge (trådlöst LAN)
Bekräfta via enhetens manöverpanel.
PictBridge-utskriftsinställningar
Skriva ut från en dator
Bekräfta via skrivardrivrutinen.
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
Kontroll2
Kontrollera att en lämplig utskriftskvalitet har valts enligt tabellen i kontroll 1.
Välj ett alternativ för utskriftskvalitet som passar för papperet och bilden som ska skrivas ut. Om du upptäcker
suddiga partier eller ojämna färger ökar du inställningen för utskriftskvalitet och försöker skriva ut igen.
Obs!
• Om du skriver ut från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) ställer du in
utskriftskvaliteten via huvudenhetens manöverpanel.
Det går inte att göra den här inställningen från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
Kontroll3
Om problemet kvarstår kan det finnas andra orsaker.
Se även avsnitten nedan:
Utskriften kan inte avslutas
Inga utskriftsresultat/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder
Linjerna är sneda
Utskrifter som rullar sig eller har bläckfläckar
565
Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig
Papperets baksida är smetig
Lodräta linjer skrivs ut i kanterna på utskriften
Ojämna eller randiga färger
566
Utskriften kan inte avslutas
Kontroll1
Kontroll
Markera inställningen som gör att utskriftsdata inte komprimeras.
Finns det tillräckligt med plats på datorns hårddisk?
Frigör diskutrymme genom att radera onödiga filer.
567
Inga utskriftsresultat/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita
ränder
Inga utskriftsresultat
Utskriften är suddig
Färgerna är felaktiga
Vita ränder
568
Kontroll1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll2
Kontrollera status för bläckbehållarna. Byt ut bläckbehållaren om bläcket tagit
slut.
Byta ut bläckbehållare
Kontroll3
Sitter den orangefärgade tejpen eller skyddsfilmen kvar?
Kontrollera att all skyddsfilm är borta och att det Y-formade lufthålet har frilagts, enligt figur (A).
Om den orange tejpen sitter kvar som i (B), drar du bort den.
Skriv ut mönstret för test av bläckmunstycken och vidta andra lämpliga
underhållsåtgärder, t.ex. rengöring av skrivhuvudet.
Kontroll4
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Läs mer i Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga om utskrift av mönster för test av bläckmunstycken,
rengöring av skrivhuvud och djuprengöring av skrivhuvud.
• Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut på rätt sätt:
Kontrollera att bläckbehållaren för en viss färg inte är tom.
Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut korrekt eftersom bläcknivån är för låg, gör du en rengöring av
skrivhuvudet och prövar sedan att skriva ut testmönstret på nytt.
• Om problemet inte är löst efter det att du genomfört en rengöring av skrivhuvudet två gånger:
Gör en djuprengöring av skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet, stänger du av enheten, väntar ett dygn
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet.
• Om problemet inte har lösts efter två djuprengöringar av skrivhuvudet:
Om djuprengöringen av skrivhuvudet inte löser problemet är skrivhuvudet förmodligen trasigt. Kontakta
Canons servicecenter.
När du använder papper med endast en utskrivbar yta måste du fylla på
papperet med den utskrivbara ytan nedåt.
Kontroll5
Om du skriver ut på fel sida av sådant papper kan det leda till otydliga utskrifter eller sämre utskriftskvalitet.
Fyll på papper med utskriftssidan vänd nedåt.
Se instruktionshandboken som medföljer papperet om information om utskriftssidan.
569
• Vid kopiering kan du även läsa avsnitten nedan:
Kontroll6
Är glasskivan smutsig?
Rengör glasskivan.
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Kontroll7
Kontrollera att originalet är rätt placerat på glasskivan.
Fylla på original
Kontroll8
Ligger originalet med sidan som ska kopieras vänd nedåt på glasskivan?
Kontroll9
Har du kopierat en utskrift från denna enhet?
Om du använder en utskrift från enheten som original kan utskriftskvaliteten bli sämre beroende på originalets
kvalitet.
Skriv ut direkt från enheten eller skriv ut igen från datorn om det går att skriva ut igen från den.
570
Linjerna är sneda
Kontroll1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll2
Utför justering av skrivhuvud.
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet justeras.
Justera skrivhuvudet
Obs!
• Om problemet inte är löst efter en justering av skrivhuvudet genomför du en justering av skrivhuvudet
manuellt, enligt anvisningarna i avsnittet Justera Skrivhuvud via datorn.
Kontroll3
Öka utskriftskvaliteten och försök att skriva ut igen.
Utskriftsresultatet kan förbättras genom att öka utskriftskvaliteten på enhetens manöverpanel eller i
skrivardrivrutinen.
571
Utskrifter som rullar sig eller har bläckfläckar
Utskrifter som har bläckfläckar
Utskrifter som rullar sig
Kontroll1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Om intensiteten är hög ska du minska inställningen för intensitet och sedan
försöka skriva ut igen.
Kontroll2
Om du använder vanligt papper för att skriva ut bilder med hög intensitet kan papperet suga åt sig för mycket
bläck och bli vågigt, vilket orsakar pappersavstrykning.
• Vid utskrift från datorn
Du kan kontrollera intensiteten via skrivardrivrutinen.
Justera intensitet
• Vid kopiering
Ställa in kopieringsalternativ
Kontroll3
Använder du fotopapper för att skriva ut fotografier?
När du skriver ut data med en hög färgmättnad, som t.ex. foton eller bilder med mycket färg, rekommenderar vi
att du använder Photo Paper Plus Glossy II eller annat specialpapper från Canon.
Medietyper som du kan använda
572
Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig
Papperet är fläckigt
Papperets kanter är fläckiga Den utskrivna ytan är fläckig
Den utskrivna ytan är repig
Kontroll1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll2
Använder du rätt papperstyp? Kontrollera följande:
• Kontrollera att papperet du använder är lämpligt för din utskrift.
Medietyper som du kan använda
• Vid utskrift utan ram bör du kontrollera att det papper du använder är lämpligt för sådana utskrifter.
Om papperet du använder inte är lämpligt för utskrift utan ram kan utskriftskvaliteten ev. bli lägre i
papperets över- och nederkant.
Utskriftsområde
Kontroll3
Lägg i papperet när du har slätat ut det.
När du använder Photo Paper Plus Semi-gloss fyller du på ett ark i taget som det är, även om arket är rullat. Om
du slätar ut det här papperet kan det orsaka sprickor i papperets yta, vilket ger en lägre utskriftskvalitet.
Vi rekommenderar att du avlägsnar oanvänt papper, lägger tillbaka det i förpackningen och förvarar det på en
plan yta.
• För vanligt papper
Vänd på papperet och fyll på det igen för att skriva ut på andra sidan.
• För annat papper
Om papperets fyra hörn är böjda mer än 3 mm/0,1 tum (A) i höjdled kan det leda till att utskriften på
papperet blir smetig eller att papperet inte matas korrekt. Följ i så fall anvisningarna nedan för att räta ut
papperet före utskrift.
573
1. Rulla papperet i motsatt riktning till hur det är rullat – se nedan.
2. Kontrollera att papperet plant.
Vi rekommenderar att du skriver ut på sådana här pappersark ett i taget.
Obs!
• Beroende på mediatypen kan det hända att papperet bli smetigt eller inte matas korrekt även om det inte
är böjt inåt. Följ i så fall anvisningarna nedan för att räta ut papperet så att det inte överstiger 3 mm/0,1 tum
(B) i höjdled före utskrift. Detta kan förbättra utskriftsresultatet.
(C) Utskriftssida
Vi rekommenderar att du skriver ut ett ark i taget på papper som har böjts utåt.
Kontroll4
Ställ in inställningen för att undvika pappersavstrykning.
När du justerar inställningen för att undvika pappersavstrykning blir avstånden mellan skrivhuvudet och
utskriftspapperet större. Om pappersytan är sliten trots att du har ställt in korrekt papperstyp, ställer du in
enheten så att den undviker pappersavstrykning genom att använda manöverpanelen på enheten eller datorn.
Utskriftshastigheten kan minskas om du väljer inställningen för pappersavstrykning.
*Ändra inställningen på så sätt att pappersavstrykning inte undviks när utskriften har slutförts. Annars används
inställningen till alla efterföljande utskrifter.
• Ställa in med hjälp av manöverpanelen
Tryck på knappen HEM (HOME), välj Konfig. (Setup), Enhetsinställningar (Device settings) och
Utskriftsinställningar (Print settings) i den här ordningen och ställ in Undvik pappersavstrykning
(Prevent paper abrasion) på PÅ (ON).
Ändra enhetens inställningar på LCD-skärmen
• Ställa in via datorn
I Canon IJ Printer Utility väljer du Anpassade inställningar (Custom Settings) i popupmenyn och
markerar sedan kryssrutan Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion). Klicka därefter på
Verkställ (Apply).
För att öppna Canon IJ Printer Utility, se Öppna Canon IJ Printer Utility.
574
Om intensiteten är hög ska du minska inställningen för intensitet och sedan
försöka skriva ut igen.
Kontroll5
Om du använder vanligt papper för att skriva ut bilder med hög intensitet kan papperet suga åt sig för mycket
bläck och bli vågigt, vilket orsakar pappersavstrykning.
• Vid utskrift från datorn
Minska inställningen för intensiteten i skrivardrivrutinen och pröva att skriva ut igen.
1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj Färgalternativ (Color Options) i popup-menyn.
3. Dra i skjutreglaget Intensitet (Intensity) för att ställa in intensiteten.
• Vid kopiering
Ställa in kopieringsalternativ
Kontroll6
Hamnar utskriften utanför rekommenderad utskriftsyta?
Om du skriver ut utanför utskriftspapperets rekommenderade utskriftsyta kan papperets nederkant bli
bläckfläckad.
Ändra storleken på originalet i programvaran.
Utskriftsområde
Kontroll7
Är glasskivan smutsig?
Rengör glasskivan.
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Kontroll8
Är pappersmatningshjulet smutsigt?
Rengör pappersmatningshjulet.
Rengöra pappersmatningshjulet
Obs!
• Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så utför bara den här proceduren när det verkligen behövs.
Kontroll9
Är enheten smutsig inuti?
Vid dubbelsidig utskrift kan en del bläck bli kvar inuti enheten vilket gör att utskrifterna blir fläckiga.
Rengör insidan av enheten med funktionen Rengör bottenplatta.
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Obs!
• Ange korrekt sidstorlek för att förhindra att enhetens insida smutsas ned.
Kontroll10
Ange att tiden för torkning av den utskrivna ytan ska vara längre.
Detta gör att den tryckta ytan hinner torka, vilket förhindrar att papperet blir smetigt och att bläckfläckar uppstår.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Öppna Canon IJ Printer Utility.
575
Öppna Canon IJ Printer Utility
3. Välj Anpassade inställningar (Custom Settings) i popup-menyn.
4. Dra i skjutreglaget Väntetid för torkning av bläck: (Ink Drying Wait Time:) och ställ in väntetiden. Klicka
sedan på Verkställ (Apply).
5. Bekräfta meddelandet och klicka på OK.
576
Papperets baksida är smetig
Kontroll1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll2
Rengör insidan av enheten med funktionen Rengör bottenplatta.
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Obs!
• Vid utskrift utan ram, dubbelsidig utskrift eller för många utskrifter kan skrivarens insida blir smutsig av
bläckstänk.
577
Lodräta linjer skrivs ut i kanterna på utskriften
Kontroll
Är det rätt storlek på det påfyllda papperet?
Vertikala linjer kan skrivas ut i marginalen om du använder papper som är större än den angivna storleken.
Ställ in pappersstorleken korrekt enligt det påfyllda papperet.
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Obs!
• Riktningen i det vertikala linjemönstret kan variera beroende på bildinformationen och utskriftsinställningen.
• Enheten utför automatisk rengöring vid behov för att utskrifterna ska vara rena. En liten mängd bläck
matas ut vid rengöring.
Även om bläck vanligtvis matas ut i bläckuppsamlaren, kan det hamna på papperet om du använder
papper som är större än den angivna storleken.
578
Ojämna eller randiga färger
Färgerna är ojämna
Färgerna är randiga
Kontroll1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll2
Skriv ut mönstret för test av bläckmunstycken och vidta andra lämpliga
underhållsåtgärder, t.ex. rengöring av skrivhuvudet.
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Läs mer i Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga om utskrift av mönster för test av bläckmunstycken,
rengöring av skrivhuvud och djuprengöring av skrivhuvud.
• Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut på rätt sätt:
Kontrollera att bläckbehållaren för en viss färg inte är tom.
Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut korrekt eftersom bläcknivån är för låg, gör du en rengöring av
skrivhuvudet och prövar sedan att skriva ut testmönstret på nytt.
• Om problemet inte är löst efter det att du genomfört en rengöring av skrivhuvudet två gånger:
Gör en djuprengöring av skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet, stänger du av enheten, väntar ett dygn
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet.
• Om problemet inte har lösts efter två djuprengöringar av skrivhuvudet:
579
Om djuprengöringen av skrivhuvudet inte löser problemet är skrivhuvudet förmodligen trasigt. Kontakta
Canons servicecenter.
Kontroll3
Utför justering av skrivhuvud.
Justera skrivhuvudet
Obs!
• Om problemet inte är löst efter en justering av skrivhuvudet genomför du en justering av skrivhuvudet
manuellt, enligt anvisningarna i avsnittet Justera Skrivhuvud via datorn.
580
Inget bläck matas ut
Kontroll1
Har bläcket tagit slut?
Öppna manöverpanelen och kontrollera statusen på bläcklampan.
Kontrollera bläckstatus
Kontroll2
Sitter den orangefärgade tejpen eller skyddsfilmen kvar?
Kontrollera att all skyddsfilm är borta och att det Y-formade lufthålet har frilagts, enligt figur (A).
Om den orange tejpen sitter kvar som i (B), drar du bort den.
Kontroll3
Är skrivhuvudmunstyckena igensatta?
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Läs mer i Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga om utskrift av mönster för test av bläckmunstycken,
rengöring av skrivhuvud och djuprengöring av skrivhuvud.
• Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut på rätt sätt:
Kontrollera att bläckbehållaren för en viss färg inte är tom.
Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut korrekt eftersom bläcknivån är för låg, gör du en rengöring av
skrivhuvudet och prövar sedan att skriva ut testmönstret på nytt.
• Om problemet inte är löst efter det att du genomfört en rengöring av skrivhuvudet två gånger:
Gör en djuprengöring av skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet, stänger du av enheten, väntar ett dygn
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet.
• Om problemet inte har lösts efter två djuprengöringar av skrivhuvudet:
Om djuprengöringen av skrivhuvudet inte löser problemet är skrivhuvudet förmodligen trasigt. Kontakta
Canons servicecenter.
581
Problem med scanning
Problem med scanning
Skanningsresultaten är inte tillfredsställande
582
Problem med scanning
Scannern fungerar inte
Skannerdrivrutin startar inte
Ett felmeddelande visas och skannerdrivrutinskärmen visas inte
Det går inte att scanna flera objekt samtidigt
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk scanning
Scanningen går långsamt
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.” visas
Datorn stoppas under scanning
Den scannade bilden öppnas inte
583
Scannern fungerar inte
Kontroll 1
Kontrollera att din scanner eller skrivare är på.
Kontroll 2
Anslut USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.
Om USB-kabeln är ansluten till en USB-hubb kopplar du bort den från USBhubben och ansluter den till en USB-port direkt på datorn.
Kontroll 3
Kontroll 4
Starta om datorn.
584
Skannerdrivrutin startar inte
Kontroll 1
Kontrollera att skannerdrivrutinen har installerats.
Om den inte är installerad kan du installera skannerdrivrutinen från webbplatsen.
Kontroll 2
Välj din skanner eller skrivare i programmets meny.
Obs!
• Åtgärden kan skilja sig något beroende på program.
Kontroll 3
Kontrollera att programmet har stöd för drivrutinen ICA (Image Capture
Architecture).
Du kan inte starta skannerdrivrutinen från program som inte har stöd för drivrutinen ICA.
Kontroll 4
Skanna och spara bilder med IJ Scan Utility och öppna filerna med ditt
program.
585
Ett felmeddelande visas och skannerdrivrutinskärmen visas inte
Kontroll 1
Kontrollera att din scanner eller skrivare är på.
Stäng av skannern eller skrivaren, anslut USB-kabeln på nytt och sätt i
nätkabeln i vägguttaget igen.
Kontroll 2
Kontroll 3
Anslut USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.
Om USB-kabeln är ansluten till en USB-hubb kopplar du bort den från USBhubben och ansluter den till en USB-port direkt på datorn.
Kontroll 4
Kontroll 5
Kontrollera att skannerdrivrutinen har installerats.
Om den inte är installerad kan du installera skannerdrivrutinen från webbplatsen.
Kontroll 6
Välj din skanner eller skrivare i programmets meny.
Obs!
• Åtgärden kan skilja sig något beroende på program.
Kontroll 7
Kontrollera att programmet har stöd för drivrutinen ICA.
Du kan inte starta skannerdrivrutinen från program som inte har stöd för drivrutinen ICA.
Kontroll 8
Avsluta skannerdrivrutinen om den körs i ett annat program.
586
Det går inte att scanna flera objekt samtidigt
Kontroll 1
Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Kontroll 2
Kontrollera om det går att skanna ett objekt.
Vissa program stöder inte scanning av flera bilder. I så fall scannar du varje objekt separat.
587
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk scanning
Kontroll 1
Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Kontroll 2
Det kanske inte finns stöd för skanning av flera objekt.
Vissa program stöder inte scanning av flera bilder. I så fall scannar du varje objekt separat.
588
Scanningen går långsamt
Om du ska visa bilden på en bildskärm väljer du en utmatningsupplösning på
cirka 150 dpi. Om du ska skriva ut bilden anger du en utmatningsupplösning på cirka 300
dpi.
Kontroll 1
Upplösning
Ställ in Blekningskorrigering (Fading Correction), Kornighetskorrigering
(Grain Correction) osv. på Ingen (None).
Kontroll 2
Se "Bildkorrigeringar och färgjusteringar" för mer information.
I IJ Scan Utility avmarkerar du kryssrutan Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document)/Känn av orientering av textdokument och rotera
bild (Detect the orientation of text document and rotate image) och skannar igen.
Kontroll 3
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
589
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.” visas
Kontroll 1
Avsluta andra program och försök igen.
Kontroll 2
Minska upplösningen eller utmatningsstorleken och scanna igen.
Upplösning
590
Datorn stoppas under scanning
Kontroll 1
Starta om datorn, minska utmatningsupplösningen och skanna igen.
Upplösning
Kontroll 2
Ta bort onödiga filer så att hårddiskutrymme frigörs och scanna igen.
Ett felmeddelande kan visas om det inte finns tillräckligt med hårddiskutrymme för att scanna och spara och om
bildstorleken är för stor (till exempel om du scannar ett stort objekt med hög upplösning).
Kontroll 3
Under Mapp där tillfälliga filer ska sparas (Folder to Save Temporary
Files) i IJ Scan Utility kan du ange en mapp på en enhet med tillräckligt mycket ledigt
utrymme.
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
Kontroll 4
Flera enheter kanske är anslutna till USB-portar.
Koppla från andra enheter än scanner eller skrivare.
591
Den scannade bilden öppnas inte
Om dataformatet inte stöds i programmet skannar du bilden igen och väljer ett
vanligt dataformat, t.ex. JPEG när du sparar den.
Kontroll
Mer information finns i programmets handbok. Kontakta programtillverkaren om du har frågor.
592
Skanningsresultaten är inte tillfredsställande
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen)
Den scannade bilden omges av extra vita områden
Det går inte att scanna i rätt storlek
Bildens position och storlek känns inte av korrekt när du skannar via
manöverpanelen
Objektet är korrekt placerat men den scannade bilden lutar
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns bildskärm
593
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen)
Om bilden är ojämn ökar du scanningsupplösningen eller väljer TIFF eller
PNG i Dataformat (Data Format) i dialogrutan Inställningar.
Kontroll 1
Upplösning
Dialogrutan Inställningar
Kontroll 2
Ställ in visningsstorleken på 100 %.
Vissa program visar inte bilder tydligt om visningsstorleken är för liten.
Kontroll 3
Om moarémönster (ränder) uppstår gör du följande och scannar igen.
• Gör någon av följande inställningar i dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document
Scan)), dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) eller dialogrutan
Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)) i IJ Scan Utility och skanna sedan
från huvudskärmen i IJ Scan Utility.
◦ Ställ in Välj källa (Select Source) till Magasin (Magazine) och Färgläge (Color Mode) till Färg
(Color)
◦ Markera kryssrutan Minska moaré (Reduce moire) i Inställningar för bildbearbetning (Image
Processing Settings)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
• Klicka på Drivrutin (Driver) på huvudskärmen i IJ Scan Utility och ställ sedan in någon av följande
inställningar.
◦ Välj Magasin (Magazine) som Bildjustering (Image Adjustment)
◦ Markera kryssrutan Ta bort moarémönster (Descreen)
Se "Bildkorrigeringar och färgjusteringar" för mer information.
Obs!
• Om moarémönster uppträder när du scannar ett digitalfoto gör du följande och scannar igen.
Kontroll 4
Rengör glaset och dokumentluckan.
Om objektet har dålig kvalitet (är smutsigt, urblekt osv.) klickar du på
Drivrutin (Driver) på huvudskärmen i IJ Scan Utility och ställer in Reducerar damm
(Reduce Dust), Blekningskorrigering (Fading Correction), Kornighetskorrigering
(Grain Correction) osv.
Kontroll 5
Se "Bildkorrigeringar och färgjusteringar" för mer information.
Om färgtonen i bilderna skiljer sig från originaldokumentet gör du följande och
skannar igen.
Kontroll 6
Klicka på Drivrutin (Driver) på huvudskärmen i IJ Scan Utility och ställ in Bildjustering (Image Adjustment) på
Ingen (None).
Se "Bildkorrigeringar och färgjusteringar" för mer information.
594
Den scannade bilden omges av extra vita områden
Kontroll
Ange scanningsområdet.
Ange skanningsområdet manuellt i fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) när det finns vita marginaler
eller oönskade områden längs de skannade bildernas kanter.
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
595
Det går inte att scanna i rätt storlek
Kontroll
Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
596
Bildens position och storlek känns inte av korrekt när du scannar
via manöverpanelen
Kontroll 1
Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Kontroll 2
Kontrollera att inställningarna matchar objektet som ska skannas.
Om du inte kan scanna ordentligt med den automatiska objekttypsidentifieringen anger du objekttyp och storlek.
När du skannar från manöverpanelen:
Se "Ställa in alternativ för skanning på enhetens manöverpanel" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för
mer information om hur du ställer in alternativen när du skannar från manöverpanelen.
När du skannar med IJ Scan Utility:
Scanna dokument
Scanna foton
Scanna med inställningar för favoriter
597
Objektet är korrekt placerat men den scannade bilden lutar
När Dokument (Document) eller Magasin (Magazine) är valt för Välj källa
(Select Source) ska du avmarkera kryssrutan Korrigera snett textdokument (Correct
slanted text document) och scanna objektet igen.
Kontroll
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
598
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns
bildskärm
Kontroll 1
Ändra visningsinställningen i programmet.
Mer information finns i programmets handbok. Kontakta programtillverkaren om du har frågor.
Klicka på Drivrutin (Driver) på huvudskärmen i IJ Scan Utility och ändra
sedan upplösningsinställningarna och skanna igen.
Kontroll 2
Ju högre upplösning, desto större blir bilden.
Upplösning
599
Problem med enheten
Det går inte att sätta på enheten
Enheten stängs av oavsiktligt
Det går inte att ansluta till datorn med en USB-kabel
Det går inte att kommunicera med enheten via en USB-anslutning
LCD-skärmen går inte att se
Ett oavsiktligt språk visas på LCD-skärmen
Hållaren för skrivhuvudet flyttas inte till rätt position för utbyte
600
Det går inte att sätta på enheten
Kontroll1
Tryck på knappen PÅ (ON).
Kontrollera att strömkontakten är ordentligt ansluten till kontakt för anslutning
till elnät på enheten och sätt sedan på den igen.
Kontroll2
Koppla från enheten från vägguttaget. Anslut sedan enheten igen och sätt på
enheten igen efter tidigast 3 minuter.
Kontroll3
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
601
Enheten stängs av oavsiktligt
Kontroll
Inaktivera inställningen som gör att enheten stängs av automatiskt.
Om du har aktiverat inställningen som gör att enheten stängs av automatiskt, stängs enheten av när det har gått
så lång tid som du har angett.
Om du inte vill att enheten ska stängas av automatiskt öppnar du Canon IJ Printer Utility, väljer
Ströminställningar (Power Settings) i popupmenyn och väljer sedan Avaktivera (Disable) för Automatisk
avstängning (Auto Power Off) på Automatisk avstängning (Auto Power).
Obs!
• Du kan aktivera inställningen om du vill att enheten ska stängas av eller slås på automatiskt från
manöverpanelen på enheten.
Om ECO-inställningar
602
Det går inte att ansluta till datorn med en USB-kabel
Utskrifts- eller scanningshastigheten är låg/USB Hi-Speed-anslutningen
fungerar inte
Om systemmiljön inte är helt kompatibel med Hi-Speed USB kommer enheten att arbeta i en lägre
hastighet i USB 1.1. I så fall fungerar enheten som den ska, men utskrifts- eller skanningshastigheten kan
minska beroende på kommunikationshastigheten.
Kontroll
Så här kontrollerar du att systemmiljön stöder Hi-Speed USB-anslutning.
• Stöder USB-porten på din dator Hi-Speed USB-anslutning?
• Stöder USB-kabeln eller USB-hubben Hi-Speed USB-anslutning?
Var noga med att använda en godkänd Hi-Speed USB-kabel. Vi rekommenderar att kabeln är max. 3
meter/10 fot lång.
• Stöder operativsystemet på din dator Hi-Speed USB-anslutning?
Införskaffa och installera den senaste uppdateringen till din dator.
• Fungerar Hi-Speed USB-drivrutinen som den ska?
Skaffa den senaste versionen av drivrutinen för Hi-Speed USB och installera om den på datorn.
Viktigt!
• Kontakta tillverkaren av datorn, USB-kabeln eller USB-hubben om du önskar mer information om HiSpeed USB i din systemmiljö.
603
Det går inte att kommunicera med enheten via en USB-anslutning
Kontroll1
Kontrollera att enheten är på.
Kontroll2
Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten.
I Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel finns information om hur du ansluter enheten korrekt med en
USB-kabel.
Kontroll3
Starta inte IJ Network Tool under en utskrift.
Kontroll4
Skriv inte ut medan IJ Network Tool körs.
604
LCD-skärmen går inte att se
• Om lampan NÄTSTRÖM (POWER) är släckt:
Enheten är inte påslagen. Sätt i nätkabeln och tryck på knappen PÅ (ON).
• Om lampan NÄTSTRÖM (POWER) är tänd:
LCD-skärmen kanske är i skärmsläckarläge. Tryck på någon av knapparna på manöverpanelen.
605
Ett oavsiktligt språk visas på LCD-skärmen
Välj det språk du vill använda. Se nedan.
1. Tryck på knappen HEM (HOME) och vänta i cirka 5 sekunder.
2. Välj
Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
LCD-skärm och manöverpanel
3. Välj
Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
4. Tryck på knappen
5. Använd
4 gånger och tryck sedan på OK.
när du vill välja språk för LCD-skärmen. Tryck sedan på OK.
606
Hållaren för skrivhuvudet flyttas inte till rätt position för utbyte
Kontroll1
Om lampan för NÄTSTRÖM (POWER) är släckt?
Kontrollera om NÄTSTRÖM (POWER) lyser.
Hållaren för skrivhuvudet flyttas inte om inte strömmen är på. Om NÄTSTRÖM (POWER) är släckt stänger du
manöverpanelen och startar enheten.
När lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar betyder det att enheten håller på att startas. Vänta tills NÄTSTRÖM
(POWER) slutar att blinka och lyser med ett fast sken. Öppna därefter manöverpanelen igen.
Kontroll2
Visas ett felmeddelande på LCD-skärmen?
Stäng manöverpanelen, åtgärda felet enligt supportkoden (felnumret) i felmeddelandet och öppna enheten igen.
För detaljerad information om hur du åtgärdar fel, se Supportkodslista.
Kontroll3
Har manöverpanelen varit öppen i 10 minuter eller mer?
Om manöverpanelen har varit öppen i över tio minuter flyttas hållaren för skrivhuvudet till denna position för att
förhindra att skrivhuvudet torkar. Om du stänger och öppnar manöverpanelen flyttas hållaren för skrivhuvudet till
positionen för utbyte igen.
Kontroll4
Har enheten skrivit ut utan avbrott under lång tid?
Stäng manöverpanelen, vänta en stund och öppna den sedan igen.
Om enheten har skrivit ut kontinuerligt under en längre tid riskerar skrivhuvudet att överhettas och hållaren för
skrivhuvudet flyttas kanske därför inte till positionen för utbyte.
Obs!
• Om du öppnar manöverpanelen under utskrift flyttas hållaren för skrivhuvudet till positionen för att
skydda det. Stäng manöverpanelen och öppna den igen när utskriften är klar.
607
Problem med installation/hämtning
Det går inte att installera MP Drivers
Avinstallera IJ Network Tool
608
Det går inte att installera MP Drivers
Hämta skrivardrivrutinen från supportsidan på våran webbsida och installera den igen.
609
Avinstallera IJ Network Tool
Följ anvisningarna nedan för att avinstallera IJ Network Tool från datorn.
Viktigt!
• Du kan skriva ut och skanna från datorn trots att IJ Network Tool inte är installerat. Du kan däremot inte
ändra nätverksinställningarna via nätverket.
1. Välj Program (Applications) i menyn Gå (Go) i Finder och dubbelklicka på Canon
Utilities > IJ Network Tool. Dra ikonen Canon IJ Network Tool till Papperskorgen
(Trash).
2. Starta om datorn.
Töm Papperskorgen (Trash) och starta om datorn.
Obs!
• Om du vill installera om IJ Network Tool måste du avinstallera IJ Network Tool och sedan
installera det igen från vår webbplats.
610
Om fel/meddelanden som visas
Om något fel inträffar
Ett meddelande visas
Ett felmeddelande visas på en enhet som är kompatibel med PictBridge
(trådlöst LAN)
611
Om något fel inträffar
Om det uppstår fel vid utskrift, som t.ex. att papperet tar slut eller att ett papper fastnar i enheten, visas ett
felsökningsmeddelande automatiskt. Följ anvisningarna i meddelandet.
Om ett fel inträffar visas en supportkod (felkod) på datorns skärm eller på LCD-skärmen.
• När en supportkod och ett meddelande visas på datorns skärm:
* Skärmen kan skilja sig åt beroende på vilket operativsystem som du använder.
• När en supportkod och ett meddelande visas på LCD-skärmen:
Se Supportkodslista för information om hur du löser problem med supportkoder.
Obs!
• Du kan bekräfta åtgärderna mot fel med supportkoder på datorn eller på LCD-skärmen genom att söka
efter en supportkod.
Klicka här för att söka
Se Ett meddelande visas för detaljerad information om hur du åtgärdar fel utan supportkoder.
612
Ett meddelande visas
I det här avsnittet beskrivs vissa fel och meddelanden.
Obs!
• En supportkod (felkod) visas på datorns skärm eller på LCD-skärmen för vissa fel eller meddelanden.
Se Supportkodslista för detaljerad information om fel med supportkoder.
Se nedan om ett meddelande visas på LCD-skärmen.
• Ett meddelande visas på LCD-skärmen
Se nedan om ett meddelande visas på datorn.
• Fel rörande automatisk dubbelsidig utskrift visas
• Ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas
Ett meddelande visas på LCD-skärmen
Bekräfta meddelandet och vidta lämplig åtgärd.
• Enheten stängdes inte av på rätt sätt senast. Tryck på knappen
för att stänga av enheten.
Nätkabeln kan ha dragits ur medan enheten fortfarande var på.
Tryck på OK för att ta bort felet.
Obs!
• Information om hur du kopplar ur nätkabeln finns i Anmärkning om att dra ur nätkabeln.
• Det går inte att ansluta till servern. Vänta en stund och försök igen. (Cannot
connect to the server. Please wait a while and try again.)
Det går inte att ansluta till servern på grund av ett kommunikationsfel. Det är troligt att dina foton har
raderats när du har försökt att öppna en fotodelningswebbplats.
Tryck på OK för att ta bort felmeddelandet och försök igen efter en stund.
Fel rörande automatisk dubbelsidig utskrift visas
Läs Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift och vidta
lämplig åtgärd.
Kontroll
Ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas
Om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program har installerats kommer information om
användning av skrivare och programvara skickas varje månad i ungefär tio år. Ikonen Inkjet Printer/
Scanner/Fax Extended Survey Program visas i Dock när det är dags att skicka informationen om
användning av skrivaren.
Klicka på ikonen, läs instruktionerna på skärmen och följ anvisningarna nedan.
613
• Om du samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Jag accepterar (Agree) och följ sedan anvisningarna på skärmen. Informationen om
skrivaranvändning skickas via Internet. Om du har följt anvisningarna på skärmen skickas
informationen automatiskt från och med den andra gången och bekräftelsemeddelandet visas inte
igen.
Obs!
• Om du avmarkerar kryssrutan Skicka automatiskt nästa gång (Send automatically from the
next time) skickas inte informationen automatiskt från och med den andra gången, och ikonen
Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas i Dock vid nästa enkät.
• Om du inte samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Accepterar inte (Do not agree). Bekräftelseskärmen stängs och enkäten hoppas över för
denna gång. Bekräftelseskärmen visas igen en månader senare.
• Så här slutar du att sända informationen:
Klicka på Turn off. Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program stoppas och informationen
skickas inte. Information om hur du återgår till enkäten finns i Ändra inställningen:.
• Avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program så här:
1. Stoppa Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
Ändra inställningen:
2. Välj Program (Applications) från menyn Gå (Go) i Finder och dubbelklicka på mappen Canon
Utilities och sedan på mappen Inkjet Extended Survey Program.
614
3. Lägg filen Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app i
Papperskorgen (Trash).
4. Starta om datorn.
Töm Papperskorgen (Trash) och starta om datorn.
• Ändra inställningen:
Följ anvisningarna nedan om du vill att bekräftelseskärmen ska visas varje gång informationen om
skrivaranvändning skickas eller om du vill återuppta enkäten.
1. Välj Program (Applications) från menyn Gå (Go) i Finder och dubbelklicka på mappen Canon
Utilities och sedan på mappen Inkjet Extended Survey Program.
2. Dubbelklicka på ikonen Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
◦ Do not display the confirmation screen when information is sent:
Om du markerar kryssrutan skickas informationen automatiskt.
Om du inte markerar kryssrutan visas ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey
Program i Dock i samband med nästa enkät. Klicka på ikonen och följ anvisningarna på
skärmen.
◦ Knappen Turn off/Turn on:
Klicka på Turn off om du vill stoppa Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
Klicka på Turn on om du vill starta om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
615
Ett felmeddelande visas på en enhet som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN)
Nedan anges tänkbara fel som kan uppstå vid direktutskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge
(trådlöst LAN) samt åtgärder för att lösa dem.
Obs!
• I det här avsnittet beskrivs fel som indikeras av enheter som är kompatibla med PictBridge (trådlöst
LAN) från Canon. Felmeddelandena och funktionerna kan variera något beroende på vilken kamera du
använder. Vid fel på PictBridge-kompatibla enheter som inte är från Canon, kontrollera Supportkoden
(felnummer) på LCD och vidta rätt åtgärd för att avhjälpa felet.
Supportkodslista
• Information om fel som visas på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) och
lösningar på dem finns också i användarhandboken till enheten. När det gäller andra problem med
enheten vänder du dig till tillverkaren.
Felmeddelande på enheten
Åtgärd
som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN)
”Skrivaren används” (”Printer in
Om enheten skriver ut från datorn eller värmer upp väntar du tills aktiviteten har
use”)
avslutats.
När den är klar startar enheten utskriften automatiskt.
Om enheten inte skriver ut från datorn eller värmer upp kontrollerar du supportkoden
på LCD och vidtar lämpliga åtgärder för att lösa felet.
Supportkodslista
”Slut på papper” (”No paper”)
Fyll på papper och välj Fortsätt (Continue)* på skärmen för den PictBridgekompatibla enheten.
* Du kan återuppta utskriften genom att trycka på OK på enheten istället för att välja
Fortsätt (Continue) på enheten.
”Pappersfel” (”Paper Error”)
Om utmatningsfacket är stängt, öppnar du det. Enheten fortsätter skriva ut.
Om utmatningsfacket inte är stängt kontrollerar du supportkoden på LCD och vidtar
lämplig åtgärd för att lösa felet.
Supportkodslista
”Pappersstopp” (”Paper jam”)
Välj Stopp (Stop) i displayen på enheten som är kompatibel med PictBridge
(trådlöst LAN) för att stoppa utskriften.
Ta bort det papper som fastnat, fyll på nytt papper, tryck på OK på enheten och
försök sedan skriva ut igen.
”Skrivarens lucka är öppen”
(”Printer cover open”)
Stäng manöverpanelen på enheten.
”Avfallstanken är full” (”Waste
Bläckuppsamlaren nästan full.
tank full”)/”Bläckuppsamlaren är Kontrollera supportkoden som visas på LCD-skärmen och vidta lämplig åtgärd för att
full” (”Ink absorber full”)
lösa felet.
Supportkodslista
616
”Bläcket är slut” (”No ink”)/”Fel i
färgkassetten” (”Ink cassette
error”)
• Bläckbehållaren är inte isatt. Sätt i bläckbehållaren.
Byta ut bläckbehållare
• Bläckbehållaren kanske inte är kompatibel med enheten.
Utskrift kan inte ske eftersom bläckbehållaren inte är kompatibel med denna
enhet.
Installera lämplig bläckbehållare.
Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
Byta ut bläckbehållare
• Om lampan på bläckbehållaren blinkar kanske bläcket är slut.
Kontrollera supportkoden som visas på LCD-skärmen och vidta lämplig åtgärd
för att lösa felet.
Supportkodslista
”Bläckfel” (”Ink Error”)
En bläckbehållare som tidigare var tom har installerats.
Kontrollera supportkoden som visas på LCD-skärmen och vidta lämplig åtgärd för att
lösa felet.
Supportkodslista
”Maskinfel” (”Hardware Error”)
Bläckbehållaren går inte att känna igen. (Lampan på bläckbehållaren är släckt.)
Byt ut bläckbehållaren.
Byta ut bläckbehållare
”Skrivarfel” (”Printer error”)
Det kan ha uppstått ett fel som en servicetekniker eventuellt måste lösa.
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
617
Om du inte kan lösa problemet
Kontakta återförsäljaren av enheten eller servicecentret om du inte kan lösa problemet med någon av
metoderna i det här kapitlet.
Canons tekniker är utbildade för att ge teknisk support och hjälp åt kunderna.
Försiktighet
• Stäng omedelbart av enheten om det kommer rök, ovanlig lukt, eller ovanliga ljud från den. Dra ut
nätkabeln ur eluttaget och kontakta återförsäljaren eller servicecentret. Försök aldrig själv reparera eller
montera isär enheten.
• Om kunden försöker reparera eller ta isär enheten blir garantin ogiltig oavsett om den har gått ut eller
inte.
Kontrollera följande innan du kontaktar servicecentret:
• Produktnamn:
* Enhetens namn visas på det främre omslaget på installationshandboken.
• Serienummer: se installationshandboken
• Information om problemet
• Hur du försökte lösa problemet och vad som hände då
618
Supportkodslista
Supportkoden visas på LCD-skärmen och på datorns skärm när ett fel inträffar.
Med "supportkod" avses ett felnummer som visas tillsammans med ett felmeddelande.
När ett fel inträffar, kontrollera supportkoden som visas på LCD-skärmen eller på datorns skärm och vidta
lämpliga åtgärder.
Supportkoden visas på LCD-skärmen och på datorskärmen
• 1000 till 1ZZZ
1003 1200 1250 1300 1303 1304
1310 1401 1403 1405 1410 1411
1412 1413 1414 1600 1660 1680
1681 1684 1688 1689 1700 1701
1712 1713 1714 1715 1871 1890
• 2000 till 2ZZZ
2110 2120 2700 2900 2901
• 4000 till 4ZZZ
4100 4103
• 5000 till 5ZZZ
5011 5012 5100 5200 5400 5B00
5B01 5B12 5B13 5B14 5B15
• 6000 till 6ZZZ
6000 6500 6502 6800 6801 6900
6901 6902 6910 6911 6930 6931
6932 6933 6936 6937 6938 6940
6941 6942 6943 6944 6945 6946
• A000 till ZZZZ
B202 B203 B204 C000
Du kan även titta i Supportkodslista (när papper har fastnat) angående supportkoden för pappersstopp.
619
Supportkodslista (när papper har fastnat)
Om papperet har fastnat tar du bort det med hjälp av nedanstående instruktioner.
• Om du kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket:
1300
• Om du inte kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket:
1303
• Om papperet fastnar vid automatisk dubbelsidig utskrift:
1304
• Om papperet rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket eller från
transportenheten:
Papper har fastnat inuti enheten
• I andra fall än ovan:
I andra fall
620
1300
Orsak
Papper har fastnat i pappersutmatningsfacket.
Åtgärd
Om du kan se papperet som har fastnat pappersutmatningsfacket tar du bort papperet med hjälp av
instruktionerna nedan.
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift, trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Dra långsamt ut det papper som fastnat.
Dra långsamt ut det papper som fastnat så att det inte går sönder.
Obs!
• Om du inte kan dra ut papperet stänger du av enheten och slår på den igen. Papperet kan
matas ut automatiskt.
• Om du inte kan dra ut papperet från pappersutmatningsfacket kan du försöka dra ut det från
transportenheten.
1303
• Om papperet rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket tar du bort
papperet från enhetens insida.
Papper har fastnat inuti enheten
2. Fyll på papper och tryck på OK-knappen på enheten.
Om du stängde av enheten i steg 1 har alla utskriftsjobb i kön raderats. Gör om utskriftsprocessen vid
behov.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd
för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
• Vi rekommenderar att du använder papper i andra storlekar än A5 för utskrift av foton eller
grafik, eftersom utskriften annars kan rulla sig och orsaka pappersstopp.
621
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
622
1303
Orsak
Papper har fastnat inuti enheten vid transportenheten.
Åtgärd
Om du inte kan se papperet i pappersutmatningsfacket ska du ta bort det från transportenheten.
Ta bort papperet enligt nedanstående anvisningar.
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift, trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Stäng av enheten och dra ur nätkabeln.
2. Ställ enheten med den högra sidan nedåt.
Viktigt!
• Kontrollera dokumentluckan är stängd när du ställer upp enheten.
• Ställ enheten på sidan på en bred och plan yta, t.ex. ett skrivbord.
• När du ställer enheten på sidan håller du fast den ordentligt och ser till att den inte stöter emot
hårda föremål.
3. Öppna transportenheten genom att trycka på öppningsspaken.
När du öppnar transportenheten stödjer du enheten med handen så att den inte faller ner.
4. Dra långsamt ut det papper som fastnat.
När du drar ut papperet som har fastnat stödjer du enheten med handen så att den inte faller ner.
623
Obs!
• Om papperet är ihoprullat och svårt att få bort fattar du tag i papperskanterna och drar försiktigt
ut det.
• Om du inte kan ta bort papperet som har fastnat från transportenheten stänger du
transportenheten. Ställ tillbaka enheten i ursprunglig position och ta sedan bort papperet från
inuti enheten.
Papper har fastnat inuti enheten
5. Stäng transportenheten.
Obs!
• När du har stängt transportenheten ska du omedelbart ställa tillbaka enheten i ursprunglig
position.
6. Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Alla utskriftsjobb har avbrutits. Gör om utskriftsprocessen vid behov.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
624
1304
Orsak
Papperet fastnar vid automatisk dubbelsidig utskrift.
Åtgärd
Om papperet fastnar vid automatisk dubbelsidig utskrift tar du bort papperet med hjälp av nedanstående
instruktioner.
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift, trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Dra försiktigt ut papperet från pappersutmatningsfacket.
Dra långsamt ut det papper som fastnat så att det inte går sönder.
2. Fyll på papper och tryck på OK-knappen på enheten.
Om du inte fick bort papperet i steg 1:
Ta bort papperet via transportenheten med hjälp av instruktionerna nedan.
3. Stäng av enheten och dra ur nätkabeln.
4. Ställ enheten med den högra sidan nedåt.
Viktigt!
• Kontrollera dokumentluckan är stängd när du ställer upp enheten.
• Ställ enheten på sidan på en bred och plan yta, t.ex. ett skrivbord.
• När du ställer enheten på sidan håller du fast den ordentligt och ser till att den inte stöter emot
hårda föremål.
5. Öppna transportenheten genom att trycka på öppningsspaken.
När du öppnar transportenheten stödjer du enheten med handen så att den inte faller ner.
625
6. Dra långsamt ut det papper som fastnat.
När du drar ut papperet som har fastnat stödjer du enheten med handen så att den inte faller ner.
Obs!
• Om papperet är ihoprullat och svårt att få bort fattar du tag i papperskanterna och drar försiktigt
ut det.
• Om du inte kan ta bort papperet som har fastnat från transportenheten stänger du
transportenheten. Ställ tillbaka enheten i ursprunglig position och ta sedan bort papperet från
inuti enheten.
Papper har fastnat inuti enheten
7. Stäng transportenheten.
626
Obs!
• När du har stängt transportenheten ska du omedelbart ställa tillbaka enheten i ursprunglig
position.
8. Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Alla utskriftsjobb har avbrutits. Gör om utskriftsprocessen vid behov.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
627
Papper har fastnat inuti enheten
Om papperet som har fastnat rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket eller
transportenheten eller om papperet sitter kvar i enheten tar du bort papperet med hjälp av instruktionerna
nedan.
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift, trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
2. Lyft upp och öppna manöverpanelen tills det tar emot.
Viktigt!
• Vidrör inte den transparenta filmen (A) eller det vita bandet (B).
Om papperet eller dina händer vidrör dessa delar och fläckar eller repar dem kan enheten skadas.
3. Kontrollera att papperet inte har fastnat under hållaren för skrivhuvudet.
Om papperet har fastnat under hållaren för skrivhuvudet flyttar du hållaren för skrivhuvudet åt vänster
eller höger, beroende på vilket som är enklast, för att kunna ta loss papperet.
Du flyttar hållaren för skrivhuvudet genom att hålla upptill på hållaren för skrivhuvudet och försiktigt
skjuta den mot vänster eller höger kant.
628
4. Använd båda händerna för att ta tag i det papper som har fastnat.
Om papperet har rullat sig drar du ut det.
5. Dra långsamt ut papperet utan att riva sönder det.
Håll papperet i ungefär 45 graders vinkel och dra försiktigt ut det.
6. Kontrollera att inget papper fortfarande sitter kvar i skrivaren.
Om papperet går sönder kan en bit av det finnas kvar inuti enheten. Kontrollera i så fall följande och ta
bort den pappersbit som kan finnas kvar i skrivaren.
• Finns pappersbiten kvar under hållaren för skrivhuvudet?
• Finns pappersbiten kvar inuti enheten?
629
• Finns pappersbiten kvar i något av utrymmena på enheten vänstra eller högra sida (C)?
7. Stäng manöverpanelen långsamt.
Alla utskriftsjobb har avbrutits. Gör om utskriftsprocessen vid behov.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd för
utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt. Om meddelandet om att papper har fastnat visas
på enhetens LCD-skärm eller på datorskärmen när du återupptar utskriften efter att ha tagit bort
allt papper som har fastnat kan det fortfarande finnas kvar en pappersbit i enheten. Om detta
inträffar kontrollerar du att ingen pappersbit fortfarande finns kvar inuti enheten.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
630
I andra fall
Tänk på följande:
Kontroll1
Finns det främmande föremål vid pappersutmatningsfacket?
Kontroll2
Är papperet böjt?
Lägg i papperet när du har slätat ut det.
631
1003
Orsak
Enheten har slut på papper eller så fungerar inte pappersmatningen.
Åtgärd
Stäng utmatningsfacket, dra ut kassetten och fyll på papperet.
När du fyller på papper skjuter du in pappersbunten tills den främre kanten kommer mot bakre delen av
kassetten.
När du har fyllt på papperet skjuter du in kassetten så att
-markeringen på kassetten är i höjd med
markeringen på enheten.
Öppna utmatningsfacket och tryck sedan på OK-knappen på enheten.
Obs!
• Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
632
-
1200
Orsak
Manöverpanelen är öppen.
Åtgärd
Stäng manöverpanelen och vänta en stund.
Stäng den inte när du byter en bläckbehållare.
633
1250
Orsak
Pappersutmatningsfacket är stängt.
Åtgärd
Öppna pappersutmatningsfacket för att återuppta utskriften.
634
1310
Orsak
Pappersstorleken kan troligen inte användas till automatisk dubbelsidig utskrift.
Åtgärd
De medieformat som lämpar sig för automatisk dubbelsidig utskrift är A4 och Letter. Kontrollera att
papperet som har fyllts på i enheten har rätt storlek. Om du trycker på knappen OK matas papperet ut och
utskriften startar om med första sidan av nästa papper. Baksidan på det utmatade papperet skrivs inte ut.
635
1401
Orsak
Skrivhuvudet kan vara skadat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
636
1403
Orsak
Skrivhuvudet kan vara skadat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
637
1405
Orsak
Skrivhuvudet kan vara skadat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
638
1410
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
639
1411
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
640
1412
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
641
1413
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
642
1414
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
643
1600
Orsak
Om lampan på bläckbehållaren blinkar kanske bläcket är slut.
Åtgärd
Det rekommenderas att du byter ut bläckbehållaren.
Om du vill fortsätta en pågående utskrift kan du trycka på knappen OK på skrivaren med bläckbehållaren
installerad. Utskriften fortsätter då. Det rekommenderas att du byter ut bläckbehållaren efter utskrift.
Enheten kan skadas om du fortsätter skriva ut fast bläcket är slut.
Obs!
• Om flera bläcklampor blinkar rött kontrollerar du statusen för varje bläckbehållare.
644
1660
Orsak
Bläckbehållaren är inte isatt.
Åtgärd
Sätt i bläckbehållaren.
645
1680
Orsak
Några bläckbehållare sitter inte på rätt plats. (Lampan på bläckbehållaren blinkar.)
Åtgärd
Kontrollera att bläckbehållarna sitter på rätt platser.
646
1681
Orsak
Mer än en bläckbehållare med samma färg har installerats. (Lampan på bläckbehållaren blinkar.)
Åtgärd
Kontrollera att bläckbehållarna sitter på rätt platser.
647
1684
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Utskrift kan inte ske eftersom bläckbehållaren kanske inte är installerad korrekt eller inte är kompatibel
med denna enhet.
Installera lämplig bläckbehållare.
Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
648
1688
Orsak
Bläcket är slut. (Lampan på bläckbehållaren blinkar.)
Åtgärd
Byt ut bläckbehållaren och stäng manöverpanelen.
Att skriva ut under rådande förhållanden kan skada enheten.
Om du vill fortsätta skriva ut i detta tillstånd måste du frigöra funktionen som känner av den återstående
bläcknivån. Håll ned knappen Stopp (Stop) på skrivaren i minst 5 sekunder och släpp den sedan.
Åtgärden stänger av funktionen som känner av den återstående nivån för ovanstående bläck, och
avstängningen av funktionen memoreras. Canon ansvarar inte för några fel eller problem som beror på att
du fortsätter skriva ut när bläcket är slut.
Obs!
• Om funktionen för identifiering av återstående bläcknivå är inaktiverad visas bläckbehållaren i grått
på LCD-skärmen när den återstående bläcknivån kontrolleras.
649
1689
Orsak
Skrivaren upptäckt att bläcket är slut (Lampan på bläckbehållaren blinkar).
Åtgärd
Byt ut bläckbehållaren och stäng manöverpanelen.
En bläckbehållare som tidigare var tom har installerats.
Att skriva ut när bläcket är slut kan skada enheten.
Om du vill fortsätta skriva ut måste du frigöra funktionen som känner av den återstående bläcknivån. Om
du vill frigöra funktionen trycker du på knappen Stopp (Stop) på enheten, håller den intryckt i minst 5
sekunder och släpper den sedan.
Åtgärden stänger av funktionen som känner av den återstående nivån för ovanstående bläck, och
avstängningen av funktionen memoreras. Canon ansvarar inte för skrivarfel eller skador som beror på att
du fortsätter skriva ut när bläcket är slut eller på återfyllda bläckbehållare.
Obs!
• Om funktionen för identifiering av återstående bläcknivå är inaktiverad visas bläckbehållaren i grått
på LCD-skärmen när den återstående bläcknivån kontrolleras.
650
1700
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Tryck på OK på enheten när du vill fortsätta utskriften. Kontakta Canons servicecenter.
651
1701
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Tryck på OK på enheten när du vill fortsätta utskriften. Kontakta Canons servicecenter.
652
1712
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Tryck på OK på enheten när du vill fortsätta utskriften. Kontakta Canons servicecenter.
653
1713
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Tryck på OK på enheten när du vill fortsätta utskriften. Kontakta Canons servicecenter.
654
1714
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Tryck på OK på enheten när du vill fortsätta utskriften. Kontakta Canons servicecenter.
655
1715
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Tryck på OK på enheten när du vill fortsätta utskriften. Kontakta Canons servicecenter.
656
1871
Orsak
Kassetten är inte isatt.
Åtgärd
Stäng utmatningsfacket och skjut in kassetten så att
-markeringen på kassetten är i höjd med
-
markeringen på enheten.
Öppna utmatningsfacket och tryck sedan på OK-knappen på enheten.
Obs!
• Skärmen för registrering av pappersinformation för kassetten visas när kassetten har tryckts in.
Registrera för kassetten pappersinformation motsvarande det papper som har fyllts på i kassetten.
• Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
657
1890
Orsak
Skyddsmaterialet för hållare för skrivhuvud eller tejpen kan förbli fastsatt på hållaren.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och kontrollera sedan att skyddsmaterialet och tejpen har tagits bort från hållare
för skrivhuvudet.
Om skyddsmaterialet eller tejpen sitter kvar tar du bort det och stänger sedan manöverpanelen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
658
2110
Orsak
Pappersinställningarna för utskrift eller kopiering är inte samma som den registrerade
kassettpappersinformationen för enheten.
Obs!
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på LCD-skärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Windows)
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Mac)
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Windows)
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Mac)
• För kopiering anger du pappersinställningarna så att de motsvarar kassettens pappersinformation.
• För mer information om registrerad kassettpappersinformation för enheten:
Pappersinställning för utskrift (Windows)
Pappersinställning för utskrift (Mac)
Pappersinställning för utskrift (smarttelefon osv.)
Om pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte är samma som den registrerade
kassettpappersinformationen för enheten visas ett meddelande på LCD-skärmen.
• Utskriftsinställningar som har angetts i skrivardrivrutinen:
Pappersstorlek: B5
Medietyp: Vanligt papper
• Registrerad kassettpappersinformation för enheten:
Pappersstorlek: A4
Medietyp: Vanligt papper
Utskriftsinställningar som har angetts för utskrift eller kopiering visas under meddelandet.
Åtgärd
När du trycker på enhetens OK-knapp visas följande fönster på LCD-skärmen.
659
Välj vad som ska göras.
Obs!
• Beroende på inställningen kanske nedanstående alternativ inte visas.
Skriv ut med papper i kassettinst. (Print with paper in cass. settings)
Välj om du vill skriva ut på det papper som har fyllts på i kassetten utan att ändra
pappersinställningarna.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering är till exempel B5 och enhetens registrerade
kassettpappersinformation är A4, börjar enheten skriva ut eller kopiera med B5 på det papper som
finns i kassetten.
Ersätt papper och skriv ut (Replace the paper and print)
Ange om du vill skriva ut när du har bytt papperet i kassetten.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering är till exempel B5 och enhetens registrerade
kassettpappersinformation är A4, ska du fylla på B5-papper i kassetten innan du börjar skriva ut eller
kopiera.
Skärmen för registrering av pappersinformation för kassetten visas när du har bytt papper och tryckt
in kassetten. Registrera kassettpappersinformation motsvarande det papper som har fyllts på i
kassetten.
Obs!
• Om du inte vet vilken pappersinformation som ska registreras för enheten, trycker du på Bakåt
(Back) på den skärm där du väljer funktion. När den föregående skärmen visas noterar du
pappersstorleken och medietypen och registrerar den noterade informationen för enheten.
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på LCD-skärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Windows)
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Mac)
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Windows)
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Mac)
Avbryt (Cancel)
Avbryter utskriften.
Välj när du ändrar de pappersinställningar som har angetts för utskrift eller kopiering. Ändra
pappersinställningarna och försök sedan skriva ut igen.
660
Obs!
• Du kan inaktivera meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter. Om du inaktiverar meddelandet
skriver enheten ut eller kopierar trots att pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte
överensstämmer med den kassettpappersinformation som har registrerats för enheten.
• För att ändra inställningen via manöverpanelen:
Kassettinställningar (Windows)
Kassettinställningar (Mac)
Kassettinställningar (smarttelefon osv.)
• För att ändra inställningen via skrivardrivrutinen:
Ändra driftläge för Skrivare (Windows)
Ändra driftläge för Skrivare (Mac)
661
2120
Orsak
Pappersinställningarna för kassetten har inte angetts fullständigt.
Åtgärd
Om följande skärm visas har pappersinställningarna för kassetten inte angetts fullständigt.
Tryck på enhetens OK-knapp eller den högra Funktion (Function)-knappen för att stänga
pappersinställningarna för kassetten.
662
2700
Orsak
Vissa fel inträffade vid kopiering och en viss tid har passerat.
Åtgärd
Tryck på OK för att ta bort felet och försök att kopiera igen.
663
2900
Orsak
Scanningen av arket för justering av skrivhuvud misslyckades.
Åtgärd
Tryck på OK för att rensa felet. Följ sedan anvisningarna nedan.
• Kontrollera att arket för justering av skrivhuvud är korrekt placerat och har rätt orientering på
glasskivan.
• Kontrollera att det inte finns smuts på glasskivan eller på arket för justering av skrivhuvud.
• Kontrollera att den pappersstorlek som du har lagt i är lämplig för automatisk justering av
skrivhuvudet.
Vid automatisk justering av skrivhuvudet ska du alltid lägga i ett vanligt pappersark i A4- eller Letterformat.
• Undersök om skrivhuvudmunstyckena är igensatta.
Skriv ut ett testmönster för munstyckena för att kontrollera skrivhuvudet.
Om felet inte upphör, utför manuell justering av skrivhuvudet.
664
2901
Orsak
Utskrift av mönstret för justering av skrivhuvud är färdig och enheten inväntar att arket skannas.
Åtgärd
Skanna det utskrivna justeringsmönstret.
1. Placera arket för justering av skrivhuvud på glasskivan.
Lägg i arket för justering av skrivhuvudet med den tryckta sidan nedåt och rikta in märket
vänstra hörnet på arket med justeringsmärket
i övre
.
2. Stäng försiktigt dokumentluckan och tryck på enhetens OK-knapp.
Enheten skannar arket för justering av skrivhuvudet och skrivhuvudets position justeras automatiskt.
665
4100
Orsak
Kan inte skriva ut angivna data.
Åtgärd
Om du skriver ut innehåll på CREATIVE PARK PREMIUM bekräftar du det meddelande som visas på
datorns skärm. Kontrollera att äkta Canon-bläckbehållare har installerats korrekt för alla färger och starta
sedan utskriften igen.
666
4103
Orsak
Det går inte att skriva ut med nuvarande utskriftsinställningar.
Åtgärd
Tryck på enhetens Stopp (Stop)-knapp för att avbryta utskriften.
Ändra därefter utskriftsinställningen och skriv ut igen.
667
5011
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
668
5012
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
669
5100
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Avbryt utskriften och stäng av enheten.
Bekräfta följande.
• Bekräfta att det inte finns material (t.ex. skyddsmaterial eller papperstrassel) som hindrar hållaren för
skrivhuvudet från att röra sig.
Om det finns något material ska du ta bort det.
• Bekräfta att bläckbehållarna har installerats på rätt sätt.
Tryck på en bläckbehållare tills den klickar på plats.
Efter att du har bekräftat villkoren ovan ska du slå på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
Viktigt!
• När du tar bort papperet som har fastnat eller det skyddsmaterial som hindrar hållaren för
skrivhuvudet från att röra sig, var försiktig så att du inte rör den transparenta filmen (A) eller det vita
bandet (B).
Om papperet eller dina händer vidrör dessa delar och fläckar eller repar dem kan enheten skadas.
670
5200
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
671
5400
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
672
5B00
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
673
5B01
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
674
5B12
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
675
5B13
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
676
5B14
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
677
5B15
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
678
6000
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
679
6500
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
680
6502
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
681
6800
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
682
6801
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
683
6900
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
684
6901
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
685
6902
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
686
6910
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
687
6911
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
688
6930
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
689
6931
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
690
6932
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
691
6933
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
692
6936
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
693
6937
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
694
6938
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
695
6940
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
696
6941
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
697
6942
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
698
6943
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
699
6944
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
700
6945
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
701
6946
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
702
B202
Orsak
Ett fel har uppstått som kräver att du kontaktar Canons serviceavdelning.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Kontakta Canons servicecenter.
703
B203
Orsak
Ett fel har uppstått som kräver att du kontaktar Canons serviceavdelning.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Kontakta Canons servicecenter.
704
B204
Orsak
Ett fel har uppstått som kräver att du kontaktar Canons serviceavdelning.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Kontakta Canons servicecenter.
705
C000
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Avbryt utskriften och stäng av enheten.
Bekräfta följande.
• Bekräfta att det inte finns material (t.ex. skyddsmaterial eller papperstrassel) som hindrar hållaren för
skrivhuvudet från att röra sig.
Om det finns något material ska du ta bort det.
• Bekräfta att bläckbehållarna har installerats på rätt sätt.
Tryck på en bläckbehållare tills den klickar på plats.
Efter att du har bekräftat villkoren ovan ska du slå på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
Viktigt!
• När du tar bort papperet som har fastnat eller det skyddsmaterial som hindrar hållaren för
skrivhuvudet från att röra sig, var försiktig så att du inte rör den transparenta filmen (A) eller det vita
bandet (B).
Om papperet eller dina händer vidrör dessa delar och fläckar eller repar dem kan enheten skadas.
706
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising