Canon | PIXMA MG7140 | User manual | Canon PIXMA MG7140 User manual

Canon PIXMA MG7140 User manual
MG7100 series
Onlinehandbok
Viktiga anmärkningar
Användbara funktioner som finns på enheten
Översikt över enheten
svenska (Swedish)
Innehåll
Viktiga anmärkningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Så här använder du onlinehandboken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Varumärken och licenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Söktips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fönster i förklaringarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Användbara funktioner som finns på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Användbara funktioner som finns i program och på huvudenheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Helpful Functions Available Through the Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Online Storage Integration Function. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Printing with Google Cloud Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Preparations for Printing with Google Cloud Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Printing from Computer or Smartphone with Google Cloud Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Use PIXMA Cloud Link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Application Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Cloud Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Using Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Printing Your Printer Registration ID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Canon Inkjet Cloud Printing Center window. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Requirements for Canon Inkjet Cloud Printing Center operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Using Remote UI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Printing from AirPrint Compliant Device. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
How to Use Print from E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Preparing to Use Print from E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Timezone List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Översikt över enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Säkerhetshandbok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Föreskrifter och säkerhetsinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Huvudkomponenter och basfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Huvudkomponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Framsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Baksida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Insida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Om enhetens strömförsörjning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Kontrollera att enheten är på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Sätta på och stänga av enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Anmärkning om att dra ur nätkabeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Använda manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Fylla på papper/original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
Fylla på papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Papperskällor för påfyllning av papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
Fylla på papper i små storlekar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Fylla på papper i stora storlekar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
Fylla på kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Medietyper som du kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Påfyllningsgräns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
Ställa in medietyper via manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Mediatyper som du inte kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Innan du skriver ut på Art-papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
Utskriftsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Utskriftsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Letter, Legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Storlekar för Art-papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Kuvert (Envelope). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Skrivbara skivor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Lägga i en skrivbar skiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Att tänka på när du ska skriva ut på en skrivbar skiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Innan du lägger i en skrivbar skiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
Lägga i en skrivbar skiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Ta ur en skrivbar skiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Demontera/montera skivfacket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Fylla på original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Lägga original på glasskivan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
Originaldokument som du kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161
Ta av/sätta på dokumentluckan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Sätta i minneskortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Innan du sätter i minneskortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Sätta i minneskortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Ta bort minneskortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Byta ut bläckbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
Byta ut bläckbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Kontrollera bläckstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Kontrollera bläckstatusen via enhetens pekskärm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178
Kontrollera bläcknivå med bläcklamporna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Underhållsprocedur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Skriva ut testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Granska testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Rengöra skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Djuprengöring av skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
Justera skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Rikta in skrivhuvudet manuellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Utföra underhåll från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Rengöra skrivhuvuden via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Rengöra pappersmatningshjulet från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Justera skrivhuvuden via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Justera skrivhuvuden manuellt via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216
Rengöra enheten inuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Rengöra enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Rengöra enhetens utsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Rengöra glasskivan och dokumentluckan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Rengöra pappersmatningshjulet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Rengöra utskjutande delar inuti enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Rengöra färgdynan på en kassett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Ändra enhetens inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
Ändra enhetens inställningar från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Ändra utskriftsalternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Skapa en vanlig utskriftsprofil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Stänga av och sätta på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Minska enhetens buller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Ändra enhetens driftläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Utskriftsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
LAN-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Enhetens användarinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
PictBridge-utskriftsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Språkval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Bakgrundsfärg för startskärm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
Uppdatering av firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Återställ inställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Om ECO-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Om Tyst inställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260
Innan du använder enheten med åtkomstpunktläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Ställa in kortplatsen som datorns minneskortsenhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Information om nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Användbar information om nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Fabriksinställningar (nätverk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
När skrivarna har samma namn under konfigurationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk/Ändra anslutningsmetod från USB till lokalt nätverk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Skriva ut information om nätverksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272
Om nätverkskommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Ändra och bekräfta nätverksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Ändra inställningarna på fliken Trådlös LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Ändra inställningar för WEP-info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Ändra inställningar för WPA-info eller WPA2-info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Ändra inställningar på fliken Kablat LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Övervaka status för trådlöst LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Initiera nätverksinställningarna på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Visa ändrade inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Fönster för nätverksanslutning av IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Fönstret Canon IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Fönstret Konfiguration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Fliken Trådlös LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298
Fönstret Sök. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Fönstret WEP-info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Fönstret WPA-info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Fönstret WPA2-info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Fönstret Bekräftelse av verifieringstyp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
PSK-lösenordsfras och dynamisk krypteringskonfigurering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
306
Fönstret Bekräftelse av konfigureringsinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
307
Fliken Kablat LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Fliken Administratörslösenord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Fönstret Nätverksinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Fliken Åtkomstkontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Fönstret Redigera tillgänglig MAC-adress/Lägg till tillgängliga MAC-adresser. . . . . . . . . . . . . . . 315
Fönstret Redigera tillgänglig IP-adress/Lägg till tillgänglig IP-adress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Andra fönster i IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Fönstret Canon IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Fönstret Status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Fönstret Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
327
Fönstret Koppla port. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
329
Fönstret Nätverksinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Bilaga om nätverkskommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Använda kortplatsen i ett nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
332
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Tekniska termer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Begränsningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Om brandväggar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Tips för att få optimal utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Användbar information om bläck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Ange pappersinställningar när du fyllt på papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Avbryta ett utskriftsjobb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Föreskrifter för säker transport av enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av bilder. . . . 354
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355
Viktiga anmärkningar
Att tänka på när du använder onlinehandboken
Så här skriver du ut
Att tänka på när du använder onlinehandboken
• Hel eller delvis återgivning, omvandling eller kopiering av text, foton eller bilder som publiceras i
denna Onlinehandbok (hädanefter ”denna handbok”) är förbjuden.
• Canon kan ändra eller ta bort innehållet i denna handbok utan föregående meddelande till kunderna.
Dessutom kan Canon tillfälligt avbryta eller stoppa distributionen av denna handbok på grund av
oundvikliga orsaker. Canon ansvarar inte för någon typ av skador på kunder på grund av att
information ändras eller tas bort i denna handbok, eller på grund av att distributionen av denna
handbok avbryts tillfälligt eller stoppas.
• Även om innehållet i denna handbok har förberetts med största omsorg ska du kontakta
serviceavdelningen om du ser någon felaktig information eller information som saknas.
• I princip baseras beskrivningarna i denna handbok på produkten vid tidpunkten för första
försäljningen.
• Denna handbok beskriver inte handböckerna till alla produkter som säljs av Canon Se handboken
som följer med produkten när du använder en produkt som inte beskrivs i denna handbok.
Så här skriver du ut
Använd webbläsarens utskriftsfunktion för att skriva ut denna handbok.
Följ stegen nedan för att skriva ut bakgrundsfärger och bilder.
Obs!
• Med Windows 8 skriver du ut i skrivbordsversionen.
• I Internet Explorer 9 eller 10
1. Välj
(Verktyg) > Skriv ut (Print) > Utskriftsformat... (Page setup...).
2. Markera kryssrutan Skriv ut bakgrundsfärger och bilder (Print Background Colors and
Images).
• I Internet Explorer 8
1. Tryck på Alt-tangenten för att visa menyerna.
Du kan även gå till Verktyg (Tools) och välja Verktygsfält (Toolbars) > Menyfält (Menu Bar)
för att visa menyerna.
2. Välj Utskriftsformat... (Page Setup...) på menyn Arkiv (File).
3. Markera kryssrutan Skriv ut bakgrundsfärger och bilder (Print Background Colors and
Images).
• I Mozilla Firefox
1. Tryck på Alt-tangenten för att visa menyerna.
Du kan även klicka på Firefox och markera Menyfältet (Menu Bar) under Inställningar
(Options) för att visa menyerna.
2. Välj Utskriftsformat... (Page Setup...) på menyn Arkiv (File).
3. Markera kryssrutan Skriv ut bakgrund (färger och bilder) (Print Background (colors &
images)) i Format och alternativ (Format & Options).
7
Så här använder du onlinehandboken
Symboler som används i den här handboken
Varning
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga
personskador. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Försiktighet
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till personskador eller
skador på utrustningen. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Viktigt!
Anvisningar med viktig information. För att undvika personskador, skador på skrivaren och felaktig
användning bör du läsa igenom de här anvisningarna.
Obs!
Anvisningar med kommentarer om användning eller ytterligare förklaringar.
Förenklad
Anvisningar som förklarar produktens grundläggande funktioner.
Obs!
• Ikonerna kan variera beroende på produkten.
Användare av pekaktiverade enheter
Om du vill kunna använda pekåtgärder måste du byta ut "högerklicka" i det här dokumentet med åtgärden
som är inställd i operativsystemet. Om åtgärden i operativsystemet till exempel är inställd på "tryck och
håll" byter du ut "högerklicka" mot "tryck och håll".
8
Varumärken och licenser
• Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
• Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• Windows Vista är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/
eller andra länder.
• Internet Explorer är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple
Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som
tillhör Apple Inc..
• IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används
på licens.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Android och Google Play är antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Google Inc.
• Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB och Adobe RGB (1998) är antingen
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller
andra länder.
• Photo Rag är ett varumärke som tillhör Hahnemühle FineArt GmbH.
• Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc., USA och är licensierat till Canon Inc.
• Alla andra företagsnamn och produkter som nämns här i kan vara varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive företag.
Obs!
• Det formella namnet på Windows Vista är operativsystemet Microsoft Windows Vista.
9
Ange sökorden i sökfönstret och klicka på
(Sök).
Du kan söka efter målsidor i denna handbok.
Skriv t.ex.: "fyll på papper i (produktmodellens namn)", "(produktmodellens namn) 1000"
Söktips
Du kan söka efter målsidor med hjälp av sökord i sökfönstret.
Obs!
• Skärmen som visas kan variera.
• Söka efter funktioner
Du kan enkelt hitta målsidor genom att ange produktens modellnamn och ett sökord för funktionen du
vill läsa mer om.
Exempel: När du vill lära dig hur du fyller på papper
Ange "fyll på papper i (produktmodellens namn)" i sökfönstret och starta sökningen
• Felsökning
Du får bättre sökresultat genom att ange produktens modellnamn och en supportkod.
Exempel: När följande felmeddelandeskärm visas
Ange "(produktmodellens namn) 1000" i sökfönstret och starta sökningen
10
Obs!
• Vilken skärm som visas varierar beroende på produkten.
• Söka efter programfunktioner
Du kan enkelt hitta målsidor genom att ange programmets namn och ett sökord för funktionen du vill
läsa mer om.
Exempel: Du vill läsa om hur du skriver ut kollage med My Image Garden
Ange "My Image Garden kollage" i sökfönstret och starta sökningen
• Söka efter referenssidor
Du kan söka på referenssidor som beskrivs i den här handboken genom att ange modellnamn och en
sidtitel.
Det är enklare att hitta referenssidor genom att även ange funktionsnamnet.
Exempel: När du vill hitta sidan som det refereras till i följande mening på en sida om
skanningsprocedurer
Se "fliken Färginställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för detaljerad information.
Ange "(produktmodellens namn) skanna fliken Färginställningar" i sökfönstret och starta en sökning
11
Fönster i förklaringarna
I denna handbok beskrivs de flesta åtgärder utifrån de fönster som visas när Windows 8 operating system
(kallas Windows 8 nedan) används.
12
Användbara funktioner som finns på enheten
Följande användbara funktioner finns på enheten.
Genom att använda olika funktioner kan du njuta av en trevlig fotoupplevelse.
Användbara funktioner som finns via nätverket
Nu kan du skriva ut ännu smidigare genom integrering med smartphones
och andra enheter eller via tjänster på nätet.
PIXMA Cloud Link
Användbara funktioner som finns i program och på huvudenheten
Du kan enkelt skapa objekt som kollage eller ladda ned vackert
utskriftsmaterial och sedan skriva ut det.
13
Användbara funktioner som finns i program och på huvudenheten
På enheten finns följande användbara funktioner i program och på huvudenheten.
•
•
•
•
Skriv ut foton enkelt
Smidig trådlös anslutning
Skriv ut skivetiketter (CD/DVD/Blu-ray)
Hämta innehållsmaterial
Skriv enkelt ut foton med ett program
Organisera bilder enkelt
I My Image Garden kan du skriva in namn på personer och händelser för varje bild.
Du kan enkelt organisera foton eftersom de lätt kan sorteras efter såväl mapp som efter kalender,
händelse och person. Det gör även att du lätt kan hitta relevanta foton när du senare söker efter dem.
<Kalendervy>
<Personvy>
Visa rekommenderade objekt i bildspel
Baserat på den information som du har skrivit in om fotona väljer Quick Menu foton på datorn
automatiskt och skapar rekommenderade objekt, till exempel kollage och kort. De skapade objekten
visas i bildspel.
14
Om du tycker om något objekt kan du enkelt skriva ut det i bara två steg.
1. I Image Display på Quick Menu väljer du det objekt som du vill skriva ut.
2. Skriv ut objektet med My Image Garden.
Placera foton automatiskt
Vackra objekt skapas enkelt då valda foton placeras automatiskt enligt temat.
Andra diverse funktioner
My Image Garden har många andra användbara funktioner.
Se ”Vad du kan göra med My Image Garden” för mer information.
Anslut trådlöst och smidigt i "åtkomstpunktläge"
Enheten har stöd för "åtkomstpunktläge" som du kan använda för att ansluta till enheten trådlöst från en
dator eller smartphone, till och med i miljöer som inte har någon åtkomstpunkt eller trådlös nätverksrouter.
Växla till "åtkomstpunktläge" med ett par enkla steg så kan du skanna och skriva ut trådlöst.
15
När du använder enheten i åtkomstpunktläge ska du se till att specificera enhetens åtkomstpunktsnamn
och säkerhetsinställningar i förväg.
Innan du använder enheten med åtkomstpunktläge
Här finns mer information om utskrift eller skanning i åtkomstpunktläge:
Skriva ut med åtkomstpunktläge
Skanna med åtkomstpunktläge
Skapa och skriv ut snygga, personliga skivetiketter (CD/DVD/Blu-ray) enkelt
Skriv ut utan en dator
Nu kan du enkelt skriva ut skivetiketter även utan en dator.
Se "Om utskrift av skivetikett" för mer information.
Skapa objekt med program och skriv ut dem
Använd My Image Garden för att kombinera dina favoritfoton med förinställda mallar och skapa och
skriv ut personliga skivetiketter.
Se "Skriva ut skivetiketter (CD/DVD/Blu-ray)" för mer information.
Ladda ned en mängd olika innehållsmaterial
CREATIVE PARK
En "webbplats med utskriftsmaterial" där allt utskriftsmaterial kan hämtas kostnadsfritt.
Där finns olika former av innehåll, till exempel säsongsbetonade kort och papperspyssel som kan
tillverkas av pappersdelar som sätts ihop.
Du når den enkelt från Quick Menu.
16
CREATIVE PARK PREMIUM
En tjänst där kunder som använder modeller som stödjer Premium-innehåll kan hämta exklusivt
utskriftsmaterial.
Premium-innehåll kan lätt hämtas via My Image Garden. Hämtat Premium-innehåll kan skrivas ut direkt
via My Image Garden.
Om du vill hämta Premium-innehåll ska du kontrollera att äkta Canon-bläckbehållare/-bläckkassetter
används för alla färger på en skrivare som stöds.
Obs!
• Utformningen av Premium-innehåll som visas på den här sidan kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
17
Helpful Functions Available Through the Network
The following useful functions are available on the machine.
Enjoy even more pleasant photography experience by utilizing various functions.
Use App from Various Environments by Using PIXMA Cloud Link
Upload scanned images to the web
Print web data easily
Print by using Google Cloud Print
Print directly from your iPad, iPhone, or iPod touch
Manage Your Printer from a Remote Location by Using Remote UI
Print Easily by Sending E-mail from Your Computer or Smartphone
Print easily from your smartphone by using PIXMA Printing Solutions
Printing with Windows RT
Use App from Various Environments by Using PIXMA Cloud Link
By using PIXMA Cloud Link, you can access an application that supports this service and use it directly
without using your computer. In addition to printing photos and documents from various applications, you
can register and manage applications.
Refer to "Use PIXMA Cloud Link" for details.
Upload Scanned Images Easily to the Web
If you use Evernote or Dropbox on your computer, you can easily upload scanned images to the web.
Uploaded images can be utilized from other computers, smartphones, etc.
Refer to "Online Storage Integration Function" for details.
Print Photos on Photo-Sharing Services or Print Web Template Forms
Easily from the Machine
You can directly print photos on photo-sharing services or template forms offered on the web without
using a computer.
• Online Album Photo Print
You can access photo-sharing services on the web from the machine and directly print photos in
online albums (such as Picasa Web Albums) while checking them on the printer screen.
18
• Web Template Form Print
Canon offers various template forms including seasonal stationery and calendars on the web. You
can download and print the template forms you want anytime, as much as you need, by operating the
machine only.
Print in Various Environments with Google Cloud Print
The machine is compatible with Google Cloud Print (Google Cloud Print is a service provided by Google
Inc.).
By using Google Cloud Print, you can print from anywhere with applications or services supporting Google
Cloud Print.
Refer to "Printing with Google Cloud Print" for details.
Print Directly from iPad, iPhone, or iPod touch with Apple AirPrint
The machine is compatible with the AirPrint function of Apple iOS devices.
You can directly print e-mails, photos, web pages, etc. from iPad, iPhone, or iPod touch to the machine
over wireless LAN.
Refer to "Printing from AirPrint Compliant Device" for details.
19
Manage Your Printer from a Remote Location by Using Remote UI
By using Remote UI, you can set up this machine, check the machine status, and even perform
maintenance from your computer or smartphone.
Because you can use this service from a remote location through the network, you can check printer
information even when you're out away from the printer.
Refer to "Using Remote UI" for details.
Print Easily by Sending E-mail from Your Computer or Smartphone
By using Print from E-mail, you can easily print a photo or document saved on your computer or
smartphone just by attaching it to an e-mail.
You can easily print from your travel destination or an outside location. You can even let friends and
family print on the printer by setting up your printer beforehand.
Refer to "How to Use Print from E-mail" for details.
Print Easily from a Smartphone with PIXMA Printing Solutions
Use PIXMA Printing Solutions to easily print photos saved on a smartphone wirelessly.
You can also receive scanned data (PDF or JPEG) directly on a smartphone without using a computer.
PIXMA Printing Solutions can be downloaded from App Store and Google Play.
Printing with Windows RT
When you use Windows RT, printing is easy because you simply connect this machine to the network.
For information about connecting to the network, see here.
When the connection is complete, the Canon Inkjet Print Utility software, which allows you to specify
detailed print settings, is downloaded automatically.
By using Canon Inkjet Print Utility, you can check the printer status and specify detailed print settings.
(The available functions will differ depending on your usage environment and connection method.)
20
Online Storage Integration Function
The machine can integrate with online storage services such as Evernote.
Integration with Online Notetaking Service
"Evernote"
If an Evernote client application is installed on your computer, you can import scanned images into the
application and upload them to the Evernote server.
The uploaded images can be browsed from other computers, smartphones, etc.
To use Evernote, you need to create an account. See the "CREATE ACCOUNT" page of Evernote for
account creation.
• Settings
In the Settings Dialog Box of IJ Scan Utility, select the item you want to set, then select Evernote for
Send to an application in Application Settings.
Refer to "Settings Dialog Box" for your model from Home of the Online Manual for details.
Important
• The Evernote service features are subject to change or termination without prior notice.
21
Printing with Google Cloud Print
The machine is compatible with Google Cloud Print™ (Google Cloud Print is a service provided by Google
Inc.).
By using Google Cloud Print, you can print from anywhere with applications or services supporting Google
Cloud Print.
1. Preparations for Printing with Google Cloud Print
2. Printing from Computer or Smartphone with Google Cloud Print
Important
• LAN connection with the machine and Internet connection are required to register the machine and to
print with Google Cloud Print. Internet connection fees apply.
• This function may not be available depending on the country or region you live in.
22
Preparations for Printing with Google Cloud Print
To print with Google Cloud Print, you need to get Google account and register the machine with Google
Cloud Print in advance.
Getting Google Account
If you already have Google account, register the machine.
Registering the Machine with Google Cloud Print
Getting Google Account
First, get your Google account in order to register the machine with Google Cloud Print.
Access to Google Cloud Print with the web browser on the computer or the mobile device, then register
the required information.
* The screen above may change without prior notice.
Registering the Machine with Google Cloud Print
Register the machine with Google Cloud Print.
The authentication procedure using the web browser on the computer or the mobile device is required in
the process of registering. Because the authentication URL is printed from machine when the
authentication process is performed, prepare A4 or Letter-sized plain paper.
Important
• LAN connection with the machine and Internet connection are required to register the machine and to
print with Google Cloud Print. Internet connection fees apply.
• If the machine's owner changes, delete the machine from Google Cloud Print.
1. Make sure that the machine is turned on.
If your printer has a LCD monitor
2. Display the Home screen.
23
3. Select
Setup.
4. Select
Web service setup -> Web service connection setup -> Google
Cloud Print setup -> Register with Google Cloud Print.
Note
• If you have already registered the machine with Google Cloud Print, the confirmation
message to re-register the machine is displayed.
5. When the confirmation screen to register the machine is displayed, select Yes.
6. Select a display language on the print setting screen of Google Cloud Print.
The confirmation message to print the authentication URL is displayed.
7. Load A4 or Letter-sized plain paper, then select OK.
The authentication URL is printed.
8. Ensure that the authentication URL is printed, select Yes.
9. Perform the authentication process using the web browser on the computer or the
mobile device.
Access to the URL using the web browser on the computer or the mobile device and perform the
authentication process following the on-screen instructions.
Note
• Perform the authentication process with your Google account which you have gotten in
advance.
10. When the message that the registration is complete is displayed on the LCD of the
machine, select OK.
When authentication process is complete properly, the registration items are displayed. When
authentication process is complete, you can print the data with Google Cloud Print.
When authentication process is not complete properly and the error message is displayed, select
OK. When the confirmation message to print the authentication URL is displayed, print the
authentication URL, then perform the authentication process on the computer again.
If your printer does not have a LCD monitor
2. Remote UI startup
3. Select Google Cloud Print setup -> Register with Google Cloud Print
24
Note
• If you have already registered the machine with Google Cloud Print, the confirmation
message to re-register the machine is displayed.
4. When the confirmation screen to register the machine is displayed, select Yes.
5. In the print setup for Google Cloud Print, select the display language, and then select
Authentication.
6. When the registration completion message appears, select OK.
Deleting the Machine from Google Cloud Print
If the machine's owner changes or if you want to re-register the machine, delete the machine from Google
Cloud Print by following the steps below.
1. Make sure that the machine is turned on.
If your printer has a LCD monitor
2. Display the Home screen.
3. Select
Setup.
4. Select
Web service setup -> Web service connection setup -> Google Cloud
Print setup -> Delete from Google Cloud Print.
5. When the confirmation screen to delete the machine is displayed, select Yes.
If your printer does not have a LCD monitor
2. Remote UI startup
3. Select Google Cloud Print setup -> Delete from Google Cloud Print.
4. When the confirmation screen to delete the machine is displayed, select Yes.
25
Printing from Computer or Smartphone with Google Cloud Print
When you send print data with Google Cloud Print, the machine receives the print data and prints it
automatically if the machine is turned on.
When printing from a computer, smartphone, or other external device with Google Cloud Print, load paper
into the machine in advance.
Sending the Print Data with Google Cloud Print
1. Make sure that the machine is turned on.
Note
• If you want to send the print data from an outside location, turn on the machine in advance.
2. Print from the computer or smartphone.
The figure below is an example of when printing from the web browser corresponding with Google
Cloud Print. The screen differs depending on the applications or services supporting Google Cloud
Print.
When the preparation for printing with Google Cloud Print is complete and when the machine is turned
on, the machine receives the print data and prints it automatically.
Note
• Depending on the communication status, it may take a while to print the print data or the machine
may not receive the print data.
• While printing with Google Cloud Print, the printing may be canceled depending on the machine's
status, such as when the machine is being operated or an error has occurred. To resume printing,
check the machine's status, then print with Google Cloud Print again.
• For print settings:
• If you select the media type other than plain paper or if you select the paper size other than A4/
Letter/B5/A5-size, the print data is printed in single-sided even when you select the duplex print
setting. (* The paper size differs depending on the model of your printer. For information about
26
the supported paper sizes, go to the Online Manual home page, and refer to the "Cannot Print
Properly with Automatic Duplex Printing" for your model.)
• If you select plain paper as media type or if you select B5/A5-size as paper size, the print data is
printed with border even when you select the borderless print setting.
• The print results may differ from the print image depending on the print data.
• Depending on the device sending the print data, you may not select the print settings when
sending the print data with Google Cloud Print.
When you want to print from Google Cloud Print immediately
When the machine cannot receive the print data, or you want to start printing immediately, you can check
whether there is a print job on the Google Cloud Print and start printing manually.
Follow the steps below.
Important
• Depending on your printer model, this function may not be available.
1. Make sure that the machine is turned on.
2. Display the Home screen.
3. Select
Setup.
4. Select Web service inquiry.
Note
• If you have not registered the machine with Google Cloud Print, Web service inquiry is not
displayed.
Register the machine with Google Cloud Print.
5. Select Print from Google Cloud Print.
The confirmation screen to check is displayed.
6. Select Yes.
If there is the print data, the machine receives the print data and prints it.
27
Use PIXMA Cloud Link
By using PIXMA Cloud Link, you can connect your printer to a cloud service, such as CANON iMAGE
GATEWAY, Evernote, or Twitter, and use the following functions without using a computer:
• Print images from a photo-sharing service
• Print documents from a data management service
• Use Twitter to report the printer status, such as no paper or ink empty
In addition, you can use various functions by adding and registering apps that are linked with various cloud
services.
Also, if you register to Canon Inkjet Cloud Printing Center, you can also use these functions from your
smartphone or tablet device.
Important
• In certain countries, PIXMA Cloud Link may not be available or the available apps may be different.
• Some apps require that you have an account before you use those apps. For such apps, please set up
an account beforehand.
• To find out which models support PIXMA Cloud Link check the Canon homepage.
• The screen display may change without prior notice.
Before Using PIXMA Cloud Link
Preparing to use PIXMA Cloud Link from your printer
Using PIXMA Cloud Link
Cloud troubleshooting
Before Using PIXMA Cloud Link
First, check your environment.
• Network environment
The printer must be connected to a LAN and to the Internet.
If your printer is not connected to a LAN, see here and set one up.
28
For information on the LAN and Internet settings, see the manual of your network devices or contact
the manufacturer.
Important
• The user will bear the cost of Internet access.
• Printer software (firmware) version
If the printer's firmware version is earlier than Ver. 2.000, you need to update the firmware.
Refer to "Firmware update" for your model from the Home of the Online Manual for details.
Important
• When you update the firmware of this product, the displayed screens, the operation procedures,
and the functions may change.
• If you register a photo-sharing service to your printer and then later update the printer firmware,
the photo-sharing service will be deregistered. Please perform the account setup again.
Preparing to use PIXMA Cloud Link from your printer
Follow the steps described below to register the printer information.
The screen display differs depending on your computer.
1. Check that the printer is connected to the Internet
2. From the printer home screen, select
Cloud
3. Registration to the server will take place
When the registration completed screen appears, select OK.
4. On the confirmation screen, select Next
29
5. In the License agreement and Privacy statement windows, read the statements, and
then select Agree if you agree
<License agreement>
<Privacy statement>
Note
• If you select Disagree, a confirmation screen of canceling the user information registration
appears. If you select Yes, the user information registration is canceled, and you return to the
Home screen.
If you selected Disagree, you can still use this service later.
• You can print the displayed information by pressing the Start button.
6. On the Time zone screen, select the time closest to your region, and then select Next
7. In the time zones list, select the region closest to you
For some regions, a screen for applying the daylight saving time setting may appear.
30
8. When a message appears notifying that the app is now available, select Apps
The registration of printer information is completed, and a list of apps is displayed.
See here for the description of the apps list screen.
When you complete the registration, you can add/delete/sort apps and print photos and documents that
have been uploaded.
When you register your printer to Canon Inkjet Cloud Printing Center, you can use PIXMA Cloud Link from
your smartphone or tablet device.
Using PIXMA Cloud Link
This section introduces the photo printing procedure by using CANON iMAGE GATEWAY as an example.
Important
•
•
•
•
The available functions differ depending on the app.
The printing procedure differs depending on the app.
You need to get the account and register photo and other data beforehand.
The following file formats can be printed: jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt, txt, and rtf.
The file formats that can be printed differ depending on the app.
• Before you print, check that printer is on and is connected to the network. Then start.
Note
• You can use CANON iMAGE GATEWAY to print jpg and jpeg file formats.
1. On the Main screen, select the app to be used
2. Enter the information according to the instructions on the authentication screen, and then
select Log in
31
Important
• Some apps may not be fully displayed in the display area. If this is the case, scroll up, down,
right, and left to change the display area.
: Visible area
• The Login screen may vary between apps.
• On the Login screen, just enter the account and password and log in.
Otherwise, the operation of the product after the login is not guaranteed.
• After logging in, you may be asked from an external service to agree to use their app. Agree if
you are using the app.
3. In the displayed album list, select the album of your choice
4. In the displayed image list, select the image that you want to print, and then select Next
5. Make the necessary print settings, and then select Color
32
6. A message that indicates the completion of issuing print job appears, and printing starts
To end the printing, select Exit. The screen returns to the apps list screen.
To continue printing, select Continue, and perform the operation from Step 3.
Important
• If a print job is not printed within 24 hours after the print job is issued, the print job will expire and
cannot be printed.
• With premium apps that limit the number of print jobs, print jobs that cannot be printed due to
expiration and other reasons are also included in the print count.
Cloud troubleshooting
If you cannot print
Check the following if you cannot print.
• Check that the printer is connected to the Internet.
• Check that the printer is connected to a LAN and the LAN environment is connected to the Internet.
• Check that no error message is displayed on the printer's LCD monitor.
If the problem is not resolved, use the printer driver from your computer to perform the print job and
check whether the data can be printed normally on the printer.
If you still cannot print, see the troubleshooting page for your model on the Home of the Online
Manual.
Note
• With a wireless LAN connection, after the printer is turned on, it may take several minutes before
communication is possible. Check that your printer is connected to the wireless network, and wait a
while before you start printing.
• If the printer is not turned on or is not connected to the Internet, and consequently a print job is not
processed within 24 hours after it was submitted, the print job is automatically canceled. If this
happens, check the printer power and the Internet connection, and then re-submit the print job.
33
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://
www.unicode.org/copyright.html.
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS
Written by: Philip Hazel
Email local part: ph10
Email domain: cam.ac.uk
University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.
Copyright (c) 1997-2008 University of Cambridge All rights reserved.
THE "BSD" LICENCE
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that
the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their
contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
34
Application Management
This section explains how to add, delete, and sort apps.
Add apps
You can add your favorite apps to the printer.
Follow the steps described below to add apps.
1. From the printer home screen, select
Cloud
2. On the cloud's Main screen, select Add/delete
3. Select Register apps
4. On the list, select the category of the app
5. From the displayed apps list, select the app that you want to register
35
Note
• Description of displayed icons
: Can be used with genuine Canon ink.
6. Select Register
The registration is completed and the app is added to the apps list.
To register another app, repeat the procedure from step 5.
To end the app registration, select Back and return to the cloud's Main screen.
Important
• Some apps may require you to have an account before using the app. If this is the case, get the
account beforehand.
Delete apps
You can delete unnecessary apps from the apps list.
Follow the steps described below to delete apps.
1. From the printer home screen, select
Cloud
2. On the cloud's Main screen, select Add/delete
36
3. Select Delete registered apps
4. From the apps list, select the app that you want to delete
Note
• Description of displayed icons
: Cannot be used because it is not yet released or not available in your region.
: Can be used with genuine Canon ink.
5. Select Delete
When the deletion is finished, the app will be deleted from the apps list on the main screen.
To delete another app, repeat the procedure from step 4.
To end the app deletion, select Back and return to the cloud's Main screen.
Sort apps
You can sort apps displayed on the apps list.
Follow the steps described below to sort apps.
1. From the printer home screen, select
Cloud
2. On the cloud's Main screen, select Add/delete
37
3. Select Sort
4. On the apps list, select the app that you want to sort
Note
• Description of displayed icons
: Cannot be used because it is not yet released or not available in your region.
: Can be used with genuine Canon ink.
5. Use
/
buttons to move the app
6. Select Done
38
Sorting is complete.
To continue the sorting, repeat the procedure from step 4.
To end the sorting, select Back and return to the cloud's Main screen.
39
Cloud Windows
This section describes the Main screen of Cloud and the services available on the Main screen.
About the Main screen
Register apps
Delete registered apps
Sort
Log out of all apps
License agreement/Privacy statement
Settings
About the Main screen
When using the Cloud function, follow the steps described below first and display the Main screen.
1. Check that the printer is connected to the Internet
2. From the printer home screen, select
Cloud
The cloud's Main screen appears.
You can use areas shown below to perform various functions, including adding, starting, and managing
apps and printing photos and documents.
(1) Display area
(2) Add/delete button
(3) Manage button
Important
• Some apps may require you to have an account before using the app. If this is the case, get the
account beforehand.
• After selecting the app, some apps may not be fully displayed in the display area. If this is the case,
scroll up, down, right, and left to change the display area.
: Visible area
40
• The app is not displayed if it is not yet released, or if the language not available in your region is
selected in the display language setting.
(1) Display area
The display changes based on the menu you select.
Immediately after starting the cloud, registered apps appear on the list.
To start an app, select the app that you want to use on the list.
Note
• Description of displayed icons
: Cannot be used because it is not yet released or not available in your region.
: Can be used with genuine Canon ink.
(2) Add/delete button
Use this button to add, delete, and sort apps.
Register apps
Select this to add your favorite apps.
See here for details on how to add apps
Delete apps
Select this to delete registered apps.
See here for details on how to delete apps
Sort
Select this to sort the apps list.
See here for details on how to sort the apps list
(3) Manage button
Use this button to log out of an app, show the license agreement and privacy statement, and set the time
zone.
41
Log out of all apps
You can log out at the same time from all apps that you are logged into.
Note
• Some apps may not allow you to log out when you are logged on. If you want to log in with a
different account, you need to use this function to log out first.
• Once you log out, you need to log in again. You may lose the settings with some apps.
License agreement / Privacy statement
This shows the license agreement and privacy statement.
Press the Start button to print the displayed information.
Settings
Select this to set the time zone.
Select your region on the list. For some regions, you can set whether or not to apply the daylight saving
time setting.
Important
• If you cannot find your region on the list, select the one closest to your region.
42
Using Canon Inkjet Cloud Printing Center
Canon Inkjet Cloud Printing Center is a service that links with the cloud function of the printer and allows you
to perform operations such as registering and managing apps from your smartphone or tablet device, and
checking the print status, print error, and ink status of the printer. You can also print photos and documents
from your apps.
If you are using this service from your computer, you can manage the apps.
Important
• The screen display may change without prior notice.
Before using Canon Inkjet Cloud Printing Center
Preparations before using Canon Inkjet Cloud Printing Center
Using Canon Inkjet Cloud Printing Center
Troubleshooting Canon Inkjet Cloud Printing Center
Before using Canon Inkjet Cloud Printing Center
First, check your environment.
• Printer specification
Check that Canon Inkjet Cloud Printing Center supports the printer.
• Network environment
The printer must be connected to a LAN and to the Internet.
Important
• The user will bear the cost of Internet access.
43
• Printer software (firmware) version
If the printer's firmware version is earlier than Ver. 2.000, you need to update the firmware.
Refer to "Firmware update" for your model from the Home of the Online Manual for details.
Important
• When you update the firmware of this product, the displayed screens, the operation procedures,
and the functions may change.
• If you register a photo-sharing service to your printer and then later update the printer firmware,
the photo-sharing service will be deregistered. Please perform the account setup again.
• Operating requirements
See here for the operating requirements for computers, smartphones, and tablet device.
Important
• This service may not be available in certain countries or regions. Also even if the service is available,
there are apps that cannot be used in certain regions.
Preparations before using Canon Inkjet Cloud Printing Center
To use the Canon Inkjet Cloud Printing Center, you need to follow the steps described below and register
the user information.
Print registration information from the printer
1. Check that the printer is connected to the Internet
2. From the home window, select
Setup ->
Web service setup -> Web
service connection setup -> IJ Cloud Printing Center setup -> Register with this
service
3. When you are asked to confirm the registration, select Yes
44
4. Select the language to be used in Print settings
5. Follow the instructions displayed in the window, and print the URL of the authentication
site and the Printer registration ID
Set A4 size or Letter size plain paper and select OK.
The authentication URL and Printer registration ID are printed.
Note
• You will use this printed page in the next step.
Important
• The operation to complete the registration should be done within 60 minutes.
45
Access the URL on the printed page, and then enter the e-mail address and
other necessary information
Important
• Do not use the Back button of the web browser while an operation is processing. The screen may
not transition properly.
1. Use the web browser on your PC, smartphone, tablet, or other devices to access the
authentication URL
2. On the Login screen, select Create new account
3. Enter the E-mail address and Printer registration ID of the printer's owner, and then
select OK
46
Important
• There are character restrictions for the e-mail address, as shown below.
• You can use up to 255 alphanumeric characters consisting of single-byte characters and
symbols (!#$%&'*+/=?^_{}|~.-@).
• Multibyte characters cannot be used.
You will get an error if the e-mail address you enter contains a character that cannot be
used.
• If you registered a different e-mail address by mistake, you can cancel the registration by
going to the printer's Home screen and selecting
Setup ->
Web service setup
-> Web service connection setup -> IJ Cloud Printing Center setup -> Delete from this
service.
• You may not be able to receive the notification if you are using a spam filter. If you have a
setting to receive only the e-mails from certain domains, be sure to change the setting to allow
receiving e-mails from "noreply@mail.cs.c-ij.com".
There will be no error display even if you could not receive the e-mail because of the spam
filter setting or if you entered an incorrect e-mail address.
4. The registration page URL is sent to the e-mail address entered
Access the URL in the e-mail, register the information, and complete the user
registration
1. When an e-mail with the subject "Information on Canon Inkjet Cloud Printing Center" is
sent to the e-mail address that you entered, select the URL
2. In the License agreement and Privacy statement windows of Canon Inkjet Cloud
Printing Center, read the statements, and select Agree if you agree
47
<License agreement>
<Privacy statement>
3. Configure required settings on the User information input screen, and then select OK
48
Time zone
Select your region on the list. If you cannot find your region on the list, select the one closest to
your region.
Apply daylight saving time
This appears only when there is a daylight saving time in the time zone that you selected.
Select whether or not to apply the daylight saving time.
Password
Enter the login password for Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Password (Confirmation)
Enter the password again for confirmation.
Important
• There are character restrictions for the password, as shown below.
• The password needs to be between 8 and 32 characters long, using single-byte
alphanumeric characters and symbols (!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~). (Alphabets are
case-sensitive)
The registration is completed. The registration completed message appears.
When you press OK, the Login screen appears.
49
Enter the registered e-mail address and password and log in to the Canon Inkjet Cloud Printing Center.
See here for the details of the Login screen
Using Canon Inkjet Cloud Printing Center
When the user registration is completed, you can log in to the Canon Inkjet Cloud Printing Center and use
the service.
1. From your PC, smartphone, or tablet, access the service login URL (http://cs.c-ij.com/)
2. On the Login screen, enter the E-mail address and Password, and then select Log in
Important
• The e-mail address and password are case-sensitive. Make sure the case is correct.
50
E-mail address
Enter the e-mail address that you entered in the user registration.
Password
Enter the password that you entered in the user registration.
Important
• If you fail to log in five straight times, you will not be able to login again for an hour.
• You remain logged in for an hour after the last access.
• If you do not log in for 400 days, you will be unsubscribed from the Canon Inkjet Cloud Printing
Center automatically.
• The service may not function properly if you log in from multiple devices at the same time.
After logging in, you can use useful services such as adding/managing apps that work in conjunction with
this product's cloud functionality and checking the ink status.
For the description of the screens and operation, see here.
Printing procedure
This section introduces the photo printing procedure by using CANON iMAGE GATEWAY as an
example.
Important
•
•
•
•
The available functions differ depending on the app.
The printing procedure differs depending on the app.
You need to get the account and register photo and other data beforehand.
The following file formats can be printed: jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt, txt, and rtf.
The file formats that can be printed differ depending on the app.
• Before you print, check that printer is on and is connected to the network. Then start.
Note
• You can use CANON iMAGE GATEWAY to print jpg and jpeg file formats.
51
1. On the Main screen, select the app to be used
2. Enter the information according to the instructions on the authentication screen, and
then select Log in
3. In the displayed album list, select the album of your choice
4. In the displayed image list, select the image that you want to print, and then select Next
52
5. Make the necessary print settings, and then select Print
6. A print job completion message appears, and printing starts
53
To end the printing, select Exit and return to the Apps list screen.
To continue printing, select Continue and repeat the procedure from step 3.
Important
• If a print job is not printed within 24 hours after the print job is issued, the print job will expire and
cannot be printed.
• With premium apps that limit the number of print jobs, print jobs that expire and cannot be printed
are also included in the print count.
Troubleshooting Canon Inkjet Cloud Printing Center
If an app cannot be installed
If the registered app is not in the Apps list
If the information is not updated when you press the Update button
If you do not receive the registration e-mail
Printing starts on its own even if you do not do anything
If an app cannot be installed
Check the country or region where the printer was purchased.
If the printer is taken outside the country or region where it was purchased, apps cannot be installed.
For an app that is already installed, if the new region supports that app, you can continue to use it.
However, if you uninstall an app, be aware that you will not be able to install it outside of the country or
region where the printer was purchased.
If the registered app is not in the Apps list
Check the display language of Canon Inkjet Cloud Printing Center.
If the display language is switched to a language that does not support an app, the app will not be
displayed in the apps list but will continue to be registered.
If you switch back to the target language of the app, it will be displayed in the apps list and you will be
able to start, register, or unregister the app.
If the information is not updated when you press the Update button
Because the Properties screen requires network connection with this product, the information may not
be reflected immediately. Please wait awhile, and then try updating the information again.
If the information is still not updated, then check that the product is connected to the Internet.
If you do not receive the registration e-mail
Printing starts on its own even if you do not do anything
You may have entered a different e-mail address during the user registration of Canon Inkjet Cloud
Printing Center.
Setup ->
Web service setup -> Web service
On the printer's Home screen, select
connection setup -> IJ Cloud Printing Center setup -> Delete from this service to prevent
unauthorized access using this address.
After resetting the printer, repeat the user registration of Canon Inkjet Cloud Printing Center from the
beginning.
54
Printing Your Printer Registration ID
Important
• Canon Inkjet Cloud Printing Center
Models:
MG7100 series, MG6400 series, MG5500 series
To add a printer by using Canon Inkjet Cloud Printing Center, you will need a Printer registration ID.
From the operation panel of this machine, print the URL of the authentication site and your Printer
registration ID. The procedure is as follows:
1. Check that the printer is connected to the Internet.
Important
• To use this function, you must connect this printer to the Internet.
2. From the home window, select
Setup ->
Web service setup -> Web service
connection setup -> IJ Cloud Printing Center setup -> Register with this service.
3. In the registration confirmation window, click Yes.
4. In the print settings, select the display language.
5. Follow the instructions displayed in the window, and print the URL of the authentication site
and your Printer registration ID.
Set A4 size or Letter size plain paper and select OK.
The authentication site URL and your Printer registration ID are printed.
Important
• The operation to complete the registration should be done within 60 minutes.
55
Canon Inkjet Cloud Printing Center window
This section describes the Canon Inkjet Cloud Printing Center screens that are displayed on your
smartphone, tablet device, or computer.
Description of the Login screen
Description of the Main screen
Description of the Login screen
This section provides the description of the Login screen of Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Important
• You have 5 tries to enter your password. If you fail, you will not be able to log in for about the next
hour.
• You remain logged in for an hour after the last access.
Language
Select the language you will be using.
Then select Update to switch the language display.
E-mail address
Enter the e-mail address that you entered in the user registration.
Password
Enter the password that you entered in the user registration.
Important
• The e-mail address is case-sensitive. Make sure the case is correct.
Reset password from here
Select this if you forgot the password.
Reset your password by following the instructions on the screen.
56
Create new account
A new registration will be added to the Canon Inkjet Cloud Printing Center.
For a new registration, you need the Printer registration ID.
System requirements
This displays the system requirements for the Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Help/legal notices (smartphone and tablet devices only)
The description of the Canon Inkjet Cloud Printing Center screen and various reminders are
displayed.
Software license info (PC only)
The licensing information of Canon Inkjet Cloud Printing Center is displayed.
About Canon Inkjet Cloud Printing Center
This displays the descriptions of this service.
Description of the Main screen
When you log in to the Canon Inkjet Cloud Printing Center, the Main screen appears.
You can use areas shown below to start, add, and manage apps.
If you are using a smartphone or tablet, then you can also print photos and documents.
If you are using a smartphone or tablet
If you are using a PC
If you are using a smartphone or tablet
(1) Mng. printer button
(2) Printer name area
(3) Context menu
(4) Display area
57
(5) Menu area
(1) Mng. printer button
Press the Mng. printer
button to display the Mng. printer screen.
On the Mng. printer screen, you can check the printer information registered in the Canon Inkjet
Cloud Printing Center, change the printer name, delete printers, add printers, and copy apps.
• Check the printer information
The registered printer name is displayed.
indicates the currently selected printer.
indicates that an error occurred on the printer.
• Change the printer name
When you select
, a screen to change the printer name appears.
Follow the instructions on the screen to change the name.
• Delete printers
58
When you select
, the printer is deleted from the Canon Inkjet Cloud Printing Center.
When transferring the ownership of the printer, select Clear the information saved on the
printer.
• Add printers
Select this to add printers to be used in the Canon Inkjet Cloud Printing Center.
You need a Printer registration ID to add a printer.
Note
• Up to 16 printers are guaranteed to operate for each e-mail address.
• Copy apps
Select this to copy apps added in the selected printer to another printer.
When you select
, the screen shown below appears.
Set the Destination printer and the Source printer. Then select OK.
(2) Printer name area
The registered name of the printer selected is displayed.
You can change the printer name in Mng. printer.
(3) Context menu
When you select
, the context menu appears.
The information displayed depends on the menu currently selected in the menu area.
The
symbol indicates that there is a new unread notice.
59
•
Sort
This displays the screen to sort registered apps.
You can use the
buttons to change the display order of apps. When you finish sorting,
press the Done button to confirm the order.
•
Latest notices
This displays the latest notices. The
symbol indicates that there is a new unread notice.
60
•
User information
This displays the User information screen.
You can change the registered e-mail address, password, language, time zone, and other
settings.
Help/legal notices
•
The description of the Canon Inkjet Cloud Printing Center screen and various reminders are
displayed.
Log out
•
This opens the Log out screen of the Canon Inkjet Cloud Printing Center.
(4) Display area
The display changes based on the menu you select.
(5) Menu area
The following 4 menu buttons are displayed:
•
Apps
This displays the list of registered apps in the Display area.
The Sort screen appears when you select Sort in the context menu.
•
Config
This displays the Register apps screen in the Display area.
The display can be toggled between Registered and Search apps.
The Registered screen lists registered apps.
You can check the information of these apps or deregister them.
61
On the Search apps screen, the apps that you can register by using the Canon Inkjet Cloud
Printing Center are displayed by category.
◦ When you select
When you select
, the details of the app are displayed.
/
, you can choose to register or unregister the app.
Note
• Description of displayed icons
: Cannot be used because it is not yet released or not available in your region.
: Can be used with genuine Canon ink.
62
•
Properties
This screen displays the status of the printer that is currently selected.
You can check how much ink is remaining or details about an error that occurred. You can also
access the ink purchasing site and the Online Manual.
Important
• The Properties displayed may differ from the actual status at the display time, depending on
the printer status.
•
Status
This screen displays the print status and the print history.
You can check the print status by looking at Print status list, and the print history by looking at
Print history.
You can also cancel print jobs and delete history information.
To cancel or delete a job, select that job and then select Cancel or Delete.
If you are using a PC
(1) Mng. printer button
(2) Printer name area
(3) Menu area
(4) Notices area
(5) Information area
(6) Global navigation area
(7) Display area
63
(1) Mng. printer button
Press the Mng. printer button to display the Mng. printer screen.
On the Mng. printer screen, you can check the printer information registered in the Canon Inkjet
Cloud Printing Center, display the printer information update date/time, change the printer name,
delete printers, add printers, and copy apps.
• Check the printer information
The registered printer name is displayed.
indicates the currently selected printer.
indicates that an error occurred on the printer.
• Display update date/time of the printer information
This displays the date and time the printer information was last updated.
refreshes the information.
• Change the printer name
When you select
, a screen to change the printer name appears.
Follow the instructions on the screen to change the name.
64
• Delete printers
When you select
, the printer is deleted from the Canon Inkjet Cloud Printing Center.
When transferring the ownership of the printer, select Clear the information saved on the
printer.
• Add printers
Select this to add printers to be used in the Canon Inkjet Cloud Printing Center.
You need a Printer registration ID to add a printer.
Note
• Up to 16 printers are guaranteed to operate for each e-mail address.
• Copy apps
Select this to copy apps added in the selected printer to another printer.
When you select
, the screen shown below appears.
Set the Destination printer and the Source printer. Then select OK.
(2) Printer name area
The registered name of the printer selected is displayed.
You can change the printer name in Mng. printer.
65
(3) Menu area
The following 4 menu buttons are displayed:
•
Sort
This displays the list of registered apps in the Display area.
Drag the app to change the order.
When you finish sorting, press the Set sort order button and confirm the order.
•
Config
This displays the Register apps screen in the Display area.
The display can be toggled between Registered and Search apps.
The Registered screen lists registered apps.
You can check the information of these apps or deregister them.
On the Search apps screen, the apps that you can register by using the Canon Inkjet Cloud
Printing Center are displayed by category.
66
◦ When you select
When you select
, the details of the app are displayed.
/
, you can choose to register or unregister the app.
Note
• Description of displayed icons
: Cannot be used because it is not yet released or not available in your region.
: Can be used with genuine Canon ink.
•
Properties
This screen displays the status of the printer that is currently selected.
You can check how much ink is remaining or details about an error that occurred. You can also
access the ink purchasing site and the Online Manual.
Important
• The Properties displayed may differ from the actual status at the display time, depending on
the printer status.
•
Status
This screen displays the print status and the print history.
You can check the print status by looking at Print status list, and the print history by looking at
Print history.
You can also cancel print jobs and delete history information.
To cancel or delete a job, select that job and then select Cancel or Delete.
67
(4) Notices area
This displays the latest notice. Nothing is displayed in this area if there is no notice.
When you select Notice list, you can display up to 40 items.
(5) Information area
This display other information, including the privacy statement and other companies' licensing
information.
(6) Global navigation area
The User information, Instructions, and Log out buttons are displayed.
Press the User information to change the settings.
(7) Display area
The display changes based on the menu you select.
68
69
Requirements for Canon Inkjet Cloud Printing Center operation
The system requirements for using Canon Inkjet Cloud Printing Center are described below.
Please note these points when you use this service.
System requirements
When using a computer
CPU
x86 or x64 1.6 GHz or higher
RAM
2 GB or higher
Monitor display
Resolution 1024 x 768 pixels or higher
Number of display colors 24 bits (true-color) or higher
OS
Browser
Internet Explorer 8*
Windows XP SP3 or later
Mozilla Firefox 18.0.1 or later
Google Chrome 24.0.1312.60 or later
Internet Explorer 8*, 9
Windows Vista SP1 or later Mozilla Firefox 18.0.1 or later
Google Chrome 24.0.1312.60 or later
Internet Explorer 8*, 9, 10
Mozilla Firefox 18.0.1 or later
Google Chrome 24.0.1312.60 or later
Windows 7
Internet Explorer 10 (Classic/Metro version)
Windows 8
Mozilla Firefox 18.0.1 or later
Google Chrome 24.0.1312.60 or later
Mac OS X v.10.4.11-10.8
Safari 5.1-5.3
* When you use Internet Explorer 8, the web pages may not display correctly.
Canon recommends that you upgrade to Internet Explorer 9 or later. If you are using Windows XP,
Canon recommends that you use another browser, such as Mozilla Firefox.
When using a smartphone or a tablet device
OS
iOS 5.1 or later
Android 2.3.3 or later
Browser
OS standard browser
Resolution
320 x 480 (HVGA) or higher
480 x 800 (HVGA) or higher
• On the browser you are using, enable JavaScript.
• On the browser you are using, enable cookies.
• Canon recommends that you do not use the zoom function or change the font size on your browser.
Otherwise, the Canon Inkjet Cloud Printing Center pages may not display correctly.
• Canon recommends that you do not use the translation function of Google Chrome. Otherwise, the
Canon Inkjet Cloud Printing Center pages may not display correctly.
• Canon recommends that you do not use a proxy server outside of your country. Otherwise, the service
may not be able to determine the correct region.
70
Using Remote UI
This service allows you to check printer information and execute utility functions from your computer or
smartphone.
You can also use the convenient web services presented by Canon.
Checking the printer IP address
To use this service, first check the IP address of this machine from the operation panel of the machine.
Important
• Before you check the IP address of this machine or use the Remote UI, make sure that the machine
is connected to the LAN and the LAN environment is connected to the Internet. Note that the
customer is responsible for paying all Internet connection fees.
1. Check that the machine has been turned on
If your printer has a LCD monitor
2. From the home window, select
Setup ->
Device settings -> LAN settings
-> Confirm LAN settings -> WLAN setting list or LAN setting list. Then from the
displayed window, check the IP address.
Note
• To print the IP address, load one sheet of A4 size or Letter size plain paper. Then from the
home window, select
Setup ->
Device settings -> LAN settings -> Confirm
LAN settings -> Print LAN details, in sequence.
71
If your printer does not have a LCD monitor
2. Load one sheet of A4 size or Letter size plain paper
3. Hold down the Stop button until the Alarm lamp flashes 15 times
4. Release the button
Printing of the network setup information starts.
Remote UI startup
In the Web browser, directly enter the IPv4 address that you checked from the LCD monitor of the
machine. The Remote UI starts.
1. From your computer, smartphone, or tablet device, open the Web browser, and enter the
following URL:
http:// <Printer IP address>
For "<Printer IP address>" enter the IP address that you checked in "Checking the printer IP address."
2. Remote UI startup
The Remote UI starts and the top window is displayed.
Printer status
This function displays printer information such as the remaining ink amount, the status, and
detailed error information.
You can also connect to the ink purchase site or support page, and use Web Services.
Utilities
This function allows you to set and execute the machine utility functions such as cleaning.
72
AirPrint settings
This function allows you to specify the Apple AirPrint settings, such as position information.
Google Cloud Print setup
This function allows you to register this machine to Google Cloud Print or delete the machine.
Firmware update
This function allows you to update the firmware and check version information.
Manual (Online)
This function displays the Online Manual.
Network Configuration
This function displays the network settings.
73
Printing from AirPrint Compliant Device
This document explains how to use AirPrint to print wirelessly from your iPad, iPhone and iPod touch to a
Canon printer.
AirPrint enables you to print photos, email, Web pages and documents from your Apple device directly to
your printer without installing a driver.
Checking Your Environment
First, check your environment.
• AirPrint Operation Environment
To use AirPrint, you will need one of the following Apple devices running the latest version of iOS:
◦ iPad (all models)
◦ iPhone (3GS or later)
◦ iPod touch (3rd generation or later)
• Network Environment
The Apple device (iPad, iPhone, or iPod touch) and this machine must be connected to the same WiFi network.
Printing with AirPrint
1. Check that this machine is turned on and is connected to the LAN.
2. From the app of your Apple device, tap the operation icon to display the menu options.
74
3. From the menu options, tap Print.
4. From Printer Options, select the model that you are using.
Important
• Because some app does not support AirPrint, Printer Options may not be displayed. If an app
does not let you use printer options, you cannot print from that app.
Note
• The printer options differ depending on the app and model you are using. Normally, when you
tap Print and select a model name, the displayed printer options will include up to the following
four options:
• Printer: Select a model that can be used in your wireless LAN.
75
• Copies: Select the number of print copies.
• Duplex Printing: If the model supports duplex printing, you can select On or Off.
• Range: The page range can be used only with specific app and file types (such as PDF
files).
5. For 1 Copy, click + or - to set the number of required copies.
6. For Duplex Printing, click On to enable duplex printing or click Off to disable the function.
7. When printing a file type that has multiple pages, such as a PDF file, click Range and then
click All Pages or select the range of pages to be printed.
8. Tap the Print.
When you execute printing, the printer prints according to the specified settings.
Paper Size
With AirPrint, the paper size is selected automatically according to the app being used on the Apple
device and the region in which AirPrint is used.
When Apple's photo app is used, the default paper size is L size in Japan, and 4"x6" or KG in other
countries and regions.
When documents are printed from Apple's Safari app, the default paper size is letter size in the U.S.
region, and A4 in Japan and Europe.
Important
• Your app may support different paper sizes.
Checking the Print Status
During printing, a Print icon is displayed in the list of recently used app, and you can use it to check the
print progress.
To display the list of latest used app, press the Home button on the Apple device twice. The Print icon is
displayed at the bottom of the Home screen.
76
Deleting a Print Job
To delete a print job with AirPrint, use one of the following two methods:
• From the machine: If your printer has a LCD monitor, use the operation panel to cancel the print job.
If you printer does not have a LCD monitor, press the Stop button on the machine to cancel the print
job.
• From an Apple device: Press the Home button on the Apple device twice. Tap the Print icon and
display the print job list. Tap the print job to be canceled, and then tap Cancel Print.
AirPrint Troubleshooting
If the document does not print, check the following:
1. Check that the machine power is on. If the machine power is on, turn it off and then back
on again, and check whether the issue is resolved.
2. Check that the machine is connected by LAN to the same network subnet as the device on
which iOS is installed.
3. Check that the machine has enough paper and ink.
4. If your printer has a LCD monitor, check that no error message is displayed on the LCD
monitor.
If the problem persists, use the printer driver on your computer to execute printing and check whether
the document can be printed normally on the machine.
If the document cannot be printed, refer to the Online Manual for your model.
77
Note
• After you turn on the machine, it may take few minutes before the machine can communicate through
a wireless LAN connection. Confirm that the machine is connected to the wireless LAN, and then try
printing.
• If Bonjour on the machine is disabled, AirPrint cannot be used. Check the LAN settings on the
machine, and enable Bonjour.
Note
• The windows used in the explanations may differ from those displayed by your Apple product or app.
78
How to Use Print from E-mail
Print from E-mail allows you to print attachment files easily. You only attach a picture or a document from
your computer or smartphone and send the e-mail with the attached file.
You can print simply from outside like a travel destination. Also, your family or friends can print by
registering beforehand.
You can use Print from E-mail on any Canon printer that supports the service.
Checking Your Environment
First, check your environment.
• Network environment
This product needs to be connected to a LAN with an Internet connection.
Important
• The user will bear the cost of Internet access.
• This function may not be available in some countries/regions.
• Depending on your printer model, this function may not be available.
• Printer software (firmware) version
If the printer's firmware version is earlier than Ver. 2.000, you need to update the firmware.
You can execute firmware update from Remote UI or from your printer.
To execute the update from Remote UI, refer to the Remote UI usage instructions.
To execute the update from your printer, go to the Online Manual home page, and refer to the
"Firmware Update" document for your printer model.
Preparing to use Print from E-mail
To use Print from E-mail, you need to register the printer by entering information about the printer's
owner.
79
1. Print the printer registration page's URL and the PIN code
2. Access the URL and enter the owner's e-mail address and other required information
3. Check if an e-mail has been sent to the e-mail address you entered
4. Access the URL provided in the e-mail and complete the printer registration process
Note
• The e-mail address that appears on the screen when you have finished registering is the e-mail
address that will be used just for the Print from E-mail function.
For details about the registration procedure, see here
Printing from Your Computer or Smartphone
1. Prepare a file that you want to print
The file format, number of files, and file size that this printing function supports are provided below.
Supported File Formats
• Adobe PDF files
• JPEG files
Important
• Only files that are attached to e-mail can be printed. E-mail messages cannot be printed.
• Encrypted Adobe PDF files, password-protected files, and files that are set to print disabled
cannot be printed.
• Files that are attached as compressed files cannot be printed.
• Files other than Adobe PDF files and JPEG files cannot be printed.
Supported Number of Files and File Sizes
• Up to 10 attachment files can be printed.
• The maximum size of an e-mail with attachment files is 5 MB.
Note
• The size of an e-mail is determined based on the size of the entire transmission file, including the
e-mail message and the header.
Therefore sometimes an attachment file cannot be printed even if the size of the attachment file
is less than 5 MB.
• If the size of an attached JPEG file is less than 10 KB, the file cannot be printed.
2. Attach a file that you want to print from your PC or smartphone to the e-mail and send it to
the e-mail address for printing
To check the printer address, perform one of the following operations from the operation panel of this
machine:
80
• From the operation panel of this machine, display the home window and select
Setup ->
Web service setup -> Web service connection setup -> Print from E-mail setup ->
Check address for printing.
• From the operation panel of this machine, select
Web service ->
Web service
setup -> Cloud settings -> Print from E-mail setup -> Check address for printing.
Important
• You will not be able to use the service during periods when the service is undergoing
maintenance.
Use the Service With More Than One Person
To allow multiple users to use this function, register users (other than the printer's owner) as members.
1. The printer's owner uses his/her PC or smartphone to access the service's login URL
(https://pr.mp.c-ij.com/po) and logs in
2. Select the printer name that you want to add the member. Click Member Settings -> Add
to enter the member's e-mail address, and click Register
A URL of the member registration page is sent to the e-mail address of the newly registered member.
3. Registered member accesses to the URL that is included in the e-mail, and complete the
registration
You can use this service from registered e-mail address.
Note
• You can register up to 500 members.
Print from E-mail Troubleshooting
The Document Does Not Print
If You Cannot Register to the Service or Delete the Service
If You Cannot Print after the Printer Is Repaired
The Document Does Not Print
If the document does not print, check the following:
• Check that the printer power is on.
If the printer power is on, turn it off and then back on again, and check whether the issue is resolved.
• Check that the printer is connected to the network.
• Check that the printer is connected to a LAN and the LAN has an Internet connection.
• Look at the printer LCD monitor and check that no error message is displayed.
If the problem persists, use the printer driver on your computer to execute printing and check whether
81
the document can be printed normally on the printer.
If the document cannot be printed, refer to the on-screen manual (operating instructions) that comes
with the printer.
• Check that the file attached to the e-mail is a Adobe PDF file or an JPEG file.
• Check whether the e-mail address of the send destination is correct.
To check the printer address, perform one of the following operations from the operation panel of this
machine:
◦ From the operation panel of this machine, display the home window and select
Setup ->
Web service setup -> Web service connection setup -> Print from E-mail setup ->
Check address for printing.
◦ From the operation panel of this machine, select
Web service ->
Web service
setup -> Cloud settings -> Print from E-mail setup -> Check address for printing.
• Check that the user's e-mail address for using this service is registered.
If you want to check the error details, the printer owner have to access the login URL (https://pr.mp.cij.com/po).
• In the Print Status screen, click Go to Print History Screen and check the history of jobs that were
sent. You can check the error details.
If you want to check the error details, the printer owner have to access the login URL (https://pr.mp.cij.com/po).
Note
• For a wireless LAN connection, after the printer is turned on, it may take a few minutes before
communication becomes possible. Confirm that your printer is connected to the wireless LAN, and
then try printing.
If You Cannot Register to the Service or Delete the Service
If You Cannot Register to the Service
• If the printer operation panel display the message "Failed to register with "Print from E-mail".", the
registration to Print from E-mail may not have been completed in time. Select OK to release the
error, and start over again from the beginning.
• Check that the firmware version of the printer has been updated.
If You Do Not Receive the URL to Complete the Registration by E-mail
• An incorrect e-mail address may have been entered. Wait about 30 minutes, and operate the printer
operation panel to print the printer registration URL and PIN code. Then re-register from the
beginning.
If You Cannot Delete the Service
• If the printer operation panel display the message "Failed to connect to "Print from E-mail". Only the
information on the printer was deleted." is displayed, it could be that the registration information on the
service could not be deleted even though the Print from E-mail information stored on this machine
was deleted.
Select OK to release the error, and then access the service's login URL (https://pr.mp.c-ij.com/po) to
delete the registration information.
82
• If the Print from E-mail information stored on this printer could not be deleted even though the
registration information on the service was deleted, delete the registration information from
Deregistration of Registered Printer(s) by performing one of the following operations:
◦ From the operation panel of this machine, display the home window and select
Setup ->
Web service setup -> Web service connection setup -> Print from E-mail setup ->
Deregistration of Registered Printer(s).
Web service ->
Web service
◦ From the operation panel of this machine, select
setup -> Cloud settings -> Print from E-mail setup -> Deregistration of Registered
Printer(s).
If You Cannot Print after the Printer Is Repaired
Re-registering the printer and the printer owner
• When the printer is repaired, all of the registered information is deleted and Print from E-mail can no
longer be used.
If you want to use this service again, you must re-register the printer and the printer owner.
For information about the re-registration procedure, see "Preparing to Use Print from E-mail".
Even if users other than the owner were registered as members, repeat the registration starting from
here.
Trademarks
• Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other
countries.
• Windows Vista is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or
other countries.
• Mac OS, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
• IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under
license.
• All other company names and products mentioned herein may be trademarks or registered
trademarks of their respective companies.
83
Preparing to Use Print from E-mail
To use this service to print a photo or document, you need to follow the procedure provided below and
register the machine.
Print the Printer Registration Page's URL and the PIN Code
First, print the printer registration page's URL and the PIN code.
Check that there is sufficient amount of ink in the machine, and then print using the machine's operation
panel.
1. Check that the machine is connected to the network
Important
• This product needs to be connected to a LAN with an Internet connection.
2. From the operation panel of this machine, display the home page and select Register
printer by performing one of the following operations:
• From the operation panel of this machine, display the home window and select
Setup ->
Web service setup -> Web service connection setup -> Print from E-mail setup ->
Register printer.
• From the operation panel of this machine, display the home window and select
service ->
Web
Web service setup -> Cloud settings -> Print from E-mail setup ->
Register printer.
3. Follow the instructions on the screen and print the printer registration URL and PIN code
Important
• Do not turn off the power on the machine until the registration process is completed.
Access the printed URL and log in within 25 minutes.
• If you canceled the registration before it is completed, repeat the procedure from printing the
registration information.
Access the Printed URL and Enter the Owner's E-mail Address and Other
Required Information
Next, enter the owner's e-mail address and other required information.
1. Access the printed URL using the PC's web browser, and click Log In
2. In the use agreement window, select Agree
84
Important
• If you do not select Agree in the use agreement window, you will not able to register as the
printer owner.
3. Enter the printer owner's e-mail address, and click Next
Important
• An e-mail is sent with the required information for completing the registration to the e-mail
address entered for the printer's owner.
• If domain-specific reception is set, change the setting so that mail can be received from
"info@mp.c-ij.com"
Note
• The e-mail address of the printer owner cannot be changed once the printer owner is registered.
To change the e-mail address, delete the registration of the registered printer, and re-register the
printer owner by using the new e-mail address. In this case, all previously registered information
will be deleted.
• The notification is sent automatically to the registered e-mail address when the printing or service
maintenance starts.
4. In the Printer Owner Registration window, enter the information shown below, and click
Next
User Name
Enter any name.
The name that you enter is displayed at login.
Important
• The maximum number of characters that can be entered is 30.
Language
Select the language that you are using.
The language that you select is used in notification e-mails such as print start notices.
Time Zone
Refer to this section, and select the standard time of the city that is nearest to the region where you live.
Date/Time Display Format
Select the format of your choice. The format that you select is applied to the date/time information in the
screens and notification e-mails of this service.
Daylight Saving Time
This setting is combined with the Time Zone setting, and applied to the date/time information in the
screens and notification e-mails of this service.
When you select ON, 1 hour is added to the Time Zone setting when the date/time information is
displayed.
5. In the Printer Registration window, enter the Printer Name, and click Confirm
85
Enter any name that will allow you to identify the printer.
Important
• The maximum number of characters that can be entered is 30.
6. In the Confirm Owner Registration window, check the registration information, and then
click Register
A temporary password will be displayed.
Important
• The temporary password that appears is not included in the notification e-mail. Be sure to write
down the temporary password before closing the screen.
Check if an E-mail Has Been Sent to the E-mail Address You Entered
A URL is notified to complete the registration to the e-mail address that for the registered printer's owner.
Access the URL in the E-mail and Complete the Printer Registration
1. Access the URL provided in the e-mail
Important
• You have to complete the registration within 30 minutes.
2. Enter the registered e-mail address of the printer's owner, the temporary password, and
click Log In
3. Set a password of your choice, and click Register
When the password setting process is completed, the printer's e-mail address and the service's URL
are displayed, and the printer's registration process is completed.
Important
• When you enter the password, the following character restrictions apply.
• Set a password that has 8 or more characters.
• The characters that you can use are single-byte uppercase letters, single-byte lowercase
letters, and single-byte numbers.
• In the password, combine all of the different types of characters that can be used.
• The displayed printer's e-mail address and the URL of the login page are not sent. Be sure to
write down the printer's e-mail address and the URL of the login page before closing the screen.
86
Timezone List
(UTC-12:00) International Date Line West
(UTC-11:00) Midway Island
(UTC-10:00) Hawaii
(UTC-09:00) Alaska
(UTC-08:00) Tijuana, Baja California, Pacific Time (US & Canada)
(UTC-07:00) Arizona, Chihuahua, La Paz, Mazatlan, Mountain Time (US & Canada)
(UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Saskatchewan, Central America, Central Time (US & Canada)
(UTC-05:00) Indiana (East), Bogota, Lima, Quito, Eastern Time (US & Canada), Caracas
(UTC-04:00) Asuncion, Santiago, Georgetown, La Paz, San Juan, Manaus, Atlantic Time (Canada), Newfoundland
(UTC-03:00) Cayenne, Greenland, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
(UTC-02:00) Mid-Atlantic
(UTC-01:00) Azores, Cape Verde Is.
(UTC+00:00) Casablanca, Dublin, Edinburgh, Lisbon, London, Monrovia, Reykjavik, Coordinated Universal Time
(UTC+01:00)
(UTC+02:00)
Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna, Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb, Brussels,
Copenhagen, Madrid, Paris, Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague, West Central Africa
Athens, Bucharest, Istanbul, Amman, Windhoek, Jerusalem, Cairo, Harare, Pretoria, Beirut, Helsinki,
Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius, Minsk
(UTC+03:00) Kuwait, Riyadh, Tbilisi, Nairobi, Baghdad, Moscow, St. Petersburg, Volgograd, Tehran
(UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat, Yerevan, Baku, Port Louis, Kabul
(UTC+05:00)
Islamabad, Karachi, Ekaterinburg, Tashkent, Sri Jayawardenepura, Chennai, Kolkata, Mumbai, New
Delhi, Kathmandu
(UTC+06:00) Astana, Dhaka, Almaty, Novosibirsk, Yangon (Rangoon)
(UTC+07:00) Krasnoyarsk, Bangkok, Hanoi, Jakarta
(UTC+08:00) Irkutsk, Ulaan Bataar, Kuala Lumpur, Singapore, Perth, Taipei, Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
(UTC+09:00) Seoul, Yakutsk, Osaka, Sapporo, Tokyo, Adelaide, Darwin
(UTC+10:00) Vladivostok, Canberra, Melbourne, Sydney, Guam, Port Moresby, Brisbane, Hobart
(UTC+11:00) Magadan, Solomon Is., New Caledonia
(UTC+12:00) Auckland, Wellington, Fiji, Marshall Is., Petropavlovsk-Kamchatsky
(UTC+13:00) Samoa, Nuku'alofa
87
Översikt över enheten
Säkerhetshandbok
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter och säkerhetsinformation
Huvudkomponenter och basfunktioner
Huvudkomponenter
Om enhetens strömförsörjning
Använda manöverpanelen
Fylla på papper/original
Fylla på papper
Lägga i en skrivbar skiva
Fylla på original
Sätta i minneskortet
Byta ut bläckbehållare
Byta ut bläckbehållare
Kontrollera bläckstatus
Underhåll
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Utföra underhåll från en dator
Rengöra enheten
Ändra enhetens inställningar
Ändra enhetens inställningar från datorn
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
Ställa in kortplatsen som datorns minneskortsenhet
Information om nätverksanslutning
Användbar information om nätverksanslutning
Om nätverkskommunikation
Ändra och bekräfta nätverksinställningar
Fönster för nätverksanslutning av IJ Network Tool
Andra fönster i IJ Network Tool
Bilaga om nätverkskommunikation
Tips för att få optimal utskriftskvalitet
Användbar information om bläck
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Ange pappersinställningar när du fyllt på papper
Avbryta ett utskriftsjobb
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Föreskrifter för säker transport av enheten
Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av bilder
Specifikationer
88
Säkerhetshandbok
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter och säkerhetsinformation
89
Säkerhetsföreskrifter
Välja en plats
Installera inte enheten på en instabil plats eller på en plats där den kan utsättas för kraftiga vibrationer.
Installera inte enheten på mycket fuktiga eller dammiga platser, i direkt solljus, utomhus eller i närheten av en
värmekälla.
För att undvika brand eller elektriska stötar ska enheten användas under de driftförhållanden som anges i
Onlinehandbok.
Placera inte enheten på en tjock matta.
Placera inte enheten med baksidan mot en vägg.
Strömförsörjning
Se till att området runt eluttaget hålls fritt så att du lätt kan dra ur kabeln om det behövs.
Dra aldrig ur kontakten genom att dra i kabeln.
Om man drar i kabeln kan nätkabeln skadas, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
Använd inte en förlängningssladd.
Arbeta i närheten av enheten
Stick inte in fingrar och händer i enheten när den skriver ut.
När du flyttar enheten ska du bära den i båda ändar.
Ifall enheten väger mer än 14 kg, bör lyft av enheten göras av två personer.
Om enheten skulle tappas, kan det orsaka personskador.
Angående enhetens vikt, hänvisar vi till Onlinehandbok.
Placera inga föremål på enheten.
Framför allt, placera inga metallföremål (gem, häftklamrar o.s.v.) eller behållare med brandfarliga
lösningsmedel (alkohol, thinner o.s.v.) ovanpå enheten.
Transportera eller använd aldrig enheten lutande, vertikal eller upp och ned, eftersom bläcket då kan läcka ut
och skada enheten.
Arbeta i närheten av enheten (För multifunktionsskrivare)
Tryck inte för hårt på dokumentluckan när du placerar en tjock bok på glasskivan. Glasskivan kan splittras
vilket kan leda till personskador.
Skrivhuvud/bläckbehållare och FINE-kassetter
Förvara alltid bläckbehållare utom räckhåll för barn.
Om du oavsiktligen slickar på eller sväljer bläck* ska du skölja munnen eller dricka ett eller två glas vatten.
Om irritation eller obehag skulle förekomma kontaktar du genast en läkare.
* Bakgrundsfärg innehåller nitratsalter (För modeller som innehåller bakgrundsfärg).
Om bläck skulle komma i kontakt med ögonen sköljer du omedelbart med vatten.
Om bläck skulle komma i kontakt med huden tvättar du omedelbart bort det med tvål och vatten.
Om irritation eller obehag, i ögon eller på hud, inte skulle försvinna kontaktar du genast en läkare.
Rör aldrig vid de elektriska kontakterna på skrivhuvudet eller FINE-kassetter efter utskrift.
Metalldelarna kan vara varma och orsaka brännskador.
Kasta inte in bläckbehållare och FINE-kassetter i öppen eld.
Försök inte plocka isär eller modifiera skrivhuvud, bläckbehållare, och FINE-kassetter.
90
Föreskrifter och säkerhetsinformation
Det internationella ENERGY STAR®-programmet
Som ENERGY STAR-partner har Canon Inc. fastställt att den här produkten uppfyller
riktlinjerna för effektivitet enligt ENERGY STAR.
Angående kassering av batterier (För modeller som innehåller
litiumbatterier)
Kassera batterier i enlighet med lokala bestämmelser.
Gäller endast Europeiska unionen (och EEA).
Den här symbolen anger att produkten enligt WEEE-direktivet (2002/96/EC) och nationell
lagstiftning inte får slängas i hushållssoporna. Den här produkten ska lämnas in på en
därför inrättad insamlingsplats, t. ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då
nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att handha
elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av avfall av den här
typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt
farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan
till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv
användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk,
sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer
information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. För mer
information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/
environment.
(EEA: Norge, Island och Lichtenstein).
Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This
product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the
last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required.
91
If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The
devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power
Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level
after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as
default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and
purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both
environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star®
logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an
environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality
standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m2, lighter
paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing
needs.
92
Huvudkomponenter och basfunktioner
Huvudkomponenter
Om enhetens strömförsörjning
Använda manöverpanelen
93
Huvudkomponenter
Framsida
Baksida
Insida
Manöverpanel
94
Framsida
(1) manöverpanel
Används för att ändra inställningar och styra enheten. Lyft och öppna den vid byte
av bläckbehållare, för att kontrollera bläcklampan eller för att ta bort papper som
fastnat inuti enheten.
Manöverpanel
(2) dokumentlucka
Öppnas när ett originaldokument ska läggas på glasskivan.
(3) utmatningsfack
Öppnas automatiskt när utskriften eller kopieringen startar och utskrifterna matas ut.
Du måste också öppna den om du vill sätta i ett minneskort.
(4) inre lucka
Öppna genom att dra ut den på så sätt att den fäster vid skivfacket. Använd den
bara när du skriver ut på en utskrivbar skiva. Håll annars luckan stängd.
(5) utmatningsfackets förlängningsdel
Öppnas automatiskt när du öppnar utmatningsfacket och har stöd för utmatat
papper.
(6) pappersutmatningsstöd
Dra ut för att stödja papper som matas ut.
95
(7) kassett (övre)
Fyll på fotopapper med storlek 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x 18 cm (5 x 7 tum) i
kassetten och sätt in den i enheten. Två eller flera papper av samma storlek och
medietyp kan fyllas på samtidigt, och de matas automatiskt ut ett ark i taget.
Fylla på papper i små storlekar
Skivfacket kan förvaras baktill på kassetten (övre).
Demontera/montera skivfacket
(8) kassett (nedre)
Fyll på vanligt papper i storlek A4, B5, A5 eller Letter eller fotopapper och kuvert i
kassetten och sätt in den i enheten. Två eller flera papper av samma storlek och
medietyp kan fyllas på samtidigt, och de matas automatiskt ut ett ark i taget.
Fylla på papper i stora storlekar
Fylla på kuvert
(9) glasskiva
Lägg på ett original för kopiering eller scanning.
96
Baksida
(1) bakre lucka
Lossa den när du ska ta bort papper som har fastnat.
(2) kontakt för anslutning till elnät
Anslut den medföljande nätkabeln.
(3) USB-port
Sätt i USB-kabeln för att ansluta enheten till datorn.
(4) nätverkskontakt
Koppla in LAN-kabeln för att ansluta enheten till ett lokalt nätverk (LAN).
Viktigt!
Rör inte metallhöljet.
Dra inte ur eller sätt i USB-kabeln eller LAN-kabeln när enheten skriver ut från eller
skannar original till datorn.
97
Insida
(1) kortplats
Sätt i ett minneskort.
Innan du sätter i minneskortet
(2) Lampan Åtkomst (Access)
Visar minneskortets status genom fast eller blinkande sken.
Sätta i minneskortet
(3) bläcklampor
Lyser eller blinkar rött för att indikera bläckbehållarens status.
Kontrollera bläcknivå med bläcklamporna
(4) hållare för skrivhuvudet
Skrivhuvudet är förinstallerat.
Obs!
Mer information om hur du byter ut en bläckbehållare finns i Byta ut bläckbehållare.
98
Manöverpanel
* Alla knappar och lampor på manöverpanelen är tända i illustrationen nedan enbart som
exempel.
Endast de knappar som är tillgängliga lyser.
(1) Knappen PÅ (ON)
Används för att slå på och stänga av strömmen. Kontrollera att dokumentluckan är
stängd innan du slår på enheten.
Sätta på och stänga av enheten
(2) Lampan NÄTSTRÖM (POWER)
Lyser med vitt sken efter att ha blinkat när strömmen sattes på.
(3) Knappen HEM (HOME)
Använd denna när du vill visa skärmen HEM.
Använda manöverpanelen
(4) pekskärm
Visar meddelanden, menyalternativ och driftstatus. Tryck lätt med fingret på
skärmen för att välja ett menyobjekt eller en knapp. Du kan även förhandsgranska
foton från ett minneskort innan du skriver ut.
Basfunktion för pekskärmen
(5) Knappen Svart (Black)
Startar svartvit kopiering, scanning etc.
(6) Knappen Färg (Color)
Startar utskrift, kopiering eller skanning i färg osv.
(7) Knappen Stopp (Stop)
Avbryter en pågående utskrift, kopiering eller scanning.
(8) Lampan Alarm
Tänds eller blinkar orange när ett fel inträffar, t.ex. när papperet eller bläcket tar slut.
99
(9) Knappen Bakåt (Back)
Återgår till den föregående skärmen.
(10) Lampan Wi-Fi
Lyser eller blinkar blått för att indikera statusen för trådlöst LAN.
Tänd:
Trådlöst LAN aktivt (Wireless LAN active) har markerats.
Blinkar:
Utskrift eller skanning görs via trådlöst LAN. Blinkar även vid konfiguration av den
trådlösa LAN-anslutningen.
Obs!
När du trycker på knappar på manöverpanelen på enheten hörs knappljud eller
larmljud. Ljudvolymen kan justeras under Volymkontroll (Volume control) i
Enhetens användarinställningar (Device user settings).
Enhetens användarinställningar
100
Om enhetens strömförsörjning
Kontrollera att enheten är på
Sätta på och stänga av enheten
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
101
Kontrollera att enheten är på
NÄTSTRÖM (POWER)-lampan lyser med vitt sken när enheten är på.
Om knapparna på manöverpanelen och pekskärmen är av men NÄTSTRÖM (POWER)lampan lyser är enheten fortfarande på.
Obs!
Det kan ta en stund innan enheten börjar skriva ut efter att du har startat enheten.
Knapparna på manöverpanelen och pekskärmen släcks om enheten inte används på ca
5 minuter. Tryck på pekskärmen för att återställa den. Pekskärmen återställs och de
tillgängliga knapparna visas. Om du gör en utskrift från en dator återställs också
skärmen.
102
Sätta på och stänga av enheten
Sätta på enheten
1. Tryck på PÅ (ON)-knappen för att sätta på enheten.
NÄTSTRÖM (POWER)-lampan blinkar och lyser sedan med fast vitt sken.
Kontrollera att enheten är på
Obs!
Det kan ta en stund innan enheten börjar skriva ut efter att du har startat enheten.
Om Alarm-lampan tänds eller blinkar orange och ett felmeddelande visas på
pekskärmen kan du läsa Ett meddelande visas.
Funktion för automatisk start
Du kan ställa in enheten så att den sätts på automatiskt när ett utskrifts- eller
skanningsjobb utförs från datorn som är ansluten via USB-kabel eller nätverk. Den
här funktionen är avaktiverad som standard.
Från enheten
Om ECO-inställningar
Från datorn
Stänga av och sätta på enheten
Stänga av enheten
1. Tryck på PÅ (ON)-knappen för att stänga av enheten.
När NÄTSTRÖM (POWER)-lampan slutar blinka är enheten avstängd.
103
Viktigt!
Innan du drar ut strömkontakten efter att ha stängt av enheten ska du kontrollera att
NÄTSTRÖM (POWER)-lampan är släckt.
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
Obs!
Funktion för automatisk avstängning
Du kan ställa in enheten så att den stängs av automatiskt när inga åtgärder utförs
eller inga utskriftsdata skickas till enheten under en viss tidsperiod. Det här är
standardinställningen.
Från enheten
Om ECO-inställningar
Från datorn
Stänga av och sätta på enheten
104
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln
Dra ur nätkabeln en gång i månaden för att kontrollera att strömkontakten/nätkabeln inte är
skadade på något av nedanstående sätt. Sådana skador är ovanliga.
Strömkontakten/nätkabeln är varm.
Strömkontakten/nätkabeln är rostig.
Strömkontakten/nätkabeln är böjd.
Strömkontakten/nätkabeln är sliten.
Strömkontakten/nätkabeln är delad.
Försiktighet
Om strömkontakten/nätkabeln är skadad på något av ovanstående sätt drar du ur
nätkabeln och kontaktar en tekniker. Om du använder enheten trots någon av
ovanstående skador kan det börja brinna eller så kan du få en stöt.
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
105
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
Följ instruktionerna nedan för att dra ur nätkabeln.
Viktigt!
Tryck på PÅ (ON) och kontrollera sedan att lampan NÄTSTRÖM (POWER) har
slocknat innan du drar ur nätkabeln. Om du drar ur nätkabeln medan NÄTSTRÖM
(POWER)-lampan lyser eller blinkar kan det leda till att skrivhuvudet torkar ut eller täpps
igen och att utskriftskvaliteten försämras.
1. Tryck på PÅ (ON)-knappen för att stänga av enheten.
2. Kontrollera att lampan NÄTSTRÖM (POWER) är släckt.
3. Dra ur nätkabeln.
Specifikationen för nätkabeln varierar beroende på i vilket land eller i vilken region den
används.
106
Använda manöverpanelen
Med manöverpanelen kan du skriva ut foton från ett minneskort, göra kopior och skanna
utan att använda datorn.
Manöverpanelen består av pekskärmen (A) och knappar (B) som tänds.
Via skärmen HEM på pekskärmen kan du komma åt de olika funktionerna på enheten.
Skärmen HEM omfattar tre olika skärmar. När du vill kopiera, skriva ut foton eller skanna
går du till respektive skärm.
(A) pekskärm
Tryck lätt med fingret på en meny, knapp eller ikon på skärmen.
Basfunktion för pekskärmen
(B) Knappar på manöverpanelen
Vilka knappar (B) som tänds på manöverpanelen varierar beroende på vilken skärm som
visas. Det är bara knapparna som är tillgängliga för den aktuella skärmen som tänds.
Välj en knapp genom att röra lätt vid den med fingertoppen.
Viktigt!
Att tänka på när du använder manöverpanelen
Placera inte objekt (särskilt inte av metall eller som innehåller fukt) på manöverpanelen.
Det kan göra att enheten inte fungerar.
Metaller, t.ex. smycken, kan göra att enheten inte fungerar. Håll sådana föremål minst 2
cm (0,8 tum) från manöverpanelen när du använder manöverpanelen.
107
Basfunktion för pekskärmen
Tryck lätt på pekskärmen eller flytta fingret för att komma åt olika funktioner och
inställningar.
Viktigt!
När du använder pekskärmen ska du undvika att göra följande eftersom det kan göra
att enheten fungerar dåligt eller orsaka skada på enheten.
- Trycka hårt på pekskärmen.
- Trycka på pekskärmen med något annat än fingret (i synnerhet vassa föremål, som
pennspetsar, eller med naglarna).
- Trycka på pekskärmen med blöta eller smutsiga händer.
- Placera något föremål på pekskärmen.
Knacka
Tryck lätt med fingret och släpp direkt.
Används för att välja ett objekt eller foto på skärmen.
Tryck
Tryck lätt med fingret.
Om du vill gå framåt (eller bakåt) kontinuerligt i menyer eller foton fortsätter du att trycka på
tecknet för framåt (eller bakåt).
Svep
Svep med fingret på skärmen, uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.
Används för att växla mellan menyer eller gå framåt eller bakåt i foton.
108
Dra
Tryck lätt på skärmen och flytta fingret uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.
Används för att visa listor med objekt eller dra i reglage.
Exempel på hur pekskärmen kan användas
Exempel: Använda pekskärmen i skärmen för fotoval
Svep med fingret till vänster eller höger på ett foto för att visa nästa eller föregående foto.
Du kan också göra det genom att knacka på tecknen (C). Om du vill gå framåt eller bakåt
kontinuerligt i foton trycker du på något av tecknen (C).
Knacka på (D) för att växla till en skärm som visar flera foton.
109
Dra reglaget (H) till vänster eller höger för att ändra antalet foton som visas på skärmen. Du
kan också ändra det genom att knacka på (I) eller (J).
Knacka på (E) för att visa skärmen Till det senaste datumet (To most recent date).
Svep till vänster eller höger och knacka på fotonas datum för att visa dem.
Knacka på (F) för att förstora/förminska fotot.
Knacka på (K) för att förstora fotot och på (L) för att förminska det.
Dra med fingret på fotot för att visa den del du vill se.
Knacka på (G) för att visa skärmen Inställningar (Settings).
110
Dra skärmen uppåt eller nedåt och knacka på ett objekt för att välja det.
Då öppnas en annan lista med objekt. Dra den på samma sätt och knacka på en inställning.
111
Fylla på papper/original
Fylla på papper
Lägga i en skrivbar skiva
Fylla på original
Sätta i minneskortet
112
Fylla på papper
Papperskällor för påfyllning av papper
Fylla på papper i små storlekar
Fylla på papper i stora storlekar
Fylla på kuvert
Medietyper som du kan använda
Mediatyper som du inte kan använda
Innan du skriver ut på Art-papper
Utskriftsområde
113
Papperskällor för påfyllning av papper
Enheten har två papperskällor för att mata papper, en kassett (övre) och kassett (nedre).
Papperskällan som används beror på sidstorlek och medietyp.
Medietyper som du kan använda
Obs!
Vid utskrift väljer du rätt pappersstorlek och mediatyp. Om du inte väljer rätt
pappersstorlek eller medietyp kan enheten mata ut papper från fel papperskälla eller
använda en felaktig utskriftskvalitet.
Mer information om hur du fyller på papper i de olika papperskällorna finns nedan.
Fylla på papper i små storlekar
Fylla på papper i stora storlekar
Fylla på kuvert
Fylla på fotopapper i liten storlek i kassetten (övre)
Om du använder fotopapper i liten storlek, t.ex. 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x 18 cm (5 x
7 tum), fyller du på det i kassetten (övre).
Enheten matar automatiskt fotopapper från kassetten (övre) om du till exempel väljer
sidstorleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x 18 cm (5 x 7 tum) i utskriftsinställningarna på
manöverpanelen eller i skrivardrivrutinen.
(A) Fotopapper (storlek 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x 18 cm (5 x 7 tum))
Fylla på fotopapper/vanligt papper i stor storlek eller kuvert i
kassetten (nedre)
Om du använder fotopapper eller vanligt papper i stor storlek, t.ex. A4, B5, A5 eller Letter,
fyller du på det i kassetten (nedre). Du kan också fylla på kuvert i kassetten (nedre).
Enheten matar automatiskt papper från kassetten (nedre) om du väljer t.ex. sidstorlek A4,
B5, A5 eller Letter i utskriftsinställningarna på manöverpanelen eller i skrivardrivrutinen.
114
(B) Fotopapper (storlek A4, 20 x 25 cm (8 x 10 tum) eller Letter)
(C) Vanligt papper (storlek A4, B5, A5, Letter eller Legal)
(D) Kuvert (Envelope)
Fylla på papper med utskriftssidan vänd nedåt
Om papperet har en utskriftssida (fram- eller baksida), t.ex. fotopapper, fyller du på det med
den vitare (eller blanka) sidan nedåt.
(E) kassett (övre)
(F) kassett (nedre)
115
Fylla på papper i små storlekar
Du kan fylla på fotopapper i storlek 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x 18 cm (5 x 7 tum) i
kassetten (övre).
Fyll på papper i stora storlekar i kassetten (nedre).
Fylla på papper i stora storlekar
Viktigt!
Om du beskär vanligt papper till en mindre storlek som 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x
18 cm (5 x 7 tum) för att göra en provutskrift kan det orsaka pappersstopp.
Obs!
Vi rekommenderar att du använder äkta fotomedia från Canon när du skriver ut
fotografier.
Mer information om originalpapper från Canon finns i Medietyper som du kan använda.
1. Förbered papperet.
Justera papperets kanter. Släta ut papperet om det rullar sig.
Obs!
Justera kanterna på papperet innan du fyller på det. Papperet kan fastna om du inte
justerar kanterna.
Om papperet har rullat sig tar du tag i de rullade hörnen och rullar försiktigt i motsatt
riktning tills papperet är helt platt.
Information om hur du slätar ut ihopkrullat papper finns i ”Lägg i papperet efter att
du har slätat ut det.” i Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig.
När du använder Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201 fyller du på ett ark i taget
som det är, även om arket är rullat. Om du slätar ut det här papperet kan det orsaka
sprickor i papperets yta, vilket ger en lägre utskriftskvalitet.
2. Fyll på papper.
(1) Dra ut kassetten (övre) ur enheten.
116
(2) Ställ in pappersledaren (A) framtill och (B) till höger för att öppna
ledarna.
(3) Fyll på pappersbunten MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND NEDÅT och
placera den i mitten av kassetten (övre).
Viktigt!
Lägg alltid i papperet i stående orientering (C). Om du fyller på papperet i
liggande orientering (D) kan det fastna.
Obs!
Justera pappersbunten efter kanten på kassetten (övre) enligt bilden nedan.
Om pappersbunten rör vid de utskjutande delarna (E) kanske inte papperet
matas på rätt sätt.
Om papperet har en utskriftssida (fram- eller baksida), t.ex. fotopapper, fyller du
på det med den vitare (eller blanka) sidan nedåt.
117
(4) Ställ in pappersledaren (A) framtill efter pappersbunten.
För standardstorlekar ställer du in pappersledaren (A) efter det ställe där den klickar
på plats.
(5) Skjut den högra pappersledaren (B) för att justera pappersledarna till
höger och vänster mot pappersbuntens båda sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Papperet kanske inte matas korrekt.
Obs!
Fyll inte på papper över påfyllningsmarkeringen (F).
Se till att pappersbunten inte är högre än flikarna (G) på pappersledarna.
(6) Sätt i kassetten (övre) i enheten.
Tryck in kassetten (övre) helt i enheten.
118
3. Öppna utmatningsfacket.
(1) Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket
öppnas.
Obs!
Efter att papper har fyllts på
Välj storlek och papperstyp för det påfyllda papperet i skrivardrivrutinens eller
manöverpanelens utskriftsinställningar.
119
Fylla på papper i stora storlekar
Du kan fylla på fotopapper eller vanligt papper i storlek A4, B5, A5, 20 x 25 cm (8 x 10 tum),
Letter eller Legal i kassetten (nedre).
Du kan också fylla på kuvert i kassetten (nedre).
Fylla på kuvert
Fyll på papper i små storlekar i kassetten (övre).
Fylla på papper i små storlekar
Obs!
Vi rekommenderar att du använder äkta fotomedia från Canon när du skriver ut
fotografier.
Mer information om originalpapper från Canon finns i Medietyper som du kan använda.
Du kan använda vanligt kopieringspapper.
Mer information om pappersstorlekar och pappersvikter som du kan använda med den
här enheten finns under Medietyper som du kan använda.
1. Förbered papperet.
Justera papperets kanter. Släta ut papperet om det rullar sig.
Obs!
Justera kanterna på papperet innan du fyller på det. Papperet kan fastna om du inte
justerar kanterna.
Om papperet har rullat sig tar du tag i de rullade hörnen och rullar försiktigt i motsatt
riktning tills papperet är helt platt.
Information om hur du slätar ut ihopkrullat papper finns i ”Lägg i papperet efter att
du har slätat ut det.” i Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig.
När du använder Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201 fyller du på ett ark i taget
som det är, även om arket är rullat. Om du slätar ut det här papperet kan det orsaka
sprickor i papperets yta, vilket ger en lägre utskriftskvalitet.
2. Fyll på papper.
(1) Dra ut kassetten (nedre) ur enheten.
120
(2) Ställ in pappersledaren (A) framtill och (B) till höger för att öppna
ledarna.
(3) Fyll på pappersbunten MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND NEDÅT och
placera den i mitten av kassetten (nedre).
Viktigt!
Lägg alltid i papperet i stående orientering (C). Om du fyller på papperet i
liggande orientering (D) kan det fastna.
Obs!
Justera pappersbunten efter kanten på kassetten (nedre) enligt bilden nedan.
Om pappersbunten rör vid den utskjutande delen (E) kanske inte papperet matas
på rätt sätt.
Om papperet har en utskriftssida (fram- eller baksida), t.ex. fotopapper, fyller du
på det med den vitare (eller blanka) sidan nedåt.
121
(4) Ställ in pappersledaren (A) framtill efter pappersbunten.
För standardstorlekar ställer du in pappersledaren (A) efter det ställe där den klickar
på plats.
(5) Skjut den högra pappersledaren (B) för att justera pappersledarna till
höger och vänster mot pappersbuntens båda sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Papperet kanske inte matas korrekt.
Obs!
Fyll inte på papper över påfyllningsmarkeringen (F).
Se till att pappersbunten inte är högre än flikarna (G) på pappersledarna.
Obs!
Fylla på papper i större storlek än A4
För att fylla på papper i större storlek än A4 i kassetten (nedre) trycker du ned
spärren (H) på kassetten (nedre) och drar ut kassetten (nedre).
122
Kassetten (nedre) sticker ut en bit ur enheten när den har hamnat på rätt plats.
Försök inte tvinga kassetten (nedre) längre in i enheten.
Om du gör det kan du skada enheten eller kassetten (nedre).
(6) Sätt i kassetten (nedre) i enheten.
Tryck in kassetten (nedre) i enheten tills det tar stopp.
3. Öppna utmatningsfacket.
(1) Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket
öppnas.
(2) Skjut ut pappersutmatningsstödet.
123
Obs!
Efter att papper har fyllts på
Välj storlek och papperstyp för det påfyllda papperet i skrivardrivrutinens eller
manöverpanelens utskriftsinställningar.
124
Fylla på kuvert
Du kan fylla på DL-kuvert och Com 10-kuvert.
Med rätt skrivardrivrutininställningar roteras och skrivs adressen ut automatiskt i enlighet
med kuvertets riktning.
Viktigt!
Utskrift av kuvert via manöverpanelen eller från en digitalkamera stöds ej.
Använd inte följande kuvert. De kan fastna i enheten eller orsaka att enheten fungerar
dåligt.
- Kuvert som har präglad eller behandlad yta
- Kuvert med dubbla flikar
- Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
1. Förbered kuverten.
Släta ut kuverten genom att trycka på alla hörn och kanter.
Om kuverten är böjda tar du tag i två hörn och vrider försiktigt i motsatt riktning.
Om hörnet på kuvertfliken är böjt plattar du till det.
Viktigt!
Kuvert kan fastna i enheten om de inte är platta eller om kanterna inte har riktats in
på rätt sätt. Kontrollera att inga rullningar eller upphöjningar är mer än 3 mm (0,1
tum) höga.
Platta inte till den främre kanten på kuvert. Då kan utskriftspositionen bli fel.
2. Lägg i kuverten.
(1) Dra ut kassetten (nedre) ur enheten.
125
(2) Ställ in pappersledaren (A) framtill och (B) till höger för att öppna
ledarna.
(3) Fyll på kuvert MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND NEDÅT och placera dem
i mitten av kassetten (nedre).
Den vikta fliken på kuvertet ska vara vänd uppåt på vänster sida.
(C) Baksida
(D) Adressida
Upp till 10 kuvert kan fyllas på samtidigt.
Obs!
Justera kuvertbunten efter kanten på kassetten (nedre) enligt bilden nedan.
Om kuverten rör vid den utskjutande delen (E) kanske inte kuverten matas på
rätt sätt.
126
(4) Ställ in pappersledaren (A) framtill efter kuverten.
(5) Skjut den högra pappersledaren (B) för att justera pappersledarna till
höger och vänster mot kuvertens båda sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Då kanske kuverten inte matas korrekt.
Obs!
Fyll inte på kuvert över påfyllningsmarkeringen (F).
Se till att kuvertbunten inte är högre än flikarna (G) på pappersledarna.
(6) Sätt i kassetten (nedre) i enheten.
Tryck in kassetten (nedre) i enheten tills det tar stopp.
127
3. Öppna utmatningsfacket.
(1) Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket
öppnas.
(2) Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Obs!
När du har fyllt på kuvert
Välj storlek och papperstyp för de påfyllda kuverten på utskriftsinställningsskärmen i
skrivardrivrutinen.
128
Medietyper som du kan använda
För bästa utskriftsresultat bör du välja papper som är lämpliga för utskrift. Canon erbjuder
olika papperstyper som gör det roligare att skriva ut, som t.ex. etiketter, fotopapper eller
dokumentpapper. Vi rekommenderar att du använder originalpapper från Canon för utskrift
av viktiga foton.
Medietyper
Tillgängliga papper
Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)*1
Kuvert (Envelope)*2
Canon originalpapper
Modellnumret för originalpapper från Canon visas inom vinkelparentes. Se
instruktionshandboken som medföljer papperet för detaljerad information om utskriftssidan
och hur man hanterar papperet. Information om pappersstorlekarna för Canon
originalpapper finns på vår webbplats.
Obs!
En del papper från Canon finns inte att köpa i alla länder. Papper säljs inte i USA med
modellnummer. Där köper du papperet med dess namn.
Papper för utskrift av foton:
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
Photo Paper Glossy <GP-601>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Matte Photo Paper <MP-101>
Papper för utskrift av affärsdokument:
High Resolution Paper <HR-101N>*2
Papper för egna utskrifter:
T-shirt-tryck <TR-301>*2
Fotoetiketter <PS-101>
129
*1 Det går att använda 100 procent återvunnet papper.
*2 Utskrift på detta papper från manöverpanelen eller från en digitalkamera stöds ej.
Påfyllningsgräns
Ställa in medietyper via manöverpanelen
Ställa in medietyp med skrivardrivrutinen
Obs!
Du kan skriva ut på utskrivbara skivor med hjälp av skivfacket som levereras med
enheten.
Lägga i en skrivbar skiva
När du skriver ut foton som sparats på en PictBridge-kompatibel enhet måste du ange
pappersstorlek och medietyp.
Skriva ut från en digitalkamera
Du kan använda Art-papper som inte är från Canon. Mer information finns på vår
webbplats.
Du kan inte skriva ut på papperets översta och nedersta 35 mm (1,38 tum) (i
utskriftsriktningen).
Storlekar för Art-papper
Innan du skriver ut på Art-papper
Pappersstorlekar
Du kan använda följande pappersstorlekar.
Obs!
Du kan fylla på följande pappersstorlekar.
- kassett (övre): 10 x 15 cm (4 x 6 tum) och 13 x 18 cm (5 x 7 tum)
- kassett (nedre): A4, B5, A5, Letter, Legal, 20 x 25 cm (8 x 10 tum), Kuvert DL och
Kuvert Com 10
Utskrift på följande pappersstorlekar från manöverpanelen eller från en digitalkamera
stöds ej.
- Legal och kuvert
Standardstorlekar:
Letter
A5
B5
13 x 18 cm (5 x 7 tum)
DL-kuvert
Legal
A4
10 x 15 cm (4 x 6 tum)
20 x 25 cm (8 x 10 tum)
Com 10-kuvert
Ej standardstorlekar:
130
Du kan skriva ut på icke-standardstorlekar inom följande intervall.
kassett (övre)
- Minsta format: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 tum)
- Största format: 200,0 x 184,9 mm* (7,87 x 7,28 tum*)
kassett (nedre)
- Minsta format: 90,0 x 185,0 mm* (3,54 x 7,29 tum*)
- Största format: 215,9 x 355,6 mm (8,50 x 14,00 tum)
* Papper kan matas från en annan papperskälla beroende på datorns operativsystem.
Pappersvikt
Du kan använda nedanstående pappersvikter.
64 till 105 g /m2 (17 till 28 pund) (med undantag för originalpapper från Canon)
Använd inte tyngre eller lättare papper (förutom papper från Canon) eftersom det kan fastna
i enheten.
Så här förvarar du ditt papper
Ta enbart ut den mängd papper som krävs ur förpackningen precis innan du börjar
skriva ut.
För att undvika att papperet böjer sig när du inte skriver ut bör du avlägsna oanvänt
papper, lägga tillbaka det i förpackningen och förvara det på en plan yta. Förvara
dessutom papperet på en plats där det inte utsätts för värme, fuktighet eller direkt
solljus.
131
Påfyllningsgräns
Tillgängliga papper
Medienamn
Kassett (övre)
Vanligt papper (inklusive
återvunnet papper)*1
Kuvert (Envelope)
Kassett (nedre)
Utmatningsfack
Inte tillämpligt*2
Cirka 125 ark
Cirka 50 ark
Inte tillämpligt*2
10 kuvert
*3
Canon originalpapper
Obs!
Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna ark från utmatningsfacket innan du skriver ut
kontinuerligt för att undvika suddighet och missfärgningar (utom High Resolution Paper
<HR-101N>).
Papper för utskrift av foton:
Medienamn <Modellnummer>
Photo Paper Pro Platinum
<PT-101>*4
Glossy Photo Paper "Everyday Use"
<GP-501/GP-601>*4
Kassett (övre)
20 ark: 10 x 15 cm (4
x 6 tum)
Kassett (nedre)
10 ark: A4, Letter och
20 x 25 cm (8 x 10
tum)
20 ark: 10 x 15 cm (4
10 ark: A4 och Letter
x 6 tum)
Photo Paper Glossy <GP-601>*4
20 ark: 10 x 15 cm (4
10 ark: A4 och Letter
x 6 tum)
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>*4
10 ark: 13 x 18 cm (5
10 ark: A4, Letter och
x 7 tum)
20 x 25 cm (8 x 10
20 ark: 10 x 15 cm (4
tum)
x 6 tum)
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*4
Inte tillämpligt*2
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>*4
10 ark: 13 x 18 cm (5
10 ark: A4, Letter och
x 7 tum)
20 x 25 cm (8 x 10
20 ark: 10 x 15 cm (4
tum)
x 6 tum)
Matte Photo Paper <MP-101>
20 ark: 10 x 15 cm (4
10 ark: A4 och Letter
x 6 tum)
Papper för utskrift av affärsdokument:
132
10 ark: A4 och Letter
Medienamn <Modellnummer>
High Resolution Paper
<HR-101N>
Kassett (övre)
Inte tillämpligt*2
Kassett (nedre)
65 ark
Utmatningsfack
50 ark
Papper för egna utskrifter:
Medienamn <Modellnummer>
Kassett (övre)
Kassett (nedre)
T-shirt-tryck <TR-301>
Inte tillämpligt*2
1 ark
Fotoetiketter <PS-101>
1 ark
Inte tillämpligt*5
*1 Eventuellt kan du få problem med matningen även om du följer anvisningarna om
maxkapacitet, beroende på typ av papper eller andra miljömässiga förhållanden (hög eller
låg temperatur och luftfuktighet). I sådana fall bör du inte fylla på mer än hälften av den
tillåtna mängden papper samtidigt.
*2 Matning av papper från kassetten (övre) kan skada enheten. Fyll alltid på i kassetten
(nedre).
*3 Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna kuvert från utmatningsfacket innan du skriver
ut kontinuerligt så att suddighet och missfärgningar om möjligt kan undvikas.
*4 När du placerar papper i buntar kan utskriftssidan markeras när den matas in eller
papper matas inte in som de ska. I sådana fall ska du fylla på ett pappersark i taget.
*5 Matning av papper från kassetten (nedre) kan skada enheten. Fyll alltid på i kassetten
(övre).
133
Ställa in medietyper via manöverpanelen
Tillgängliga papper
Inställningar under Medietyp
(Type)
Medienamn
Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)
Vanligt papper (Plain paper)
Canon originalpapper
Papper för utskrift av foton:
Inställningar under Medietyp
(Type)
Medienamn <Modellnummer>
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Pro Platinum
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/
GP-601>
Glossy
Photo Paper Glossy <GP-601>
Glossy
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Plus Glossy II
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Plus Semi-gloss
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Plus Semi-gloss
Matte Photo Paper <MP-101>
Matte
134
Mediatyper som du inte kan använda
Använd inte följande typer av papper. Om du använder ett sådant papper blir resultatet inte
tillräckligt bra, och det kan dessutom orsaka stopp i eller problem med enheten.
Vikt, böjt eller skrynkligt papper
Fuktigt papper
Papper som är för tunt (som väger mindre än 64 g /m2 (17 pund))
Papper som är för tjockt (som väger mer än 105 g /m2 (28 pund), med undantag för
originalpapper från Canon)
Papper som är tunnare än vykort, inklusive vanligt papper eller anteckningspapper som
beskurits till en mindre storlek (vid utskrift på papper i A5-format eller mindre)
Vykort
Vykort med påklistrade foton eller klistermärken
Kuvert med dubbla flikar
Kuvert som har präglad eller behandlad yta
Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
Alla typer av hålade papper
Papper som inte är rektangulärt
Papper som sitter samman med häftklamrar eller lim
Papper med självhäftande ytor
Papper som har dekorerats med glitter, osv.
135
Innan du skriver ut på Art-papper
När konstpapper används kan damm uppstå. Pappersdamm bör därför avlägsnas precis
före utskrift.
Du behöver en mjuk hårborste (eller en liknande borste som
används för att rengöra maskinell kontorsutrustning).
Ju bredare borsten är, desto effektivare blir den.
En mjuk borste av material som polypropylen, polyetylen, tagel eller gethår kan användas.
Viktigt!
Använd inte borstar av de typer som visas nedan. Utskriftsytan kan skadas.
Borstar i hårda material, tyg eller trasor, självhäftande och repande material får inte
användas.
Så här avlägsnar du pappersdamm:
1. Kontrollera att borsten inte är våt, dammig eller smutsig.
2. Borsta utskriftsytan försiktigt i en och samma riktning.
Viktigt!
Borsta hela pappersytan, börja inte i mitten och stanna inte halvvägs.
Undvik så långt det är möjligt att vidröra komponenterna inuti enheten.
3. Borsta papperet i motsatt riktning uppifrån och ned för att avlägsna allt
pappersdamm.
136
137
Utskriftsområde
Utskriftsområde
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert
Letter, Legal
Storlekar för Art-papper
Kuvert (Envelope)
Skrivbara skivor
138
Utskriftsområde
För att få bästa möjliga utskriftsresultat bör du tänka på att enheten lägger till en marginal
längs båda sidor av utskriften. Det faktiska utskriftsområdet blir då området innanför de
marginalerna.
Rekommenderat utskriftsområde
: Canon rekommenderar att du skriver ut inom det här
området.
Utskriftsområde
: Området där det är möjligt att skriva ut.
Utskrift i det här området kan emellertid påverka utskriftskvaliteten eller pappersmatningen.
Obs!
Vid automatisk dubbelsidig utskrift och dubbelsidig kopiering blir det utskrivbara
området 2 mm (0,08 tum) smalare i den övre marginalen.
Vid kopiering utan ram eller utskrift utan ram från ett framkallat foto väljer du Utökat
antal kopior (Extended copy amount) under Utskriftsinställningar (Print settings) i
Enhetsinställningar (Device settings) för att ange hur stor del av en bild som ska
sträcka sig utanför papperet.
Utskriftsinställningar
Utskrift utan ram
Genom att välja utskrift utan ram kan du skriva ut utan marginaler.
Kanterna kan komma att skäras av något vid utskrift utan ram eftersom den kopierade
bilden förstoras för att fylla upp hela sidan.
Använd följande papper för utskrift utan ram:
- Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
- Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
- Photo Paper Glossy <GP-601>
- Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
- Photo Paper Pro Luster <LU-101>
- Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
- Matte Photo Paper <MP-101>
Utskrift utan ram på någon annan typ av papper kan minska utskriftskvaliteten avsevärt
och/eller ge utskrifter med ändrad färgton.
139
Utskrift utan ram på vanligt papper kan ge försämrad utskriftskvalitet. Använd dem
enbart för testutskrifter. Utskrift utan ram på vanligt papper från manöverpanelen eller
från en digitalkamera stöds ej.
Utskrift utan ram kan inte användas för pappersformaten Legal, A5, B5, kuvert eller Artpapper som inte är från Canon.
På en del papperstyper kan utskrift utan ram försämra utskriftskvaliteten högst upp och
längst ned på papperet eller ge fläckar.
140
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert
Storlek
Utskrivbart område (bredd x höjd)
A5
141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 tum)
A4
203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 tum)
B5
175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 tum)
10 x 15 cm (4 x 6 tum)
94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 tum)
13 x 18 cm (5 x 7 tum)
120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 tum)
20 x 25 cm (8 x 10 tum)
196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 40,4 mm (1,59 tum)
(B) 37,4 mm (1,47 tum)
Utskrivbart område
(C) 3,0 mm (0,12 tum)
(D) 5,0 mm (0,20 tum)
(E) 3,4 mm (0,13 tum)
(F) 3,4 mm (0,13 tum)
141
Letter, Legal
Storlek
Utskrivbart område (bredd x höjd)
Letter
203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 tum)
Legal
203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 40,4 mm (1,59 tum)
(B) 37,4 mm (1,47 tum)
Utskrivbart område
(C) 3,0 mm (0,12 tum)
(D) 5,0 mm (0,20 tum)
(E) 6,4 mm (0,25 tum)
(F) 6,3 mm (0,25 tum)
142
Storlekar för Art-papper
En gräns används för att förhindra utskrift på den 35 mm (1,38 tum) breda marginalen
överst och nederst på papperet när Art-papper valts i skrivardrivrutinen. Du bör kontrollera
utskriftsområdet i förhandsgranskningsfönstret innan du skriver ut.
A4
Storlek
A4 (art-papper, marginal 35 mm (1,38
tum))
Rekommenderat utskriftsområde (bredd x
höjd)
203,2 x 227,0 mm (8,00 x 8,94 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 35,0 mm (1,38 tum)
(B) 35,0 mm (1,38 tum)
(C) 3,4 mm (0,13 tum)
(D) 3,4 mm (0,13 tum)
Letter
Storlek
Rekommenderat utskriftsområde (bredd x
höjd)
Letter (art-papper, marginal 35 mm (1,38
203,2 x 209,4 mm (8,00 x 8,24 tum)
tum))
143
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 35,0 mm (1,38 tum)
(B) 35,0 mm (1,38 tum)
(C) 6,4 mm (0,25 tum)
(D) 6,3 mm (0,25 tum)
144
Kuvert (Envelope)
Storlek
Rekommenderat utskriftsområde (bredd x höjd)
DL-kuvert
98,8 x 179,6 mm (3,88 x 7,07 tum)
Com 10-kuvert
93,5 x 200,9 mm (3,68 x 7,90 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 3,0 mm (0,12 tum)
(B) 37,4 mm (1,47 tum)
(C) 5,6 mm (0,22 tum)
(D) 5,6 mm (0,22 tum)
145
Skrivbara skivor
Utskriftsområdet på skrivbara skivor är 17 mm (0,67 tum) från den inre diametern till 1 mm
(0,04 tum) från den yttre diametern av utskriftsytan.
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 17,0 mm (0,67 tum)
(B) 1,0 mm (0,04 tum)
146
Lägga i en skrivbar skiva
Att tänka på när du ska skriva ut på en skrivbar skiva
Innan du lägger i en skrivbar skiva
Lägga i en skrivbar skiva
Ta ur en skrivbar skiva
Demontera/montera skivfacket
147
Att tänka på när du ska skriva ut på en skrivbar skiva
Använd alltid det skivfack som medföljer enheten. Det har försetts med ett "J" på
ovansidan.
Skriv inte ut på skrivbara skivor som inte är kompatibla med bläckstråleutskrifter. Om du
gör det kommer bläcket nämligen inte att torka, vilket kan leda till att skivan eller de
enheter den används i skadas.
Skriv inte ut på den skrivbara skivans inspelningsyta. Om du gör det kan den
information som spelats in på skivorna bli oläslig.
Håll de inspelningsbara skivorna i kanten. Vidrör aldrig etikettytan (skrivytan) eller
inspelningsytan.
TTorka bort eventuell smuts från skivfacket innan du lägger i skrivbara skivor i
skivfacket. Om du lägger skivor i ett smutsigt skivfack kan inspelningsytan repas.
Efter utskriften ska du låta skivans skrivyta torka naturligt. Använd inte hårtorkar och
exponera inte skivan för direkt solljus för att den ska torka fortare. Vidrör inte skrivytan
förrän bläcket torkat.
Sätt inte i skivfacket när enheten arbetar.
Ta inte ur skivfacket medan en utskrift på en skrivbar skiva pågår. Då kan enheten,
skivfacket eller skivan skadas.
Håll reflektorerna på skivfacket fria från smuts och repor. Det kan då hända att enheten
inte kan känna av att du har satt i den skrivbara skivan, eller så kan utskriften bli
feljusterad. Om reflektorerna på skivfacket blir smutsiga ska du rengöra reflektorn med
en mjuk, torr trasa och vara noga med att inte repa plattan.
Skivfacket kan bli smutsigt om du använder annan programvara än My Image Garden.
Stäng alltid den inre luckan när du har gjort en utskrift på en skrivbar skiva.
Om du vill skriva ut fler än tio skivor i följd bör du gör ett utskriftsavbrott efter var tionde
skiva för att utskriftskvaliteten ska bli optimal hela tiden.
Avbryt utskriften genom att ta bort skivfacket ur enheten. Stäng sedan den inre luckan.
Efter ungefär tre minuter kan du öppna den inre luckan igen, sätta i skivfacket i enheten
och fortsätta med utskriften.
148
Innan du lägger i en skrivbar skiva
För att skriva ut på en skrivbar skiva behöver du följande:
skivfack (levereras med enheten)
* Använd skivfacket som har ett "J" på ytan.
Skivfacket sitter baktill på kassetten (övre).
Demontera/montera skivfacket
Skrivbar skiva på 12 cm (4,72 tum)
Skaffa en skrivbar skiva med en etikettyta som är kompatibel med bläckstråleutskrifter.
Obs!
Skrivbara skivor skiljer sig från vanliga skivor (Blu-ray/dvd/cd) genom att etikettytan
på en skrivbar skiva har specialbehandlats för utskrift med bläckstråleskrivare.
149
Lägga i en skrivbar skiva
Om du vill skriva ut på en skrivbar skiva lägger du skivan i skivfacket som levereras med
enheten och sätter sedan in facket i enheten.
Den här proceduren används även vid utskrift från en dator.
Viktigt!
Sätt inte i skivfacket förrän meddelandet som uppmanar dig att lägga i den skrivbara
skivan visas. Det kan skada enheten.
1. Ta loss skivfacket från kassetten (övre).
Demontera/montera skivfacket
2. Håll i båda sidorna av utmatningsfacket (A) och öppna det försiktigt.
3. När meddelandet som uppmanar dig att lägga i den skrivbara skivan
visas öppnar du den inre luckan (B) och trycker ned den så långt det går.
4. Lägg in den skrivbara skivan med den skrivbara ytan vänd uppåt.
Viktigt!
Se till att det inte finns smuts på skivfacket innan du lägger i en skrivbar skiva i
skivfacket.
När du lägger den skrivbara skivan i skivfacket ska du vara noga med att inte
vidröra skivans skrivyta eller reflektorerna (C) på skivfacket.
150
5. Sätt i skivfacket i enheten.
Obs!
Skivfacket kan matas ut efter en viss tid. Följ då anvisningarna på skärmen för att
sätta tillbaka skivfacket.
(1) Placera skivfacket på den inre luckan.
(2) För skivfacket rakt in tills pilen ( ) på den inre luckan nästan är i nivå
med pilen ( ) på skivfacket.
Viktigt!
För inte in skivfacket längre än till pilen (
151
) på den inre luckan.
Ta ur en skrivbar skiva
1. Dra ut skivfacket.
2. Stäng den inre luckan.
Viktigt!
Om den inre luckan är öppen kan du inte skriva ut på papper, eftersom
pappersmatningen då inte fungerar korrekt. Kontrollera att den inre luckan är
stängd.
3. Ta ut den skrivbara skivan ur skivfacket.
Viktigt!
Vidrör inte skrivytan när du tar ur skivan ur skivfacket.
152
Obs!
Låt skrivytan torka innan du tar ut skivan. Om det förekommer trycksvärta på
skivfacket eller de genomskinliga delarna på den skrivbara skivans inner- eller
ytterkant ska du torka av dessa när skrivytan torkat.
4. Stäng utmatningsfacket.
5. Sätt fast skivfacket på kassetten (övre).
Demontera/montera skivfacket
153
Demontera/montera skivfacket
Ta av skivfacket
Skjut skivfacket åt sidan baktill på kassetten (övre) och lyft upp för att ta loss det.
Viktigt!
Var noga med att ta bort all orange tejp på skivfacket.
Sätta fast skivfacket
Justera hålen på skivfacket med krokarna baktill på kassetten (övre) och skjut för att sätta
fast det.
Viktigt!
Var noga med att justera varje hål på skivfacket med motsvarande krok baktill på
kassetten (övre). Om skivfacket inte sitter fast ordentligt kan skivfacket skadas när
kassetten (övre) sätts in i enheten.
154
Fylla på original
Lägga original på glasskivan
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna
Originaldokument som du kan använda
Ta av/sätta på dokumentluckan
155
Lägga original på glasskivan
Du placerar original som ska kopieras eller skannas på glasskivan.
1. Placera ett original på glasskivan.
(1) Öppna dokumentluckan.
(2) Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT
på glasskivan.
Originaldokument som du kan använda
Placera originalet i rätt position för den valda funktionen.
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna
Viktigt!
Du bör tänka på följande när du placerar originalet på glasskivan.
- Placera inga föremål som väger över 2,0 kg (4,4 pund) på glasskivan.
- Tryck inte på originalet så att glasskivan belastas med en större tyngd än 2,0 kg
(4,4 pund).
Om du inte tar hänsyn till begränsningarna ovan kan skannern fungera dåligt eller
glasskivan gå sönder.
2. Stäng dokumentluckan försiktigt.
156
Viktigt!
När du har placerat originalet på glasskivan stänger du dokumentluckan ordentligt innan
du börjar kopiera eller skanna.
157
Så här placerar du original vid användning av de olika
funktionerna
Du kan behöva placera originalet i olika positioner beroende på vilken funktion du har valt i
kopieringsläget, skanningsläget, osv. Placera originalet i den position som passar den valda
funktionen. Om du inte placerar originalet i rätt position kan det kanske inte scannas
korrekt.
Placera originalet och justera det mot justeringsmärket
Placera original som ska kopieras
I Skanna (Scan):
- välj Autoskanna (Auto scan) som Dok.typ (Doc.type) för att skanna
textdokument, tidskrifter eller dagstidningar
- välj Dokument (Document) eller Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type) och
specificera en standardstorlek (A4, Letter osv.) som Skann.stl (Scan size) för att
skanna original
Vid användning av en programvara på en dator:
- skanna textdokument, tidskrifter eller dagstidningar
- välj en standardstorlek (A4, Letter o.s.v.) för att skanna original
Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT och justera det mot
justeringsmärket
.
Viktigt!
Enheten kan inte skanna det skuggade området (A) (1 mm (0,04 tum) från glasskivans
kanter).
158
Placering av endast ett original mitt på glasskivan
Skanna endast en skiva i Kopiera etikett till skivetikett (Copy label to disc label)
Skanna endast ett utskrivet foto i Fotokopia (Photo copy)
I Skanna (Scan):
- välj Autoskanna (Auto scan) som Dok.typ (Doc.type) för att skanna ett foto,
vykort, visitkort eller en optisk skiva
- välj Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type) och specificera Autoskanna (Auto
scan) som Skann.stl (Scan size) för att skanna ett original
Skanna ett foto, vykort, visitkort eller en optisk skiva med en programvara på en
dator
Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT och placera det
minst 10 mm (0,4 tum) från glasskivans kanter.
Placera två eller fler original på glasskivan
Skanna två eller flera utskrivna foton i Fotokopia (Photo copy)
I Skanna (Scan):
- välj Autoskanna (Auto scan) som Dok.typ (Doc.type) för att skanna två eller fler
utskrivna foton, vykort eller visitkort
- välj Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type) och specificera Autoskanna flera (Auto
multi scan) som Skann.stl (Scan size) för att skanna två eller flera original
Skanna två eller fler utskrivna foton, vykort eller visitkort med en programvara på
en dator
159
Placera två eller fler original MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT och
placera dem minst 10 mm (0,4 tum) från kanterna på glasskivan och minst 10 mm (0,4 tum)
från varandra.
(A) 10 mm (0,4 tum)
Obs!
Funktionen för lutningskorrigering kompenserar automatiskt för original som har
placerats med en vinkel på upp till cirka 10 grader. Vinklade foton med en långsida på
180 mm (7,1 tum) eller mer kan dock inte korrigeras.
Foton som inte är rektangulära eller som är oregelbundet formade (som t.ex. urklippta
foton) kanske inte går att skanna på rätt sätt.
160
Originaldokument som du kan använda
Du kan placera följande original på glasskivan.
Alternativ
Information
- Textdokument, tidningar och tidskrifter
Originaltyper
- Fotografier, vykort, visitkort eller optiska skivor (Bluray/DVD/CD-skivor m.m.)
Storlek (bredd x höjd)
Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 tum)
Obs!
Du kan ta loss dokumentluckan från enheten för att göra det lättare att placera en bok
på glasskivan.
Ta av/sätta på dokumentluckan
161
Ta av/sätta på dokumentluckan
Ta av dokumentluckan:
Öppna dokumentluckan till lodrätt läge och fäll den sedan bakåt.
Sätta på dokumentluckan:
Sätt fast båda gångjärnen (A) på dokumentluckan i hållaren (B) och sätt i båda gångjärnen
på dokumentluckan vertikalt enligt bilden nedan.
162
Sätta i minneskortet
Innan du sätter i minneskortet
Sätta i minneskortet
Ta bort minneskortet
163
Innan du sätter i minneskortet
Följande typer av minneskort och bilddata är kompatibla med enheten.
Viktigt!
Bilddata från en digitalkamera
Om du har tagit och sparar foton på en typ av minneskort som inte stöds av din
digitalkamera kan bilden bli oläslig på den här enheten eller skadad. Mer information
om vilka minneskort som kan användas säkert i din digitalkamera finns i handboken till
kameran.
Formatera minneskortet med en digitalkamera som är kompatibel med Design rule for
Camera File system (Exif 2.2/2.21/2.3-kompatibel) eller TIFF (Exif 2.2/2.21/2.3kompatibel). Det kan hända att minneskortet inte är kompatibelt med enheten om det
har formaterats på en dator.
Minneskort som inte kräver en kortadapter
SD-minneskort (Secure Digital)
SDHC-minneskort
Compact Flash-kort (CF) (stöder typ I/II (3,3 V))
Microdrive
Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
Minneskort som kräver en kortadapter
Viktigt!
Var noga med att ansluta den speciella kortadaptern till följande minneskort innan
du sätter i det i kortplatsen.
Om något av följande kort sätts i utan kortadapter kanske det inte går att ta ut det
igen.
Det går inte att ta bort ett minneskort
miniSD-kort*1
miniSDHC-kort*1
microSD-kort*1
microSDHC-kort*1
xD-Picture Card*2
xD-Picture Card Type M*2
164
xD-Picture Card Type H*2
Memory Stick Micro*3
*1 Använd "SD-kortadapter".
*2 Du måste skaffa en separat compact flash-kortadapter för xD-Picture Card.
*3 Använd särskild Duo-kortadapter.
Bilddata som kan skrivas ut
Den här enheten kan skriva ut bilder som har tagits med en kamera som är kompatibel
med Design rule for Camera File system (Exif 2.2/2.21/2.3-kompatibel) eller TIFF (Exif
2.2/2.21/2.3-kompatibel). Bilder eller filmer som har komprimerats med andra metoder,
till exempel RAW, kan inte skrivas ut.
Enheten kan hantera bilder som har skannats och sparats med enheten när Dok.typ
(Doc.type) är inställd på Foto (Photo) och Format är inställt på JPEG (filtillägg ".jpg").
Obs!
Den här enheten använder exFAT-teknik på licens från Microsoft.
165
Sätta i minneskortet
Viktigt!
När ett minneskort sätts in i kortplatsen tänds lampan Åtkomst (Access). När lampan
Åtkomst (Access) blinkar använder enheten minneskortet. I det läget ska du inte röra
området runt kortplatsen.
Obs!
När Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) är inställt på Skrivb fr USB-dator
(Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN PC) kan du
inte skriva ut bilddata från minneskortet eller spara skannade data på minneskortet med
hjälp av manöverpanelen på enheten. När du har använt kortplatsen som datorns
minneskortsenhet tar du bort minneskortet och väljer Enhetens användarinställningar
(Device user settings) i Enhetsinställningar (Device settings) under Konfig.
(Setup) på skärmen HEM och ställer in Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) som
Inte skrivbar fr dator (Not writable from PC).
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn
När du använder en dator för att redigera eller förbättra foton som har sparats på ett
minneskort, måste de skrivas ut från datorn. Om du använder manöverpanelen skrivs
fotona kanske inte ut korrekt.
1. Förbered minneskortet.
Anslut en kortadapter om minneskortet kräver en sådan.
Innan du sätter i minneskortet
2. Slå på strömmen, håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det
försiktigt.
3. Sätt endast i ett minneskort i kortplatsen.
166
Var minneskortet ska sättas i varierar beroende på typ av minneskort. Sätt i
minneskortet MED ETIKETTSIDAN VÄND ÅT VÄNSTER genom att trycka det rakt inåt i
den markerade kortplats som visas i bilden nedan.
När minneskortet sätts i på rätt sätt tänds lampan Åtkomst (Access) (A).
Var noga med att ansluta kortadaptern för minneskort märkt med
sedan in minneskortet i kortplatsen enligt bilden nedan.
(asterisk) och sätt
Sätt i följande typer av minneskort i den vänstra kortplatsen:
Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
Memory Stick Micro (med Duo-kortadaptern)
Sätt in följande typer av minneskort i kortplatsen i mitten:
SD-minneskort (Secure Digital), SDHC-minneskort
miniSD-kort , miniSDHC-kort
microSD-kort , microSDHC-kort
Sätt in följande typer av minneskort i den högra kortplatsen:
Compact Flash-kort (CF), Microdrive
xD-Picture Card , xD-Picture Card Type M , xD-Picture Card Type H
167
Viktigt!
En del av minneskortet sticker ut från kortplatsen, men försök inte trycka det ännu
längre in i enheten. Om du gör det kan du skada enheten eller minneskortet.
Kontrollera att minneskortet är vänt åt rätt håll innan du sätter i det i kortplatsen. Om
du tvingar in minneskortet i kortplatsen i fel riktning kan du skada minneskortet och/
eller enheten.
För inte in fler än ett minneskort i taget.
4. Stäng utmatningsfacket.
168
Ta bort minneskortet
Viktigt!
Om du använder kortplatsen som minneskortsenhet för datorn måste du göra en "säker
borttagning" på datorn innan du tar ur minneskortet ur enheten.
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn
1. Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
2. Kontrollera att lampan Åtkomst (Access) är tänd och ta sedan ur
minneskortet.
Ta tag i den del av minneskortet som sticker ut och ta sedan ut kortet ur enheten
genom att dra det rakt ut.
Viktigt!
Ta inte ur minneskortet medan lampan Åtkomst (Access) blinkar. Lampan
Åtkomst (Access) blinkar när enheten läser eller skriver data från/till minneskortet.
Om du tar ut minneskortet eller stänger av enheten medan lampan Åtkomst
(Access) blinkar kan den information som finns lagrad på minneskortet skadas.
3. Stäng utmatningsfacket.
169
Byta ut bläckbehållare
Byta ut bläckbehållare
Kontrollera bläckstatus
170
Byta ut bläckbehållare
När bläcket håller på att ta slut eller om fel uppstår visas ett meddelande på pekskärmen för
att informera dig om felet. Följ anvisningarna i meddelandet.
Ett meddelande visas
Obs!
Mer information om kompatibla bläckbehållare finns i den tryckta handboken:
Information om säkerhet och annan viktig information.
Om utskriftsresultatet blir svagt eller om vita ränder uppstår trots att bläcknivån är
tillräcklig, se Underhållsprocedur.
Ersättningsprocedur
När du behöver byta ut bläckbehållarna följer du proceduren nedan.
Titta på filmen
Viktigt!
Hantering av bläck
När du har lyft ut en bläckbehållare ska den nya sättas i omedelbart. Låt inte enheten
stå utan en installerad bläckbehållare.
Använd nya bläckbehållare vid utbyte. Om du sätter i använda bläckbehållare kan det
orsaka igentäppta munstycken. Dessutom kan inte enheten mäta bläcknivån i
bläckbehållarna ordentligt med en sådan bläckbehållare.
När du väl har installerat en bläckbehållare ska du inte ta bort den från enheten och låta
den ligga utan skydd. Då kan bläckbehållaren torka ut och det kan hända att enheten
inte fungerar när du sätter tillbaka behållaren. För att bibehålla optimal utskriftskvalitet
ska du använda en bläckbehållare inom sex månader efter den första användningen.
Obs!
Det kan gå åt färgbläck även när du skriver ut svartvita dokument eller om du har ställt
in svartvit utskrift.
Det går även åt bläck vid vanlig rengöring och djuprengöring av skrivhuvudet, vilket kan
behövas krävas för att upprätthålla enhetens prestanda. När bläcket tar slut i en
bläckbehållare måste den omedelbart bytas mot en ny.
Användbar information om bläck
1. Kontrollera att strömmen är påslagen, håll i båda sidorna av
utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
2. Lyft upp manöverpanelen och öppna tills det tar emot.
Hållaren för skrivhuvudet flyttas till positionen för utbyte.
171
Försiktighet
Försök inte stoppa eller flytta hållaren för skrivhuvudet med våld. Rör inte vid
hållaren för skrivhuvudet förrän den stannat helt.
Viktigt!
När du öppnar eller stänger manöverpanelen får du inte röra knapparna eller
pekskärmen på manöverpanelen. I annat fall kan saker ske utan att du är medveten
om det.
Rör inte vid metallkomponenterna eller vid någon av de andra delarna inuti enheten.
Om manöverpanelen har varit öppen i över 10 minuter flyttas hållaren för
skrivhuvudet åt höger. Då ska du stänga manöverpanelen och öppna den igen.
3. Byt ut den bläckbehållare vars lampa blinkar snabbt.
Tryck på fliken (A) och lyft ut bläckbehållaren.
Viktigt!
Rör inga andra delar än bläckbehållarna.
Var försiktig när du hanterar bläckbehållaren så att du inte får fläckar på kläder och
omgivande ytor.
Följ de källsorteringsregler som gäller i din kommun när du kasserar tomma
bläckbehållare.
172
Obs!
Ta inte bort två eller fler bläckbehållare samtidigt. Om du byter ut två eller fler
bläckbehållare ska du byta ut en bläckbehållare i taget.
Mer information om bläcklampornas olika blinkhastigheter finns i Kontrollera
bläcknivå med bläcklamporna.
4. Gör i ordning en ny bläckbehållare.
(1) Ta ut den nya bläckbehållaren ur förpackningen, dra loss den
orangefärgade tejpen (
) och ta sedan bort skyddsfilmen (
) helt.
Viktigt!
Var försiktig när du hanterar bläckbehållaren. Var försiktig så att du inte utsätter
den för hårt tryck eller tappar den.
Om den orangefärgade tejpen sitter kvar på det Y-formade lufthålet (B) kan detta
orsaka att bläck läcker ut eller att enheten inte skriver ut korrekt.
(2) Håll bläckbehållaren med det orangefärgade skyddslocket (C) vänt
uppåt, och var noga med att inte blockera det Y-formade lufthålet (B).
173
(3) Lyft upp fliken på det orangefärgade skyddslocket (C) för att ta bort det
FÖRSIKTIGT.
Viktigt!
Tryck inte på bläckbehållarens sidor. Om du trycker på bläckbehållarens sidor
och det Y-formade lufthålet (B) är blockerat kan bläcket skvätta ut.
Rör inte vid det orangefärgade skyddslockets (C) insida eller den öppna
bläcköppningen (D). Om du rör vid dem kan du få bläckfläckar på händerna.
Sätt aldrig tillbaka skyddslocket (C) om du har tagit bort det. Följ de
källsorteringsregler som gäller i din kommun när du slänger förbrukningsartiklar.
5. Installera den nya bläckbehållaren.
(1) För in bläckbehållarens främre ände i skrivhuvudet lutande.
Se till att bläckbehållarens placering matchar etiketten.
(2) Tryck på ovansidan av bläckbehållaren tills bläckbehållaren klickar på
plats.
Kontrollera att bläcklampan lyser rött.
174
Viktigt!
Det går inte att skriva ut om bläckbehållaren sitter i felaktig position. Se till att du
sätter i bläckbehållaren på den plats som visas på etiketten på hållaren för
skrivhuvudet.
Det går inte att skriva ut förrän alla bläckbehållare har satts i. Installera alla
bläckbehållare.
6. Stäng manöverpanelen försiktigt.
Försiktighet
Var försiktig när du stänger manöverpanelen så att du inte klämmer fingrarna.
Viktigt!
När du öppnar eller stänger manöverpanelen får du inte röra knapparna eller
pekskärmen på manöverpanelen. I annat fall kan saker ske utan att du är medveten
om det.
Obs!
Om felmeddelandet visas när du har stängt manöverpanelen ska du vidta lämpliga
åtgärder.
Ett meddelande visas
175
När du börjar skriva ut efter att bläckbehållaren har bytts ut rengör enheten
automatiskt skrivhuvudet. Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört
rengöringen av skrivhuvudet.
Om skrivhuvudet inte är justerat, vilket visas av sneda utskrivna linjer eller liknande
symptom, justerar du skrivhuvudets position.
Justera skrivhuvudet
Enheten kan avge ljud under drift.
176
Kontrollera bläckstatus
Kontrollera bläckstatusen via enhetens pekskärm
Kontrollera bläcknivå med bläcklamporna
Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
Kontrollera bläckstatusen från datorn
177
Kontrollera bläckstatusen via enhetens pekskärm
1. Kontrollera att enheten är påslagen och visa skärmen HEM.
Om skärmen HEM inte visas trycker du på knappen HEM (HOME) för att visa den.
2. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
3. Knacka på
Uppskattade bläcknivåer (Estimated ink levels).
En symbol visas i området (A) om någon information om återstående bläcknivå finns.
Exempel:
Bläckbehållaren är snart tom. Gör i ordning en ny bläckbehållare.
Obs!
Ovanstående skärm visar beräknad bläcknivå.
Tryck på knappen HEM (HOME) för att gå ur Konfig. (Setup) och visa HEMskärmen.
För att visa och skriva ut modellnumret för bläckbehållaren knackar du på
Bläcknummer (Ink number).
Du kan även kontrollera bläckstatusen på en skärm på pekskärmen som visas
under utskrift.
Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
Kontrollera bläckstatusen från datorn
178
Kontrollera bläcknivå med bläcklamporna
1. Kontrollera att strömmen är påslagen, håll i båda sidorna av
utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
2. Lyft upp manöverpanelen och öppna tills det tar emot.
Ersättningsprocedur
3. Kontrollera bläcklampan.
Stäng manöverpanelen när du har kontrollerat statusen via bläcklamporna.
Ersättningsprocedur
Bläcklampan lyser.
Bläckbehållaren är korrekt installerad.
Bläcklampan blinkar.
Blinkar långsamt (ca var tredje sekund)
...... Upprepas
Bläckbehållaren är snart tom. Gör i ordning en ny bläckbehållare.
Blinkar snabbt (cirka varje sekund)
...... Upprepas
- Bläckbehållaren är inte installerad i rätt position.
eller
- Bläcket är slut.
Kontrollera att bläckbehållaren är installerad i den position som visas på etiketten på
hållaren för skrivhuvudet. Om bläckbehållarens position är korrekt men lampan
blinkar har ett fel uppstått och det går inte att skriva ut från enheten. Kontrollera
felmeddelandet på pekskärmen.
Ett meddelande visas
179
Bläcklampan är släckt.
Bläckbehållaren sitter inte korrekt eller funktionen för att känna av den återstående
mängden bläck har inaktiverats. Om bläckbehållaren inte sitter fast ordentligt
kontrollerar du att det orangefärgade skyddslocket är borttaget från bläckbehållarens
undersida och trycker sedan på bläckbehållarens ovansida tills bläckbehållaren
klickar på plats.
Om bläcklampan fortfarande är släckt efter att bläckbehållaren har satts tillbaka har
ett fel uppstått och det går inte att skriva ut från enheten. Kontrollera felmeddelandet
på pekskärmen.
Ett meddelande visas
Obs!
Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
Kontrollera bläckstatusen från datorn
180
Underhåll
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Utföra underhåll från en dator
Rengöra enheten
181
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Underhållsprocedur
Skriva ut testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken
Rengöra skrivhuvudet
Djuprengöring av skrivhuvudet
Justera skrivhuvudet
Rikta in skrivhuvudet manuellt
182
Underhållsprocedur
Om utskriftsresultatet är suddigt eller färgerna inte skrivs ut korrekt är
skrivhuvudmunstyckena förmodligen igensatta. Följ proceduren nedan när du vill skriva ut
testmönster för munstycken, kontrollera munstyckenas status och sedan rengöra
skrivhuvudet.
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende kan
utskriftskvaliteten förbättras om du justerar skrivhuvudet.
Viktigt!
Försök inte skölja eller torka av skrivhuvudet eller bläckbehållare. Det kan medföra
problem med skrivhuvudet eller bläckbehållare.
Obs!
Innan du utför underhåll
Kontrollera att den orangefärgade skyddstejpen inte sitter kvar på bläckbehållaren.
Öppna manöverpanelen och se till att alla lampor på bläckbehållaren lyser rött. Om
lamporna är släckta eller blinkar ska du vidta lämpliga åtgärder.
Kontrollera bläcknivå med bläcklamporna
Utskriftsresultatet kan förbättras om du ökar utskriftskvaliteten i drivrutinens
inställningar.
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
183
Om utskrifterna är suddiga eller ojämna:
Steg 1
Skriv ut testmönstret för munstycken.
Från enheten
Skriva ut testmönster för munstycken
Från datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken
via datorn
Granska testmönster för munstycken.
Granska testmönster för munstycken
Om linjer saknas eller det finns vita horisontella
ränder i mönstret:
När du har rengjort
skrivhuvudet gör du ett
testmönster för munstycken.
Steg 2
Rengör skrivhuvudet.
Från enheten
Rengöra skrivhuvudet
Från datorn
Rengöra skrivhuvuden via datorn
Om problemet inte är löst efter att du har rengjort
skrivhuvudet två gånger:
Steg 3
Djuprengöring av skrivhuvudet.
Från enheten
Djuprengöring av skrivhuvudet
Från datorn
Rengöra skrivhuvuden via datorn
Obs!
När du har utfört proceduren t.o.m. steg 3 och detta inte har löst problemet stänger du
av strömmen och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet efter ett
dygn.
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta Canons
servicecenter.
184
Om utskriftsresultaten blir ojämna genom att exempelvis raka
linjer blir sneda:
Justera skrivhuvudet.
Från enheten
Justera skrivhuvudet
Från datorn
Justera skrivhuvuden via datorn
185
Skriva ut testmönster för munstycken
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt
från skrivhuvudmunstycket.
Titta på filmen
Obs!
Om återstående bläcknivån är låg skrivs inte testmönstret för munstycken ut på rätt sätt.
Byt ut den bläckbehållare som har för lite bläck.
Byta ut bläckbehållare
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Kontrollera att ett eller flera ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
finns i kassetten (nedre).
3. Öppna utmatningsfacket.
(1) Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket
öppnas.
(2) Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Viktigt!
Om den inre luckan är öppen stänger du den.
4. Skriv ut testmönstret för munstycken.
(1) Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
(2) Knacka på
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
(3) Knacka på Testmönster f. skrivarmunstycke (Print nozzle check
pattern).
186
Bekräftelseskärmen visas.
(4) Knacka på Ja (Yes).
Testmönstret för munstycken skrivs ut och två bekräftelseskärmar för
mönsterutskriften visas på pekskärmen.
5. Granska testmönster för munstycken.
Granska testmönster för munstycken
187
Granska testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken och rengör skrivhuvudet om det behövs.
1. Kontrollera om det saknas någon linje i mönstret (C) eller om det finns
vita horisontella ränder i mönstret (D).
(A) Inga linjer saknas/Det finns inte några vita ränder
(B) Linjer saknas/Det finns horisontella vita ränder
(E) Antal utskrivna ark hittills
2. Välj det mönster som ligger närmast ditt utskrivna testmönster på
bekräftelseskärmen.
188
För (A) (inga saknade linjer eller inga horisontella vita ränder) i vare sig mönster
(C) eller mönster (D):
(1) Det behövs inte någon rengöring. Knacka på Alla A (All A).
(2) Bekräfta meddelandet och knacka på OK.
Skärmen återgår till Underhåll (Maintenance).
Obs!
Tryck på knappen HEM (HOME) för att gå ur Konfig. (Setup) och visa HEMskärmen.
För (B) (linjer saknas eller det finns horisontella vita ränder) i mönster (C) eller
mönster (D) eller i båda mönstren:
(1) Rengöring behöver utföras. Knacka på Även B (Also B).
Bekräftelseskärmen för rengöring visas.
(2) Knacka på Ja (Yes).
Enheten börjar rengöra skrivhuvudet.
Rengöra skrivhuvudet
Obs!
Det totala antalet hittills utskrivna ark visas i steg om 50 på utskriften av testmönstret för
munstyckena.
189
Rengöra skrivhuvudet
Rengör skrivhuvudet om det saknas linjer eller om det finns horisontella vita ränder i
testmönstret för munstycken. Rengöringen åtgärdar tilltäppta munstycken och återställer
skrivhuvudets status. Det går åt mycket bläck när skrivhuvudet rengörs, så rengör därför
bara skrivhuvudet när det verkligen behövs.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Kontrollera att ett eller flera ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
finns i kassetten (nedre).
3. Öppna utmatningsfacket.
(1) Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket
öppnas.
(2) Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Viktigt!
Om den inre luckan är öppen stänger du den.
4. Rengör skrivhuvudet.
(1) Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
(2) Knacka på
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
(3) Knacka på Rengöring (Cleaning).
190
Konfig. (Setup).
Bekräftelseskärmen visas.
(4) Knacka på Ja (Yes).
Enheten börjar rengöra skrivhuvudet.
Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört rengöringen av skrivhuvudet.
Detta tar cirka 2–3 minuter.
Bekräftelseskärmen för mönsterutskrift visas.
(5) Knacka på Ja (Yes).
Testmönstret skrivs ut.
5. Granska testmönster för munstycken.
Granska testmönster för munstycken
Obs!
Tryck på knappen HEM (HOME) för att gå ur Konfig. (Setup) och visa HEM-skärmen.
Om problemet inte har lösts efter två rengöringar av skrivhuvudet prövar du att göra en
djuprengöring av skrivhuvudet.
Djuprengöring av skrivhuvudet
191
Djuprengöring av skrivhuvudet
Djuprengör skrivhuvudet om utskriftskvaliteten inte förbättras av den vanliga rengöringen av
skrivhuvudet. Vid djuprengöring av skrivhuvudet går det åt mer bläck än vid vanlig
rengöring av skrivhuvudet. Rengör därför bara skrivhuvudet när det är nödvändigt.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Kontrollera att ett eller flera ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
finns i kassetten (nedre).
3. Öppna utmatningsfacket.
(1) Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket
öppnas.
(2) Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Viktigt!
Om den inre luckan är öppen stänger du den.
4. Djuprengöring av skrivhuvudet.
(1) Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
(2) Knacka på
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
(3) Knacka på Djuprengöring (Deep cleaning).
192
Konfig. (Setup).
Bekräftelseskärmen visas.
(4) Knacka på Ja (Yes).
Enheten startar djuprengöringen av skrivhuvudet.
Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört djuprengöringen av
skrivhuvudet. Detta tar cirka 2–3 minuter.
Bekräftelseskärmen för mönsterutskrift visas.
(5) Knacka på Ja (Yes).
Testmönstret skrivs ut.
(6) När meddelandet om att åtgärden utförts visas knackar du på OK.
Skärmen återgår till Underhåll (Maintenance).
5. Granska testmönster för munstycken.
Granska testmönster för munstycken
Om en viss färg inte skrivs ut ordentligt kan du prova med att byta ut den aktuella
bläckbehållaren.
Byta ut bläckbehållare
Om problemet inte är löst stänger du av strömmen och genomför sedan ännu en
djuprengöring av skrivhuvudet efter 24 timmar.
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta Canons
servicecenter.
Obs!
Tryck på knappen HEM (HOME) för att gå ur Konfig. (Setup) och visa HEM-skärmen.
193
Justera skrivhuvudet
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör
skrivhuvudet justeras.
Obs!
Om nivån för återstående bläck är låg skrivs arket för justering av skrivhuvudet inte ut
på rätt sätt. Byt ut den bläckbehållare som har för lite bläck.
Byta ut bläckbehållare
Om det medföljande papperet (Matte Photo Paper MP-101) tar slut eller om det inte
finns originalpapper från Canon att tillgå, kan du använda vanligt papper och justera
skrivhuvudet manuellt.
Från enheten
Rikta in skrivhuvudet manuellt
Från datorn
Justera skrivhuvuden manuellt via datorn
Mönstret för justering av skrivhuvud skrivs ut i svart och blått.
Du måste förbereda: ett ark Matte Photo Paper MP-101 A4- eller Letterformat
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Lägg ett ark av det medföljande papperet eller ett ark Matte Photo Paper
MP-101 i A4- eller Letter-format i kassetten (nedre).
Fyll på papperet MED UTSKRIFTSSIDAN (DEN VITARE SIDAN) NEDÅT i kassetten
(nedre).
Viktigt!
Kassetten (övre) är inte tillgänglig för justering av skrivhuvud. Fyll på papper i
kassetten (nedre).
3. Öppna utmatningsfacket.
(1) Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket
öppnas.
(2) Skjut ut pappersutmatningsstödet.
194
Viktigt!
Om den inre luckan är öppen stänger du den.
4. Justera skrivhuvudets position automatiskt.
(1) Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
(2) Knacka på
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
(3) Knacka på Autom. huvudjustering (Auto head alignment).
Bekräftelseskärmen visas.
(4) Knacka på Ja (Yes).
Arket för justering av skrivhuvudet skrivs ut och skrivhuvudets position justeras
automatiskt.
Detta tar cirka 3–4 minuter.
Viktigt!
Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
Obs!
Om den automatiska justeringen av skrivhuvudets position misslyckas visas ett
felmeddelande på pekskärmen.
Ett meddelande visas
(5) När meddelandet om att åtgärden utförts visas knackar du på OK.
Skärmen återgår till Underhåll (Maintenance).
Obs!
Tryck på knappen HEM (HOME) för att gå ur Konfig. (Setup) och visa HEM-skärmen.
195
Om utskriftsresultaten fortfarande inte är tillfredsställande efter att du har justerat
skrivhuvudets position enligt beskrivningen ovan, justerar du skrivhuvudets position
manuellt.
Från enheten
Rikta in skrivhuvudet manuellt
Från datorn
Justera skrivhuvuden manuellt via datorn
196
Rikta in skrivhuvudet manuellt
Om de utskrivna linjerna inte är raka eller om utskriftsresultaten fortfarande inte är
tillfredsställande efter att du har gjort en automatisk justering av skrivhuvudet justerar du
skrivhuvudets läge manuellt.
Obs!
Mer information om automatisk justering av skrivhuvudets position finns under Justera
skrivhuvudet.
Mönstret för justering av skrivhuvud skrivs ut i svart och blått.
Du måste förbereda: tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Kontrollera att tre eller flera ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
finns i kassetten (nedre).
3. Öppna utmatningsfacket.
(1) Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket
öppnas.
(2) Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Viktigt!
Om den inre luckan är öppen stänger du den.
4. Skriv ut mönstret för justering av skrivhuvud.
(1) Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
(2) Knacka på
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
(3) Knacka på Manuell huvudjustering (Manual head alignment).
197
Bekräftelseskärmen visas.
Obs!
Välj Skriv ut huvudjusteringsvärde (Print the head alignment value) om du
vill skriva ut och kontrollera aktuella värden för justering av skrivhuvudets läge.
(4) Knacka på Ja (Yes).
Testmönstret för justering av skrivhuvud skrivs ut.
Viktigt!
Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
(5) När meddelandet "Skrevs mönstren ut ordentligt? (Did the patterns
print correctly?)" visas bekräftar du att mönstret har skrivits ut
ordentligt genom att knacka på Ja (Yes).
(6) Bekräfta meddelandet och knacka på Nästa (Next).
Inmatningsfönstret för värden för justering av skrivhuvudets läge visas.
5. Titta på det första mönstret och justera skrivhuvudets position.
(1) Knacka på A för att kontrollera de utskrivna mönstren och knacka på
numret för det mönster i kolumn A som har de minst tydliga vertikala
ränderna.
198
Obs!
Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst
iögonfallande, vertikala ränderna.
(A) Minst tydliga vertikala ränder
(B) Tydliga vertikala ränder
(2) Upprepa proceduren tills du är klar med inmatningen av mönsternumret
för kolumnerna B till H. Knacka sedan på OK.
I kolumnerna G och H väljer du den inställning med en pil som ger de minst
iögonfallande, horisontella ränderna.
Obs!
Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning som
ger de minst iögonfallande horisontella ränderna.
(C) Minst tydliga horisontella ränder
(D) Tydliga horisontella ränder
199
(3) Bekräfta meddelandet och knacka på OK.
Det andra mönstret skrivs ut.
Viktigt!
Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
6. Titta på det andra mönstret och justera skrivhuvudets position.
(1) Knacka på I för att kontrollera de utskrivna mönstren och knacka på
numret för det mönster i kolumn I som har de minst tydliga vertikala
ränderna.
Obs!
Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst
iögonfallande, vertikala ränderna.
(E) Minst tydliga vertikala ränder
(F) Tydliga vertikala ränder
(2) Upprepa proceduren tills du är klar med inmatningen av mönsternumret
för kolumnerna J till P. Knacka sedan på OK.
(3) Bekräfta meddelandet och knacka på OK.
200
Det tredje mönstret skrivs ut.
Viktigt!
Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
7. Titta på det tredje mönstret och justera skrivhuvudets position.
(1) Knacka på a för att kontrollera de utskrivna mönstren och knacka på
numret för det mönster i kolumn a som har de minst tydliga horisontella
ränderna.
Obs!
Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning som
ger de minst iögonfallande horisontella ränderna.
(G) Minst iögonfallande horisontella ränder
(H) Mest iögonfallande horisontella ränder
(2) Upprepa proceduren tills du är klar med inmatningen av mönsternumret
för kolumnerna b till h. Knacka sedan på OK.
Den manuella justeringen av skrivhuvudets position är nu slutförd.
(3) När meddelandet om att åtgärden utförts visas knackar du på OK.
201
Skärmen återgår till Underhåll (Maintenance).
Obs!
Tryck på knappen HEM (HOME) för att gå ur Konfig. (Setup) och visa HEM-skärmen.
202
Utföra underhåll från en dator
Rengöra skrivhuvuden via datorn
Rengöra pappersmatningshjulet från datorn
Justera skrivhuvuden via datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Rengöra enheten inuti
203
Rengöra skrivhuvuden via datorn
Med funktionen för rengöring av skrivhuvud kan du rensa igentäppta
skrivhuvudmunstycken. Rengör skrivhuvudena när utskriften är blek eller när en viss färg
inte skrivs ut, även om det finns tillräckligt med bläck.
Så här rengör du skrivhuvudena:
Rengöring (Cleaning)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Rengöring (Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance)
När dialogrutan Rengöring av skrivhuvud (Print Head Cleaning) öppnas väljer du
den bläckgrupp som ska rengöras.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att se vad du behöver
kontrollera före rengöringen.
3. Utför rengöringen
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute).
Rengöringen av skrivhuvudena påbörjas.
Viktigt!
Stäng inte utmatningsfacket innan rengöringen är klar.
4. Slutför rengöringen
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas efter att
bekräftelsemeddelandet har visats.
5. Kontrollera resultaten
Om du vill kontrollera om utskriftskvaliteten har förbättrats klickar du på Skriv ut
testmönster (Print Check Pattern). Om du vill avbryta kontrollen klickar du på
Avbryt (Cancel).
Upprepa proceduren om problemet inte avhjälps efter den första rengöringen av
skrivhuvudet.
204
Viktigt!
Rengöring (Cleaning) förbrukar en liten mängd bläck.
Om du ofta utför rengöring av skrivhuvud förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför
därför rengöring bara när det är nödvändigt.
Djuprengöring (Deep Cleaning)
En Djuprengöring (Deep Cleaning) är grundligare än en rengöring. Utför en djuprengöring
när två försök med funktionen Rengöring (Cleaning) inte avhjälper problemet med
skrivhuvudet.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Djuprengöring (Deep Cleaning) på fliken Underhåll
(Maintenance).
När dialogrutan Djuprengöring (Deep Cleaning) öppnas väljer du den bläckgrupp
som ska djuprengöras.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att se vad du behöver
kontrollera före djuprengöringen.
3. Utför djuprengöringen
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Djuprengöringen av skrivhuvudena påbörjas.
Viktigt!
Stäng inte utmatningsfacket innan djuprengöringen är klar.
4. Slutför djuprengöringen
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas efter att
bekräftelsemeddelandet har visats.
5. Kontrollera resultaten
Om du vill kontrollera om utskriftskvaliteten har förbättrats klickar du på Skriv ut
testmönster (Print Check Pattern). Om du vill avbryta kontrollen klickar du på
Avbryt (Cancel).
205
Viktigt!
Djuprengöring (Deep Cleaning) förbrukar mer bläck än Rengöring (Cleaning).
Om du ofta utför rengöring av skrivhuvud förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför
därför rengöring bara när det är nödvändigt.
Obs!
Om du inte kan se någon förbättring efter att ha utfört en Djuprengöring (Deep
Cleaning) bör du stänga av enheten, vänta 24 timmar och sedan utföra en
Djuprengöring (Deep Cleaning) igen. Om du fortfarande inte ser någon förbättring
kanske bläcket är slut eller skrivhuvudet utslitet. Om du vill veta mer om vad du kan göra
åt detta läser du "Inget bläck matas ut".
Närliggande information
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
206
Rengöra pappersmatningshjulet från datorn
Rengör pappersmatningshjulen. Utför en rengöring om det sitter kvar pappersbitar på
pappersmatningshjulen och pappersmatningen inte fungerar på rätt sätt.
Så här rengör du matningsrullarna:
Rengöring av matningsrullar (Roller Cleaning)
1. Förbered enheten
Ta bort alla pappersark från den papperskälla varifrån det inte gick att mata papper
ordentligt.
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Klicka på Rengöring av matningsrullar (Roller Cleaning) på fliken
Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Rengöring av matningsrullar (Roller Cleaning) visas.
4. Välj Kassett (övre) (Cassette (upper)) eller Kassett (nedre) (Cassette
(lower)) och klicka sedan på OK
Ett bekräftelsemeddelande visas.
5. Utför rengöring av matningsrullar
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på OK.
Rengöringen av matningsrullarna påbörjas.
6. Slutför rengöring av matningsrullar
• Rengöra matningshjulen för kassetten (övre)
Klipp ett ark vanligt papper i A4- eller Letter-format i fyra bitar genom att klippa det
på hälften vertikalt och sedan på hälften horisontellt.
När hjulen har stannat följer du anvisningarna i meddelandet och lägger i ett ark
vanligt papper eller ett tillgängligt rengöringsark i frontfacket. Klicka sedan på OK.
• Rengöra matningshjulen för kassetten (nedre)
När rullarna har stannat följer du anvisningen i meddelandet och placerar tre ark
vanligt papper av A4- eller Letter-format i kassetten (nedre). Klicka sedan på OK.
207
Pappret matas ut och rengöringen av matningsrullarna är färdig.
208
Justera skrivhuvuden via datorn
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar
på utskriften.
Skrivhuvudena i den här enheten kan justeras på två olika sätt: med hjälp av automatisk
eller manuell huvudjustering. Enheten är vanligtvis inställd på automatisk justering av
skrivhuvudet.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen ska du
utföra en manuell huvudjustering.
Så här justerar du skrivhuvuden automatiskt:
Obs!
Om den inre luckan är öppen stänger du den.
Mönstret skrivs bara ut i svart och blått.
Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken
Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment) visas.
3. Lägg i papper i enheten
Ladda ett ark papper av A4- eller Letter-format Matte Photo Paper (MP-101) i
kassetten (nedre).
Obs!
Vilken mediatyp och antalet ark som används varierar om du väljer manuell
justering av skrivhuvudet.
4. Utför huvudjustering
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Rikta in skrivhuvud (Align
Print Head).
Följ instruktionerna i meddelandet som visas.
209
Viktigt!
Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
Obs!
Vänta tills utskriften är klar innan du utför några andra åtgärder. Utskriften tar
ungefär 4 minuter.
Öppna dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head
Alignment) och klicka på Skriv ut justeringsvärde (Print Alignment Value) om
du vill skriva ut och se aktuell inställning.
210
Justera skrivhuvuden manuellt via datorn
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar
på utskriften.
Skrivhuvudena i den här enheten kan justeras på två olika sätt: med hjälp av automatisk
huvudjustering eller manuell huvudjustering. Enheten är vanligtvis inställd på automatisk
justering av skrivhuvudet.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen gör du en
manuell huvudjustering.
Så här justerar du skrivhuvuden manuellt:
Obs!
Om den inre luckan är öppen stänger du den.
Mönstret skrivs bara ut i svart och blått.
Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Anpassade inställningar (Custom Settings) på fliken
Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) visas.
Obs!
Om enheten är avstängd eller om kommunikation mellan enheten och datorn är
inaktiverad kan ett felmeddelande visas eftersom datorn inte kan hämta enhetens
status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
3. Växla till manuell justering av skrivhuvudet
Markera kryssrutan Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually).
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
5. Klicka på Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken
Underhåll (Maintenance)
211
Dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment) visas.
6. Lägg i papper i enheten
Ladda tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i kassetten (nedre).
7. Utför huvudjustering
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Rikta in skrivhuvud (Align
Print Head).
Följ instruktionerna i meddelandet som visas.
Viktigt!
Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
8. Kontrollera det utskrivna testmönstret
Ange numren för de mönster som har minst ränder i motsvarande rutor.
Även om du klickar på de mönster som har minst antal ränder i
förhandsgranskningsfönstret anges deras nummer automatiskt i motsvarande rutor.
När du har angett alla värden som krävs klickar du på OK.
Obs!
Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst
iögonfallande, vertikala ränderna.
(A) Minst iögonfallande vertikala ränder
(B) Mest iögonfallande vertikala ränder
212
Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning
som ger de minst iögonfallande horisontella ränderna.
(A) Minst iögonfallande horisontella ränder
(B) Mest iögonfallande horisontella ränder
9. Kontrollera det meddelande som visas och klicka på OK
Det andra mönstret skrivs ut.
Viktigt!
Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
10. Kontrollera det utskrivna testmönstret
Ange numren för de mönster som har minst iögonfallande horisontella ränder i de
motsvarande rutorna.
Även om du klickar på de mönster som har minst iögonfallande horisontella ränder i
förhandsgranskningsfönstret anges deras nummer automatiskt i motsvarande rutor.
När du har angett alla värden som krävs klickar du på OK.
Obs!
Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst
iögonfallande, vertikala ränderna.
213
(A) Minst iögonfallande vertikala ränder
(B) Mest iögonfallande vertikala ränder
11. Kontrollera det meddelande som visas och klicka på OK
Det tredje mönstret skrivs ut.
Viktigt!
Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
12. Kontrollera det utskrivna testmönstret
Ange numren för de mönster som har minst iögonfallande horisontella ränder i de
motsvarande rutorna.
Även om du klickar på de mönster som har minst iögonfallande horisontella ränder i
förhandsgranskningsfönstret anges deras nummer automatiskt i motsvarande rutor.
När du har angett alla värden som krävs klickar du på OK.
Obs!
Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning
som ger de minst iögonfallande horisontella ränderna.
(A) Minst iögonfallande horisontella ränder
(B) Mest iögonfallande horisontella ränder
214
Obs!
Öppna dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment)
och klicka på Skriv ut justeringsvärde (Print Alignment Value) om du vill skriva ut
och se aktuell inställning.
215
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Med funktionen för test av bläckmunstycken kan du kontrollera att skrivhuvudena fungerar
korrekt genom att skriva ut ett testmönster. Skriv ut mönstret om utskriften blir svag eller om
en viss färg inte skrivs ut.
Så här skriver du ut ett mönster för test av bläckmunstycken:
Test av bläckmunstycken (Nozzle Check)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) på fliken
Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att visa de saker du bör
kontrollera innan du skriver ut mönstret för test av bläckmunstycken.
3. Lägg i papper i enheten
Ladda ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i kassetten (nedre).
4. Skriv ut ett testmönster för munstycken
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Skriv ut testmönster (Print
Check Pattern).
Utskriften av testmönster för bläckmunstycken startar.
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Dialogrutan Mönsterkontroll (Pattern Check) visas.
5. Kontrollera utskriftsresultatet
Kontrollera utskriftsresultatet. Om utskriften är normal klickar du på Avsluta (Exit).
Om resultatet är smetigt eller om vissa delar inte har skrivits ut klickar du på
Rengöring (Cleaning) för att rengöra skrivhuvudet.
Närliggande information
Rengöra skrivhuvuden via datorn
216
Rengöra enheten inuti
Du kan förhindra utsmetat bläck på papperets baksida genom att rengöra bottenplattan
innan du använder dubbelsidig utskrift.
Rengör även bottenplattan om det förekommer smetigt bläck, som inte orsakats av
utskriftsdata, på utskriften.
Så här använder du funktionen för att rengöra bottenplattan:
Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) på fliken
Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) visas.
3. Lägg i papper i enheten
Följ anvisningarna i dialogrutan: vik ett ark vanligt papper i A4- eller Letter-format
horisontellt och vik sedan upp det.
Vik den ena sidan av papperet på mitten, med kanten mot det tidigare mittenvecket.
Vik sedan upp papperet igen.
Lägg i papperet i kassetten (nedre) med åsarna på vecken uppåt, så att kanten av
den halva utan veck är vänd bort från dig.
4. Utför en rengöring av bottenplattan
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute).
Rengöringen av bottenplattan påbörjas.
217
Rengöra enheten
Rengöra enhetens utsida
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Rengöra pappersmatningshjulet
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Rengöra utskjutande delar inuti enheten
Rengöra färgdynan på en kassett
218
Rengöra enhetens utsida
Använd alltid en mjuk och torr tygtrasa, t.ex. en glasögonduk, när du torkar bort smuts från
ytan. Se till att duken inte är skrynklig eller har skarpa veck innan du rengör enheten med
den.
Viktigt!
Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
Använd inte pappersnäsdukar, pappershanddukar, grovt tyg eller liknande material när
du rengör skrivarens utsida eftersom det kan repa ytan. Damm eller små fibrer från
papperet kan fastna i enheten och orsaka problem som blockerat skrivhuvud eller dålig
utskriftskvalitet. Använd en mjuk torr trasa.
Använd aldrig flyktiga vätskor som thinner, bensen, aceton eller andra kemiska
rengöringsmedel för att rengöra enheten. Dessa vätskor kan orsaka fel eller skada
enhetens yta.
Använd en mjuk trasa som har fuktats med vatten och sedan vridits ur ordentligt för att
rengöra manöverpanelen. Slå inte på strömmen innan manöverpanelens yta är
fullständigt torr.
219
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Viktigt!
Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
Använd inte pappersnäsdukar, pappershanddukar, grovt tyg eller liknande material när
du rengör skrivarens utsida eftersom det kan repa ytan. Damm eller små fibrer från
papperet kan fastna i enheten och orsaka problem som blockerat skrivhuvud eller dålig
utskriftskvalitet. Använd en mjuk torr trasa.
Använd aldrig flyktiga vätskor som thinner, bensen, aceton eller andra kemiska
rengöringsmedel för att rengöra enheten. Dessa vätskor kan orsaka fel eller skada
enhetens yta.
Rengör försiktigt glasskivan (A) och dokumentluckans insida (den vita ytan) (B) med en
mjuk, ren, luddfri och torr trasa. Kontrollera att inga rester finns kvar efter rengöringen, i
synnerhet inte på glasskivan.
Viktigt!
Insidan av dokumentluckan (den vita ytan) (B) skadas lätt, så torka av den försiktigt.
220
Rengöra pappersmatningshjulet
Om pappersmatningshjulet blir smutsigt eller om det sitter pappersfibrer på det, kanske inte
papperet matas ordentligt.
Då bör du rengöra pappersmatningshjulet. Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så
gör bara detta när det verkligen behövs.
Du måste förbereda
För kassett (övre): Ett enda ark vanligt papper i format A4 eller Letter
(ska klippas för användning)
För kassett (nedre): Tre ark vanligt papper i format A4 eller Letter
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Välj Rengöring av matningsrullar (Roller cleaning).
(1) Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
(2) Knacka på
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
(3) Knacka på Rengöring av matningsrullar (Roller cleaning).
Bekräftelseskärmen visas.
(4) Knacka på Ja (Yes).
(5) Knacka på papperskällan för att rengöra (Kassett (övre) (Cassette
(upper)) eller Kassett (nedre) (Cassette (lower))).
3. Rengör pappersmatningshjulet utan papper.
221
(1) Följ instruktionerna som visas och ta bort allt papper som finns i den
papperskälla som du valde i (5) i steg 2.
(2) Knacka på OK.
Pappersmatningshjulet roterar medan det rengörs.
4. Rengör pappersmatningshjulet med papper.
(1) Kontrollera att pappersmatningshjulet har slutat att rotera. Följ
instruktionerna i meddelandet och fyll på vanligt papper i den
papperskälla som du valde i (5) i steg 2.
Fylla på papper i kassetten (övre):
Klipp ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i fyra delar.
Fyll på dem i kassetten (övre) med den övre och nedre kanten (A) mot baksidan på
kassetten (övre).
Fylla på papper i kassetten (nedre):
Lägg tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i kassetten (nedre).
(2) Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket
öppnas.
(3) Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Viktigt!
Om den inre luckan är öppen stänger du den.
(4) Knacka på OK.
Rengöringen av enheten startar. Rengöringen är slutförd när papperet har matats ut.
(5) När meddelandet om att åtgärden utförts visas knackar du på OK.
Skärmen återgår till Underhåll (Maintenance).
Obs!
Tryck på knappen HEM (HOME) för att gå ur Konfig. (Setup) och visa HEM-skärmen.
222
Om problemet fortfarande inte är löst efter rengöringen av pappersmatningshjulet kontaktar
du servicecentret.
223
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Ta bort fläckar från enhetens insida. Om enhetens insida blir smutsig kan utskrifterna bli
fläckiga. Vi rekommenderar därför att du rengör enheten regelbundet.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format*
* Använd endast ett nytt, oanvänt pappersark.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Rengör enhetens insida.
(1) Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
(2) Knacka på
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
(3) Knacka på Rengöring, bottenplatta (Bottom plate cleaning).
Bekräftelseskärmen visas.
(4) Knacka på Ja (Yes).
(5) Följ instruktionerna som visas och ta bort alla papper i kassetten
(nedre). Knacka sedan på OK.
(6) Vik ett vanligt ark av A4- eller Letter-format på längden och vik därefter
ut papperet igen.
(7) Vik den ena sidan av det öppna papperet på mitten, med ytterkanten
utmed det tidigare mittenvecket. Vik sedan upp papperet igen och
knacka på OK.
224
(8) Lägg bara i det här papperet i kassetten (nedre) med åsarna på vecken
uppåt och kanten av halvan utan veck är vänd bort från dig.
(9) Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket
öppnas.
(10) Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Viktigt!
Om den inre luckan är öppen stänger du den.
(11) Knacka på OK.
När papperet matas genom enheten rengörs enheten på insidan.
Kontrollera de vikta delarna av det utmatade papperet. Om de är kladdiga av bläck
rengör du bottenplattan igen.
(12) När meddelandet om att åtgärden utförts visas knackar du på OK.
Skärmen återgår till Underhåll (Maintenance).
Om problemet kvarstår när du har rengjort bottenplattan igen är eventuellt de utskjutande
delarna inuti enheten smutsiga. Rengör dem enligt anvisningarna.
Rengöra utskjutande delar inuti enheten
Obs!
Tryck på knappen HEM (HOME) för att gå ur Konfig. (Setup) och visa HEM-skärmen.
Använd ett nytt papper när du rengör bottenplattan igen.
225
Rengöra utskjutande delar inuti enheten
Viktigt!
Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
Du måste förbereda: bomullstops
Om de utskjutande delarna inuti enheten är smutsiga torkar du av bläcket med en
bomullspinne eller liknande.
226
Rengöra färgdynan på en kassett
Om färgdynan på en kassett är smutsig av pappersfibrer eller liknande kan det hända att
två eller fler papper matas ut. Följ anvisningarna nedan för att rengöra färgdynan på en
kassett.
Du måste förbereda: bomullstops
1. Dra ut kassetten (övre) eller kassetten (nedre) från enheten och ta sedan
bort alla pappersark.
2. Rengör dynan (A) i sidled med en fuktig bomullstops.
Viktigt!
När dynan är rengjord bör den torkas helt torr.
För kassett (övre):
För kassett (nedre):
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
227
Ändra enhetens inställningar
Ändra enhetens inställningar från datorn
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
Ställa in kortplatsen som datorns minneskortsenhet
228
Ändra enhetens inställningar från datorn
Ändra utskriftsalternativ
Skapa en vanlig utskriftsprofil
Stänga av och sätta på enheten
Minska enhetens buller
Ändra enhetens driftläge
229
Ändra utskriftsalternativ
Du kan ändra de detaljerade skrivardrivrutinsinställningarna för utskriftsdata som skickas
från en programvara.
Använd detta alternativ om du får utskriftsfel, t.ex. om en del av en bild saknas.
Så här ändrar du utskriftsalternativ:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Utskriftsalternativ... (Print Options...) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup)
Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options) visas.
Obs!
Andra funktioner är tillgängliga när XPS-skrivardrivrutinen används.
3. Ändra individuella inställning
230
Om så krävs kan du ändra individuella inställningar och sedan klicka på OK.
Fliken Utskriftsformat (Page Setup) visas igen.
231
Skapa en vanlig utskriftsprofil
Du kan skapa den vanliga utskriftsprofilen i Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup). Du kan när som helst ta bort de
utskriftsprofiler som inte används.
Så här skapar du en utskriftsprofil:
Skapa en utskriftsprofil
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in alternativ som krävs
Välj den utskriftsprofil som du vill använda under Vanliga inställningar (Commonly
Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) och ändra vid behov
inställningarna under Ytterligare funktioner (Additional Features).
Du kan även registrera de alternativ som behövs på flikarna Huvudgrupp (Main) och
Utskriftsformat (Page Setup).
3. Klicka på Spara... (Save...)
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings) visas.
232
4. Spara inställningarna
Skriv in ett namn i fältet Namn (Name). Om det behövs klickar du på Alternativ...
(Options...), gör inställningarna och klickar på OK.
I dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings) klickar
du på OK för att spara utskriftsinställningarna och återgå till fliken Snabbinstallation
(Quick Setup).
Namnet och ikonen visas i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings).
Viktigt!
Klicka på Alternativ... (Options...) och markera alternativen om du vill spara
pappersstorlek, orientering och antal kopior för varje ark.
Obs!
Om du installerar om skrivardrivrutinen eller uppgraderar drivrutinen till en nyare
version tas de utskriftsinställningar som du har gjort bort från Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings).
Du kan inte spara de utskriftsinställningar du gjort. Om en profil har tagits bort måste du
göra om utskriftsinställningarna.
Ta bort utskriftsprofiler som inte längre behövs
1. Välj den utskriftsprofil som ska tas bort
Välj den utskriftsprofil som du vill ta bort från listan Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
2. Ta bort utskriftsprofilen
Klicka på Ta bort (Delete). Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Den markerade utskriftsprofilen tas bort från listan Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings).
Obs!
Utskriftsprofiler som har registrerats i de ursprungliga inställningarna kan inte tas bort.
233
Stänga av och sätta på enheten
Med den här funktionen kan du sätta på och stänga av enheten från skrivardrivrutinen.
Så här stänger du av och sätter på enheten:
Stäng av (Power Off)
Du kan använda funktionen Stäng av (Power Off) för att stänga av enheten. Om du
använder den här funktionen kan du inte starta enheten från skrivardrivrutinen.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Utför Stäng av
Klicka på Stäng av (Power Off) på fliken Underhåll (Maintenance). Klicka på OK
när bekräftelsemeddelandet visas.
Enheten stängs av och fliken Underhåll (Maintenance) visas igen.
Automatisk avstängning (Auto Power)
Med hjälp av Automatisk avstängning (Auto Power) kan du ställa in Automatisk start
(Auto Power On) och Automatisk avstängning (Auto Power Off).
Med funktionen Automatisk start (Auto Power On) sätts enheten automatiskt på när
utskriftsdata skickas till den.
Funktionen Automatisk avstängning (Auto Power Off) stänger automatiskt av enheten
när skrivardrivrutinen eller enheten är inaktiv under en angiven tidsperiod.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Automatisk
avstängning (Auto Power) på fliken Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings)
visas.
Obs!
Om enheten är avstängd eller om kommunikation mellan enheten och datorn är
inaktiverad kan ett felmeddelande visas eftersom datorn inte kan hämta enhetens
234
status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
3. Om det behövs gör du följande inställningar:
Automatisk start (Auto Power On)
Om du ställer in Aktivera (Enable) i listan kommer enheten att sättas på när
utskriftsdata skickas till den.
Automatisk avstängning (Auto Power Off)
Ange tid i listan. När tiden går ut och skrivardrivrutinen eller enheten fortfarande är
inaktiv stängs enheten av automatiskt.
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Fliken Underhåll (Maintenance) visas igen.
Funktionen automatisk start/avstängning är nu aktiverad. På samma sätt väljer du
Avaktivera (Disable) i listan om du inte vill använda funktionen.
Obs!
När enheten är avstängd varierar meddelandet i statusövervakaren beroende på hur
Automatisk start (Auto Power On) är inställt .
När Aktivera (Enable) har valts visas ”Skrivaren är i vänteläge”. När Avaktivera
(Disable) har valts visas ”Skrivaren är offline”.
Viktigt!
Om du ansluter enheten till ett nätverk och använder den i nätverket kan du göra
inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Off), men strömmen stängs
ändå inte av automatiskt.
235
Minska enhetens buller
Du kan använda funktionen för tyst läge för att minska ljudet från enheten. Använd
funktionen när du vill minska ljudet från skrivaren, t.ex. på natten.
Om du använder den här funktionen kan utskriftshastigheten sjunka.
Så här använder du tyst läge:
Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Inställningar för Tyst (Quiet Settings) på fliken Underhåll
(Maintenance)
Dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings) öppnas.
Obs!
Om enheten är avstängd eller om kommunikation mellan enheten och datorn är
inaktiverad kan ett felmeddelande visas eftersom datorn inte kan hämta enhetens
status.
3. Ställ in tyst läge
Om det behövs anger du något av följande:
Använd inte tyst läge (Do not use quiet mode)
Välj det här alternativet om du vill använda enheten med normal ljudnivå.
Använd alltid tyst läge (Always use quiet mode)
Välj det här alternativet när du vill minska ljudet från enheten.
Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during specified hours)
Välj det här alternativet om du vill minska ljudet från enheten under en angiven
tidsperiod.
Ställ in Starttid (Start time) och Sluttid (End time) för det tysta läget du vill aktivera.
Om båda är inställda på samma tid kommer tyst läge inte att fungera.
Viktigt!
Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på enheten, skrivardrivrutinen
eller ScanGear (skannerdrivrutinen).
236
Oberoende av hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder från
manöverpanelen på enheten eller skriver ut och skannar från datorn.
Om du anger en tid för Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet
mode during specified hours) används inte tyst läge i funktioner (kopiering,
direktutskrift osv.) som utförs direkt från enheten.
4. Verkställ inställningarna
Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på OK.
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Inställningarna aktiveras.
Obs!
Beroende på inställningarna för utskriftskvalitet kan effekten av tyst läge vara mer eller
mindre tydlig.
237
Ändra enhetens driftläge
Växla mellan olika driftlägen för enheten vid behov.
Så här konfigurerar du Anpassade inställningar (Custom Settings):
Anpassade inställningar (Custom Settings)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Anpassade
inställningar (Custom Settings) på fliken Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) visas.
Obs!
Om enheten är avstängd eller om kommunikation mellan enheten och datorn är
inaktiverad kan ett felmeddelande visas eftersom datorn inte kan hämta enhetens
status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
3. Om det behövs gör du följande inställningar:
Avkänner en skrivbar skiva i skivfacket (Detects a printable disc in the disc
tray)
Känner av om en skrivbar skiva finns i skivfacket vid utskrift av skivetikett och visar
ett meddelande om det inte finns någon skiva i facket.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut och ha avkänning för skrivbar skiva i
facket.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut utan att ha avkänning för skrivbar
skiva i facket.
Viktigt!
Om du inte markerar den här kryssrutan kan skrivaren skriva ut till skivfacket
även om det inte finns någon skrivbar skiva i skivfacket. Därför bör du markera
den här rutan.
Om du sätter i en skrivbar skiva i skivfacket och det redan finns data skrivna på
skivan, kan skrivaren känna av att det inte finns någon skrivbar skiva i skivfacket.
Avmarkera i så fall den här kryssrutan.
238
Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion)
Enheten kan öka mellanrummet mellan skrivhuvudet och papperet vid utskrift med
hög upplösning för att förhindra pappersavstrykning.
Markera kryssrutan för att undvika pappersavstrykning.
Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually)
Funktionen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken Underhåll
(Maintenance) är vanligtvis inställd på automatisk justering av skrivhuvud, men du
kan ändra den till manuell justering av skrivhuvud.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen ska
du utföra en manuell huvudjustering.
Markera den här kryssrutan om du vill utföra manuell justering av skrivhuvudet.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill justera skrivhuvudet automatiskt.
Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees
left when orientation is [Landscape])
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du ändra rotationsriktning för Liggande
(Landscape) i Orientering (Orientation).
Välj det här alternativet om du vill rotera utskriften 90 grader åt vänster. Avmarkera
det här alternativet om du vill rotera utskriften 90 grader åt höger.
Viktigt!
Ändra inte den här inställningen när utskriftsjobbet visas i listan med väntande
utskrifter. Annars kan det hända att tecken utelämnas eller att layouten blir
felaktig.
Identifiera papperet vid utskrift från dator (Detect the paper width when printing
from computer)
När du skriver ut från datorn identifierar den här funktionen papperet som var påfyllt i
den här enheten.
Om pappersbredden som identifieras av enheten skiljer sig från bredden på papperet
som anges i Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
visas ett meddelande.
Om du vill använda funktionen för identifiering av pappersbredd när du skriver ut från
datorn markerar du kryssrutan.
Viktigt!
Om du använder användardefinierat papper kan du använda Anpassad
pappersstorlek (Custom Paper Size) för att ställa in rätt pappersstorlek för det
papper som är påfyllt i enheten.
Om ett felmeddelande visas även om samma storlek som var inställd har fyllts på
avmarkerar du den här kryssrutan.
239
Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time)
Du kan ställa in enhetens paustid innan utskriften av nästa sida startas. Dra reglaget
åt höger om du vill förlänga väntetiden eller dra reglaget åt vänster om du vill förkorta
väntetiden.
Om papperet blir smetigt eftersom en ny sida matas ut innan bläcket på föregående
sida har hunnit torka, förlänger du väntetiden för torkning av bläck.
Det går snabbare att skriva ut om du förkortar väntetiden för torkning av bläck.
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
Enheten använder sig sedan av de ändrade inställningarna.
240
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
Utskriftsinställningar
LAN-inställningar
Enhetens användarinställningar
PictBridge-utskriftsinställningar
Språkval
Bakgrundsfärg för startskärm
Uppdatering av firmware
Återställ inställning
Om ECO-inställningar
Om Tyst inställning
Innan du använder enheten med åtkomstpunktläge
241
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar inställningar på skärmen Enhetsinställningar (Device settings).
Som exempel används åtgärderna för att ange inställningar i Utökat antal kopior (Extended copy
amount).
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
3. Knacka på
Enhetsinställningar (Device settings).
Skärmen Enhetsinställningar (Device settings) visas.
4. Justera genom att knacka på inställningen.
Inställningsskärmbilden för den valda inställningen visas.
5. Knacka på inställningsalternativet.
6. Specificera genom att knacka på inställningen.
242
Du kan välja inställningsmenyerna nedan.
Utskriftsinställningar
LAN-inställningar
Enhetens användarinställningar
PictBridge-utskriftsinställningar
Språkval
Uppdatering av firmware
Bakgrundsfärg för startskärm
Återställ inställning
Obs!
• Du kan tänka miljövänligt när du använder enheten genom att till exempel ställa in dubbelsidig utskrift
som standard eller ange att enheten ska stängas av/startas automatiskt.
Om ECO-inställningar
• Du kan minska ljudet från skrivaren när du skriver ut på natten.
Om Tyst inställning
243
Utskriftsinställningar
• Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion)
Den här inställningen använder du bara om utskriften blir kladdig.
Viktigt!
• Var noga med att återställa inställningen till AV (OFF) efter utskrift eftersom utskriftshastigheten
och kvaliteten annars kan försämras.
• Utökat antal kopior (Extended copy amount)
Ange hur stor del av en bild som ska sträcka sig utanför papperet vid utskrift utan ram (hel).
Kanterna kan komma att skäras av något eftersom den kopierade bilden förstoras för att fylla upp hela
sidan. Du kan ändra hur mycket som ska skäras bort från kanterna av originalbilden.
Det beskurna området blir större om Utökat antal: Stor (Extended amount: Large) har markerats.
Viktigt!
• Den här inställningen kan endast användas under följande förhållanden:
- Utföra kopiering utan ram
- När alternativet Utan ram har valts för Ram vid kopiering av framkallade foton
Obs!
• Om utskrifterna får marginaler trots att du skriver ut utan ram ändrar du inställningen till Utökat
antal: Stor (Extended amount: Large). Detta kan lösa problemet.
• Ändra skivans utskriftsområde (Adjust disc print area)
Du kan justera skivutskriftsområdet om bilden inte är justerad efter den skrivbara skivan.
Du kan justera utskriftsområdet i intervall om 0,1 mm/0,003 tum från -0,9 mm/-0,03 tum till +0,9 mm/
+0,03 tum.
• Inst. för Auto fotokorrigering (Auto photo fix setting)
Om du väljer PÅ (ON) kan du välja om du vill skriva ut foton med Exif-informationen i bildfilerna i
följande fall.
◦ Autofotokorr. (Auto photo fix) har valts för Fotokorr. (Photo fix) när utskrifts görs från ett
minneskort.
◦ När Autofotokorr. (Auto photo fix) har valts för Fotokorr. (Photo fix) vid utskrift av ett foto i
onlinefotoalbumet.
◦ Utskriftsinställningen på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) är inställd på
Standard (Default)* eller På (On) när utskrift görs med en enhet som är kompatibel med PictBridge
(trådlöst LAN).
* När du har valt Standard (Default) för utskriftsinställningen på enheten som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN) väljer du Autofotokorr. (Auto photo fix) för Fotokorr. (Photo fix) i
PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings).
244
• Känn av pappersbredd (Detect paper width)
När du skriver ut från enheten med PÅ (ON) valt känner enheten av pappersbredden. Om storleken på
papperet som fyllts på inte överensstämmer med det som angivits med enheten visas ett meddelande
på pekskärmen.
245
LAN-inställningar
• Ändra trådlöst/kablat (Change wireless/wired)
Aktivera trådlöst/kablat LAN. Du kan också inaktivera trådlöst/kablat LAN.
• Inst. för trådlöst LAN (Wireless LAN setup)
Väljer konfigureringsmetod för trådlöst LAN.
Obs!
• Du kan även ange inställningsmenyn genom att välja Inst. för trådlöst LAN (Wireless LAN setup)
på HEM-skärmen. Här aktiverar du nu trådlöst LAN.
När du har valt den här menyn börjar enheten söka efter en WPS-kompatibel åtkomstpunkt. Om
enheten hittar en åtkomstpunkt konfigurerar du trådlöst LAN med hjälp av anvisningarna på skärmen.
Om ingen åtkomstpunkt hittas eller om du vill använda en annan konfigureringsmetod väljer du en av
metoderna nedan.
◦ Standardinställningar (Standard setup)
Välj när du vill göra inställningar för trådlöst LAN manuellt med enhetens manöverpanel.
◦ WPS
Välj detta när du gör inställningar för trådlöst LAN med WPS (Wi-Fi Protected Setup). Välj
Knappmetod (Push button method) eller PIN-kodmetod (PIN code method) enligt den metod
som din kopplingspunkt stöder och följ sedan anvisningarna på skärmen.
◦ Andra inställningar (Other setup)
Välj Avancerade inställningar (Advanced setup) om du gör inställningarna genom att ange
inställningarna för åtkomstpunkten direkt på enheten. Välj Kabelfri inställning (Cableless setup)
om du anger inställningarna för åtkomstpunktens information till enheten direkt från en enhet (t.ex.
en smarttelefon) utan att använda åtkomstpunkten. Följ anvisningarna på skärmen på den enhet
som ansluter för information om konfigurationen.
• Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings)
Listan över enhetens inställningar för trådlöst LAN visas på pekskärmen. Du kan skriva ut listan från den
här inställningsmenyn.
◦ Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting list)
Listan över enhetens inställningar för trådlöst LAN visas på pekskärmen.
Följande alternativ visas.
Objekt
Inställning
Anslutning (Connection)
Aktiv/Inaktiv
SSID
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Kommunikationsläge (Communication mode)
Infrastruktur
Kanal (Channel)
XX
246
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN
security)
Inaktiv/WEP (64 bitar)/WEP(128 bitar)/WPA-PSK
(TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2PSK (AES)
IPv4-adress (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-nätmask (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-standardgateway (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv6-adress (IPv6 address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
IPv6-nätprefixlängd (IPv6 subnet prefix length)
XXX
IPv6-standardgateway (IPv6 default gateway)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
MAC-adress (MAC address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IPsec-inställningar (IPsec settings)
Aktivera (ESP)/Aktivera (ESP & AH)/Aktivera (AH)/
Inaktivera
Delad nyckel (Pre-shared key)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Skrivarnamn (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
◦ Inställningslista, LAN (LAN setting list)
Listan över enhetens inställningar för kablat LAN visas på pekskärmen.
Följande alternativ visas.
Objekt
Inställning
Anslutning (Connection)
Aktiv/Inaktiv
IPv4-adress (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-nätmask (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-standardgateway (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv6-adress (IPv6 address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
IPv6-nätprefixlängd (IPv6 subnet prefix length) XXX
IPv6-standardgateway (IPv6 default gateway)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
MAC-adress (MAC address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
247
IPsec-inställningar (IPsec settings)
Aktivera (ESP)/Aktivera (ESP & AH)/Aktivera (AH)/
Inaktivera
Delad nyckel (Pre-shared key)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Skrivarnamn (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
◦ Skriv ut LAN-info (Print LAN details)
Du kan skriva ut enhetens nätverksinställningar, t.ex. IP-adress och SSID.
Mer information om utskrift av enhetens nätverksinställningar:
Skriva ut information om nätverksinställningar
Viktigt!
• Dokumentet innehåller viktig information om din dator. Ta väl hand om det.
• Andra inställningar (Other settings)
◦ Ange skrivarnamn (Set printer name)
Anger skrivarens namn. Du kan använda upp till 15 tecken för namnet.
Obs!
• Du kan inte ändra den här inställningen om minneskortet sitter i kortplatsen.
• Du kan inte ange ett skrivarnamn som redan används för en annan enhet i nätverket.
• Skrivarnamnet får inte ha ett bindestreck som första eller sista tecken.
◦ TCP/IP-inställningar (TCP/IP settings)
Utför inställningen IPv4 eller IPv6.
◦ Ange delning av minneskort (Set memory card sharing)
Här kan du ange om enhetens kortplats ska delas med en nätverksansluten dator.
Obs!
• Du kan inte ändra den här inställningen om minneskortet sitter i kortplatsen.
◦ WSD-inställning (WSD setting)
Ställer in objekt när du använder WSD (ett av nätverksprotokollen som stöds i Windows 8, Windows
7 och Windows Vista).
Aktivera/inaktivera WSD (Enable/disable WSD)
Väljer om WSD ska vara aktivt eller inaktivt..
Obs!
• När den här inställningen är aktiverad visas skrivarikonen i nätverksutforskaren i Windows 8,
Windows 7 och Windows Vista.
248
WSD-skann. från denna enhet (WSD scan from this device)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du överföra skannade data till datorn via WSD.
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
Anger längden på tidsgränsen.
◦ Bonjour-inställningar (Bonjour settings)
Ställer in objekt för LAN med hjälp av Bonjour för Mac OS.
Aktivera/inaktivera Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Välj Aktivera (Enable) om du vill använda Bonjour för att göra nätverksinställningarna.
Tjänstnamn (Service name)
Anger Bonjour-tjänstenamnet. Du kan använda upp till 48 tecken för namnet.
Obs!
• Du kan inte ange ett tjänstnamn som redan används för en annan enhet i nätverket.
◦ LPR-protokollinställning (LPR protocol setting)
Aktiverar/inaktiverar LPR.
◦ PictBridge-kommunikation (PictBridge communication)
Ställer in objekt för utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
Aktivera/inaktivera kommunikat. (Enable/disable communication)
Genom att välja Aktivera (Enable) kan du skriva ut från enheten som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN).
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
Anger längden på tidsgränsen.
◦ DRX-inställning för trådlöst LAN (Wireless LAN DRX setting)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du aktivera ojämn mottagning när du använder trådlöst LAN.
Det gör att du kan spara ström.
Obs!
• Beroende på vilken åtkomstpunkt du använder aktiveras kanske inte ojämn mottagning, trots
att Aktivera (Enable) har markerats.
• Ojämn mottagning aktiveras bara när enheten är i vänteläget. (Pekskärmen är i
skärmsläckarläget.)
◦ DRX-inställning för kablat LAN (Wired LAN DRX setting)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du aktivera ojämn mottagning när enheten är ansluten till en
enhet som är kompatibel med kablad LAN. Det gör att du kan spara ström.
◦ Åtkomstpunktlägesinställningar (Access point mode settings)
När du använder enheten som åtkomstpunkt anger du namnet för åtkomstpunkten och
säkerhetsinställningen.
Innan du använder enheten med åtkomstpunktläge
249
Enhetens användarinställningar
• Datumvisning (Date display format)
Ändrar visningsformat för datum vid utskrift.
Obs!
• Om PÅ (ON) har valts för Skriv ut datum (Print date) på skärmen för utskriftsinställningar vid
utskrift från ett minneskort, skrivs datumet ut i det format som du har valt.
Alternativ för inställningar
• Läs-/skrivattribut (Read/write attribute)
Bestämmer om data ska kunna skrivas på minneskort från en dator.
Viktigt!
• Ta bort minneskortet innan du ändrar den här inställningen.
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn
• Om du ställer in inställningen på Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr
LAN-dator (Writable from LAN PC) kan du inte skriva ut foton på ett minneskort från
manöverpanelen på enheten. När du slutat använda funktionen med minneskort som angiven
minneskortenhet ska du återställa inställningen till Inte skrivbar fr dator (Not writable from PC).
När du stänger av enheten avbryts Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr
LAN-dator (Writable from LAN PC) och inställningarna återställs till Inte skrivbar fr dator (Not
writable from PC) nästa gång du startar enheten.
• När Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN
PC) har valts är den automatiska avstängningen inaktiv.
Mer information om den automatiska avstängningen:
Om ECO-inställningar
• Volymkontroll (Volume control)
Väljer volym.
◦ Tangentvolym (Keypad volume)
Väljer volymen på pipljudet som avges när du knackar på pekskärmen eller knapparna på
manöverpanelen.
◦ Alarmvolym (Alarm volume)
Väljer alarmvolym.
• Info.överföring - inställn. (Device info sending setting)
Anger om du vill skicka information om skrivarens användning till Canon-servern. Informationen som
skickas till Canon används för att utveckla bättre produkter. Välj Ja (Agree) om du vill skicka information
om skrivarens användning till Canon-servern.
250
PictBridge-utskriftsinställningar
Du kan ändra utskriftsinställningarna vid utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
Ställ in utskriftsinställningarna på Standard (Default) på enheten som är kompatibel med PictBridge
(trådlöst LAN) när du vill skriva ut enligt inställningarna på enheten.
Skärmen PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings)
Skärmen Utskriftsinst. skivetikett (Disc label print setting)
Så här ändrar du utskriftsinställningarna från enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN):
Inställningar på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
Skärmen PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings)
Välj utskriftskvalitet när du skriver ut direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
1. Sidstl. (Page size)
Välj pappersstorlek när du skriver ut direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
När du gör inställningar för PictBridge (trådlöst LAN) från enheten ställer du in Pappersstorlek (Paper
size) på Standard (Default) på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
2. Medietyp (Type) (Mediatyp)
Välj medietypen när du skriver ut direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
När du gör inställningar för PictBridge (trådlöst LAN) från enheten ställer du in Papperstyp (Paper
type) på Standard (Default) på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
3. Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Välj utskriftskvalitet när du skriver ut direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
4. Ram (Border) (Utskrift med/utan ramar)
Välj layout med eller utan ramar.
När du gör inställningar för PictBridge (trådlöst LAN) från enheten ställer du in Layout på Standard
(Default) på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
251
5. Fotokorr. (Photo fix)
När Autofotokorr. (Auto photo fix) har valts identifieras motivet eller personens ansikte på en tagen
bild och den mest lämpliga korrigeringen för fotot görs automatiskt. Det gör ett mörkare ansikte i motljus
ljusare vid utskriften. Dessutom analyseras ett motiv, t.ex. landskap, nattmotiv eller person, och varje
motiv korrigeras automatiskt med lämpligaste färg, ljusstyrka och kontrast för utskriften.
Obs!
• Som standard skrivs foton på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) ut med
autokorrigering.
• Om Ingen korrigering (No correction) har valts skrivs fotona ut utan korrigering.
6. Rödögekorrigering (Red-EyeCorrection)
Välj PÅ (ON) när du vill korrigera röda ögon på porträtt som orsakas av fotografering med blixt.
Beroende på fototypen är det inte säkert att alla röda ögon korrigeras korrekt. Eventuellt kan andra
delar än ögon korrigeras.
7. Ange utskriftsinställningarna genom att knacka.
Skärmen Utskriftsinst. skivetikett (Disc label print setting)
Skärmen Ange skivans utskriftsområde (Set disc print area) visas och du kan göra inställningar för
utskrifter på skrivbara skivor från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
Följ nedanstående anvisningar när du vill göra utskriftsinställningar för skivetiketter.
1. Justera utskriftsområdet (den inre och yttre kanten på den skrivbara skivan).
A. Ange den yttre diametern genom att knacka.
B. Ange den inre diametern genom att knacka.
C. Ange utskriftsområdet genom att knacka.
Obs!
• Mät den yttre och inre diametern på den skrivbara skivans utskriftsområde och ställ in ett
ytterdiametervärde som är mindre än det uppmätta och ett innerdiametervärde som är större än
det uppmätta.
• Mer information om skrivbara skivor får du av tillverkaren.
2. Ange vilken typ av skrivbar skiva du använder.
252
Obs!
• Om den skrivbara skivan är av den rekommenderade typen knackar du på Rekommend. skiva
(Recommended disc) för att ange utskriftsupplösning. I annat fall knackar du på Annan skiva
(Other disc).
253
Språkval
Ändrar språket i meddelanden och på menyer på pekskärmen.
254
Bakgrundsfärg för startskärm
Välj hemskärmens bakgrundsfärg. Du kan välja svart eller vitt.
255
Uppdatering av firmware
Du kan uppdatera enhetens fasta programvara, kontrollera den fasta programvarans version eller ställa in
en meddelandeskärm, en DNS-server och en proxyserver.
Obs!
• Endast Kontrollera aktuell version (Check current version) är tillgänglig när Inaktivera LAN
(Disable LAN) har valts för Ändra trådlöst/kablat (Change wireless/wired) i LAN-inställningar (LAN
settings).
• Installera uppdatering (Install update)
Uppdaterar enhetens fasta programvara. Om du trycker på knappen Ja (Yes) startar uppdateringen av
den fasta programvaran. Följ anvisningarna på skärmen för att utföra uppdateringen.
Viktigt!
• När du använder denna funktion ska du kontrollera att enheten är ansluten till Internet.
Obs!
• Om uppdatering av fast programvara inte slutförs ska du kontrollera följande och vidta lämpliga
åtgärder.
• Kontrollera nätverksinställningarna, t.ex. åtkomstpunkten eller routern.
• Om Det går inte att ansluta till servern. (Cannot connect to the server.) visas på
pekskärmen knackar du på OK och försöker sedan igen efter en stund.
• Kontrollera aktuell version (Check current version)
Du kan kontrollera aktuell version av fast programvara.
• Uppdatera meddelandeinställning (Update notification setting)
Om PÅ (ON) har valts och uppdateringen av den fasta programvaran är tillgänglig visas skärmen om
uppdatering av fast programvara på pekskärmen.
• Inställningar för DNS-server (DNS server setup)
Genomför inställningar för en DNS-server. Välj Automatiska inställningar (Auto setup) eller Manuella
inställningar (Manual setup). Om du väljer Manuella inställningar (Manual setup) ska du följa
anvisningarna på pekskärmen för att genomföra inställningarna.
• Inställningar för proxyserver (Proxy server setup)
Genomför inställningar för en proxyserver. Följ anvisningarna på pekskärmen för att genomföra
inställningarna.
256
Återställ inställning
Du kan även återställa inställningarna till standardinställningarna.
• Endast inställn. för webbtjänst (Web service setup only)
Återställer inställningarna för webbtjänsten till standardinställningarna.
• Endast LAN-inställningar (LAN settings only)
Återställer LAN-inställningarna till standardinställningarna.
• Endast inställningar (Settings only)
Återställer inställningarna, som pappersstorlek och medietyp, till standardinställningarna.
• Info.överföring - endast inställn. (Device info sending setting only)
Återställer endast överföringsinställningarna för enhetsinformation.
• Återställ alla (Reset all)
Återställer alla inställningar på enheten till standardinställningarna.
Obs!
• Du kan även återställa följande inställningar till standardinställningar:
• Språket som visas på pekskärmen
• Bakgrundsfärgen på HEM-skärmen
• Skrivhuvudets aktuella position
• Inställningen Läs-/skrivattribut (Read/write attribute)
257
Om ECO-inställningar
Inställningen gör att du kan använda automatisk dubbelsidig utskrift som standard för att kunna spara
papper och spara ström genom att stänga av/starta enheten automatiskt.
Använda dubbelsidig utskrift
Använda strömsparfunktioner
Använda dubbelsidig utskrift
Gör enligt anvisningarna nedan när du använder dubbelsidig utskrift.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
ECO-inställningar (ECO settings).
Använda manöverpanelen
3. Knacka på 2-sidig utskrift (Two-sided printing setting)
4. Ange inställningarna efter behov.
A. Ange att dubbelsidig utskrift ska vara standard genom att knacka.
B. Ange att dubbelsidig utskrift av PDF-filer som har sparats på ett minneskort ska vara standard
genom att knacka.
C. Anger att dubbelsidig utskrift av mallformulär på enheten ska vara standard genom att knacka.
D. Ange utskriftsinställningarna genom att knacka.
Obs!
• När du har valt dubbelsidig utskrift visas ikonen
i alla utskriftsinställningsfönster.
Använda strömsparfunktioner
Följ instruktionerna nedan när du vill använda strömsparfunktionen.
1. Kontrollera att enheten är på.
258
på alla menyer för dubbelsidig utskrift
2. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
ECO-inställningar (ECO settings).
Använda manöverpanelen
3. Knacka på Energibespar. inställningar (Energy saving settings).
4. Ange inställningarna efter behov.
A. Ange hur lång tid det ska gå innan enheten stängs av automatiskt när den inte används eller när
inga utskrifter har skickats till enheten under en viss tid genom att knacka.
Obs!
• Den automatiska avstängningen går inte att använda under förhållandena nedan.
• När du använder enheten via ett nätverk och nätverksinställningen är aktiverad
Du kan kontrollera anslutningsstatus från Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting
list) i Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings) under LAN-inställningar
(LAN settings).
• När Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable
from LAN PC) har valts för Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) under Enhetens
användarinställningar (Device user settings).
B. Välj inställningen genom att knacka.
När PÅ (ON) markeras startas enheten automatiskt när ett skanningskommando från en dator
eller när utskriftsdata skickas till enheten.
C. Bekräfta inställningarna genom att knacka.
259
Om Tyst inställning
Den här funktionen används för att sänka ljudnivån vid drift, till exempel om enheten används nattetid.
Följ anvisningarna nedan för att ange inställningen.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Tyst inställning (Quiet setting).
Använda manöverpanelen
3. Knacka på Använd tyst läge (Use quiet mode).
Bekräftelsefönstret visas och ikonen
visas som ikon för menyn Tyst inställning (Quiet setting).
Aktivera inställningen när du vill sänka ljudnivån under utskrift.
Viktigt!
• Drifthastigheten kan bli lägre jämfört med när inställningen Använd inte tyst läge (Do not use
quiet mode) har valts.
• Funktionen kan bli mindre effektiv tillsammans med vissa enhetsinställningar. Vissa ljud,
exempelvis när enheten förbereder utskrift, dämpas inte.
Obs!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på enheten, skrivardrivrutinen eller ScanGear
(skannerdrivrutinen). Oberoende av hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder
från manöverpanelen på enheten eller skriver ut och skannar från datorn.
260
Innan du använder enheten med åtkomstpunktläge
När du använder enheten i åtkomstpunktläge ska du se till att specificera enhetens åtkomstpunktsnamn och
säkerhetsinställningar i förväg.
Inställningsprocedur när du använder enheten med åtkomstpunktläge
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och tryck sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
3. Tryck på
Enhetsinställningar (Device settings).
4. Tryck på LAN-inställningar (LAN settings).
5. Knacka på Andra inställningar (Other settings).
6. Knacka på Åtkomstpunktlägesinställningar (Access point mode settings).
Skärmen där du anger åtkomstpunktens namn visas.
7. Knacka på pekskärmen.
8. Ange åtkomstpunktens namn.
Ange åtkomstpunktens namn när du använder enheten som en åtkomstpunkt.
9. Knacka på Använd (Apply) för att slutföra inmatningen av namnet.
10. Knacka på OK för att slutföra processen för att ange åtkomstpunktens namn.
11. Välj säkerhetsinställning.
Inaktivera (Disable)
Avslutar inställningarna för åtkomstpunkten utan att ange säkerhetsinställningarna.
WPA2-PSK (AES)
Anger säkerhetsinställningen med WPA2-PSK (AES). Fortsätt till nästa steg på skärmen för att
ange lösenordsfrasen.
12. Knacka på pekskärmen.
13. Ange lösenordsfrasen.
14. Knacka på Använd (Apply) för att slutföra inmatningen av lösenordsfrasen.
261
15. Knacka på OK för att slutföra processen för att ställa in lösenordsfrasen.
Här finns mer information om utskrift eller skanning i åtkomstpunktläge:
Skriva ut med åtkomstpunktläge
Skanna med åtkomstpunktläge
Begränsningar i användning av åtkomstpunktläge
När du använder enheten med åtkomstpunktläget ska du tänka på följande.
• Upp till 5 externa enheter (t.ex.: smarttelefon) kan anslutas till enheten.
• När du använder enheten med åtkomstpunktläget kan du inte utföra åtgärderna nedan.
-Åtgärder med hjälp av manöverpanelen på enheten (t.ex. kopiera eller skanna)
-Åtgärder som krävs för att ansluta enheten till Internet
-Ändra nätverksinställningarna för enheten eller visa nätverksinställningarna
262
Ställa in kortplatsen som datorns minneskortsenhet
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn
263
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn
Skrivarens kortplats kan också användas som enhetens minneskortsenhet.
Obs!
• När du använder enheten i ett LAN kan kortplatsen i enheten användas som nätverksenhet.
Använda kortplatsen i ett nätverk
Viktigt!
• När Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) i Enhetens användarinställningar (Device user
settings) under Enhetsinställningar (Device settings) får värdet Skrivb fr USB-dator (Writable
from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN PC) via manöverpanelen på enheten
går det inte att skriva ut foton på ett minneskort med manöverpanelen på enheten. När du har använt
kortplatsen som datorns minneskortsenhet tar du bort minneskortet och ställer in Läs-/skrivattribut
(Read/write attribute) på Inte skrivbar fr dator (Not writable from PC). När du stänger av enheten
avbryts Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN
PC) och inställningen återställs till Inte skrivbar fr dator (Not writable from PC) nästa gång du startar
enheten.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Kontrollera att minneskortet inte är isatt.
Om minneskortet är isatt tar du bort det från kortplatsen.
Sätta i minneskortet
3. Svep på HEM-skärmen och tryck sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
4. Tryck på
Enhetsinställningar (Device settings).
5. Knacka på Enhetens användarinställningar (Device user settings).
6. Knacka på Läs-/skrivattribut (Read/write attribute).
7. Läs meddelandet som visas och knacka sedan på OK.
8. Ange inställningen genom att knacka på ett läs/skrivattribut.
Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC)
Kortplatsen används som minneskortsenhet till en dator som är ansluten med enheten via USB. Data
kan skrivas till minneskortet från datorn.
Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN PC)
Kortplatsen används som minneskortsenhet till en dator som är ansluten med enheten via ett
nätverk. Data kan skrivas till minneskortet från datorn.
264
Inte skrivbar fr dator (Not writable from PC)
Kortplatsen används bara för läsning. Se till att du använder det här läget när du skriver ut foton från
ett minneskort.
Viktigt!
• När Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN
PC) har valts är den automatiska avstängningen inaktiv.
Mer information om den automatiska avstängningen:
Om ECO-inställningar
Viktigt!
• Om du använder kortplatsen som minneskortsenhet för datorn måste du göra en ”säker borttagning” på
datorn innan du tar ut minneskortet ur enheten.
Högerklicka på ikonen
Flyttbar disk (Removable Disk) och klicka på Mata ut (Eject). Om
alternativet Mata ut (Eject) inte visas på skärmen kontrollerar du att lampan Åtkomst (Access) inte
blinkar och tar sedan ut minneskortet.
Via nätverk är borttagningen inte nödvändig.
265
Information om nätverksanslutning
Användbar information om nätverksanslutning
266
Användbar information om nätverksanslutning
Fabriksinställningar (nätverk)
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel
När skrivarna har samma namn under konfigurationen
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk/Ändra anslutningsmetod från USB till lokalt nätverk
Skriva ut information om nätverksinställningar
267
Fabriksinställningar (nätverk)
Alternativ
Fabriksinställningar
Ändra trådlöst/kablat (Change wireless/wired)
Inaktivera LAN (Disable LAN)
SSID
BJNPSETUP
Kommunikationsläge (Communication mode)
Infrastruktur (Infrastructure)
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN security)
Inaktivera (Disable)
IP-adress (IP address) (IPv4)
Automatiska inställningar (Auto setup)
IP-adress (IP address) (IPv6)
Automatiska inställningar (Auto setup)
Ange skrivarnamn (Set printer name)*
XXXXXXXXXXXX
Aktivera/inaktivera IPv6 (Enable/disable IPv6)
Aktivera (Enable)
Ange delning av minneskort (Set memory card sharing)
Aktivera (Enable)
Aktivera/inaktivera WSD (Enable/disable WSD)
Aktivera (Enable)
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
1 minut (1 minute)
Aktivera/inaktivera Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Aktivera (Enable)
Tjänstnamn (Service name)
Canon MG7100 series
LPR-protokollinställning (LPR protocol setting)
Aktivera (Enable)
PictBridge-kommunikation (PictBridge communication)
Aktivera (Enable)
DRX-inställning för trådlöst LAN (Wireless LAN DRX setting) Aktivera (Enable)
DRX-inställning för kablat LAN (Wired LAN DRX setting)
Aktivera (Enable)
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
*De fabriksinställda värdena kan variera mellan olika enheter. Du kan kontrollera värdet för den aktuella
inställningen via enhetens manöverpanel.
LAN-inställningar
268
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel
Anslut enheten till datorn med en USB-kabel enligt bilden nedan. USB-porten sitter på enhetens baksida.
269
När skrivarna har samma namn under konfigurationen
När skrivaren identifieras under konfigurationen kan det visas flera skrivare med samma namn i
resultatfönstret.
Välj skrivare genom att kontrollera MAC-adressen för skrivaren mot MAC-adressen i resultatfönstret.
Du kan kontrollera skrivarens MAC-adress genom att skriva ut information om nätverksinställningar med
hjälp av skrivarens manöverpanel.
Skriva ut information om nätverksinställningar
Du kan dessutom kontrollera information om nätverksinställningarna på pekskärmen på skrivaren. Välj
Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting list) från Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings)
i LAN-inställningar (LAN settings) under Enhetsinställningar (Device settings) och markera de
alternativ som visas på pekskärmen.
LAN-inställningar
270
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk/Ändra
anslutningsmetod från USB till lokalt nätverk
Om du vill ansluta datorn till skrivaren via LAN eller ändra anslutningsmetoden mellan skrivaren och datorn
från USB till LAN gör du konfigurationen med Installations-CD:n eller konfigurerar enligt instruktionerna på
vår webbplats.
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk
Om du vill ansluta datorn till skrivaren med LAN gör du konfigurationen med Installations-CD eller
konfigurerar enligt instruktionerna på vår webbplats.
Ändra anslutningsmetoden från USB till LAN
Om du vill ändra anslutningsmetoden mellan skrivaren och datorn från USB till LAN gör du
konfigurationen med Installations-CD:n eller konfigurerar enligt instruktionerna på vår webbplats.
Om du vill ändra anslutningsmetoden till LAN medan du använder skrivaren med USB-anslutning gör du
konfigurationen med Installations-CD:n eller konfigurerar igen enligt instruktionerna på vår webbplats och
väljer Ändra anslutningsmetod (Change Connection Method).
271
Skriva ut information om nätverksinställningar
Du kan skriva ut enhetens nätverksinställningar, t.ex. IP-adress och SSID.
Viktigt!
• Dokumentet innehåller viktig information om din dator. Ta väl hand om det.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Lägg i ett ark vanligt papper i A4- eller Letter-format.
3. Svep på HEM-skärmen och tryck sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
Menyskärmen visas.
4. Tryck på
Enhetsinställningar (Device settings).
5. Tryck på LAN-inställningar (LAN settings).
6. Tryck på Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings).
7. Tryck på Skriv ut LAN-info (Print LAN details).
8. Knacka på Ja (Yes).
Information om enhetens nätverksinställningar skrivs ut.
Följande information om enhetens nätverksinställningar skrivs ut.
Alternativ
Förklaringar av alternativet
Inställning
Trådlöst lokalt nätverk
Trådlöst lokalt nätverk
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Anslutning (Connection)
Status på trådlöst lokalt nätverk
Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
MAC-adress (MAC Address)
MAC-adress (MAC Address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
SSID
SSID
SSID för trådlöst lokalt nätverk
Kommunikationsläge
(Communication Mode)
Kommunikationsläge
(Communication Mode)
Infrastruktur
Kanal
Kanal
XX (1–13)
Kryptering (Encryption)
Metod för kryptering
ingen (none)/WEP/TKIP/AES
WEP-nyckellängd (WEP Key
Length)
WEP-nyckellängd (WEP Key
Length)
Inaktiv (Inactive)/128/64
272
Autentisering (Authentication)
Metod för autentisering
ingen (none)/auto/öppen (open)/delad
(shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK
Signalstyrka (Signal Strength)
Signalstyrka (Signal Strength)
0–100 [%]
TCP/IP-version (TCP/IP Version)
TCP/IP-version (TCP/IP
Version)
IPv4 och IPv6/IPv4
IP-adress för IPv4
Vald IP-adress (IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
IPv4-standardgateway (IPv4
Default Gateway)
Standardgateway (IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
Nätmask
Nätmask
XXX.XXX.XXX.XXX
IP-adress för IPv6 (IPv6 IP
Address) *1
Vald IP-adress (IPv6)
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPv6-standardgateway (IPv6
Standardgateway (IPv6)
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway) *1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Nätprefixlängd (Prefix Length)*1
Nätprefixlängd
XXX
IPsec*2
IPsec-inställning
Aktiv (Active)
Säkerhetsprotokoll (Security
Metod för säkerhetsprotokoll
ESP/ESP & AH/AH
Trådlöst LAN DRX (Wireless LAN
Ojämn mottagning (trådlöst
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
DRX)
LAN)
Kablat LAN (Wired LAN)
Kablat LAN (Wired LAN)
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Anslutning (Connection)
Status på kablat LAN
Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
MAC-adress (MAC Address)
MAC-adress (MAC Address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
TCP/IP-version (TCP/IP Version)
TCP/IP-version (TCP/IP
Version)
IPv4 och IPv6/IPv4
IP-adress för IPv4 (IPv4 IP
Address)
Vald IP-adress (IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
IPv4-standardgateway (IPv4
Default Gateway)
Standardgateway (IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
Nätmask
Nätmask
XXX.XXX.XXX.XXX
IP-adress för IPv6 (IPv6 IP
Address) *1
Vald IP-adress (IPv6)
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPv6-standardgateway (IPv6
Default Gateway) *1
Standardgateway (IPv6)
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Nätprefixlängd (Prefix Length)*1
Nätprefixlängd
XXX
IPsec*2
IPsec-inställning
Aktiv (Active)
Protocol)*2
273
Säkerhetsprotokoll (Security
Protocol)*2
Metod för säkerhetsprotokoll
ESP/ESP & AH/AH
Kablat LAN DRX (Wired LAN
DRX)
Ojämn mottagning (kablat LAN)
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Andra inställningar (Other
Settings)
Andra inställningar
-
Skrivarnamn (Printer Name)
Skrivarnamn
Skrivarnamn (upp till 15 tecken)
Delning av minneskort (Shared
Memory Card)
Delning av minneskort
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
WSD
WSD-inställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
WSD-tidsgräns (WSD Timeout)
Tidsgräns
1/5/10/15/20 [min]
LPR-protokoll (LPR Protocol)
LPR-protokollinställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Bonjour
Bonjour-inställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour
Bonjour-tjänstnamn
Bonjour-tjänstnamn (upp till 52 tecken)
PictBridge-kommunikation
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
DNS-server (DNS Server)
Hämtar DNS-server automatiskt
Auto/Manuellt (Manual)
Primär server (Primary Server)
Primär serveradress
XXX.XXX.XXX.XXX
Sekundär server (Secondary
Sekundär serveradress
XXX.XXX.XXX.XXX
Proxyserver (Proxy Server)
Proxyserverinställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Proxyport (Proxy Port)
Anger proxyport
1 till 65535
Proxyadress
Proxyadress
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Filtrering av IP-adresser (IP
Address Filtering)
Filtrering av IP-adresser (IP
Address Filtering)
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Service Name)
PictBridge-komm. (PictBridge
Commun.)
Server)
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
*1 Nätverkets status skrivs endast ut när alternativet IPv6 är aktiverat.
*2 Nätverkets status skrivs endast ut om alternativet IPv6 och IPsec-inställningen har aktiverats.
274
Om nätverkskommunikation
Ändra och bekräfta nätverksinställningar
Fönster för nätverksanslutning av IJ Network Tool
Andra fönster i IJ Network Tool
Bilaga om nätverkskommunikation
275
Ändra och bekräfta nätverksinställningar
IJ Network Tool
Ändra inställningarna på fliken Trådlös LAN
Ändra inställningar för WEP-info
Ändra inställningar för WPA-info eller WPA2-info
Ändra inställningar på fliken Kablat LAN
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord
Övervaka status för trådlöst LAN
Initiera nätverksinställningarna på enheten
Visa ändrade inställningar
276
IJ Network Tool
IJ Network Tool är ett verktyg som du kan använda för att visa och ändra enhetens nätverksinställningar.
Den installeras när enheten konfigureras.
Viktigt!
• Om du vill använda enheten via ett nätverk ska du se till att du har all nödvändig utrustning för
anslutningstypen, till exempel en kopplingspunkt eller en nätverkskabel.
• Starta inte IJ Network Tool under en utskrift.
• Skriv inte ut medan IJ Network Tool körs.
• Om brandväggen i ditt säkerhetsprogram är aktiverad kanske ett meddelande visas om att Canonprogrammet försöker ansluta till nätverket. Om varningsmeddelandet visas ska du ställa in
säkerhetsprogrammet så att det alltid tillåter åtkomst.
• IJ Network Tool har bekräftats vara kompatibelt med Windows XP, men saknar dock stöd för snabbt
användarbyte. Du rekommenderas därför att avsluta IJ Network Tool innan ett byte av användare görs.
Starta IJ Network Tool
1. Starta IJ Network Tool som visas nedan.
• I Windows 8 väljer du IJ Network Tool på Start-skärmen för att starta IJ Network Tool. Om IJ
Network Tool inte visas på Start-skärmen väljer du Sök (Search)-ikonen och söker efter "IJ
Network Tool".
• I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP klickar du på Starta (Start) och väljer Alla
program (All programs), Canon Utilities, IJ Network Tool och sedan IJ Network Tool.
Obs!
• Du kan även starta IJ Network Tool genom att klicka på
Nätverks- inställningar (Network
Settings) i Enhets- inställn. och underhåll (Device Settings & Maintenance) i Quick Menu.
277
Ändra inställningarna på fliken Trådlös LAN
Om du vill ändra skrivarens inställningar för trådlösa nätverk ansluter du skrivaren till datorn tillfälligt med en
USB-kabel. Om du ändrar datorns inställningar för trådlösa nätverk utan att använda USB-anslutning
kanske datorn inte kan kommunicera med enheten efter att inställningarna har ändrats.
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
• Om du vill ändra inställningarna på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) ska du aktivera skrivarens
inställningar för trådlös LAN.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
När skrivaren är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du välja skrivaren som specificeras
med ”USBnnn” (där ”n” är en siffra) och som visas i kolumnen Portnamn (Port Name).
3. Välj Konfiguration... (Configuration...) på menyn Inställningar (Settings).
4. Klicka på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN).
Fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) visas.
Mer information om fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) finns i Fliken Trådlös LAN.
5. Ändra eller bekräfta inställningarna.
SSID:
Ange samma värde som för målkopplingspunkten.
När skrivaren är ansluten med USB visas fönstret Sök (Search) om du klickar på Sök... (Search...).
Ställ in SSID för kopplingspunkten genom att välja någon av de kopplingspunkter som hittas.
Fönstret Sök
278
Obs!
• Ange samma SSID som konfigurerats för kopplingspunkten. Ett SSID är skiftkänsligt.
Krypteringsmetod: (Encryption Method:)
Välj den krypteringsmetod som används i det trådlösa nätverket.
Du kan ändra WEP-inställningarna genom att välja Använd WEP (Use WEP) och klicka på
Konfiguration... (Configuration...).
Ändra inställningar för WEP-info
Du kan ändra WPA- eller WPA2-inställningarna genom att välja Använd WPA (Use WPA) eller
Använd WPA2 (Use WPA2) och klicka på Konfiguration... (Configuration...).
Ändra inställningar för WPA-info eller WPA2-info
Viktigt!
• Om krypteringstyperna för kopplingspunkten, skrivaren och datorn inte matchar varandra kan
skrivaren inte kommunicera med datorn. Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn efter att
skrivarens krypteringstyp har ändrats ska du se till att krypteringstypen för datorn och
kopplingspunkten matchar den som ställts in för skrivaren.
• Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med säkerhetsfunktioner finns det risk för att
obehöriga får åtkomst till data, t.ex. personlig information.
TCP/IP-konfiguration: (TCP/IP Setup:)
Ställer in skrivarens IP-adress som ska användas i nätverket. Ange ett värde som passar i
nätverksmiljön.
6. Klicka på OK.
När inställningarna har ändrats visas ett fönster där du får bekräfta inställningarna innan de skickas till
skrivaren. Om du klickar på Ja (Yes) skickas inställningarna till skrivaren och fönstret Skickade
inställningar (Transmitted Settings) visas.
Obs!
• Om du ändrar nätverksinställningarna tillfälligt med USB-kabeln kan skrivaren som är angiven som
standard ändras. Återställ då inställningen med alternativet Använd som standardskrivare (Set
as Default Printer).
279
Ändra inställningar för WEP-info
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Om du vill ändra skrivarens inställningar för trådlösa nätverk ansluter du skrivaren till datorn tillfälligt med en
USB-kabel. Om du ändrar datorns inställningar för trådlösa nätverk utan att använda USB-anslutning
kanske datorn inte kan kommunicera med enheten efter att inställningarna har ändrats.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
När skrivaren är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du välja skrivaren som specificeras
med ”USBnnn” (där ”n” är en siffra) och som visas i kolumnen Portnamn (Port Name).
3. Välj Konfiguration... (Configuration...) på menyn Inställningar (Settings).
4. Klicka på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN).
5. Markera Använd WEP (Use WEP) i Krypteringsmetod: (Encryption Method:) och klicka
på Konfiguration... (Configuration...).
Fönstret WEP-info (WEP Details) visas.
6. Ändra eller bekräfta inställningarna.
Om du ändrar lösenordet (WEP-nyckeln) måste du göra samma ändring för åtkomstpunktens lösenord
(WEP-nyckel).
1. WEP-nyckel: (WEP Key:)
Ange samma nyckel som ställts in för kopplingspunkten.
Antalet tecken och den teckentyp som kan anges varierar beroende på nyckellängden och
nyckelformatet.
Nyckellängd (Key Length)
64-bit (64bit) 128-bit (128bit)
Nyckelformat (Key Format) ASCII
5 tecken
280
13 tecken
Hexadecimal (Hex) 10 siffror
26 siffror
2. Nyckellängd: (Key Length:)
Välj 64-bit (64bit) eller 128-bit (128bit).
3. Nyckelformat: (Key Format:)
Välj ASCII eller Hex.
4. Nyckel-ID: (Key ID:)
Välj det nyckel-ID (index) som ställts in för kopplingspunkten.
5. Verifiering: (Authentication:)
Välj den autentiseringsmetod som ska användas för att verifiera skrivarens åtkomst till
kopplingspunkten.
I vanliga fall väljer du Auto. Om du vill ange metod manuellt väljer du Öppet system (Open
System) eller Delad nyckel (Shared Key) enligt inställningen för kopplingspunkten.
7. Klicka på OK.
Viktigt!
• Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn efter att skrivarens krypteringstyp har ändrats ska
du se till att krypteringstypen för datorn och kopplingspunkten matchar den som ställts in för
skrivaren.
Obs!
• Om du ändrar nätverksinställningarna tillfälligt med USB-kabeln kan skrivaren som är angiven som
standard ändras. Återställ då inställningen med alternativet Använd som standardskrivare (Set
as Default Printer).
281
Ändra inställningar för WPA-info eller WPA2-info
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Om du vill ändra skrivarens inställningar för trådlösa nätverk ansluter du skrivaren till datorn tillfälligt med en
USB-kabel. Om du ändrar datorns inställningar för trådlösa nätverk utan att använda USB-anslutning
kanske datorn inte kan kommunicera med enheten efter att inställningarna har ändrats.
Exempelbilderna i det här avsnittet hänvisar till detaljerade WPA-inställningar.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
När skrivaren är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du välja skrivaren som specificeras
med ”USBnnn” (där ”n” är en siffra) och som visas i kolumnen Portnamn (Port Name).
3. Välj Konfiguration... (Configuration...) på menyn Inställningar (Settings).
4. Klicka på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN).
5. Markera Använd WPA (Use WPA) eller Använd WPA2 (Use WPA2) i Krypteringsmetod:
(Encryption Method:) och klicka på Konfiguration... (Configuration...).
Fönstret WPA-info (WPA Details) visas (för WPA2 visas fönstret WPA2-info (WPA2 Details)).
Om kryptering inte har aktiverats på skrivaren visas fönstret Bekräftelse av verifieringstyp
(Authentication Type Confirmation). Gå till steg 7.
6. Klicka på Ändra inställningar... (Change Settings...).
7. Kontrollera klientverifieringstypen och klicka på Nästa> (Next>).
282
8. Ange lösenordsfrasen, bekräfta typen av dynamisk kryptering och klicka på Nästa> (Next>).
Ange lösenordsfrasen för kopplingspunkten. Lösenordsfrasen är en sträng på 8 till 63 alfanumeriska
tecken eller ett 64-siffrigt hexadecimalt värde.
Om du inte känner till lösenordsfrasen för kopplingspunkten kan du titta i handboken som medföljde
kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren.
9. Klicka på Slutför (Finish).
283
Viktigt!
• Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn efter att skrivarens krypteringstyp har ändrats ska
du se till att krypteringstypen för datorn och kopplingspunkten matchar den som ställts in för
skrivaren.
Obs!
• Om du ändrar nätverksinställningarna tillfälligt med USB-kabeln kan skrivaren som är angiven som
standard ändras. Återställ då inställningen med alternativet Använd som standardskrivare (Set
as Default Printer).
284
Ändra inställningar på fliken Kablat LAN
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
• Om du vill ändra inställningarna på fliken Kablat LAN (Wired LAN) ska du aktivera skrivarens
inställningar för kablat LAN.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Välj Konfiguration... (Configuration...) på menyn Inställningar (Settings).
4. Klicka på fliken Kablat LAN (Wired LAN).
Fliken Kablat LAN (Wired LAN) visas.
Mer information om fliken Kablat LAN (Wired LAN) finns i Fliken Kablat LAN.
5. Ändra eller bekräfta inställningarna.
Ställer in skrivarens IP-adress som ska användas i nätverket. Ange ett värde som passar i nätverksmiljön.
6. Klicka på OK.
När inställningarna har ändrats visas ett fönster där du får bekräfta inställningarna innan de skickas till
skrivaren. Om du klickar på Ja (Yes) skickas inställningarna till skrivaren och fönstret Skickade
inställningar (Transmitted Settings) visas.
285
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Välj Konfiguration... (Configuration...) på menyn Inställningar (Settings).
4. Klicka på fliken Administratörslösenord (Admin Password).
Fliken Administratörslösenord (Admin Password) visas.
Mer information om fliken Administratörslösenord (Admin Password) finns i Fliken
Administratörslösenord.
5. Ändra eller bekräfta inställningarna.
När du vill använda administratörslösenord markerar du kryssrutan Använd administratörslösenord
(Use admin password) och anger ett lösenord.
Viktigt!
• Lösenordet bör bestå av alfanumeriska tecken och inte vara längre än 32 tecken. Lösenordet är
skiftkänsligt. Glöm inte det lösenord du anger.
6. Klicka på OK.
Ett bekräftelsefönster visas innan inställningarna skickas till skrivaren. Om du klickar på Ja (Yes) skickas
inställningarna till skrivaren och fönstret Skickade inställningar (Transmitted Settings) visas.
286
Övervaka status för trådlöst LAN
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
• Du kan inte övervaka nätverksstatus när du använder enheten via ett kablat LAN.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Välj Status på menyn Visa (View).
Du kan kontrollera skrivarens status och anslutningsprestanda på fliken Status.
Viktigt!
• Om det angivna värdet är lågt kan du flytta skrivaren närmare den trådlösa nätverksenheten.
4. Om du mäter anslutningsprestanda mer detaljerat klickar du på Avancerad mätning...
(Advanced Measurement...).
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda (Connection Performance Measurement) visas.
5. Klicka på Nästa> (Next>).
Mätningen startar och status visas. Mätningen kan ta några minuter.
287
6. Kontrollera status.
När mätningen är slutförd visas enhetens status.
När
visas i Anslutningsprestanda mellan skrivaren och kopplingspunkten: (Connection
Performance between the Printer and the Access Point:) kan skrivaren kommunicera med
kopplingspunkten. Annars kan du läsa kommentarerna och informationen nedan för att förbättra
kommunikationslänkens status. Klicka sedan på Ommätning (Remeasurement).
• Kontrollera att skrivaren och kopplingspunkten är placerade inom det rekommenderade området för
anslutningen och att det inte finns några hinder mellan dem.
• Kontrollera att avståndet mellan skrivaren och kopplingspunkten inte är för långt.
Flytta enheterna närmare varandra om det är för långt (inom 50 m/164 fot).
• Kontrollera att det inte står något i vägen mellan skrivaren och kopplingspunkten.
Trådlös kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta ha dålig kvalitet. Flytta på
enheterna så att problemen försvinner.
• Kontrollera att det inte finns några enheter som kan ge upphov till radiostörningar i närheten av
skrivaren och kopplingspunkten.
Den trådlösa kommunikationen kan använda samma frekvensband som mikrovågsugnar och andra
enheter som kan ge upphov till radiostörningar. Försök placera skrivaren och kopplingspunkten
långt från den typen av enheter.
• Kontrollera om kopplingspunktens radiokanal är för nära radiokanalen för någon annan
kopplingspunkt i närheten.
Om kopplingspunktens radiokanal är för nära radiokanalen för någon annan kopplingspunkt i
närheten kan anslutningens prestanda bli instabil. Använd en radiokanal som inte störs av andra
kopplingspunkter.
• Kontrollera att skrivaren och kopplingspunkten är riktade mot varandra.
Anslutningens prestanda kan variera beroende på hur de trådlösa enheterna är riktade. Förbättra
anslutningens prestanda genom att placera kopplingspunkten och skrivaren i en annan riktning.
• Kontrollera att andra datorer inte har åtkomst till skrivaren.
288
Om mätningsresultatet visar
ska du kontrollera att andra datorer inte har åtkomst till skrivaren.
Om
ändå visas, även om du har följt anvisningarna ovan, avslutar du mätningen, startar om IJ
Network Tool och gör om mätningen.
7. Klicka på Slutför (Finish).
Obs!
• Om det finns meddelanden i Total nätverksprestanda: (Overall Network Performance:) flyttar
du enheten och åtkomstpunkten enligt anvisningarna för att förbättra prestandan.
289
Initiera nätverksinställningarna på enheten
Viktigt!
• Observera att en initiering raderar alla nätverksinställningar på enheten och att det inte är säkert att du
kan skriva ut eller scanna från en dator i nätverket. För att använda enheten via nätverket ska du
konfigurera enheten med Installations-CD:n eller konfigurera enligt instruktionerna på vår webbplats.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Välj Underhåll... (Maintenance...) i menyn Inställningar (Settings).
Skärmbilden Underhåll (Maintenance) visas.
4. Klicka på Initiera (Initialize).
5. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsefönstret visas.
Skrivarens nätverksinställningar initieras.
Stäng inte av skrivaren under initieringen.
Klicka på OK när initieringen är slutförd.
Om enheten initieras via trådlöst LAN avbryts den aktuella anslutningen när initieringen har slutförts.
Konfigurera därför enheten med Installations-CD:n eller konfigurera enligt instruktionerna på vår
webbplats.
Obs!
• När du har initierat LAN-inställningarna kan du ändra skrivarens nätverksinställningar med hjälp av IJ
Network Tool via en USB-anslutning. Om nätverksinställningarna ska kunna ändras med hjälp av
Canon IJ Network Tool måste trådlös LAN aktiveras först.
290
Visa ändrade inställningar
Fönstret Bekräfta (Confirmation) visas när du ändrar skrivarens inställningar i fönstret Konfiguration
(Configuration). När du klickar på Ja (Yes) i fönstret Bekräfta (Confirmation) visas följande fönster för att
bekräfta de ändrade inställningarna.
291
Fönster för nätverksanslutning av IJ Network Tool
Fönstret Canon IJ Network Tool
Fönstret Konfiguration
Fliken Trådlös LAN
Fönstret Sök
Fönstret WEP-info
Fönstret WPA-info
Fönstret WPA2-info
Fönstret Bekräftelse av verifieringstyp
PSK-lösenordsfras och dynamisk krypteringskonfigurering
Fönstret Bekräftelse av konfigureringsinformation
Fliken Kablat LAN
Fliken Administratörslösenord
Fönstret Nätverksinformation
Fliken Åtkomstkontroll
Fönstret Redigera tillgänglig MAC-adress/Lägg till tillgängliga MAC-adresser
Fönstret Redigera tillgänglig IP-adress/Lägg till tillgänglig IP-adress
292
Fönstret Canon IJ Network Tool
I det här avsnittet beskrivs de alternativ och menyer som visas i fönstret Canon IJ Network Tool.
Alternativ i fönstret Canon IJ Network Tool
Menyer i Canon IJ Network Tool
Alternativ i fönstret Canon IJ Network Tool
Följande alternativ visas i fönstret Canon IJ Network Tool.
1. Skrivare: (Printers:)
Skrivarens namn och status samt skrivarens modellnamn och portnamn visas.
Om det är en bockmarkering bredvid skrivaren i listan Namn (Name) är den vald som standardskrivare.
Konfigurationsändringar tillämpas på angiven skrivare.
2. Uppdatera (Update)
Söker efter skrivaren igen. Klicka på den här knappen om skrivaren inte visas.
Viktigt!
• Om skrivarens nätverksinställningar ska kunna ändras med hjälp av IJ Network Tool måste
skrivaren vara ansluten via LAN.
• Om Ingen drivrutin (No Driver) visas för namnet ska porten kopplas till skrivaren.
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port
• Om Hittade inte (Not Found) visas som status kontrollerar du skrivarens och kopplingspunktens
placering.
• Kopplingspunkten är aktiverad.
• När du använder ett kablat nätverk ska du se till att nätverkskabeln är korrekt ansluten.
• Om en skrivare i ett nätverk inte hittas ska du se till att skrivaren är påslagen och sedan klicka på
Uppdatera (Update). Skrivarsökningen kan ta flera minuter. Om skrivaren fortfarande inte
identifieras ska du ansluta enheten till datorn via en USB-kabel och sedan klicka på Uppdatera
(Update).
• Om skrivaren används från en annan dator visas ett fönster med information om detta.
293
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Uppdatera (Refresh) på menyn Visa (View).
3. Konfiguration... (Configuration...)
Klicka på konfigurationsinställningarna för den valda skrivaren.
Fönstret Konfiguration
Obs!
• Du kan inte konfigurera en skrivare som har statusen Hittade inte (Not Found).
• Detta alternativ har samma funktion som Konfiguration... (Configuration...) på menyn
Inställningar (Settings).
Menyer i Canon IJ Network Tool
Följande meny visas i fönstret Canon IJ Network Tool.
1. Arkiv (File)
Avsluta (Exit)
Avslutar IJ Network Tool.
2. Visa (View)
Status
Visar fönstret Status för att visa status på skrivarens anslutning och den trådlösa
kommunikationen.
Fönstret Status
Uppdatera (Refresh)
Uppdaterar till och visar det senaste innehållet i Skrivare: (Printers:) i fönstret Canon IJ Network
Tool.
Viktigt!
• Om skrivarens nätverksinställningar ska kunna ändras med hjälp av IJ Network Tool måste
skrivaren vara ansluten via LAN.
294
• Om Ingen drivrutin (No Driver) visas för namnet ska porten kopplas till skrivaren.
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port
• Om Hittade inte (Not Found) visas som status kontrollerar du skrivarens och kopplingspunktens
placering.
• Kopplingspunkten är aktiverad.
• När du använder ett kablat nätverk ska du se till att nätverkskabeln är korrekt ansluten.
• Om en skrivare i ett nätverk inte hittas ska du se till att skrivaren är påslagen och sedan välja
Uppdatera (Refresh). Skrivarsökningen kan ta flera minuter. Om skrivaren fortfarande inte
identifieras ska du ansluta enheten till datorn via en USB-kabel och sedan välja Uppdatera
(Refresh).
• Om skrivaren används från en annan dator visas ett fönster med information om detta.
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Uppdatera (Update) i fönstret Canon IJ Network Tool.
Nätverksinformation (Network Information)
Öppnar fönstret Nätverksinformation (Network Information) som visar skrivarens och datorns
nätverksinställningar.
Fönstret Nätverksinformation
Visa varning automatiskt (Display Warning Automatically)
Aktiverar eller inaktiverar automatisk visning av anvisningsfönstret.
När den här menyn är markerad visas anvisningsfönstret om en eller flera portar inte är tillgängliga
för utskrift.
3. Menyn Inställningar (Settings)
Konfiguration... (Configuration...)
Visar fönstret Konfiguration (Configuration) så att du kan konfigurera inställningarna för vald
skrivare.
Fönstret Konfiguration
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Konfiguration... (Configuration...) i fönstret Canon IJ
Network Tool.
Koppla port... (Associate Port...)
Öppnar fönstret Koppla port (Associate Port) där du kan associera en port med skrivaren.
Fönstret Koppla port
Den här menyn är tillgänglig när Ingen drivrutin (No Driver) visas för den valda skrivaren. Genom
att koppla en port till skrivaren kan du använda den.
Underhåll... (Maintenance...)
Öppnar fönstret Underhåll (Maintenance) där du kan återställa skrivarens nätverksinställningar till
fabriksinställningarna och ansluta kortplatsen som nätverksenhet.
Fönstret Underhåll
4. Hjälp (Help)
295
Anvisningar (Instructions)
Visar denna handbok.
Om (About)
Visar versionsinformation om IJ Network Tool.
296
Fönstret Konfiguration
Du kan ändra inställningarna för skrivaren som valts i fönstret Canon IJ Network Tool.
Klicka på fliken för att ändra inställningarna.
Följande fönster är ett exempel på hur man ändrar inställningarna på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN).
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Mer information om varje flik finns i följande avsnitt.
Fliken Trådlös LAN
Fliken Kablat LAN
Fliken Administratörslösenord
297
Fliken Trådlös LAN
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Används för att konfigurera en trådlös LAN-anslutning för skrivaren.
För att visa fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) klickar du på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) i fönstret
Konfiguration (Configuration).
1. Nätverkstyp: (Network Type:)
Infrastruktur (Infrastructure)
Ansluter skrivaren till det trådlösa nätverket via en kopplingspunkt.
2. SSID:
Visar aktuellt SSID för det trådlösa nätverket (LAN).
Som ursprungligt värde visas ett unikt värde.
Obs!
• Ange samma SSID som konfigurerats för kopplingspunkten. Ett SSID är skiftkänsligt.
3. Sök... (Search...)
Fönstret Sök (Search) visas så att du kan välja en kopplingspunkt att ansluta till.
Fönstret Sök
Obs!
• När IJ Network Tool körs över ett nätverk är knappen nedtonad och kan inte väljas. Anslut
skrivaren och datorn tillfälligt med en USB-kabel för att ändra inställningarna.
4. Krypteringsmetod: (Encryption Method:)
Välj den krypteringsmetod som används i det trådlösa nätverket.
298
Använd inte (Do not use)
Välj detta alternativ om du vill inaktivera kryptering.
Använd WEP (Use WEP)
Du kan kryptera överföringar med en WEP-nyckel som du anger.
Om ingen WEP-nyckel har angetts visas fönstret WEP-info (WEP Details) automatiskt. Om du vill
ändra de WEP-inställningar som angetts tidigare klickar du på Konfiguration... (Configuration...) för
att visa fönstret.
Ändra inställningar för WEP-info
Använd WPA (Use WPA)/Använd WPA2 (Use WPA2)
Du kan kryptera överföringar med en WPA- eller WPA2-nyckel som du anger.
Säkerheten är högre än med WEP.
Om ingen WPA- eller WPA2-nyckel har angetts visas fönstret Bekräftelse av verifieringstyp
(Authentication Type Confirmation) automatiskt. Om du vill ändra de WPA- eller WPA2inställningar som angetts tidigare klickar du på Konfiguration... (Configuration...) för att visa
fönstret WPA-info (WPA Details) eller WPA2-info (WPA2 Details).
Ändra inställningar för WPA-info eller WPA2-info
5. Konfiguration... (Configuration...)
Fönstret med detaljerad information visas. Du kan bekräfta eller ändra den WEP-, WPA- eller WPA2nyckel som valts i Krypteringsmetod: (Encryption Method:).
Mer information om WEP-inställningar:
Ändra inställningar för WEP-info
Mer information om WPA- eller WPA2-inställningar:
Ändra inställningar för WPA-info eller WPA2-info
6. TCP/IP-konfiguration: (TCP/IP Setup:)
Ställer in skrivarens IP-adress som ska användas i nätverket. Ange ett värde som passar i nätverksmiljön.
Hämta IP-adress automatiskt (Get IP address automatically)
Välj detta alternativ för att använda en IP-adress som tilldelas automatiskt av en DHCP-server.
DHCP-serverfunktionen måste vara aktiverad på nätverksroutern eller kopplingspunkten.
Använd nästa IP-adress (Use next IP address)
Om det inte finns någon DHCP-serverfunktion i den miljö där du använder skrivaren eller om du vill
använda en viss IP-adress kan du välja det här alternativet för att ange en fast IP-adress.
299
Fönstret Sök
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
En lista över de upptäckta kopplingspunkterna visas.
1. Lista över upptäckta kopplingspunkter: (Detected Access Points:)
Signalstyrkan från kopplingspunkten, krypteringstyp, namnet på kopplingspunkten och radiokanalen kan
bekräftas.
Viktigt!
• Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med säkerhetsfunktioner finns det risk för att
obehöriga får åtkomst till data, t.ex. personlig information.
Obs!
• Signalstyrkan anges som följer.
: Bra
: Normal
: Dålig
• Krypteringstypen anges som följer.
Tom: Ingen kryptering
WEP: WEP är inställt
WPA: WPA är inställt
WPA2: WPA2 är inställt
2. Uppdatera (Update)
Klicka här för att uppdatera listan över kopplingspunkter om du inte hittar målkopplingspunkten.
Om målkopplingspunkten är inställd på stealth-läge klickar du på Avbryt (Cancel) för att återgå till
föregående fönster. Ange sedan kopplingspunkternas SSID i SSID: på fliken Trådlös LAN (Wireless
LAN).
Fliken Trådlös LAN
300
Obs!
• Kontrollera att kopplingspunkten är påslagen när du söker efter målkopplingspunkt.
3. Ange (Set)
Klicka för att ställa in kopplingspunkternas SSID i SSID: på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN).
Obs!
• Något av fönstren WEP-info (WEP Details), WPA-info (WPA Details) eller WPA2-info (WPA2
Details) visas om den valda åtkomstpunkten är krypterad. Då anger du samma
krypteringsinställningar som ställts in för kopplingspunkten.
• Kopplingspunkter som inte kan användas av enheten (inklusive de som konfigurerats för olika
krypteringsmetoder) visas nedtonade och kan inte ändras.
301
Fönstret WEP-info
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Ange skrivarens WEP-inställningar.
Obs!
• Om du ändrar lösenordet (WEP-nyckeln) för skrivaren måste du göra samma ändring i lösenordet
(WEP-nyckeln) för åtkomstpunkten.
1. WEP-nyckel: (WEP Key:)
Ange samma nyckel som ställts in för kopplingspunkten.
Antalet tecken och den teckentyp som kan anges varierar beroende på nyckellängden och
nyckelformatet.
Nyckellängd (Key Length)
64-bit (64bit) 128-bit (128bit)
Nyckelformat (Key Format) ASCII
5 tecken
Hexadecimal (Hex) 10 siffror
13 tecken
26 siffror
2. Nyckellängd: (Key Length:)
Välj 64-bit (64bit) eller 128-bit (128bit).
3. Nyckelformat: (Key Format:)
Välj ASCII eller Hex.
4. Nyckel-ID: (Key ID:)
Välj det nyckel-ID (index) som ställts in för kopplingspunkten.
5. Verifiering: (Authentication:)
Välj den autentiseringsmetod som ska användas för att verifiera skrivarens åtkomst till kopplingspunkten.
Välj Auto, Öppet system (Open System) eller Delad nyckel (Shared Key).
302
Fönstret WPA-info
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Ange skrivarens WPA-inställningar.
Värdet som visas i fönstret beror på de aktuella inställningarna.
1. Verifieringstyp: (Authentication Type:)
Visar vilken typ av autentisering som används för klientverifiering. Enheten har stöd för PSKautentisering.
2. Dynamisk krypteringstyp: (Dynamic Encryption Type:)
Visar den dynamiska krypteringsmetoden.
3. Ändra inställningar... (Change Settings...)
Visar fönstret Bekräftelse av verifieringstyp (Authentication Type Confirmation).
Fönstret Bekräftelse av verifieringstyp
303
Fönstret WPA2-info
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Ange skrivarens WPA2-inställningar.
Värdet som visas i fönstret beror på de aktuella inställningarna.
1. Verifieringstyp: (Authentication Type:)
Visar vilken typ av autentisering som används för klientverifiering. Enheten har stöd för PSKautentisering.
2. Dynamisk krypteringstyp: (Dynamic Encryption Type:)
Visar den dynamiska krypteringsmetoden.
3. Ändra inställningar... (Change Settings...)
Visar fönstret Bekräftelse av verifieringstyp (Authentication Type Confirmation).
Fönstret Bekräftelse av verifieringstyp
304
Fönstret Bekräftelse av verifieringstyp
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Visar vilken typ av autentisering som används för klientverifiering.
1. Verifieringstyp (Authentication Type)
Visar vilken typ av autentisering som används för klientverifiering.
PSK
Enheten har stöd för PSK-autentisering.
Vid denna typ av autentisering används en lösenordsfras för PSK.
305
PSK-lösenordsfras och dynamisk krypteringskonfigurering
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Ange lösenordsfrasen och välj metod för dynamisk kryptering.
1. Lösenordsfras: (Passphrase:)
Ange lösenordsfrasen för kopplingspunkten. Lösenordsfrasen är en sträng på 8 till 63 alfanumeriska
tecken eller ett 64-siffrigt hexadecimalt värde.
Om du inte känner till lösenordsfrasen för kopplingspunkten kan du titta i handboken som medföljde
kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren.
2. Dynamisk krypteringstyp (Dynamic Encryption Type)
Välj dynamisk krypteringsmetod, antingen TKIP (grundkryptering) (TKIP (Basic Encryption)) eller AES
(säker kryptering) (AES (Secure Encryption)), beroende på inställningarna för kopplingspunkten.
306
Fönstret Bekräftelse av konfigureringsinformation
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Visar inställningarna som används för klientverifiering.
Bekräfta inställningarna och klicka på Slutför (Finish).
307
Fliken Kablat LAN
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Används för att konfigurera en kablad LAN-anslutning för skrivaren.
För att visa fliken Kablat LAN (Wired LAN) klickar du på fliken Kablat LAN (Wired LAN) i fönstret
Konfiguration (Configuration).
1. TCP/IP-konfiguration: (TCP/IP Setup:)
Ställer in skrivarens IP-adress som ska användas i nätverket. Ange ett värde som passar i nätverksmiljön.
Hämta IP-adress automatiskt (Get IP address automatically)
Välj detta alternativ för att använda en IP-adress som tilldelas automatiskt av en DHCP-server.
DHCP-serverfunktionen måste vara aktiverad på routern.
Använd nästa IP-adress (Use next IP address)
Om det inte finns någon DHCP-serverfunktion i den miljö där du använder skrivaren eller om du vill
använda en viss IP-adress kan du välja det här alternativet för att ange en fast IP-adress.
308
Fliken Administratörslösenord
Ange ett lösenord för skrivaren som ger behöriga personer tillåtelse att göra konfigurationsändringar.
För att visa fliken Administratörslösenord (Admin Password) klickar du på fliken
Administratörslösenord (Admin Password) i fönstret Konfiguration (Configuration).
1. Använd administratörslösenord (Use admin password)
Ange ett lösenord för administratören med behörighet att konfigurera och ändra detaljerade inställningar.
När du vill använda funktionen markerar du kryssrutan och anger ett lösenord.
2. Lösenord: (Password:)
Ange lösenordet.
3. Bekräfta lösenord: (Password Confirmation:)
Ange lösenordet igen för att bekräfta det.
309
Fönstret Nätverksinformation
Visar nätverksinställningarna för skrivare och datorer.
Välj Nätverksinformation (Network Information) på menyn Visa (View) för att visa fönstret
Nätverksinformation (Network Information).
1. OK
Återgår till skärmen Canon IJ Network Tool.
2. Kopiera all information (Copy All Information)
All nätverksinformation som visas kopieras till Urklipp.
310
Fliken Åtkomstkontroll
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Du kan registrera MAC- eller IP-adresserna för datorer eller nätverksenheter så att de ger åtkomst.
För att visa fliken Åtkomstkontroll (Access Control) klickar du på fliken Åtkomstkontroll (Access
Control) i fönstret Konfiguration (Configuration).
1. Skrivarens åtkomstkontrollstyp: (Printer Access Control Type:)
Välj vilken åtkomstkontrolltyp som ska begränsa datorers och nätverksenheters åtkomst till skrivaren från
ett nätverk.
Inställningarna kan variera beroende vilka åtkomstkontrollmetoder som är valda.
Vid val av MAC-adress
Vid val av IP-adress
Vid val av MAC-adress
De åtkomliga datorerna eller nätverksenheterna specificeras av sina MAC-adresser. Datorer eller
nätverksenheter vars MAC-adresser visas i listan har åtkomst.
311
1. Aktivera skrivarens åtkomstkontroll (MAC-adress) (Enable printer access
control(MAC address))
Markera rutan om du vill aktivera åtkomstkontroll till skrivaren från MAC-adresser.
Obs!
• De två typerna av åtkomstkontroll (MAC-adress eller IP-adress) kan vara aktiverade samtidigt.
En åtkomstkontrolltyp är aktiverad så länge kryssrutan Aktivera skrivarens åtkomstkontroll
(Enable printer access control) är markerad, oavsett vilken typ som för tillfället är vald i listan
Skrivarens åtkomstkontrollstyp: (Printer Access Control Type:).
• Om båda åtkomstkontrolltyperna är aktiverade samtidigt får en dator eller nätverksenhet vars
adress är registrerad i någon av listorna åtkomst till skrivaren.
2. Tillgängliga MAC-adresser: (Accessible MAC Addresses:)
Visar de registrerade MAC-adresserna och eventuella kommentarer.
3. Redigera... (Edit...)
Fönstret Redigera tillgänglig MAC-adress (Edit Accessible MAC Address), som används för att
ändra inställningarna för Tillgängliga MAC-adresser: (Accessible MAC Addresses:), visas.
Fönstret Redigera tillgänglig MAC-adress/Lägg till tillgängliga MAC-adresser
4. Lägg till... (Add...)
Fönstret Lägg till tillgängliga MAC-adresser (Add Accessible MAC Address) visas för registrering
av MAC-adressen till datorn eller nätverksenheten som ska få åtkomst till skrivaren via nätverket.
Viktigt!
• Lägg till MAC-adressen till alla datorer eller nätverksenheter i nätverket som ska få åtkomst till
skrivaren. Skrivaren kan inte användas av en dator eller en nätverksenhet som inte är med på
listan.
5. Ta bort (Delete)
Tar bort den markerade MAC-adressen från listan.
Vid val av IP-adress
De åtkomliga datorerna eller nätverksenheterna specificeras av sina IP-adresser. Datorer eller
nätverksenheter vars IP-adresser visas i listan har åtkomst.
312
1. Aktivera skrivarens åtkomstkontroll (IP-adress) (Enable printer access control(IP
address))
Markera alternativet för att ge åtkomst till skrivaren utifrån IP-adress.
Obs!
• De två typerna av åtkomstkontroll (MAC-adress eller IP-adress) kan vara aktiverade samtidigt.
En åtkomstkontrolltyp är aktiverad så länge kryssrutan Aktivera skrivarens åtkomstkontroll
(Enable printer access control) är markerad, oavsett vilken typ som för tillfället är vald i listan
Skrivarens åtkomstkontrollstyp: (Printer Access Control Type:).
• Om båda åtkomstkontrolltyperna är aktiverade samtidigt får en dator eller nätverksenhet vars
adress är registrerad i någon av listorna åtkomst till skrivaren.
2. Tillgängliga IP-adresser: (Accessible IP Addresses:)
Visar de registrerade IP-adresserna och eventuella kommentarer.
3. Redigera... (Edit...)
Fönstret Redigera tillgänglig IP-adress (Edit Accessible IP Address), som används för att ändra
inställningarna för Tillgängliga IP-adresser: (Accessible IP Addresses:), visas.
Fönstret Redigera tillgänglig IP-adress/Lägg till tillgänglig IP-adress
4. Lägg till... (Add...)
Fönstret Lägg till tillgänglig IP-adress (Add Accessible IP Address) visas, för registrering av IPadressen till datorn eller nätverksenheten som ska få åtkomst till skrivaren från nätverket.
Viktigt!
• Lägg till IP-adressen till alla datorer eller nätverksenheter i nätverket som ska få åtkomst till
skrivaren. Skrivaren kan inte användas av en dator eller en nätverksenhet som inte är med på
listan.
• Upp till 16 IP-adresser kan registreras. IP-adresser som anges med intervall räknas som en
adress. Använd Intervallspecifikation om du vill registrera 17 eller fler IP-adresser.
313
5. Ta bort (Delete)
Tar bort den markerade IP-adressen från listan.
314
Fönstret Redigera tillgänglig MAC-adress/Lägg till tillgängliga
MAC-adresser
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Exempelbilderna i det här avsnittet hänvisar till fönstret Lägg till tillgängliga MAC-adresser (Add
Accessible MAC Address).
1. MAC-adress: (MAC Address:)
Ange MAC-adressen till datorn eller nätverksenheten som ska få åtkomst.
2. Kommentar: (Comment:)
Du kan också ange annan information för att hitta enheten, till exempel datorns namn.
Viktigt!
• Kommentarerna visas endast på den dator som användes för att skriva dem.
315
Fönstret Redigera tillgänglig IP-adress/Lägg till tillgänglig IPadress
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Exempelbilderna i det här avsnittet hänvisar till fönstret Lägg till tillgänglig IP-adress (Add Accessible IP
Address).
1. Specifikationsmetod: (Specification Method:)
Välj antingen Enskild adresspecifikation (Single Address Specification) eller Intervallspecifikation
(Range Specification) för att lägga till en eller flera IP-adresser.
Enskild adresspecifikation (Single Address Specification)
Specificera varje IP-adress separat.
Intervallspecifikation (Range Specification)
Specificera ett intervall med IP-adresser.
2. IP-adress: (IP Address:)
Ange IP-adressen till en dator eller nätverksenhet som ska få åtkomst när du har valt Enskild
adresspecifikation (Single Address Specification) som Specifikationsmetod: (Specification
Method:).
En IP-adress består av fyra värden från 0 till 255.
Start-IP-adress: (Start IP Address:)
Ange den första IP-adressen i adressintervallet till de datorer eller nätverksenheter som ska få
åtkomst när du har valt Intervallspecifikation (Range Specification) som Specifikationsmetod:
(Specification Method:).
En IP-adress består av fyra värden från 0 till 255.
Slut-IP-adress: (End IP Address:)
Ange den sista IP-adressen i intervallet till de datorer eller nätverksenheter som ska få åtkomst när
du har valt Intervallspecifikation (Range Specification) som Specifikationsmetod: (Specification
Method:).
En IP-adress består av fyra värden från 0 till 255.
Obs!
• Värdet på Start-IP-adress: (Start IP Address:) måste vara lägre än värdet på Slut-IP-adress:
(End IP Address:).
3. Kommentar: (Comment:)
316
Du kan också ange annan information för att hitta enheten, till exempel datorns namn.
Viktigt!
• Kommentarerna visas endast på den dator som användes för att skriva dem.
317
Andra fönster i IJ Network Tool
Fönstret Canon IJ Network Tool
Fönstret Status
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda
Fönstret Underhåll
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen
Fönstret Koppla port
Fönstret Nätverksinformation
318
Fönstret Canon IJ Network Tool
I det här avsnittet beskrivs de alternativ och menyer som visas i fönstret Canon IJ Network Tool.
Alternativ i fönstret Canon IJ Network Tool
Menyer i Canon IJ Network Tool
Alternativ i fönstret Canon IJ Network Tool
Följande alternativ visas i fönstret Canon IJ Network Tool.
1. Skrivare: (Printers:)
Skrivarens namn och status samt skrivarens modellnamn och portnamn visas.
Om det är en bockmarkering bredvid skrivaren i listan Namn (Name) är den vald som standardskrivare.
Konfigurationsändringar tillämpas på angiven skrivare.
2. Uppdatera (Update)
Söker efter skrivaren igen. Klicka på den här knappen om skrivaren inte visas.
Viktigt!
• Om skrivarens nätverksinställningar ska kunna ändras med hjälp av IJ Network Tool måste
skrivaren vara ansluten via LAN.
• Om Ingen drivrutin (No Driver) visas för namnet ska porten kopplas till skrivaren.
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port
• Om Hittade inte (Not Found) visas som status kontrollerar du skrivarens och kopplingspunktens
placering.
• Kopplingspunkten är aktiverad.
• När du använder ett kablat nätverk ska du se till att nätverkskabeln är korrekt ansluten.
• Om en skrivare i ett nätverk inte hittas ska du se till att skrivaren är påslagen och sedan klicka på
Uppdatera (Update). Skrivarsökningen kan ta flera minuter. Om skrivaren fortfarande inte
identifieras ska du ansluta enheten till datorn via en USB-kabel och sedan klicka på Uppdatera
(Update).
• Om skrivaren används från en annan dator visas ett fönster med information om detta.
319
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Uppdatera (Refresh) på menyn Visa (View).
3. Konfiguration... (Configuration...)
Klicka på konfigurationsinställningarna för den valda skrivaren.
Fönstret Konfiguration
Obs!
• Du kan inte konfigurera en skrivare som har statusen Hittade inte (Not Found).
• Detta alternativ har samma funktion som Konfiguration... (Configuration...) på menyn
Inställningar (Settings).
Menyer i Canon IJ Network Tool
Följande meny visas i fönstret Canon IJ Network Tool.
1. Arkiv (File)
Avsluta (Exit)
Avslutar IJ Network Tool.
2. Visa (View)
Status
Visar fönstret Status för att visa status på skrivarens anslutning och den trådlösa
kommunikationen.
Fönstret Status
Uppdatera (Refresh)
Uppdaterar till och visar det senaste innehållet i Skrivare: (Printers:) i fönstret Canon IJ Network
Tool.
Viktigt!
• Om skrivarens nätverksinställningar ska kunna ändras med hjälp av IJ Network Tool måste
skrivaren vara ansluten via LAN.
320
• Om Ingen drivrutin (No Driver) visas för namnet ska porten kopplas till skrivaren.
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port
• Om Hittade inte (Not Found) visas som status kontrollerar du skrivarens och kopplingspunktens
placering.
• Kopplingspunkten är aktiverad.
• När du använder ett kablat nätverk ska du se till att nätverkskabeln är korrekt ansluten.
• Om en skrivare i ett nätverk inte hittas ska du se till att skrivaren är påslagen och sedan välja
Uppdatera (Refresh). Skrivarsökningen kan ta flera minuter. Om skrivaren fortfarande inte
identifieras ska du ansluta enheten till datorn via en USB-kabel och sedan välja Uppdatera
(Refresh).
• Om skrivaren används från en annan dator visas ett fönster med information om detta.
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Uppdatera (Update) i fönstret Canon IJ Network Tool.
Nätverksinformation (Network Information)
Öppnar fönstret Nätverksinformation (Network Information) som visar skrivarens och datorns
nätverksinställningar.
Fönstret Nätverksinformation
Visa varning automatiskt (Display Warning Automatically)
Aktiverar eller inaktiverar automatisk visning av anvisningsfönstret.
När den här menyn är markerad visas anvisningsfönstret om en eller flera portar inte är tillgängliga
för utskrift.
3. Menyn Inställningar (Settings)
Konfiguration... (Configuration...)
Visar fönstret Konfiguration (Configuration) så att du kan konfigurera inställningarna för vald
skrivare.
Fönstret Konfiguration
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Konfiguration... (Configuration...) i fönstret Canon IJ
Network Tool.
Koppla port... (Associate Port...)
Öppnar fönstret Koppla port (Associate Port) där du kan associera en port med skrivaren.
Fönstret Koppla port
Den här menyn är tillgänglig när Ingen drivrutin (No Driver) visas för den valda skrivaren. Genom
att koppla en port till skrivaren kan du använda den.
Underhåll... (Maintenance...)
Öppnar fönstret Underhåll (Maintenance) där du kan återställa skrivarens nätverksinställningar till
fabriksinställningarna och ansluta kortplatsen som nätverksenhet.
Fönstret Underhåll
4. Hjälp (Help)
321
Anvisningar (Instructions)
Visar denna handbok.
Om (About)
Visar versionsinformation om IJ Network Tool.
322
Fönstret Status
Du kan kontrollera skrivarens status och anslutningsprestanda.
Välj Status på menyn Visa (View) för att visa fönstret Status.
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
• När du använder kablat LAN är alternativen Signalstyrka: (Signal Strength:), Länkkvalitet: (Link
Quality:) och Avancerad mätning... (Advanced Measurement...) inte tillgängliga.
1. Enhetsstatus: (Device Status:)
Enhetens status visas som Tillgänglig (Available) eller Ej tillgänglig (Unavailable).
2. Signalstyrka: (Signal Strength:)
Anger styrkan på signalen som tas emot av skrivaren. Anges med ett värde mellan 0 och 100 procent.
3. Länkkvalitet: (Link Quality:)
Anger signalstyrkan exklusive brus och störningar under kommunikationen. Anges med ett värde mellan 0
och 100 procent.
4. Avancerad mätning... (Advanced Measurement...)
För att kontrollera prestanda för anslutningen mellan skrivaren och kopplingspunkten eller mellan
skrivaren och datorn.
När du klickar visas Mätning av anslutningsprestanda (Connection Performance Measurement).
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda
323
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Visas vid mätning av anslutningsprestanda.
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda (Connection Performance Measurement) (startfönster)
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda (Connection Performance Measurement) (slutfönster)
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda (Connection Performance
Measurement) (startfönster)
Klicka på Nästa> (Next>) för att starta mätningen.
Fönstret Mätning av anslutningsprestanda (Connection Performance
Measurement) (slutfönster)
Visas när mätningen är klar.
324
1. Anslutningsprestanda mellan skrivaren och kopplingspunkten: (Connection
Performance between the Printer and the Access Point:)
En markering visar resultatet från prestandamätningen för anslutningen mellan skrivaren och
kopplingspunkten.
: Bra anslutningsprestanda
: Instabil anslutningsprestanda
: Kan inte ansluta
: Mätningen avbröts eller kunde inte utföras
2. Ommätning (Remeasurement)
Mäter anslutningsprestanda igen.
Obs!
• Om det finns meddelanden i Total nätverksprestanda: (Overall Network Performance:) flyttar du
enheten och åtkomstpunkten enligt anvisningarna för att förbättra prestandan.
325
Fönstret Underhåll
Visas vid Inställningsinitiering (Setting Initialization) och Nätverkskonfiguration av kortplatsen
(Network Setup of the Card Slot).
För att visa fönstret Underhåll (Maintenance) väljer du Underhåll... (Maintenance...) i menyn
Inställningar (Settings).
1. Inställningsinitiering (Setting Initialization)
Återställer alla nätverksinställningar på skrivaren till fabriksinställningarna. Klicka på Initiera (Initialize) för
att visa fönstret Initiera inställningar (Initialize Settings) och klicka på Ja (Yes) för att initiera skrivarens
nätverksinställningar. Stäng inte av skrivaren under initieringen. Klicka på OK när initieringen är slutförd.
Om enheten initieras via trådlöst LAN avbryts den aktuella anslutningen när initieringen har slutförts.
Konfigurera därför enheten med Installations-CD:n eller konfigurera enligt instruktionerna på vår
webbplats.
2. Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the Card Slot)
Obs!
• Det här alternativet är eventuellt inte tillgängligt beroende på vilken skrivare du använder.
Status visar om kortplatsen är mappad som en nätverksenhet.
När du klickar visas Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the Card Slot).
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen
326
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Visar inställningarna för kortplatsen och används för att mappa en kortplats på nätverket som nätverksenhet
på datorn.
Visas när du klickar på Inställningar (Setup) i fönstret Underhåll (Maintenance).
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the Card Slot) (konfigurationsfönster)
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the Card Slot) (konfigurationen
misslyckades)
Obs!
• När du har initierat LAN-inställningarna kan du ändra skrivarens nätverksinställningar med hjälp av IJ
Network Tool via en USB-anslutning. För att nätverksinställningarna ska kunna ändras med IJ Network
Toolmåste du först aktivera LAN-inställningarna.
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the Card
Slot) (konfigurationsfönster)
1. Enhet: (Drive:)
Välj vilken enhetsbeteckning som ska tilldelas nätverksenheten.
2. Uppdatera (Update)
Läser in enhetsbeteckningarna som inte är tilldelade någon enhet i Dator (Computer) (Den här datorn
(My Computer) i Windows XP) och visar dem i listan Enhet: (Drive:).
Fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the Card
Slot) (konfigurationen misslyckades)
Visas när nätverkskonfigurationen för kortplatsen misslyckades.
327
1. Hoppa över (Skip)
Slutför konfigurationen utan att mappa en nätverksenhet till kortplatsen.
2. Försök igen (Retry)
Återgår till Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the Card Slot) och gör om
mappningen av nätverksenheten.
3. Avbryt (Cancel)
Avbryter konfigurationen av kortplatsen. När IJ Network Tool körs över ett lokalt nätverk är knappen
Avbryt (Cancel) nedtonad och kan inte användas.
328
Fönstret Koppla port
Används för att koppla en skapad port med en skrivardrivrutin.
Markera den skrivare som du vill ändra kopplingen för och klicka på OK.
Obs!
• Du kan inte skriva ut med skrivaren om inte skrivarens drivrutin är kopplad till porten.
1. Modell: (Model:)
Visar enhetens namn specificerad som en målport.
Fältet är tomt om enhetens namn inte har hittats.
2. Skrivare: (Printer:)
Visar den installerade skrivardrivrutinen.
Markera den skrivare som du vill ändra kopplingen för.
3. OK
Utför kopplingen.
329
Fönstret Nätverksinformation
Visar nätverksinställningarna för skrivare och datorer.
Välj Nätverksinformation (Network Information) på menyn Visa (View) för att visa fönstret
Nätverksinformation (Network Information).
1. OK
Återgår till skärmen Canon IJ Network Tool.
2. Kopiera all information (Copy All Information)
All nätverksinformation som visas kopieras till Urklipp.
330
Bilaga om nätverkskommunikation
Använda kortplatsen i ett nätverk
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port
Tekniska termer
Begränsningar
Om brandväggar
331
Använda kortplatsen i ett nätverk
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Ansluta kortplatsen som nätverksenhet
Begränsningar för användning av en kortplats via ett nätverk
Ansluta kortplatsen som nätverksenhet
Kortplatsen måste vara ansluten för att kunna användas via ett nätverk.
Följ anvisningarna nedan för att ansluta kortplatsen som nätverksenhet.
1. Sätt i minneskortet i enhetens kortplats.
2. Starta IJ Network Tool.
3. Välj enheten under Skrivare: (Printers:).
4. Välj Underhåll... (Maintenance...) på menyn Inställningar (Settings).
5. Klicka på Inställningar (Setup).
6. Ange enhetsbeteckningen och klicka sedan på OK.
332
7. Se till att kortplatsen är ansluten.
När kortplatsen är ansluten visas följande ikoner i Dator (Computer) (eller Den här datorn (My
Computer)).
Begränsningar för användning av en kortplats via ett nätverk
• Kortplatsen kan delas av flera datorer om enheten är ansluten till ett nätverk. Flera datorer kan läsa
filer från ett minneskort på kortplatsen samtidigt. Medan en dator skriver en fil till ett minneskort kan
dock andra datorer inte komma åt samma fil.
• Om datorn tillhör en domän kanske inte kortplatsen kan anslutas som nätverksenhet.
• Om minneskortet innehåller stora filer kan det orsaka hög trafik till minneskortet. Det kan medföra att
minneskortet fungerar långsamt eller inte alls. Använd efter att Åtkomst-lampan på enheten har tänts.
• När du ansluter till nätverksenheten för kortplatsen över nätverket kan det hända att filnamn som
innehåller åtta eller färre små bokstäver (exklusive filtillägget) visas med stora bokstäver.
Filnamnet "abcdefg.doc" kan t.ex. visas som "ABCDEFG.DOC", och filnamnet "AbcdeFG.doc" visas
på samma sätt.
Filnamnen kan visas på detta sätt, men har egentligen inte fått nya namn.
• Om du aktiverar ett minneskort i enhetens kortplats för endast skrivning från en USB-ansluten dator
kan du inte öppna kortplatsens nätverksenhet. Om det istället aktiveras för endast skrivning från en
LAN-ansluten dator, identifieras inte kortplatsen via USB. Kontrollera att kortplatsen är korrekt inställd
i enlighet med din anslutningsmetod.
Om du vill läsa filerna från ett minneskort via USB och över ett nätverk ska du inaktivera funktionen
för att skriva filer på ett minneskort från datorn. Du kan inte skriva filer på ett minneskort på något sätt
med denna inställning.
• Om du aktiverar ett minneskort i enhetens kortplats för endast skrivning från en LAN-ansluten dator
kan du skriva filer på ett minneskort från en dator som är ansluten till ett nätverk. Observera att det
kan öka risken för att data på minneskortet infekteras av datorvirus eller att obehöriga får åtkomst till
dem.
Du bör använda enhetens funktion för åtkomstkontroll eller ansluta enheten till Internet via en router.
Kontakta din Internet-leverantör eller tillverkaren av nätverksenheten för information om hur du
använder en router.
• Om du skriver filer till ett minneskort över ett nätverk när IJ Network Scanner Selector EX inte körs
kan det hända att ändringsdatum för filer inte är korrekta. Se till att starta Canon IJ Network Scanner
Selector EX innan du skriver filer till ett minneskort över nätverket. Se "Meny och skärmbild med
inställningar för IJ Network Scanner Selector EX" från startsidan i produkternas Onlinehandbok för
mer information.
333
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port
Om Ingen drivrutin (No Driver) visas för skrivarens namn i fönstret Canon IJ Network Tool är skrivarens
drivrutin inte kopplad till en skapad port.
Följ anvisningarna nedan för att koppla porten till skrivardrivrutinen.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj den skrivare som visas som Ingen drivrutin (No Driver) på Namn (Name).
3. Välj Koppla port... (Associate Port...) på menyn Inställningar (Settings).
Fönstret Koppla port (Associate Port) visas.
4. Välj den skrivare som ska kopplas till en port.
En lista över skrivare med installerade drivrutiner visas under Skrivare: (Printer:) i fönstret Koppla port
(Associate Port). Välj en skrivare som ska kopplas till en skapad port.
5. Klicka på OK.
334
Tekniska termer
I det här avsnittet förklaras en del av de tekniska termer som används i handboken.
A
B
C
D
F
I
K
L
M
O
P
R
S
T
U
W
A
• Kopplingspunkt (Access Point)
En trådlös mottagare eller basstation som tar emot och sänder information från trådlösa klienter/
enheten. Krävs i infrastrukturnätverk.
• Ad hoc
Inställning på klientdatorer och enheten som aktiverar så kallad peer-to-peer-kommunikation, vilket
medför att alla klienter med samma SSID/nätverksnamn kan kommunicera direkt med varandra.
Ingen kopplingspunkt krävs. Den här enheten har inte stöd för ad hoc-kommunikation.
• Administratörslösenord
Lösenord för administratörer i IJ Network Tool som begränsar åtkomst för nätverksanvändare.
Lösenordet måste anges för att komma åt skrivaren och ändra skrivarens inställningar.
När fabriksinställningarna används för skrivarens nätverksinställningar behöver inte
administratörslösenordet anges.
• AES
En krypteringsmetod. Kan valfritt användas tillsammans med WPA. Stark kryptografisk algoritm som
används inom statliga organisationer i USA för att bearbeta information.
• Autentiseringsmetod
Den metod som en kopplingspunkt använder för att verifiera en skrivare via ett trådlöst LAN. Valfri
verifieringsmetod kan användas.
335
När WEP används som krypteringsmetod kan verifieringsmetoderna Öppet system (Open System)
eller Delad nyckel (Shared Key) användas.
För WPA/WPA2 används autentiseringsmetoden PSK.
◦ Auto
Skrivarens autentiseringsmetod ändras automatiskt för att matcha kopplingspunkten.
◦ Öppet system (Open System)
Med den här autentiseringsmetoden verifieras kommunikationspartnern utan användning av
WEP-nyckel även om Använd WEP (Use WEP) väljs.
◦ Delad nyckel (Shared Key)
Med den här autentiseringsmetoden verifieras kommunikationspartnern med den WEP-nyckel
som har angetts för kryptering.
B
• Bonjour
En tjänst som är integrerad i operativsystemet Mac OS X och automatiskt identifierar anslutbara
enheter i ett nätverk.
C
• Kanal
Frekvenskanal för trådlös kommunikation. I infrastrukturläge ställs kanalen in automatiskt för att
matcha den uppsättningen med kopplingspunkten. Denna enhet har stöd för kanalerna 1 till 13.
Observera att antalet kanaler som kan användas för ett trådlöst nätverk varierar beroende på region
eller land.
D
• Standardgateway (Default Gateway)
En reläenhet som gör det möjligt att ansluta till ett annat nätverk som exempelvis en router eller en
dator.
• DHCP-server
Routern eller kopplingspunkten tilldelar en IP-adress automatiskt när skrivaren eller datorn i ett
nätverk startas.
• DNS-server
En server som konverterar enhetsnamn till IP-adresser. När du anger IP-adresser manuellt ska du
ange adressen för både en primär och sekundär server.
336
F
• Brandvägg (Firewall)
Ett system som hindrar obehörig åtkomst från datorer utanför nätverket. Du kan använda
brandväggsfunktionen i en bredbandsrouter, säkerhetsprogramvara som installerats på datorn eller
datorns operativsystem.
I
• IEEE 802.11b
Internationell standard för trådlösa nätverk som använder frekvensintervallet 2,4 GHz med en
kapacitet på upp till 11 Mbps.
• IEEE 802.11g
Internationell standard för trådlösa nätverk som använder frekvensintervallet 2,4 GHz med en
kapacitet på upp till 54 Mbps. Kompatibel med 802.11b.
• IEEE 802.11n
Internationell standard för trådlösa LAN som använder frekvensbanden 2,4 och 5 GHz. Även om två
eller fler antenner används samtidigt eller en högre överföringshastighet än tidigare kan uppnås
genom användning av parallella kommunikationskanaler kan överföringshastigheten påverkas av de
anslutna enheterna.
Vid en maximal överföringshastighet av 600 Mbps kan enheten kommunicera med datorer inom en
radie av cirka tolv meter.
Kompatibel med 802.11b och 802.11g.
• Infrastruktur
En konfiguration på en klientdator och en enhet som gör att all trådlös kommunikation går igenom en
kopplingspunkt.
• IP-adress
Ett unikt nummer i fyra delar avgränsade med punkter. Varje nätverksenhet som är ansluten till
Internet har en IP-adress. Exempel: 192.168.0.1
Skrivaren tilldelas normalt automatiskt en IP-adress av en kopplingspunkt eller routerns DHCP-server.
• IPv4/IPv6
Dessa är IP-skiktsprotokoll som används på Internet. IPv4 använder 32-bitars adresser och IPv6
använder 128-bitars adresser.
K
• Nyckelformat (Key Format)
Välj antingen ASCII eller Hex som WEP-nyckelformat. Vilka tecken som kan användas för WEPnyckeln varierar beroende på det valda nyckelformatet.
◦ ASCII
En sträng på 5 eller 13 tecken som inkluderar alfanumeriska tecken och understreck "_". Den är
skiftkänslig.
337
◦ Hex
En sträng på 10 eller 26 siffror som kan innehålla ett hexadecimalt tal (0 till 9, A till F och a till f).
• Nyckellängd (Key Length)
Längden på WEP-nyckeln. Välj 64 eller 128 bitar. En längre nyckel tillåter mer komplicerade WEPnycklar.
L
• Länkkvalitet
Anslutningen mellan kopplingspunkten och skrivaren, exklusive brus (störningar) uppskattas med ett
värde mellan 0 och 100 procent.
• LPR
Ett plattformsoberoende utskriftsprotokoll som används i TCP/IP-nätverk. Detta protokoll saknar stöd
för dubbelriktad kommunikation.
M
• MAC-adress (MAC Address)
Kallas även för fysisk adress. En unik och permanent maskinvaruidentifierare som tilldelas
nätverksenheten av dess tillverkare. MAC-adresser är 48 bitar långa och skrivs som ett hexadecimalt
tal avgränsat med kolon, t.ex. 11:22:33:44:55:66.
O
• Funktionsstatus (Operation Status)
Anger skrivarens status och om den kan användas.
P
• Proxyserver
En server som länkar en LAN-ansluten dator till Internet. När en proxyserver används ska du ange
adressen och portnumret för proxyservern.
• PSK
En krypteringsmetod för WPA/WPA2.
R
• Router
En reläenhet som gör det möjligt att ansluta till ett annat nätverk.
338
S
• Signalstyrka (Signal Strength)
Styrkan på signalen som tas emot av skrivaren från kopplingspunkten. Anges med ett värde från 0 till
100 procent.
• SSID
Ett unikt namn som används för ett trådlöst LAN. Det utgörs ofta av exempelvis ett nätverksnamn eller
ett åtkomstpunktnamn.
SSID används för att särskilja olika trådlösa nätverk och förhindra att störningar uppstår mellan olika
nätverk.
Skrivaren och alla klienter i ett trådlöst lokalt nätverk måste använda samma SSID för att kunna
kommunicera med varandra. Ett SSID kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken. Det går även att
hänvisa till ett SSID med dess nätverksnamn.
• Stealth-läge
I stealth-läge döljs en kopplingspunkt genom att det inte sänder sitt SSID. Klienten måste ange det
SSID som är inställt för kopplingspunkten för att identifiera den.
• Nätmask
IP-adressen består av två komponenter: nätverksadressen och värdadressen. Nätmasken används
för att beräkna nätmaskadressen med hjälp av IP-adressen. Skrivaren tilldelas normalt automatiskt en
nätmask av en kopplingspunkt eller routerns DHCP-server.
Exempel:
IP-adress: 192.168.127.123
Nätmask: 255.255.255.0
Nätmaskadress: 192.168.127.0
T
• TCP/IP
En serie kommunikationsprotokoll som används för att ansluta värdar på Internet eller det lokala
nätverket. Detta protokoll gör att olika terminaler kan kommunicera med varandra.
• TKIP
Ett krypteringsprotokoll som används av WPA/WPA2.
U
• USB
Ett seriellt gränssnitt som är utformat för snabbkoppling av enheter, t.ex. genom att ansluta och
koppla från dem utan att stänga av strömmen.
339
W
• WCN (Windows Connect Now)
Användare som kör Windows Vista eller senare kan hämta information om konfiguration direkt via ett
trådlöst nätverk (WCN-NET).
• WEP/WEP-nyckel
En krypteringsmetod för IEEE 802.11. Delad säkerhetsnyckel som används för att kryptera och
avkryptera data som skickas över trådlösa nätverk. Den här skrivaren har stöd för en nyckellängd på
64 eller 128 bitar, ASCII-kod eller Hexadecimal som nyckelformat och nyckelnummer 1 till 4.
• Wi-Fi
Internationell organisation som certifierar funktioner för trådlösa nätverk i olika produkter baserat på
specifikationen IEEE 802.11.
Den här enheten är en Wi-Fi-certifierad produkt.
• Trådlöst lokalt nätverk
Ett nätverk som kopplas via teknik för trådlösa anslutningar istället för fysiska kablar, t.ex. Wi-Fi.
• WPA
Säkerhetsramverk presenterat av Wi-Fi Alliance i oktober 2002. Säkerheten är högre än med WEP.
◦ Autentisering (Authentication)
WPA definierar följande autentiseringsmetoder: PSK, som kan användas utan någon
verifieringsserver, och WPA-802.1x som kräver en verifieringsserver.
Den här enheten har stöd för WPA-PSK.
◦ Lösenordsfras
Den här krypterade nyckeln används för att utföra WPA-PSK-autentisering.
Lösenordsfrasen är en sträng på 8 till 63 alfanumeriska tecken eller ett 64-siffrigt hexadecimalt
värde.
• WPA2
Säkerhetsramverk utfärdat av Wi-Fi Alliance i september 2004 som en senare version av WPA. Ger
en starkare krypteringsmekanism via AES (Advanced Encryption Standard).
◦ Autentisering (Authentication)
WPA2 definierar följande autentiseringsmetoder: PSK, som kan användas utan någon
verifieringsserver, och WPA2-802.1x som kräver en verifieringsserver.
Den här enheten har stöd för WPA2-PSK.
◦ Lösenordsfras
Den här krypterade nyckeln används för att utföra WPA2-PSK-autentisering.
Lösenordsfrasen är en sträng på 8 till 63 alfanumeriska tecken eller ett 64-siffrigt hexadecimalt
värde.
• WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS är en standard för enkelt och säkert upprättande av ett trådlöst nätverk.
Det finns två primära metoder som används i en Wi-Fi-skyddad konfiguration:
340
PIN-kod: en obligatorisk konfigurationsmetod för alla WPS-certifierade enheter
PBC (Push button configuration): en tryckknapp på maskinvaran eller en simulerad knapp i
programvaran.
341
Begränsningar
Om du använder skrivaren över ett trådlöst nätverk (LAN) kan det hända att skrivaren hittar nätverk i
närheten. Du bör ställa in en nätverksnyckel (WEP, WPA eller WPA2) för åtkomstpunkten för att kryptera
trådlösa överföringar. Det finns inga garantier för trådlös kommunikation som görs med en produkt som inte
följer Wi-Fi-standarden.
Om du ansluter för många datorer kan det påverka skrivarens prestanda, t.ex. utskriftshastigheten.
342
Om brandväggar
En brandvägg är en säkerhetsfunktion som är installerad på datorn eller i operativsystemet. Den ska skydda
mot otillåten åtkomst till ett nätverk.
Om brandväggen är aktiverad
• Brandväggen kan begränsa kommunikationen mellan skrivaren och datorn. Den kan inaktivera
skrivarens inställningar och kommunikation.
• När du konfigurerar skrivaren kan du få ett meddelande om att aktivera eller inaktivera
kommunikationen, beroende på hur brandväggen som installerats på datorn eller datorns
operativsystem fungerar. Välj i så fall att aktivera kommunikationen.
• När du använder IJ Network Tool kan du få ett meddelande om att aktivera eller inaktivera
kommunikationen, beroende på hur brandväggen som installerats på datorn eller datorns
operativsystem fungerar. Välj i så fall att aktivera kommunikationen.
• Om du inte kan konfigurera skrivaren inaktiverar du brandväggen som installerats på datorn eller
datorns operativsystem tillfälligt.
Viktigt!
• Koppla bort nätverket från Internet om du inaktiverar brandväggsfunktionen.
• Vissa program (till exempel program för nätverkskonfiguration) åsidosätter brandväggens
inställningar. Kontrollera programinställningarna innan.
• Om skrivaren du använder är inställd på Hämta IP-adress automatiskt (Get IP address
automatically) ändras IP-adressen automatiskt varje gång skrivaren ansluter till nätverket. Det kan,
beroende på brandväggsinställningarna, medföra att skrivarens inställningar och kommunikation
inaktiveras. Då kan du antingen ändra brandväggsinställningarna eller tilldela skrivaren en fast IPadress. Du kan ange en fast IP-adress med IJ Network Tool.
Ändra inställningarna på fliken Trådlös LAN
Ändra inställningar på fliken Kablat LAN
När du tilldelar skrivaren en fast IP-adress måste du ange en IP-adress som datorn kan kommunicera
med.
Obs!
• Mer information om brandväggsinställningarna i operativsystemet eller säkerhetsprogrammet finns i
användarhandboken till datorn eller programvaran eller hos tillverkaren.
343
Tips för att få optimal utskriftskvalitet
Användbar information om bläck
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Ange pappersinställningar när du fyllt på papper
Avbryta ett utskriftsjobb
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Föreskrifter för säker transport av enheten
344
Användbar information om bläck
Hur kan bläck användas för andra syften än utskrifter?
Bläck kan användas för annat än utskrifter.
När du använder Canon-skrivaren för första gången efter att du har installerat de
medföljande bläckbehållarna, använder skrivaren en liten mängd av bläcket för att aktivera
utskrift genom att fylla munstyckena på skrivhuvudet med bläck. Därför blir antalet utskrifter
som kan skrivas ut med de första bläckbehållarna färre än med de efterföljande
bläckbehållarna.
Utskriftskostnaderna i broschyrerna eller på webbplatsen baseras inte på
förbrukningsinformation från den första bläckbehållaren/bläckpatronen, utan från den
nästföljande bläckbehållaren/bläckpatronen.
Bläck används ibland för att behålla optimal utskriftskvalitet.
För att behålla prestanda utför Canon-skrivaren automatisk rengöring i enlighet med sitt
skick. När skrivaren utför rengöring används en liten mängd bläck. I detta fall kan allt
färgbläck användas.
[Rengöringsfunktion]
Rengöringsfunktionen hjälper skrivaren att suga ut luftbubblor eller bläck från munstyckena
och förhindrar därmed att utskriftskvaliteten försämras eller att munstyckena täpps igen.
Använder svartvit utskrift färgat bläck vid utskrift?
Vid svartvita utskrifter kan även färgbläck användas beroende på vilken papperstyp som
används eller skrivardrivrutinens inställningar. Så färgbläck används även om utskrifterna
sker i svartvitt.
Varför har enheten två bläckbehållare med svart bläck?
Två olika sorters svart bläck används i enheten: dye-bläck (BK) och pigmentbläck (PGBK).
Dye-bläck används främst för utskrifter av foton, illustrationer etc. medan pigmentbläck
främst används för textbaserade dokument. Eftersom dessa båda bläcktyper har olika
användningsområden, används inte den andra sortens bläck istället om bläcket i en av
behållarna för svart bläck tar slut. Om bläcket i någon bläckbehållare tar slut måste
behållaren bytas ut.
Den lämpligaste typen av svart bläck används automatiskt beroende på vilken papperstyp
som används eller skrivardrivrutinens inställningar. Du kan inte själv påverka vilken sorts
svart bläck som ska användas för en utskrift.
Bläcklampan visar när bläcket håller på att ta slut.
Inuti bläckbehållaren finns (A) det område där bläcket lagras och (B) svampen som
absorberar bläck.
345
När bläcket (A) tar slut, blinkar bläcklampan långsamt för att visa att bläcket håller på att ta
slut.
När sedan bläcket (B) tar slut, blinkar bläcklampan snabbt för att visa att bläckbehållaren
behöver bytas mot en ny.
Kontrollera bläcknivå med bläcklamporna
346
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Kontrollera enhetens status innan du skriver ut!
Fungerar skrivhuvudet?
Om ett skrivhuvudmunstycke blir igensatt blir utskrifterna bleka och papperet slösas
bort. Skriv ut ett testmönster för munstyckena för att kontrollera skrivhuvudet.
Underhållsprocedur
Är enhetens insida smetig av bläck?
Efter utskrift i stora kvantiteter eller vid utskrift utan ram kan det område där papperet
passerar bli smetigt av bläcket. Rengör insidan av enheten med rengöring av
bottenplattan.
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Kontrollera att du fyller på papper på rätt sätt!
Har du fyllt på papperet i rätt riktning?
När du fyller på papper i kassetten SKA UTSKRIFTSSIDAN VARA VÄND NEDÅT.
Fylla på papper
(A) kassett (övre)
(B) kassett (nedre)
Är papperet böjt?
Det böjda papperet orsakar pappersstopp. Släta ut det böjda papperet och lägg det i
skrivaren på nytt.
347
"Lägg i papperet efter att du har slätat ut det." i Papperet är fläckigt/Den utskrivna
ytan är repig
348
Ange pappersinställningar när du fyllt på papper
Om du har valt fel medietyp för papperet får du kanske inte det utskriftsresultat som du
önskar. När du har fyllt på papper i enheten väljer du en medietypinställning för papperet.
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Det finns olika sorters papper: papper med speciell beläggning på ytan för utskrift av foton
med optimal kvalitet och papper som är lämpliga för dokument.
Alla medietyper har förinställda inställningar, till exempel hur bläcket används och sprayas,
avstånd från munstycken och så vidare, för att du ska kunna skriva ut på varje papperstyp
med optimal bildkvalitet.
Det gör att du kan skriva ut med de inställningar som passar bäst till den påfyllda
medietypen helt enkelt genom att välja medietypen.
349
Avbryta ett utskriftsjobb
Tryck aldrig på PÅ (ON)-knappen!
Om du trycker på knappen PÅ (ON) samtidigt som du skriver ut, kommer de utskriftsdata
som skickas från datorn att lagras i enheten och du kommer inte att kunna fortsätta skriva
ut.
Tryck på knappen Stopp (Stop) för att avbryta utskriften.
350
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Det viktigaste när det gäller att skriva ut med optimal utskriftskvalitet är att förhindra att
skrivhuvudet torkar ut eller täpps igen. Följ alltid följande regler för att skriva ut med optimal
utskriftskvalitet.
Dra aldrig ut strömkontakten förrän strömmen har stängts av!
Om du trycker på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen placerar enheten
automatiskt ett skyddslock över skrivhuvudet (munstyckena) så att det inte torkar. Om du
drar ur nätsladden från vägguttaget innan lampan NÄTSTRÖM (POWER) har släckts sker
ingen sådan skyddsförslutning och skrivhuvudet kan torka ut.
När du drar ut strömsladden efter att ha stängt av strömmen ska du kontrollera att lampan
NÄTSTRÖM (POWER) har slocknat.
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
Skriv ut regelbundet!
På samma sätt som en tuschpenna torkar och blir oanvändbar om den lämnas med korken
av och inte används på länge kan även skrivhuvudet blockeras av torkat bläck om enheten
inte har använts på länge.
Vi rekommenderar att enheten används minst en gång i månaden.
Obs!
Beroende på papperstyp kan bläcket smetas ut om du t.ex. använder en
överstrykningspenna eller om vatten eller svett hamnar på de utskrivna områdena.
351
Föreskrifter för säker transport av enheten
Observera följande när du flyttar enheten.
Viktigt!
När enheten skickas på reparation
Packa enheten med botten placerad nedåt tillsammans med en tillräcklig mängd
skyddsmaterial i en stadig låda för en säker transport.
Tryck på PÅ (ON) för att stänga av strömmen när skrivhuvudet och bläckbehållaren
fortfarande finns kvar i enheten. Då placerar enheten automatiskt ett skyddslock över
skrivhuvudet så att det inte torkar ut.
Vinkla inte lådan eller vänd den upp och ned när enheten har packats ned. Om du gör
det kan bläck läcka ut under transporten och skada enheten.
När ett fraktföretag hanterar transporten av enheten märker du lådan ”DENNA SIDA
UPP” så att enheten hanteras med botten nedåt. Märk också lådan ”ÖMTÅLIGT” eller
”HANTERA VARSAMT”.
1. Stäng av enheten.
2. Kontrollera att lampan NÄTSTRÖM (POWER) är släckt och koppla
sedan bort nätkabeln från enheten.
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
Viktigt!
Dra inte ur enhetens nätkabel när lampan NÄTSTRÖM (POWER) lyser eller blinkar
eftersom det kan leda till att enheten inte fungerar som den ska eller att den skadas
så att det inte går att skriva ut med enheten.
3. Skjut in pappersutmatningsstödet och stäng sedan utmatningsfacket
försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel skjuts in automatiskt när utmatningsfacket stängs.
352
4. Koppla bort skrivarkabeln från datorn och enheten. Koppla sedan bort
nätkabeln från enheten.
5. Använd tejp för att säkra alla luckor på enheten så att de inte öppnas
under transport. Packa sedan in enheten i plastpåsen.
6. Lägg skyddande material på båda sidor av enheten när du packar ned
enheten i lådan.
353
Juridiska begränsningar för användandet av produkten
och användandet av bilder
Det kan vara olagligt att ta kopior av, scanna, skriva ut eller använda reproduktioner av
följande dokument.
Listan nedan är inte uttömmande. Rådgör med ett juridiskt ombud inom din jurisdiktion i
tveksamma fall.
Sedlar
Postanvisningar
Insättningsbevis
Frimärken (stämplade eller ostämplade)
Identitetsbrickor eller tjänstetecken
Värnplikts- eller inkallelsedokument
Dokument utfärdade av statliga myndigheter
Körkort och registreringsbevis för motorfordon
Resecheckar
Matkuponger
Pass
Immigrationsdokument
Skattebevis (giltiga eller ogiltiga)
Skuldsedlar eller andra skuldbevis
Aktiebrev
Upphovsrättsskyddade verk/konstverk utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren
354
Specifikationer
Allmänna specifikationer
Utskriftsupplösning (dpi)
9 600* (horisontellt) x 2 400 (vertikalt)
* Bläckdroppar kan placeras med en grad på minst 1/9600 tum.
USB-port:
Hi-Speed USB *1
LAN-port:
Kablat LAN: 100BASE-TX/10BASE-T
Trådlöst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *2
Gränssnitt
*1 En dator som uppfyller Hi-Speed USB-standarden krävs.
Eftersom Hi-Speed USB-gränssnittet är helt kompatibelt uppåt
med USB 1.1 kan det användas vid USB 1.1.
*2 Konfiguration möjlig via Standardinställningar, WPS (Wi-Fi
Protected Setup), WCN (Windows Connect Now) eller Kabelfri
inställning.
Utskriftsbredd
203,2 mm/8 tum
(för Utskrift utan ram: 216 mm/8,5 tum)
Temperatur: 5–35 °C (41–95 °F)
Driftsmiljö
Luftfuktighet: 10–90 % relativ luftfuktighet (ingen
kondensering)
Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F)
Förvaringsmiljö
Luftfuktighet: 5–95 % relativ luftfuktighet (ingen
kondensering)
Strömförsörjning
100–240 V växelström, 50/60 Hz
Skriva ut (kopia): ca 17 W
Standby (minimi): ca 1 W *1*2
Strömförbrukning
AV: ca 0,2 W *1
*1 USB-anslutning till dator
*2 Väntetiden för standby kan inte ändras.
Ca 466 (B) x 369 (D) x 148 (H) mm
Yttermått
Ca 18,4 (B) x 14,6 (D) x 5,9 (H) tum
* Med utmatningsfacket inskjutet.
Vikt
Skrivhuvud/bläck
Ca 8,2 kg (ca 18,1 pund)
* Med skrivhuvud och bläckbehållare installerade.
Totalt 6 656 munstycken (PgBK 1 024 munstycken, Y/DyeBK
512 munstycken var, C/M/GY 1 536 munstycken var)
355
Kopieringsspecifikationer
Flera kopior
max 99 sidor
Intensitetsjustering
9 lägen, autointensitet (AE-kopia)
Förminskning/förstoring
25–400 % (1 % enhet)
Skannerspecifikationer
Skannerdrivrutin
Största
skanningsstorleken
Windows: TWAIN 1.9 Specifikation, WIA
Mac OS: ICA
A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 tum
Optisk upplösning (horisontellt x vertikalt) max: 2 400 x 4
800 dpi *1
Interpolerad upplösning max: 19 200 x 19 200 dpi *2
Skanningupplösning
*1 Optisk upplösning motsvarar den högsta
avsökningshastigheten baserat på ISO 14473.
*2 Om man ökar skanningsupplösningen begränsas det största
möjliga skanningsområdet.
Övergång (inmatning/
Grå: 16 bitar/8 bitar
utmatning)
Färg: 48 bitar/24 bitar (RGB varje 16 bitar/8 bitar)
Nätverksspecifikationer
KommunikationsprotokollTCP/IP
Standarder som stöds: IEEE802.3u (100BASE-TX)/
Kablat LAN
IEEE802.3 (10BASE-T)
Överföringshastighet: 10 M/100 Mbps (autoväxling)
Standarder som stöds: IEEE802.11n/IEEE802.11g/
IEEE802.11b
Frekvensbandbredd: 2,4 GHz
Kanal: 1–11 eller 1–13
* Frekvensbandbredd och vilka kanaler som är tillgängliga
skiljer sig åt beroende på land eller region.
Trådlöst LAN
Överföringshastighet (standardvärde):
IEEE802.11n: max 150 Mbit/s
IEEE802.11g: max 54 Mbit/s
IEEE802.11b: max 11 Mbit/s
* Dessa värden är en teoretisk maxhastighet för överföring
mellan skrivaren och en motsvarande nätverksenhet och anger
inte den faktiska överföringshastigheten som uppnås.
356
Kommunikationsavstånd: inomhus 50 meter/164 fot lång
* Effektiv räckvidd varierar beroende på installationsmiljön och
platsen.
Säkerhet:
WEP (64/128 bitar)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Konfiguration:
Standardinställningar
WPS (tryckknappskonfiguration/PIN-kodmetod)
WCN (WCN-NET)
Kabelfri inställning
Övriga funktioner: Lösenord för administratörer
Minimisystemkrav
Samma som operativsystemets krav när de är högre än de krav som anges här.
Windows
Windows 8
Operativsystem
Windows 7, Windows 7 SP1
Windows Vista SP1, Windows Vista SP2
Windows XP SP3 endast 32-bitars
Webbläsare
Internet Explorer 8 eller senare
3 GB
Hårddiskutrymme
Skärm
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan
föregående meddelande.
XGA 1 024 x 768
Mac OS
Operativsystem
Mac OS X v10.6.8 eller senare
Webbläsare
Safari 5 eller senare
1,5 GB
Hårddiskutrymme
Skärm
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan
föregående meddelande.
XGA 1 024 x 768
357
Andra operativsystem som stöds
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med alla operativsystem. Se handboken eller
Canon-webbplatsen för mer information om användning med iOS, Android och Windows
RT.
Utskrift från en mobiltelefon
Apple AirPrint
Google Cloud Print
Print from E-mail
En internetanslutning krävs för att kunna visa Onlinehandbok.
Windows: Användning kan endast garanteras med datorer där Windows 8, Windows 7,
Windows Vista eller Windows XP är förinstallerat.
Windows: En CD-ROM-enhet eller internetanslutning krävs under
programvaruinstallationen.
Windows: Internet Explorer 8, 9 eller 10 krävs för att installera Easy-WebPrint EX.
Easy-WebPrint EX för Internet Explorer 10 kan laddas ner från Canon-webbplatsen.
Windows: Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med Windows Media Center.
Windows: .NET Framework 4 eller 4.5 måste vara installerat för att kunna använda
Windows-programvaran.
Windows: XPS Essentials Pack krävs för att skriva ut med Windows XP.
Mac OS: Hårddisken måste vara formaterad som Mac OS Extended (journalförd) eller
Mac OS Extended.
Mac OS: För Mac OS krävs en internetanslutning under programvaruinstallationen.
Windows: TWAIN-drivrutinen (ScanGear) baseras på specifikationen TWAIN 1.9 och
kräver Data Source Manager som medföljde operativsystemet.
Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
358
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising