Canon | PIXMA MG7140 | User manual | Canon PIXMA MG7140 User manual

Canon PIXMA MG7140 User manual
MG7100 series
Onlinehandbok
Felsöka
svenska (Swedish)
Innehåll
Felsöka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Problem med nätverkskommunikationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Problem med enheten vid nätverksanvändning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Enheten slutade plötsligt att fungera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kvarvarande bläcknivå visas inte på enhetens statusövervakare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Utskriftshastigheten är låg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Det går inte att använda kortplatsen via nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
inte kan konfigurera kortplatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ingen åtkomst till kortplatsen pga. datorns säkerhetsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Kan inte använda kortplatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Enheten går inte att använda när en kopplingspunkt ersatts eller inställningarna ändrats. . . . . . . 23
En enhet kan inte upptäckas på nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Enheten kunde inte lokaliseras när nätverkskommunikationen upprättades. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 1. . . . . . . . . 26
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 2. . . . . . . . . 27
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 3. . . . . . . . . 28
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 4. . . . . . . . . 29
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 5. . . . . . . . . 30
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 6. . . . . . . . . 31
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 1. . . . . . . . . . 32
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 2. . . . . . . . . . 33
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 3. . . . . . . . . . 34
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 4. . . . . . . . . . 35
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 5. . . . . . . . . . 36
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 6. . . . . . . . . . 37
Enheten kan inte upptäckas i det trådlösa lokala nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Enheten kan inte upptäckas i det kablade lokala nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Andra problem med nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Glömt en kopplingspunkts namn, SSID eller en nätverksnyckel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Meddelandet visas på datorskärmen under konfigurationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Enhetens administratörslösenord glömdes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kontrollera information om nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Paket skickas i jämn takt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ändringsdatum för filerna ändras när de sparas på kortplatsens nätverksenhet. . . . . . . . . . . . . . . 48
Så här återställer du enhetens nätverksinställningar till fabriksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Problem med utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Utskriften startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Papperet fastnar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Det går inte att skriva ut på skivetiketten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kopieringen/utskriften avbryts innan den är klar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Problem med utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Utskriften kan inte avslutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Delar av sidan skrivs inte ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Inga utskriftsresultat/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Linjerna är sneda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
En linje skrivs inte ut alls eller bara delvis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
En bild skrivs inte ut alls eller bara delvis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Utskrifter som rullar sig eller har bläckfläckar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Papperets baksida är smetig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Lodräta linjer skrivs ut i kanterna på utskriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Ojämna eller randiga färger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Inget bläck matas ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Problem med scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Problem med scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Scannern fungerar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ett felmeddelande visas och ScanGear-skärmen (skannerdrivrutin) visas inte. . . . . . . . . . . . . . . . 85
Det går inte att scanna flera objekt samtidigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Scanningen går långsamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.” visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Datorn stoppas under scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Skannern fungerar inte efter en uppgradering av Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Den scannade bilden öppnas inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Skanningsresultaten är inte tillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Den scannade bilden omges av extra vita områden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Det går inte att scanna i rätt storlek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Bildens position och storlek känns inte av korrekt när du scannar via manöverpanelen. . . . . . . . . 99
Objektet är korrekt placerat men den scannade bilden lutar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns bildskärm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Programvaruproblem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Det e-postprogram som du vill använda visas inte på skärmen för val av e-postprogram. . . . . .
Problem med enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
104
Det går inte att sätta på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Enheten stängs av oavsiktligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
Det går inte att ansluta till datorn med en USB-kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Det går inte att kommunicera med enheten via en USB-anslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Det går inte alls att se vad som visas på pekskärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Fel språk visas på pekskärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Det går inte att ta bort ett minneskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Hållaren för skrivhuvudet flyttas inte till rätt position för utbyte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Skrivarens statusövervakare visas inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Om utmatningsfackets förlängningsdel lossnar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Problem med installation/hämtning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Det går inte att installera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Easy-WebPrint EX startar inte eller Easy-WebPrint EX-menyn visas inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Så här uppdaterar du MP Drivers i nätverksmiljö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
Avinstallera IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
Om fel/meddelanden som visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Om något fel inträffar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Ett meddelande visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Ett felmeddelande visas på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN). . . . . . . . . . . 129
Om du inte kan lösa problemet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Supportkodslista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Supportkodslista (när papper har fastnat). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
1304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
1311. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
1312. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
1313. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Papper har fastnat inuti enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
I andra fall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
1002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
1007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
1008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
1253. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
1310. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
1403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
1405. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
1410. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
1411. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
1412. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
1413. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
1414. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
1415. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
1600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
1660. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
1680. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
1681. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
1683. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
1684. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
1688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
1701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
1710. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
1711. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
1830. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
1850. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
1851. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
1855. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
1856. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
1857. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
1858. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
2100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
2101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
2102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
2103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
2500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
2700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
4100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
4101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
5101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
5400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
5B01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
5B10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
5B11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
5C00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
5C20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
6001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
6002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
6500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
6502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
6800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
6801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
6900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
6901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
6902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
6910. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
6911. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
6920. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
6921. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
6930. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
6931. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
6932. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
6933. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
6934. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
6935. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
6936. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
6937. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
6938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
6940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
6941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
6942. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
6943. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
6944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
6945. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
6946. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
6B10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
6B20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
B200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
C000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Felsöka
Det går inte att sätta på enheten
Utskriften startar inte
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Inget bläck matas ut
Papperet fastnar
Om något fel inträffar
Det går inte att skriva ut på skivetiketten
Sökning per funktion
Problem med nätverkskommunikationen
Problem med utskrift
Problem med utskriftskvalitet
Problem med scanning
Problem med enheten
Problem med installation/hämtning
Om fel/meddelanden som visas
Om du inte kan lösa problemet
8
Problem med nätverkskommunikationen
Problem med enheten vid nätverksanvändning
En enhet kan inte upptäckas på nätverket
Andra problem med nätverk
9
Problem med enheten vid nätverksanvändning
Enheten slutade plötsligt att fungera
Kvarvarande bläcknivå visas inte på enhetens statusövervakare
Utskriftshastigheten är låg
Det går inte att använda kortplatsen via nätverket
Enheten går inte att använda när en kopplingspunkt ersatts eller inställningarna ändrats
10
Enheten slutade plötsligt att fungera
Det går inte att kommunicera med enheten efter ändring av nätverksinställningar
Det går inte att kommunicera med enheten via trådlöst LAN
Det går inte att kommunicera med enheten via det kablade lokala nätverket
Det går inte att skriva ut, scanna eller få åtkomst till kortplatsen från en dator som är ansluten till nätverket
Det går inte att kommunicera med enheten efter ändring av
nätverksinställningar
Vänta tills IP-adressen tilldelas datorn. Du kanske måste starta om datorn.
Sök efter skrivaren igen när du har bekräftat att en giltig IP-adress har tilldelats datorn.
Det går inte att kommunicera med enheten via trådlöst LAN
Kontroll1
Kontrollera att enheten är påslagen.
Kontroll2
Kontrollera att enhetens och åtkomstpunktens nätverksinställningar är
identiska.
Se i handboken som medföljer kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren för att bekräfta inställningarna för
kopplingspunkten och ändra sedan inställningarna på enheten.
Ställa in en WEP/WPA/WPA2-nyckel
Kontroll3
Kontrollera att enheten inte är placerad för långt från åtkomstpunkten.
Kopplingspunkten finns inomhus med effektiv räckvidd för trådlös kommunikation. Placera enheten inom
50 meter/164 fot från kopplingspunkten.
Kontroll4
Kontrollera att det inte finns några hinder mellan enheterna.
Trådlös kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Flytta enheterna.
Kontrollera att det inte finns andra enheter i närheten som kan ge upphov till
radiostörningar.
Kontroll5
Det kan finnas en enhet som en mikrovågsugn som använder samma frekvensband som den trådlösa
nätverksenheten. Placera trådlösa enheter så långt iväg som möjligt från eventuella störningskällor.
Kontroll6
Kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekta.
För mer information om hur du ansluter en nätverksenhet till datorn och konfigurerar den, se nätverksenhetens
handbok eller kontakta tillverkaren.
Kontrollera att radiosignalen är bra och flytta enheterna medan du
kontrollerar radiosignalen via IJ Network Tool.
Kontroll7
Övervaka status för trådlöst LAN
Kontroll8
Kontrollera att en giltig kanal för trådlös kommunikation används.
11
Vilken kanal för trådlös kommunikation som ska användas kan bero på vilka trådlösa nätverksenheter som
installerats på datorn. Se i handboken som medföljde datorn eller den trådlösa nätverksenheten för att se
vilken kanal som ska användas.
Kontrollera att den kanal som anges för åtkomstpunkten är giltig för
kommunikation med datorn (se kontroll 8).
Kontroll9
Annars ändrar du kanalen för kopplingspunkten.
Kontrollera att eventuella brandväggsfunktioner i säkerhetsprogrammet är
inaktiverade.
Kontroll10
Om brandväggen i ditt säkerhetsprogram är aktiverad kanske ett meddelande visas om att Canon-programmet
försöker ansluta till nätverket. Om varningsmeddelandet visas ska du ställa in säkerhetsprogrammet så att det
alltid tillåter åtkomst.
Om du använder program som växlar nätverksmiljö ska du kontrollera deras inställningar. En del program
aktiverar brandväggar som standard.
När du använder en router ska du ansluta skrivaren och datorn till LANsidan (samma nätverkssegment).
Kontroll11
Om problemet kvarstår konfigurerar du enheten med Installations-CD:n eller konfigurerar enligt
instruktionerna på vår webbplats.
• Placering:
Kontrollera att det inte står något i vägen mellan kopplingspunkten och enheten.
Det går inte att kommunicera med enheten via det kablade lokala nätverket
Kontroll1
Kontrollera att enheten är påslagen.
Kontroll2
Kontrollera att LAN-kabeln är korrekt ansluten.
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till routern med nätverkskabeln. Sätt i nätverkskabeln ordentligt om
den glappar.
Se till att skrivarens nätverkskabel är ansluten till en LAN-port på routern, inte till WAN-porten.
Om problemet kvarstår konfigurerar du enheten med Installations-CD:n eller konfigurerar enligt
instruktionerna på vår webbplats.
Det går inte att skriva ut, scanna eller få åtkomst till kortplatsen från en
dator som är ansluten till nätverket
Kontroll1
Kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekta.
För mer information om hur du konfigurerar datorn, se datorns användarhandbok eller kontakta tillverkaren.
Kontroll2
Om inte MP Drivers redan har installerats installerar du MP Drivers.
Installera MP Drivers med Installations-CD:n eller installera via vår webbplats.
12
När du använder ett trådlöst nätverk ska du se till att det inte finns några
behörighetskontroller som aktiverats för kopplingspunkten.
Kontroll3
För mer information om hur du ansluter en kopplingspunkt, se kopplingspunktens handbok eller kontakta
tillverkaren.
Obs!
• Information om hur du kontrollerar datorns MAC- eller IP-adress finns i Kontrollera datorns IP- eller
MAC-adress.
13
Kvarvarande bläcknivå visas inte på enhetens statusövervakare
Använd skrivardrivrutinen med dubbelriktad kommunikation.
Välj Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation (Enable bidirectional support) på fliken Portar
(Ports) i dialogrutan med egenskaper för skrivardrivrutinen.
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
14
Utskriftshastigheten är låg
Enheten kanske är upptagen med att skriva ut eller skanna ett stort jobb från
en annan dator.
Kontroll1
När du använder ett trådlöst nätverk ska du se till att radioöverföringen
fungerar bra och flytta enheterna medan du kontrollerar radiosignalen via IJ Network Tool.
Kontroll2
Övervaka status för trådlöst LAN
Kontrollera att det inte står något i vägen mellan kopplingspunkten och enheten. Trådlös kommunikation mellan
olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Metall, cement, tjocka träväggar som innehåller metallmaterial,
lerväggar eller isoleringsmaterial kan störa trådlös kommunikation. Om enheten inte kan kommunicera med
datorn via ett trådlöst lokalt nätverk på grund av materialet i väggarna bör du placera enheten och datorn i
samma rum eller på samma våning.
När du använder ett trådlöst nätverk ska du se till att det inte finns något som
kan orsaka störningar i närheten.
Kontroll3
Eftersom en enhet som en mikovågsugn använder samma frekvensband kan den orsaka störningar. Placera
trådlösa enheter så långt som möjligt från eventuella störningskällor.
15
Det går inte att använda kortplatsen via nätverket
inte kan konfigurera kortplatsen
Kan inte använda kortplatsen
Ingen åtkomst till kortplatsen pga. datorns säkerhetsinställningar
16
inte kan konfigurera kortplatsen
Enhetsbeteckningen kan inte väljas i fönstret Nätverkskonfiguration av kortplatsen (Network Setup of the
Card Slot).
Kortplatsen kan inte anslutas till IJ Network Tool
Enhetsbeteckningen kan inte väljas i fönstret Nätverkskonfiguration av
kortplatsen (Network Setup of the Card Slot).
I det här fönstret kan du endast välja D till Z som nätverksenhet för kortplatsen.
Om kortplatsen har installerats för användning över nätverket kan du inte välja enhetsbeteckning. Om du
vill välja en annan enhetsbeteckning till nätverksenheten för kortplatsen kopplar du från den från nätverket
och installerar sedan kortplatsen igen med hjälp av IJ Network Tool.
Använda kortplatsen i ett nätverk
Kortplatsen kan inte anslutas till IJ Network Tool
Om du inte kan konfigurera kortplatsen och använda den via nätverket med IJ Network Tool följer du
anvisningarna nedan och konfigurerar kortplatsen manuellt.
Viktigt!
• Om du ändrar skrivarens namn med Ange skrivarnamn (Set printer name) på Andra inställningar
(Other settings) i LAN-inställningar (LAN settings) under Enhetsinställningar (Device settings)
med manöverpanelen på enheten innan du konfigurerar kortplatsen med IJ Network Tool kan du inte
ansluta kortplatsen med IJ Network Tool. Följ då anvisningarna nedan och ange skrivarens namn
i stället för standardnamnet för att ansluta kortplatsen manuellt.
1. Kontrollera enhetens standardnamn genom att välja Nätverksinformation (Network
Information) på menyn Visa (View) i IJ Network Tool.
2. Välj objekt enligt exemplet nedan.
• I Windows 8 väljer du Kör (Run) på Start-skärmen. Om Kör (Run) inte visas på Start-skärmen
väljer du ikonen Sök (Search) och söker efter "Kör (Run)".
• Klicka på Start > Alla program (All Programs) > Tillbehör (Accessories) > Kör (Run) i
Windows 7 eller Windows Vista.
• Klicka på Start > Kör (Run) i Windows XP.
3. Skriv "\\xxxxxxxxxxxx\" och klicka sedan på OK.
Om standardnamnet är "0000000847B6\canon_memory" ska du skriva "\\0000000847B6\".
Obs!
• Om du inte kan konfigurera kortplatsen med ovanstående metod anger du IP-adressen till
enheten istället för standardnamnets 12 alfanumeriska tecken och försök igen. Till exempel "\
\192.168.1.1\canon_memory\". Om du konfigurerar kortplatsen med IP-adressen måste du
konfigurera om den när enhetens IP-adress ändras.
17
4. När ikonen
"canon_memory" visas högerklickar du på den och väljer Anslut
nätverksenhet (Map Network Drive).
5. Välj enhetsbeteckning och klicka på Slutför (Finish).
18
Ingen åtkomst till kortplatsen pga. datorns säkerhetsinställningar
Kontrollera att Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) i Enhetens
användarinställningar (Device user settings) under Enhetsinställningar (Device
settings) är inställt på Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN PC).
Kontroll1
Enhetens användarinställningar
Kontroll2
Kontrollera att minneskortet är isatt i kortplatsen.
Om du vill dela skrivarens kortplats med flera datorer via ett nätverk ställer du
in Ange delning av minneskort (Set memory card sharing) på Andra inställningar
(Other settings) i LAN-inställningar (LAN settings) under Enhetsinställningar (Device
settings) på Aktivera (Enable).
Kontroll3
LAN-inställningar
Inaktivera Windows-brandväggen eller öppna port 137:139 så att datorn kan
kommunicera med enheten enligt anvisningarna nedan.
Kontroll4
Information om andra säkerhetsprogram finns i respektive handbok eller också kontaktar du tillverkaren.
Viktigt!
• Koppla bort nätverket från Internet om du inaktiverar brandväggsfunktionen. Det gör du genom att
konfigurera kopplingspunkten eller routern så att den inte ansluter till Internet eller WAN.
• Så här inaktiverar du Windows-brandväggen:
◦ Om du använder Windows 8 eller Windows 7:
1. Välj Windows-brandväggen (Windows Firewall) enligt exemplet nedan.
■ I Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar (Settings)
på Skrivbordet (Desktop) > System och säkerhet (System and Security) > Windowsbrandväggen (Windows Firewall).
■ I Windows 7 klickar du på Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > System och säkerhet
(System and Security) > Windows-brandväggen (Windows Firewall).
2. Klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-brandväggen (Turn Windows Firewall on or off).
3. Markera Stäng av Windows-brandväggen (Turn off Windows Firewall).
◦ Om du använder Windows Vista eller Windows XP:
1. Välj alternativ på Start-menyn som i exemplet nedan.
■ I Windows Vista: klicka på Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Säkerhet (Security) >
Windows-brandväggen (Windows Firewall) > Ändra inställningar (Change settings).
■ I Windows XP: klicka på Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Säkerhetscenter
(Security Center) > Windows-brandväggen (Windows Firewall).
2. Välj Av (Off) och klicka på OK.
• Så här öppnar du port 137:139:
◦ Om du använder Windows 8 eller Windows 7:
1. Välj Windows-brandväggen (Windows Firewall) enligt exemplet nedan.
19
■ I Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar (Settings)
på Skrivbordet (Desktop) > System och säkerhet (System and Security) > Windowsbrandväggen (Windows Firewall).
■ I Windows 7 klickar du på Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > System och säkerhet
(System and Security) > Windows-brandväggen (Windows Firewall).
2. Klicka på Avancerade inställningar (Advanced settings).
Om skärmen Kontroll av användarkonto (User Account Control) visas klickar du på Ja (Yes).
3. Markera och högerklicka på Regler för inkommande trafik (Inbound Rules) och välj sedan Ny
regel (New Rule).
Om du anger regler för utgående trafik högerklickar du på Regler för utgående trafik (Outbound
Rules).
4. Välj Port och klicka sedan på Nästa (Next).
5. Välj TCP och markera sedan Specifika lokala portar: (Specific local ports:) och ange "137".
Klicka sedan på Nästa (Next).
Om du öppnar UDP-portar markerar du UDP.
Om du öppnar andra portar anger du den andra portens nummer i Specifika lokala portar:
(Specific local ports:).
6. Markera Tillåt anslutningen (Allow the connection) och klicka sedan på Nästa (Next).
7. Välj profilen som den här regeln ska tillämpas på och klicka sedan på Nästa (Next).
8. Ange namn och beskrivning och klicka sedan på Slutför (Finish).
9. Upprepa steg 3 till 8 för att öppna de andra portarna (138TCP, 138UDP, 139TCP och 139UDP).
10. Bekräfta att portnamnen är tillagda på skärmen Regler för inkommande trafik (Inbound Rules)
och stäng sedan Windows-brandväggen (Windows Firewall).
◦ Om du använder Windows Vista eller Windows XP:
1. Välj alternativ på Start-menyn som i exemplet nedan.
■ I Windows Vista: klicka på Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Säkerhet (Security) >
Windows-brandväggen (Windows Firewall) > Ändra inställningar (Change settings).
■ I Windows XP: klicka på Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Säkerhetscenter
(Security Center) > Windows-brandväggen (Windows Firewall).
2. Klicka på fliken Undantag (Exceptions) och klicka sedan på Lägg till port (Add port).
3. Ange följande information i fönstret Lägg till en port (Add a Port) och klicka sedan på OK.
Namn (Name). Ange ett namn på porten.
Portnummer (Port number). Ange "137".
Protokoll (Protocol). Välj TCP.
4. Upprepa steg 2 och 3.
I fönstret Lägg till en port (Add a Port) anger du samma information som i steg 3 men väljer UDP
som Protokoll (Protocol).
5. Upprepa steg 2 till 4 för att öppna de andra portarna (138TCP, 138UDP, 139TCP och 139UDP).
6. Bekräfta att portnamnen har lagts till på fliken Undantag (Exceptions) och klicka på OK.
Kontroll5
Ändra arbetsgruppens namn till "WORKGROUP" enligt anvisningarna nedan.
20
Obs!
• Om du ändrar arbetsgruppens namn kan det påverka nätverket, så du måste be administratören att ändra
det.
1. Visa fönstret Systemegenskaper (System properties) enligt nedan.
• I Windows 8 väljer du ikonen Utforskaren (Explorer) i aktivitetsfältet (Taskbar) på Skrivbordet
(Desktop) och högerklickar på Dator (Computer) i listan till vänster, väljer Egenskaper (Properties)
och klickar på Ändra inställningar (Change settings).
• I Windows 7 eller Windows Vista: högerklicka på Dator (Computer), välj Egenskaper (Properties)
och klicka sedan på Ändra inställningar (Change settings).
• I Windows XP: högerklicka på Den här datorn (My Computer) och välj Egenskaper (Properties).
2. Välj fliken Datornamn (Computer Name) och klicka på Ändra (Change).
3. Ändra arbetsgruppens namn till "WORKGROUP" och klicka på OK.
Kontroll6
Koppla bort nätverksenheten från kortplatsen och anslut den igen med hjälp
av anvisningarna nedan.
1. Välj Koppla från nätverksenhet (Disconnect Network Drive) enligt nedan.
• I Windows 8 väljer du ikonen Utforskaren (Explorer) i aktivitetsfältet (Taskbar) på Skrivbordet
(Desktop) och högerklickar på Dator (Computer) i listan till vänster och väljer Koppla från
nätverksenhet (Disconnect Network Drive).
• I Windows 7 eller Windows Vista: högerklicka på Dator (Computer) och välj Koppla från
nätverksenhet (Disconnect Network Drive).
• I Windows XP: högerklicka på Den här datorn (My Computer) och välj Koppla från nätverksenhet
(Disconnect Network Drive).
2. Välj den nätverksenhet som ska kopplas från och klicka på OK.
3. Anslut kortplatsen igen med IJ Network Tool.
Använda kortplatsen i ett nätverk
21
Kan inte använda kortplatsen
Kontroll1
Visas kortplatsens ikon?
För att kunna använda kortplatsen via nätverket måste du ansluta kortplatsen som en nätverksenhet på datorn.
Ikonen ”canon_memory (\\xxxxxxxxxxxx)” (eller ”canon_memory” på xxxxxxxxxxxx) med den mappade
enhetsbeteckningen visas under Dator (Computer) (eller Den här datorn (My Computer)).
• "xxxxxxxxxxxx" är en rad med 12 alfanumeriska tecken.
• Namnet på ikonen kan variera beroende på vilken språkversion av Windows du använder.
Om ikonen inte visas ansluter du kortplatsen.
Använda kortplatsen i ett nätverk
Kontroll2
Är minneskortet isatt i kortplatsen?
Kontrollera att ett minneskort finns i kortplatsen. Sätt i ett om det inte finns något.
Sätta i minneskortet
Är Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) inställt på Skrivb fr USB-dator
(Writable from USB PC)?
Kontroll3
Om Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) i Enhetens användarinställningar (Device user settings) under
Enhetsinställningar (Device settings) är inställt på Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) kan du inte
komma åt minneskortet via nätverket. Ställ in Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) på Skrivb fr LAN-dator
(Writable from LAN PC) för att skriva data till minneskortet via nätverket.
Enhetens användarinställningar
Är Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) inställt på Inte skrivbar fr dator
(Not writable from PC)?
Kontroll4
Om Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) n Enhetens användarinställningar (Device user settings)
under Enhetsinställningar (Device settings) är inställt på Inte skrivbar fr dator (Not writable from PC) kan
du läsa data på minneskortet men inte skriva data till det. Om du vill skriva data till minneskortet i kortplatsen via
nätverket ställer du in Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) på Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN
PC).
Enhetens användarinställningar
Om du vill dela skrivarens kortplats med flera datorer via ett nätverk ställer du
in Ange delning av minneskort (Set memory card sharing) i Andra inställningar
(Other settings) i LAN-inställningar (LAN settings) under Enhetsinställningar (Device
settings) på Aktivera (Enable).
Kontroll5
LAN-inställningar
Kontroll6
Finns det en annan dator som skriver data till minneskortet?
Medan en dator skriver en fil till minneskortet kan andra datorer inte komma åt samma fil. Vänta en stund och
försök sedan igen.
22
Enheten går inte att använda när en kopplingspunkt ersatts eller
inställningarna ändrats
Kör nätverkskonfiguration på enheten igen när du ersätter en kopplingspunkt.
Kör nätverkskonfigurationen igen med Installations-CD:n eller konfigurera enligt instruktionerna på vår
webbplats.
Om problemet fortfarande inte är löst, se nedan.
Det går inte att kommunicera med enheten efter användning av MAC/IP-adressfilter eller efter tilldelning
av en WEP/WPA/WPA2-nyckel till kopplingspunkten
När kryptering är aktiverad går det inte att kommunicera med enheten efter att krypteringstyperna har
ändrats på kopplingspunkten
Det går inte att kommunicera med enheten efter användning av MAC/IPadressfilter eller efter tilldelning av en WEP/WPA/WPA2-nyckel till
kopplingspunkten
Kontroll1
Bekräfta kopplingspunktens inställningar.
Se i handboken som medföljer kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren för att bekräfta inställningarna för
kopplingspunkten. Se till att datorn och kopplingspunkten kan kommunicera med varandra under denna
inställning.
Om du använder MAC- eller IP-adressfiltrering på åtkomstpunkten bör du
kontrollera att MAC- eller IP-adresserna för både datorn eller nätverksenheten och
skrivaren har registrerats.
Kontroll2
Om du använder en WEP/WPA/WPA2-nyckel ska du se till att datorns eller
nätverksenhetens nyckel och skrivarens nyckel matchar den som angetts för
åtkomstpunkten.
Kontroll3
Utöver själva WEP-nyckeln måste även nyckellängd, nyckelformat, nyckel-ID och autentiseringsmetod
stämma överens mellan enheten, åtkomstpunkten och datorn.
Välj vanligtvis Auto som autentiseringsmetod. Om du vill ange metod manuellt väljer du Öppet system (Open
System) eller Delad nyckel (Shared Key) enligt inställningen för kopplingspunkten.
Ställa in en WEP/WPA/WPA2-nyckel
När kryptering är aktiverad går det inte att kommunicera med enheten efter
att krypteringstyperna har ändrats på kopplingspunkten
Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn efter att skrivarens krypteringstyp har ändrats ska du se
till att krypteringstypen för datorn och kopplingspunkten matchar den som ställts in för skrivaren.
Det går inte att kommunicera med enheten efter användning av MAC/IP-adressfilter eller efter tilldelning
av en WEP/WPA/WPA2-nyckel till kopplingspunkten
23
En enhet kan inte upptäckas på nätverket
Enheten kunde inte lokaliseras när nätverkskommunikationen upprättades
Enheten kan inte upptäckas i det trådlösa lokala nätverket
Enheten kan inte upptäckas i det kablade lokala nätverket
24
Enheten kunde inte lokaliseras när nätverkskommunikationen
upprättades
Om det inte går att hitta enheten i nätverket när nätverkskommunikationen ska konfigureras kontrollerar du
nätverksinställningarna och söker efter enheten igen.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 1
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 1
Obs!
• Du kan sedan konfigurera nätverkskommunikationen via USB. Om du vill göra konfigurationen via USB
markerar du kryssrutan Konfigurera nätverksanslutning via USB (Set up the network connection
via USB) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) och klickar på Nästa
(Next).
25
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 1
Är enheten och nätverksenheten (routern, kopplingspunkten osv.)
påslagna?
Kontrollera att enheten är på.
Kontrollera att enheten är på
Kontrollera att nätverksenheten (routern, kopplingspunkten osv.) är påslagen.
Om enheten eller nätverksenheten är avstängd:
Starta enheten eller nätverksenheten.
När du har startat enheten eller nätverksenheten kan det ta lite tid innan den kan användas. Klicka på
Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) en stund efter
att du har startat enheten eller nätverksenheten.
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa nätverket.
Om enheten och nätverksenheten är påslagna:
Om enheten och nätverksenheten är påslagna eller om enheten inte hittades när du klickade på Sök igen
(Redetect) fortsätter du till kontroll 2.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 2
26
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 2
Är inställningen för trådlöst LAN aktiverad på enheten?
Kontrollera att Wi-Fi-lampan på enheten lyser med blått sken.
Om Wi-Fi-lampan är släckt:
Inställningen för trådlöst LAN är inte aktiverad på enheten. Aktivera inställningen för trådlöst LAN på
enheten.
När du har aktiverat inställningen för trådlöst LAN klickar du på Tillbaka till början (Back to Top) i
fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att konfigurera
nätverkskommunikationen från början.
Om Wi-Fi-lampan är tänd:
Fortsätt till kontroll 3.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 3
27
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 3
Är enheten ansluten till kopplingspunkten?
Kontrollera via enhetens manöverpanel att enheten är ansluten till kopplingspunkten.
Välj Konfig. (Setup) på skärmen HEM, och välj sedan Enhetsinställningar (Device settings) > LANinställningar (LAN settings) > Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings) > Inställningslista
trådl. LAN (WLAN setting list).
Kontrollera att Anslutning (Connection) på pekskärmen är inställd på Aktiv (Active).
Om Anslutning (Connection) är inställd på Inaktiv (Inactive):
Enheten får inte vara placerad för långt från kopplingspunkten. Placera enheten nära kopplingspunkten
tillfälligt och klicka sedan på Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check
Printer Settings).
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa nätverket.
Om enheten inte hittas är enheten inte ansluten till åtkomstpunkten. Anslut enheten till kopplingspunkten.
Klicka på Tillbaka till början (Back to Top) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings) för att konfigurera nätverkskommunikationen från början.
Om Anslutning (Connection) är inställd på Aktiv (Active):
Fortsätt till kontroll 4.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 4
28
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 4
Är det SSID på den åtkomstpunkt som är ansluten till din dator samma som
det på enheten?
Du kan bekräfta det SSID som är specificerat för enheten på pekskärmen.
Välj Konfig. (Setup) på skärmen HEM, och välj sedan Enhetsinställningar (Device settings) > LANinställningar (LAN settings) > Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings) > Inställningslista
trådl. LAN (WLAN setting list).
Från din dator kan du bekräfta SSID på den åtkomstpunkt som är ansluten till din dator. I Windows 8,
Windows 7 eller Windows Vista bekräftar du SSID från ikonen för den trådlösa nätverkskommunikationen
i meddelandefältet på skrivbordet.
Obs!
• Om åtkomstpunktens SSID inte visas på din dator kontrollerar du datorns inställningar.
Om åtkomstpunktens SSID och enhetens SSID är olika:
Klicka på Tillbaka till början (Back to Top) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings) för att konfigurera nätverkskommunikationen från början. När du konfigurerar specificerar du
åtkomstpunktens SSID för både enheten och datorn.
Om åtkomstpunktens SSID och enhetens SSID är samma:
Fortsätt till kontroll 5.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 5
29
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 5
Stör brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller operativsystem
konfigurationen av nätverkskommunikationen?
Brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller operativsystem kan begränsa kommunikationen mellan
enheten och datorn. Kontrollera inställningarna för brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller
operativsystem eller i meddelandet som visas på datorn.
Om brandväggen stör konfigurationen:
• När meddelandet visas på datorn:
Om varningsmeddelandet visar att Canon-programmet försöker ansluta till nätverket ställer du in
säkerhetsprogrammet så att det tillåter åtkomst.
Klicka sedan på Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings).
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa
nätverket.
• Om meddelandet inte visas på datorn:
Avbryt konfigurationen och ställ sedan in säkerhetsprogrammet så att det ger Canon-programmet*
åtkomst till nätverket.
* På Installations-CD:n väljer du win > Driver > DrvSetup och ställer in säkerhetsprogrammet så att
det tillåter att filen Setup.exe eller Setup64.exe får åtkomst till nätverket.
När du har gjort inställningen i säkerhetsprogrammet konfigurerar du nätverkskommunikationen från
början.
Obs!
• Mer information om brandväggsinställningarna i operativsystemet eller säkerhetsprogrammet finns i
användarhandboken till datorn eller programvaran eller hos tillverkaren.
Om du inte har problem med brandväggsinställningarna:
Fortsätt till kontroll 6.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 6
30
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 6
Kontrollera kopplingspunktens inställningar.
Kontrollera åtkomstpunktens inställningar för nätverksanslutningen, till exempel IP-adressfiltrering, MACadressfiltrering eller DHCP-funktion.
För mer information om hur du kontrollerar kopplingspunktens inställningar, se kopplingspunktens
handbok eller kontakta tillverkaren.
När du har kontrollerat kopplingspunktens inställningar klickar du på Sök igen (Redetect) i fönstret
Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings).
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa nätverket.
Om problemet ändå inte är löst markerar du kryssrutan Konfigurera nätverksanslutning via USB (Set
up the network connection via USB) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings) och klickar på Nästa (Next) för att konfigurera nätverkskommunikationen via USB.
31
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat
LAN: Kontroll 1
Är LAN-kabeln ansluten och är enheten och routern påslagna?
Kontrollera att LAN-kabeln är ansluten.
Kontrollera att enheten är på.
Kontrollera att enheten är på
Kontrollera att routern är på.
Om LAN-kabeln är ansluten och enheten eller nätverksenheten är avstängd:
Starta enheten eller nätverksenheten.
När du har startat enheten eller nätverksenheten kan det ta lite tid innan den kan användas. Klicka på
Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) en stund efter
att du har startat enheten eller nätverksenheten.
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa nätverket.
Om LAN-kabeln är ansluten och enheten och nätverksenheten är påslagna:
Om enheten och nätverksenheten är påslagna eller om enheten inte hittades när du klickade på Sök igen
(Redetect) fortsätter du till kontroll 2.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 2
32
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat
LAN: Kontroll 2
Är datorn och routern konfigurerade och kan datorn ansluta till nätverket?
Kontrollera att du kan öppna webbplatser på datorn.
Om du inte kan öppna någon webbplats:
Klicka på Avbryt (Cancel) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att
avbryta konfigurationen av nätverkskommunikationen. Konfigurera sedan datorn och nätverksenheten.
Kontakta tillverkaren eller läs i datorns eller nätverksenhetens handbok om du vill ha information om hur
det går till.
Om du kan visa webbplatser när du har konfigurerat datorn och nätverksenheten konfigurerar du om
nätverkskommunikationen från början.
Om du kan öppna webbplatser:
Fortsätt till kontroll 3.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 3
33
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat
LAN: Kontroll 3
Är inställningen för kablat LAN aktiverad på enheten?
Kontrollera inställningarna för kablat LAN av enhetens via enhetens manöverpanel.
Välj Konfig. (Setup) på skärmen hem, och välj sedan Enhetsinställningar (Device settings) > LANinställningar (LAN settings) > Ändra trådlöst/kablat (Change wireless/wired).
Kontrollera att Kablat LAN aktivt (Wired LAN active) väljs på pekskärmen.
Om Kablat LAN aktivt (Wired LAN active) inte är valt:
Inställningen för kablat LAN är inte aktiverad på enheten. Aktivera inställningen för kablat LAN på
enheten.
När du har aktiverat inställningen för kablat LAN klickar du på Tillbaka till början (Back to Top) i fönstret
Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att konfigurera nätverkskommunikationen
från början.
Om du valde Kablat LAN aktivt (Wired LAN active):
Fortsätt till kontroll 4.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 4
34
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat
LAN: Kontroll 4
Är enheten ansluten till routern?
Kontrollera via enhetens manöverpanel att enheten är ansluten till routern.
Välj Konfig. (Setup) på skärmen HEM, och välj sedan Enhetsinställningar (Device settings) > LANinställningar (LAN settings) > Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings) >
Inställningslista, LAN (LAN setting list).
Kontrollera att Anslutning (Connection) på pekskärmen är inställd på Aktiv (Active).
Om Anslutning (Connection) är inställd på Inaktiv (Inactive):
Enheten är inte ansluten till routern. Anslut enheten till routern.
Klicka på Tillbaka till början (Back to Top) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings) för att konfigurera nätverkskommunikationen från början.
Om Anslutning (Connection) är inställd på Aktiv (Active):
Fortsätt till kontroll 5.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 5
35
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat
LAN: Kontroll 5
Stör brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller operativsystem
konfigurationen av nätverkskommunikationen?
Brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller operativsystem kan begränsa kommunikationen mellan
enheten och datorn. Kontrollera inställningarna för brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller
operativsystem eller i meddelandet som visas på datorn.
Om brandväggen stör konfigurationen:
• När meddelandet visas på datorn:
Om varningsmeddelandet visar att Canon-programmet försöker ansluta till nätverket ställer du in
säkerhetsprogrammet så att det tillåter åtkomst.
Klicka sedan på Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings).
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa
nätverket.
• Om meddelandet inte visas på datorn:
Avbryt konfigurationen och ställ sedan in säkerhetsprogrammet så att det ger Canon-programmet*
åtkomst till nätverket.
* På Installations-CD:n väljer du win > Driver > DrvSetup och ställer in säkerhetsprogrammet så att
det tillåter att filen Setup.exe eller Setup64.exe får åtkomst till nätverket.
När du har gjort inställningen i säkerhetsprogrammet konfigurerar du nätverkskommunikationen från
början.
Obs!
• Mer information om brandväggsinställningarna i operativsystemet eller säkerhetsprogrammet finns i
användarhandboken till datorn eller programvaran eller hos tillverkaren.
Om du inte har problem med brandväggsinställningarna:
Fortsätt till kontroll 6.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 6
36
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat
LAN: Kontroll 6
Kontrollera routerns inställningar.
Kontrollera routerns inställningar för nätverksanslutningen, till exempel IP-adressfiltrering, MACadressfiltrering eller DHCP-funktion.
För mer information om hur du kontrollerar routerns inställningar, se routerns handbok eller kontakta
tillverkaren.
När du har kontrollerat routerns inställningar klickar du på Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera
skrivarinställningar (Check Printer Settings).
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa nätverket.
Om problemet ändå inte är löst markerar du kryssrutan Konfigurera nätverksanslutning via USB (Set
up the network connection via USB) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings) och klickar på Nästa (Next) för att konfigurera nätverkskommunikationen via USB.
37
Enheten kan inte upptäckas i det trådlösa lokala nätverket
Kontroll1
Kontrollera att enheten är påslagen.
Är Ändra trådlöst/kablat (Change wireless/wired) i LAN-inställningar (LAN
settings) under Enhetsinställningar (Device settings) inställt på Inaktivera LAN
(Disable LAN)?
Kontroll2
Om enheten är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du
kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten.
Kontroll3
Om du ställer in den trådlösa LAN-anslutningen med hjälp av en USB-kabel eller ändrar inställningarna för
trådlöst LAN med hjälp av IJ Network Tool måste du koppla ihop enheten och datorn ordentligt.
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel
Kontroll4
Kontrollera att enheten har installerats korrekt.
Om inte så kör du nätverkskonfigurationen igen med Installations-CD:n eller konfigurerar enligt instruktionerna
på vår webbplats.
Om du använder IJ Network Tool klickar du på Uppdatera (Update) för att
söka efter skrivaren igen.
Kontroll5
Fönstret Canon IJ Network Tool
När du söker efter en skrivare via ett nätverk kontrollerar du att enheten har
kopplats till porten.
Kontroll6
När Ingen drivrutin (No Driver) visas under Namn (Name) i IJ Network Tool finns det ingen koppling. Välj
Koppla port (Associate Port) på menyn Inställningar (Settings) och koppla sedan porten till skrivaren.
När skrivardrivrutinen inte är kopplad till en port
Kontroll7
Kontrollera att skrivarens och kopplingspunktens nätverksinställningar är
identiska.
Se i handboken som medföljer kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren för att bekräfta inställningarna för
kopplingspunkten och ändra sedan inställningarna på enheten.
Ställa in en WEP/WPA/WPA2-nyckel
Kontroll8
Kontrollera att det inte finns några hinder mellan enheterna.
Trådlös kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Flytta enheterna.
Kontroll9
Kontrollera att enheten inte är placerad för långt från åtkomstpunkten.
Kopplingspunkten finns inomhus med effektiv räckvidd för trådlös kommunikation. Placera enheten inom
50 meter/164 fot från kopplingspunkten.
Kontrollera att det inte finns andra enheter i närheten som kan ge upphov till
radiostörningar.
Kontroll10
Det kan finnas en enhet som en mikrovågsugn som använder samma frekvensband som den trådlösa
nätverksenheten. Placera trådlösa enheter så långt iväg som möjligt från eventuella störningskällor.
38
Kontroll11
Kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekta.
Se till att datorn kan kommunicera med skrivaren och kopplingspunkten över det trådlösa nätverket.
Kontrollera att Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation (Enable
bidirectional support) är valt på sidan Portar (Ports) i dialogrutan med egenskaper för
skrivardrivrutinen.
Kontroll12
Kontrollera att eventuella brandväggsfunktioner i säkerhetsprogrammet är
inaktiverade.
Kontroll13
Om brandväggen i ditt säkerhetsprogram är aktiverad kanske ett meddelande visas om att Canon-programmet
försöker ansluta till nätverket. Om varningsmeddelandet visas ska du ställa in säkerhetsprogrammet så att det
alltid tillåter åtkomst.
Om du använder program som växlar nätverksmiljö ska du kontrollera deras inställningar. En del program
aktiverar brandväggar som standard.
När du använder en router ska du ansluta skrivaren och datorn till LAN-sidan
(samma nätverkssegment).
Kontroll14
Om problemet kvarstår konfigurerar du enheten med Installations-CD:n eller konfigurerar enligt
instruktionerna på vår webbplats.
39
Enheten kan inte upptäckas i det kablade lokala nätverket
Kontroll1
Kontrollera att enheten är påslagen.
Är Ändra trådlöst/kablat (Change wireless/wired) i LAN-inställningar (LAN
settings) under Enhetsinställningar (Device settings) inställt på Inaktivera LAN
(Disable LAN)?
Kontroll2
LAN-inställningar
Kontroll3
Kontrollera att LAN-kabeln är korrekt ansluten.
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till routern med nätverkskabeln. Sätt i nätverkskabeln ordentligt om
den glappar.
Se till att skrivarens nätverkskabel är ansluten till en LAN-port på routern, inte till WAN-porten.
40
Andra problem med nätverk
Glömt en kopplingspunkts namn, SSID eller en nätverksnyckel
Meddelandet visas på datorskärmen under konfigurationen
Enhetens administratörslösenord glömdes
Kontrollera information om nätverket
Paket skickas i jämn takt
Ändringsdatum för filerna ändras när de sparas på kortplatsens nätverksenhet
Så här återställer du enhetens nätverksinställningar till fabriksinställningar
41
Glömt en kopplingspunkts namn, SSID eller en nätverksnyckel
Det går inte att ansluta till en kopplingspunkt med en inställd WEP/WPA/WPA2-nyckel (du har glömt bort
WEP/WPA/WPA2-nyckeln)
Ställa in en WEP/WPA/WPA2-nyckel
Det går inte att ansluta till en kopplingspunkt med en inställd WEP/WPA/
WPA2-nyckel (du har glömt bort WEP/WPA/WPA2-nyckeln)
För mer information om hur du konfigurerar en kopplingspunkt, se kopplingspunktens handbok eller
kontakta tillverkaren. Se till att datorn och kopplingspunkten kan kommunicera med varandra och
konfigurera sedan enheten så att den matchar kopplingspunktens inställningar.
Ställa in en WEP/WPA/WPA2-nyckel
Se i kopplingspunktens handbok eller kontakta tillverkaren för att kontrollera inställningarna för
kopplingspunkten. Se till att datorn och kopplingspunkten kan kommunicera med varandra och
konfigurera sedan enheten så att den matchar kopplingspunktens inställningar.
• När du använder WEP
Nyckellängd, nyckelformat, nyckel-ID (mellan 1 och 4) och autentiseringsmetod måste stämma
överens mellan kopplingspunkten, skrivaren och datorn.
För att kunna kommunicera med en kopplingspunkt som använder automatiskt genererade WEPnycklar måste du konfigurera enheten så att den använder nyckeln som skapas av kopplingspunkten
genom att ange den i hexadecimalformat.
Välj vanligtvis Auto som autentiseringsmetod. Annars kan du välja Öppet system (Open System)
eller Delad nyckel (Shared Key) enligt kopplingspunktens inställning.
När fönstret WEP-info (WEP Details) visas efter att du har klickat på Ange (Set) i fönstret Sök
(Search) följer du anvisningarna på skärmen och ställer in nyckellängd, nyckelformat, nyckelnummer
och autentisering för att ställa in en WEP-nyckel.
Mer information finns i Ändra inställningar för WEP-info.
• När du använder WPA eller WPA2
Autentiseringsmetod, lösenordsfras och typ av dynamisk kryptering måste stämma överens på
kopplingspunkten, enheten och datorn.
Ange den lösenordsfras som konfigurerats på kopplingspunkten (en serie på mellan 8 och 63
alfanumeriska tecken eller 64 tecken långt hexadecimalt tal).
Välj TKIP (grundkryptering) (TKIP (Basic Encryption)) eller AES (säker kryptering) (AES (Secure
Encryption)) som dynamisk krypteringsmetod.
Mer information finns i Ändra inställningar för WPA-info eller WPA2-info.
Obs!
• Den här enheten har stöd för WPA-PSK (WPA-Personal) och WPA2-PSK (WPA2-Personal).
42
Meddelandet visas på datorskärmen under konfigurationen
Fönstret Ange lösenord (Enter Password) visas under konfigurationen
Fönstret för att ställa in kryptering visas när du har valt kopplingspunkten i fönstret Sök (Search)
"Du ansluter enheten till ett okrypterat trådlöst nätverk" visas
Fönstret Ange lösenord (Enter Password) visas under konfigurationen
Följande fönster visas om ett administratörslösenord har ställts in för en enhet som redan konfigurerats.
Ange ditt administratörslösenord.
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord
Fönstret för att ställa in kryptering visas när du har valt kopplingspunkten i
fönstret Sök (Search)
Det här fönstret visas om den valda kopplingspunkten är krypterad. Då anger du samma
krypteringsinställningar som ställts in för kopplingspunkten.
Mer information om hur du gör krypteringsinställningar finns i Ändra inställningarna på fliken Trådlös LAN.
"Du ansluter enheten till ett okrypterat trådlöst nätverk" visas
Säkerhetsfunktioner har inte konfigurerats på kopplingspunkten. Enheten kan fortfarande användas, så
fortsätt och slutför installationen.
Viktigt!
• Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med säkerhetsfunktioner finns det risk för att
obehöriga får åtkomst till data, t.ex. personlig information.
43
Enhetens administratörslösenord glömdes
Initiera nätverksinställningarna.
Så här återställer du enhetens nätverksinställningar till fabriksinställningar
Efter att du har påbörjat LAN-inställningarna konfigurerar du enheten med Installations-CD:n eller
konfigurerar enligt instruktionerna på vår webbplats.
44
Kontrollera information om nätverket
Kontrollera enhetens IP- eller MAC-adress
Kontrollera datorns IP- eller MAC-adress
Kontrollera om datorn och enheten eller datorn och kopplingspunkten kan kommunicera
Kontrollera information om nätverksinställningar
Kontrollera enhetens IP- eller MAC-adress
Om du vill kontrollera IP- eller MAC-adressen till enheten ska du visa information om
nätverksinställningarna med manöverpanelen på enheten eller skriva ut information om
nätverksinställningarna för enheten.
LAN-inställningar
Skriva ut information om nätverksinställningar
Du kan visa information om nätverksinställningarna med IJ Network Tool. Välj Nätverksinformation
(Network Information) på menyn Visa (View).
Fönstret Canon IJ Network Tool
Kontrollera datorns IP- eller MAC-adress
Om du vill kontrollera IP- eller MAC-adressen som har tilldelats datorn kan du följa anvisningarna nedan.
1. Välj Kommandotolken (Command Prompt) enligt exemplet nedan.
• I Windows 8 väljer du Kommandotolken (Command Prompt) på Start-skärmen. Om
Kommandotolken (Command Prompt) inte visas på Start-skärmen väljer du ikonen Sök
(Search) och söker efter "Kommandotolken (Command Prompt)".
• I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP klickar du på Start > Alla program (All
Programs) > Tillbehör (Accessories) > Kommandotolken (Command Prompt).
2. Skriv "ipconfig /all" och tryck på Retur (Enter).
IP- och MAC-adresserna till nätverksenheterna som är installerade på din dator visas. Om
nätverksenheten inte är ansluten till nätverket visas inte IP-adressen.
Kontrollera om datorn och enheten eller datorn och kopplingspunkten kan
kommunicera
Om du vill kontrollera kommunikationen gör du ett ping-test.
1. Välj Kommandotolken (Command Prompt) enligt exemplet nedan.
• I Windows 8 väljer du Kommandotolken (Command Prompt) på Start-skärmen. Om
Kommandotolken (Command Prompt) inte visas på Start-skärmen väljer du ikonen Sök
(Search) och söker efter "Kommandotolken (Command Prompt)".
• I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP klickar du på Start > Alla program (All
Programs) > Tillbehör (Accessories) > Kommandotolken (Command Prompt).
45
2. Skriv ping-kommandot och IP-adressen till målskrivaren eller målåtkomstpunkten och tryck
sedan på Retur (Enter).
ping XXX.XXX.XXX.XXX
"XXX.XXX.XXX.XXX" är målenhetens IP-adress.
Om kommunikationen fungerar visas ett meddelande som det nedan.
Svar från XXX.XXX.XXX.XXX: byte=32 tid=10ms TTL=255
Om Begäran gjorde timeout (Request timed out) visas är kommunikationen inte tillgänglig.
Kontrollera information om nätverksinställningar
Om du vill kontrollera IP- eller MAC-adressen till enheten ska du visa information om
nätverksinställningarna med manöverpanelen på enheten eller skriva ut information om
nätverksinställningarna för enheten.
LAN-inställningar
Skriva ut information om nätverksinställningar
46
Paket skickas i jämn takt
När IJ Network Scanner Selector EX är aktiverad skickas paket regelbundet för att kontrollera om den kan
kommunicera med enheten via nätverket. När du använder datorn i en annan nätverksmiljö än den som
användes för att installera enheten, inaktiverar du IJ Network Scanner Selector EX.
Om du vill inaktivera IJ Network Scanner Selector EX högerklickar du på ikonen
i meddelandefältet
på skrivbordet och väljer Inaktivera Canon IJ Network Scanner Selector EX (Disable Canon IJ Network
Scanner Selector EX).
47
Ändringsdatum för filerna ändras när de sparas på kortplatsens
nätverksenhet
Kontrollera
: Körs IJ Network Scanner Selector EX?
Om du skriver filer till ett minneskort via ett nätverk när IJ Network Scanner Selector EX inte körs kan det hända
att filernas ändringsdatum ändras. Se till att starta IJ Network Scanner Selector EX innan du skriver filer till ett
minneskort över nätverket.
48
Så här återställer du enhetens nätverksinställningar till
fabriksinställningar
Viktigt!
• Observera att alla enhetens nätverksinställningar raderas vid en initiering och att det inte är säkert att
du kan skriva ut eller scanna från en dator i nätverket när du har gjort en initiering. För att använda
enheten via nätverket ska du konfigurera enheten med Installations-CD:n eller konfigurera enligt
instruktionerna på vår webbplats.
Påbörja nätverksinställningarna genom att använda manöverpanelen på enheten.
Återställ inställning
49
Problem med utskrift
Utskriften startar inte
Papperet fastnar
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar
Det går inte att skriva ut på skivetiketten
Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift
Kopieringen/utskriften avbryts innan den är klar
50
Utskriften startar inte
Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten. Tryck sedan på knappen
PÅ (ON) för att sätta på enheten igen.
Kontroll 1
När lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar betyder det att enheten håller på att startas. Vänta tills lampan
NÄTSTRÖM (POWER) slutar att blinka och lyser med fast sken.
Obs!
• Om du skriver ut stora mängder data, som t.ex. ett foto eller grafik, tar det längre tid att starta utskriften.
När lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar bearbetas och skickas data från datorn till enheten. Vänta tills
utskriften startar.
Kontroll 2
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn.
När enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel ska du kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till
enheten och till datorn. Kontrollera sedan följande:
• Om du använder någon form av relä, t.ex. en USB-hubb, måste du koppla ur den, ansluta enheten direkt till
datorn och sedan försöka skriva ut igen. Om utskriften startar på ett normalt sätt är det inget problem med
reläenheten. Kontakta återförsäljaren av reläenheten för mer information.
• Det kan också vara fel på USB-kabeln. Byt USB-kabeln och försök att skriva ut igen.
Om du använder enheten via ett nätverk kontrollerar du att enheten är ansluten till nätverket via en LAN-kabel
och korrekt installerad.
Om du skriver ut från datorn och det finns onödiga utskriftsjobb i kön kan du
radera dem.
Kontroll 3
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Kontroll 4
Se till att den inre luckan (luckan över skivfacket) är stängd.
Om den inre luckan har öppnats stänger du den inre luckan och knackar på OK på pekskärmen.
Kontroll 5
Är inställningarna för medietyp och pappersstorlek i skrivardrivrutinen
korrekta?
När du använder Fine Art ”Photo Rag”-papper eller specialpapper som inte kommer från Canon måste du välja
rätt medietyp eller pappersstorlek i skrivardrivrutinen.
Kontrollera inställningarna enligt nedanstående anvisningar och försök sedan skriva ut igen.
1. Kontrollera att kryssrutan A4 (Art-papper marginal 35) (A4 (Art Paper Margin 35)) eller Letter (Artpapper marginal 35) (Letter (Art Paper Margin 35)) har markerats.
Om den pappersstorlek du vill använda inte visas öppnar du Arkiv (File) menyn i programmet och väljer
Skriv ut (Print). Kontrollera sedan att namnet på skrivaren har valts.
2. Kontrollera att papperet som har valts för Medietyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main) i
skrivardrivrutinen överensstämmer med det papper som finns i enheten.
3. Kontrollera att inställningen Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i
skrivardrivrutinen matchar den storlek som har angetts i steg 1.
Kontroll 6
Kontrollera att enhetens namn har markerats i dialogrutan Skriv ut.
Utskrifterna blir inte korrekta om du använder en drivrutin för en annan skrivare tillsammans med enheten.
51
Kontrollera att enhetens namn är markerat i utskriftsdialogrutan.
Obs!
• Om du vill göra enheten till standardskrivare väljer du Använd som standardskrivare (Set as Default
Printer).
Kontroll 7
Konfigurera skrivarporten.
Kontrollera att skrivarporten är rätt konfigurerad.
1. Logga in med ett användarkonto med administrativ behörighet.
2. Välj objekt enligt exemplet nedan.
• I Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar (Settings) via
Skrivbordet (Desktop) > Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) > Enheter och skrivare
(Devices and Printers).
• Välj Enheter och skrivare (Devices and Printers) på menyn Start i Windows 7.
• Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Maskinvara och ljud (Hardware and Sound)
> Skrivare (Printers) i Windows Vista.
• Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Skrivare och andra enheter (Printers and
Other Hardware) > Skrivare och fax (Printers and Faxes) i Windows XP.
3. Öppna egenskapsdialogrutan för skrivardrivrutinen för enheten.
• I Windows 8 eller Windows 7 högerklickar du på ikonen "Canon XXX Printer" (där "XXX" är namnet på
enheten). Välj sedan Egenskaper för skrivare (Printer properties).
• I Windows Vista och Windows XP: Högerklicka på ikonen Canon XXX Printer (där XXX är namnet på
enheten) och välj sedan Egenskaper (Properties).
4. Klicka på fliken Portar (Ports) och kontrollera portinställningarna.
Kontrollera att en port med namnet USBnnn (där ”n” är ett nummer) med ”Canon XXX Printer” i kolumnen
Skrivare (Printer) visas för Skriv ut till följande port(ar) (Print to the following port(s)).
Obs!
• Om enheten används via ett kabelanslutet lokalt nätverk visas enhetens portnamn som
CNBJNP_xxxxxxxxxx. ”xxxxxxxxxx” är teckensträngen som genererats från MAC-adressen eller en
teckensträng som angetts av användaren vid installationen av enheten.
• Om inställningen är felaktig:
Installera om MP Drivers med installations-cd:n eller installera via vår webbplats.
• Utskriften startas inte trots att enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel och porten USBnnn
har valts:
I Windows 8 väljer du My Printer på Start-skärmen för att starta My Printer. Om My Printer inte visas
på Start-skärmen trycker du på Sök (Search) och söker efter My Printer.
Ställ in rätt skrivarport under Diagnose and Repair Printer. Följ anvisningarna på skärmen för att
ställa in korrekt skrivarport och välj sedan enhetens namn.
I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP klickar du på Start och väljer Alla program (All
programs) Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer och sedan Diagnose and Repair
Printer. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in korrekt skrivarport och välj sedan enhetens
namn.
Om problemet inte löser sig installerar du om MP Drivers med installations-cd:n eller installerar via vår
webbplats.
52
• Utskriften startas inte trots att porten med namn ”CNBJNP_xxxxxxxxxx” har valts när enheten används
via ett LAN:
Starta IJ Network Tool och välj ”CNBJNP_xxxxxxxxxx” som du bekräftade i steg 4. Koppla sedan
porten till skrivaren via Koppla port (Associate Port) på menyn Inställningar (Settings).
Om problemet inte löser sig installerar du om MP Drivers med installations-cd:n eller installerar via vår
webbplats.
Kontroll 8
Är utskriften extremt stor?
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen. Välj
sedan alternativet På (On) för Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) i den
dialogruta som visas.
* När På (On) har valts som Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) kan
utskriftskvaliteten bli sämre.
Kontroll 9
Starta om datorn om du skriver ut från den.
53
Papperet fastnar
När papper fastnar visas ett felsökningsmeddelande automatiskt. Följ anvisningarna i meddelandet.
• När en supportkod och ett meddelande visas på datorns skärm:
• När en supportkod och ett meddelande visas på pekskärmen:
Se Supportkodslista (när papper har fastnat) för mer information om hur du tar bort papper som har fastnat.
Obs!
• Du kan bekräfta åtgärderna mot fel med supportkoder på datorn eller på pekskärmen genom att söka
efter en supportkod.
Klicka här för att söka
54
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar
Kontroll 1
Kontrollera att det finns papper i skrivaren.
Fylla på papper
Kontroll 2
Tänk på följande när du lägger i papper i skrivaren.
• Om du fyller på två eller fler pappersark bör du bläddra igenom papprena innan du lägger dem i facket.
• Om du fyller på två eller fler pappersark bör du jämna till papperskanterna innan du lägger papperen i
facket.
• Om du fyller på fler än två ark bör du kontrollera att pappersbunten inte överskrider påfyllningsgränsen.
Det kan uppstå problem med matningen vid fackets maxkapacitet, beroende på typen av papper och andra
miljömässiga förhållanden (hög eller låg temperatur och luftfuktighet). I sådana fall bör du inte fylla på mer
än hälften av den tillåtna mängden papper samtidigt.
• Lägg alltid i papperet i stående orientering, oavsett utskriftens orientering.
Viktigt!
• När du fyller på papper i kassetten skjuter du den främre pappersledaren mot motsvarande
pappersstorleksmarkering. Fyll på papper med utskriftssidan vänd NEDÅT, lägg pappersbunten i mitten av
kassetten och ställ sedan in pappersguiderna så att de ligger an mot båda sidor av bunten.
Fylla på papper
Kontroll 3
Kontrollera att papperet du använder inte är för tjockt eller har rullat sig.
Mediatyper som du inte kan använda
Kontroll 4
Tänk på följande när du lägger i Hagaki eller kuvert.
• Om ett Hagaki böjs kan det hända att det inte matas jämnt även om pappersbunten inte överskrider
påfyllningsgränsen.
Fyll på Hagaki med postkoden mot kassetten (övre).
• Vid utskrift på kuvert: läs mer i Fylla på papper och förbered kuverten före utskriften.
När du har förberett kuverten placerar du dem i skrivaren med stående orientering. Om du lägger i kuverten
i liggande orientering kommer de inte att matas korrekt.
Kontrollera att den inställda medietypen och pappersstorleken stämmer med
papperet som har fyllts på i skrivaren.
Kontroll 5
Kontroll 6
Se till att den inre luckan (luckan över skivfacket) är helt stängd.
Pappersmatningen fungerar inte korrekt om den inre luckan är det minsta lilla öppen.
Lägga i en skrivbar skiva
55
Kontroll 7
Rengör pappersmatningshjulet.
Rengöra pappersmatningshjulet
Obs!
• Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så utför bara den här proceduren när det verkligen behövs.
Om två eller fler papper matas ut från kassetten samtidigt bör du rengöra
kassettens insida.
Kontroll 8
Mer information om hur du rengör insidan av kassetten finns i Rengöra färgdynan på en kassett.
Kontroll 9
Sitter luckan för transportenheten och den bakre luckan rätt?
Information om den bakre luckans placering finns i Baksida.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
56
Det går inte att skriva ut på skivetiketten
Skivetikettutskriften startar inte
Skivfacket matas inte korrekt
Skivfacket har fastnat
Skivetikettutskriften startar inte
Kontroll 1
Är skivfacket rätt isatt?
Öppna den inre luckan (luckan över skivfacket), sätt i skivfacket igen och knacka på OK på pekskärmen. Då
tas felmeddelandet bort.
Använd det skivfack som medföljer enheten (det är märkt med "J" på ovansidan).
Mer information om hur du sätter i skivfacket finns i Lägga i en skrivbar skiva.
Kontroll 2
Är den skrivbara skivan rätt isatt i skivfacket?
Placera den skrivbara skivan i skivfacket och knacka på OK på pekskärmen. Då tas felmeddelandet bort.
Använd det skivfack som medföljer enheten (det är märkt med "J" på ovansidan).
Mer information om hur du sätter i skivfacket finns i Lägga i en skrivbar skiva.
Kontroll 3
Om skivetikettutskriften avbryts innan den är klar ska du försöka igen.
Om en viss tidsperiod har förflutit under utskriften av en skivetikett, avslutar enheten uppstarten.
Enheten startas igen när du knackar på OK på pekskärmen.
Gör om åtgärden igen enligt instruktionerna på skärmen.
Skivfacket matas inte korrekt
Kontroll 1
Är skivfacket rätt isatt?
Öppna den inre luckan och sätt i skivfacket rätt. Knacka sedan på OK på pekskärmen. Då tas felmeddelandet
bort.
Se till att du använder det skivfack som medföljer enheten (det är märkt med "J" på ovansidan).
Mer information om hur du sätter i skivfacket finns i Lägga i en skrivbar skiva.
Kontroll 2
En skrivbar skiva som inte känns igen kan ha placerats i facket.
Canon rekommenderar att du använder skrivbara skivor som är speciellt framtagna för att användas av
bläckstråleskrivare.
Skivfacket har fastnat
Dra försiktigt ut skivfacket.
Om det inte går att dra ut skivfacket stänger du av enheten och sätter sedan på enheten igen. Skivfacket
matas då ut automatiskt.
När skivfacket är utdraget, sätter du tillbaka skivfacket (med "J"-märket vänt uppåt) och försöker skriva ut
igen. Sätt i den skrivbara skivan enligt anvisningarna i Lägga i en skrivbar skiva.
57
Om skivfacket fortfarande sitter fast ska du kontrollera om det är fel på den skrivbara skivan.
Skivfacket matas inte korrekt
58
Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift
Kontroll 1
Har inställningen för automatisk dubbelsidig utskrift valts?
Se till att kryssrutorna Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) och Automatisk (Automatic) är markerade på
Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinens inställningsfönster.
Dubbelsidig utskrift
Kontrollera att den pappersstorlek du använder är lämplig för automatisk
dubbelsidig utskrift.
Kontroll 2
De medieformat som lämpar sig för automatisk dubbelsidig utskrift är A4, Letter, A5, B5 och Hagaki.
Fyll på papper av rätt format och knacka sedan på OK på pekskärmen.
Kontroll 3
Kontrollera att inställningen av pappersstorlek är rätt.
Kontrollera att inställningen för pappersstorlek matchar den faktiska pappersstorleken och att storleken är
lämplig för automatisk dubbelsidig utskrift.
Kontrollera först inställningen för pappersstorlek i det program du skriver ut från.
Kontrollera sedan inställningen för Pappersstorlek (Page Size) på sidan Utskriftsformat (Page Setup) i
inställningsfönstret för skrivardrivrutinen.
Obs!
• Beroende på programvarans version kanske dubbelsidig utskrift inte stöds.
Kontroll 4
Kontrollera att inställningen av medietyp är rätt.
Kontrollera att inställningen för medietyp matchar den faktiska pappersstorleken och att storleken är lämplig för
automatisk dubbelsidig utskrift.
Kontrollera att den papperstyp du har valt under Huvudgrupp (Main) i inställningsfönstret för skrivardrivrutinen
fungerar för automatisk dubbelsidig utskrift.
Obs!
• Gör enligt anvisningarna nedan för att växla till manuell dubbelsidig utskrift.
Öppna inställningsfönstret för skrivardrivrutinen, avmarkera rutan Automatisk (Automatic) på sidan
Utskriftsformat (Page Setup) och skriv ut igen.
Lägg märke till följande när du skriver ut med manuell dubbelsidig utskrift.
• Om du skriver ut tre eller flera sidor av ett dokument med manuell dubbelsidig utskrift, kommer ena
sidan på alla pappersark att skrivas ut först. Vänd på papperet och lägg tillbaka det i enheten för att
skriva ut på den motsatta sidan. Var noga så att du inte ändrar på ordningen på papperen.
• Hur du ska vända papperen beror på häftsida och utskrivningsriktning. Följ anvisningarna på
skärmen.
59
Kopieringen/utskriften avbryts innan den är klar
Är den inre luckan (luckan över skivfacket) öppen när du gör en
pappersutskrift?
Kontroll 1
Stäng den inre luckan och knacka sedan på OK på pekskärmen.
Kontroll 2
Finns det papper i skrivaren?
Kontrollera att det finns papper i skrivaren.
Om enheten har slut på papper fyller du på mera.
Kontroll 3
Innehåller de utskrivna dokumenten många foton eller illustrationer?
Stora mängder utskriftsdata, som t.ex. foton eller grafik, tar tid för enheten och datorn att bearbeta. Det kan
verka som om enheten har slutat arbeta.
Om du skriver ut mycket data som använder stora mängder bläck på vanligt papper kan enheten ibland göra
tillfälliga pauser. Du måste i båda fallen vänta tills processen är klar.
Obs!
• Om du skriver ut ett dokument med stor utskriftsyta eller flera kopior av ett dokument kan utskriften göra en
paus för att låta bläcket torka.
Kontroll 4
Har enheten skrivit ut utan avbrott under lång tid?
Om enheten har skrivit ut oavbrutet under en längre tid kan skrivhuvudet eller andra delar i närheten av det ha
blivit överhettade. För att skydda skrivhuvudet avbryter enheten utskriften mitt i en radbrytning och återupptar
den efter en stunds vila.
Vänta i så fall en stund utan att vidta några åtgärder. Om utskriften ändå inte fortsätter gör du ett avbrott i
utskrifterna när det passar dig och låter enheten stå avstängd i minst en kvart.
Försiktighet
• Skrivhuvudet och området där omkring inuti enheten kan bli extremt varmt. Rör aldrig vid skrivhuvudet eller
komponenterna närmast det.
60
Problem med utskriftskvalitet
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Inget bläck matas ut
61
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande, till exempel på grund av vita ränder, sneda linjer eller ojämna
färger, kontrollerar du först inställningarna för papper och utskriftskvalitet.
Kontroll 1
Matchar inställningarna för pappersstorlek och mediatyp det papper som har
fyllts på?
Om inställningarna är felaktiga går det inte att få ett bra utskriftsresultat.
Om du skriver ut ett foto eller en bild kan felaktiga inställningar för papperstyp orsaka en sämre kvalitet på de
utskrivna färgerna.
Om du skriver ut med felaktig inställning för papperstyp kan den utskrivna ytan dessutom skrapas.
Vid utskrift utan ram kan färgerna bli ojämna beroende på kombinationen av papperstypsinställning och det
papper som fyllts på.
Metoden för att kontrollera inställningarna för papper och utskriftskvalitet varierar beroende på hur du använder
enheten.
Så här kopierar du med enheten
Bekräfta via enhetens manöverpanel.
Alternativ för inställningar
Så här kopierar du foton med enheten
Bekräfta via enhetens manöverpanel.
Kopiera foton
Så här skriver du ut från minneskortet via enheten
Bekräfta via enhetens manöverpanel.
Alternativ för inställningar
Så här skriver du ut foton från ett onlinefotoalbum
via enheten
Bekräfta via enhetens manöverpanel.
Skriva ut direkt från en enhet som är kompatibel
Bekräfta via enheten som är kompatibel med PictBridge
med PictBridge (trådlöst LAN)
(trådlöst LAN).
Skriva ut foton från onlinefotoalbum
Om utskriftsinställningar för PictBridge (trådlöst LAN)
Bekräfta via enhetens manöverpanel.
PictBridge-utskriftsinställningar
Skriva ut från en dator
Bekräfta via skrivardrivrutinen.
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
Kontroll 2
Kontrollera att en lämplig utskriftskvalitet har valts enligt tabellen i kontroll 1.
Välj ett alternativ för utskriftskvalitet som passar för papperet och bilden som ska skrivas ut. Om du upptäcker
suddiga partier eller ojämna färger ökar du inställningen för utskriftskvalitet och försöker skriva ut igen.
Obs!
• Om du skriver ut från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) ställer du in
utskriftskvaliteten via huvudenhetens manöverpanel.
Det går inte att göra den här inställningen från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
Kontroll 3
Om problemet kvarstår kan det finnas andra orsaker.
62
Se även avsnitten nedan:
Utskriften kan inte avslutas
Delar av sidan skrivs inte ut
Inga utskriftsresultat/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder
Linjerna är sneda
En linje skrivs inte ut alls eller bara delvis
En bild skrivs inte ut alls eller bara delvis
Utskrifter som rullar sig eller har bläckfläckar
Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig
Papperets baksida är smetig
Lodräta linjer skrivs ut i kanterna på utskriften
Ojämna eller randiga färger
63
Utskriften kan inte avslutas
Kontroll 1
Välj den inställning som gör att utskriftsdata inte komprimeras.
Om du markerar inställningen som gör att utskriftsdata inte komprimeras med hjälp av ett program kan
utskriftsresultatet bli bättre.
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen.
Markera kryssrutan Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application software to
compress print data) och klicka på OK.
* Avmarkera kryssrutan när utskriften är klar.
Kontroll 2
Är utskriften extremt stor?
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen. Välj
sedan alternativet På (On) för Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) i den
dialogruta som visas.
* När På (On) har valts som Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) kan
utskriftskvaliteten bli sämre.
Kontroll 3
Finns det tillräckligt med utrymme på datorns hårddisk?
Frigör diskutrymme genom att radera onödiga filer.
64
Delar av sidan skrivs inte ut
Kontroll
När du använder automatisk dubbelsidig utskrift kan orsaken nedan vara
möjlig.
Vid automatiskt dubbelsidig utskrift blir det utskrivbara området högst upp på sidan 2 mm/0,08 tum smalare än
normalt.
Därför skrivs eventuellt inte den nedre delen av sidan ut. Du undviker det här genom att välja inställningen för att
minska utskriften från skrivardrivrutinen.
Viktigt!
• Reducerad utskrift kan eventuellt påverka layouten, beroende på hur dokumentet ser ut.
Använd utskriftsinställningen som anges i programmet om programmet har en funktion för förstorad/
förminskad utskrift.
1. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen.
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Markera kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) i fönstret Utskriftsformat (Page Setup).
3. Klicka på Utskriftsområde (Print Area Setup) och välj sedan Använd reducerad utskrift (Use reduced
printing).
65
Inga utskriftsresultat/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita
ränder
Inga utskriftsresultat
Utskriften är suddig
Färgerna är felaktiga
Vita ränder
66
Kontroll 1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll 2
Kontrollera status för bläckbehållarna. Byt ut bläckbehållaren om bläcket tagit
slut.
Byta ut bläckbehållare
Kontroll 3
Sitter den orangefärgade tejpen eller skyddsfilmen kvar?
Kontrollera att all skyddsfilm är borta och att det Y-formade lufthålet har frilagts, enligt figur (A).
Om den orange tejpen sitter kvar som i (B), drar du bort den.
Skriv ut testmönstret för munstycken och vidta andra lämpliga
underhållsåtgärder som rengöring av skrivhuvudet.
Kontroll 4
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Läs mer i Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga om utskrift av mönster för test av bläckmunstycken,
rengöring av skrivhuvud och djuprengöring av skrivhuvud.
• Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut på rätt sätt:
Kontrollera att bläckbehållaren för en viss färg inte är tom.
Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut korrekt eftersom bläcknivån är för låg, gör du en rengöring av
skrivhuvudet och prövar sedan att skriva ut testmönstret på nytt.
• Om problemet inte är löst efter det att du genomfört en rengöring av skrivhuvudet två gånger:
Gör en djuprengöring av skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet, stänger du av enheten, väntar ett dygn
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet.
• Om problemet inte har lösts efter två djuprengöringar av skrivhuvudet:
Om djuprengöringen av skrivhuvudet inte löser problemet är skrivhuvudet förmodligen trasigt. Kontakta
Canons servicecenter.
När du använder papper med en skrivbar yta måste du fylla på papperet med
utskriftssidan nedåt.
Kontroll 5
Fyll på papper med utskriftssidan vänd nedåt.
Se instruktionshandboken som medföljer papperet om information om utskriftssidan.
Vid kopiering kan du även läsa avsnitten nedan:
67
Kontroll 6
Är glasskivan smutsig?
Rengör glasskivan.
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Kontroll 7
Kontrollera att originalet är rätt placerat på glasskivan.
Fylla på original
Kontroll 8
Ligger originalet med sidan som ska kopieras vänd nedåt på glasskivan?
Kontroll 9
Har du kopierat en utskrift som har gjorts av den här enheten?
Om du använder en utskrift från enheten som original kan utskriftskvaliteten bli sämre beroende på originalets
kvalitet.
Skriv ut direkt från enheten eller skriv ut igen från datorn om det går att skriva ut igen från den.
68
Linjerna är sneda
Kontroll 1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll 2
Utför justering av skrivhuvud.
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet justeras.
Justera skrivhuvudet
Obs!
• Om problemet inte är löst efter en justering av skrivhuvudet genomför du en justering av skrivhuvudet
manuellt enligt anvisningarna i avsnittet Rikta in skrivhuvudet manuellt.
Kontroll 3
Öka utskriftskvaliteten och prova att skriva ut igen.
Utskriftsresultatet kan förbättras genom att öka utskriftskvaliteten på enhetens manöverpanel eller i
skrivardrivrutinen.
69
En linje skrivs inte ut alls eller bara delvis
Kontroll 1
Används funktionen för sidlayoututskrift eller bindningsmarginal?
När funktionen för sidlayoututskrift eller bindningsmarginal används är det inte säkert att tunna linjer skrivs ut.
Pröva med att göra linjerna tjockare i dokumentet.
Kontroll 2
Är utskriften extremt stor?
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen. Välj
sedan alternativet På (On) för Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) i den
dialogruta som visas.
* När På (On) har valts som Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) kan
utskriftskvaliteten bli sämre.
70
En bild skrivs inte ut alls eller bara delvis
Kontroll 1
Välj den inställning som gör att utskriftsdata inte komprimeras.
Om du markerar inställningen som gör att utskriftsdata inte komprimeras med hjälp av ett program kan
utskriftsresultatet bli bättre.
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen.
Markera kryssrutan Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application software to
compress print data) och klicka på OK.
* Avmarkera kryssrutan när utskriften är klar.
Kontroll 2
Är utskriften extremt stor?
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen. Välj
sedan alternativet På (On) för Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) i den
dialogruta som visas.
* När På (On) har valts som Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) kan
utskriftskvaliteten bli sämre.
71
Utskrifter som rullar sig eller har bläckfläckar
Utskrifter som har bläckfläckar
Utskrifter som rullar sig
Kontroll 1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Om intensiteten är hög minskar du intensitetsinställningen och provar att
skriva ut igen.
Kontroll 2
Om du använder vanligt papper för att skriva ut bilder med hög intensitet kan papperet suga åt sig för mycket
bläck och bli vågigt, vilket orsakar pappersavstrykning.
• Vid utskrift från datorn
Du kan kontrollera intensiteten via skrivardrivrutinen.
Justera intensitet
• Vid kopiering
Alternativ för inställningar
Kontroll 3
Använder du fotopapper för att skriva ut fotografier?
När du skriver ut data med en hög färgmättnad, som t.ex. foton eller bilder med mycket färg, rekommenderar vi
att du använder Photo Paper Plus Glossy II eller annat specialpapper från Canon.
Medietyper som du kan använda
72
Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig
Papperet är fläckigt
Papperets kanter är fläckiga Den utskrivna ytan är fläckig
Den utskrivna ytan är repig
Kontroll 1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll 2
Använder du rätt papperstyp? Kontrollera följande:
• Kontrollera att papperet du använder är lämpligt för din utskrift.
Medietyper som du kan använda
• Vid utskrift utan ram bör du kontrollera att det papper du använder är lämpligt för sådana utskrifter.
Om papperet du använder inte är lämpligt för utskrift utan ram kan utskriftskvaliteten ev. bli lägre i
papperets över- och nederkant.
Utskriftsområde
Kontroll 3
Fyll på papperet när du har slätat ut det.
När du använder Photo Paper Plus Semi-gloss fyller du på ett ark i taget som det är, även om arket är rullat. Om
du slätar ut det här papperet kan det orsaka sprickor i papperets yta, vilket ger en lägre utskriftskvalitet.
Vi rekommenderar att du avlägsnar oanvänt papper, lägger tillbaka det i förpackningen och förvarar det på en
plan yta.
• För vanligt papper
Vänd på papperet och fyll på det igen för att skriva ut på andra sidan.
• För annat papper
Om papperets fyra hörn är böjda mer än 3 mm/0,1 tum (A) i höjdled kan det leda till att utskriften på
papperet blir smetig eller att papperet inte matas korrekt. Följ i så fall anvisningarna nedan för att räta ut
papperet före utskrift.
73
1. Rulla papperet i motsatt riktning till hur det är rullat – se nedan.
2. Kontrollera att papperet plant.
Vi rekommenderar att du skriver ut på sådana här pappersark ett i taget.
Obs!
• Beroende på mediatypen kan det hända att papperet bli smetigt eller inte matas korrekt även om det inte
är böjt inåt. Följ i så fall anvisningarna nedan för att räta ut papperet så att det inte överstiger 3 mm/0,1 tum
(B) i höjdled före utskrift. Detta kan förbättra utskriftsresultatet.
(C) Utskriftssida
Vi rekommenderar att du skriver ut ett ark i taget på papper som har böjts utåt.
Kontroll 4
Ställ in inställningen för att undvika pappersavstrykning.
När du justerar inställningen för att undvika pappersavstrykning blir avstånden mellan skrivhuvudet och
utskriftspapperet större. Om pappersytan är sliten trots att du har ställt in korrekt papperstyp, ställer du in
enheten så att den undviker pappersavstrykning genom att använda manöverpanelen på enheten eller datorn.
Utskriftshastigheten kan minskas om du väljer inställningen för pappersavstrykning.
*Ändra inställningen på så sätt att pappersavstrykning inte undviks när utskriften har slutförts. Annars används
inställningen till alla efterföljande utskrifter.
• Ställa in med hjälp av manöverpanelen
Tryck på HEM (HOME), välj Konfiguration (Setup), Enhetsinställningar (Device settings) och
Utskriftsinställningar (Print settings) i den här ordningen och ställ sedan in Undvik pappersavstrykning
(Prevent paper abrasion) på PÅ (ON).
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
• Ställa in via datorn
Öppna inställningsfönstret i skrivardrivrutinen och markera kryssrutan Undvik pappersavstrykning
(Prevent paper abrasion) i Anpassade inställningar (Custom Settings) på Underhåll (Maintenance).
Klicka sedan på OK.
Information om hur du öppnar inställningsfönstret i skrivardrivrutinen finns i Så här öppnar du fönstret med
egenskaper för skrivardrivrutinen.
74
Om intensiteten är hög minskar du intensitetsinställningen och provar att
skriva ut igen.
Kontroll 5
Om du använder vanligt papper för att skriva ut bilder med hög intensitet kan papperet suga åt sig för mycket
bläck och bli vågigt, vilket orsakar pappersavstrykning.
• Vid utskrift från datorn
Minska inställningen för intensiteten i skrivardrivrutinen och pröva att skriva ut igen.
1. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen.
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) i Huvudgrupp (Main) och klicka sedan på
Ställ in... (Set...).
3. Dra i skjutreglaget Intensitet (Intensity) på fliken Färgjustering (Color Adjustment) för att justera
intensiteten.
• Vid kopiering
Alternativ för inställningar
Kontroll 6
Hamnar utskriften utanför rekommenderat utskriftsområde?
Om du skriver ut utanför utskriftspapperets rekommenderade utskriftsyta kan papperets nederkant bli
bläckfläckad.
Ändra storleken på originalet i programvaran.
Utskriftsområde
Kontroll 7
Är glasskivan smutsig?
Rengör glasskivan.
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Kontroll 8
Är enheten smutsig inuti?
Vid dubbelsidig utskrift kan en del bläck bli kvar inuti enheten vilket gör att utskrifterna blir fläckiga.
Rengör insidan av enheten med funktionen Rengör bottenplatta.
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Obs!
• Ange korrekt sidstorlek för att förhindra att enhetens insida smutsas ned.
Kontroll 9
Ställ in en längre torktid för den utskrivna ytan.
Detta gör att den tryckta ytan hinner torka, vilket förhindrar att papperet blir smetigt och att bläckfläckar uppstår.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen.
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Klicka på fliken Underhåll (Maintenance) och sedan på Anpassade inställningar (Custom Settings).
4. Dra i skjutreglaget Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time) och ställ in väntetiden. Klicka
sedan på OK.
5. Bekräfta meddelandet och klicka på OK.
75
Papperets baksida är smetig
Kontroll 1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll 2
Är pappersmatningshjulet smutsigt?
Rengör pappersmatningshjulet.
Rengöra pappersmatningshjulet
Obs!
• Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så utför bara den här proceduren när det verkligen behövs.
Kontroll 3
Rengör insidan av enheten med funktionen Rengör bottenplatta.
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Obs!
• Vid utskrift utan ram, dubbelsidig utskrift eller för många utskrifter kan skrivarens insida blir smutsig av
bläckstänk.
76
Lodräta linjer skrivs ut i kanterna på utskriften
Kontroll
Är det rätt storlek på det påfyllda papperet?
Vertikala linjer kan skrivas ut i marginalen om du använder papper som är större än den angivna storleken.
Ställ in pappersstorleken korrekt enligt det påfyllda papperet.
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Obs!
• Riktningen i det vertikala linjemönstret kan variera beroende på bildinformationen och utskriftsinställningen.
• Enheten utför automatisk rengöring vid behov för att utskrifterna ska vara rena. En liten mängd bläck
matas ut vid rengöring.
Även om bläck vanligtvis matas ut i bläckuppsamlaren, kan det hamna på papperet om du använder
papper som är större än den angivna storleken.
77
Ojämna eller randiga färger
Färgerna är ojämna
Färgerna är randiga
Kontroll 1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll 2
Skriv ut testmönstret för munstycken och vidta andra lämpliga
underhållsåtgärder som rengöring av skrivhuvudet.
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Läs mer i Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga om utskrift av mönster för test av bläckmunstycken,
rengöring av skrivhuvud och djuprengöring av skrivhuvud.
• Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut på rätt sätt:
Kontrollera att bläckbehållaren för en viss färg inte är tom.
Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut korrekt eftersom bläcknivån är för låg, gör du en rengöring av
skrivhuvudet och prövar sedan att skriva ut testmönstret på nytt.
• Om problemet inte är löst efter det att du genomfört en rengöring av skrivhuvudet två gånger:
Gör en djuprengöring av skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet, stänger du av enheten, väntar ett dygn
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet.
• Om problemet inte har lösts efter två djuprengöringar av skrivhuvudet:
78
Om djuprengöringen av skrivhuvudet inte löser problemet är skrivhuvudet förmodligen trasigt. Kontakta
Canons servicecenter.
Kontroll 3
Utför justering av skrivhuvud.
Justera skrivhuvudet
Obs!
• Om problemet inte är löst efter en justering av skrivhuvudet genomför du en justering av skrivhuvudet
manuellt enligt anvisningarna i avsnittet Rikta in skrivhuvudet manuellt.
79
Inget bläck matas ut
Kontroll 1
Har bläcket tagit slut?
Kontrollera supportkoden på pekskärmen och vidta lämplig åtgärd för att lösa felet.
Supportkodslista
Kontroll 2
Sitter den orangefärgade tejpen eller skyddsfilmen kvar?
Kontrollera att all skyddsfilm är borta och att det Y-formade lufthålet har frilagts, enligt figur (A).
Om den orange tejpen sitter kvar som i (B), drar du bort den.
Kontroll 3
Är skrivhuvudmunstyckena igensatta?
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Läs mer i Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga om utskrift av mönster för test av bläckmunstycken,
rengöring av skrivhuvud och djuprengöring av skrivhuvud.
• Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut på rätt sätt:
Kontrollera att bläckbehållaren för en viss färg inte är tom.
Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut korrekt eftersom bläcknivån är för låg, gör du en rengöring av
skrivhuvudet och prövar sedan att skriva ut testmönstret på nytt.
• Om problemet inte är löst efter det att du genomfört en rengöring av skrivhuvudet två gånger:
Gör en djuprengöring av skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet, stänger du av enheten, väntar ett dygn
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet.
• Om problemet inte har lösts efter två djuprengöringar av skrivhuvudet:
Om djuprengöringen av skrivhuvudet inte löser problemet är skrivhuvudet förmodligen trasigt. Kontakta
Canons servicecenter.
80
Problem med scanning
Problem med scanning
Skanningsresultaten är inte tillfredsställande
Programvaruproblem
81
Problem med scanning
Scannern fungerar inte
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte
Ett felmeddelande visas och ScanGear-skärmen (skannerdrivrutin) visas inte
Det går inte att scanna flera objekt samtidigt
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk scanning
Scanningen går långsamt
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.” visas
Datorn stoppas under scanning
Skannern fungerar inte efter en uppgradering av Windows
Den scannade bilden öppnas inte
82
Scannern fungerar inte
Kontroll 1: Kontrollera att din scanner eller skrivare är på.
Kontroll 2: Anslut USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.
Kontroll 3: Om USB-kabeln är ansluten till en USB-hubb kopplar
du bort den från USB-hubben och ansluter den till en USB-port
direkt på datorn.
Kontroll 4: Starta om datorn.
83
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte
Kontroll 1: Kontrollera att MP Drivers har installerats.
Om de inte är installerade kan du installera MP Drivers från installations-CD:n eller
webbplatsen.
Kontroll 2: Välj din scanner eller skrivare i programmets meny.
Viktigt!
Om namnet på din scanner eller skrivare visas flera gånger väljer du det som inte
innehåller WIA.
Obs!
Åtgärden kan skilja sig något beroende på program.
Använd WIA-drivrutinen när du skannar från ett program som är WIA-kompatibelt.
Skanna med WIA-drivrutinen
Kontroll 3: Kontrollera att programmet har stöd för TWAIN.
Du kan inte starta ScanGear (skannerdrivrutin) från program som har stöd för TWAIN.
Kontroll 4: skanna och spara bilder med IJ Scan Utility och
öppna filerna med ditt program.
84
Ett felmeddelande visas och ScanGear-skärmen
(skannerdrivrutin) visas inte
Kontroll 1: Kontrollera att din scanner eller skrivare är på.
Kontroll 2: Stäng av scannern eller skrivaren, anslut USBkabeln på nytt och sätt i nätkabeln i vägguttaget igen.
Kontroll 3: Anslut USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.
Kontroll 4: Om USB-kabeln är ansluten till en USB-hubb kopplar
du bort den från USB-hubben och ansluter den till en USB-port
direkt på datorn.
Kontroll 5: Kontrollera att MP Drivers har installerats.
Om de inte är installerade kan du installera MP Drivers från installations-CD:n eller
webbplatsen.
Kontroll 6: Välj din scanner eller skrivare i programmets meny.
Obs!
Åtgärden kan skilja sig något beroende på program.
Kontroll 7: Kontrollera att programmet har stöd för TWAIN.
Du kan inte starta ScanGear (skannerdrivrutin) från program som har stöd för TWAIN.
Kontroll 8: Avsluta ScanGear om den körs i ett annat program.
85
Det går inte att scanna flera objekt samtidigt
Kontroll 1: Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Kontroll 2: Kontrollera om det går att scanna ett objekt.
Vissa program stöder inte scanning av flera bilder. I så fall scannar du varje objekt separat.
86
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk
scanning
Kontroll 1: Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Kontroll 2: Det kanske inte finns stöd för scanning av flera
objekt.
Vissa program stöder inte scanning av flera bilder. I så fall scannar du varje objekt separat.
87
Scanningen går långsamt
Kontroll 1: Om du ska visa bilden på en bildskärm väljer du en
utmatningsupplösning på cirka 150 dpi. Om du ska skriva ut
bilden anger du en utmatningsupplösning på cirka 300 dpi.
Upplösning
Kontroll 2: Ställ in Blekningskorrigering (Fading Correction),
Kornighetskorrigering (Grain Correction) o.s.v. till Ingen (None).
Se "Bildinställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
Kontroll 3: I IJ Scan Utility avmarkerar du kryssrutan Korrigera
snett textdokument (Correct slanted text document) / Känn av
orientering av textdokument och rotera bild (Detect the
orientation of text document and rotate image) och scannar
igen.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
88
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt
minne.” visas
Kontroll 1: Avsluta andra program och försök igen.
Kontroll 2: Minska upplösningen eller utmatningsstorleken och
scanna igen.
Upplösning
89
Datorn stoppas under scanning
Kontroll 1: Starta om datorn, minska utmatningsupplösningen i
ScanGear (skannerdrivrutinen) och skanna igen.
Se "Inställningar för utmatning" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer
information.
Kontroll 2: Ta bort onödiga filer så att mer hårddiskutrymme
frigörs och scanna igen.
Ett felmeddelande kan visas om det inte finns tillräckligt med hårddiskutrymme för att
scanna och spara och om bildstorleken är för stor (till exempel om du scannar ett stort
objekt med hög upplösning).
Kontroll 3: Under Mapp där tillfälliga filer ska sparas (Folder to
Save Temporary Files) i IJ Scan Utility kan du ange en mapp på
en enhet med tillräckligt mycket ledigt utrymme.
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
Kontroll 4: Flera enheter kanske är anslutna till USB-portar.
Koppla från andra enheter än scanner eller skrivare.
90
Skannern fungerar inte efter en uppgradering av
Windows
Kontroll: Koppla ur USB-kabeln och avinstallera (ta bort) och
installera om MP Drivers och IJ Scan Utility.
• Steg 1: Avinstallera MP Drivers.
Se "Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver" för din modell på startsidan i
Onlinehandbok för information om hur du tar bort MP Drivers.
• Steg 2: Avinstallera IJ Scan Utility.
• Windows 8:
1. Klicka på Inställningar (Settings) > Kontrollpanelen (Control Panel) >
Program (Programs) > Avinstallera ett program (Uninstall a program).
2. Dubbelklicka på Canon IJ Scan Utility.
3. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
4. När avinstallationen är klar klickar du på OK.
IJ Scan Utility tas bort.
Obs!
I Windows 8 kan en bekräftelse-/varningsdialogruta visas under
installation, avinstallation eller uppstart av programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en
åtgärd.
Om du är inloggad på ett administratörskonto följer du anvisningarna på
skärmen.
• Windows 7 / Windows Vista:
1. Öppna Start-menyn och välj Kontrollpanelen (Control Panel) > Program
(Programs) > Avinstallera ett program (Uninstall a program).
2. Dubbelklicka på Canon IJ Scan Utility.
3. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
91
4. När avinstallationen är klar klickar du på OK.
IJ Scan Utility tas bort.
Obs!
I Windows 7 och Windows Vista kan en dialogruta för bekräftelse/varning
visas under installation, avinstallation eller start av programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en
åtgärd.
Om du är inloggad på ett administratörskonto följer du anvisningarna på
skärmen.
• Windows XP:
1. På Start-menyn väljer du Kontrollpanel (Control Panel) > Lägg till eller ta
bort program (Add or Remove Programs).
2. Markera Canon IJ Scan Utility och klicka sedan på Ändra/Ta bort (Change/
Remove).
3. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
4. När avinstallationen är klar klickar du på OK.
IJ Scan Utility tas bort.
• Steg 3: Installera om MP Drivers och IJ Scan Utility.
Installera om MP Drivers och IJ Scan Utility från installations-cd:n eller webbplatsen.
92
Den scannade bilden öppnas inte
Kontroll: Om dataformatet inte stöds i programmet scannar du
bilden igen och väljer ett vanligt dataformat, t.ex. JPEG när du
sparar den.
Mer information finns i programmets handbok. Kontakta programtillverkaren om du har
frågor.
93
Skanningsresultaten är inte tillfredsställande
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen)
Den scannade bilden omges av extra vita områden
Det går inte att scanna i rätt storlek
Bildens position och storlek känns inte av korrekt när du scannar via manöverpanelen
Objektet är korrekt placerat men den scannade bilden lutar
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns bildskärm
94
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på
bildskärmen)
Kontroll 1: Öka scanningsupplösningen om bilden är ojämn.
Upplösning
Kontroll 2: Ställ in visningsstorleken på 100 %.
Vissa program visar inte bilder tydligt om visningsstorleken är för liten.
Kontroll 3: Om moarémönster (ränder) uppstår gör du följande
och scannar igen.
• Gör någon av följande inställningar i dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
(Settings (Document Scan)), dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
(Settings (Custom Scan)) eller dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
(Settings (Scan and Stitch)) i IJ Scan Utility och skanna sedan från huvudskärmen i IJ
Scan Utility.
- Ställ in Välj källa (Select Source) till Magasin (Magazine) och Färgläge (Color
Mode) till Färg (Color)
- Markera kryssrutan Minska moaré (Reduce moire) i Inställningar för
bildbearbetning (Image Processing Settings)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
• Välj Magasin (Färg) (Magazine (Color)) i Välj källa (Select Source) på fliken Enkelt
läge (Basic Mode) i ScanGear (skannerdrivrutin).
Se "Fliken Enkelt läge" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
• Ange PÅ (ON) för Ta bort moarémönster (Descreen) i Bildinställningar (Image
Settings) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear.
Se "Bildinställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
Obs!
Om moarémönster uppträder när du scannar ett digitalfoto gör du följande och scannar
igen.
Kontroll 4: Kontrollera bildskärmens färgdjup.
Se hjälpen för Windows eller skärmhandboken för mer information om hur du kontrollerar
skärmens färgdjup.
Kontroll 5: Rengör glaset och dokumentluckan.
95
Kontroll 6: Om dokumentet har dålig kvalitet (är smutsigt,
urblekt o.s.v.) kan du t.ex. använda Reducera damm och repor
(Reduce Dust and Scratches), Blekningskorrigering (Fading
Correction), Kornighetskorrigering (Grain Correction) i
Bildinställningar (Image Settings) på fliken Avancerat läge
(Advanced Mode) i ScanGear.
Se "Bildinställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
Kontroll 7: Om färgtonen i bilderna skiljer sig från
originaldokumentet gör du följande och scannar igen.
• Ange Ingen (None) för Bildjustering (Image Adjustment) i Bildinställningar (Image
Settings) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear.
Se "Bildinställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
• Ange Färgmatchning (Color Matching) på fliken Färginställningar (Color Settings) i
dialogrutan Inställningar (Preferences) i ScanGear.
Se "Fliken Färginställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer
information.
96
Den scannade bilden omges av extra vita områden
Kontroll: Ange scanningsområdet.
(Automatisk beskärning) i helbildsvyn i ScanGear (skannerdrivrutinen) om du
Klicka på
automatiskt vill visa beskärningsramen (skanningsområdet) anpassad till objektets storlek.
Du kan också ange scanningsområdet manuellt i miniatyrvyn, t.ex. om det på ett foto finns
vita marginaler längs objektets sidor, eller om du vill skapa anpassade beskärningsramar.
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
97
Det går inte att scanna i rätt storlek
Kontroll: Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
98
Bildens position och storlek känns inte av korrekt när du
scannar via manöverpanelen
Kontroll 1: Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Kontroll 2: Kontrollera att inställningarna matchar objektet.
Om du inte kan scanna ordentligt med den automatiska objekttypsidentifieringen anger du
objekttyp och storlek.
• När du scannar från manöverpanelen
Se "Ställa in alternativ på enhetens manöverpanel" för din modell på startsidan i
Onlinehandbok för mer information om hur du ställer in alternativen när du scannar från
manöverpanelen.
• När du scannar med IJ Scan Utility
Scanna foton
Scanna dokument
Scanna med inställningar för favoriter
99
Objektet är korrekt placerat men den scannade bilden
lutar
Kontroll: När Dokument (Document) eller Magasin (Magazine) är
valt som objekttyp, avmarkera kryssrytan Korrigera snett
textdokument (Correct slanted text document) och scanna
objektet igen.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
100
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på
datorns bildskärm
Kontroll 1: Ändra visningsinställningen i programmet.
Mer information finns i programmets handbok. Kontakta programtillverkaren om du har
frågor.
Obs!
Du kan inte minska bildstorleken i Paint. Öppna bilderna i ett program om du vill
minska visningsstorleken.
Kontroll 2: Ändra inställningen för upplösning i ScanGear
(skannerdrivrutinen) och skanna igen.
Ju högre upplösning, desto större blir bilden.
Upplösning
101
Programvaruproblem
Det e-postprogram som du vill använda visas inte på skärmen för val av e-postprogram
102
Det e-postprogram som du vill använda visas inte på
skärmen för val av e-postprogram
Kontroll: Kontrollera att alternativet e-postprogrammets MAPI
är aktiverat.
Se e-postprogrammets handbok för information om hur du ställer in MAPI.
Om problemet kvarstår när MAPI har aktiverats kan du välja Ingen (bifoga manuellt)
(None (Attach Manually)) på skärmen för val av e-postprogram och sedan manuellt bifoga
bilden till e-postmeddelandet.
103
Problem med enheten
Det går inte att sätta på enheten
Enheten stängs av oavsiktligt
Det går inte att ansluta till datorn med en USB-kabel
Det går inte att kommunicera med enheten via en USB-anslutning
Det går inte alls att se vad som visas på pekskärmen
Fel språk visas på pekskärmen
Det går inte att ta bort ett minneskort
Hållaren för skrivhuvudet flyttas inte till rätt position för utbyte
Skrivarens statusövervakare visas inte
Om utmatningsfackets förlängningsdel lossnar
104
Det går inte att sätta på enheten
Kontroll 1
Tryck på PÅ (ON).
Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till enhetens kontakt för
anslutning till elnätet. Sätt sedan på den igen.
Kontroll 2
Koppla från enheten från vägguttaget. Anslut sedan enheten igen och sätt på
enheten igen efter tidigast 2 minuter.
Kontroll 3
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
105
Enheten stängs av oavsiktligt
Inaktivera inställningen som gör att enheten stängs av automatiskt.
Kontroll
Om du har aktiverat inställningen som gör att enheten stängs av automatiskt, stängs enheten av när det har gått
så lång tid som du har angett.
Om du inte vill att enheten ska stängas av automatiskt öppnar du inställningsfönstret i skrivardrivrutinen och
markerar Avaktivera (Disable) för Automatisk avstängning (Auto Power Off) i Automatisk avstängning
(Auto Power) under Underhåll (Maintenance).
Obs!
• Du kan aktivera inställningen om du vill att enheten ska stängas av automatiskt från manöverpanelen på
enheten eller från ScanGear (skannerdrivrutin).
• På manöverpanelen på enheten:
Om ECO-inställningar
• Från ScanGear (skannerdrivrutin):
Fliken Skanner
106
Det går inte att ansluta till datorn med en USB-kabel
Utskrifts- eller scanningshastigheten är låg/USB Hi-Speed-anslutningen
fungerar inte/Meddelandet ”Den här enheten kan fungera snabbare (This
device can perform faster)” visas
Om systemmiljön inte är helt kompatibel med Hi-Speed USB kommer enheten att arbeta i en lägre
hastighet i USB 1.1. I så fall fungerar enheten som den ska, men utskrifts- eller skanningshastigheten kan
minska beroende på kommunikationshastigheten.
Kontrollera följande för att säkerställa att systemmiljön har stöd för Hi-Speed
USB-anslutning.
Kontroll
• Stöder USB-porten på din dator Hi-Speed USB-anslutning?
• Stöder USB-kabeln eller USB-hubben Hi-Speed USB-anslutning?
Var noga med att använda en godkänd Hi-Speed USB-kabel. Vi rekommenderar att kabeln är max. 3
meter/10 fot lång.
• Stöder operativsystemet på din dator Hi-Speed USB-anslutning?
Införskaffa och installera den senaste uppdateringen till din dator.
• Fungerar Hi-Speed USB-drivrutinen som den ska?
Skaffa den senaste versionen av drivrutinen för Hi-Speed USB och installera om den på datorn.
Viktigt!
• Kontakta tillverkaren av datorn, USB-kabeln eller USB-hubben om du önskar mer information om HiSpeed USB i din systemmiljö.
107
Det går inte att kommunicera med enheten via en USB-anslutning
Kontroll1
Kontrollera att enheten är påslagen.
Kontroll2
Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten.
I Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel finns information om hur du ansluter enheten korrekt med en
USB-kabel.
Kontroll3
Starta inte IJ Network Tool under en utskrift.
Kontroll4
Skriv inte ut medan IJ Network Tool körs.
Kontrollera att Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation (Enable
bidirectional support) är valt på sidan Portar (Ports) i dialogrutan med egenskaper för
skrivardrivrutinen.
Kontroll5
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
108
Det går inte alls att se vad som visas på pekskärmen
• Om lampan NÄTSTRÖM (POWER) är släckt:
Enheten är inte påslagen. Sätt i nätkabeln och knacka på PÅ (ON).
• Om lampan NÄTSTRÖM (POWER) är tänd:
Pekskärmen kanske är i skärmsläckarläge. Knacka på pekskärmen.
109
Fel språk visas på pekskärmen
Välj det språk du vill använda. Se nedan.
1. Tryck på knappen HEM (HOME) och vänta i cirka 5 sekunder.
2. Svep på HEM-skärmen och tryck sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
3. Tryck på
Enhetsinställningar (Device settings).
4. Knacka på den femte inställningen uppifrån.
5. Knacka på språket för pekskärmen
110
Det går inte att ta bort ett minneskort
Kontakta Canons servicecenter.
Viktigt!
• Använd aldrig en pincett eller något annat föremål för att försöka ta ut ett minneskort. Det kan skada
enheten.
Obs!
• Särskilda adaptrar krävs för följande minneskort. Sätt i dessa kort i enheten med adaptern ansluten.
miniSD-kort/miniSDHC-kort/microSD-kort/microSDHC-kort/xD-Picture Card/xD-Picture Card Type
M/xD-Picture Card Type H/Memory Stick Micro
111
Hållaren för skrivhuvudet flyttas inte till rätt position för utbyte
Kontroll 1
Är lampan NÄTSTRÖM (POWER) släckt?
Kontrollera om NÄTSTRÖM (POWER) lyser.
Hållaren för skrivhuvudet flyttas inte om inte strömmen är på. Om NÄTSTRÖM (POWER) är släckt stänger du
manöverpanelen och startar enheten.
När lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar betyder det att enheten håller på att startas. Vänta tills NÄTSTRÖM
(POWER) slutar att blinka och lyser med ett fast sken. Öppna därefter manöverpanelen igen.
Kontroll 2
Visas ett felmeddelande på pekskärmen?
Stäng manöverpanelen, åtgärda felet enligt supportkoden (felnumret) i felmeddelandet och öppna enheten igen.
För detaljerad information om hur du åtgärdar fel, se Supportkodslista.
Kontroll 3
Har manöverpanelen varit öppen i 10 minuter eller mer?
Om manöverpanelen har varit öppen i över tio minuter flyttas hållaren för skrivhuvudet till denna position för att
förhindra att skrivhuvudet torkar. Om du stänger och öppnar manöverpanelen flyttas hållaren för skrivhuvudet till
positionen för utbyte igen.
Kontroll 4
Har enheten skrivit ut utan avbrott under lång tid?
Stäng manöverpanelen, vänta en stund och öppna den sedan igen.
Om enheten har skrivit ut kontinuerligt under en längre tid riskerar skrivhuvudet att överhettas och hållaren för
skrivhuvudet flyttas kanske därför inte till positionen för utbyte.
Obs!
• Om du öppnar manöverpanelen under utskrift flyttas hållaren för skrivhuvudet till positionen för att
skydda det. Stäng manöverpanelen och öppna den igen när utskriften är klar.
112
Skrivarens statusövervakare visas inte
Kontroll
Är skrivarens statusövervakare aktiverad?
Kontrollera att Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor) har markerats på menyn Alternativ
(Option) i skrivarens statusmonitor.
1. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen.
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Visa skrivarstatus (View Printer Status) på fliken Underhåll (Maintenance).
3. Välj Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor) på menyn Alternativ (Option), om det inte
redan är gjort.
113
Om utmatningsfackets förlängningsdel lossnar
Om utmatningsfackets förlängningsdel lossnar är inte utmatningsfacket ordentligt stängt.
Obs!
• Utmatningsfackets förlängningsdel lossnar enkelt för att undvika att det skadas.
Håll fast utmatningsfacket och flytta utmatningsfackets förlängningsdel sakta tills det klickar på plats.
114
Problem med installation/hämtning
Det går inte att installera MP Drivers
Easy-WebPrint EX startar inte eller Easy-WebPrint EX-menyn visas inte
Så här uppdaterar du MP Drivers i nätverksmiljö
Avinstallera IJ Network Tool
115
Det går inte att installera MP Drivers
• Om installationen inte påbörjas automatiskt när du sätter in installations-CD:n i datorns cdenhet:
Starta installationen enligt nedanstående anvisningar.
1. Välj objekt enligt exemplet nedan.
◦ I Windows 8 väljer du ikonen för Utforskaren (Explorer) i aktivitetsfältet (Taskbar) på
skrivbordet (Desktop) och sedan väljer du Dator (Computer) i listan till vänster.
◦ Klicka på Start Windows 7 eller Windows Vista och välj Datorn (Computer).
◦ Klicka på Start i Windows Vista och välj Datorn (Computer).
◦ Klicka på Start i Windows XP och välj sedan Den här datorn (My Computer).
2. Dubbelklicka på
CD-ROM-ikonen i fönstret som visas.
Om innehållet på CD-skivan visas ska du dubbelklicka på MSETUP4.EXE.
Om du inte kan installera MP Drivers med hjälp av installations-CD:n installerar du dem från vår
webbplats.
Obs!
• Gör följande om cd-enhetens ikon inte visas:
• Ta bort cd-rom-skivan från datorn och sätt sedan i den på nytt.
• Starta om datorn.
Om ikonen fortfarande inte visas kan du pröva med andra skivor och se om de visas. Om andra
skivor visas i fönstret är det fel på installations-CD:n. Kontakta servicecentret.
• Om det inte går att fortsätta efter fönstret Skrivaranslutning (Printer Connection):
116
Obs!
• Skrivaren hittades inte. Kontrollera anslutningen. (The printer is not detected. Check the
connection.) kan visas beroende på vilken dator du använder.
Kontroll 1
Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till enheten och datorn.
Kontroll 2
Följ anvisningarna nedan för att ansluta enheten och datorn igen.
1. Stäng av enheten.
2. Koppla från USB-kabeln från enheten och datorn och anslut den igen.
3. Sätt på enheten.
Kontroll 3
Om du inte kan lösa problemet följer du anvisningarna nedan för att
installera om MP Drivers.
1. Klicka på Avbryt (Cancel).
2. Klicka på Starta om (Start Over) på skärmen Installationen misslyckades (Installation Failure).
3. Klicka på Avsluta (Exit) på skärmen PIXMA XXX (där XXX är enhetens namn) och ta ut cd-skivan.
4. Stäng av enheten.
5. Starta om datorn.
6. Se till att inga andra program är igång.
7. Sätt i skivan igenom och installera MP Drivers.
• I andra fall:
Installera om MP Drivers.
Om MP Drivers inte installerades på rätt sätt avinstallerar du MP Drivers, startar om datorn och
installerar sedan om MP Drivers.
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Om du installerar om MP Drivers ska du installera MP Drivers med hjälp av installations-CD:n eller
installera via vår webbplats.
Obs!
• Om installationen stoppades på grund av ett fel i Windows kan systemet bli instabilt och du kan få
problem med att installera drivrutinerna. Starta om datorn innan du installerar om drivrutinerna.
117
Easy-WebPrint EX startar inte eller Easy-WebPrint EX-menyn visas
inte
Kontrollera följande om Easy-WebPrint EX inte startar eller om menyn inte visas i Internet Explorer.
Visas Canon Easy-WebPrint EX på menyn Verktygsfält (Toolbars) under
menyn Visa (View) i Internet Explorer?
Kontroll 1
Om Canon Easy-WebPrint EX inte visas är Easy-WebPrint EX inte installerat på datorn. Installera den senaste
versionen av Easy-WebPrint EX på din dator via vår webbplats.
Obs!
• Om Easy-WebPrint EX inte är installerat på datorn kan ett meddelande visas i skrivbordets meddelandefält
som frågar dig om du vill installera det. Klicka på meddelandet och följ sedan anvisningarna för att
installera Easy-WebPrint EX på datorn.
• Datorn måste vara ansluten till Internet för att du ska kunna hämta eller installera Easy-WebPrint EX.
Är Canon Easy-WebPrint EX markerat i menyn Verktygsfält (Toolbars)
under menyn Visa (View) i Internet Explorer?
Kontroll 2
Om Canon Easy-WebPrint EX inte är markerat är Easy-WebPrint EX inaktiverat. Markera Canon EasyWebPrint EX om du vill aktivera det.
118
Så här uppdaterar du MP Drivers i nätverksmiljö
Börja med att hämta den senaste versionen av MP Drivers.
Du kan gå till vår webbplats på Internet för att hämta MP Drivers och hämta senaste MP Drivers för din
modell.
När du har avinstallerat MP Drivers installerar du den senaste versionen av MP Drivers på vanligt sätt. När
fönstret för val av anslutningsmetod visas väljer du Använd skrivaren med trådlös LAN-anslutning (Use
the printer with wireless LAN connection) eller Använd skrivaren med kablat LAN-anslutning (Use
the printer with wired LAN connection) beroende på vilken anslutningsmetod du använder. Enheten
hittas automatiskt i nätverket.
När enheten är hittad installerar du MP Drivers enligt instruktionerna på skärmen.
Obs!
• Du kan använda enheten i ett lokalt nätverk utan att göra om installationen.
119
Avinstallera IJ Network Tool
Följ anvisningarna nedan för att avinstallera IJ Network Tool från datorn.
Viktigt!
• Du kan skriva ut och scanna från datorn via nätverket trots att IJ Network Tool inte är installerat. Du kan
däremot inte ändra nätverksinställningarna eller använda enhetens kortplats över nätverket.
• Logga in med ett användarkonto med administrativ behörighet.
1. Följ anvisningarna för att avinstallera IJ Network Tool.
• I Windows 8:
1. Välj Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar (Settings) på Skrivbordet
(Desktop) > Program (Programs) > Program och funktioner (Programs and Features).
2. Välj Canon IJ Network Tool i programlistan och klicka på Avinstallera (Uninstall).
Om fönstret Användarkontokontroll (User Account Control) visas klickar du på Fortsätt
(Continue).
• I Windows 7 eller Windows Vista:
1. Klicka på Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Program (Programs) > Program och
funktioner (Programs and Features).
2. Välj Canon IJ Network Tool i programlistan och klicka på Avinstallera (Uninstall).
Om fönstret Användarkontokontroll (User Account Control) visas klickar du på Fortsätt
(Continue).
• I Windows XP:
1. Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Lägg till eller ta bort program (Add
or Remove Programs).
2. Välj Canon IJ Network Tool i programlistan och klicka på Ta bort (Remove).
2. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
När du uppmanas att starta om datorn klickar du på OK för att starta om datorn.
120
Om fel/meddelanden som visas
Om något fel inträffar
Ett meddelande visas
Ett felmeddelande visas på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
121
Om något fel inträffar
Om det uppstår fel vid utskrift, som t.ex. att papperet tar slut eller att ett papper fastnar i enheten, visas ett
felsökningsmeddelande automatiskt. Följ anvisningarna i meddelandet.
Om ett fel uppstår visas en supportkod (felkod) på datorns skärm eller på pekskärmen.
• När en supportkod och ett meddelande visas på datorns skärm:
• När en supportkod och ett meddelande visas på pekskärmen:
Se Supportkodslista för detaljerad information om hur du åtgärdar fel med supportkoder.
Obs!
• Du kan bekräfta åtgärderna mot fel med supportkoder på datorn eller på pekskärmen genom att söka
efter en supportkod.
Klicka här för att söka
Se Ett meddelande visas för detaljerad information om hur du åtgärdar fel utan supportkoder.
122
Ett meddelande visas
I det här avsnittet beskrivs vissa fel och meddelanden.
Obs!
• En supportkod (felkod) visas på datorns skärm eller på pekskärmen för vissa fel eller meddelanden. Se
Supportkodslista för detaljerad information om fel med supportkoder.
Se nedan om ett meddelande visas på pekskärmen.
• Ett felmeddelande visas på pekskärmen
Se nedan om ett meddelande visas på datorn.
• Fel rörande automatisk dubbelsidig utskrift visas
• Fel rörande att nätkabeln har dragits ur visas
• Skrivfel/utmatningsfel/kommunikationsfel
• Andra felmeddelanden
• Fönstret Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas
Ett felmeddelande visas på pekskärmen
Bekräfta meddelandet och vidta lämplig åtgärd.
• Tillåtna typer av data har inte sparats. (Data of supported types are not saved.)
◦ Det finns inga bilddata eller dokument sparade på minneskortet som kan läsas av den här
enheten.
◦ Enheten känner inte igen filen om filnamnet eller sökvägen innehåller vissa tecken. Använd bara
alfanumeriska tecken.
◦ Foton som har redigerats eller bearbetats i en dator måste skrivas ut från datorn.
Obs!
• Om du väljer ett foto som har bearbetats på en dator visas "?" på pekskärmen.
• Kan inte skriva ut angiven PDF-fil. Ett fel har inträffat vid skanning av fil.
Alternativt stöds inte formatet eller filen är för stor. (Cannot print the specified
PDF file. An error has occurred while scanning the file, or the format is not
supported, or the file is too large.)
◦ Kontrollera att PDF-filen går att skriva ut från minneskortet. Mer information finns i Skriva ut
dokument (PDF-fil) som har sparats på ett minneskort.
Obs!
• PDF-filernas namn visas även om det inte går att skriva ut filerna från minneskortet. Vi
rekommenderar att du kontrollerar att de är utskrivbara. PDF-filerna går inte att skriva ut om
något av nedanstående villkor gäller filerna.
• Skärmen Information (Details) visas inte för PDF-filen du vill skriva ut.
• Andra tecken än enhetens namn, IJ Scan Utility eller My Image Garden visas på
Skapat med (Created with) på skärmen Information (Details).
123
• ”?” visas på förhandsgranskningskärmen.
◦ Data som har redigerats eller bearbetats på en dator måste skrivas ut från datorn.
• Angiven PDF-fil innehåller data som inte kan skrivas ut. Delar av filen kanske inte
skrivs ut. (The specified PDF file contains unprintable data. Some portions may
not be printed.)
Data kan gå förlorade i utskrifter av PDF-filer som innehåller många eller högupplösta bilder eller
också kan utskriften avslutas i förtid. Skriv ut från datorn om detta inträffar.
• Kortet är för närvarande skrivbart från dator. Ställ in [Inte skrivbar från dator].
(The card is currently writable from PC. Set to [Not writable from PC].)
Kortplatsen är inställd på Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator
(Writable from LAN PC).
Du kan inte skriva ut från minneskortet eller spara skannade data på minneskortet när kortplatsen är
inställd på Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from
LAN PC). När du har sparat data på minneskortet väljer du Inte skrivbar fr dator (Not writable from
PC) i Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) under Enhetens användarinställningar (Device
user settings).
• Enheten stängdes inte av på rätt sätt senast. Tryck på knappen
av enh. (Power was not turned off correctly the last time. Press the
when turning power off.)
för att stänga
button
Nätkabeln kan ha dragits ur medan enheten fortfarande var på.
Ta bort felmeddelandet genom att knacka på OK på pekskärmen.
Obs!
• Information om hur du kopplar ur nätkabeln finns i Anmärkning om att dra ur nätkabeln.
• Det går inte att ansluta till servern. Vänta en stund och försök igen. (Cannot
connect to the server. Please wait a while and try again.)
Det går inte att ansluta till servern på grund av ett kommunikationsfel. Det är troligt att dina foton har
raderats när du har försökt att öppna en fotodelningswebbplats.
Knacka på OK på pekskärmen för att ta bort felmeddelandet och försök igen efter en stund.
Fel rörande automatisk dubbelsidig utskrift visas
Läs Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift och vidta
lämplig åtgärd.
Kontroll
Fel rörande att nätkabeln har dragits ur visas
Nätkabeln kan ha dragits ur medan enheten fortfarande var på.
Kontrollera felmeddelandet som visas på datorn och klicka sedan på OK.
Utskriften startas på enheten.
Information om hur du kopplar ur nätkabeln finns i Anmärkning om att dra ur nätkabeln.
124
Skrivfel/utmatningsfel/kommunikationsfel
Om lampan NÄTSTRÖM (POWER) är släckt kontrollerar du att
nätkontakten är ordentligt ansluten. Sätt sedan på enheten.
Kontroll 1
När lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar betyder det att enheten håller på att startas. Vänta tills lampan
NÄTSTRÖM (POWER) slutar att blinka och lyser med fast sken.
Kontroll 2
Kontrollera att skrivarporten är rätt konfigurerad i skrivardrivrutinen.
* I följande instruktioner betyder XXX namnet på enheten.
1. Logga in med ett användarkonto med administrativ behörighet.
2. Välj objekt enligt exemplet nedan.
• I Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar (Settings) via
Skrivbordet (Desktop) > Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) > Enheter och skrivare
(Devices and Printers).
• Välj Enheter och skrivare (Devices and Printers) på menyn Start i Windows 7.
• Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Maskinvara och ljud (Hardware and
Sound) > Skrivare (Printers) i Windows Vista.
• Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Skrivare och andra enheter (Printers and
Other Hardware) > Skrivare och fax (Printers and Faxes) i Windows XP.
3. Öppna egenskapsdialogrutan för skrivardrivrutinen för enheten.
• I Windows 8 eller Windows 7 högerklickar du på ikonen "Canon XXX Printer" (där "XXX" är namnet
på enheten). Välj sedan Egenskaper för skrivare (Printer properties).
• I Windows Vista och Windows XP: Högerklicka på ikonen Canon XXX Printer (där XXX är namnet på
enheten) och välj sedan Egenskaper (Properties).
4. Klicka på fliken Portar (Ports) och kontrollera portinställningarna.
Kontrollera att en port med namnet USBnnn (där ”n” är ett nummer) med ”Canon XXX Printer” i
kolumnen Skrivare (Printer) visas för Skriv ut till följande port(ar) (Print to the following port(s)).
Obs!
• Om enheten används via ett kabelanslutet lokalt nätverk visas enhetens portnamn som
CNBJNP_xxxxxxxxxx. ”xxxxxxxxxx” är teckensträngen som genererats från MAC-adressen eller en
teckensträng som angetts av användaren vid installationen av enheten.
• Om inställningen är felaktig:
Installera om MP Drivers med installations-cd:n eller installera via vår webbplats.
• Utskriften startas inte trots att enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel och porten USBnnn
har valts:
I Windows 8 väljer du My Printer på Start-skärmen för att starta My Printer. Om My Printer inte
visas på Start-skärmen trycker du på Sök (Search) och söker efter My Printer.
Ställ in rätt skrivarport under Diagnose and Repair Printer. Följ anvisningarna på skärmen för att
ställa in korrekt skrivarport och välj sedan enhetens namn.
I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP klickar du på Start och väljer Alla program (All
programs) Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer och sedan Diagnose and
Repair Printer. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in korrekt skrivarport och välj sedan
enhetens namn.
125
Om problemet inte löser sig installerar du om MP Drivers med installations-cd:n eller installerar via
vår webbplats.
• Utskriften startas inte trots att porten med namn ”CNBJNP_xxxxxxxxxx” har valts när enheten
används via ett LAN:
Starta IJ Network Tool och välj ”CNBJNP_xxxxxxxxxx” som du bekräftade i steg 4. Koppla sedan
porten till skrivaren via Koppla port (Associate Port) på menyn Inställningar (Settings).
Om problemet inte löser sig installerar du om MP Drivers med installations-cd:n eller installerar via
vår webbplats.
Kontroll 3
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn.
När enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel ska du kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten
till enheten och till datorn. Kontrollera sedan följande:
• Om du använder någon form av relä, t.ex. en USB-hubb, måste du koppla ur den, ansluta enheten direkt
till datorn och sedan försöka skriva ut igen. Om utskriften startar på ett normalt sätt är det inget problem
med reläenheten. Kontakta återförsäljaren av reläenheten för mer information.
• Det kan också vara fel på USB-kabeln. Byt USB-kabeln och försök att skriva ut igen.
Om du använder enheten via ett nätverk kontrollerar du att enheten är ansluten till nätverket via en LAN-kabel
och korrekt installerad.
Kontroll 4
Kontrollera att MP Drivers är rätt installerade.
Avinstallera MP Drivers enligt anvisningarna i Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver. Installera sedan
om MP Drivers med installations-cd:n eller installera om via vår webbplats.
När enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel kontrollerar du
enhetens status på datorn.
Kontroll 5
Kontrollera enhetens status enligt anvisningarna nedan.
1. Öppna Enhetshanteraren på datorn enligt nedan.
Om fönstret Kontroll av användarkonto (User Account Control) visas följer du anvisningarna på
skärmen.
• I Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar (Settings) via
Skrivbordet (Desktop) > Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) > Enhetshanteraren
(Device Manager).
• Klicka på Kontrollpanelen (Control Panel), på Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) och
sedan på Enhetshanteraren (Device Manager) i Windows 7 eller Windows Vista.
• Klicka på Kontrollpanelen (Control Panel), Prestanda och underhåll (Performance and
Maintenance), System och sedan på Enhetshanteraren (Device Manager) i fönstret Maskinvara
(Hardware) i Windows XP.
2. Dubbelklicka på USB-styrenheter (Universal Serial Bus controllers) och sedan på Stöd för USBskrivarport (USB Printing Support).
Om Egenskaper för stöd för USB-skrivarport (USB Printing Support Properties) inte visas bör du
kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn.
Kontroll 3
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn.
3. Klicka på fliken Allmänt (General) och kontrollera att det inte finns några tecken på problem med
enheten.
Om ett enhetsfel visas läser du i Windows hjälpfiler om hur du åtgärdar felet.
126
Andra felmeddelanden
Om ett felmeddelande visas utanför skrivarens statusövervakare kontrollerar
du följande:
Kontroll
• ”Det gick inte att buffra p.g.a. otillräckligt minnesutrymme (Could not spool successfully due to
insufficient disk space)”
Öka mängden ledigt utrymme på hårddisken genom att ta bort filer som inte behövs.
• ”Det gick inte att buffra p.g.a. otillräckligt minnesutrymme (Could not spool successfully due to
insufficient memory)”
Avsluta alla program som är i gång för att öka mängden tillgängligt minne.
Om du fortfarande inte kan skriva ut, starta om datorn och försök igen.
• ”Det går inte att hitta skrivardrivrutinen (Printer driver could not be found)”
Avinstallera MP Drivers enligt anvisningarna i Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver. Installera
sedan om MP Drivers med installations-cd:n eller installera om via vår webbplats.
• ”Det går inte att skriva ut Programnamn (Could not print Application name) – Filnamn”
Försök skriva ut igen när aktuellt utskriftsjobb är slutfört.
Fönstret Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas
Om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program har installerats visas en fråga varje månad i tio
år om tillåtelse att skicka information om användningen av skrivaren och programmen.
Läs instruktionerna på skärmen och följ anvisningarna nedan.
• Om du samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Jag accepterar (Agree) och följ sedan anvisningarna på skärmen. Informationen om
skrivaranvändning skickas via Internet. Om du har följt anvisningarna på skärmen skickas
informationen automatiskt från och med den andra gången och bekräftelsemeddelandet visas inte
igen.
127
Obs!
• När informationen skickas visas eventuellt ett varningsmeddelande, till exempel en
säkerhetsvarning för Internet. Kontrollera i så fall att programmets namn är ”IJPLMUI.exe” och
bekräfta meddelandet.
• Om du avmarkerar kryssrutan Skicka automatiskt nästa gång (Send automatically from the
next time) skickas inte informationen automatiskt från och med den andra gången, och
bekräftelsemeddelandet visas vid nästa enkät. Anvisningar om hur du skickar informationen
automatiskt finns i Ändra inställningen av bekräftelseskärmen:.
• Om du inte samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Accepterar inte (Do not agree). Bekräftelseskärmen stängs och enkäten hoppas över för
denna gång. Bekräftelseskärmen visas igen en månader senare.
• Avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program så här:
Om du vill avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program klickar du på
Avinstallera (Uninstall) och följer anvisningarna på skärmen.
• Ändra inställningen av bekräftelseskärmen:
1. Välj objekt enligt exemplet nedan.
◦ I Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar (Settings)
på Skrivbordet (Desktop) > Program (Programs) > Program och funktioner (Programs
and Features).
◦ I Windows 7 eller Windows Vista väljer du Start-menyn > Kontrollpanelen (Control Panel)
> Program (Programs) Program och funktioner (Programs and Features).
◦ Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Lägg till eller ta bort program (Add
or Remove Programs) i Windows XP.
Obs!
• I Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista kan en bekräftelse-/varningsdialogruta
visas under installation, avinstallation eller start av programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad på ett administratörskonto följer du anvisningarna på skärmen.
2. Välj Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
3. Välj Ändra (Change).
Om du väljer Ja (Yes) efter att ha följt anvisningarna på skärmen, visas bekräftelsemeddelandet i
samband med nästa enkät.
Om du väljer Nej (No) skickas informationen automatiskt.
Obs!
• Om du väljer Avinstallera (Uninstall) (eller Ta bort (Remove) i Windows XP) avinstalleras
Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program. Följ anvisningarna på skärmen.
128
Ett felmeddelande visas på en enhet som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN)
Nedan anges tänkbara fel som kan uppstå vid direktutskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge
(trådlöst LAN) samt åtgärder för att lösa dem.
Obs!
• I det här avsnittet beskrivs fel som indikeras av enheter som är kompatibla med PictBridge (trådlöst
LAN) från Canon. Felmeddelandena och funktionerna kan variera något beroende på vilken kamera du
använder. Vid fel på enheter som är kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) som inte är från Canon
kontrollerar du supportkoden (felnumret) på pekskärmen och vidtar lämplig åtgärd för att avhjälpa felet.
Supportkodslista
• Information om fel som visas på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) och
lösningar på dem finns också i användarhandboken till enheten. När det gäller andra problem med
enheten vänder du dig till tillverkaren.
Felmeddelande på
enheten som är
kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN)
Åtgärd
”Skrivaren används”
Om enheten skriver ut från datorn eller värmer upp väntar du tills aktiviteten har avslutats.
(”Printer in use”)
När den är klar startar enheten utskriften automatiskt.
Om enheten inte skriver ut från datorn eller värmer upp kontrollerar du supportkoden på
pekskärmen och vidtar lämpliga åtgärder för att lösa felet.
Supportkodslista
”Slut på papper” (”No
paper”)
Fyll på papper i kassetten och välj Fortsätt (Continue)* i displayen på enheten som är
kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
* Du kan också återuppta utskriften genom att knacka på OK på pekskärmen i stället för
att välja Fortsätt (Continue) på enheten.
Läs om utskrifter på skivetiketter i Det går inte att skriva ut på skivetiketten.
”Pappersfel”
• Om utmatningsfacket är stängt öppnar du det och väljer Fortsätt (Continue)* på
skärmen på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
* Du kan också återuppta utskriften genom att knacka på OK på pekskärmen i stället
för att välja Fortsätt (Continue) på enheten.
• Om den inre luckan (luckan över skivfacket) är öppen stänger du den. Stoppa sedan
utskriften genom att välja Stopp (Stop) på skärmen på enheten som är kompatibel
med PictBridge (trådlöst LAN).
Läs om utskrifter på skivetiketter i Det går inte att skriva ut på skivetiketten.
Om inget av ovanstående hjälper kontrollerar du supportkoden på pekskärmen och vidtar
lämplig åtgärd för att lösa felet.
Supportkodslista
”Pappersstopp” (”Paper
jam”)
Välj Stopp (Stop) i displayen på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN) för att stoppa utskriften.
129
Ta bort det papper som fastnat, fyll på nytt papper, knacka på OK på pekskärmen och
försök sedan skriva ut igen.
”Skrivarens lucka är
öppen”
Stäng manöverpanelen på enheten.
”Avfallstanken är
full”/”Bläckuppsamlaren är
full”
Bläckuppsamlaren nästan full.
”Bläcket är slut”/”Fel i
färgkassetten”
Kontrollera supportkoden på pekskärmen och vidta lämplig åtgärd för att lösa felet.
Supportkodslista
• Bläckbehållaren är inte isatt. Sätt i bläckbehållaren.
Byta ut bläckbehållare
• Bläckbehållaren kanske inte är kompatibel med enheten.
Utskrift kan inte ske eftersom bläckbehållaren inte är kompatibel med denna enhet.
Installera lämplig bläckbehållare.
Om du vill avbryta utskriften trycker du på enhetens Stopp (Stop)-knapp.
Byta ut bläckbehållare
• Om lampan på bläckbehållaren blinkar kanske bläcket är slut.
Kontrollera supportkoden på pekskärmen och vidta lämplig åtgärd för att lösa felet.
Supportkodslista
”Bläckfel” (”Ink Error”)
En bläckbehållare som tidigare var tom har installerats.
Kontrollera supportkoden på pekskärmen och vidta lämplig åtgärd för att lösa felet.
Supportkodslista
”Maskinfel” (”Hardware
Bläckbehållaren går inte att känna igen. (Lampan på bläckbehållaren är släckt.)
Error”)
Byt ut bläckbehållaren.
Byta ut bläckbehållare
”Skrivarfel”
Det kan ha uppstått ett fel som en servicetekniker eventuellt måste lösa.
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
130
Om du inte kan lösa problemet
Kontakta återförsäljaren av enheten eller servicecentret om du inte kan lösa problemet med någon av
metoderna i det här kapitlet.
Canons tekniker är utbildade för att ge teknisk support och hjälp åt kunderna.
Försiktighet
• Stäng omedelbart av enheten om det kommer rök, ovanlig lukt, eller ovanliga ljud från den. Dra ut
nätkabeln ur eluttaget och kontakta återförsäljaren eller servicecentret. Försök aldrig själv reparera eller
montera isär enheten.
• Om kunden försöker reparera eller ta isär enheten blir garantin ogiltig oavsett om den har gått ut eller
inte.
Kontrollera följande innan du kontaktar servicecentret:
• Produktnamn:
* Enhetens namn visas på det främre omslaget på installationshandboken.
• Serienummer: se installationshandboken
• Information om problemet
• Hur du försökte lösa problemet och vad som hände då
131
Supportkodslista
(MG7110, MG7120, MG7140, MG7150, MG7160, MG7170, MG7180)
Supportkoden visas på pekskärmen och på datorns skärm när ett fel inträffar.
Med "supportkod" avses ett felnummer som visas tillsammans med ett felmeddelande.
När ett fel inträffar kontrollerar du supportkoden som visas på pekskärmen eller på datorns skärm och vidtar
lämpliga åtgärder.
Supportkoden visas på pekskärmen och på datorskärmen
• 1000 till 1ZZZ
1001 1002 1007 1008 1200 1253
1300 1304 1310 1311 1312 1313
1401 1403 1405 1410 1411 1412
1413 1414 1415 1600 1660 1680
1681 1683 1684 1688 1700 1701
1710 1711 1830 1850 1851 1855
1856 1857 1858
• 2000 till 2ZZZ
2100 2101 2102 2103 2500 2700
• 4000 till 4ZZZ
4100 4101 4103
• 5000 till 5ZZZ
5011 5012 5100 5101 5200 5400
5B00 5B01 5B10 5B11 5C00 5C20
• 6000 till 6ZZZ
6000 6001 6002 6500 6502 6800
6801 6900 6901 6902 6910 6911
6920 6921 6930 6931 6932 6933
6934 6935 6936 6937 6938 6940
132
6941 6942 6943 6944 6945 6946
6B10 6B20
• A000 till ZZZZ
B200 C000
Du kan även titta i Supportkodslista (när papper har fastnat) angående supportkoden för pappersstopp.
133
Supportkodslista (när papper har fastnat)
Om papperet har fastnat tar du bort det med hjälp av nedanstående instruktioner.
• Om du kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket:
1300
• Om papperet fastnar vid automatisk dubbelsidig utskrift:
1304
• Om papperet som har fyllts på i kassetten (övre) har fastnat:
1311
• Om papperet i kassetten (nedre) har fastnat:
1312
• Om papperet har fastnat eftersom enheten matade in det utskrivna papperet:
1313
• Om papperet rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket eller från
transportenheten:
Papper har fastnat inuti enheten
• I andra fall än ovan:
I andra fall
134
1300
Orsak
Papper har fastnat i pappersutmatningsfacket.
Åtgärd
Om du kan se papperet som har fastnat pappersutmatningsfacket tar du bort papperet med hjälp av
instruktionerna nedan.
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Dra långsamt ut det papper som fastnat.
Dra långsamt ut det papper som fastnat så att det inte går sönder.
Obs!
• Om du inte kan dra ut papperet stänger du av enheten och slår på den igen. Papperet kan matas
ut automatiskt.
• Om papperet rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket tar du bort
papperet från enhetens insida.
Papper har fastnat inuti enheten
2. Fyll på papper och tryck på OK på pekskärmen på enheten.
Om du stängde av enheten i steg 1 har alla utskriftsjobb i kön raderats. Gör om utskriftsprocessen vid
behov.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd
för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
• Vi rekommenderar att du använder papper i andra storlekar än A5 för utskrift av foton eller grafik,
eftersom utskriften annars kan rulla sig och orsaka pappersstopp.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
135
1304
Orsak
Papperet fastnar vid automatisk dubbelsidig utskrift.
Åtgärd
Om papperet fastnar vid automatisk dubbelsidig utskrift tar du bort papperet med hjälp av nedanstående
instruktioner.
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Ta bort den bakre luckan.
Dra ut den bakre luckan.
2. Ta bort transportenhetsluckan.
Lyft upp transportenhetsluckan och dra sedan ut den.
3. Dra långsamt ut papperet.
136
Obs!
• Rör inte de inre delarna i enheten.
• Om du inte kan dra ut papperet öppnar du utmatningsfacket.
4. Sätt fast transportenhetsluckan.
Sätt tillbaka transportenhetsluckan på enhetens baksida.
5. Sätt tillbaka den bakre luckan.
Sätt tillbaka den bakre luckan på enhetens baksida.
Om du inte fick bort papperet i steg 3:
6. Ta loss de övre och nedre kassetterna.
7. Dra långsamt ut papperet.
8. Om papperet sticker ut från kassetten, tar du ut det och lägger tillbaka det med justerade
kanter.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd
för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
137
9. Sätt tillbaka kassetterna i enheten och knacka på OK på pekskärmen.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
138
1311
Orsak
Papperet som har fyllts på i kassetten (övre) har fastnat.
Åtgärd
Om papperet som har fyllts på i kassetten (övre) har fastnat tar du bort papperet med hjälp av
nedanstående instruktioner.
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Ta bort den bakre luckan.
Dra ut den bakre luckan.
2. Ta bort transportenhetsluckan.
Lyft upp transportenhetsluckan och dra sedan ut den.
3. Dra långsamt ut papperet.
139
Obs!
• Rör inte de inre delarna i enheten.
• Om du inte kan dra ut papperet öppnar du utmatningsfacket.
4. Sätt fast transportenhetsluckan.
Sätt tillbaka transportenhetsluckan på enhetens baksida.
5. Sätt tillbaka den bakre luckan.
Sätt tillbaka den bakre luckan på enhetens baksida.
Om du inte fick bort papperet i steg 3:
6. Ta loss de övre och nedre kassetterna.
7. Dra långsamt ut papperet.
8. Om papperet sticker ut från kassetten, tar du ut det och lägger tillbaka det med justerade
kanter.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd
för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
140
9. Sätt tillbaka kassetterna i enheten och knacka på OK på pekskärmen.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
141
1312
Orsak
Papperet som har fyllts på i kassetten (nedre) har fastnat.
Åtgärd
Om papperet som har fyllts på i kassetten (nedre) har fastnat tar du bort papperet med hjälp av
nedanstående instruktioner.
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Ta bort den bakre luckan.
Dra ut den bakre luckan.
2. Dra långsamt ut papperet.
Obs!
• Rör inte de inre delarna i enheten.
• Om du inte kan dra ut papperet öppnar du utmatningsfacket.
3. Sätt tillbaka den bakre luckan.
Sätt tillbaka den bakre luckan på enhetens baksida.
142
Om du inte fick bort papperet i steg 2:
4. Ta loss de övre och nedre kassetterna.
5. Dra långsamt ut papperet.
6. Om papperet sticker ut från kassetten, tar du ut det och lägger tillbaka det med justerade
kanter.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd
för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
7. Sätt tillbaka kassetterna i enheten och knacka på OK på pekskärmen.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
143
1313
Orsak
Papperet har fastnat eftersom enheten matade in det utskrivna papperet.
Åtgärd
Om papperet har fastnat eftersom enheten matade in det utskrivna papperet tar du bort papperet med
hjälp av nedanstående instruktioner.
Viktigt!
• Om papperet staplas i pappersutmatningsfacket kan det hända att enheten matar in ett papper som
fastnar inne i enheten. Ta bort de utskrivna papperen från utmatningsfacket innan bunten består av
50 ark.
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Ta bort den bakre luckan.
Dra ut den bakre luckan.
2. Ta bort transportenhetsluckan.
Lyft upp transportenhetsluckan och dra sedan ut den.
3. Dra långsamt ut papperet.
144
Obs!
• Rör inte de inre delarna i enheten.
• Om du inte kan dra ut papperet öppnar du utmatningsfacket.
4. Sätt fast transportenhetsluckan.
Sätt tillbaka transportenhetsluckan på enhetens baksida.
5. Sätt tillbaka den bakre luckan.
Sätt tillbaka den bakre luckan på enhetens baksida.
Om du inte fick bort papperet i steg 3:
6. Ta loss de övre och nedre kassetterna.
7. Dra långsamt ut papperet.
145
8. Om papperet sticker ut från kassetten, tar du ut det och lägger tillbaka det med justerade
kanter.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd
för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
9. Sätt tillbaka kassetterna i enheten och knacka på OK på pekskärmen.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
146
Papper har fastnat inuti enheten
Om papperet som har fastnat rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket eller om
papperet sitter kvar i enheten tar du bort papperet med hjälp av instruktionerna nedan.
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
2. Lyft upp och öppna manöverpanelen tills det tar emot.
Viktigt!
• Vidrör inte den transparenta filmen (A) eller det vita bandet (B).
Om papperet eller dina händer vidrör dessa delar och fläckar eller repar dem kan enheten skadas.
3. Kontrollera att papperet inte har fastnat under hållaren för skrivhuvudet.
Om papperet har fastnat under hållaren för skrivhuvudet flyttar du hållaren för skrivhuvudet åt vänster
eller höger, beroende på vilket som är enklast, för att kunna ta loss papperet.
Du flyttar hållaren för skrivhuvudet genom att hålla upptill på hållaren för skrivhuvudet och försiktigt skjuta
den mot vänster eller höger kant.
147
4. Använd båda händerna för att ta tag i det papper som har fastnat.
Om papperet har rullat sig drar du ut det.
5. Dra långsamt ut papperet utan att riva sönder det.
Håll papperet i ungefär 45 graders vinkel och dra försiktigt ut det.
6. Kontrollera att inget papper fortfarande sitter kvar i skrivaren.
Om papperet går sönder kan en bit av det finnas kvar inuti enheten. Kontrollera i så fall följande och ta
bort den pappersbit som kan finnas kvar i skrivaren.
• Finns pappersbiten kvar under hållaren för skrivhuvudet?
• Finns pappersbiten kvar inuti enheten?
148
• Finns pappersbiten kvar i något av utrymmena på enheten vänstra eller högra sida (C)?
7. Stäng manöverpanelen långsamt.
Alla utskriftsjobb har avbrutits. Gör om utskriftsprocessen vid behov.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd för
utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt. Om meddelandet om att papper har fastnat visas på
pekskärmen på enheten eller på datorskärmen när du återupptar utskriften efter att ha tagit bort allt
papper som har fastnat kan det fortfarande finnas kvar en pappersbit i enheten. Om detta inträffar
kontrollerar du att ingen pappersbit fortfarande finns kvar inuti enheten.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
149
I andra fall
Tänk på följande:
Kontroll 1
Finns det främmande föremål vid pappersutmatningsfacket?
Kontroll2
Sitter luckan för transportenheten och den bakre luckan rätt?
Kontroll 3
Har papperet rullat sig?
Lägg i papperet när du har slätat ut det.
150
1001
Orsak
Det finns inget skivfack.
Åtgärd
När du skriver ut på skrivbara skivor (Blu-ray/DVD/CD osv.) använder du skivfacket som ingår i enheten
(märkt med "J" på ovansidan). Lägg en skrivbar skiva i skivfacket, anslut skivfacket till enheten och tryck
på OK på pekskärmen.
151
1002
Orsak
Skrivbar skiva (Blu-ray/DVD/CD osv.) saknas.
Åtgärd
När du skriver ut på skrivbara skivor använder du skivfacket som ingår i enheten (märkt med "J" på
ovansidan). Lägg en skrivbar skiva i skivfacket, anslut skivfacket till enheten och tryck på OK på
pekskärmen.
152
1007
Orsak
Möjliga orsaker är bland annat följande.
• Det finns inget papper i kassetten (övre).
• Papperskällan är felaktig.
• Papperet har inte fyllts på rätt sätt.
Åtgärd
Vidta motsvarande åtgärder nedan.
• Fyll på papper i kassetten (övre).
• Fyll på papper i papperskällan som är lämplig för pappersstorleken.
Du kan fylla på fotopapperet i liten storlek som 10 x 15 cm (4" x 6") eller 13 x 18 cm (5" x 7") eller
Hagaki i kassetten (övre).
Viktigt!
• Om du beskär vanligt papper till en mindre storlek som 10 x 15 cm (4" x 6") eller 13 x 18 cm (5" x
7") och försöker skriva ut på det orsakas pappersstopp.
• Justera pappersguiderna mot båda kanterna av papperet när du fyller på papper.
Efter att ha vidtagit ovanstående åtgärder trycker du på OK på pekskärmen för att ta bort felet.
153
1008
Orsak
Möjliga orsaker är bland annat följande.
• Det finns inget papper i kassetten (nedre).
• Papperskällan är felaktig.
• Papperet har inte fyllts på rätt sätt.
Åtgärd
Vidta motsvarande åtgärder nedan.
• Fyll på papper i kassetten (nedre).
• Fyll på papper i papperskällan som är lämplig för pappersstorleken.
Du kan fylla på fotopapper i stor storlek eller vanligt papper som A4, B5, A5, 20 x 25 cm (8" x 10"),
Letter eller Legal eller kuvert i kassetten (nedre).
• Justera pappersguiderna mot båda kanterna av papperet när du fyller på papper.
Efter att ha vidtagit ovanstående åtgärder trycker du på OK på pekskärmen för att ta bort felet.
154
1200
Orsak
Manöverpanelen är öppen.
Åtgärd
Stäng manöverpanelen och vänta en stund.
Stäng den inte när du byter en bläckbehållare.
155
1253
Orsak
Utmatningsfacket öppnades inte.
Åtgärd
Öppna utmatningsfacket och tryck sedan på OK på pekskärmen.
156
1310
Orsak
Pappersstorleken kan troligen inte användas till automatisk dubbelsidig utskrift.
Åtgärd
De medieformat som lämpar sig för automatisk dubbelsidig utskrift är A4, Letter, A5, B5 och Hagaki.
Kontrollera att papperet som har fyllts på i enheten har rätt storlek. Om du knackar på OK på pekskärmen
matas papperet ut och utskriften startar om med första sidan av nästa papper. Baksidan på det utmatade
papperet skrivs inte ut.
157
1401
Orsak
Skrivhuvudet kan vara skadat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
158
1403
Orsak
Skrivhuvudet kan vara skadat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
159
1405
Orsak
Skrivhuvudet kan vara skadat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
160
1410
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
161
1411
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
162
1412
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
163
1413
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
164
1414
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
165
1415
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
166
1600
Orsak
Om lampan på bläckbehållaren blinkar kanske bläcket är slut.
Åtgärd
Det rekommenderas att du byter ut bläckbehållaren.
Om du vill fortsätta en pågående utskrift kan du knacka på OK på skrivaren med bläckbehållaren
installerad. Utskriften fortsätter då. Det rekommenderas att du byter ut bläckbehållaren efter utskrift.
Enheten kan skadas om du fortsätter skriva ut fast bläcket är slut.
Obs!
• Om flera bläcklampor blinkar rött kontrollerar du statusen för varje bläckbehållare.
167
1660
Orsak
Bläckbehållaren är inte isatt.
Åtgärd
Sätt i bläckbehållaren.
168
1680
Orsak
Några bläckbehållare sitter inte på rätt plats. (Lampan på bläckbehållaren blinkar.)
Åtgärd
Kontrollera att bläckbehållarna sitter på rätt platser.
169
1681
Orsak
Mer än en bläckbehållare med samma färg har installerats. (Lampan på bläckbehållaren blinkar.)
Åtgärd
Kontrollera att bläckbehållarna sitter på rätt platser.
170
1683
Orsak
Det går inte att känna av hur mycket bläck som återstår. (Lampan på bläckbehållaren blinkar.)
Åtgärd
Byt ut bläckbehållaren och stäng manöverpanelen.
Om du skriver ut med en bläckbehållare som tidigare var tom kan enheten skadas.
Om du vill fortsätta skriva ut i detta tillstånd måste du frigöra funktionen som känner av den återstående
bläcknivån. Rör vid knappen Stopp (Stop) på skrivaren, håll den intryckt i minst 5 sekunder och släpp
den sedan.
Åtgärden stänger av funktionen som känner av den återstående nivån för ovanstående bläck, och
avstängningen av funktionen memoreras. Canon ansvarar inte för maskinen eller skador som beror på
återfyllda bläckbehållare.
Obs!
• Om funktionen för identifiering av återstående bläcknivå är inaktiverad visas bläckbehållaren i grått
på pekskärmen när den återstående bläcknivån kontrolleras.
171
1684
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Utskrift kan inte ske eftersom bläckbehållaren kanske inte är installerad korrekt eller inte är kompatibel
med denna enhet.
Installera lämplig bläckbehållare.
Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
172
1688
Orsak
Bläcket är slut. (Lampan på bläckbehållaren blinkar.)
Åtgärd
Byt ut bläckbehållaren och stäng manöverpanelen.
Att skriva ut under rådande förhållanden kan skada enheten.
Om du vill fortsätta skriva ut i detta tillstånd måste du frigöra funktionen som känner av den återstående
bläcknivån. Rör vid knappen Stopp (Stop) på skrivaren, håll den intryckt i minst 5 sekunder och släpp
den sedan.
Åtgärden stänger av funktionen som känner av den återstående nivån för ovanstående bläck, och
avstängningen av funktionen memoreras. Canon ansvarar inte för några fel eller problem som beror på att
du fortsätter skriva ut när bläcket är slut.
Obs!
• Om funktionen för identifiering av återstående bläcknivå är inaktiverad visas bläckbehållaren i grått
på pekskärmen för återstående bläcknivå.
173
1700
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Knacka på OK på pekskärmen för att fortsätta utskriften. Kontakta Canons servicecenter.
174
1701
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Knacka på OK på pekskärmen för att fortsätta utskriften. Kontakta Canons servicecenter.
175
1710
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Knacka på OK på pekskärmen för att fortsätta utskriften. Kontakta Canons servicecenter.
176
1711
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Knacka på OK på pekskärmen för att fortsätta utskriften. Kontakta Canons servicecenter.
177
1830
Orsak
En viss tid har förflutit under en skivetikettutskrift.
Åtgärd
Om en viss tidsperiod har förflutit under utskriften av en skivetikett, avslutar enheten uppstarten.
Enheten startas igen när du knackar på OK på pekskärmen.
Gör om åtgärden igen enligt instruktionerna på pekskärm.
178
1850
Orsak
Den inre luckan (luckan över skivfacket) är stängd.
Åtgärd
Öppna den inre luckan med manöverpanelen stängd, sätt i skivfacket på rätt sätt och tryck sedan på OK
på pekskärmen.
179
1851
Orsak
Den inre luckan (luckan över skivfacket) är öppen.
Åtgärd
När andra utskrifter än skivetikettutskrifter påbörjas stänger du den inre luckan.
Stäng den inre luckan och knacka sedan på OK på pekskärmen.
180
1855
Orsak
Den inre luckan (luckan över skivfacket) har stängts.
Åtgärd
Öppna den inre luckan med manöverpanelen stängd och tryck sedan på OK på pekskärmen.
Öppna inte eller stäng den inre luckan när utskrift pågår. Det kan skada enheten.
181
1856
Orsak
Den inre luckan (luckan över skivfacket) har öppnats.
Åtgärd
Under tiden som andra utskrifter än skivetikettutskrifter skrivs ut stänger du den inre luckan.
Stäng den inre luckan och knacka sedan på OK på pekskärmen.
Öppna inte eller stäng den inre luckan när utskrift pågår. Det kan skada enheten.
182
1857
Orsak
Den inre luckan (luckan över skivfacket) är öppen när du påbörjar en skivetikettutskrift.
Åtgärd
När du påbörjar en skivetikettutskrift stänger du den inre luckan så att enheten kan förberedas för utskrift.
Stäng den inre luckan med manöverpanelen stängd och tryck sedan på OK på pekskärmen.
183
1858
Orsak
Den inre luckan (luckan över skivfacket) är öppen efter byte av bläckbehållare.
Åtgärd
När du har bytt ut bläckbehållaren stänger du den inre luckan och manöverpanelen.
Tryck på OK på pekskärmen på enheten för att ta bort felmeddelandet.
184
2100
Orsak
Papper som är större än pappersstorleken i utskriftsinställningarna har fyllts på.
Åtgärd
Kontrollera storleken på papperet och tryck sedan på OK på pekskärmen på enheten.
Pekskärmen visas som följande.
Fyll på papper vid behov och välj sedan vad som ska göras.
Viktigt!
• Om Skriv ut med matat papper (Print with the fed paper) väljs kan inte enheten känna av
pappersbredden på nuvarande utskriftsjobb.
För att inaktivera att enheten känner av pappersbredden för alla kommande utskriftsjobb ställer du in
enheten på att inte känna av pappersbredden genom att använda manöverpanelen,
skrivardrivrutinen eller Remote UI.
185
2101
Orsak
Papper som är mindre än pappersstorleken i utskriftsinställningarna har fyllts på.
Åtgärd
Kontrollera storleken på papperet och tryck sedan på OK på pekskärmen på enheten.
Pekskärmen visas som följande.
Fyll på papper vid behov och välj sedan vad som ska göras.
186
2102
Orsak
Enheten har känt av att pappret har matats in mot en sida.
Åtgärd
Fyll på papper i mitten av kassetten och ställ sedan in pappersguiderna så att de ligger an mot båda sidor
av bunten.
Sätt i kassetten och tryck sedan på OK på pekskärmen på enheten för att ta bort felmeddelandet.
187
2103
Orsak
Enheten kan inte känna av pappersstorleken.
Åtgärd
Tryck på enhetens Stopp (Stop)-knapp för att ta bort felmeddelandet och försök skriva ut igen.
Om det här felet fortfarande uppstår även efter att du har skrivit ut igen ställer du in enheten på att inte
känna av pappersbredden genom att använda manöverpanelen, skrivardrivrutinen eller Remote UI.
Obs!
• Beroende på typ av papper kan enheten kanske inte känna av pappersbredden.
Slutligen, om manöverpanelen öppnas under tiden utskrift pågår kan enheten kanske inte känna av
pappersbredden.
188
2500
Orsak
De följande kan ha orsakat att den automatiska justeringen av skrivhuvudet misslyckades:
• Skrivhuvudets munstycken är igensatta.
• Papperet i kassetten (nedre) har ett annat format än A4 eller Letter.
• Pappersutmatningsfacket utsätts för kraftig belysning.
Åtgärd
Knacka på OK på pekskärmen för att ta bort felmeddelandet och vidta sedan åtgärderna som beskrivs
nedan.
• Skriv ut ett testmönster för munstyckena för att kontrollera skrivhuvudet.
• Lägg i ett Canon Matte Photo Paper MP-101-ark i A4- eller Letter-format och utför automatisk
justering av skrivhuvudet igen.
• Justera miljön runt enheten och/eller enhetens placering så att pappersutmatningsfacket inte utsätts
för stark belysning.
Om du har genomfört ovanstående åtgärder och problemet kvarstår även efter en ny justering av
skrivhuvudet, tar du bort felmeddelandet genom att knacka på OK på pekskärmen och gör i stället en
manuell justering av skrivhuvudet.
189
2700
Orsak
Vissa fel inträffade vid kopiering och en viss tid har passerat.
Åtgärd
Ta bort felmeddelandet genom att knacka på OK på pekskärmen och försök sedan kopiera igen.
190
4100
Orsak
Kan inte skriva ut angivna data.
Åtgärd
Om du skriver ut innehåll på CREATIVE PARK PREMIUM bekräftar du det meddelande som visas på
datorns skärm, kontrollerar att äkta Canon-bläckbehållare har installerats korrekt för alla färger och startar
sedan utskriften igen.
191
4101
Orsak
Enheten stöder inte pappersstorleken du har angett.
Åtgärd
Tryck på Stopp (Stop), ange rätt pappersstorlek och skriv ut igen.
Om du skriver ut på papper av icke-standardstorlek kan du ange en anpassad storlek inom följande
intervall för utskrift.
• Fylla på papper i kassetten (övre):
-Bredd: 89,0 mm till 200,0 mm (3,50 tum till 7,87 tum)
-Höjd: 127,0 mm till 184,9 mm (5,00 tum till 7,28 tum)
• Fylla på papper i kassetten (nedre):
-Bredd: 90,0 mm till 215,9 mm (3,54 tum till 8,50 tum)
-Höjd: 185,0 mm till 355,6 mm (7,29 tum till 14,00 tum)
192
4103
Orsak
Kan inte utföra automatisk dubbelsidig utskrift med nuvarande pappersstorleksinställning.
Åtgärd
Tryck på enhetens Stopp (Stop)-knapp för att avbryta utskriften.
Ändra därefter pappersstorleksinställningen och skriv ut igen.
193
5011
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
194
5012
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
195
5100
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Avbryt utskriften och stäng av enheten. Åtgärda sedan pappersstoppet eller ta bort det skyddsmaterial
som hindrar hållaren för skrivhuvudet från att röra sig. Sätt sedan på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
Viktigt!
• När du tar bort pappret som har fastnat eller det skyddsmaterial som hindrar hållaren för skrivhuvudet
från att röra sig, var försiktig så att du inte rör komponenterna inuti enheten. Om du gör det kan
enheten få problem med utskriftskvaliteten.
196
5101
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Ta bort det skyddsmaterial som hindrar skrivhuvudhållaren från att röra sig, stäng av enheten och sätt
sedan på den igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
197
5200
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
198
5400
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
199
5B00
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
200
5B01
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
201
5B10
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
202
5B11
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
203
5C00
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
204
5C20
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
205
6000
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
206
6001
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Om utmatningsfacket är stängt, öppnar du det.
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
Viktigt!
• Stäng inte utmatningsfacket när enheten är i drift eftersom det kan leda till ett fel.
207
6002
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Om utmatningsfacket är stängt, öppnar du det.
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
Viktigt!
• Stäng inte utmatningsfacket när enheten är i drift eftersom det kan leda till ett fel.
208
6500
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
209
6502
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
210
6800
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
211
6801
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
212
6900
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
213
6901
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
214
6902
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
215
6910
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
216
6911
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
217
6920
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
218
6921
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
219
6930
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
220
6931
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
221
6932
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
222
6933
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
223
6934
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
224
6935
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
225
6936
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
226
6937
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
227
6938
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
228
6940
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
229
6941
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
230
6942
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
231
6943
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
232
6944
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
233
6945
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
234
6946
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
235
6B10
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
236
6B20
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
237
B200
Orsak
Ett fel har uppstått som kräver att du kontaktar Canons serviceavdelning.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Kontakta Canons servicecenter.
238
C000
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
239
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising