Canon | PIXMA MG7550 | User manual | Canon PIXMA MG7550 User manual

Canon PIXMA MG7550 User manual
MG7500 series
Onlinehandbok
Viktiga anmärkningar
Användbara funktioner som finns på enheten
Översikt över enheten
Skriva ut
Kopiera
Scanna
Felsöka
svenska (Swedish)
Innehåll
Viktiga anmärkningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Symboler som används i den här handboken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Varumärken och licenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Söktips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Anteckningar om förklaringarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Användbara funktioner som finns på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Anslut trådlöst och smidigt i "åtkomstpunktläge". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Skriv ut foton enkelt, med My Image Garden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Skapa och skriv ut snygga, personliga skivetiketter (CD/DVD/Blu-ray) enkelt. . . . . . . . . . 29
Ladda ned en mängd olika innehållsmaterial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Skriv ut objekt med Easy-PhotoPrint+ (webbapp). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Skriv ut/skanna genom att placera en smarttelefon ovanför enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Anslutningsmetoder som finns på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Anslutning utan en åtkomstpunkt (Windows XP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Begränsningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Använda PIXMA Cloud Link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Använda PIXMA Cloud Link via din Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Innan du använder PIXMA Cloud Link via din Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Förberedelser inför användning av PIXMA Cloud Link med din Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Programhantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Använda PIXMA Cloud Link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Molnets fönster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Felsöka Molnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Använda PIXMA Cloud Link via smarttelefon, surfplatta eller dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Innan du använder Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Krav för att använda Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Förberedelser inför användning av Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Skriva ut Registrerings-ID för skrivare (Printer registration ID). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Fönstret Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Använda Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Lägga till en Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Felsöka Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Skriva ut med Google Cloud Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Förberedelser för att skriva ut med Google Cloud Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Skriva ut från dator eller smarttelefon med Google Cloud Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Skriva ut från en enhet som är kompatibel med AirPrint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
Android-utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Kontrollera skrivarinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Integreringsfunktionen för onlinelagring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Så här använder du Print from E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Förberedelser inför användning av Skriv ut från e-post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Lista över tidszoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Skriva ut enkelt från en smarttelefon eller surfplatta med PIXMA Printing Solutions. . . . 125
Skriva ut med Windows RT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
Översikt över enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Säkerhetshandbok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Föreskrifter och säkerhetsinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Huvudkomponenter och basfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Huvudkomponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Framsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Baksida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Insida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Om enhetens strömförsörjning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Kontrollera att enheten är på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Sätta på och stänga av enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Anmärkning om att dra ur nätkabeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Använda manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Fylla på papper/original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
Fylla på papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Papperskällor för påfyllning av papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
Fylla på papper i små storlekar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Fylla på papper i stora storlekar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
Fylla på kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Medietyper som du kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Påfyllningsgräns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
Mediatyper som du inte kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Innan du skriver ut på Art-papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174
Utskriftsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Utskriftsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Letter, Legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Storlekar för Art-papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Kuvert (Envelope). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Skrivbara skivor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Lägga i en skrivbar skiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Att tänka på när du ska skriva ut på en skrivbar skiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Innan du lägger i en skrivbar skiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186
Lägga i en skrivbar skiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Ta ur en skrivbar skiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Demontera/montera skivfacket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Fylla på original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Lägga original på glasskivan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194
Originaldokument som du kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196
Ta av/sätta på dokumentluckan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Sätta i minneskortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Innan du sätter i minneskortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Sätta i minneskortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Ta bort minneskortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Byta ut bläckbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204
Byta ut bläckbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Kontrollera bläckstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Kontrollera bläckstatusen via enhetens pekskärm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Underhållsprocedur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Skriva ut testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Granska testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Rengöra skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Djuprengöring av skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224
Justera skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Justera skrivhuvudet manuellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Utföra underhåll från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Rengöra Skrivhuvuden via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236
Justera Skrivhuvud via datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Justera skrivhuvudets position manuellt från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Rengöra enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Rengöra enhetens utsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Rengöra glasskivan och dokumentluckan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Rengöra pappersmatningshjulet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Rengöra färgdynan på en kassett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Ändra enhetens inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Ändra enhetens inställningar från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Kontrollera bläckstatusen från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Registrera en ändrad utskriftsprofil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Stänga av och sätta på Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Minska ljudet från Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257
Ändra driftläge för Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Utskriftsinst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
LAN-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Enhetens användarinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
PictBridge-utskriftsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Språkval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Bakgrundsfärg för startskärm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
Uppdatering av firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Kassettinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Återställ inställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Om ECO-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Om Tyst inställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282
Använda enheten med åtkomstpunktläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Information om nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Användbar information om nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Fabriksinställningar (nätverk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
När skrivarna har samma namn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk/Ändra anslutningsmetod från USB till lokalt nätverk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Skriva ut information om nätverksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296
Om nätverkskommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Ändra och bekräfta nätverksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Skärmen Canon IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Menyer i Canon IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Ändra inställningar på fliken Trådlös LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Ändra inställningar på fliken Kablat LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Övervaka status för trådlöst LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Initiera nätverksinställningarna på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Visa ändrade inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Bilaga om nätverkskommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Använda kortplatsen i ett nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322
Tekniska termer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Begränsningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Tips för att få optimal utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Användbar information om bläck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Bekräfta pappersinställningarna innan du skriver ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Ange pappersinformation för kassetten när du fyllt på papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
337
Avbryta ett utskriftsjobb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Föreskrifter för säker transport av enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av bilder. . . . 342
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om administratörslösenordet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
343
347
Skriva ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Skriva ut från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
349
Skriva ut med programvara som du använder (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp). . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek). . . . . . . . . . . . . 357
Olika utskriftsmetoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Ställa in antal kopior och utskriftsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Ange häftmarginal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Utför utskrift utan ram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Skala utskriften så att den passar pappersstorleken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Utskrift med ändrad storlek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Sidlayoututskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Dubbelsidig utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371
Utskrift på vykort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Visa utskriftsresultat före utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Ändra utskriftskvalitet och bilddata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
378
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Skriva ut färgdokument i svartvitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Justera ton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Ange färgkorrigering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Optimera fotoutskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Justera färger med skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från programmet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från skrivardrivrutinen). . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Tolka ICC-profilen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Justera färgbalans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Justera ljusstyrka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Justera intensitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Justera kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Översikt över skrivardrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Canon IJ-skrivardrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Dialogrutan Utskriftsformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Dialogrutan Skriv ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Kvalitet och media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Färgalternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Utskrift utan ram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409
Marginal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Canon IJ Printer Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Öppna Canon IJ Printer Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Underhåll för Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Visa skärmen Utskriftsstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
418
Uppdatera skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Hämta den senaste skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Ta bort Canon IJ-skrivaren som inte behövs från skrivarlistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Innan du installerar skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Installera skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Skriva ut med enhetens manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
424
Skriva ut fotodata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Skriva ut fotografier som finns sparade på ett minneskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Om menyn Avancerat foto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Skriva ut foton med beskärning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Ställa in alternativ för fotoutskrift via enhetens manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
434
Använda praktiska displayfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Använda funktionen Bildspel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Skriva ut foton när ett bildspel visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440
Skriva ut mallformulär, till exempel linjerat papper eller diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Skriva ut dokument (PDF-fil) som har sparats på ett minneskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
445
Om utskrift av skivetikett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Kopiera skivans etikettsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
449
Skriva ut foton på skivetiketten från ett minneskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Skriva ut med webbtjänsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456
Hämta och skriva ut mallformulär. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
457
Skriva ut från en digitalkamera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Skriva ut foton direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN). . . . . . . . . . . . . 460
Om utskriftsinställningar för PictBridge (trådlöst LAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Pappersinställning för utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Kopiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
468
Ta kopior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Visa förhandsgranskningsfönstret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Ställa in kopieringsalternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Förminska eller förstora en kopia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
Dubbelsidig kopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Om menyn Specialkopia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Kopiera tjocka original, till exempel böcker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Kopiera utan ram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
Kopiera foton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Kopiera två sidor på en sida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Kopiera fyra sidor på en sida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Scanna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skanna från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
491
492
Skanna med IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Vad är IJ Scan Utility (scannerprogramvara)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Starta IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496
Enkel scanning med automatisk scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Scanna dokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
Scanna foton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Scanna med inställningar för favoriter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Scanna objet som är större än glaset (Bildsammanfogning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Scanna flera objekt samtidigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
Spara efter att ha kontrollerat scanningens resultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
508
Skicka scannade bilder via e-post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Extrahera text från scannade bilder (OCR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
IJ Scan Utility-skärmar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
Huvudskärm i IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Dialogrutan Inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Skärmen för val av nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Dialogrutan Spara inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
Fönstret Bildsammanfogning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Skanna med skannerdrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
Bildkorrigeringar och färgjusteringar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
Allmän information (scannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Uppdatera skannerdrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
Hämta den senaste skannerdrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
Innan du installerar skannerdrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
Installera skannerdrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Användbar information om scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Upplösning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
Dataformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
Placera objekt (när du scannar från en dator). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
Scanna från enhetens manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
Vidarebefordra skannade data till en dator genom att använda manöverpanelen på enheten. . . . . . . 595
Bifoga skannade data till ett e-postmeddelande genom att använda manöverpanelen på enheten. . . 599
Ställa in alternativ för skanning via manöverpanelen på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
Inställningar för scanning via nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
Välja ett svar på kommandon från manöverpanelen i IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
Felsöka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Problem med nätverkskommunikationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Problem med enheten vid nätverksanvändning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
Enheten slutade plötsligt att fungera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Utskriftshastigheten är låg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Det går inte att använda kortplatsen via nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
616
Det går inte att använda kortplatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
Enheten går inte att använda när en kopplingspunkt ersatts eller inställningarna ändrats. . . . . . 618
En enhet kan inte upptäckas på nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
Enheten kunde inte lokaliseras när nätverkskommunikationen upprättades. . . . . . . . . . . . . . . . . 620
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 1. . . . . . . . 621
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 2. . . . . . . . 622
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 3. . . . . . . . 623
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 4. . . . . . . . 624
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 5. . . . . . . . 625
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 6. . . . . . . . 626
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 1. . . . . . . . . 627
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 2. . . . . . . . . 628
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 3. . . . . . . . . 629
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 4. . . . . . . . . 630
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 5. . . . . . . . . 631
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 6. . . . . . . . . 632
Enheten kan inte upptäckas i det trådlösa lokala nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
Enheten kan inte upptäckas i det kablade lokala nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
Andra problem med nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
Glömt en kopplingspunkts namn, SSID eller en nätverksnyckel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
Meddelandet visas på datorskärmen under konfigurationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
Enhetens administratörslösenord glömdes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
Kontrollera information om nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
Så här återställer du enhetens nätverksinställningar till fabriksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . 643
Problem med utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
Utskriften startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
Papperet fastnar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
647
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
Det går inte att skriva ut på skivetiketten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
Kopieringen/utskriften avbryts innan den är klar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
Problem med utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
655
Utskriften kan inte avslutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
Inga utskriftsresultat/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder. . . . . . . . . . . . . . . . . 658
Linjerna är sneda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
Utskrifter som rullar sig eller har bläckfläckar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
Papperets baksida är smetig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666
Lodräta linjer skrivs ut i kanterna på utskriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
667
Ojämna eller randiga färger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
Inget bläck matas ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
Problem med scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
Problem med scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672
Scannern fungerar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
673
Skannerdrivrutin startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
Ett felmeddelande visas och skannerdrivrutinskärmen visas inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675
Det går inte att scanna flera objekt samtidigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
677
Scanningen går långsamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.” visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
Datorn stoppas under scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
Den scannade bilden öppnas inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
Skanningsresultaten är inte tillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
Den scannade bilden omges av extra vita områden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
Det går inte att scanna i rätt storlek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
Bildens position och storlek känns inte av korrekt när du scannar via manöverpanelen. . . . . . . . 686
Objektet är korrekt placerat men den scannade bilden lutar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns bildskärm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688
Problem med enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
689
Det går inte att sätta på enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
Enheten stängs av oavsiktligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
691
Det går inte att ansluta till datorn med en USB-kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
Det går inte att kommunicera med enheten via en USB-anslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
Det går inte alls att se vad som visas på pekskärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
Fel språk visas på pekskärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
Det går inte att ta bort ett minneskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
Hållaren för skrivhuvudet flyttas inte till rätt position för utbyte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
Om utmatningsfackets förlängningsdel lossnar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
Kan inte skriva ut/skanna från en NFC-kompatibel enhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
Problem med installation/hämtning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Det går inte att installera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
Avinstallera IJ Network Tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
702
Om fel/meddelanden som visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
Om något fel inträffar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704
Ett meddelande visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
Ett felmeddelande visas på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN). . . . . . . . . . . 709
Om du inte kan lösa problemet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711
Supportkodslista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
Supportkodslista (när papper har fastnat). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
714
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715
1304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
1311. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720
1312. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
1313. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
1315. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728
1316. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731
Papper har fastnat inuti enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
I andra fall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
1001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
1002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739
1007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
1008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
1250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
1253. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
1254. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
1255. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746
1256. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
1257. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748
1310. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749
1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
1403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751
1405. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
1410. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
1411. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754
1412. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
1413. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756
1414. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757
1415. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758
1600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
1660. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760
1680. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
1681. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
1683. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
1684. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764
1688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766
1701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
1710. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768
1711. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
1830. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770
1850. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
1851. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772
1855. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773
1856. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774
1857. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
1858. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776
1872. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777
1873. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778
2111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782
2121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
2122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
2500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787
2700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788
4100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789
4101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
5101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
5400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798
5B01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
5B10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
5B11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801
5C00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802
5C20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804
6001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805
6003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806
6500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807
6502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808
6800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
6801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810
6900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
6901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812
6902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
6910. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814
6911. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815
6920. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816
6921. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817
6930. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818
6931. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819
6932. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
6933. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821
6934. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822
6935. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
6936. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824
6937. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
6938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826
6940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
6941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
6942. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829
6943. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
6944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831
6945. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832
6946. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833
6950. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834
6B20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
B202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836
B203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
B204. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838
C000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839
Viktiga anmärkningar
Att tänka på när du använder onlinehandboken
Så här skriver du ut
Att tänka på när du använder onlinehandboken
• Hel eller delvis återgivning, omvandling eller kopiering av text, foton eller bilder som publiceras i
denna Onlinehandbok (hädanefter ”denna handbok”) är förbjuden.
• Canon kan ändra eller ta bort innehållet i denna handbok utan föregående meddelande till kunderna.
Dessutom kan Canon tillfälligt avbryta eller stoppa distributionen av denna handbok på grund av
oundvikliga orsaker. Canon ansvarar inte för någon typ av skador på kunder på grund av att
information ändras eller tas bort i denna handbok, eller på grund av att distributionen av denna
handbok avbryts tillfälligt eller stoppas.
• Även om innehållet i denna handbok har förberetts med största omsorg ska du kontakta
serviceavdelningen om du ser någon felaktig information eller information som saknas.
• I princip baseras beskrivningarna i denna handbok på produkten vid tidpunkten för första
försäljningen.
• Denna handbok beskriver inte handböckerna till alla produkter som säljs av Canon Se handboken
som följer med produkten när du använder en produkt som inte beskrivs i denna handbok.
Så här skriver du ut
Använd webbläsarens utskriftsfunktion för att skriva ut denna handbok.
Om du vill skriva ut bakgrundsfärger och bilder ska du följa stegen nedan för att öppna dialogrutan
Utskriftsalternativ och markerar kryssrutan Skriv ut bakgrunder (Print backgrounds).
1. Klicka på Skriv ut... (Print...) i menyn Arkiv (File).
2. Klicka på Visa detaljer (Show Details) eller
3. Välj Safari från popup-menyn.
(Nedpil).
16
Symboler som används i den här handboken
Varning
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga
personskador. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Försiktighet
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till personskador eller
skador på utrustningen. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Viktigt!
Anvisningar med viktig information. För att undvika personskador, skador på skrivaren och felaktig
användning bör du läsa igenom de här anvisningarna.
Obs!
Anvisningar med kommentarer om användning eller ytterligare förklaringar.
Förenklad
Anvisningar som förklarar produktens grundläggande funktioner.
Obs!
• Ikonerna kan variera beroende på produkten.
17
Varumärken och licenser
• Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
• Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• Windows Vista är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/
eller andra länder.
• Internet Explorer är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple
Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som
tillhör Apple Inc..
• IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används
på licens.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Android, Google Play och Picasa är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Google Inc.
• Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB och Adobe RGB (1998) är antingen
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller
andra länder.
• Photo Rag är ett varumärke som tillhör Hahnemühle FineArt GmbH.
• Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc., USA och är licensierat till Canon Inc.
Obs!
• Det formella namnet på Windows Vista är operativsystemet Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License
Version 2.0, January 2004
18
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
19
otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
20
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
21
Ange sökorden i sökfönstret och klicka på
(Sök).
Du kan söka efter målsidor i denna handbok.
Söktips
Du kan söka efter målsidor med hjälp av sökord i sökfönstret.
Obs!
• Skärmen som visas kan variera.
• Om du söker från den här sidan eller Startsida utan att ange din produkts modellnamn eller
programmets namn, kommer alla produkter som stöds av den här handboken att inkluderas i träfflistan.
Om du vill begränsa sökresultatet anger du din produkts modellnamn eller programnamnet som sökord.
• Söka efter funktioner
Ange produktens modellnamn och ett sökord för funktionen som du vill läsa mer om
Exempel: När du vill lära dig hur du fyller på papper
Ange "fyll på papper i (produktmodellens namn)" i sökfönstret och starta sökningen
• Felsökning
Ange produktmodellens namn och en supportkod
Exempel: När följande felmeddelandeskärm visas
Ange "(produktmodellens namn) 1000" i sökfönstret och starta sökningen
22
Obs!
• Vilken skärm som visas varierar beroende på produkten.
• Söka efter programfunktioner
Ange programmets namn och ett sökord för funktionen som du vill läsa mer om
Exempel: Du vill läsa om hur du skriver ut kollage med My Image Garden
Ange "My Image Garden kollage" i sökfönstret och starta sökningen
• Söka efter referenssidor
Ange ditt modellnamn och en titel för en referenssida*
* Det är enklare att hitta referenssidor genom att även ange funktionsnamnet.
Exempel: När du vill hitta sidan som det refereras till i följande mening på en sida om
skanningsprocedurer
Se "fliken Färginställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för detaljerad information.
Ange "(produktmodellens namn) skanna fliken Färginställningar" i sökfönstret och starta en sökning
23
Anteckningar om förklaringarna
I den här handboken beskrivs de flesta åtgärder utifrån de fönster som visas när OS X Mavericks v10.9
används.
24
Användbara funktioner som finns på enheten
Anslut trådlöst och smidigt i "åtkomstpunktläge"
Skriv ut foton enkelt, med My Image Garden
Skapa och skriv ut snygga, personliga skivetiketter (CD/DVD/Blu-ray) enkelt
Ladda ned en mängd olika innehållsmaterial
Skriv ut objekt med Easy-PhotoPrint+ (webbapp)
Skriv ut enkelt genom att placera en smarttelefon ovanför enheten
Anslutningsmetoder som finns på enheten
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
Använda PIXMA Cloud Link
Skriva ut med Google Cloud Print
Skriva ut från en enhet som är kompatibel med AirPrint
Kontrollera skrivarinformation
Integreringsfunktionen för onlinelagring
Så här använder du Print from E-mail
Skriva ut enkelt från en smarttelefon eller surfplatta med PIXMA Printing
Solutions
Skriva ut med Windows RT
25
Anslut trådlöst och smidigt i "åtkomstpunktläge"
Enheten har stöd för "åtkomstpunktläge" som du kan använda för att ansluta till enheten trådlöst från en
dator eller smartphone, till och med i miljöer som inte har någon åtkomstpunkt eller trådlös nätverksrouter.
Växla till "åtkomstpunktläge" med ett par enkla steg så kan du skanna och skriva ut trådlöst.
När du använder enheten i åtkomstpunktläge ska du se till att specificera enhetens åtkomstpunktsnamn och
säkerhetsinställningar i förväg.
Använda enheten med åtkomstpunktläge
26
Skriv ut foton enkelt, med My Image Garden
Organisera bilder enkelt
I My Image Garden kan du skriva in namn på personer och händelser för varje bild.
Du kan enkelt organisera foton eftersom de lätt kan sorteras efter såväl mapp som efter kalender,
händelse och person. Det gör även att du lätt kan hitta relevanta foton när du senare söker efter dem.
<Kalendervy>
<Personvy>
Visa rekommenderade objekt i bildspel
Baserat på den information som du har skrivit in om fotona väljer Quick Menu foton på datorn automatiskt
och skapar rekommenderade objekt, till exempel kollage och kort. De skapade objekten visas i bildspel.
Om du tycker om något objekt kan du enkelt skriva ut det i bara två steg.
1. I Image Display på Quick Menu väljer du det objekt som du vill skriva ut.
2. Skriv ut objektet med My Image Garden.
27
Placera foton automatiskt
Vackra objekt skapas enkelt då valda foton placeras automatiskt enligt temat.
Andra diverse funktioner
My Image Garden har många andra användbara funktioner.
Se ”Vad du kan göra med My Image Garden” för mer information.
28
Skapa och skriv ut snygga, personliga skivetiketter (CD/DVD/Bluray) enkelt
Skriv ut utan en dator
Nu kan du enkelt skriva ut skivetiketter även utan en dator.
Se "Om utskrift av skivetikett" för mer information.
Skapa objekt med program och skriv ut dem
Använd My Image Garden för att kombinera dina favoritfoton med förinställda mallar och skapa och skriv
ut personliga skivetiketter.
Se "Skriva ut skivetiketter (CD/DVD/Blu-ray)" för mer information.
29
Ladda ned en mängd olika innehållsmaterial
CREATIVE PARK
En "webbplats med utskriftsmaterial" där allt utskriftsmaterial kan hämtas kostnadsfritt.
Där finns olika former av innehåll, till exempel säsongsbetonade kort och papperspyssel som kan
tillverkas av pappersdelar som sätts ihop.
Du når den enkelt från Quick Menu.
CREATIVE PARK PREMIUM
En tjänst där kunder som använder modeller som stödjer Premium-innehåll kan hämta exklusivt
utskriftsmaterial.
Premium-innehåll kan lätt hämtas via My Image Garden. Hämtat Premium-innehåll kan skrivas ut direkt
via My Image Garden.
Om du vill hämta Premium-innehåll ska du kontrollera att äkta Canon bläckbehållare/bläckkassetter
används för alla färger på en skrivare som stöds.
Obs!
• Utformningen av Premium-innehåll som visas på den här sidan kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
30
Skriv ut objekt med Easy-PhotoPrint+ (webbapp)
Du kan enkelt skapa och skriva ut anpassade objekt, som kalendrar och kollage, varsomhelst och
närsomhelst, genom att använda Easy-PhotoPrint+ på webben från en dator eller surfplatta.
Genom att använda Easy-PhotoPrint+ kan du skapa objekt i den allra senaste miljön, utan att behöva utföra
installationer.
Du kan dessutom använda många olika foton för dina alster, genom att integrera sociala nätverk som
Facebook, eller genom att använda onlinearkiv, webbalbum osv.
Mer information finns i Handbok för Easy-PhotoPrint+.
31
Skriv ut/skanna genom att placera en smarttelefon ovanför
enheten
Enheten har stöd för NFC (Near Field Communication), som är en teknik för trådlös kommunikation på kort
avstånd.
Genom att placera en Android-smarttelefon med NFC aktiverat ovanför NFC-märket på manöverpanelen på
enheten kan du skriva ut foton och dokument som sparats på smarttelefonen eller skanna objekt som
placeras på enhetens skiva.
Innan du använder NFC-funktionen på enheten
Hämta och installera ”PIXMA Printing Solutions”.
Hämta kostnadsfritt från Google Play.
Viktigt!
• Kanske inte är tillgängligt, beroende på ditt land eller din region.
• Applikationen kan hämtas kostnadsfritt. Kostnader för Internet-uppkopplingen kan tillkomma.
Skriva ut med hjälp av NFC-funktionen
1. Starta ”PIXMA Printing Solutions”.
2. Välj Fotoutskrift (Photo Print) eller Dokumentutskrift (Document Print).
3. Välj det foto eller dokument du vill skriva ut och ställ in pappersstorlek osv. efter behov.
4. Placera smarttelefonen ovanför enheten.
Utskriften startar.
Viktigt!
• Om utskriften inte startar kan du flytta på smarttelefonen.
32
Skanna med hjälp av NFC-funktionen
1. Placera objektet på enhetens skiva.
2. Starta ”PIXMA Printing Solutions”.
3. Välj Skanna (Scan) och ange storlek för objektet osv. efter behov.
4. Placera smarttelefonen ovanför enheten.
Scanningen startas.
Viktigt!
• Om skanningsprocessen inte startar kan du flytta på smarttelefonen.
Felsöka
Det går inte att skriva ut/skanna från en enhet med NFC aktiverat
33
Anslutningsmetoder som finns på enheten
Följande anslutningsmetoder finns på enheten.
Trådlös anslutning
Med en åtkomstpunkt
Utan en åtkomstpunkt
Kablad anslutning
USB Anslutning
Trådlös anslutning
Det finns två metoder för att ansluta skrivaren till en enhet (t.ex. en smarttelefon). Det ena sättet är att
ansluta med en åtkomstpunkt och det andra sättet är att ansluta utan en åtkomstpunkt.
De två anslutningsmetoderna kan inte användas samtidigt.
Om du har en åtkomstpunkt (eller en trådlös nätverksrouter) rekommenderar vi att du använder den
metod som beskrivs i avsnittet "Anslutning med en åtkomstpunkt.
Om du vill ansluta ytterligare en enhet medan en annan enhet är ansluten till skrivaren, använder du
samma anslutningsmetod som för den redan anslutna enheten.
Om du använder någon annan metod, bryts anslutningen till den redan inkopplade enheten.
Anslutning med en åtkomstpunkt
• Anslut skrivaren och en enhet med en åtkomstpunkt.
• Anslutningsmetoderna varierar beroende på typen av åtkomstpunkt.
• Du kan ändra nätverksinställningar, t.ex. SSID och säkerhetsprotokoll, på skrivaren.
34
• När anslutningen mellan en enhet och en åtkomstpunkt har upprättats och
enhetens skärm, kan du ansluta enheten till skrivaren med en åtkomstpunkt.
(Wi-Fi-ikon) visas på
Anslutning utan en åtkomstpunkt
• Anslut skrivaren och en enhet utan en åtkomstpunkt. Anslut en enhet och skrivaren direkt med
skrivarens åtkomstpunktfunktion.
• När du upprättar en anslutning i åtkomstpunktläget, kanske internetanslutningen inte kan användas. I
så fall går det inte att använda webbtjänsterna för skrivaren.
• Om du, till en skrivare som är i åtkomstpunktläge, ansluter en enhet som är kopplad till internet via en
åtkomstpunkt, bryts anslutningen mellan enheten och åtkomstpunkten. Beroende på enheten kanske
den automatiskt övergår till att använda en mobildataanslutning. Avgifter för dataöverföring via
internet kanske debiteras när mobildataanslutning används.
• I åtkomstpunktläget kan du ansluta upp till fem enheter samtidigt. Ett felmeddelande visas om du
försöker ansluta en sjätte enhet då fem enheter redan är anslutna.
Om ett fel visas ska du koppla från någon av de enheter som inte använder skrivaren och sedan
konfigurera inställningarna på nytt.
• Nätverksinställningar, t.ex. SSID och säkerhetsprotokoll, går att ändra på skrivaren.
När Windows XP används:
Anslutning utan en åtkomstpunkt (Windows XP)
Begränsningar
(Visas i ett nytt fönster)
Kablad anslutning
Anslut skrivaren till en hubb eller router med en Ethernet-kabel. Förbered en Ethernet-kabel.
USB Anslutning
Anslut skrivaren och en dator till varandra med en USB-kabel. Förbereda en USB-kabel.
35
Anslutning utan en åtkomstpunkt (Windows XP)
Begränsningar
(Visas i ett nytt fönster)
1. Om HEM (HOME)-knappen (A) på skrivaren är tänd trycker du på HEM (HOME)knappen.
2. Svep skärmen till vänster eller höger och tryck på Konfig. (Setup).
3. Svep skärmen uppåt eller nedåt och tryck på Enhetsinställningar (Device settings).
4. Tryck på LAN-inställningar (LAN settings).
5. Knacka på Ändra LAN (Change LAN).
36
6. Knacka på Åtkomstpunktläge aktivt (Access point mode active).
7. Notera den SSID-kod som visas på skrivarens skärm.
8. Knacka på Information (Details), notera Lösenord (Password) (nätverksnyckeln) och
knacka på OK.
Du behöver SSID-koden och Lösenord (Password) (nätverksnyckeln) i de följande anvisningarna.
9. Knacka på OK.
10. Högerklicka på ikonen Trådlös nätverksanslutning (Wireless Network Connection) i
meddelandefältet i datorns aktivitetsfält. Välj sedan Visa tillgängliga trådlösa nätverk
(View Available Wireless Networks).
37
11. Välj det nätverksnamn (SSID) som ska användas och klicka sedan på Anslut (Connect).
12. Mata in Lösenord (Password) (Nätverksnyckeln (Network key)) och klicka på Anslut
(Connect).
13. När anslutningen är klar klickar du på Tillbaka (Back) tills nedanstående skärm visas.
Fortsätt med installationen.
38
Begränsningar
Om du vill ansluta ytterligare en enhet medan en annan enhet (t.ex. en smarttelefon) är ansluten till
skrivaren, använder du samma anslutningsmetod som för den redan anslutna enheten.
Om du använder någon annan metod, bryts anslutningen till den redan inkopplade enheten.
Det går inte att ansluta via ett fast nätverk med skrivare som inte har stöd för fasta anslutningar.
Anslutning med en åtkomstpunkt
• Se till att en enhet och en åtkomstpunkt (eller en trådlös nätverksrouter) är anslutna. För mer
information om hur du kontrollerar inställningarna, se åtkomstpunktens handbok eller kontakta
tillverkaren.
En enhet som redan är ansluten till skrivaren utan att en åtkomstpunkt används, återansluts via en
åtkomstpunkt.
• Konfigurationen, routerns funktioner, konfigurationsmetoderna och säkerhetsinställningarna för
nätverksenheten kan variera beroende på vilken systemmiljö du använder. Mer information finns i
användarhandboken för din nätverksenhet. Du kan även kontakta enhetens tillverkare.
• Kontrollera om din enhet stöder IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g eller IEEE802.11b.
• Om enheten är inställd på läget "endast IEEE802.11n" kan inte WEP eller TKIP användas som ett
säkerhetsprotokoll. Ändra enhetens säkerhetsprotokoll till något annat än WEP och TKIP eller ändra
inställningen till något annat än "endast IEEE802.11n".
Anslutningen mellan enheten och åtkomstpunkten kommer att inaktiveras tillfälligt medan
inställningen ändras. Gör ingenting på den här handbokens skärm innan konfigureringen är klar.
• Om du ska använda enheten i en kontorsmiljö bör du rådfråga nätverksadministratören.
• Tänk på att om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med några säkerhetsåtgärder finns det
risk för att du avslöjar information, till exempel dina egna personuppgifter, för utomstående.
Anslutning utan en åtkomstpunkt
Viktigt!
• Om du, till en skrivare som är i åtkomstpunktläge, ansluter en enhet som är kopplad till internet via en
åtkomstpunkt, bryts anslutningen mellan enheten och åtkomstpunkten. Beroende på enheten kanske
den automatiskt övergår till att använda en mobildataanslutning. Beroende på typen av abonnemang
kanske extra avgifter debiteras för internetåtkomst via en mobildataanslutning.
• När du ansluter en enhet och skrivaren i åtkomstpunktläge, sparas anslutningsinformationen i WiFi-inställningarna. Enheten kanske ansluts automatiskt till skrivaren även om den har kopplats
från eller anslutits till en annan åtkomstpunkt.
• Det går inte att samtidigt ansluta till en åtkomstpunkt och skrivaren när den är i
åtkomstpunktläge. Om du har en åtkomstpunkt rekommenderar vi att du använder den för att
ansluta till skrivaren.
• För att förhindra sådan automatisk anslutning till en skrivare i åtkomstpunktläge, ska du byta
anslutningsläge när du är klar med att använda skrivaren, eller ange i enhetens Wi-Fiinställningar att ingen automatisk anslutning får ske.
För mer information om hur du ändrar en enhets inställningar, se enhetens handbok eller
kontakta tillverkaren.
39
• När du ansluter en enhet och skrivaren i åtkomstpunktläge, kanske internetanslutningen inte kan
användas. I så fall går det inte att använda webbtjänsterna för skrivaren.
• I åtkomstpunktläget kan du ansluta upp till fem enheter samtidigt. Ett felmeddelande visas om du
försöker ansluta en sjätte enhet då fem enheter redan är anslutna.
Om ett fel visas ska du koppla från någon av de enheter som inte använder skrivaren och sedan
konfigurera inställningarna på nytt.
• Enheter som är anslutna till skrivaren i åtkomstpunktläge kan inte kommunicera med varandra.
• Firmware-uppdateringar för skrivaren är inte tillgängliga medan åtkomstpunktläget används.
• Om en enhet har anslutits till skrivaren utan att en åtkomstpunkt används och du vill konfigurera den
på nytt, med samma anslutningsmetod, ska du först koppla från enheten. Avaktivera anslutningen
mellan enheten och skrivaren på skärmen med Wi-Fi-inställningar.
Anslutning med ett fast nätverk
• Den här skrivaren kan inte användas via både en trådlös och en kablad anslutning samtidigt.
• När du använder en router ska du ansluta skrivaren och en enhet till LAN-sidan (samma
nätverkssegment).
40
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
När du använder en webbtjänst
• Canon garanterar inte att webbtjänsten alltid är tillgänglig eller stabil, att det går att öppna
webbplatsen eller att det går att hämta material.
• Canon kan när som helst uppdatera, ändra eller ta bort informationen på webbtjänsten, eller stänga
eller avsluta tjänsten utan föregående meddelande. Canon ska inte hållas ansvariga för skador av
något slag som kan uppkomma av sådana åtgärder.
• Canon ska inte under några omständigheter vara ansvarig för skador av något slag som kan
uppkomma av användningen av webbtjänsterna.
• Det är nödvändigt att användarna registrerar sig innan de kan använda en fotodelningswebbplats.
När du använder fotodelningswebbplatsen ska du iaktta användningsvillkoren på webbplatsen och
använda tjänsten på eget ansvar.
• Alla eller vissa delar av webbtjänsten kan vara otillgängliga, beroende på landet eller regionen där du
bor.
• Beroende på dina nätverksinställningar kan vissa funktioner i webbtjänsten vara otillgängliga. Även
om de är tillgängliga kan det ta en stund att skriva ut eller visa innehållet eller också kan
kommunikationen avbrytas medan en åtgärd pågår.
• När du använder webbtjänsten kan uppgifter om namnet på din enhet, ditt land eller din region, ditt
valda språk och vilken typ av tjänst du använder (till exempel en fotodelningswebbplats) skickas till
och sparas på vår server. Canon kan inte identifiera enskilda kunder med den informationen.
• Ditt inloggningsnamn och lösenord för fotodelningswebbplatsen sparas i enhetens minne (okrypterat).
Om du säljer eller ger bort enheten till någon annan eller kastar den ska du ta bort inloggningsnamnet
och lösenordet från enhetens minne.
• Kontoinformationen skickas till Canon Inc.-servern (i Japan) och vidarebefordras sedan till
tjänsteleverantörens server.
• Så här hanterar Canon din kontoinformation:
◦ Din kontoinformation används för att identifiera dig för den valda tjänsten.
◦ Canon lämnar inte ut din kontoinformation till någon tredje part utan ditt medgivande, med
undantag från att den skickas till tjänstleverantören samt kan lämnas ut om så krävs enligt
gällande lagar och förordningar.
◦ När sekretessavtalet har slutförts kan Canon lämna ut din kontoinformation till leverantören för att
uppnå användningssyftet.
◦ Canon eftersträvar att hålla din kontoinformation säker.
◦ Det är ditt eget val att ange och skicka kontoinformationen. Den tjänst som kräver att
kontoinformation anges är dock inte tillgänglig om du väljer att inte ange och skicka informationen.
◦ Din kontoinformation sparas inte på Canon Inc.-servern. Den tas senast bort när du avbryter LANanslutningen till din skrivare.
◦ Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare i ditt land eller region om du vill veta mer.
Copyright och utgivningsrättigheter
När du skriver ut från fotodelningswebbplatsen:
• Iaktta användningsvillkoren för fotodelningswebbplatsen när du använder foton på webbplatsen.
• Det är olagligt att reproducera eller redigera upphovsrättsskyddade verk utan tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren, med undantag för om detta sker för personligt bruk, för bruk i hemmet eller
i någon annan begränsad omfattning som omfattas av upphovsrätten. Reproduktion eller redigering
av fotografier av personer kan också eventuellt bryta mot utgivningsrättigheter.
41
När du skriver ut hämtade mallformulär:
1. Upphovsrättigheterna till allt material (foton, illustrationer, logotyper och dokument: kallas hädanefter
”material”) som finns på utskriftstjänsten för webbmallar tillhör respektive ägare. Frågor om
utgivningsrättigheter kan uppstå när det gäller bruket av personer eller figurer som visas på
utskriftstjänsten för webbmallar.
Förutom om det är på annat sätt tillåtet (se 2 nedan), är det förbjudet att kopiera, ändra eller
distribuera alla eller vissa delar av materialet på utskriftstjänsten för webbmallar utan föregående
tillstånd från respektive innehavare av rättighet (utgivningsrättigheter eller Copyright).
2. Allt material på utskriftstjänsten för webbmallar kan fritt användas för personlig och icke-kommersiellt
bruk.
42
Använda PIXMA Cloud Link
Med hjälp av PIXMA Cloud Link kan du ansluta skrivaren till en molntjänst, till exempel CANON iMAGE
GATEWAY, Evernote eller Twitter och använda följande funktioner utan dator:
•
•
•
•
Skriva ut bilder från en fotodelningstjänst
Skriva ut dokument från en datahanteringstjänst
Spara scannade bilder med en datahanteringstjänst.
Rapportera skrivarstatus via Twitter, till exempel slut på papper eller låg bläcknivå.
Dessutom kan du använda flera funktioner genom att lägga till och registrera appar som är kopplade till olika
molntjänster.
Använda PIXMA Cloud Link via din Skrivare
Använda PIXMA Cloud Link via smarttelefon, surfplatta eller dator
Viktigt!
• Det är inte säkert att PIXMA Cloud Link kan användas i alla länder och ibland används andra appar.
• För att använda en del appar behöver du ha ett konto. Om du vill använda en sådan app så måste du
först öppna ett konto.
• Information om vilka modeller som har stöd för PIXMA Cloud Link hittar du på Canons hemsida.
• Skärmvisningen kan ändras utan föregående meddelande.
43
Använda PIXMA Cloud Link via din Skrivare
Innan du använder PIXMA Cloud Link via din Skrivare
Förberedelser inför användning av PIXMA Cloud Link med din Skrivare
Använda PIXMA Cloud Link
Felsöka Molnet
44
Innan du använder PIXMA Cloud Link via din Skrivare
Kontrollera först följande:
• Försiktighetsåtgärder
Om du tänker använda webbtjänsten för att skriva ut dokument, se till att du först vidtar dessa
försiktighetsåtgärder.
• Nätverksmiljö
Skrivaren måste vara ansluten till det lokala nätverket (LAN) och internet.
Om skrivaren inte är ansluten till ett lokalt nätverk, läs här och installera ett nätverk.
Information om lokala nätverk och internetinställningar finns i handboken till din nätverksenhet eller kan
fås från tillverkaren.
Viktigt!
• Användaren står för internetkostnaderna.
Förberedelser inför användning av PIXMA Cloud Link med din Skrivare
Copyright c 1991–2013 Unicode, Inc. Med ensamrätt. Distribuerat enligt användarvillkoren i http://
www.unicode.org/copyright.html.
Programmet bygger delvis på arbetet inom Independent JPEG Group.
GRUNDLÄGGANDE BIBLIOTEKSFUNKTIONER
Författat av: Philip Hazel
E-post lokalt: ph10
E-post domän: cam.ac.uk
University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.
Copyright (c) 1997–2008 University of Cambridge. Med ensamrätt.
”BSD”-LICENSEN
Får vidaredistribueras och användas i källform och binär form, med eller utan anpassningar, förutsatt att
följande villkor uppfylls:
* Vidaredistribuerad källkod måste behålla ovanstående copyright-information, denna lista med villkor och
den ansvarsbegränsning som följer.
* Vidaredistribuerat binärformat måste återge ovanstående copyright-information, denna lista med villkor och
den ansvarsbegränsning som följer, i dokumentationen och/eller i annat material som tillhandahålls vid
distributionen.
* Namnen University of Cambridge, Google Inc. eller namnen på deras licensgivare får inte användas för att
marknadsföra eller i något avseende stödja marknadsföring av produkter som härrör från denna
programvara utan på förhand erhållet skriftligt tillstånd.
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH DESS LICENSGIVARE TILLHANDAHÅLLER DENNA
PROGRAMVARA I BEFINTLIGT SKICK OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, VILKET UTAN BEGRÄNSNING INNEFATTAR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
AVSEENDE PROGRAMVARANS ALLMÄNNA BESKAFFENHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
ÄNDAMÅL. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER DESS LICENSGIVARE ANSVARAR INTE I NÅGOT
FALL FÖR DIREKT SKADA, INDIREKT SKADA, SKADESTÅND TILL FÖLJD AV OLYCKA, SPECIELL
SKADA, STRAFFRÄTTSLIGT SKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADA, VILKET UTAN BEGRÄNSNING
INNEFATTAR KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
45
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, FÖRLUST AV DATA, UTEBLIVEN VINST ELLER INTÄKT ELLER AVBROTT I
AFFÄRSVERKSAMHET, OBEROENDE AV HUR DESSA ORSAKATS OCH FORMEN AV
SKADESTÅNDSANSVAR, KONTRAKTUELLT ANSVAR, STRIKT ANSVAR ELLER
UTOMKONTRAKTUELLT ANSVAR, INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT, SOM KAN UPPKOMMA
VID ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER
DESS LICENSGIVARE INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA.
46
Förberedelser inför användning av PIXMA Cloud Link med din
Skrivare
Registrera skrivarinformationen på molnservern genom att följa anvisningarna nedan.
1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till internet
2. Öppna skärmen Hem på skrivaren och välj
Moln (Cloud)
3. På skärmen som visar att registreringen är slutförd, välj OK
4. På bekräftelseskärmen, välj Nästa (Next)
5. Läs avtalen i fönstren Licensavtal (License agreement) och Sekretesspolicy (Privacy
statement). Knacka på Accepterar (Agree) om du godkänner
<Licensavtal (License agreement)>
<Sekretesspolicy (Privacy statement)>
47
Obs!
• Om du väljer Accept. ej (Disagree) så visas en skärm för att avbryta registreringen av
användarinformationen. Om du svarar Ja (Yes) så avbryts registreringen av
användarinformationen och du kommer tillbaka till skärmen Hem.
Även då du har valt Accept. ej (Disagree) kan du gå tillbaka till registreringsskärmen och trycka
på Accepterar (Agree) om du vill använda tjänsten senare.
• Du kan skriva ut den information som visas genom att trycka på knappen Start.
6. På skärmen Tidszon (Time zone) väljer du den tid som motsvarar din region och knackar
på Nästa (Next)
7. I listan över tidszoner, välj den region som är närmast
För vissa regioner visas en skärm med möjlighet till sommartidsinställning.
8. När ett meddelande visas om att appen kan användas, välj Öppna lista (Open list)
48
Registreringen av skrivarinformationen har slutförts och en lista över appar visas.
Klicka här om du vill ha information om skärmen med applistan.
När du har slutfört registreringen kan du skriva ut foton och dokument som har hämtats till appar i den
kopplade molntjänsten och lägga till/ta bort/sortera appar.
Använda PIXMA Cloud Link
49
Programhantering
I det här avsnittet beskrivs hur du gör för att lägga till, ta bort och sortera appar.
Lägga till appar
Du kan lägga till dina favoritappar till skrivaren.
Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till appar.
1. Öppna skärmen Hem på skrivaren och välj
Moln (Cloud)
2. På molnets huvudskärm väljer du L.t./t.b. (Add/delete)
3. Välj Registrera program (Register apps)
4. Välj appkategori i listan
5. I listan som visas, markera den app som du vill registrera
50
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
6. Välj Registrera (Register)
Registreringen slutförs och appen läggs till i applistan.
Om du vill registrera fler appar så upprepar du anvisningarna från steg 5.
Om du inte vill registrera fler appar, knacka på Bakåt (Back) så kommer du tillbaka till molnets
huvudskärm.
Viktigt!
• För att använda en del appar behöver du ha ett kopplat appkonto. Om så är fallet så måste du först
öppna ett konto.
Ta bort appar
Du kan ta bort appar som du inte behöver från listan.
Följ anvisningarna nedan om du vill ta bort appar.
1. Öppna skärmen Hem på skrivaren och välj
Moln (Cloud)
2. På molnets huvudskärm väljer du L.t./t.b. (Add/delete)
51
3. Välj Ta bort registr. program (Delete registered apps)
4. I listan som visas markerar du den app som du vill ta bort
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts än, inte är tillgänglig i din region eller inte
har stöd för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
5. Välj Ta bort (Delete)
När borttagningen är klar så finns inte appen kvar i applistan på huvudskärmen.
Om du vill ta bort fler appar så upprepar du anvisningarna från steg 4.
Om du inte vill ta bort fler appar, knacka på Bakåt (Back) så kommer du tillbaka till molnets huvudskärm.
Sortera appar
Du kan sortera de appar som visas i listan.
Följ anvisningarna nedan om du vill sortera appar.
1. Öppna skärmen Hem på skrivaren och välj
52
Moln (Cloud)
2. På molnets huvudskärm väljer du L.t./t.b. (Add/delete)
3. Välj Sortera (Sort)
4. I listan som visas markerar du den app som du vill sortera
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts än, inte är tillgänglig i din region eller inte
har stöd för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
5. Flytta appen med knapparna
/
6. Välj Klart (Done)
53
Sorteringen är klar.
Om du vill fortsätta sorteringen så upprepar du anvisningarna från steg 4.
Om du vill avsluta sorteringen, knacka på Bakåt (Back) så kommer du tillbaka till molnets huvudskärm.
54
Använda PIXMA Cloud Link
Det här avsnittet är en introduktion till hur du skriver ut foton med CANON iMAGE GATEWAY som exempel.
Viktigt!
•
•
•
•
Vilka funktioner som kan användas beror på appen.
Du skriver ut på olika sätt beroende på appen.
Du måste ha ett konto och registrera foton och andra data innan du kan skriva ut.
Följande filformat kan skrivas ut: jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt och rtf.
Vilka filformat som kan skrivas ut beror på appen.
• Innan du skriver ut ska du kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten till nätverket. Sedan startar
du utskriften.
Obs!
• Du kan använda CANON iMAGE GATEWAY vid utskrifter av filformaten jpg och jpeg.
1. Gå till Huvudskärmen och markera den app som du vill använda
2. Mata in informationen enligt anvisningarna på verifieringsskärmen. Välj sedan Logga in
(Log in)
Viktigt!
• Vissa appar visas inte alltid i sin helhet i visningsområdet. Om detta är fallet så kan du ändra
visningsområdet genom att rulla uppåt, nedåt, åt höger och åt vänster.
: Område som visas
• Utseendet på inloggningsskärmen kan variera från en app till en annan.
• När du har loggat in kan en extern tjänst be dig att bekräfta att du vill använda deras app. Välj
acceptera om du använder appen.
3. Markera vilket album du vill använda i den lista över album som visas
55
4. Markera vilken bild du vill skriva ut i den lista över bilder som visas och tryck på Nästa
(Next)
5. Gör de utskriftsinställningar som behövs och välj Färg (Color)
Ett meddelande om att utskriftsjobbet har skickats visas och utskriften startar.
Om du vill fortsätta skriva ut så väljer du Fortsätt (Continue) och fortsätter från steg 3.
Om du inte vill fortsätta skriva ut väljer du Program (Apps). Då kommer applistan tillbaka på skärmen.
Viktigt!
• Om du inte skriver ut ett utskriftsjobb inom 24 timmar efter att jobbet skapas så upphör utskriftsjobbet
att gälla och kan inte längre skrivas ut.
• Vid användning av premiumappar som begränsar antalet utskriftsjobb räknas även utskriftsjobb som
inte kan skrivas ut för att de har upphört att gälla eller liknande in i antalet utskrifter.
56
Obs!
• Om du vill att en användningshistorik ska sparas för den här tjänsten går du till fönstret Hem på
enhetens manöverpanel och väljer
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för webbtjänst
(Web service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection setup) -> IJ
Cloud Printing Center-inställn. (IJ Cloud Printing Center setup) -> Historikinställn. för denna
tjänst (History setting for this service) -> Spara (Save).
Felsöka Molnet
57
Molnets fönster
I det här avsnittet beskrivs Moln (Cloud)ets huvudskärm och de tjänster som kan användas via
huvudskärmen.
Om huvudskärmen
När du ska använda Moln (Cloud)-funktionen, öppna huvudskärmen enligt anvisningarna nedan.
När du trycker på
Moln (Cloud) på skärmen Hem på skrivaren så visas molnets huvudskärm.
Du kan använda flera funktioner via områdena nedan, bland annat skriva ut foton och dokument samt
lägga till, starta och hantera appar.
(1) Visningsområde
(2) Knappen Lägg till/ta bort
(3) Knappen Hantera
Viktigt!
• För att använda en del appar behöver du ha ett konto. Om så är fallet så måste du först skaffa ett
konto.
• När du har valt app händer det att den inte visas i sin helhet i visningsområdet. Om detta är fallet så
kan du ändra visningsområdet genom att rulla uppåt, nedåt, åt höger och åt vänster.
: Område som visas
• Appen visas inte om den ännu inte har släppts eller om du har valt ett språk som inte kan användas i
din region i inställningarna för visningsspråk.
(1) Visningsområde
Visningen varierar beroende på vilken meny du väljer.
Omedelbart efter att molnets huvudskärm har öppnats så visas en lista över de appar som finns
registrerade.
Du startar en app genom att markera den app som du vill använda i listan.
58
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts än, inte är tillgänglig i din region eller inte har
stöd för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
(2) Knappen L.t./t.b. (Add/delete)
Med den här knappen kan du lägga till, ta bort och sortera appar.
Registrera program (Register apps)
Med den här knappen lägger du till favoritappar.
Mer information om hur du lägger till appar finns här
Ta bort program (Delete apps)
Med den här knappen tar du bort registrerade appar.
Mer information om hur du tar bort appar finns här
Sortera (Sort)
Med den här knappen sorterar du applistan.
Mer information om hur du sorterar applistan finns här
(3) Knappen Hantera (Manage)
Med den här knappen kan du hantera utskriftsjobb, logga ut från en app, visa licensavtalet, visa
sekretesspolicyn och ställa in tidszonen.
59
Hantera jobb (Manage jobs)
Via fönstret Statuslista (Status list) kan du kontrollera status för ett jobb.
Inställningar (Settings)
Med den här knappen ställer du in Tidszon (Time zone).
Välj din region i listan. I vissa regioner kan du välja om du vill använda sommartidsinställning eller inte.
Viktigt!
• Om du inte hittar din region i listan så väljer du den som är närmast.
Juridisk information (Legal information)
Här visas Licensavtal (License agreement) och Sekretesspolicy (Privacy statement).
Tryck på knappen Start om du vill skriva ut den information som visas.
Logga ur alla progr. (Log out of all apps)
Du kan logga ut samtidigt från alla de appar som du är inloggad på.
Obs!
• Från en del appar går det inte att logga ut när du är inloggad. Om du vill logga in med ett annat
konto så måste du först logga ut med hjälp av den här funktionen.
• När du har loggat ut så loggar du in på nytt. Från en del appar försvinner dina inställningar.
60
Felsöka Molnet
Om det inte går att skriva ut
Kontrollera följande om det inte går att skriva ut.
•
•
•
•
Kontrollera att skrivaren är ansluten till internet.
Kontrollera att skrivaren är ansluten till ett lokalt nätverk och att nätverksmiljön är ansluten till internet.
Kontrollera att inget felmeddelande visas på skrivarens LCD-skärm.
Om utskriften inte startar trots att du har väntat en stund går du till skrivarens hemskärm och kör
Konfig. (Setup) -> Webbtjänstfråga (Web service inquiry). Om utskriften inte startar kör du
frågan flera gånger.
Om problemet inte går att åtgärda, kör utskriftsjobbet via skrivardrivrutinen på din dator och se om dina
data skrivs ut normalt på skrivaren.
Om det fortfarande inte går att skriva ut så hittar du mer information på felsökningssidan för din modell på
sidan Hem i Onlinehandbok.
Obs!
• Om du använder trådlös LAN-anslutning så kan det dröja flera minuter efter att du har slagit på
skrivaren innan det går att kommunicera. Kontrollera att skrivaren är ansluten till det trådlösa
nätverket och vänta en stund innan du startar utskriften.
• Om skrivaren är avstängd eller inte är ansluten till internet och utskriftsjobbet därför inte behandlas
inom 24 timmar efter att det skickades så avbryts utskriftsjobbet automatiskt. Om detta händer,
kontrollera att skrivaren har ström och är ansluten till internet. Skicka sedan utskriftsjobbet på nytt.
61
Använda PIXMA Cloud Link via smarttelefon, surfplatta eller dator
Innan du använder Canon Inkjet Cloud Printing Center
Förberedelser inför användning av Canon Inkjet Cloud Printing Center
Använda Canon Inkjet Cloud Printing Center
Lägga till en Skrivare
Felsöka Canon Inkjet Cloud Printing Center
62
Innan du använder Canon Inkjet Cloud Printing Center
Canon Inkjet Cloud Printing Center är en tjänst som är kopplad till skrivarens molnfunktion. Med hjälp av
den kan du utföra åtgärder som att registrera och hantera appar via din smarttelefon eller pekplatta samt
kontrollera utskriftsstatus, utskriftsfel och bläcknivå för skrivaren. Du kan även skriva ut foton och dokument
från appar via en smarttelefon eller surfplatta.
Kontrollera först följande:
• Försiktighetsåtgärder
Om du tänker använda webbtjänsten för att skriva ut dokument, se till att du först vidtar dessa
försiktighetsåtgärder.
• Skrivarspecifikationer
Kontrollera att Canon Inkjet Cloud Printing Center har stöd för skrivaren.
• Nätverksmiljö
Skrivaren måste vara ansluten till det lokala nätverket (LAN) och internet.
Viktigt!
• Användaren står för internetkostnaderna.
• Driftskrav
För dator, smartphone och pekplatta finns mer information i "Krav för att använda Canon Inkjet Cloud
Printing Center".
Viktigt!
• Tjänsten kan eventuellt inte användas i alla länder och regioner. Även då tjänsten är tillgänglig finns det
appar som inte kan användas i alla regioner.
Förberedelser inför användning av Canon Inkjet Cloud Printing Center
63
Krav för att använda Canon Inkjet Cloud Printing Center
Dator
Centralprocessor x86 eller x64 1,6 GHz eller högre
RAM
2 GB eller högre
Upplösning 1024 x 768 pixlar eller högre
Bildskärmens färger 24-bitars (true-color) eller högre
Bildskärm
OS
Webbläsare
Windows XP SP3 eller senare
Internet Explorer 8*
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 8*, 9
Windows Vista SP1 eller senare
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 8*, 9, 10, 11
Mozilla Firefox
Google Chrome
Windows 7
Internet Explorer 10
Windows 8
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Windows 8.1
Mozilla Firefox
Google Chrome
Mac OS X v10.6-OS X Mavericks v10.9 Safari 5.1, 6, 7
* När du använder Internet Explorer 8 visas inte alltid webbsidorna som de ska. Canon rekommenderar
att du uppgraderar till Internet Explorer 9 eller senare, alternativt använder en annan webbläsare.
Smarttelefon eller surfplatta
OS
iOS 5.1 eller senare
Android 2.3.3 eller senare
Webbläsare
Upplösning
Operativsystemets standardwebbläsare
320 x 480 (HVGA) eller högre
480 x 800 (HVGA) eller högre
*Android3.x stöds ej.
Viktigt!
• Aktivera JavaScript och kakor i den webbläsare som du använder.
• Om du använder zoomfunktionen eller ändrar teckenstorlek i din webbläsare så visas inte alltid
webbsidorna som de ska.
• Om du använder översättningsfunktionen i Google Chrome så visas inte alltid webbsidorna som de ska.
• Om du använder en proxyserver utanför ditt lands gränser så kan tjänsten inte alltid fastställa rätt
region.
64
• Om du använder en intern nätverksmiljö så måste du öppna port 5222. Kontakta
nätverksadministratören om du behöver bekräftelseanvisningar.
65
Förberedelser inför användning av Canon Inkjet Cloud Printing
Center
Om du vill använda Canon Inkjet Cloud Printing Center så ska du registrera din användarinformation med
hjälp av anvisningarna nedan.
Skriva ut registreringsinformation från skrivaren
1. I fönstret Hem trycker du på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för
webbtjänst (Web service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service
connection setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ Cloud Printing Center
setup) -> Registrera på denna tjänst (Register with this service)
2. I fönstret för registreringsbekräftelse väljer du Ja (Yes)
3. Välj visningsspråk i utskriftsinställningarna
4. Följ anvisningarna som visas i fönstret. Skriv ut webbadressen till verifieringssidan och
Registrerings-ID för skrivare (Printer registration ID)
66
Ställ in formatet A4 eller Letter för vanligt papper och tryck på OK.
Autentiseringsplatsens webbadress och Registrerings-ID för skrivare (Printer registration ID)
skrivs ut.
Obs!
• Den här utskriften ska du använda i nästa steg.
Viktigt!
• Hela registreringen bör inte ta mer än 60 minuter.
Gå till den webbadress som finns på utskriften och skriv in e-postadress
och annan information som behövs
Viktigt!
• Tryck inte på knappen Bakåt i webbläsaren medan en åtgärd genomförs. Annars kanske inte
skärmen öppnas som den ska.
1. Öppna autentiseringsplatsens webbadress i webbläsaren på din dator, smarttelefon,
pekplatta eller annan enhet
67
2. På inloggningsskärmen väljer du Skapa nytt konto (Create new account)
3. Skriv in E-postadress (E-mail address) och Registrerings-ID för skrivare (Printer
registration ID) för skrivarens ägare och tryck på OK
Webbadressen till verifieringssidan skickas till den e-postadress som du har uppgett.
68
Viktigt!
• Nedan visas begränsningarna för de tecken som används i e-postadressen.
• Du kan använda upp till 255 alfanumeriska tecken som ska vara enkelbytetecken eller
symboler (!$'*/^_{}|~.-@).
• Du kan inte använda flerbytetecken.
Ett felmeddelande visas om du skriver in en e-postadress med tecken som inte får
användas.
• Om du av misstag har registrerat en annan e-postadress så kan du avbryta registreringen
genom att gå till skrivarskärmen Hem och välja Konfig. (Setup) (alternativt trycka på knappen
Inställningar (Setup) på manöverpanelen) -> Inställningar för webbtjänst (Web service
setup) -> Anslutningsinställn. (Connection setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ
Cloud Printing Center setup) (IJCloudPrintingCtr) -> Ta bort från denna tjänst (Delete
from this service).
• Ibland kan ditt skräppostfilter förhindra att du får meddelandet. Om du har en inställning som
endast tillåter att du tar emot e-postmeddelanden från vissa domäner ska du ändra
inställningen så att du kan ta emot e-postmeddelanden från "noreply@mail.cs.c-ij.com".
Du får inget felmeddelande om skräppostfiltret förhindrar att e-postmeddelandet tas emot eller
om du har skrivit in fel e-postadress.
Öppna den webbadress som du har fått i e-postmeddelandet, registrera
informationen och slutför registreringen
1. När ett e-postmeddelande med ämnesraden "Information om Canon Inkjet Cloud Printing
Center" skickas till e-postadressen som du har angett går du till den webbadressen
2. Läs meddelandena i fönstren Licensavtal (License agreement) och Sekretesspolicy
(Privacy statement) i Canon Inkjet Cloud Printing Center och tryck på Jag accepterar
(Agree) om du accepterar
69
3. På skärmen för inmatning av användarinformation, mata in ditt Lösenord (Password)
och knacka på Nästa (Next)
Ange ditt lösenord för inloggning i Canon Inkjet Cloud Printing Center.
70
Viktigt!
• Det finns teckenbegränsningar för Lösenord (Password) enligt nedan.
• Lösenordet ska innehålla mellan 8 och 32 tecken som ska vara alfanumeriska
enkelbytetecken eller symboler (!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~). (Bokstäverna är
skiftlägeskänsliga.)
4. Mata in ditt Användarnamn (User name)
Mata in det namn som identifierar användaren.
Viktigt!
• För inmatningsfältet Användarnamn (User name) finns följande teckenbegränsningar:
• Lösenordet ska bestå av 1 till 20 tecken och får innehålla alfanumeriska enkelbytestecken
och symboler (!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~). (Bokstäverna är skiftlägeskänsliga.)
71
5. Ange inställningen för Tidszon (Time zone) och välj Nästa (Next)
Välj din region i listan. Om du inte hittar din region i listan så väljer du den som är närmast.
Använd sommartid (Apply daylight saving time)
Detta visas endast när sommartidsinställning används i den Tidszon (Time zone) som du väljer.
Välj om du vill att sommartid ska användas eller inte.
6. Mata in Säkerhetskod (Security code) och knacka på Klart (Done)
Mata in den kod som verifierar användaren.
Viktigt!
• För inmatningsfältet Säkerhetskod (Security code) finns följande teckenbegränsningar:
• Siffror som är enkelbytestecken
72
Registreringen har slutförts. Ett meddelande om att registreringen har slutförts visas.
När du knackar på knappen OK i meddelandet så visas inloggningsskärmen.
Mata in den e-postadress och det lösenord som du har registrerat och logga in i Canon Inkjet Cloud
Printing Center.
Använda Canon Inkjet Cloud Printing Center
73
Skriva ut Registrerings-ID för skrivare (Printer registration ID)
Om du vill lägga till en skrivare med hjälp av Canon Inkjet Cloud Printing Center så behöver du ett
Registrerings-ID för skrivare (Printer registration ID).
Via manöverpanelen på skrivaren, skriv ut webbadressen till verifieringssidan tillsammans med ditt
Registrerings-ID för skrivare (Printer registration ID). Så här gör du:
1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till internet
Viktigt!
• Om du vill använda den här funktionen så måste skrivaren vara ansluten till internet.
2. I fönstret Hem trycker du på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för webbtjänst
(Web service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection
setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ Cloud Printing Center setup) ->
Registrera på denna tjänst (Register with this service)
3. I fönstret för registreringsbekräftelse väljer du Ja (Yes)
4. Välj visningsspråk i utskriftsinställningarna
5. Med hjälp av anvisningarna som visas i fönstret skriver du ut autentiseringsplatsens
webbadress tillsammans med ditt Registrerings-ID för skrivare (Printer registration ID)
Om du ställer in vanligt papper i storleken A4 eller Letter och väljer OK så skrivs webbadressen för
verifieringssidan ut tillsammans med ditt Registrerings-ID för skrivare (Printer registration ID).
Viktigt!
• Hela registreringen bör inte ta mer än 60 minuter.
74
Fönstret Canon Inkjet Cloud Printing Center
Det här avsnittet beskriver de skärmar i Canon Inkjet Cloud Printing Center som visas i din smarttelefon, på
din pekplatta eller på din dator.
Beskrivning av inloggningsskärmen
Beskrivning av huvudskärmen
Beskrivning av inloggningsskärmen
I det här avsnittet beskrivs inloggningsskärmen till Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Viktigt!
• Du har 5 försök på dig att logga in med ditt lösenord. Om du anger fel lösenord för många gånger så
kan du inte logga in under den närmaste timmen.
• När du har loggat in förblir du inloggad i en timme.
Språk (Language)
Markera det språk som du ska använda.
E-postadress (E-mail address)
Skriv in den e-postadress som du använde när du registrerade dig.
Viktigt!
• E-postadressen är skiftlägeskänslig. Se till att du använder rätt skiftläge.
Lösenord (Password)
Skriv in det lösenord som du använde när du registrerade dig.
Spara inloggningsinfo (Keep login info)
Om du markerar den här kryssrutan så hoppar du över inloggningsskärmen 14 dagar framåt från och
med senaste användningen av tjänsten.
Återställ lösenordet härifrån (Reset password from here)
Tryck här om du har glömt ditt lösenord.
Återställ lösenordet med hjälp av anvisningarna på skärmen.
75
Skapa nytt konto (Create new account)
En ny registrering läggs till i Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Om du vill göra en ny registrering behöver du Registrerings-ID för skrivare (Printer registration
ID).
Systemkrav (System requirements)
Här visas systemkraven för Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Hjälp/juridiska medd. (Help/legal notices) (endast på smarttelefon och pekplatta)
Här visas en beskrivning av skärmen Canon Inkjet Cloud Printing Center och olika påminnelser.
Info om programvarulicens (Software license info)
Här visas licensinformationen för Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Om den här tjänsten (About this service)
Här ges en beskrivning av tjänsten.
Beskrivning av huvudskärmen
När du loggar in på Canon Inkjet Cloud Printing Center visas huvudskärmen.
Vid användning av den här tjänsten har skrivarens Standardanv. (Standard user) inte tillgång till samma
funktioner som skrivarens Administratör (Administrator).
Standardanv. (Standard user) kan endast använda de funktioner som är markerade med en asterisk (*).
Via områdena nedan kan du starta*, lägga till och hantera appar.
Om du använder smarttelefon eller surfplatta så kan du även skriva ut foton och dokument.
Om du använder smarttelefon eller pekplatta
Om du använder en dator
Om du använder smarttelefon eller pekplatta
(1) Vänster snabbmeny
76
(2) Område för skrivarnamnet
(3) Höger snabbmeny
(4) Visningsområde
(5) Menyområde
(1) Vänster snabbmeny
Om du knackar på
så visas skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) på skärmen Hantera användare
(Manage users).
För vanliga användare visas skärmen Välj skrivare (Select printer).
Skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) (skärmen Välj skrivare (Select printer)).
Via skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) (skärmen Välj skrivare (Select printer)) kan du kontrollera*
och uppdatera* den skrivarinformation som finns registrerad i Canon Inkjet Cloud Printing Center, ändra
skrivarens namn, ta bort skrivare, lägga till skrivare och kopiera appar.
• Kontrollera skrivarinformation*
Här visas det namn som finns registrerat för skrivaren.
Symbolen
visar vilken skrivare som är markerad.
Symbolen
visar att skrivaren har ett fel.
77
• Visa tid/datum för uppdateringen av skrivarinformationen*
Här visas datum och tid för den senaste uppdateringen av skrivarinformationen.
Med
uppdaterar du informationen.
• Kopiera appar
Tryck här om du vill kopiera appar från den markerade skrivaren till en annan skrivare.
När du trycker på
så visas skärmen nedan.
Ställ in Målskrivare (Destination printer) och Källskrivare (Source printer). Tryck sedan på OK.
• Ändra skrivarnamn
så visas en skärm där du kan ändra skrivarnamnet.
När du trycker på
Ändra namnet med hjälp av anvisningarna på skärmen.
Obs!
• För skrivarens namn finns följande teckenbegränsningar:
• Högst 128 tecken
• Ta bort skrivare
När du trycker på
tas skrivaren bort från Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Vid byte av ägare till skrivaren ska du välja Återställ informationen sparad på skrivaren (Clear
the information saved on the printer).
• Lägga till skrivare
78
Med det här alternativet kan du lägga till skrivare som ska användas i Canon Inkjet Cloud Printing
Center.
Du behöver ett skrivarregistreringsnummer när du lägger till en skrivare.
Obs!
• Varje e-postadress kan fungera med upp till 16 skrivare.
Skärmen Hantera användare (Manage users)
Via skärmen Hantera användare (Manage users) kan du kontrollera den användarinformation som
finns registrerad i Canon Inkjet Cloud Printing Center, ta bort användare, lägga till användare samt
ändra inställningarna för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard user).
• Ta bort användare
Markera kryssrutan för den användare som du vill ta bort och välj Ta bort (Delete).
Du kan inte ta bort dig själv. Om du vill ta bort dig själv så måste du avsluta ditt medlemsskap via
skärmen användarinformation.
• Lägga till en användare
Välj Lägg till användare (Add user). Skärmen för användarregistrering visas.
• Ändra inställningar för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard user)
Du kan ändra behörigheten för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard
user).
(2) Område för skrivarnamnet
Här visas det registrerade namnet för den skrivare som är markerad.
En Administratör (Administrator) kan ändra skrivarens namn.
79
(3) Höger snabbmeny
När du trycker på
så visas snabbmenyn.
Vilken information som visas beror på vilken meny du har markerat i menyområdet.
Symbolen
•
visar att det finns ett nytt oläst meddelande.
Sortera (Sort)
Här visas skärmen där du kan sortera de registrerade apparna.
Du kan ändra apparnas visningsordning med knapparna
du på knappen Klart (Done) så bekräftas ordningen.
80
. När du har sorterat klart trycker
•
Senaste meddelandet (Latest notices)*
Här visas de senaste meddelandena. Symbolen
•
visar att det finns ett nytt oläst meddelande.
Användarinformation (User information)*
Här visas skärmen användarinformation.
Du kan ändra e-postadress, lösenord, språk, tidszon och andra inställningar som du har registrerat.
•
Hjälp/juridiska medd. (Help/legal notices)*
Här visas en beskrivning av skärmen Canon Inkjet Cloud Printing Center och olika påminnelser.
Logga ut (Log out)*
•
Här öppnas utloggningsskärmen för Canon Inkjet Cloud Printing Center.
(4) Visningsområde
Visningen varierar beroende på vilken meny du väljer.
(5) Menyområde
Följande 4 menyknappar visas:
•
Program (Apps)*
Listan med registrerade appar visas i Visningsområde.
•
Inställning (Config)
Skärmen Registrerade appar visas i Visningsområde.
Du kan växla visningen mellan Registrerad (Registered) och Sök program (Search apps).
81
Skärmen Registrerad (Registered) innehåller en lista med de registrerade apparna.
Du kan kontrollera informationen om apparna eller avregistrera dem.
På skärmen Sök program (Search apps) visas de appar som du kan registrera med hjälp av
Canon Inkjet Cloud Printing Center efter kategori.
◦ Om du trycker på
Genom att trycka på
så visas mer information om respektive app.
/
kan du välja att registrera eller avregistrera appen.
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts än, inte är tillgänglig i din region eller
82
inte har stöd för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
•
Egenskaper (Properties)*
På den här skärmen visas status för den skrivare som är markerad.
Du kan kontrollera hur mycket bläck som finns kvar eller visa information om fel som har uppstått.
Här finns även en länk till webbplatsen där du kan köpa bläck och en länk till Onlinehandbok.
Viktigt!
• De egenskaper som visas kan avvika från de faktiska förhållandena vid visningen beroende på
skrivarens status.
•
Hantera jobb (Manage jobs)*
På den här skärmen visas utskriftsstatus och utskriftshistorik.
Du kan kontrollera utskriftsstatusen i Statuslista (Status list) och utskriftshistoriken i Historik
(History).
Du kan också avbryta utskriftsjobb och ta bort historik.
Om du vill avbryta eller ta bort ett jobb så markerar du jobbet och trycker sedan på Avbryt (Cancel)
eller Ta bort (Delete).
Om du använder en dator
(1) Knappen Hant. skriv. (Mng. printer) (Välj skrivare (Select printer))
(2) Knappen Hantera användare (Manage users)
83
(3) Område för skrivarnamnet
(4) Menyområde
(5) Meddelandeområde
(6) Informationsområde
(7) Område för global navigering
(8) Visningsområde
(1) Knappen Hant. skriv. (Mng. printer) (Välj skrivare (Select printer))
När du knackar på knappen Hant. skriv. (Mng. printer) (Välj skrivare (Select printer)) så visas
skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) (Välj skrivare (Select printer)).
Via skärmen Hant. skriv. (Mng. printer) (skärmen Välj skrivare (Select printer)) kan du kontrollera*
och uppdatera* den skrivarinformation som finns registrerad i Canon Inkjet Cloud Printing Center, ändra
skrivarens namn, ta bort skrivare, lägga till skrivare och kopiera appar.
• Kontrollera skrivarinformation*
Här visas det namn som finns registrerat för skrivaren.
Symbolen
visar vilken skrivare som är markerad.
Symbolen
visar att skrivaren har ett fel.
84
• Visa tid/datum för uppdateringen av skrivarinformationen*
Här visas datum och tid för den senaste uppdateringen av skrivarinformationen.
Med
uppdaterar du informationen.
• Ändra skrivarnamn
När du trycker på
så visas en skärm där du kan ändra skrivarnamnet.
Ändra namnet med hjälp av anvisningarna på skärmen.
Obs!
• För skrivarens namn finns följande teckenbegränsningar:
• Högst 128 tecken
• Ta bort skrivare
När du trycker på
tas skrivaren bort från Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Vid byte av ägare till skrivaren ska du välja Återställ informationen sparad på skrivaren (Clear
the information saved on the printer).
• Lägga till skrivare
Med det här alternativet kan du lägga till skrivare som ska användas i Canon Inkjet Cloud Printing
Center.
Du behöver ett Registrerings-ID för skrivare (Printer registration ID) om du vill lägga till en
skrivare.
Obs!
• Varje e-postadress kan fungera med upp till 16 skrivare.
• Kopiera appar
Tryck här om du vill kopiera appar från den markerade skrivaren till en annan skrivare.
När du trycker på
så visas skärmen nedan.
85
Ställ in Målskrivare (Destination printer) och Källskrivare (Source printer). Tryck sedan på OK.
(2) Knappen Hantera användare (Manage users)
När du knackar på knappen Hantera användare (Manage users) så visas skärmen Hantera
användare.
Via skärmen Hantera användare (Manage users) kan du kontrollera den användarinformation som
finns registrerad i Canon Inkjet Cloud Printing Center, ta bort användare, lägga till användare samt
ändra inställningarna för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard user).
• Ta bort användare
Markera kryssrutan för den användare som du vill ta bort och välj Ta bort (Delete).
Du kan inte ta bort dig själv. Om du vill ta bort dig själv så måste du avsluta ditt medlemsskap via
skärmen användarinformation.
• Lägga till en användare
Välj Lägg till användare (Add user). Skärmen för användarregistrering visas.
• Ändra inställningar för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard user)
Du kan ändra behörigheten för Administratör (Administrator) och Standardanv. (Standard
user).
(3) Område för skrivarnamnet
Här visas det registrerade namnet för den skrivare som är markerad.
86
En Administratör (Administrator) kan ändra skrivarens namn med hjälp av funktionerna Hant. skriv.
(Mng. printer).
(4) Menyområde
Följande 4 menyknappar visas:
•
Sortera (Sort) (Program (Apps))
Listan med registrerade appar visas i Vänster snabbmeny.
Dra i apparna om du vill ändra ordning på dem.
När du har sorterat klart bekräftar du ordningen genom att trycka på knappen Ange sort.ord. (Set
sort order).
•
Inställning (Config)
Då visas skärmen för registrering av appar i Visningsområde.
Du kan växla visningen mellan Registrerad (Registered) och Sök program (Search apps).
Skärmen Registrerad (Registered) innehåller en lista med de registrerade apparna.
Du kan kontrollera informationen om apparna eller avregistrera dem.
87
På skärmen Sök program (Search apps) visas de appar som du kan registrera med hjälp av
Canon Inkjet Cloud Printing Center efter kategori.
◦ Om du trycker på
Genom att trycka på
så visas mer information om respektive app.
/
kan du välja att registrera eller avregistrera appen.
Obs!
• Beskrivning av de ikoner som visas
: Kan inte användas eftersom den inte har släppts än, inte är tillgänglig i din region eller
inte har stöd för din modell.
: Kan användas med äkta Canon-bläck.
•
Egenskaper (Properties)*
På den här skärmen visas status för den skrivare som är markerad.
Du kan kontrollera hur mycket bläck som finns kvar eller visa information om fel som har uppstått.
Här finns även en länk till webbplatsen där du kan köpa bläck och en länk till Onlinehandbok.
Viktigt!
• De egenskaper som visas kan avvika från de faktiska förhållandena vid visningen beroende på
skrivarens status.
•
Hantera jobb (Manage jobs)*
På den här skärmen visas utskriftsstatus och utskriftshistorik.
Du kan kontrollera utskriftsstatusen i Statuslista (Status list) och utskriftshistoriken i Historik
(History).
Du kan också avbryta utskriftsjobb och ta bort historik.
Om du vill avbryta eller ta bort ett jobb så markerar du jobbet och trycker sedan på Avbryt (Cancel)
eller Ta bort (Delete).
88
(5) Meddelandeområde
Här visas det senaste meddelandet. Om det inte finns något meddelande att visa så är området tomt.
Genom att trycka på Meddel.lista (Notice list) kan du visa upp till 40 poster.
(6) Informationsområde
Här visas övrig information, inklusive sekretessmeddelandet och licensinformationen för andra företag.
(7) Område för global navigering
Knapparna Användarinformation (User information)*, Anvisningar (Instructions)* och Logga ut
(Log out)* visas.
Tryck på Användarinformation (User information) om du vill ändra inställningar.
(8) Visningsområde
Visningen varierar beroende på vilken meny du väljer.
89
90
Använda Canon Inkjet Cloud Printing Center
När användarregistreringen har slutförts kan du logga in i Canon Inkjet Cloud Printing Center och använda
tjänsten.
1. På din dator, smarttelefon eller pekplatta öppnar du webbadressen till tjänstens
inloggningssida (http://cs.c-ij.com/)
2. På inloggningsskärmen skriver du in E-postadress (E-mail address) och Lösenord
(Password). Tryck sedan på Logga in (Log in)
Viktigt!
• E-postadressen och lösenordet är skiftlägeskänsliga. Se till att du använder rätt skiftläge.
E-postadress (E-mail address)
Skriv in den e-postadress som du använde när du registrerade dig.
Lösenord (Password)
Skriv in det lösenord som du använde när du registrerade dig.
Spara inloggningsinfo (Keep login info)
Om du markerar den här kryssrutan så hoppar du över inloggningsskärmen 14 dagar framåt från
och med senaste användningen av tjänsten.
Viktigt!
• Om du anger fel lösenord fem gånger i rad så kan du inte logga in på en timme.
• När du har loggat in förblir du inloggad i en timme.
• Tjänsten kanske inte fungerar som den ska om du loggar in på flera enheter samtidigt.
När du har loggat in kan du använda praktiska tjänster som att lägga till/hantera appar som fungerar
tillsammans med produktens molnfunktion och kontrollera skrivarens bläcknivå.
Skärmbeskrivningar och bruksanvisning finns i "Fönstret Canon Inkjet Cloud Printing Center".
91
Utskrift
Det här avsnittet är en introduktion till hur du skriver ut foton med CANON iMAGE GATEWAY som
exempel.
Viktigt!
•
•
•
•
Vilka funktioner som kan användas beror på appen.
Du skriver ut på olika sätt beroende på appen.
Du måste ha ett konto och registrera foton och andra data innan du kan skriva ut.
Följande filformat kan skrivas ut: jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt och rtf.
Vilka filformat som kan skrivas ut beror på appen.
• Innan du skriver ut ska du kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten till nätverket. Sedan
startar du utskriften.
• Funktionen kan användas på en smarttelefon eller surfplatta.
Obs!
• Du kan använda CANON iMAGE GATEWAY vid utskrifter av filformaten jpg och jpeg.
1. Markera på huvudskärmen den app som du ska använda
2. Skriv in informationen enligt instruktionerna på autentiseringsskärmen och tryck på
Logga in (Log in)
3. Markera vilket album du vill använda i den lista över album som visas
92
4. Markera vilken bild du vill skriva ut i den lista över bilder som visas och tryck på Nästa
(Next)
5. Gör de utskriftsinställningar som behövs och tryck på Skriv ut (Print)
93
6. Ett meddelande visas om att utskriftsjobbet är skickat och utskriften startar
Om du vill fortsätta skriva ut så trycker du på Fortsätt (Continue) och upprepar anvisningarna från
steg 3.
Om du vill avsluta utskriften, knacka på Program (Apps) så kommer du tillbaka till skärmen med
applistan.
Viktigt!
• Om du inte skriver ut ett utskriftsjobb inom 24 timmar efter att jobbet skapas så upphör utskriftsjobbet
att gälla och kan inte längre skrivas ut.
• På premium-appar som begränsar antalet utskriftsjobb omfattar antalet utskrifter även de utskriftsjobb
som har upphört att gälla och inte kan skrivas ut.
Lägga till en Skrivare
94
Lägga till en Skrivare
Om du har ett konto så kan du använda tjänsten Canon Inkjet Cloud Printing Center på flera skrivare.
Så här lägger du till en skrivare:
1. Skriv ut registreringsinformationen från den skrivare som ska läggas till
2. Öppna webbplatsen för verifiering i webbläsaren på en smarttelefon, surfplatta eller dator
3. Välj Lägg till skrivare (Add printer)
4. När bekräftelsemeddelandet visas, välj OK
5. Mata in ditt Registrerings-ID för skrivare (Printer registration ID) och välj OK
95
Obs!
• Om du öppnar tjänsten via ett Fjärrgränssnitt (Remote UI) så matas Registrerings-ID för
skrivare (Printer registration ID) in automatiskt.
Din skrivare har lagts till.
Felsöka Canon Inkjet Cloud Printing Center
96
Felsöka Canon Inkjet Cloud Printing Center
Om det inte går att installera en app
Om en app som har registrerats inte finns med i app-listan
Om informationen inte uppdateras när du trycker på knappen Uppdatera (Update)
Om du inte får något e-postmeddelande om registrering
Om det inte går att skriva ut
Utskriften startar av sig själv utan att du har vidtagit någon åtgärd
Om det inte går att logga in trots att du har matat in rätt lösenord i iOS eller Mac
Om det inte går att installera en app
Kontrollera i vilket land eller region som skrivaren är köpt.
Om skrivaren används utanför det land eller den region där den köptes så går det inte att installera appar.
Om en app som har registrerats inte finns med i app-listan
Kontrollera visningsspråket i Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Om du växlar visningsspråk till ett språk som inte har stöd för en app så visas inte appen i app-listan trots
att den är registrerad.
Om du växlar tillbaka till appens målspråk så visas den i app-listan. Du kan då starta, registrera eller
avregistrera appen.
Om informationen inte uppdateras när du trycker på knappen Uppdatera
(Update)
Eftersom skärmen Egenskaper kräver nätverksanslutning med den här produkten så kanske inte
informationen visas genast. Vänta en stund och försök sedan att uppdatera informationen på nytt.
Om informationen fortfarande inte uppdateras så ska du kontrollera att produkten är ansluten till internet.
Om du inte får något e-postmeddelande om registrering
Du kan ha skrivit in en annan e-postadress när du registrerade dig i Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Gå till skärmen Hem på skrivaren och tryck på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för
webbtjänst (Web service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection
setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ Cloud Printing Center setup) -> Ta bort från denna
tjänst (Delete from this service) så avregistreras tjänsten.
När du har återställt skrivaren gör du om användarregistreringen i Canon Inkjet Cloud Printing Center från
början.
Om det inte går att skriva ut
Kontrollera följande om det inte går att skriva ut.
• Kontrollera att skrivaren är ansluten till internet.
• Kontrollera att skrivaren är ansluten till ett lokalt nätverk och att nätverksmiljön är ansluten till internet.
• Kontrollera att inget felmeddelande visas på skrivarens LCD-skärm.
97
• Om utskriften inte startar trots att du har väntat en stund går du till skrivarens hemskärm och kör
Konfig. (Setup) -> Webbtjänstfråga (Web service inquiry). Om utskriften inte startar kör du
frågan flera gånger.
Om problemet inte går att åtgärda, kör utskriftsjobbet via skrivardrivrutinen på din dator och se om dina
data skrivs ut normalt på skrivaren.
Om det fortfarande inte går att skriva ut så hittar du mer information på felsökningssidan för din modell på
sidan Hem i Onlinehandbok.
Obs!
• Om du använder trådlös LAN-anslutning så kan det dröja flera minuter efter att du har slagit på
skrivaren innan det går att kommunicera. Kontrollera att skrivaren är ansluten till det trådlösa
nätverket och vänta en stund innan du startar utskriften.
• Om skrivaren är avstängd eller inte är ansluten till internet och utskriftsjobbet därför inte behandlas
inom 24 timmar efter att det skickades så avbryts utskriftsjobbet automatiskt. Om detta händer,
kontrollera att skrivaren har ström och är ansluten till internet. Skicka sedan utskriftsjobbet på nytt.
Utskriften startar av sig själv utan att du har vidtagit någon åtgärd
En tredje part kanske använder tjänsterna i Canon Inkjet Cloud Printing Center utan tillstånd.
Gå till skärmen Hem på skrivaren och tryck på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för
webbtjänst (Web service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection
setup) -> IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ Cloud Printing Center setup) -> Ta bort från denna
tjänst (Delete from this service) så avregistreras tjänsten.
När du har återställt skrivaren gör du om användarregistreringen i Canon Inkjet Cloud Printing Center från
början.
Om det inte går att logga in trots att du har matat in rätt lösenord i iOS eller
Mac
Om du använder iOS eller Mac och lösenordet innehåller symbolen ¥, byt ut den mot ett omvänt
snedstreck. Anvisningar om hur du matar in ett omvänt snedstreck finns i hjälpfilen till operativsystemet.
98
Skriva ut med Google Cloud Print
Din skrivare är kompatibel med Google Cloud Print™ (Google Cloud Print är en tjänst från Google Inc.).
Genom att använda Google Cloud Print kan du skriva ut var som helst med program och tjänster som
fungerar med Google Cloud Print.
1. Förberedelser för att skriva ut med Google Cloud Print
2. Skriva ut från dator eller smarttelefon med Google Cloud Print
Viktigt!
• Din skrivare måste vara ansluten till ett lokalt nätverk och till internet för att du ska kunna registrera
skrivaren och skriva ut med Google Cloud Print. Internetanslutningsavgifter gäller.
• Det kan hända att den här funktionen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du
befinner dig.
99
Förberedelser för att skriva ut med Google Cloud Print
Innan du kan skriva ut med Google Cloud Print måste du ha ett Google-konto och registrera skrivaren i
Google Cloud Print.
Skaffa ett Google-konto
Om du redan har ett Google-konto så kan du registrera skrivaren.
Registrera Skrivaren i Google Cloud Print
Skaffa ett Google-konto
Öppna först ett Google-konto så att du kan registrera skrivaren i Google Cloud Print.
Öppna Google Cloud Print med webbläsaren på datorn eller den mobila enheten och registrera sedan de
nödvändiga uppgifterna.
* Skärmen ovan kan ändras utan föregående meddelande.
Registrera Skrivaren i Google Cloud Print
Registrera skrivaren i Google Cloud Print.
Om firmware-versionen är Ver. 2.010 eller senare kan du registrera med Google Chrome på din dator,
smarttelefon eller surfplatta.
Registrering med hjälp av Google Chrome
För tidigare versioner registrerar du informationen från skrivaren.
Registrering från skrivaren
Viktigt!
• Mer information om hur du kontrollerar firmware-version och uppdaterar firmware finns i "Uppdatering
av firmware".
• När du uppdaterat firmware måste du återregistrera skrivaren även om den redan registrerats.
100
• När du registrerar en skrivare måste skrivaren måste skrivaren vara ansluten till LAN och LAN-miljön
måste vara ansluten till internet. Observera att kunden är ansvarig för alla avgifter för anslutning till
Internet.
• När skrivaren byter ägare så ska du radera skrivarens registrering från Google Cloud Print.
Registrering med hjälp av Google Chrome
1. Starta webbläsaren Google Chrome på din dator, smarttelefon eller surfplatta. Välj
sedan Logga in på Chrome... (Sign in to Chrome...) i menyn
och logga in på ditt Google-konto
2. Välj Inställningar (Settings) i
(menyn Chrome)
(menyn Chrome)
3. Klicka på Visa avancerade inställningar... (Show advanced settings...) för att visa
informationen. Välj sedan Hantera (Manage) i Google Cloud Print
4. Välj Lägg till skrivare (Add printers) för den skrivare som ska läggas till
5. När bekräftelsemeddelandet för att registrera skrivaren visas så svarar du OK
Registreringen av skrivaren har slutförts.
Registrering från skrivaren
Autentiseringen i webbläsaren på datorn eller mobilen är en obligatorisk del i registreringen. Eftersom
webbadressen för verifiering skrivs ut på skrivaren vid verifieringen ska du se till att det finns vanligt
papper av A4/Letter-storlek i skrivaren.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Gå till skärmen Hem och välj Konfig. (Setup).
3. Välj Inställningar för webbtjänst (Web service setup) -> Anslutningsinställn.
(Connection setup) -> Inställn. för Google Cloud Print (Google Cloud Print setup)
-> Registrera för Google Cloud Print (Register with Google Cloud Print).
Obs!
• Om du redan har registrerat skrivaren i Google Cloud Print så visas ett meddelande om att
göra om registreringen av skrivaren.
4. När bekräftelseskärmen för att registrera skrivaren visas så svarar du Ja (Yes).
5. Välj ett visningsspråk på skärmen utskriftsinställningar i Google Cloud Print.
Bekräftelsemeddelandet om utskrift av autentiseringswebbadressen visas.
101
6. Fyll på vanligt papper i formatet A4 eller Letter och tryck på OK.
Autentiseringswebbadressen skrivs ut.
7. Kontrollera att autentiseringswebbadressen har skrivits ut och tryck på Ja (Yes).
8. Autentisera i webbläsaren på datorn eller mobilen.
Öppna webbadressen i webbläsaren på datorn eller den mobila enheten och autentisera enligt
anvisningarna på skärmen.
Obs!
• Utför verifieringsprocessen med ditt Google-konto som du redan har skaffat dig.
9. När meddelandet om att registreringen har slutförts visas på skärmen till skrivaren,
tryck på OK.
Om verifieringen inte har slutförts korrekt visas registreringsalternativen. När autentiseringen har
slutförts kan du skriva ut data med Google Cloud Print.
Om autentiseringen inte slutförs och ett felmeddelande visas så trycker du på OK. När
bekräftelsemeddelandet om att skriva ut autentiseringswebbadressen visas skriver du ut adressen.
Gör sedan autentiseringen på datorn igen.
Ta bort Skrivaren från Google Cloud Print
För att byta ägare på skrivaren eller för att återregistrera skrivaren raderar du först skrivaren i Google
Cloud Print enligt respektive anvisningar.
Radera från Google Chrome
Radera från skrivaren
Radera från Google Chrome
1. Starta webbläsaren Google Chrome på din dator, smarttelefon eller surfplatta. Välj
sedan Logga in på Chrome... (Sign in to Chrome...) i menyn
och logga in på ditt Google-konto
2. Välj Inställningar (Settings) i
(menyn Chrome)
(menyn Chrome)
3. Klicka på Visa avancerade inställningar... (Show advanced settings...) för att visa
informationen. Välj sedan Hantera (Manage) i Google Cloud Print
4. Välj Radera (Delete) för den skrivare som ska tas bort
5. När bekräftelsemeddelandet för att radera skrivaren visas så svarar du OK
102
Radera från skrivaren
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Gå till skärmen Hem och välj Konfig. (Setup).
3. Välj Inställningar för webbtjänst (Web service setup) -> Anslutningsinställn.
(Connection setup) -> Inställn. för Google Cloud Print (Google Cloud Print setup)
-> Ta bort från Google Cloud Print (Delete from Google Cloud Print).
4. När bekräftelseskärmen för att ta bort skrivaren visas så svarar du Ja (Yes).
103
Skriva ut från dator eller smarttelefon med Google Cloud Print
När du skickar en utskrift via Google Cloud Print får skrivaren utskriften och den skrivs ut automatiskt om
skrivaren är påslagen.
När du skriver ut från en smarttelefon, surfplatta, dator eller annan extern enhet med Google Cloud Print så
måste du först fylla på papper i skrivaren.
Skicka utskriftsdata via Google Cloud Print
1. Kontrollera att skrivaren är på
Obs!
• Om du vill skicka en utskrift från en annan plats så måste skrivaren vara påslagen.
2. Skicka utskriftsdata från smarttelefon, surfplatta eller dator
Figuren nedan är ett exempel på utskrift från en webbläsare som används med Google Cloud Print.
Fönstret skiljer sig åt beroende på vilka program eller tjänster som stöder Google Cloud Print.
När förberedelserna för utskrift med Google Cloud Print har gjorts och skrivaren är påslagen får
skrivaren utskriften och den skrivs ut automatiskt.
Obs!
• Om firmware-versionen är Ver. 2.010 eller senare kan du välja vilken skrivare du ska använda.
Du kan också välja att använda det lokala nätverket eller molnet som utskriftsmetod.
• Beroende på kommunikationsstatus kan det ta en stund att skriva ut eller också kan det hända att
skrivaren inte får utskriften.
• Vid utskrift med Google Cloud Print kan utskriften avbrytas beroende på skrivarens status, när
skrivaren är i drift eller när ett fel har inträffat. Om du vill återuppta utskriften så kontrollerar du status
för skrivaren. Skriv sedan ut med Google Cloud Print på nytt.
• För utskriftsinställningar:
• Om du väljer en annan medietyp än vanligt papper eller en annan pappersstorlek än A4/
Letter/B5/A5 skrivs utskriften ut på en sida även om du väljer dubbelsidig utskrift. (*
Pappersstorleken varierar beroende på vilken modell det är på skrivaren. Om du vill ha
104
information om vilka pappersstorlekar som stöds går du till Onlinehandbokens hemsida och läser
"Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift" för din modell.)
• Om du väljer vanligt papper eller pappersstorleken B5/A5 skrivs utskriften ut med en ram även
om du väljer utskrift utan ram.
• Utskriftsresultatet kan skilja sig från utskriftsbilden beroende på utskriftsdata.
• Beroende på vilken enhet som skickar utskriften kan du kanske inte välja utskriftsinställningar när
du skickar utskrifter med Google Cloud Print.
Om du vill skriva ut direkt från Google Cloud Print
Om skrivaren inte kan ta emot utskrifter, eller om du vill starta utskriften direkt, så kan du se om det finns
något utskriftsjobb i Google Cloud Print och starta utskriften manuellt.
Följ stegen nedan.
Viktigt!
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på skrivarmodellen.
1. Kontrollera att skrivaren är på
2. Gå till skärmen Hem och välj Konfig. (Setup)
3. Välj Webbtjänstfråga (Web service inquiry)
Obs!
• Om du inte har registrerat skrivaren i Google Cloud Print så visas inte Webbtjänstfråga (Web
service inquiry).
Registrera skrivaren i Google Cloud Print.
4. Välj Skriv ut från Google Cloud Print (Print from Google Cloud Print)
Bekräftelsefönstret visas.
5. Välj Ja (Yes)
Om en utskrift väntar så får skrivaren utskriften och den skrivs ut.
105
Skriva ut från en enhet som är kompatibel med AirPrint
I det här dokumentet beskrivs hur du använder AirPrint för att skriva ut trådlöst från en iPad, iPhone och
iPod touch till en Canon-skrivare.
Med AirPrint kan du skriva ut foton, e-post, webbsidor och dokument från din Apple-enhet direkt till din
skrivare utan att behöva installera en drivrutin.
Kontrollera din användarmiljö
Först ska du kontrollera din användarmiljö.
• Driftsmiljö för AirPrint
För att kunna använda AirPrint behöver du en av följande Apple-enheter med den senaste versionen
av iOS:
◦ iPad (alla modeller)
◦ iPhone (3GS eller senare)
◦ iPod touch (tredje generationen eller senare)
• Nätverksmiljö
Apple-enheten (iPad, iPhone eller iPod touch) och den här skrivaren måste vara anslutna till samma
Wi-Fi-nätverk eller anslutna i AirPrint-läge.
Obs!
• Om din iPad, iPhone eller iPod touch har den senaste versionen av iOS så behöver du inte hämta
och installera några drivrutiner eller program.
Skriva ut med AirPrint
1. Kontrollera att skrivaren är på och att Apple-enheten och skrivaren är anslutna till det
lokala nätverket eller anslutna i AirPrint-läge
2. Knacka på åtgärdsikonen på Apple-enhetens app så att menyalternativen visas
106
3. Bland menyalternativen knackar du på Skriv ut (Print)
4. I listan Skrivaralternativ (Printer Options) markerar du den modell som du använder
Viktigt!
• Eftersom en del appar inte har stöd för AirPrint så visas inte alltid listan Skrivaralternativ
(Printer Options). Om det inte går att använda skrivaralternativen med en app så kan du inte
skriva ut från den appen.
Obs!
• Skrivaralternativen (Printer Options) kan variera beroende på vilken app och modell du
använder.
107
5. När du skriver ut filtyper med flera sidor, till exempel PDF-filer, så klickar du på Intervall
(Range) och sedan på Alla sidor (All Pages). Alternativt kan du ange ett sidintervall som
ska skrivas ut
6. För alternativet 1 kopia (1 Copy) ställer du in antalet kopior genom att klicka på + eller 7. För alternativet Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) klickar du på På (On) om du vill
att utskriften ska vara dubbelsidig eller Av (Off) om du vill inaktivera funktionen
8. Knacka på Skriv ut (Print)
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut enligt dina inställningar.
Pappersstorlek
På AirPrint anges automatiskt en pappersstorlek som passar för den app som används på Apple-enheten
och den region där du använder AirPrint.
När du använder Apples fotoapp är standardpappersstorleken L i Japan och 4"x6" eller KG i andra länder
och regioner.
När du skriver ut dokument från Apples Safari-app är standardpappersstorleken Letter i USA och A4 i
Japan och Europa.
Viktigt!
• Din app kan ha stöd för andra pappersstorlekar.
Kontrollera utskriftsstatus
Medan du skriver ut så visas en ikon för Utskriftscenter (Print Center) i listan över appar som har
använts nyligen. Om du trycker på den så kan du kontrollera den pågående utskriften.
Tryck två gånger på knappen Hem på Apple-enheten om du vill ställa in läget Multikörning
(Multitasking). Svep sedan åt höger så att ikonen Utskriftscenter (Print Center) visas med en
Utskriftsöversikt (Print Summary).
108
Ta bort ett utskriftsjobb
Om du vill ta bort ett utskriftsjobb med AirPrint så kan du använda en av följande två metoder:
• Via skrivaren: Om skrivaren har en LCD-skärm avbryter du utskriftsjobbet via manöverpanelen.
Om skrivaren saknar LCD-skärm avbryter du jobbet genom att trycka på Stopp (Stop)-knappen på
skrivaren.
• På Apple-enheter: Tryck två gånger på knappen Hem på Apple-enheten så att läget Multikörning
(Multitasking) aktiveras och svep sedan åt höger. Knacka på ikonen Utskriftscenter (Print Center)
så visas en Utskriftsöversikt (Print Summary). Knacka på det utskriftsjobb som du vill avbryta och
sedan på Avbryt utskrift (Cancel Printing).
Felsökning på AirPrint
Om dokumentet inte skrivs ut, kontrollera följande:
1. Kontrollera att skrivaren är påslagen. Om skrivaren är påslagen, stäng av den och slå på
den på nytt. Se om problemet har åtgärdats
2. Kontrollera att skrivaren är ansluten via det lokala nätverket till samma subnät som den
enhet där iOS är installerat
3. Kontrollera att det finns tillräckligt med papper och bläck i skrivaren
4. Om skrivaren har en LCD-skärm kontrollerar du att inga felmeddelanden visas på LCDskärmen
Om problemet kvarstår, kör en utskrift via skrivardrivrutinen på din dator och se om dokumentet skrivs
ut normalt på skrivaren
109
Om dokumentet inte skrivs ut så finns mer information i Onlinehandbok för din modell
Obs!
• När du har slagit på skrivaren kan det dröja någon minut innan skrivaren kan kommunicera via en
trådlös LAN-anslutning. Kontrollera att skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket och starta
sedan en utskrift.
• Om funktionen Bonjour har inaktiverats på skrivaren så går det inte att använda AirPrint. Kontrollera
LAN-inställningarna på skrivaren och aktivera Bonjour.
Obs!
• Det kan finnas skillnader mellan de fönster som visas i beskrivningarna och de som visas på din
Apple-produkt eller app.
110
Android-utskrift
Använd utskriftsplugin från Canon
Canon Print Service är en utskriftsplugin för Android 4.4 som finns att hämta kostnadsfritt på Google Play.
Om du installerar och aktiverar denna plugin kan du skriva ut trådlöst via din Android-smarttelefon eller pekplatta till en Canon-skrivare.
Skriva ut via Mopria
Du kan skriva ut trådlöst till en Canon-skrivare från en Mopria-kompatibel Android-smarttelefon eller pekplatta.
Se Moprias webbplats (http://www.mopria.org) för information om enheter som stöds.
111
Kontrollera skrivarinformation
Du kan använda din smarttelefon, surfplatta eller dator för att kontrollera Skrivarstatus (Printer status) och
köra verktygsfunktioner från appar, t.ex. Canon Inkjet Print Utility och PIXMA Printing Solutions.
Du kan också använda praktiska webbtjänster från Canon.
1. Välja skrivarinformation på en appskärm
Obs!
• Du kan även ange IPv4-adressen direkt i webbläsaren för att visa skrivarinformationen.
Konfig. (Setup) ->
Enhetsinställningar (Device
1. I fönstret Hem trycker du på
settings) -> LAN-inställningar (LAN settings) -> Bekräfta LAN-inställningar (Confirm
LAN settings) -> Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting list) eller Inställningslista,
LAN (LAN setting list). Kontrollera sedan IP-adressen i det fönster som visas.
2. Via din dator, smarttelefon eller pekplatta öppnar du webbläsaren och skriver in
webbadressen:
http:// <Printer IP address>
Som <skrivarens IP-adress> anger du IP-adressen som du fick fram i föregående steg.
2. Ange Användarnamn (Username) och administratörslösenord
Ange Användarnamn (Username) och Lösenord (Password) på verifieringsskärmen.
Användarnamn (Username): ADMIN
Lösenord (Password): Se ”Om administratörslösenordet”.
Obs!
• Användarnamn (Username) kan visas olika beroende på vilken webbläsare du använder.
3. Visa skrivarinformation
Den övre skärmen för skrivarinformation visas.
112
Skrivarstatus (Printer status)
Med den här funktionen kan du visa skrivarinformation som återstående bläcknivå, status och
detaljerad felinformation.
Du kan även ansluta till en webbplats där du kan köpa bläck eller till supportsidan samt använda
webbtjänster.
Verktyg (Utilities)
Med den här funktionen kan du ställa in och köra verktygsfunktioner på skrivaren, till exempel
rengöring.
Inställ. f. AirPrint (AirPrint settings)
Med den här funktionen kan du ange inställningar för Apple AirPrint, till exempel lägesinformation.
Google Cloud Print-inställning (Google Cloud Print setup)
Med den här funktionen kan du registrera skrivaren i Google Cloud Print eller ta bort skrivaren.
Skriv ut från e-postinställn. (Print from E-mail setup)
Med den här funktionen kan du registrera skrivare, kontrollera utskriftsadresser och ta bort
registrerade skrivare.
IJ Cloud Printing Center-inst. (IJ Cloud Printing Center setup)
Med den här funktionen kan du göra registreringar i IJ Cloud Printing Center eller ta bort
registreringar.
Säkerhet (Security)
Här kan du ställa in Administratör (Administrator)slösenordet och Åtgärdsbegränsningar
(Operation restrictions) för enheten.
Viktigt!
• Om du behöver det ursprungliga Lösenord (Password)et, se ”Om administratörslösenordet”.
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du ändrar Lösenord (Password) till ett personligt
lösenord.
• Följande teckenbegränsningar gäller för det lösenord som du väljer:
• Välj ett lösenord med 0 till 32 tecken.
• Tecken som kan användas är alfanumeriska enkelbytestecken.
113
Uppdatering av firmware (Firmware update)
Med den här funktionen kan du uppdatera det fasta programmet och kontrollera
versionsinformationen.
Handbok (online) (Manual (Online))
Med den här funktionen visas Onlinehandbok.
114
Integreringsfunktionen för onlinelagring
Din skrivare kan integreras med tjänster för onlinelagring, till exempel Evernote.
Integrering med
”Evernote”, en tjänst för onlineanteckningar
Om ett klientprogram för Evernote finns installerat på datorn kan du importera skannade bilder till
programmet och ladda upp dem till Evernote-servern.
Du kan bläddra i uppladdade bilder från andra datorer, smartphones osv.
Du måste skapa ett konto för att använda Evernote. Gå till sidan "KOM IGÅNG" hos Evernote för att
skapa ett konto.
• Inställningar
I dialogrutan Inställningar för IJ Scan Utility markerar du det objekt du vill ställa in. Välj sedan Evernote
för Skicka till ett program (Send to an application) under Programinställningar (Application
Settings).
Se "Dialogrutan inställningar" för din modell på startskärmen för Onlinehandbok om du vill veta mer.
Viktigt!
• Servicefunktionerna i Evernote kan komma att ändras eller avslutas utan föregående meddelande.
115
Så här använder du Print from E-mail
Med hjälp av Print from E-mail kan du enkelt skriva ut foton och dokument som har sparats på en
smarttelefon, surfplatta eller dator genom att skicka dem som en bifogad fil i ett e-postmeddelande.
Du kan enkelt skriva ut när du är på en annan plats, till exempel på en resa. Även din familj och dina vänner
kan skriva ut om de är registrerade.
Du kan använda Print from E-mail på alla Canon-skrivare som har stöd för tjänsten.
Kontrollera din användarmiljö
Först ska du kontrollera din användarmiljö.
• Nätverksmiljö
Skrivaren måste vara ansluten till ett lokalt nätverk med internetanslutning.
Viktigt!
• Användaren står för internetkostnaderna.
• I vissa regioner/länder är funktionen inte tillgänglig.
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på skrivarmodellen.
Förberedelser inför användning av Print from E-mail
Om du vill använda Print from E-mail så måste du registrera skrivaren med skrivarens ägarinformation.
1. Skriv ut webbadressen till skrivarregistreringssidan tillsammans med PIN-koden
2. Öppna webbsidan och mata in ägarens e-postadress och de övriga uppgifter som
efterfrågas
3. Se om det har kommit ett meddelande till den e-postadress som du har uppgett
116
4. Gå till den webbadress som finns i e-postmeddelandet och slutför skrivarregistreringen
Obs!
• E-postadressen som visas på skärmen när du har slutfört registreringen är den adress som kommer
att användas för funktionen Print from E-mail.
Mer information om hur du registrerar en skrivare finns här
Skriva ut från en smarttelefon, surfplatta eller dator
1. Förbered en fil som du vill skriva ut
Filformat, antal filer och filstorlek som stöds med den här utskriftsfuktionen visas nedan.
Filformat som stöds
• Adobe PDF-filer
• JPEG-filer
• .doc/.docx/.xls/.xlsx/.ppt/.pptx-filer
Viktigt!
• Du kan endast skriva ut bifogade filer i e-postmeddelandet. Det går inte att skriva ut själva epostmeddelandet.
• Du kan inte skriva ut Adobe PDF-filer eller .doc/.docx/.xls/.xlsx/.ppt/.pptx-filer som är
krypterade, lösenordsskyddade eller har inaktiverats för utskrift.
• Du kan inte skriva ut filer som har bifogats i komprimerat filformat.
• Du kan inte skriva ut filer i andra format än Adobe PDF, JPEG
och .doc/.docx/.xls/.xlsx/.ppt/.pptx.
Antal filer och filstorlekar som stöds
• Du kan skriva ut upp till 10 bifogade filer.
• Största tillåtna storlek för ett e-postmeddelande med bifogade filer är 10 MB.
Obs!
• Storleken på ett e-postmeddelande fastställs utifrån storleken på hela överföringsfilen, inklusive
e-postmeddelandet och meddelandehuvudet Därför händer det att en bilfogad fil inte kan
skrivas ut trots att filstorleken är mindre än 10 MB.
• Om storleken på en bifogad JPEG-fil är mindre än 10 KB så går det inte att skriva ut filen.
2. Bifoga filen som du vill skriva ut från din smarttelefon, surfplatta eller dator till epostmeddelandet och skicka till e-postadressen för utskrift
Om du vill kontrollera vilken adress som används för utskrift, gå till manöverpanelen på skrivaren, visa
fönstret Hem och tryck på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för webbtjänst (Web
service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection setup) -> Skriv ut
från e-postinställningar (Print from E-mail setup) -> Kontrollera adress för utskrift (Check
address for printing).
Viktigt!
• Tjänsten går inte att använda medan underhåll utförs av tjänsten.
117
Använda tjänsten med flera personer
Om du vill att fler användare ska ha tillgång till funktionen så registrerar du dessa användare (utöver
skrivarens ägare) som medlemmar.
1. Skrivarens ägare öppnar tjänstens inloggningssida på sin smarttelefon, surfplatta eller
dator (https://pr.mp.c-ij.com/po) och loggar in
2. Markera namnet på den skrivare som medlemmen ska tillhöra. Klicka på Member
Settings -> Add och mata in medlemmens e-postadress. Klicka sedan på Add
Webbadressen till medlemsregistreringssidan skickas till den registrerade medlemmens e-postadress.
3. Den registrerade medlemmen går till den webbadress som finns i e-postmeddelandet och
slutför registreringen
Den här tjänsten kan du använda från registrerade e-postadresser.
Obs!
• Du kan registrera upp till 500 medlemmar.
Felsöka Print from E-mail
Dokumentet skrivs inte ut
Du kan inte göra registreringar till tjänsten eller ta bort tjänsten
Du kan inte skriva ut efter att skrivaren har återställts
Dokumentet skrivs inte ut
Om dokumentet inte skrivs ut, kontrollera följande:
• Kontrollera att skrivaren är påslagen.
Om skrivaren är påslagen, stäng av den och slå på den på nytt. Se om problemet har åtgärdats.
• Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket.
• Kontrollera att skrivaren är ansluten till ett lokalt nätverk och att nätverket har internetanslutning.
• Kontrollera att inget felmeddelande visas på skrivarens LCD-skärm.
Om problemet kvarstår, kör en utskrift via skrivardrivrutinen på din dator och se om dokumentet skrivs
ut normalt på skrivaren.
Om det inte går att skriva ut dokumentet så hittar du information i Onlinehandboken för skrivaren.
• Kontrollera att den fil som är bifogad i e-postmeddelandet har filformatet Adobe PDF,
JPEG, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt eller .pptx.
• Kontrollera att mottagarens e-postadress är korrekt.
Om du vill kontrollera vilken adress som används för utskrift, gå till manöverpanelen på skrivaren, visa
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för webbtjänst (Web
fönstret Hem och tryck på
service setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection setup) -> Skriv ut
från e-postinställningar (Print from E-mail setup) -> Kontrollera adress för utskrift (Check
address for printing).
118
• Kontrollera att användarens e-postadress har registrerats för tjänsten.
Om du vill kontrollera felinformationen så måste skrivarens ägare öppna webbsidan för inloggning
(https://pr.mp.c-ij.com/po).
• På skärmen Print Status, klicka på Go to Print History Screen och kontrollera historiken för de jobb
som har skickats. Här kan du kontrollera felinformationen.
Om du vill kontrollera felinformationen så måste skrivarens ägare öppna webbsidan för inloggning
(https://pr.mp.c-ij.com/po).
Obs!
• Vid användning av trådlös LAN-anslutning så kan det dröja någon minut efter att du har slagit på
skrivaren innan det går att kommunicera. Kontrollera att din skrivare är ansluten till det trådlösa
nätverket och starta sedan en utskrift.
Du kan inte göra registreringar till tjänsten eller ta bort tjänsten
Du kan inte göra registreringar till tjänsten
• Om skrivarens manöverpanel visar meddelandet Kunde inte registrera med "Skriv ut från epost". (Failed to register with "Print from E-mail".) kan det hända att registreringen till Print
from E-mail inte slutfördes i tid. Rensa felet med OK och börja om från början.
• Kontrollera att skrivarens firmware-version är uppdaterad.
Du har inte fått webbadressen för att komplettera registreringen via e-post
• Du kan ha angivit fel e-postadress. Vänta cirka 30 minuter. Skriv sedan ut webbadressen för
skrivarregistrering och PIN-koden via skrivarens manöverpanel. Därefter gör du om registreringen
från början.
Du kan inte ta bort tjänsten
• Om skrivarens manöverpanel visar meddelandet "Kunde inte ansluta till "Skriv ut från e-post".
Endast informationen på skrivaren raderades. (Failed to connect to "Print from E-mail". Only
the information on the printer was deleted.)" kan det hända att det inte gick att ta bort
registreringsinformationen för tjänsten trots att informationen om Print from E-mail som fanns på
skrivaren togs bort.
Rensa felet med OK. Gå sedan in på tjänstens inloggningssida (https://pr.mp.c-ij.com/po) och ta
bort registreringsinformationen.
• Om det inte gick att ta bort informationen om Print from E-mail som finns på skrivaren trots att
registreringsinformationen om tjänsten togs bort går du till skrivarens manöverpanel, visar fönstret
Hem och trycker på
Konfig. (Setup) ->
Inställningar för webbtjänst (Web service
setup) -> Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection setup) -> Skriv ut från
e-postinställningar (Print from E-mail setup) -> Radera registrerad skrivare (Delete registered
printer), så tas registreringsinformationen bort.
Du kan inte skriva ut efter att skrivaren har återställts
Registrera skrivaren och skrivarens ägare på nytt
119
• När skrivaren har återställts är alla registrerad information borttagen och det går inte längre att
använda Print from E-mail.
Om du vill använda tjänsten på nytt så måste du göra om registreringen av skrivaren och skrivarens
ägare.
Mer information om hur du gör om registreringen finns i "Förberedelser inför användning av Skriv ut
från e-post".
Även då fler användare än ägaren har registrerats som medlemmar ska du göra om registreringen.
Starta här.
120
Förberedelser inför användning av Skriv ut från e-post
Om du vill använda tjänsten för att skriva ut foton eller dokument så måste du registrera skrivaren med hjälp
av anvisningarna nedan.
Skriva ut webbadressen till skrivarregistreringssidan och PIN-koden
Först ska du skriva ut webbadressen till skrivarregistreringssidan tillsammans med PIN-koden.
Kontrollera att skrivaren har tillräckligt med bläck och skriv sedan ut via skrivarens manöverpanel.
1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket
Viktigt!
• Skrivaren måste vara ansluten till ett lokalt nätverk med internetanslutning.
2. Via manöverpanelen på skrivaren, öppna fönstret Hem och tryck på
Konfig.
Inställningar för webbtjänst (Web service setup) -> Inställn. för
(Setup) ->
webbtjänstanslutning (Web service connection setup) -> Skriv ut från epostinställningar (Print from E-mail setup) -> Registrera skrivare (Register printer)
3. Följ anvisningarna på skärmen och skriv ut webbadressen för skrivarregistrering
tillsammans med PIN-koden
Viktigt!
• Stäng inte av strömmen till skrivaren förrän registreringen har slutförts.
Gå till den webbadress som du har skrivit ut och logga in inom 25 minuter.
• Om du avbröt registreringen innan den hade slutförts, gör om registreringen från utskriften av
registreringsinformationen.
Gå till den webbadress som du har skrivit ut, mata in ägarens e-postadress
och övriga uppgifter som efterfrågas
Mata sedan in ägarens e-postadress och övriga uppgifter som efterfrågas.
1. I webbläsaren på en smarttelefon, surfplatta eller dator öppnar du den webbadress som
du har skrivit ut och trycker på Log In
2. I fönstret med användaravtalet svarar du Agree
Viktigt!
• Om du inte har svarat Agree i fönstret med användaravtalet så kan du inte registrera dig som
skrivarens ägare.
3. Mata in e-postadressen till skrivarens ägare och tryck på Next
121
Viktigt!
• Ett e-postmeddelande med den information som behövs för att slutföra registreringen skickas till
den e-postadress som har angivits för skrivarens ägare.
• Om e-postkontot är inställt på domänspecifik mottagning ändrar du inställningen så att e-post
kan tas emot från "info@mp.c-ij.com"
Obs!
• Du kan inte ändra e-postadressen till skrivarens ägare efter att skrivaren har registrerats.
Om du vill ändra e-postadressen så måste du avregistrera skrivaren och göra om registreringen
av skrivarens ägare med den nya e-postadressen. Gör du det så tas all den registrerade
informationen bort.
• En avisering skickas automatiskt till den e-postadress som har registrerats när en utskrift eller
underhåll startar.
4. I fönstret Printer Owner Registration, mata in den information som visas nedan och
klicka på Next
User Name
Mata in ett namn.
Det namn som du matar in visas sedan när du loggar in.
Viktigt!
• Det högsta antalet tecken som kan användas är 30.
Language
Välj ett språk som du vill använda.
Det språk som du väljer används i e-postaviseringar, till exempel meddelanden om att en utskrift har
startats.
Time Zone
Läs informationen i det här avsnittet och välj standardtiden i den stad som är närmast din region.
Date/Time Display Format
Välj det format som du vill använda.
Det format du väljer används i datum-/tidsinformationen på skärmarna och i e-postaviseringarna för
tjänsten.
Daylight Saving Time
Den här inställningen är kombinerad med inställningen för Time Zone och används i datum-/
tidsinformationen på skärmarna och i e-postaviseringarna för tjänsten.
När du väljer ON så ökar Time Zone med 1 timme när datum-/tidsinformationen visas.
5. I fönstret Printer Registration, mata in Printer Name och tryck på Confirm
Välj ett namn som är lätt att komma ihåg för skrivaren.
Viktigt!
• Det högsta antalet tecken som kan användas är 30.
122
6. I fönstret Confirm Owner Registration, kontrollera registreringsinformationen och tryck
på Register
Ett tillfälligt lösenord visas.
Viktigt!
• Det tillfälliga lösenord som visas finns inte med i e-postaviseringen. Se till att du antecknar det
tillfälliga lösenordet innan du stänger skärmen.
Se om det har kommit ett meddelande till den e-postadress som du har
uppgett
En webbadress för att slutföra registreringen skickas för att bekräfta att e-postadressen går till den
registrerade skrivarens ägare.
Öppna den webbsida som finns i e-postmeddelandet och slutför
skrivarregistreringen.
1. Gå till webbsidan i e-postmeddelandet
Viktigt!
• Du måste slutföra registreringen inom 30 minuter.
2. Mata in den e-postadress som har registrerats för skrivarens ägare och det tillfälliga
lösenordet, tryck på Log In
3. Ställ in ett lösenord som du vill använda och tryck på Register
När lösenordet är inställt så visas skrivarens e-postadress och tjänstens webbadress. Registreringen
av skrivaren har slutförts.
Viktigt!
• När du matar in lösenordet gäller följande teckenbegränsningar:
• Ställ in ett lösenord som har 8 eller fler tecken.
• De tecken som du kan använda är enkelbytestecken med versaler, gemener och siffror.
• Kombinera i lösenordet alla de typer av tecken som får användas.
• Det skickas inget meddelande med e-postadressen för skrivaren eller webbadressen till
inloggningssidan. Se till att du antecknar skrivarens e-postadress och webbadressen till
inloggningssidan innan du stänger skärmen.
123
Lista över tidszoner
(UTC-12:00) Internationella datumlinjen, väst
(UTC-11:00) Midway-öarna
(UTC-10:00) Hawaii
(UTC-09:00) Alaska
(UTC-08:00) Tijuana, Baja California, Pacific Time (USA och Kanada)
(UTC-07:00) Arizona, Chihuahua, La Paz, Mazatlan, Mountain Time (USA och Kanada)
(UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Saskatchewan, Central America, Central Time (USA och Kanada)
(UTC-05:00) Indiana (Öst), Bogota, Lima, Quito, Eastern Time (USA och Kanada), Caracas
(UTC-04:00) Asuncion, Santiago, Georgetown, La Paz, San Juan, Manaus, Atlantic Time (Kanada), Newfoundland
(UTC-03:00) Cayenne, Grönland, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
(UTC-02:00) Mid-Atlantic
(UTC-01:00) Azorerna, Kap Verde-öarna
(UTC+00:00) Casablanca, Dublin, Edinburgh, Lissabon, London, Monrovia, Reykjavik, Coordinated Universal Time
(UTC+01:00)
(UTC+02:00)
Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien, Sarajevo, Skopje, Warsawa, Zagreb, Bryssel,
Köpenhamn, Madrid, Paris, Belgrad, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag, Västra centralafrika
Aten, Bukarest, Istanbul, Amman, Windhoek, Jerusalem, Kairo, Harare, Pretoria, Beirut, Helsingfors,
Kiev, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius, Minsk
(UTC+03:00) Kuwait, Riyadh, Tbilisi, Nairobi, Bagdad, Moskva, S:t Petersburg, Volgograd, Teheran
(UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat, Yerevan, Baku, Port Louis, Kabul
(UTC+05:00)
Islamabad, Karachi, Ekaterinburg, Tashkent, Sri Jayawardenepura, Chennai, Kolkata, Mumbai, New
Delhi, Kathmandu
(UTC+06:00) Astana, Dhaka, Almaty, Novosibirsk, Rangoon
(UTC+07:00) Krasnoyarsk, Bangkok, Hanoi, Jakarta
(UTC+08:00) Irkutsk, Ulaan Bataar, Kuala Lumpur, Singapore, Perth, Taipei, Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
(UTC+09:00) Seoul, Yakutsk, Osaka, Sapporo, Tokyo, Adelaide, Darwin
(UTC+10:00) Vladivostok, Canberra, Melbourne, Sydney, Guam, Port Moresby, Brisbane, Hobart
(UTC+11:00) Magadan, Salomonöarna, Nya Kaledonien
(UTC+12:00) Auckland, Wellington, Fiji, Marshallöarna, Petropavlovsk-Kamchatsky
(UTC+13:00) Samoa, Nuku'alofa
124
Skriva ut enkelt från en smarttelefon eller surfplatta med PIXMA
Printing Solutions
Med PIXMA Printing Solutions kan du enkelt och trådlöst skriva ut foton som är sparade på en smarttelefon
eller surfplatta.
Du kan även skicka skannad information (PDF eller JPEG) direkt till en smarttelefon eller surfplatta utan att
använda en dator.
PIXMA Printing Solutions kan hämtas från App Store och Google Play.
125
Skriva ut med Windows RT
När du använder Windows RT är det enkelt att skriva ut. Allt du behöver göra är att ansluta din skrivare till
nätverket.
Information om hur du ansluter till nätverket finns via webbadressen för inställningar (http://www.canon.com/
ijsetup) vid användning av den här produkten på din dator, smartphone eller pekplatta.
När anslutningen är klar hämtas programmet Canon Inkjet Print Utility automatiskt. Med det kan du göra
detaljerade utskriftsinställningar.
Med Canon Inkjet Print Utility kan du kontrollera Skrivarstatus (Printer status) och göra detaljerade
utskriftsinställningar. (Vilka funktioner du kan använda beror på användarmiljön och uppkopplingsmetoden.)
126
Översikt över enheten
Säkerhetshandbok
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter och säkerhetsinformation
Huvudkomponenter och basfunktioner
Huvudkomponenter
Om enhetens strömförsörjning
Använda manöverpanelen
Fylla på papper/original
Fylla på papper
Lägga i en skrivbar skiva
Fylla på original
Sätta i minneskortet
Byta ut bläckbehållare
Byta ut bläckbehållare
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Kontrollera bläckstatus
Underhåll
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Utföra underhåll från en dator
Rengöra enheten
Ändra enhetens inställningar
Ändra enhetens inställningar från datorn
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn
Information om nätverksanslutning
Användbar information om nätverksanslutning
Om nätverkskommunikation
Ändra och bekräfta nätverksinställningar
Bilaga om nätverkskommunikation
Tips för att få optimal utskriftskvalitet
Användbar information om bläck
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Bekräfta pappersinställningarna innan du skriver ut
Ange pappersinformation för kassetten när du fyllt på papper
Avbryta ett utskriftsjobb
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Föreskrifter för säker transport av enheten
Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av
bilder
Specifikationer
127
Säkerhetshandbok
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter och säkerhetsinformation
128
Säkerhetsföreskrifter
Välja en plats
• Installera inte enheten på en instabil plats eller på en plats där den kan utsättas för kraftiga
vibrationer.
• Installera inte enheten på mycket fuktiga eller dammiga platser, i direkt solljus, utomhus eller i
närheten av en värmekälla.
För att undvika brand eller elektriska stötar ska enheten användas under de driftförhållanden som
anges i Onlinehandbok.
• Placera inte enheten på en tjock matta.
• Placera inte enheten med baksidan mot en vägg.
Strömförsörjning
• Se till att området runt eluttaget hålls fritt så att du lätt kan dra ur kabeln om det behövs.
• Dra aldrig ur kontakten genom att dra i kabeln.
Om man drar i kabeln kan nätkabeln skadas, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
• Använd inte en förlängningssladd.
Arbeta i närheten av enheten
• Stick inte in fingrar och händer i enheten när den skriver ut.
• När du flyttar enheten ska du bära den i båda ändar. Ifall enheten väger mer än 14 kg, bör lyft av
enheten göras av två personer. Om enheten skulle tappas, kan det orsaka personskador. Angående
enhetens vikt, hänvisar vi till Onlinehandbok.
• Placera inga föremål på enheten. Framför allt, placera inga metallföremål (gem, häftklamrar o.s.v.)
eller behållare med brandfarliga lösningsmedel (alkohol, thinner o.s.v.) ovanpå enheten.
• Transportera eller använd aldrig enheten lutande, vertikal eller upp och ned, eftersom bläcket då kan
läcka ut och skada enheten.
Arbeta i närheten av enheten (För multifunktionsskrivare)
• Tryck inte för hårt på dokumentluckan när du placerar en tjock bok på glasskivan. Glasskivan kan
splittras vilket kan leda till personskador.
Skrivhuvud/bläckbehållare och FINE-kassetter
• Förvara alltid bläckbehållare utom räckhåll för barn. Om du oavsiktligen slickar på eller sväljer bläck*
ska du skölja munnen eller dricka ett eller två glas vatten. Om irritation eller obehag skulle förekomma
kontaktar du genast en läkare.
* Bakgrundsfärg innehåller nitratsalter (För modeller som innehåller bakgrundsfärg).
• Om bläck skulle komma i kontakt med ögonen sköljer du omedelbart med vatten. Om bläck skulle
komma i kontakt med huden tvättar du omedelbart bort det med tvål och vatten. Om irritation eller
obehag, i ögon eller på hud, inte skulle försvinna kontaktar du genast en läkare.
• Rör aldrig vid de elektriska kontakterna på skrivhuvudet eller FINE-kassetter efter utskrift.
Metalldelarna kan vara varma och orsaka brännskador.
• Kasta inte in bläckbehållare och FINE-kassetter i öppen eld.
• Försök inte plocka isär eller modifiera skrivhuvud, bläckbehållare, och FINE-kassetter.
129
Föreskrifter och säkerhetsinformation
För modeller som innehåller litiumbatterier
• Kassera batterier i enlighet med lokala bestämmelser.
• Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is
designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to
Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time,
the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode,
please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of
time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of
energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental
benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
130
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental
stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can
support printing on media down to a weight of 64g/m2, lighter paper means less resources used and a
lower environmental footprint for your printing needs.
Regulatory Model Code (RMC) används för identifiering och bevis att produkten överensstämmer med
föreskrifterna. Observera att RMC skiljer sig från produktens modellnummer för marknadsföring.
131
Huvudkomponenter och basfunktioner
Huvudkomponenter
Om enhetens strömförsörjning
Använda manöverpanelen
132
Huvudkomponenter
Framsida
Baksida
Insida
Manöverpanel
133
Framsida
(1) manöverpanel
Används för att ändra inställningar och styra enheten. Lyft och öppna den vid byte av bläckbehållare,
för att kontrollera bläcklampan eller för att ta bort papper som fastnat inuti enheten.
Manöverpanel
(2) dokumentlucka
Öppnas när ett originaldokument ska läggas på glasskivan.
(3) utmatningsfack
Öppnas automatiskt när utskriften eller kopieringen startar och utskrifterna matas ut. Du måste också
öppna den om du vill sätta i ett minneskort.
(4) Skivfacksledare
Öppna genom att dra ut den på så sätt att den fäster vid skivfacket. Använd den bara när du skriver ut
på en utskrivbar skiva. Håll annars luckan stängd.
(5) utmatningsfackets förlängningsdel
Öppnas automatiskt när du öppnar utmatningsfacket och har stöd för utmatat papper.
(6) pappersutmatningsstöd
Dra ut för att stödja papper som matas ut.
134
(7) kassett 1
Fyll på fotopapper med storlek 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x 18 cm (5 x 7 tum) i kassetten och sätt
in den i enheten. Två eller flera papper av samma storlek och medietyp kan fyllas på samtidigt, och de
matas automatiskt ut ett ark i taget.
Fylla på papper i små storlekar
Skivfacket kan förvaras på baksidan av kassett 1.
Demontera/montera skivfacket
(8) kassett 2
Fyll på vanligt papper i storlek A4, B5, A5 eller Letter eller fotopapper och kuvert i kassetten och sätt in
den i enheten. Två eller flera papper av samma storlek och medietyp kan fyllas på samtidigt, och de
matas automatiskt ut ett ark i taget.
Fylla på papper i stora storlekar
Fylla på kuvert
(9) glasskiva
Placera ett original här.
135
Baksida
(1) bakre lucka
Lossa den när du ska ta bort papper som har fastnat.
(2) kontakt för anslutning till elnät
Anslut den medföljande nätkabeln.
(3) USB-port
Sätt i USB-kabeln för att ansluta enheten till datorn.
(4) kontakt för kablat LAN
Koppla in LAN-kabeln för att ansluta enheten till ett lokalt nätverk (LAN).
Viktigt!
• Rör inte metallhöljet.
• Dra inte ur eller sätt i USB-kabeln eller LAN-kabeln när enheten skriver ut från eller skannar original till
datorn.
136
Insida
(1) kortplats
Sätt i ett minneskort.
Innan du sätter i minneskortet
(2) Lampan Åtkomst (Access)
Visar minneskortets status genom fast eller blinkande sken.
Sätta i minneskortet
(3) bläcklampor
Lyser eller blinkar för att indikera bläckbehållarens status.
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
(4) hållare för skrivhuvudet
Skrivhuvudet är förinstallerat.
Obs!
• Mer information om hur du byter ut en bläckbehållare finns i Byta ut bläckbehållare.
137
Manöverpanel
* Alla knappar och lampor på manöverpanelen lyser i bilden nedan för att förklara bättre.
Endast de knappar som är tillgängliga lyser.
(1) Knappen PÅ (ON)
Används för att slå på och stänga av strömmen. Kontrollera att dokumentluckan är stängd innan du slår
på enheten.
Sätta på och stänga av enheten
(2) Lampan NÄTSTRÖM (POWER)
Tänds efter att ha blinkat när strömmen slås på.
(3) Knappen HEM (HOME)
Använd denna när du vill visa skärmen HEM.
Använda manöverpanelen
(4) pekskärm
Visar meddelanden, menyalternativ och driftstatus. Tryck lätt med fingret på skärmen för att välja ett
menyobjekt eller en knapp. Du kan även förhandsgranska foton från ett minneskort innan du skriver ut.
Basfunktion för pekskärmen
(5) Knappen Svart (Black)
Startar svartvit kopiering, scanning etc.
(6) Knappen Färg (Color)
Startar färgkopiering, skanning osv.
(7) Knappen Stopp (Stop)
Avbryter en pågående utskrift, kopiering eller scanning.
(8) NFC-märke (Near Field Communication)
Dra en smarttelefon eller liknande med stöd för NFC och med ett Canon NFC-kompatibelt program
installerat över detta märke för att skriva ut och andra åtgärder.
(9) Lampan Alarm
Lyser eller blinkar när ett fel inträffar.
(10) Knappen Bakåt (Back)
Återgår till den föregående skärmen.
(11) Lampan Wi-Fi
Lyser eller blinkar för att indikera statusen för trådlöst LAN.
138
Tänd:
En trådlös LAN-anslutning har aktiverats.
Blinkar:
Utskrift eller skanning görs via trådlöst LAN. Blinkar även vid konfiguration av den trådlösa LANanslutningen.
Obs!
• När du trycker på knappar på manöverpanelen på enheten hörs knappljud eller larmljud. Ljudvolymen
kan justeras i Ljudkontroll (Sound control) i Enhetens användarinställningar (Device user
settings).
Enhetens användarinställningar
139
Om enhetens strömförsörjning
Kontrollera att enheten är på
Sätta på och stänga av enheten
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
140
Kontrollera att enheten är på
Lampan NÄTSTRÖM (POWER) lyser när enheten är på.
Om knapparna på manöverpanelen och pekskärmen är av men NÄTSTRÖM (POWER)-lampan lyser är
enheten fortfarande på.
Obs!
• Det kan ta en stund innan enheten börjar skriva ut efter att du har startat enheten.
• Knapparna på manöverpanelen och pekskärmen släcks om enheten inte används på ca 5 minuter.
Tryck på pekskärmen för att återställa den. Pekskärmen återställs och de tillgängliga knapparna visas.
Om du gör en utskrift från en dator återställs också skärmen.
141
Sätta på och stänga av enheten
Sätta på enheten
1. Tryck på PÅ (ON)-knappen för att sätta på enheten.
Lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar och lyser sedan med fast sken.
Kontrollera att enheten är på
Obs!
• Det kan ta en stund innan enheten börjar skriva ut efter att du har startat enheten.
• Om Alarm-lampan tänds eller blinkar och ett felmeddelande visas på pekskärmen så finns mer
information i Ett meddelande visas.
• Du kan ställa in enheten så att den sätts på automatiskt när ett utskrifts- eller skanningsjobb
utförs från datorn som är ansluten via USB-kabel eller nätverk. Den här funktionen är
avaktiverad som standard. Mer information om funktionen för automatisk start finns nedan.
Från enheten
Om ECO-inställningar
Från datorn
Stänga av och sätta på Skrivare
Stänga av enheten
1. När NÄTSTRÖM (POWER)-lampan slutar blinka är enheten avstängd.
Viktigt!
• Innan du drar ut strömkontakten efter att ha stängt av enheten ska du kontrollera att lampan för
NÄTSTRÖM (POWER) är släckt.
142
Obs!
• Du kan ställa in enheten så att den stängs av automatiskt när inga åtgärder utförs eller inga
utskriftsdata skickas till enheten under en viss tidsperiod. Det här är standardinställningen. Mer
information om funktionen för automatisk avstängning finns nedan.
Från enheten
Om ECO-inställningar
Från datorn
Stänga av och sätta på Skrivare
143
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln
Dra ur nätkabeln en gång i månaden för att kontrollera att strömkontakten/nätkabeln inte är skadade på
något av nedanstående sätt. Sådana skador är ovanliga.
•
•
•
•
•
Strömkontakten/nätkabeln är varm.
Strömkontakten/nätkabeln är rostig.
Strömkontakten/nätkabeln är böjd.
Strömkontakten/nätkabeln är sliten.
Strömkontakten/nätkabeln är delad.
Försiktighet
• Om strömkontakten/nätkabeln är skadad på något av ovanstående sätt ska du dra ur nätkabeln och
kontakta en tekniker. Om du använder enheten trots någon av ovanstående skador kan det börja brinna
eller så kan du få en stöt.
144
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
Följ instruktionerna nedan för att dra ur nätkabeln.
Viktigt!
• Tryck på PÅ (ON) och kontrollera sedan att lampan NÄTSTRÖM (POWER) har slocknat innan du drar
ur nätkabeln. Om du drar ur nätkabeln medan NÄTSTRÖM (POWER)-lampan lyser eller blinkar kan det
leda till att skrivhuvudet torkar ut eller täpps igen och att utskriftskvaliteten försämras.
1. Tryck på PÅ (ON)-knappen för att stänga av enheten.
2. Kontrollera att lampan NÄTSTRÖM (POWER) är släckt.
3. Dra ur nätkabeln.
Specifikationen för nätkabeln varierar beroende på i vilket land eller i vilken region den används.
145
Använda manöverpanelen
Manöverpanelen består av pekskärmen (A) och knappar (B) som tänds.
Tryck lätt på skärmen HEM på pekskärmen med fingerspetsen för att välja olika menyer för kopiering,
skanning och andra funktioner.
Skärmen HEM omfattar tre olika skärmar.
(A) pekskärm
Tryck lätt med fingret på en meny, knapp eller ikon på skärmen.
Basfunktion för pekskärmen
(B) Knappar på manöverpanelen
Tryck lätt med fingret på knapparna (B) på manöverpanelen.
Det är bara knapparna på manöverpanelen som är tillgängliga för den aktuella skärmen som tänds.
Viktigt!
• Placera inte objekt (särskilt inte av metall eller som innehåller fukt) på manöverpanelen. Det kan göra
att enheten inte fungerar.
• Metaller, t.ex. smycken, kan göra att enheten inte fungerar. Håll sådana metallföremål minst 2 cm (0,8
tum) från manöverpanelen när du använder manöverpanelen.
Basfunktion för pekskärmen
Tryck lätt på pekskärmen eller flytta fingret för att komma åt olika funktioner och inställningar.
Viktigt!
• När du använder pekskärmen ska du undvika att göra följande eftersom det kan göra att enheten
fungerar dåligt eller orsaka skada på enheten.
• Trycka hårt på pekskärmen.
146
• Trycka på pekskärmen med något annat än fingret (i synnerhet vassa föremål, som pennspetsar,
eller med naglarna).
• Trycka på pekskärmen med blöta eller smutsiga händer.
• Placera något föremål på pekskärmen.
Knacka
Tryck lätt med fingret och släpp direkt.
Används för att välja ett objekt eller foto på skärmen.
Tryck
Tryck lätt med fingret.
Om du vill gå framåt (eller bakåt) kontinuerligt i menyer eller foton fortsätter du att trycka på tecknet för
framåt (eller bakåt).
Svep
Svep med fingret på skärmen, uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.
Används för att växla mellan menyer eller gå framåt eller bakåt i foton.
Dra
Tryck lätt på skärmen och flytta fingret uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.
147
Används för att visa listor med objekt eller dra i reglage.
Exempel på hur pekskärmen kan användas
Exempel: Använda pekskärmen på skärmen för att välja foto i Skriv ut foton (Photo print)
Svep med fingret till vänster eller höger på ett foto för att visa nästa eller föregående foto.
Alternativt kan du knacka på tecknen (C). Om du vill gå framåt eller bakåt kontinuerligt i foton så trycker
du på något av tecknen (C).
Knacka på (D) om du vill växla till en skärm som visar flera foton.
Dra reglaget (H) till vänster eller höger för att ändra antalet foton som visas på skärmen. Alternativt kan du
knacka på (I) eller (J).
Knacka på (E) om du vill visa skärmen Till det senaste datumet (To most recent date).
148
Svep till vänster eller höger och knacka på fotonas datum för att visa dem.
Knacka på (F) om du vill förstora/förminska fotot.
Knacka på (K) om du vill förstora fotot och på (L) om du vill förminska det.
Dra med fingret på fotot för att visa den del du vill se.
Knacka på (G) om du vill visa skärmen Inställningar (Settings).
Dra skärmen uppåt eller nedåt och knacka på ett objekt för att välja det.
149
Då öppnas en annan lista med objekt. Dra den på samma sätt och knacka på en inställning.
150
Fylla på papper/original
Fylla på papper
Lägga i en skrivbar skiva
Fylla på original
Sätta i minneskortet
151
Fylla på papper
Papperskällor för påfyllning av papper
Fylla på papper i små storlekar
Fylla på papper i stora storlekar
Fylla på kuvert
Medietyper som du kan använda
Mediatyper som du inte kan använda
Innan du skriver ut på Art-papper
Utskriftsområde
152
Papperskällor för påfyllning av papper
Enheten har två papperskällor för att mata papper, kassett 1 och kassett 2.
Papperskällan som används beror på sidstorlek och medietyp.
Medietyper som du kan använda
Obs!
• Vid utskrift väljer du rätt pappersstorlek och mediatyp. Om du inte väljer rätt pappersstorlek eller
medietyp kan enheten mata ut papper från fel papperskälla eller använda en felaktig utskriftskvalitet.
Mer information om hur du fyller på papper i de olika papperskällorna finns nedan.
Fylla på papper i små storlekar
Fylla på papper i stora storlekar
Fylla på kuvert
Fylla på fotopapper i liten storlek i kassett 1
Om du använder fotopapper i liten storlek, t.ex. 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x 18 cm (5 x 7 tum), fyller
du på det i kassett 1.
Enheten matar automatiskt fotopapper från kassett 1 om du till exempel väljer sidstorleken 10 x 15 cm (4
x 6 tum) eller 13 x 18 cm (5 x 7 tum) i utskriftsinställningarna på manöverpanelen eller i skrivardrivrutinen.
(A) Fotopapper (storlek 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x 18 cm (5 x 7 tum))
Fylla på fotopapper/vanligt papper i stor storlek eller kuvert i kassett 2
Om du använder fotopapper eller vanligt papper i stor storlek, t.ex. A4, B5, A5 eller Letter, fyller du på det
i kassett 2. Du kan också fylla på kuvert i kassett 2.
Enheten matar automatiskt papper från kassett 2 om du väljer en sidstorlek som A4, B5, A5 eller Letter i
utskriftsinställningarna på manöverpanelen eller i skrivardrivrutinen.
153
(B) Fotopapper (storlek A4, 20 x 25 cm (8 x 10 tum) eller Letter)
(C) Vanligt papper (storlek A4, B5, A5, Letter eller Legal)
(D) Kuvert (Envelope)
Fylla på papper med utskriftssidan vänd nedåt
Om papperet har en utskriftssida (fram- eller baksida), t.ex. fotopapper, fyller du på det med den vitare
(eller blanka) sidan nedåt.
(E) kassett 1
(F) kassett 2
154
Fylla på papper i små storlekar
Du kan fylla på fotopapper i storlek 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x 18 cm (5 x 7 tum) i kassett 1.
Fyll på papper i stora storlekar i kassett 2.
Fylla på papper i stora storlekar
Viktigt!
• Om du beskär vanligt papper till en mindre storlek som 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x 18 cm (5 x 7
tum) för att göra en provutskrift kan det orsaka pappersstopp.
Obs!
• Vi rekommenderar att du använder äkta fotomedia från Canon när du skriver ut fotografier.
Mer information om originalpapper från Canon finns i Medietyper som du kan använda.
1. Förbered papperet.
Justera papperets kanter. Släta ut papperet om det rullar sig.
Obs!
• Justera kanterna på papperet innan du fyller på det. Papperet kan fastna om du inte justerar
kanterna.
• Om papperet har rullat sig tar du tag i de rullade hörnen och rullar försiktigt i motsatt riktning tills
papperet är helt platt.
Information om hur du slätar ut ihopkrullat papper finns i ”Lägg i papperet efter att du har slätat ut
det.” i Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig.
• När du använder Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201 fyller du på ett ark i taget som det är, även
om arket är rullat. Om du slätar ut det här papperet kan det orsaka sprickor i papperets yta, vilket
ger en lägre utskriftskvalitet.
2. Fyll på papper.
1. Dra ut kassett 1 ur enheten.
155
2. Skjut pappersledaren (A) framtill och (B) till höger för att öppna ledarna.
3. Fyll på pappersbunten MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND NEDÅT och placera den i mitten av
kassett 1.
Viktigt!
• Fyll alltid på papperet i stående orientering (C). Om du fyller på papperet i liggande orientering (D)
kan det fastna.
Obs!
• Justera pappersbunten efter kanten på kassett 1 enligt bilden nedan.
Om pappersbunten rör vid de utskjutande delarna (E) kanske inte papperet matas på rätt sätt.
• Om papperet har en utskriftssida (fram- eller baksida), t.ex. fotopapper, fyller du på det med den
vitare (eller blanka) sidan nedåt.
156
4. Ställ in pappersledaren (A) framtill efter pappersbunten.
För standardstorlekar ställer du in pappersledaren (A) efter det ställe där den klickar på plats.
5. Skjut den högra pappersledaren (B) för att justera pappersledarna till höger och vänster mot
pappersbuntens båda sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Papperet kanske inte matas korrekt.
Obs!
• Fyll inte på papper över påfyllningsmarkeringen (F).
• Se till att pappersbunten inte är högre än flikarna (G) på pappersledarna.
6. Sätt i kassett 1 i enheten.
Tryck in kassett 1 helt i enheten.
När du har satt in kassetten i enheten visas registreringsskärmen för pappersinformation för kassetten på
pekskärmen.
157
7. Välj storlek och typ för det påfyllda papperet i kassett 1 vid Sidstl. (Page size) och Medietyp
(Type) och tryck sedan på Registrera (Register).
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra registreringen.
Pappersinställning för utskrift
3. Öppna utmatningsfacket.
1. Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket öppnas.
Obs!
• När du vill skriva ut väljer du storlek och typ för det påfyllda papperet i skrivardrivrutinens eller
manöverpanelens skärm för utskriftsinställningar.
158
Fylla på papper i stora storlekar
Du kan fylla på fotopapper eller vanligt papper i storlek A4, B5, A5, 20 x 25 cm (8 x 10 tum), Letter eller
Legal i kassett 2.
Du kan också fylla på kuvert i kassett 2.
Fylla på kuvert
Fyll på papper i små storlekar i kassett 1.
Fylla på papper i små storlekar
Obs!
• Vi rekommenderar att du använder äkta fotomedia från Canon när du skriver ut fotografier.
Mer information om originalpapper från Canon finns i Medietyper som du kan använda.
• Du kan använda vanligt kopieringspapper.
Mer information om pappersstorlekar och pappersvikter som du kan använda med den här enheten
finns under Medietyper som du kan använda.
1. Förbered papperet.
Justera papperets kanter. Släta ut papperet om det rullar sig.
Obs!
• Justera kanterna på papperet innan du fyller på det. Papperet kan fastna om du inte justerar
kanterna.
• Om papperet har rullat sig tar du tag i de rullade hörnen och rullar försiktigt i motsatt riktning tills
papperet är helt platt.
Information om hur du slätar ut ihopkrullat papper finns i ”Lägg i papperet efter att du har slätat ut
det.” i Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig.
• När du använder Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201 fyller du på ett ark i taget som det är, även
om arket är rullat. Om du slätar ut det här papperet kan det orsaka sprickor i papperets yta, vilket
ger en lägre utskriftskvalitet.
2. Fyll på papper.
1. Dra ut kassett 2 ur enheten.
159
2. Skjut pappersledaren (A) framtill och (B) till höger för att öppna ledarna.
3. Fyll på pappersbunten MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND NEDÅT och placera den i mitten av
kassett 2.
Viktigt!
• Fyll alltid på papperet i stående orientering (C). Om du fyller på papperet i liggande orientering (D)
kan det fastna.
Obs!
• Justera pappersbunten efter kanten på kassett 2 enligt bilden nedan.
Om pappersbunten rör vid den utskjutande delen (E) kanske inte papperet matas på rätt sätt.
• Om papperet har en utskriftssida (fram- eller baksida), t.ex. fotopapper, fyller du på det med den
vitare (eller blanka) sidan nedåt.
160
4. Ställ in pappersledaren (A) framtill efter pappersbunten.
För standardstorlekar ställer du in pappersledaren (A) efter det ställe där den klickar på plats.
5. Skjut den högra pappersledaren (B) för att justera pappersledarna till höger och vänster mot
pappersbuntens båda sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Papperet kanske inte matas korrekt.
Obs!
• Fyll inte på papper över påfyllningsmarkeringen (F).
• Se till att pappersbunten inte är högre än flikarna (G) på pappersledarna.
Obs!
• För att fylla på papper i större storlek än A4 i kassett 2 trycker du ned spärren (H) på kassett 2 och
drar sedan ut kassett 2.
161
Kassett 2 sticker ut en bit ur enheten när den har hamnat på rätt plats. Försök inte tvinga kassett 2
längre in i enheten.
Om du gör det kan du skada enheten eller kassett 2.
6. Sätt i kassett 2 i enheten.
Tryck in kassett 2 i enheten tills det tar stopp.
När du har satt in kassetten i enheten visas registreringsskärmen för pappersinformation för kassetten på
pekskärmen.
7. Välj storlek och typ för det påfyllda papperet i kassett 2 vid Sidstl. (Page size) och Medietyp
(Type) och tryck sedan på Registrera (Register).
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra registreringen.
Pappersinställning för utskrift
162
3. Öppna utmatningsfacket.
1. Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket öppnas.
2. Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Obs!
• När du vill skriva ut väljer du storlek och typ för det påfyllda papperet i skrivardrivrutinens eller
manöverpanelens skärm för utskriftsinställningar.
163
Fylla på kuvert
Du kan fylla på DL-kuvert och Com 10-kuvert.
Med rätt skrivardrivrutininställningar roteras och skrivs adressen ut automatiskt i enlighet med kuvertets
riktning.
Viktigt!
• Utskrift av kuvert via manöverpanelen eller från en digitalkamera stöds ej.
• Använd inte följande kuvert. De kan fastna i enheten eller orsaka att enheten fungerar dåligt.
• Kuvert som har präglad eller behandlad yta
• Kuvert med dubbla flikar
• Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
1. Förbered kuverten.
• Släta ut kuverten genom att trycka på alla hörn och kanter.
• Om kuverten är böjda tar du tag i två hörn och vrider försiktigt i motsatt riktning.
• Om hörnet på kuvertfliken är böjt plattar du till det.
Viktigt!
• Kuvert kan fastna i enheten om de inte är platta eller om kanterna inte har riktats in på rätt sätt.
Kontrollera att inga rullningar eller upphöjningar är mer än 3 mm (0,1 tum) höga.
• Platta inte till den främre kanten på kuvert. Då kan utskriftspositionen bli fel.
2. Lägg i kuverten.
1. Dra ut kassett 2 ur enheten.
164
2. Skjut pappersledaren (A) framtill och (B) till höger för att öppna ledarna.
3. Fyll på kuvert MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND NEDÅT och placera dem i mitten av kassett 2.
Den vikta fliken på kuvertet ska vara vänd uppåt på vänster sida.
(C) Baksida
(D) Adressida
Upp till 10 kuvert kan fyllas på samtidigt.
Obs!
• Justera kuvertbunten efter kanten på kassett 2 enligt bilden nedan.
Om kuverten rör vid den utskjutande delen (E) kanske inte kuverten matas på rätt sätt.
165
4. Ställ in pappersledaren (A) framtill efter kuverten.
5. Skjut den högra pappersledaren (B) för att justera pappersledarna till höger och vänster mot
kuvertens båda sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Då kanske kuverten inte matas korrekt.
Obs!
• Fyll inte på kuvert över påfyllningsmarkeringen (F).
• Se till att kuvertbunten inte är högre än flikarna (G) på pappersledarna.
6. Sätt i kassett 2 i enheten.
Tryck in kassett 2 i enheten tills det tar stopp.
När du har satt in kassetten i enheten visas registreringsskärmen för pappersinformation för kassetten på
pekskärmen.
7. Välj storlek och typ för de påfyllda kuverten i kassett 2 vid Sidstl. (Page size) och Medietyp
(Type) och tryck sedan på Registrera (Register).
Pappersinställning för utskrift
166
3. Öppna utmatningsfacket.
1. Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket öppnas.
2. Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Obs!
• När du vill skriva ut väljer du storlek och typ för de påfyllda kuverten på utskriftsinställningsskärmen i
skrivardrivrutinen.
167
Medietyper som du kan använda
För bästa utskriftsresultat bör du välja papper som är lämpliga för utskrift. Canon erbjuder olika
papperstyper som gör det roligare att skriva ut, som t.ex. etiketter, fotopapper eller dokumentpapper. Vi
rekommenderar att du använder originalpapper från Canon för utskrift av viktiga foton.
Medietyper
Tillgängliga papper
• Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)
• Kuvert (Envelope)*1
Canon originalpapper
Modellnumret för originalpapper från Canon visas inom vinkelparentes. Se instruktionshandboken som
medföljer papperet för detaljerad information om utskriftssidan och hur man hanterar papperet.
Information om pappersstorlekarna för Canon originalpapper finns på vår webbplats.
Obs!
• En del papper från Canon finns inte att köpa i alla länder. Papper säljs inte i USA med
modellnummer. Där köper du papperet med dess namn.
Papper för utskrift av foton:
•
•
•
•
•
•
•
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
Photo Paper Glossy <GP-601>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Matte Photo Paper <MP-101>
Papper för utskrift av affärsdokument:
• High Resolution Paper <HR-101N>*1
Papper för egna utskrifter:
• T-shirt-tryck <TR-301>*1
• Fotoetiketter <PS-101>
*1 Utskrift på detta papper från manöverpanelen eller från en digitalkamera stöds ej.
Påfyllningsgräns
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
Obs!
• Du kan skriva ut på utskrivbara skivor med hjälp av skivfacket som levereras med enheten.
Lägga i en skrivbar skiva
• När du skriver ut foton som sparats på en PictBridge-kompatibel enhet måste du ange
pappersstorlek och medietyp.
Skriva ut från en digitalkamera
168
• Du kan använda Art-papper som inte är från Canon. Mer information finns på vår webbplats.
Du kan inte skriva ut på papperets översta och nedersta 35 mm (1,38 tum) (i utskriftsriktningen).
Storlekar för Art-papper
Innan du skriver ut på Art-papper
Pappersstorlekar
Du kan använda följande pappersstorlekar.
Obs!
• Du kan fylla på följande pappersstorlekar.
• kassett 1: 10 x 15 cm (4 x 6 tum) och 13 x 18 cm (5 x 7 tum)
• kassett 2: A4, B5, A5, Letter, Legal, 20 x 25 cm (8 x 10 tum), Kuvert DL och Kuvert Com 10
• Utskrift på följande sidstorlekar från manöverpanelen eller från en digitalkamera stöds ej.
• Legal och kuvert
Standardstorlekar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Letter
Legal
A5
A4
B5
10 x 15 cm (4 x 6 tum)
13 x 18 cm (5 x 7 tum)
20 x 25 cm (8 x 10 tum)
DL-kuvert
Com 10-kuvert
Ej standardstorlekar:
Du kan skriva ut på icke-standardstorlekar inom följande intervall.
• kassett 1
- Minsta format: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 tum)
- Största format: 200,0 x 184,9 mm* (7,87 x 7,28 tum*)
• kassett 2
- Minsta format: 90,0 x 185,0 mm* (3,54 x 7,29 tum*)
- Största format: 215,9 x 355,6 mm (8,50 x 14,00 tum)
* Papper kan matas från en annan papperskälla beroende på datorns operativsystem.
Pappersvikt
Du kan använda nedanstående pappersvikter.
• 64 till 105 g /m2 (17 till 28 pund) (vanligt papper förutom originalpapper från Canon)
* Du kan använda specialpapper som inte är original från Canon och som väger upp till 200 g /m2 (53
pund).
169
Använd inte tyngre eller lättare papper (förutom papper från Canon) eftersom det kan fastna i enheten.
Så här förvarar du ditt papper
• Ta enbart ut den mängd papper som krävs ur förpackningen precis innan du börjar skriva ut.
• För att undvika att papperet böjer sig när du inte skriver ut bör du avlägsna oanvänt papper, lägga
tillbaka det i förpackningen och förvara det på en plan yta. Förvara dessutom papperet på en plats där
det inte utsätts för värme, fuktighet eller direkt solljus.
170
Påfyllningsgräns
Tillgängliga papper
Medienamn
Kassett 1
Kassett 2
Utmatningsfack
Vanligt papper (inklusive återvunnet
papper)*1
Inte tillämpligt*2
Cirka 125 ark
Cirka 50 ark
Kuvert (Envelope)
Inte tillämpligt*2
10 kuvert
*3
Canon originalpapper
Obs!
• Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna ark från utmatningsfacket innan du skriver ut kontinuerligt
för att undvika suddighet och missfärgningar (utom High Resolution Paper <HR-101N>).
Papper för utskrift av foton:
Medienamn <Modellnummer>
Kassett 1
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>*4
Kassett 2
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6
10 ark: A4, Letter och 20
tum)
x 25 cm (8 x 10 tum)
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>*4
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6
tum)
10 ark: A4 och Letter
Photo Paper Glossy <GP-601>*4
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6
tum)
10 ark: A4 och Letter
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>*4
10 ark: 13 x 18 cm (5 x 7
10 ark: A4, Letter och 20
tum)
x 25 cm (8 x 10 tum)
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6
tum)
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*4
Inte tillämpligt*2
10 ark: A4 och Letter
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>*4
10 ark: 13 x 18 cm (5 x 7
tum)
10 ark: A4, Letter och 20
x 25 cm (8 x 10 tum)
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6
tum)
Matte Photo Paper <MP-101>
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6
tum)
10 ark: A4 och Letter
Papper för utskrift av affärsdokument:
Medienamn <Modellnummer>
High Resolution Paper <HR-101N>
Kassett 1
Kassett 2
Inte tillämpligt*2
65 ark
Utmatningsfack
50 ark
Papper för egna utskrifter:
Medienamn <Modellnummer>
Kassett 1
Kassett 2
T-shirt-tryck <TR-301>
Inte tillämpligt*2
1 ark
Fotoetiketter <PS-101>
1 ark
Inte tillämpligt*5
171
*1 Eventuellt kan du få problem med matningen även om du följer anvisningarna om maxkapacitet,
beroende på typ av papper eller andra miljömässiga förhållanden (hög eller låg temperatur och
luftfuktighet). I sådana fall bör du inte fylla på mer än hälften av den tillåtna mängden papper samtidigt.
*2 Matning av papper från kassett 1 kan skada enheten. Fyll alltid på i kassett 2.
*3 Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna kuvert från utmatningsfacket innan du skriver ut kontinuerligt
så att suddighet och missfärgningar om möjligt kan undvikas.
*4 När du placerar papper i buntar kan utskriftssidan markeras när den matas in eller papper matas inte in
som de ska. I sådana fall ska du fylla på ett pappersark i taget.
*5 Matning av papper från kassett 2 kan skada enheten. Fyll alltid på i kassett 1.
172
Mediatyper som du inte kan använda
Använd inte följande typer av papper. Om du använder ett sådant papper blir resultatet inte tillräckligt bra,
och det kan dessutom orsaka stopp i eller problem med enheten.
• Vikt, böjt eller skrynkligt papper
• Fuktigt papper
• Papper som är för tunt (som väger mindre än 64 g /m2 (17 pund))
• Papper som är för tjockt (vanligt papper som väger mer än 105 g /m2 (28 pund), förutom originalpapper
från Canon)
• Papper som är tunnare än vykort, inklusive vanligt papper eller anteckningspapper som beskurits till en
mindre storlek (vid utskrift på papper i A5-format eller mindre)
• Vykort
• Vykort med påklistrade foton eller klistermärken
• Kuvert med dubbla flikar
• Kuvert som har präglad eller behandlad yta
• Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
• Alla typer av hålade papper
• Papper som inte är rektangulärt
• Papper som sitter samman med häftklamrar eller lim
• Papper med självhäftande ytor
• Papper som har dekorerats med glitter, osv.
173
Innan du skriver ut på Art-papper
När konstpapper används kan damm uppstå. Pappersdamm bör därför avlägsnas precis före utskrift.
Du behöver en mjuk hårborste (eller en liknande borste som används för att
rengöra maskinell kontorsutrustning).
Ju bredare borsten är, desto effektivare blir den.
En mjuk borste av material som polypropylen, polyetylen, tagel eller gethår kan användas.
Viktigt!
• Använd inte borstar av de typer som visas nedan. Utskriftsytan kan skadas.
Borstar i hårda material, tyg eller trasor, självhäftande och repande material får inte användas.
Så här avlägsnar du pappersdamm:
1. Kontrollera att borsten inte är våt, dammig eller smutsig.
2. Borsta utskriftsytan försiktigt i en och samma riktning.
Viktigt!
• Borsta hela pappersytan, börja inte i mitten och stanna inte halvvägs.
• Undvik så långt det är möjligt att vidröra komponenterna inuti enheten.
3. Borsta papperet i motsatt riktning uppifrån och ned för att avlägsna allt pappersdamm.
174
175
Utskriftsområde
Utskriftsområde
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert
Letter, Legal
Storlekar för Art-papper
Kuvert (Envelope)
Skrivbara skivor
176
Utskriftsområde
För att få bästa möjliga utskriftsresultat bör du tänka på att enheten lägger till en marginal längs båda sidor
av utskriften. Det faktiska utskriftsområdet blir då området innanför de marginalerna.
Rekommenderat utskriftsområde
: Canon rekommenderar att du skriver ut inom det här området.
Utskriftsområde
: Området där det är möjligt att skriva ut. Utskrift i det här området kan emellertid
påverka utskriftskvaliteten eller pappersmatningen.
Obs!
• Vid automatisk dubbelsidig utskrift och dubbelsidig kopiering blir det utskrivbara området 2 mm (0,08
tum) smalare i den övre marginalen.
• Vid kopiering utan ram eller utskrift utan ram från ett framkallat foto väljer du Utökat antal kopior
(Extended copy amount) under Utskriftsinställningar (Print settings) i Enhetsinställningar
(Device settings) för att ange hur stor del av en bild som ska sträcka sig utanför papperet.
Utskriftsinst.
• Genom att välja utskrift utan ram kan du skriva ut utan marginaler.
• Kanterna kan komma att skäras av något vid utskrift utan ram eftersom den kopierade bilden förstoras
för att fylla upp hela sidan.
• Använd följande papper för utskrift utan ram:
•
•
•
•
•
•
•
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
Photo Paper Glossy <GP-601>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Matte Photo Paper <MP-101>
Utskrift utan ram på någon annan typ av papper kan minska utskriftskvaliteten avsevärt och/eller ge
utskrifter med ändrad färgton.
Utskrift utan ram på vanligt papper kan ge försämrad utskriftskvalitet. Använd dem enbart för
testutskrifter. Utskrift utan ram på vanligt papper från manöverpanelen eller från en digitalkamera stöds
ej.
• Utskrift utan ram kan inte användas för pappersformaten Legal, A5, B5, kuvert eller Art-papper som inte
är från Canon.
• På en del papperstyper kan utskrift utan ram försämra utskriftskvaliteten högst upp och längst ned på
papperet eller ge fläckar.
177
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert
Storlek
Utskrivbart område (bredd x höjd)
A5
141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 tum)
A4
203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 tum)
B5
175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 tum)
10 x 15 cm (4 x 6 tum)
94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 tum)
13 x 18 cm (5 x 7 tum)
120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 tum)
20 x 25 cm (8 x 10 tum)
196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 40,4 mm (1,59 tum)
(B) 37,4 mm (1,47 tum)
Utskrivbart område
(C) 3,0 mm (0,12 tum)
(D) 5,0 mm (0,20 tum)
(E) 3,4 mm (0,13 tum)
(F) 3,4 mm (0,13 tum)
178
Letter, Legal
Storlek
Utskrivbart område (bredd x höjd)
Letter
203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 tum)
Legal
203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 40,4 mm (1,59 tum)
(B) 37,4 mm (1,47 tum)
Utskrivbart område
(C) 3,0 mm (0,12 tum)
(D) 5,0 mm (0,20 tum)
(E) 6,4 mm (0,25 tum)
(F) 6,3 mm (0,25 tum)
179
Storlekar för Art-papper
En gräns används för att förhindra utskrift på den 35 mm (1,38 tum) breda marginalen överst och nederst på
papperet när Art-papper valts i skrivardrivrutinen. Du bör kontrollera utskriftsområdet i
förhandsgranskningsfönstret innan du skriver ut.
A4
Storlek
Rekommenderat utskriftsområde (bredd x höjd)
A4 (art-papper, marginal 35 mm (1,38 tum))
203,2 x 227,0 mm (8,00 x 8,94 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 35,0 mm (1,38 tum)
(B) 35,0 mm (1,38 tum)
(C) 3,4 mm (0,13 tum)
(D) 3,4 mm (0,13 tum)
Letter
Storlek
Rekommenderat utskriftsområde (bredd x höjd)
Letter (art-papper, marginal 35 mm (1,38 tum))
203,2 x 209,4 mm (8,00 x 8,24 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 35,0 mm (1,38 tum)
(B) 35,0 mm (1,38 tum)
(C) 6,4 mm (0,25 tum)
180
(D) 6,3 mm (0,25 tum)
181
Kuvert (Envelope)
Storlek
Rekommenderat utskriftsområde (bredd x höjd)
DL-kuvert
98,8 x 179,6 mm (3,88 x 7,07 tum)
Com 10-kuvert
93,5 x 200,9 mm (3,68 x 7,90 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 3,0 mm (0,12 tum)
(B) 37,4 mm (1,47 tum)
(C) 5,6 mm (0,22 tum)
(D) 5,6 mm (0,22 tum)
182
Skrivbara skivor
Utskriftsområdet på skrivbara skivor är 17 mm (0,67 tum) från den inre diametern till 1 mm (0,04 tum) från
den yttre diametern av utskriftsytan.
Rekommenderat utskriftsområde
(A) 17,0 mm (0,67 tum)
(B) 1,0 mm (0,04 tum)
183
Lägga i en skrivbar skiva
Att tänka på när du ska skriva ut på en skrivbar skiva
Innan du lägger i en skrivbar skiva
Lägga i en skrivbar skiva
Ta ur en skrivbar skiva
Demontera/montera skivfacket
184
Att tänka på när du ska skriva ut på en skrivbar skiva
• Använd alltid det skivfack som medföljer enheten. Det har försetts med ett "J" på ovansidan.
• Skriv inte ut på skrivbara skivor som inte är kompatibla med bläckstråleutskrifter. Om du gör det kommer
bläcket nämligen inte att torka, vilket kan leda till att skivan eller de enheter den används i skadas.
• Skriv inte ut på den skrivbara skivans inspelningsyta. Om du gör det kan den information som spelats in
på skivorna bli oläslig.
• Håll de inspelningsbara skivorna i kanten. Vidrör aldrig etikettytan (skrivytan) eller inspelningsytan.
• TTorka bort eventuell smuts från skivfacket innan du lägger i skrivbara skivor i skivfacket. Om du lägger
skivor i ett smutsigt skivfack kan inspelningsytan repas.
• Efter utskriften ska du låta skivans skrivyta torka naturligt. Använd inte hårtorkar och exponera inte
skivan för direkt solljus för att den ska torka fortare. Vidrör inte skrivytan förrän bläcket torkat.
• Sätt inte i skivfacket när enheten arbetar.
• Ta inte ur skivfacket medan en utskrift på en skrivbar skiva pågår. Då kan enheten, skivfacket eller
skivan skadas.
• Håll reflektorerna på skivfacket fria från smuts och repor. Det kan då hända att enheten inte kan känna
av att du har satt i den skrivbara skivan, eller så kan utskriften bli feljusterad. Om reflektorerna på
skivfacket blir smutsiga ska du rengöra reflektorn med en mjuk, torr trasa och vara noga med att inte
repa plattan.
• Skivfacket kan bli smutsigt om du använder annan programvara än My Image Garden.
• Stäng alltid skivfacksledaren när du har gjort en utskrift på en skrivbar skiva.
• Om du vill skriva ut fler än tio skivor i följd bör du gör ett utskriftsavbrott efter var tionde skiva för att
utskriftskvaliteten ska bli optimal hela tiden.
Avbryt utskriften genom att ta bort skivfacket från enheten och stäng sedan skivfacksledaren. Efter
ungefär tre minuter ska du öppna skivfacksledaren, sätta i skivfacket i enheten och fortsätta med
utskriften.
185
Innan du lägger i en skrivbar skiva
För att skriva ut på en skrivbar skiva behöver du följande:
• skivfack (levereras med enheten)
* Använd skivfacket som har ett "J" på ytan.
Skivfacket sitter baktill på kassett 1.
Demontera/montera skivfacket
• Skrivbar skiva på 12 cm (4,72 tum)
Skaffa en skrivbar skiva med en etikettyta som är kompatibel med bläckstråleutskrifter.
Obs!
• Skrivbara skivor skiljer sig från vanliga skivor (Blu-ray/dvd/cd) genom att etikettytan på en skrivbar skiva
har specialbehandlats för utskrift med bläckstråleskrivare.
186
Lägga i en skrivbar skiva
Om du vill skriva ut på en skrivbar skiva lägger du skivan i skivfacket som levereras med enheten och sätter
sedan in facket i enheten.
Den här proceduren används även vid utskrift från en dator.
Viktigt!
• Sätt inte i skivfacket förrän meddelandet som uppmanar dig att lägga i den skrivbara skivan visas. Det
kan skada enheten.
1. Ta loss skivfacket från kassett 1.
Demontera/montera skivfacket
Obs!
• Om ett meddelande visas på skärmen efter att du har satt i kassetten i enheten ska du trycka på
Registrera (Register).
2. Håll i båda sidorna av utmatningsfacket (A) och öppna det försiktigt.
3. När meddelandet som uppmanar dig att lägga i den skrivbara skivan visas öppnar du
skivfacksledaren (B) och trycker ned den så långt det går.
4. Lägg in den skrivbara skivan med den skrivbara ytan vänd uppåt.
Viktigt!
• Se till att det inte finns smuts på skivfacket innan du lägger i en skrivbar skiva i skivfacket.
• När du lägger den skrivbara skivan i skivfacket ska du vara noga med att inte vidröra skivans
skrivyta eller reflektorerna (C) på skivfacket.
187
5. Sätt i skivfacket i enheten.
Obs!
• Skivfacket kan matas ut efter en viss tid. Följ då anvisningarna på skärmen för att sätta tillbaka
skivfacket.
1. Lägg i skivfacket i skivfacksledaren.
2. För skivfacket rakt in tills pilen (
) på skivfacksledaren nästan är i nivå med pilen (
skivfacket.
Viktigt!
• För inte in skivfacket längre än till pilen (
188
) på skivfacksledaren.
) på
Ta ur en skrivbar skiva
1. Dra ut skivfacket.
2. Stäng skivfacksledaren.
Viktigt!
• Om skivfacksledaren är öppen kan du inte skriva ut på papper, eftersom den då inte matar ut
papper korrekt. Kontrollera att skivfacksledaren är stängd.
3. Ta ut den skrivbara skivan ur skivfacket.
Viktigt!
• Vidrör inte skrivytan när du tar ur skivan ur skivfacket.
Obs!
• Låt skrivytan torka innan du tar ut skivan. Om det förekommer trycksvärta på skivfacket eller de
genomskinliga delarna på den skrivbara skivans inner- eller ytterkant ska du torka av dessa när
skrivytan torkat.
189
4. Stäng utmatningsfacket.
5. Sätt fast skivfacket på kassett 1.
Demontera/montera skivfacket
Obs!
• Om ett meddelande visas på skärmen efter att du har satt i kassetten i enheten ska du trycka på
Registrera (Register).
190
Demontera/montera skivfacket
Ta av skivfacket
Skjut skivfacket åt sidan baktill på kassett 1 och lyft upp för att ta loss det.
Viktigt!
• Var noga med att ta bort all orange tejp på skivfacket.
Sätta fast skivfacket
Justera hålen på skivfacket med krokarna baktill på kassett 1 och skjut för att sätta fast det.
Viktigt!
• Var noga med att justera varje hål på skivfacket med motsvarande krok baktill på kassett 1. Om
skivfacket inte sitter fast ordentligt kan skivfacket skadas när kassett 1 sätts in i enheten.
191
Fylla på original
Lägga original på glasskivan
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna
Originaldokument som du kan använda
Ta av/sätta på dokumentluckan
192
Lägga original på glasskivan
1. Placera ett original på glasskivan.
1. Öppna dokumentluckan.
2. Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT på glasskivan.
Originaldokument som du kan använda
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna
Viktigt!
• Du bör tänka på följande när du placerar originalet på glasskivan.
• Placera inga föremål som väger över 2,0 kg (4,4 pund) på glasskivan.
• Tryck inte på originalet så att glasskivan belastas med en större tyngd än 2,0 kg (4,4 pund).
Om du inte tar hänsyn till begränsningarna ovan kan skannern fungera dåligt eller glasskivan gå
sönder.
2. Stäng dokumentluckan försiktigt.
Viktigt!
• När du har placerat originalet på glasskivan stänger du dokumentluckan ordentligt innan du börjar
kopiera eller skanna.
193
Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna
Placera originalet i den position som passar den funktion som ska användas. Om du inte placerar originalet i
rätt position kan det kanske inte scannas korrekt.
Placera originalet och justera det mot justeringsmärket
• Placera original som ska kopieras
• I Skanna (Scan):
◦ välj Autoskanna (Auto scan) som Dok.typ (Doc.type) för att skanna textdokument, tidskrifter
eller dagstidningar
◦ välj Dokument (Document) eller Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type) och specificera en
standardstorlek (A4, Letter osv.) som Skann.stl (Scan size) för att skanna original
• Vid användning av en programvara på en dator:
◦ skanna textdokument, tidskrifter eller dagstidningar
◦ välj en standardstorlek (A4, Letter o.s.v.) för att skanna original
Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT på glasskivan och justera det mot
justeringsmärket
. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
Viktigt!
• Enheten kan inte skanna det randiga området (A) (1 mm (0,04 tum) från glasskivans kanter).
Placering av endast ett original mitt på glasskivan
• Skanna endast en skiva i Kopiera etikett till skivetikett
• Skanna endast ett utskrivet foto i Fotokopia (Photo copy)
• I Skanna (Scan):
194
◦ välj Autoskanna (Auto scan) som Dok.typ (Doc.type) för att skanna ett foto, vykort, visitkort
eller en optisk skiva
◦ välj Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type) och specificera Autoskanna (Auto scan) som
Skann.stl (Scan size) för att skanna ett original
• Skanna ett foto, vykort, visitkort eller en optisk skiva med en programvara på en dator
Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT, och lämna 1 cm (0,4 tum) eller
mer mellan kanterna (den yta som är märkt med diagonala streck) på glasskivan. Den del som har
placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
Placera två eller fler original på glasskivan
• Skanna två eller flera utskrivna foton i Fotokopia (Photo copy)
• I Skanna (Scan):
◦ välj Autoskanna (Auto scan) som Dok.typ (Doc.type) för att skanna två eller fler utskrivna
foton, vykort eller visitkort
◦ välj Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type) och specificera Autoskanna flera (Auto multi scan)
som Skann.stl (Scan size) för att skanna två eller flera original
• Skanna två eller fler utskrivna foton, vykort eller visitkort med en programvara på en dator
Placera originalen MED DEN SIDA SOM SKA SCANNAS VÄND NEDÅT. Lämna 1 cm (0,4 tum) eller mer
mellan kanterna (den yta som är märkt med diagonala streck) på glasskivan och originalen, samt mellan
de olika originalen. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
Du kan placera upp till tolv objekt i scannern.
(A) Mer än 1 cm (0,4 tum)
Obs!
• Funktionen för lutningskorrigering kompenserar automatiskt för original som har placerats med en
vinkel på upp till cirka 10 grader. Vinklade foton med en långsida på 180 mm (7,1 tum) eller mer kan
dock inte korrigeras.
• Foton som inte är rektangulära eller som är oregelbundet formade (som t.ex. urklippta foton) kanske
inte går att skanna på rätt sätt.
195
Originaldokument som du kan använda
Alternativ
Originaltyper
Information
- Textdokument, tidningar och tidskrifter
- Fotografier, vykort, visitkort eller optiska skivor (Blu-ray/DVD/CD-skivor
m.m.)
Storlek (bredd x höjd)
Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 tum)
Obs!
• Du kan ta loss dokumentluckan från enheten för att göra det lättare att placera en bok på glasskivan.
Ta av/sätta på dokumentluckan
196
Ta av/sätta på dokumentluckan
Ta av dokumentluckan:
Öppna dokumentluckan till lodrätt läge och fäll den sedan bakåt.
Sätta på dokumentluckan:
Sätt fast båda gångjärnen (A) på dokumentluckan i hållaren (B) och sätt i båda gångjärnen på
dokumentluckan vertikalt enligt bilden nedan.
197
Sätta i minneskortet
Innan du sätter i minneskortet
Sätta i minneskortet
Ta bort minneskortet
198
Innan du sätter i minneskortet
Följande typer av minneskort och bilddata är kompatibla med enheten.
Viktigt!
• Om du har tagit och sparar foton på en typ av minneskort som inte stöds av din digitalkamera kan
bilden bli oläslig på den här enheten eller skadad. Mer information om vilka minneskort som kan
användas säkert i din digitalkamera finns i handboken till kameran.
• Formatera minneskortet med en digitalkamera som är kompatibel med Design rule for Camera File
system (Exif 2.2/2.21/2.3-kompatibel) eller TIFF (Exif 2.2/2.21/2.3-kompatibel). Det kan hända att
minneskortet inte är kompatibelt med enheten om det har formaterats på en dator.
Minneskort som inte kräver en kortadapter
• SD-minneskort (Secure Digital), SDHC-minneskort
• Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
Minneskort som kräver en kortadapter
Viktigt!
• Var noga med att ansluta den speciella kortadaptern till följande minneskort innan du sätter i det i
kortplatsen.
Om något av följande kort sätts i utan kortadapter kanske det inte går att ta ut det igen.
Det går inte att ta bort ett minneskort
• miniSD-kort, miniSDHC-kort
Använd "SD-kortadapter".
• microSD-kort, microSDHC-kort
Använd "SD-kortadapter".
• Memory Stick Micro
Använd särskild Duo-kortadapter.
199
Bilddata som kan skrivas ut
• Den här enheten kan skriva ut bilder som har tagits med en kamera som är kompatibel med Design
rule for Camera File system (Exif 2.2/2.21/2.3-kompatibel) eller TIFF (Exif 2.2/2.21/2.3-kompatibel).
Bilder eller filmer som har komprimerats med andra metoder, till exempel RAW, kan inte skrivas ut.
• Enheten kan hantera bilder som har skannats och sparats med enheten när Dok.typ (Doc.type) är
inställd på Foto (Photo) och Format är inställt på JPEG (filtillägg ".jpg").
Obs!
• Den här enheten använder exFAT-teknik på licens från Microsoft.
200
Sätta i minneskortet
Viktigt!
• När ett minneskort sätts in i kortplatsen tänds lampan Åtkomst (Access). När lampan Åtkomst
(Access) blinkar använder enheten minneskortet. I det läget ska du inte röra området runt kortplatsen.
Obs!
• När Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) är inställt på Skrivb fr USB-dator (Writable from USB
PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN PC) går det inte att skriva ut bilddata från
minneskortet via manöverpanelen på enheten. När du har använt kortplatsen som datorns
minneskortsenhet tar du bort minneskortet och väljer Enhetens användarinställningar (Device user
settings) i Enhetsinställningar (Device settings) och ställer sedan in Läs-/skrivattribut (Read/write
attribute) på Inte skrivbar fr dator (Not writable from PC).
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn
• När du använder en dator för att redigera eller förbättra foton som har sparats på ett minneskort, måste
de skrivas ut från datorn. Om du använder manöverpanelen skrivs fotona kanske inte ut korrekt.
1. Förbered minneskortet.
Anslut en kortadapter om minneskortet kräver en sådan.
Innan du sätter i minneskortet
2. Slå på strömmen, håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
3. Sätt endast i ett minneskort i kortplatsen.
Var minneskortet ska sättas i varierar beroende på typ av minneskort. Sätt i minneskortet MED
ETIKETTSIDAN VÄND ÅT VÄNSTER genom att trycka det rakt inåt i den markerade kortplats som visas
i bilden nedan.
När du sätter i minneskortet på rätt sätt så tänds lampan Åtkomst (Access) (A).
Var noga med att ansluta kortadaptern för minneskort märkt med
minneskortet i kortplatsen enligt bilden nedan.
Sätt in följande typer av minneskort i den övre kortplatsen:
• Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
• Memory Stick Micro (med Duo-kortadaptern)
201
(asterisk) och sätt sedan in
Sätt in följande typer av minneskort i den nedre kortplatsen:
• SD-minneskort (Secure Digital), SDHC-minneskort
• miniSD-kort , miniSDHC-kort
• microSD-kort , microSDHC-kort
Viktigt!
• En del av minneskortet sticker ut från kortplatsen, men försök inte trycka det ännu längre in i
enheten. Om du gör det kan du skada enheten eller minneskortet.
• Kontrollera att minneskortet är vänt åt rätt håll innan du sätter i det i kortplatsen. Om du tvingar in
minneskortet i kortplatsen i fel riktning kan du skada minneskortet och/eller enheten.
• För inte in fler än ett minneskort i taget.
4. Stäng utmatningsfacket.
202
Ta bort minneskortet
Viktigt!
• Om du använder kortplatsen som minneskortsenhet för datorn måste du göra en "säker borttagning" på
datorn innan du tar ur minneskortet ur enheten.
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn
1. Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
2. Kontrollera att lampan Åtkomst (Access) är tänd och ta sedan ur minneskortet.
Ta tag i den del av minneskortet som sticker ut och ta sedan ut kortet ur enheten genom att dra det rakt
ut.
Viktigt!
• Ta inte ur minneskortet medan lampan Åtkomst (Access) blinkar. Lampan Åtkomst (Access)
blinkar när enheten läser eller skriver data från/till minneskortet. Om du tar ut minneskortet eller
stänger av enheten medan lampan Åtkomst (Access) blinkar kan den information som finns
lagrad på minneskortet skadas.
3. Stäng utmatningsfacket.
203
Byta ut bläckbehållare
Byta ut bläckbehållare
Kontrollera bläckstatus
204
Byta ut bläckbehållare
När bläcket håller på att ta slut eller om fel uppstår visas ett meddelande på pekskärmen för att informera
dig om felet. Följ anvisningarna i meddelandet.
Ett meddelande visas
Obs!
• Om utskriftsresultatet blir svagt eller om vita ränder uppstår trots att bläcknivån är tillräcklig, se
Underhållsprocedur.
Ersättningsprocedur
När du behöver byta ut bläckbehållarna följer du proceduren nedan.
Viktigt!
• När du har lyft ut en bläckbehållare ska den nya sättas i omedelbart. Låt inte enheten stå utan en
installerad bläckbehållare.
• Använd nya bläckbehållare vid utbyte. Om du sätter i använda bläckbehållare kan det orsaka
igentäppta munstycken. Dessutom kan inte enheten mäta bläcknivån i bläckbehållarna ordentligt
med en sådan bläckbehållare.
• När du väl har installerat en bläckbehållare ska du inte ta bort den från enheten och låta den ligga
utan skydd. Då kan bläckbehållaren torka ut och det kan hända att enheten inte fungerar när du
sätter tillbaka behållaren. För att bibehålla optimal utskriftskvalitet ska du använda en bläckbehållare
inom sex månader efter den första användningen.
Obs!
• Det kan gå åt färgbläck även när du skriver ut svartvita dokument eller om du har ställt in svartvit
utskrift.
Det går även åt bläck vid vanlig rengöring och djuprengöring av skrivhuvudet, vilket kan behövas
krävas för att upprätthålla enhetens prestanda. När bläcket tar slut i en bläckbehållare måste den
omedelbart bytas mot en ny.
Användbar information om bläck
1. Kontrollera att strömmen är påslagen, håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna
det försiktigt.
2. Lyft upp manöverpanelen och öppna tills det tar emot.
Hållaren för skrivhuvudet flyttas till positionen för utbyte.
205
Försiktighet
• Försök inte stoppa eller flytta hållaren för skrivhuvudet med våld. Rör inte vid hållaren för
skrivhuvudet förrän den stannat helt.
Viktigt!
• När du öppnar eller stänger manöverpanelen får du inte röra knapparna eller pekskärmen på
manöverpanelen. I annat fall kan saker ske utan att du är medveten om det.
• Rör inte vid metallkomponenterna eller vid någon av de andra delarna inuti enheten.
• Om manöverpanelen har varit öppen i över 10 minuter flyttas hållaren för skrivhuvudet åt höger.
Då ska du stänga manöverpanelen och öppna den igen.
3. Byt ut den bläckbehållare vars lampa blinkar snabbt.
Tryck på fliken (A) och lyft ut bläckbehållaren.
Viktigt!
• Rör inga andra delar än bläckbehållarna.
• Var försiktig när du hanterar bläckbehållaren så att du inte får fläckar på kläder och omgivande
ytor.
• Följ de källsorteringsregler som gäller i din kommun när du kasserar tomma bläckbehållare.
Obs!
• Ta inte bort två eller fler bläckbehållare samtidigt. Om du byter ut två eller fler bläckbehållare
ska du byta ut en bläckbehållare i taget.
• Mer information om bläcklampornas olika blinkhastigheter finns i Kontrollera bläckstatusen via
bläcklamporna.
4. Gör i ordning en ny bläckbehållare.
1. Ta ut den nya bläckbehållaren ur förpackningen, dra loss den orangefärgade tejpen (
och ta sedan bort skyddsfilmen (
) helt.
206
)
Viktigt!
• Var försiktig när du hanterar bläckbehållaren. Var försiktig så att du inte utsätter den för hårt tryck
eller tappar den.
• Om den orange tejpen sitter kvar på det Y-formade lufthålet (B) kan detta orsaka att bläck läcker
ut eller att enheten inte skriver ut korrekt.
2. Håll bläckbehållaren med det orangefärgade skyddslocket (C) vänt uppåt, och var noga
med att inte blockera det Y-formade lufthålet (B).
3. Lyft upp fliken på det orangefärgade skyddslocket (C) för att ta bort det FÖRSIKTIGT.
207
Viktigt!
• Tryck inte på bläckbehållarens sidor. Om du trycker på bläckbehållarens sidor och det Y-formade
lufthålet (B) är blockerat kan bläcket skvätta ut.
• Rör inte vid det orangefärgade skyddslockets (C) insida eller den öppna bläcköppningen (D). Om
du rör vid dem kan du få bläckfläckar på händerna.
• Sätt aldrig tillbaka skyddslocket (C) om du har tagit bort det. Följ de källsorteringsregler som gäller
i din kommun när du slänger förbrukningsartiklar.
5. Installera den nya bläckbehållaren.
1. För in bläckbehållarens främre ände i skrivhuvudet lutande.
Se till att bläckbehållarens placering matchar etiketten.
2. Tryck på ovansidan av bläckbehållaren tills bläckbehållaren klickar på plats.
Kontrollera att bläcklampan tänds.
Viktigt!
• Det går inte att skriva ut om bläckbehållaren sitter i felaktig position. Se till att du sätter i
bläckbehållaren på den plats som visas på etiketten på hållaren för skrivhuvudet.
• Det går inte att skriva ut förrän alla bläckbehållare har satts i. Installera alla bläckbehållare.
208
6. Stäng manöverpanelen försiktigt.
Försiktighet
• Var försiktig när du stänger manöverpanelen så att du inte klämmer fingrarna.
Viktigt!
• När du öppnar eller stänger manöverpanelen får du inte röra knapparna eller pekskärmen på
manöverpanelen. I annat fall kan saker ske utan att du är medveten om det.
Obs!
• Om felmeddelandet visas när du har stängt manöverpanelen ska du vidta lämpliga åtgärder.
Ett meddelande visas
• När du börjar skriva ut efter att bläckbehållaren har bytts ut rengör enheten automatiskt
skrivhuvudet. Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört rengöringen av skrivhuvudet.
• Om skrivhuvudet inte är justerat, vilket visas av sneda utskrivna linjer eller liknande symptom,
justerar du skrivhuvudet.
• Enheten kan avge ljud under drift.
209
Kontrollera bläckstatus
Kontrollera bläckstatusen via enhetens pekskärm
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
Kontrollera bläckstatusen från datorn
210
Kontrollera bläckstatusen via enhetens pekskärm
1. Kontrollera att enheten är påslagen och visa skärmen HEM.
Om skärmen HEM inte visas trycker du på knappen HEM (HOME) för att visa den.
2. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
3. Knacka på
Uppskattade bläcknivåer (Estimated ink levels).
En symbol visas i området (A) om det finns information om återstående bläcknivå.
Exempel:
Bläckbehållaren är snart tom. Gör i ordning en ny bläckbehållare.
Obs!
• Ovanstående skärm visar beräknad bläcknivå.
• För att visa och skriva ut modellnumret för bläckbehållaren knackar du på Bläcknummer (Ink
number).
• Du kan även kontrollera bläckstatusen på en skärm på pekskärmen som visas under utskrift.
• Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
Kontrollera bläckstatusen från datorn
211
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
1. Kontrollera att strömmen är påslagen, håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna
det försiktigt.
2. Lyft upp manöverpanelen och öppna tills det tar emot.
Ersättningsprocedur
3. Kontrollera bläcklampan.
Stäng manöverpanelen när du har kontrollerat statusen via bläcklamporna.
Ersättningsprocedur
• Bläcklampan lyser.
Bläckbehållaren är korrekt installerad.
• Bläcklampan blinkar.
Blinkar långsamt (ca var 3:e sekund)
...... Upprepas
Bläckbehållaren är snart tom. Gör i ordning en ny bläckbehållare.
Blinkar snabbt (med 1-sekundsintervaller)
...... Upprepas
- Bläckbehållaren är inte installerad i rätt position.
eller
- Bläcket är slut.
Kontrollera att bläckbehållaren är installerad i den position som visas på etiketten på hållaren för
skrivhuvudet. Om bläckbehållarens position är korrekt men lampan blinkar har ett fel uppstått och
det går inte att skriva ut från enheten. Kontrollera felmeddelandet på pekskärmen.
Ett meddelande visas
• Bläcklampan är släckt.
Bläckbehållaren sitter inte korrekt eller funktionen för att känna av den återstående mängden bläck
har inaktiverats. Om bläckbehållaren inte sitter fast ordentligt kontrollerar du att det orangefärgade
skyddslocket är borttaget från bläckbehållarens undersida och trycker sedan på bläckbehållarens
ovansida tills bläckbehållaren klickar på plats.
212
Om bläcklampan fortfarande är släckt efter att bläckbehållaren har satts tillbaka har ett fel uppstått
och det går inte att skriva ut från enheten. Kontrollera felmeddelandet på pekskärmen.
Ett meddelande visas
Obs!
• Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
Kontrollera bläckstatusen från datorn
213
Underhåll
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Utföra underhåll från en dator
Rengöra enheten
214
Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga
Underhållsprocedur
Skriva ut testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken
Rengöra skrivhuvudet
Djuprengöring av skrivhuvudet
Justera skrivhuvudet
Justera skrivhuvudet manuellt
215
Underhållsprocedur
Om utskriftsresultatet är suddigt, färgerna inte skrivs ut korrekt eller utskriftsresultaten inte är
tillfredsställande (t.ex. raka linjer skrivs ut feljusterade) ska du utföra underhållsproceduren nedan.
Viktigt!
• Försök inte skölja eller torka av skrivhuvudet eller bläckbehållare. Det kan medföra problem med
skrivhuvudet eller bläckbehållare.
Obs!
• Kontrollera att den orangefärgade skyddstejpen inte sitter kvar på bläckbehållaren.
• Öppna manöverpanelen och se till att alla lampor på bläckbehållaren är tända. Om lamporna är släckta
eller blinkar ska du vidta lämpliga åtgärder.
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
• Utskriftsresultatet kan förbättras om du ökar utskriftskvaliteten i drivrutinens inställningar.
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Om utskrifterna är suddiga eller ojämna:
Steg1
Skriv ut testmönstret för munstycken.
Från enheten
Skriva ut testmönster för munstycken
Från datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Steg2
Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
Om linjer saknas eller det finns vita horisontella ränder i mönstret:
Steg3
Rengör skrivhuvudet.
Från enheten
Rengöra skrivhuvudet
Från datorn
216
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
När du har rengjort skrivhuvudet ska du skriva ut och granska ett testmönster för munstycken:
Steg1
Om problemet inte är löst efter det att du genomfört steg1 till steg3 två gånger:
Steg4
Djuprengöring av skrivhuvudet.
Från enheten
Djuprengöring av skrivhuvudet
Från datorn
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
Obs!
• När du har utfört rutinen till och med steg 4 och detta inte har löst problemet stänger du av strömmen
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet efter ett dygn.
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta Canons servicecenter.
Om utskriftsresultaten blir ojämna genom att exempelvis raka linjer blir
sneda:
Steg
Justera skrivhuvudet.
Från enheten
Justera skrivhuvudet
Från datorn
Justera Skrivhuvud via datorn
217
Skriva ut testmönster för munstycken
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från
skrivhuvudmunstycket.
Obs!
• Om återstående bläcknivån är låg skrivs inte testmönstret för munstycken ut på rätt sätt. Byt ut
bläckbehållaren som har för lite bläck.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i kassett 2.
När du har satt in kassetten i enheten visas registreringsskärmen för pappersinformation på
pekskärmen. Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) för Medietyp
(Type) och tryck sedan på Registrera (Register).
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
3. Öppna utmatningsfacket.
1. Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket öppnas.
2. Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Viktigt!
• Stäng skivfacksledaren om den är öppen.
4. Skriv ut testmönstret för munstycken.
1. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
218
Konfig. (Setup).
2. Knacka på
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Knacka på Testmönster f. skrivarmunstycke (Print nozzle check pattern).
Bekräftelseskärmen visas.
4. Knacka på Ja (Yes).
Testmönstret för munstycken skrivs ut och två bekräftelseskärmar för mönsterutskriften visas på
pekskärmen.
5. Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
219
Granska testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken och rengör skrivhuvudet om det behövs.
1. Kontrollera om det saknas någon linje i mönstret (C) eller om det finns vita horisontella
ränder i mönstret (D).
(A) Inga linjer saknas/Det finns inte några vita ränder
(B) Linjer saknas/Det finns horisontella vita ränder
(E) Antal utskrivna ark hittills
2. Välj det mönster som ligger närmast ditt utskrivna testmönster på bekräftelseskärmen.
220
För (A) (inga saknade linjer eller inga horisontella vita ränder) i vare sig mönster (C) eller mönster
(D):
1. Det behövs inte någon rengöring. Knacka på Alla A (All A).
2. Bekräfta meddelandet och knacka på OK.
Skärmen återgår till Underhåll (Maintenance).
För (B) (linjer saknas eller det finns horisontella vita ränder) i mönster (C) eller mönster (D) eller i
båda mönstren:
1. Rengöring behöver utföras. Knacka på Även B (Also B).
Bekräftelseskärmen för rengöring visas.
2. Knacka på Ja (Yes).
Enheten börjar rengöra skrivhuvudet.
Rengöra skrivhuvudet
Obs!
• Det totala antalet hittills utskrivna ark visas i steg om 50 på utskriften av testmönstret för munstyckena.
221
Rengöra skrivhuvudet
Rengör skrivhuvudet om det saknas linjer eller om det finns horisontella vita ränder i testmönstret för
munstycken. Rengöringen åtgärdar tilltäppta munstycken och återställer skrivhuvudets status. Det går åt
mycket bläck när skrivhuvudet rengörs, så rengör därför bara skrivhuvudet när det verkligen behövs.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i kassett 2.
När du har satt in kassetten i enheten visas registreringsskärmen för pappersinformation på
pekskärmen. Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) för Medietyp
(Type) och tryck sedan på Registrera (Register).
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
3. Öppna utmatningsfacket.
1. Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket öppnas.
2. Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Viktigt!
• Stäng skivfacksledaren om den är öppen.
4. Rengör skrivhuvudet.
1. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Knacka på
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
222
Konfig. (Setup).
3. Knacka på Rengöring (Cleaning).
Bekräftelseskärmen visas.
4. Knacka på Ja (Yes).
Enheten börjar rengöra skrivhuvudet.
Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört rengöringen av skrivhuvudet. Detta tar cirka 2–3
minuter.
Bekräftelseskärmen för mönsterutskrift visas.
5. Knacka på Ja (Yes).
Testmönstret skrivs ut.
5. Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
Obs!
• Om problemet inte har lösts efter ha rengjort skrivhuvudet två gånger, provar du med att göra en
djuprengöring av skrivhuvudet.
223
Djuprengöring av skrivhuvudet
Djuprengör skrivhuvudet om utskriftskvaliteten inte förbättras av den vanliga rengöringen av skrivhuvudet.
Vid djuprengöring av skrivhuvudet går det åt mer bläck än vid vanlig rengöring av skrivhuvudet. Rengör
därför bara skrivhuvudet när det är nödvändigt.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i kassett 2.
När du har satt in kassetten i enheten visas registreringsskärmen för pappersinformation på
pekskärmen. Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) för Medietyp
(Type) och tryck sedan på Registrera (Register).
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
3. Öppna utmatningsfacket.
1. Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket öppnas.
2. Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Viktigt!
• Stäng skivfacksledaren om den är öppen.
4. Djuprengöring av skrivhuvudet.
1. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Knacka på
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
224
Konfig. (Setup).
3. Knacka på Djuprengöring (Deep cleaning).
Bekräftelseskärmen visas.
4. Knacka på Ja (Yes).
Enheten startar djuprengöringen av skrivhuvudet.
Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört djuprengöringen av skrivhuvudet. Detta tar cirka 2–3
minuter.
Bekräftelseskärmen för mönsterutskrift visas.
5. Knacka på Ja (Yes).
Testmönstret skrivs ut.
6. När meddelandet om att åtgärden utförts visas knackar du på OK.
5. Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
Om en viss färg inte skrivs ut ordentligt ska du byta ut bläckbehållaren för den färgen.
Om problemet inte är löst stänger du av strömmen och genomför sedan ännu en djuprengöring av
skrivhuvudet efter 24 timmar.
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta Canons servicecenter.
225
Justera skrivhuvudet
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet
justeras.
Obs!
• Om nivån för återstående bläck är låg skrivs arket för justering av skrivhuvudet inte ut på rätt sätt.
Byt ut bläckbehållaren som har för lite bläck.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format (inklusive återvunnet papper)*
* Kontrollera att det papper som används är vitt, samt rent på båda sidorna.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i kassett 2.
När du har satt in kassetten i enheten visas registreringsskärmen för pappersinformation på
pekskärmen. Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) för Medietyp
(Type) och tryck sedan på Registrera (Register).
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
3. Öppna utmatningsfacket.
1. Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket öppnas.
2. Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Viktigt!
• Stäng skivfacksledaren om den är öppen.
4. Justera skrivhuvudets position automatiskt.
1. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
226
Konfig. (Setup).
2. Knacka på
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Knacka på Autom. huvudjustering (Auto head alignment).
Bekräftelseskärmen visas.
4. Knacka på Ja (Yes).
Arket för justering av skrivhuvudet skrivs ut och skrivhuvudets position justeras automatiskt.
Detta tar cirka 3–4 minuter.
Viktigt!
• Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
Obs!
• Om den automatiska justeringen av skrivhuvudets position misslyckas visas ett felmeddelande på
pekskärmen.
Ett meddelande visas
5. När meddelandet om att åtgärden utförts visas knackar du på OK.
Obs!
• Om utskriftsresultaten fortfarande inte är tillfredsställande efter att du har justerat skrivhuvudets position
enligt beskrivningen ovan, justerar du skrivhuvudet manuellt.
Du kan också justera skrivhuvudets position manuellt från en dator.
Justera skrivhuvudets position manuellt från datorn
227
Justera skrivhuvudet manuellt
Om de utskrivna linjerna inte är raka eller om utskriftsresultaten fortfarande inte är tillfredsställande efter att
du har gjort en automatisk justering av skrivhuvudet justerar du skrivhuvudets läge manuellt.
Obs!
• Mer information om automatisk justering av skrivhuvudets position finns under Justera skrivhuvudet.
Du måste förbereda: tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Lägg tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i kassett 2.
När du har satt in kassetten i enheten visas registreringsskärmen för pappersinformation på
pekskärmen. Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) för Medietyp
(Type) och tryck sedan på Registrera (Register).
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
3. Öppna utmatningsfacket.
1. Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket öppnas.
2. Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Viktigt!
• Stäng skivfacksledaren om den är öppen.
4. Skriv ut mönstret för justering av skrivhuvud.
1. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
228
Konfig. (Setup).
2. Knacka på
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Knacka på Manuell huvudjustering (Manual head alignment).
Bekräftelseskärmen visas.
Obs!
• Välj Skriv ut huvudjusteringsvärde (Print the head alignment value) om du vill skriva ut och
kontrollera aktuella värden för justering av skrivhuvudets läge.
4. Knacka på Ja (Yes).
Testmönstret för justering av skrivhuvud skrivs ut.
Viktigt!
• Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
5. När meddelandet "Skrevs mönstren ut ordentligt? (Did the patterns print correctly?)"
visas bekräftar du att mönstret har skrivits ut ordentligt genom att knacka på Ja (Yes).
6. Bekräfta meddelandet och knacka på Nästa (Next).
Inmatningsfönstret för värden för justering av skrivhuvudets läge visas.
5. Titta på det första mönstret och justera skrivhuvudets position.
1. Knacka på A för att kontrollera de utskrivna mönstren och knacka på numret för det mönster i
kolumn A som har de minst tydliga vertikala ränderna.
229
Obs!
• Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst iögonfallande,
vertikala ränderna.
(A) Omärkliga vertikala ränder
(B) Tydliga vertikala rader
2. Upprepa proceduren tills du är klar med inmatningen av mönsternumret för kolumnerna B till
H. Knacka sedan på OK.
I kolumnerna G och H väljer du den inställning med en pil som ger de minst iögonfallande, horisontella
ränderna.
Obs!
• Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning som ger de minst
iögonfallande horisontella ränderna.
(C) Omärkliga horisontella ränder
(D) Tydliga horisontella ränder
3. Bekräfta meddelandet och knacka på OK.
Det andra mönstret skrivs ut.
230
Viktigt!
• Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
6. Titta på det andra mönstret och justera skrivhuvudets position.
1. Knacka på I för att kontrollera de utskrivna mönstren och knacka på numret för det mönster i
kolumn I som har de minst tydliga vertikala ränderna.
Obs!
• Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst iögonfallande,
vertikala ränderna.
(E) Omärkliga vertikala ränder
(F) Tydliga vertikala rader
2. Upprepa proceduren tills du är klar med inmatningen av mönsternumret för kolumnerna J till
P. Knacka sedan på OK.
3. Bekräfta meddelandet och knacka på OK.
Det tredje mönstret skrivs ut.
Viktigt!
• Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
7. Titta på det tredje mönstret och justera skrivhuvudets position.
231
1. Knacka på a för att kontrollera de utskrivna mönstren och knacka på numret för det mönster i
kolumn a som har de minst tydliga horisontella ränderna.
Obs!
• Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning som ger de minst
iögonfallande horisontella ränderna.
(G) Omärkliga horisontella ränder
(H) Tydliga horisontella ränder
2. Upprepa proceduren tills du är klar med inmatningen av mönsternumret för kolumnerna b till
h. Knacka sedan på OK.
Den manuella justeringen av skrivhuvudets position är nu slutförd.
3. När meddelandet om att åtgärden utförts visas knackar du på OK.
232
Utföra underhåll från en dator
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Justera Skrivhuvud via datorn
Kontrollera bläckstatusen från datorn
233
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
Med funktionen för rengöring av skrivhuvud kan du rensa igentäppta skrivhuvudmunstycken. Rengör
skrivhuvudena när utskriften är blek eller när en viss färg inte skrivs ut, även om det finns tillräckligt med
bläck.
Så här rengör du skrivhuvudena:
Rengöring (Cleaning)
1. Välj Rengöring (Cleaning) från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
2. Klicka på ikonen Rengöring (Cleaning).
När dialogrutan öppnas väljer du den bläckgrupp som ska rengöras.
Klicka på
för att se de objekt du behöver kontrollera före rengöringen.
3. Utför rengöringen
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på OK.
Rengöringen av skrivhuvudena påbörjas.
Viktigt!
• Stäng inte utmatningsfacket innan rengöringen är klar.
4. Slutför rengöringen
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas efter att bekräftelsemeddelandet har
visats.
5. Kontrollera resultaten
Om du vill kontrollera om utskriftskvaliteten har förbättrats klickar du på Skriv ut testmönster (Print
Check Pattern). Om du vill avbryta kontrollen klickar du på Avbryt (Cancel).
Upprepa proceduren om problemet inte avhjälps efter den första rengöringen av skrivhuvudet.
Viktigt!
• Rengöring (Cleaning) förbrukar en liten mängd bläck.
Om du ofta utför rengöring av skrivhuvud förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför
rengöring bara när det är nödvändigt.
Djuprengöring (Deep Cleaning)
En Djuprengöring (Deep Cleaning) är grundligare än en rengöring. Utför en djuprengöring när två försök
med funktionen Rengöring (Cleaning) inte löser problemet med skrivhuvudet.
234
1. Välj Rengöring (Cleaning) från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
2. Klicka på ikonen Djuprengöring (Deep Cleaning).
När dialogrutan öppnas väljer du den bläckgrupp som ska djuprengöras.
Klicka på
för att se de objekt du behöver kontrollera före djuprengöringen.
3. Utför djuprengöringen
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på OK.
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Djuprengöringen av skrivhuvudena påbörjas.
Viktigt!
• Stäng inte utmatningsfacket innan djuprengöringen är klar.
4. Slutför djuprengöringen
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas efter att bekräftelsemeddelandet har
visats.
5. Kontrollera resultaten
Om du vill kontrollera om utskriftskvaliteten har förbättrats klickar du på Skriv ut testmönster (Print
Check Pattern). Om du vill avbryta kontrollen klickar du på Avbryt (Cancel).
Viktigt!
• Djuprengöring (Deep Cleaning) förbrukar mer bläck än Rengöring (Cleaning).
Om du ofta utför rengöring av skrivhuvud förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför
rengöring bara när det är nödvändigt.
Obs!
• Om du inte ser någon förbättring efter en Djuprengöring (Deep Cleaning), stäng av skrivaren, vänta
24 timmar och utför sedan en Djuprengöring (Deep Cleaning) igen. Om du fortfarande inte ser någon
förbättring kanske bläcket är slut eller skrivhuvudet utslitet. Om du vill veta mer om vad du kan göra åt
detta läser du ”Inget bläck matas ut”.
Närliggande information
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
235
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Med funktionen för test av bläckmunstycken kan du kontrollera att skrivhuvudena fungerar korrekt genom att
skriva ut ett testmönster. Skriv ut mönstret om utskriften blir svag eller om en viss färg inte skrivs ut.
Så här skriver du ut ett mönster för test av bläckmunstycken:
Test av bläckmunstycken (Nozzle Check)
1. Välj Testutskrift (Test Print) från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
2. Klicka på ikonen Test av bläckmunstycken (Nozzle Check).
Ett bekräftelsemeddelande visas.
Klicka på
för att visa de saker du bör kontrollera innan du skriver ut mönstret för test av
bläckmunstycken.
3. Fyll på vanligt papper i skrivaren
Fyll på ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-storlek i kassett 2.
4. Skriv ut ett testmönster för munstycken
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka på Skriv ut testmönster (Print Check Pattern).
Utskriften av testmönster för bläckmunstycken startar.
5. Kontrollera utskriftsresultatet
När dialogrutan öppnas kontrollerar du utskriftsresultatet. Om utskriften är normal klickar du på
Avsluta (Quit).
Om resultatet är smetigt eller om vissa delar inte har skrivits ut klickar du på Rengöring (Cleaning)
för att rengöra skrivhuvudet.
Närliggande information
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
236
Justera Skrivhuvud via datorn
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar på utskriften.
I den här skrivaren kan du justera skrivhuvuden på två olika sätt: med automatisk justering och manuell
justering. Vanligen är skrivaren inställd på automatisk justering av skrivhuvudet.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen ska du utföra en manuell
huvudjustering.
Så här justerar du skrivhuvuden automatiskt:
Obs!
• Stäng skivfacksledaren om den är öppen.
• Mönstret skrivs bara ut i svart och blått.
Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
1. Välj Testutskrift (Test Print) från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
2. Klicka på ikonen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment).
Ett meddelande visas.
3. Fyll på vanligt papper i skrivaren
Fyll på ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-storlek i kassett 2.
Obs!
• Antalet ark som används varierar om du väljer manuell justering av skrivhuvudet.
4. Utför huvudjustering
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Rikta in skrivhuvud (Align Print Head).
Justeringen av skrivhuvudet påbörjas.
Viktigt!
• Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
Obs!
• Vänta tills utskriften är klar innan du utför några andra åtgärder. Utskriften tar ungefär 3–4
minuter.
Obs!
• När justeringen av skrivhuvud har slutförts kan du skriva ut och kontrollera den aktuella inställningen.
Det gör du genom att klicka på ikonen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) och klicka
på Skriv ut justeringsvärde (Print Alignment Value) när meddelandet visas.
237
Justera skrivhuvudets position manuellt från datorn
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar på utskriften.
I den här skrivaren kan du justera skrivhuvuden på två olika sätt: med automatisk justering och manuell
justering. Vanligen är skrivaren inställd på automatisk justering av skrivhuvudet.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen gör du en manuell
huvudjustering.
Så här justerar du skrivhuvuden manuellt:
Obs!
• Stäng skivfacksledaren om den är öppen.
• Mönstret skrivs bara ut i svart och blått.
Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
1. Välj Anpassade inställningar (Custom Settings) från popup-menyn i Canon IJ Printer
Utility
2. Växla till manuell justering av skrivhuvudet
Markera kryssrutan Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually).
3. Verkställ inställningarna
Klicka på Verkställ (Apply). När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
4. Välj Testutskrift (Test Print) från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility.
5. Klicka på ikonen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment).
Ett meddelande visas.
6. Fyll på vanligt papper i skrivaren
Fyll på tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-storlek i kassett 2.
7. Utför huvudjustering
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Rikta in skrivhuvud (Align Print Head).
Det första mönstret skrivs ut.
Viktigt!
• Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
8. Kontrollera det utskrivna testmönstret
Ange numren för de mönster som har minst iögonfallande ränder i de motsvarande rutorna och klicka
på OK.
238
Obs!
• Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst iögonfallande,
vertikala ränderna.
(A) Minst iögonfallande vertikala ränder
(B) Mest iögonfallande vertikala ränder
• Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning som ger de minst
iögonfallande horisontella ränderna.
(A) Minst iögonfallande horisontella ränder
(B) Mest iögonfallande horisontella ränder
9. Kontrollera det meddelande som visas och klicka på OK.
Det andra mönstret skrivs ut.
Viktigt!
• Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
10. Kontrollera det utskrivna testmönstret
Ange numren för de mönster som har minst iögonfallande ränder i de motsvarande rutorna och klicka
på OK.
239
Obs!
• Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst iögonfallande,
vertikala ränderna.
(A) Minst iögonfallande vertikala ränder
(B) Mest iögonfallande vertikala ränder
11. Kontrollera det meddelande som visas och klicka på OK.
Det tredje mönstret skrivs ut.
Viktigt!
• Öppna inte manöverpanelen när utskrift pågår.
12. Kontrollera det utskrivna testmönstret
Ange numren för de mönster som har minst iögonfallande streck i motsvarande rutor och klicka på
OK.
240
Obs!
• Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning som ger de minst
iögonfallande horisontella ränderna.
(A) Minst iögonfallande horisontella ränder
(B) Mest iögonfallande horisontella ränder
Obs!
• När justeringen av skrivhuvud har slutförts kan du skriva ut och kontrollera den aktuella inställningen.
Det gör du genom att klicka på ikonen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) och klicka
på Skriv ut justeringsvärde (Print Alignment Value) när meddelandet visas.
241
Rengöra enheten
Rengöra enhetens utsida
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Rengöra pappersmatningshjulet
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Rengöra färgdynan på en kassett
242
Rengöra enhetens utsida
Använd alltid en mjuk och torr tygtrasa, t.ex. en glasögonduk, när du torkar bort smuts från ytan. Se till att
duken inte är skrynklig eller har skarpa veck innan du rengör enheten med den.
Viktigt!
• Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
• Använd inte pappersnäsdukar, pappershanddukar, grovt tyg eller liknande material när du rengör
skrivarens utsida eftersom det kan repa ytan. Damm eller små fibrer från papperet kan fastna i enheten
och orsaka problem som blockerat skrivhuvud eller dålig utskriftskvalitet.
• Använd aldrig flyktiga vätskor som thinner, bensen, aceton eller andra kemiska rengöringsmedel för att
rengöra enheten. Dessa vätskor kan orsaka fel eller skada enhetens yta.
• Använd en mjuk trasa som har fuktats med vatten och sedan vridits ur ordentligt för att rengöra
manöverpanelen. Slå inte på strömmen innan manöverpanelens yta är fullständigt torr.
243
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Viktigt!
• Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
• Använd inte pappersnäsdukar, pappershanddukar, grovt tyg eller liknande material när du rengör
skrivarens utsida eftersom det kan repa ytan. Damm eller små fibrer från papperet kan fastna i enheten
och orsaka problem som blockerat skrivhuvud eller dålig utskriftskvalitet.
• Använd aldrig flyktiga vätskor som thinner, bensen, aceton eller andra kemiska rengöringsmedel för att
rengöra enheten. Dessa vätskor kan orsaka fel eller skada enhetens yta.
Rengör försiktigt glasskivan (A) och dokumentluckans insida (den vita ytan) (B) med en mjuk, ren, luddfri
och torr trasa. Kontrollera att inga rester finns kvar efter rengöringen, i synnerhet inte på glasskivan.
Viktigt!
• Insidan av dokumentluckan (den vita ytan) (B) skadas lätt, så torka av den försiktigt.
244
Rengöra pappersmatningshjulet
Om pappersmatningshjulet blir smutsigt eller om det sitter pappersfibrer på det, kanske inte papperet matas
ordentligt.
Då bör du rengöra pappersmatningshjulet. Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så gör bara detta
när det verkligen behövs.
Du måste förbereda
För kassett 1: Ett enda ark vanligt papper av format A4 eller Letter (ska klippas för användning)
För kassett 2: Tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Välj Rengöring av matningsrullar (Roller cleaning).
1. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Knacka på
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Knacka på Rengöring av matningsrullar (Roller cleaning).
Bekräftelseskärmen visas.
4. Knacka på Ja (Yes).
5. Tryck på papperskällan för att rengöra (Kassett 1 (Cassette 1) eller Kassett 2 (Cassette 2)).
3. Rengör pappersmatningshjulet utan papper.
1. Följ instruktionerna som visas och ta bort allt papper som finns i den papperskälla som du
valde i (5) i steg 2.
2. Knacka på OK.
245
Pappersmatningshjulet roterar medan det rengörs.
4. Rengör pappersmatningshjulet med papper.
1. Kontrollera att pappersmatningshjulet har slutat att rotera. Följ instruktionerna i meddelandet
och fyll på vanligt papper i den papperskälla som du valde i (5) i steg 2.
Fylla på papper i kassett 1:
Klipp ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i fyra delar.
Lägg dem i kassett 1 med den övre och nedre kanten (A) mot baksidan på kassett 1.
Fylla på papper i kassett 2:
Lägg tre eller fler ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i kassett 2.
2. Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket öppnas.
3. Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Viktigt!
• Stäng skivfacksledaren om den är öppen.
4. Knacka på OK.
Rengöringen av enheten startar. Rengöringen är slutförd när papperet har matats ut.
5. När meddelandet om att åtgärden utförts visas knackar du på OK.
Om problemet fortfarande inte är löst efter rengöringen av pappersmatningshjulet kontaktar du
servicecentret.
246
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Ta bort fläckar från enhetens insida. Om enhetens insida blir smutsig kan utskrifterna bli fläckiga. Vi
rekommenderar därför att du rengör enheten regelbundet.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format*
* Använd endast ett nytt, oanvänt pappersark.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Rengör enhetens insida.
1. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
2. Knacka på
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
3. Knacka på Rengöring, bottenplatta (Bottom plate cleaning).
Bekräftelseskärmen visas.
4. Knacka på Ja (Yes).
5. Följ instruktionerna som visas för att ta bort allt papper i kassett 2 och tryck sedan på OK.
6. Vik ett vanligt ark av A4- eller Letter-format på längden och vik därefter ut papperet igen.
7. Vik den ena sidan av det öppna papperet på mitten, med ytterkanten utmed det tidigare
mittenvecket. Vik sedan upp papperet igen och knacka på OK.
247
8. Lägg bara i det här papperet i kassett 2 med åsarna på vecken uppåt och kanten av halvan
utan veck vänd bort från dig.
9. Håll i båda sidorna av utmatningsfacket och öppna det försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel öppnas automatiskt när utmatningsfacket öppnas.
10. Skjut ut pappersutmatningsstödet.
Viktigt!
• Stäng skivfacksledaren om den är öppen.
11. Knacka på OK.
När papperet matas genom enheten rengörs enheten på insidan.
Kontrollera de vikta delarna av det utmatade papperet. Om de är kladdiga av bläck rengör du bottenplattan
igen.
12. När meddelandet om att åtgärden utförts visas knackar du på OK.
Obs!
• Använd ett nytt papper när du rengör bottenplattan igen.
Om problemet kvarstår när du har rengjort bottenplattan igen är eventuellt de utskjutande delarna inuti
enheten smutsiga. Torka av eventuellt bläck från de utskjutande delarna med en bomullstops eller liknande.
Viktigt!
• Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
248
Rengöra färgdynan på en kassett
Om färgdynan på en kassett är smutsig av pappersfibrer eller liknande kan det hända att två eller fler
papper matas ut. Följ anvisningarna nedan för att rengöra färgdynan på en kassett.
Du måste förbereda: bomullstops
1. Dra ut kassett 1 eller kassett 2 från enheten och ta sedan bort allt papper.
2. Rengör dynan (A) i sidled med en fuktig bomullstops.
Viktigt!
• När dynan är rengjord bör den torkas helt torr.
För kassett 1:
För kassett 2:
3. Fyll på papperet i kassetten och skjut sedan in den i enheten.
Obs!
• Om ett meddelande visas på skärmen efter att du har satt i kassetten i enheten ska du trycka på
Registrera (Register).
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
249
Ändra enhetens inställningar
Ändra enhetens inställningar från datorn
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn
250
Ändra enhetens inställningar från datorn
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Registrera en ändrad utskriftsprofil
Stänga av och sätta på Skrivare
Minska ljudet från Skrivare
Ändra driftläge för Skrivare
251
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Du kan kontrollera detaljerad information som kvarvarande bläcknivå och typer av bläckbehållare för din
skrivarmodell.
1. Välj Information om bläcknivå (Ink Level Information) från popup-menyn i Canon IJ
Printer Utility
En illustration med bläcktyperna och deras status visas.
Om en varning eller ett fel som rör kvarvarande bläcknivå inträffar visar skrivardrivrutinen en ikon som
informerar om detta.
2. Klicka på Bläckinformation (Ink Details) vid behov
Du kan kontrollera den information som berör bläck.
Obs!
• Bläckinformation (Ink Details) visas när bläcket är på väg att ta slut.
• Klicka på
för att kontrollera vilken bläckbehållare din modell använder.
• Klicka på Uppdatera (Update) för att visa återstående bläcknivå.
252
Registrera en ändrad utskriftsprofil
Du kan namnge och registrera utskriftsprofilen du skapade i Dialogrutan Skriv ut. Den registrerade
utskriftsprofilen kan hämtas från Förval (Presets) om du vill använda den. Du kan även ta bort en
utskriftsprofil som inte behövs.
Så här skapar du en utskriftsprofil:
Skapa en utskriftsprofil
1. Ställ in det som krävs i dialogrutan Skriv ut
2. Välj Spara aktuella inställningar som förval... (Save Current Settings as Preset...)
(Spara som... (Save As...)) från Förval (Presets)
3. Spara inställningarna
I dialogrutan som visas skriver du in ett namn i Namn på förval (Preset Name) och ställer vid behov
in Förval tillgängligt för (Preset Available For). Klicka sedan på OK.
Viktigt!
• Det finns även utskriftsinställningar som inte kan sparas som förval.
Använda en registrerad utskriftsprofil
1. I Förval (Presets) i dialogrutan Skriv ut väljer du namnet på den utskriftsprofil du vill
använda
Utskriftsprofilen i dialogrutan Skriv ut uppdateras med den hämtade profilen.
253
Ta bort utskriftsprofiler som inte längre behövs
1. Välj den utskriftsprofil som ska tas bort
• Om du använder OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 eller OS X Lion v10.7
I dialogrutan Skriv ut väljer du Visa förval... (Show Presets...) i avsnittet Förval (Presets). I
dialogrutan som visas väljer du sedan namnet på utskriftsprofilen som ska tas bort.
• Om du använder Mac OS X v10.6.8
Under Förval (Presets) i dialogrutan Skriv ut markerar du namnet på den utskriftsprofil du vill ta
bort.
2. Ta bort utskriftsprofilen
• Om du använder OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 eller OS X Lion v10.7
Klicka på Ta bort (Delete) och klicka på OK. De markerade utskriftsprofilerna tas bort från
Förval (Presets).
• Om du använder Mac OS X v10.6.8
Under Förval (Presets) i dialogrutan Skriv ut klickar du på Ta bort (Delete). De markerade
utskriftsprofilerna tas bort från Förval (Presets).
254
Stänga av och sätta på Skrivare
Med den här funktionen kan du stänga av och sätta på skrivaren från skrivardrivrutinen.
Så här stänger du av och sätter på skrivaren:
Stäng av (Power Off)
Med funktionen Stäng av (Power Off) stängs skrivaren av. Om du använder den här funktionen kommer
du inte att kunna slå på skrivaren från skrivardrivrutinen.
1. Välj Ströminställningar (Power Settings) från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
2. Utför Stäng av
Klicka på Stäng av (Power Off). När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
Skrivaren stängs av.
Automatisk avstängning (Auto Power)
Automatisk avstängning (Auto Power) ger dig möjlighet att ställa in Automatisk start (Auto Power
On) och Automatisk avstängning (Auto Power Off).
Funktionen Automatisk start (Auto Power On) slår automatiskt på skrivaren när data skickas till den.
Med funktionen Automatisk avstängning (Auto Power Off) stängs skrivaren av automatiskt när inga
åtgärder har kommit från skrivardrivrutinen eller skrivaren under en viss tidsperiod.
1. Välj Ströminställningar (Power Settings) från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
2. Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Automatisk avstängning
(Auto Power).
En dialogruta visas.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
3. Om det behövs gör du följande inställningar:
Automatisk start (Auto Power On)
Om du ställer in Aktivera (Enable) i listan kommer skrivaren att sättas på när utskriftsdata
skickas till den.
Automatisk avstängning (Auto Power Off)
Ange tid i listan. När denna tidsperiod har förflutit utan några åtgärder från skrivardrivrutinen eller
skrivaren stängs skrivaren av automatiskt.
4. Verkställ inställningarna
255
Inställningen aktiveras efter det här. På samma sätt väljer du Avaktivera (Disable) i listan om du inte
vill använda funktionen.
Viktigt!
• Om du ansluter skrivaren till ett nätverk och använder den i nätverket kan du göra inställningar för
Automatisk avstängning (Auto Power Off), men strömmen stängs ändå inte av automatiskt.
256
Minska ljudet från Skrivare
Med den här funktionen kan du minska ljudet från skrivaren. Använd funktionen när du vill minska ljudet från
skrivaren, t.ex. på natten.
Om du använder den här funktionen kan utskriftshastigheten sjunka.
Så här använder du tyst läge:
1. Välj Inställningar för Tyst (Quiet Settings) från popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
Obs!
• Om datorn inte kan kommunicera med skrivaren, kan ett meddelande visas på grund av att datorn
inte kan komma åt funktionsinformationen som angavs på skrivaren. I så fall klickar du på Avbryt
(Cancel). De senaste inställningarna som har gjorts på datorn visas.
2. Ställ in tyst läge
Om det behövs anger du något av följande:
Använd inte tyst läge (Do not use quiet mode)
Välj det här alternativet om du vill använda skrivaren med normal ljudnivå.
Använd alltid tyst läge (Always use quiet mode)
Välj det här alternativet när du vill minska ljudet från skrivaren.
Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during specified hours)
Välj det här alternativet om du vill minska ljudet från skrivaren under en viss tid.
Ställ in Starttid (Start time) och Sluttid (End time) för det tysta läget som du vill aktivera. Om båda
är inställda på samma tid kommer tyst läge inte att fungera.
Viktigt!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på skrivaren eller i skrivardrivrutinen.
Oberoende av hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder från
manöverpanelen på skrivaren eller skriver ut och skannar från datorn.
• Om du anger en tid under Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during
specified hours) används inte tyst läge vid åtgärder (kopiering, direktutskrift osv.) som utförs
direkt från skrivaren.
257
3. Verkställ inställningarna
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka på Verkställ (Apply).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Inställningarna aktiveras.
Obs!
• Beroende på inställningarna för utskriftskvalitet kan effekten av tyst läge vara mer eller mindre tydlig.
258
Ändra driftläge för Skrivare
Växla mellan olika driftlägen för skrivaren vid behov.
Så här konfigurerar du Anpassade inställningar (Custom Settings):
1. Kontrollera att skrivaren är på och välj sedan Anpassade inställningar (Custom Settings)
i popup-menyn i Canon IJ Printer Utility
Obs!
• Om datorn inte kan kommunicera med skrivaren, kan ett meddelande visas på grund av att datorn
inte kan komma åt funktionsinformationen som angavs på skrivaren.
I så fall klickar du på Avbryt (Cancel). De senaste inställningarna som har gjorts på datorn visas.
2. Om det behövs gör du följande inställningar:
Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time)
Du kan ställa in skrivarens paustid innan utskriften av nästa sida startas. Dra reglaget åt höger om
du vill förlänga väntetiden eller dra reglaget åt vänster om du vill förkorta väntetiden.
Om papperet blir smetigt eftersom en ny sida matas ut innan bläcket på föregående sida har hunnit
torka, förlänger du väntetiden för torkning av bläck.
Det går snabbare att skriva ut om du förkortar väntetiden för torkning av bläck.
Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message)
Visar en vägledning med information om hur du ställer in papperet.
Hagaki-utskrift (Hagaki Printing)
Visar hjälpmeddelandet innan skrivaren börjar skriva ut Hagaki-utskrifter.
Om du inte vill att hjälpmeddelandena ska visas markerar du kryssrutan Visa inte igen (Do not
show again) i dialogrutan som visas.
Om du vill visa hjälpmeddelandena igen öppnar du popup-menyn för Canon IJ Printer Utility,
väljer Anpassade inställningar (Custom Settings) och markerar sedan kryssrutan Hagakiutskrift (Hagaki Printing).
Viktigt!
• Med OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 eller OS X Lion v10.7, kan du inte
använda Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message).
Om du markerar kryssrutan Visa inte igen (Do not show again) när ett hjälpmeddelande visas
innan utskriften börjar gör det att inga fler hjälpmeddelanden visas.
Avkänner en skrivbar skiva i skivfacket (Detects a printable disc in the disc tray)
Känner av om en skrivbar skiva finns i skivfacket vid utskrift av skivetikett och visar ett meddelande
om det inte finns någon skiva i facket.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut och ha avkänning för skrivbar skiva i facket.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut utan att ha avkänning för skrivbar skiva i facket.
Viktigt!
• Om du inte markerar den här kryssrutan kan skrivaren skriva ut till skivfacket även om det inte
finns någon skrivbar skiva i skivfacket. Därför bör du markera den här rutan.
• Om du sätter i en skrivbar skiva i skivfacket och det redan finns data skrivna på skivan, kan
skrivaren känna av att det inte finns någon skrivbar skiva i skivfacket. Avmarkera i så fall den
här kryssrutan.
259
Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion)
Skrivaren kan öka mellanrummet mellan skrivhuvud och papper vid utskrift med hög upplösning för
att förhindra pappersavstrykning.
Markera kryssrutan för att undvika pappersavstrykning.
Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually)
Funktionen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på popup-menyn Testutskrift (Test
Print) i Canon IJ Printer Utility är vanligtvis inställd på automatisk justering av skrivhuvud, men du
kan ändra till manuell justering av skrivhuvud.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen ska du utföra en
manuell huvudjustering.
Markera den här kryssrutan om du vill utföra manuell justering av skrivhuvudet. Avmarkera den här
kryssrutan om du vill justera skrivhuvudet automatiskt.
Identifiera inte om pappersinst. inte matchar vid utskrift från PC (Don't detect mismatch of paper
settings when printing from computer)
Om du skriver ut dokument från datorn och pappersinställningarna i dialogrutan Skriv ut och
kassettpappersinformationen som är registrerad för skrivaren inte matchar, inaktiverar den här
inställningen meddelandet och ger dig möjlighet att fortsätta skriva ut.
Markera den här kryssrutan för att inaktivera identifiering av pappersinställningar som inte stämmer
överens.
3. Verkställ inställningarna
Klicka på Verkställ (Apply). När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
Skrivaren använder sig i fortsättningen av de ändrade inställningarna.
260
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
Utskriftsinst.
LAN-inställningar
Enhetens användarinställningar
PictBridge-utskriftsinställningar
Språkval
Bakgrundsfärg för startskärm
Uppdatering av firmware
Kassettinställningar
Återställ inställning
Om ECO-inställningar
Om Tyst inställning
Använda enheten med åtkomstpunktläge
261
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar inställningar på skärmen Enhetsinställningar (Device settings).
Som exempel används åtgärderna för att ange inställningar i Utökat antal kopior (Extended copy
amount).
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och tryck sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
3. Tryck på
Enhetsinställningar (Device settings).
Skärmen Enhetsinställningar (Device settings) visas.
4. Justera genom att knacka på inställningen.
Inställningsskärmbilden för den valda inställningen visas.
5. Knacka på inställningsalternativet.
6. Specificera genom att knacka på inställningen.
262
Du kan välja inställningsmenyerna nedan.
Utskriftsinst.
LAN-inställningar
Enhetens användarinställningar
PictBridge-utskriftsinställningar
Språkval
Bakgrundsfärg för startskärm
Uppdatering av firmware
Kassettinställningar
Återställ inställning
Obs!
• Du kan tänka miljövänligt när du använder enheten genom att till exempel ställa in dubbelsidig utskrift
som standard eller ange att enheten ska stängas av/startas automatiskt.
Om ECO-inställningar
• Du kan minska ljudet från skrivaren när du skriver ut på natten.
Om Tyst inställning
263
Utskriftsinst.
• Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion)
Den här inställningen använder du bara om utskriften blir kladdig.
Viktigt!
• Var noga med att återställa inställningen till AV (OFF) efter utskrift eftersom utskriftshastigheten
och kvaliteten annars kan försämras.
• Utökat antal kopior (Extended copy amount)
Ange hur stor del av en bild som ska sträcka sig utanför papperet vid utskrift utan ram (hel).
Kanterna kan komma att skäras av något eftersom den kopierade bilden förstoras för att fylla upp hela
sidan. Du kan ändra hur mycket som ska skäras bort från kanterna av originalbilden.
Det beskurna området blir större om Utökat antal: Stor (Extended amount: Large) har markerats.
Viktigt!
• Den här inställningen kan endast användas under följande förhållanden:
- Utföra kopiering utan ram
- När alternativet Utan ram har valts för Ram vid kopiering av framkallade foton
Obs!
• Om utskrifterna får marginaler trots att du skriver ut utan ram ändrar du inställningen till Utökat
antal: Stor (Extended amount: Large). Detta kan lösa problemet.
• Ändra skivans utskriftsområde (Adjust disc print area)
Du kan justera skivutskriftsområdet om bilden inte är justerad efter den skrivbara skivan.
Du kan justera utskriftsområdet i steg om 0,1 mm/0,003 tum, från -0,9 mm/-0,03 tum till +0,9 mm/+0,03
tum.
• Inst. för Auto fotokorrigering (Auto photo fix setting)
Om du väljer PÅ (ON) kan du välja om du vill skriva ut foton med Exif-informationen i bildfilerna i
följande fall.
◦ Autofotokorr. (Auto photo fix) har valts för Fotokorr. (Photo fix) när utskrifts görs från ett
minneskort.
◦ Utskriftsinställningen på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) är inställd på
Standard (Default)* eller På (On)när utskrift görs med en enhet som är kompatibel med PictBridge
(trådlöst LAN).
* När du har valt Standard (Default) för utskriftsinställningen på enheten som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN) väljer du Autofotokorr. (Auto photo fix) för Fotokorr. (Photo fix) i
PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings).
• Ändra vågrätt utskriftsposition (Adjust horizontal print position)
Justera utskriftspositionen om vänster-/högermarginalerna inte är justerade.
Du kan justera vänster- och högermarginalerna i steg om 0,1 mm/0,003 tum i intervallet -3 mm/-0,1 tum
till 3 mm/0,1 tum, centrerat vågrätt på papperet.
264
Viktigt!
• För papper av Letter-storlek eller Legal-storlek kan du justera vänster- och högermarginalerna
mellan -1,5 mm/-0,05 tum och 1,5 mm/0,05 tum, även om du anger ett högre värde än 1,5 mm/0,05
tum.
265
LAN-inställningar
• Ändra LAN (Change LAN)
Aktiverar trådlös LAN, kablat LAN eller åtkomstpunktläget. Du kan även inaktivera alla.
• Inst. för trådlöst LAN (Wireless LAN setup)
Väljer konfigureringsmetod för trådlöst LAN.
Obs!
• Ett annat sätt att öppna inställningsmenyn är genom att välja WLAN på HEM-skärmen. Här
aktiverar du trådlös LAN.
När du har valt den här menyn börjar enheten söka efter en WPS-kompatibel åtkomstpunkt. Om
enheten hittar en åtkomstpunkt konfigurerar du trådlöst LAN med hjälp av anvisningarna på skärmen.
Om ingen åtkomstpunkt hittas eller om du vill använda en annan konfigureringsmetod väljer du en av
metoderna nedan.
◦ Standardinställningar (Standard setup)
Välj när du vill göra inställningar för trådlöst LAN manuellt med enhetens manöverpanel.
◦ WPS (Knappmetod) (WPS (Push button method))
Välj när du vill göra inställningar för trådlös LAN med en åtkomstpunkt som har stöd för en Wi-Fi
Protected Setup (WPS) knappmetod. Följ anvisningarna på skärmen när du konfigurerar.
◦ Andra inställningar (Other setup)
Välj Avancerade inställningar (Advanced setup) om du gör inställningarna genom att ange
inställningarna för åtkomstpunkten direkt på enheten. Välj Kabelfri inställning (Cableless setup)
om du anger inställningarna för åtkomstpunktens information till enheten direkt från en enhet (t.ex.
en smarttelefon) utan att använda åtkomstpunkten. Följ anvisningarna på skärmen på den enhet
som ansluter för information om konfigurationen.
Avancerade inställningar (Advanced setup)
Välj detta alternativ när du vill göra manuella inställningar för trådlöst LAN. Du kan välja flera
WEP-nycklar.
WPS (PIN-kodmetod) (WPS (PIN code method))
Välj när du vill göra inställningar för trådlös LAN med en åtkomstpunkt som har stöd för en WiFi Protected Setup (WPS) PIN-kodmetod. Följ anvisningarna på skärmen när du konfigurerar.
Kabelfri inställning (Cableless setup)
Välj om du anger inställningarna för åtkomstpunktens information till enheten direkt från en
enhet (t.ex. en smarttelefon) utan att använda åtkomstpunkten. Följ anvisningarna på skärmen
på den enhet som ansluter för information om konfigurationen.
• Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings)
Listan med inställningar för trådlöst/kablat LAN eller åtkomstpunktläge för enheten visas på
pekskärmen.
Du kan skriva ut listan från den här inställningsmenyn.
◦ Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting list)
Listan över enhetens inställningar för trådlöst LAN visas på pekskärmen.
Följande alternativ visas.
266
Objekt
Inställning
Anslutning (Connection)
Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
SSID
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Kommunikationsläge (Communication mode)
Infrastruktur
Kanal (Channel)
XX
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN
security)
Inaktiv (Inactive)/WEP (64 bitar)/WEP(128 bitar)/WPAPSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/
WPA2-PSK (AES)
IPv4-adress (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-nätmask (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-standardgateway (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv6-adress (IPv6 address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
IPv6-nätprefixlängd (IPv6 subnet prefix length)
XXX
IPv6-standardgateway (IPv6 default gateway)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
MAC-adress (MAC address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IPsec-inställningar (IPsec settings)
Aktivera (ESP)/Aktivera (ESP & AH)/Aktivera (AH)/
Inaktivera (Disable)
Delad nyckel (Pre-shared key)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Skrivarnamn (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
◦ Inställningslista, LAN (LAN setting list)
Listan över enhetens inställningar för kablat LAN visas på pekskärmen.
Följande alternativ visas.
Objekt
Inställning
Anslutning (Connection)
Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
IPv4-adress (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-nätmask (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-standardgateway (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX
267
IPv6-adress (IPv6 address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
IPv6-nätprefixlängd (IPv6 subnet prefix length) XXX
IPv6-standardgateway (IPv6 default gateway)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
MAC-adress (MAC address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IPsec-inställningar (IPsec settings)
Aktivera (ESP)/Aktivera (ESP & AH)/Aktivera (AH)/
Inaktivera (Disable)
Delad nyckel (Pre-shared key)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Skrivarnamn (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
◦ Inställningslista för ÅP-läge (AP mode setting list)
Listan med åtkomstpunktslägesinställningar för enheten visas på pekskärmen.
Följande alternativ visas.
Objekt
Inställning
Anslutning (Connection)
Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
SSID
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Lösenord (Password)
XXXXXXXXXX
Kommunikationsläge (Communication mode)
Åtkomstpunktläge
Kanal (Channel)
3
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN security) Inaktiv (Inactive)/WPA2-PSK (AES)
IPv4-adress (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-nätmask (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-standardgateway (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX
IPv6-adress (IPv6 address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
IPv6-nätprefixlängd (IPv6 subnet prefix length)
XXX
IPv6-standardgateway (IPv6 default gateway)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
MAC-adress (MAC address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
268
IPsec-inställningar (IPsec settings)
Inaktivera (Disable)
Delad nyckel (Pre-shared key)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Skrivarnamn (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
◦ Skriv ut LAN-info (Print LAN details)
Du kan skriva ut enhetens nätverksinställningar, t.ex. IP-adress och SSID.
Mer information om utskrift av enhetens nätverksinställningar:
Skriva ut information om nätverksinställningar
Viktigt!
• Dokumentet innehåller viktig information om din dator. Ta väl hand om det.
• Andra inställningar (Other settings)
Viktigt!
• Det går inte att använda alternativen nedan när du har valt Inaktivera LAN (Disable LAN) under
Ändra LAN (Change LAN).
◦ Ange skrivarnamn (Set printer name)
Anger skrivarens namn. Du kan använda upp till 15 tecken för namnet.
Obs!
• Du kan inte ändra den här inställningen om minneskortet sitter i kortplatsen.
• Du kan inte ange ett skrivarnamn som redan används för en annan enhet i nätverket.
• Skrivarnamnet får inte ha ett bindestreck som första eller sista tecken.
◦ TCP/IP-inställningar (TCP/IP settings)
Utför inställningen IPv4 eller IPv6.
◦ Ange delning av minneskort (Set memory card sharing)
Här kan du ange om enhetens kortplats ska delas med en nätverksansluten dator.
Obs!
• Du kan inte ändra den här inställningen om minneskortet sitter i kortplatsen.
WSD-inställning (WSD setting)
Ställer in alternativ när du använder WSD (ett av nätverksprotokollen som stöds i Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7 och Windows Vista).
Aktivera/inaktivera WSD (Enable/disable WSD)
Väljer om WSD ska vara aktivt eller inaktivt.
269
Obs!
• När den här inställningen är aktiverad visas skrivarikonen i nätverksutforskaren i Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7 och Windows Vista.
WSD-skann. från denna enhet (WSD scan from this device)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du överföra skannade data till datorn via WSD.
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
Anger längden på tidsgränsen.
◦ Bonjour-inställningar (Bonjour settings)
Ställer in objekt för LAN med hjälp av Bonjour för Mac OS.
Aktivera/inaktivera Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Välj Aktivera (Enable) om du vill använda Bonjour för att göra nätverksinställningarna.
Tjänstnamn (Service name)
Anger Bonjour-tjänstenamnet. Du kan använda upp till 48 tecken för namnet.
Obs!
• Du kan inte ange ett tjänstnamn som redan används för en annan enhet i nätverket.
◦ LPR-protokollinställning (LPR protocol setting)
Aktiverar/inaktiverar LPR.
◦ PictBridge-kommunikation (PictBridge communication)
Ställer in objekt för utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
Aktivera/inaktivera kommunikat. (Enable/disable communication)
Genom att välja Aktivera (Enable) kan du skriva ut från enheten som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN).
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
Anger längden på tidsgränsen.
◦ DRX-inställning för trådlöst LAN (Wireless LAN DRX setting)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du aktivera ojämn mottagning när du använder trådlöst LAN.
Det gör att du kan spara ström.
Obs!
• Beroende på vilken åtkomstpunkt du använder aktiveras kanske inte ojämn mottagning, trots
att Aktivera (Enable) har markerats.
• Ojämn mottagning aktiveras bara när enheten är i vänteläget. (Pekskärmen är i
skärmsläckarläget.)
◦ DRX-inställning för kablat LAN (Wired LAN DRX setting)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du aktivera ojämn mottagning när enheten är ansluten till en
enhet som är kompatibel med kablad LAN. Det gör att du kan spara ström.
◦ Åtkomstpunktlägesinställningar (Access point mode settings)
När du använder enheten som åtkomstpunkt anger du namnet för åtkomstpunkten och
säkerhetsinställningen.
Använda enheten med åtkomstpunktläge
270
Enhetens användarinställningar
• Datumvisning (Date display format)
Ändrar visningsformat för datum vid utskrift.
Obs!
• Om PÅ (ON) har valts för Skriv ut datum (Print date) på skärmen för utskriftsinställningar vid
utskrift från ett minneskort, skrivs datumet ut i det format som du har valt.
Ställa in alternativ för fotoutskrift via enhetens manöverpanel
• Läs-/skrivattribut (Read/write attribute)
Bestämmer om data ska kunna skrivas på minneskort från en dator.
Viktigt!
• Ta bort minneskortet innan du ändrar den här inställningen.
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn
• Om du ställer in inställningen på Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr
LAN-dator (Writable from LAN PC) kan du inte skriva ut foton på ett minneskort från
manöverpanelen på enheten. När du slutat använda funktionen med minneskort som angiven
minneskortenhet ska du återställa inställningen till Inte skrivbar fr dator (Not writable from PC).
När du stänger av enheten avbryts Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr
LAN-dator (Writable from LAN PC) och inställningarna återställs till Inte skrivbar fr dator (Not
writable from PC) nästa gång du startar enheten.
• När Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN
PC) har valts är den automatiska avstängningen inaktiv.
Mer information om den automatiska avstängningen:
Om Tyst inställning
• Ljudkontroll (Sound control)
Väljer volym.
◦ Tangentvolym (Keypad volume)
Väljer volymen på pipljudet som avges när du knackar på pekskärmen eller knapparna på
manöverpanelen.
◦ Alarmvolym (Alarm volume)
Väljer alarmvolym.
• Info.överföring - inställn. (Device info sending setting)
Anger om du vill skicka information om skrivarens användning till Canon-servern. Informationen som
skickas till Canon används för att utveckla bättre produkter. Välj Ja (Agree) om du vill skicka information
om skrivarens användning till Canon-servern.
• NFC-inställning (NFC setting)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du skriva ut eller skanna med hjälp av NFC (Near Field
Communication).
271
PictBridge-utskriftsinställningar
Du kan ändra utskriftsinställningarna vid utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
Ställ in utskriftsinställningarna på Standard (Default) på enheten som är kompatibel med PictBridge
(trådlöst LAN) när du vill skriva ut enligt inställningarna på enheten.
Skärmen PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings)
Skärmen Utskriftsinst. skivetikett (Disc label print setting)
Så här ändrar du utskriftsinställningarna från enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN):
Inställningar på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
Skärmen PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings)
Välj utskriftskvalitet när du skriver ut direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
1. Sidstl. (Page size)
Välj pappersstorlek när du skriver ut direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
När du gör inställningar för PictBridge (trådlöst LAN) från enheten ställer du in Pappersstorlek (Paper
size) på Standard (Default) på den enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
2. Medietyp (Type) (Mediatyp)
Välj medietypen när du skriver ut direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
När du gör inställningar för PictBridge (trådlöst LAN) från enheten ställer du in Papperstyp (Paper
type) på Standard (Default) på den enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
3. Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Välj utskriftskvalitet när du skriver ut direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
4. Ram (Border) (Utskrift med/utan ramar)
Välj layout med eller utan ramar.
När du gör inställningar för PictBridge (trådlöst LAN) från enheten ställer du in Layout på Standard
(Default) på den enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
272
5. Fotokorr. (Photo fix)
När Autofotokorr. (Auto photo fix) har valts identifieras motivet eller personens ansikte på en tagen
bild och den mest lämpliga korrigeringen för fotot görs automatiskt. Det gör ett mörkare ansikte i
motljus ljusare vid utskriften. Dessutom analyseras ett motiv, t.ex. landskap, nattmotiv eller person,
och varje motiv korrigeras automatiskt med lämpligaste färg, ljusstyrka och kontrast för utskriften.
Obs!
• Som standard skrivs foton på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) ut med
autokorrigering.
• Om Ingen korrigering (No correction) har valts skrivs fotona ut utan korrigering.
6. Rödögekorrigering (Red-EyeCorrection)
Välj PÅ (ON) när du vill korrigera röda ögon på porträtt som orsakas av fotografering med blixt.
Beroende på fototypen är det inte säkert att alla röda ögon korrigeras korrekt. Eventuellt kan andra
delar än ögon korrigeras.
7. Ange utskriftsinställningarna genom att knacka.
Skärmen Utskriftsinst. skivetikett (Disc label print setting)
Skärmen Ange skivans utskriftsområde (Set disc print area) visas och du kan göra inställningar för
utskrifter på skrivbara skivor från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
Följ nedanstående anvisningar när du vill göra utskriftsinställningar för skivetiketter.
1. Justera utskriftsområdet (den inre och yttre kanten på den skrivbara skivan).
A. Ange den yttre diametern genom att knacka.
B. Ange den inre diametern genom att knacka.
C. Ange utskriftsområdet genom att knacka.
Obs!
• Mät den yttre och inre diametern på den skrivbara skivans utskriftsområde och ställ in ett
ytterdiametervärde som är mindre än det uppmätta och ett innerdiametervärde som är större än
det uppmätta.
• Mer information om skrivbara skivor får du av tillverkaren.
2. Ange vilken typ av skrivbar skiva du använder.
273
Obs!
• Om den skrivbara skivan är av den rekommenderade typen knackar du på Rekommend. skiva
(Recommended disc) för att ange utskriftsupplösning. I annat fall knackar du på Annan skiva
(Other disc).
274
Språkval
Ändrar språket i meddelanden och på menyer på pekskärmen.
275
Bakgrundsfärg för startskärm
Välj hemskärmens bakgrundsfärg. Du kan välja svart eller vitt.
276
Uppdatering av firmware
Du kan uppdatera enhetens fasta programvara, kontrollera den fasta programvarans version eller ställa in
en meddelandeskärm, en DNS-server och en proxyserver.
Obs!
• Du kan endast använda Kontrollera aktuell version (Check current version) när du har valt
Inaktivera LAN (Disable LAN) för Ändra LAN (Change LAN) under LAN-inställningar (LAN
settings).
• Installera uppdatering (Install update)
Uppdaterar enhetens fasta programvara. Om du trycker på knappen Ja (Yes) startar uppdateringen av
den fasta programvaran. Följ anvisningarna på skärmen för att utföra uppdateringen.
Viktigt!
• När du använder denna funktion ska du kontrollera att enheten är ansluten till Internet.
Obs!
• Om uppdatering av fast programvara inte slutförs ska du kontrollera följande och vidta lämpliga
åtgärder.
• När du använder trådlöst LAN ska du se till enheten är ordentligt ansluten till datorn med en
LAN-kabel.
• Kontrollera nätverksinställningarna, t.ex. åtkomstpunkten eller routern.
• Om Det går inte att ansluta till servern. (Cannot connect to the server.) visas på
pekskärmen knackar du på OK och försöker sedan igen efter en stund.
• Kontrollera aktuell version (Check current version)
Du kan kontrollera aktuell version av fast programvara.
• Uppdatera meddelandeinställning (Update notification setting)
Om du har svarat Ja (Yes) och uppdateringen av firmware är tillgänglig så visas skärmen om
uppdatering av firmware på pekskärmen.
• Inställningar för DNS-server (DNS server setup)
Genomför inställningar för en DNS-server. Välj Automatiska inställningar (Auto setup) eller Manuella
inställningar (Manual setup). Om du väljer Manuella inställningar (Manual setup) ska du följa
anvisningarna på pekskärmen för att genomföra inställningarna.
• Inställningar för proxyserver (Proxy server setup)
Genomför inställningar för en proxyserver. Följ anvisningarna på pekskärmen för att genomföra
inställningarna.
277
Kassettinställningar
Genom att registrera pappersstorleken och medietypen för papperet i kassetten kan du förhindra att
enheten skriver ut felaktiga utskrifter genom att visa meddelandet innan utskriften startar när det påfyllda
papperets storlek och medietyp inte överensstämmer med utskriftsinställningen.
Mer information:
Pappersinställning för utskrift
• Registrera kassettpappersinfo (Register cassette paper info)
Registrerar pappersstorleken och medietypen för det papper som du fyller på i kassetten.
Obs!
• När du registrerar pappersstorleken och medietypen visas en skärm där du väljer om
inställningarna ska användas för kopiering. Välj Ja (Yes) om du vill använda de registrerade
inställningarna för kopiering.
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på pekskärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren
• Det. felmat. pappersinställn. (Detect paper setting mismatch)
Om du väljer Ja (Yes) så kontrollerar enheten att pappersstorleken och medietypen motsvarar de
registrerade inställningarna i Registrera kassettpappersinfo (Register cassette paper info). Om en
utskrift startas med inställningar som inte stämmer överens så visas ett felmeddelande på pekskärmen.
Obs!
• Om du väljer Nej (No) så inaktiveras Registrera kassettpappersinfo (Register cassette paper
info) eller Detektera kassettåterinsättning (Detect cassette reinsertion).
• Detektera kassettåterinsättning (Detect cassette reinsertion)
Om du väljer Ja (Yes) så känner enheten av om kassetten sitter i. Registrera pappersstorlek och
medietyp när skärmen Registrera kassettpappersinfo (Register cassette paper info) visas.
278
Återställ inställning
Du kan även återställa inställningarna till standardinställningarna.
• Endast inställn. för webbtjänst (Web service setup only)
Återställer inställningarna för webbtjänsten till standardinställningarna.
• Endast LAN-inställningar (LAN settings only)
Återställer LAN-inställningarna, utom administratörslösenordet som anges i IJ Network Tool, till
standardinställningarna.
• Endast inställningar (Settings only)
Återställer inställningarna, som pappersstorlek och medietyp, till standardinställningarna.
• Info.överföring - endast inställn. (Device info sending setting only)
Återställer endast överföringsinställningarna för enhetsinformation.
• Återställ alla (Reset all)
Återställer alla inställningar på enheten till standardinställningarna. Det administratörslösenord som har
angetts i IJ Network Tool återställs till standardinställningen.
Obs!
• Du kan även återställa följande inställningar till standardinställningar:
• Språket som visas på pekskärmen
• Bakgrundsfärgen på HEM-skärmen
• Skrivhuvudets aktuella position
• Inställningen Läs-/skrivattribut (Read/write attribute)
279
Om ECO-inställningar
Inställningen gör att du kan använda automatisk dubbelsidig utskrift som standard för att kunna spara
papper och spara ström genom att stänga av/starta enheten automatiskt.
Använda dubbelsidig utskrift
Använda strömsparfunktioner
Använda dubbelsidig utskrift
Gör enligt anvisningarna nedan när du använder dubbelsidig utskrift.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och knacka på
ECO-inställningar (ECO settings).
Använda manöverpanelen
3. Knacka på 2-sidig utskrift (Two-sided printing setting)
4. Ange inställningarna efter behov.
A. Ange att dubbelsidig utskrift ska vara standard genom att knacka.
B. Ange att dubbelsidig utskrift av PDF-filer som har sparats på ett minneskort ska vara standard
genom att knacka.
C. Anger att dubbelsidig utskrift av mallformulär på enheten ska vara standard genom att knacka.
D. Ange utskriftsinställningarna genom att knacka.
Obs!
• När du har valt dubbelsidig utskrift visas ikonen
alla utskriftsinställningsfönster.
Använda strömsparfunktioner
Följ instruktionerna nedan när du vill använda strömsparfunktionen.
1. Kontrollera att enheten är på.
280
på alla menyer för dubbelsidig utskrift i
2. Svep på HEM-skärmen och knacka på
ECO-inställningar (ECO settings).
Använda manöverpanelen
3. Knacka på Energibespar. inställningar (Energy saving settings).
4. Ange inställningarna efter behov.
A. Ange hur lång tid det ska gå innan enheten stängs av automatiskt när den inte används eller
när inga utskrifter har skickats till enheten under en viss tid genom att knacka.
Obs!
• Den automatiska avstängningen går inte att använda under förhållandena nedan.
• När du använder enheten via ett nätverk och nätverksinställningen är aktiverad
Du kan kontrollera anslutningsstatus från Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting
list) i Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings) under LAN-inställningar
(LAN settings).
• När Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator
(Writable from LAN PC) har valts för Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) under
Enhetens användarinställningar (Device user settings).
B. Välj inställningen genom att knacka.
När PÅ (ON) markeras startas enheten automatiskt när ett skanningskommando från en dator
eller när utskriftsdata skickas till enheten.
C. Bekräfta inställningarna genom att knacka.
281
Om Tyst inställning
Den här funktionen används för att sänka ljudnivån vid drift, till exempel om enheten används nattetid.
Följ anvisningarna nedan för att ange inställningen.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och knacka på
Tyst inställning (Quiet setting).
Använda manöverpanelen
3. Knacka på Använd tyst läge (Use quiet mode).
Bekräftelsefönstret visas och ikonen
visas som ikon för menyn Tyst inställning (Quiet setting).
Aktivera inställningen när du vill sänka ljudnivån under utskrift.
Viktigt!
• Drifthastigheten kan bli lägre jämfört med när inställningen Använd inte tyst läge (Do not use
quiet mode) har valts.
• Funktionen kan bli mindre effektiv tillsammans med vissa enhetsinställningar. Vissa ljud,
exempelvis när enheten förbereder utskrift, dämpas inte.
Obs!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på enheten eller från skrivardrivrutinen.
Oberoende av hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder från manöverpanelen
på enheten eller skriver ut och skannar från datorn.
282
Använda enheten med åtkomstpunktläge
Genom att använda enheten som en åtkomstpunkt i en miljö där det saknas trådlös LAN eller andra
åtkomstpunkter, eller genom att använda enheten som tillfällig åtkomstpunkt i en miljö där det finns trådlös
LAN eller en annan åtkomstpunkt, kan du ansluta enheten till en extern enhet, till exempel en dator eller
smarttelefon, så att du kan skriva ut eller skanna från dem.
I det här avsnittet beskrivs hur du aktiverar åtkomstpunktläget, enhetens åtkomstpunktnamn och
säkerhetsinställningen.
Så här aktiverar du åtkomstpunktläget
Skriva ut/skanna med åtkomstpunktläget
Så här avslutar du åtkomstpunktläget
Konfigurera åtkomstpunktläget
Viktigt!
• Innan du använder enheten i åtkomstpunktläge ska du kontrollera enhetens användningsbegränsningar
och sedan aktivera åtkomstpunktläget.
Begränsningar
• Om du använder enheten med åtkomstpunktläget under en längre period rekommenderar vi att du av
säkerhetsskäl ändrar åtkomstpunktlägets standardnamn och standardlösenord.
Så här aktiverar du åtkomstpunktläget
Aktivera åtkomstpunktläget genom att följa anvisningarna nedan.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och tryck sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
3. Tryck på
Enhetsinställningar (Device settings).
4. Tryck på LAN-inställningar (LAN settings).
5. Knacka på Ändra LAN (Change LAN).
6. Knacka på Åtkomstpunktläge aktivt (Access point mode active).
Åtkomstpunktens aktuella namn (SSID) visas. (När du använder enheten för första gången visas
standardinställningen.)
När enheten detekteras av en extern enhet, till exempel en dator eller smarttelefon, används
åtkomstpunktnamnet (SSID).
Obs!
• Om du knackar på Information (Details) så visas säkerhetsinställningen.
283
Det lösenord som måste anges vid anslutning från den externa enheten visas också.
• Du kan ange åtkomstpunktens namn (SSID) och säkerhetsinställningarna.
Konfigurera åtkomstpunktläget
7. Knacka på OK så startar anslutningen.
Åtkomstpunktläget aktiveras och enheten kan användas som åtkomstpunkt.
Skriva ut/skanna med åtkomstpunktläget
Skriv ut/skanna med åtkomstpunktläget genom att följa anvisningarna nedan.
1. Anslut en extern enhet, t.ex en dator eller en smarttelefon till enheten via ett trådlöst LAN.
Gör inställningarna för trådlöst LAN med den externa enheten och tilldela sedan namnet på
åtkomstpunkten som specificerats för enheten som en destination.
Obs!
• Mer information om hur du gör inställningar för trådlöst LAN med en extern enhet finns i
enhetens instruktionshandbok.
• Om ett lösenord för WPA2-PSK (AES) är giltig på enheten måste du ange lösenordet för att
ansluta en extern enhet till enheten via trådlöst LAN. Ange lösenordet som har specificerats för
enheten.
2. Starta utskriften eller skanningen från en extern enhet, t.ex. en dator eller en
smarttelefon.
Obs!
• Information om att skriva ut eller skanna från en extern enhet, t.ex. en dator eller en
smarttelefon, via trådlöst LAN finns i enhetens eller programmets användarhandbok.
Så här avslutar du åtkomstpunktläget
I miljöer där enheten vanligtvis ansluts till datorn via trådlös LAN ansluter du enheten till det trådlösa LANnätet genom att följa nedanstående anvisningar, när du är klar med att tillfälligt använda enheten med
åtkomstpunkten.
1. Svep på HEM-skärmen och tryck sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
2. Tryck på
Enhetsinställningar (Device settings).
3. Tryck på LAN-inställningar (LAN settings).
4. Knacka på Ändra LAN (Change LAN).
284
5. Knacka på Trådlöst LAN aktivt (Wireless LAN active).
Om du inte använder enheten via trådlöst lan LAN, väljer du Kablat LAN aktivt (Wired LAN active)
eller Inaktivera LAN (Disable LAN).
Konfigurera åtkomstpunktläget
Ange inställningarna för åtkomstpunktläget genom att följa anvisningarna nedan.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och tryck sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
3. Tryck på
Enhetsinställningar (Device settings).
4. Tryck på LAN-inställningar (LAN settings).
5. Knacka på Andra inställningar (Other settings).
6. Knacka på Åtkomstpunktlägesinställningar (Access point mode settings).
Skärmen där du anger åtkomstpunktens namn (SSID) visas.
7. Knacka på pekskärmen.
8. Ange åtkomstpunktens namn (upp till 32 tecken).
Ange åtkomstpunktens namn när du använder enheten som en åtkomstpunkt.
9. Slutför inmatningen av namnet genom att knacka på OK.
10. Knacka på OK för att slutföra processen för att ange åtkomstpunktens namn.
11. Välj säkerhetsinställning.
Inaktivera (Disable)
Avslutar inställningarna för åtkomstpunkten utan att ange säkerhetsinställningarna.
WPA2-PSK (AES)
Anger säkerhetsinställningen med WPA2-PSK (AES). Fortsätt till nästa steg när skärmen för att
ange lösenordet visas.
12. Knacka på pekskärmen.
13. Ange lösenordet (8 till 10 tecken).
285
14. Slutför inmatningen av lösenordet genom att knacka på OK.
15. Slutför inställningen av lösenordet genom att knacka på OK.
Obs!
• Om du ändrar enhetens inställning för åtkomstpunktläget ska du också ändra
åtkomstpunktinställningen för den externa enheten, t.ex. en dator eller smarttelefon.
286
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn
287
Ange att kortplatsen ska vara minneskortsenheten på datorn
Skrivarens kortplats kan också användas som enhetens minneskortsenhet.
Obs!
• När du använder enheten i ett LAN kan kortplatsen i enheten användas som nätverksenhet.
Använda kortplatsen i ett nätverk
• Du kan inte skriva data till ett minneskort på kortplatsen via ett nätverk.
Viktigt!
• När Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) i Enhetens användarinställningar (Device user
settings) under Enhetsinställningar (Device settings) får värdet Skrivb fr USB-dator (Writable
from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN PC) via manöverpanelen på enheten
går det inte att skriva ut foton på ett minneskort med manöverpanelen på enheten. När du har använt
kortplatsen som datorns minneskortsenhet tar du bort minneskortet och ställer in Läs-/skrivattribut
(Read/write attribute) på Inte skrivbar fr dator (Not writable from PC). När du stänger av enheten
avbryts Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN
PC) och inställningen återställs till Inte skrivbar fr dator (Not writable from PC) nästa gång du startar
enheten.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Kontrollera att minneskortet inte är isatt.
Om minneskortet är isatt tar du bort det från kortplatsen.
Sätta i minneskortet
3. Svep på HEM-skärmen och tryck sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
4. Tryck på
Enhetsinställningar (Device settings).
5. Knacka på Enhetens användarinställningar (Device user settings).
6. Knacka på Läs-/skrivattribut (Read/write attribute).
7. Läs meddelandet som visas och knacka sedan på OK.
8. Ange inställningen genom att knacka på ett läs/skrivattribut.
Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC)
Kortplatsen används som minneskortsenhet till en dator som är ansluten med enheten via USB.
Data kan skrivas till minneskortet från datorn.
288
Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN PC)
Kortplatsen används som minneskortsenhet till en dator som är ansluten med enheten via ett
nätverk. Data kan skrivas till minneskortet från datorn.
Inte skrivbar fr dator (Not writable from PC)
Kortplatsen används bara för läsning. Se till att du använder det här läget när du skriver ut foton från
ett minneskort.
Viktigt!
• När Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from
LAN PC) har valts är den automatiska avstängningen inaktiv.
Mer information om den automatiska avstängningen:
Om ECO-inställningar
Viktigt!
• Om du använder kortplatsen som minneskortsenhet för datorn måste du göra en ”säker borttagning” på
datorn innan du tar ut minneskortet ur enheten.
Dra ikonen
(den monterade enheten) till Papperskorgen (Trash).
289
Information om nätverksanslutning
Användbar information om nätverksanslutning
290
Användbar information om nätverksanslutning
Fabriksinställningar (nätverk)
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel
När skrivarna har samma namn
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk/Ändra anslutningsmetod från
USB till lokalt nätverk
Skriva ut information om nätverksinställningar
291
Fabriksinställningar (nätverk)
Fabriksinställningar för LAN-anslutning
Alternativ
Fabriksvärdet
Ändra LAN (Change LAN)
Inaktivera LAN (Disable LAN)
SSID
BJNPSETUP
Kommunikationsläge (Communication mode)
Infrastruktur (Infrastructure)
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN security)
Inaktivera (Disable)
IP-adress (IP address) (IPv4)
Automatiska inställningar (Auto setup)
IP-adress (IP address) (IPv6)
Automatiska inställningar (Auto setup)
Ange delning av minneskort (Set memory card sharing)
Aktivera (Enable)
Ange skrivarnamn (Set printer name)*
XXXXXXXXXXXX
Aktivera/inaktivera IPv6 (Enable/disable IPv6)
Aktivera (Enable)
Aktivera/inaktivera WSD (Enable/disable WSD)
Aktivera (Enable)
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
1 minut (1 minute)
Aktivera/inaktivera Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Aktivera (Enable)
Tjänstnamn (Service name)
Canon MG7500 series
LPR-protokollinställning (LPR protocol setting)
Aktivera (Enable)
PictBridge-kommunikation (PictBridge communication)
Aktivera (Enable)
DRX-inställning för trådlöst LAN (Wireless LAN DRX setting) Aktivera (Enable)
DRX-inställning för kablat LAN (Wired LAN DRX setting)
Aktivera (Enable)
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
* De fabriksinställda värdena kan variera mellan olika enheter. Du kan kontrollera värdet för den aktuella
inställningen via enhetens manöverpanel.
LAN-inställningar
Fabriksvärden för åtkomstpunktläget
Alternativ
SSID (åtkomstpunktens namn)
Fabriksvärdet
XXXXXX-MG7500series
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN security) WPA2-PSK (AES)
Lösenord (Password)
Enhetens serienummer
(XXXXXX är de sex sista siffrorna i enhetens MAC-adress.)
292
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel
Anslut enheten till datorn med en USB-kabel enligt bilden nedan. USB-porten sitter på enhetens baksida.
293
När skrivarna har samma namn
När skrivaren identifieras kan flera skrivare med samma namn i visas resultatfönstret. På skärmen visas
skrivarens namn med MAC-adressen infogad på slutet av namnet, eller med det skrivarnamn som har
angetts av Bonjour.
Välj en skrivare genom att kontrollera MAC-adressen, det Bonjourdefinierade namnet på skrivaren eller
skrivarens serienummer och jämföra med motsvarande uppgift i resultatfönstret.
Obs!
• Det kanske inte visas något serienummer på detekteringsskärmen.
Du kan kontrollera skrivarens MAC-adress genom att skriva ut information om nätverksinställningar med
hjälp av skrivarens manöverpanel.
Skriva ut information om nätverksinställningar
Du kan dessutom kontrollera information om nätverksinställningarna på pekskärmen på skrivaren. Välj
Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting list) från Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings)
i LAN-inställningar (LAN settings) under Enhetsinställningar (Device settings) och markera de
alternativ som visas på pekskärmen.
LAN-inställningar
294
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk/Ändra
anslutningsmetod från USB till lokalt nätverk
Om du vill ansluta datorn till enheten via LAN eller ändra anslutningsmetoden mellan enheten och datorn
från USB till LAN gör du konfigurationen enligt instruktionerna på vår webbplats.
Ansluta till en annan dator via ett lokalt nätverk
Om du vill ansluta datorn till enheten med LAN utför du konfigurationen enligt instruktionerna på vår
webbplats.
Ändra anslutningsmetoden från USB till LAN
Om du vill ändra anslutningsmetoden till LAN när du använder enheten med USB-anslutning utför du
konfigurationen igen enligt instruktionerna på vår webbplats och väljer Ändra anslutningsmetod
(Change Connection Method).
295
Skriva ut information om nätverksinställningar
Du kan skriva ut enhetens aktuella nätverksinställningar från manöverpanelen på enheten.
Viktigt!
• Dokumentet innehåller viktig information om din dator. Ta väl hand om det.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Lägg i ett ark vanligt papper i A4- eller Letter-format.
3. Svep på HEM-skärmen och tryck sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
Menyskärmen visas.
4. Tryck på
Enhetsinställningar (Device settings).
5. Tryck på LAN-inställningar (LAN settings).
6. Tryck på Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings).
7. Tryck på Skriv ut LAN-info (Print LAN details).
8. Knacka på Ja (Yes).
Information om enhetens nätverksinställningar skrivs ut.
Följande information om enhetens nätverksinställningar skrivs ut.
Alternativ
Förklaringar av alternativet
Inställning
Trådlöst lokalt nätverk
Trådlöst lokalt nätverk
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Anslutning (Connection)
Anslutningsstatus
Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
MAC-adress (MAC Address)
MAC-adress (MAC Address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
SSID
SSID
SSID för trådlöst lokalt nätverk/SSID för
åtkomstpunktläget
Lösenord
Lösenord
Lösenord för åtkomstpunktläget (8–10
alfanumeriska tecken)
Kommunikationsläge
(Communication Mode)
Kommunikationsläge
(Communication Mode)
Infrastruktur/Åtkomstpunktläge
Kanal *1
Kanal
XX (1–13)
Kryptering (Encryption)
Metod för kryptering
ingen (none)/WEP/TKIP/AES
296
WEP-nyckellängd (WEP Key
Length)
WEP-nyckellängd (WEP Key
Length)
Inaktiv (Inactive)/128/64
Autentisering (Authentication)
Metod för autentisering
ingen (none)/auto/öppen (open)/delad
(shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK
Signalstyrka (Signal Strength)
Signalstyrka (Signal Strength)
0–100 [%]
TCP/IP-version (TCP/IP Version)
TCP/IP-version (TCP/IP
Version)
IPv4 och IPv6/IPv4
IP-adress för IPv4 (IPv4 IP
Address)
Vald IP-adress (IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
IPv4-standardgateway (IPv4
Default Gateway)
Standardgateway (IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
Nätmask
Nätmask
XXX.XXX.XXX.XXX
IP-adress för IPv6 (IPv6 IP
Vald IP-adress (IPv6)
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Address) *2
IPv6-standardgateway (IPv6
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Standardgateway (IPv6)
Default Gateway) *2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Nätprefixlängd *2
Nätprefixlängd
XXX
IPsec *3
IPsec-inställning
Aktiv (Active)
Säkerhetsprotokoll *3
Metod för säkerhetsprotokoll
ESP/ESP & AH/AH
Trådlöst LAN DRX (Wireless LAN Ojämn mottagning (trådlöst
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
DRX)
LAN)
Kablat LAN (Wired LAN)
Kablat LAN (Wired LAN)
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Anslutning (Connection)
Status på kablat LAN
Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
MAC-adress (MAC Address)
MAC-adress (MAC Address)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
TCP/IP-version (TCP/IP Version)
TCP/IP-version (TCP/IP
Version)
IPv4 och IPv6/IPv4
IP-adress för IPv4 (IPv4 IP
Address)
Vald IP-adress (IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
IPv4-standardgateway (IPv4
Default Gateway)
Standardgateway (IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
Nätmask
Nätmask
XXX.XXX.XXX.XXX
IP-adress för IPv6 (IPv6 IP
Address) *2
Vald IP-adress (IPv6)
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPv6-standardgateway (IPv6
Default Gateway) *2
Standardgateway (IPv6)
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Nätprefixlängd *2
Nätprefixlängd
XXX
297
IPsec *3
IPsec-inställning
Aktiv (Active)
Säkerhetsprotokoll *3
Metod för säkerhetsprotokoll
ESP/ESP & AH/AH
Kablat LAN DRX (Wired LAN
DRX)
Ojämn mottagning (kablat LAN) Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Andra inställningar (Other
Settings)
Andra inställningar
-
Skrivarnamn (Printer Name)
Skrivarnamn
Skrivarnamn (upp till 15 alfanumeriska
tecken)
Delning av minneskort (Shared
Memory Card)
Delning av minneskort
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
WSD
WSD-inställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
WSD-tidsgräns (WSD Timeout)
Tidsgräns
1/5/10/15/20 [min]
LPR-protokoll (LPR Protocol)
LPR-protokollinställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Bonjour
Bonjour-inställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour
Bonjour-tjänstnamn
Bonjour-tjänstnamn (upp till 52
Service Name)
PictBridge-komm. (PictBridge
alfanumeriska tecken)
PictBridge-kommunikation
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Hämtar DNS-server
Auto/Manuellt (Manual)
Commun.)
DNS-server (DNS Server)
automatiskt
Primär server (Primary Server)
Primär serveradress
XXX.XXX.XXX.XXX
Sekundär server (Secondary
Sekundär serveradress
XXX.XXX.XXX.XXX
Proxyserver (Proxy Server)
Proxyserverinställning
Aktivera (Enable)/Inaktivera (Disable)
Proxyport (Proxy Port)
Anger proxyport
1 till 65535
Proxyadress
Proxyadress
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Server)
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
*1 Beror på landet eller området där du köpte produkten. Någon av kanalerna 1–11 skrivs ut.
*2 Nätverkets status skrivs endast ut när IPv6 är aktiverat.
*3 Nätverkets status skrivs endast ut om IPv6 och IPsec-inställningen har aktiverats.
298
Om nätverkskommunikation
Ändra och bekräfta nätverksinställningar
Bilaga om nätverkskommunikation
299
Ändra och bekräfta nätverksinställningar
IJ Network Tool
Skärmen Canon IJ Network Tool
Menyer i Canon IJ Network Tool
Ändra inställningar på fliken Trådlös LAN
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info
Ändra inställningar på fliken Kablat LAN
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord
Övervaka status för trådlöst LAN
Initiera nätverksinställningarna på enheten
Visa ändrade inställningar
300
IJ Network Tool
IJ Network Tool är ett verktyg som du kan använda för att visa och ändra enhetens nätverksinställningar.
Den installeras när enheten konfigureras.
Viktigt!
• Om du vill använda enheten via ett nätverk ska du se till att du har all nödvändig utrustning för
anslutningstypen, till exempel en kopplingspunkt eller en nätverkskabel.
• Starta inte IJ Network Tool under en utskrift.
• Skriv inte ut medan IJ Network Tool körs.
• Om brandväggen i ditt säkerhetsprogram är aktiverad kanske ett meddelande visas om att Canonprogrammet försöker ansluta till nätverket. Om varningsmeddelandet visas ska du ställa in
säkerhetsprogrammet så att det alltid tillåter åtkomst.
Starta IJ Network Tool
1. Välj Program (Applications) i menyn Gå (Go) i Finder. Dubbelklicka på Canon Utilities
> IJ Network Tool och dubbelklicka sedan på ikonen CanonIJ Network Tool.
Beroende på vilken skrivare som används, har ett administratörslösenord redan angetts för skrivaren när
den köptes. När du ändrar nätverksinställningarna krävs verifiering med administratörslösenordet.
Mer information:
Om administratörslösenordet
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du ändrar administratörslösenordet.
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord
301
Skärmen Canon IJ Network Tool
I det här avsnittet beskrivs de alternativ som visas i fönstret Canon IJ Network Tool.
1. Hjälpprogram (Utilities)
Ändrar enhetens inställningar.
Markera om du vill ändra inställningarna för nätverksnamn (SSID).
Inställningar (Setup)
Konfigurerar enheten.
Om du konfigurerar enheten helt från början ansluter du datorn till enheten med medföljande USBkabel.
2. Skrivare: (Printers:)
Skrivarens namn, typ och anslutningsmål visas.
Den valda skrivaren kan konfigureras eller modifieras.
3. Uppdatera (Update)
Söker efter skrivaren igen. Klicka på den här knappen om skrivaren inte visas.
Viktigt!
• Om skrivarens nätverksinställningar ska kunna ändras med hjälp av IJ Network Tool måste
skrivaren vara ansluten via LAN.
• Om en skrivare i ett nätverk inte hittas ska du se till att skrivaren är påslagen och sedan klicka på
Uppdatera (Update). Skrivarsökningen kan ta flera minuter. Om skrivaren fortfarande inte hittas
ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel och klickar sedan på Uppdatera (Update).
• Om skrivaren används från en annan dator visas ett fönster med information om detta.
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Uppdatera (Refresh) på menyn Innehåll (View).
302
4. Konfiguration... (Configuration...)
Aktiverat när Hjälpprogram (Utilities) är valt. Klicka för att visa fönstret Konfiguration (Configuration)
så att du kan konfigurera inställningarna för vald skrivare.
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Konfiguration... (Configuration...) på menyn
Inställningar (Settings).
303
Menyer i Canon IJ Network Tool
I det här avsnittet beskrivs menyerna i Canon IJ Network Tool.
1. Menyn Canon IJ Network Tool
Om Canon IJ Network Tool (About Canon IJ Network Tool)
Visar aktuell version av programmet.
Avsluta Canon IJ Network Tool (Quit Canon IJ Network Tool)
Avslutar IJ Network Tool.
2. Menyn Innehåll (View)
Status
Visar fönstret Status för att bekräfta skrivarens anslutningsstatus samt status för den trådlösa
kommunikationen.
I åtkomstpunktläget är det här alternativet nedtonat och du kan inte kontrollera skrivarens
anslutningsstatus.
Uppdatera (Refresh)
Uppdaterar och visar innehållet i Skrivare: (Printers:).
Viktigt!
• Om skrivarens nätverksinställningar ska kunna ändras med hjälp av IJ Network Tool måste
skrivaren vara ansluten via LAN.
• Om en skrivare i ett nätverk inte hittas ska du se till att skrivaren är påslagen och sedan välja
Uppdatera (Refresh). Skrivarsökningen kan ta flera minuter. Om skrivaren fortfarande inte hittas
ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel och väljer sedan Uppdatera (Refresh).
• Om skrivaren används från en annan dator visas ett fönster med information om detta.
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Uppdatera (Update) i fönstret Canon IJ Network Tool.
Nätverksinformation (Network Information)
Öppnar fönstret Nätverksinformation (Network Information) som visar skrivarens
nätverksinställningar.
3. Menyn Inställningar (Settings)
Konfiguration... (Configuration...)
Visar fönstret Konfiguration (Configuration) så att du kan konfigurera inställningarna för vald
skrivare.
Obs!
• Detta alternativ har samma funktion som Konfiguration... (Configuration...) i fönstret Canon IJ
Network Tool.
304
Underhåll... (Maintenance...)
Öppnar fönstret Underhåll (Maintenance) där du kan återställa skrivarens nätverksinställningar till
fabriksinställningarna.
Konfigurera skrivarens trådlösa LAN... (Set up printer's wireless LAN...)
Du kan ändra åtkomstpunktlägets inställningar. Ange inställningarna genom att följa anvisningarna
på skärmen.
Om du ändrar inställningen Krypteringsmetod: (Encryption Method:) och inställningen
Lösenord: (Password:) på skärmen Konfigurera skrivarens trådlösa LAN (Set up printer's
wireless LAN), används de ändrade inställningarna i skrivarinställningarna.
Obs!
• Du kan endast använda den här funktionen om du använder en dator som kan anslutas till det
trådlösa LAN-nätverket.
4. Menyn Hjälp (Help)
Anvisningar (Instructions)
Visar denna handbok.
305
Ändra inställningar på fliken Trådlös LAN
Om du vill ändra skrivarens inställningar för trådlösa nätverk ansluter du skrivaren till datorn tillfälligt med en
USB-kabel. Om du ändrar datorns inställningar för trådlösa nätverk utan att använda USB-anslutning
kanske datorn inte kan kommunicera med enheten efter att inställningarna har ändrats.
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
• Om du vill ändra inställningarna på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) ska du aktivera skrivarens
inställningar för trådlöst nätverk (LAN).
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
När skrivaren är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du välja skrivaren med USB som
visas i kolumnen Ansluten till (Connected to).
3. Klicka på knappen Konfiguration... (Configuration...).
4. Klicka på knappen Trådlös LAN (Wireless LAN).
5. Ändra eller bekräfta inställningarna.
Klicka på OK efter att du har ändrat konfigurationen. Ett bekräftelsefönster visas innan inställningarna
skickas till skrivaren. Om du klickar på OK skickas inställningarna till skrivaren och fönstret Skickade
inställningar (Transmitted Settings) visas.
1. Nätverkstyp: (Network Type:)
Visar att trådlöst LAN-läge är valt för närvarande.
AirPort-nätverk (Infra) (AirPort Network (Infra))
Ansluter skrivaren till det trådlösa nätverket via en kopplingspunkt.
306
Åtkomstpunktläge (Access point mode)
Ansluter externa trådlösa kommunikationsenheter (t.ex. datorer smarttelefoner eller
surfplattor) till skrivaren och använder den som kopplingspunkt.
Obs!
• Om Åtkomstpunktläge (Access point mode) visas på Nätverkstyp: (Network Type:) går
det inte att ändra inställningarna på fliken Trådlös LAN (Wireless LAN) eller
Administratörslösenord (Admin Password).
• Du kan utföra inställningen från Konfigurera skrivarens trådlösa LAN... (Set up printer's
wireless LAN...) i menyn Inställningar (Settings) när du använder skrivaren i
åtkomstpunktläge.
Beroende på vilken skrivare som används kan du ändra inställningarna från manöverpanelen.
2. Nätverk (SSID): (Network (SSID):)
Namnet (SSID) på det trådlösa LAN-nätverk som används visas.
I åtkomstpunktläget visas skrivarens åtkomstpunktnamn (SSID).
Obs!
• Ange samma SSID som konfigurerats för kopplingspunkten. Ett SSID är skiftkänsligt.
3. Sök... (Search...)
Fönstret Kopplingspunkter (Access Points) visas så att du kan välja en åtkomstpunkt att
ansluta till.
Fönstret Kopplingspunkter (Access Points)
Obs!
• När IJ Network Tool körs över ett nätverk är knappen nedtonad och kan inte väljas. Anslut
skrivaren och datorn tillfälligt med en USB-kabel för att ändra inställningarna.
4. Krypteringsmetod: (Encryption Method:)
Välj den krypteringsmetod som används i det trådlösa nätverket.
Viktigt!
• Om krypteringstyperna för kopplingspunkten, skrivaren och datorn inte matchar varandra kan
skrivaren inte kommunicera med datorn. Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn
efter att skrivarens krypteringstyp har ändrats ska du se till att krypteringstyperna för datorn
och kopplingspunkten matchar den som ställts in för skrivaren.
• Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med säkerhetsfunktioner finns det risk för
att obehöriga får åtkomst till data, t.ex. personlig information.
Använd inte (Do Not Use)
Välj detta alternativ om du vill inaktivera kryptering.
Använd lösenord (WEP) (Use Password (WEP))
Du kan kryptera överföringar med en WEP-nyckel som du anger.
Om inget nätverkslösenord har angetts (WEP) öppnas fönstret WEP-info (WEP Details)
automatiskt. Om du vill ändra de WEP-inställningar som angetts tidigare klickar du på
Konfiguration... (Configuration...) för att visa det fönstret.
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP
307
Använd WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2)
Du kan kryptera överföringar med en nätverksnyckel som du anger.
Säkerheten är högre än med WEP.
Om ingen nätverksnyckel har angetts öppnas fönstret Bekräftelse av verifieringstyp
(Authentication Type Confirmation) automatiskt. Om du vill ändra inställningarna för
nätverksnyckel klickar du på Konfiguration... (Configuration...) för att visa skärmen WPA-/
WPA2-info (WPA/WPA2 Details).
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info
5. Konfiguration... (Configuration...)
Fönstret med detaljerad information visas. Nätverkslösenordet (WEP) eller den WPA/WPA2nyckel som valts i Krypteringsmetod: (Encryption Method:) kan bekräftas och ändras.
Mer information om WEP-inställningar:
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP
För mer information om WPA-/WPA2-inställningar:
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info
6. TCP/IP-inställning: (TCP/IP Setting:)
Ställer in skrivarens IP-adress som ska användas i nätverket. Ange ett värde som passar i
nätverksmiljön.
Hämta IP-adress automatiskt (Get IP address automatically)
Välj detta alternativ för att använda en IP-adress som tilldelas automatiskt av en DHCPserver. DHCP-serverfunktionen måste vara aktiverad på nätverksroutern eller
kopplingspunkten.
Använd följande IP-adresser (Use following IP address)
Välj det här alternativet om det inte finns någon DHCP-serverfunktion i den miljö där du
använder skrivaren eller om du vill använda en viss IP-adress eller en fast IP-adress.
• Fönstret Kopplingspunkter (Access Points)
1. Lista över upptäckta kopplingspunkter: (Detected Access Points:)
Signalstyrkan från kopplingspunkten, krypteringstyp, namnet på kopplingspunkten och radiokanalen
kan bekräftas.
308
Viktigt!
• Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med säkerhetsfunktioner finns det risk för
att obehöriga får åtkomst till data, t.ex. personlig information.
Obs!
• Signalstyrkan anges som följer.
: Bra
: Normal
: Dålig
• Krypteringstypen anges som följer.
Tom: Ingen kryptering
WEP: WEP är inställt
WPA/WPA2: WPA/WPA2 har konfigurerats
2. Uppdatera (Refresh)
Klicka här för att uppdatera listan över kopplingspunkter om du inte hittar målkopplingspunkten.
Om målkopplingspunkten är inställd på slutet nätverk (stealth-läge) klickar du på Avbryt (Cancel)
för att återgå till det föregående fönstret och ange nätverksnamnet SSID i Nätverk (SSID) (Network
(SSID)).
Obs!
• Kontrollera att kopplingspunkten är aktiverad.
3. Ange (Set)
Klicka för att ange nätverksnamnet (SSID) i Nätverk (SSID): (Network (SSID):) på fliken Trådlös
LAN (Wireless LAN).
Obs!
• Fönstret WEP-info (WEP Details) eller fönstret WPA-/WPA2-info (WPA/WPA2 Details)
visas om den valda kopplingspunkten är krypterad. Då anger du samma
krypteringsinställningar som ställts in för kopplingspunkten.
• Kopplingspunkter som inte kan användas av enheten (inklusive de som konfigurerats för olika
krypteringsmetoder) visas nedtonade och kan inte ändras.
309
Ändra de detaljerade inställningarna för WEP
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Om du vill ändra skrivarens inställningar för trådlösa nätverk ansluter du skrivaren till datorn tillfälligt med en
USB-kabel. Om du ändrar datorns inställningar för trådlösa nätverk utan att använda USB-anslutning
kanske datorn inte kan kommunicera med enheten efter att inställningarna har ändrats.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
När skrivaren är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du välja skrivaren med USB som
visas i kolumnen Ansluten till (Connected to).
3. Klicka på knappen Konfiguration... (Configuration...).
4. Klicka på knappen Trådlös LAN (Wireless LAN).
5. Markera Använd lösenord (WEP) (Use Password (WEP)) i Krypteringsmetod:
(Encryption Method:) och klicka på Konfiguration... (Configuration...).
Fönstret WEP-info (WEP Details) visas.
6. Ändra eller bekräfta inställningarna.
Om du ändrar lösenordet (WEP-nyckeln) måste du göra samma ändring för åtkomstpunktens lösenord
(WEP-nyckel).
1. Lösenord (WEP-nyckel): (Password (WEP Key):)
Ange samma nyckel som ställts in för kopplingspunkten.
Antalet tecken och den teckentyp som kan anges varierar beroende på en kombination av
nyckellängden och nyckelformatet.
Nyckellängd (Key Length)
64-bit (64 bit) 128-bit (128 bit)
Nyckelformat (Key Format) ASCII
5 tecken
310
13 tecken
Hexadecimal (Hex) 10 siffror
26 siffror
2. Nyckellängd: (Key Length:)
Välj 64-bit (64 bit) eller 128-bit (128 bit).
3. Nyckelformat: (Key Format:)
Välj ASCII eller Hex.
4. Nyckel-ID: (Key ID:)
Välj det nyckel-ID (index) som ställts in för kopplingspunkten.
Obs!
• När skrivaren är ansluten till en AirPort-basstation via ett LAN:
När skrivaren är ansluten till en AirPort-basstation via ett LAN bekräftar du inställningarna i
Trådlös säkerhet (Wireless Security) i AirPort-verktyget (AirPort Utility).
• Välj 64 bitar (64 bit) om du har valt WEP 40 bitar (WEP 40 bit) som nyckellängd i
AirPort-basstationen.
• Välj 1 för Nyckel-ID: (Key ID:). Annars kommer inte datorn att kunna kommunicera med
skrivaren via åtkomstpunkten.
5. Verifiering: (Authentication:)
Välj den autentiseringsmetod som ska användas för att verifiera skrivarens åtkomst till
kopplingspunkten.
I vanliga fall väljer du Auto. Om du vill ange metod manuellt väljer du Öppet system (Open
System) eller Delad nyckel (Shared Key) enligt inställningen för åtkomstpunkten.
7. Klicka på OK.
Viktigt!
• Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn efter att skrivarens krypteringstyp har ändrats
ska du se till att krypteringstyperna för datorn och kopplingspunkten matchar den som ställts in för
skrivaren.
311
Ändra inställningar för WPA-/WPA2-info
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Om du vill ändra skrivarens inställningar för trådlösa nätverk ansluter du skrivaren till datorn tillfälligt med en
USB-kabel. Om du ändrar datorns inställningar för trådlösa nätverk utan att använda USB-anslutning
kanske datorn inte kan kommunicera med enheten efter att inställningarna har ändrats.
Exempelbilderna i det här avsnittet hänvisar till detaljerade WPA-inställningar.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
När skrivaren är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du välja skrivaren med USB som
visas i kolumnen Ansluten till (Connected to).
3. Klicka på knappen Konfiguration... (Configuration...).
4. Klicka på knappen Trådlös LAN (Wireless LAN).
5. Välj Använd WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2) som Krypteringsmetod: (Encryption
Method:) och klicka på Konfiguration... (Configuration...).
6. Ange lösenordsfrasen och klicka sedan på OK.
1. Lösenordsfras: (Passphrase:)
Ange lösenordsfrasen för kopplingspunkten. Lösenordsfrasen är en sträng på 8 till 63
alfanumeriska tecken eller ett 64-siffrigt hexadecimalt värde.
Om du inte känner till lösenordsfrasen för kopplingspunkten kan du titta i handboken som
medföljde kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren.
2. Dynamisk krypteringstyp: (Dynamic Encryption Type:)
Den dynamiska krypteringsmetoden väljs automatiskt som antingen TKIP (grundkryptering) eller
AES (säker kryptering).
Viktigt!
• Om Auto inte visas i Dynamisk krypteringstyp: (Dynamic Encryption Type:) väljer du antingen
TKIP (grundkryptering) (TKIP(Basic Encryption)) eller AES (säker kryptering) (AES(Secure
Encryption)).
312
• Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn efter att skrivarens krypteringstyp har ändrats
ska du se till att krypteringstyperna för datorn och kopplingspunkten matchar den som ställts in för
skrivaren.
Obs!
• Den här enheten har stöd för WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) och WPA2-PSK (WPA2Personal).
313
Ändra inställningar på fliken Kablat LAN
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
• Om du vill ändra inställningarna på fliken Kablat LAN (Wired LAN) ska du aktivera skrivarens
inställningar för kablat LAN.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Klicka på knappen Konfiguration... (Configuration...).
4. Klicka på knappen Kablat LAN (Wired LAN).
5. Ändra eller bekräfta inställningarna.
Klicka på OK efter att du har ändrat konfigurationen. Ett bekräftelsefönster visas innan inställningarna
skickas till skrivaren. Om du klickar på OK skickas inställningarna till skrivaren och fönstret Skickade
inställningar (Transmitted Settings) visas.
1. TCP/IP-inställning: (TCP/IP Setting:)
Ställer in skrivarens IP-adress som ska användas i nätverket. Ange ett värde som passar i
nätverksmiljön.
Hämta IP-adress automatiskt (Get IP address automatically)
Välj detta alternativ för att använda en IP-adress som tilldelas automatiskt av en DHCPserver. DHCP-serverfunktionen måste vara aktiverad på routern.
Använd följande IP-adresser (Use following IP address)
Välj det här alternativet om det inte finns någon DHCP-serverfunktion i den miljö där du
använder skrivaren eller om du vill använda en viss IP-adress eller en fast IP-adress.
314
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord
Obs!
• Det går inte att ändra inställningarna när åtkomstpunktläget används.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Klicka på knappen Konfiguration... (Configuration...).
4. Klicka på knappen Administratörslösenord (Admin Password).
Fliken Administratörslösenord (Admin Password) visas.
5. Ändra eller bekräfta inställningarna.
1. Använd administratörslösenord (Use admin password)
Ange ett administratörslösenord med behörighet att konfigurera och ändra detaljerade
inställningar. När du vill använda funktionen markerar du kryssrutan och anger ett lösenord.
Viktigt!
• Lösenordet bör bestå av alfanumeriska tecken och inte vara längre än 32 tecken. Lösenordet
är skiftkänsligt. Glöm inte det lösenord du anger.
2. Lösenord: (Password:)
Ange lösenordet.
3. Bekräfta lösenord: (Password Confirmation:)
Ange lösenordet igen för att bekräfta det.
6. Klicka på OK.
315
Ett bekräftelsefönster visas innan inställningarna skickas till skrivaren. Om du klickar på OK skickas
inställningarna till skrivaren och fönstret Skickade inställningar (Transmitted Settings) visas.
Fönstret Ange lösenord (Enter Password)
Följande fönster visas om ett administratörslösenord har ställts in för en skrivare.
• Administratörslösenord (Admin Password)
Ange det administratörslösenord som har konfigurerats. Av säkerhetsskäl visas inte lösenordet när du
skriver in det.
Viktigt!
• Om du glömmer administratörslösenordet kan du initiera skrivaren för att återställa lösenordet till
fabriksinställningen.
• OK
Klicka här när du har angett administratörslösenordet.
• Avbryt (Cancel)
Objektet återförs till listan över identifierade skrivare. Om du anger fel administratörslösenord kan du
inte använda skrivaren.
316
Övervaka status för trådlöst LAN
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
• Du kan inte övervaka nätverksstatus när du använder enheten via ett kablat LAN.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Välj Status i menyn Innehåll (View).
Du kan kontrollera skrivarens status och anslutningsprestanda på fliken Status.
1. Signalnivå: (Signal Level:)
Anger styrkan på signalen som tas emot av skrivaren. Anges med ett värde mellan 0 och
100 procent.
2. Länkkvalitet: (Link Quality:)
Anger signalstyrkan exklusive brus och störningar under kommunikationen. Anges med ett värde
mellan 0 och 100 procent.
Viktigt!
• Om det angivna värdet är lågt kan du flytta skrivaren närmare den trådlösa nätverksenheten.
3. Avancerad mätning... (Advanced Measurement...)
Klicka för att kontrollera prestanda för anslutningen mellan skrivaren och åtkomstpunkten. Följ
anvisningarna på skärmen för att mäta och visa statusen. Mätningen kan ta några minuter.
När
visas i Anslutningsprestanda mellan skrivaren och kopplingspunkten: (Connection
performance between the printer and the access point:) kan skrivaren kommunicera med
åtkomstpunkten. Annars läser du kommentarerna som visas och använder hjälpen för att förbättra
kommunikationslänkens status och klickar sedan på Ommätning (Remeasurement).
• Kontrollera att skrivaren och kopplingspunkten är placerade inom det rekommenderade
området för anslutningen och att det inte finns några hinder mellan dem.
• Kontrollera att avståndet mellan skrivaren och kopplingspunkten inte är för långt.
Flytta enheterna närmare varandra om det är för långt (inom 50 m/164 fot).
• Kontrollera att det inte står något i vägen mellan skrivaren och kopplingspunkten.
317
Trådlös kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta ha dålig kvalitet. Flytta på
enheterna så att problemen försvinner.
• Kontrollera att det inte finns några enheter som kan ge upphov till radiostörningar i närheten
av skrivaren och kopplingspunkten.
Den trådlösa kommunikationen kan använda samma frekvensband som mikrovågsugnar och
andra enheter som kan ge upphov till radiostörningar. Försök placera skrivaren och
kopplingspunkten långt från den typen av enheter.
• Kontrollera om kopplingspunktens radiokanal är för nära radiokanalen för någon annan
kopplingspunkt i närheten.
Om kopplingspunktens radiokanal är för nära radiokanalen för någon annan kopplingspunkt i
närheten kan anslutningens prestanda bli instabil. Använd en radiokanal som inte störs av
andra kopplingspunkter.
• Kontrollera att skrivaren och kopplingspunkten är riktade mot varandra.
Anslutningens prestanda kan variera beroende på hur de trådlösa enheterna är riktade.
Förbättra anslutningens prestanda genom att placera kopplingspunkten och skrivaren i en
annan riktning.
• Kontrollera att andra datorer inte har åtkomst till skrivaren.
Om mätningsresultatet visar
ska du kontrollera att andra datorer inte har åtkomst till
skrivaren.
Om
ändå visas, även om du har följt anvisningarna ovan, avslutar du mätningen, startar om IJ
Network Tool och gör om mätningen.
Obs!
• Om det finns meddelanden i Total nätverksprestanda: (Overall Network Performance:)
flyttar du enheten och åtkomstpunkten enligt anvisningarna för att förbättra prestandan.
318
Initiera nätverksinställningarna på enheten
Viktigt!
• Observera att alla enhetens nätverksinställningar raderas vid en initiering och att det inte är säkert att
du kan skriva ut eller scanna från en dator i nätverket när du har gjort en initiering. För att använda
enheten via nätverket ska du konfigurera enheten enligt instruktionerna på vår webbplats.
1. Starta IJ Network Tool.
2. Välj skrivaren i Skrivare: (Printers:).
3. Välj Underhåll... (Maintenance...) i menyn Inställningar (Settings).
1. Inställningsinitiering (Setting Initialization)
Initiera (Initialize)
Återställer alla nätverksinställningar på skrivaren till fabriksinställningarna.
4. Klicka på Initiera (Initialize).
Fönstret Inställningsinitiering (Setting Initialization) visas.
Klicka på OK för att initiera skrivarens nätverksinställningar. Stäng inte av skrivaren under initieringen.
Klicka på OK när initieringen är slutförd.
Om enheten initieras via trådlöst LAN avbryts den aktuella anslutningen när initieringen har slutförts.
Konfigurera därför enheten enligt instruktionerna på vår webbplats.
Obs!
• När du har initierat LAN-inställningarna kan du ändra skrivarens nätverksinställningar med hjälp av IJ
Network Tool via en USB-anslutning. Om nätverksinställningarna ska kunna ändras med hjälp av
Canon IJ Network Tool måste trådlös LAN aktiveras först.
319
Visa ändrade inställningar
Fönstret Bekräfta (Confirmation) visas när du ändrar skrivarens inställningar i fönstret Konfiguration
(Configuration). När du klickar på OK i fönstret Bekräfta (Confirmation) visas följande fönster för att
bekräfta de ändrade inställningarna.
1. Inställningar: (Settings:)
En lista över ändringar gjorda i fönstret Konfiguration (Configuration) visas.
320
Bilaga om nätverkskommunikation
Använda kortplatsen i ett nätverk
Tekniska termer
Begränsningar
321
Använda kortplatsen i ett nätverk
Obs!
• Den här skärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken skrivare du använder.
Ansluta kortplatsen som nätverksenhet
Begränsningar för användning av en kortplats via ett nätverk
Ansluta kortplatsen som nätverksenhet
Kortplatsen måste vara ansluten för att kunna användas via ett nätverk.
Följ anvisningarna nedan för att ansluta kortplatsen som nätverksenhet.
1. Sätt i minneskortet i enhetens kortplats.
2. Kontrollera den aktuella skrivarens namn.
Du kan kontrollera den aktuella skrivarens namn på skrivarens LCD-skärm.
3. Gå till Finder och klicka på menyn Gå (Go) och sedan på Anslut till server (Connect to
Server).
4. Skriv "smb://xxxxxxxxxxxx/canon_memory/" och klicka sedan på Anslut (Connect).
Om den aktuella skrivarens namn t.ex. är "123ABC000000" ska du skriva "smb://123ABC000000/
canon_memory/".
5. Se till att kortplatsen är ansluten.
När kortplatsen har konfigurerats visas följande ikon på skrivbordet eller i fönstret Dator (Computer)
på menyn Gå (Go) i Finder.
Obs!
• Verifieringsskärmen kan visas. Om den visas behöver du inte ange lösenordet.
• Om du inte kan konfigurera kortplatsen med ovanstående metod anger du IP-adressen till
enheten istället för den aktuella skrivarens namn och försöker igen. Till exempel "smb://
192.168.1.1/canon_memory/". Om du konfigurerar kortplatsen med IP-adressen måste du
konfigurera om den när enhetens IP-adress ändras.
322
Begränsningar för användning av en kortplats via ett nätverk
• Du kan inte skriva data till ett minneskort på kortplatsen via ett nätverk. Du kan endast läsa data från
ett minneskort.
• Kortplatsen kan delas av flera datorer om enheten är ansluten till ett nätverk. Flera datorer kan läsa
filer från ett minneskort på kortplatsen samtidigt.
• Om datorn tillhör en domän kanske inte kortplatsen kan anslutas som nätverksenhet.
• Om minneskortet innehåller stora filer kan det orsaka hög trafik till minneskortet. Det kan medföra att
minneskortet fungerar långsamt eller inte alls. Använd efter att lampan Åtkomst (Access) på enheten
lyser.
• När du ansluter till nätverksenheten för kortplatsen över nätverket kan det hända att filnamn som
innehåller åtta eller färre små bokstäver (exklusive filtillägget) visas med stora bokstäver.
Filnamnet "abcdefg.doc" kan t.ex. visas som "ABCDEFG.DOC", och filnamnet "AbcdeFG.doc" visas
på samma sätt.
Filnamnen kan visas på detta sätt, men har egentligen inte fått nya namn.
• Avaktivera funktionen för att skriva filer på ett minneskort från datorn om du vill läsa filerna från ett
minneskort över ett nätverk.
323
Tekniska termer
I det här avsnittet förklaras en del av de tekniska termer som används i handboken.
A
B
C
D
F
I
K
L
M
N
P
R
S
T
U
W
A
• Kopplingspunkt (Access Point)
En trådlös mottagare eller basstation som tar emot och sänder information från trådlösa klienter/
enheten. Krävs i infrastrukturnätverk.
• Åtkomstpunktläge
Enheten används som kopplingspunkt för att ansluta till externa trådlösa kommunikationsenheter
(t.ex. datorer, smarttelefoner eller surfplattor) i miljöer där det inte finns tillgång till en åtkomstpunkt
eller en trådlös nätverksrouter. Du kan ansluta upp till 5 kommunikationsenheter till enheten när den
är i åtkomstpunktläge.
• Ad hoc
Inställning på klientdatorer och enheten som aktiverar så kallad peer-to-peer-kommunikation, vilket
medför att alla klienter med samma SSID/nätverksnamn kan kommunicera direkt med varandra.
Ingen kopplingspunkt krävs. Den här enheten har inte stöd för ad hoc-kommunikation.
• Administratörslösenord
Administratörslösenord i IJ Network Tool som begränsar åtkomst för nätverksanvändare. Lösenordet
måste anges för att komma åt skrivaren och ändra skrivarens inställningar.
• AES
En krypteringsmetod. Kan valfritt användas tillsammans med WPA/WPA2. Stark kryptografisk
algoritm som används inom statliga organisationer i USA för att bearbeta information.
324
• AirPort-nätverk (Infra)
En konfiguration på en klientdator och en enhet som gör att all trådlös kommunikation går igenom en
kopplingspunkt.
• Autentiseringsmetod
Den metod som en kopplingspunkt använder för att verifiera en skrivare via ett trådlöst LAN. Valfri
verifieringsmetod kan användas.
När WEP används som krypteringsmetod kan verifieringsmetoderna Open System eller Shared Key
användas.
För WPA/WPA2 används autentiseringsmetoden PSK.
◦ Auto
Skrivarens autentiseringsmetod ändras automatiskt för att matcha kopplingspunkten.
◦ Open System
Med den här verifieringsmetoden verifieras kommunikationspartnern utan användning av WEPnyckel även om Use Password (WEP) väljs.
◦ Shared Key
Med den här autentiseringsmetoden verifieras kommunikationspartnern med den WEP-nyckel
som har angetts för kryptering.
B
• Bonjour
En tjänst som är integrerad i operativsystemet Mac OS X och automatiskt identifierar anslutbara
enheter i ett nätverk.
C
• Kanal (Channel)
Frekvenskanal för trådlös kommunikation. I infrastrukturläge ställs kanalen in automatiskt för att
matcha den uppsättningen med kopplingspunkten. Denna enhet har stöd för kanalerna 1 till 13.
(Kanalerna 12 och 13 kanske inte stöds beroende på i vilket land eller område du köpte produkten.)
Observera att antalet kanaler som kan användas för ett trådlöst nätverk varierar beroende på region
eller land.
D
• DHCP-server
Routern eller kopplingspunkten tilldelar en IP-adress automatiskt när skrivaren eller datorn i ett
nätverk startas.
• DNS-server
En server som konverterar enhetsnamn till IP-adresser. När du anger IP-adresser manuellt ska du
ange adressen för både en primär och sekundär server.
325
F
• Brandvägg (Firewall)
Ett system som hindrar obehörig åtkomst från datorer utanför nätverket. Du kan använda
brandväggsfunktionen i en bredbandsrouter, säkerhetsprogramvara som installerats på datorn eller
datorns operativsystem.
I
• IEEE 802.11b
Internationell standard för trådlösa nätverk som använder frekvensintervallet 2,4 GHz med en
kapacitet på upp till 11 Mbps.
• IEEE 802.11g
Internationell standard för trådlösa nätverk som använder frekvensintervallet 2,4 GHz med en
kapacitet på upp till 54 Mbps. Kompatibel med 802.11b.
• IEEE 802.11n
Internationell standard för trådlösa LAN som använder frekvensbanden 2,4 och 5 GHz. Även om två
eller fler antenner används samtidigt eller en högre överföringshastighet än tidigare kan uppnås
genom användning av parallella kommunikationskanaler kan överföringshastigheten påverkas av de
anslutna enheterna.
Vid en maximal överföringshastighet av 600 Mbps kan enheten kommunicera med datorer inom en
radie av cirka tolv meter.
Kompatibel med 802.11b och 802.11g.
• IP-adress
Ett unikt nummer i fyra delar avgränsade med punkter. Varje nätverksenhet som är ansluten till
Internet har en IP-adress. Exempel: 192.168.0.1
Skrivaren tilldelas normalt automatiskt en IP-adress av en kopplingspunkt eller routerns DHCP-server.
• IPv4/IPv6
Dessa är IP-skiktsprotokoll som används på Internet. IPv4 använder 32-bitars adresser och IPv6
använder 128-bitars adresser.
K
• Nyckelformat (Key Format)
Välj antingen ASCII eller Hex som lösenordets nyckelformat (WEP). Vilka tecken som kan användas
för WEP-nyckeln varierar beroende på det valda nyckelformatet.
◦ ASCII
En sträng på 5 eller 13 tecken som inkluderar alfanumeriska tecken och understreck "_". Den är
skiftkänslig.
◦ Hex
En sträng på 10 eller 26 siffror som kan innehålla ett hexadecimalt tal (0 till 9, A till F och a till f).
326
• Nyckellängd (Key Length)
Längden på WEP-nyckeln. Välj 64 eller 128 bitar. En längre nyckel tillåter mer komplicerade WEPnycklar.
L
• Länkkvalitet
Anslutningen mellan kopplingspunkten och skrivaren, exklusive brus (störningar) uppskattas med ett
värde mellan 0 och 100 procent.
• LPR
Ett plattformsoberoende utskriftsprotokoll som används i TCP/IP-nätverk. Detta protokoll saknar stöd
för dubbelriktad kommunikation.
M
• MAC Address (AirPort-ID)
Kallas även för fysisk adress. En unik och permanent maskinvaruidentifierare som tilldelas
nätverksenheten av dess tillverkare. MAC-adresser är 48 bitar långa och skrivs som ett hexadecimalt
tal avgränsat med kolon, t.ex. 11:22:33:44:55:66.
N
• Nätverk (SSID)
Ett unikt namn som används för ett trådlöst LAN. Det utgörs ofta av exempelvis ett nätverksnamn eller
ett åtkomstpunktnamn.
SSID används för att särskilja olika trådlösa nätverk och förhindra att störningar uppstår mellan olika
nätverk.
Skrivaren och alla klienter i ett trådlöst lokalt nätverk måste använda samma SSID för att kunna
kommunicera med varandra. Ett SSID kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken. Det går även att
hänvisa till ett SSID med dess nätverksnamn.
P
• Lösenord (WEP)/lösenord (WEP-nyckel)
En krypteringsmetod för IEEE 802.11. Delad säkerhetsnyckel som används för att kryptera och
avkryptera data som skickas över trådlösa nätverk. Den här skrivaren har stöd för en nyckellängd på
64 eller 128 bitar, ASCII-kod eller Hexadecimal som nyckelformat och nyckelnummer 1 till 4.
• Prestanda
Anger skrivarens status och om den kan användas.
• Proxyserver
En server som länkar en LAN-ansluten dator till Internet. När en proxyserver används ska du ange
adressen och portnumret för proxyservern.
327
• PSK
En krypteringsmetod för WPA/WPA2.
R
• Router
En reläenhet som gör det möjligt att ansluta till ett annat nätverk.
S
• Signalstyrka
Styrkan på signalen som tas emot av skrivaren från kopplingspunkten. Anges med ett värde från 0 till
100 procent.
• SSID
Ett unikt namn som används för ett trådlöst LAN. Det utgörs ofta av exempelvis ett nätverksnamn eller
ett åtkomstpunktnamn.
SSID används för att särskilja olika trådlösa nätverk och förhindra att störningar uppstår mellan olika
nätverk.
Skrivaren och alla klienter i ett trådlöst lokalt nätverk måste använda samma SSID för att kunna
kommunicera med varandra. Ett SSID kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken. Det går även att
hänvisa till ett SSID med dess nätverksnamn.
• Stealth-läge
I stealth-läge döljs en kopplingspunkt genom att det inte sänder sitt SSID. Klienten måste ange det
SSID som är inställt för kopplingspunkten för att identifiera den.
Stealth-läget kallas för ett ”slutet nätverk”.
• Nätmaskadress
IP-adressen består av två komponenter: nätverksadressen och värdadressen. Nätmasken används
för att beräkna nätmaskadressen med hjälp av IP-adressen. Skrivaren tilldelas normalt automatiskt en
nätmask av en kopplingspunkt eller routerns DHCP-server.
Exempel:
IP-adress: 192.168.127.123
Nätmask: 255.255.255.0
Nätmaskadress: 192.168.127.0
T
• TCP/IP
En serie kommunikationsprotokoll som används för att ansluta värdar på Internet eller det lokala
nätverket. Detta protokoll gör att olika terminaler kan kommunicera med varandra.
• TKIP
Ett krypteringsprotokoll som används av WPA/WPA2.
328
U
• USB
Ett seriellt gränssnitt som är utformat för snabbkoppling av enheter, t.ex. genom att ansluta och
koppla från dem utan att stänga av strömmen.
W
• WEP/WEP-nyckel
En krypteringsmetod för IEEE 802.11. Delad säkerhetsnyckel som används för att kryptera och
avkryptera data som skickas över trådlösa nätverk. Den här skrivaren har stöd för en nyckellängd på
64 eller 128 bitar, ASCII-kod eller Hexadecimal som nyckelformat och nyckelnummer 1 till 4.
• Wi-Fi
Internationell organisation som certifierar funktioner för trådlösa nätverk i olika produkter baserat på
specifikationen IEEE 802.11.
Den här enheten är en Wi-Fi-certifierad produkt.
• Trådlöst lokalt nätverk (Wireless LAN)
Ett nätverk som kopplas via teknik för trådlösa anslutningar istället för fysiska kablar, t.ex. Wi-Fi.
• WPA
Säkerhetsramverk presenterat av Wi-Fi Alliance i oktober 2002. Säkerheten är högre än med WEP.
◦ Autentisering (Authentication)
WPA definierar följande verifieringsmetoder: WPA Personal som kan användas utan någon
verifieringsserver, och WPA Enterprise som kräver en verifieringsserver.
Den här enheten har stöd för WPA Personal.
◦ Lösenordsfras
Den här krypterade nyckeln används för att verifiera WPA Personal.
Lösenordsfrasen är en sträng på 8 till 63 alfanumeriska tecken eller ett 64-siffrigt hexadecimalt
värde.
• WPA2
Säkerhetsramverk utfärdat av Wi-Fi Alliance i september 2004 som en senare version av WPA. Ger
en starkare krypteringsmekanism via AES (Advanced Encryption Standard).
◦ Autentisering (Authentication)
WPA2 definierar följande verifieringsmetoder: WPA2 Personal som kan användas utan någon
verifieringsserver, och WPA2 Enterprise som kräver en verifieringsserver.
Den här enheten har stöd för WPA2 Personal.
◦ Lösenordsfras
Den här krypterade nyckeln används för att verifiera WPA2 Personal.
Lösenordsfrasen är en sträng på 8 till 63 alfanumeriska tecken eller ett 64-siffrigt hexadecimalt
värde.
329
• WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS är en standard för enkelt och säkert upprättande av ett trådlöst nätverk.
Det finns två primära metoder som används i en Wi-Fi-skyddad konfiguration:
PIN-kod: en obligatorisk konfigurationsmetod för alla WPS-certifierade enheter
PBC (Push button configuration): en tryckknapp på maskinvaran eller en simulerad knapp i
programvaran.
330
Begränsningar
Om du använder skrivaren över ett trådlöst nätverk (LAN) kan det hända att skrivaren hittar trådlösa nätverk
i närheten. Du bör ställa in en nätverksnyckel (WEP eller WPA/WPA2) för åtkomstpunkten för att kryptera
trådlösa överföringar. Det finns inga garantier för trådlös kommunikation som görs med en produkt som inte
följer Wi-Fi-standarden.
Om du ansluter för många datorer kan det påverka skrivarens prestanda, t.ex. utskriftshastigheten.
331
Tips för att få optimal utskriftskvalitet
Användbar information om bläck
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Bekräfta pappersinställningarna innan du skriver ut
Ange pappersinformation för kassetten när du fyllt på papper
Avbryta ett utskriftsjobb
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Föreskrifter för säker transport av enheten
332
Användbar information om bläck
Hur kan bläck användas för andra syften än utskrifter?
Bläck kan användas för annat än utskrifter.
När du använder Canon-skrivaren för första gången efter att du har installerat de medföljande
bläckbehållarna, använder skrivaren en liten mängd av bläcket för att aktivera utskrift genom att fylla
munstyckena på skrivhuvudet med bläck. Därför blir antalet utskrifter som kan skrivas ut med de första
bläckbehållarna färre än med de efterföljande bläckbehållarna.
Utskriftskostnaderna i broschyrerna eller på webbplatsen baseras inte på förbrukningsinformation från
den första bläckbehållaren/bläckpatronen, utan från den nästföljande bläckbehållaren/bläckpatronen.
Bläck används ibland för att behålla optimal utskriftskvalitet.
För att behålla prestanda utför Canon-skrivaren automatisk rengöring i enlighet med sitt skick. När
skrivaren utför rengöring används en liten mängd bläck. I detta fall kan allt färgbläck användas.
[Rengöringsfunktion]
Rengöringsfunktionen hjälper skrivaren att suga ut luftbubblor eller bläck från munstyckena och förhindrar
därmed att utskriftskvaliteten försämras eller att munstyckena täpps igen.
Använder svartvit utskrift färgat bläck vid utskrift?
Vid svartvita utskrifter kan även färgbläck användas beroende på vilken papperstyp som används eller
skrivardrivrutinens inställningar. Så färgbläck används även om utskrifterna sker i svartvitt.
Varför har enheten två bläckbehållare med svart bläck?
Två olika sorters svart bläck används i enheten: dye-bläck (BK) och pigmentbläck (PGBK).
Dye-bläck används främst för utskrifter av foton, illustrationer etc. medan pigmentbläck främst används för
textbaserade dokument. Eftersom dessa båda bläcktyper har olika användningsområden, används inte
den andra sortens bläck istället om bläcket i en av behållarna för svart bläck tar slut. Om bläcket i någon
bläckbehållare tar slut måste behållaren bytas ut.
Den lämpligaste typen av svart bläck används automatiskt beroende på vilken papperstyp som används
eller skrivardrivrutinens inställningar. Du kan inte själv påverka vilken sorts svart bläck som ska användas
för en utskrift.
Bläcklampan visar när bläcket håller på att ta slut.
Inuti bläckbehållaren finns (A) det område där bläcket lagras och (B) svampen som absorberar bläck.
När bläcket (A) tar slut blinkar bläcklampan långsamt för att visa att bläcket håller på att ta slut.
När bläcket (B) sedan tar slut blinkar bläcklampan snabbt för att visa att bläckbehållaren behöver bytas
mot en ny.
333
Kontrollera bläckstatusen via bläcklamporna
334
Viktiga punkter för att lyckas med utskrifter
Kontrollera enhetens status innan du skriver ut!
• Fungerar skrivhuvudet?
Om ett skrivhuvudmunstycke blir igensatt blir utskrifterna bleka och papperet slösas bort. Skriv ut ett
testmönster för munstyckena för att kontrollera skrivhuvudet.
Underhållsprocedur
• Är enhetens insida smetig av bläck?
Efter utskrift i stora kvantiteter eller vid utskrift utan ram kan det område där papperet passerar bli
smetigt av bläcket. Rengör insidan av enheten med funktionen Rengör bottenplatta.
Kontrollera att du fyller på papper på rätt sätt!
• Har du fyllt på papperet i rätt riktning?
När du fyller på papper i kassetten SKA UTSKRIFTSSIDAN VARA VÄND NEDÅT.
Fylla på papper
(A) kassett 1
(B) kassett 2
• Är papperet böjt?
Det böjda papperet orsakar pappersstopp. Släta ut det böjda papperet och lägg det i skrivaren på nytt.
"Lägg i papperet efter att du har slätat ut det." i Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig
335
Bekräfta pappersinställningarna innan du skriver ut
Ange pappersinställningarna i manöverpanelen eller på datorskärmen innan du skriver ut.
Det finns olika sorters papper, t.ex. papper med en speciell ytbeläggning för utskrift av foton med optimal
kvalitet och papper som är lämpliga för dokument.
Alla medietyper har förinställda inställningar (hur bläcket används och sprayas, avstånd från munstycken
och så vidare) som gör att man kan skriva ut med optimal bildkvalitet oavsett papperstyp. Fel
pappersinställningar kan orsaka dålig färgkvalitet på utskriften eller repor på utskriftsytan.
Om du upptäcker suddiga partier eller ojämna färger ökar du inställningen för utskriftskvalitet och försöker
skriva ut igen.
336
Ange pappersinformation för kassetten när du fyllt på papper
När du sätter i en kassett i enheten efter att du fyllt på papper visas skärmen för inställning av papperets typ
och storlek. Ange pappersinformationen för kassetten så att den motsvarar det påfyllda papperets typ och
storlek.
För att undvika felaktiga utskrifter har enheten en funktion som känner av om den angivna informationen för
det påfyllda papperet i kassetten stämmer överens med pappersinställningarna vid utskrift. Ange
pappersinställningarna i enlighet med pappersinformationen för kassetten innan du skriver ut. När den här
funktionen är aktiverad visas ett felmeddelande om inställningarna inte stämmer överens för att förhindra
felaktiga utskrifter. Kontrollera och korrigera pappersinställningarna när det här felmeddelandet visas på
skärmen.
Kontrollera pappersinformationen för kassetten genom att visa skärmen för pappersinformation på
manöverpanelen.
337
Avbryta ett utskriftsjobb
Tryck aldrig på PÅ (ON)-knappen!
Om du trycker på knappen PÅ (ON) samtidigt som du skriver ut, kommer de utskriftsdata som skickas
från datorn att lagras i enheten och du kommer inte att kunna fortsätta skriva ut.
Tryck på knappen Stopp (Stop) för att avbryta utskriften.
338
Nyckeln till en jämn utskriftskvalitet
Det viktigaste när det gäller att skriva ut med optimal utskriftskvalitet är att förhindra att skrivhuvudet torkar
ut eller täpps igen. Följ alltid följande regler för att skriva ut med optimal utskriftskvalitet.
Dra aldrig ur nätkabeln förrän strömmen har stängts av!
Om du trycker på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen placerar enheten automatiskt ett
skyddslock över skrivhuvudet (munstyckena) så att det inte torkar. Om du drar ur nätkabeln från
vägguttaget innan lampan för NÄTSTRÖM (POWER) har slocknat, försluts inte skrivhuvudet korrekt och
kan torka ut eller täppas igen.
När du drar ur nätkabeln ska du se till att lampan för NÄTSTRÖM (POWER) inte är tänd.
Skriv ut regelbundet!
På samma sätt som en tuschpenna torkar och blir oanvändbar om den lämnas med korken av och inte
används på länge kan även skrivhuvudet blockeras av torkat bläck om enheten inte har använts på länge.
Vi rekommenderar att enheten används minst en gång i månaden.
Obs!
• Beroende på papperstyp kan bläcket smetas ut om du t.ex. använder en överstrykningspenna eller
om vatten eller svett hamnar på de utskrivna områdena.
339
Föreskrifter för säker transport av enheten
Observera följande när du flyttar enheten.
Viktigt!
• Packa enheten med botten placerad nedåt tillsammans med en tillräcklig mängd skyddsmaterial i en
stadig låda för en säker transport.
• Tryck på PÅ (ON) för att stänga av strömmen när skrivhuvudet och bläckbehållaren fortfarande finns
kvar i enheten. Då placerar enheten automatiskt ett skyddslock över skrivhuvudet så att det inte torkar
ut.
• Vinkla inte lådan eller vänd den upp och ned när enheten har packats ned. Om du gör det kan bläck
läcka ut under transporten och skada enheten.
• När ett fraktföretag hanterar transporten av enheten märker du lådan ”DENNA SIDA UPP” så att
enheten hanteras med botten nedåt. Märk också lådan ”ÖMTÅLIGT” eller ”HANTERA VARSAMT”.
1. Stäng av enheten.
2. Kontrollera att lampan för NÄTSTRÖM (POWER) är släckt och dra ur nätkabeln.
Viktigt!
• Dra inte ur enhetens nätkabel när lampan NÄTSTRÖM (POWER) lyser eller blinkar eftersom det
kan leda till att enheten inte fungerar som den ska eller att den skadas så att det inte går att skriva
ut med enheten.
3. Skjut in pappersutmatningsstödet och stäng sedan utmatningsfacket försiktigt.
Utmatningsfackets förlängningsdel skjuts in automatiskt när utmatningsfacket stängs.
4. Dra ur skrivarkabeln från datorn och enheten och dra sedan ur nätkabeln från enheten.
5. Använd tejp för att säkra alla luckor på enheten så att de inte öppnas under transport.
Packa sedan in enheten i plastpåsen.
6. Lägg skyddande material på båda sidor av enheten när du packar ned enheten i lådan.
Viktigt!
• Vi rekommenderar att du håller i och använder denna enhet enligt bilden nedan. Om du håller i
kassetten kan den lossna från enheten.
340
341
Juridiska begränsningar för användandet av produkten och
användandet av bilder
Det kan vara olagligt att ta kopior av, scanna, skriva ut eller använda reproduktioner av följande dokument.
Listan nedan är inte uttömmande. Rådgör med ett juridiskt ombud inom din jurisdiktion i tveksamma fall.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sedlar
Postanvisningar
Insättningsbevis
Frimärken (stämplade eller ostämplade)
Identitetsbrickor eller tjänstetecken
Värnplikts- eller inkallelsedokument
Dokument utfärdade av statliga myndigheter
Körkort och registreringsbevis för motorfordon
Resecheckar
Matkuponger
Pass
Immigrationsdokument
Skattebevis (giltiga eller ogiltiga)
Skuldsedlar eller andra skuldbevis
Aktiebrev
Upphovsrättsskyddade verk/konstverk utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren
342
Specifikationer
Allmänna specifikationer
Utskriftsupplösning (dpi)
9 600* (horisontellt) x 2 400 (vertikalt)
* Bläckdroppar kan placeras med en grad på minst 1/9600 tum.
Gränssnitt
USB-port:
Hi-Speed USB *1
LAN-port:
Kablat LAN: 100BASE-TX / 10BASE-T
Trådlöst LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2
*1 En dator som uppfyller Hi-Speed USB-standarden krävs. Eftersom Hi-Speed
USB-gränssnittet är helt kompatibelt uppåt med USB 1.1 kan det användas vid
USB 1.1.
*2 Konfiguration möjlig via Standardinställningar, WPS (Wi-Fi Protected Setup),
WCN (Windows Connect Now) eller Kabelfri inställning.
USB och LAN kan användas samtidigt.
Trådlöst LAN och kablat LAN kan inte användas samtidigt.
Utskriftsbredd
203,2 mm/8 tum
(för Utskrift utan ram: 216 mm/8,5 tum)
Driftsmiljö
Temperatur: 5–35 °C (41–95 °F)
Luftfuktighet: 10–90 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
* Skrivarens prestanda kan minska under vissa temperatur- och
luftfuktighetsvillkor.
Rekommenderade förhållanden:
Temperatur: 15–30 °C (59–86 °F)
Luftfuktighet: 10–80 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
* Information om temperaturs- och luftfuktighetsförhållanden för papper, t.ex.
fotopapper, finns i pappersförpackningen eller de medföljande instruktionerna.
Förvaringsmiljö
Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F)
Luftfuktighet: 5–95 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
Strömförsörjning
100–240 V växelström, 50/60 Hz
Strömförbrukning
Skriva ut (kopia): ca 17 W
Standby (minimi): ca 1,0 W *1*2
AV: ca 0,2 W *1
*1 USB-anslutning till dator
*2 Väntetiden för standby kan inte ändras.
Yttermått
Ca 435 (B) x 370 (D) x 148 (H) mm
Ca 17,2 (B) x 14,6 (D) x 5,9 (H) tum
* Med utmatningsfacket inskjutet.
Vikt
Ca 7,9 kg (ca 17,4 pund)
343
* Med skrivhuvud och bläckbehållare installerade.
Skrivhuvud/bläck
Totalt 6 656 munstycken (PgBK 1 024 munstycken, Y/DyeBK 512 munstycken
var, C/M/GY 1 536 munstycken var)
Kopieringsspecifikationer
Flera kopior
max 99 sidor
Intensitetsjustering
9 lägen, autointensitet (AE-kopia)
Förminskning/förstoring
25–400 % (1 % enhet)
Skannerspecifikationer
Skannerdrivrutin
Windows: TWAIN 1.9 Specifikation, WIA
Mac OS: ICA
Största skanningsstorleken
A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 tum
Skanningupplösning
Optisk upplösning (horisontellt x vertikalt) max: 2400 x 4800 dpi *1
Interpolerad upplösning max: 19 200 x 19 200 dpi *2
*1 Optisk upplösning motsvarar den högsta avsökningshastigheten baserat på
ISO 14473.
*2 Om man ökar skanningsupplösningen begränsas det största möjliga
skanningsområdet.
Övergång (inmatning/utmatning) Grå: 16 bitar/8 bitar
Färg: 48 bitar/24 bitar (RGB varje 16 bitar/8 bitar)
Nätverksspecifikationer
Kommunikationsprotokoll
TCP/IP
Kablat LAN (Wired LAN)
Standarder som stöds: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
Överföringshastighet: 10 M/100 Mbps (autoväxling)
Trådlöst lokalt nätverk
Standarder som stöds: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Frekvensbandbredd: 2,4 GHz
Kanal: 1–11 eller 1–13
* Frekvensbandbredd och vilka kanaler som är tillgängliga skiljer sig åt
beroende på land eller region.
Kommunikationsavstånd: inomhus 50 meter/164 fot lång
* Effektiv räckvidd varierar beroende på installationsmiljön och platsen.
Säkerhet:
WEP (64/128 bitar)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Konfiguration:
344
Standardinställningar
WPS (tryckknappskonfiguration/PIN-kodmetod)
WCN (WCN-NET)
Kabelfri inställning
Övriga funktioner: Lösenord för administratörer
Minimisystemkrav
Samma som operativsystemets krav när de är högre än de krav som anges här.
Windows
Operativsystem
Windows 8, Windows 8.1
Windows 7, Windows 7 SP1
Windows Vista SP1, Windows Vista SP2
Windows XP SP3 endast 32-bitars
Webbläsare
Internet Explorer 8 eller senare
Hårddiskutrymme
3 GB
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan föregående
meddelande.
Skärm
XGA 1 024 x 768
Mac OS
Operativsystem
Mac OS X v10.6.8 eller senare
Webbläsare
Safari 5 eller senare
Hårddiskutrymme
1,5 GB
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan föregående
meddelande.
Skärm
XGA 1 024 x 768
Andra operativsystem som stöds
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med alla operativsystem. Se handboken eller Canon-webbplatsen för
mer information om användning med iOS, Android och Windows RT.
Utskrift från en mobiltelefon
Apple AirPrint
Google Cloud Print
Skriv ut från e-post
345
PIXMA Cloud Link
• En internetanslutning krävs för att kunna visa Onlinehandbok.
• Windows: Användning kan endast garanteras med datorer där Windows 8.1, Windows 8, Windows
7, Windows Vista eller Windows XP är förinstallerat.
• Windows: En CD-ROM-enhet eller internetanslutning krävs under programvaruinstallationen.
• Windows: Internet Explorer 8, 9, 10 eller 11 krävs för att installera Easy-WebPrint EX.
• Windows: Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med Windows Media Center.
• Windows: .NET Framework 4 eller 4.5 måste vara installerat för att kunna använda Windowsprogramvaran.
• Windows: XPS Essentials Pack krävs för att skriva ut med Windows XP.
• Windows: TWAIN-drivrutinen (ScanGear) baseras på specifikationen TWAIN 1.9 och kräver Data
Source Manager som medföljde operativsystemet.
• Mac OS: Hårddisken måste vara formaterad som Mac OS Extended (journalförd) eller Mac OS
Extended.
• Mac OS: För Mac OS krävs en internetanslutning under programvaruinstallationen.
• I en intern nätverksmiljö måste porten 5222 öppnas. Kontakta nätverksadministratören för mer
information.
Information i denna guide kan komma att ändras utan föregående meddelande.
346
Om administratörslösenordet
Administratörslösenordet ”canon” är redan angett för skrivaren vid tidpunkten för inköpet.
Viktigt!
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du ändrar lösenordet innan du använder skrivaren.
• Du kan ändra lösenordet genom att använda något av verktygen nedan. (Vissa verktyg kanske inte är
tillgängliga, beroende på vilken skrivare du använder.)
• skrivarens manöverpanel
• IJ Network Tool
• skrivarens informationsskärm som visas i vissa Canon-programvaror
• När du ändrar lösenordet måste 0–32 alfanumeriska tecken användas i det nya lösenordet.
• Om lösenordet har ändrats medan skrivaren delas och du inte känner till det nya lösenordet, frågar du
den person som är administratör för den aktuella skrivaren.
• Du kan återställa lösenordet till standardinställningen genom att initiera skrivarens inställningar.
347
Skriva ut
Skriva ut från en dator
Skriva ut med enhetens manöverpanel
Skriva ut med webbtjänsten
Skriva ut från en digitalkamera
Pappersinställning för utskrift
348
Skriva ut från en dator
Skriva ut med programvara som du använder (skrivardrivrutin)
349
Skriva ut med programvara som du använder (skrivardrivrutin)
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning Förenklad
Olika utskriftsmetoder
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Översikt över skrivardrivrutin
Uppdatera skrivardrivrutinen
350
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
Så här konfigurerar du de enkla inställningar som är nödvändiga för korrekt utskrift med skrivaren:
1. Kontrollera att skrivaren är påslagen
2. Fyll på papper i skrivaren
3. Välj skrivaren
Välj din modell i listan Skrivare (Printer) i Dialogrutan Skriv ut.
Obs!
• Klicka på Visa detaljer (Show Details) (
(triangeln för att visa mer)) för att ändra så att fönstret
Konfiguration visar detaljerad information.
4. Välj pappersstorlek
För Pappersstorlek (Paper Size) väljer du den pappersstorlek som ska användas.
Vid behov anger du antalet kopior, de sidor som ska skrivas ut och orienteringen.
351
5. Välj Kvalitet och media (Quality & Media) från popup-menyn
6. Välj typ av media
Under Medietyp (Media Type), väljer du samma papperstyp som finns i skrivaren.
352
7. Kontrollera papperskällan
Kontrollera att Papperskälla (Paper Source) är inställt på Kassett (Cassette).
Viktigt!
• Pappersstorleken avgör om kassett 1 eller kassett 2 används. Kassetten som ska användas visas
nedanför Papperskälla (Paper Source).
8. Välj utskriftskvalitet
Under Utskriftskvalitet (Print Quality) väljer du Hög (High), Standard eller Utkast (Draft) beroende
på syfte.
353
Viktigt!
• Vilka inställningar som kan väljas för utskriftskvalitet kan variera beroende på utskriftsprofil.
9. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften kommer dokumentet att anpassas efter papperets storlek och typ.
Viktigt!
• I avsnittet Förval (Presets) klickar du på Spara aktuella inställningar som förval... (Save Current
Settings as Preset...) (Spara som... (Save As...)) för att registrera de angivna inställningarna.
Obs!
• Om pappersinställningarna i dialogrutan skriv ut skiljer sig från pappersinformationen för kassetten som
är registrerad för skrivaren, kan ett fel inträffa. För anvisningar om vad du ska göra om ett fel inträffar,
se ”Pappersinställning för utskrift”.
354
För mer information om pappersinformationen för kassetten som ska registreras för skrivaren, se
följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
355
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren
(medietyp)
När du använder skrivaren bör du välja en medietyp och pappersstorlek som passar för utskriften så att du
får bäst utskriftsresultat.
Du kan använda följande medietyper i skrivaren.
Tillgängliga papper
Medienamn
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Info om papper i kassett registrerad
för skrivaren
Vanligt papper (inklusive
återvunnet papper)
Vanligt papper (Plain Paper)
Vanligt papper
Kuvert (Envelope)
Kuvert (Envelope)
Kuvert
Annat fotopapper
Annat fotopapper (Other Photo Paper)
Annat fotopapper
Canon originalpapper (fotoutskrift)
Medienamn <Modellnummer>
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Info om papper i kassett
registrerad för skrivaren
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Plus Glossy II
Plus Glossy II
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Photo Paper Pro Platinum
Pro Platinum
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Pro Luster
Pro Luster
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201> Photo Paper Plus Semi-gloss
Plus Semi-gloss
Photo Paper Glossy <GP-501/GP-601>
Glossy Photo Paper
Glossy
Matte Photo Paper <MP-101>
Matte Photo Paper
Matte
Canon originalpapper (utskrift av affärsbrev)
Medienamn <Modellnummer>
High Resolution Paper
<HR-101N>
Medietyp (Media Type) i
skrivardrivrutinen
High Resolution Paper
Info om papper i kassett registrerad för
skrivaren
High-Res Paper
Canon originalpapper (originalprodukter)
Medienamn <Modellnummer> Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Info om papper i kassett registrerad för
skrivaren
T-shirt-tryck <TR-301>
T-shirt-tryck (T-Shirt Transfers)
Övriga
Fotoetiketter <PS-101>
Glossy Photo Paper
Glossy
356
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren
(pappersstorlek)
När du använder skrivaren bör du välja en pappersstorlek som passar för utskriften så att du får bäst
utskriftsresultat.
Du kan använda följande pappersstorlekar i skrivaren.
Info om papper i kassett registrerad för
skrivaren
Pappersstorlek (Paper Size) i skrivardrivrutinen
US Letter
Letter
US Letter (Art-papper marginal 35) (US Letter (Art Paper Margin
35))
Letter
US Legal
Legal
A5
A5
A4
A4
Art A4 (Marginal 35) (Art A4 (Margin 35))
A4
JIS B5 (B5 JIS)
B5
4x6
KG/10x15cm(4x6)
5x7
2L/13x18cm(5x7)
8 x 10
20x25cm(8"x10")
L
L(89x127mm)
Kuvert nr 10 (Envelope #10)
Kuvert Com 10
Kuvert DL (Envelope DL)
E65-kuvert
You4-kuvert (Envelope You4)
Övriga
Yougata 6
Övriga
Anpassad storlek
Övriga
357
Olika utskriftsmetoder
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Ange häftmarginal
Utför utskrift utan ram
Skala utskriften så att den passar pappersstorleken
Utskrift med ändrad storlek
Sidlayoututskrift
Dubbelsidig utskrift
Utskrift på vykort
Visa utskriftsresultat före utskrift
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
358
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Sortera sidor (Collate pages) + Omvänd
(Reverse)
Sortera sidor (Collate pages) + Normal
Omvänd (Reverse)
Så här anger du antal kopior och utskriftsordning:
1. Ange det antal kopior som du vill skriva ut
Ange antalet kopior som ska skrivas ut från Kopior (Copies) på fliken Dialogrutan Skriv ut.
2. Välj Pappershantering (Paper Handling) från popup-menyn
3. Markera kryssrutan Sortera sidor (Collate pages) om du anger flera kopior i rutan Kopior
(Copies)
Markera kryssrutan Sortera sidor (Collate pages) om du vill skriva ut alla sidor av en enda kopia
tillsammans.
Avmarkera den om du vill skriva ut alla sidor med samma sidnummer tillsammans.
4. Ange ordningsföljd för utskriften
Markera Utskriftsordning (Page Order).
Om du väljer Automatisk (Automatic) eller Omvänd (Reverse) börjar utskriften från sista sidan.
Om du väljer Normal börjar utskriften från första sidan.
359
5. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs det angivna antalet kopior ut i den angivna utskriftsordningen.
Viktigt!
• Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion anger du inställningarna på
skrivardrivrutinen. Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i programmet. Om
du anger antalet kopior och utskriftsordningen i både programvaran och skrivardrivrutinen, kan antalet
kopior bli de båda inställningarna multiplicerade med varandra eller så kanske den angivna
utskriftsordningen inte används.
360
Ange häftmarginal
Så här ställer du in marginalbredd och häfta i sidan:
1. Välj Marginal (Margin) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Ställ in marginalbredd och häfta i sidan
Vid behov anger du bredd för Marginal (Margin) och väljer placering för häftningen i listan Häfta i sidan
(Stapling Side).
Obs!
• Skrivaren minskar automatiskt utskriftsområdet för att anpassa det till marginalen för
häftningspositionen.
• Beroende på inställningen för Dubbelsidigt (Two-Sided) på popup-menyn Layout varierar
alternativen för Häfta i sidan (Stapling Side).
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med angivna inställningar för marginalbredd och häfta i
sidan.
361
Viktigt!
• När utskrift utan ram är aktiverad är Marginal (Margin) och Häfta i sidan (Stapling Side) nedtonade
och går inte att välja.
362
Utför utskrift utan ram
Med funktionen för utskrift utan ram kan du skriva ut data utan marginal genom att förstora dokumentet så
att det tar lite större plats än papperet. Vid vanlig utskrift skapas marginaler runt dokumentområdet. Om
funktionen för utskrift utan ram används så skapas inga marginaler. Om du vill skriva ut ett dokument, t.ex.
ett foto, utan marginaler väljer du Utskrift utan ram (Borderless Printing).
Så här skriver du ut utan ram:
Ange inställningar för utskrift utan ram
1. Ange pappersstorlek för utskrift utan ram
Välj "XXX (utan ram)" från Pappersstorlek (Paper Size) i Dialogrutan Skriv ut.
2. Välj Utskrift utan ram (Borderless Printing) från popup-menyn
3. Justera förlängningsmåttet för papperet
Justera vid behov förlängningsmåttet med skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension).
Du kan öka eller minska förlängningsmåttet genom att dra skjutreglaget åt höger eller vänster.
Du bör placera skjutreglaget i andra positionen från höger i de flesta fall.
363
Viktigt!
• Om skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) är i positionen längst till höger
kan baksidan av papperet bli smetigt.
4. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut utan marginaler på papperet.
Viktigt!
• Utskrift utan ram kan endast användas med vissa pappersstorlekar. Tänk på att välja en
pappersstorlek med orden "(utan ram)" från Pappersstorlek (Paper Size).
• När utskrift utan ram har valts är Annat Fine Art-papper (Other Fine Art Paper), Kuvert
(Envelope), High Resolution Paper och T-shirt-tryck (T-Shirt Transfers) nedtonade och kan inte
väljas i Medietyp (Media Type)-listan i Kvalitet och media (Quality & Media) i popup-menyn i
dialogrutan Skriv ut.
• Utskriftskvaliteten kan försämras och arket kan bli smetigt längst upp och längst ned beroende på
papperstyp.
• När förhållandet mellan höjd och bredd skiljer sig från bildinformationen kan det hända att en del av
bilden inte skrivs ut. Det beror på vilken mediastorlek som används.
Gå i så fall in i ett bildredigeringsprogram och beskär bilden så att den passar till pappersstorleken.
• Om utskrift med ändrad storlek eller sidlayoututskrift har aktiverats kan du inte skriva ut utan ram.
Obs!
• När Vanligt papper (Plain Paper) har valts på menyn Medietyp (Media Type) för Kvalitet och
media (Quality & Media) rekommenderar vi inte att du skriver ut utan ram.
Öka omfånget på dokumentet som ska skrivas ut
Om du anger ett stort omfång blir det inga problem med att skriva ut utan ram. Den del av dokumentet
som inte får plats på papperet skrivs dock inte ut och därför kanske ytterkanterna på ett foto inte skrivs ut.
Om du inte är nöjd med resultatet minskar du förlängningsmåttet. Förlängningsmåttet blir mindre om
skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) flyttas åt vänster.
364
Viktigt!
• Om förlängningsmåttet minskas kan en felaktig marginal skapas på utskriften, beroende på
pappersstorleken.
Obs!
• Om skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) dras längst till vänster skrivs bilddata
ut i full storlek. Om du anger den här inställningen när du skriver ut adressidan på ett vykort skrivs
avsändarens postnummer ut i rätt position.
365
Skala utskriften så att den passar pappersstorleken
Så här skriver du ut ett dokument som är automatiskt förstorat eller förminskat för att passa
pappersstorleken:
1. Kontrollera pappersstorleken
Kontrollera att Pappersstorlek (Paper Size) i Dialogrutan Skriv ut är samma som den pappersstorlek
som du har angivit i programmet.
2. Välj Pappershantering (Paper Handling) från popup-menyn
3. Ange pappersstorlek för utskriften
Markera kryssrutan Skala för att passa pappersstorlek (Scale to fit paper size). Välj sedan i popupmenyn Målpappersstorlek (Destination Paper Size) den pappersstorlek som har laddats i skrivaren.
4. Markera vid behov kryssrutan Skala endast nedåt (Scale down only)
Om du markerar den här kryssrutan minskas dokumentets storlek så att det passar in på
pappersstorleken om dokumentstorleken är större än pappersstorleken. Dokumentet skrivs ut med
originalstorlek om dokumentstorleken är mindre än pappersstorleken.
5. Gör dina inställningar
366
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften förstoras eller förminskas dokumentet så att det passar pappersstorleken.
367
Utskrift med ändrad storlek
Så här skriver du ut ett dokument med sidor som är förstorade eller förminskade:
1. Välj skrivaren
I Dialogrutan Utskriftsformat väljer du modellens namn i listan Format för (Format For).
2. Ställ in utskrift med ändrad storlek
Ange skalfaktor i rutan Skala (Scale) och klicka på OK.
Obs!
• Beroende på vilken Skala (Scale) du anger, kan ett felmeddelande visas.
3. Gör dina inställningar
I Dialogrutan Skriv ut klickar du på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna skalan.
Viktigt!
• Om det program du använde för att skapa originaldokumentet kan skriva ut med ändrad storlek gör du
inställningarna i programmet. Du behöver inte konfigurera samma inställning i dialogrutan
Utskriftsformat.
368
Sidlayoututskrift
Med funktionen för sidlayoututskrift kan du skriva ut flera sidor på ett pappersark.
Så här skriver du ut med sidlayoututskrift:
1. Välj Layout från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Ange det antal original som du vill skriva ut på en sida
I Sidor per ark (Pages per Sheet) anger du antalet sidor du vill skriva ut på en sida.
3. Om det behövs ställer du in något av följande
Layoutriktning (Layout Direction)
Om du vill ändra placeringsordningen väljer du en ikon i listan.
Ram (Border)
Om du vill lägga till en kantlinje runt varje dokumentsida väljer du en typ av kantlinje.
Omvänd sidorientering (Reverse page orientation)
Markera den här kryssrutan om du vill ändra pappersorienteringen.
Vänd vågrätt (Flip horizontally)
Markera den här kryssrutan om du vill vända på vänster och höger i dokumentet.
369
4. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
Vid utskrift placeras det angivna antalet sidor på varje pappersark i den angivna ordningen.
370
Dubbelsidig utskrift
Så här skriver du ut på båda sidor av ett pappersark:
1. Ställ in dubbelsidig utskrift
Markera kryssrutan Dubbelsidigt (Two-Sided) i Dialogrutan Skriv ut.
2. Välj Layout från popup-menyn i dialogrutan Skriv ut
3. Ange en häftningssida
371
För Dubbelsidigt (Two-Sided) väljer du antingen Häftning på långsida (Long-Edge binding) eller
Häftning på kortsida (Short-Edge binding).
4. Välj Marginal (Margin) från popup-menyn i dialogrutan Skriv ut
5. Ange häftmarginal
Vid behov anger du bredd för Marginal (Margin) och om du vill ändra Häfta i sidan (Stapling Side)
väljer du en inställning i listan.
Obs!
• Beroende på inställningen för Dubbelsidigt (Two-Sided) på popup-menyn Layout varierar
alternativen för Häfta i sidan (Stapling Side).
6. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften görs en dubbelsidig utskrift.
Viktigt!
• Om en annan medietyp än Vanligt papper (Plain Paper), Hagaki A eller Hagaki har valts i menyn
Medietyp (Media Type) i Kvalitet och media (Quality & Media) går det inte att använda dubbelsidig
utskrift.
• Det går inte att skriva ut med dubbelsidig utskrift när du har valt utskrift utan ram.
• Dubbelsidig utskrift kan bara göras om en av följande pappersstorlekar är vald för Pappersstorlek
(Paper Size).
• US Letter, A5, A4, JIS B5 (B5 JIS), Vykort (Postcard)
• Efter utskrift av framsidan stoppas skrivaren tillfälligt så att bläcket hinner torka innan baksidan skrivs
ut. Rör inte papperet under tiden. Du kan ändra väntetiden för torkning av bläcket från Anpassade
inställningar (Custom Settings) i Canon IJ Printer Utility.
• När du använder funktionen för automatisk dubbelsidig utskrift för att skriva ut ett vykort ska du skriva ut
adressidan först och sedan skriva ut meddelandesidan.
372
Obs!
• När du använder dubbelsidig utskrift blir utskriftsområdet något mindre än det vanliga utskriftsområdet.
Närliggande information
Ändra driftläge för Skrivare
373
Utskrift på vykort
I det här avsnittet beskrivs hur du skriver ut på vykort.
1. Fyll på vykort i skrivaren
2. Välj pappersstorlek i Dialogrutan Skriv ut
Välj Vykort (Postcard) eller Vykort - dubbel (Postcard Double) på menyn Pappersstorlek (Paper
Size).
Viktigt!
• Hagaki-kort kan endast användas om du skriver ut dem från datorn.
• När du skriver ut ett Hagaki-kort ska du alltid ställa in pappersstorleken på Vykort - dubbel
(Postcard Double) från programmet eller skrivardrivrutinen.
• Vik inte Hagaki-kortet. Om kortet har ett veck kan inte skrivaren mata ut det ordentligt, vilket leder
till radförskjutningar eller att papperet fastnar.
• Det går inte att använda utskrift utan ram med Hagaki-kort.
3. Välj Kvalitet och media (Quality & Media) från popup-menyn
4. Välj typ av media
Under Medietyp (Media Type), väljer du samma papperstyp som finns i skrivaren.
Viktigt!
• Den här skrivaren kan inte skriva ut på vykort med påklistrade foton eller etiketter.
• När du använder funktionen för dubbelsidig utskrift för att skriva ut ett vykort ska du skriva ut
adressidan först och sedan skriva ut meddelandesidan.
• När du skriver ut vykortets sidor separat blir utskriften renare om du skriver ut meddelandesidan
först och sedan adressidan.
• Pappersinställningarna i skrivardrivrutinen och pappersinformationen för kassetten som ska
registreras för skrivaren skiljer sig åt beroende på om du skriver ut på adressidan eller
meddelandesidan. För mer information om pappersinformationen för kassetten som ska
registreras för skrivaren, se följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
• När du använder funktionen för dubbelsidig utskrift måste du ange pappersinformationen för den
sida som ska skrivas ut först.
5. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs materialet ut på vykortet.
374
Visa utskriftsresultat före utskrift
Om du använder Mac OS X v10.6.8 kan du visa och kontrollera utskriftsresultatet innan dokumentet skrivs
ut.
Om du vill visa utskriftsresultatet innan utskriften görs kan du klicka på Förhandsgranska (Preview) i
Dialogrutan Skriv ut.
Obs!
(triangeln för att visa mer) i dialogrutan Skriv ut och ändrar till detaljerad
• Om du klickar på
information visas inte Förhandsgranska (Preview).
Vid detaljerad information visas en förhandsgranskning på till vänster i dialogrutan Skriv ut.
375
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
Du kan ange papperets höjd och bredd om storleken inte går att välja i menyn Pappersstorlek (Paper
Size). En sådan pappersstorlek kallas "anpassad storlek".
Så här anger du en anpassad storlek:
1. Skapa en anpassad pappersstorlek
I Dialogrutan Skriv ut väljer du Hantera anpassade storlekar... (Manage Custom Sizes...) från
Pappersstorlek (Paper Size).
I dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Sizes) klickar du på +.
Namnlös (Untitled) läggs till i listan.
2. Ange information om den anpassade pappersstorleken
Dubbelklicka på Namnlös (Untitled), ange namnet på pappersstorleken du vill registrera och ange
Bredd (Width) och Höjd (Height) för papperets Pappersstorlek (Paper Size).
Välj Användardefinierat (User Defined) eller din modell för Ej utskrivbart område (Non-Printable
Area) och ange marginalerna.
3. Registrera anpassad pappersstorlek
Klicka på OK.
Den anpassade pappersstorleken har registrerats.
Viktigt!
• Om det finns en funktion för att ange höjd och bredd i det program där du skapade dokumentet ställer
du in värdena i det programmet. Om det inte finns någon sådan funktion eller om dokumentet inte
skrivs ut korrekt ställer du in värdena i skrivardrivrutinen på ovanstående sätt.
Obs!
• Om du vill kopiera den registrerade pappersstorleken markerar du den pappersstorlek du vill kopiera i
listan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Sizes) och klickar på Kopiera (Duplicate).
• Om du vill ta bort en registrerad pappersstorlek markerar du den pappersstorlek du vill ta bort i listan
Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Sizes) och klickar på -.
• Om pappersinställningarna i dialogrutan skriv ut skiljer sig från pappersinformationen för kassetten som
är registrerad för skrivaren, kan ett fel inträffa. För anvisningar om vad du ska göra om ett fel inträffar,
376
se ”Pappersinställning för utskrift”.
För mer information om pappersinformationen för kassetten som ska registreras för skrivaren, se
följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
377
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Justera ton
Ange färgkorrigering
Optimera fotoutskrifter
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från programmet)
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från skrivardrivrutinen)
Tolka ICC-profilen
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
378
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Utskriftskvaliteten kan ställas in i Anpassad (Custom).
Så här ställer du in nivån för utskriftskvalitet:
1. Välj Kvalitet och media (Quality & Media) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Välj utskriftskvalitet
Välj Anpassad (Custom) som Utskriftskvalitet (Print Quality).
3. Ange nivå för utskriftskvalitet
Flytta skjutreglaget Kvalitet (Quality) för att välja utskriftskvalitetsnivå.
4. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den valda nivån för utskriftskvalitet.
Viktigt!
• Vissa utskriftskvalitetsnivåer kan inte väljas på grund av inställningarna i Medietyp (Media Type).
Närliggande information
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
379
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Så här skriver du ut ett färgdokument i svartvitt:
1. Välj Kvalitet och media (Quality & Media) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Ställ in gråskaleutskrift
Markera kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing).
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften konverteras dokumentet till gråskala. Detta gör att du kan skriva ut
färgdokumentet i svartvitt.
Obs!
• Vid Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) kan även annat bläck än svart användas.
Närliggande information
Justera ton
380
Justera ton
När du skriver ut svartvita foton kan du få fram svala effekter i svala färger och varma effekter i varma
färger.
Sval (Cool) har markerats
Standard har markerats
Varm (Warm) har markerats
Så här justerar du tonen:
1. Välj Kvalitet och media (Quality & Media) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut.
2. Välj typ av media
För Medietyp (Media Type) väljer du antingen Photo Paper Plus Glossy II, Photo Paper Pro
Platinum, Photo Paper Pro Luster, Photo Paper Plus Semi-gloss eller Annat Fine Art-papper
(Other Fine Art Paper).
3. Ställ in gråskaleutskrift
Markera kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing).
4. Välj Färgalternativ (Color Options) i popup-menyn
5. Justera svartvita färger
Flytta skjutreglaget Ton (Tone) till höger för att få varmare färger (varma toner) och till vänster för att få
svalare färger (svala toner).
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
381
6. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften konverteras färgdokumentet till gråskala med justerade toner. Detta gör att du
kan skriva ut färgdokumentet i svartvitt.
Viktigt!
• Om du markerar ColorSync för Färgmatchning (Color Matching) visas Ton (Tone) nedtonad och
kan inte väljas.
Närliggande information
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
382
Ange färgkorrigering
Du kan ange den färgkorrigeringsmetod som passar det dokument du ska skriva ut.
Normalt sett justeras färgerna med hjälp av Canon Digital Photo Color så att data skrivs ut med den färgton
de flesta föredrar.
Om du vill skriva ut genom att använda färgområdet (Adobe RGB eller sRGB) för bilddata effektiv eller om
du vill ange en ICC-profil för utskrift från programmet väljer du Färgsynkronisering (ColorSync). Om du vill
skriva ut genom att låta skrivardrivrutinen korrigera färgerna väljer du Canon färgmatchning (Canon Color
Matching).
Så här anger du färgkorrigering:
1. Välj Färgmatchning (Color Matching) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Välj färgkorrigering
Välj det objekt nedan som passar ditt behov.
Färgsynkronisering (ColorSync)
Utför färgkorrigering med hjälp av Färgsynkronisering.
Canon Färgmatchning (Canon Color Matching)
Med Canon Digital Photo Color kan du skriva ut data med den färgton de flesta föredrar.
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs dokumentdata ut med den angivna färgkorrigeringen.
Viktigt!
• Beroende på program går det inte att välja Canon färgmatchning (Canon Color Matching) eftersom
Färgsynkronisering (ColorSync) har valts automatiskt när utskrift av en ICC-profil har angivits i
programmet.
• Inställningen Kvalitet och media (Quality & Media) krävs även när Färgsynkronisering (ColorSync)
eller Canon färgmatchning (Canon Color Matching) har valts.
383
Närliggande information
Optimera fotoutskrifter
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från programmet)
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från skrivardrivrutinen)
Tolka ICC-profilen
384
Optimera fotoutskrifter
Ibland händer det att utskrifter av bilder som tagits med digitalkameror inte har samma färgtoner som den
verkliga bilden eller den bild som visas på bildskärmen.
För att få utskrifterna så nära de önskade färgtonerna som möjligt måste du välja en utskriftsmetod som
passar det bildredigeringsprogram du använder och dina behov.
Färghantering
Enheter som digitalkameror, skannrar, bildskärmar och skrivare hanterar färg på olika sätt. Färghantering
(färgmatchning) är en metod som hanterar enhetsberoende ”färger” som ett gemensamt färgområde.
Mac OS har ett färghanteringssystem som kallas ”Färgsynkronisering” inbyggt i operativsystemet.
Adobe RGB och sRGB används allmänt som gemensamma färgområden. Adobe RGB har ett större
färgområde än sRGB.
ICC-profiler omvandlar enhetsberoende ”färger” till ett gemensamt färgområde. Genom att använda en
ICC-profil och genomföra färgmatchning kan du dra ut bilddatas färgområde till skrivarens
färgåtergivningsområde.
Välj en utskriftsmetod som passar bilddata
Den rekommenderade utskriftsmetoden beror på färgområdet (Adobe RGB eller sRGB) för de bilddata
eller det bildredigeringsprogram som ska användas.
Det finns två vanliga utskriftsmetoder.
Kontrollera färgområdet (Adobe RGB eller sRGB) i de bilddata och det bildredigeringsprogram som ska
användas och välj sedan den lämpligaste utskriftsmetoden.
Justera färger med skrivardrivrutinen
Beskriver hur du skriver ut med skrivardrivrutinens funktion för färgkorrigering.
• Skriva ut genom att använda Canon Digital Photo Color
Skrivaren skriver ut data med de färgtoner de flesta föredrar samtidigt som den återger de
verkliga färgerna i den ursprungliga bilden med tredimensionella effekter och höga, skarpa
kontraster.
• Skriva ut genom att direkt använda resultatet av den redigering och retuschering som gjorts i ett
bildredigeringsprogram
Vid utskrift framhäver skrivaren de fina nyansskillnaderna mellan mörkare och ljusare partier
samtidigt som de mörkaste och ljusaste partierna lämnas orörda.
Vid utskrift finjusterar skrivaren bilden, t.ex. med ljusstyrkejusteringar som gjorts i ett
bildredigeringsprogram.
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från programmet)
Beskriver hur du skriver ut genom att använda färgområdet Adobe RGB eller sRGB på ett effektivt
sätt.
Du kan skriva ut med ett gemensamt färgområde genom att ställa in bildredigeringsprogrammet och
skrivardrivrutinen så att färghanteringen motsvarar ICC-profilen för inmatning för bilden.
Inställningen av skrivardrivrutinen beror på vilket bildredigeringsprogram du använder för att skriva ut.
Närliggande information
Tolka ICC-profilen
385
Justera färger med skrivardrivrutinen
Du kan ange skrivarens färgkorrigeringsfunktion för att skriva ut med de färgtoner de flesta föredrar genom
att använda Canon Digital Photo Color.
Om du skriver ut från ett bildredigeringsprogram som kan identifiera ICC-profiler och där du kan ange ICCprofiler använder du en ICC-profil för utskrift och väljer inställningar för färghantering.
Så här justerar du färgerna med skrivardrivrutinen:
1. Välj Färgmatchning (Color Matching) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Välj färgkorrigering
Välj Canon Färgmatchning (Canon Color Matching).
3. Ställ in övriga alternativ
Välj Färgalternativ (Color Options) från popup-menyn. Vid behov ställer du in färgbalansen (Cyan,
Magenta, Gul (Yellow)) och justerar inställningarna Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och
Kontrast (Contrast).
4. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften justerar skrivardrivrutinen färgerna.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
386
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från programmet)
Om du skriver ut från Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional eller något
bildredigeringsprogram som kan identifiera ICC-profiler och där du kan ange sådana profiler använder
skrivaren färghanteringssystemet (Färgsynkronisering) som är inbyggt i Mac OS vid utskrift. Skrivaren
skriver ut resultatet av den redigering och retuschering som gjorts i ett bildredigeringsprogram och använder
på ett effektivt sätt färgomfånget i den ICC-profil som angetts i bilddata.
Om du vill använda den här utskriftsmetoden använder du bildredigeringsprogrammet för att välja
färghanteringsalternativ och ange en ICC-profil för inmatning och en ICC-profil för utskrift i bildfilen.
Även om du skriver ut med en ICC-profil för utskrift som du själv har skapat eller en för specialpapper från
Canon måste du välja färghanteringsalternativ från ditt redigeringsprogram.
Mer information finns i bildredigeringsprogrammets användarhandbok.
1. Välj Färgmatchning (Color Matching) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Välj färgkorrigering
Välj Färgsynkronisering (ColorSync).
Du kan låta Profil (Profile) vara inställt på Automatisk (Automatic).
Viktigt!
• Det kanske inte går att välja andra inställningsobjekt än Färgsynkronisering (ColorSync)
beroende på programvaran.
• Om du väljer en annan profil (Profile) än Automatisk (Automatic) eller ”Utskrift av ICC-profil på
papper”, kommer skrivaren inte att kunna skriva ut med korrekta färger.
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften använder skrivaren bilddatas färgområde.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
387
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
388
Skriva ut med ICC-profiler (ange en ICC-profil från
skrivardrivrutinen)
Skriv ut från ett bildredigeringsprogram som varken kan identifiera eller ange ICC-profiler för inmatning och
som använder färgområdet för den ICC-profil för inmatning (sRGB) som finns i bilddata för utskrift.
1. Välj Färgmatchning (Color Matching) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Välj färgkorrigering
Välj Färgsynkronisering (ColorSync).
Du kan låta Profil (Profile) vara inställt på Automatisk (Automatic).
Viktigt!
• Om du väljer en annan profil (Profile) än Automatisk (Automatic) eller ”Utskrift av ICC-profil på
papper”, kommer skrivaren inte att kunna skriva ut med korrekta färger.
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften använder skrivaren bilddatas färgområde.
Viktigt!
• Du kan inte ange en ICC-profil för inmatning från skrivardrivrutinen.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
389
Tolka ICC-profilen
När du behöver ange profil för skrivaren väljer du ICC-profilen för det papper du ska skriva ut på.
De installerade ICC-profilerna för den här skrivaren visas på följande sätt.
• (1) är skrivarens modellnamn.
• (2) är mediatyp. Denna beteckning motsvarar följande mediatyper:
◦ GL: Photo Paper Plus Glossy II
◦ PT: Photo Paper Pro Platinum
◦ SG/LU: Photo Paper Plus Semi-gloss / Photo Paper Pro Luster
◦ MP: Matte Photo Paper
◦ Other Fine Art Paper: Annat Fine Art-papper
• (3) är utskriftskvaliteten.
Utskriftskvaliteten är uppdelad i 5 nivåer, från hög hastighet till hög kvalitet. Ju lägre siffra desto högre
utskriftskvalitet. Detta värde motsvarar skjutreglaget för Kvalitet (Quality) som visas när du väljer
Kvalitet och media (Quality & Media) i popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut och sedan Anpassad
(Custom) för Utskriftskvalitet (Print Quality).
390
Justera färgbalans
Du kan justera färgtonerna under utskrift.
Eftersom denna funktion justerar färgbalansen genom att ändra bläckförhållandena för varje färg ändras den
totala färgbalansen i hela dokumentet. Använd programmet när du vill skapa en stor förändring i
färgbalansen. Använd endast skrivardrivrutinen om du bara vill ha en liten förändring av färgbalansen.
Följande exempel visar hur det blir när färgbalansen används för att göra cyan mer intensiv och minska gul
så att skillnaden mellan alla färger minskar.
Ingen justering
Justera färgbalans
Så här justerar du färgbalans:
1. Välj Färgalternativ (Color Options) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Justera färgbalans
Det finns ett reglage för var och en av färgerna Cyan, Magenta och Gul (Yellow). Varje färg förstärks
när du flyttar dess reglage åt höger och försvagas när du flyttar reglaget åt vänster. Om t.ex. cyan blir
svagare blir färgen röd starkare.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50. De aktuella
inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
391
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade färgbalansen.
Viktigt!
• När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad för Kvalitet och media (Quality &
Media) är färgbalansen (Cyan, Magenta, Gul (Yellow)) nedtonad och kan inte väljas.
• Om du väljer Färgsynkronisering (ColorSync) för Färgmatchning (Color Matching) är färgbalansen
(Cyan, Magenta, Gul (Yellow)) nedtonad och kan inte väljas.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
392
Justera ljusstyrka
Du kan ändra ljusstyrkan i bilden under en utskrift.
Funktionen ändrar inte rent vitt eller rent svart men den ändrar ljusstyrkan i mellanfärgerna.
Följande exempel visar utskriftsresultatet när inställningen för ljusstyrkan ändras.
Ljus (Light) har markerats
Normal har markerats
Mörk (Dark) har markerats
Så här justerar du ljusstyrka:
1. Välj Färgalternativ (Color Options) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Ange ljusstyrka
Välj Ljus (Light), Normal eller Mörk (Dark) för Ljusstyrka (Brightness). De aktuella inställningarna
visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den angivna ljusstyrkan.
Viktigt!
• Om du väljer Färgsynkronisering (ColorSync) för Färgmatchning (Color Matching) är Ljusstyrka
(Brightness) nedtonat och kan inte väljas.
393
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera intensitet
Justera kontrast
394
Justera intensitet
Du kan göra färgerna i en bild svagare (ljusare) eller intensivare (mörkare).
Följande prov visar hur det blir när intensiteten ökas så att alla färger blir intensivare när bilden skrivs ut.
Ingen justering
Högre intensitet
Så här justerar du intensiteten:
1. Välj Färgalternativ (Color Options) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Justera intensitet
Intensifiera färgerna (gör dem mörkare) genom att flytta reglaget Intensitet (Intensity) åt höger eller
försvaga färgerna (gör dem ljusare) genom att flytta reglaget åt vänster.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50. De aktuella
inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade intensiteten.
Viktigt!
• Om du väljer Färgsynkronisering (ColorSync) för Färgmatchning (Color Matching) är Intensitet
(Intensity) nedtonat och kan inte väljas.
395
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera kontrast
396
Justera kontrast
Du kan justera bildernas kontrast under utskrift.
Öka kontrasten om du vill öka skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna. Minska kontrasten om du
vill minska skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna.
Ingen justering
Justera kontrasten
Så här justerar du kontrasten:
1. Välj Färgalternativ (Color Options) från popup-menyn i Dialogrutan Skriv ut
2. Justera kontrasten
Om du drar reglaget Kontrast (Contrast) åt höger ökas kontrasten och om du drar reglaget åt vänster
minskas kontrasten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50. De aktuella
inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Gör dina inställningar
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade kontrasten.
397
Viktigt!
• Om du väljer Färgsynkronisering (ColorSync) för Färgmatchning (Color Matching) är Kontrast
(Contrast) nedtonat och kan inte väljas.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
398
Översikt över skrivardrivrutin
Canon IJ-skrivardrivrutin
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
Dialogrutan Utskriftsformat
Dialogrutan Skriv ut
Kvalitet och media
Färgalternativ
Utskrift utan ram
Marginal
Canon IJ Printer Utility
Öppna Canon IJ Printer Utility
Underhåll för Skrivare
Visa skärmen Utskriftsstatus
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin)
399
Canon IJ-skrivardrivrutin
Canon IJ-skrivardrivrutinen (benämns nedan skrivardrivrutin) är ett program som installeras på datorn och
som är nödvändigt för att skriva ut på skrivaren.
Skrivardrivrutinen konverterar de utskriftsdata som skapats i programmet till data som kan hanteras i
skrivaren och skickar sedan dessa data till skrivaren.
Eftersom olika modeller har stöd för olika utskriftsdataformat måste du ha en skrivardrivrutin för just den
modell du använder.
Använda hjälpen i skrivardrivrutinen
Du kan visa Hjälp-funktionen från Dialogrutan Skriv ut.
Markera ett konfigurationsobjekt från popup-menyn i dialogrutan Skriv ut. Klicka sedan på
till vänster på skärmen för att visa en förklaring av objektet.
Hjälp för skrivardrivrutinen visas när följande objekt på popup-menyn markeras:
•
•
•
•
Kvalitet och media (Quality & Media)
Färgalternativ (Color Options)
Utskrift utan ram (Borderless Printing)
Marginal (Margin)
400
längst ned
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
Du kan visa fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen via det program du använder.
Öppna dialogrutan Utskriftsformat
Gör så här för att göra inställningar för sida (papper) innan du skriver ut.
1. Välj Utskriftsformat... (Page Setup...) på menyn Arkiv (File) i programmet.
Dialogrutan Utskriftsformat öppnas.
Öppna dialogrutan Skriv ut
Gör så här för att göra utskriftsinställningar för sida innan du skriver ut.
1. Välj Skriv ut... (Print...) på menyn Arkiv (File) i programmet.
Dialogrutan Skriv ut öppnas.
401
Dialogrutan Utskriftsformat
I dialogrutan Utskriftsformat ställer du in grundläggande utskriftsinställningar, som storleken på pappret som
sitter i skrivaren och skalan.
Om du vill öppna dialogrutan Utskriftsformat väljer du normalt Utskriftsformat... (Page Setup...) från menyn
Arkiv (File) i programmet.
Inställningar (Settings)
Klicka på popup-menyn och markera sedan följande:
Sidattribut (Page Attributes)
Ställ in pappersstorleken eller utskrift med ändrad storlek.
Spara som standard (Save as Default)
Du kan spara attributen för den visade sidan som standardinställningar.
Format för (Format For)
Välj den modell som ska användas för utskrift.
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storleken på papperet som ska användas för utskriften.
Om du vill välja en storlek som inte är standard väljer du Hantera anpassade storlekar... (Manage
Custom Sizes...).
Orientering (Orientation)
Välja utskriftsorienteringen.
Skala (Scale)
Ange procenttal för skala.
Du kan öka eller minska storleken på dokumentet när du skriver ut.
402
Dialogrutan Skriv ut
I dialogrutan Skriv ut kan du ställa in papperstyp och utskriftskvalitet när du vill starta utskriften.
Om du vill öppna dialogrutan Skriv ut väljer du normalt Skriv ut... (Print...) från menyn Arkiv (File) i
programmet.
Skrivare (Printer)
Välj den modell som ska användas för utskrift.
När du klickar på Lägg till skrivare... (Add Printer...) öppnas en dialogruta för att ange skrivaren.
Förval (Presets)
Du kan spara eller ta bort inställningarna i dialogrutan Skriv ut.
Obs!
• Om du använder OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 eller OS X Lion v10.7, kan du
välja Visa förinställda värden... (Show Presets...) för att kontrollera skrivarinställningarna i
dialogrutan Skriv ut.
Kopior (Copies)
Du kan ange antal kopior som du vill skriva ut.
Obs!
• Om du använder Mac OS X v10.6.8 kan du även ställa in sorterad utskrift.
• Om du använder OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 eller OS X Lion v10.7, kan du
ställa in sorterad utskrift genom att välja Pappershantering (Paper Handling) i popup-menyn.
Dubbelsidig (Two-Sided)
Du kan ställa in dubbelsidig utskrift.
Sidor (Pages)
Du kan ange vilka sidor som du vill skriva ut.
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storleken på papperet som ska användas för utskriften.
Om du vill välja en storlek som inte är standard väljer du Hantera anpassade storlekar... (Manage
Custom Sizes...).
Orientering (Orientation)
Välja utskriftsorienteringen.
403
Popup-meny
Du kan växla mellan sidorna i dialogrutan Skriv ut via popup-menyn. Den första menyn som visas skiljer
sig åt beroende på vilket program som öppnade dialogrutan Skriv ut.
Du kan välja något av följande från popup-menyn.
Layout
Du kan ställa in sidlayoututskrift.
Använd Omvänd sidorientering (Reverse page orientation) om du vill ändra
pappersorienteringen och använd Vänd vågrätt (Flip horizontally) om du vill skriva ut dokumentet
spegelvänt. Du kan även ställa in dubbelsidig utskrift.
Färgmatchning (Color Matching)
Du kan välja önskad färgkorrigeringsmetod.
Pappershantering (Paper Handling)
Du kan ange vilka sidor som ska skrivas ut på papperet och deras utskriftsordning.
Omslag (Cover Page)
Du kan skapa omslag både före och efter ett dokument.
Schemaläggare (Scheduler)
Du kan ange utskriftens starttid och utskriftsprioritet.
Kvalitet och media (Quality & Media)
Du kan ange grundläggande utskriftsinställningar som passar skrivaren.
Färgalternativ (Color Options)
Du kan justera utskriftsfärgerna som du önskar.
Utskrift utan ram (Borderless Printing)
Du kan anpassa hur stor del av dokumentet som ska sträcka sig utanför papperet vid utskrift utan
ram.
Marginal (Margin)
Du kan ställa in häfta i sidan och häftmarginal.
Nivå för förbrukningsartiklar (Supply Levels)
Visar en ungefärlig beräkning av den återstående bläcknivån.
Sammanfattning (Summary)
De alternativ som har valts i dialogrutan Skriv ut visas.
Viktigt!
• Om du använder OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 eller OS X Lion v10.7, kan du inte
använda Schemaläggaren (Scheduler) elle Sammanfattning (Summary).
PDF
Du kan spara ett dokument i PDF-format (Portable Document Format).
Förhandsgranska (Preview)
Om du använder Mac OS X v10.6.8 och klickar på
(triangeln för att visa mer) bredvid Skrivare
(Printer) och ändrar till enkel information visas Förhandsgranska (Preview).
Den här knappen gör det möjligt att kontrollera utskriftsresultatet på skärmen innan du skriver ut.
404
Kvalitet och media
Den här dialogrutan gör det möjligt att skapa grundläggande utskriftsinställningar i enlighet med vald
papperstyp. Såvida inte särskilda utskriftsfunktioner behövs kan normala utskrifter utföras när värdena i den
här dialogrutan har ställts in.
Medietyp (Media Type)
Ange vilken medietyp som ska användas.
Du måste välja den medietyp som finns i skrivaren. Detta val gör det möjligt för skrivaren att skriva ut
korrekt för det mediematerial som används.
Papperskälla (Paper Source)
Visar var papper hämtas från.
Viktigt!
• Pappersstorleken avgör om kassett 1 eller kassett 2 används. Kassetten som ska användas visas
nedanför Papperskälla (Paper Source).
Utskriftskvalitet (Print Quality)
Välj den som är närmast originaldokumentets typ och syfte.
När någon av alternativknapparna har valts ställs lämplig kvalitet in automatiskt.
Hög (High)
Prioriterar utskriftskvalitet framför hastighet.
Standard
Skriver ut med medelhög hastighet och kvalitet.
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
Anpassad (Custom)
Markera den här alternativknappen om du vill ange en kvalitet.
Kvalitet (Quality)
Om du väljer Anpassad (Custom) i Utskriftskvalitet (Print Quality) kan du justera kvaliteten
på utskriften med hjälp av skjutreglaget.
405
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Ställ in gråskaleutskrift. Gråskaleutskrift avser funktionen som omvandlar ditt dokument till gråskaledata
i skrivaren för att skriva ut det monokromt.
Om du markerar kryssrutan skrivs både svartvita dokument och färgdokument ut i svartvitt. Tänk på att
avmarkera kryssrutan om du skriver ut ett färgdokument.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Skriva ut färgdokument i svartvitt
406
Färgalternativ
Den här dialogrutan gör det möjligt för dig att justera utskriftsfärgen som du vill. Om färgen i den utskrivna
bilden inte blir som förväntat kan du ändra egenskaperna i dialogrutan och prova att skriva ut igen.
De justeringar som görs här påverkar inte färgerna i ursprungliga utskriftsdata, till skillnad från program som
är avsedda för bildbearbetning. Använd den här dialogrutan om du vill göra finjusteringar.
Förhandsgranskning
Visar färgjusteringens effekt.
Vartefter du justerar objekten visas effekterna i färgen och ljusstyrkan.
Bildtyp (Sample Type)
Välj en bild som du vill visa som ett exempel.
Vid behov väljer du en från Standard, Porträtt (Portrait), Landskap (Landscape) eller Grafik
(Graphics), beroende på vad som mest liknar utskriftsresultatet.
Visa färgmönster (View Color Pattern)
Visar ett mönster som används för att kontrollera färgförändringar som har orsakats av färgjusteringen.
Markera den här kryssrutan om du vill visa exempelbilden med ett färgmönster.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill visa exempelbilden med en som du har valt med Bildtyp
(Sample Type).
Obs!
• När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad i Kvalitet och media (Quality
& Media) visas grafiken i svartvitt.
Färgbalans (Cyan, Magenta, Gul (Yellow))
Vid behov kan du justera styrkan i varje färg. Flytta skjutreglaget till höger för att göra en färg starkare.
Flytta skjutreglaget till vänster för att göra en färg svagare.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
När du justerar färgbalansen leder det till variationer av balansen mellan mängden av de olika
färgbläcken och det påverkar därför tonen i dokumentet som helhet.
407
Använd endast skrivardrivrutinen om du bara vill ha en liten förändring av färgbalansen. Använd
programmet om du vill göra en stor förändring av färgbalansen.
Ton (Tone)
Ställer in färgjusteringen för utskrift i svartvitt.
Om du flyttar skjutreglaget till höger blir färgen rödare (varmare toner) och om du flyttar reglaget till
vänster blir färgen blåare (svalare toner).
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Viktigt!
• Den här funktionen är inte tillgänglig för vissa Medietyp (Media Type)-inställningar.
Ljusstyrka (Brightness)
Välj ljusstyrka i de utskrivna bilderna.
Du kan inte ändra nivåerna för vitt och svart. Du kan ändra kontrasten för färgerna mellan vitt och svart.
Intensitet (Intensity)
Välj den här metoden för att justera den övergripande densiteten i utskriften.
Flytta skjutreglaget till höger för att öka den övergripande intensiteten. Flytta skjutreglaget till vänster för
att minska den övergripande intensiteten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Kontrast (Contrast)
Kontrastfunktionen ändrar skillnaden mellan ljust och mörkt i bilder under utskrift.
Öka kontrasten om du vill öka skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna. Minska kontrasten
om du vill minska skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Viktigt!
• När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad för Kvalitet och media (Quality &
Media) är färgbalansen (Cyan, Magenta, Gul (Yellow)) nedtonad och kan inte väljas.
• Om du markerar ColorSync för Färgmatchning (Color Matching) tonas färgbalansen (Cyan,
Magenta, Gul (Yellow)), Ton (Tone), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast
(Contrast) ned och kan inte väljas.
Närliggande information
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
408
Utskrift utan ram
I den här dialogrutan kan du anpassa hur stor del av dokumentet som ska sträcka sig utanför papperet vid
utskrift utan ram.
Förlängningsmått (Amount of Extension)
Använd skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) för att justera hur mycket av
dokumentet som ska gå ut över papperets kanter.
Om du flyttar skjutreglaget åt höger blir måttet större och om du flyttar det åt vänster blir måttet mindre.
Närliggande information
Utför utskrift utan ram
409
Marginal
Den här dialogrutan gör det möjligt att ställa in häfta i sidan och häftmarginal för flera pappersark.
Marginal (Margin)
Ange storleken på marginalutrymmet för häftning av papperet. Ange ett värde mellan 0 mm (0 tum) till
30 mm (1,2 tum).
Häfta i sidan (Stapling Side)
Ange en häftningssida.
Långsideshäftning (vänster) (Long-side stapling (Left))/Långsideshäftning (höger) (Long-side
stapling (Right))
Markera detta alternativ för att häfta papperets långsida.
Välj vänster eller höger.
Kortsideshäftning (översida) (Short-side stapling (Top))/Kortsideshäftning (undersida) (Shortside stapling (Bottom))
Markera detta alternativ för att häfta papperets kortsida.
Välj över- eller nederkant.
Närliggande information
Ange häftmarginal
Dubbelsidig utskrift
410
Canon IJ Printer Utility
I Canon IJ Printer Utility kan du utföra underhåll på skrivaren samt ändra inställningarna för skrivaren.
Vad du kan göra med Canon IJ Printer Utility
Du kan växla mellan sidorna i Canon IJ Printer Utility via popup-menyn. Du kan välja något av följande
från popup-menyn.
Rengöring (Cleaning)
Rengör skrivaren för att rensa igentäppta skrivhuvudmunstycken.
Testutskrift (Test Print)
Kör en testutskrift för att kontrollera skicket för skrivhuvudmunstycket och justera skrivhuvudets
position.
Ströminställningar (Power Settings)
Strömmen till skrivaren styr du från skrivardrivrutinen.
Information om bläcknivå (Ink Level Information)
Kontrollera återstående bläcknivå.
Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
Du kan minska ljudet från skrivaren.
Anpassade inställningar (Custom Settings)
Ändra inställningarna för den här skrivaren.
Obs!
• För att använda Canon IJ Printer Utility, måste du först slå på skrivaren.
• Beroende på valda alternativ kommer datorn att kommunicera med skrivaren för att hämta
information. Om datorn inte kan kommunicera med skrivaren, kan ett felmeddelande visas.
I så fall klickar du på Avbryt (Cancel). De senaste inställningarna som har gjorts på datorn visas.
Närliggande information
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
411
Justera Skrivhuvud via datorn
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Stänga av och sätta på Skrivare
Minska ljudet från Skrivare
Ändra driftläge för Skrivare
412
Öppna Canon IJ Printer Utility
Följ stegen nedan för att öppna Canon IJ Printer Utility.
1. Öppna Systeminställningar (System Preferences) och välj Skrivare och skannrar
(Printers & Scanners) (Skriv ut och skanna (Print & Scan) eller Skriv ut och faxa (Print
& Fax))
2. Starta Canon IJ Printer Utility
Välj din modell i skrivarlistan och klicka på Tillval och förbrukningsartiklar... (Options & Supplies...).
Klicka på Öppna Printer Utility (Open Printer Utility) på fliken Verktyg (Utility).
Canon IJ Printer Utility startas.
413
Underhåll för Skrivare
Rengöra Skrivhuvuden via datorn
Skriva ut testmönster för skrivarmunstycken via datorn
Justera Skrivhuvud via datorn
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Stänga av och sätta på Skrivare
Minska ljudet från Skrivare
Ändra driftläge för Skrivare
414
Visa skärmen Utskriftsstatus
Kontrollera utskriftens förlopp genom att följa nedanstående anvisningar:
1. Öppna skärmen för utskriftsstatus
• Om utskriftsdata har skickats till skrivaren
Skärmen för utskriftsstatus öppnas automatiskt. Du visar skärmen för utskriftsstatus genom att
klicka på
(skrivarikonen) som visas i Dock.
• Om utskriftsdata inte har skickats till skrivaren
Öppna Systeminställningar (System Preferences) och välj Skrivare och skannrar (Printers &
Scanners) (Skriv ut och skanna (Print & Scan) eller Skriv ut och faxa (Print & Fax)).
Om du vill visa skärmen för utskriftsstatus väljer du namnet på modellen för din skrivare i
skrivarlistan och klickar sedan på Öppna skrivarkö... (Open Print Queue...).
2. Kontrollera utskriftsstatus
Du kan kontrollera namnet på den fil som skrivs ut eller som är redo för utskrift.
• Om du använder OS X Mavericks v10.9 eller OS X Mountain Lion v10.8
Tar bort angivet utskriftsjobb.
Stoppar utskriften av angivet dokument.
Fortsätter utskriften av angivet dokument.
Stoppar utskrift av alla dokument.
Visas endast när utskrift av alla dokument stoppas och fortsätter utskrift av alla dokument.
• Om du använder OS X Lion v10.7 eller Mac OS X v10.6.8
415
Tar bort angivet utskriftsjobb.
Stoppar utskriften av angivet dokument.
Fortsätter utskriften av angivet dokument.
Visar information om utskriftsjobb.
Stoppar utskrift av alla dokument.
Visas endast när utskrift av alla dokument stoppas och fortsätter utskrift av alla dokument.
416
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Om skrivaren inte börjar skriva ut kan avbrutna eller misslyckade utskriftsjobb finnas kvar i minnet.
Ta bort onödiga utskriftsjobb från skärmen för kontroll av utskriftsstatus.
1. Öppna Systeminställningar (System Preferences) och välj Skrivare och skannrar
(Printers & Scanners) (Skriv ut och skanna (Print & Scan) eller Skriv ut och faxa (Print
& Fax))
2. Välj skrivarmodell och klicka sedan på Öppna skrivarkö... (Open Print Queue...)
Fönstret för kontroll av utskriftsstatus visas.
3. Markera det onödiga utskriftsjobbet. Klicka sedan på
De valda utskriftsjobben tas bort.
417
(
Ta bort (Delete)).
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin)
För den här skrivardrivrutinen gäller följande begränsningar. Tänk på dessa punkter när du använder
skrivardrivrutinen.
Begränsningar hos skrivardrivrutinen
• När du konfigurerar dialogrutan Utskriftsformat ser du till att börja med att välja den modell du
använder i listan Format för (Format For). Om du väljer en annan skrivare kan det hända att det inte
går att skriva ut korrekt.
• Om Canon IJ Printer Utility inte visar återstående bläcknivå i Information om bläcknivå (Ink Level
Information), kan du kontrollera om skrivhuvudet och bläckbehållaren är korrekt installerade.
• När Canon IJ Printer Utility visar Information om bläcknivå (Ink Level Information), stänger du
manöverpanelen på skrivaren.
• Det går inte att använda följande funktioner i Mac OS även om de kan användas på Windows-datorer.
◦ Dubbelsidig utskrift (manuell)
◦ Utskrift av broschyrer
◦ Sida vid sida/affischutskrift
• Beroende på det program du använder kan det hända att en förhandsgranskning inte visas på vänster
sida i dialogrutan Skriv ut.
• Starta inte Canon IJ Network Tool under en utskrift.
• Skriv inte ut medan Canon IJ Network Tool körs.
• Om du ansluter den här skrivaren och AirPort med en USB-kabel, måste du installera den senaste
fasta programvaran för AirPort.
• Om du använder OS X Mavericks v10.9, stänger du utskriftsstatusfönstret när du utför underhåll på
skrivaren via Canon IJ Printer Utility.
Anteckningar om att lägga till en skrivare
• Om du installerar Canon-skrivardrivrutinen i Mac OS och använder skrivaren via en
nätverksanslutning, kan du välja Bonjour eller Canon IJ Network i dialogrutan Lägg till (Add) ( Lägg
till skrivare (Add Printer)).
Canon rekommenderar att du använder Canon IJ Network för utskrifter.
Om Bonjour är valt, kan meddelanden om återstående bläcknivå skilja sig från de som indikeras i
Canon IJ Network.
Saker att lägga märke till om program med begränsningar
• När du skapar ett nytt dokument med Microsoft Word 2004 för Mac kanske en annan pappersstorlek
än A4 eller Letter anges. Kontrollera Pappersstorlek (Paper Size) i dialogrutan Skriv ut.
418
Uppdatera skrivardrivrutinen
Hämta den senaste skrivardrivrutinen
Ta bort Canon IJ-skrivaren som inte behövs från skrivarlistan
Innan du installerar skrivardrivrutinen
Installera skrivardrivrutinen
419
Hämta den senaste skrivardrivrutinen
Genom att uppdatera till den senaste skrivardrivrutinen kanske tidigare olösta problem försvinner.
Du kan besöka vår webbplats på Internet och hämta den senaste skrivardrivrutinen för din skrivarmodell.
Viktigt!
• Det är gratis att hämta skrivardrivrutinen, men du får själv betala eventuella kostnader för
Internetanslutningen.
Närliggande information
Innan du installerar skrivardrivrutinen
Installera skrivardrivrutinen
420
Ta bort Canon IJ-skrivaren som inte behövs från skrivarlistan
Du kan ta bort en Canon IJ-skrivare som du inte längre använder från skrivarlistan.
Innan du tar bort Canon IJ-skrivaren, koppla från kabeln som ansluter skrivaren till datorn.
Så här tar du bort Canon IJ-skrivaren som inte behövs från skrivarlistan:
Du kan inte ta bort Canon IJ-skrivaren om du inte är inloggad som en användare med
administratörsrättigheter. Information om administratörer finns i användarhandboken för Mac OS.
1. Öppna Systeminställningar (System Preferences) och välj Skrivare och skannrar
(Printers & Scanners) (Skriv ut och skanna (Print & Scan) eller Skriv ut och faxa (Print
& Fax))
2. Ta bort Canon IJ-skrivaren från skrivarlistan
I skrivarlistan markerar du den Canon IJ-skrivare som ska tas bort och klickar sedan på -.
Klicka på Ta bort skrivare (Delete Printer) när bekräftelsemeddelandet visas.
Obs!
• Även om en Canon IJ-skrivare har tagits bort från skrivarlistan, kan du registrera om den automatiskt
genom att ansluta skrivaren och datorn med en USB-kabel.
421
Innan du installerar skrivardrivrutinen
I det här avsnittet beskrivs vad du bör kontrollera innan du installerar skrivardrivrutinen. Du bör också läsa
det här avsnittet om det inte går att installera skrivardrivrutinen.
Kontrollera inställningarna i datorn
• Avsluta alla aktiva program.
• Logga in som en användare med administratörskonto. Installationsprogrammet ber dig ange
användarnamn och lösenord för administratören. Om flera användare använder Mac OS, loggar du in
med kontot som tillhör den först registrerade administratören.
Viktigt!
• Om du uppgraderar till Mac OS, kommer alla installerade skrivardrivrutiner att raderas.
Om du vill fortsätta använda den här skrivaren måste du installera om den senaste skrivardrivrutinen.
Närliggande information
Hämta den senaste skrivardrivrutinen
Installera skrivardrivrutinen
422
Installera skrivardrivrutinen
Du kan besöka vår webbplats på Internet och hämta den senaste skrivardrivrutinen för din skrivarmodell.
Så här installerar du den hämtade skrivardrivrutinen:
1. Konfigurera disken
Dubbelklicka på den hämtade diskavbildningsfilen.
Filen packas upp och disken konfigureras sedan.
2. Starta installationsprogrammet
Dubbelklicka på "PrinterDriver_XXX_YYY.pkg" (där "XXX" är modellnamnet och "YYY" är versionen)
som finns på disken.
3. Starta installationen
Installera skrivardrivrutinen genom att följa meddelandena på skärmen.
När licensavtalet för programvaran visas kontrollerar du innehållet och klickar på Fortsätt (Continue).
Om du inte godkänner licensavtalet för programvaran går det inte att installera programvaran.
4. Välja installationsdestination
Vid behov väljer du var du vill installera skrivardrivrutinen och klickar sedan på Fortsätt (Continue).
5. Köra installationen
Klicka på Installera (Install).
När verifieringsskärmen visas anger du namn och lösenord för administratören och klickar sedan på
Installera programvara (Install Software) (OK).
6. Slutför installationen
När meddelandet om att åtgärden har slutförts visas klickar du på Stäng (Close).
Skrivardrivrutinen har installerats.
Viktigt!
• Om installationsprogrammet inte fungerar korrekt väljer du Avsluta installationsprogram (Quit
Installer) från menyn Installationsprogram (Installer) i Finder för att avsluta installationsprogrammet.
Starta sedan installationsprogrammet igen.
• Du kan hämta skrivardrivrutinen utan kostnad, men du ansvarar för att betala eventuella kostnader för
att ansluta till Internet.
Närliggande information
Hämta den senaste skrivardrivrutinen
Ta bort Canon IJ-skrivaren som inte behövs från skrivarlistan
Innan du installerar skrivardrivrutinen
423
Skriva ut med enhetens manöverpanel
Skriva ut fotodata
Använda funktionen Bildspel
Skriva ut mallformulär, till exempel linjerat papper eller diagram
Skriva ut dokument (PDF-fil) som har sparats på ett minneskort
Om utskrift av skivetikett
424
Skriva ut fotodata
Skriva ut fotografier som finns sparade på ett minneskort
Om menyn Avancerat foto
Skriva ut foton med beskärning
Ställa in alternativ för fotoutskrift via enhetens manöverpanel
Använda praktiska displayfunktioner
425
Skriva ut fotografier som finns sparade på ett minneskort
Du kan enkelt skriva ut foton som sparats på minneskortet.
I det här avsnittet beskrivs hur du skriver ut fotografier i Skriv ut foton (Photo print).
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på fotopapper.
3. Svep på HEM-skärmen och knacka på
Skriv ut foton (Photo print).
Använda manöverpanelen
4. Sätt i minneskortet i kortplatsen.
Skärmen för fotoval visas.
Obs!
• Om du sätter i minneskortet innan du väljer Skriv ut foton (Photo print)på HEM-skärmen så
visas skärmen för att välja foto.
Om både fotofiler och PDF-filer sparas på minneskortet visas en bekräftelseskärm där du kan
välja vilken fil du vill skriva ut. Knacka på Skriv ut foton (Print photos) på skärmen som visas.
• Om inga data som kan skrivas ut finns på minneskortet visas Tillåtna typer av data har inte
sparats. (Data of supported types are not saved.) på enhetens pekskärm.
• Om det finns fler än 2 000 foton på minneskortet delas bilderna automatiskt upp i grupper om
2 000 i omvänd kronologisk ordning (datumet för senaste ändringen). Läs meddelandet som visas
på pekskärmen och knacka sedan på OK.
5. Ange inställningarna efter behov.
• Så här väljer du vilket foto som ska skrivas ut:
Markera fotot genom att svepa vågrätt.
Du kan också välja foton genom att knacka på A.
Du kan skriva ut ett exemplar av det visade fotot genom att knacka på Färg (Color).
• Ändra visningsmetod, antal kopior och utskriftsinställningarna:
Knacka nära mitten på det visade fotot för att visa menyer.
426
A. Antal kopior
Antal kopior visas.
När du knackar visas skärmen Kontrollera totalt ant. kopior (Check total no. of copies)
och du kan kontrollera antalet kopior för varje foto. På skärmen Kontrollera totalt ant. kopior
(Check total no. of copies) kan du ändra antalet kopior för varje foto.
B. Antal kopior
Ange hur många kopior genom att knacka.
1. Ange hur många kopior genom att svepa lodrätt.
Visa skärmen för fotoval genom att knacka.
2. Ange hur många kopior genom att knacka.
Öka antalet kopior med tio genom att trycka och hålla kvar.
Obs!
• Du kan ange antalet kopior som ska göras av varje foto. Visa fotot du vill skriva ut och
ange sedan antalet kopior.
C. Byta grupp
Växla fotogrupp genom att knacka.
427
Mer information:
Använda praktiska displayfunktioner
D. Inställningar (Settings)
Visa skärmen Inställningar (Settings) genom att knacka.
Du kan ändra inställningarna för sidstorlek, medietyp, utskriftskvalitet m.m.
Mer information om inställningsalternativ:
Ställa in alternativ för fotoutskrift via enhetens manöverpanel
E. Zooma in
Zooma in i fotot genom att knacka.
Mer information:
Använda praktiska displayfunktioner
F. Datumspecifikation
Välj foto med angivet datum (datum för senast ändrade data) genom att knacka.
428
Mer information:
Använda praktiska displayfunktioner
G. Visa flera
Visa flera foton samtidigt genom att knacka.
Mer information om visningsmetoden:
Använda praktiska displayfunktioner
6. Tryck på Färg (Color).
Utskriften startas på enheten.
Obs!
• Tryck på knappen Stopp (Stop) för att avbryta utskriften.
• När utskriften bearbetas kan du lägga till utskriftsjobbet (Reserver fotoutskrift).
Lägga till utskrift
Lägga till utskrift
Du kan lägga till utskriften (Reservera fotoutskrift) medan foton skrivs ut.
Följ anvisningarna nedan när du vill lägga till utskriften.
1. Svep över fotot under utskrift när du vill välja nästa foto.
Obs!
• Enheten skriver ut de sparade fotona när du väljer fotot.
• Ikonen för det sparade fotot
visas på det foto som har lagts till i utskriftsjobbet.
429
2. Ange antalet kopior som ska göras av varje foto.
Obs!
• När utskriften bearbetas kan du inte ändra inställningen för Sidstl. (Page size) eller Medietyp
(Type) på bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar. Inställningarna blir samma som för det
foto som finns i utskriftsjobbet.
3. Tryck på Färg (Color).
Det sparade fotot skrivs ut efter det foto som redan har börjat skrivas ut.
Om du vill skriva ut fler foton börjar du om från steg 1.
Obs!
• När utskriften bearbetas kan du inte visa HEM-skärmen, göra ändringar på utskriftsmenyn eller skriva
ut från datorer eller andra enheter.
• När utskriften bearbetas väljs inte fotot i den andra gruppen.
• Om du knackar på Stopp (Stop) medan utskriften bearbetas visas skärmen för att avbryta. Om du
knackar på Avbryt alla beställningar (Cancel all reservations) avbryter du utskriften av alla foton.
Om du knackar på Avbryt senaste beställningen (Cancel the last reservation) avbryter du det
senaste utskriftsjobbet.
• Om ett stort antal utskriftsjobb redan finns kan Det går inte att beställa fler utskriftsjobb. Vänta en
stund och gör om åtgärden. (Cannot reserve more print jobs. Please wait a while and redo the
operation.) visas på pekskärmen. Om det här meddelandet visas väntar du en stund och lägger
sedan till utskriften igen.
430
Om menyn Avancerat foto
Nedanstående menyer går att välja på menyn Avancerad utskrift (Advanced print) för utskrift av foton
som har sparats på minneskortet.
Beskärningsutskrift (Trimming print)
Du kan redigera foton som visas på pekskärmen genom att beskära dem och sedan skriva ut.
Skriva ut foton med beskärning
Bildspel (Slide show)
Du kan visa ett bildspel med de foton som har sparats på ett minneskort.
Skriva ut foton när ett bildspel visas
431
Skriva ut foton med beskärning
Du kan redigera foton som visas på pekskärmen genom att beskära dem och sedan skriva ut.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på fotopapper.
3. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Avancerad utskrift (Advanced print).
Använda manöverpanelen
4. Sätt i minneskortet i kortplatsen.
Obs!
• Om du sätter i minneskortet innan du väljer Avancerad utskrift (Advanced print)på HEMskärmen så visas skärmen för att välja foto i Skriv ut foton (Photo print).
Om både fotofiler och PDF-filer sparas på minneskortet visas en bekräftelseskärm där du kan
välja vilken fil du vill skriva ut.
Visa HEM-skärmen genom att knacka på HEM (HOME).
5. Knacka på Beskärningsutskrift (Trimming print).
Obs!
• Om inga data som kan skrivas ut finns på minneskortet visas Tillåtna typer av data har inte
sparats. (Data of supported types are not saved.) på enhetens pekskärm.
• Om det finns fler än 2 000 foton på minneskortet delas bilderna automatiskt upp i grupper om
2 000 i omvänd kronologisk ordning (datumet för senaste ändringen). Läs meddelandet som visas
på pekskärmen och knacka sedan på OK.
6. Knacka på den bild du vill skriva ut.
Obs!
• Andra alternativ
Använda praktiska displayfunktioner
7. Beskär utskriftsområdet.
432
A. Ändrar beskärningsramens bredd-höjd-förhållande genom att knacka.
B. Placerar beskärningsramen genom att dra.
C. Ställ in beskärningsramens storlek genom att dra.
D. Knacka på för att slutföra ditt val av beskärningsområde.
När området som ska beskäras har angetts visas bekräftelseskärmen för utskriftsinställningarna.
8. Ange inställningarna efter behov.
Knacka på Kopior (Copies) när du vill visa skärmen som anger antalet kopior.
När du vill ställa in andra objekt än Kopior (Copies):
Ställa in alternativ för fotoutskrift via enhetens manöverpanel
9. Tryck på Färg (Color).
Utskriften startas på enheten.
Obs!
• Tryck på knappen Stopp (Stop) för att avbryta utskriften.
• Du kan lägga till utskriften genom att knacka på Skriv ut mer (Print more) under utskrift.
Lägga till utskrift
• Den beskurna bilden kan inte sparas på nytt på minneskortet.
433
Ställa in alternativ för fotoutskrift via enhetens manöverpanel
Du kan ange inställningar för sidstorlek, medietyp, fotokorrigering m.m. för utskrift av foton som har sparats
på minneskortet.
Skärmen Utskriftsinställningar
Beroende på vilken utskriftsmeny du har valt att visa gör du på olika sätt för att visa skärmen för
utskriftsinställningar.
• I Foto (Photo) eller Bildspel (Slide show):
Följande skärm visas när du knackar på Inställningar (Settings).
* I Bildspel (Slide show) visas skärmen Utskriftsinställningar (Print settings) när du knackar på
Utskriftsinställningar (Print settings).
• I Beskärningsutskrift (Trimming print):
Följande skärm visas innan utskriften startar.
Alternativ för inställningar
Du kan änge följande inställningsalternativ.
Svep lodrätt när du vill visa inställningsalternativen och visa sedan inställningarna genom att knacka på
inställningsalternativet. Specificera genom att knacka på inställningen.
434
Obs!
• Beroende på vilken utskriftsmeny du har valt kan vissa inställningar inte väljas. I det här avsnittet
beskrivs inställningsalternativen för funktionen Skriv ut foton (Photo print).
De inställningsalternativ som inte kan väljas visas nedtonade eller inte alls.
• Du kan inte använda vissa kombinationer av inställningsalternativ eller utskriftsmenyer. Om
inställningen som inte går att ange i kombination väljs visas
och Felinformation (Error details)
på pekskärmen. Om detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att knacka på
vänster på pekskärmen och ändrar sedan inställningen.
överst till
• Inställningarna för pappersstorlek, medietyp m.m. sparas även om du väljer en annan utskriftsmeny
eller om enheten stängs av.
1. Sidstl. (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
2. Medietyp (Type) (Mediatyp)
Välj typ av papper som har fyllts på.
3. Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Välj utskriftskvalitet för det aktuella fotot.
4. Ram (Border) (Utskrift med/utan ramar)
Välj utskrift med eller utan ramar.
5. Fotokorr. (Photo fix)
När Autofotokorr. (Auto photo fix) har valts identifieras motivet eller personens ansikte på en tagen
bild och den mest lämpliga korrigeringen för fotot görs automatiskt. Det gör ett mörkare ansikte i
motljus ljusare vid utskriften. Dessutom analyseras ett motiv, t.ex. landskap, nattmotiv eller person,
och varje motiv korrigeras automatiskt med lämpligaste färg, ljusstyrka och kontrast för utskriften.
Obs!
• Som standard skrivs foton på minneskortet ut med autokorrigering.
• Om Ingen korrigering (No correction) har valts skrivs fotona ut utan korrigering.
6. Rödögekorrigering (Red-EyeCorrection)
435
Korrigerar röda ögon på porträtt som orsakas av fotografering med blixt.
Beroende på fototypen är det inte säkert att alla röda ögon korrigeras korrekt. Eventuellt kan andra
delar än ögon korrigeras.
7. Skriv ut datum (Print date)
Aktiverar/inaktiverar utskrift av datumet (fotograferingsdatumet) på ett foto.
Obs!
• Fotograferingsdatumet skrivs ut enligt inställningen för Datumvisning (Date display format) i
Enhetens användarinställningar (Device user settings) under Enhetsinställningar (Device
settings) under Konfiguration (Setup).
Enhetens användarinställningar
436
Använda praktiska displayfunktioner
Du kan visa flera foton samtidigt, ange datumet för valda foton (datumet då data ändrades senaste) och
byta fotogrupp.
Visa flera foton när du vill välja foto
Anger datumet för fotoval
Zooma in i fotot
Växla fotogrupp
Visa flera foton när du vill välja foto
Följande skärm visas när du trycker på
på fotovalsskärmen.
A. Knacka på fotot du vill skriva ut. Då återgår pekskärmen till visning av ett foto.
B. Visa foton med datum genom att knacka.
Anger datumet för fotoval
C. Öka antalet visade foton genom att knacka. (54 foton)
D. Dra när du vill byta antalet visade foton till 6, 15 eller 54 foton.
E. Minska antalet visade foton genom att knacka. (6 foton)
Anger datumet för fotoval
Följande skärm visas när du knackar på
på fotovalsskärmen.
A. Välj datum (datum för senast ändrade data) genom att knacka.
B. Knacka på datumet som ska visas.
437
Fotona på datumet visas.
Obs!
• Datumet visas enligt inställningen för Datumvisning (Date display format) i Enhetens
användarinställningar (Device user settings) under Enhetsinställningar (Device settings) under
Konfiguration (Setup).
Enhetens användarinställningar
Zooma in i fotot
Följande skärm visas när du knackar på
på fotovalsskärmen.
A. Byt till förstoringen genom att knacka.
B. Flytta visningspositionen genom att dra.
Växla fotogrupp
Obs!
• Om det finns fler än 2 000 foton på minneskortet delas bilderna automatiskt upp i grupper om 2 000 i
omvänd kronologisk ordning (datumet för senaste ändringen).
Följande skärm visas när du knackar på
på fotovalsskärmen.
A. Växla fotogrupp genom att knacka.
438
Använda funktionen Bildspel
Skriva ut foton när ett bildspel visas
439
Skriva ut foton när ett bildspel visas
Du kan visa ett bildspel med de foton som har sparats på ett minneskort.
Bildspelet visar de valda fotona automatiskt efter varandra.
Du kan skriva ut ett foto när du visar bildspelet.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Avancerad utskrift (Advanced print).
Använda manöverpanelen
3. Sätt i minneskortet i kortplatsen.
Obs!
• Om du sätter i minneskortet innan du väljer Avancerad utskrift (Advanced print) på HEMskärmen visas fotovalskärmen i Foto (Photo).
Om både fotofiler och PDF-filer sparas på minneskortet visas en bekräftelseskärm där du kan
välja vilken fil du vill skriva ut.
Visa HEM-skärmen genom att knacka på HEM (HOME).
4. Knacka på Bildspel (Slide show).
Obs!
• Om inga data som kan skrivas ut finns på minneskortet visas Tillåtna typer av data har inte
sparats. (Data of supported types are not saved.) på enhetens pekskärm.
• Om det finns fler än 2 000 foton på minneskortet delas bilderna automatiskt upp i grupper om
2 000 i omvänd kronologisk ordning (datumet för senaste ändringen). Läs meddelandet som visas
på pekskärmen och knacka sedan på OK.
5. Knacka på effekten för att uppspelningen ska visas.
Visningen av bildspelet startar.
Obs!
• Knacka på Visningsinst. (Display set.) när du vill visa foton i datumperioden, ändra
uppspelningsordningen eller byta fotogrupp.
Följ anvisningarna på skärmen och ange ett start- och ett slutdatum om du vill visa fotona i det
valda datumintervallet.
• Om du knackar på pekskärmen när bildspelet visas pausas bildspelet.
Om bildspelet har pausats kan du skriva ut det foto som visas genom att trycka på Färg (Color).
När foton skrivs ut
När bildspelet pausa kan du skriva ut fotot som visas genom att knacka på pekskärmen.
440
När du börjar skriva ut fyller du på papper och knackar på Färg (Color).
Obs!
• Du kan ändra utskriftsinställningarna genom att knacka på Utskriftsinställningar (Print settings).
Ställa in alternativ för fotoutskrift via enhetens manöverpanel
• Du återupptar visningen av ett pausat bildspel genom att knacka på Återuppta (Resume).
• Du kan återuppta bildspelet genom att knacka på Återuppta (Resume) under utskrift. Om utskriften
inte har slutförts kan du skriva ut det foto som visas genom att pausa bildspelet igen och trycka på
Färg (Color).
• Tryck på knappen HEM (HOME) om du vill avbryta bildspelet.
441
Skriva ut mallformulär, till exempel linjerat papper eller diagram
Du kan skriva ut ett mallformulär, t.ex. linjerat papper, ett diagram eller en checklista, på vanligt papper med
formatet A4, B5 eller Letter.
Mallformulär som kan skrivas ut
Skriva ut mallformulär
Mallformulär som kan skrivas ut
Följande mallar finns tillgängliga:
• Linjerat papper
Du kan välja tre radavståndsformat.
Inställning på pekskärmen:
◦ Linjerat papper 1 (8 mm) (Notebook paper 1 (8 mm))
◦ Linjerat papper 2 (7 mm) (Notebook paper 2 (7 mm))
◦ Linjerat papper 3 (6 mm) (Notebook paper 3 (6 mm))
Obs!
• Du kan inte skriva ut linjerat papper på papper med B5-format.
• Diagrampapper
Du kan välja två kvadratiska storlekar.
Inställning på pekskärmen:
◦ Diagrampapper 1 (5 mm) (Graph paper 1 (5 mm grid))
◦ Diagrampapper 2 (3 mm) (Graph paper 2 (3 mm grid))
Obs!
• Du kan inte skriva ut diagrampapper på papper med B5-format.
• Kontrollista
Du kan skriva ut ett anteckningspapper med kryssrutor.
Inställning på pekskärmen:
Kontrollista (Checklist)
442
• Anteckningspapper
Du kan skriva ut anteckningspapper med 10 eller 12 fält.
Inställning på pekskärmen:
◦ Anteckningsp. 1 (10 fält) (Staff paper 1 (10 staves))
◦ Anteckningsp. 2 (12 fält) (Staff paper 2 (12 staves))
• Skrivpapper
Du kan skriva ut skrivpapper.
Inställning på pekskärmen:
Skrivpapper (3 linjer) (Handwriting paper (3 lines))
• Veckoschema
Du kan skriva ut ett tomt veckoschema.
Inställning på pekskärmen:
Veckoschema (lodrät) (Weekly schedule (vertical))
• Månadsschema
Du kan skriva ut ett tomt månadsschema.
Inställning på pekskärmen:
Månadsschema (kalender) (Monthly schedule(calendar))
Skriva ut mallformulär
Skriv ut mallformuläret enligt nedanstående anvisningar.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på vanligt papper med formatet A4, B5 eller Letter.
3. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
print).
Använda manöverpanelen
4. Knacka på Mallutskrift (Template print).
443
Avancerad utskrift (Advanced
5. Knacka på den mall du vill skriva ut.
Mallformulär som kan skrivas ut
6. Ange inställningarna efter behov.
1. Kopior (Copies)
Ange antalet kopior.
2. Sidstl. (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
Obs!
• När du väljer vissa formulär kan en del inställningar för sidstorlek inte anges. Om den väljs
visas
och Felinformation (Error details) på pekskärmen. Om detta inträffar bekräftar
du meddelandet genom att knacka på
överst till vänster på pekskärmen och ändrar
sedan inställningen.
3. Medietyp (Type) (Mediatyp)
Papperstypen är inställd på Vanligt papper (Plain paper).
4. 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting)
Välj dubbelsidig eller ensidig utskrift.
7. Starta utskriften.
Tryck på knappen Färg (Color) för att skriva ut följande formulär.
Linjerat papper 1 (8 mm) (Notebook paper 1 (8 mm))/Linjerat papper 2 (7 mm) (Notebook paper
2 (7 mm))/Linjerat papper 3 (6 mm) (Notebook paper 3 (6 mm))/Diagrampapper 1 (5 mm) (Graph
paper 1 (5 mm grid))/Diagrampapper 2 (3 mm) (Graph paper 2 (3 mm grid))/Skrivpapper (3 linjer)
(Handwriting paper (3 lines))
Tryck på knappen Svart (Black) för att skriva ut följande formulär.
Kontrollista (Checklist)/Anteckningsp. 1 (10 fält) (Staff paper 1 (10 staves))/Anteckningsp. 2 (12
fält) (Staff paper 2 (12 staves))/Veckoschema (lodrät) (Weekly schedule (vertical))/
Månadsschema (kalender) (Monthly schedule(calendar))
444
Skriva ut dokument (PDF-fil) som har sparats på ett minneskort
Du kan skriva ut PDF-filer som har skapats med Canon IJ Scan Utility eller My Image Garden (program som
är kompatibelt med enheten) från ett minneskort.
Obs!
• Du kan skriva ut PDF-filer från ett minneskort som uppfyller nedanstående villkor. Inga andra än
följande PDF-filer kan skrivas ut även om de visas på dokumentlistan.
• PDF-filer som har skapats med Canon IJ Scan Utility eller My Image Garden(program som är
kompatibla med enheten) (Filnamnstillägg: .pdf)
Följande data kan inte användas:
-Krypterade data
-Fler data än 2 GB
-Data som omfattar bilder som har scannats med 9 601 bildpunkter eller mer i lodrät och vågrät
riktning
Information om hur det går till att skapa PDF-filer med My Image Garden (program som är
kompatibla med enheten):
Skapa/redigera PDF-filer
Information om hur det går till att skapa PDF-filer med Canon IJ Scan Utility (program som är
kompatibla med enheten):
Scanna dokument
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på vanligt papper med formatet A4 eller Letter.
3. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Avancerad utskrift (Advanced print).
Använda manöverpanelen
4. Knacka på Utskrift av PDF-fil (PDF file print).
5. Sätt i minneskortet i kortplatsen.
Dokumentlistan visas.
Obs!
• Om både fotofiler och PDF-filer är sparade på minneskortet och minneskortet sätts i innan du
väljer Utskrift av PDF-fil (PDF file print) visas bekräftelseskärmen där du väljer vilken fil du vill
skriva ut. Knacka på Skriv ut dokument (Print documents) på skärmen som visas.
• Om inga dokument som kan skrivas ut (PDF-filer) finns på minneskortet visas Tillåtna typer av
data har inte sparats. (Data of supported types are not saved.) på enhetens pekskärm.
6. Välj dokumentet som ska skrivas ut.
445
Filnamnslista
Förhandsvisning
A. Svep när du vill visa namnen på dokumenten och knacka sedan på dokumentet som ska skrivas
ut.
B. Byt till den tidigare visningen genom att knacka.
C. Svep när du vill visa dokumentförhandsvisningen och knacka sedan på dokumentet du vill skriva
ut.
D. Byt till filnamnslistan genom att knacka.
E. Visa skärmen Information (Details) genom att knacka.
Obs!
• Filnamnet visas eventuellt inte korrekt i dokumentlistan om filnamnet är långt eller innehåller
inkompatibla tecken.
• Första sidan i varje PDF-fil visas på pekskärmen. Om ett dokument har liggande format visas det
dessutom roterat 90 grader.
• Det ta lång tid att visa förhandsgranskningen för vissa PDF-filer eller också kan vissa filer
beskäras.
• PDF-filernas namn visas även om det inte går att skriva ut PDF-filerna från enhetens
manöverpanel. PDF-filerna går inte att skriva ut om något av nedanstående villkor gäller filerna.
• PDF-filer som har sparats via en annan programvara än Canon IJ Scan Utility och My Image
Garden (programvara som är kompatibel med enheten)
• PDF-filer det inte går att visa förhandsgranskningsskärmen för (ett frågetecken visas på
skärmen).
• Vi rekommenderar att du visar skärmen Information (Details) och kontrollerar att det går att
skriva ut en PDF-fil. PDF-filen går inte att skriva ut om något av nedanstående villkor gäller filen.
• Det går inte att visa information på skärmen Information (Details).
• Andra tecken än enhetens namn, IJ Scan Utility eller My Image Garden visas på Skapat
med (Created with).
• PDF-filer som har skapats via andra program än Canon IJ Scan Utility och My Image Garden
(programvara som är kompatibel med enheten) går inte att skriva ut även om de sparas i Canon
IJ Scan Utility eller My Image Garden.
7. Ange inställningarna efter behov.
446
1. Kopior (Copies)
Ange antalet kopior.
2. Sidstl. (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
3. Medietyp (Type) (Mediatyp)
Papperstypen är inställd på Vanligt papper (Plain paper).
4. Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Välj utskriftskvaliteten.
5. 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting)
Välj dubbelsidig eller ensidig utskrift.
Om du knackar på Avancerat (Advanced) när 2-sidigt (2-sided) har markerats kan du ange
orienteringen och häftningssidan för dokumentet.
Obs!
• När enhetens namn, IJ Scan Utility eller My Image Garden visas i Skapat med (Created
with) på skärmen Information (Details) kan du välja 2-sidigt (2-sided) för att skriva ut på ett
arks båda sidor.
8. Tryck på Färg (Color) om du vill skriva ut i färg och på Svart (Black) om du vill skriva ut i
svartvitt.
Utskriften startas på enheten.
Obs!
• Du kan skriva ut högst 250 sidor i taget. Om du försöker skriva ut mer än 250 sidor av en PDF-fil
innehåller, visas Angiven PDF-fil innehåller för många sidor. Det överskjutande antalet sidor
skrivs inte ut. Fortsätta? (The specified PDF file contains too many pages. The pages exceeding
the number of printable pages will not be printed. Continue?) på pekskärmen. Starta utskriften
genom att knacka på Ja (Yes). Om du vill skriva ut fler än 250 sidor i en PDF-fil skriver du ut dem från
en dator.
• PDF-filen kan den roteras 90 grader, beroende på fil.
• Om dokumentstorleken är större än sidstorleken som har angetts på enheten skrivs dokumentet ut i en
förminskad storlek. I det här fallet skrivs eventuellt inte linjer i dokumentet ut eller också kan bilder
feljusteras.
• Ett felmeddelande kan visas innan utskriften av vissa PDF-filer startas eller när utskriften pågår.
Mer information finns i Ett meddelande visas.
447
Om utskrift av skivetikett
Kopiera skivans etikettsida
Skriva ut foton på skivetiketten från ett minneskort
448
Kopiera skivans etikettsida
Du kan kopiera etiketten på en befintlig Blu-ray-/dvd-/cd-skiva och skriv ut den på en skrivbar skiva.
Viktigt!
• Du kan inte skriva ut på skrivbara skivor på 8 cm/3,15 tum.
• Sätt inte i skivfacket eller den skrivbara skivan förrän du uppmanas att göra det via ett meddelande. Det
kan skada enheten.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Avancerad utskrift (Advanced print).
Använda manöverpanelen
3. Knacka på Kopiera etikett till skivetikett (Copy label to disc label).
Inställningsskärmen för utskriftsområde visas.
4. Ange utskriftsområdet.
A. Ange den yttre cirkeln genom att knacka.
B. Ange den inre cirkeln genom att knacka.
C. Slutför inställningen av utskriftsområdet genom att knacka.
Obs!
• Mät den yttre och inre diametern på den skrivbara skivans utskriftsområde och ställ in ett
ytterdiametervärde som är mindre än det uppmätta och ett innerdiametervärde som är större än
det uppmätta.
449
• Information om skrivbara skivor får du av respektive tillverkare.
5. Knacka på en skrivbar skivtyp.
Obs!
• Om den skrivbara skiva du använder är av den rekommenderade typen anger du Rekommend.
skiva (Recommended disc) som lämplig utskriftsupplösning. Annars anger du Annan skiva
(Other disc).
6. Följ anvisningarna på skärmen när du lägger Blu-ray/dvd/cd-skivan på glasskivan och
knacka på OK.
Bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar visas.
Viktigt!
• Se till att du lägger den Blu-ray-/dvd-/cd-skiva som ska kopieras med etikettsidan nedåt på
glasskivans mitt. Om du lägger den nära glasskivans kant kan en del av bilden beskäras.
7. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller på Svart (Black) för svartvita kopior.
450
8. Följ anvisningarna på skärmen när du ställer in den skrivbara skivan.
Obs!
• Du kan även knacka på Inställning (How to set) om du vill visa hur det går till att ställa in den
skrivbara skivan. Nästa skärm visas när du knackar på Nästa (Next). Du kan också gå tillbaka till
bekräftelseskärmen genom att trycka på Stopp (Stop).
• Mer information om hur du ställer in den skrivbara skivan:
Lägga i en skrivbar skiva
9. Knacka på OK.
Kopieringen startas på enheten.
Obs!
• Om du vill avbryta kopieringen trycker du på Stopp (Stop).
• Efter utskriften ska du låta skivans skrivyta torka naturligt. Använd inte hårtorkar och exponera
inte skivan för direkt solljus för att den ska torka fortare. Vidrör inte skrivytan förrän bläcket torkat.
• Om du vill skriva ut fler än tio skivor i följd bör du gör ett utskriftsavbrott efter var tionde skiva för
att utskriftskvaliteten ska bli optimal hela tiden. Avbryt utskriften genom att ta bort skivfacket från
enheten och stäng sedan skivfacksledaren. Efter ungefär tre minuter ska du öppna
skivfacksledaren, sätta i skivfacket i enheten och fortsätta med utskriften.
• Om utskriften inte hamnar rätt justerar du utskriftspositionen med Ändra skivans
utskriftsområde (Adjust disc print area) i Utskriftsinställningar (Print settings) under
Enhetsinställningar (Device settings).
Utskriftsinst.
451
Skriva ut foton på skivetiketten från ett minneskort
Du kan skriva ut foton som har sparats på ett minneskort på etiketten till en skrivbar skiva.
Viktigt!
• Du kan inte skriva ut på skrivbara skivor på 8 cm/3,15 tum.
• Sätt inte i skivfacket eller den skrivbara skivan förrän du uppmanas att göra det via ett meddelande. Det
kan skada enheten.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Avancerad utskrift (Advanced print).
Använda manöverpanelen
3. Sätt i minneskortet i kortplatsen.
Obs!
• Om du sätter i minneskortet innan du väljer Avancerad utskrift (Advanced print) på HEMskärmen visas fotovalskärmen i Foto (Photo).
Om både fotofiler och PDF-filer sparas på minneskortet visas en bekräftelseskärm där du kan
välja vilken fil du vill skriva ut.
Visa HEM-skärmen genom att knacka på HEM (HOME).
4. Knacka på Skriv ut foton på skivetikett (Print photos to disc label).
Inställningsskärmen för utskriftsområde visas.
Obs!
• Om inga data som kan skrivas ut finns på minneskortet visas Tillåtna typer av data har inte
sparats. (Data of supported types are not saved.) på enhetens pekskärm.
• Om det finns fler än 2 000 foton på minneskortet delas bilderna automatiskt upp i grupper om
2 000 i omvänd kronologisk ordning (datumet för senaste ändringen). Läs meddelandet som visas
på pekskärmen och knacka sedan på OK.
5. Ange utskriftsområdet.
A. Ange den yttre cirkeln genom att knacka.
452
B. Ange den inre cirkeln genom att knacka.
C. Slutför inställningen av utskriftsområdet genom att knacka.
Obs!
• Mät den yttre och inre diametern på den skrivbara skivans utskriftsområde och ställ in ett
ytterdiametervärde som är mindre än det uppmätta och ett innerdiametervärde som är större än
det uppmätta.
• Information om skrivbara skivor får du av respektive tillverkare.
6. Knacka på en skrivbar skivtyp.
Obs!
• Om den skrivbara skiva du använder är av den rekommenderade typen anger du Rekommend.
skiva (Recommended disc) som lämplig utskriftsupplösning. Annars anger du Annan skiva
(Other disc).
7. Knacka på den bild du vill skriva ut.
Obs!
• Övriga alternativ
Använda praktiska displayfunktioner
8. Ange utskriftsområdet med beskärning.
A. Placerar beskärningsramen genom att dra.
B. Ställ in beskärningsramens storlek genom att dra.
C. Knacka på för att slutföra ditt val av beskärningsområde.
När området som ska beskäras har angetts visas bekräftelseskärmen för utskriftsinställningarna.
9. Kontrollera utskriftsinställningarna och tryck sedan på Färg (Color).
10. Följ anvisningarna på skärmen när du ställer in den skrivbara skivan.
Obs!
• Du kan även knacka på Inställning (How to set) om du vill visa hur det går till att ställa in den
skrivbara skivan. Nästa skärm visas när du knackar på Nästa (Next). Du kan också gå tillbaka till
bekräftelseskärmen genom att trycka på Stopp (Stop).
453
• Mer information om hur du ställer in den skrivbara skivan:
Lägga i en skrivbar skiva
11. Knacka på OK.
Utskriften startas på enheten.
Obs!
• Tryck på knappen Stopp (Stop) för att avbryta utskriften.
• Efter utskriften ska du låta skivans skrivyta torka naturligt. Använd inte hårtorkar och exponera
inte skivan för direkt solljus för att den ska torka fortare. Vidrör inte skrivytan förrän bläcket torkat.
• Om du vill skriva ut fler än tio skivor i följd bör du gör ett utskriftsavbrott efter var tionde skiva för
att utskriftskvaliteten ska bli optimal hela tiden. Avbryt utskriften genom att ta bort skivfacket från
enheten och stäng sedan skivfacksledaren. Efter ungefär tre minuter ska du öppna
skivfacksledaren, sätta i skivfacket i enheten och fortsätta med utskriften.
• Om utskriften inte hamnar rätt justerar du utskriftspositionen med Ändra skivans
utskriftsområde (Adjust disc print area) i Utskriftsinställningar (Print settings) under
Enhetsinställningar (Device settings).
Utskriftsinst.
454
Skriva ut med webbtjänsten
Viktigt!
• Det kan hända att den här funktionen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
Hämta och skriva ut mallformulär
455
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
När du använder en webbtjänst
• Canon garanterar inte att webbtjänsten alltid är tillgänglig eller stabil, att det går att öppna
webbplatsen eller att det går att hämta material.
• Canon kan när som helst uppdatera, ändra eller ta bort informationen på webbtjänsten, eller stänga
eller avsluta tjänsten utan föregående meddelande. Canon ska inte hållas ansvariga för skador av
något slag som kan uppkomma av sådana åtgärder.
• Canon ska inte under några omständigheter vara ansvarig för skador av något slag som kan
uppkomma av användningen av webbtjänsterna.
• Alla eller vissa delar av webbtjänsten kan vara otillgängliga, beroende på landet eller regionen där du
bor.
• Beroende på dina nätverksinställningar kan vissa funktioner i webbtjänsten vara otillgängliga. Även
om de är tillgängliga kan det ta en stund att skriva ut eller visa innehållet eller också kan
kommunikationen avbrytas medan en åtgärd pågår.
Copyright och utgivningsrättigheter
När du skriver ut hämtade mallformulär:
1. Upphovsrättigheterna till allt material (foton, illustrationer, logotyper och dokument: kallas hädanefter
”material”) som finns på utskriftstjänsten för webbmallar tillhör respektive ägare. Frågor om
utgivningsrättigheter kan uppstå när det gäller bruket av personer eller figurer som visas på
utskriftstjänsten för webbmallar.
Förutom om det är på annat sätt tillåtet (se 2 nedan), är det förbjudet att kopiera, ändra eller
distribuera alla eller vissa delar av materialet på utskriftstjänsten för webbmallar utan föregående
tillstånd från respektive innehavare av rättighet (utgivningsrättigheter eller Copyright).
2. Allt material på utskriftstjänsten för webbmallar kan fritt användas för personlig och icke-kommersiellt
bruk.
456
Hämta och skriva ut mallformulär
Viktigt!
• Det kan hända att den här funktionen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
Du kan hämta mallformuläret du vill skriva ut från webbtjänsten.
Innan du använder webbtjänsten läser du villkoren för tjänsten.
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
Viktigt!
• Det krävs en LAN-anslutning mellan enheten och internet för att funktionen ska kunna användas.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och knacka på
Moln (Cloud).
Använda manöverpanelen
3. Knacka på Webbmallutskrift (Web template print).
Kategorierna med mallformulär visas på pekskärmen.
4. Knacka på kategorimapparna som ska visas.
Mallformulären i kategorimappen visas på pekskärmen.
5. Knacka på mappformuläret du vill skriva ut.
6. Läs meddelandet som visas och knacka sedan på OK.
7. Kontrollera utskriftsinställningarna.
Utskriftsinställningarna bestäms automatiskt utifrån det angivna mallformuläret.
Om du vill ändra utskriftsinställningarna knackar du på inställningsalternativet.
Obs!
• 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting) är inställd på 1-sidigt (1-sided).
• Beroende på mallformulär går det inte att ange vissa utskriftsinställningarna. Om detta har
markerats så visas
och Felinformation (Error details) på pekskärmen. Om detta inträffar så
bekräftar du meddelandet genom att knacka på
sedan inställningen.
8. Fyll på papper enligt utskriftsinställningarna.
9. Tryck på Färg (Color).
457
högst upp till vänster på pekskärmen. Ändra
Utskriften startas på enheten.
458
Skriva ut från en digitalkamera
Skriva ut foton direkt från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN)
Om utskriftsinställningar för PictBridge (trådlöst LAN)
459
Skriva ut foton direkt från en enhet som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN)
Du kan ansluta en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN), till exempel en digitalkamera,
videokamera eller mobiltelefon, till enheten via LAN och skriva ut bilderna direkt utan dator.
Anslutningsbara enheter:
Enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
Bilddataformat som kan skrivas ut:
Enheten kan skriva ut bilder* som har tagits med en kamera som är kompatibel med Design rule for Camera
File system och PNG-filer.
* Exif 2.2/2.21/2.3-kompatibel
Viktigt!
• LAN-anslutning till enheten krävs för att kunna använda funktionen.
Obs!
• PictBridge är den standard som används för att skriva ut foton direkt, utan att använda dator, genom att
ansluta en enhet som digital stillbildskamera, digital videokamera eller en kamerautrustad mobiltelefon.
I den här handboken kallas PictBridge-utskrifter med en trådlös LAN-anslutning för "PictBridge (trådlöst
LAN)."
• Vid utskrift av foton med en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) och som är
ansluten till enheten, rekommenderar vi att nätadaptern som medföljer enheten används. Om du
använder batteri till enheten bör du kontrollera att det är fulladdat.
• Beroende på modell eller varumärke på enheten kan du behöva välja ett utskriftsläge som är
kompatibelt med PictBridge (trådlöst LAN) innan du ansluter enheten. Du kan också behöva starta
enheten eller välja uppspelningsläget manuellt när du har anslutit enheten till enheten.
Utför de åtgärder som behövs på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) innan den
ansluts enligt de anvisningar som finns i enhetens bruksanvisning.
• Du kan i vissa fall, beroende på den enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) du
använder, inte skriva ut på skivornas etikettsida.
Det går dock inte att skriva ut på skrivbara skivor på 8 cm/3,15 tum.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på papper.
3. Anslut enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) till enheten.
Identifiera enheten med enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) och anslut enheten
som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) till enheten via LAN.
Obs!
• Mer information om hur du identifierar enheten finns i instruktionshandboken till enheten som är
kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
460
4. Ange utskriftsinställningar som exempelvis papperstyp och layout.
Du kan göra inställningarna via menyn på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
Välj den storlek och papperstyp som du har fyllt på i enheten.
Inställningar på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
Om enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) inte har någon inställningsmeny kan du i
stället ändra inställningarna på enheten.
Inställningar på enheten
Obs!
• Om du skriver ut från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) ställer du in
utskriftskvaliteten via manöverpanelen på din enhet. Det går inte att ställa in utskriftskvaliteten
från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
• När du skriver ut på skrivbara skivor monterar du skivfacket enligt instruktionerna på skärmen på
enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
Mer information om hur du sätter in den skrivbara skivan i skivfacket:
Lägga i en skrivbar skiva
5. Starta utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
461
Om utskriftsinställningar för PictBridge (trådlöst LAN)
Inställningar på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
Inställningar på enheten
Inställningar på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
I det här avsnittet beskrivs funktionen för PictBridge (trådlöst LAN) på enheten. Mer information om
utskriftsinställningar för enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) finns i enhetens
instruktionshandbok.
Obs!
• I följande beskrivning visas namnen på inställningarna enligt de som används i enheter som är
kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från Canon. Inställningsnamnen kan variera beroende på
enhetens varumärke eller modell.
• Några av de inställningar som beskrivs nedan finns inte i alla enheter. I så fall används
inställningarna som gjorts på den aktuella enheten. När vissa alternativ ställs in på Standard
(Default) på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) används enhetens
inställningar i stället för dessa alternativ.
PictBridge-utskriftsinställningar
• Du kan i vissa fall, beroende på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) som du
använder, skriva ut ett foto på skivetiketten på den skrivbara skivan.
Följande inställningar kan användas vid utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
Pappersstorlek
10 x 15 cm/4" x 6", 5" x 7"*, 20 x 25 cm/8" x 10", A4, 8,5" x 11" (Letter)
* Går bara att välja på vissa enheter som är kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från
Canon. (Kan eventuellt väljas, beroende på enhet.)
Papperstyp
• Standard (alternativen beror på inställningen på enheten)
• Foto:
Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Fotoetiketter*
* Vid utskrift på etiketter väljer du 10x15cm/4"x6" (4"x6"/10x15cm) i Pappersstorlek
(Paper size). Ställ inte in Layout som Utan ram (Borderless).
• Snabbfoto:
Photo Paper Pro Platinum PT-101
• Vanligt papper:
Vanligt papper i A4- eller Letter-format
När Papperstyp (Paper type) är inställt på Vanligt (Plain) inaktiveras utskrift utan ram även
när Layout är inställt på Utan ram (Borderless).
Layout
Standard (alternativen beror på inställningen på enheten), Index, Med ram, Utan ram, N-upp (2,
4, 9, 16)*1, 20-upp*2, 35-upp*3
*1 Layouten är kompatibel med papper av A4- eller Letter-format och ovannämnda Canonetiketter.
-A4/Letter: 4-upp
-Fotoetiketter: 2-upp, 4-upp, 9-upp, 16-upp.
462
*2 Med en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) från Canon kan du, genom att
välja objekt med en ”i”-markering, skriva ut fotoinformation (Exif-data) i listformat (20-upp) eller i
marginalerna på angivna data (1-upp). (Finns inte på alla enheter som är kompatibla med
PictBridge (trådlöst LAN) från Canon.)
*3 Skrivs ut i 35 mm filmstilslayout (kontaktutskriftslayout). Finns endast på enheter som är
kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från Canon. (Finns inte på alla enheter som är
kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från Canon.)
Skriv ut datum/
filnr
Standardvärde (Av: Ingen utskrift), Datum, Filnummer, Båda, Av
Image Optimizer
Standard (alternativen beror på inställningen på enheten), På (Autofotokorrigering)*1, Av, Röda
ögon*2
*1 Motivet eller personens ansikte på en tagen bild identifieras och den mest lämpliga
korrigeringen för fotot görs automatiskt. Det gör ett mörkare ansikte i motljus ljusare vid
utskriften. Dessutom analyseras ett motiv, t.ex. landskap, nattmotiv eller person, och varje motiv
korrigeras automatiskt med lämpligaste färg, ljusstyrka och kontrast för utskriften.
*2 Går bara att välja på vissa enheter som är kompatibla med PictBridge (trådlöst LAN) från
Canon. (Kan eventuellt väljas, beroende på enhet.)
Beskärning
Standardvärde (Av: Ingen beskärning), På (följ kamerans inställning), Av
Inställningar på enheten
Du kan ändra utskriftsinställningarna för PictBridge (trådlöst LAN) på skärmen PictBridgeutskriftsinställningar (PictBridge print settings). Ställ in utskriftsinställningarna på Standard (Default)
på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) när du vill skriva ut enligt inställningarna på
enheten.
I det här avsnittet beskrivs hur du visar skärmen PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print
settings).
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och tryck sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
3. Tryck på
Enhetsinställningar (Device settings).
4. Knacka på PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings).
5. Läs meddelandet som visas och knacka sedan på OK.
6. Knacka på Fotoutskriftsinställning (Photo print setting).
Skärmen PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings) visas.
Mer information om inställningsalternativ:
PictBridge-utskriftsinställningar
463
Obs!
• Om du väljer Utskriftsinst. skivetikett (Disc label print setting) visas skärmen Ange skivans
utskriftsområde (Set disc print area). Där kan du välja utskriftsinställningarna för skivetiketter.
PictBridge-utskriftsinställningar
464
Pappersinställning för utskrift
Genom att registrera pappersstorleken och medietypen för papperet i kassetten kan du förhindra att
enheten skriver ut felaktiga utskrifter genom att visa meddelandet innan utskriften startar när det påfyllda
papperets storlek och medietyp inte överensstämmer med utskriftsinställningen.
• När du fyller på papper i kassetten:
Skärmen för att registrera pappersinformationen för kassetten visas.
Registrera pappersstorleken och medietypen som motsvarar det påfyllda papperet.
Viktigt!
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på pekskärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren
• För kopiering anger du pappersinställningarna så att de motsvarar kassettens pappersinformation.
Obs!
• Beroende på den registrerade pappersinformationen för kassetten kommer skärmen för att
konfirmera att du använder den registrerade informationen för pappersinställningarna för kopiering
att visas. Om du trycker på Ja (Yes) kommer informationen att användas för pappersinställningarna
för kopiering.
• När pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte är samma som den registrerade
kassettpappersinformationen för enheten:
Exempel:
◦ Pappersinställning för utskrift eller kopiering: B5
◦ Registrerad kassettpappersinformation för enheten: A4
465
När du börjar att skriva ut eller kopiera visas ett meddelande.
Bekräfta meddelandet och knacka på OK. När skärmen för att välja alternativet visas ska du välj ett av
alternativen nedan.
Obs!
• Beroende på inställningen kanske nedanstående alternativ inte visas.
Skriv ut med papper i kassettinst. (Print with paper in cass. settings)
Välj om du vill skriva ut på det papper som har fyllts på i kassetten utan att ändra
pappersinställningarna.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering är till exempel B5 och enhetens registrerade
kassettpappersinformation är A4, börjar enheten skriva ut eller kopiera med B5 på det papper som
finns i kassetten.
Ersätt papper och skriv ut (Replace the paper and print)
Ange om du vill skriva ut när du har bytt papperet i kassetten.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering är till exempel B5 och enhetens registrerade
kassettpappersinformation är A4, ska du fylla på B5-papper i kassetten innan du börjar skriva ut
eller kopiera.
Skärmen för registrering av pappersinformation för kassetten visas när du har bytt papper och tryckt
in kassetten Registrera pappersinformationen för kassetten motsvarande det papper som har fyllts
på i kassetten.
Obs!
• Om du inte vet vilken pappersinformation som ska registreras för enheten, trycker du på
knappen Bakåt (Back) på den skärm där du väljer funktion. När den föregående skärmen
visas noterar du pappersstorleken och medietypen och registrerar den noterade informationen
för enheten.
466
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på pekskärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren
Avbryt (Cancel)
Avbryter utskriften.
Välj när du ändrar de pappersinställningar som har angetts för utskrift eller kopiering. Ändra
pappersinställningarna och försök sedan skriva ut igen.
Viktigt!
• Om standardinställningen för visning av meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter:
Standardinställningen skiljer sig åt när du skriver ut eller kopierar från enhetens manöverpanel och
när du skriver ut från skrivardrivrutinen.
• När du skriver ut eller kopierar från enhetens manöverpanel är meddelandet som förhindrar
felaktiga utskrifter aktiverat som standard.
Gör så här om du vill ändra inställningen för utskrift eller kopiering via enhetens manöverpanel:
Kassettinställningar
• När du skriver ut från skrivardrivrutinen är meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter
inaktiverat som standard.
Gör så här om du vill ändra inställningen för utskrift från skrivardrivrutinen:
Ändra driftläge för Skrivare
• När meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter är inaktiverat:
Enheten börjar skriva ut eller kopierar trots att pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte
överensstämmer med den kassettpappersinformation som har registrerats för enheten.
467
Kopiera
Ta kopior
Förminska eller förstora en kopia
Förenklad
Dubbelsidig kopiering
Om menyn Specialkopia
Kopiera två sidor på en sida
Kopiera fyra sidor på en sida
468
Ta kopior
I det här avsnittet beskrivs hur du kopierar med hjälp av funktionen Kopiera (Copy).
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på papper.
3. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Kopiera (Copy).
Använda manöverpanelen
Skärmen för vänteläge för kopiering visas.
4. Placera originalet på glasskivan.
5. Ange inställningarna efter behov.
A. Kopieringslayouten visas.
Växla layout (ensidig/2-på-1/dubbelsidig).
B. Ange hur många kopior genom att knacka.
1. Ange hur många kopior genom att svepa.
2. Ange hur många kopior genom att knacka.
Om du fortsätter att trycka här ökas numren med 10.
C. Visa utskriftsinställningarna genom att knacka.
469
Mer information om inställningsalternativ:
Ställa in kopieringsalternativ
D. Förhandsgranska en bild av utskriften på förhandsgranskningsskärmen genom att knacka.
Mer information:
Visa förhandsgranskningsfönstret
E. Specificera pappersstorleken genom att knacka.
6. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller på Svart (Black) för svartvita kopior.
Kopieringen startas på enheten.
Ta bort originalet från glasskivan när kopieringen är slutförd.
Viktigt!
• Öppna inte dokumentluckan och ta inte bort originalet från glasskivan förrän skanningen är klar.
Obs!
• Om du vill avbryta kopieringen trycker du på Stopp (Stop).
470
Lägga till kopiering (spara kopia)
Du kan lägga till kopiering när utskrift pågår (Reservera kopia).
Skärmen nedan visas när du lägger till kopieringen.
Placera originalet på glasskivan och tryck på samma knapp (Färg (Color) eller Svart (Black)) som du
tryckte på innan.
Viktigt!
• När du ska placera originalet på glasskivan lyfter du upp dokumentluckan försiktigt.
Obs!
• När Utsk.kval (Print qlty) (utskriftskvalitet) har värdet Hög (High) går det inte att lägga till
kopieringar.
• Om du lägger till kopiering kan du inte ändra antalet kopior eller inställningar som sidstorlek och
medietyp.
• Om du knackar på Stopp (Stop) medan reservera kopia pågår visas fönstret för att avbryta
kopieringen. Om du knackar på Avbryt alla beställningar (Cancel all reservations) avbryter du
kopieringen av alla skannade data. Om du knackar på Avbryt senaste beställningen (Cancel the
last reservation) avbryter du den senaste kopieringen.
• Om du anger ett dokument med för många sidor som ska läggas till i kopieringen så kan Det går inte
att köa fler kopieringsjobb. Vänta en stund och gör om åtgärden. (Cannot add more copy jobs.
Please wait a while and redo the operation.) visas på pekskärmen. Knacka på OK och vänta en
stund innan du försöker att kopiera igen.
• Om Det gick inte att beställa kopieringsjobbet. Börja om. (Failed to reserve the copy job. Start
over from the beginning.) visas på pekskärmen när du skannar avbryter du kopieringen genom att
först knacka på OK och sedan på Stopp (Stop). Efter det kan du kopiera de dokument som inte blivit
klara.
471
Visa förhandsgranskningsfönstret
När
visas på skärmen för kopieringsviloläget knackar du på
förhandsgranskningsskärmen.
för att kunna visa utskriften på
Viktigt!
• Under följande omständigheter visas inte
när skärmen för vänteläge för kopiering visas.
• 2-sidigt (2-sided) har valts för 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting).
• 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) eller 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) har valts för Layout.
När inget av ovan har valts kan du ange att förhandsgranskningsskärmen ska visas när skanningen av
originalet har slutförts.
Dubbelsidig kopiering
Kopiera två sidor på en sida
Kopiera fyra sidor på en sida
• Originalet scannas och så att en förhandsgranskning visas. Öppna därför inte dokumentluckan förrän
förhandsgranskningsskärmen visas.
• Originalen scannas om när förhandsgranskningen har visats och innan kopieringen startar. Öppna
därför inte dokumentluckan och ta inte bort originalet från glasskivan när Skannar dokument...
(Scanning document...) visas.
A. En ram som visar den valda sidstorleken visas över bilden. Insidan av ramen skrivs ut.
B. Originaldokumentet som ligger på glasskivan visas. Välj Anp till sida (Fit to page) genom att knacka.
Om den visade bilden är sned går du till Fylla på original och återställer originalet. Visa sedan
förhandsgranskningsfönstret igen och förhandsgranska originalet.
C. Förstoringsgraden som angavs i förhandsgranskningsfönstret visas. Om du har valt en annan
inställning än Anp till sida (Fit to page) kan du ändra förstoringsinställningen genom att dra fältet på
pekskärmen.
D. Ange förstoringen genom att knacka.
Om du fortsätter att trycka ändras förstoringen i steg om 10 %.
E. Gå tillbaka till skärmen för kopieringsvänteläget igen genom att knacka.
F. Den angivna förstoringsgraden visas. Välj Anp till sida (Fit to page) genom att knacka.
472
Ställa in kopieringsalternativ
Du kan ändra kopieringsinställningar som förstoring och intensitet.
Skärmen Utskriftsinställningar
Obs!
• Mer information om skärmen med utskriftsinställningar eller inställningsalternativet för Fotokopia
(Photo copy) finns i Kopiera foton.
Beroende på vilken kopieringsmeny du har valt att visa gör du på olika sätt för att visa skärmen med
utskriftsinställningar.
• I Kopiera (Copy):
Följande skärm visas när du knackar på Inställningar (Settings) på skärmen för vänteläge för
kopiering.
• I Kopiera utan ram (Borderless copy) eller Ramraderings-kopia (Frame erase copy):
Följande skärm visas innan kopiering startar.
Alternativ för inställningar
Du kan änge följande inställningsalternativ.
Svep när du vill visa inställningsalternativen och visa sedan inställningarna genom att knacka på
inställningsalternativet. Specificera genom att knacka på inställningen.
473
Obs!
• Beroende på vilken kopieringsmeny du har valt kan vissa inställningar inte väljas. I det här avsnittet
beskrivs inställningsalternativen i Kopiera (Copy).
De inställningsalternativ som inte kan väljas visas nedtonade.
Mer information om inställningsalternativen för Fotokopia (Photo copy)finns i Kopiera foton.
• Du kan inte använda vissa kombinationer av inställningar på kopieringsmenyn. Om inställningen som
inte går att ange i kombination väljs visas
och Felinformation (Error details) på pekskärmen.
Om detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att knacka på
pekskärmen och ändrar sedan inställningen.
överst till vänster på
• Inställningarna för t.ex. pappersstorlek och medietyp sparas när enheten stängs av.
• När kopieringen startas via en kopieringsmeny och den valda inställningen inte kan användas visas
Angiven funktion ej tillgänglig med aktuella inställningar. (The specified function is not
available with current settings.) på pekskärmen. Ändra inställningen med hjälp av anvisningarna
på skärmen.
1. Förstor. (Magnif.) (Förstoring)
Ange metod för förminskning/förstoring.
Förminska eller förstora en kopia
2. Intensitet (Intensity)
Ange intensitet.
A. Aktivera/inaktivera automatisk justering av intensiteten genom att knacka.
När PÅ (ON) är valt justeras intensiteten automatiskt enligt de original som har placerats på
glasskivan.
B. Ange intensitet genom att dra.
474
C. Bekräfta intensitetsinställningen genom att knacka.
3. Sidstl. (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
4. Medietyp (Type) (Mediatyp)
Välj typ av papper som har fyllts på.
5. Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Justera utskriftskvaliteten efter originalet.
Viktigt!
• Om du använder Utkast (Draft) och Medietyp (Type) är inställt på Vanligt papper (Plain
paper) och kvaliteten blir sämre än förväntat kan du välja Standard eller Hög (High) för
Utsk.kval (Print qlty) och pröva att kopiera igen.
• Välj Hög (High) för Utsk.kval (Print qlty) om du vill kopiera i gråskala. Med Gråskala återges
nyanser i gråskala i stället för svart eller vitt.
6. Layout
Välj layouten.
Kopiera två sidor på en sida
Kopiera fyra sidor på en sida
7. 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting)
Välj om dubbelsidig kopiering ska utföras.
Dubbelsidig kopiering
475
Förminska eller förstora en kopia
Du kan ange förstoringsgraden, välja den förinställda förstoringsgraden eller välja att använda kopiering
med anpassning till sida.
Skärmen nedan visas när du knackar på Inställningar (Settings) i viloläget för kopiering och sedan knackar
på Förstor. (Magnif.) för att kunna välja metoden för förminskning/förstoring.
A. Visa skärmen nedan genom att knacka.
1. Ange förstoringen genom att svepa.
2. Ange förstoringen genom att knacka.
Om du fortsätter att trycka ändras förstoringen i steg om 10 %.
B. Ange förstoringen genom att svepa.
C. Bekräfta förstoringen genom att knacka.
Metoden för förminskning/förstoring
Obs!
• Det kan hända att vissa av metoderna för förminskning/förstoring inte är tillgängliga beroende på den
valda kopieringsmenyn.
• Anpassa till sida
Enheten minskar eller förstorar automatiskt bilden så att den passar pappersstorleken.
Inställningen i Förstor. (Magnif.): Anp till sida (Fit to page)
476
Obs!
• När du väljer Anp till sida (Fit to page) kan det hända att sidstorleken inte identifieras korrekt,
beroende på originalet. I det här fallet ändrar du inställningarna utom Anp till sida (Fit to page).
• Förinställd grad
Du kan välja en av de förinställda graderna för att förstora eller förminska kopior.
Välj en lämplig förstoringsgrad utifrån storleken på originalet och den pappersstorlek som används.
Inställningen i Förstor. (Magnif.): 70% A4->A5/86% A4->B5/94% A4->LTR/115% B5->A4/141% A5>A4/156% 5x7->LTR/183% 4x6->LTR
Obs!
• Det kan hända att vissa av de förinställda förstoringsgraderna inte är tillgängliga beroende på i
vilket land eller område du köpte produkten.
• Gradspecificerad kopia
Du kan ange kopieringsgraden som en procentandel för förstoring eller förminskning av kopior.
Obs!
• Du kan välja värden mellan 400% MAX. (400% MAX) (högsta kopieringsgrad) och 25% MIN. (25%
MIN) (lägsta kopieringsgrad).
• Om du vill göra en kopia i samma storlek som originalet väljer du Samma storlek (Same size).
477
Dubbelsidig kopiering
När du väljer 2-sidigt (2-sided) för 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting) i Kopiera (Copy) kan du kopiera
två olika originalsidor på de båda sidorna av ett ark.
Välj 2-sidigt (2-sided) och knacka sedan på OK.
Om du knackar på Avancerat (Advanced) när 2-sidigt (2-sided) har markerats kan du ange orienteringen
och häftningssidan för originalet.
• Om du väljer Orientering: Stående (Orientation: Portrait) och Utmat.: Långsidebindn. (Output:
Long side bind):
• Om du väljer Orientering: Stående (Orientation: Portrait) och Utmat.: Kortsidebindn. (Output:
Short side bind):
• Om du väljer Orientering: Liggande (Orientation: Landscape) och Utmat.: Långsidebindn. (Output:
Long side bind):
• Om du väljer Orientering: Liggande (Orientation: Landscape) och Utmat.: Kortsidebindn. (Output:
Short side bind):
När du har valt häftningssida kan du välja om du vill använda förhandsgranskningskärmen. Om du knackar
på PÅ (ON) visas förhandsgranskningsskärmen. Där kan du kontrollera orienteringen.
Obs!
• Om Enhetens minne är fullt. Kan inte fortsätta. (Device memory is full. Cannot continue
process.) visas på pekskärmen under skanning ställer du in utskriftskvaliteten på Standard och
försöker igen. Om problemet kvarstår kan du ställa in utskriftskvaliteten på Utkast (Draft) och pröva att
kopiera igen.
478
• Inställningarna för dubbelsidig kopiering kan användas i kombination med 2-på-1 kopiering (2-on-1
copy) eller 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy).
Kopiera två sidor på en sida
Kopiera fyra sidor på en sida
• Om du kopierar i svartvitt kan utskriftsintensiteten i en dubbelsidig kopia skilja sig från intensiteten i en
ensidig kopia.
När du kontrollerar orienteringen:
När du använder förhandsgranskningsskärmen visas skärmen nedan innan kopieringen startar så att du
kan kontrollera orienteringen.
A. Knacka när du vill rotera originalet 180 grader.
B. Börja skanna genom att knacka.
C. Skanna originalet igen genom att knacka.
När skanningen har slutförts:
Skärmen nedan visas när varje originalark har skannats.
A. Börja skanna genom att knacka.
Ta bort det första originalarket från glasskivan efter skanningen och placera nästa ark på glasskivan i
stället. Knacka sedan på Skanna (Scan).
B. Börja kopiera originalet som redan har skannats genom att knacka.
Obs!
• Du kan lägga till kopiering när utskrift pågår.
Lägga till kopiering (spara kopia)
479
Om menyn Specialkopia
Nedanstående menyer går att välja på menyn Avancerad utskrift (Advanced print) för kopiering av
original.
Kopiera utan ram (Borderless copy)
Du kan kopiera färgbilder så att de fyller hela sidan utan några kanter.
Kopiera utan ram
Ramraderings-kopia (Frame erase copy)
När du kopierar tjocka original, till exempel böcker, kan du göra en kopia utan svarta marginaler runt
bilden och fästmarginalskugga.
Kopiera tjocka original, till exempel böcker
Fotokopia (Photo copy)
Du kan kopiera alla skannade foton.
Kopiera foton
480
Kopiera tjocka original, till exempel böcker
När du kopierar tjocka original, till exempel böcker, kan du göra en kopia utan svarta marginaler runt bilden
och fästmarginalskugga. Funktionen gör att du kan minska onödig bläckförbrukning.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på papper.
3. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Avancerad utskrift (Advanced print).
Använda manöverpanelen
4. Knacka på Ramraderings-kopia (Frame erase copy)
5. Lägg originaldokumentet på glasskivan.
6. Ange inställningarna efter behov.
Knacka på Kopior (Copies) när du vill visa skärmen som anger antalet kopior.
När du vill ställa in andra objekt än Kopior (Copies):
Ställa in kopieringsalternativ
Obs!
• När skärmen för kopieringsviloläget visas kan du visa utskriften på förhandsgranskningsskärmen
genom att knacka på
.
Visa förhandsgranskningsfönstret
7. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller på Svart (Black) för svartvita kopior.
Kopieringen startas på enheten.
Obs!
• Stäng dokumentluckan.
• Det kan förekomma en tunn svart marginal runt bilden. Denna funktion tar bara bort de mörka
marginalerna. Om en skannad bok är för tunn eller om enheten används i närheten av ett fönster eller i
en ljus miljö kan det fortfarande förekomma en svag svart ram. Om färgen i ett original är mörk kan
enheten inte skilja dokumentfärgen från skuggan, vilket kan medföra en viss beskärning eller skugga på
vecket.
481
Kopiera utan ram
Du kan kopiera färgbilder på fotopapper så att de fyller ut hela sidan utan några kanter.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på fotopapper.
3. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Avancerad utskrift (Advanced print).
Använda manöverpanelen
4. Knacka på Kopiera utan ram (Borderless copy).
5. Placera originalet på glasskivan.
6. Ange inställningarna efter behov.
Knacka på Kopior (Copies) när du vill visa skärmen som anger antalet kopior.
När du vill ställa in andra objekt än Kopior (Copies):
Ställa in kopieringsalternativ
7. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller på Svart (Black) för svartvita kopior.
Kopieringen startas på enheten.
Obs!
• Kanterna kan komma att skäras av något eftersom den kopierade bilden förstoras för att fylla upp hela
sidan. Du kan ändra hur mycket som ska skäras bort från kanterna av originalbilden. Det beskurna
området blir emellertid större om förlängningsmåttet är stort.
Mer information:
Utökat antal kopior (Extended copy amount)
• Mer information om pappersstorlekar och medietyper för utskrift utan ram:
Utskriftsområde
482
Kopiera foton
Du kan scanna och skriva ut foton på en gång.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Fyll på fotopapper.
3. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Avancerad utskrift (Advanced print).
Använda manöverpanelen
4. Knacka på Fotokopia (Photo copy).
5. Kontrollera anvisningarna på skärmen och knacka på OK.
6. Följ anvisningarna på skärmen när du lägger fotot på glasskivan och knacka sedan på OK.
Obs!
• Mer information om hur du lägger foton på glasskivan:
Fylla på original
När skanningen är klar visas bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar.
7. Ange inställningarna efter behov.
Svep när du vill visa inställningsalternativen och visa sedan inställningarna genom att knacka på
inställningsalternativet. Specificera genom att knacka på inställningen.
Obs!
• Det går inte att ange vissa inställningar i kombination med inställningarna av andra
inställningsalternativ, beroende på inställningsalternativ. Om en inställning som inte går att ange i
kombination väljs visas
och Felinformation (Error details) på pekskärmen. Om detta inträffar
bekräftar du meddelandet genom att knacka på
sedan inställningen.
1. Kopior (Copies)
483
överst till vänster på pekskärmen och ändrar
Används för att ange antalet kopior.
2. Sidstl. (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
3. Medietyp (Type) (Mediatyp)
Välj typ av papper som har fyllts på.
4. Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Välj utskriftskvalitet efter originalet.
5. Ram (Border) (Utskrift med/utan ramar)
Välj utskrift med eller utan ramar.
6. Fotokorr. (Photo fix)
Välj Ingen korrigering (No correction), Autofotokorr. (Auto photo fix) eller Tonkorrigering
(Fade restoration).
Obs!
• Om Ingen korrigering (No correction) har valts skrivs den skannade bilden ut utan
korrigering på enheten.
• Om Autofotokorr. (Auto photo fix) har valts korrigerar enheten den skannade bilden
automatiskt.
• Om Tonkorrigering (Fade restoration) har valts korrigerar enheten den skannade bilden
som har blekts med tiden.
7. Du kan förhandsgranska en bild av utskriften på förhandsgranskningsskärmen genom att knacka.
Svep över bilden när du vill ändra visningen.
Obs!
• Om
visas på fotot så har det utskrivna fotot kanske inte scannats på rätt sätt. Scanna om
fotot.
8. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller på Svart (Black) för svartvita kopior.
Utskriften startas på enheten.
Obs!
• Om fotot inte scannades korrekt visas en bekräftelseskärm med en fråga om du vill fortsätta att
skriva ut. Om du knackar på Ja (Yes) börjar enheten skriva ut. Om du skannar om fotot knackar
du på Nej (No) och skannar fotot en gång till.
484
Kopiera två sidor på en sida
När du väljer 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) för Layout i Kopiera (Copy) kan du kopiera två originalsidor
på ett enda pappersark genom att minska varje bild.
Knacka på Inställningar (Settings) på skärmen för vänteläge för kopieringen när du vill visa
utskriftsinställningarna och välj sedan 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) för Layout.
Välj 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) och klicka på OK.
Om du knackar på Avancerat (Advanced) när 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) har markerats kan du ange
orienteringen och ordningen för originalet.
• När du väljer Orientering: Stående (Orientation: Portrait) och Vänster till höger (Left to right):
• När du väljer Orientering: Stående (Orientation: Portrait) och Höger till vänster (Right to left):
• När du väljer Orientering: Liggande (Orientation: Landscape) och Uppifrån och ned (Top to
bottom):
• När du väljer Orientering: Liggande (Orientation: Landscape) och Nedifrån och upp (Bottom to
top):
När du har valt ordning kan du välja om du vill använda förhandsgranskningskärmen. Om du knackar på PÅ
(ON) visas förhandsgranskningsskärmen. Där kan du kontrollera orienteringen.
Obs!
• Om Enhetens minne är fullt. Kan inte fortsätta. (Device memory is full. Cannot continue
process.) visas på pekskärmen under skanning ställer du in utskriftskvaliteten på Standard och
försöker igen. Om problemet kvarstår kan du ställa in utskriftskvaliteten på Utkast (Draft) och pröva att
kopiera igen.
485
• Den här funktionen kan användas tillsammans med funktionen Dubbelsidig kopiering.
Du kan kombinera funktionerna och kopiera fyra originalsidor på ett pappersark. Du kopierar då två
originalsidor på varje sida av ett papper.
När du kombinerar funktionerna väljer du inställningen 2-sidigt (2-sided) för 2-sidig utskrift (2sidedPrintSetting) och sedan orientering och häftningssidan på utskriften på skärmen
Utskriftsinställningar.
Mer information om dubbelsidig kopiering:
Dubbelsidig kopiering
När du kontrollerar orienteringen:
När du använder förhandsgranskningsskärmen visas skärmen nedan innan kopieringen startar så att du
kan kontrollera orienteringen.
A. Knacka när du vill rotera originalet 180 grader.
B. Börja skanna genom att knacka.
C. Skanna originalet igen genom att knacka.
När skanningen har slutförts:
Skärmen nedan visas när det första originalarket har skannats.
A. Börja skanna genom att knacka.
Ta bort det första originalarket från glasskivan efter skanningen och placera nästa ark på glasskivan i
stället. Knacka sedan på Skanna (Scan).
B. Börja kopiera originalet som redan har skannats genom att knacka.
Enheten börjar skanna det andra arket av originalet och skriver ut en kopia.
486
Obs!
• Du kan lägga till kopiering när utskrift pågår.
Lägga till kopiering (spara kopia)
• Om du använder funktionen i kombination med Dubbelsidig kopiering visas skärmen ovan när
skanningen av det andra originalarket har slutförts. Följ anvisningarna på skärmen för att scanna det
tredje och fjärde arket av originalet.
487
Kopiera fyra sidor på en sida
När du väljer 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) för Layout i Kopiera (Copy) kan du kopiera fyra originalsidor
på ett enda pappersark genom att minska varje bild. Fyra olika layouter finns tillgängliga.
Välj 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) och knacka sedan på OK.
Om du knackar på Avancerat (Advanced) när 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) har markerats kan du ange
orienteringen och ordningen för originalet.
Obs!
• Ordningen är samma oavsett orientering.
• När du väljer Övr. vänstra åt höger (Upper-left to right)
• När du väljer Övr. högra åt vänster (Upper-right to left)
• När du väljer Övr. vänstra nedåt (Upper-left to bottom)
• När du väljer Övr. högra nedåt (Upper-right to bottom)
488
När du har valt ordning kan du välja om du vill använda förhandsgranskningskärmen. Om du knackar på PÅ
(ON) visas förhandsgranskningsskärmen. Där kan du kontrollera orienteringen.
Obs!
• Om Enhetens minne är fullt. Kan inte fortsätta. (Device memory is full. Cannot continue
process.) visas på pekskärmen under skanning ställer du in utskriftskvaliteten på Standard och
försöker igen. Om problemet kvarstår kan du ställa in utskriftskvaliteten på Utkast (Draft) och pröva att
kopiera igen.
• Den här funktionen kan användas tillsammans med funktionen Dubbelsidig kopiering.
Du kan kombinera funktionerna och kopiera åtta originalsidor på ett pappersark. Du kopierar då fyra
originalsidor på varje sida av ett papper.
När du kombinerar funktionerna väljer du inställningen 2-sidigt (2-sided) för 2-sidig utskrift (2sidedPrintSetting) och sedan orientering och häftningssidan på utskriften på skärmen
Utskriftsinställningar.
Mer information om dubbelsidig kopiering:
Dubbelsidig kopiering
När du kontrollerar orienteringen:
När du använder förhandsgranskningsskärmen visas skärmen nedan innan kopieringen startar så att du
kan kontrollera orienteringen.
A. Knacka när du vill rotera originalet 180 grader.
B. Börja skanna genom att knacka.
C. Skanna originalet igen genom att knacka.
När skanningen har slutförts:
Skärmen nedan visas när varje originalark har skannats.
489
A. Börja skanna genom att knacka.
Ta bort det första originalarket från glasskivan efter skanningen och placera nästa ark på glasskivan i
stället. Knacka sedan på Skanna (Scan).
B. Börja kopiera originalet som redan har skannats genom att knacka.
När du har skannat det fjärde arket av originalet börjar enheten kopiera.
Obs!
• Du kan lägga till kopiering när utskrift pågår.
Lägga till kopiering (spara kopia)
• Om du använder funktionen i kombination med Dubbelsidig kopiering visas skärmen ovan när
skanningen av det andra originalarket har slutförts. Följ anvisningarna på skärmen för att scanna
resten av originalen.
490
Scanna
Skanna från en dator
Scanna från enhetens manöverpanel
491
Skanna från en dator
Skanna med IJ Scan Utility
Skanna med skannerdrivrutin
Användbar information om scanning
Placera objekt (när du scannar från en dator)
492
Skanna med IJ Scan Utility
Vad är IJ Scan Utility (scannerprogramvara)?
Starta IJ Scan Utility
Enkel scanning med automatisk scanning Förenklad
Scanna dokument
Scanna foton
Scanna med inställningar för favoriter
Scanna objet som är större än glaset (Bildsammanfogning)
Scanna flera objekt samtidigt
Spara efter att ha kontrollerat scanningens resultat
Skicka scannade bilder via e-post
Extrahera text från scannade bilder (OCR)
IJ Scan Utility-skärmar
493
Vad är IJ Scan Utility (scannerprogramvara)?
IJ Scan Utility är ett program som ger dig möjlighet att enkelt scanna dokument, foton osv.
Du kan när som helst gå från att scanna till att spara genom att klicka på motsvarande ikon i huvudfönstret i
IJ Scan Utility.
Vad du kan göra med IJ Scan Utility
Scanna enkelt utifrån användningssyfte
Du kan enkelt scanna bara genom klicka på en ikon som Automatisk (Auto), eller på Dokument
(Document) för att få skarpare text och bättre läsbarhet i dokument eller magasin, eller på Foto
(Photo) för att scanna med inställningar som är lämpliga för foton, typen av objekt eller
användningssyftet.
Obs!
• Se "Huvudskärm i IJ Scan Utility" för mer information om huvudskärmen i IJ Scan Utility.
Spara scannade bilder automatiskt
Scannade bilder sparas automatiskt i en förinställd mapp. Mappen går att ändra vid behov.
Obs!
• Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
• Se "Dialogrutan Inställningar" för information om hur du anger en mapp.
Integrera med program
Du kan använda de inscannade bilderna tillsammans med andra program, t.ex. visa scannade bilder i
ditt favoritprogram, bifoga dem till e-postmeddelanden, extrahera text ur bilder och mer.
494
Viktigt!
• En del funktioner finns endast tillgängliga när My Image Garden är installerat.
Obs!
• Se "Dialogrutan Inställningar" för information om hur du anger program att integrera med.
495
Starta IJ Scan Utility
Obs!
• Om du har fler än en scanner eller har ändrat från USB-anslutning till nätverksanslutning konfigurerar
du nätverksmiljön från IJ Scan Utility.
Inställningar för scanning via nätverk
Gå till menyn Gå (Go) i Finder och välj Program (Applications). Dubbelklicka sedan på mappen Canon
Utilities, mappen IJ Scan Utility och sedan på ikonen Canon IJ Scan Utility2 för att starta IJ Scan Utility.
496
Enkel scanning med automatisk scanning
Du kan scanna enkelt genom att identifiera objekttypen automatiskt.
Viktigt!
• Följande objekt kanske inte scannas på rätt sätt. I så fall justerar du beskärningsramarna
(markeringsrutorna, skanningsområdena) på skärmen som visas genom att klicka på Drivrutin (Driver)
på huvudskärmen i IJ Scan Utility och skanna på nytt.
•
•
•
•
Foton som har en vitaktig bakgrund
Objekt som har skrivits ut på vitt papper, handskrivna dokument, visitkort m.m.
Tunna objekt
Tjocka objekt
1. Kontrollera att din scanner eller skrivare är på.
2. Placera objekten på glasskivan på scannern eller skrivaren.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
3. Starta IJ Scan Utility.
4. Klicka på Automatisk (Auto).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Om du vill utföra lämpliga korrigeringar beroende på objekttyp klickar du på Inställn... (Settings...) och
markerar kryssrutan Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image
correction) i dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
• Skannade bilder sparas i mappen som ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I
dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) kan du även göra olika
avancerade inställningar.
• Se följande sidor för att scanna genom att ange objekttyp.
Scanna foton
Scanna dokument
Scanna med inställningar för favoriter
497
Scanna dokument
Du kan scanna objekt som placeras på glaset med inställningar som lämpar sig för dokument.
1. Placera objektet på glaset.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
2. Starta IJ Scan Utility.
3. Klicka på Inställn... (Settings...) och ställ sedan in pappersstorleken, upplösningen osv. i
dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) om det
behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
4. Klicka på Dokument (Document).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Skannade bilder sparas i mappen som ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) som visas när du klickar på Inställn...
(Settings...). I dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) kan du
även göra olika avancerade inställningar.
498
Scanna foton
Du kan scanna foton som placeras på glaset med inställningar som lämpar sig för foton.
1. Placera fotot på glaset.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
2. Starta IJ Scan Utility.
3. Klicka på Inställn... (Settings...) och ställ sedan in pappersstorleken, upplösningen osv. i
dialogrutan Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) om det behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
4. Klicka på Foto (Photo).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Skannade bilder sparas i mappen som ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I
dialogrutan Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) kan du även göra olika avancerade
inställningar.
499
Scanna med inställningar för favoriter
Du kan scanna objekt som placeras på glaset med dina sparade inställningar för favoriter.
Det är ett smidigt sätt att spara inställningar du använder ofta eller när du anger detaljerade
scanningsinställningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...) och ange objekttypen, upplösningen osv. i dialogrutan
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) om det behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
Obs!
• När inställningarna väl har gjorts kan du scanna med samma inställningar nästa gång.
3. Placera objektet på glaset.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
4. Klicka på Anpassad (Custom).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Skannade bilder sparas i mappen som ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I
dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) kan du även göra olika
avancerade inställningar.
500
Scanna objet som är större än glaset (Bildsammanfogning)
Du kan scanna vänstra och högra halvan av ett objekt som är större än glaset och sedan kombinera dem till
en enda bild. Objekt upp till två gånger så stora som glaset kan scannas.
Obs!
• Följande anvisningar går igenom hur du scannar med objektet placerat på vänstersidan.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställningar... (Settings...) och ange objekttypen, upplösningen osv. i
dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)) om
det behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
3. Klicka på Sammanfoga (Stitch).
Fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) visas.
4. Välj utmatningsstorlek i Välj utmatningsstorlek (Select Output Size) efter pappersstorlek.
501
5. Kontrollera att Skanna från vänster (Scan from Left) är markerat i Skanningsriktning
(Scan Direction).
6. Placera objektet som ska visas till vänster på skärmen med framsidan nedåt på glaset.
7. Klicka på Börja skanna bild 1 (Start Scanning Image 1).
Det första objektet scannas och visas i 1.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
502
8. Placera objektet som ska visas till höger på skärmen med framsidan nedåt på glaset.
9. Klicka på Börja skanna bild 2 (Start Scanning Image 2).
Det andra objektet scannas och visas i 2.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
10. Justera de scannade bilderna om det behövs.
Använd verktygsfältet för att rotera, zooma in/ut eller dra i bilderna för att justera positionen.
503
Obs!
• Markera kryssrutan Justera beskärningsramar (Adjust cropping frames) för att definiera det
område som ska sparas.
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
• För att skanna ett objekt igen markerar du bilden i förhandsgranskningen eller miniatyrvyn högst
upp på skärmen och klickar sedan på
(Ta bort). Den markerade bilden tas bort och du kan nu
scanna objektet igen.
11. Klicka på Spara (Save).
Den kombinerade bilden sparas.
Obs!
• Se "Fönstret Bildsammanfogning" för mer information om fönstret Bildsammanfogning (Image
Stitch).
• Du kan göra avancerade skanningsinställningar i dialogrutan Inställningar (Skanna och
sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)) som visas när du klickar på Inställningar... (Settings...).
504
Scanna flera objekt samtidigt
Du kan scanna två eller flera foton (små objekt) på glaset samtidigt och spara dem som två enskilda bilder.
Viktigt!
• Följande objekt kanske inte scannas på rätt sätt. I så fall justerar du beskärningsramarna
(markeringsrutorna, skanningsområdena) på skärmen som visas genom att klicka på Drivrutin (Driver)
på huvudskärmen i IJ Scan Utility och skanna på nytt.
•
•
•
•
Foton som har en vitaktig bakgrund
Objekt som har skrivits ut på vitt papper, handskrivna dokument, visitkort m.m.
Tunna objekt
Tjocka objekt
Använda automatisk scanning:
Oavsett om flera objekt har identifierats automatiskt eller inte. Klicka på Automatisk (Auto) och scanna.
Enkel scanning med automatisk scanning
Inte använda automatisk scanning:
I dialogrutan Inställningar ställer du in Pappersstorlek (Paper Size) på Automatisk skanning (Auto
scan) och skannar.
Obs!
• Fönstren för skanning med favoritinställningar används som exempel i följande beskrivningar.
1. Placera objekten på glaset.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
2. Starta IJ Scan Utility.
3. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
4. Klicka på Anpassad skanning (Custom Scan).
505
5. Välj Välj källa (Select Source) efter de objekt som ska scannas.
6. Välj Automatisk skanning (Auto scan) för Pappersstorlek (Paper Size) och klicka på
OK.
506
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
7. Klicka på Anpassad (Custom).
Flera objekt scannas samtidigt.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Skannade bilder sparas i mappen som ställts in för Spara i (Save in) i dialogrutan för motsvarande
Inställningar som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I alla dialogrutor för Inställningar kan
du även göra avancerade skanningsinställningar.
507
Spara efter att ha kontrollerat scanningens resultat
Du kan kontrollera scanningens resultat och sedan spara bilderna på en dator.
Viktigt!
• Du kan inte kontrollera skanningens resultat innan du sparar när du skannar med Automatisk (Auto)
eller manöverpanelen.
Obs!
• Fönstren för scanning av foton används som exempel i följande beskrivningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Klicka på Fotoskanning (Photo Scan).
4. Markera kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) och klicka på
OK.
508
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Dialogrutan Settings (Driver)
5. Klicka på Foto (Photo).
Scanningen startas.
När skanningen har slutförts visas dialogrutan Spara inställningar (Save Settings).
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
6. Ändra vid behov bildernas ordning och hur filer ska sparas.
I dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) kan du ändra bildernas ordning och hur filer ska
sparas.
509
Obs!
• Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
7. Klicka på OK.
Scannade bilder sparas enligt inställningarna.
510
Skicka scannade bilder via e-post
Du kan skicka scannade bilder via e-post.
Obs!
• Fönstren för scanning av foton används som exempel i följande beskrivningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Klicka på Fotoskanning (Photo Scan).
4. Välj Bifoga till e-post (Attach to e-mail) i Programinställningar (Application Settings)
och välj ett e-postprogram.
511
Obs!
• Du kan lägga till e-postprogram som ska användas för bilagor på popup-menyn.
• Om Ingen (bifoga manuellt) (None (Attach Manually)) har valts måste du bifoga de scannade
och sparade bilderna till ett e-postmeddelande manuellt.
5. Klicka på OK.
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
512
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Settings (Driver)
6. Klicka på Foto (Photo).
Scanningen startas.
När scanningen är slutförd startas den angivna e-postklienten och bilderna bifogas till det nya
meddelandet.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• De skannade bilderna sparas enligt inställningarna i dialogrutan Inställningar.
• När kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) markeras i dialogrutan
Inställningar visas dialogrutan Spara inställningar (Save Settings). Efter att du har angett
alternativ för att spara och klickat på OK, sparas och bifogas de scannade bilderna automatiskt till
ett nytt meddelande i den angivna e-postklienten.
7. Ange mottagare, ange ett ämne och meddelandetext och skicka e-postmeddelandet.
Se handboken för e-postprogrammet för e-postinställningar.
513
Extrahera text från scannade bilder (OCR)
Scanna text i magasin och tidningar och visa den i en textredigerare.
Obs!
• När du skannar kan du extrahera text med Dokument (Document), Anpassad (Custom) eller
Drivrutin (Driver).
• Fönstren för scanning av dokument används som exempel i följande beskrivningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Klicka på Dokumentskanning (Document Scan).
Obs!
• För Upplösning (Resolution) kan endast 300 dpi eller 400 dpi ställas in när Starta OCR (Start
OCR) har valts under Programinställningar (Application Settings).
514
4. Välj Starta OCR (Start OCR) för Programinställningar (Application Settings) och välj
sedan vilket program du vill visa reusltatet med.
Obs!
• Om inget kompatibelt program är installerat, extraheras texten i bilden och visas i din
textredigerare.
Texten som visas baseras på Dokumentspråk (Document Language) i dialogrutan
Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings)). Välj det språk som ska
extraheras i Dokumentspråk (Document Language) och scanna.
• Du kan lägga till programmet från popup-menyn.
5. Klicka på OK.
515
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Settings (Driver)
6. Klicka på Dokument (Document).
Scanningen startas.
När scanningen är utförd sparas de scannade bilderna enligt inställningarna och den extraherade texten
visas i angivet program.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Texten som visas i din textredigerare är inte alltid helt exakt återgiven. Text i bilder från följande
dokumenttyper kanske inte identifieras korrekt.
• Dokument som innehåller text med en teckenstorlek som ligger utanför intervallet 8–40
punkter (vid 300 dpi)
• Lutande dokument
• Dokument som har placerats upp och ned eller dokument med text med fel orientering
(roterade tecken)
516
• Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
• Dokument med ett smalt radavstånd
• Dokument som innehåller text med en färgad bakgrund
• Dokument på flera olika språk
517
IJ Scan Utility-skärmar
Huvudskärm i IJ Scan Utility
Dialogrutan Inställningar
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Dialogrutan Settings (Driver)
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument))
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
Skärmen för val av nätverk
Dialogrutan Spara inställningar
Fönstret Bildsammanfogning
518
Huvudskärm i IJ Scan Utility
Gå till menyn Gå (Go) i Finder och välj Program (Applications). Dubbelklicka sedan på mappen Canon
Utilities, mappen IJ Scan Utility och sedan på ikonen Canon IJ Scan Utility2 för att starta IJ Scan Utility.
Du kan gå från scanning till att spara på en gång genom att klicka på motsvarande ikon.
Produktnamn (Product Name)
Visar namnet på produkten som IJ Scan Utility för närvarande har konfigurerats att använda.
Om produkten som visas inte är den du vill använda kan du ange önskad produkt i listan.
Dessutom kan du välja en med "Nätverk" efter produktnamnet för nätverksanslutning.
Obs!
• Se "Inställningar för scanning via nätverk" för information om hur du konfigurerar nätverksmiljön.
Automatisk (Auto)
Identifierar objekttypen automatiskt och sparar dem till en dator. Även dataformatet för de sparade
filerna väljs automatiskt.
Inställningar för att spara och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
Dokument (Document)
Scannar objekt såsom dokument och sparar dem på en dator.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)).
Foto (Photo)
Scannar objekt såsom foton och sparar dem på en dator.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)).
Anpassad (Custom)
Scannar objekt med dina inställningar för favoriter och sparar bilderna på en dator. Objekttypen kan
identifieras automatiskt.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)).
Sammanfoga (Stitch)
Visar fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) där du kan scanna vänstra och högra halvan av ett
objekt som är större än glaset och sedan kombinera de scannade bilderna till en enda bild.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)).
Drivrutin (Driver)
Gör att du kan utföra bildkorrigeringar och färgjusteringar när du skannar.
519
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Settings (Driver).
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Inställn... (Settings...)
Visar dialogrutan Inställningar där du kan ange inställningar för att spara/skanna och vad som ska
hända efter en skanning.
520
Dialogrutan Inställningar
Det finns tre flikar i dialogrutan Inställningar:
(Skanna från en dator),
(Skanna från
manöverpanelen) och
(Allmänna inställningar). När du klickar på en flik växlar vyn i den röda ramen och
ger dig möjlighet att göra avancerade inställningar för funktionerna på varje flik.
Fliken (Skanna från en dator)
Du kan ange vad som ska hända när du scannar från IJ Scan Utility eller My Image Garden.
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Dialogrutan Settings (Driver)
Fliken (Skanna från manöverpanelen)
Du kan ange vad som ska hända när du scannar från manöverpanelen.
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument))
521
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden visas inte fliken
manöverpanelen).
(Skanna från
Fliken (Allmänna inställningar)
Du kan ställa in produkt att använda, begränsningar för filstorlek i e-postbilagor, språk för att identifiera
text i bilder samt mapp att spara bilder i temporärt.
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
522
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Klicka på Automatisk skanning (Auto Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan
Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) kan du göra avancerade
skanningsinställningar för att automatiskt identifiera objekttyp.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden visas inte inställningsobjekt för
Programinställningar (Application Settings).
Objekt som stöds
Foton, vykort, visitkort, magasin, tidningar, dokument och Blu-ray/DVD/CD-skivor.
Viktigt!
• För att scanna följande objekttyper anger du objekttyp och storlek i dialogrutan Inställningar
(Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)), Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo
Scan)) eller Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) och klickar sedan på Foto
(Photo), Dokument (Document) eller Anpassad (Custom) på huvudskärmen i IJ Scan Utility. Det går
inte att scanna korrekt med Automatisk (Auto).
• Foton i A4-storlek
• Textdokument som är mindre än 2L (127 x 178 mm) (5 x 7 tum), till exempel sidor från
pocketböcker med ryggen bortskuren
• Objekt som har skrivits ut på tunt vitt papper
523
• Långa smala objekt, t.ex. panoramafoton
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
• Placera objekten som ska scannas rätt på glaset. Annars kanske objekten inte scannas korrekt.
Se "Placera objekt (när du scannar från en dator)" för information om hur du placerar objekt.
Obs!
• Om du vill minska moaréeffekter när du skannar ställer du in Välj källa (Select Source) på Magasin
(Magazine) i dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) eller
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) och klickar sedan på Dokument
(Document) eller Anpassad (Custom) på huvudskärmen i IJ Scan Utility.
(1) Område för skanningsalternativ
Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image correction)
Utför lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på objekttyp.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Automatisk (Auto) är valt. Följande dataformat läggs automatiskt till objekttypen när du sparar.
• Foton, vykort, Blu-ray-/DVD-/CD-skivor och visitkort: JPEG
• Magasin, tidningar och dokument: PDF
Viktigt!
• Formatet som sparas kan variera beroende på hur objektet placeras.
524
Placera objekt (när du scannar från en dator)
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
525
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
526
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Klicka på Dokumentskanning (Document Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa
dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) kan du utföra avancerade
skanningsinställningar för att skanna objekt som dokument.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från skanningsskärmen i My Image Garden visas inte
inställningsobjekt för Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Välj vilken typ av objekt som ska scannas.
• Scanna dokument: Dokument (Document)
• Scanna magasin: Magasin (Magazine)
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
527
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för objektet som ska scannas.
Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en ruta där du kan ange pappersstorlek. Välj ett värde för
Enhet (Unit), ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på OK.
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att återställa de specificerade inställningarna till
standardinställningar.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
Obs!
• Endast 300 dpi eller 400 dpi kan ställas in när Starta OCR (Start OCR) har valts under
Programinställningar (Application Settings).
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Högerpil) för att ställa in följande.
Obs!
• När Färgläge (Color Mode) är Svartvitt (Black and White) visas endast Minska
fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow), Korrigera snett textdokument (Correct
slanted text document) och Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect
the orientation of text document and rotate image).
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och
enklare att läsa.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
Minska genomlysning (Reduce show-through)
Gör texten i ett objekt skarpare eller minskar genomlysningen i tidningar och liknande.
Minska moaré (Reduce moire)
Minskar moarémönster.
528
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn övergång
eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Minska moaré (Reduce moire).
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Obs!
• Använd fliken Drivrutin (Driver) på huvudskärmen i IJ Scan Utility och skanna för att
korrigera fästmarginalskuggor mellan sidorna när du skannar objekt i icke-standardstorlekar
eller specifika områden.
Mer information finns i Fästmarginalskorrig. (Gutter Correction).
• Om du aktiverar den här funktionen kan det ta längre tid att scanna än normalt med
nätverksanslutning.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till +10
grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan identifieras
på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan
raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text document
and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera orienteringen
hos texten i det scannade dokumentet.
Viktigt!
• Endast textdokument som skrivits på något av språken som finns med i Dokumentspråk
(Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) stöds.
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan identifieras
eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
• Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
• Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
• Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
529
• Dokument med mönstrad bakgrund
Markera i så fall kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) och
rotera bilden i dialogrutan Spara inställningar (Save Settings).
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Viktigt!
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
• När Starta OCR (Start OCR) är valt i Programinställningar (Application Settings) kan du inte
välja PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Obs!
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
530
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på popup-menyn.
531
Starta OCR (Start OCR)
Välj det här alternativet när du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
532
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Klicka på Fotoskanning (Photo Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan
Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) kan du utföra avancerade
skanningsinställningar för att skanna objekt som foton.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden visas inte inställningsobjekt för
Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Foto (Photo) är valt.
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för objektet som ska scannas.
Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en ruta där du kan ange pappersstorlek. Välj ett värde för
Enhet (Unit), ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på OK.
533
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att återställa de specificerade inställningarna till
standardinställningar.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Högerpil) för att ställa in följande.
Viktigt!
• När Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White) är Inställningar för
bildbearbetning (Image Processing Settings) inte tillgängligt.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF eller PNG.
Viktigt!
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
534
Obs!
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
535
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
536
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Klicka på Anpassad skanning (Custom Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) kan du utföra avancerade
skanningsinställningar för att skanna som du själv vill.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från skanningsskärmen i My Image Garden visas inte
inställningsobjekt för Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Välj vilken typ av objekt som ska scannas. Välj Automatisk (Auto) för att identifiera objekttyp
automatiskt och ställa in Färgläge (Color Mode), Pappersstorlek (Paper Size) och Upplösning
(Resolution) automatiskt.
537
Viktigt!
• Objekttyper som stöds av Automatisk (Auto) är fotografier, vykort, visitkort, magasin, tidningar,
dokument och Blu-ray/CD/DVD-skivor.
• Ange objekttyp eller storlek för att scanna följande typer av objekt. Det går inte att scanna korrekt
med Automatisk (Auto).
• Foton i A4-storlek
• Textdokument som är mindre än 2L (127 x 178 mm) (5 x 7 tum), till exempel sidor från
pocketböcker med ryggen bortskuren
• Objekt som har skrivits ut på tunt vitt papper
• Långa smala objekt, t.ex. panoramafoton
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
• Placera objekten rätt beroende på vilken typ av objekt du ska scanna. Annars kanske objekten
inte scannas korrekt.
Se "Placera objekt (när du scannar från en dator)" för information om hur du placerar objekt.
Obs!
• För att konvertera text i bilden till textdata efter att den scannats anger du Välj källa (Select
Source) istället för att välja Automatisk (Auto).
• Om du vill minska moaréeffekten sätter du Välj källa (Select Source) till Magasin (Magazine).
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Obs!
• Endast Färg (Color) är tillgängligt när Välj källa (Select Source) står på Automatisk (Auto).
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för objektet som ska scannas.
Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en ruta där du kan ange pappersstorlek. Välj ett värde för
Enhet (Unit), ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på OK.
Obs!
• Endast Automatisk (Auto) finns tillgänglig när Välj källa (Select Source) står på Automatisk
(Auto).
• Klicka på Standardvärden (Defaults) på skärmen där du kan ange pappersstorlek för att
återställa de specificerade inställningarna till standardinställningar.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
538
Obs!
• Endast Automatisk (Auto) finns tillgänglig när Välj källa (Select Source) står på Automatisk
(Auto).
• Endast 300 dpi eller 400 dpi kan ställas in när Starta OCR (Start OCR) har valts under
Programinställningar (Application Settings).
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Högerpil) för att ställa in följande. Tillgängliga inställningar varierar beroende på Välj
källa (Select Source).
• När Välj källa (Select Source) står på Automatisk (Auto):
Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image correction)
Utför lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på objekttyp.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så
fall kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
• När Välj källa (Select Source) står på Foto (Photo):
Viktigt!
• När Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White) är Inställningar för
bildbearbetning (Image Processing Settings) inte tillgängligt.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
• När Välj källa (Select Source) står på Magasin (Magazine) eller Dokument (Document):
Obs!
• När Färgläge (Color Mode) är Svartvitt (Black and White) visas endast Minska
fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow), Korrigera snett textdokument (Correct
slanted text document) och Känn av orientering av textdokument och rotera bild
(Detect the orientation of text document and rotate image).
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare
och enklare att läsa.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så
fall kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
539
Minska genomlysning (Reduce show-through)
Gör texten i ett objekt skarpare eller minskar genomlysningen i tidningar och liknande.
Minska moaré (Reduce moire)
Minskar moarémönster.
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn
övergång eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Minska moaré (Reduce moire).
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Obs!
• Använd fliken Drivrutin (Driver) på huvudskärmen i IJ Scan Utility och skanna för att
korrigera fästmarginalskuggor mellan sidorna när du skannar objekt i ickestandardstorlekar eller specifika områden.
Mer information finns i Fästmarginalskorrig. (Gutter Correction).
• Om du aktiverar den här funktionen kan det ta längre tid att scanna än normalt med
nätverksanslutning.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till
+10 grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan
identifieras på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar
mellan raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text
document and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera
orienteringen hos texten i det scannade dokumentet.
Viktigt!
• Endast textdokument som skrivits på något av språken som finns med i
Dokumentspråk (Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna
inställningar) (Settings (General Settings)) stöds.
540
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan
identifieras eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
• Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
• Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
• Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven
text
• Dokument med mönstrad bakgrund
Markera i så fall kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) och
rotera bilden i dialogrutan Spara inställningar (Save Settings).
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller
Automatisk (Auto).
Viktigt!
• Om Automatisk (Auto) är valt kan sparformatet variera beroende på hur objektet placeras.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
• När Starta OCR (Start OCR) är valt i Programinställningar (Application Settings), kan du inte
välja PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller Automatisk (Auto).
Obs!
• Automatisk (Auto) visas endast om Automatisk (Auto) är valt för Välj källa (Select Source).
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
541
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif eller Automatisk (Auto) har valts i Dataformat (Data
Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller Automatisk (Auto)
har valts i Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller Automatisk (Auto)
har valts i Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• Detta visas inte när Välj källa (Select Source) står på Automatisk (Auto).
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
542
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på popup-menyn.
Starta OCR (Start OCR)
Välj det här alternativet när du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
543
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Klicka på Skanna och sammanfoga (Scan and Stitch) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa
dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)).
I dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)) kan du utföra
avancerade skanningsinställningar för att skanna objekt som är större än glaset.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från skanningsskärmen i My Image Garden visas inte
inställningsobjekt för Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Välj vilken typ av objekt som ska scannas.
• Scanna foton: Foto (Photo)
• Scanna dokument: Dokument (Document)
• Scanna magasin: Magasin (Magazine)
Obs!
• Om du vill minska moaréeffekten sätter du Välj källa (Select Source) till Magasin (Magazine).
544
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Högerpil) för att ställa in följande. Tillgängliga inställningar varierar beroende på Välj
källa (Select Source).
Viktigt!
• När Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White) är Inställningar för
bildbearbetning (Image Processing Settings) inte tillgängligt.
• När Välj källa (Select Source) står på Foto (Photo):
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
• När Välj källa (Select Source) står på Magasin (Magazine) eller Dokument (Document):
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
Minska genomlysning (Reduce show-through)
Gör texten i ett objekt skarpare eller minskar genomlysningen i tidningar och liknande.
Minska moaré (Reduce moire)
Minskar moarémönster.
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn
övergång eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Minska moaré (Reduce moire).
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
545
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Viktigt!
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
Obs!
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
546
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
547
Dialogrutan Settings (Driver)
Klicka på Drivrutin (Driver) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan Settings (Driver).
I dialogrutan Settings (Driver) kan du ange hur bilder ska sparas när du skannar objekt genom att starta IJ
Scan Utility, samt vad som ska hända efter att de har sparats.
(1) Område för sparinställningar
(2) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden visas inte inställningsobjekt för
Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
548
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Obs!
• När PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts kan bilder i upplösningar upp
till 9 600 x 9 600 bildpunkter skannas.
• När kryssrutan Aktivera skanning av stora bilder (Enable large image scans) har markerats i
Spara inställningar (Save Settings), eller om Starta OCR (Start OCR) har valts i
Programinställningar (Application Settings), kan du välja JPEG/Exif, TIFF eller PNG.
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
549
Aktivera skanning av stora bilder (Enable large image scans)
Markera den här kryssrutan om du vill kunna skanna bilder upp till 21 000 x 30 000 bildpunkter och
1,8 GB.
Viktigt!
• När den här kryssrutan är markerad kan du inte välja Skicka till ett program (Send to an
application), Skicka till en mapp (Send to a folder), Bifoga till e-post (Attach to e-mail) eller
Starta OCR (Start OCR).
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Obs!
• När den här kryssrutan inte är markerad kan bilder i upplösningar upp till 10 208 x 14 032
bildpunkter skannas.
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(2) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på popup-menyn.
Starta OCR (Start OCR)
Välj det här alternativet när du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
550
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
551
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk))
Klicka på Spara på dator (Automatisk) (Save to PC (Auto)) på fliken
(Skanna från manöverpanelen)
för att öppna dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk)) (Settings (Save to PC (Auto))).
I dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk)) (Settings (Save to PC (Auto))) kan du ange
vad som ska hända när bilder sparas till datorn efter att ha skannats från manöverpanelen genom att
automatiskt identifiera objekttypen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Automatisk (Auto) är valt.
Upplösning (Resolution)
Automatisk (Auto) är valt.
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Högerpil) för att ställa in följande.
Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image correction)
Utför lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på objekttyp.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
552
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Dataformat (Data Format)
Automatisk (Auto) är valt. Följande dataformat läggs automatiskt till objekttypen när du sparar.
• Foton, vykort, Blu-ray-/DVD-/CD-skivor och visitkort: JPEG
• Magasin, tidningar och dokument: PDF
Viktigt!
• Formatet som sparas kan variera beroende på hur objektet placeras.
Se "Placera objekt (när du scannar från en dator)" för information om hur du placerar objekt.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
553
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
554
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto))
Klicka på Spara på dator (Foto) (Save to PC (Photo)) på fliken
(Skanna från manöverpanelen) för att
öppna dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto)) (Settings (Save to PC (Photo))).
I dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto)) (Settings (Save to PC (Photo))) kan du ange vad som
ska göras när bilder sparas som foton på datorn efter att de har skannats från manöverpanelen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Ställ in från manöverpanelen.
Upplösning (Resolution)
Ställ in från manöverpanelen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
555
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Dataformat (Data Format)
Ställ in från manöverpanelen.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
556
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument))
Klicka på Spara på dator (Dokument) (Save to PC (Document)) på fliken
(Skanna från
manöverpanelen) för att öppna dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument)) (Settings (Save to
PC (Document))).
I dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument)) (Settings (Save to PC (Document))) kan du
ange vad som ska göras när bilder sparas som dokument på datorn efter att de har skannats från
manöverpanelen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Ställ in från manöverpanelen.
Upplösning (Resolution)
Ställ in från manöverpanelen.
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Högerpil) för att ställa in följande.
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och
enklare att läsa.
557
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Obs!
• Om du aktiverar den här funktionen kan det ta längre tid att scanna än normalt med
nätverksanslutning.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till +10
grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan identifieras
på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan
raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text document
and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera orienteringen
hos texten i det scannade dokumentet.
Viktigt!
• Endast textdokument som skrivits på något av språken som finns med i Dokumentspråk
(Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) stöds.
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan identifieras
eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
•
•
•
•
Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
Dokument med mönstrad bakgrund
558
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Dataformat (Data Format)
Ställ in från manöverpanelen.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på popup-menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på popup-menyn.
559
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Ange programmet eller mappen i dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popupmenyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
560
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto))
Klicka på Bifoga till e-post (Foto) (Attach to E-mail (Photo)) på fliken
(scanning från
manöverpanelen) för att visa dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto)) (Settings (Attach to Email (Photo))).
I dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto)) (Settings (Attach to E-mail (Photo))) kan du ange
vad som ska göras när bilder bifogas som foton i ett e-postmeddelande efter att de har scannats från
manöverpanelen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Ställ in från manöverpanelen.
Upplösning (Resolution)
Ställ in från manöverpanelen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
561
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Dataformat (Data Format)
Ställ in från manöverpanelen.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
E-postprogram (E-mail Client)
Ange vilket e-postprogram som ska användas för att bifoga scannade bilder.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på popup-menyn.
Obs!
• Ange ett e-postprogram i dialogrutan genom att välja Lägg till... (Add...) i popup-menyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
562
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument))
Klicka på Bifoga till e-post (Dokument) (Attach to E-mail (Document)) på fliken
(scanning från
manöverpanelen) för att visa dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument)) (Settings (Attach
to E-mail (Document))).
I dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument)) (Settings (Attach to E-mail (Document))) kan
du ange vad som ska göras när bilder bifogas som dokument i ett e-postmeddelande efter att de har
scannats från manöverpanelen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Ställ in från manöverpanelen.
Upplösning (Resolution)
Ställ in från manöverpanelen.
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Högerpil) för att ställa in följande.
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och
enklare att läsa.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
563
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Obs!
• Om du aktiverar den här funktionen kan det ta längre tid att scanna än normalt med
nätverksanslutning.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till +10
grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan identifieras
på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan
raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text document
and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera orienteringen
hos texten i det scannade dokumentet.
Viktigt!
• Endast textdokument som skrivits på något av språken som finns med i Dokumentspråk
(Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) stöds.
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan identifieras
eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
• Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
• Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
• Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
• Dokument med mönstrad bakgrund
564
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Dataformat (Data Format)
Ställ in från manöverpanelen.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
E-postprogram (E-mail Client)
Ange vilket e-postprogram som ska användas för att bifoga scannade bilder.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på popup-menyn.
Obs!
• Ange ett e-postprogram i dialogrutan genom att välja Lägg till... (Add...) i popup-menyn.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
565
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
Klicka på fliken
(Allmänna inställningar) för att visa dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
(Settings (General Settings)).
I dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings)) kan du ställa in vilken
produkt du vill använda, begränsningar för filstorlek i e-postbilagor, språk för att identifiera text i bilder samt
mapp att spara bilder i temporärt.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, kanske inte alla alternativ visas.
Produktnamn (Product Name)
Visar namnet på produkten som IJ Scan Utility för närvarande har konfigurerats att använda.
Om produkten som visas inte är den du vill använda kan du ange önskad produkt i listan.
Dessutom kan du välja en med "Nätverk" efter produktnamnet för nätverksanslutning.
Obs!
• Med en nätverksanslutning visas Välj (Select) till höger om produktnamnet. Klicka på Välj (Select)
för att visa skärmen för val av nätverk där du kan ändra vilken skanner som ska användas. Se
"Inställningar för scanning via nätverk" för konfigurationsproceduren.
E-postbilagans storlek (E-mail Attachment Size)
Du kan begränsa storleken på scannade bilder som ska bifogas i e-post.
Du kan välja Liten (passar fönster på 640x480) (Small (Suitable for 640 x 480 Windows)), Medium
(passar fönster på 800x600) (Medium (Suitable for 800 x 600 Windows)), Stor (passar fönster på
1024x768) (Large (Suitable for 1024 x 768 Windows)) eller Ingen ändring (No Change).
Dokumentspråk (Document Language)
Välj språk för textidentifiering i bilder.
566
Mapp där tillfälliga filer ska sparas (Folder to Save Temporary Files)
Visar mappen där bilder ska sparas tillfälligt. Klicka på Bläddra... (Browse...) för att ange målmapp.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
567
Skärmen för val av nätverk
Du kan välja vilka skannrar eller skrivare som ska användas för skanning eller utskrift över ett nätverk från
datorn eller manöverpanelen.
Skärmen för val av nätverk
I Produktnamn (Product Name) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) väljer du ett objekt från listan där det står ”Nätverk” efter produktnamnet och klickar
sedan på Välj (Select) som visas till höger om produktnamnet så visas skärmen för val av nätverk.
Scanners
Bonjour-servicenamnen för de skannrar och skrivare som kan användas över nätverket visas.
Du kan välja en scanner eller skrivare per modell. Att välja en scanner eller skrivare aktiverar
automatiskt scanning från manöverpanelen.
Viktigt!
• De kan inte användas över nätverket om Bonjour har inaktiverats. Aktivera Bonjour på din
skanner eller skrivare.
• Om du har ändrat Bonjour-servicenamnet efter att du valde skanner eller skrivare efter Bonjourservicenamn ska du öppna skärmen för val av nätverk igen och välja det nya Bonjourservicenamnet från Scanners.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Inställningar för att skanna från manöverpanelen (Scan-from-Operation-Panel Settings)
Skärmen Inställningar för att scanna från manöverpanelen visas. Du kan välja upp till tre scannrar
och skrivare sammanlagt för scanning från manöverpanelen. Du kan scanna objekt med
manöverpanelen på den valda scannern eller skrivaren och sedan skicka de scannade bilderna till
datorn över ett nätverk.
Viktigt!
• När du använder en modell med vilken du inte kan scanna över ett nätverk från
manöverpanelen, visas denna modell inte i Scanners och inställningen är inte tillgänglig.
Skärmen Inställningar för att scanna från manöverpanelen
Klicka på Inställningar för att skanna från manöverpanelen (Scan-from-Operation-Panel Settings)
på skärmen för val av nätverk för att visa skärmen Inställningar för att scanna från manöverpanelen.
Scanners
Bonjour-servicenamnen för de skannrar och skrivare som kan användas över nätverket visas.
Sammanlagt kan du välja upp till tre scannrar och skrivare samtidigt.
Viktigt!
• De kan inte användas över nätverket om Bonjour har inaktiverats. Aktivera Bonjour på din
skanner eller skrivare.
• Om du har ändrat Bonjour-servicenamnet efter att du valde skanner eller skrivare efter Bonjourservicenamn ska du öppna skärmen för val av nätverk igen och välja det nya Bonjourservicenamnet från Scanners.
568
Obs!
• Om Bonjour-servicenamnet på din skanner eller skrivare inte visas eller inte kan väljas kontrollerar du
följande, klickar på OK för att stänga fönstret, öppnar det igen och väljer på nytt.
• Skannerdrivrutinen har installerats
• Nätverksinställningarna för din skanner eller skrivare har slutförts efter att skannerdrivrutinen
installerades
• Nätverkskommunikation är aktiverad mellan din scanner eller skrivare och datorn
Om din skanner eller skrivare fortfarande inte visas kan du läsa "Problem med
nätverkskommunikationen" för din modell på startsidan i Onlinehandbok.
569
Dialogrutan Spara inställningar
Markera kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) under Spara inställningar
(Save Settings) i dialogrutan Inställningar för att visa dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter
skanning.
Du kan ange dataformat och mål när du visar miniatyrerna från scanningen.
Viktigt!
• Efter att du skannat från My Image Garden eller manöverpanelen visas inte dialogrutan Spara
inställningar (Save Settings).
(1) Knappar för förhandsgranskningen
(2) Område för skanningsresultat
(3) Område för sparinställningar
(1) Knappar för förhandsgranskningen
/
(Rotera vänster 90°)/(Rotera höger 90°)
Roterar scannade bilder 90 grader motsols eller medsols.
Markera den bild som du vill rotera och klicka på
90°).
(Rotera vänster 90°) eller
(Rotera höger
Viktigt!
• Knapparna för förhandsgranskning visas inte om kryssrutan Aktivera skanning av stora bilder
(Enable large image scans) är markerad i dialogrutan Settings (Driver).
(2) Område för skanningsresultat
Här visas miniatyrer av de scannade bilderna. Du kan ändra ordningen för bilderna genom att dra och
släppa. Filnamnen för bilderna som ska sparas visas nedanför miniatyrbilderna.
570
(3) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill ändra mapp anger du målmappen i
dialogrutan som visas när du väljer Lägg till... (Add...) på popup-menyn.
Mappen Bilder (Pictures) är vald som standard för att spara.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Viktigt!
• Du kan inte välja PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) i följande fall.
• Om du scannar genom att klicka på Foto (Photo) på huvudskärmen i IJ Scan Utility
• Kryssrutan Aktivera skanning av stora bilder (Enable large image scans) är markerad
under Spara inställningar (Save Settings) i dialogrutan Settings (Driver)
• Starta OCR (Start OCR) är valt under Programinställningar (Application Settings) i
dialogrutorna Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)),
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) eller Settings (Driver)
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
Obs!
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
571
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
572
Fönstret Bildsammanfogning
Klicka på Sammanfoga (Stitch) i IJ Scan Utility huvudfönstret för att visa fönstret Bildsammanfogning
(Image Stitch).
Du kan scanna vänstra och högra halvan av ett objekt som är större än glaset och sedan kombinera dem till
en enda bild. Du kan scanna objekt som är runt dubbelt så stora som glaset.
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
(2) Verktygsfält
(3) Miniatyrvyn
(4) Förhandsgranskningsområde
Obs!
• De visade alternativen varierar beroende på vald källa och vy.
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
Välj utmatningsstorlek (Select Output Size)
B4 (B5x2) (B4 (B5 x 2))
Scannar vänster och höger halva av objekt i B4-format separat.
A3 (A4x2) (A3 (A4 x 2))
Scannar vänster och höger halva av objekt i A3-format separat.
11x17 (Letterx2) (11 x 17 (Letter x 2))
Scannar vänster och höger halva av objekt dubbelt så stora som Letter-formatet separat.
Helt glasx2 (Full Platen x 2)
Scannar vänster och höger halva av objekt dubbelt så stora som glaset separat.
Skanningsriktning (Scan Direction)
Skanna från vänster (Scan from Left)
Visar den första scannade bilden till vänster.
573
Skanna från höger (Scan from Right)
Visar den första scannade bilden till höger.
Skanningsbild 1 (Scan Image 1)
Börja skanna bild 1 (Start Scanning Image 1)
Scannar det första objektet.
Skanningsbild 2 (Scan Image 2)
Börja skanna bild 2 (Start Scanning Image 2)
Scannar det andra objektet.
Justera beskärningsramar (Adjust cropping frames)
Du kan justera scanningsområdet i förhandsgranskningen.
Om inget område har angetts sparas en bild i storleken som valts i Välj utmatningsstorlek (Select
Output Size). Om ett område har markerats scannas och sparas bara bilden inom
beskärningsramen.
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
574
Spara (Save)
Spara (Save)
Sparar de två scannade bilderna som en bild.
Avbryt (Cancel)
Avbryter scanningen av typen Sammanfoga (Stitch).
(2) Verktygsfält
Du kan ta bort de scannade bilderna eller justera förhandsgranskningen.
(Ta bort)
Tar bort den scannade bilden.
(Förstora/Förminska)
Ger dig möjlighet att förstora eller förminska förhandsgranskningen.
Ett vänsterklick i förhandsgranskningsområdet förstorar bilden.
Om du kontrollklickar i förhandsgranskningsområdet förminskas bilden.
(Rotera åt vänster)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader motsols.
(Invertera vertikalt)
Roterar förhandsgranskningen 180 grader.
(Rotera åt höger)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader medsols.
(Öppna guide)
Öppnar den här sidan.
(3) Miniatyrvyn
Här visas miniatyrer av de scannade bilderna. Tom om inget har scannats.
(4) Förhandsgranskningsområde
Visar de scannade bilderna. Du kan justera layouten genom att dra i den skannade bilden eller kontrollera
resultatet av inställningarna som har gjorts i ”(1) Knappar för inställningar och åtgärder”.
575
När inga bilder har skannats:
Efter att ha skannat det första objektet genom att klicka på Börja skanna bild 1 (Start Scanning
Image 1):
Bilden scannas i riktningen som angetts i Skanningsriktning (Scan Direction) och 2 visas vid bilden.
Efter att ha skannat det andra objektet genom att klicka på Börja skanna bild 2 (Start Scanning
Image 2):
De två scannade bilderna visas.
576
Närliggande information
Scanna objet som är större än glaset (Bildsammanfogning)
577
Skanna med skannerdrivrutin
Du kan skanna genom att starta skannerdrivrutinen från olika program.
Se hjälpen i Mac OS för information om hur du skannar.
Viktigt!
• När du skannar med skannerdrivrutinen i Mac OS X v10.6.8 väljer du JPEG eller TIFF under Format.
Skannade bilder sparas i det format som ställts in i Dataformat (Data Format) i dialogrutan Settings
(Driver) i IJ Scan Utility.
Obs!
• Se "Bildkorrigeringar och färgjusteringar" för information om hur du ställer in funktionerna för
bildkorrigering och färgjustering.
• Se "Allmän information (scannerdrivrutin)" för mer information om skannerdrivrutinen.
• Se "Uppdatera skannerdrivrutinen" för mer information om skannerdrivrutinen.
• I dialogrutan Settings (Driver) i IJ Scan Utility kan du också utföra avancerade skanningsinställningar
med skannerdrivrutinen.
578
Bildkorrigeringar och färgjusteringar
Du kan korrigera bilder och justera färger med skannerdrivrutinen.
Viktigt!
• När du tillämpar bildkorrigering eller färgjustering på objekt utan moarémönster, prickar/repor eller
blekta färger kan färgtonen påverkas negativt.
• Resultatet av bildkorrigeringar återges inte på testskanningsskärmen.
Obs!
• Skärmarna kan se olika ut beroende på program.
• Vilka inställningar du kan välja beror på inställningarna för Typ (Kind).
• Det kan ta längre tid än normalt att skanna när bildkorrigering eller färgjustering används.
Bildjustering (Image Adjustment)
När Bildjustering är aktivt optimeras ljusstyrkan i den angivna delen av bilden. Bilderna kan justeras
enligt den automatiskt identifierade objekttypen eller den angivna objekttypen. Resultatet av justeringen
återspeglas i hela bilden.
Ingen (None)
Ingen bildjustering utförs.
Automatisk (Auto)
Utför bildjustering genom automatisk identifiering av objekttypen. Den här inställningen
rekommenderas som standard.
Foto (Photo)
Använder bildjusteringar som är anpassade för foton.
Magasin (Magazine)
Använder bildjusteringar som är anpassade för magasin.
Dokument (Document)
Använder bildjusteringar som är anpassade för textdokument.
579
Obs!
• Om bilden inte justeras korrekt med Automatisk (Auto) anger du objekttypen.
• Färgtonen kan ändras jämfört med originalbilden beroende på bildjusteringen. I så fall ställer du in
Bildjustering (Image Adjustment) på Ingen (None).
Reducerar damm (Reduce Dust)
Ibland innehåller scannade foton vita prickar som orsakats av damm eller repor. Med den här
funktionen kan du minska bildbrus.
Ingen (None)
Damm och repor tas inte bort.
Låg (Low)
Välj den här inställningen om du vill minska effekten av damm och repor. Stora dammpartiklar eller
repor kanske inte kan tas bort.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Välj den här inställningen om du vill minska effekten av stora dammpartiklar och repor. Det kan
dock finnas kvar spår av reduceringen och små detaljer i bilden kan eventuellt försvinna.
Viktigt!
• Den här funktionen kanske inte fungerar för vissa typer av foton.
Obs!
• Du bör välja Ingen (None) när du skannar tryckt material.
Blekningskorrigering (Fading Correction)
Använd den här funktionen för att korrigera foton som har blekts med tiden eller som innehåller
färgskiftningar. ”Färgskiftningar” innebär att vissa färger påverkar hela bilden på grund av väder eller
omgivande starka färger.
Ingen (None)
Blekningskorrigering används inte.
Låg (Low)
Välj den här inställningen om du vill korrigera en mindre blekning eller färgskiftning.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Välj den här inställningen om du vill korrigera en större blekning eller färgskiftning. Detta kan
påverkar bildens ton.
Viktigt!
• Korrigering kanske inte används på rätt sätt om scanningsområdet är för litet.
• Tillämpas inte om Färg (Color) inte har valts för Typ (Kind).
Kornighetskorrigering (Grain Correction)
Använd den här funktionen för att minska kornigheten i foton som tagits med höghastighetsfilm eller
ljuskänslig film, osv.
Ingen (None)
Kornigheten minskas inte.
580
Låg (Low)
Välj den här inställningen om fotot är en aning kornigt.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Välj den här inställningen om fotot är mycket kornigt. Bildens övergångar och skärpa kan påverkas.
Viktigt!
• Korrigering kanske inte används på rätt sätt om scanningsområdet är för litet.
Fästmarginalskorrig. (Gutter Correction)
Använd den här funktionen om du vill korrigera skuggorna som kan uppstå mellan sidor när du scannar
öppna broschyrer.
Oskarp eller suddig text/rader som orsakas av böjda sidor korrigeras inte.
Ingen (None)
Fästmarginalskuggor korrigeras inte.
Låg (Low)
Använd den här inställningen om effekten är för stark med inställningen Mellan.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Använd den här inställningen om effekten är för svag med inställningen Mellan.
Viktigt!
• Placera inte föremål som väger 2,0 kg (4,4 pund) eller mer på glaset. Dessutom får du inte
använda ett högre tryck än 2,0 kg (4,4 pund) på ett objekt. Om du trycker hårt kanske scannern
inte fungerar korrekt och glaset kan gå sönder.
• Justera objektet mot glasets kant. Om det lutar kommer korrigeringen inte att tillämpas på rätt sätt.
• Korrigering kanske inte tillämpas korrekt beroende på objektet. Om sidbakgrunden inte är vit
kanske skuggorna inte känns av på rätt sätt eller kanske inte känns av alls.
• När du scannar trycker du ned bokryggen med samma tryck som du använde när du
förhandsgranskade scanningen. Om bindningen är ojämn tillämpas inte korrigeringen på rätt sätt.
581
• Objektets placering är beroende av modellen och objektet som ska skannas.
Oskarp maskning (Unsharp Mask)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
Ta bort moarémönster (Descreen)
Minskar moarémönster.
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn övergång eller
ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Viktigt!
• När du aktiverar Ta bort moarémönster (Descreen) ska du avaktivera Oskarp maskning
(Unsharp Mask). Om Oskarp maskning (Unsharp Mask) är avaktiverad kan vissa moaréeffekter
finnas kvar.
Obs!
• Det tar längre tid att skanna än normalt om du aktiverar Ta bort moarémönster (Descreen).
Minska genomlysning (Reduce Show-through)
Använd den här funktionen för att minska genomlysningen i dubbelsidiga dokument eller ljusa upp
basfärgen på återvunnet papper och annat färgat papper vid scanning av dokument.
Viktigt!
• Minska genomlysning (Reduce Show-through) tillämpas bara när Dokument (Document) eller
Magasin (Magazine) har valts för Bildjustering (Image Adjustment).
Kalibrera före varje skanning (Calibrate before each scan)
Kalibrerar skannern före varje testskanning och skanning så att färgtonerna reproduceras korrekt i de
skannade bilderna.
Obs!
• Kalibrering kan ta lite tid beroende på din dator.
582
Allmän information (scannerdrivrutin)
För skannerdrivrutinen gäller följande begränsningar. Ha dessa punkter i åtanke när du använder
skannerdrivrutinen.
Begränsningar för scannerdrivrutin
• Om det är flera användare som delar på datorn eller om du loggar ut och sedan loggar in igen kan det
visas ett meddelande som talar om att skannerdrivrutinen används. I så fall tar du bort USB-kabeln
från datorn och sätter sedan tillbaka den igen.
• Skanningen kan misslyckas om datorn har aktiverats från viloläge med skannerdrivrutinen aktiv. Om
så är fallet följer du dessa steg och scannar en gång till.
1. Stäng av enheten.
2. Avsluta skannerdrivrutinen, koppla från USB-kabeln från datorn och anslut den igen.
3. Sätt på enheten.
• Anslut inte två eller fler skannrar eller flerfunktionsskrivare med skannerfunktion till samma dator
samtidigt. Om flera sådana skanningsenheter är anslutna kan du inte skanna från enhetens
manöverpanel. Det kan också inträffa fel när du använder enheterna.
• Om du använder en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning kan inte enheten nås från flera
datorer samtidigt.
• Om du använder en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning tar scanningen längre tid än
normalt.
• Se till att du har tillräckligt med diskutrymme när du scannar stora bilder med hög upplösning. Det
krävs t.ex. minst 300 MB ledigt diskutrymme för att scanna ett A4-dokument med 600 dpi i fyrfärg.
• Försätt inte datorn i vilo- eller vänteläge medan du scannar.
583
Uppdatera skannerdrivrutinen
Hämta den senaste skannerdrivrutinen
Innan du installerar skannerdrivrutinen
Installera skannerdrivrutinen
584
Hämta den senaste skannerdrivrutinen
När du uppgraderar din aktuella version av skannerdrivrutinen till den senaste versionen kan vissa problem
åtgärdas.
Den senaste skannerdrivrutinen för din modell hämtar du på vår webbplats.
Viktigt!
• Skannerdrivrutinen kan hämtas kostnadsfritt. Kostnader för Internet-uppkopplingen kan tillkomma.
Närliggande information
Innan du installerar skannerdrivrutinen
Installera skannerdrivrutinen
585
Innan du installerar skannerdrivrutinen
Kontrollera följande innan du installerar skannerdrivrutinen. Kontrollera även följande om du inte kan
installera skannerdrivrutinen.
Enhetsstatus
• Om enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel kopplar du bort USB-kabeln.
Datorinställningar
• Stäng alla program som körs.
• Logga in som administratör på datorn. Du måste ange användarnamn och lösenord för användaren med
administratörsbehörighet. Om du har flera användarkonton i Mac OS X loggar du in med det
administratörskonto som skapades först.
Viktigt!
• Om du installerar än äldre version av skannerdrivrutinen efter att du har installerat en nyare version
kanske inte skannerdrivrutinen fungerar korrekt. I så fall ominstallerar du den nyare skannerdrivrutinen.
Obs!
• När du installerar flera versioner av skannerdrivrutinen ska du installera den äldsta versionen först.
Närliggande information
Hämta den senaste skannerdrivrutinen
Installera skannerdrivrutinen
586
Installera skannerdrivrutinen
Hämta den senaste versionen av skannerdrivrutinen via vår webbsida.
Installera den hämtade skannerdrivrutinen genom att utföra följande steg.
1. Konfigurera disken.
Dubbelklicka på den hämtade diskavbildningsfilen.
Filen packas upp och därefter konfigureras disken.
2. Starta installationsprogrammet.
Dubbelklicka på ".pkg"-filen i den uppackade disken.
Installationen startar.
3. Installera drivrutinen.
Följ anvisningarna för att installera.
När licensavtalsskärmen visas läser du villkoren och klickar på Fortsätt (Continue). Om du inte
godkänner licensavtalet går det inte att installera programvaran.
Om en verifieringsskärm visas anger du administratörens namn och lösenord och klickar på Installera
programvara (Install Software).
4. Slutför installationen.
Skannerdrivrutinen har installerats.
Konfigurera nätverksmiljön om du har mer än en scanner eller en nätverkskompatibel modell och
ändrade från USB-anslutning till nätverksanslutning.
Se "Inställningar för scanning via nätverk" för konfigurationsproceduren.
Viktigt!
• Installationen kan misslyckas om du klickar på Bakåt (Go Back) under processen. I så fall väljer du
Avsluta installationsprogram (Quit Installer) från menyn Installationsprogram (Installer) för att
avsluta installationsprogrammet. Starta sedan installationen på nytt.
• Skannerdrivrutinen kan hämtas kostnadsfritt. Kostnader för Internet-uppkopplingen kan tillkomma.
Närliggande information
Hämta den senaste skannerdrivrutinen
Innan du installerar skannerdrivrutinen
587
Användbar information om scanning
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
Upplösning
Dataformat
588
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
När du ”beskär” markerar du ett område som du vill behålla i en bild och resten tas bort när bilden scannas.
I fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) kan du ange en beskärningsram för bilden som visas i
förhandsgranskningen.
Obs!
• Se hjälpen i Bildinsamling (Image Capture) för information om hur du justerar beskärningsramarna
(markeringsrutorna) genom att klicka på Drivrutin (Driver) på huvudskärmen i IJ Scan Utility.
Ursprunglig beskärningsram
Ingen beskärningsram har angetts. När du markerar kryssrutan Justera beskärningsramar (Adjust
cropping frames) anges en aktiv beskärningsram automatiskt runt bilden i förhandsgranskningsområdet.
Du kan dra beskärningsramen för att ange området att skanna.
När du scannar är det bara bilden inom området i beskärningsramen som kommer att scannas.
Justera en beskärningsram
Markören ändras till
(pil) när den placeras över en beskärningsram. Klicka och dra musen om
du vill utöka eller dra ihop beskärningsramen.
Markören ändras till
(hand) när den placeras inuti en beskärningsram. Klicka och dra musen om du vill
flytta hela beskärningsramen.
Ta bort beskärningsramar
För att ta bort beskärningsramen avmarkerar du kryssrutan Justera beskärningsramar (Adjust
cropping frames).
589
Upplösning
Data på bilden som har scannats är en samling punkter med information om ljusstyrka och färg. Punkternas
täthet kallas ”upplösning”, och upplösningen anger bildens detaljrikedom. Upplösning mäts i punkter per tum
(dpi). Dpi anger antalet punkter per tum (2,5 cm).
Ju högre upplösning (värde), desto fler detaljer visas på bilden. Ju lägre upplösning (värde), desto färre
detaljer visas.
Så här ställer du in upplösningen
Du kan ställa in upplösningen under Upplösning (Resolution) på fliken
dialogrutan Inställningar.
(Skanna från en dator) i
Lämpliga upplösningsinställningar
Ange upplösningen efter hur den scannade bilden ska användas.
Objekttyp
Användning
Kopiera
300 dpi
Skapa ett vykort
Färg
300 dpi
Spara på datorn
Färg
300 dpi
Färg
150 dpi
Spara på datorn
Gråskala
300 dpi
Använda på en webbplats eller bifoga i ett
e-postmeddelande
Gråskala
150 dpi
Kopiera
Färg, gråskala eller
svartvitt
300 dpi
Bifoga i ett e-postmeddelande
Färg, gråskala eller
svartvitt
150 dpi
Skanna text med hjälp av OCR
Färg eller gråskala
300 dpi
Använda på en webbplats eller bifoga i ett
e-postmeddelande
Svartvitt foto
Textdokument (dokument
och magasin)
Lämplig upplösning
Färg
(utskrift)
Färgfoto
Färgläge
Viktigt!
• Om upplösningen fördubblas blir filstorleken för den scannade bilden fyra gånger så stor. Om filen är
för stor sänks bearbetningshastigheten avsevärt och problem som brist på minne kan inträffa. Ange
den lägsta upplösningen enligt hur bilden ska användas.
Obs!
• Om du vill skriva ut en förstoring av den scannade bilden ska du scanna med högra upplösning än
den som rekommenderas ovan.
590
Dataformat
Du kan välja dataformat när du sparar scannade bilder. Du bör ange det mest lämpliga dataformatet utifrån
hur du vill använda bilden och i vilket program.
Vilka dataformat som är tillgängliga beror på operativsystemet (Windows eller Mac OS).
Se nedan vad som är utmärkande för varje bilddataformat.
PNG (standardfilnamnstillägg: .png)
Ett dataformat som används mycket på webbplatser.
PNG är lämpligt vid redigering av sparade bilder.
JPEG (standardfilnamnstillägg: .jpg)
Ett dataformat som ofta används på webbplatser och för digitalkamerabilder.
JPEG använder hög komprimeringsfaktor. JPEG-bilder försämras något varje gång de sparas, och de kan
inte konverteras tillbaka till originaltillståndet.
JPEG är inte tillgängligt för svartvita bilder.
TIFF (standardfilnamnstillägg: .tif)
Ett dataformat som har en relativt hög kompatibilitet mellan olika datorer och program.
TIFF är lämpligt vid redigering av sparade bilder.
Obs!
• Vissa TIFF-filer är inkompatibla.
• IJ Scan Utility har stöd för följande TIFF-filformat.
• Okomprimerade svartvita binärfiler
• Okomprimerade RGB-bilder (8 bitar per kanal)
• Okomprimerade gråskalebilder
PDF (standardfilnamnstillägg: .pdf)
Ett dataformat för elektroniska dokument utvecklat av Adobe Systems Incorporated.
Det kan användas i olika datorer och med olika operativsystem, dessutom kan typsnitt bäddas in så filerna
ser likadana ut för användare i olika miljöer.
591
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Läs om hur du placerar objekt på glasskivan på scannern eller skrivaren. Placera objekten rätt beroende på
vilken typ av objekt du ska scanna. Annars kanske objekten inte scannas korrekt.
Viktigt!
• Placera inte några föremål på dokumentluckan. När du öppnar dokumentluckan kan föremålen falla ner
på scannern eller skrivaren och orsaka problem.
• Stäng dokumentluckan när du skannar.
Placera objekt
Placera objekt enligt anvisningarna nedan för att skanna med automatiskt identifierad typ eller storlek.
Viktigt!
• När du skannar genom att ange pappersstorlek i IJ Scan Utility eller i skannerdrivrutinen ska du
placera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid pilen (justeringsmärket) på glaset.
• Foton som har beskurits till olika former och objekt som är mindre än 3 kvadratcm (1,2 kvadrattum)
kan inte beskäras exakt vid scanningen.
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
• När du skannar med skannerdrivrutinen kan det som händer efteråt skilja sig åt. Då justerar du
beskärningsramen (markeringsrutan) manuellt.
För foton, vykort, visitkort eller Blu-ray/DVD/CD-skivor
För tidskrifter, tidningar och dokument
Placera objektet på glaset med framsidan nedåt och
justera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid pilen
Placera objektet med framsidan nedåt på glaset. Lämna 1 (justeringsmärket) på glaset. Den del som har
cm (0,4 tum) eller mer mellan glasets kant (den yta som är placerats på området med diagonala ränder går inte
märkt med diagonala streck) och objektet. Den del som har att scanna.
placerats på området med diagonala ränder går inte att
scanna.
Placera ett enstaka objekt i skannern:
Viktigt!
Viktigt!
• Stora objekt (t.ex. foton i A4-storlek) som inte kan
placeras bortanför kanterna/pilen (justeringsmärket) på
glaset kan sparas som PDF-filer. Om du vill spara i ett
592
• Information om de delar där dokument inte kan
scannas finns i "Fylla på original" för din modell
på startsidan i Onlinehandbok.
annat format än PDF scannar du genom att ange
dataformat.
Placera flera objekt i skannern:
Lämna 1 cm (0,4 tum) eller mer mellan glasets kant (den
yta som är märkt med diagonala streck) och objektet, samt
mellan de olika objekten. Den del som har placerats på
området med diagonala ränder går inte att scanna.
mer än 1 cm (0,4 tum)
Obs!
• Med IJ Scan Utility kan du placera upp till tolv objekt i
skannern.
• Positionen för lutande objekt (10 grader eller mindre)
korrigeras automatiskt.
593
Scanna från enhetens manöverpanel
Vidarebefordra skannade data till datorn genom att använda enhetens
manöverpanel Förenklad
Bifoga skannade data till ett e-postmeddelande genom att använda
manöverpanelen på enheten
Ställa in alternativ för skanning via manöverpanelen på enheten
Inställningar för scanning via nätverk
Välja ett svar på kommandon från manöverpanelen i IJ Scan Utility
594
Vidarebefordra skannade data till en dator genom att använda
manöverpanelen på enheten
Kontrollera följande innan du vidarebefordrar scannade data till datorn:
• Skannerdrivrutinen har installerats.
Om skannerdrivrutinen ännu inte installerats, installera dem från vår webbplats.
• Enheten är korrekt ansluten till datorn.
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn.
Koppla inte in eller från USB-kabeln eller LAN-kabeln när enheten används eller när datorn är i vilo- eller
standbyläge.
Om du scannar via en nätverksanslutning kontrollerar du att rätt inställningar har gjorts.
Inställningar för skanning via nätverk
• Målet och filnamnet anges i Canon IJ Scan Utility.
Du kan ange målet och filnamnet i Canon IJ Scan Utility. Mer information om inställningar i Canon IJ
Scan Utility:
Dialogrutan Inställningar
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Skanna (Scan).
Använda manöverpanelen
Om du vidarebefordrar data till den USB-anslutna datorn:
Skärmen för vänteläge för scanning visas.
Fortsätt till steg 3.
Obs!
• Om skärmbilden där du väljer var data ska sparas visas knackar du på Dator (PC) och sedan på
Lokal (USB) (Local (USB)). Skärmen för vänteläge för scanning visas.
Om du vidarebefordrar data till den nätverksanslutna datorn:
Skärmbilden där du väljer var data ska sparas visas.
595
Obs!
• Om väntelägesskärmen för scanning och överföring av data till den USB-anslutna datorn visas på
pekskärmen så knackar du på
för att visa skärmen där du kan välja var data ska sparas.
Välj den dator som scannade data ska sparas på genom att följa nedanstående anvisningar.
1. Knacka på
Dator (PC).
2. Vidarebefordra skannade data genom att knacka på datorn.
Skärmen för vänteläge för scanning visas.
Obs!
• Om du knackar på Lokal (USB) (Local (USB)) på skärmen Välj dator (Select PC) överförs
data till den USB-anslutna datorn.
• När du vidarebefordrar scannade data till datorn via WSD (ett av de nätverksprotokoll som
stöds i Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 och Windows Vista), välj Aktivera (Enable) för
WSD-skann. från denna enhet (WSD scan from this device) under WSD-inställning
(WSD setting) under Andra inställningar (Other settings) i LAN-inställningar (LAN
settings) under Enhetsinställningar (Device settings).
WSD-inställning (WSD setting)
Om du knackar på Sök igen (Search again) börjar enheten söka efter anslutna datorer igen.
3. Ange inställningarna efter behov.
596
A. Välj dokumenttyp genom att knacka.
Obs!
• Om du vidarebefordrar skannade data till datorn som hittades via WSD går det inte att välja
dokumenttypen.
Autoskanna (Auto scan)
Den här inställningen visas bara när enheten är ansluten till datorn via en USB-kabel.
Enheten identifierar automatiskt typen av originaldokument och bilden vidarebefordras i
optimerad storlek, upplösning och med optimerat dataformat.
Viktigt!
• Du kan bara välja Autoskanna (Auto scan) när du vidarebefordrar skannade data till den
USB-anslutna datorn.
• Lägg i original korrekt beroende på typ.Om originalen inte läggs i korrekt kan de kanske inte
scannas på rätt sätt.
Mer information om hur du placerar originalet:
Fylla på original
• Följande objekt kan scannas:
Foton, vykort, visitkort, magasin, tidningar, textdokument och Blu-ray/DVD/CD-skivor
• Följande objekt kan inte scannas korrekt:
• Foton i A4-storlek
• Textdokument som är mindre än 127 x 178 mm (5 x 7 tum), till exempel sidor från
pocketböcker med ryggen bortskuren
• Original på tunt vitt papper
• Långa, smala dokument som t.ex. panoramafoton
Dokument (Document)
Skannar originaldokumentet på glasskivan som dokumentdata och använder inställningarna
som har angetts i Skanningsinst. (Scan settings).
Foto (Photo)
Skannar originalet på glasskivan som fotodata och använder inställningarna som har angetts i
Skanningsinst. (Scan settings).
B. Visa skärmen Skanningsinst. (Scan settings) genom att knacka.
Mer information om inställningsalternativ:
Ställa in alternativ för skanning via manöverpanelen på enheten
597
C. Visa mer information om hur du placerar originalet genom att knacka.
D. Visa skärmen för målval genom att knacka.
4. Placera originalet på glasskivan.
5. Tryck på knappen Färg (Color) om du vill skanna i färg och tryck på Svart (Black) om du
vill skanna i svartvitt.
Obs!
• När du skickar skannade data till datorn via WSD trycker du på Färg (Color).
• Om du väljer JPEG eller TIFF för Format för på skärmen för skannerinställningar:
Skanningen startas på enheten och skannade data sparas på datorn.
• När du väljer PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF) för Format på skärmen för
skanningsinställningar:
När skanningen är klar visas en fråga om du vill fortsätta skanna.
Om du fortsätter med skanningen placerar du originalet på glasskivan och startar.
Knacka på Avsluta (End) om du inte vill fortsätta skanna. Alla scannade data vidarebefordras till
datorn.
Skannade data sparas på datorn enligt de inställningar som har angetts i Canon IJ Scan Utility.
Ta bort originalet från glasskivan när skanningen är slutförd.
Viktigt!
• Om du inte är nöjd med skanningsresultatet med Autoskanna (Auto scan) väljer du
dokumenttypen eller storleken efter originalet i steg 3.
Om du vill använda avancerade inställningar för att scanna original, eller
vill redigera och skriva ut de scannade bilderna:
Om du skannar original från en dator med hjälp av My Image Garden kan du sedan med My Image
Garden redigera de skannade bilderna, t.ex. genom att optimera eller beskära dem.
Du kan också redigera och skriva ut de skannade bilderna med hjälp av den kompatibla programvaran,
som hjälper dig att anpassa bilderna till dina behov.
Skanna foton och dokument
598
Bifoga skannade data till ett e-postmeddelande genom att använda
manöverpanelen på enheten
Kontrollera följande innan du bifogar skannade data med e-post:
• Skannerdrivrutinen har installerats.
Om skannerdrivrutinen ännu inte installerats, installera dem från vår webbplats.
• Enheten är korrekt ansluten till datorn.
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn.
Koppla inte in eller från USB- eller LAN-kabeln när enhetenanvänds eller när datorn är i vilo- eller
standbyläge.
Om du scannar via en nätverksanslutning kontrollerar du att rätt inställningar har gjorts.
Inställningar för skanning via nätverk
• E-postprogrammet och filnamnet har angetts i Canon IJ Scan Utility.
Du kan ange målet och filnamnet i Canon IJ Scan Utility. Mer information om inställningar i Canon IJ
Scan Utility:
Dialogrutan Inställningar
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Svep på HEM-skärmen och knacka sedan på
Skanna (Scan).
Använda manöverpanelen
Skärmbilden där du väljer var data ska sparas visas.
Obs!
• Om väntelägesskärmen för scanning och överföring av data till den USB-anslutna datorn visas på
pekskärmen så knackar du på
3. Knacka på
för att visa skärmen där du kan välja var data ska sparas.
Bifoga till e-postmedd. (Attach to E-mail).
4. Vidarebefordra skannade data genom att knacka på datorn.
599
Knacka på Lokal (USB) (Local (USB)) för en USB-ansluten dator eller knacka på en dator om du vill
överföra skannade data till en nätverksansluten dator.
Skärmen för vänteläge för scanning visas.
5. Ange inställningarna efter behov.
A. Välj dokumenttyp genom att knacka.
Dokument (Document)
Skannar originaldokumentet på glasskivan som dokumentdata och använder inställningarna
som har angetts i Skanningsinst. (Scan settings).
Foto (Photo)
Skannar originalet på glasskivan som fotodata och använder inställningarna som har angetts i
Skanningsinst. (Scan settings).
B. Visa skärmen Skanningsinst. (Scan settings) genom att knacka.
Mer information om inställningsalternativ:
Ställa in alternativ för skanning via manöverpanelen på enheten
C. Visa mer information om hur du placerar originalet genom att knacka.
D. Visa skärmen för målval genom att knacka.
6. Placera originalet på glasskivan.
7. Tryck på knappen Färg (Color) om du vill skanna i färg och tryck på Svart (Black) om du
vill skanna i svartvitt.
• Om du väljer JPEG för Format på skärmen för skannerinställningar:
Enheten börjar skanna och alla skannade data vidarebefordras till datorn och bifogas i ett epostmeddelande.
• Om du väljer PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF) för Format för på skärmen för
skannerinställningar:
600
När skanningen är klar visas en fråga om du vill fortsätta skanna.
Om du fortsätter med skanningen placerar du originalet på glasskivan och startar.
Knacka på Avsluta (End) om du inte vill fortsätta skanna. Alla scannade data vidarebefordras till
datorn.
Skannade data vidarebefordras till datorn och bifogas i ett e-postmeddelande enligt de inställningar som
har angetts i Canon IJ Scan Utility.
Information om hur du gör inställningarna och skickar e-post finns i handboken till e-postprogrammet.
Ta bort originalet från glasskivan när skanningen är slutförd.
601
Ställa in alternativ för skanning via manöverpanelen på enheten
Du kan ändra scanningsinställningar som scanningsstorlek, upplösning och dataformat.
När standbyskärmen för skanning visas knackar du på Inställningar (Settings) för att välja
inställningsalternativet. Svep när du vill visa inställningsalternativen och visa sedan inställningarna genom
att knacka på inställningsalternativet. Specificera genom att knacka på inställningen.
Obs!
• Det går inte att ange skanningsinställningen under följande förhållanden:
• När Autoskanna (Auto scan) har valts som Dok.typ (Doc.type) för att överföra skannade data till
datorn
• När du skickar skannade data till datorn via WSD (ett av nätverksprotokollen som stöds i Windows
8.1, Windows 8, Windows 7 och Windows Vista)
• De inställningsalternativ som inte kan väljas visas nedtonade.
• Det går inte att kombinera vissa inställningar med andra inställningar, den dokumenttyp som har valts
för Dok.typ (Doc.type) eller skanningsmenyn på skärmen där du väljer var data ska sparas. Om
inställningen som inte går att ange i kombination väljs visas
och Felinformation (Error details) på
pekskärmen. Om detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att knacka på
på pekskärmen och ändrar sedan inställningen.
överst till vänster
• De angivna skanningsinställningarna, t.ex. skanningsstorlek, upplösning och dataformat bevaras även
om enheten stängs av.
• När skanningen startas via en skanningsmeny och den valda inställningen inte kan användas visas
Angiven funktion ej tillgänglig med aktuella inställningar. (The specified function is not available
with current settings.) på pekskärmen. Ändra inställningen med hjälp av anvisningarna på skärmen.
• När du vidarebefordrar skannade data till datorn eller bifogar data med e-post kan du ange målet och
filnamnet med Canon IJ Scan Utility.
Dialogrutan Inställningar
• Om du scannar original från datorn kan du scanna med avancerade inställningar. Mer information om
skanning från datorn:
Skanna foton och dokument
1. Skann.stl (Scan size)
Välj storlek för originalet.
2. Format
602
Välj dataformat för scannade data.
3. Upplösn. (Scan res) (Skanningsupplösning)
Välj upplösning för scanning.
4. Förhandsgranska (Preview)
Den här inställningen är inte tillgänglig.
5. Hindra genomblödn (Reduce show-thru) (Minska genomlysning)
Tecken på baksidan kan lysa igenom när ett tunt dokument, till exempel en tidning, scannas. Välj PÅ
(ON) om tecken lyser igenom det skannade dokumentet.
Det här inställningsalternativet är inte tillgängligt om du har valt Foto (Photo) för Dok.typ (Doc.type).
6. Moarémönster (Descreen)
En utskrift består av små punkter som utgör tecken eller diagram. Om punkter störs kan det resultera i
ojämna skuggor eller randiga mönster. Välj PÅ (ON) om du upptäcker ojämna skuggor eller randiga
mönster på den skannade bilden.
Det här inställningsalternativet är inte tillgängligt om du har valt Foto (Photo) för Dok.typ (Doc.type).
Obs!
• Även om du har valt PÅ (ON) kan vissa moaréeffekter finnas kvar om Oskarp mask (Unsharp
mask) är PÅ (ON). I så fall väljer du inställningen AV (OFF) för Oskarp mask (Unsharp mask).
7. Oskarp mask (Unsharp mask)
Kantlinjen i små tecken eller tunna objekt som hårstrån eller löv på ett foto kan förstärkas. Välj PÅ (ON)
om du vill förstärka kantlinjen i skannade data.
603
Inställningar för scanning via nätverk
Du kan ansluta din scanner eller skrivare till ett nätverk om du vill använda den från flera datorer eller
scanna bilder till en viss dator.
Viktigt!
• Flera användare kan inte scanna samtidigt.
• Om du vill skanna över ett nätverk aktiverar du Bonjour på din skanner eller skrivare.
Obs!
• Ange nätverksinställningarna för din skanner eller skrivare i förväg genom att följa anvisningarna på
webbsidan.
• Scanningen tar längre tid med nätverksanslutning än med USB-anslutning.
Inställning för skanning med IJ Scan Utility
Gå till huvudskärmen i IJ Scan Utility och välj en skanner eller skrivare som är ansluten till ett nätverk.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Välj "Canon XXX series Network" (där "XXX" är modellnamnet) som Produktnamn
(Product Name).
Du kan scanna via en nätverksanslutning.
Obs!
• Om du inte kan skanna kontrollerar du att skannern eller skrivaren har valts på skärmen för val
av nätverk.
• Som USB anslutning väljer du "Canon XXX series" (där "XXX" är modellnamnet) som
Produktnamn (Product Name).
Inställning för att scanna från manöverpanelen
Du kan göra inställningen för att scanna från manöverpanelen.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Klicka på fliken
(Allmänna inställningar).
604
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings)) visas.
4. I Produktnamn (Product Name) väljer du ett objekt med ”Nätverk” efter produktnamnet
och klickar sedan på Välj (Select) som visas till höger om namnet.
Skärmen för val av nätverk visas.
5. Klicka på Inställningar för att skanna från manöverpanelen (Scan-from-OperationPanel Settings).
Skärmen Inställningar för att scanna från manöverpanelen visas.
6. Välj en skanner eller skrivare från Scanners och klicka på OK.
7. Återgå till skärmen för val av nätverk och klicka sedan på OK.
Huvudfönstret för IJ Scan Utility visas igen. Du kan skanna från manöverpanelen.
Obs!
• Om Bonjour-servicenamnet på din skanner eller skrivare inte visas eller inte kan väljas kontrollerar du
följande, klickar på OK för att stänga fönstret, öppnar det igen och väljer på nytt.
• Skannerdrivrutinen har installerats
• Nätverksinställningarna för din skanner eller skrivare har slutförts efter att skannerdrivrutinen
installerades
• Nätverkskommunikation är aktiverad mellan din scanner eller skrivare och datorn
Om din skanner eller skrivare fortfarande inte visas kan du läsa "Problem med
nätverkskommunikationen" för din modell på startsidan i Onlinehandbok.
605
Välja ett svar på kommandon från manöverpanelen i IJ Scan Utility
IJ Scan Utility ger dig möjlighet att ange vad som ska hända när du scannar från manöverpanelen.
Obs!
• Fönstren där du scannar med automatisk scanning via manöverpanelen används som exempel i
följande beskrivningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Välj ett skanningsläge på fliken
(Skanna från manöverpanelen).
Obs!
• Mer information finns i följande avsnitt.
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatisk))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto))
606
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Foto))
Dialogrutan Inställningar (Bifoga till e-post (Dokument))
4. Ange Skanningsalternativ (Scan Options).
5. Ange filnamn och övriga inställningar i Spara inställningar (Save Settings).
607
6. Välj vilket program du vill starta efter scanningen i Programinställningar (Application
Settings).
7. Klicka på OK.
Åtgärderna utförs i enligt angivna inställningar när du startar scanningen från manöverpanelen.
608
Felsöka
Det går inte att sätta på enheten
Utskriften startar inte
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Inget bläck matas ut
Papperet fastnar
Om något fel inträffar
Det går inte att skriva ut på skivetiketten
Sökning per funktion
Problem med nätverkskommunikationen
Problem med utskrift
Problem med utskriftskvalitet
Problem med scanning
Problem med enheten
Problem med installation/hämtning
Om fel/meddelanden som visas
Om du inte kan lösa problemet
609
Problem med nätverkskommunikationen
Problem med enheten vid nätverksanvändning
En enhet kan inte upptäckas på nätverket
Andra problem med nätverk
610
Problem med enheten vid nätverksanvändning
Enheten slutade plötsligt att fungera
Utskriftshastigheten är låg
Det går inte att använda kortplatsen via nätverket
Enheten går inte att använda när en kopplingspunkt ersatts eller inställningarna
ändrats
611
Enheten slutade plötsligt att fungera
Det går inte att kommunicera med enheten via trådlöst LAN
Det går inte att kommunicera med enheten när åtkomstpunktläget används
Det går inte att kommunicera med enheten via det kablade lokala nätverket
Det går inte att skriva ut, scanna eller få åtkomst till kortplatsen från en dator som är ansluten till nätverket
Det går inte att kommunicera med enheten via trådlöst LAN
Kontroll1
Kontrollera att enheten är på.
Kontroll2
Kontrollera att enhetens och åtkomstpunktens nätverksinställningar är
identiska.
Se i handboken som medföljer kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren för att bekräfta inställningarna för
kopplingspunkten och ändra sedan inställningarna på enheten.
Ställa in en krypteringsnyckel
Kontroll3
Kontrollera att enheten inte är placerad för långt från åtkomstpunkten.
Kopplingspunkten finns inomhus med effektiv räckvidd för trådlös kommunikation. Placera enheten inom
50 meter/164 fot från kopplingspunkten.
Kontroll4
Kontrollera att det inte finns några hinder.
Trådlös kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Flytta enheterna.
Kontrollera att det inte finns andra källor i närheten som kan ge upphov till
radiostörningar.
Kontroll5
Om en enhet (t.ex en mikrovågsugn) som använder samma frekvensband som den trådlösa stationen är
placerad i närheten kan störningar uppstå. Placera trådlösstationen så långt iväg som möjligt från eventuella
störningskällor.
Kontroll6
Kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekta.
För mer information om hur du ansluter en nätverksenhet till datorn och konfigurerar den, se nätverksenhetens
handbok eller kontakta tillverkaren.
Kontrollera att radiosignalen är bra och flytta enheterna medan du
kontrollerar radiosignalen via IJ Network Tool.
Kontroll7
Övervaka status för trådlöst LAN
Kontroll8
Kontrollera att en giltig kanal för trådlös kommunikation används.
Vilken kanal för trådlös kommunikation som ska användas kan bero på vilka trådlösa nätverksenheter som
installerats på datorn. Se i handboken som medföljde datorn eller den trådlösa nätverksenheten för att se
vilken kanal som ska användas.
Kontrollera att den kanal som har konstaterats i Kontroll 8 kan kommunicera
med datorn.
Kontroll9
612
Annars ändrar du kanalen för kopplingspunkten.
Kontrollera att eventuella brandväggsfunktioner i säkerhetsprogrammet är
inaktiverade.
Kontroll10
Om brandväggen i ditt säkerhetsprogram är aktiverad kanske ett meddelande visas om att Canon-programmet
försöker ansluta till nätverket. Om varningsmeddelandet visas ska du ställa in säkerhetsprogrammet så att det
alltid tillåter åtkomst.
Om du använder program som växlar nätverksmiljö ska du kontrollera deras inställningar. En del program
aktiverar brandväggar som standard.
När du använder en router ska du ansluta enheten och datorn till LAN-sidan
Kontroll11
(samma nätverkssegment).
När enheten är ansluten till en AirPort-basstation via ett LAN använder du
Kontroll12
alfanumeriska tecken för nätverksnamnet (SSID).
Om problemet inte är löst ska du konfigurera enligt instruktionerna på vår webbplats.
• Placering:
Kontrollera att det inte står något i vägen mellan kopplingspunkten och enheten.
Det går inte att kommunicera med enheten när åtkomstpunktläget används
Kontroll1
Kontrollera att enheten är på.
Är Ändra LAN (Change LAN) i LAN-inställningar (LAN settings) under
Enhetsinställningar (Device settings) inställt på Inaktivera LAN (Disable LAN),
Trådlöst LAN aktivt (Wireless LAN active) eller Kablat LAN aktivt (Wired LAN
active)?
Kontroll2
Välj Åtkomstpunktläge aktivt (Access point mode active).
Är enheten konfigurerad för att ansluta till externa kommunikationsenheter
(t.ex. datorer, smarttelefoner eller surfplattor)?
Kontroll3
Välj ett åtkomstpunktnamn (SSID) som har angetts för enheten som mål för externa kommunikationsenheter.
Kontroll4
Ange ett lösenord, om det har specificerats för enheten.
Kontrollera att externa kommunikationsenheter inte är placerade för långt
från enheten.
Kontroll5
Placera inte externa kommunikationsenheter för långt från enheten.
Kontroll6
Kontrollera att det inte finns några hinder.
Trådlös kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Flytta enheterna.
Kontrollera att det inte finns andra källor i närheten som kan ge upphov till
radiostörningar.
Kontroll7
613
Om en enhet (t.ex en mikrovågsugn) som använder samma frekvensband som den trådlösa stationen är
placerad i närheten kan störningar uppstå. Placera trådlösstationen så långt iväg som möjligt från eventuella
störningskällor.
Kontroll8
Försöker du ansluta fler än 6 enheter?
Du kan ansluta upp till 5 enheter i åtkomstpunktläget.
Det går inte att kommunicera med enheten via det kablade lokala nätverket
Kontroll1
Kontrollera att enheten är på.
Kontroll2
Kontrollera att LAN-kabeln är korrekt ansluten.
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till routern med nätverkskabeln. Sätt i nätverkskabeln ordentligt om
den glappar.
Se till att skrivarens nätverkskabel är ansluten till en WAN-port på routern, anslut till kabeln till en LAN-port på
routern.
Om problemet inte är löst ska du konfigurera enligt instruktionerna på vår webbplats.
Det går inte att skriva ut, scanna eller få åtkomst till kortplatsen från en
dator som är ansluten till nätverket
Kontroll1
Kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekta.
För mer information om hur du konfigurerar datorn, se datorns användarhandbok eller kontakta tillverkaren.
Kontroll2
Om inte MP Drivers redan har installerats installerar du dem.
Installera MP Drivers från vår webbplats.
När du använder ett trådlöst nätverk ska du se till att det inte finns några
behörighetskontroller som aktiverats för kopplingspunkten.
Kontroll3
För mer information om hur du ansluter en kopplingspunkt, se kopplingspunktens handbok eller kontakta
tillverkaren.
Obs!
• Information om hur du kontrollerar datorns MAC- eller IP-adress finns i Kontrollera datorns IP- eller
MAC-adress.
614
Utskriftshastigheten är låg
Kontroll1
Enheten kan vara upptagen med att skriva ut ett stort jobb från en annan
dator.
När du använder ett trådlöst nätverk ska du se till att radioöverföringen
fungerar bra och flytta enheterna medan du kontrollerar radiosignalen via IJ Network Tool.
Kontroll2
Övervaka status för trådlöst LAN
Kontrollera att det inte står något i vägen mellan kopplingspunkten och enheten. Trådlös kommunikation mellan
olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Metall, cement, tjocka träväggar som innehåller metallmaterial,
lerväggar eller isoleringsmaterial kan störa trådlös kommunikation. Om enheten inte kan kommunicera med
datorn via ett trådlöst lokalt nätverk på grund av materialet i väggarna bör du placera enheten och datorn i
samma rum eller på samma våning.
Kontrollera att det inte finns andra enheter i närheten som kan ge upphov till
radiostörningar.
Kontroll3
Om en enhet (t.ex en mikrovågsugn) som använder samma frekvensband som den trådlösa stationen är
placerad i närheten kan störningar uppstå. Placera trådlösstationen så långt iväg som möjligt från eventuella
störningskällor.
615
Det går inte att använda kortplatsen via nätverket
Det går inte att använda kortplatsen
616
Det går inte att använda kortplatsen
Kontroll1
Visas kortplatsens ikon?
För att kunna använda kortplatsen via nätverket måste du ansluta kortplatsen som en nätverksenhet på datorn.
När kortplatsen är ansluten visas ikonen ”canon_memory” (eller ”CANON_MEMORY”) på skrivbordet eller i
fönstret Dator (Computer) i menyn Starta (Go) under Finder.
Om ikonen inte visas ansluter du kortplatsen.
Använda kortplatsen i ett nätverk
Kontroll2
Sitter minneskortet i kortplatsen?
Kontrollera att ett minneskort finns i kortplatsen. Sätt i ett om det inte finns något.
Sätta i minneskortet
Kontroll3
Är Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) inställt på Skrivb fr USB-dator
(Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN PC)?
Du kan läsa data på minneskortet över nätverket men inte skriva data till det. Om du vill läsa data på
minneskortet via nätverket, ställ in Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) i Enhetens användarinställningar
(Device user settings) under Enhetsinställningar (Device settings) på Inte skrivbar fr dator (Not writable
from PC).
Enhetens användarinställningar
Om du vill dela skrivarens kortplats med flera datorer via ett nätverk, ställ in
Ange delning av minneskort (Set memory card sharing) under Andra inställningar
(Other settings) i LAN-inställningar (LAN settings) under Enhetsinställningar (Device
settings) på Aktivera (Enable).
Kontroll4
LAN-inställningar
Kontroll5
Har du tagit ut minneskortet utan att ta bort ikonen för kortplatsen?
Innan du tar ut minneskortet från kortplatsen, kom ihåg att först ta bort ikonen ”canon_memory” (eller
”CANON_MEMORY”) genom att dra den till papperskorgen.
Om du tar ut minneskortet utan att ta bort ikonen så kanske inte alla filer på minneskortet visas eller kan
användas när du sätter i det på kortplatsen nästa gång.
Starta i sådana fall om datorn.
617
Enheten går inte att använda när en kopplingspunkt ersatts eller
inställningarna ändrats
Kör nätverkskonfiguration på enheten igen när du ersätter en kopplingspunkt.
Konfigurera nätverket igen enligt instruktionerna på vår webbplats.
Om problemet fortfarande inte är löst, se nedan.
Det går inte att kommunicera med enheten efter användning av MAC/IP-adressfiltrering eller efter
tilldelning av en krypteringsnyckel till kopplingspunkten
När kryptering är aktiverad går det inte att kommunicera med enheten efter att krypteringstyperna har
ändrats på kopplingspunkten
Det går inte att kommunicera med enheten efter användning av MAC/IPadressfiltrering eller efter tilldelning av en krypteringsnyckel till
kopplingspunkten
Kontroll1
Bekräfta kopplingspunktens inställningar.
Se i handboken som medföljer kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren för att bekräfta inställningarna för
kopplingspunkten. Se till att datorn och kopplingspunkten kan kommunicera med varandra under denna
inställning.
Om du använder MAC- eller IP-adressfiltrering på kopplingspunkten bör du
kontrollera att MAC- eller IP-adresserna för både datorn och nätverksenheten och
enheten har registrerats.
Kontroll2
Om du använder en WEP- WPA- eller WPA2-nyckel ska du se till att datorns
eller nätverksenhetens krypteringsnyckel och enhetens nyckel matchar den som angetts
för åtkomstpunkten.
Kontroll3
Utöver själva WEP-nyckeln måste även nyckellängd, nyckelformat, nyckel-ID och autentiseringsmetod
stämma överens mellan enheten, åtkomstpunkten och datorn.
Välj i regel Auto som verifieringsmetod. Om du vill ange metod manuellt väljer du Öppet system (Open
System) eller Delad nyckel (Shared Key) enligt inställningen för åtkomstpunkten.
Ställa in en krypteringsnyckel
När kryptering är aktiverad går det inte att kommunicera med enheten efter
att krypteringstyperna har ändrats på kopplingspunkten
Om enheten inte kan kommunicera med datorn efter att enhetens krypteringstyp har ändrats ska du se till
att krypteringstypen för datorn och kopplingspunkten matchar den som ställts in för enheten.
Det går inte att kommunicera med enheten efter användning av MAC/IP-adressfiltrering eller efter
tilldelning av en krypteringsnyckel till kopplingspunkten
618
En enhet kan inte upptäckas på nätverket
Enheten kunde inte lokaliseras när nätverkskommunikationen upprättades
Enheten kan inte upptäckas i det trådlösa lokala nätverket
Enheten kan inte upptäckas i det kablade lokala nätverket
Obs!
• Du kan inte använda trådlöst LAN och kablat LAN samtidigt.
619
Enheten kunde inte lokaliseras när nätverkskommunikationen
upprättades
Om det inte går att hitta enheten i nätverket när nätverkskommunikationen ska konfigureras kontrollerar du
nätverksinställningarna och söker efter enheten igen.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 1
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 1
Obs!
• Du kan sedan konfigurera nätverkskommunikationen via USB. Om du vill göra konfigurationen via USB
markerar du kryssrutan Konfigurera nätverksanslutningen via USB (Set up the network
connection via USB) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) och klickar
på Nästa (Next).
620
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 1
Är enheten och nätverksenheten (routern, kopplingspunkten osv.)
påslagna?
Kontrollera att enheten är på.
Kontrollera att enheten är på
Kontrollera att nätverksenheten (routern, kopplingspunkten osv.) är påslagen.
Om enheten eller nätverksenheten är avstängd:
Starta enheten eller nätverksenheten.
När du har startat enheten eller nätverksenheten kan det ta lite tid innan den kan användas. Klicka på
Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) en stund efter
att du har startat enheten eller nätverksenheten.
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa nätverket.
Om enheten och nätverksenheten är påslagna:
Om enheten inte hittades när du klickade på Sök igen (Redetect) trots att enheten och nätverksenheten
var påslagna, eller efter att de har slagits på, går du till kontroll 2.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 2
621
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 2
Är inställningen för trådlöst LAN aktiverad på enheten?
Kontrollera att Wi-Fi-lampan på enheten lyser.
Om Wi-Fi-lampan är släckt:
Inställningen för trådlöst LAN på enheten är avaktiverad. Aktivera inställningen för trådlöst LAN på
enheten.
När du har aktiverat inställningen för trådlöst LAN klickar du på Tillbaka till början (Back to Top) i
fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att konfigurera
nätverkskommunikationen från början.
Om Wi-Fi-lampan är tänd:
Fortsätt till kontroll 3.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 3
622
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 3
Är enheten ansluten till kopplingspunkten?
Kontrollera via enhetens manöverpanel att enheten är ansluten till kopplingspunkten.
Välj Konfig. (Setup) på skärmen HEM, och välj sedan Enhetsinställningar (Device settings) > LANinställningar (LAN settings) > Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings) > Inställningslista
trådl. LAN (WLAN setting list).
Kontrollera att Anslutning (Connection) på pekskärmen är inställd på Aktiv (Active).
Om Anslutning (Connection) är inställd på Inaktiv (Inactive):
Enheten får inte vara placerad för långt från kopplingspunkten. Placera enheten nära kopplingspunkten
tillfälligt och klicka sedan på Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check
Printer Settings).
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa nätverket.
Om enheten inte hittas är enheten inte ansluten till åtkomstpunkten. Anslut enheten till kopplingspunkten.
Klicka på Tillbaka till början (Back to Top) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings) för att konfigurera nätverkskommunikationen från början.
Om Anslutning (Connection) är inställd på Aktiv (Active):
Fortsätt till kontroll 4.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 4
623
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 4
Är det SSID på den åtkomstpunkt som är ansluten till din dator samma som
det på enheten?
Du kan kontrollera SSID:t för den åtkomstpunkt som är ansluten till enheten på pekskärmen.
Välj Konfig. (Setup) på skärmen HEM, och välj sedan Enhetsinställningar (Device settings) > LANinställningar (LAN settings) > Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings) > Inställningslista
trådl. LAN (WLAN setting list).
Från din dator kan du bekräfta SSID på den åtkomstpunkt som är ansluten till din dator. Kontrollera SSID
från AirMac-ikonen på menyraden.
Obs!
• Om åtkomstpunktens SSID inte visas på din dator kontrollerar du datorns inställningar.
Om SSID:t inte är samma:
Klicka på Tillbaka till början (Back to Top) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings) för att konfigurera nätverkskommunikationen från början. När du konfigurerar specificerar du
åtkomstpunktens SSID för både enheten och datorn.
Om SSID:t är samma:
Fortsätt till kontroll 5.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 5
624
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 5
Stör brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller operativsystem
konfigurationen av nätverkskommunikationen?
Brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller operativsystem kan begränsa kommunikationen mellan
enheten och datorn. Kontrollera inställningarna för brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller
operativsystem eller i meddelandet som visas på datorn.
Om brandväggen stör konfigurationen:
• När meddelandet visas på datorn:
Om varningsmeddelandet visar att Canon-programmet försöker ansluta till nätverket ställer du in
säkerhetsprogrammet så att det tillåter åtkomst.
Klicka sedan på Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings).
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa
nätverket.
• Om meddelandet inte visas på datorn:
Avbryt konfigurationen och ställ sedan in säkerhetsprogrammet så att det ger Canon-programmet*
åtkomst till nätverket.
* Ställ in säkerhetsprogrammet så att det ger Setup.app, Canon IJ Network Tool.app,
canonijnetwork.bundle, CIJScannerRegister.app, Canon IJ Scan Utility2.app och
CIJSUAgent.app åtkomst till nätverket.
När du har gjort inställningen i säkerhetsprogrammet konfigurerar du nätverkskommunikationen från
början.
Obs!
• Mer information om brandväggsinställningarna i operativsystemet eller säkerhetsprogrammet finns i
användarhandboken till datorn eller programvaran eller hos tillverkaren.
Om du inte har problem med brandväggsinställningarna:
Fortsätt till kontroll 6.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös LAN: Kontroll 6
625
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för trådlös
LAN: Kontroll 6
Kontrollera kopplingspunktens inställningar.
Kontrollera åtkomstpunktens inställningar för nätverksanslutningen, till exempel IP-adressfiltrering, MACadressfiltrering eller DHCP-funktion.
Se till att samma radiokanal används för åtkomstpunkten och enheten.
För mer information om hur du kontrollerar kopplingspunktens inställningar, se kopplingspunktens
handbok eller kontakta tillverkaren.
När du har kontrollerat kopplingspunktens inställningar klickar du på Sök igen (Redetect) i fönstret
Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings).
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa nätverket.
Om problemet ändå inte är löst markerar du kryssrutan Konfigurera nätverksanslutningen via USB
(Set up the network connection via USB) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings) och klickar på Nästa (Next) för att konfigurera nätverkskommunikationen via USB.
626
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat
LAN: Kontroll 1
Är LAN-kabeln ansluten och är enheten och routern påslagna?
Kontrollera att LAN-kabeln är ansluten.
Kontrollera att enheten är på.
Kontrollera att enheten är på
Kontrollera att routern är på.
Om LAN-kabeln är ansluten och enheten eller nätverksenheten är avstängd:
Starta enheten eller nätverksenheten.
När du har startat enheten eller nätverksenheten kan det ta lite tid innan den kan användas. Klicka på
Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) en stund efter
att du har startat enheten eller nätverksenheten.
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa nätverket.
Om LAN-kabeln är ansluten och enheten och nätverksenheten är påslagna:
Om enheten inte hittades när du klickade på Sök igen (Redetect) trots att enheten och nätverksenheten
var påslagna, eller efter att de har slagits på, går du till kontroll 2.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 2
627
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat
LAN: Kontroll 2
Är datorn och routern konfigurerade och kan datorn ansluta till nätverket?
Kontrollera att du kan öppna webbplatser på datorn.
Om du inte kan öppna någon webbplats:
Klicka på Avbryt (Cancel) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att
avbryta konfigurationen av nätverkskommunikationen. Konfigurera sedan datorn och nätverksenheten.
Kontakta tillverkaren eller läs i datorns eller nätverksenhetens handbok om du vill ha information om hur
det går till.
Om du kan visa webbplatser när du har konfigurerat datorn och nätverksenheten konfigurerar du om
nätverkskommunikationen från början.
Om du kan öppna webbplatser:
Fortsätt till kontroll 3.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 3
628
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat
LAN: Kontroll 3
Är inställningen för kablat LAN aktiverad på enheten?
Kontrollera inställningarna för kablat LAN av enhetens via enhetens manöverpanel.
Välj Konfig. (Setup) på HEM-skärmen och välj sedan Enhetsinställningar (Device settings) > LANinställningar (LAN settings) > Ändra LAN (Change LAN).
Kontrollera att Kablat LAN aktivt (Wired LAN active) väljs på pekskärmen.
Om Kablat LAN aktivt (Wired LAN active) inte är valt:
Inställningen för kablat LAN på enheten är avaktiverad. Aktivera inställningen för kablat LAN på enheten.
När du har aktiverat inställningen för kablat LAN klickar du på Tillbaka till början (Back to Top) i fönstret
Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att konfigurera nätverkskommunikationen
från början.
Om du valde Kablat LAN aktivt (Wired LAN active):
Fortsätt till kontroll 4.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 4
629
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat
LAN: Kontroll 4
Är enheten ansluten till routern?
Kontrollera via enhetens manöverpanel att enheten är ansluten till routern.
Välj Konfig. (Setup) på skärmen HEM, och välj sedan Enhetsinställningar (Device settings) > LANinställningar (LAN settings) > Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings) >
Inställningslista, LAN (LAN setting list).
Kontrollera att Anslutning (Connection) på pekskärmen är inställd på Aktiv (Active).
Om Anslutning (Connection) är inställd på Inaktiv (Inactive):
Enheten är inte ansluten till routern. Anslut enheten till routern.
Klicka på Tillbaka till början (Back to Top) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings) för att konfigurera nätverkskommunikationen från början.
Om Anslutning (Connection) är inställd på Aktiv (Active):
Fortsätt till kontroll 5.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 5
630
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat
LAN: Kontroll 5
Stör brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller operativsystem
konfigurationen av nätverkskommunikationen?
Brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller operativsystem kan begränsa kommunikationen mellan
enheten och datorn. Kontrollera inställningarna för brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller
operativsystem eller i meddelandet som visas på datorn.
Om brandväggen stör konfigurationen:
• När meddelandet visas på datorn:
Om varningsmeddelandet visar att Canon-programmet försöker ansluta till nätverket ställer du in
säkerhetsprogrammet så att det tillåter åtkomst.
Klicka sedan på Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings).
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa
nätverket.
• Om meddelandet inte visas på datorn:
Avbryt konfigurationen och ställ sedan in säkerhetsprogrammet så att det ger Canon-programmet*
åtkomst till nätverket.
* Ställ in säkerhetsprogrammet så att det ger Setup.app, Canon IJ Network Tool.app,
canonijnetwork.bundle, CIJScannerRegister.app, Canon IJ Scan Utility2.app och
CIJSUAgent.app åtkomst till nätverket.
När du har gjort inställningen i säkerhetsprogrammet konfigurerar du nätverkskommunikationen från
början.
Obs!
• Mer information om brandväggsinställningarna i operativsystemet eller säkerhetsprogrammet finns i
användarhandboken till datorn eller programvaran eller hos tillverkaren.
Om du inte har problem med brandväggsinställningarna:
Fortsätt till kontroll 6.
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat LAN: Kontroll 6
631
Enheten kunde inte lokaliseras under konfigurationen för kablat
LAN: Kontroll 6
Kontrollera routerns inställningar.
Kontrollera routerns inställningar för nätverksanslutningen, till exempel IP-adressfiltrering, MACadressfiltrering eller DHCP-funktion.
För mer information om hur du kontrollerar routerns inställningar, se routerns handbok eller kontakta
tillverkaren.
När du har kontrollerat routerns inställningar klickar du på Sök igen (Redetect) i fönstret Kontrollera
skrivarinställningar (Check Printer Settings).
Följ instruktionerna på skärmen när enheten har hittats för att fortsätta konfigurera det trådlösa nätverket.
Om problemet ändå inte är löst markerar du kryssrutan Konfigurera nätverksanslutningen via USB
(Set up the network connection via USB) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer
Settings) och klickar på Nästa (Next) för att konfigurera nätverkskommunikationen via USB.
632
Enheten kan inte upptäckas i det trådlösa lokala nätverket
Kontroll1
Kontrollera att enheten är på.
Är Ändra LAN (Change LAN) i LAN-inställningar (LAN settings) under
Enhetsinställningar (Device settings) inställt på Inaktivera LAN (Disable LAN)?
Kontroll2
Om enheten är tillfälligt ansluten till datorn med en USB-kabel ska du
kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten.
Kontroll3
När du konfigurerar en trådlös LAN-anslutning eller ändrar inställningarna för trådlöst LAN med IJ Network Tool
genom en USB-anslutning ska du kontrollera att enheten är ansluten till en datorn med en USB-kabel.
Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel
Kontroll4
Kontrollera att enheten har installerats korrekt.
Om inte konfigurerar du nätverket igen enligt instruktionerna på vår webbplats.
Kontroll5
Klicka på Uppdatera (Update) i IJ Network Tool för att söka efter enheten
igen.
Fönstret Canon IJ Network Tool
Kontroll6
Kontrollera att enhetens och åtkomstpunktens nätverksinställningar är
identiska.
Se i handboken som medföljer kopplingspunkten eller kontakta tillverkaren för att bekräfta inställningarna för
kopplingspunkten och ändra sedan inställningarna på enheten.
Ställa in en krypteringsnyckel
Kontroll7
Kontrollera att det inte finns några hinder.
Trådlös kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Flytta enheterna.
Kontroll8
Kontrollera att enheten inte är placerad för långt från åtkomstpunkten.
Kopplingspunkten finns inomhus med effektiv räckvidd för trådlös kommunikation. Placera enheten inom
50 meter/164 fot från kopplingspunkten.
Kontrollera att det inte finns andra källor i närheten som kan ge upphov till
radiostörningar.
Kontroll9
Om en enhet (t.ex en mikrovågsugn) som använder samma frekvensband som den trådlösa stationen är
placerad i närheten kan störningar uppstå. Placera trådlösstationen så långt iväg som möjligt från eventuella
störningskällor.
Kontroll10
Kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekta.
Se till att datorn kan kommunicera med enheten och åtkomstpunkten över det trådlösa nätverket.
Kontrollera att eventuella brandväggsfunktioner i säkerhetsprogrammet är
inaktiverade.
Kontroll11
633
Om brandväggen i ditt säkerhetsprogram är aktiverad kanske ett meddelande visas om att Canon-programmet
försöker ansluta till nätverket. Om varningsmeddelandet visas ska du ställa in säkerhetsprogrammet så att det
alltid tillåter åtkomst.
Om du använder program som växlar nätverksmiljö ska du kontrollera deras inställningar. En del program
aktiverar brandväggar som standard.
När du använder en router ska du ansluta enheten och datorn till LAN-sidan
(samma nätverkssegment).
Kontroll12
När enheten är ansluten till en AirPort-basstation via ett LAN använder du
alfanumeriska tecken för nätverksnamnet (SSID).
Kontroll13
Om problemet kvarstår konfigurerar du enheten igen enligt instruktionerna på vår webbplats.
634
Enheten kan inte upptäckas i det kablade lokala nätverket
Kontroll1
Kontrollera att enheten är på.
Är Ändra LAN (Change LAN) i LAN-inställningar (LAN settings) under
Enhetsinställningar (Device settings) inställt på Inaktivera LAN (Disable LAN)?
Kontroll2
LAN-inställningar
Kontroll3
Kontrollera att LAN-kabeln är korrekt ansluten.
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till routern med nätverkskabeln. Sätt i nätverkskabeln ordentligt om
den glappar.
Se till att skrivarens nätverkskabel är ansluten till en WAN-port på routern, anslut till kabeln till en LAN-port på
routern.
635
Andra problem med nätverk
Glömt en kopplingspunkts namn, SSID eller en nätverksnyckel
Meddelandet visas på datorskärmen under konfigurationen
Enhetens administratörslösenord glömdes
Kontrollera information om nätverket
Så här återställer du enhetens nätverksinställningar till fabriksinställningar
636
Glömt en kopplingspunkts namn, SSID eller en nätverksnyckel
Det går inte att ansluta till en kopplingspunkt med en inställd WEP- eller WPA/WPA2-nyckel (du har glömt
WEP eller WPA/WPA2-nyckeln)
Ställa in en krypteringsnyckel
Det går inte att ansluta till en kopplingspunkt med en inställd WEP- eller
WPA/WPA2-nyckel (du har glömt WEP eller WPA/WPA2-nyckeln)
För mer information om hur du konfigurerar en kopplingspunkt, se kopplingspunktens handbok eller
kontakta tillverkaren. Se till att datorn och kopplingspunkten kan kommunicera med varandra.
Sedan konfigurerar du enhetens inställningar med IJ Network Tool så att de matchar kopplingspunktens.
Ställa in en krypteringsnyckel
För mer information om hur du konfigurerar en kopplingspunkt, se kopplingspunktens handbok eller
kontakta tillverkaren. Se till att datorn och kopplingspunkten kan kommunicera med varandra.
Sedan konfigurerar du enhetens inställningar med IJ Network Tool så att de matchar kopplingspunktens.
• När du använder WEP
Nyckellängd, nyckelformat, nyckel-ID (mellan 1 och 4) och autentiseringsmetod måste stämma
överens mellan kopplingspunkten, enheten och datorn.
För att kunna kommunicera med en kopplingspunkt som använder automatiskt genererade WEPnycklar måste du konfigurera enheten så att den använder nyckeln som skapas av kopplingspunkten
genom att ange den i hexadecimalformat.
Välj i regel Auto som verifieringsmetod. Annars kan du välja Öppet system (Open System) eller
Delad nyckel (Shared Key) enligt åtkomstpunktens inställning.
När fönstret WEP-info (WEP Details) visas efter att du har klickat på Ange (Set) i fönstret
Kopplingspunkter (Access Points) följer du anvisningarna på skärmen och ställer in nyckellängd,
nyckelformat, nyckel-ID och verifiering för att ställa in en WEP-nyckel.
Mer information finns i Ändra inställningar för WEP-info.
Obs!
• När enheten är ansluten till en AirPort-basstation via ett LAN:
När enheten är ansluten till en AirPort-basstation via ett LAN bekräftar du inställningarna i
Trådlös säkerhet (Wireless Security) i AirPort-verktyget (AirPort Utility).
• Välj 64 bitar (64 bit) om du har valt WEP 40 bitar (WEP 40 bit) som nyckellängd i AirPortbasstationen.
• Välj 1 för Nyckel-ID: (Key ID:). Annars kommer inte datorn att kunna kommunicera med
enheten via åtkomstpunkten.
• När WPA/WPA2 används
Autentiseringsmetod, lösenordsfras och typ av dynamisk kryptering måste stämma överens på
kopplingspunkten, enheten och datorn.
Ange den lösenordsfras som konfigurerats på kopplingspunkten (en serie på mellan 8 och 63
alfanumeriska tecken eller 64 tecken långt hexadecimalt tal).
637
Antingen TKIP (grundkryptering) eller AES (säker kryptering) väljs automatiskt som dynamisk
krypteringsmetod.
Mer information finns i Ändra inställningar för WPA-info eller WPA2-info.
Obs!
• Den här enheten har stöd för WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) och WPA2-PSK (WPA2Personal).
638
Meddelandet visas på datorskärmen under konfigurationen
Fönstret Ange lösenord (Enter Password) visas under konfigurationen
Fönstret för att ställa in kryptering visas när du har valt åtkomstpunkt i fönstret Kopplingspunkter (Access
Points)
"Du ansluter enheten till ett okrypterat trådlöst nätverk" visas
Fönstret Ange lösenord (Enter Password) visas under konfigurationen
Följande fönster visas om ett administratörslösenord har ställts in för en enhet som redan har
konfigurerats för användning via ett nätverk.
Ange ditt administratörslösenord.
Obs!
• Ett administratörslösenord har redan angetts för enheten när den köptes.
Mer information:
Om administratörslösenordet
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du ändrar administratörslösenordet.
Ändra inställningar på fliken Administratörslösenord
Fönstret för att ställa in kryptering visas när du har valt åtkomstpunkt i
fönstret Kopplingspunkter (Access Points)
Det här fönstret visas om den valda kopplingspunkten är krypterad. Då anger du samma
krypteringsinställningar som ställts in för kopplingspunkten.
Information om hur du anger krypteringsinställningar finns i Ändra inställningarna på fliken Trådlös LAN.
"Du ansluter enheten till ett okrypterat trådlöst nätverk" visas
Säkerhetsfunktioner har inte konfigurerats på kopplingspunkten. Enheten kan fortfarande användas, så
fortsätt och slutför installationen.
Viktigt!
• Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med säkerhetsfunktioner finns det risk för att
obehöriga får åtkomst till data, t.ex. personlig information.
639
Enhetens administratörslösenord glömdes
Initiera enhetens inställningar.
Välj Återställ alla (Reset all) så återställs administratörslösenordet till standardvärdet.
Återställ inställning
När du har initierat enhetens inställningar konfigurerar du enheten enligt instruktionerna på vår webbplats.
640
Kontrollera information om nätverket
Kontrollera enhetens IP- eller MAC-adress
Kontrollera datorns IP- eller MAC-adress
Kontrollera om datorn och enheten eller datorn och kopplingspunkten kan kommunicera
Kontrollera information om nätverksinställningar
Kontrollera enhetens IP- eller MAC-adress
Om du vill kontrollera IP- eller MAC-adressen till enheten ska du visa information om
nätverksinställningarna med manöverpanelen på enheten eller skriva ut information om
nätverksinställningarna för enheten.
LAN-inställningar
Skriva ut information om nätverksinställningar
Om du vill visa information om nätverksinställningarna med IJ Network Tool väljer du
Nätverksinformation (Network Information) på menyn Innehåll (View).
Menyer i Canon IJ Network Tool
Kontrollera datorns IP- eller MAC-adress
Om du vill kontrollera IP- eller MAC-adressen som har tilldelats datorn kan du följa anvisningarna nedan.
1. Välj Systeminställningar (System Preferences) i Apple-menyn och klicka sedan på
Nätverk (Network).
2. Se till att det nätverksgränssnitt som du använder på datorn har valts och klicka sedan på
Avancerat (Advanced).
• In Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.8 eller Mac OS X 10.7:
När du använder trådlöst LAN på datorn måste du kontrollera att Wi-Fi har valts som
nätverksgränssnitt. När du använder kablat LAN måste du kontrollera att Ethernet har valts.
• I Mac OS X v10.6.8:
När du använder trådlöst LAN på datorn måste du kontrollera att AirMac har valts som
nätverksgränssnitt. När du använder kablat LAN måste du kontrollera att Ethernet har valts.
3. Bekräfta IP-adressen eller MAC-adressen.
• In Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.8 eller Mac OS X 10.7:
Klicka på TCP/IP för att bekräfta IP-adressen.
Klicka på Maskinvara (Hardware)för att bekräfta MAC-adressen.
• I Mac OS X v10.6.8:
Klicka på TCP/IP för att bekräfta IP-adressen.
Klicka på Ethernet och kontrollera sedan Ethernet-ID (Ethernet ID)för att bekräfta MACadressen.
641
Kontrollera om datorn och enheten eller datorn och kopplingspunkten kan
kommunicera
Om du vill kontrollera kommunikationen gör du ett ping-test.
1. Öppna mappen Verktyg (Utilities) i mappen Program (Applications).
2. Starta Nätverksverktyget (Network Utility).
3. Klicka på knappen Ping.
4. Se till att alternativet Skicka bara XX pingmeddelanden (Send only XX pings) (XX är
siffror) är markerat.
5. Ange IP-adressen till målenheten eller målåtkomstpunkten i Ange nätverksadressen för
att pinga. (Enter the network address to ping.).
6. Klicka på Ping.
"XXX.XXX.XXX.XXX" är målenhetens IP-adress.
Ett meddelande som det som följer visas.
64 byte från XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 tid=3,394 ms
64 byte från XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 tid=1,786 ms
64 byte från XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 tid=1,739 ms
--- XXX.XXX.XXX.XXX pingstatistik --3 paket skickade, 3 paket mottagna, 0 % paketförlust
Om paketförlusten är 100 % är kommunikationen inte tillgänglig. I övriga fall kommunicerar datorn
med målenheten.
Kontrollera information om nätverksinställningar
Om du vill kontrollera IP- eller MAC-adressen till enheten ska du visa information om
nätverksinställningarna med manöverpanelen på enheten eller skriva ut information om
nätverksinställningarna för enheten.
LAN-inställningar
Skriva ut information om nätverksinställningar
642
Så här återställer du enhetens nätverksinställningar till
fabriksinställningar
Viktigt!
• Observera att alla enhetens nätverksinställningar raderas vid en initiering och att det inte är säkert att
du kan skriva ut eller scanna från en dator i nätverket när du har gjort en initiering. För att använda
enheten via nätverket ska du konfigurera enheten enligt instruktionerna på vår webbplats.
Påbörja nätverksinställningarna genom att använda manöverpanelen på enheten.
Återställ inställning
643
Problem med utskrift
Utskriften startar inte
Papperet fastnar
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar
Det går inte att skriva ut på skivetiketten
Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift
Kopieringen/utskriften avbryts innan den är klar
644
Utskriften startar inte
Kontrollera att strömkontakten är ordentligt ansluten och tryck sedan på
knappen PÅ (ON) för att sätta på enheten igen.
Kontroll1
När lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar betyder det att enheten håller på att startas. Vänta tills lampan
NÄTSTRÖM (POWER) slutar att blinka och lyser med fast sken.
Obs!
• Om du skriver ut stora mängder data, som t.ex. ett foto eller grafik, tar det längre tid att starta utskriften.
När lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar bearbetas och skickas data från datorn till enheten. Vänta tills
utskriften startar.
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn.
Kontroll2
När enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel ska du kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till
enheten och till datorn. Kontrollera sedan följande:
• Om du använder någon form av relä, t.ex. en USB-hubb, måste du koppla ur den, ansluta enheten direkt till
datorn och sedan försöka skriva ut igen. Om utskriften startar på ett normalt sätt är det inget problem med
reläenheten. Kontakta återförsäljaren av reläenheten för mer information.
• Det kan också vara fel på USB-kabeln. Byt USB-kabeln och försök att skriva ut igen.
Om du använder enheten via ett nätverk kontrollerar du att enheten är ansluten till nätverket via en LAN-kabel
och korrekt installerad.
Är åtkomstpunktläget aktiverat?
Kontroll3
När du skriver ut i ett annat läge än åtkomstpunktsläget ska du inaktivera åtkomstpunktläget i förväg.
Är pappersinställningarna identiska med de som har registrerats i kassetten?
Kontroll4
När pappersinställningarna är identiska med de som har registrerats i kassetten visas eventuellt ett
felmeddelande. Lös felet enligt instruktionerna på pekskärmen.
Pappersinställning för utskrift
Obs!
• Du kan inaktivera meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter.
• För att ändra inställningen via manöverpanelen:
Kassettinställningar
• För att ändra inställningen via skrivardrivrutinen:
Ändra driftläge för Skrivare
Om du skriver ut från datorn och det finns onödiga utskriftsjobb på den, tar du
bara bort dem.
Kontroll5
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Kontroll6
Kontrollera att skivfacksledaren är stängd.
Om skivfacksledaren är öppen ska du stänga skivfacksledaren och sedan trycka på OK på pekskärmen.
645
Kontroll7
Är inställningarna Medietyp och Pappersstorlek i skrivardrivrutinen korrekta?
När du använder Fine Art ”Photo Rag”-papper eller specialpapper som inte kommer från Canon måste du välja
rätt medietyp eller pappersstorlek i skrivardrivrutinen.
Kontrollera inställningarna enligt nedanstående anvisningar och försök sedan skriva ut igen.
1. Kontrollera att A4 (Art-papper marginal 35) (A4 (Art Paper Margin 35)) eller US Letter (Art-papper
marginal 35) (US Letter (Art Paper Margin 35)) har markerats i programmet.
Om den pappersstorlek du vill använda inte visas öppnar du Arkiv (File) menyn i programmet och väljer
Skriv ut (Print). Kontrollera sedan att namnet på skrivaren har valts.
2. Kontrollera att papperet som har valts för Medietyp (Media Type) i dialogrutan Skriv ut överensstämmer
med det papper som finns i enheten.
3. Kontrollera att inställningen Pappersstorlek (Paper Size) i dialogrutan Utskriftsformat i skrivardrivrutinen
överensstämmer med den storlek som har angetts i steg 1.
Kontroll8
Kontrollera att enhetensnamn är markerat i dialogrutan Skriv ut.
Utskrifterna blir inte korrekta om du använder en drivrutin för en annan skrivare tillsammans med enheten.
Kontrollera att enhetens namn är markerat i Skrivare (Printer) i dialogrutan Skriv ut.
Obs!
• Om du vill göra enheten till standardskrivare väljer du enheten som Standardskrivare (Default printer).
Kontroll9
Starta om datorn om du skriver ut från den.
646
Papperet fastnar
När papper fastnar visas ett felsökningsmeddelande automatiskt. Följ anvisningarna i meddelandet.
Titta på filmen
• När en supportkod och ett meddelande visas på datorns skärm:
* Skärmen kan skilja sig åt beroende på vilket operativsystem som du använder.
• När en supportkod och ett meddelande visas på pekskärmen:
Mer information om hur du tar bort papper som har fastnat finns i Supportkodslista (när papper har fastnat).
Obs!
• Du kan bekräfta åtgärderna mot fel med supportkoder på datorn eller på pekskärmen genom att söka
efter en supportkod.
Klicka här för att söka
647
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel inträffar
Kontroll1
Kontrollera att det finns papper i skrivaren.
Fylla på papper
Kontroll2
Tänk på följande när du fyller på papper.
• Om du fyller på två eller fler pappersark bör du bläddra igenom papprena innan du lägger dem i facket.
• Om du fyller på två eller fler pappersark bör du jämna till papperskanterna innan du lägger papperen i
facket.
• Om du fyller på fler än två ark bör du kontrollera att pappersbunten inte överskrider påfyllningsgränsen.
Det kan uppstå problem med matningen vid fackets maxkapacitet, beroende på typen av papper och andra
miljömässiga förhållanden (hög eller låg temperatur och luftfuktighet). I sådana fall bör du inte fylla på mer
än hälften av den tillåtna mängden papper samtidigt.
• Lägg alltid i papperet i stående orientering, oavsett utskriftens orientering.
Viktigt!
• När du fyller på papper i kassetten skjuter du den främre pappersledaren mot motsvarande
pappersstorleksmarkering. Fyll på papper med utskriftssidan vänd NEDÅT, lägg pappersbunten i mitten av
kassetten och ställ sedan in pappersguiderna så att de ligger an mot båda sidor av bunten.
Fylla på papper
Kontroll3
Kontrollera att papperet som du skriver ut på inte är för tjockt eller har rullat
sig.
Mediatyper som du inte kan använda
Kontroll4
Tänk på följande när du fyller på Hagaki eller kuvert.
• Om ett Hagaki böjs kan det hända att det inte matas jämnt även om pappersbunten inte överskrider
påfyllningsgränsen.
Fyll på Hagaki med postkoden mot den bortre änden av kassett 1.
• Vid utskrift på kuvert: läs mer i Fylla på papper och förbered kuverten före utskriften.
När du har förberett kuverten placerar du dem i skrivaren med stående orientering. Om du lägger i kuverten
i liggande orientering kommer de inte att matas korrekt.
Kontrollera att inställningarna för medietyp och pappersstorlek stämmer
överens med påfyllt papper.
Kontroll5
Kontroll6
Kontrollera att skivfacksledaren är helt stängd.
Pappersmatningen fungerar inte korrekt om skivfacksledaren är det minsta lilla öppen.
648
Lägga i en skrivbar skiva
Kontroll7
Rengör pappersmatningshjulet.
Rengöra pappersmatningshjulet
Obs!
• Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så utför bara den här proceduren när det verkligen behövs.
Om två eller fler pappersark matas ut från kassetten samtidigt bör du rengöra
kassettens insida.
Kontroll8
Mer information om hur du rengör insidan av kassetten finns i Rengöra färgdynan på en kassett.
Kontroll9
Sitter luckan för transportenheten och den bakre luckan rätt?
Information om den bakre luckans placering finns i Baksida.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
649
Det går inte att skriva ut på skivetiketten
Skivetikettutskriften startar inte
Skivfacket matas inte korrekt
Skivfacket har fastnat
Skivetikettutskriften startar inte
Kontroll1
Är skivfacket rätt isatt?
Öppna skivfacksledaren och sätt i skivfacket rätt. Tryck sedan på OK på pekskärmen för att ta bort
felmeddelandet.
Använd det skivfack som medföljer enheten (det är märkt med "J" på ovansidan).
Mer information om hur du sätter i skivfacket finns i Lägga i en skrivbar skiva.
Kontroll2
Är den skrivbara skivan rätt isatt i skivfacket?
Placera den skrivbara skivan i skivfacket och knacka på OK på pekskärmen. Då tas felmeddelandet bort.
Använd det skivfack som medföljer enheten (det är märkt med "J" på ovansidan).
Mer information om hur du sätter i skivfacket finns i Lägga i en skrivbar skiva.
Kontroll3
Om skivetikettutskriften avbryts innan den är klar ska du försöka igen.
Om en viss tidsperiod har förflutit under utskriften av en skivetikett, avslutar enheten uppstarten.
Enheten startas igen när du knackar på OK på pekskärmen.
Gör om åtgärden igen enligt instruktionerna på skärmen.
Skivfacket matas inte korrekt
Kontroll1
Är skivfacket rätt isatt?
Öppna skivfacksledaren och sätt i skivfacket rätt. Tryck sedan på OK på pekskärmen för att ta bort
felmeddelandet.
Se till att du använder det skivfack som medföljer enheten (det är märkt med "J" på ovansidan).
Mer information om hur du sätter i skivfacket finns i Lägga i en skrivbar skiva.
Kontroll2
En skrivbar skiva som inte känns igen kan ha placerats i facket.
Canon rekommenderar att du använder skrivbara skivor som är speciellt framtagna för att användas av
bläckstråleskrivare.
Skivfacket har fastnat
Dra försiktigt ut skivfacket.
Om det inte går att dra ut skivfacket stänger du av enheten och sätter sedan på enheten igen. Skivfacket
matas då ut automatiskt.
När skivfacket är utdraget, sätter du tillbaka skivfacket (med "J"-märket vänt uppåt) och försöker skriva ut
igen. Sätt i den skrivbara skivan enligt anvisningarna i Lägga i en skrivbar skiva.
650
Om skivfacket fortfarande sitter fast ska du kontrollera om det är fel på den skrivbara skivan.
Skivfacket matas inte korrekt
651
Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift
Kontroll1
Har inställningen för automatisk dubbelsidig utskrift valts?
Kontrollera att kryssrutan Dubbelsidig (Two-Sided) är markerat i dialogrutan Skriv ut.
Dubbelsidig utskrift
Kontrollera att den pappersstorlek du använder är lämplig för automatisk
dubbelsidig utskrift.
Kontroll2
De medieformat som lämpar sig för automatisk dubbelsidig utskrift är A4, Letter, A5, B5 och Hagaki.
Fyll på papper av rätt format och knacka sedan på OK på pekskärmen.
Kontroll3
Kontrollera att inställningen av pappersstorlek är rätt.
Kontrollera att inställningen för pappersstorlek matchar den faktiska pappersstorleken och att storleken är
lämplig för automatisk dubbelsidig utskrift.
Kontrollera först inställningen för pappersstorlek i det program du skriver ut från.
Kontrollera Pappersstorlek (Paper Size) i dialogrutan Utskriftsformat.
Obs!
• Beroende på programvarans version kanske dubbelsidig utskrift inte stöds.
Kontroll4
Kontrollera att inställningen av medietyp är rätt.
Kontrollera att inställningen för medietyp matchar den faktiska pappersstorleken och att storleken är lämplig för
automatisk dubbelsidig utskrift.
Kontrollera att den papperstyp du har fyllt på passar för automatisk dubbelsidig utskrift på fliken Kvalitet och
media (Quality & Media) i dialogrutan Skriv ut.
Obs!
• Manuell dubbelsidig utskrift är inte tillgängligt.
652
Kopieringen/utskriften avbryts innan den är klar
Kontroll1
Är skivfacksledaren öppen när du gör en pappersutskrift?
Stäng skivfacksledaren och tryck sedan på OK på pekskärmen.
Kontroll2
Finns det papper i skrivaren?
Kontrollera att det finns papper i skrivaren.
Om enheten har slut på papper fyller du på mera.
Kontroll3
Innehåller de utskrivna dokumenten många foton eller illustrationer?
Stora mängder utskriftsdata, som t.ex. foton eller grafik, tar tid för enheten och datorn att bearbeta. Det kan
verka som om enheten har slutat arbeta.
Om du skriver ut mycket data som använder stora mängder bläck på vanligt papper kan enheten ibland göra
tillfälliga pauser. Du måste i båda fallen vänta tills processen är klar.
Obs!
• Om du skriver ut ett dokument med stor utskriftsyta eller flera kopior av ett dokument kan utskriften göra en
paus för att låta bläcket torka.
Kontroll4
Har enheten skrivit ut utan avbrott under lång tid?
Om enheten har skrivit ut oavbrutet under en längre tid kan skrivhuvudet eller andra delar i närheten av det ha
blivit överhettade. För att skydda skrivhuvudet avbryter enheten utskriften mitt i en radbrytning och återupptar
den efter en stunds vila.
Vänta i så fall en stund utan att vidta några åtgärder. Om utskriften ändå inte fortsätter gör du ett avbrott i
utskrifterna när det passar dig och låter enheten stå avstängd i minst en kvart.
Försiktighet
• Skrivhuvudet och området där omkring inuti enheten kan bli extremt varmt. Rör aldrig vid skrivhuvudet eller
komponenterna närmast det.
653
Problem med utskriftskvalitet
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Inget bläck matas ut
654
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande, till exempel på grund av vita ränder, sneda linjer eller ojämna
färger, kontrollerar du först inställningarna för papper och utskriftskvalitet.
Matchar inställningarna för pappersstorlek och medietyp den typ av och
storleken på papper som har fyllts på?
Kontroll1
Om inställningarna är felaktiga går det inte att få ett bra utskriftsresultat.
Om du skriver ut ett foto eller en bild kan felaktiga inställningar för papperstyp orsaka en sämre kvalitet på de
utskrivna färgerna.
Om du skriver ut med felaktig inställning för papperstyp kan den utskrivna ytan dessutom skrapas.
Vid utskrift utan ram kan färgerna bli ojämna beroende på kombinationen av papperstypsinställning och det
papper som fyllts på.
Metoden för att kontrollera inställningarna för papper och utskriftskvalitet varierar beroende på hur du använder
enheten.
Så här kopierar du med enheten
Bekräfta via enhetens manöverpanel.
Ställa in kopieringsalternativ
Så här kopierar du foton med enheten
Bekräfta via enhetens manöverpanel.
Kopiera foton
Så här skriver du ut från minneskortet via
enheten
Bekräfta via enhetens manöverpanel.
Skriva ut direkt från en enhet som är
kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
Bekräfta via enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN).
Ställa in alternativ för fotoutskrift via enhetens manöverpanel
Om utskriftsinställningar för PictBridge (trådlöst LAN)
Bekräfta via enhetens manöverpanel.
PictBridge-utskriftsinställningar
Skriva ut från en dator
Bekräfta via skrivardrivrutinen.
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
Kontroll2
Kontrollera att en lämplig utskriftskvalitet har valts enligt tabellen i kontroll 1.
Välj ett alternativ för utskriftskvalitet som passar för papperet och bilden som ska skrivas ut. Om du upptäcker
suddiga partier eller ojämna färger ökar du inställningen för utskriftskvalitet och försöker skriva ut igen.
Obs!
• Om du skriver ut från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) ställer du in
utskriftskvaliteten via huvudenhetens manöverpanel.
Det går inte att göra den här inställningen från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
Kontroll3
Om problemet kvarstår kan det finnas andra orsaker.
Se även avsnitten nedan:
Utskriften kan inte avslutas
Inga utskriftsresultat/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder
655
Linjerna är sneda
Utskrifter som rullar sig eller har bläckfläckar
Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig
Papperets baksida är smetig
Lodräta linjer skrivs ut i kanterna på utskriften
Ojämna eller randiga färger
656
Utskriften kan inte avslutas
Kontroll
Finns det tillräckligt med plats på datorns hårddisk?
Frigör diskutrymme genom att radera onödiga filer.
657
Inga utskriftsresultat/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita
ränder
Inga utskriftsresultat
Utskriften är suddig
Färgerna är felaktiga
Vita ränder
Titta på filmen
658
Kontroll1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll2
Kontrollera status för bläckbehållarna. Byt ut bläckbehållaren om bläcket tagit
slut.
Byta ut bläckbehållare
Kontroll3
Sitter den orangefärgade tejpen eller skyddsfilmen kvar?
Kontrollera att all skyddsfilm är borta och att det Y-formade lufthålet har frilagts, enligt figur (A).
Om den orange tejpen sitter kvar som i (B), drar du bort den.
Skriv ut mönstret för test av bläckmunstycken och vidta andra lämpliga
underhållsåtgärder, t.ex. rengöring av skrivhuvudet.
Kontroll4
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Läs mer i Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga om utskrift av mönster för test av bläckmunstycken,
rengöring av skrivhuvud och djuprengöring av skrivhuvud.
• Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut på rätt sätt:
Kontrollera att bläckbehållaren för en viss färg inte är tom.
Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut korrekt eftersom bläcknivån är för låg, gör du en rengöring av
skrivhuvudet och prövar sedan att skriva ut testmönstret på nytt.
• Om problemet inte är löst efter det att du genomfört en rengöring av skrivhuvudet två gånger:
Gör en djuprengöring av skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet, stänger du av enheten, väntar ett dygn
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet.
• Om problemet inte har lösts efter två djuprengöringar av skrivhuvudet:
Om djuprengöringen av skrivhuvudet inte löser problemet är skrivhuvudet förmodligen trasigt. Kontakta
Canons servicecenter.
När du använder papper med endast en utskrivbar yta måste du fylla på
papperet med den utskrivbara ytan nedåt.
Kontroll5
Om du skriver ut på fel sida av sådant papper kan det leda till otydliga utskrifter eller sämre utskriftskvalitet.
Fyll på papper med utskriftssidan vänd nedåt.
Se instruktionshandboken som medföljer papperet om information om utskriftssidan.
659
• Vid kopiering kan du även läsa avsnitten nedan:
Kontroll6
Är glasskivan smutsig?
Rengör glasskivan.
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Kontroll7
Kontrollera att originalet är rätt placerat på glasskivan.
Fylla på original
Kontroll8
Ligger originalet med sidan som ska kopieras vänd nedåt på glasskivan?
Kontroll9
Har du kopierat en utskrift från denna enhet?
Om du använder en utskrift från enheten som original kan utskriftskvaliteten bli sämre beroende på originalets
kvalitet.
Skriv ut direkt från enheten eller skriv ut igen från datorn om det går att skriva ut igen från den.
660
Linjerna är sneda
Kontroll1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll2
Utför justering av skrivhuvud.
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet justeras.
Justera skrivhuvudet
Obs!
• Om problemet inte är löst efter en justering av skrivhuvudet genomför du en justering av skrivhuvudet
manuellt enligt anvisningarna i avsnittet Rikta in skrivhuvudet manuellt.
Kontroll3
Öka utskriftskvaliteten och försök att skriva ut igen.
Utskriftsresultatet kan förbättras genom att öka utskriftskvaliteten på enhetens manöverpanel eller i
skrivardrivrutinen.
661
Utskrifter som rullar sig eller har bläckfläckar
Utskrifter som har bläckfläckar
Utskrifter som rullar sig
Kontroll1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Om intensiteten är hög ska du minska inställningen för intensitet och sedan
försöka skriva ut igen.
Kontroll2
Om du använder vanligt papper för att skriva ut bilder med hög intensitet kan papperet suga åt sig för mycket
bläck och bli vågigt, vilket orsakar pappersavstrykning.
• Vid utskrift från datorn
Du kan kontrollera intensiteten via skrivardrivrutinen.
Justera intensitet
• Vid kopiering
Ställa in kopieringsalternativ
Kontroll3
Använder du fotopapper för att skriva ut fotografier?
När du skriver ut data med en hög färgmättnad, som t.ex. foton eller bilder med mycket färg, rekommenderar vi
att du använder Photo Paper Plus Glossy II eller annat specialpapper från Canon.
Medietyper som du kan använda
662
Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig
Papperet är fläckigt
Papperets kanter är fläckiga Den utskrivna ytan är fläckig
Den utskrivna ytan är repig
Kontroll1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll2
Använder du rätt papperstyp? Kontrollera följande:
• Kontrollera att papperet du använder är lämpligt för din utskrift.
Medietyper som du kan använda
• Vid utskrift utan ram bör du kontrollera att det papper du använder är lämpligt för sådana utskrifter.
Om papperet du använder inte är lämpligt för utskrift utan ram kan utskriftskvaliteten ev. bli lägre i
papperets över- och nederkant.
Utskriftsområde
Kontroll3
Lägg i papperet när du har slätat ut det.
När du använder Photo Paper Plus Semi-gloss fyller du på ett ark i taget som det är, även om arket är rullat. Om
du slätar ut det här papperet kan det orsaka sprickor i papperets yta, vilket ger en lägre utskriftskvalitet.
Vi rekommenderar att du avlägsnar oanvänt papper, lägger tillbaka det i förpackningen och förvarar det på en
plan yta.
• För vanligt papper
Vänd på papperet och fyll på det igen för att skriva ut på andra sidan.
• För annat papper
Om papperets fyra hörn är böjda mer än 3 mm/0,1 tum (A) i höjdled kan det leda till att utskriften på
papperet blir smetig eller att papperet inte matas korrekt. Följ i så fall anvisningarna nedan för att räta ut
papperet före utskrift.
663
1. Rulla papperet i motsatt riktning till hur det är rullat – se nedan.
2. Kontrollera att papperet plant.
Vi rekommenderar att du skriver ut på sådana här pappersark ett i taget.
Obs!
• Beroende på mediatypen kan det hända att papperet bli smetigt eller inte matas korrekt även om det inte
är böjt inåt. Följ i så fall anvisningarna nedan för att räta ut papperet så att det inte överstiger 3 mm/0,1 tum
(B) i höjdled före utskrift. Detta kan förbättra utskriftsresultatet.
(C) Utskriftssida
Vi rekommenderar att du skriver ut ett ark i taget på papper som har böjts utåt.
Kontroll4
Ställ in inställningen för att undvika pappersavstrykning.
När du justerar inställningen för att undvika pappersavstrykning blir avstånden mellan skrivhuvudet och
utskriftspapperet större. Om pappersytan är sliten trots att du har ställt in korrekt papperstyp, ställer du in
enheten så att den undviker pappersavstrykning genom att använda manöverpanelen på enheten eller datorn.
Utskriftshastigheten kan minskas om du väljer inställningen för pappersavstrykning.
*Ändra inställningen på så sätt att pappersavstrykning inte undviks när utskriften har slutförts. Annars används
inställningen till alla efterföljande utskrifter.
• Ställa in med hjälp av manöverpanelen
Tryck på HEM (HOME), välj Konfiguration (Setup), Enhetsinställningar (Device settings) och
Utskriftsinställningar (Print settings) i den här ordningen och ställ sedan in Undvik pappersavstrykning
(Prevent paper abrasion) på PÅ (ON).
Ändra enhetens inställningar med manöverpanelen
• Ställa in via datorn
I Canon IJ Printer Utility väljer du Anpassade inställningar (Custom Settings) i popupmenyn och
markerar sedan kryssrutan Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion). Klicka därefter på
Verkställ (Apply).
För att öppna Canon IJ Printer Utility, se Öppna Canon IJ Printer Utility.
664
Om intensiteten är hög ska du minska inställningen för intensitet och sedan
försöka skriva ut igen.
Kontroll5
Om du använder vanligt papper för att skriva ut bilder med hög intensitet kan papperet suga åt sig för mycket
bläck och bli vågigt, vilket orsakar pappersavstrykning.
• Vid utskrift från datorn
1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj Färgalternativ (Color Options) i popup-menyn.
3. Dra i skjutreglaget Intensitet (Intensity) för att ställa in intensiteten.
• Vid kopiering
Ställa in kopieringsalternativ
Kontroll6
Hamnar utskriften utanför rekommenderad utskriftsyta?
Om du skriver ut utanför utskriftspapperets rekommenderade utskriftsyta kan papperets nederkant bli
bläckfläckad.
Ändra storleken på originalet i programvaran.
Utskriftsområde
Kontroll7
Är glasskivan smutsig?
Rengör glasskivan.
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Kontroll8
Är enheten smutsig inuti?
Vid dubbelsidig utskrift kan en del bläck bli kvar inuti enheten vilket gör att utskrifterna blir fläckiga.
Rengör insidan av enheten med funktionen Rengör bottenplatta.
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Obs!
• Ange korrekt sidstorlek för att förhindra att enhetens insida smutsas ned.
Kontroll9
Ange att tiden för torkning av den utskrivna ytan ska vara längre.
Detta gör att den tryckta ytan hinner torka, vilket förhindrar att papperet blir smetigt och att bläckfläckar uppstår.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Öppna Canon IJ Printer Utility.
Öppna Canon IJ Printer Utility
3. Välj Anpassade inställningar (Custom Settings) i popup-menyn.
4. Dra i skjutreglaget Väntetid för torkning av bläck: (Ink Drying Wait Time:) och ställ in väntetiden. Klicka
sedan på Verkställ (Apply).
5. Bekräfta meddelandet och klicka på OK.
665
Papperets baksida är smetig
Kontroll1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Kontroll2
Är pappersmatningshjulet smutsigt?
Rengör pappersmatningshjulet.
Rengöra pappersmatningshjulet
Obs!
• Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så utför bara den här proceduren när det verkligen behövs.
Kontroll3
Rengör insidan av enheten med funktionen Rengör bottenplatta.
Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan)
Obs!
• Vid utskrift utan ram, dubbelsidig utskrift eller för många utskrifter kan skrivarens insida blir smutsig av
bläckstänk.
666
Lodräta linjer skrivs ut i kanterna på utskriften
Kontroll
Är det rätt storlek på det påfyllda papperet?
Vertikala linjer kan skrivas ut i marginalen om du använder papper som är större än den angivna storleken.
Ställ in pappersstorleken korrekt enligt det påfyllda papperet.
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Obs!
• Riktningen i det vertikala linjemönstret kan variera beroende på bildinformationen och utskriftsinställningen.
• Enheten utför automatisk rengöring vid behov för att utskrifterna ska vara rena. En liten mängd bläck
matas ut vid rengöring.
Även om bläck vanligtvis matas ut i bläckuppsamlaren, kan det hamna på papperet om du använder
papper som är större än den angivna storleken.
667
Ojämna eller randiga färger
Färgerna är ojämna
Färgerna är randiga
Titta på filmen
Kontroll1
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna?
Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande
Skriv ut mönstret för test av bläckmunstycken och vidta andra lämpliga
underhållsåtgärder, t.ex. rengöring av skrivhuvudet.
Kontroll2
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Läs mer i Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga om utskrift av mönster för test av bläckmunstycken,
rengöring av skrivhuvud och djuprengöring av skrivhuvud.
• Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut på rätt sätt:
Kontrollera att bläckbehållaren för en viss färg inte är tom.
Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut korrekt eftersom bläcknivån är för låg, gör du en rengöring av
skrivhuvudet och prövar sedan att skriva ut testmönstret på nytt.
• Om problemet inte är löst efter det att du genomfört en rengöring av skrivhuvudet två gånger:
Gör en djuprengöring av skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet, stänger du av enheten, väntar ett dygn
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet.
668
• Om problemet inte har lösts efter två djuprengöringar av skrivhuvudet:
Om djuprengöringen av skrivhuvudet inte löser problemet är skrivhuvudet förmodligen trasigt. Kontakta
Canons servicecenter.
Kontroll3
Utför justering av skrivhuvud.
Justera skrivhuvudet
Obs!
• Om problemet inte är löst efter en justering av skrivhuvudet genomför du en justering av skrivhuvudet
manuellt enligt anvisningarna i avsnittet Rikta in skrivhuvudet manuellt.
669
Inget bläck matas ut
Kontroll1
Har bläcket tagit slut?
Öppna manöverpanelen och kontrollera statusen på bläcklampan.
Kontrollera bläckstatus
Kontroll2
Sitter den orangefärgade tejpen eller skyddsfilmen kvar?
Kontrollera att all skyddsfilm är borta och att det Y-formade lufthålet har frilagts, enligt figur (A).
Om den orange tejpen sitter kvar som i (B), drar du bort den.
Kontroll3
Är skrivhuvudmunstyckena igensatta?
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Läs mer i Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga om utskrift av mönster för test av bläckmunstycken,
rengöring av skrivhuvud och djuprengöring av skrivhuvud.
• Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut på rätt sätt:
Kontrollera att bläckbehållaren för en viss färg inte är tom.
Om testmönstret för munstycken inte skrivs ut korrekt eftersom bläcknivån är för låg, gör du en rengöring av
skrivhuvudet och prövar sedan att skriva ut testmönstret på nytt.
• Om problemet inte är löst efter det att du genomfört en rengöring av skrivhuvudet två gånger:
Gör en djuprengöring av skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet, stänger du av enheten, väntar ett dygn
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet.
• Om problemet inte har lösts efter två djuprengöringar av skrivhuvudet:
Om djuprengöringen av skrivhuvudet inte löser problemet är skrivhuvudet förmodligen trasigt. Kontakta
Canons servicecenter.
670
Problem med scanning
Problem med scanning
Skanningsresultaten är inte tillfredsställande
671
Problem med scanning
Scannern fungerar inte
Skannerdrivrutin startar inte
Ett felmeddelande visas och skannerdrivrutinskärmen visas inte
Det går inte att scanna flera objekt samtidigt
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk scanning
Scanningen går långsamt
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.” visas
Datorn stoppas under scanning
Den scannade bilden öppnas inte
672
Scannern fungerar inte
Kontroll 1
Kontrollera att din scanner eller skrivare är på.
Kontroll 2
Anslut USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.
Om USB-kabeln är ansluten till en USB-hubb kopplar du bort den från USBhubben och ansluter den till en USB-port direkt på datorn.
Kontroll 3
Kontroll 4
Starta om datorn.
673
Skannerdrivrutin startar inte
Kontroll 1
Kontrollera att skannerdrivrutinen har installerats.
Om den inte är installerad kan du installera skannerdrivrutinen från webbplatsen.
Kontroll 2
Välj din skanner eller skrivare i programmets meny.
Obs!
• Åtgärden kan skilja sig något beroende på program.
Kontroll 3
Kontrollera att programmet har stöd för drivrutinen ICA (Image Capture
Architecture).
Du kan inte starta skannerdrivrutinen från program som inte har stöd för drivrutinen ICA.
Kontroll 4
Skanna och spara bilder med IJ Scan Utility och öppna filerna med ditt
program.
674
Ett felmeddelande visas och skannerdrivrutinskärmen visas inte
Kontroll 1
Kontrollera att din scanner eller skrivare är på.
Stäng av skannern eller skrivaren, anslut USB-kabeln på nytt och sätt i
nätkabeln i vägguttaget igen.
Kontroll 2
Kontroll 3
Anslut USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.
Om USB-kabeln är ansluten till en USB-hubb kopplar du bort den från USBhubben och ansluter den till en USB-port direkt på datorn.
Kontroll 4
Kontroll 5
Kontrollera att skannerdrivrutinen har installerats.
Om den inte är installerad kan du installera skannerdrivrutinen från webbplatsen.
Kontroll 6
Välj din skanner eller skrivare i programmets meny.
Obs!
• Åtgärden kan skilja sig något beroende på program.
Kontroll 7
Kontrollera att programmet har stöd för drivrutinen ICA.
Du kan inte starta skannerdrivrutinen från program som inte har stöd för drivrutinen ICA.
Kontroll 8
Avsluta skannerdrivrutinen om den körs i ett annat program.
675
Det går inte att scanna flera objekt samtidigt
Kontroll 1
Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Kontroll 2
Kontrollera om det går att skanna ett objekt.
Vissa program stöder inte scanning av flera bilder. I så fall scannar du varje objekt separat.
676
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk scanning
Kontroll 1
Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Kontroll 2
Det kanske inte finns stöd för skanning av flera objekt.
Vissa program stöder inte scanning av flera bilder. I så fall scannar du varje objekt separat.
677
Scanningen går långsamt
Om du ska visa bilden på en bildskärm väljer du en utmatningsupplösning på
cirka 150 dpi. Om du ska skriva ut bilden anger du en utmatningsupplösning på cirka 300
dpi.
Kontroll 1
Upplösning
Ställ in Blekningskorrigering (Fading Correction), Kornighetskorrigering
(Grain Correction) osv. på Ingen (None).
Kontroll 2
Se "Bildkorrigeringar och färgjusteringar" för mer information.
I IJ Scan Utility avmarkerar du kryssrutan Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document)/Känn av orientering av textdokument och rotera
bild (Detect the orientation of text document and rotate image) och skannar igen.
Kontroll 3
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
678
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.” visas
Kontroll 1
Avsluta andra program och försök igen.
Kontroll 2
Minska upplösningen eller utmatningsstorleken och scanna igen.
Upplösning
679
Datorn stoppas under scanning
Kontroll 1
Starta om datorn, minska utmatningsupplösningen och skanna igen.
Upplösning
Kontroll 2
Ta bort onödiga filer så att hårddiskutrymme frigörs och scanna igen.
Ett felmeddelande kan visas om det inte finns tillräckligt med hårddiskutrymme för att scanna och spara och om
bildstorleken är för stor (till exempel om du scannar ett stort objekt med hög upplösning).
Kontroll 3
Under Mapp där tillfälliga filer ska sparas (Folder to Save Temporary
Files) i IJ Scan Utility kan du ange en mapp på en enhet med tillräckligt mycket ledigt
utrymme.
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
Kontroll 4
Flera enheter kanske är anslutna till USB-portar.
Koppla från andra enheter än scanner eller skrivare.
680
Den scannade bilden öppnas inte
Om dataformatet inte stöds i programmet skannar du bilden igen och väljer ett
vanligt dataformat, t.ex. JPEG när du sparar den.
Kontroll
Mer information finns i programmets handbok. Kontakta programtillverkaren om du har frågor.
681
Skanningsresultaten är inte tillfredsställande
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen)
Den scannade bilden omges av extra vita områden
Det går inte att scanna i rätt storlek
Bildens position och storlek känns inte av korrekt när du skannar via
manöverpanelen
Objektet är korrekt placerat men den scannade bilden lutar
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns bildskärm
682
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen)
Om bilden är ojämn ökar du scanningsupplösningen eller väljer TIFF eller
PNG i Dataformat (Data Format) i dialogrutan Inställningar.
Kontroll 1
Upplösning
Dialogrutan Inställningar
Kontroll 2
Ställ in visningsstorleken på 100 %.
Vissa program visar inte bilder tydligt om visningsstorleken är för liten.
Kontroll 3
Om moarémönster (ränder) uppstår gör du följande och scannar igen.
• Gör någon av följande inställningar i dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document
Scan)), dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) eller dialogrutan
Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)) i IJ Scan Utility och skanna sedan
från huvudskärmen i IJ Scan Utility.
◦ Ställ in Välj källa (Select Source) till Magasin (Magazine) och Färgläge (Color Mode) till Färg
(Color)
◦ Markera kryssrutan Minska moaré (Reduce moire) i Inställningar för bildbearbetning (Image
Processing Settings)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
• Klicka på Drivrutin (Driver) på huvudskärmen i IJ Scan Utility och ställ sedan in någon av följande
inställningar.
◦ Välj Magasin (Magazine) som Bildjustering (Image Adjustment)
◦ Markera kryssrutan Ta bort moarémönster (Descreen)
Se "Bildkorrigeringar och färgjusteringar" för mer information.
Obs!
• Om moarémönster uppträder när du scannar ett digitalfoto gör du följande och scannar igen.
Kontroll 4
Rengör glaset och dokumentluckan.
Om objektet har dålig kvalitet (är smutsigt, urblekt osv.) klickar du på
Drivrutin (Driver) på huvudskärmen i IJ Scan Utility och ställer in Reducerar damm
(Reduce Dust), Blekningskorrigering (Fading Correction), Kornighetskorrigering
(Grain Correction) osv.
Kontroll 5
Se "Bildkorrigeringar och färgjusteringar" för mer information.
Om färgtonen i bilderna skiljer sig från originaldokumentet gör du följande och
skannar igen.
Kontroll 6
Klicka på Drivrutin (Driver) på huvudskärmen i IJ Scan Utility och ställ in Bildjustering (Image Adjustment) på
Ingen (None).
Se "Bildkorrigeringar och färgjusteringar" för mer information.
683
Den scannade bilden omges av extra vita områden
Kontroll
Ange scanningsområdet.
Ange skanningsområdet manuellt i fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) när det finns vita marginaler
eller oönskade områden längs de skannade bildernas kanter.
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
684
Det går inte att scanna i rätt storlek
Kontroll
Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
685
Bildens position och storlek känns inte av korrekt när du scannar
via manöverpanelen
Kontroll 1
Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera objekt (när du scannar från en dator)
Kontroll 2
Kontrollera att inställningarna matchar objektet som ska skannas.
Om du inte kan scanna ordentligt med den automatiska objekttypsidentifieringen anger du objekttyp och storlek.
När du skannar från manöverpanelen:
Se "Ställa in alternativ för skanning på enhetens manöverpanel" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för
mer information om hur du ställer in alternativen när du skannar från manöverpanelen.
När du skannar med IJ Scan Utility:
Scanna dokument
Scanna foton
Scanna med inställningar för favoriter
686
Objektet är korrekt placerat men den scannade bilden lutar
När Dokument (Document) eller Magasin (Magazine) är valt för Välj källa
(Select Source) ska du avmarkera kryssrutan Korrigera snett textdokument (Correct
slanted text document) och scanna objektet igen.
Kontroll
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
687
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns
bildskärm
Kontroll 1
Ändra visningsinställningen i programmet.
Mer information finns i programmets handbok. Kontakta programtillverkaren om du har frågor.
Klicka på Drivrutin (Driver) på huvudskärmen i IJ Scan Utility och ändra
sedan upplösningsinställningarna och skanna igen.
Kontroll 2
Ju högre upplösning, desto större blir bilden.
Upplösning
688
Problem med enheten
Det går inte att sätta på enheten
Enheten stängs av oavsiktligt
Det går inte att ansluta till datorn med en USB-kabel
Det går inte att kommunicera med enheten via en USB-anslutning
Det går inte alls att se vad som visas på pekskärmen
Fel språk visas på pekskärmen
Det går inte att ta bort ett minneskort
Hållaren för skrivhuvudet flyttas inte till rätt position för utbyte
Om utmatningsfackets förlängningsdel lossnar
Kan inte skriva ut/skanna från en NFC-kompatibel enhet
689
Det går inte att sätta på enheten
Kontroll1
Tryck på knappen PÅ (ON).
Kontrollera att strömkontakten är ordentligt ansluten till kontakt för anslutning
till elnät på enheten och sätt sedan på den igen.
Kontroll2
Koppla från enheten från vägguttaget. Anslut sedan enheten igen och sätt på
enheten igen efter att du har lämnat den av i minst 2 minuter.
Kontroll3
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
690
Enheten stängs av oavsiktligt
Kontroll
Inaktivera inställningen som gör att enheten stängs av automatiskt.
Om du har aktiverat inställningen som gör att enheten stängs av automatiskt, stängs enheten av när det har gått
så lång tid som du har angett.
Om du inte vill att enheten ska stängas av automatiskt öppnar du Canon IJ Printer Utility, väljer
Ströminställningar (Power Settings) i popupmenyn och väljer sedan Avaktivera (Disable) för Automatisk
avstängning (Auto Power Off) på Automatisk avstängning (Auto Power).
Obs!
• Du kan aktivera inställningen om du vill att enheten ska stängas av eller slås på automatiskt från
manöverpanelen på enheten.
Om ECO-inställningar
691
Det går inte att ansluta till datorn med en USB-kabel
Utskrifts- eller scanningshastigheten är låg/USB Hi-Speed-anslutningen
fungerar inte
Om systemmiljön inte är helt kompatibel med Hi-Speed USB kommer enheten att arbeta i en lägre
hastighet i USB 1.1. I så fall fungerar enheten som den ska, men utskrifts- eller skanningshastigheten kan
minska beroende på kommunikationshastigheten.
Kontroll
Så här kontrollerar du att systemmiljön stöder Hi-Speed USB-anslutning.
• Stöder USB-porten på din dator Hi-Speed USB-anslutning?
• Stöder USB-kabeln eller USB-hubben Hi-Speed USB-anslutning?
Var noga med att använda en godkänd Hi-Speed USB-kabel. Vi rekommenderar att kabeln är max. 3
meter/10 fot lång.
• Stöder operativsystemet på din dator Hi-Speed USB-anslutning?
Införskaffa och installera den senaste uppdateringen till din dator.
• Fungerar Hi-Speed USB-drivrutinen som den ska?
Skaffa den senaste versionen av drivrutinen för Hi-Speed USB och installera om den på datorn.
Viktigt!
• Kontakta tillverkaren av datorn, USB-kabeln eller USB-hubben om du önskar mer information om HiSpeed USB i din systemmiljö.
692
Det går inte att kommunicera med enheten via en USB-anslutning
Kontroll1
Kontrollera att enheten är på.
Kontroll2
Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten.
I Ansluta enheten till datorn med en USB-kabel finns information om hur du ansluter enheten korrekt med en
USB-kabel.
Kontroll3
Starta inte IJ Network Tool under en utskrift.
Kontroll4
Skriv inte ut medan IJ Network Tool körs.
693
Det går inte alls att se vad som visas på pekskärmen
• Om lampan NÄTSTRÖM (POWER) är släckt:
Enheten är inte påslagen. Sätt i nätkabeln och knacka på PÅ (ON).
• Om lampan NÄTSTRÖM (POWER) är tänd:
Pekskärmen kanske är i skärmsläckarläge. Knacka på pekskärmen.
694
Fel språk visas på pekskärmen
Välj det språk du vill använda. Se nedan.
1. Tryck på knappen HEM (HOME) och vänta i cirka 5 sekunder.
2. Svep på HEM-skärmen och tryck sedan på
Konfig. (Setup).
Använda manöverpanelen
3. Tryck på
Enhetsinställningar (Device settings).
4. Knacka på den femte inställningen uppifrån.
5. Knacka på språket för pekskärmen
695
Det går inte att ta bort ett minneskort
Kontakta Canons servicecenter.
Viktigt!
• Använd aldrig en pincett eller något annat föremål för att försöka ta ut ett minneskort. Det kan skada
enheten.
Obs!
• Särskilda adaptrar krävs för följande minneskort. Sätt i dessa kort i enheten med adaptern ansluten.
miniSD-kort/miniSDHC-kort/microSD-kort/microSDHC-kort/Memory Stick Micro
696
Hållaren för skrivhuvudet flyttas inte till rätt position för utbyte
Kontroll1
Om lampan för NÄTSTRÖM (POWER) är släckt?
Kontrollera om NÄTSTRÖM (POWER) lyser.
Hållaren för skrivhuvudet flyttas inte om inte strömmen är på. Om NÄTSTRÖM (POWER) är släckt stänger du
manöverpanelen och startar enheten.
När lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar betyder det att enheten håller på att startas. Vänta tills NÄTSTRÖM
(POWER) slutar att blinka och lyser med ett fast sken. Öppna därefter manöverpanelen igen.
Kontroll2
Visas något felmeddelande på pekskärmen?
Stäng manöverpanelen, åtgärda felet enligt supportkoden (felnumret) i felmeddelandet och öppna enheten igen.
Mer information om hur du åtgärdar felet finns i Supportkodslista.
Kontroll3
Har manöverpanelen varit öppen i 10 minuter eller mer?
Om manöverpanelen har varit öppen i över tio minuter flyttas hållaren för skrivhuvudet till denna position för att
förhindra att skrivhuvudet torkar. Om du stänger och öppnar manöverpanelen flyttas hållaren för skrivhuvudet till
positionen för utbyte igen.
Kontroll4
Har enheten skrivit ut utan avbrott under lång tid?
Stäng manöverpanelen, vänta en stund och öppna den sedan igen.
Om enheten har skrivit ut kontinuerligt under en längre tid riskerar skrivhuvudet att överhettas och hållaren för
skrivhuvudet flyttas kanske därför inte till positionen för utbyte.
Obs!
• Om du öppnar manöverpanelen under utskrift flyttas hållaren för skrivhuvudet till positionen för att
skydda det. Stäng manöverpanelen och öppna den igen när utskriften är klar.
697
Om utmatningsfackets förlängningsdel lossnar
Om utmatningsfackets förlängningsdel lossnar är inte utmatningsfacket ordentligt stängt.
Obs!
• Utmatningsfackets förlängningsdel lossnar enkelt för att undvika att det skadas.
Håll fast utmatningsfacket och flytta utmatningsfackets förlängningsdel sakta tills det klickar på plats.
698
Kan inte skriva ut/skanna från en NFC-kompatibel enhet
Kontroll1
Är NFC-inställning (NFC setting) inställt på Aktivera (Enable)?
När du skriver ut eller skannar från en NFC-kompatibel enhet, välj Aktivera (Enable) för NFC-inställning (NFC
setting).
Kontroll2
Är PIXMA Printing Solutions installerad på den NFC-kompatibla enheten?
När du skriver ut eller skannar från en NFC-kompatibel enhet ska du installera PIXMA Printing Solutions på den
NFC-kompatibla enheten och använda enheten.
Kontroll3
Rör du vid enheten med den NFC-kompatibla enheten korrekt?
När du rör vid enheten med en NFC-kompatibel enhet ska du se till att du rör vid enhetens NFC-port korrekt med
enheten.
Kontroll4
Är NFC-funktionen på den NFC-kompatibla enheten aktiverad?
Bekräfta inställningen av den NFC-kompatibla enheten och aktivera NFC-funktionen för enheten.
699
Problem med installation/hämtning
Det går inte att installera MP Drivers
Avinstallera IJ Network Tool
700
Det går inte att installera MP Drivers
Hämta skrivardrivrutinen från supportsidan på våran webbsida och installera den igen.
701
Avinstallera IJ Network Tool
Följ anvisningarna nedan för att avinstallera IJ Network Tool från datorn.
Viktigt!
• Du kan skriva ut och skanna från datorn trots att IJ Network Tool inte är installerat. Du kan däremot inte
ändra nätverksinställningarna via nätverket.
1. Välj Program (Applications) i menyn Gå (Go) i Finder och dubbelklicka på Canon
Utilities > IJ Network Tool. Dra ikonen Canon IJ Network Tool till Papperskorgen
(Trash).
2. Starta om datorn.
Töm Papperskorgen (Trash) och starta om datorn.
Obs!
• Om du vill installera om IJ Network Tool måste du avinstallera IJ Network Tool och sedan
installera det igen från vår webbplats.
702
Om fel/meddelanden som visas
Om något fel inträffar
Ett meddelande visas
Ett felmeddelande visas på en enhet som är kompatibel med PictBridge
(trådlöst LAN)
703
Om något fel inträffar
Om det uppstår fel vid utskrift, som t.ex. att papperet tar slut eller att ett papper fastnar i enheten, visas ett
felsökningsmeddelande automatiskt. Följ anvisningarna i meddelandet.
Om ett fel uppstår visas en supportkod (felkod) på datorns skärm eller på pekskärmen.
• När en supportkod och ett meddelande visas på datorns skärm:
* Skärmen kan skilja sig åt beroende på vilket operativsystem som du använder.
• När en supportkod och ett meddelande visas på pekskärmen:
Mer information om hur du löser problem med supportkoder finns i Supportkodslista.
Obs!
• Du kan bekräfta åtgärderna mot fel med supportkoder på datorn eller på pekskärmen genom att söka
efter en supportkod.
Klicka här för att söka
Se Ett meddelande visas för detaljerad information om hur du åtgärdar fel utan supportkoder.
704
Ett meddelande visas
I det här avsnittet beskrivs vissa fel och meddelanden.
Obs!
• En supportkod (felkod) visas på datorns skärm eller på pekskärmen för vissa fel eller meddelanden.
Mer information om fel med supportkoder finns i Supportkodslista.
Se nedan om ett meddelande visas på pekskärmen.
• Ett felmeddelande visas på pekskärmen
Se nedan om ett meddelande visas på datorn.
• Fel rörande automatisk dubbelsidig utskrift visas
• Ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas
Ett felmeddelande visas på pekskärmen
Bekräfta meddelandet och vidta lämplig åtgärd.
• Tillåtna typer av data har inte sparats. (Data of supported types are not saved.)
◦ Det finns inga bilddata eller dokument sparade på minneskortet som kan läsas av den här
enheten.
◦ Enheten känner inte igen filen om filnamnet eller sökvägen innehåller vissa tecken. Använd bara
alfanumeriska tecken.
◦ Foton som har redigerats eller bearbetats i en dator måste skrivas ut från datorn.
Obs!
• Om du väljer ett foto som har bearbetats på en dator visas "?" på pekskärmen.
• Kan inte skriva ut angiven PDF-fil. Ett fel har inträffat vid skanning av fil.
Alternativt stöds inte formatet eller filen är för stor. (Cannot print the specified
PDF file. An error has occurred while scanning the file, or the format is not
supported, or the file is too large.)
◦ Kontrollera att PDF-filen går att skriva ut från minneskortet. Mer information finns i Skriva ut
dokument (PDF-fil) som har sparats på ett minneskort.
Obs!
• PDF-filernas namn visas även om det inte går att skriva ut filerna från minneskortet. Vi
rekommenderar att du kontrollerar att de är utskrivbara. PDF-filerna går inte att skriva ut om
något av nedanstående villkor gäller filerna.
• Skärmen Information (Details) visas inte för PDF-filen du vill skriva ut.
• Andra tecken än enhetens namn, IJ Scan Utility eller My Image Garden visas på
Skapat med (Created with) på skärmen Information (Details).
• ”?” visas på förhandsgranskningskärmen.
◦ Data som har redigerats eller bearbetats på en dator måste skrivas ut från datorn.
705
• Angiven PDF-fil innehåller data som inte kan skrivas ut. Delar av filen kanske inte
skrivs ut. (The specified PDF file contains unprintable data. Some portions may
not be printed.)
Data kan gå förlorade i utskrifter av PDF-filer som innehåller många eller högupplösta bilder eller
också kan utskriften avslutas i förtid. Skriv ut från datorn om detta inträffar.
• Kortet är för närvarande skrivbart från dator. Ställ in på [Inte skrivbar från dator].
(The card is currently writable from PC. Set to [Not writable from PC].)
Kortplatsen är inställd på Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator
(Writable from LAN PC).
Du kan inte skriva ut från minneskortet när kortplatsen är inställd på Skrivb fr USB-dator (Writable
from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN PC). När du har sparat data på
minneskortet väljer du Inte skrivbar fr dator (Not writable from PC) i Läs-/skrivattribut (Read/
write attribute) under Enhetens användarinställningar (Device user settings).
• Enheten stängdes inte av på rätt sätt senast. Tryck på knappen
för att stänga av enheten.
Nätkabeln kan ha dragits ur medan enheten fortfarande var på.
Ta bort felmeddelandet genom att knacka på OK på pekskärmen.
Obs!
• Information om hur du kopplar ur nätkabeln finns i Anmärkning om att dra ur nätkabeln.
• Det går inte att ansluta till servern. Vänta en stund och försök igen. (Cannot
connect to the server. Please wait a while and try again.)
Det går inte att ansluta till servern på grund av ett kommunikationsfel. Det är troligt att dina foton har
raderats när du har försökt att öppna en fotodelningswebbplats.
Knacka på OK på pekskärmen för att ta bort felmeddelandet och försök igen efter en stund.
Fel rörande automatisk dubbelsidig utskrift visas
Kontroll
Läs Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift och vidta
lämplig åtgärd.
Ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas
Om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program har installerats kommer information om
användning av skrivare och programvara skickas varje månad i ungefär tio år. Ikonen Inkjet Printer/
Scanner/Fax Extended Survey Program visas i Dock när det är dags att skicka informationen om
användning av skrivaren.
Klicka på ikonen, läs instruktionerna på skärmen och följ anvisningarna nedan.
706
• Om du samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Jag accepterar (Agree) och följ sedan anvisningarna på skärmen. Informationen om
skrivaranvändning skickas via Internet. Om du har följt anvisningarna på skärmen skickas
informationen automatiskt från och med den andra gången och bekräftelsemeddelandet visas inte
igen.
Obs!
• Om du avmarkerar kryssrutan Skicka automatiskt nästa gång (Send automatically from the
next time) skickas inte informationen automatiskt från och med den andra gången, och ikonen
Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas i Dock vid nästa enkät.
• Om du inte samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Accepterar inte (Do not agree). Bekräftelseskärmen stängs och enkäten hoppas över för
denna gång. Bekräftelseskärmen visas igen en månader senare.
• Så här slutar du att sända informationen:
Klicka på Turn off. Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program stoppas och informationen
skickas inte. Information om hur du återgår till enkäten finns i Ändra inställningen:.
• Avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program så här:
1. Stoppa Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
Ändra inställningen:
2. Välj Program (Applications) från menyn Gå (Go) i Finder och dubbelklicka på mappen Canon
Utilities och sedan på mappen Inkjet Extended Survey Program.
707
3. Lägg filen Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app i
Papperskorgen (Trash).
4. Starta om datorn.
Töm Papperskorgen (Trash) och starta om datorn.
• Ändra inställningen:
Följ anvisningarna nedan om du vill att bekräftelseskärmen ska visas varje gång informationen om
skrivaranvändning skickas eller om du vill återuppta enkäten.
1. Välj Program (Applications) från menyn Gå (Go) i Finder och dubbelklicka på mappen Canon
Utilities och sedan på mappen Inkjet Extended Survey Program.
2. Dubbelklicka på ikonen Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
◦ Do not display the confirmation screen when information is sent:
Om du markerar kryssrutan skickas informationen automatiskt.
Om du inte markerar kryssrutan visas ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey
Program i Dock i samband med nästa enkät. Klicka på ikonen och följ anvisningarna på
skärmen.
◦ Knappen Turn off/Turn on:
Klicka på Turn off om du vill stoppa Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
Klicka på Turn on om du vill starta om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
708
Ett felmeddelande visas på en enhet som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN)
Nedan anges tänkbara fel som kan uppstå vid direktutskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge
(trådlöst LAN) samt åtgärder för att lösa dem.
Obs!
• I det här avsnittet beskrivs fel som indikeras av enheter som är kompatibla med PictBridge (trådlöst
LAN) från Canon. Felmeddelandena och funktionerna kan variera något beroende på vilken kamera du
använder. Vid fel på enheter som inte är från Canon och som är kompatibla med PictBridge (trådlöst
LAN), kontrollera supportkoden (felnumret) på pekskärmen och vidta lämplig åtgärd för att avhjälpa
felet.
Supportkodslista
• Information om fel som visas på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) och
lösningar på dem finns också i användarhandboken till enheten. När det gäller andra problem med
enheten vänder du dig till tillverkaren.
Felmeddelande på
Åtgärd
enheten som är
kompatibel med
PictBridge (trådlöst
LAN)
”Skrivaren används”
Om enheten skriver ut från datorn eller värmer upp väntar du tills aktiviteten har avslutats.
När den är klar startar enheten utskriften automatiskt.
Om enheten inte skriver ut från datorn eller värmer upp kontrollerar du supportkoden på
pekskärmen och vidtar lämpliga åtgärder för att lösa felet.
Supportkodslista
”Slut på papper”
Fyll på papper i kassetten och välj Fortsätt (Continue)* i displayen på enheten som är
kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
* Du kan också återuppta utskriften genom att knacka på OK på pekskärmen i stället för att
välja Fortsätt (Continue) på enheten.
Läs om utskrifter på skivetiketter i Det går inte att skriva ut på skivetiketten.
”Pappersfel”
• Om utmatningsfacket är stängt öppnar du det och väljer Fortsätt (Continue)* på
skärmen på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
* Du kan också återuppta utskriften genom att knacka på OK på pekskärmen i stället
för att välja Fortsätt (Continue) på enheten.
• Om skivfacksledaren är öppen stänger du den och väljer Stopp (Stop) på skärmen på
enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
Läs om utskrifter på skivetiketter i Det går inte att skriva ut på skivetiketten.
Om inget av ovanstående hjälper kontrollerar du supportkoden på pekskärmen och vidtar
lämplig åtgärd för att lösa felet.
Supportkodslista
”Pappersstopp”
Välj Stopp (Stop) i displayen på enheten som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN)
för att stoppa utskriften.
709
Ta bort det papper som fastnat, fyll på nytt papper, knacka på OK på pekskärmen och
försök sedan skriva ut igen.
”Skrivarens lucka är
öppen”
Stäng manöverpanelen på enheten.
”Avfallstanken är
full”/”Bläckuppsamlaren
är full”
Bläckuppsamlaren nästan full.
”Bläcket är slut”/”Fel i
färgkassetten”
Kontrollera supportkoden på pekskärmen och vidta lämplig åtgärd för att lösa felet.
Supportkodslista
• Bläckbehållaren är inte isatt. Sätt i bläckbehållaren.
Byta ut bläckbehållare
• Bläckbehållaren kanske inte är kompatibel med enheten.
Utskrift kan inte ske eftersom bläckbehållaren inte är kompatibel med denna enhet.
Installera lämplig bläckbehållare.
Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
Byta ut bläckbehållare
• Om lampan på bläckbehållaren blinkar kanske bläcket är slut.
Kontrollera supportkoden på pekskärmen och vidta lämplig åtgärd för att lösa felet.
Supportkodslista
”Bläckfel”
En bläckbehållare som tidigare var tom har installerats.
Kontrollera supportkoden på pekskärmen och vidta lämplig åtgärd för att lösa felet.
Supportkodslista
”Maskinfel”
Bläckbehållaren går inte att känna igen. (Lampan på bläckbehållaren är släckt.)
Byt ut bläckbehållaren.
Byta ut bläckbehållare
”Skrivarfel”
Det kan ha uppstått ett fel som en servicetekniker eventuellt måste lösa.
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
710
Om du inte kan lösa problemet
Kontakta återförsäljaren av enheten eller servicecentret om du inte kan lösa problemet med någon av
metoderna i det här kapitlet.
Canons tekniker är utbildade för att ge teknisk support och hjälp åt kunderna.
Försiktighet
• Stäng omedelbart av enheten om det kommer rök, ovanlig lukt, eller ovanliga ljud från den. Dra ut
nätkabeln ur eluttaget och kontakta återförsäljaren eller servicecentret. Försök aldrig själv reparera eller
montera isär enheten.
• Om kunden försöker reparera eller ta isär enheten blir garantin ogiltig oavsett om den har gått ut eller
inte.
Kontrollera följande innan du kontaktar servicecentret:
• Produktnamn:
* Enhetens namn visas på det främre omslaget på installationshandboken.
• Serienummer: se installationshandboken
• Information om problemet
• Hur du försökte lösa problemet och vad som hände då
711
Supportkodslista
Supportkoden visas på pekskärmen och på datorns skärm när ett fel inträffar.
Med "supportkod" avses ett felnummer som visas tillsammans med ett felmeddelande.
När ett fel inträffar kontrollerar du supportkoden som visas på pekskärmen eller på datorns skärm och vidtar
lämpliga åtgärder.
Supportkoden visas på pekskärmen och på datorskärmen
• 1000 till 1ZZZ
1001 1002 1007 1008 1200 1250
1253 1254 1255 1256 1257 1300
1304 1310 1311 1312 1313 1315
1316 1401 1403 1405 1410 1411
1412 1413 1414 1415 1600 1660
1680 1681 1683 1684 1688 1700
1701 1710 1711 1830 1850 1851
1855 1856 1857 1858 1872 1873
• 2000 till 2ZZZ
2111 2112 2121 2122 2500 2700
• 4000 till 4ZZZ
4100 4101 4103
• 5000 till 5ZZZ
5011 5012 5100 5101 5200 5400
5B00 5B01 5B10 5B11 5C00 5C20
• 6000 till 6ZZZ
6000 6001 6003 6500 6502 6800
6801 6900 6901 6902 6910 6911
6920 6921 6930 6931 6932 6933
6934 6935 6936 6937 6938 6940
6941 6942 6943 6944 6945 6946
712
6950 6B20
• A000 till ZZZZ
B202 B203 B204 C000
Du kan även titta i Supportkodslista (när papper har fastnat) angående supportkoden för pappersstopp.
713
Supportkodslista (när papper har fastnat)
Om papperet har fastnat tar du bort det med hjälp av nedanstående instruktioner.
Titta på filmen (Windows)
Titta på filmen (Mac)
• Om du kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket:
1300
• Om papperet fastnar vid automatisk dubbelsidig utskrift:
1304
• Om papperet som har fyllts på i kassett 1 har fastnat:
1311
• Om papperet som har fyllts på i kassett 2 har fastnat:
1312
• Om papperet har fastnat eftersom enheten matade in det utskrivna papperet:
1313
• Om det papper som har fyllts på i kassett 1 har fastnat på grund av att utmatningsfacket är stängt:
1315
• Om det papper som har fyllts på i kassett 2 har fastnat på grund av att utmatningsfacket är stängt:
1316
• Om papperet rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket eller från
transportenheten:
Papper har fastnat inuti enheten
• I andra fall än ovan:
I andra fall
714
1300
Orsak
Papper har fastnat i pappersutmatningsfacket.
Åtgärd
Om du kan se papperet som har fastnat pappersutmatningsfacket tar du bort papperet med hjälp av
instruktionerna nedan.
Titta på filmen (Windows)
Titta på filmen (Mac)
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Dra långsamt ut det papper som fastnat.
Dra långsamt ut det papper som fastnat så att det inte går sönder.
Obs!
• Om du inte kan dra ut papperet stänger du av enheten och slår på den igen. Papperet kan
matas ut automatiskt.
• Om papperet rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket tar du bort
papperet från enhetens insida.
Papper har fastnat inuti enheten
2. Fyll på papper och tryck på OK på pekskärmen på enheten.
Om du stängde av enheten i steg 1 har alla utskriftsjobb i kön raderats. Gör om utskriftsprocessen vid
behov.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd
för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
• Vi rekommenderar att du använder papper i andra storlekar än A5 för utskrift av foton eller
grafik, eftersom utskriften annars kan rulla sig och orsaka pappersstopp.
715
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
716
1304
Orsak
Papperet fastnar vid automatisk dubbelsidig utskrift.
Åtgärd
Om papperet fastnar vid automatisk dubbelsidig utskrift tar du bort papperet med hjälp av nedanstående
instruktioner.
Titta på filmen (Windows)
Titta på filmen (Mac)
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Ta bort den bakre luckan.
Dra ut den bakre luckan.
2. Ta bort transportenhetsluckan.
Lyft upp transportenhetsluckan och dra sedan ut den.
3. Dra långsamt ut papperet.
717
Obs!
• Rör inte de inre delarna i enheten.
• Om du inte kan dra ut papperet öppnar du utmatningsfacket.
4. Sätt fast transportenhetsluckan.
Sätt tillbaka transportenhetsluckan på enhetens baksida.
5. Sätt tillbaka den bakre luckan.
Sätt tillbaka den bakre luckan på enhetens baksida.
Om du inte fick bort papperet i steg 3:
6. Ta loss både kassett 1 och kassett 2.
7. Dra långsamt ut papperet.
8. Om papperet sticker ut från kassetten, tar du ut det och lägger tillbaka det med justerade
kanter.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd
för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
718
9. Sätt tillbaka kassetterna i enheten och knacka på OK på pekskärmen.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
719
1311
Orsak
Papperet som har fyllts på i kassett 1 har fastnat.
Åtgärd
Om papperet som har fyllts på i kassett 1 har fastnat tar du bort papperet med hjälp av nedanstående
instruktioner.
Titta på filmen (Windows)
Titta på filmen (Mac)
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Ta bort den bakre luckan.
Dra ut den bakre luckan.
2. Ta bort transportenhetsluckan.
Lyft upp transportenhetsluckan och dra sedan ut den.
3. Dra långsamt ut papperet.
720
Obs!
• Rör inte de inre delarna i enheten.
• Om du inte kan dra ut papperet öppnar du utmatningsfacket.
4. Sätt fast transportenhetsluckan.
Sätt tillbaka transportenhetsluckan på enhetens baksida.
5. Sätt tillbaka den bakre luckan.
Sätt tillbaka den bakre luckan på enhetens baksida.
Om du inte fick bort papperet i steg 3:
6. Ta loss både kassett 1 och kassett 2.
7. Dra långsamt ut papperet.
8. Om papperet sticker ut från kassetten, tar du ut det och lägger tillbaka det med justerade
kanter.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd
för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
721
9. Sätt tillbaka kassetterna i enheten och knacka på OK på pekskärmen.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
722
1312
Orsak
Papperet som har fyllts på i kassett 2 har fastnat.
Åtgärd
Om papperet som har fyllts på i kassett 2 har fastnat tar du bort papperet med hjälp av nedanstående
instruktioner.
Titta på filmen (Windows)
Titta på filmen (Mac)
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Ta bort den bakre luckan.
Dra ut den bakre luckan.
2. Dra långsamt ut papperet.
Obs!
• Rör inte de inre delarna i enheten.
• Om du inte kan dra ut papperet öppnar du utmatningsfacket.
3. Sätt tillbaka den bakre luckan.
Sätt tillbaka den bakre luckan på enhetens baksida.
723
Om du inte fick bort papperet i steg 2:
4. Ta loss både kassett 1 och kassett 2.
5. Dra långsamt ut papperet.
6. Om papperet sticker ut från kassetten, tar du ut det och lägger tillbaka det med justerade
kanter.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd
för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
7. Sätt tillbaka kassetterna i enheten och knacka på OK på pekskärmen.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
724
1313
Orsak
Papperet har fastnat eftersom enheten matade in det utskrivna papperet.
Åtgärd
Om papperet har fastnat eftersom enheten matade in det utskrivna papperet tar du bort papperet med
hjälp av nedanstående instruktioner.
Titta på filmen (Windows)
Titta på filmen (Mac)
Viktigt!
• Om papperet staplas i pappersutmatningsfacket kan det hända att enheten matar in ett papper som
fastnar inne i enheten. Ta bort de utskrivna papperen från utmatningsfacket innan bunten består av
50 ark.
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Ta bort den bakre luckan.
Dra ut den bakre luckan.
2. Ta bort transportenhetsluckan.
Lyft upp transportenhetsluckan och dra sedan ut den.
3. Dra långsamt ut papperet.
725
Obs!
• Rör inte de inre delarna i enheten.
• Om du inte kan dra ut papperet öppnar du utmatningsfacket.
4. Sätt fast transportenhetsluckan.
Sätt tillbaka transportenhetsluckan på enhetens baksida.
5. Sätt tillbaka den bakre luckan.
Sätt tillbaka den bakre luckan på enhetens baksida.
Om du inte fick bort papperet i steg 3:
6. Ta loss både kassett 1 och kassett 2.
7. Dra långsamt ut papperet.
726
8. Om papperet sticker ut från kassetten, tar du ut det och lägger tillbaka det med justerade
kanter.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd
för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
9. Sätt tillbaka kassetterna i enheten och knacka på OK på pekskärmen.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
727
1315
Orsak
Papperet som har fyllts på i kassett 1 har fastnat på grund av att utmatningsfacket är stängt.
Åtgärd
Om papperet som har fyllts på i kassett 1 har fastnat på grund av att utmatningsfacket har stängts ska du
öppna utmatningsfacket och sedan ta bort papperet genom att följa instruktionerna nedan.
Om du kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket:
Om du inte kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket:
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
Titta på filmen (Windows)
Titta på filmen (Mac)
• Om du kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket:
Om du kan se papperet som har fastnat pappersutmatningsfacket tar du bort papperet med hjälp av
instruktionerna nedan.
1. Dra långsamt ut det papper som fastnat.
Dra långsamt ut det papper som fastnat så att det inte går sönder.
Obs!
• Om du inte kan dra ut papperet stänger du av enheten och slår på den igen. Papperet kan
matas ut automatiskt.
• Om papperet rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket tar du
bort papperet från enhetens insida.
Papper har fastnat inuti enheten
2. Fyll på papper och tryck på OK på pekskärmen på enheten.
Om du stängde av enheten i steg 1 har alla utskriftsjobb i kön raderats. Gör om
utskriftsprocessen vid behov.
728
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är
avsedd för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
• Om du inte kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket:
Om du inte kan se papperet som har fastnat i utmatningsfacket tar du bort papperet med hjälp av
instruktionerna nedan.
1. Ta bort den bakre luckan.
Dra ut den bakre luckan.
2. Ta bort transportenhetsluckan.
Lyft upp transportenhetsluckan och dra sedan ut den.
3. Dra långsamt ut papperet.
Obs!
• Rör inte de inre delarna i enheten.
4. Sätt fast transportenhetsluckan.
Sätt tillbaka transportenhetsluckan på enhetens baksida.
729
5. Sätt tillbaka den bakre luckan.
Sätt tillbaka den bakre luckan på enhetens baksida.
Om du inte fick bort papperet i steg 3:
6. Ta loss både kassett 1 och kassett 2.
7. Dra långsamt ut papperet.
8. Om papperet sticker ut från kassetten, tar du ut det och lägger tillbaka det med justerade kanter.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är
avsedd för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
9. Sätt tillbaka kassetterna i enheten och knacka på OK på pekskärmen.
Viktigt!
• Stäng inte utmatningsfacket medan enheten är i drift.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
730
1316
Orsak
Papperet som har fyllts på i kassett 2 har fastnat på grund av att utmatningsfacket är stängt.
Åtgärd
Om papperet som har fyllts på i kassett 2 har fastnat på grund av att utmatningsfacket har stängts ska du
öppna utmatningsfacket och sedan ta bort papperet genom att följa instruktionerna nedan.
Om du kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket:
Om du inte kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket:
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
Titta på filmen (Windows)
Titta på filmen (Mac)
• Om du kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket:
Om du kan se papperet som har fastnat pappersutmatningsfacket tar du bort papperet med hjälp av
instruktionerna nedan.
1. Dra långsamt ut det papper som fastnat.
Dra långsamt ut det papper som fastnat så att det inte går sönder.
Obs!
• Om du inte kan dra ut papperet stänger du av enheten och slår på den igen. Papperet kan
matas ut automatiskt.
• Om papperet rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket tar du
bort papperet från enhetens insida.
Papper har fastnat inuti enheten
2. Fyll på papper och tryck på OK på pekskärmen på enheten.
Om du stängde av enheten i steg 1 har alla utskriftsjobb i kön raderats. Gör om
utskriftsprocessen vid behov.
731
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är
avsedd för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
• Om du inte kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket:
Om du inte kan se papperet som har fastnat i utmatningsfacket tar du bort papperet med hjälp av
instruktionerna nedan.
1. Ta bort den bakre luckan.
Dra ut den bakre luckan.
2. Dra långsamt ut papperet.
Obs!
• Rör inte de inre delarna i enheten.
3. Sätt tillbaka den bakre luckan.
Sätt tillbaka den bakre luckan på enhetens baksida.
Om du inte fick bort papperet i steg 2:
4. Ta loss både kassett 1 och kassett 2.
5. Dra långsamt ut papperet.
732
6. Om papperet sticker ut från kassetten, tar du ut det och lägger tillbaka det med justerade kanter.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är
avsedd för utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt.
7. Sätt tillbaka kassetterna i enheten och knacka på OK på pekskärmen.
Viktigt!
• Stäng inte utmatningsfacket medan enheten är i drift.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
733
Papper har fastnat inuti enheten
Om papperet som har fastnat rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket eller om
papperet sitter kvar i enheten tar du bort papperet med hjälp av instruktionerna nedan.
Titta på filmen (Windows)
Titta på filmen (Mac)
Obs!
• Om du måste stänga av enheten för att ta bort papper som fastnat under utskrift trycker du på Stopp
(Stop) för att avbryta utskriftsjobb innan du stänger av enheten.
1. Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
2. Lyft upp och öppna manöverpanelen tills det tar emot.
Viktigt!
• Vidrör inte den transparenta filmen (A) eller det vita bandet (B).
Om papperet eller dina händer vidrör dessa delar och fläckar eller repar dem kan enheten skadas.
3. Kontrollera att papperet inte har fastnat under hållaren för skrivhuvudet.
Om papperet har fastnat under hållaren för skrivhuvudet flyttar du hållaren för skrivhuvudet åt vänster
eller höger, beroende på vilket som är enklast, för att kunna ta loss papperet.
Du flyttar hållaren för skrivhuvudet genom att hålla upptill på hållaren för skrivhuvudet och försiktigt
skjuta den mot vänster eller höger kant.
734
4. Använd båda händerna för att ta tag i det papper som har fastnat.
Om papperet har rullat sig drar du ut det.
5. Dra långsamt ut papperet utan att riva sönder det.
Håll papperet i ungefär 45 graders vinkel och dra försiktigt ut det.
6. Kontrollera att inget papper fortfarande sitter kvar i skrivaren.
Om papperet går sönder kan en bit av det finnas kvar inuti enheten. Kontrollera i så fall följande och ta
bort den pappersbit som kan finnas kvar i skrivaren.
• Finns pappersbiten kvar under hållaren för skrivhuvudet?
• Finns pappersbiten kvar inuti enheten?
• Finns pappersbiten kvar i något av utrymmena på enheten vänstra eller högra sida (C)?
735
7. Stäng manöverpanelen långsamt.
Alla utskriftsjobb har avbrutits. Gör om utskriftsprocessen vid behov.
Obs!
• Innan du fyller på papper igen bör du kontrollera att du använder en papperstyp som är avsedd för
utskrifter och sedan fyller på papperet korrekt. Om meddelandet om att papper har fastnat visas
på pekskärmen på enheten eller på datorskärmen när du återupptar utskriften efter att ha tagit
bort allt papper som har fastnat kan det fortfarande finnas kvar en pappersbit i enheten. Om detta
inträffar kontrollerar du att ingen pappersbit fortfarande finns kvar inuti enheten.
Kontakta servicecentret om du inte kan ta bort papperet, om det går sönder inuti enheten eller om
pappersstoppet kvarstår trots att du har tagit bort papperet.
736
I andra fall
Tänk på följande:
Kontroll1
Finns det främmande föremål vid pappersutmatningsfacket?
Kontroll2
Sitter luckan för transportenheten och den bakre luckan rätt?
Kontroll3
Är papperet böjt?
Lägg i papperet när du har slätat ut det.
737
1001
Orsak
Det finns inget skivfack.
Åtgärd
När du skriver ut på skrivbara skivor (Blu-ray/DVD/CD osv.) använder du skivfacket som ingår i enheten
(märkt med "J" på ovansidan). Lägg en skrivbar skiva i skivfacket, anslut skivfacket till enheten och tryck
på OK på pekskärmen.
738
1002
Orsak
Skrivbar skiva (Blu-ray/DVD/CD osv.) saknas.
Åtgärd
När du skriver ut på skrivbara skivor använder du skivfacket som ingår i enheten (märkt med "J" på
ovansidan). Lägg en skrivbar skiva i skivfacket, anslut skivfacket till enheten och tryck på OK på
pekskärmen.
739
1007
Orsak
Möjliga orsaker är bland annat följande.
• Det finns inget papper i kassett 1.
• Papperet i kassett 1 har inte fyllts på som det ska.
Åtgärd
Vidta motsvarande åtgärder nedan.
• Fyll på papper i kassett 1.
Du kan fylla på fotopapper i liten storlek som 10 x 15 cm (4" x 6") eller 13 x 18 cm (5" x 7") eller
Hagaki i kassett 1.
Viktigt!
• Om du beskär vanligt papper till en mindre storlek som 10 x 15 cm (4" x 6") eller 13 x 18 cm (5" x
7") och försöker skriva ut på det orsakas pappersstopp.
• Justera pappersledarna efter båda kanterna på papperet när du fyller på papper i kassett 1.
Efter att ha vidtagit ovanstående åtgärder trycker du på OK på pekskärmen för att ta bort felet.
Obs!
• Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
740
1008
Orsak
Möjliga orsaker är bland annat följande.
• Det finns inget papper i kassett 2.
• Papperet i kassett 2 har inte fyllts på som det ska.
Åtgärd
Vidta motsvarande åtgärder nedan.
• Fyll på papper i kassett 2.
Du kan fylla på fotopapper i stor storlek eller vanligt papper som A4, B5, A5, 20 x 25 cm (8" x 10"),
Letter eller Legal eller kuvert i kassett 2.
• Justera pappersledarna efter båda kanterna på papperet när du fyller på papper i kassett 2.
Efter att ha vidtagit ovanstående åtgärder trycker du på OK på pekskärmen för att ta bort felet.
Obs!
• Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
741
1200
Orsak
Manöverpanelen är öppen.
Åtgärd
Stäng manöverpanelen och vänta en stund.
Stäng den inte när du byter en bläckbehållare.
742
1250
Orsak
Pappersutmatningsfacket är stängt.
Åtgärd
Öppna pappersutmatningsfacket för att återuppta utskriften.
743
1253
Orsak
Utmatningsfacket öppnades inte.
Åtgärd
Bekräfta att det inte finns material som hindrar utmatningsfacket från att röra sig och kontrollera att
kassett 1 är korrekt isatt.
Öppna utmatningsfacket och tryck sedan på OK på pekskärmen.
744
1254
Orsak
Om utmatningsfacket är stängt eller inte har öppnats.
Åtgärd
Bekräfta att det inte finns material som hindrar utmatningsfacket från att röra sig och kontrollera att
kassett 1 är korrekt isatt.
Öppna utmatningsfacket och tryck sedan på OK på pekskärmen.
Viktigt!
• Stäng inte utmatningsfacket medan enheten är i drift.
745
1255
Orsak
Om utmatningsfacket är stängt eller inte har öppnats.
Åtgärd
Bekräfta att det inte finns material som hindrar utmatningsfacket från att röra sig och kontrollera att
kassett 1 är korrekt isatt.
Öppna utmatningsfacket och tryck sedan på OK på pekskärmen.
Viktigt!
• Stäng inte utmatningsfacket medan enheten är i drift.
746
1256
Orsak
Om utmatningsfacket är stängt eller inte har öppnats.
Åtgärd
Bekräfta att det inte finns material som hindrar utmatningsfacket från att röra sig och kontrollera att
kassett 1 är korrekt isatt.
Öppna utmatningsfacket och tryck sedan på OK på pekskärmen.
Viktigt!
• Stäng inte utmatningsfacket medan enheten är i drift.
747
1257
Orsak
Om utmatningsfacket är stängt eller inte har öppnats.
Åtgärd
Bekräfta att det inte finns material som hindrar utmatningsfacket från att röra sig och kontrollera att
kassett 1 är korrekt isatt.
Öppna utmatningsfacket och tryck sedan på OK på pekskärmen.
Viktigt!
• Stäng inte utmatningsfacket medan enheten är i drift.
748
1310
Orsak
Pappersstorleken kan troligen inte användas till automatisk dubbelsidig utskrift.
Åtgärd
De medieformat som lämpar sig för automatisk dubbelsidig utskrift är A4, Letter, A5, B5 och Hagaki.
Kontrollera att papperet som har fyllts på i enheten har rätt storlek. Om du knackar på OK på pekskärmen
matas papperet ut och utskriften startar om med första sidan av nästa papper. Baksidan på det utmatade
papperet skrivs inte ut.
749
1401
Orsak
Skrivhuvudet kan vara skadat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
750
1403
Orsak
Skrivhuvudet kan vara skadat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
751
1405
Orsak
Skrivhuvudet kan vara skadat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
752
1410
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
753
1411
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
754
1412
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
755
1413
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
756
1414
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
757
1415
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Öppna manöverpanelen och byt ut den bläckbehållare vars lampa inte lyser.
758
1600
Orsak
Om lampan på bläckbehållaren blinkar kanske bläcket är slut.
Åtgärd
Det rekommenderas att du byter ut bläckbehållaren.
Om du vill fortsätta en pågående utskrift kan du knacka på OK på skrivaren med bläckbehållaren
installerad. Utskriften fortsätter då. Det rekommenderas att du byter ut bläckbehållaren efter utskrift.
Enheten kan skadas om du fortsätter skriva ut fast bläcket är slut.
Obs!
• Om flera bläcklampor blinkar rött kontrollerar du statusen för varje bläckbehållare.
759
1660
Orsak
Bläckbehållaren är inte isatt.
Åtgärd
Sätt i bläckbehållaren.
760
1680
Orsak
Några bläckbehållare sitter inte på rätt plats. (Lampan på bläckbehållaren blinkar.)
Åtgärd
Kontrollera att bläckbehållarna sitter på rätt platser.
761
1681
Orsak
Mer än en bläckbehållare med samma färg har installerats. (Lampan på bläckbehållaren blinkar.)
Åtgärd
Kontrollera att bläckbehållarna sitter på rätt platser.
762
1683
Orsak
Det går inte att känna av hur mycket bläck som återstår. (Lampan på bläckbehållaren blinkar.)
Åtgärd
Byt ut bläckbehållaren och stäng manöverpanelen.
Om du skriver ut med en bläckbehållare som tidigare var tom kan enheten skadas.
Om du vill fortsätta skriva ut i detta tillstånd måste du frigöra funktionen som känner av den återstående
bläcknivån. Rör vid knappen Stopp (Stop) på skrivaren, håll den intryckt i minst 5 sekunder och släpp
den sedan.
Åtgärden stänger av funktionen som känner av den återstående nivån för ovanstående bläck, och
avstängningen av funktionen memoreras. Canon ansvarar inte för maskinen eller skador som beror på
återfyllda bläckbehållare.
Obs!
• Om funktionen som känner av den återstående bläcknivån är inaktiverad så visas bläckbehållaren i
grått på pekskärmen när du kontrollerar den aktuella bläcknivån.
763
1684
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Åtgärd
Utskrift kan inte ske eftersom bläckbehållaren kanske inte är installerad korrekt eller inte är kompatibel
med denna enhet.
Installera lämplig bläckbehållare.
Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
764
1688
Orsak
Bläcket är slut. (Lampan på bläckbehållaren blinkar.)
Åtgärd
Byt ut bläckbehållaren och stäng manöverpanelen.
Att skriva ut under rådande förhållanden kan skada enheten.
Om du vill fortsätta skriva ut i detta tillstånd måste du frigöra funktionen som känner av den återstående
bläcknivån. Rör vid knappen Stopp (Stop) på skrivaren, håll den intryckt i minst 5 sekunder och släpp
den sedan.
Åtgärden stänger av funktionen som känner av den återstående nivån för ovanstående bläck, och
avstängningen av funktionen memoreras. Canon ansvarar inte för några fel eller problem som beror på att
du fortsätter skriva ut när bläcket är slut.
Obs!
• Om funktionen som känner av den återstående bläcknivån är inaktiverad så visas bläckbehållaren i
grått på pekskärmen när du kontrollerar den aktuella bläcknivån.
765
1700
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Knacka på OK på pekskärmen för att fortsätta utskriften. Kontakta Canons servicecenter.
766
1701
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Knacka på OK på pekskärmen för att fortsätta utskriften. Kontakta Canons servicecenter.
767
1710
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Knacka på OK på pekskärmen för att fortsätta utskriften. Kontakta Canons servicecenter.
768
1711
Orsak
Bläckuppsamlaren är nästan full.
Åtgärd
Knacka på OK på pekskärmen för att fortsätta utskriften. Kontakta Canons servicecenter.
769
1830
Orsak
En viss tid har förflutit under en skivetikettutskrift.
Åtgärd
Om en viss tidsperiod har förflutit under utskriften av en skivetikett, avslutar enheten uppstarten.
Enheten startas igen när du knackar på OK på pekskärmen.
Gör om åtgärden igen enligt instruktionerna på pekskärm.
770
1850
Orsak
Skivfacksledaren är stängd.
Åtgärd
Öppna skivfacksledaren med manöverpanelen stängd, sätt i skivfacket på rätt sätt och tryck sedan på OK
på pekskärmen.
771
1851
Orsak
Skivfacksledaren är öppen.
Åtgärd
När andra utskrifter än skivetikettutskrifter påbörjas stänger du skivfacksledaren.
Stäng skivfacksledaren och tryck sedan på OK på pekskärmen.
772
1855
Orsak
Skivfacksledaren har stängts.
Åtgärd
Öppna skivfacksledaren med manöverpanelen stängd och tryck sedan på OK på pekskärmen.
Öppna eller stäng inte skivfacksledaren när utskrift pågår. Det kan skada enheten.
773
1856
Orsak
Skivfacksledaren har öppnats.
Åtgärd
Under tiden som andra utskrifter än skivetikettutskrifter skrivs ut stänger du skivfacksledaren.
Stäng skivfacksledaren och tryck sedan på OK på pekskärmen.
Öppna eller stäng inte skivfacksledaren när utskrift pågår. Det kan skada enheten.
774
1857
Orsak
Skivfacksledaren är öppen när skivetikettutskrift startas.
Åtgärd
När du påbörjar en skivetikettutskrift stänger du skivfacksledaren så att enheten kan förberedas för
utskrift.
Stäng skivfacksledaren med manöverpanelen stängd och tryck sedan på OK på pekskärmen.
775
1858
Orsak
Skivfacksledaren öppnas efter att bläckbehållaren har ersatts.
Åtgärd
När du har bytt ut bläckbehållaren stänger du skivfacksledaren och manöverpanelen.
Tryck på OK på pekskärmen på enheten för att ta bort felmeddelandet.
776
1872
Orsak
Kassett 1 är inte intryckt.
Åtgärd
Tryck in kassett 1.
Obs!
• Skärmen för registrering av pappersinformation för kassetten visas när du har tryckt in kassett 1.
Registrera pappersinformationen för kassetten så att den motsvarar det papper som du har fyllt på i
kassett 1.
• Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
777
1873
Orsak
Kassett 2 är inte intryckt.
Åtgärd
Tryck in kassett 2.
Obs!
• Skärmen för registrering av pappersinformation för kassetten visas när du har tryckt in kassett 2.
Registrera pappersinformationen för kassetten så att den motsvarar det papper som du har fyllt på i
kassett 2.
• Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
778
2111
Orsak
Pappersinställningarna för utskrift eller kopiering är inte samma som den registrerade
kassettpappersinformationen för enheten.
Obs!
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på pekskärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Windows)
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Mac)
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Windows)
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Mac)
• För kopiering anger du pappersinställningarna så att de motsvarar kassettens pappersinformation.
• För mer information om registrerad kassettpappersinformation för enheten:
Pappersinställning för utskrift (Windows)
Pappersinställning för utskrift (Mac)
Pappersinställning för utskrift (smarttelefon osv.)
Om pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte är samma som den registrerade
kassettpappersinformationen för enheten visas ett meddelande på pekskärmen.
• Utskriftsinställningar som har angetts i skrivardrivrutinen:
Pappersstorlek: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Medietyp: Photo Paper Plus Glossy II
• Registrerad kassettpappersinformation för enheten:
Pappersstorlek: 13 x 18 cm (5 x 7 tum)
Medietyp: Plus Glossy II
Utskriftsinställningar som har angetts för utskrift eller kopiering visas under meddelandet.
Åtgärd
Knacka på OK på pekskärmen så visas följande skärm.
779
Välj vad som ska göras.
Obs!
• Beroende på inställningen kanske nedanstående alternativ inte visas.
Skriv ut med papper i kassettinst. (Print with paper in cass. settings)
Välj detta om du vill skriva ut på det papper som har fyllts på i kassett 1 utan att ändra
pappersinställningarna.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering är till exempel 10 x 15 (4 x 6 tum) och enhetens
registrerade kassettpappersinformation är 13 x 18 cm (5 x 7 tum), börjar enheten skriva ut eller
kopiera med 10 x 15 (4 x 6 tum) på det papper som finns i kassett 1.
Ersätt papper och skriv ut (Replace the paper and print)
Välj detta om du vill skriva ut efter att du har bytt papper i kassett 1.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering är till exempel 10 x 15 cm (4 x 6 tum) och
enhetens registrerade kassettpappersinformation är 13 x 18 cm (5 x 7 tum), ska du fylla på papper av
storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum) i kassett 1 innan du börjar skriva ut eller kopiera.
Skärmen för registrering av pappersinformation för kassetten visas efter att du har bytt papper och
tryckt in kassett 1. Registrera pappersinformationen för kassetten så att den motsvarar det papper
som du har fyllt på i kassett 1.
Obs!
• Om du inte vet vilken pappersinformation som ska registreras för enheten, trycker du på
knappen Bakåt (Back) på den skärm där du väljer funktion. När den föregående skärmen visas
noterar du pappersstorleken och medietypen och registrerar den noterade informationen för
enheten.
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på pekskärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Windows)
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Mac)
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Windows)
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Mac)
Avbryt (Cancel)
Avbryter utskriften.
Välj när du ändrar de pappersinställningar som har angetts för utskrift eller kopiering. Ändra
pappersinställningarna och försök sedan skriva ut igen.
780
Obs!
• Du kan inaktivera meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter. Om du inaktiverar meddelandet
skriver enheten ut eller kopierar trots att pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte
överensstämmer med den kassettpappersinformation som har registrerats för enheten.
• För att ändra inställningen via manöverpanelen:
Kassettinställningar (Windows)
Kassettinställningar (Mac)
Kassettinställningar (smarttelefon osv.)
• För att ändra inställningen via skrivardrivrutinen:
Ändra driftläge för Skrivare (Windows)
Ändra driftläge för Skrivare (Mac)
781
2112
Orsak
Pappersinställningarna för utskrift eller kopiering är inte samma som den registrerade
kassettpappersinformationen för enheten.
Obs!
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på pekskärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Windows)
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Mac)
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Windows)
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Mac)
• För kopiering anger du pappersinställningarna så att de motsvarar kassettens pappersinformation.
• För mer information om registrerad kassettpappersinformation för enheten:
Pappersinställning för utskrift (Windows)
Pappersinställning för utskrift (Mac)
Pappersinställning för utskrift (smarttelefon osv.)
Om pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte är samma som den registrerade
kassettpappersinformationen för enheten visas ett meddelande på pekskärmen.
• Utskriftsinställningar som har angetts i skrivardrivrutinen:
Pappersstorlek: B5
Medietyp: Vanligt papper
• Registrerad kassettpappersinformation för enheten:
Pappersstorlek: A4
Medietyp: Vanligt papper
Utskriftsinställningar som har angetts för utskrift eller kopiering visas under meddelandet.
Åtgärd
Knacka på OK på pekskärmen så visas följande skärm.
782
Välj vad som ska göras.
Obs!
• Beroende på inställningen kanske nedanstående alternativ inte visas.
Skriv ut med papper i kassettinst. (Print with paper in cass. settings)
Välj detta om du vill skriva ut på det papper som har fyllts på i kassett 2 utan att ändra
pappersinställningarna.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering är till exempel B5 och enhetens registrerade
kassettpappersinformation är A4, börjar enheten skriva ut eller kopiera med B5 på det papper som
finns i kassett 2.
Ersätt papper och skriv ut (Replace the paper and print)
Välj detta om du vill skriva ut efter att du har bytt papper i kassett 2.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering är till exempel B5 och enhetens registrerade
kassettpappersinformation är A4, ska du fylla på B5-papper i kassett 2 innan du börjar skriva ut eller
kopiera.
Skärmen för registrering av pappersinformation för kassetten visas när du har bytt papper och tryckt
in kassett 2. Registrera pappersinformationen för kassetten så att den motsvarar det papper som du
har fyllt på i kassett 2.
Obs!
• Om du inte vet vilken pappersinformation som ska registreras för enheten, trycker du på
knappen Bakåt (Back) på den skärm där du väljer funktion. När den föregående skärmen visas
noterar du pappersstorleken och medietypen och registrerar den noterade informationen för
enheten.
• Om du vill ha information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på pekskärmen:
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Windows)
Ställa in medietyp i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Mac)
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Windows)
Ställa in pappersstorlek i skrivardrivrutinen och på skrivaren (Mac)
Avbryt (Cancel)
Avbryter utskriften.
Välj när du ändrar de pappersinställningar som har angetts för utskrift eller kopiering. Ändra
pappersinställningarna och försök sedan skriva ut igen.
783
Obs!
• Du kan inaktivera meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter. Om du inaktiverar meddelandet
skriver enheten ut eller kopierar trots att pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte
överensstämmer med den kassettpappersinformation som har registrerats för enheten.
• För att ändra inställningen via manöverpanelen:
Kassettinställningar (Windows)
Kassettinställningar (Mac)
Kassettinställningar (smarttelefon osv.)
• För att ändra inställningen via skrivardrivrutinen:
Ändra driftläge för Skrivare (Windows)
Ändra driftläge för Skrivare (Mac)
784
2121
Orsak
Pappersinställningarna för kassett 1 har inte slutförts.
Åtgärd
Om följande skärm visas så har du inte slutfört pappersinställningarna för kassett 1.
Knacka på Registrera (Register) på pekskärmen på enheten så stängs pappersinställningarna för
kassett 1.
785
2122
Orsak
Pappersinställningarna för kassett 2 har inte slutförts.
Åtgärd
Om följande skärm visas så har du inte slutfört pappersinställningarna för kassett 2.
Knacka på Registrera (Register) på pekskärmen på enheten så stängs pappersinställningarna för
kassett 2.
786
2500
Orsak
De följande kan ha orsakat att den automatiska justeringen av skrivhuvudet misslyckades:
• Skrivhuvudets munstycken är igensatta.
• Papperet i kassett 2 har ett annat format än A4 eller Letter.
• Pappersutmatningsfacket utsätts för kraftig belysning.
Åtgärd
Knacka på OK på pekskärmen för att ta bort felmeddelandet och vidta sedan åtgärderna som beskrivs
nedan.
• Skriv ut ett testmönster för munstyckena för att kontrollera skrivhuvudet.
• Lägg i ett vanligt pappersark i A4- eller Letter-storlek och utför automatisk justering av skrivhuvud.
• Justera miljön runt enheten och/eller enhetens placering så att pappersutmatningsfacket inte utsätts
för stark belysning.
Om du har genomfört ovanstående åtgärder och problemet kvarstår även efter en ny justering av
skrivhuvudet, tar du bort felmeddelandet genom att knacka på OK på pekskärmen och gör i stället en
manuell justering av skrivhuvudet.
787
2700
Orsak
Vissa fel inträffade vid kopiering och en viss tid har passerat.
Åtgärd
Ta bort felmeddelandet genom att knacka på OK på pekskärmen och försök sedan kopiera igen.
788
4100
Orsak
Kan inte skriva ut angivna data.
Åtgärd
Om du skriver ut innehåll på CREATIVE PARK PREMIUM bekräftar du det meddelande som visas på
datorns skärm, kontrollerar att äkta Canon-bläckbehållare har installerats korrekt för alla färger och startar
sedan utskriften igen.
789
4101
Orsak
Enheten stöder inte pappersstorleken du har angett.
Åtgärd
Tryck på Stopp (Stop), ange rätt pappersstorlek och skriv ut igen.
Om du skriver ut på papper av icke-standardstorlek kan du ange en anpassad storlek inom följande
intervall för utskrift.
• Fylla på papper i kassett 1:
-Bredd: 89,0 mm till 200,0 mm (3,50 tum till 7,87 tum)
-Höjd: 127,0 mm till 184,9 mm (5,00 tum till 7,28 tum)
• Fylla på papper i kassett 2:
-Bredd: 90,0 mm till 215,9 mm (3,54 tum till 8,50 tum)
-Höjd: 185,0 mm till 355,6 mm (7,29 tum till 14,00 tum)
790
4103
Orsak
Det går inte att skriva ut med nuvarande utskriftsinställningar.
Åtgärd
Tryck på enhetens Stopp (Stop)-knapp för att avbryta utskriften.
Ändra därefter utskriftsinställningen och skriv ut igen.
791
5011
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
792
5012
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
793
5100
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Avbryt utskriften och stäng av enheten.
Bekräfta följande.
• Bekräfta att det inte finns material (t.ex. skyddsmaterial eller papperstrassel) som hindrar hållaren för
skrivhuvudet från att röra sig.
Om det finns något material ska du ta bort det.
• Bekräfta att bläckbehållarna har installerats på rätt sätt.
Tryck på en bläckbehållare tills den klickar på plats.
Efter att du har bekräftat villkoren ovan ska du slå på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
Viktigt!
• När du tar bort papperet som har fastnat eller det skyddsmaterial som hindrar hållaren för
skrivhuvudet från att röra sig, var försiktig så att du inte rör den transparenta filmen (A) eller det vita
bandet (B).
Om papperet eller dina händer vidrör dessa delar och fläckar eller repar dem kan enheten skadas.
794
5101
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Ta bort det skyddsmaterial som hindrar skrivhuvudhållaren från att röra sig, stäng av enheten och sätt
sedan på den igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
795
5200
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
796
5400
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
797
5B00
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
798
5B01
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
799
5B10
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
800
5B11
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Kontakta Canons servicecenter.
801
5C00
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
802
5C20
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
803
6000
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
804
6001
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Om utmatningsfacket är stängt, öppnar du det.
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
Viktigt!
• Stäng inte utmatningsfacket när enheten är i drift eftersom det kan leda till ett fel.
805
6003
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Om utmatningsfacket är stängt, öppnar du det.
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
Viktigt!
• Stäng inte utmatningsfacket när enheten är i drift eftersom det kan leda till ett fel.
806
6500
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
807
6502
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
808
6800
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
809
6801
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
810
6900
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
811
6901
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
812
6902
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
813
6910
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
814
6911
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
815
6920
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
816
6921
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
817
6930
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
818
6931
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
819
6932
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
820
6933
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
821
6934
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
822
6935
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
823
6936
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
824
6937
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
825
6938
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
826
6940
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
827
6941
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
828
6942
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
829
6943
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
830
6944
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
831
6945
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
832
6946
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
833
6950
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
834
6B20
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Anslut enheten till nätuttaget igen och sätt på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
835
B202
Orsak
Ett fel har uppstått som kräver att du kontaktar Canons serviceavdelning.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Kontakta Canons servicecenter.
836
B203
Orsak
Ett fel har uppstått som kräver att du kontaktar Canons serviceavdelning.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Kontakta Canons servicecenter.
837
B204
Orsak
Ett fel har uppstått som kräver att du kontaktar Canons serviceavdelning.
Åtgärd
Stäng av enheten och dra ur enhetens nätkabeln från vägguttaget.
Kontakta Canons servicecenter.
838
C000
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Åtgärd
Avbryt utskriften och stäng av enheten.
Bekräfta följande.
• Bekräfta att det inte finns material (t.ex. skyddsmaterial eller papperstrassel) som hindrar hållaren för
skrivhuvudet från att röra sig.
Om det finns något material ska du ta bort det.
• Bekräfta att bläckbehållarna har installerats på rätt sätt.
Tryck på en bläckbehållare tills den klickar på plats.
Efter att du har bekräftat villkoren ovan ska du slå på enheten igen.
Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.
Viktigt!
• När du tar bort papperet som har fastnat eller det skyddsmaterial som hindrar hållaren för
skrivhuvudet från att röra sig, var försiktig så att du inte rör den transparenta filmen (A) eller det vita
bandet (B).
Om papperet eller dina händer vidrör dessa delar och fläckar eller repar dem kan enheten skadas.
839
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising