Canon | PIXMA TR8540 | User manual | Canon PIXMA TR8540 User manual

Canon PIXMA TR8540 User manual
TR8500 series
Onlinehandbok
Basfunktion
Nätverk
Översikt över enheten
Information om papper
Skriva ut
Kopiera
Scanna
Faxa
Vanliga frågor
Lista över supportkoder för fel
svenska (Swedish)
Innehåll
Använda Onlinehandbok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Symboler som används i den här handboken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Användare av pekaktiverade enheter (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Varumärken och licenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Basfunktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Skriva ut foton från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Skriva ut foton från en smarttelefon/surfplatta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kopiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Skriva ut bilder från minneskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Faxa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Begränsningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
50
Tips för nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Standardinställningar för nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
En annan skrivare med samma namn hittades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från USB till LAN-anslutning. . . . . . . . . .
56
Skriva ut nätverksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ändra metod för LAN-anslutning/Ändra metod för trådlös LAN-anslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Hantera papper, original, bläckbehållare, minneskort osv.. . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Fylla på papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Papperskällor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Fylla på papper i det bakre facket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Fylla på papper i kassetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Fylla på kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Fylla på original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Var originaldokument fylls på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Lägga original på glasskivan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Placera dokument i ADF (den automatiska dokumentmataren). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Påfyllning baserat på användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Originaldokument som stöds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Sätta i minneskortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Innan du sätter i minneskortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Sätta i minneskortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Ta bort minneskortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Byta Bläckbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Byta Bläckbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kontrollera bläckstatusen via pekskärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
Bläcktips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Om utskriften är svag eller ojämn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Underhållsprocedur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Skriva ut testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Granska testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Rengöra skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Djuprengöringen av skrivhuvuden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Justera Skrivhuvud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
Rengöring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Rengöra pappersmatningshjul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Rengöra inuti skrivaren (rengöra bottenplattan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Säkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Föreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
WEEE (EU&EEA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
Hantera föreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Juridiska begränsningar för skanning/kopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Transportera skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
När du ska reparera, låna ut eller kassera skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Hålla hög utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Huvudkomponenter och deras användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Huvudkomponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Framsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Baksida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Insida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Strömförsörjning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Kontrollera att enheten är på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Sätta på och stänga av skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
Kontrollerar Strömkontakten/nätkabeln.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
Koppla från skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Använda manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Ange siffror, bokstäver och symboler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Ändra inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Ändra utskriftsalternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Skapa en vanlig utskriftsprofil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Välj den bläckbehållare som ska användas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Stänga av och sätta på Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Ändra driftläge för Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Ändra inställningar från Manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Ändra inställningar från Manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Göra inställningar på manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Faxinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Utskriftsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
LAN-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Enhetens användarinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
Språkval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Uppdatering av firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Matningsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Återställ inställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Inställningar för webbtjänst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Systeminformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
ECO-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Tyst inställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Information om papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208
214
Medietyper som stöds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Påfyllningsgräns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Medietyper som inte stöds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Hantera papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Skriva ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Skriva ut från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
Skriva ut från programvara (Windows skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Konfiguration av Enkel utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp). . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek). . . . . . . . . . . . . 230
Olika utskriftsmetoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Ange Pappersstorlek och Orientering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Ställa in antal kopior och utskriftsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Utför utskrift utan ram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Utskrift med ändrad storlek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Sidlayoututskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Sida vid sida/affischutskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243
Dubbelsidig utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
246
Ställa in kuvertutskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Utskrift på vykort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Översikt över skrivardrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Canon IJ-skrivardrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Öppna skrivardrivrutinens inställningsskärm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Canon IJ-statusövervakare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Kontrollera bläckstatusen från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260
Beskrivning av skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Beskrivning av fliken Snabbinstallation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Beskrivning av fliken Huvudgrupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Beskrivning av fliken Utskriftsformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Beskrivning av fliken Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Beskrivning av Canon IJ-statusövervakare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Installera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Skriva ut från en smarttelefon/surfplatta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Skriva ut/skanna med Trådlöst direkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Skriva ut med manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Skriva ut fotodata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Skriva ut fotografier som finns sparade på ett minneskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Inställningsalternativ för fotoutskrift via manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Skriva ut mallar, till exempel linjerat eller rutat papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313
Pappersinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Kopiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322
Ta kopior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Ställa in kopieringsalternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Scanna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skanna från en dator (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
330
331
Skanna enligt objekttyp eller användningsområde (IJ Scan Utility). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Funktioner i IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Skanna enkelt (Autoskanna). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Skanna dokument och foton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Skanna med programvara (ScanGear). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Vad är ScanGear (skannerdrivrutin)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Starta ScanGear (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Scanna i Enkelt läge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Skärmarna ScanGear (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Fliken Enkelt läge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
345
Fliken Avancerat läge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Allmän information (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Tips för skanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Placera original (Skanna från en dator). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Inställningar för scanning via nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366
Faxa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Förbereda för att använda faxen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371
Ansluta en telefonlinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Ställa in typ av telefonlinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Ställa in mottagningsläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Ställa in avsändarinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Registrera mottagare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Registrera mottagare med skrivarens manöverpanel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Registrera mottagarnas fax-/telefonnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Registrera mottagare för gruppnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
397
Ändra registrerad information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
402
Ta bort registrerad information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
404
Skriva ut en lista över registrerade destinationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Registrera mottagare med Kortnummerverktyget 2 (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Starta Kortnummerverktyget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Dialogrutan Kortnummerverktyget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Spara en telefonkatalog som registrerats på skrivaren i datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
410
Registrera ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Ändra ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Ta bort ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Ändra avsändarinformation med Kortnummerverktyget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Registrera/ändra avvisade nummer med Kortnummerverktyget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
417
Registrera en telefonkatalog på skrivaren som sparats i datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Skicka fax med hjälp av skrivarens manöverpanel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Skicka fax genom att ange fax-/telefonnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Skicka fax igen (återuppringning till upptaget nummer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Inställningsalternativ för att skicka fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Skicka fax från datorn (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Skicka fax (faxdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Skapa en adressbok (faxdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Redigera eller ta bort en mottagare från en adressbok (faxdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437
Söka efter en mottagare i en adressbok (faxdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Det går inte att skicka fax från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Så här öppnar du skärmen för faxdrivrutinsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Allmän information (faxdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Ta emot fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Ta emot fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Ändra pappersinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Minnesmottagning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Andra användbara faxfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Dokument som lagras i skrivarens minne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
Skriva ut dokument från skrivarens minne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Ta bort dokument från skrivarens minne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Spara dokument från skrivarens minne på ett minneskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vanliga frågor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
463
466
Nätverksinställningar och vanliga problem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Problem med nätverkskommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Skrivaren kan inte hittas på nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under konfigurering
(Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera strömstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera datorns nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
för trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens inställningar för trådlöst LAN. . . . . . . . 478
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera trådlös nätverksmiljö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens IP-adress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för säkerhetsprogramvara. . . . . . . . 482
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för trådlös router. . . . . . . . . . . . . . . . 483
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
för kablat LAN (Windows) – Kontrollera LAN-kabel och router. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av kablat LAN (Windows) – Kontrollera datorns nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
för kablat LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens inställningar för kablat LAN. . . . . . . . . . 486
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
för kablat LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens IP-adress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av kablat LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för säkerhetsprogramvara. . . . . . . . . . 488
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av kablat LAN (Windows) – Kontrollera routerinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Det går inte att fortsätta efter skärmen Skrivaranslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Hittar inte Skrivare med trådlöst LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
492
Problem med nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Det går plötsligt inte att använda skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Okänd nätverksnyckel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Skrivaren går inte att använda efter att en trådlös router har ersatts eller inställningarna har ändrats
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Andra nätverksproblem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
Kontrollera nätverksinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
Återställa till fabriksinställningarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Utskriftsproblem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Utskriften startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Det kommer inte ut något bläck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
Utskriftsresultaten är otillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Papperet är tomt/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder uppstår. . . . . . . . . . . . .
519
Linjerna är sneda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Papperet är fläckigt / Den utskrivna ytan är repig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Vertikal linje bredvid bilden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Problem med skanning (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Problem med skanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
Scannern fungerar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
531
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
Problem med faxning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Problem med att skicka fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
Det går inte att skicka ett fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
Fel uppstår ofta när du skickar fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
Problem med att ta emot fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
Det går inte att ta emot ett fax, det går inte att skriva ut ett fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
Mottagna fax håller en dålig kvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
543
Problem med telefonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
Det går inte att ringa upp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
Telefonen kopplas från under ett samtal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
Mekaniska problem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
Strömmen sätts inte på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
Strömmen stängs av av sig själv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
Problem med USB-anslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
Det går inte att kommunicera med skrivaren via USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
Problem med installation och hämtning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
Det går inte att installera MP Drivers (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
Uppdatera MP Drivers i nätverksmiljö (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
Fel och meddelanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Ett fel inträffar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
Meddelande (supportkod) visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
Lista över supportkoder för fel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Lista över supportkoder för fel (papperet fastnar). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
1303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
1304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
1313. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Papper har fastnat inuti skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Ta bort papper som har fastnat från baksidan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
1003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
1600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
1660. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
1688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
1689. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
2110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
2900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
2901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
C000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
Använda Onlinehandbok
Driftsmiljö
Symboler som används i den här handboken
Användare av pekaktiverade enheter (Windows)
Skriva ut onlinehandboken
Varumärken och licenser
Skärmdumpar i den här manualen
12
Symboler som används i den här handboken
Varning
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga
personskador. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Försiktighet
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till personskador eller
skador på utrustningen. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Viktigt!
Anvisningar med viktig information. För att undvika personskador, skador på skrivaren och felaktig
användning bör du läsa igenom de här anvisningarna.
Obs!
Anvisningar med kommentarer om användning eller ytterligare förklaringar.
Grunderna
Anvisningar som förklarar produktens grundläggande funktioner.
Obs!
• Ikonerna kan variera beroende på produkten.
13
Användare av pekaktiverade enheter (Windows)
Om du vill kunna använda pekåtgärder måste du byta ut "högerklicka" i det här dokumentet med åtgärden
som är inställd i operativsystemet. Om åtgärden i operativsystemet till exempel är inställd på "tryck och håll"
byter du ut "högerklicka" mot "tryck och håll".
14
Varumärken och licenser
• Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
• Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• Windows Vista är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/
eller andra länder.
• Internet Explorer är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• Mac, Mac OS, AirPort, App Store, AirPrint, logotypen AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone och iPod
touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. macOS är ett
varumärke som tillhör Apple Inc.
• IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används
på licens.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play, Google Drive,
Google Apps och Google Analytics är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör
Google Inc.
• Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB och Adobe RGB (1998) är
antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/
eller andra länder.
• Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc., USA och är licensierat till Canon Inc.
• Autodesk och AutoCAD är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Autodesk, Inc. och/eller
dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.
Obs!
• Det formella namnet på Windows Vista är operativsystemet Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
15
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for
the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
16
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and
otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by
such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
17
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
18
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All
rights reserved.
19
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
20
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of
their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names
may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
21
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
22
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
LEADTOOLS
Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.
CMap Resources
----------------------------------------------------------Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names
of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
-----------------------------------------------------------
23
MIT License
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.
COPYRIGHT (c) 1989-2000.
On-Line Applications Research Corporation (OAR).
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby
granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a
copy or modification of this software.
THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.
IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND
CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.
(1) Red Hat Incorporated
Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.
This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it
subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at
http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or
documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express
permission of Red Hat, Inc.
(2) University of California, Berkeley
Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
24
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Följande gäller enbart produkter med stöd för Wi-Fi.
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS,"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
25
Basfunktion
Skriva ut foton från en dator
Skriva ut foton från en smarttelefon/surfplatta
Kopiera
Skriva ut bilder från minneskort
Faxa
26
Skriva ut foton från en dator
Det här avsnittet beskriver hur du skriver ut foton med My Image Garden.
1. Öppna bakre fackets lock (A) och dra sedan upp pappersstödet (B).
2. Öppna luckan för matningsfacket (C).
3. Fyll på papper vertikalt MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND UPPÅT.
4. Justera pappersledarna (D) efter pappersbredden.
27
5. Stäng luckan för matningsfacket (E) försiktigt.
När du har stängt luckan för matningsfacket visas registreringsskärmen för pappersinformation för det
bakre facket på pekskärmen.
6. Välj storlek och typ för det påfyllda papperet i det bakre facket vid Sidstl. (Page size) och
Medietyp (Type) och välj Registrera (Register).
28
7. Öppna manöverpanelen (F), dra sedan ut utmatningsfacket (G) och
pappersutmatningsstödet (H) och öppna utmatningsfackets förlängningsdel (I).
Se till att öppna manöverpanelen innan du skriver ut. Om manöverpanelen är stängd kommer skrivaren
inte att börja skriva ut.
8. Klicka på ikonen My Image Garden (J) i Quick Menu.
Fönstret Guidemeny (Guide Menu) visas.
Obs!
• Antalet ikoner och ikontyperna som visas varierar beroende på region, den registrerade skrivaren/
skannern och de installerade programmen.
9. Klicka på ikonen Fotoutskrift (Photo Print) (K).
29
10. Klicka på mappen (L) med foton som du vill skriva ut.
11. Klicka på de foton (M) som du vill skriva ut.
För Windows:
Om du vill välja två eller flera foton samtidigt klickar du på dem medan du håller inne Ctrl-tangenten.
För Mac OS:
Om du vill välja två eller flera foton samtidigt klickar du på dem medan du håller inne
kommandotangenten.
12. Klicka på Skriv ut (Print) (N).
13. Ange antalet kopior osv.
För Windows:
Ange antal kopior, skrivarens namn, mediatyp osv.
30
För Mac OS:
Ange antalet kopior.
14. Starta utskriften.
För Windows:
Klicka på Skriv ut (Print).
För Mac OS:
Klicka på Skriv ut (Print).
När dialogrutan Skriv ut startar ska du ange skrivarnamnet, pappersstorleken osv. och sedan klicka på
Skriv ut (Print).
Obs!
• My Image Garden ger dig möjlighet att använda bilder på din dator, till exempel foton tagna med en
digitalkamera, på flera olika sätt.
• För Windows:
Handbok för My Image Garden
• För Mac OS:
Handbok för My Image Garden
• Om skrivaren inte visas på Mac OS, är AirPrint-inställningen i My Image Garden kanske inte korrekt.
Mer information om hur du ställer in korrekt finns under rubriken för AirPrint-aktiverad skrivare på sidan
nedan.
Göra inställningar enligt skrivarens status
31
Skriva ut foton från en smarttelefon/surfplatta
Det här avsnittet beskriver hur du skriver ut foton med Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Se nedan för mer information om hur du hämtar Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Skriv ut enkelt från en smarttelefon eller surfplatta med Canon PRINT Inkjet/SELPHY
1. Öppna bakre fackets lock (A) och dra sedan upp pappersstödet (B).
2. Öppna luckan för matningsfacket (C).
3. Fyll på papper vertikalt MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND UPPÅT.
4. Justera pappersledarna (D) efter pappersbredden.
32
5. Stäng luckan för matningsfacket (E) försiktigt.
Efter att du har stängt luckan för matningsfacket visas skärmen för att registrera pappersinformation för
det bakre facket på LCD-skärmen.
6. Välj storlek och typ för det påfyllda papperet i det bakre facket vid Sidstl. (Page size) och
Medietyp (Type) och välj Registrera (Register).
33
7. Öppna manöverpanelen (F), dra sedan ut utmatningsfacket (G) och
pappersutmatningsstödet (H) och öppna utmatningsfackets förlängningsdel (I).
Se till att öppna manöverpanelen innan du skriver ut. Om manöverpanelen är stängd kommer skrivaren
inte att börja skriva ut.
8. Starta
(Canon PRINT Inkjet/SELPHY) på din smarttelefon/surfplatta.
9. Välj Fotoutskrift (Photo Print) på Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
Listan över foton som sparats på smarttelefonen/surfplattan visas.
10. Välj ett foto.
Du kan även välja flera foton samtidigt.
11. Ange antal kopior, pappersstorlek osv.
12. Välj Skriv ut (Print).
34
Kopiera
I det här avsnittet beskrivs hur du placerar original och kopierar dem till vanligt papper som fylls på i
kassetten.
1. Dra ut kassetten (A) från skrivaren.
2. Ta bort kassettlocket (B).
3. Om du vill fylla på papper i A4-storlek i kassetten trycker du ned spärren (C) på kassetten
och drar sedan ut kassetten.
35
Viktigt!
• Dra inte ut kassetten om annat än papper i A4-storlek fylls på i kassetten.
4. Lägg i pappersbunten MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND NEDÅT.
5. Justera pappersledarna (D) efter papperets längd och bredd.
6. Sätt dit kassettlocket och sätt sedan kassetten i skrivaren.
36
När du har satt in kassetten i skrivaren visas registreringsskärmen för pappersinformation för kassetten
på pekskärmen.
7. Välj storlek för det påfyllda papperet i kassetten vid Sidstl. (Page size) och välj sedan
Registrera (Register).
8. Öppna manöverpanelen (E), dra sedan ut utmatningsfacket (F) och
pappersutmatningsstödet (G) och öppna utmatningsfackets förlängningsdel (H).
Se till att öppna manöverpanelen innan du skriver ut. Om manöverpanelen är stängd kommer skrivaren
inte att börja skriva ut.
37
9. Välj
10. Välj
Kopiera (Copy) (I) på HEM-skärmen.
Standardkopia (Standard copy).
11. Öppna dokumentluckan (J).
12. Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA KOPIERAS VÄND NEDÅT och justera det
mot justeringsmärket (K).
38
13. Stäng dokumentluckan.
14. Bekräfta pappersinställningarna och tryck sedan på knappen Svart (Black) (L) eller
knappen Färg (Color) (M).
Viktigt!
• Öppna inte dokumentluckan förrän kopieringen har slutförts.
Obs!
• Din skrivare är utrustad med många andra användbara kopieringsfunktioner.
Kopiera
39
Skriva ut bilder från minneskort
Det här avsnittet beskriver hur du skriver ut foton som finns sparade på ett minneskort.
1. Öppna bakre fackets lock (A) och dra sedan upp pappersstödet (B).
2. Öppna luckan för matningsfacket (C).
3. Fyll på papper vertikalt MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND UPPÅT.
4. Justera pappersledarna (D) efter pappersbredden.
40
5. Stäng luckan för matningsfacket (E) försiktigt.
När du har stängt luckan för matningsfacket visas registreringsskärmen för pappersinformation för det
bakre facket på pekskärmen.
6. Välj storlek och typ för det påfyllda papperet i det bakre facket vid Sidstl. (Page size) och
Medietyp (Type) och välj Registrera (Register).
41
7. Öppna manöverpanelen (F), dra sedan ut utmatningsfacket (G) och
pappersutmatningsstödet (H) och öppna utmatningsfackets förlängningsdel (I).
Se till att öppna manöverpanelen innan du skriver ut. Om manöverpanelen är stängd kommer skrivaren
inte att börja skriva ut.
8. Sätt i minneskortet.
* Bilden nedan visar SD/SDHC/SDXC-minneskortet som exempel.
Obs!
• Mer information om hur du sätter in andra minneskort än SD/SDHC/SDXC finns nedan.
Sätta i minneskortet
9. Bläddra åt höger och vänster bland fotona (J) och välj ett foto.
10. Bekräfta pappersinställningarna och tryck sedan på knappen Färg (Color) (K).
42
Viktigt!
• Ta inte bort minneskortet medan utskriften pågår. Data som finns på minneskortet kan skadas.
Obs!
• Din skrivare är utrustad med många andra användbara funktioner för fotoutskrift.
Skriva ut fotodata
43
Faxa
Faxa flera dokument i svartvitt enligt följande.
1. Öppna dokumentfacket (A).
2. Lägg i dokumentet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND UPPÅT.
3. Justera dokumentledaren (B).
4. Välj
FAX (C) på HEM-skärmen.
44
5. Välj Ange numret (Enter the number) (D).
6. Ange faxnumret (E) och välj OK (F).
7. Tryck på knappen Svart (Black) (G).
45
Obs!
• Många andra användbara faxfunktioner finns tillgängliga.
Faxa
46
Nätverk
Tillgängliga anslutningsmetoder
Följande anslutningsmetoder finns på skrivaren.
• Trådlös anslutning
Anslut skrivaren och enheter (dator/smarttelefon/surfplatta) via en trådlös router.
Om du har en trådlös router rekommenderar vi att du använder en för trådlös anslutning.
◦ Anslutningsmetoderna varierar beroende på typen av trådlös router.
◦ Du kan ändra nätverksinställningar, t.ex. SSID och säkerhetsprotokoll, på skrivaren.
◦ När anslutningen mellan en enhet och en trådlös router har upprättats och
på enhetens skärm kan du ansluta den till skrivaren med en trådlös router.
(Wi-Fi-ikonen) visas
• Trådlös direktanslutning
Anslut skrivaren och enheter (dator/smarttelefon/surfplatta) utan en trådlös router.
◦ När du använder skrivaren med Trådlöst direkt kan du inte ansluta till internet från skrivaren. I så fall
går det inte att använda webbtjänsterna för skrivaren.
◦ Om du kopplar en extern enhet, som är ansluten till internet via en trådlös router, till en skrivare med
Trådlöst direkt aktiverat, inaktiveras anslutningen mellan den externa enheten och den trådlösa
routern. Beroende på enheten kanske den automatiskt övergår till att använda en
mobildataanslutning. Avgifter för dataöverföring via internet kanske debiteras när
mobildataanslutning används.
◦ I Trådlöst direkt kan du ansluta upp till fem enheter samtidigt. Ett felmeddelande visas om du
försöker ansluta en sjätte enhet då fem enheter redan är anslutna. Om ett fel visas ska du koppla
från en enhet som inte används och göra om inställningarna.
◦ Nätverksinställningar, t.ex. SSID och säkerhetsprotokoll, anges automatiskt.
• Kablad anslutning
Anslut skrivaren till en hubb/router med en LAN-kabel. Förbered en LAN-kabel.
Obs!
• Du kan ansluta skrivaren och datorn med en USB-kabel (USB-anslutning). Förbered en USB-kabel.
Mer information finns i Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från USB till
LAN-anslutning.
47
Inställning/konfiguration av nätverksanslutning
Utför anslutningsinställningar för skrivaren och dator/smarttelefon/surfplatta.
Om du vill ha mer information om inställningsproceduren klickar du här.
Ändra nätverksinställningar
Se nedan för att ändra anslutningsinställningarna för skrivaren och dator/smarttelefon/surfplatta.
• Så här ändrar du nätverksanslutningsmetod:
Ändra metod för LAN-anslutning/Ändra metod för trådlös LAN-anslutning
Ändra anslutningsläge
• För att lägga till en dator/smarttelefon/surfplatta till skrivaren:
Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från USB till LAN-anslutning
• För att tillfälligt använda Trådlöst direkt:
Skriva ut/skanna med Trådlöst direkt
IJ Network Device Setup Utility
IJ Network Device Setup Utility kontrollerar eller diagnostiserar inställningarna för skrivaren och de på datorn
och återställer status för dem om något är fel med nätverksanslutningen. Välj någon av länkarna för att
hämta IJ Network Device Setup Utility.
För Windows
För Mac OS
• Utföra/ändra nätverksinställningar (Windows)
För Windows kan du utföra nätverksinställningar via IJ Network Device Setup Utility.
IJ Network Device Setup Utility (Windows)
• Analysera och reparera nätverksinställningar (Windows/Mac OS)
Du kan analysera eller reparera nätverksinställningar med IJ Network Device Setup Utility.
◦ För Windows:
IJ Network Device Setup Utility (Windows)
◦ För Mac OS:
IJ Network Device Setup Utility (Mac OS)
Tips för nätverksanslutning
Läs listan nedan för tips om hur du använder skrivaren via en nätverksanslutning.
Tips för nätverksanslutning
Ändra skrivarens inställning via webbläsare
Felsöka
Se Nätverksinställningar och vanliga problem för felsökning av nätverksanslutning.
Anmärkning/begränsning
Mer information finns nedan.
• Begränsningar för nätverksinställningar:
Begränsningar
48
• Meddelanden när du skriver ut med webbtjänst:
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
49
Begränsningar
Om du vill ansluta ytterligare en enhet medan en annan enhet (t.ex. en smarttelefon) är ansluten till
skrivaren, använder du samma anslutningsmetod som för den redan anslutna enheten.
Om du använder någon annan metod, bryts anslutningen till den redan inkopplade enheten.
Det går inte att ansluta via ett fast nätverk med skrivare som inte har stöd för fasta anslutningar.
Ansluten via trådlös router
• Du kan inte använda en skrivare med både trådlös och fast anslutning samtidigt.
• Kontrollera att enheten och den trådlösa routern är anslutna. För mer information om hur du
kontrollerar inställningarna, se den trådlösa routerns handbok eller kontakta tillverkaren.
En enhet som redan är ansluten till skrivaren utan en trådlös router ska återanslutas via en trådlös
router.
• Konfiguration, routerns funktioner, konfigurationsmetoder och säkerhetsinställningar för
nätverksenheterna kan variera beroende på systemmiljö. Mer information finns i handboken för din
nätverksenhet. Du kan även kontakta enhetens tillverkare.
• Den här skrivaren har inte stöd för IEEE802.11ac, IEEE802.11a eller IEEE802.11n (5 GHz).
Kontrollera om din enhet stöder IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g eller IEEE802.11b.
• Om enheten är inställd på läget "endast IEEE802.11n" kan inte WEP eller TKIP användas som ett
säkerhetsprotokoll. Ändra enhetens säkerhetsprotokoll till något annat än WEP och TKIP eller ändra
inställningen till något annat än "endast IEEE802.11n".
Anslutningen mellan enheten och den trådlösa routern kommer att inaktiveras tillfälligt medan
inställningen ändras. Gå inte till nästa skärm förrän du är klar med inställningarna.
• Om du ska använda enheten i en kontorsmiljö bör du rådfråga nätverksadministratören.
• Observera att om du ansluter till ett nätverk som inte är säkerhetsskyddat finns det risk för att
obehöriga får åtkomst till personlig information.
Trådlöst direkt
Viktigt!
• Om en enhet är ansluten till internet via en trådlös router kan du ansluta enheten till en skrivare i
läget Trådlöst direkt. Då bryts den befintliga anslutningen mellan enheten och den trådlösa routern.
Beroende på enheten kanske den automatiskt övergår till att använda en mobildataanslutning.
Beroende på typen av abonnemang kanske extra avgifter debiteras för internetåtkomst via en
mobildataanslutning.
• När du ansluter en enhet och skrivaren via Trådlöst direkt sparas anslutningsinformationen i WiFi-inställningarna. Enheten kanske ansluts automatiskt till skrivaren även om den har kopplats
från eller anslutits till en annan trådlös router.
• För att förhindra automatisk anslutning till skrivaren i läget Trådlöst direkt ändrar du
anslutningsläget när du är klar med skrivaren eller ställer in i enhetens Wi-Fi-inställningar att den
inte ska ansluta automatiskt.
För mer information om hur du kontrollerar eller ändrar inställningarna för den trådlösa routern,
se routerns handbok eller kontakta tillverkaren.
• Om du ansluter en enhet och skrivaren via Trådlöst direkt kan internetanslutningen brytas beroende
på miljö. I så fall går det inte att använda webbtjänsterna för skrivaren.
50
• I läget Trådlöst direkt kan du ansluta upp till fem enheter samtidigt. Ett felmeddelande visas om du
försöker ansluta en sjätte enhet då fem enheter redan är anslutna.
Om ett fel visas ska du koppla från någon av de enheter som inte använder skrivaren och sedan
konfigurera inställningarna på nytt.
• Enheter som är anslutna till skrivaren via Trådlöst direkt kan inte kommunicera med varandra.
• Firmware-uppdateringar för skrivaren är inte tillgängliga när Trådlöst direkt används.
• Om en enhet har anslutits till skrivaren utan att en trådlös router används och du vill konfigurera den
på nytt, med samma anslutningsmetod, ska du först koppla från enheten. Avaktivera anslutningen
mellan enheten och skrivaren på skärmen med Wi-Fi-inställningar.
Anslutning med ett fast nätverk
• Du kan inte använda en skrivare med både trådlös och fast anslutning samtidigt.
• När du använder en router ska du ansluta skrivaren och en enhet till LAN-sidan (samma
nätverkssegment).
51
Tips för nätverksanslutning
Standardinställningar för nätverk
En annan skrivare med samma namn hittades
Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från USB till LANanslutning
Skriva ut nätverksinställningar
Ändra metod för LAN-anslutning/Ändra metod för trådlös LAN-anslutning
52
Standardinställningar för nätverk
Standardvärden för LAN-anslutning
Alternativ
Standardvärde
WLAN aktivt/inaktivt (WLAN active/inactive)
Inaktiv (Inactive)
SSID
BJNPSETUP
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN security)
Inaktivera (Disable)
IP-adress (IP address) (IPv4)
Automatiska inställningar (Auto setup)
IP-adress (IP address) (IPv6)
Automatiska inställningar (Auto setup)
Ange skrivarnamn (Set printer name)*
XXXXXXXXXXXX
Aktivera/inaktivera IPv6 (Enable/disable IPv6)
Aktivera (Enable)
Aktivera/inaktivera WSD (Enable/disable WSD)
Aktivera (Enable)
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
15 minuter (15 minutes)
Aktivera/inaktivera Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Aktivera (Enable)
Tjänstnamn (Service name)
Canon TR8500 series
LPR-protokollinställning (LPR protocol setting)
Aktivera (Enable)
RAW-protokoll (RAW protocol)
Aktivera (Enable)
LLMNR
Aktiv (Active)
PictBridge-kommunikation (PictBridge communication) Aktivera (Enable)
DRX-inställning för kablat LAN (Wired LAN DRX setting) Aktivera (Enable)
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
*Standardvärdet beror på skrivaren. Kontrollera värdet med hjälp av manöverpanelen.
LAN-inställningar
Standardinställningar för Trådlöst direkt
Alternativ
Standardvärde
SSID (identifierare för Trådlöst direkt)
DIRECT-abXX-TR8500series *1
Lösenord (Password)
YYYYYYYYYY *2
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN security)
WPA2-PSK (AES)
Trådlöst direkt enhetsnamn (Wireless Direct device name)
DIRECT-abXX-TR8500series *1
Bekräftelse f. anslutningsbegäran (Connection request confirmation) Visas
53
*1 "ab" anges slumpvis och "XX" motsvarar de två sista siffrorna i skrivarens MAC-adress. (Värdet anges
när skrivaren slås på för första gången.)
*2 Lösenordet anges automatiskt när skrivaren slås på för första gången.
54
En annan skrivare med samma namn hittades
När skrivaren hittas under konfigureringen kan det visas flera skrivare med samma namn på
resultatskärmen.
Välj en skrivare genom att kontrollera inställningarna för skrivaren och jämför dem med inställningarna i
resultatfönstret.
• För Windows:
Kontrollera skrivarens MAC-adress eller serienummer för att välja rätt skrivare i resultaten.
• För Mac OS:
Skrivarnas namn visas med MAC-adressen infogad i slutet av namnet, eller med det skrivarnamn som
har angetts av Bonjour.
Kontrollera identifierare som MAC-adress, skrivarnamn som har angetts av Bonjour och skrivarens
serienummer för att välja rätt skrivare bland de som visas.
Obs!
• Det kanske inte visas något serienummer på resultatskärmen.
Kontrollera skrivarens MAC-adress och serienumret med hjälp av någon av följande metoder.
• Visa på pekskärmen.
MAC-adress
LAN-inställningar
Serienummer
Systeminformation
• Skriv ut nätverksinställningarna.
Skriva ut nätverksinställningar
55
Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från
USB till LAN-anslutning
För Windows:
För Mac OS:
För Windows:
Om du vill lägga till en dator som ska ansluta till skrivaren i ett LAN eller ändra från USB- till LANanslutning genomför du konfigureringen genom att använda installations-CD:n eller från webbplatsen.
För Mac OS:
Om du vill ansluta ytterligare en dator till skrivaren via LAN eller för att ändra från USB- till LAN-anslutning
utför du inställningarna från webbsidan.
56
Skriva ut nätverksinställningar
Använd manöverpanelen för att skriva ut skrivarens aktuella nätverksinställningar.
Viktigt!
• Utskriften med nätverksinställningarna innehåller viktig information om ditt nätverk. Ta väl hand om det.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lägg i tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-format.
3. Välj ”Nätverksstatus (Network status)” på pekskärmen.
Använda manöverpanelen
4. Läs meddelandet och välj Ja (Yes).
5. Välj Skriv ut info (Print details).
6. Välj Ja (Yes).
Information om skrivarens nätverksinställningar skrivs ut.
Följande information om skrivarens nätverksinställningar skrivs ut. (Vissa inställningsvärden visas inte
beroende på skrivarens inställningar.)
Objekt
nummer
Alternativ
Beskrivning
Inställning
1
Product Information
Produktinformation
–
1-1
Product Name
Produktnamn
XXXXXXXX
1-2
ROM Version
ROM-version
XXXXXXXX
1-3
Serial Number
Serienummer
XXXXXXXX
2
Network Diagnostics
Nätverksdiagnostik
―
57
2-1
Diagnostic Result
Diagnostiska resultat
XXXXXXXX
2-2
Result Codes
Resultatkoder
XXXXXXXX
2-3
Result Code Details
Resultatkodsinformation
http://canon.com/ijnwt
3
Wireless LAN
Trådlöst lokalt nätverk Enable/Disable
3-2
Infrastructure
Infrastruktur
Enable/Disable
3-2-1
Signal Strength
Signalstyrka
0–100 [%]
3-2-2
Link Quality
Länkkvalitet
0–100 [%]
3-2-3
Frequency
Frekvens
XX (GHz)
3-2-4
MAC Address
MAC-adress
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5
Connection
Anslutningsstatus
Active/Inactive
3-2-6
SSID
SSID
SSID för trådlöst LAN
3-2-7
Channel
Kanal
XX (1–13)
3-2-8
Encryption
Krypteringsmetod
None/WEP/TKIP/AES
3-2-9
WEP Key Length
WEP-nyckellängd (bi-
Inactive/128/64
tar)
3-2-10
Authentication
Autentiseringsmetod
None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
3-2-11
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-2-12
IP Address
IP-adress
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13
Subnet Mask
Nätmask
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14
Default Gateway
Standardgateway
XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-2-16
Link Local Address
Länklokal adress
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17
Link Local Prefix
Length
Längd på länklokalt
prefix
XXX
3-2-18
Stateless Address1
Tillståndslös adress 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19
Stateless Prefix
Length1
Längd på tillståndslöst XXX
prefix 1
3-2-20
Stateless Address2
Tillståndslös adress 2
58
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21
Stateless Prefix
Längd på tillståndslöst XXX
Length2
prefix 2
3-2-22
Stateless Address3
Tillståndslös adress 3
3-2-23
Stateless Prefix
Length3
Längd på tillståndslöst XXX
prefix 3
3-2-24
Stateless Address4
Tillståndslös adress 4
3-2-25
Stateless Prefix
Length4
Längd på tillståndslöst XXX
prefix 4
3-2-26
Default Gateway1
Standardgateway 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27
Default Gateway2
Standardgateway 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28
Default Gateway3
Standardgateway 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29
Default Gateway4
Standardgateway 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33
IPsec
IPsec-inställning
Active
3-2-34
Security Protocol
Säkerhetsmetod
ESP/ESP & AH/AH
3-3
Access Point Mode
Driftläge för trådlöst
Enable/Disable
direkt
3-3-1
MAC Address
MAC-adress
XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2
Connection
Anslutningsstatus
Active/Inactive
3-3-3
SSID
SSID
SSID för Trådlöst direkt
3-3-4
Password
Lösenord
Lösenordet för Trådlöst direkt (10 alfanumeriska tecken)
3-3-5
Channel
Kanal
3
3-3-6
Encryption
Krypteringsmetod
AES
3-3-7
Authentication
Autentiseringsmetod
WPA2-PSK
3-3-8
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
3-3-9
IP Address
IP-adress
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10
Subnet Mask
Nätmask
XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11
Default Gateway
Standardgateway
XXX.XXX.XXX.XXX
59
3-3-12
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
3-3-13
Link Local Address
Länklokal adress
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14
Link Local Prefix
Length
Längd på länklokalt
prefix
XXX
3-3-15
IPsec
IPsec-inställning
Active
3-3-16
Security Protocol
Säkerhetsmetod
–
4
Wired LAN
Kablat LAN
Enable/Disable
4-1
MAC Address
MAC-adress
XX:XX:XX:XX:XX:XX
4-2
Connection
Status för kablat LAN
Active/Inactive
4-3
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
4-4
IP Address
IP-adress
XXX.XXX.XXX.XXX
4-5
Subnet Mask
Nätmask
XXX.XXX.XXX.XXX
4-6
Default Gateway
Standardgateway
XXX.XXX.XXX.XXX
4-7
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
4-8
Link Local Address
Länklokal adress
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-9
4-10
Link Local Prefix
Längd på länklokalt
Length
prefix
Stateless Address1
Tillståndslös adress 1
XXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-11
Stateless Prefix
Length1
Längd på tillståndslöst XXX
prefix 1
4-12
Stateless Address2
Tillståndslös adress 2
4-13
Stateless Prefix
Length2
Längd på tillståndslöst XXX
prefix 2
4-14
Stateless Address3
Tillståndslös adress 3
4-15
Stateless Prefix
Length3
Längd på tillståndslöst XXX
prefix 3
4-16
Stateless Address4
Tillståndslös adress 4
60
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-17
Stateless Prefix
Längd på tillståndslöst XXX
Length4
prefix 4
4-18
Default Gateway1
Standardgateway 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-19
Default Gateway2
Standardgateway 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-20
Default Gateway3
Standardgateway 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-21
Default Gateway4
Standardgateway 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-25
IPsec
IPsec-inställning
Active
4-26
Security Protocol
Säkerhetsmetod
ESP/ESP & AH/AH
4-27
Wired LAN DRX
Ojämn mottagning
Enable/Disable
(kablat LAN)
5
Other Settings
Andra inställningar
–
5-1
Printer Name
Skrivarnamn
Skrivarnamn (upp till 15 alfanumeriska tecken)
5-4
WSD Printing
Inställning för utskrif-
Enable/Disable
ter med WSD
5-5
WSD Timeout
Tidsgräns
1/5/10/15/20 [min]
5-6
LPD Printing
Inställning för utskrif-
Enable/Disable
ter med LPD
5-7
RAW Printing
RAW-utskriftsinställ-
Enable/Disable
ning
5-9
Bonjour
Bonjour-inställning
Enable/Disable
5-10
Bonjour Service
Name
Bonjour-tjänstnamn
Bonjour-tjänstnamn (upp till 52 alfanumeriska tecken)
5-11
LLMNR
LLMNR-inställning
Enable/Disable
5-12
SNMP
SNMP-inställning
Enable/Disable
5-13
PictBridge Commun.
PictBridge-kommunikation
Enable/Disable
5-14
DNS Server
Hämta DNS-serverad- Auto/Manual
ress automatiskt
5-15
Primary Server
Primär serveradress
61
XXX.XXX.XXX.XXX
5-16
Secondary Server
Sekundär serverad-
XXX.XXX.XXX.XXX
ress
5-17
Proxy Server
Proxyserverinställning Enable/Disable
5-18
Proxy Address
Proxyadress
5-19
Proxy Port
Proxyportspecifikation 1 till 65535
5-20
Cert. Fingerprt(SHA-1)
Certifikatsfingeravtryck(SHA-1)
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
5-21
Cert. Fingerprt(SHA-256)
Certifikatsfingeravtryck(SHA-256)
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
6
Bluetooth
Bluetooth-inställn.
―
6-1
Bluetooth Setting
Bluetooth
Enable/Disable
6-2
Bluetooth PIN Code
Bluetooth PIN-kod
XXXXXXXX
6-3
Bluetooth Device Ad-
Skrivarens Bluetooth-
XXXXXXXX
dress
enhetsadress
Peer Device Address
Enhetsadress för
6-4
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
kopplad enhet
6-5
Bluetooth Device
Skrivarens Bluetooth-
XXXXXXXX
Name
enhetsnamn
7
Printer Log Service
Skrivarloggningstjänst ―
7-1
Unsent Usage Logs
Antalet ej skickade
0 till 200
användningsloggar
7-2
Usage Log Last Sent
Senaste datum som
XXXXXXXX
användningslogg sändes
7-3
Point Service
Registreringsstatus
för Ikkyu
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
62
Active/Awaiting Activation/No Active Service
Ändra metod för LAN-anslutning/Ändra metod för trådlös LANanslutning
Ändra LAN-anslutningsmetod
Ändra anslutningsmetod för trådlöst LAN
Ändra LAN-anslutningsmetod
Följ något av tillvägagångssätten nedan för att ändra LAN-anslutningsmetod (kablad eller trådlös).
• För Windows:
◦ Gör om konfigurationen med installations-CD:n eller från webbsidan.
◦ Tryck på ikonen längst ned till vänster på HEM-skärmen, välj Ja (Yes) och välj Trådlöst LAN
(Wireless LAN) -> WLAN aktivt/inaktivt (WLAN active/inactive) -> Aktiv (Active), eller välj
Kablat LAN (Wired LAN) -> Kablat LAN aktivt/inaktivt (Wired LAN active/inactive) -> Aktiv
(Active) beroende på vilken anslutningsmetod du vill använda.
Konfigurera sedan inställningarna på skärmen Nätverksinställningar (Network Settings) i IJ
Network Device Setup Utility.
Detaljerad information finns i Konfigurera/Ändra inställningar för trådlöst LAN eller Konfigurera/
Ändra inställningar för kablat LAN.
• För Mac OS:
◦ Gör om konfigurationen från webbsidan.
Ändra anslutningsmetod för trådlöst LAN
Följ något av tillvägagångssätten nedan för att ändra trådlös LAN-anslutningsmetod (infrastruktur eller
Trådlöst direkt).
• För Windows:
◦ Gör om konfigurationen med installations-CD:n eller från webbsidan.
◦ Konfigurera inställningarna på skärmen Nätverksinställningar (Network Settings) i IJ Network
Device Setup Utility.
Viktigt!
• Innan du utför inställningar med IJ Network Device Setup Utility ska du aktivera Enkel trådlös
anslutning på skrivaren enligt tillvägagångssättet nedan.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
Om HEM-skärmen inte visas trycker du på HEM-knappen.
2. Välj ”Nätverksstatus (Network status)” på pekskärmen.
63
Använda manöverpanelen
3. Läs meddelandet och välj Ja (Yes).
4. Välj LAN-inställningar (LAN settings).
5. Välj Trådlöst LAN (Wireless LAN).
6. Välj Inst. för trådlöst LAN (Wireless LAN setup).
7. Välj Enkel trådlös anslutning (Easy wireless connect).
8. Läs meddelandet och välj Ja (Yes).
Följ anvisningarna på din smarttelefon eller surfplatta.
9. Om ett meddelande om att konfigurationen har slutförts visas väljer du OK.
• För Mac OS:
Gör om konfigurationen från webbsidan.
64
Hantera papper, original, bläckbehållare, minneskort osv.
Fylla på papper
Fylla på original
Sätta i minneskortet
Byta Bläckbehållare
65
Fylla på papper
Papperskällor
Fylla på papper i det bakre facket
Fylla på papper i kassetten
Fylla på kuvert
66
Papperskällor
Skrivaren har två papperskällor som matar papper: det bakre facket (A) och kassetten (B).
Du kan fylla på alla papper som stöds i det bakre facket.
Medietyper som stöds
Du kan fylla på vanligt papper av A4-, B5-, A5- eller Letter-format i kassetten.
Obs!
• Vid utskrift väljer du rätt pappersstorlek och mediatyp. Om du inte väljer rätt pappersstorlek eller
medietyp kanske skrivaren matar ut papperet från fel papperskälla eller använder fel utskriftskvalitet.
Mer information om hur du fyller på papper i de olika papperskällorna finns nedan.
Fylla på papper i det bakre facket
Fylla på papper i kassetten
Fylla på kuvert
67
Fylla på papper i det bakre facket
Du kan fylla på vanligt papper eller fotopapper.
Du kan också fylla på kuvert i det bakre facket.
Fylla på kuvert
Viktigt!
• Om du beskär vanligt papper till en mindre storlek som 10 x 15 cm (4 x 6 tum) eller 13 x 18 cm (5 x 7
tum) för att göra en provutskrift kan det orsaka pappersstopp.
Obs!
• Vi rekommenderar att du använder äkta fotomedia från Canon när du skriver ut fotografier.
Mer information om originalpapper från Canon finns i Medietyper som stöds.
• Du kan använda vanligt kopieringspapper eller Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office
Colour Paper SAT213.
Mer information om vilka pappersstorlekar och pappersvikter som kan användas i skrivaren finns i
Medietyper som stöds.
1. Förbered papperet.
Justera papperets kanter. Släta ut papperet om det rullar sig.
Obs!
• Justera kanterna på papperet innan du fyller på det. Papperet kan fastna om du inte justerar
kanterna.
• Om papperet har rullat sig tar du tag i de rullade hörnen och rullar försiktigt i motsatt riktning tills
papperet är helt platt.
Information om hur du slätar ut böjt papper finns i
Kontroll3
i Papperet är fläckigt / Den utskrivna
ytan är repig.
2. Fyll på papper.
1. Öppna bakre fackets lock (A) och dra sedan upp pappersstödet (B).
68
2. Öppna luckan för matningsfacket (C).
3. Skjut pappersledarna för att öppna dem och fyll på papper i mitten av det bakre facket MED
UTSKRIFTSSIDAN VÄND UPPÅT.
4. Justera pappersledarna (D) mot pappersbuntens båda sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Papperet kanske inte matas korrekt.
69
Viktigt!
• Lägg alltid i papperet i stående orientering (E). Om du fyller på papperet i liggande orientering (F)
kan det fastna.
Obs!
• Fyll inte på papper över påfyllningsmarkeringen (G).
5. Stäng luckan för matningsfacket (H) försiktigt.
Viktigt!
• Om matningsfackets lucka är öppen kan inget papper matas fram. Var noga med att stänga
matningsfackets lucka.
70
När du har stängt luckan för matningsfacket visas registreringsskärmen för pappersinformation för det
bakre facket på pekskärmen.
6. Välj storlek och typ för det påfyllda papperet i det bakre facket vid Sidstl. (Page size) och
Medietyp (Type) och välj Registrera (Register).
7. Öppna manöverpanelen (I), dra sedan ut utmatningsfacket (J) och pappersutmatningsstödet
(K) och öppna utmatningsfackets förlängningsdel (L).
Se till att öppna manöverpanelen innan du skriver ut. Om manöverpanelen är stängd kommer skrivaren inte
att börja skriva ut.
71
Obs!
• När du vill skriva ut väljer du storlek och typ för det påfyllda papperet i datorns eller manöverpanelens
skärm för utskriftsinställningar.
• Det finns olika sorters papper, t.ex. papper med en speciell ytbeläggning för utskrift av foton med
optimal kvalitet och papper som är lämpliga för dokument. Alla medietyper har förinställda
inställningar (hur bläcket används och sprayas, avstånd från munstycken och så vidare) som gör att
man kan skriva ut med optimal bildkvalitet oavsett papperstyp. Fel pappersinställningar kan orsaka
dålig färgkvalitet på utskriften eller repor på utskriftsytan. Om du upptäcker suddiga partier eller
ojämna färger ökar du inställningen för utskriftskvalitet och försöker skriva ut igen.
• För att undvika felaktiga utskrifter har skrivaren en funktion som känner av om den angivna
informationen för det påfyllda papperet i det bakre facket stämmer överens med
pappersinställningarna. Ange pappersinställningarna i enlighet med pappersinformationen innan du
skriver ut. När den här funktionen är aktiverad visas ett felmeddelande om inställningarna inte
stämmer överens för att förhindra felaktiga utskrifter. Kontrollera och korrigera
pappersinställningarna när det här felmeddelandet visas på skärmen.
72
Fylla på papper i kassetten
Du kan fylla på vanligt papper av A4-, B5-, A5- eller Letter-format i kassetten.
Obs!
• Se till att bara fylla på med vanligt papper i kassetten.
• Du kan använda vanligt kopieringspapper eller Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office
Colour Paper SAT213.
Mer information om vilka pappersstorlekar och pappersvikter som kan användas i skrivaren finns i
Medietyper som stöds.
1. Förbered papperet.
Justera papperets kanter. Släta ut papperet om det rullar sig.
Obs!
• Justera kanterna på papperet innan du fyller på det. Papperet kan fastna om du inte justerar
kanterna.
• Om papperet har rullat sig tar du tag i de rullade hörnen och rullar försiktigt i motsatt riktning tills
papperet är helt platt.
Information om hur du slätar ut böjt papper finns i
ytan är repig.
2. Dra ut kassetten (A) från skrivaren.
73
Kontroll3
i Papperet är fläckigt / Den utskrivna
3. Ta bort kassettlocket (B).
4. Om du vill fylla på papper i A4-storlek i kassetten trycker du ned spärren (C) på kassetten
och drar sedan ut kassetten.
Viktigt!
• Dra inte ut kassetten om annat än papper i A4-storlek fylls på i kassetten.
5. Skjut pappersledaren (D) framtill och (E) till höger för att öppna ledarna.
74
6. Fyll på pappersbunten MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND NEDÅT och placera den i mitten av
kassetten.
Viktigt!
• Lägg alltid i papperet i stående riktning (F). Om du fyller på papperet i liggande riktning (G) kan
det fastna.
Obs!
• Justera pappersbunten efter kanten på kassetten enligt bilden nedan.
Om pappersbunten rör vid den utskjutande delen (H) kanske inte papperet matas på rätt sätt.
75
7. Justera pappersledaren (I) framtill efter pappersbunten.
Justera pappersledaren (I) efter det ställe där den klickar på plats.
8. Skjut in pappersledaren (J) på höger sida för att justera den efter pappersbunten.
Skjut inte ihop pappersledaren för hårt mot papperet. Papperet kanske inte matas korrekt.
Obs!
• Fyll inte på papper över påfyllningsmarkeringen (K).
• Se till att pappersbunten inte är högre än flikarna (L) på pappersledarna.
9. Sätt dit kassettlocket och sätt sedan kassetten i skrivaren.
Tryck in kassetten i skrivaren tills det tar stopp.
När du har satt in kassetten i skrivaren visas registreringsskärmen för pappersinformation för kassetten
på pekskärmen.
10. Välj storlek och typ för det påfyllda papperet i kassetten vid Sidstl. (Page size) och välj
sedan Registrera (Register).
76
11. Öppna manöverpanelen (M), dra sedan ut utmatningsfacket (N) och
pappersutmatningsstödet (O) och öppna utmatningsfackets förlängningsdel (P).
Se till att öppna manöverpanelen innan du skriver ut. Om manöverpanelen är stängd kommer skrivaren
inte att börja skriva ut.
Obs!
• När du vill skriva ut väljer du storlek och typ för det påfyllda papperet i datorns eller manöverpanelens
skärm för utskriftsinställningar.
• För att undvika felaktiga utskrifter har skrivaren en funktion som känner av om den angivna
informationen för det påfyllda papperet i kassetten stämmer överens med pappersinställningarna.
Ange pappersinställningarna i enlighet med pappersinformationen innan du skriver ut. När den här
funktionen är aktiverad visas ett felmeddelande om inställningarna inte stämmer överens för att
förhindra felaktiga utskrifter. Kontrollera och korrigera pappersinställningarna när det här
felmeddelandet visas på skärmen.
77
Fylla på kuvert
Du kan fylla på DL-kuvert och Com 10-kuvert i det bakre facket.
Med rätt skrivardrivrutininställningar roteras och skrivs adressen ut automatiskt i enlighet med kuvertets
riktning.
Viktigt!
• Utskrift av kuvert via manöverpanelen eller från en PictBridge-kompatibel enhet (trådlöst LAN) stöds ej.
• Använd inte följande kuvert. De kan fastna i skrivaren eller göra att skrivaren fungerar dåligt.
• Kuvert som har präglad eller behandlad yta
• Kuvert med dubbla flikar
• Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
1. Förbered kuverten.
• Släta ut kuverten genom att trycka på alla hörn och kanter.
• Om kuverten är böjda tar du tag i två hörn och vrider försiktigt i motsatt riktning.
• Om hörnet på kuvertfliken är böjt plattar du till det.
• Använd en penna för att trycka ner framkanten i inmatningsriktningen och göra kuvertet platt.
Bilderna ovan visar kuvertets främre kant sett från sidan.
Viktigt!
• Kuvert kan fastna i skrivaren om de inte är platta eller om kanterna inte riktats in på rätt sätt.
Kontrollera att inga rullningar eller upphöjningar är mer än 3 mm (0,12 tum) höga.
2. Lägg i kuverten.
1. Öppna bakre fackets lock (A) och dra sedan upp pappersstödet (B).
78
2. Öppna luckan för matningsfacket (C).
3. Justera pappersledarna (D) för att öppna dem, och lägg i kuverten i mitten av det bakre facket
MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND UPPÅT.
Vik kuvertets flik och lägg i kuvertet i stående orientering med adressidan uppåt.
Upp till 10 kuvert kan fyllas på samtidigt.
4. Dra i pappersledarna (D) för att justera dem mot kuvertens båda sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Då kanske kuverten inte matas korrekt.
79
Obs!
• Fyll inte på kuvert över påfyllningsmarkeringen (E).
5. Stäng luckan för matningsfacket (F) försiktigt.
Viktigt!
• Om matningsfackets lucka är öppen kan inget papper matas fram. Var noga med att stänga
matningsfackets lucka.
80
När du har stängt luckan för matningsfacket visas registreringsskärmen för pappersinformation för det
bakre facket på pekskärmen.
6. Välj storlek och typ för de påfyllda kuverten i det bakre facket vid Sidstl. (Page size) och
Medietyp (Type) och välj Registrera (Register).
7. Öppna manöverpanelen (G), dra sedan ut utmatningsfacket (H) och pappersutmatningsstödet
(I) och öppna utmatningsfackets förlängningsdel (J).
Se till att öppna manöverpanelen innan du skriver ut. Om manöverpanelen är stängd kommer skrivaren inte
att börja skriva ut.
81
Obs!
• Efter att kuverten har fyllts på ska du välja storlek och papperstyp för de påfyllda kuverten på
utskriftsinställningsskärmen i skrivardrivrutinen.
• För att undvika felaktiga utskrifter har skrivaren en funktion som känner av om den angivna
informationen för det påfyllda papperet i det bakre facket stämmer överens med
pappersinställningarna. Ange pappersinställningarna i enlighet med pappersinformationen innan du
skriver ut. När den här funktionen är aktiverad visas ett felmeddelande om inställningarna inte
stämmer överens för att förhindra felaktiga utskrifter. Kontrollera och korrigera
pappersinställningarna när det här felmeddelandet visas på skärmen.
82
Fylla på original
Var originaldokument fylls på
Lägga original på glasskivan
Placera dokument i ADF (den automatiska dokumentmataren)
Påfyllning baserat på användning
Originaldokument som stöds
83
Var originaldokument fylls på
Skrivaren har två platser där du kan placera original: glasskivan och ADF (den automatiska
dokumentmataren).
Välj den position för originalet som passar bäst beroende på storlek, typ och användningsområde.
Obs!
• Mer information om original som stöds finns nedan.
Originaldokument som stöds
Lägga dokument, foton eller en bok på glasskivan
Fylla på två eller fler dokument med samma storlek och tjocklek i ADF.
Det går också att fylla på ett enda ark i ADF.
Obs!
• Använd glasskivan när du vill skanna ett original och få bästa kvalitet.
84
Lägga original på glasskivan
1. Öppna dokumentluckan.
2. Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT på glasskivan.
Påfyllning baserat på användning
Viktigt!
• Du bör tänka på följande när du placerar originalet på glasskivan.
• Placera inga föremål som väger över 2,0 kg (4,4 pund) på glasskivan.
• Tryck inte på originalet så att glasskivan belastas med en större tyngd än 2,0 kg (4,4 pund).
Om du inte tar hänsyn till begränsningarna ovan kan skannern fungera dåligt eller glasskivan gå
sönder.
3. Stäng dokumentluckan försiktigt.
85
Viktigt!
• När du har placerat originalet på glasskivan stänger du dokumentluckan ordentligt innan du börjar
kopiera eller skanna.
86
Placera dokument i ADF (den automatiska dokumentmataren)
Obs!
• Om du vill skanna ett dokument och få bästa kvalitet lägger du det på glasskivan.
1. Kontrollera att du har tagit bort eventuellt original från glasskivan.
2. Öppna dokumentfacket.
3. Placera dokumentet i dokumentfacket. Du hör ett pipljud när det hamnar rätt.
Placera dokumentet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND UPPÅT i dokumentfacket.
Obs!
• Mer information om original som stöds finns nedan.
Originaldokument som stöds
• När du ställer in att larmet ska vara tyst under Ljudkontroll (Sound control) i Enhetens
användarinställningar (Device user settings) hörs inte larmet även om du lägger ett dokument i
dokumentfacket.
Ljudkontroll (Sound control)
4. Justera dokumentledaren (A) på skrivarens framsida så att den motsvarar bredden på
dokumentet.
Skjut inte dokumentledaren för kraftigt mot dokumentet. Dokumentet kanske inte matas korrekt.
87
88
Påfyllning baserat på användning
Placera originalet i korrekt position på glasskivan enligt funktionen som ska användas. Om du inte placerar
originalet i rätt position kan det kanske inte scannas korrekt.
Original
Funktion
Hur du fyller på
Kopiera eller faxa
Skanna genom automatisk identifiering
av typ och storlek för originalet
Om du skannar med hjälp av manöverpanelen väljer du Autoskanna (Auto scan) som
Dok.typ (Doc.type) i Skanna (Scan).
Magasin, tidningar och dokument
Placera originalet och justera
det mot justeringsmärket
Skanna genom att ange en standardstorlek (A4, Letter o.s.v.)
Om du skannar med hjälp av manöverpanelen väljer du Dokument (Document) eller
Foto (Photo) som Dok.typ (Doc.type) i
Skanna (Scan) och anger en standardstorlek (A4, Letter osv.) som Skann.stl (Scan
size) för att skanna original.
Skanna endast et original
Om du skannar med hjälp av manöverpanelen ska du följa proceduren nedan.
• Välj Autoskanna (Auto scan) som
Dok.typ (Doc.type) i Skanna (Scan).
• Välj Foto (Photo) som Dok.typ
Foton, vykort, visitkort och skivor
(BD/DVD/CD)
Placera papper på mitten av
glasskivan
(Doc.type) i Skanna (Scan) och ange
Autoskanna (Auto scan) som
Skann.stl (Scan size) för att skanna
original.
Skanna två eller flera original
Om du skannar med hjälp av manöverpanelen ska du följa proceduren nedan.
• Välj Autoskanna (Auto scan) som
Dok.typ (Doc.type) i Skanna (Scan).
• Välj Foto (Photo) som Dok.typ
(Doc.type) i Skanna (Scan) och ange
Autoskanna flera (Auto multi scan)
som Skann.stl (Scan size) för att skanna två eller flera original.
89
Placera två eller flera original
Obs!
• Mer information om hur du skannar från datorn och hur du placerar original finns nedan.
• För Windows:
Skanna från en dator (Windows)
• För Mac OS:
Skanna från en dator (AirPrint)
Placera originalet och justera det mot justeringsmärket
Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT på glasskivan och justera det mot
justeringsmärket
. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
Viktigt!
• Skrivaren kan inte skanna det randiga området (A) (1 mm (0,04 tum) från glasskivans kanter).
Placering av endast ett original mitt på glasskivan
Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT, och lämna 1 cm (0,40 tum) eller
mer mellan kanterna (den yta som är märkt med diagonala streck) på glasskivan. Den del som har
placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
90
Placera två eller fler original på glasskivan
Placera originalen MED DEN SIDA SOM SKA SCANNAS VÄND NEDÅT. Lämna 1 cm (0,40 tum) eller
mer mellan kanterna (den yta som är märkt med diagonala streck) på glasskivan och originalen, samt
mellan de olika originalen. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att
scanna.
Du kan placera upp till 12 objekt i scannern.
A: Mer än 1 cm (0,40 tum)
Obs!
• Funktionen för lutningskorrigering kompenserar automatiskt för original som har placerats med en
vinkel på upp till cirka 10 grader. Vinklade foton med en långsida på 180 mm (7,1 tum) eller mer kan
dock inte korrigeras.
• Foton som inte är rektangulära eller som är oregelbundet formade (som t.ex. urklippta foton) kanske
inte går att skanna på rätt sätt.
91
Originaldokument som stöds
glasskiva
Alternativ
Originaltyper
Information
- Textdokument, tidningar och tidskrifter
- Fotografier, vykort, visitkort eller optiska skivor (Blu-ray/DVD/CD-skivor
m.m.)
- Dokument som inte är lämpliga för ADF
Storlek (bredd x höjd)
Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 tum)
Kvantitet
Ett eller fler ark*
Tjocklek
Max 10 mm (0,4 tum)
* Två eller fler original kan placeras på glasskivan beroende på vilken funktion som har valts.
Påfyllning baserat på användning
I ADF (den automatiska dokumentmataren)
Alternativ
Originaltyp
Information
Flersidiga dokument på vanligt papper som har samma storlek, tjocklek
och vikt
Storlek
A4, Letter, Legal
Dubbelkopiering eller 2-på-1/4-på-1-kopiering: A4/Letter enbart
Kvantitet
- A4/Letter: Max. 20 ark (75 g /m2 (20 pund) papper), upp till 2 mm (0,08
tum) höga
- Legal: Max. 5 ark (75 g /m2 (20 pund) papper), upp till 0,5 mm (0,02
tum) höga
Tjocklek
0,07 till 0,13 mm (0,003 till 0,005 tum)
Vikt
60 till 95 g /m2 (16,0 till 25,3 pund)
Obs!
• Se till att eventuella vätskor på dokumentet, som lim, bläck eller korrigeringsvätska, har torkat innan
du lägger det på glasskivan.
Placera inte limmade dokument i ADF även om limmet är torrt. Det kan leda till att papperet fastnar.
• Ta bort alla häftklamrar, gem eller liknande innan du lägger i dokument.
• Placera dokument med formatet Legal i ADF.
• Placera inte den här sortens dokument i ADF. Det kan leda till att papperet fastnar.
•
•
•
•
•
Skrynkliga eller vikta dokument
Böjda dokument
Sönderslitna dokument
Dokument med hål i
Limmade dokument
92
•
•
•
•
•
Dokument med post-it-lappar
Dokument på karbonpapper
Dokument på täckt papper
Dokument på flygpostpapper eller annat tunt papper
Foton eller överdrivet tjocka dokument
93
Sätta i minneskortet
Innan du sätter i minneskortet
Sätta i minneskortet
Ta bort minneskortet
94
Innan du sätter i minneskortet
Följande typer av minneskort och bilddata är kompatibla med skrivaren.
Viktigt!
• Om du har tagit och sparat foton på en typ av minneskort som inte stöds av den PictBridge-kompatibla
enheten (trådlöst LAN) kan bilden bli oläslig på den här skrivaren eller skadad. Information om
minneskort som fungerar med den PictBridge-kompatibla enheten (trådlöst LAN) finns i
instruktionshandboken som medföljer den PictBridge-kompatibla enheten (trådlöst LAN).
• Formatera minneskortet med hjälp av en digitalkamera som är kompatibel med Design rule for Camera
File system (Exif 2.2/2.21/2.3-kompatibel) eller TIFF (Exif 2.2/2.21/2.3-kompatibel). Det kan hända att
minneskortet inte är kompatibelt med skrivaren om det har formaterats på en dator.
Minneskort som inte kräver en kortadapter
• SD Secure Digital-minneskort, SDHC-minneskort, SDXC-minneskort
Minneskort som kräver en kortadapter
Var noga med att ansluta den speciella kortadaptern till följande minneskort innan du sätter in det i
kortplatsen.
• miniSD-kort, miniSDHC-kort
Använd "SD-kortadapter".
• microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
Använd "SD-kortadapter".
Viktigt!
• Om något av följande kort sätts i utan kortadapter kanske det inte går att ta ut det igen.
Det går inte att ta bort minneskortet
Bilddata som kan skrivas ut
• Den här skrivaren kan skriva ut bilder som har tagits med en kamera som är kompatibel med Design
rule for Camera File system (Exif 2.2/2.21/2.3-kompatibel) eller TIFF (Exif 2.2/2.21/2.3-kompatibel).
Bilder eller filmer som har komprimerats med andra metoder, till exempel RAW, kan inte skrivas ut.
• Skrivaren kan hantera bilder som skannats och sparats med skrivaren när Dok.typ (Doc.type) är
inställd på Foto (Photo) och Format är inställt på JPEG (filtillägg ".jpg").
95
Obs!
• Den här enheten använder exFAT-teknik på licens från Microsoft.
96
Sätta i minneskortet
Viktigt!
• När ett minneskort sätts in i kortplatsen tänds lampan Åtkomst (Access). När lampan Åtkomst
(Access) blinkar använder skrivaren minneskortet. I det läget ska du inte röra området runt kortplatsen.
Obs!
• När du använder en dator för att redigera eller förbättra foton som har sparats på ett minneskort, måste
de skrivas ut från datorn. Om du använder manöverpanelen skrivs fotona kanske inte ut korrekt.
1. Förbered minneskortet.
Anslut en kortadapter om minneskortet kräver en sådan.
Innan du sätter i minneskortet
2. Sätt i minneskortet i kortplatsen.
Sätt i minneskortet MED ETIKETTSIDAN VÄND UPPÅT genom att trycka det rakt in i kortplatsen.
När du sätter i minneskortet på rätt sätt så tänds lampan Åtkomst (Access) (A).
* Var noga med att ansluta kortadaptern till följande typer av minneskort innan du sätter in det i
kortplatsen.
• miniSD-kort, miniSDHC-kort
• microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
Viktigt!
• En del av minneskortet sticker ut från kortplatsen, men försök inte trycka det ännu längre in i enheten.
Om du gör det kan du skada skrivaren eller minneskortet.
• Kontrollera att minneskortet är vänt åt rätt håll innan du sätter i det i kortplatsen. Om du tvingar in
minneskortet i kortplatsen i fel riktning kan du skada minneskortet och/eller skrivaren.
97
Ta bort minneskortet
1. Kontrollera att lampan Åtkomst (Access) är tänd och ta sedan ur minneskortet.
Ta tag i den del av minneskortet som sticker ut och ta sedan ut kortet ur skrivaren genom att dra det rakt
ut.
Viktigt!
• Ta inte ur minneskortet medan lampan Åtkomst (Access) blinkar. Lampan Åtkomst (Access)
blinkar när skrivaren läser eller skriver data från/till minneskortet. Om du tar ut minneskortet eller
stänger av enheten medan lampan Åtkomst (Access) blinkar kan den information som finns
lagrad på minneskortet skadas.
98
Byta Bläckbehållare
Byta Bläckbehållare
Kontrollera bläckstatusen via pekskärmen
Bläcktips
99
Byta Bläckbehållare
När bläcket håller på att ta slut eller om fel uppstår visas ett meddelande på pekskärmen för att informera
dig om felet. I det här läget kan skrivaren inte skriva ut eller skanna. Följ anvisningarna i meddelandet.
Ett fel inträffar
Obs!
• Om utskriftsresultatet blir svagt eller om vita ränder uppstår trots att bläcknivån är tillräcklig, se
Underhållsprocedur.
• I Anvisningar för bläckbehållare finns försiktighetsanvisningar för hantering av bläckbehållare.
Ersättningsprocedur
När du behöver byta ut bläckbehållarna följer du proceduren nedan.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Öppna skannerenheten/luckan.
Hållaren för skrivhuvudet flyttas till positionen för utbyte.
Försiktighet
• Försök inte stoppa eller flytta hållaren för skrivhuvudet med våld. Rör inte vid hållaren för
skrivhuvudet förrän den stannat helt.
Viktigt!
• Rör inte vid metallkomponenterna eller vid någon av de andra delarna inuti skrivaren.
• Om skannerenheten/luckan har varit öppen i över 10 minuter flyttas hållaren för skrivhuvudet åt
höger. Om detta inträffar stänger du skannerenheten/luckan och öppnar den sedan igen.
3. Ta bort bläckbehållaren där bläcket tar slut.
Tryck på fliken (A) och lyft ut bläckbehållaren.
100
Viktigt!
• Rör inga andra delar än bläckbehållarna.
• Var försiktig när du hanterar bläckbehållaren så att du inte får fläckar på kläder och omgivande
ytor.
• Följ de källsorteringsregler som gäller i din kommun när du kasserar tomma bläckbehållare.
Obs!
• Ta inte bort två eller fler bläckbehållare samtidigt. Om du byter ut två eller fler bläckbehållare
ska du byta ut en bläckbehållare i taget.
4. Ta ut den nya bläckbehållaren ur förpackningen, dra loss den orange tejpen (B) och ta
sedan bort skyddsfilmen (C) helt.
Viktigt!
• Var försiktig när du hanterar bläckbehållaren. Var försiktig så att du inte utsätter den för hårt
tryck eller tappar den.
• Om det Y-formade lufthålet (D) blockeras av kvarvarande orange tejp kan det leda till att bläck
läcker ut eller att skrivaren inte skriver ut som den ska.
101
5. Håll bläckbehållaren med det orangefärgade skyddslocket (E) vänt uppåt, och var noga
med att inte blockera det Y-formade lufthålet (D).
6. Lyft upp fliken på det orangefärgade skyddslocket (E) för att ta bort det FÖRSIKTIGT.
Viktigt!
• Tryck inte på bläckbehållarens sidor. Om du trycker på bläckbehållarens sidor och det Yformade lufthålet (D) är blockerat kan bläcket skvätta ut.
• Rör inte vid det orangefärgade skyddslockets (E) insida eller den öppna bläcköppningen (F).
Om du rör vid dem kan du få bläckfläckar på händerna.
• Sätt aldrig tillbaka skyddslocket (E) om du har tagit bort det. Följ de källsorteringsregler som
gäller i din kommun när du slänger förbrukningsartiklar.
7. För in bläckbehållarens främre ände i skrivhuvudet lutande.
Se till att bläckbehållarens placering matchar etiketten.
102
8. Tryck på ovansidan av bläckbehållaren tills bläckbehållaren klickar på plats.
Viktigt!
• Det går inte att skriva ut om bläckbehållaren sitter i felaktig position. Se till att du sätter i
bläckbehållaren på den plats som visas på etiketten på hållaren för skrivhuvudet.
• Det går inte att skriva ut förrän alla bläckbehållare har satts i. Installera alla bläckbehållare.
9. Stäng skannerenheten/luckan.
Försiktighet
• Var försiktig när du stänger skannerenheten/luckan så att du inte klämmer fingrarna.
103
Obs!
• Om felmeddelandet visas när du har stängt skannerenheten/luckan ska du vidta lämpliga
åtgärder.
Ett fel inträffar
• När du börjar skriva ut efter att ha bytt ut en bläckbehållare utför skrivaren en automatisk
rengöring av skrivhuvudet. Utför inga andra åtgärder förrän skrivaren har slutfört rengöringen av
skrivhuvudet.
• Om skrivhuvudet inte är justerat, vilket visas genom sneda utskrivna linjer eller liknande
symptom, justerar du skrivhuvudet.
Anvisningar för bläckbehållare
Viktigt!
• När du har lyft ut en bläckbehållare ska den nya sättas i omedelbart. Låt inte skrivaren stå utan en
installerad bläckbehållare.
• Använd nya bläckbehållare vid utbyte. Om du sätter i använda bläckbehållare kan det orsaka
igentäppta munstycken. Dessutom kan inte skrivaren mäta bläcknivån i bläckbehållarna ordentligt
med en sådan bläckbehållare.
• När du väl har installerat en bläckbehållare ska du inte ta bort den från skrivaren och låta den ligga
utan skydd. Då kan bläckbehållaren torka ut och det kan hända att skrivaren inte fungerar när du
sätter tillbaka behållaren. För att bibehålla optimal utskriftskvalitet ska du använda en bläckbehållare
inom sex månader efter den första användningen.
Obs!
• Det kan gå åt färgbläck även när du skriver ut svartvita dokument eller om du har ställt in svartvit
utskrift. Det går även åt bläck vid vanlig rengöring och djuprengöring av skrivhuvudet, vilket kan
behövas krävas för att upprätthålla skrivarens prestanda.
När bläcket tar slut i en bläckbehållare måste den omedelbart bytas mot en ny.
Bläcktips
104
Kontrollera bläckstatusen via pekskärmen
1. Kontrollera att enheten är påslagen och visa skärmen HEM.
Om skärmen HEM inte visas trycker du på knappen HEM (HOME) för att visa den.
2. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
3. Välj
Uppskattade bläcknivåer (Estimated ink levels).
En symbol visas i området (A) om det finns information om återstående bläcknivå.
Exempel:
Bläcknivån är låg. Gör i ordning en ny bläckbehållare.
Utskriftskvaliteten kan försämras om du fortsätter att skriva ut trots att bläcket börjar ta slut.
Obs!
• Ovanstående skärm visar beräknad bläcknivå.
• Om du väljer Bläcknummer (Ink number) visas Bläcknummer (Ink number)-skärmen där du
kan kontrollera bläcknummer. Om du väljer Best. bläck nu (Order ink now) på den här skärmen
visas QR-koden för att komma till webbplatsen där du kan köpa bläck. Kostnaden för att ansluta
till Internet betalas av kunden.
• Du kan även kontrollera bläckstatusen på en skärm på pekskärmen som visas under utskrift.
• Du kan också kontrollera bläckstatusen på datorskärmen.
• För Windows:
Kontrollera bläckstatusen från datorn
• För Mac OS:
Kontrollera bläckstatusen från datorn
105
Bläcktips
Hur kan bläck användas för andra syften än utskrifter?
Bläck kan användas för annat än utskrifter.
När du använder Canon-skrivaren för första gången efter att du har installerat de medföljande
bläckbehållarna, använder skrivaren en liten mängd av bläcket för att aktivera utskrift genom att fylla
munstyckena på skrivhuvudet med bläck. Därför blir antalet utskrifter som kan skrivas ut med de första
bläckbehållarna färre än med de efterföljande bläckbehållarna.
Utskriftskostnaderna i broschyrerna eller på webbplatsen baseras inte på förbrukningsinformation från
den första bläckbehållaren/bläckpatronen, utan från den nästföljande bläckbehållaren/bläckpatronen.
Bläck används ibland för att behålla optimal utskriftskvalitet.
För att behålla prestanda utför Canon-skrivaren automatisk rengöring i enlighet med sitt skick. När
skrivaren utför rengöring används en liten mängd bläck. I detta fall kan allt färgbläck användas.
[Rengöringsfunktion]
Rengöringsfunktionen hjälper skrivaren att suga ut luftbubblor eller bläck från munstyckena och förhindrar
därmed att utskriftskvaliteten försämras eller att munstyckena täpps igen.
Använder svartvit utskrift färgat bläck vid utskrift?
Vid svartvita utskrifter kan även färgbläck användas beroende på vilken papperstyp som används eller
skrivardrivrutinens inställningar. Så färgbläck används även om utskrifterna sker i svartvitt.
Varför har skrivaren två behållare med svart bläck?
Två olika sorters svart bläck används i skrivaren: skrivaren: dye-bläck (BK) och pigmentbläck (PGBK).
Dye-bläck används främst för utskrifter av foton, illustrationer etc. medan pigmentbläck främst används för
textbaserade dokument. Eftersom dessa båda bläcktyper har olika användningsområden, används inte
den andra sortens bläck istället om bläcket i en av behållarna för svart bläck tar slut. Om bläcket i någon
bläckbehållare tar slut måste behållaren bytas ut.
Den lämpligaste typen av svart bläck används automatiskt beroende på vilken papperstyp som används
eller skrivardrivrutinens inställningar. Du kan inte själv påverka vilken sorts svart bläck som ska användas
för en utskrift.
106
Underhåll
Om utskriften är svag eller ojämn
Utföra underhåll från din dator (Windows)
Utföra underhåll från din dator (Mac OS)
Rengöring
107
Om utskriften är svag eller ojämn
Underhållsprocedur
Skriva ut testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken
Rengöra skrivhuvudet
Djuprengöringen av skrivhuvuden
Justera Skrivhuvud
108
Underhållsprocedur
Om utskriftsresultatet är suddigt, färgerna inte skrivs ut korrekt eller utskriftsresultaten inte är
tillfredsställande (t.ex. raka linjer skrivs ut feljusterade) ska du utföra underhållsproceduren nedan.
Viktigt!
• Försök inte skölja eller torka av skrivhuvudet eller bläckbehållare. Det kan medföra problem med
skrivhuvudet eller bläckbehållare.
Obs!
• Kontrollera att den orangefärgade skyddstejpen inte sitter kvar på bläckbehållaren.
• Kontrollera bläckstatusen.
Kontrollera bläckstatusen via pekskärmen
• För Windows kan utskriftsresultatet förbättras om du ökar utskriftskvaliteten i drivrutinens inställningar.
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Om utskrifterna är suddiga eller ojämna:
Steg1
Skriv ut testmönstret för munstycken.
Från skrivaren
Skriva ut testmönster för munstycken
Från datorn
• För Windows:
Skriva ut ett testmönster för munstycken
• För Mac OS:
Skriva ut ett testmönster för munstycken
Steg2
Granska testmönstret för munstycken.
Om linjer saknas eller det finns vita horisontella ränder i mönstret:
Steg3
Rengör skrivhuvudet.
109
Från skrivaren
Rengöra skrivhuvudet
Från datorn
• För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
• För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
När du har rengjort skrivhuvudet ska du skriva ut och granska ett testmönster för munstycken:
Steg1
Om problemet inte är löst efter det att du genomfört steg1 till steg3 två gånger:
Steg4
Djuprengöring av skrivhuvudet.
Från skrivaren
Djuprengöring av skrivhuvudet
Från datorn
• För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
• För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
Obs!
• När du har utfört rutinen till och med steg 4 och detta inte har löst problemet stänger du av strömmen
och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet efter 24 timmar.
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta Canons servicecenter.
Om utskriftsresultaten blir ojämna genom att exempelvis raka linjer blir
sneda:
Steg
Justera skrivhuvudet.
Från skrivaren
Justera Skrivhuvud
Från datorn
• För Windows:
Justera Skrivhuvud position
• För Mac OS:
Justera Skrivhuvud position
110
Skriva ut testmönster för munstycken
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från
skrivhuvudmunstycket.
Obs!
• Om återstående bläcknivån är låg skrivs inte testmönstret för munstycken ut på rätt sätt. Byt ut
bläckbehållaren som har för lite bläck.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper med A4- eller Letter-format i kassetten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på pekskärmen.
Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och välj sedan Registrera (Register).
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
Obs!
• Fyll på papper i kassetten. Även om du fyller på papper i det bakre facket ska testmönstret inte
skrivas ut.
3. Öppna manöverpanelen och dra sedan ut utmatningsfacket.
4. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
5. Välj
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
111
6. Välj Testmönster f. skrivarmunstycke (Print nozzle check pattern).
Bekräftelseskärmen visas.
7. Välj Ja (Yes).
Testmönstret för munstycken skrivs ut och två bekräftelseskärmar för mönsterutskriften visas på
pekskärmen.
8. Granska testmönstret för munstycken.
112
Granska testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken och rengör skrivhuvudet om det behövs.
1. Kontrollera om det saknas någon linje i mönstret C eller om det finns vita horisontella
ränder i mönstret D.
A: Inga linjer saknas/Det finns inte några vita ränder
B: Linjer saknas/Det finns horisontella vita ränder
2. Välj det mönster som ligger närmast ditt utskrivna testmönster på bekräftelseskärmen.
113
För A (inga saknade linjer eller inga horisontella vita ränder) i vare sig mönster C eller mönster D:
Det behövs inte någon rengöring. Välj Alla A (All A), bekräfta meddelandet och välj sedan OK.
Skärmen återgår till Underhåll (Maintenance).
För B (linjer saknas eller det finns horisontella vita ränder) i mönster C eller mönster D eller i
båda mönstren:
Rengöring behöver utföras. Välj Även B (Also B) och välj sedan Ja (Yes) på bekräftelseskärmen för
rengöring.
Skrivaren påbörjar rengöringen av skrivhuvudet.
Rengöra skrivhuvudet
Om mönster D eller någon av färgerna i mönster C inte skrivs ut:
(Exempel: Magentamönster skrivs inte ut)
Rengöring behöver utföras. Välj Även B (Also B) och välj sedan Ja (Yes) på bekräftelseskärmen för
rengöring.
Skrivaren påbörjar rengöringen av skrivhuvudet.
Rengöra skrivhuvudet
114
Rengöra skrivhuvudet
Rengör skrivhuvudet om det saknas linjer eller om det finns horisontella vita ränder i testmönstret för
munstycken. Rengöringen åtgärdar tilltäppta munstycken och återställer skrivhuvudets status. Det går åt
mycket bläck när skrivhuvudet rengörs, så rengör därför bara skrivhuvudet när det verkligen behövs.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper med A4- eller Letter-format i kassetten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på pekskärmen.
Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och välj sedan Registrera (Register).
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
Obs!
• Fyll på papper i kassetten. Även om du fyller på papper i det bakre facket ska testmönstret inte
skrivas ut.
3. Öppna manöverpanelen och dra sedan ut utmatningsfacket.
4. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
5. Välj
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
6. Välj Rengöring (Cleaning).
115
Bekräftelseskärmen visas.
7. Välj Ja (Yes).
Skrivaren påbörjar rengöringen av skrivhuvudet.
Utför inga andra åtgärder förrän skrivaren har slutfört rengöringen av skrivhuvudet. Det tar cirka 1 minut.
Bekräftelseskärmen för mönsterutskrift visas.
8. Välj Ja (Yes).
Testmönstret skrivs ut.
9. Granska testmönstret för munstycken.
Obs!
• Om problemet inte har lösts efter att du har rengjort skrivhuvudet två gånger provar du med att göra en
djuprengöring av skrivhuvudet.
116
Djuprengöringen av skrivhuvuden
Djuprengör skrivhuvudet om utskriftskvaliteten inte förbättras av den vanliga rengöringen av skrivhuvudet.
Vid djuprengöring av skrivhuvudet går det åt mer bläck än vid vanlig rengöring av skrivhuvudet. Rengör
därför bara skrivhuvudet när det är nödvändigt.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper med A4- eller Letter-format i kassetten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på pekskärmen.
Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och välj sedan Registrera (Register).
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
Obs!
• Fyll på papper i kassetten. Även om du fyller på papper i det bakre facket ska testmönstret inte
skrivas ut.
3. Öppna manöverpanelen och dra sedan ut utmatningsfacket.
4. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
5. Välj
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
6. Välj Djuprengöring (Deep cleaning).
117
Bekräftelseskärmen visas.
7. Välj Ja (Yes).
Skrivaren startar djuprengöring av skrivhuvudet.
Utför inga andra åtgärder förrän skrivaren har slutfört djuprengöringen av skrivhuvudet. Detta tar cirka 1–
2 minuter.
Bekräftelseskärmen för mönsterutskrift visas.
8. Välj Ja (Yes).
Testmönstret skrivs ut.
9. När meddelandet om att åtgärden utförts visas väljer du OK.
10. Granska testmönstret för munstycken.
Om en viss färg inte skrivs ut ordentligt ska du byta ut bläckbehållaren för den färgen.
Om problemet inte är löst stänger du av strömmen och genomför sedan ännu en djuprengöring av
skrivhuvudet efter 24 timmar.
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta Canons servicecenter.
118
Justera Skrivhuvud
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet
justeras.
Obs!
• Om nivån för återstående bläck är låg skrivs arket för justering av skrivhuvudet inte ut på rätt sätt.
Byt ut bläckbehållaren som har för lite bläck.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format (inklusive återvunnet papper)*
* Kontrollera att det papper som används är vitt, samt rent på båda sidorna.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Fyll på ett ark vanligt papper med A4- eller Letter-format i kassetten.
När du har tryckt kassetten bakåt visas registreringsskärmen för pappersinformation på pekskärmen.
Välj A4 eller Letter för Sidstl. (Page size) och välj sedan Registrera (Register).
Om ett meddelande visas på skärmen följer du anvisningarna i meddelandet för att slutföra
registreringen.
Obs!
• Fyll på papper i kassetten. Även om du fyller på papper i det bakre facket ska skrivhuvudets
justeringsark inte skrivas ut.
3. Öppna manöverpanelen och dra sedan ut utmatningsfacket.
4. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
5. Välj
Underhåll (Maintenance).
119
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
6. Välj Autom. huvudjustering (Auto head alignment).
Bekräftelseskärmen visas.
7. Bekräfta meddelandet och välj sedan Ja (Yes).
Arket för justering av skrivhuvud skrivs ut.
Viktigt!
• Rör inte vid någon del av utskriften på arket för justering av skrivhuvud. Om arket fläckas eller
skrynklas kan det kanske inte scannas korrekt.
8. Kontrollera meddelandet och placera sedan arket för justering av skrivhuvud på glasskivan.
120
Lägg i arket för justering av skrivhuvud MED DEN TRYCKTA SIDAN VÄND NEDÅT och passa in märket
i arkets nedre högra hörn efter justeringsmärket
.
9. Stäng dokumentluckan försiktigt och välj sedan OK.
Skrivaren skannar arket för justering av skrivhuvudet och skrivhuvudets position justeras automatiskt.
Viktigt!
• Öppna inte dokumentluckan och flytta inte arket för justering av skrivhuvud på glasskivan förrän
justeringen av skrivhuvudets position är slutförd.
• Om felmeddelandet visas på pekskärmen väljer du OK för att rensa felet och vidtar sedan
lämpliga åtgärder.
Ett fel inträffar
10. När meddelandet om att åtgärden utförts visas väljer du OK.
Ta bort arket för justering av skrivhuvud från glasskivan.
Obs!
• Om utskriftsresultaten fortfarande inte är tillfredsställande efter du har justerat skrivhuvudet enligt
anvisningarna ovan justerar du skrivhuvudets läge manuellt från datorn.
• För Windows:
Justera Skrivhuvud position
• För Mac OS:
Justera Skrivhuvud position
• När du vill skriva ut och kontrollera skrivhuvudets justeringsvärden väljer du Skriv ut
huvudjusteringsvärde (Print the head alignment value) på skärmen Underhåll (Maintenance).
121
Rengöring
Rengöring av yttre ytor
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Rengöra i ADF (den automatiska dokumentmataren)
Rengöra pappersmatningshjul
Rengöra inuti skrivaren (rengöra bottenplattan)
Rengöra kassettens färgdyna
122
Rengöra pappersmatningshjul
Om pappersmatningshjulet blir smutsigt eller om det sitter pappersfibrer på det, kanske inte papperet matas
ordentligt.
Då bör du rengöra pappersmatningshjulet. Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så gör bara detta
när det verkligen behövs.
Du måste förbereda: tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
3. Välj
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
4. Välj Rengöring av matningsrullar (Roller cleaning).
Bekräftelseskärmen visas.
5. Välj Ja (Yes).
6. Välj Bakre fack (Rear tray) eller Kassett (Cassette) för att rengöra
pappersmatningshjulet.
7. Följ instruktionerna som visas och ta bort alla pappersark ur papperskällan.
Om du rengör pappersmatningshjulet på kassetten ska du ta bort alla papper från kassetten och sedan
trycka tillbaka den.
8. Välj OK.
123
Pappersmatningshjulet roterar medan det rengörs utan papper.
9. Kontrollera att pappersmatningshjulet har slutat rotera och följ sedan instruktionerna i
meddelandet för att lägga i de tre arken med vanligt papper i A4- eller Letter-format.
10. Öppna manöverpanelen och dra sedan ut utmatningsfacket.
11. Välj OK.
Rengöringen av skrivaren startar. Rengöringen är slutförd när papperet har matats ut.
12. När meddelandet om att åtgärden utförts visas väljer du OK.
Om problemet fortfarande inte är löst efter rengöringen av pappersmatningshjulet kontaktar du
servicecentret.
124
Rengöra inuti skrivaren (rengöra bottenplattan)
Ta bort fläckar från skrivarens insida. Om skrivarens insida blir smutsig kan utskrivet papper bli fläckigt,
därför rekommenderar vi att du rengör enheten regelbundet.
Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format*
* Använd endast ett nytt, oanvänt pappersark.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Öppna manöverpanelen och dra sedan ut utmatningsfacket.
3. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för inställningsmenyn visas.
4. Välj
Underhåll (Maintenance).
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
5. Välj Rengöring, bottenplatta (Bottom plate cleaning).
Bekräftelseskärmen visas.
6. Välj Ja (Yes).
7. Följ instruktionerna som visas för att ta bort alla papper i kassetten och välj sedan OK.
8. Vik ett vanligt ark av A4- eller Letter-format på längden och vik därefter ut papperet igen.
9. Vik den ena sidan av det öppna papperet på mitten, med ytterkanten utmed det tidigare
mittenvecket. Vik sedan upp papperet igen och välj OK.
125
10. Lägg bara i det här papperet i kassetten med åsarna på vecken uppåt och kanten av halvan
utan veck vänd bort från dig.
11. Sätt dit kassettlocket och sätt sedan kassetten i skrivaren.
12. Öppna manöverpanelen och dra sedan ut utmatningsfacket.
13. Välj OK.
När papperet matas genom skrivaren rengörs skrivarens insida.
Kontrollera de vikta delarna av det utmatade papperet. Om de är kladdiga av bläck rengör du
bottenplattan igen.
14. När meddelandet om att åtgärden utförts visas väljer du OK.
126
Obs!
• Använd ett nytt papper när du rengör bottenplattan igen.
Om problemet kvarstår efter att rengöring har gjorts igen är eventuellt de utskjutande delarna inuti skrivaren
smutsiga. Torka av eventuellt bläck från de utskjutande delarna med en bomullstops eller liknande.
Viktigt!
• Se till att alltid stänga av strömmen och dra ur nätkabeln innan du gör rent skrivaren.
127
Översikt
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter
WEEE (EU och EEA)
Hantera föreskrifter
Avbryta utskriftsjobb
Juridiska begränsningar för skanning/kopiering
Transportera skrivaren
När du ska reparera, låna ut eller kassera skrivaren
Hålla hög utskriftskvalitet
Huvudkomponenter och deras användning
Huvudkomponenter
Strömförsörjning
Använda manöverpanelen
Ange siffror, bokstäver och symboler
Ändra inställningar
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Windows)
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Mac OS)
Ändra inställningar från Manöverpanelen
Specifikationer
128
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter
WEEE (EU&EEA)
129
Säkerhetsföreskrifter
Välja en plats
• Installera inte skrivaren på en instabil plats eller på en plats där den kan utsättas för kraftiga
vibrationer.
• Installera inte skrivaren på mycket fuktiga eller dammiga platser, i direkt solljus, utomhus eller i
närheten av en värmekälla.
För att undvika brand eller elektriska stötar ska skrivaren användas under de driftförhållanden som
anges i Specifikationer.
• Placera inte skrivaren på en tjock matta.
• Placera inte skrivaren med baksidan mot en vägg.
Strömförsörjning
• Se till att området runt eluttaget hålls fritt så att du lätt kan dra ur kabeln om det behövs.
• Dra aldrig ur kontakten genom att dra i kabeln.
Om man drar i kabeln kan nätkabeln skadas, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
• Använd inte en förlängningssladd.
Arbeta i närheten av skrivaren
• Stick inte in fingrar och händer i skrivaren när den skriver ut.
• När du flyttar skrivaren, ska du bära skrivaren i båda ändar. Ifall skrivaren väger mer än 14 kg, bör lyft
av skrivaren göras av två personer. Om skrivaren skulle tappas, kan det orsaka personskador.
Angående skrivarens vikt, hänvisar vi till Specifikationer.
• Placera inga föremål på skrivaren. Framför allt, placera inga metallföremål (gem, häftklamrar o.s.v.)
eller behållare med brandfarliga lösningsmedel (alkohol, thinner o.s.v.) ovanpå skrivaren.
• Transportera eller använd aldrig skrivaren lutande, vertikal eller upp och ned, eftersom bläcket då kan
läcka ut och skada skrivaren.
• Tryck inte för hårt på dokumentluckan när du placerar en tjock bok på glasskivan. Glasskivan kan
splittras vilket kan leda till personskador.
Skrivhuvud/bläckbehållare/FINE-kassetter
• Förvara alltid bläckbehållare utom räckhåll för barn. Om du oavsiktligen slickar på eller sväljer bläck
ska du skölja munnen eller dricka ett eller två glas vatten. Om irritation eller obehag skulle förekomma
kontaktar du genast en läkare.
• Om bläck skulle komma i kontakt med ögonen sköljer du omedelbart med vatten. Om bläck skulle
komma i kontakt med huden tvättar du omedelbart bort det med tvål och vatten. Om irritation eller
obehag, i ögon eller på hud, inte skulle försvinna kontaktar du genast en läkare.
• Rör aldrig vid de elektriska kontakterna på skrivhuvudet eller FINE-kassetter efter utskrift.
Metalldelarna kan vara varma och orsaka brännskador.
• Kasta inte in bläckbehållare och FINE-kassetter i öppen eld.
• Försök inte plocka isär eller modifiera skrivhuvud, bläckbehållare, och FINE-kassetter.
130
Föreskrifter
Om radiovågor
Använd inte denna produkt i närheten av medicinsk utrustning eller elektronisk utrustning.
Radiovågsstörningar kan påverka utrustningens användning eller prestanda.
Environmental Information
Reducing your environmental impact
Power Consumption and Operational Modes
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is
designed and set in a way to allow you to reduce the power consumption. After the last print it switches
to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a
time, the device switches to its Sleep Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of
energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental
benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental
stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can
support printing on media down to a weight of 64g/m2, lighter paper means less resources used and a
lower environmental footprint for your printing needs.
131
WEEE (EU&EEA)
Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to
the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a
designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product
or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper
handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human
health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time,
your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural
resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please
contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal
service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canoneurope.com/weee.
Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.
B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der
unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie
außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für
Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer
autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen
Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.
Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la
directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au
distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en
132
place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions
sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement
dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre
entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure
utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements
à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé
ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage
des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein)
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de
nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden
ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw
gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op
het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in
elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product
mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw
woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het
inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canoneurope.com/weee.
Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega,
Islandia y Liechtenstein)
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo
con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno
de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar
un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría
tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente
peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora
de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para
más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las
autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE
133
autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la
devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.
Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega,
Islàndia i Liechtenstein)
Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la
Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts
de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o
lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i
en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan
associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte
contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu
lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les
autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de
deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de
productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.
Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva
RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di
raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del
ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto
autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di
questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle
sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse
naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto
Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità
competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.
Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)
134
Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva
REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha
designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou
num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE).
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na
saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos
equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto
deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os
locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável
pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais
informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf.
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national
lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller
produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne
type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de
potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du
foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af
naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på
genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om
returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/weee.
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν)
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε
καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο
παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς
επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για
135
ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το
εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.
Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det
vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert
innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av
denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte
brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av
naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å
kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du
finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote
on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat
kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
136
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních
předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do
sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní
dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují
potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže
efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení
k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu,
sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a
recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
országaiban
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például
hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből
származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem
megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre
és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével
hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó,
újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz,
illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és
újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.
137
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein)
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z
odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia
odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i
zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie
pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do
recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów,
skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z
elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia
obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete
k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných
zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee.
Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale
direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud
toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu
vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks
138
mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase
valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet
leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā
veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi
un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas
resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot
pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA
struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko
un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje
(2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam
skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų
tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir
žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie
veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos
būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas,
patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės
informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canoneurope.com/weee.
Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
139
Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne
smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer
pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na
okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S
pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več
informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno
podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij
o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.
Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци,
съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC) и Вашето национално законодателство. Този
продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база
размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране
на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда
и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за
ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където
може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от
местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от
употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно
връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canoneurope.com/weee.
Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în
conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)
(2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de
exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un
punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi
electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va
contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare
a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu
colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru
140
mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/
weee.
Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi
(2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za
sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi
sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za
recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje
ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno,
vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa.
Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom
gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada.
Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.
Korisnici u Srbiji
Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa
WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru
za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru
za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom
vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled
potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na
ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više
informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da
kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više
informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.
141
Hantera föreskrifter
Avbryta utskriftsjobb
Juridiska begränsningar för skanning/kopiering
Transportera skrivaren
När du ska reparera, låna ut eller kassera skrivaren
Hålla hög utskriftskvalitet
142
Juridiska begränsningar för skanning/kopiering
Att skanna, skriva ut, kopiera eller göra ändringar av kopior av följande kan vara straffbart enligt lag.
Den här listan är inte uttömmande. Rådgör med ett lokalt juridiskt ombud i tveksamma fall.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sedlar
Postanvisningar
Insättningsbevis
Frimärken (stämplade eller ostämplade)
Identifikation eller tjänstetecken
Värnplikts- eller inkallelsedokument
Dokument utfärdade av statliga myndigheter
Körkort och registreringsbevis för motorfordon
Resecheckar
Matkuponger
Pass
Immigrationsdokument
Skattebevis (giltiga eller ogiltiga)
Skuldsedlar eller andra skuldbevis
Aktiebrev
Upphovsrättsskyddade verk eller konstverk utan ägarens tillstånd
143
Transportera skrivaren
Observera följande när du flyttar skrivaren.
Viktigt!
• Packa skrivaren i skyddande material i en stadig låda med botten nedåt för en säker transport.
• Tryck på PÅ (ON) för att stänga av strömmen med skrivhuvudet och bläckbehållaren fortfarande kvar i
skrivaren. Då placerar skrivaren automatiskt ett skyddslock på skrivhuvudet så att det inte torkar ut.
• Vinkla inte lådan eller vänd den upp och ned när skrivaren har packats ned. Om du gör det kan bläck
läcka ut under transporten och skada skrivaren.
• När ett fraktföretag hanterar transporten av skrivaren märker du lådan ”DENNA SIDA UPP” så att
skrivaren hanteras med botten nedåt. Märk också lådan ”ÖMTÅLIGT” eller ”HANTERA VARSAMT”.
1. Stäng av skrivaren.
2. Kontrollera att PÅ (ON)-lampan är släckt och dra ur strömkabeln.
Viktigt!
• Dra inte ur strömkabeln till skrivaren medan PÅ (ON)-lampan lyser eller blinkar, eftersom det kan
orsaka fel eller skador på skrivaren och leda till att det inte går att skriva ut med skrivaren.
3. Skjut in pappersutmatningsfacket och utmatningsfackets förlängningsdel.
4. Stäng manöverpanelen, pappersstödet, det bakre fackets lock och dokumentfacket.
5. Om kassetten är utdragen ska du dra ihop den.
6. Dra ur skrivarkabeln från datorn och skrivaren och dra sedan ur nätkabeln från skrivaren.
7. Använd tejp för att säkra alla luckor på skrivaren så att de inte öppnas under transport.
Packa sedan in skrivaren i plastpåsen.
8. Lägg skyddande material på båda sidor av skrivaren när du packar ned skrivaren i lådan.
144
När du ska reparera, låna ut eller kassera skrivaren
Om du har angett personuppgifter, lösenord och/eller andra säkerhetsinställningar på skrivaren kan sådan
information finnas lagrad i skrivaren.
När du skickar skrivaren för reparation, utlåning eller överföring av skrivaren till en annan person, eller om
du ska kassera skrivaren, se till att följa anvisningarna nedan för att kunna ta bort sådan information och
förhindra att tredje part kommer åt den.
• Välj
Konfiguration (Setup) på HEM-skärmen och välj Inställningar (Settings) >
Enhetsinställningar (Device settings) > Återställ inställning (Reset settings) > Återställ alla
(Reset all) > OK > Ja (Yes).
För skrivare med faxfunktioner kan användarinformation och kortnummer säkerhetskopieras till en dator
genom att använda programmet Speed Dial Utility2 innan du återställer skrivaren eller tar bort data.
Säkerhetskopierade data kan återställas till den reparerade skrivaren eller en annan skrivare från Canon.
Registrera mottagare med Kortnummerverktyget 2 (Windows)
Registrera mottagare med Kortnummerverktyget 2 (Mac OS)
145
Hålla hög utskriftskvalitet
Det viktigaste när det gäller att skriva ut med optimal utskriftskvalitet är att förhindra att skrivhuvudet torkar
ut eller täpps igen. Följ alltid följande regler för att skriva ut med optimal utskriftskvalitet.
Obs!
• Beroende på papperstyp kan bläcket smetas ut om du t.ex. använder en överstrykningspenna eller om
vatten eller svett hamnar på de utskrivna områdena.
Dra aldrig ur nätkabeln förrän strömmen har stängts av!
Om du trycker på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen placerar skrivaren automatiskt ett
skyddslock på skrivhuvudet (munstyckena) för att motverka uttorkning. Om du drar ur nätkabeln från
vägguttaget innan PÅ (ON)-lampan har slocknat, försluts inte skrivhuvudet korrekt och kan torka ut eller
täppas igen.
När du vill Koppla från skrivaren ser du till att PÅ (ON)-lampan inte är tänd.
Skriv ut regelbundet!
På samma sätt som en tuschpenna torkar och blir oanvändbar om den lämnas med korken av och inte
används på länge blockeras även skrivhuvudet av torkat bläck om skrivaren inte används på länge. Vi
rekommenderar att skrivaren används minst en gång i månaden.
146
Huvudkomponenter och deras användning
Huvudkomponenter
Strömförsörjning
Använda manöverpanelen
Ange siffror, bokstäver och symboler
147
Huvudkomponenter
Framsida
Baksida
Insida
Manöverpanel
148
Framsida
(1) manöverpanel
Används för att ändra inställningar och styra skrivaren.
Manöverpanel
(2) ADF (automatisk dokumentmatare)
Placera ett dokument här. Dokumenten som placeras i dokumentfacket skannas automatiskt, ett ark i
taget.
Placera dokument i ADF (den automatiska dokumentmataren)
(3) dokumentmatarens lock
Öppna luckan när du ska ta bort papper som har fastnat.
(4) dokumentledare
Justera denna ledare så att den motsvarar bredden på dokumentet i ADF.
(5) pappersstöd
Dra ut för att fylla på papper i det bakre facket.
(6) bakre fackets lock
Öppna för att fylla på papper i det bakre facket.
(7) lucka för matningsfack
Hindrar föremål från att hamna i matningsfacket.
Öppna luckan för att justera pappersledarna och stäng den igen före utskrift.
149
(8) bakre fack
Fyll på papper här. Två eller flera ark av samma format och papperstyp kan fyllas på samtidigt och
matas automatiskt ut, ett ark i taget.
Fylla på papper i det bakre facket
Fylla på kuvert
(9) pappersledare
Justera med båda sidor av pappersbunten.
(10) dokumentfack
Öppna det för att placera ett dokument i ADF. Du kan lägga i två eller flera dokumentark med samma
storlek och tjocklek. Den sida av dokumentet som du vill scanna ska vara vänd uppåt.
(11) dokumentutmatningsfack
Dokument som har skannats från ADF matas ut här.
(12) dokumentlucka
Öppnas när ett originaldokument ska läggas på glasskivan.
(13) kassett
Fyll på med vanligt papper av A4-, B5-, A5- eller Letter-format i kassetten och sätt den i skrivaren.
Fylla på papper i kassetten
(14) pappersledare
Justera med pappersbuntens höger-, vänster- och framsida.
(15) kassettlock
Ta bort för att fylla på papper i kassetten.
(16) utmatningsfack
Utskrivna papper matas ut. Dra ut den innan du börjar skriva ut.
(17) pappersutmatningsstöd
Dra ut för att stödja papper som matas ut.
(18) utmatningsfackets förlängningsdel
Öppna det för att stödja papper som matas ut.
(19) kortplats
Sätt i ett minneskort.
Innan du sätter i minneskortet
150
(20) Lampan Åtkomst (Access)
Visar minneskortets status genom fast eller blinkande sken.
Sätta i minneskortet
(21) glasskiva
Placera ett original här.
151
Baksida
(1) bakre lucka
Ta bort när du ska ta bort papper som har fastnat.
(2) lucka för transportenhet
Öppna den när du ska ta bort papper som har fastnat.
(3) strömkabelkontakt
Anslut den medföljande nätkabeln.
(4) telefonjack
Anslut till telefonlinjen.
(5) USB-port
Sätt i USB-kabeln för att få en anslutning från skrivaren till datorn.
(6) kontakt för kablat LAN
Koppla in nätverkskabeln för att ansluta skrivaren till ett lokalt nätverk (LAN).
(7) kontakt för externa enheter
Anslut en extern enhet som en telefon eller telefonsvarare.
Viktigt!
• Rör inte metallhöljet.
• Dra inte ut eller sätt i USB-kabeln när skrivaren skriver ut från eller skannar original till datorn.
152
Insida
(1) skannerenhet/lucka
Scannar originaldokument. Dessutom, lyft och öppna för att byta en bläckbehållare eller för att ta bort
papper som fastnat inuti skrivaren.
(2) hållare för skrivhuvudet
Skrivhuvudet är förinstallerat.
Obs!
• Mer information om hur du byter ut en bläckbehållare finns i Byta Bläckbehållare.
153
Manöverpanel
(1) PÅ (ON)-knapp/PÅ (ON)-lampa
Används för att slå på och stänga av strömmen. Tänds efter att ha blinkat när strömmen slås på.
Kontrollera att dokumentluckan är stängd innan du slår på enheten.
(2) pekskärm
Visar meddelanden, menyalternativ och driftstatus. Tryck lätt med fingret på skärmen för att välja ett
menyobjekt eller en knapp. Du kan även förhandsgranska foton från ett minneskort innan du skriver ut.
Basfunktion för pekskärmen
(3) Lampan FAX-minne (FAX Memory)
Lyser för att indikera att det finns mottagna dokument eller dokument som inte skickats i skrivarens
minne.
154
Strömförsörjning
Kontrollera att enheten är på
Sätta på och stänga av skrivaren
Kontrollerar Strömkontakten/nätkabeln.
Koppla från skrivaren
155
Kontrollera att enheten är på
PÅ (ON)-lampan lyser när skrivaren är på.
Även om pekskärmen är avstängd är skrivaren på om PÅ (ON)-lampan lyser.
Obs!
• Det kan ta en stund innan skrivaren börjar skriva ut efter det att du har startat skrivaren.
• Pekskärmen stängs av om skrivaren inte används under ca 10 minuter. Återställ skärmen genom att
trycka på någon av knapparna, förutom knappen PÅ (ON), eller genom att peka på pekskärmen. Om
du gör en utskrift från en dator återställs också skärmen.
156
Sätta på och stänga av skrivaren
Sätta på skrivaren
1. Sätt på skrivaren genom att trycka på knappen PÅ (ON).
Lampan PÅ (ON) blinkar och lyser sedan med fast sken.
Kontrollera att enheten är på
Obs!
• Det kan ta en stund innan skrivaren börjar skriva ut efter det att du har startat skrivaren.
• Om ett felmeddelande visas på pekskärmen läser du Ett fel inträffar.
• Du kan ställa in skrivaren så att den sätts på automatiskt när ett utskrifts- eller skanningsjobb
utförs från datorn som är ansluten via USB-kabel eller trådlöst nätverk. Den här funktionen är
avaktiverad som standard.
Från skrivaren
ECO-inställningar
Från datorn
• För Windows:
Stänga av och sätta på Skrivare
• För Mac OS:
Stänga av och sätta på Skrivare
Stänga av skrivaren
1. Tryck på knappen PÅ (ON) för att stänga av skrivaren.
När PÅ (ON)-lampan slutar blinka är skrivaren avstängd.
157
Viktigt!
• När du drar ur strömkabeln efter att ha stängt av skrivaren ska du kontrollera att PÅ (ON)lampan är släckt.
Obs!
• Du kan ställa in skrivaren så att den stängs av automatiskt när inga åtgärder utförs eller inga
utskriftsdata skickas till skrivaren under en viss tidsperiod. Den här funktionen är aktiverad som
standard.
Från skrivaren
ECO-inställningar
Från datorn
• För Windows:
Stänga av och sätta på Skrivare
• För Mac OS:
Stänga av och sätta på Skrivare
158
Kontrollerar Strömkontakten/nätkabeln.
Dra ur nätkabeln en gång i månaden för att kontrollera att strömkontakten/nätkabeln inte är skadade på
något av nedanstående sätt. Sådana skador är ovanliga.
•
•
•
•
•
Strömkontakten/nätkabeln är varm.
Strömkontakten/nätkabeln är rostig.
Strömkontakten/nätkabeln är böjd.
Strömkontakten/nätkabeln är sliten.
Strömkontakten/nätkabeln är delad.
Försiktighet
• Om strömkontakten/strömkabeln är skadad på något av ovanstående sätt ska du Koppla från skrivaren
och kontakta en tekniker. Om du använder skrivaren trots någon av ovanstående skador kan det börja
brinna eller så kan du få en stöt.
159
Koppla från skrivaren
Följ instruktionerna nedan för att dra ur nätkabeln.
Viktigt!
• Tryck på PÅ (ON) och kontrollera sedan att lampan PÅ (ON) har slocknat innan du drar ur nätkabeln.
Om du drar ur nätkabeln medan PÅ (ON)-lampan lyser eller blinkar kan det leda till att skrivhuvudet
torkar ut eller täpps igen och att utskriftskvaliteten försämras.
• Om du drar ur nätkabeln förlorar du inställningarna för datum/tid samt alla dokument som lagrats i
skrivarens minne. Skicka eller skriv ut ett viktigt dokument innan du drar ur nätkabeln.
1. Stäng av skrivaren genom att trycka på knappen PÅ (ON).
2. Kontrollera att lampan PÅ (ON) är släckt.
3. Dra ur nätkabeln.
Specifikationen för nätkabeln varierar beroende på i vilket land eller i vilken region den används.
160
Använda manöverpanelen
Manöverpanelen består av knappen PÅ (ON) (A) och pekskärmen (B).
Tryck lätt på skärmen HEM på pekskärmen med fingerspetsen för att välja olika menyer för kopiering,
skanning och andra funktioner.
Åtgärder på Hem-skärmen
A: Knappen PÅ (ON)
B: pekskärm
Basfunktion för pekskärmen
Knappar på pekskärmen
Basfunktion för pekskärmen
Tryck lätt på pekskärmen eller flytta fingret för att komma åt olika funktioner och inställningar.
Viktigt!
• När du använder pekskärmen ska du undvika att göra följande eftersom det kan leda till att skrivaren
fungerar dåligt eller till skador på skrivaren.
• Trycka hårt på pekskärmen.
• Trycka på pekskärmen med något annat än fingret (i synnerhet vassa föremål, som pennspetsar,
eller med naglarna).
• Trycka på pekskärmen med blöta eller smutsiga händer.
• Placera något föremål på pekskärmen.
• Fäst inget skydd på pekskärmen. Om du tar bort det kan pekskärmen skadas.
Knacka
Tryck lätt med fingret och släpp direkt.
Används för att välja ett objekt eller foto på skärmen.
161
Tryck
Tryck lätt med fingret.
Om du vill gå framåt (eller bakåt) kontinuerligt i menyer eller foton fortsätter du att trycka på tecknet för
framåt (eller bakåt).
Svep
Svep med fingret på skärmen, uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.
Används för att växla mellan menyer eller gå framåt eller bakåt i foton.
Dra
Tryck lätt på skärmen och flytta fingret uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.
Används för att visa listor med objekt eller dra i reglage.
162
Åtgärder på Hem-skärmen
Visa menyskärmen eller inställningsskärmen från Hem-skärmen.
C. Basmenyn
Välj om du vill kopiera eller skanna med manöverpanelen. När du har valt en basmeny, visas de
detaljerade menyerna.
D. Nätverksstatus (Network status)
Visar aktuell nätverksstatus. Välj om du vill visa grundläggande nätverksinformation eller ändra
nätverksinställningarna.
Ikonen varierar beroende på nätverket eller nätverksstatusen.
Trådlöst LAN är aktiverat och skrivaren är ansluten till den trådlösa routern.
Obs!
• Ikonen ändras beroende på signalens status.
(Signalstyrka: 81 % eller mer): Du kan använda skrivaren i ett trådlöst LAN utan problem.
(Signalstyrka: 51 % eller mer): Problem som att skrivaren inte kan skriva ut kan uppstå
vid den här nätverksstatusen. Vi rekommenderar att du ställer skrivaren nära den trådlösa
routern.
163
(Signalstyrka: 50 % eller mindre): Problem som att skrivaren inte kan skriva ut kan
uppstå. Ställ skrivaren nära den trådlösa routern.
Trådlöst LAN är aktiverat men skrivaren är inte ansluten till den trådlösa routern.
Kablat LAN är aktiverat.
Trådlöst direkt är aktiverat.
Trådlöst LAN och kablat LAN inaktiverade.
E. Moln (Cloud)
Visar molnets huvudskärm. Du kan använda tjänsterna på PIXMA/MAXIFY Cloud Link.
F. Inställningar (Setup)
Visar skrivarens inställningsmenyer eller underhållsmenyer.
G. Snabbguide (Quick guide)
Visar information om att lägga i papper, byta ut bläckbehållaren eller om felsökning.
Knappar på pekskärmen
När du använder pekskärmen visas vissa knappar på pekskärmen.
H. Knappen HEM (HOME)
Visar HEM-skärmen.
I. Knappen Svart (Black)
Startar svartvit kopiering, skanning etc.
J. Knappen Färg (Color)
Startar färgkopiering, skanning osv.
K. Knappen Bakåt (Back)
164
Återgår till den föregående skärmen på pekskärmen.
L. Knappen Stopp (Stop)
Avbryter en pågående utskrift, kopiering eller skanning.
165
Ange siffror, bokstäver och symboler
När du skriver in användarnamn, mottagarnamn eller annan information kan du ange och redigera tecken
genom att välja dem på skärmen.
Växla inmatningsläge
Skrivaren har ett inmatningsläge för bokstäver och ett för siffror och symboler. Tryck på
(A)
längst ned till vänster för att växla mellan lägena.
För att byta mellan lägena för små och stora bokstäver och mellan olika typer av tecken i siffer-/
symbolläge trycker du på
(B).
Obs!
• Skärmen visar bara siffror och symboler som är tillgängliga för den typ av information du skriver in,
som vid inmatning av telefonnummer eller faxnummer.
166
Inmatning eller redigering av angivna siffror, bokstäver och symboler
Ange informationen som följer.
• För att flytta inmatningspunkten (markörpositionen) i inmatningsfältet (C)
Tryck på
eller
(D).
• För att ta bort ett inmatat tecken
Flytta markören till tecknet som ska tas bort och tryck sedan på
Tryck på
(E).
för att fortsätta radera tecken.
• Infoga ett mellanslag
Tryck på
(F).
När du har angett informationen trycker du på OK (G).
Slå in bokstäver med diakritiska tecken
Fortsätt trycka på samma tangent tills det tecken du önskar visas i inmatningsfältet (C).
Nyckel
Små bokstäver
Stora bokstäver
a/A
aåäáàãâæ
AÅÄÁÀÃÂÆ
c/C
cç
CÇ
e/E
eëéèê
EËÉÈÊ
i/I
iïíìî
IÏÍÌÎ
n/N
nñ
NÑ
o/O
oøöóòõô
OØÖÓÒÕÔ
p/P
pþ
PÞ
u/U
uüúùû
UÜÚÙÛ
y/Y
yý
YÝ
167
Ändra inställningar
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Windows)
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Mac OS)
Ändra inställningar från Manöverpanelen
168
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Windows)
Ändra utskriftsalternativ
Skapa en vanlig utskriftsprofil
Välj den bläckbehållare som ska användas
Stänga av och sätta på Skrivare
Ändra driftläge för Skrivare
169
Ändra utskriftsalternativ
Du kan ändra de detaljerade skrivardrivrutinsinställningarna för utskriftsdata som skickas från en
programvara.
Markera den här kryssrutan om delar av bilden saknas, om papperskällan skiljer sig från
drivrutinsinställningarna vid utskrift eller om utskriften misslyckas.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Utskriftsalternativ... (Print Options...) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options) visas.
Obs!
• Andra funktioner är tillgängliga när XPS-skrivardrivrutinen används.
3. Ändra individuella inställning
170
Om så krävs kan du ändra individuella inställningar och sedan klicka på OK.
Fliken Utskriftsformat (Page Setup) visas igen.
171
Skapa en vanlig utskriftsprofil
Du kan skapa den vanliga utskriftsprofilen i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup). Du kan när som helst ta bort de utskriftsprofiler som inte används.
Skapa en utskriftsprofil
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in alternativ som krävs
Välj den utskriftsprofil som du vill använda under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) och ändra vid behov inställningarna under Ytterligare
funktioner (Additional Features).
Du kan även registrera de alternativ som behövs på flikarna Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat
(Page Setup).
3. Klicka på Spara... (Save...)
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings) visas.
4. Spara inställningarna
172
Skriv in ett namn i fältet Namn (Name). Om det behövs klickar du på Alternativ... (Options...), gör
inställningarna och klickar på OK.
I dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings) klickar du på OK för att
spara utskriftsinställningarna och återgå till fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Namnet och ikonen visas i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings).
Viktigt!
• Klicka på Alternativ... (Options...) och markera alternativen om du vill spara pappersstorlek,
orientering och antal kopior för varje ark.
Obs!
• Om du installerar om skrivardrivrutinen eller uppgraderar skrivardrivrutinens version, tas de
utskriftsinställningar som redan har gjorts bort från Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings).
Du kan inte spara de utskriftsinställningar du gjort. Om en profil har tagits bort måste du göra om
utskriftsinställningarna.
Ta bort utskriftsprofiler som inte längre behövs
1. Välj den utskriftsprofil som ska tas bort
Välj den utskriftsprofil som du vill ta bort från listan Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
2. Ta bort utskriftsprofilen
Klicka på Ta bort (Delete). Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Den markerade utskriftsprofilen tas bort från listan Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings).
Obs!
• Utskriftsprofiler som har registrerats i de ursprungliga inställningarna kan inte tas bort.
173
Välj den bläckbehållare som ska användas
Med den här funktionen kan du ange vilken bläckbehållare av de installerade bläckbehållare som är
lämpligast beroende på vad den ska användas till.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Utskriftsalternativ... (Print Options...) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options) visas.
3. Välj vilken bläckbehållare som ska användas från Skriv ut med (Print With)
Välj vilken bläckbehållare som ska användas för utskrift och klicka på OK.
När du utför utskrift kommer den angivna bläckbehållare användas.
Viktigt!
• När följande inställningar gjorts fungerar inte Endast PGBK (svart) (Only PGBK (Black)) eftersom
skrivaren använder en annan bläckbehållare än PGBK (Svart) för att skriva ut dokument.
• Något annat än Vanligt papper (Plain Paper), Kuvert (Envelope), Ink Jet Hagaki (A), Hagaki K
(A), Hagaki (A) eller Hagaki har valts som Medietyp (Media Type) under fliken Huvudgrupp
(Main)
• Utan ram (Borderless) har valts i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page
Setup)
• Ta inte bort en bläckbehållare som inte används. Det går inte att skriva ut om någon av bläckbehållarna
har tagits bort.
174
Stänga av och sätta på Skrivare
Med den här funktionen kan du stänga av och sätta på skrivaren från Canon IJ Printer Assistant Tool.
Stäng av (Power Off)
Med funktionen Stäng av (Power Off) stängs skrivaren av. Om du använder den här funktionen kommer
du inte att kunna slå på skrivaren från Canon IJ Printer Assistant Tool.
1. Öppna Canon IJ Printer Assistant Tool
2. Utför Stäng av
Klicka på Stäng av (Power Off). Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Skrivaren stängs av.
Viktigt!
• Du kan inte ta emot fax när skrivaren är avstängd.
Automatisk avstängning (Auto Power)
Med hjälp av Automatisk avstängning (Auto Power) kan du ställa in Automatisk start (Auto Power
On) och Automatisk avstängning (Auto Power Off).
Med funktionen Automatisk start (Auto Power On) sätts skrivaren automatiskt på när utskriftsdata
skickas till den.
Med funktionen Automatisk avstängning (Auto Power Off) stängs skrivaren av automatiskt när inga
åtgärder har kommit från skrivardrivrutinen eller skrivaren under en viss tidsperiod.
1. Öppna Canon IJ Printer Assistant Tool
2. Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Automatisk avstängning
(Auto Power)
Dialogrutan Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings) visas.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
3. Om det behövs gör du följande inställningar:
175
Automatisk start (Auto Power On)
Om du ställer in Aktivera (Enable) i listan kommer skrivaren att sättas på när utskriftsdata
skickas till den.
Automatisk avstängning (Auto Power Off)
Ange tid i listan. När denna tidsperiod har förflutit utan några åtgärder från skrivardrivrutinen eller
skrivaren stängs skrivaren av automatiskt.
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Inställningen aktiveras efter det här. På samma sätt väljer du Avaktivera (Disable) i listan om du inte
vill använda funktionen.
Obs!
• När skrivaren är avstängd varierar meddelandet i Canon IJ-statusövervakaren beroende på
inställningen för Automatisk start (Auto Power On).
När Aktivera (Enable) har valts visas ”Skrivaren är i vänteläge”. När Avaktivera (Disable) har valts
visas ”Skrivaren är offline”.
Viktigt!
• I följande fall kan du ställa in Automatisk avstängning (Auto Power Off) men strömmen kommer
ändå inte att stängas av automatiskt.
• När du använder skrivaren genom att ansluta den till ett nätverk
• När du använder skrivaren genom att ansluta den till en telefonlinje via en modularkabel
176
Ändra driftläge för Skrivare
Växla mellan olika driftlägen för skrivaren vid behov.
Anpassade inställningar (Custom Settings)
1. Öppna Canon IJ Printer Assistant Tool
2. Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Anpassade inställningar
(Custom Settings).
Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) visas.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
3. Om det behövs gör du följande inställningar:
Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion)
Skrivaren kan öka mellanrummet mellan skrivhuvud och papper vid utskrift med hög upplösning
för att förhindra pappersavstrykning.
Markera kryssrutan för att undvika pappersavstrykning.
Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually)
Funktionen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) i Canon IJ Printer Assistant Tool
är vanligtvis inställd på automatisk justering av skrivhuvud, men du kan ändra den till manuell
justering av skrivhuvud.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen ska du utföra en
manuell huvudjustering.
Markera den här kryssrutan om du vill utföra manuell justering av skrivhuvudet. Avmarkera den
här kryssrutan om du vill justera skrivhuvudet automatiskt.
Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when
orientation is [Landscape])
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du ändra rotationsriktning för Liggande
(Landscape) i Orientering (Orientation).
Välj det här alternativet om du vill rotera utskriften 90 grader åt vänster. Avmarkera det här
alternativet om du vill rotera utskriften 90 grader åt höger.
Viktigt!
• Ändra inte den här inställningen när utskriftsjobbet visas i listan med väntande utskrifter.
Annars kan det hända att tecken utelämnas eller att layouten blir felaktig.
177
Identifiera inte om pappersinst. inte matchar vid utskrift från PC (Don't detect mismatch of
paper settings when printing from computer)
Om du skriver ut dokument från datorn stämmer inte pappersinställningarna i skrivardrivrutinen
och den registrerade pappersinformationen i skrivaren överens. Den här inställningen inaktiverar
meddelandet och ger dig möjlighet att fortsätta utskriften.
Markera den här kryssrutan för att inaktivera identifiering av pappersinställningar som inte
stämmer överens.
Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time)
Du kan ställa in skrivarens paustid innan utskriften av nästa sida startas. Dra reglaget åt höger om
du vill förlänga väntetiden eller dra reglaget åt vänster om du vill förkorta väntetiden.
Om papperet blir smetigt eftersom en ny sida matas ut innan bläcket på föregående sida har
hunnit torka, förlänger du väntetiden för torkning av bläck.
Det går snabbare att skriva ut om du förkortar väntetiden för torkning av bläck.
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
Skrivaren använder sig i fortsättningen av de ändrade inställningarna.
178
Ändra inställningar från Manöverpanelen
Ändra inställningar från Manöverpanelen
Göra inställningar på manöverpanel
Faxinställningar
Utskriftsinställningar
LAN-inställningar
Enhetens användarinställningar
PictBridge-utskriftsinställningar
Språkval
Uppdatering av firmware
Matningsinställningar
Återställ inställning
Inställningar för webbtjänst
Systeminformation
ECO-inställningar
Tyst inställning
179
Ändra inställningar från Manöverpanelen
I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar inställningar på skärmen Enhetsinställningar (Device settings).
Som exempel används åtgärderna för att ange inställningar i Utökat antal kopior (Extended copy
amount).
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
3. Välj
Inställningar (Settings).
4. Välj
Enhetsinställningar (Device settings).
Skärmen Enhetsinställningar (Device settings) visas.
5. Välj en inställning som du vill justera.
Inställningsskärmbilden för den valda inställningen visas.
6. Välj ett inställningsalternativ.
180
7. Välj en inställning som du vill ange.
Mer information om inställningar på manöverpanelen:
Göra inställningar på manöverpanel
181
Göra inställningar på manöverpanel
Alternativ för skrivare
Faxinställningar
Enhetens användarinställningar
Inställningar för webbtjänst
Språkval
ECO-inställningar
Tyst inställning
Alternativ för Papper/utskrift
Utskriftsinställningar
Matningsinställningar
PictBridge-utskriftsinställningar
Alternativ för underhåll/hantering
Systeminformation
Uppdatering av firmware
LAN-inställningar
Återställ inställning
182
Faxinställningar
Användarinställningar för fax (FAX user settings)
Avancerade Faxinställningar (Advanced FAX settings)
Autoutskriftsinställning (Auto print settings)
Autosparinställning (Auto save setting)
Säkerhetskontroll (Security control)
Enkla inställningar (Easy setup)
Obs!
• Innan du ändrar inställningarna kan du kontrollera de aktuella inställningarna genom att skriva ut en
ANVÄNDARDATALISTA (USER'S DATA LIST).
Sammanfattning av rapporter och listor
Användarinställningar för fax (FAX user settings)
• Inst. för användarinformation (User information settings)
Registrerar ditt namn och fax-/telefonnummer som skrivs ut på skickade fax.
Registrera användarinformation
• Typ av telefonlinje (Telephone line type) (Land eller region för inköp annat än Kina)
Väljer inställningen för typ av telefonlinje för skrivaren.
Ställa in typ av telefonlinje
Obs!
• Det kan hända att inställningen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
• Autoval av telefonlinje (Telephone line auto selection) (Endast Kina)
Om du väljer PÅ (ON) väljs typ av telefonlinje automatiskt.
Om du väljer AV (OFF) kan du välja typ av telefonlinje manuellt.
Ställa in typ av telefonlinje
Avancerade Faxinställningar (Advanced FAX settings)
• Inställn. för felminskning (VoIP) (Error reduction setting (VoIP))
Om du väljer Hindra (Reduce) kan det gå att minska antalet kommunikationsfel när du ansluter till en
internetlinje, till exempel IP-telefon.
Obs!
• När Hindra (Reduce) visas kan inte V.34 (Super G3) användas. Kommunikationstiden blir
vanligtvis längre när du kommunicerar med V.34 (super G3).
• Den här inställningen har prioritet även om du väljer 33600 bps för Sändningsstarthastighet
(TX start speed) eller Starthastighet för mottagning (RX start speed).
183
• Autoåteruppringning (Auto redial)
Aktiverar eller inaktiverar automatisk återuppringning.
Om du väljer PÅ (ON) kan du ange det högsta antalet återuppringningsförsök och hur länge skrivaren
väntar mellan återuppringningsförsök.
• Avkänning signal (Dial tone detect)
Felsändning undviks när mottagning och sändning sker samtidigt.
Om du väljer PÅ (ON) sänder skrivaren faxet när uppringningstonen har kontrollerats.
Obs!
• Det kan hända att inställningen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
• Inställningar för paustid (Pause time settings)
Ställer in paustidens längd varje gång du trycker på "P" (paus).
• Sändar-ID-position (TTI position)
Väljer var avsändarens information ska placeras (utanför eller inuti bildområdet).
• Fjärrmottagning (Remote RX)
Aktiverar/inaktiverar fjärrmottagning.
Om du väljer PÅ (ON) kan du ange fjärrmottagnings-ID.
Fjärrmottagning
• Färgsändning (Color transmission)
När du faxar färgdokument via ADF anger du om dokumenten ska konverteras till svartvitt om
mottagarens faxenhet inte har stöd för färgfax.
Om du väljer Koppla ned (Disconnect) skickar skrivaren inte färgdokument om mottagarens
faxenhet inte stöder färgfax.
• Bildförminskning för mottagning (RX image reduction)
Aktiverar/inaktiverar automatisk förminskning av inkommande fax så att det passar på det valda
papperet.
Om du väljer PÅ (ON) kan du välja bildens förminskningsriktning.
• Inst. för avancerad komm. (Adv. communication settings)
◦ ECM-sändning (ECM TX)
Väljer om fax ska skickas i ECM-läge (Error Correction Mode).
Sändning/mottagning av fax med hjälp av ECM
◦ ECM-mottagning (ECM RX)
Väljer om fax ska tas emot i ECM-läge (Error Correction Mode).
Sändning/mottagning av fax med hjälp av ECM
◦ Sändningsstarthastighet (TX start speed)
184
Anger faxets överföringshastighet.
Faxets inledande överföringshastighet är snabbare ju högre det här värdet är.
Om anslutningens kvalitet är låg kan man ibland lösa överföringsproblem genom att välja en lägre
inledande överföringshastighet.
◦ Starthastighet för mottagning (RX start speed)
Anger faxets mottagningshastighet.
Faxets inledande mottagningshastighet är snabbare ju högre det här värdet är.
Om anslutningens kvalitet är låg kan du ibland lösa mottagningsproblem genom att välja en lägre
inledande mottagningshastighet.
Autoutskriftsinställning (Auto print settings)
• Mottagna dokument (Received documents)
Väljer om fax ska skrivas ut automatiskt när de tas emot.
Om du väljer Skriv inte ut (Do not print) lagras det mottagna faxet i skrivarens minne.
Mer information om det mottagna faxet som lagrats i skrivarens minne:
Dokument som lagras i skrivarens minne
• Aktivitetsrapport (Activity report)
Väljer om en AKTIVITETSRAPPORT (ACTIVITY REPORT) ska skrivas ut automatiskt.
Om du väljer Skriv ut (Print) skriver skrivaren automatiskt ut en AKTIVITETSRAPPORT (ACTIVITY
REPORT) för de 20 senaste skickade och mottagna faxen i historiken.
Så här skriver du ut en AKTIVITETSRAPPORT (ACTIVITY REPORT) manuellt:
Sammanfattning av rapporter och listor
• Sändningskvitto (TX report)
Väljer om SÄNDNINGSKVITTO (TX REPORT)/FELSÄNDNINGSRAPPORT (ERROR TX REPORT)
ska skrivas ut automatiskt när ett fax har skickats.
Om du vill skriva ut rapporten väljer du Endast felutskrift (Print error only) eller Skriv ut varje
sändn. (Print for each TX).
Om du väljer Endast felutskrift (Print error only) eller Skriv ut varje sändn. (Print for each TX)
kan du ställa in så att faxets första sida skrivs ut tillsammans med rapporten.
• Mottagningskvitto (RX report)
Väljer om MOTTAGNINGSKVITTO (RX REPORT) ska skrivas ut automatiskt när ett fax har tagits
emot.
Om du skriver ut ett MOTTAGNINGSKVITTO (RX REPORT) väljer du Endast felutskrift (Print error
only) eller Skriv ut varje mottagning (Print for each RX).
• Utskrift när bläck är slut (Print when out of ink)
Ställer in om det mottagna faxet ska fortsätta att skrivas ut och inte lagras i skrivarens minne när
bläcket är slut.
185
Eftersom bläcket är slut kanske inte en del eller hela faxet skrivs ut.
Autosparinställning (Auto save setting)
Väljer om det mottagna faxet ska sparas automatiskt på minneskortet när ett fax har tagits emot.
Spara mottagna fax automatiskt på ett minneskort
Säkerhetskontroll (Security control)
• Ange faxnr på nytt (FAX number re-entry)
Om du väljer PÅ (ON) kan du ställa in att skrivaren ska skicka fax när numret har angetts två gånger.
Om du använder denna inställning kan du undvika felsändning av fax.
Undvika felsändning av fax
• Kontrollera RX-faxinfo (Check RX FAX information)
Om du väljer PÅ (ON) kontrollerar skrivaren om mottagarens information om faxenheten motsvarar
det uppringda numret. Om den gör det, börjar skrivaren att skicka fax.
Undvika felsändning av fax
• Lurinställningar (Hook key setting)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du använda funktionen för uppringning med pålagd lur.
• Faxmottagning avvisad (FAX reception reject)
Om du väljer PÅ (ON) avvisar skrivaren mottagningen av fax utan avsändarinformation eller fax från
särskilda avsändare.
Avvisad faxmottagning
• Avsändaravvisning (Caller rejection)
Om du prenumererar på tjänsten för nummerpresentation känner skrivaren av avsändarens nummer.
Om avsändarens nummer motsvarar villkoren som har angetts i den här inställningen, avvisar
skrivaren telefonsamtalet eller faxmottagningen från avsändaren.
Om du väljer Ja (Yes) på bekräftelseskärmen för prenumeration kan du ange
avvisningsinställningarna.
Använda nummerpresentation för att avvisa samtal
Obs!
• Det kan hända att den här inställningen inte stöds beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten. Kontakta telefonbolaget för att kontrollera om de tillhandahåller den här tjänsten.
Enkla inställningar (Easy setup)
Skrivaren måste ha inställning anpassad till din telefonlinje och faxfunktionens användning. Följ stegen i
instruktionerna på pekskärmen.
186
Obs!
• Du kan ställa in konfigurationen för inställningar individuellt eller avancerade inställningar.
Mer information om hur du ställer in inställningarna:
Förbereda för att använda faxen
187
Utskriftsinställningar
• Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion)
Den här inställningen använder du bara om utskriften blir kladdig.
Viktigt!
• Var noga med att återställa inställningen till AV (OFF) efter utskrift eftersom utskriftshastigheten
och kvaliteten annars kan försämras.
• Utökat antal kopior (Extended copy amount)
Ange hur stor del av en bild som ska sträcka sig utanför papperet vid utskrift utan ram (hel).
Kanterna kan komma att skäras av något eftersom den kopierade bilden förstoras för att fylla upp hela
sidan. Du kan ändra hur mycket som ska skäras bort från kanterna av originalbilden.
Viktigt!
• Den här inställningen kan endast användas under följande förhållanden:
- Utföra kopiering utan ram
- När alternativet Utan ram har valts för Ram vid kopiering av framkallade foton
Obs!
• Om utskrifterna får marginaler trots att du skriver ut utan ram ändrar du inställningen till Utökat
antal: Stor (Extended amount: Large). Detta kan lösa problemet.
• Inst. för Auto fotokorrigering (Auto photo fix setting)
Om du väljer PÅ (ON) kan du välja om du vill skriva ut foton med Exif-informationen i bildfilerna i
följande fall.
◦ Autofotokorr. (Auto photo fix) har valts för Fotokorr. (Photo fix) när utskrifts görs från ett
minneskort.
◦ Utskriftsinställningen på en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) är inställd på
Standard (Default)* eller På (On)när utskrift görs med en enhet som är kompatibel med PictBridge
(trådlöst LAN).
* När du har valt Standard (Default) för utskriftsinställningen på enheten som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN) väljer du Autofotokorr. (Auto photo fix) för Fotokorr. (Photo fix) i
PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings).
• Ändra vågrätt utskriftsposition (Adjust horizontal print position)
Justera utskriftspositionen om vänster-/högermarginalerna inte är justerade.
Du kan justera vänster- och högermarginalerna i steg om 0,1 mm/0,01 tum i intervallet -3 mm/-0,12 tum
till 3 mm/0,12 tum, centrerat vågrätt på papperet.
Viktigt!
• För papper i Letter-storlek eller Legal-storlek kan du justera vänster- och högermarginalerna mellan
-1,5 mm/-0,06 tum och 1,5 mm/0,06 tum, även om du anger ett högre värde än 1,5 mm/0,06 tum.
188
LAN-inställningar
Trådlöst LAN (Wireless LAN)
Trådlöst direkt (Wireless Direct)
Kablat LAN (Wired LAN)
Gemensamma inställningar (Common settings)
Trådlöst LAN (Wireless LAN)
• WLAN aktivt/inaktivt (WLAN active/inactive)
Aktiverar/inaktiverar trådlöst LAN.
• Inst. för trådlöst LAN (Wireless LAN setup)
Väljer konfigureringsmetod för trådlöst LAN.
◦ Enkel trådlös anslutning (Easy wireless connect)
Välj om du anger inställningarna för åtkomstpunktens information till skrivaren direkt från en enhet
(t.ex. en smarttelefon eller surfplatta) utan att använda den trådlösa routern. Följ anvisningarna på
skärmen på den enhet som ansluter för information om konfigurationen.
◦ Manuell anslutning (Manual connect)
Välj för att göra inställningar för trådlöst LAN manuellt med manöverpanelen på skrivaren.
◦ WPS (Knappmetod) (WPS (Push button method))
Välj när du vill göra inställningar för trådlös LAN med en trådlös router som har stöd för en Wi-Fi
Protected Setup (WPS) knappmetod. Följ anvisningarna på skärmen när du konfigurerar.
◦ Andra inställningar (Other setup)
■ Avancerade inställningar (Advanced setup)
Välj detta alternativ när du vill göra manuella inställningar för trådlöst LAN. Du kan välja flera
WEP-nycklar.
■ WPS (PIN-kodmetod) (WPS (PIN code method))
Välj när du vill göra inställningar för trådlös LAN med en trådlös router som har stöd för en WiFi Protected Setup (WPS) PIN-kodmetod. Följ anvisningarna på skärmen när du konfigurerar.
• Inställningslista trådl. LAN (WLAN setting list)
Listan över skrivarens inställningar för trådlöst LAN visas på pekskärmen.
Välj Skriv ut info (Print details) och sedan Ja (Yes) för att skriva ut listan.
Skriva ut nätverksinställningar
Viktigt!
• Utskriften med nätverksinställningarna innehåller viktig information om ditt nätverk. Ta väl hand
om det.
Följande alternativ visas. (Vissa inställningar visas inte beroende på skrivarens inställningar.)
Objekt
Inställning
189
SSID
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX (maximalt 32 tecken)
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN securi- Inaktiv/WEP (64 bitar)/WEP(128 bitar)/WPA-PSK (TKIP)/
ty)
WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
Signalstyrka (%) (Signal strength (%))
XXX
IPv4-adress (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 tecken)
IPv4-nätmask (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 tecken)
IPv4-standardgateway (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 tecken)
IPv6-adress (IPv6 address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 tecken)
MAC-adress på trådlöst LAN (MAC address of
wireless LAN)
XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 tecken)
Skrivarnamn (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX (maximalt 15 tecken)
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX (maximalt 52 tecken)
Rotcertifikat tumavtryck (SHA-1) (Root cert.
thumbprint (SHA-1))
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
Rotcert. tumavtryck (SHA-256) (Root cert.
thumbprint (SHA-256))
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
Trådlöst direkt (Wireless Direct)
• Trådlöst direkt aktivt/inaktivt (Wireless Direct active/inactive)
Aktiverar/inaktiverar Trådlöst direkt.
• Ändra SSID/enhetsnamn (Change SSID/device name)
Ändring identifieraren (SSID/skrivarens namn som visas på en extern Wi-Fi Direct-kompatibel enhet)
för Trådlöst direkt.
• Ändra lösenord (Change password)
Ändrat lösenordet för Trådlöst direkt.
• Bekräftelse f. anslutningsbegäran (Connection request confirmation)
Om du väljer Ja (Yes) visas bekräftelseskärmen när en Wi-Fi Direct-kompatibel enhet ansluts till
skrivaren.
• Inställningslista f. Trådlöst direkt (Wireless Direct setting list)
Listan med Trådlöst direkt-inställningar för skrivaren visas på pekskärmen.
190
Välj Skriv ut info (Print details) och sedan Ja (Yes) för att skriva ut listan.
Skriva ut nätverksinställningar
Viktigt!
• Utskriften med nätverksinställningarna innehåller viktig information om ditt nätverk. Ta väl hand
om det.
Följande alternativ visas. (Vissa inställningar visas inte beroende på skrivarens inställningar.)
Objekt
Inställning
SSID
DIRECT-XXXX-TR8500series
Lösenord (Password)
XXXXXXXXXX (10 tecken)
Säkerhet för trådlöst LAN (Wireless LAN security)
WPA2-PSK (AES)
IPv4-adress (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 tecken)
IPv4-nätmask (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 tecken)
IPv4-standardgateway (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 tecken)
IPv6-adress (IPv6 address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 tecken)
MAC-adress på trådlöst LAN (MAC address of wireless
XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 tecken)
LAN)
Skrivarnamn (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX (maximalt 15 tecken)
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX (maximalt 52 tecken)
Trådlöst direkt enhetsnamn (Wireless Direct device
name)
DIRECT-XXXX-TR8500series
Antal enheter som är anslutna nu (No. of devices connected now)
XX/XX
Rotcertifikat tumavtryck (SHA-1) (Root cert. thumbprint
(SHA-1))
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
Rotcert. tumavtryck (SHA-256) (Root cert. thumbprint
(SHA-256))
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
Kablat LAN (Wired LAN)
• Kablat LAN aktivt/inaktivt (Wired LAN active/inactive)
Aktiverar/inaktiverar kablat LAN.
191
• Inställningslista, LAN (LAN setting list)
Listan över skrivarens inställningar för kablat LAN visas på pekskärmen.
Välj Skriv ut info (Print details) och sedan Ja (Yes) för att skriva ut listan.
Skriva ut nätverksinställningar
Viktigt!
• Utskriften med nätverksinställningarna innehåller viktig information om ditt nätverk. Ta väl hand
om det.
Följande alternativ visas. (Vissa inställningar visas inte beroende på skrivarens inställningar.)
Objekt
Inställning
IPv4-adress (IPv4 address)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 tecken)
IPv4-nätmask (IPv4 subnet mask)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 tecken)
IPv4-standardgateway (IPv4 default gateway)
XXX. XXX. XXX. XXX (12 tecken)
IPv6-adress (IPv6 address)
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 tecken)
MAC-adress på kablat LAN (MAC address of wired
LAN)
XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 tecken)
Skrivarnamn (Printer name)
XXXXXXXXXXXXXXX (maximalt 15 tecken)
Bonjour-tjänstnamn (Bonjour service name)
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX (maximalt 52 tecken)
Rotcertifikat tumavtryck (SHA-1) (Root cert. thumbprint
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
(SHA-1))
XXXXXXXX XXXXXXXX
Rotcert. tumavtryck (SHA-256) (Root cert. thumbprint
(SHA-256))
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
Gemensamma inställningar (Common settings)
• Ange skrivarnamn (Set printer name)
Anger skrivarens namn. Du kan använda upp till 15 tecken för namnet.
Obs!
• Du kan inte ange ett skrivarnamn som redan används för en annan enhet i nätverket.
• Skrivarnamnet får inte ha ett bindestreck som första eller sista tecken.
• TCP/IP-inställningar (TCP/IP settings)
Utför inställningen IPv4 eller IPv6.
192
• WSD-inställning (WSD setting)
Ställer in alternativ när du använder WSD (ett av nätverksprotokollen som stöds i Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7 och Windows Vista).
◦ Aktivera/inaktivera WSD (Enable/disable WSD)
Väljer om WSD ska vara aktivt eller inaktivt.
Obs!
• När den här inställningen är aktiverad visas skrivarikonen i nätverksutforskaren i Windows
8.1, Windows 8, Windows 7 och Windows Vista.
◦ Optimera ingående WSD (Optimize inbound WSD)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du ta emot WSD-utskrifter mycket snabbare.
◦ WSD-skann. från denna enhet (WSD scan from this device)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du överföra skannade data till datorn via WSD. Tryck på
knappen Färg (Color) för att överföra skannade data.
Obs!
• Om du vidarebefordrar skannade data till datorn som hittades via WSD går det inte att välja
dokumenttypen.
◦ Inställning tidsgräns (Timeout setting)
Anger längden på tidsgränsen.
• Bonjour-inställningar (Bonjour settings)
Ställer in objekt för LAN med hjälp av Bonjour för Mac OS.
◦ Aktivera/inaktivera Bonjour (Enable/disable Bonjour)
Välj Aktivera (Enable) om du vill använda Bonjour för att göra nätverksinställningarna.
◦ Tjänstnamn (Service name)
Anger Bonjour-tjänstenamnet. Du kan använda upp till 48 tecken för namnet.
Obs!
• Du kan inte ange ett tjänstnamn som redan används för en annan enhet i nätverket.
• LPR-protokollinställning (LPR protocol setting)
Aktiverar/inaktiverar inställningen LPR.
• RAW-protokoll (RAW protocol)
Aktiverar/inaktiverar RAW-utskrift.
• LLMNR
Aktiverar/inaktiverar LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Om du väljer Aktiv (Active) kan
skrivaren hitta skrivarens IP-adress från skrivarens namn utan en DNS-server.
• PictBridge-kommunikation (PictBridge communication)
Ställer in objekt för utskrift från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN).
◦ Aktivera/inaktivera kommunikat. (Enable/disable communication)
193
Genom att välja Aktivera (Enable) kan du skriva ut från enheten som är kompatibel med
PictBridge (trådlöst LAN).
◦ Inställning tidsgräns (Timeout setting)
Anger längden på tidsgränsen.
• DRX-inställning för kablat LAN (Wired LAN DRX setting)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du aktivera ojämn mottagning när skrivaren är ansluten till en
enhet som är kompatibel med kablat LAN.
• IPsec-inställningar (IPsec settings)
Om du väljer Aktiv (Active) kan du specificera IPsec-säkerheten.
194
Enhetens användarinställningar
• Inställning datum/tid (Date/time setting)
Ställer in aktuellt datum och tid.
Mer information om hur du går tillväga:
Ställa in avsändarinformation
• Datumvisning (Date display format)
Ändrar visningsformat för datum vid utskrift.
Obs!
• Om PÅ (ON) har valts för Skriv ut datum (Print date) på skärmen för utskriftsinställningar vid
utskrift från ett minneskort, skrivs datumet ut i det format som du har valt.
Inställningsalternativ för fotoutskrift via manöverpanelen
• Sommartidsinställning (Daylight saving time setting)
Aktiverar/inaktiverar sommartidinställningen. Om du väljer PÅ (ON) kan du välja ytterligare
underinställningar. Det kan hända att inställningen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller
område du köpte tjänsten.
◦ Startdatum/-tid (Start date/time)
Ställer in datumet och tiden då sommartiden börjar.
Månad (Month): Ange månaden.
Vecka (Week): Ange veckan.
Dag (DOW): Ange veckodagen.
Skärmen där du kan ange tidsperiod för att starta sommartid visas när du har angett alternativen
ovan och tryckt på OK.
När du har angett tidsperiod och tryckt på OK kan du ange slutdatum/-tid.
◦ Slutdatum/-tid (End date/time)
Ställer in datumet och tiden då sommartiden slutar.
Månad (Month): Ange månaden.
Vecka (Week): Ange veckan.
Dag (DOW): Ange veckodagen.
Skärmen där du kan ange tidsperiod för att avsluta sommartid visas när du har angett alternativen
ovan och tryckt på OK.
Ange tidsperioden och tryck på OK.
• Ljudkontroll (Sound control)
Väljer volym.
◦ Tangentvolym (Keypad volume)
Väljer volymen på pipljudet som avges när du trycker på pekskärmen.
195
◦ Alarmvolym (Alarm volume)
Väljer alarmvolym.
◦ Linjevolym (Line monitor volume)
Väljer linjevolymen.
◦ Lyft lur-alarm (Offhook alarm)
Väljer alarmvolymen när telefonluren inte har lagts på ordentligt.
• Land eller region (Country or region)
Väljer landet eller regionen där du använder skrivaren.
Obs!
• Det kan hända att inställningen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
• Info.överföring - inställn. (Device info sending settings)
Anger om du vill skicka information om skrivarens användning till Canon-servern. Informationen som
skickas till Canon används för att utveckla bättre produkter. Välj Ja (Agree) om du vill skicka information
om skrivarens användning till Canon-servern.
• Energibesparande inställningar (Energy saving settings)
Gör att du kan sätta på/stänga av skrivaren automatiskt för att spara ström.
◦ Autom. avstäng. (Auto power off)
Ange hur lång tid det ska ta för skrivaren att automatiskt stängas av när den inte används eller när
inga utskriftsdata skickas till den.
◦ Automatisk start (Auto power on)
När PÅ (ON) markeras startas skrivaren automatiskt när ett skanningskommando från en dator eller
när utskriftsdata skickas till skrivaren.
Obs!
• Du kan även öppna den här inställningsmenyn genom att välja ECO-inställningar (ECO settings)
och Energibesparande inställningar (Energy saving settings) på HEM-skärmen.
ECO-inställningar
• Dokumentborttagningspåminnelse (Document removal reminder)
Anger om skrivaren visar påminnelseskärmen om du glömmer att ta bort originalet från glasskivan efter
skanning.
Viktigt!
• Beroende på typ av original och dokumentluckans status kanske det inte upptäcks om du glömmer
att ta bort ett original.
• Bluetooth-inställningar (Bluetooth settings)
Ställer in objekt för att ansluta via Bluetooth-kompatibel enhet.
196
◦ Aktivera/inaktivera Bluetooth (Enable/disable Bluetooth)
Aktiverar/inaktiverar Bluetooth-funktionen i skrivaren.
◦ Lista/ta bort länkade enheter (List/delete paired devices)
Visar en lista över parkopplade Bluetooth-kompatibla enheter. Välj en Bluetooth-kompatibel enhet
från listan om du vill ta bort den parkopplade Bluetooth-kompatibla enheten.
◦ Kontrollera/byt PIN-kod (Check/change PIN code)
Här kan du kontrollera PIN-koden och ändra den.
Viktigt!
• När du ändrar PIN-koden avbryts par alla parkopplingar med Bluetooth-kompatibla enheter.
◦ Ställ in enhetens Bluetooth-namn (Set Bluetooth device name)
Anger namnet på skrivaren som ska Bluetooth-anslutas.
Obs!
• Se nedan om skrivaren inte kan kopplas till den Bluetooth-kompatibla enheten när du har ändrat
vissa inställningar i Bluetooth-inställningar (Bluetooth settings).
Det går inte att hitta skrivaren med Bluetooth från en smarttelefon/surfplatta
197
Språkval
Ändrar språket i meddelanden och på menyer på pekskärmen.
198
Uppdatering av firmware
Du kan uppdatera skrivarens fasta programvara, kontrollera den fasta programvarans version eller ställa in
en meddelandeskärm, en DNS-server och en proxyserver.
Obs!
• Du kan endast använda Kontrollera aktuell version (Check current version) när Inaktiv (Inactive)
har valts för WLAN aktivt/inaktivt (WLAN active/inactive) vid Trådlöst LAN (Wireless LAN) i LANinställningar (LAN settings).
• Installera uppdatering (Install update)
Här uppdaterar du skrivarens fasta programvara. Om du trycker på knappen Ja (Yes) startar
uppdateringen av den fasta programvaran. Följ anvisningarna på skärmen för att utföra uppdateringen.
Viktigt!
• När du använder den här funktionen måste du kontrollera att skrivaren är ansluten till Internet.
Obs!
• Om uppdatering av fast programvara inte slutförs ska du kontrollera följande och vidta lämpliga
åtgärder.
• Kontrollera nätverksinställningarna, till exempel en trådlös router.
• Om Det går inte att ansluta till servern. (Cannot connect to the server.) visas på
pekskärmen trycker du på OK och försöker igen efter en stund.
• Kontrollera aktuell version (Check current version)
Du kan kontrollera aktuell version av fast programvara.
• Uppdatera meddelandeinställning (Update notification setting)
Om du har svarat Ja (Yes) och uppdateringen av firmware är tillgänglig så visas skärmen om
uppdatering av firmware på pekskärmen.
• Inställningar för DNS-server (DNS server setup)
Genomför inställningar för en DNS-server. Välj Automatiska inställningar (Auto setup) eller Manuella
inställningar (Manual setup). Om du väljer Manuella inställningar (Manual setup) ska du följa
anvisningarna på pekskärmen för att genomföra inställningarna.
• Inställningar för proxyserver (Proxy server setup)
Genomför inställningar för en proxyserver. Följ anvisningarna på pekskärmen för att genomföra
inställningarna.
199
Matningsinställningar
Genom att registrera pappersstorleken och medietypen för det papper som finns i det bakre facket eller
kassetten kan du förhindra att skrivaren skriver ut felaktiga utskrifter. Då visas ett meddelande innan
utskriften startar om att det påfyllda papperets storlek och medietyp inte stämmer överens med
utskriftsinställningen.
Mer information:
Pappersinställningar
• Registrera pappersinfo (Register paper information)
Registrerar pappersstorleken och medietypen för det papper som du lägger i det bakre facket och i
kassetten.
Obs!
• Vanligt papper kan bara fyllas på i kassetten.
• Mer information om rätt kombination av pappersinställningar som du kan ange i skrivardrivrutinen
(Windows) eller på pekskärmen:
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
• Det. felmat. pappersinställn. (Detect paper setting mismatch)
Om du väljer Ja (Yes) kontrollerar skrivaren att pappersstorleken och medietypen motsvarar de
registrerade inställningarna i Registrera pappersinfo (Register paper information). Om en utskrift
startas med inställningar som inte stämmer överens så visas ett felmeddelande på pekskärmen.
Obs!
• Om du väljer Nej (No) inaktiveras Registrera pappersinfo (Register paper information).
• Kontrollera pappersbyte (Check paper replacement)
Om du väljer Ja (Yes) identifierar skrivaren pappersbytet (luckan för matningsfacket öppnas eller stängs
eller kassetten sätts i). När skärmen för registrering av pappersinformation för kassetten visas efter att
du bytt papper registrerar du pappersstorleken och medietypen.
200
Återställ inställning
Du kan återställa inställningarna till standardinställningarna.
• Endast inställn. för webbtjänst (Web service setup only)
Tar bort IJ Cloud Printing Center och Google Cloud Print registreringar.
• Endast LAN-inställningar (LAN settings only)
Återställer LAN-inställningarna, utom administratörslösenordet, till standardinställningarna.
Efter återställning utför du konfiguration igen efter behov.
• Endast telefonnr. (Telephone number only)
Tar bort alla registrerade telefon- och faxnummer.
• Endast inställningar (Settings only)
Återställer inställningarna, som pappersstorlek och medietyp, till standardinställningarna. LANinställningarna och telefon-/faxnummer återställs inte till standardinställningarna.
• Info.överföring - endast inställn. (Device info sending settings only)
Utför inställningen att inte skicka enhetsinformationen till Canon.
• Endast faxinställningar (FAX settings only)
Återställer alla faxinställningar till standardinställningarna. Koppla ned telefonlinjen från skrivaren innan
du återställer detta inställningsobjekt till standardinställningarna.
Efter återställning utför du konfiguration igen efter behov.
• Återställ alla (Reset all)
Ställer tillbaka alla standardvärden för skrivaren. Administratörslösenordet för skrivaren är inställt på
standardvärdet.
Efter återställning utför du konfiguration igen efter behov.
Obs!
• Du kan inte återställa följande inställningar till standardinställningar:
•
•
•
•
Språket som visas på pekskärmen
Skrivhuvudets aktuella position
Det land eller region som har valts för Land eller region (Country or region)
CSR (begäran om certifikatsignering) för krypteringsmetodens (SSL/TLS) inställning
Du kan ta bort de registrerade användarens namn eller telefonnummer genom att följa anvisningarna
nedan.
1. Visa skärmen Inst. för användarinformation (User information settings).
Ställa in avsändarinformation
2. Välj användarens namn eller telefonnummer och ta bort alla tecken eller nummer.
3. Välj OK när du är klar med att ta bort tecken eller nummer.
201
Inställningar för webbtjänst
Välj det här inställningsalternativet från
Inställningar (Settings).
Inställn. för webbtjänst (Web service setup) på
• Inställn. för webbtjänstanslutning (Web service connection setup)
Följande inställningsalternativ finns tillgängliga.
◦ Inställn. för Google Cloud Print (Google Cloud Print setup)
Registrerar/tar bort skrivaren på/från Google Cloud Print.
◦ IJ Cloud Printing Center-inställn. (IJ Cloud Printing Center setup)
Registrerar/tar bort skrivaren på/från Canon Inkjet Cloud Printing Center.
◦ Kontr. Inställning för webbtjänst (Check Web service setup)
Kontrollera att skrivaren är registrerad på Google Cloud Print eller Canon Inkjet Cloud Printing
Center.
• Inställningar för DNS-server (DNS server setup)
Genomför inställningar för en DNS-server. Välj Automatiska inställningar (Auto setup) eller Manuella
inställningar (Manual setup). Om du väljer Manuella inställningar (Manual setup) ska du följa
anvisningarna på pekskärmen för att genomföra inställningarna.
• Inställningar för proxyserver (Proxy server setup)
Genomför inställningar för en proxyserver. Följ anvisningarna på pekskärmen för att genomföra
inställningarna.
202
Systeminformation
Om du vill visa den här menyn väljer du
Inställningar (Setup).
Systeminformation (System information) på
• Aktuell version (Current version)
Visar aktuell version av den fast programvaran.
• Skrivarnamn (Printer name)
Visar skrivarens nuvarande angivna namn.
• Serienummer (Serial number)
Visar skrivarens serienummer.
• MAC-adress på trådlöst LAN (MAC address of wireless LAN)
Visar MAC-adressen för trådlöst LAN.
• MAC-adress på kablat LAN (MAC address of wired LAN)
Visar MAC-adressen för kablat LAN.
203
ECO-inställningar
Inställningen gör att du kan använda automatisk dubbelsidig utskrift som standard för att spara papper och
för att spara ström genom att stänga av/sätta på skrivaren automatiskt.
Använda dubbelsidig utskrift
Använda strömsparfunktioner
Använda dubbelsidig utskrift
Gör enligt anvisningarna nedan när du använder dubbelsidig utskrift.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
3. Välj
Inställningar (Settings).
4. Välj
ECO.
5. Välj 2-sidig utskrift (Two-sided printing setting).
6. Ange inställningarna efter behov.
A. Välj att dubbelsidig utskrift ska vara standard.
B. Ange att dubbelsidig utskrift av PDF-filer som har sparats på ett minneskort ska vara standard.
C. Välj att dubbelsidig utskrift av skickade/mottagna fax, rapporter eller listor ska vara standard.
D. Ange att dubbelsidig utskrift av mallformulär på skrivaren ska vara standard.
Använda strömsparfunktioner
Följ instruktionerna nedan när du vill använda strömsparfunktionen.
204
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
3. Välj
Inställningar (Settings).
4. Välj
ECO.
5. Välj Energibesparande inställningar (Energy saving settings).
6. Läs anvisningarna på skärmen och välj Nästa (Next).
7. Ange inställningarna efter behov.
A. Ange hur lång tid det ska gå innan skrivaren stängs av automatiskt när den inte används eller
när inga utskrifter har skickats till skrivaren.
B. När PÅ (ON) markeras startas skrivaren automatiskt när ett skanningskommando från en dator
eller när utskriftsdata skickas till skrivaren.
205
Tyst inställning
Med den här funktionen kan du sänka ljudnivån vid drift, till exempel om skrivaren används nattetid.
Följ anvisningarna nedan för att ange inställningen.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
3. Välj
Inställningar (Settings).
4. Välj
Tyst inställning (Quiet setting).
5. Välj Använd tyst läge (Use quiet mode) eller Använd under angivna timmar (Use
during specified hours).
• När du valt Använd tyst läge (Use quiet mode):
visas som ikon för Tyst inställning (Quiet setting)-
Bekräftelseskärmen visas och ikonen
menyn.
• När du har valt Använd under angivna timmar (Use during specified hours):
Skärmen Timmar med tyst läge (Quiet mode hours) visas.
A. Visar nedanstående skärm.
206
1. Tryck på numren för att ange starttid.
Du kan ange timme mellan 0 och 24.
2. Bekräftar starttiden.
När du har angett starttid anger du sluttid enligt samma procedur.
B. Bekräftar start- och sluttid.
Bekräftelseskärmen visas och ikonen
menyn.
visas som ikon för Tyst inställning (Quiet setting)-
Du kan minska ljudet från enheten under den angivna tiden.
Viktigt!
• Drifthastigheten är lägre jämfört med när inställningen Använd inte tyst läge (Do not use quiet mode)
väljs.
• Funktionen kan bli mindre effektiv tillsammans med vissa inställningar på skrivaren. Vissa ljud, till
exempel när skrivaren förbereder utskrift, dämpas inte.
Obs!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på skrivaren eller i skrivardrivrutinen. Oberoende av hur
du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder från manöverpanelen på skrivaren eller skriver
ut och skannar från datorn.
• I Windows kan du ställa in tyst läge från ScanGear (skrivardrivrutinen).
207
Specifikationer
Allmänna specifikationer
Utskriftsupplösning (dpi)
4 800* (horisontellt) x 1 200 (vertikalt)
* Bläckdroppar kan placeras med en grad på minst 1/4800 tum.
Gränssnitt
USB-port:
Hi-Speed USB *1
LAN-port:
Kablat LAN: 100BASE-TX / 10BASE-T
Trådlöst LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2
Kortplats:
Ja
*1 En dator som uppfyller Hi-Speed USB-standarden krävs. Eftersom Hi-Speed
USB-gränssnittet är helt kompatibelt uppåt med USB 1.1 kan det användas vid
USB 1.1.
*2 Konfiguration möjlig via Standardinställningar, WPS (Wi-Fi Protected Setup),
WCN (Windows Connect Now) eller Enkel trådlös anslutning.
USB och LAN kan användas samtidigt.
Trådlöst LAN och kablat LAN kan inte användas samtidigt.
Utskriftsbredd
203,2 mm/8 tum
(för Utskrift utan ram: 216 mm/8,5 tum)
Utskrivbart område
Utskrift utan ram: Övre/nedre/vänster/höger marginal: 0,0 mm (0,0 tum)
Standardutskrift:
-Övre marginal:
• Kvadratstorlek: 6,0 mm (0,24 tum)
• Andra storlekar: 3,0 mm (0,12 tum)
-Nedre marginal:
• Kvadratstorlek: 6,0 mm (0,24 tum)
• Andra storlekar: 5,0 mm (0,20 tum)
-Vänstermarginal:
• Letter/Legal: 6,4 mm (0,26 tum)
• Kvadratstorlek: 6,0 mm (0,24 tum)
• Andra storlekar: 3,4 mm (0,14 tum)
-Högermarginal:
• Letter/Legal: 6,3 mm (0,25 tum)
• Kvadratstorlek: 6,0 mm (0,24 tum)
• Andra storlekar: 3,4 mm (0,14 tum)
* Information om utskriftsområdet på kuvert finns nedan.
Kuvert (Envelope)
208
Automatisk dubbelsidig utskrift:
-Övre marginal: 5,0 mm (0,20 tum)
-Nedre marginal: 5,0 mm (0,20 tum)
-Vänstermarginal:
• Letter: 6,4 mm (0,26 tum)
• Andra storlekar: 3,4 mm (0,14 tum)
-Högermarginal:
• Letter: 6,3 mm (0,25 tum)
• Andra storlekar: 3,4 mm (0,14 tum)
Driftsmiljö
Temperatur: 5–35 °C (41–95 °F)
Luftfuktighet: 10–90 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
* Skrivarens prestanda kan minska under vissa temperatur- och luftfuktighetsvillkor.
Rekommenderade förhållanden:
Temperatur: 15–30 °C (59–86 °F)
Luftfuktighet: 10–80 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
* Information om temperaturs- och luftfuktighetsförhållanden för papper, t.ex.
fotopapper, finns i pappersförpackningen eller de medföljande instruktionerna.
Förvaringsmiljö
Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F)
Luftfuktighet: 5–95 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
Strömförsörjning
100–240 V växelström, 50/60 Hz
(Den medföljande nätkabeln är endast avsedd för landet eller regionen där du
köpte den.)
Strömförbrukning
Skriva ut (kopia): ca 15 W
Standby (minimum): ca 1,3 W *1*2
AV: ca 0,3 W *1
*1 USB-anslutning till dator
*2 Väntetiden för standby kan inte ändras.
Yttermått
Ca 438 (B) x 351 (D) x 190 (H) mm
Ca 17,3 (B) x 13,8 (D) x 7,5 (H) tum
* Med pappersstödet och utmatningsfacket inskjutna.
Vikt
Ca 8,0 kg (ca 17,5 pund)
* Med skrivhuvud och bläckbehållare installerade.
Skrivhuvud/bläck
Totalt 4 096 munstycken (PgBK 1 024 munstycken, Y/DyeBK 512 munstycken
var, C/M 1 024 munstycken var)
Kopieringsspecifikationer
Flera kopior
max 99 sidor
209
Intensitetsjustering
9 lägen, autointensitet (AE-kopia)
Förminskning/förstoring
25–400 % (1 % enhet)
Skannerspecifikationer
Skannerdrivrutin
Windows: TWAIN 1.9 Specifikation, WIA
Största skanningsstorleken
A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 tum
Skanningupplösning
Optisk upplösning (horisontellt x vertikalt) max: 1 200 x 2 400 dpi *1
Interpolerad upplösning max: 19 200 x 19 200 dpi *2
*1 Optisk upplösning motsvarar den högsta avsökningshastigheten baserat på
ISO 14473.
*2 Om man ökar skanningsupplösningen begränsas det största möjliga skanningsområdet.
Övergång (inmatning/utmatning) Grå: 16 bitar/8 bitar
Färg: 48 bitar/24 bitar (RGB för varje 16 bitar/8 bitar)
Faxspecifikationer
Aktuell linje
Det allmänna telenätet (Public Switched Telephone Network) (PSTN)
IP-telefonlinje (IP-telefonlinje utan några problem när den används för samtal)
Kommunikationsläge
Super G3, G3
Datakomprimeringssystem
Svart: MH, MR, MMR
Färg: JPEG
Modemhastighet
max 33,6 kbps
(Automatisk reservlösning)
Överföringshastighet
Svart: Ca. 3 sekunder/sida med 33,6 kbps
(Baserat på ITU-T No.1 for US specifications och Canon FAX Standard chart
No.1 for others, båda i standardläge.)
Färg: Ca. 1 minut/sida med 33,6 kbps
(Baserat på Canon FÄRGTESTBLAD FÖR FAX.)
Övergång
Svart: 256 nivåer
Färg: 24 bitar fullfärg (RGB varje 8 bitar)
Täthetsjustering
3 nivåer
Minne
Sändning/mottagning: ca 250 sidor
(Baserat på ITU-T No.1 for US specifications och Canon FAX Standard chart
No.1 for others, båda i standardläge.)
Faxupplösning
Svart Standard: 8 pels/mm x 3,85 linjer/mm (203 pels/tum x 98 linjer/tum)
Svart Fin, Foto: 8 pels/mm x 7,70 linjer/mm (203 pels/tum x 196 linjer/tum)
210
Svart Extra fin: 300 x 300 dpi
Färg: 200 x 200 dpi
Uppringning
Automatisk uppringning
- Mottagare (max 100 destinationer)
- Gruppnummer (max 99 destinationer)
Vanlig uppringning
Automatisk Återuppringning
Manuell återuppringning (max 10 destinationer)
Andra
Aktivitetsrapport (efter 20 transaktioner)
Seriesändning (max 101 destinationer)
Avvisade nummer (max 10 destinationer)
Inställn. för felminskning (VoIP) *
* Mer information finns i ”Inställn. för felminskning (VoIP)” i ”Avancerade faxinställningar”.
Nätverksspecifikationer
Kommunikationsprotokoll
TCP/IP
Kablat LAN
Standarder som stöds: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
Överföringshastighet: 10 M/100 Mbps (autoväxling)
Trådlöst lokalt nätverk
Standarder som stöds: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Frekvensbandbredd: 2,4 GHz
Kanal: 1–11 eller 1–13
* Frekvensbandbredd och vilka kanaler som är tillgängliga skiljer sig åt beroende på land eller region.
Kommunikationsavstånd: inomhus 50 meter/164 fot lång
* Effektiv räckvidd varierar beroende på installationsmiljön och platsen.
Säkerhet:
WEP (64/128 bitar)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Konfiguration:
WPS (tryckknappskonfiguration/PIN-kodmetod)
WCN (WCN-NET)
Enkel trådlös anslutning
Övriga funktioner: Lösenord för administratörer
211
Minimisystemkrav
Samma som operativsystemets krav när de är högre än de krav som anges här.
Windows
Operativsystem
Windows 10, Windows 8.1
Windows 7 SP1
Obs! Användning kan endast garanteras på datorer där Windows 7 eller senare är förinstallerat.
.NET Framework 4.5.2 eller 4.6 krävs.
Hårddiskutrymme
3 GB
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan föregående meddelande.
Skärm
XGA 1 024 x 768
Mac OS
Operativsystem
OS X v10.10.5 - OS X v10.11, macOS Sierra v10.12
Hårddiskutrymme
1,5 GB
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan föregående meddelande.
Skärm
XGA 1 024 x 768
Andra operativsystem som stöds
iOS, Android, Windows 10 Mobile
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med de operativsystem som stöds.
Mer information finns på Canon-webbplatsen.
Utskrift från en mobiltelefon
Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link
•
•
•
•
•
Internetanslutning eller en CD-ROM-enhet krävs för att installera programvaran för Windows.
Internetanslutning krävs för att använda Easy-WebPrint EX och hela användarhandboken.
Easy-WebPrint EX: Internet Explorer 8, 9, 10 och 11* (för Windows) krävs.
Windows: Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med Windows Media Center.
Windows: TWAIN-drivrutinen (ScanGear) baseras på specifikationen TWAIN 1.9 och kräver Data
Source Manager som medföljde operativsystemet.
212
• I en intern nätverksmiljö måste porten 5222 öppnas. Kontakta nätverksadministratören för mer
information.
Information i denna guide kan komma att ändras utan föregående meddelande.
213
Information om papper
Medietyper som stöds
Påfyllningsgräns
Medietyper som inte stöds
Hantera papper
Området Skriv ut
214
Medietyper som stöds
För bästa resultat bör du välja papper som utformats efter hur du vill skriva ut. Olika papper för dokument
såväl som foton eller illustrationer finns tillgängliga från Canon. Använd om möjligt originalpapper från
Canon för att skriva ut viktiga foton.
Medietyper
Originalpapper från Canon
Obs!
• Se varje produkts användningsinformation för varningar över om den icke-utskriftsvänliga sidan
används.
• Mer information om pappersstorlekar och medietyper finns på Canons webbsida.
• Originalpapper från Canon är inte tillgängliga i vissa länder eller regioner. Observera att Canonpapper i USA inte säljs med modellnummer. Där köper du i stället papperet med dess namn.
Papper för utskrift av dokument:
• Canon Red Label Superior <WOP111>
• Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
• High Resolution Paper <HR-101N>*1
Papper för utskrift av foton:
•
•
•
•
•
•
•
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501>
Photo Paper Glossy <GP-701>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-301>
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
• Matte Photo Paper <MP-101>
Andra papper än originalpapper från Canon
•
•
•
•
Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)
Kuvert (Envelope)*1
T-shirt-tryck*1
Hälsningskort*1
*1 Utskrift på det här papperet via manöverpanelen eller från en PictBridge-kompatibel enhet (trådlöst
LAN) stöds ej.
Påfyllningsgräns
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp) (Windows)
Obs!
• När du skriver ut foton som sparats på en PictBridge-kompatibel enhet (trådlöst LAN) måste du
ange pappersstorlek och medietyp.
215
Skriva ut från en digitalkamera
Pappersstorlekar
Du kan använda följande pappersstorlekar.
Obs!
• Vilka pappersstorlekar och medietyper som skrivaren har stöd för varierar beroende på ditt
operativsystem.
Standardstorlekar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Letter
Legal
A4
B5
A5
L(89x127mm)
KG/10x15cm(4x6)
2L/13x18cm(5x7)
Kvadrat 127 x 127 mm 5 x 5 tum
Hagaki
Hagaki 2
Kort 55 x 91 mm 2,17 x 3,58 tum
20x25cm(8"x10")
Com 10-kuvert
DL-kuvert
Nagagata 3
Nagagata 4
Yougata 4
Yougata 6
Specialstorlekar
Specialstorlekar måste befinna sig inom följande gränser:
• bakre fack
- Minsta format: 55,0 x 89,0 mm (2,17 x 3,51 tum)
- Största format: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 tum)
• kassett
- Minsta format: 148,0 x 210,0 mm (5,83 x 8,27 tum)
- Största format: 215,9 x 297,0 mm (8,50 x 11,69 tum)
Pappersvikt
Du kan använda nedanstående pappersvikter.
• 64 till 105 g /m2 (17 till 28 pund) (vanligt papper som inte är originalpapper från Canon)
216
Påfyllningsgräns
Originalpapper från Canon
Papper för utskrift av dokument:
Medienamn <Modellnummer>
Bakre fack
Kassett
Utmatningsfack
Canon Red Label Superior <WOP111>
Cirka 100 ark
Cirka 100 ark
Cirka 50 ark
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
Cirka 80 ark
Cirka 80 ark
Cirka 50 ark
High Resolution Paper <HR-101N>*1
Cirka 80 ark
Inte tillämpligt
Cirka 50 ark
Papper för utskrift av foton:
Medienamn <Modellnummer>
Utmatningsfack
Bakre fack
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>*2
A4, Letter och 20 x 25 cm (8 x 10 tum): 10 ark *3
10 x 15 cm (4 x 6 tum): 20 ark
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501>*2
A4, Letter: 10 ark
*3
10 x 15 cm (4 x 6 tum): 20 ark
Photo Paper Glossy <GP-701>*2
A4, Letter: 10 ark
*3
10 x 15 cm (4 x 6 tum): 20 ark
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>*2
A4, Letter,13 x 18 cm (5 x 7 tum) 20 x 25 cm
*3
(8 x 10 tum): 10 ark
10 x 15 cm (4 x 6 tum), kvadrat 127 x 127 mm
(5 x 5 tum): 20 ark
Photo Paper Plus Glossy II <PP-301>*2
A4, Letter,13 x 18 cm (5 x 7 tum) 20 x 25 cm
(8 x 10 tum): 10 ark
*3
10 x 15 cm (4 x 6 tum), kvadrat 127 x 127 mm
(5 x 5 tum): 20 ark
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*2
A4, Letter: 10 ark
*3
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>*2
A4, Letter,13 x 18 cm (5 x 7 tum) 20 x 25 cm
(8 x 10 tum): 10 ark
*3
10 x 15 cm (4 x 6 tum): 20 ark
Matte Photo Paper <MP-101>
A4, Letter: 10 ark
*3
10 x 15 cm (4 x 6 tum): 20 ark
Andra papper än originalpapper från Canon
Gemensamt namn
Bakre fack
Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)*1 Cirka 100 ark (10 ark:
Legal)
217
Kassett
Cirka 100 ark
Utmatningsfack
Cirka 50 ark (10
ark: Legal)
Kuvert (Envelope)
10 kuvert
Inte tillämpligt
*3
T-shirt-tryck
1 ark: A4
Inte tillämpligt
*3
Hälsningskort
1 ark: Letter
Inte tillämpligt
*3
*1 Normalmatning vi maxkapacitet är eventuellt inte möjlig med vissa typer av papper, eller i väldigt höga
eller låga temperatur eller luftfuktighet. Om det är fallet tar du bort hälften av papprena eller fler.
*2 Matning från en ifylld pappersbunt kan lämna märken på utskriftssidan eller förhindra effektiv
inmatning. I sådana fall ska du fylla på ett pappersark i taget.
*3 För bästa resultat vid upprepad utskrift tar du bort utskrivna papper eller kuvert från utmatningsfacket
för att undvika fläckar och missfärgningar.
218
Medietyper som inte stöds
Använd inte följande typer av papper. Om sådant papper används blir utskriftsresultatet dåligt och dessutom
kan papper fastna och skrivaren fungera dåligt.
• Vikt, böjt eller skrynkligt papper
• Fuktigt papper
• Papper som är för tunt (som väger mindre än 64 g /m2 (17 pund))
• Papper som är för tjockt (vanligt papper som väger mer än 105 g /m2 (28 pund), förutom originalpapper
från Canon)
• Papper som är tunnare än vykort, inklusive vanligt papper eller anteckningspapper som beskurits till en
mindre storlek (vid utskrift på papper i A5-format eller mindre)
• Vykort
• Vykort
• Kuvert med dubbla flikar
• Kuvert som har präglad eller behandlad yta
• Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
• Alla typer av hålade papper
• Papper som inte är rektangulärt
• Papper som sitter samman med häftklamrar eller lim
• Papper med en självhäftande yta på baksidan, t.ex. förseglingsetikett
• Papper som har dekorerats med glitter, osv.
219
Hantera papper
• Var försiktig så att du inte skrapar eller rispar ytan på papperet vid hanteringen.
• Håll papperet så långt ut i kanterna som möjligt och undvik att vidröra utskriftsytan. Utskriftskvaliteten
kan försämras om utskriftsytan vidrörs med svettiga eller oljiga händer.
• Vidrör inte den utskrivna ytan förrän bläcket har torkat. Du bör även när bläcket har torkat försöka att
vidröra den utskrivna ytan så lite som möjligt vid hanteringen av papperet. På grund av pigmentbläckets
sammansättning kan bläcket på den utskrivna ytan lossna om det gnuggas eller skrapas.
• Ta enbart ut den mängd papper som krävs ur förpackningen precis innan du börjar skriva ut.
• För att undvika att papperet böjer sig när du inte skriver ut bör du avlägsna oanvänt papper, lägga
tillbaka det i förpackningen och förvara det på en plan yta. Förvara dessutom papperet på en plats där
det inte utsätts för värme, fuktighet eller direkt solljus.
220
Skriva ut
Skriva ut från en dator
Skriva ut från en smarttelefon/surfplatta
Skriva ut från en digitalkamera
Skriva ut med manöverpanelen
Pappersinställningar
221
Skriva ut från en dator
Skriva ut från programvara (Windows skrivardrivrutin)
Skriva ut från programvara (AirPrint)
Skriva ut med Canon-programvara
Skriva ut med hjälp av en webbtjänst
222
Skriva ut från programvara (Windows skrivardrivrutin)
Konfiguration av Enkel utskrift Enkel
Olika utskriftsmetoder
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Översikt över skrivardrivrutin
Beskrivning av skrivardrivrutinen
Uppdatera MP Drivers
223
Konfiguration av Enkel utskrift
I det här avsnittet beskrivs de inställningar på fliken Snabbinstallation som används för grundläggande
utskrift.
Konfiguration av Enkel utskrift
1. Kontrollera att skrivaren är påslagen
2. Fyll på papper i skrivaren
3. Öppna skrivardrivrutinens inställningsskärm
4. Välj inställningar som används ofta
På fliken Snabbinstallation (Quick Setup) använder du Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) för att välja bland fördefinierade utskriftsinställningar.
När du väljer en utskriftsinställning ändras inställningarna för Ytterligare funktioner (Additional
Features), Medietyp (Media Type) och Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
automatiskt till de fördefinierade värdena.
5. Välj utskriftskvalitet
Vid Utskriftskvalitet (Print Quality) väljer du Hög (High), Standard eller Utkast (Draft).
224
Viktigt!
• Alternativen för utskriftskvalitet skiljer sig åt beroende på vilken utskriftsinställning du väljer.
6. Välj papperskälla
För Papperskälla (Paper Source) väljer du Välj automatiskt (Automatically Select), Bakre fack
(Rear Tray) eller Kassett (Cassette), efter behov.
Viktigt!
• Vilka inställningar som kan väljas för papperskälla kan variera beroende på pappersstorlek och
mediatyp.
225
7. Klicka på OK.
Skrivaren skriver nu ut med de här inställningarna.
Viktigt!
• När du väljer Skriv alltid ut med aktuella inställningar (Always Print with Current Settings)
sparas inställningarna på flikarna Snabbinstallation (Quick Setup), Huvudgrupp (Main) och
Utskriftsformat (Page Setup). Inställningarna används sedan för efterföljande utskrifter.
• Om du vill registrera de aktuella inställningarna som ett nytt förval klickar du på Spara... (Save...)
under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings).
Obs!
• Om pappersinställningarna i skrivardrivrutinen skiljer sig från den registrerade pappersinformationen i
skrivaren kan ett fel inträffa. Anvisningar för vad du ska göra om ett fel inträffar finns i
”Pappersinställningar”.
Om du vill kontrollera de aktuella skrivarinställningarna eller tillämpa skrivarinställningarna på
skrivardrivrutinen ska du visa fliken Snabbinstallation (Quick Setup), klicka på
Skrivarmedieinformation... (Printer Media Information...) och ange inställningarna i dialogrutan
som visas.
För mer information om pappersinformationen som ska registreras för skrivaren, se följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
Kontrollera skrivarinställningar och tillämpa inställningarna på
skrivardrivrutinen
1. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
226
2. På fliken Snabbinstallation (Quick Setup) klickar du på Skrivarmedieinformation...
(Printer Media Information...)
Dialogrutan Skrivarmedieinformation (Printer Media Information) visas.
3. Välj Papperskälla (Paper Source)
Kontrollera inställningen på Papperskälla (Paper Source) eller välj en ny papperskälla.
De aktuella skrivarinställningarna visas i Medietyp (Media Type) och Pappersstorlek (Page Size).
4. Verkställa inställningar
Om du vill tillämpa skrivarinställningarna på skrivardrivrutinen klickar du på Ställ in (Set).
Obs!
• OM Typ på skrivaren är inställt på Ink Jet Hagaki, Hagaki K eller Hagaki, eller om Sidstorlek på
skrivaren har ställts in på 13 x 18 (2L/5"x7") klickar du på Ställ in (Set) för att visa dialogrutan.
Välj medietyp och pappersstorlek efter behov och klicka sedan på OK.
• Om Typ och Sidstorlek på skrivaren inte ställts in, eller är inställt på Övriga är Ställ in (Set)
nedtonat och kan inte användas.
• Om kommunikationen med skrivaren är inaktiverad visas inte dialogrutan
Skrivarmedieinformation... (Printer Media Information...) eller så kan inte skrivardrivrutinen
hämta skrivarmedieinformation.
227
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren
(medietyp)
När du använder skrivaren bör du välja en medietyp och pappersstorlek som passar för utskriften så att du
får bäst utskriftsresultat.
Du kan använda följande medietyper i skrivaren.
Canon originalpapper (dokumentutskrift)
Medienamn <Modellnummer>
Canon Red Label Superior <WOP111>
Canon Océ Office Colour Paper
<SAT213>
Medietyp (Media Type) i skrivardriv- Pappersinformation som har
rutinen
registrerats på skrivaren
Vanligt papper (Plain Paper)
Vanl. papper
Vanligt papper (Plain Paper)
Vanl. papper
Canon originalpapper (fotoutskrift)
Medienamn <Modellnummer>
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Pappersinformation
som har registrerats på
skrivaren
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-301>
Photo Paper Plus Glossy II
Plus Glossy II
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
Photo Paper Pro Platinum
Pro Platinum
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Pro Luster
Pro Luster
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Photo Paper Plus Semi-gloss
Plus Semi-gloss
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501> Glossy Photo Paper
Glossy
Photo Paper Glossy <GP-701>
Glossy Photo Paper
Glossy
Matte Photo Paper <MP-101>
Matte Photo Paper
Matte
Canon originalpapper (utskrift av affärsbrev)
Medienamn <Modellnummer>
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
High Resolution Paper <HR-101N> High Resolution Paper
Pappersinformation som har registrerats på skrivaren
High-Res Paper
Tillgängliga papper
Medienamn
Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Vanligt papper (Plain Paper)
228
Pappersinformation som har
registrerats på skrivaren
Vanl. papper
Kuvert (Envelope)
Kuvert (Envelope)
Kuvert
T-shirt-tryck
T-Shirt Transfers
Övriga
Hälsningskort
Bläckstrålegratulationskort (Inkjet Greeting
Card)
Övriga
229
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren
(pappersstorlek)
När du använder skrivaren bör du välja en pappersstorlek som passar för utskriften så att du får bäst
utskriftsresultat.
Du kan använda följande pappersstorlekar i skrivaren.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) i skrivardrivrutinen
Info om papper i kassett registrerad för
skrivaren
Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)
Letter
Legal 22x36cm 8.5"x14" (Legal 8.5"x14" 22x36cm)
Legal
A5
A5
A4
A4
B5
B5
10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)
KG/10x15cm(4x6)
13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)
2L/13x18cm(5x7)
20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)
20x25cm(8"x10")
L 89x127mm
L(89x127mm)
2L 127x178mm
2L/13x18cm(5x7)
Kvadrat 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)
Kvadr 13cm
Hagaki 100x148mm
Hagaki
Hagaki 2 200x148mm
Hagaki 2
Kuvert Com 10 (Envelope Com 10)
Kuvert Com 10
Kuvert DL (Envelope DL)
Kuvert DL
Nagagata 3 120x235mm (Nagagata 3 4.72"x9.25")
Nagagata 3
Nagagata 4 90x205mm (Nagagata 4 3.54"x8.07")
Nagagata 4
Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")
Yougata 4
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")
Yougata 6
Kort 55x91mm 2.17"x3.58" (Card 2.17"x3.58" 55x91mm)
Kort 55x91mm
Anpassad storlek
Övriga
230
Olika utskriftsmetoder
Ange Pappersstorlek och Orientering
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Utför utskrift utan ram
Utskrift med ändrad storlek
Sidlayoututskrift
Sida vid sida/affischutskrift
Dubbelsidig utskrift
Ställa in kuvertutskrift
Utskrift på vykort
231
Ange Pappersstorlek och Orientering
Pappersstorlek och orientering bestäms huvudsakligen av programvaran. Om inställningarna för
Pappersstorlek (Page Size) och Orientering (Orientation) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) är
desamma som inställningarna i programmet behöver du inte välja dem på fliken Utskriftsformat (Page
Setup).
Så här anger du pappersstorlek och orientering om du inte kan ställa in det i programmet:
Du kan också ange pappersstorlek och orientering på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj pappersstorlek
Välj en pappersstorlek i listan Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Ställ in Orientering (Orientation)
Välj Stående (Portrait) eller Liggande (Landscape) för Orientering (Orientation). Markera kryssrutan
Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees) om du vill att sidan ska vridas 180 grader vid utskrift.
4. Klicka på OK.
När du skriver ut kommer den inställda pappersstorleken och orienteringen att användas.
Obs!
• Om Normal storlek (Normal-size) har valts för Sidlayout (Page Layout) visas Automatisk
förminskning av stora dokument som skrivaren inte kan skriva ut (Automatically reduce large
document that the printer cannot output).
Vanligtvis kan du låta kryssrutan vara markerad. Avmarkera kryssrutan vid utskrift om du inte vill att
dokument som är för stora för att kunna skrivas ut på skrivaren automatiskt ska förminskas.
232
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Du kan också ange antalet kopior på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ange det antal kopior som du vill skriva ut
Ange antalet kopior som ska skrivas ut under Kopior (Copies) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Ange ordningsföljd för utskriften
Markera kryssrutan Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) om du vill skriva ut i omvänd
ordning med sista sidan först. Om du vill skriva ut från första sidan ska kryssrutan vara avmarkerad.
Markera kryssrutan Sortera (Collate) om du skriver ut flera kopior av ett dokument samtidigt och vill att
kopiorna ska sorteras vid utskriften. Avmarkera kryssrutan om du vill skriva ut alla sidor med samma
sidnummer tillsammans.
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page):
/Sortera (Collate):
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page):
/Sortera (Collate):
233
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page):
/Sortera (Collate):
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page):
/Sortera (Collate):
4. Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs det angivna antalet kopior ut i den angivna utskriftsordningen.
Viktigt!
• Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion anger du inställningarna på
skrivardrivrutinen. Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i programmet. Om
du anger antalet kopior och utskriftsordningen i både programvaran och skrivardrivrutinen, kan antalet
kopior bli de båda inställningarna multiplicerade med varandra eller så kanske den angivna
utskriftsordningen inte används.
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) är nedtonat och kan inte väljas om Sida vid sida/
affisch (Tiling/Poster) har valts som Sidlayout (Page Layout).
• När Broschyr (Booklet) har valts som Sidlayout (Page Layout) är Skriv ut från sista sidan (Print
from Last Page) och Sortera (Collate) nedtonade och kan inte väljas.
• När Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) har valts är Skriv ut från sista sidan (Print from Last
Page) nedtonad och kan inte väljas.
Obs!
• Genom att ställa in både Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) och Sortera (Collate) kan
du skriva ut så att pappren sorteras ett i taget, med början från sista sidan.
Dessa inställningar kan även användas tillsammans med Normal storlek (Normal-size), Utan ram
(Borderless), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) och Sidlayout (Page
Layout).
234
Utför utskrift utan ram
Med funktionen för utskrift utan ram kan du skriva ut data utan marginal genom att förstora dokumentet så
att det tar lite större plats än papperet. Vid vanlig utskrift skapas marginaler runt dokumentområdet. Om
funktionen för utskrift utan ram används så skapas inga marginaler. Om du vill skriva ut ett dokument, t.ex.
ett foto, utan marginaler väljer du Utskrift utan ram (Borderless Printing).
Du kan även ställa in utskrift utan ram i Ytterligare funktioner (Additional Features) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
Ange inställningar för utskrift utan ram
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift utan ram
Välj Utan ram (Borderless) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
När ett meddelande visas om att du måste ändra mediatyp väljer du en mediatyp i listan och klickar på
OK.
235
3. Kontrollera pappersstorleken
Kontrollera listan Pappersstorlek (Page Size). Om du vill ändra inställningen väljer du en annan
pappersstorlek i listan. I listan visas enbart de pappersstorlekar som kan användas för utskrift utan
ram.
4. Justera förlängningsmåttet för papperet
Justera vid behov förlängningsmåttet med skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension).
Du kan öka eller minska förlängningsmåttet genom att dra skjutreglaget åt höger eller vänster.
Du bör placera skjutreglaget i andra positionen från höger i de flesta fall.
Viktigt!
• Om skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) är i positionen längst till höger
kan baksidan av papperet bli smetigt.
5. Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut utan marginaler på papperet.
Viktigt!
• Om du har valt en pappersstorlek som inte kan användas för utskrift utan ram ändras storleken
automatiskt till de storlekar som kan användas för utskrift utan ram.
• När Utan ram (Borderless) har valts är alternativen Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper
Size), Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing), Häftningssida (Stapling Side) samt knappen
Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...)) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup) nedtonade och kan inte väljas.
• Om du har valt Kuvert (Envelope), High Resolution Paper eller T-Shirt Transfers i listan Medietyp
(Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main) kan du inte skriva ut utan ram.
• Utskriftskvaliteten kan försämras och arket kan bli smetigt längst upp och längst ned beroende på
vilken mediatyp som används vid utskrift utan ram.
• När förhållandet mellan höjd och bredd skiljer sig från bildinformationen kan det hända att en del av
bilden inte skrivs ut. Det beror på vilken mediastorlek som används.
Gå i så fall in i ett bildredigeringsprogram och beskär bilden så att den passar till pappersstorleken.
Obs!
• När Vanligt papper (Plain Paper) har valts som Medietyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp
(Main) rekommenderar vi inte att du skriver ut utan ram. Därför visas meddelandet om val av media.
Om du använder vanligt papper för testutskrift väljer du Vanligt papper (Plain Paper) och klickar på
OK.
Öka omfånget på dokumentet som ska skrivas ut
Om du anger ett stort omfång blir det inga problem med att skriva ut utan ram. Den del av dokumentet
som inte får plats på papperet skrivs dock inte ut och därför kanske ytterkanterna på ett foto inte skrivs ut.
236
Om du inte är nöjd med resultatet minskar du förlängningsmåttet. Förlängningsmåttet blir mindre om
skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) flyttas åt vänster.
Viktigt!
• Om förlängningsmåttet minskas kan en felaktig marginal skapas på utskriften, beroende på
pappersstorleken.
Obs!
• Om skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) dras längst till vänster skrivs bilddata
ut i full storlek. Om du anger den här inställningen när du skriver ut adressidan på ett vykort skrivs
avsändarens postnummer ut i rätt position.
• Om Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) har markerats på fliken Huvudgrupp
(Main) kan du innan utskriften görs kontrollera om någon marginal kommer att finnas.
237
Utskrift med ändrad storlek
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift med ändrad storlek
Välj Ändrad storlek (Scaled) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Välj pappersstorlek för dokumentet
Använd Pappersstorlek (Page Size) och välj den pappersstorlek som har angetts i programmet.
4. Ställ in skala på något av följande sätt:
• Välj Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Sidbilden förminskas om skrivarens pappersstorlek är mindre än inställd Pappersstorlek (Page
Size). Sidbilden förstoras om skrivarens pappersstorlek är större än inställd Pappersstorlek (Page
Size).
238
• Ange skalfaktor
Ange ett värde direkt i rutan Skala (Scaling).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i
skrivardrivrutinsfönstret.
5. Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna skalan.
Viktigt!
• Om det program du använde för att skapa originaldokumentet kan skriva ut med ändrad storlek gör du
inställningarna i programmet. Du behöver inte konfigurera samma inställning i skrivardrivrutinen.
239
Obs!
• När du väljer Ändrad storlek (Scaled) ändras utskriftsytan.
240
Sidlayoututskrift
Med funktionen för sidlayoututskrift kan du skriva ut flera sidor på ett pappersark.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in sidlayoututskrift
Välj Sidlayout (Page Layout) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som finns i skrivaren i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size).
4. Ange antalet sidor som ska skrivas ut på ett ark samt ordningsföljd
Om så krävs klickar du på Ange... (Specify...), anger följande inställningar i dialogrutan
Sidlayoututskrift (Page Layout Printing) och klickar på OK.
241
Sidlayout (Page Layout)
Du ändrar det antal sidor som ska skrivas ut på ett ark papper genom att välja ett värde i listan.
Utskriftsordning (Page Order)
Om du vill ändra utskriftsordningen väljer du en placeringsmetod i listan.
Kantlinjer (Page Border)
Om du vill lägga till en kantlinje runt varje dokumentsida markerar du denna kryssruta.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Vid utskrift placeras det angivna antalet sidor på varje pappersark i den angivna ordningen.
242
Sida vid sida/affischutskrift
Med funktionen Sida vid sida/affischutskrift kan du förstora bilddata, dela upp på flera sidor och skriva ut
sidorna på olika pappersark. Du kan även klistra ihop sidor och skapa en större trycksak, t.ex. en affisch.
Ställa in sida vid sida/affischutskrift
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställa in sida vid sida/affischutskrift
Välj Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som finns i skrivaren i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper
Size).
243
4. Ange antalet bilddelar och sidor som ska skrivas ut
Om så krävs klickar du på Ange... (Specify...), anger följande inställningar i dialogrutan Sida vid sida/
affischutskrift (Tiling/Poster Printing) och klickar på OK.
Bilddelar (Image Divisions)
Välj antalet indelningar (vertikalt x horisontellt).
När antalet indelningar ökar, ökar även antalet ark som används för att skriva ut. Om du klistrar
ihop sidor för att skapa en affisch och ökar antalet indelningar kan du skapa en större affisch.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra" i marginalerna (Print "Cut/Paste" in margins)
Avmarkera kryssrutan om du vill utesluta orden ”Klipp ut/Klistra”.
Obs!
• Denna funktion är inte tillgänglig när vissa skrivardrivrutiner och operativmiljöer används.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra"-linjer i marginalerna (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Avmarkera kryssrutan om du vill utesluta klipplinjer.
Sidintervall (Print page range)
Anger sidintervallet. Vid normal användning väljer du Alla (All).
Om du endast vill skriva ut en viss sida igen väljer du Sidor (Pages) och anger det aktuella
sidnumret. Om du vill skriva ut flera sidor anger du enstaka sidnummer avgränsade med
kommatecken eller sidintervall med bindestreck mellan sidnumren.
Obs!
• Du kan också ange utskriftsintervall genom att klicka på sidorna i förhandsgranskningen.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Vid utskrift delas dokumentet upp på flera sidor.
Skriva ut endast vissa sidor
Om en del av utskriften blir blek eller bläcket tar slut under en utskrift kan du välja att bara skriva ut vissa
sidor igen genom att göra på följande sätt:
1. Välj utskriftsintervall
Klicka på de sidor som inte behöver skrivas ut i förhandsgranskningen till vänster på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
Sidorna du klickar på tas bort och endast de sidor som ska skrivas ut visas.
244
Obs!
• Om du klickar på en borttagen sida visas den igen.
• Högerklicka på förhandsgranskningen för att välja Skriv ut alla sidor (Print all pages) eller Ta
bort alla sidor (Delete all pages).
2. Gör dina inställningar
När du är färdig klickar du på OK.
När du startar utskriften skrivs endast de angivna sidorna ut.
Viktigt!
• Eftersom sida vid sida/affischutskrift förstorar dokumentet vid utskriften kan utskriftsresultatet få en låg
upplösning.
245
Dubbelsidig utskrift
Du kan även ställa in dubbelsidig utskrift i Ytterligare funktioner (Additional Features) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
Utföra automatisk dubbelsidig utskrift
Du kan utföra dubbelsidig utskrift utan att behöva vända på papperet.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställa in automatisk dubbelsidig utskrift
Markera kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) och bekräfta att kryssrutan Automatisk
(Automatic) är markerad på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Välj en layout
Välj Normal storlek (Normal-size), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) eller
Sidlayout (Page Layout) i listan Sidlayout (Page Layout).
4. Välj utskriftsområde
246
När du använder dubbelsidig utskrift blir den yta som ska skrivas ut något smalare än vanligt och
dokumentet kanske inte ryms på en sida.
Klicka på Utskriftsområde... (Print Area Setup...), välj ett av följande bearbetningssätt och klicka
sedan på OK.
Använd normal storlek (Use normal-size printing)
Skriv ut utan att förminska sidan.
Använd reducerad utskrift (Use reduced printing)
Minska sidan något under utskrift.
5. Ange vilken sida som ska häftas
Den bästa Häftningssida (Stapling Side) väljs automatiskt i inställningarna för Orientering
(Orientation) och Sidlayout (Page Layout). Om du vill ändra inställningen väljer du en annan
häftningssida i listan.
6. Ange marginalens bredd
Om det behövs kan du klicka på Ange marginal... (Specify Margin...) och ställa in bredden på
marginalen och sedan klicka på OK.
7. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften görs en dubbelsidig utskrift.
Utföra dubbelsidig utskrift manuellt
Du kan utföra dubbelsidig utskrift manuellt.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in dubbelsidig utskrift
Markera kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) och avmarkera kryssrutan Automatisk
(Automatic) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
247
3. Välj en layout
Välj Normal storlek (Normal-size), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) eller
Sidlayout (Page Layout) i listan Sidlayout (Page Layout).
4. Ange vilken sida som ska häftas
Den bästa Häftningssida (Stapling Side) väljs automatiskt i inställningarna för Orientering
(Orientation) och Sidlayout (Page Layout). Om du vill ändra inställningen väljer du en annan
häftningssida i listan.
5. Ange marginalens bredd
Om det behövs kan du klicka på Ange marginal... (Specify Margin...) och ställa in bredden på
marginalen och sedan klicka på OK.
6. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs först den ena sidan av dokumentet ut. När den första sidan har skrivits
ut lägger du i papperet i skrivaren igen enligt det meddelande som visas.
Klicka sedan på Starta utskriften (Start Printing) för att skriva ut baksidan.
Viktigt!
• Om en annan medietyp än Vanligt papper (Plain Paper) är vald i listan Medietyp (Media Type) på
fliken Huvudgrupp (Main) så är alternativet Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) nedtonat och kan
inte väljas.
• Om Utan ram (Borderless), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet) vals i
Sidlayout (Page Layout)-listan, Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) och Häftningssida (Stapling
Side) är nedtonade och kan inte väljas.
248
• Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) kan bara göras om en av följande pappersstorlekar är vald för
Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
• Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm), A5, A4, B5
• Efter utskrift av framsidan stoppas skrivaren tillfälligt så att bläcket hinner torka innan baksidan skrivs
ut. Rör inte papperet under tiden. Du kan ändra väntetiden för torkning av bläcket i Anpassade
inställningar (Custom Settings) i Canon IJ Printer Assistant Tool.
Närliggande information
Ändra driftläge för Skrivare
249
Ställa in kuvertutskrift
1. Fyll på kuvert i skrivaren
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Välj typ av media
Välj Kuvert (Envelope) från Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
4. Välj pappersstorlek
När dialogrutan Inställning för kuvertstorlek (Envelope Size Setting) visas väljer du Kuvert Com 10
(Envelope Com 10), Kuvert DL (Envelope DL), Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25") eller
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48") och klickar sedan på OK.
5. Välj orientering
Om du vill skriva ut adresser vågrätt väljer du Liggande (Landscape) som Orientering (Orientation).
Obs!
• Om Kuvert Com 10 (Envelope Com 10), Kuvert DL (Envelope DL), Yougata 4 105x235mm
(Yougata 4 4.13"x9.25") eller Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48") har valts för
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) roterar skrivaren papperet 90 grader till vänster
för att skriva ut oavsett inställningen Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är
250
[Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]) för Anpassade
inställningar (Custom Settings) i Canon IJ Printer Assistant Tool.
6. Välj utskriftskvalitet
Välj inställning för Utskriftskvalitet (Print Quality) efter behov: Hög (High) eller Standard.
7. Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs informationen ut på kuvertet.
Obs!
• Om pappersinställningarna i skrivardrivrutinen skiljer sig från den registrerade pappersinformationen i
skrivaren kan ett fel inträffa. Anvisningar för vad du ska göra om ett fel inträffar finns i
”Pappersinställningar”.
Om du vill kontrollera de aktuella skrivarinställningarna eller tillämpa skrivarinställningarna på
skrivardrivrutinen ska du klicka på Skrivarmedieinformation... (Printer Media Information...) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup) och ange inställningarna i dialogrutan som visas.
För mer information om pappersinformationen som ska registreras för skrivaren, se följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
251
Utskrift på vykort
1. Fyll på vykort i skrivaren
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Välj vanliga inställningar
Öppna fliken Snabbinstallation (Quick Setup), och för Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) väljer du Standard.
4. Välj typ av media
För Medietyp (Media Type) väljer du Ink Jet Hagaki (A), Ink Jet Hagaki, Hagaki K (A), Hagaki K,
Hagaki (A) eller Hagaki.
Viktigt!
• Den här skrivaren kan inte skriva ut på vykort med påklistrade foton eller etiketter.
• När du skriver ut vykortets sidor separat blir utskriften renare om du skriver ut meddelandesidan
först och sedan adressidan.
• Pappersinställningarna på skrivardrivrutinen skiljer sig åt beroende på om du skriver på
adressidan eller meddelandesidan.
Om du vill kontrollera de aktuella skrivarinställningarna eller tillämpa skrivarinställningarna på
skrivardrivrutinen ska du klicka på Skrivarmedieinformation... (Printer Media Information...) på
fliken Snabbinstallation (Quick Setup) och ange inställningarna i dialogrutan som visas.
För mer information om pappersinformationen som ska registreras i skrivardrivrutinen och
skrivaren, se följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
5. Välj pappersstorlek
För Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) väljer du Hagaki 100x148mm eller Hagaki 2
200x148mm.
Viktigt!
• Hagaki-kort kan endast användas om du skriver ut dem från datorn.
• När du skriver ut ett Hagaki-kort ska du alltid ställa in pappersstorlek på Hagaki 2 200x148mm
från programmet eller skrivardrivrutinen.
• Vik inte Hagaki-kortet. Om kortet har ett veck kan inte skrivaren mata ut det ordentligt, vilket leder
till radförskjutningar eller att papperet fastnar.
• Det går inte att använda utskrift utan ram med Hagaki-kort.
6. Ställ in utskriftsorienteringen
Om du vill skriva ut adressen vågrätt ställer du in Orientering (Orientation) på Liggande (Landscape).
7. Välj utskriftskvalitet
252
Under Utskriftskvalitet (Print Quality) väljer du Hög (High) eller Standard, beroende på syfte.
8. Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs materialet ut på vykortet.
Viktigt!
• När du skriver ut på vykort visas ett hjälpmeddelande.
När hjälpmeddelandet visas väljer du Visa inte detta meddelande igen (Do not show this message
again) om du inte vill att några hjälpmeddelanden ska visas.
Om du vill visa hjälpmeddelandena igen öppnar du fliken Underhåll (Maintenance) och klickar på Visa
skrivarstatus (View Printer Status) för att starta Canon IJ-statusövervakaren.
På menyn Alternativ (Option) väljer du Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message) och klickar
på Hagaki-utskrift (Hagaki Printing) för att aktivera inställningen.
• När du skriver ut på andra mediatyper än vykort fyller du på dem enligt anvisningarna för mediatypen
och klickar på Starta utskriften (Start Printing).
253
Översikt över skrivardrivrutin
Canon IJ-skrivardrivrutin
Öppna skrivardrivrutinens inställningsskärm
Canon IJ-statusövervakare
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin)
254
Canon IJ-skrivardrivrutin
Skrivardrivrutinen Canon IJ (endast kallad skrivardrivrutin nedan) är programvara som du installerar på
datorn så att den kan kommunicera med skrivaren.
Skrivardrivrutinen konverterar de utskriftsdata som skapats i programmet till data som kan hanteras i
skrivaren och skickar sedan dessa data till skrivaren.
Eftersom olika skrivare har stöd för olika dataformat behöver du en skrivardrivrutin som stöder din skrivare.
Typer av skrivardrivrutiner
Du kan installera XPS-skrivardrivrutinen utöver den vanliga skrivardrivrutinen.
XPS-skrivardrivrutinen är lämplig när du skriver ut från program som stöder XPS-utskrifter.
Viktigt!
• Observera att om du vill använda XPS-skrivardrivrutinen måste även den vanliga skrivardrivrutinen
installeras.
Installera skrivardrivrutinen
• Du kan installera den vanliga skrivardrivrutinen genom att installera drivrutinen från Starta om
installationen (Start Setup Again) på installations-CD:n som medföljer din skrivare.
• Du installerar XPS-skrivardrivrutinen genom att sätta in installations-CD:n som medföljer skrivaren
och sedan välja Drivrutin för XPS (XPS Driver) från Lägg till programvara (Add Software).
Ange skrivardrivrutinen
Du anger skrivardrivrutin genom att öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i programmet du använder och
öppna "Canon XXX" (där "XXX" är modellnamnet) för att ange den ordinarie skrivardrivrutinen eller
"Canon XXX XPS" (där "XXX" är modellnamnet) för att ange XPS-skrivardrivrutinen.
Visa manualen med skrivardrivrutinen
Om du vill visa beskrivningen av en inställningsflik på skrivardrivrutinens inställningsskärm klickar du på
flikens Hjälp (Help)-knapp.
Närliggande information
Öppna skrivardrivrutinens inställningsskärm
255
Öppna skrivardrivrutinens inställningsskärm
Du kan visa skrivardrivrutinens inställningsskärm via din programvara eller genom att klicka på ikonen för
skrivaren.
Visa skrivardrivrutinens inställningsskärm via din programvara
Gör så här för att konfigurera utskriftsinställningarna när du skriver ut.
1. Välj utskriftskommando från programvaran
Kommandot Skriv ut (Print) finns vanligtvis i menyn Arkiv (File).
2. Välj skrivarmodell och klicka på Inställningar (Preferences) (eller Egenskaper
(Properties))
Skrivardrivrutinens inställningsskärm visas.
Obs!
• Beroende på vilket program du använder kan kommando- och menynamnen samt antalet steg
variera. Mer information finns i programvarans användningsinstruktioner.
Visa skrivardrivrutinens inställningsskärm genom att klicka på
skrivarikonen
På inställningsskärmen kan du utföra underhållsåtgärder för skrivaren, som att rengöra skrivhuvudet eller
ställa in utskriftsinställningar som delas av alla program.
1. Välj Kontrollpanelen (Control Panel) -> Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) > Enheter och skrivare (Devices and Printers).
2. Högerklicka på ikonen för din modell. När menyn visas väljer du Utskriftsinställningar
(Printing preferences)
Skrivardrivrutinens inställningsskärm visas.
Viktigt!
• Öppna fönstret för skrivardrivrutinen via Egenskaper för skrivare (Printer properties) för att
visa flikar för Windows-funktioner som fliken Portar (Ports) (eller Avancerat (Advanced)).
Dessa flikar visas inte när du öppnar via Utskriftsinställningar (Printing preferences) eller
annan programvara. Mer information om flikar för Windows-funktioner finns i
användarhandboken för Windows.
256
Canon IJ-statusövervakare
Canon IJ-statusövervakare är ett program som visar skrivarens status och utskriftens förlopp. Du får
information om skrivarens status med hjälp av bilder, ikoner och meddelanden.
Starta Canon IJ-statusövervakare
Canon IJ-statusövervakare startas automatiskt när utskriftsdata skickas till skrivaren. När Canon IJstatusövervakare har startats visas den som en knapp i aktivitetsfältet.
Klicka på knappen för Statusövervakaren i aktivitetsfältet. Canon IJ-statusövervakare visas.
Obs!
• Om du vill öppna Canon IJ-statusövervakare när skrivaren inte skriver ut öppnar du fönstret
Egenskaper för skrivardrivrutinen och klickar på Visa skrivarstatus (View Printer Status) på fliken
Underhåll (Maintenance).
• Vilken information som visas i Canon IJ-statusövervakaren varierar beroende på i vilket land eller i
vilken region skrivaren används.
Om något fel inträffar
Canon IJ-statusövervakare visas automatiskt om ett fel inträffar (t.ex. om skrivaren får slut på papper eller
om bläcknivån är låg).
257
Följ anvisningarna och vidta lämplig åtgärd.
258
Kontrollera bläckstatusen från datorn
Du kan kontrollera kvarvarande bläcknivå och typer av bläckbehållare för din modell.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Starta Canon IJ-statusövervakare
Klicka på Visa skrivarstatus (View Printer Status) på fliken Underhåll (Maintenance).
3. Visa Uppskattade bläcknivåer (Estimated ink levels)
Bläckstatusen visas som en bild.
Obs!
• Vilken information som visas i Canon IJ-statusövervakaren varierar beroende på i vilket land eller i
vilken region skrivaren används.
259
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin)
För den här skrivardrivrutinen gäller följande begränsningar. Tänk på dessa punkter när du använder
skrivardrivrutinen.
Begränsningar hos skrivardrivrutinen
• För vissa dokument kanske pappersmatningsmetoden som angetts i skrivardrivrutinen inte fungerar
på rätt sätt.
I så fall öppnar du fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen från dialogrutan Skriv ut (Print) i
programmet och kontrollerar inställningen i fältet Papperskälla (Paper Source) på fliken
Huvudgrupp (Main).
• Med vissa program fungerar inte inställningen för Kopior (Copies) som görs på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen.
Använd i så fall inställningen för antal kopior i dialogrutan Skriv ut (Print) i programmet.
• Om det Språk (Language) som valts i dialogrutan Om (About) på fliken Underhåll (Maintenance)
inte motsvarar språket i operativsystemets gränssnitt kan det hända att fönstret med egenskaper för
skrivardrivrutinen inte fungerar som det ska.
• Ändra ingenting på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan med skrivaregenskaper. Om du gör
några ändringar kommer du inte kunna använda följande funktioner på rätt sätt.
Om Skriv ut till fil (Print to file) har valts i dialogrutan Skriv ut (Print) i ett program som inte tillåter
EMF-buffring, t.ex. Adobe Photoshop LE eller MS Photo Editor, kommer följande funktioner inte heller
att fungera.
◦ Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp (Main)
◦ Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) i dialogrutan
Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
◦ Sidlayout (Page Layout), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster), Broschyr (Booklet),
Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing), Ange marginal... (Specify Margin...), Skriv ut från
sista sidan (Print from Last Page), Sortera (Collate) och Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) (Stämpel... (Stamp...)) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
◦ Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) på fliken
Färgjustering (Color Adjustment) i dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color
Adjustment)
• Eftersom upplösningen i förhandsgranskningen skiljer sig från upplösningen i utskriften kan text och
linjer se annorlunda ut jämfört med den färdiga utskriften.
• I vissa program delas utskriften upp i flera utskriftsjobb.
Ta bort alla delar av utskriftsjobbet för att avbryta en utskrift.
• Om bilddata inte skrivs ut korrekt öppnar du dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) och ändrar inställningen för Inaktivera ICM som krävs av
programmet (Disable ICM required from the application software). Det kan lösa problemet.
Obs!
• Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the application
software) kan inte användas när XPS-skrivardrivrutinen används.
• Kortplatsen i skrivaren kanske inte längre är tillgänglig. Starta i så fall om skrivaren eller stäng av den
och anslut USB-kabeln på nytt.
260
Saker att lägga märke till om program med begränsningar
• För Microsoft Word (Microsoft Corporation) gäller följande begränsningar.
◦ Om Microsoft Word har samma utskriftsfunktioner som skrivardrivrutinen bör du använda Word
för att ange dessa.
◦ När Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) eller Sidlayout (Page Layout)
används under Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i
skrivardrivrutinen kan det hända att dokumentet inte skrivs ut som vanligt i vissa Word-versioner.
◦ När Pappersstorlek (Page Size) i Word är inställt på "XXX Förstora/Förminska" kan det hända
att dokumentet inte skrivs ut som vanligt i vissa Word-versioner.
Gör så här om det händer.
1. Öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i Word.
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen. På fliken Utskriftsformat (Page Setup)
ställer du in Pappersstorlek (Page Size) på samma pappersstorlek som du angav i Word.
3. Ställ in den Sidlayout (Page Layout) som du vill ha och klicka sedan på OK för att stänga
fönstret.
4. Stäng dialogrutan Skriv ut (Print) utan att starta utskriften.
5. Öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i Word igen.
6. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen och klicka på OK.
7. Starta utskriften.
• Om bitmappsutskrift är aktiverad i Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated) kan utskriften ta
lång tid och vissa data kanske inte skrivs ut. Avmarkera kryssrutan Bitmappsutskrift (Bitmap
Printing) i dialogrutan Skriv ut (Print) och skriv sedan ut.
261
Beskrivning av skrivardrivrutinen
Beskrivning av fliken Snabbinstallation
Beskrivning av fliken Huvudgrupp
Beskrivning av fliken Utskriftsformat
Beskrivning av fliken Underhåll
Beskrivning av Canon IJ-statusövervakare
262
Beskrivning av fliken Snabbinstallation
På fliken Snabbinstallation (Quick Setup) kan du skapa vanliga utskriftsinställningar. När du väljer en
skapad inställning växlar skrivaren automatiskt till de förinställda alternativen.
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
Namnen och ikonerna för utskriftsprofiler som du använder ofta kan sparas. När du väljer en
utskriftsprofil baserat på dokumentets syfte används inställningar som matchar syftet.
Dessutom visas funktioner som kan vara användbara för den valda utskriftsprofilen under Ytterligare
funktioner (Additional Features).
Du kan också ändra en utskriftsprofil och spara den under ett nytt namn. Du kan ta bort en sparad
utskriftsprofil.
Du kan ändra profilernas ordning, antingen genom att dra enskilda profiler eller genom att hålla ned
Ctrl-tangenten och gå upp eller ned med piltangenterna.
Standard
Detta är fabriksinställningarna.
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i
ett program har dessa inställningar prioritet.
Affärsdokument (Business Document)
Välj den här inställningen när du skriver ut ett allmänt dokument.
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i
ett program har dessa inställningar prioritet.
Sparläge för papper (Paper Saving)
Välj den här inställningen för att spara papper när du skriver ut ett allmänt dokument. Kryssrutorna
Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing) och Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) markeras
automatiskt.
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i
ett program har dessa inställningar prioritet.
263
Fotoutskrift (Photo Printing)
Om du väljer denna inställning vid fotoutskrift ställer enheten in det fotopapper och den fotostorlek
som normalt används. Kryssrutan Utskrift utan ram (Borderless Printing) markeras automatiskt.
Om Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i ett program har dessa
inställningar prioritet.
Kuvert (Envelope)
Om du väljer den här inställningen för utskrift på ett kuvert ställs Medietyp (Media Type)
automatiskt in på Kuvert (Envelope). Ange kuvertets storlek i dialogrutan Inställning för
kuvertstorlek (Envelope Size Setting).
Gratulationskort (Greeting Card)
När du väljer att skriva ut ett kort sätts Medietyp (Media Type) automatiskt till
Bläckstrålegratulationskort (Inkjet Greeting Card). Utskriftskvalitet (Print Quality) sätts också
till Hög (High) och kryssrutan för Utskrift utan ram (Borderless Printing) markeras.
Obs!
• Kombinationen av de Ytterligare funktioner (Additional Features) som visades för den
utskriftsprofil som var vald när den utökade utskriftsprofilen sparades visas även när den utökade
utskriftsprofilen väljs.
Spara... (Save...)
Visar Dialogrutan Spara vanliga inställningar.
Klicka på den här knappen när du vill spara informationen som du ställde in på flikarna
Snabbinstallation (Quick Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup) under
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings).
Ta bort (Delete)
Tar bort en sparad utskriftsprofil.
Välj namnet på den inställning som ska tas bort från Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) och klicka på Ta bort (Delete). När ett bekräftelsemeddelande visas klickar du på OK för att
ta bort den angivna utskriftsprofilen.
Obs!
• Utskriftsprofiler som har registrerats i de ursprungliga inställningarna kan inte tas bort.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing)
Visar hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut.
Markera den här kryssrutan om du vill visa en förhandsgranskning före utskrift.
Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill visa en förhandsgranskning.
Viktigt!
• För att kunna använda Canon IJ XPS-förhandsgranskningen måste Microsoft .NET Framework
4.5.2 eller senare vara installerat på datorn.
Ytterligare funktioner (Additional Features)
Visar praktiska funktioner som används ofta för den utskriftsprofil som du har valt under Vanliga
inställningar (Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
264
När du rör muspekaren nära en funktion som kan ändras visas en beskrivning av den funktionen.
Markera respektive kryssruta för att aktivera en funktion.
För vissa funktioner kan du ställa in detaljerade inställningar på flikarna Huvudgrupp (Main) och
Utskriftsformat (Page Setup).
Viktigt!
• Beroende på utskriftsprofilerna kan vissa funktioner vara gråtonade, vilket innebär att de inte kan
ändras.
Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing)
Skriver ut två dokumentsidor, sida vid sida, på ett enda pappersark.
Om du vill ändra sidornas ordningsföljd klickar du på fliken Utskriftsformat (Page Setup) och
väljer Sidlayout (Page Layout) för Sidlayout (Page Layout), och klicka sedan på Ange...
(Specify...). Sedan när Dialogrutan Sidlayoututskrift visas, anger du Utskriftsordning (Page
Order).
Utskrift 4 på 1 (4-on-1 Printing)
Skriver ut fyra dokumentsidor, sida vid sida, på ett enda pappersark.
Om du vill ändra sidornas ordningsföljd klickar du på fliken Utskriftsformat (Page Setup) och
väljer Sidlayout (Page Layout) för Sidlayout (Page Layout), och klicka sedan på Ange...
(Specify...). Sedan när Dialogrutan Sidlayoututskrift visas, anger du Utskriftsordning (Page
Order).
Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing)
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna av ett pappersark.
Om du vill ändra häftsida eller marginaler anger du nya värden på fliken Utskriftsformat (Page
Setup).
Utskrift utan ram (Borderless Printing)
Utför en utskrift utan ram utan några marginaler på papperet.
Med funktionen för utskrift utan ram är dokumentet som ska skrivas ut förstorat så att det hamnar
lite utanför papperets kanter. Med andra ord skrivs dokumentet ut utan någon marginal.
För att justera hur mycket dokumentet går ut över papperets kanter klickar du på fliken
Utskriftsformat (Page Setup), väljer Utan ram (Borderless) och anger värden i
Förlängningsmått (Amount of Extension).
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Den här funktionen omvandlar färgdata till svartvitt när dokumentet skrivs ut.
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 180 grader mot pappersutmatningsriktningen.
Utskriftsytans bredd och förlängningsmåttet som har konfigurerats i andra program kastas om
vertikalt och horisontellt.
Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment)
Välj detta när du ställer in metoden för Färgkorrigering (Color Correction) och enskilda
inställningar som Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity)
och Kontrast (Contrast) och så vidare.
265
Medietyp (Media Type)
Anger typ av utskriftspapper.
Välj en medietyp som matchar det papper som du har fyllt på i skrivaren. Då säkerställer du att
utskriften sker korrekt för det angivna papperet.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Väljer den pappersstorlek som du har fyllt på i skrivaren.
I normala fall ställs pappersstorleken in automatiskt enligt den inställda pappersstorleken för utmatning,
och dokumentet skrivs ut utan någon skalning.
När du ställer in Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing) eller Utskrift 4 på 1 (4-on-1 Printing) under
Ytterligare funktioner (Additional Features) kan du ange pappersstorleken manuellt under
Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Om du väljer en pappersstorlek som är mindre än Pappersstorlek (Page Size) förminskas
dokumentstorleken. Om du väljer en pappersstorlek som är större, förstoras dokumentstorleken.
Om du väljer även Anpassad... (Custom...), öppnas Dialogrutan Anpassad pappersstorlek där du
har möjlighet att ange vertikala och horisontella dimensioner för pappersstorleken.
Orientering (Orientation)
Anger utskriftsriktning.
Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du välja samma
riktning som du valde i det programmet.
Stående (Portrait)
Skriver ut dokumentet så att sidhuvudets och sidfotens läge är oförändrade oavsett
pappersutmatningsriktningen. Det här är standardinställningen.
Liggande (Landscape)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 90 grader i förhållande till pappersutmatningsriktningen.
Du kan ändra rotationsriktningen genom att gå till fliken Canon IJ Printer Assistant Tool, öppna
dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) och markera kryssrutan Rotera 90
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Om du vill rotera dokumentet 90 grader åt vänster vid utskrift markerar du kryssrutan Rotera 90
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Utskriftskvalitet (Print Quality)
Här anges önskad utskriftskvalitet.
Välj en av följande för att ställa in den utskriftskvalitet som passar bäst för den aktuella utskriften.
Om du vill ställa in utskriftskvaliteten individuellt klickar du på fliken Huvudgrupp (Main) och under
Utskriftskvalitet (Print Quality) väljer du Anpassad (Custom). Då aktiveras Ställ in... (Set...). Klicka
på Ställ in... (Set...) för att öppna Dialogrutan Anpassad och ange sedan önskade inställningar.
Hög (High)
Prioriterar utskriftskvalitet framför hastighet.
Standard
Skriver ut med medelhög hastighet och kvalitet.
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
Papperskälla (Paper Source)
Väljer vilken källa papperet hämtas från.
266
Välj automatiskt (Automatically Select)
Baserat på pappersinställningarna i skrivardrivrutinen och den registrerade pappersinformationen i
skrivaren avgör skrivaren automatiskt vilken papperskälla som ska användas och matar papper
därifrån.
Bakre fack (Rear Tray)
Papper matas alltid från det bakre facket.
Kassett (Cassette)
Papper matas alltid från kassetten.
Viktigt!
• Beroende på medietyp och storlek kan de valbara inställningarna för Papperskälla (Paper
Source) skilja sig åt.
Kopior (Copies)
Här anger du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan ange ett värde mellan 1 och 999.
Viktigt!
• Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion anger du inställningarna på
skrivardrivrutinen. Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i programmet.
Skriv alltid ut med aktuella inställningar (Always Print with Current Settings)
Skriver ut dokument med de aktuella inställningarna från och med nästa utskriftsjobb.
När du väljer den här funktionen och sedan stänger fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen sparas
informationen som du angav på flikarna Snabbinstallation (Quick Setup), Huvudgrupp (Main) och
Utskriftsformat (Page Setup), och inställningarna kan användas från och med nästa utskriftsjobb.
Viktigt!
• Om du loggar in med ett annat användarnamn visar inte utskriftsinställningarna de värden som
gjordes när den här funktionen var aktiverad.
• Inställningar som görs i ett program har prioritet.
Skrivarmedieinformation... (Printer Media Information...)
Visar Dialogrutan Skrivarmedieinformation.
Du kan kontrollera skrivarinställningarna och tillämpa de markerade inställningarna på
skrivardrivrutinen.
Standardvärden (Defaults)
Återställer alla inställningar som du har ändrat till standardvärdena.
Klicka på den här knappen för att återställa alla inställningar på flikarna Snabbinstallation (Quick
Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup) till standardvärdena
(fabriksinställningar).
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings)
I den här dialogrutan kan du spara informationen som du ställde in på flikarna Snabbinstallation (Quick
Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup) och lägga till informationen i listan
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
267
Namn (Name)
Ange namnet på den utskriftsprofil som du vill spara.
Upp till 255 tecken kan anges.
Namnet visas tillsammans med dess ikon i listan Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Alternativ... (Options...)
Öppnar Dialogrutan Spara vanliga inställningar.
Ändrar detaljer i den utskriftsprofil som ska sparas.
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings)
Välj ikoner för de utskriftsprofiler som ska sparas i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
och ändra de objekt som ska sparas i utskriftsprofilerna.
Ikon (Icon)
Välj ikon för den utskriftsprofil som du vill spara.
Den valda ikonen visas tillsammans med dess namn i listan Vanliga inställningar (Commonly
Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Spara inställning för pappersstorlek (Save the paper size setting)
Sparar pappersstorleken i utskriftsprofilen under Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade pappersstorleken när utskriftsprofilen
väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte pappersstorleken och därmed används inte
samma pappersstorlek när utskriftsprofilen väljs. I stället skriver skrivaren ut den pappersstorlek
som har angetts i programmet.
Spara inställning för orientering (Save the orientation setting)
Sparar inställningen Orientering (Orientation) i utskriftsprofilen under Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade utskriftsorienteringen när
utskriftsprofilen väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte utskriftsorienteringen och därmed används inte
inställningen Orientering (Orientation) när utskriftsprofilen väljs. I stället skriver skrivaren ut den
utskriftsorientering som har angetts i programmet.
Spara inställning för kopior (Save the copies setting)
Sparar inställningen för Kopior (Copies) i utskriftsprofilen under Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade inställningen för kopior när
utskriftsprofilen väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte inställningen för kopior och därmed används inte
inställningen Kopior (Copies) när utskriftsprofilen väljs. I stället skriver skrivaren ut den inställning
för kopior som har angetts i programmet.
Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Size)
I den här dialogrutan kan du ange en anpassad pappersstorlek (bredd och höjd).
268
Enheter (Units)
Välj enhet för val av användardefinierad papperstorlek.
Pappersstorlek (Paper Size)
Anger Bredd (Width) och Höjd (Height) för det anpassade papperet. Måtten visas enligt de enheter
som angavs under Enheter (Units).
Dialogrutan Skrivarmedieinformation (Printer Media Information)
I den här dialogrutan kan du kontrollera skrivarinställningarna och tillämpa de markerade inställningarna
på skrivardrivrutinen.
Papperskälla (Paper Source)
Kontrollera inställningen eller välj en ny papperskälla.
Medietyp (Media Type)
Visar vilken Medietyp (Media Type) som används på skrivaren.
Om du vill tillämpa inställningen som visas på skrivardrivrutinen klickar du på Ställ in (Set).
Pappersstorlek (Page Size)
Visar vilken Pappersstorlek (Page Size) som används på skrivaren.
Om du vill tillämpa inställningen som visas på skrivardrivrutinen klickar du på Ställ in (Set).
Närliggande information
Konfiguration av Enkel utskrift
Ange Pappersstorlek och Orientering
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Utför utskrift utan ram
Dubbelsidig utskrift
Ställa in kuvertutskrift
Utskrift på vykort
Byta papperskälla till den papperstyp du ska använda
Visa utskriftsresultat före utskrift
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Skapa en vanlig utskriftsprofil
269
Beskrivning av fliken Huvudgrupp
På fliken Huvudgrupp (Main) kan du göra grundläggande utskriftsinställningar i enlighet med vald
medietyp. Såvida inte särskilda utskriftsfunktioner behövs kan normala utskrifter utföras när värdena på den
här fliken har ställts in.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Bilden över skrivaren visar hur du fyller på papper som matchar skrivardrivrutinens inställningar.
Kontrollera att skrivaren är korrekt konfigurerad genom att titta på bilden innan du börjar skriva ut.
Medietyp (Media Type)
Anger typ av utskriftspapper.
Välj en medietyp som matchar det papper som du har fyllt på i skrivaren. Då säkerställer du att
utskriften sker korrekt för det angivna papperet.
Papperskälla (Paper Source)
Visar var papper hämtas från.
Du kan byta papperskälla med skrivardrivrutinen.
Välj automatiskt (Automatically Select)
Baserat på pappersinställningarna i skrivardrivrutinen och den registrerade pappersinformationen i
skrivaren avgör skrivaren automatiskt vilken papperskälla som ska användas och matar papper
därifrån.
Bakre fack (Rear Tray)
Papper matas alltid från det bakre facket.
Kassett (Cassette)
Papper matas alltid från kassetten.
270
Viktigt!
• Beroende på medietyp och storlek kan de valbara inställningarna för Papperskälla (Paper
Source) skilja sig åt.
Utskriftskvalitet (Print Quality)
Här anges önskad utskriftskvalitet.
Välj en av följande för att ställa in den utskriftskvalitet som passar bäst för den aktuella utskriften.
Viktigt!
• Beroende på inställningarna under Medietyp (Media Type) kan utskriftsresultatet bli likadant även
om inställningen för Utskriftskvalitet (Print Quality) ändras.
Hög (High)
Prioriterar utskriftskvalitet framför hastighet.
Standard
Skriver ut med medelhög hastighet och kvalitet.
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
Anpassad (Custom)
Välj detta när du vill ställa in utskriftskvaliteten enskilt.
Ställ in... (Set...)
Välj Anpassad (Custom) under Utskriftskvalitet (Print Quality) för att aktivera den här knappen.
Öppnar dialogrutan Anpassad. Där kan du ställa in utskriftskvaliteten enskilt.
Färg/intensitet (Color/Intensity)
Anger färgjusteringsmetod.
Automatisk (Auto)
Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast
(Contrast) med mera justeras automatiskt.
Manuell (Manual)
Välj detta när du ställer in de enskilda inställningarna, t.ex. Cyan, Magenta, Gul (Yellow),
Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) etc. och metoden
Färgkorrigering (Color Correction).
Ställ in... (Set...)
Välj Manuell (Manual) under Färg/intensitet (Color/Intensity) för att aktivera den här knappen.
I dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) kan du justera individuella
färginställningar som Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet
(Intensity) och Kontrast (Contrast) på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och välja
Färgkorrigering (Color Correction)-metod på fliken Matchning.
Obs!
• Om du vill justera färger med hjälp av en ICC-profil använder du dialogrutan Manuell
färgjustering (Manual Color Adjustment) för att ange profilen.
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Den här funktionen omvandlar färgdata till svartvitt när dokumentet skrivs ut.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut ett färgdokument i svartvitt.
271
Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing)
Visar hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut.
Markera den här kryssrutan om du vill visa en förhandsgranskning före utskrift.
Viktigt!
• För att kunna använda Canon IJ XPS-förhandsgranskningen måste Microsoft .NET Framework
4.5.2 eller senare vara installerat på datorn.
Standardvärden (Defaults)
Återställer alla inställningar som du har ändrat till standardvärdena.
Om du klickar på den här knappen återställs alla inställningar på den aktuella skärmen till
standardvärdena (fabriksinställningar).
Dialogrutan Anpassad (Custom)
Ställ in utskriftskvaliteten och välj önskad utskriftskvalitet.
Kvalitet
Du kan använda skjutreglaget för att justera utskriftskvaliteten.
Viktigt!
• Vissa utskriftskvalitetsnivåer kan inte väljas på grund av inställningarna i Medietyp (Media
Type).
Obs!
• Utskriftskvaliteterna Hög (High), Standard eller Utkast (Draft) är kopplade till skjutreglaget. På
så sätt visas motsvarande utskriftskvalitet och värde till vänster när du drar i skjutreglaget. Detta
fungerar på samma sätt som när motsvarande alternativknapp väljs under Utskriftskvalitet
(Print Quality) på fliken Huvudgrupp (Main).
Fliken Färgjustering (Color Adjustment)
På den här fliken kan du justera färgbalansen genom att ändra inställningarna för alternativen Cyan,
Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast).
Förhandsgranskning
Visar färgjusteringens effekt.
Färgen och ljusstyrkan ändras när vart och ett av objekten justeras.
Obs!
• Bilden visas i svartvitt när kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad.
Visa färgmönster (View Color Pattern)
Visar ett mönster som används för att kontrollera färgförändringar som har orsakats av
färgjusteringen.
Markera den här kryssrutan om du vill visa förhandsgranskningsbilden med ett färgmönster.
Cyan / Magenta / Gul (Yellow)
Justerar intensiteten för Cyan, Magenta och Gul (Yellow).
Om du drar reglaget åt höger blir färgen mer intensiv och om du drar det åt vänster blir färgen
svagare.
272
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Den här justeringen ändrar den relativa mängden bläck som varje färg använder, vilket ändrar den
totala färgbalansen i hela dokumentet. Använd ett program om du vill göra en stor förändring i den
totala färgbalansen. Använd skrivardrivrutinen om du bara vill göra en liten förändring i färgbalansen.
Viktigt!
• När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken Huvudgrupp (Main)
inaktiveras alternativen Cyan, Magenta och Gul (Yellow) och kan inte användas.
Ljusstyrka (Brightness)
Anger utskriftens ljusstyrka.
Du kan inte ändra nivåerna för vitt och svart. Du kan dock ändra ljusstyrkan för gråtoner mellan vitt
och svart.
Intensitet (Intensity)
Justerar utskriftens totala intensitet.
Om du drar reglaget åt höger ökar intensiteten och om du drar reglaget åt vänster minskar
intensiteten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Kontrast (Contrast)
Justerar konstrasten mellan ljust och mörkt i den bild som ska skrivas ut.
Om du drar reglaget åt höger ökar kontrasten och om du drar reglaget åt vänster minskar kontrasten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Skriv ut ett mönster för färgjustering
När färgbalansen eller intensiteten/kontrasten ändras skriver mönsterutskriftsfunktionen ut en lista
över justeringsresultaten tillsammans med justeringsvärdena.
Välj den här funktionen när du skriver ut ett mönster för färgjustering.
Inställningar för mönsterutskrift... (Pattern Print preferences...)
Välj Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) för att aktivera den
här knappen.
Dialogrutan Mönsterutskrift öppnas och du kan ange inställningarna för mönsterutskrift.
Dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print)
Här konfigureras mönsterutskrifter som gör att du kan kontrollera dokumentens färgbalans och
intensitet/kontrast.
Parametrar att justera (Parameters to Adjust)
Välj det objekt som ska kontrolleras med mönsterutskrift.
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow)
Skriver ut ett mönster som du kan använda för att kontrollera balansen för cyan/magenta/gul.
Viktigt!
• När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken Huvudgrupp (Main)
inaktiveras Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) och kan inte användas.
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast)
Skriver ut ett mönster som du kan använda för att kontrollera balansen för intensitet/kontrast.
273
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Här anges den pappersstorlek som ska användas för mönsterutskriften.
Den här inställningen är kopplad till Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
Obs!
• Beroende på vilken pappersstorlek som väljs på fliken Utskriftsformat (Page Setup) så kan
det finnas storlekar som inte kan väljas.
Antal mönsterinstanser (Amount of Pattern Instances)
Här anges antal mönster som du vill skriva ut.
Du kan välja mellan Störst (Largest), Stor (Large) och Liten (Small). När du väljer en
mönsterstorlek kan följande antal mönster skrivas ut:
Obs!
• Störst (Largest) och Stor (Large) kan inte väljas när vissa pappersstorlekar är valda.
• Förhandsgranskningen på fliken Huvudgrupp (Main) visar en bild där du kan kontrollera den
övergripande layouten.
Störst (Largest)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 37
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 49
Stor (Large)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 19
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 25
Liten (Small)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 7
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 9
Färgvariation mellan instanserna (Color Variation Between Instances)
Här anges mängden färgvariation mellan närliggande mönster.
Välj mellan Stor (Large), Medium och Liten (Small). Stor (Large) ger en stor förändring och Liten
(Small) ger en liten förändring.
Obs!
• Stor (Large) är ungefär dubbelt så stor som Medium och Liten (Small) är ungefär hälften så
stor som Medium.
Fliken Matchning (Matching)
Här kan du ange den färgkorrigeringsmetod som matchar den dokumenttyp som ska skrivas ut.
Färgkorrigering (Color Correction)
Här kan du välja Drivrutinsmatchning (Driver Matching), ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile
Matching)) eller Ingen (None) som matchar utskriftens syfte.
Viktigt!
• När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken Huvudgrupp (Main)
inaktiveras alternativet Färgkorrigering (Color Correction) och kan inte användas.
274
Drivrutinsmatchning (Driver Matching)
Med Canon Digital Photo Color kan du skriva ut sRGB-data med den färgton de flesta föredrar.
ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching))
Använder en ICC-profil för att justera färgerna vid utskrift.
Ange vilken renderingsmetod som ska användas.
Viktigt!
• Om programmet är inställt på att ICM är inaktiverat kan inte ICM (ICC-profilmatchning (ICC
Profile Matching)) användas för Färgkorrigering (Color Correction) och det kan hända
att skrivaren inte skriver ut bilden på rätt sätt.
Ingen (None)
Inaktiverar färgjustering med skrivardrivrutinen.
Renderingsmetod (Rendering Intent)
Här anger du vilken matchningsmetod som ska användas när du väljer ICM (ICC-profilmatchning
(ICC Profile Matching)) för Färgkorrigering (Color Correction).
Mättnad (Saturation)
Med den här metoden återges bilderna ännu intensivare och mera levande än med metoden
Perceptuell (Perceptual).
Perceptuell (Perceptual)
Med den här metoden återges bilderna genom att fokus läggs på färger som de flesta föredrar.
Välj den här metoden när du skriver ut foton.
Relativa färgvärden (Relative Colorimetric)
Med den här metoden konverteras bilddata så att färgåtergivningen blir relativ för de delade
färgpartierna när bilddata konverteras till skrivarens färgområde. Välj den här metoden när du
skriver ut bilddata med färger som ligger nära originalfärgerna.
De vita prickarna visas som vita prickar (bakgrundsfärgen) på pappret.
Absoluta färgvärden (Absolute Colorimetric)
Den här metoden använder de vita prickarna i ICC-profiler för indata och utdata för att omvandla
bildinformationen.
Även om färger och färgbalansen i de vita prickarna ändras, kan det bli så att du inte får önskat
utskriftsresultat på grund av profilkombinationen.
Viktigt!
• Beroende på medietyp kan du få samma utskriftsresultat även när du ändrar inställningen
Renderingsmetod (Rendering Intent).
Obs!
• I XPS-skrivardrivrutinen har ICM ändrats till ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching).
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
275
Justera kontrast
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Ange färgkorrigering
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Visa utskriftsresultat före utskrift
276
Beskrivning av fliken Utskriftsformat
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du bestämma hur ett dokument ska arrangeras på papperet.
På den här fliken kan du även ange antal kopior och utskriftsordningen. Om det program du använde för att
skapa dokumentet har en liknande funktion ska du göra inställningarna med det programmet.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Bilden över skrivaren visar hur du fyller på papper som matchar skrivardrivrutinens inställningar.
Kontrollera att skrivaren är korrekt konfigurerad genom att titta på bilden innan du börjar skriva ut.
Pappersstorlek (Page Size)
Används för att välja en sidstorlek.
Se till att du väljer samma sidstorlek som du har valt inom programmet.
Om du väljer Anpassad... (Custom...), öppnas Dialogrutan Anpassad pappersstorlek där du har
möjlighet att ange vertikala och horisontella dimensioner för pappersstorleken.
Orientering (Orientation)
Anger utskriftsriktning.
Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du välja samma
riktning som du valde i det programmet.
Stående (Portrait)
Skriver ut dokumentet så att sidhuvudets och sidfotens läge är oförändrade oavsett
pappersutmatningsriktningen. Det här är standardinställningen.
Liggande (Landscape)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 90 grader i förhållande till pappersutmatningsriktningen.
Du kan ändra rotationsriktningen genom att gå till fliken Canon IJ Printer Assistant Tool, öppna
dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) och markera kryssrutan Rotera 90
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
277
Om du vill rotera dokumentet 90 grader åt vänster vid utskrift markerar du kryssrutan Rotera 90
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 180 grader mot pappersutmatningsriktningen.
Utskriftsytans bredd och förlängningsmåttet som har konfigurerats i andra program kastas om vertikalt
och horisontellt.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Väljer den pappersstorlek som du har fyllt på i skrivaren.
Standardinställningen är Samma som Pappersstorlek (Same as Page Size) för normalstora utskrifter.
Du kan välja skrivarens pappersstorlek när du väljer Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek
(Scaled), Sidlayout (Page Layout), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet)
under Sidlayout (Page Layout).
Om du väljer en pappersstorlek som är mindre än Pappersstorlek (Page Size) förminskas
dokumentstorleken. Om du väljer en pappersstorlek som är större, förstoras dokumentstorleken.
Om du väljer även Anpassad... (Custom...), öppnas Dialogrutan Anpassad pappersstorlek där du
har möjlighet att ange vertikala och horisontella dimensioner för pappersstorleken.
Sidlayout (Page Layout)
Används för att välja storlek på det dokument som du vill skriva ut samt typ av utskrift.
Normal storlek (Normal-size)
Det här är den normala utskriftsmetoden. Välj detta när du inte anger någon sidlayout.
Automatisk förminskning av stora dokument som skrivaren inte kan skriva ut (Automatically
reduce large document that the printer cannot output)
Om skrivaren inte kan skriva ut ett dokument i en viss storlek kan skrivaren automatiskt minska
storleken när dokumentet skrivs ut.
Markera den här kryssrutan om du vill minska storleken vid utskrift av dokumentet.
Utan ram (Borderless)
Välj om du vill skriva ut en hel sida utan ram eller om du vill skriva ut med ram.
För utskrifter utan ram förstoras originalen så att de går något över papperets kanter. På så sätt
kan utskriften skrivas ut utan marginaler (ramar).
Använd Förlängningsmått (Amount of Extension) för att justera hur mycket av dokumentet som
ska gå ut över papperets kanter under utskrift utan ram.
Förlängningsmått (Amount of Extension)
Justera hur mycket av dokumentet som ska gå ut över papperets kanter under utskrift utan
ram.
Om du flyttar reglaget åt höger ökar förlängningsmåttet och ger dig möjlighet att skriv ut utan
ram utan problem.
Om du flyttar reglaget till vänster minskar förlängningsmåttet och ökar utskriftsdokumentets
omfång.
Anpassa till sida (Fit-to-Page)
Med den här funktionen kan du automatiskt förstora eller förminska dokument så att de passar den
pappersstorlek som har fyllts på i skrivaren utan att ändra den angivna pappersstorleken i
programmet.
278
Ändrad storlek (Scaled)
Dokument kan förstoras eller förminskas inför utskrift.
Ange storleken i Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) eller ange en skala i rutan
Skala (Scaling).
Skala (Scaling)
Anger en skala för förstoring eller förminskning av det dokument som du vill skriva ut.
Sidlayout (Page Layout)
Flera dokumentsidor kan skrivas ut på ett enda pappersark.
Ange... (Specify...)
Öppnar Dialogrutan Sidlayoututskrift.
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer som rör sidlayoututskrift.
Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster)
Med den här funktionen kan du förstora bilddata och dela upp den förstorade bilden på flera sidor
som ska skrivas ut. Du kan även klistra ihop pappersarken och skapa en större trycksak, t.ex. en
affisch.
Ange... (Specify...)
Öppnar Dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift.
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer för utskrift sida vid sida/affischutskrift.
Broschyr (Booklet)
Med funktionen för utskrift av broschyrer kan du skriva ut data till en broschyr. Datan skrivs ut på
båda sidorna av papperet. Med den här typen av utskrift är du säker på att sidorna kan sorteras i
sidnummerordning när de utskrivna bladen viks och häftas i mitten.
Ange... (Specify...)
Öppnar Dialogrutan Utskrift av broschyrer.
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer för utskrift av broschyrer.
Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing)
Används för att välja om dokumentet automatiskt ska skrivas ut på en eller på båda sidorna av ett
pappersark.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut dokumentet på båda sidorna.
Den här funktionen kan endast användas när Vanligt papper (Plain Paper) har valts under Medietyp
(Media Type) och antingen Normal storlek (Normal-size), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad
storlek (Scaled) eller Sidlayout (Page Layout) har valts.
Automatisk (Automatic)
Väljer om dubbelsidig utskrift ska ske automatiskt eller manuellt.
Den här kryssrutan är aktiverad om Broschyr (Booklet) har valts från listan Sidlayout (Page
Layout) eller kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) är markerad.
Markera den här kryssrutan om du vill utföra dubbelsidig utskrift automatiskt.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill utföra dubbelsidig utskrift manuellt.
Utskriftsområde... (Print Area Setup...)
Öppnar Dialogrutan Utskriftsområde där du kan konfigurera utskriftsområdet för automatisk
dubbelsidig utskrift.
Den här knappen är aktiverad om automatisk dubbelsidig utskrift har angetts när Utan ram
(Borderless) inte har valts.
279
Häftningssida (Stapling Side)
Anger häftmarginalens plats.
Skrivaren analyserar inställningarna för Orientering (Orientation) och Sidlayout (Page Layout) och
väljer sedan automatiskt den bästa häftningsplaceringen. Kryssa för Häftningssida (Stapling Side)
och välj i listan om du vill ändra.
Ange marginal... (Specify Margin...)
Öppnar Dialogrutan Ange marginal.
Du kan ange marginalens bredd.
Kopior (Copies)
Här anger du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan ange ett värde mellan 1 och 999.
Viktigt!
• Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du ange
antalet kopior i det programmet utan att ange det här.
Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page)
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut från sista sidan först. Om du gör det behöver du inte
sortera om sidorna i rätt ordning när du har skrivit ut dem.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut dokumentet i vanlig ordning, dvs. från första sidan
först.
Sortera (Collate)
Markera den här kryssrutan om du vill samla ihop sidorna för varje exemplar av utskriften när du skriver
ut flera kopior samtidigt.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut alla sidor med samma sidnummer tillsammans.
Viktigt!
• Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion ger du skrivardrivrutinens
inställningar prioritet. Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i
programmet. Om du anger antalet kopior och utskriftsordningen i både programmet och
skrivardrivrutinen, kan antalet kopior bli de båda inställningarna multiplicerade med varandra eller
så kanske den angivna utskriftsordningen inte används.
Utskriftsalternativ... (Print Options...)
Öppnar Dialogrutan Utskriftsalternativ.
Används för att ändra detaljerade skrivardrivrutins inställningar för utskriftsdata som skickas från ett
program.
Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...))
Öppnar dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel).
Med funktionen Stämpel (Stamp) kan du skriva ut en text på stämpel eller en bitmapp över eller bakom
dokumentinformationen. Du kan också skriva ut datum, tid och användarnamn. Med funktionen
Bakgrund (Background) kan du skriva ut en ljus illustration bakom dokumentinformationen.
Obs!
• När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen Stämpel (Stamp) kan
användas.
280
Stämpel (Stamp) och Bakgrund (Background) är inte alltid tillgängliga beroende på vilken
skrivardrivrutin och skrivarmiljö du använder.
Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Size)
I den här dialogrutan kan du ange en anpassad pappersstorlek (bredd och höjd).
Enheter (Units)
Välj enhet för val av användardefinierad papperstorlek.
Pappersstorlek (Paper Size)
Anger Bredd (Width) och Höjd (Height) för det anpassade papperet. Måtten visas enligt de enheter
som angavs under Enheter (Units).
Dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing)
I den här dialogrutan kan du välja hur många dokumentsidor som ska skrivas ut på en och samma
papperssida, sidordningen och om det ska skrivas ut en kantlinje runt varje dokumentsida.
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i förhandsgranskningen av
skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing).
Du kan kontrollera hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut information.
Sidlayout (Page Layout)
Anger hur många dokumentsidor som ska skrivas ut på ett ark.
Utskriftsordning (Page Order)
Anger vilken dokumentriktning som ska användas på ett pappersark.
Kantlinjer (Page Border)
Skriver ut en kantlinje runt varje dokumentsida.
Markera den här kryssrutan om du vill att det ska skrivas ut en kantlinje.
Dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift (Tiling/Poster Printing)
I den här dialogrutan kan du ange storleken på den bild som ska skrivas ut. Du kan även ställa in
klipplinjer och klistermarkörer, vilket är praktiskt om arken ska sättas ihop till en affisch.
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i förhandsgranskningen av
skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift (Tiling/Poster
Printing).
Du kan kontrollera hur utskriftsresultatet kommer att bli.
Bilddelar (Image Divisions)
Välj antalet indelningar (vertikalt x horisontellt).
När antalet indelningar ökar, ökar även antalet ark som används för att skriva ut. Om du klistrar ihop
sidor för att skapa en affisch och ökar antalet indelningar kan du skapa en större affisch.
281
Skriv ut "Klipp ut/Klistra" i marginalerna (Print "Cut/Paste" in margins)
Anger huruvida orden "Klipp ut" och "Klistra" ska skrivas ut i marginalerna. De här orden fungerar
som riktmärken när man ska klistra ihop flera ark till en affisch.
Markera kryssrutan om du vill att orden ska skrivas ut.
Obs!
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken skrivardrivrutin och skrivarmiljö du
använder.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra"-linjer i marginalerna (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Anger om det ska skrivas ut klipplinjer som fungerar som riktmärken när man ska klistra ihop ark till
en affisch.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut klipplinjer.
Sidintervall (Print page range)
Anger sidintervallet. Vid normal användning väljer du Alla (All).
Välj Sidor (Pages) för att ange en viss sida eller ett visst intervall.
Obs!
• Om några av sidorna har skrivits ut med dålig kvalitet kan du ange vilka sidor som inte behöver
skrivas ut igen genom att klicka på dem i förhandsgranskningen på fliken Utskriftsformat (Page
Setup). Då skrivs endast de sidor som visas på skärmen ut.
Dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet Printing)
I den här dialogrutan kan du ange hur dokumentet ska häftas ihop som en broschyr. Utskrift på endast en
sida och utskrift av kantlinjer kan också ställas in i den här dialogrutan.
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i förhandsgranskningen av
skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet Printing).
Du kan kontrollera hur dokumentet kommer att se ut när det skrivs ut som en broschyr.
Häftmarginal (Margin for stapling)
Anger vilken sida av broschyren som häftas.
Infoga tom sida (Insert blank page)
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna i broschyren.
Markera den här kryssrutan om dokumentet ska skrivas ut på en sida i broschyren och välj vilken
sida som ska lämnas tom i listan.
Marginal (Margin)
Anger häftmarginalens bredd.
Den angivna bredden utgör häftmarginalen från sidans mitt.
Kantlinjer (Page Border)
Skriver ut en kantlinje runt varje dokumentsida.
Markera den här kryssrutan om du vill att det ska skrivas ut en kantlinje.
282
Dialogrutan Utskriftsområde (Print Area Setup)
När du använder dubbelsidig utskrift blir den yta av dokumentet som ska skrivas ut något smalare än
vanligt. När ett dokument som har små marginaler ska skrivas kan det därför hända att dokumentet
kanske inte får plats på en sida.
Med den här dialogrutan kan du ställa in om sidan ska förminskas när den skrivs ut så att dokumentet får
plats på en sida.
Använd normal storlek (Use normal-size printing)
Skriver ut dokumentsidor utan att förminska dem. Det här är standardinställningen.
Använd reducerad utskrift (Use reduced printing)
Minskar varje dokumentsida något så att den får plats på ett pappersark vid utskrift.
Välj den här inställningen när du använder automatisk dubbelsidig utskrift för att skriva ut ett
dokument med små marginaler.
Dialogrutan Ange marginal (Specify Margin)
I den här dialogrutan kan du ange marginalens bredd för den sida som ska häftas. Om ett dokument inte
får plats på en sida förminskas dokumentet när det skrivs ut.
Marginal (Margin)
Anger häftmarginalens bredd.
Den sidbredd som anges i Häftningssida (Stapling Side) utgör häftmarginalen.
Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options)
Används för att ändra utskriftsdata som skickas till skrivaren.
Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken skrivardrivrutin och skrivarmiljö du
använder.
Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the application software)
Inaktiverar den ICM-funktion som behövs från programmet.
När ett program använder Windows ICM för att skriva ut kan oväntade färger återges eller så kan
utskriften ta längre tid än normalt. Om dessa problem uppstår kan de eventuellt åtgärdas genom att
du markerar den här kryssrutan.
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
• Den här funktionen fungerar inte när ICM har valts under Färgkorrigering (Color Correction)
på fliken Matchning (Matching) i dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color
Adjustment).
Obs!
• Fliken Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the application
software) kan inte användas med XPS-skrivardrivrutinen.
283
Inaktivera färgprofilinställning i programmet (Disable the color profile setting of the application
software)
Om den här kryssrutan markeras inaktiveras informationen i färgprofilen som ställdes in i
programmet.
När informationen i färgprofilen som ställdes in i programmet skickas till skrivardrivrutinen kan
utskriftsresultatet innehålla oväntade färger. Om detta uppstår kan problemet eventuellt åtgärdas
genom att du markerar den här kryssrutan.
Viktigt!
• När den här kryssrutan är markerad inaktiveras dock bara en del av informationen i färgprofilen
och den kan fortfarande användas för utskrift.
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Inaktivera programmets inställning för papperskälla (Disable the paper source setting of the
application software)
Inaktiverar den pappersmatningsmetod som är angiven i programmet.
Med vissa program, t.ex. Microsoft Word, kan data skrivas ut med en matningsmetod som skiljer sig
från skrivardrivrutinens inställning. Markera i så fall den här funktionen.
Viktigt!
• Om den här funktionen är aktiverad kan pappersmatningsmetoden i regel inte ändras från Canon
IJ-förhandsgranskning.
Men om du använder XPS-skrivardrivrutinen kan du ändra pappersmatningsmetod från Canon IJ
XPS-förhandsgranskning.
Dela upp papper (Ungroup Papers)
Används för att ställa in visningsmetoden för Medietyp (Media Type), Pappersstorlek (Page Size)
och Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size).
Markera den här kryssrutan om du vill visa objekten separat.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill visa objekten som en grupp.
Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application software to compress
print data)
Det är förbjudet att komprimera programmets utskriftsdata.
Om utskriftsresultatet saknar bilddata eller har oväntade färger kan detta åtgärdas om du markerar
den här kryssrutan.
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Obs!
• Fliken Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application software
to compress print data) kan inte användas med XPS-skrivardrivrutinen.
Skriv ut efter att utskriftsdata för sidan har skapats (Print after creating print data by page)
Utskriftsdata skapas i sidenheter och utskriften startar när bearbetningen av en sida med utskriftsdata
är klar.
Om ett utskrivet dokument innehåller oavsiktliga resultat som linjer kan detta åtgärdas om du
markerar den här kryssrutan.
284
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Skala bilder med hjälp av "närmaste granne"-interpolering (Scale images using nearest-neighbor
interpolation)
När en bild ska förstoras eller förminskas vid utskrift använder skrivaren en enkel
interpoleringsprocess för att förstora eller förminska bilden.
Om bilddata i ett utskrivet dokument skrivs ut suddigt kan resultatet förbättras om du markerar den
här kryssrutan.
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Obs!
• Skala bilder med hjälp av "närmaste granne"-interpolering (Scale images using nearestneighbor interpolation) kan endast användas med XPS-skrivardrivrutinen.
Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss)
Du kan förminska storleken på de utskriftsdata som skapades med programmet och sedan skriva ut
dessa data.
Beroende på vilket program som används kan det hända att bilddata kapas av eller inte skrivs ut på
rätt sätt. I sådana fall väljer du På (On). Om du inte använder den här funktionen väljer du Av (Off).
Viktigt!
• Utskriftskvaliteten kan bli lägre vid användning av den här funktionen, beroende på vad det är
som ska skrivas ut.
Enhet för utskriftsdatabearbetning (Unit of Print Data Processing)
Detta alternativ används för att välja att bildbearbetningsenhet för utskriftsdata skickas till skrivaren.
I normala fall väljer du Rekommenderas (Recommended).
Viktigt!
• Vid vissa inställningar används en stor mängd minne.
Ändra inte inställningen om datorn har liten mängd minne.
Obs!
• Fliken Enhet för utskriftsdatabearbetning (Unit of Print Data Processing) kan inte användas
med XPS-skrivardrivrutinen.
Skriv ut med (Print With)
Ange den bläckbehållare som ska användas från de installerade bläckbehållarna.
Välj från Alla färger (standard) (All Colors (Default)), Alla utom PGBK (svart) (All Except PGBK
(Black)), Endast PGBK (svart) (Only PGBK (Black)).
Viktigt!
• När följande inställningar gjorts fungerar inte Endast PGBK (svart) (Only PGBK (Black))
eftersom skrivaren använder en annan bläckbehållare än PGBK (Svart) för att skriva ut
dokument.
285
• Något annat än Vanligt papper (Plain Paper), Kuvert (Envelope), Ink Jet Hagaki (A),
Hagaki K (A), Hagaki (A) eller Hagaki har valts som Medietyp (Media Type) under fliken
Huvudgrupp (Main)
• Utan ram (Borderless) har valts i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup)
• Ta inte bort en bläckbehållare som inte används. Det går inte att skriva ut om någon av
bläckbehållarna har tagits bort.
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel... (Stamp...))
Med dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel... (Stamp...)) kan du skriva ut en
stämpeltext och/eller en bakgrundsbild över eller bakom dokumentsidorna. Utöver de fördefinierade
stämpelbilderna kan du registrera och använda egna stämplar eller bakgrunder.
Obs!
• När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...)
av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen Stämpel (Stamp) kan användas.
Stämpel (Stamp)
Stämpelutskrift är en funktion som skriver ut en stämpel på ett dokument.
Markera den här kryssrutan och välj en titel i listan om du vill skriva ut en stämpel.
Definiera stämpel... (Define Stamp...)
Öppnar dialogrutan Stämpelinställningar.
Du kan kontrollera detaljerna för den valda stämpeln eller spara en ny stämpel.
Placera stämpel över text (Place stamp over text)
Ställer in hur stämpeln ska skrivas ut på dokumentet.
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en stämpel ovanpå en utskriven dokumentsida. Själva
utskriften kan eventuellt döljas bakom stämpeln.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut utskriften ovanpå stämpeln. Själva utskriften döljs
inte bakom stämpeln. Däremot kan de delar av stämpeln som täcks av dokumentet vara dolda.
Skriv ut semitransparent stämpel (Print semitransparent stamp)
Ställer in hur stämpeln ska skrivas ut på dokumentet.
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en semitransparent stämpel ovanpå en utskriven
dokumentsida.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut stämpeln ovanpå dokumentet. Själva utskriften kan
eventuellt döljas bakom stämpeln.
Obs!
• Skriv ut semitransparent stämpel (Print semitransparent stamp) kan endast användas med
XPS-skrivardrivrutinen.
Stämpel endast på första sidan (Stamp first page only)
Används för att välja om stämpeln ska skrivas ut endast på första sidan eller på alla sidor när
dokumentet består av två eller fler sidor.
286
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut stämpeln endast på dokumentets första sida.
Bakgrund (Background)
Med funktionen för bakgrundsutskrift kan du skriva ut en illustration eller ett liknande objekt (bitmapp)
under dokumenttexten.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en bakgrund och välj ett namn i listan.
Välj bakgrund... (Select Background...)
Öppnar dialogrutan Bakgrundsinställningar.
Du kan definiera en bitmappfil som bakgrund, och ändra den valda bakgrundens layoutmetod och
intensitet.
Bakgrund endast på första sidan (Background first page only)
Används för att välja om bakgrunden ska skrivas ut endast på första sidan eller på alla sidor när
dokumentet består av två eller fler sidor.
Markera kryssrutan Bakgrund (Background) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut bakgrunden endast på dokumentets första sida.
Fliken Stämpel (Stamp)
På fliken Stämpel kan du ange text och bitmappfil (.bmp) som ska användas som stämpel.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den stämpel som har konfigurerats på varje flik.
Stämpeltyp (Stamp Type)
Anger stämpeltypen.
Välj Text om du vill skapa en stämpel med hjälp av tecken. Välj Bitmapp (Bitmap) om du vill
skapa en stämpel med en bitmappfil. Välj Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) för
att visa datum/tid och användarnamn för det utskriftsdokument som har skapats.
Inställningarna på fliken Stämpel (Stamp) kan ändras beroende på vilken typ som har valts.
När Stämpeltyp (Stamp Type) är Text eller Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name)
Text på stämpel (Stamp Text)
Anger stämpeltextsträng.
Upp till 64 tecken kan anges.
För Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) visas datumet/tiden då dokumentet
skapades och användarnamnet för det utskrivna objektet i Text på stämpel (Stamp Text).
Viktigt!
• Text på stämpel (Stamp Text) är nedtonat och går inte att välja om du har valt Datum/Tid/
Användarnamn (Date/Time/User Name).
TrueType-teckensnitt (TrueType Font)
Anger stämpeltextsträngens teckensnitt.
Format (Style)
Anger stämpeltextsträngens teckensnittsformat.
Storlek (Size)
Anger stämpeltextsträngens teckensnittstorlek.
287
Ram (Outline)
Anger att det ska skrivas ut en ram runt stämpeltextsträngen.
Om en stor teckensnittstorlek har valts under Storlek (Size) kan tecknen eventuellt sticka ut
utanför stämpelramen.
Färg (Color)/Välj färg... (Select Color...)
Visar stämpelns aktuella färg.
Om du vill välja en annan färg klickar du på Välj färg... (Select Color...) för att öppna dialogrutan
Färg (Color) och välj eller skapa en färg som du vill använda som stämpel.
När Stämpeltyp (Stamp Type) är inställt på Bitmapp (Bitmap)
Arkiv (File)
Anger namnet på den bitmappfil som ska användas som stämpel.
Välj fil... (Select File...)
Öppnar dialogrutan där du väljer vilken fil du vill öppna.
Klicka på den här knappen för att välja en bitmappfil som ska användas som stämpel.
Storlek (Size)
Justerar storleken på den bitmappfil som ska användas som stämpel.
Dra reglaget åt höger för att öka storleken eller dra reglaget åt vänster för att minska storleken.
Transparent vitt område (Transparent white area)
Anger om vita områden i bitmappbilden ska göras transparenta.
Markera den här kryssrutan om du vill att vita områden i bitmappbilden ska göras transparenta.
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in Stämpeltyp (Stamp Type) på text, Text på
stämpel (Stamp Text) på tom, TrueType-teckensnitt (TrueType Font) på Arial, Format (Style)
på Vanlig, Storlek (Size) på 36 punkter, Ram (Outline) omarkerat och Färg (Color) på grå med
RGB-värdena (192, 192, 192).
Fliken Placering (Placement)
På fliken Placering kan du ange var någonstans stämpeln ska skrivas ut.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den stämpel som har konfigurerats på varje flik.
Position
Anger stämpelns position på sidan.
Om du väljer Anpassad (Custom) i listan kan du ange koordinatvärdena för X-position (XPosition) och Y-position (Y-Position) direkt.
Orientering (Orientation)
Anger stämpelns rotationsvinkel. Du ställer in vinkeln genom att ange antal grader.
Negativa värden gör att stämpeln roteras medurs.
Obs!
• Orientering (Orientation) aktiveras endast när Text eller Datum/Tid/Användarnamn (Date/
Time/User Name) har valts under Stämpeltyp (Stamp Type) på fliken Stämpel (Stamp).
288
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in stämpelpositionen på Centrerat (Center) och
orienteringen på 0.
Fliken Spara inställningar (Save settings)
På fliken Spara inställningar (Save settings) kan du skapa en ny stämpel eller ta bort stämplar som
du inte längre använder.
Rubrik (Title)
Ange namnet för att spara stämpeln som du har skapat.
Upp till 64 tecken kan anges.
Obs!
• Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller slutet av en rubrik.
Stämplar (Stamps)
Visar en lista med sparade stämpelnamn.
Ange ett namn för att visa motsvarande stämpel under Rubrik (Title).
Spara (Save)/Skriv över vid spara (Save overwrite)
Sparar stämpeln.
Ange ett namn i fältet Rubrik (Title) och klicka sedan på den här knappen.
Ta bort (Delete)
Ta bort en stämpel som inte används.
Ange ett namn på en stämpel som inte används i listan Stämplar (Stamps) och klicka på den här
knappen.
Fliken Bakgrund (Background)
På fliken Bakgrund kan du välja en bitmappfil (.bmp) som ska användas som bakgrund och definiera
hur den valda bakgrunden ska skrivas ut.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den bitmappfil som är inställd på fliken Bakgrund (Background).
Arkiv (File)
Anger namnet på den bitmappfil som ska användas som bakgrund.
Välj fil... (Select File...)
Öppnar dialogrutan där du väljer vilken fil du vill öppna.
Klicka på den här knappen för att välja en bitmappfil (.bmp) som ska användas som bakgrund.
Layoutmetod (Layout Method)
Anger hur bakgrundsbilden ska placeras på papperet.
Om du väljer Anpassad (Custom) kan du ställa in koordinater för X-position (X-Position) och Yposition (Y-Position).
Intensitet (Intensity)
Justerar intensiteten för den bitmappfil som ska användas som bakgrund.
Om du drar reglaget åt höger ökar intensiteten och om du drar reglaget åt vänster minskar
289
intensiteten. Om bakgrundsbilden ska skrivas ut med bitmappens ursprungliga intensitet drar du
skjutreglaget längst till höger.
Obs!
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken skrivardrivrutin och skrivarmiljö du
använder.
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in Arkiv (File) på blank, Layoutmetod (Layout
Method) på Fyll sidan (Fill page) och dra Intensitet (Intensity)-reglaget till mitten.
Fliken Spara inställningar (Save settings)
På fliken Spara inställningar (Save settings) kan du skapa en ny bakgrund eller ta bort bakgrunder
som du inte längre använder.
Rubrik (Title)
Ange namnet för att spara bakgrundsbilden som du har angivit.
Upp till 64 tecken kan anges.
Obs!
• Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller slutet av en rubrik.
Bakgrunder (Backgrounds)
Visar en lista med definierade bakgrundsnamn.
Ange ett namn för att visa motsvarande bakgrund under Rubrik (Title).
Spara (Save)/Skriv över vid spara (Save overwrite)
Sparar bilddata som en bakgrund.
Klicka på den här knappen efter att du har angett namnet i fältet Rubrik (Title).
Ta bort (Delete)
Tar bort bakgrundsbilder som inte används.
Ange ett namn på en bakgrund som inte används i listan Bakgrunder (Backgrounds) och klicka
sedan på den här knappen.
290
Beskrivning av fliken Underhåll
På fliken Underhåll (Maintenance) kan du starta Canon IJ Printer Assistant Tool eller kontrollera status för
skrivaren.
Underhåll och inställningar (Maintenance and Preferences)
Canon IJ Printer Assistant Tool startas.
Du kan utföra underhåll på skrivaren och ändra inställningarna för skrivaren.
Visa utskriftshistorik (View Print History)
Den här funktionen startar Canon IJ XPS-förhandsgranskningen och visar utskriftshistoriken.
Obs!
• Du kan endast använda den här funktionen med XPS-skrivardrivrutinen.
Visa skrivarstatus (View Printer Status)
Startar Canon IJ-statusövervakaren.
Använd den här funktionen när du vill kontrollera skrivarens status och förloppet för ett utskriftsjobb.
Obs!
• Om du använder XPS-skrivardrivrutinen ändras "Canon IJ-statusövervakaren" till "Canon IJ XPSstatusövervakaren".
Om (About)
Öppnar Dialogrutan Om.
Här anges skrivarens drivrutinsversion och upphovsrättsmeddelande.
Dessutom kan du ändra språk här.
291
Dialogrutan Om (About)
När du klickar på Om (About) visas dialogrutan Om (About).
Den här dialogrutan visar skrivardrivrutinens version, upphovsrättsmeddelande och modullista. Du kan
välja vilket språk som används och ändra det visade språket i inställningsfönstret.
Moduler
Visar en lista över skrivardrivrutinsmodulerna.
Språk (Language)
Anger vilket språk du vill använda i fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen.
Viktigt!
• Om teckensnittet för visning av det valda språket inte har installerats i ditt system blir tecknen
korrupta.
292
Beskrivning av Canon IJ-statusövervakare
Canon IJ-statusövervakaren visar statusen för skrivaren och utskriftsförloppet. Skrivarens status visas via
bilder, ikoner och meddelanden i statusövervakaren.
Funktioner i Canon IJ-statusövervakaren
Canon IJ-statusövervakaren innehåller följande funktioner:
Visar skrivarens status på skärmen
Statusövervakaren visar skrivarens status i realtid.
Du kan kontrollera utskriftsförloppet för varje dokument som ska skrivas ut (utskriftsjobb).
Visar felinformation och anvisningar för att åtgärda felet
Statusövervakaren visar information om fel som uppstår i skrivaren.
Sedan kan du omedelbart kontrollera vilken typ av åtgärd du bör utföra.
Visar bläckstatus
Statusövervakaren visar bläckbehållarens typer och uppskattade bläcknivåer.
När den återstående bläcknivån är låg visas en varningsikon och -meddelande (varning för låg
bläcknivå).
Översikt över Canon IJ-statusövervakaren
Canon IJ-statusövervakaren använder bilder och meddelanden för att visa skrivarens status och
bläckstatusen.
Under utskriften kan du kontrollera information om dokumentet som skrivs ut samt utskriftsförloppet.
Om ett fel inträffar visar statusövervakaren felinformation och anvisningar om hur du åtgärdar felet. Följ
instruktionerna i meddelandet.
Skrivare
Canon IJ-statusövervakaren visar en ikon när en varning eller ett fel uppstår i skrivaren.
: Det finns en varning.
: Ett handhavandefel har uppstått.
293
: Det finns ett meddelande om något annat än en varning eller ett fel.
: Ett fel har uppstått som kräver service.
Bläckbehållare
Om en varning om låg bläcknivå eller ett fel gällande tom bläckbehållare inträffar visar
statusövervakaren en ikon. Statusövervakaren använder även bilder för att visa uppskattade
bläcknivåer i bläckbehållarna.
Flytta markören till bilden för att kontrollera detaljerad information som återstående bläcknivåer
och namnen på de bläckbehållare som kan användas i skrivaren.
Dokumentnamn (Document Name)
Namnet på dokumentet som skrivs ut.
Ägare (Owner)
Namnet på ägaren till dokumentet som skrivs ut.
Skriver ut sidan (Printing Page)
Sidnumret för den aktuella sidan och det totala antalet sidor.
Visa utskriftskön (Display Print Queue)
Utskriftskön som kontrollerar aktuellt dokument och dokumenten som väntar på att skrivas ut.
Avbryt utskrift (Cancel Printing)
Avbryter utskriften.
Uppskattade bläcknivåer (Estimated ink levels)
Visar ikoner som ger en varning om återstående bläcknivå och bläcktömningsfel.
Den beräknade bläcknivån i bläckbehållaren visas också som en bild.
Modellnummer för bläck (Ink Model Number)
Du kan söka efter rätt bläckbehållare för din skrivare.
Menyn Alternativ (Option)
Om ett skrivarmeddelande visas väljer du Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor)
för att starta Canon IJ-statusövervakaren.
Välj Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor) för att använda följande kommandon:
Visa alltid aktuellt jobb (Always Display Current Job)
Visar Canon IJ-statusövervakaren när ett dokument skrivs ut.
Visa alltid framför (Always Display on Top)
Visar Canon IJ-statusövervakaren framför andra fönster.
Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message)
Visar hjälpmeddelanden med information om hur du ställer in papperet.
Kuvertutskrift (Envelope Printing)
Visar hjälpmeddelanden när du börjar skriva ut kuvert.
För att dölja dessa hjälpmeddelanden markerar du kryssrutan Visa inte detta
meddelande igen (Do not show this message again).
Om du vill visa det här hjälpmeddelandet igen öppnar du menyn Alternativ (Option),
väljer Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message), klickar på Kuvertutskrift
(Envelope Printing) och aktiverar den här inställningen.
Hagaki-utskrift (Hagaki Printing)
Visar hjälpmeddelanden innan skrivaren börjar skriva ut Hagaki-utskrifter.
För att dölja dessa hjälpmeddelanden markerar du kryssrutan Visa inte detta
294
meddelande igen (Do not show this message again).
Om du vill visa hjälpmeddelandena igen öppnar du menyn Alternativ (Option), väljer
Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message), klickar på Hagaki-utskrift (Hagaki
Printing) och aktiverar den här inställningen.
Visa varning automatiskt (Display Warning Automatically)
När en varning för låg bläcknivå visas (When a Low Ink Warning Occurs)
Startar Canon IJ-statusövervakarens fönster automatiskt och visar det framför andra
fönster när en varning om låg bläcknivå visas.
Starta när Windows startas (Start when Windows is Started)
Startar Canon IJ-statusövervakaren automatiskt när du startar Windows.
Menyn Fjärrgränssnitt (Remote UI)
Du kan öppna skrivarens fjärrgränssnitt.
Du kan kontrollera skrivarens status och köra underhållsfunktioner på skrivaren när du har
anslutit den till och använder den via ett nätverk.
Obs!
• När du använder skrivaren via en USB-anslutning visas inte Fjärrgränssnitt (Remote UI).
Skrivarinformation (Printer Information)
Gör det möjligt att se detaljerad information som skrivarens status, utskriftens förlopp och
återstående bläcknivåer.
Underhåll (Maintenance)
Gör det möjligt att köra underhåll på skrivaren och ändra skrivarinställningar.
Hämta säkerhetscertifikat (Download Security Certificate)
Visar fönstret För säker kommunikation (For secure communication).
Det här fönstret ger dig möjlighet att ladda ned rotcertifikatet, registrera det i webbläsaren
och inaktivera varningsrutor.
Menyn Hjälp (Help)
Välj den här menyn för att visa hjälpinformation om Canon IJ-statusövervakaren, t.ex. version
och upphovsrättsmeddelande.
295
Installera MP Drivers
Du kan besöka vår webbplats på Internet och hämta den senaste versionen av MP Drivers och XPSskrivardrivrutinen för din modell.
1. Stäng av skrivaren
2. Starta installationsprogrammet
Dubbelklicka på den hämtade filens ikon.
Installationsprogrammet startar.
Viktigt!
• En dialogruta för bekräftelse/varning visas eventuellt under start, installation eller avinstallation av
programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad med ett administratörskonto klickar du på Ja (Yes) (eller Fortsätt (Continue),
Tillåt (Allow)) för att gå vidare.
Vissa program kräver ett administratörskonto för att fortsätta. I sådana fall ska du växla till ett
administratörskonto och göra om proceduren från början.
3. Installera MP Drivers
Följ anvisningarna på skärmen och vidta lämplig åtgärd.
4. Slutför installationen
Klicka på Slutför (Complete).
Ett meddelande om att du ska starta om datorn kanske visas beroende på datormiljö. Du bör starta om
datorn så att installationen slutförs på rätt sätt.
Viktigt!
• Du kan installera XPS-skrivardrivrutinen på samma sätt som du installerar MP Drivers. Du måste först
slutföra installationen av MP Drivers innan du installerar XPS-skrivardrivrutinen.
• Det är gratis att hämta MP Drivers och XPS-skrivardrivrutinen, men du måste själv betala eventuella
avgifter för Internetanslutningen.
• Innan du installerar den senaste versionen av MP Drivers måste du ta bort den tidigare versionen.
Närliggande information
Hämta senaste MP Drivers
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Innan du installerar MP Drivers
296
Skriva ut från en smarttelefon/surfplatta
Skriva ut från iPhone/iPad/iPod touch (iOS)
Skriva ut från en smarttelefon/surfplatta (Android)
Skriva ut från en Windows 10 Mobile-enhet
Skriva ut/skanna med Trådlöst direkt
297
Skriva ut/skanna med Trådlöst direkt
Du kan ansluta enheter (t.ex. smarttelefon eller surfplatta) till skrivaren med de två metoderna nedan.
• Trådlös anslutning (ansluta enheter via en trådlös router)
• Trådlös direktanslutning (ansluta enheter med Trådlöst direkt)
Det här avsnittet beskriver Trådlöst direkt som gör det möjligt att skriva ut eller skanna genom att ansluta
enheterna direkt till skrivaren.
Följ anvisningarna nedan för att använda Trådlöst direkt.
1. Aktivera Trådlöst direkt.
2. Ansluta enheter till skrivaren.
3. Utföra utskrift eller skanning.
Viktigt!
• Du kan ansluta upp till 5 enheter till skrivaren samtidigt.
• Kontrollera användningsbegränsningar och ändra skrivaren till Trådlöst direkt.
Begränsningar
Förbereda för trådlöst direkt
Ändra inställningarna nedan för att förbereda för Trådlöst direkt.
• Skrivarens LAN-inställningar
Aktiverar Trådlöst direkt på skrivaren
• Inställningar för att ansluta en enhet
Ansluta enheten till skrivaren
Aktiverar Trådlöst direkt på skrivaren
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
3. Välj
Inställningar (Settings).
4. Välj
Enhetsinställningar (Device settings).
5. Välj LAN-inställningar (LAN settings).
6. Välj Trådlöst direkt (Wireless Direct).
298
7. Välj Trådlöst direkt aktivt/inaktivt (Wireless Direct active/inactive).
8. Välj PÅ (ON).
Bekräftelseskärmen som ber dig visa lösenordsinformationen visas.
9. Välj Ja (Yes) eller Nej (No).
Listan över Trådlöst direkt-inställningar visas.
Enheten känner av skrivaren med identifieraren (SSID).
Obs!
• Du kan kontrollera följande.
•
•
•
•
SSID
Säkerhetsinställning
Lösenord
Skrivarens namn som visas på en enhet som är kompatibel med Wi-Fi Direct
Lösenordet krävs när en enhet ska anslutas till skrivaren. Beroende på vilken extern enhet du
använder krävs ibland inget lösenord.
När du ansluter en extern enhet som är kompatibel med Wi-Fi Direct till skrivaren väljer du
enhetsnamnet som visas på pekskärmen på enheten.
• Identifieraren (SSID) och säkerhetsinställningen anges automatiskt. Se nedan hur du
uppdaterar dem.
Ändra Trådlöst direkt-inställningar
10. Välj OK.
Trådlöst direkt aktiveras och en enhet kan anslutas trådlöst till skrivaren.
Ansluta enheten till skrivaren
1. Aktivera trådlös kommunikation på den externa enheten.
Aktivera ”Wi-Fi” på den externa enhetens inställningsmeny.
Mer information om hur du aktiverar trådlös kommunikation finns i instruktionshandboken till den
externa enheten.
2. Välj ”DIRECT-XXXX-TR8500series” (”X” motsvarar alfanumeriska tecken) från listan på
enheten.
Obs!
• Om ”DIRECT-XXXX-TR8500series” inte visas i listan är Trådlöst direkt inte aktiverat.
Se Aktiverar Trådlöst direkt på skrivaren för att aktivera Trådlöst direkt.
299
3. Ange lösenordet.
Din enhet ansluts till skrivaren.
Obs!
• Kontrollera lösenordet för Trådlöst direkt.
Kontrollera på något av följande sätt.
• Visa på pekskärmen.
LAN-inställningar
• Skriv ut nätverksinställningarna.
Skriva ut nätverksinställningar
• Beroende på vilken extern enhet du använder kan du behöva ange lösenordet för att ansluta
den externa enheten till skrivaren via trådlöst LAN. Mata in det lösenord som har angetts för
skrivaren.
• Om din Wi-Fi Direct-kompatibla enhet ställts in på att prioritera med Wi-Fi Direct och den
ansluter till skrivaren visar skrivaren en bekräftelseskärm som frågar om du tillåter enheten
att ansluta till skrivaren.
Kontrollera att namnet på pekskärmen stämmer med din externa enhet och tryck på Ja (Yes).
Skriva ut/skanna med Trådlöst direkt
Ansluta en enhet och skrivaren och börja skriva ut/skanna.
Obs!
• Mer information om att skriva ut eller skanna från en extern enhet via trådlös LAN finns i enhetens
eller programmets användarhandbok.
• Genom att installera Canon PRINT Inkjet/SELPHY kan du skriva ut eller skanna från en smarttelefon
eller surfplatta. Hämta den från App Store och Google Play.
För iOS
För Android
Ändra Trådlöst direkt-inställningar
Ändra inställningarna för Trådlöst direkt genom att följa anvisningarna nedan.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
3. Välj
Inställningar (Settings).
300
4. Välj
Enhetsinställningar (Device settings).
5. Välj LAN-inställningar (LAN settings).
6. Välj Trådlöst direkt (Wireless Direct).
7. Välj ett inställningsalternativ.
• För att ändra identifierare (SSID) för Trådlöst direkt.
Tryck på A för att visa inställningsskärmen för identifieraren (SSID).
Identifieraren (SSID) är skrivarens namn (enhetsnamn) som visas på en extern enhet som är
kompatibel med Wi-Fi Direct.
Följ anvisningarna nedan för att ändra identifieraren (SSID).
1. Välj inmatningsfältet.
2. Ange identifieraren (SSID) (maximalt 32 tecken).
3. Välj Autouppd. (Auto update) eller OK.
Om du trycker OK avslutas valet av identifieraren (SSID).
Väljer du Autouppd. (Auto update) visas bekräftelseskärmen. Tryck på Ja (Yes) för att
uppdatera identifieraren (SSID) och lösenordet. Om du vill kontrollera
säkerhetsinställningen och det uppdaterade (SSID/lösenordet) trycker du på Information
(Details) och sedan på Ja (Yes) på nästa skärm som visas.
• Ändra lösenordet för Trådlöst direkt
Tryck på B för att visa inställningsskärmen för lösenordet.
Följ anvisningarna nedan för att ändra lösenordet.
1. Välj inmatningsfältet.
2. Ange lösenordet (upp till 10 tecken).
3. Välj Autouppd. (Auto update) eller OK.
Om du trycker OK avslutas valet av lösenord.
Väljer du Autouppd. (Auto update) visas bekräftelseskärmen. Tryck på Ja (Yes) för att
uppdatera identifieraren (SSID) och lösenordet. Om du vill kontrollera
301
säkerhetsinställningen och det uppdaterade (SSID/lösenordet) trycker du på Information
(Details) och sedan på Ja (Yes) på nästa skärm som visas.
• Så här ändrar du inställningen för bekräftelseskärmen när en extern enhet som är kompatibel
med Wi-Fi Direct ansluts till skrivaren
Tryck på C för att visa bekräftelseskärmen. Om du vill att skrivaren ska visa skärmen för att
meddela att en extern enhet som är kompatibel med Wi-Fi Direct håller på att ansluta till
skrivaren trycker du på Ja (Yes).
Viktigt!
• För att förhindra obehörig åtkomst rekommenderar vi att du inte ändrar
standardinställningen.
• Kontrollera de aktuella Trådlöst direkt-inställningarna
Tryck på D för att visa bekräftelseskärmen. Om du vill kontrollera de aktuella Trådlöst direktinställningarna trycker du på Ja (Yes).
Obs!
• Om du väljer Skriv ut info (Print details) kan du skriva ut nätverksinställningarna.
8. Tryck på HEM (HOME).
HEM-skärmen visas.
Obs!
• Om du ändrar Trådlöst direkt-inställningen för skrivaren ändras även inställningarna för enhetens
trådlösa router.
302
Skriva ut med manöverpanelen
Skriva ut fotodata
Skriva ut mallar, till exempel linjerat eller rutat papper
303
Skriva ut fotodata
Skriva ut fotografier som finns sparade på ett minneskort Basic
Inställningsalternativ för fotoutskrift via manöverpanelen
304
Skriva ut fotografier som finns sparade på ett minneskort
Du kan enkelt skriva ut foton som sparats på minneskortet.
I det här avsnittet beskrivs hur du skriver ut fotografier i Välj fotoutskrift (Select photo print).
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Fyll på fotopapper.
3. Välj
Skriv ut (Print) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
4. Välj
minneskort.
Utskriftsmenyerna för minneskortet visas.
5. Välj
Välj fotoutskrift (Select photo print).
6. Sätt in minneskortet i kortplatsen.
Skärmen för fotoval visas.
Obs!
• Om du sätter i minneskortet innan du visar menyerna för utskrift av minneskort visas skärmen för
fotoval.
Om både fotofiler och PDF-filer sparas på minneskortet visas en bekräftelseskärm där du kan
välja vilken fil du vill skriva ut. Välj Skriv ut foton (Print photos) på skärmen som visas.
• Om inga data som kan skrivas ut finns på minneskortet visas Tillåtna typer av data har inte
sparats. (Data of supported types are not saved.) på enhetens pekskärm.
• Om det finns fler än 2 000 foton på minneskortet delas bilderna automatiskt upp i grupper om
2 000 i omvänd kronologisk ordning (datumet för senaste ändringen). Läs meddelandet som visas
på pekskärmen och tryck på OK.
7. Ange inställningarna efter behov.
• Så här väljer du vilket foto som ska skrivas ut:
Markera fotot genom att svepa vågrätt.
Du kan också välja foton genom att knacka på A.
305
Du kan skriva ut ett exemplar av det visade fotot genom att trycka på Färg (Color).
• Ändra visningsmetod, antal kopior och utskriftsinställningarna:
Tryck på
nästan längst ned på det visade fotot för att visa menyer.
A. Antal kopior
Antal kopior visas.
När du knackar visas skärmen Kontrollera totalt ant. kopior (Check total no. of copies)
och du kan kontrollera antalet kopior för varje foto. På skärmen Kontrollera totalt ant. kopior
(Check total no. of copies) kan du ändra antalet kopior för varje foto.
B. Antal kopior
Välj antal kopior genom att svepa.
I. Ange hur många kopior genom att svepa lodrätt.
306
Välj att visa skärmen för fotoval.
J. Välj antal kopior genom att svepa.
Öka antalet kopior med 10 genom att trycka och hålla kvar.
Obs!
• Du kan ange antalet kopior som ska göras av varje foto. Visa fotot du vill skriva ut och
ange antalet kopior när fotot visas.
C. Byta grupp
Välj att växla fotogrupp.
Mer information:
Använda praktiska displayfunktioner
D. Inställningar (Settings)
Välj för att visa skärmen Inställningar (Settings) nedan.
Du kan ändra inställningarna för sidstorlek, medietyp, utskriftskvalitet m.m.
Mer information om inställningsalternativ:
Inställningsalternativ för fotoutskrift via manöverpanelen
E. Jämföra foton
Välj för att jämföra två foton sida vid sida
307
Mer information om visningsmetoden:
Använda praktiska displayfunktioner
F. Zooma in
Välj för att zooma in i fotot.
Mer information:
Använda praktiska displayfunktioner
G. Datumspecifikation
Välj foto med angivet datum (datum för senast ändrade data).
Mer information:
Använda praktiska displayfunktioner
H. Visa flera
Välj för att visa flera foton samtidigt.
308
Mer information om visningsmetoden:
Använda praktiska displayfunktioner
8. Tryck på knappen Färg (Color).
Skrivaren börjar skriva ut.
Obs!
• Tryck på knappen Stopp (Stop) för att avbryta utskriften.
• När utskriften bearbetas kan du lägga till utskriftsjobbet (Reserver fotoutskrift).
Lägga till utskrift
Lägga till utskrift
Du kan lägga till utskriften (Reservera fotoutskrift) medan foton skrivs ut.
Följ anvisningarna nedan när du vill lägga till utskriften.
1. Svep över fotot under utskrift för att välja nästa foto.
Obs!
• Skrivaren skriver ut de sparade fotona när du väljer fotot.
• Ikonen för det sparade fotot
visas på det foto som har lagts till i utskriftsjobbet.
2. Ange antalet kopior som ska göras av varje foto.
Obs!
• När utskriften bearbetas kan du inte ändra inställningen för Sidstl. (Page size) eller Medietyp
(Type) på bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar. Inställningarna blir samma som för det
foto som finns i utskriftsjobbet.
3. Tryck på Färg (Color)-knappen.
Det sparade fotot skrivs ut efter det foto som redan har börjat skrivas ut.
Om du vill skriva ut fler foton börjar du om från steg 1.
309
Obs!
• När utskriften bearbetas kan du inte visa HEM-skärmen, göra ändringar på utskriftsmenyn eller skriva
ut från datorer eller andra enheter.
• När utskriften bearbetas väljs inte fotot i den andra gruppen.
• Om du trycker på Stopp (Stop) medan utskriften bearbetas visas skärmen för att avbryta. Om du
väljer Avbryt alla beställningar (Cancel all reservations) avbryter du utskriften av alla foton. Om
du väljer Avbryt senaste beställningen (Cancel the last reservation) avbryter du det senaste
utskriftsjobbet.
• Om ett stort antal utskriftsjobb redan finns kan Det går inte att beställa fler utskriftsjobb. Vänta en
stund och gör om åtgärden. (Cannot reserve more print jobs. Please wait a while and redo the
operation.) visas på pekskärmen. Vänta i så fall en stund och lägg till utskriften.
310
Inställningsalternativ för fotoutskrift via manöverpanelen
Du kan ange inställningar för sidstorlek, medietyp, fotokorrigering m.m. för utskrift av foton som har sparats
på minneskortet.
Svep lodrätt för att se inställningsalternativen och tryck på ett alternativ för att visa inställningarna. Välj för
att ange inställningen.
Obs!
• Du kan inte använda vissa kombinationer av inställningsalternativ eller utskriftsmenyer. Om
inställningen som inte går att ange i kombination väljs visas
pekskärmen. I så fall trycker du på
inställningen.
och Felinformation (Error details) på
uppe till vänster på pekskärmen för att kontrollera och ändra
• Inställningarna för pappersstorlek, medietyp m.m. sparas även om du väljer en annan utskriftsmeny
eller om skrivaren stängs av.
Du kan änge följande inställningsalternativ.
• Sidstl. (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
• Medietyp (Type) (Mediatyp)
Välj typ av papper som har fyllts på.
• Pappersk. (Paper src)
Välj en papperskälla (Bakre fack (Rear tray)/Kassett (Cassette)/Automatisk (Auto)) där papper fyllts
på.
Obs!
• När Automatisk (Auto) är vald matas papper från den papperskälla där det papper som stämmer
överens med pappersinställningarna (sidstorlek och medietyp) fyllts på.
• Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Välj utskriftskvalitet för det aktuella fotot.
• Ram (Border) (Utskrift med/utan ramar)
Välj utskrift med eller utan ramar.
• Fotokorr. (Photo fix)
311
När Autofotokorr. (Auto photo fix) har valts identifieras motivet eller personens ansikte på en tagen
bild och den mest lämpliga korrigeringen för fotot görs automatiskt. Det gör ett mörkare ansikte i motljus
ljusare vid utskriften. Dessutom analyseras ett motiv, t.ex. landskap, nattmotiv eller person, och varje
motiv korrigeras automatiskt med lämpligaste färg, ljusstyrka och kontrast för utskriften.
Obs!
• Som standard skrivs foton på minneskortet ut med autokorrigering.
• Om Ingen korrigering (No correction) har valts skrivs fotona ut utan korrigering.
• Rödögekorrigering (Red-EyeCorrection)
Korrigerar röda ögon på porträtt som orsakas av fotografering med blixt.
Beroende på fototypen är det inte säkert att alla röda ögon korrigeras korrekt. Eventuellt kan andra delar
än ögon korrigeras.
• Skriv ut datum (Print date)
Aktiverar/inaktiverar utskrift av datumet (fotograferingsdatumet) på ett foto.
Obs!
• Fotograferingsdatumet skrivs ut enligt inställningen för Datumvisning (Date display format) i
Enhetens användarinställningar (Device user settings) under Enhetsinställningar (Device
settings) under Inställningar (Settings).
Enhetens användarinställningar
312
Skriva ut mallar, till exempel linjerat eller rutat papper
Du kan skriva ut ett mallformulär, t.ex. linjerat papper, ett diagram eller en checklista, på vanligt papper med
formatet A4, B5 eller Letter.
Mallformulär som kan skrivas ut
Skriva ut mallformulär
Mallformulär som kan skrivas ut
Följande mallar finns tillgängliga:
• Linjerat papper
Du kan välja tre radavståndsformat.
Inställning på pekskärmen:
◦ Linjerat papper 1 (8 mm) (Notebook paper 1 (8 mm))
◦ Linjerat papper 2 (7 mm) (Notebook paper 2 (7 mm))
◦ Linjerat papper 3 (6 mm) (Notebook paper 3 (6 mm))
Obs!
• Du kan inte skriva ut linjerat papper på papper med B5-format.
• Diagrampapper
Du kan välja två kvadratiska storlekar.
Inställning på pekskärmen:
◦ Diagrampapper 1 (5 mm) (Graph paper 1 (5 mm grid))
◦ Diagrampapper 2 (3 mm) (Graph paper 2 (3 mm grid))
Obs!
• Du kan inte skriva ut diagrampapper på papper med B5-format.
• Kontrollista
Du kan skriva ut ett anteckningspapper med kryssrutor.
Inställning på pekskärmen:
Kontrollista (Checklist)
313
• Anteckningspapper
Du kan skriva ut anteckningspapper med 10 eller 12 fält.
Inställning på pekskärmen:
◦ Anteckningsp. 1 (10 fält) (Staff paper 1 (10 staves))
◦ Anteckningsp. 2 (12 fält) (Staff paper 2 (12 staves))
• Skrivpapper
Du kan skriva ut skrivpapper.
Inställning på pekskärmen:
Skrivpapper (3 linjer) (Handwriting paper (3 lines))
• Veckoschema
Du kan skriva ut ett tomt veckoschema.
Inställning på pekskärmen:
Veckoschema (lodrät) (Weekly schedule (vertical))
• Månadsschema
Du kan skriva ut ett tomt månadsschema.
Inställning på pekskärmen:
Månadsschema (kalender) (Monthly schedule(calendar))
Skriva ut mallformulär
Skriv ut mallformuläret enligt nedanstående anvisningar.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Fyll på vanligt papper med formatet A4, B5 eller Letter.
3. Välj
Skriv ut (Print) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
314
4. Välj
mallar.
5. Välj den mall du vill skriva ut.
Mallformulär som kan skrivas ut
6. Ange inställningarna efter behov.
Du kan änge följande inställningsalternativ.
• Kopior (Copies)
Ange antalet kopior.
• Sidstl. (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
Obs!
• När du väljer vissa formulär kan en del inställningar för sidstorlek inte anges. Om den väljs
visas
och Felinformation (Error details) på pekskärmen. I så fall trycker du på
uppe till vänster på pekskärmen för att kontrollera och ändra inställningen.
• Medietyp (Type) (Mediatyp)
Papperstypen är inställd på Vanligt papper (Plain paper).
• Pappersk. (Paper src)
Välj en papperskälla (Bakre fack (Rear tray)/Kassett (Cassette)/Automatisk (Auto)) där
papper fyllts på.
Obs!
• När Automatisk (Auto) är vald matas papper från den papperskälla där det papper som
stämmer överens med pappersinställningarna (sidstorlek och medietyp) fyllts på.
• 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting)
Välj dubbelsidig eller ensidig utskrift.
7. Starta utskriften.
315
Tryck på knappen Färg för att skriva ut följande formulär.
• Linjerat papper 1 (8 mm) (Notebook paper 1 (8 mm))
• Linjerat papper 2 (7 mm) (Notebook paper 2 (7 mm))
• Linjerat papper 3 (6 mm) (Notebook paper 3 (6 mm))
• Diagrampapper 1 (5 mm) (Graph paper 1 (5 mm grid))
• Diagrampapper 2 (3 mm) (Graph paper 2 (3 mm grid))
• Skrivpapper (3 linjer) (Handwriting paper (3 lines))
Tryck på knappen Svart för att skriva ut följande formulär.
• Kontrollista (Checklist)
• Anteckningsp. 1 (10 fält) (Staff paper 1 (10 staves))
• Anteckningsp. 2 (12 fält) (Staff paper 2 (12 staves))
• Veckoschema (lodrät) (Weekly schedule (vertical))
• Månadsschema (kalender) (Monthly schedule(calendar))
316
Pappersinställningar
Genom att registrera pappersstorleken och medietypen för det papper som finns i det bakre facket eller
kassetten kan du förhindra att skrivaren skriver ut felaktiga utskrifter. Då visas ett meddelande innan
utskriften startar om att det påfyllda papperets storlek och medietyp inte stämmer överens med
utskriftsinställningen.
Obs!
• Standardvisningsinställningen skiljer sig åt beroende på om du skriver ut eller kopierar från skrivarens
manöverpanel eller om du skriver ut med hjälp av skrivardrivrutinen.
Standardinställning för att visa meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter
Efter att papper har fyllts på:
• När du stänger matningsfackets lucka:
Skärmen för att registrera pappersinformationen för det bakre facket visas.
Registrera pappersstorleken och medietypen som motsvarar det påfyllda papperet.
317
• När du sätter i kassetten:
Skärmen för att registrera pappersinformationen för kassetten visas.
Registrera pappersstorleken och medietypen som motsvarar det påfyllda papperet.
* Du kan endast använda vanligt papper i kassetten.
Viktigt!
• Mer information om rätt kombination av pappersinställningar som du kan ange i skrivardrivrutinen
(Windows) eller på pekskärmen:
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
När pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte är samma som
den registrerade pappersinformationen för skrivaren:
Exempel:
• Pappersinställning för utskrift eller kopiering: A5
• Pappersinformation som har registrerats i skrivaren: A4
318
När du börjar att skriva ut eller kopiera visas ett meddelande.
Om du väljer OK på pekskärmen visas de pappersinställningar som har angetts för utskrift eller kopiering
under meddelandet.
Läs meddelandet och välj OK. När skärmen för att välja alternativet visas ska du välj ett av alternativen
nedan.
Obs!
• Beroende på inställningen kanske nedanstående alternativ inte visas.
Skriv ut med papper ilagt. (Print with the loaded paper.)
Välj om du vill skriva ut på det papper som har fyllts på utan att ändra pappersinställningarna.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering till exempel är A5 och skrivarens registrerade
pappersinformation är A4 börjar skrivaren skriva ut eller kopiera med A5 på det papper som finns.
319
Ersätt papper och skriv ut (Replace the paper and print)
Välj detta om du vill skriva ut efter att ha bytt papper i det bakre facket eller kassetten.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering till exempel är A5 och skrivarens registrerade
pappersinformation är A4 ska du fylla på A5-papper i kassetten innan du börjar skriva ut eller kopiera.
Skärmen för registrering av pappersinformation visas när du har bytt papper och stängt luckan för
matningsfacket eller satt in kassetten. Registrera pappersinformation utifrån det papper som du har
fyllt på.
Obs!
• Om du inte vet vilken pappersinformation som ska registreras för skrivaren trycker du på knappen
Bakåt (Back) på den skärm där du väljer funktion. När föregående skärm visas kontrollerar du
pappersstorlek och medietyp och registrerar dem för skrivaren.
• Mer information om rätt kombination av pappersinställningar som du kan ange i skrivardrivrutinen
(Windows) eller på pekskärmen:
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
Avbryt (Cancel)
Avbryter utskriften.
Välj när du ändrar de pappersinställningar som har angetts för utskrift eller kopiering. Ändra
pappersinställningarna och försök skriva ut igen.
Standardinställning för att visa meddelandet som förhindrar felaktiga
utskrifter
• När du skriver ut med manöverpanelen på skrivaren:
Meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter är aktiverat som standard.
Om du vill ändra visningsinställningen när du kopierar eller skriver ut med hjälp av skrivarens
manöverpanel:
Matningsinställningar
• När du skriver ut från Windows:
Meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter är inaktiverat som standard.
Om du vill ändra visningsinställningen:
Ändra driftläge för Skrivare
• När du skriver ut från Mac OS:
Meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter är aktiverat som standard.
Om du vill ändra visningsinställningen:
Ändra driftläge för Skrivare
Viktigt!
• När meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter är inaktiverat:
320
Skrivaren börjar skriva ut eller kopiera trots att pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte
överensstämmer med den pappersinformation som har registrerats för skrivaren.
321
Kopiera
Ta kopior
Förminska/förstora kopior
Grunderna
Dubbelsidig kopiering
Sorterad kopiering
Menyn Specialkopia
Kopiera med smarttelefon eller surfplatta
322
Ta kopior
I det här avsnittet beskrivs hur du kopierar med hjälp av funktionen Standardkopia (Standard copy).
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Fyll på papper.
3. Välj
Kopiera (Copy) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
4. Välj
Standardkopia (Standard copy).
Skärmen för vänteläge för kopiering visas.
5. Placera originaldokumentet på glasskivan eller i ADF.
6. Ange inställningarna efter behov.
A. Skanningsmetoden och kopieringslayouten visas.
Byt skanningsmetod från ADF och layout (ensidig/dubbelsidig).
B. Används för att ange antalet kopior.
323
F. Ange hur många kopior genom att svepa.
G. Används för att ange antalet kopior.
Om du fortsätter att trycka här ökas numren med 10.
C. Visar utskriftsinställningarna.
Mer information om inställningsalternativ:
Ställa in kopieringsalternativ
D. Förhandsgranskar en bild av utskriften på förhandsgranskningsskärmen.
Mer information:
Visa förhandsgranskningsskärmen
E. Anger pappersstorlek.
324
7. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller på Svart (Black) för svartvita kopior.
Skrivaren börjar kopiera.
Ta bort originalet från glasskivan eller dokumentutmatningsfacket när kopieringen är klar.
Viktigt!
• Om du placerar originalet på glasskivan ska du inte öppna dokumentluckan eller ta bort originalet
när Skannar dokument... (Scanning document...) visas på pekskärmen.
• Om du placerar originalet i ADF ska du inte ta bort originalet förrän kopieringen är klar.
Obs!
• Om du vill avbryta kopieringen trycker du på Stopp (Stop).
Lägga till kopiering (reservera kopia)
Om du placerar originalet på glasskivan kan du lägga till kopiering medan utskrift pågår (reservera kopia).
Skärmen nedan visas när du lägger till kopieringen.
Placera originalet på glasskivan och tryck på samma knapp (knappen Färg (Color) eller knappen Svart
(Black)) som du tryckte på innan.
Viktigt!
• När du ska placera originalet på glasskivan lyfter du upp dokumentluckan försiktigt.
325
Obs!
• När Utsk.kval (Print qlty) (utskriftskvalitet) har värdet Hög (High) går det inte att lägga till
kopieringar.
• Om du lägger till kopiering kan du inte ändra antalet kopior eller inställningar som sidstorlek och
medietyp.
• Om du knackar på Stopp (Stop) medan reservera kopia pågår visas fönstret för att avbryta
kopieringen. Om du väljer Avbryt alla beställningar (Cancel all reservations) avbryter du
kopieringen av alla skannade data. Om du väljer Avbryt senaste beställningen (Cancel the last
reservation) avbryter du den senaste kopieringen.
• Om du anger ett dokument med för många sidor som ska läggas till i kopieringen så kan Det går inte
att köa fler kopieringsjobb. Vänta en stund och gör om åtgärden. (Cannot add more copy jobs.
Please wait a while and redo the operation.) visas på pekskärmen. Tryck på OK och vänta en
stund innan du försöker kopiera igen.
• Om Det gick inte att beställa kopieringsjobbet. Börja om. (Failed to reserve the copy job. Start
over from the beginning.) visas på pekskärmen när du skannar väljer du OK och trycker på Stopp
(Stop)-knappen för att avbryta kopieringen. Efter det kan du kopiera de dokument som inte blivit
klara.
326
Ställa in kopieringsalternativ
Du kan ändra kopieringsinställningar som förstoring och intensitet.
Skärmen Utskriftsinställningar
Obs!
• Mer information om skärmen med utskriftsinställningar eller inställningsalternativet för Fotokopia
(Photo copy) finns i Kopiera foton.
Beroende på vilken kopieringsmeny du har valt att visa gör du på olika sätt för att visa skärmen med
utskriftsinställningar.
• I Standardkopia (Standard copy):
Följande skärm visas när du väljer Inställningar (Settings) på skärmen för vänteläge för kopiering.
• I Kopiera utan ram (Borderless copy), Ramraderingskopia (Frame erase copy) eller Kopiera IDkort (ID card copy):
Följande skärm visas innan kopiering startar.
Alternativ för inställningar
Svep för att visa inställningsalternativ och välj ett inställningsalternativ för att visa inställningarna. Välj för
att ange inställningen.
Obs!
• Beroende på vilken kopieringsmeny du har valt kan vissa inställningar inte väljas. I det här avsnittet
beskrivs inställningsalternativen i Kopiera (Copy).
327
De inställningsalternativ som inte kan väljas visas nedtonade.
Mer information om inställningsalternativen för Fotokopia (Photo copy) finns i Kopiera foton.
• Du kan inte använda vissa kombinationer av inställningar på kopieringsmenyn. Om inställningen som
inte går att ange i kombination väljs visas
så fall trycker du på
och Felinformation (Error details) på pekskärmen. I
uppe till vänster på pekskärmen för att kontrollera och ändra inställningen.
• Inställningarna för t.ex. pappersstorlek och medietyp sparas när skrivaren stängs av.
• När kopieringen startas via en kopieringsmeny och den valda inställningen inte kan användas visas
Angiven funktion ej tillgänglig med aktuella inställningar. (The specified function is not
available with current settings.) på pekskärmen. Ändra inställningen med hjälp av anvisningarna
på skärmen.
Följande inställningar kan ändras.
• Förstor. (Magnif.) (Förstoring)
Ange metod för förminskning/förstoring.
Förminska/förstora kopior
• Intensitet (Intensity)
Ange intensitet.
A. Välj för att aktivera/inaktivera automatisk justering av intensiteten.
När PÅ (ON) är valt justeras intensiteten automatiskt enligt de original som har placerats på
glasskivan.
B. Ange intensitet genom att dra.
• Sidstl. (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
• Medietyp (Type) (Mediatyp)
Välj typ av papper som har fyllts på.
• Pappersk. (Paper src)
Välj en papperskälla (Bakre fack (Rear tray)/Kassett (Cassette)/Automatisk (Auto)) där papper
fyllts på.
328
Obs!
• När Automatisk (Auto) är vald matas papper från den papperskälla där det papper som
stämmer överens med pappersinställningarna (sidstorlek och medietyp) fyllts på.
• Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Justera utskriftskvaliteten efter originalet.
Viktigt!
• Om du använder Utkast (Draft) och Medietyp (Type) är inställt på Vanligt papper (Plain paper)
och kvaliteten blir sämre än förväntat kan du välja Standard eller Hög (High) för Utsk.kval
(Print qlty) och pröva att kopiera igen.
• Välj Hög (High) för Utsk.kval (Print qlty) om du vill kopiera i gråskala. Med Gråskala återges
nyanser i gråskala i stället för svart eller vitt.
• Layout
Välj layouten.
Kopiera två sidor på en sida
Kopiera fyra sidor på en sida
• Dblsid skann. ADF (ADF duplex scan)
Välj om dubbelsidig skanning ska utföras från ADF.
Dubbelsidig kopiering
• 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting)
Välj om dubbelsidig kopiering ska utföras.
Dubbelsidig kopiering
• Sortera (Collate)
Välj om utskrifter ska sorteras när du gör flera kopior av ett flersidigt original.
Sorterad kopiering
329
Scanna
Skanna från en dator (AirPrint)
Skanna från en dator (Windows)
Skanna från manöverpanelen
Scanna med en smarttelefon/surfplatta
330
Skanna från en dator (Windows)
Skanna enligt objekttyp eller användningsområde (IJ Scan Utility)
Funktioner i IJ Scan Utility
Skanna enkelt (Autoskanna) Grunderna
Skanna dokument och foton
Skanna med programvara (ScanGear)
Tips för skanning
Placera original (Skanna från en dator)
Inställningar för scanning via nätverk
Meny och skärmbild med inställningar för IJ Network Scanner Selector EX2
331
Skanna enligt objekttyp eller användningsområde (IJ Scan Utility)
Funktioner i IJ Scan Utility
Skanna enkelt (Autoskanna) Grunderna
Skanna dokument och foton
332
Funktioner i IJ Scan Utility
Använd IJ Scan Utility för att skanna och spara dokument, foton eller andra objekt på en gång genom att
bara klicka på motsvarande ikon.
Flera skanningslägen
Med Automatisk (Auto) kan du skanna med en klickning och använda standardinställningarna för olika
objekt. Dokument (Document) gör texten i ett dokument eller en tidning skarpare och lättare att läsa.
Foto (Photo) passar för skanning av foton.
Obs!
• Se Huvudskärm i IJ Scan Utility för detaljerad information om huvudskärmen i IJ Scan Utility.
Spara scannade bilder automatiskt
Skannade bilder sparas automatiskt i en förinställd mapp. Mappen kan ändras vid behov.
Obs!
• Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 10/Windows 8.1:
Mappen Dokument (Documents)
• Windows 7:
Mappen Mina dokument (My Documents)
• Se Dialogrutan Inställningar om du vill ändra mapp.
Programintegrering
Skannade bilder kan skickas till andra program. Du kan t.ex. visa skannade bilder i ett
bildbehandlingsprogram, bifoga dem i e-postmeddelanden eller extrahera text från bilder.
333
Obs!
• Se Dialogrutan Inställningar för att ange vilka program som du vill integrera med.
334
Skanna enkelt (Autoskanna)
Autoskanna tillåter automatisk identifiering av objekt som placeras på skivan eller ADF (automatisk
dokumentmatare).
Viktigt!
• Följande objekt kanske inte scannas på rätt sätt. I så fall justerar du beskärningsramarna
(skanningsområdena) i helbildsvy i ScanGear (skannerdrivrutin) och skannar sedan på nytt.
•
•
•
•
Foton med en vitaktig bakgrund
Objekt som har skrivits ut på vitt papper, handskriven text, visitkort och andra otydliga objekt
Tunna objekt
Tjocka objekt
• Placera dokument av samma storlek när du skannar två eller flera dokument från ADF.
1. Kontrollera att skannern eller skrivaren är på.
2. Placera objekt på skivan eller i ADF.
Placera original (Skanna från en dator)
3. Starta IJ Scan Utility.
4. Klicka på Automatisk (Auto).
Scanningen startas.
Obs!
• Om du vill avbryta skanningen klickar du på Avbryt (Cancel).
• Använd dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) för att ange var de
skannade bilderna ska sparas och för att göra avancerade inställningar.
• Se följande sidor om du vill skanna en viss objekttyp.
Skanna dokument och foton
Scanna med inställningar för favoriter
Skanna flera dokument samtidigt från ADF (automatisk dokumentmatare)
335
Skanna dokument och foton
Skanna objekt som placeras på glaset med inställningar som lämpar sig för dokument eller foton.
Spara dokument i format som PDF och JPEG, och foton i format som JPEG och TIFF.
1. Placera objektet på glaset.
Placera original (Skanna från en dator)
2. Starta IJ Scan Utility.
3. Ange pappersstorlek, upplösning, PDF-inställningar och så vidare genom att klicka på
Inställn... (Settings...) och sedan ställa in varje alternativ i dialogrutan Inställningar.
Obs!
• När inställningarna har gjorts i dialogrutan Inställningar kan samma inställningar användas för att
skanna från och med nästa gång.
• I dialogrutan Inställningar anger du inställningarna för bildbearbetning, till exempel sned
korrigering och framhäva konturen, anger målmappen för de skannade bilderna och mera efter
dina behov.
När inställningen är klar klickar du på OK.
4. Klicka på Dokument (Document) eller Foto (Photo).
Scanningen startas.
Obs!
• Om du vill avbryta skanningen klickar du på Avbryt (Cancel).
336
Skanna med programvara (ScanGear)
Vad är ScanGear (skannerdrivrutin)?
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
Scanna i Enkelt läge
Skärmarna ScanGear (skannerdrivrutin)
Allmän information (skannerdrivrutin)
Viktigt!
• Tillgängliga funktioner och inställningar varierar beroende på val av skanner eller skrivare.
337
Vad är ScanGear (skannerdrivrutin)?
ScanGear (skannerdrivrutin) är programvara som behövs för att skanna dokument. Använd programvaran
för att ange utmatningsstorlek, bildkorrigeringar och andra inställningar.
ScanGear kan startas från IJ Scan Utility eller från andra program som är kompatibla med
standardgränssnittet TWAIN. (ScanGear är en TWAIN-kompatibel drivrutin.)
Funktioner
Ange dokumenttyp, utmatningsstorlek och andra inställningar när du skannar dokument och
förhandsgranska skanningsresultat. Gör olika korrigeringsinställningar eller finjustera ljusstyrkan,
kontrasten och andra parametrar för att skanna i en specifik färgton.
Programskärmar
Det finns två lägen: Enkelt läge och Avancerat läge.
Växla lägen med flikarna i det övre högra hörnet på skärmen.
Obs!
• ScanGear startar i det senast använda läget.
• Inställningarna behålls inte när du växlar läge.
Enkelt läge
Använd fliken Enkelt läge (Basic Mode) för att enkelt skanna genom att följa tre steg på skärmen
(
,
och
).
338
Avancerat läge
På fliken Avancerat läge (Advanced Mode) kan du ställa in avancerade skanningsinställningar, t.ex.
färgläge, utmatningsupplösning, bildljusstyrka, färgton och andra inställningar.
339
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
Använd ScanGear (skannerdrivrutin) om du vill utföra bildkorrigeringar och färgjusteringar när du skannar.
Starta ScanGear från IJ Scan Utility eller andra program.
Obs!
• Konfigurera nätverksmiljön om du har fler än en skanner eller har en nätverkskompatibel modell och
ändrade från USB-anslutning till nätverksanslutning.
Starta från IJ Scan Utility
1. Starta IJ Scan Utility.
För mer information klickar du på Hem för att återgå till förstasidan i Onlinehandbok för din modell och
söker efter ”Starta IJ Scan Utility”.
2. På huvudskärmen IJ Scan Utility klickar du på ScanGear.
Skärmen ScanGear visas.
Starta från program
Hur du ska göra varierar beroende på programmet. Mer information finns i programmets handbok.
1. Starta programmet.
2. Välj enheten i programmets meny.
Obs!
• På en enhet som är ansluten via ett nätverk visas "Nätverk" efter produktnamnet.
3. Skanna dokument.
Skärmen ScanGear visas.
340
Scanna i Enkelt läge
Använd fliken Enkelt läge (Basic Mode) för att skanna enkelt genom att följa dessa enkla steg på skärmen.
Om du vill skanna flera dokument på samma gång från glasskivan, se Skanna flera dokument på samma
gång med ScanGear (skannerdrivrutin).
När du skannar från ADF (automatisk dokumentmatare) är förhandsvisning inte tillgängligt.
Viktigt!
• Följande typer av dokument kanske inte scannas korrekt. Då klickar du på
verktygsfältet för att växla till helbildsvy och skanna.
(Miniatyr) i
• Foton med en vitaktig bakgrund
• Dokument som har skrivits ut på vitt papper, handskriven text, visitkort och andra otydliga
dokument
• Tunna dokument
• Tjocka dokument
• Följande typer av dokument scannas inte korrekt.
• Dokument som är mindre än 3 kvadratcm (1,2 kvadrattum)
• Foton som har klippts i oregelbundna former
Obs!
• Båda sidorna av ett tvåsidigt dokument kan skannas samtidigt på modeller med stöd för dubbelsidig
skanning med ADF.
1. Placera dokumentet på enhetens glasskiva eller ADF och starta sedan ScanGear
(skannerdrivrutin).
Placera original (Skanna från en dator)
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
2. Ställ in Välj källa (Select Source) så att den motsvarar dokumentet.
341
Viktigt!
• Vissa program stöder inte kontinuerlig skanning från ADF. Mer information finns i programmets
handbok.
Obs!
• Om du vill skanna magasin med många färgfoton väljer du Magasin (Färg) (Magazine (Color)).
3. Klicka på Förhandsgranskning (Preview).
Bilden visas i förhandsgranskningsområdet.
Viktigt!
• Förhandsgranskning (Preview) är inte tillgängligt när du skannar från ADF.
342
Obs!
• Färgerna justeras enligt dokumenttypen som har angetts under Välj källa (Select Source).
4. Ange Mål (Destination).
Obs!
• Gå vidare till steg 7 om ett ADF-alternativ valts i Välj källa (Select Source).
5. Ange Utmatningsstorlek (Output Size).
Alternativen för utmatningsstorlek varierar efter valt Mål (Destination).
6. Justera beskärningsramarna (skanningsområden) efter behov.
Justera storlek och position för beskärningsramarna i förhandsgranskningsbilden.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
7. Ställ in Bildkorrigeringar (Image corrections) efter behov.
8. Klicka på Scanna (Scan).
Scanningen startas.
Obs!
(Information) för att visa en dialogruta som visar dokumenttyp och annan information om
• Klicka på
de aktuella skanningsinställningarna.
• Hur ScanGear fungerar efter att skanningen är slutförd kan ställas in från Status för dialogrutan
ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna i dialogrutan
Inställningar (Preferences).
Närliggande information
Fliken Enkelt läge
343
Skärmarna ScanGear (skannerdrivrutin)
Fliken Enkelt läge
Fliken Avancerat läge
344
Fliken Enkelt läge
Använd fliken Enkelt läge (Basic Mode) för att skanna enkelt genom att följa dessa enkla steg på skärmen.
I det här avsnittet beskrivs inställningarna och funktionerna som är tillgängliga under fliken Enkelt läge
(Basic Mode).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
(2) Verktygsfält
(3) Förhandsgranskningsområde
Obs!
• Vilka alternativ som visas varierar beroende på dokumenttyp och vy.
• Förhandsvisning är inte tillgängligt när du skannar från ADF (automatisk dokumentmatare).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
Välj källa (Select Source)
Foto (Färg) (Photo (Color))
Scanna färgfoton.
Magasin (Färg) (Magazine (Color))
Scanna färgmagasin.
Dokument (Färg) (Document (Color))
Skanna dokument i färg.
Dokument (Gråskala) (Document (Grayscale))
Skanna dokument i svartvitt.
ADF för dokument (Färg), Enkelsidigt (Document (Color) ADF Simplex)
Scanna dokument från ADF i färg.
ADF för dokument (Gråsk), Enkelsidigt (Document (Grayscale) ADF Simplex)
Scanna dokument från ADF i svartvitt.
345
ADF för dokument (Färg), Dubbelsidigt (Document (Color) ADF Duplex) (endast för modeller
med stöd för dubbelsidig skanning från ADF)
Scanna båda sidorna av dokument från ADF i färg.
ADF för dokument (Gråsk), Dubbelsidigt (Document (Grayscale) ADF Duplex) (endast för
modeller med stöd för dubbelsidig skanning från ADF)
Scanna båda sidorna av dokument från ADF i svartvitt.
Viktigt!
• Vissa program stöder inte kontinuerlig skanning från ADF. Mer information finns i programmets
handbok.
Obs!
• När du väljer en dokumenttyp aktiveras funktionen för oskarp maskning.
• När du väljer ett annat alternativ än ADF-typerna så aktiveras även bildjusteringsfunktionen som
justerar bilderna baserat på dokumenttypen.
• När du väljer Magasin (Färg) (Magazine (Color)) aktiveras funktionen ta bort moarémönster.
Visa förhandsbild (Display Preview Image)
Förhandsgranskning (Preview)
Gör en testscanning.
Obs!
• När du använder enheten för första gången startar kalibreringen av skannern automatiskt.
Vänta tills förhandsgranskningsbilden visas.
Mål (Destination)
Välj vad du vill göra med den scannade bilden.
Skriv ut (Print)
Välj det här alternativet om du vill skriva ut den scannade bilden på en skrivare.
Bildvisning (Image display)
Välj det här alternativet om du vill visa den scannade bilden på en bildskärm.
346
OCR
Välj den här inställningen om du vill använda den skannade bilden med OCR-programvara.
Med ”OCR-programvaran” konverteras text som skannats som en bild till textdata som kan
redigeras i ordbehandlingsprogram och andra program.
Utmatningsstorlek (Output Size)
Välj en utmatningsstorlek.
Alternativen för utmatningsstorlek varierar beroende på vilket alternativ du valt under Mål
(Destination).
Flexibel (Flexible)
Justera beskärningsramarna (skanningsområdena) fritt.
I miniatyrvyn:
Dra musen över en miniatyr om du vill skapa en beskärningsram. När en beskärningsram visas
scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen. Om ingen beskärningsram visas
scannas varje ram separat.
I helbildsvyn:
Om ingen beskärningsram visas scannas hela förhandsgranskningsområdet. När en
beskärningsram visas scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen.
Pappersstorlek (som L eller A4)
Välj en pappersstorlek för utmatning. Den del av bilden som finns i beskärningsramen scannas i
den angivna pappersstorleken. Dra beskärningsramen om du vill förstora eller förminska den och
bevara proportionerna.
Skärmstorlek (t.ex. 1024 x 768 bildpunkter)
Välj utmatningsstorlek i bildpunkter. Beskärningsramen för den valda bildskärmsstorleken visas
och den del av bilden som finns inom beskärningsramen skannas. Dra beskärningsramen om du
vill förstora eller förminska den och bevara proportionerna.
Lägg till/ta bort... (Add/Delete...)
Visar dialogrutan Lägg till/ta bort utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size) för att
ange anpassade utmatningsstorlekar. Detta kan anges när Mål (Destination) är Skriv ut (Print)
eller Bildvisning (Image display).
I dialogrutan Lägg till/ta bort utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size) kan flera
utmatningsstorlekar anges och sparas på samma gång. Sparade inställningar registreras som
tillgängliga i listan Utmatningsstorlek (Output Size) tillsammans med de fördefinierade
inställningarna.
347
Lägga till:
Ange Namn för utmatningsstorlek (Output Size Name), Bredd (Width) och Höjd (Height) och
klicka sedan på Lägg till (Add). För Enhet (Unit) väljer du tum (inches) eller mm om Mål
(Destination) är Skriv ut (Print). Om det är Bildvisning (Image display) kan endast
bildpunkter (pixels) väljas. Namnet på den storlek du lagt till visas i Lista för
utmatningsstorlek (Output Size List). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som
visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List).
Ta bort:
Välj den utmatningsstorlek du vill ta bort i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List) och
klicka sedan på Ta bort (Delete). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som visas
i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List).
Viktigt!
• Du kan inte ta bort fördefinierade utmatningsstorlekar som A4 eller 1024 x 768 bildpunkter
(1024 x 768 pixels).
Obs!
• Spara upp till 10 inställningar.
• Ett felmeddelande visas om du anger ett värde som ligger utanför inställningsintervallet.
Ange ett värde inom inställningsintervallet.
Obs!
• Mer information om hur beskärningsramen först visas i en förhandsgranskningsbild finns under
Beskärningsram på förhandsvisade bilder (Cropping Frame on Previewed Images) på
fliken Förhandsgranskning i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Invertera proportioner (Invert aspect ratio)
Tillgänglig om Utmatningsstorlek (Output Size) är inställt på något annat än Flexibel (Flexible).
Klicka på den här knappen om du vill rotera beskärningsramen. Klicka igen om du vill återställa
originalorienteringen.
Justera beskärningsramar (Adjust cropping frames)
Justera skanningsområdet i förhandsgranskningsområdet.
Om ett område inte har angetts scannas dokumentet enligt dokumentstorleken (automatisk
beskäring). Om ett område har markerats scannas bara området i beskärningsramen.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
Bildkorrigeringar (Image corrections)
Korrigera bilden som ska skannas.
Viktigt!
• Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix) och Korrigera
blekning (Correct fading) är tillgängligt om Rekommenderas (Recommended) är valt på fliken
Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
348
Obs!
• De funktioner som är tillgängliga varierar beroende på den dokumenttyp som valts i Välj källa
(Select Source).
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Gör texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och enklare att läsa.
Viktigt!
• Det kan ta längre tid än normalt att scanna dokument om du markerar den här kryssrutan.
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton ändras jämfört med originalbilden. Avmarkera i så
fall kryssrutan och scanna igen.
• Korrigering kanske inte används på rätt sätt om scanningsområdet är för litet.
Korrigera blekning (Correct fading)
Korrigerar foton som har blekts med tiden eller som innehåller färgskiftningar.
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Korrigerar skuggor som framträder mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Viktigt!
• Se till att läsa Korr. av fästmarginalskugga för försiktighetsåtgärder och annan information
om hur du använder den här funktionen.
Färgmönster... (Color Pattern...)
Justera färgen för hela bilden. Korrigera färger som har bleknat på grund av färgskiftningar eller
andra orsaker och återskapa naturliga färger medan du förhandsgranskar färgförändringarna.
Justera färger med hjälp av färgmönster
Viktigt!
• Den här inställningen är inte tillgänglig när Färgmatchning (Color Matching) har valts på
fliken Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Utför scanning (Perform Scan)
Scanna (Scan)
Startar scanningen.
Obs!
• När skanningen startar visas förloppet. Om du vill avbryta skanningen klickar du på Avbryt
(Cancel).
Inställningar... (Preferences...)
Visar dialogrutan Inställningar för att göra inställningar för skanning/förhandsgranskning.
Stäng (Close)
Stänger ScanGear (skannerdrivrutin).
(2) Verktygsfält
Justera eller rotera förhandsgranskningsbilderna. Vilka knappar som visas i verktygsfältet varierar
beroende på vy.
349
I miniatyrvyn:
I helbildsvyn:
(Miniatyr) /
(Hela bilden)
Byter vy i förhandsgranskningsområdet.
(3) Förhandsgranskningsområde
(Rotera åt vänster)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader motsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
(Rotera åt höger)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader medsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
(Automatisk beskärning)
Visar och justerar beskärningsramen automatiskt till storleken på dokumentet som visas i
förhandsgranskningsområdet. Scanningsområdet minskas varje gång du klickar på den här knappen
om det finns områden som kan beskäras inom beskärningsramen.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar kryssrutorna för bilderna i miniatyrvyn.
(Avmarkera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Avmarkerar kryssrutorna för bilderna i miniatyrvyn.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar bilderna i miniatyrvyn och de får en blå kontur.
(Markera alla beskärningsramar)
Tillgänglig om två eller fler beskärningsramar är angivna.
Ändrar beskärningsramarna till breda, brutna linjer och tillämpar inställningarna på alla.
350
(Ta bort beskärningsram)
Tar bort den markerade beskärningsramen.
(Information)
Visar aktuell version av ScanGear tillsammans med dokumenttyp och annan information om de
aktuella skanningsinställningarna.
(Öppna guide)
Öppnar den här sidan.
(3) Förhandsgranskningsområde
Här visas en förhandsgranskningsbild när du har klickat på Förhandsgranskning (Preview). Resultaten
för bildkorrigeringar, färgjusteringar och andra inställningar du har gjort i (1) Knappar för inställningar och
åtgärder visas också.
När
(miniatyr) visas i verktygsfältet:
Beskärningsramar anges utifrån storleken på dokumentet och miniatyrer av skannade bilder visas. Endast
bilder med markerade kryssrutor scannas.
Obs!
• När flera bilder förhandsgranskas visas olika urvalsstatus med olika kantlinjer.
• Fokusram (tjock blå kantlinje): De visade inställningarna kommer att tillämpas.
• Markerad ram (tunn blå kantlinje): Inställningarna tillämpas samtidigt på fokusramen och de
markerade ramarna. Om du vill markera flera bilder håller du ned CTRL-tangenten och klickar på
dem.
• Omarkerad (ingen kantlinje): Inställningarna kommer inte att tillämpas.
• Dubbelklicka på en ram för att förstora bilden. Klicka på
(föregående/nästa ram) längst ned
till vänster i skärmbilden för att visa föregående eller nästa ram. Dubbelklicka på den förstorade
ramen igen för att återgå till ursprungsläge.
351
När
(helbild) visas i verktygsfältet:
Objekt på glasskivan skannas och visas som en bild. Alla delar inom beskärningsramarna scannas.
Obs!
• Skapa beskärningsram(ar) på bilden som visas. I miniatyrvy kan endast en beskärningsram skapas
per bild. I helbildsvy kan flera beskärningsramar skapas.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
Närliggande information
Scanna i Enkelt läge
352
Fliken Avancerat läge
I det här läget kan du ange avancerade scanningsinställningar, t.ex. färgläge, utmatningsupplösning,
bildljusstyrka och färgton.
I det här avsnittet beskrivs inställningarna och funktionerna som är tillgängliga under fliken Avancerat läge
(Advanced Mode).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
(2) Verktygsfält
(3) Förhandsgranskningsområde
Obs!
• Vilka alternativ som visas varierar beroende på dokumenttyp och vy.
• Förhandsvisningsfunktionen är inte tillgänglig när du skannar från ADF (automatisk dokumentmatare).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
Inställningar för favoriter (Favorite Settings)
Du kan namnge och spara en uppsättning inställningar (inmatningsinställningar,
utmatningsinställningar, bildinställningar och färgjusteringsknappar) på fliken Avancerat läge
(Advanced Mode) och läsa in uppsättningen när den behövs. Det är praktiskt att spara en grupp
med inställningar om du behöver använda den ofta. Du kan också läsa in standardinställningarna
med den här metoden.
Välj Lägg till/ta bort... (Add/Delete...) på den nedrullningsbara menyn för att öppna dialogrutan
Lägg till/ta bort favoritinställningar (Add/Delete Favorite Settings).
353
Ange Inställningsnamn (Setting Name) och klicka på Lägg till (Add); namnet visas i Lista för
favoritinställningar (Favorite Settings List).
När du klickar på Spara (Save) visas namnet i listan Inställningar för favoriter (Favorite Settings)
som tillgängligt tillsammans med de fördefinierade inställningarna.
Om du vill ta bort en inställning markerar du inställningen i Lista för favoritinställningar (Favorite
Settings List) och klickar på Ta bort (Delete). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna
som visas i Lista för favoritinställningar (Favorite Settings List).
Obs!
• Du kan välja Lägg till/ta bort... (Add/Delete...) i Inställningar för favoriter (Favorite Settings)
efter förhandsgranskningen.
• Spara upp till 10 inställningar.
Inmatningsinställningar
Ange inmatningsinställningarna, t.ex. dokumenttyp och dokumentstorlek.
Inställningar för utmatning
Ange utmatningsinställningarna, t.ex. utmatningsupplösning och utmatningsstorlek.
Bildinställningar
Aktivera eller inaktivera olika funktioner för bildkorrigering.
Färgjusteringsknappar
Du kan göra finjusteringar av bildens ljusstyrka och färgtoner, till exempel justera hela bildens
ljusstyrka eller kontrast och justera värdena för högdagrar och skuggor (histogram) och balans
(tonkurva).
Zooma (Zoom)
Zoomar in på en ram eller på bilden i området som är angivet inom beskärningsramen
(scanningsområdet). När bilden är zoomad ändras Zooma (Zoom) till Ångra (Undo). Klicka på
Ångra (Undo) om du vill visa bilden utan förstoring igen.
I miniatyrvyn:
Om du klickar på den här knappen när flera bilder visas i miniatyrvyn zoomas den valda bilden in.
Klicka på
eller nästa ram.
(föregående/nästa ram) längst ned till vänster i skärmbilden för att visa föregående
Obs!
• Du kan också zooma in en bild genom att dubbelklicka på ramen. Dubbelklicka på den
förstorade ramen igen för att återgå till ursprungsläge.
354
I helbildsvyn:
Scannar om området som är angivet inom beskärningsramen med en större förstoringsgrad.
Obs!
• Med Zooma (Zoom) scannas dokumentet en gång till. Den resulterande högupplösta bilden
visas i förhandsgranskning.
•
(Förstora/Förminska) i verktygsfältet zoomar snabbt in förhandsgranskningsbilden.
Upplösningen för bilden som visas blir emellertid låg.
Förhandsgranskning (Preview)
Gör en testscanning.
Scanna (Scan)
Startar scanningen.
Obs!
• När skanningen startar visas förloppet. Om du vill avbryta skanningen klickar du på Avbryt
(Cancel).
• När scanningen är färdig kanske en dialogruta visas där du uppmanas att välja nästa åtgärd. Följ
anvisningarna för att slutföra scanningen. Mer information finns i Status för dialogrutan
ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna
(dialogrutan Inställningar (Preferences)).
• Det kan ta lång tid att behandla bilderna om den totala storleken på de bilder som ska scannas
överskrider en viss storlek. I så fall visas ett varningsmeddelande; du bör minska den totala
storleken. Fortsätt genom att scanna i helbildsvy.
Inställningar... (Preferences...)
Visar dialogrutan Inställningar för att göra inställningar för skanning/förhandsgranskning.
355
Stäng (Close)
Stänger ScanGear (skannerdrivrutin).
(2) Verktygsfält
Justera eller rotera förhandsgranskningsbilderna. Vilka knappar som visas i verktygsfältet varierar
beroende på vy.
I miniatyrvyn:
I helbildsvyn:
(Miniatyr) /
(Hela bilden)
Byter vy i förhandsgranskningsområdet.
(3) Förhandsgranskningsområde
(Radera)
Tar bort förhandsgranskningen från förhandsgranskningsområdet.
Om du klickar på knappen återställs även verktygsfältet och färgjusteringsinställningarna.
(Beskär)
Klicka på den här knappen om du vill ange scanningsområde genom att dra med musen.
(Flytta bild)
Gör att du kan dra bilden tills den del du vill se visas om den förstorade bilden i
förhandsgranskningsområdet är för stor för skärmen. Du kan också flytta bilden med hjälp av
rullningslisterna.
(Förstora/Förminska)
Gör att du kan zooma in på förhandsgranskningsområdet genom att klicka på bilden. Högerklicka på
bilden om du vill zooma ut.
(Rotera åt vänster)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader motsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
(Rotera åt höger)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader medsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
356
(Automatisk beskärning)
Visar och justerar beskärningsramen automatiskt till storleken på dokumentet som visas i
förhandsgranskningsområdet. Scanningsområdet minskas varje gång du klickar på den här knappen
om det finns områden som kan beskäras inom beskärningsramen.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar kryssrutorna för bilderna i miniatyrvyn.
(Avmarkera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Avmarkerar kryssrutorna för bilderna i miniatyrvyn.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar bilderna i miniatyrvyn och de får en blå kontur.
(Markera alla beskärningsramar)
Tillgänglig om två eller fler beskärningsramar är angivna.
Ändrar beskärningsramarna till breda, brutna linjer och tillämpar inställningarna på alla.
(Ta bort beskärningsram)
Tar bort den markerade beskärningsramen.
(Information)
Visar aktuell version av ScanGear tillsammans med dokumenttyp och annan information om de
aktuella skanningsinställningarna.
(Öppna guide)
Öppnar den här sidan.
(3) Förhandsgranskningsområde
Här visas en förhandsgranskningsbild när du har klickat på Förhandsgranskning (Preview). Resultaten
för bildkorrigeringar, färgjusteringar och andra inställningar du har gjort i (1) Knappar för inställningar och
åtgärder visas också.
När
(miniatyr) visas i verktygsfältet:
Beskärningsramar anges utifrån storleken på dokumentet och miniatyrer av skannade bilder visas. Endast
bilder med markerade kryssrutor scannas.
357
Obs!
• När flera bilder förhandsgranskas visas olika urvalsstatus med olika kantlinjer.
• Fokusram (tjock blå kantlinje): De visade inställningarna kommer att tillämpas.
• Markerad ram (tunn blå kantlinje): Inställningarna tillämpas samtidigt på fokusramen och de
markerade ramarna. Om du vill markera flera bilder håller du ned CTRL-tangenten och klickar på
dem.
• Omarkerad (ingen kantlinje): Inställningarna kommer inte att tillämpas.
När
(helbild) visas i verktygsfältet:
Objekt på glasskivan skannas och visas som en bild. Alla delar inom beskärningsramarna scannas.
Obs!
• Skapa beskärningsram(ar) på bilden som visas. I miniatyrvy kan endast en beskärningsram skapas
per bild. I helbildsvy kan flera beskärningsramar skapas.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
358
Närliggande information
Scanna i Avancerat läge
Skanna flera dokument från ADF (automatisk dokumentmatare) i Avancerat läge
359
Allmän information (skannerdrivrutin)
För ScanGear (skannerdrivrutin) gäller följande begränsningar. Ha dessa begränsningar i åtanke när du
använder drivrutinen.
Begränsningar för skannerdrivrutin
• Om du använder filsystemet NTFS kanske TWAIN-datakällan inte kan anropas. Det beror på att
TWAIN-modulen inte kan skrivas till mappen winnt av säkerhetsskäl. Kontakta datoradministratören
om du behöver hjälp.
• Vissa datorer (även bärbara datorer) som är anslutna till enheten kanske inte aktiveras korrekt från
vänteläge. I så fall startar du om datorn.
• Anslut inte två eller fler skannrar eller flerfunktionsskrivare med skannerfunktion till samma dator
samtidigt. Om flera sådana skanningsenheter är anslutna kan du inte skanna från enhetens
manöverpanel. Det kan också inträffa fel när du använder enheterna.
• Scanningen kan misslyckas om datorn har aktiverats från viloläge eller vänteläge. Om så är fallet
följer du dessa steg och scannar en gång till.
1. Stäng av enheten.
2. Avsluta ScanGear, koppla bort USB-kabeln från datorn och anslut den igen.
3. Sätt på enheten.
• ScanGear kan inte öppnas i flera program samtidigt. När ScanGear är öppet i ett program kan det inte
öppnas en gång till.
• Var noga med att stänga ScanGear-fönstret innan du stänger programmet.
• Om du använder en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning kan inte enheten nås från flera
datorer samtidigt.
• Om du använder en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning tar scanningen längre tid än
normalt.
• Se till att du har tillräckligt med diskutrymme när du scannar stora bilder med hög upplösning. Det
krävs t.ex. minst 300 MB ledigt diskutrymme för att scanna ett A4-dokument med 600 dpi i fyrfärg.
• ScanGear och WIA-drivrutinen kan inte användas samtidigt.
• Försätt inte datorn i vilo- eller vänteläge medan du scannar.
Program med användningsbegränsningar
• I vissa program visas inte TWAIN-gränssnittet. Titta i så fall i programmets handbok och gör
nödvändiga inställningar.
• Vissa program stöder inte kontinuerlig scanning av flera dokument. I en del fall accepteras bara den
första scannade bilden, eller så scannas flera bilder som en bild. Skanna inte flera dokument från
ADF (automatisk dokumentmatare) i sådana program.
• Om du vill importera scannade bilder till Microsoft Office 2000 ska du först spara dem med IJ Scan
Utility och därefter importera de sparade filerna från menyn Infoga (Insert).
• När du scannar bilder i samma storlek som glaset till Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint
o.s.v.) klickar du på Anpassad infogning (Custom Insert) i fönstret Infoga bild från scanner eller
kamera (Insert Picture from Scanner or Camera). Annars kanske bilderna inte scannas på rätt sätt.
• När du skannar bilder till Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint osv.)
ska du använda Microsoft Clip Organizer.
360
• Bilderna kanske inte scannas korrekt i vissa program. Öka i så fall operativsystemets virtuella minne
och försök igen.
• Om bildstorleken är för stor (t.ex. när stora bilder scannas med hög upplösning) kan det hända att
datorn inte svarar eller att förloppsindikatorn stannar på 0 %, beroende på vilket program som
används. Om så är fallet avbryter du åtgärden (t.ex. genom att klicka på Avbryt (Cancel) i
förloppsfältet) och ökar sedan operativsystemets virtuella minne eller minskar bildstorleken/
upplösningen och försöker igen. Du kan också scanna bilden med IJ Scan Utility och sedan spara och
importera den till programmet.
361
Tips för skanning
Placera original (Skanna från en dator)
Inställningar för scanning via nätverk
Meny och skärmbild med inställningar för IJ Network Scanner Selector EX2
362
Placera original (Skanna från en dator)
I det här avsnittet beskrivs hur du placerar original på glasskivan eller ADF (automatisk dokumentmatare) för
skanning. Om objekteten inte placeras korrekt kanske de inte skannas ordentligt.
Viktigt!
• Placera inte några föremål på dokumentluckan. När du öppnar dokumentluckan kan föremålen falla ner
på skannern eller skrivaren och orsaka problem.
• Stäng dokumentluckan när du skannar.
• Se till att du inte vidrör manöverpanelens knappar eller LCD-skärmen (Liquid Crystal Display) när du
öppnar/stänger dokumentluckan. Det kan resultera i att enheten startar oavsiktligt.
Placera objekt i skannern (glas)
Placera dokument (ADF (automatisk dokumentmatare))
Placera objekt i skannern (glas)
Placera objekt enligt anvisningarna nedan för att skanna med automatiskt identifierad typ och storlek.
Viktigt!
• När du scannar genom att ange pappersstorlek i IJ Scan Utility eller ScanGear (skannerdrivrutin) ska
du placera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid pilen (justeringsmärket) på glaset.
• Foton som har beskurits till oregelbundna former och objekt som är mindre än 3 kvadratcentimeter
(1,2 kvadrattum) kan inte beskäras exakt vid skanning.
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
Foton, vykort, visitkort och BD-/DVD-/CD-skivor
Magasin, tidningar och dokument
Placera objektet på glaset med framsidan nedåt och
justera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid piPlacera objektet med framsidan nedåt på glaset. Lämna 1 cm len (justeringsmärket) på glaset. Den del som har
(0,4 tum) eller mer mellan glasets kant (den yta som är märkt placerats på området med diagonala ränder går inte
med diagonala streck) och objektet. Den del som har placeatt scanna.
rats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
Enstaka objekt:
363
Viktigt!
Viktigt!
• Stora objekt (t.ex. foton i A4-storlek) som inte kan placeras bortanför kanterna/pilen (justeringsmärket) på glaset
kan sparas som PDF-filer. Om du vill spara i ett annat
format än PDF scannar du genom att ange dataformat.
• Information om de delar där dokument inte kan
skannas finns i Fylla på original.
Flera objekt:
Lämna 1 cm (0,4 tum) eller mer mellan glasets kant (den yta
som är märkt med diagonala streck) och objektet, samt mellan de olika objekten. Den del som har placerats på området
med diagonala ränder går inte att scanna.
1 cm (0,4 tum) eller mer
Obs!
• Placera upp till 12 objekt.
• Positionen för lutande objekt (10 grader eller mindre)
korrigeras automatiskt.
Placera dokument (ADF (automatisk dokumentmatare))
Viktigt!
• Låt inte tjocka objekt ligga på glaset när du scannar från ADF. Det kan göra att papperet fastnar.
• Placera och justera dokument i samma storlek när du scannar två eller flera dokument.
• Information om vilka dokumentstorlekar som stöds när du skannar från ADF finns i Originaldokument
som stöds.
1. Öppna dokumentfacket.
364
2. Placera dokumenten på ADF och justera sedan dokumentledarna efter dokumentens
bredd.
Lägg i dokumenten med trycket uppåt tills ett pip hörs.
365
Inställningar för scanning via nätverk
Du kan ansluta din skanner eller skrivare till ett nätverk om du vill använda den från flera datorer eller
scanna bilder till en viss dator.
Viktigt!
• Flera användare kan inte scanna samtidigt.
Obs!
• Ange nätverksinställningarna för din skanner eller skrivare i förväg med hjälp av installations-CD:n eller
genom att följa anvisningarna på vår webbplats.
• Scanningen tar längre tid med nätverksanslutning än med USB-anslutning.
Gör följande inställningar om du vill möjliggöra scanning i ett nätverk.
Ange skanner eller skrivare
Använd IJ Network Scanner Selector EX för att ange vilken skanner du vill använda. Genom att ange
skanner kan du skanna över ett nätverk från datorn eller via manöverpanelen.
Viktigt!
• Om den produkt du vill använda ändras med hjälp av IJ Network Scanner Selector EX ändras även
produkten som används för scanning med IJ Scan Utility. Produkten för att scanna via
manöverpanelen ändras också.
Om din skanner eller skrivare inte är vald i IJ Scan Utility kontrollerar du att den är vald med IJ
Network Scanner Selector EX.
Se "Meny och skärmbild med inställningar för IJ Network Scanner Selector EX2" för din modell på
startsidan i Onlinehandbok för mer information.
• Om du vill skanna från manöverpanelen anger du först din skanner eller skrivare med IJ Network
Scanner Selector EX.
1. Kontrollera att IJ Network Scanner Selector EX körs.
Om IJ Network Scanner Selector EX är aktivt visas
(IJ Network Scanner Selector EX2) i
aktivitetsfältet på skrivbordet. Klicka på
för att även kontrollera de dolda ikonerna.
Obs!
• Om ikonen inte visas i aktivitetsfältet på skrivbordet följer du proceduren nedan för att starta.
• Windows 10:
På Start-menyn klickar du på Alla appar (All apps) > Canon Utilities > IJ Network
Scanner Selector EX2.
• Windows 8.1:
Klicka på IJ Network Scanner Selector EX2 på startskärmen.
Om inte IJ Network Scanner Selector EX2 visas på startskärmen väljer du snabbknappen
Sök (Search) och söker efter "IJ Network Scanner Selector EX".
366
• Windows 7:
På Start-menyn klickar du på Alla program (All Programs) > Canon Utilities > IJ
Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2.
Ikonen visas i aktivitetsfältet på skrivbordet och skärmen Inställningar för att skanna från dator
visas. I så fall går du vidare till steg 3.
2. I skrivbordets aktivitetsfält högerklickar du på
(IJ Network Scanner Selector EX2) och
väljer sedan Inställningar... (Settings...).
Skärmen Inställningar för att scanna från dator visas.
3. Välj skanner eller skrivare från Scannrar (Scanners).
Vanligtvis har MAC-adressen för din skanner eller skrivare redan valts vid nätverksinställningen. I så
fall behöver du inte välja den igen.
Viktigt!
• Om det finns fler än en skanner i nätverket visas flera modellnamn. I så fall kan du välja en
skanner per modell.
4. Klicka på OK.
Obs!
• Den skanner som är vald på skärmen Inställningar för att scanna från dator markeras automatiskt
även på skärmen Inställningar för att skanna från manöverpanelen.
Inställning för skanning med IJ Scan Utility
Om du vill scanna från IJ Scan Utility med en skanner eller skrivare som är ansluten till ett nätverk anger
du din skanner eller skrivare med IJ Network Scanner Selector EX och följer anvisningarna nedan för att
ändra status på anslutningen mellan den och datorn.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Välj "Canon XXX series Network" (där "XXX" är modellnamnet) som Produktnamn
(Product Name).
3. Klicka på Inställn... (Settings...) om du vill använda en annan skanner som är ansluten
till ett nätverk.
4. Klicka på
(Allmänna inställningar) och sedan på Välj (Select) i Produktnamn
(Product Name).
Skärmen Inställningar för att scanna från dator i IJ Network Scanner Selector EX visas.
Välj den skanner du vill använda och klicka på OK.
367
5. I dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings))
klickar du på OK.
Huvudfönstret för IJ Scan Utility visas igen. Du kan scanna via en nätverksanslutning.
Inställning för att scanna från manöverpanelen
Du kan göra inställningen för att scanna från manöverpanelen.
Viktigt!
• Ange först att IJ Scan Utility ska använda din skanner eller skrivare via en nätverksanslutning.
Inställning för skanning med IJ Scan Utility
1. Kontrollera att IJ Network Scanner Selector EX körs.
Om IJ Network Scanner Selector EX är aktivt visas
aktivitetsfältet på skrivbordet. Klicka på
(IJ Network Scanner Selector EX2) i
för att även kontrollera de dolda ikonerna.
Obs!
• Om ikonen inte visas i aktivitetsfältet på skrivbordet följer du proceduren nedan för att starta.
• Windows 10:
På Start-menyn klickar du på Alla appar (All apps) > Canon Utilities > IJ Network
Scanner Selector EX2.
• Windows 8.1:
Klicka på IJ Network Scanner Selector EX2 på startskärmen.
Om inte IJ Network Scanner Selector EX2 visas på startskärmen väljer du snabbknappen
Sök (Search) och söker efter "IJ Network Scanner Selector EX".
• Windows 7:
På Start-menyn klickar du på Alla program (All Programs) > Canon Utilities > IJ
Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2.
Ikonen visas i aktivitetsfältet på skrivbordet och skärmen Inställningar för att skanna från dator
visas. I så fall går du vidare till steg 3.
2. I skrivbordets aktivitetsfält högerklickar du på
(IJ Network Scanner Selector EX2) och
väljer sedan Inställningar... (Settings...).
Skärmen Inställningar för att scanna från dator visas.
3. Klicka på Inställningar för att scanna från manöverpanelen (Scan-from-OperationPanel Settings).
Skärmen Inställningar för att scanna från manöverpanelen visas.
368
4. Välj skanner eller skrivare från Scannrar (Scanners) och klicka på OK.
Välj MAC-adressen för din skanner eller skrivare.
Obs!
• Om det finns flera skannrar anslutna i nätverket kan du välja upp till tre skannrar.
5. På skärmen Inställningar för att skanna från dator klickar du på OK.
Obs!
• Om din skanner eller skrivare inte visas kontrollerar du följande, klickar på OK för att stänga fönstret,
öppnar det igen och väljer på nytt.
• MP Drivers har installerats
• Nätverksinställningarna för din skanner eller skrivare har slutförts efter att MP Drivers installerades
• Nätverkskommunikation är aktiverad mellan din skanner eller skrivare och datorn
Se Problem med nätverkskommunikation om problemet kvarstår.
369
Faxa
Förbereda för att använda faxen
Registrera mottagare
Skicka fax med hjälp av skrivarens
manöverpanel.
Skicka fax från datorn (Windows)
Skicka fax från datorn (Mac OS)
Ta emot fax
Andra användbara faxfunktioner
370
Förbereda för att använda faxen
Anslut skrivaren till telefonlinjen och ställ in skrivaren innan faxfunktionerna används. Ange sedan
grundinställningarna som t.ex. avsändarinformation, datum/tid och sommartid.
Viktigt!
• Om strömmen stängs av:
Om ett strömavbrott inträffar eller om du drar ur strömkontakten av misstag återställs inställningarna för
datum och tid.
• Inställningarna för användarinformation och katalog bevaras.
• Alla fax som är lagrade i skrivarens minne, t.ex. fax som inte skickats och mottagna fax, raderas.
Vid strömavbrott händer följande:
• Du kan inte skicka eller ta emot fax, göra kopior eller scanna original.
• När du ansluter en telefon beror det på telefonlinjen och telefonen om den går att använda eller
inte.
Ställa in skrivaren
Skrivaren måste ha inställning anpassad till din telefonlinje och faxfunktionens användning.
Alla inställningar
Ställa in FAX
Enskilda inställningar
1. Ansluta en telefonlinje
2. Ställa in typ av telefonlinje
3. Ställa in mottagningsläge
4. Ställa in avsändarinformation
Obs!
• Du kan ställa in faxinställningarna enligt instruktionerna på pekskärmen.
Enkla inställningar (Easy setup)
Om du ställer in inställningarna enligt instruktionerna på pekskärmen är mottagningsläget inställt på
Telefonprioriteringsläge (TEL priority mode) eller Endast fax-läge (FAX only mode). Du behöver
ändra mottagningsläget för att ta emot fax med DRPD eller Nätverksomkopplare (Network switch).
Ställa in mottagningsläge
371
Ansluta en telefonlinje
Anslutningsmetoden varierar beroende på telefonlinjen.
• Om du ansluter skrivaren direkt till väggtelefonlinjen/Om du ansluter skrivaren med xDSL-linjedelaren:
Grundläggande anslutningen
• Om du ansluter skrivaren till en annan linje som t.ex. xDSL:
Ansluta olika linjer
Skrivaren kan inte skicka/ta emot fax om anslutningen inte fungerar. Anslut skrivaren på rätt sätt.
Viktigt!
• Anslut inte faxenheter och/eller telefoner parallellt (gäller endast USA och Kanada).
Om två eller fler faxenheter och/eller telefoner är anslutna parallellt kan följande problem uppstå och
skrivaren kanske inte fungerar som den ska.
• Om du lyfter en telefonlur som är parallellt ansluten samtidigt som ett fax skickas eller tas emot kan
faxbilden skadas eller så kan ett kommunikationsfel uppstå.
• Tjänster som t.ex. nummerpresentation kanske inte fungerar som de ska på telefonen.
Om det inte går att undvika parallellkoppling ska mottagningsläget ställas in på
Telefonprioriteringsläge (TEL priority mode) och kännedom ska finnas om att ovan nämnda problem
kan uppstå. Det kommer endast vara möjligt att ta emot fax manuellt.
Grundläggande anslutningen
Kontrollera att skrivaren är avstängd, anslut en ände av den medföljande telefonlinjekabeln till
telefonjacket i närheten av märket "LINE" på skrivaren och anslut sedan den andra änden till telefonjacket
på väggen eller till telefonjacket på xDSL-linjedelaren.
När du ansluter telefonen till skrivaren ska du kontrollera att skrivaren är avslagen, ansluta en ände av
modularkabeln till kontakten för externa enheter i närheten av märket "EXT." på skrivaren och sedan
ansluta den andra änden till telefonjacket på telefonen.
372
Viktigt!
• Kontrollera att telefonlinjen ansluts innan skrivaren slås på.
Om du ansluter telefonlinjen medan skrivaren är på ska du stänga av skrivaren och dra ut
nätsladden. Vänta i 1 minut och anslut sedan strömkontakten.
Obs!
• I Baksida beskrivs telefonjackets och kontakten för den externa enhetens position.
• Innan du ansluter en telefon eller telefonsvarare tar du bort locket till telefonkontakten.
• För användare i Storbritannien:
Om det inte går att ansluta kontakten på den externa enheten till uttaget på skrivaren måste du köpa
en BT-adapter som du ansluter på följande sätt:
Koppla BT-adaptern till modularkabeln som ansluter den externa enheten och anslut sedan BTadaptern till kontakten för externa enheten.
Ansluta olika linjer
Det här avsnittet är en introduktion till hur flera linjer ansluts.
Följande är exempel och vi garanterar inte att de passar alla anslutningsförhållanden. Mer information
finns i handboken som medföljer nätverksenheten (styrenheter som ett xDSL-modem (Digital Subscriber
Line) eller en terminaladapter) som du ansluter till skrivaren.
Obs!
• xDSL är den allmänna termen för digital kommunikationsteknik med hög hastighet som använder
telefonlinjer. Hit hör ADSL/HDSL/SDSL/VDSL.
• Ansluta till en Internettelefon
373
A. DSL-linje (Digital Subscriber Line)
B. xDSL-modem (linjedelaren kan inte vara inbyggd i modemet)
C. Bredbandsrouter kompatibel med Internettelefon
D. Dator
E. Telefon eller telefonsvarare
F. WAN-port (Wide Area Network)
G. LAN-port (Local Area Network)
H. TEL-port
I. LINE-port
* Portkonfigurationer och namn kan avvika beroende på produkten.
Obs!
• När du ansluter till xDSL-linjen väljer du samma linjetyp som den du prenumererar på i Typ av
telefonlinje (Telephone line type).
Ställa in typ av telefonlinje
• Ansluta till en xDSL-linje
A. ASL (Analog Subscriber Line)
B. xDSL-modem (linjedelaren kan inte vara inbyggd i modemet)
C. Dator
D. Telefon eller telefonsvarare
Viktigt!
• När linjedelaren inte är inbyggd i modemet ska du inte förgrena telefonlinjen före linjedelaren
(väggsidan). Anslut inte heller linjedelare parallellt. Det kan leda till att skrivaren inte fungerar på
rätt sätt.
Obs!
• När du ansluter till xDSL-linjen väljer du samma linjetyp som den du prenumererar på i Typ av
telefonlinje (Telephone line type).
Ställa in typ av telefonlinje
374
• Ansluta till en ISDN-linje
Mer information om ISDN-anslutning och -inställningar (Integrated Service Digital Network) finns i
handböckerna som levereras med terminaladaptern eller uppringningsroutern.
375
Ställa in typ av telefonlinje
Innan du använder skrivaren måste du välja rätt telefonlinjetyp för din telefonlinje. Om du är osäker på vilken
typ av telefonlinje du ska välja kontaktar du ditt telefonbolag. För xDSL- eller ISDN-anslutningar kontaktar du
telefonbolaget eller din serviceleverantör för att få rätt linjetyp.
Viktigt!
• För användare i Kina:
Efter att du satt i nätkabeln och startat skrivaren väljs typ av telefonlinje automatiskt. Men om skrivaren
är ansluten till styrenheten, exempelvis ett xDSL-modem eller en terminaladapter kanske typen av
telefonlinje väljs på rätt sätt.
Ställ i så fall in typen av telefonlinje manuellt.
Mer information om hur du installerar typen av telefonlinje manuellt i Kina:
Så installerar du typen av telefonlinje manuellt i Kina
Obs!
• Typ av telefonlinje (Telephone line type) visas inte i länder eller regioner där Pulsval (Rotary pulse)
inte stöds.
• Du kan skriva ut en ANVÄNDARDATALISTA (USER'S DATA LIST) för att kontrollera den aktuella
inställningen.
Sammanfattning av rapporter och listor
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
3. Välj
Inställningar (Settings).
4. Välj
Enhetsinställningar (Device settings).
5. Välj Faxinställningar (FAX settings).
6. Välj Användarinställningar för fax (FAX user settings).
7. Välj Typ av telefonlinje (Telephone line type).
8. Välj en telefonlinjetyp.
376
Pulsval (Rotary pulse)
Välj om din telefonlinjetyp använder pulsuppringning.
Tonval (Touch tone)
Välj om din telefonlinjetyp använder tonvalsuppringning.
Så installerar du typen av telefonlinje manuellt i Kina
Detta avsnitt beskriver hur du installerar typen av telefonlinje manuellt i Kina.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
3. Välj
Inställningar (Settings).
4. Välj
Enhetsinställningar (Device settings).
5. Välj Faxinställningar (FAX settings).
6. Välj Användarinställningar för fax (FAX user settings).
7. Välj Autoval av telefonlinje (Telephone line auto selection).
Den nuvarande telefonlinjetypen visas.
8. Kontrollera den nuvarande telefonlinjetypen och välj sedan OK.
Obs!
• OM du inte behöver ändra telefonlinjetypen trycker du på HEM (HOME)-knappen för att
återvända till HEM-skärmen.
377
9. Välj AV (OFF).
10. Välj en telefonlinjetyp.
Pulsval (Rotary pulse)
Välj om din telefonlinjetyp använder pulsuppringning.
Tonval (Touch tone)
Välj om din telefonlinjetyp använder tonvalsuppringning.
378
Ställa in mottagningsläge
Ställ in mottagningsåtgärder (mottagningsläge).
Mer information om hur du ställer in mottagningsläget:
Ställa in mottagningsläge
Du kan välja lämpligt läge.
Mer information om valbart mottagningsläge:
Om mottagningsläge
Mer information om de avancerade inställningarna för mottagningsläget:
Avancerade inställningar för mottagningsläget
Obs!
• Mottagningssättet varierar beroende på vilket mottagningsläge du har valt.
Mer information om mottagningssätt beroende på mottagningsläge:
Ta emot fax
• Om du vill använda en enda telefonlinje för fax och röstsamtal måste du ansluta en telefon eller en
telefonsvarare till skrivarens kontakt för externa enheter.
Mer information om hur du ansluter telefonen eller telefonsvararen till skrivaren:
Grundläggande anslutningen
Ställa in mottagningsläge
I det här avsnittet beskrivs hur du väljer mottagningsläget.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
FAX på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
3. Välj Funktionslista (Function list).
Skärmen Funktionslista (Function list) visas.
4. Välj Ta emot lägesinställning (Receive mode settings).
5. Välj ett mottagningsläge och välj sedan OK.
Obs!
• Genom att välja Avancerat (Advanced) kan du ange de avancerade inställningarna för varje
mottagningsläge.
Mer information om de avancerade inställningarna för mottagningsläget:
379
Avancerade inställningar för mottagningsläget
• Mer information om mottagningsläget:
Om mottagningsläge
• DRPD finns bara i USA och Kanada.
• Nätverksomkoppl. (Network switch) är eventuellt inte tillgängligt, beroende på i vilket land
eller i vilken region du gjorde inköpet.
• Mer information om mottagning av fax och proceduren för varje mottagningsläge finns under Ta
emot fax.
Om mottagningsläge
Du kan välja mottagningsläget som lämpar sig till dina användarförhållanden för fax; om du använder en
särskild linje för faxen o.s.v.
Mottagningslä- Dina användarförhållan-
Mottagningsåtgärd
ge
den för fax
Telefonpriori-
När du huvudsakligen tar
Telefonen ringer vid inkommande samtal.
teringsläge
(TEL priority
mode)
emot röstsamtal (via en ansluten telefon eller telefonsvarare ansluten till skrivaren):
Lyft telefonluren.
Tala i telefonen om det inkommande samtalet är ett röstsamtal.
Om samtalet är ett fax ska du lägga på luren när skrivaren börjar ta
emot faxet.
Obs!
• Telefonen kanske inte ringer vid inkommande samtal även om
den är ansluten till skrivaren, beroende på vilka inställningar telefonen har.
DRPD eller
När du tar emot röstsamtal
Telefonen ringer vid inkommande samtal. Skrivaren känner automa-
Nätverksomkopplare (Network switch)
(med en telefon eller telefonsvarare ansluten till skrivaren) och prenumererar på
telefonbolagets tjänst för
detektering av ringmönster:
tiskt av ett faxsamtal via faxringmönstret.
Om det inkommande samtalet är ett fax tar skrivaren automatiskt
emot faxet.
Om skrivaren inte kan identifiera faxringmönstret fortsätter telefonen
att ringa.
Obs!
• Telefonen kanske inte ringer vid inkommande samtal även om
den är ansluten till skrivaren, beroende på vilka inställningar telefonen har.
Endast faxNär du inte tar emot röstläge (FAX only samtal:
mode)
Vid inkommande fax tar skrivaren emot det automatiskt.
Avancerade inställningar för mottagningsläget
Du kan ange de avancerade inställningarna för varje mottagningsläge.
380
• Avancerad inställning i Telefonprioriteringsläge (TEL priority mode)
Du kan änge följande inställningsalternativ.
◦ Växling man./auto: PÅ (Manual/auto switch: ON)/Växling man./auto: AV (Manual/auto
switch: OFF)
Om du väljer Växling man./auto: PÅ (Manual/auto switch: ON) tar skrivaren automatiskt emot
fax när den externa enheten har ringt under en viss tidslängd.
Du kan ange hur lång tid det tar innan automatisk mottagning startar.
◦ Starttid för mottagning (RX start time)
Du kan ange hur lång tid det ska ta innan automatisk mottagning startar när Växling man./auto:
PÅ (Manual/auto switch: ON) har valts. Ange tiden och välj OK.
◦ Anv.vänlig mottagning: PÅ (User-friendly RX: ON)/Anv.vänlig mottagning: AV (Userfriendly RX: OFF)
Om du väljer Anv.vänlig mottagning: PÅ (User-friendly RX: ON) växlar skrivaren automatiskt
från telefonuppringning till faxmottagning genom att identifiera faxsignalen (CNG-signalen) när du
lyfter telefonluren eller när telefonsvararen svarar. Välj om du har en telefonsvarare ansluten till
skrivaren väljer du Anv.vänlig mottagning: PÅ (User-friendly RX: ON) för att växla till läget för
faxmottagning automatiskt när telefonsvararen svarar.
Om du väljer Anv.vänlig mottagning: AV (User-friendly RX: OFF) växlar skrivaren inte
automatiskt från telefonuppringning till faxmottagning även om enheten identifierar faxsignalen
(CNG-signalen). Välj Anv.vänlig mottagning: AV (User-friendly RX: OFF) om du vill att
skrivaren inte ska växla automatiskt under samtal.
Obs!
• Om du prenumererar på tjänsten Duplex Ringing i Hongkong finns antalet gånger som den
externa enheten ringer som anges med Antal ringsignaler (Ring count) i Endast fax-läge
(FAX only mode) under Telefonprioriteringsläge (TEL priority mode).
Om du vill ange hur många gånger den externa enheten ska ringa i Telefonprioriteringsläge
(TEL priority mode) väljer du Endast fax-läge (FAX only mode) på skärmen Ta emot
lägesinställning (Receive mode settings), anger antalet gånger som den externa enheten ska
ringa med Antal ringsignaler (Ring count) och växlar sedan till Telefonprioriteringsläge (TEL
priority mode) i Ta emot-lägesinställning (Receive mode settings).
• Om du prenumererar på tjänsten Duplex Ringing i Hongkong rekommenderar vi att du väljer
Växling man./auto: AV (Manual/auto switch: OFF).
• Avancerad inställning i Endast fax-läge (FAX only mode)
Du kan ange följande inställningsalternativ.
◦ Antal ringsignaler (Ring count)
Du kan ange hur många gånger den externa enheten ringer vi inkommande samtal.
Ange antalet gånger och välj OK.
• Avancerad inställning i DRPD
Du kan änge följande inställningsalternativ.
381
◦ Ringmönster (Normalringning (Normal ring)/Dubbelringning (Double ring)/Kort-kort-lång
(Short-short-long)/Kort-lång-kort (Short-long-short))
Ställer in det utmärkande ringmönstret för ett samtal som skrivaren uppfattar är ett faxsamtal.
Om du prenumererar på en DRPD-tjänst (Distinctive Ring Pattern Detection) ska du ställa in
ringmönstret så att det motsvarar det mönster som telefonbolaget har tilldelat.
Ställa in DRPD-ringmönster (endast USA och Kanada)
◦ Antal ringsignaler (Ring count)
Du kan ange hur många gånger den externa enheten ringer vi inkommande samtal.
Ange antalet gånger och välj OK.
• Avancerad inställning i Nätverksomkopplare (Network switch)
Du kan ange följande inställningsalternativ.
◦ Antal ringsignaler (Ring count)
Du kan ange hur många gånger den externa enheten ringer vi inkommande samtal.
Ange antalet gånger och välj OK.
Ställa in DRPD-ringmönster (endast USA och Kanada)
Om du prenumererar på en DRPD-tjänst (Distinctive Ring Pattern Detection) från ditt telefonbolag får du
två eller fler telefonnummer med olika ringmönster för din enda telefonlinje. På det sättet kan du använda
två olika nummer för en enda telefonlinje, ett för fax och ett för telefonsamtal. Skrivaren känner av
ringmönstret automatiskt och tar automatiskt emot faxet om det är ett faxringmönster.
Om du vill använda DRPD följer du anvisningarna nedan för att ställa in ett faxringmönster som motsvarar
mönstret som du fick av telefonbolaget.
Obs!
• Kontakta ditt lokala telefonbolag om du vill ha mer information om tjänsten.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
FAX på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
3. Välj Funktionslista (Function list).
Skärmen Funktionslista (Function list) visas.
4. Välj Ta emot lägesinställning (Receive mode settings).
5. Välj DRPD.
6. Välj Avancerat (Advanced).
382
7. Välj det ringmönster som telefonbolaget har tilldelat ditt faxnummer.
8. Ange antalet gånger och välj OK.
9. Välj OK.
Skärmen Funktionslista (Function list) visas.
383
Ställa in avsändarinformation
Du kan ställa in avsändarinformationen som t.ex. datum/tid, enhetsnamn och enhetens fax-/telefonnummer.
Om avsändarinformation
Ställa in datum och tid
Ställa in sommartid
Registrera användarinformation
Om avsändarinformation
Om enhetens namn och fax-/telefonnummer har registrerats skrivs dessa ut med datum och tid som
avsändarinformation på mottagarens fax.
A. Datum och tid för överföringen
B. Eget fax-/telefonnummer
C. Eget namn
D. Den registrerade mottagarens namn skrivs ut när fax skickas.
E. Sidnummer
Obs!
• Du kan skriva ut en ANVÄNDARDATALISTA (USER'S DATA LIST) för att bekräfta den
avsändarinformation som du har registrerat.
Sammanfattning av rapporter och listor
• När du skickar fax i svartvitt kan du välja om du vill skriva ut avsändarinformationen inuti eller utanför
bildområdet.
Ange inställningen i Sändar-ID-position (TTI position) i Avancerade Faxinställningar (Advanced
FAX settings) under Faxinställningar (FAX settings).
Avancerade Faxinställningar (Advanced FAX settings)
• Det finns tre olika datumformat att välja mellan: ÅÅÅÅ/MM/DD (YYYY/MM/DD), MM/DD/ÅÅÅÅ
(MM/DD/YYYY) och DD/MM/ÅÅÅÅ (DD/MM/YYYY).
Välj datumformat på Datumvisning (Date display format) under Enhetens användarinställningar
(Device user settings).
Enhetens användarinställningar
384
Ställa in datum och tid
I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in datum och tid.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
3. Välj
Inställningar (Settings).
4. Välj
Enhetsinställningar (Device settings).
5. Välj Enhetens användarinställningar (Device user settings).
6. Välj Inställning datum/tid (Date/time setting).
7. Ange datum.
1. Välj en inställning som du vill ändra.
2. Välj en siffra för att ange den.
Ange bara de sista två siffrorna för året.
385
3. Välj OK.
4. Välj OK igen när alla inställningarna har slutförts.
8. Ange tid.
1. Välj en inställning som du vill ändra.
2. Välj en siffra för att ange den.
Ange datum och tid i 24-timmarsformatet.
3. Välj OK.
4. Välj OK igen när alla inställningarna har slutförts.
9. Tryck på knappen HEM (HOME) för att gå tillbaka till HEM-skärmen.
Ställa in sommartid
I en del länder använder man sommartid vilket innebär att klockan flyttas fram under en viss period under
året.
Du kan ställa in skrivaren så att den automatiskt övergår till sommartid genom att registrera det datum och
klockslag då sommartiden börjar och slutar.
Viktigt!
• Sommartidsinställning (Daylight saving time setting) omfattar som standard inte all den senaste
informationen om alla länder eller regioner. Du måste ändra standardinställningen enligt den senaste
informationen för ditt land eller din region.
386
Obs!
• Det kan hända att inställningen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
3. Välj
Inställningar (Settings).
4. Välj
Enhetsinställningar (Device settings).
5. Välj Enhetens användarinställningar (Device user settings).
6. Välj Sommartidsinställning (Daylight saving time setting).
7. Välj PÅ (ON).
Om du vill inaktivera sommartid väljer du AV (OFF).
8. Ställ in datumet och tiden när sommartiden börjar.
1. Ställ in det datum när sommartiden börjar.
Välj ett inställningsalternativ för att ändra och ange sedan inställningen. Välj OK igen när alla
inställningarna har slutförts.
2. Ställ in tiden (i 24-timmars format) när sommartiden börjar.
Välj ett inställningsalternativ för att ändra och ange sedan inställningen. Välj OK igen när alla
inställningarna har slutförts.
387
9. Ställ in datumet och tiden när sommartiden slutar.
1. Ställ in det datum när sommartiden slutar.
Välj ett inställningsalternativ för att ändra och ange sedan inställningen. Välj OK igen när alla
inställningarna har slutförts.
2. Ställ in tiden (i 24-timmars format) när sommartiden slutar.
Välj ett inställningsalternativ för att ändra och ange sedan inställningen. Välj OK igen när alla
inställningarna har slutförts.
10. Tryck på knappen HEM (HOME) för att gå tillbaka till HEM-skärmen.
Registrera användarinformation
Det här avsnittet beskriver hur du tar bort den registrerade användarinformationen.
388
Obs!
• Innan du skickar ett fax måste du ange ditt namn och fax-/telefonnummer i Eget namn (Unit name)
och Eget telnr (Unit TEL) på skärmen Inst. för användarinformation (User information settings)
(endast USA).
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
3. Välj
Inställningar (Settings).
4. Välj
Enhetsinställningar (Device settings).
5. Välj Faxinställningar (FAX settings).
6. Välj Användarinställningar för fax (FAX user settings).
7. Välj Inst. för användarinformation (User information settings).
Skärmen där du registrerar enhetens namn och enhetens fax-/telefonnummer visas.
8. Ange eget namn.
1. Välj inmatningsfältet under Eget namn (Unit name).
Skärmen där du anger tecknet visas.
2. Ange eget namn.
389
3. Välj OK.
Obs!
• Du kan ange ett namn med upp till 24 tecken inklusive mellanslag.
• Klicka här för att visa information om hur du raderar tecken:
Ange siffror, bokstäver och symboler
9. Ange eget fax-/telefonnummer.
1. Välj inmatningsfältet under Eget telnr (Unit TEL).
Skärmen där du anger numret visas.
2. Ange eget fax-/telefonnummer.
3. Välj OK.
Obs!
• Du kan ange fax-/telefonnummer med upp till 20 siffror, inklusive mellanslag.
• Klicka här för att visa information om hur du raderar tecken:
Ange siffror, bokstäver och symboler
10. Välj Registrera (Register) för att slutföra registreringen.
390
Registrera mottagare
Registrera mottagare med skrivarens manöverpanel.
Registrera mottagare med Kortnummerverktyget 2 (Windows)
Registrera mottagare med Kortnummerverktyget 2 (Mac OS)
391
Registrera mottagare med skrivarens manöverpanel.
Om du registrerar mottagare i skrivarens katalog i förväg kan du slå fax-/telefonnummer enklare.
Du kan registrera mottagare på följande sätt:
• Registrera mottagare
Om du registrerar mottagarens fax-/telefonnummer och namn kan du sedan skicka fax genom att välja
mottagaren i skrivarens katalog.
Registrera mottagarnas fax-/telefonnummer
• Registrera gruppnummer
Du kan i förväg kombinera två eller fler registrerade mottagare i en grupp. Du kan skicka samma
dokument till alla registrerade medlemmar i gruppen.
Registrera mottagare för gruppnummer
Antal registreringar (summan av individuella mottagare och gruppnummer):
Upp till 100
Obs!
• Mer information om hur du ändrar den information som har registrerats för en mottagare eller ett
gruppnummer finns under Ändra registrerad information.
• Mer information om hur du tar bort den information som har registrerats för en mottagare eller ett
gruppnummer finns under Ta bort registrerad information.
• Mer information om hur du skriver ut en lista över mottagarens fax-/telefonnummer och namn som har
registrerats finns under Skriva ut en lista över registrerade destinationer.
• Du kan registrera, ändra eller ta bort registrerad information om mottagaren eller gruppnumret med
Kortnummerverktyget 2 på datorn.
• För Windows:
Registrera mottagare med Kortnummerverktyget 2 (Windows)
• För Mac OS:
Registrera mottagare med Kortnummerverktyget 2 (Mac OS)
392
Registrera mottagarnas fax-/telefonnummer
Innan du kan använda skrivarens katalog måste du registrera mottagarnas fax-/telefonnummer. Följ
anvisningarna nedan om du vill registrera mottagarnas fax-/telefonnummer.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
FAX på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Välj Funktionslista (Function list).
Skärmen Funktionslista (Function list) visas.
4. Välj Registrera telefonnr (TEL number registration).
5. Välj Katalogregistrering (Directory registration).
Skärmen där du kan välja ett ID-nummer visas.
Obs!
• Om du redan har registrerat mottagarna visas deras namn bredvid ID-numret. Om du redan har
registrerat gruppnumret visas ikonen
och gruppnamnet bredvid ID-numret.
6. Välj ett ledigt ID-nummer.
Obs!
• Om du redan har registrerat mottagarna och de visas i namnordning, väljer du Växla vy (Switch
view). De registrerade mottagarna visas i ordning enligt ID-nummer.
• Om du väljer Ny post (New entry) väljs ett ledigt ID-nummer i nummerordning.
7. Välj Registrera mottagare (Register recipient).
393
8. Välj ett registreringssätt.
9. Registrera mottagarens fax-/telefonnummer.
Registrera mottagarens fax-/telefonnummer enligt den registreringsmetod som du har valt.
• Genom att ange numret (By entering the number)
Skärmen där du registrerar mottagarens fax-/telefonnummer och namn visas. Gå till nästa steg.
• Från utgående samtalslogg (From outgoing call log)
När du väljer den här registreringsmetoden visas skärmen där du väljer fax-/telefonnummer från
loggarna med utgående samtal.
Om du väljer ett fax-/telefonnummer från loggarna med utgående samtal visas skärmen där du
registrerar mottagarens fax-/telefonnummer och namn. Gå till nästa steg.
• Från inkommande samtalslogg (From incoming call log)
När du väljer den här registreringsmetoden visas skärmen där du väljer fax-/telefonnumret eller
namnet från loggarna med inkommande samtal.
394
Om du väljer ett fax-/telefonnummer eller namn från loggarna med inkommande samtal visas
skärmen där du registrerar mottagarens fax-/telefonnummer och namn. Gå till nästa steg.
Obs!
• Det kan hända att den här registreringsmetoden inte är tillgänglig, beroende på i vilket land
eller område du köpte enheten.
10. Ange mottagarens namn.
Om du väljer Från inkommande samtalslogg (From incoming call log) som registreringssätt kan
mottagarens namn redan ha angetts. Om du inte ändrar namnet fortsätter du till nästa steg.
1. Välj inmatningsfältet för namn.
Skärmen där du anger tecknet visas.
2. Ange mottagarens namn.
3. Välj OK.
Obs!
• Du kan ange ett namn med upp till 16 tecken inklusive mellanslag.
Ange siffror, bokstäver och symboler
11. Mata in mottagarens fax-/telefonnummer.
Om du väljer ett fax-/telefonnummer i Från utgående samtalslogg (From outgoing call log) eller Från
inkommande samtalslogg (From incoming call log) har fax-/telefonnumret redan angetts. Om du inte
ändrar fax-/telefonnumret ska du gå till nästa steg.
1. Välj inmatningsfältet för fax-/telefonnummer.
Skärmen där du anger numret visas.
2. Mata in mottagarens fax-/telefonnummer.
395
3. Välj OK.
Obs!
• Du kan ange fax-/telefonnumret med upp till 60 siffror (40 siffror för USA, Kanada, Korea och
vissa områden i Latinamerika), inklusive mellanslag.
Ange siffror, bokstäver och symboler
• När Typ av telefonlinje (Telephone line type) i Användarinställningar för fax (FAX user
settings) under Faxinställningar (FAX settings) är inställt på Pulsval (Rotary pulse) kan du
ange en ton (”T”) genom att välja knappen Ton.
12. Välj Registrera (Register) för att slutföra registreringen.
Obs!
• Om du vill registrera ytterligare en mottagares nummer och namn väljer du ett ledigt ID-nummer
och upprepar samma steg som ovan.
• Du kan kontrollera vilka mottagarnummer och -namn som du har registrerat genom att skriva ut
en MOTTAGARTELEFONNUMMERLISTA (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST).
Skriva ut en lista över registrerade destinationer
396
Registrera mottagare för gruppnummer
Om du registrerar två eller fler registrerade mottagare för ett gruppnummer kan du skicka samma dokument
i ett svep till alla mottagare som finns registrerade för gruppnumret.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
FAX på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Välj Funktionslista (Function list).
Skärmen Funktionslista (Function list) visas.
4. Välj Registrera telefonnr (TEL number registration).
5. Välj Katalogregistrering (Directory registration).
Skärmen där du kan välja ett ID-nummer visas.
Obs!
• Om du redan har registrerat mottagarna visas deras namn bredvid ID-numret. Om du redan har
registrerat gruppnumret visas ikonen
och gruppnamnet bredvid ID-numret.
6. Välj ett ledigt ID-nummer.
Obs!
• Om du redan har registrerat mottagarna och de visas i namnordning, väljer du Växla vy (Switch
view). De registrerade mottagarna visas i ordning enligt ID-nummer.
• Om du väljer Ny post (New entry) väljs ett ledigt ID-nummer i nummerordning.
7. Välj Gruppnummerregistrering (Group dial registration).
Skärmen där du registrerar gruppnamnet och gruppmedlemmen visas.
397
8. Ange gruppnamn.
1. Ange inmatningsfältet för gruppnamn.
Skärmen där du anger tecknet visas.
2. Ange gruppnamn.
3. Välj OK.
Obs!
• Du kan ange ett namn med upp till 16 tecken inklusive mellanslag.
Ange siffror, bokstäver och symboler
9. Registrera den registrerade mottagaren som en medlem i gruppnumret.
1. Välj Lägg t. medl. (Add member).
Skrivarens katalog visas.
398
Sortera efter namn
Sortera efter ID-nummer
A. Välj för att ändra till sortering efter namn eller ID-nummer.
B. Välj för att visa skärmen där du anger en initial. Du kan använda initialer för att söka efter
registrerade mottagare.
Om du väljer en initial visas alla registrerade mottagare i bokstavsordning från och med den
valda bokstaven.
C. Välj för att visa skärmen där du väljer ID-nummer för den registrerade mottagaren. Du kan
använda ID-nummer för att söka efter registrerade mottagare.
399
Om du anger ID-numret och väljer OK visas alla registrerade mottagare i ordning från och
med mottagaren med det valda ID-numret.
D. De mottagare som kan registreras visas.
2. Välj en mottagare som du vill registrera som gruppmedlem.
Medlemmen som ska registreras visas i listan.
Obs!
• Om du vill ta bort en mottagare från gruppnumret väljer du mottagaren som ska tas bort i
listan. När bekräftelseskärmen visats väljer du Ja (Yes) för att ta bort mottagaren från
gruppnumret.
3. För att lägga till en annan medlem väljer du Lägg t. medl. (Add member) igen.
Skrivarens katalog visas.
4. Välj en mottagare som du vill registrera som gruppmedlem.
Medlemmen som ska registreras visas i listan.
400
Upprepa stegen om du vill registrera fler medlemmar för samma gruppnummer.
10. Välj Slutför (Complete) för att slutföra registreringen.
Obs!
• Om du vill registrera ytterligare en grupp väljer du ett ledigt ID-nummer och upprepar stegen ovan.
• Du kan kontrollera vilka mottagare du har registrerat för gruppnumret genom att skriva ut en
GRUPPNUMMERLISTA (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).
Skriva ut en lista över registrerade destinationer
401
Ändra registrerad information
Följ anvisningarna nedan för att ändra information som finns registrerad om mottagare och gruppnummer.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
FAX på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Välj Funktionslista (Function list).
Skärmen Funktionslista (Function list) visas.
4. Välj Registrera telefonnr (TEL number registration).
5. Välj Katalogregistrering (Directory registration).
6. Välj en mottagare eller ett gruppnummer som du vill ändra.
7. Ändra registrerad informationen.
• Så här ändrar du en enskild mottagare:
1. Välj Redigera mottagare (Edit recipient).
Skärmen med registrerad information om den valda mottagaren visas.
2. Välj inmatningsfältet för namn eller fax-/telefonnummer.
Redigeringsskärmen visas.
3. Ändra namn eller fax-/telefonnummer.
4. Välj OK.
Pekskärmen återgår till skärmen med registrerad information.
5. Välj Registrera (Register).
• Så här ändrar du ett gruppnummer:
1. Välj Redigera gruppnummer (Edit group dial).
Skärmen med registrerad information om gruppnumret visas.
2. Välj inmatningsfältet för namn för att ändra gruppnamn.
När skärmen för att redigera gruppnamnet visas ändrar du gruppnamnet och väljer sedan OK.
3. För att lägga till en medlem väljer du Lägg t. medl. (Add member).
När skrivarens katalog visas väljer du den mottagare som du vill lägga till.
4. Om du vill ta bort en medlem väljer du mottagare i listan.
När bekräftelseskärmen visas väljer du Ja (Yes) för att ta bort mottagaren från gruppnumret.
402
5. Välj Slutför (Complete) för att slutföra ändringen.
403
Ta bort registrerad information
Följ anvisningarna nedan för att ta bort information som finns registrerad om mottagare och gruppnummer.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
FAX på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Välj Funktionslista (Function list).
Skärmen Funktionslista (Function list) visas.
4. Välj Registrera telefonnr (TEL number registration).
5. Välj Katalogregistrering (Directory registration).
6. Välj en mottagare eller ett gruppnummer som du vill ta bort.
7. Ta bort den registrerade informationen.
• Så här tar du bort en enskild mottagare:
1. Välj Ta bort mottagare (Delete recipient).
2. När bekräftelseskärmen för borttagning av skrivaren visas väljer du Ja (Yes).
• Så här tar du bort ett gruppnummer:
1. Välj Ta bort gruppnummer (Delete group dial).
2. När bekräftelseskärmen för borttagning av skrivaren visas väljer du Ja (Yes).
404
Skriva ut en lista över registrerade destinationer
Du kan skriva ut en lista över fax-/telefonnumren och ha den i närheten av skrivaren som referens när du
ska ringa upp.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Fyll på papper.
3. Välj
FAX på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för faxens vänteläge visas.
4. Välj Funktionslista (Function list).
Skärmen Funktionslista (Function list) visas.
5. Välj Skriv ut rapporter/lister (Print reports/lists).
6. Välj Kataloglista (Directory list).
7. Välj ett objekt som du vill skriva ut.
• Om du väljer Mottagare (Recipient):
Bekräftelseskärmen där du väljer om du vill skriva ut listan med de registrerade namnen i
bokstavsordning visas.
Om du väljer Ja (Yes): Skriver ut MOTTAGARTELEFONNUMMERLISTA (RECIPIENT
TELEPHONE NUMBER LIST) i bokstavsordning.
Om du väljer Nej (No): skrivs en MOTTAGARTELEFONNUMMERLISTA (RECIPIENT
TELEPHONE NUMBER LIST) ut som är sorterad efter ID-nummer.
• Om du väljer Gruppnummer (Group dial):
Bekräftelseskärmen för utskrift visas. Välj Ja (Yes) för att skriva ut GRUPPNUMMERLISTA
(GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).
405
Registrera mottagare med Kortnummerverktyget 2 (Windows)
Om Kortnummerverktyget 2
Du kan använda Kortnummerverktyget 2 för att överföra den telefonkatalog som har registrerats på
skrivaren till en dator och registrera/ändra den på datorn. Du kan dessutom registrera telefonkatalogen
som redigerats i datorn på skrivaren. Du kan även spara dem på datorn i form av en säkerhetskopia.
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du säkerhetskopierar registrerade data på datorn med hjälp av
Kortnummerverktyget 2.
Starta Kortnummerverktyget 2
Dialogrutan Kortnummerverktyget 2
Spara en telefonkatalog som registrerats på skrivaren i datorn
Registrera ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2
Ändra ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2
Ta bort ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2
Ändra avsändarinformation med Kortnummerverktyget 2
Registrera/ändra avvisade nummer med Kortnummerverktyget 2
Registrera en telefonkatalog på skrivaren som sparats i datorn
406
Starta Kortnummerverktyget 2
Viktigt!
• Innan du startar Kortnummerverktyget 2 ska du se till att skrivaren är korrekt ansluten till datorn.
• Koppla inte in eller bort några kablar när skrivaren används eller när datorn är i vilo- eller standbyläge.
• Om skrivaren är kompatibel med LAN-anslutning ska du se till att skrivaren är ansluten till datorn med
LAN-anslutning så att Kortnummerverktyget 2 kan användas via LAN-anslutningen.
• Skärmen för inmatning av lösenord visas under start eller användning. Om den visas anger du
administratörslösenordet och klickar sedan på OK. Om du inte vet administratörslösenordet ska du
kontakta administratören för skrivaren.
Följ anvisningarna nedan om du vill starta Kortnummerverktyget 2.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Starta Kortnummerverktyget 2.
• I Windows 10 klickar du på Start-knappen och väljer All appar, Canon Utilities och sedan
Kortnummerverktyget 2.
• I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du Kortnummerverktyget 2 (Speed Dial Utility2) på Startskärmen för att starta Kortnummerverktyget 2. Om Kortnummerverktyget 2 inte visas i Startfönstret väljer du Sök (Search) och söker efter "Kortnummerverktyget 2".
• I Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Start och väljer Alla program (All programs),
Canon Utilities, Kortnummerverktyget 2 (Speed Dial Utility2) och sedan
Kortnummerverktyget 2 (Speed Dial Utility2).
Kortnummerverktyget 2 startar.
Obs!
• Du kan också starta Kortnummerverktyget 2 från Quick Utility Toolbox.
407
Dialogrutan Kortnummerverktyget 2
Dialogrutan Kortnummerverktyget 2 (Speed Dial Utility2) innehåller följande alternativ.
1. Skrivarnamn: (Printer Name:)
Används för att välja skrivaren som ska användas för att redigera telefonkatalogen med
Kortnummerverktyget 2.
Bakom skrivarens namn visas skrivarens MAC-adress.
Obs!
• Om du vill kontrollera skrivarens MAC-address läser du "Kontrollera nätverksinformation" för din
modell på startsidan i Onlinehandbok.
• För skrivare som har stöd för både trådlös LAN-anslutning och kablad LAN-anslutning visas MACadressen för den kablade LAN-anslutningen oavsett anslutningsmetod.
2. Visa skrivarinställningar (Display Printer Settings)
Läser in telefonkatalogen som är registrerad på skrivaren som har valts för Skrivarnamn: (Printer
Name:) i Kortnummerverktyget 2.
3. Inställningar: (Setting Item List:)
Används för att välja ett inställningsalternativ som ska redigeras. Välj ett av alternativen Registrera
telefonnummer (TEL Number Registration), Användarinformation (User Information Setting) eller
Avvisade nummer (Rejected Number Setting).
408
4. Lista över registrerad information
Visar den registrerade information som har valts under Inställningar: (Setting Item List:).
Obs!
• Du kan sortera visningsordningen genom att klicka på objektnamnen.
5. Redigera... (Edit...)/Markera alla (Select All)/Ta bort (Delete)
Redigerar objektet som har valts för Inställningar: (Setting Item List:), eller tar bort objektet, eller väljer
alla objekt.
När flera alternativ har valts i listan över registrerad information kan inte knappen Redigera... (Edit...)
användas.
6. Läs in från dator... (Load from PC...)
Visar telefonkatalogen som är sparad på datorn.
7. Anvisningar (Instructions)
Visar denna handbok.
8. Avsluta (Exit)
Avslutar Kortnummerverktyget 2. Den information som har registrerats eller redigerats med hjälp av
Kortnummerverktyget 2 sparas varken i datorn eller registreras på skrivaren.
9. Spara till dator... (Save to PC...)
Sparar telefonkatalogen som redigerats med Kortnummerverktyget 2 på datorn.
10. Reg. till skrivare (Register to Printer)
Registrerar telefonkatalogen som har redigerats med Kortnummerverktyget 2 på skrivaren.
409
Spara en telefonkatalog som registrerats på skrivaren i datorn
Följ anvisningarna nedan för att spara telefonkatalogen (innehåller mottagarnas namn, mottagarnas fax-/
telefonnummer, gruppnummer, användarnamn, användarens fax-/telefonnummer och avvisade nummer)
som finns registrerade på skrivaren i datorn.
1. Starta Kortnummerverktyget 2.
2. Välj en skrivare i listrutan Skrivarnamn: (Printer Name:) och klicka sedan på Visa
skrivarinställningar (Display Printer Settings).
3. Klicka på Spara till dator... (Save to PC...).
4. Ange filnamnet i skärmen som visas och klicka sedan på Spara (Save).
Obs!
• Informationen i telefonkatalogen (RSD-fil, *.rsd) kan importeras till andra skrivare.
Registrera en telefonkatalog på skrivaren som sparats i datorn
410
Registrera ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2
Följ anvisningarna nedan om du vill registrera fax-/telefonnummer.
Obs!
Innan du börjar använda Kortnummerverktyget 2 för att registrera fax-/telefonnummer bör du kontrollera
att inga faxöverföringar pågår.
1. Starta Kortnummerverktyget 2.
2. Välj en skrivare i listrutan Skrivarnamn: (Printer Name:) och klicka sedan på Visa
skrivarinställningar (Display Printer Settings).
3. Klicka på Registrera telefonnummer (TEL Number Registration) under Inställningar:
(Setting Item List:).
Listan över registrerade fax-/telefonnummer nummer visas.
4. Markera en ledig kod i listan och klicka sedan på Redigera... (Edit...).
Dialogrutan Välj enskilt nummer eller gruppnummer (Individual or Group Selection) visas.
5. Klicka på Registrera enskilt telefonnummer (Register individual TEL number) eller
Registrera gruppnummer (Register group dial) och klicka sedan på Nästa... (Next...).
• Om du valde Registrera enskilt telefonnummer (Register individual TEL number):
1. Ange namnet.
2. Ange fax-/telefonnumret.
• Om du valde Registrera gruppnummer (Register group dial):
411
1. Ange gruppnamn.
2. Välj en kod du vill lägga till i gruppnumret och klicka sedan på Lägg till >> (Add >>).
Obs!
• Du kan endast lägga till nummer som redan har registrerats.
6. Klicka på OK.
Upprepa steg 4 till 6 för att fortsätta registrera fax-/telefonnummer eller ett gruppnummer.
• Spara den registrerade informationen på datorn.
1. Klicka på Spara till dator... (Save to PC...).
2. Ange filnamnet i skärmen som visas och klicka sedan på Spara (Save).
• Registrera den registrerade informationen på skrivaren:
1. Klicka på Reg. till skrivare (Register to Printer).
2. När meddelandet visas kontrollerar du det och klickar på OK.
Informationen registreras på skrivaren.
412
Ändra ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2
Följ anvisningarna nedan om du vill ändra fax-/telefonnummer.
Obs!
• Innan du börjar använda Kortnummerverktyget 2 för att ändra fax-/telefonnummer bör du kontrollera att
inga faxöverföringar pågår.
1. Starta Kortnummerverktyget 2.
2. Välj en skrivare i listrutan Skrivarnamn: (Printer Name:) och klicka sedan på Visa
skrivarinställningar (Display Printer Settings).
3. Klicka på Registrera telefonnummer (TEL Number Registration) under Inställningar:
(Setting Item List:).
Listan över registrerade fax-/telefonnummer nummer visas.
4. Markera en kod som du vill ändra i listan och klicka sedan på Redigera... (Edit...).
• Om du valde ett enskilt fax-/telefonnummer:
1. Ange ett nytt namn.
2. Ange ett nytt fax-/telefonnummer.
• Om du valde ett gruppnummer:
413
1. Ange ett nytt gruppnamn.
2. Lägga till en medlem i eller ta bort en medlem från gruppnumret.
Lägga till en medlem:
Välj en kod du vill lägga till i gruppnumret och klicka sedan på Lägg till >> (Add >>).
Ta bort en medlem:
Välj en kod du vill ta bort från gruppnumret och klicka sedan på << Ta bort (<< Delete).
5. Klicka på OK.
Upprepa steg 4 och 5 för att fortsätta ändra fax-/telefonnummer eller gruppnummer.
• Spara den redigerade informationen på datorn.
1. Klicka på Spara till dator... (Save to PC...).
2. Ange filnamnet i skärmen som visas och klicka sedan på Spara (Save).
• Registrera den redigerade informationen på skrivaren:
1. Klicka på Reg. till skrivare (Register to Printer).
2. När meddelandet visas kontrollerar du det och klickar på OK.
Informationen registreras på skrivaren.
414
Ta bort ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2
Följ anvisningarna nedan om du vill ta bort fax-/telefonnummer.
Obs!
• Innan du börjar använda Kortnummerverktyget 2 för att ta bort fax-/telefonnummer bör du kontrollera att
inga faxöverföringar pågår.
1. Starta Kortnummerverktyget 2.
2. Välj en skrivare i listrutan Skrivarnamn: (Printer Name:) och klicka sedan på Visa
skrivarinställningar (Display Printer Settings).
3. Klicka på Registrera telefonnummer (TEL Number Registration) under Inställningar:
(Setting Item List:).
Listan över registrerade fax-/telefonnummer nummer visas.
4. Markera en kod som du vill ta bort från listan och klicka sedan på Ta bort (Delete).
Obs!
• Du tar bort alla fax-/telefonnummer i listan genom att klicka på Markera alla (Select All) och
sedan klicka på Ta bort (Delete).
5. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Det valda fax-/telefonnumret tas bort.
Upprepa steg 4 och 5 för att fortsätta ta bort fax-/telefonnummer.
• Spara den redigerade informationen på datorn.
1. Klicka på Spara till dator... (Save to PC...).
2. Ange filnamnet i skärmen som visas och klicka sedan på Spara (Save).
• Registrera den redigerade informationen på skrivaren:
1. Klicka på Reg. till skrivare (Register to Printer).
2. När meddelandet visas kontrollerar du det och klickar på OK.
Informationen registreras på skrivaren.
415
Ändra avsändarinformation med Kortnummerverktyget 2
Följ anvisningarna nedan om du vill ändra avsändarens namn eller fax-/telefonnummer.
1. Starta Kortnummerverktyget 2.
2. Välj en skrivare i listrutan Skrivarnamn: (Printer Name:) och klicka sedan på Visa
skrivarinställningar (Display Printer Settings).
3. Klicka på Användarinformation (User Information Setting) under Inställningar: (Setting
Item List:).
Användarinformationen visas.
4. Välj ett objekt som du vill ändra och klicka sedan på Redigera... (Edit...).
Dialogrutan Användarinformation (User Information) visas.
5. Ange det nya användarnamnet vid Användarnamn (User Name) och det nya fax-/
telefonnumret vid Telefonnummer (TEL Number) och klicka sedan på OK.
• Spara den redigerade informationen på datorn:
1. Klicka på Spara till dator... (Save to PC...).
2. Ange filnamnet i skärmen som visas och klicka sedan på Spara (Save).
• Registrera den redigerade informationen på skrivaren:
1. Klicka på Reg. till skrivare (Register to Printer).
2. När meddelandet visas kontrollerar du det och klickar på OK.
Informationen registreras på skrivaren.
416
Registrera/ändra avvisade nummer med Kortnummerverktyget 2
Följ anvisningarna nedan om du vill registrera, ändra eller ta bort avvisade nummer.
1. Starta Kortnummerverktyget 2.
2. Välj en skrivare i listrutan Skrivarnamn: (Printer Name:) och klicka sedan på Visa
skrivarinställningar (Display Printer Settings).
3. Klicka på Avvisade nummer (Rejected Number Setting) under Inställningar: (Setting
Item List:).
Listan över avvisade nummer visas.
• Så här registrerar du ett avvisat nummer:
1. Markera en ledig kod i listan och klicka sedan på Redigera... (Edit...).
2. Ange fax-/telefonnumret i dialogrutan Avvisat nummer (Rejected Number) och klicka på OK.
• Så här ändrar du ett avvisat nummer:
1. Markera en kod som du vill ändra i listan och klicka sedan på Redigera... (Edit...).
2. Ange fax-/telefonnumret i dialogrutan Avvisat nummer (Rejected Number) och klicka på OK.
• Så här tar du bort ett avvisat nummer:
1. Markera en kod som du vill ta bort från listan och klicka sedan på Ta bort (Delete).
Det valda fax-/telefonnumret tas bort.
Obs!
• Du tar bort alla fax-/telefonnummer i listan genom att klicka på Markera alla (Select All)
och sedan klicka på Ta bort (Delete).
417
Registrera en telefonkatalog på skrivaren som sparats i datorn
Du kan läsa in information från telefonkatalogen (RSD-fil, *.rsd) och registrera den på skrivaren.
Informationen i telefonkatalogen (RSD-fil, *.rsd) som exporteras från andra skrivaren kan läsas in och
registreras på skrivaren.
Obs!
• Det går att läsa in information från telefonkatalogen (RSD-fil, *.rsd) som exporteras med
Kortnummerverktyget i Kortnummerverktyget 2.
1. Starta Kortnummerverktyget 2.
2. Välj en skrivare i listrutan Skrivarnamn: (Printer Name:) och klicka sedan på Visa
skrivarinställningar (Display Printer Settings).
3. Klicka på Läs in från dator... (Load from PC...).
4. Välj information från en telefonkatalog (RSD-fil, *.rsd) som ska registreras på skrivaren.
5. Klicka påÖppna (Open) i dialogrutan.
Den valda telefonkatalogen visas.
Obs!
• Om du väljer information från telefonkatalogen (RSD-fil, *.rsd) som exporterats från en annan
skrivare visas bekräftelsemeddelandet. Klicka på OK.
6. Klicka på Reg. till skrivare (Register to Printer).
Telefonkatalogen som har sparats i datorn är registrerad på skrivaren.
418
Skicka fax med hjälp av skrivarens manöverpanel.
Skicka fax genom att ange fax-/telefonnummer Basic
Skicka fax igen (återuppringning till upptaget nummer)
Inställningsalternativ för att skicka fax
419
Skicka fax genom att ange fax-/telefonnummer
I det här avsnittet beskrivs hur du ringer upp och skickar fax direkt genom att ange fax-/telefonnumret.
Viktigt!
• Om du lagrar eller slår ett felaktigt fax-/telefonnummer kan dina fax oavsiktligt råka sändas till fel
mottagare. Om du ska skicka viktiga dokument rekommenderar vi att du skickar dem efter att först ha
talat med mottagaren i telefon.
Skicka fax efter ett telefonsamtal
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lägg dokumenten på glasskivan eller i ADF.
Obs!
• Mer information om dokumenttyper, dokumentskick och fylla på dokument:
Fylla på original
3. Välj
FAX på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för faxens vänteläge visas.
A. Mottagningsläge
Det valda mottagningsläget visas.
B. Datum och tid
Datum och tid visas.
C. Inmatningsfält för fax-/telefonnummer
Välj för att visa skärmen där du anger fax-/telefonnummer.
D. Funktionslista (Function list)
420
Du kan använda var och en av faxfunktionerna och ändra faxens inställningar.
E. Återuppring. (Redial)
Välj för att skicka fax med återuppringning.
Skicka fax igen (återuppringning till upptaget nummer)
F. Uppringning med pålagd lur
Välj för att skicka fax med funktionen för uppringning med pålagd lur.
Använda funktionen för uppringning med pålagd lur
G. Katalog (Directory)
Du kan välja ett registrerat fax-/telefonnummer.
Skicka ett fax till den registrerade mottagaren
H. Aktuell status
Aktuell status visas.
I. Sändningsinställningar
Inställningsalternativ för att skicka fax
Obs!
• Om du ännu inte har ställt in skrivaren för att skicka/ta emot fax visas inställningsmeddelandet på
pekskärmen när du trycker på FAX på HEM-skärmen första gången. När du gör inställningar för
att skicka fax ska du följa stegen i instruktionerna på pekskärmen.
4. Slå mottagarens fax-/telefonnummer.
1. Välj inmatningsfältet för fax-/telefonnummer.
2. Ange fax-/telefonnumret.
421
A. Siffertangenter
Anger numret.
B. Paus (Pause)
Anger en paus "P".
C. Ta bort
Tar bort den inmatade siffran.
D. Mellanslag
Anger ett mellanslag.
3. Välj OK.
Pekskärmen återgår till skärmen för faxens vänteläge.
5. Tryck på knappen Färg (Color) för färgsändning eller knappen Svart (Black) för sändning i
svartvitt.
422
Skrivaren börjar skanna dokumentet.
Viktigt!
• Färgsändning är endast tillgängligt när mottagarens faxenhet har stöd för färgfax.
• Öppna inte dokumentluckan förrän scanningen har slutförts.
6. Starta sändningen.
• Om du fyller på dokument i ADF:
Skrivaren skannar dokumentet automatiskt och börjar skicka faxet.
Obs!
• Tryck på knappen Stopp (Stop) om du vill avbryta en faxsändning. För avbryta en pågående
faxsändning trycker du på knappen Stopp (Stop) och följer instruktionerna på pekskärmen.
• Om det ligger kvar dokument i ADF efter att du tryckt på knappen Stopp (Stop) under
pågående skanning visas Dokument i ADF. Avlägsna dokumentet från dokumentfacket
och tryck på [OK]. (Document in ADF. Remove the document from the document tray
and tap [OK].) på pekskärmen. De återstående dokumenten matas ut automatiskt om du
väljer OK.
• Om du lägger dokumentet på glasskivan:
När dokumentet har scannats visas en bekräftelseskärm med en frågan om du vill ladda nästa
dokument.
Om du vill skicka det skannade dokumentet väljer du Skicka nu (Send now) för att starta
sändningen.
Om du vill skicka två eller fler sidor följer du meddelandet för att ladda nästa sida och väljer
Skanna (Scan). När du har skannat alla sidor trycker du på Skicka nu (Send now) för att börja
skicka.
Obs!
• Du kan avbryta en faxsändning genom att trycka på knappen Stopp (Stop).
Obs!
• Om din skrivare är ansluten till en PBX-växel (Private Branch Exchange) finns mer information om hur
du gör för att slå mottagarens fax-/telefonnummer i användningsinstruktionerna för telefonväxeln.
• Om skrivaren inte kunde skicka ett fax, till exempel på grund av att mottagarens linje var upptagen,
finns det en funktion som automatiskt ringer upp numret på nytt efter ett visst intervall. Automatisk
återuppringning har aktiverats som standard.
Automatisk återuppringning
• Dokument som inte skickats, t.ex. de som väntar på återuppringning, lagras i skrivarens minne. De
lagras inte om det uppstår ett fel när faxet ska skickas.
Dokument som lagras i skrivarens minne
• Dra inte ut nätkabeln förrän alla dokument har skickats. Om du drar ut nätkabeln raderas alla dokument
som har lagrats i skrivarens minne men ännu inte har skickats.
423
Skicka fax igen (återuppringning till upptaget nummer)
Det finns två metoder för återuppringning: Automatisk återuppringning och Manuell återuppringning.
• Automatisk återuppringning
Om du skickar ett dokument och mottagarens linje är upptagen, ringer skrivaren numret igen efter en
viss tid.
Automatisk återuppringning
• Manuell återuppringning
Du kan ringa upp de uppringda mottagarna igen genom att ange fax-/telefonnumren.
Manuell återuppringning
Viktigt!
• Om du lagrar eller slår ett felaktigt fax-/telefonnummer kan dina fax oavsiktligt råka sändas till fel
mottagare. Om du ska skicka viktiga dokument rekommenderar vi att du skickar dem efter att först ha
talat med mottagaren i telefon.
Skicka fax efter ett telefonsamtal
Obs!
• Automatisk återuppringning har aktiverats som standard.
• Mer information om grundläggande sändningsåtgärder:
Skicka fax genom att ange fax-/telefonnummer
Automatisk återuppringning
Du kan aktivera eller inaktivera automatisk återuppringning. Om du aktiverar automatisk återuppringning
kan du ange det högsta antalet återuppringningsförsök och hur länge skrivaren väntar mellan
återuppringningsförsök.
Aktivera och ange inställningen för automatisk återuppringning i Autoåteruppringning (Auto redial) i
Avancerade Faxinställningar (Advanced FAX settings) under Faxinställningar (FAX settings).
Avancerade Faxinställningar (Advanced FAX settings)
Viktigt!
• Vid automatisk återuppringning lagras det fax som inte har skickats tillfälligt i skrivarens minne, tills
faxsändningen är klar. Om ett strömavbrott inträffar eller om du drar ut nätsladden innan den
automatiska återuppringningen är klar, raderas alla fax som lagras i skrivarens minne och skickas
inte.
Obs!
• Om du vill avbryta automatisk uppringning ska du vänta tills skrivaren börjar ringa numret och sedan
trycka på skrivarens Stopp (Stop)-knapp.
• Om du vill avbryta automatisk återuppringning raderar du det osända faxet från skrivarens minne när
skrivaren är i vänteläge för återuppringning. Mer information finns under Ta bort dokument från
skrivarens minne.
424
Manuell återuppringning
Följ anvisningarna nedan för manuell återuppringning.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lägg dokumenten på glasskivan eller i ADF.
3. Välj
FAX på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för faxens vänteläge visas.
4. Ändra sändningsinställningarna vid behov.
Inställningsalternativ för att skicka fax
5. Välj Återuppring. (Redial).
Skärmen Återuppring. (Redial) visas.
6. Välj en mottagares nummer för att ringa upp igen.
7. Tryck på knappen Färg (Color) för färgsändning eller knappen Svart (Black) för
sändning i svartvitt.
Viktigt!
• Färgsändning är endast tillgängligt när mottagarens faxenhet har stöd för färgfax.
Obs!
• För manuell återuppringning kommer skrivaren ihåg upp till 10 mottagare som du nyligen har ringt
upp genom att ange fax-/telefonnummer. Observera att skrivaren inte sparar mottagare som du ringer
upp med funktionen för återuppringning eller genom att välja dem i katalogen.
• Om du vill avbryta manuell återuppringning trycker du på knappen Stopp (Stop). För avbryta en
pågående faxsändning trycker du på knappen Stopp (Stop) och följer instruktionerna på
pekskärmen.
425
• Om det ligger kvar dokument i ADF efter att du tryckt på knappen Stopp (Stop) under pågående
skanning visas Dokument i ADF. Avlägsna dokumentet från dokumentfacket och tryck på [OK].
(Document in ADF. Remove the document from the document tray and tap [OK].) på
pekskärmen. De återstående dokumenten matas ut automatiskt om du väljer OK.
426
Inställningsalternativ för att skicka fax
Du kan ändra sändningsinställningarna såsom skanningskontrast och skanningsupplösning på skärmen för
faxens vänteläge.
Välj för att ändra sändningsinställningarna.
• Upplösn. (ScanRes.)
Följande inställningar kan väljas för skanningsupplösningen.
Standard
Lämplig för dokument som bara innehåller text.
Fin (Fine)
Lämplig för dokument med finstilt text.
Extra fin (Extra fine)
Lämplig för detaljerade illustrationer eller dokument med finstilt text.
Om mottagarens faxenhet inte är kompatibel med Extra fin (Extra fine) (300 x 300 dpi) kommer
faxet att skickas i Standard eller Fin (Fine) upplösning.
Foto (Photo)
Lämplig för fotografier.
Obs!
• När du skickar färgfax måste dokumenten alltid scannas med samma upplösning (200 x 200 dpi).
Bildkvaliteten (komprimeringsfaktorn) bestäms av den skanningsupplösning som väljs. Extra fin
(Extra fine) och Foto (Photo) ger dock samma bildkvalitet.
• Kontrast (Contrast)
427
Välj en inställning för skannerkontrasten från Lägre (Lower), Standard eller Högre (Higher).
Pekskärmen återgår till skärmen för faxens vänteläge när du har slutfört inställningarna och valt OK.
428
Skicka fax från datorn (Windows)
Skicka fax (faxdrivrutin) Förenklad
Skapa en adressbok (faxdrivrutin)
Redigera eller ta bort en mottagare från en adressbok (faxdrivrutin)
Söka efter en mottagare i en adressbok (faxdrivrutin)
Det går inte att skicka fax från datorn
Så här öppnar du skärmen för faxdrivrutinsinställningar
Allmän information (faxdrivrutin)
429
Skicka fax (faxdrivrutin)
Du kan skicka fax med faxdrivrutinen från program som stöder dokumentutskrift.
Obs!
• Du kan bara skicka fax i svartvitt.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Öppna det dokument som du vill faxa i ett program ”t.ex. Anteckningar” och klicka sedan på
Skriv ut. (Kommandot är Skriv ut... (Print...) på menyn Arkiv (File).)
3. I Välj skrivare (Select Printer) eller Namn (Name) i dialogrutan Skriv ut (Print) markerar
du Canon XXX series FAX (där "XXX" är modellnamnet).
4. Klicka på Skriv ut (Print) eller OK.
* Dialogrutan Skriv ut (Print) i Anteckningar
Obs!
• Öppna dialogrutan för utskriftsinställningar i faxdrivrutinen genom att klicka på Inställningar
(Preferences) eller Egenskaper (Properties) i dialogrutan Skriv ut (Print). Där kan du ange
pappersstorlek och utskriftsorientering. Mer information om hur man öppnar dialogrutan för
utskriftsinställningar i faxdrivrutinen finns i "Så här öppnar du skärmen för
faxdrivrutinsinställningar".
5. Klicka på Visa adressbok... (Display Address Book...) i Ange mottagare (Set Recipient)
i dialogrutan Skicka fax (Send FAX).
430
6. Välj en mottagare i Mottagarens namn (Recipient Name) i dialogrutan Välj mottagare i
adressboken (Select Recipient from Address Book) och klicka sedan på Ange som
mottagare (Set as Recipient).
Den valda mottagaren visas i Mottagare (Recipient) i dialogrutan Skicka fax (Send FAX).
Viktigt!
• Du kan inte ange en mottagare om det inte har registrerats någon mottagare i adressboken.
Registrera mottagaren i adressboken och öppna adressboken igen.
Mer information om hur du registrerar mottagare i adressboken finns i "Skapa en adressbok
(faxdrivrutin)."
• Om mottagarens fax-/telefonnummer inte anges korrekt eller om det fax-/telefonnummer som har
registrerats inte är korrekt kan faxet eventuellt skickas till en oväntad mottagare. När du skickar ett
viktigt fax rekommenderas att du endast skickar det efter att du har kontrollerat angiven
information och mottagarens status.
431
Obs!
• Du kan även ange Mottagare (Recipient) genom att ange Mottagarens namn (Recipient Name)
och Faxnummer (Fax Number) i Direkt inmatning (Direct Entry) i dialogrutan Skicka fax
(Send FAX) och sedan klicka på Ange som mottagare (Set as Recipient).
• Mer information om giltiga tecken finns i ”Allmän information (faxdrivrutin).”
• Du kan skicka fax trots att bara Faxnummer (Fax Number) anges.
• Du kan registrera mottagaren som du angav i adressboken genom att klicka på Lägg till i
adressbok... (Add to Address Book...). Mer information om hur du registrerar mottagare i
adressboken finns i "Skapa en adressbok (faxdrivrutin)."
• Om det är nödvändigt lägger du till numret som gör att du kommer ut på linjen före faxnumret.
(Exempel: Om numret för extern linje är 0 och faxnumret är XXX XX XX anger du 0XXX XX XX.)
7. Klicka på Skicka nu (Send Now).
När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
Viktigt!
• Om du inte kan skicka ett fax på grund av ett fel med telefonlinjen eller något annat problem ska
du läsa ”Det går inte att skicka fax från datorn”.
Avbryta överföring
Om du klickar på Skicka nu (Send Now) i dialogrutan Skicka fax (Send FAX) visas skrivarikonen i
Aktivitetsfältet. Dubbelklicka på ikonen för att visa listan över faxjobb som väntar på överföring eller som
skickas.
Om du högerklickar på ett jobb och väljer Avbryt (Cancel) avbryts överföringen.
432
Skapa en adressbok (faxdrivrutin)
Genom att använda adressboken kan du skicka ett fax helt enkelt genom att ange en mottagare i den.
Du kan registrera mottagarens namn, faxnummer och annan information i adressboken.
Registrera en mottagare (WAB-kontakt) i adressboken
Du kan registrera en enskild mottagare (kontakt) i adressboken.
1. Öppna dialogrutan för utskriftsinställningar i faxdrivrutinen.
2. Klicka på Adressbok... (Address Book...) i dialogrutan som visas.
Obs!
• När en enskild mottagare (kontakt) har registrerats i adressboksmappen (Windows Kontakter)
som en adressboksfil (.contact-fil) kan den användas i olika program. Du kan dock inte ändra
den adressbok som du använder eftersom bara en adressbok kan skapas per användare.
Följ stegen nedan för att öppna Windows Kontakter.
• Windows 8.1/Windows 8:
Välj ikonen Sök (Search) och sök sedan efter "Kontakter".
• Windows 7/Windows Vista:
Välj XXXX (användarnamn) (XXXX (user name)) i Start-menyn och dubbelklicka sedan
på Kontakter (Contacts).
3. Klicka på Ny... (New...) i dialogrutan Adressbok (Address Book).
433
4. Välj Kontakt (Contact) i dialogrutan Ny post (New Entry) och klicka sedan på OK.
Obs!
• Om du vill skicka ett fax kan du bara ange Kontakt (Contact) (en mottagare). Du kan inte ange
en Distributionslista (Distribution List).
5. På fliken Namn och e-post (Name and E-mail) i dialogrutan Egenskaper anger du
Förnamn (First) och Efternamn (Last).
Mottagarens namn skrivs ut högst upp på det fax som mottagaren får.
434
6. Ange faxnumret på fliken Hemma (Home) eller Arbete (Work) och klicka sedan på OK.
En enskild mottagare (kontakt) registreras i adressboken.
Obs!
• Du kan även registrera en mottagare genom att klicka på knappen Lägg till i adressbok...
(Add to Address Book...) i dialogrutan Skicka fax (Send FAX) efter att du har angett
mottagaren.
• Om det är nödvändigt lägger du till numret som gör att du kommer ut på linjen före faxnumret.
(Exempel: Om numret för extern linje är 0 och faxnumret är XXX XX XX anger du 0XXX XX
XX.)
• Om du uppgraderar från Windows XP till Windows Vista kanske den adressbok du skapade i
Windows XP inte syns i Windows Vista. Om det inträffar öppnar du adressboken på sättet som
beskrivs nedan och flyttar informationen till en ny adressbok.
435
1. Öppna Start-menyn, välj Kontrollpanelen (Control Panel) > Utseende och anpassning
(Appearance and Personalization) > Mappalternativ (Folder Options).
2. Klicka på fliken Visa (View) i dialogrutan Mappalternativ (Folder Options), välj Visa
dolda filer och mappar (Show hidden files and folders) i Avancerade inställningar
(Advanced settings) och klicka sedan på OK.
3. Öppna Start-menyn, välj XXXX (användarnamn) (XXXX (user name)) och dubbelklicka
sedan på AppData > Roaming > Canon > MP5 så öppnas mappen.
4. Dubbelklicka på ".wab"-filen.
Adressboken syns nu automatiskt i Windows Vista.
Närliggande information
Redigera eller ta bort en mottagare från en adressbok (faxdrivrutin)
Söka efter en mottagare i en adressbok (faxdrivrutin)
436
Redigera eller ta bort en mottagare från en adressbok (faxdrivrutin)
Du kan ändra mottagarnas namn, faxnummer och annan information eller ta bort mottagare som finns
registrerade i adressboken.
Registrera mottagare i en adressbok
1. Öppna dialogrutan för utskriftsinställningar i faxdrivrutinen.
2. Klicka på Adressbok... (Address Book...) i dialogrutan som visas.
3. Välj den mottagare som du vill redigera i dialogrutan Adressbok (Address Book) och
klicka sedan på Egenskaper... (Properties...).
4. Ändra den information du vill i dialogrutan Egenskaper och klicka sedan på OK.
437
Ta bort mottagare från en adressbok
1. Öppna dialogrutan för utskriftsinställningar i faxdrivrutinen.
2. Klicka på Adressbok... (Address Book...) i dialogrutan som visas.
3. Välj den mottagare du vill ta bort från dialogrutan Adressbok (Address Book) och klicka
sedan på Ta bort (Delete).
438
4. När ett bekräftelsemeddelande visas klickar du på Ja (Yes).
439
Söka efter en mottagare i en adressbok (faxdrivrutin)
Du kan söka efter mottagare som finns registrerade i adressboken efter namn.
1. Öppna det dokument som du vill faxa i ett program ”t.ex. Anteckningar” och klicka sedan på
Skriv ut. (Kommandot är Skriv ut... (Print...) på menyn Arkiv (File).)
2. I Välj skrivare (Select Printer) eller Namn (Name) i dialogrutan Skriv ut (Print) markerar
du Canon XXX series FAX (där "XXX" är modellnamnet).
3. Klicka på Skriv ut (Print) eller OK.
* Dialogrutan Skriv ut (Print) i Anteckningar
4. Klicka på Visa adressbok... (Display Address Book...) i Ange mottagare (Set Recipient)
i dialogrutan Skicka fax (Send FAX).
440
5. Ange namnet på den mottagare du vill söka efter i Sök efter mottagare (Search by
Recipient) i dialogrutan Välj mottagare i adressboken (Select Recipient from Address
Book).
Om det angivna namnet hittas visas mottagaren i kontaktlistan med namnet markerat.
Medan namnet är markerat klickar du på Ange som mottagare (Set as Recipient) för att ange det som
mottagaren.
Viktigt!
• Du kan endast söka efter namn.
441
Det går inte att skicka fax från datorn
Kontroll 1
Är strömmen på?
Du kan inte sända fax om enheten har stängts av. Tryck på knappen PÅ (ON) för att slå på strömmen.
Om du kopplar bort nätkabeln utan att stänga av strömmen (en av knapparna på manöverpanelen lyser), slås
den på om du ansluter kabeln igen.
Om du kopplar från nätkabeln när du har tryckt på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen (knapparna på
manöverpanelen lyser inte) ska du koppla på den och trycka på knappen PÅ (ON) för att slå på strömmen.
Om strömmen stängdes av på grund av strömavbrott, osv slås den på automatiskt när strömavbrottet är löst.
Viktigt!
• Kontrollera att alla lampor på manöverpanelen har släckts innan du kopplar bort strömsladden.
När strömmen bryts eller om du kopplar ur nätsladden raderas alla fax som lagras i enhetens minne.
Obs!
• En lista med faxen som raderats från enhetens minne skrivs ut när enheten startas, om de fax som lagras i
enhetens minne raderas vid strömavbrott eller när nätsladden dras ut.
Kontroll 2
Skickas ett dokument från minnet eller tas ett fax emot i minnet?
När meddelandet om sändning/mottagning visas på enhetens LCD-skärmen (Liquid Crystal Display) skickas ett
fax från eller tas ett fax emot i enhetens minne. Vänta tills överföringen/mottagningen är klar.
Kontroll 3
Är telefonlinjetypen installerad på rätt sätt?
Kontrollera inställningen för telefonlinjetyp och ändra den vid behov.
Kontroll 4
Är Avkänning signal (Dial tone detect) inställt på PÅ (ON)?
Sänd faxet på nytt efter en stund.
Om du ändå inte kan skicka faxet väljer du AV (OFF) för Avkänning signal (Dial tone detect) i Avancerade
Faxinställningar (Advanced FAX settings) under Faxinställningar (FAX settings).
Kontroll 5
Är mottagarens fax-/telefonnummer korrekt?
Kontrollera mottagarens faxnummer och skicka sedan dokumentet igen.
Skicka fax (faxdrivrutin)
Obs!
• Mer information om hur du ändrar registrerade mottagare i adressboken finns i ”Redigera eller ta bort en
mottagare från en adressbok (faxdrivrutin)."
442
Kontroll 6
Inträffar ett fel vid sändning?
Kontrollera om ett meddelande visas på datorskärmen.
Om ett meddelande visas ska du läsa det och lösa problemet.
Kontroll 7
Inträffar ett skrivarfel?
Kontrollera om ett meddelande visas på LCD-skärmen.
Om en supportkod visas ska du titta i ”Supportkodslistan” för din modell på startsidan i Onlinehandbok.
Om ingen supportkod visas ska du titta under ”Ett meddelande visas” för din modell på startsidan i
Onlinehandbok.
Om du har bråttom trycker du på knappen Stopp (Stop) för att stänga meddelandet och skickar faxet.
Kontroll 8
Är telefonlinjen ansluten på rätt sätt?
Anslut telefonkabeln till telefonjacket på nytt.
Om telefonlinjen är ansluten på rätt sätt finns det ett problem med telefonlinjen. Kontakta ditt telefonbolag och
tillverkaren av din terminaladapter eller telefonadapter.
443
Så här öppnar du skärmen för faxdrivrutinsinställningar
Nedan förklaras hur du visar dialogrutan för utskriftsinställningar eller dialogrutan Egenskaper för
faxdrivrutinen från ett program eller via ikonen för fax/skrivare.
Öppna dialogrutan för utskriftsinställningar i faxdrivrutinen från ett
program
1. Klicka på kommandot Skriv ut (Print) i programmet.
I regel kan du öppna dialogrutan Skriv ut (Print) genom att välja Skriv ut (Print) från menyn Arkiv
(File).
2. Välj "skrivarmodell" och klicka på Inställningar (Preferences) (eller Egenskaper
(Properties)).
Dialogrutan för utskriftsinställningar i faxdrivrutinen visas.
Öppna dialogrutan för utskriftsinställningar för faxdrivrutinen via ikonen för
fax/skrivare
• Windows 8.1/Windows 8:
1. Klicka på ikonen Inställningar (Settings) > Kontrollpanelen (Control Panel) >
Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) > Enheter och skrivare (Devices and
Printers).
2. Högerklicka på ikonen Canon XXX series Printer eller Canon XXX series FAX, välj
Utskriftsinställningar (Printing Preferences) och välj sedan Canon XXX series
FAX. (”XXX” är skrivarens modellnamn.)
• Windows 7:
1. Välj Kontrollpanelen (Control Panel) > Maskinvara och ljud (Hardware and
Sound) > Enheter och skrivare (Devices and Printers) på Start-menyn.
2. Högerklicka på ikonen Canon XXX series Printer eller Canon XXX series FAX, välj
Utskriftsinställningar (Printing Preferences) och välj sedan Canon XXX series
FAX. (”XXX” är skrivarens modellnamn.)
• Windows Vista:
1. Välj Kontrollpanelen (Control Panel) > Maskinvara och ljud (Hardware and
Sound) > Skrivare (Printers) på Start-menyn.
444
2. Högerklicka på ikonen för Canon XXX series FAX (där ”XXX” är modellnamnet) och
välj sedan Utskriftsinställningar... (Printing Preferences...).
Öppna dialogrutan Egenskaper i faxdrivrutinen via ikonen för fax/skrivare
• Windows 8.1/Windows 8:
1. Klicka på ikonen Inställningar (Settings) > Kontrollpanelen (Control Panel) >
Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) > Enheter och skrivare (Devices and
Printers).
2. Högerklicka på ikonen Canon XXX series Printer eller Canon XXX series FAX, välj
Egenskaper för skrivare (Printer Properties) och välj sedan Canon XXX series
FAX. (”XXX” är skrivarens modellnamn.)
• Windows 7:
1. Välj Kontrollpanelen (Control Panel) > Maskinvara och ljud (Hardware and
Sound) > Enheter och skrivare (Devices and Printers) på Start-menyn.
2. Högerklicka på ikonen Canon XXX series Printer eller Canon XXX series FAX, välj
Egenskaper för skrivare (Printer Properties) och välj sedan Canon XXX series
FAX. (”XXX” är skrivarens modellnamn.)
• Windows Vista:
1. Välj Kontrollpanelen (Control Panel) > Maskinvara och ljud (Hardware and
Sound) > Skrivare (Printers) på Start-menyn.
2. Högerklicka på ikonen för Canon XXX series FAX (där "XXX" är modellnamnet) och
välj sedan Egenskaper (Properties).
445
Allmän information (faxdrivrutin)
För den här faxdrivrutinen gäller följande begränsningar.
Tänk på dessa punkter när du använder faxdrivrutinen.
• Faxdrivrutinen fungerar eventuellt inte när ett Microsoft Excel 2002-dokument skickas som fax och
alternativet Tillåt skalning av A4/Letter-format (Allow A4/Letter Paper Resizing) har markerats i
Microsoft Excel 2002. Följ anvisningarna nedan för att lösa problemet:
1. Klicka på Alternativ... (Options...) i Verktyg (Tools)-menyn.
2. Avmarkera alternativet Tillåt skalning av A4/Letter-format (Allow A4/Letter Paper Resizing) på
fliken Internationellt (International).
• När du använder en nätverkskompatibel skrivare kan du inte skicka fax från flera datorer samtidigt. Om
du försöker att skicka ett fax från en dator medan ett fax skickas från en annan dator visas ett
meddelande och faxet skickas inte.
Kontrollera att inget fax skickas från en annan dator.
• Om du tilldelar faxdrivrutinen till Bluetooth-porten kan du inte skicka ett fax från datorn.
• Du kan använda följande tecken i Faxnummer (Fax Number):
Tecken
Förklaring
0–9*#
I ett telefonnummer eller faxnummer.
,p
När du vill lägga in en paus mellan två nummer.
P
När du vill lägga in en paus i slutet av ett antal nummer.
T
Nummer efter T skickas som en tonsignal.
+ – ( ), blanksteg
Gör numren enklare att läsa. Det går inte att infoga ett blanksteg framför ett nummer.
*Det går inte att använda ".", "R", "M" eller "E".
• Du kan ange följande antal tecken i Mottagarens namn (Recipient Name) och Faxnummer (Fax
Number):
Mottagarens namn (Recipient Name): Upp till 16 tecken
Faxnummer (Fax Number): Upp till 60 tecken
* Antalet tecken du kan ange varierar beroende på region.
• Faxdrivrutinen fungerar inte korrekt om du avmarkerar alternativet Aktivera skrivarpool (Enable
printer pooling) på fliken Portar (Ports) i dialogrutan Egenskaper för Canon XXX series FAX
(Canon XXX series FAX Properties) (där "XXX" är modellnamnet). Kontrollera att alternativet är
markerat.
Information om hur du öppnar dialogrutan Egenskaper för Canon XXX series FAX (Canon XXX series
FAX Properties) finns i "Öppna dialogrutan Egenskaper i faxdrivrutinen via ikonen för fax/skrivare.
446
Ta emot fax
Ta emot fax
Ändra pappersinställningar
Minnesmottagning
447
Ta emot fax
I det här avsnittet beskrivs de förberedelser du måste göra för att kunna ta emot ett fax och hur du tar emot
ett fax.
Förbereda för mottagning av fax
Förbered mottagning av fax enligt nedanstående.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
FAX på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Kontrollera mottagningsläge.
Kontrollera inställningarna för mottagningsläge som visas på skärmen för faxens vänteläge.
Obs!
• Mer information om hur du ändrar mottagningsläget:
Ställa in mottagningsläge
4. Fyll på papper.
Lägg i arken med vanligt papper.
5. Ange pappersinställningar efter behov.
Ändra pappersinställningar
Detta slutför förberedelserna för att ta emot fax.
När ett fax tas emot, skrivs det ut automatiskt på det laddade papperet.
448
Ta emot fax
Mottagningssättet varierar beroende på vilket mottagningsläge du har valt.
Obs!
• Mer information om mottagningsläget:
Ställa in mottagningsläge
• Du kan ange de avancerade inställningarna för varje mottagningsläge.
Mer information om de avancerade inställningarna för mottagningsläget:
Avancerade inställningar för mottagningsläget
• Om skrivaren inte kan skriva ut ett mottaget fax, lagras detta fax tillfälligt i skrivarens minne
(mottagning i minnet).
Minnesmottagning
• När fax tas emot kan du spara dem automatiskt på ett minneskort som PDF-filer.
Spara mottagna fax automatiskt på ett minneskort
När du har valt Telefonprioriteringsläge (TEL priority mode):
• När det inkommande samtalet är ett fax:
Telefonen ringer vid inkommande samtal.
Lyft telefonluren. Om du hör ljudsignalen från en fax väntar du minst 5 sekunder efter att signalen
har tystnat och lägger på luren.
Skrivaren tar emot faxet.
Obs!
• Om skrivaren inte växlar till faxmottagning väljer du FAX på HEM-skärmen igen och sedan
Färg (Color) eller Svart (Black)-knappen för att ta emot faxet.
449
• Om du vill ta emot fax utan att behöva lyfta telefonluren väljer du Växling man./auto: PÅ
(Manual/auto switch: ON) i Avancerat (Advanced). Starttid för mottagning (RX start time)
gör att du kan ange det antal sekunder som ska passera innan skrivaren går över till
faxmottagning.
• Om du prenumererar på tjänsten Duplex Ringing i Hongkong ringer telefonen ett visst antal
gånger när det kommer ett inkommande samtal med ett särskilt faxringmönster. Skrivaren
växlar sedan automatiskt till faxmottagning utan att telefonluren behöver lyftas upp.
Det går att ändra det antal gånger som telefonen ringer innan faxmottagning kan ändras.
• Ställ in skrivaren för att möjliggöra aktivering av faxmottagning från en ansluten telefon
(fjärrmottagning).
Fjärrmottagning
• När telefonsvararen är ansluten till skrivaren:
• Om telefonsvararen är ställd i svarsläge väljer du Anv.vänlig mottagning: PÅ (Userfriendly RX: ON) i Avancerat (Advanced). Om det inkommande samtalet är ett fax tar
skrivaren automatiskt emot faxet.
• Om svarsläget är avstängt på telefonsvararen ska du lyfta på luren. Om du hör ljudsignalen
från en fax väntar du minst 5 sekunder efter att signalen har tystnat och lägger på luren.
• Om Växling man./auto: PÅ (Manual/auto switch: ON) har valts i Avancerat (Advanced)
ställer du in Starttid för mottagning (RX start time) på ett värde som är längre än den tid
det tar innan telefonsvararens svarsmeddelande börjar spelas upp. Vi rekommenderar att
du kontrollerar att inspelningen av meddelanden på telefonsvararen fungerar korrekt när
du har ändrat den här inställningen, t.ex. genom att ringa upp telefonsvararen via en
mobiltelefon.
• Ställ in telefonsvararen i svarsläge och gör följande justeringar:
- Hela meddelandet ska vara högst 15 sekunder långt.
- I meddelandet talar du om för den som ringer hur det går till att skicka ett fax.
• När det inkommande samtalet är ett röstsamtal:
Telefonen ringer vid inkommande samtal.
Lyft luren och besvara samtalet.
450
Obs!
• Om skrivaren oväntat växlar till faxmottagning under telefonsamtal väljer du Anv.vänlig
mottagning: AV (User-friendly RX: OFF) i Avancerat (Advanced).
• Om du har valt Växling man./auto: PÅ (Manual/auto switch: ON) i Avancerat (Advanced)
måste du besvara inkommande samtal genom att lyfta telefonluren inom den tid som har
angetts i Starttid för mottagning (RX start time). Annars kommer skrivaren att växla till
faxmottagning.
När du har valt Endast fax-läge (FAX only mode):
• När det inkommande samtalet är ett fax:
Skrivaren tar emot faxet automatiskt.
Obs!
• Om en telefon är ansluten till skrivaren ringer den vid inkommande samtal.
• Du kan ändra hur många gånger telefonen ska ringa med Antal ringsignaler (Ring count) i
Avancerat (Advanced).
När du har valt DRPD eller Nätverksomkopplare (Network switch):
• När det inkommande samtalet är ett fax:
Telefonen ringer vid inkommande samtal.
Skrivaren tar emot faxet automatiskt när ringmönstret för fax identifieras.
Obs!
• Du kan ändra antalet gånger som telefonen ska ringa.
Avancerade inställningar för mottagningsläget
451
• När det inkommande samtalet är ett röstsamtal:
Telefonen ringer vid inkommande samtal.
När skrivaren inte kan identifiera faxringmönstret fortsätter telefonen att ringa.
Lyft luren och besvara samtalet.
Obs!
• Om du vill använda den här funktionen måste du prenumerera på en kompatibel tjänst från ditt
telefonbolag.
• För DRPD
Du måste välja ett lämpligt ringmönster på skrivaren.
Ställa in DRPD-ringmönster (endast USA och Kanada)
• För Nätverksomkopplare
Namnet på den här tjänsten varierar beroende på landet eller området där du köpte den. Det
kan hända att den inte är tillgänglig, också det beroende på var du köpte den.
452
Ändra pappersinställningar
Den här skrivaren skriver ut mottagna fax på papper som redan har fyllts på i skrivaren. Använd
manöverpanelen för att ändra pappersinställningarna för faxutskrift. Kontrollera att inställningarna är
lämpliga för det påfyllda papperet.
Viktigt!
• Om en annan pappersstorlek än den som anges i inställningen för pappersstorlek har fyllts på lagras
mottagna fax i skrivarens minne och Kontrollera sidstorleken och tryck på [OK]. (Check the page
size and tap [OK].) visas på pekskärmen. Då ska du fylla på samma pappersstorlek som anges i
inställningen för pappersstorlek och sedan välja OK.
Du kan också trycka på knappen Stopp (Stop) för att stänga meddelandet och skriva ut de lagrade
dokumenten i skrivarens minne senare.
Skriva ut dokument från skrivarens minne
• Om inget papper har fyllts på eller om papperet har tagit slut under utskriften lagras de mottagna faxen i
skrivarens minne och ett felmeddelande om att det inte finns något papper visas på pekskärmen. Då
ska du fylla på papper och välja OK.
Du kan också trycka på knappen Stopp (Stop) för att stänga meddelandet och skriva ut de lagrade
dokumenten i skrivarens minne senare.
Skriva ut dokument från skrivarens minne
Obs!
• Om avsändaren skickar ett dokument som är större än formaten Letter eller Legal (till exempel 11 x 17
tum) kan avsändarens enhet skicka ett automatiskt förminskat eller uppdelat fax. Alternativt kan endast
en del av dokumentet skickas.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
FAX på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Välj Funktionslista (Function list).
Skärmen Funktionslista (Function list) visas.
4. Välj Faxpappersinställningar (FAX paper settings).
Skärmen Faxpappersinställningar (FAX paper settings) visas.
5. Ange inställningar.
453
A. Sidstl. (Page size)
Välj någon av pappersstorlekarna A4, Letter eller Legal.
B. Medietyp (Type) (Mediatyp)
Papperstypen är inställd på Vanligt papper (Plain paper).
C. Pappersk. (Paper src)
Välj en papperskälla (Bakre fack (Rear tray)/Kassett (Cassette)/Automatisk (Auto)) där papper
fyllts på.
Obs!
• När Automatisk (Auto) är vald matas papper från den papperskälla där det papper som
stämmer överens med pappersinställningarna (sidstorlek och medietyp) fyllts på.
D. 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting)
Välj dubbelsidig eller ensidig utskrift.
Dubbelsidig utskrift går endast att använda för fax i svartvitt. Färgfax skrivs ut med ensidig utskrift
oavsett inställning.
När 2-sidigt (2-sided) har valts för 2-sidig utskrift (2-sidedPrintSetting) trycker du på
Avancerat (Advanced) för att ange vilken sida som ska häftas.
Obs!
• När Sidstl. (Page size) är inställt på A4 eller Letter skrivs de mottagna faxen ut på båda
sidorna av papperet.
6. Tryck två gånger på knappen Bakåt (Back) för att återgå till skärmen för faxens vänteläge.
454
Minnesmottagning
Om skrivaren inte kunde skriva ut det mottagna faxet lagras det i skrivarens minne. Lampan för FAX-minne
(FAX Memory) lyser och Mottaget i minne. (Received in memory.) visas på skärmen för faxens
vänteläge.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne. Nästa gång du slår på
skrivaren trycker du på OK efter att en bekräftelseskärm visas. Listan över de fax som har tagits bort
från skrivarens minne (MINNESRADERINGSRAPPORT (MEMORY CLEAR REPORT)) skrivs ut.
Om skrivaren tar emot ett fax när ett av följande villkor råder kommer det mottagna faxet att lagras
automatiskt i skrivarens minne.
• Skrivarens är inställd på att lagra mottagna fax i minnet:
När Skriv inte ut (Do not print) är valt för Mottagna dokument (Received documents) i
Autoutskriftsinställning (Auto print settings) under Faxinställningar (FAX settings) lagras de
mottagna faxen i skrivarens minne.
Du kan skriva ut de fax som finns lagrade i skrivaren från skärmen Minnesreferens (Memory
reference) i faxmenyn.
Skriva ut dokument från skrivarens minne
Obs!
• Om du vill skriva ut de mottagna faxen automatiskt väljer du Skriv ut (Print) för Mottagna
dokument (Received documents) i Autoutskriftsinställning (Auto print settings) under
Faxinställningar (FAX settings).
Autoutskriftsinställning (Auto print settings)
• Ett fel har inträffat på skrivaren:
Om du väljer Skriv ut (Print) för Mottagna dokument (Received documents) i
Autoutskriftsinställning (Auto print settings) under Faxinställningar (FAX settings) skrivs
mottagna fax ut automatiskt. Om något av följande fel uppstår kommer dock inte det mottagna faxet att
skrivas ut. I stället lagras det i skrivarens minne.
När felet har åtgärdats enligt beskrivningen skrivs faxet som lagrats i skrivarens minne ut automatiskt.
◦ Mängden återstående bläck räcker inte för att skriva ut ett fax:
Byt ut bläckbehållaren.
Byta Bläckbehållare
Obs!
• Du kan ställa in skrivaren så att den skriver ut ett mottaget fax, trots att bläcket är slut.
Ställ in Utskrift när bläck är slut (Print when out of ink) i Autoutskriftsinställning (Auto
print settings) under Faxinställningar (FAX settings) på Skriv ut (Print).
Eftersom bläcket är slut kanske inte en del eller hela faxet skrivs ut.
Dessutom lagras inte faxets innehåll i skrivarens minne.
455
Om bläcket redan har tagit slut rekommenderar vi att du väljer Skriv inte ut (Do not print) för
Mottagna dokument (Received documents) i Autoutskriftsinställning (Auto print settings)
under Faxinställningar (FAX settings) för att lagra det mottagna faxet i skrivarens minne. När
du har bytt ut bläckbehållaren och valt Skriv ut (Print) för Mottagna dokument (Received
documents) i Autoutskriftsinställning (Auto print settings) kommer faxet som lagrats i
skrivarens minne att skrivas ut automatiskt.
Autoutskriftsinställning (Auto print settings)
◦ Pappret är slut:
Fyll på papper och välj OK på pekskärmen.
◦ En annan pappersstorlek än den som har angetts i Sidstl. (Page size) i Faxpappersinställningar
(FAX paper settings) har fyllts på:
Fyll på samma pappersstorlek som den som anges i Sidstl. (Page size) i Faxpappersinställningar
(FAX paper settings) och välj sedan OK på pekskärmen.
• Du tryckte på knappen Stopp (Stop) för att avbryta faxutskriften:
Tryck på knappen HEM (HOME) och välj FAX för att återuppta utskriften av faxet.
Obs!
• Skrivaren kan högst lagra fax motsvarande 250 sidor* (maximalt 30 dokument) i skrivarens minne.
* När ITU-T-tabellen nummer 1 används (standardläge)
• Om skrivarens minne blir fullt under minnesmottagning sparas endast de sidor som redan har tagits
emot i minnet. Skriv ut de mottagna fax som är lagrade i skrivarens minne eller spara dem på
minneskortet. Ta sedan bort dem från skrivarens minne och be avsändaren att skicka faxen igen.
Dokument som lagras i skrivarens minne
456
Andra användbara faxfunktioner
Dokument som lagras i skrivarens minne
457
Dokument som lagras i skrivarens minne
Om sändningen av fax inte är klar, eller om skrivaren inte kan skriva ut det mottagna faxet, lagras de här
faxen i skrivarens minne.
Om ett fel uppstod när ett fax skickades lagras inte dokumentet i skrivarens minne.
Under följande omständigheter kan skrivaren inte skriva ut det mottagna faxet och lagrar automatiskt faxet i
minnet.
• Mängden återstående bläck räcker inte för att skriva ut ett fax.
• Pappret är slut.
• En annan pappersstorlek än den som har angetts i Sidstl. (Page size) i Faxpappersinställningar (FAX
paper settings) har fyllts på.
• Skriv inte ut (Do not print) har valts för Mottagna dokument (Received documents) i
Autoutskriftsinställning (Auto print settings) under Faxinställningar (FAX settings).
• Du har tryckt på Stopp (Stop) för att avbryta utskriften av ett mottaget fax.
Viktigt!
• Om du drar ur skrivarens nätkabel raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
Information om hur du drar ur nätkabeln finns under Koppla från skrivaren.
Du kan skriva ut eller ta bort fax som har lagrats i skrivarens minne. Du kan också spara de mottagna fax
som har sparats i skrivaren till minneskortet manuellt.
• Så här skriver du ut ett dokument i skrivarens minne:
Skriva ut dokument från skrivarens minne
• Så här tar du bort ett dokument från skrivarens minne:
Ta bort dokument från skrivarens minne
• Så här sparar du ett dokument på ett minneskort
Spara dokument från skrivarens minne på ett minneskort
Obs!
• När du bekräftar, skriver ut eller tar bort dokument som lagras i skrivarens minne, anger du det efter
dokumentets transaktionsnummer. Om du inte känner till transaktionsnumret för dina måldokument ska
du först skriva ut en lista över dokumenten (MINNESLISTA (MEMORY LIST)).
Mer information om hur du skriver ut MINNESLISTA (MEMORY LIST) finns under Skriva ut dokument
från skrivarens minne.
458
Skriva ut dokument från skrivarens minne
Du kan skriva ut ett angivet dokument i skrivarens minne, eller skriva ut alla mottagna dokument i minnet
samtidigt.
När du skriver ut ett angivet dokument anger du det efter dess transaktionsnummer. Om du inte känner till
transaktionsnumret för dina måldokument ska du först skriva ut en lista över dokumenten (MINNESLISTA
(MEMORY LIST)).
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Fyll på papper.
3. Välj
FAX på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för faxens vänteläge visas.
4. Välj Funktionslista (Function list).
Skärmen Funktionslista (Function list) visas.
5. Välj Minnesreferens (Memory reference).
Minneslistan visas.
A. Datum och tid för transaktionen och fax-/telefonnumret
B. Transaktionsnummer (Sänd/mott.nr)
Ett transaktionsnummer från "0001" till "4999" visar att ett dokument håller på att skickas.
Ett transaktionsnummer från "5001" till "9999" visar att ett dokument tas emot.
C. Färginformation
Färg (Color) visas för sändning/mottagning i färg. Inget visas för svartvit sändning/mottagning.
459
Obs!
• Om det inte finns några dokument lagrade i skrivarens minne visas Det finns inget dokument i
minnet. (There is no document in memory.). Tryck på OK för att gå tillbaka till föregående
skärm.
6. Välj en utskriftsmeny.
• Så här skriver du ut minneslistan (MINNESLISTA (MEMORY LIST)):
Du kan skriva ut en lista över dokumenten i skrivarens minne genom att trycka på Skr. doklista
(Print doc. list).
När bekräftelseskärmen för utskrift visas trycker du på Ja (Yes). Utskriften startar.
I MINNESLISTA (MEMORY LIST) visas transaktionsnumret för ej skickade eller ej utskrivna fax
(sänd./mott. nr.), transaktionsläge, mottagarens nummer samt datum och tid för transaktionen.
Ett transaktionsnummer från "0001" till "4999" i MINNESLISTA (MEMORY LIST) visar att ett
dokument håller på att skickas. Ett transaktionsnummer från "5001" till "9999" i MINNESLISTA
(MEMORY LIST) visar att ett dokument tas emot.
• Så här anger du vilket dokument som ska skrivas ut:
Välj vilket dokument som ska skrivas ut på skärmen Minneslista (Memory list) och tryck på Skriv
ut angivet dokument (Print specified document).
Obs!
• Om det angivna dokumentet inte finns lagrat i skrivarens minne visas Det finns inget
dokument som kan skrivas ut. (There is no document that can be printed.). Tryck på OK
för att gå tillbaka till föregående skärm.
Bekräftelseskärmen där du kan välja om du bara vill skriva ut dokumentets första sida visas.
Om du väljer Ja (Yes) skrivs endast den första sidan i dokumentet ut. Dokumentet lagras
fortfarande i skrivarens minne.
Om du väljer Nej (No) skrivs alla sidor i dokumentet ut. Skärmen för att bekräfta om du vill ta bort
det utskrivna dokumentet i skrivarens minne visas efter utskriften.
• Så här skriver du ut alla mottagna dokument som finns lagrade i skrivarens minne:
Tryck på Batchbearbet. (Batch process) och sedan på Skriv ut alla mott. dok. (Print all RX
documents).
När bekräftelseskärmen för utskrift visas trycker du på Ja (Yes). Alla dokument i skrivarens minne
skrivs ut.
Varje gång ett dokument skrivs ut visas skärmen för att bekräfta om du vill radera det utskrivna
dokumentet i skrivarens minne.
Om du trycker på Ja (Yes) tas de utskrivna dokumenten bort från skrivarens minne.
460
Ta bort dokument från skrivarens minne
Du kan ta bort ett angivet dokument i skrivarens minne, eller ta bort alla dokument i minnet samtidigt.
Obs!
• När du tar bort ett angivet dokument anger du det efter dess transaktionsnummer. Om du inte känner
till transaktionsnumret för dina måldokument ska du först skriva ut en lista över dokumenten
(MINNESLISTA (MEMORY LIST)).
Skriva ut dokument från skrivarens minne
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
FAX på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Välj Funktionslista (Function list).
Skärmen Funktionslista (Function list) visas.
4. Välj Minnesreferens (Memory reference).
Minneslistan visas.
A. Datum och tid för transaktionen och fax-/telefonnumret
B. Transaktionsnummer (Sänd/mott.nr)
Ett transaktionsnummer från "0001" till "4999" visar att ett dokument håller på att skickas.
Ett transaktionsnummer från "5001" till "9999" visar att ett dokument tas emot.
C. Färginformation
Färg (Color) visas för sändning/mottagning i färg. Inget visas för svartvit sändning/mottagning.
461
Obs!
• Om det inte finns några dokument lagrade i skrivarens minne visas Det finns inget dokument i
minnet. (There is no document in memory.). Tryck på OK för att gå tillbaka till föregående
skärm.
5. Välj i vilken meny du vill ta bort.
• Så här anger du vilket dokument som ska tas bort:
Välj vilket dokument som ska tas bort på skärmen Minneslista (Memory list) och tryck på Ta bort
angivet dokument (Delete specified doc.).
Obs!
• Om det angivna dokumentet inte finns lagrat i skrivarens minne visas Det finns inget
dokument som kan tas bort. (There is no document that can be deleted.). Tryck på OK
för att gå tillbaka till föregående skärm.
Bekräftelseskärmen visas.
Om du väljer Ja (Yes) tas det angivna dokumentet bort från skrivarens minne.
• Så här tar du bort alla dokument som finns lagrade i skrivarens minne:
Tryck på Batchbearbet. (Batch process) och sedan på Ta bort alla dokument (Delete all
documents).
Bekräftelseskärmen visas.
Om du väljer Ja (Yes) tas alla dokument bort från skrivarens minne.
462
Spara dokument från skrivarens minne på ett minneskort
Du kan spara mottagna fax som har sparats i skrivarens minne på ett minneskort som PDF-filer via
enhetens manöverpanel.
Du kan spara ett visst dokument i skrivarens minne till minneskortet eller spara alla dokument i minnet till
minneskortet samtidigt.
Viktigt!
• Ta inte bort minneskortet från skrivaren innan allt har sparats.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du regelbundet säkerhetskopierar fax som har sparats på ett
minneskort på ett annat lagringsmedium för att undvika att informationen går förlorad.
• Vi ansvarar inte för eventuell skada eller förlust av data, oavsett orsak, även om det inträffar inom
garantiperioden.
Obs!
• När du sparar ett angivet dokument anger du det efter dess transaktionsnummer. Om du inte känner till
transaktionsnumret för dina måldokument ska du först skriva ut en lista över dokumenten
(MINNESLISTA (MEMORY LIST)).
Skriva ut dokument från skrivarens minne
• När du har sparat faxet i skrivarens minne på minneskortet finns faxet fortfarande sparat i skrivarens
minne.
Information om hur du tar bort faxet från skrivarens minne finns i Ta bort dokument från skrivarens
minne.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Sätt in minneskortet i kortplatsen.
3. Välj
FAX på HEM-skärmen.
Använda manöverpanelen
Skärmen för faxens vänteläge visas.
4. Välj Funktionslista (Function list).
Skärmen Funktionslista (Function list) visas.
5. Välj Minnesreferens (Memory reference).
Minneslistan visas.
463
A. Datum och tid för transaktionen och fax-/telefonnumret
B. Transaktionsnummer (Sänd/mott.nr)
Ett transaktionsnummer från "0001" till "4999" visar att ett dokument håller på att skickas.
Ett transaktionsnummer från "5001" till "9999" visar att ett dokument tas emot.
C. Färginformation
Färg (Color) visas för sändning/mottagning i färg. Inget visas för svartvit sändning/mottagning.
Obs!
• Om det inte finns några dokument lagrade i skrivarens minne visas Det finns inget dokument i
minnet. (There is no document in memory.). Tryck på OK för att gå tillbaka till föregående
skärm.
6. Välj i vilken meny du vill spara.
• Så här anger du vilket dokument som ska sparas på minneskortet:
Välj vilket dokument som ska sparas på skärmen Minneslista (Memory list) och tryck på Spara
angivet dokument (Save specified document).
Obs!
• Om det angivna dokumentet inte finns lagrat i skrivarens minne visas Det finns inget
dokument som kan sparas. (There is no document that can be saved.). Tryck på OK för
att gå tillbaka till föregående skärm.
Välj Minneskort (Memory card) som mål. Det angivna dokumentet sparas på minneskortet.
• Så här sparar du alla mottagna dokument som finns lagrade i skrivarens minne på minneskortet:
Tryck på Batchbearbet. (Batch process) och sedan på Spara alla mott. dok. (Save all RX
documents).
Välj Minneskort (Memory card) som mål. Alla dokumenten sparas på minneskortet.
Obs!
• Du kan spara upp till 250 faxsidor i en och samma PDF-fil.
• Du kan spara upp till 2000 PDF-filer på ett minneskort.
• Om du har valt Spara alla mott. dok. (Save all RX documents) sparas faxen i
transaktionsnummerordning.
464
• Om minneskortet tas bort eller blir full medan du håller på att spara fax visas ett felmeddelande på
pekskärmen. Välj OK för att ta bort felmeddelandet.
• Följande mapp- och filnamn har använts för de fax som har sparats på minneskortet:
• Mappnamn: CANON_SC\FAXDOC\0001
• Filnamn (filtillägg: PDF): löpnummer, startar från FAX_0001
• Fildatum: det datum och den tid då filen sparades i skrivaren.
Mer information om hur du ställer in datum och tid:
Ställa in datum och tid
465
Vanliga frågor
Nätverk
Skrivaren kan inte hittas på nätverket
Hittar inte Skrivare med trådlöst LAN
Okänd nätverksnyckel
Kan inte skriva ut eller ansluta
För andra frågor om nätverk klickar du här.
Skriv ut
Utskriften startar inte
Papperet är tomt/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder uppstår
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Lista över supportkoder för fel (papperet fastnar)
Kan inte skriva ut eller ansluta
Det går inte att installera MP Drivers (Windows)
Installation
Fax
Det går inte att skicka ett fax
Det går inte att ta emot ett fax, det går inte att skriva ut ett fax
Ställa in fax
Ett fel inträffar
Meddelande (supportkod) visas
Fel
Exempel på problem
Skrivaren fungerar inte
Strömmen sätts inte på
Strömmen stängs av av sig själv
Pekskärmens display är avstängd
Problem med USB-anslutning
Det går inte att kommunicera med skrivaren via USB
Utskriften startar inte
Kopieringen/utskriften avbryts
Det går inte att skriva ut med AirPrint
Det går långsamt att skriva ut
Det kommer inte ut något bläck
Lista över supportkoder för fel (papperet fastnar)
466
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel
Problem med automatisk dubbelsidig utskrift
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Problem med skanning (Windows)
Problem med skanning (Mac OS)
Skanningsresultaten är otillfredsställande (Windows)
Skanningsresultaten är otillfredsställande (Mac OS)
Kan inte skriva ut/skanna från en smarttelefon/surfplatta
Fel uppstår ofta när du skickar fax
Mottagna fax håller en dålig kvalitet
Det går inte att ringa upp
Telefonen kopplas från under ett samtal
Går inte att ställa in korrekt (nätverk)
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under konfigurering
(Windows)
Hittar inte Skrivare med trådlöst LAN
Hittar inte Skrivare med kablat LAN
Det går plötsligt inte att använda skrivaren
Okänd nätverksnyckel
Administratörslösenordet som angetts för skrivaren är okänt
Skrivaren går inte att använda efter att en trådlös router har ersatts eller inställningarna har ändrats
Ett meddelande visas på datorn under konfigurering
Kontrollera nätverksinformation
Återställa till fabriksinställningarna
Det går inte att ställa in korrekt (installation)
Det går inte att installera MP Drivers (Windows)
Easy-WebPrint EX startar inte eller Easy-WebPrint EX-menyn visas inte (Windows)
Uppdatera MP Drivers i nätverksmiljö (Windows)
Fel eller meddelande visas
Ett fel inträffar
Meddelande (supportkod) visas
Ett meddelade om faxning visas på skärmen för faxens vänteläge
Ett felmeddelande visas på en PictBridge-kompatibel enhet (trådlöst LAN)
Lista över supportkoder för fel
IJ Scan Utility Felmeddelanden (Windows)
Felmeddelanden i IJ Scan Utility Lite (Mac OS)
ScanGear Felmeddelande (skannerdrivrutiner) (Windows)
Driftproblem
Problem med nätverkskommunikation
Utskriftsproblem
Problem med att skriva ut/skanna från en smarttelefon/surfplatta
Problem med skanning (Windows)
Problem med skanning (Mac OS)
467
Problem med faxning
Mekaniska problem
Problem med installation och hämtning
Fel och meddelanden
Om du inte kan lösa ett problem
468
Nätverksinställningar och vanliga problem
Här finns vanliga frågor om nätverket. Välj den anslutningsmetod du använder eller vill använda.
Trådlöst lokalt nätverk
Trådlöst direkt
Kablat LAN
Trådlöst lokalt nätverk
Skrivaren kan inte hittas
Hittar inte Skrivare med trådlöst LAN
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under konfigurering
(Windows)
Det går inte att fortsätta efter skärmen Skrivaranslutning
Det går inte att hitta skrivaren efter en sökning på skärmen Skrivaridentifiering under konfigurering
Söka skrivare via IP-adress eller värdnamn vid konfigurering
Ett fel inträffar under inställningar för trådlöst LAN
En annan skrivare med samma namn hittades
Ändra metod för LAN-anslutning/Ändra metod för trådlös LAN-anslutning
Kan inte skriva ut eller ansluta
Det går plötsligt inte att använda skrivaren
Skrivaren går inte att använda efter att en trådlös router har ersatts eller inställningarna har ändrats
Ingen internetåtkomst via trådlöst LAN från kommunikationsenhet
Ansluta skrivare och trådlös router via Enkel trådlös anslutning
Går inte att ansluta smarttelefon/surfplatta till trådlös router
Ett fel inträffar under inställningar för trådlöst LAN
Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från USB till LAN-anslutning
Kan inte skriva ut eller ansluta
Tips för LAN-inställning/ändra LAN-inställningar
Okänd nätverksnyckel
Administratörslösenordet som angetts för skrivaren är okänt
Kontrollera nätverksinformation
Återställa till fabriksinställningarna
Ändra SSID/nyckel för trådlös router
Kontrollera den trådlösa routerns SSID för smarttelefon/surfplatta
Sekretessavgränsare/SSID-avgränsare/nätverkssepareringsfunktion
Standardinställningar för nätverk
Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från USB till LAN-anslutning
Skriva ut nätverksinställningar
Ändra metod för LAN-anslutning/Ändra metod för trådlös LAN-anslutning
Kontrollera statuskod
469
Skriva ut/skanna från en smarttelefon/surfplatta
Ansluta skrivare och trådlös router via Enkel trådlös anslutning
Går inte att ansluta smarttelefon/surfplatta till trådlös router
Kontrollera den trådlösa routerns SSID för smarttelefon/surfplatta
Ställa in användning av smarttelefon/surfplatta
Kan inte skriva ut/skanna från en smarttelefon/surfplatta
Hämta Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problem vid användning av skrivare
Ett meddelande visas på datorn under konfigurering
Det går långsamt att skriva ut
Bläcknivå visas inte på skrivarens statusövervakare (Windows)
Paket skickas konstant (Windows)
Trådlös direktanslutning
Kan inte skriva ut eller ansluta
Det går plötsligt inte att använda skrivaren
Ingen internetåtkomst via trådlöst LAN från kommunikationsenhet
Kan inte skriva ut eller ansluta
Tips för LAN-inställning/ändra LAN-inställningar
Okänd nätverksnyckel
Administratörslösenordet som angetts för skrivaren är okänt
Kontrollera nätverksinformation
Återställa till fabriksinställningarna
Skriva ut nätverksinställningar
Standardinställningar för nätverk
Ändra metod för LAN-anslutning/Ändra metod för trådlös LAN-anslutning
Kontrollera statuskod
Skriva ut/skanna från en smarttelefon/surfplatta
Kan inte skriva ut/skanna från en smarttelefon/surfplatta
Hämta Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problem vid användning av skrivare
Ett meddelande visas på datorn under konfigurering
Det går långsamt att skriva ut
Bläcknivå visas inte på skrivarens statusövervakare (Windows)
Kablat LAN
Skrivaren kan inte hittas
Det går inte att hitta skrivaren efter en sökning på skärmen Skrivaridentifiering under konfigurering
Söka skrivare via IP-adress eller värdnamn vid konfigurering
Hittar inte Skrivare med kablat LAN
En annan skrivare med samma namn hittades
470
Kan inte skriva ut eller ansluta
Det går plötsligt inte att använda skrivaren
Kan inte skriva ut eller ansluta
Tips för LAN-inställning/ändra LAN-inställningar
Administratörslösenordet som angetts för skrivaren är okänt
Kontrollera nätverksinformation
Återställa till fabriksinställningarna
Standardinställningar för nätverk
Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från USB till LAN-anslutning
Skriva ut nätverksinställningar
Ändra metod för LAN-anslutning/Ändra metod för trådlös LAN-anslutning
Kontrollera statuskod
Problem vid användning av skrivare
Ett meddelande visas på datorn under konfigurering
Det går långsamt att skriva ut
Bläcknivå visas inte på skrivarens statusövervakare (Windows)
Paket skickas konstant (Windows)
471
Problem med nätverkskommunikation
Skrivaren kan inte hittas på nätverket
Problem med nätverksanslutning
Andra nätverksproblem
472
Skrivaren kan inte hittas på nätverket
Vid konfigurering av skrivaren:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar
under konfigurering (Windows)
Det går inte att fortsätta efter skärmen Skrivaranslutning
Vid användning av skrivare:
Hittar inte Skrivare med trådlöst LAN
Obs!
• Du kan inte använda trådlöst LAN och kablat LAN samtidigt.
473
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under konfigurering (Windows)
Om det inte går att hitta skrivaren och skärmen Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings)
visas efter att du har sökt efter skrivaren via Automatisk sökning (Automatic search) på skärmen Söka
efter skrivare (Search for Printers), klickar du på Sök igen (Redetect) och söker efter skrivaren igen med
IP-adressen på skärmen Söka efter skrivare (Search for Printers).
Om det inte går att hitta skrivaren genom att söka efter den med hjälp av IP-adressen ska du kontrollera
nätverksinställningarna.
• Om du använder trådlöst LAN:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera strömstatus
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera datorns nätverksanslutning
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar för
trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens inställningar för trådlöst LAN
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera trådlös nätverksmiljö
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens IP-adress
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för säkerhetsprogramvara
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för trådlös router
• Om du använder kablat LAN:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar för
kablat LAN (Windows) – Kontrollera LAN-kabel och router
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
kablat LAN (Windows) – Kontrollera datorns nätverksanslutning
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar för
kablat LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens inställningar för kablat LAN
474
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar för
kablat LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens IP-adress
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
kablat LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för säkerhetsprogramvara
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
kablat LAN (Windows) – Kontrollera routerinställningar
475
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst LAN (Windows)
– Kontrollera strömstatus
Är skrivaren och nätverksenheten (routern osv.) påslagna?
Kontrollera att skrivaren är på.
Kontrollera att enheten är på
Kontrollera att nätverksenheten (routern osv.) är påslagen.
Om skrivaren eller nätverksenheten är avstängd:
Starta skrivaren eller nätverksenheten.
När du startat skrivaren och nätverksenheten kan det ta lite tid innan de kan användas. Vänta en stund
efter att du startat skrivaren eller nätverksenheten och klicka sedan på Sök igen (Redetect) på skärmen
Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att söka efter skrivaren igen.
Om skrivaren har hittats följer du anvisningarna på skärmen för att fortsätta att konfigurera
nätverkskommunikationen.
Om skrivaren och nätverksenheten är på:
Om nätverksenheterna är på ska du stänga av och starta dem igen.
Om ovanstående inte löser problemet:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst
LAN (Windows) – Kontrollera datorns nätverksanslutning
476
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst LAN (Windows)
– Kontrollera datorns nätverksanslutning
Kan du öppna några webbsidor på datorn?
Se till att datorn och nätverksenheten (routern osv.) är konfigurerade och att datorn är ansluten till
nätverket.
Om du inte kan öppna någon webbplats:
Klicka på Avbryt (Cancel) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att
avbryta konfigurationen av nätverkskommunikationen.
Konfigurera sedan datorn och nätverksenheten.
Kontakta tillverkaren eller läs i datorns eller nätverksenhetens handbok om du vill ha information om hur
det går till.
Om du kan visa webbplatser när du har konfigurerat datorn och nätverksenheten konfigurerar du om
nätverkskommunikationen från början.
Om ovanstående inte löser problemet:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst
LAN (Windows) – Kontrollera trådlös nätverksmiljö
477
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar för trådlöst LAN (Windows)
– Kontrollera skrivarens inställningar för trådlöst LAN
Är skrivaren inställd på att tillåta trådlös kommunikation?
Kontrollera att ikonen
eller
visas på pekskärmen.
Om ikonen inte visas:
Skrivaren är inte inställd på att tillåta trådlös kommunikation. Slå på trådlös kommunikation på skrivaren.
Om ikonen visas:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera trådlös nätverksmiljö
478
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst LAN (Windows)
– Kontrollera trådlös nätverksmiljö
Är skrivaren ansluten till en trådlös router?
Kontrollera via pekskärmen att skrivaren är ansluten till den trådlösa routern.
Om ikonen
visas:
• Kontrollera den trådlösa routerns läge
När du har kontrollerat den trådlösa routerns inställning ska du se till att skrivaren inte är placerad för
långt bort från den trådlösa routern.
Skrivaren kan befinna sig upp till 50 meter (164 fot) från den trådlösa routern inomhus. Kontrollera att
skrivaren är tillräckligt nära den trådlösa routern som ska användas.
Placera den trådlösa routern och skrivaren så att det inte finns några hinder mellan dem. Trådlös
kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Trådlös kommunikation kan
hindras av byggnadsmaterial som innehåller metall eller betong. Om skrivaren inte kan kommunicera
med datorn via trådlöst LAN på grund av en vägg ska du placera skrivaren och datorn i samma rum.
Om en enhet, t.ex. en mikrovågsugn, som sänder ut radiovågor i samma frekvensbandbredd som en
trådlös router finns i närheten kan det orsaka störningar. Placera den trådlösa routern så långt bort
som möjligt från eventuella störningskällor.
Obs!
• Även om de flesta trådlösa routrar har antenner bör du observera att vissa antenner sitter inuti.
• Kontrollera inställningarna för den trådlösa routern
479
Du bör använda en bandbredd på 2,4 GHz för att anslutaskrivaren och den trådlösa routern. Se till att
den trådlösa routern för skrivarens mål har konfigurerats att använda en bandbredd på 2,4 GHz.
Viktigt!
• Olika SSID tilldelas för en bandbredd (2,4 GHz eller 5 GHz) utifrån router eller från användning
(för PC eller spelenhet) med alfanumeriska tecken i slutet av SSID.
Kontrollera SSID på den trådlösa routern på skrivaren på pekskärmen.
Tryck på ikonen längst ned till vänster, välj Ja (Yes) och kryssa sedan i SSID.
För mer information om den trådlösa routern, se routerns handbok eller kontakta tillverkaren.
När du vidtagit åtgärderna ovan klickar du på Sök igen (Redetect) på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att söka efter skrivaren igen.
Om skrivaren har hittats följer du anvisningarna på skärmen för att fortsätta att konfigurera
nätverkskommunikationen.
Om skrivaren inte hittas är den inte ansluten till den trådlösa routern. Anslut skrivaren till den trådlösa
routern.
Efter anslutning av skrivaren till den trådlösa routern ska du konfigurera nätverkskommunikationen från
början.
Om ikonen
visas:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens IP-adress
480
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst LAN (Windows)
– Kontrollera skrivarens IP-adress
Har skrivarens IP-adress angetts korrekt?
Om skrivarens IP-adress inte har angetts korrekt kan det vara omöjligt att hitta skrivaren. Kontrollera att
skrivarens IP-adress inte används för en annan enhet.
Du kan kontrollera skrivarens IP-adress genom att skriva ut informationen om nätverksinställningar eller
använda manöverpanelen för att visa den.
• Visa på pekskärmen.
LAN-inställningar
• Skriv ut nätverksinställningarna.
Skriva ut nätverksinställningar
Om IP-adressen inte anges korrekt:
Se Om en felskärm visas: och ange IP-adressen.
Om IP-adressen anges korrekt:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för säkerhetsprogramvara
481
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst LAN (Windows)
– Kontrollera inställningar för säkerhetsprogramvara
Inaktivera blockering i brandväggen tillfälligt.
Brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller i operativsystemet på din dator kan begränsa kommunikationen
mellan skrivaren och datorn. Kontrollera inställningarna för brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller
operativsystem eller meddelandet som visas på datorn och inaktivera blockeringen tillfälligt.
Om brandväggen stör konfigureringen:
• Om ett meddelande visas:
Om ett varningsmeddelande visar att Canon-programmet försöker ansluta till nätverket ställer du in
säkerhetsprogrammet så att det tillåter åtkomst.
När du har beviljat åtkomst för programvaran klickar du på Sök igen (Redetect) på skärmen
Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att söka efter skrivaren igen.
Om skrivaren har hittats följer du anvisningarna på skärmen för att fortsätta att konfigurera
nätverkskommunikationen.
• Om inget meddelande visas:
Avbryt konfigureringen och ställ sedan in säkerhetsprogrammet så att det ger Canon-programmet
åtkomst till nätverket.
Filen Setup.exe eller Setup64.exe i mappen win > Driver > DrvSetup på installations-CD:n
När du gjort inställningen i säkerhetsprogrammet konfigurerar du nätverkskommunikationen igen från
början.
När konfigurationen är slutförd kan du aktivera brandväggen.
Obs!
• Mer information om brandväggsinställningar i ditt operativsystem eller säkerhetsprogram finns i
handboken. Du kan även kontakta tillverkaren.
Om ovanstående inte löser problemet:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst
LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för trådlös router
482
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst LAN (Windows)
– Kontrollera inställningar för trådlös router
Kontrollera inställningarna för den trådlösa routern.
Kontrollera den trådlösa routerns inställningar för nätverksanslutning, till exempel IP-adressfiltrering,
MAC-adressfiltrering, krypteringsnyckel och DHCP-funktion.
Se till att både den trådlösa routern och skrivaren tilldelas samma radiokanal.
Läs handboken som medföljer den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren för information om att
kontrollera inställningarna för den trådlösa routern.
När du har kontrollerat den trådlösa routerns inställningar klickar du på Sök igen (Redetect) på skärmen
Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att söka efter skrivaren igen.
Om skrivaren har hittats följer du anvisningarna på skärmen för att fortsätta att konfigurera
nätverkskommunikationen.
483
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar för kablat LAN (Windows) –
Kontrollera LAN-kabel och router
Är LAN-kabeln ansluten och är skrivaren och routern på?
Kontrollera att LAN-kabeln är ansluten.
Kontrollera att skrivaren är på.
Kontrollera att enheten är på
Se till att routern är på.
Om LAN-kabeln är ansluten och skrivaren eller nätverksenheten är
avstängd:
Starta skrivaren eller nätverksenheten.
Det kan ta en stund innan skrivaren och nätverksenheten är klara att användas när de har slagits på.
Vänta en stund efter att du har startat skrivaren eller nätverksenheten och klicka sedan på Sök igen
(Redetect) på skärmen Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att söka efter
skrivaren igen.
Följ anvisningarna på skärmen om skrivaren har hittats för att fortsätta konfigurera
nätverkskommunikationen.
Om LAN-kabeln är ansluten och skrivaren och nätverksenheten är på:
Om skrivaren inte hittas när du försökt söka igen, trots att skrivaren och nätverksenheten är på:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
kablat LAN (Windows) – Kontrollera datorns nätverksanslutning
484
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av kablat LAN (Windows) –
Kontrollera datorns nätverksanslutning
Kan du öppna några webbsidor på datorn?
Se till att datorn och nätverksenheten (routern osv.) är konfigurerade och att datorn är ansluten till
nätverket.
Om du inte kan öppna någon webbplats:
Klicka på Avbryt (Cancel) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att
avbryta konfigurationen av nätverkskommunikationen.
Konfigurera sedan datorn och nätverksenheten.
Kontakta tillverkaren eller läs i datorns eller nätverksenhetens handbok om du vill ha information om hur
det går till.
Om du kan visa webbplatser när du har konfigurerat datorn och nätverksenheten konfigurerar du om
nätverkskommunikationen från början.
Om du kan öppna webbplatser:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar för
kablat LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens inställningar för kablat LAN
485
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar för kablat LAN (Windows) –
Kontrollera skrivarens inställningar för kablat LAN
Är skrivaren inställd på att tillåta kablad kommunikation?
Kontrollera att ikonen
visas på pekskärmen.
Om ikonen inte visas:
Skrivaren är inte inställd på att tillåta kablad kommunikation. Slå på kablad kommunikation på skrivaren.
När du har aktiverat kablad kommunikation ska du konfigurera nätverkskommunikationen på nytt.
Om ikonen visas:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar för
kablat LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens IP-adress
486
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar för kablat LAN (Windows) –
Kontrollera skrivarens IP-adress
Har skrivarens IP-adress angetts korrekt?
Om skrivarens IP-adress inte har angetts korrekt kan det vara omöjligt att hitta skrivaren. Kontrollera att
skrivarens IP-adress inte används för en annan enhet.
Du kan kontrollera skrivarens IP-adress genom att skriva ut information om nätverksinställningarna eller
använda manöverpanelen för att visa den.
• Visa på pekskärmen.
LAN-inställningar
• Skriv ut nätverksinställningarna.
Skriva ut nätverksinställningar
Om IP-adressen inte anges korrekt:
Se Om en felskärm visas: och ange IP-adressen.
Om IP-adressen anges korrekt:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
kablat LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för säkerhetsprogramvara
487
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av kablat LAN (Windows) –
Kontrollera inställningar för säkerhetsprogramvara
Inaktivera blockering i brandväggen tillfälligt.
Brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller i operativsystemet på din dator kan begränsa kommunikationen
mellan skrivaren och datorn. Kontrollera inställningarna för brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller
operativsystem eller meddelandet som visas på datorn och inaktivera blockeringen tillfälligt.
Om brandväggen stör konfigureringen:
• Om ett meddelande visas:
Om ett varningsmeddelande visar att Canon-programmet försöker ansluta till nätverket ställer du in
säkerhetsprogrammet så att det tillåter åtkomst.
När du har beviljat åtkomst för programvaran klickar du på Sök igen (Redetect) på skärmen
Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att söka efter skrivaren igen.
Följ anvisningarna på skärmen om skrivaren har hittats för att fortsätta konfigurera
nätverkskommunikationen.
• Om inget meddelande visas:
Avbryt konfigureringen och ställ sedan in säkerhetsprogramvaran så att den låter Canonprogramvaran nedan få åtkomst till nätverket.
Filen Setup.exe eller Setup64.exe i mappen win > Driver > DrvSetup på installations-CD:n
När du gjort inställningen i säkerhetsprogrammet konfigurerar du nätverkskommunikationen igen från
början.
När konfigurationen är slutförd kan du aktivera brandväggen.
Obs!
• Mer information om brandväggsinställningar i ditt operativsystem eller säkerhetsprogram finns i
handboken. Du kan även kontakta tillverkaren.
Om ovanstående inte löser problemet:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
kablat LAN (Windows) – Kontrollera routerinställningar
488
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av kablat LAN (Windows) –
Kontrollera routerinställningar
Kontrollera inställningarna för routern.
Kontrollera routerns inställningar för nätverksanslutning, till exempel IP-adressfiltrering, MACadressfiltrering och DHCP-funktion.
För mer information om hur du kontrollerar routerns inställningar, se routerns handbok eller kontakta
tillverkaren.
När du har kontrollerat routerns inställningar klickar du på Sök igen (Redetect) på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att söka skrivaren igen.
Om skrivaren har hittats följer du anvisningarna på skärmen för att fortsätta att konfigurera
nätverkskommunikationen.
489
Det går inte att fortsätta efter skärmen Skrivaranslutning
Kontrollera följande om du inte kan fortsätta efter skärmen Skrivaranslutning (Printer Connection).
Kontroll1
Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till skrivaren och datorn.
Anslut skrivaren till datorn med en USB-kabel enligt bilden nedan. USB-porten sitter på skrivarens baksida.
Viktigt!
• Anslut ”Typ B”-terminalen till skrivaren med den v-formade sidan vänd ÅT HÖGER. Mer information finns i
den handbok som medföljde USB-kabeln.
Kontroll2
Följ anvisningarna nedan för att ansluta skrivaren och datorn igen.
Viktigt!
• I Mac OS kontrollerar du att låsikonen finns nere till vänster i fönstret Skrivare och skannrar (Printers &
Scanners).
Om ikonen
(låst) visas klickar du på ikonen för att låsa upp den. (Administratörsnamn och lösenord
krävs för att låsa upp.)
1. Koppla loss USB-kabeln från skrivaren och datorn och anslut den igen.
2. Kontrollera att skrivaren inte arbetar och stäng av den.
3. Starta skrivaren.
Om du inte kan lösa problemet följer du anvisningarna nedan för att installera
om MP Drivers.
Kontroll3
• För Windows:
1. Klicka på Avbryt (Cancel).
2. Klicka på Tillbaka till början (Back to Top) på skärmen Inställningen avbröts (Setup Canceled).
490
3. Klicka på Avsluta (Exit) i fönstret Starta inställningar (Start Setup) och slutför konfigurationen.
4. Stäng av skrivaren.
5. Starta om datorn.
6. Se till att inga andra program är igång.
7. Utför inställningarna på webbsidan.
Obs!
• Du kan använda installations-CD:n för att göra om konfigureringen.
• För Mac OS:
1. Klicka på Nästa (Next).
◦ Om skärmen som säger att installationen inte slutförts visas klickar du på Avbryt (Abort) på den
visade skärmen och slutför inställningarna.
◦ Om skärmen Anslutning misslyckades. (Connection failed.) visas:
1. Klicka på Nästa (Next).
2. Klicka på Nästa (Next) i skärmen som visas.
3. Klicka på Tillbaka till början (Back to Top) i skärmen Välj skrivare (Select Printer).
4. Klicka på Avsluta (Exit) i fönstret Starta inställningar (Start Setup) och slutför
konfigurationen.
3. Stäng av skrivaren.
4. Starta om datorn.
5. Se till att inga andra program är igång.
6. Utför inställningarna på webbsidan.
491
Hittar inte Skrivare med trådlöst LAN
Kontroll1
Kontrollera att skrivaren är på.
Kontroll2
Kontrollera ikonen
Om ikonen
(Nätverksstatus (Network status)) på pekskärmen.
visas är trådlöst LAN inaktiverat.
Välj Aktiv (Active) på WLAN aktivt/inaktivt (WLAN active/inactive) i Trådlöst LAN (Wireless LAN) under
LAN-inställningar (LAN settings).
Om ikonen
visas går du till kontroll 3 eller senare för att kontrollera om inställningarna av skrivaren har
slutförts eller om den trådlösa routern har rätt anslutningsinställningar.
Kontroll3
Kontrollera att konfigureringen av skrivaren är klar.
Om det inte är det, utför du konfiguration.
• För Windows:
Utför konfigurationen med installations-CD:n eller från webbsidan.
• För Mac OS:
Utför konfigurationen från webbsidan.
Obs!
• IJ Network Device Setup Utility gör det möjligt att felsöka och reparera nätverksstatusen. Hämta den från
webbsidan.
För Windows
För Mac OS
Kontroll4
Kontrollera att nätverksinställningarna för skrivare och trådlös router stämmer
överens.
Kontrollera att skrivarens nätverksinställningar (dvs. namnet på den trådlösa routern, SSID, nätverksnyckel osv.)
är identiska med den trådlösa routerns inställningar.
För att kontrollera inställningarna på den trådlösa routern, läs i handboken som medföljde den eller kontakta
tillverkaren.
492
Obs!
• Använd frekvensbandet 2,4 GHz för att ansluta till en trådlös router. Matcha det SSID som ställts in för
skrivaren med det som ställts in för den trådlösa routerns frekvensband 2,4 GHz.
Du kan kontrollera det SSID som ställts in för skrivaren genom att skriva ut informationen om
nätverksinställningar.
Skriva ut nätverksinställningar
Obs!
• IJ Network Device Setup Utility gör det möjligt att felsöka och reparera nätverksstatusen.
Välj länken nedan för att hämta IJ Network Device Setup Utility och installera den.
Kontrollera skrivarens anslutningsstatus med IJ Network Device Setup Utility
Se nedan för att starta IJ Network Device Setup Utility.
• För Windows:
Starta IJ Network Device Setup Utility
• För Mac OS:
Starta IJ Network Device Setup Utility
Kontroll5
Kontrollera att skrivaren inte är placerad för långt bort från den trådlösa
routern.
Placera den trådlösa routern och skrivaren så att det inte finns några hinder mellan dem. Trådlös kommunikation
mellan olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Trådlös kommunikation kan hindras av byggnadsmaterial
som innehåller metall eller betong. Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn via trådlöst LAN på grund av
en vägg ska du placera skrivaren och datorn i samma rum.
Om en enhet, t.ex. en mikrovågsugn, som sänder ut radiovågor i samma frekvensbandbredd som en trådlös
router finns i närheten kan det orsaka störningar. Placera den trådlösa routern så långt bort som möjligt från
eventuella störningskällor.
Obs!
• Även om de flesta trådlösa routrar har antenner bör du observera att vissa antenner sitter inuti.
Kontrollera att den trådlösa signalen är stark. Övervaka signalstyrka och flytta
skrivare och trådlös router vid behov.
Kontroll6
Kontrollera signalstyrkan på pekskärmen.
Använda manöverpanelen
Obs!
• IJ Network Device Setup Utility gör det möjligt att felsöka och reparera nätverksstatusen.
Välj länken nedan för att hämta IJ Network Device Setup Utility och installera den.
Kontrollera skrivarens anslutningsstatus med IJ Network Device Setup Utility
Se nedan för att starta IJ Network Device Setup Utility.
• För Windows:
493
Starta IJ Network Device Setup Utility
• För Mac OS:
Starta IJ Network Device Setup Utility
Kontroll7
Kontrollera att datorn är korrekt ansluten till den trådlösa routern.
Läs handboken som medföljer datorn eller kontakta tillverkaren för mer information om hur du kontrollerar
datorns inställningar eller anslutningsstatus.
Obs!
• Om du använder en smarttelefon eller surfplatta, kontrollera att Wi-Fi är aktiverat på enheten.
Kontroll8
Se till att Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation (Enable
bidirectional support) är valt på fliken Portar (Ports) i dialogrutan med egenskaper för
skrivardrivrutinen. (Windows)
Om det inte är valt väljer du det för att aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation.
Kontroll9
Kontrollera att brandväggen i säkerhetsprogrammet är avstängd.
Om brandväggen i ditt säkerhetsprogram är på kanske ett meddelande om att Canon-programmet försöker
ansluta till nätverket visas. Om varningsmeddelandet visas ska du ställa in säkerhetsprogrammet så att det alltid
tillåter åtkomst.
Om du använder program som växlar mellan nätverksmiljöer ska du kontrollera deras inställningar. En del
program använder en brandvägg som standard.
Om skrivaren är ansluten till en AirPort-basstation via LAN ser du till att
använda alfanumeriska tecken för nätverksnamnet (SSID). (Mac OS)
Kontroll10
Om problemet fortfarande inte är löst, gör du om konfigureringen.
• För Windows:
Utför konfigurationen med installations-CD:n eller från webbsidan.
• För Mac OS:
Utför konfigurationen från webbsidan.
494
Problem med nätverksanslutning
Det går plötsligt inte att använda skrivaren
Okänd nätverksnyckel
Skrivaren går inte att använda efter att en trådlös router har ersatts eller
inställningarna har ändrats
495
Det går plötsligt inte att använda skrivaren
Det går inte att kommunicera med skrivaren efter att nätverksinställningarna ändrats
Det går inte att kommunicera med skrivaren via trådlöst LAN
Det går inte att kommunicera med skrivaren via Trådlöst direkt
Det går inte att kommunicera med skrivaren via kablat LAN
Det går inte att skriva ut, scanna eller faxa från en dator som är ansluten till nätverket
Det går inte att kommunicera med skrivaren efter att
nätverksinställningarna ändrats
Det kan ta en stund innan skrivaren tilldelas en IP-adress eller så kanske du måste starta om datorn.
Se till att datorn har fått en giltig IP-adress och försök att hitta skrivaren igen.
Det går inte att kommunicera med skrivaren via trådlöst LAN
Kontrollera om strömmen är på eller av för skrivaren, nätverksenheter (t.ex.
trådlös router) och smarttelefon/surfplatta.
Kontroll1
Starta skrivaren eller enheterna.
Om strömmen redan är på, slå av och sedan på den igen.
Det kan vara nödvändigt att lösa problem med trådlös router (t.ex. uppdateringsintervall för en nyckel, problem
med DHCP-uppdateringsintervall, energisparläge osv.) eller att uppdatera firmware i den trådlösa routern.
Kontakta tillverkaren av den trådlösa routern för mer information.
Kontroll2
Kan du öppna några webbsidor på datorn?
Kontrollera att din dator är korrekt ansluten till den trådlösa routern.
Mer information om hur du kontrollerar datorinställningarna eller anslutningsstatus finns i handboken som
medföljer den trådlösa routern. Du kan även kontakta tillverkaren.
Kontroll3
Är skrivaren ansluten till den trådlösa routern?
Kontrollera anslutningsstatus mellan skrivaren och den trådlösa routern via ikonen på pekskärmen. Om ikonen
inte visas är trådlöst LAN inaktiverat. Slå på trådlös kommunikation på skrivaren.
Se till att nätverksinställningarna på skrivaren och den trådlösa routern
stämmer överens.
Kontroll4
496
Kontrollera att skrivarens nätverksinställningar (dvs. namnet på den trådlösa routern, SSID, nätverksnyckel
osv.) är identiska med den trådlösa routerns inställningar.
För att kontrollera inställningarna på den trådlösa routern, läs i handboken som medföljde den eller kontakta
tillverkaren.
Om du vill kontrollera skrivarens nuvarande nätverksinställningar skriver du ut informationen om
nätverksinställningar.
Skriva ut nätverksinställningar
Obs!
• IJ Network Device Setup Utility gör det möjligt att felsöka och reparera nätverksstatusen.
Välj länken nedan för att hämta IJ Network Device Setup Utility och installera den.
Kontrollera skrivarens anslutningsstatus med IJ Network Device Setup Utility
Se nedan för att starta IJ Network Device Setup Utility.
• För Windows:
Starta IJ Network Device Setup Utility
• För Mac OS:
Starta IJ Network Device Setup Utility
Kontroll5
Kontrollera att skrivaren inte är placerad för långt bort från den trådlösa
routern.
Placera den trådlösa routern och skrivaren så att det inte finns några hinder mellan dem. Trådlös
kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Trådlös kommunikation kan hindras av
byggnadsmaterial som innehåller metall eller betong. Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn via
trådlöst LAN på grund av en vägg ska du placera skrivaren och datorn i samma rum.
Om en enhet, t.ex. en mikrovågsugn, som sänder ut radiovågor i samma frekvensbandbredd som en trådlös
router finns i närheten kan det orsaka störningar. Placera den trådlösa routern så långt bort som möjligt från
eventuella störningskällor.
Obs!
• Även om de flesta trådlösa routrar har antenner bör du observera att vissa antenner sitter inuti.
Kontrollera att den trådlösa signalen är stark. Övervaka signalstatus och
flytta skrivare och trådlös router enligt behov.
Kontroll6
Kontrollera signalstyrkan på pekskärmen.
Använda manöverpanelen
Obs!
• IJ Network Device Setup Utility gör det möjligt att felsöka och reparera nätverksstatusen.
Välj länken nedan för att hämta IJ Network Device Setup Utility och installera den.
Kontrollera skrivarens anslutningsstatus med IJ Network Device Setup Utility
Se nedan för att starta IJ Network Device Setup Utility.
• För Windows:
497
Starta IJ Network Device Setup Utility
• För Mac OS:
Starta IJ Network Device Setup Utility
Kontroll7
Kontrollera att du använder en giltig kanal.
Vilka kanaler för trådlös kommunikation som går att använda kan vara begränsade beroende på vilken trådlös
nätverksenhet som används av datorn. Läs handboken som medföljde datorn eller den trådlösa
nätverksenheten för att se vilka kanaler som går att använda.
Kontrollera att den kanal som har ställts in på den trådlösa routern går att
använda, vilket bekräftats i kontroll 7.
Kontroll8
Om den inte kan det, ändrar du kanalen som ställts in den trådlösa routern.
Kontroll9
Kontrollera att brandväggen i säkerhetsprogrammet är avstängd.
Om brandväggen i ditt säkerhetsprogram är på kanske ett meddelande om att Canon-programmet försöker
ansluta till nätverket visas. Om varningsmeddelandet visas ska du ställa in säkerhetsprogrammet så att det
alltid tillåter åtkomst.
Om du använder program som växlar mellan nätverksmiljöer ska du kontrollera deras inställningar. En del
program använder en brandvägg som standard.
Om skrivaren är ansluten till en AirPort-basstation via LAN ser du till att
använda alfanumeriska tecken för nätverksnamnet (SSID). (Mac OS)
Kontroll10
Om problemet fortfarande inte är löst, gör du om konfigureringen.
• För Windows:
Utför konfigurationen med installations-CD:n eller från webbsidan.
• För Mac OS:
Utför konfigurationen från webbsidan.
• Positionering:
Se till att det inte finns några hinder i vägen mellan den trådlösa routern och skrivaren.
Det går inte att kommunicera med skrivaren via Trådlöst direkt
Kontrollera om strömmen är på eller av för skrivaren och andra enheter
(smarttelefon eller surfplatta).
Kontroll1
Starta skrivaren eller enheterna.
Om strömmen redan är på, slå av och sedan på den igen.
498
Kontroll2
Visas ikonen
på pekskärmen?
Om den inte gör det är Trådlöst direkt inaktiverat. Aktivera Trådlöst direkt.
Kontroll3
Kontrollera inställningarna på enheten (smarttelefonen/surfplattan).
Kontrollera att trådlöst LAN är aktiverat på enheten.
Mer information finns i enhetens handbok.
Se till att skrivaren är vald som anslutning för trådlösa
kommunikationsenheter (t.ex. smarttelefoner eller surfplattor).
Kontroll4
Välj identifierare för den Trådlöst direkt (SSID) som angetts för skrivaren som anslutningsmål för enheter.
Kontrollera målet på din enhet.
Mer information finns i enhetens instruktionshandbok eller på tillverkarens webbplats.
Du kan kontrollera den identifierare för Trådlöst direkt (SSID) som angetts för skrivaren genom att visa den på
manöverpanelen på skrivaren eller skriva ut information om skrivarens nätverksinställningar.
• Visa på pekskärmen.
LAN-inställningar
• Skriv ut nätverksinställningarna.
Skriva ut nätverksinställningar
Kontroll5
Har du matat in rätt lösenord som angetts för Trådlöst direkt?
Du kan kontrollera lösenordet som angetts för skrivaren genom att visa det via manöverpanelen på skrivaren
eller skriva ut information om skrivarens nätverksinställningar.
• Visa på pekskärmen.
LAN-inställningar
• Skriv ut nätverksinställningarna.
Skriva ut nätverksinställningar
Kontroll6
Kontrollera att skrivaren inte är placerad för långt bort från enheten.
Placera enheten och skrivaren så att det inte finns några hinder mellan dem. Trådlös kommunikation mellan
olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Trådlös kommunikation kan hindras av byggnadsmaterial som
innehåller metall eller betong. Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn via trådlöst LAN på grund av
en vägg ska du placera skrivaren och datorn i samma rum.
Om en enhet, t.ex. en mikrovågsugn, som sänder ut radiovågor i samma frekvensbandbredd som en trådlös
router finns i närheten kan det orsaka störningar. Placera den trådlösa routern så långt bort som möjligt från
eventuella störningskällor.
Placera enheter på ett lämpligt avstånd från skrivaren.
Kontroll7
Kontrollera om 5 enheter redan är anslutna.
Trådlöst direkt kan inte ansluta mer än 5 enheter.
499
Det går inte att kommunicera med skrivaren via kablat LAN
Kontroll1
Kontrollera att skrivaren är på.
Kontroll2
Kontrollera att LAN-kabeln är korrekt ansluten.
Kontrollera att skrivaren är ansluten till routern med LAN-kabeln. Sätt i nätverkskabeln ordentligt om den
glappar.
Se till att skrivarens nätverkskabel är ansluten till en WAN-port på routern, anslut till kabeln till en LAN-port på
routern.
Om problemet fortfarande inte är löst, gör du om konfigureringen.
• För Windows:
Utför konfigurationen med installations-CD:n eller från webbsidan.
• För Mac OS:
Utför konfigurationen från webbsidan.
Det går inte att skriva ut, scanna eller faxa från en dator som är
ansluten till nätverket
Kontroll1
Kontrollera att datorn är korrekt ansluten till den trådlösa routern.
Läs handboken som medföljer datorn eller kontakta tillverkaren för mer information om hur du kontrollerar
datorns inställningar eller anslutningsstatus.
Kontroll2
Om inte MP Drivers redan har installerats, installerar du dem. (Windows)
Installera MP Drivers med hjälp av installations-CD:n eller installera dem från Canons webbplats.
Kontrollera att den trådlösa routern inte begränsar vilka datorer som kan
komma åt den när du använder trådlöst LAN.
Kontroll3
Läs handboken som medföljer den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren för mer information om att
ansluta till och konfigurera en trådlös router.
Obs!
• Information om hur du kontrollerar datorns MAC- eller IP-adress finns i Kontrollera datorns IP-adress
eller MAC-adress.
500
Okänd nätverksnyckel
WPA/WPA2- eller WEP-nyckeln som angetts för den trådlösa routern är okänd, det går inte att ansluta
Ange en krypteringsnyckel
WPA/WPA2- eller WEP-nyckeln som angetts för den trådlösa routern
är okänd, det går inte att ansluta
Läs handboken som medföljer den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren för mer information om att
konfigurera en trådlös router. Se till att datorn kan kommunicera med den trådlösa routern.
Obs!
• IJ Network Device Setup Utility gör det möjligt att felsöka och reparera nätverksstatusen.
Välj länken nedan för att hämta IJ Network Device Setup Utility och installera den.
Kontrollera skrivarens anslutningsstatus med IJ Network Device Setup Utility
Se nedan för att starta IJ Network Device Setup Utility.
• För Windows:
Starta IJ Network Device Setup Utility
• För Mac OS:
Starta IJ Network Device Setup Utility
Ange en krypteringsnyckel
Läs handboken som medföljer den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren för mer information om att
konfigurera en trådlös router. Se till att datorn kan kommunicera med den trådlösa routern.
Obs!
• IJ Network Device Setup Utility gör det möjligt att felsöka och reparera nätverksstatusen.
Välj länken nedan för att hämta IJ Network Device Setup Utility och installera den.
Kontrollera skrivarens anslutningsstatus med IJ Network Device Setup Utility
Se nedan för att starta IJ Network Device Setup Utility.
• För Windows:
Starta IJ Network Device Setup Utility
• För Mac OS:
Starta IJ Network Device Setup Utility
501
Du rekommenderas att välja WPA, WPA2 eller WPA/WPA2 av säkerhetsskäl. Om den trådlösa routern är
kompatibel med WPA/WPA2 kan du använda WPA2 eller WPA.
• Använda WPA/WPA2
Verifieringsmetod, lösenordsfras och dynamisk krypteringstyp måste vara samma på den trådlösa
routern, skrivaren och datorn.
Ange den lösenordsfras som konfigurerats på den trådlösa routern (en serie på mellan 8 och 63
alfanumeriska tecken eller 64 tecken långt hexadecimalt tal).
Antingen TKIP (grundkryptering) eller AES (säker kryptering) väljs automatiskt som dynamisk
krypteringsmetod.
Detaljerad information finns i Om skärmen WPA-/WPA2-info visas.
Obs!
• Den här skrivaren har stöd för WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) och WPA2-PSK (WPA2Personal).
• Använda WEP
Nyckellängd, nyckelformat, nyckel-ID (mellan 1 och 4) och verifieringsmetod måste vara samma för
den trådlösa routern, skrivaren och datorn.
För att kommunicera med en trådlös router som använder automatiskt genererade WEP-nycklar
måste du konfigurera skrivaren så att den använder nyckeln som genereras av den trådlösa routern
och ange den i hexadecimalt format.
◦ För Windows:
När skärmen WEP-info (WEP Details) visas efter att du har klickat på Sök... (Search...) på
skärmen Nätverksinställningar (trådlöst LAN) (Network Settings (Wireless LAN)) i IJ Network
Device Setup Utility följer du anvisningarna på skärmen för att ange WEP-nyckelns längd, format
och nummer.
Detaljerad information finns i Om skärmen WEP-info visas.
Obs!
• Om skrivaren är ansluten till en AirPort-basstation via LAN:
Om skrivaren är ansluten till en AirPort-basstation via ett LAN kontrollerar du inställningarna i
Trådlös säkerhet (Wireless Security) i AirPort-verktyget (AirPort Utility).
• Välj 64 bitar (64 bit) om du har valt WEP 40 bitar (WEP 40 bit) som nyckellängd i AirPortbasstationen.
• Välj 1 som Nyckel-ID (Key ID). Annars kommer datorn inte att kunna kommunicera med
skrivaren via den trådlösa routern.
502
Skrivaren går inte att använda efter att en trådlös router har ersatts
eller inställningarna har ändrats
Gör om nätverkskonfigureringen på skrivaren när du ersätter en trådlös router.
• För Windows:
Utför konfigurationen med installations-CD:n eller från webbsidan.
• För Mac OS:
Utför konfigurationen från webbsidan.
Obs!
• IJ Network Device Setup Utility gör det möjligt att felsöka och reparera nätverksstatusen.
Välj länken nedan för att hämta IJ Network Device Setup Utility och installera den.
Kontrollera skrivarens anslutningsstatus med IJ Network Device Setup Utility
Se nedan för att starta IJ Network Device Setup Utility.
• För Windows:
Starta IJ Network Device Setup Utility
• För Mac OS:
Starta IJ Network Device Setup Utility
Om detta inte löser problemet, se nedan.
Det går inte att kommunicera med skrivaren efter aktivering av MAC-/IP-adressfiltrering eller
krypteringsnyckel på den trådlösa routern
När kryptering är på, går det inte att kommunicera med skrivaren efter att krypteringstypen har ändrats
på den trådlösa routern
Det går inte att kommunicera med skrivaren efter aktivering av
MAC-/IP-adressfiltrering eller krypteringsnyckel på den trådlösa routern
Kontroll1
Kontrollera inställningen för den trådlösa routern.
Läs handboken som medföljer den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren för information om att kontrollera
inställningen för en trådlös router. Se till att datorn och den trådlösa routern kan kommunicera med varandra
med denna inställning.
503
Om du filtrerar MAC- eller IP-adresser på den trådlösa routern bör du
kontrollera att MAC- eller IP-adresserna för datorn, nätverksenheten och skrivaren har
registrerats.
Kontroll2
Om du använder WPA-/WPA2- eller WEP-nyckel ska du se till att datorns,
nätverksenhetens och skrivarens krypteringsnyckel matchar nyckeln som angetts för
den trådlösa routern.
Kontroll3
Inte bara själva WEP-nyckeln, utan även nyckellängd, nyckelformat, nyckel-ID och verifieringsmetod måste
vara samma för skrivaren, den trådlösa routern och datorn.
Detaljerad information finns under Ange en krypteringsnyckel.
När kryptering är på, går det inte att kommunicera med skrivaren efter
att krypteringstypen har ändrats på den trådlösa routern
Om du ändrar krypteringstyp för skrivaren och den därefter inte kan kommunicera med datorn ska du se
till att krypteringstypen för datorn och den trådlösa routern stämmer överens med den som ställts in för
skrivaren.
Det går inte att kommunicera med skrivaren efter aktivering av MAC-/IP-adressfiltrering eller
krypteringsnyckel på den trådlösa routern
504
Andra nätverksproblem
Kontrollera nätverksinformation
Återställa till fabriksinställningarna
505
Kontrollera nätverksinformation
Kontrollera skrivarens IP-adress eller MAC-adress
Kontrollera datorns IP-adress eller MAC-adress
Kontrollera kommunikationen mellan datorn, skrivaren och den trådlösa routern
Kontrollera information om nätverksinställningar
Kontrollera skrivarens IP-adress eller MAC-adress
Du kan kontrollera skrivarens IP-adress eller MAC-adress genom att skriva ut informationen om
nätverksinställningar eller använda manöverpanelen för att visa den.
• Visa på pekskärmen.
LAN-inställningar
• Skriv ut nätverksinställningarna.
Skriva ut nätverksinställningar
I Windows kan du kolla informationen om nätverksinställningarna på datorskärmen.
Skärmen Canon IJ Network Device Setup Utility
Du kan visa skrivarens MAC-adress på pekskärmen.
Systeminformation
Kontrollera datorns IP-adress eller MAC-adress
Du kan kontrollera datorns IP-adress eller MAC-adress genom att följa anvisningarna nedan.
• För Windows:
1. Välj Kommandotolken (Command Prompt) enligt exemplet nedan.
I Windows 10 högerklickar du på Start-knappen och väljer Kommandotolken (Command
Prompt).
I Windows 8.1 väljer du Kommandotolken (Command Prompt) på Start-skärmen. Om
Kommandotolken (Command Prompt) inte visas på Start-skärmen väljer du ikonen Sök
(Search) och söker efter "Kommandotolken (Command Prompt)".
I Windows 7 klickar du på Start > Alla program (All Programs) > Tillbehör (Accessories) >
Kommandotolk (Command Prompt).
2. Skriv "ipconfig/all" och tryck på Retur (Enter).
Datorns IP-adress och MAC-adress visas. Om datorn inte är ansluten till ett nätverk visas inte IPadressen.
506
• För Mac OS:
1. Välj Systeminställningar (System Preferences) i Apple-menyn och klicka sedan på Nätverk
(Network).
2. Se till att det nätverksgränssnitt som används på datorn har markerats och klicka sedan på
Avancerat (Advanced).
När du använder trådlöst LAN på datorn måste du kontrollera att Wi-Fi har valts som
nätverksgränssnitt. När du använder kablat LAN måste du kontrollera att Ethernet har valts.
3. Kontrollera IP-adressen eller MAC-adressen.
Klicka på TCP/IP för att kontrollera IP-adressen.
Klicka på Maskinvara (Hardware) för att kontrollera MAC-adressen.
Kontrollera kommunikationen mellan datorn, skrivaren och den
trådlösa routern
Gör ett ping-test om du vill kontrollera att kommunikationen fungerar.
• För Windows:
1. Välj Kommandotolken (Command Prompt) enligt exemplet nedan.
I Windows 10 högerklickar du på Start-knappen och väljer Kommandotolken (Command
Prompt).
I Windows 8.1 väljer du Kommandotolken (Command Prompt) på Start-skärmen. Om
Kommandotolken (Command Prompt) inte visas på Start-skärmen väljer du ikonen Sök
(Search) och söker efter "Kommandotolken (Command Prompt)".
I Windows 7 klickar du på Start > Alla program (All Programs) > Tillbehör (Accessories) >
Kommandotolk (Command Prompt).
2. Skriv ping-kommandot och tryck på Retur (Enter).
Ping-kommandot är: ping XXX.XXX.XXX.XXX
"XXX.XXX.XXX.XXX" är målenhetens IP-adress.
Om kommunikationen fungerar visas ett meddelande som det nedan.
Svar från XXX.XXX.XXX.XXX: byte=32 tid=10ms TTL=255
Om Begäran gjorde timeout (Request timed out) visas fungerar inte kommunikationen.
• För Mac OS:
1. Starta Nätverksverktyg (Network Utility) enligt anvisningarna nedan.
Välj Dator (Computer) från menyn Gå (Go) i Finder, dubbelklicka på Macintosh HD > System >
Bibliotek (Library) > CoreServices > Program (Applications) > Nätverksverktyg (Network
Utility).
2. Klicka på Ping.
507
3. Se till att alternativet Skicka bara XX pingmeddelanden (Send only XX pings) (XX är siffror) är
markerat.
4. Ange IP-adressen till målskrivaren eller den trådlösa målroutern i Ange den nätverksadress du
vill pinga (Enter the network address to ping).
5. Klicka på Ping.
"XXX.XXX.XXX.XXX" är målenhetens IP-adress.
Ett meddelande som det nedan visas.
64 byte från XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 tid=3,394 ms
64 byte från XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 tid=1,786 ms
64 byte från XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 tid=1,739 ms
--- XXX.XXX.XXX.XXX pingstatistik --3 paket skickade, 3 paket mottagna, 0 % paketförlust
Om paketförlusten är 100 % fungerar inte kommunikationen. Annars kommunicerar datorn med
målenheten.
Kontrollera information om nätverksinställningar
Du kan kontrollera informationen om skrivarens nätverksinställningar genom att skriva ut informationen
om nätverksinställningar eller använda manöverpanelen för att visa den.
• Visa på pekskärmen.
LAN-inställningar
• Skriv ut nätverksinställningarna.
Skriva ut nätverksinställningar
508
Återställa till fabriksinställningarna
Viktigt!
• För Windows:
Skrivarens nätverksinställningar raderas vid en initiering, vilket innebär att du inte kan skriva ut, skanna
eller faxa från en dator över ett nätverk. För att använda skrivaren via ett nätverk igen när du har
återställt fabriksinställningarna gör om konfigurationen med installations-CD:n eller från webbsidan.
• För Mac OS:
Skrivarens nätverksinställningar raderas vid en initiering, vilket innebär att du inte kan skriva ut, skanna
eller faxa från en dator över ett nätverk. För att använda skrivaren via ett nätverk igen när du har
återställt fabriksinställningarna gör om konfigurationen från webbsidan.
Initiera nätverksinställningarna genom att använda skrivarens manöverpanel.
Återställ inställning
509
Utskriftsproblem
Utskriften startar inte
Det kommer inte ut något bläck
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
510
Utskriften startar inte
Kontroll1
Kontrollera att skrivaren är ansluten och tryck på knappen PÅ (ON) för att
sätta på den.
PÅ (ON)-lampan blinkar medan skrivaren startas. Vänta tills lampan PÅ (ON) slutar att blinka och i stället lyser
med fast sken.
Obs!
• Om du skriver ut stora mängder data, som foton eller grafik, tar det längre tid att starta utskriften. När PÅ
(ON)-lampan blinkar bearbetas och skickas data från datorn till skrivaren. Vänta tills utskriften startar.
Kontroll2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn.
När skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel kontrollerar du följande:
• Om du använder någon form av relä, t.ex. en USB-hubb, måste du koppla ur den, ansluta skrivaren direkt
till datorn och sedan försöka skriva ut igen. Om utskriften startar på ett normalt sätt är det inget problem
med reläenheten. Kontakta återförsäljaren av reläet.
• Det kan också vara fel på USB-kabeln. Byt USB-kabeln och försök att skriva ut igen.
Om du använder skrivaren via ett lokalt nätverk kontrollerar du att skrivaren är korrekt konfigurerad för att kunna
användas i ett nätverk.
Obs!
• IJ Network Device Setup Utility gör det möjligt att felsöka och reparera nätverksstatusen. Hämta den från
webbsidan.
För Windows
För Mac OS
Kontrollera att pappersinställningarna stämmer överens med informationen
som angetts för det bakre facket eller kassetten.
Kontroll3
Om pappersinställningarna inte stämmer överens med informationen som angetts för det bakre facket eller
kassetten visas ett felmeddelande på pekskärmen. Följ instruktionerna på pekskärmen för att lösa problemet.
Obs!
• Du kan välja om du vill att meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter ska visas.
• Om du vill ändra inställningar för visning av meddelanden vid utskrift eller kopiering med hjälp av
skrivarens manöverpanel:
Enhetens användarinställningar
• Ändra inställningen för meddelandevy när du skriver ut via skrivardrivrutinen genom att:
511
Ändra driftläge för Skrivare (Windows)
Ändra driftläge för Skrivare (Mac OS)
Kontroll4
Om du skriver ut från en dator ska du ta bort onödiga utskriftsjobb.
• För Windows:
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
• För Mac OS:
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Kontroll5
Har skrivarens skrivardrivrutin valts vid utskrift?
Skrivaren fungerar inte som den ska om du använder en drivrutin för en annan skrivare.
• För Windows:
Kontrollera att "Canon XXX series" (där "XXX" är namnet på skrivaren) har markerats i utskriftsdialogrutan.
Obs!
• Om du vill göra skrivaren till standardskrivare väljer du Använd som standardskrivare (Set as
Default Printer).
• För Mac OS:
Kontrollera att skrivarens namn är markerat på Skrivaren (Printer) i utskriftsdialogrutan.
Obs!
• Om du vill göra skrivaren till standardskrivare markerar du skrivaren som Standardskrivare (Default
printer).
Kontroll6
Är utskriftsdatan extremt stor? (Windows)
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen. Ställ
sedan in Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) på På (On) i dialogrutan som
visas.
* Detta kan försämra utskriftskvaliteten.
Kontroll7
Starta om datorn om du skriver ut från den.
512
Det kommer inte ut något bläck
Kontroll1
Har bläcket tagit slut?
Öppna skannerenheten/luckan och kontrollera bläckstatusen på pekskärmen.
Kontrollera bläckstatusen via pekskärmen
Kontroll2
Sitter den orangefärgade tejpen eller skyddsfilmen kvar på bläckbehållaren?
Kontrollera att all skyddsfilm är borta och att det Y-formade lufthålet har frilagts, enligt figur (A).
Om det sitter orange tejp på bläckbehållaren (B) tar du bort den helt.
Kontroll3
Är skrivhuvudmunstyckena igensatta?
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Mer information om utskrift av testmönster för bläckmunstycken, rengöring av skrivhuvuden och djuprengöring
av skrivhuvuden finns i Om utskriften är svag eller ojämn.
• Om testmönstret för munstyckena inte skrivs ut på rätt sätt:
Kontrollera att bläckbehållaren för färgen som krånglar inte är tom.
Om bläckbehållaren inte är tom rengör du skrivhuvudet och försöker att skriva ut testmönstret för
munstycket igen.
• Om problemet inte är löst efter att du har rengjort skrivhuvudet två gånger:
Djuprengör skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet stänger du av skrivaren, väntar 24 timmar
och genomför en djuprengöring av skrivhuvudet igen.
• Om problemet inte är löst efter att du har genomfört en djuprengöring av skrivhuvudet två gånger:
Om djuprengöringen av skrivhuvudet inte löser problemet är skrivhuvudet förmodligen trasigt. Kontakta
närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
513
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel
Kontroll1
Kontrollera att det finns papper i skrivaren.
Fylla på papper
Kontroll2
Tänk på följande när du fyller på papper.
• Om du fyller på två eller fler pappersark bör du jämna till papperskanterna innan du lägger i papperet.
• Om du fyller på två eller fler ark bör du kontrollera att pappersbunten inte överskrider påfyllningsgränsen.
Det kan hända att papperet inte matas korrekt vid maxkapacitet, beroende på typen av papper och
miljöförhållanden (mycket hög eller låg temperatur och luftfuktighet). I sådana fall bör du inte fylla på mer än
hälften av den tillåtna mängden papper samtidigt.
• Lägg alltid i papperet i stående orientering, oavsett utskriftens orientering.
• När du fyller på papper i det bakre facket lägger du papperet med utskriftssidan vänd UPPÅT och ställer in
höger och vänster pappersledare så att de ligger an mot pappersbunten.
Fylla på papper
• Se till att bara fylla på med vanligt papper i kassetten.
• När du fyller på papper i kassetten lägger du papperet med utskriftssidan vänd NEDÅT och ställer in höger/
vänster/främre pappersledare så att de ligger an mot pappersbunten.
Fylla på papper
Kontroll3
Är papperet för tjockt eller böjt?
Medietyper som inte stöds
Kontroll4
Tänk på följande när du fyller på vykort eller kuvert:
• Om ett vykort böjs kan det hända att det inte matas jämnt även om pappersbunten inte överskrider
påfyllningsgränsen.
Fyll på japanska vykort med kolumnen för postnummer nedåt i det bakre facket.
• Läs Fylla på kuvert när du ska skriva ut på kuvert och förbered kuverten före utskriften.
När du har förberett kuverten placerar du dem i skrivaren med stående orientering. Om du lägger i kuverten
i liggande orientering kommer de inte att matas korrekt.
Se till att inställningarna för medietyp och pappersstorlek stämmer överens
med påfyllt papper.
Kontroll5
Kontroll 6
Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i det bakre facket.
514
Information om hur du tar bort papper som har gått sönder i det bakre facket finns i Lista över supportkoder för
fel (papperet fastnar).
Om det finns främmande föremål i det bakre facket stänger du av skrivaren, kopplar ur den från nätuttaget och
avlägsnar föremålet.
Obs!
• Om matningsfackets lucka är öppen stänger du den försiktigt.
Kontroll7
Rengör pappersmatningshjulet.
Rengöra pappersmatningshjul
Obs!
• Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så gör bara detta när det verkligen behövs.
Om två eller fler pappersark matas ut från kassetten samtidigt bör du rengöra
kassettens insida.
Kontroll8
515
Rengöra kassettens färgdyna
Kontroll9
Sitter luckan för transportenheten och den bakre luckan rätt?
Leta reda på positionerna på Baksida för luckan för transportenheten och den bakre luckan.
Om åtgärderna ovan inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
516
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande, till exempel på grund av vita ränder, sneda linjer eller ojämna
färger, kontrollerar du först inställningarna för papper och utskriftskvalitet.
Kontroll1
Matchar inställningarna för pappersstorlek och medietyp den typ av och
storleken på papper som har fyllts på?
Om dessa inställningar inte matchar varandra går det inte att få ett bra resultat.
Om du skriver ut ett foto eller en bild kan en felaktig papperstypsinställning orsaka en sämre kvalitet på de
utskrivna färgerna.
Om du skriver ut med felaktig inställning för papperstyp kan den utskrivna ytan dessutom skrapas.
Vid utskrift utan ram kan färgerna bli ojämna beroende på kombinationen av papperstypsinställning och det
papper som fyllts på.
Metoden för att kontrollera inställningarna för papper och utskriftskvalitet varierar beroende på hur du använder
skrivaren.
Kopiera
Kontrollera inställningarna via manöverpanelen.
Ställa in kopieringsalternativ
Kopiera ett foto
Kontrollera inställningarna via manöverpanelen.
Kopiera foton
Skriva ut från ett minneskort
Kontrollera inställningarna via manöverpanelen.
Inställningsalternativ för fotoutskrift via manöverpanelen
Skriva ut direkt från en enhet som är
kompatibel med PictBridge (trådlöst
LAN)
Kontrollera inställningarna på din PictBridge-kompatibla enhet (trådlöst LAN).
Utskriftsinställningar för PictBridge (trådlöst LAN)
Kontrollera inställningarna via manöverpanelen.
PictBridge-utskriftsinställningar
Skriva ut från datorn (Windows)
Kontrollera inställningarna via skrivardrivrutinen.
Konfiguration av Enkel utskrift
Kontroll2
Se till att en lämplig utskriftskvalitet har valts (se tabellen ovan).
Välj en utskriftskvalitet som passar papperet och det som ska skrivas ut. Om du upptäcker suddiga partier eller
ojämna färger ökar du utskriftskvalitetsinställningen och försöker skriva ut igen.
Obs!
• Om du skriver ut från en enhet som är kompatibel med PictBridge (trådlöst LAN) ställer du in
utskriftskvaliteten via manöverpanelen.
517
Den här inställningen kan inte göras på den PictBridge-kompatibla enheten (trådlöst LAN).
Kontroll3
Om problemet kvarstår söker du efter andra orsaker.
Se även avsnitten nedan:
Papperet är tomt/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder uppstår
Linjerna är sneda
Papperet är fläckigt / Den utskrivna ytan är repig
Det går inte att slutföra utskriften
Vertikal linje bredvid bilden
Delar av sidan skrivs inte ut (Windows)
Ofullständiga linjer eller linjer som saknas (Windows)
Ofullständiga bilder eller bilder som saknas (Windows)
Bläckfläckar / Böjt papper
Papperets baksida är fläckig
Ojämna eller randiga färger
518
Papperet är tomt/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita
ränder uppstår
Utskriften är suddig
Färgerna är felaktiga
519
Vita ränder uppstår
Kontroll1
Kontrollera pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna.
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Kontroll2
Kontrollera status för bläckbehållarna. Byt ut bläckbehållaren om bläcket tagit
slut.
Byta Bläckbehållare
Kontroll3
Sitter den orangefärgade tejpen eller skyddsfilmen kvar på bläckbehållaren?
Kontrollera att all skyddsfilm är borta och att det Y-formade lufthålet har frilagts, enligt figur (A).
Om det sitter orange tejp på bläckbehållaren (B) tar du bort den helt.
Kontroll4
Är skrivhuvudmunstyckena igensatta?
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Mer information om utskrift av testmönster för bläckmunstycken, rengöring av skrivhuvuden och djuprengöring
av skrivhuvuden finns i Om utskriften är svag eller ojämn.
• Om testmönstret för munstyckena inte skrivs ut på rätt sätt:
Kontrollera att bläckbehållaren för färgen som krånglar inte är tom.
520
Om bläckbehållaren inte är tom rengör du skrivhuvudet och försöker att skriva ut testmönstret för
munstycket igen.
• Om problemet inte är löst efter att du har rengjort skrivhuvudet två gånger:
Djuprengör skrivhuvudet.
Om problemet inte är löst efter en djuprengöring av skrivhuvudet stänger du av skrivaren, väntar 24 timmar
och genomför en djuprengöring av skrivhuvudet igen.
• Om problemet inte är löst efter att du har genomfört en djuprengöring av skrivhuvudet två gånger:
Om djuprengöringen av skrivhuvudet inte löser problemet är skrivhuvudet förmodligen trasigt. Kontakta
närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
När du använder papper med bara en skrivbar yta måste du kontrollera vilken
sida av papperet som är den rätta skrivbara sidan.
Kontroll5
Om du skriver ut på fel sida av sådant papper kan det leda till otydliga utskrifter eller sämre utskriftskvalitet.
När du lägger i papper i det bakre facket måste utskriftssidan vara vänd uppåt. När du lägger i papper i
kassetten måste utskriftssidan vara vänd nedåt.
Se instruktionshandboken som medföljer papperet om information om utskriftssidan.
• Vid kopiering kan du även läsa avsnitten nedan:
Kontroll6
Är glasskivan eller ADF-glaset smutsigt?
Rengör glasskivan eller ADF-glaset.
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Rengöra i ADF (den automatiska dokumentmataren)
Obs!
• Om ADF-glaset är smutsigt uppträder svarta streck på papperet enligt nedan.
Kontroll7
Kontrollera att originalet är placerat korrekt på glasskivan eller i ADF.
Fylla på original
Kontroll8
Har originaldokumentet placerats med rätt sida vänd uppåt/nedåt?
När du placerar originalet på glasskivan ska sidan som ska kopieras vara nedåt. När du placerar originalet i ADF
ska sidan som ska kopieras vara vänd uppåt.
Kontroll9
Har du kopierat en utskrift från denna skrivare?
Om du använder en utskrift från skrivaren som original kan utskriftskvaliteten bli sämre beroende på originalets
kvalitet.
521
Skriv ut direkt från skrivaren eller skriv ut igen från datorn om det går att skriva ut igen från den.
522
Linjerna är sneda
Kontroll1
Kontrollera pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna.
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Kontroll2
Utför en justering av skrivhuvudet.
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet justeras.
Justera Skrivhuvud
Obs!
• Om problemet inte är löst efter justering av skrivhuvudet justerar du skrivhuvudet manuellt från datorn.
• För Windows:
Justera Skrivhuvud position
• För Mac OS:
Justera Skrivhuvud position
Kontroll3
Öka utskriftskvaliteten och försök att skriva ut igen.
Utskriftsresultatet kan förbättras om du ökar utskriftskvaliteten med hjälp av skrivardrivrutinen.
523
Papperet är fläckigt / Den utskrivna ytan är repig
Papperet är fläckigt
Fläckiga kanter
Fläckig yta
Den utskrivna ytan är repig
Kontroll1
Kontrollera pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna.
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Kontroll2
Kontrollera papperstypen.
Kontrollera att du använder rätt papper för det du ska skriva ut.
Medietyper som stöds
Kontroll3
Släta ut papperet innan du lägger i det.
Vi rekommenderar att du lägger tillbaka oanvänt papper i förpackningen och förvarar det plant.
• Vanligt papper
Vänd på papperet och fyll på det igen för att skriva ut på andra sidan.
Om papperet ligger för länge i det bakre facket kan det rulla ihop sig. Om detta inträffar fyller du på
papperet med andra sidan vänd uppåt. Det kan lösa problemet.
• Annat papper
Om papperets hörn är böjda mer än 3 mm/0,1 tum (A) i höjdled kan det leda till att utskriften på papperet
blir fläckig eller att papperet inte matas korrekt. Följ anvisningarna nedan för att räta ut papperet.
524
1. Rulla papperet i motsatt riktning från hur det är rullat – se nedan.
2. Kontrollera att papperet är plant.
Vi rekommenderar att du skriver ut på sådana här pappersark ett i taget.
Obs!
• Beroende på papperstypen kan det hända att papperet bli fläckigt eller inte matas korrekt även om det inte
är böjt inåt. Följ anvisningarna nedan för att släta ut papperet så att det inte överstiger 3 mm/0,1 tum (B) i
höjdled före utskrift. Detta kan förbättra utskriftsresultatet.
(C) Utskriftssida
Vi rekommenderar att du matar ett ark i taget på papper som har böjts utåt.
Kontroll4
Ställ in skrivaren för att undvika pappersavstrykning.
När du justerar inställningen för att undvika pappersavstrykning blir avstånden mellan skrivhuvudet och papperet
större. Om pappersytan är sliten trots att du har ställt in en medietyp som matchar papperet, ställer du in
skrivaren så att den undviker pappersavstrykning via manöverpanelen på datorn.
Detta kan minska utskriftshastigheten.
* När du har slutfört utskriften avmarkerar du den här inställningen. Annars tillämpas den på efterföljande
utskriftsjobb.
• Från manöverpanelen
Tryck på HEM (HOME)-knappen, välj
ikonen (Inställningar (Setup)), Inställningar (Settings),
Enhetsinställningar (Device settings) och Utskriftsinställningar (Print settings) och ställ sedan Undvik
pappersavstrykning (Prevent paper abrasion) på PÅ (ON).
Ändra inställningar från Manöverpanelen
• Från datorn
◦ För Windows:
525
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen.
Öppna skrivardrivrutinens inställningsskärm
3. Klicka på fliken Underhåll (Maintenance) och Anpassade inställningar (Custom Settings).
4. Markera kryssrutan Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion) och klicka på OK.
◦ För Mac OS:
Ställ in inställningen för att undvika pappersavstrykning från fjärrgränssnittet.
Öppna fjärrgränssnittet för underhåll
Kontroll5
Om intensiteten är hög minskar du intensitetsinställningen och försöker sedan
skriva ut igen.
Om du skriver ut med hög intensitet på vanligt papper kan papperet suga åt sig för mycket bläck och bli vågigt,
vilket orsakar pappersavstrykning.
• Skriva ut från datorn (Windows)
Kontrollera intensitetsinställningen via skrivardrivrutinen.
Justera intensitet
• Kopiera
Ställa in kopieringsalternativ
Kontroll6
Skriv inte ut utanför den rekommenderade utskriftsytan.
Om du skriver ut utanför papperets rekommenderade utskriftsyta kan bläck fläcka ner papperets nederkant.
Ändra storleken på dokumentet med programvara.
Området Skriv ut
Kontroll7
Är glasskivan smutsig?
Rengör glasskivan.
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Kontroll8
Är pappersmatningshjulet smutsigt?
Rengör pappersmatningshjulet.
Rengöra pappersmatningshjulet
Obs!
• Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så gör bara detta när det verkligen behövs.
Kontroll9
Är skrivaren smutsig inuti?
Under dubbelsidig utskrift kan bläck fläcka ner insidan av skrivaren så att utskrifterna blir fläckiga.
Rengör insidan av skrivaren med funktionen för rengöring av bottenplattan.
Rengöra inuti skrivaren (rengöra bottenplattan)
526
Obs!
• Ange korrekt pappersstorlek så förhindrar du att skrivarens insida fläckas ner.
Kontroll10
Ställ in en längre tid för torkning av bläck.
Det gör att den tryckta ytan hinner torka, vilket förhindrar fläckar och repor.
• För Windows:
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen.
Öppna skrivardrivrutinens inställningsskärm
3. Klicka på fliken Underhåll (Maintenance) och Anpassade inställningar (Custom Settings).
4. Dra i skjutreglaget Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time) och ställ in väntetiden.
Klicka på OK.
5. Läs meddelandet och klicka på OK.
• För Mac OS:
Ställ in väntetid med fjärrgränssnittet.
Ändra driftläge för Skrivare
527
Vertikal linje bredvid bilden
Kontroll
Har papperet fyllts på på rätt sätt?
Om det påfyllda papperet är större än den angivna storleken kan en vertikal linje synas i marginalen.
Ställ in pappersstorleken så att den matchar det påfyllda papperet.
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Obs!
• Riktningen i det vertikala linjemönstret kan variera beroende på bildinformationen och utskriftsinställningen.
• Skrivaren utför automatisk rengöring vid behov för att utskrifterna ska vara rena. En liten mängd bläck
matas ut vid rengöring.
Även om bläcket i regel matas ut på bläckuppsamlaren vid papperets ytterkant kan det hamna på papperet
om det påfyllda papperet är större än den angivna storleken.
528
Problem med skanning (Windows)
Problem med skanning
529
Problem med skanning
Scannern fungerar inte
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte
530
Scannern fungerar inte
Kontroll 1
Kontrollera att din skanner eller skrivare är på.
Kontroll 2
Anslut USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.
Om USB-kabeln är ansluten till en USB-hubb kopplar du bort den från USBhubben och ansluter den till en USB-port direkt på datorn.
Kontroll 3
Kontroll 4
Med en nätverksanslutning kontrollerar du anslutningens status och ansluter
igen om det behövs.
Kontroll 5
Starta om datorn.
531
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte
Kontroll 1
Kontrollera att MP Drivers har installerats.
Om de inte är installerade kan du installera MP Drivers från installations-CD:n eller vår webbplats.
Kontroll 2
Välj din skanner eller skrivare i programmets meny.
Viktigt!
• Om namnet på din skanner eller skrivare visas flera gånger väljer du det som inte innehåller WIA.
Obs!
• Åtgärden kan skilja sig något beroende på program.
• Använd WIA-drivrutinen när du skannar från ett program som är WIA-kompatibelt.
Scanna med WIA-drivrutinen
Kontroll 3
Kontrollera att programmet har stöd för TWAIN.
Du kan inte starta ScanGear (skannerdrivrutin) från program som har stöd för TWAIN.
Kontroll 4
Skanna och spara bilder med IJ Scan Utility och öppna filerna med ditt
program.
532
Problem med faxning
Problem med att skicka fax
Problem med att ta emot fax
Problem med telefonen
533
Problem med att skicka fax
Det går inte att skicka ett fax
Fel uppstår ofta när du skickar fax
534
Det går inte att skicka ett fax
Kontroll1
Är strömmen på?
• Du kan inte sända fax om enheten har stängts av. Tryck på knappen PÅ (ON) för att slå på strömmen.
• Om du kopplar från nätkabeln utan att stänga av strömmen (lampan PÅ (ON) lyser) slås enheten på
automatiskt om du kopplar in kabeln igen.
• Om du kopplar från nätkabeln när du har tryckt på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen (lampan
PÅ (ON) lyser inte) ska du koppla in den igen och sedan trycka på knappen PÅ (ON) för att slå på
strömmen.
• Om strömmen stängdes av på grund av strömavbrott, osv slås den på automatiskt när strömavbrottet är
löst.
Viktigt!
• Kontrollera att kontrollampan för PÅ (ON) har slocknat innan du drar ur nätkabeln och dra sedan ur
nätkabeln.
När strömmen bryts eller om du kopplar ur nätsladden raderas alla fax som lagras i skrivarens minne.
Information om hur du drar ur nätkabeln finns under Koppla från skrivaren.
Obs!
• Om fax som har sparats i skrivarens minne raderas vid ett strömavbrott eller om nätsladden dras ur skrivs
det ut en lista över de fax som har raderats i skrivarens minne (MINNESRADERINGSRAPPORT
(MEMORY CLEAR REPORT)) när skrivaren sätts på.
Mer information finns under Sammanfattning av rapporter och listor.
Kontroll2
Skickas dokument från minnet eller tas faxet emot i enhetens minne?
När meddelandet om sändning/mottagning visas på skärmen för faxens vänteläge skickas ett fax från skrivarens
minne eller tas emot till minnet. Vänta tills överföringen/mottagningen är klar.
Kontroll3
Är skrivarens minne fullt?
Ta bort innehållet i minnet och skicka faxet igen.
Dokument som lagras i skrivarens minne
Kontroll4
Är telefonlinjetypen installerad på rätt sätt?
Kontrollera inställningen för telefonlinjetyp och ändra den vid behov.
Ställa in typ av telefonlinje
Kontroll5
Är Lurinställningar (Hook key setting) inställd på Inaktivera (Disable)?
535
När du skickar ett fax manuellt ska du slå numret med Aktivera (Enable) inställt för Lurinställningar (Hook key
setting) i Säkerhetskontroll (Security control) under Faxinställningar (FAX settings) eller slå numret genom
att använda telefonen som är ansluten till skrivaren.
Faxinställningar
Kontroll6
Är Avkänning signal (Dial tone detect) inställd på PÅ (ON)?
Sänd faxet på nytt efter en stund.
Om du ändå inte kan skicka faxet väljer du AV (OFF) för Avkänning signal (Dial tone detect) i Avancerade
Faxinställningar (Advanced FAX settings) under Faxinställningar (FAX settings).
Faxinställningar
Kontroll7
Har faxnumret registrerats korrekt i skrivarens katalog?
Kontrollera mottagarens fax-/telefonnummer. Korrigera det fax-/telefonnummer som finns registrerat i skrivarens
katalog och skicka dokumentet på nytt.
Ändra registrerad information
Obs!
• Du kan kontrollera den information som har registrerats i skrivarens katalog genom att skriva ut en
MOTTAGARTELEFONNUMMERLISTA (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST).
Sammanfattning av rapporter och listor
Kontroll8
Inträffar ett fel vid sändning?
• Kontrollera att ett meddelande visas på skärmen för faxens vänteläge. Kontrollera orsaken när ett
meddelande visas på skärmen för faxens vänteläge.
Ett meddelade om faxning visas på skärmen för faxens vänteläge
• Skriv ut en AKTIVITETSRAPPORT (ACTIVITY REPORT) och kontrollera om det finns fel.
Sammanfattning av rapporter och listor
Om ett överföringsfel har inträffat, se nedan.
Fel uppstår ofta när du skickar fax
Kontroll9
Har dokumentet placerats på rätt sätt?
Ta bort dokumentet och lägg det på nytt på glasskivan eller i ADF.
Fylla på original
Kontroll10
Inträffar ett skrivarfel?
Kontrollera att ett felmeddelande visas på pekskärmen. Kontrollera orsaken när ett felmeddelande visas på
pekskärmen.
Om ett felmeddelande med en supportkod visas kan du läsa avsnittet Lista över supportkoder för fel.
Om det visas ett felmeddelande utan någon supportkod kan du läsa avsnittet Meddelande (supportkod) visas.
Om du har bråttom trycker du på knappen Stopp (Stop) för att stänga meddelandet och skickar faxet.
536
Kontroll11
Är telefonlinjen ansluten på rätt sätt?
Anslut telefonkabeln till telefonjacket på nytt.
Ansluta en telefonlinje
Om telefonlinjen är ansluten på rätt sätt är det problem med telefonlinjen. Kontakta ditt telefonbolag och
tillverkaren av din terminaladapter eller telefonadapter.
537
Fel uppstår ofta när du skickar fax
Kontroll
Kontrollera telefonlinjens tillstånd eller anslutningen.
Om fel uppstår ofta när du använder en internettelefon är det möjligt att de kan bli färre genom att välja Hindra
(Reduce) för Inställn. för felminskning (VoIP) (Error reduction setting (VoIP)) på Avancerade
Faxinställningar (Advanced FAX settings) i Faxinställningar (FAX settings).
Mer information finns i Inställn. för felminskning (VoIP) (Error reduction setting (VoIP)).
Faxinställningar
Obs!
• Om du har valt Hindra (Reduce) och felen inte blir färre väljer du Hindra inte (Do not reduce).
Dessutom är det möjligt att fel uppstår oftare när du använder en internettelefon om 4800 bps eller 9600 bps har
valts som Sändningsstarthastighet (TX start speed). Välj 14400 bps eller 33600 bps.
Om telefonlinjen eller anslutningen är dålig när du använder en vanlig telefon kan du korrigera felet om du
minskar sändningshastigheten.
Minska starthastigheten för sändningen på Sändningsstarthastighet (TX start speed) i Inst. för avancerad
komm. (Adv. communication settings) i Avancerade Faxinställningar (Advanced FAX settings) under
Faxinställningar (FAX settings).
Faxinställningar
538
Problem med att ta emot fax
Det går inte att ta emot ett fax, det går inte att skriva ut ett fax
Mottagna fax håller en dålig kvalitet
539
Det går inte att ta emot ett fax, det går inte att skriva ut ett fax
Kontroll1
Är strömmen på?
• Du kan inte ta emot fax om enheten har stängts av. Tryck på knappen PÅ (ON) för att slå på strömmen.
• Om du kopplar från nätkabeln utan att stänga av strömmen (lampan PÅ (ON) lyser) slås enheten på
automatiskt om du kopplar in kabeln igen.
• Om du kopplar från nätkabeln när du har tryckt på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen (lampan
PÅ (ON) lyser inte) ska du koppla in den igen och sedan trycka på knappen PÅ (ON) för att slå på
strömmen.
• Om strömmen stängdes av på grund av strömavbrott, osv slås den på automatiskt när strömavbrottet är
löst.
Viktigt!
• Kontrollera att kontrollampan för PÅ (ON) har slocknat innan du drar ur nätkabeln och dra sedan ur
nätkabeln.
När strömmen bryts eller om du kopplar ur nätsladden raderas alla fax som lagras i skrivarens minne.
Information om hur du drar ur nätkabeln finns under Koppla från skrivaren.
Obs!
• Om fax som har sparats i skrivarens minne raderas vid ett strömavbrott eller om nätsladden dras ur skrivs
det ut en lista över de fax som har raderats i skrivarens minne (MINNESRADERINGSRAPPORT
(MEMORY CLEAR REPORT)) när skrivaren sätts på.
Mer information finns under Sammanfattning av rapporter och listor.
Kontroll2
Är skrivarens minne fullt?
Skriv ut de mottagna fax som är lagrade i skrivarens minne eller spara dem på minneskortet. Ta sedan bort dem
från skrivarens minne och be avsändaren att skicka faxen igen.
Dokument som lagras i skrivarens minne
Kontroll3
Inträffar ett fel vid mottagning?
• Kontrollera att ett meddelande visas på skärmen för faxens vänteläge. Kontrollera orsaken när ett
meddelande visas på skärmen för faxens vänteläge.
Ett meddelade om faxning visas på skärmen för faxens vänteläge
• Skriv ut en AKTIVITETSRAPPORT (ACTIVITY REPORT) och kontrollera om det finns fel.
Sammanfattning av rapporter och listor
Om ett mottagningsfel har inträffat, se nedan.
540
Fel uppstår ofta när du tar emot fax
Kontroll4
Är telefonlinjens kabel ansluten till kontakten för externa enheter?
Anslut den på nytt till telefonjacket.
Ansluta en telefonlinje
Har en annan pappersstorlek än den som anges i Sidstl. (Page size) in
Faxpappersinställningar (FAX paper settings) fyllts på?
Kontroll5
Om en annan pappersstorlek än det som anges i Sidstl. (Page size) har fyllts på för att skriva ut fax skrivs inte
mottagna fax ut, utan lagras i skrivarens minne (Minnesmottagning). Fyll på samma pappersstorlek som den
som anges i Sidstorlek (Page size) och välj sedan OK på pekskärmen.
Kontroll6
Finns det papper i skrivaren?
Om det inte finns papper lagras mottagna fax i skrivarens minne utan att skrivas ut (Minnesmottagning). Fyll på
papper och välj sedan OK på pekskärmen.
Kontroll7
Är mängden återstående bläck tillräcklig för att skriva ut ett fax?
Om det inte finns tillräckligt med bläck för att skriva ut mottagna fax lagras de i skrivarens minne utan att skrivas
ut (Minnesmottagning). Byt ut bläckbehållaren och skriv sedan ut de fax som finns lagrade i skrivarens minne.
Dokument som lagras i skrivarens minne
Obs!
• Om skrivaren tar emot fax i faxläge, startar utskriften automatiskt när bläckbehållaren har bytts ut.
Byta Bläckbehållare
• När skrivaren tar emot svartvita fax i skrivarens minne och 2-sidigt (2-sided) har valts i 2-sidig utskrift (2sidedPrintSetting) i Faxpappersinställningar (FAX paper settings) kan det gå att skriva ut fax genom
att välja 1-sidigt (1-sided).
• Du kan ställa in skrivaren så att den skriver ut ett mottaget fax, trots att bläcket är slut.
Ställ in Utskrift när bläck är slut (Print when out of ink) i Autoutskriftsinställning (Auto print settings)
under Faxinställningar (FAX settings) på Skriv ut (Print).
Eftersom bläcket är slut kanske inte en del eller hela faxet skrivs ut.
Dessutom lagras inte faxets innehåll i skrivarens minne.
Om bläcket redan har tagit slut rekommenderar vi att du väljer Skriv inte ut (Do not print) för Mottagna
dokument (Received documents) i Autoutskriftsinställning (Auto print settings) under
Faxinställningar (FAX settings) för att lagra det mottagna faxet i skrivarens minne. När du har bytt ut
bläckbehållaren och valt Skriv ut (Print) för Mottagna dokument (Received documents) i
Autoutskriftsinställning (Auto print settings) kommer faxet som lagrats i skrivarens minne att skrivas ut
automatiskt.
Faxinställningar
Kontroll8
Är skrivaren inställd på rätt mottagningsläge?
Kontrollera inställningen för mottagningsläge och ändra den till ett läge som är lämpad för din anslutning om så
krävs.
541
Ställa in mottagningsläge
Kontroll9
Är Faxmottagning avvisad (FAX reception reject) inställd på PÅ (ON)?
Välj AV (OFF) för Faxmottagning avvisad (FAX reception reject) i Säkerhetskontroll (Security control)
under Faxinställningar (FAX settings).
Mer information om inställningar finns under Avvisad faxmottagning.
Kontroll10
Har alternativ ställts in som Avvisa (Reject) i Avsändaravvisning (Caller
rejection)?
Om du väljer Avvisa (Reject) för något inställningsalternativ i Avsändaravvisning (Caller rejection) i
Säkerhetskontroll (Security control) under Faxinställningar (FAX settings) avvisar skrivaren samtal för
alternativet som har inställningen Avvisa (Reject).
Mer information om inställningar finns under Använda nummerpresentation för att avvisa samtal.
542
Mottagna fax håller en dålig kvalitet
Kontroll1
Kontrollera skanningsinställningarna för avsändarens faxenhet.
Be avsändaren att justera skanningsinställningarna för sin faxenhet.
Kontroll2
Är ECM-mottagning (ECM RX) inställd på AV (OFF)?
Välj PÅ (ON) för ECM-mottagning (ECM RX) i Inst. för avancerad komm. (Adv. communication settings) i
Avancerade Faxinställningar (Advanced FAX settings) under Faxinställningar (FAX settings).
Om ECM-mottagning (ECM RX) har aktiverats skickar avsändarens faxenhet faxet på nytt när felen har
korrigerats automatiskt.
Faxinställningar
Är avsändarens originaldokument eller skanningsområdet på avsändarens
faxenhet smutsigt?
Kontroll3
Bildkvaliteten på faxet fastställs huvudsakligen av avsändarens faxenhet. Kontakta avsändaren om be dem
kontrollera om faxenhetens skanningsområde är smutsigt.
Har ECM-sändning/mottagning aktiverats trots att linjen/anslutningen är dålig,
eller är avsändarens faxenhet kompatibel med ECM?
Kontroll4
• Välj PÅ (ON) för ECM-mottagning (ECM RX) i Inst. för avancerad komm. (Adv. communication
settings) i Avancerade Faxinställningar (Advanced FAX settings) under Faxinställningar (FAX
settings).
Faxinställningar
• Kontakta avsändaren och be dem att kontrollera om faxenheten är inställd att aktivera ECM-överföring.
Om avsändarens eller mottagarens faxenhet inte är ECM-kompatibel kommer faxet att skickas/tas emot
utan automatisk felkorrigering.
• Minska mottagningens starthastighet på Starthastighet för mottagning (RX start speed) i Inst. för
avancerad komm. (Adv. communication settings) i Avancerade Faxinställningar (Advanced FAX
settings) under Faxinställningar (FAX settings).
Faxinställningar
Kontroll5
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningar?
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
543
Problem med telefonen
Det går inte att ringa upp
Telefonen kopplas från under ett samtal
544
Det går inte att ringa upp
Kontroll1
Är telefonlinjens kabel ansluten på rätt sätt?
Kontrollera att telefonlinjens kabel är ansluten på rätt sätt.
Ansluta en telefonlinje
Kontroll2
Är skrivarens eller den externa enhetens telefonlinjetyp rätt inställd?
Kontrollera inställningen för telefonlinjetyp och ändra den vid behov.
Ställa in typ av telefonlinje
545
Telefonen kopplas från under ett samtal
Kontroll
Är telefonlinjens kabel eller telefonen (eller en extern enhet som till exempel en
extern telefon, en telefonsvarare eller ett datormodem) ansluten på rätt sätt?
Kontrollera att telefonlinjens kabel eller telefonen (eller en extern enhet som till exempel en extern telefon, en
telefonsvarare eller ett datormodem) ansluten på rätt sätt.
Ansluta en telefonlinje
546
Mekaniska problem
Strömmen sätts inte på
Strömmen stängs av av sig själv
Problem med USB-anslutning
Det går inte att kommunicera med skrivaren via USB
Pekskärmen visar fel språk
547
Strömmen sätts inte på
Kontroll1
Tryck på PÅ (ON)-knappen.
Kontroll2
Kontrollera att strömkontakten är ordentligt ansluten till skrivaren och sätt
sedan på den igen.
Kontroll3
Koppla ur skrivaren och lämna den så i minst 2 minuter. Koppla sedan in den
igen och sätt på den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
548
Strömmen stängs av av sig själv
Kontroll
Om skrivaren stängs av automatiskt efter en viss tid ska du inaktivera
inställningen.
Om du har ställt in att skrivaren ska stängas av automatiskt efter en viss tid stängs strömmen av när tiden har
löpt ut.
• Så här inaktiverar du inställningen från manöverpanelen:
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Välj
Inställningar (Setup) på HEM-skärmen.
3. Välj
Inställningar (Settings).
4. Välj
ECO.
5. Välj Energibesparande inställningar (Energy saving settings).
6. Läs anvisningarna på skärmen och välj Nästa (Next).
7. Välj Autom. avstäng. (Auto power off).
8. Välj Aldrig (Never).
9. Välj OK.
Inställningen för att stänga av strömmen automatiskt är inaktiverad.
• Så här inaktiverar inställningen från datorn:
För Windows använder du Canon IJ Printer Assistant Tool eller ScanGear (skannerdrivrutin) om du vill
inaktivera inställningen.
Följ anvisningarna nedan om du vill inaktivera inställningen med Canon IJ Printer Assistant Tool.
1. Öppna Canon IJ Printer Assistant Tool.
Beskrivning av fliken Underhåll
2. Välj den skrivare som du vill använda på den nedrullningsbara menyn och välj OK.
Menysidan visas.
3. Välj Automatisk avstängning (Auto Power).
4. Välj Avaktivera (Disable) för Automatisk avstängning (Auto Power Off).
Inställningen för att stänga av strömmen automatiskt är inaktiverad.
Obs!
• Läs nedan om du vill inaktivera inställningen från ScanGear (skannerdrivrutin).
549
Fliken Scanner
550
Problem med USB-anslutning
Utskriften eller skanningen är långsam/Hi-Speed USB-anslutningen
fungerar inte/Meddelandet "Den här enheten kan fungera snabbare (This
device can perform faster)" visas (Windows)
Om systemmiljön inte har stöd för Hi-Speed USB arbetar skrivaren i den långsammare hastighet som
gäller för USB 1.1. I så fall fungerar skrivaren som den ska, men utskrifts- eller skanningshastigheten kan
minska beroende på kommunikationshastigheten.
Kontroll
Så här kontrollerar du att din systemmiljö har stöd för Hi-Speed USB-
anslutning.
• Stöder USB-porten på din dator Hi-Speed USB-anslutning?
• Stöder USB-kabeln eller USB-hubben Hi-Speed USB-anslutning?
Var noga med att använda en godkänd Hi-Speed USB-kabel. Vi rekommenderar att USB-kabeln är högst
3 meter/10 fot lång.
• Stöder operativsystemet på din dator Hi-Speed USB-anslutning?
Installera den senaste uppdateringen för din dator.
• Fungerar Hi-Speed USB-drivrutinen som den ska?
Skaffa och installera vid behov den senaste versionen av drivrutinen för Hi-Speed USB för din dator.
Viktigt!
• Om du vill ha mer information kontaktar du tillverkaren av datorn, USB-kabeln eller USB-hubben.
551
Det går inte att kommunicera med skrivaren via USB
Kontroll1
Kontrollera att skrivaren är på.
Kontroll2
Anslut USB-kabeln ordentligt.
Som bilden nedan visar sitter USB-porten på skrivarens baksida.
Viktigt!
• Anslut ”Typ B”-terminalen till skrivaren med den v-formade sidan vänd ÅT HÖGER. Mer information finns i
den handbok som medföljde USB-kabeln.
Se till att Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation (Enable
bidirectional support) är valt på fliken Portar (Ports) i dialogrutan med egenskaper för
skrivardrivrutinen. (Windows)
Kontroll3
Om det inte är valt väljer du det för att aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation.
Öppna skrivardrivrutinens inställningsskärm
552
Problem med installation och hämtning
Det går inte att installera MP Drivers (Windows)
Uppdatera MP Drivers i nätverksmiljö (Windows)
553
Det går inte att installera MP Drivers (Windows)
• Om installationen inte startar när du sätter i installations-CD:n:
Följ anvisningarna nedan för att starta installationen.
1. Gör följande inställningar.
◦ I Windows 10 klickar du på Start-knappen > Utforskaren (File Explorer) och sedan på Den
här datorn (This PC) i listan till vänster.
◦ I Windows 8.1 väljer du ikonen Utforskaren (Explorer)i Aktivitetsfältet (Taskbar) på
Skrivbordet (Desktop) och väljer sedan Den här datorn (This PC) i listan till vänster.
◦ I Windows 7 klickar du på Start och sedan på Dator (Computer).
2. Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen
i fönstret som visas.
Om innehållet på CD-skivan visas dubbelklickar du på MSETUP4.EXE.
Om du inte kan installera MP Drivers med hjälp av installations-CD:n installerar du dem från
Canons webbplats.
Obs!
• Prova följande om CD-ROM-ikonen inte visas:
• Ta ut CD-skivan ur datorn och sätt sedan in den igen.
• Starta om datorn.
Om ikonen fortfarande inte visas kan du prova med en annan skiva och se om de visas. Om den
skivan visas är det fel på installations-CD:n. Kontakta närmaste Canon-servicecenter för att begära
service.
554
• Om du inte kan komma vidare från skärmen Skrivaranslutning (Printer Connection):
Det går inte att fortsätta efter skärmen Skrivaranslutning
• Andra fall:
Installera om MP Drivers.
Om MP Drivers inte installerades på rätt sätt avinstallerar du MP Drivers, startar om datorn och
installerar sedan om MP Drivers.
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Installera om MP Drivers med hjälp av installations-CD:n eller installera via Canons webbplats.
Obs!
• Om installationen stoppades på grund av ett fel i Windows kan Windows-användningen bli instabil
och du kan få problem med att installera drivrutinerna. Starta om datorn och installera om
drivrutinerna.
555
Uppdatera MP Drivers i nätverksmiljö (Windows)
Hämta senaste MP Drivers.
Hämta de senaste MP Drivers för din modell på hämtningssidan på Canons webbplats.
Avinstallera dina nuvarande MP Drivers och följ installationsanvisningarna för att installera de senaste MP
Drivers som du hämtade. I fönstret för val av anslutningsmetod väljer du Använd skrivaren med trådlös
LAN-anslutning (Use the printer with wireless LAN connection) eller Använd skrivaren med kablat
LAN-anslutning (Use the printer with wired LAN connection) beroende på vilken anslutningsmetod du
använder. Skrivaren hittas automatiskt i nätverket.
Se till att skrivaren kan hittas och installera MP Drivers enligt anvisningarna på skärmen.
Obs!
• Nätverksinställningarna på skrivaren påverkas inte, och skrivaren kan användas på nätverket utan att
du behöver göra om inställningarna.
556
Fel och meddelanden
Ett fel inträffar
Meddelande (supportkod) visas
557
Ett fel inträffar
Om ett fel inträffar vid utskrift, till exempel som att papperet tar slut eller fastnar, visas ett felmeddelande
visas på datorskärmen och på pekskärmen.
När en supportkod och ett meddelande visas på datorns skärm (Windows):
När en supportkod och ett meddelande visas på pekskärmen:
En supportkod och åtgärd för felet visas på pekskärmen.
Detaljerad information om hur du åtgärdar fel finns under Supportkodslista för fel.
Obs!
• Mer information om hur du löser fel utan supportkoder finns i Meddelande (supportkod) visas.
558
Meddelande (supportkod) visas
I det här avsnittet beskrivs vissa fel och meddelanden som kan visas.
Obs!
• En supportkod (felkod) visas på datorns skärm för vissa fel. Mer information om fel med supportkoder
finns i Lista över supportkoder för fel.
Se nedan om ett meddelande visas på pekskärmen.
Ett meddelande visas på pekskärmen
Se nedan om ett meddelande visas på datorn.
Fel rörande automatisk dubbelsidig utskrift visas
Fel om att nätkabeln har dragits ur visas (Windows)
Skrivfel/utmatningsfel/kommunikationsfel (Windows)
Andra felmeddelanden (Windows)
Skärmen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas (Windows)
Ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas (Mac OS)
Ett meddelande visas på pekskärmen
Kontrollera meddelandet och vidta lämplig åtgärd.
• Tillåtna typer av data har inte sparats.
◦ Det finns inga bilddata sparade på minneskortet som kan läsas av den här skrivaren.
◦ Skrivaren känner inte igen filen om filnamnet eller sökvägen innehåller vissa tecken. Använd bara
alfanumeriska tecken.
◦ Foton som har redigerats eller bearbetats i en dator måste skrivas ut från datorn.
Obs!
• Om du väljer ett foto som har bearbetats på en dator visas "?" på pekskärmen.
• Kontrollera sidstorleken och tryck på [OK].
Det placerade papperet har en annan storlek än vad som anges i inställningen för pappersstorlek.
Fyll på samma pappersstorlek som anges i inställningen för pappersstorlek och välj OK.
• Enheten stängdes inte av på rätt sätt senast. Tryck på knappen
enheten.
Strömmen kan ha dragits ur medan skrivaren fortfarande var på.
Välj OK på pekskärmen.
Obs!
• Läs Koppla från skrivaren för att koppla från skrivaren korrekt.
559
när du vill stänga av
• Nätsladden har kopplats ur. Mottagna/ej sända dokument i minnet har raderats.
Ett strömavbrott har inträffat eller också har nätkabeln dragits ur medan fax lagrades i skrivarens
minne.
Viktigt!
• När strömmen bryts eller om du kopplar ur nätsladden raderas alla fax som lagras i skrivarens
minne.
• Information om hur du kopplar ut nätkabeln finns under Koppla från skrivaren.
Välj OK på pekskärmen.
Efter att du valt OK skrivs listan över de fax som tagits bort från skrivarens minne
(MINNESRADERINGSRAPPORT (MEMORY CLEAR REPORT)) ut.
Mer information finns i Sammanfattning av rapporter och listor.
• Det går inte att ansluta till servern. Vänta en stund och försök igen.
Skrivaren kan inte ansluta till servern på grund av ett kommunikationsfel.
Välj OK på pekskärmen och försök igen efter en liten stund.
Fel rörande automatisk dubbelsidig utskrift visas
Kontroll
Läs Problem med automatisk dubbelsidig utskrift och vidta lämplig åtgärd.
Fel om att nätkabeln har dragits ur visas (Windows)
Skrivaren kan ha kopplats ur medan den fortfarande var på.
Kontrollera felmeddelandet som visas på datorn och klicka på OK.
Skrivaren börjar skriva ut.
Se Koppla från skrivaren för att dra ur nätkabeln.
Skrivfel/utmatningsfel/kommunikationsfel (Windows)
Om lampan för PÅ (ON) är släckt kontrollerar du att skrivaren är ansluten
och startar den sedan.
Kontroll1
560
PÅ (ON)-lampan blinkar medan skrivaren startas. Vänta tills lampan PÅ (ON) slutar att blinka och i stället lyser
med fast sken.
Kontroll2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn.
Om du använder en USB-kabel kontrollerar du att den är ansluten till både skrivaren och datorn. När USBkabeln är ordentligt ansluten kontrollerar du följande:
• Om du använder någon form av relä, t.ex. en USB-hubb, måste du koppla ur den, ansluta skrivaren direkt
till datorn och sedan försöka skriva ut igen. Om utskriften startar på ett normalt sätt är det inget problem
med reläenheten. Kontakta återförsäljaren av reläet.
• Det kan också vara fel på USB-kabeln. Byt USB-kabeln och försök att skriva ut igen.
Om du använder skrivaren via ett lokalt nätverk kontrollerar du att skrivaren är korrekt konfigurerad för att
kunna användas i ett nätverk.
Kontroll3
Kontrollera att MP Drivers är rätt installerade.
Avinstallera MP Drivers enligt anvisningarna i Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver och installera
dem igen från installations-CD:n eller Canons webbplats.
När skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel kontrollerar du
enhetens status från datorn.
Kontroll4
Kontrollera enhetens status enligt anvisningarna nedan.
1. Öppna Enhetshanteraren på datorn enligt nedan.
Om skärmen Användarkontokontroll (User Account Control) visas följer du anvisningarna på
skärmen.
• I Windows 10 högerklickar du på Start-knappen och väljer Enhetshanteraren (Device Manager).
• I Windows 8.1 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från Inställningar (Settings) via
Skrivbordet (Desktop) > Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) > Enhetshanteraren
(Device Manager).
• I Windows 7 klickar du på Kontrollpanelen (Control Panel), Maskinvara och ljud (Hardware and
Sound) och Enhetshanteraren (Device Manager).
2. Dubbelklicka på USB-styrenheter (Universal Serial Bus controllers) och på Stöd för USBskrivarport (USB Printing Support).
Om skärmen Egenskaper för stöd för USB-skrivarport (USB Printing Support Properties) inte visas
bör du kontrollera att skrivaren är korrekt ansluten till datorn.
Kontroll2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn.
3. Klicka på fliken Allmänt (General) och kontrollera om det visas något enhetsfel.
Om ett enhetsfel visas läser du i Windows-hjälpen om hur du åtgärdar det.
Andra felmeddelanden (Windows)
561
Om ett felmeddelande visas utanför skrivarens statusövervakare kontrollerar
du följande:
Kontroll
• ”Det gick inte att buffra p.g.a. otillräckligt diskutrymme (Could not spool successfully due to
insufficient disk space)”
Öka mängden ledigt utrymme på hårddisken genom att ta bort filer som inte behövs.
• ”Det gick inte att buffra p.g.a. otillräckligt minnesutrymme (Could not spool successfully due to
insufficient memory)”
Stäng andra program för att öka mängden tillgängligt minne.
Om du fortfarande inte kan skriva ut, starta om datorn och försök igen.
• ”Det går inte att hitta skrivardrivrutinen (Printer driver could not be found)”
Avinstallera MP Drivers enligt anvisningarna i Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver och
installera dem igen från installations-CD:n eller Canons webbplats.
• ”Det går inte att skriva ut Programnamn (Could not print Application name) – Filnamn”
Försök skriva ut igen när aktuellt utskriftsjobb är slutfört.
Skärmen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas
(Windows)
Om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program har installerats visas en fråga varje månad i tio
år om tillåtelse att skicka information om användningen av skrivaren och programmen.
Läs informationen på skärmen och följ anvisningarna nedan.
562
• Om du samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Jag accepterar (Agree) och följ anvisningarna på skärmen. Informationen om
skrivaranvändning skickas via internet. När du har slutfört proceduren skickas informationen därefter
automatiskt och bekräftelsemeddelandet visas inte igen.
Obs!
• När informationen skickas visas eventuellt en varning, till exempel ett säkerhetsmeddelande för
internet. Se till att programnamnet är "IJPLMUI.exe" och godkänn det.
• Om du avmarkerar kryssrutan Skicka automatiskt nästa gång (Send automatically from the
next time) skickas inte informationen automatiskt från och med nästa gång, och
bekräftelsemeddelandet visas vid nästa enkät. Anvisningar om hur du skickar informationen
automatiskt finns i Ändra inställning av bekräftelseskärmen:.
• Om du inte samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Accepterar inte (Do not agree). Bekräftelseskärmen stängs och enkäten hoppas över.
Bekräftelseskärmen visas igen en månad senare.
• Avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:
Om du vill avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program klickar du på
Avinstallera (Uninstall) och följer anvisningarna på skärmen.
• Ändra inställning av bekräftelseskärmen:
1. Gör följande inställningar.
◦ I Windows 10 högerklickar du på Start-knappen och väljer Program och funktioner
(Programs and Features).
◦ I Windows 8.1 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar
(Settings) på Skrivbordet (Desktop) > Program (Programs) > Program och funktioner
(Programs and Features).
◦ I Windows 7 väljer du Start-menyn > Kontrollpanelen (Control Panel) > Program
(Programs) > Program och funktioner (Programs and Features).
Obs!
• En bekräftelse-/varningsdialogruta kan visas när du installerar, avinstallerar eller startar
programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad på ett konto med administratörsbehörighet följer du anvisningarna på
skärmen.
2. Välj Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
3. Välj Ändra (Change).
Om du väljer Ja (Yes) efter att ha följt anvisningarna på skärmen visas bekräftelsemeddelandet i
samband med nästa enkät.
Om du väljer Nej (No) skickas informationen automatiskt.
563
Obs!
• Om du markerar Avinstallera (Uninstall) avinstalleras Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended
Survey Program. Följ anvisningarna på skärmen.
Ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas
(Mac OS)
Om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program har installerats kommer information om
användning av skrivaren och programvara skickas varje månad i ungefär tio år. Ikonen Inkjet Printer/
Scanner/Fax Extended Survey Program visas i Dock när det är dags att skicka information om
skrivaranvändning.
Klicka på ikonen, läs informationen som visas och följ sedan anvisningarna nedan.
• Om du samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Jag accepterar (Agree) och följ anvisningarna på skärmen. Informationen om
skrivaranvändning skickas via internet. När du har slutfört proceduren skickas informationen därefter
automatiskt och bekräftelsemeddelandet visas inte igen.
564
Obs!
• Om du avmarkerar kryssrutan Skicka automatiskt nästa gång (Send automatically from the
next time) skickas inte informationen automatiskt från och med nästa gång och ikonen Inkjet
Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas i Dock i samband med nästa enkät.
• Om du inte samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Accepterar inte (Do not agree). Bekräftelseskärmen stängs och enkäten hoppas över.
Bekräftelseskärmen visas igen en månad senare.
• Så här slutar du att sända informationen:
Klicka på Turn off. Då stoppas Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program och
informationen skickas inte. Information om hur du återgår till enkäten finns i Ändra inställning:.
• Avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:
1. Stoppa Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
Ändra inställning:
2. Välj Program (Applications) från menyn Gå (Go) i Finder, dubbelklicka på mappen Canon
Utilities och på mappen Inkjet Extended Survey Program.
3. Flytta Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app till Papperskorgen
(Trash)
4. Starta om datorn.
Töm Papperskorgen (Trash) och starta om datorn.
• Ändra inställning:
Följ anvisningarna nedan om du vill att bekräftelseskärmen ska visas varje gång informationen om
skrivaranvändning skickas eller om du vill återuppta enkäten.
1. Välj Program (Applications) från menyn Gå (Go) i Finder, dubbelklicka på mappen Canon
Utilities och på mappen Inkjet Extended Survey Program.
2. Dubbelklicka på ikonen Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
◦ Do not display the confirmation screen when information is sent:
Om du markerar kryssrutan skickas informationen automatiskt.
565
Om kryssrutan inte har markerats kommer ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended
Survey Program visas i Dock i samband med nästa enkät. Klicka på ikonen och följ
anvisningarna på skärmen.
◦ Knappen Turn off/Turn on:
Klicka på Turn off om du vill stoppa Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
Klicka på Turn on om du vill starta om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
566
Lista över supportkoder för fel
Supportkoden visas på pekskärmen och på datorskärmen när ett fel inträffar.
Med "supportkod" avses ett felnummer som visas tillsammans med ett felmeddelande.
När ett fel inträffar kontrollerar du supportkoden som visas på pekskärmen och på datorskärmen och vidtar
därefter lämpliga åtgärder.
Supportkoden visas på pekskärmen och på datorskärmen
• 1000 till 1ZZZ
1000 1003 1200 1240 1270 1300
1303 1304 1309 1310 1313 1401
1403 1405 140B 1410 1411 1412
1413 1414 1551 1552 1600 1660
1684 1688 1689 168C 1700 1701
1730 1731 1871 1874 1890
• 2000 till 2ZZZ
2110 2113 2114 2120 2123 2700
2801 2802 2803 2900 2901
• 3000 till 3ZZZ
3402 3403 3404 3405 3406 3407
3408 340A 340B 340C 3410 3411
3412 3413 3438 3439 3440 3441
3442 3443 3444 3445 3446 3447
• 4000 till 4ZZZ
4100 4103 4104 495A
• 5000 till 5ZZZ
5011 5012 5040 5050 5100 5200
520E 5400 5700 5B00 5B01 5C02
567
• 6000 till 6ZZZ
6000 6001 6004 6500 6502 6800
6801 6830 6831 6832 6833 6900
6901 6902 6910 6911 6920 6921
6930 6931 6932 6933 6936 6937
6938 6939 693A 6940 6941 6942
6943 6944 6945 6946 6951 6A80
6A81
• 8000 till 8ZZZ
8300
• 9000 till 9ZZZ
9500
• A000 till ZZZZ
B202 B203 B204 B205 C000
Information om supportkoder för papper som har fastnat finns även i Lista över supportkoder för fel
(papperet fastnar).
568
Lista över supportkoder för fel (papperet fastnar)
Om papperet fastnar tar du bort det med hjälp av instruktionerna nedan.
• Om du kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket eller det bakre facket:
◦ Om papper som matas från det bakre facket har fastnat:
1300
• Om du inte kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket eller det bakre facket:
◦ Om papper som matas från kassetten har fastnat:
1303
◦ Om papperet fastnat vid automatisk dubbelsidig utskrift:
1304
◦ Om papper har fastnat när skrivaren drog in det utskrivna papperet:
1313
◦ Om papperet rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket eller om papperet
fastnat inuti skrivaren:
Papper har fastnat inuti skrivaren
• Om dokumentet fastnat i ADF (den automatiska dokumentmataren):
2801
• I andra fall än ovan:
Andra fall
569
1300
Orsak
Papper har fastnat när papper matades från det bakre facket.
Vad som ska göras
Om papper som matas från det bakre facket fastnar, tar du bort papperet som fastnat från
pappersutmatningsfacket eller från det bakre facket enligt anvisningarna nedan.
Viktigt!
• Stäng inte av skrivaren medan den skickar eller tar emot fax, eller när mottagna eller ej skickade fax
lagras i skrivarens minne.
Stäng av skrivaren efter du har säkerställt att den har skickat eller tagit emot alla fax. Dra inte ur
strömkabeln när du stänger av skrivaren.
Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
1. Dra försiktigt ut papperet, antingen från pappersutmatningsfacket eller från det bakre
facket beroende på vilket som är enklast.
Håll i papperet med båda händerna och dra ut det långsamt så att det inte går sönder.
Obs!
• Om du inte kan dra ut papperet slår du på skrivaren igen utan att dra med våld. Papperet kan
matas ut automatiskt.
• Om papperet fastnar vid utskrift och du måste stänga av skrivaren för att ta bort det trycker du
på Stopp (Stop) för att stoppa utskriften innan du stänger av skrivaren.
• Om papperet går sönder och du inte kan ta bort papperet som har fastnat från
pappersutmatningsfacket eller det bakre facket ska du ta bort papperet från skrivarens insida.
Papper har fastnat inuti skrivaren
570
• Om du inte kan dra ut papperet från pappersutmatningsfacket eller från det bakre facket ska du
försöka dra ut papperet från skrivarens baksida.
Ta bort papper som har fastnat från baksidan
2. Fyll på papper igen och välj OK på skrivarens pekskärm.
Skrivaren återupptar utskriften. Skriv ut sidan som du skrev ut igen om den inte skrevs ut ordentligt på
grund av pappersstoppet.
Om du stängde av skrivaren i steg 1 raderades utskriftsdata som skickades till skrivaren. Gör om
utskriften.
Obs!
• När du fyller på papper igen ska du kontrollera att du använder en lämplig papperstyp och att
du fyller på det på rätt sätt.
• Vi rekommenderar papper i andra storlekar än A5 för utskrift av dokument med foton eller
grafik. A5-papper kan rulla ihop och fastna i skrivaren.
Om åtgärderna ovan inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära
service.
571
1303
Orsak
Papper har fastnat när papper matades från kassetten.
Vad som ska göras
1. Ta bort fastsatt papper.
• Om papperet har fastnat vid pappersutmatningsfacket:
1300
• Om papperet har fastnat inuti skrivaren:
Papper har fastnat inuti skrivaren
• Om papperet har fastnat i kassettens matare:
Dra ut kassetten och ta sedan bort papperet försiktigt med båda händerna.
• Om inget av ovanstående kan tillämpas läser du Ta bort papper som har fastnat från baksidan
för information om hur du öppnar den bakre luckan och tar bort papperet.
2. Fyll på papper i kassetten på rätt sätt.
När du fyller på papper av A4-format i kassetten, se till att du har dragit ut den.
1. Ta bort kassettlocket (A).
572
2. Tryck ned låset (B) på kassetten.
3. Dra kassetten fram och tillbaka samtidigt som du håller ned låset (B).
Fylla på papper i kassetten
2. Skriv ut eller kopiera igen.
573
1304
Orsak
Papperet fastnar vid automatisk dubbelsidig utskrift.
Vad som ska göras
1. Ta bort fastsatt papper.
• Om papperet har fastnat vid pappersutmatningsfacket:
1300
• Om papperet har fastnat inuti skrivaren:
Papper har fastnat inuti skrivaren
• Om papperet har fastnat i kassettens matare:
Dra ut kassetten och ta sedan bort papperet försiktigt med båda händerna.
• Om inget av ovanstående kan tillämpas läser du Ta bort papper som har fastnat från baksidan
för information om hur du öppnar den bakre luckan och tar bort papperet.
2. Fyll på papper i kassetten på rätt sätt.
När du fyller på papper av A4-format i kassetten, se till att du har dragit ut den.
1. Ta bort kassettlocket (A).
574
2. Tryck ned låset (B) på kassetten.
3. Dra kassetten fram och tillbaka samtidigt som du håller ned låset (B).
Fylla på papper i kassetten
2. Skriv ut eller kopiera igen.
575
1313
Orsak
Papper har fastnat när skrivaren drog in det utskrivna papperet.
Vad som ska göras
Om papperet har fastnat eftersom skrivaren drog in det utskrivna papperet försöker du ta bort papperet
från följande platser.
• Pappersutmatningsfacket
1300
• Skrivarens insida
Papper har fastnat inuti skrivaren
Om åtgärderna ovan inte löser problemet läser du Ta bort papper som har fastnat från baksidan för
information om hur du öppnar den bakre luckan och tar bort papperet.
576
Papper har fastnat inuti skrivaren
Om papperet som har fastnat rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket eller om
papperet sitter kvar i skrivaren tar du bort papperet med hjälp av instruktionerna nedan.
Viktigt!
• Stäng inte av skrivaren medan den skickar eller tar emot fax, eller när mottagna eller ej skickade fax
lagras i skrivarens minne.
Stäng av skrivaren efter du har säkerställt att den har skickat eller tagit emot alla fax. Dra inte ur
strömkabeln när du stänger av skrivaren.
Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
Obs!
• Om papperet fastnar vid utskrift och du måste stänga av skrivaren för att ta bort det trycker du på
Stopp (Stop) för att stoppa utskriften innan du stänger av skrivaren.
1. Stäng av skrivaren och koppla ur den.
2. Öppna skannerenheten/luckan.
Viktigt!
• Vidrör inte det vita bandet (A).
Om du fläckar eller repar denna del med papperet eller handen kan skrivaren bli skadad.
577
3. Kontrollera om papperet har fastnat under hållaren för skrivhuvudet.
Om papperet har fastnat under hållaren för skrivhuvudet flyttar du hållaren för skrivhuvudet åt vänster
eller höger, beroende på vilket som är enklast, för att kunna ta loss papperet.
När du flyttar hållaren för skrivhuvudet håller du i överkanten på hållaren för skrivhuvudet och skjuter den
försiktigt så långt åt höger eller vänster som möjligt.
4. Använd båda händerna för att ta tag i det papper som har fastnat.
Om papperet har rullat sig drar du ut det.
5. Dra långsamt ut papperet så att det inte går sönder.
Dra ut papperet i en vinkel på ungefär 45 grader.
578
6. Se till att ta bort allt papper som har fastnat.
Om papperet rivs sönder när du drar ur det kan en bit finnas kvar i skrivaren. Kontrollera i så fall följande
och ta bort det papper som finns kvar.
• Finns det något papper kvar under hållaren för skrivhuvudet?
• Finns det små bitar papper i skrivaren?
• Finns det papper i tomrummen till vänster och höger (B) i skrivaren?
7. Stäng skannerenheten/luckan.
Alla jobb i utskriftskön har avbrutits. Gör om utskriften.
Obs!
• När du fyller på papper igen ska du kontrollera att du använder en lämplig papperstyp och att du
fyller på det på rätt sätt. Om ett meddelande om att papper har fastnat visas på pekskärmen eller
på datorskärmen när du återupptar utskriften efter att ha tagit bort allt papper som har fastnat, kan
det finnas lite papper kvar inuti skrivaren. Kontrollera skrivaren igen efter kvarvarande
pappersbitar.
Om åtgärderna ovan inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
579
Ta bort papper som har fastnat från baksidan
Viktigt!
• Stäng inte av skrivaren medan den skickar eller tar emot fax, eller när mottagna eller ej skickade fax
lagras i skrivarens minne.
Stäng av skrivaren efter du har säkerställt att den har skickat eller tagit emot alla fax. Dra inte ur
strömkabeln när du stänger av skrivaren.
Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
Obs!
• Om papperet fastnar vid utskrift och du måste stänga av skrivaren för att ta bort det trycker du på
Stopp (Stop) för att stoppa utskriften innan du stänger av skrivaren.
1. Vrid skrivaren mot dig så att den bakre sidan av skrivaren är vänd mot dig.
2. Öppna bakre fackets lock och dra sedan upp pappersstödet.
3. Ta bort den bakre luckan.
Dra ut den bakre luckan.
580
4. Dra långsamt ut papperet.
Obs!
• Rör inte de inre delarna i skrivaren.
Om du inte lyckades ta bort papperet i det här steget, lossar du luckan för transportenheten och tar bort
papperet genom att följa dessa steg.
1. Ta bort luckan för transportenheten.
Lyft upp transportenhetsluckan och dra sedan ut den.
581
2. Dra långsamt ut papperet.
Obs!
• Rör inte de inre delarna i skrivaren.
3. Se till att ta bort allt papper som har fastnat.
4. Sätt på luckan för transportenheten.
Sätt in luckan för transportenheten försiktigt hela vägen in i skrivaren och fäll ner luckan för
transportenheten.
582
5. Sätt på den bakre luckan.
Sätt de utgående delarna på höger sida av den bakre luckan i skrivaren och tryck på den vänstra sidan
av den bakre luckan tills det är helt stängt.
Om åtgärderna ovan inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
583
1000
Orsak
Möjliga orsaker är bland annat följande.
• Det finns inget papper i bakre facket.
• Papperet i det bakre facket har inte fyllts på som det ska.
Vad som ska göras
Vidta motsvarande åtgärder nedan.
• Fyll på papper i det bakre facket.
• Justera pappersledarna efter båda kanterna på papperet när du fyller på papper i bakre facket.
• Ange pappersinformation för papperet i bakre facket.
Efter att ha vidtagit ovanstående åtgärder väljer du OK på pekskärmen.
Viktigt!
• Se till att stänga luckan för matningsfacket efter att du har fyllt på papper i det bakre facket. Om
matningsfackets lucka är öppen kan inget papper matas fram.
Obs!
• Efter att ha lagt i papper i det bakre facket visas skärmen för att ställa in pappersinformation för det
bakre facket. Ange pappersinformation för papperet i bakre facket.
• Tryck på Stopp (Stop) på pekskärmen för att avbryta utskriften.
584
1003
Orsak
Möjliga orsaker är bland annat följande.
• Det finns inget papper i kassetten.
• Papperet i kassetten har inte fyllts på som det ska.
Vad som ska göras
Vidta motsvarande åtgärder nedan.
• Fyll på papper i kassetten.
• Justera pappersledarna efter båda kanterna på papperet när du fyller på papper i kassetten.
• Ange pappersinformation för papperet i kassetten.
Efter att ha vidtagit ovanstående åtgärder väljer du OK på pekskärmen.
Obs!
• När kassetten sätts i visas skärmen för att ställa in pappersinformation för kassetten. Ange
pappersinformation för papperet i kassetten.
• Vilket papper som kan fyllas på varierar beroende på papperskällan.
Papper som kan fyllas på i kassetten är vanligt papper i storlekarna A4, Letter, A5 och B5.
• Tryck på Stopp (Stop) på pekskärmen för att avbryta utskriften.
585
1200
Orsak
Skannerenheten/luckan är öppen.
Vad som ska göras
Stäng skannerenheten/luckan och vänta en stund.
Stäng den inte när du byter en bläckbehållare.
586
1401
Orsak
Skrivhuvudet kan vara skadat.
Vad som ska göras
Stäng av skrivaren och starta den sedan igen.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
587
1600
Orsak
Bläcket kanske är slut.
Vad som ska göras
Det rekommenderas att du byter ut bläckbehållaren.
Om du vill fortsätta en pågående utskrift kan du knacka på OK på skrivaren med bläckbehållaren
installerad. Utskriften fortsätter då. Det rekommenderas att du byter ut bläckbehållaren efter utskrift.
Skrivaren kan skadas om du fortsätter skriva ut fast bläcket är slut.
Eftersom informationen i faxmeddelandet kan förloras om det skrivs ut i detta tillstånd kommer det
mottagna faxmeddelandet inte att skrivas ut och det sparas i skrivarens minne tills bläcket byts ut. Du
måste skriva ut fax från minnet manuellt.
Du kan ändra inställningen så att det mottagna faxet skrivs ut ändå istället för att sparas i minnet, men all
faxinformation eller delar av informationen kanske inte kan skrivas ut eftersom bläcket är slut.
588
1660
Orsak
Bläckbehållaren går inte att känna igen.
Vad som ska göras
Det går inte att skriva ut eftersom bläckbehållaren inte är installerad eller inte är kompatibel med den här
skrivaren.
Kontrollera bläckbehållaren.
Tryck på Stopp (Stop) på skrivaren om du vill avbryta utskriften.
589
1688
Orsak
Bläcket är slut.
Vad som ska göras
Byt ut bläckbehållaren och stäng scannerenhet/lucka.
Att skriva ut under rådande förhållanden kan skada skrivaren.
Om du vill fortsätta skriva ut i detta tillstånd måste du inaktivera funktionen som känner av den
återstående bläcknivån. Rör vid knappen Stopp (Stop) på skrivaren, håll den intryckt i minst 5 sekunder
och släpp den sedan.
Åtgärden inaktiverar funktionen som känner av den återstående nivån för ovanstående bläck, och
inaktiveringen av funktionen memoreras. Canon ansvarar inte för några fel eller problem som beror på att
du fortsätter skriva ut när bläcket är slut.
Obs!
• Om funktionen för identifiering av återstående bläcknivå är inaktiverad visas bläckbehållaren i vitt på
pekskärmen när den beräknade återstående bläcknivån kontrolleras.
590
1689
Orsak
Skrivaren upptäckt att bläcket är slut.
Vad som ska göras
Byt ut bläckbehållaren och stäng scannerenhet/lucka.
En bläckbehållare som tidigare var tom har installerats.
Att skriva ut när bläcket är slut kan skada skrivaren.
Om du vill fortsätta skriva ut måste du inaktivera funktionen som känner av den återstående bläcknivån.
Om du vill inaktivera funktionen trycker du på Stopp (Stop) på skrivaren i minst 5 sekunder och släpper
sedan.
Åtgärden inaktiverar funktionen som känner av den återstående nivån för ovanstående bläck, och
inaktiveringen av funktionen memoreras. Canon ansvarar inte för några tekniska fel eller problem som
orsakas av fortsatt utskrift när bläcket är slut eller när påfyllda bläckbehållare används.
Obs!
• Om funktionen för identifiering av återstående bläcknivå är inaktiverad visas bläckbehållaren i vitt på
pekskärmen när den beräknade återstående bläcknivån kontrolleras.
591
1700
Orsak
Behållaren för använt bläck är nästan full.
Vad som ska göras
Välj OK på pekskärmen för att fortsätta utskriften. Kontakta närmaste Canon-servicecenter för att begära
service.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
Obs!
• Vid varningar eller fel som har orsakats av återstående bläcknivåer kan inte skrivaren skriva ut eller
skanna.
592
1890
Orsak
Tejp för att skydda hållaren för skrivhuvudet under transport kan fortfarande sitta kvar.
Vad som ska göras
Öppna skannerenheten/luckan och kontrollera att tejpen som ska skydda hållaren för skrivhuvudet under
transport har tagits bort.
Om det finns kvar tejp tar du bort den och stänger skannerenheten/luckan.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
593
2110
Orsak
Pappersinställningarna för utskrift eller kopiering överensstämmer inte med kassettpappersinformationen
som ställts in på skrivaren.
Obs!
• Se nedan för en korrekt överensstämmelse mellan pappersinställningarna gjorda i skrivardrivrutinen
eller på pekskärmen.
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp) (Windows)
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek) (Windows)
• För kopiering anger du pappersinställningarna för kopiering så att de motsvarar kassettens
pappersinformation på skrivaren.
• Se nedan för mer information om den pappersinformation för kassetten som ställs in på skrivaren.
Pappersinställningar
Om pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte stämmer överens med pappersinformationen för
kassetten som ställts in på skrivaren, som visas nedan, visas ett meddelande på pekskärmen.
• Utskriftsinställningar som har angetts i skrivardrivrutinen:
Pappersstorlek: A5
Medietyp: Vanligt papper
• Kassettpappersinformation som ställts in på skrivaren:
Pappersstorlek: A4
Medietyp: Vanligt papper
Om du väljer OK på pekskärmen visas de pappersinställningar som har angetts för utskrift eller kopiering
under meddelandet.
594
Vad som ska göras
Välj OK på pekskärmen igen för att visa skärmen nedan.
Välj lämplig åtgärd.
Obs!
• Beroende på inställningar kanske nedanstående alternativ inte visas.
Skriv ut med papper ilagt. (Print with the loaded paper.)
Välj detta alternativ om du vill skriva ut eller kopiera på papperet i kassetten utan att ändra
pappersinställningarna.
Om inställningarna för att skriva ut eller kopiera papper till exempel är A5 och pappersinformationen
för kassetten är A4 kommer storleksinställningen A5 att användas för att skriva ut eller kopiera på
papperet i kassetten.
595
Ersätt papper och skriv ut (Replace the paper and print)
Välj detta alternativ för att skriva ut efter att ha bytt papper i kassetten.
Om inställningarna för att skriva ut eller kopiera papper till exempel är A5 och pappersinformationen
för kassetten är A4 byter du ut papperet i kassetten till A5-papper och fortsätter med utskriften eller
kopieringen.
När du har satt i kassetten efter att ha bytt ut papperet visas skärmen för att ställa in
pappersinformation för kassetten. Ange pappersinformation för papperet i kassetten.
Obs!
(Bakåt). Föregående
• Om du inte vet vad du ska ställa in för pappersinformation trycker du på
skärm visas där pappersstorleken och medietypen visas. Kontrollera pappersinställningarna och ställ
in samma som i pappersinformationen för kassetten.
• Se nedan för en korrekt överensstämmelse mellan pappersinställningarna gjorda i skrivardrivrutinen
eller på pekskärmen.
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp) (Windows)
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek) (Windows)
Avbryt (Cancel)
Avbryter utskriften.
Välj det här alternativet när du vill ändra pappersinställningarna för utskrift eller kopiering. Ändra
pappersinställningarna och försök skriva ut igen.
Obs!
• För att bli av med det förebyggande meddelandet för feltryck ändrar du inställningarna så som
beskrivs nedan. Om du döljer meddelandet använder skrivaren pappersinställningarna för att skriva
ut eller kopiera på papperet i kassetten oavsett om papperet inte stämmer överens med
inställningarna.
• Om du vill ändra inställningar för visning av meddelanden vid utskrift eller kopiering med hjälp av
skrivarens manöverpanel:
Matningsinställningar
• Ändra inställningen för meddelandevy när du skriver ut via skrivardrivrutinen genom att:
Ändra driftläge för Skrivare (Windows)
Ändra driftläge för Skrivare (Mac OS)
596
2900
Orsak
Skanningen av arket för justering av skrivhuvud misslyckades.
Vad som ska göras
Välj OK på skrivarens pekskärm och kontrollera följande.
• Kontrollera att arket för justering av skrivhuvud är korrekt placerat och har rätt orientering på
glasskivan.
• Kontrollera att det inte finns smuts på glasskivan eller på arket för justering av skrivhuvud.
• Kontrollera att rätt papper är påfyllt.
Vid justering av skrivhuvudet lägger du i vanligt papper i A4- eller Letter-format.
• Se till att skrivhuvudmunstycket inte är igensatt.
Skriv ut ett mönster för test av bläckmunstycken för att kontrollera skrivhuvudets status.
När du har kontrollerat ovanstående,börjar du om från början med automatisk justering av skrivhuvudet.
Om felet fortfarande inte är åtgärdat, försök att justera skrivhuvudet manuellt.
597
2901
Orsak
Mönstret för justering av skrivhuvud har skrivits ut och skrivaren väntar på att skanna arket.
Vad som ska göras
Skanna det utskrivna justeringsmönstret.
1. Placera arket för justering av skrivhuvud på glasskivan.
Lägg den tryckta sidan nedåt och rikta in märket
justeringsmärket
i nedre högra hörnet på arket med
.
2. Stäng sakta dokumentluckan och välj OK på skrivaren pekskärm.
Skrivaren skannar arket för justering av skrivhuvudet och justerar skrivhuvudets position automatiskt.
598
4103
Orsak
Det går inte att skriva ut med nuvarande utskriftsinställningar.
Vad som ska göras
Tryck på Stopp (Stop) på pekskärmen för att avbryta utskriften.
Ändra sedan utskriftsinställningarna och försök skriva ut igen.
599
5011
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av skrivaren och koppla ur den.
Anslut skrivaren till nätuttaget och sätt på igen.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
600
5012
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av skrivaren och koppla ur den.
Anslut skrivaren till nätuttaget och sätt på igen.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
601
5100
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Avbryt utskriften och stäng av skrivaren.
Kontrollera följande:
• Kontrollera att skrivhuvudhållarens rörelse inte hindras av tejp som ska skydda hållaren för
skrivhuvudet under transport, vid papper som har fastnat etc.
Ta bort alla hinder.
• Kontrollera att bläckbehållarna har installerats på rätt sätt.
Tryck ner bläckbehållarna tills de klickar på plats.
Starta skrivaren igen.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Se till att inte vidröra det vita bandet (A) när du åtgärdar problem med hållaren för skrivhuvudet.
Om du fläckar eller repar denna del med papperet eller handen kan skrivaren bli skadad.
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
602
5200
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av skrivaren och koppla ur den.
Vänta en stund, koppla in skrivaren och sätt på den igen.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
603
5B00
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Kontakta närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
Obs!
• Vid varningar eller fel som har orsakats av återstående bläcknivåer kan inte skrivaren skriva ut eller
skanna.
604
6000
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Om papperet har fastnat tar du bort det beroende på plats där papperet har fastnat och orsak.
Lista över supportkoder för fel (papperet fastnar)
Stäng av skrivaren och koppla ur den.
Anslut skrivaren till nätuttaget och sätt på igen.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
605
C000
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Avbryt utskriften och stäng av skrivaren.
Kontrollera följande:
• Kontrollera att skrivhuvudhållarens rörelse inte hindras av tejp som ska skydda hållaren för
skrivhuvudet under transport, vid papper som har fastnat etc.
Ta bort alla hinder.
• Kontrollera att bläckbehållarna har installerats på rätt sätt.
Tryck ner bläckbehållarna tills de klickar på plats.
Starta skrivaren igen.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Se till att inte vidröra det vita bandet (A) när du åtgärdar problem med hållaren för skrivhuvudet.
Om du fläckar eller repar denna del med papperet eller handen kan skrivaren bli skadad.
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
606
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising