Canon | PIXMA G2400 | User manual | Canon PIXMA G2400 User manual

Canon PIXMA G2400 User manual
G2000 series
Onlinehandbok
Skrivarfunktioner
Översikt
Skriva ut
Scanna
Felsöka
svenska (Swedish)
Innehåll
Använda denna online-manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Varumärken och licenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Söktips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Använda enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Skriva ut foton från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kopiera original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Skrivarfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Skriv ut foton enkelt, med My Image Garden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Skanna enkelt med den automatiska funktionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Skanna original som är större än glasskivan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Skanna flera original samtidigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Integreringsfunktionen för onlinelagring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Hantera papper, original, bläckbehållare osv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Fylla på papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Fylla på vanligt papper/fotopapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Fylla på kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Fylla på original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Lägga original på glasskivan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Originaldokument som du kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Fylla på bläckbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Fylla på bläckbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kontrollera bläckstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Om utskriften är svag eller ojämn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Underhållsprocedur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Skriva ut testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Granska testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rengöra skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Djuprengöring av skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Justera Skrivhuvud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Utföra underhåll från din dator (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Rengöra skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Rengöra pappersmatningshjulet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Justera Skrivhuvud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Rikta in skrivhuvudets position. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Rikta in skrivhuvudets position automatiskt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Skriva ut ett testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Rengöra skrivaren inuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Rengöring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Rengöring av enhetens utsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Rengöra glasskivan och dokumentluckan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Rengöra pappersmatningshjulet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Rengöra enhetens insida (rengöra bottenplattan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Säkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Föreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Huvudkomponenter och deras användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Huvudkomponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Framsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Baksida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Insida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Strömförsörjning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Kontrollera att enheten är på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Sätta på och stänga av enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Anmärkning om att dra ur nätkabeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Ändra inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Ändra utskriftsalternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Skapa en vanlig utskriftsprofil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
Stänga av och sätta på Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Minska ljudet från Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
Ändra driftläge för Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Ändra inställningar från Manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Tyst inställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Sätta på/stänga av enheten automatiskt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Initiera enhetens inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Säkerställa optimala utskriftsresultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
Bläcktips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Utskriftstips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
Ange pappersinställningar när du fyllt på papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Avbryta ett utskriftsjobb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Föreskrifter för hantering av enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Hålla hög utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Transportera skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Juridiska begränsningar för skanning/kopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Information om papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142
145
Medietyper som du kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Påfyllningsgräns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Mediatyper som du inte kan använda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Utskriftsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Utskriftsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Letter, Legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Kuvert (Envelope). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Administratörslösenord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Autentisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Så hittar du serienumret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
Lista över funktioner för respektive modell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Skriva ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Skriva ut från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163
Skriva ut från programvara (Windows skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Olika utskriftsmetoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Ange Pappersstorlek och Orientering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Ställa in antal kopior och utskriftsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Ange häftmarginal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Utför utskrift utan ram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Anpassa till sida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Utskrift med ändrad storlek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Sidlayoututskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Sida vid sida/affischutskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186
Utskrift av broschyrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Dubbelsidig utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191
Utskrift av stämplar och bakgrunder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Skapa en stämpel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Skapa bilddata som ska användas som bakgrund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Ställa in kuvertutskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Visa utskriftsresultat före utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Redigera utskriftsdokumentet eller skriva ut igen från utskriftshistoriken. . . . . . . . . . . . . . . 209
Ändra utskriftskvalitet och bilddata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Skriva ut färgdokument i svartvitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Ange färgkorrigering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Optimera fotoutskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Justera färger med skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Skriva ut med ICC-profiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Justera färgbalans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Justera ljusstyrka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Justera intensitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Justera kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Översikt över skrivardrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Canon IJ-skrivardrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Canon IJ-statusövervakare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Canon IJ-förhandsgranskning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251
Beskrivning av skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Beskrivning av fliken Snabbinstallation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Beskrivning av fliken Huvudgrupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Beskrivning av fliken Utskriftsformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Beskrivning av fliken Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Canon IJ-förhandsgranskning, beskrivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Canon IJ XPS-förhandsgranskning, beskrivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Beskrivning av Canon IJ-statusövervakare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Uppdatera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Hämta senaste MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
305
Innan du installerar MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Installera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Dela skrivaren i ett nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
Inställningar på skrivarserver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Inställningar på klientdator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Begränsningar för skrivardelning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Skriva ut med Canon-programvara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Handbok för My Image Garden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Kopiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318
Göra kopior på vanligt papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319
Växla pappersstorlek mellan A4 och Letter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
Scanna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skanna från en dator (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
321
322
Använda IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Vad är IJ Scan Utility (skannerprogramvara)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Starta IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
326
Enkel scanning med automatisk scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Scanna dokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Scanna foton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Scanna med inställningar för favoriter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Skanna original som är större än glaset (Bildsammanfogning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Skanna flera original samtidigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Spara efter att ha kontrollerat scanningens resultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340
Skicka scannade bilder via e-post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Extrahera text från scannade bilder (OCR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
IJ Scan Utility-skärmar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Huvudskärm i IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Dialogrutan Inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Dialogrutan Spara inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Fönstret Bildsammanfogning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Skanna med programvara (ScanGear). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Vad är ScanGear (skannerdrivrutin)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
396
Starta ScanGear (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Scanna i Enkelt läge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Scanna i Avancerat läge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Skanna flera dokument från ADF (automatisk dokumentmatare) i Avancerat läge. . . . . . . . 405
Skanna flera dokument på samma gång med ScanGear (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . 407
Redigera bilder och färger med ScanGear (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Korrigera bilder (oskarp maskning, reducera damm och repor, blekningskorrigering m.m.). 412
Justera färger med hjälp av färgmönster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Justera mättnad och färgbalans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
418
Justera ljusstyrka och kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420
Justera histogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Justera tonkurva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Inställningar för gränsvärde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Skärmarna ScanGear (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Fliken Enkelt läge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
432
Fliken Avancerat läge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440
Inmatningsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Inställningar för utmatning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Bildinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Färgjusteringsknappar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
Dialogrutan Inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Fliken Scanner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Fliken Förhandsgranskning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Fliken Scanna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Fliken Färginställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Placera original (Skanna från en dator). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Justera beskärningsramar (ScanGear). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Allmän information (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Andra scanningsmetoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Scanna med WIA-drivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Scanna via Kontrollpanelen (endast Windows XP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Tips för skanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Upplösning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Dataformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Färgmatchning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Placera original (Skanna från en dator). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Skanna från en dator (Mac OS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
Felsöka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Utskriftsproblem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Utskriften startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Papperet fastnar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
499
Utskriftsresultaten är otillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Det går inte att slutföra utskriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
Papperet är tomt/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder uppstår. . . . . . . . . . . . .
503
Färgerna är otydliga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Linjerna är sneda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Ofullständiga linjer eller linjer som saknas (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Ofullständiga bilder eller bilder som saknas (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
511
Bläckfläckar / Böjt papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
Papperet är fläckigt / Den utskrivna ytan är repig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Papperets baksida är fläckig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Vertikal linje bredvid bilden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
518
Ojämna eller randiga färger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Det kommer inte ut något bläck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Kopieringen/utskriften avbryts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
Problem med skanning (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
Problem med skanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
Scannern fungerar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
528
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Ett felmeddelande visas och ScanGear-skärmen (skannerdrivrutin) visas inte. . . . . . . . . . . . . . . 530
Det går inte att skanna flera original samtidigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
532
Scanningen går långsamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.” visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
Datorn stoppas under scanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
Scannern fungerar inte efter en uppgradering av Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
536
Den scannade bilden öppnas inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
Skanningsresultaten är otillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
Den scannade bilden omges av extra vita områden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Det går inte att scanna i rätt storlek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Originalet är korrekt placerat men den skannade bilden lutar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns bildskärm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
Programvaruproblem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
Det e-postprogram som du vill använda visas inte på skärmen för val av e-postprogram. . . . . .
546
IJ Scan Utility Felmeddelanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
ScanGear Felmeddelande (skannerdrivrutiner). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
Mekaniska problem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
Strömmen sätts inte på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
Strömmen stängs av av sig själv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
Det går inte att ansluta till datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
Skrivarens statusövervakare visas inte (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
Problem med installation och hämtning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Det går inte att installera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
Easy-WebPrint EX startar inte eller Easy-WebPrint EX-menyn visas inte (Windows). . . . . . . . . . . . . . 560
Fel och meddelanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
Ett fel inträffar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Meddelande visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
"Skrivaren utför en annan åtgärd" visas på datorskärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
Om du inte kan lösa ett problem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Reparera enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
Lista över supportkoder för fel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Lista över supportkoder för fel (papperet fastnar). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
Papper har fastnat inuti enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
Andra fall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
1403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
1470. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
1471. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
1472. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
1473. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
1474. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
1475. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
1476. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
1640. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
1701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
2900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
2901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
5050. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
5400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
5700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
5B01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
6800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
6801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
6930. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
6931. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
6932. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
6933. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
6936. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
6937. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
6938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
6940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
6941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
6942. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622
6943. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
6944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
6945. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
6946. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626
B202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
B203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
B204. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
B205. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
Använda denna online-manual
Symboler som används i den här handboken
Användare av pekaktiverade enheter (Windows)
Symboler som används i den här handboken
Varning
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga
personskador. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Försiktighet
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till personskador eller
skador på utrustningen. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Viktigt!
Anvisningar med viktig information. För att undvika personskador, skador på skrivaren och felaktig
användning bör du läsa igenom de här anvisningarna.
Obs!
Anvisningar med kommentarer om användning eller ytterligare förklaringar.
Grunderna
Anvisningar som förklarar produktens grundläggande funktioner.
Obs!
• Ikonerna kan variera beroende på produkten.
Användare av pekaktiverade enheter (Windows)
Om du vill kunna använda pekåtgärder måste du byta ut "högerklicka" i det här dokumentet med åtgärden
som är inställd i operativsystemet. Om åtgärden i operativsystemet till exempel är inställd på "tryck och
håll" byter du ut "högerklicka" mot "tryck och håll".
12
Varumärken och licenser
• Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
• Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• Windows Vista är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/
eller andra länder.
• Internet Explorer är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple
Inc., registrerade i U.S.A. och andra länder. App Store, AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken
som tillhör Apple Inc.
• IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används
på licens.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play och Picasa är
antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Google Inc.
• Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB och Adobe RGB (1998) är
antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/
eller andra länder.
• Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc., USA och är licensierat till Canon Inc.
Obs!
• Det formella namnet på Windows Vista är operativsystemet Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
Apache License
13
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the
purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously
marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
14
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise
transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such
Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their
Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
15
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
16
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All
rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
17
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2009, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----
18
Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of
their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names
may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
19
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
Följande gäller enbart produkter med stöd för Wi-Fi.
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS,"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
20
Ange sökorden i sökfönstret och klicka på
(Sök).
Du kan söka efter målsidor i denna handbok.
Skriv t.ex.: "fyll på papper i (produktmodellens namn)"
Söktips
Du kan söka efter målsidor med hjälp av sökord i sökfönstret.
Viktigt!
• I vissa regioner/länder är funktionen inte tillgänglig.
Obs!
• Skärmen som visas kan variera.
• Om du söker från den här sidan utan att ange namn på produktmodell eller program, kommer alla
produkter som stöds av den här handboken att inkluderas i träfflistan.
Om du vill begränsa sökresultatet anger du din produkts modellnamn eller programnamnet som sökord.
• Söka efter funktioner
Ange produktens modellnamn och ett sökord för funktionen som du vill läsa mer om
Exempel: När du vill lära dig hur du fyller på papper
Ange "fyll på papper i (produktmodellens namn)" i sökfönstret och starta sökningen
• Felsökning
Ange produktmodellens namn och en supportkod
Exempel: När följande felmeddelandeskärm visas
Ange "(produktmodellens namn) 1003" i sökfönstret och starta sökningen
21
Obs!
• Vilken skärm som visas varierar beroende på produkten.
• Söka efter programfunktioner
Ange programmets namn och ett sökord för funktionen som du vill läsa mer om
Exempel: Du vill läsa om hur du skriver ut kollage med My Image Garden
Ange "My Image Garden kollage" i sökfönstret och starta sökningen
• Söka efter referenssidor
Ange ditt modellnamn och en titel för en referenssida*
* Det är enklare att hitta referenssidor genom att även ange funktionsnamnet.
Exempel: När du vill hitta sidan som det refereras till i följande mening på en sida om
skanningsprocedurer
Se "fliken Färginställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för detaljerad information.
Ange "(produktmodellens namn) skanna fliken Färginställningar" i sökfönstret och starta en sökning
22
Använda enheten
Skriva ut foton från en dator
Kopiera original
23
Skriva ut foton från en dator
Det här avsnittet beskriver hur du skriver ut foton med My Image Garden.
I det här avsnittet används fönster för att visa att operativsystemet Windows 8.1 (som härefter kallas för
Windows 8.1) används.
1. Öppna pappersstödet (A).
2. Dra ut utmatningsfacket (B) och öppna sedan utmatningsfackets förlängningsdel (C).
3. Fyll på papper vertikalt MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND MOT DIG.
4. Justera pappersledarna (D) efter pappersbredden.
5. Klicka på ikonen My Image Garden (E) i Quick Menu.
24
Fönstret Guidemeny (Guide Menu) visas.
Obs!
• Antalet ikoner och ikontyperna som visas varierar beroende på region, den registrerade skrivaren/
skannern och de installerade programmen.
6. Klicka på ikonen Fotoutskrift (Photo Print) (F).
7. Klicka på mappen (G) med foton som du vill skriva ut.
8. Klicka på de foton (H) som du vill skriva ut.
För Windows:
Om du vill välja två eller flera foton samtidigt klickar du på dem medan du håller inne Ctrl-tangenten.
För Mac OS:
Om du vill välja två eller flera foton samtidigt klickar du på dem medan du håller inne
kommandotangenten.
25
9. Klicka på Skriv ut (Print) (I).
10. Ange antal kopior, enhetens namn, medietyp osv. (J).
11. Klicka på Skriv ut (Print) (K).
För Mac OS:
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas och klicka sedan på Skriv ut (Print).
Obs!
• My Image Garden ger dig möjlighet att använda bilder på din dator, till exempel foton tagna med en
digitalkamera, på flera olika sätt.
Handbok för My Image Garden (Windows)
Handbok för My Image Garden (Mac OS)
26
Kopiera original
I det här avsnittet beskrivs hur du placerar original och kopierar dem till vanligt papper.
1. Öppna pappersstödet (A).
2. Dra ut utmatningsfacket (B) och öppna sedan utmatningsfackets förlängningsdel (C).
3. Fyll på papper vertikalt MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND MOT DIG.
4. Justera pappersledarna (D) efter pappersbredden.
5. Öppna dokumentluckan (E).
27
6. Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA KOPIERAS VÄND NEDÅT och justera det
mot justeringsmärket (F).
7. Stäng dokumentluckan försiktigt.
8. Tryck på Svart (Black)-knappen eller Färg (Color)-knappen (G).
Viktigt!
• Öppna inte dokumentluckan förrän kopieringen har slutförts.
Obs!
• Mer information om kopieringsfunktionerna finns i Kopiera.
28
Skrivarfunktioner
Skriv ut foton enkelt, med My Image Garden
Skanna enkelt med den automatiska funktionen
Skanna original som är större än glasskivan
Skanna flera original samtidigt
Integreringsfunktionen för onlinelagring
29
Skriv ut foton enkelt, med My Image Garden
Organisera bilder enkelt
I My Image Garden kan du skriva in namn på personer och händelser för varje bild.
Du kan enkelt organisera foton eftersom de lätt kan sorteras efter såväl mapp som efter kalender,
händelse och person. Det gör även att du lätt kan hitta relevanta foton när du senare söker efter dem.
<Kalendervy>
<Personvy>
Visa rekommenderade objekt i bildspel
Baserat på den information som du har skrivit in om fotona väljer Quick Menu foton på datorn automatiskt
och skapar rekommenderade objekt, till exempel kollage och kort. De skapade objekten visas i bildspel.
Om du tycker om något objekt kan du enkelt skriva ut det i bara två steg.
1. I Image Display på Quick Menu väljer du det objekt som du vill skriva ut.
2. Skriv ut objektet med My Image Garden.
30
Placera foton automatiskt
Vackra objekt skapas enkelt då valda foton placeras automatiskt enligt temat.
Andra diverse funktioner
My Image Garden har många andra användbara funktioner.
Mer information finns i följande avsnitt.
Vad du kan göra med My Image Garden (Windows)
Vad du kan göra med My Image Garden (Mac OS)
31
Skanna enkelt med den automatiska funktionen
Med hjälp av den automatiska funktionen IJ Scan Utility kan du skanna enkelt genom att identifiera
objekttypen automatiskt.
Mer information finns i följande avsnitt.
Enkel scanning med automatisk scanning (Windows)
Enkel scanning med automatisk scanning (Mac OS)
32
Skanna original som är större än glasskivan
Genom att använda sammanfogningsfunktionen i IJ Scan Utility kan du skanna vänstra och högra halvan av
ett objekt som är större än glasskivan och sedan kombinera dem till en enda bild. Objekt upp till två gånger
så stora som glaset kan scannas.
Mer information finns i följande avsnitt.
Skanna original som är större än glaset (Bildsammanfogning) (Windows)
Skanna original som är större än glaset (Bildsammanfogning) (Mac OS)
33
Skanna flera original samtidigt
Med hjälp av IJ Scan Utility kan du skanna två eller flera foton (små objekt) på glasskivan samtidigt och
spara dem som enskilda bilder.
Mer information finns i följande avsnitt.
Skanna flera original samtidigt (Windows)
Skanna flera original samtidigt (Mac OS)
34
Integreringsfunktionen för onlinelagring
Din skrivare kan integreras med tjänster för onlinelagring, till exempel Evernote.
Integrering med
"Evernote", en tjänst för onlineanteckningar
Om ett klientprogram för Evernote finns installerat på datorn kan du importera skannade bilder till
programmet och ladda upp dem till Evernote-servern.
Du kan bläddra i uppladdade bilder från andra datorer, smartphones osv.
Du måste skapa ett konto för att använda Evernote. Gå till sidan "KOM IGÅNG" hos Evernote för att
skapa ett konto.
Inställningar
För Windows:
I dialogrutan Inställningar för IJ Scan Utility markerar du det objekt du vill ställa in. Välj sedan Evernote
för Skicka till ett program (Send to an application) under Programinställningar (Application
Settings).
Se "Dialogrutan inställningar" för din modell på startskärmen för Onlinehandbok om du vill veta mer.
För Mac OS:
I dialogen Inställningar i IJ Scan Utility väljer du det objekt du vill ställa in. Tryck sedan på Evernote i
Skicka till ett program (Send to an application) under Programinställningar (Application
Settings).
Se "Dialogrutan inställningar" för din modell på startskärmen i Onlinehandbok om du vill veta mer.
Viktigt!
• Servicefunktionerna i Evernote kan komma att ändras eller avslutas utan föregående meddelande.
35
Hantera papper, original, bläckbehållare osv.
Fylla på papper
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Fylla på kuvert
Fylla på original
Lägga original på glasskivan
Originaldokument som du kan använda
Fylla på bläckbehållare
Fylla på bläckbehållare
Kontrollera bläckstatus
36
Fylla på papper
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Fylla på kuvert
37
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Du kan fylla på vanligt papper eller fotopapper.
Viktigt!
• Om du beskär vanligt papper till en mindre storlek som 10 x 15 cm (4 x 6 tum), 13 x 18 cm (5 x 7 tum),
kvadrat 13 x 13 cm (5 x 5 tum) eller kort 55 x 91 mm (2,17 x 3,58 tum) för att göra en provutskrift kan
det orsaka pappersstopp.
Obs!
• Vi rekommenderar att du använder äkta fotomedia från Canon när du skriver ut fotografier.
Mer information om originalpapper från Canon finns i Medietyper som du kan använda.
• Du kan använda vanligt kopieringspapper eller Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office
Colour Paper SAT213.
Mer information om pappersstorlekar och pappersvikter som du kan använda med den här enheten
finns under Medietyper som du kan använda.
1. Förbered papperet.
Justera papperets kanter. Släta ut papperet om det rullar sig.
Obs!
• Justera kanterna på papperet innan du fyller på det. Papperet kan fastna om du inte justerar
kanterna.
• Om papperet har rullat sig tar du tag i de rullade hörnen och rullar försiktigt i motsatt riktning tills
papperet är helt platt.
Information om hur du slätar ut böjt papper finns i "Släta ut papperet innan du lägger i det." i
Papperet är fläckigt / Den utskrivna ytan är repig.
• När du använder Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201 fyller du på ett ark i taget som det är, även
om arket är rullat. Om du slätar ut det här papperet kan det orsaka sprickor i papperets yta, vilket
ger en lägre utskriftskvalitet.
2. Öppna pappersstödet (A).
3. Dra ut utmatningsfacket (B) och öppna utmatningsfackets förlängningsdel (C).
38
4. Dra i pappersledarna (D) för att öppna dem och fyll på papper i mitten av det bakre facket
MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND MOT DIG.
5. Justera pappersledarna (D) mot pappersbuntens båda sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Papperet kanske inte matas korrekt.
Viktigt!
• Lägg alltid i papperet i stående orientering (E). Om du fyller på papperet i liggande orientering (F)
kan det fastna.
39
Obs!
• Fyll inte på papper över påfyllningsmarkeringen (G).
Obs!
• När du vill skriva ut väljer du storlek och typ för det påfyllda papperet på utskriftsinställningsskärmen i
skrivardrivrutinen.
40
Fylla på kuvert
Du kan fylla på DL-kuvert och Com 10-kuvert.
Med rätt skrivardrivrutininställningar roteras och skrivs adressen ut automatiskt i enlighet med kuvertets
riktning.
Viktigt!
• Utskrift av kuvert via manöverpanelen stöds ej.
• Använd inte följande kuvert. De kan fastna i enheten eller orsaka att enheten fungerar dåligt.
• Kuvert som har präglad eller behandlad yta
• Kuvert med dubbla flikar
• Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
1. Förbered kuverten.
• Släta ut kuverten genom att trycka på alla hörn och kanter.
• Om kuverten är böjda tar du tag i två hörn och vrider försiktigt i motsatt riktning.
• Om hörnet på kuvertfliken är böjt plattar du till det.
• Använd en penna för att trycka ner framkanten i inmatningsriktningen och göra kuvertet platt.
Bilderna ovan visar kuvertets främre kant sett från sidan.
Viktigt!
• Kuvert kan fastna i enheten om de inte är platta eller om kanterna inte har riktats in på rätt sätt.
Kontrollera att inga rullningar eller upphöjningar är mer än 3 mm (0,1 tum) höga.
2. Öppna pappersstödet (A).
3. Dra ut utmatningsfacket (B) och öppna utmatningsfackets förlängningsdel (C).
41
4. Dra i pappersledarna (D) för att öppna dem och fyll på kuverten i mitten av det bakre facket
MED ADRESSIDAN VÄND MOT DIG.
Den vikta fliken på kuvertet ska vara vänd nedåt på vänster sida.
Upp till 10 kuvert kan fyllas på samtidigt.
5. Dra i pappersledarna (D) för att justera dem mot kuvertens båda sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Då kanske kuverten inte matas korrekt.
42
E: Baksida
F: Adressida
Obs!
• Fyll inte på kuvert över påfyllningsmarkeringen (G).
Obs!
• När du vill skriva ut väljer du storlek och typ för de påfyllda kuverten på utskriftsinställningsskärmen i
skrivardrivrutinen.
43
Fylla på original
Lägga original på glasskivan
Originaldokument som du kan använda
44
Lägga original på glasskivan
1. Öppna dokumentluckan.
2. Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT på glasskivan.
Originaldokument som du kan använda
Passa in hörnet på originaldokumentet efter justeringsmärket
.
Viktigt!
• Du bör tänka på följande när du placerar originalet på glasskivan.
• Placera inga föremål som väger över 2,0 kg (4,4 pund) på glasskivan.
• Tryck inte på originalet så att glasskivan belastas med en större tyngd än 2,0 kg (4,4 pund).
Om du inte tar hänsyn till begränsningarna ovan kan skannern fungera dåligt eller glasskivan gå
sönder.
• Enheten kan inte skanna det skuggade området (A) (1 mm (0,04 tum) från glasskivans kanter).
3. Stäng dokumentluckan försiktigt.
45
Viktigt!
• När du har placerat originalet på glasskivan stänger du dokumentluckan ordentligt innan du börjar
kopiera eller skanna.
46
Originaldokument som du kan använda
Alternativ
Originaltyper
Information
- Textdokument, tidningar, tidskrifter
- Fotografier, vykort, visitkort eller optiska skivor (Blu-ray/DVD/CD-skivor
m.m.)
Storlek (bredd x höjd)
Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 tum)
47
Fylla på bläckbehållare
Fylla på bläckbehållare
Kontrollera bläckstatus
48
Fylla på bläckbehållare
Kontrollera återstående bläcknivå via bläckbehållarindikatorn på dokumentets framsida i enheten. Om
bläcknivån ligger nära den nedre gränslinjen (A) fyller du på bläckbehållaren.
Obs!
• Om funktionen för meddelande om återstående bläcknivå är aktiverad visar Bläck (Ink)-lampan och
Alarm-lampan om ett återstående bläckfel har uppstått. Kontrollera Bläck (Ink)-lampans och Alarmlampans status och vidta lämpliga åtgärder.
Ett fel inträffar
Mer information om funktionen för meddelande om återstående bläcknivå finns nedan.
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå (Windows)
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå (Mac OS)
• Om utskriftsresultatet blir svagt eller om vita ränder uppstår trots att bläcknivån är tillräcklig, se
Underhållsprocedur.
• I Anvisningar för bläckflaskor finns försiktighetsanvisningar för hantering av bläckbehållare.
Anvisningar för påfyllning
När du behöver fylla på bläckbehållarna följer du stegen nedan.
Viktigt!
• Kontrollera att skrivaren står rakt efter installationen och INTE står upp och ned eller på sidan
eftersom bläck kan läcka ut från skrivaren.
• Om funktionen för meddelande om återstående bläcknivå är aktiverad fyller du på alla fyra
bläckbehållarna så att de är helt fulla. Om visningen av återstående bläcknivå återställs trots att
bläckbehållarna inte är fulla kan enheten inte känna av bläcknivån korrekt.
1. Se till att enheten är på.
2. Öppna skannerenheten/luckan (B) hela vägen tills den stannar.
49
Viktigt!
• Placera inte några föremål på dokumentluckan. Föremålet kan falla ned i det bakre facket när
du öppnar skannerenheten/luckan, vilket kan leda till att enheten slutar fungera.
• Rör inte vid rören eller andra delar inuti enheten.
3. Öppna bläckbehållarlocket.
Fyll på den svarta bläckbehållaren genom att öppna bläckbehållarlocket (C).
Om du ska fylla på färgbläckbehållare öppnar du det högra bläckbehållarlocket (D).
4. Ta tag i och ta bort behållarlocket (E) på den bläckbehållare som ska fyllas på.
Placera det borttagna behållarlocket på den övre hållaren för behållarlock (F).
50
Viktigt!
• Ta bort behållarlocket försiktigt från bläckbehållaren. Bläck på insidan av behållarlocket kan
stänka när du tar bort locket.
5. Ta ut en ny bläckflaska ur förpackningen.
6. Håll bläckflaskan rakt och vrid flasklocket (G) för att ta bort det.
51
Viktigt!
• När du tar bort flasklocket ska du undvika att klämma på bläckflaskans sidor. Håll bläckflaskan
enligt bilden ovan. Om du trycker på bläckflaskans sidor kommer bläcket att stänka.
• Skaka inte bläckflaskan. Bläck kan stänka när du öppnar locket.
• Även om bläckflaskan har en buckla kan bläcket i flaskan användas utan problem.
7. Fyll på bläckbehållaren.
Justera munstycket på bläckflaskan med flaskledaren (H) på enheten och sätt i munstycket i
öppningen (I).
Ställ sedan bläckflaskan upp och ned och kläm på sidorna av flaskan för att fylla på bläckbehållaren.
Viktigt!
• Se till att rätt färgbläckbehållare fylls på med motsvarande färg från bläckflaskorna.
• Tryck inte för hårt på flaskans sidor när du fyller på bläckbehållarna. Bläcket kan stänka.
• Fyll inte på bläckbehållaren ovanför bläckbehållarens övre gränslinje (J). Bläcket ovanför linjen
kan spillas och orsaka fel i eller skada på enheten så att det inte går att skriva ut.
• Följ de källsorteringsregler som gäller i din kommun när du kasserar tomma bläckflaskor.
8. Stäng bläckbehållarens öppning (E) med behållarlocket.
Se till att behållarlocket sätts i ordentligt.
52
Obs!
• Var försiktig när du sätter i behållarlocketså att du inte vrider behållarlockets försegling.
9. Stäng bläckbehållarlocket.
Viktigt!
• Om du inte kan stänga bläckbehållarlocket ordentligt ska du kontrollera om du har glömt att
sätta i några behållarlock i bläckbehållarna. Om behållarlocket ligger kvar på hållaren för
behållarlock kan bläckbehållarlocket inte stängas.
10. Lyft skannerenheten/luckan en gång och stäng den sedan försiktigt.
Obs!
• Om funktionen för meddelande om återstående bläcknivå är aktiverad lyser Bläck (Ink)-lampan
och Alarm-lampan när bläcket tar slut. Den här inställningen är aktiverad som standard.
• Gör följande om lamporna är tända.
• För att fortsätta aktivera funktionen för meddelande om återstående bläcknivå
Håll ned Svart (Black)-knappen eller Färg (Color)-knappen i minst 5 sekunder. Alarm-lampan
släcks och visningen av återstående bläcknivå återställs.
• För att inaktivera funktionen för meddelande om återstående bläcknivå
53
Tryck ned och släpp genast Svart (Black)-knappen eller Färg (Color)-knappen. Alarm-lampan
släcks och funktionen för meddelande om återstående bläcknivå inaktiveras.
• Du kan även ställa in funktionen för meddelande om återstående bläcknivå eller återställa
visningen av återstående bläcknivå på din dator.
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå (Windows)
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå (Mac OS)
Viktigt!
• Om funktionen för meddelande av återstående bläcknivå är inaktiverad ska du kontrollera
återstående bläcknivå och fylla på bläckbehållarna vid behov. Om du fortsätter skriva ut när bläcket
är under den nedre gränslinjen på en bläckbehållare kanske utskriftskvaliteten blir dålig, eller så kan
det orsaka fel i eller skada på enheten.
Obs!
• Om Alarm-lampan blinkar ska du vidta lämpliga åtgärder.
Ett fel inträffar
• Enheten kan avge ljud under drift.
Anvisningar för bläckflaskor
Viktigt!
• Förvara utom räckhåll för barn.
• Drick inte bläck.
• Var försiktig så att du inte får bläck i ögonen eller munnen. (Om bläck skulle komma i kontakt med
ögonen eller sväljas sköljer du med vatten och kontaktar läkare omedelbart).
• Förvara bläckflaskor stående och helt stängda. Om bläckflaskor ligger ned kan bläcket läcka ut.
• När du fyller på bläckbehållare ska du vara försiktig så att det inte stänker bläck på området omkring
dig.
• Bläck kan leda till permanenta fläckar på kläder och andra tillhörigheter. Bläckfläckar kanske inte går
bort i tvätten.
• Använd inte bläckflaskor och bläcket i dem för någonting annat än att fylla på behållare i skrivare som
anges av Canon.
• Förvara inte bläckflaskor i områden som utsätts för höga temperaturer, t.ex. vid eld, element eller i
bilar. Flaskor kan böjas och läcka och bläcket kan få sämre kvalitet.
• Behandla bläckflaskor varsamt. Bläckflaskor kan skadas och locken kan lossna vid slag och stötar så
att bläck läcker ut.
• Häll inte över bläck i andra behållare. Det kan leda till att du råkar dricka bläcket eller till felaktig
användning eller dålig bläckkvalitet.
• Blanda inte bläcket med vatten eller annat bläck. Det kan skada skrivaren.
• Fyll på bläckbehållare snabbt. Förvara inte bläckbehållare med locket av.
• Lämna inte öppnade bläckflaskor med flasklocket av. Bläcket kommer att torka vilket gör att enheten
kanske inte fungerar korrekt när en bläckbehållare fylls på med den här flaskan.
54
Obs!
• Det kan gå åt färgbläck även när du skriver ut svartvita dokument eller om du har ställt in svartvit
utskrift. Det går även åt bläck vid vanlig rengöring och djuprengöring av skrivhuvudet, vilket kan
behövas krävas för att upprätthålla enhetens prestanda.
När bläckbehållaren har slut på bläck ska den fyllas på omgående
Bläcktips
55
Kontrollera bläckstatus
Kontrollera bläckstatus via bläckbehållarindikatorn på enhetens framsida.
När bläcket når den övre gränslinjen (A) är bläcket fullt.
När bläcket är nära den nedre gränslinjen (B) börjar bläcket ta slut. Fyll på bläckbehållaren.
Obs!
• Kontrollera återstående bläcknivå genom att visuellt undersöka återstående bläck i bläckbehållaren.
Viktigt!
• Om utskriften fortsätts när återstående bläcknivå ligger under den nedre gränslinjen kan skrivaren
förbruka en viss mängd bläck för att återgå till utskriftbar status och den kan även skadas.
Obs!
• Enheten har en funktion för meddelande om återstående bläcknivå. När funktionen för meddelande om
återstående bläcknivå är aktiverad ska alla bläckbehållare fyllas på tills bläcket når den övre gränslinjen
(A). Om bläcket inte når den övre gränslinjen kan den återstående bläcknivån inte registreras korrekt.
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå (Windows)
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå (Mac OS)
• Om ett återstående bläck-fel uppstår blinkar Bläck (Ink)-lampan och Alarm-lampan för att informera dig
om felet. Räkna blinkningarna på Bläck (Ink)-lampan och vidta lämplig åtgärd.
Ett fel inträffar
• Aviseringsfunktionen för återstående bläcknivå fungerar från initial utskrift till den tidpunkt då ett av
bläcken når den nedre gränslinjen som visas på bläckbehållaren. För att aviseringsfunktionen för
återstående bläcknivå ska fungera korrekt måste varje bläckbehållare fyllas med hela innehållet i
motsvarande färgbläckflaska som är en delkomponent av skrivaren före utskrift. Efter den första
påfyllningen, om någon av bläckbehållarna fylls på innan nivån på det återstående bläcket når den
nedre gränslinjen, kan ett allvarligt fel uppstå på exaktheten hos aviseringsfunktionen för återstående
bläcknivå. Om du vill fylla på en bläckbehållare innan nivån för återstående bläck når den nedre
gränslinjen ska du se till att följa proceduren i manualen.
• För att se till att du får optimal utskriftskvalitet och skydda skrivhuvudet finns en viss mängd bläck kvar i
bläckbehållaren när skrivaren indikerar att det är dags att fylla bläckbehållaren. De uppskattade
beräkningarna för hur länge bläckflaskan räcker omfattar inte denna mängd.
Om funktionen för meddelande om återstående bläcknivå är aktiverad
Du kan kontrollera om bläcket har tagit slut med Bläck (Ink)-lampan.
56
C: Alarm-lampa
D: Bläck (Ink)-lampa
Bläck (Ink)-lampan lyser och Alarm-lampan lyser:
Färg och/eller svart bläck är slut.
Fyll på bläckbehållarna med bläck.
Obs!
• Mer information om funktionen för meddelande om återstående bläcknivå finns nedan.
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå (Windows)
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå (Mac OS)
57
Underhåll
Om utskriften är svag eller ojämn
Utföra underhåll från din dator (Windows)
Utföra underhåll från din dator (Mac OS)
Rengöring
58
Om utskriften är svag eller ojämn
Underhållsprocedur
Skriva ut testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken
Rengöra skrivhuvudet
Djuprengöring av skrivhuvudet
Justera Skrivhuvud
59
Underhållsprocedur
Om utskriftsresultatet är suddigt, färgerna inte skrivs ut korrekt eller utskriftsresultaten inte är
tillfredsställande (t.ex. raka linjer skrivs ut feljusterade) ska du utföra underhållsproceduren nedan.
Viktigt!
• Skölj inte och torka inte av skrivhuvudet. Det kan medföra problem med bläckkassetten.
Obs!
• Kontrollera återstående bläcknivå.
Vidta lämpliga åtgärder om bläcknivån är låg.
Kontrollera bläckstatus
• Om Alarm-lampan lyser eller blinkar kan du läsa avsnittet Ett fel inträffar.
• Utskriftsresultatet kan förbättras om du ökar utskriftskvaliteten i drivrutinens inställningar.
Ändra utskriftskvalitet och bilddata (Windows)
Ändra utskriftskvalitet och bilddata (Mac OS)
Om utskrifterna är suddiga eller ojämna:
Steg1
Skriv ut testmönstret för munstycken.
Från enheten
Skriva ut testmönster för munstycken
Från datorn
Skriva ut ett testmönster för munstycken (Windows)
Skriva ut ett testmönster för munstycken (Mac OS)
Steg2
Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
Om linjer saknas eller det finns vita horisontella ränder i mönstret:
Steg3
Rengör skrivhuvudet.
Från enheten
Rengöra skrivhuvudet
Från datorn
Rengöra skrivhuvudet (Windows)
Rengöra skrivhuvudet (Mac OS)
När du har rengjort skrivhuvudet ska du skriva ut och granska ett testmönster för munstycken:
Om problemet inte är löst efter det att du genomfört steg1 till steg3 två gånger:
60
Steg1
Steg4
Djuprengöring av skrivhuvudet.
Från enheten
Djuprengöring av skrivhuvudet
Från datorn
Rengöra skrivhuvudet (Windows)
Rengöra skrivhuvudet (Mac OS)
Obs!
• Om problemet inte är löst när en djuprengöring av skrivhuvudet har utförts ska du rengöra systemet
via en dator.
Rengöra skrivhuvudet (Windows)
Rengöra skrivhuvudet (Mac OS)
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta Canons servicecenter.
Om utskriftsresultaten blir ojämna genom att exempelvis raka linjer blir
sneda:
Steg
Justera skrivhuvudet.
Från enheten
Justera Skrivhuvud
Från datorn
Rikta in skrivhuvudets position automatiskt (Windows)
Rikta in skrivhuvudets position automatiskt (Mac OS)
61
Skriva ut testmönster för munstycken
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från
skrivhuvudmunstycket.
Obs!
• Om återstående bläcknivån är låg skrivs inte testmönstret för munstycken ut på rätt sätt. Fyll på alla
bläckbehållare med låg bläcknivå.
Du måste förbereda: ett enda ark papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Lägg ett enda pappersark i A4- eller Letter-format i det bakre facket.
3. Dra ut utmatningsfacket och öppna sedan utmatningsfackets förlängningsdel.
4. Håll ned knappen Stopp (Stop) tills Alarm-lampan blinkar en gång och släpp den sedan
omedelbart.
Testmönstret skrivs ut.
Utför inga andra åtgärder förrän enheten har slutfört utskriften av testmönstret för munstycken.
5. Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
62
Granska testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken och rengör skrivhuvudet om det behövs.
1. Kontrollera om det saknas någon linje i mönstret A eller om det finns vita horisontella
ränder i mönstret B.
Om det saknas ränder i mönstret A:
Rengöring av skrivhuvudet krävs.
C: Bra
D: Dåligt (linjer saknas)
Om det finns horisontella vita ränder i mönstret B:
Rengöring av skrivhuvudet krävs.
E: Bra
F: Dåligt (det finns horisontella vita ränder)
63
Rengöra skrivhuvudet
Rengör skrivhuvudet om det saknas linjer eller om det finns horisontella vita ränder i testmönstret för
munstycken. Rengöringen åtgärdar tilltäppta munstycken och återställer skrivhuvudets status. Det går åt
mycket bläck när skrivhuvudet rengörs, så rengör därför bara skrivhuvudet när det verkligen behövs.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Håll ned knappen Stopp (Stop) tills Alarm-lampan blinkar två gånger och släpp den sedan
omedelbart.
Enheten börjar rengöra skrivhuvudet.
Rengöringen är slutförd när PÅ (ON)-lampan lyser efter att ha blinkat.
Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört rengöringen av skrivhuvudet. Det tar cirka 1 minut.
3. Kontrollera skrivhuvudets status.
Skriv ut ett mönster för test av bläckmunstycken för att kontrollera skrivhuvudets status.
Obs!
• Om problemet inte har lösts efter ha rengjort skrivhuvudet två gånger, provar du med att göra en
djuprengöring av skrivhuvudet.
64
Djuprengöring av skrivhuvudet
Djuprengör skrivhuvudet om utskriftskvaliteten inte förbättras av den vanliga rengöringen av skrivhuvudet.
Vid djuprengöring av skrivhuvudet går det åt mer bläck än vid vanlig rengöring av skrivhuvudet. Rengör
därför bara skrivhuvudet när det är nödvändigt.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Håll ned Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar tre gånger och släpp den sedan
omedelbart.
Enheten startar djuprengöringen av skrivhuvudet.
Rengöringen är slutförd när PÅ (ON)-lampan lyser efter att ha blinkat.
Utför inga andra åtgärder innan enheten har slutfört djuprengöringen av skrivhuvudet. Det tar cirka 3
minuter.
3. Kontrollera skrivhuvudets status.
Skriv ut ett mönster för test av bläckmunstycken för att kontrollera skrivhuvudets status.
65
Justera Skrivhuvud
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet
justeras.
Obs!
• Om nivån för återstående bläck är låg skrivs arket för justering av skrivhuvudet inte ut på rätt sätt.
Fyll på alla bläckbehållare med låg bläcknivå.
Du måste förbereda: ett enda ark papper av A4- eller Letter-format (inklusive återvunnet papper)*
* Kontrollera att det papper som används är vitt, samt rent på båda sidorna.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Lägg ett enda pappersark i A4- eller Letter-format i det bakre facket.
3. Dra ut utmatningsfacket och öppna sedan utmatningsfackets förlängningsdel.
4. Håll ned Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar åtta gånger och släpp den
sedan omedelbart.
Arket för justering av skrivhuvud skrivs ut.
66
Viktigt!
• Rör inte vid någon del av utskriften på arket för justering av skrivhuvud. Om arket fläckas eller
skrynklas kan det kanske inte scannas korrekt.
• Om arket för justering av skrivhuvudet inte skrivs ut korrekt trycker du på knappen Stopp (Stop)
och gör sedan om den här proceduren från början.
5. Placera arket för justering av skrivhuvud på glasskivan.
Lägg i arket för justering av skrivhuvud MED DEN TRYCKTA SIDAN VÄND NEDÅT och passa in märket
i arkets nedre högra hörn efter justeringsmärket
.
6. Stäng dokumentluckan försiktigt och tryck sedan på knappen Svart (Black) eller Färg
(Color).
Enheten skannar arket för justering av skrivhuvudet och skrivhuvudets position justeras automatiskt.
Justeringen av skrivhuvudets läge är klar när PÅ (ON)-lampan lyser efter att ha blinkat.
Ta bort arket för justering av skrivhuvud från glasskivan.
Viktigt!
• Öppna inte dokumentluckan och flytta inte arket för justering av skrivhuvud på glasskivan förrän
justeringen av skrivhuvudets position är slutförd.
• Om justeringen av skrivhuvudets läge misslyckas blinkar Alarm-lampan. Tryck på knappen Svart
(Black) eller Färg (Color) för att rensa felet och vidta sedan lämpliga åtgärder.
Ett fel inträffar
Obs!
• Om utskriftsresultaten fortfarande inte är tillfredsställande efter du har justerat skrivhuvudet enligt
anvisningarna ovan justerar du skrivhuvudets läge manuellt från datorn.
Rikta in skrivhuvudets position (Windows)
Rikta in skrivhuvudets position (Mac OS)
• Om du vill skriva ut och kontrollera de aktuella värdena för skrivhuvudets position håller du ned Stopp
(Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar tio gånger och släpper den sedan omedelbart.
67
Utföra underhåll från din dator (Windows)
Rengöra skrivhuvudet
Rengöra pappersmatningshjulet
Justera Skrivhuvud
Rikta in skrivhuvudets position automatiskt
Rikta in skrivhuvudets position
Skriva ut ett testmönster för munstycken
Rengöra skrivaren inuti
68
Rengöra skrivhuvudet
Med funktionerna för rengöring och djuprengöring av skrivhuvudet kan du rensa skrivhuvudets munstycken.
Rengör skrivhuvudena när utskriften är blek eller när en viss färg inte skrivs ut, även om det finns tillräckligt
med bläck.
Om du gör en djuprengöring och det ändå inte blir bättre gör du en systemrengöring.
Så här rengör du:
Rengöring (Cleaning)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Rengöring (Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance)
När dialogrutan Rengöring av skrivhuvud (Print Head Cleaning) öppnas väljer du den bläckgrupp
som ska rengöras.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att se vad du behöver kontrollera före
rengöringen.
3. Utför rengöringen
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute).
Rengöringen av skrivhuvudena påbörjas.
4. Slutför rengöringen
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas efter att bekräftelsemeddelandet har
visats.
5. Kontrollera resultaten
Om du vill kontrollera om utskriftskvaliteten har förbättrats klickar du på Skriv ut testmönster (Print
Check Pattern). Om du vill avbryta kontrollen klickar du på Avbryt (Cancel).
Upprepa proceduren om problemet inte avhjälps efter den första rengöringen av skrivhuvudet.
Viktigt!
• Rengöring (Cleaning) förbrukar en liten mängd bläck.
Om du ofta utför rengöring av skrivhuvud förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför
rengöring bara när det är nödvändigt.
69
Djuprengöring (Deep Cleaning)
En Djuprengöring (Deep Cleaning) är grundligare än en rengöring. Utför en djuprengöring när två försök
med funktionen Rengöring (Cleaning) inte avhjälper problemet med skrivhuvudet.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Djuprengöring (Deep Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance).
När dialogrutan Djuprengöring (Deep Cleaning) öppnas väljer du den bläckgrupp som ska
djuprengöras.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att se vad du behöver kontrollera före
djuprengöringen.
3. Utför djuprengöringen
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Djuprengöringen av skrivhuvudena påbörjas.
4. Slutför djuprengöringen
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas efter att bekräftelsemeddelandet har
visats.
5. Kontrollera resultaten
Om du vill kontrollera om utskriftskvaliteten har förbättrats klickar du på Skriv ut testmönster (Print
Check Pattern). Om du vill avbryta kontrollen klickar du på Avbryt (Cancel).
Viktigt!
• Djuprengöring (Deep Cleaning) förbrukar mer bläck än Rengöring (Cleaning).
Om du ofta utför rengöring av skrivhuvud förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför
rengöring bara när det är nödvändigt.
Systemrengöring (System Cleaning)
Kör en Systemrengöring (System Cleaning) om statusen inte förbättras även om du gjort en
Djuprengöring (Deep Cleaning).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Systemrengöring (System Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance)
70
När dialogrutan Systemrengöring (System Cleaning) öppnas väljer du den bläckgrupp som ska
systemrengöras.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att se vad du behöver kontrollera före
systemrengöringen.
Kontrollera den återstående bläcknivån innan du kör Systemrengöring (System Cleaning).
3. Genomföra systemrengöring
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Systemrengöringen startar.
4. Slutföra systemrengöring
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas efter att bekräftelsemeddelandet har
visats.
5. Kontrollera resultaten
Om du vill kontrollera om utskriftskvaliteten har förbättrats klickar du på Skriv ut testmönster (Print
Check Pattern). Om du vill avbryta kontrollen klickar du på Avbryt (Cancel).
Viktigt!
• Vid Systemrengöring (System Cleaning) används en stor mängd bläck.
Om du gör systemrengöring ofta förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför systemrengöring
bara när det är nödvändigt.
• Om Systemrengöring (System Cleaning) körs när det inte finns tillräckligt mycket bläck kan ett fel
uppstå.
Obs!
• Om du inte ser någon förbättring efter en Systemrengöring (System Cleaning) stänger du av
skrivaren och väntar 24 timmar. Utför sedan en Djuprengöring (Deep Cleaning). Om du fortfarande
inte ser någon förbättring kanske bläcket är slut eller skrivhuvudet utslitet. Om du vill veta mer om vad
du kan göra åt detta läser du "Det kommer inte ut något bläck".
Närliggande information
Skriva ut ett testmönster för munstycken
71
Rengöra pappersmatningshjulet
Rengör pappersmatningshjulen. Utför en rengöring om det sitter kvar pappersbitar på
pappersmatningshjulen och pappersmatningen inte fungerar på rätt sätt.
Så här rengör du matningsrullarna:
Rengöring av matningsrullar (Roller Cleaning)
1. Förbered skrivaren
Ta bort alla pappersark i det bakre facket.
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Klicka på Rengöring av matningsrullar (Roller Cleaning) på fliken Underhåll
(Maintenance)
Ett bekräftelsemeddelande visas.
4. Utför rengöring av matningsrullar
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på OK.
Rengöringen av matningsrullarna påbörjas.
5. Slutför rengöring av matningsrullar
När hjulen har stannat följer du anvisningen i meddelandet och lägger i tre ark med vanligt papper i det
bakre facket och klickar på OK.
Pappret matas ut och rengöringen av matningsrullarna är färdig.
72
Justera Skrivhuvud
När du justerar skrivhuvudets position åtgärdas fel i justeringen av skrivhuvudets position, och tillstånd som
färg och ränder förbättras.
Om utskriften blir ojämn på grund av radförskjutning eller andra tillstånd justerar du skrivhuvudets position.
På den här skrivaren kan du justera skrivhuvudet antingen automatiskt eller manuellt.
73
Rikta in skrivhuvudets position
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar på utskriften.
I den här skrivaren kan du justera skrivhuvudet på två olika sätt: med automatisk justering och manuell
justering.
Så här justerar du skrivhuvuden manuellt:
Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Anpassade inställningar (Custom Settings) på fliken Underhåll
(Maintenance)
Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) visas.
3. Växla till manuell justering av skrivhuvudet
Markera kryssrutan Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually).
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
5. Klicka på Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken Underhåll
(Maintenance)
Dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment) visas.
6. Fyll på vanligt papper i skrivaren
Ladda två ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i det bakre facket.
7. Utför huvudjustering
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Rikta in skrivhuvud (Align Print Head).
Följ instruktionerna i meddelandet som visas.
Viktigt!
• Öppna inte skannerenheten/luckan när utskrift pågår.
8. Kontrollera det utskrivna testmönstret
Ange numren för de mönster som har minst iögonfallande streck eller ränder i motsvarande rutor.
Även om du klickar på de mönster som har minst iögonfallande streck eller ränder i
förhandsgranskningsfönstret anges deras nummer automatiskt i motsvarande rutor.
74
När du har angett alla värden som krävs klickar du på OK.
Obs!
• Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst iögonfallande,
vertikala ränderna.
(A) Minst iögonfallande vertikala ränder
(B) Mest iögonfallande vertikala ränder
• Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning som ger de minst
iögonfallande horisontella ränderna.
(A) Minst iögonfallande horisontella ränder
(B) Mest iögonfallande horisontella ränder
9. Kontrollera det meddelande som visas och klicka på OK
Det andra mönstret skrivs ut.
Viktigt!
• Öppna inte skannerenheten/luckan när utskrift pågår.
10. Kontrollera det utskrivna testmönstret
Ange numren för de mönster som har minst märkbara ränder i motsvarande rutor.
Även om du klickar på de mönster som har minst märkbara ränder i förhandsgranskningsfönstret
anges deras nummer automatiskt i motsvarande rutor.
75
När du har angett alla värden som krävs klickar du på OK.
Obs!
• Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, väljer du den inställning som ger de minst
iögonfallande horisontella ränderna.
(A) Minst iögonfallande horisontella ränder
(B) Mest iögonfallande horisontella ränder
Obs!
• Öppna dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment) och klicka på
Skriv ut justeringsvärde (Print Alignment Value) om du vill skriva ut och se aktuell inställning.
76
Rikta in skrivhuvudets position automatiskt
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar på utskriften.
I den här skrivaren kan du justera skrivhuvuden på två olika sätt: med automatisk justering och manuell
justering. Vanligen är skrivaren inställd på automatisk justering av skrivhuvudet. Om utskriftsresultaten inte
är tillfredsställande efter den automatiska justeringen ska du utföra en manuell huvudjustering.
Så här justerar du skrivhuvuden automatiskt:
Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken Underhåll
(Maintenance)
Dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment) visas.
3. Fyll på vanligt papper i skrivaren
Lägg ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i det bakre facket.
Obs!
• Antalet ark som används varierar om du väljer manuell justering av skrivhuvudet.
4. Skriv ut mönstret för justering av skrivhuvud
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Rikta in skrivhuvud (Align Print Head).
Justeringsmönstret skrivs ut.
Viktigt!
• Öppna inte skannerenheten/luckan när utskrift pågår.
5. Inskanning av justeringsmönster
När justeringsmönstret har skrivits ut visas ett meddelande.
Följ anvisningarna i meddelandet och lägg justeringsmönstret på glasskivan och tryck på Startknappen på skrivaren.
Justeringen av skrivhuvudet påbörjas.
Obs!
• Öppna dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment) och klicka på
Skriv ut justeringsvärde (Print Alignment Value) om du vill skriva ut och se aktuell inställning.
77
Skriva ut ett testmönster för munstycken
Med funktionen för test av bläckmunstycken kan du kontrollera att skrivhuvudena fungerar korrekt genom att
skriva ut ett testmönster. Skriv ut mönstret om utskriften blir svag eller om en viss färg inte skrivs ut.
Så här skriver du ut ett mönster för test av bläckmunstycken:
Test av bläckmunstycken (Nozzle Check)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) på fliken Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att visa de saker du bör kontrollera innan
du skriver ut mönstret för test av bläckmunstycken.
3. Fyll på vanligt papper i skrivaren
Lägg ett ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i det bakre facket.
4. Skriv ut ett testmönster för munstycken
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Skriv ut testmönster (Print Check
Pattern).
Utskriften av testmönster för bläckmunstycken startar.
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Dialogrutan Mönsterkontroll (Pattern Check) visas.
5. Kontrollera utskriftsresultatet
Kontrollera utskriftsresultatet. Om utskriften är normal klickar du på Avsluta (Exit).
Om resultatet är smetigt eller om vissa delar inte har skrivits ut klickar du på Rengöring (Cleaning)
för att rengöra skrivhuvudet.
Närliggande information
Rengöra skrivhuvudet
78
Rengöra skrivaren inuti
Du kan förhindra utsmetat bläck på papperets baksida genom att rengöra bottenplattan innan du använder
dubbelsidig utskrift.
Rengör även bottenplattan om det förekommer smetigt bläck, som inte orsakats av utskriftsdata, på
utskriften.
Så här använder du funktionen för att rengöra bottenplattan:
Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) på fliken Underhåll
(Maintenance)
Dialogrutan Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) visas.
3. Fyll på papper i skrivaren
Följ anvisningarna i dialogrutan: vik ett ark vanligt papper i A4- eller Letter-format horisontellt och vik
sedan upp det.
Lägg i papperet i det bakre facket, i stående riktning och med kammen på vecket riktad nedåt.
4. Utför en rengöring av bottenplattan
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute).
Rengöringen av bottenplattan påbörjas.
79
Rengöring
Rengöring av enhetens utsida
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Rengöra pappersmatningshjulet
Rengöra enhetens insida (rengöra bottenplattan)
80
Rengöring av enhetens utsida
Använd alltid en mjuk och torr tygtrasa, t.ex. en glasögonduk, när du torkar bort smuts från ytan. Se till att
duken inte är skrynklig eller har skarpa veck innan du rengör enheten med den.
Viktigt!
• Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
• Använd inte pappersnäsdukar, pappershanddukar, grovt tyg eller liknande material när du rengör
skrivarens utsida eftersom det kan repa ytan. Damm eller små fibrer från papperet kan fastna i enheten
och orsaka problem som blockerat skrivhuvud eller dålig utskriftskvalitet.
• Använd aldrig flyktiga vätskor som thinner, bensen, aceton eller andra kemiska rengöringsmedel för att
rengöra enheten. Dessa vätskor kan orsaka fel eller skada enhetens yta.
81
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Viktigt!
• Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
• Använd inte pappersnäsdukar, pappershanddukar, grovt tyg eller liknande material när du rengör
skrivarens utsida eftersom det kan repa ytan. Damm eller små fibrer från papperet kan fastna i enheten
och orsaka problem som blockerat skrivhuvud eller dålig utskriftskvalitet.
• Använd aldrig flyktiga vätskor som thinner, bensen, aceton eller andra kemiska rengöringsmedel för att
rengöra enheten. Dessa vätskor kan orsaka fel eller skada enhetens yta.
Använd en mjuk, ren, luddfri och torr trasa. Torka försiktigt av glasskivan (A) och insidan av dokumentluckan
(den vita ytan) (B). Kontrollera att inga rester finns kvar efter rengöringen, i synnerhet inte på glasskivan.
Viktigt!
• Insidan av dokumentluckan (den vita ytan) (B) skadas lätt, så torka av den försiktigt.
82
Rengöra pappersmatningshjulet
Om pappersmatningshjulet blir smutsigt eller om det sitter pappersfibrer på det, kanske inte papperet matas
ordentligt.
Då bör du rengöra pappersmatningshjulet. Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så gör bara detta
när det verkligen behövs.
Du måste förbereda: tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen och ta bort allt papper ur det bakre facket.
2. Håll ned Stopp (Stop)-knappen tills lampan Alarm blinkar elva gånger och släpp den
sedan omedelbart.
Pappersmatningshjulet roterar medan det rengörs utan papper.
3. Kontrollera att pappersmatningshjulet har slutat rotera och ladda sedan tre ark vanligt
papper av A4- eller Letter-format i det bakre facket.
4. Dra ut utmatningsfacket och öppna sedan utmatningsfackets förlängningsdel.
5. Håll ned Stopp (Stop)-knappen tills lampan Alarm blinkar elva gånger och släpp den
sedan omedelbart.
Rengöringen av enheten startar. Rengöringen är slutförd när papperet har matats ut.
Om problemet fortfarande inte är löst efter rengöringen av pappersmatningshjulet kontaktar du
servicecentret.
83
Rengöra enhetens insida (rengöra bottenplattan)
Ta bort fläckar från enhetens insida. Om enhetens insida blir smutsig kan utskrifterna bli fläckiga. Vi
rekommenderar därför att du rengör enheten regelbundet.
Du måste förbereda: ett enda ark papper av A4- eller Letter-format*
* Använd endast ett nytt, oanvänt pappersark.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen och ta bort allt papper ur det bakre facket.
2. Vik ett vanligt ark av A4- eller Letter-format på längden och vik därefter ut papperet igen.
3. Placera endast det här papperet i det bakre facket med den öppna sidan vänd mot dig.
4. Dra ut utmatningsfacket och öppna sedan utmatningsfackets förlängningsdel.
5. Håll ned Stopp (Stop)-knappen tills lampan Alarm blinkar tolv gånger och släpp den sedan
omedelbart.
När papperet matas genom enheten rengörs enheten på insidan.
Kontrollera de vikta delarna av det utmatade papperet. Om de är kladdiga av bläck rengör du
bottenplattan igen.
Obs!
• Använd ett nytt papper när du rengör bottenplattan igen.
Om problemet kvarstår när du har rengjort bottenplattan igen är eventuellt de utskjutande delarna inuti
enheten smutsiga. Torka av eventuellt bläck från de utskjutande delarna med en bomullstops eller liknande.
Viktigt!
• Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.
84
85
Översikt
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter
Huvudkomponenter och deras användning
Huvudkomponenter
Strömförsörjning
Ändra inställningar
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Windows)
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Mac OS)
Ändra inställningar från Manöverpanelen
Initiera enhetens inställningar
Säkerställa optimala utskriftsresultat
Bläcktips
Utskriftstips
Ange pappersinställningar när du fyllt på papper
Avbryta ett utskriftsjobb
Föreskrifter för hantering av enheten
Hålla hög utskriftskvalitet
Transportera skrivaren
Juridiska begränsningar för skanning/kopiering
Specifikationer
86
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter
87
Säkerhetsföreskrifter
Välja en plats
• Installera inte skrivaren på en instabil plats eller på en plats där den kan utsättas för kraftiga
vibrationer.
• Installera inte skrivaren på mycket fuktiga eller dammiga platser, i direkt solljus, utomhus eller i
närheten av en värmekälla.
För att undvika brand eller elektriska stötar ska skrivaren användas under de driftförhållanden som
anges i Specifikationer.
• Placera inte skrivaren på en tjock matta.
• Placera inte skrivaren med baksidan mot en vägg.
Strömförsörjning
• Se till att området runt eluttaget hålls fritt så att du lätt kan dra ur kabeln om det behövs.
• Dra aldrig ur kontakten genom att dra i kabeln.
Om man drar i kabeln kan nätkabeln skadas, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
• Använd inte en förlängningssladd.
Arbeta i närheten av skrivaren
• Stick inte in fingrar och händer i skrivaren när den skriver ut.
• När du flyttar skrivaren, ska du bära skrivaren i båda ändar. Ifall skrivaren väger mer än 14 kg, bör lyft
av skrivaren göras av två personer. Om skrivaren skulle tappas, kan det orsaka personskador.
Angående skrivarens vikt, hänvisar vi till Specifikationer.
• Placera inga föremål på skrivaren. Framför allt, placera inga metallföremål (gem, häftklamrar o.s.v.)
eller behållare med brandfarliga lösningsmedel (alkohol, thinner o.s.v.) ovanpå skrivaren.
• Transportera eller använd aldrig skrivaren lutande, vertikal eller upp och ned, eftersom bläcket då kan
läcka ut och skada skrivaren.
• Tryck inte för hårt på dokumentluckan när du placerar en tjock bok på glasskivan. Glasskivan kan
splittras vilket kan leda till personskador.
Skrivhuvud/bläckbehållare/FINE-kassetter
• Förvara alltid bläckbehållare utom räckhåll för barn. Om du oavsiktligen slickar på eller sväljer bläck
ska du skölja munnen eller dricka ett eller två glas vatten. Om irritation eller obehag skulle förekomma
kontaktar du genast en läkare.
• Om bläck skulle komma i kontakt med ögonen sköljer du omedelbart med vatten. Om bläck skulle
komma i kontakt med huden tvättar du omedelbart bort det med tvål och vatten. Om irritation eller
obehag, i ögon eller på hud, inte skulle försvinna kontaktar du genast en läkare.
• Rör aldrig vid de elektriska kontakterna på skrivhuvudet eller FINE-kassetter efter utskrift.
Metalldelarna kan vara varma och orsaka brännskador.
• Kasta inte in bläckbehållare och FINE-kassetter i öppen eld.
• Försök inte plocka isär eller modifiera skrivhuvud, bläckbehållare, och FINE-kassetter.
88
Föreskrifter
Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to
the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a
designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product
or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper
handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human
health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time,
your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural
resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please
contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal
service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canoneurope.com/weee.
Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.
B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der
unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie
außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für
Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer
autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen
Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.
Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la
directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au
distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en
89
place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions
sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement
dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre
entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure
utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements
à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé
ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage
des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein)
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de
nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden
ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw
gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op
het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in
elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product
mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw
woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het
inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canoneurope.com/weee.
Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega,
Islandia y Liechtenstein)
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo
con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno
de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar
un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría
tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente
peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora
de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para
más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las
autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE
90
autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la
devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.
Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega,
Islàndia i Liechtenstein)
Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la
Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts
de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o
lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i
en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan
associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte
contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu
lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les
autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de
deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de
productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.
Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva
RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di
raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del
ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto
autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di
questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle
sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse
naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto
Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità
competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.
Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)
91
Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva
REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha
designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou
num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE).
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na
saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos
equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto
deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os
locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável
pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais
informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf.
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national
lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller
produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne
type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de
potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du
foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af
naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på
genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om
returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/weee.
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν)
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε
καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο
παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς
επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για
92
ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το
εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.
Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det
vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert
innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av
denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte
brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av
naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å
kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du
finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote
on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat
kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
93
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních
předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do
sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní
dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují
potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže
efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení
k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu,
sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a
recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
országaiban
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például
hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből
származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem
megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre
és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével
hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó,
újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz,
illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és
újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.
94
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein)
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z
odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia
odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i
zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie
pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do
recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów,
skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z
elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia
obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete
k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných
zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee.
Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale
direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud
toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu
vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks
95
mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase
valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet
leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā
veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi
un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas
resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot
pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA
struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko
un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje
(2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam
skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų
tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir
žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie
veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos
būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas,
patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės
informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canoneurope.com/weee.
Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
96
Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne
smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer
pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na
okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S
pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več
informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno
podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij
o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.
Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци,
съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC) и Вашето национално законодателство. Този продукт
трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна,
когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло
от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип
отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото
здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото
време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за
ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където
може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните
власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или
от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и
рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canon-europe.com/weee.
Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în
conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)
(2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de
exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un
punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi
electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va
contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare
a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu
colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru
97
mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/
weee.
Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi
(2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za
sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi
sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za
recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje
ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno,
vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa.
Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom
gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada.
Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.
Korisnici u Srbiji
Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa
WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru
za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru
za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom
vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled
potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na
ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više
informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da
kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više
informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.
Environmental Information
Reducing your environmental impact
Power Consumption and Operational Modes
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is
designed and set in a way to allow you to reduce the power consumption. After the last print it switches
to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a
time, the device switches to its Sleep Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.
98
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of
energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental
benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental
stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can
support printing on media down to a weight of 64g/m2, lighter paper means less resources used and a
lower environmental footprint for your printing needs.
99
Huvudkomponenter och deras användning
Huvudkomponenter
Strömförsörjning
100
Huvudkomponenter
Framsida
Baksida
Insida
Manöverpanel
101
Framsida
(1) dokumentlucka
Öppnas när ett originaldokument ska läggas på glasskivan.
(2) pappersstöd
Öppna för att fylla på papper i det bakre facket.
(3) pappersledare
Justera med båda sidor av pappersbunten.
(4) bakre fack
Fyll på papper här. Två eller flera ark av samma format och papperstyp kan fyllas på samtidigt och
matas automatiskt ut, ett ark i taget.
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Fylla på kuvert
(5) utmatningsfack
Utskrivna papper matas ut. Öppna innan utskrift görs.
(6) utmatningsfackets förlängningsdel
Öppna det för att stödja papper som matas ut.
102
(7) glasskiva
Placera ett original här.
(8) manöverpanel
Används för att ändra inställningar och styra enheten.
Manöverpanel
103
Baksida
(1) USB-port
Sätt i USB-kabeln för att ansluta enheten till datorn.
Viktigt!
• Rör inte metallhöljet.
• Dra inte ut eller sätt i USB-kabeln när enheten skriver ut från eller skannar original till datorn.
(2) kontakt för anslutning till elnät
Anslut den medföljande nätkabeln.
104
Insida
(1) bläckbehållarlock
Öppna här för att fylla på bläckbehållare.
(2) skannerenhet/lucka
Scannar originaldokument. Öppna här för att fylla på bläckbehållare eller för att ta bort papper som har
fastnat inuti skrivaren.
(3) bläckbehållare
Den svarta bläckbehållaren sitter till höger och bläckbehållarna med färg (cyan, magenta och gul) sitter
till vänster.
Om någon bläcknivå är låg fyller du på bläckbehållarna.
(4) hållare för kassett
Installera kassetten här.
Obs!
• Mer information om hur du fyller på bläckbehållare finns i Fylla på bläckbehållare.
105
Manöverpanel
* Alla lampor på manöverpanelen är tända i figuren nedan enbart som exempel.
(1) Knappen PÅ (ON)
Används för att slå på och stänga av strömmen.
Sätta på och stänga av enheten
(2) Lampan PÅ (ON)
Tänds efter att ha blinkat när strömmen slås på.
Obs!
• Du kan kontrollera enhetens status med lamporna PÅ (ON) och Alarm.
•
•
•
•
•
PÅ (ON)-lampan är släckt: Strömmen är avstängd.
PÅ (ON)-lampan tänds: Enheten är klar för utskrift.
PÅ (ON)-lampan blinkar: Enheten förbereds för utskrift eller utskrift pågår.
Alarm-lampan blinkar: Ett fel har uppstått och enheten är inte klar för utskrift.
PÅ (ON)-lampan och Alarm-lampan blinkar omväxlande: Ett fel kan ha uppstått som kräver att du
kontaktar Canons serviceavdelning.
Ett fel inträffar
(3) Lampan Alarm
Lyser eller blinkar när ett fel inträffar. När du utför underhåll på enheten eller inställningar för enheten
kan alternativ väljas i enlighet med antalet blinkningar.
(4) Lampan Bläck (Ink)
Tänds eller blinkar när svart bläck eller färgbläck tar slut.
(5) Knappen Stopp (Stop)
Avbryter en pågående utskrift, kopiering eller scanning.
106
Genom att hålla ned den här knappen kan du välja underhållsalternativ eller inställningar för enheten.
(6) Knappen Svart (Black)*
Startar svartvit kopiering. Du kan också trycka på denna knapp för att slutföra valet för en inställning.
(7) Knappen Färg (Color)*
Startar färgkopiering. Du kan också trycka på denna knapp för att slutföra valet för en inställning.
* I program och handböcker kallas knapparna Färg (Color) och Svart (Black) för ”Start” eller ”OK”.
107
Strömförsörjning
Kontrollera att enheten är på
Sätta på och stänga av enheten
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
108
Kontrollera att enheten är på
Lampan PÅ (ON) lyser när enheten är på.
Obs!
• Det kan ta en stund innan enheten börjar skriva ut efter att du har startat enheten.
109
Sätta på och stänga av enheten
Sätta på enheten
1. Tryck på PÅ (ON)-knappen för att sätta på enheten.
Lampan PÅ (ON) blinkar och lyser sedan med fast sken.
Kontrollera att enheten är på
Obs!
• Det kan ta en stund innan enheten börjar skriva ut efter att du har startat enheten.
• Om Alarm-lampan tänds eller blinkar kan du läsa avsnittet Ett fel inträffar.
• Du kan ställa in enheten så att den sätts på automatiskt när ett utskrifts- eller skanningsjobb
utförs. Den här funktionen är avaktiverad som standard.
Stänga av och sätta på Skrivare (Windows)
Stänga av och sätta på Skrivare (Mac OS)
Stänga av enheten
1. Tryck på PÅ (ON)-knappen för att stänga av enheten.
När PÅ (ON)-lampan slutar blinka är enheten avstängd.
Viktigt!
• Innan du drar ut strömkontakten efter att ha stängt av enheten ska du kontrollera att PÅ (ON)lampan är släckt.
110
Obs!
• Du kan ställa in enheten så att den stängs av automatiskt när inga åtgärder utförs eller inga
utskriftsdata skickas till enheten under en viss tidsperiod. Den här funktionen är aktiverad som
standard.
Stänga av och sätta på Skrivare (Windows)
Stänga av och sätta på Skrivare (Mac OS)
111
Anmärkning om strömkontakten/nätkabeln
Dra ur nätkabeln en gång i månaden för att kontrollera att strömkontakten/nätkabeln inte är skadade på
något av nedanstående sätt. Sådana skador är ovanliga.
•
•
•
•
•
Strömkontakten/nätkabeln är varm.
Strömkontakten/nätkabeln är rostig.
Strömkontakten/nätkabeln är böjd.
Strömkontakten/nätkabeln är sliten.
Strömkontakten/nätkabeln är delad.
Försiktighet
• Om strömkontakten/nätkabeln är skadad på något av ovanstående sätt ska du dra ur nätkabeln och
kontakta en tekniker. Om du använder enheten trots någon av ovanstående skador kan det börja brinna
eller så kan du få en stöt.
112
Anmärkning om att dra ur nätkabeln
Följ instruktionerna nedan för att dra ur nätkabeln.
Viktigt!
• Tryck på PÅ (ON) och kontrollera sedan att lampan PÅ (ON) har slocknat innan du drar ur nätkabeln.
Om du drar ur nätkabeln medan PÅ (ON)-lampan lyser eller blinkar kan det leda till att skrivhuvudet
torkar ut eller täpps igen och att utskriftskvaliteten försämras.
1. Stäng av enheten genom att trycka på knappen PÅ (ON).
2. Kontrollera att lampan PÅ (ON) är släckt.
3. Dra ur nätkabeln.
Specifikationen för nätkabeln varierar beroende på i vilket land eller i vilken region den används.
113
Ändra inställningar
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Windows)
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Mac OS)
Ändra inställningar från Manöverpanelen
Initiera enhetens inställningar
114
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Windows)
Ändra utskriftsalternativ
Skapa en vanlig utskriftsprofil
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå
Stänga av och sätta på Skrivare
Minska ljudet från Skrivare
Ändra driftläge för Skrivare
115
Ändra utskriftsalternativ
Du kan ändra de detaljerade skrivardrivrutinsinställningarna för utskriftsdata som skickas från en
programvara.
Använd detta alternativ om du får utskriftsfel, t.ex. om en del av en bild saknas.
Så här ändrar du utskriftsalternativ:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Utskriftsalternativ... (Print Options...) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options) visas.
Obs!
• Andra funktioner är tillgängliga när XPS-skrivardrivrutinen används.
3. Ändra individuella inställning
Om så krävs kan du ändra individuella inställningar och sedan klicka på OK.
116
Fliken Utskriftsformat (Page Setup) visas igen.
117
Skapa en vanlig utskriftsprofil
Du kan skapa den vanliga utskriftsprofilen i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup). Du kan när som helst ta bort de utskriftsprofiler som inte används.
Så här skapar du en utskriftsprofil:
Skapa en utskriftsprofil
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in alternativ som krävs
Välj den utskriftsprofil som du vill använda under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) och ändra vid behov inställningarna under Ytterligare
funktioner (Additional Features).
Du kan även registrera de alternativ som behövs på flikarna Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat
(Page Setup).
3. Klicka på Spara... (Save...)
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings) visas.
4. Spara inställningarna
118
Skriv in ett namn i fältet Namn (Name). Om det behövs klickar du på Alternativ... (Options...), gör
inställningarna och klickar på OK.
I dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings) klickar du på OK för att
spara utskriftsinställningarna och återgå till fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Namnet och ikonen visas i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings).
Viktigt!
• Klicka på Alternativ... (Options...) och markera alternativen om du vill spara pappersstorlek,
orientering och antal kopior för varje ark.
Obs!
• Om du installerar om skrivardrivrutinen eller uppgraderar skrivardrivrutinens version, tas de
utskriftsinställningar som redan har gjorts bort från Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings).
Du kan inte spara de utskriftsinställningar du gjort. Om en profil har tagits bort måste du göra om
utskriftsinställningarna.
Ta bort utskriftsprofiler som inte längre behövs
1. Välj den utskriftsprofil som ska tas bort
Välj den utskriftsprofil som du vill ta bort från listan Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
2. Ta bort utskriftsprofilen
Klicka på Ta bort (Delete). Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Den markerade utskriftsprofilen tas bort från listan Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings).
Obs!
• Utskriftsprofiler som har registrerats i de ursprungliga inställningarna kan inte tas bort.
119
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå
Du kan växla funktionen för meddelande om återstående bläcknivå och återställa visningen av återstående
bläcknivå från skrivaren.
Det här avsnittet beskriver hur du ändrar inställningen för meddelande om återstående bläcknivå.
Aviseringsinställningar för återstående bläck (Remaining Ink
Notification Settings)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Aviseringsinställningar för
återstående bläck (Remaining Ink Notification Settings) på fliken Underhåll
(Maintenance).
Dialogrutan Aviseringsinställningar för återstående bläck (Remaining Ink Notification Settings)
visas.
3. Om det behövs ställer du in följande objekt:
Funktion för att avisera om återstående bläcknivå (Function for Notifying the Remaining Ink
Level)
Välj inställningen för funktionen för meddelande om återstående bläcknivå.
Välj Aktivera (Enable) för att visa ett felmeddelande när bläcket tar slut.
Välj Avaktivera (Disable) för att förhindra att felmeddelandet visas.
Klicka sedan på Ställ in (Set) för att använda den valda inställningen.
Viktigt!
• Innan du aktiverar Funktion för att avisera om återstående bläcknivå (Function for
Notifying the Remaining Ink Level), fyller du på alla bläckbehållare till den övre gränslinjen
och återställer beräkningen av återstående bläck genom att köra Återställer beräkningen
av återstående bläcknivå (Resets the Remaining Ink Level Count). Om du återställer
beräkningen genom att använda skrivarens manöverpanel behövs inte inställningen i
skrivardrivrutinen.
• Om du inaktiverar Funktion för att avisera om återstående bläcknivå (Function for
Notifying the Remaining Ink Level) måste du inspektera den återstående bläcknivån
visuellt. Fyll på bläcket innan bläcknivån sjunker under den nedre gränslinjen.
Återställer beräkningen av återstående bläcknivå (Resets the Remaining Ink Level Count)
Klicka på Återställ (Reset) för att återställa beräkningen av återstående bläcknivå.
Viktigt!
• När du återställer beräkningen för återstående bläcknivå måste du fylla alla färger till den
övre gränslinjen.
4. Verkställ inställningarna
120
När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK. När du väljer Stäng återgår skärmen till fliken
Underhåll (Maintenance).
Från och med nu används inställningen.
121
Stänga av och sätta på Skrivare
Med den här funktionen kan du stänga av och sätta på skrivaren från skrivardrivrutinen.
Så här stänger du av och sätter på skrivaren:
Stäng av (Power Off)
Med funktionen Stäng av (Power Off) stängs skrivaren av. Om du använder den här funktionen kommer
du inte att kunna slå på skrivaren från skrivardrivrutinen.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Utför Stäng av
Klicka på Stäng av (Power Off) på fliken Underhåll (Maintenance). Klicka på OK när
bekräftelsemeddelandet visas.
Skrivaren stängs av och fliken Underhåll (Maintenance) visas igen.
Automatisk avstängning (Auto Power)
Med hjälp av Automatisk avstängning (Auto Power) kan du ställa in Automatisk start (Auto Power
On) och Automatisk avstängning (Auto Power Off).
Med funktionen Automatisk start (Auto Power On) sätts skrivaren automatiskt på när utskriftsdata
skickas till den.
Med funktionen Automatisk avstängning (Auto Power Off) stängs skrivaren av automatiskt när inga
åtgärder har kommit från skrivardrivrutinen eller skrivaren under en viss tidsperiod.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Automatisk avstängning
(Auto Power) på fliken Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings) visas.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
3. Om det behövs gör du följande inställningar:
Automatisk start (Auto Power On)
Om du ställer in Aktivera (Enable) i listan kommer skrivaren att sättas på när utskriftsdata
skickas till den.
122
Automatisk avstängning (Auto Power Off)
Ange tid i listan. När denna tidsperiod har förflutit utan några åtgärder från skrivardrivrutinen eller
skrivaren stängs skrivaren av automatiskt.
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Fliken Underhåll (Maintenance) visas igen.
Inställningen aktiveras efter det här. På samma sätt väljer du Avaktivera (Disable) i listan om du inte
vill använda funktionen.
Obs!
• När skrivaren är avstängd varierar meddelandet i Canon IJ-statusövervakaren beroende på
inställningen för Automatisk start (Auto Power On).
När Aktivera (Enable) har valts visas ”Skrivaren är i vänteläge”. När Avaktivera (Disable) har valts
visas ”Skrivaren är offline”.
123
Minska ljudet från Skrivare
Med den här funktionen kan du minska ljudet från skrivaren. Använd funktionen när du vill minska ljudet från
skrivaren, t.ex. på natten.
Om du använder den här funktionen kan utskriftshastigheten sjunka.
Så här använder du tyst läge:
Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Inställningar för Tyst (Quiet Settings) på fliken Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings) öppnas.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
3. Ställ in tyst läge
Om det behövs anger du något av följande:
Använd inte tyst läge (Do not use quiet mode)
Välj det här alternativet om du vill använda skrivaren med normal ljudnivå.
Använd alltid tyst läge (Always use quiet mode)
Välj det här alternativet när du vill minska ljudet från skrivaren.
Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during specified hours)
Välj det här alternativet om du vill minska ljudet från skrivaren under en viss tid.
Ställ in Starttid (Start time) och Sluttid (End time) för det tysta läget du vill aktivera. Om båda är
inställda på samma tid kommer tyst läge inte att fungera.
Viktigt!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på skrivaren, i skrivardrivrutinen eller ScanGear
(skannerdrivrutinen).
Oberoende av hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder från
manöverpanelen på skrivaren eller skriver ut och skannar från datorn.
• Om du anger en tid under Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during
specified hours) används inte tyst läge vid åtgärder (kopiering, direktutskrift osv.) som utförs
direkt från skrivaren.
4. Verkställ inställningarna
Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka på OK.
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Inställningarna aktiveras.
124
Obs!
• Beroende på inställningarna för utskriftskvalitet kan effekten av tyst läge vara mer eller mindre tydlig.
125
Ändra driftläge för Skrivare
Växla mellan olika driftlägen för skrivaren vid behov.
Så här konfigurerar du Anpassade inställningar (Custom Settings):
Anpassade inställningar (Custom Settings)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Anpassade inställningar
(Custom Settings) på fliken Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) visas.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
3. Om det behövs gör du följande inställningar:
Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion)
Skrivaren kan öka mellanrummet mellan skrivhuvud och papper vid utskrift med hög upplösning
för att förhindra pappersavstrykning.
Markera kryssrutan för att undvika pappersavstrykning.
Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually)
Funktionen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken Underhåll
(Maintenance) är vanligtvis inställd på automatisk justering av skrivhuvud, men du kan ändra den
till manuell justering av skrivhuvud.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen ska du utföra en
manuell huvudjustering.
Markera den här kryssrutan om du vill utföra manuell justering av skrivhuvudet. Avmarkera den
här kryssrutan om du vill justera skrivhuvudet automatiskt.
Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when
orientation is [Landscape])
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du ändra rotationsriktning för Liggande
(Landscape) i Orientering (Orientation).
Välj det här alternativet om du vill rotera utskriften 90 grader åt vänster. Avmarkera det här
alternativet om du vill rotera utskriften 90 grader åt höger.
Viktigt!
• Ändra inte den här inställningen när utskriftsjobbet visas i listan med väntande utskrifter.
Annars kan det hända att tecken utelämnas eller att layouten blir felaktig.
126
Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time)
Du kan ställa in skrivarens paustid innan utskriften av nästa sida startas. Dra reglaget åt höger om
du vill förlänga väntetiden eller dra reglaget åt vänster om du vill förkorta väntetiden.
Om papperet blir smetigt eftersom en ny sida matas ut innan bläcket på föregående sida har
hunnit torka, förlänger du väntetiden för torkning av bläck.
Det går snabbare att skriva ut om du förkortar väntetiden för torkning av bläck.
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
Skrivaren använder sig i fortsättningen av de ändrade inställningarna.
127
Ändra inställningar från Manöverpanelen
Tyst inställning
Sätta på/stänga av enheten automatiskt
128
Tyst inställning
Aktivera den här funktionen på enheten om du vill sänka ljudnivån vid drift, till exempel vid utskrift nattetid.
Följ anvisningarna nedan för att ange inställningen.
1. Se till att enheten är på.
2. Tryck och håll in Stopp (Stop)-knappen och släpp den när Alarm-lampan har blinkat 13
gånger.
3. Tryck på Färg (Color)-knappen.
Inaktivera funktionen genom att trycka på Svart (Black)-knappen.
Viktigt!
• Drifthastigheten är lägre jämfört med när tyst läge inte har valts.
Obs!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på enheten eller från enhetens skrivardrivrutin.
Oavsett hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder från manöverpanelen på
enheten eller skriver ut och skannar från datorn.
• I Windows kan du ställa in tyst läge från ScanGear (skrivardrivrutinen).
129
Sätta på/stänga av enheten automatiskt
Du kan ange att enheten ska slås på och av automatiskt beroende på miljön.
Sätta på enheten automatiskt
Stänga av enheten automatiskt
Sätta på enheten automatiskt
Du kan ange att enheten ska startas automatiskt när ett skanningskommando från en dator eller
utskriftsdata skickas till enheten.
1. Se till att enheten är på.
2. Håll in Stopp (Stop)-knappen och släpp den när Alarm-lampan har blinkat 18 gånger.
3. Tryck på Färg (Color)-knappen.
Inaktivera funktionen genom att trycka på Svart (Black)-knappen.
Obs!
• Du kan välja att starta enheten automatiskt från manöverpanelen på enheten eller via
skrivardrivrutinen. Oavsett hur du ställer in läget används läget när du skriver ut eller skannar
från datorn.
• I Windows kan du välja om du vill starta enheten automatiskt i ScanGear (skrivardrivrutinen).
Stänga av enheten automatiskt
Du kan också ange att enheten ska stängas av automatiskt när den inte används eller när inga utskrifter
har skickats till enheten under en viss tid.
1. Se till att enheten är på.
2. Håll in Stopp (Stop)-knappen och släpp den när Alarm-lampan har blinkat 17 gånger.
3. Tryck på Färg (Color)-knappen.
Inaktivera funktionen genom att trycka på Svart (Black)-knappen.
Obs!
• Du kan välja att stänga av enheten automatiskt från manöverpanelen på enheten eller via
skrivardrivrutinen. Från skrivardrivrutinen eller kan du ange hur lång tid det ska gå innan
enheten stängs av.
• I Windows kan du välja om du vill stänga av enheten automatiskt i ScanGear
(skrivardrivrutinen). Från ScanGear (skrivardrivrutinen) kan du ange hur lång tid det ska gå
innan enheten stängs av.
130
Initiera enhetens inställningar
Du kan initiera enhetens inställningar.
Om du vill initiera enhetens inställningar håller du in Stopp (Stop)-knappen och släpper den när Alarmlampan har blinkat 24 gånger.
Alla enhetsinställningar initieras.
Efter att enheten har initierats utför du konfigurationen igen efter behov.
Obs!
• Du kan inte återställa skrivhuvudets aktuella position till standardinställningarna.
131
Säkerställa optimala utskriftsresultat
Bläcktips
Utskriftstips
Ange pappersinställningar när du fyllt på papper
Avbryta ett utskriftsjobb
Föreskrifter för hantering av enheten
Hålla hög utskriftskvalitet
Transportera skrivaren
132
Bläcktips
Hur kan bläck användas för andra syften än utskrifter?
Bläck kan användas för annat än utskrifter.
Under den första konfigureringen används lite av bläcket från de medföljande bläckflaskorna för att fylla
på skrivhuvudets munstycken för att se till att skrivaren är redo för utskrift.
Därför är beräkningarna för antalet sidor för de medföljande flaskorna lägre än i kommande bläckflaskset.
För att behålla prestanda utför Canon-skrivaren automatisk rengöring i enlighet med sitt skick. När
skrivaren utför rengöring används en liten mängd bläck. I detta fall kan allt färgbläck användas.
[Rengöringsfunktion]
Rengöringsfunktionen hjälper skrivaren att suga ut luftbubblor eller bläck från munstyckena och förhindrar
därmed att utskriftskvaliteten försämras eller att munstyckena täpps igen.
Använder svartvit utskrift färgat bläck vid utskrift?
Vid svartvita utskrifter kan även färgbläck användas beroende på vilken papperstyp som används eller
skrivardrivrutinens inställningar. Så färgbläck används även om utskrifterna sker i svartvitt.
Dessutom används även färgbläck tillsammans med svart bläck under rengöringen av skrivhuvudet när
svart har angetts för rengöring.
133
Utskriftstips
Kontrollera enhetens status innan du skriver ut!
• Fungerar skrivhuvudet?
Om ett skrivhuvudmunstycke blir igensatt blir utskrifterna bleka och papperet slösas bort. Skriv ut ett
testmönster för munstyckena för att kontrollera skrivhuvudet.
Underhållsprocedur
• Är enhetens insida smetig av bläck?
Efter utskrift i stora kvantiteter eller vid utskrift utan ram kan det område där papperet passerar bli
smetigt av bläcket. Rengör insidan av enheten med funktionen Rengör bottenplatta.
Kontrollera att du fyller på papper på rätt sätt!
• Har du fyllt på papperet i rätt riktning?
När du fyller på papper i bakre facket SKA UTSKRIFTSSIDAN VARA VÄND MOT DIG.
Fylla på papper
• Är papperet böjt?
Det böjda papperet orsakar pappersstopp. Släta ut det böjda papperet och lägg det i skrivaren på nytt.
"Släta ut papperet innan du lägger i det." i Papperet är fläckigt / Den utskrivna ytan är repig
134
Ange pappersinställningar när du fyllt på papper
Om du har valt fel medietyp för papperet får du kanske inte det utskriftsresultat som du önskar. När du har
fyllt på papper i enheten väljer du en medietypinställning för papperet.
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Det finns olika sorters papper: papper med speciell beläggning på ytan för utskrift av foton med optimal
kvalitet och papper som är lämpliga för dokument.
Alla medietyper har förinställda inställningar, till exempel hur bläcket används och sprayas, avstånd från
munstycken och så vidare, för att du ska kunna skriva ut på varje papperstyp med optimal bildkvalitet.
Det gör att du kan skriva ut med de inställningar som passar bäst till den påfyllda medietypen helt enkelt
genom att välja medietypen.
135
Avbryta ett utskriftsjobb
Tryck aldrig på knappen PÅ (ON)!
Om du trycker på knappen PÅ (ON) samtidigt som du skriver ut, kommer de utskriftsdata som skickas
från datorn att lagras i enheten och du kommer inte att kunna fortsätta skriva ut.
Tryck på knappen Stopp (Stop) för att avbryta utskriften.
136
Föreskrifter för hantering av enheten
Placera inte några föremål på dokumentluckan!
Placera inte några föremål på dokumentluckan. De kan falla ned i det bakre facket när du öppnar
dokumentluckan, vilket kan leda till att enheten slutar fungera. Placera inte heller enheten där föremål kan
falla ned på den.
137
Hålla hög utskriftskvalitet
Det viktigaste när det gäller att skriva ut med optimal utskriftskvalitet är att förhindra att skrivhuvudet torkar
ut eller täpps igen. Följ alltid följande regler för att skriva ut med optimal utskriftskvalitet.
Obs!
• Beroende på papperstyp kan bläcket smetas ut om du t.ex. använder en överstrykningspenna eller om
vatten eller svett hamnar på de utskrivna områdena.
Dra aldrig ur nätkabeln förrän strömmen har stängts av!
Om du trycker på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen placerar enheten automatiskt ett
skyddslock över skrivhuvudet (munstyckena) så att det inte torkar. Om du drar ur nätkabeln från
vägguttaget innan PÅ (ON)-lampan har slocknat, försluts inte skrivhuvudet korrekt och kan torka ut eller
täppas igen.
När du drar ur nätkabeln ska du se till att PÅ (ON)-lampan inte är tänd.
Skriv ut regelbundet!
På samma sätt som en tuschpenna torkar och blir oanvändbar om den lämnas med korken av och inte
används på länge kan även skrivhuvudet blockeras av torkat bläck om enheten inte har använts på länge.
Vi rekommenderar att enheten används minst en gång i månaden.
138
Transportera skrivaren
Observera följande när du transporterar enheten vid flytt eller reparation.
Viktigt!
• Du kan inte ta ut bläck ur bläckbehållarna.
• Kontrollera att behållarlocket är helt isatt. Om bläckbehållarlocket inte är helt stängt ska behållarlocket
sättas i på rätt sätt.
• Luta inte enheten. Bläck kan läcka ut.
• Var försiktig och se till att lådan står rakt och INTE står upp och ned eller på sidan eftersom skrivaren
kan skadas och bläck kan läcka ut från skrivaren.
• Packa enheten med botten placerad nedåt tillsammans med en tillräcklig mängd skyddsmaterial i en
stadig låda för en säker transport.
• Tryck på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen om kassetten fortfarande finns kvar i enheten.
Då placerar enheten automatiskt ett skyddslock över skrivhuvudet så att det inte torkar ut.
• Ta inte bort kassetten. Bläck kan läcka ut.
• Förpacka enheten i en plastpåse vid transport, så att bläcket i enheten inte läcker.
• När ett fraktföretag hanterar transporten av enheten märker du lådan ”DENNA SIDA UPP” så att
enheten hanteras med botten nedåt. Märk också lådan ”ÖMTÅLIGT” eller ”HANTERA VARSAMT”.
1. Se till att enheten är på.
2. Håll ned Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar sju gånger och släpp den sedan
omedelbart.
Förberedelse för transport utförs och enheten stängs av när förberedelserna är klara.
Utför inga andra åtgärder förrän enheten har slutfört förberedelserna.
3. Kontrollera att PÅ (ON)-lampan är släckt och dra ur strömkabeln.
Viktigt!
• Dra inte ur enhetens nätkabel när lampan PÅ (ON) lyser eller blinkar eftersom det kan leda till att
enheten inte fungerar som den ska eller att den skadas så att det inte går att skriva ut med
enheten.
139
4. Skjut in pappersutmatningsfacket och utmatningsfackets förlängningsdel och stäng sedan
pappersstödet.
5. Dra ur skrivarkabeln från datorn och enheten och dra sedan ur nätkabeln från enheten.
6. Använd tejp för att säkra alla luckor på enheten så att de inte öppnas under transport.
Packa sedan in enheten i plastpåsen.
7. Lägg skyddande material på båda sidor av enheten när du packar ned enheten i lådan.
140
Juridiska begränsningar för skanning/kopiering
Det kan vara olagligt att ta kopior av, scanna, skriva ut eller använda reproduktioner av följande dokument.
Listan nedan är inte uttömmande. Rådgör med ett juridiskt ombud inom din jurisdiktion i tveksamma fall.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sedlar
Postanvisningar
Insättningsbevis
Frimärken (stämplade eller ostämplade)
Identitetsbrickor eller tjänstetecken
Värnplikts- eller inkallelsedokument
Dokument utfärdade av statliga myndigheter
Körkort och registreringsbevis för motorfordon
Resecheckar
Matkuponger
Pass
Immigrationsdokument
Skattebevis (giltiga eller ogiltiga)
Skuldsedlar eller andra skuldbevis
Aktiebrev
Upphovsrättsskyddade verk/konstverk utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren
141
Specifikationer
Allmänna specifikationer
Utskriftsupplösning (dpi)
4 800* (horisontellt) x 1 200 (vertikalt)
* Bläckdroppar kan placeras med en grad på minst 1/4800 tum.
Gränssnitt
USB-port:
Hi-Speed USB *
* En dator som uppfyller Hi-Speed USB-standarden krävs. Eftersom Hi-Speed
USB-gränssnittet är helt kompatibelt uppåt med USB 1.1 kan det användas vid
USB 1.1.
Utskriftsbredd
203,2 mm/8 tum
(för Utskrift utan ram: 216 mm/8,5 tum)
Driftsmiljö
Temperatur: 5–35 °C (41–95 °F)
Luftfuktighet: 10–90 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
* Skrivarens prestanda kan minska under vissa temperatur- och luftfuktighetsvillkor.
Rekommenderade förhållanden:
Temperatur: 15–30 °C (59–86 °F)
Luftfuktighet: 10–80 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
* Information om temperaturs- och luftfuktighetsförhållanden för papper, t.ex.
fotopapper, finns i pappersförpackningen eller de medföljande instruktionerna.
Förvaringsmiljö
Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F)
Luftfuktighet: 5–95 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
Strömförsörjning
100–240 V växelström, 50/60 Hz
Strömförbrukning
Skriva ut (kopia): ca 11 W
Standby (minimi): ca 0,8 W *1*2
AV: ca 0,4 W *1
*1 USB-anslutning till dator
*2 Väntetiden för standby kan inte ändras.
Yttermått
Ca 445 (B) x 330 (D) x 163 (H) mm
Ca 17,6 (B) x 13 (D) x 6,5 (H) tum
* Med utmatningsfacket inskjutet.
Vikt
Ca 5,8 kg (ca 12,7 pund)
* Med skrivhuvud och bläckbehållare installerade.
Skrivhuvud/bläck
Totalt 1472 munstycken (BK 320 munstycken, C/M/Y 384 munstycken var)
142
Kopieringsspecifikationer
Flera kopior
max 21 sidor
Skannerspecifikationer
Skannerdrivrutin
Windows: TWAIN 1.9 Specifikation, WIA
Mac OS: ICA
Största skanningsstorleken
A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 tum
Skanningupplösning
Optisk upplösning (horisontellt x vertikalt) max: 600 x 1200 dpi *1
Interpolerad upplösning max: 19 200 x 19 200 dpi *2
*1 Optisk upplösning motsvarar den högsta avsökningshastigheten baserat på
ISO 14473.
*2 Om man ökar skanningsupplösningen begränsas det största möjliga skanningsområdet.
Övergång (inmatning/utmatning) Grå: 16 bitar/8 bitar
Färg: 48 bitar/24 bitar (RGB för varje 16 bitar/8 bitar)
Minimisystemkrav
Samma som operativsystemets krav när de är högre än de krav som anges här.
Windows
Operativsystem
Windows 10, Windows 8.1*, Windows 8
Windows 7, Windows 7 SP1
Windows Vista SP2
Windows XP SP3 endast 32-bitars
* Windows 8.1 innehåller Windows 8.1-uppdatering.
Hårddiskutrymme
3,1 GB
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan föregående meddelande.
Skärm
XGA 1 024 x 768
Mac OS
Operativsystem
OS X v10.7.5 - OS X v10.11
Hårddiskutrymme
1,5 GB
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan föregående meddelande.
143
Skärm
XGA 1 024 x 768
Andra operativsystem som stöds
Den här produkten kan inte användas med iOS, Android, Windows RT eller Windows 10 Mobile.
• En internetanslutning krävs för att kunna använda Easy-WebPrint EX och alla Onlinehandbok.
• Windows: Användning kan endast garanteras med datorer där Windows 10, Windows 8.1, Windows
8, Windows 7, Windows Vista eller Windows XP är förinstallerat.
•
•
•
•
Windows: En CD-ROM-enhet eller internetanslutning krävs under programvaruinstallationen.
Windows: Internet Explorer 8, 9, 10 eller 11 krävs för att installera Easy-WebPrint EX.
Windows: Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med Windows Media Center.
Windows: .NET Framework 4 eller 4.5 måste vara installerat för att kunna använda Windowsprogramvaran.
• Windows: XPS Essentials Pack krävs för att skriva ut med Windows XP.
• Windows: TWAIN-drivrutinen (ScanGear) baseras på specifikationen TWAIN 1.9 och kräver Data
Source Manager som medföljde operativsystemet.
• Mac OS: För Mac OS krävs en internetanslutning under programvaruinstallationen.
Information i denna guide kan komma att ändras utan föregående meddelande.
144
Information om papper
Medietyper som du kan använda
Påfyllningsgräns
Mediatyper som du inte kan använda
Utskriftsområde
Utskriftsområde
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert
Letter, Legal
Kuvert (Envelope)
145
Medietyper som du kan använda
För bästa utskriftsresultat väljer du papper som är lämpliga för utskrift. Canon erbjuder olika papperstyper
lämpliga för dokument såväl som papper lämpliga för foton eller illustrationer. Vi rekommenderar att du
använder originalpapper från Canon för utskrift av viktiga foton.
Medietyper
Tillgängliga papper
• Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)*1
• Kuvert (Envelope)
Canon originalpapper
Modellnumret för originalpapper från Canon visas inom vinkelparentes. Se instruktionshandboken som
medföljer papperet för detaljerad information om utskriftssidan och hur man hanterar papperet.
Information om pappersstorlekarna för Canon originalpapper finns på vår webbplats.
Obs!
• En del papper från Canon finns inte att köpa i alla länder. Papper säljs inte i USA med
modellnummer. Där köper du papperet med dess namn.
Papper för utskrift av dokument:
• Canon Red Label Superior <WOP111>*1
• Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>*1
Papper för utskrift av foton:
•
•
•
•
•
•
•
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501>
Photo Paper Glossy <GP-701>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-301>
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Matte Photo Paper <MP-101>
Papper för utskrift av affärsdokument:
• High Resolution Paper <HR-101N>
*1 Med den här enheten kan du endast kopiera med papper i A4- eller Letterformat.
Påfyllningsgräns
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen (Windows)
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen (Mac OS)
Pappersstorlekar
Du kan använda följande pappersstorlekar.
146
Obs!
• Du kan endast skriva ut följande storlekar via manöverpanelen.
• A4, Letter
Standardstorlekar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Letter
Legal
A5
A4
B5
KG/10x15cm(4x6)
2L/13x18cm(5x7)
20x25cm(8"x10")
L(89x127mm)
Kvadrat 13x13cm 5"x5"
Hagaki
Hagaki 2
Com 10-kuvert
DL-kuvert
Nagagata 3
Nagagata 4
Yougata 4
Yougata 6
Kort 55 x 91 mm (2,17" x 3,58")
Ej standardstorlekar:
Du kan skriva ut på icke-standardstorlekar inom följande intervall.
• Minsta format: 55,0 x 89,0 mm (2,17 x 3,50 tum)
• Största format: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 tum)
Pappersvikt
Du kan använda nedanstående pappersvikter.
• 64 till 105 g /m2 (17 till 28 pund) (vanligt papper förutom originalpapper från Canon)
Använd inte tyngre eller lättare papper (förutom papper från Canon) eftersom det kan fastna i enheten.
Så här förvarar du ditt papper
• Ta enbart ut den mängd papper som krävs ur förpackningen precis innan du börjar skriva ut.
• För att undvika att papperet böjer sig när du inte skriver ut bör du avlägsna oanvänt papper, lägga
tillbaka det i förpackningen och förvara det på en plan yta. Förvara dessutom papperet på en plats där
det inte utsätts för värme, fuktighet eller direkt solljus.
147
Påfyllningsgräns
Tillgängliga papper
Medienamn
Bakre fack
Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)*1
Kuvert (Envelope)
Utmatningsfack
Cirka 100 ark
Cirka 50 ark
(10 ark: Legal)
(10 ark: Legal)
10 kuvert
*2
Canon originalpapper
Obs!
• Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna ark från utmatningsfacket innan du skriver ut kontinuerligt
för att undvika suddighet och missfärgningar (utom Canon Red Label Superior <WOP111>, Canon
Océ Office Colour Paper <SAT213> och High Resolution Paper <HR-101N>).
Papper för utskrift av dokument:
Medienamn <Modellnummer>
Bakre fack
Utmatningsfack
Canon Red Label Superior <WOP111>
Cirka 100 ark
Cirka 50 ark
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
Cirka 80 ark
Cirka 50 ark
Papper för utskrift av foton:
Medienamn <Modellnummer>
Bakre fack
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501>*3
10 ark: A4, Letter
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Photo Paper Glossy <GP-701>*3
10 ark: A4, Letter
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>*3
10 ark: A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 tum), 20 x 25 cm
(8 x 10 tum)
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum), kvadrat 13 x 13 cm (5 x
5 tum)
Photo Paper Plus Glossy II <PP-301>*3
10 ark: A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 tum), 20 x 25 cm
(8 x 10 tum)
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum), kvadrat 13 x 13 cm (5 x
5 tum)
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*3
10 ark: A4, Letter
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>*3
10 ark: A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 tum), 20 x 25 cm
(8 x 10 tum)
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Matte Photo Paper <MP-101>
10 ark: A4, Letter
148
20 ark: 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Papper för utskrift av affärsdokument:
Medienamn <Modellnummer>
Bakre fack
High Resolution Paper <HR-101N>
80 ark
Utmatningsfack
50 ark
*1 Eventuellt kan du få problem med matningen även om du följer anvisningarna om maxkapacitet,
beroende på typ av papper eller andra miljömässiga förhållanden (hög eller låg temperatur och
luftfuktighet). I sådana fall bör du inte fylla på mer än hälften av den tillåtna mängden papper samtidigt.
*2 Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna papper eller kuvert från utmatningsfacket innan du skriver ut
kontinuerligt så att suddighet och missfärgningar kan undvikas.
*3 När du placerar papper i buntar kan utskriftssidan markeras när den matas in eller papper matas inte in
som de ska. I sådana fall ska du fylla på ett pappersark i taget.
149
Mediatyper som du inte kan använda
Använd inte följande typer av papper. Om du använder ett sådant papper blir resultatet inte tillräckligt bra,
och det kan dessutom orsaka stopp i eller problem med enheten.
• Vikt, böjt eller skrynkligt papper
• Fuktigt papper
• Papper som är för tunt (som väger mindre än 64 g /m2 (17 pund))
• Papper som är för tjockt (vanligt papper som väger mer än 105 g /m2 (28 pund), förutom originalpapper
från Canon)
• Vanligt papper eller anteckningspapper som beskurits till en mindre storlek (vid utskrift på papper i A5format eller mindre)
• Vykort
• Vykort med påklistrade foton eller klistermärken
• Kuvert med dubbla flikar
• Kuvert som har präglad eller behandlad yta
• Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
• Alla typer av hålade papper
• Papper som inte är rektangulärt
• Papper som sitter samman med häftklamrar eller lim
• Papper med självhäftande ytor
• Papper som har dekorerats med glitter, osv.
150
Utskriftsområde
Utskriftsområde
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert
Letter, Legal
Kuvert (Envelope)
151
Utskriftsområde
För att få bästa möjliga utskriftsresultat bör du tänka på att enheten lägger till en marginal längs båda sidor
av utskriften. Det faktiska utskriftsområdet blir då området innanför de marginalerna.
Rekommenderat utskriftsområde
: Canon rekommenderar att du skriver ut inom det här området.
Utskriftsområde
: Området där det är möjligt att skriva ut. Utskrift i det här området kan emellertid
påverka utskriftskvaliteten eller pappersmatningen.
Obs!
• Genom att välja utskrift utan ram kan du skriva ut utan marginaler.
• Kanterna kan komma att skäras av något vid utskrift utan ram eftersom den kopierade bilden förstoras
för att fylla upp hela sidan.
• Använd följande papper för utskrift utan ram:
•
•
•
•
•
•
•
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501>
Photo Paper Glossy <GP-701>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-301>
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Matte Photo Paper <MP-101>
Utskrift utan ram på någon annan typ av papper kan minska utskriftskvaliteten avsevärt och/eller ge
utskrifter med ändrad färgton.
Utskrift utan ram på vanligt papper kan ge försämrad utskriftskvalitet. Använd dem enbart för
testutskrifter. Utskrift utan ram från manöverpanelen stöds ej. Den här enheten stöder endast utskrift
utan ram från en dator.
• Utskrift utan ram kan inte användas för pappersformaten A5, B5 eller Legal eller för kuvert.
• På en del papperstyper kan utskrift utan ram försämra utskriftskvaliteten högst upp och längst ned på
papperet eller ge fläckar.
152
Andra pappersstorlekar än Letter, Legal, Kuvert
Storlek
Utskrivbart område (bredd x höjd)
A5
141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 tum)
A4
203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 tum)
B5
175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 tum)
10 x 15 cm (4 x 6 tum)
94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 tum)
13 x 18 cm (5 x 7 tum)
120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 tum)
20 x 25 cm (8 x 10 tum)
196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 tum)
Kvadrat 13 x 13 cm (5 x 5 tum)
115,0 x 115,0 mm (4,53 x 4,53 tum)
Kort 55 x 91 mm (2,17 x 3,58 tum)
48,2 x 83,0 mm (1,89 x 3,26 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
A: 31,2 mm (1,23 tum)
B: 32,5 mm (1,28 tum)
Utskrivbart område
Övriga storlekar än Kvadrat
C: 3,0 mm (0,12 tum)
D: 5,0 mm (0,20 tum)
E: 3,4 mm (0,13 tum)
F: 3,4 mm (0,13 tum)
Kvadratstorlek
C: 6,0 mm (0,23 tum)
D: 6,0 mm (0,23 tum)
E: 6,0 mm (0,23 tum)
F: 6,0 mm (0,23 tum)
153
Letter, Legal
Storlek
Utskrivbart område (bredd x höjd)
Letter
203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 tum)
Legal
203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
A: 31,2 mm (1,23 tum)
B: 32,5 mm (1,28 tum)
Utskrivbart område
C: 3,0 mm (0,12 tum)
D: 5,0 mm (0,20 tum)
E: 6,4 mm (0,25 tum)
F: 6,3 mm (0,25 tum)
154
Kuvert (Envelope)
Storlek
Rekommenderat utskriftsområde (bredd x höjd)
DL-kuvert
103,2 x 183,0 mm (4,06 x 7,20 tum)
Com 10-kuvert
97,9 x 204,3 mm (3,85 x 8,04 tum)
Rekommenderat utskriftsområde
A: 8,0 mm (0,31 tum)
B: 29,0 mm (1,14 tum)
C: 3,4 mm (0,13 tum)
D: 3,4 mm (0,13 tum)
155
Administratörslösenord
Beroende på vilken skrivare du använder har ett administratörslösenord redan angetts för skrivaren när den
köptes.
Om lösenordet är angett är det antingen ”canon” eller enhetens serienummer när den köptes.
Modell där administratörslösenordet är angett som ”canon”:
• Administratörslösenordet är angett som ”canon” på följande modeller.
MG7500 series, MG6700 series, MG6600 series, MG5600 series
MG2900 series, MX490 series, MB5300 series, MB5000 series
MB2300 series, MB2000 series, E480 series, E460 series
iP110 series, iB4000 series, PRO-100S series, PRO-10S series
• Vid köpet är användarnamnet ”ADMIN” även angett för modellerna ovan.
• Följande teckenbegränsningar gäller för det lösenord som du väljer:
◦ Välj ett lösenord med 0 till 32 tecken.
◦ Tecken som kan användas är alfanumeriska enkelbytestecken.
◦ Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du använder 6 eller fler alfanumeriska tecken.
Modell där serienumret används som administratörslösenord:
• För de modeller som inte anges ovan används skrivarens serienummer som administratörslösenord.
Så hittar du serienumret
• Följande teckenbegränsningar gäller för det lösenord som du väljer:
◦ Välj ett lösenord med 4 till 32 tecken.
◦ Tecken som kan användas är alfanumeriska enkelbytestecken.
◦ Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du använder 6 eller fler alfanumeriska tecken.
Viktigt!
• Du kan ändra lösenordet genom att använda något av verktygen nedan. (Vissa verktyg kanske inte är
tillgängliga, beroende på vilken skrivare du använder.)
• skrivarens manöverpanel
• IJ Network Tool
• skrivarens informationsskärm som visas i vissa Canon-programvaror
• Om lösenordet har ändrats medan skrivaren delas och du inte känner till det nya lösenordet, frågar du
den person som är administratör för den aktuella skrivaren.
• Du kan återställa lösenordet till standardinställningen genom att initiera skrivarens inställningar.
156
Du hittar mer information om att initiera skrivaren om du söker på ”UG067” eller ”UG505” i skrivarens
Onlinehandbok. Följ instruktionerna där.
157
Autentisering
Ange lösenordet när autentiseringsskärmen visas.
Administratörslösenord
Beroende på vilken skrivare du använder kanske du måste ange användarnamn och lösenord. Mer
information om användarnamn finns i länken ovan.
Viktigt!
• Ett meddelande som varnar om att identifieringsinformationen inte är verifierad kan visas beroende på
vilken skrivare du använder.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du ändrar lösenordet.
Obs!
• Använd ett operativsystem eller en webbläsare som anges nedan för att använda Fjärrgränssnitt
(Remote UI).
• iOS-enheter:
OS: iOS 6.1 eller senare
Webbläsare: Standardwebbläsaren i iOS-enheten (Safari för mobilen)
• Android-enheter:
OS: Android 2.3.3 eller senare
Webbläsare: Standardwebbläsaren i Android-enheten (webbläsare eller Chrome)
• Mac OS-enheter:
OS: Mac OS X v.10.6 eller senare
Webbläsare: Safari 5.1 eller senare
• Windows-enheter:
OS: Windows XP eller senare
Webbläsare: Internet Explorer 8 eller senare / Google Chrome 38.0.2125.104m eller senare /
Mozilla Firefox 33.0 eller senare
158
Så hittar du serienumret
Skrivarens serienummer finns på klistermärket som sitter på skrivaren. Det innehåller 9 alfanumeriska
tecken (fyra bokstäver som följs av fem siffror).
Exempel:
Obs!
• Skrivarens serienummer finns på garantin.
• Beroende på vilken skrivare du använder kan du kontrollera serienumret genom att skriva ut
information om skrivarens nätverksinställningar. För mer om utskrift kan du söka efter ”NR044” i
skrivarens Onlinehandbok och följa instruktionerna som visas.
159
Lista över funktioner för respektive modell
Se nedan för att kontrollera i vilka modeller du kan/inte kan använda kortplatsen via nätverket.
MG series
MX series / MB series / E series / P series / iP series / iX series / iB series / PRO series / G series
MG series
Modellnamn Använda kortplatsen i ett nätverk
MG7700 series
×
MG7500 series
✓
MG7100 series
MG6900 series
MG6800 series
MG6700 series
MG6600 series
MG6500 series
MG6400 series
✓
×
×
✓
✓
✓
✓
MG5700 series
Kortplats saknas
MG5600 series
Kortplats saknas
MG5500 series
Kortplats saknas
MG3600 series
Kortplats saknas
MG3500 series
Kortplats saknas
MG2900 series
Kortplats saknas
MG2500 series
Kortplats saknas
MG2400 series
Kortplats saknas
160
MX series / MB series / E series / P series / iP series / iX series / iB series /
PRO series / G series
Modellnamn Använda kortplatsen i ett nätverk
MX series
Kortplats saknas
MB series
Kortplats saknas
E series
Kortplats saknas
P series
Kortplats saknas
iP series
Kortplats saknas
iX series
Kortplats saknas
iB series
Kortplats saknas
PRO series
Kortplats saknas
G series
Kortplats saknas
161
Skriva ut
Skriva ut från en dator
162
Skriva ut från en dator
Skriva ut från programvara (Windows skrivardrivrutin)
Skriva ut från programvara (Mac OS-skrivardrivrutin)
Skriva ut med Canon-programvara
163
Skriva ut från programvara (Windows skrivardrivrutin)
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning Förenklad
Olika utskriftsmetoder
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Översikt över skrivardrivrutin
Beskrivning av skrivardrivrutinen
Uppdatera MP Drivers
Dela skrivaren i ett nätverk
164
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in fliken Snabbinstallation (Quick Setup) så att du kan skriva ut
med den här skrivaren.
1. Kontrollera att skrivaren är påslagen
2. Fyll på papper i skrivaren
3. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
4. Välj en profil som används ofta
Välj en lämplig utskriftsprofil i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
När du väljer en utskriftsprofil ändras inställningarna för Ytterligare funktioner (Additional Features),
Medietyp (Media Type) och Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) automatiskt till de
förinställda värdena.
5. Välj utskriftskvalitet
Under Utskriftskvalitet (Print Quality) väljer du Hög (High), Standard eller Utkast (Draft) beroende
på syfte.
165
Viktigt!
• Vilka inställningar som kan väljas för utskriftskvalitet kan variera beroende på utskriftsprofil.
6. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med lämpliga inställningar.
Viktigt!
• Om du markerar kryssrutan Skriv alltid ut med aktuella inställningar (Always Print with Current
Settings) sparas alla inställningar på flikarna Snabbinstallation (Quick Setup), Huvudgrupp (Main)
166
och Utskriftsformat (Page Setup) så att du kan använda samma inställningar även nästa gång du
skriver ut.
• Klicka på Spara... (Save...) i fönstret Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) om du vill
spara de angivna inställningarna.
167
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen
När du använder skrivaren bör du välja en medietyp som passar för utskriften så att du får bäst
utskriftsresultat.
Du kan använda följande medietyper i skrivaren.
Canon originalpapper (dokumentutskrift)
Medienamn <Modellnummer>
Canon Red Label Superior <WOP111>
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Vanligt papper (Plain Paper)
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213> Vanligt papper (Plain Paper)
Canon originalpapper (fotoutskrift)
Medienamn <Modellnummer>
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Pro Luster
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201> Photo Paper Plus Semi-gloss
Photo Paper Glossy <GP-501/GP-601>
Glossy Photo Paper
Matte Photo Paper <MP-101>
Matte Photo Paper
Canon originalpapper (utskrift av affärsbrev)
Medienamn <Modellnummer>
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
High Resolution Paper <HR-101N> High Resolution Paper
Canon originalpapper (originalprodukter)
Medienamn <Modellnummer> Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Fotoetiketter <PS-101>
Glossy Photo Paper
Tillgängliga papper
Medienamn
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Vanligt papper (inklusive återvunnet papper) Vanligt papper (Plain Paper)
Kuvert (Envelope)
Kuvert (Envelope)
Annat fotopapper
Annat fotopapper (Other Photo Paper)
168
Olika utskriftsmetoder
Ange Pappersstorlek och Orientering
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Ange häftmarginal
Utför utskrift utan ram
Anpassa till sida
Utskrift med ändrad storlek
Sidlayoututskrift
Sida vid sida/affischutskrift
Utskrift av broschyrer
Dubbelsidig utskrift
Utskrift av stämplar och bakgrunder
Skapa en stämpel
Skapa bilddata som ska användas som bakgrund
Ställa in kuvertutskrift
Visa utskriftsresultat före utskrift
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
Redigera utskriftsdokumentet eller skriva ut igen från utskriftshistoriken
169
Ange Pappersstorlek och Orientering
Pappersstorlek och orientering bestäms huvudsakligen av programvaran. Om inställningarna för
Pappersstorlek (Page Size) och Orientering (Orientation) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) är
desamma som inställningarna i programmet behöver du inte välja dem på fliken Utskriftsformat (Page
Setup).
Så här anger du pappersstorlek och orientering om du inte kan ställa in det i programmet:
Du kan också ange pappersstorlek och orientering på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj pappersstorlek
Välj en pappersstorlek i listan Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Ställ in Orientering (Orientation)
Välj Stående (Portrait) eller Liggande (Landscape) för Orientering (Orientation). Markera kryssrutan
Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees) om du vill att sidan ska vridas 180 grader vid utskrift.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du skriver ut kommer den inställda pappersstorleken och orienteringen att användas.
Obs!
• Om Normal storlek (Normal-size) har valts för Sidlayout (Page Layout) visas Automatisk
förminskning av stora dokument som skrivaren inte kan skriva ut (Automatically reduce large
document that the printer cannot output).
170
Vanligtvis kan du låta kryssrutan vara markerad. Avmarkera kryssrutan vid utskrift om du inte vill att
dokument som är för stora för att kunna skrivas ut på skrivaren automatiskt ska förminskas.
171
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Så här anger du antal kopior och utskriftsordning:
Du kan också ange antalet kopior på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ange det antal kopior som du vill skriva ut
Ange antalet kopior som ska skrivas ut under Kopior (Copies) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Ange ordningsföljd för utskriften
Markera kryssrutan Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) om du vill skriva ut i omvänd
ordning med sista sidan först. Om du vill skriva ut från första sidan ska kryssrutan vara avmarkerad.
Markera kryssrutan Sortera (Collate) om du skriver ut flera kopior av ett dokument samtidigt och vill att
kopiorna ska sorteras vid utskriften. Avmarkera kryssrutan om du vill skriva ut alla sidor med samma
sidnummer tillsammans.
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate):
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate):
172
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate):
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate):
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs det angivna antalet kopior ut i den angivna utskriftsordningen.
Viktigt!
• Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion anger du inställningarna på
skrivardrivrutinen. Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i programmet. Om
du anger antalet kopior och utskriftsordningen i både programvaran och skrivardrivrutinen, kan antalet
kopior bli de båda inställningarna multiplicerade med varandra eller så kanske den angivna
utskriftsordningen inte används.
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) är nedtonat och kan inte väljas om Sida vid sida/
affisch (Tiling/Poster) har valts som Sidlayout (Page Layout).
• När Broschyr (Booklet) har valts som Sidlayout (Page Layout) är Skriv ut från sista sidan (Print
from Last Page) och Sortera (Collate) nedtonade och kan inte väljas.
• När Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)) har valts är Skriv ut från sista sidan
(Print from Last Page) nedtonad och kan inte väljas.
Obs!
• Genom att ställa in både Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) och Sortera (Collate) kan
du skriva ut så att pappren sorteras ett i taget, med början från sista sidan.
Dessa inställningar kan även användas tillsammans med Normal storlek (Normal-size), Utan ram
(Borderless), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) och Sidlayout (Page
Layout).
173
Ange häftmarginal
Så här ställer du in häfta i sidan och marginalbredd:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ange vilken sida som ska häftas
Kontrollera var häftmarginalen ska placeras i Häftningssida (Stapling Side) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup).
Skrivaren analyserar inställningarna för Orientering (Orientation) och Sidlayout (Page Layout) och
väljer sedan automatiskt den bästa häftningsplaceringen. Om du vill ändra inställningen väljer du ett
annat värde i listan.
3. Ange marginalens bredd
Om det behövs kan du klicka på Ange marginal... (Specify Margin...) och ställa in bredden på
marginalen och sedan klicka på OK.
174
Obs!
• Skrivaren minskar automatiskt utskriftsområdet för att anpassa det till marginalen för
häftningspositionen.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med angivna inställningar för häfta i sidan och marginal.
Viktigt!
• Häftningssida (Stapling Side) och Ange marginal... (Specify Margin...) är nedtonade och kan inte
användas när:
• Utan ram (Borderless), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet) är valt för
Sidlayout (Page Layout)
• Ändrad storlek (Scaled) har valts för Sidlayout (Page Layout) (när Dubbelsidig utskrift
(Manuell) (Duplex Printing (Manual)) också har valts kan endast Häftningssida (Stapling Side)
anges).
175
Utför utskrift utan ram
Med funktionen för utskrift utan ram kan du skriva ut data utan marginal genom att förstora dokumentet så
att det tar lite större plats än papperet. Vid vanlig utskrift skapas marginaler runt dokumentområdet. Om
funktionen för utskrift utan ram används så skapas inga marginaler. Om du vill skriva ut ett dokument, t.ex.
ett foto, utan marginaler väljer du Utskrift utan ram (Borderless Printing).
Så här skriver du ut utan ram:
Du kan även ställa in utskrift utan ram i Ytterligare funktioner (Additional Features) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
Ange inställningar för utskrift utan ram
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift utan ram
Välj Utan ram (Borderless) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
När ett meddelande visas om att du måste ändra mediatyp väljer du en mediatyp i listan och klickar på
OK.
176
3. Kontrollera pappersstorleken
Kontrollera listan Pappersstorlek (Page Size). Om du vill ändra inställningen väljer du en annan
pappersstorlek i listan. I listan visas enbart de pappersstorlekar som kan användas för utskrift utan
ram.
4. Justera förlängningsmåttet för papperet
Justera vid behov förlängningsmåttet med skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension).
Du kan öka eller minska förlängningsmåttet genom att dra skjutreglaget åt höger eller vänster.
Du bör placera skjutreglaget i andra positionen från höger i de flesta fall.
Viktigt!
• Om skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) är i positionen längst till höger
kan baksidan av papperet bli smetigt.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut utan marginaler på papperet.
Viktigt!
• Om du har valt en pappersstorlek som inte kan användas för utskrift utan ram ändras storleken
automatiskt till de storlekar som kan användas för utskrift utan ram.
• När Utan ram (Borderless) har valts är alternativen Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper
Size), Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)), Häftningssida (Stapling Side)
samt knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...)) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) nedtonade och kan inte väljas.
• Om du har valt Kuvert (Envelope) eller High Resolution Paper i listan Medietyp (Media Type) på
fliken Huvudgrupp (Main) kan du inte skriva ut utan ram.
• Utskriftskvaliteten kan försämras och arket kan bli smetigt längst upp och längst ned beroende på
vilken mediatyp som används vid utskrift utan ram.
• När förhållandet mellan höjd och bredd skiljer sig från bildinformationen kan det hända att en del av
bilden inte skrivs ut. Det beror på vilken mediastorlek som används.
Gå i så fall in i ett bildredigeringsprogram och beskär bilden så att den passar till pappersstorleken.
Obs!
• När Vanligt papper (Plain Paper) har valts som Medietyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp
(Main) rekommenderar vi inte att du skriver ut utan ram. Därför visas meddelandet om val av media.
Om du använder vanligt papper för testutskrift väljer du Vanligt papper (Plain Paper) och klickar på
OK.
Öka omfånget på dokumentet som ska skrivas ut
Om du anger ett stort omfång blir det inga problem med att skriva ut utan ram. Den del av dokumentet
som inte får plats på papperet skrivs dock inte ut och därför kanske ytterkanterna på ett foto inte skrivs ut.
177
Om du inte är nöjd med resultatet minskar du förlängningsmåttet. Förlängningsmåttet blir mindre om
skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) flyttas åt vänster.
Viktigt!
• Om förlängningsmåttet minskas kan en felaktig marginal skapas på utskriften, beroende på
pappersstorleken.
Obs!
• Om skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) dras längst till vänster skrivs bilddata
ut i full storlek.
• Om Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) har markerats på fliken Huvudgrupp
(Main) kan du innan utskriften görs kontrollera om någon marginal kommer att finnas.
178
Anpassa till sida
Så här skriver du ut ett dokument som är automatiskt förstorat eller förminskat för att passa
pappersstorleken:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift med Anpassa till sida
Välj Anpassa till sida (Fit-to-Page) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page
Setup).
3. Välj pappersstorlek för dokumentet
Använd Pappersstorlek (Page Size) och välj den pappersstorlek som har angetts i programmet.
4. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som finns i skrivaren i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size).
Bilden förminskas om Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) är mindre än inställd
179
Pappersstorlek (Page Size). Om Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) är större än
Pappersstorlek (Page Size) förstoras bilden.
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften förstoras eller förminskas dokumentet så att det passar pappersstorleken.
180
Utskrift med ändrad storlek
Så här skriver du ut ett dokument med sidor som är förstorade eller förminskade:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift med ändrad storlek
Välj Ändrad storlek (Scaled) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Välj pappersstorlek för dokumentet
Använd Pappersstorlek (Page Size) och välj den pappersstorlek som har angetts i programmet.
4. Ställ in skala på något av följande sätt:
• Välj Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Sidbilden förminskas om skrivarens pappersstorlek är mindre än inställd Pappersstorlek (Page
Size). Sidbilden förstoras om skrivarens pappersstorlek är större än inställd Pappersstorlek (Page
Size).
181
• Ange skalfaktor
Ange ett värde direkt i rutan Skala (Scaling).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i
skrivardrivrutinsfönstret.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna skalan.
182
Viktigt!
• Om det program du använde för att skapa originaldokumentet kan skriva ut med ändrad storlek gör du
inställningarna i programmet. Du behöver inte konfigurera samma inställning i skrivardrivrutinen.
Obs!
• När du väljer Ändrad storlek (Scaled) ändras utskriftsytan.
183
Sidlayoututskrift
Med funktionen för sidlayoututskrift kan du skriva ut flera sidor på ett pappersark.
Så här skriver du ut med sidlayoututskrift:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in sidlayoututskrift
Välj Sidlayout (Page Layout) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som finns i skrivaren i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size).
4. Ange antalet sidor som ska skrivas ut på ett ark samt ordningsföljd
Om så krävs klickar du på Ange... (Specify...), anger följande inställningar i dialogrutan
Sidlayoututskrift (Page Layout Printing) och klickar på OK.
184
Sidor (Pages)
Du ändrar det antal sidor som ska skrivas ut på ett ark papper genom att välja ett värde i listan.
Utskriftsordning (Page Order)
Om du vill ändra utskriftsordningen väljer du en placeringsmetod i listan.
Kantlinjer (Page Border)
Om du vill lägga till en kantlinje runt varje dokumentsida markerar du denna kryssruta.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Vid utskrift placeras det angivna antalet sidor på varje pappersark i den angivna ordningen.
185
Sida vid sida/affischutskrift
Med funktionen Sida vid sida/affischutskrift kan du förstora bilddata, dela upp på flera sidor och skriva ut
sidorna på olika pappersark. Du kan även klistra ihop sidor och skapa en större trycksak, t.ex. en affisch.
Så här skriver du ut sida vid sida/affisch:
Ställa in sida vid sida/affischutskrift
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställa in sida vid sida/affischutskrift
Välj Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som finns i skrivaren i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper
Size).
186
4. Ange antalet bilddelar och sidor som ska skrivas ut
Om så krävs klickar du på Ange... (Specify...), anger följande inställningar i dialogrutan Sida vid sida/
affischutskrift (Tiling/Poster Printing) och klickar på OK.
Bilddelar (Image Divisions)
Välj antalet indelningar (vertikalt x horisontellt).
När antalet indelningar ökar, ökar även antalet ark som används för att skriva ut. Om du klistrar
ihop sidor för att skapa en affisch och ökar antalet indelningar kan du skapa en större affisch.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra" i marginalerna (Print "Cut/Paste" in margins)
Avmarkera kryssrutan om du vill utesluta orden ”Klipp ut/Klistra”.
Obs!
• Denna funktion är inte tillgänglig när vissa skrivardrivrutiner och operativmiljöer används.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra"-linjer i marginalerna (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Avmarkera kryssrutan om du vill utesluta klipplinjer.
Sidintervall (Print page range)
Anger sidintervallet. Vid normal användning väljer du Alla (All).
Om du endast vill skriva ut en viss sida igen väljer du Sidor (Pages) och anger det aktuella
sidnumret. Om du vill skriva ut flera sidor anger du enstaka sidnummer avgränsade med
kommatecken eller sidintervall med bindestreck mellan sidnumren.
Obs!
• Du kan också ange utskriftsintervall genom att klicka på sidorna i förhandsgranskningen.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Vid utskrift delas dokumentet upp på flera sidor.
Skriva ut endast vissa sidor
Om en del av utskriften blir blek eller bläcket tar slut under en utskrift kan du välja att bara skriva ut vissa
sidor igen genom att göra på följande sätt:
1. Välj utskriftsintervall
Klicka på de sidor som inte behöver skrivas ut i förhandsgranskningen till vänster på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
Sidorna du klickar på tas bort och endast de sidor som ska skrivas ut visas.
187
Obs!
• Om du klickar på en borttagen sida visas den igen.
• Högerklicka på förhandsgranskningen för att välja Skriv ut alla sidor (Print all pages) eller Ta
bort alla sidor (Delete all pages).
2. Gör dina inställningar
När du är färdig klickar du på OK.
När du startar utskriften skrivs endast de angivna sidorna ut.
Viktigt!
• Eftersom sida vid sida/affischutskrift förstorar dokumentet vid utskriften kan utskriftsresultatet få en låg
upplösning.
188
Utskrift av broschyrer
Med funktionen för utskrift av broschyrer kan du skriva ut data till en broschyr. Datan skrivs ut på båda
sidorna av papperet. Med den här typen av utskrift är du säker på att sidorna kan sorteras i
sidnummerordning när de utskrivna bladen viks och häftas i mitten.
Så här skriver du ut en broschyr:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift av broschyrer
Välj Broschyr (Booklet) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i fönstret.
3. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som finns i skrivaren i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size).
4. Ställ in häftmarginal och marginalens bredd
Klicka på Ange... (Specify...), ange följande inställningar i dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet
Printing) och klicka sedan på OK.
189
Häftmarginal (Margin for stapling)
Välj sida för häftmarginalen.
Infoga tom sida (Insert blank page)
Om du vill lämna en sida tom markerar du kryssrutan och anger vilken sida som ska lämnas tom.
Marginal (Margin)
Ange marginalens bredd. Den angivna bredden från arkets mitt blir marginalbredden för en sida.
Kantlinjer (Page Border)
Markera kryssrutan om du vill lägga till en kantlinje runt varje dokumentsida.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Ena sidan av dokumentet skrivs ut när du startar utskriften. När utskriften på den ena sidan av papperet
är klar ordnar du papperen enligt det meddelande som visas och klickar på OK.
När utskriften är klar på motsatt sida, viker du pappren i mitten av marginalen och häftar ihop sidorna till
ett häfte.
Viktigt!
• Broschyr (Booklet) kan inte väljas när en annan medietyp än Vanligt papper (Plain Paper) har valts
som Medietyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main).
Obs!
• Stämpel och bakgrund skrivs inte ut på tomma ark som infogats med funktionen Infoga tom sida
(Insert blank page) för utskrift av broschyrer.
190
Dubbelsidig utskrift
Så här skriver du ut på båda sidor av ett pappersark:
Du kan även ställa in dubbelsidig utskrift i Ytterligare funktioner (Additional Features) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in dubbelsidig utskrift
Markera kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
3. Välj en layout
Välj Normal storlek (Normal-size), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) eller
Sidlayout (Page Layout) i listan Sidlayout (Page Layout).
4. Ange vilken sida som ska häftas
Den bästa Häftningssida (Stapling Side) väljs automatiskt i inställningarna för Orientering
(Orientation) och Sidlayout (Page Layout). Om du vill ändra inställningen väljer du en annan
häftningssida i listan.
191
5. Ange marginalens bredd
Om det behövs kan du klicka på Ange marginal... (Specify Margin...) och ställa in bredden på
marginalen och sedan klicka på OK.
6. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs först den ena sidan av dokumentet ut. När den första sidan har skrivits ut
lägger du i papperet i skrivaren igen enligt det meddelande som visas.
Klicka sedan på Starta utskriften (Start Printing) för att skriva ut baksidan.
Viktigt!
• Om en annan medietyp än Vanligt papper (Plain Paper) har valts i Medietyp (Media Type) på fliken
Huvudgrupp (Main) så är alternativet Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual))
nedtonat och kan inte väljas.
• När Utan ram (Borderless), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet) har valts i
listan Sidlayout (Page Layout) är alternativen Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing
(Manual)) och Häftningssida (Stapling Side) nedtonade och kan inte väljas.
Obs!
• Om baksidan av papperet blir smetig vid dubbelsidig utskrift kör du funktionen Rengör bottenplatta
(Bottom Plate Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance).
Närliggande information
Rengöra skrivaren inuti
Ändra driftläge för Skrivare
192
Utskrift av stämplar och bakgrunder
Stämpel (Stamp) och Bakgrund (Background) är inte tillgängliga när vissa skrivardrivrutiner eller
operativmiljöer används.
Med funktionen Stämpel (Stamp) kan du skriva ut en text på stämpel eller en bitmapp över eller bakom
dokumentinformationen. Du kan också skriva ut datum, tid och användarnamn. Med funktionen Bakgrund
(Background) kan du skriva ut en ljus illustration bakom dokumentinformationen.
Så här skriver du ut med stämpel/bakgrund:
Skriva ut en stämpel
Stämplar som ofta används i företag finns fördefinierade, t.ex. "KONFIDENTIELL" och "VIKTIGT".
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...)) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup)
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas.
193
Obs!
• När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen Stämpel (Stamp) kan
användas.
3. Välj en stämpel
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) och välj en stämpel i listan.
Aktuella inställningar visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster på fliken Utskriftsformat (Page
Setup).
4. Ange information för stämpeln
Vid behov kan du göra följande inställningar och sedan klicka på OK.
Knappen Definiera stämpel... (Define Stamp...)
Klicka på detta alternativ om du vill ändra stämpeltexten, bitmappfilen eller läget.
Placera stämpel över text (Place stamp over text)
Om du vill skriva ut stämpeln på dokumentets framsida markerar du denna kryssruta.
Obs!
• Stämpeln ges prioritet eftersom den skrivs över dokumentinformationen i de avsnitt där
stämpeln och dokumentet överlappar. Om kryssrutan är avmarkerad skrivs stämpeln ut under
dokumentinformationen och kan eventuellt döljas i de överlappande avsnitten beroende på
vilket program som används.
• Funktionen Placera stämpel över text (Place stamp over text) kan inte användas när XPSskrivardrivrutinen används.
När XPS-skrivardrivrutinen används skrivs stämpeln vanligtvis ut i dokumentets förgrund.
Skriv ut semitransparent stämpel (Print semitransparent stamp)
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en semitransparent stämpel på dokumentet.
Denna funktion är endast tillgänglig när XPS-skrivardrivrutinen används.
Stämpel endast på första sidan (Stamp first page only)
Om du vill skriva ut stämpeln endast på dokumentets första sida markerar du denna kryssruta.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna stämpeln.
Skriva ut en bakgrund
Det finns två fördefinierade bitmappfiler som kan användas som exempel.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) på fliken Utskriftsformat (Page
Setup)
194
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) visas.
3. Välj en bakgrund
Markera kryssrutan Bakgrund (Background) och välj en bakgrund i listan.
Aktuella inställningar visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster på fliken Utskriftsformat (Page
Setup).
4. Ange information för bakgrunden
Om så krävs kan du göra följande inställningar och sedan klicka på OK.
Knappen Välj bakgrund... (Select Background...)
Klicka på det här alternativet om du vill använda en annan bakgrund eller ändra layout eller täthet
för en bakgrund.
Bakgrund endast på första sidan (Background first page only)
Om du vill skriva ut bakgrunden endast på dokumentets första sida markerar du denna kryssruta.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna bakgrunden.
Viktigt!
• När kryssrutan Utan ram (Borderless) är markerad blir knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) (Stämpel... (Stamp...)) gråtonad och kan inte användas.
Obs!
• Stämpel och bakgrund skrivs inte ut på tomma ark som matas in med funktionen Infoga tom sida
(Insert blank page) för utskrift av broschyrer.
Närliggande information
Skapa en stämpel
Skapa bilddata som ska användas som bakgrund
195
Skapa en stämpel
Denna funktion är inte tillgänglig när vissa skrivardrivrutiner och operativmiljöer används.
Med den här funktionen kan du skapa och spara en ny stämpel. Du kan även ändra och registrera om en
del av inställningarna för en befintlig stämpel. Du kan när som helst ta bort stämplar som inte används.
Så här skapar du en ny stämpel:
Skapa en ny stämpel
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...)) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup)
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas.
196
Obs!
• När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen Stämpel (Stamp) kan
användas.
3. Klicka på Definiera stämpel... (Define Stamp...)
Dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings) visas.
4. Konfigurera stämpeln samtidigt som du kontrollerar resultatet i
förhandsgranskningsfönstret
• Fliken Stämpel (Stamp)
Välj Text, Bitmapp (Bitmap) eller Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) för
Stämpeltyp (Stamp Type) efter behov.
◦ När du sparar en Text måste tecknen redan vara skrivna i Text på stämpel (Stamp Text).
Ändra vid behov inställningarna för TrueType-teckensnitt (TrueType Font), Format (Style),
Storlek (Size) och Ram (Outline). Du kan välja färg för stämpeln genom att klicka på Välj
färg... (Select Color...).
◦ För Bitmapp (Bitmap) klickar du på Välj fil... (Select File...) och väljer den bitmappsfil
(.bmp) som ska användas. Vid behov kan du ändra inställningarna för Storlek (Size) och
Transparent vitt område (Transparent white area).
◦ För Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) visas datumet/tiden då
dokumentet skapades och användarnamnet för det utskrivna objektet i Text på stämpel
(Stamp Text). Ändra vid behov inställningarna för TrueType-teckensnitt (TrueType Font),
Format (Style), Storlek (Size) och Ram (Outline). Du kan välja färg för stämpeln genom att
klicka på Välj färg... (Select Color...).
Viktigt!
• Text på stämpel (Stamp Text) är nedtonat och går inte att använda om du har valt
Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name).
197
• Fliken Placering (Placement)
Välj stämpelposition i listan Position. Du kan också välja Anpassad (Custom) i listan Position
och ange koordinater för X-position (X-Position) och Y-position (Y-Position).
Du kan också ändra stämpelns placering genom att dra den i förhandsgranskningsfönstret.
Skriv in ett värde direkt i rutan Orientering (Orientation) om du vill ändra stämpelplaceringens
vinkel.
Viktigt!
• Orientering (Orientation) kan inte ändras när alternativet Bitmapp (Bitmap) har valts som
Stämpeltyp (Stamp Type) på fliken Stämpel (Stamp).
5. Spara stämpeln
Klicka på fliken Spara inställningar (Save settings), ange ett nytt namn i rutan Rubrik (Title) och
klicka sedan på Spara (Save).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Obs!
• Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller slutet av en rubrik.
6. Gör dina inställningar
Klicka på OK. Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas igen.
Den sparade titeln visas i listan Stämpel (Stamp).
Ändra och spara vissa stämpelinställningar
1. Välj den stämpel för vilken inställningarna ska ändras
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) i dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background)
(Stämpel (Stamp)). Markera sedan titeln på den stämpel som ska ändras i listan.
2. Klicka på Definiera stämpel... (Define Stamp...)
Dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings) visas.
3. Konfigurera stämpeln samtidigt som du kontrollerar resultatet i
förhandsgranskningsfönstret
4. Spara (skriv över) stämpeln
Klicka på Skriv över vid spara (Save overwrite) på fliken Spara inställningar (Save settings).
Om du vill spara stämpeln med en annan titel skriver du in den nya titeln i rutan Rubrik (Title) och
klickar sedan på Spara (Save).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
5. Gör dina inställningar
198
Klicka på OK. Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas igen.
Den sparade titeln visas i listan Stämpel (Stamp).
Ta bort en stämpel som inte används
1. Klicka på Definiera stämpel... (Define Stamp...) i dialogrutan Stämpel/bakgrund
(Stamp/Background) (Stämpel (Stamp))
Dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings) visas.
2. Välj den stämpel som ska tas bort
Markera titeln på den stämpel som du vill ta bort i listan Stämplar (Stamps) på fliken Spara
inställningar (Save settings). Klicka sedan på Ta bort (Delete).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
3. Gör dina inställningar
Klicka på OK. Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas igen.
199
Skapa bilddata som ska användas som bakgrund
Denna funktion är inte tillgänglig när vissa skrivardrivrutiner och operativmiljöer används.
Du kan välja en bitmappsfil (.bmp) och spara den som en ny bakgrund. Du kan också ändra och spara vissa
inställningar för en befintlig bakgrund. Du kan ta bort bakgrunder som inte används.
Så här skapar du bilddata som ska användas som bakgrund:
Spara en ny bakgrund
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) på fliken Utskriftsformat (Page
Setup)
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) visas.
200
Obs!
• När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och Bakgrund (Background) kan inte
användas.
3. Klicka på Välj bakgrund... (Select Background...)
Dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings) visas.
4. Välj de bilddata som ska registreras i bakgrunden
Klicka på Välj fil... (Select File...). Välj målbitmappsfilen (.bmp) och klicka sedan på Öppna (Open).
5. Gör följande inställningar medan du kontrollerar resultatet i förhandsgranskningsfönstret
Layoutmetod (Layout Method)
Välj hur bakgrundsbilden ska placeras.
Om du väljer Anpassad (Custom) kan du ställa in koordinater för X-position (X-Position) och Yposition (Y-Position).
Du kan också ändra bakgrundsbildens placering genom att dra bilden i
förhandsgranskningsfönstret.
Intensitet (Intensity)
Välj intensitet för bakgrundsbilden med hjälp av reglaget Intensitet (Intensity). Dra reglaget åt
höger för att göra bakgrunden mörkare eller åt vänster för att göra den ljusare. Om
bakgrundsbilden ska skrivas ut med bitmappens ursprungliga intensitet drar du skjutreglaget
längst till höger.
6. Spara bakgrunden
Klicka på fliken Spara inställningar (Save settings), ange ett nytt namn i rutan Rubrik (Title) och
klicka sedan på Spara (Save).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
201
Obs!
• Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller slutet av en rubrik.
7. Gör dina inställningar
Klicka på OK så återgår den till dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background).
Den sparade titeln visas i listan Bakgrund (Background).
Ändra och spara vissa bakgrundsinställningar
1. Välj den bakgrund för vilken inställningarna ska ändras
Markera kryssrutan Bakgrund (Background) i dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/
Background). Markera sedan titeln på den bakgrund som du vill ändra i listan.
2. Klicka på Välj bakgrund... (Select Background...)
Dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings) visas.
3. Medan förhandsgranskningen visas ställer du in de olika alternativen på fliken Bakgrund
(Background)
4. Spara bakgrunden
Klicka på Skriv över vid spara (Save overwrite) på fliken Spara inställningar (Save settings). Om
du vill spara bakgrunden med en annan rubrik skriver du den nya rubriken i rutan Rubrik (Title) och
klickar sedan på Spara (Save).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK så återgår den till dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background).
Den sparade titeln visas i listan Bakgrund (Background).
Ta bort bakgrundsbilder som inte används
1. Klicka på Välj bakgrund... (Select Background...) i dialogrutan Stämpel/bakgrund
(Stamp/Background)
Dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings) visas.
2. Välj den bakgrund som ska tas bort
Markera titeln på den bakgrund du vill ta bort i listan Bakgrunder (Backgrounds) på fliken Spara
inställningar (Save settings) och klicka sedan på Ta bort (Delete).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
3. Gör dina inställningar
202
Klicka på OK så återgår den till dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background).
203
Ställa in kuvertutskrift
Så här skriver du ut kuvert:
1. Fyll på kuvert i skrivaren
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Välj typ av media
Välj Kuvert (Envelope) från Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
4. Välj pappersstorlek
När dialogrutan Inställning för kuvertstorlek (Envelope Size Setting) visas väljer du Kuvert Com 10
(Envelope Com 10), Kuvert DL (Envelope DL), Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25") eller
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48") och klickar sedan på OK.
5. Välj orientering
Om du vill skriva ut adresser vågrätt väljer du Liggande (Landscape) som Orientering (Orientation).
6. Välj utskriftskvalitet
Välj inställning för Utskriftskvalitet (Print Quality) efter behov: Hög (High) eller Standard.
204
7. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs informationen ut på kuvertet.
Viktigt!
• När du skriver ut kuvert visas hjälpmeddelanden.
Om du inte vill att hjälpmeddelandena ska visas markerar du kryssrutan Visa inte detta meddelande
igen (Do not show this message again).
Om du vill visa hjälpmeddelandena igen klickar du på knappen Visa skrivarstatus (View Printer
Status) på fliken Underhåll (Maintenance) och startar Canon IJ-statusövervakaren.
Klicka sedan på Kuvertutskrift (Envelope Printing) under Visa hjälpmeddelande (Display Guide
Message) på menyn Alternativ (Option) för att aktivera inställningen.
205
Visa utskriftsresultat före utskrift
Om du använder XPS-skrivardrivrutinen byter du ut "Canon IJ-förhandsgranskning" mot "Canon IJ XPSförhandsgranskning" när du läser den här informationen.
Du kan visa och kontrollera utskriftsresultatet innan dokumentet skrivs ut.
Så här visar du utskriftsresultat före utskrift:
Du kan också ange att utskriftsresultat ska visas på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in förhandsgranskning
Markera kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp
(Main).
3. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften öppnas Canon IJ-förhandsgranskning och visar utskriftsresultaten.
Viktigt!
• I dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) finns kryssrutan Skriv ut mönster
för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) på fliken Färgjustering (Color Adjustment).
När den här kryssrutan är markerad, är Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing)
nedtonat och kan inte användas.
Närliggande information
Canon IJ-förhandsgranskning
206
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
Du kan ange papperets höjd och bredd om storleken inte går att välja i Pappersstorlek (Page Size). En
sådan pappersstorlek kallas "anpassad storlek".
Så här anger du en anpassad storlek:
Du kan även ställa in en anpassad storlek i Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj pappersstorlek
Välj Anpassad... (Custom...) för Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Size) visas.
3. Välj anpassad pappersstorlek
Ange Enheter (Units) och sedan Bredd (Width) och Höjd (Height) för papperet som ska användas.
Klicka sedan på OK.
4. Gör dina inställningar
207
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna pappersstorleken.
Viktigt!
• Om det finns en funktion för att ange höjd och bredd i det program där du skapade dokumentet ställer
du in värdena i det programmet. Om det inte finns någon sådan funktion eller om dokumentet inte
skrivs ut korrekt ställer du in värdena i skrivardrivrutinen på ovanstående sätt.
• Utskrift kan inaktiveras beroende på storleken för angiven användardefinierad media.
Mer information om utskrivbara storlekar för användardefinierad media finns i "Medietyper som stöds".
208
Redigera utskriftsdokumentet eller skriva ut igen från
utskriftshistoriken
Den här funktionen är inte tillgänglig när IJ-skrivardrivrutinen (standard) används.
I fönstret för Canon IJ XPS-förhandsgranskning kan du redigera utskriftsdokumentet eller hämta
dokumentets utskriftshistorik för att skriva ut dokumentet.
Så här använder du Canon IJ XPS-förhandsgranskning:
Skriv ut (Print)
Kombinera dokument (Combine Documents)
Ta bort dokumentet (Delete Document)
Återställ dokument (Reset Documents)
Visa miniatyrer (View Thumbnails)
Flytta dokumentet
Ångra (Undo)
Flytta sidan
Ta bort sidan (Delete Page)
Obs!
• Genom att klicka på
Visa miniatyrer (View Thumbnails) kan du visa eller dölja miniatyrbilderna
för utskriftsdokumenten valda i listan Dokumentnamn (Document Name).
209
• Om du klickar på
Ångra (Undo) återställs den senaste ändringen.
Redigera och skriva ut ett dokument
När du skriver ut flera dokument eller sidor kan du kombinera dokument, ändra utskriftens ordningsföljd
för dokument eller sidor, eller ta bort dokument och sidor.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in förhandsgranskning
Markera kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp
(Main).
3. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
Canon IJ XPS-förhandsgranskning öppnas och utskriftsresultatet visas innan utskriften görs.
4. Redigera utskriftsdokument och utskriftssidor
• Kombinera utskriftsdokument
Du kan kombinera flera utskriftsdokument till ett enda dokument. Genom att kombinera
dokument kan du förhindra att tomma sidor läggs till i utskriften när du gör dubbelsidiga utskrifter
eller sidlayoututskrifter.
Välj de dokument som du vill kombinera i listan Dokumentnamn (Document Name). Du
kombinerar sedan dokumenten i listan genom att på menyn Redigera (Edit) välja Kombinera
dokument (Combine Documents) på Dokument (Documents).
Du väljer flera utskriftsdokument genom att hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på de dokument
som ska kombineras, eller genom att hålla ned Skift-tangenten och trycka på uppilen eller
nedpilen. Du kan även klicka på ett tomt område i dokumentlistan och dra musen för att välja
flera dokument.
När du kombinerar dokument tas de dokument som tidigare har valts för utskrift bort från listan
och det kombinerade dokumentet läggs till i listan.
• Ändra ordningsföljden för utskriftsdokument eller utskriftssidor
◦ Du kan ändra ordningsföljden för utskriftsdokumenten genom att välja det dokument som
ska flyttas i listan Dokumentnamn (Document Name). På menyn Redigera (Edit) väljer du
Flytta dokumentet (Move Document) på Dokument (Documents) och väljer sedan ett
objekt. Du kan även klicka och dra ett utskriftsdokument för att ändra utskriftens
ordningsföljd.
◦ Du ändrar ordningsföljden för sidorna i utskriften genom att klicka på menyn Alternativ
(Option), välja Visa miniatyrer (View Thumbnails) och sedan välja den sida som ska
flyttas. På menyn Redigera (Edit) väljer du Flytta sidan (Move Page) på Sidor (Pages)
och väljer sedan ett objekt. Du kan även klicka och dra en utskriftssida för att ändra
utskriftens ordningsföljd.
• Ta bort utskriftsdokument och utskriftssidor
210
◦ Om du vill ta bort ett utskriftsdokument markerar du måldokumentet på menyn
Dokumentnamn (Document Name), går till menyn Redigera (Edit) och väljer först
Dokument (Documents) och sedan Ta bort dokumentet (Delete Document).
◦ Du tar bort en utskriftssida genom att klicka på menyn Alternativ (Option), välja Visa
miniatyrer (View Thumbnails) och sedan välja den sida som ska tas bort. På menyn
Redigera (Edit) väljer du Ta bort sidan (Delete Page) på Sidor (Pages).
• Återställning av utskriftssidan
Du kan återställa sidor som har tagits bort med Ta bort sidan (Delete Page).
Du återställer sidor genom att markera kryssrutan Visa borttagna sidor (View Deleted Pages)
på menyn Alternativ (Option) och sedan välja de sidor som ska återställas bland de visade
miniatyrsidorna. Sedan väljer du Sidor (Pages) och Återställ sida (Restore Page) på menyn
Redigera (Edit).
När du har redigerat utskriftsdokumenten eller utskriftssidorna kan du sedan vid behov ändra
utskriftsinställningarna på flikarna Sidinformation (Page Information), Layout och Manuell
färgjustering (Manual Color Adjustment).
Viktigt!
• Du kan visa alla dokumenten i listan genom att öppna förhandsgranskningen och starta
utskriften igen.
• Du kan återställa utskriftsdokumenten till de skick de ursprungligen var i innan de redigerades
genom att på menyn Redigera (Edit) välja Återställ dokument (Reset Documents) på
Dokument (Documents).
• Om de dokument som ska kombineras har olika utskriftsinställningar kan ett meddelande visas.
Kontrollera innehållet i det meddelande som visas innan du kombinerar dokumenten.
• Om de dokument som ska kombineras har olika inställningar för pappersstorlek och en
dubbelsidig utskrift eller sidlayoututskrift ska göras, kan skrivaren kanske inte åstadkomma det
förväntade utskriftsresultatet för vissa sidor.
Gör en förhandsgranskning innan du skriver ut.
• Beroende på vilka utskriftsinställningar som används för utskriftsdokumentet är vissa funktioner
kanske inte tillgängliga i Canon IJ XPS-förhandsgranskning.
Obs!
• Du kan ändra Dokumentnamn (Document Name) till vilket namn som helst.
5. Starta utskriften
Klicka på Skriv ut (Print).
När du startar utskriften använder skrivaren de valda inställningarna för att skriva ut data.
Skriva ut igen från utskriftshistoriken
När du klickar på Spara utskriftshistorik (Save Print History) på menyn Arkiv (File) för att aktivera
inställningen sparas det dokument som skrivs ut från förhandsgranskningen, och du kan sedan skriva ut
dokumentet igen med samma inställningar.
1. Visa utskriftshistoriken
211
Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen. På fliken Underhåll (Maintenance) väljer du sedan
Visa utskriftshistorik (View Print History).
Det sparade utskriftsdokumentet visas i förhandsgranskningen.
Viktigt!
• Du kan begränsa hur mycket av utskriftshistoriken som ska sparas med hjälp av Gräns för
historikinlägg (History Entry Limit) på menyn Arkiv (File).
• Om den valda gränsen för lagring av utskriftshistoriken överskrids när nya dokument sparas tas
de äldsta lagrade dokumenten i utskriftshistoriken automatiskt bort.
2. Välja ett utskriftsdokument
Välj de dokument som du vill skriva ut i listan Dokumentnamn (Document Name).
3. Starta utskriften
Klicka på Skriv ut (Print).
Närliggande information
Visa utskriftsresultat före utskrift
212
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Ange färgkorrigering
Optimera fotoutskrifter
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
213
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Utskriftskvaliteten kan ställas in i Anpassad (Custom).
Så här ställer du in nivån för utskriftskvalitet:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj utskriftskvalitet
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Anpassad (Custom) som Utskriftskvalitet (Print Quality) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Anpassad (Custom) visas.
3. Ange nivå för utskriftskvalitet
Välj nivå för utskriftskvaliteten genom att dra skjutreglaget och klicka på OK.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den valda nivån för utskriftskvalitet.
214
Viktigt!
• Vissa utskriftskvalitetsnivåer kan inte väljas på grund av inställningarna i Medietyp (Media Type).
Närliggande information
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
215
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Så här skriver du ut ett färgdokument i svartvitt:
Du kan även ställa in en gråskaleutskrift i Ytterligare funktioner (Additional Features) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in gråskaleutskrift
Markera kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) på fliken Huvudgrupp (Main).
3. Gör dina inställningar
Klicka på OK.
När du startar utskriften konverteras dokumentet till gråskala. Detta gör att du kan skriva ut
färgdokumentet i svartvitt.
Viktigt!
• När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad behandlar skrivardrivrutinen
bilddatan som sRGB-data. De utskrivna färgerna kan då skilja sig från dem i den ursprungliga bildfilen.
216
Om du använder funktionen Gråskaleutskrift för att skriva ut Adobe RGB-data ska du använda ett
bildredigeringsprogram för att konvertera informationen till sRGB-data.
Obs!
• Vid Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) kan även annat bläck än svart användas.
217
Ange färgkorrigering
Du kan ange den färgkorrigeringsmetod som passar det dokument du ska skriva ut.
Normalt sett justeras färgerna med hjälp av Canon Digital Photo Color så att data skrivs ut med den färgton
de flesta föredrar. Den här metoden är lämplig för utskrift av sRGB-data.
Om du vill skriva ut genom att använda färgrymden (sRGB) för bilddata på ett effektivt sätt väljer du ICM
(ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching)). Om du vill använda ett bildredigeringsprogram för att ange
en ICC-profil för utskrift väljer du Ingen (None).
Så här anger du färgkorrigering:
Du kan även ställa in färgkorrigering på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja
Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja
Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner
(Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välj färgkorrigering
Klicka på fliken Matchning (Matching), välj den inställning för Färgkorrigering (Color Correction) som
är mest lämplig bland de följande alternativen och klicka på OK.
218
Drivrutinsmatchning (Driver Matching)
Med Canon Digital Photo Color kan du skriva ut sRGB-data med den färgton de flesta föredrar.
ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching))
Använder en ICC-profil för att justera färgerna vid utskrift.
Ange vilken inmatningsprofil som ska användas.
Ingen (None)
Ingen färgkorrigering utförs. Välj det här alternativet om du vill ange en enskilt skapad ICC-profil för
utskrift i ett program när du skriver ut data.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs dokumentdata ut med den angivna färgkorrigeringen.
Viktigt!
• Om ICM är inaktiverat i programmet går det inte att välja ICM som Färgkorrigering (Color Correction)
och bilddata kanske inte skrivs ut på rätt sätt från skrivaren.
• Om kryssrutan för Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad på fliken Huvudgrupp (Main)
visas Färgkorrigering (Color Correction) nedtonad och inaktiverad.
Närliggande information
Optimera fotoutskrifter
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler
219
Optimera fotoutskrifter
Ibland händer det att utskrifter av bilder som tagits med digitalkameror inte har samma färgtoner som den
verkliga bilden eller den bild som visas på bildskärmen.
För att få utskrifterna så nära de önskade färgtonerna som möjligt måste du välja en utskriftsmetod som
passar det bildredigeringsprogram du använder och dina behov.
Färghantering
Enheter som digitalkameror, skannrar, bildskärmar och skrivare hanterar färg på olika sätt. Färghantering
(färgmatchning) är en metod som hanterar enhetsberoende ”färger” som ett gemensamt färgområde.
Windows har ett färghanteringssystem, som kallas ”ICM”, inbyggt i operativsystemet.
sRGB är en av de vanliga färgrymder som ofta används.
ICC-profiler omvandlar enhetsberoende ”färger” till ett gemensamt färgområde. Genom att använda en
ICC-profil och genomföra färgmatchning kan du dra ut bilddatas färgområde till skrivarens
färgåtergivningsområde.
Välj en utskriftsmetod som passar bilddata
Den rekommenderade utskriftsmetoden beror på färgrymd (sRGB) för de bilddata eller det
bildredigeringsprogram som ska användas.
Det finns två vanliga utskriftsmetoder.
Kontrollera färgrymden (sRGB) i de bilddata och det bildredigeringsprogram som ska användas och välj
sedan den lämpligaste utskriftsmetoden.
Justera färger med skrivardrivrutinen
Beskriver hur du skriver ut sRGB-data med skrivardrivrutinens funktion för färgkorrigering.
• Skriva ut genom att använda Canon Digital Photo Color
Skrivaren skriver ut data med de färgtoner de flesta föredrar samtidigt som den återger de
verkliga färgerna i den ursprungliga bilden med tredimensionella effekter och höga, skarpa
kontraster.
• Skriva ut genom att direkt använda resultatet av den redigering och retuschering som gjorts i ett
bildredigeringsprogram
Vid utskrift framhäver skrivaren de fina nyansskillnaderna mellan mörkare och ljusare partier
samtidigt som de mörkaste och ljusaste partierna lämnas orörda.
Vid utskrift finjusterar skrivaren bilden, t.ex. med ljusstyrkejusteringar som gjorts i ett
bildredigeringsprogram.
Skriva ut med ICC-profiler
Beskriver hur du skriver ut genom att använda färgrymden i sRGB på ett effektivt sätt.
Du kan skriva ut med ett gemensamt färgområde genom att ställa in bildredigeringsprogrammet och
skrivardrivrutinen så att färghanteringen motsvarar ICC-profilen för inmatning för bilden.
Inställningen av skrivardrivrutinen beror på vilket bildredigeringsprogram du använder för att skriva ut.
220
Justera färger med skrivardrivrutinen
Du kan ange skrivarens färgkorrigeringsfunktion för att skriva ut sRGB-data med de färgtoner de flesta
föredrar genom att använda Canon Digital Photo Color.
Om du skriver ut från ett bildredigeringsprogram som kan identifiera ICC-profiler och där du kan ange ICCprofiler använder du en ICC-profil för utskrift och väljer inställningar för färghantering.
Så här justerar du färgerna med skrivardrivrutinen:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välj färgkorrigering
Klicka på fliken Matchning (Matching) och välj Drivrutinsmatchning (Driver Matching) för
Färgkorrigering (Color Correction).
4. Ställ in övriga alternativ
Vid behov klickar du på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och ställer in färgbalansen (Cyan,
Magenta och Gul (Yellow)), justerar inställningarna för Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity)
och Kontrast (Contrast) och klickar sedan på OK.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften justerar skrivardrivrutinen färgerna.
221
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
222
Skriva ut med ICC-profiler
Om bilddata har en angiven ICC-profil för inmatning kan du skriva ut genom att använda färgrymden
(sRGB)på ett effektivt sätt.
Inställningen av skrivardrivrutinen beror på vilket bildredigeringsprogram du använder för att skriva ut.
Ange en ICC-profil från bildredigeringsprogrammet och skriv ut bilden
När du skriver ut resultatet av den redigering och retuschering som gjorts i Adobe Photoshop, Canon
Digital Photo Professional eller något annat bildredigeringsprogram där du kan ange ICC-profiler för
inmatning och utskrift, skriver du ut genom att använda färgområdet i den ICC-profil för inmatning som
angetts i bildens data.
Om du vill använda den här utskriftsmetoden använder du bildredigeringsprogrammet för att välja
färghanteringsalternativ och ange en ICC-profil för inmatning och en ICC-profil för utskrift i bildfilen.
Även om du skriver ut med en ICC-profil för utskrift som du själv har skapat i bildredigeringsprogrammet
måste du välja färghanteringsalternativ från ditt redigeringsprogram.
Mer information finns i bildredigeringsprogrammets användarhandbok.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välj färgkorrigering
Klicka på fliken Matchning (Matching) och välj Ingen (None) som Färgkorrigering (Color
Correction).
223
4. Ställ in övriga alternativ
Vid behov klickar du på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och ställer in färgbalansen (Cyan,
Magenta och Gul (Yellow)), justerar inställningarna för Ljusstyrka (Brightness), Intensitet
(Intensity) och Kontrast (Contrast) och klickar sedan på OK.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften använder skrivaren bilddatas färgområde.
Ange en ICC-profil med skrivardrivrutinen och skriva ut
Skriv ut från ett bildredigeringsprogram som varken kan identifiera eller ger dig möjlighet att ange ICCprofiler för inmatning och som använder färgområdet för den ICC-profil för inmatning (sRGB) som finns i
bilddata för utskrift.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välj färgkorrigering
Klicka på fliken Matchning (Matching) och välj ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching))
för Färgkorrigering (Color Correction).
4. Välj Standard under Inmatningsprofil (Input Profile).
224
Viktigt!
• Om bildredigeringsprogrammet anger en inmatningsprofil gäller inte inställningen i
skrivardrivrutinen.
5. Ställ in övriga alternativ
Om nödvändigt klickar du på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och justerar Cyan, Magenta,
Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) och klickar
sedan på OK.
6. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften använder skrivaren bilddatas färgområde.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
225
Justera färgbalans
Du kan justera färgtonerna under utskrift.
Eftersom denna funktion justerar färgbalansen genom att ändra bläckförhållandena för varje färg ändras den
totala färgbalansen i hela dokumentet. Använd programmet när du vill skapa en stor förändring i
färgbalansen. Använd endast skrivardrivrutinen om du bara vill ha en liten förändring av färgbalansen.
Följande exempel visar hur det blir när färgbalansen används för att göra cyan mer intensiv och minska gul
så att skillnaden mellan alla färger minskar.
Ingen justering
Justera färgbalans
Så här justerar du färgbalans:
Du kan även ställa in färgbalansen på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja Fotoutskrift
(Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell
justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner
(Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
226
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Justera färgbalans
Det finns ett reglage för var och en av färgerna Cyan, Magenta och Gul (Yellow). Varje färg förstärks
när du flyttar dess reglage åt höger och försvagas när du flyttar reglaget åt vänster. Om t.ex. cyan blir
svagare blir färgen röd starkare.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50. De aktuella
inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
När du har justerat de olika färgerna klickar du på OK.
4. Gör dina inställningar
227
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade färgbalansen.
Viktigt!
• När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) på fliken Huvudgrupp (Main) är markerad är
färgbalansen (Cyan, Magenta, Gul (Yellow)) nedtonad och kan inte väljas.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
228
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Du kan titta på det utskrivna mönstret och justera färgbalansen.
Om du använder färgbalans eller intensitet/kontrast för ett dokument skriver funktionen för mönsterutskrift ut
justeringarna i en lista tillsammans med justeringsvärdena.
Nedan beskrivs hur du går till väga när du justerar färgbalansen utifrån ett mönster.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välja mönsterutskrift
På fliken Färgjustering (Color Adjustment) markerar du kryssrutan Skriv ut mönster för
färgjustering (Print a pattern for color adjustment) och klickar sedan på Inställningar för
mönsterutskrift... (Pattern Print preferences...).
229
4. Ställa in mönsterutskrift
När dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print) öppnas ställer du in följande alternativ och klickar
sedan på OK.
Parametrar att justera (Parameters to Adjust)
Välj Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow).
Viktigt!
• När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) på fliken Huvudgrupp (Main) är
markerad är Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) nedtonade och kan inte väljas.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Välj den pappersstorlek som ska användas för mönsterutskriften.
Obs!
• Beroende på vilken pappersstorlek som väljs på fliken Utskriftsformat (Page Setup) så kan
det finnas storlekar som inte kan väljas.
Antal mönsterinstanser (Amount of Pattern Instances)
Välj Störst (Largest), Stor (Large) eller Liten (Small) om du vill ange antalet mönster som ska
skrivas ut.
Obs!
• Störst (Largest) och Stor (Large) kan inte väljas när vissa pappersstorlekar är valda.
230
Färgvariation mellan instanserna (Color Variation Between Instances)
Ange mängden färgvariation mellan närliggande mönster.
Obs!
• Stor (Large) är ungefär dubbelt så stor som Medium och Liten (Small) är ungefär hälften så
stor som Medium.
5. Kontrollera utskriftsresultat av mönsterutskrift
Välj OK på fliken Färgjustering (Color Adjustment) för att stänga dialogrutan Manuell färgjustering
(Manual Color Adjustment).
Välj OK på fliken Huvudgrupp (Main) och starta sedan utskriften. Skrivaren skriver då ut ett mönster
där färgbalansen du angav är värdet i mitten.
6. Justera färgbalans
Titta på det utskrivna resultatet och välj den bild som du tycker är bäst. Ange sedan färgbalanstalen som
visas längst ned på bilden i fälten Cyan, Magenta och Gul (Yellow) på fliken Färgjustering (Color
Adjustment).
Avmarkera kryssrutan Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) och
klicka på OK.
231
Obs!
• Du kan även ställa in färgbalansen på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja
Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och
sedan välja Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under
Ytterligare funktioner (Additional Features).
7. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du sedan startar utskriften skrivs dokumentet ut med den färgbalans som du justerade via
mönsterutskriftsfunktionen.
Viktigt!
• När alternativet Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) är valt på
fliken Färgjustering (Color Adjustment) är följande objekt nedtonade och kan inte väljas:
• Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp (Main)
• Häftningssida (Stapling Side) och Ange marginal... (Specify Margin...) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) (när Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)) är
angivet kan endast Häftningssida (Stapling Side) väljas.)
• Du kan bara skriva ut ett mönster om inställningen Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup) är Normal storlek (Normal-size) eller Utan ram (Borderless).
• När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) på fliken Huvudgrupp (Main) är markerad visas
Cyan, Magenta och Gul (Yellow) nedtonade och kan inte användas.
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på programvaran.
Närliggande information
Justera färgbalans
Justera intensitet
Justera kontrast
232
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
233
Justera ljusstyrka
Du kan ändra ljusstyrkan i bilden under en utskrift.
Funktionen ändrar inte rent vitt eller rent svart men den ändrar ljusstyrkan i mellanfärgerna.
Följande exempel visar utskriftsresultatet när inställningen för ljusstyrkan ändras.
Ljus (Light) har markerats
Normal har markerats
Mörk (Dark) har markerats
Så här justerar du ljusstyrka:
Du kan även ställa in ljusstyrkan på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja Fotoutskrift
(Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell
justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner
(Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Ange ljusstyrka
234
Välj Ljus (Light), Normal eller Mörk (Dark) för Ljusstyrka (Brightness) och klicka på OK. De aktuella
inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den angivna ljusstyrkan.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera intensitet
Justera kontrast
235
Justera intensitet
Du kan göra färgerna i en bild svagare (ljusare) eller intensivare (mörkare).
Följande prov visar hur det blir när intensiteten ökas så att alla färger blir intensivare när bilden skrivs ut.
Ingen justering
Högre intensitet
Så här justerar du intensiteten:
Du kan även ställa in intensiteten på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja Fotoutskrift
(Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell
justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner
(Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Justera intensitet
236
Intensifiera färgerna (gör dem mörkare) genom att flytta reglaget Intensitet (Intensity) åt höger eller
försvaga färgerna (gör dem ljusare) genom att flytta reglaget åt vänster.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50. De aktuella
inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
När du har justerat de olika färgerna klickar du på OK.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade intensiteten.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
237
Justera kontrast
Du kan justera bildernas kontrast under utskrift.
Öka kontrasten om du vill öka skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna. Minska kontrasten om du
vill minska skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna.
Ingen justering
Justera kontrasten
Så här justerar du kontrasten:
Du kan även ställa in kontrasten på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja Fotoutskrift
(Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell
justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner
(Additional Features).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Justera kontrasten
238
Om du drar reglaget Kontrast (Contrast) åt höger ökas kontrasten och om du drar reglaget åt vänster
minskas kontrasten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50. De aktuella
inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
När du har justerat de olika färgerna klickar du på OK.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade kontrasten.
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
239
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Du kan titta på det utskrivna mönstret och justera intensiteten/kontrasten.
Om du använder färgbalans eller intensitet/kontrast för ett dokument skriver funktionen för mönsterutskrift ut
justeringarna i en lista tillsammans med justeringsvärdena.
Nedan beskrivs hur du går till väga när du justerar intensiteten/kontrasten utifrån ett mönster.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj manuell färgjustering
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.
3. Välja mönsterutskrift
På fliken Färgjustering (Color Adjustment) markerar du kryssrutan Skriv ut mönster för
färgjustering (Print a pattern for color adjustment) och klickar sedan på Inställningar för
mönsterutskrift... (Pattern Print preferences...).
240
4. Ställa in mönsterutskrift
När dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print) öppnas ställer du in följande alternativ och klickar
sedan på OK.
Parametrar att justera (Parameters to Adjust)
Välj Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast).
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Välj den pappersstorlek som ska användas för mönsterutskriften.
Obs!
• Beroende på vilken pappersstorlek som väljs på fliken Utskriftsformat (Page Setup) så kan
det finnas storlekar som inte kan väljas.
Antal mönsterinstanser (Amount of Pattern Instances)
Välj Störst (Largest), Stor (Large) eller Liten (Small) om du vill ange antalet mönster som ska
skrivas ut.
Obs!
• Störst (Largest) och Stor (Large) kan inte väljas när vissa pappersstorlekar är valda.
Färgvariation mellan instanserna (Color Variation Between Instances)
Ange mängden färgvariation mellan närliggande mönster.
241
Obs!
• Stor (Large) är ungefär dubbelt så stor som Medium och Liten (Small) är ungefär hälften så
stor som Medium.
5. Kontrollera utskriftsresultat av mönsterutskrift
Välj OK på fliken Färgjustering (Color Adjustment) för att stänga dialogrutan Manuell färgjustering
(Manual Color Adjustment).
Välj OK på fliken Huvudgrupp (Main) och starta sedan utskriften. Skrivaren skriver då ut ett mönster
där intensiteten/kontrasten du angav är värdet i mitten.
6. Justera intensitet/kontrast
Titta på det utskrivna resultatet och välj den bild som du tycker är bäst. Ange sedan talen för intensitet/
kontrast som visas längst ned på bilden i fälten Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) på fliken
Färgjustering (Color Adjustment).
Avmarkera kryssrutan Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) och
klicka på OK.
242
Obs!
• Du kan även ange intensitet/kontrast på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja
Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och
sedan välja Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under
Ytterligare funktioner (Additional Features).
7. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du sedan startar utskriften skrivs dokumentet ut med den intensitet/kontrast som du justerade via
mönsterutskriftsfunktionen.
Viktigt!
• När alternativet Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) är valt på
fliken Färgjustering (Color Adjustment) är följande objekt nedtonade och kan inte väljas:
• Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp (Main)
• Häftningssida (Stapling Side) och Ange marginal... (Specify Margin...) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) (när Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)) är
angivet kan endast Häftningssida (Stapling Side) väljas.)
• Du kan bara skriva ut ett mönster om inställningen Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup) är Normal storlek (Normal-size) eller Utan ram (Borderless).
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på programvaran.
Närliggande information
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera intensitet
Justera kontrast
243
Översikt över skrivardrivrutin
Canon IJ-skrivardrivrutin
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
Canon IJ-statusövervakare
Canon IJ-förhandsgranskning
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin)
244
Canon IJ-skrivardrivrutin
Canon IJ-skrivardrivrutinen (benämns nedan skrivardrivrutin) är ett program som installeras på datorn och
som är nödvändigt för att skriva ut på skrivaren.
Skrivardrivrutinen konverterar de utskriftsdata som skapats i programmet till data som kan hanteras i
skrivaren och skickar sedan dessa data till skrivaren.
Eftersom olika modeller har stöd för olika utskriftsdataformat måste du ha en skrivardrivrutin för just den
modell du använder.
Typer av skrivardrivrutiner
I Windows Vista SP1 eller senare kan du installera XPS-skrivardrivrutinen utöver den ordinarie
skrivardrivrutinen.
XPS-skrivardrivrutinen är lämplig för utskrifter från program som stöder XPS-utskrifter.
Viktigt!
• För att du ska kunna använda XPS-skrivardrivrutinen måste standardskrivardrivrutinen redan vara
installerad på din dator.
Installera skrivardrivrutinen
• Du installerar den ordinarie skrivardrivrutinen genom att sätta in installations-CD:n som medföljer
skrivaren och sedan installera drivrutinen med Starta om installationen (Start Setup Again).
• Du installerar XPS-skrivardrivrutinen genom att sätta in installations-CD:n som medföljer skrivaren
och sedan välja Drivrutin för XPS (XPS Driver) från Lägg till programvara (Add Software).
Ange skrivardrivrutinen
Du anger skrivardrivrutinen genom att öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i programmet du använder och
välja ”XXX Printer” (där ”XXX” är modellnamnet) för att ange den ordinarie skrivardrivrutinen eller ”XXX
Printer XPS” (där ”XXX” är modellnamnet) för att ange XPS-skrivardrivrutinen.
Visa manualen med skrivardrivrutinen
Om du vill visa en beskrivning av en flik i fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen klickar du på
flikens Hjälp (Help)-knapp.
Närliggande information
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
245
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
Du kan visa fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen via det program som används eller via
skrivarikonen.
Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen via
bildredigeringsprogrammet
Följ nedanstående anvisningar för att konfigurera en utskriftsprofil när du skriver ut.
1. Välj kommandot för utskrift i bildredigeringsprogrammet
Vanligen väljer du Skriv ut (Print) på menyn Arkiv (File) när du vill öppna dialogrutan Skriv ut
(Print).
2. Välj skrivarmodell och klicka på Inställningar (Preferences) (eller Egenskaper
(Properties))
Fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen visas.
Obs!
• Beroende på vilket program du använder kan kommandon eller menynamn variera och det kan
förekomma fler steg. Mer information finns i bildredigeringsprogrammets användarhandbok.
Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen via skrivarikonen
Följ nedanstående anvisningar för att utföra underhållsåtgärder för skrivaren som t.ex. rengöring av
skrivhuvud eller för att konfigurera en utskriftsprofil som är gemensam för alla program.
1. Välj enligt beskrivningen nedan:
• Om du använder Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du Kontrollpanelen
(Control Panel) -> Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) -> Enheter och skrivare
(Devices and Printers).
• I Windows 7 väljer du Start-menyn -> Enheter och skrivare (Devices and Printers).
• Om du använder Windows Vista väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) -> Maskinvara och
ljud (Hardware and Sound)-> Skrivare (Printers).
• Om du använder Windows XP väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) -> Skrivare och
andra enheter (Printers and Other Hardware) -> Skrivare och fax (Printers and Faxes).
2. Högerklicka på modellnamnsikonen och välj Utskriftsinställningar (Printing
preferences) på menyn som visas
Fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen visas.
Viktigt!
• Öppna fönstret för skrivardrivrutinen via Egenskaper för skrivare (Printer properties)
(Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7) eller Egenskaper (Properties) (Windows
Vista, Windows XP) för att visa flikar för Windows-funktioner som fliken Portar (Ports) (eller
Avancerat (Advanced)). Dessa flikar visas inte när du öppnar via Utskriftsinställningar
246
(Printing preferences) eller annan programvara. Mer information om flikar för Windowsfunktioner finns i användarhandboken för Windows.
247
Canon IJ-statusövervakare
Canon IJ-statusövervakare är ett program som visar skrivarens status och utskriftens förlopp. Du får
information om skrivarens status med hjälp av bilder, ikoner och meddelanden.
Starta Canon IJ-statusövervakare
Canon IJ-statusövervakare startas automatiskt när utskriftsdata skickas till skrivaren. När Canon IJstatusövervakare har startats visas den som en knapp i aktivitetsfältet.
Klicka på knappen för Statusövervakaren i aktivitetsfältet. Canon IJ-statusövervakare visas.
Obs!
• Om du vill öppna Canon IJ-statusövervakare när skrivaren inte skriver ut öppnar du fönstret
Egenskaper för skrivardrivrutinen och klickar på Visa skrivarstatus (View Printer Status) på fliken
Underhåll (Maintenance).
• Vilken information som visas i Canon IJ-statusövervakaren varierar beroende på i vilket land eller i
vilken region skrivaren används.
Om något fel inträffar
Canon IJ-statusövervakare visas automatiskt om ett fel inträffar (t.ex. om skrivaren får slut på papper eller
om bläcknivån är låg).
Följ anvisningarna och vidta lämplig åtgärd.
248
Canon IJ-förhandsgranskning
Canon IJ-förhandsgranskning är ett program som gör att du kan förhandsgranska utskrifter innan du skriver
ut.
Förhandsgranskningen ger dig en uppfattning om inställningarna i skrivardrivrutinen och gör det möjligt att
kontrollera dokumentets layout, utskriftens ordningsföljd och sidantalet. Du kan även ändra inställningarna
för medietyp.
Om du vill visa en förhandsgranskning innan du skriver ut öppnar du fönstret Egenskaper för
skrivardrivrutinen, klickar på fliken Huvudgrupp (Main) och markerar kryssrutan Förhandsgranska före
utskrift (Preview before printing).
Om du inte vill förhandsgranska innan du skriver ut avmarkerar du kryssrutan.
Viktigt!
• Se "Redigera utskriftsdokumentet eller skriva ut igen från utskriftshistoriken" om du använder XPSskrivardrivrutinen.
Närliggande information
Visa utskriftsresultat före utskrift
249
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Om du använder XPS-skrivardrivrutinen byter du ut ”Canon IJ-statusövervakare” mot ”Canon IJ XPSstatusövervakare” när du läser den här informationen.
Om skrivaren inte börjar skriva ut kan avbrutna eller misslyckade utskriftsjobb finnas kvar i minnet.
Ta bort det oönskade utskriftsjobbet med Canon IJ-statusövervakare.
1. Visa Canon IJ-statusövervakare
Klicka på ikonen för Canon IJ-statusövervakaren i aktivitetsfältet.
Canon IJ-statusövervakare visas.
2. Visa utskriftsjobb
Klicka på Visa utskriftskön (Display Print Queue).
Fönstret med utskriftskön visas.
3. Ta bort utskriftsjobb
Välj Avbryt alla dokument (Cancel All Documents) på menyn Skrivare (Printer).
När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på Ja (Yes).
Utskriften är borttagen.
Viktigt!
• Endast användare som har tilldelats åtkomsträttigheter för skrivaradministration kan ta bort andra
användares utskriftsjobb.
Obs!
• När du utför den här åtgärden tas alla utskriftsjobb bort. Om listan för skrivarkön innehåller ett viktigt
utskriftsjobb börjar du om från början.
250
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin)
För den här skrivardrivrutinen gäller följande begränsningar. Tänk på dessa punkter när du använder
skrivardrivrutinen.
Begränsningar hos skrivardrivrutinen
• Med vissa program fungerar inte inställningen för Kopior (Copies) som görs på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen.
Använd i så fall inställningen för antal kopior i dialogrutan Skriv ut (Print) i programmet.
• Om det Språk (Language) som valts i dialogrutan Om (About) på fliken Underhåll (Maintenance)
inte motsvarar språket i operativsystemets gränssnitt kan det hända att fönstret med egenskaper för
skrivardrivrutinen inte fungerar som det ska.
• Ändra ingenting på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan med skrivaregenskaper. Om du gör
några ändringar kommer du inte kunna använda följande funktioner på rätt sätt.
Om Skriv ut till fil (Print to file) har valts i dialogrutan Skriv ut (Print) i ett program som inte tillåter
EMF-buffring, t.ex. Adobe Photoshop LE eller MS Photo Editor, kommer följande funktioner inte heller
att fungera.
◦ Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp (Main)
◦ Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) i dialogrutan
Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
◦ Sidlayout (Page Layout), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster), Broschyr (Booklet),
Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)), Ange marginal... (Specify
Margin...), Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page), Sortera (Collate) och Stämpel/
bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...)) på fliken Utskriftsformat (Page
Setup)
◦ Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) på fliken
Färgjustering (Color Adjustment) i dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color
Adjustment)
• Eftersom upplösningen i förhandsgranskningen skiljer sig från upplösningen i utskriften kan text och
linjer se annorlunda ut jämfört med den färdiga utskriften.
• I vissa program delas utskriften upp i flera utskriftsjobb.
Ta bort alla delar av utskriftsjobbet för att avbryta en utskrift.
• Om bilddata inte skrivs ut korrekt öppnar du dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) och ändrar inställningen för Inaktivera ICM som krävs av
programmet (Disable ICM required from the application software). Det kan lösa problemet.
Obs!
• Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the application
software) kan inte användas när XPS-skrivardrivrutinen används.
Saker att lägga märke till om program med begränsningar
• För Microsoft Word (Microsoft Corporation) gäller följande begränsningar.
◦ Om Microsoft Word har samma utskriftsfunktioner som skrivardrivrutinen bör du använda Word
för att ange dessa.
251
◦ När Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) eller Sidlayout (Page Layout)
används under Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i
skrivardrivrutinen kan det hända att dokumentet inte skrivs ut som vanligt i vissa Word-versioner.
◦ När Pappersstorlek (Page Size) i Word är inställt på "XXX Förstora/Förminska" kan det hända
att dokumentet inte skrivs ut som vanligt i vissa Word-versioner.
Gör så här om det händer.
1. Öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i Word.
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen. På fliken Utskriftsformat (Page Setup)
ställer du in Pappersstorlek (Page Size) på samma pappersstorlek som du angav i Word.
3. Ställ in den Sidlayout (Page Layout) som du vill ha och klicka sedan på OK för att stänga
fönstret.
4. Stäng dialogrutan Skriv ut (Print) utan att starta utskriften.
5. Öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i Word igen.
6. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen och klicka på OK.
7. Starta utskriften.
• Om bitmappsutskrift är aktiverad i Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated) kan utskriften ta
lång tid och vissa data kanske inte skrivs ut. Avmarkera kryssrutan Bitmappsutskrift (Bitmap
Printing) i dialogrutan Skriv ut (Print) och skriv sedan ut.
252
Beskrivning av skrivardrivrutinen
Beskrivning av fliken Snabbinstallation
Beskrivning av fliken Huvudgrupp
Beskrivning av fliken Utskriftsformat
Beskrivning av fliken Underhåll
Canon IJ-förhandsgranskning, beskrivning
Canon IJ XPS-förhandsgranskning, beskrivning
Beskrivning av Canon IJ-statusövervakare
253
Beskrivning av fliken Snabbinstallation
På fliken Snabbinstallation (Quick Setup) kan du skapa vanliga utskriftsinställningar. När du väljer en
skapad inställning växlar skrivaren automatiskt till de förinställda alternativen.
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
Namnen och ikonerna för utskriftsprofiler som du använder ofta kan sparas. När du väljer en
utskriftsprofil baserat på dokumentets syfte används inställningar som matchar syftet.
Dessutom visas funktioner som kan vara användbara för den valda utskriftsprofilen under Ytterligare
funktioner (Additional Features).
Du kan också ändra en utskriftsprofil och spara den under ett nytt namn. Du kan ta bort en sparad
utskriftsprofil.
Du kan ändra profilernas ordning, antingen genom att dra enskilda profiler eller genom att hålla ned
Ctrl-tangenten och gå upp eller ned med piltangenterna.
Standard
Detta är fabriksinställningarna.
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i
ett program har dessa inställningar prioritet.
Fotoutskrift (Photo Printing)
Om du väljer denna inställning vid fotoutskrift ställer enheten in det fotopapper och den fotostorlek
som normalt används. Kryssrutan Utskrift utan ram (Borderless Printing) markeras automatiskt.
Om Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i ett program har dessa
inställningar prioritet.
Affärsdokument (Business Document)
Välj den här inställningen när du skriver ut ett allmänt dokument.
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i
ett program har dessa inställningar prioritet.
254
Sparläge för papper (Paper Saving)
Välj den här inställningen för att spara papper när du skriver ut ett allmänt dokument. Kryssrutorna
Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing) och Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual))
markeras automatiskt.
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i
ett program har dessa inställningar prioritet.
Kuvert (Envelope)
Om du väljer den här inställningen för utskrift på ett kuvert ställs Medietyp (Media Type)
automatiskt in på Kuvert (Envelope). Ange kuvertets storlek i dialogrutan Inställning för
kuvertstorlek (Envelope Size Setting).
Obs!
• Kombinationen av de Ytterligare funktioner (Additional Features) som visades för den
utskriftsprofil som var vald när den utökade utskriftsprofilen sparades visas även när den utökade
utskriftsprofilen väljs.
Spara... (Save...)
Visar Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings).
Klicka på den här knappen när du vill spara informationen som du ställde in på flikarna
Snabbinstallation (Quick Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup) under
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings).
Ta bort (Delete)
Tar bort en sparad utskriftsprofil.
Välj namnet på den inställning som ska tas bort från Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) och klicka på Ta bort (Delete). När ett bekräftelsemeddelande visas klickar du på OK för att
ta bort den angivna utskriftsprofilen.
Obs!
• Utskriftsprofiler som har registrerats i de ursprungliga inställningarna kan inte tas bort.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing)
Visar hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut.
Markera den här kryssrutan om du vill visa en förhandsgranskning före utskrift.
Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill visa en förhandsgranskning.
Viktigt!
• För att kunna använda Canon IJ XPS-förhandsgranskningen måste Microsoft .NET Framework 4
Client Profile vara installerat på datorn.
Ytterligare funktioner (Additional Features)
Visar praktiska funktioner som används ofta för den utskriftsprofil som du har valt under Vanliga
inställningar (Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
När du rör muspekaren nära en funktion som kan ändras visas en beskrivning av den funktionen.
Markera respektive kryssruta för att aktivera en funktion.
255
För vissa funktioner kan du ställa in detaljerade inställningar på flikarna Huvudgrupp (Main) och
Utskriftsformat (Page Setup).
Viktigt!
• Beroende på utskriftsprofilerna kan vissa funktioner vara gråtonade, vilket innebär att de inte kan
ändras.
Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing)
Skriver ut två dokumentsidor, sida vid sida, på ett enda pappersark.
Om du vill ändra sidornas ordningsföljd klickar du på fliken Utskriftsformat (Page Setup) och
väljer Sidlayout (Page Layout) för Sidlayout (Page Layout), och klicka sedan på Ange...
(Specify...). Sedan när Dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing) visas, anger du
Utskriftsordning (Page Order).
Utskrift 4 på 1 (4-on-1 Printing)
Skriver ut fyra dokumentsidor, sida vid sida, på ett enda pappersark.
Om du vill ändra sidornas ordningsföljd klickar du på fliken Utskriftsformat (Page Setup) och
väljer Sidlayout (Page Layout) för Sidlayout (Page Layout), och klicka sedan på Ange...
(Specify...). Sedan när Dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing) visas, anger du
Utskriftsordning (Page Order).
Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual))
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna av papperet.
Om du vill ändra häftsida eller marginaler anger du nya värden på fliken Utskriftsformat (Page
Setup).
Utskrift utan ram (Borderless Printing)
Utför en utskrift utan ram utan några marginaler på papperet.
Med funktionen för utskrift utan ram är dokumentet som ska skrivas ut förstorat så att det hamnar
lite utanför papperets kanter. Med andra ord skrivs dokumentet ut utan någon marginal.
För att justera hur mycket dokumentet går ut över papperets kanter klickar du på fliken
Utskriftsformat (Page Setup), väljer Utan ram (Borderless) och anger värden i
Förlängningsmått (Amount of Extension).
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Den här funktionen omvandlar färgdata till svartvitt när dokumentet skrivs ut.
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 180 grader mot pappersutmatningsriktningen.
Utskriftsytans bredd och förlängningsmåttet som har konfigurerats i andra program kastas om
vertikalt och horisontellt.
Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment)
Välj detta när du ställer in metoden för Färgkorrigering (Color Correction) och enskilda
inställningar som Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity)
och Kontrast (Contrast) och så vidare.
256
Medietyp (Media Type)
Anger typ av utskriftspapper.
Välj en medietyp som matchar det papper som du har fyllt på i skrivaren. Då säkerställer du att
utskriften sker korrekt för det angivna papperet.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Väljer den pappersstorlek som du har fyllt på i skrivaren.
I normala fall ställs pappersstorleken in automatiskt enligt den inställda pappersstorleken för utmatning,
och dokumentet skrivs ut utan någon skalning.
När du ställer in Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing) eller Utskrift 4 på 1 (4-on-1 Printing) under
Ytterligare funktioner (Additional Features) kan du ange pappersstorleken manuellt under
Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Om du väljer en pappersstorlek som är mindre än Pappersstorlek (Page Size) förminskas
dokumentstorleken. Om du väljer en pappersstorlek som är större, förstoras dokumentstorleken.
Om du väljer även Anpassad... (Custom...), öppnas Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom
Paper Size) där du har möjlighet att ange vertikala och horisontella dimensioner för pappersstorleken.
Orientering (Orientation)
Anger utskriftsriktning.
Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du välja samma
riktning som du valde i det programmet.
Stående (Portrait)
Skriver ut dokumentet så att sidhuvudets och sidfotens läge är oförändrade oavsett
pappersutmatningsriktningen. Det här är standardinställningen.
Liggande (Landscape)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 90 grader i förhållande till pappersutmatningsriktningen.
Du kan ändra rotationsriktningen genom att gå till fliken Underhåll (Maintenance), öppna
dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) och markera kryssrutan Rotera 90
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Om du vill rotera dokumentet 90 grader åt vänster vid utskrift markerar du kryssrutan Rotera 90
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Utskriftskvalitet (Print Quality)
Här anges önskad utskriftskvalitet.
Välj en av följande för att ställa in den utskriftskvalitet som passar bäst för den aktuella utskriften.
Om du vill ställa in utskriftskvaliteten individuellt klickar du på fliken Huvudgrupp (Main) och under
Utskriftskvalitet (Print Quality) väljer du Anpassad (Custom). Då aktiveras Ställ in... (Set...). Klicka
på Ställ in... (Set...) för att öppna Dialogrutan Anpassad (Custom) och ange sedan önskade
inställningar.
Hög (High)
Prioriterar utskriftskvalitet framför hastighet.
Standard
Skriver ut med medelhög hastighet och kvalitet.
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
257
Papperskälla (Paper Source)
Visar var papper hämtas från.
Bakre fack (Rear Tray)
Papper matas alltid från det bakre facket.
Kopior (Copies)
Här anger du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan ange ett värde mellan 1 och 999.
Viktigt!
• Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion anger du inställningarna på
skrivardrivrutinen. Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i programmet.
Skriv alltid ut med aktuella inställningar (Always Print with Current Settings)
Skriver ut dokument med de aktuella inställningarna från och med nästa utskriftsjobb.
När du väljer den här funktionen och sedan stänger fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen sparas
informationen som du angav på flikarna Snabbinstallation (Quick Setup), Huvudgrupp (Main) och
Utskriftsformat (Page Setup), och inställningarna kan användas från och med nästa utskriftsjobb.
Viktigt!
• Om du loggar in med ett annat användarnamn visar inte utskriftsinställningarna de värden som
gjordes när den här funktionen var aktiverad.
• Inställningar som görs i ett program har prioritet.
Standardvärden (Defaults)
Återställer alla inställningar som du har ändrat till standardvärdena.
Klicka på den här knappen för att återställa alla inställningar på flikarna Snabbinstallation (Quick
Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup) till standardvärdena
(fabriksinställningar).
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings)
I den här dialogrutan kan du spara informationen som du ställde in på flikarna Snabbinstallation (Quick
Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup) och lägga till informationen i listan
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Namn (Name)
Ange namnet på den utskriftsprofil som du vill spara.
Upp till 255 tecken kan anges.
Namnet visas tillsammans med dess ikon i listan Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Alternativ... (Options...)
Öppnar Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings).
Ändrar detaljer i den utskriftsprofil som ska sparas.
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings)
Välj ikoner för de utskriftsprofiler som ska sparas i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
och ändra de objekt som ska sparas i utskriftsprofilerna.
258
Ikon (Icon)
Välj ikon för den utskriftsprofil som du vill spara.
Den valda ikonen visas tillsammans med dess namn i listan Vanliga inställningar (Commonly
Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Spara inställning för pappersstorlek (Save the paper size setting)
Sparar pappersstorleken i utskriftsprofilen under Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade pappersstorleken när utskriftsprofilen
väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte pappersstorleken och därmed används inte
samma pappersstorlek när utskriftsprofilen väljs. I stället skriver skrivaren ut den pappersstorlek
som har angetts i programmet.
Spara inställning för orientering (Save the orientation setting)
Sparar inställningen Orientering (Orientation) i utskriftsprofilen under Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade utskriftsorienteringen när
utskriftsprofilen väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte utskriftsorienteringen och därmed används inte
inställningen Orientering (Orientation) när utskriftsprofilen väljs. I stället skriver skrivaren ut den
utskriftsorientering som har angetts i programmet.
Spara inställning för kopior (Save the copies setting)
Sparar inställningen för Kopior (Copies) i utskriftsprofilen under Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade inställningen för kopior när
utskriftsprofilen väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte inställningen för kopior och därmed används inte
inställningen Kopior (Copies) när utskriftsprofilen väljs. I stället skriver skrivaren ut den inställning
för kopior som har angetts i programmet.
Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Size)
I den här dialogrutan kan du ange en anpassad pappersstorlek (bredd och höjd).
Enheter (Units)
Välj enhet för val av användardefinierad papperstorlek.
Pappersstorlek (Paper Size)
Anger Bredd (Width) och Höjd (Height) för det anpassade papperet. Måtten visas enligt de enheter
som angavs under Enheter (Units).
Närliggande information
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
Ange Pappersstorlek och Orientering
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Utför utskrift utan ram
Dubbelsidig utskrift
Ställa in kuvertutskrift
259
Visa utskriftsresultat före utskrift
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Skapa en vanlig utskriftsprofil
260
Beskrivning av fliken Huvudgrupp
På fliken Huvudgrupp (Main) kan du göra grundläggande utskriftsinställningar i enlighet med vald
medietyp. Såvida inte särskilda utskriftsfunktioner behövs kan normala utskrifter utföras när värdena på den
här fliken har ställts in.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Medietyp (Media Type)
Anger typ av utskriftspapper.
Välj en medietyp som matchar det papper som du har fyllt på i skrivaren. Då säkerställer du att
utskriften sker korrekt för det angivna papperet.
Papperskälla (Paper Source)
Visar var papper hämtas från.
Bakre fack (Rear Tray)
Papper matas alltid från det bakre facket.
Utskriftskvalitet (Print Quality)
Här anges önskad utskriftskvalitet.
Välj en av följande för att ställa in den utskriftskvalitet som passar bäst för den aktuella utskriften.
Viktigt!
• Beroende på inställningarna under Medietyp (Media Type) kan utskriftsresultatet bli likadant även
om inställningen för Utskriftskvalitet (Print Quality) ändras.
Hög (High)
Prioriterar utskriftskvalitet framför hastighet.
Standard
Skriver ut med medelhög hastighet och kvalitet.
261
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
Anpassad (Custom)
Välj detta när du vill ställa in utskriftskvaliteten enskilt.
Ställ in... (Set...)
Välj Anpassad (Custom) under Utskriftskvalitet (Print Quality) för att aktivera den här knappen.
Öppnar dialogrutan Anpassad (Custom). Där kan du ställa in utskriftskvaliteten enskilt.
Färg/intensitet (Color/Intensity)
Anger färgjusteringsmetod.
Automatisk (Auto)
Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast
(Contrast) med mera justeras automatiskt.
Manuell (Manual)
Välj detta när du ställer in de enskilda inställningarna, t.ex. Cyan, Magenta, Gul (Yellow),
Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) etc. och metoden
Färgkorrigering (Color Correction).
Ställ in... (Set...)
Välj Manuell (Manual) under Färg/intensitet (Color/Intensity) för att aktivera den här knappen.
I dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) kan du justera individuella
färginställningar som Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet
(Intensity) och Kontrast (Contrast) på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och välja
Färgkorrigering (Color Correction)-metod på fliken Matchning (Matching).
Obs!
• Om du vill justera färger med hjälp av en ICC-profil använder du dialogrutan Manuell
färgjustering (Manual Color Adjustment) för att ange profilen.
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Den här funktionen omvandlar färgdata till svartvitt när dokumentet skrivs ut.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut ett färgdokument i svartvitt.
Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing)
Visar hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut.
Markera den här kryssrutan om du vill visa en förhandsgranskning före utskrift.
Viktigt!
• För att kunna använda Canon IJ XPS-förhandsgranskningen måste Microsoft .NET Framework 4
Client Profile vara installerat på datorn.
Standardvärden (Defaults)
Återställer alla inställningar som du har ändrat till standardvärdena.
Om du klickar på den här knappen återställs alla inställningar på den aktuella skärmen till
standardvärdena (fabriksinställningar).
Dialogrutan Anpassad (Custom)
Ställ in utskriftskvaliteten och välj önskad utskriftskvalitet.
262
Kvalitet
Du kan använda skjutreglaget för att justera utskriftskvaliteten.
Viktigt!
• Vissa utskriftskvalitetsnivåer kan inte väljas på grund av inställningarna i Medietyp (Media
Type).
Obs!
• Utskriftskvaliteterna Hög (High), Standard eller Utkast (Draft) är kopplade till skjutreglaget. På
så sätt visas motsvarande utskriftskvalitet och värde till vänster när du drar i skjutreglaget. Detta
fungerar på samma sätt som när motsvarande alternativknapp väljs under Utskriftskvalitet
(Print Quality) på fliken Huvudgrupp (Main).
Fliken Färgjustering (Color Adjustment)
På den här fliken kan du justera färgbalansen genom att ändra inställningarna för alternativen Cyan,
Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast).
Förhandsgranskning
Visar färgjusteringens effekt.
Färgen och ljusstyrkan ändras när vart och ett av objekten justeras. Du kan enkelt kontrollera
färgjusteringens status genom att ändra förhandsgranskningsbilden till en som liknar det som ska
skrivas ut med Bildtyp (Sample Type).
Obs!
• Bilden visas i svartvitt när kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad.
Bildtyp (Sample Type)
Väljer en förhandsgranskningsbild som visas på fliken Färgjustering (Color Adjustment).
Vid behov väljer du en förhandsgranskningsbild för Standard, Landskap (Landscape) eller Grafik
(Graphics) beroende på vad som mest liknar utskriftsresultatet.
Visa färgmönster (View Color Pattern)
Visar ett mönster som används för att kontrollera färgförändringar som har orsakats av
färgjusteringen.
Markera den här kryssrutan om du vill visa förhandsgranskningsbilden med ett färgmönster.
Cyan / Magenta / Gul (Yellow)
Justerar intensiteten för Cyan, Magenta och Gul (Yellow).
Om du drar reglaget åt höger blir färgen mer intensiv och om du drar det åt vänster blir färgen
svagare.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Den här justeringen ändrar den relativa mängden bläck som varje färg använder, vilket ändrar den
totala färgbalansen i hela dokumentet. Använd ett program om du vill göra en stor förändring i den
totala färgbalansen. Använd skrivardrivrutinen om du bara vill göra en liten förändring i färgbalansen.
Viktigt!
• När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken Huvudgrupp (Main)
inaktiveras alternativen Cyan, Magenta och Gul (Yellow) och kan inte användas.
263
Ljusstyrka (Brightness)
Anger utskriftens ljusstyrka.
Du kan inte ändra nivåerna för vitt och svart. Du kan dock ändra ljusstyrkan för gråtoner mellan vitt
och svart.
Intensitet (Intensity)
Justerar utskriftens totala intensitet.
Om du drar reglaget åt höger ökar intensiteten och om du drar reglaget åt vänster minskar
intensiteten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Kontrast (Contrast)
Justerar konstrasten mellan ljust och mörkt i den bild som ska skrivas ut.
Om du drar reglaget åt höger ökar kontrasten och om du drar reglaget åt vänster minskar kontrasten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Skriv ut ett mönster för färgjustering
När färgbalansen eller intensiteten/kontrasten ändras skriver mönsterutskriftsfunktionen ut en lista
över justeringsresultaten tillsammans med justeringsvärdena.
Välj den här funktionen när du skriver ut ett mönster för färgjustering.
Inställningar för mönsterutskrift... (Pattern Print preferences...)
Välj Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) för att aktivera den
här knappen.
Dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print) öppnas och du kan ange inställningarna för
mönsterutskrift.
Dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print)
Här konfigureras mönsterutskrifter som gör att du kan kontrollera dokumentens färgbalans och
intensitet/kontrast.
Parametrar att justera (Parameters to Adjust)
Välj det objekt som ska kontrolleras med mönsterutskrift.
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow)
Skriver ut ett mönster som du kan använda för att kontrollera balansen för cyan/magenta/gul.
Viktigt!
• När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken Huvudgrupp (Main)
inaktiveras Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) och kan inte användas.
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast)
Skriver ut ett mönster som du kan använda för att kontrollera balansen för intensitet/kontrast.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Här anges den pappersstorlek som ska användas för mönsterutskriften.
Den här inställningen är kopplad till Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
Obs!
• Beroende på vilken pappersstorlek som väljs på fliken Utskriftsformat (Page Setup) så kan
det finnas storlekar som inte kan väljas.
264
Antal mönsterinstanser (Amount of Pattern Instances)
Här anges antal mönster som du vill skriva ut.
Du kan välja mellan Störst (Largest), Stor (Large) och Liten (Small). När du väljer en
mönsterstorlek kan följande antal mönster skrivas ut:
Obs!
• Störst (Largest) och Stor (Large) kan inte väljas när vissa pappersstorlekar är valda.
• Förhandsgranskningen på fliken Huvudgrupp (Main) visar en bild där du kan kontrollera den
övergripande layouten.
Störst (Largest)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 37
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 49
Stor (Large)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 19
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 25
Liten (Small)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 7
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 9
Färgvariation mellan instanserna (Color Variation Between Instances)
Här anges mängden färgvariation mellan närliggande mönster.
Välj mellan Stor (Large), Medium och Liten (Small). Stor (Large) ger en stor förändring och Liten
(Small) ger en liten förändring.
Obs!
• Stor (Large) är ungefär dubbelt så stor som Medium och Liten (Small) är ungefär hälften så
stor som Medium.
Fliken Matchning (Matching)
Här kan du ange den färgkorrigeringsmetod som matchar den dokumenttyp som ska skrivas ut.
Färgkorrigering (Color Correction)
Här kan du välja Drivrutinsmatchning (Driver Matching), ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile
Matching)) eller Ingen (None) som matchar utskriftens syfte.
Viktigt!
• När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken Huvudgrupp (Main)
inaktiveras alternativet Färgkorrigering (Color Correction) och kan inte användas.
Drivrutinsmatchning (Driver Matching)
Med Canon Digital Photo Color kan du skriva ut sRGB-data med den färgton de flesta föredrar.
ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching))
Använder en ICC-profil för att justera färgerna vid utskrift.
Ange vilken inmatningsprofil som ska användas.
265
Viktigt!
• Om programmet är inställt på att ICM är inaktiverat kan inte ICM (ICC-profilmatchning (ICC
Profile Matching)) användas för Färgkorrigering (Color Correction) och det kan hända
att skrivaren inte skriver ut bilden på rätt sätt.
Ingen (None)
Inaktiverar färgjustering med skrivardrivrutinen.
Inmatningsprofil (Input Profile)
Här anger du vilken inmatningsprofil som ska användas när du väljer ICM (ICC-profilmatchning
(ICC Profile Matching)) för Färgkorrigering (Color Correction).
Standard
Standardskrivarprofilen (sRGB), som har stöd för ICM-färgområdet, används. Det här är
standardinställningen.
Obs!
• I XPS-skrivardrivrutinen har ICM ändrats till ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching).
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Ange färgkorrigering
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Visa utskriftsresultat före utskrift
266
Beskrivning av fliken Utskriftsformat
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du bestämma hur ett dokument ska arrangeras på papperet.
På den här fliken kan du även ange antal kopior och utskriftsordningen. Om det program du använde för att
skapa dokumentet har en liknande funktion ska du göra inställningarna med det programmet.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Pappersstorlek (Page Size)
Används för att välja en sidstorlek.
Se till att du väljer samma sidstorlek som du har valt inom programmet.
Om du väljer Anpassad... (Custom...), öppnas Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom
Paper Size) där du har möjlighet att ange vertikala och horisontella dimensioner för pappersstorleken.
Orientering (Orientation)
Anger utskriftsriktning.
Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du välja samma
riktning som du valde i det programmet.
Stående (Portrait)
Skriver ut dokumentet så att sidhuvudets och sidfotens läge är oförändrade oavsett
pappersutmatningsriktningen. Det här är standardinställningen.
Liggande (Landscape)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 90 grader i förhållande till pappersutmatningsriktningen.
Du kan ändra rotationsriktningen genom att gå till fliken Underhåll (Maintenance), öppna
dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) och markera kryssrutan Rotera 90
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Om du vill rotera dokumentet 90 grader åt vänster vid utskrift markerar du kryssrutan Rotera 90
267
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 180 grader mot pappersutmatningsriktningen.
Utskriftsytans bredd och förlängningsmåttet som har konfigurerats i andra program kastas om vertikalt
och horisontellt.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Väljer den pappersstorlek som du har fyllt på i skrivaren.
Standardinställningen är Samma som Pappersstorlek (Same as Page Size) för normalstora utskrifter.
Du kan välja skrivarens pappersstorlek när du väljer Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek
(Scaled), Sidlayout (Page Layout), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet)
under Sidlayout (Page Layout).
Om du väljer en pappersstorlek som är mindre än Pappersstorlek (Page Size) förminskas
dokumentstorleken. Om du väljer en pappersstorlek som är större, förstoras dokumentstorleken.
Om du väljer även Anpassad... (Custom...), öppnas Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom
Paper Size) där du har möjlighet att ange vertikala och horisontella dimensioner för pappersstorleken.
Sidlayout (Page Layout)
Används för att välja storlek på det dokument som du vill skriva ut samt typ av utskrift.
Normal storlek (Normal-size)
Det här är den normala utskriftsmetoden. Välj detta när du inte anger någon sidlayout.
Automatisk förminskning av stora dokument som skrivaren inte kan skriva ut (Automatically
reduce large document that the printer cannot output)
Om skrivaren inte kan skriva ut ett dokument i en viss storlek kan skrivaren automatiskt minska
storleken när dokumentet skrivs ut.
Markera den här kryssrutan om du vill minska storleken vid utskrift av dokumentet.
Utan ram (Borderless)
Välj om du vill skriva ut en hel sida utan ram eller om du vill skriva ut med ram.
För utskrifter utan ram förstoras originalen så att de går något över papperets kanter. På så sätt
kan utskriften skrivas ut utan marginaler (ramar).
Använd Förlängningsmått (Amount of Extension) för att justera hur mycket av dokumentet som
ska gå ut över papperets kanter under utskrift utan ram.
Förlängningsmått (Amount of Extension)
Justera hur mycket av dokumentet som ska gå ut över papperets kanter under utskrift utan
ram.
Om du flyttar reglaget åt höger ökar förlängningsmåttet och ger dig möjlighet att skriv ut utan
ram utan problem.
Om du flyttar reglaget till vänster minskar förlängningsmåttet och ökar utskriftsdokumentets
omfång.
Anpassa till sida (Fit-to-Page)
Med den här funktionen kan du automatiskt förstora eller förminska dokument så att de passar den
pappersstorlek som har fyllts på i skrivaren utan att ändra den angivna pappersstorleken i
programmet.
268
Ändrad storlek (Scaled)
Dokument kan förstoras eller förminskas inför utskrift.
Ange storleken i Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) eller ange en skala i rutan
Skala (Scaling).
Skala (Scaling)
Anger en skala för förstoring eller förminskning av det dokument som du vill skriva ut.
Sidlayout (Page Layout)
Flera dokumentsidor kan skrivas ut på ett enda pappersark.
Ange... (Specify...)
Öppnar Dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing).
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer som rör sidlayoututskrift.
Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster)
Med den här funktionen kan du förstora bilddata och dela upp den förstorade bilden på flera sidor
som ska skrivas ut. Du kan även klistra ihop pappersarken och skapa en större trycksak, t.ex. en
affisch.
Ange... (Specify...)
Öppnar Dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift (Tiling/Poster Printing).
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer för utskrift sida vid sida/affischutskrift.
Broschyr (Booklet)
Med funktionen för utskrift av broschyrer kan du skriva ut data till en broschyr. Datan skrivs ut på
båda sidorna av papperet. Med den här typen av utskrift är du säker på att sidorna kan sorteras i
sidnummerordning när de utskrivna bladen viks och häftas i mitten.
Ange... (Specify...)
Öppnar Dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet Printing).
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer för utskrift av broschyrer.
Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual))
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna av papperet.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut dokumentet på båda sidorna.
Den här funktionen kan endast användas när Vanligt papper (Plain Paper) har valts under Medietyp
(Media Type) och antingen Normal storlek (Normal-size), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad
storlek (Scaled) eller Sidlayout (Page Layout) har valts.
Häftningssida (Stapling Side)
Anger häftmarginalens plats.
Skrivaren analyserar inställningarna för Orientering (Orientation) och Sidlayout (Page Layout) och
väljer sedan automatiskt den bästa häftningsplaceringen. Kryssa för Häftningssida (Stapling Side)
och välj i listan om du vill ändra.
Ange marginal... (Specify Margin...)
Öppnar Dialogrutan Ange marginal (Specify Margin).
Du kan ange marginalens bredd.
Kopior (Copies)
Här anger du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan ange ett värde mellan 1 och 999.
Viktigt!
• Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du ange
antalet kopior i det programmet utan att ange det här.
269
Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page)
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut från sista sidan först. Om du gör det behöver du inte
sortera om sidorna i rätt ordning när du har skrivit ut dem.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut dokumentet i vanlig ordning, dvs. från första sidan
först.
Sortera (Collate)
Markera den här kryssrutan om du vill samla ihop sidorna för varje exemplar av utskriften när du skriver
ut flera kopior samtidigt.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut alla sidor med samma sidnummer tillsammans.
Viktigt!
• Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion ger du skrivardrivrutinens
inställningar prioritet. Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i
programmet. Om du anger antalet kopior och utskriftsordningen i både programmet och
skrivardrivrutinen, kan antalet kopior bli de båda inställningarna multiplicerade med varandra eller
så kanske den angivna utskriftsordningen inte används.
Utskriftsalternativ... (Print Options...)
Öppnar Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options).
Används för att ändra detaljerade skrivardrivrutins inställningar för utskriftsdata som skickas från ett
program.
Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...))
Öppnar dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)).
Med funktionen Stämpel (Stamp) kan du skriva ut en text på stämpel eller en bitmapp över eller bakom
dokumentinformationen. Du kan också skriva ut datum, tid och användarnamn. Med funktionen
Bakgrund (Background) kan du skriva ut en ljus illustration bakom dokumentinformationen.
Obs!
• När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen Stämpel (Stamp) kan
användas.
Stämpel (Stamp) och Bakgrund (Background) är inte alltid tillgängliga beroende på vilken
skrivardrivrutin och skrivarmiljö du använder.
Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Size)
I den här dialogrutan kan du ange en anpassad pappersstorlek (bredd och höjd).
Enheter (Units)
Välj enhet för val av användardefinierad papperstorlek.
Pappersstorlek (Paper Size)
Anger Bredd (Width) och Höjd (Height) för det anpassade papperet. Måtten visas enligt de enheter
som angavs under Enheter (Units).
Dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing)
I den här dialogrutan kan du välja hur många dokumentsidor som ska skrivas ut på en och samma
papperssida, sidordningen och om det ska skrivas ut en kantlinje runt varje dokumentsida.
270
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i förhandsgranskningen av
skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing).
Du kan kontrollera hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut information.
Sidor (Pages)
Anger hur många dokumentsidor som ska skrivas ut på ett ark.
Utskriftsordning (Page Order)
Anger vilken dokumentriktning som ska användas på ett pappersark.
Kantlinjer (Page Border)
Skriver ut en kantlinje runt varje dokumentsida.
Markera den här kryssrutan om du vill att det ska skrivas ut en kantlinje.
Dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift (Tiling/Poster Printing)
I den här dialogrutan kan du ange storleken på den bild som ska skrivas ut. Du kan även ställa in
klipplinjer och klistermarkörer, vilket är praktiskt om arken ska sättas ihop till en affisch.
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i förhandsgranskningen av
skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift (Tiling/Poster
Printing).
Du kan kontrollera hur utskriftsresultatet kommer att bli.
Bilddelar (Image Divisions)
Välj antalet indelningar (vertikalt x horisontellt).
När antalet indelningar ökar, ökar även antalet ark som används för att skriva ut. Om du klistrar ihop
sidor för att skapa en affisch och ökar antalet indelningar kan du skapa en större affisch.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra" i marginalerna (Print "Cut/Paste" in margins)
Anger huruvida orden "Klipp ut" och "Klistra" ska skrivas ut i marginalerna. De här orden fungerar
som riktmärken när man ska klistra ihop flera ark till en affisch.
Markera kryssrutan om du vill att orden ska skrivas ut.
Obs!
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken skrivardrivrutin och skrivarmiljö du
använder.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra"-linjer i marginalerna (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Anger om det ska skrivas ut klipplinjer som fungerar som riktmärken när man ska klistra ihop ark till
en affisch.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut klipplinjer.
Sidintervall (Print page range)
Anger sidintervallet. Vid normal användning väljer du Alla (All).
Välj Sidor (Pages) för att ange en viss sida eller ett visst intervall.
271
Obs!
• Om några av sidorna har skrivits ut med dålig kvalitet kan du ange vilka sidor som inte behöver
skrivas ut igen genom att klicka på dem i förhandsgranskningen på fliken Utskriftsformat (Page
Setup). Då skrivs endast de sidor som visas på skärmen ut.
Dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet Printing)
I den här dialogrutan kan du ange hur dokumentet ska häftas ihop som en broschyr. Utskrift på endast en
sida och utskrift av kantlinjer kan också ställas in i den här dialogrutan.
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i förhandsgranskningen av
skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet Printing).
Du kan kontrollera hur dokumentet kommer att se ut när det skrivs ut som en broschyr.
Häftmarginal (Margin for stapling)
Anger vilken sida av broschyren som häftas.
Infoga tom sida (Insert blank page)
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna i broschyren.
Markera den här kryssrutan om dokumentet ska skrivas ut på en sida i broschyren och välj vilken
sida som ska lämnas tom i listan.
Marginal (Margin)
Anger häftmarginalens bredd.
Den angivna bredden utgör häftmarginalen från sidans mitt.
Kantlinjer (Page Border)
Skriver ut en kantlinje runt varje dokumentsida.
Markera den här kryssrutan om du vill att det ska skrivas ut en kantlinje.
Dialogrutan Ange marginal (Specify Margin)
I den här dialogrutan kan du ange marginalens bredd för den sida som ska häftas. Om ett dokument inte
får plats på en sida förminskas dokumentet när det skrivs ut.
Marginal (Margin)
Anger häftmarginalens bredd.
Den sidbredd som anges i Häftningssida (Stapling Side) utgör häftmarginalen.
Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options)
Används för att ändra utskriftsdata som skickas till skrivaren.
Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken skrivardrivrutin och skrivarmiljö du
använder.
Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the application software)
Inaktiverar den ICM-funktion som behövs från programmet.
När ett program använder Windows ICM för att skriva ut kan oväntade färger återges eller så kan
272
utskriften ta längre tid än normalt. Om dessa problem uppstår kan de eventuellt åtgärdas genom att
du markerar den här kryssrutan.
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
• Den här funktionen fungerar inte när ICM har valts under Färgkorrigering (Color Correction)
på fliken Matchning (Matching) i dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color
Adjustment).
Obs!
• Fliken Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the application
software) kan inte användas med XPS-skrivardrivrutinen.
Inaktivera färgprofilinställning i programmet (Disable the color profile setting of the application
software)
Om den här kryssrutan markeras inaktiveras informationen i färgprofilen som ställdes in i
programmet.
När informationen i färgprofilen som ställdes in i programmet skickas till skrivardrivrutinen kan
utskriftsresultatet innehålla oväntade färger. Om detta uppstår kan problemet eventuellt åtgärdas
genom att du markerar den här kryssrutan.
Viktigt!
• När den här kryssrutan är markerad inaktiveras dock bara en del av informationen i färgprofilen
och den kan fortfarande användas för utskrift.
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Dela upp papper (Ungroup Papers)
Används för att ställa in visningsmetoden för Medietyp (Media Type), Pappersstorlek (Page Size)
och Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size).
Markera den här kryssrutan om du vill visa objekten separat.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill visa objekten som en grupp.
Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application software to compress
print data)
Det är förbjudet att komprimera programmets utskriftsdata.
Om utskriftsresultatet saknar bilddata eller har oväntade färger kan detta åtgärdas om du markerar
den här kryssrutan.
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Obs!
• Fliken Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application software
to compress print data) kan inte användas med XPS-skrivardrivrutinen.
Skriv ut efter att utskriftsdata för sidan har skapats (Print after creating print data by page)
Utskriftsdata skapas i sidenheter och utskriften startar när bearbetningen av en sida med utskriftsdata
är klar.
Om ett utskrivet dokument innehåller oavsiktliga resultat som linjer kan detta åtgärdas om du
markerar den här kryssrutan.
273
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Skala bilder med hjälp av "närmaste granne"-interpolering (Scale images using nearest-neighbor
interpolation)
När en bild ska förstoras eller förminskas vid utskrift använder skrivaren en enkel
interpoleringsprocess för att förstora eller förminska bilden.
Om bilddata i ett utskrivet dokument skrivs ut suddigt kan resultatet förbättras om du markerar den
här kryssrutan.
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Obs!
• Skala bilder med hjälp av "närmaste granne"-interpolering (Scale images using nearestneighbor interpolation) kan endast användas med XPS-skrivardrivrutinen.
Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss)
Du kan förminska storleken på de utskriftsdata som skapades med programmet och sedan skriva ut
dessa data.
Beroende på vilket program som används kan det hända att bilddata kapas av eller inte skrivs ut på
rätt sätt. I sådana fall väljer du På (On). Om du inte använder den här funktionen väljer du Av (Off).
Viktigt!
• Utskriftskvaliteten kan bli lägre vid användning av den här funktionen, beroende på vad det är
som ska skrivas ut.
Enhet för utskriftsdatabearbetning (Unit of Print Data Processing)
Detta alternativ används för att välja att bildbearbetningsenhet för utskriftsdata skickas till skrivaren.
I normala fall väljer du Rekommenderas (Recommended).
Viktigt!
• Vid vissa inställningar används en stor mängd minne.
Ändra inte inställningen om datorn har liten mängd minne.
Obs!
• Fliken Enhet för utskriftsdatabearbetning (Unit of Print Data Processing) kan inte användas
med XPS-skrivardrivrutinen.
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel... (Stamp...))
Med dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel... (Stamp...)) kan du skriva ut en
stämpeltext och/eller en bakgrundsbild över eller bakom dokumentsidorna. Utöver de fördefinierade
stämpelbilderna kan du registrera och använda egna stämplar eller bakgrunder.
Obs!
• När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...)
av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen Stämpel (Stamp) kan användas.
274
Stämpel (Stamp)
Stämpelutskrift är en funktion som skriver ut en stämpel på ett dokument.
Markera den här kryssrutan och välj en titel i listan om du vill skriva ut en stämpel.
Definiera stämpel... (Define Stamp...)
Öppnar dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings).
Du kan kontrollera detaljerna för den valda stämpeln eller spara en ny stämpel.
Placera stämpel över text (Place stamp over text)
Ställer in hur stämpeln ska skrivas ut på dokumentet.
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en stämpel ovanpå en utskriven dokumentsida. Själva
utskriften kan eventuellt döljas bakom stämpeln.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut utskriften ovanpå stämpeln. Själva utskriften döljs
inte bakom stämpeln. Däremot kan de delar av stämpeln som täcks av dokumentet vara dolda.
Skriv ut semitransparent stämpel (Print semitransparent stamp)
Ställer in hur stämpeln ska skrivas ut på dokumentet.
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en semitransparent stämpel ovanpå en utskriven
dokumentsida.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut stämpeln ovanpå dokumentet. Själva utskriften kan
eventuellt döljas bakom stämpeln.
Obs!
• Skriv ut semitransparent stämpel (Print semitransparent stamp) kan endast användas med
XPS-skrivardrivrutinen.
Stämpel endast på första sidan (Stamp first page only)
Används för att välja om stämpeln ska skrivas ut endast på första sidan eller på alla sidor när
dokumentet består av två eller fler sidor.
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut stämpeln endast på dokumentets första sida.
Bakgrund (Background)
Med funktionen för bakgrundsutskrift kan du skriva ut en illustration eller ett liknande objekt (bitmapp)
under dokumenttexten.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en bakgrund och välj ett namn i listan.
Välj bakgrund... (Select Background...)
Öppnar dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings).
Du kan definiera en bitmappfil som bakgrund, och ändra den valda bakgrundens layoutmetod och
intensitet.
Bakgrund endast på första sidan (Background first page only)
Används för att välja om bakgrunden ska skrivas ut endast på första sidan eller på alla sidor när
dokumentet består av två eller fler sidor.
Markera kryssrutan Bakgrund (Background) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut bakgrunden endast på dokumentets första sida.
Fliken Stämpel (Stamp)
På fliken Stämpel kan du ange text och bitmappfil (.bmp) som ska användas som stämpel.
275
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den stämpel som har konfigurerats på varje flik.
Stämpeltyp (Stamp Type)
Anger stämpeltypen.
Välj Text om du vill skapa en stämpel med hjälp av tecken. Välj Bitmapp (Bitmap) om du vill
skapa en stämpel med en bitmappfil. Välj Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) för
att visa datum/tid och användarnamn för det utskriftsdokument som har skapats.
Inställningarna på fliken Stämpel (Stamp) kan ändras beroende på vilken typ som har valts.
När Stämpeltyp (Stamp Type) är Text eller Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name)
Text på stämpel (Stamp Text)
Anger stämpeltextsträng.
Upp till 64 tecken kan anges.
För Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) visas datumet/tiden då dokumentet
skapades och användarnamnet för det utskrivna objektet i Text på stämpel (Stamp Text).
Viktigt!
• Text på stämpel (Stamp Text) är nedtonat och går inte att välja om du har valt Datum/Tid/
Användarnamn (Date/Time/User Name).
TrueType-teckensnitt (TrueType Font)
Anger stämpeltextsträngens teckensnitt.
Format (Style)
Anger stämpeltextsträngens teckensnittsformat.
Storlek (Size)
Anger stämpeltextsträngens teckensnittstorlek.
Ram (Outline)
Anger att det ska skrivas ut en ram runt stämpeltextsträngen.
Om en stor teckensnittstorlek har valts under Storlek (Size) kan tecknen eventuellt sticka ut
utanför stämpelramen.
Färg (Color)/Välj färg... (Select Color...)
Visar stämpelns aktuella färg.
Om du vill välja en annan färg klickar du på Välj färg... (Select Color...) för att öppna dialogrutan
Färg (Color) och välj eller skapa en färg som du vill använda som stämpel.
När Stämpeltyp (Stamp Type) är inställt på Bitmapp (Bitmap)
Arkiv (File)
Anger namnet på den bitmappfil som ska användas som stämpel.
Välj fil... (Select File...)
Öppnar dialogrutan där du väljer vilken fil du vill öppna.
Klicka på den här knappen för att välja en bitmappfil som ska användas som stämpel.
Storlek (Size)
Justerar storleken på den bitmappfil som ska användas som stämpel.
Dra reglaget åt höger för att öka storleken eller dra reglaget åt vänster för att minska storleken.
276
Transparent vitt område (Transparent white area)
Anger om vita områden i bitmappbilden ska göras transparenta.
Markera den här kryssrutan om du vill att vita områden i bitmappbilden ska göras transparenta.
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in Stämpeltyp (Stamp Type) på text, Text på
stämpel (Stamp Text) på tom, TrueType-teckensnitt (TrueType Font) på Arial, Format (Style)
på Vanlig, Storlek (Size) på 36 punkter, Ram (Outline) omarkerat och Färg (Color) på grå med
RGB-värdena (192, 192, 192).
Fliken Placering (Placement)
På fliken Placering kan du ange var någonstans stämpeln ska skrivas ut.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den stämpel som har konfigurerats på varje flik.
Position
Anger stämpelns position på sidan.
Om du väljer Anpassad (Custom) i listan kan du ange koordinatvärdena för X-position (XPosition) och Y-position (Y-Position) direkt.
Orientering (Orientation)
Anger stämpelns rotationsvinkel. Du ställer in vinkeln genom att ange antal grader.
Negativa värden gör att stämpeln roteras medurs.
Obs!
• Orientering (Orientation) aktiveras endast när Text eller Datum/Tid/Användarnamn (Date/
Time/User Name) har valts under Stämpeltyp (Stamp Type) på fliken Stämpel (Stamp).
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in stämpelpositionen på Centrerat (Center) och
orienteringen på 0.
Fliken Spara inställningar (Save settings)
På fliken Spara inställningar (Save settings) kan du skapa en ny stämpel eller ta bort stämplar som
du inte längre använder.
Rubrik (Title)
Ange namnet för att spara stämpeln som du har skapat.
Upp till 64 tecken kan anges.
Obs!
• Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller slutet av en rubrik.
Stämplar (Stamps)
Visar en lista med sparade stämpelnamn.
Ange ett namn för att visa motsvarande stämpel under Rubrik (Title).
277
Spara (Save)/Skriv över vid spara (Save overwrite)
Sparar stämpeln.
Ange ett namn i fältet Rubrik (Title) och klicka sedan på den här knappen.
Ta bort (Delete)
Ta bort en stämpel som inte används.
Ange ett namn på en stämpel som inte används i listan Stämplar (Stamps) och klicka på den här
knappen.
Fliken Bakgrund (Background)
På fliken Bakgrund kan du välja en bitmappfil (.bmp) som ska användas som bakgrund och definiera
hur den valda bakgrunden ska skrivas ut.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den bitmappfil som är inställd på fliken Bakgrund (Background).
Arkiv (File)
Anger namnet på den bitmappfil som ska användas som bakgrund.
Välj fil... (Select File...)
Öppnar dialogrutan där du väljer vilken fil du vill öppna.
Klicka på den här knappen för att välja en bitmappfil (.bmp) som ska användas som bakgrund.
Layoutmetod (Layout Method)
Anger hur bakgrundsbilden ska placeras på papperet.
Om du väljer Anpassad (Custom) kan du ställa in koordinater för X-position (X-Position) och Yposition (Y-Position).
Intensitet (Intensity)
Justerar intensiteten för den bitmappfil som ska användas som bakgrund.
Om du drar reglaget åt höger ökar intensiteten och om du drar reglaget åt vänster minskar
intensiteten. Om bakgrundsbilden ska skrivas ut med bitmappens ursprungliga intensitet drar du
skjutreglaget längst till höger.
Obs!
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken skrivardrivrutin och skrivarmiljö du
använder.
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in Arkiv (File) på blank, Layoutmetod (Layout
Method) på Fyll sidan (Fill page) och dra Intensitet (Intensity)-reglaget till mitten.
Fliken Spara inställningar (Save settings)
På fliken Spara inställningar (Save settings) kan du skapa en ny bakgrund eller ta bort bakgrunder
som du inte längre använder.
Rubrik (Title)
Ange namnet för att spara bakgrundsbilden som du har angivit.
Upp till 64 tecken kan anges.
Obs!
• Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller slutet av en rubrik.
278
Bakgrunder (Backgrounds)
Visar en lista med definierade bakgrundsnamn.
Ange ett namn för att visa motsvarande bakgrund under Rubrik (Title).
Spara (Save)/Skriv över vid spara (Save overwrite)
Sparar bilddata som en bakgrund.
Klicka på den här knappen efter att du har angett namnet i fältet Rubrik (Title).
Ta bort (Delete)
Tar bort bakgrundsbilder som inte används.
Ange ett namn på en bakgrund som inte används i listan Bakgrunder (Backgrounds) och klicka
sedan på den här knappen.
279
Beskrivning av fliken Underhåll
På fliken Underhåll (Maintenance) kan du utföra underhåll på skrivaren eller ändra inställningarna för
skrivaren.
Rengöring (Cleaning)
Utför rengöring av skrivhuvud.
Vid rengöring av skrivhuvudena rensas eventuella stopp i skrivhuvudenas munstycken.
Utför rengöringen när utskriften börjar bli svag eller när en viss färg inte skrivs ut, även om det finns
tillräckligt med bläck i alla behållare.
Djuprengöring (Deep Cleaning)
Utför djuprengöring.
Utför en djuprengöring när två vanliga rengöringar inte åtgärdar problemet med skrivhuvudet.
Obs!
• Djuprengöring (Deep Cleaning) förbrukar mer bläck än Rengöring (Cleaning).
Om du rengör skrivhuvudena ofta förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför rengöring
bara när det verkligen behövs.
Bläckgrupp (Ink Group)
När du klickar på Rengöring (Cleaning) eller Djuprengöring (Deep Cleaning) visas fönstret
Bläckgrupp (Ink Group).
Välj den bläckgrupp vars skrivhuvud du vill rengöra.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att visa de objekt som du behöver
kontrollera innan du utför en rengöring eller djuprengöring.
280
Systemrengöring (System Cleaning)
Utför systemrengöring.
Utför den här funktionen om det inte blir bättre trots att du har gjort en djuprengöring.
Vid Systemrengöring (System Cleaning) används en stor mängd bläck.
Om du gör systemrengöring ofta förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför systemrengöring
bara när det är nödvändigt.
Viktigt!
• Om Systemrengöring (System Cleaning) körs när det inte finns tillräckligt mycket bläck kan ett
fel uppstå.
Kontrollera den återstående bläcknivån innan du kör Systemrengöring (System Cleaning).
Bläckgrupp (Ink Group)
När du klickar på Systemrengöring (System Cleaning) visas fönstret Bläckgrupp (Ink Group).
Välj den bläckgrupp vars skrivhuvud du vill rengöra.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att visa de objekt som du behöver
kontrollera innan du utför en rengöring, djuprengöring eller rengöring av systemet.
Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar på utskriften.
Justera skrivhuvudet direkt efter att skrivhuvudet har installerats.
När du klickar på Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment), visas Dialogrutan Starta
justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment).
Test av bläckmunstycken (Nozzle Check)
Skriver ut ett testmönster för bläckmunstycken.
Utför detta om utskriften blir svag eller om en viss färg inte skrivs ut. Skriv ut ett testmönster för
bläckmunstycken och kontrollera om skrivhuvudet fungerar som det ska.
Om utskriftsresultatet blir svagt för en viss färg eller om vissa delar inte skrivs ut klickar du på
Rengöring (Cleaning) för att rengöra skrivhuvudet.
Om du vill visa en lista över saker du bör kontrollera innan du skriver ut testmönstret för
bläckmunstycken klickar du på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items).
Skriv ut testmönster (Print Check Pattern)
Med den här funktionen kan du skriva ut ett mönster som används för att kontrollera om något av
bläckmunstyckena är igentäppt.
Klicka på Skriv ut testmönster (Print Check Pattern). När bekräftelsemeddelandet visas klickar
du på OK. Sedan visas dialogrutan Mönsterkontroll (Pattern Check).
Bitmapp vänster sida (bra)
Skrivhuvudmunstyckena är inte igensatta.
Bitmapp höger sida (dålig)
Skrivhuvudmunstyckena kan vara igensatta.
281
Avsluta (Exit)
Stänger dialogrutan Mönsterkontroll (Pattern Check) och återgår till fliken Underhåll
(Maintenance).
Rengöring (Cleaning)
Utför rengöring av skrivhuvud.
Vid rengöring av skrivhuvudena rensas eventuella stopp i skrivhuvudenas munstycken.
Utför rengöringen när utskriften börjar bli svag eller om en viss färg inte skrivs ut, även om det
finns tillräckligt med bläck i alla behållare.
Aviseringsinställningar för återstående bläck (Remaining Ink Notification Settings)
Visar Dialogrutan Aviseringsinställningar för återstående bläck (Remaining Ink Notification
Settings).
Kör denna funktion för att växla funktionen för meddelande om återstående bläcknivå och att återställa
beräkningen för återstående bläcknivå.
Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning)
Utför rengöring av skrivarens bottenplatta.
Du kan förhindra att bläcket blir utsmetat på papperets baksida genom att välja Rengör bottenplatta
(Bottom Plate Cleaning) innan du använder funktionen för dubbelsidig utskrift.
Välj även Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) om det förekommer utsmetat bläck, som inte
har orsakats av utskriftsdata, på utskriften.
Rengöring av matningsrullar (Roller Cleaning)
Rengör pappersmatningshjulen.
Pappersmatningen kan misslyckas om det har fastnat pappersdamm i skrivarens pappersmatningshjul.
I så fall bör du rengöra pappersmatningshjulen för att förbättra utskriftsresultatet.
Stäng av (Power Off)
Stänger av skrivaren från skrivarens drivrutin.
Använd den här funktionen för att stänga av skrivaren när du inte kan trycka på skrivarens PÅ-knapp
(strömknappen) på grund av att skrivaren är utom räckhåll.
När du har klickat på den här knappen måste du trycka på PÅ-knappen (strömknappen) på skrivaren för
att sätta på skrivaren igen. Om du använder den här funktionen kommer du inte att kunna slå på
skrivaren från skrivardrivrutinen.
Automatisk avstängning (Auto Power)
Öppnar Dialogrutan Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings).
Ange inställningar för automatisk hantering av skrivarens ström. Använd den här funktionen om du vill
ändra de automatiska ströminställningarna.
282
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
Öppnar Dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings).
I dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings) kan du ange en inställning som minskar
skrivarens ljudnivå. Den här funktionen är praktisk när man behöver sänka ljudnivån vid drift, till
exempel om skrivaren används på natten. Använd den här funktionen när du vill ändra inställningarna
för tyst läge.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
Anpassade inställningar (Custom Settings)
Öppnar Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings).
Använd den här funktionen om du vill ändra skrivarens inställningar.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
Visa utskriftshistorik (View Print History)
Den här funktionen startar Canon IJ XPS-förhandsgranskningen och visar utskriftshistoriken.
Obs!
• Du kan endast använda den här funktionen med XPS-skrivardrivrutinen.
Visa skrivarstatus (View Printer Status)
Startar Canon IJ-statusövervakaren.
Använd den här funktionen när du vill kontrollera skrivarens status och förloppet för ett utskriftsjobb.
Obs!
• Om du använder XPS-skrivardrivrutinen ändras "Canon IJ-statusövervakaren" till "Canon IJ XPSstatusövervakaren".
Om (About)
Öppnar Dialogrutan Om (About).
Här anges skrivarens drivrutinsversion och upphovsrättsmeddelande.
Dessutom kan du ändra språk här.
283
Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) (Rengöring (Cleaning)/
Djuprengöring (Deep Cleaning))
Kontrollera att skrivaren är påslagen innan du kör Rengöring (Cleaning) eller Djuprengöring (Deep
Cleaning).
Kontrollera sedan följande objekt:
• Finns det bläck kvar?
Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) (Systemrengöring (System
Cleaning))
Kontrollera att skrivaren är påslagen innan du kör Systemrengöring (System Cleaning).
Kontrollera sedan följande objekt:
• När du körde Test av bläckmunstycken (Nozzle Check), var det områden där utskriften var
utsmetad eller det inte var någon utskrift?
• Har kvaliteten inte förbättrats ens efter att Djuprengöring (Deep Cleaning) körts?
• Är de återstående bläcknivåerna tillräckliga?
◦ Kontrollera visuellt om de återstående bläcknivåerna är tillräckliga.
Om Systemrengöring (System Cleaning) körs när det inte finns tillräckligt mycket bläck kan ett
fel uppstå.
◦ Om du har valt Alla färger (All Colors) eller Svart (Black) för Bläckgrupp (Ink Group)
kontrollerar du att alla återstående bläcknivåer åtminstone når upp till positionen för den enda
punkten som visas på bläckbehållarna. (Färgbläck förbrukas även om Svart (Black) markerats.)
Om du har valt Färg (Color) kontrollerar du att återstående bläcknivå för alla färger når upp till
positionen för den enda punkten som visas på bläckbehållarna.
◦ Om någon av nivåerna för återstående bläck är nedanför den enda punkten fyller du på bläck upp
till åtminstone den enda punkten. Om Aviseringsinställningar för återstående bläck
(Remaining Ink Notification Settings) är aktiverad bör du dock fylla alla återstående bläcknivåer
till den övre gränslinjen som visas på bläckbehållarna, oavsett inställningen för Bläckgrupp (Ink
Group).
Dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment)
I den här dialogrutan kan du justera skrivhuvudets fästposition eller skriva ut aktuellt inställningsvärde för
skrivhuvudets läge.
Rikta in skrivhuvud (Align Print Head)
Justerar skrivhuvudet.
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar på
utskriften.
Justera skrivhuvudet direkt efter att skrivhuvudet har installerats.
Skriv ut justeringsvärde (Print Alignment Value)
Klicka på den här knappen om du vill kontrollera inställningsvärdet för skrivhuvudets läge.
Skriver ut det aktuella inställningsvärdet för skrivhuvudets läge.
284
Dialogrutan Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
Om du vill justera skrivhuvudets läge manuellt klickar du på Rikta in skrivhuvud (Align Print Head) i
dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment) och utför de steg som
anges i meddelandena. Sedan visas dialogrutan Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment).
I den här dialogrutan kan du kontrollera det utskrivna mönstret och justera skrivhuvudets läge.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar mönstret för Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) och kontrollerar det valda
mönstrets position.
Du kan även ändra inställningen genom att klicka direkt på mönstret på skärmen.
Välj mönsternummer
Jämför de utskrivna justeringsmönstren och ange mönsternumret för det mönster med minst tydliga
streck eller horisontella ränder i respektive ruta.
Obs!
• Om du inte vet hur du ska tolka det utskrivna mönstrer kan du läsa Rikta in skrivhuvudets position.
Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) (Test av bläckmunstycken
(Nozzle Check))
Kontrollera att skrivaren är påslagen innan du kör Test av bläckmunstycken (Nozzle Check).
Kontrollera sedan följande objekt:
• Finns det bläck kvar?
Dialogrutan Aviseringsinställningar för återstående bläck (Remaining Ink
Notification Settings)
Om du klickar på Aviseringsinställningar för återstående bläck (Remaining Ink Notification Settings)
visas dialogrutan Aviseringsinställningar för återstående bläck (Remaining Ink Notification
Settings).
Då kan du växla funktionen för meddelande om återstående bläcknivå och återställa beräkningen för
återstående bläcknivå från skrivardrivrutinen.
Funktion för att avisera om återstående bläcknivå (Function for Notifying the Remaining Ink Level)
Välj inställningen för funktionen för meddelande om återstående bläcknivå.
Välj Aktivera (Enable) för att visa ett felmeddelande när bläcket tar slut.
Välj Avaktivera (Disable) för att förhindra att felmeddelandet visas.
Klicka sedan på Ställ in (Set) för att aktivera den valda inställningen.
Viktigt!
• Innan du aktiverar Funktion för att avisera om återstående bläcknivå (Function for Notifying
the Remaining Ink Level), fyller du på alla bläckbehållare till den övre gränslinjen och återställer
beräkningen av återstående bläck genom att köra Återställer beräkningen av återstående
bläcknivå (Resets the Remaining Ink Level Count). Om du återställer beräkningen genom att
använda skrivarens manöverpanel behövs inte inställningen i skrivardrivrutinen.
285
• Om du inaktiverar Funktion för att avisera om återstående bläcknivå (Function for Notifying
the Remaining Ink Level) måste du inspektera den återstående bläcknivån visuellt. Fyll på
bläcket innan bläcknivån sjunker under den nedre gränslinjen.
Återställer beräkningen av återstående bläcknivå (Resets the Remaining Ink Level Count)
Klicka på Återställ (Reset) för att återställa beräkningen av återstående bläcknivå.
Viktigt!
• När du återställer beräkningen för återstående bläcknivå måste du fylla alla färger till den övre
gränslinjen.
Dialogrutan Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings)
När du klickar på Automatisk avstängning (Auto Power) visas dialogrutan Inställningar för
Automatisk avstängning (Auto Power Settings).
I den här dialogrutan kan du sätta på och stänga av skrivarens ström från skrivardrivrutinen.
Automatisk start (Auto Power On)
Väljer automatisk start.
Välj Avaktivera (Disable) för att förhindra att skrivaren sätts på automatiskt när den tar emot
utskriftsdata.
Kontrollera att skrivaren är på och klicka sedan på OK för att ändra skrivarens inställningar.
Välj Aktivera (Enable) för att sätta på skrivaren automatiskt när utskriftsdata skickas till den.
Automatisk avstängning (Auto Power Off)
Väljer automatisk avstängning.
Om skrivardrivrutinen eller skrivaren inte används inom en viss tid stängs skrivaren av.
Dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
När du klickar på Inställningar för Tyst (Quiet Settings) visas dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet
Settings).
I dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings) kan du ange en inställning som minskar skrivarens
ljudnivå.
Använd funktionen när du vill minska ljudet från skrivaren, t.ex. på natten.
Om du använder den här funktionen kan utskriftshastigheten sjunka.
Använd inte tyst läge (Do not use quiet mode)
Välj det här alternativet om du vill använda skrivaren med normal ljudnivå.
Använd alltid tyst läge (Always use quiet mode)
Välj det här alternativet när du vill minska ljudet från skrivaren.
Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during specified hours)
Välj det här alternativet om du vill minska ljudet från skrivaren under en viss tid.
Ställ in Starttid (Start time) och Sluttid (End time) för det tysta läget du vill aktivera. Om båda är
inställda på samma tid kommer tyst läge inte att fungera.
Viktigt!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på skrivaren, i skrivardrivrutinen eller ScanGear
(skannerdrivrutinen).
286
Oberoende av hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder från manöverpanelen på
skrivaren eller skriver ut och skannar från datorn.
• Om du anger en tid under Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during
specified hours) används inte tyst läge vid åtgärder (kopiering, direktutskrift osv.) som utförs direkt
från skrivaren.
Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings)
När du klickar på Anpassade inställningar (Custom Settings) visas dialogrutan Anpassade
inställningar (Custom Settings).
Växla mellan olika driftlägen för skrivaren vid behov.
Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion)
Skrivaren kan öka mellanrummet mellan skrivhuvud och papper vid utskrift med hög upplösning för
att förhindra pappersavstrykning.
Markera den här kryssrutan om du vill aktivera den här funktionen.
Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually)
Funktionen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken Underhåll (Maintenance) är
vanligtvis inställd på automatisk justering av skrivhuvud, men du kan ändra den till manuell justering
av skrivhuvud.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen ska du utföra en
manuell huvudjustering.
Markera den här kryssrutan om du vill utföra manuell justering av skrivhuvudet.
Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when
orientation is [Landscape])
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du ändra rotationsriktning för Liggande (Landscape) i
Orientering (Orientation).
Markera kryssrutan om du vill rotera dokumentet 90 grader åt vänster vid utskrift.
Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time)
Skrivaren kan pausa innan nästa sida skrivs ut. Dra reglaget åt höger om du vill förlänga väntetiden
eller dra reglaget åt vänster om du vill förkorta väntetiden.
Om papperet blir smetigt eftersom en ny sida matas ut innan bläcket på föregående sida har hunnit
torka, förlänger du väntetiden för torkning av bläck.
Det går snabbare att skriva ut om du förkortar väntetiden för torkning av bläck.
Dialogrutan Om (About)
När du klickar på Om (About) visas dialogrutan Om (About).
Den här dialogrutan visar skrivardrivrutinens version, upphovsrättsmeddelande och modullista. Du kan
välja vilket språk som används och ändra det visade språket i inställningsfönstret.
Moduler
Visar en lista över skrivardrivrutinsmodulerna.
Språk (Language)
Anger vilket språk du vill använda i fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen.
287
Viktigt!
• Om teckensnittet för visning av det valda språket inte har installerats i ditt system blir tecknen
korrupta.
Närliggande information
Rengöra skrivhuvudet
Rikta in skrivhuvudets position
Skriva ut ett testmönster för munstycken
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå
Rengöra skrivaren inuti
Rengöra pappersmatningshjulet
Stänga av och sätta på Skrivare
Minska ljudet från Skrivare
Ändra driftläge för Skrivare
288
Canon IJ-förhandsgranskning, beskrivning
Canon IJ-förhandsgranskning är ett program som visar hur utskriften kommer att bli innan du skriver ut.
Förhandsgranskningen ger dig en uppfattning om inställningarna i skrivardrivrutinen och gör det möjligt att
kontrollera dokumentets layout, utskriftens ordningsföljd och sidantalet. Du kan även ändra inställningarna
för medietyp och papperskälla.
Om du vill visa en förhandsgranskning innan du skriver ut öppnar du fönstret Egenskaper för
skrivardrivrutinen och markerar kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på
fliken Huvudgrupp (Main).
Menyn Arkiv (File)
Används för att välja utskriftsåtgärd.
Starta utskriften (Start Printing)
Stänger Canon IJ-förhandsgranskningen och påbörjar sedan utskriften av det dokument som visas
i förhandsgranskningsfönstret.
Det här kommandot har samma funktion som Starta utskriften (Start Printing) i verktygsfältet.
Avbryt utskrift (Cancel Printing)
Stänger Canon IJ-förhandsgranskningen och avbryter utskriften av det dokument som visas i
förhandsgranskningsfönstret.
Det här kommandot har samma funktion som Avbryt utskrift (Cancel Printing) i verktygsfältet.
Avsluta (Exit)
Stänger Canon IJ-förhandsgranskningen.
Menyn Sida (Page)
Den här menyn omfattar följande kommandon för att välja vilken sida som ska visas.
Alla kommandon utom Sidval... (Page Selection...) kan även väljas i verktygsfältet.
Obs!
• Om sidorna buffras blir den sista sidan som buffras dokumentets sista sida.
289
• Om inställningen Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) är inställd på
Sidlayout (Page Layout), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet) är
antalet sidor det antal pappersark som ska användas för utskriften – inte det antal sidor i
originaldokumentet som skapades i programmet.
• Om dubbelsidig utskrift har ställts in manuellt visas förstasidorna som kommer att skrivas ut först
tillsammans, och sedan visas baksidorna tillsammans.
Förstasidan (First Page)
Visar dokumentets första sida.
Om den sida som visas är den första sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Föregående sida (Previous Page)
Visar den sida som ligger före den sida som visas för närvarande.
Om den sida som visas är den första sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Nästa sida (Next Page)
Visar den sida som ligger efter den sida som visas för närvarande.
Om den sida som visas är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Sista sidan (Last Page)
Visar dokumentets sista sida.
Om den sida som visas är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Sidval... (Page Selection...)
Visar dialogrutan Sidval (Page Selection).
Med det här kommandot kan du ange sidnumret för den sida som du vill visa.
Menyn Zooma (Zoom)
Här väljer du förhållandet mellan den faktiska storleken som skrivs ut på papperet och storleken i
förhandsgranskningen.
Du kan även välja förhållandet från den nedrullningsbara listan bredvid verktygsfältet.
Hel (Whole)
Visar hela datasidan som en enda sida.
50%
Minskar bilden till 50 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
100%
Visar bilden i den faktiska storleken som ska skrivas ut.
200%
Förstorar bilden till 200 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
400%
Förstorar bilden till 400 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
Menyn Alternativ (Option)
Den här menyn omfattar följande kommandon:
Visar sidinformation (Displays Print Page Information)
Visar information om utskriftsinställningar (bland annat pappersstorlek, medietyp och sidlayout) för
varje sida till vänster i förhandsgranskningsfönstret.
I det här fönstret kan du även ändra inställningarna för medietyp och papperskälla.
290
Menyn Hjälp (Help)
När du väljer det här menyobjektet visas hjälpfönstret för Canon IJ-förhandsgranskning, och du kan
kontrollera versionen och upphovsrättsmeddelandet.
Knappen Starta utskriften (Start Printing)
Skriver ut de dokument som är markerade i dokumentlistan.
De utskrivna dokumenten tas bort från listan och när alla dokument har skrivits ut stängs Canon IJ
XPS-förhandsgranskningen.
Knappen Avbryt utskrift (Cancel Printing)
Stänger Canon IJ-förhandsgranskningen och avbryter utskriften av det dokument som visas i
förhandsgranskningsfönstret.
Du kan klicka på den här knappen medan buffring pågår.
Fönstret Sidinformation (Print Page Information)
Visar information om utskriftsinställningar för varje sida till vänster i förhandsgranskningsfönstret.
I det här fönstret kan du även ändra inställningarna för medietyp och papperskälla.
Viktigt!
• Om medietyp och papperskälla ställs in i programmet har de inställningarna prioritet och de
ändrade inställningarna kanske inte har någon effekt.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Visar pappersstorleken för det dokument som ska skrivas ut.
Medietyp (Media Type)
Du kan välja medietyp för det dokument som ska skrivas ut.
Papperskälla (Paper Source)
Du kan välja papperskälla för det dokument som ska skrivas ut.
Sidlayout (Page Layout)
Visar sidlayout för det dokument som ska skrivas ut.
291
Canon IJ XPS-förhandsgranskning, beskrivning
Canon IJ XPS-förhandsgranskning är ett program som visar hur utskriften kommer att bli innan du skriver ut.
Förhandsgranskningen speglar inställningarna i skrivardrivrutinen och gör det möjligt att kontrollera
dokumentets layout, utskriftsordningen och antalet sidor. Med hjälp av förhandsgranskningen kan du även
redigera utskriftsdokumentet, redigera sidorna, ändra utskriftsinställningarna och använda andra funktioner.
Om du vill visa en förhandsgranskning innan du skriver ut öppnar du fönstret Egenskaper för
skrivardrivrutinen och markerar kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på
fliken Huvudgrupp (Main).
Viktigt!
• För att kunna använda Canon IJ XPS-förhandsgranskningen måste Microsoft .NET Framework 4 Client
Profile vara installerat på datorn.
Menyn Arkiv (File)
Används för att välja inställningar för utskrift och utskriftshistorik:
Skriv ut (Print)
Skriver ut de dokument som är markerade i dokumentlistan.
De utskrivna dokumenten tas bort från listan och när alla dokument har skrivits ut stängs Canon IJ
XPS-förhandsgranskningen.
Det här kommandot har samma funktion som
området för utskriftsinställningar.
(Skriva ut) i verktygsfältet och Skriv ut (Print) i
Skriv ut alla dokument (Print All Documents)
Det här kommandot skriver ut alla dokument i dokumentlistan och stänger Canon IJ XPSförhandsgranskningen.
Spara utskriftshistorik (Save Print History)
Det här kommandot anger om dokument som skrivs ut via Canon IJ XPS-förhandsgranskningen
ska sparas i utskriftshistoriken.
292
Gräns för historikinlägg (History Entry Limit)
Här anger du hur många historikinlägg som ska sparas.
Välj 10 inlägg (10 Entries), 30 inlägg (30 Entries) eller 100 inlägg (100 Entries).
Viktigt!
• Om den valda gränsen för lagring av utskriftshistoriken överskrids när nya dokument sparas
tas de äldsta lagrade dokumenten i utskriftshistoriken automatiskt bort.
Lägg till dokument från historiken i listan (Add documents from history to the list)
Lägger till dokument som har sparats i utskriftshistoriken i dokumentlistan.
Avsluta (Exit)
Stänger Canon IJ XPS-förhandsgranskningen. Dokumenten som är kvar i dokumentlistan tas bort
från listan.
Det här kommandot har samma funktion som Avsluta (Exit) i området för utskriftsinställningar.
Menyn Redigera (Edit)
Här väljer du metod för att redigera flera dokument eller sidor.
Ångra (Undo)
Återställer en föregående ändring.
Om det inte går att ångra en ändring är den här funktionen gråtonad och kan inte väljas.
Det här kommandot har samma funktion som
(Ångra) i verktygsfältet.
Dokument (Documents)
Här väljer du metod för att redigera utskriftsdokument.
Kombinera dokument (Combine Documents)
Kombinerar de dokument som har markerats i dokumentlistan till ett enda dokument.
Om endast ett dokument har markerats är det här kommandot gråntonat och kan inte väljas.
Det här kommandot har samma funktion som
(Kombinera dokument) i verktygsfältet.
Återställ dokument (Reset Documents)
Återställer de dokument som har markerats i dokumentlistan till den föregående status som de
hade innan de lades till i Canon IJ XPS-förhandsgranskningen.
De kombinerade dokumenten separeras och originaldokumenten återställs.
Det här kommandot har samma funktion som
(Återställ dokument) i verktygsfältet.
Flytta dokumentet (Move Document)
Använd följande kommando för att ändra ordningsföljden för de dokument som har markerats i
dokumentlistan.
Flytta till början (Move to First)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet till överst i dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat och
kan inte väljas.
Flytta en upp (Move Up One)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet ett steg upp från nuvarande plats i listan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat och
kan inte väljas.
293
Flytta en ned (Move Down One)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet ett steg ned från nuvarande plats i listan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan inte
väljas.
Flytta till slutet (Move to Last)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet till slutet av dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan inte
väljas.
Ta bort dokumentet (Delete Document)
Tar bort det markerade dokumentet från dokumentlistan.
Om dokumentlistan bara innehåller ett dokument är dokumentet gråtonat och kan inte väljas.
Det här kommandot har samma funktion som
(Ta bort dokumentet) i verktygsfältet.
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Här kan du ändra inställningarna för svartvita utskrifter.
Det här kommandot har samma funktion som kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale
Printing) i området för utskriftsinställningar.
Sidlayoututskrift... (Page Layout Printing...)
Öppnar dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing).
I den här dialogrutan kan du ställa in Sidlayoututskrift (Page Layout Printing), Sidor
(Pages), Utskriftsordning (Page Order) och Kantlinjer (Page Border).
Dubbelsidig utskrift... (Duplex Printing...)
Öppnar dialogrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing).
I den här dialogrutan kan du ställa in Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing
(Manual)), Häftningssida (Stapling Side) och Marginal (Margin).
Kopior... (Copies...)
Öppnar dialogrutan Kopior (Copies).
I den här dialogrutan kan du ställa in Kopior (Copies), Sortera (Collate) och Skriv ut från
sista sidan (Print from Last Page).
Sidor (Pages)
Här väljer du metod för att redigera utskriftssidor.
Ta bort sidan (Delete Page)
Tar bort aktuell markerad sida.
Om sidlayoututskrift är inställt raderas de sidor som har en röd ram.
Det här kommandot har samma funktion som
(Ta bort sidan) i verktygsfältet.
Återställ sida (Restore Page)
Återställer de sidor som har tagits bort med funktionen Ta bort sidan (Delete Page).
Om du vill återställa sidor måste du markera kryssrutan Visa borttagna sidor (View Deleted
Pages) på menyn Alternativ (Option) och visa de borttagna sidorna som miniatyrer.
Flytta sidan (Move Page)
Använd följande kommando för att ändra ordningsföljden för de sidor som är markerade för
tillfället.
294
Flytta till början (Move to First)
Flyttar en markerad sida till dokumentets början.
Om den markerade sidan redan är den första sidan är det här kommandot gråtonat och
kan inte väljas.
Flytta en framåt (Move Forward One)
Flyttar fram den markerade sidan ett steg från dess nuvarande plats.
Om den markerade sidan redan är den första sidan är det här kommandot gråtonat och
kan inte väljas.
Flytta en bakåt (Move Backward One)
Flyttar bak den markerade sidan ett steg från dess nuvarande plats.
Om den markerade sidan är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte
väljas.
Flytta till slutet (Move to Last)
Flyttar en markerad sida till slutet av dokumentet.
Om den markerade sidan är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte
väljas.
Menyn Visa (View)
Här väljer du vilka dokumet och sidor som ska visas.
Dokument (Documents)
Använd följande kommando för att välja vilket dokument som ska visas.
Första dokumentet (First Document)
Visar det första dokumentet i dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat och kan
inte väljas.
Föregående dokument (Previous Document)
Visar det dokument som ligger före det dokument som visas för tillfället.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat och kan
inte väljas.
Nästa dokument (Next Document)
Visar det dokument som ligger efter det dokument som visas för tillfället.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Sista dokumentet (Last Document)
Visar det sista dokumentet i dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Sidor (Pages)
Använd följande kommando för att välja vilken sida som ska visas.
Obs!
• Om inställningen Sidlayout (Page Layout) i skrivardrivrutinen är inställd på Sida vid sida/
affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet) är antalet sidor det antal pappersark som
ska användas för utskriften – inte det antal sidor i originaldokumentet som skapades i
programmet.
295
Förstasidan (First Page)
Visar dokumentets första sida.
Om den sida som visas är den första sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Föregående sida (Previous Page)
Visar den sida som ligger före den sida som visas för närvarande.
Om den sida som visas är den första sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Nästa sida (Next Page)
Visar den sida som ligger efter den sida som visas för närvarande.
Om den sida som visas är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Sista sidan (Last Page)
Visar dokumentets sista sida.
Om den sida som visas är den sista sidan är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
Sidval... (Page Selection...)
Visar dialogrutan Sidval (Page Selection).
Med det här kommandot kan du ange sidnumret för den sida som du vill visa.
Menyn Zooma (Zoom)
Här väljer du förhållandet mellan den faktiska storleken som skrivs ut på papperet och storleken i
förhandsgranskningen.
Du kan även välja förhållandet från den nedrullningsbara listan bredvid verktygsfältet.
Hel (Whole)
Visar hela datasidan som en enda sida.
50%
Minskar bilden till 50 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
100%
Visar bilden i den faktiska storleken som ska skrivas ut.
200%
Förstorar bilden till 200 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
400%
Förstorar bilden till 400 % av den faktiska storleken som ska skrivas ut.
Menyn Alternativ (Option)
Växlar mellan statusen visa/dölj för följande information.
Visa miniatyrer (View Thumbnails)
Minskar alla sidor i det dokument som har markerats i dokumentlistan och visar dem längst ned i
förhandsgranskningsfönstret.
Det här kommandot har samma funktion som
(Visa miniatyrer) i verktygsfältet.
Visa dokumentlista (View Document List)
Visar utskriftsdokumentlistan överst i förhandsgranskningsfönstret.
Visa utskriftsområde (View Print Settings Area)
Visar området för utskriftsinställningar till höger i förhandsgranskningsfönstret.
Visa borttagna sidor (View Deleted Pages)
Vid miniatyrvisning visar den här funktionen de sidor som har tagits bort med funktionen Ta bort
sidan (Delete Page).
296
För att kryssa för borttagna sidor måste du först markera kryssrutan Visa miniatyrer (View
Thumbnails).
Behåll utskrivna dokument i listan (Keep printed documents on the list)
Lämnar kvar ett utskrivet dokument i dokumentlistan.
Utskriftsinställningar som visas vid start (Print Settings Displayed at Startup)
Gör så att fliken för utskriftsinställningarna visas när Canon IJ XPS-förhandsgranskningen startas.
Välj Sidinformation (Page Information), Layout eller Manuell färgjustering (Manual Color
Adjustment).
Menyn Hjälp (Help)
När du väljer det här menyobjektet visas hjälpfönstret för Canon IJ XPS-förhandsgranskning, och du
kan kontrollera versionen och upphovsrättsmeddelandet.
(Skriv ut)
Skriver ut de dokument som är markerade i dokumentlistan.
De utskrivna dokumenten tas bort från listan och när alla dokument har skrivits ut stängs Canon IJ
XPS-förhandsgranskningen.
(Kombinera dokument)
Kombinerar de dokument som har markerats i dokumentlistan till ett enda dokument.
Om endast ett dokument har markerats är det här kommandot gråntonat och kan inte väljas.
(Ta bort dokumentet)
Tar bort det markerade dokumentet från dokumentlistan.
Om dokumentlistan bara innehåller ett dokument är dokumentet gråtonat och kan inte väljas.
(Återställ dokument)
Återställer de dokument som har markerats i dokumentlistan till den föregående status som de hade
innan de lades till i Canon IJ XPS-förhandsgranskningen.
De kombinerade dokumenten separeras och originaldokumenten återställs.
(Visa miniatyrer)
Minskar alla sidor i det dokument som har markerats i dokumentlistan och visar dem längst ned i
förhandsgranskningsfönstret.
Om du vill dölja utskriftssidorna klickar du på Visa miniatyrer (View Thumbnails) igen.
(Flytta till början)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet till överst i dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
(Flytta en upp)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet ett steg upp från nuvarande plats i listan.
Om det markerade dokumentet redan ligger överst är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
(Flytta en ned)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet ett steg ned från nuvarande plats i listan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
(Flytta till slutet)
Flyttar det markerade utskriftsdokumentet till slutet av dokumentlistan.
Om det markerade dokumentet ligger sist är det här kommandot gråtonat och kan inte väljas.
297
(Ångra)
Återställer en föregående ändring.
Om det inte går att ångra en ändring är den här funktionen gråtonad och kan inte väljas.
(Ta bort sidan)
Tar bort aktuell markerad sida.
Om sidlayoututskrift är inställt raderas de sidor som har en röd ram.
Dokumentlista
Visar utskriftsdokumentens lista.
Det dokument som har markerats i dokumentlistan används för förhandsgranskning och redigering.
Dokumentnamn (Document Name)
Visar namnet på utskriftsdokumentet.
Om du klickar på namnet för det markerade utskriftsdokumentet visas en textruta och du kan byta
namn på dokumentet.
Sidor (Pages)
Visar antalet sidor i utskriftsdokumentet.
Viktigt!
• Antalet sidor som visas under Sidor (Pages) och utmatningsantalet är olika.
• Om du vill kontrollera antalet utmatningssidor kan du titta på statusraden längst ned i
förhandsgranskningsfönstret.
Status
Visar utskriftsdokumentens status.
Dokument som databearbetas visas som Data bearbetas (Processing data).
Viktigt!
• Dokument som visar statusen Data bearbetas (Processing data) kan inte skrivas ut eller
redigeras.
Vänta tills databearbetningen är klar.
Området för utskriftsinställningar
Här kan du kontrollera och ändra utskriftsinställningar för dokument som har markerats i
dokumentlistan.
Området för utskriftsinställningar visas till höger i förhandsgranskningsfönstret.
Fliken Sidinformation (Page Information)
Utskriftsinställningarna visas för varje sida.
Du kan ändra inställningarna för medietyp och papperskälla.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Visar pappersstorleken för det dokument som ska skrivas ut.
Medietyp (Media Type)
Här anger du medietyp för det dokument som ska skrivas ut.
Papperskälla (Paper Source)
Här anger du papperskälla för det dokument som ska skrivas ut.
Sidlayout (Page Layout)
Visar sidlayout för det dokument som ska skrivas ut.
298
Fliken Layout
Du kan ange inställningar för sidlayoututskrift.
Klicka på Verkställ (Apply) om du vill börja använda de angivna inställningarna.
Om inställningarna för sidlayoututskrift inte kan ändras för dokumentet är de enskilda alternativen
gråtonade och kan inte väljas.
Fliken Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment)
På den här fliken kan du justera färgbalansen genom att ändra inställningarna för alternativen
Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast
(Contrast).
Cyan/Magenta/Gul (Yellow)
Justerar intensiteten för Cyan, Magenta och Gul (Yellow).
Om du drar reglaget åt höger blir färgen mer intensiv och om du drar det åt vänster blir färgen
svagare.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Den här justeringen ändrar den relativa mängden bläck som varje färg använder, vilket ändrar
den totala färgbalansen i hela dokumentet.
Använd ett program om du vill göra en stor förändring i den totala färgbalansen. Använd
skrivardrivrutinen om du bara vill göra en liten förändring i färgbalansen.
Viktigt!
• När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat blir Cyan, Magenta och Gul
(Yellow) gråtonade och kan inte väljas.
Ljusstyrka (Brightness)
Anger utskriftens ljusstyrka.
Vitt och svart ändras inte, men gråtoner mellan vitt och svart ändras.
Intensitet (Intensity)
Justerar utskriftens totala intensitet.
Om du drar reglaget åt höger ökar intensiteten och om du drar reglaget åt vänster minskar
intensiteten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Kontrast (Contrast)
Justerar konstrasten mellan ljust och mörkt i den bild som ska skrivas ut.
Om du drar reglaget åt höger ökar kontrasten och om du drar reglaget åt vänster minskar
kontrasten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Standardvärden (Defaults)
Återställer alla inställningar som du har ändrat till standardvärdena.
Om du klickar på den här knappen återställs alla inställningar på den här fliken till
standardvärdena (fabriksinställningar).
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Här kan du ändra inställningarna för svartvita utskrifter.
Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual))
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna av papperet.
Om inställningarna för dubbelsidig utskrift inte kan ändras för utskriftsdokumentet är det här
alternativet gråtonat och kan inte väljas.
299
Viktigt!
• När du väljer Broschyr (Booklet) under Sidlayout (Page Layout) ställs Dubbelsidig utskrift
(Manuell) (Duplex Printing (Manual)) in automatiskt i utskriftsinställningarna. I detta fall är
Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)) gråtonat och kan inte väljas.
Kopior (Copies)
Här anger du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan ange ett värde mellan 1 och 999.
Om antalet kopior inte kan ändras för utskriftsdokumentet är det här alternativet gråtonat och kan
inte väljas.
Avsluta (Exit)
Stänger Canon IJ XPS-förhandsgranskningen.
Dokumenten som är kvar i dokumentlistan tas bort från listan.
Skriv ut (Print)
Skriver ut de dokument som är markerade i dokumentlistan.
De utskrivna dokumenten tas bort från listan och när alla dokument har skrivits ut stängs Canon IJ
XPS-förhandsgranskningen.
300
Beskrivning av Canon IJ-statusövervakare
Canon IJ-statusövervakaren visar statusen för skrivaren och utskriftsförloppet. Övervakaren informerar om
skrivarens status med hjälp av bilder, ikoner och meddelanden.
Canon IJ-statusövervakarens egenskaper
Canon IJ-statusövervakaren har följande fördelar:
Du kan kontrollera skrivarens status direkt på skärmen.
Skrivarens status visas på skärmen i realtid.
Du kan kontrollera utskriftsförloppet för varje dokument som skrivs ut (utskriftsjobb).
Feltyper och lösningar visas på skärmen.
Visar när det har uppstått ett fel i skrivaren.
Du får information om hur det åtgärdas direkt.
Översikt över Canon IJ-statusövervakaren
Med Canon IJ-statusövervakaren kan du kontrollera status för skrivaren och bläcket med hjälp av
meddelanden.
Du kan kontrollera information om utskriftsdokumentet och utskriftsförloppet under utskriften.
När det uppstår ett fel i skrivaren visas orsak och åtgärd. Följ instruktionerna i meddelandet som visas.
Skrivare
Canon IJ-statusövervakaren visar en ikon när en varning eller ett fel uppstår i skrivaren.
: Visar en varning (handhavandefel) om fel eller så fungerar skrivaren.
: Ett fel har uppstått som kräver service.
Dokumentnamn (Document Name)
Visar namnet på det dokument som ska skrivas ut.
Ägare (Owner)
Visar namnet på ägaren av det dokument som ska skrivas ut.
Skriver ut sidan (Printing Page)
Visar antalet sidor som har skrivits ut och det totala antalet sidor som ska skrivas ut.
Visa utskriftskön (Display Print Queue)
Visar utskriftsfönstret som används för att hantera utskriftsjobbet som skrivs ut eller som finns i
utskriftskön.
Avbryt utskrift (Cancel Printing)
Avbryter det aktuella utskriftsjobbet.
301
Viktigt!
• Knappen Avbryt utskrift (Cancel Printing) aktiveras endast när utskriftsdata skickas till
skrivaren. När utskriftsdata har skickats blir knappen gråtonad och kan inte användas.
Menyn Alternativ (Option)
Om du väljer Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor) när ett meddelande som rör
skrivaren har genererats startar Canon IJ-statusövervakaren.
När Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor) har valts är följande kommandon
tillgängliga.
Visa alltid aktuellt jobb (Always Display Current Job)
Visar Canon IJ-statusövervakaren under utskrift.
Visa alltid framför (Always Display on Top)
Visar Canon IJ-statusövervakaren framför andra fönster.
Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message)
Visar användningshandboken med information om hur du ställer in papperet.
Kuvertutskrift (Envelope Printing)
Visar hjälpmeddelandet när du börjar skriva ut kuvert.
Om du vill dölja det här hjälpmeddelandet markerar du kryssrutan Visa inte detta
meddelande igen (Do not show this message again).
Om du vill visa det här hjälpmeddelandet igen klickar du på Kuvertutskrift (Envelope
Printing) på Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message) i menyn Alternativ
(Option) och aktiverar den här inställningen.
Hagaki-utskrift (Hagaki Printing)
Visar hjälpmeddelandet innan skrivaren börjar skriva ut Hagaki-utskrifter.
Om du vill dölja det här hjälpmeddelandet markerar du kryssrutan Visa inte detta
meddelande igen (Do not show this message again).
Om du vill visa det här hjälpmeddelandet igen klickar du på Hagaki-utskrift (Hagaki
Printing) på Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message) i menyn Alternativ
(Option) och aktiverar den här inställningen.
Starta när Windows startas (Start when Windows is Started)
Startar Canon IJ-statusövervakaren automatiskt när du startar Windows.
Menyn Bläckinformation (Ink Details)
Välj den här menyn för att kontrolla information som typer av bläckbehållare för din skrivare.
Menyn Hjälp (Help)
När du väljer det här menyobjektet visas hjälpfönstret för Canon IJ-statusövervakaren, och du
kan kontrollera versionen och upphovsrättsmeddelandet.
302
Uppdatera MP Drivers
Hämta senaste MP Drivers
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Innan du installerar MP Drivers
Installera MP Drivers
303
Hämta senaste MP Drivers
MP Drivers innehåller en skrivardrivrutin och ScanGear (skannerdrivrutin).
Genom att uppdatera MP Drivers till den senaste versionen av MP Drivers försvinner kanske problem som
tidigare inte har kunnat lösas.
Du kan gå till vår webbplats och ladda ner senaste MP Drivers för din modell.
Viktigt!
• Det är gratis att hämta MP Drivers men du måste själv betala eventuella kostnader för
Internetanslutningen.
• Innan du installerar den senaste versionen av MP Drivers måste du ta bort den tidigare versionen.
Närliggande information
Innan du installerar MP Drivers
Installera MP Drivers
304
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Du kan ta bort de MP Drivers som inte längre används.
Om du vill ta bort MP Drivers ska du först avsluta alla program som körs.
Så här gör du för att ta bort de MP Drivers du inte längre behöver:
1. Starta avinstalleraren
VäljKontrollpanelen (Control Panel) -> Program (Programs) -> Program och funktioner (Programs
and Features).
Välj "XXX MP Drivers" (där "XXX" är namnet på din modell) i programlistan och klicka sedan på
Avinstallera (Uninstall).
Fönstret där du bekräftar att du vill avinstallera modellen visas.
Viktigt!
• I Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista visas eventuellt en
dialogruta för bekräftelse/varning under start, installation eller avinstallation av programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad med ett administratörskonto klickar du på Ja (Yes) (eller Fortsätt (Continue),
Tillåt (Allow)) för att gå vidare.
Vissa program kräver ett administratörskonto för att fortsätta. I sådana fall ska du växla till ett
administratörskonto och göra om proceduren från början.
2. Utför avinstallationen
Klicka på Utför (Execute). När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på Ja (Yes).
När alla filer har tagits bort klickar du på Slutför (Complete).
MP Drivers har nu avinstallerats.
Viktigt!
• Skrivardrivrutinen, XPS-skrivardrivrutinen och ScanGear (skannerdrivrutinen) tas bort när du
avinstallerar MP Drivers.
305
Innan du installerar MP Drivers
Det här avsnittet beskriver vad du bör kontrollera innan du installerar MP Drivers. Du bör också läsa
avsnittet om MP Drivers inte kan installeras.
Kontrollera skrivarens status
• Kontrollera att USB-porten för den här skrivaren och datorn är ordentligt anslutna via USB-kabeln.
• Stäng av skrivaren.
Kontrollera inställningarna i datorn
• Avsluta alla aktiva program.
• Logga in som en användare med administratörskonto.
Viktigt!
• Innan du installerar den senaste versionen av MP Drivers måste du ta bort den tidigare versionen.
Närliggande information
Hämta senaste MP Drivers
Installera MP Drivers
306
Installera MP Drivers
Du kan besöka vår webbplats på Internet och hämta den senaste versionen av MP Drivers och XPSskrivardrivrutinen för din modell.
Så här installerar du MP Drivers efter hämtningen:
1. Stäng av skrivaren
2. Starta installationsprogrammet
Dubbelklicka på den hämtade filens ikon.
Installationsprogrammet startar.
Viktigt!
• I Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista visas eventuellt en
dialogruta för bekräftelse/varning under start, installation eller avinstallation av programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad med ett administratörskonto klickar du på Ja (Yes) (eller Fortsätt (Continue),
Tillåt (Allow)) för att gå vidare.
Vissa program kräver ett administratörskonto för att fortsätta. I sådana fall ska du växla till ett
administratörskonto och göra om proceduren från början.
3. Installera MP Drivers
Följ anvisningarna på skärmen och vidta lämplig åtgärd.
Obs!
• För att använda denna skrivare på ett nätverk måste du välja anslutningsmål manuellt på klienten.
Klicka på Avbryt (Cancel) i fönstret Anslut kabel (Connect Cable) för att välja ett
anslutningsmål manuellt. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
I fönstret Installationen är ofullständig (Installation Incomplete) markerar du kryssrutan Välj
skrivarport (Select printer port), klickar på Markera manuellt (Manual Selection) och väljer
sedan rätt port.
4. Slutför installationen
Klicka på Slutför (Complete).
Ett meddelande om att du ska starta om datorn kanske visas beroende på datormiljö. Du bör starta om
datorn så att installationen slutförs på rätt sätt.
Viktigt!
• Du kan installera XPS-skrivardrivrutinen på samma sätt som du installerar MP Drivers. Du måste först
slutföra installationen av MP Drivers innan du installerar XPS-skrivardrivrutinen.
• Det är gratis att hämta MP Drivers och XPS-skrivardrivrutinen, men du måste själv betala eventuella
avgifter för Internetanslutningen.
• Innan du installerar den senaste versionen av MP Drivers måste du ta bort den tidigare versionen.
307
Närliggande information
Hämta senaste MP Drivers
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Innan du installerar MP Drivers
308
Dela skrivaren i ett nätverk
Om det finns flera datorer i nätverket kan du dela en skrivare som är ansluten till en dator med andra
datorer.
Datorer som är anslutna till nätverket behöver inte ha samma Windows-version.
• Inställningar på skrivarserver
I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in en dator som är direktansluten till en skrivare via en USBkabel.
• Inställningar på klientdator
I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in en dator som använder skrivaren via ett nätverk.
När du startar utskriften skickas informationen till skrivaren via skrivarserversystemet.
Viktigt!
• Om ett fel inträffar vid utskrift från ett klientsystem till en delad skrivare visas felmeddelandet från
Canon IJ-statusövervakaren både på klientsystemet och på skrivarserversystemet. Vid vanlig utskrift
visas Canon IJ-statusövervakaren bara på klienten.
Obs!
• Du måste installera en skrivardrivrutin på skrivarservern och på varje klient.
Närliggande information
Begränsningar för skrivardelning
309
Inställningar på skrivarserver
Konfigurera skrivardrivrutinen för delning på skrivarservern när du använder skrivaren i ett nätverk.
Så här ställer du in skrivarservern:
1. Installera MP Drivers på skrivarservern
2. Välj enligt beskrivningen nedan:
• Om du använder Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control
Panel) -> Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) -> Enheter och skrivare (Devices and
Printers).
• I Windows 7 väljer du Start-menyn -> Enheter och skrivare (Devices and Printers).
• Om du använder Windows Vista väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) -> Maskinvara och
ljud (Hardware and Sound)-> Skrivare (Printers).
• Om du använder Windows XP väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) -> Skrivare och andra
enheter (Printers and Other Hardware) -> Skrivare och fax (Printers and Faxes).
Fönstret Enheter och skrivare (Devices and Printers) (Windows 10, Windows 8.1, Windows 8,
Windows 7), Skrivare (Printers) (Windows Vista) eller fönstret Skrivare och fax (Printers and Faxes)
(Windows XP) visas.
3. Klicka på ikonen för den skrivarmodell som du vill dela
• I Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 eller Windows 7 trycker du på Alt-tangenten på
tangentbordet och väljer sedan Skrivaregenskaper (Printer properties) -> fliken Delning
(Sharing) från menyn Arkiv (File).
• I Windows Vista trycker du på Alt-tangenten på tangentbordet och väljer sedan Kör som
administratör (Run as administrator) -> Dela ut... (Sharing...) på menyn Arkiv (File).
• I Windows XP väljer du Dela ut... (Sharing...) på menyn Arkiv (File).
Viktigt!
• I Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista visas eventuellt en
dialogruta för bekräftelse/varning under start, installation eller avinstallation av programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad med ett administratörskonto klickar du på Ja (Yes) (eller Fortsätt (Continue),
Tillåt (Allow)) för att gå vidare.
Vissa program kräver ett administratörskonto för att fortsätta. I sådana fall ska du växla till ett
administratörskonto och göra om proceduren från början.
Obs!
• Windows XP kan visa ett meddelande som rekommenderar användaren att använda guiden
Nätverksinställning för att ställa in delningen.
När detta meddelande visas bör du välja att inte använda guiden och sedan ställa in delningen.
4. Ställ in delning
310
Välj Dela ut den här skrivaren (Share this printer) på fliken Dela ut (Sharing) och ange ett namn för
utdelning vid behov. Klicka sedan på OK.
Installationen på skrivarservern är klar. Nästa steg är att ställa in klienterna.
311
Inställningar på klientdator
Gör inställningarna på klienterna när skrivarserverns inställningar är klara.
Så här ställer du in klienterna:
Om du använder Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller
Windows Vista
1. Installera MP Drivers på klientdatorerna
Obs!
• Du måste välja anslutningsmål på klientdatorn manuellt.
Klicka på Avbryt (Cancel) i fönstret Anslut kabel (Connect Cable) under installationen. Klicka
på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
I fönstret Installationen är ofullständig (Installation Incomplete) markerar du kryssrutan Välj
skrivarport (Select printer port), klickar på Markera manuellt (Manual Selection) och väljer
sedan rätt port.
2. Starta guiden
• Om du använder Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du Kontrollpanelen
(Control Panel) -> Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) -> Enheter och skrivare
(Devices and Printers)-> Lägg till en skrivare (Add a printer).
• I Windows 7 väljer du Start-menyn -> Enheter och skrivare (Devices and Printers) -> Lägg
till en skrivare (Add a printer).
• I Windows Vista väljer du Start-menyn -> Nätverk (Network) -> Lägg till skrivare (Add
Printer).
Fönstret Lägg till skrivare (Add Printer) visas.
3. Lägg till en skrivare
• I Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 8 klickar du på ikonen för den skrivare du har
konfigurerat att vara utdelad på skrivarserversystemet. Klicka sedan på Nästa (Next).
• Om du använder Windows 7 eller Windows Vista väljer du Lägg till nätverksskrivare (trådlöst
eller Bluetooth) (Add a network, wireless or Bluetooth printer) och klickar på ikonen för
skrivaren som du har konfigurerat till att delas på skrivarservern. Klicka sedan på Nästa (Next).
Obs!
• Om ikonen för skrivaren inte syns, bör du kontrollera att skrivaren är kopplad till skrivarservern.
• Det kan ta en stund innan skrivarikonen visas.
4. Gör dina inställningar
Vidta lämplig åtgärd enligt anvisningarna på skärmen och klicka sedan på Slutför (Finish).
• Om du använder Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 eller Windows 7 skapas ikonen för den
delade skrivaren i fönstret Enheter och skrivare (Devices and Printers).
• I Windows Vista skapas ikonen för den delade skrivaren i fönstret Skrivare (Printers).
312
Klientinstallationen är klar. Du kan nu använda skrivaren via nätverket.
Om du använder Windows XP
1. Installera skrivardrivrutinen på klienterna
Installationsanvisningar finns i ”Installera MP Drivers”.
Obs!
• Du måste välja anslutningsmål på klientdatorn manuellt.
Klicka på Avbryt (Cancel) i fönstret Anslut kabel (Connect Cable) under installationen. Klicka
på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
I fönstret Installationen är ofullständig (Installation Incomplete) markerar du kryssrutan Välj
skrivarport (Select printer port), klickar på Markera manuellt (Manual Selection) och väljer
sedan rätt port.
2. Starta guiden
Välj start-menyn -> Kontrollpanelen (Control Panel) -> Skrivare och annan maskinvara (Printers
and Other Hardware) -> Skrivare och fax (Printers and Faxes) -> Lägg till en skrivare (Add a
printer).
När fönstret Välkommen till guiden Lägg till skrivare (Welcome to the Add Printer Wizard) visas
klickar du på Nästa (Next).
3. Lägg till en skrivare
Välj En nätverksskrivare eller en skrivare som är ansluten till en annan dator (A network printer,
or a printer attached to another computer) och klicka sedan på Nästa (Next).
I fönstret Ange en skrivare (Specify a Printer) klickar du på Nästa (Next) och söker sedan efter
skrivarservern.
Klicka på ikonen för den skrivare som du har konfigurerat till att vara utdelad på skrivarserversystemet.
Klicka sedan på Nästa (Next).
Obs!
• Om ikonen för skrivaren inte syns, bör du kontrollera att skrivaren är kopplad till skrivarservern.
4. Gör dina inställningar
Vidta lämplig åtgärd enligt anvisningarna på skärmen och klicka sedan på Slutför (Finish).
Ikonen för den delade skrivaren skapas i fönstret Skrivare och fax (Printers and Faxes).
Klientinstallationen är klar. Du kan nu använda skrivaren via nätverket.
313
Begränsningar för skrivardelning
Om du använder XPS-skrivardrivrutinen byter du ut "Canon IJ-förhandsgranskning" mot "Canon IJ XPSförhandsgranskning" när du läser den här informationen.
Det finns vissa begränsningar om du använder skrivaren i en nätverksmiljö. Kontrollera begränsningarna för
den miljö du använder.
Om du delar en skrivare i ett nätverk
• Ett meddelande om att utskriften har slutförts kan visas. Om du vill inaktivera meddelandevisningen
följer du beskrivningen nedan.
◦ Om du använder Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 8:
I fönstret Enheter och skrivare (Devices and Printers) på klienten väljer du skrivare under
Skrivare (Printers) och klickar på Egenskaper för utskriftsserver (Print server properties) i
kommandofältet.
Avmarkera Visa informationsmeddelanden för nätverksskrivare (Show informational
notifications for network printers) på fliken Avancerat (Advanced) och starta sedan om
datorn.
◦ Om du använder Windows 7:
Markera skrivaren i Skrivare och fax (Printers and Faxes) som visas i fönstret Enheter och
skrivare (Devices and Printers) i klienten och klicka på Egenskaper för utskriftsserver (Print
server properties) på kommandoraden.
Avmarkera Visa informationsmeddelanden för nätverksskrivare (Show informational
notifications for network printers) på fliken Avancerat (Advanced) och starta sedan om
datorn.
◦ Om du använder Windows Vista:
Tryck på Alt-tangenten från fönstret Skrivare (Printers) i klientsystemet. Öppna Kör som
administratör (Run as administrator) -> Serveregenskaper... (Server Properties...) på menyn
Arkiv (File) som visas.
Avmarkera Visa informationsmeddelanden för nätverksskrivare (Show informational
notifications for network printers) på fliken Avancerat (Advanced) och starta sedan om
datorn.
◦ Om du använder Windows XP:
Öppna Serveregenskaper (Server Properties) på menyn Arkiv (File) i fönstret Skrivare och
fax (Printers and Faxes) på skrivarserversystemet.
Avmarkera Meddela när fjärrdokument skrivs ut (Notify when remote documents are
printed) på fliken Avancerat (Advanced) och starta sedan om datorn.
• Den dubbelriktade kommunikationen inaktiveras och den korrekta skrivarstatusen kan eventuellt inte
visas.
Om en användare på en klient öppnar dialogrutan med skrivardrivrutinsegenskaper och klickar på OK
när kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation (Enable bidirectional support) på
fliken Portar (Ports) är avmarkerad, kan funktionen för dubbelriktad kommunikation på skrivarservern
också inaktiveras.
Om så är fallet bör du se till att kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation (Enable
bidirectional support) är markerad på både skrivarserversystemet och klientsystemet.
• När du skriver ut från ett klientsystem kan du inte använda Canon IJ-förhandsgranskning.
314
• Om funktionerna på fliken Underhåll (Maintenance) inte kan ställas in korrekt från klientsystemet är
de nedtonade. Ändra i så fall inställningarna från skrivarservern.
När du ändrar inställningarna för skrivarservern bör du ta bort ikonen för den utdelade skrivaren från
klientsystemet och sedan ange de delade inställningarna igen i klientsystemet.
Om samma skrivardrivrutin är installerad på skrivarservern och på klienten
som lokal skrivare
• Nätverkets sökfunktion kan automatiskt skapa en ikon för nätverksskrivaren på klientsystemet.
315
Skriva ut med Canon-programvara
Handbok för My Image Garden
316
Handbok för My Image Garden
Du kan läsa om åtgärder och skärmar för My Image
Garden.
För Windows:
Den senaste versionen
My Image Garden V3.3.x/V3.2.x
Det rekommenderas att du använder den senaste versionen av programmet.
Öppna webbplatsen för Canon och hämta det senaste programmet.
Så här kontrollerar du versionen
Tidigare versioner
Välj versionen för din My Image Garden.
V3.1.x/V3.0.x
V2.1.x
V2.0.x
V1.1.x
För Mac OS:
Den senaste versionen
My Image Garden V3.3.x/V3.2.x
Det rekommenderas att du använder den senaste versionen av programmet.
Öppna webbplatsen för Canon och hämta det senaste programmet.
Så här kontrollerar du versionen
Tidigare versioner
Välj versionen för din My Image Garden.
V3.1.x/V3.0.x
V2.1.x
V2.0.x
V1.1.x
317
Kopiera
Göra kopior på vanligt papper
Växla pappersstorlek mellan A4 och
Letter
Grunderna
318
Göra kopior på vanligt papper
Lägg originalet på glasskivan för att kopiera på vanligt papper i A4-format.
1. Se till att enheten är på.
2. Fyll på vanligt papper med formatet A4 eller Letter.
3. Placera originalet på glasskivan.
Obs!
• Du kan växla storlek på påfyllt papper i det bakre facket mellan A4 och Letter.
Växla pappersstorlek mellan A4 och Letter
4. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller på Svart (Black) för svartvita kopior.
Kopieringen startas på enheten.
Ta bort originalet från glasskivan när kopieringen är slutförd.
• Göra flera kopior
Tryck upprepade gånger på Färg (Color) eller Svart (Black) tills du når rätt antal kopior.
Tryck på samma knapp (Färg (Color) eller Svart (Black)) som den du tryckte på tidigare.
• Så här avbryter du kopieringen:
Tryck på knappen Stopp (Stop).
Viktigt!
• Öppna inte dokumentluckan och ta inte bort originalet från glasskivan förrän skanningen är klar.
När enheten skannar originalet fortsätter lampan PÅ (ON) att blinka.
Obs!
• Så här ställer du in utskriftskvaliteten på "Utkast" (prioritera hastighet)
Du kan ställa in utskriftskvaliteten på "Utkast" (prioritera hastighet) genom att följa anvisningarna nedan.
1. Håll in Färg (Color)-knappen eller Svart (Black)-knappen i minst 2 sekunder i steg 4.
PÅ (ON) blinkar en gång.
2. Släpp knappen.
Kopieringen startas på enheten.
När utskriftskvaliteten är inställd på "Utkast" ges högre prioritet åt utskriftens hastighet än dess kvalitet.
Du kan i stället prioritera utskriftens kvalitet genom att hålla in någon av knapparna Färg (Color) eller
Svart (Black) i mindre än 2 sekunder för att kopiera med utskriftskvaliteten ”Standard”.
319
Växla pappersstorlek mellan A4 och Letter
Du kan växla storlek på påfyllt papper i det bakre facket mellan A4 och Letter.
Inställningen är praktisk om du normalt brukar använda papper av Letter-storlek i det bakre facket.
1. Se till att enheten är på.
2. Tryck på och håll ned Stopp (Stop)-knappen och släpp den när Alarm-lampan har blinkat
14 gånger.
Lampan PÅ (ON) börjar blinka i stället för att lysa med ett fast sken.
3. Tryck på Svart (Black) för att välja A4 och på Färg (Color) för att välja Letter.
När lampan PÅ (ON) slutar blinka och lyser med ett fast sken ändras pappersstorleken.
Obs!
• När du byter pappersstorleken till A4 eller Letter lägger du i papper med den valda storleken.
När pappersstorleken har ställts in på A4 lägger du i vanligt A4-papper.
När pappersstorleken har ställts in på Letter lägger du i vanligt Letter-papper.
• Inställningen sparas även om enheten stängs av.
320
Scanna
Skanna från en dator (Windows)
Skanna från en dator (Mac OS)
321
Skanna från en dator (Windows)
Använda IJ Scan Utility
Skanna med programvara (ScanGear)
Andra scanningsmetoder
Tips för skanning
Placera original (Skanna från en dator)
322
Använda IJ Scan Utility
Vad är IJ Scan Utility (skannerprogramvara)?
Starta IJ Scan Utility
Enkel scanning med automatisk scanning Grunderna
Scanna dokument
Scanna foton
Scanna med inställningar för favoriter
Skanna original som är större än glaset (Bildsammanfogning)
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
Skanna flera original samtidigt
Spara efter att ha kontrollerat scanningens resultat
Skicka scannade bilder via e-post
Extrahera text från scannade bilder (OCR)
IJ Scan Utility-skärmar
323
Vad är IJ Scan Utility (skannerprogramvara)?
IJ Scan Utility är ett program som ger dig möjlighet att enkelt scanna dokument, foton osv.
Du kan när som helst gå från att scanna till att spara genom att klicka på motsvarande ikon i huvudfönstret i
IJ Scan Utility.
Vad du kan göra med IJ Scan Utility
Scanna enkelt utifrån användningssyfte
Du kan enkelt scanna bara genom klicka på en ikon som Automatisk (Auto), eller på Dokument
(Document) för att få skarpare text och bättre läsbarhet i dokument eller magasin, eller på Foto
(Photo) för att scanna med inställningar som är lämpliga för foton, typen av objekt eller
användningssyftet.
Obs!
• Se "Huvudskärm i IJ Scan Utility" för mer information om huvudskärmen i IJ Scan Utility.
Spara scannade bilder automatiskt
Scannade bilder sparas automatiskt i en förinställd mapp. Mappen går att ändra vid behov.
Obs!
• Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista:
Mappen Dokument (Documents)
• Windows 8/Windows 7/Windows XP:
Mappen Mina dokument (My Documents)
• Se "Dialogrutan Inställningar" för hur du anger en mapp.
Integrera med program
Du kan använda de inscannade bilderna tillsammans med andra program, t.ex. visa scannade bilder i
ditt favoritprogram, bifoga dem till e-postmeddelanden, extrahera text ur bilder och mer.
324
Viktigt!
• En del funktioner finns endast tillgängliga när My Image Garden är installerat.
Obs!
• Se "Dialogrutan Inställningar" för hur du anger program att integrera med.
325
Starta IJ Scan Utility
Följ stegen nedan för att starta IJ Scan Utility.
Windows 10:
I Start-menyn väljer du Alla appar (All apps) > Canon Utilities > IJ Scan Utility.
Windows 8.1/Windows 8:
Välj IJ Scan Utility på startskärmen.
Om inte IJ Scan Utility visas på startskärmen väljer du snabbknappen Sök (Search) och söker sedan efter
"IJ Scan Utility".
Windows 7/Windows Vista/Windows XP:
I Start-menyn väljer du Alla program (All Programs) > Canon Utilities > IJ Scan Utility > IJ Scan Utility.
326
Enkel scanning med automatisk scanning
Du kan scanna enkelt genom att identifiera objekttypen automatiskt.
Viktigt!
• Följande objekt kanske inte scannas på rätt sätt. I så fall justerar du beskärningsramarna
(skanningsområdena) i helbildsvy i ScanGear (skannerdrivrutin) och skannar på nytt.
•
•
•
•
Foton som har en vitaktig bakgrund
Objekt som har skrivits ut på vitt papper, handskrivna dokument, visitkort m.m.
Tunna objekt
Tjocka objekt
1. Kontrollera att din skanner eller skrivare är på.
2. Placera objekten på glasskivan på skannern eller skrivaren.
Placera original (Skanna från en dator)
3. Starta IJ Scan Utility.
4. Klicka på Automatisk (Auto).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Om du vill utföra lämpliga korrigeringar beroende på objekttyp klickar du på Inställn... (Settings...) och
markerar kryssrutan Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image
correction) i dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
• Skannade bilder sparas i mappen som har ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I
dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) kan du även göra olika
avancerade inställningar.
• Se följande sidor för att scanna genom att ange objekttyp.
Scanna foton
Scanna dokument
Scanna med inställningar för favoriter
327
Scanna dokument
Du kan scanna objekt som placeras på glaset med inställningar som lämpar sig för dokument.
1. Placera objektet på glaset.
Placera original (Skanna från en dator)
2. Starta IJ Scan Utility.
3. Klicka på Inställn... (Settings...), ställ sedan in pappersstorleken, upplösningen etc. i
dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) om det
behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
4. Klicka på Dokument (Document).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Skannade bilder sparas i mappen som har ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) som visas när du klickar på Inställn...
(Settings...). I dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) kan du
även göra olika avancerade inställningar.
328
Scanna foton
Du kan scanna foton som placeras på glaset med inställningar som lämpar sig för foton.
1. Placera fotot på glaset.
Placera original (Skanna från en dator)
2. Starta IJ Scan Utility.
3. Klicka på Inställn... (Settings...), ställ sedan in pappersstorleken, upplösningen etc. i
dialogrutan Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) om det behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
4. Klicka på Foto (Photo).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Skannade bilder sparas i mappen som har ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I
dialogrutan Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) kan du även göra olika avancerade
inställningar.
329
Scanna med inställningar för favoriter
Du kan scanna objekt som placeras på glaset med dina sparade inställningar för favoriter.
Det är ett smidigt sätt att spara inställningar du använder ofta eller när du anger detaljerade
scanningsinställningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...), ange objekttypen, upplösningen etc. i dialogrutan
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) om det behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
Obs!
• När inställningarna väl har gjorts kan du scanna med samma inställningar nästa gång.
3. Placera objektet på glaset.
Placera original (Skanna från en dator)
4. Klicka på Anpassad (Custom).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Skannade bilder sparas i mappen som har ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I
dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) kan du även göra olika
avancerade inställningar.
330
Skanna original som är större än glaset (Bildsammanfogning)
Du kan scanna vänstra och högra halvan av ett objekt som är större än glaset och sedan kombinera dem till
en enda bild. Objekt upp till två gånger så stora som glaset kan scannas.
Obs!
• Följande anvisningar går igenom hur du scannar med objektet placerat på vänstersidan.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...), ange objekttypen, upplösningen etc. i dialogrutan
Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)) om det behövs.
När inställningen är klar klickar du på OK.
3. Klicka på Sammanfoga (Stitch).
Fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) visas.
4. Välj utmatningsstorlek i Välj utmatningsstorlek (Select Output Size) efter pappersstorlek.
331
5. Kontrollera att Skanna från vänster (Scan from Left) är markerat i Skanningsriktning
(Scan Direction).
6. Placera objektet som ska visas till vänster på skärmen med framsidan nedåt på glaset.
7. Klicka på Börja skanna bild 1 (Start Scanning Image 1).
Det första objektet scannas och visas i 1.
332
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
8. Placera objektet som ska visas till höger på skärmen med framsidan nedåt på glaset.
9. Klicka på Börja skanna bild 2 (Start Scanning Image 2).
Det andra objektet scannas och visas i 2.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
10. Justera de scannade bilderna om det behövs.
Använd verktygsfältet för att rotera, zooma in/ut eller dra i bilderna för att justera positionen.
333
Obs!
• Markera kryssrutan Justera beskärningsramar (Adjust cropping frames) för att definiera det
område som ska sparas.
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
• För att skanna ett objekt igen markerar du bilden i förhandsgranskningen eller miniatyrvyn högst
upp på skärmen och klickar sedan på
(Ta bort). Den markerade bilden tas bort och du kan
nu scanna objektet igen.
11. Klicka på Spara (Save).
334
Den kombinerade bilden sparas.
Obs!
• Se "Fönstret Bildsammanfogning" för mer information om fönstret Bildsammanfogning (Image
Stitch).
• Du kan göra avancerade skannerinställningar i dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
(Settings (Scan and Stitch)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...).
335
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
När du ”beskär” markerar du ett område som du vill behålla i en bild och resten tas bort när bilden scannas.
I fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) kan du ange en beskärningsram för bilden som visas i
förhandsgranskningen.
Obs!
• Se "Justera beskärningsramar (ScanGear)" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för information
om hur du justerar beskärningsramar med ScanGear (skannerdrivrutin).
Ursprunglig beskärningsram
Ingen beskärningsram har angetts. När du markerar kryssrutan Justera beskärningsramar (Adjust
cropping frames) anges en aktiv beskärningsram automatiskt runt bilden i förhandsgranskningsområdet.
Du kan dra beskärningsramen för att ange området att skanna.
När du scannar är det bara bilden inom området i beskärningsramen som kommer att scannas.
Justera en beskärningsram
(pil) när den placeras över en beskärningsram. Klicka och dra musen
Markören ändras till
om du vill utöka eller dra ihop beskärningsramen.
Markören ändras till
(hårkors) när den placeras inuti en beskärningsram. Klicka och dra musen om du
vill flytta hela beskärningsramen.
Ta bort beskärningsramar
För att ta bort beskärningsramen avmarkerar du kryssrutan Justera beskärningsramar (Adjust
cropping frames).
336
Skanna flera original samtidigt
Du kan scanna två eller flera foton (små objekt) på glaset samtidigt och spara dem som två enskilda bilder.
Viktigt!
• Följande objekt kanske inte scannas på rätt sätt. I så fall justerar du beskärningsramarna
(skanningsområdena) i helbildsvy i ScanGear (skannerdrivrutin) och skannar på nytt.
•
•
•
•
Foton som har en vitaktig bakgrund
Objekt som har skrivits ut på vitt papper, handskrivna dokument, visitkort m.m.
Tunna objekt
Tjocka objekt
Se "Scanna flera dokument samtidigt med ScanGear (skannerdrivrutin)" för din modell på startsidan i
Onlinehandbok om du vill veta mer.
Använda automatisk scanning:
Oavsett om flera objekt har identifierats automatiskt eller inte. Klicka på Automatisk (Auto) på
huvudskärmen i IJ Scan Utility och skanna.
Enkel scanning med automatisk scanning
Inte använda automatisk scanning:
I dialogrutan Inställningar ställer du in Pappersstorlek (Paper Size) på Automatisk skanning (Auto
scan) och scannar.
Obs!
• Fönstren för skanning med favoritinställningar används som exempel i följande beskrivningar.
1. Placera objekten på glaset.
Placera original (Skanna från en dator)
2. Starta IJ Scan Utility.
3. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
337
4. Klicka på Anpassad skanning (Custom Scan).
5. Välj Välj källa (Select Source) efter de objekt som ska scannas.
6. Välj Automatisk skanning (Auto scan) för Pappersstorlek (Paper Size) och klicka på
OK.
338
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
7. Klicka på Anpassad (Custom).
Flera objekt scannas samtidigt.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Scannade bilder sparas i mappen som ställts in för Spara i (Save in) i dialogrutan för motsvarande
Inställningar som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I varje Inställnings-ruta kan du även
göra avancerade inställningar.
339
Spara efter att ha kontrollerat scanningens resultat
Du kan kontrollera scanningens resultat och sedan spara bilderna på en dator.
Viktigt!
• Du kan inte kontrollera skanningens resultat innan du sparar när du skannar med Automatisk (Auto).
Obs!
• Fönstren för scanning av foton används som exempel i följande beskrivningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Klicka på Fotoskanning (Photo Scan).
4. Markera kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) och klicka på
OK.
340
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Dialogrutan Inställningar (ScanGear)
5. Klicka på Foto (Photo).
Scanningen startas.
När scanningen har slutförts visas dialogrutan Spara inställningar (Save Settings).
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
6. Ändra vid behov bildernas ordning och hur filer ska sparas.
341
Du kan ändra bildernas ordning och hur filer ska sparas i dialogrutan Spara inställningar (Save
Settings).
Obs!
• Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista:
Mappen Dokument (Documents)
• Windows 8/Windows 7/Windows XP:
Mappen Mina dokument (My Documents)
7. Klicka på OK.
Scannade bilder sparas enligt inställningarna.
342
Skicka scannade bilder via e-post
Du kan skicka scannade bilder via e-post.
Obs!
• Fönstren för scanning av foton används som exempel i följande beskrivningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Klicka på Fotoskanning (Photo Scan).
4. Välj Bifoga till e-post (Attach to e-mail) i Programinställningar (Application Settings)
och välj ett e-postprogram.
343
Obs!
• Du kan lägga till e-postprogram att använda för bilagor på den nedrullningsbara menyn.
• Om Ingen (bifoga manuellt) (None (Attach Manually)) har valts måste du bifoga de scannade
och sparade bilderna till ett e-postmeddelande manuellt.
5. Klicka på OK.
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
344
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (ScanGear)
6. Klicka på Foto (Photo).
Scanningen startas.
När scanningen är slutförd startas den angivna e-postklienten och bilderna bifogas till det nya
meddelandet.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• De scannade bilderna sparas enligt inställningarna i dialogrutan Inställningar.
• När kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) markeras i dialogrutan
Inställningar visas dialogrutan Spara inställningar (Save Settings). Efter att du har angett
alternativ för att spara och klickat på OK, sparas och bifogas de scannade bilderna automatiskt till
ett nytt meddelande i den angivna e-postklienten.
7. Ange mottagare, ange ett ämne och meddelandetext och skicka e-postmeddelandet.
Se handboken för e-postprogrammet för e-postinställningar.
345
Extrahera text från scannade bilder (OCR)
Scanna text i magasin och tidningar och visa den i en textredigerare.
Obs!
• När du scannar kan du extrahera text med Dokument (Document), Anpassad (Custom) eller
ScanGear.
• Fönstren för scanning av dokument används som exempel i följande beskrivningar.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
3. Klicka på Dokumentskanning (Document Scan).
Obs!
• För Upplösning (Resolution) kan endast 300 dpi eller 400 dpi ställas in när Starta OCR (Start
OCR) har valts under Programinställningar (Application Settings).
346
4. Välj Starta OCR (Start OCR) för Programinställningar (Application Settings) och välj
sedan vilket program du vill visa reusltatet med.
Obs!
• Om inget kompatibelt program är installerat, extraheras texten i bilden och visas i din
textredigerare.
Texten som visas baseras på Dokumentspråk (Document Language) i dialogrutan
Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings)). Välj det språk som ska
extraheras i Dokumentspråk (Document Language) och scanna.
• Du kan lägga till programmet på den nedrullningsbara menyn.
5. Klicka på OK.
347
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (ScanGear)
6. Klicka på Dokument (Document).
Scanningen startas.
När scanningen är utförd sparas de scannade bilderna enligt inställningarna och den extraherade texten
visas i angivet program.
Obs!
• Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.
• Texten som visas i din textredigerare är inte alltid helt exakt återgiven. Text i bilder från följande
dokumenttyper kanske inte identifieras korrekt.
• Dokument som innehåller text med en teckenstorlek som ligger utanför intervallet 8–40
punkter (vid 300 dpi)
348
• Lutande dokument
• Dokument som har placerats upp och ned eller dokument med text med fel orientering
(roterade tecken)
• Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
• Dokument med ett smalt radavstånd
• Dokument som innehåller text med en färgad bakgrund
• Dokument på flera olika språk
349
IJ Scan Utility-skärmar
Huvudskärm i IJ Scan Utility
Dialogrutan Inställningar
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Dialogrutan Inställningar (ScanGear)
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
Dialogrutan Spara inställningar
Fönstret Bildsammanfogning
350
Huvudskärm i IJ Scan Utility
Följ stegen nedan för att starta IJ Scan Utility.
Windows 10:
I Start-menyn väljer du Alla appar (All apps) > Canon Utilities > IJ Scan Utility för att starta IJ Scan
Utility.
Windows 8.1/Windows 8:
Välj IJ Scan Utility på startskärmen för att starta IJ Scan Utility.
Om inte IJ Scan Utility visas på startskärmen väljer du snabbknappen Sök (Search) och söker sedan efter
"IJ Scan Utility".
Windows 7/Windows Vista/Windows XP:
I Start-menyn väljer du Alla program (All Programs) > Canon Utilities > IJ Scan Utility > IJ Scan Utility
för att starta IJ Scan Utility.
Du kan gå från scanning till att spara på en gång genom att klicka på motsvarande ikon.
Produktnamn (Product Name)
Visar namnet på produkten som IJ Scan Utility för närvarande har konfigurerats att använda.
Om produkten som visas inte är den du vill använda kan du ange önskad produkt i listan.
Automatisk (Auto)
Identifierar objekttypen automatiskt och sparar dem till en dator. Även dataformatet för de sparade
filerna väljs automatiskt.
Inställningar för att spara och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
Dokument (Document)
Scannar objekt såsom dokument och sparar dem på en dator.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)).
Foto (Photo)
Scannar objekt såsom foton och sparar dem på en dator.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)).
Anpassad (Custom)
Scannar objekt med dina inställningar för favoriter och sparar bilderna på en dator. Objekttypen kan
identifieras automatiskt.
351
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)).
Sammanfoga (Stitch)
Visar fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) där du kan scanna vänstra och högra halvan av ett
objekt som är större än glaset och sedan kombinera de scannade bilderna till en enda bild.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)).
ScanGear
Startar ScanGear (skannerdrivrutin) som du kan använda för att utföra bildkorrigeringar och
färgjusteringar när du skannar.
Inställningar för att spara/skanna och program kan anges i dialogrutan Inställningar (ScanGear)
(Settings (ScanGear)).
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Inställn... (Settings...)
Visar dialogrutan Inställningar där du kan ange inställningar för att spara/skanna och vad som ska
hända efter en skanning.
352
Dialogrutan Inställningar
Det finns två flikar i dialogrutan Inställningar:
(Skanna från en dator) och
(Allmänna inställningar).
När du klickar på en flik växlar vyn i den röda ramen och ger dig möjlighet att göra avancerade inställningar
för funktionerna på varje flik.
Fliken (Skanna från en dator)
Du kan ange vad som ska hända när du scannar från IJ Scan Utility eller My Image Garden.
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Dialogrutan Inställningar (ScanGear)
Fliken (Allmänna inställningar)
Du kan ställa in produkt att använda, begränsningar för filstorlek i e-postbilagor, språk för att identifiera
text i bilder samt mapp att spara bilder i temporärt.
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
353
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Klicka på Automatisk skanning (Auto Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan
Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) kan du göra avancerade
scanningsinställningar för att automatiskt identifiera objekttyp.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte inställningsobjekt för
Programinställningar (Application Settings).
Objekt som stöds
Foton, vykort, visitkort, magasin, tidningar, dokument och Blu-ray/DVD/CD-skivor.
Viktigt!
• För att scanna följande objekttyper anger du objekttyp och storlek i dialogrutan Inställningar
(Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)), dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
(Settings (Photo Scan)) eller dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom
Scan)) och klickar sedan på Foto (Photo), Dokument (Document) eller Anpassad (Custom) på
huvudskärmen i IJ Scan Utility. Det går inte att scanna korrekt med Automatisk (Auto).
• Foton i A4-storlek
354
• Textdokument som är mindre än 2L (127 x 178 mm) (5 x 7 tum), till exempel sidor från
pocketböcker med ryggen bortskuren
• Objekt som har skrivits ut på tunt vitt papper
• Långa smala objekt, t.ex. panoramafoton
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
• Placera objekten som ska scannas rätt på glaset. Annars kanske objekten inte scannas korrekt.
Se "Placera original (Skanna från en dator)" för information om hur du placerar objekt.
Obs!
• Om du vill minska moaré när du scannar sätter du Välj källa (Select Source) till Magasin (Magazine) i
dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) eller Inställningar
(Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) och klickar sedan på Dokument (Document) eller
Anpassad (Custom) på huvudskärmen i IJ Scan Utility.
(1) Område för skanningsalternativ
Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image correction)
Utför lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på objekttyp.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill lägga till en mapp väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i dialogrutan Välj
målmapp (Select Destination Folder) som visas och anger en målmapp.
Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista:
Mappen Dokument (Documents)
355
• Windows 8/Windows 7/Windows XP:
Mappen Mina dokument (My Documents)
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Automatisk (Auto) är valt. Följande dataformat läggs automatiskt till objekttypen när du sparar.
• Foton, vykort, Blu-ray-/DVD-/CD-skivor och visitkort: JPEG
• Magasin, tidningar och dokument: PDF
Viktigt!
• Formatet som sparas kan variera beroende på hur objektet placeras.
Placera original (Skanna från en dator)
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
356
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Om du vill lägga till ett program eller en mapp till den nedrullningsbara menyn väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i den visade dialogrutan
Välj program (Select Application) eller Välj målmapp (Select Destination Folder) och anger
programmet eller mappen.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
357
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Klicka på Dokumentskanning (Document Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa
dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) kan du utföra avancerade
scanningsinställningar för att scanna objekt som dokument.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från scanningsskärmen i My Image Garden, visas inte
inställningsobjekt för Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Välj vilken typ av objekt som ska scannas.
• Scanna dokument: Dokument (Document)
• Scanna magasin: Magasin (Magazine)
358
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för objektet som ska scannas.
Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en ruta där du kan ange pappersstorlek. Välj ett värde för
Enhet (Unit), ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på OK.
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att återställa de specificerade inställningarna till
standardinställningar.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
Obs!
• Endast 300 dpi eller 400 dpi kan ställas in när Starta OCR (Start OCR) har valts under
Programinställningar (Application Settings).
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Plus) för att ställa in följande.
Obs!
• När Färgläge (Color Mode) är Svartvitt (Black and White) visas endast Minska
fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow), Korrigera snett textdokument (Correct
slanted text document) och Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect
the orientation of text document and rotate image).
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och
enklare att läsa.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
359
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
Minska genomlysning (Reduce show-through)
Gör texten i ett objekt skarpare eller minskar genomlysningen i tidningar och liknande.
Minska moaré (Reduce moire)
Minskar moarémönster.
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn övergång
eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Minska moaré (Reduce moire).
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Obs!
• Använd fliken ScanGear (skannerdrivrutin) Avancerat läge (Advanced Mode) för att
korrigera skuggor mellan sidorna när du scannar objekt i icke-standardstorlekar eller
specifika områden.
Se "Korr. av fästmarginalskugga" för din modell på startsidan i Onlinehandbok om du vill
veta mer.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till +10
grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan identifieras
på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan
raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text document
and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera orienteringen
hos texten i det scannade dokumentet.
360
Viktigt!
• Endast textdokument som skrivits på något av språken som finns med i Dokumentspråk
(Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) stöds.
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan identifieras
eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
•
•
•
•
Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
Dokument med mönstrad bakgrund
Markera i så fall kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) och
rotera bilden i dialogrutan Spara inställningar (Save Settings).
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill lägga till en mapp väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i dialogrutan Välj
målmapp (Select Destination Folder) som visas och anger en målmapp.
Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista:
Mappen Dokument (Documents)
• Windows 8/Windows 7/Windows XP:
Mappen Mina dokument (My Documents)
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Viktigt!
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
• När Starta OCR (Start OCR) är valt i Programinställningar (Application Settings) kan du inte
välja PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
361
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
362
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på den nedrullningsbara menyn.
Starta OCR (Start OCR)
Välj det här alternativet när du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Om du vill lägga till ett program eller en mapp till den nedrullningsbara menyn väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i den visade dialogrutan
Välj program (Select Application) eller Välj målmapp (Select Destination Folder) och anger
programmet eller mappen.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
363
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Klicka på Fotoskanning (Photo Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan
Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)) kan du utföra avancerade
scanningsinställningar för att scanna objekt som foton.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte inställningsobjekt för
Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Foto (Photo) är valt.
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för objektet som ska scannas.
364
Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en ruta där du kan ange pappersstorlek. Välj ett värde för
Enhet (Unit), ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på OK.
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att återställa de specificerade inställningarna till
standardinställningar.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Plus) för att ställa in följande.
Viktigt!
• När Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White) är Inställningar för
bildbearbetning (Image Processing Settings) inte tillgängligt.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill lägga till en mapp väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i dialogrutan Välj
målmapp (Select Destination Folder) som visas och anger en målmapp.
Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista:
Mappen Dokument (Documents)
365
• Windows 8/Windows 7/Windows XP:
Mappen Mina dokument (My Documents)
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF eller PNG.
Viktigt!
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
366
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Om du vill lägga till ett program eller en mapp till den nedrullningsbara menyn väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i den visade dialogrutan
Välj program (Select Application) eller Välj målmapp (Select Destination Folder) och anger
programmet eller mappen.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
367
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Klicka på Anpassad skanning (Custom Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa
dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) kan du utföra avancerade
scanningsinställningar för att scanna som du själv vill.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från scanningsskärmen i My Image Garden, visas inte
inställningsobjekt för Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Välj vilken typ av objekt som ska scannas. Välj Automatisk (Auto) för att identifiera objekttyp
automatiskt och ställa in Färgläge (Color Mode), Pappersstorlek (Paper Size) och Upplösning
(Resolution) automatiskt.
368
Viktigt!
• Objekttyper som stöds av Automatisk (Auto) är fotografier, vykort, visitkort, magasin, tidningar,
dokument och Blu-ray/CD/DVD-skivor.
• Ange objekttyp eller storlek för att scanna följande typer av objekt. Det går inte att scanna korrekt
med Automatisk (Auto).
• Foton i A4-storlek
• Textdokument som är mindre än 2L (127 x 178 mm) (5 x 7 tum), till exempel sidor från
pocketböcker med ryggen bortskuren
• Objekt som har skrivits ut på tunt vitt papper
• Långa smala objekt, t.ex. panoramafoton
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
• Placera objekten rätt beroende på vilken typ av objekt du ska scanna. Annars kanske objekten
inte scannas korrekt.
Se "Placera original (Skanna från en dator)" för information om hur du placerar objekt.
Obs!
• För att konvertera text i bilden till textdata efter att den scannats anger du Välj källa (Select
Source) istället för att välja Automatisk (Auto).
• För att minska moaréeffekten ställer du in Välj källa (Select Source) på Magasin (Magazine)
eller markerar kryssrutan Minska moaré (Reduce moire) i Inställningar för bildbearbetning
(Image Processing Settings).
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Obs!
• Endast Färg (Color) är tillgängligt när Välj källa (Select Source) står på Automatisk (Auto).
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för objektet som ska scannas.
Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en ruta där du kan ange pappersstorlek. Välj ett värde för
Enhet (Unit), ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på OK.
Obs!
• Endast Automatisk (Auto) finns tillgänglig när Välj källa (Select Source) står på Automatisk
(Auto).
• Klicka på Standardvärden (Defaults) på skärmen där du kan ange pappersstorlek för att
återställa de specificerade inställningarna till standardinställningar.
369
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
Obs!
• Endast Automatisk (Auto) finns tillgänglig när Välj källa (Select Source) står på Automatisk
(Auto).
• Endast 300 dpi eller 400 dpi kan ställas in när Starta OCR (Start OCR) har valts under
Programinställningar (Application Settings).
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Plus) för att ställa in följande. Tillgängliga inställningar varierar beroende på Välj källa
(Select Source).
• När Välj källa (Select Source) står på Automatisk (Auto):
Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image correction)
Utför lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på objekttyp.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så
fall kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
• När Välj källa (Select Source) står på Foto (Photo):
Viktigt!
• När Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White) är Inställningar för
bildbearbetning (Image Processing Settings) inte tillgängligt.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
• När Välj källa (Select Source) står på Magasin (Magazine) eller Dokument (Document):
Obs!
• När Färgläge (Color Mode) är Svartvitt (Black and White) visas endast Minska
fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow), Korrigera snett textdokument (Correct
slanted text document) och Känn av orientering av textdokument och rotera bild
(Detect the orientation of text document and rotate image).
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare
och enklare att läsa.
370
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så
fall kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
Minska genomlysning (Reduce show-through)
Gör texten i ett objekt skarpare eller minskar genomlysningen i tidningar och liknande.
Minska moaré (Reduce moire)
Minskar moarémönster.
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn
övergång eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Minska moaré (Reduce moire).
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Obs!
• Använd fliken ScanGear (skannerdrivrutin) Avancerat läge (Advanced Mode) för att
korrigera skuggor mellan sidorna när du scannar objekt i icke-standardstorlekar eller
specifika områden.
Se "Korr. av fästmarginalskugga" för din modell på startsidan i Onlinehandbok om du vill
veta mer.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till
+10 grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan
identifieras på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar
mellan raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
371
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text
document and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera
orienteringen hos texten i det scannade dokumentet.
Viktigt!
• Endast textdokument skrivna på något av språken som kan väljas i Dokumentspråk
(Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) stöds.
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan
identifieras eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
• Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
• Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
• Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven
text
• Dokument med mönstrad bakgrund
Markera i så fall kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) och
rotera bilden i dialogrutan Spara inställningar (Save Settings).
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill lägga till en mapp väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i dialogrutan Välj
målmapp (Select Destination Folder) som visas och anger en målmapp.
Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista:
Mappen Dokument (Documents)
• Windows 8/Windows 7/Windows XP:
Mappen Mina dokument (My Documents)
372
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller
Automatisk (Auto).
Viktigt!
• Om Automatisk (Auto) är valt kan sparformatet variera beroende på hur objektet placeras.
Placera original (Skanna från en dator)
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
• När Starta OCR (Start OCR) är valt i Programinställningar (Application Settings), kan du inte
välja PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller Automatisk (Auto).
Obs!
• Automatisk (Auto) visas endast om Automatisk (Auto) är valt för Välj källa (Select Source).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif eller Automatisk (Auto) har valts i Dataformat (Data
Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller Automatisk (Auto)
har valts i Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF, PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) eller Automatisk (Auto)
har valts i Dataformat (Data Format).
373
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• Detta visas inte när Välj källa (Select Source) står på Automatisk (Auto).
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på den nedrullningsbara menyn.
Starta OCR (Start OCR)
Välj det här alternativet när du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Om du vill lägga till ett program eller en mapp till den nedrullningsbara menyn väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i den visade dialogrutan
374
Välj program (Select Application) eller Välj målmapp (Select Destination Folder) och anger
programmet eller mappen.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
375
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Klicka på Skanna och sammanfoga (Scan and Stitch) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa
dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)).
I dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)) kan du utföra
avancerade scanningsinställningar för att scanna objekt som är större än glaset.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från scanningsskärmen i My Image Garden, visas inte
inställningsobjekt för Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Välj vilken typ av objekt som ska scannas.
• Scanna foton: Foto (Photo)
• Scanna dokument: Dokument (Document)
• Scanna magasin: Magasin (Magazine)
376
Obs!
• För att minska moaréeffekten ställer du in Välj källa (Select Source) på Magasin (Magazine)
eller markerar kryssrutan Minska moaré (Reduce moire) i Inställningar för bildbearbetning
(Image Processing Settings).
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Plus) för att ställa in följande. Tillgängliga inställningar varierar beroende på Välj källa
(Select Source).
Viktigt!
• När Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White) är Inställningar för
bildbearbetning (Image Processing Settings) inte tillgängligt.
• När Välj källa (Select Source) står på Foto (Photo):
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
• När Välj källa (Select Source) står på Magasin (Magazine) eller Dokument (Document):
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
Minska genomlysning (Reduce show-through)
Gör texten i ett objekt skarpare eller minskar genomlysningen i tidningar och liknande.
Minska moaré (Reduce moire)
Minskar moarémönster.
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn
övergång eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Minska moaré (Reduce moire).
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
377
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill lägga till en mapp väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i dialogrutan Välj
målmapp (Select Destination Folder) som visas och anger en målmapp.
Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista:
Mappen Dokument (Documents)
• Windows 8/Windows 7/Windows XP:
Mappen Mina dokument (My Documents)
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Viktigt!
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
378
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Om du vill lägga till ett program eller en mapp till den nedrullningsbara menyn väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i den visade dialogrutan
Välj program (Select Application) eller Välj målmapp (Select Destination Folder) och anger
programmet eller mappen.
379
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
380
Dialogrutan Inställningar (ScanGear)
Klicka på ScanGear på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan Inställningar
(ScanGear) (Settings (ScanGear)).
I dialogrutan Inställningar (ScanGear) (Settings (ScanGear)) kan du ange hur bilder ska sparas när du
skannar objekt genom att starta ScanGear (skannerdrivrutin) och vad som ska hända efter att de har
sparats.
(1) Område för sparinställningar
(2) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte inställningsobjekt för
Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
381
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill lägga till en mapp väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i dialogrutan Välj
målmapp (Select Destination Folder) som visas och anger en målmapp.
Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista:
Mappen Dokument (Documents)
• Windows 8/Windows 7/Windows XP:
Mappen Mina dokument (My Documents)
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Obs!
• När PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts kan bilder i upplösningar upp
till 9 600 x 9 600 bildpunkter skannas.
• När kryssrutan Aktivera skanning av stora bilder (Enable large image scans) har markerats i
Spara inställningar (Save Settings), eller om Starta OCR (Start OCR) har valts i
Programinställningar (Application Settings), kan du välja JPEG/Exif, TIFF eller PNG.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
382
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Aktivera skanning av stora bilder (Enable large image scans)
Markera den här kryssrutan om du vill kunna skanna bilder upp till 21 000 x 30 000 bildpunkter och
1,8 GB.
Viktigt!
• När den här kryssrutan är markerad kan du inte välja Skicka till ett program (Send to an
application), Skicka till en mapp (Send to a folder), Bifoga till e-post (Attach to e-mail) eller
Starta OCR (Start OCR).
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Obs!
• När den här kryssrutan inte är markerad kan bilder i upplösningar upp till 10 208 x 14 032
bildpunkter skannas.
Kontrollera skanningsresultat (Check scan results)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
(2) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
383
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på den nedrullningsbara menyn.
Starta OCR (Start OCR)
Välj det här alternativet när du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Om du vill lägga till ett program eller en mapp till den nedrullningsbara menyn väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i den visade dialogrutan
Välj program (Select Application) eller Välj målmapp (Select Destination Folder) och anger
programmet eller mappen.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
384
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
Klicka på fliken
(Allmänna inställningar) för att visa dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
(Settings (General Settings)).
I dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings)) kan du ställa in produkt
att använda, begränsningar för filstorlek i e-postbilagor, språk för att identifiera text i bilder samt mapp att
spara bilder i temporärt.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, kanske inte alla alternativ visas.
Produktnamn (Product Name)
Visar namnet på produkten som IJ Scan Utility för närvarande har konfigurerats att använda.
Om produkten som visas inte är den du vill använda kan du ange önskad produkt i listan.
E-postbilagans storlek (E-mail Attachment Size)
Du kan begränsa storleken på scannade bilder som ska bifogas i e-post.
Du kan välja Liten (passar fönster på 640x480) (Small (Suitable for 640 x 480 Windows)), Medium
(passar fönster på 800x600) (Medium (Suitable for 800 x 600 Windows)), Stor (passar fönster på
1024x768) (Large (Suitable for 1024 x 768 Windows)) eller Ingen ändring (No Change).
Dokumentspråk (Document Language)
Du kan välja språk för den text som ska kontrolleras i bilder och som ska användas vid sökning när en
PDF-fil som har stöd för nyckelordssökning skapas.
Mapp där tillfälliga filer ska sparas (Folder to Save Temporary Files)
Visar mappen där bilder ska sparas tillfälligt. Klicka på Bläddra... (Browse...) för att ange målmapp.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
385
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
386
Dialogrutan Spara inställningar
Markera kryssrutan Kontrollera skanningsresultat (Check scan results) under Spara inställningar
(Save Settings) i dialogrutan Inställningar för att visa dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter
skanning.
Du kan ange dataformat och mål när du visar miniatyrerna från scanningen.
Viktigt!
• Efter scanning från My Image Garden visas inte dialogrutan Spara inställningar (Save Settings).
(1) Knappar för förhandsgranskningen
(2) Område för skanningsresultat
(3) Område för sparinställningar
(1) Knappar för förhandsgranskningen
/
(Rotera vänster 90°)/(Rotera höger 90°)
Roterar scannade bilder 90 grader motsols eller medsols.
Markera den bild som du vill rotera och klicka på
(Rotera vänster 90°) eller
(Rotera höger
90°).
Viktigt!
• Knapparna för förhandsgranskning visas inte om kryssrutan Aktivera skanning av stora bilder
(Enable large image scans) är markerad i dialogrutan Inställningar (ScanGear) (Settings
(ScanGear)).
387
(2) Område för skanningsresultat
Här visas miniatyrer av de scannade bilderna. Du kan ändra ordningen för bilderna genom att dra och
släppa. Filnamnen för bilderna som ska sparas visas nedanför miniatyrbilderna.
(3) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill lägga till en mapp väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i dialogrutan Välj
målmapp (Select Destination Folder) som visas och anger en målmapp.
Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista:
Mappen Dokument (Documents)
• Windows 8/Windows 7/Windows XP:
Mappen Mina dokument (My Documents)
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Viktigt!
• Du kan inte välja PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) i följande fall.
• Om du scannar genom att klicka på Foto (Photo) på huvudskärmen i IJ Scan Utility
• Kryssrutan Aktivera skanning av stora bilder (Enable large image scans) är markerad
under Spara inställningar (Save Settings) i dialogrutan Inställningar (ScanGear)
(Settings (ScanGear))
• Starta OCR (Start OCR) är valt under Programinställningar (Application Settings) i
dialogrutorna Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)),
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) eller Inställningar
(ScanGear) (Settings (ScanGear))
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
388
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
389
Fönstret Bildsammanfogning
Klicka på Sammanfoga (Stitch) i IJ Scan Utility huvudfönstret för att visa fönstret Bildsammanfogning
(Image Stitch).
Du kan scanna vänstra och högra halvan av ett objekt som är större än glaset och sedan kombinera dem till
en enda bild. Du kan scanna objekt som är runt dubbelt så stora som glaset.
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
(2) Verktygsfält
(3) Miniatyrvyn
(4) Förhandsgranskningsområde
Obs!
• De visade alternativen varierar beroende på vald källa och vy.
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
Välj utmatningsstorlek (Select Output Size)
B4 (B5x2) (B4 (B5 x 2))
Scannar vänster och höger halva av objekt i B4-format separat.
A3 (A4x2) (A3 (A4 x 2))
Scannar vänster och höger halva av objekt i A3-format separat.
11x17 (Letterx2) (11 x 17 (Letter x 2))
Scannar vänster och höger halva av objekt dubbelt så stora som Letter-formatet separat.
Helt glasx2 (Full Platen x 2)
Scannar vänster och höger halva av objekt dubbelt så stora som glaset separat.
390
Skanningsriktning (Scan Direction)
Skanna från vänster (Scan from Left)
Visar den första scannade bilden till vänster.
Skanna från höger (Scan from Right)
Visar den första scannade bilden till höger.
Skanningsbild 1 (Scan Image 1)
Börja skanna bild 1 (Start Scanning Image 1)
Scannar det första objektet.
Skanningsbild 2 (Scan Image 2)
Börja skanna bild 2 (Start Scanning Image 2)
Scannar det andra objektet.
391
Justera beskärningsramar (Adjust cropping frames)
Du kan justera scanningsområdet i förhandsgranskningen.
Om inget område har angetts sparas en bild i storleken som valts i Välj utmatningsstorlek (Select
Output Size). Om ett område har markerats scannas och sparas bara bilden inom
beskärningsramen.
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
Spara (Save)
Spara (Save)
Sparar de två scannade bilderna som en bild.
Avbryt (Cancel)
Avbryter scanningen av typen Sammanfoga (Stitch).
(2) Verktygsfält
Du kan ta bort de scannade bilderna eller justera förhandsgranskningen.
(Ta bort)
Raderar den bild som valts i miniatyrvyn.
(Förstora/Förminska)
Ger dig möjlighet att förstora eller förminska förhandsgranskningen.
Ett vänsterklick i förhandsgranskningsområdet förstorar bilden.
Ett högerklick i förhandsgranskningsområdet förminskar bilden.
(Rotera åt vänster)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader motsols.
392
(Rotera 180°)
Roterar förhandsgranskningen 180 grader.
(Rotera åt höger)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader medsols.
(Öppna guide)
Öppnar den här sidan.
(3) Miniatyrvyn
Här visas miniatyrer av de scannade bilderna. Tom om inget har scannats.
(4) Förhandsgranskningsområde
Visar de scannade bilderna. Du kan justera layouten genom att dra i den skannade bilden eller kontrollera
resultatet av inställningarna som har gjorts i ”(1) Knappar för inställningar och åtgärder”.
När inga bilder har skannats:
393
Efter att ha skannat det första objektet genom att klicka på Börja skanna bild 1 (Start Scanning
Image 1):
Bilden scannas i riktningen som angetts i Skanningsriktning (Scan Direction) och 2 visas vid bilden.
Efter att ha skannat det andra objektet genom att klicka på Börja skanna bild 2 (Start Scanning
Image 2):
De två scannade bilderna visas.
Närliggande information
Skanna original som är större än glaset (Bildsammanfogning)
394
Skanna med programvara (ScanGear)
Vad är ScanGear (skannerdrivrutin)?
Skanna med avancerade inställningar med ScanGear (skannerdrivrutin)
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
Scanna i Enkelt läge
Scanna i Avancerat läge
Skanna flera dokument från ADF (automatisk dokumentmatare) i Avancerat
läge
Skanna flera dokument på samma gång med ScanGear (skannerdrivrutin)
Redigera bilder och färger med ScanGear (skannerdrivrutin)
Skärmarna ScanGear (skannerdrivrutin)
Placera original (Skanna från en dator)
Justera beskärningsramar (ScanGear)
Allmän information (skannerdrivrutin)
Viktigt!
• Tillgängliga funktioner och inställningar varierar beroende på val av skanner eller skrivare.
395
Vad är ScanGear (skannerdrivrutin)?
ScanGear (skannerdrivrutin) är programvara som behövs för att skanna dokument. I ScanGear kan du ange
utmatningsstorleken och göra bildkorrigeringar när du scannar.
ScanGear kan startas från IJ Scan Utility eller från andra program som är kompatibla med
standardgränssnittet TWAIN. (ScanGear är en TWAIN-kompatibel drivrutin.)
Vad du kan göra med programvaran
Med den här programvaran kan du bland annat förhandsgranska scanningsresultatet eller ange
dokumenttyp och utmatningsstorlek. När du scannar dokument: ScanGear är praktiskt om du vill scanna i
en särskild färgton eftersom du kan göra olika korrigeringar och justera ljusstyrka, kontrast o.s.v.
Programskärmar
Det finns två lägen: Enkelt läge och Avancerat läge.
Växla mellan lägena genom att klicka på någon av flikarna i det övre högra hörnet på skärmen.
Obs!
• ScanGear startar i det senast använda läget.
• Inställningarna behålls inte när du växlar läge.
Enkelt läge
Använd fliken Enkelt läge (Basic Mode) för att enkelt skanna genom att följa tre steg på skärmen
(
,
och
).
396
Avancerat läge
Använd fliken Avancerat läge (Advanced Mode) om du vill ange t.ex. färgläge, utmatningsupplösning,
bildens ljushet eller färgton när du scannar.
397
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
Använd ScanGear (skannerdrivrutin) om du vill utföra bildkorrigeringar och färgjusteringar när du skannar.
ScanGear kan startas från IJ Scan Utility eller andra program.
Obs!
• Konfigurera nätverksmiljön om du har mer än en skanner eller en nätverkskompatibel modell och
ändrade från USB-anslutning till nätverksanslutning.
Starta IJ Scan Utility
Följ anvisningarna nedan för att starta ScanGear från IJ Scan Utility.
1. Starta IJ Scan Utility.
Se "Starta IJ Scan Utility" för din modell på Onlinehandbokens startskärm om du vill veta hur man
startar IJ Scan Utility.
2. Klicka på ScanGear på huvudskärmen i IJ Scan Utility.
Skärmen ScanGear visas.
Starta från ett program
Gör så här (exempel) för att starta ScanGear från ett program.
Hur du ska göra varierar beroende på programmet. Mer information finns i programmets handbok.
1. Starta programmet.
2. På programmets meny väljer du enheten.
Obs!
• Om du vill använda en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning väljer du en som har
"Nätverk" efter produktnamnet.
3. Välj kommandot för att skanna till ett dokument.
Skärmen ScanGear visas.
398
Scanna i Enkelt läge
Använd fliken Enkelt läge (Basic Mode) för att scanna enkelt genom att följa stegen på skärmen.
Se "Skanna flera dokument på samma gång med ScanGear (skannerdrivrutin)" om du vill ha mer
information om hur man skannar flera dokument samtidigt från glaset.
När du skannar från ADF (automatisk dokumentmatare) skannas dokumenten utan förhandsgranskning.
Viktigt!
• Följande typer av dokument kanske inte scannas korrekt. Då klickar du på
verktygsfältet för att växla till helbildsvy och skanna.
•
•
•
•
(Miniatyr) i
Foton som har en vitaktig bakgrund
Dokument som har skrivits ut på vitt papper, handskriven text, visitkort m.m.
Tunna dokument
Tjocka dokument
• Följande typer av dokument kanske inte scannas korrekt.
• Dokument som är mindre än 3 kvadratcm (1,2 kvadrattum)
• Foton som har klippts i olika former
Obs!
• Om du använder en modell med stöd för dubbelsidig skanning från ADF kan du skanna dokumentets
båda sidor automatiskt från ADF.
1. Placera dokumentet på glaset eller ADF och starta sedan ScanGear (skannerdrivrutin).
Placera original (Skanna från en dator)
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
2. Välj alternativ för Välj källa (Select Source) beroende på vilken dokumenttyp som du har
placerat på glasskivan eller ADF.
399
Viktigt!
• Vissa program stöder inte kontinuerlig skanning från ADF. Mer information finns i programmets
handbok.
Obs!
• Om du vill skanna magasin med många färgfoton väljer du Magasin (Färg) (Magazine (Color)).
3. Klicka på Förhandsgranskning (Preview).
Bilden visas i förhandsgranskningsområdet.
Viktigt!
• Förhandsgranskning (Preview) visas inte när en typ för ADF har valts för Välj källa (Select
Source).
400
Obs!
• Färgerna justeras enligt dokumenttypen som har angetts under Välj källa (Select Source).
4. Ange Mål (Destination).
Obs!
• Gå vidare till steg 7 om en typ för ADF har valts för Välj källa (Select Source).
5. Under Utmatningsstorlek (Output Size) kan du göra inställningar som passar ditt syfte.
Alternativen för utmatningsstorlek varierar beroende på vilket alternativ du valt under Mål (Destination).
6. Justera beskärningsramarna (skanningsområden) om så behövs.
Justera storlek och position för beskärningsramarna i förhandsgranskningsbilden.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
7. Ange Bildkorrigeringar (Image corrections) om det behövs.
8. Klicka på Scanna (Scan).
Scanningen startas.
Obs!
(Information) för att visa en dialogruta där du kan kontrollera de aktuella
• Klicka på
skanningsinställningarna (dokumenttyp etc.).
• Du kan ange vad som ska hända efter skanning i Status för dialogrutan ScanGear efter scanning
(Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna (Scan) i dialogrutan Inställningar
(Preferences).
Närliggande information
Fliken Enkelt läge
401
Scanna i Avancerat läge
Använd fliken Avancerat läge (Advanced Mode) om du vill ange t.ex. färgläge, utmatningsupplösning,
bildens ljushet eller färgton när du scannar.
Se "Skanna flera dokument på samma gång med ScanGear (skannerdrivrutin)" om du vill ha mer
information om hur man skannar flera dokument samtidigt.
Se "Skanna flera dokument från ADF (automatisk dokumentmatare) i Avancerat läge" om du vill skanna
flera dokument som placeras i ADF (automatisk dokumentmatare).
Viktigt!
• Följande typer av dokument kanske inte scannas korrekt. Då klickar du på
verktygsfältet för att växla till helbildsvy och skanna.
•
•
•
•
(Miniatyr) i
Foton som har en vitaktig bakgrund
Dokument som har skrivits ut på vitt papper, handskriven text, visitkort m.m.
Tunna dokument
Tjocka dokument
• Följande typer av dokument kanske inte scannas korrekt.
• Dokument som är mindre än 3 kvadratcm (1,2 kvadrattum)
• Foton som har klippts i olika former
1. Placera dokumentet på glasskivan och starta sedan ScanGear (skannerdrivrutin).
Placera original (Skanna från en dator)
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
2. Klicka på fliken Avancerat läge (Advanced Mode).
Fliken ändras till Avancerat läge (Advanced Mode).
402
Obs!
• Inställningarna behålls inte när du växlar läge.
3. Ange Inmatningsinställningar (Input Settings) som passar för dokumentet eller ditt syfte.
4. Klicka på Förhandsgranskning (Preview).
Förhandsgranskningsbilderna visas i förhandsgranskningsområdet.
5. Ange Inställningar för utmatning (Output Settings).
6. Justera beskärningsramen (scanningsområdet), korrigera bilden och justera färgerna efter
behov.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
Bildinställningar (Image Settings)
Färgjusteringsknappar
7. Klicka på Scanna (Scan).
Scanningen startas.
Obs!
(Information) för att visa en dialogruta där du kan kontrollera de aktuella
• Klicka på
skanningsinställningarna (dokumenttyp etc.).
• Du kan ange vad som ska hända efter skanning i Status för dialogrutan ScanGear efter scanning
(Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna (Scan) i dialogrutan Inställningar
(Preferences).
403
Närliggande information
Fliken Avancerat läge
404
Skanna flera dokument från ADF (automatisk dokumentmatare) i
Avancerat läge
På fliken Avancerat läge (Advanced Mode) kan du ange bildens ljusstyrka, färgton m.m. och scanna flera
dokument samtidigt i ADF (automatisk dokumentmatare). Om du använder en modell med stöd för
dubbelsidig skanning från ADF kan du skanna dokumentets båda sidor automatiskt från ADF.
När du scannar från ADF scannas dokumenten utan förhandsgranskning.
1. Placera dokumenten i enhetens ADF och starta ScanGear (scannerdrivrutin).
Placera dokument (ADF (automatisk dokumentmatare))
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
2. Klicka på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) och välj Dokument (ADF Enkelsidig)
(Document (ADF Simplex)) eller Dokument (ADF Dubbelsidig) (Document (ADF
Duplex)) i Välj källa (Select Source).
Obs!
• Inställningarna behålls inte när du växlar läge.
• Om du använder en modell med stöd för dubbelsidig skanning från ADF kan du välja Dokument
(ADF Dubbelsidig) (Document (ADF Duplex)).
3. Ange Inmatningsinställningar (Input Settings) som passar för dokumentet eller ditt syfte.
4. Ange Inställningar för utmatning (Output Settings).
5. Korrigera bilder och justera färger efter behov.
Bildinställningar (Image Settings)
405
Färgjusteringsknappar
6. Klicka på Scanna (Scan).
Scanningen startas.
Obs!
• Klicka på
(Information) för att visa en dialogruta där du kan kontrollera de aktuella
skanningsinställningarna (dokumenttyp etc.).
• Du kan ange vad som ska hända efter skanning i Status för dialogrutan ScanGear efter scanning
(Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna (Scan) i dialogrutan Inställningar
(Preferences).
Närliggande information
Fliken Avancerat läge
406
Skanna flera dokument på samma gång med ScanGear
(skannerdrivrutin)
Du kan scanna två eller flera fotografier (små dokument) på glaset samtidigt på flikarna Enkelt läge (Basic
Mode) och Avancerat läge (Advanced Mode).
Det här avsnittet handlar om hur du scannar flera dokument från fliken Enkelt läge (Basic Mode).
Viktigt!
• Scanna i helbildsvy om du vill scanna flera dokument som en bild.
• Följande dokumenttyper kanske inte beskärs på rätt sätt: Då justerar du beskärningsramarna
(scanningsområdena) i helbildsvy och scannar.
•
•
•
•
Foton som har en vitaktig bakgrund
Dokument som har skrivits ut på vitt papper, handskriven text, visitkort m.m.
Tunna dokument
Tjocka dokument
Skanna flera dokument i helbildsvy
• Följande typer av dokument kanske inte scannas korrekt.
• Dokument som är mindre än 3 kvadratcm (1,2 kvadrattum)
• Foton som har klippts i olika former
Obs!
• Du kan också scanna flera dokument samtidigt från fliken Avancerat läge (Advanced Mode). På fliken
Avancerat läge (Advanced Mode) kan du ställa in avancerade scanningsinställningar, t.ex. färgläge,
utmatningsupplösning, bildljusstyrka och färgton.
• Mer information om flikarna Enkelt läge (Basic Mode) och Avancerat läge (Advanced Mode) finns i
respektive avsnitt nedan.
Fliken Enkelt läge
Fliken Avancerat läge
1. Placera dokumentet på glasskivan och starta sedan ScanGear (skannerdrivrutin).
Placera original (Skanna från en dator)
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
2. Välj alternativ för Välj källa (Select Source) beroende på vilken dokumenttyp som du har
placerat på glasskivan.
407
3. Klicka på Förhandsgranskning (Preview).
Miniatyrer av förhandsgranskningsbilderna visas i området för förhandsgranskning. Beskärningsramar
anges automatiskt utifrån dokumentstorleken.
4. Ange Mål (Destination).
5. Under Utmatningsstorlek (Output Size) kan du göra inställningar som passar ditt syfte.
6. Justera beskärningsramarna och ange Bildkorrigeringar (Image corrections) om så
behövs.
Obs!
• Du kan korrigera bilderna en och en. Välj den bildruta som du vill korrigera.
408
• I miniatyrvy kan du endast skapa en beskärningsram per bild. Scanna i helbildsvy om du vill
skapa flera beskärningsramar i en bild.
Skanna flera dokument i helbildsvy
7. Välj de bilder som du vill scanna.
Markera kryssrutorna för de bilder som du vill scanna.
8. Klicka på Scanna (Scan).
Skanna flera dokument i helbildsvy
Följ dessa steg om miniatyrbilderna inte visas korrekt när de förhandsgranskas eller om du vill scanna
flera dokument som en bild.
Obs!
• Positionen på lutande dokument korrigeras inte i helbildsvy.
1. Klicka på
(Miniatyr) i verktygsfältet när du har förhandsgranskat bilderna.
Växla till helbildsvy.
Obs!
• När hela bilden visas ändras ikonen till
(Helbildsvy).
2. Ange Mål (Destination).
409
3. Under Utmatningsstorlek (Output Size) kan du göra inställningar som passar ditt syfte.
Invertera proportioner (Invert aspect ratio) är aktiverat när Utmatningsstorlek (Output Size) är
inställt på något annat än Flexibel (Flexible). Klicka på den här knappen om du vill rotera
beskärningsramen. Klicka igen om du vill återställa originalorienteringen.
4. Justera beskärningsramarna.
Justera storlek och position för beskärningsramarna i förhandsgranskningsbilden. Du kan även skapa
två eller flera beskärningsramar.
Om ett område inte har angetts scannas dokumentet enligt dokumentstorleken (automatisk
beskäring). Om ett område har angetts scannas bara det som finns i det markerade området.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
5. Ange Bildkorrigeringar (Image corrections) om det behövs.
6. Klicka på Scanna (Scan).
Områden som omges av brutna linjer scannas.
Obs!
• Du kan ange vad som ska hända efter skanning i Status för dialogrutan ScanGear efter scanning
(Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna (Scan) i dialogrutan Inställningar
(Preferences).
410
Redigera bilder och färger med ScanGear (skannerdrivrutin)
Korrigera bilder (oskarp maskning, reducera damm och repor,
blekningskorrigering m.m.)
Justera färger med hjälp av färgmönster
Justera mättnad och färgbalans
Justera ljusstyrka och kontrast
Justera histogram
Justera tonkurva
Inställningar för gränsvärde
411
Korrigera bilder (oskarp maskning, reducera damm och repor,
blekningskorrigering m.m.)
Med hjälp av funktionerna Bildinställningar (Image Settings) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode)
i ScanGear (scannerdrivrutinen) kan du framhäva motivens kontur, reducera damm och repor och korrigera
blekta färger när du scannar bilder.
Alternativ för inställningar
Klicka på
(pilen) för en funktion och välj ett alternativ på den nedrullningsbara menyn.
Viktigt!
• Använd inte de här funktionerna på bilder utan moarémönster, prickar/repor eller blekta färger.
Färgtonen kan påverkas negativt.
• Mer information om funktionerna och försiktighetsåtgärder finns i "Bildinställningar (Image
Settings)".
Obs!
• Se "Scanna i Avancerat läge" för att öppna fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear och
skanna.
Justera bildens ljusstyrka och färgton
Ange Bildjustering (Image Adjustment) som Automatisk (Auto), Foto (Photo), Magasin (Magazine)
eller Dokument (Document) utifrån dokumenttypen.
412
Ingen (None)
Automatisk (Auto)
Minska genomlysning i textdokument eller gör basfärgen på återvunnet papper,
tidningar etc. ljusare när du scannar dokument
Ställ in Minska genomlysning (Reduce Show-through) på PÅ (ON).
AV (OFF)
PÅ (ON)
Skärpa suddiga ansikten
Ange PÅ (ON) vid Oskarp maskning (Unsharp Mask).
AV (OFF)
PÅ (ON)
Reducera övergångar och randigt mönster
Ange PÅ (ON) vid Ta bort moarémönster (Descreen).
AV (OFF)
PÅ (ON)
413
Obs!
• Foton och bilder skrivs ut med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn
övergång eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas. Ta bort
moarémönster (Descreen) är den funktion som används för att minska den här effekten.
Reducera damm och repor
Ange Låg (Low), Mellan (Medium) eller Hög (High) vid Reducera damm och repor (Reduce Dust
and Scratches) beroende på hur mycket damm och repor det finns.
Ingen (None)
Mellan (Medium)
Korrigera fotografier som har blekts med tiden eller på grund av färgskiftningar
Ange Låg (Low), Mellan (Medium) eller Hög (High) vid Blekningskorrigering (Fading Correction)
beroende på graden av blekning eller färgskiftning.
Ingen (None)
Mellan (Medium)
Reducera kornighet
Ange Låg (Low), Mellan (Medium) eller Hög (High) vid Kornighetskorrigering (Grain Correction)
beroende på graden av kornighet.
Ingen (None)
Mellan (Medium)
414
Korrigera skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna
broschyrer
Ange Låg (Low), Mellan (Medium) eller Hög (High) vid Korr. av fästmarginalskugga (Gutter
Shadow Correction) beroende på hur kraftig skuggan är.
Ingen (None)
Mellan (Medium)
415
Justera färger med hjälp av färgmönster
Du kan förhandsgranska färgförändringar och skapa naturliga färger med hjälp av funktionen Färgmönster
på fliken Enkelt läge (Basic Mode) i ScanGear (skannerdrivrutinen).
Färgjustering
Korrigera färger som har blekts med tiden eller på grund av färgskiftningar. ”Färgskiftningar” innebär att
vissa färger påverkar hela bilden på grund av väder eller omgivande starka färger.
Klicka på en pil i Färgjustering (Color Adjustment) så att motsvarande färg framhävs.
Cyan/röd, magenta/grön och gul/blå är komplementära färgpar (varje par skapar en grå nyans när de
blandas). Du kan återskapa motivets naturliga färger genom att reducera den dominerande färgen och
förstärka komplementärfärgen.
416
Ett bra tips är att identifiera en del av bilden som ska vara vit, och därefter justera färgerna så att den
delen blir vit.
Förhandsgranskningsbilden visas i mitten. Färgerna i förhandsgranskningsbilden ändras när du justerar
dem.
Nedan visas ett exempel på hur du korrigerar en blåaktig bild.
Eftersom Blå (Blue) och Grön (Green) är starka ska du klicka på pilarna för Gul (Yellow) och Magenta
för att korrigera.
Före
Efter
Obs!
• Färgjusteringarna används bara i beskärningsramarna (skanningsområdena) eller bildrutan som har
valts i miniatyrvyn.
• Du kan välja flera bildrutor eller beskärningsramar genom att hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på
dem.
• Du kan också välja en färgton från färgmönstret som visas till vänster på skärmbilden Färgmönster
(Color Pattern).
• Funktionen kan även användas när du vill lägga till en specifik färgton i en bild. Öka magenta om du
vill lägga till en varm färgton och öka blått om du vill lägga till en kall färgton.
417
Justera mättnad och färgbalans
Du kan förstärka färger som har blekts med tiden eller på grund av färgskiftningar genom att använda
(Mättnad/Färgbalans) i fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdrivrutin).
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret.
Mättnad
Justera bildens mättnad (intensitet). Du kan förstärka färger som t.ex. har blekts med tiden.
(skjutreglaget) under Mättnad (Saturation) åt vänster om du vill minska bildens mättnad (göra
Dra
bilden mörkare) och åt höger om du vill öka bildens mättnad (göra bilden ljusare). Du kan också ange ett
värde (-127 till 127).
Minskad mättnad
Originalbild
Ökad mättnad
Obs!
• Originalbildens naturliga färgton kan gå förlorad om du ökar mättnaden för mycket.
418
Färgbalans
Justera bilder som har färgskiftningar. ”Färgskiftningar” innebär att vissa färger påverkar hela bilden på
grund av väder eller omgivande starka färger.
Dra
(skjutreglaget) under Färgbalans (Color Balance) åt vänster eller höger för att framhäva
respektive färg.
Cyan och röd
Magenta och grön
Gul och blå
Dessa är komplementära färgpar (varje par skapar en grå nyans när de blandas). Du kan återskapa
motivets naturliga färger genom att reducera den dominerande färgen och förstärka komplementärfärgen.
Det är oftast nödvändigt att justera fler än ett färgpar för att korrigera bilden helt. Ett bra tips är att titta
efter någon del av bilden som ska vara vit, och sedan justera alla tre färgparen så att den delen blir vit.
Du kan också ange ett värde (-127 till 127).
Nedan visas ett exempel på en bild där paret ”Cyan och röd” har justerats.
Cyan har ökats
Röd har ökats
419
Justera ljusstyrka och kontrast
Om bilden är för mörk eller för ljus eller kontrastlös kan du justera bilderna med hjälp av
Konstrast) i fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdrivrutinen).
(Ljusstyrka/
Obs!
(nedpil) om du vill växla till den detaljerade vyn. Klicka på
(uppil) om du vill återgå till
• Klicka på
föregående vy.
• Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret.
Kanal
Varje punkt i en bild är en blandning av röd, grön och blå i olika proportioner (övergång). Dessa färger kan
justeras individuellt som en ”kanal”.
Original (Master)
Justera röd, grön och blå kombinerat.
Röd (Red)
Justera den röda kanalen.
Grön (Green)
Justera den gröna kanalen.
Blå (Blue)
Justera den blåa kanalen.
420
Obs!
• Bara Gråskala (Grayscale) visas vid Kanal (Channel) när Färgläge (Color Mode) är Gråskala
(Grayscale).
Ljusstyrka
Justera bildens ljusstyrka.
Flytta
(skjutreglaget) under Ljusstyrka (Brightness) åt vänster om du vill ha en mörkare bild och åt
höger om du vill ha en ljusare bild. Du kan också ange ett värde (-127 till 127).
Mörkare
Originalbild
Ljusare
Obs!
• Högdagrar kan gå förlorade om du gör bilden för ljus, och skuggor kan gå förlorade om du gör bilden
för mörk.
Kontrast
”Kontrasten” är graden av skillnad mellan bildens ljusare och mörkare partier. Om du ökar kontrasten ökas
skillnaden och bilden blir skarpare. Om du minskar kontrasten minskas skillnaden och bilden blir mjukare.
Flytta
(skjutreglaget) under Kontrast (Contrast) till vänster för att minska kontrasten i bilden och till
höger för att öka. Du kan också ange ett värde (-127 till 127).
Minskad kontrast
Originalbild
Ökad kontrast
421
Obs!
• Genom ökad kontrast förstärks den tredimensionella känslan i en mjuk bild. Skuggor och högdagrar
kan dock förloras om du ökar kontrasten för mycket.
422
Justera histogram
Du kan justera färgtonen för bilden med hjälp av ett diagram (histogram) som visar ljusfördelning via
(Histogram) i fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdrivrutin).
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret.
Kanal
Varje punkt i en bild är en blandning av röd, grön och blå i olika proportioner (övergång). Dessa färger kan
justeras individuellt som en ”kanal”.
Original (Master)
Justera röd, grön och blå kombinerat.
Röd (Red)
Justera den röda kanalen.
Grön (Green)
Justera den gröna kanalen.
Blå (Blue)
Justera den blåa kanalen.
Obs!
• Bara Gråskala (Grayscale) visas vid Kanal (Channel) när Färgläge (Color Mode) är Gråskala
(Grayscale).
Förstå histogram
Du kan se histogrammet för ett angivet område för varje Kanal (Channel). Ju högre toppen i ett
histogram är, desto mer data har fördelats till den nivån.
423
(1) Ljust område
(2) Mörkt område
(3) Hela bilden
Mer data har fördelats till den ljusa
sidan.
Mer data har fördelats till den mörka
sidan.
Data är brett fördelade mellan högdager och skugga.
Justera histogram (med skjutreglaget)
Välj en Kanal (Channel) och flytta sedan
ange nivå för skugga eller högdager.
(svartpunktsreglaget) eller
(vitpunktsreglaget) när du vill
• Alla delar till vänster om
(svartpunktsreglaget) blir svarta (nivå 0).
• Delarna vid
(gråpunktsreglaget) får en färg som ligger exakt mellan svartpunkten och vitpunkten.
• Alla delar till höger om
(vitpunktsreglaget) blir vita (nivå 255).
När Bildjustering (Image Adjustment) är inställd på ett annat alternativ än Ingen (None) utförs de
justeringar som visas nedan automatiskt.
Flytta reglagen för svartpunkt och vitpunkt
Flytta reglagen för svartpunkt eller vitpunkt om du vill justera ljusstyrkan.
Bilder med mer data fördelade till den ljusa sidan
Flytta svartpunktsreglaget mot den ljusa sidan.
Bilder med mer data fördelade till den mörka sidan
Flytta vitpunktsreglaget mot den mörka sidan.
424
Bilder med brett fördelade data
Flytta svartpunktsreglaget mot den ljusa sidan och vitpunktsreglaget mot den mörka sidan.
Flytta gråpunktsreglaget
Ange nivå för tonområdets mitt genom att flytta gråpunktsreglaget.
Bilder med mer data fördelade till den ljusa sidan
Flytta gråpunktsreglaget mot den ljusa sidan.
Bilder med mer data fördelade till den mörka sidan
Flytta gråpunktsreglaget mot den mörka sidan.
Justera histogram (med pipettknapparna)
När du anger en Kanal (Channel) och klickar på svartpunktspipetten, gråpunktspipetten eller
vitpunktspipetten ändras muspekaren i förhandsgranskningsbilden till en pipett. Klicka på en av pipetterna
som visas nedanför histogrammet om du vill ändra inställningen.
425
• Punkten där du klickar med
värde (mellan 0 och 245).
(svartpunktspipett) blir den mörkaste punkten. Du kan även ange ett
• Punkten där du klickar med
(mellan 5 och 250).
(gråpunktspipett) blir tonområdets mitt. Du kan även ange ett värde
• Punkten där du klickar med
värde (mellan 10 och 255).
(vitpunktspipett) blir den ljusaste punkten. Du kan även ange ett
• Klicka på
(pipett) för Gråbalans (Gray Balance) och sedan i det område i
förhandsgranskningsbilden där du vill justera färgen.
Den punkt där du klickar anges som akromatisk färgreferens och resten av bilden justeras därefter. Om
t.ex. snö på ett fotografi ser blåaktig ut kan du klicka i den blåaktiga delen så att hela bilden justeras och
de naturliga färgerna återskapas.
426
Justera tonkurva
Du kan justera ljusstyrkan för en bild genom att välja den diagramtyp (tonkurva) som visar balansen för
toninmatning och tonutmatning via
Mode) i ScanGear (skannerdrivrutin).
(Inställningar för tonkurva) i fliken Avancerat läge (Advanced
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret.
Kanal
Varje punkt i en bild är en blandning av röd, grön och blå i olika proportioner (övergång). Dessa färger kan
justeras individuellt som en ”kanal”.
Original (Master)
Justera röd, grön och blå kombinerat.
Röd (Red)
Justera den röda kanalen.
Grön (Green)
Justera den gröna kanalen.
Blå (Blue)
Justera den blåa kanalen.
Obs!
• Bara Gråskala (Grayscale) visas vid Kanal (Channel) när Färgläge (Color Mode) är Gråskala
(Grayscale).
Förstå tonkurvor
I ScanGear är scanning av bilder via en skanner inmatning och visning på bildskärmen är utmatning.
”Tonkurva” visar balansen för toninmatning och tonutmatning för varje Kanal (Channel).
427
Justera tonkurva
Välj en av tonkurvorna Ingen korrigering (No correction), Överexponering (Overexposure),
Underexponering (Underexposure), Hög kontrast (High contrast), Kasta om neg./pos. bild (Reverse
the negative/positive image) eller Redigera anpassad kurva (Edit custom curve) i Välj tonkurva
(Select Tone Curve).
Ingen korrigering (No correction) - ingen justering
Överexponering (Overexposure) - konvex kurva
Mellantonsdata för inmatningen dras mot det ljusaste för utmatningssidan, vilket skapar en mycket ljus
bild på bildskärmen.
Underexponering (Underexposure) - konkav kurva
Mellantonsdata för inmatningen dras mot det mörkaste för utmatningssidan, vilket skapar en mörk bild på
bildskärmen.
Hög kontrast (High contrast) - S-kurva
Högdagrar och skuggor förstärks för inmatningen och resultatet blir en bild med hög kontrast.
428
Kasta om neg./pos. bild (Reverse the negative/positive image) - nedåtlutande linje
Inmatnings- och utmatningssidorna kastas om, vilket leder till en bild där negativt och positivt är omvänt.
Redigera anpassad kurva (Edit custom curve)
Du kan dra specifika punkter på en tonkurva om du vill justera ljusstyrkan i speciella områden.
429
Inställningar för gränsvärde
Du kan göra texten i ett dokument skarpare och förhindra att text från baksidan i tidningar lyser igenom
genom att justera nivån för gränsvärde via
ScanGear (skannerdrivrutin).
(Gränsvärde) i fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i
Obs!
• Den här funktionen är tillgänglig när Färgläge (Color Mode) är Svartvitt (Black and White).
• Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret.
Justera gränsvärde
Ljusstyrkan för färg- och gråskalebilder uttrycks i ett värde mellan 0 och 255. När du skapar svartvita
bilder mappas alla färger antingen till svart (0) eller vitt (255). ”Gränsvärdet” är värdet som avgör om en
färg är svart eller vit.
Dra
(skjutreglaget) åt höger om du vill öka gränsvärdet och därmed öka de svarta områdena. Dra
skjutreglaget åt vänster om du vill minska värdet och därmed öka de vita områdena. Du kan även ange ett
värde (mellan 0 och 255).
430
Skärmarna ScanGear (skannerdrivrutin)
Fliken Enkelt läge
Fliken Avancerat läge
Inmatningsinställningar (Input Settings)
Inställningar för utmatning (Output Settings)
Bildinställningar (Image Settings)
Färgjusteringsknappar
Dialogrutan Inställningar
Fliken Scanner
Fliken Förhandsgranskning
Fliken Scanna
Fliken Färginställningar
431
Fliken Enkelt läge
I det här läget scannar du enkelt genom att följa anvisningarna på skärmen.
I det här avsnittet beskrivs inställningarna och funktionerna som är tillgängliga under fliken Enkelt läge
(Basic Mode).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
(2) Verktygsfält
(3) Förhandsgranskningsområde
Obs!
• Vilka alternativ som visas varierar beroende på dokumenttyp och vy.
• Förhandsvisningsfunktionen är inte tillgänglig när du skannar från ADF (automatisk dokumentmatare).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
Välj källa (Select Source)
Foto (Färg) (Photo (Color))
Scanna färgfoton.
Magasin (Färg) (Magazine (Color))
Scanna färgmagasin.
Dokument (Färg) (Document (Color))
Skanna dokument i färg.
Dokument (Gråskala) (Document (Grayscale))
Skanna dokument i svartvitt.
ADF för dokument (Färg), Enkelsidigt (Document (Color) ADF Simplex)
Scanna dokument från ADF i färg.
ADF för dokument (Gråsk), Enkelsidigt (Document (Grayscale) ADF Simplex)
Scanna dokument från ADF i svartvitt.
432
ADF för dokument (Färg), Dubbelsidigt (Document (Color) ADF Duplex) (endast för modeller
med stöd för dubbelsidig skanning från ADF)
Scanna båda sidorna av dokument från ADF i färg.
ADF för dokument (Gråsk), Dubbelsidigt (Document (Grayscale) ADF Duplex) (endast för
modeller med stöd för dubbelsidig skanning från ADF)
Scanna båda sidorna av dokument från ADF i svartvitt.
Viktigt!
• Vissa program stöder inte kontinuerlig skanning från ADF. Mer information finns i programmets
handbok.
Obs!
• När du väljer en dokumenttyp aktiveras funktionen för oskarp maskning.
• När du väljer ett annat alternativ än ADF-typerna så aktiveras även bildjusteringsfunktionen som
justerar bilderna baserat på dokumenttypen.
• Om du väljer Magasin (Färg) (Magazine (Color)) aktiveras funktionen ta bort moarémönster.
Visa förhandsbild (Display Preview Image)
Förhandsgranskning (Preview)
Gör en testscanning.
Obs!
• När du använder enheten för första gången startar kalibreringen av skannern automatiskt.
Vänta tills förhandsgranskningsbilden visas.
Mål (Destination)
Välj vad du vill göra med den scannade bilden.
Skriv ut (Print)
Välj det här alternativet om du vill skriva ut den scannade bilden på en skrivare.
Bildvisning (Image display)
Välj det här alternativet om du vill visa den scannade bilden på en bildskärm.
433
OCR
Välj den här inställningen om du vill använda den skannade bilden med OCR-programvara.
Med ”OCR-programvaran” konverteras text som skannats som en bild till textdata som kan
redigeras i ordbehandlingsprogram och andra program.
Utmatningsstorlek (Output Size)
Välj en utmatningsstorlek.
Alternativen för utmatningsstorlek varierar beroende på vilket alternativ du valt under Mål
(Destination).
Flexibel (Flexible)
Välj den här inställningen om du vill justera beskärningsramarna (skanningsområdena).
I miniatyrvyn:
Dra musen över en miniatyr om du vill skapa en beskärningsram. När en beskärningsram visas
scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen. Om ingen beskärningsram visas
scannas varje ram separat.
I helbildsvyn:
Om ingen beskärningsram visas scannas hela förhandsgranskningsområdet. När en
beskärningsram visas scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen.
Pappersstorlek (L, A4 o.s.v.)
Välj en pappersstorlek för utmatning. Den del av bilden som finns i beskärningsramen scannas i
den angivna pappersstorleken. Du kan dra beskärningsramen om du vill förstora eller förminska
den och bevara proportionerna.
Skärmstorlek (t.ex. 1024 x 768 bildpunkter o.s.v.)
Välj utmatningsstorlek i bildpunkter. Beskärningsramen för den valda bildskärmsstorleken visas
och den del av bilden som finns inom beskärningsramen scannas. Du kan dra beskärningsramen
om du vill förstora eller förminska den och bevara proportionerna.
Lägg till/ta bort... (Add/Delete...)
Öppnar dialogrutan Lägg till/ta bort utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size) där du
kan ange anpassade utmatningsstorlekar. Du kan välja det här alternativet när Mål (Destination)
är Skriv ut (Print) eller Bildvisning (Image display).
Du ange flera utmatningsstorlekar och spara dem på en gång i dialogrutan Lägg till/ta bort
utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size). Sparade inställningar registreras som
tillgängliga i listan Utmatningsstorlek (Output Size) tillsammans med de fördefinierade
inställningarna.
434
Lägga till:
Ställ in Namn för utmatningsstorlek (Output Size Name), Bredd (Width) och Höjd (Height)
och klicka sedan på Lägg till (Add). Du kan välja tum (inches) eller mm för Enhet (Unit) om du
har valt Skriv ut (Print) för Mål (Destination), men du kan bara välja bildpunkter (pixels) om
du har valt Bildvisning (Image display) för Mål (Destination). Namnet på den storlek du lagt till
visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List). Klicka på Spara (Save) för att spara
inställningarna som visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List).
Ta bort:
Välj utmatningsstorleken som du vill ta bort i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List)
och klicka sedan på Ta bort (Delete). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som
visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List).
Viktigt!
• Du kan inte ta bort fördefinierade utmatningsstorlekar som A4 och 1024 x 768 bildpunkter
(1024 x 768 pixels).
Obs!
• Spara upp till 10 inställningar.
• Ett felmeddelande visas om du anger ett värde som ligger utanför inställningsintervallet.
Ange ett värde inom inställningsintervallet.
Obs!
• Mer information om hur beskärningsramen först visas i en förhandsgranskningsbild finns under
Beskärningsram på förhandsvisade bilder (Cropping Frame on Previewed Images) på
fliken "Förhandsgranskning (Preview)" (dialogrutan Inställningar (Preferences)).
Invertera proportioner (Invert aspect ratio)
Tillgänglig om Utmatningsstorlek (Output Size) är inställt på något annat än Flexibel (Flexible).
Klicka på den här knappen om du vill rotera beskärningsramen. Klicka igen om du vill återställa
originalorienteringen.
Justera beskärningsramar (Adjust cropping frames)
Du kan justera scanningsområdet i förhandsgranskningsområdet.
Om ett område inte har angetts scannas dokumentet enligt dokumentstorleken (automatisk
beskäring). Om ett område har markerats scannas bara området i beskärningsramen.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
Bildkorrigeringar (Image corrections)
Gör att du kan göra korrigeringar på bilder.
Viktigt!
• Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix) och Korrigera
blekning (Correct fading) är tillgängligt om Rekommenderas (Recommended) är valt på fliken
Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
435
Obs!
• De funktioner som är tillgängliga varierar beroende på den dokumenttyp som valts i Välj källa
(Select Source).
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Gör texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och enklare att läsa.
Viktigt!
• Det kan ta längre tid än normalt att scanna dokument om du markerar den här kryssrutan.
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton ändras jämfört med originalbilden. Avmarkera i så
fall kryssrutan och scanna igen.
• Korrigering kanske inte används på rätt sätt om scanningsområdet är för litet.
Korrigera blekning (Correct fading)
Korrigerar och scannar foton som har blekts med tiden eller som innehåller färgskiftningar.
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Korrigerar skuggor som framträder mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Viktigt!
• Information om försiktighetsåtgärder för den här funktionen finns under "Korr. av
fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction)".
Färgmönster... (Color Pattern...)
Välj den här inställningen om du vill justera bildens färg. Du kan korrigera färger som har bleknat
på grund av färgskiftningar o.s.v. och återskapa naturliga färger medan du förhandsgranskar
färgförändringarna.
Justera färger med hjälp av färgmönster
Viktigt!
• Den här inställningen är inte tillgänglig om du väljer Färgmatchning (Color Matching) på
fliken Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Utför scanning (Perform Scan)
Scanna (Scan)
Startar scanningen.
Obs!
• När scanningen startas visas förloppet. Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta
scanningen.
Inställningar... (Preferences...)
Öppnar dialogrutan Inställningar (Preferences) där du kan göra inställningar för skanning/
förhandsgranskning.
Stäng (Close)
Stänger ScanGear (skannerdrivrutin).
436
(2) Verktygsfält
Du kan justera eller rotera förhandsgranskningsbilderna. Vilka knappar som visas i verktygsfältet varierar
beroende på vy.
I miniatyrvyn:
I helbildsvyn:
(Miniatyr) /
(Hela bilden)
Byter vy i förhandsgranskningsområdet.
(3) Förhandsgranskningsområde
(Rotera åt vänster)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader motsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
(Rotera åt höger)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader medsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
(Automatisk beskärning)
Visar och justerar beskärningsramen automatiskt till storleken på dokumentet som visas i
förhandsgranskningsområdet. Scanningsområdet minskas varje gång du klickar på den här knappen
om det finns områden som kan beskäras inom beskärningsramen.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar kryssrutorna för bilden i miniatyrvyn.
(Avmarkera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Avmarkerar kryssrutorna för bilden i miniatyrvyn.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar bilderna i miniatyrvyn och de får en blå kontur.
437
(Markera alla beskärningsramar)
Tillgänglig om två eller fler beskärningsramar är angivna.
Ändrar beskärningsramarna till breda, brutna linjer och tillämpar inställningarna på alla.
(Ta bort beskärningsram)
Tar bort den markerade beskärningsramen.
(Information)
Visar ScanGear-versionen och de aktuella skanningsinställningarna (dokumenttyp m.m.).
(Öppna guide)
Öppnar den här sidan.
(3) Förhandsgranskningsområde
Här visas en förhandsgranskningsbild när du har klickat på Förhandsgranskning (Preview). Du kan
även kontrollera resultaten för inställningarna (t.ex. bildkorrigeringar och färgjusteringar) som du har gjort i
"(1) Knappar för inställningar och åtgärder."
När
(miniatyr) visas i verktygsfältet:
Beskärningsramar anges utifrån storleken på dokumentet och miniatyrer av skannade bilder visas. Endast
bilder med markerade kryssrutor scannas.
Obs!
• När flera bilder förhandsgranskas visas olika urvalsstatus med olika kantlinjer.
• Fokusram (tjock blå kantlinje): De visade inställningarna kommer att tillämpas.
• Markerad ram (tunn blå kantlinje): Inställningarna tillämpas samtidigt på fokusramen och de
markerade ramarna. Du kan markera flera bilder genom att hålla ned CTRL och klicka på dem.
• Omarkerad (ingen kantlinje): Inställningarna kommer inte att tillämpas.
438
• Dubbelklicka på en ram för att zooma in bilden. Klicka på
(föregående/nästa ram) längst ned
till vänster i skärmbilden för att visa föregående eller nästa ram. Dubbelklicka på ramen igen för att
visa bilden utan förstoring igen.
När
(helbild) visas i verktygsfältet:
Objekt på glasskivan scannas och visas som en bild. Alla delar inom beskärningsramarna scannas.
Obs!
• Du kan ange beskärningsramen i bilden som visas. I miniatyrvy kan du endast skapa en
beskärningsram per bild. I helbildsvy kan du skapa flera beskärningsramar.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
Närliggande information
Scanna i Enkelt läge
439
Fliken Avancerat läge
I det här läget kan du ange avancerade scanningsinställningar, t.ex. färgläge, utmatningsupplösning,
bildljusstyrka och färgton.
I det här avsnittet beskrivs inställningarna och funktionerna som är tillgängliga under fliken Avancerat läge
(Advanced Mode).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
(2) Verktygsfält
(3) Förhandsgranskningsområde
Obs!
• Vilka alternativ som visas varierar beroende på dokumenttyp och vy.
• Förhandsvisningsfunktionen är inte tillgänglig när du skannar från ADF (automatisk dokumentmatare).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
Inställningar för favoriter (Favorite Settings)
Du kan namnge och spara en uppsättning inställningar (inmatningsinställningar,
utmatningsinställningar, bildinställningar och färgjusteringsknappar) på fliken Avancerat läge
(Advanced Mode) och läsa in uppsättningen när den behövs. Det är praktiskt att spara en grupp
med inställningar om du behöver använda den ofta. Du kan också läsa in standardinställningarna
med den här metoden.
Välj Lägg till/ta bort... (Add/Delete...) på den nedrullningsbara menyn för att öppna dialogrutan
Lägg till/ta bort favoritinställningar (Add/Delete Favorite Settings).
440
Ange Inställningsnamn (Setting Name) och klicka på Lägg till (Add); namnet visas i Lista för
favoritinställningar (Favorite Settings List).
När du klickar på Spara (Save) visas namnet i listan Inställningar för favoriter (Favorite Settings)
som tillgängligt tillsammans med de fördefinierade inställningarna.
Om du vill ta bort en inställning markerar du inställningen i Lista för favoritinställningar (Favorite
Settings List) och klickar på Ta bort (Delete). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna
som visas i Lista för favoritinställningar (Favorite Settings List).
Obs!
• Du kan välja Lägg till/ta bort... (Add/Delete...) i Inställningar för favoriter (Favorite Settings)
efter förhandsgranskningen.
• Spara upp till 10 inställningar.
Inmatningsinställningar (Input Settings)
Ange inmatningsinställningarna, t.ex. dokumenttyp och dokumentstorlek.
Inställningar för utmatning (Output Settings)
Ange utmatningsinställningarna, t.ex. utmatningsupplösning och utmatningsstorlek.
Bildinställningar (Image Settings)
Aktivera eller inaktivera olika funktioner för bildkorrigering.
Färgjusteringsknappar
Du kan göra finjusteringar av bildens ljusstyrka och färgtoner, till exempel justera hela bildens
ljusstyrka eller kontrast och justera värdena för högdagrar och skuggor (histogram) och balans
(tonkurva).
Zooma (Zoom)
Zoomar in på en ram eller på bilden i området som är angivet inom beskärningsramen
(scanningsområdet). När bilden är zoomad ändras Zooma (Zoom) till Ångra (Undo). Klicka på
Ångra (Undo) om du vill visa bilden utan förstoring igen.
I miniatyrvyn:
Om du klickar på den här knappen när flera bilder visas i miniatyrvyn zoomas den valda bilden in.
Klicka på
eller nästa ram.
(föregående/nästa ram) längst ned till vänster i skärmbilden för att visa föregående
Obs!
• Du kan också zooma in en bild genom att dubbelklicka på ramen. Dubbelklicka på ramen igen
för att visa bilden utan förstoring igen.
441
I helbildsvyn:
Scannar om området som är angivet inom beskärningsramen med en större förstoringsgrad.
Obs!
• Med Zooma (Zoom) scannas dokumentet en gång till. Den resulterande högupplösta bilden
visas i förhandsgranskning.
•
(Förstora/Förminska) i verktygsfältet zoomar snabbt in förhandsgranskningsbilden.
Upplösningen för bilden som visas blir emellertid låg.
Förhandsgranskning (Preview)
Gör en testscanning.
Scanna (Scan)
Startar scanningen.
Obs!
• När scanningen startas visas förloppet. Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta
scanningen.
• När scanningen är färdig kanske en dialogruta visas där du uppmanas att välja nästa åtgärd. Följ
anvisningarna för att slutföra scanningen. Mer information finns i Status för dialogrutan
ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna
(Scan) (dialogrutan Inställningar (Preferences)).
• Det kan ta lång tid att behandla bilderna om den totala storleken på de bilder som ska scannas
överskrider en viss storlek. I så fall visas ett varningsmeddelande; du bör minska den totala
storleken. Fortsätt genom att scanna i helbildsvy.
Inställningar... (Preferences...)
Öppnar dialogrutan Inställningar (Preferences) där du kan göra inställningar för skanning/
förhandsgranskning.
442
Stäng (Close)
Stänger ScanGear (skannerdrivrutin).
(2) Verktygsfält
Du kan justera eller rotera förhandsgranskningsbilderna. Vilka knappar som visas i verktygsfältet varierar
beroende på vy.
I miniatyrvyn:
I helbildsvyn:
(Miniatyr) /
(Hela bilden)
Byter vy i förhandsgranskningsområdet.
(3) Förhandsgranskningsområde
(Radera)
Tar bort förhandsgranskningen från förhandsgranskningsområdet.
Om du klickar på knappen återställs även verktygsfältet och färgjusteringsinställningarna.
(Beskär)
Klicka på den här knappen om du vill ange scanningsområde genom att dra med musen.
(Flytta bild)
Gör att du kan dra bilden tills den del du vill se visas om den förstorade bilden i
förhandsgranskningsområdet är för stor för skärmen. Du kan också flytta bilden med hjälp av
rullningslisterna.
(Förstora/Förminska)
Gör att du kan zooma in på förhandsgranskningsområdet genom att klicka på bilden. Högerklicka på
bilden om du vill zooma ut.
(Rotera åt vänster)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader motsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
(Rotera åt höger)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader medsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
443
(Automatisk beskärning)
Visar och justerar beskärningsramen automatiskt till storleken på dokumentet som visas i
förhandsgranskningsområdet. Scanningsområdet minskas varje gång du klickar på den här knappen
om det finns områden som kan beskäras inom beskärningsramen.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar kryssrutorna för bilden i miniatyrvyn.
(Avmarkera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Avmarkerar kryssrutorna för bilden i miniatyrvyn.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar bilderna i miniatyrvyn och de får en blå kontur.
(Markera alla beskärningsramar)
Tillgänglig om två eller fler beskärningsramar är angivna.
Ändrar beskärningsramarna till breda, brutna linjer och tillämpar inställningarna på alla.
(Ta bort beskärningsram)
Tar bort den markerade beskärningsramen.
(Information)
Visar ScanGear-versionen och de aktuella skanningsinställningarna (dokumenttyp m.m.).
(Öppna guide)
Öppnar den här sidan.
(3) Förhandsgranskningsområde
Här visas en förhandsgranskningsbild när du har klickat på Förhandsgranskning (Preview). Du kan
även kontrollera resultaten för inställningarna (t.ex. bildkorrigeringar och färgjusteringar) som du har gjort i
"(1) Knappar för inställningar och åtgärder."
När
(miniatyr) visas i verktygsfältet:
Beskärningsramar anges utifrån storleken på dokumentet och miniatyrer av skannade bilder visas. Endast
bilder med markerade kryssrutor scannas.
444
Obs!
• När flera bilder förhandsgranskas visas olika urvalsstatus med olika kantlinjer.
• Fokusram (tjock blå kantlinje): De visade inställningarna kommer att tillämpas.
• Markerad ram (tunn blå kantlinje): Inställningarna tillämpas samtidigt på fokusramen och de
markerade ramarna. Du kan markera flera bilder genom att hålla ned CTRL och klicka på dem.
• Omarkerad (ingen kantlinje): Inställningarna kommer inte att tillämpas.
När
(helbild) visas i verktygsfältet:
Objekt på glasskivan scannas och visas som en bild. Alla delar inom beskärningsramarna scannas.
Obs!
• Du kan ange beskärningsramen i bilden som visas. I miniatyrvy kan du endast skapa en
beskärningsram per bild. I helbildsvy kan du skapa flera beskärningsramar.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
445
Närliggande information
Scanna i Avancerat läge
Skanna flera dokument från ADF (automatisk dokumentmatare) i Avancerat läge
446
Inmatningsinställningar
Under Inmatningsinställningar (Input Settings) kan du välja följande inställningar:
Välj källa (Select Source)
Den typ av dokument som ska scannas visas. Om du vill scanna från glaset väljer du Glas (Platen).
Om du vill scanna från ADF (automatisk dokumentmatare) väljer du Dokument (ADF Enkelsidig)
(Document (ADF Simplex)) eller Dokument (ADF Dubbelsidig) (Document (ADF Duplex)).
Viktigt!
• Vissa program stöder inte kontinuerlig skanning från ADF. Mer information finns i programmets
handbok.
Obs!
• Om du använder en modell med stöd för dubbelsidig skanning från ADF kan du välja Dokument
(ADF Dubbelsidig) (Document (ADF Duplex)).
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för dokumentet som ska scannas. Den här inställningen är bara tillgänglig i vyn för hela
bilden.
När du scannar båda sidorna av dokumenten automatiskt från ADF väljer du A4 eller Letter.
När du väljer en storlek ändras även storleken för förhandsgranskningsområdet.
Viktigt!
• En del program har en gräns för hur stor mängd scanningsdata som kan tas emot. Följande
scanningsintervall finns.
• 21 000 x 30 000 bildpunkter eller mindre
• Om du ändrar inställningen för Pappersstorlek (Paper Size) efter förhandsgranskningen tas
förhandsgranskningen bort.
447
Obs!
• Om du inte är säker på vilken storlek du bör välja för Pappersstorlek (Paper Size) väljer du
Pappersstorlek (Paper Size) för Helt glas (Full Platen) och mäter sedan storleken på
dokumentet och anger värdena vid
(bredd) och
(höjd).
Originalorientering (Original Orientation)
Ställ in orientering och häftningssida för dokumentet som ska scannas från ADF.
Klicka på Inställningar... (Settings...) för att öppna dialogrutan Orientering (Orientation).
Viktigt!
• Dialogrutan Orientering (Orientation) kan endast öppnas när Välj källa (Select Source) är
Dokument (ADF Enkelsidig) (Document (ADF Simplex)) eller Dokument (ADF Dubbelsidig)
(Document (ADF Duplex)).
• Plats för bindning (Binding Location) visas om du använder en modell med stöd för dubbelsidig
skanning från ADF.
• Plats för bindning (Binding Location) kan inte anges då Välj källa (Select Source) är
Dokument (ADF Enkelsidig) (Document (ADF Simplex)).
Färgläge (Color Mode)
Välj hur dokumentet ska scannas.
Färg (Color)
Välj det här läget om du vill scanna färgdokument eller skapa färgbilder. I det här läget återges
bilden i 256 nivåer (8 bitar) med R(ött), G(rönt) och B(lått).
Gråskala (Grayscale)
Välj det här läget om du vill scanna svartvita foton eller skapa svartvita bilder. I det här läget
återges bilden i 256 nivåer (8 bitar) i svartvitt.
Svartvitt (Black and White)
Välj det här läget om du vill scanna foton och dokument i svartvitt. I det här läget återges bilden i
svartvitt. Kontrasten i bilden delas upp på vissa nivåer (gränsvärde) i svart och vitt och återges i två
färger. Gränsvärdet kan anges med knappen
(Gränsvärde).
Inmatningsstorlek
I miniatyrvyn visas storleken på de beskurna bilderna efter förhandsgranskning.
448
I helbildsvyn visas Pappersstorlek (Paper Size) före förhandsgranskning och beskärningsramens
(scanningsområdets) storlek visas efter förhandsgranskningen.
Du kan justera beskärningsramens storlek genom att ange värden för
Klicka på
(ändra proportioner) och ändra inställningen till
proportionerna när du anger beskärningsramens storlek.
(bredd) och
(höjd).
(bevara proportioner) om du vill bevara
Viktigt!
• Inställningarna för inmatningsstorlek är bara tillgängliga om du har valt Flexibel (Flexible) för
Utmatningsstorlek (Output Size) i Inställningar för utmatning (Output Settings). Om du väljer
en annan storlek än Flexibel (Flexible) visas en beskärningsram med låsta proportioner som
beräknats utifrån Utmatningsstorlek (Output Size) och Utmatningsupplösning (Output
Resolution).
Obs!
• De värden du kan ange ligger i intervallet för den pappersstorlek du valt. Den minsta storleken är
96 x 96 bildpunkter när 600 dpi har valts som Utmatningsupplösning (Output Resolution) i
100 % skala.
• När automatisk beskärning utförs i helbildsvy behålls inte proportionerna eftersom storleken
prioriteras.
• Mer information om beskärningsramar finns i "Justera beskärningsramar (ScanGear)".
449
Inställningar för utmatning
Under Inställningar för utmatning (Output Settings) kan du välja följande inställningar:
Utmatningsupplösning (Output Resolution)
Välj upplösning för scanningen.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Välj en upplösning bland alternativen som visas när du klickar på eller ange ett värde i steg om 1 dpi.
Se ”Upplösning” för din modell på startskärmen för Onlinehandbok för mer information.
När Välj källa (Select Source) står på Glas (Platen):
Du kan ange ett värde i intervallet 25 dpi till 19 200 dpi.
När Välj källa (Select Source) är inställt på Dokument (ADF Enkelsidig) (Document (ADF
Simplex)) eller Dokument (ADF Dubbelsidig) (Document (ADF Duplex)):
Du kan ange ett värde i intervallet 25 dpi till 600 dpi.
Utmatningsstorlek (Output Size)
Välj en utmatningsstorlek.
Välj Flexibel (Flexible) om du vill ange en anpassad storlek eller välj en storlek för utskrift eller visning.
Välj Lägg till/ta bort... (Add/Delete...) om du vill ange en anpassad storlek och spara den som ett nytt
alternativ för utmatningsstorlek.
Flexibel (Flexible)
Du kan ange utmatningsupplösning och skala samt justera beskärningsramarna
(skanningsområdena).
450
I miniatyrvyn:
Dra musen över en miniatyr om du vill skapa en beskärningsram. När en beskärningsram visas
scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen. Om ingen beskärningsram visas
scannas varje ram separat.
I helbildsvyn:
Om ingen beskärningsram visas scannas hela förhandsgranskningsområdet. När en
beskärningsram visas scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen.
Obs!
• Om du vill förstora eller förminska den skannade bilden anger du värden vid
(bredd) och
(höjd) i Inställningar för utmatning (Output Settings) eller anger ett värde (med steg på
1 %) för %. Det högsta värdet som kan användas för % beror på Utmatningsupplösning
(Output Resolution), men det kan anges för upp till 19 200 dpi (den högsta tillgängliga
utmatningsupplösningen).
Pappersstorlek (L, A4 osv.) och skärmstorlek (t.ex. 1 024 x 768 bildpunkter)
(bredd),
(höjd) och skala kan inte anges. Förhandsgranskningsbilden beskärs baserat på
den valda utmatningsstorleken och upplösningen. Den del av bilden som finns i beskärningsramen
scannas i den angivna pappers-/bildskärmsstorleken. Du kan dra beskärningsramen om du vill
förstora, förminska eller flytta den och bevara proportionerna.
Lägg till/ta bort... (Add/Delete...)
Öppnar dialogrutan Lägg till/ta bort utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size) där du kan
ange anpassade utmatningsstorlekar.
Du ange flera utmatningsstorlekar och spara dem på en gång i dialogrutan Lägg till/ta bort
utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size). Sparade inställningar registreras som
tillgängliga i listan Utmatningsstorlek (Output Size) tillsammans med de fördefinierade
inställningarna.
Lägga till:
Välj Skriv ut (Print) eller Bildvisning (Image display) för Mål (Destination), ange Namn för
utmatningsstorlek (Output Size Name), Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på
Lägg till (Add). Du kan välja tum (inches) eller mm för Enhet (Unit) om du har valt Skriv ut
(Print) för Mål (Destination), men du kan bara välja bildpunkter (pixels) om du har valt
Bildvisning (Image display) för Mål (Destination). Namnet på den storlek du lagt till visas i Lista
451
för utmatningsstorlek (Output Size List). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna
som visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List).
Ta bort:
Välj utmatningsstorleken som du vill ta bort i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List) och
klicka sedan på Ta bort (Delete). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som visas i
Lista för utmatningsstorlek (Output Size List).
Viktigt!
• Du kan inte ta bort fördefinierade utmatningsstorlekar som A4 och 1024 x 768 bildpunkter
(1024 x 768 pixels).
Obs!
• Du kan spara upp till 10 storlekar för varje mål.
• Ett felmeddelande visas om du anger ett värde som ligger utanför inställningsintervallet. Ange
ett värde inom intervallet som visas i meddelandet.
Obs!
• Mer information om beskärningsramar finns i "Justera beskärningsramar (ScanGear)".
• Mer information om hur beskärningsramen först visas i en förhandsgranskningsbild finns under
Beskärningsram på förhandsvisade bilder (Cropping Frame on Previewed Images) på fliken
"Förhandsgranskning (Preview)" (dialogrutan Inställningar (Preferences)).
(Byt proportioner)
Tillgänglig om Utmatningsstorlek (Output Size) är inställt på något annat än Flexibel (Flexible).
Klicka på den här knappen om du vill rotera beskärningsramen. Klicka igen om du vill återställa
originalorienteringen.
Datastorlek (Data Size)
Datastorleken vid skanning med de aktuella inställningarna visas.
Obs!
• När datastorleken överstiger en viss storlek visas värdet med rött. I så fall visas ett
varningsmeddelande när du klickar på Scanna (Scan). Vi rekommenderar att du ändrar
inställningarna så att värdet på Datastorlek (Data Size) minskar. Fortsätt genom att scanna i
helbildsvy.
452
Bildinställningar
Viktigt!
• Använd inte de här funktionerna på bilder utan moarémönster, prickar/repor eller blekta färger.
Färgtonen kan påverkas negativt.
• Resultatet av bildkorrigeringar återges inte i förhandsgranskningen.
Obs!
• Vilka inställningar du kan välja beror på inställningarna för Färgläge (Color Mode).
• Det kan ta längre tid att scanna än normalt om du använder Bildinställningar (Image Settings).
Under Bildinställningar (Image Settings) kan du välja följande inställningar:
Bildjustering (Image Adjustment)
När Bildjustering är aktivt optimeras ljusstyrkan i den angivna delen av bilden. Bilderna kan justeras
enligt den automatiskt identifierade dokumenttypen eller den angivna dokumenttypen. Resultatet av
justeringen återspeglas i hela bilden.
Ingen (None)
Ingen bildjustering utförs.
Automatisk (Auto)
Utför bildjustering genom automatisk identifiering av dokumenttypen. Den här inställningen
rekommenderas som standard.
Foto (Photo)
Använder bildjusteringar som är anpassade för foton.
Magasin (Magazine)
Använder bildjusteringar som är anpassade för magasin.
453
Dokument (Document)
Använder bildjusteringar som är anpassade för textdokument.
Viktigt!
• Du kan ange Bildjustering (Image Adjustment) efter förhandsgranskningen.
• Du kan ange den här inställningen om du har valt Rekommenderas (Recommended) på fliken
Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Obs!
• Om bilden inte justeras korrekt med Automatisk (Auto) anger du dokumenttypen.
• Färgtonen kan ändras jämfört med originalbilden beroende på bildjusteringen. I så fall anger du
inställningen Ingen (None) för Bildjustering (Image Adjustment).
Minska genomlysning (Reduce Show-through)
Använd den här funktionen för att minska genomlysningen i dubbelsidiga dokument eller ljusa upp
basfärgen på återvunnet papper och annat färgat papper vid scanning av dokument.
AV (OFF)
Genomlysningen minskas inte.
PÅ (ON)
Använd det här alternativet för att minska genomlysningen i dubbelsidiga dokument eller ljusa upp
basfärgen. Den här inställningen rekommenderas som standard.
Viktigt!
• Du kan ställa in Minska genomlysning (Reduce Show-through) om Rekommenderas
(Recommended) är valt på fliken Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar
(Preferences) och Dokument (Document) eller Magasin (Magazine) är valt för Bildjustering
(Image Adjustment).
Oskarp maskning (Unsharp Mask)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare vid scanning av foton.
AV (OFF)
Oskarp maskning används inte.
PÅ (ON)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare. Den här inställningen rekommenderas
som standard.
Ta bort moarémönster (Descreen)
Foton och bilder skrivs ut med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn övergång
eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas. Ta bort moarémönster
(Descreen) är den funktion som används för att minska den här effekten.
AV (OFF)
Moaré minskas inte.
PÅ (ON)
Minskar moaré. Den här inställningen rekommenderas som standard.
454
Obs!
• Även om du har valt inställningen PÅ (ON) för Ta bort moarémönster (Descreen) kan vissa
moaréeffekter finnas kvar om Oskarp maskning (Unsharp Mask) är PÅ (ON). I så fall väljer du
inställningen AV (OFF) för Oskarp maskning (Unsharp Mask).
Reducera damm och repor (Reduce Dust and Scratches)
Ibland innehåller scannade foton vita prickar som orsakats av damm eller repor. Med den här
funktionen kan du minska bildbrus.
Ingen (None)
Damm och repor tas inte bort.
Låg (Low)
Välj den här inställningen om du vill minska effekten av damm och repor. Stora dammpartiklar eller
repor kanske inte kan tas bort.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Välj den här inställningen om du vill minska effekten av stora dammpartiklar och repor. Det kan
dock finnas kvar spår av reduceringen och små detaljer i bilden kan eventuellt försvinna.
Viktigt!
• Den här funktionen kanske inte fungerar för vissa typer av foton.
Obs!
• Du bör välja Ingen (None) när du scannar tryckt material.
Blekningskorrigering (Fading Correction)
Använd den här funktionen för att korrigera foton som har blekts med tiden eller som innehåller
färgskiftningar. ”Färgskiftningar” innebär att vissa färger påverkar hela bilden på grund av väder eller
omgivande starka färger.
Ingen (None)
Blekningskorrigering används inte.
Låg (Low)
Välj den här inställningen om du vill korrigera en mindre blekning eller färgskiftning.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Välj den här inställningen om du vill korrigera en större blekning eller färgskiftning. Detta kan
påverkar bildens ton.
Viktigt!
• Du kan ange Blekningskorrigering (Fading Correction) efter förhandsgranskningen.
• Du kan ange den här inställningen om du har valt Rekommenderas (Recommended) på fliken
Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
• Korrigering kanske inte används på rätt sätt om scanningsområdet är för litet.
455
Kornighetskorrigering (Grain Correction)
Använd den här funktionen för att minska kornigheten i foton som tagits med höghastighetsfilm eller
ljuskänslig film.
Ingen (None)
Kornigheten minskas inte.
Låg (Low)
Välj den här inställningen om fotot är en aning kornigt.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Välj den här inställningen om fotot är mycket kornigt. Bildens övergångar och skärpa kan påverkas.
Viktigt!
• Korrigering kanske inte används på rätt sätt om scanningsområdet är för litet.
Korr. av fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction)
Använd den här funktionen om du vill korrigera skuggorna som kan uppstå mellan sidor när du scannar
öppna broschyrer.
Om du aktiverar inställningen Korr. av fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction) i
förhandsgranskningen återges resultatet genast. Förhandsgranska effekterna innan du scannar
eftersom resultatet kan variera mellan olika typer av dokument och hur de trycks ned.
Oskarp eller suddig text/rader som orsakas av böjda sidor korrigeras inte.
Ingen (None)
Fästmarginalskuggor korrigeras inte.
Låg (Low)
Använd den här inställningen om effekten är för stark med inställningen Mellan.
Mellan (Medium)
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Använd den här inställningen om effekten är för svag med inställningen Mellan.
Viktigt!
• Du kan ange Korr. av fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction) efter
förhandsgranskningen.
• Placera inte föremål som väger 2,0 kg (4,4 pund) eller mer på glaset. Scannern klarar ett tryck
motsvarande högst 2,0 kg (4,4 pund). Om du trycker hårt kanske skannern inte fungerar korrekt
och glaset kan gå sönder.
• Justera dokumentet mot glasets kant. Annars kanske skuggan inte korrigeras på rätt sätt.
456
• Skuggor kanske inte korrigeras korrekt beroende på dokumentet. Om sidbakgrunden inte är vit
kanske skuggorna inte känns av på rätt sätt eller kanske inte känns av alls.
• När du scannar trycker du ned bokryggen med samma tryck som du använde när du
förhandsgranskade scanningen. Om bindningen är ojämn korrigeras inte skuggan på rätt sätt.
• Dokumentets placering är beroende av modellen och dokumentet som ska scannas.
Obs!
• Täck dokumentet med en svart duk om vita prickar, streck eller färgade mönster visas på
scanningsresultatet på grund av att omgivande ljus kommer in mellan dokumentet och glaset.
• Om skuggan inte korrigeras på rätt sätt kan du justera beskärningsramen (skanningsområdet) på
förhandsgranskningen.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
457
Färgjusteringsknappar
Med färgjusteringsknapparna kan du göra finjusteringar av bildens ljusstyrka och färgtoner. Du kan till
exempel justera hela bildens ljusstyrka eller kontrast och justera värdena för högdagrar och skuggor
(histogram) och balans (tonkurva).
Viktigt!
• Färgjusteringsknapparna är inte tillgängliga om du väljer Färgmatchning (Color Matching) på fliken
Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Obs!
• Vilka inställningar du kan välja beror på inställningarna för Färgläge (Color Mode).
• Om du justerar bilden med hjälp av färgjusteringsknapparna så återges resultatet i
förhandsgranskningen.
Klicka på en färgjusteringsknapp för att ange följande:
(Mättnad/Färgbalans)
Justerar bildens mättnad (intensitet) och färgton. Använd den här funktionen för att förstärka färger som
har blekts med tiden eller på grund av färgskiftningar. ”Färgskiftningar” innebär att vissa färger påverkar
hela bilden på grund av väder eller omgivande starka färger.
Justera mättnad och färgbalans
(Ljusstyrka/Kontrast)
Justera bildens ljusstyrka och kontrast. Om bilden är för mörk eller för ljus eller kontrastlös kan du
justera nivåerna för ljusstyrka och kontrast.
Justera ljusstyrka och kontrast
458
(Histogram)
Ett histogram gör att du kan se datakoncentrationen på varje ljusstyrkenivå för en bild. Du kan ange den
mörkaste nivån (skugga) och den ljusaste nivån (högdager) på en bild, sänka nivåerna och utöka mitten
av bildens tonområde.
Justera histogram
(Inställningar för tonkurva)
Justera ljusstyrkan för en bild genom att välja den diagramtyp (tonkurva) som visar balansen för
toninmatning och tonutmatning. Du kan finjustera ljusstyrkan i ett specifikt område.
Justera tonkurva
(Slutgranskning)
Kontrollera färgjusteringarna en sista gång. Den slutliga tonkurvan och histogrammet från den
efterföljande bildbehandlingen visas. Det finns inga inställningar att göra på den här skärmen.
• För färgbilder väljer du en färg vid Kanal (Channel) för att kontrollera Röd (Red), Grön (Green)
eller Blå (Blue). Om du vill granska de tre färgerna tillsammans väljer du Original (Master).
• Om du placerar markören i förhandsgranskningen förstoras den delen och områdets RGB-värden
(endast L om du har valt Gråskala (Grayscale) för Färgläge (Color Mode)) före och efter det att
justeringarna visas.
(Gränsvärde)
Ange skiljelinjen (gränsvärdet) mellan svart och vitt. Genom att justera gränsvärdet kan du göra texten i
ett dokument skarpare och förhindra att text från baksidan i tidningar lyser igenom.
Inställningar för gränsvärde
Anpassad (Custom)
Du kan namnge och spara en uppsättning inställningar för tonkurva och gränsvärde för
färgjusteringsknapparna.
Välj Lägg till/ta bort... (Add/Delete...) i den nedrullningsbara menyn; när Färgläge (Color Mode) är
angivet till vad som helst utom Svartvitt (Black and White) öppnas dialogrutan Lägg till/ta bort
inställningar för tonkurva (Add/Delete Tone Curve Settings); när Färgläge (Color Mode) är
459
Svartvitt (Black and White) öppnas dialogrutan Lägg till/ta bort gränsvärdesinställningar (Add/
Delete Threshold Settings).
Ange Inställningsnamn (Setting Name) och klicka på Lägg till (Add); namnet visas i
Inställningslista för tonkurva (Tone Curve Settings List) eller Lista för gränsvärdesinställningar
(Threshold Settings List). Klicka på Spara (Save) för att spara.
Om du vill ta bort en inställning markerar du den i Inställningslista för tonkurva (Tone Curve
Settings List) eller Lista för gränsvärdesinställningar (Threshold Settings List) och klickar på Ta
bort (Delete). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som visas i Inställningslista för
tonkurva (Tone Curve Settings List) eller Lista för gränsvärdesinställningar (Threshold Settings
List).
Du kan läsa in och använda de sparade inställningarna för tonkurva och gränsvärden i
förhandsgranskningar. Om du vill läsa in inställningarna väljer du den sparade inställningen på den
nedrullningsbara menyn.
Obs!
• Spara upp till 20 inställningar.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa alla justeringar (mättnad/färgbalans, ljusstyrka/kontrast, histogram och tonkurva).
460
Dialogrutan Inställningar
I dialogrutan Inställningar (Preferences) kan du göra avancerade inställningar för funktioner i ScanGear
(skannerdrivrutin) via flikarna Scanner, Förhandsgranskning (Preview), Scanna (Scan) och
Färginställningar (Color Settings).
Klicka på Inställningar... (Preferences...) på ScanGear-skärmen om du vill öppna dialogrutan Inställningar
(Preferences).
Fliken Scanner
Här kan du välja automatisk start, ange mappen där bilder kan sparas tillfälligt och ange musikfilen som
ska spelas upp under skanningen eller när skanningen är färdig.
Fliken Förhandsgranskning
Här kan du välja vad du vill göra med förhandsgranskningen när ScanGear startas, hur
beskärningsramarna ska visas efter förhandsgranskning av bilder och välja beskärningsstorlek för
miniatyrer av scannade dokument.
Fliken Scanna
Här kan du välja vad du vill göra i ScanGear efter att en bild har scannats.
Fliken Färginställningar
På den här fliken kan du ange hur du vill justera färg och ange gammavärde för bildskärmen.
461
Fliken Scanner
På fliken Scanner kan du ange följande inställningar.
Viktigt!
• Tillgängliga funktioner och inställningar varierar beroende på val av skanner eller skrivare.
Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings)
Du kan ange att enheten ska slås på och av automatiskt.
Klicka på Inställningar... (Settings...) för att visa dialogrutan Inställningar för Automatisk
avstängning (Auto Power Settings).
Obs!
• Om enheten är avstängd eller stöd för dubbelriktad kommunikation är inaktiverat kanske ett
meddelande visas om att datorn inte kan hämta enhetens status. Klicka i så fall på OK för att gå ur
ScanGear (scannerdrivrutinen).
Automatisk start (Auto Power On)
Välj Aktivera (Enable) om du vill att enheten ska slås på automatiskt när den tar emot data.
Automatisk avstängning (Auto Power Off)
Välj en tidsgräns från listan. När denna tidsperiod har förflutit utan att några data har tagits emot
stängs enheten av automatiskt.
462
Viktigt!
På en del modeller slås inte strömmen av automatiskt när du är ansluten till nätverket även om
Automatisk avstängning (Auto Power Off) är valt.
Se "Lista över funktionsstöd per modell (automatisk avstängning)" för att kontrollera om din
modell har stöd för funktionen för automatisk avstängning.
Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
Du kan använda funktionen för tyst läge för att minska ljudet från enheten. Använd den här funktionen
om du vill sänka ljudnivån, till exempel vid skanning eller utskrift nattetid.
Klicka på Inställningar... (Settings...) för att ställa in tyst läge.
Obs!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på enheten, skrivardrivrutinen eller ScanGear.
Oavsett hur du gör inställningen gäller den för alla åtgärder från manöverpanelen på enheten eller
när du skriver ut/scannar från en dator osv.
• Det kan ta längre tid än normalt att scanna eller skriva ut om du använder den här funktionen.
Använd inte tyst läge (Do not use quiet mode)
Välj det här alternativet om du vill använda enheten med normal ljudnivå.
Använd alltid tyst läge (Always use quiet mode)
Välj det här alternativet när du vill minska ljudet från enheten.
Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during specified hours)
Välj det här alternativet om du vill minska ljudet från enheten under en angiven tidsperiod.
Ange Starttid (Start time) och Sluttid (End time) för tyst läge.
Viktigt!
• Du måste ange olika klockslag för Starttid (Start time) och Sluttid (End time).
• Om din skanner eller skrivare inte stöder faxfunktioner, används inte tyst läge för de åtgärder
som utförs direkt från enheten (kopiering, direktutskrift o.s.v.).
Välj mapp där tillfälliga filer ska sparas (Select Folder Where Temporary Files are Saved)
Visar mappen där bilder ska sparas tillfälligt. Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra... (Browse...)
och väljer en annan mapp.
Ljudinställningar (Sound Settings)
Du kan välja att spela musik under scanningen eller när scanningen är klar.
463
Markera kryssrutan Spela musik under scanning (Play music during scanning) eller Spela upp ett
ljud när scanningen är klar (Play sound when scanning is completed), klicka sedan på Bläddra...
(Browse...) och välj en ljudfil.
Du kan välja följande filer.
• MIDI-fil (*.mid, *.rmi, *.midi)
• Ljudfil (*.wav, *.aif, *.aiff)
• MP3-fil (*.mp3)
Kalibreringsinställningar (Calibration Settings)
Om du väljer PÅ (ON) för Utför vid varje scanning (Execute at Every Scan) kalibreras scannern före
varje förhandsgranskning och scanning så att färgtonerna reproduceras korrekt i de scannade bilderna.
Obs!
• Även när Utför vid varje scanning (Execute at Every Scan) är inställt på AV (OFF) kan skannern
kalibreras automatiskt i vissa fall (t.ex. direkt efter att du har slagit på enheten).
• Kalibrering kan ta lite tid beroende på din dator.
464
Fliken Förhandsgranskning
På fliken Förhandsgranskning (Preview) kan du ange följande inställningar.
Förhandsgranskning vid start av ScanGear (Preview at Start of ScanGear)
Välj vad du vill göra med förhandsgranskningen när ScanGear (skannerdrivrutin) startas.
Utför förhandsgranskning automatiskt (Automatically execute preview)
ScanGear visar automatiskt förhandsgranskning vid start.
Visa sparad förhandsgranskning (Display saved preview image)
Den tidigare förhandsgranskade bilden visas.
Inställningarna för färgjusteringsknappar, verktygsfält och Avancerat läge (Advanced Mode)
sparas också.
Ingen (None)
Ingen förhandsgranskning visas när ScanGear (scannerdrivrutin) startar.
Obs!
• Ange Ingen (None) om du inte vill spara förhandsgranskningsbilden.
Beskärningsram på förhandsvisade bilder (Cropping Frame on Previewed Images)
Välj hur beskärningsramarna ska visas efter förhandsgranskningen av bilder.
Utför autobeskärning på förhandsgranskade bilder (Execute auto cropping on previewed
images)
Beskärningsramen (skanningsområdet) visas automatiskt i dokumentstorleken efter
förhandsgranskningen.
Visa den sista bildrutan av förhandsgranskade bilder (Display the last frame on previewed
images)
En beskärningsram i samma storlek som den senast använda beskärningsramen visas efter
förhandsgranskning.
465
Ingen (None)
Ingen beskärningsram visas efter förhandsgranskningen.
Beskärningsstorlek för miniatyrvisning (Cropping Size for Thumbnail View)
Välj beskärningsstorlek för miniatyrer av scannade dokument.
Större (Larger)
Visar 105 % (i bredd och höjd) av visat område som standardstorlek.
Standard
Standardstorleken.
Mindre (Smaller)
Visar 95 % (i bredd och höjd) av visat område som standardstorlek.
Obs!
• När du ändrar inställningen för Beskärningsstorlek för miniatyrvisning (Cropping Size for
Thumbnail View) uppdateras förhandsgranskningsbilderna och beskärs till den nya storleken. När
förhandsgranskningsbilderna uppdateras återställs färgjusteringarna och övriga inställningar som
används på dem.
466
Fliken Scanna
På fliken Scanna (Scan) kan du ange följande inställningar.
Status för dialogrutan ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning)
Här kan du välja vad du vill göra med ScanGear (skannerdrivrutin) efter skanningen av bilderna.
Stäng ScanGear automatiskt (Close ScanGear automatically)
Välj det här alternativet om du vill återgå till det ursprungliga programmet när scanningen är klar.
Stäng inte ScanGear automatiskt (Do not close ScanGear automatically)
Välj det här alternativet om du vill komma tillbaka till ScanGear-skärmen och skanna igen när
skanningen är klar.
Öppna dialogrutan för att välja nästa åtgärd (Display the dialog to select next action)
Välj det här alternativet om du vill öppna en skärmbild och välja vad du vill göra när scanningen är
klar.
Obs!
• Observera att vissa program inte stöder Stäng inte ScanGear automatiskt (Do not close
ScanGear automatically) eller Öppna dialogrutan för att välja nästa åtgärd (Display the
dialog to select next action).
467
Fliken Färginställningar
På fliken Färginställningar (Color Settings) kan du ange följande inställningar.
Färgjustering
Välj en av följande.
Rekommenderas (Recommended)
Använd det här alternativet om du vill reproducera tonen för ett dokument på skärmen. Den här
inställningen rekommenderas som standard.
Färgmatchning (Color Matching)
Välj det här alternativet om du vill matcha skannerns, bildskärmens och skrivarens färger automatiskt
så att du slipper matcha bildskärmens och skrivarens färger manuellt.
Källa(Scanner) (Source(Scanner))
Välj scannerprofil.
Mål (Target)
Välj målprofil.
Övervaka (Monitor)
Markera denna kryssruta om du vill visa en förhandsbild med optimal korrigering för bildskärmen.
Standardvärden (Defaults)
Återgår till standardinställningarna för Färgmatchning (Color Matching).
Obs!
• Färgjusteringsknapparna på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) är inte tillgängliga om du
väljer Färgmatchning (Color Matching).
• Den här funktionen är tillgänglig om du har valt Färg (Color) för Färgläge (Color Mode).
Ingen (None)
Välj det här alternativet om du vill inaktivera färgkorrigering från ScanGear (skannerdrivrutin).
468
Obs!
• Beroende på vilken skanner eller skrivare du har kan den här inställningen vara otillgänglig när du
skannar från ADF (automatisk dokumentmatare).
• Du kan välja ett alternativ när Färg (Color) eller Gråskala (Grayscale) har valts som Färgläge (Color
Mode).
• Färgmatchning är tillgängligt om ScanGear, bildskärmen, ett kompatibelt färghanteringsprogram (t.ex.
Adobe Photoshop) och skrivaren är rätt konfigurerade.
Mer information om bildskärm, skrivare och program finns i respektive handbok.
Gammavärde för bildskärm (Monitor Gamma)
Genom att ställa in gammavärde för bildskärmen kan du justera indata efter bildskärmens egenskaper
för ljusstyrka. Justera värdet om bildskärmens gammavärde inte matchar standardvärdet som angetts i
ScanGear och om färgerna i originalbilden inte återges korrekt på bildskärmen.
Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återgå till standardgammavärdet för bildskärmen
(2.20).
Obs!
• Gammavärdet för bildskärmen anges i dokumentationen för bildskärmen. Kontakta tillverkaren om
värdet inte anges i dokumentationen.
469
Placera original (Skanna från en dator)
Ta reda på hur du placerar objekt på glaset eller i ADF (automatisk dokumentmatare) i din skanner eller
skrivare. Placera objekten rätt beroende på vilken typ av objekt du ska scanna. Annars kanske objekten inte
scannas korrekt.
Viktigt!
• Placera inte några föremål på dokumentluckan. När du öppnar dokumentluckan kan föremålen falla ner
på skannern eller skrivaren och orsaka problem.
• Stäng dokumentluckan när du skannar.
• Se till att du inte vidrör manöverpanelens knappar eller LCD-skärmen (Liquid Crystal Display) när du
öppnar/stänger dokumentluckan. Det kan resultera i att enheten startar oavsiktligt.
Placera objekt i skannern (glas)
Placera dokument (ADF (automatisk dokumentmatare))
Placera objekt i skannern (glas)
Placera objekt enligt anvisningarna nedan för att skanna med automatiskt identifierad typ eller storlek.
Viktigt!
• När du scannar genom att ange pappersstorlek i IJ Scan Utility eller ScanGear (skannerdrivrutin) ska
du placera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid pilen (justeringsmärket) på glaset.
• Foton som har beskurits till olika former och objekt som är mindre än 3 kvadratcm (1,2 kvadrattum)
kan inte beskäras exakt vid scanningen.
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
För foton, vykort, visitkort eller Blu-ray/DVD/CD-skivor
Placera ett enstaka objekt i skannern:
Placera objektet med framsidan nedåt på glaset. Lämna 1
cm (0,4 tum) eller mer mellan glasets kant (den yta som är
märkt med diagonala streck) och objektet. Den del som har
placerats på området med diagonala ränder går inte att
scanna.
470
För tidskrifter, tidningar och dokument
Placera objektet på glaset med framsidan nedåt och
justera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid pilen
(justeringsmärket) på glaset. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att
scanna.
Viktigt!
• Information om de delar där dokument inte kan
scannas finns i "Fylla på original" för din modell
på startsidan i Onlinehandbok.
Viktigt!
• Stora objekt (t.ex. foton i A4-storlek) som inte kan placeras bortanför kanterna/pilen (justeringsmärket) på
glaset kan sparas som PDF-filer. Om du vill spara i ett
annat format än PDF scannar du genom att ange dataformat.
Placera flera objekt i skannern:
Lämna 1 cm (0,4 tum) eller mer mellan glasets kant (den
yta som är märkt med diagonala streck) och objektet, samt
mellan de olika objekten. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
mer än 1 cm (0,4 tum)
Obs!
• Du kan placera upp till tolv objekt i scannern.
• Du kan placera upp till fyra objekt när kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress
scanned images upon transfer) är markerad i dialogrutan Inställningar för IJ Scan Utility.
• Med nätverksanslutning kan objekt inte skannas korrekt vid placering av fem objekt eller fler. I så fall minskar du antalet objekt på glaset till fyra eller färre och
skannar igen.
• Positionen för lutande objekt (10 grader eller mindre)
korrigeras automatiskt.
471
Placera dokument (ADF (automatisk dokumentmatare))
Viktigt!
• Låt inte tjocka objekt ligga på glaset när du scannar från ADF. Det kan göra att papperet fastnar.
• Placera och justera dokument i samma storlek när du scannar två eller flera dokument.
• I "Original som du kan använda" för din modell på startsidan i Onlinehandbok finns information om
vilka dokumentstorlekar som kan användas när du scannar från ADF.
1. Öppna dokumentfacket.
2. Placera dokumenten på ADF och justera sedan dokumentledarna efter dokumentens
bredd.
Lägg i dokumenten med trycket uppåt tills ett pip hörs.
Obs!
• När du skannar dubbelsidiga dokument ska de placeras med framsidan uppåt. Om de placeras
tvärtom kommer de inte att skannas i korrekt sidordning.
472
Justera beskärningsramar (ScanGear)
När du ”beskär” markerar du ett område som du vill behålla i en bild och resten tas bort när bilden scannas.
På flikarna Enkelt läge (Basic Mode) och Avancerat läge (Advanced Mode) kan du ange
beskärningsramar (scanningsområden) på bilderna som visas i förhandsgranskningen på skärmen.
När du scannar kommer alla områden som angivits med en beskärningsram att scannas som separata
bilder.
Obs!
• I helbildsvy kan du ange flera beskärningsramar på förhandsgranskningssidan.
• Se "Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning" för din modell i startsidan på
Onlinehandbok angående hur du justerar beskärningsramar med IJ Scan Utility.
Ursprunglig beskärningsram
I miniatyrvyn:
Ingen beskärningsram har angetts. Du kan dra musen över en miniatyrbild för att ange en
beskärningsram.
I helbildsvyn:
En aktiv beskärningsram anges automatiskt runt förhandsgranskningen. Du kan dra beskärningsramen i
förhandsgranskningsområdet för att ange området att scanna.
Obs!
• Du kan ändra inställningar för automatisk beskärning i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Information finns i Beskärningsram på förhandsvisade bilder (Cropping Frame on Previewed
Images) på "fliken Förhandsgranskning (Preview)".
Typer av beskärningsramar
(1) Tjock beskärningsram (roterande eller stillastående)
Representerar en markerad beskärningsram. Visas endast i helbildsvyn. Du kan markera flera
beskärningsramar genom att hålla ned CTRL och klicka på beskärningsramarna. Utmatningsstorlek,
bildkorrigeringar och andra inställningar på flikarna Enkelt läge (Basic Mode) eller Avancerat läge
(Advanced Mode) används för alla markerade beskärningsramar.
473
(2) Tunn beskärningsram
I miniatyrvyn:
Utmatningsstorlek, bildkorrigeringar och andra inställningar på flikarna Enkelt läge (Basic Mode)
eller Avancerat läge (Advanced Mode) kommer att användas.
I helbildsvyn:
Representerar en omarkerad beskärningsram. Inställningarna på flikarna Enkelt läge (Basic Mode)
eller Avancerat läge (Advanced Mode) kommer inte att användas.
Justera en beskärningsram
Markören ändras till
(pil) när den placeras över en beskärningsram. Om du klickar och
drar muspekaren i pilens riktning blir beskärningsramen större eller mindre.
Markören ändras till
(hårkors) när den placeras inuti en beskärningsram. Klicka och dra musen om du
vill flytta hela beskärningsramen.
Obs!
• På fliken Avancerat läge (Advanced Mode) kan du ange beskärningsramens storlek genom att
ange värdena i
(bredd) och
(höjd) i Inmatningsinställningar (Input Settings).
• Du kan rotera en beskärningsram i 90 grader genom att klicka på
(Byt proportioner).
(Byt
proportioner) är dock inte tillgängligt när Utmatningsstorlek (Output Size) är Flexibel (Flexible).
Skapa flera beskärningsramar
I miniatyrvyn:
Du kan endast skapa en beskärningsram per bild.
474
I helbildsvyn:
Klicka och dra muspekaren i ett område utanför den befintliga beskärningsramen om du vill skapa en ny
beskärningsram i förhandsgranskningsområdet. Den nya beskärningsramen kommer att utgöras av den
aktiva beskärningsramen och den gamla beskärningsramen blir den omarkerade beskärningsramen.
Du kan skapa flera beskärningsramar och tillämpa olika scanningsinställningar på varje beskärningsram.
Du kan även välja flera beskärningsramar genom att hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på dem.
Om du markerar flera beskärningsramar och ändrar inställningarna på fliken till höger i ScanGear
används inställningarna på alla markerade beskärningsramar.
När du skapar en ny beskärningsram används inställningarna för den senaste beskärningsramen.
Obs!
• Skapa upp till 12 beskärningsramar.
• Scanningen tar längre tid än normalt om du väljer flera beskärningsramar.
Ta bort beskärningsramar
I miniatyrvyn:
Om du vill ta bort en beskärningsram klickar du på ett område utanför beskärningsramen på en bild.
475
I helbildsvyn:
Radera en beskärningsram genom att markera den och klicka på
verktygsfältet. Du kan också trycka på DEL.
(Ta bort beskärningsram) i
Om det finns flera beskärningsramar tas alla markerade beskärningsramar (den aktiva beskärningsramen
och de markerade beskärningsramarna) bort samtidigt.
476
Allmän information (skannerdrivrutin)
För ScanGear (skannerdrivrutin) gäller följande begränsningar. Ha dessa begränsningar i åtanke när du
använder drivrutinen.
Begränsningar för skannerdrivrutin
• Om du använder filsystemet NTFS kanske TWAIN-datakällan inte kan anropas. Det beror på att
TWAIN-modulen inte kan skrivas till mappen winnt av säkerhetsskäl. Kontakta datoradministratören
om du behöver hjälp.
• Vissa datorer (även bärbara datorer) som är anslutna till enheten kanske inte aktiveras korrekt från
vänteläge. I så fall startar du om datorn.
• Anslut inte två eller fler skannrar eller flerfunktionsskrivare med skannerfunktion till samma dator
samtidigt. Om flera sådana skanningsenheter är anslutna kan du inte skanna från enhetens
manöverpanel. Det kan också inträffa fel när du använder enheterna.
• Scanningen kan misslyckas om datorn har aktiverats från viloläge eller vänteläge. Om så är fallet
följer du dessa steg och scannar en gång till.
1. Stäng av enheten.
2. Avsluta ScanGear, koppla bort USB-kabeln från datorn och anslut den igen.
3. Sätt på enheten.
• ScanGear kan inte öppnas i flera program samtidigt. När ScanGear är öppet i ett program kan det inte
öppnas en gång till.
• Var noga med att stänga ScanGear-fönstret innan du stänger programmet.
• Om du använder en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning kan inte enheten nås från flera
datorer samtidigt.
• Om du använder en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning tar scanningen längre tid än
normalt.
• Se till att du har tillräckligt med diskutrymme när du scannar stora bilder med hög upplösning. Det
krävs t.ex. minst 300 MB ledigt diskutrymme för att scanna ett A4-dokument med 600 dpi i fyrfärg.
• ScanGear och WIA-drivrutinen kan inte användas samtidigt.
• Försätt inte datorn i vilo- eller vänteläge medan du scannar.
Program med användningsbegränsningar
• Om du startar Media Center som ingår i Windows XP Media Center Edition 2005 kanske du inte kan
skanna från manöverpanelen på enheten. I så fall startar du om datorn.
• Du kan inte scanna bilder med Media Center som ingår i Windows XP Media Center Edition 2005.
Scanna med andra program, t.ex. IJ Scan Utility.
• I vissa program visas inte TWAIN-gränssnittet. Titta i så fall i programmets handbok och gör
nödvändiga inställningar.
• Vissa program stöder inte kontinuerlig scanning av flera dokument. I en del fall accepteras bara den
första scannade bilden, eller så scannas flera bilder som en bild. Skanna inte flera dokument från
ADF (automatisk dokumentmatare) i sådana program.
• Om du vill importera scannade bilder till Microsoft Office 2000 ska du först spara dem med IJ Scan
Utility och därefter importera de sparade filerna från menyn Infoga (Insert).
477
• När du scannar bilder i samma storlek som glaset till Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint
o.s.v.) klickar du på Anpassad infogning (Custom Insert) i fönstret Infoga bild från scanner eller
kamera (Insert Picture from Scanner or Camera). Annars kanske bilderna inte scannas på rätt sätt.
• När du skannar bilder till Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint osv.)
ska du använda Microsoft Clip Organizer.
• Bilderna kanske inte scannas korrekt i vissa program. Öka i så fall operativsystemets virtuella minne
och försök igen.
• Om bildstorleken är för stor (t.ex. när stora bilder scannas med hög upplösning) kan det hända att
datorn inte svarar eller att förloppsindikatorn stannar på 0 %, beroende på vilket program som
används. Om så är fallet avbryter du åtgärden (t.ex. genom att klicka på Avbryt (Cancel) i
förloppsfältet) och ökar sedan operativsystemets virtuella minne eller minskar bildstorleken/
upplösningen och försöker igen. Du kan också scanna bilden med IJ Scan Utility och sedan spara och
importera den till programmet.
478
Andra scanningsmetoder
Scanna med WIA-drivrutinen
Scanna via Kontrollpanelen (endast Windows XP)
479
Scanna med WIA-drivrutinen
Du kan scanna ett objekt från ett program som är kompatibelt med WIA (Windows Image Acquisition).
WIA är en drivrutinsmodell som är implementerad i Windows från och med Windows XP. Med drivrutinen
kan du skanna objekt utan att använda ett program.
Hur du ska göra varierar beroende på programmet. Följande är endast exempel.
Mer information finns i programmets handbok.
Skanna med WIA-drivrutinen 2.0
Följande är ett exempel på hur du skannar med hjälp av ”Faxa och skanna i Windows”.
1. Placera objektet på glaset.
Placera original (Skanna från en dator)
2. Välj Ny (New) i menyn Arkiv (File) under "Windows Faxa och skanna (Windows Fax
and Scan)" och klicka sedan på Scanna... (Scan...).
Skärmbilden för scanningsinställningar visas.
3. Ange inställningar.
Skanner (Scanner)
Det angivna produktnamnet visas. Om du vill byta skanner klickar du på Ändra... (Change...) och
anger produkten som du vill använda.
Profil (Profile)
Välj Foto (Standard) (Photo (Default)) eller Dokument (Documents) beroende på vilken typ av
objekt som ska skannas. Om du vill spara en ny Profil (Profile) anger du Lägg till profil... (Add
profile...). Du kan ange mer information i dialogrutan Lägg till ny profil (Add New Profile).
Källa (Source)
Välj en skanner-typ.
Pappersstorlek (Paper size)
Den här inställningen är inte tillgänglig för din skanner eller skrivare.
Färgformat (Color format)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Filtyp (File type)
Välj något av dataormaten JPEG, BMP, PNG eller TIFF.
Upplösning (dpi) (Resolution (DPI))
Ange upplösning. Ange ett värde mellan 50 dpi och 600 dpi.
Upplösning
Ljusstyrka (Brightness)
Justera ljusstyrkan med skjutreglaget. Flytta det åt vänster om du vill ha en mörkare bild och åt
höger om du vill ha en ljusare bild. Du kan även ange ett värde (mellan -100 och 100).
480
Kontrast (Contrast)
Justera kontrasten med skjutreglaget. Om du flyttar skjutreglaget åt vänster minskas bildens
kontrast och den blir därmed mjukare. Om du flyttar skjutreglaget åt höger ökas bildens kontrast
och den blir därmed skarpare. Du kan även ange ett värde (mellan -100 och 100).
Förhandsgranska eller scanna bilder som separata filer (Preview or scan images as separate
files)
Markera den här kryssrutan om du vill förhandsgranska eller scanna flera bilder som separata
filer.
4. Klicka på Förhandsgranska (Preview) om du vill förhandsgranska bilden.
Förhandsgranskningsbilden visas till höger.
5. Klicka på Skanna (Scan).
Skanningen startar och sedan visas den skannade bilden i programmet.
Skanna med WIA-drivrutinen 1.0
Följande är ett exempel på att scanna med hjälp av ”Paint”.
1. Placera objektet på glaset.
Placera original (Skanna från en dator)
2. Klicka på Från skanner eller kamera (From scanner or camera) på menyn Arkiv (File)
i Paint. (Välj kommandot för att skanna ett objekt i programmet.)
3. Välj bildtypen som motsvarar objektet som ska skannas.
Välj mellan Färgbild (Color picture), Gråskalebild (Grayscale picture), Svartvit bild eller text
(Black and white picture or text) och Anpassade inställningar (Custom Settings).
Obs!
• Om du vill scanna med värdena som du tidigare valt i Justera kvaliteten på den inskannade
bilden (Adjust the quality of the scanned picture) väljer du Anpassade inställningar
(Custom Settings).
4. Klicka på Justera kvaliteten på den inskannade bilden (Adjust the quality of the
scanned picture) och ange inställningarna som ska användas.
Ljusstyrka (Brightness)
Justera ljusstyrkan med skjutreglaget. Flytta det åt vänster om du vill ha en mörkare bild och åt
höger om du vill ha en ljusare bild. Du kan också ange ett värde (-127 till 127).
Kontrast (Contrast)
Justera kontrasten med skjutreglaget. Om du flyttar skjutreglaget åt vänster minskas bildens
kontrast och den blir därmed mjukare. Om du flyttar skjutreglaget åt höger ökas bildens kontrast
och den blir därmed skarpare. Du kan också ange ett värde (-127 till 127).
481
Upplösning (dpi) (Resolution (DPI))
Ange upplösning. Ange ett värde mellan 50 dpi och 600 dpi.
Upplösning
Bildtyp (Picture type)
Välj scanningstyp för objektet.
Återställ (Reset)
Klicka på den här knappen om du vill återställa de ursprungliga inställningarna.
5. Klicka på Förhandsgranska (Preview) om du vill förhandsgranska bilden.
Förhandsgranskningsbilden visas till höger. Ange skanningsområdet genom att dra i
6. Klicka på Skanna (Scan).
Skanningen startar och sedan visas den skannade bilden i programmet.
482
.
Scanna via Kontrollpanelen (endast Windows XP)
Du kan skanna bilder via Kontrollpanelen i Windows XP med hjälp av WIA-drivrutinen.
1. Öppna Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen (Control Panel).
2. Klicka på Skrivare och annan maskinvara (Printers and Other Hardware) > Scannrar
och kameror (Scanners and Cameras) och dubbelklicka sedan på Canon XXX series
(där "XXX" är modellnamnet).
Dialogrutan Guiden Scanner och kamera (Scanner and Camera Wizard) visas.
3. Klicka på Nästa (Next).
4. Ange en Bildtyp (Picture type) som motsvarar objektet som ska scannas.
Obs!
• Om du vill scanna med värdena som du tidigare har angett i Anpassade inställningar (Custom
settings) anger du Anpassad (Custom).
5. Klicka på Anpassade inställningar (Custom settings) och ange önskade inställningar.
483
Ljusstyrka (Brightness)
Justera ljusstyrkan med skjutreglaget. Flytta det åt vänster om du vill ha en mörkare bild och åt
höger om du vill ha en ljusare bild. Du kan också ange ett värde (-127 till 127).
Kontrast (Contrast)
Justera kontrasten med skjutreglaget. Om du flyttar skjutreglaget åt vänster minskas bildens
kontrast och den blir därmed mjukare. Om du flyttar skjutreglaget åt höger ökas bildens kontrast och
den blir därmed skarpare. Du kan också ange ett värde (-127 till 127).
Upplösning (dpi) (Resolution (DPI))
Ange upplösning. Ange ett värde mellan 50 dpi och 600 dpi.
Upplösning
Bildtyp (Picture type)
Välj scanningstyp för objektet.
Återställ (Reset)
Klicka på den här knappen om du vill återställa de ursprungliga inställningarna.
6. Klicka på Förhandsgranska (Preview) om du vill förhandsgranska bilden.
Förhandsgranskningsbilden visas till höger. Ange skanningsområdet genom att dra i
7. Klicka på Nästa (Next) och följ anvisningarna.
484
.
Tips för skanning
Upplösning
Dataformat
Färgmatchning
485
Upplösning
Data på bilden som har scannats är en samling punkter med information om ljusstyrka och färg. Punkternas
täthet kallas ”upplösning”, och upplösningen anger bildens detaljrikedom. Upplösning mäts i punkter per tum
(dpi). Dpi anger antalet punkter per tum (2,5 cm).
Ju högre upplösning (värde), desto fler detaljer visas på bilden. Ju lägre upplösning (värde), desto färre
detaljer visas.
Så här ställer du in upplösningen
Upplösningen kan ställas in i följande fönster.
IJ Scan Utility:
Upplösning (Resolution) på fliken
(Skanna från en dator) i dialogrutan Inställningar
ScanGear (skannerdrivrutinen):
Utmatningsupplösning (Output Resolution) i Inställningar för utmatning (Output Settings) på fliken
Avancerat läge (Advanced Mode)
Lämpliga upplösningsinställningar
Ange upplösningen efter hur den scannade bilden ska användas.
Objekttyp
Färgfoto
Svartvitt foto
Textdokument (dokument
och magasin)
Användning
Färgläge
Lämplig upplösning
Kopiera
(utskrift)
Färg
300 dpi
Skapa ett vykort
Färg
300 dpi
Spara på datorn
Färg
300 dpi
Använda på en webbplats eller bifoga i ett eFärg
postmeddelande
150 dpi
Spara på datorn
Gråskala
300 dpi
Använda på en webbplats eller bifoga i ett eGråskala
postmeddelande
150 dpi
Kopiera
Färg, gråskala eller
300 dpi
svartvitt
Bifoga i ett e-postmeddelande
Färg, gråskala eller
150 dpi
svartvitt
Skanna text med hjälp av OCR
Färg eller gråskala
486
300 dpi
Viktigt!
• Om upplösningen fördubblas blir filstorleken för den scannade bilden fyra gånger så stor. Om filen är
för stor sänks bearbetningshastigheten avsevärt och problem som brist på minne kan inträffa. Ange
den lägsta upplösningen enligt hur bilden ska användas.
Obs!
• Om du vill skriva ut en förstoring av den scannade bilden ska du scanna med högra upplösning än
den som rekommenderas ovan.
487
Dataformat
Du kan välja dataformat när du sparar scannade bilder. Du bör ange det mest lämpliga dataformatet utifrån
hur du vill använda bilden och i vilket program.
Vilka dataformat som är tillgängliga beror på operativsystemet (Windows eller Mac OS).
Se nedan vad som är utmärkande för varje bilddataformat.
PNG (standardfilnamnstillägg: .png)
Ett dataformat som används mycket på webbplatser.
PNG är lämpligt vid redigering av sparade bilder.
JPEG (standardfilnamnstillägg: .jpg)
Ett dataformat som ofta används på webbplatser och för digitalkamerabilder.
JPEG använder hög komprimeringsfaktor. JPEG-bilder försämras något varje gång de sparas, och de kan
inte konverteras tillbaka till originaltillståndet.
JPEG är inte tillgängligt för svartvita bilder.
TIFF (standardfilnamnstillägg: .tif)
Ett dataformat som har en relativt hög kompatibilitet mellan olika datorer och program.
TIFF är lämpligt vid redigering av sparade bilder.
Obs!
• Vissa TIFF-filer är inkompatibla.
• IJ Scan Utility har stöd för följande TIFF-filformat.
• Okomprimerade svartvita binärfiler
• Okomprimerade RGB-bilder (8 bitar per kanal)
• Okomprimerade gråskalebilder
PDF (standardfilnamnstillägg: .pdf)
Ett dataformat för elektroniska dokument utvecklat av Adobe Systems Incorporated.
Det kan användas i olika datorer och med olika operativsystem, dessutom kan typsnitt bäddas in så filerna
ser likadana ut för användare i olika miljöer.
488
Färgmatchning
Med "Färgmatchning" görs justeringar av färgen så att originalet, bilden på bildskärmen och färgutskriften
matchar. Färgtonerna på skannern eller skrivaren justeras enligt nedan.
Exempel: Om du har valt sRGB som utmatningsprofil (mål):
Bildens färgområde konverteras från skannerns färgområde till sRGB av ScanGear.
När bilden visas på en bildskärm konverteras dess färgområde från sRGB till bildskärmens färgområde
baserat på operativsystemets bildskärmsinställningar och programmets inställningar för arbetsomfång.
Vid utskrift konverteras bildens färgområde från sRGB till skrivarens färgområde baserat på programmets
skrivarinställningar och skrivardrivrutinens inställningar.
489
Placera original (Skanna från en dator)
Läs om hur du placerar objekt på glasskivan på skannern eller skrivaren. Placera objekten rätt beroende på
vilken typ av objekt du ska scanna. Annars kanske objekten inte scannas korrekt.
Viktigt!
• Placera inte några föremål på dokumentluckan. När du öppnar dokumentluckan kan föremålen falla ner
på skannern eller skrivaren och orsaka problem.
• Stäng dokumentluckan när du skannar.
Placera objekt
Placera objekt enligt anvisningarna nedan för att skanna med automatiskt identifierad typ eller storlek.
Viktigt!
• När du scannar genom att ange pappersstorlek i IJ Scan Utility eller ScanGear (skannerdrivrutin) ska
du placera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid pilen (justeringsmärket) på glaset.
• Foton som har beskurits till olika former och objekt som är mindre än 3 kvadratcm (1,2 kvadrattum)
kan inte beskäras exakt vid scanningen.
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
För foton, vykort, visitkort eller Blu-ray/DVD/CD-skivor
För tidskrifter, tidningar och dokument
Placera objektet på glaset med framsidan nedåt och
justera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid pilen
Placera objektet med framsidan nedåt på glaset. Lämna 1 (justeringsmärket) på glaset. Den del som har placecm (0,4 tum) eller mer mellan glasets kant (den yta som är rats på området med diagonala ränder går inte att
märkt med diagonala streck) och objektet. Den del som har scanna.
placerats på området med diagonala ränder går inte att
scanna.
Placera ett enstaka objekt i skannern:
Viktigt!
Viktigt!
• Stora objekt (t.ex. foton i A4-storlek) som inte kan placeras bortanför kanterna/pilen (justeringsmärket) på
glaset kan sparas som PDF-filer. Om du vill spara i ett
490
• Information om de delar där dokument inte kan
scannas finns i "Fylla på original" för din modell på
startsidan i Onlinehandbok.
annat format än PDF scannar du genom att ange dataformat.
Placera flera objekt i skannern:
Lämna 1 cm (0,4 tum) eller mer mellan glasets kant (den
yta som är märkt med diagonala streck) och objektet, samt
mellan de olika objekten. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
mer än 1 cm (0,4 tum)
Obs!
• Du kan placera upp till tolv objekt i scannern.
• Positionen för lutande objekt (10 grader eller mindre)
korrigeras automatiskt.
491
Skanna från en dator (Mac OS)
Använda IJ Scan Utility
Använda skannerdrivrutiner
Tips för skanning
Placera original (Skanna från en dator)
492
Felsöka
Vanliga frågor
• Utskriften startar inte
• Papperet är tomt/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder uppstår
• Ett fel inträffar
•
•
•
•
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Meddelande visas
Det går inte att installera MP Drivers
Papperet fastnar
Exempel på problem
Enheten flyttas inte
•
•
•
•
•
•
Strömmen sätts inte på
Strömmen stängs av av sig själv
Utskriften startar inte
Papperet fastnar
Problem med skanning (Windows)
Problem med skanning (Mac OS)
Det går inte att ställa in korrekt
• Det går inte att ansluta till datorn
• Det går inte att installera MP Drivers
• Easy-WebPrint EX startar inte eller Easy-WebPrint EX-menyn visas inte (Windows)
Utskrifts-/skanningsresultaten är otillfredsställande
•
•
•
•
•
•
•
•
Utskriften startar inte
Kopieringen/utskriften avbryts
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Det kommer inte ut något bläck
Papperet fastnar
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel
Skanningsresultaten är otillfredsställande (Windows)
Skanningsresultaten är otillfredsställande (Mac OS)
Fel eller meddelande visas
•
•
•
•
•
•
•
Ett fel inträffar
Meddelande visas
Lista över supportkoder för fel
IJ Scan Utility Felmeddelanden (Windows)
IJ Scan Utility Felmeddelanden (Mac OS)
ScanGear Felmeddelande (skannerdrivrutiner)
Felmeddelanden för skannerdrivrutin
493
Driftproblem
Utskriftsproblem
Problem med skanning (Windows)
Problem med skanning (Mac OS)
Mekaniska problem
Problem med installation och hämtning
Fel och meddelanden
Om du inte kan lösa ett problem
Reparera enheten
494
Utskriftsproblem
Utskriften startar inte
Papperet fastnar
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Det kommer inte ut något bläck
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel
Kopieringen/utskriften avbryts
495
Utskriften startar inte
Kontrollera att enheten är ordentligt inkopplad och tryck på PÅ (ON)-knappen
Kontroll1
för att sätta på den.
PÅ (ON)-lampan blinkar när enheten håller på att startas. Vänta tills lampan PÅ (ON) slutar att blinka och i stället
lyser med fast sken.
Obs!
• Om du skriver ut stora mängder data, som foton eller grafik, tar det längre tid att starta utskriften. PÅ (ON)lampan blinkar när datorn bearbetar och skickar data till enheten. Vänta tills utskriften startar.
Kontroll2
Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn.
När enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel ska du kontrollera följande:
• Om du använder någon form av relä, t.ex. en USB-hubb, måste du koppla ur den, ansluta enheten direkt till
datorn och sedan försöka skriva ut igen. Om utskriften startar på ett normalt sätt är det inget problem med
reläenheten. Kontakta återförsäljaren av reläet.
• Det kan också vara fel på USB-kabeln. Byt USB-kabeln och försök att skriva ut igen.
Kontroll3
Om du skriver ut från en dator ska du ta bort onödiga utskriftsjobb.
• För Windows:
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
• För Mac OS:
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Kontroll4
Är enhetens skrivardrivrutin vald under utskrift?
Utskrifterna blir inte korrekta om du använder en drivrutin för en annan skrivare tillsammans med enheten.
• För Windows:
Kontrollera att "Canon XXX series Printer" (där "XXX" är namnet på din enhet) är markerat i
utskriftsdialogrutan.
Obs!
• Om du vill göra enheten till standardskrivare väljer du Använd som standardskrivare (Set as Default
Printer).
• För Mac OS:
Kontrollera att enhetens namn är markerat i Skrivare (Printer) i dialogrutan Skriv ut.
496
Obs!
• Om du vill göra enheten till standardskrivare väljer du enheten som Standardskrivare (Default
printer).
Kontroll5
Ställ in rätt port för skrivaren. (Windows)
Kontrollera att rätt port är inställd för skrivaren.
1. Logga in med ett användarkonto med administratörsbehörighet.
2. Gör följande inställningar.
• I Windows 10 högerklickar du på Start-knappen och väljer Kontrollpanelen (Control Panel) > Visa
enheter och skrivare (View devices and printers).
• I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar
(Settings) via Skrivbordet (Desktop) > Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) > Enheter och
skrivare (Devices and Printers).
• Välj Enheter och skrivare (Devices and Printers) på menyn Start i Windows 7.
• Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Maskinvara och ljud (Hardware and Sound)
> Skrivare (Printers) i Windows Vista.
• Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Skrivare och andra enheter (Printers and
Other Hardware) > Skrivare och fax (Printers and Faxes) i Windows XP.
3. Öppna egenskaperna för skrivardrivrutinen.
• I Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 eller Windows 7 högerklickar du på ikonen "Canon XXX series
Printer" (där "XXX" är enhetens namn) och väljer sedan Egenskaper för skrivare (Printer
properties).
• I Windows Vista eller Windows XP högerklickar du på ikonen "Canon XXX series Printer" (där "XXX" är
namnet på enheten) och väljer sedan Egenskaper (Properties).
4. Klicka på fliken Portar (Ports) och kontrollera portinställningarna.
Kontrollera att en port med namnet "USBnnn" (där "n" är ett nummer) med "Canon XXX series Printer" i
kolumnen Skrivare (Printer) visas för Skriv ut till följande port(ar) (Print to the following port(s)).
• Om inställningen är felaktig:
Installera om MP Drivers från installations-CD:n eller Canons webbplats.
• Om utskriften inte startas trots att enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel och porten
"USBnnn" har valts:
I Windows 10 klickar du på Start-knappen och väljer Alla appar (All apps), Canon Utilities, Canon
My Printer, Canon My Printer och sedan väljer du Diagnose and Repair Printer. Följ anvisningarna
på skärmen för att ställa in korrekt skrivarport och välj sedan enhetens namn.
I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du My Printer på Start-skärmen för att starta My Printer. Om My
Printer inte visas på Start-skärmen väljer du ikonen Sök (Search)och söker efter "My Printer".
Ställ in rätt port för skrivaren under Diagnose and Repair Printer. Följ anvisningarna på skärmen för
att ställa in korrekt skrivarport och välj sedan enhetens namn.
I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP klickar du på Starta (Start) och väljer Alla program
(All programs), Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer och sedan Diagnose and
497
Repair Printer. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in korrekt skrivarport och välj sedan
enhetens namn.
Om problemet inte löser sig installerar du om MP Drivers från installations-CD:n eller Canons
webbplats.
Kontroll6
Är utskriftsdatan extremt stor? (Windows)
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen. Ställ
sedan in Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) på På (On) i dialogrutan som
visas.
* Detta kan försämra utskriftskvaliteten.
Kontroll7
Starta om datorn om du skriver ut från den.
498
Papperet fastnar
När ett papper har fastnat blinkar Alarm-lampan och ett felsökningsmeddelande visas på datorns skärm
automatiskt. Följ anvisningarna i meddelandet.
• För Windows:
• För Mac OS:
* Skärmen kan skilja sig åt beroende på vilket operativsystem som du använder.
Information om hur du tar bort papper som har fastnat finns i Lista över supportkoder för fel (papperet
fastnar).
Obs!
• Du kan även söka efter information om hur man löser problemen efter supportkoden som visas.
Sök
499
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande, till exempel på grund av vita ränder, sneda linjer eller ojämna
färger, kontrollerar du först inställningarna för papper och utskriftskvalitet.
Kontroll1
Matchar inställningarna för pappersstorlek och medietyp den typ av och
storleken på papper som har fyllts på?
Om dessa inställningar inte matchar varandra går det inte att få ett bra resultat.
Om du skriver ut ett foto eller en bild kan en felaktig papperstypsinställning orsaka en sämre kvalitet på de
utskrivna färgerna.
Om du skriver ut med felaktig inställning för papperstyp kan den utskrivna ytan dessutom skrapas.
Vid utskrift utan ram kan färgerna bli ojämna beroende på kombinationen av papperstypsinställning och det
papper som fyllts på.
Metoden för att kontrollera inställningarna för papper och utskriftskvalitet varierar beroende på vad du använder
enheten till.
Kontrollera inställningarna för pappersstorlek och medietyp med skrivardrivrutinen.
• För Windows:
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
• För Mac OS:
Skriva ut med Enkel utskriftsinställning
Kontroll2
Se till att rätt utskriftskvalitet valts med skrivardrivrutinen.
Välj en utskriftskvalitet som passar papperet och det som ska skrivas ut. Om du upptäcker suddiga partier eller
ojämna färger ökar du utskriftskvalitetsinställningen och försöker skriva ut igen.
Du kan använda skrivardrivrutinen för att kontrollera inställningarna för utskriftskvaliteten.
• För Windows:
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
• För Mac OS:
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Kontroll3
Om problemet kvarstår söker du efter andra orsaker.
Se även avsnitten nedan:
Det går inte att slutföra utskriften
Papperet är tomt/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder uppstår
Färgerna är otydliga
500
Linjerna är sneda
Ofullständiga linjer eller linjer som saknas (Windows)
Ofullständiga bilder eller bilder som saknas (Windows)
Bläckfläckar / Böjt papper
Papperet är fläckigt / Den utskrivna ytan är repig
Papperets baksida är fläckig
Vertikal linje bredvid bilden
Ojämna eller randiga färger
501
Det går inte att slutföra utskriften
Kontroll1
Markera inställningen som gör att utskriftsdata inte komprimeras. (Windows)
Om du markerar inställningen som gör att utskriftsdata inte komprimeras med hjälp av ett program kan
utskriftsresultatet bli bättre.
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen.
Markera kryssrutan Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application software to
compress print data) och klicka på OK.
* Avmarkera kryssrutan när utskriften är klar.
Kontroll2
Är utskriftsdatan extremt stor? (Windows)
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen. Ställ
sedan in Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) på På (On) i dialogrutan som
visas.
* Detta kan försämra utskriftskvaliteten.
Kontroll3
Det finns eventuellt inte tillräckligt med ledigt hårddiskutrymme för att spara
jobbet.
Frigör diskutrymme genom att radera onödiga filer.
502
Papperet är tomt/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita
ränder uppstår
Papperet är tomt
Utskriften är suddig
Färgerna är felaktiga
503
Vita ränder uppstår
Kontroll1
Kontrollera pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna.
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Skriv ut mönstret för test av bläckmunstycken och vidta andra lämpliga
underhållsåtgärder, t.ex. rengöring av skrivhuvudet.
Kontroll2
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Mer information om utskrift av testmönster för bläckmunstycken, rengöring av skrivhuvuden och djuprengöring
av skrivhuvuden finns i Om utskriften är svag eller ojämn.
• Om testmönstret för munstyckena inte skrivs ut på rätt sätt:
När du har rengjort skrivhuvudet skriver du ut ett testmönster för munstycken och undersöker mönstret.
• Om problemet inte är löst efter att du har rengjort skrivhuvudet två gånger:
Djuprengör skrivhuvudet.
• Om problemet inte är löst efter att du har genomfört en djuprengöring av skrivhuvudet:
Utför systemrengöring.
◦ Från datorn:
■ För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
■ För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
◦ Från manöverpanelen:
Utför systemrengöringen genom att hålla in Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar 5 gånger
och sedan släppa knappen.
Viktigt!
• Innan du utför systemrengöringen kontrollerar du den återstående bläcknivån för alla färger. Om
den återstående bläcknivån ligger under den enda punkten (a) fyller du på bläckbehållaren med
504
motsvarande färg. Om du genomför en rengöring av systemet när den återstående bläcknivån inte
är tillräcklig kan det skada enheten.
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta närmaste Canon-servicecenter
för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
Kontroll3
När bläcket tar slut i bläckbehållaren fyller du på bläckbehållaren.
Om den återstående bläcknivån ligger under den nedre gränslinjen (A) fyller du på bläckbehållaren med
motsvarande bläckfärg.
När du har fyllt på bläckbehållaren ska du genomföra en rengöring av systemet.
• Från datorn:
◦ För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
◦ För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
• Från manöverpanelen:
Utför systemrengöringen genom att hålla in Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar 5 gånger och
sedan släppa knappen.
Viktigt!
• Innan du utför systemrengöringen kontrollerar du den återstående bläcknivån för alla färger. Om den
återstående bläcknivån ligger under den enda punkten (a) fyller du på bläckbehållaren med
motsvarande färg. Om du genomför en rengöring av systemet när den återstående bläcknivån inte är
tillräcklig kan det skada enheten.
505
Kontroll4
När du använder papper med endast en utskrivbar yta måste du fylla på
papperet med den utskrivbara ytan uppåt.
Om du skriver ut på fel sida av sådant papper kan det leda till otydliga utskrifter eller sämre utskriftskvalitet.
Fyll på papper med utskriftssidan vänd uppåt.
Se instruktionshandboken som medföljer papperet om information om utskriftssidan.
• Vid kopiering kan du även läsa avsnitten nedan:
Kontroll5
Är glasskivan smutsig?
Rengör glasskivan.
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Kontroll6
Se till att originalet är rätt placerat på glasskivan.
Fylla på original
Kontroll7
Ligger originalet med sidan som ska kopieras vänd nedåt på glasskivan?
Kontroll8
Har du kopierat en utskrift från denna enhet?
Om du använder en utskrift från enheten som original kan utskriftskvaliteten bli sämre beroende på originalets
kvalitet.
Skriv ut den igen direkt från datorn om det går.
506
Färgerna är otydliga
Kontroll1
Har testmönstret för munstyckena skrivits ut på rätt sätt?
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Mer information om utskrift av testmönster för bläckmunstycken, rengöring av skrivhuvuden och djuprengöring
av skrivhuvuden finns i Om utskriften är svag eller ojämn.
• Om testmönstret för munstyckena inte skrivs ut på rätt sätt:
När du har rengjort skrivhuvudet skriver du ut ett testmönster för munstycken och undersöker mönstret.
• Om problemet inte är löst efter att du har rengjort skrivhuvudet två gånger:
Djuprengör skrivhuvudet.
• Om problemet inte är löst efter att du har genomfört en djuprengöring av skrivhuvudet:
Utför systemrengöring.
◦ Från datorn:
■ För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
■ För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
◦ Från manöverpanelen:
Utför systemrengöringen genom att hålla in Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar 5 gånger
och sedan släppa knappen.
Viktigt!
• Innan du utför systemrengöringen kontrollerar du den återstående bläcknivån för alla färger. Om
den återstående bläcknivån ligger under den enda punkten (a) fyller du på bläckbehållaren med
motsvarande färg. Om du genomför en rengöring av systemet när den återstående bläcknivån inte
är tillräcklig kan det skada enheten.
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta närmaste Canon-servicecenter
för att begära service.
507
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
När bläcket tar slut i bläckbehållaren fyller du på bläckbehållaren.
Kontroll2
Om den återstående bläcknivån ligger under den nedre gränslinjen (A) fyller du på bläckbehållaren med
motsvarande bläckfärg.
När du har fyllt på bläckbehållaren ska du genomföra en rengöring av systemet.
• Från datorn:
◦ För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
◦ För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
• Från manöverpanelen:
Utför systemrengöringen genom att hålla in Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar 5 gånger och
sedan släppa knappen.
Viktigt!
• Innan du utför systemrengöringen kontrollerar du den återstående bläcknivån för alla färger. Om den
återstående bläcknivån ligger under den enda punkten (a) fyller du på bläckbehållaren med
motsvarande färg. Om du genomför en rengöring av systemet när den återstående bläcknivån inte är
tillräcklig kan det skada enheten.
Obs!
• Det är inte säkert att de utskrivna färgerna stämmer överens med färgerna på bildskärmen eftersom
olika metoder används för att producera färgerna. Färginställningar och miljöskillnader kan också
påverka hur färgerna framställs på skärmen. Färgerna i en utskrift kan därför skilja sig från de färger
som visas på datorskärmen.
508
Linjerna är sneda
Kontrollera pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna.
Kontroll1
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Utför en justering av skrivhuvudet.
Kontroll2
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet justeras.
Justera Skrivhuvud
Obs!
• Om problemet inte är löst efter justering av skrivhuvudet justerar du skrivhuvudet manuellt från datorn.
• För Windows:
Rikta in skrivhuvudets position
• För Mac OS:
Rikta in skrivhuvudets position
Kontroll3
Öka utskriftskvaliteten och försök att skriva ut igen.
Utskriftsresultatet kan förbättras om du ökar utskriftskvaliteten med hjälp av skrivardrivrutinen.
509
Ofullständiga linjer eller linjer som saknas (Windows)
Kontroll1
Använder du funktionen för sidlayoututskrift eller bindningsmarginal?
När funktionen för sidlayoututskrift eller bindningsmarginal används är det inte säkert att tunna linjer skrivs ut.
Pröva med att göra linjerna tjockare i dokumentet.
Kontroll2
Är utskriftsdatan extremt stor?
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen. Ställ
sedan in Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) på På (On) i dialogrutan som
visas.
* Detta kan försämra utskriftskvaliteten.
510
Ofullständiga bilder eller bilder som saknas (Windows)
Kontroll1
Markera inställningen som gör att utskriftsdata inte komprimeras.
Om du markerar inställningen som gör att utskriftsdata inte komprimeras med hjälp av ett program kan
utskriftsresultatet bli bättre.
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen.
Markera kryssrutan Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application software to
compress print data) och klicka på OK.
* Avmarkera kryssrutan när utskriften är klar.
Kontroll2
Är utskriftsdatan extremt stor?
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen. Ställ
sedan in Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) på På (On) i dialogrutan som
visas.
* Detta kan försämra utskriftskvaliteten.
511
Bläckfläckar / Böjt papper
Bläckfläckar
Böjt papper
Kontroll1
Kontrollera pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna.
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Om intensiteten är hög minskar du intensitetsinställningen och försöker sedan
skriva ut igen.
Kontroll2
Om du skriver ut med hög intensitet på vanligt papper kan papperet suga åt sig för mycket bläck och bli vågigt,
vilket orsakar pappersavstrykning.
Kontrollera intensitetsinställningen via skrivardrivrutinen.
• För Windows:
Justera intensitet
• För Mac OS:
Justera intensitet
Kontroll3
Använd fotopapper för utskrift av foton.
Om du vill skriva ut data med en hög färgmättnad, som t.ex. foton eller bilder med mörka färger, rekommenderar
vi att du använder Photo Paper Plus Glossy II eller annat specialpapper från Canon.
Medietyper som du kan använda
512
Papperet är fläckigt / Den utskrivna ytan är repig
Papperet är fläckigt
Fläckiga kanter
Fläckig yta
Den utskrivna ytan är repig
Kontroll1
Kontrollera pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna.
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Kontroll2
Kontrollera papperstypen.
• Kontrollera att du använder rätt papper för det du ska skriva ut.
Medietyper som du kan använda
• För utskrift utan ram använder du ett lämpligt papper för ändamålet.
Om papperet du använder inte är lämpligt för utskrift utan ram kan utskriftskvaliteten bli lägre i papperets
över- och nederkant.
Utskriftsområde
Kontroll3
Släta ut papperet innan du lägger i det.
När du använder Photo Paper Plus Semi-gloss fyller du på ett ark i taget som det är, även om arket är rullat. Om
du slätar ut det här papperet i motsatt riktning kan det orsaka sprickor i papperets yta, vilket ger en lägre
utskriftskvalitet.
Vi rekommenderar att du lägger tillbaka oanvänt papper i förpackningen och förvarar det plant.
• Vanligt papper
Vänd på papperet och fyll på det igen för att skriva ut på andra sidan.
513
Om papperet ligger för länge i det bakre facket kan det rulla ihop sig. Om detta inträffar fyller du på
papperet med andra sidan vänd uppåt. Det kan lösa problemet.
• Annat papper
Om papperets hörn är böjda mer än 3 mm/0,1 tum (A) i höjdled kan det leda till att utskriften på papperet
blir fläckig eller att papperet inte matas korrekt. Följ anvisningarna nedan för att räta ut papperet.
1. Rulla papperet i motsatt riktning från hur det är rullat – se nedan.
2. Kontrollera att papperet är plant.
Vi rekommenderar att du skriver ut på sådana här pappersark ett i taget.
Obs!
• Beroende på papperstypen kan det hända att papperet bli fläckigt eller inte matas korrekt även om det inte
är böjt inåt. Följ anvisningarna nedan för att släta ut papperet så att det inte överstiger 3 mm/0,1 tum (B) i
höjdled före utskrift. Detta kan förbättra utskriftsresultatet.
(C) Utskriftssida
Vi rekommenderar att du matar ett ark i taget på papper som har böjts utåt.
Kontroll4
Ställ in skrivaren för att undvika pappersavstrykning.
När du justerar inställningen för att undvika pappersavstrykning blir avstånden mellan skrivhuvudet och papperet
större. Om pappersytan är sliten trots att du har ställt in en medietyp som matchar papperet, ställer du in
enheten så att den undviker pappersavstrykning via manöverpanelen på datorn.
Detta kan minska utskriftshastigheten.
* När du har slutfört utskriften avmarkerar du den här inställningen. Annars tillämpas den på efterföljande
utskriftsjobb.
• Från manöverpanelen
Håll in Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan har blinkat 15 gånger. Släpp sedan knappen och tryck på
Färg (Color)-knappen för att aktivera funktionen Undvik pappersavstrykning.
514
Om du vill inaktivera funktionen Undvik pappersavstrykning håller du in Stopp (Stop)-knappen tills Alarmlampan har blinkat 15 gånger. Släpp sedan knappen och tryck på Svart (Black)-knappen.
• Från datorn
◦ För Windows:
Öppna inställningsfönstret i skrivardrivrutinen, välj Anpassade inställningar (Custom Settings) under
fliken Underhåll (Maintenance), markera kryssrutan Undvik pappersavstrykning (Prevent paper
abrasion) och klicka sedan på OK.
Information om hur du öppnar inställningsfönstret för skrivardrivrutinen finns i Så här öppnar du fönstret
med egenskaper för skrivardrivrutinen.
◦ För Mac OS:
I Canon IJ Printer Utility väljer du Anpassade inställningar (Custom Settings) i popup-menyn,
markerar kryssrutan Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion) och klickar sedan på
Verkställ (Apply).
Information om hur du öppnar Canon IJ Printer Utility finns i Öppna Canon IJ Printer Utility.
Om intensiteten är hög minskar du intensitetsinställningen och försöker sedan
skriva ut igen.
Kontroll5
Om du skriver ut med hög intensitet på vanligt papper kan papperet suga åt sig för mycket bläck och bli vågigt,
vilket orsakar pappersavstrykning.
Kontrollera intensitetsinställningen via skrivardrivrutinen.
• För Windows:
Justera intensitet
• För Mac OS:
Justera intensitet
Kontroll6
Skriv inte ut utanför den rekommenderade utskriftsytan.
Om du skriver ut utanför papperets rekommenderade utskriftsyta kan bläck fläcka ner papperets nederkant.
Ändra storleken på dokumentet med programvara.
Utskriftsområde
Kontroll7
Är glasskivan smutsig?
Rengör glasskivan.
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Kontroll8
Är pappersmatningshjulet smutsigt?
Rengör pappersmatningshjulet.
Rengöra pappersmatningshjulet
Obs!
• Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så gör bara detta när det verkligen behövs.
515
Är enheten smutsig inuti?
Kontroll9
Under dubbelsidig utskrift kan bläck fläcka ner insidan av enheten vilket gör utskrifterna fläckiga.
Rengör insidan av enheten med funktionen för att rengöra bottenplattan.
Rengöra enhetens insida (rengöra bottenplattan)
Obs!
• Ange korrekt pappersstorlek för att förhindra att enhetens insida fläckas ner.
Kontroll10
Ställ in en längre tid för torkning av bläck.
Det gör att den tryckta ytan hinner torka, vilket förhindrar fläckar och repor.
• För Windows:
1. Se till att enheten är på.
2. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen.
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Klicka på fliken Underhåll (Maintenance) och Anpassade inställningar (Custom Settings).
4. Dra i skjutreglaget Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time) och ställ in väntetiden.
Klicka på OK.
5. Läs meddelandet och klicka på OK.
• För Mac OS:
1. Se till att enheten är på.
2. Öppna Canon IJ Printer Utility.
Öppna Canon IJ Printer Utility
3. Välj Anpassade inställningar (Custom Settings) i popup-menyn.
4. Dra i skjutreglaget Väntetid för torkning av bläck: (Ink Drying Wait Time:) och ställ in väntetiden.
Klicka på Verkställ (Apply).
5. Läs meddelandet och klicka på OK.
516
Papperets baksida är fläckig
Kontroll1
Kontrollera pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna.
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Kontroll2
Rengör insidan av enheten med funktionen för rengöring av bottenplatta.
Rengöra enhetens insida (rengöra bottenplattan)
Obs!
• Under dubbelsidig utskrift eller vid för många utskrifter kan bläck fläcka ner insidan av enheten.
517
Vertikal linje bredvid bilden
Kontroll
Har papperet fyllts på på rätt sätt?
Om det påfyllda papperet är större än den angivna storleken kan en vertikal linje synas i marginalen. En liten
mängd bläck matas ut vid rengöring.
Ställ in pappersstorleken så att den matchar det påfyllda papperet.
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Obs!
• Riktningen i det vertikala linjemönstret kan variera beroende på bildinformationen och utskriftsinställningen.
• Enheten utför automatisk rengöring vid behov för att utskrifterna ska vara rena.
Även om bläcket i regel matas ut på bläckuppsamlaren vid papperets ytterkant kan det hamna på papperet
om det påfyllda papperet är större än den angivna storleken.
518
Ojämna eller randiga färger
Ojämna färger
Randiga färger
Kontroll1
Kontrollera pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna.
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Skriv ut mönstret för test av bläckmunstycken och vidta andra lämpliga
underhållsåtgärder, t.ex. rengöring av skrivhuvudet.
Kontroll2
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Mer information om utskrift av testmönster för bläckmunstycken, rengöring av skrivhuvuden och djuprengöring
av skrivhuvuden finns i Om utskriften är svag eller ojämn.
• Om testmönstret för munstyckena inte skrivs ut på rätt sätt:
När du har rengjort skrivhuvudet skriver du ut ett testmönster för munstycken och undersöker mönstret.
519
• Om problemet inte är löst efter att du har rengjort skrivhuvudet två gånger:
Djuprengör skrivhuvudet.
• Om problemet inte är löst efter att du har genomfört en djuprengöring av skrivhuvudet:
Utför systemrengöring.
◦ Från datorn:
■ För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
■ För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
◦ Från manöverpanelen:
Utför systemrengöringen genom att hålla in Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar 5 gånger
och sedan släppa knappen.
Viktigt!
• Innan du utför systemrengöringen kontrollerar du den återstående bläcknivån för alla färger. Om
den återstående bläcknivån ligger under den enda punkten (a) fyller du på bläckbehållaren med
motsvarande färg. Om du genomför en rengöring av systemet när den återstående bläcknivån inte
är tillräcklig kan det skada enheten.
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta närmaste Canon-servicecenter
för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
Utför en justering av skrivhuvudet.
Kontroll3
Justera Skrivhuvud
Obs!
• Om problemet inte är löst efter justering av skrivhuvudet justerar du skrivhuvudet manuellt från datorn.
• För Windows:
Rikta in skrivhuvudets position
• För Mac OS:
Rikta in skrivhuvudets position
520
Det kommer inte ut något bläck
Kontroll1
Kontrollera återstående bläcknivå.
Kontrollera bläckstatus
Kontroll2
Är skrivhuvudets munstycken igensatta?
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Mer information om utskrift av testmönster för bläckmunstycken, rengöring av skrivhuvuden och djuprengöring
av skrivhuvuden finns i Om utskriften är svag eller ojämn.
• Om testmönstret för munstyckena inte skrivs ut på rätt sätt:
När du har rengjort skrivhuvudet skriver du ut ett testmönster för munstycken och undersöker mönstret.
• Om problemet inte är löst efter att du har rengjort skrivhuvudet två gånger:
Djuprengör skrivhuvudet.
• Om problemet inte är löst efter att du har genomfört en djuprengöring av skrivhuvudet:
Utför systemrengöring.
◦ Från datorn:
■ För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
■ För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
◦ Från manöverpanelen:
Utför systemrengöringen genom att hålla in Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar 5 gånger
och sedan släppa knappen.
Viktigt!
• Innan du utför systemrengöringen kontrollerar du den återstående bläcknivån för alla färger. Om
den återstående bläcknivån ligger under den enda punkten (a) fyller du på bläckbehållaren med
motsvarande färg. Om du genomför en rengöring av systemet när den återstående bläcknivån inte
är tillräcklig kan det skada enheten.
521
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta närmaste Canon-servicecenter
för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
522
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel
Kontroll1
Kontrollera att det finns papper i skrivaren.
Fylla på papper
Kontroll2
Tänk på följande när du fyller på papper.
• Om du fyller på två eller fler pappersark bör du jämna till papperskanterna innan du lägger i papperet.
• Om du fyller på två eller fler ark bör du kontrollera att pappersbunten inte överskrider påfyllningsgränsen.
Det kan hända att papperet inte matas korrekt vid maxkapacitet, beroende på typen av papper och
miljöförhållanden (mycket hög eller låg temperatur och luftfuktighet). I sådana fall bör du inte fylla på mer än
hälften av den tillåtna mängden papper samtidigt.
• Lägg alltid i papperet i stående orientering, oavsett utskriftens orientering.
• När du fyller på papper lägger du utskriftssidan vänd UPPÅT och ställer in pappersledarna så att de ligger
an mot båda sidor av papperet.
Fylla på papper
Kontroll3
Är papperet för tjockt eller böjt?
Mediatyper som du inte kan använda
Kontroll4
Tänk på följande när du fyller på kuvert:
Läs Fylla på papper när du ska skriva ut på kuvert och förbered kuverten före utskriften.
När du har förberett kuverten placerar du dem i skrivaren med stående orientering. Om du lägger i kuverten i
liggande orientering kommer de inte att matas korrekt.
Se till att inställningarna för medietyp och pappersstorlek stämmer överens
med påfyllt papper.
Kontroll5
Kontroll6
Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i det bakre facket.
523
Information om hur du tar bort papper som har gått sönder i det bakre facket finns i Papperet fastnar.
Om det finns främmande föremål i det bakre facket stänger du av enheten, kopplar ur den och avlägsnar
föremålet.
Viktigt!
• Luta inte enheten och vänd den inte upp och ned. Det kan göra att bläck läcker ut.
Kontroll7
Rengör pappersmatningshjulet.
Rengöra pappersmatningshjulet
Obs!
• Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så gör bara detta när det verkligen behövs.
Om åtgärderna ovan inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
524
Kopieringen/utskriften avbryts
Kontroll1
Finns det papper i skrivaren?
Kontrollera att det finns papper i skrivaren.
Fyll på papper vid behov.
Kontroll2
Innehåller dokumenten som ska skrivas ut många foton eller illustrationer?
Det tar tid för enheten och datorn att bearbeta stora mängder utskriftsdata som foton eller grafik, så det kan
verka som om enheten inte fungerar.
Om du dessutom skriver ut data som kräver mycket bläck på flera ark vanligt papper efter varandra kan enheten
ibland göra tillfälliga pauser. Du måste i båda fallen vänta tills processen är klar.
Obs!
• Om du skriver ut ett dokument med stor utskriftsyta eller flera kopior kan utskriften göra en paus för att låta
bläcket torka.
Kontroll3
Har enheten skrivit ut utan avbrott under en lång period?
Om enheten har skrivit ut oavbrutet under en längre tid kan skrivhuvudet eller andra delar i närheten av det ha
blivit överhettade. För att skydda skrivhuvudet avbryter enheten utskriften mitt i en radbrytning och återupptar
den efter en stunds vila.
Vänta i så fall en stund utan att göra någonting. Om utskriften inte fortsätter gör du ett avbrott i utskrifterna och
låter enheten stå avstängd i minst 15 minuter.
Försiktighet
• Skrivhuvudet och området där omkring kan bli extremt varmt. Rör aldrig vid skrivhuvudet eller
komponenterna närmast det.
Kontroll4
Om kopieringen avbryts innan den är klar kan du försöka att kopiera igen.
Om en viss tid förflyter efter att flera fel har uppstått under kopiering, avbryter enheten processen.
525
Problem med skanning (Windows)
Problem med skanning
Skanningsresultaten är otillfredsställande
Programvaruproblem
IJ Scan Utility Felmeddelanden
ScanGear Felmeddelande (skannerdrivrutiner)
526
Problem med skanning
Scannern fungerar inte
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte
Ett felmeddelande visas och ScanGear-skärmen (skannerdrivrutin) visas inte
Det går inte att skanna flera original samtidigt
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk scanning
Scanningen går långsamt
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.” visas
Datorn stoppas under scanning
Scannern fungerar inte efter en uppgradering av Windows
Den scannade bilden öppnas inte
527
Scannern fungerar inte
Kontroll 1
Kontrollera att din skanner eller skrivare är på.
Kontroll 2
Anslut USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.
Om USB-kabeln är ansluten till en USB-hubb kopplar du bort den från USBhubben och ansluter den till en USB-port direkt på datorn.
Kontroll 3
Kontroll 4
Starta om datorn.
528
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte
Kontroll 1
Kontrollera att MP Drivers har installerats.
Om de inte är installerade kan du installera MP Drivers från installations-CD:n eller webbplatsen.
Kontroll 2
Välj din skanner eller skrivare i programmets meny.
Viktigt!
• Om namnet på din skanner eller skrivare visas flera gånger väljer du det som inte innehåller WIA.
Obs!
• Åtgärden kan skilja sig något beroende på program.
• Använd WIA-drivrutinen när du skannar från ett program som är WIA-kompatibelt.
Scanna med WIA-drivrutinen
Kontroll 3
Kontrollera att programmet har stöd för TWAIN.
Du kan inte starta ScanGear (skannerdrivrutin) från program som har stöd för TWAIN.
Kontroll 4
Skanna och spara bilder med IJ Scan Utility och öppna filerna med ditt
program.
529
Ett felmeddelande visas och ScanGear-skärmen (skannerdrivrutin)
visas inte
Kontroll 1
Kontrollera att din skanner eller skrivare är på.
Stäng av skannern eller skrivaren, anslut USB-kabeln på nytt och sätt i
nätkabeln i vägguttaget igen.
Kontroll 2
Kontroll 3
Anslut USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.
Om USB-kabeln är ansluten till en USB-hubb kopplar du bort den från USBhubben och ansluter den till en USB-port direkt på datorn.
Kontroll 4
Kontroll 5
Kontrollera att MP Drivers har installerats.
Om de inte är installerade kan du installera MP Drivers från installations-CD:n eller webbplatsen.
Kontroll 6
Välj din skanner eller skrivare i programmets meny.
Obs!
• Åtgärden kan skilja sig något beroende på program.
Kontroll 7
Kontrollera att programmet har stöd för TWAIN.
Du kan inte starta ScanGear (skannerdrivrutin) från program som har stöd för TWAIN.
Kontroll 8
Avsluta ScanGear om den körs i ett annat program.
530
Det går inte att skanna flera original samtidigt
Kontroll 1
Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera original (Skanna från en dator)
Kontroll 2
Kontrollera om det går att skanna ett objekt.
Vissa program stöder inte scanning av flera bilder. I så fall scannar du varje objekt separat.
531
Det går inte att scanna korrekt med Automatisk scanning
Kontroll 1
Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera original (Skanna från en dator)
Kontroll 2
Det kanske inte finns stöd för skanning av flera objekt.
Vissa program stöder inte scanning av flera bilder. I så fall scannar du varje objekt separat.
532
Scanningen går långsamt
Kontroll 1
Om du ska visa bilden på en bildskärm väljer du en utmatningsupplösning på
cirka 150 dpi. Om du ska skriva ut bilden anger du en utmatningsupplösning på cirka 300
dpi.
Upplösning
Ställ in Blekningskorrigering (Fading Correction), Kornighetskorrigering
(Grain Correction) o.s.v. på Ingen (None).
Kontroll 2
Se "Bildinställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
I IJ Scan Utility avmarkerar du kryssrutan Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document)/Känn av orientering av textdokument och rotera
bild (Detect the orientation of text document and rotate image) och skannar igen.
Kontroll 3
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
533
Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne.” visas
Kontroll 1
Avsluta andra program och försök igen.
Kontroll 2
Minska upplösningen eller utmatningsstorleken och scanna igen.
Upplösning
534
Datorn stoppas under scanning
Kontroll 1
Starta om datorn, minska utmatningsupplösningen i ScanGear
(skannerdrivrutinen) och skanna igen.
Se "Inställningar för utmatning" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
Kontroll 2
Ta bort onödiga filer så att hårddiskutrymme frigörs och scanna igen.
Ett felmeddelande kan visas om det inte finns tillräckligt med hårddiskutrymme för att scanna och spara och om
bildstorleken är för stor (till exempel om du scannar ett stort objekt med hög upplösning).
Under Mapp där tillfälliga filer ska sparas (Folder to Save Temporary
Files) i IJ Scan Utility kan du ange en mapp på en enhet med tillräckligt mycket ledigt
utrymme.
Kontroll 3
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
Kontroll 4
Flera enheter kanske är anslutna till USB-portar.
Koppla från andra enheter än skanner eller skrivare.
535
Scannern fungerar inte efter en uppgradering av Windows
Kontroll
Koppla ur USB-kabeln och avinstallera (ta bort) och installera om MP Drivers
och IJ Scan Utility.
Steg 1: Avinstallera MP Drivers.
Se "Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för information
om hur du tar bort MP Drivers.
Steg 2: Avinstallera IJ Scan Utility.
• Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:
1. Klicka på Kontrollpanelen (Control Panel) > Program (Programs) > Program och funktioner
(Programs and Features).
2. Markera Canon IJ Scan Utility och klicka sedan på Avinstallera/Ändra (Uninstall/Change).
3. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
4. När avinstallationen är klar klickar du på OK.
IJ Scan Utility tas bort.
Obs!
• En bekräftelse- eller varningsdialogruta kan visas när du installerar, avinstallerar eller startar
programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad på ett administratörskonto följer du anvisningarna på skärmen.
• Windows XP:
1. På Start-menyn väljer du Kontrollpanel (Control Panel) > Lägg till eller ta bort program (Add or
Remove Programs).
2. Markera Canon IJ Scan Utility och klicka sedan på Ändra/Ta bort (Change/Remove).
3. Klicka på Ja (Yes) när bekräftelsemeddelandet visas.
4. När avinstallationen är klar klickar du på OK.
IJ Scan Utility tas bort.
Steg 3: Installera om MP Drivers och IJ Scan Utility.
Installera om MP Drivers och IJ Scan Utility från installations-cd:n eller webbplatsen.
536
Den scannade bilden öppnas inte
Kontroll
Om dataformatet inte stöds i programmet skannar du bilden igen och väljer ett
vanligt dataformat, t.ex. JPEG när du sparar den.
Mer information finns i programmets handbok. Kontakta programtillverkaren om du har frågor.
537
Skanningsresultaten är otillfredsställande
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen)
Den scannade bilden omges av extra vita områden
Det går inte att scanna i rätt storlek
Originalet är korrekt placerat men den skannade bilden lutar
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns bildskärm
538
Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen)
Kontroll 1
Öka skanningsupplösningen om bilden är ojämn.
Upplösning
Dialogrutan Inställningar
Kontroll 2
Ställ in visningsstorleken på 100 %.
Vissa program visar inte bilder tydligt om visningsstorleken är för liten.
Kontroll 3
Om moarémönster (ränder) uppstår gör du följande och scannar igen.
• Gör någon av följande inställningar i dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document
Scan)), dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) eller dialogrutan
Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)) i IJ Scan Utility och skanna sedan
från huvudskärmen i IJ Scan Utility.
◦ Ställ in Välj källa (Select Source) till Magasin (Magazine) och Färgläge (Color Mode) till Färg
(Color)
◦ Markera kryssrutan Minska moaré (Reduce moire) i Inställningar för bildbearbetning (Image
Processing Settings)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
• Välj Magasin (Färg) (Magazine (Color)) i Välj källa (Select Source) på fliken Enkelt läge (Basic Mode) i
ScanGear (skannerdrivrutin).
Se "Fliken Enkelt läge" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
• Ange PÅ (ON) för Ta bort moarémönster (Descreen) i Bildinställningar (Image Settings) på fliken
Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear.
Se "Bildinställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
Obs!
• Om moarémönster uppträder när du scannar ett digitalfoto gör du följande och scannar igen.
Kontroll 4
Kontrollera bildskärmens färgdjup.
Se hjälpen för Windows eller skärmhandboken för mer information om hur du kontrollerar skärmens färgdjup.
Kontroll 5
Rengör glaset och dokumentluckan.
Om dokumentet har dålig kvalitet (är smutsigt, urblekt o.s.v.) kan du ställa in
Reducera damm och repor (Reduce Dust and Scratches), Blekningskorrigering
Kontroll 6
539
(Fading Correction), Kornighetskorrigering (Grain Correction) etc. i Bildinställningar
(Image Settings) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear.
Se "Bildinställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
Om färgtonen i bilderna skiljer sig från originaldokumentet gör du följande och
skannar igen.
Kontroll 7
• Ange Ingen (None) för Bildjustering (Image Adjustment) i Bildinställningar (Image Settings) på fliken
Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear.
Se "Bildinställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
• Ange Färgmatchning (Color Matching) på fliken Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan
Inställningar (Preferences) i ScanGear.
Se "Fliken Färginställningar" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för mer information.
540
Den scannade bilden omges av extra vita områden
Kontroll
Ange scanningsområdet.
Klicka på
(Automatisk beskärning) i helbildsvyn i ScanGear (skannerdrivrutinen) om du automatiskt vill visa
beskärningsramen (skanningsområdet) anpassad till objektets storlek.
Du kan också ange scanningsområdet manuellt i miniatyrvyn, t.ex. om det på ett foto finns vita marginaler längs
objektets sidor, eller om du vill skapa anpassade beskärningsramar.
Justera beskärningsramar i fönstret Bildsammanfogning
Obs!
• Se "Justera beskärningsramar (ScanGear)" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för information om
hur du justerar beskärningsramar med ScanGear (skannerdrivrutin).
541
Det går inte att scanna i rätt storlek
Kontroll
Kontrollera att objekten är placerade korrekt.
Placera original (Skanna från en dator)
542
Originalet är korrekt placerat men den skannade bilden lutar
Kontroll
När Dokument (Document) eller Magasin (Magazine) är valt för Välj källa
(Select Source) ska du avmarkera kryssrutan Korrigera snett textdokument (Correct
slanted text document) och scanna objektet igen.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
543
Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns
bildskärm
Kontroll 1
Ändra visningsinställningen i programmet.
Mer information finns i programmets handbok. Kontakta programtillverkaren om du har frågor.
Obs!
• Du kan inte minska bildstorleken i Paint. Öppna bilderna i ett program om du vill minska visningsstorleken.
Kontroll 2
Ändra inställningen för upplösning i ScanGear (skannerdrivrutinen) och
skanna igen.
Ju högre upplösning, desto större blir bilden.
Upplösning
544
Programvaruproblem
Det e-postprogram som du vill använda visas inte på skärmen för val av epostprogram
545
Det e-postprogram som du vill använda visas inte på skärmen för
val av e-postprogram
Kontroll
Kontrollera att e-postprogrammets MAPI är aktiverat.
Se e-postprogrammets handbok för information om hur du ställer in MAPI.
Om problemet kvarstår när MAPI har aktiverats kan du välja Ingen (bifoga manuellt) (None (Attach Manually))
på skärmen för val av e-postprogram och sedan manuellt bifoga bilden till e-postmeddelandet.
546
IJ Scan Utility Felmeddelanden
Om ett felmeddelande för IJ Scan Utility visas, kontrollera felkoden och följ motsvarande lösning.
Felkod
Felmeddelanden
Lösning
152
Det finns inte tillräckligt med minne. Öka mängden ledigt minne genom att stänga övriga program.
• Det minne som krävs för att
starta IJ Scan Utility kan inte
nås; avsluta andra program.
153
Bilden du försökte att skanna har en storlek som inte går att
öppna i det angivna programmet. Minska bildstorleken genom
att ändra inställningarna.
• Minska upplösningen eller utmatningsstorleken och scanna
igen.
201
En nödvändig fil saknas eller har skadats eller också är inställningarna fel.
Installera om programvaran.
• Ta bort MP Drivers och installera sedan om MP Drivers från
installations-cd:n eller webbplatsen.
Se "Ta bort MP Drivers som du
inte längre behöver" för din
modell på startsidan i Onlinehandbok för information om
hur du tar bort MP Drivers.
202
Ett internt fel har inträffat. Vidta följande åtgärder.
- Kontrollera skannerns status.
- Starta om skannern.
- Starta om datorn och försök sedan igen.
- Installera om skannerns drivrutin.
• Ett internt fel har inträffat. Vidta
följande åtgärder.
230
Det finns ingen skannerdrivrutin som stöder programvaran installerad. Installera den och försök igen.
• Installera om MP Drivers från
installations-cd:n eller webbplatsen.
231
Det går inte att slutföra skanningen eftersom det saknas diskutrymme.
• Ta bort onödiga filer på hårddisken och skanna igen.
232
Det går inte att spara filen eftersom disken är skrivskyddad.
• Ta bort skrivskyddet eller använd en annan disk.
◦ Kontrollera skannerns status.
◦ Starta om skannern.
◦ Starta om datorn och försök igen.
◦ Installera om MP Drivers.
Ta bort skrivskyddet eller använd en annan disk.
242
Det går inte att skriva i filen.
• Kontrollera åtkomstbehörigheten för den mapp i Mapp där
tillfälliga filer ska sparas
(Folder to Save Temporary
Files) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings)) eller Spara i (Save in) i
547
motsvarande dialogruta för Inställningar.
243
Det går inte att läsa filen.
• Kontrollera åtkomstbehörigheten för den mapp i Mapp där
tillfälliga filer ska sparas
(Folder to Save Temporary
Files) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings)) eller Spara i (Save in) i
motsvarande dialogruta för Inställningar.
244
Du har inte tillräcklig behörighet för att öppna den angivna
mappen.
• Ge åtkomstbehörighet till den
angivna mappen.
548
ScanGear Felmeddelande (skannerdrivrutiner)
Om ett felmeddelande för ScanGear (skannerdrivrutinen) visas, kontrollera felkoden och följ motsvarande
lösning.
Felkod
1
4
10
Felmeddelanden
Scannerfel.
Stäng av scannern och följ anvisningarna i handboken.
Scannerdrivrutinen inaktiveras.
122
151
Lösning
• Kontrollera att din skanner eller
skrivare är korrekt anslutna till datorn.
• Ta bort MP Drivers och installera
sedan om MP Drivers från installations-cd:n eller webbplatsen.
Se "Ta bort MP Drivers som du
inte längre behöver" för din modell
på startsidan i Onlinehandbok för
information om hur du tar bort MP
Drivers.
175
176
177
• Det kan vara ett fel på din skanner
skrivare.
Starta om datorn och koppla sedan in din skanner igen. Kontakta
servicecentret om samma felmeddelande fortfarande visas.
140
Skrivaren används redan eller så har det uppstått ett fel.
Kontrollera statusen.
Scannerdrivrutinen inaktiveras.
145
har avslutats och skanna sedan.
Det går inte att kommunicera med scannern av följande
• Kontrollera att din skanner eller
orsaker:
- Scannern är avstängd.
- Scannern är inte ansluten.
(Den är inte ansluten till nätverket om den används i ett lokalt nätverk.)
skrivare är på.
• Ta bort MP Drivers och installera
sedan om MP Drivers från installations-cd:n eller webbplatsen.
Kontrollera status och försök igen.
Scannerdrivrutinen inaktiveras.
155
156
• Vänta på att enhetsoperationen
Det går inte att kommunicera med scannern.
Kabeln kanske inte sitter i eller scannern kan vara avstängd.
Kontrollera status.
Scannerdrivrutinen inaktiveras.
Det går inte att kommunicera med scannern av följande
orsaker:
- Scannern är avstängd.
- USB-kabeln är inte ansluten.
Kontrollera detta och försök igen.
Scannerdrivrutinen inaktiveras.
549
Se "Ta bort MP Drivers som du
inte längre behöver" för din modell
på startsidan i Onlinehandbok för
information om hur du tar bort MP
Drivers.
• Kontrollera att källan till det valda
programmet är korrekt. Mer information finns i programmets handbok.
• Kontrollera skrivarens status.
• Vid en USB-anslutning, kontrollera
anslutningen till USB-kabeln och
anslut igen om så krävs.
• Vid en nätverksanslutning, kontrollera status för anslutningen och
anslut igen om så krävs.
157
Det går inte att kommunicera med scannern av följande
orsaker:
- Scannern är avstängd.
- (Vid användning av kablad LAN-anslutning) Den är inte
ansluten till kablat LAN.
- (Vid användning av anslutning till Trådlöst LAN) Signalstyrkan är låg på grund av hinder.
- Nätverksanslutningen hindras av säkerhetsprogramvara.
- En annan scanner i nätverket har valts.
• Vid en nätverksanslutning, ange
den skanner som ska användas
med IJ Network Scanner Selector
EX.
Kontrollera detta och försök igen.
Klicka på [Välj scanner] för att välja en annan scanner.
Scannerdrivrutinen inaktiveras.
152
Det finns inget ledigt minne.
Öka tillgängligt minne.
Skannerdrivrutinen inaktiveras.
• Det minne som krävs för att starta
ScanGear (skannerdrivrutinen)
kan inte nås; avsluta andra program.
201
En nödvändig fil saknas eller har skadats eller också är inställningarna fel.
Installera om programvaran.
Scannerdrivrutinen inaktiveras.
• Ta bort MP Drivers och installera
sedan om MP Drivers från installations-cd:n eller webbplatsen.
Ett internt fel har inträffat.
• Ett internt fel har inträffat. Vidta
202
Skannerns drivrutin kommer att stängas. Vidta följande åtgärder.
- Kontrollera skannerns status.
- Starta om skannern.
- Starta om datorn och försök sedan igen.
- Installera om skannerns drivrutin.
Se "Ta bort MP Drivers som du
inte längre behöver" för din modell
på startsidan i Onlinehandbok för
information om hur du tar bort MP
Drivers.
följande åtgärder.
◦ Kontrollera skannerns status.
◦ Starta om skannern.
◦ Starta om datorn och försök
igen.
◦ Installera om MP Drivers.
• Följ proceduren nedan för att kontrollera om WIA (Windows Image
Acquisition) körs eller har startats
upp.
Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows
Vista:
Klicka på Kontrollpanelen (Control Panel) > System och säkerhet (System and Security) > Administrationsverktyg (Administrative Tools) och dubbelklicka på
Tjänster (Services) för att kontrollera om WIA (Windows Image Acquisition) körs eller har startats.
550
Windows XP:
I Startmenyn (Start), klicka på
Kontrollpanelen (Control Panel)
> Prestanda och underhåll (Performance and Maintenance)
>Administratörsverktyg (Administrative Tools) och dubbelklicka
sedan på Tjänster (Services)
• Det kan finnas andra drivrutiner
som stör; ta bort alla onödiga drivrutiner.
• Ditt program kanske inte arbetar
väl med TWAIN. Skanna med
hjälp av ett annat program.
203
Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme för att
slutföra skanningen.
Scannerdrivrutinen inaktiveras.
• Ta bort onödiga filer på hårddisken
och skanna igen.
206
Scannern är inte tillgänglig eftersom den används av annat program eller annan användare.
• Avsluta den ScanGear som används.
207
Ingen scanner har valts.
Klicka på [Välj scanner] för att välja scanner.
Scannerdrivrutinen inaktiveras.
• Vid en nätverksanslutning, ange
den skanner som ska användas
med IJ Network Scanner Selector
EX.
208
Det går inte att hitta IJ Network Scanner Selector.
Återinstallera scannerdrivrutinen.
Scannerdrivrutinen inaktiveras.
• Ta bort MP Drivers och installera
sedan om MP Drivers från installations-cd:n eller webbplatsen.
Se "Ta bort MP Drivers som du
inte längre behöver" för din modell
på startsidan i Onlinehandbok för
information om hur du tar bort MP
Drivers.
250
Ett fel har inträffat.
Slå av enheten och slå på den igen.
Scannerdrivrutinen inaktiveras.
• Stäng av enheten och starta den
sedan igen.
252
Det går inte att skriva på eller läsa filen.
• Avsluta de program som körs och
kontrollera att det finns tillräckligt
fritt hårddiskutrymme innan du
skannar igen.
551
Mekaniska problem
Strömmen sätts inte på
Strömmen stängs av av sig själv
Det går inte att ansluta till datorn
Skrivarens statusövervakare visas inte (Windows)
552
Strömmen sätts inte på
Kontroll1
Tryck på PÅ (ON)-knappen.
Kontroll2
Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till enheten och sätt sedan
på enheten igen.
Kontroll3
Koppla ur enheten och lämna den så i minst 2 minuter. Koppla sedan in den
igen och sätt på den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
553
Strömmen stängs av av sig själv
Kontroll
Om enheten är inställd på att stängas av automatiskt efter en viss tid ska du
inaktivera denna inställning.
Om du har ställt in enheten så att den stängs av automatiskt efter en viss tid stängs strömmen av av sig själv när
den tiden har löpt ut.
• Om du använder Windows och inte vill att enheten ska stängas av automatiskt:
Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen och välj Avaktivera (Disable) för Automatisk
avstängning (Auto Power Off) i Automatisk avstängning (Auto Power) på fliken Underhåll
(Maintenance).
• Om du använder Mac OS och inte vill att enheten ska stängas av automatiskt:
Öppna Canon IJ Printer Utility, välj Ströminställningar (Power Settings) i popup-menyn och välj sedan
Avaktivera (Disable) för Automatisk avstängning (Auto Power Off) på Automatisk avstängning (Auto
Power).
Obs!
• Du kan även ställa in så att enheten sätts på/stängs av automatiskt från manöverpanelen.
Sätta på/stänga av enheten automatiskt
• Om du använder Windows kan du även ställa in så att enheten sätts på/stängs av automatiskt från
ScanGear (skannerdrivrutin).
Fliken Scanner
554
Det går inte att ansluta till datorn
Utskriften eller skanningen är långsam/Hi-Speed USB-anslutningen
fungerar inte/Meddelandet "Den här enheten kan fungera snabbare (This
device can perform faster)" visas (Windows)
Om systemmiljön inte har stöd för Hi-Speed USB arbetar enheten i den långsammare hastighet som
gäller för USB 1.1. I så fall fungerar enheten som den ska, men utskrifts- eller skanningshastigheten kan
minska beroende på kommunikationshastigheten.
Kontroll
Så här kontrollerar du att din systemmiljö har stöd för Hi-Speed USB-
anslutning.
• Stöder USB-porten på din dator Hi-Speed USB-anslutning?
• Stöder USB-kabeln eller USB-hubben Hi-Speed USB-anslutning?
Var noga med att använda en godkänd Hi-Speed USB-kabel. Vi rekommenderar att USB-kabeln är högst
3 meter/10 fot lång.
• Stöder operativsystemet på din dator Hi-Speed USB-anslutning?
Installera den senaste uppdateringen för din dator.
• Fungerar Hi-Speed USB-drivrutinen som den ska?
Skaffa och installera vid behov den senaste versionen av drivrutinen för Hi-Speed USB för din dator.
Viktigt!
• Om du vill ha mer information kontaktar du tillverkaren av datorn, USB-kabeln eller USB-hubben.
555
Skrivarens statusövervakare visas inte (Windows)
Kontroll
Är skrivarens statusövervakare aktiverad?
Kontrollera att Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor) har markerats i menyn Alternativ (Option)
i skrivarens statusmonitor.
1. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen.
Så här öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Visa skrivarstatus (View Printer Status) på fliken Underhåll (Maintenance).
3. Välj Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor) på menyn Alternativ (Option) om det inte
redan är gjort.
556
Problem med installation och hämtning
Det går inte att installera MP Drivers
Easy-WebPrint EX startar inte eller Easy-WebPrint EX-menyn visas inte
(Windows)
557
Det går inte att installera MP Drivers
För Windows:
För Mac OS:
För Windows:
• Om installationen inte startar när du sätter i installations-CD:n:
Följ anvisningarna nedan för att starta installationen.
1. Gör följande inställningar.
◦ I Windows 10 klickar du på Start-knappen > Utforskaren (File Explorer) och sedan på Den
här datorn (This PC) i listan till vänster.
◦ I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du ikonen Utforskaren (Explorer) i Aktivitetsfältet
(Taskbar) på Skrivbordet (Desktop) och väljer sedan Den här datorn (This PC) (Dator
(Computer) för Windows 8) i listan till vänster.
◦ I Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Start och sedan klickar du på Dator
(Computer).
◦ I Windows XP klickar du på Start och sedan klickar du på Den här datorn (My Computer).
2. Dubbelklicka på ikonen
CD-ROM i fönstret som visas.
Om innehållet på CD-skivan visas dubbelklickar du på MSETUP4.EXE.
Om du inte kan installera MP Drivers med hjälp av installations-CD:n installerar du dem från
Canons webbplats.
Obs!
• Prova följande om CD-ROM-ikonen inte visas:
• Ta ut CD-skivan ur datorn och sätt sedan in den igen.
• Starta om datorn.
Om ikonen fortfarande inte visas kan du prova med en annan skiva och se om de visas. Om den
skivan visas är det fel på installations-CD:n. Kontakta närmaste Canon-servicecenter för att
begära service.
558
• Om du inte kan komma vidare från skärmen Skrivaranslutning (Printer Connection):
Det går inte att fortsätta efter fönstret Skrivaranslutning
• Andra fall:
Installera om MP Drivers.
Om MP Drivers inte installerades på rätt sätt avinstallerar du MP Drivers, startar om datorn och
installerar sedan om MP Drivers.
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Installera om MP Drivers med hjälp av installations-CD:n eller installera via Canons webbplats.
Obs!
• Om installationen stoppades på grund av ett fel i Windows kan Windows-användningen bli
instabil och du kan få problem med att installera drivrutinerna. Starta om datorn och installera om
drivrutinerna.
För Mac OS:
Hämta drivrutinerna från supportsidan på Canons webbplats och installera om dem.
559
Easy-WebPrint EX startar inte eller Easy-WebPrint EX-menyn visas
inte (Windows)
Kontrollera följande om Easy-WebPrint EX inte startar eller om menyn inte visas i Internet Explorer.
Kontroll1
Visas Canon Easy-WebPrint EX i menyn Verktygsfält (Toolbars) i Internet
Explorers meny Visa (View)?
Om Canon Easy-WebPrint EX inte visas är Easy-WebPrint EX inte installerat på datorn. Installera den senaste
versionen av Easy-WebPrint EX från Canons webbplats.
Obs!
• Om Easy-WebPrint EX inte är installerat kan ett meddelande visas i skrivbordets meddelandefält som
frågar dig om du vill installera det. Klicka på meddelandet och följ anvisningarna om du vill installera EasyWebPrint EX.
• Du måste ha åtkomst till internet för att installera eller hämta Easy-WebPrint EX.
Är Canon Easy-WebPrint EX markerat i menyn Verktygsfält (Toolbars)
under menyn Visa (View) i Internet Explorer?
Kontroll2
Om Canon Easy-WebPrint EX inte är markerat är Easy-WebPrint EX inaktiverat. Markera Canon EasyWebPrint EX om du vill aktivera det.
Kontrollera följande för att säkerställa att din systemmiljö har stöd för EasyWebPrint EX.
Kontroll3
• Har det installerats på datorn med rätt systemkrav?
• Startade du det med en kompatibel version av Internet Explorer?
Besök Canons webbplats om du vill ha mer information om systemkraven för Easy-WebPrint EX.
560
Fel och meddelanden
Ett fel inträffar
Meddelande visas
"Skrivaren utför en annan åtgärd" visas på datorskärmen
561
Ett fel inträffar
Om ett fel uppstår vid utskrift, t.ex. att papperet tar slut eller fastnar, visas ett felsökningsmeddelande
automatiskt. Följ anvisningarna i meddelandet.
Om ett fel inträffar blinkar Alarm-lampan och en supportkod (felkod) visas på datorskärmen. Vid vissa fel
blinkar Alarm-lampan och PÅ (ON)-lampan växelvis. Kontrollera statusen för lampan och meddelandet och
vidta sedan lämplig åtgärd.
Supportkod som motsvarar Alarm-lampans antal blinkningar
Lampan blinkar 2 gånger:
(A) Blinkar
(B) Släcks
Antal blinkningar Orsak
Supportkod
2 blinkningar
Enheten har slut på papper eller så fungerar inte pappersmatningen. 1000
3 blinkningar
Papper har fastnat i pappersutmatningsfacket eller i det bakre facket. 1300
4 blinkningar
Kassetten är inte korrekt installerad.
1470
5 blinkningar
Skrivhuvudet kan vara skadat.
1403
Kassetten går inte att känna igen.
1471
Lämplig kassett är inte installerad.
1476
Kassetten sitter inte på rätt plats.
1474
Mer än en kassett med samma färg har installerats.
1475
8 blinkningar
Behållaren för använt bläck är nästan full.
1700, 1701
9 blinkningar
Det kan sitta kvar skyddsmaterial eller tejp på hållaren för kassetten. 1890
14 blinkningar
Kassetten går inte att känna igen.
1473
15 blinkningar
Kassetten går inte att känna igen.
1472
7 blinkningar
Supportkod som motsvarar antalet växelvisa blinkningar mellan PÅ (ON)lampan och Alarm-lampan
Lampan blinkar 2 gånger:
562
(A) Blinkar omväxlande
(B) Släcks
Antal blinkningar Orsak
Supportkod
2 blinkningar
Ett skrivarfel har inträffat.
5100
7 blinkningar
Ett skrivarfel har inträffat.
5B00, 5B01
10 blinkningar
Ett fel som kräver service har inträffat. B202, B203, B204, B205
Andra fall än ovan Ett skrivarfel har inträffat.
5011, 5012, 5050, 5200, 5400, 5700, 6800, 6801, 6930,
6931, 6932, 6933, 6936, 6937, 6938, 6940, 6941, 6942,
6943, 6944, 6945, 6946
När en supportkod och ett meddelande visas på datorns skärm:
• För Windows:
• För Mac OS:
563
* Skärmen kan skilja sig åt beroende på vilket operativsystem som du använder.
Obs!
• Du kan även söka efter information om hur man löser problemen efter supportkoden som visas.
Sök
Information om hur man löser problem utan supportkoder finns i Meddelande visas.
564
Meddelande visas
I det här avsnittet beskrivs vissa fel och meddelanden som kan visas.
Obs!
• En supportkod (felkod) visas på datorns skärm för vissa fel. Mer information om fel med supportkoder
finns i Lista över supportkoder för fel.
Fel om att nätkabeln har dragits ur visas (Windows)
Skrivfel/utmatningsfel/kommunikationsfel (Windows)
Andra felmeddelanden (Windows)
Skärmen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas (Windows)
Ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas (Mac OS)
Fel om att nätkabeln har dragits ur visas (Windows)
Enheten kan ha kopplats ur medan den fortfarande var på.
Kontrollera felmeddelandet som visas på datorn och klicka på OK.
Utskriften startas på enheten.
Information om hur du drar ur nätkabeln finns i Anmärkning om att dra ur nätkabeln.
Skrivfel/utmatningsfel/kommunikationsfel (Windows)
Kontroll1
Om PÅ (ON)-lampan är släckt ser du till att enheten är inkopplad och sätter
på den.
PÅ (ON)-lampan blinkar när enheten håller på att startas. Vänta tills lampan PÅ (ON) slutar att blinka och i
stället lyser med fast sken.
Kontroll2
Kontrollera att rätt port är inställd för skrivaren i skrivardrivrutinen.
* I följande instruktioner betyder ”XXX” namnet på enheten.
1. Logga in med ett användarkonto med administratörsbehörighet.
2. Gör följande inställningar.
• I Windows 10 högerklickar du på Start-knappen och väljer Kontrollpanelen (Control Panel) > Visa
enheter och skrivare (View devices and printers).
565
• I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar
(Settings) via Skrivbordet (Desktop) > Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) > Enheter
och skrivare (Devices and Printers).
• Välj Enheter och skrivare (Devices and Printers) på menyn Start i Windows 7.
• Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Maskinvara och ljud (Hardware and
Sound) > Skrivare (Printers) i Windows Vista.
• Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Skrivare och andra enheter (Printers and
Other Hardware) > Skrivare och fax (Printers and Faxes) i Windows XP.
3. Öppna egenskaperna för skrivardrivrutinen.
• I Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 eller Windows 7 högerklickar du på ikonen "Canon XXX
series Printer" (där "XXX" är enhetens namn) och väljer sedan Egenskaper för skrivare (Printer
properties).
• I Windows Vista eller Windows XP högerklickar du på ikonen "Canon XXX series Printer" (där "XXX"
är namnet på enheten) och väljer sedan Egenskaper (Properties).
4. Klicka på fliken Portar (Ports) och kontrollera portinställningarna.
Kontrollera att en port med namnet "USBnnn" (där "n" är ett nummer) med "Canon XXX series Printer" i
kolumnen Skrivare (Printer) visas för Skriv ut till följande port(ar) (Print to the following port(s)).
• Om inställningen är felaktig:
Installera om MP Drivers från installations-CD:n eller Canons webbplats.
• Om utskriften inte startas trots att enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel och porten
"USBnnn" har valts:
I Windows 10 klickar du på Start-knappen och väljer Alla appar (All apps), Canon Utilities, Canon
My Printer, Canon My Printer och sedan väljer du Diagnose and Repair Printer. Följ
anvisningarna på skärmen för att ställa in korrekt skrivarport och välj sedan enhetens namn.
I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du My Printer på Start-skärmen för att starta My Printer. Om
My Printer inte visas på Start-skärmen väljer du ikonen Sök (Search)och söker efter "My Printer".
Ställ in rätt port för skrivaren under Diagnose and Repair Printer. Följ anvisningarna på skärmen
för att ställa in korrekt skrivarport och välj sedan enhetens namn.
I Windows 7, Windows Vista eller Windows XP klickar du på Starta (Start) och väljer Alla program
(All programs), Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer och sedan Diagnose and
Repair Printer. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in korrekt skrivarport och välj sedan
enhetens namn.
Om problemet inte löser sig installerar du om MP Drivers från installations-CD:n eller Canons
webbplats.
Kontroll3
Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till enheten och datorn.
När enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel ska du kontrollera följande:
• Om du använder någon form av relä, t.ex. en USB-hubb, måste du koppla ur den, ansluta enheten direkt
till datorn och sedan försöka skriva ut igen. Om utskriften startar på ett normalt sätt är det inget problem
med reläenheten. Kontakta återförsäljaren av reläet.
• Det kan också vara fel på USB-kabeln. Byt USB-kabeln och försök att skriva ut igen.
Kontroll4
Kontrollera att MP Drivers är rätt installerade.
566
Avinstallera MP Drivers enligt anvisningarna i Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver och installera
dem på nytt från installations-CD:n eller Canons webbplats.
När enheten är ansluten till datorn med en USB-kabel kontrollerar du
enhetens status från datorn.
Kontroll5
Kontrollera enhetens status enligt anvisningarna nedan.
1. Öppna Enhetshanteraren på datorn enligt nedan.
Om skärmen Användarkontokontroll (User Account Control) visas följer du anvisningarna på
skärmen.
• I Windows 10 högerklickar du på Start-knappen och väljer Enhetshanteraren (Device Manager).
• I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar
(Settings) via Skrivbordet (Desktop) > Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) >
Enhetshanteraren (Device Manager).
• I Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Kontrollpanelen (Control Panel), på Maskinvara
och ljud (Hardware and Sound) och på Enhetshanteraren (Device Manager).
• I Windows XP klickar du på Kontrollpanelen (Control Panel), Prestanda och underhåll
(Performance and Maintenance), System och på Enhetshanteraren (Device Manager) på fliken
Maskinvara (Hardware).
2. Dubbelklicka på USB-styrenheter (Universal Serial Bus controllers) och på Stöd för USBskrivarport (USB Printing Support).
Om skärmen Egenskaper för stöd för USB-skrivarport (USB Printing Support Properties) inte visas
bör du kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn.
Kontroll3
Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till enheten och datorn.
3. Klicka på fliken Allmänt (General) och kontrollera om det visas något enhetsfel.
Om ett enhetsfel visas läser du i Windows-hjälpen om hur du åtgärdar det.
Andra felmeddelanden (Windows)
Om ett felmeddelande visas utanför skrivarens statusövervakare kontrollerar
du följande:
Kontroll
• ”Det gick inte att buffra p.g.a. otillräckligt diskutrymme (Could not spool successfully due to
insufficient disk space)”
Öka mängden ledigt utrymme på hårddisken genom att ta bort filer som inte behövs.
• ”Det gick inte att buffra p.g.a. otillräckligt minnesutrymme (Could not spool successfully due to
insufficient memory)”
Stäng andra program för att öka mängden tillgängligt minne.
Om du fortfarande inte kan skriva ut, starta om datorn och försök igen.
• ”Det går inte att hitta skrivardrivrutinen (Printer driver could not be found)”
567
Avinstallera MP Drivers enligt anvisningarna i Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver och
installera dem på nytt från installations-CD:n eller Canons webbplats.
• ”Det går inte att skriva ut Programnamn (Could not print Application name) – Filnamn”
Försök skriva ut igen när aktuellt utskriftsjobb är slutfört.
Skärmen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas
(Windows)
Om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program har installerats visas en fråga varje månad i tio
år om tillåtelse att skicka information om användningen av enheten och programmen.
Läs informationen på skärmen och följ anvisningarna nedan.
• Om du samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Jag accepterar (Agree) och följ anvisningarna på skärmen. Information om
skrivaranvändning skickas via internet. När du har slutfört proceduren skickas informationen därefter
automatiskt och bekräftelsemeddelandet visas inte igen.
Obs!
• När informationen skickas visas eventuellt en varning, till exempel ett säkerhetsmeddelande för
internet. Se till att programnamnet är "IJPLMUI.exe" och godkänn det.
• Om du avmarkerar kryssrutan Skicka automatiskt nästa gång (Send automatically from the
next time) skickas inte informationen automatiskt från och med nästa gång, och
bekräftelsemeddelandet visas vid nästa enkät. Anvisningar om hur du skickar informationen
automatiskt finns i Ändra inställning av bekräftelseskärmen:.
568
• Om du inte samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Accepterar inte (Do not agree). Bekräftelseskärmen stängs och enkäten hoppas över.
Bekräftelseskärmen visas igen en månad senare.
• Avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:
Om du vill avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program klickar du på
Avinstallera (Uninstall) och följer anvisningarna på skärmen.
• Ändra inställning av bekräftelseskärmen:
1. Gör följande inställningar.
◦ I Windows 10 högerklickar du på Start-knappen och väljer Program och funktioner
(Programs and Features).
◦ I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen
Inställningar (Settings) på Skrivbordet (Desktop) > Program (Programs) > Program och
funktioner (Programs and Features).
◦ I Windows 7 eller Windows Vista väljer du Start-menyn > Kontrollpanelen (Control Panel)
> Program (Programs) > Program och funktioner (Programs and Features).
◦ Välj menyn Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Lägg till eller ta bort program (Add
or Remove Programs) i Windows XP.
Obs!
• I Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista kan en
bekräftelse-/varningsdialogruta visas under installation, avinstallation eller start av
programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad på ett konto med administratörsbehörighet följer du anvisningarna på
skärmen.
2. Välj Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
3. Välj Ändra (Change).
Om du väljer Ja (Yes) efter att ha följt anvisningarna på skärmen visas bekräftelsemeddelandet i
samband med nästa enkät.
Om du väljer Nej (No) skickas informationen automatiskt.
Obs!
• Om du väljer Avinstallera (Uninstall) (eller Ta bort (Remove) i Windows XP) avinstalleras
Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program. Följ anvisningarna på skärmen.
Ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas
(Mac OS)
569
Om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program har installerats kommer information om
användning av skrivaren och programvara skickas varje månad i ungefär tio år. Ikonen Inkjet Printer/
Scanner/Fax Extended Survey Program visas Dock när det är dags att skicka information om
skrivaranvändning.
Klicka på ikonen, läs informationen som visas och följ sedan anvisningarna nedan.
• Om du samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Jag accepterar (Agree) och följ anvisningarna på skärmen. Information om
skrivaranvändning skickas via internet. När du har slutfört proceduren skickas informationen därefter
automatiskt och bekräftelsemeddelandet visas inte igen.
Obs!
• Om du avmarkerar kryssrutan Skicka automatiskt nästa gång (Send automatically from the
next time) skickas informationen inte automatiskt nästa gång och ikonen Inkjet Printer/
Scanner/Fax Extended Survey Program visas i samband med nästa enkät.
• Om du inte samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Accepterar inte (Do not agree). Bekräftelseskärmen stängs och enkäten hoppas över.
Bekräftelseskärmen visas igen en månad senare.
570
• Om du vill sluta skicka information:
Klicka på Turn off. Då stoppas Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program och
informationen skickas inte. Information om hur du återgår till enkäten finns i Ändra inställning:.
• Avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:
1. Stoppa Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
Ändra inställning:
2. Välj Program (Applications) i menyn Gå (Go) i Finder, dubbelklicka på mappen Canon Utilities
och mappen Inkjet Extended Survey Program.
3. Flytta filen Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app till
Papperskorgen (Trash).
4. Starta om datorn.
Töm Papperskorgen (Trash) och starta om datorn.
• Ändra inställning:
Följ anvisningarna nedan om du vill att bekräftelseskärmen ska visas varje gång informationen om
skrivaranvändning skickas eller om du vill återuppta enkäten.
1. Välj Program (Applications) i menyn Gå (Go) i Finder, dubbelklicka på mappen Canon Utilities
och mappen Inkjet Extended Survey Program.
2. Dubbelklicka på ikonen Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
◦ Do not display the confirmation screen when information is sent:
Om du markerar kryssrutan skickas informationen automatiskt.
Om kryssrutan inte har markerats kommer ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended
Survey Program visas i Dock i samband med nästa enkät. Klicka på ikonen och följ
anvisningarna på skärmen.
◦ Knappen Turn off/Turn on:
Klicka på Turn off om du vill stoppa Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
Klicka på Turn on om du vill starta om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
571
"Skrivaren utför en annan åtgärd" visas på datorskärmen
Kontroll1
Skrivarinstallationen kanske inte har slutförts.
Se den tryckta handboken "Uppstartsguide" och slutför skrivarinstallationen.
Obs!
• Under installationen kräver skrivaren att bläck har fyllts på i skrivaren via bläckbehållaren. Det tar ca 6
minuter att slutföra åtgärden. Vänta tills åtgärden är klar.
Kontroll2
Meddelandet kan visas när skrivaren används.
Meddelandet stängs när åtgärden är klar. Vänta tills åtgärden är klar.
572
Om du inte kan lösa ett problem
Om du har ett problem som du inte kan lösa med hjälp av instruktionerna i det här kapitlet kontaktar du
Canon via supportsidan på Canons webbplats eller så kontaktar du närmaste Canon-servicecenter.
Canons tekniker är utbildade för att ge teknisk support och hjälp åt kunderna.
Försiktighet
• Stäng omedelbart av enheten om det kommer rök, ovanlig lukt, eller ovanliga ljud från den. Koppla från
enheten och kontakta återförsäljaren som du köpte den av eller närmaste Canon-servicecenter. Försök
aldrig själv reparera eller montera isär enheten.
• Om du försöker reparera eller ta isär enheten blir garantin ogiltig även om den inte har gått ut.
Notera följande innan du kontaktar servicecentret:
• Produktnamn
(Enhetens namn står på det främre omslaget på installationshandboken.)
• Serienummer (se installationshandboken)
• Information om problemet
• Hur du försökte lösa problemet och vad som hände då
573
Reparera enheten
Om du ska transportera enheten för att reparera den bör du förbereda det genom att följa anvisningarna.
Viktigt!
• När du transporterar enheten bör du undvika följande.
• Du kan inte ta ut bläck ur bläckbehållarna.
• Luta inte enheten. Bläck kan läcka ut.
• Var försiktig och se till att lådan står rakt och INTE står upp och ned eller på sidan eftersom
skrivaren kan skadas och bläck kan läcka ut från skrivaren.
• Packa enheten med botten placerad nedåt tillsammans med en tillräcklig mängd skyddsmaterial i
en stadig låda för en säker transport.
• Ta inte bort kassetten. Bläck kan läcka ut.
• Vi rekommenderar att du förpackar enheten i en plastpåse vid transport, så att bläcket i enheten
inte läcker.
• När ett fraktföretag hanterar transporten av enheten märker du lådan ”DENNA SIDA UPP” så att
enheten hanteras med botten nedåt. Märk också lådan ”ÖMTÅLIGT” eller ”HANTERA VARSAMT”.
1. Se till att enheten är på.
Om enheten inte kan slås på ska du koppla ur den och gå till steg 4.
2. Om ett fel har uppstått trycker du på Svart (Black)-knappen eller Färg (Color)-knappen på
enheten.
När Alarm-lampan har slocknat går du till steg 3.
Om felet inte har lösts trycker du på PÅ (ON) för att slå av enheten och kopplar sedan ur den. Koppla ur
enheten om det inte går att stänga av den. Fortsätt till steg 4.
3. Ställ in enheten i transportläge.
Håll in Stopp (Stop)-knappen och släpp den när Alarm-lampan har blinkat 7 gånger. Enheten försätts i
transportläge och stängs av. Koppla ifrån enheten.
4. Se till att kassetthållaren har flyttats längst åt höger.
Om kassetthållaren inte är till höger ska du flytta den längst åt höger.
574
5. Se till att behållarlocken är stängda ordentligt.
6. Skjut in utmatningsfacket och utmatningsfackets förlängningsdel och stäng sedan
pappersstödet.
7. Dra ur skrivarens kabel från datorn och enheten och dra sedan ur nätkabeln från enheten.
8. Använd tejp för att säkra alla luckor på enheten så att de inte öppnas under transport.
Packa sedan in enheten i plastpåsen.
9. Lägg skyddande material på båda sidor av enheten när du packar ned enheten i lådan.
575
Lista över supportkoder för fel
Supportkoden visas på datorskärmen när fel inträffar.
Med "supportkod" avses ett felnummer som visas tillsammans med ett felmeddelande.
När ett fel inträffar kontrollerar du supportkoden som visas på datorskärmen och vidtar lämplig åtgärd.
Supportkoden visas på datorskärmen
• 1000 till 1ZZZ
1000 1200 1300 1403 1470 1471
1472 1473 1474 1475 1476 1640
1700 1701 1890
• 2000 till 2ZZZ
2900 2901
• 5000 till 5ZZZ
5011 5012 5050 5100 5200 5400
5700 5B00 5B01
• 6000 till 6ZZZ
6000 6800 6801 6930 6931 6932
6933 6936 6937 6938 6940 6941
6942 6943 6944 6945 6946
• A000 till ZZZZ
B202 B203 B204 B205
Information om supportkoder för papper som har fastnat finns även i Lista över supportkoder för fel
(papperet fastnar).
576
Lista över supportkoder för fel (papperet fastnar)
Om papperet fastnar tar du bort det med hjälp av instruktionerna nedan.
• Om du kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket eller det bakre facket:
1300
• Om papperet rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket eller från det bakre
facket:
Papper har fastnat inuti enheten
• I andra fall än ovan:
Andra fall
577
1300
Orsak
Papper har fastnat i pappersutmatningsfacket eller i det bakre facket.
Vad som ska göras
Ta bort pappret som har fastnat enligt proceduren nedan.
1. Dra försiktigt ut papperet, antingen från pappersutmatningsfacket eller från det bakre
facket beroende på vilket som är enklast.
Håll i papperet med båda händerna och dra ut det långsamt så att det inte går sönder.
Obs!
• Om du inte kan dra ut papperet sätter du på enheten igen. Papperet kan matas ut automatiskt.
• Om papperet fastnar under utskriften och du behöver stänga av enheten för att ta bort det
trycker du på Stopp (Stop)-knappen för att avbryta utskriften innan du stänger av enheten.
• Om pappret går sönder och du inte kan ta bort pappret som har fastnat från
pappersutmatningsfacket eller bakre facket, ta bort pappret från insidan av enheten.
Papper har fastnat inuti enheten
2. Fyll på papper och tryck på enhetens Svart (Black)-knapp eller Färg (Color)-knapp.
Skrivaren återupptar utskriften. Skriv ut sidan som du skrev ut igen om den inte skrevs ut ordentligt på
grund av pappersstoppet.
Om du stängde av enheten i steg 1 har alla utskriftsdata som skickades till enheten raderats. Gör om
utskriften.
Obs!
• När du fyller på papper igen ska du kontrollera att du använder en lämplig papperstyp och att
du fyller på det på rätt sätt.
578
• Vi rekommenderar att du använder andra pappersstorlekar än A5 för utskrift av dokument med
foton eller grafik. A5-papper kan rulla ihop sig när de kommer ut ur enheten.
579
Papper har fastnat inuti enheten
Om papperet som har fastnat rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket eller från
det bakre facket eller om papperet sitter kvar i enheten tar du bort papperet genom att följa anvisningarna
nedan.
Obs!
• Om papperet fastnar under utskriften och du behöver stänga av enheten för att ta bort det trycker du på
Stopp (Stop)-knappen för att avbryta utskriften innan du stänger av enheten.
1. Stäng av enheten och koppla ur den.
2. Öppna skannerenheten/luckan.
Viktigt!
• Vidrör inte den transparenta filmen (A), det vita bandet (B) eller rören (C).
3. Kontrollera om papperet har fastnat under hållaren för kassetten.
Om papperet har fastnat under hållaren för kassetten flyttar du hållaren för kassetten så långt åt vänster
eller höger som möjligt, beroende på vilket som är enklast, för att kunna ta loss papperet.
När du flyttar hållaren för kassetten håller du i överkanten på hållaren för kassetten och skjuter den
försiktigt så långt åt höger eller vänster som möjligt.
580
4. Använd båda händerna för att ta tag i det papper som har fastnat.
Om papperet har rullat sig drar du ut det.
5. Dra långsamt ut papperet så att det inte går sönder.
581
6. Se till att ta bort allt papper som har fastnat.
Om papperet går sönder när du drar ut det kan det finnas kvar en bit papper i enheten. Kontrollera i så
fall följande och ta bort det papper som finns kvar.
• Finns det något papper kvar under hållaren för kassetten?
• Finns det några små pappersbitar kvar i enheten?
• Finns det något papper kvar i de tomma utrymmena (D) på enhetens högra och vänstra sida?
7. Stäng skannerenheten/luckan.
Alla jobb i utskriftskön har avbrutits. Gör om utskriften.
Obs!
• När du fyller på papper igen ska du kontrollera att du använder en lämplig papperstyp och att du
fyller på det på rätt sätt. Om ett meddelande om att papper har fastnat visas på datorskärmen, när
du återupptar utskriften efter att ha tagit bort allt papper som har fastnat, kan det finnas lite papper
kvar inuti enheten. Kontrollera igen om det finns pappersbitar kvar i enheten.
Om åtgärderna ovan inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
582
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
583
Andra fall
Kontrollera följande:
Kontroll1
Är det något som blockerar pappersutmatningsfacket?
Kontroll2
Finns det främmande föremål i det bakre facket?
Om det finns främmande föremål i det bakre facket stänger du av enheten, kopplar ur den och avlägsnar
föremålet.
Viktigt!
• Luta inte enheten och vänd den inte upp och ned. Det kan göra att bläck läcker ut.
Kontroll3
Är papperet böjt?
Släta ut papperet innan du lägger i det.
584
1000
Orsak
Möjliga orsaker är bland annat följande.
• Det finns inget papper i bakre facket.
• Papperet har inte fyllts på rätt sätt.
Vad som ska göras
Vidta motsvarande åtgärder nedan.
• Fyll på papper i det bakre facket.
• Justera pappersguiderna mot båda kanterna av papperet när du fyller på papper.
Efter att ha vidtagit ovanstående åtgärder trycker du på enhetens Svart (Black)-knapp eller Färg (Color)knapp.
585
1200
Orsak
Skannerenheten/luckan är öppen.
Vad som ska göras
Stäng skannerenheten/luckan och vänta en stund.
Stäng den inte när du fyller på en bläckbehållare.
586
1403
Orsak
Skrivhuvudet kan vara skadat.
Vad som ska göras
Kontakta närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
587
1470
Orsak
Kassetten är inte korrekt installerad.
Vad som ska göras
Öppna skannerenheten/luckan och tryck upp låsluckan på kassetten. Se till att kassetterna är korrekt
installerade.
Du kan också trycka på knappen förena.
Viktigt!
• Ta bort etiketten och skyddstejpen från kassetten vid installation.
Efter det stänger du skannerenheten/luckan.
588
1471
Orsak
Kassetten går inte att känna igen.
Vad som ska göras
Utskrift kan inte ske eftersom kassetten kanske inte är installerad korrekt eller inte är kompatibel med
enheten.
Installera lämplig kassett.
Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
589
1472
Orsak
Kassetten går inte att känna igen.
Vad som ska göras
Utskrift kan inte ske eftersom kassetten kanske inte är installerad korrekt eller inte är kompatibel med
enheten.
Installera lämplig kassett.
Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
590
1473
Orsak
Kassetten går inte att känna igen.
Vad som ska göras
Utskrift kan inte ske eftersom kassetten kanske inte är installerad korrekt eller inte är kompatibel med
enheten.
Installera lämplig kassett.
Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
591
1474
Orsak
Kassetten sitter inte på rätt plats.
Vad som ska göras
Se till att varje kassett sitter på rätt plats.
Om en utskrift pågår trycker du på enhetens Stopp (Stop)-knapp för att avbryta utskriften. Installera
sedan kassetten.
592
1475
Orsak
Mer än en kassett med samma färg har installerats.
Vad som ska göras
Installera kassetten på rätt plats.
593
1476
Orsak
Lämplig kassett är inte installerad.
Vad som ska göras
Utskrift kan inte ske eftersom kassetten inte är kompatibel med denna enhet.
Installera lämplig kassett.
Tryck på knappen Stopp (Stop) på maskinen om du vill avbryta utskriften.
594
1640
Orsak
Återstående bläcknivå i en av bläckbehållarna kan ha nått den nedre gränslinjen som visas på
bläckbehållaren.
Vad som ska göras
Kontrollera återstående bläcknivå genom att visuellt undersöka återstående bläck i bläckbehållaren. Om
den återstående bläcknivån är nedanför den nedre gränslinjen ska du fylla på bläckbehållaren med
motsvarande bläckfärg.
Fylla på bläckbehållare
Om utskriften fortsätts när återstående bläcknivå ligger under den nedre gränslinjen kan skrivaren
förbruka en viss mängd bläck för att återgå till utskriftbar status och den kan även skadas.
Fortsätt skriva ut genom att trycka på skrivarens Start-knapp. Efter den här åtgärden kommer inte
aviseringsfunktionen för återstående bläcknivå att fungera.
Om du vill använda den här funktionen igen ska du fylla på varje bläckfärg till den övre gränslinjen som
visas på bläckbehållaren och trycka på skrivarens Start-knapp i minst 5 sekunder. Om någon
bläckbehållare inte fylls på till den övre gränslinjen kan ett allvarligt fel uppstå på exaktheten hos
aviseringsfunktionen för återstående bläcknivå.
595
1700
Orsak
Behållaren för använt bläck är nästan full.
Vad som ska göras
Tryck på Svart (Black) eller Färg (Color) på enheten när du vill fortsätta utskriften. Kontakta närmaste
Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
596
1701
Orsak
Behållaren för använt bläck är nästan full.
Vad som ska göras
Tryck på Svart (Black) eller Färg (Color) på enheten när du vill fortsätta utskriften. Kontakta närmaste
Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
597
1890
Orsak
Det kan sitta kvar skyddsmaterial eller tejp på hållaren för kassetten.
Vad som ska göras
Öppna skannerenheten/luckan och kontrollera att skyddsmaterialet och tejpen har tagits bort från hållaren
för kassetten.
Om det finns kvar skyddsmaterial eller tejp tar du bort det och stänger skannerenheten/luckan.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
598
2900
Orsak
Skanningen av arket för justering av skrivhuvud misslyckades.
Vad som ska göras
Tryck på enhetens Svart (Black)- eller Färg (Color)-knapp. Kontrollera följande punkter och utför
automatisk justering av skrivhuvudet igen.
• Kontrollera att arket för justering av skrivhuvud är korrekt placerat och har rätt orientering på
glasskivan.
• Kontrollera att det inte finns smuts på glasskivan eller på arket för justering av skrivhuvud.
• Kontrollera att rätt papper är påfyllt.
Vid automatisk justering av skrivhuvudet lägger du i vanligt papper i A4- eller Letter-format.
• Se till att skrivhuvudmunstycket inte är igensatt.
Skriv ut ett mönster för test av bläckmunstycken för att kontrollera skrivhuvudets status.
Om felet inte är åtgärdat utför du en manuell justering av skrivhuvudet.
599
2901
Orsak
Mönstret för justering av skrivhuvud har skrivits ut och enheten väntar på att skanna arket.
Vad som ska göras
Skanna det utskrivna justeringsmönstret.
1. Placera arket för justering av skrivhuvud på glasskivan.
Lägg den tryckta sidan nedåt och rikta in märket
justeringsmärket
i övre vänstra hörnet på arket med
.
2. Stäng sakta dokumentluckan och tryck på enhetens Svart (Black)- eller Färg (Color)knapp.
Enheten skannar arket för justering av skrivhuvudet och justerar skrivhuvudets position automatiskt.
600
5011
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
601
5012
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
602
5050
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
603
5100
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Avbryt utskriften och stäng av enheten.
Kontrollera följande:
• Kontrollera att rörelsen för hållaren för kassetten inte hindras av stabiliseringsstöd, papper som
fastnat osv.
Ta bort alla hinder.
• Kontrollera att kassetterna har installerats på rätt sätt.
Sätt på enheten igen.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Se till att inte vidröra den transparenta filmen (A), det vita bandet (B) eller rören (C) när du åtgärdar
problem med hållaren för kassett.
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
604
5200
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Kontrollera återstående bläcknivå och fyll sedan på bläckbehållaren om det behövs.
Stäng av enheten och koppla ur den.
Vänta cirka 10 minuter.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om bläckbehållaren har fyllts på för att bläcket är slut ska du genomföra en rengöring av systemet.
• Från datorn:
◦ För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
◦ För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
• Från manöverpanelen:
Utför systemrengöringen genom att hålla in Stopp (Stop)-knappen tills Alarm-lampan blinkar 5
gånger och sedan släppa knappen.
Viktigt!
• Innan du utför systemrengöringen kontrollerar du den återstående bläcknivån för alla färger. Om
den återstående bläcknivån ligger under den enda punkten (a) fyller du på bläckbehållaren med
motsvarande färg. Om du genomför en rengöring av systemet när den återstående bläcknivån
inte är tillräcklig kan det skada enheten.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
605
5400
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
606
5700
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
607
5B00
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Kontakta närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
608
5B01
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Kontakta närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
609
6000
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
610
6800
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
611
6801
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
612
6930
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
613
6931
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
614
6932
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
615
6933
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
616
6936
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
617
6937
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
618
6938
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
619
6940
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
620
6941
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
621
6942
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
622
6943
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
623
6944
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
624
6945
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
625
6946
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Koppla in enheten igen och starta den.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
626
B202
Orsak
Ett fel som kräver service har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Kontakta närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
627
B203
Orsak
Ett fel som kräver service har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Kontakta närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
628
B204
Orsak
Ett fel som kräver service har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Kontakta närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
629
B205
Orsak
Ett fel som kräver service har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av enheten och koppla ur den.
Kontakta närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte enheten när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• När enheten ska transporteras för reparation kan du se Reparera enheten.
630
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising